Skip to main content

Full text of "Q. Horatii Flacci Opera"

See other formats


Google This is a digital copy of a bix>k lhat was preservcd for gcncralions on library sIil-Ivl-s before il was carcfully scanncd by Google as pari ol'a projeel 

to makc the world's books discovcrable online. 

Il has survived long enough Tor the Copyright lo expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subjeel 

to Copyright or whose legal Copyright terni has expired. Whether a book is in the public domain niay vary country tocountry. Public domain books 

are our gateways to the past. representing a wealth ol'history. eulture and knowledge that 's ol'ten dillicult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this lile - a reminder of this book's long journey from the 

publisher lo a library and linally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries lo digili/e public domain malerials and make ihem widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their cuslodians. Neverlheless. this work is expensive. so in order lo keep providing this resource. we have laken Steps lo 
prevent abuse by commercial parlics. iiicIiiJiiig placmg lechnical reslriclions on aulomatecl querying. 
We alsoasklhat you: 

+ Make non -commercial u.se of the fites We designed Google Book Search for use by individuals. and we reüuesl lhat you usc these files for 
personal, non -commercial purposes. 

+ Refrain from imtomuted qu erring Do not send aulomated üueries of any sorl to Google's System: If you are conducling research on machine 
translation. optical characler recognilion or olher areas where access to a large amounl of lex! is helpful. please contacl us. We encourage the 
use of public domain malerials for these purposes and may bc able to help. 

+ Maintain attribution The Google "walermark" you see on each lile is essential for informing people about this projeel and hclping them lind 
additional malerials ihrough Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use. remember that you are responsable for ensuring lhat what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in ihc United Siatcs. lhat ihc work is also in the public domain for users in other 

counlries. Whelher a book is slill in Copyright varies from counlry lo counlry. and we can'l offer guidance on whelher any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be usec! in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringemenl liability can bc quite severe. 

About Google Book Search 

Google 's mission is lo organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover ihc world's books wlulc liclpmg aulliors and publishers rcacli new audiences. You can searcli ihrough llic lull lexl of this book on llic web 
al |_-.:. :.-.-:: / / bööki . qooqle . com/| *6S 
S3y t Q. HORATII FLAGCI 

OPERA IlLVI TR.A» I T 

CHRIST. GVIL. MITSCHERLICH 

lOttllllt »TBL. OJtDiB. I« ACADR.ll r (9^05-*OM TS p R I M V : LIPSIAE, «iccc 

(vmiBVS ItrGERUJ) Llllt^KT CtlSN ASKMOLEAN MUSEUM i'JAN19o6 ' oxFcr;:. .** ■.» 


VIRIS 

ILLVSTRISSIMIS GENEROSISSIM» 
EXCELLENTI8SIMIS 

CHRISTIANO LVDOVICO AVGVSTO 
L. B. de ARNSWALDT JET GEORGIO AVGVSTO 
L. B. de STEINBERG 

MAGiris GEORG II m. am i eis 

# 

ACADEMIAE GEORGIAS AVGVSTAE 

CVRATORIBVS et MVSAGETIS 

SAPlENTIS8fMIS t -* 1 • Duros labores Martis et afperae 
Virtutis oefiro praetrepidos duces, 
Quos blanda nafcentes Enjo 
Sustulit, indomitum Melanta, Craiique robur, Nelfonaque horridum 
Tridente rapto, et vim Suorovü 
Defaevientis fortiori 
Ingeminet fidibus tumultu Heroa teftudo :. hie levioribus 
Imbelle mecum, Melpomene, Tonis 
Molire Carmen, quäle quondam 
. Aeolio modulata Flacco es. 

Echus anheläe vox reeihat Viros 
1+ate togatis laudibus inclutos, 
Quos alta fepoftos eburnis 
Gloria per populos et urbes 

Vehit quadrigis tempora civica 
Laura coruTcos; quos prope 
Miratur, exundante frugum 
Laetitia decorata cornu, 

Vos copiam, Vos redditis aureae 
Beata Vena« tempora; Veftra ope, 
Ahnswalde StEiNBERGique, noitr 
Finibus exitioia belli 
Defenfa nubes, quae populöö gravi 
Inceftat . nmbra. Pierides iugis 
Pindi relictis hie nlente£ v 
Propter. aqua» zefesunt ömÜTos, 

9 

Veftro feroces praefidio, choros: 
Quas inter alta fronte Georgia. 
Angufta procedit fluenti 
Syrmate, quam fequitur priorum 

Caterva vatum, laeta quibus novam 
Adflayit auram*. Häeonides gravis 
Sceptri potitus, Pliadamquc . 
Antevolans graviore nifu . 

v 

Duz, hofpitalein Caftaliis Linam 

* * " 

Mutans finentis, Pindarus, et, pium 
Qui duxit Aenean per ignes*. 
Per maria Aufonias ad orü, . 


Maro iuventa turgidus: hoc minor 
Gaudens videri pone fubit novo 
Decusque virtutesque Vefiras 
Flaccus ayens celebrare plectro. O longo Mufis mitibus otia 
Praeftetis, älmi! Sic precibus piis 
Votisque tutelaxe Sidus 
Vltiina Vos veneretur aetas. 7 -» ^ »■» 'j- • PRAEFATIO. Uuod homines 9 longintjuum iter ingrelE, 
facere folent, ut, ubi paullo longius profecti, 
et in peregrina loca delati aliud coeli momen- 
tum verti aliamque rerum fcenam Iixccedere 
animadvertunt, aliquantisper fubfiftant, et 
quidquid feu fconfragofae ac deviis commean- 
tium erroribus abrupiae, feu occurfu filvarum 
coarctatae, nunc latioribus campis explicitae 
viae, quod a tergo reüctuip eft, cum animo 
fuo exputent ac plane remetiantur, feque hac 
ipla dilficnltatuin , qufrs eluctati fuerint, baud 
iniucunda retractatione ad ulteriora, fi quae 
forte ante, quam optatam metam contingant, 
impedimenta emerfura fint, «.exfuperanda ac- 
cingant, fuscitatoque itä fpiritu ac Bonura 
Even tum rite prius apprecati audactet pergant; 
eodern fere egomet ipfe, quidni enim ingenue 
fatear, pröiügata qualitercunque vtffti atque 

* im-, ii PRAEFATIO. 

, l 

impediti operis 9 cuius perficiundi aliquot ab- 
hinc aimis publice nomen profeflus fum, di- 
niidia parte, eodem, inquam , jatg conftitu- 

tum loco, eodemque affectu me intime per- 

, » . • « • - ,— — , 

tentari fentio. Atque hulc quidem tanto excu- 

fatius indulgere mihi Heere arbitror, quo 

potiori iure a me poftulzpi poffe iutelligo, ut 

abfoluta operum Horatii, quae Lyricis conti- 

nentur, parte collocatae meae in illuütrandis 

iis operae modum ac rationes in iftorjim fronte 

diligenter exponam ac praefinianu Gui qui* 

dem tanto prolixiori animo concedo, quo faci- 

lius me ita efFecturum fpero, qupd. £ane pru- 

dentes atque idoneos aeftimatores ipfa, res 

monet , ut vel iis indignatiuneulas fua6 excu- 

tiain, tardationemque meam approbejn, qui 

i 
ex fuo ingenio , quo ipfi calide coepta calidius 

deproperare aflblent, rem nimis lente tralii 

opinarentur, atque adeo in iiicili liaerere fub- 

inde clamitarent. Quibus equidem clamori- 

bus tantum abeft , ut ab inftituta via detur- 

bari me pafliis ßm 9 aut confilii mei rationes 

confundi, ut potius, quo longius procede- 

rem s 
r PRAEPATIO. in 

t 

ran, tanto penficülatius pedem movere, at- 

goe circumfpectius agere decreverim. Quam« 

quam enim iam tum, quum edendi Horatii 

provinciam, a Iani f^tis prudenter adminiftra- 

tarn, eiusdeinque praeflantüfimi viri morte, 

* 
quae bonis oranino literis , maxhne Noftro et 

Velleio, quibus fe totum dediderat, fane 

quam gravis accidit, vacuefactam Summorum 

Viroram hortatu et auctoritate ulterius ornan- 

dam fufciperem, probe admoduin mihi per- 

fpicere v idebar, quot et qualia ea eflfent, qui- . 

bos fatisf actum oporteret , fi facilitatem meam, 

in capienda illa oftenfam, a temeyitatis culpa 

apud aequos et intelligentes rei arbitros redem- 

tarn cuperem, iftaqtie cdgitatio animum foli-^ 

citius haberet; in ipfo tarnen operis progreffu, 

quam in medium rerant actum deferrer, ac 

difficultates partim agmine facto me circumfi- 

lirent , partim ex infidiis necopinum opprime- 

rent, folicitudinem iftam mirifice augeri in- 

tendique magno cum moleftiae fenfu expertus 

(um. Qnas quidem difficultates min im e affe- 

ctatas aat remüEoris ftudii patrocinia a me 

prae- *y JRA BFA T I O. 

praetexi facile fibi cordatiores perfuadebunt, 
fi me nqn translaticie mtmere interpretis £e- 
fugcUprum olim , quam , quas partes mihi in 
curando hoc negotio agehdas tuendasque de* 
ftiaaflem , fpecimine aliqao evulgato expiicare 
anaiterer, publice profeflum merainerint 
Quam profelEonem, cum iuftam operae , Ho- 
ratio, doctiflimo poetae, a me impendendae, 
defcriptionem expromat 9 hie reponendam iu- 
dieavi, quo luculentius inde fimul appareat, 
quanto Audio ei re ipfa fidem adftruere allabo- 
• raverim. 

Igitur quamquam is, qui poetae alieuius 
verba ac fenfum commode atque perfpicue ex- 
plicat, boni oroniBO interpretis partes fufti- 
nuifle videri debet ; in Horatio tarnen maio- 
rem campum, in quo fefe exerceat, apertum 
fibi exiftimare debet» quumque Horatius is fit, 
per quem Romanae poefeos maieftas fteterit, 
qui linguam fuam, Ennii, Lucretii aliorum- 
que conatibus tantum exafeiatam, felicifium 
ingenii lima perpoliverit» eamque ad Graecae 
poefeos genium infiectendo informandoque 

novis PRAEFATIO. v 

novis et exquifitis fermonis poetici augmentis 
locupletaverit, adeo» ut tota Homanoruii) 
poefis noVam inde eamque laetam ac fiatis libe» 
ralem induerit faciem, quam quidein, tan- 
quam exempiar co tif ummati ffimn m feriores» 
qai aliquid fibi videri vellent» poetae fibi pro- 
porierent contemplandam , exprimendamque 
unice allaborarent; xnaius ei opus mqvendum, 
qui omnes Horatianae poefeos virtutes cogno- 
fcere, cognitasque ätque curate perfoectas aliis 
ita tf ädere cupiat, ut Horatii lectio inde per« 
fpicua exißat atqtie iucunda. 

Atque omnium quidem primam ei virtu- 
lern, qui Horatium recte interpretari velit, 
hanc inefle oportere arbitror, ut ingenium 
afferat graecorum latinorumque poetarum le- 
ctione tritum atque expolitum, quod ipfum, 
phantasmatum fublünium capax, poetam in 
altos nubium tractus tendentem nifu haud 
impari fequi audeat 9 utque adeo ipfi fit mens 
divinior atque jos magna fonaturunu Non 
igitur , ubi magnarum rerum obiectis a poeta 
ideis incendi atque exaeßuare debet, com mi- 

fello N vi PRAEFATIO. 

fello Baxtero lectorem frigore feriet; aut ubi 
inter Deos res agi, Deorum confortio poetam 
frui, eos videre, alloqui fentiet, fidem eins 
rei.6odem auctore Apeliae Iudaeo, qui hoc 
credät, transmittet : fed eodem contactus af- 
flatusque fpiritu eundem cominotioris anirai 
fenfum et in aliis excitare conabitur. Et quam 
tria potüümum interpres Horatianus in quovis 
carmine fpectare debeaf , inventionem, tracta- 
tionem, elocutionem ; primam impofitaiu fibi 
cenfebit curam in exponendo carminis argu- 
mento , dilfcicietque , num primae eius ab ipfo 
dtictae (int lineae, an praecipua inventi laus' 
graeco alicui poetae deferenda fit, et, li grae- 
cum exemplar ante oculos habuerit, num id> 
quod imitandum fibi propofuerat, aflecutüs 
fit , vel ornatiore orationis habitu , aut fubti- 
liori tractationis artificio fuperarit , an omnino 
inferior difcefferit, diiudicubit Mox rei per- 
tractatae rationem expofitionisque virtutes ao 
curate exponet, et in expediendb fententia- 
rum nexu docebit, quae pedeftris, et quae 
poetica eius fit ratio. Tum ad ipüun carminis 

inter- P1UEF4T.I O; jvji 

interpretationem delatus, fermords poetici na- 
tuiam atque indolem» doctiinam, ora^tum, 
pulchritudinem cum cftuffis declarabit, ewn« 
que ad vulgarem loquendi norraam revocando 
orationis amplificatae atque exornatae I emiai 
atque origines üidagtitit» Quo in gebäre xifc 
rectum de ffoetae virtute fem poflit iudicium, 
fedtüo inquiret, quid ipfios f ecundunv extu- , 
derit ingenium, quidve ab aliis acceperit, a#* 
ceptumque quibus ornameotis „ nobilitaveri*, 
Adponenda adeo, firfuperüpt, graecorum poe^ 
tarum , quorum flores ap£j Matinae mbre nio- v 
ifoqrzf* legifle y et ad quös totum fefe compo~ 
fuiffe copftat, ea loca, qüorum vel fenfunx ' 
cxpreflferit, vel unde prima comtioris dictio- 
nis ftamina deduxerit, omninoque iuncturaxn» 
fiexionem, collocationem verborum gra^cam 
diligenter notabit Neque vero in bis £ub-. 
Met, fed et eos, quoacunque Latiunj ipfi fub«« 
peditarit loculos, excutiet; et quid inde in 
fuos ufus deproroferit, depromtutnque qua 
arte excolnerit, fuumque prorfus fecerit, in« 
veftigabit , ac difpiciet« $7eque leve interpre- 

tatio- vni , PRAEFATJ O. 

tatiönU fübfidium ex eerum, qtiöfr foä aetas 
vidit, quosque ferior protulif , poetarüm car- 
minibuB petet , enotandisque , qua« colorem 
fuum ex Horatio dukifle videntur y locis ipfi 
haud parum lucis adfundet; quo ipfo dubi- 
taiidumnon eft, quin liberalioris ingenii iu- 
venibue mültum delectationis ^lLaturus £t 
Neque taitien laborem fuum extendi ac paene 
dicam effundi in hoc patietur, ut fententiarum 
vulgarium locorumque communium ftruem 
inde coacervet, iisque poetain obruat : Ted in 
hiscircumfpecte Verfabitur, eaque tarttuitt ad« 
feret, quae, eoderii orationis colore delineata, 
utique ex Horatio ducta videri poflunt 

Praeterea, quum Horatii lectione iuvenilis 
inprimis aetas terieri foleat, intelptes non 
tantum in difficilioribus poetae locis ^ aut ubi 
forte doctam aliquam et exquifitiorem obfer- 
vationem, quam in penu habet, depfoinendi, 
aut leveram in alios ftricturam exercendi occa- 
fionem fibi datam pütet > ambitiofe inorabitur, 
fed adolefcentum utilitati, quam femper in 
oculis ferre debet, multo magis confulet, li 

con- ¥ RAEFAT 10. ix 

contuma adftotatione poetae leclionem adiu- 
vet, partium inter fe iunctarum artem atque 
confenfum, phantafinatum viin, elocutionis 
virtntes plana ordine retextas perfpicuis verbis 
illaftret; unde erec^ioris indolis iuvenes inge- 
nium ad humanitatis fenfum fingere, ac poeti* 
carum notiomun, quas et ad alios poetas intel» 
ligeado6 cum fructu transferant, copiam fibi 
parare , omninoque veram interpret&ndi artem 
are queant. 
Inter. haec omnia fubtilitatem adhibebit 
entkam» deque fentehtiarum veritate, quaeve 
fub veri tantum fpecie adblandiantur, fucalo- 
que colore mentem teneant, quid recte yel 
fecus, quid ambigueppeta eloquutus fit, ubi 
in niedio volatu defectus viribus laflatisque 
alis magpis aufis exciderit, diligehter monebit ; 
circumfpecte tarnen de bis pronuntiabit, cave- 
bitqae fedulo» ne fenfu hoc, ut ita dicam, 
critico* mjnuafur atque obrigefcat fenftu 

poeticus. — . 

Atque haep ferp fruit, quae in Ho ratio in- 
terpretando rouu&e fpectap opprtere iudicuvi, x P p. A E F A T 1 O. 

quaeque hac nova editione aflequi fhidui. 
Quo igitur Horatii carmina com fenfu aliquö 
ad lyricum fpiritum ättemperätö legi poflent, 
unaqae ifta opera felicioris indolis adolefcen- 
libus Ingenium fingendi, pukhritudiiiisque 
fenfu imbuendi copia fieret , in eo potifliftiöitt 
mihi elaborandtim intellexi , üt virtutem poe- 
tae lyricam, h. univerfunl cuiuäque cafmiftis 
habitum et inceffum expedirem, difpofitionis 
artem enodarem , celerem ac iiberiorem inge* 
nii motum ac prae^ipiteita adeb impetrUn , • quo 
argumentum fuum fubinde d'evolvit poeta, 
perfequerer, eundemque enthufiaßnum in ge* 
neröfioris venae ingeniis excitärein et inßam* 
marem , phantäsmatum vinr ac t ationem , nh 
incerta fluitarent , animumqufe obfcufa taiitum 
aut omnino vana fpecie, umbrarum t&ctuni 
refugientium inftar > deluderettt , follerter ex* 
planarem ; tum fingularum *parttam adornatio- 
nem et tractaticmem excutei^m^ eammque 
iuftam cum inter fe tum cum primario carttri* 
nis argumento conVenieiiti&ifk > öftenderem; 
deniqae fermonis lyrici Tätet et indolem ita 

de- s PRAEFATIO. XI dedartfem, u t otnÄtUs eius » verborum dele-» 
ctü, dignitate et.copia, exquifitiore eorun- 
dem fiructura et collocatione, docta fentent&&- 
nun inverfionfc, amplificatione caet quaeßti 
femina et cauflae patefcerent Quae quidem 
omnia ut rite aflequerer, nihil prius atqu£ 
antiquius habni, quam ut Horatium cum iu 
«rgomentis tum in angulis carminum partibus- 
mihi plane graecran fingerem ac repraefenta* 
rem, fontesque, fi quo$ bona fortuna nobis 
fedflet reliquos, circumf picercm , feduloque 
inveftigarem; defectum autem iftorum con*- 
muoi Graecorum loquendi ufa ad partes to« 
cato fupplerem. Etenim £atis äxploratum eft, 
Romanos, maxiine poetas, ad graeca ingenia 
fefe prorfus compofuifle, graeca que exempla 
aut plane expreffiffe aut imitando adumbralTe ; 
tun Horatium, qui novum lyrici carminis ge- 
n« e Graecia Latio inferret , ad graecos Ly ri- 
cos exprimendos fe applicuiffe, etiamfi null* 
iftonun, quae rei fidem adftruerent, fragmenta 
fupereCfent, neque ipfe aperte, unde profe» 
faterttur, ipfa tarnen planum cacmj> 

** 2 num x „ PRAEFAHO. 

ntitn, qua argumenti indolem ennntiationis- 

-que vim plane graecam, ratio iftud abufrde 

comprobat. Quo in genere admodum probat 

bile eft poetam ita verfatum efle, ut, quum 

• • < 

aifidaa poetarum, graecomm , maxime lyrico- 
rum , lectione bene penitus fefe in eorum fa- 
miliaritatem dedidilTet, graecorumque ver- 
Xuum tentaminibus ingenium ad eos plane 
conformallet, prinmm, quo fenno iätinus, 
horridus adhuc ac pr^efractae afperitatis 
emolliretur rotundiorque exifteret , iis ad ver- 

r 

hxaa vertendis infudaret, tum liberiore inii- 
tatione fpiritum Graia£ Camenae excipere , in- 
ventaque eius fua facere conaretur, donec 
tandem affidua hac contentionis afperitate vires 
«jterfectas conftitutasque nactus operi fuo ita 
fofficeret, ut, quum ad argumentum, ut ita 
dicam, Roraanum defeiretur, nou tarn a 
Graecis lumen fuum accendifle, aut ab iis tan- 
tum defloxifle, quam omnes ex fefe Virtutes 
jexpromiifle videretur. Hocce autem modo 
poetae progreflum efle ftudium, profectusque 
eius adole vifle , dubitare vix licet, fi ipforum 

car- F IV A £ F A T I Os WJ 

* 

canninum di vcrf urri Iiabitum acformam cura- 
tius introfpicias. Suiit enim in iis > quae preffe 
ac paene ad verbum ex gra^ois exemplis» 
etiamfi nulluni eorum veftigium fupereffet, 
ducta effe praeter argumenti rationein affecta- 
tior loqueixdi ratio enataque in^Lö ohfcuritas 
abunde arguit; tum.etiam, qtiae* quum pri- 
mnmfuis ipfe pennis niti vellet, iuvenilem 
redundantia^n^ immodicum translationum 
nfum, earundemque diverfifliraarvun copula- 

» 

tioaem, orationem, calamift ratam , verbq» 
uondam plane fubactum poe^ae iudicium ma* 
nifeftant; plurima denique in fumjno perfe- • 
carotis faftigio collocata , ad quqd poetam non 
nifiper gradus eniti potuiffe apparet Atque 
inde masme divini eiu^ ,ingeuii vim cenfen* 
dam effe iudico , quod non uni ^ut alteri poe- 
üs lyricae generi adbaeferit, in eoque folo 
maturitatem quandam alBdua exercitatione 
duxerit, Ted fere omnia delibando parem h. 
maximam ex iis laudem abftulerit. , Ita, quem 
nunc Anacreontea afyeXsla ad lufus et iocos 
defcendere» aut remiifiore Sapphus lafcivia ' 

** 3 dul- iiv PRAEFltl O. 

» 

dulciores affectus fidibus committere , aut 8i- 
inonidea aequalitatfe ac fermonis proprii iu- 
cunditate quadam , lenis ac pari fontis ritu, 
decurrere artimad vertag , etiftdem nunc fancta 
ac gravi oratione Deortfm atque Üerotttn lau- 
des perfequi, fententiis denfum et grandem, 
fibi Jemper inffantem» concitatoque fpirita, 
tortrentis inftar, efFundi ac dfbacchari videas, 
adeo quidem, ut Alcaei bellicum, Steficho— 
ream gravitatcm , Pindarique fxeyocX^oflav ac 
dithyrambicam audaciAm congenitam ei exi- 
ßimes. Neque minor eins virtus in • illo ge- 
nere exfplendefcit , in quo nnmeros Animos-» 
que Archilochi fequutüs liberrimae kidigna- 
tionis fenfum prodidit, vipereoque veneno 
infecta tela ipfis hominum , a quibus vel irri- 
tatus effet, vel quos nitro adverfarios fibi de« 
pofceret, iugulis intendit. 

Expofita, quantum v fieri potuit* poetae 
doctrina altcrum hoc mihi datum cenfui ne- 
gotium, nt artificium eins in tractando iüumi- 
nandoque argnmento fao oftenfum, contex- 
tumque cuiusque canninis, Arachnaea fubincle 

fub- PRAEFÄTIO. xv 

fubtilitate oculos paene faljentem, refolvereni 
alque explanarem. Quo quidem me hoc fimul 
coofequutum efle arbitror , ut iis tandem all« 
quando fides derogetur, qui, quas virtute* 
lyricas fpiritus poetici inopiq fequi intellectu 
haud potuerint, eas in vitiis reponerent , ac> 
Tel plane nexüm in quibusdam carminibip 
de&deraren t , Vel amoeniorem et in mukös 
flems recedentem .ingerui inceflum gravier, 
j*prehenderent # Sennonem denique po^ticum 
ut infto modo a? perfpicue declararem, id 
vero vix aliter me adfequutütmn effe intellexi* 
quam ut eum, deterfo omni CQlore poeüco, 
in pedeftrem fonnam diffingerem , et ubiqug 
ciaras notiones fubftituerem. Atque in hoc 
nimiam curaip quam defectum , quippe ado- 
lefcentibus > . opem defiderantibus , m^leftio- 
rem, malui reprehendL 

Ex bis ömnibu» laus intdlUgi opino* * wf 
in ttactando hoc opere rationes ita inftitu*ffe, 
ut uon tarn aliorum, qui eaadcm yiam tri vif« 
fent, veftigia fequerer, adminiculaque, ad 
quae adniterer, circurnfpicerem, quam #t ipfe 

* * 4 mihi xvi PR AEFATIO. 

mihi viam fternerem, meoque potiflimum 
Marte Harem. Quo minus enim nie in com- 
mentariorum, feu, ut antiquiores interpretes 
haud igepte indigitant, commentorum vafti- 
tates immitterem* cum infinita eorum copia, 
tum maxime ipfe commentandi ratio abfterroit. 
In antiquioribus enim quum, aetatis quidem 
iftius vitio, föla fere doctrina^ fchalaftica, 
omni venuftatis poeticae fenfu eiurato, regnet, 
recentiores autem plerique interpretes in vuW 
garibus diferti lectorem, übt opem defiderdt^ 
fere deftituant, captandisque infüper acumini- 
bus> dilogüs, et quae id genus funt, verum 
fenfum poeticum perdant, ac fpeciofis com- 
mentis , varie illudant ; facile praevidebam, 
gentrofiorem mentis impetum lectionis mo- 
leftia atque taedio fufflaminatum, animique 
iudicium plane obtufum iri. Rite igitur prae* 
paratis onmibus accelE ad hanc provinciam, 
tantpiam a nemine dum occupatam , eamque 
ad praefcrip tarn a me f uperius förmulam ita 
quidem regundam ornandamque'ftatui, ut ad 
meum prorfus fenfum quodvis Carmen excute- 

. rem P »K AltElII .(X: ,xxu 

rem , artemqne eiusininvenieadis tractarküs- 
qne rerum argtamentis proditäm , ac • fenten* 
tumm elocutaortißcjue victutes explorarero; 
Atque tunoL d^xruxm v ne xNunia ante ?me «ad il- 

■ 

luftrandnm .Hotratium allata feftofo XuparciUö 
afpernatus vicLerer, ,in oonfiUam ädkitmi ali- 
quot meiioris uotae iüter pre tes , ac ptup&fqHir 

riönem. ?), ' *» quorvim Ichalüa iatef $lju$$ / » ! i _ t W| » < i .1"* 

*) De Acrone / Porpbyrione 'deperditiÄqae C. Aemilii» 
< Inlii ModaM, - et Qi TSeren'tii Scauri fcbotfis yid. fa> 
bric. Praef. ad cd. fuam a. 155 5. et, qui fua indc 
haufit, Iaa* Proleg. p. XLII. tum Ian. Parrbaf. de 
- X et>ue per epißolam qtfaeßtir p. 14 feq. Reibe!» 
DcfertC, Var. I^ect p. 107« et Pct Nannii Mifcell. I. 
et II. x6« Praeter iftoa extat farrago Scboliorum , a 
Cr u quid e Godd. Blahdd. exce*pta v et ab eodem Coin- 
xnentatori» nomine inßgnita , • non unius aetatis l ac 
pretiL Sunt enim in iis nonnulla bonae admqdum 
fragis, - e deperditis antiquioram Qrammaticornai 
Ccholiia bauet dubie, depromfa, , plurima ex'Acrone 
et Porpbyrione , et ipüs truncatis, confiipata, alja 
denique recentiflimae' aetatis. Sic, ut ntriutque ge* 
neria exemplum apponam Serm. II» 5. 92. Davi obßi- 
pum caput illuibatur Scauri fcbolio: Uiclitiatum in 
alterum humerum , uti quoque Cicero Arati AoSov in« 
terpretalur in fragoi, Aratei» init, Obßipum caput et 
tcrcti ctrvice reßexum. Tum Serm. IL 4« Qi. Hie 

* * 5 fcobis xyiii PRAEFAT. 10. 

I 

» 

ineptias et quisquüiae, eliunde £qnte ingeftas, 
maltas bonas obferyationes reperiri axnreranj, 
tum praeter Lamhinn/m, docttupe* äccuratum 
vir um, CtliquiuiiL et Torren touun, kiderii 
döctcs* Ted fenüis Tpoetici ao nmlto »agis fpi- 

4 

ritus lyrici pkhe «xpertes , «t interdwm , 
xtiaxime Cruquium, abfonis ©pinatuwribite .et 
Mgutiifrväld* rttileftos} e receHtiöribas autaem 
hinc inde'äd pftgtefi citavi Dacerium et Sanado- 
rtum venuftatis poeticae intelligentes, fedfub- 
ijide Jiiipis argutos; tmn Iani, , elegantiJfl|mi 
iadim virtfm ac. de Horatio meritiflimurn; 
denique, qui partem tantum carpunum pro 
inftituti fcholaftici, -;cui deßinAta erant, ra- 
tione illuftrandam fufcepere , duumviros prae- 
ftanüffuno6, Kpeppeniom, ftuaMOawihi, dum 
viveret, familiaritäte coniunctdm, euius re- 
cotdalione adhuc fruor iacundülima, po«tica- 
rum Venerum acerrhnum indagatorem , eun- 

dem- 

fcohis * haec fcobes dicitur rafüra femtrum , graece 
*tfot**z Thtotifca lingua urpora; qaod haud dubie 
Noftrum Botir cft , quod adeo latiorem olim fignifica- 
tum habuit. PfiAEFATIO. xix * » dejnque hattd vulgaris doctrinae lande oonfpi 
cmito/ *t Boettigeriimi cuius operatti fi Hö- 
ratio tarn feliciter oeffiflfe dicatn, ut, eident 
plane latiefeetum dici poffet, ft omnia carmina 
ab eo pferpelita teneremus ; haüd temere me 

pronuntiare, aut änricitiae cuidam quidquam 

« 

me dedifle fetebuntur :omnes, qui profandos 
mültiplicis doctrinae recoffus amoeniffimiqne 
eins ingenii vim hd^erint. Atque hie cum 
cura a me prftedicanda venit infignis Heynii, 
Viri de me meisqu* ftudiis egregie meriti, 
humanitas , qua quidem »mihi, tarn grave iae 
difficile opus molienti , dexter fteöt , oonfiliisr 
que fuk, poetafe fruetuöfiflimis , nunquam 
defuit; enras quidem beiieficii meitioriam ita 
colam, ut gratiÄim© illud homini praeftitum 
bonus quisque intelligat. 

In textu poetae repraefentando vulgataxn 
fere fequutus fum rectenfionem , ad Codicum 
fidem fatis probabiliter conftitutan^ neque 

■ 

facile difeeffionem ab ea faciendam iudicavi, 
nifi ubi Codicum auetoritatem temere poftha- 

bitam, bifc?jn,< ^^opiec^np& # correctionibu$qi*e viro- 
Tffm , dootorum non admodum grairibus de 
opiflis iadultum . ajajaxiadv^rtil^n}. . : „ Slcubi 
tarnen lectionera äliquam , omaibus pravitatis 
ifljdiGiis pppreffam > -ext^bandam iuberent artis 
cv'}tic$e regulae, et; ab; aliquo docto viro iatis 
probabile medicjnae ^$rijpe,iatum factum de- 
p^ehenderejÄ, haue, reclamantibxis licet Omni- 
bus libris, poetae admovere hqq. fUibitavi. 
Mukq n^gis milpi licere putavi in interpun- 
ctione facienda, qua* quidem exactius infti- 
t»ta dici vix pöteft, quantum fubinde ad ex« 

* 

pediepidam fententiam adivunenti adferat Sed 
de bis cuiratiüs agendi Iqcus erit in fuigulari 
ypluxrtijae, quQd crilin in omnia Horatii Opera 
complectetur , quam quidem ut plane, ab int^r- 
pretatione feiungerenv pluribus de caulfig in- 
ductus fum. Praeter iftud autem , ut verbo 
faltem e^ct^rnam operis, quod reliquum eft, 
formaraindicem, fequentur duo alia Volumi- 
na, quorum prius Sermones et Epiftolas, 
pofterius Artem cum Indice uberrimo con- 
tinebit. 

Co- P R A E F A T I O. xxi 

t 

I » 

Codicum et Edd. elenchum , Iam, maxime 
indnftria concixmatum huic praefationi fub- 
iuizgere placuit» iatisque habui, hinc inde, 
maxime in antiquis editionibus , a quibus in- 
ftrnctior eiam, nonnulla refingere, fupplera 
atqra emfendare: quod.rpfum mihi interdum 

Catis moleftiae attulit; quamquam vel ßc Hör 

■ 

raüani textus liiftoriam minime ad liquidum 
perductain efle ipfe probe intelligam. .Tum. 
vilam poetae , a Maffono ampla docüina in- 
ftructam , ab eodem autem Igni feite in conir 
pendium redaetam fubieci; quae vel lola ar- 

r 

gumentorum affatim fuppeditat, quam infirpta 
omnino Bentleii temporum fit ratio , qua Ho- 
ratium primum, idque axuiis aetaüß fuae 
XXVI— XXXm., Sermonibus, pofte* biennio 
Epodis, deinde fejütem annis tribus prioribus 
Carminum libris, tum JEpiftolaruxn libro l, 
inde Carminum Libro IV. et Saeculari , dem« 
que Arti et Epiftolarum Libro IL uni vacafle 
demonftrare couatus eft. Denique cum fru* 
ctu, antequam ad ipfam Hpratii poefin ani- 
mos convertatur , legi poterit libellus E. van 

Om- xxii PB.AEFÄTIO. 

Ommeren, * Gymnafii, qu6d AmB^lodami 
flöret, Rectorjs huper meritüfimi , lingua 
Jßelgica löriptus, v in quo poetae noftri vir- 
tutes iia expendit, ut aiiorum conaminibus, 
eidein ixnpcnfis, fädle oarere poffimus» Di* 
gnus ftne ifc über eft f qtu Teile latina orna« 
tiis in plurium notitiam^erveniat. 

. Ante autem, quam prae&tioni knie finem 
imponam, non poflum, quin publice. CeL C. C. 
Weadtero, doctüfimo ätque Reiziajiae plane 
accurationis Viro , animum meum gratiflimum 
profiteär, quod in ptegtdfc a fphitlmatis typo- 
gTaphicis defendendis operaip fuam mihi com« 
modare voluerit, eaque Jküe quam molefb 
perfecerit, ut, fi pauciflima imbecüHtatis uti- 
que humanae argumenta exbipias , terfa omnia 
ac nitida appareant Set. Gottüagtte M. No* 
raibri MDCCXCiX. ELEN- I ELENCHVS 

CODICVM MSS. 

t 

AD QVOS HORATIVS ADHVC EXACTVS EST. JJeCodd. Horatii in genere monendum, omnes» quos 
hodk habemns, e recenJQone Vettii dgorii Bafilii Ma* 
tfortik quiquidem Conful fuit üne collega anno poft.Chri« 
ßum DCCXXVII. et Feticis, oratoria Vrbie, fluxiffe. 
Ita enim in antiquioribus Codicibua, Leiden/!, Kegi- 
nenfi aliiaque , uti Bentleiu» in praef. teftatur, poft Epo- 
do# litteris maiuaculis fcriptum fertur : VETT1V8 AGORIV3 BA9ILIVS MAVORTiyS T. C. ET 
IVL. SXCOVE. DOM. EXCONS. ©HD. LECH CT TT POTVI 
IHENOAVI. CONFBRENTE BtiSU J(EA6J6TR0 FELlCE 
ORATOK& VRBIS ROJIAE. 

h. Vir elariffimus et inluflris, Excomite Domeßiea, 

ExconfuU Ordinario, eoriem Bentl. interprete f Cf. 

Relandi Faftw ConfuL p. 696. Ac librorum quidem MßS., 

«jui fuperfunt, etß paene infinitus in bibliothecis numerus 

reperiatur, paucoa tarnen , qui Saec. X. attingant, pau- 

cÜHmos vero, qui illud probabiliter antevertant, inve- 

niri t (atts conftat. Vti autem cxiguam ad m* dum iftorum 

partem critico acumine exciüTam , et eraaculando poetae 

tdmotam efle res ipfa fidem facit, ita bona forturia accidit, 

Qt&t qui ad emeudandum textuni ftudia fua conferrent, 

optimae fere qnosque notae libros MSS. infpiciundi copia 

tcta fit, nt adeo de reliqui» perveftigandis feduloque ex- 

catiendia noa lantopere laborandum videatur. Atqoe 

Toau L a haec I * II DE HOBATII 

haec quidem forttina Trxumviris potilKmum Horatii Cen- 
foribus, rite, fi qui alii, creatis, Lambino, Cruquio ac 
Bentleio contigit, Codd. Vaticanorum, Blandinianorum, 
Graeviani, Reginenfis ac Leidenfis ope .infigpem ac no- 
vam prorfus ei Iucem praeferentibu*. 

Quo autem rectius inteltigatur, quousque conatns 
Virorum doctorum, qui tali^us praefidiis inftructi crilln 
in H oratio exercuerunt, proceflerint, quaeque amplius 
de eo beoe merendi fuperfit materies ; brevem Codiciira, 
ad quoa Horatius adhuc recenfus eft, elenchum fubiicere 
vifum eß; nam pleniorem et accuratiorera, quam quidem 
res poftulare videbatur, quandoquidem e critica ' eonim 
notatione lectionum pendet auctoritas, notitiam dare non 
licuit, quum ipfi, qui eos tractaverint, de iis fubtilius 
difpiciendi fuperfederint , fatisque habuerint, eos certi* 
nominibus aut fignis diftinguere. 

CO-DD. ALDI ET MVRETl 

Muretus quidem palfim veteres libros orepat, iiulkim 
tarnen diferte noruinat aut defcribit; quo minus tarnen 
exißim'es , antiquiores edd.. ab eo defignari , vetat lectio- 
num, inde allatarum, difcrepantia; v. c. 1. 23. 5. Praeter 
tos laudat 

Codlcem Bemardini LauredanL, et 

Codicem Achiüis Statu perbonum ac perveterem, 11 1 
ipfe ait. 

Vid Praefat. ad ed. a. 1555. et ad I. 1. extr. et paflim. 

Neque Aldus uspiam diferte tradlt, quibus Codd. 
ufus fuerit. Satis habet, Codd. manu fcriptos ab im- 
fjreffis diftinguere. Laudat quidem ad III. 112. Codicem 
Viennenfem antiquum Stanislai cuiusdam Zaur, ex quo 
illnd carmen conftituit ; fed hanc folam notitiam de eo 
acceperatab amico; ipfe adeo nunquam m&nibus tracta- 
vit, aut lectiones inde enotatashabuit. . 

CODD. CODICIBV8 MSS. 111 

CODD. DIONYSII LAMBINf. 

» 

• Lambinus cnm Francifcp Turnonio Cardinali Rp- 
mm profectus, ibiqueeam, quam diu expetuTet, vete- 
rnm librorum copiam nattus» multos Horatii Codd. MSS. 
infpexit» Ii funt: / t» Codices Vaticam quinque fK quoa antiquilEaios vo- 
cat, üec tarnen pluribus defcribit. 

Ctufex Donati Iannoctii Florentini, ad quem 
tdbmento Rodolphi Cardinalia per venerat. 

Codex Gabrieüs Faärni. 

Codex Ludovici Vrfitü* Farnefiorum confobii- 
ni, ab Hannibale Caro ipfi donatua; in quo defideraban- 
tar Scrmones. 

Über Rainutii Tarne fü Card, typis quidem ex- 
enfai, Gedcuro atitiquÜEmis atqne optimia codd. compa- 
neu» atque ex iis plurimia locia emendatus. 

Codex Ioannis Torueßi, tjpographi Lugdunen-* 
ts f Lambino ex Italia reverfo, commentariiaque iara 
abfohitia, nee opinanti oblatus; quem ille vetulhifimuin 
cenfet. 

Tum ad ultimam editionem adornandam Lutetiae fex 
aliis codd. etiam ufus eft. Ii funt 

Codex Clerici, quem nactus eft ab haeredibua 
N. Clerici. 

■ 

Codices HuJJardini duo 9 aeeepti a Lud. Rnf- 
iardo, iuris doctore Avarici Biturigum. 

Codices Kkotiani tres, dati ei a Io. Nicotio, 
legalion« apud Lufitaniae regem funeto. 

Codex ColombiniiSi donatua ei a Io. Colombine 
Monfirolienfi. 

CODICES IACOBI CRYQVIL 

Codices Blandinii feu Bland! hiäni quatuor $ eK 
hibliothcca Blandinia, h* PP. ßenedictuiorum S. Petvt 

a 2 in IV DEUOKATXX 

in monte Bhmdüuo Gandavi, quo Roma perlati 
erant. Sed i\la bibliotheca, una cum Dunenii, a ,B? Igis 
tumultuantihua, templaque, et, cosnobia vaßanübus (unde 
siKOvonkafaf Cruquius vacat ad Serm. I. x,)» anno 
MOLXVIII plane perdita et exußa cß. Hos eodd. cum 
omnes venerandae vetußatis effe et ad Saeculum IX refe- 
rendos iudicat vir intelligentiffimus (Append. ad lecto- 
rem), eosque Omnibus fuis reliquis praefert; tum ünum 1 
eorum, '^uem cum virtute Blandinium antujuijjimum 
dicere (biet, et fic ultra Saec. tX etiam reiicit, onmiwn 
maximi aeTtimat; quem eumdem Vir KyiTtKwrarof Cn- 
ntngamiüs (praefat. Horat. et animadv. c. 16. p. 097.) 
omuium qni exftant, codicum ftoratianornm emendatiffi- 
mum optimumque pronuntiat. Mentionem eiua facit 
>etiam Muret. praefat. ad edit. 1555* Defcriptionera am- 
pliorem Blandiniorum codd. in Cruquio frußra quaeras, 
nifi quod ad Serm. IL 7. 64- barbarijfjimos eorum 
charactercs vocat; ex quo tarnen non multum Tumi 
polEt. 

Codex Dwaei, cm etiam magnum pretium ftatuit 
vir doctilKmus. 

Codex Silviusp oui Cmalteri Silvü erat, Cruqo» ad 
Serm. I. 3. 5. 

Codex Buslidianns, e bibliotheca Gyronafn Buslidia- 
ni trilinguis Lovanii, qqem a vetußate commendat ad 
Epifi. I. 1. 57. Apparet autem 9 mutilum fuilTe. 

Codex alius Buslidianus laudatur e. g. ad Epod. II. 
69. cuiua autem; cum fere modo unius Buslidiani men- 
tio fit, exiguum tantum fragmentum fuifle fufpicor. 

Codex Carrionis, itidem mutilua. 

Codex Martinius f. Martiniu 

Codex Tonfamts ex bibliotheca Toniana, qui foios 
Sermones continuifle videtur. 

Codex Maldez;hetniu$, qni folas odae videtur habuifle, 
quemque Cruquio commodaHe puto lacobum a'Claerhout 
D. de Maldegbera, cuius mentio ad Serm. 1. s. 106« 

* quam* CODICIBVS M S S. T 

m 

qnaxnquam ibidem etiani inemöratur Iudöcus hfahleghem 
D. de JLeifchot. 

CODICES GE. FAfiHICJI. . „ 

Ge. Fabricius vetuftis et optimae notae qqjjni^&ni 
codieibus mlT. et in Italia, et in Germania conquißtis, 
ufuaeft., equibua inprimis ab. 4o eommemörantur 

Codex Anhakinns, miOaa ad eum a Georgjo principe 
Anhal^no et Afcanienfi ; quem a veluftate et bonitate 
lectionum xnaxime comniendat, eiurtquefibLLydiiiapidie 
loco-foiiTe ait, cuiua benefieip emepdarit ac reilltuerit lo* 
ca pfriruna, pt Aaronem multo babiüorem et nitidiötemin 
palaeftram liteTariam produxerk» vid. fraef» ad etllt*. * 555* 

Codex Saxonicusj communicatua cum eo a Lauren- 
tio Scrariaeo» 

li^pteKiTtorinzfru**. roiffttf fci ab Wo%i^o. Wer- 
thero, Equite Thuringo , fed n*>n integer. 

* s \;"-6fc BERSMANNVS ; * 
fex codd. MSS. ufus e.ft, quos aeeeperat a Poßhio, 
Iacobo Monavio et Id. Cotteritio. 

CODICES THEOD. PVLJWANNL 

i. Codex Angnßirü Ilunnaei, quem ihic ifli ctono 
dederat, cuique ipfe fumruura ab antiquitate et emenda- 
Vtone pretiun« ftatttit. Defignave eum folet littera h« 

2. Codex Collegii Gemblacenfis. a» 

3.' Alter Codex Gemhlaeenßs. K. 

4« Codex Bellen , a quo illi donatue. b. 

5. Fragmentum CodicU AmonH Diefihhnü^ quoif 
continebat libros Hl et IV carminum, fed mutilos; item 
«armen (aeculare. a. 

6. Codex Plautini, Sermotaea tantum exhibena. p. 
7» Codex CornelU Gualtlieri , fragmentum , conti- 

neni librum II Epißt. et libri 1 Sermonum eclogas tre* 
cum dimidia. c. 

ß. Codex vetus, Artem poeücam complettena. t. 

«5 9- VI DEHOEATI1 

3 % ,QldepG&*t PlaMijii, Ars pogtica. p. ' 
io. Codex Victoris Gifelini, Arspoetica, Eptftola- 
rurn liber I^jet §ejrmonum liber IL, v. - 

11. Fragmentum Caroli Clußi, .pars Epißola» 
tum. k. • '*•'' 

CODICES L. TORRENTIL 

Torrentiug inlignes mültös codd» quos inprimis Ro- 
mae collegiffet, ad recenfcndnm Horatium adhibäit, in 
tjuflmi maximum pretiüm ftätüit Codici Lafarehtiäno; 
vid. ad Carrn. IV. 1. Sfcd -neqne hunc, neqne ceteros 
accunrtius defcriptos usquarn in eius editione reperiafet 
haud diibie , quod ipfe eam non curavit. 

\ 

CO DICES TALBOTl 

I. God; Galei f cui inier ta ftint HoratU Opera , cum 
fcholiis ad marginem fcriptis. .. ;v. 

2* Cod. Galei vetuftus, continens H. Epißolas 9 cum 
fcholiis et glofla interiineari. 

3. Cod. MS. Cardin» Bembi 9 continens //. opera, 
in Bibi. Coli. Regal, fervatus.. Vid. Codd. Bentl. n. 12. 

4.. Cod. MS. Coli. Petrenfis, cui infertae funt //. 
Odae, Satirae et Epißolae, cum fcholiis et glofla inter- 
lineari. 

5, Cod. MS. Coli. Trinit. Cantabr. qui habet //• 
Epißolas. , 

6. Cod. Bodl. I. continena Odas H. nitide feriptas. 
7» Cod. jßodl. IL IL Odas haben*, olim liber Ge. 

a Turre, Profeff. Med.' Patäv. 

3. Cod. Bodl. HL papyrao. contin. IL Odas et 1. 
de Arte poetica a. 14.63. per Iohannem de Munti finitus. 

9. Cod. Bodl. IV* tenens H. de A. P. 

10. Cod. Colleg. Magd. Oxon. continens //. 
Opera. 

I I. Cod. eiusd. Colleg. contin. BL Satiras, Epp. et 
Artem poeticam. 

. 12. COOICIBVS MSS. VII 

12» Cod. College Regüial. Oxon* continens If. Ofy. 
.15. Habuit infuper . varietatem lectionis, editioni 
Muretinae a. 1559« e cod. Michaelis Bonae RaguC ad- 
icripura, tum 

14.. Variaa. lectionei, quas Pithoeus ex 31SS. ed. 
B»SL 1580. adleverat. 

CODICES R. BENTLEII. 

1. Codex Graeviamis, vetultifömus, anporum DCC, 

od tarnen Epiftolarum et Sermonum pars magna deerat. 

Eratisa Gracvio adBentleium miflus; poft cuhis obitum 

cumieiiqua illius fupellectile libraria in bibliotnecam £le- 

ctoria Palatmi concelEt. Eiusdem Graeviani codicis col- 

lationem, cum ed. Afcenfiana a. 1529. a Iano Brouk- 

hufio inßitutam affervat Bibl. Bodlej* Vid, Catal. Bibl. 

Bodltj. imprelT. libr. 

2. Lcidenßs Codex, eiusdem aetatis, in bibliotheca 
academiae Lugduno-Batavae. 

5. Codex Tjdichtmümus f annornm DC. Huiua et 
Leidenfis varietatem a N. Heinfio enotatam interpoßtis 
propriis coniecturis a F. Burmanno nactus eft. 

4« Codepc Voßianus % quem nOn inferiorem prioribut 
illis cenfet. 

5- Codex Markianus, qui epiftolas modo habet* 
Haius et Vofliani lectlones in Batavia ab Abrahamo Fran- 
kio deferiptae erant. v ' 

Ex Britannicid, quos ipfe omnes infpexit, 

6. Codex collegU Reginettßs Oxonii, qui caeteris 
pslmam aufert, annorum DCC, et ab omni parte integer. 

7. Codex e bibliotheca Regiae Societalis Londini. 
8- Codex Petrenßs dömus Cantabr igiäe , D an- 

»oram, , -, 

9* Codex collegii Magdaleneitßs Oxonii. 

10. Codex Roger i GaleL 

11. Codex epifcopi Jßlienßs f fub initium typogra- 
Poiae fcriptus. 

a 4. iü. 


VIII DE HOIATU 

i£. Codex ceUegii Regä Cantabrigtae, ab eadem 
manu. Ferperam Bembinus dicitur Talboto. Vid. eiua 
Codd. n. 3. 

13. Codex Battelianus f e muteo Io. Bat tely. De* 
fimt i*i eo Epiftotae, et Sermones aliquot Ubri IL 

14. Codex Megiiis, Sermones et Epiftolae Artemque 
complexus. - 

15"— 17. Codices tres ex collegio TrinUatis, Ser- 
mone*, Epp. et Artein P. continentea. ,r 

18- 1 9- Codices diu) Bodlelani 3 in quibua Carrnini 
et Epodon über» 

so. Codex Vigornienßst Ars poetica. , 

£ 1. Codex Digbeanus Oxonii , Ars poetica* 

££. Codex Moreti t a N. HeinQo collatua, etiam ar- 
tem poet. coritineh». 

£3. JE Codice Colbertino et , 

£4». Frdnequerano etiam excerptas lectiones habuit, 
, fed pauculas, et levi cura. 

£5. Codex Magdalenenfis alter, Sermones, Epiftolae 
v et Ars, ab eodem librario, a quo fupra n. 14. 

£6. 'Acronis exemplar fcriptum, quod olira erat Bi* 
fibaldi PirJeheimeri , in bibl. Reg. Societ. affervatum. 

Duos libros manu exaratos adhibuit dan. heinsiVs; 
vid. Not. ad I. 7. 1$. ed. 16:29. p. £4.. Codicibus et- 
iam RISS, quibusdam fe ufos dicunt alex. cvningahivi 
et 10. 10 neö; fed eos non ulteriua* defcribnnt. Item 
henk, ste^han vs paucos quosdam codd. et' excerpta ha- 
buit. Vid. eius diatr. II. 

CODICES OESNERt 

Codex Gpttingenßs, in bibliotheca academica, char* 
taceus, eleganter fcriptus, recentior quidem, fed opti- 
mas plerumque fcctiones habens. Scholiis inftructüs eft 
«narginalibuö et glofla interlinear!« Fiiit quondam ex li- 
bria Congregat'. & MauriRom. quod alterum eiua foHum 

tefta« 1 CODI GIB V S MS S. IX' 

teftatur. Sermones wbieetoa habet EpiÄolU, qua* libraro 
daudunt. 

Codicwn Hamwvtranomtn duörum, «x bibbotbeea 
regia« fragmtnta membranacea, 8 mf cf* . Virarn chara- 
ctere Longobardic* t fed terroi et elegant! 9 nee tarnen 
fine rocum eompendife, ferrpraro, ctfntinttSem. L 1 ^~ 
fi. 121. tarn L 4. 4; — IL 4. 50. porro iL 6. 14. usque 
id finem libri. Jklteiura, litteri* mkmtilfimis Longo- 
bardicis, habet Eptft. 1. 3. 97 — I. iß. 13. 

CfMatio Saooisfia h» e. yariantium lectionum fylloge, 
a Chrifto. £axio defcriptarutil partim de erfemplo 
Gunuigamianae editkmis, tut gas adleverat Corriua ex 
nno cod. Lipftenß, 6t uno Vfinarienfi, partim de aüö 
Maettariame edfttonU, toi doera mann« IV Codicnrh Je*» 
cttonea adferipferat. Ex ea fylloge, Abi miffa, pro cou* 
filio fuo qtuiqdam enötavit Gefaerua, quae fyUabä $a& 
defignantur. 

Codex Iö. Brodaei) cum* collationem adferiptara 
exemple Torrentianae editionis habuit Gefaerus. Ek ita, 
quae in fine codicia fünf» apparet, eum efle e faeculoXlV; 
Lectionea quasdam exhibet memorabilea; multaa optima*, 
nt Carm. II. 1 o. 1 o. * 

CODICES IANL 

Codices Deffauitnfes duo , ex Italia ep perlati, quo« 
nmi primiSf membranaceua» in folio minori, laceratu* 
et uiutJlus. ManipuH, quoruth fidgiill integri babent 
IV plagulas complieatas , numeria romanis, ab alia manu 
ftdditia, certe teparatis, fignantur, et progrediunrur ad 
XXIL Paginae nee numeTum nee cttftodem babent. 
Textus totua eft ab eadem manu , pallefeente Longobar- 
dieo cbaractere, praeter initiale* verfuum quadrataa , ele- 
ganter et äd lineas inftrumento ferreo impreflaa, feriptus. 
Litterae initiale* jroaiofet defunt, nee nifi rariüa fnppletae 
fant a manu feennda. Semper f longnm in fine; i fcf« 
fine apice; yocuih eompendia femper eadem; correetio- 

a 5 nei 


X DI HORATU 

ne*a mm* prima, quae fcribam doßtum pro.dant« Scho- 
lia, tarn interlinearia , quam marginalia, quam plutima, 
lectü difficilümäu ledtet praeter ea, quae in Scholiaftis 
iam Iegimus . parvi. pretii. Habet codex otultas lacuoas ; 
1) glibril carm. 13. 19 — II. 9. 16. a) ah HL 2« 
A 9 t— ?4. *5- tum a 5. 27 — 7-. iS-item a 9. 4 — i<>* 
41. danique a .19, 1 — - JV. 14. 50* 3) a U V. 1. 1 — a. 
.50. ^turu a 5, 71 — 17. 27. .4) Epiftoiarum librl I 
deeft ultimus ver/m; in libro II„aut0m 1 — 3. 65» 
£)<a SermonumUb. U; £,45 —90. Unna 6.26 — fin. 
4t$m 4 7. 46-1-9% et ab 8» 65 — '&*• Titulus ab alia. 
jqanu, haud dubia eadem, quae manipulos numeris in* 
.Jiruxifc, exhibet poft <indicem operuni Horatii banc no- , 
lata: Sancta&DgigenctricLs Mßriat Sanctique Cipriani 
•tpifcopi et rmtittyris in Nigenburga. . Reparatus (h. vel 
cmtn#, vel renpvatus) anno demini milleßmo quadrin» 
genteßmo feptuagefimo. Si omnia baec et inpr. etiatn 
JGcriptwaro r«cenfiotfemq«e coditis expendamus, proba- 
J>ije fit, illum e Saecukr XIV efle t fed e* vetufto admo« 
^um et bono exemplari defcriptum« 
, Codex fecunßitSs membranaceus f in forma oetava, 
rudi Bio et glutine (recentius.fortaJTe) compactus, Lon- 
gobardicis litteris minutiilimis^ faepe negligenti et fugi- 
tiva manu, et paißdd atramento , feriptus.' Manipulos 
habet IX, quorum ultimus V, ceteri VIII fo^lia contiaent, 
fine numeris et cuftode. < In odis ilngulae paginae in bi- 
pas. fectiones divifae. Initiales rnaiores rubrae, virides, 
atrae. Verfuum initiafea paullum eminent, fed ehtsdem 
et manus et characteriji cum textu, niii quod nonnullae 
funt quadratae minores., Semper /in fine longum et i 
fine puncto. Vocum .compendia femper diver Ca, ver- 
limm ordinandorumfirequens neglectue, correctiones vel 
negligentes, vel perverCac, commutationqs -ütteraruro, 
ut ditt t 9 b et v 9 feribato dedarant rudern et imperitum; 
Quantum e feriptura ceterisque argumentis afiequi pölKs, 
videatur hie codex paullo recentior priori. 

Codex C^DI.CiftTS vBÄSS. XX Codex HlcnttUanWi e Saeculo XI, qui olim in biblio 
theca Io. Iac* MenteUifuit, cuiua leetionto Marquardus 
Gudiua examplo editionis Mureti, Veacfc. 1592« 8* ac ** 
leverat, unde adfcriptae ümt exeropla editionis Defpre? 
liariae , quod in iüuftri bibliotbeca, acadeiniae Lipfienfia 
(ervatur* ^ Adfoipta eft eidem huic jg&emplari Defprezia- 
do (fic tarnen» <Ut dilSgqnter« diftingiiatur a lectionibua 
Co<Ucis> üliue) varietas edkiOCriitf wtidaePaufienße, ex 
officio»: ValpoCmi, Ex his em^ndanfia funt, quae in 
Fabricii biblioth. lat. (ed. nov.) T.,1, p. 4.09. traduntur; 
ubi et diciuqpr Ule icodex MentetianiM Lambtui olim fuiffe, 

quod falfum eft 1.38-6; 31. *8? 57» fl8* ö- 3- * ** 
Codices Lipßxnfet quatuor* qui in bibljotheca fena- 
toria Ldpfet aileryÄMtur; quorum prmius (pulpiu 1. n. 6.)* 
uembrahac^ue, £ol. cpmplectena CX folia, necnumerif 
nee fignis 4ifti^*aj quorum octona videaUir manipu* 
lum effioere. iStagula folia interd um a bibtfQpego pe&» 
nmtau fuiic . , Scripfit totüm cod. und manus, fed ,UU 
Tibi non con(tan$, nunc maiores jivwg minore» pingens 
iitteras, quae non quidem plane rüde«, at nequg elegan- 
tes diceudae. Sunt eae, etianv initiales verfuuni, mi- 
nufeulae, raagis latinae quam gothicae. Initialeß carmi- 
uum t mere in MSS. confuUo,, plerumque defunt, et 
leviter tantum funt defignatae. Compendia voeuni crebra. 
Airamentun* .temporis diuturnifrate /ufeuro factum.- In 
primi et ujtimi folii colurana priori fic deletae liuerae, ut 
legi vix poflint; quare primos XI verfus ödes 1 ferior 
penna denuo induxit. Ex Omnibus his, aliisque, pToba- 
biU , codicem Sacc. XIII aut XIV in Italia feriptum effei 
Duabus quafi partibus conßat* in quarum prima, quae 
Odas, Epodos et Carmen faec. continer, fingulae paginae 
inbinas fectiones cüvifae funt, lineaeque ductale tarn trans* 
▼erlae XXVIII, quam ab utraqne parte ad perpendicu- 
hun, quibus initiales litterae et longitudinee linearum 
definirentur* Nee libri , nee fingula caimina numerata. 
Paucae inferiptiones, rubrae iilae et a ferlori manu. Vt 

ante XU DI ÖORATir 

ante artem poeticam: Xnripit Hher potticae* Ars po&tica 
ftatim foqnitur Epödos. Scholia in prima parte paudfli* 
ma, in altera phira/ edem a prima mann) a qua *t codi« 
eis infcriptio eft: 0|><r Orscy: item pottria: 

Codex fecitndus (pnlpit. I. n. 38»)» niettibiranaeeue, 
in 4. folia haben» GXV; nam prhnum fotiuni depferditam 
eft, 11t mikc codex incipiat a v. 39 odfce IL Fölia non 
Ägnata; quaedam^et a MbMopego pernttttäta. -OctonU 
tomftant manipnli»' praeter- XIII et XV 1 qei habent fetoa. 
Eos manlpulos ferior manus-fri infttna prknä pagina jigna» 
vit , I?» : II« eet. • Ab'nna manu totns codex eft , fed 
xtfegltgeirtior Caepe fcrtba ptedkur,: verbia aut IrtWgris ver* 
fibua rtmiffis* poft ati aHo (upplätis; Nee Iitterae fibi con- 
ftant, neque atrameAtomv' Vocum cempendfe fiurtma. 
Diphthougi plures, cfiiam in ceterisUribus, geminatae 
littefat* päuetares. Quaeomnia, conimeta ittprimia cniü 
feripttiraeifpecie, fuödent codicem ad t ÖeeülumXIIreferre, 
£t habere pro antiqtt iffimo Llpfienßüm quatnöir. Lineae 
in fingula pagina dwctBe XXXIV. Initiales jierfaum alter* 
f*e mbrae et atrae ; iilae carmimnn et librorum pietae, 
fett arte rudi. Nullä tibrortmt divifio, riolli humeri. Pro 

* • 

frifcripdoriibu» carfofoim folins nletri defignationea funt, 
miniö feriptae, fediectu difficiles, faepe etiam fallae. 
Scholia pa(Rm adfunt, fed panca, nee tnulti momenti. 
Ars peetica eft inter Oda* eft Epodoa , Epiltofce ante Ser- 
faones. Folia, quaedam ab- inkio et in fine ütn et vermibus 
ädmodum corrapta fnnt. 

Codex tertius (piilpit. I. n. 39. ), friembranacetis, in 4.. 
Ttiit olim Nicolai Heirifit, (VW. eins Gätel. P. II. p.89.) 
e eu!u» bibliotheca redetnit Fr. Bened. Garpzorhts (quod 
hie ipfe notavit), unde in bibüofh. fenat. pervenk. Ha- 
bet codex LXXXII folia, fuperne numeria i, a t 3, cet. 
fignat* (qnamquam XV1I1 ultima elegiam continent feri- 
ptoris recentioria, cni in fine additum : Explicit Yronia 
Gauffidt); qudrum octonis eonßant maniputt : qnosnon 
folum in ima pagina litteria a> b> e cet. fignatit primi 

librarii COPICIBYS M S S, X^II librwil mrae, &A etiam folia finguli manipuli appofitis 
nansrif, a 1 , a 2 » ä 3 cet. In find fnanipuli cuiusque cu^ 
Botell Membrana adhuc (atift,nQya f atraiuenbuin ni* 
gram, licet paUe&#«». Quaeomniat praeter duetue cha* 
nctffiun, cudicem admodum re^entein arguunt, Eft 
3k litten« gqtfucia eleganter et cum cura fcriptus* Vo* 
cabulonna comp^adia in eo pUirjnia. Initiales carminun* 
admodum niinuK» charaotere defignantur. Continet über 
IV libroa (Manna* Jibrnm E^doruro et.caripen faecti» 
lue, £ne librorum divifione et tituiis: nifi quod intft 
fingolas odaa una linea vacua fetfeta oft, in qua ferior ma- 
nu* qoibuadara odja infcriptionem pofuit; «ptae et onvHf 
aiibmio fhpplevU, vitiaque emenejavit l*ectione* jn.» 
terdum memorabilea habet, ut Carm. IL 4* £°* ßcholia 
pauriffima tont. 

Codex quartus (pulp. I. n. 4°0> chartaceus, in 4- 

Fnit olim , nt docet emblema a fronfe infertum , Io. 

Chrifio. Wagenfeilii, et conßat foliis LXXXVI11, quorum 

IV prima vacua funt, VI ultima t)il praeter pauta de 

metris odarum, eaque nullius moraenti , paginis fex ex* 

hibent. Foliis numeros dedit prima manu«, usque ad 55. 

Manipuli quatuor priora, cum feptimo, habent folia X; 

quintnj XII, fextus XVI, oetavus IV. In cuiusque fine 

cnftos clL Characteres admodum fimiles hodiernis Ita- 

lomiD. Compendia vocum vaWe multa ac impedita. 

Omnia produnt codicem admodum recentem. Atramen- 

tamlatis nigrum adhuc, licet iam inclinans ad rubieun- 

dum coloretn. Nee libris nee odis numeri dati ; plerum- 

qnc tarnen unius lineae fpatium inter has refictum. Con- 

tu>et codex odas, epodos et Carmen faeculare; et e(l 

▼tlde Titiofeexaratus: habet tainen- fectionea interdutn 

▼ix alibi obvias ; e. g. Carm. I. 1 4. 1 3. ' Schotia paflira 

Ptncaad&inl. 

Codices Altorfini duo, in bibliotheca academica, quo; 
nun deferiptionem et lectionee Cl. Nagelius inde ab a. 
l 766 octo plagolis üngmlia edidit, quQrum 

primus 1 XIV J>£ HORiTU primus, membranaceus, in 4.11011 adeo antiqttus, M. D. 
Omeifii, alias olim fuit» iudicio, in Fronte libri adfcripto. 
Eft i« minutiore litterarum cbaractere, fed* negligenter «t 
vitiofe admodum a fcriba valde indocto exaratus. Attamen 
e bono et nunc ignoto antiquo codice exfcriptu* vidctur; 
habet enim lectiones multas egregiaa et elegantes , quae 
„ Tel raro vel nusquarn alias reperiantur, nee pröfecto ex 
ingenio ftupidi fräterculi venerint. Continet codex ftmnia 
Horatii, fed cum magna lacuna, a Serm. I. 5. 57 — 
IL 1. 49. Ars poetica fequitur ftatim carmen faeculare. 
Initiales carminum multo auri levigati nitore fplendent« 
Lectionum eins fpeeimen dedit Ch. Theoph. de Murr in 
Memorabü. Biblioth. Norimberg. P. III. p. 77 fqq. 

Codex feeundus , chartaceus, in volumine , quod et 
Ciceronis de offieiis libros f kern Claudiani de raptu Pro 1 
ferpinae carmen » carmen de littera Y (quod alias Virgi- 
Jio tribui folet), Virgilii moretum, et partem batracho- 
piyomachiae Homeri, CL1V latinis hexametris expreflam, 
continet. Satis eleganter feriptus eft Horatii codex, mul- 
tisque interpunetionibus diftinetus. Magna in illö etiam 
librarii ignörantia proditur, in Graecis praefertim, Veluti 
arti poeticae fubferipfit : T$Ao* <pqv^. To Sso %*?*$• 
Ars poetica inter Sermones et Epißolas collocata eil. 
Quamvis recentior hie quoque codex hand dubie fit, forte 
e Saeculo XIV exeunte, tarnen idem ob lectiones nou 
folum bonas plerumque, fed et proprias ipfi quasdam, 
easque elegantes et rnemorabiles, e bono et vetufio libro 
deferiptus et emendatUs videtur. Nam emendatorem ce- 
terum indoctum hominem fuiiTe apparet;. Vid. v. c. ad 
!• l 5- 35-' *»• l 3«n, 12. g. et 21. Cf. de Murr üb. 
laud. p. iog fq« 

Codex Francqueramis , in bibliotheca academica af- 
Jervatus, yeneraudae antiquitatis , cuius et Bentleium 
lectiones habuifle vidimus, fed pauciiHmas et negiigentef 
excerptas. Tum quoque Lamb. Eos in animadverlT. ad 

Ho- C0D1CIBVS M3S, XV 

Horatium (quae eius ' animadverliombu* ad fcriptoret 
quosdam. Graecos, Franequ, 1715. 8* Aibiectae funt) 
nommUas iüius Iect. commemorat« Pleniorem eins le- 
ctionuxn recenfum accepitlani ab Herbcllio, qui a. 1770» 
cum Franequerae verfaretur, codicem iftum cum Cru- 
quiani Horatii editione anni 1593 docte diljgenterque 
contulit. Eft codex membranaceus, forma» quä& in folio- 
vocatur, oblong* ; habetque fcholiofum ineditorum iniU 
gnem copiam. Vid. et Gutberleth. de Salus, p. 9. 

Codex Hdmßadieiifis, formae rnaximae , chartaceu* 

et levigatua , litteris minufculip fatis elegantibus feriptus. 

Vocum compendia pauca; femper £exef longum et »pro 

v; feripturae errores crebri, ^nprimia in verbis, quae 9 

Graecis funt. Initiales librorum variid coloribu* pietae 

et deautatae; in iingulorum carminum initiia alternant 

rubrae et caeruleae. Incipit Ära poetica, fequuntur Ser- 

mooes, Epiftolae, denique carmina. Librarius fe ap- 

pellat JMariam Ieronimum. Saeculo XIV exeante Scriptum 

effe codicem» omnia fufpicari iubenU Sed diügentiifim* 

tarnen ad antiquiorum librorum , nobia nunc ignotorum, 

ftdem emendatua efle videtur« Habet certe lectt. quasdam 

unguteres, et memqrabilea, ut I. ia. 35 : 26, 1.0 et 1 1 : 

37. ag. Scholia etiara nonpaüca adferipta* FuiQe .et 

hie et ceteri libri mü. bibliothecae HelrnTtadienüs tradun- 

tur olim in Jäungariae regia Corvini thefauro. Lectionif 

rarietatem cum eo communieavit Henkiufe , V. S. fu 

CODEX BARTHIL 

Commemorat Vir doctiflimua, Adverf. XXXV* 2. 
codicem« utait, venerandae vetuftatis, DCCCC anno- 
rum, atque ex eo profert quaedam; fed neque am- 
pliua- illum deferibit, nee urbem quid cm, übt cum 
viderit, norninat. Facilis nimium erat Barth, in con- 
itituenda codicum aetate. vid. 111« Heyn, elench. codd. 
Tirg. Tom. I. p. XXXII, 

CODD. XVI DB HpftATII CODD. CAR. COMBI! 

Delectum habwt Goipbjua Codd. Hafleianorum , In 
MuCbq BriUnnico adfervatorum ♦ ex iiaque fequente* 
melioria notae, libroa adhibuit, iu ab eo defignaU» 

A. N.-ß725. £aec. X. B. — 3534- 

C. — «734.. 

E. — 2609. 

F. — 486 a- 

G. — flöfii. Xfl. 

XIII. 

XV. 

XV. 

XV. 

XIII. Editionem infuner principem, in Bibliotheca Regia afler- 
ratam, pcrlegit, et lectionea variaa iiide enotavit. 

CODD. IOS. NIC. DE AZARA. 

Interioris notae Codd. aliquot, ad quos textum typis 
Bodonianis exprimerrdum exigeret, nd maimm habait 
Eques illuftriffimus , e bibliotheca amplilEma eaderaque 
lectiffima Chiliana depromtos ; quinquß nimirum Odarum* 
tres Epifioldrum * Artis poeticae et Sermonum, quorum 
duo ex eodem thefauro acceflere: tertinm Zeladiana Bi- 
bliotheca fuffecit. Lectionea, quas in iia deprehendit» 
fcitaa doctasque idem vocat in doctiffima, elegänterque 
fcripta Praefat. p. X. ut adee maximopere dolendum fit» 
lectionum exquifitiorum ülvulam in calce libri non ad- 

iectam ftxÜTe* « • 

• * 

CODD. OB ERLINI. ' 

Quatuor CodcL MSS. ArgentoratenGbus ufus eft Ober- 
linus, vir humanitati* pariter atque exquifitioria doctriuae 
laude Hören tiflimus, e quibua in ufum critices extantiora 
in calce fplendiciifömae fuae editionia adiicienda curavit» 
Ita vero accuratiJEoie eos defcribit : 

Cod. A. Formae quartae faeculo X. tribuendus vide- 
tur, quod frequentior diphthongorum, feparatia literis 

fcripta- CQDJCIBVS MSS. ' XVII 

fcriptarum ufus et rariofa vocum compendia docent, ut 
alia argumenta taceam. Continebat Odas, Epiftolas atque 
Satiras, ex quibus varia fuperfunt. Statim vero deeft 
folium primum, adeoque incipit codex ab Ödes II. L. I. 
v. 2, hinc pergit ad v. 1. ödes XXIX. ubi lacuna occurrit 
ad verfura usque 16. ödes XXXI. inde proceditad v. 31. 
Od. II. L. III. Tum adfunt folia duo 9 quac fragmenta 
exhibent Epift. II. L. II. fcilicet av, 1 12 ad 152. item 
a v. 193 ad finem. Cui fubiectae leguntur Satiräe ordi- 
ne confueto, ubi tarnen excifum folium unum abstulit 
partem Satirae IL et III. L. IL a v. 15^2 Sau IL ad v. 
75. Sat« I1L Deluiit codex v." 94.. Sat. V. Liber de 
Arte poetica ex eo plane exulat. Satis accurate caeterum 
Icriptus eft 9 et a vidi* immunis. In vocibus compofitis 
fct accufativo plurali in is exeunte frequens antiquam for- 
mam (ervat, quod idem et de fequente codice valet. 
(Extat in Bibl. Academica.) 

Cod. B. Formamcum primoeandem obtinet, eiua* 

dem cum ep Eaeculi putandu* eft. Scriptura eft nitida et 

follicite curata ; argumenta rubro colore funt tincta. In- 

noruit olim Cafp* Barthio, qui mentioneib eius facit in 

Adverfariis L. XXXVI. c. 14* Leguntur hie odac, et qui- 

dem ab initio ad verf. &£• ödes XXXV. .L. I. Tum per- 

gunt v. 19. ödes XIII. L. IL unde contuwa ferie proctr 

dunt ad finem libri IV. poft quem vkletur in codice, ex 

quo hie nofter deferiptus eft, fecutus Liber de Arte poe* 

*tica. Ita enim rubrum habet: Q. //. F. de Arte poetica 

cxplicit f incipit Rpodon , et *glofla adieeta in margine 

Ißa addit : -finitis quatuor libris carminum et poetria IJo- 

ratius a Mecoenate rogatus, ut, ß aliquod genus metri 

&pud Graecos inveniret, id Latinis oßenderet etc. Ne- 

que vero in noftro codice inferta fuit Ars poetica ; fequi- 

^urenimillud rubrum ftatim Ldber Rpodon in eodem qua- 

ternione ab initio ad Ödes X. v. 8« u ^i deficit, tum rur- 

. tus pergit ad Ödes XIV. v. 1 2. ad finem Epodon, cui fub- 

ücitur carmen laeculare. Scholii* abund^t hie codex, 

Tm. L b *eq»« xvni DE II O RAT II aeque ac prior ; de qtribus alibi forfan aperietur dicendi 
locug. (DibL Acad.) 

Codex C. Folio oblongo. Spectat ad faec. XI. aut 
initium XII. RarilRmas habet diphthongos feiunctim 
pictas ; hinc inde vocafts tertia duplicata gemino accenta 
infignitu*. Caeterum in medio diverfa literarnm forma 
diverforum librariorum manum arguit. Coraplectitur 
Ariem poeticam* Satiras et Epißolas, et omnia quidem 
liaec opera integra. Scholia habet rariora. Mendis hinc 
inde fcatet. (7o. Iac. GambßL) 

Codex X>. Forma« qnartae. Saec. XL vel XII. hunc 
quoque adfignandmn puto. Minorem Irbrarii curam fre- 
qnentiora vitia, fcripturae inaeqoalitas et paflim ruditas 
produnt. Habet librum de Arte poetica, Epißolas et 
Satiras. Scholia pauciora margini vifuntur adlita. Eft, 
tibi credas , ad dictata recitantis verba excepiffe fcribam ; 
fic L. I. Sat. X. v. 50. habet addtxi pro at dixu Scd 
Idem in Cod. C. nonnümquam obfervare licet; fic L. II. 
Sat. VI. v. 54- adomnes DU pro at omnes DiL (Franc* 
Phil. Louis.) Hactenna de Codicibus , quorum auctoritate Horatii 
Iectio ftabilita eft. Iam, quo melius perfpiciatur, quam 
exiguumomninoillud fit, finumeri ratio habeatur, quod in 
poetam noftrum eCodd. redundarit adiumenti atque com- 
modz, et qui früctus amplius inde fperandi fint; librorum. 
MSS., maximam partem riondum excuilorum, copiam« 
per culr.iorem Europae partem fparfam, fub unum cor- 
fpectum hie adducere et tanquam in tabula repraefentare 
viliim eft : quamquatm ex n oticus, quas bibliographi de iis 
fuppeditant, parum aecuratis ac fubtilibus, quem ufuni 
tri ti cum praeftituri fint, oninino parum tuto ftatui pofle 
ipfe fentiam. Alphabeticum antem in terris, quae 
iftoö thefauros reconditos fervant, percenfendiö tenebi- 
rnug ordinem. Primum igitur 

In CODI01DVS M S 6. XIX 

In s4ngli* et q^idem hondmi affervatur In bibBoth. 
Regia: • ». 

Horatii .Ars poeticß % Scrmoncs et Epißolae. Vid. 
Dav. Casley Catal. of the MSS. of che Kings Libra- 
ry ,p. slQo. Eß BentL.n. .14- 

In Ecclef. PVeßmonaßerier^u 

n. 11 16. Horatii Opera. 

n. 1117« Ä Epiftolae quaedam et Ars poetica. 
n. nig. Ä Odae, com vet. cqinmentatoris notu. Ib. 
I>; 27. * » In bibL ifaaci Voffü . . 

n. 24.9c Horatius» cum expofitione interlinear!, , et 

Scholiiü antiquia. . 
n. 11622. Horatius 9 cum expof. interlin. et notb margi- 

- . nalibua. 

• ■ • » > 

Ibidem exempl. Horatii Flantinianum extat, 
Cafauboni manu nptatum, n» 2790. • . ... fa.Mufeo Britannico Co cid. Harleimi 

n. Sjg l. O» £/. JF7. de Arte poetitä, Säturarum Libri II. 

Epißolämm libri.ll. t " 

21.2609* Q. H. Fl. t Carminum libri lV.pt Fita, Defunt 

•in "fine duo folia. Saec. XIII. luxta .Comb. 

faec. XV. * 

«. 2621* De Arte Foetica Über, Epißolariim libri IL 

cfc poft alia interieota Saiurae octo priores. 
. facö., XIII. - 

n. 2652. Carminum five Odartim libri IV; cum z?/£* 

Horatii. Epodon Über et carmen facculare. 

faec. XV. 
n. 2Ö42.' Gtknßnvh ftuOdarum libri IV, fcec. XV. 

b 2 n. 2688» XX D£ HOA AT I t 

d. 26$8'. Epodwv IX poßremae: cum expofitionc — 
> earmen faeculare: Epißolarum primi libri et 
pars jecundi. 

n. ß.699 . JDe Arte poetica über: , Sermonufh fiop Satf ra- 
mm libri IL 

ix. £ 7 1 o • Carminum Libri IV. ; Epodtvv UbeUur: Carmen 
feculare.. (Jod. fcriptus per Angelum Arimi- 
nenfem, Romae i4-4-5% 

n. 2724- Opera omnia cum Scfaoliis hoc orttipei Car- 
minum libri IV.. <b jSrti? poetica : . Efjodwv li» 
i lAr* Carmen feculare: Epißolafum libri IL 
Sermonum libri 11, Vita* Saec: XHL 

n. H725. Opera* eodein ordine. DeeftSermonumlib.il. 
Saec. X. •"•.'. ;: ./. 

n. 2734. Opera* Saec. XV* 

rr 5510. Opera. Saec. XV. 

»•5554- 0/;«r«. Saec. XII. 

n. S754-. Opera. Saec. XV. ' 

n. 3892. De Arte Poetica % Über: EpißotaelV libri I. 
Saec. XV. — 7; ": ' ' 

». 3997» Opera. Saec. XV. ' 

n. 4.079. Opera et Vita. Saec. XV. 

n. 4-8 6 2. Otlae, fertpottei, ''Epißolae et //rr poetica. 
Scribebat Ferrariae loh. Carpenfis. A. p. 1461. 

n. 5303. Opera. Saec. XV. 
' **»'54*5« Opera. Saec. XVI. Denique 

jk>ä75«. Scholiaßes'm Howüum. Saec, XIU. 

* 

. In bibl. Bodleiana 

n. 1657. Horatius de Arte poetica (Gttai Libronim 
MSS. Angliae et Hibernfce (Oxfcn. 1697.) 
. p. 7D-T.L) 1 - . v . ; 

In bibl. JÜorfolciaha \ 

n. 2961. Horatiuti cum copamenUrio ^Acronij Gram 
matici. CODXCrBYS MSS. XXI 

11. 3ift6. H. ode Vfl. L,. IV. fubiecta Cicarooi« de Off. 

libris, unde coniecturam dpcaA, Schoefferum 

edilioncm fti^m inde defcripfiffe. 
n. 5130. H. Opera , cum notis interlin. et margg. 

In bibL Franc. Bernardi 
n. 5605. Borati i< üpifiolae* 

In bibl. TJtonuu % GaUi > f 

11.6052. Horatii JLpifiolae % übe* valde antiquus, cuiu 

, glolRs interl. et commentarus. 
11.6120. Horatius integer, cum co-mmentariii. 

m 

In bibl. Mduardi Bernardi 

n. 7445* Horatius. 

n. 7VV^ a Idem. . 

0. 7453. 7Jr/n cum gloiBs. 

Ibidem tria Horatii exempla extant , cum rett. 

libri* collata. 

In aedibus lacobaeis 

u. 8621. H. <k Arte pottica % et eiusdem Sermoius cum 
Scbolü». 

« 

In bibl. Jb. JHWf 

n. 9193.. Horatius integer, elegant! cbaractere exaratu*. 

Cod. naembran. in 13. 
» 

Qooouienfes ' 

Oxomi in Collegio Reginenft: 

u.gjj. Cod. itiembran. 4» Horatii Opp. cum Scholl, 
hoc ordiue exhibens : Carminum Libri IV. Ars 
.poetica: Liber Epodon: Carmen faeculare: 
Sermones, Epiftolae. (T. I. P. IL p. 50.) 

b 5 In XXII DB BORITI! 

In Coüegio Magdalenenfi 

li. 2156* Horatius cum Scholiis aliquot. (Ibid. p. 72.) 
»« 2 185. H. de Arte poctica, eiusdem liber Satirarum 
et Epp» cum Scholiis/ (Ibid. p. 75«) 

Cantabrigiae in Colleg. 5. Trinitatis 
11. 4.4.6. Horatii Epißolae (Ibid. T. I. P. III. f>. 99.) 
In domo S. Prtri 

11. 1929. Horatius; liber ex parte imperfeetus. (Ibid. 
P- x 55-> 

Vigorniäe in Eccleßa Cäthedrali 

n» 8 22 - Horati^ Carminum et Epodwv libri. Carminum 
libri II. priores deperditi funt. (Ibid. T. II. p. 20.} 
n. Q02. H. de Arte poetica* cum notis. Ib. p. 2 1. 

In Batavis oria et quidem Lugduni 

In bibl. Acadethica 

n. 27. Horatii vzx\z opera, quae fininnt in Satira: Vir Na* 
ßdieni iuvit te coena beati, cum variis gloiüs in- 
ter verfus aut ad margin es adfcriptis. 0,Qd. uaembr«, 
vetuftifKmus. Catal, Bibl. Lugd. Bat. p. 326. 

Ibidem inter Vojjlaiios 

n.fii. Iloratii Carmina^ cum Scholiis dentis et anti* 

quis , ubi etiam Sermonen dividuntur in Eclogas. 

Codex egregius in membr. 4.. Colligata eft Ans 

eiusdem poetica. . Adhaeret Ovidii Ibis in charta. 

Catal. p. 378« 

n. 6. Iloratii Flacci Venufini moraliflimi Epiflolarum 
liber. Item Odarum libri et de Arte poetica; 
Vita Iloratii et Ars metrica Odarum eins. Item 
ars metrica Boetii Severini Torquato In ipfo Ho- 

ratio CQDICIBVS MSS. XXIII 

ntio funt Scfaolta interlinearia et marginalia. Cod. 
membran. rqc 3. Catal. p. 386. / 

In eaderu bibl. ex tan t ex?mpla. Dionyf. Voflü et 
Calauboni manu notata. Vid. Catal. p. 266. 

In Belgip: in bibliotheca ßlarchianeuji 

Oratii carmina^ cum explanatione* 
V. Sander Bibl. Belg. MSS. (Iniulis 164.1.) p.' 60. 

In Dania et quidem Hafniae in bibliotheca Regia : 

Carmimim libri in membrana niüdeex,arati, 4.. 
Cormmum Uh. II. cum Scholiis, cod. chartac. 
Ars poetica et JZtfißolarum Libri II. cum commentarie 

Zach. Lundii autographo. 

Vid. loh. Exichfen Vdßgt over den gamle Mann*, 
fcript-Satnling i det Kongel, Bibliothec. (Kobenh* 

In Gaüiis et qnidem in Parißenß bibliotheca publica: 

11.6098« Horatii Epißolarum Libri II. cum Scholiis 

roargg. et gloftis Interim. Codex chartac. laec. 

XV. olim de Noailles. 
11. 6 1052. //. de Arte poetica: canmnum libri IV* Ejjo- 

don liber % et Carmen facadare. Cod. chartac. 

fce<5. XV. 
n - 7569. //. Ars poetica. cod. membran. a. 147 1 « exa " 

ratus, olim Mazarinaeus. 
n -789^« II» de Arte poetica, cod. membran. faec. XV. 

exaratus. Olim Puteanu9. 
n «79oo.a. //. carmimtm libri QnsQVK, cum Acronis 

commentario : Epp. liber I. Cod. membran. 

faec. X. olim Puteanus. 
u. 7971. II* opp. omni-a % cum glolRs inter linea9 et ad 

marginem; in calce annotatt. de variis metro- 

rum Hör. generibus cum eiusdem Vita. Cod. 

membr. laec. X. 

b 4 n. 7972. XXIV DE HOBATtl 

ii. 7972. H. Opp. camgloIHs e^ScholiUf, cod. membr. 

face. X. olim Mfentellianue. f 
n. 7973. Ä Carmiria, ars poet. epodon UbeY r carm. 
feadare, Satirhrum l. I. et Jecundi duae prio- 
, res. Cod. laec. X. membr. primum Pctri Da- 

nielfs Aurel. poßea Colbertinua. 
ii. 7974* Opp. cum Scholiis. Ad calcem fubiie. de metris 

H. et eiua vita. Cod. membr. faec. XI. olim 

Puteanus. ' 

n * 7975« Opp. cum Scholiis. Cod. membr. faec. XL 
11. 79 "'6. Opp. cum Scholiis. Cod. membr. laec. XII. 
X1 - 7977- Opp. cum Scholiis. Cod. membr. faec. XII. 

olim Magiftri Nicolai de Clamengiia, poftea 

Colbertinus. 
n » 7978f 4rs poetica et Epißolae V. poßremae L, I. 

Hae faec. XIV. illa faec. XII. exarata. Cod. 

merabran. < 
11. 7979* Carmina, ars poet.*, et Satirae cum glojffis. 

Cod. membr. laec XII. exaratua. Qlim Col- 

bert. 
n « 798°- Ars poetica 9 Satirae et Epp» cum Scholiis. 

Cpd. membr. faec. XIV. 
ii. 798 1. Ars poetica , Epp. et Satirae cum Scholl. Cod. 

membr. laec. XIV. primum Thuani, poßea 

Colbert. 
n. 7982. Ars poetica et Epp. cum Scholiis. Cod. membr. 

faec. XIV. olim Tellerianus. 
n. 7985- Opp. deeft ep. 2. L. II. Cod. chartac. laec. XV. 

• olim Mazarin. 
n. 7984* Opp. cum glojjis. Cod. membr. faec. XV. pri- 

muin Thuani , poftea Colbert. 
11. 7985- Acronis commenlarii in Hotatii carmina, 

Ubrum Epodon , et Carmen faec. — Anonymi 

Expofitio in eiusdem A. P. et Satiras. Cod. faec. 

XV. chartac. olim Mentellianus» x 

11. 7986. COD1CLBTS BISS. XXV 

n. 7986. Aeronis commentariu CocL chartac. faec. XV V 

olim Mentell. 
n. 7937. Pomyouü Porpkyrionis comment. in H % Cod. 

membr. faec. XV. 
* 7988- Pomp. Porphytionis cornm* in H. — Acronit 
^eomm. in einsdem Carmina* epedon librum et 
e.faeculare. Cod. membr. feec. XV. 
n. 8072. Carminum Ubri LIL priores , cum gfo^Jr $£ 
Schoüis. Cod. membran. faec X. olim Thuani, 
polt Colbert. 
n. 8 074. Ars poet r et Epp. cum gfaffis et SchoU. Cod. 
membr. faec. XIV. primum Thuani, poßea 
Colbert. 
n. 8212. Opp. Cod. membran. laec. XII. olim Maza* 

rinaeus. 
11. 8213. Opp. Cod. membr. laec. XII. olim. Mazar. 
n. 8214. Opp. cum glojfis et Scholl, in fine fubiectas ha- 
bet annotatt. de rjoratii immeris et eiuadem 
Vitam. Cod. membr. faec. XII. ojira Colbert. 
n. 82 15. Opp. (deeftL. I. init.) Cod. faec. XIII. membr. 

olim Bigotianus. 
n. 8216. Opp. Cod. laec. XIII. in membrana. OlimCol- 

bertinus. 
n. 82 17. Opp. (defiderantur L. II. Serm. et A. P.) cum 
ScholL et gloßls. Cod. membr. faec. XIII. olim 
Colbert. 
n. 8&i8- 4 rs poet. f Epp. et Satirae. Cod. 4 membr, 

laec. XIII. olim de Noailles. 
0.8219. Opp. (£.. II. Sat. et Epp. defiderantur) Cod. x 

laec. XIV. membran. Olim Lud. de Targny. 
n. 8220. Epp. Libri II. ad Calc. fubiic; Anonymi Anno* 
tatt. in OdaaH. manu recentiore. Cod. faec» 
XIV. membran. 
n. 8221. Epp. L. I. (finis defideratur.) Cod. membr, 

[aec. XIV. Mazar. 
n. 8222. Ars poet. et Epp. Cod. membr. faec. XIV. 

b 5 n. Ö223. XXVI DE HO RA TU 

n. 8223. Opp. eitm : gloffis et Scholl. Cod. membr. face. 

XV. Colbert. 
n. 8 fi2 4- Carmina et Epp. Cod. chartac. a. i4-(>5- 

exaratus. 
n. 8 2a 5- Carmuuh cum Scholl. Cod. chartac. üecXV. 

olim Mazar. 
11. 8226. Carmina et Ars poetica. Cod. chart. faec. XV. 
n* 32127. Carmina: Cod. chartac. faec. XV. Mazarin. 
»• 8 32 8* -^W* # * Carmina: Cod* membr. face. XV. 
xi. 8229« Ars poetica cum glojfis. Cod. faec. XV. chartac« 

olim ßaluzianus. . 

' Argentorati 

O. IL Fl. F.pißolarnm libri cum gloffa. Cod. char« 
tac. fol. in bibl. S, 0. Hierofolymit. Vid. fVittcr Catal. 
Codd. MSS. biblioth. iftius Ordinis p. 13. 

In Germania, et quidem. 

Dresdac, Jloralii Opera. Codex chartac. faec. XV. £0!. 
Notatae in margiiie eius Var. Lcctt., Eiuendationes 
et Obfervatiujiea manti Ge. Fabricii^ ad quem olim 
pertinuiflb putatur. Vid. Guctzii Memorabb. Bibl. 
Drcsd. V. Lp. 5»5- 

TLrlangae, in bibl. Academica» Cod. cbartac. face. XIV. 
(1 536.) Iloralii Epißolas complexus. Vid. Pfeiffer 
Beytr. zur Kenutnifs alter Bücher und Handfchr. 
Hof. 1733. Hirfching Befcbr., der Bibl. T. II. 
p. 304« 

♦ 

Ibidem Odas IloratU in membranis, cum diver« 
fitate lectionia et Scholiis in margine aflervari, fatis 
locuplea auetor eft Gl. Harlef. Notit. Script. Lat. 
T. II. p. 370. qui paucas fmgulares et a vulgatis di- 
verlaa lectiones in iito cödice deprehendit. 

* 

Franca- cor>icivfv$ nas. xxvn 

Francofurti dd M. H. Fl* Ejnfiolarum moralium L. I. 
Cod. MS« feec. XV. Uffenbach. Nonmillae Anony- 
mi notie uherrimis inftructae funt. 

Vid. Catal. bibl Vffenbach. P. II. p. aco. 

Gayhaci in Franc onia* apnd IlluftriJEmos Comites de 
Schon born : 
Horatii Rplßolas , cod. membran. fcriptusa. 1532. ' 
Horatii Carmina et Oiae cum glofla marginal! et in* 
terlineari. 

Vid. Gl. Degen Beytrag zu Nachrichten von alten 
Handfchriften Anfp. 1785. Nlrfehing T. I. p. 154.. 
«I II. 535-- 

Gotha* 

Horatü Sermones et Carmina. m . 

Ex Cypriani bibl. Goth. lattdat Montfaue. I, p. 600. 

Gottingae 

Praeter Cod. chartaceum, a Gefnero iaro fubinde ad 
parte vocatum alium Bibliotheca academica poffidet Cod. 
membranaceum , O. Oratü Flacci Sermones et Epijidlas 
compiexum. Eft is mtidiifime fcriptus* caeteriaque or- 
namentis iibrariortim Cutis liberaliter inftructus , Ted vix 
«xltra typographicae incunabula adfargit , ac vulgares fere 
lectiotium difcrepantias offen. Ad noftras terras perla* 
tus eft inde ab ultima Hefperia a Cel. Tychfenio a. 1 7 84- 

Ipfe poflldeo fragm. Artis poeticae, in membrana 
«aratum. et ipfuixi faeculi XV. neque ulla memorabili 
iectionb varietate infigne. 

Noribergae 

Plurc» ibi Codd. extarc , qui vel Integra Horatii ope- 
^t vel fingulares eius libellos complectantnr, qui tarnen 
"ön ultra faec. XIV. adfurgant , tradit Hirfching. Zufätxe 

Pragae XXVIII / DE H OB ATII 

Pragae 

In bibl. Principali Furftenb*rgia : Floratii Opera* 
Cod. membran. Lee. XIV. 4.. olim Ducis de la Vallierc. 
Adjectas habet Lectt. diferepantias. 

Ibidem: H. Opp. itidem Lectt. varietate inftrueta. 
Cod. membr. faec. XIII* vel XIV. 4- Vid. Hirfchuig 
Bcfchrcib. der BibliotJu Deutfchbmds. T. III. Zufutz* 

In bibl. Capitul. quae in aede S. Viti affervatur : 

Horalii Epißolae et Poetria* fol. 
Ewsdem Carmen faeculare. föl. 
Eiusä. Carmina. 4. 

Jlirfehiag 1. 1. T. IIL P. I. p. ai o, 2 1 1 . 

in bibl. Clementina , f. Academica: 

lloratii Sermones £aec. XIII. 
Iidem faec. XIV. 
Jidem fpec. XV. 
' Hirfcking 1. 1. p. 057. 

* • 
Ratisbanae in bihliotheca Monach. O. S. Baue« 
. dielt ad S. Etnmeranum 

Opera: Cod. MS. n. 537. in Catal. bibl. T. II. p. 56. 
Alitis Cod. MS. xueinbr. laec. XL 11. 324. Ibid. 

. Carolina : Über Odan^m in membrana, n. 834- In 
eorfem volumme : diver Ca Horatii carmina faec. XIII. 
Ibid. p. 159. Carmina 9 in fine et initio mntila»% 
cod. membran. faec. XI. n. 850. lbid, p. 139. 
tt Hirfching Befchr. der Bibüoth. DeuifchL 11 1. 

p. 583- 

Ibidem reperitur Oratius Flaceus de Diverjls 
(f. Satirae) n. 04.5. laec. XL Ibid. p. 14.1. 

> Vima~ CQP10I BV8 ty.S S, ♦ XXIX 

. Vimariac 

Code* unus Horatii* » f > 

liirfching Zufatze zu feiner Bibiiothekengefchichtc 
Deulfchlands p. 1 7 1 . , 

Vvn$6bor\ac 

n. 141, Philol. Horatii Opp. ,Cod. merabran. fol^mii^ 
eleganter Xcriptu* ju i448- <flnitus <l^ y I. Febr.) 
ut in cake operig librarius rnonuit, üteria maio- 
ribua at;tinciofe pictis. Fuit olim lp. Sambuci. 
Continet Horatii poemata. antiquo ordine. 

n. i87- ^rx poetica cum Schpliis marginalibua. 

b. 201. Cod. uaembran, foLmin. ,faec., ut videtur, XIIJL 
fcriptas. . Continet poetriam et Sermones, Scho- ' 
liis interlinearibu* qt marginalibus inßru<qtos, ( 

11.204« Ars poctica* Satirae, > cum Scholiis, et vita 
Horatik , vi , .. % - - , 

n. 314. Cod. membran. fcec. ZVI. nitidiifime fcriptus 
(in 4.) Üteris maioribus depaerrime pictis» au- 
iaqnefujiinde obductiji, Fuit olim Io, Sambuci, 
qui paifina lectionia yarietatem in maigine adno- 
taviu - . x 

n. 465. Cod. chartac fol. Epißolas cum glojfis com- 
plexos. Vid. Lambec. T. IL p. 927. ed. Kol- 
lar. Denique , • . 

n. 244. Cod. niembran. faec. XIII. in 4- crebris vocum 
cocnpendiis et pallido atramento fcriptus. Con- 
tinet foll. i7.Schulia anurvpni cuiusdam auctoris 
in Horatii artem poeticaun, cuius initium; I? 
hoc lihro eß intentio OraUi tractare (U poetica 
arte caet. et 

n. aßfl et fi83- (Apogr. eiusdem exempli) Cod. chartac« 
in 4. faec. XVII. Contiuet incerti auctoris (in 
Catal. bibl. Palat. »,qui Franc Tonner a Trubach * 
eile videtur) Scbolia in H. XVI II. priores Epp.» 
et in nonnulia eiusdem carn.ina lyrica. 

Accu- XXX DE UOllAtit 

Accuratiorem htmirii Codd. notitiam debeo 
' doctiflimo Medico Car. freigäbt Aetü futuro 
Sofpitatori. . 

In Helvetia et quidem in bibl. Benienß 

A. 60. Horatii Ars poetica. Codex chartac. faec. XV. 4± m <, 
n. £1. fa : Odaruni libri IV* ArspOetica\ Epodcm, ELpi- 
1 iiolanim libri II. Sen/nonvm libri IL Cod. rnem- 

bran. faec. X.* fol. Olim Petti Darrielis ( Aurelia- 

nferifis). Sermönes irrutili funt a medio Sat. VIII. 
• L. IT. et definunt v. 89- %* lepörnm avulfos ut 
mtäto fuaviüs ärmor: \ * 

t\. 225. In Horatii Cartnina et TZpo\lon c&trinxcntarius 

• ' ' Acronis. Cod. membr. faec. XV. : f bl. * 
n. 066. *Sdholia in Horatii Artem poeticam, Scrmoncs 

" • *r Epfßotax/ Ood/imürnbiran; faec. XIII. fol. 

n. jüß. Horatii Car mit ta (Oj>p.), eoderm ördine, quo in 

: cod. n. a'i.'mmtibfäh.'Iaec. X. 4.. MtitHus eft a 

■* Sat. I. L. II. v. ij{. Cnpidum pat&r' tptime vi- 

n*x. Ädciitae funt paucae et levis momenti no- 

taterntnarg. ; 

n. 327. H. Ars poetica % Epißolae et Serrnones; prac- 
'•- ' m i/ft* argumenta odanim et Schvlia in Art ein 

poeticäm. Cod. mentbran. faec. XII. 
n. 398- Horatii O darum fragmentum ab oda XXIII. 
L. HI. usque ad finem Odarum. Adflitae funt 
Arspoetica, Satirae III. L. I. et Epißolae. Cod. 
membran. faec. XI. 4. 
n. 487- Horatii Epißdlanim, hagmentam a'I. fipift. L». I. 
v. 6Q. usque ad'T^. X. v. 4.1. Sendet aetcrnum 
caet. Cod. membran. laecl XII. '4- Varia in eo 
extra ordinem pofita. 
li.'Jiß. In Horatium Porphyrionis et A^ronh commen- 
tariu Cod. chartac. faec. XV. 4- »Scrtyfit Petrus 

IVlarfus Viterbi 14.7 a/* 

* 

n. 5ao. CODICIBTS MSS. XXXI 

n. 520. H. Odarum Libti IV. cum Scholl, marginaübus. 

Cod. rnembr . iaec. XV« 4. • Olim Bongarfri. 
n. 54-2. H. Odarum Ukri>IV. Epodoti, Ars poetica, 

Satirarum Libri II.Epp. Ubrill. Cod.membr. 

faec. X. 4. iäitio Artis pofet, * mutilua , etSat. 2. 
••"'- 1. I. in duaa dividit a vertu regibus hie mos cß 

caet. 
u. 619^ H. Satitatet "Bpißolae cutnGlöffis marginalibus. 

Cod. membr. föec. XL ß» Incipita L, I. Sat. 9. 

TuraSat. ao. praefixos habet vir, JLucili caet. 
n. 622. Scholia in ßl^- Aftern poeticam, tt Epp. ex 

Acronecptofcripta. Cod.roembr. faec. XIII. g. 
11.648- Scholia in Horatii Odas, Artem pect., Satiras 

et £pp. Cod. membr an. iSaec. XIII. ß« Olim 

Bqngarfii. * » 

(om/iwCatBl.Codd. MSS. bibl.iierntmßs T. I. 

inde a pag. 477. IdemTVIH. p. 282. ibidem 

aflervari äit tiadr. Iunii in Odarum Horatii libros 

II. priores Cömmeirtaricun* ^cuiu« -etiam fpeci- 

men cum praefatione eins" adpofuit.) In Italia, et quidexn 

Caefenae in bibh Fratrum minorum 

Cpdex Horatii faec. XII. cum Scholiis, quae tarnen 
feec. XV. demimi exarata videntur, judice JVIucciol. Catat 
Wbl. Malateft, T. II. p. 165. qui et Acronis pleniorem 
* ommentarium ibi allervari iraclit. 

Floren tiae 

I. In Bibl. Lauremiana Medicea Plut. XXXIV. 

11 • 1. Codex membran. faec. XII. 4. correctiilimae atque 
caftigatiflimae lectionis, dignns adeo, qui aecura- 
tilfime explorefur. Glolfas interlineares habet et 
Scholia in margine uberrima » ab eadeni manu exa- 
rniii. Praecedtint Vilae Horatii III, quarum dtuie 

prio- aCfcXII DE HOJATII l V priores tahturo editae fumV Opera ita funt difpofita: 
CarmioOm librUV. D.c.Arte poetiga Über unua. 
Eiusdem Epodon ad Mecöohateni (in.hib Ep. IL in 
duaa divifa eft, .altera ineip. a w 23. i^^t iacere 
. . . caet. : Idem factum in Epod..lX. ubi altera incipit 
a v. 2/7. cum epigraphet .Defuga Anloniu) Car- 
men faeculare: Epiftolarum libri II. (Ep. XV. L. I. 
in duaa dividitun Altera incipit a v. aß n cum titulo: 
. Ad Moenwm 3curram. t . : Item Ep. II. L.II. definit 
.v. log* et jnoxfcincipity. ijjq. appQfito: Lexpoe- 
v . . matis.) Serröonum Libci II.,ubiSermo 2. Libri I. in 
. ^ . . duosdividituc».ir!choant£ alter/) ftv.Qß. ItemSermo 
i.üu 52. Libri II. ubi alter incipita. $«53. cum titulo: £or- 
■•\1'» ripit .fordidMßib QfeMLwrpme. lt-^m Serm. 3. qui 
definit v. 167. et v. 168* novus incipit, inlcriptus: 
.1 . .. Contra awUtioj os et avafbs ectoga V. Franc. Petrar- 
j " chae fuüTe.hunc Codicenr teftatur fubferiptio eius 
. autographa: .JJfatr Fräncifci Petrarce laurcali y qui 
• .,».. poß ohitum eius rcmane&t penvs heredem fuum. 
Ernptur Ion* *34-7* Novembris aß* I ß GiU * integu- 
mento legitur, Ant. Cocchium hunc cod. contuliJOfe 
menfe Febr. 17 Ji. CotiiUt foliis 14.1. • 

n. 2. Cod. m^mbfdöafc. -faec. XV. 4, nitidiifimus, vulga- 
, rem fervat opp. ordinem. . 

p< 3. Cod. membranac* lacc, XV« 8* I* 1 toc Ars poetica 
■ ' int er Sermonen et Epjj. relata eft. 

n. 4.. Cod. membr. in 4 minori oblongo Caec. XIII. a 
pag. 4.1 ad 50. novä manu fuppletus. , GloIIas et 
Scholia habet in margine diverfa manu exarata. Ars 
poetica antiquüm iocum tenet. 

n. 5« Cod. membranac. faec. XIII. ineuntis, in 4 minori 
oblongo. Complectitur Artem poeticani , Sermones 
et Epifiolas, cum Schollis in margine eocaratis. 
Iuitio legitur: ^Anlonii Fetrei Canonici Florentini 
n. 69. ' 

n. 6. CODICIPVS M 6 S. XXXIII 

n. G. Cod. merabran. faec. XIV. in 4- Continet Artem 
poeticmn et Epißvlas. In fine rubris literis fubnota- 
tnm eft : IJie Über eß Franc» loh. Vannicclli populi 
Sancti Fellcis in Plalea, quem ipfe fecit fcribi 
anno Dom. MCCCLXXIX de menfe FebruariL • 

n. 7. Cod. memhran. faec. Xlf. in 4 mmori, binis co- 
lumnis exaratus. Poft praecepta Grammatica, ratio- 
nem metricam et Murarum nomkta fequuntur arga- 
menta in omnia poemata, hoc praeßxo titulo Tatif) 
poetico : Sucus odorifer ßorentifjimi et aprici libri 

Odaruin HoratiL In fine auctoris nomen indicant 

dno hi verficuli: 

FLaec ego Furlanns Daniel quaeßta coegi 9 
Vtqus vides y ecleri feripta fuere manu* 

it. 8» Cod. membran. faec. XV. 4» niti<1ifiimns, in quo 
Ars poetica ante Epodon librum feripta eft, et Ser- 
xnones libri I. primo et ultimo excepto, Eclogae 
audiunt. 

n. 9. Cod. membran. faec. XV. 4. Continet Carminum 
libros IV. ILpod.y Carmen Je<ndare et [ermonum Li- 
bros II. quorum alter deßnit in S. V. v. 52. 

n. 10. Cod. membran. faec. XIII. ineuntis in 4 minor! 
oblongo. . Exhibet Carmina cum glojfis et Scho- 
lus , £pod. 9 Carmen fec 9 et reliqua. 

11. ii. Cod.. chartac. in 4 min. faec« XV. complectens 
H. Opp* antiquo ordine. 

11. 12. Cod. membran. faec. XIII. ineuntis in 4 min* 
obl. Ars poeUca inftrueta eft Scholl, marg. et glof- 
£9 interlin. et in fronte habet monftrum ilhul, 
quod initio de fcribi tur, rudi calamo delineatum. 
Rcliqua deftituta funt Scholl. 

11. 15. Cod. membran. faec. XII. in 8 obl. Continet Opp. 
antiquo ordine, cum glofl^a et Scholiia, alia manu 
adiecti«. 
T—u U * c. n. 14. XXXIV DE HORATIl 

n. 14.. Cod. membran. Gaec. XIII, in ß. hoc online: Ars 

poetica, Sermonum JJbri II. Epißt.libri IL Car- 

minum libri IV. Epodonliber unus, carmeit Jeat- 

lare* quod gloflas et Scholia habet/ a varia manti 

srtlita. Tum fequuntur argumenta Sermonum et 

Epp. , verfibus heroicis expreffa. 
n. 15. Cod. membran. faec, XIII. ineuntis in 8 min. ba- 

bens tan tum Sermonum Jeu Satyrarum libros II. 

cum glojjls et Scholiis brevi&us. 
n. 1 6. Cod. membran. faec XV. g. Epißolas exhibens. 
n. 17. Cod. membran. faec. XV.. 8 obl. Carmina 9 Epo- 

don lihrum et Carmen faeculare continens. 
n. 18- Cod. membran. faec. XIV. 8* tenens Carmina cum 

glojjls et Scholiis; Epodou librüm (qui infcribitur 

liber F.) et cartnen Jeculare. 
n. ig. Cod. chartac. faec. XV. *8. habet Carmina, KpocL 

Carmen Jeeulare, nrtem poeticam et initium primae 

Sati'rae usque ad v. 5 1 . 
n. 20. Cod. membran. faec. XTV. 4. Artem poeticam et 

Epp\ cum glojjls et Scholiis exhibens. In fine : 

"Explicity eocpjiciat , ludere feriptor tat. 

n. &i. Cod. membran. faec. partim XII. partim XIII. fol. 
. complecten8 Artem poeticam cum glojjls et Scholiis 
Bpifi. I. Lib. I. faec. XV. exaratum, et Perfium. 
In fine infeite: 

Claufit Dane (Danaen) pater, cid imtgitur aureus 

imber caec 

n. fl 2. Cod. membran. faec. XIV. ineuntis, fol. liabet 
Artem poeticam et Epp. cum glojjls. In fine : 

Qui feripfit ferihat , femper cum Domino vivat, 

_ • 

n. 03. Cod. membran. faec. XIIL 8» Ars poetica et JEpp 
cum glojjis. In fine : Manus feriptor it falvctur Omnibus horis, 
Qidme fcripßfii , fias ovjs in grege ChriftL J fi< CODICIBV8 MS 6. XXXV 

Ifle Über efh Giorgü Ghezzi, worantis in fcholts 
mapfiri Francijei Doctoris grammatici ac poitae. 
Deo gratias. Amen. - 

(Bandini Catal. SibL Laurent. T. IL p. 143 — 153.) 

In eiusdem faibl. Flut, XXXVII. . 

n. £4. Cod. membran. faec. XIII. ß. H. Ars poetica et 
Epp. cum glojjis et Scholiis. Sandini IL 

Flut, XXXVIII. 

n. 27. Cod. membran. laec. XIIL.in 4 maiori, contin. 
Carmina , Artem poeticam* Epod., carm. fecular* 
(quod patrimi et mamae cantabant ad chorum pue« 
roruiii), Epp.* Sermones, quorum III. Lib. IL in 
tres partes divifa legitur, cum titulo primae: 
Difceptatio Damafippi cum Horatio J fecundae : 
Contra ambitiofos et avaros; tertiae: Contra 
hixuriofos et infanos. Bandini IL 275. dignif- 
fimum huuc. cod. iudicat, qui pro editione iftiua 
poetae adornanda confulattir. 

Plut. LXXXXL Sup. (Sandini HL 756.) 

n.fli.Cod. membran. laec. XV. 8- Carmina 9 epod» et 
Carmen Jeculare continens. 

n. afl. Cod. chartac. laec. XV. in 4 minori , Eclogas 
(Sermone«), Carmina , Epodon lib. et Carmen 
faectiiare cum Scholiis f quae tralde docta Bandiui 
dicit, continens. In calce : 

Scriptori ( Scribae ) det munus , qui regnat ternms et unus yivat in caelis Bartolomeus nomine felix. 

Plnt, LXXXXL inf. (Bandini IV. p. 7.) 

n. ifi. Cod. chartac. faec. XV. ß* Horatii Opp. -praeter 
Epp. complectena» 

c 2 Flut. XXXVI SS HORATII Flut. XXIII. bibl. S. Crucis (Laurent, illatae) a dextc- 
ra p. 

n. 1 1. Cod. membran. faec. XIII. 4. Artem poeticam et 
Epp. cum Scholl, habens. In calce ; 

Qui me furalur (vel) reJdat, vel fufpendatur, 

Sandini IV. p. 677. Denique 

« 

Plut. LXXXXI. fap. (Bandini III. p. 757.) 

n. 23. fervatur Cod. Acronis expoßtiojiem fuper JLpifiO' 
las et Sermones II. coniinens » vulgata plenior, et 

Plut. XXXIII. (Bandini IL 105.) 

n. 2 1 • Cod. chartac. Eaec. XV. in 4 min. Acronis com* 
mentarium in Horatii carmina complexua« Ex 
vv. fubiectiaf patet, Petrum de Cenninis Acronem 
iftum fideliter {error ß quis meß, exemplar Jcmitiß 

fevit) ex antiquo cod. defcripfilTe. 

« 

II. In bibl. Riccardiana. (Vid. Lamii CaL p. 257.) 
Plut. M. III. 

n. 11. Cod. chartac. in fol. tenet Horatii Opera cwn 
commentariis Acronis/ In fine: Explicit Über 
Acronis fuper odas Oratii a me Ricardo Jjinenfu 
BlaßißUo Lunenß, a\<D. MCCCCLni. et die 
quarto mcnfis Mail et hora prope XXI JI. et die 
McrcnriL S. Explelus Floren tiae. 

r>. 14. Cod. chartac. in 4. IL Opp m cum Scholiis et glojfu* 

Plut. M. IV. 

i». 3. Cod. chartac. in 4. H. Opp. In fine: Explicit liber 
Oratii Venufini, feriptua per me, Benedictum An- 
dreae Gini: finiturn autein eil die XV. menfi» Au- 
gnlti 1470. 

i). 4. Cod. uiembranac. in 4. faeculi, ut videtur, XII. 
//. Opp. continens. In fine legitur; Hie libeftnei GODICIBVS Ä1SS. k XXXVII 

tß Fr. Chrijlophori Lucenßs Ord. Min. Et alibi : 
Prefbjteri Francifci Ser Philippi de Bonagratiis de 
' Fifcia. 

n. 5. Cot?, roembranac. 4« feec. XIII. initio mutilua, xon* 
tinet Uoratii Opp. cum Scholiis. 

o. 6. Cod. membran. in 4.. H. ßpp. Inprima jpag» legi« 
tax: Earpt olomei Font iL 

n. 7. Cod. membran. in 4. faec. XIII. H. Opp. continens. 

n. ß. Cod. chartac. in 4. Opera II. complexus. In prima 

pag. legitirr : Giraldi de Giraldis Francifci fdii. In 

fine Art 13 poet. fcriptum eft: Finit die V. Aprilis 

1475. et in fine.Cod. : Index O darum finit fexto 

KaL Atigtßi 1476. 

Plut.L.IV Ä 

w. 15. Cod. membran. in 4* ^ aec - XIII. contin. Altem 
poet* Sermone* et Epißolas. In fronte legitur: 
Über Gcorgü Antonii VefpuccL 

n. 22. Cod. chartac. 4. cotnpl. Carmina etfermones. 

n. 26. Cod. chartac. 4. habet Opp. cum fckol. Porphyrio- 
wü. Olim Bartöl. Fontii. 

a. 50. Cod. membran. in 4. Faeticam et Fqjk com- 
plexus. In fine: Ifte über eft Francifci Altobranci 
de Alberiis de Floren tia pofuit hoc manu propria 
V. Nov. 1433. Tum: Hunc librum ego Landi- 
im« a Franc. Altobranci dono accepi die VI. Aug. 

* '+43- 
ii. 53. Cod. membran. 4, Epißolas habet. 

n. 3f_. Cod. chartac, 4. Satiras cum glojfis. 

n. 55. Cod. membran. g. Epißolas. Denique Phit. 

N. III- n. 09. tenet Cod. chartac. 4. Acronis fcho» 

lia in A. P. Plut. M. IV. n. fl. Commentar. in Ho- 

ratium, chartac 4. Piut. IV. n. I. Porplryrioms 

comm. in Hpr. in chart. 4. N. I. n.9. Evcplana- 

t tönern Forfirionis Ja per H.FL Poctica. cod. eh. 4. 

tandem H.M. IV. 11. ß. Vitam Uoratii chartac. 4. 

c ~, lil. In XXXVIII DE HORATII 

•» 

III. In bibl. Monafterii Camaldulenfium B. Mariae de 
Angelid Horatii Carmina extare tradit Montfauc. in 
. Diario Ital. 354.« 

MtdioUmi 

In bibliotheca Ambroßana 

, Horatii Lyrica cum notis. Cod. membran. 

Eiusdem Epißölae item cum notis. Cod. membran. 
Eiusdem Toetica cum annotatt. Cod. membran» 
Eiusdem Odae % item cum notis. 
Montfauc. T. I. p. 51 6. 

Neapoü 

In bibl. Olivetanorum 

• » 

Horatii Codd. II. integra opera exhibentes. * 
Eiusdem Sermones, Epp. et de Arte poetica 9 cod. 
membran. rec. Montfauc.l. p. 230. 

Patavii 

In bibl. S. Atitonii Horatii poetica 9 Vid. Phil. To- 
mafini dc#Bibliothh. Patavinis p. 53. et inde Montfauc. 
B. B. T. I. p. 4.86. 

In.bibl. O. Eremitanorum : Ödae. cod. membran. 4^ 
Tomafini 1. 1. p. 76. 

In bibl. feu mufeo Fignorii : H. carmina fcripta cha- 
racteribus Langobardicis (ex munere Nicolai Graßi ). To- 
mafini p. 35. Montfauc. I. 4-87- Trdnfut cum ca^terig 
Pignorii MSS. in Domini ci Molini Veneti bibliothecam 
ex teßamento. 

In bibl. Candorum (Francifci et Antonii) H* Oiae 
cod. chart. 4..- Tomaßni p. 89* Montfauc. I. 487* 

In bibl. Io. Rhodii: H. Odae, cod. membran. 4_. 
charact. Longobard. Tomaßni p. 1 39. Montf. I. 489' 

JXomae CODICIBVS K$9. XXXIX Homo* 
InbiUL Vaticana inde a n. 2?65 usqne ad 2777- tum a 
0.5252 ad 3261. Codd. XLL Tum 

In bibl. reginae Sueciae , quae ibidem aJTervatur, 
n. 1665 — 1673. Codd, XI. 

In bibl. Pctavii, ibidem repofitae 

**• 43- 6o - 4 Ö 9- 883* 965« 

Vid. Montfauc. bibl. M5S. T. I. p. 4.. 52. et 91. 

4 

Taurini Codex membranaceus , conftans foliis 
LXXX1V. faecnli XIII. , additas habet intra tcxtum et in 
margine adnotationea , plerumque ad Etymologiam ver- 
bonnn fpectantea. V. Catal. Codd. MSS. bibl. regii 
Taurinenßs Athenati LH. p. 297. Montfauc. II. p. 1 398« 

Vcnetiis 

Epi/iolae, Cod. faec. XV. in 4.. n. 692. Cod. eil 
pulcherrimus , cum brevibue poftiliis Graecis et Latinia 
characteria miiiutilEmi et manua fynchrona textui ; teße 
MillareM in biblioth. Codd. MSS. S. Michael?* Venitia- 
nun p. 509. 

Ars Poetica, faec. XIII. extat cum luvende et Ovi- 
dio in Cod. 188- teile eodem Miliar. 1. 1. ldem p. 913. 
laodat cod. chartactum in fol. faec. XV. u. 4.5. (p. 54-.) 
infcriptum Poetica varia, qui continet illuftratiorein Cai> 
rauiutn Horatii, qua occafione afferuntur plures verfus 
Virgilii, Lucani, Terentii, Vlauti, Statu, luvenalis. In« 
cipit Codex: Horatius Flaccus, Übertino yatre natu* 
caet. Hactenua Mitarelli. 

Ibidem in bibliotheca Naniana 

n. 1 1 o. Q. H. Fl. Satyrae et Epißolae. Cod. cbartac* 
laec. XV. 8- . 

c 4 n. 1 1 1 • XI. DEHÖRATII 

n. xii* Acronis cömmcnlarius in Horatii carmina. 

Vid. Iac. Morellii Cat,Codd. MSS. lat. bibl. 
Nanianae p. 151« 

Cracoviae in biblioth. Zalufciana 

xi« 4 2 ^* P' horacij ßacci de arte poetica tluo Cotld. 
membranacei perexiguis characteribus confcri- 
pti. 8* 

Vid. IanozJä Spec. Catal. Codd. MSS. bibl. 
Zalufciana« 1752. 4.. 

Denique in Suecia 

Vpfaliat eft Codex Horatii membranaceus , formae, 
quae in folio vocatur, minoris, integer praeter lacunam 
ab £pod. III. 3. usque ad Carmen face. v. 26. quam alia 
xnanus fupplevit. Folia habet CXVil. quorum öetonis 
maniptili conßant; praeter VII. qui fex, et XV. qui fe- 
ptem folia habet. Nee libri, nee carmina diftineta, nifi 
unius literae fpatio. Infcriptiones nnllae : initiales car- 
minum grandes et pietae. Numeravit alia roanus Odas 
usque ad Epod. III. cui adferiptus numerus ioß. Carmen 
VII. L. I. in duo divifiim. Odas fequitur Ars poelica 

cum titulo : lioracij ßacej publij QnTI LIBertinI lib m 
Eglarum jnciplt. Tum fermones non divifi induolihros; 
unde ultimae eclogae (II. Q) fubferiptum : Uoratij. ßacci. 
liier, fermonum. , explicit. Quae fequuntur Epiftolae, 
etiam non diferetae in libros. Eft codex minufculis litte* 
ris f. Langobardicis feriptus , immixtis tarnen paffim ma- 
iufculis. Vocum compendia creberrima, diphthongi 
rarae; i conitanter fine apice, in fme ferc J longum; 
plurima foloeca et archaica ; diftinetionum figna a prima 
manu nulla, niß punctum, Ted id faepe vix commatis 
vim habene. Membrana non crafla , fatis Candida; atra- 
mentum praeter manipulum VII» quo illa lacnna exple* 
tur, ad modum pallidum. Conveniunt characteres cum 

feriptura C ODICIBVS JtfSS. XU 

fcriptnra face. XI. aut Xll.'apud Mabillon. et auetores 110- 
vi Tr. diplom«, Scatet über raendis apertis, transpofitio- 
uibtis, rafuris , correctionibus. Fuit plim Seb. Miegii» 
pofi lo. Schefferi , unde in biblioth, acad. venit. 

Aurivill. in Act. Nov. Societ. Reg. Vpfal. T. L 
p. 1 1 o fijq- c 5 AD XLII DE HORATII D £ 

HORATII EDITIONIBVS. Uuum praefbmtiores fere fcriptoree veterea, ad quo» 
illuftrandos emendandosque Viri doctiindeab inventaarte 
typographica certatim ftudia fua contulere, ßngulis pro« 
pemodum annis plura praela exercuerint, fieri vix poffe 
exiftimo, ut lectionis fea textus, quemvocant, origines 
acfontes plane indagentur, neduni rivuli oinnes inde de- 
ducli, Maeandrique inftar ludentes, expediantur. Fere 
cnitn qulsque, ut alias cauflaa taceam, novando interpo- 
landoque pedum veftigia , vulpeculae inftar, delere (hi* 
dcbatv novumque iter ingreflus videri cupiebat. Quara- 
quam igitur editionum ftirpcs, familias et cognaliones 
deducere ac diftinguere difHcillimum ßt; tarnen, quam 
fata ac viciilitudines contextus, per tantum temporis tra- 
ctum, ad quem fere caligat vifus, propagati rationem 
mutationesque nofle perquam iucundum, ad crifin autem 
recte inftituendam admodurn heceflarium fit, coramittere 
nolui , ut oppra ifta in Horatio prorfus dciideraretur. Ex- 
perturus igitur, quousque in hoc negotio progredi lice- 
ret, fimulque pleniores accnratioresque editionum huius 
poetae annalea confecturus non tantum edd. congeriem 
a VV. DD. rem literariam augentibuö hucusqueadgeftam, 
amplasque, quaa bibliotheca Academica Gotting. ail'ervat, 
copias perluftravi diligenterque excufli, fed etiam libros, 
de rei librariae primordiis exponentes, ac bibliothe- 
carum infigniorum catalogos, aliosque, in quibus edd. 
Horatii notitiam aliquam occurrere memineram , in- 

fpexi, ED ITIONIBV& XLIII 

fpexi, ac, ftxmma quanivis cum taedii moleftia pcrvolve- 
re band gravatus Tum. Atque ita demum de nonnullis 
certiora exploratioraque affcrre licuit, ßmulque, Hifto- 
riam textus Horatiani a Iani fatis probabiliter et accurate 
concinnatarn fuifle intellexi. Hanc igitur tanquam tabu* 
lam, in quam referren tur reliqua , a me leviter rafam at- 
que deterfam praemjttendam duxi, fatis babens, de fin- 
gulis, ubi opus efle putarem, fup loco monere. £x edd. laec. XV. paucae adraodum, neque fatis ac- 
curate a Viris doctis exploratae, funt, ut adeo, quaenaiu 
ex iia principes babendae fint, quaeque ex aliis defcri- 
ptae fint, certo definiri vix poflit. Priores quideru 
Mediolanenfes ab una ftirpe fetae videntur ,usque 
ad Mediolanenfem a. 1508. quae quidem ad Venetas 
alterius receniionis transfugit. Nam et ipfae Venetae 
non nnam eandemque textus' defcriptionem babent« 
Primae illae 1477. 14.78« *479- tum Zarpttiana 14.9a, 
ct 1 4-98- e Mediolanenü exemplo aliquo anterior i ductae 
funt, iectione fubinde ad veterem aliquem librum refi- 
cta; nam illae fere cum Mediol. 14.77, quae ad manus 
ruit confpirare vidi : tum novam familiam ducunt , quae 
«ditae funt cum Landini commentario , qui primum pro* 
diit Flor. i^8 2 * Vnde pendent Venetae 14.8 3* i484- 
l 486. Harum lectionem iotmutarunt pafEm edd. Vene- 
tae a. 14.90, quae a Io. Fr. Philomufo purata eft, et 
l 492. apud Pincium, quas ferefecutae deprebendi Ve- 
netas 1494.. 1495. 1497- l 498- »499- *509 caet. JJe 
Neapolitana a. 1474. et Patavina Rapb. Regii a. 1481* 
quod nemo adhuc difpexerit, tanto aegrius ferendum, 
quo probabilior fufpirfo eft, illam e cödd. omnino fluxif- 
fe, banc critica cum cura factam efle. Ljpfienfes edd. 
fere funt ex recenßone Io* Honorii Crifpi Cubiteniis, di* 
gnae utique, quae accuratius infpiciantur. 

Inda XLI\r .I>E HO RAT II Inde a principiö Saec. XVI. usque ad Eiaiäbinum pri- 
maria quafi tria editionum ftemmata erant: ALdhiae, Iun- 
tinae et Afcenfianae editionea (plane ut in Virgilio) ; quae 
omnes cum et a fuperiöribua et a fe invicem manifeflo 
difcederent, tum fuam quaeque famiiiam et quafi propa- 
ginem editionnm fecutarum habuit; licet fubinde ab una 
«familia ad allcram transfugüTe videantur editorea. Aldina 
-prima prodiit 150 1« £am fecutae tres aliae, 1509» 1519, 
1527. quae nibil in textu novafle vjdentur; Ted quarum 
tarnen emendatiflirna putatur 1519. Repetierunt Aldi- 
num textum plures aliae, ut Bafil. 1520. item fere, Ve- 
netae 1540. 157 3- Parifinae quaedam ut H. Stephani I. 
. 1 5 1 3- cet « Contra Aldi iunioris editionea, quibus Mu* 
retus praefuit, in multis a prifcis Aldinia difcedunt, no- 
vamque recenßonem conftituunt. Earum Uprima fuit 
> 15519 faepius deinceps repetita; etiam cum fcboliis I. M. 
Bruti 1561, 1570. cet. Expreflerunt hanc iuniorem 
Aldinam f. Muretinam etiam Rouilliana i559.Lugdunen- 
fes 1566. 1610. cet« Paullus autem Manutius a. 1566. 
et 156g. Lambinianam repetiit. 

luniina prima, a Phil. Itmta exprefla eft a. 1503. 
quam fecutae ex eins officina duae aliae , 1 5 14. et 1519. 
In t er emendatiilirnas haben dae luntin ae, nimiumque ne- 
glectae funt ab editoribus; quamquam nön defuerunt, 
qui eas fequerentur. 

Afcenßana, h. Iodoci Badii Afcenfii commentariis 
inftrueta , prima prodiit a. 1 503 ; quam fecutae ( 1 505. 
, 1506.) 1511. 1516. 1519 et 1529. Si verum dicen- 
dum, refpectu ad textum univerfum habito Afcenfianae 
ab antiqua receniione, quam habet Veneta 14.92 et eius 
familia, non multum difc?dunt; in fingnlis iectionibus 
quaedam omnino aliter exhibent. Sed in his ipüs etiam 
editt. 1519. 1529 a prioribua faepins diflentiunt; nam 
lectiones ex Afcenfianis 1503. 1511. 1516. laudatas re- 
perias, quae non fint in iüa 1519. Scilicet in hac fub- 
inde EDITIONIBVS XLV 

iude Afcenfio Matth. Bonfinis impofuit. Tranfifcriptae 
autem ex: Afcenfianis complured Venetae, ut 1536; 
1543. 1558» Lugdünenfes, ut 1519. Parifinae, ut 152g. 
1545. ioprimis ex Afcen fiana ultima 1509 expreflae funt 
editt. Parifinae Roignii, VaJDco&ni et Richardi. Vid. 
Urning. Animadr. c. VIII. .. 

Maxime mcmorabilia et inter clalEcas referenda eft 
editio Lugdunenfis a. 1*51 1. et fummae raritatis, et 
emendatae lanaeque lectionis nomine. Sed quis ei vir 
doctus praefuerit, non certo conftat; quamquam proba. 
büe eft» Simonem Carpentarium fuifle. Id apertum, di- 
Iigentem accurataeque doctrinae virum fuifle. Funda- 
mentum editionis eft textns Aldinus , Ted multa ex anti- 
quie libris editor in eo correxit. Ducta hand dubie ex 
hac Argen tinenfis ex aedibus Matth. Schnrerii, qua Ho- 
ratii opera feparatim prodierunt , annis 151 4- — * 5 * 7 J 
qaod facile intelligatur ex infcriptione tomi IV an. 1517. 
compaiata cum infcript. Lugdunenüa. 

Qc. Fahricins 9 Chemnicenfis, exemplo luntin o, ut 
ridetnr, pro fundamento poßto, Codices et iam mfT. in 
fubfidium vocavit, deditque Horatium cum argumentis 
1 1 caftigat ionibus , Lipfiae 1570. quae editio polt faepif- 
fime repetita eft. Inprimis autem unu9 omnium maxiin« 
promeTitua eß Fabricius de antiquis Horatii Intpp. vel 
Schoiiaftis, non Acr#ne et Porphyrione folum, Ted et, 
quorum pauca tan tum fragmenta exftant, C. Aemilii p 
küii Modefti et Terentii^Scauri; in quibus reftituendis ac 
emendandia operam per multos annos affiduam pofuit; 
oxius fructus publici ufua fecit editio Henricopetrina 
1555. inter praelbnitiffimas, Ted et rariflima* numeranda. 

Glareaui prima editio 15*25 fere ducta eft ex Aldina 
1519 t fictam'em, ut ipfe nonnnlla , audaciori interdum 
rouatu, correxerit. Repetita faepiu*. 

Editio- XLVI DE HORATII Editiones Sim. Colinaei i5&8> *53i« *533« <**• 
prelle fequuntur Aldina cxempla ; de fönte Gryphiana- 
rum 1530, 1533« cet. nihil adfirmare aufim ; hin quod 
Gryphianae 1559. 1566. 1567. ex Muretinia ductae 

videntur. 

Rober tum Stephanum I in editione prima 1539t Ua- 
que, quae fecutae funt, Iuntinum exenip)um operis imi- 
tandum dedifle, fafpicor. Multo plus adiumenti Horatio 
attulit Henriais Stephanus II. dum in coniilium adhibuit 
lectiones codd. Lambini, Cruquii, . Fabricii, Mureti; 
dein de et paucula, quae aliunde habuit, five Codices» fiye 
excerptas lectiones, confuluit, magnumque fe et genero- 
fum, Ted modeftum quoque, in emendando criticum 
% praeftitit. Sunt editt, 1577. 15 88* 1&9*- 1600. Deni- 
que Ro. Stephanus III. a. 1613 eflitionem minorem 
evulgavit, cum notis I. Rutgerfii, in quibus multa utilia, 
inprimis ad crifin, Textus expreflus eft fere ex edit. D. 
Heinßi , etiam cum plerisque illius emendationibus« 

Bafdeenßum primäriae funt tre6 ex officina Valentin! 
Curionis (quibus praefuit Michael Bentinus), 1524. 
1527. 1531. ex luntino exemplo , utarbitror, ductae, 
Ted adhibito etiam vetufto codice Io. Sichardi, ut Benti- 
nus in praefatione teftatur. Has ex impreflls emendatif- 
fimas eAe iudicabat Fabric. ad Carm. I. 6. Henricopc 
Irina prima. i54-5> fequitur editt. Curionis. Secunda 
eft Fabriciana 1555» ex < l ua etiam textus repetitus eft in 
tertia 1570 et quarta 1580; quarum utraque variorum 
Intpp. commentariis onerata atque obruta eft; quod iam 
in prima factum erat. 

slntverpienfes, ex officina Mart.Nutii, duae, 1557 
et 64» cum Theod. Pulmanni notie, ex Aldino textu 
ductae, Ted ob emendationes Pulmanni, et collatos ab eo 
cödd. admodum utiles. Plantinianac non unius generis 
funt. Prima fuit cura Raphelengii iS58» ex Aldino 

exera- SBITIONIBVS. XLVII 

exemplo, recata i575« *59° et 1608« Tum ex recen- 
fionePnlmanni, 1566. recufa deinceps 1577. 8°- 8 a - 
87. 1610. 77. Hinc ex ea prodieruut Heinfiana 160& 

item Cruquianae 157 3- i578« * 586. 1678« Ex officina 
Plantiniana Rapbelengii Lugd. Bat. prodiere Cruquianae 
1593. 1597. 1603. 1604. 1611 et 1620. feu ultima; 
et minores editiones, 1594* *6o4* tum Heinfianae 
1605. 1610. 1709- 

Dionyfii Lambini, magni illius Horatii fofpitatoris, 
a quo novam aetatem editionum ordiri faß eft, editio 
prima, ad fidem decem codd. MSS. cmendata, prodiit 
8.1561; altera et ultima, ab ipfo quidem accurata, a* 
1567. In hac adomanda VII aliis etiam codd. mfl". ufus 
eft, et quaedam in textu novavit. Cum certatim utraque 
editio per Galliam, Germaniam et Italiam repetita eß; 
in qnibus princepa eft illaf a. 1605. ob adiecta Turnehj 
et Marcilii commentaria : tum recenfio («ambini in mul- 
tas Vcnetas , innumerasqne alias editt. eft illata. 

Iaeobus Cruquius ad undecirn codd. MSS., in quibus 
omninm, qui noti funt, praeftantUHmi quidam, Hora» 
tinm Tecenfnit et commentarip, illußravit. Prima editio 
prodiit 1578 *pud Planünum, poftquara iam a. 1565 
librum IV carminum, et 15(73 Sermones feparatim edi* 
derat. Saepius earecufa eft; fed in editione .1597 pri- 
mam acceiEt ineditus Scholiaftes. vel, ut Cruquius dielt, 
Commentator, hoc eft, fylloge fcholiorum, quae ille ex 
codicum Blandd. margine et interlineari fpatio laborio- 
fiflimo Audio eruit« Fuerunt (in bis Barthius et T. Fa- 
her), qui huic commentatori exiguum admodum pretium 
Batuercnt; nam nihil in eo eile, quod non in Acrone et 
Porphyrtone iam legatur. Quod licet negari non polRt, 
confluxifle quafi videri ex Ulis fcho Haften Croquianum, 
tarnen is quaedam fubinde addit, alia aliter, luculentius 
etiam interdum, exponit, atque hactenus fua ei dignitas 
teKnqttenda eft, Deinde huic edit. Cruquianae etiam ad« 

• nexus vi Xl/VIII i>E IIOUAT1I 

nexus eft Iani Doufac, patris, commentariolus , quem 
huc usque non ita, ut opufe erat» infpexcre Intpp. Ho- 
ratii. Repetita autem eß haec editio a.. 1605. 1611. 
quac clalEca eft, fed admodum rara, tum 16120 et 1678- 

Greg. Bersmanni prima Lipfiae prodiit a. 160 2. cum 
variis lectt. fex codicum ; et faepius fub praelum eß re- 
vocata. 

Ex officina Plantiniana Raphelengii primum exät a. 
1605. Horatius ex recenßone et cum notis Dan, Heinfiu 
Repetita eß in eadem officina a. 1610 et 1709/ Tum 
apud Elze vir. a. 1612, animadverßonibus auctioribu» et 
cum libro de Satyra longe praeßantiIHmo ; item i6&8 cl 
l6&y quae clallica eß), et forma minore fine notis i653* 
Denique, fine notis etiam, Aniftel. 1676. 1696. etEdimb. 
1704.. Ex Heinfiana autem ductae Rutgerliana 1615 ( ut 
vidimus), item haud dubie Schrevelianae, et quacdam.aliae. 

Laevinus Torren tius Horatium, fubiecto textu vul- 
gato , emendavit et recenfuit ad fidem aliquot codicum. 
Prodiit prima ediüo a. 1608 ex officina Plantiniana; et 
eß numeranda inter principes : repetita a. 1620. 17°8 ; 

Tanaquillus Faber Horatium recenfuit et caftigavit, 
fed e folo ingenio, a. 1671. Heinfmm inprirois acriter 
In notulis fuia infectatus, fed eo ipfe faepe non conti- 
nentior. ExprefTu* ex eius recenfione eß textus Däcern. 

Petrus Burmannus edidit Horatium primum a. 1Ö99' 
cum Rutgerfii lectt. Venufinis, doctis etad crifin utilÜfiniis; 
deinde 17 13 emcndatum ad fidem codd. MSS. et ad 
Bentleii editionem , a qua tarnen , ubi ille audacior eiU 
reccdit. Vtraque editio ad ufum criticum praeclara. 

Prodiit anno 1699 etiam Cantabrigienfis editio !&• 
Talbot, cum a fplendore, tum a diligentia recenfioni* 
et variarum lectt. elencho commendanda. Recufo elt 
.1701, et repetita a Io. Pine, qui aeneis tabulia incidit 
Horatium 1735. 

Ml- • SJJITZONIBVS XLp[ 

• ■ * 

JViUulmi-Baxteri prima editio exiit a. 1701. Nullit 
lue codd. MSS. afus eft, fed, vulgata lectione pro funda- 
mento pofita , ex commentatorum animadverJT. interdum 
etexiogenio, textum conftituit. Excerpta e vScholiaftis 
dedit, et in bis ipfiß etiam quaedam emendavit. In edi- * 
üone altera 1725 quae acceflemnt, tantura non omnia 
cootra Bentleium funt. Repetiit hanc Gefherus in Ger- 
mania; nt mox dketur. 

Sed clarifliinara huius laeculi haud dubie editionem 
dedit ü. Beiitleius 9 qui Horatium tarn ex codd. MSS. 
quo* plurimoa habuit, quam ex fufpicione, amplius 
DCCC iociö emendavit. Plurimum (ane ei debet Hora- 
tiua, eftque hie, etiam ubi errät, ab ingenii doctrinaeque 
nugnitudine feraper admirabilia ac venerandus. Prodüt 
prima eins editio a. 1711. notis.ad calcem libri fubiectis: 
emendatior, et cnivis paginae lubßratia notis, repetita 
Amftel. a. 1713. 17&8* item Lipßae 1764. Londini 

* 

1765. necula etiam eft, Ted notis in compendium mif- 
fia, CanUbr. 1713. cura Th. Bentleii. Nactus eft Bentl. 
adverfarios plurimos. Fuit eorum primua anonymua, 
cuina exßat Ari/larchus ampidlans in cutis Horatiahis, 
metor* Pkilargyrio Cantabr. Londin. 1712. 8- Seen tut 
eft iMchardi Iokttfoni Arißarchus Antibentleianus , Not- 
tingham. 1717. 8- Fuit in hoc viro maior adverfus 
Rcntleium acerbitas , ' quam doctrina. 

Omninm doctilHme in hoc caftigandö verlatua eft 
Alexander Cuningamius, qui a. 1711 (Haga/Com.) non 
folumedidit Horatium, ex antiquis Codd, et certis bb~ 
fervationibus (quar» inprimis .ex codice Blandinio anti- 
quifiimo Cruquii et Pierio Valeriano fibi informaffet ) 
emendalum, cum variis leett. Ted fubiecit etiam huic edi- 
üoni Animadverßones in Bentleii notas et obfervationcs, 
doctyRmas illas, et unde eximios fruetua aipere poflit 
critices ftudiofu*. In Londinenli eiuadeni anni cd it. acce- 
dunt objervationes criticae textui fubieetae. . Ampliua 

Tum» U <l -' O'^' X. DB HOKATII 

CCCC locis emendatiorem efle fuam recenfionem Bent- 
leiana affirmat Cuningamius , fuperbior iufto, fi verum 
dicendum , et in Bentleium acerbior« Tantum eft illius 
adverfus hunc odium, ut, fi lectionera Benthianam 
amplectatnr , eam numquam Benüeio debere videri velit, 
Ted femper ftudiofe alioa quosvis fontee indaget. Quo» 
ubi non reperit, quamvis ei placere appareat Bentleia- 
nam, aliam adoptare mavult; ita non poteft invidiam 
vincere. Emendationes autem eius fatendum eft omniura 
doctiflimas efle ac ingeniofiflimas, faepe, fi ad leges arti* 
criticae excutiantur, pro unice veris lectionibus haben- 
<hi9. Saepius tarnen non minor in iis, . quam in Bentleia- 
iiia, audacta eft f Ted illa melior profecto aliorum indocta 
raodeßia. 

Sub idem terapua a. 1720. apparuit etiam editio 
Iöannis du Harnd, in untverfitate Parifina profeiToris, 
repetita 1730 et 1764. Is Horatii textum et ad codd. 
MSS. fidem et multis locis ex ingenio audacius correxit. 
Sed indocta eft eius arrogantia, impar talibus aiifie; quo 
nomine fubinde cum caftigat Sanadonua. 

1 

Sanaäonus in contextu Horatii confti tuend o cum 
Lambinum, Cruquium, Torren tium # aliosque, qui 
codd. MSS. ufi funt v confuluit, tum multas Bentleii 
emendationes fibi vindicavit; Ted oninium maxime Cunin- 
gamium fecutus eft, etiam, ubi is ultra lineas procelEt. 
At tarnen et raultae emendationes iplL propriae funt. Re- 
petiit eine recenfionem noviflima Patavina 1774.. 

Horatii Carminum libros V a. 1731 recenfuit Ge. 
PVade , qui ea ad certifßnias artia criticae regulas quam 
plurinüs locis ex vetußis exemplaribus, editionibus et 
commentariis emendafle Fe profitetur. v. Iourn. de« Sar. 
* 73 l • Aout, p. 56 1 . Nobia ea non eft vhV 

Londini a. 1736 prodiit editio Ioannis Iones, qui 
fe MSS. quibusdam ufum ait ( emendavit quaedam (Ted 

au- IDITIONIBVS, 14 

au&acter etiam latia), lubiecitque notas fuas, tum var. 
lectiones et coniecturaa viror. DD. denique indicem edi- 
tionum Horatii, fed illura eFabricio tQtum transfcriptura. 
»Doctrina critica longe inferior Ionefius eft Cuningamio 
et Beotleio. Sanadonum in multis , quae illi propria 
Jont, Eequitur. 

Baxteri editionem cum repeteret 1. M. Gefncrus, a. 
1752, non folum in textu Baxteriano mutavit quaedam, 
fed etiam e Codd. et editt. antt. varietatem lectionum, at 
iüam minus plfenam et accuratam, dedit. Recufa cß 
Getneriana haec editio nuper a. i?72. 

Denique a. 1770 prodibat Parifife Horatiua ad fidem 
LXXV1 codicum, curante Abbate Ipf. VaLartho. Quod 
non accipiendum de numcro Codd. quos infpexerit ; nam 
forte nulluni omnino vidit: Ted de iis, ad quos adhuc 
Horatios a viris doctis recenfnrf eft. Sic itaque hoc intel- 
ligendum, ut eum in textu 'conftituendo principes editt., 
qnamquam parum accurate 9 con tulifle putemtw. 

Qui Horatii editionem a. 1777 evulgavit, Lud. 
Poinfinet de Story , cum fatis multas criticorum ernenda- 
liones in.contextum recepit, tum ipfe, iriprimis in di- 
üinctionibua , quaedam novavit f quae vereor ut probari 
viris doctis polftut. Maxime improbandus eft eius cona« 
tas, quo tarn multas Horatii odas, up. I. 4: 7: 9: »7 .: 
36« II. 11. III. 8 : J 4 : IV. 6: 12. in binas divifit. 
doatautem, IL 2. III. 19. in ternasadeo. 

Sivrio maiori cum laude fuccelfit Chr. Dav. Iani f 
qni quidem fundamentum pofuit vulgatam lectionem , a 
qua tarnen difcedendum fibi putavit, ubi immutandam 
lectionem fuaderent artis criticae. regulae. Quem in finem 
non Codicum folum, quos Lambinus, Crnquius caete- 
nqne Horatii editorea contuliflent, quosque ipfe nactua 
«ffet, varietatem enotavit, fed et edd. veteres, quae ad 
nuatw ipfi eraht, dilijgenter confaluit, indeque, quae 

d a Ha- LH DE UOfilTII 

Horatio aptae dignaeque effet lectiones, eruit, atque in 
contextu repofuit. Ipfe coniecturis numquam Fere in- 
dulfit, aliorumque raro admodum nee niü gravilHmis de 
caufiis ita ratio nem habuit, ut ipfi poetae textui ingererefc. 

Iuftae quoque recenßonis inftar habenda eil editio , a 
Gilb. IVäkcßeld, acutiflimo Critico, parata, interprui« 
ctione Iblicitius facta, delectuque lectiouum memorabilis j 
quamquam eura coniecturis cum aliorum tum fuis , qua* 
rum quidem feraeiffimum habet ingenium, nimium pre* 
tiiun fubinde ftatuifle animadvertas. (1470.)*) 
Horatii editio prineepa fere habetur» quae nullam edl- 
toris, loc>, temporis expreflam notationem habet, ne 
titulum quidem f. indicern, 'Maillaire quidem (Annale 
typogr.T. I. p. 292.) eam Mediolani ex Autonii Zaratti % 
Parmeufis, (Vid. de eo Ajjo Säggio ßi la tipogr. Far- 
men fo p. III.) typographia a. l/f7o. prodiifle inde augu- 
ratur, quod Ant. Zarottus libros anno ifto Mediolani ex- 
cudere coeperit, et typi 4jm*i aliis, qnos i(Tem exeudir* 
fereveonveniant. Eidem Zarotto iftam adßgnant Orlxm&i 
(Origine e progrejji della Jiampa. x 7 2 2.) p. 1 o 1 . Saxius 
(Hift. typogr. Medio!.) p. 5^6. et Debure (Bibliographie 
itijlructive, heiles Lettres) T. Lp. 311. 12. Morcllius 
tarnen, Vir rei in teil igen tiflimna, in Bibliotheca Maphaei 
Fiticllii T. II. p. 524.. aegre ac difficulter in hanc fenten- 
tiam concedit, quod a Zarotti typis airh quoad characte« 
rem, qui plane idem fit, quem Plutarchi Apophthegrna- 
ta a Philelpho latine reddita, Flonis et Lucanus, absque 
ulla nota impreifi praeferant, tum quoad chartae genus 

über 

*) Edd. quac ftelluli* noutae Funt, habet Bibliotheca Acadc- 

mica Gouiiiiienfis. SDITI0K1B V S. UUI 

« 

Über ifie band leviter dURdere tidearur. Conf. G. ^F*. 

PflTTz/n AnnaL typogr. T. II.- p. 143. et 554^ Primura 

i/b editio ad partes vocata eft a Gefnero, qui eam ita de* 

fcribft: Literae fuiit eius formae, quam Ienfonius adhi- 

boir, fed paullo minus cultae et incompofitae , ut appa- 

reat, neque matrices fuifle ita perfeetas, ut friere Ienfo- 

niaiiae, neque ita accuratam ▼erfuurn dirigendorum ratio* 

nem. Porro literae nuttae initiale* , Taepe ^ Ion ginn in 

fme vocis pofttum etc. Vohimen eonftat quinternioni- 

bos, i. e. quinqne plagnlis cluplieatia, ut oriantur deno 

nun folioTum libelli. Folia ipfa non fignata neque Htcris , 

ueqoe numeris, eoftodes nutti , nulluni regiftrum, literae 

fcepe transpofitae , infantia denique artis et operarum ro* 

diüs undtque apparet. Voces vel orniflae, Tel cum ip/iua 

J&etri pernicie permutatae , ndem fachmt, non praefuifle 

editioni Grammaticum , fed fimplictter exemplnm funrrt, 

i. e. manu fcriplum Codicem, fecutoe effe typographos. 

Vnde Hlud confequitur, ut» quae bona* funt lectiones, 

ea« ab antiquo todice , non ab ingenio correctoris cffeMn- 

telligainua. Ad &nem adduntur Jii vevfua: 

Hoc quicunque dedit Venußni Carmen Hotati 
Et ßudio Jormis correctum ejßnxit in ißis % 
Vivat et eternö ßc nomine fecula tüncht 
^ Omnia ceu munquam numeris abolebitur aulor. 

Poft Gcfnemm adhibuit eam Cor. Combe, exempli eiua, 
qnod in bibliotheca Regia Britanniarum aflervatur (per- 
▼*oit eo e biblioth. Afkew), copia ei facta. 

Sermones Oratii % absque loci nota charactere go- 
duco f. 14.70. 

Vid. Mhktaire T. I. p. 396. Orlandi p. 346. Debure 
MUogr. T, I. p. 31 1. et Panzer T. IV. p. 5. De hoc 
libru nihil plane liquct, qui ab uno Orlando infpectus 
videtnr. . 

• a 3 (147 t.) ' 


UV DE H O RAT X I 

(1471.) 

Q. H. 'Fl. Opufeula 9 JRpmae ex officina Iohannis 
Philippi de Lignamine. v 

' Quamquam parum exploratum fit, num Opufeula ißa 
anni nota infigaita fint, necne; ad bunc tarnen vel adeo 
praecedentem 14.70. annumeditionem ifiam referri opor- 
tere ex lpliusmet Io. Fh. de Lignamine £piftola 9 operi 
JDominici Cavalcae* Pungüingua ( Tractato contra el 
peccato della lingua, ditto Pongie lingiia) inferipto, ac 
Romae 14.72 a fe «dito, praefixa cognofeitur. Ibi enim 
dick,' fe iara feeundum annum Roma$ agere, et ab eo 
.impreflumefle Quintilianum, Suetonium, Leonk P« M. 
fermoues, Lactantium, Ambrofium de Omciia, Lauren« 
tii Eiegantias, Horatii Opufeula caet. Cf. omnino 
Audiffredi Catal. hißorico • criticum Romanarupi editio- 
num faeculi XV. p. 84* 85« et p. 11a fqq. ubi de Io. 
PhiL de Lignamine fufe difputat, Adde Loire Spec* 
p. iß?- 

Eodem annoHoratium Neapoli apudlodocum Hoen- 

ftein 4. prodiifle, eiusque exemplum in bibliotheca civi- 

ca Argentinenfi aflerrari dubia admodum fide tradit Giu- 

ßiniani Saggio fulla tipogr. di Napoli p. 46. £ft band 

dubiea. 1474. 

1 

(147a.) 

Ad hunc ril proximum annum Dcbure Bibliogr. in- 
ßruet. T. L p. 5 1 2 # editionem referendam iudicat, quae 
line loci, anni, et typographi nomine in fblio exenfa eft, 
hoc folo duetus argumenta, qiipd exemplum eius, quod 
in Ducis de la falliere bibliotheca effet, cum editione 
Catulli, Tibulli, et Propertii principe* a. 1472. foL 
compactum fuiiTet, illudqne integumentum ad ip(a Uta 
tempora fpeetare videretur, tum quod Horaüus iisdem 
fere typia exfcriptus eilet, quo« Catullus ' et reliqui ha* 
bereut. Quae utraque quam levis ratio fit, facile rei in* 

telligena EDITIOKIBV8. LV 

tsU%ens perfpiriet. NiG utique extremo illud exemplum 
deftitatnm cft folio (quae res paiEm fraudem fecit VV. 
DD.^ e verbis, Satirarum fini fubfcriptts; Q. H. FL 
Satirarum, non mdiligenter eorrectarum et impfeffaram 
Jaus, band plane abfurde colligas, ex eadem A. Xarotti 
offirina iftum librum, prodiüTe , quum Zarottum et alibi 
(vid. rel a. 1474«) hac formula ufum eileconftet. Ist 
corrigendis autem libria, quo« Zarottus evulgavit,. Petr. 
lufinwmThUelphum operam fuam conluluTe, latia con- 
fiat. Vid. Orlandi p. 101. — £iuadem editionis exem* 
pkun itidem CatulU caet editioni principi annexum in 
biblirtheu.Cor£niana cum notia MSS. A. Politiam extare 
teßünr Loire (in Spec. typogr. Romanae, Rom. 1778* 
6') P* l &6* qu* quidem in Catullo caet Vlrici Hau cha- 
racteres agnofcit. Maitt. autem (p. 767.) huius Hora- 
tianae editionis chargcterem ad eum accedere ait, quo 
CatulL Tibull. Fropert. et Statu Silvae Venet. 14.75. 
apud Io. de Colonia et lo. Manthen de Gheretzen eftcufae 
fnerint. Idem.duas huiua Horatii editionea fe vidifle 
perbibet adeo fimiles» ut, qui non attente contulerit, 
unam facile putaverit; et in altera epiftolas, in altera Sa- 
tins librum claudere, atque illam .hac longe corrcctio- 
rem eOe. 

Q. H. FL : per Antonium Zarottum Parmenfem: Me> 
üotani f. 14.74.. 

In fine: Anno a natati Chrißiano 1474- die XJPI. 
Martiidivo Galeazio Maria Sfortia Vicecomite, Infu» 
brwm, Ligurumque qiänto duce feUeiter regnante Ante* 
nius Zarothus Parmenfts cuncta opera Quinti Horatii 
Flacei non indiügenler emendata. S. carminum libros IUI. 
Epodon. Carmen fecidare. De Arte poetica librum I. 
Sermonum libros II. Epißolarum libros II. eleganter at- 
oneßdeliter impreßit. Qiiisquis haec coemerit, mmq 
poenitetit, Iu accurate deferipfit Laire (Ind. Ubrorum 

d 4. ab I.V.I DE MO RA TU 

f ab invmta typogr. ad a. 1500. Senon. 17)51.) T- 1. p. 
540.' Cf. Maitt. I.p. 336, Orlandi p. 101. PinelliT. I. 
p. 325. Debure BibL infir. T. I. p. 314.. BibL Smith. 
p. CCXXX. et inprimis Sax. p. 561. 

Eodem anno idem Zarottus Acronis Scholia primuim 
edidit cum hoc lemmate : Acronis commentatoris egregii 
in Quinti Horatii Flacci opera expoßtio\ et in fine: 
Acronis viri quam doctifllmi cotnmentaria quam dili genter 
emendaka in O. Horatii Flacci opera, per Antonhim 
Zarothum Parmenfem Mediolani imprejfa Idibus Sextiti- 
btts \ f. 1474. 

Perperam ftatuunt , qui tex.tum Horatii bis Acronis 
fcholiie a Zarottö adiectum ponunt , v. c. Debure BibL 
injir. p. 316. et plerique, qui elenchos edd. Hör. con- 
cinnarunt, Douglas, Neuhaus, lernt, BipontinL Vtrum- 
que librum habet bibl/Guelpherbyt. 

0. H. FL per Antonhim Zarottum, Mediolani 

14-74-. 4. 

Laudat eam Douglas Catal. Edd. Horatii, et recenfet 
Morelüus in libris Pinellianis n. 4568« 

Q. H. FL Carmina, Neapoli ^ *474* 4- 

In fine Odarum haec habet: Completum eft opus 
Oratii in odis per Arnaldum de BruxeUa , Neapoli anno 
Domini 14.74.;" die vero quindecima menßs novembris. 
Seqxtuntur Salyrae et Fptjlolae (in quarum fine verfus 
extat: Qui dedit expleri, laudetur mente fideli) cum Arte 
poetica. Eximiae raritatis haec editio , Maittairio aliis- 
que bibliologis plane ignorata, folique Morellio vifa. 
Vid. Panzer Annal. typogr. II. p. 155. Vberiua eam de- 
• fcnbit Gifuftiniani Saggio iftorico»critico fulla tipografia di 
Napoli (1793- ) P- 46. 

Q. IL FL Opera 9 per Augußinum Carnerium: Fer* 
rariae 1474* 8* 

In EDITI0JÜBV6. LVII 

In fine: - • 

Ferrariae imprejfit regnante fub Hereule Divo ' 

Regia quo gaudet nunc UonOrä viro. 
Corner tos puer Aitguftinuss cui dedit almam 

Bernardus lucem Bibltopola bonus. 

h. Au£uftinus Carncrius; Rernardi C. filiiis. Male plerique 
Canieriuwn praenomen et Anguß ini (Agojlini) nomen 
gentile Haben t; in quo errore etiam eil Orlandi p.. 157. 
qai patrein Bernardo Agoßini vocat. Fraudem VV. DD. 
fecit nietri neceifitajs, quamquam amhiguirati ifti facile 

*ita occurri poterat: Ferrariae impreßi Augtißinus 

egd Carnerius: knie etc. Sole clarius id patefcit ex in- 
fcriptione, quae eftin fronte carminis Lod. Marii Paruti 
Ferrar ienfia in auctoris laudem , quod ultimo folio libri : 
Omniboni Leomceni de VIII. partibus orationis* Ferrariae 
14.74. (v. Audiffredi p. 194..) excufi legitur : Paruti in 
Omniboni grammaticam carmen per Augußinum Canne- 
rium Ferr. Bernardi Cannerii bibliopolaeßlaim impreffam, 
ubi tarnen Cannerius audit. Aliunde patrem Ferrariam 
immigraffe, admodum probabile eil; e ßelgio oriundum 
centebat Baruffaldi (Tipograf. Ferrarefe p. 60.), quam* 
quam parum finno argumenta innixus. Iclem hanc eius 
Höratii ediüonem Mediolanenii priorem habendam effe 
iadicabat p. 62. Caeterum, quum Maitt. T. I. p. 336. 
rerfuö üloa ex exemplo editionis, quod manibus verfavit, 
afferat , idemque Sermones et de Arte Poetica in eo non 
comparere affirmet, mancam illam editionem» et e Co* 
dice , in quo ifti libri deeflenf, duetam recte fufpiceris, 
Cf. Audiffinedi Edd. Ital. p. 232. 

H75- 

Affer tut huius anni editio, Mediolani ab A. Zarotto 
curata; a Saxio in luß. literario-typogr. Mediolanenfi, 
quae PA, Argelati biblioth. SS. Mediolan. praemilTa eft f 

' d 5 P- 563. . I^lII DE HORATII 

* 

p. 563. ecaul. librorum venalium, Venetiia V735. edi- 
to; cuius adeo admodum levis eft auetoritas. Anni 1473. 
illam habet Panzer II. 21» quam tarnen nullibi memora* 
tani videas« 

! 14-76. 
p. H. Fl. Opera* MedioUtni fol. 14.76. 

In finc: Hoc opus Horatü emendatijjimum impref" 
fum efl opera et impenjis PhiUppi de Lavagnia Mediola- 
nenßs anno a not all Chrißiano 14.76. die XVI. Februarii. 

Amen. 

* 

Maitt. p. 366. Ofiandi p. 103. Sax. p. 565« Biblkh 
iheque du Boi 9 Beiles Lettre* , T. I. &QQ* Smith. 
p. CCXXXI. nebureBibl. mfir. p. 315. et Panzer IL SO. 
Efegana et nitida editia, dueta e Zarottiano a. 1474* 
exemplo, iudice de los Bios bibl. inftruet. p. 67. 

* 

g. ff. FL Odarum libri IV. Epodwn Über L Car- 
men Jeculare et Ars Poetica, cum comment. Acronis et 
Porphyrionis curante/0. Aloyßo Tnfcano, et cum eiua- 
dem Epißola ad Francifum Helium Parthenopeum f. loco 
(Romae) et a. (14.76.), 

De hac editione ita diflerit Audiffredi p. 4 1 3 : Io. Aloy- 
fii Tufcani ea fuitjeura, ut Horatii carminibua comznen- 
tarii Acroni* et Porphyrionia adiungerentur, quod ante» 
nunquam, ipfo teftante, factum fuerat« Erunt, inquit in 
prineipio fuae epiftolae, qui inventum hoc noftrum leno- 
cinÜTeum dicant, quod Odia et Epodia ac Poefi Acronem 
et Porphyrionem commifeeri curaveriou Nee deenmt, 
qui arguant , hanc rerum mixturam operi religionem ac 
ipaieftatem detrahere. Et infra: Eoa tarnen« qui recte 
fentient, et libero iudicio cenfere voluerint , novum hoc 
cohamenturn noßrum arbitror probaturos. Caeterum qui 
edilioniß curam geflerunt, ii friere Cneus 'Sabinus et He- 

Uus f uti declaratipfe Tufcanus circa finem epiftolae: tefti« 

et E D I T I O N I B V S. I IX 

es tu, inqnit, qui una cum Sabino noftro in corrigmdia 
redigeodiaqae his yolttminibua hnpenlain operim näVsißi. 
Ipfe rere tleliua in fine epiftolae refponfivae ad Tufcarnim 
fkfaibit: „ Sed hoc mihi molelhim eft, quod in his Ho.- 
neu Hbris, qui te maxime hortante imprelH funt, uon 
eam v quam vehementer optaflem, emendationifl diligen- 
fiam exhibere potui; at certe quantum inmefuit, et cu- 
iam omnem et ßudium adhibui : fed Acronis exetnplaiia* 
Dtfcaa, defuere, unum habuimua, nee id fatis ernenila* 
tum; nteunque tarnen fit et libenter feeimua, et facie* 
mos de integro.' 4 Duae hae epiftolae oecupant quatrior 
priora folia, feu exaetius paginaa VI. et lineas VI. Se- 
quentiquinto continentur duae Horatii Vitae: prima fu~ 
iior Cecundum Acronem; altera brevior feeundum Po*r 
phyrionem. Poß haec incinit poeta ipfe, cuiua fingulis 
lucubrationibua rubiieiuntur explanationea , Acronis pri« 
mo, et deinde Porphyrionia. . Tarn poetae Carolina, 
quam interpretum explanationea funt uno eodemque Ro- 
mano charactere, qui idem prorfua eft ac is» quo BarthoL 
Gnldinbeckius a. 14*76. Summarn S. Thomae de articu- 
lis fidei impreffit. Graeca fuia loci* inferta lunt; non 
nbiqüe tarnen. Editio fplendidaeft, fine (ignaturis, ro*- 
meris, cuftodibus, ac regiftro; extatqu'e in bibl. CaEana- 
tenfi 9 apud S. M. de Populo, et in bibl. S. M. ad Quer- 
cumO. P. P. PP. Viterbü. Hactenua Audiffr. Conf. 
Maitt. p. 759. et p. 766. Debure bibl. Ducia Vallierii 
T. IL p. 91. qui tanien opera Horatii omnia ifto libro 
contineri falfo ftatuit. Ad de Foff. Catal. bibi. Magliabec 
I. p. 8°S* In Catalogue de la biblioth. du Roi, bellea 
Lettres p. 098« memoratur vetua editio cum commenta- 
riis Acronis et 'Porphyrion is f. 1. et a. et circa a. 1480. 
ponitur; Ted haud dubie haec ipfa b. a. eft, et exemplum 
iftud forte deftitutum erat V prioribus foliis, Tufcani 
et Helii Parthenopei epp. cum vita Horatii compacten- 
tibua* 

* 

»4-77- IX. DE HORATII 

* p. B. Fl. Optra, Mtdiolani fol. 1477. 

In fine: Jffior öj/wj Horatii imprejfum eß opera et 
iirijpenßs PJulippi Lavagniae, civil Mediolaneßs äno a 
natali Chrißiano MCCCCLXXVII. tertio kl. Mail. 

ßlaitt. T. I. p. 376. Orlandi p. 103. Sax. p. 567. 
Scsttet vitiis typögraphicis haec edltio, et fubinde totoi 
veorfus omittit, veluti L 4. 13. Jeu pofcat agnaßve ma* 
Ut hoedo. <. 

Q. H. FL Opera Tarvifii fol. 1477. 

Maitt.,I, ?• 376- Valde fufpecta eil haec editio Pan- 
aero A» Typ, III. p. 35. Sed Orlandi p, iiQ«. diferte 
'memorat irrrprefforem Hermann um Levilapidem (Lieh- 
>en/?*m )* Colon ien fem; qui quidem, vagua caeteroquin 
fcrtifex, ut-eum Orl. vo'cat, anno ifto typographiam Tai* 
villi exereuit, nam ibidem eodem a. Terentuis ab eo ex* 
cufus ftut. Vid. Maitt. et Orl. 11. 11. 

• • • 

w p. H. FL Opera, per Phüippum Condom Petri; 
di* XV. Sept. ducan$e Joanne Mozenieo. Venetii* 

fol. i477» 

■ 

Maitt. p. 376. Dubitat Debure Bibl. ihftr. I. p. 3 1 6. 
de anni nota, et banc ed. anni fequentis eile iudicat, 
quod ißa eundem diem (XV Sept.) fubferiptum babeat; 
nön reputana fraudes typographorum ad ipfa fere artis 
iftius ineunabula pettingere, et alter am Venetam a. i478* 
forte non nifi ultimo folio ab hac differre. Quamquam 
non adeo mirum videri debet, edd. brevi intervallo recu- 
fas fuiffe, quarum non adeo magnus exemplorum nume- 
rus inprimi foleret. Memoratur autem huius i477* 
anni editio in Bibl Harlei. T. I. p. 179. Adde Orlandi 
p. 29. * * 

»478* EOITIONIBV6. UI 

V 1478- 

* g. H. FL Opera Venetiis fol. 147g. 

In fine: Horatii opere finis cum magna diligentia» 
Imprejffum per Phüippu$ f condd petri in ueneeiis dueätm 
Joanne Mouenico inclito duce McccIcLxxyiii die XF 
Jeptembris cum regiftro. 

Maitt. p. 387« Orlandi p. fl<). JDebure p. 315. PJ. 
nelli T. IL p. 3125. Smith p. CCXXXI. et Panzer IH, 
p. 141. Perquam nitida editio, quamquam haud raro ' 
mexidis typographicia foedata* 

H79- 

+ Q. H. Fl. Opera Veiuliis per Philippum Condom 
Fetri fol. 1 4.79. 

In fine eandem cum praecedente fubferiptionem ha- 
bet,^ fi anni et menfis (die XVIII. Septembris) notatio- 
11 em excipias, idemque plane regiftrum. Vndfe Maitt. 
p. 393« has tres Philippi edd. Venptas lub trium anno* 
ruin 14.77. 14785. ct 1 479* noutione exeufas, unam 
eandfcmque eile fufpicatur', mutatum tan tum anni nume» 
ronvpraeferentem. Maittairio accedk Erneßi apud Fa* 
tric. T. I. p. 4 U 6- n0 *- r - JDebure Bibl. inftr. p. 316. et 
a\ii. Sed certiora de poftremis a. 1478 et 1479. nobi» 
afferre licet', cum ntraque nobia ad nianns fit. Ac dueü 
quidem plane eft pofterior a. 1479. editio ex anni fupe- 
xioria exemplo, adeo quidem, ut paginis eius refpondear, 
fed uovae plane impreillonb habendam efle et literarum 
characteres, palillo pinguiorea , et feripturae comp endia, 
partim facta« ubi in altera tion elTetit, partim äbiecia, 
tibi altera haberet , oftendunt» Tum fpbalmata priori* 
editionis pailiin fnblata in ea animadvertas, quamquam 
▼d üc alteram praeferendam putem, accedente in hae 
novorum fphalmatmn amplifRmo cumnlo. Oraninoquam 
negligsnter hacc curata fit, ab. uuo hoc crimüie difeere 

licet. fcXJI ^J>£ HORATII 

licet, quod in principio 1. II. in primara öden incttlcata 
eft illa: O matre pulcraßlia pulcrior. Magna etiam con- 
fafio poft 111. 9. Donec gratus eram caet. ubi infcriptio- 
nein, c. X. in quemlibet adulterum fequitur particula car- 
snlnia XVIII. 1. II. truditur dies die caet« et fic paßim. 

. O. H. FL Opera Mediolani per Phüippum de La- 
vaguia fol. i479* 

Memoratur haec editio in Catal. bibl. Thottianae 
T. VII. p. 87- 

i48o. 

O. H. FL Epißolarum libri IL Cadomi 1480. 4* 

Primum folium habet : incipiunt epißole Horatii; et 

«tttremum: Jmprejjfum Cadomum (Cadomi) per magi- 

Jintm Iacobum Durandas ei Egidium Quijoue anno Do* 

mini MccccLxxx. menje Junio die vero Vf. eiusdem 

vienjis. ' 

Main. p. 407. Marchand hiß. p. 73. Orlandi p. 
tgi.etalii. 

148** 

O. H. FL opera omnia cum commcnt, Acronit per 
Lodovic. de Strazaroüs Tarvifanum recognici praecedente 
forphyrionis in Horatii opera comm. per Raphaet. He- 
gium caßigato. Fol. I. b. Raph. Rcgii dedicator. ad Aloy- 
Jium Mauroccnum Patritmm Venetum , quae data eß 
Patavii Idibus Augnßi MccccLxxxi. In fine commentar. 
Porphyrion. foi. 50. b. Pomponii Forphyrionis enarrato- 
ris diligentijjimi in Hör at Ulm commentariorum ßnis. 
Fol. 51. fequitur Epißola Lodov. de Strazaroüs ad An- 
gelum PJiafcolum Epifc. Feltrieiifem. Fol. 52. Acronis 
commentatoris Egregii in Quinti Horatii Flacci Vcnufini 
Opera expofitio incipit. Fol. 5. Ouinti Horatii Flacci 
Odarum ad JMecoenatem , liier primus. In fine operis : 
TfA.00. Quinti Hoatii (fic) Flacci omnium operum cum 

Acronis SDITI09IBVS. IfXIH 

AcTOids Differtiffuni cornmentataris expoßtione, adi. 
Regißro. Maitt. p. 4.19. Venetam hanc habet editio? 
nein KneUi IT. 525. n. 4.570. Idem ftatuit Gemeiner 
(Nachrichten von den in der Regensburg. Bibliothec be- 
findlichen Büchern) p. 222. Ted Patavii nomen lwjiiido 
expreflum memorat Bibl. Hulüana. Vid. Lengnich* Bey- 
träge T. IL p. 102. Gras typogr. Denkmäler zu Neu- 
fiift in Tirol aua dem XV. Jahrb. p. 233. 

- 148«- 

p. H. Fl. Opera cum commentariis Ckrißophori 
laufen* Florentiae fpl. 14.82. Praecedit Aiigeli Politiani Ode ad Horatiom Flao 
com. Hanc excipit Chr. Landini epiftola nuncupatoria 
ad illußrilEmum Guidonem Feltrium, magni Federid 
Duds filiam. Tabula. Praefatio cum titulo : Chr. Landi- 
ni in Q. Horatii Flacci carmina interpretationea inet» 
pinnt felidter. In fine : Chr. Landau Florentini in Q, 
Horatii Flacci opera omnia interpretationum finis divino 
anxilio felix. Impreflum per Antonium Mifcominum 
Florentiae Anno lalutia MccccLxxxn. noniö Augufti. 
Errata. Cum foliorum numero in parte xnferiori pagina- 
mnu Maitt. p. 4.33. Orlandip. 132. PinclU II. p, 326. 
Ddntrc B. Ihftr. p. 317. Audiffredi p. 290. Mitarelü 
Catal. Codd. BibL Murianae Append. p. 201. Fojf. Cat. 
B. Magliabec. p. 8°3« Panzer 1. p. 4.1 1. Princeps haec 
ediuo» in qua Landini interpretationea adiunetae üint, 
cortatim deineepa exprefla. 

p. H. FL Opera, tum Chr. Landini interpretationea 
Pmäiis foL 14.82. 

Landinl editionem Florentinern Venetila eo ipfo anno 
fepetitam utique rnireria. Vtramque autem hanc , ne in 
kco errorem factum fufpiceris, laudat Osmont Dictionn. 

ty»F- P- 358* et polEdet Bibliotheca Prindpalis Furften- 

bergia JJUV DK'HOKA.T-11 

i 

bergia Pragae aflervata. Vid. Hirfcfütog Befchreib* von* 
Bibüoth. Addit. adT. III. p. 316. 

O. H. FL Epißolarum über Upßae 14-8 2 * 4- 

Extat in bibl. Comitie Solmenfia. 

r • 

»485* 

O. /?. F/. Opera cum commtntariis Cht* Landiui, 
Venetiis. » fol. i4-83- 

Pmemittilur ad Horatium Fl. Ode Angeli Folitiani 
cum praefatione Landini ad Guidon em Feltrinum. Sequi- 
tur tabula Vocabuiorum, quae in Noftris cominentariis 
Suo Ordme lnterpretata Invenies, cum erratis librarii et 
Regißro chartarum. Ad huhu calcem: Chrift. landini 
florentini in Qu. Horatii Flacci opera omnia interpreta- 
tionum Unis. Divino auxilio foelix. die XVII. maii. 
MCCCCLXXXIIL fol. ^. opus, incijihv In fine: Im- 
preffum Venetiis per Ioannenvde forlivio et focioa; 

Maitt. p. 4.43. Orlandi p. 37. Bibüoth. du Roi, belies 
Lettres I. sgß* Seemiller Bibl. Ingolft. Incun. II. 1 19. 
Panzer III. 190. Bibl. Bunav. I. 308. 

p. H+ FL Optra cum Landuli Florentini commenta- 
riis, Venetiis fei. 14-85* 

Praecedit vita Horatii per Chr. Landinum deferipta. 
In ßne Jecundi librl Fpißolarum: Chr. Landini "floren- 
tini in Q. Oratii llacci cärmina interpretationes ExpH- 
ciunt foeliciter. Impreflum Venetiis, per Magiftrum 
Reynaldum de Novitnagio aimanum. anno falutitJ 
- MCCCCLXXXJII. die VI Septembris. Deo gratias. 
Amen. Finis fol. 159. Chr. Landini Florentini in Q« 
Horatii Flacci libros omnes ad IlkiltriiEmum G'uidoneni 
Feltrium Magni Federici Ducis filiuiii interpretationes In- 
cipiunt Foeliciter. 

JllaUt. E D 1 T I O N I ß V 8, LXV 

Maitt. p. 44.5. PinelÜ IL p. 325. Foffi !. I. p. 303. 
Braute Notit. libr. II. p. 103. Vtraquehaec Veneta repe- 

titae Florentina a« i48 s * 

*484- 

p. ff. FL Opera cum notis Variorum Venetiis apud 
lo. Gryphium fol. i484* 

Meraoratur haec editio in CataU biblioth. Hulßanac 
et Douglas. Gryphiorum ( Greiff) adeo nOmen f Reut- 
üiiga oriundorum , ad ipfa artis typographicae iucunabiila 
adfurgit^ nam eodein ipfo tempore ' ali 11 m Gryphium, 
Michaelem cognomine, Ioannis forte fratrem, Routlingae . 
artem typograpbicam exercuifle, fatia conftat. Vid. Denis 
Soppl. Maitt. p. 221. qui Michaelem patrem Sebaftiani 
(adeoqne etiam Francifci) habet. Cf. Lengnich. Bey- 
trageT. II. p. 105. Notae Variorum auterti non aliaeefle 
polTunt, quam Acronis, Porphyrionia et Landini. 

14-85- 

O. ff. Fl* Opera cum comment. Acronis etPorphy- 
rionis. In fine: Impreffum Mediolani 9 per Anthonium 
Zarothum, Parmcnfem* impcnßs Aügußini Mariae Conagi 
MCCCCLXXXV. fol. 

Main. f. 463. Orlandij). 102. Sax. p. 58*. Pan* 

i486. . 

* O. ff. Fl* Opera cum comment» Acronis et Porphy- 
rionis. Mediolani fol. 14. 8 6. 

In fine: In ojßcma egregii librarii Antonii Zarotti 
Parmenßs. impendio Alexandri Minutiani Appuli De • 
Sanrto Severo haec oga Mediolani imprejffa funt. Anno 
* falutifero Virginis partu fexto et octogtßmo Jupra 
nälißmum et quadringetttefimum. Quinto Idns Martias. 
Iohaanis Galeatä Mariae SF. Fic. Sex. Med. Dücis 
Tom. I. « inelyti LXVI D2UORATII 

> 
melyti Jjkgmm foelici gubexnante aufpich Lodovico 

Maria SF. Vic. invictiff. ac fapientijf. Principe, cidas 

ßngulari prudentia ocio ac fc/ia pacefere omnis fruitur 

tialia. In epißola ad Magnificum Virum Bartholomaeum 

Chalcuna, quam öperi praefixit, magnifice iactat Alex. 

Minutfanua, Ca Horatii libroa (ludiofiffime recognovifle» 

et ad mainim habuifle unicum exemplar, idque, tempo- 

rum iniuria cxefum ; tum lubentjflime id oneris fufccpif- 

fe, veritum, ne, ß id peiiitus detrectaflet, plurinium de 

maieitate Oratiana tolleretur, ob temcrarium et veluti 

facrilegum cuiusdam conatum , qui recentijjbmas in Fiac- 

cum interpretationea edidiffet. Conagum hunc efle, 

quem Minutianus tangat, opinabatur Sax. p. 531. fatia 

probabiliter. Scilicet , recentiilimae interpretationea fant 

AcronU et PorphyrioniH a Conago adiectae. Landinuin 

tarnen rugillaii credebat Gefn. praef. Hör. Caeterum 

textum fere edd. Venett. deprehendimus. Oraninö Mi- 

nutiani opera in Porphyrione, cuius antiquifliraum Co- 

dicem nactus erat , expoliendo videtur collocata fuifle. 

* O, //. FL Opera cum commenl. Clir. Landini: in 
fine: AmprcJJum venetiis per magißrum Bernardinum de 
tridino ex monteferrato. Anno fakitis. Mcccclxxxvi. — 
Pri'Jic idus Martias* quod adiiciunt nounulli, in libro 
non legitur. £ft autem rfepetita e Florentina Landini 
a. i^82. 

Aliam eiuadem anni Venetam editionem per Mag. 
Bernardinum laudat bibl. Horat. (Lipf. 1775.)» qu.um 
priorem Beruh, de Tridino, tajiquam aliug hominia v nie- 
moraflet; hificeto errore. 

Q. H. Fl. Opera f per Autonium Zarotlum* Medut- 
lani foL 14.8 7. 

Nuaquam aliht commemoratur haec editio, praeter- 
quam DougkC, cuius fontem indagare non potui, 

H88- M DITIONIBVS, JLXVIl 

*488- 

Q. H. FL JEposUnt Über. Liptzk »488* 4- 

Laudat hunc librum Fabric. Bibl. Lat. I, p, 4.08. et 
Donglas. 

»489- 
p. H. FL Opera cum comment. Domitü Palladü So* 
tarn, Pcnetüs fol. 1489. 

Denir Suppl. Maitt. p. 268- Sed recte dubitat de 
anno Panzer III. 277. qui ad a. i498- edilionem depri- 
mendam cfle ftatuit. 

149 a. 

p. //. FL Opera cum commentarüs Acronis, Por- 
phyrionis* et LandinL Fraemittitur tabula poßillarum, 
Johamiis Fraiicifci Philomufi rpißola, eiusdemque Car- 
men ad fhrincipem lohannem Sfortiam; in fiue: Horatii 
Flacci Lyrici poetaeopera: a Georgia Arrivabene Man* 
tuaiioi diligenter Venetiis imprefla: Hie claiiduntur. 
Anno falutis M. CCCC. XC. Pridic. Non. Februa. 
Laus Deo. 

Orlatid. p. 48* Maitt. p. 531. Crevennalll. p. 137. 
Braun Notit. II. p, 210. Leninich, Bcytr. II. p, 106. 
Panzer III. p. 5*87. Extat "* MM- Guelpherbyt. Frae- 
niit huic ediüoni Ju. Franc. Phüomufus Pifaurenßs, - 
qui de ftudio fuo Horatio impenfo in praef, ita differit : 
Ego rem non üigrataui nee inutilem me facturum exifti- 
niavi, fi f qnae apud Horatium mendofe legerentuf, in- 
daftria ac diligentia raea eniendatiora red deren tur; tres* 
que cominecitarios, qui in emicleandis buius poetae fen- 
fibui praeeipue elaborarunt, hnprimendos curarem; in 
quiboa etiam corrigeudiü non minus mihi laboris ineu* 
buk« Haec ille. Novae adeo receuiionis inftar haben- 
da haec editio. Coounentariia Ioannie (Georg.) Arrivtu 
heai iftain inßrucum autumabat Fabric. IJ. L. p. 407. qui 

e 2 ein« rXVIII DE HORATH 

eins impreflbr tan tum fuit. Caeterum Acranem et Por- 
phyrionem in hac ed. primurn adiectos fhuTe # perperam 
opinahatur BentL in Praef. ed. fuac. . 

ö. II. FL Opera: cum comment. Landini , per lo. 
de JForlivio et focios (Venetüs) m fol. 1490. 

O. H. FL Opera: impjsnßsBernardi Reßnae Venetiis 

fol. 14.90. 

De utraque hac editione parum conftat. Prior qui« 
dem repetita videtur ex illa 14-85. Altera anni demum 
1492. videtur; ad quem vide. 

1491. 

O. //. FL Opera , cum comment. Landini: per Her- 
varäiuum de Tridino de Monteferrato , Venetüs 

fol. 14-91. 

Maitt. p. 542. Repetita Iiaec editio ex eiuadem ira- 
prefforis ed. a. i486. 

i49 2 - 

p. H. FL Opera cum commentariis Ant. MancineUi, 
Acronis, Porphyrie Chrißophori Landun^ Venetüs 

foL 14.92. 

Fraecedit Antonii MancmeUi ad Pomponium Laecum 
Epißola. In^fine: lavs deo. Horatii Flacci poetat 
opera a Philippo pincio Mau tu an o diligenter Veneliis 
Impreffa: anno falutis MCCCCXC1I. PridU Kai. 
ßlartii. Bernardino Hefina Utterarum doctorumque 
amantijjimo pecuniam impejidente» 

Orland. p. 4ß« Maitt. p. 555. Foff. p. ß<>5- Bibl. 
Bunav. 1. 30g. FeraciiHma novae prolis haec editio, 
cuius textud fu binde a Venetis recedit. Alia eius^em anni 
cpnr iisdem commentariis, ehisdemque Bern. Retinae 
iaipenßs , Id. Ocicbr. eodemque loco excufa memoratur 
in bibl. Horat. p. 6. cuiue auctor feepius in errorem in- 

duci KDITIONIBV8 JLXIX 

duci fe paflus eft 9 adeo ut, quura'unius ehisdemque 
exempli ediüonem nunc breviori nunc longiori titulo 
commemoratam deprehenderet, diverfas ftatim in de edi- 
tiones prociideret. Caeterum ducit baec editio ordinem 

edd. cum IV. commentariis. 

• • • 

Q. II. FL Opera cum comment ar. Mancinetti, Acro* 
nis, Parphyrii et Chrißophori Landini. Venctiis per 
Fetrum loannem de Quarcngis fol. 14.92. 

Orland. p. 53. Maitt. p. 54.6. Panzer ITI. 325. 

O. 77. FL Opera , cum comment, Acronis et Porphy* 
rionu* per Anton* Zarottum Parmenfem 9 Mediolani 

fol. 1492. 

Habet Biblioth. Horat* p. 6. Notitiam eius aliünde 
frnftra petas« . 

O. II. FL Opera , Lipfiae per Marünum Herbipo- 
lenfem *49 2 * 4-* 

cdentc Io. Cubitenfi, qui Angel i Paütiam odea ad Ho- 
ratiuro et lacobi Sentini,' Ricimeniitf, de lyiicis quibus- 
dam carminibus li bellum adiecit. In fine: Imprejffum 
in inclyta civitate SipQgt per Baccalarium ßlartiuum 
Herbipolenfem annofatutis MCCCCXCII. 

Maitt. Index II. App. p. 526. Anual* typögr. l*pj* 
p. 66. Panzer 1. 4.77. Cujratam de ea notitiam. dedit, 
curatioreinque promilk Cl. Seyboid in Progr, fuper Hör. 
L. III. carm. 3. fcripto p. 13. Digna utique eft, quum 
prima in Germania omnia H* complectatur a quae critico 
aeumhhe cxploretur. 
« • 

»493- 
p. H. Fl. Opera f cum comment ario Chrtftoph. Lan- 
dini (incerto typographo) f. 1493. 

Laudat haue edit. Maitt. p. 560* fine tefte. Vnde 
Panzer III. 346« de ea addabitat, et annum forte 1483* 

c 5 * per LXX DE HOftATII 

per loh. et Gregor, de Forlivio fubftituendtxm iudicat. 
Sed recenfet Orland. p. Gö. in üb, qnarnm imprefloretf 
haud innotuere. ' Magis dubia fides eft fequentis : 

O. U. Fl. opera cum quabuor , commentariis (Acrone, 
Porphyrione, Landino et Mancinelio) Venedig 

fol. 1492. 

Affert eam Mailt. p. 567» • Rntgerf. catal. p. gß. 
neque alibi eam memoratam videat». Vnde Panzer III« 
54-6. fatis probabiliter ftatuit , efle eam vel a. 14.92. Tel 
14.94.. cum üsdem commentariis. 

* HoratiuS cum quattuor Commentariis (Acfönis, 
Porphy rionis , Landini et Mancinelli). Praemiltitur 
epißola Mancineüi VtUterni ad Pompoiiium Lactum. In. 
/ine; Horatii Flacci poetae opera: aBoneto Locatcllo 
Venetiis Jmprejfa: Anno fitlutis Mccccxciui. Pridie 
Idus martias. Öctaviano Sckolo Utterarvm doctorumrpte 
dmantijpmo pecunias impendente. Ducta haec ex edit. 
a. 149s. uti haud dubie et fequens: 

O. H. FL Opera: impenßs Bernardini Rcjinae Ve- 
netiis Fol. 14.94- 

quamquam idoneum eius telttm adhuc defidero. 

p. IL FL Ars poetica cum nbtis Fr. Petrutchae F. 1. 

*494~ 4- 

* 

Poflidebat Petrarcha Codicem H. quantivis pfetü, 
quem in exprimenda A. P. fequutum admodum proba- * 
bile eft. 

M95- 
P- IJ. FL Opera , cum quatuor commentariis. Ve- 
netiis per Bernardvmm de Tridino fol. *495- 

Laudat EDITIONIBV8. LXX1 

Laudat lianc editfonem Soubije p. 523. et ex eo 
Panzer III. 3^3- Eß haud dabie repetitio cd. a. 149s. e 
qua etiani fiuxere duae, quae fequuntur: 

Horatius cum quatuor commentariis , Acronis, Por- 
phyrionir 9 Landini et Mäncinelli. Vmcliis fol. 14.95. 

In fine: p«. Horatii Flacci opera: Venetiix im- 
preffa. Anno Jalutis M. CCCC. XCV, du XVl.februa- 
riL In nltinio folio confpiciuntur literae B. F. h. Beut* 
dictus Fontana. Adeantur de ifta Maitt. p. 595. Mit- 
tardii p. 1 ofl. et Bibl. de la Falliere P. II. Vol. IV. p. 
sy. iVay Catal. Bibl. Bud.p. 518* 

* Horatinsz cum comment. Acronis, Porpkyrionis, 
Ijatä\ Brlaiicüt. et figuris nuper additis. Veuetiis 

fol. 14.95. 

In fine : Horatii Flacci poetae ojyera : Ve)ictiis im* 
preßa per Dominum pincium Mantuanum anno a nalivi 
tote Domini MCCCC V ( pro ; MCCCCXCV) die qidnlo 
TebruariL ExpreHa plane ex ed. a. 14.9a. lervati quo« 
que in dedicatione et in fine commentarü* »4-97* 
O. TT. Fl. Opera cum quatuor commentariis, Acronis* 
TorphyrioniSf Landini et Mäncinelli Venttüs fol. i4-97- 

Roffi p. 67. et inde Panzer III. 4.24* 

1498- 

* Jloratii flacci Uenußni. Poete Urici opera cum 
quibusdam annotationibus imaginibusque pidcherrimis 
aptuque ad Odarum cöncentus et Jententias. In fiue ; 
Elaboration imprejjumqne ejt. hoc elegans. ornatum: 
fplendidum : comptumque Horatii Jlacci Venufvii. lyrici 
Poete opus, cum utilijjwiis argumentis *. ac imaginibus 
pulcherrimis: inedebri: libera: imperialique urbe Argen- 
tina, opera et im^mtfu fedulii quoque laboribus Prooidi 

je 4. viri s LXX1I DE HO 11 AT II 

viri IoJuuinis Reinhard* cognomcrftoGürninger civif eius- 
dem urbis Argentinenßs : quarto idus Marcij. abfolutum 
vero Anno domini M. CCCC« XCyill.. Curavit hanc 
cditionem lacobus Locher , Poeta lanreatus, idemque 
Profeflbr Gymnaf. Friburg., quam iure inter principe» 
reFeras, quandoquidem non ex Italicia exemplaribus, Ted e 
£odd. in Germania cuftoditis, ifcque fatis probis eara du- 
ctam efle apparet. Epigrammata Iac. Lochen requitur 
eiusdem epißola ad Carolum Matclüonem Budenjem, in 
qua in Germanorum laudea bellicas pariter ac togatas ex- 
fpatiatur; hanc excipiunt Vita Horatii compendiöja* 
duo eiuadem carmina (quamquam laureato poeta param 
digna ) , tabula metrqrum et directoria vocum et Jenten- 
tiarum. Epiftolae Locherus fubfcripfit a. 14.97»; un d* 
paIHm hunc imprelüonis annum roemorari videas. Affe- 
runt quoque Argen t. a. 14.99. quae nee ipfa a noftra di- 
verfa videri debet. Cf. Seemiller fafc. IV. p. 101. 
Hupfauer Drucklhicke aus dem XV. Jahrh. p. 204.« 

Eodera hoc anno Venotiia quater Horatius reeufus 
eft, et quidem: 

p. H. Fl. Opera, per Georg. Arrivabene fol. i498» 

/ * Horatius cum quatvor commentariis ( Acronis, Por- 

phyr ionis, Mancin. et Landini); in fine: Horatii 
ßacci poetae opera: Vcneliis imprejfa: jinno falutis 
'Mccccxcvni. die XML lulii. 

Denis fuppl. 447* Satis obvia haec editio. Tum: 

p. Hi Fl. Opera, cum tommentar. Acronis, Por* 

phyrionis, Ant. MancinelU, et Chphori Landini. V"e- 

netiis, per Simonem Ticinenfem cognomenlo BibiUiqua 

' fol. i498* 

Denis fuppl, p. 4-47* Eenique: 

* Horatius cum comnientariis Antonii Mancin. et- in- 
fuper Aaojtis, Pqrphyrionis et Landini. In nne : Ho- 
ratii EDITIONI B V S. LXXIH 

ratii Flacci poetat Optra per Iohannem alityfmm dt va~ 
rifio Mediolanenfem. Venetiis imprcffa. anno falutfs 

MCCCC. LXXXXVIH. die XVIII. iulUL fol. 

» • 

JUaüt. p. 662« Mitlareüi tarnen p. 292 habet: die 
XXIII. menjis lulü; quocum facit Orland. p. 53.. et 
exemphun Biblioth. Acad. Gottiug. (quod etiam in fronte 
fimpliciter habet ; Jloratiuj cum avatuor commetitariis) 
Dnctae autem hae omnes praeter prinro loco memoratam 
Arrivabexii editionem, quae forte eiued. edit. a. 1490 
repraefentat, ex ed. Voneta a. i49 ö * 

O. H. Fl» opera 1 cum comment. Chrißophori Lan» 
dini, Afgentorati fol. 1493. 

* 1 

Dubiae admodum fidei haec eäitioj melioribtuque* 
blbliologis prorfus iguorata. 

Iloratü Odaecum argumentis et tabula legum cor* 
nuriü, Parifiis *498* 4* 

Orland. p. 546. Maitt. p. 66a. 

p. H. J7. Ubri IV. Carminum, Lipßae per lac. 
Thanner *4-98« 4- 

Praecedit Io. Honorii Crijpi Cubitenßs Ode et Nie. 
Perott i Commentatio de Odix Iloratü. In fine: Im- 
preffitm Lipcz per Jacobum T/ianner Herbipolcnfem, an* 
HoSalutü ChrißianeU. CCCC. LXXXXVIH. die fepti- 
mo IuliL Cf. Frey tag Apparat. IL p. 1350. et Denis 
SappL p. 447'. 

O. H. Fl. Carmen Epodon 9 per lac. ^ Thanner* 
Lipßae 1493. 4. 

Editionen! curavit idem Io. Ilonor.- Crifpus Cubit. 
Extat in Bibl. Moeno-Francofurt. et Comitis Solm. Cf. 
Maitt. p. 662. n. 6. Leick. AnnaL Lipf. p. 72. 

p. //. FL Carmen feculare cum Ioannis Sentini de 
qwbusdam lyricis carminibus tractalulo % Lipßae 1498« 4- 

Fabric. I}. L. E«k I. p. 4° 8- 

e 5 * Zfo. tXXI V DE IIOÄATII 

* * Höracy flacdi veiinßni. poete denföry phetica a3 
pifones (per Iac. Thanner, Lipßae) (14.98; 4- 

Freytag Adpar. litt, II. p. 1350. Meufel ßlagaz. III. 
t/fi. Earhem forte, quae Maitt. Irrd. II. App. 52C Bibl. 
Bunav. 1. p, 312. Half. p. 521. et Leich. Ann.il. Lipf. 
p. 104. irremoratur. In fronte et in fine legantur car- 
minä lyrica Magifhi Hinrici Northemenfis. 

* 0. H. FL Epißolarum liber. Über JEpißoIarum 
Jloratii adLectorem: Dißicha 3. Ha$c in fronte fol. I, a. 
In fine: Liptzk imprejfum a Jacdbo jt anner. (1498*) 4« 

t\ariflimu$ hie libellus extat yroque in bibl. Pänzeri 
(Cf. eiusd. Annal. I. p. 504) er Harief. ' Vid. Bibl. Sar 
iatiahSi P. II. p. 172. Etram iii BiH. Guclpherbyt. extarc 
audio. 

S4patatim bor» Horatii libelloa a Thannero exeufo» 
evulgatOBque fuille teflatur rubferiptio cuique fubieeta. 
Quam autera mox , ut iuftum vplumen explerent, con- 
iangerentur, turbatum inde mirum in modum eft a 
bibliographis , alios ex bis complectentibua (ut Maitt. 
p. 6622. Art« Poet. Epod. et Carm. Saec. ) alios feorfim 
Cömmemorantibus. Monendum hoc, ne diverfae itera- 
täeque iltos imprefliönis habeaa« Idem dicendum de fqq. 
Martini Herbip. edd. 

Q. H. FL poetaram inßitutiones ad Pifones, et 'Rpir 

ßolarüm über 1. et 11. per Martinum Ilerbipolenfem* 

Lipßae , die ult. mertf. Ianuarii. fol. 1498* 

Praemktitur Io. Honorii Crifpi Cubibenßs epißola ad 
Maiüiaetnm Lupinurn. Repetltio ed. 1492. ab eodem 
curatae. Maitt. p. 66s. not. 6. Leicb. p. 72. Eosdem 
Horatii cum Sennonibus libellos idem forma 4. dedit» 
quamquam nee loci nee anni mentione facta, (vid. Denis 
Suppl. p. 5880 'item Carminum Libri. IV. cum infigni 
Martini Herbip. qui e.'rtant in Acad. Gottiiig. Bibliotheca, 
Affertur etiam eiusdem .. EDltTXONlBTS. LXXV 

Q. //, FL Epißolarnm Über primus, in cuius finc 
eft: finit foelieUer^ ab«que anm ei loci hotff » fed üftdem 
Martini Herbip. characteribu» in 4. imprelTne , Panzero 
IV. 546. n. 320. quae prb pfiare parte alteriua huius ecL 
otique habenda videtnr. Cf. Fabric B, lat. I. p. 4°7* 
i>w. Jlupfaucr Drnckft. p. 373. 

Q. II. FL Carmen fecülare. Inline: Impreflum eft 
hoc carmen feculare horatii Lipczk per Iacobum Thänner 
Herbip. a. ä. M. CCCC.XCV1I1. die III. Augußi. 

1498- 4- 

> 

Extat BeuerbergL. \IA. Hupfauerlib. laud. p. 4 05. 

»499- 
£>. 77. Fl. Opera cum comment. Acronis , Porphy- 
rionis , Landmi et MancinelU. Vcnetiis futnta 16. de 
Ttidino die IV '. Novembris fol. 1499- 

Orland. p. 5a* Mailt. p. 658* 

Horatü Poemata, cum fubtilißimä Acronis interprb» 
tatione f. L x 499* 4* 

Maitt. p. 707. Eadera videtur cum feqn.: 

Sermonum Horalii familiäre commentSim cum Acro- 
nis fub tili JJima Interpret atione. Tum: Fpißolar um Ho- 
ratii familiäre commentum cum Acronis fubtilifflma 
Interpret atione. In fine: ImpreJJfitm efi hoc et fer* 
toonum opus per Nicolaitm Wolf Ltitrienfem. anno 
M.CCCC.XC1X. ad idut Martias. fol. min. Vid. Denis 
Suppl. p. 4-66. Pro eadem habend* eft» quae ab eodem 
WoUio, eodemque anno in 4. cxcufa perhibetur. 

p. II. FL Epßolae , Sermönes et inßitutiones poe* 
ticae per Iac. Barynuin f. 1. et a. (Lipf. 1499.) 

Vid. Catal. Bibl. Schwarz. P. II. p. 58. 

1500. LXXVI £> E H O U A T J I 

Ö. ff. TL de arte poetiea Opufculum arireum, 
Afccnßo familiarüer e^cpoßitum , et rtcmtius regulis pro- 
Jaicis auctum 9 Tarrhißu f V. Idibus Sept. 1500. 4.. 

p. H. FL Satyrae et Epißolae cum eommentaria 
Acronis et Badii sifcenfiii Parißif 1500« 4» 

Maitt. p. 74.1. . 

p. H. FL Odae 9 impenßs Petri van Os. ZwoVls 

1500. 4. 

p. H. t FL Epißolae. Fraucof. 1500.4. - Edd. huius faeculi , texnporis nota deftitutae. 

.- * p. ff. FL fatyricomm omnium principis Seonones, 
exactijfime tarn pridem exarati. In fine: Hie fimunt 
libri Sermonum Horatii, imprejß Colonie in ofßcina Ute- 
raria ingenuorum filiorum Quenteli ad Maium. mendis 
etiam phifculis terß. ,f. a . 

, ftarUEmus hie libellus vel ad finem faec. XV vd ad 
initium fequentia omnino referendus videtur. 

Horatii Sermonum ß Satyr arum libri, Epißolae et 
Odae. 4. f. L et a. 

Bibl. Hiilf. p. 52c. 

Horatii Epißolae fatniliari commento a Iodoco Badiö 
Afccnßo auet. et recogn. cum Philippi Beroaldi ac Angeli 
Politrani annotatt. 4. L 1. et a. 

Eadezn Bibl. Half. ibid. Eft forte a. 1500. 

1501. 

* 

p. H. FL Opera , ■ Impendio Alex. Minutiani 9 üfe- 
diolani fol. 1501. 

Repetlta ex ed. a. i486. 

P- jeuiTioariBvs. ' lxxvii 

Q.H. Fl. Poewata, in quibus multa correcta funt, 
et inßitutiortes Juis loch pofitae commentarionttn quo- 
dammodo wer* Junguntur: ix recogrütione Aldi, cum 
metrorum gencribus et emeiidationibus. In fine : Veneliis 
cpud dldum et jfndraeam Socerum, menfe maio. Id 
geaus charcurteres decennium ne attingito. ' Ubros huius- 
cemodi Itftentlis excvfos neu imprefßto neu vendito. 

- 1501.8- 

De bac et caetera edd. Aldinis vid. fnpra p. XLIV. 
Expreflaeßtypis minoribus, currentium nomine infignitis. 
Caeterum editionem ßrixienfem Horatii hoc anno evul- 
gatani laudat Bibl. Horatiana, qua fide» non dixerün* 
Dabitat quoque Panzer VI. 338. 

V 

1502. 

* Uorntius ita emendatus: ut eius interpretts non 
mattum dejideres Leetor candidiffime. In fine : Medio* 
lani apud Alexandrum Minutianum. M. DIL Pridit 
caL Decembr* 

Vana baec emendatioris lectionis profefRo ; naxn Ve- 
netam aaxii 1492 £ere expreflani deprehendimus. 

; 

Horalius reeognicus per Phüippum Bcroaldum: im* 
prejfus Sorzcniae per Benedictum Hectoris, Blbliopolam 
et Imyrejforem elegantfjffimum. Anno falutis MDIL 
*<~f Navembm fol. 

Mcmoratur baec editio foli auetori libri: Dictum* 
naire Eiblutgraphique hißorique et critique T. II. p. 50, 
Nihil certi Sgttur de ea pronundare licet. 

Q m H, Fl. Epißolarum über. In fine : Epißole Ho- 
ratn ttacci* poete clariffimi, a Iacobo Thanner Ilerbi* 
poleiiß diligenter Uptzk imprejfe hie clauditntur. » Anno 
f aLuis fecimdo fupra quingenteßmnm et mUlrßrnum. 4. Geft riet XJCXVXII DE HORATII ' 

Gefiier Biblioth. p. 8« et iiide Panzer VIL 142. Bibl. 
Princip. Furftenbergii , quac Pragae eft. Vid. Hirfching. 
Addit. ad T. III. p. 316. 

1503- 

floratii Ode. Carmen Epodon et fecnlarc cum eoc- 
actifjima Antouii Mancinelli, et cum famümri Jodpci 
Sadii Afcenßi explanatione. Venundantur Parrhijiis in 
vico divi Iacobi a Dionyßo Rocefub divo Martino et m 
monte Sancti HUariifub leuncitlis aiireis. ' In fine : acczt- 
ratione Afeenßana comprejjfa ad XV Calendas Julias 
anni MDI1I. Sequitur De arte poetica libettus. Afcertjzi 
Opera ad idus feptembr. anni MDI1I. — Sermoncs et 
Epißolc Quinti Flacci Horatii cum — explaitatione Ja- 
doei Badii — parrhifd in regione divi Iacobi cäfct. In 
fine: accuratione ipßus Afcenfii ad Ouintum Calendas 
Septemb. anni huius MDIII. fol. 

MaiU.U. p. 164. Thott. Catal. VIL p. 88- Eft ^ec 
prima Afeenßana, e Vcneta a. 149a potiflimum dueta. 

Ode Horatii ßdeliter emendate cum breviußcuüs arecu- 
Tjitntis et tabula perfacili, qua lex carminis cujuslibet 
Ödes clarißima redditur 9 cum infigni lypogTaphi jk^js- 
fbtit. , In fine poft lohannis Parvi epißolam et Tabu- 
lam unvüerßas horatii odas metiri faciüime docentem: 
Ode Iloraliane ßdeliter emendate fumptibus lohannis 
parvi parißenßis bibliopoU , felici fine confiimmatc ßunt 
Kai, Februariis Anno a nalali falutifero Mitte funo quin , 
genleßmo tertio. Sequitur lohannis Cliappuis bituri 
cenßs ep/ßola ad lectorem. 4* 

Rariflimae huiua editionis a nomine adhuc excitatae» 
exemplum poflidet Panzer, Vid. Annal. eius T. VII. 
p. 505. Exprefla eft haud dubie ex edilione Patif. 
anni i498* Qunm puerorum nfibus ea deßlnata fuilTet, 
znirandum non eft, tarn raro liodie eam inveniri. Idem 
dicendum defeqm: EDITIONIBV5. LXX1X * *•* ^>. üT. Fl. Opera z cuifi wtis J. Maiicinelli et famU 
Um Iod. ßatUi dfcmßi explanalione. In fine.: Ad F. 
Csdend. Sept. 1J4D11I. in nobUiJJlmo Parrhißorum gymna» 
ßo: nujj*!* jpjktit 1503. 4. 

Maitt- Ind. p. 504* Eadem haud dubie, quae in 
SibL Harl. I. p. 180. xnemoratur 

£>. H. F*k Opera: cum notis TU. Claud. DoiiatL 
Argentorati fol. 1503; 

Laudat SibL Haratiana p. 1 1. et indo Tanz. Vf. 30. 

# 

Horatii opera. In fine : Imprejfum hoc opus Flo* 
reutiee, hnpcnfa Philippi Bibliopolae, Jnno faktXis miL 
leßmo quingeuteßmo tertio, quinto nonas Octobrir $ Petnrq 
Soterino Feocitlifero foeUciffimo. 3« 

* 

i Inntarum typographiae annal.II.p.5. Maitr. Ind.p. 561. Eft haec prima Horatii luntina. Praccedifc 
Benedicti Pbilologi mtacupatoria, docto iuveni Philippo 
Nerlio infcripta. 

Terentianus de lituris, fyüdbis et metris Horatii. 
Venetiis per Joannem de Cereta de Tridino , alias Tacui- 
num 1 5°5- 4* 

Dcbure Catai. des Livr. du Duc de la Vaüiere P. L 
T. II. p. 93. *>/• 1504. 
\ EL FL Sermones^ per Greg. Laticejfludujn Upß 1504. 4. 

• 1505* 

p. H. Fl. Opera , Afcenßanis aßerifcis ittufiratat 
ifi aedibus Afcenfianis ad terlium Idus Januar. Tarif 

1505- 8- 

Altera haec Afcanfiana. Maitt. II. p. 174- Pmzer. 
VII. p. 512. Seguitur tcrtia Afceafiana; 

l,|06. LXXX DE UORATll 

O. FL Fl* Opera: cum notis Afcenfü* Parißis 

1506. 4* 

»507. , 

Horatii Epißolarum Über* Liptzk 1507.4. 

Bauer Supplem. III. p. 117. Panz. VII. 161. V ter- 
rae auctorem affert Pray Catal. p, 517* habet Bibl. 
Guelpherbyt, 

1508. 

* Hbratii FL Opera % cum quatuor commentariis Por* 
phyrionis* Acronis, Landini, MancineUL cum figno Io. 
de Lignauo. Impreff. Mediolani per magißrum Leo* 
7im dum Packet anno domini M. CCCCC. VIII. die XXIII. 
Augußt. fol. 

. Main. Ind. I. p. 504. Thott. VII. p. 88* BiM - Bu * 
nav. I. 309. 

EpißoU HORATZi. Imprejfum Liptzk per Bacca- 
laureum TVolßgangum Monacenfem .1508* 4* 

Nomen _ impreflbris eft Wolf gang Strockd. Vid. 
Bibl. Hör. p. 12. De ipfa editione adi Gefner BibL 
p. 30. Leich. p. 87. Bauer Suppl. T. III. p. 117. et 
Panzer VII. p. 1 62. 

p. Horatii Flacci Sermones. Franeophordiae 

1508- 4- 

Horatii Titßitutiones ad Pifortes, Jeu ars poetica % 
una cum duobus Carminibus eiusdem de FragiUtate vile 
humane ad Torquatum et ad Poßhumum. Lipfiae 

1508- 4- 

Aeperitur haec editio in Catal. Pray I. p. 517. Cf. 
Panz. Ann. VII. p. 163. 

i5o9* EDITION IBVS tXXXI 

1509* 

/>. H. FL Opera cum quatuor conimentariis , etfigu- 
rix nuper additis: imprejf. Venetiis per Philippum pin- 
chan Mäntuanum anno MDIX. die XVI. Mail. foL 

Exprefla ex cd; a. 1492. 

* p. Horatii Flacci poemata* in quibus multa cor- 
reetaßtnt, et inflitutiones fuis locis pojitac, commenta- 
riorum quodammodo vice funguntur. — Vndeviginti 
ntetrorum gener a, et quaenam ßnt 9 et e quibus conßent 
pedibus* et ante Volumen ßmul habentur 9 et intus in vo- 
lumine ßuis locis. — Adnotationes nonnuüae in toto ope~ 
re 9 in quibus vel aliquid mutandum oflenditur, velcur 
mutatum ßt f ratio redditur. In fine; Venetiis apud 
Aldum Jiomanum menfe Martio. M* D* IX* 3. 

Multo emendatiorem quiderii hanc fecundam eclitio- 
a«m mclioremque priore ante VII. annos cürata in epißo- 
la ad Iafredum Carolum Jet. iaetat Aldua ; fi tarnen loca r 
ab ipfo inter corrigendum nouta et ifti epiftolae fubiun- 
eta confiderea, parvi utique momenti habenda funt, quae 
norae huiceditioni acceflere. Sic v. c. Epod. XVII. 52. 
cxüis non exilu proxrantiandum monetur. 

'O. Horatii Flacci Epißolarüm liber. Lipßiae per 
Baecalarium fVolfgangum Monacenfem 1510. 4. 

Iscich* p. 89« Repetita ex ed. a. 1508* 

p. H< FL Opera cum Mancinelli et Iod. "BaduAßen- 
ßi conimentariis. Venundantur Parrhifiis in vico dtvi 
Jacobi ab Ioanne Parvo Dionyßo Roce et ipfo Aftenßo* 
In fine Od. et Epod.: Hohes itaqne lector Q, H. Fit 
Odas 9 Mpödon et fe/cülare Carmen cum duplici commen- 
tario düigcnter aecurationo Jfcenßana rurfus imprejfa 
Tom. I. f «d LXXXU DE HOBATII 

ai wm<w Septernh. MD XI. Ad calcera Artis poeticae : 
haec rttrfus in aedibus Afcenfianis ubi cum ceteris operi- 
bus horatianis venundantur in via divi Janobi et in aedi- 
bus Ipannis Parvi ac Dionyßi Hoce: ßnita, ad Kaien* 
Octob. MDXl. Sub finem: Imprejfa eft rurjum hctcc 
Horatiana poeßs aceuratione ipfius Afcenfü in nobiliffi- 
vfio parrhißorum gymnaßo; ad Quintum Idus Octob. an~ 
vi huius MDXL fol. 

Afcenfianae fecundae nomine haec venit editio, ad 
priorem fere exprefla. Extat in Bibi. Gymn. Bipont«. 
Bibl. Bunav. h 599. 

Q. H. Fl. poemata, in tfuilus multä nuperrimc f Aid. 
fec. a. 1509«) correcta funt , et inßitutioues Juis locis 
poßtae commentariorum quodammodo vice fungnntur m 
Vndeuiginti metrorum getiera, et quaenamßnt, et e qui- 
bus conjlent pedibus * et ante volumen Jimul habentur* 
et intus in volumine fuis Iuris. Annotationes nonnullam 
in toto opere, in quibns vel aliquid mutandum oßendifrur* 
vel f cur mutatum ßt 9 ratio redditur. JDieXXVI. Fe- 
bruar, f. L (Lugduni) 151». |J. 

Bibl. Hiilf. (III. 440.) et O. S. Bened. ad Emmer. 
Ratisb. (Catai. P. IV. p. &oi.). Curata putatur haec ra- 
riflima editio per Simonem Carpentariuin » Lugduni, 
propter literarum currentium cum Plauti et Quinctiliani 
Carpentarianiö, Lugduni facti s, editionibus> et quod in- 
figne idem in capite praeferat, tefie Fabric. Bibl. lat.- 1. 
p. 4.03. Textum quidem habet Aldinum, fed fubinde e 
Codd. cotrectum. Sic I. 25. extr. editumeft: Medice t 
Euro pro : Ilebro* Dolendum adeo , hajnc nonduRx cri- 
tico acumine exeuflam effe. 

Circa hunc annum prodiere : Mattk* Bonfinis> Afcu- 
lani, in Horat. 1 ♦ 5. Annotationes. Inipreff. R. (Komae) 
in regione Parioni* per M. Stephanum Guillereti de 

1 . Lothar. s d it i o im bvs. ucxxm 

Lothar. etHerculem de Nanis deBononia focioa. 4, Vid. » 
Bibl. Firxniaiia T. V« p. £37» , . 

1512. 

Horatius cum quattuor Commentarius (fic) videlicet 
Porfirio, Acrono, Oratio t Landino, Mancineüo. In 
fine: Impreffum Mediolani per Maqiftrum Ludovicum 
de BebuUo Anno Domini MDXII. die XXVI. Augußi foi. 

Exprefla plane ex ed. a. 1503. Maitt. II. p. 333. 
6oetz~ Memorab. bibl. Drcsd. I. p. 518- 

O- /f. F/. Epifiolarum Ubri II. Lipßae per Melchio- 
rem Lotter 15*2. 4« 

Leich. p. 92. Thott. Catal. VII. p. floi. 

/?. //. FL Epißolae* Jmprejfum Lipßae per Iaco- 
tum Thanner i£l&! 4* 

RecuJa edit. a. 14.99. 

15*3- 

O. H. JF7. Opera: apudllenr. Stephanum* Parißis 

1513. 12. 

Male Rob. Steph. prajefert HuIT. Bibl. p. 439. T. III. 

p. H. Fl. — lipf. 1513. 4- 

Hirfcbing Addit. ad Defcript. bibl. T. III. p. 316. in 
Prinäp. Furfienberg. Bibl. Pragae extare ait; uon tarnen 
addit* quoa Horatii libros complectatur. Audio nunc, 
esm Guelpherbyti aflervari, et Epifiolarum Libros II. 
eonüncre. 

1514. 

ö. Hl Fl. Opera: cum quatuor eommentarüs , per 
Jugußinum de Zannis de Porteßio die XF vienfis Octo- 
bris fol. 1514* 

JUaitt. IL 259. 

f a p. LXXXIV PEHORATII 

■ 

O. H. FL Liber Epißolarum. Eiusdem de Arte 
Poetica* Multa praeter ea hie funt correeta, vel mittat £* 
ad exemptar Aldu Leclor eme, lege, et iudicabis. 
Fol. 2. Hieronymus Gebwiler Matthiae Schurerio Ä Z>. 
In fine: Ex aedibus Schurer ii 9 menfe Februario . Anno 
M. D. XI1IL 4. 

Argentorati exeufam fuifle ipfum Schurerii nomen 
abunde adftruit. Vid. Panz. VI. 66. qui ipfo exemplum 
eiua poflidet. Ductam cenfeut ex ed. Lugdunenfi 1511. 

O. Hn FL Poemata nuper quam aecuratifjime caßi- 
gata % et in quibus multa junt addkaad eorum declara- 
tionem fpettantia. Eiusdem omnia metrorum genera 9 
quae ßnt 9 quibusque conßent pedibus, ante % et intus 
fuis in locis adpoßta. Permulata quaedam in toto cor- 
pore* et ratio etiam reddita 9 cur ßngula permulmtur* 
In fine: Impreffum Florentiae impenja Philippi Iuntae. 
Anno Salutis M. D. XIIII. Menfe Februario. g. 

Eli haec Iuntina feeunda , ad Aldinum exemplar fub- 
inde refoririata. Cf. Bandini libro 1; F. IL p. 56« Cre- 
venna III. p. 158 fq. et 205, 

lioratii Epißolarum libri II. cura Wesleri: per 
Melchior. Lot l er Lyptzk 1514.. 4. 

Bibl. Altenburg. v. Wilifcb. p. 109. 

Q+ H. FL Epodon über* eiusdem de Arte poetica, 
item Epißolarum libri dtio. In fronte denique Horatii 
vita per Petrum Crinitum Floren t. Argentorati ex aedi- 
bus Schurerii. Menfe Januario MDXV, 4.. 

Bibl. Hulf. p. 522. 

» 

p. TL FL Venufmi Sermonum libri duo , 110» minori* 

fapientia quam doquentia injiructiffymi. In fine : Hie* 

ronymus Victor hnprimebat. Viennae Anno partus 

" uirgi- EpITXOHIBYg, XXX^V 

Mtrgmd Müleßmo fupra quingentefimum qiunäecimo 
Matfc lulio. 1515. 4-, 

Extat in Bibl. Vindob. Vid. Penis Wien« Buch- 
dnickergefchichte p. 127. * 

Q. H. Fi. Epißolarum* libri duo ad ArcJictypon 
Aldi Mmiutii quam accuratißlme imprejfu Judicium in 
Epißolis de Horatio Rudolß JgricoLae Rheti ad lectorem. 
In finc: ViennaeAuflriae per Hicronymmn Vietorem Cal- 
cograpkum, anno partus virginei 1515. Menfe Martio 

1515. 4. 

Praeter alios tt. in fronte hi Ieguntur iambi argute - 
centexti: 

Flaccus, yietor, Cofpus. Jngenia, manu 
Scientia, Ingens, dodaUus perfpicax. 
Haec author, impreßbr-, profeffor. Naviter* 
Graphice* diferte, Fecit, eoccudlt, docet* 
Satin haec ementi dbcimus lector tibi? 

Cofpum adeo Epp. Horatii praplegifle inde cognofcitur. 
Vidc de hoc libro eundem Virum, multis nominibus ve- 
nerabilem p. 137. 

1516. 

Q. II. Fl* Opera , cum commentarih. In fine: Im- 
preffa eß tertium haec Iloratiana poefis acairatione 
ipfuis Afcenßi ad quartum Kaien* Iulias> Parrhißis 

fol. 1516- 

Eß haec tertia Afcenfiana» quam eodem anno Vene- 
tiUrecufam perhihent, panira explorata fide. Odarura 
«luidem, Epodon et CS. explanalio eft Ant. Mancin. et 
Bad. Afcenf. in caeteros libros foliue Afcenf. familiarifftma < 
extat expofitio. Maitt. II. 239. 

Horatii opera cum notis PetriPagani Venetiis 

fol. 1516. 

i 5 Huius \ LXXXVI DEIIORATII 

> 

Huiua ed. notitiam dat BibL Horat. p. 1 5. ut et Fe- 
qitentis: 

O. H. FL Ars poetica , fermones duo et Jlpßolae : 
per Iohannem Britannicum, Venetüs foL 1516. 

Horatius; imprhffam Florentiae per haeredes Phi- 
lippiluntae 1516. 8. 

Eft haec tcrtia Iuntina f parum cognita. Memoratur 
in Qatal. Thott. VII. p. 259* 

O. H. EL Odarumßve carminum JJhri IV. Argen- 
torati apud Matthiam Schurerium menfe FebjruariQ 

Maur. i.w?. p. 505. Fv*ric m Bibl. Lat. I. 408. Hern 
liber recufus anno fequenti, cuiua exemplum affert 
PVeißinger in Catal. Biblioth. O. S. Job. Argentinad 
p. 112. Vterque autera expreffiis ex ed. Lugd. a. 1511. 

Horatii morales epißolae. Coloniae 1516^ 4.. 

Exemplum poflidet Bibh Guelpberb. Etiam alibi 
memoratum vidi. 

1517. 

ö. H. FL Sermonum libri duo. Annotationes non- 
nuüae in calce adiectae, in quibus aliquid mutandum 
oßenditur f vd cur mutatum fit ratio rcdditnr. Argen* 
torati ex Aedibus Matthiae SckureriL Menfe Ianuario 

1517- 4- 

Repetita band dubie ex Lügdunenfi ed. anni 1511. 
cum ipfo titulo. 

* Q. PL FL Mpifiolarum libri duo. Upßae per laco- 
bum Thanner / *5*7- 4- 

Recufa ex ed. a. 1512. 

p. H. FL de Arte poetica Über. Coloniae in aedi- 
bus Quentclianis 15 lä» 4« 

9- EDITIDNIBVS. J-XXXYH 

^>. FT* Fl. morates epißdae. Daventriae ex offi- 
cma litt er a Vor ia Atfrerbi Pafra&t 15*8* 4- 

Vtramque landat BibL Bunav. T. I. VoL I. p. 312. 
ctinde Bibl. Horat. p. 16. 

£>. FI. FL poemata cum annotationibus MatthOci 
Bonjuiis* . JLugduni fumtibus Bartholomei trot menfe 
Augtißa 1518* &• 

-BibL Schvarz. tun. tefte Panz. VII,- 321, Caeterum 
male hinp duae editt. factae in Bibliotk. Hör. et ftmi 
recenfu. 

* Optra Q. Horatii Flacci poetat amotnijjlmi cum 
quatuor commentariis , Acronis, Porphyrionis , Anto. 
Manci?iöUi Jodoci Badii Afcßnßi accuratc repoßtis. Cum- ' 
que adnotationibus Matthaei Bonfinis: et Aldi Manutii 
Romani a PliUologo (Benedicto) recognitis : fuisquzlocis 
inj er tis et ad ßnem ex integro reßitulis. V aenundantur 
Parrhijiis in via lacobaea ab ipfo jtfcenßo* In fiine 
Epp. : ImprcJTa eß quartum Jiacc Horatiana poeßs accu- 
ratione ipfius Afcenßiin nobilißimo Parrhißorum, gynyia* 
fio ad Quartum Calen. Octob. Anni huius M. D. XIX, 

Quarta haec Afcenf. ex eiusdem prioribus maxime 
Venet. a. 14,95. fideliter exprefla, et tantum Bonfinis et 
Aldi notnlis locupletata eft. Forte haec eadem eft, quam 
Cat. Bibl. Harl. I. p. 17g. cum Notis Variörum Floren» 
tiae editam dicit. 

Q. H, FL Opera cum quatuor commentariis , Pari- 
fiis apud Io. Parvum fol. 1519. 

Sufpectae fidei haec editio , foli auctori BIM. Horat« 
p. 16. mernorata. Vid. ada. 1528« 

** Q. H.FL Opera cum quin que commentariis f Lugduni 

fol. 15 *9- 
f 4. Quin- LXXXVIII DE HORATII 

< 

Quintnm nimirum locum occupat Afcenfii expoiitio. 
Sed nee hanc ullibi memoratam reperi, niÄ in Bibh 
Horat. p. I. 

* Q. H. FL Poemata omnia. Centimetrum Mavii 
Servii. Annotationes Aldi Manutii Romani iu Hora* 
tium. Ratio rhenfuum, qnibus Odae eiusdem poetae 
tenentury eodem Aldo aut höre. Nicolai Petotti UbeüUs 
eiusdem Argumenta • Venctüs in aedibus Aldi et Art- 
dreaefoceri, menfe novembri M. D. XIX. g. 

Sequitur plerumque haec editio Aldinaa anteriores» 
quamquam novam recenüonem feeifle videri vnlt Franc« 
Afulanus, qui in epift. ad Io. Finum ita de fuo labore« ei 
impenfo : poemata ad exaetiorem caftigationem revoeavi- 
mus; praeter alios enim, quos plurimos adhibuimus, 

. Andreae etiam Naugerii iudicio non parum roultis in lo- 
cis adiuti, ita znendfo omnibu* (ublatis integra reddidi- 
mue, ut vere proßteri poflimtis, non minus noftro labore 
tanto autnori priftinam dignitatem efle reftitutam, quam 
fttfdiofiflirno cuique lectori fatisfactum in iis, quae vel 
obfcnra vel ambigua ab omnibus in medio relinqueban- 
tur. Haec ille. Emendatior utique eft caeteris Aidmis, et 
manifefta vitia (ut I. 11. s. Leuconoe pro JLeucothce) 

- palEm fublata videas. 

p. H. FL Poemata — — Florentiae per hereies 
JPhilippi Iuntae. Anno Domini M. D. XIX. Leone 1 X. 
PontL MaxL , *5*9- 8* 

Maitf. Ind. I. p. 50 1. Bandini 1. c. IL p. 149. 
Pineüi II. 326. Eft haec Iuntina quarta. Praeceditifera** 
dieti Pküologi Florent. epißola ad Phil. Nerlium. 

Eiusdem anni edit. Parißcnfem fol. a Nyon et Guil* 
lyn cüratam laudant Bipontini nefcio qua auetoritate. 

■ 

1520. SDITIONIBVS. LXXXJX 

ins cum comrnentarüs : % per Guil. de Fontaneto 
de Montefcrrato. Venetiis die VII. April. fol. 1 $10. 

Main. JL; 600 . ExpieJFa haud dubie e Veneta 
aliqna. 

Horatius: Centimetrum Marii Servil. Adnota- 
iiones Aldi Manul ii inHoratium. Metrorum genera in 
H oratio* Nie. Perottl de metris Odarnm Horalii. Ba- 
JUeae in aedibus Andreae Cratandri Menfe Dccembri 

1520. 8- 

Extat in Bibl. Norimb. tefte Panz.Vl. Q2Q. Prelle 
feqpitar Aldina exempla, 

15^1. 

Q. ff» Fl. Odarum liber Primus et Secundus cum 
mmotationibus Pauli Franci. Francof. ad Oderam 

1521. 8- 

Q. //. JF2. Liber de arte poetica ad Pifones. Ex 
vetu/lo exemplari: Summa recognitus cura et diligentia 
per Valentinum Ecchiam Pkilyripolitanum (Lipfienfem). 
Ex offlcma litteratoria Domini Iohannis Halter, civis et 

conjulis Craeovienßs. Anno a Chrißo nato M. D. XXI. 

XIII. Kai. Navemb. 1521. 4, 

RariJliraus hie libellu* commemoratur in Bibl. Iano- 
dana I. p. 68- 

Q. H. FL Opera: per Paganinum de Pagan, 

Laudant b. edit. Bipotmi, nefcio qua fide. 

1522, 

» 

Q» H. Fl. Epißolarum Ubri duo. Ex antiquijjimo 
exemplari: fiudioßjjimc recogniti per Volenti num 
Ecchium PhilyropoL Arte vero et impenßs Domini loh. 

f 5 Hallet XG DEHO'RATII 

Hattet t eivis et Qmfulis'Crdcovienßs impreffi. Ann» 
fahutis M. D. XXII. Pridie Nonas Augufii 1522. 4. 

BibL lanociana I. p. 69. » 

P. Fremd PrdbUmala fforatiänttptr Bntiram. Typis 
Hartmdnni. Francof. ad Viad. 152&» 4- 

Bipontini p. XXXVI. et B&/. Hör. p.17. 

O. /f. Fi. de divina poetarum arte % non minus ele- 
gans quam omni crwUtione refertum opus ad Pifones cim- 
etis adprime necejfarium. Eutsdem Carmen feculare per* 
quam iueundum. Sequitur 4driani fVolfkardi Tranf- 
Jjlvanipraefatio-adLectorcm. In finc: Viennae Außriae 
per Ioannem Singrenütm. Anm dommi 1522. 4- 

Bibl. Vindob. Vid. Denis fViens Buchdruckergefch. 
p. 230. x 

Q. H. FL Epißolarum libri duo, curotijfime imprejß* 
Viennae in aedibus Io. Sin. Anno M. D. XXII, In fine z 
Viennae- Pannomae per Ioannem Singrenium Anno &o~ 
mini 1522. 4^ 

Bibl. Vindob. Denis lib. laud. p. 254. Phil. Cunde- 
lium operi praefuiiTe opinatur. 

1503. ' 

fforatii Epfßolae: edildre Joanne Caefario in gra- 
dam illußrium difeipulorum Antonii et Salentini Conti* 
tum Ijcnburgicorum. Coloniae typis IoOnnis Soteris 

»523- 8- 

• Landau HartzJiem. Bibl. Colon, p. 165. 

Ö. //. FL Poemata omnia* ßfidio ac diligentia Hen~ 
rici Glareani recognita „ eiusdem Annotationibus Muß ra- 
ta: quibus et permulta authoris loca hactenus depravata 9 
et commmtariorum inßniti errores 9 vel iniuria t empor is 9 
vel librariorum Uidiligentia % aut feiolorum impoßura ad— 
mißi aut etiam commentatorum ojeitantia non animad- 

verß EDITI ON I B V 5. XCI 

verfi exatto reftituuntur iudicio. Aditctnfimt ffräiterea 
ubique argumenta et Carminum rationes. Ad haec , aüa 
nonmdla ipfi aiuhori non partim Iuris adferentia. FrU 
burgi Brifgoiae ' 1523-8* 

DefcrlptTtm exhibui plenum libri titulam, quo cer- 
tina tibi de arrogantia hominis conftareU Expreifa fere 
eft Aldina 1 5 19. 6t, tibi eam deferit, temere hoc factum 
deprehendaa. Sexiea haeceditio dein repetita eft a. 1533% 

»555- *53 6 « 1 539- 154°» *549» 

1524. 

Horatiris* Iuvenaüs, et Perfius. Bafileae m aedibne 
Valentin! Gtnrionie. X. Calend. Auguftaa . 1524. 8« 

Maitt* Ind. I. p. 502. Bibl f Altenburg, p. 109« 
De edd. Bafilk vide fupra p. XLVI. Recufa haec eft a. 
1527* et 153 1 * *» 

1505. 

4g. H. Tl. Sermonum libri II. com annotatt. nonnullia 
in calce adiunctis. Antverp. 1 5^5- 4. 

Bibl. Hulf. p. 522. 

1526. 

Horatu Odae emkndatae, cum breviuj cutis argu- 
menta. Parif, 1526. 4. 

BibL Hult p. 522, 

1527. 

*{). H. FL Poemata omnia. Centimetrum Marii 
ServiL Annotationes Aldi Manutii Romani in Horatium. 
Ratio menfuum 9 quibus Odae eiusdem Poefae tenentur 
eodem Aldo out höre. Nicolai Peroti Ubeüus eiusdem ar* 
pinuntu — - Venetiis in aedibus Aldi et Andreae foceri 
menfe feptembri 1527- 8- 

Aldina t XCII I> E HOB1T1I 

AlcHna qttarta ad tertiam plane exprefla, rieque ulla 
nova dote inßructa. Ipfe Afulpnus in praef. ait , fe hoc 
egifle, ut non negligentia quam antea eundem autho- 
rem einfrieret. 

* p.* H. Fl. Vemißni poetae amoeniffimi — opera 
tum commcnbarüs Acronis grammatiti haudquaquam vul- 
garis mi)>er quam accuratiffxme caßigati aeditique (ßc) 
ac ampliffimo indice illußrati. Bajileae apud Valcntinum 
Curionem CaUndis Aprüibus. Anni *5 a 7* 8» 

Secunda haec Bafileenfis f in qua ßudia editoris ad 
Acronem pötiffiraum limatiua exhibendura converü «ITe 
videntur; nam lextus confpirat cum priore. 

Q. ff. FL Epodon Über unus. 'Ad Aldini exemplaris 

fidein recognitus. Seculari carmine adiuncto. Cractrviac 

per Malthiam Sckarjfenberg, anno a virgineo partu AUL 

Quingent. XXVII. Decim. die Novembris 1527. 4^ 

Bibl. lanociana Lp. 4.3, 

p. H* FL dtw Epißolarum Libri, cura Ckrißophori 
Landini. Antwerpiae per lohannem Grapheum menfe 
Iulio »5^8* 8* 

O. ff» FL de arte poctica. Antwcrpiae apud Ioharz- 
11cm Grapheurn menfe Iulio 1 5^8. 3. 

Vterque über, rarus admodnm, quamquam nullius 
ufuu criüci, erat xeifxyXtQv Schwarz, iun. teße Panz* VI. 

P- *3* 

* Opera O. Horatii Flacci poetae amoeniffimi cum 
quatuor commentariis Acronis. Porphirionis % Anto m 
Mancineüu lodoci Badii Afcenfii accurate repojitis. 
cumque adnotationibus Matthaei Bonfmis: et Aldi ifcfcz« 
nutii Homani a Pkäologo recognitis: fiiistfue locis ittfer- 
tis et adfinem ex integro rcßitutis. fraemiffo ampUJJi- £JDITIONIBVS. XCIIJ 

mo in vniverßtm opus indice. Uenundantur Parrißis 
apud loanuem Parvum, Jmbroßum Gyrault et Petrum 
GaudouL In fine £pp«: Parrhißis pktrus Gromorfus 
excudcbat Anno a Chrijio nato fol. 152$. 

Dncta plane ac defcripta ad ed. Parjf. Afceniianam a. 
1519. Praefixa eft epijft. huucupatoria Ajcenfii ad Franc, 
de Roukan cum a. 1519 fubfcriptione ; unde no vam lo. 
Parvi eiusdem anni 1519 noiinulli edltionem procude- 
rnnt; pravc arbitror. 

Horatü Opera, cum Annotatiunculis in margine ad- 
jectis et Kic. Perotti de metris Odarum Horatü libeüo. 
jfpud Simonem Cotinäeum in alma Parißorum Academia y 
fub folc aureOj vici divi Ioannis Btüovaccnfu 9 menfe 
Octobri »528- 8* 

Matit. T. II. p. 708- Bibl. Huif. III. 44.1. Prima 
haec Coliuaeana, haud dubie ex Aldina aliqua expreß*. 

1509. 

Horatü Opera cum quatuor commentariis : — — 
fub prelo jifcenßano, Parißis ad V. CaUndas Sept. 

fol. 1529, 

Vitima Afcenüana. 

Dubia« admodum fidei eft Antwerpiana buins anni 
editio in rationes illata'ab auetore Biblioth. Horat. p. 19. 
«joarnqnam etiam habet Dougl. 

»530- 
p. H. Fl. Opera , per Sebaßianum Qrypkium, 
JLmgduni *53<>- 8« 

Prima haec Gryphiana , multoties dein repetita. 

i53i- 
O. H. Flacci, J. Perßi, J. Iuvenalis, amoeniffl- 
morum eocactijßmorumqiic intcr Satjricos poetarum opera: 

Daß- XCI V *> * HOEATll' 

Baßleac, apud VaUnt. Curtonem, Jdibus Martins 
(in praef.) l 55V 8- 

Vid. a. 1 504.. unde. textus repetifus vidctur, adiecti« 
cuique carmini prolixioribus argumenta Exemplum ha- 
ius edt pen«s me cft. Cf. Goetz. Mcmorabb. Il p. 5^6. 

Jo. Murmelii Modi undeviginti Odarum Horatiana- 
tum ad iuventutem exercendam, per Fr. Rhodum. Mar- 
burg* 15S 1 - 8^ 

Ex Aldino exemplo ducti. 

O. H. FL Opera: cum Nie. Ferotti de metris Hora- 
tianis libello. FariJ.apud Sim. CoUnaeum i53 l - xa - 

Kecuf. ex $d. a. 15*8- Main* II. 759- 
Q. H. FL Ars Poetica 9 cum cornment. A. Iani Bar- 
rhaßi, Cenfent.ßudio Jßernardini MartyranU Neapoli 

1551. 4.. 
Saepius inde reeufa. 

»53 ö - 

Melodiae in Odas Hbratü Et quaedam alia carmi~ 
num genera. Earundem argumenta f genus ac ratio. 
Una cum inßgnioribus ef Odis et Sententüs. tbnok. 
Emptori BibUopola. Forßtan hos rides, Emptor 9 me 
vendere cantuf caet. Francofordiae Chr. Ege, In fine : 
yipud Chrißianum EgenoLphum, Menfe Ianuario. ^4u* 
M. DXXX11. Sequitur Difcantus, Bajffus, Altus. g.« 

1 

KupvjXi ov Panicri. Vid. Ann. VlI. 52. 

1 

*533- 

O. H. Fl. Foemata omnia ßudio et diligentia H&tr. 
Glarearti, Friburgi Brisgoiae, Kalendia Martiis 1555. 3. 

Vid, a. 15^3. Maitt. II. 791. C^ßigatiorem priore 
recognitamque pniedicat Glar. in ep. dedicat. p. 7. BPITIQHIPVS. XCV 

Q. H.FL Opera, Lugduni f per Sebaß. Gryphium 

1533- 8- 
JUaitt. II.790. Altera haecGryphiana. Vid. a. 1 330, 

^>. Ä. jFZ. Epißolarum libri duo* cum Schoüis 
fVolph* Anemoecii (Wiiidheim). Ex oßicina' Hcnr» 
SUyner, Auguß.- Findelic. *555- 8- 

Laudat ÄW. Horat. p. &o. 

^?. ZT. FL Ars poetica , nan TWum doctijjimomm 
Commentaiüs. A. lani ParrhafiL Acronis 9 Porphyrionis. 
Adiectafunt ad calcem doctijjimae Henr. Glareani anno- 
iationej. Farifus , excßicijta Bob. Stephani 1533. 4« 

BiU. HarkL I. p. i8°- KM- du Roi, belle« Lettre« 
II* 301. 

O. H. Fl. Ars poetica) cum comment. A* Iani Par* 
rhaßi Parißis 1533* 8- 

Vid. a. 1531. 

{?. EL FL Odarumßve Carminum Libri quatuor, et 
Fpodon über, cum Annotatiuncuüs quam antea auetiori- 
bus in margine adiectis : accejjit Nie. Perotti libeüur de 
Mctris Odarum Hpratumaruw. Parißis, apud Simonem 
Cotinaeum *533* 8* 

Makf. II. 790. Bibl. du Roi, belle« Lettres II. p. 30 1 . 
Tertia Colinataua, Vid. a. 15&8* 

O. H. Fl. Ars poetica : apud Prigcntium Calvarüium 
in ciasifo Bruneüo Jub inßgni geminarum cypparum. 
Parißis foL 1553. 

MaiU. IL 790. 

1534« 
Q. H. Fl. Epißolae, Satyrat et Ar« poetica. Ant- 
werpiae l 534- Ö- 

Bibl. XCVI X) E UOÄAT1I 

BibL Horat. pC %\ m * Curata band düble per lo. Gia- 
phcum, Vid. a. i^fiß* 

1535. 

O. H. Fl. Opera, cum Annotationibus Henrici Gla- 
reani % Friburgi, apud Joannem Fabrum Emmcum lulia- 
cenfem. 1535- 8- 

BibL Hör. p. a 1. quae et fequ.a. 1536« editionem ab 
eodem impreBam laudat« 

O u H. FL Opera per Seh aß, Gryphium 9 Lugduni 

1535. 8- 
Gryphiana tertia. Bibl. Hör. 1. 1. 

Horatii Opera: cum adnotationibus Erafmi, Rho- 
diginii Politiani* Sabeüici, loh. Baptiß. Pii et lacobi 
Bonönienfis: collectis a Ge. Pictorio. yintwerpiae 1535.8« 

Conftipatae funt in hanc editionem iftorum Virorum 
in Horatium OhJT. , quae ab iis per Mifcellaneorum, An* 
notationum , antiquarum Lectionum libelloa proditae 
fuerant. Cf. a. 1544. etpaiKm. Habet BibL Guelpherbyt. 

1536. 

O. H. Fl. Opera cum quinque Commentariis et j4?i* 
notationibus Aldi Manutä et Matthaei Bon/inis, Kenc- 
tüs foL 1536, 

RepetitioAfcenfianaequintae, cum Landini corantient. 
p. H. Fl. Opera : per Sebaß. Oryphium Lugduni 

1556. 8- 

Maitt. II. *p. 849. Quarta ißa Gryphiana. Eodera 

anno quarta Glareani , Frib. eiuadem Fabri cura prodiit. 

Vid. a. 1535. 

1 

Q. H. Fl. Opera, perPhiUppum Romanum fjtgduni 

1556. 8- 
Dougl. p. 4« forte eadem cum anterior!. 

* p. EDITIONIBVS. XCVII 

* Q. ff. FL Ars poetica. cum A. lani Purrhaßi, 
Aeronis , et Porphyrionis commentarüs , Lugduni apud 
Phil* Aomanum. 1556. 8* 

DougL p» JL Bibl. Hulf. III. 443. Expreflä haud du« 
bi« e Parifina Stephani anni 1533. 

Jodoci Sadü Afcenfii Commentarii in Epißolas 
Q. ff. Fl. f cum Variorum notis. Parißis 1536. 8* 

ldera 1. 1« et Bibl. Horat. p. ai. 

»537. 

<^. ff. FL Opera: cum Annotationibus Erafmi, 
PoÜHani f Sabeilici etc. Coloniae apud Johannem 6ym~ 
nicum *537« 8 

Hepetitio edit. a. 1535. 

Q. ff. FL Opera: apud Francifeum Oryphium* 
Parißis *537- 8» 

Maitt. Ind. I. p. 50a. 

*538- 

Q. ff. Fl. Poemata omnia: ad caßigatijjimi cuius- 
quc exemplaris ßdem quam accuratijjime reßituta, Scho- 
liisquc dsclijßmis iüußrata. Lugduni apud Seh aß. Gry.- 
phwm , 1538- 8* 

Gryphiana quinta. DougL p. 4. Bibl. Hulf. III. 440. 

^ 1539- 

* Q. ff. FL Odarum ßve carminum libri IV, Epo~ 
Jon Über unus caet. Nicol. Pcrotti libellus — - Parißis 
apud Sim. Colinaeum *539« 8- 

Colinaeana quarta. Maitt : III. 307. 

Q. ff. FL Opera: ex ojßcina Rab. Stepltanl^ Pa~ 
rifüs 1639-8- 

Eodem anno prodiere: 
Tom. L g //• $CVIII DEHORATII 

H. Glarcani Annotationen in Q. H. FL Friburgi 
Brifg. 3- 

lodoci Wülickü Commerit. in Art. Pott. Horatii, 
Argent. 3. et 

Paid. Hofheimeri Harmoniae poeticae, five Horatii 
aliorumque poetarum Odae, mußeis metris exprelTae« 

Forimb. 3. ' 

X54°- 
ö. H.Fl. Poemata omnia cum quinque Commentan- 
tibus, Anto. Mancineüo, Aerone 9 Porphyrione, loh. 
firitannico, nee non Iod. Badio Afcenßo, Viris erudi- 
tijjimis. Centimetrum Marii Servil. Annotation** Aldi 
Manutii Romani. Ratio menfuum 9 quibus Odae eodetn 
Aldo authore tenentrur. Nie. Perotti Ubeüus de Metris 
Odarum. Annotationes Malthaci Bonfinis, Afculani 
fuis locis infertae et adfinem ex integro refiitutae. Index 
copioßjjimus omnium vocabulomm , quae in tolo opere 
animadverßone dignavifa funti Venet'ds, per Venturi- 
num RoJJlnellum, menfe Mprtio fol. 154.0. 

Ex Afcenfianif, haud dubie dueta. Per eundera fen» 
tur. RoJJinelL Horatius hoc anno oetava forma excufua 
memoratur DougL p. 4. • 

* Q. H. FL Poemata omnia* ßudio ac diligentia 
H. Glareani recognita — ^- FrUfurgi Brifgoiae 

Sexta Glareani editio ( Vid. a. 1523.) cum epüt. de- 
dicatoria a. 1555. un ^ e a ^ e0 P^ne expreff* eil. 

Q. H. Fl. Opera, cum annotatinncuüs ajmd 

Sun. Colinaeum 9 Parifiis 1540. 12. 

Maltt. III. 513. Colinaeana quinta. Osmont.p. 358. 

Q. //• FL Opera , — — apud "Sebaft. Gryphmm, 
Ijtgduni 1540: 8- 

Vid. a. 1530, Sexta Gryph; 

Q SOITIONIBV S, XCIX 

Q. H m FL Poemata omnia, doctijjimis Scholiis iüu- 
ftrala. per sinton. Dumaeum Antwerp. 154.0. Q. 

. DougL p. 4* 

Q. //. 2*"/. After de Artepoetica. Ex ojjlcina Mich. 
Vajcofani Pgrifiia 154.0. 4.. 

Q. //• -F/. Epifiolae % Satyrae et Ars poetica % cum 
Annotationibus. Antwerp. 154.0. ß» 

154»- 

Q. //l Fl. -poemata omnia, cum Nie. Perotti lihel- 
lo de Horht. Od. metris. Venetiii ex aßteina Erafmiana 

Maitt. III. 330. 

Q. H. FL Ars poetica, cum expljeatione Pomponil 
GauricL üpmae *54-l. 4. 

Bibl. Horat. p. 24. 

Q. H. FL Ars poetica t per S. Chappelet. Parifiis 

1541. 4. 
DougL p. 4. 

Q. Ä -R. Epißolae, ex oßc. Robcrti Stephani 
Parifiis 1541. 8* 

Bibl. Horat. p. 24. et Hulf. III. 443. 

Q. ff. FL Poemata omnia , doctijjimis Scholiis iüu* 
ftrata, Antwerp. apui Io. HiUenium 154- 1 * 8* 

Ducta haud dubie ex ed. Antw. a. i£4 - 

C&mmentarius in Primarii et Secundam Horatii Saty- , 
ram. Auetore lulio Aurelio Haurechio % LeJJinpuenfi : 
aeeeffu emsdem Paraphrafis in easdem per Anton. Goy* 
nxun > Antwcrp. 154 1 * 8* 

Bibl. du Roi, bell« Lettre« IL 302. 

* 

g 2 154-a- C DEKOR AT II ' 

154-2. 

Q. H* FL Opera, cum commentariis Acronis' 9 JRar- 
phyrionis, MancineUi et Badii. Parißis apud loaniiem 
Roigny fol. 154-2. 

Repetitio Afcenfianae a. 1529. 

O. IL FL Poemata omnia, cum. Schotiis doctiffimis, 
Lugduni apud Seb. Giyphium 154.2. 8* 

Gryphiana Vllma. Vid. a. 1530. 

»543- 

O. H. Fl* opera cum quatiior commentariis Acronis, 
PorphyrioniSf Anton. MancineUi, Iodoci Badii repojitis. 
Cttmque annotatiönibus Matthaei Bonfinis , et Aldi Wa- 
nutii 9 * Pkilologo ( Benedicto ) recognitis fuisqiie locis 
infertis, et ad ßriem ex integro reßitutis. Pracmiffo- 
ifite et aaclo Indice. Adiectae in calce libri eundern in 
Aüthorem Heitr. Glareani Aimotationes caet. Parißis 
in aedibus Qudinl Petit fol. 1 54-3 • 

Fideliter exprefla ex AfcenJiana poftrema a. 1529. 
Mäht. III. 355. 

p. IL FL Poemata* Scholiis brevibus* iisque bre- 
vißitnis illußrata, apud Ioan. Roigny. Excudebat Jo. 
Ludov. Tiletanus Parißis • 1 54.3. 4.. 

Mailt. III. 354. Ex anterior! füperioris aimi forte 
exprefla. 

* v Horntius. Nie. Perolti libeüus non infrugißer de 
metris Odar* Horat. Parißis apud Slm. Cotinaeum 

l 54-5* 12. 
Maitt. III. 354. Coiinaeana fexta eaque ultima. 

p. IL FL Ars poetica, cum commentario Viti Amer- 
backiL Argentorati !54-3r* 8. 

Saepiua dein recuTa. Vid. a. 1547. 

1544.. LDITlOJfl B V S. CI 

» 544- 

Q. H. Ft. omnia poemata cum ratione earminum et 
argumentis ubique infertis. Interpretibus Acrone f Por- 
pkyrione, A. lano Parrhaßo, Anton. Mancinello, nee 
non lad. Badio Afcenßo. Scholiisque D. Erafmi Roter. 
An*eli Politiani, M. Antonii SabelUci, Ludovici Cael. 
Rhodigini, Bapt. Pii/ Petr. Criniti, Aldi Manutii % 
Matth. Bonfinis et Jacobi Bononienßs nuper adlunctis. 
Eis nos praeterea Annotationes doctifflmorum , Ant. 
Thyleßi Coitfcnt. Fr. Robortelü Vtin. ataue Henr. Gla- 
rtani apprime iitiles addidimus , Nie. Perqtti libellus — . 
Auctoris vita ex P. Crinito: quae omnia lange polkius . 
oc düigentüis, quam kneten us, eoeeufa in lucem prodeunt. 
Venetiis apud Hieron. Scotum io\ * a ( \ Q • 

Qnicquid fere intpp« Horat, extabat, e faeculi jftius 
more in hanc edit. collatum eft. In textu refingendo non 
amplioa laborabatur ; latia habuit editur, anteriorem ali- 
qoam, haud dnbie Venetam, prelo iterum fubiieere. 
Thjlefii notac paullo ante prodierant, cum lemmate: 
A. Thyl. in Odas O. H. FL außpicia ad iuventutem Ro- 
manam f. 1. et a. 4*. 

* p. II. Fl. Poemata. Ratio menßtum , quilnis Odae 
ousdem poetae tenentnr. Centimetrum Marii Servii. Va* 
na* lectiones ex Vetußiff. codieibus. Parißis ex ojjicina 
Roberti Stephani , V 11+ Id. Mali *544« 8- 

Main. III. 37a. Pinelü II. 326. Varias lectiones ' 
non ex anterioribus edd. Icd vere e Codd. et quidera, ut 
videtur, Jtaücis hauftas efle apparet. 

Q. H. Flacci opera, per Petrum Crmitum % Aut- 
**rpiae *544- 8- 

VougL p. 5. 

p. //. FL Opera, doctifflmorum virorum diligentia 
reco*nüa Friburg. 1 544* 8- 

g 3 B ° m t 
1 CIX DEHOKATII 

Horatii Epißola de Arte Poetica , cum Iafonis d& 
Nores Cyprii ex quotidianis Trypkonis • Cmbrielii Jermo- 
nibuf inlerpretatione. Parißis apud Matth» David 

Cf. a. 1553. Rccufa a. 1554* 

»54-5- 

r 

* p. H, FL Venufmif opera — — — omnium Commerz- 

taria — - iam dermo caßigataaddidimus , nempe Aeronis 

et Porpkyrionis , item annotationes — H. Glareatii* 

ErasmiRot., Matth. Bonfiiüs, Aldi Manutii % L. CoeUi* 

A. Politiani, ßl. Ant. Coceü Sabellici, Io. Bapt» JPii+ 

lacobi a Crace Bonon. , Servü Grammatici , Petri Cri~ 

9 -•*•« In fine : BaßX*»* ?•** Henrichum Petrum* Mmfe 
Martio, Anno xn. u. XLV. fol. 154.5. 

Prima hacc Henricopetrina, Textua refert plane an- 
teriores edd. Bafdeenres Curionis. Eodem hoc anno 
, Höratium cum iiadem comnientariis ab eodem H. P. i Q 
4 *xcu[iirn aflfert Dougl. p. 5. et inde Bibl. Hör. p. ag. 
Sed haud dubie error eft in forma librL 

* C« ä FL poemata omnia, ad caßigatifjimi cwmj. 
que excmplaris fidem quam diligentißme rrßituta. J>ar£- 
ßis apud Audoenum Parvum, ßub interfignio Lila* w Ä 
adJD. lacolum 1 154-5- 13. 

Nitida atque Catis correcta editio , vix ulli memorata. 
Exprefla eft ex Coünaeana a.154.3. Bibl. Hulf. III. 4.39! 

p. Ä FL poemata: ex oßcina Michaelis Vafeofani 

Färi f lis ^ »545. 4. 

Maitt. III. 383. Pinetti II. 306. Biblioth. du Roi, 
bellea Lettres. T. IL 298* 

■ 

p. H. FL Poemata: ex oßcina Franc. Gryphii^ 
Tari ß s ' . 1545. ia. 

Maitt. III. 3a3- Dougl. p. 5. Vid. a. 1537. EDITI ON IB VS. CHI 

^>. U. FL Poemata: Lugduni apud Sebaß. Gry- 
jAuam 1545. 12. 

BibL Hör. p. 2Q. Spectat forte ad annum fequ. 

ty. H. FL Opera cum notis H. Glareani et Variorum> 
BafiUae 1545. 4, 

Dnbiae fidei ed. Habet Bibl. Hör. p. 23. Neqne 
znagia confiat de fequ. : 

p. H. FL Opera: cum commentariis Acroitis et 
Porpkyrionis , Bafdeae *545* 8^ 

in eadem BibL laudata. 

{?. H. FL Opera , apud Z\ob. Stcphanum, Parißis * 

1545- 12. 
Deniquc hoc anno prodiere : 

♦ Jodoci WjMichii Refel. Commentaria in Q. H. FL 
Artem Poeticam Argent. 1 545« 8- 

BibL Half. III. 443. 

1546- 

Q. H. FL Opera , Lugduni, per Sebaß. Gryphium 

1546. *12. 
HougL p. 5« 

p. Ä. FL Opera Lyrica, per Herrn. Fipilum, Fron» 
cef. apud Chr. Egenolphum 1 54^* 8* 

Idem 1. 1. 

p. H. Ft. Poemata fcholiis brevibus — — ülißrata 
ejmd Jo. Roigny. Parißis % 1546. 4* 

Maitt. Ind. p. 50s. Cf. a. 1543. 

£>. //. -F7. cum Jcholiis, Anttverp. 154C. 8- 

BibL Hör. p. 28* Repetita forte ex ed. a. 1541. 

J). H. FL /fr* poetica cum Ecplvraß Fr. Philippi Pe- 
dimontii. Fenetiis apud Aldißlios 154^- 4* 

g 4 x 547. C1V Dl HOBATII 

»547- 
* Q. H. FL Poemata omnia: Lugduni apud Schaft. 
Gryphmm *54-7- 8- 

Gryphiana decima , a nemine adducta. 

p. Ä FL Poemata — — Antwerpiae ex officina 
Jo. Loei 154-7- 8- 

BibL Hulf. III. p. 440. et Hör. p. 29. quac aliam 
ciusdcm a. Antwerpianam laudat forma lfl. qua fide, non 
liquet. 

* Viti Ammerbachii Comment. in Artem Poetlcam 
Horatii. Argentorati 1547* 8* 

« 

Cf. a. 1543. Adiunctus eft WiUich. comment. 
inA.P. 

»548- 

1 

p. H. FL Carminüm Kbri quatuor . per Thom. Ri- 
chardum, Parlßis *548* 4^ 

Dougl. p. 5. , 

()• Ä Fl. Opera: Venctüs apuä Vincent. Valgris. 

»548- 8- 
Hern 1. I. BibL Hui£ III. 44.0. 

Franc. RobortelU comment. in aliquot locos Horatii 
Florent. 1548- foL 

*54-9- 

p. Ä Fi. Opera: cum notis Variorum. Venctüs 
apud haeredes Petri Ravani foL 1549. 

Dougl. 1. L 

(/: Ä J7. Opera: annotatt. Glareani iüvßr. Frib. 
Brifgoiae, Excud. Stepk. Gravius *549* 8- 

p. H. FL per Seb. Gryphium Lugd\ *54-9* l2 * EDITION IBVS. CV 

Q. H. FL Poemata, cum Schotiis et argumentis ab 
Henr. Stephano ülußrata. Lutetiae ex ojßcina Rob m 
Stephan. i5'f9* 8- 

Maut. Ili. p. 581. Bibl. Hulf. III. 440, 

Q. H. Fl. Epißolarum libri duo. Per M. Pafcofa- 
num Parißis 154g. 4. 

Maitt. 1. 1. 

Q. H. Fl. Opera cum Annotatt. Erafmi, SdbeüicL> 
Aldi caet. caet. Colorriae 154-9* 8- 

Conf. a. 1535. 1544. etpa/fira. 

Q. //. FL Ars Poetica. Apud GuiL Morelllum 
TiBianum Parißis, id. Mali. 1549* 4. 

i55°- 

ö. jET. JR. y^rj poetica, per Vicertt. Madium, 

, Venetüs fol. 1550. Fabric. Bibl. lat. I. 415. A. 31. Quifini de Brixiana 
Literatura p* 88* feq- 

Q. II. FL Ars poetica: Iac. Grifoti interpretatiorte* 
Ütußrata: rhetoricus tibros ad Herennium nihil omnino 
ad Ciceronem pertinere per eundem declaratur, Floreiitiae 

*55<>. 4. 

Fabric. 1. 1. Dougl. p. 5. Bibl. du Roi . belies Let- 
tre«, T. II. p. 30a. 

Q. H. $1. Epp. libri IL Pari/, per TA. Richard. 

1550. 4. 
CataL Bibl. Bodlei. p. 597. 

O. II. Fl. Optra, per Anton. Vinccnlium, Lugduni 

155». i' 
Dougl. p. 6. Bibl. Half. III. 4.39. 

g 5 O. CVX DE HORATII 

'ft. H. Fl. Opera , Lugduni apud Sclhßian. Gry- 
phium 1551. id. 

Idem L L Bibl. HulL 1.1. 

O. H. FL Opera, Lugduni apud Beringos 1 5 5 x . 12. 
* Bibl. Hör. p r 30. Bibl. Huir. III. 4.39. 

Q. H. FL Sermonum Jeu Satyrarum Ldbri duo , et 
de Arte Poetica. Lutetiae ex ojfieina Mifh. Vafcofani 

Dougl. 1. 1. Bibl. du Roi, belies Lettre» II. 301. 

O. H. Fl» Sermonum libriduo yer Thom. Richardum 
Patifus 1551. 4. 

Idem p. I. 

Q. H. FL Opera , cumfcholiie M. Antonii Mureti, 
' Vmetüs apud Aldum iun. 1551.3. 

*55** 

Q. Hm FL Opera f per loh* Loeium, Antwerpiae 

1550. 8- 
Hecufa ed. a. 154.7. 

p+ H. FL Opera , Antwerpiae per loh. Gymnicüm 
Antwerp. 155*- 8* 

Vid. a. 1537. 

p. H. FL Qpera 9 cum M. Antonü Mureti commcn- 
tariis, Venetiis apud Aid. kin. 15^2., 8* 

Muretina altera. 

Q« H. Fl. Ars poetica: per Thom. Richard, Po- 
riß* 155*. 4.. 

DougL p. L SDITIOBIBVS,, CVU 

Q. ff. FL Über de Arte Poetica 9 lac. Grifolii in. 
terpretatione explicatus. Nutte primum poß Florentinern 
editionem Lutetiae imprejfus per Matth. David , 

Vid. a. 155a. BibL du Roi, belles Lettre* II. 302« 

*553- 
Ol H. FL Opera cum commentariis — — per Hier. 
Scotutn, Venetiis foL 1553. 

Dou gl. p. 6. Vid. a. 1544. unde etiäm fluxit fe- 
quens editio : 

Q. H. FL omnia poemata , cum iisdem Interpret!» 
bus Venetiis apitd Fetrum deNieolinis de Sabio fol. 1553. 

Q. H. Fl. Opera , «im interpretationibus Chrift. 
Landini 9 Penetiis fol. 1553.' 

Laudat BibL Hör. p. 31. 

£. Ä H. Carminum tibri quatuor. Ex oßeina 
Mich. Vafcojani Lutetiae »553. 4. 

Repetitio ed. a. 1545- r 

O. H. FL Carminum libri quatuor 9 jLpodon et Ca** 
menfeculare, per Thom. Richard. Parifiis 1553* 4* 

. DougL p. 1. CT. a. 1548« et 1559* 

O. H. Fl. Ars poetica , cum comment. A. Toni Par- 
rhoßi, Penetiis 155 3. ß* 

Vid. a. 1531. 1533« 

Achülis Statu , Lußtani, in £). U. F/. Poetriam 
eommentarii ; cum textu. Antwerp. apud Martinum Nu* 
tiwn 1553; 4* 

DougL p. 6. BibL du Roi, belles Lettre» IL 305. 

* In Fpißolam Q. H. Fl. de Arte poetica Iafonis 
de Noris 9 Ciprii, ex quotidianis Tryplionif Cabrielii 

fer- CVIII JDEHORATII 

fermonibus interpretatio ; — — — — Venetüs apud Aldi 

JMo* 1555- 8- 

Fabric. B. L. I. 4.16. Bibl. du Roi, belies Lettre« 
II* 303. Vid. a. 1544. 

* loh. Amaritonis Nonet. Contmentarius in Epißolas , 
Q H. Fl. Liier primus. Parißis exend. Guil. lulianus 

x 5^3- 8* 

Fabric. B. L. 1. I. DongL p. 6. Bibl. du Roi, 
belies Lettret IL 302* Male ad fequentem annuxn re- 
ferunt. 

O. H. FL Ars poetica cum comment. Iafonis de No- 
res: Venetüs , per Arrivabenum 1553* 8* 

Doiigl. p. 6. Eadem eft cum, AJdina h. anni editio- 
ne, praefixo tantum novo hoc titulo; nam utraque ad 

# 

raanus elL 

i554- 

Q. H. Fl. Opera. JJugduni apud Sebaß. Gryphium 

»564- 8- 

Dougl. p. 7. 

Franc. Luißni Vtin. in Librum p. //. FL de Arte 
Poetica commentarius. Venet. apud Aldißlios 1 554« 4- 

Bibl. Iof. Kenati Imperialis p. 248* v HougL p. I. 
qui in f aper /. de Nores rertifam hoc anno Horatii A. F. 
Jaudat. 

Q. H. FL Epißolarum libri duo f per Thom. *Richar- 
dum Parißis 1554* 4- 

Abfoluta his Epp. Horatianorum opp. editio a Th. 
Bichardo curata. Vid. a. 1548- 1551.1552. i555« 

O. H. Fl. Opera: cura loa. Doufae 9 Venetüs 

\ x 554* 4» 
. •Jof. EDITION I B V S CIX 

* Iof. de Nores in H. A. Poeticam« Parif. Mauh. 
David. 1 554. 8* 

Bibk du Roi, bellea Lettre« IL 503. Cf. a. 1544. 
et 1553. 

1555- 

* £X H. Fl. Opera , Grammaticorum antiquijf. He- 
lenii ^4cronis 3 et Porpfürionis Commentariis illußrata, 
admixtis interdum C Aemilii, Iulii Modeßi, et Terentii 
Scauri ulniiotatvunculis : edita auctius et emendatius 
quam unquam antea per Georgium Fabricium Chemni- 
ccnfern. Ex Diomedis etiam ,Obj*rvationUms iudicata in 
Odis carminum generafunt, et menda in iisdem fublata. 
Huc quoquc accedunt loan. Hartungi in ormiia Horatii 
Opera breves obfervationes , quibus docet potijjlmum ubi 
hie nojier Graecos imitatusßt. In fine priori» Volumi- 
nis: 13afileae apud Iienrickum Petri, menfe feptembri, 
aniio M. D. LV. Alter Toraus comprehendit conimen- 
tarios J^an dini in omnia Hsopp. Fr, Latißni* I. Grifolii 
et I. de Nores in Ärtem poeticam; tum annotat t. Eraßni, 
yildi 31. Xu Coelii, jis Politiani, Sabellici, B. Pii 9 Joe. 
a Cruce* P. Crinitiet Henr* .Loriti Glareani; > cum ea- 
dem in fine fubfcriptiQno fol. 1555. 

Altera Hcnrico-Petrina (v. ann. 1544.), a Fabric. 
egregie curata. Hairtungua hoc faltem laudis habet, quod 
primas 'Horatium cum Graecis comparare inftituerit; 
quamquam in rulgaribus admodum opera eius continetur. 
In BibL Dresd. extat exemplum h. edit. ab Ge. Fabricio- 
infiniüs locis correctum et emendatum, . Vid. Goetz. 
Meniorabb. L p. 527» 

Eodem boc anno Bafileae per eundem Ge. Fabricium 
editio Horatii cum corament. Acronia in 4* curata memo- 
rttur in BibL Hör. p. 34. 

* Horatius. M. Antonii Mureti in eundem Annotation 
nes. Aldi Mamtiii de metris HoratianU. Einsdem» 

an- CX !>.£ UO HAT 11 

/ 

9 

annttatiams in Horatiutju Venetiis, apxii Paulum 
Manutium, Aldi f. , 1555. 8« 

Vfu* eft Mur^tua Codice vetufto , a Bernardfrio Lau- 
redano e Fkndria fifri miflb. Tum Vitam Hör. ex auti- 
quilRmo volumine, quod Qandavi aflervatur, ab eodem 
miffam adiecit. Caeterum textua fequitur priorem 

^). H. Fl. Opera, cum Scholüs diver forum f Coloniae 

1555- 8* 
Bibl. Hör. p. 34. 

1 p. «ff, fZ» fii*r <2e Arte poetica: per QudUherum Fa» 
bricium, Colon» Agr. *55ä- 8« 

f Eadcm 1. 1. 

Franc. Rohorteüi paraphraßs in Ubrum Horatii, qui 

vulgo de Arte Poetica ad Pijones inferibitur caet. Ba- 

v ßleae per Ja. Hervag. Jun. foi. i556- 

DougU f. 7. Bibl. duRoi, bclles Lettre« IL 303. 

1556- 

Q. H. Fl. Poemata f fcholiis brevSms üsque doctiffl* 
mis Utußrata, apud Thomam Richard. Parifiis 1556. 4* 

• üfoitt. HL 685* 

Q. H. FL Opera , <rum metrica carminum raiione 9 et 
argumenta vbique illußrata, tum etiam ^icronis caet. 
Annotatt. Colon. Agr. » 1556* 8* 

£)• Ä J7. 0/mtjz per Mart. Nutzum, Antw. 

1556» lü ' 
Dougl. p. 7« 

/o. /W* Caefarii Comment. in KXXIL <?. H. Fl. 
Odas, Romae 1556. 8* 

Recufus a. j 566. 

i557- EDITIOflIBVS, CXI 

1557. 

£?. JET. F/. Optra* cum Annotationibus Thaoiort 
Pulmanni, Craneb. Antwerp, cxatfL M<urtin?tf Nuf(us 

1557. 8- 

Sequitor Aldinum textura. Pulmannum pluribus 

Codd. iifquff fatia probis inftrpctum huuc labortUn profli- 

gaflie, conftat. Vid. fupra p.V. et XLVL Sacpiua recuJa 

haec editio. 

£>. H. Fl. Poemata, cwp cqmmefU. M. Apt. Mureti 
— Vcnet. apud Aid. lun. 1557- 8- 

O. H. Fl. Opera, cum Jchgtütr* Antuf., *557- 8» 

BibLHulf. III.440. et Hör. p. 35* qua$ eadem Hora- 
tiam cum cojnmenUrio Adr. Turnebi eiusd. a, Parif. edi- 
tnm afferj. ScQicet ex Adverfariis eiiia depromtum puta 
commentarium. 

Q. ff. Fl Sermonum Ubri duo . Parißis apud Thom. 
Richardum »557. 4. 

JDougl. 7. Vid. a. 1551. 

Q. Ä Fi. Botiiem. Lu^d. apud lo. Freiion 

% 1557. ia. 

Bibl. Crofuiaua p. 93. 

1.558- 

(?. H. Fl-, cvm Schtiüs breväus: apud Th. Richar- 
dum, Parißis 1558* 8* 

Q. H.FLPoemataomnia f Parißis *5*>8« 8* 

g. H. FL, cum Scfattiti Z#& V558* 8- 

Bibl. Half. III. 440. 

Q. H. FL Opera , cura loh. Boulierii, Ltigduni 
apud Anton. Vincent. *558« 8* 

Laudnt has Bibl. Horat. p. 35. qaaa omne§ fex ante- 
rioributr«cu&» frufla, vhc dubiunduiq. CX1I D £ HORATII 

O. H. FL Opera, per Raphaleng. Antwerp. ex ojßr 
cina Plantin. ' 1558- ia « * 

Aldina exempla rcfcrt textus, Ikepiu* däin recufu*. 

* 

»559- 

Q. H. Fl. Toemata omnia -*— — Venetiis apud 
loa* Mariam Boneüum fol. 1539« 

Repetita Veneta a. 154.4.. cum omnibuacommenta- 
riid, qui- in* ifta deprehenduntur. 

Q. H. FL Pdemata omnia doctijjlmis Scholiis illu- 
ßrata. Antv\ ex ojjic. Io. Loei 1559- 8« 

DougL p^ß. Vid. a. 1547- 155^ 

Q. H. Fl. Opera, Lugduni per Io. FreÜonium 

1559- I2 - 
DougL 1. 1. 

Denique eodem hoc anno Murctiiia a diverfis typo- 
gräpnis, variisque locis repetita eft, idque Lugduni per 
GuiL RovÜL et Venetiis apud Aldum. Quae Lugduni 
apud fepered. Sebaft. Gryphii hoc anno curata eft editio, 
anteriorem (uaa fequitur, non Muretinam, ut vulgo puta- 
tut. £xtat in Bibl. Gotting. . 

1560, 

Q. H. FL Epißolae, Sermones et Ars Poetica, Ant- 
werpiae ex ofhc Io. Loeii 1560. 8* 

. Dougl. p. 8* 

p. H. FL Poemata omnia, Bafüeae 1560. 8* 

Bibl. Hor.p. 37. 

1561. 

p. H. FL, exßde atque auctoritate decem librorum 
Mss. opera Divnyßi Lambini, MotißroU emendatus : ab 

eodem* ED1TIONIBVS. CXIIX 

eodenufne Commmtariis copiofijfunis iünfiratüs, nunc 
primum in lucem edkus per loh. Tcirnaeßum, Lugduni 

1561.4* 
Nova tforatii recenßo, ad libroi Mes. a Lambino 
facta, certatimque poßea repetita. 

^?. U. FL UlriOdarum ctEpodon cum fchpliis Mick* 
BrutL Pcnctiis apud AUL htm. 1561. 8* 

Recul* a. 1570. 

£>. H. FL f cum fckoliis M. Anton. Mureti et Aid. 
Mannt, de mctris Horatiänis, Venetüs , ^56 u Q. 

Vid. a. 1555. 

' Jo. Bapt. Pignae poetica Horatiana. Venet. apud 
Vinc Valgrifiam 1561. £ BibL du IVoi, belies Lettres 
U. 303. v 

1562- 

Ö. H. FL Opera: cum notis Potitiani, Sabettici, 
Manutü et atiorum. Venetüs apud lo. Mar. Bonellum 

foL 156a« 
Vid, fupraa. 1544.. 1559. 

£)• H. Fl. Ars poetica: Parißis ex offic. Gabn Buon 

Dougl. p. 8- 

Q. H. FL Epodon liier f per Th. Richatd. Parißis 

1562« 4*» 

Wem p. 9. Cf. a. 1553- 

p. H. FL Epißolarum libri duo per Thom. Richard* 
Parißis 156a. 4. 

Idem 1. 1. Vid. a. 1 554. 

p. H. FL Ars poetica: cum Scholiisbrevibusfed eru* 
ditUy Parißis \ 156a. 4« 

BibL Horat. p. 38. Forte ab eodem Th. Bichardo 
curata. 

Tom. U Ti £>. • ' x OX1V DE HOÄ1TII 

t 

Q. H. Fl. Über de Arte Poetica* lac, Grifotiiinter- 
pretatione txpücatus 9 Vcnttüs apud lo. Varifuim et 
Socios 1562. 8* 

Dougl. p. flT Vid. a. 155a. 

Q. H. FL t cum notis Acronis et Aliorum, per Ge. 
Fabricium % Cotonide 1562. 8* 

Philiberti LaudcnotU Hedui, Comraentarius in L. I. 
Epißolarum Q. H. Fl. Parif. ex offic. Gabr. Buon. 156 fi/4* 

' 1563- 

O. H. FL Carminum IJbri IF. Epod. et Carmen 
feculare per Thom. Richard % Parißis* 1563. 4. 

Dougl. p. 9. Vid. fupra a. 1553. Idem A. F. hoc 

annorecudit, tefte eoclcm £)ougL 

p. H>FL Operaper Ioajm. Gryphium, Fenetiis 

\ *563- 8- 

Dougl. 1. 1. 

p. H> FL Opera: cum Annotationibus doctißlmo- 
rum Firorum. Lipßae ex ojficina Erneß. FoegdinJ, 
Conß. 1563. 8. 

p. H. FL Epißolarum Ubriduo. Leidae 1565. 8- 

Bibl. Hulf. III. 443. 

p. H. Fl. de ArtePoetica über ad Pi Jones — . Ienae 
excud. Donat. Ritzenhayn. 1563. 4. 

1564- ; 

p. H. FL Opera, cum Annetat t. Mureti, Fenetiis 
apud Aid. um. 1 5^4^ 8« 

Vid. a. 1551. 

* p. ff. FL Ars poctka, et in eam Parqphrafis et 
Commentariolus loh. Sambuci. Antwerp. ex ojjic. Plan- 
en. w 1564.. 8- 

DcugL I IDITIONIBVS. CXV 

DougL p. 9. Bibl. da Roi, belies Lettre» II, 502] ' 
Repctit. a. 1 569. 

p. H. FL , cum Scholiis Mureti et animadocrfioni- 
bus Bruti et Aldi Manutiide metris Horatianis, Feite tüs 

Dnbito an diverfa fit ab altera h. a. modo memorata. 

p. H. FL Opera cum annotationibus XIV \ Virorum ' 
doctoniTjj* Coloniae excudebat Petrus Horfi »564.8. 

Vid. fupraa. 1556. 156a. 

Q. Ä FL cum Commentario Theod. Pvimanni % 
Antwcrp. »564. fl. 

Ducu ex ed. a. 1557» 

1565. 

p. H. Fl. Opera f ' Lugduni apud haeredes Scbaß. 
GryphU 1565. 3. y 

Bibl. Hulf. HJ. 4.39 . 

p. H* FL , ex ßde decem Mss. opera Dion. Lam- 
bini MonßroL Venetiia »565. 4. 

Prima Lambinianae ed. repetitio. Vid. a. 1561. . 

Q. Hm FL Carminum Über quartus, ex antiquiffv 
mix Mss m Codicibusy cum Gommentariis falfo ädhuc 
Porphyrioni et Acroni adfcriptis: Opera Iac. Cruquii f 
Mejfcnii, cditus ; JEiusdem in eundem Annotationes% Brp* 
§h Fland. apud Hubert. Goltziiim 1565. 8* 

Vid. ad a: i/>78- <l ao demuni pleua Horat. Opp, edi- 
tto a CraqaiO'Curata eft. 

x566. 

Q. IJ2 FL Art poetica cum explicationibus Ach, 
Statu Antwerp. 2566. 4^ 

hfl Re- CXV1 DE II O& AT XI 

RecuCa ex ed. a. 1553. Eodem hoc anno Horatius 
Lambini recufus eft Venetiis apud Paplum Manutium, 
Aldrßl. 4. (Catal. de la Bibl. du Roi, belle* Lettrea IL 
p. ^99*) et Parifiis ß. fi fidea BibL, Hör. p. 4.1. 
habenda. 

p. H. FL Opera ex caßigatione Theod. Puhfianni 
ad MuretL Lambini, aliorumque editionem atque veteres 
aliquot Ixbros coüatus, et Schotiis e Jcriptis doctiflime- 
rum Virorum coüectis ittußratus. Antw, ex oflic. Plan* 
tini 1566. 12. 

Prima haec Plantiniana ex tec. Pulmanni* Vid. a. 
1557- «* 1564. 

p. ff. FL Opera : Antwerp. per Viduam Loci 

1566. J. 
Dougl. p. *o. Vid. a. 154.7, 1553. ^59. 

Q* H* FL Epißolarum libri duo. Parifiis per Gabr. 
Büonium l566- g# 

JDougL p. 10* 

1 

1 

1567. 

Q. H* FL 9 fex abhinc annis — operä Diottyf. Lam- 
bini emendatus — nunc ab eodem recognitus et cum ali- 
quot aliis exemplaribus antiquis compdratus 9 multis locis 
purgatus 9 iisdemque Commentariis , plus tcrtia parte 
amplißcatis , iUußratus. Parißis apud lo. Macaeum 

fol. 1567. 

Edicio Lambini fecunda aliquoties deinde repetita. 

p. H. FL Opera , cum hidice TK Treten 9 Ant- 
werp. apud Plant in. 1567.8- 

Adomatds «ft hie index ad pagg. ed. Antw. apud 
Gryph.a. 1545. 

Q. EDITIONI B V S. CXVII 

Q. Ä. Fl. , cum Annot. Mureti et Aldi fifanutü de 
Metris Jforat. Lugduni per (hueredes) Scb. Gryph. 

1567. 8- 
Ducta atque exprcfla haec. Gryph. e Muretina. - 

Q. TT. Fl. poemato, a mendis iterum fumma dili- 
gentia, repurgata, ac doctijfwiis Franc. Jrenici in Artem 
Poeticam et t libros Epißolarum Annotationibus in gra* 
tiam Jludiofae iuventutis ittnfirata. Adiecta funt in- 
juper tthique carminum argumenta et ratiimes profodia- 
cae. Francof. ad M. apud Georg. Cor, Sig. Feyerabendt 

»567. 8« 
WeisUnger CataL BIM. Ord. S. Hierofolymit. ( Ar- 
genror. ) p. 1 1 3. Exemplum , quod ad manu* oft, habet 
blas Annotatt. Irenici absqae textu poetac. 

* Q. H. Fl. ISber Epodon cura Joe. CruquiL Ant* 
werpiae 1567. 8- 

Ant. Hermanni Gogavini Elenchua Omifforum in 
Horatiam poetam. Sablon, 1567*. 8- 

Bibl. Half. 111. 443. 

Petri Pagam Argumenta in Iforatium, Francof. 

" 1567* 8» 

1568- 
O. H* FL Opera cujn tnetrica, carminum rathne f 
Colon. Agr. < 1568. 8- 

Vid Tupraa. 1556. 1562. et 1564. 

O. H. Fl. Opera , cum metrica carm* tatiom caeU 
Upf. 1568- 8- 

Recub ed. a. 1563. 

Q. H. FL Opera, Baßleae perheredes Nie. Bryling 

i5<58-*8« 
Sequitur haud dubie anteriorem aliquam ed. Baf. 

forte a. 1560. 

h 5 Eodem « CXVIU DE HORATII 

' Eodem hoc anno Lambiuiana Horatii editio ter recufa 
eß, et quidem Lutetiae apud P. Manut. fol. (tefte DougL 
p. 10.) Venet. apud eundcra 4.. et Francof. apud 
Wechel. 4. 

Lecfdegarii a Ouercu Pnjefatro in Lib. II. Satyrarum 
Horatii, habita Kai. Octobr. 1563« Parit apud DiouyC 
a Prato. 1568- 8* 

Bibl. du Roi, belies Lettres II. goai 

Mabth, Collinii Harmoniae univocae in Odäs HQrat. 
Argem. 1568. 8- Cf. a. 1532. et 1539. 

1.569. 

Q* H. FL de yirte Ppetica Über, cum brevibiu 
Scholiis f Parif. apud Gabr. Buon. • 1569. 4. 

Recufus a. 1562. Bibl. du RoL, beUes Lettres II. 302. 
lo. Sambucus in Artem Poeticam Q, H. FI. Antw. 

»569* 8* 
Vidi fupra a. 1564. 

p. //. FL Opera % cum commentarüs Acronis, 
Erajmi, SabcUici et aliorum. Francof apud Hercdes 
Egeüolf. 1569. 8- 

Vid. a. 1554, »544- *549* 

Denique Lambini ed. recufa h. a. Francof. 4* 

1570. 

Q. H. Fl. Opera , Orammaticorum XL — commen- 
tariis in unum corpus collectis illußrata. Bafdeae apud 
Henricpetri fol. 1570. 

Henrtcopetrina III. Vid. a. 1544. *555» 

Q. H. FL 9 cum fcholiis A. -Mureti et Animadverßo- 
nibus Brulu Venet. apud Md. 1570. 8* 

* 

Ducta ex ed. a. 1564. £ D I T I O ff I B V 8. CaOX 

^. W. -W. Oio* «* Epodon libür 9 cum animadw. 
L üf. JBruti. Venet. Ali. 4 »570." 8. 

Vid. fupraa. 1566, 

^. //• FL optra 9 cum argumentis et Caßigationibus 
Georgii Fabricü. Lipfiae typis Voegelianis 1570, 8* ' 

£odem anno recula Lambini editio Antwerp. ex offic. 
GxiiL Silvii, 8. 

*57«- 

Q. H. Fl. pocmata, cum argumentis et ++ßigatiOm 
nibus Ge. Fabricü f cum indice Adagiorum. Lipfiae per 
lo. Steinmannum typis Voegelianis ^ . 1571. 8- 

Ex eiuad. a/ faperioria editione repetita. Bibl. du 
Roi, bclles Lettrea II. 099. 

Q|. H. FL Opera, ab Obfcoemtate repurgata* Dil- 
üng. 1571. 8 

Q. H. Fl* Poemata. fccundum optimas quasque 
editiones aecuratijjime caßigata : editio haee argumentis . 
ßngulorum poematum certis t tum Annotationibus copio- 
fu inßructa eß a GuiL Xylandro. Heidelbergae 9 apud 
lo. Maier *57 l - 8» 

Muretinuin exemplum potlffiimim fequutua videtur 
Xyl. tarn in Annotatt. antiquiores lutpp. maxime Tur* 
nebi AdverCaria fublegit. 

Lambini ed. eodem a. recudit Antwerp. Guil. Silvius, 
idem, qiii fuperiore anno dederat, 8* 

*573- 

* Q. H. Fl. Satyrarum feu potius Ecloganun libri 

duo ex antüpäjf. Mss. pprgati et clarius explicati. opera 

Incobi Cruquii t Mejfeuii. Eiusdem in eos Commentarii. 

Antwerp. ex offic. Plantin. 1 57 3. 8* 

Vid. a. i578- 

h 4- P- CXX DEIIORATIX 

Q. H. Fl. PoematOy cum Acrone 9 Porph. P arrha- 
ßo caet. Venetiis ( apud I. M. ^BoneUum ) fol. 1 57 3. 

Vid. a. 1544. 

Q. H. Ft. Potmata, natu, Seholiis et argumentis 
iflußrata. Venetiis apud Dom. de Farrit 1573« 8* 

Laudant Bipontinu Iidezn afferunt Lugdunenfem 
h. a. in 1 a. 

»574- 
p. H. Fl. poemata jomnia doctijjimis fcholüs ülu- 
ßrata. *94*ttdti GuiL Norton. Londini »574* 8* 

Arnes typogr. Antiqu. IL 878» 

p. H. Fl. 9 cum Aldi Manutii et M. Ant. Mureti 
Annotatt. — — • Jjngduni apud Ant. Gryphium 

1574-. 12. 
£ proxima Lugd. a. 1567« 

»575. 

Q. ff. Fi. Epifiolae, et in eas praelectiones metho- 
dicae Clandü MinoU % (Mignault) quibus artis logicae 
analyßs et moralis doctriuae ratio illußratur. Parifüt, 
apud D Ion a P rat o. >575- 4- 

Dougl. p. 1. 

Q. H. Fi. Odae quinque feleetae ex Epodon libro. 
Parijiit 1575. 4. 

Aepetitat hoc inno edd., Lambini Floreut. g* 
{Dougl. 1. 1.) Ge. Fabricü Lipf. typia Voogel. 8- Ant- 
werp. Plantiniana cum indice Treteri (cf, a. 1567.) 8* ct 
Xylandrea Hoidelb, Q« e qua Ära poet« fequ. anno ibidem 
recufa «ft. 

»576- 

Q. H. Fl. cum interpretatu et SeholUs Fartorum, 
Venetiis apud L M. Boncll. foL 1576. 

Vide ann. 1559, »56«* »573* •* *576. EDITION IBV 5. CXXI 

' O* H.FL Ars poetica 9 cum eommentario L Stur* 
mii, Argtnt. 157 6- 8- 

* 

Aldi Mamitiiy Pauli f. Aldi n. in Hör. Artem 
poet. commentarins. Venet. apud Aid. 157& 4- 

■ 

* 

Antwerpienfem h, a. Q, e Bibl. Furftenb* affert Hir* 
fching 1. L p..3l6. 

1577- 

* Q. H. FL poemata, novis Jcholw et Argumentis 
ab Henr. Stcphano iüußrata. Miusdem Henr. Stephani 
Diatribae de hoc fua editione Horatii et variis in enm 
abfervalionibüs. S. 1. (Parlßis) et a. * .(i577-) 8» 

Eft prima Stephaniana, bonarum rerum referüffima. 
Vide fapra p. XLVI. 

* 

Q. H* FL, emendatur 9 Autwerp* ex ojfic* Ch. 
Plaht'mi »577- 8- 

Seor£m recufae funt 

* Theod. Pidmonni Anno t alt. in Q. Ä Fl. , Aldi 
Manutii Scholia et de metris Horatianis % M. Anton. 
Mureti fcholia 9 Io. Hartungi AnnotatUmes. ibid^ eod. 

Nitida et elegans edltlo, ductaex ed, a. 1566* In 
bibl. Leidenfi exemplum extat, If, Cafauboni notulia in« 
ftructtun. Vid. CataL Bibl. Lugd. p. 266. 

* Hndr. Turnehi Cötitment. in L. I. Carm. HotatiL 
Eiusdem Turnebi comm* in loeos obfcuriores Horatii, ex 
eins Adverfariorum libris excerptns. ikf. Anl. Mureti 
et Aldi Man. in eundem aunotationes. Pasißis, exeud. 
Martinus iuvenis *577» 8* 

« 

Bibl. du Roi, balle« Lettre» II. 30a. 

Eodetn anno Lambimina ed. recufa Francof« ad M. 
tx offic Andr, Wecheli fot 

h 5 »578- CXXtl DE HO RA TU 

»578- 

Q. H. Fl. ex ^antiquifimis undedm JJb. M. S. et 
fchedis aliquot emendatus f tt plttrimis locis cum commcn- 
tariis antiquis expurgatus et cditus, opera lacobi Cru- 
quii T Mejfenü. Eiusdem in eundem enarmtiones, olfer- 
vationes et variae lechiones cum aliis quibusdam et indicc 
tocupletißmo. Anttvcrpiae, ex oßc. Ghr. Planum 

»578- 4- 

Prima Cruquiana, faepius deinceps recu(a 9 . cur libro 

IV. Odarum et Epodon, tum Satyris evulgatfc prohiferat. 

XI Codd. Cruquius fe comparafle memorat, de quibuo 

t. fup. et de eius CommehUtore antiquo p. XLVII. 

Q* H* Fl. Poemata omnla doctijfunis Scholiu et 
novis aliquot annotat iunculis iilußrata. . Londini apud 
Gull. Norton et lo. Hariforu 1 578- 8« 

Arnes typogr. Antiqu. IL p. 879- Cf. a. 1574! 

Q. H. Fl. Poemata, iUußrata argumentis et caßi- 
gationiius. JUpßae s ^S^Q. Q. 

RepetiL cd. a« 1575. 

*579- 

* Q. H. Fl., — — opera lac. Cruquii, Antwerp. 
ex oßc! Ch. Plantini l579# , f . 

Vid. a. praeced. 

Q. H. Fl. f cum Scholiis et Argumentis Venetüs 

1579- 8- 
Bibl. Hulf. III. 44.0. 

Q. H. Fl. > Lambini, cum Adr. Turnebi comment. 
Lutetiae, apud lo. Macaeum fol. 1579. 

Vid. a* 1564. : 

HugoL MartelU Comm. in Odam II. Libri IV. Carm. 
Horatii. Florent. apud Iuntaa *579- 4* 

Bibl. UDITIOH1BVS. CXXI1I 

« 

Bibl. dnRoi, helles Lettres II. 302. Bibl. Firmiana 

Repetitae hoc anno edd. 

*ffenricopetrina quam Vice Baflleae per Sebalb 
Henrich Petri, fol. cum epift. nuncupat. Nicolai Hönigef. 

Lambiniana, Lutetiae» fol. 

Pulmonal Antwerp. 12. et in haue Iani Doufae 
Commentariolus, feorßm exeufus. Antwerp. ex offic. 
Plantin. Ifl8°* 12 - 

Cum notis Variorum^ Parif. foL 

Phil. Engmtmus in lyrica Horatii. Bafil. 1 58». 8« 

lo. Tho. Freigii Comment. in lyrica Horatii. Bafil. 

, »580. 8- 
Vterque Über etiam in Henricopetr. evulgatus eft. 

luL Aurel. Haurechii Comment. in I. et II. Satyrara 
Bafileae • 1580. 8- 

Recuf. ex ed. a. 154.1. Infertus quoque ed. Henri- 
copetr. h. a. 

Franc. Luifuii Paraphrafis in Horatiom. Bafileae 

i58o» 8- 

J 

Q. H. TL Pulmanni: adieeta furit praeterea carmi- 
nmn genera, Ge. Fabricii argg. inßngula carmina — — 
Bafileae ex offic. Brylingeriana 158 1 » 8* 

Bibl. du Roi, belies Lettres II. 299. 

Lamb. Lud. Pühopoei Paraphraßs in Q. H. Fl. 
Sat. I. et 111. tibri prioris. Heidclb. *58*- 8- 

§ 

i583. CXXIV DE HORAT1I 

1582- 

* p. H. Fl. Opera omnia : ex, emendatiöne et cum 
eammentariis Petri Gualth. Chabotii 9 Parißis, per 
Aegidium Beys. 1532. 8- 

Smith, p. CCXXXI. form, quadruplicatae h. librum 
landat. £ vaßo Chabtitü commentario parum praefidii 
ad meliorem poetae intelügtntiam petaa. Dialecticum, 
grammaticum 9 rhetoricum artificium vocat, ad qüod 
poetam exigit. Eadem ediüo recufa hoc ipfo anno Bafil. 
g. et eiusdem Expofitio analytica, Parißis apud Martin. 
Iuvencm g. quam habet fiibl. noftra Acad. 

p. H. FL cum Scholiis Ant % Müreti et animadvv. 
ilruti et Aldi Manutii de metris Hör* Veneliis apud 
Ald.iun.* *582* 8- 

Viel, fupra 1570. 

p. H. Fl 9f cum Aldi Manutii et Ant. Mureti An- 
notationibus. Lugduni 158&* 8* 

ExpreHa ex. ed. a. 1574- 

Iani Doufae ad frperiorem (a. i58<>0 commenta- 
riolum Succidanea. Antwerp, ex offic. Plantin. 155s. 8* 

p. H. Fl. Opera cum notis Theod. Pulmanni et Iani 
Doufae patris. Antwerp. Plantin. l 58 a * 8* 

Vid. a. 1580« 

x«83- 

p. H. FL Carmina^ cum fcholiis et argumeutis. 
Parißis i58J« 4- 

<p* ff: Fl. Ars poetica, ad P. Rami Dialecticam et 
Rhetorieam refohdta, ßudio Andr. Kragii* Baßkae per 
Sebaß. Henricpetri *583« 4- 

Bibl. Buxiav. I. p. 319. Quam alieni fint talea cona- 
tua a poeticea indole t vix eft ut moneanaus. 

i584- ED IT IONI BV S. CXXV 

■ 

»184- 
, Q. H. Fl. omnia poemata. Venetxis apud loh. Gry» 
phium fol. 1534. 

JDougL p. 12. 

^>. Ä FL Epißciarum libri duo t et in eas praele- 

ctiones methodieae per Claud. Minoem, JDivib- 

nenfcrn* Parißis apud DuvaU. v *584- 4* 

L^bellua iam a. 1575. impreffus. In Epift. nuncup, 
fabfcriptus eft a. 1 578* ut adeo ter evulgatu* fit. In Bibl. 
da Roi , belies Lettres memoratur typogr. Aegid. Heys. 

p. H. Fl. Sermones et Epißolae 9 cum Iod. Badii 
djcenßi expUmatione , ab eodem diligentia* recognita, et 
in Epißt. praefertim etuuctaet repoßtä. Parißis, per 
lo. Granion *584* 4- 

p. H. FL Epißolarum Über I. cum ßhcdiis, com" 
mcnt. et argumentis. Parißis »5 84- 4* 

O. H. Fl. Epodon Über cum carmine fiuculari 9 ad 
optimorum exemplarium ßdem emeudatus. Lutetiae apud 
Fed. MoreUum *584< 4« 

< lo. Hofmanni Proteus Horatlanns. Baf. 1534* 8« 

Bernardini Parthenii 9 Spilimb. in Q. H. FL Carmina 
atque Epodos commentarii, quibunpoetae artificium, et 
via ad imitauonem atque ad poetice fcribendum aperitur. 
Veaetiia apud Nicotin. 1584- 4- 

Adiectus eß textua Horatii a Parthenio, qui requenti 
volumine omnia H. opera abfolvit. 

p. II. Fl. Sermonum Lib. IV. feu Satyrarum libri 
duo, Epißolarum libri duo. Cum argumentis ad Lecto- 
vis maioremfacUitatem f Venet* apud Nicolin. i584* 4» 

Catal. Bibl. HarleL I. 18*« Goetz. memorabb. III. 
p. 294. EU Pars IL ed. Parthenii. Cf. Bibl. Smith, 
p. CCXXXI. 

1505- CXXVI DI HORAT1I 

»585- 
Ö.H.FLPoemata, c. argumejttis et caftigationibus 
N Ge. FabriciL Lipßae per Jo. Steinmann 1585- 6- 

Videfup. a. 1571. et 1578« 

O. H* Fl* Opera: cum comment. Trane. JrenicL 
Dilling. 1585- 8- 

Repetita ed. a. 1567* Ibidem hoc anno reeufos eft 
Horatius ab obfcoenitate purgatus. Vid. a. 1571. 

O. H. FL Opera» Land, apud Newton l£85* 8* 

DougLf.iQ. Arnes U, p. 1 156« Cf.a» 1574- 1578* 

O. H. Fl. Epißolarum libri IL cum praef, GuiL 
Xylandri Parißis 1585- 4- 

+ jFrid* Ceruti in Q. H. Fl. Carolina, Epodo*, Sa- 
tyras, atqne Epiftolas parapbrafifl. Veronac apud Hiero- 
nymum Difcipulum et fratres. 1 585* 4« 

Exemglum, quod ad manua eft, finitur Caroline fae- 
culari , et textum adiectum habet« Eiuadem Paraphr, in 
Epp. et A. P. ibid. excu£a eft a. *588* 

»586. t 

p. H. Fl. Opera, cum comment. lac. Cruquii. 
' Antv. ex ojjic. Planthi. ' 1586. 12. 

Bibl. Hör. p. 55. Videtur folus textua Cruqu. recu- 
fttB efle; nain commentarittm ipfa libri forma exeludit. 

P* H. FL Operai cum Animadvv. Hadr. Turnehi^ 
Mureti et Manutii. Parißis 15Q6. 3. 

* p. Ä FL Epißolarum Über I. ex antiquijfunis Ub m 
M. S. etfehedis aliquot emendatus et plurimis locis cum 
commentariis antiquis expurgatus et editus. ArgumenCis 
quoque et fcholiis doctifflmorum kominum ülußratus. 
Parifüs ex typogr. DionyJ. a Prato. > 1536. 4. 

Titu- EDITIONIBVS. CXXVII 

Titulüa tranfcriptua ex ed. Ciruqu. cuiua etiam lectio- 
exhibpt. Caeterum axgg. et brevia fcholia in margg. 
habet, neque hilum amplius. - Ferperam Ve- 
netiia cxcufum librum ftatuunt. 

p. H. FL Opera, cum comm. >Farrhafii % Jcronis et 
Porph. notisque Glareani, Lugduni 15 $6.. 8* 

Laudant Bipontini p. LI. 

Ge. Aemiliusln Horatium Baf. 1586. 8- 

Nie. Ftifchtini paraphrafis in H. Eppi,l. I. II. Fran* 
cöf. apud lo. Spies. 1536. ß- rocula anno fequ. ibid.. 
apud eundem. 

Ode de laudibua vitae rußicae ( £pod. II. ) explicata 
ab A. Manuccio. Bonon. i5ß6. 4. Ob rariutem Mifcel- 
lan. Ital. £rad. T. III. inferuit hunc libellum Hob. Gau- 
dentius. 

»587. 
Repetitae hoc anno edd. 

* cum comment. <?♦ ChalotiL BafiL ex offic. Leonh. 
Oftenii foL 

cum comment. LatnbinL Lutetiae, apud B, Ma- 
caeum, foL 

cum comment. J. Cruquii, Antwerp. Plantin. 4.. 

cum annotau. Pulmanni. Antw. Plantin. 8. 

cum Aldi Mannt, fcholiif et lo. Hartungi Annotatie- 
nibua. Antwurp. 12. 

cum Aldi Mannt, fcholl. et Mureti Annotatt. Bergo* 
mi typi* Comint Venturi. 12. 

p. H. FL Methodus de Arte poetica, per Nie. Cola* 
nium expoßta BergomL typis Comini Venturi 1587* 4« 

€onf. a. 1591. Bibl. Hulf. III. 439. Jaudat ed. 
Hör. h. a. Bergomi in 04. 

Fr. . CXXVIII DE HOfiATII 

Fr. jtremeusm Ariern pfteticamet .Epiftolaa. Francof. 
iß87. 8- Vid.i 1567. 

Th. ' Corraeae Explanatio in A. P. Venetiis apud 
Frame, de Francifcis , 158% fi. 

Bibl. du Roi, belies Lettres II. 303. 

Q. H. Fl. latine cum verfione Etrufoa aqct. Ib. Tar 
brini et Obff. Phil. Venuti Italice feriptis. Venet^ 1587- 4- 

* Ö. ff. FL Sermonum fvde Satyrarum Über prbnus 9 
Satyra prima. Parißis apud t)ion. a Prato 15 87« 4* 

Subftitit conatua in Sat. I. , ' 

1588- ' ' . 

* p. ff. Fl, Poemata novis fcholüs et Argumentis ab 
Benr. Stephano ülißrata. Eiusdem Diatribe de hoc 
jua editiona Horatii, et variis in eum Obfervationibus. 
f. 1. (Parißiö) 1583. 8- 

Editio haec feeunda praeter Scholiorum locupletatio- 
nem aliquot infuper diatpbas et quaadara in veri Porphy- 
rionis commentarios emendationea nee non quasdam ad 
©os acceffionea habet. 

Q. ff. Fl, Opera , cum comment. Lambini. Lutetiae 

fol. i588- 

{?. ff. Fl. Opera , cum caßigationibm Oe. Fdbricii 

' Lipßae *5.88* 8« 

Recuf. ed. a. 1585* 

. Q. H. Fl. Opera expurgata, Colon. Agripp. 1 588* 8- 

p. ff. Fl. de Arte poetica liber $ cum Faraphraß Cc- 
ruti in hunc librum. Veronae apud Hier. Dijcipulum 

1588- 4- 
Laudatur in Bibl. du Roi, bellce Lettres II. 302* 

»589- KBIT XOuff I B V >§. s CXX1X 

. 1589^ 
p. H.Fl. Opera: Lugduniper Anton. Tardiß. 

DoiigL p. i 5. Colonienfem h. a. e bibl. Furftenber- 
gia äffen Uirjching p, 3.16. 

P. 6. Chaiot. in H. Poemata expofitio anafytica. 
Bafileat per Leooh. Oftemam 1589« 8* 

1590* 
{). H. Fl» Opera 9 cum notis Politiani, SabdUci^ 
Manutii et aliurum. Vene tili apud Laur. BerteUum 

■fol. 1590. 
Vid. fupr. a. 1576. ■ t ■ 

£?. H. FL Poemata , aceuratißime caßigata — -^- 
ö GiiiiL Xylandro. Neoßdd. per Matth. Harnifch. ' * 

1590. 8- 
Repetii;. ed. a. 1575, 

159 1 - 
PraeUctiones Petri Gualt, Chabotü in Horatium — 
— Baßleae-ex ojßc. Leon. Oßen. fol. 1591. 

Eil ed. a. 1587- mutato tantum titulo. 

Q r H. FL Epißola&tm libri duo, Andegüvi per Pe» 
tramElis 15^. ^ 

Dougl. p. 1 3. » 

{X II. Fl. Ars poetica cum' Anno tatt. Francifci Sau* 
chez Salm. l5yi# g; 

Ant. Riccdboni defenfor, feu pro eius opinione de 
Horatii Epiftola ad Pifonea in Nie. Colonium, Ferrar. 
per Bcned. Mammarellum 1591. 4.. 

■ • 

Conciliatio A. Riccoboni ainx Nie. Colcviio. Patav. 
apud Laur. Pafquatum 1591.4« 

Tom. /• i Epilta- OXXX. B» HOHATII / • 

Epiftola Nie. Colonii ad A. Riccobonum. Patav. 

1591. 4- 

GoniVa. i587- et 1611. # 

* Angdi Pagnonü in Q. H. Fl. Satyras atqnc Epittö- 
laa praefatio ; et in primam Satyram commentariua. Bo- 
noniae apud lo. Roflurai 1591. 4. 

n m ff m Fl. Opera: argumenta ubique ac doctiffano- 
nun Virorum Annotationibus adiectis. Coloniae 1591.8. 

Viel. Catal. Bibl. O. Bened. ad S. Eminer. Ratisp. 
V. IV. p. 301. 

i59 2 * 
Ö. H. Fl. cum Aldi Manutii et M. Anton. Mureti 
Annotationibus , apud Ant. Gryphium. Lugd. coceud. 
Joe. Stoer i59*- 8- 

»593- 
Q. H. Fl. Opera cum commentario Iae. Cruquii. 
Lugd. Bat. ex oßic. Plant, 1593-4- 

Cruquiana quarta ex anteriöri duetä. 

O. H. FL Poemata, illußr. argg. et caßigatt. Ge, 
FabricU Lipf. »593- 8- 

Vid. a. 1588. 

» 

p. H. Fl, expurgatus % Lugd. 1 593- !*• 

Forte ad Cruqu. expreflus. 

QJ H. Fl. opera omnia cum Ceruti paraphraß — 
additus Ubellus incerti Auctoris de re poetica, Veronae 
per liier. Dißdpulum *593- 4« 

Repetit. a. i585« 

*594* 
ö. H. Fl* Poemata omnia, Lugd. B. apud Fr. R** 
phelengium »594- 8- 

. *P. EDITION IU VS CJCXXI * P. G. Cluilotü Comment. triplex in Q. H. Fl. 
Opera. Bafil. per Leqnh. Oßen. fqj. x g^ 

Vid. a. i589- et 1591, 

jint. ThyUfü in Horatii adas aufpicia recuia hoc anno 
4- f. L 

s 

Colonienfem h. a. Toitiis II. foL laudat Hirfching 
p. 3 1 6. fed haud dubie volebat Baül. Chabotii. 

»595- 

• Analyßs Iogica omnium Epfllolarum Horatii, Art 19 
poeticae et felectarum aliquot Odarurn; authore loh. 
Pifcatore. Spirae ( Nemetum per Bernard. Albinum 
1595- 8- 

Dougl. p. 14. Bibl. Hulf. III. 443. Recufca^ 1598. 

Lamb. Lud. Pithopoei Paraphraßs in Altern Poeti- 
cam Horatii. Heidelb. 1595. 8* Cf. a. 15Q1. t 

1 ^596. 

Recufa h. a. Horatii editio Lambiniana apud Hered. 

A. Wechel. Francof. 4. ' • T 

Repetita quoque Nie. Frifehlini paraphrafis in H. 
Epiftolarum L. I. II. Francof. 8. Cf. a. 1536. 

»597. 

(X H. FL Opera, cum uberioribus comment arüs P. 
Om Ckabotii, , BafiUae fol, 1597. 

^). Jf. Fl. Opera cum comment. vet. et Iac. Cruquü. 
Acceffeiunt lani Doufae in eundem Commentariolus, una 
cum fuccidai&a appendice ad fttperiorem Comment. Item 
Auctarium Commentatoris veteris a Cruauio editi. Lugd. 

B. ex ojfjic. Plantin. 1597- 4» 

Repetitus quoque h. a. eft Horatiua Lambini Lugd. 
4* et cum paraphrafi Cerutii editio poitrema et aueuor. 
Veronae apud P. Diferolum 4. 

i 2 159R- * 1 CXXXII P* HORATII 

1598- 
Ö. H.Fl.t ex ßde veterum Codiatm. Vitenb. typis 
M.Iohi Cratonis , *598- &• 

Vamllima hajud dubie tituli profeffio, quem forte 
editor a Lambini editione mutuatua eft. 

p. Äify, cura Ge. FabricU , Lipfiaet 1598- 8« 

1599- N 

Eilkard. Lubini in Q, H. Fl. poemata Paraphraßs 
fcholiaftica nova» qua Teten tis' poetae verbia et pedeftri 
fermoni infertis auctor gravilfimus et dÜEcillimua pleni 
commönUrii vice hrevit^r et dilucide explicatur. Rofto- 
chii 1599.4. 

p. Ff. Fl. Opera omnia. Fräncof. ad Od. 1599. 8- 

Annabergenfem h< a. 8* laudat Hirfeking p. 316« Eft 
haud dubie.cditiojtersnia/ini, Annaebcrgenfo. 

Phil. Vemtiii ObferVationcs in Horatiom Venet. 

159Ö- a- 

Vid. fup. a. 1557. 

1600. 

p. H; FL Opera, cum caßigationibus Ge. FabricU, 
Francof. apud her ed. PVecheL 1600, 4.. 

* p. H. FL Poemata, fcholiis et argpmejitis Henr. 

Stephaui illußrata. Editio tertia. f. L (Parifiis) 

excud. Paul. Steph. 1600. 8- 

Editio haec III. ne hilum quidem differt a fecunda. 
Eodem hoc anno Stephaniana altera Generae 8* recufa 
eft, absque diatribia ut videtur. 

* p. H. Fl. Poemata omnia : additi funt ' Indices 
duo; unus docti cuiusdam viri per Henr. Stephanum re- 
cognitus, aller Tfü Treten, Francof, apud Andr. We- 
chel, per Cl. Marnium et I. Aubrium 1600. 8* EDITIONIÄVS. cxxxm Q. H. FL Ars pottica cura Sigism. Iulä Mynßngi 
de Frondeck. Laving. 1600. 4. 

Q. H. FL Ars poetica, per Nie. Colohium* Am- 
bergae 1601. 12. 

Vid. fupraa. 1587- *t 1591. 

* * 

Q. H+ FL poemapa omnia* argumentis et Scholiis 
Viror. doctijf. ühtßrata cum indicatione dtverfamm te- 
etientum partim e fex Codicibus veteribus Manufcriptis 
partim ex opt. notac libris aliquot imprejjis ßudio et 
opera Greg,. Bersmanni, Anhaeb. Imprejf* ßtmtibus 
Grofii et Voegelini Upßae 1602. ß. 

Prima Beramanniana » faepitu dein reeufa. 

Q. H. FL Epißolae* cum comment. Frifchlini, IT. 
Voll. Francof. i6oa. 8- 

Cf. a. 1557. 

Paraphraßs in Ldb. I. Satyrarum Q. H. Fl. per 
Sigisnu lul. Mynßng. a FrondecK Auguß. VindeL . 

160a. 4* 

Cf. a* 1600» 

Q. H. Fl.* Opera cum commentario Iac* CruquiL 
Lugd. Batav. 1605. 4« 

Craquiana fexta« 

Q. H* fL obfcoenitat* Romae expurgatus Colon. 
Agr. 1603. 8- 

Ct a. 1585- 

Excufus etiam Horatius h. a. in Corpore Poet. Lat. 
Anrel. Allobr. apud Sam. Crifpinnm, Vol. I. 

Q m IL Fl. Opera , cum novis Argumentis. Ex offic. 
Plan tin. 1604. x2. 

i 3 "<?• CXXXIV ' DE'HORATU 

p. H. Fl. Poemata, illufirata argumentis et cafti- 
gationibus Ge. Fabricii, Lipjis typis Voegel. i6q4- 8* 

Recufa ed. a. 1575. 

Q. II. FL Opera per Dlon, Lambinum. — Accef- 

ferrmt poßremae knie editioni^idriani Turnebi in euadetn 

Commentarü — et in fine Thcod, Marcilii ad f>. H. FL 

quotidianae et emendatae Uctiones. Parif. apud BarthoL 

Macaeum fol. 1604. 

A. 1605 hanc editionein laudat Bibl. du Roi, helles 

, Lettre« II. 299. Th. Marcilii lectiones fepafatira quoque 

h. a. excufae ab eodem Macaeo memorantur. Eodem 

hoc anno Lambiniana Horatii editio additis Henr. Stepha- 

, tri Diatribia recufa eft AureL Allobr. a Petr. de la Ro- 

Tiere, g- ' 

p. H. Fl. Poemata 9 cum Iuvenali: Londin. 

1,604. 12. 

In Q. H % Fl. de Arte Poetica librum Hercules Man- 
ZOnius t quiaperte demonßrat t exprejjum ab Arißotelis 
poeticalloratiipoetices ordinetn. Bcrgomi, typis Comini 
Venturae 1604. 4* 

Bibl. du Roi, belies Lettres IL 503. 

Q. H. Fl. Odae in locos commune* digeßae* Jtudio 
lo. LangiL Hannov. typis IVechelianis 1604» ß. 

Repetit. ftatim Lugd. eodeip hoc anno. 

Q. H. Fl. Lambini, additis H. Stephani diatribis. 
Genev. apud Petr. de la Ro viere 1605» 4- 

Forte innovatna tantum titulua ed. anterioris anni. 

Q. H. Fl. Opera cnm commcnt. Dan. Ileinßi. Fx 
offic. Plantin. apud Rapheleng. 1605« 8* 

*(?. //. Fl. Opera cum caßigationibus Gel Fabricii. 
Lipj. typis Voegelianis i6p5* 8' 

Recuf. ed. a. 1604* 


E p I T l O ff l B V $- CXXXV 

Q. Ä FL «i objcoenitate jmrgatus. Parif.^apuS 
Sofinium _ < 1605. ia# 

Q. ff. FL Odae in locos communes digeßae: ßudio 
Ioh m JLangii Lugd. 1605. 12. 

Vid. a. praecedenteni. < \ 1606. 

Q. H. FL Opera expurgata. Parifiif i6q6. Qz 

O. H. FL Opera 9 cum notis loh. Bond. Londini 
, 1606. 8- 

Saepius repetita. Singulas commemorare , vix ope- 
ne pretium eft« — Editioncm h. a. Francof. ad 0«. 
curatam laudat Hirfching p. 316. 

1607. 

Q* H. Fl. Opera ab obfcoenitate expurgata. Ant* 
verp. ' 1607. 3. 

Q. H. Fl. Embletitata, imagimbus aere incißs notis* 
que Ulußrata: ßüdio Otkonis Vaenii. Antverp. per 
Hjeron. VerdyJJon. 1607. 4- 

Recufa a. 161s. 

Q. ff. carmen feculare et hymnus in ApoUinem et 
Dianam iatine, et a Fed: Moretto graJce eodem carminis 
genere exprejfa. ParifiU cxcud. Fed. Mörell. 1607. 4- 

Bibl. da Roi» belle« Lettres II. p. 50 a. 

x i6o3. 

* Q. H. Fl. 9 ahn erudito Laevini Torrentii com- 
mentario nunc primum in lucem edito. Item Petri Nan- 
tiü Alcmariani in Artem poeticam. Antvcrpiae ex ojßcina 
Plantin. apud lo. Moretum 1603. 4- 

De Torrentio praeclare de Horatio xnerito vide fupra 
p. XLVIU. et de eius Codd. p. VI. 

i 4 Q. CXXXVI DEHORATII 

Q. H. Fl. ex fide veterum Codicvm. Wittb. apud 
Laurent. Seuberlich. ' l6oß. g. 

RectiCu ed. a. 1598- " * '. 

« 

Q ff. FL Opera* Antverp. ex ofjic* Plantin. 

1608« 12. 

• 1609. 

Q. /f. i*2. Opera cum Notis D. Heinßii. Ex ojjle. 
Plantin. Rapheleng. 1609. g. 

Repetita ed. a. 1 604* v 

Nie. Prifchlini Paraphrafia \n Hör. Epiftt. libros 
duor>. Francof. apud Nie. Hofmann. 1609. g. 

Cf. a. 1 586. 

1610. 

Q. ft. Fl. Opera cum notis XX Heinfiu Accedit 
Horatii ad Pifones'epißola et Arißoteüs de Paetica libel- 
lus ordine fuo nunc demum ab eodem Heinfto rrßitutus. 
£x offic. Jiapheleng.' 16 IQ. ß. 

Q. ff. FL , cum Mureti et ManutU Annotationibus 
Lugd. apud liaered. Rouilüi. ^ 1610. 8* 

Typograpfaum adfcripü e Pineüi II. 328- 

Q. ff. Fl. ex edit. Theod. Pulmanni. Anttflcrp. 

1610. 16. 

Editionem h. a. Cameraci vulgatara g. habet bibl. 
Furftenbergia. Vid. Hirfchiug p. 516. 

1611. 

# Q. ff. Fl.: cum commentariis et enarrationibus 
Commentatoris veter is et Jacob i Cruquii. Aceedunt lani 
Doufae in eundem commentariolus , uua cum fueeidauea 
appendice ad fuperiprem commentariolum. lfm Aucta- 

rium EDITlQNIB r%. cxxxvn 

ratm Commentatoris veteris a Cruquio editi. Ex offic. 
Plantin. Rapfttleng. " 1611. 4.1 

Cruqaidna feptima , eäque praeßantifRma. 

Q. H* % FL cum notis Ge. BersmannL BaßUae 

1611. 8« 

Exprefla ed. Lipf. a. 16a 2. 

Habetnr quoque h. a. editio in Corp. Poet. Lat. ed* , 
II. AureL Ailobr. apud Sam. Crirpin» 4. Vol. I. inde a 

P- 748» 

Nie, Colonii Refponfio adverfut» abfurdam fententiam 
Ant. Riccoboni de Horatii libello ad Pifonea de Poetica. 
Bergomi 1611.4. 

VMe fupraa. 1591« . 

Q. H. Fl. Optra, cum commmt. Dion* Lambini. 
Francof. apud kered. fFeclieL 1 6 1 %. 4. 

Q. H. FL » aecuratißime emendatus et explicatus, 
cum Paraphraß liilh. Lubini. Francof. 1612. 4. 

Q. H. Fl. Opera 9 cum Notis D. Heinfii. Ex oßic. 
Raphd. 1612. 8- 

Eadem hoc anno prodiere cum Animadverfionibus et 
Noti* Dan. Heinfii longe auetioribus, adUito libro de Sa« 
tyra, Lugd. Bat. apud Ludov. Eizevir. 12. 

Pauli Franci Commentarii in I, et HL Od. L. I. Ho- 
ratii f. 1. 4. 

1613. 

Q. FI. FL , cum notis Iani Rutgerfü. Lutetiae 9 ex 
typogr. Hob. Stephani 1615. x ö. 

Textus «ft ex Heinfii ed. expreflua, cum eiuadem 
emendationibua, 

15 ■ D« CXXXVIII iE HORATII 

De laudibus vitae* rufticao commentariua ro fecua- 
4am Horatii öden e libro epodon : antore Blaßo Bed- 
nar do. Floren tiae per Io, Donatum 1613. 4-«' 

Bibl. du Roi, belle« t-ettree I, 30 a. 

1615, 

O. ff. FL Opera omnia, a Pet. Gualt. Chabotiö tri- 
plici artißcio explicata, et demum a i, Joe. GraJJero 
ilhißrata. Bafileae apud Ludov. Regis fol. 1615. 

Bibl. du Roi, bellen Lettres I. p. 300; 

♦ 

1616. 

Q. H. FL Opera, per Valent. Crcmcorium 1 1. 

1616. 8- 
Dougl. p. 17. 

». 
O. H. Fl* Poemata, argumentis et fcholüs vlrorum 

doctißimorum Uhißrata t -cum indicatione diverfarum le* 

ctionum : ßudio et opera Georg. BersmarinL Seeunda 

editio locupletior f ab eodem recognita. Ldpfiae typis 

Grojfumis 161 6, 8- 

Viele fupra a. 160s. 1611. 

p. H. FL 9 Amßelod. apud Henr. Laurentmm 

1616. 8- 
* Haud dubie ex Heinfiana ed. duetua. 1617 • • / Q. H. Fl*, ab omni obfcoenitate pürgatus, ad ufum 
Gymnaßorum Societatis Jeju: Aldi Manutü de Metris 
Horatianis et Odae aliquot (teil. I. 21. et 24-* U» 6. et 
Carmen faeculare) a Fed. Moreüio eodem genere verf. lyric. 
graece redditae. Parif. apud Io. Libert. 1,6 17. 12. 

1619. BDITIONIBVS. CXXX1X 

i > 

i 

i 

1619. ' 

Q. H. Fl. Opera omnia, dermo emendata. Amfie- 
loa. apud Gull. Ianjfon. » 1619. 24. 

Ek Heinfiana religiofe exprefla. 

Jp. H. Fl. Opera f. Lex typogr. Iac. Stoer 1619. 1 3. 
JDougl. p. 1 7. \ 

Q.H.Fl., — Genevae 1619. 16. 

Bibl. Hulf. III. 44.3. 

w Q* H. FL de Arte poetiea ad Pifones Epißola , ex 
ree. Dan. Heinßi Jeorßm edita. Addita et Differtatiun- 
cula eiusdem fuper Plauto et Terentio 9 Comic is. fViteh 
typis Gormann. 1619. 4» 

1620. 

Q* H. FL Opera , a Joe. üruquio ex Mss. Codici- 
bus emendata cum Cfßiment. Veterum etfuis. Ex, offic* 
Plantin. Rapheleng* 1620. 4. 

Cruquiana VI IL Eodcm anno repetita Laev. Tor- 
rentii editio Antr. 4. 

1621. 

Q. H. FL Ars poetiea per Ion. Parrhaßum. Lugd. 

1631. 8* 

Pauli Franei Comment. Horatiani Praemetium in I. 
et IL Lib. L 0<Jas , Annotamenta exhibens. Francof. 
1621.4. Cf. a. 1612. 

1625. 

Q. H. Fl. Opera , denuo emendata. Amßelod. 
exeud. GuiL Coefius u 1625. 12. 

Exprefla ed. a. 1619. 

1624. GXI* . DE HOB1TII , 

.1624. 

Q. H. FL Opera: ex typographtä regia Parißis 

f. 1624. 

Q. H.Fl.* cum Annotatiunculis Bafiteae 1624. ß. 
Bibl. Hulf. III. 444. 

1625. . 

<J. H. FI. Opera. Antverp. ex offic. Plantin» 

1625. 12« 

Q.H. FL Opera. Amßelod.per Iod. Hond. 1625. 1 2. 

* Io. fVeitz Comraent. de laudibtis vitae rufticae in 
iecundam Horatii odam e Libro Epodon. Francof. 
1625. 8- 

1626. 

> 

Q. H. FL Odae felectatk Lugd. Bat. per Bonavent. 
et AbraK Elzev. 1626. 8" 

1627. 

Q. H.Fl.* cum Scholüs Acronis, Baßteae 1627. 8- 

* O. JH. FL Opera omnia f cum novit Argumentis* 
Sedani ex typogr. I. lannoni 1627. 32. 

JELditio. formia litterarum minutilEmis exprefla. 

1628. 

O. H. FL Opera omnia, cura Dan. Heinfiu Amß. 
apud JEUzevir. 1628« *6. 

Ducta ex ed. a. 1612. Vide et fequ. a. 

1O29. 

O. H. FL Opera, cum Obfervatidnibus Aldi. Vlyfch. 

162g. 8- 

O. H. FL Opera omnia* Accc&unt nunc D. Heinfii 
de Salyra Hotatiana libri II. cum eiusicm in omnia poe- 

tae EDITIONI KV S. CXJLi gae operaanimadverfionibusionge^mtctioribus. IL Voll. 

LagiL Bat. ex oßic. Elzev. 162g. lft- 

1 

Q. H. Fl. Lyricaßve Odae, cum [Argumcntis O da- 
rum et IdeU Moratianis Xo, B#pfi. MafculL JDuaei 

Q. H. Fl. Opera — • expurgata cum comment. Tod. 
Mareßi, Duaci 1636.8. 

Herab ftatim 1638* tpxa 1647. 164.8* 1653. 
1664.. 1686. 

Q. H. FL Ars poctlca: Parifi per Sit. Ghap fielet, 

164.1. 4. 

Q H. Fl. Opera, Piariß per lo. Ubert. 1641« 12. 

p. H. Fl. Opera omni*. Parißis, e typogr. regia, 

fol. 1640. 

Vid. fupra a. 1 604. 

» 

F. Ph. Pedemontii Ecphraßs in H. Altem poetianp.» 
Venefiis 16^6. 4. 

^>. H. FL, cum commci\tari<is fcUctiJfimis Kqrißrum, 
etSchpliis integris Io.Bond: ac cur ante Com. Schrevelio. 
Lugd. Bat. apui Fr. Hack. 1,6531 8* 

Hepetiu haec ed. Eaepitu, veluti 1658« »663. 1668- 
1670. 1688« 

{?. H. FL Opera, per Dan* Heinfium. Lugd. B. 
apud Elzevir. ^53- 8* 

Vid. a. 1610, 16&9. 

p. H. Fl. Opera, Amßerd. per I. Ianfon 1653. ia. 
Vid« a. 1619. 

p. H. FL Opera, cum not. las. Mjeurfii, Antv. 

1656. 12. t CXLII DE HORATil 

p. Ä Fl. Opera* tum notis Phil. Munckeiru 
Lugd. B. i658- 8» 

JLaudat Bibl. Hör. p. Ao. nefcio qua fide % 

CAr. Funccii Aurora aeftiva nova facie Jürgens et coh- 
fecrata iiluftramento Carminis fecularia Horatiani. Freib. 
1659. 8. üpeetat haud dubie ad Cann. Saec. v. 10. 1 1* 

Bibl. ^Itenb. p. 110/ 

CK H% IL Ars poetica in methodum tedueta per Franc* 
de Cajcales. Valent. 1Ö59. Q. s 

Q IL FL Opera, per Gid. Uthgow'. ^EdinbC 

166a. 12. 

O. H.. FL Opera, cum 2?otis Th. Munckef. Lugd. B. 

1663. 8- 

£). H. FL Odae, Epißolae et Ars poetica. Amß m 

1665. 8» 

Ge. Chr. Cadesreuter DüT. fuper Epiß. Hör. XVI. 
LI. Cizae 1664.. 4. 

Q. Hl FL Poemata, cum comment. Io. Minellii; 
praemijfo Aldi Manutü de metris Horatiaais traetatu. 
Roterod. 1663* *&«' 

Saepiuü dein reeufa a. 1675. 1676. 1677. 

P> H. FL — — SchreveliL Lugd. B. et Boterod. 
ex offic. Hack. '■ 1670. 8** 

Mernorato digna faaec editio hactenus, quod primum 
Venuiina* Rutgerfii lectiones additaö habet» quamquam 
truncatas atque interpolataa ; de quo graviter conqueritur 
Burm. praef. ad ed. Hör. a. ,1699, 

£). H. FL Opera, recenfuit Tan. Faber, et Notulas 
et Monita ad Odas addidit , cum Jpecimine novae int er- 
pretatiönis Salmur. 1671.1a. 

Q.H.FL Opera, ex offic. Plantin. RapheL 1673. 8- / EDITIONIBVS. CXLIII 

/ 

O. H. Fl* t cum notis margüuäibus Io. Mineüii, et 
commtnt. Fr. RäppoÜi f nee, non fupplem. loa. Felleri, 
s Voü. Lipfi 4675. ß. 

Rc petita ed. a. 1678« Eodem anno Rappolti com- 
mentariua feparatim prodiit Lipf/ 8« 

O. H. FL Opera, e rec. Dan. Heinßi. Amß. Elzev. 

1676. 8-x 
Vid. a. 1653. 

O. H. FL cum comment. Th. Putmamri, Ahtv.. 

1677. 16. 
Vid.au 1610. 

p. H. tl. Epißciarum liier IL Parißis 167Q. 4. 
Cf. a. 1680, i685- *688* 1690. 

p. H. FL Zpißolarum liier I. Parif. x6Qo. 4. 
Cf. a. 1678- 

Les Oeuvres d?Horace 9 traduüs en Franqois, avec 
de notes et des remarques critiques^ par Andr.- Uacier. 
X Volumes. Paris " 1631, ia, 

Contextum repetüt ex ed. Tan. Fabri 1671.. Saepiut 
poftea reciiCa. 

* 

Q. H.FL Opera omnia. Vcnetiis ißßü. ia. 

ö. H. FL f cum interpretatione et notis Petri Rodel- 
ii/, e S. I. ad Ser. GaUiarum Delphinum. Tolofae, per 
Colomerium 1685. 8. 

Repetka haec ed. a. 1686. 1690. 1695« 1696.0t 
1711. p. H. Fl. felectorum Carminum lib. IV. Parif. 

i6ö5- 4* 
V. a. 1678- 1680. 

p. H. Fl. Opera omnia. Parif. t i687- *ö« 

9- QXLIV D E HORATM 

r 

I 

/X Ä f/. Carmbutm &h. fJfJ. Farif. t688* 4. 

Vid. a. 1678- iCßd. Eodema. IÖ88- prodierc StH> 
tlrarura L. I. et Ars poetica. 

Q. H. Fl. Opera f VenetiU iG88- *2. 

Ductaex x68&* 

%)accruma\\. Parif. X Voll. i689« 12. 

p. H. Fl. Satyrarum Uf>. II. Tarif • . 1G90. 4. 

Vid* a. iC$8* Repe*ita.q ( uo<jue hoc anno P. RodelKi 
• ^Utio, Lopd. 8* et erec. Da». Heinfii, Amft. 16. 

0. H. JR. Opera, cum novis argumentis. Lugd. Bat* 

i6yo„ 12. 
Typia exfcrlpta ed. Sedan. a. 1632. 

Q. ZT. /**/. Opera , interpretatione et notis iüitßraba 
a Luflov. Defprez : in Vfum Delphini. Parif. per Fr. 
Leonhard. 1691. 4. 

Parum novae lucia affutßt Horatio Defpr^fa comjmeu- 
tario, ex Cuperioribus confarcuiato. Crifin autem oaminQ 
neglexiL Repetit. 1694. 1695 etfaepius. 

Daceriana HL Parif. X Voll. 1691.. 12. 

Q. H. FL Opera, Venetiis , 1692. 12. 

Vid. a. 1682. et i6tf8- 

Q. H. FL , cum notis 1q. Jbitgerfii. Vitra*. 

1694. * 2 - 
Repetit. ed. 1 6 1 3. Recufae quoque hoc et fequ. a. 
Rodellii (Leodii 1695. 8« Parif. 1696. 8«) etDefpreßi 
(Lond. 1695. 8- et Amftelod. 1695. 8-) *dd. 

Q.H.FL, ex rec. Heinfii , Antu>erp. 1696. 16. 

Q. II. FL Opera 9 cum Notis Eduard, a Zlurck. 
' ffarlem ex typ. JNic. Braau. 1696. 8* 

Hepetit. Lond. 1702. EDITlONlBV«. CXLV 

*0. H. Fl. carm'ma expurgata, perpetuainterpretatione* 
ähijiravit lof. de Iom>eney. II. Voll. Pariß. 1 696« 12*, 

Ropetit. 1702. et 1709. x 

» 

Q. H. FL Opera. Venttüs *69Ä. 1«. 

Vid. a. 1^82. 1688. 

(?. Ä Fl. Optra, Lugduni % 1698. 04. 

£). ff. FL Opfra ad optimorum exemplarium fidem 
recenfita; Acceßßerunt variae JLectiones , quae in Ldbris 
Mss. et JEruditorum commentarüs notatu digniores oc- 
currunt. Opera et Jiudio Joe. .Talbot. Cantabrigiae, 
lypis academicis > 16.99. 4« 

Accurata poetae recenfio, ad Codd.' et edd. vett. 
hetz. Recufa eft editio a. 1701. 8- 

Q. H. Fl. 9 accedunt I. Rutgerßi Lectiones Venu* 
ßiiae. cwf. Petra Burmanno. Traj. Bat. 1699« 12. 

Praeter Rutgerßi Lectt. Venufina8 Burmannus ex- 
cerpta quaedam ex eiusdem Notis, Lutet. 1613. evul- 
gatis, fubiecit. Textus eft Hehiüanus ed. 1629. Repetita 
quoque hoc anno ed. Ijud. Deßprez. 

1 

Q. H. Fl. Opera, Venetlis 1700^ ia> 

Q. H. FL Poemata. Florent. typ. reg. Celßit. 

1700/12. 

Q. H. Fl. Eelogae, una tumßcholüs perpetuis, tarn 
veteribus quam novis ; praeeipue vero antiquorum Qram* 
maticorum, Hdcnii Acronls, Pomponüque Porphjriqnis ; 
quorum quae extant reüquiae foedis interpolationibus 
jnirgatae, nunc primüm ßere integrae reponuntur. Adiecit 
etiam, ubivißumeß, etßua, Textumque ipßum plurimis 
locisy vel corruptum\ vel turbatum, reftituit fViüielmus 
Baxter. Londmi 1701« 8- 

Aver/U plane Charifin ßaxterum Horatio explicando 
adfiluiOe vel eoa animadvertiße arbitror, qui vel leviter 

Tom. 1. k e] "* ciua Notas deguftarint, dilogiid f. allegoriis ac putida 
quadam doctrina, in rimandb,maxime etymologiis fpe-i 
ctata« refertaa. Neque accuratior eiua opera fuit in Scholl, 
purgandis , eorumque delectu faciendo. In crifi quoque 
partim vyiäs deprehendaa; quam utiqüe fine librorum ad- 
inmento inftitutam fuifle apparet. 

Q H* Fl. Opera -*- curante I. Talbot. Cantabr. 

1701. ifl. 

Vid, a. 1699. Reppt« 1707. 

Q. II. FL Opera 9 ex tebris Mss. iuxla edit. Rul- 
gerf.(i6<)9.) et Cantabrig. (Talboti) Lond. 1702. ia. 

Q. H. FLj cum commerU. Laev. Torrentii Antverp. 

1708. 4- 

* * 

Vide fupraa. 1608. 1C20. 

. Q. H. FU cum notis IX Heinfii Lugd. B. 1709« 8» 

Eodem anno Baxteriana repetita. 

1 

Q. IL FL Opera : idtine cum verf. galt. Tarteroni 
notisque criticis Fetri Coße. II Voü. » Amfterd. 

1710. 12. 

Q % II. FL ex rectnfione et cum Notis Rieh, jßentleii. 
Cantabrig. \ 1711. 4.. 

AccefRt ad adornandam hanc Horatii editionem Bent> 
leius tarn Codd. praeftantioribus, quam ingenio, quo 
pollebat xpiTwwTaTW , reconditiorisque eruditionis copia 
inlrructiffimus, atque hanc fpartam ita ornavit, üt vere 
Horatii fofpitator dici haberique mereatur. Quamquarn 
cum fublnde ultra terminum , quem exquißtior fenfu» 
poeticus praefigeret, vagatum deprehendaa. 

Q.H.FLfideMss. emendatus, Vltraj. 1711. Q m 

Hepetitac quoque h. a. edd. RadeüU (Loud. ß.), 
Iuventii (Rothom. ß.) etJDefprez (Loud. ß,) t RDITIONIB V ß. CXLVM 

Q.H.FL. — — - BentleiL Amftelod. apud Wct- 
Äcnioa 1715. 4. 

Adiectua eß Index Treteri, ftndio Iß. Verburgii. 

Q. H. Ft. t ad Rieh. Bentl. ed. exprejffus, cum notts 
Thom. BentleiL Cantabr. 1713. 1 3. 

Q. IL FL Opera, eura lac. TVatßon. Edinb. 

1713* *ä. 

Q- H. FL Opera i ad fidem Codd. Mss. emendata 
per P. Burmannum Traiecti * \ n 1 « g; 

Q. H. FL cum verß Tarteroni, novo ßudio emen- 
data. Parit a715 . ra# 

Vid. a. 17 iq. 

Excwfus quoque h. a. eft in Corp. Poet. Lat. cor. 
Mich. Maittaire. 

Iuventiana Rothomagi . 1714. g. 

Q. H. FL 9 cum verß* Angtfca, eliam notarum 
Bentleü. Londiui II Voll. \*j 14., lQm 

Q. H. FL Opera , cura Mich. Maittaire, cum vor 
riantüms lectionibus Codd. Londini, apud Tonßon et 
Watts 1715. 12. 

Q. H. FL Opera* lat. et galL cum notis PcUegrini, 
Parif. apud Pet. Witte 1 7 1 5. 8« 

/. Sturmü Comment. in A. P, ed. ab I. H. Ackero. 
Itadolßadii 1715.8. 

BcntUuana III. Amftelod. 1717* 4« 

Heinßana. Amftelod. apud IanC et Waesb. 1718« l ö • 

Q. H. FL, cum verß. AngL per Th. Creech. Londini 

1713. ifl. 

k a Q- CXLVill DE H O Ä A t 1 l 

O. H. Ft. t exräc. Jffeinfii et Fabri ac variis Lectt. 

jRich. BhttleiL Amßerd. apud fffetßen. , 1719. 16. 

» 
O. H. Fl. Opera expurgata: interpretatione advcr- 

bum, variis lectionibus ac notis ülufiravit Io. du HameL 

. Parifiis apudfratres Barfam* II. Voll* 1 720. -$. 

Recufa ed. a. 1730. et 1764* Arrogantiaiu audaciam- 
que magia mireriü in hoc horuine, quam doctrinam. 

O. H. FL Poemata, exantiquis Codd. et certis Ob- 
fervatipnibus emendavit 9 variasque fcriptorum et im» 
prcjförutn Lectiones adiecit Alex* Cuningamius. Hagae 
Com. apnd Tb. Ionfon 1721.8- 

Alex. Cuningamii Animadverßones in Rieh. Bentleiir 
notas et emendationes ad Q. H. FL ib. eöd. 

Eodera a. uterque feie Über rqeuftis eft Loudini apnd 
Vaillant et Prevoft, ubi obiT. crit. fubieetae textui 
leguntur. 

Q. H. FL Opera. Index variantium Lectionum infi- 
gnioris notae, qnae pajjim in Mss. occurrurit. Dubliui 
per Griefon 1721. 12. 

Baxteriana. Londmi, per I. Batley 1725. 8* 

Noyae notae, quae huic ed. acceflere, ftricturae funt 
in Bentleiuni, de quibus tarnen dieipoteft: rroXkd jxaryjv 

Daceriana IV. Amfteiod, Wetften. X Voll. 1727.12. 

p. IL FL , ex recenfione et cum nötis atque JEmen* 
iationibus Rieh. BentleiL ' Ed. III. cum Indice locuple* 
tiffima.' Amftelod. Wetften. 17^8- 4- 

Les Poefies d'&orace difpof&es fuwant Vordre ehro* 
nolog.et tradukes en Francis avec des remarques criti* 
ques par le P< Sanadon. II Voll. Paria 1728« 4- 

Prin- E D I T I O N 1 « V 8. CXLH* 

i 

w . f * 

Princep« fete Sanadonns, qui artfficiüm poetle et 
virtutes poeticaa cum fenfu elegantiae expofuib Quam« 
quam «ft, «hi ultra. Utieaa procelfit. f). H. FL carmina expurgata: cum notis M. Bro- 
*h*rd Parif. *7Ä8- 8- 

JOukameliana II. Parif. Jf. Voll, 1730. 8« 

£>. H. JT. cwm emendd. et Interpret, novo. Glaaguae, 
apud R. et A. Foulia 17 |$o. ß- 

P» AT FZ. Carminum JJbri V. recenfidt et e& i>etu- 

JIU escemplaribus , editionibus et commentariis emendavit 

Ge. fVade. Aond. per Gutl. Bowjfer *75i- 8» 

Nulli interpretum vi£a haec editio, omninoque inter 
tariores habenda. Neque mihi eam infpicerefacnltaa erat« 

p. Ä H. Opera, Edinb. apud R. Freebarn. 1 7 5 1 . 1 ß . 

^). Hl FL Opera omnia, mneis tabulis incidlt Io. 
Pine If. VolL Londini *733* 8- 

Exprefla ed. 'Talboti a. 1701. Felicior Pinii opera 
verfataeßinHoratio a$re exprimendo, quam figuriaornan- 
do atque illuftrando, in quibua delectum et artis periliam 
defiderea. Vid. Sax. Onom. Anal. P. I. p. 564.. 

p. H. FL, ex caßigat. et cum obff. Bentleii, Cmiin* 
gamü et SanadonL Hamburgi apud A. van den Hoeck 

1733- *a. 
{?. ff. FL Opera, e typogr. regia. Parif. 1733. i6. 
Literb rranutilfimis eleganter iropreQa editio. 

Datcriana, aucta notia et variis lectt. Ben tleii, Cu- 
ningamii et Sanadoni. Amftelod. apud A. van den Hoeck. 
4. VolL 1753. 4. 

Eadem ibidem hoc anno X Voll, excufa lfi. 

p. ff. FL Dacerii erSanad. notis covgeßis. Amft. 
Wetften. (VIII. Voll.) »735 8- 

k 3 Q i 

Qfc JD JE HORATII 

, . p. II. Fl. , »(per Ja. Iones} Lond. apud I. Brother- 
ton et I. Nourfe *75ß- 8- 
De hac editione fuperius actum. Notas Ceqtiuntuj 
Doctorum conie6turae et variae lectiones. 

* * 

Iuventiana f editio nova, iuxta exempl. Romae. 
Rothom. 1736. 3. 

p. H. FL poemata, ex caftigat. et objf. BentL Cu- 
ning. et Sanadoms emendata. Londini» Nourfe. 

174.0« 12. 
Recufa ed. a. 1733/ 

^). H. FL Opera , lat. et anglice, ' cum notis Daccrii, 
Sanadom aUorumquc. Lond. apud Iof. Davidfon. III Voll. 

174*. 8* 

p. H. FL cum notis Variorum. Anglice vertit FhiL 

Francis. Londini *74o- 8* 

Q. H. FL Opera, ex rec. D. Ileinjü et T. Fabri ac 
varr. leett. Bentleii et Sanädoni. Amß« Weiften. . 

. / *743- 8- 

£). H. FL Opera, typis I. Brindley Lond. 1744. 8* 

p. H. FL Optra f Glasguae *744- 8* 

Editio immaculata in fronte audit, , h. nullis men* 
dis typographicia deturpata. 

uo reßituta, ac cur ante 
Steph..Andr. Philippe. Lutet. Couftelier 1746* is. 

Mitida et correeta editio. 

* • 

Q. H. JJL Opera. Lond. apud Guil. Sandby. II Voll. 

1 ♦ 

Splendida editio» XXXV. monumra. antiquis aere 
incifis exornata. 

x £>. H. Fl. poemata , latine cum verf. galt, et notulis 
Car.Batteux. II Voll. Parif. »750. 12. 

Q. EDITIONIBV$, Chi 

O.H. Fl. • cunt'verf. AngLpoetica notisque criticls 
fdeetis et optimis quibusaite Latinis et GaUicis commenta* 
rüs> per Phil. Francis, ed. IV.Lond. IV Voll. 1750.12. 

£. H. FL Opera, GlasguäcperR.et A. Foulis (ed. Ifl.) 

175b. t 8- 

O. J£ 27. Eclogae — —• Baxter ij ad cuius Jecun* 
dam editionem rtcitdl curavit, et varietate bcticniis>fuis- 
€/ue obfervationibus auxit lo. Matth, Gefnen Lipfiae, 
FritTch. 1752- 8- 

Parsfexta Operum fforatii,' Tpß et Sidonio ApolU* 
nari Laudes^fhoebi et Dianae dieta, ex antiquißhna re- 
cenßpne Sfdonü nunc primum edita , argnmentis et nova 
paraphraß collußrata, auetGre I. P, Ancherjcn. Hafhiae 

175?* 8* 
De hoc Ancherfenii commento fuperins actum eft 
, Q. H. FL, Utine et gallice. V. Voll. Tarif. ,1752. 12. 
Batteußana. II. Voll. Parif. »755* 8* 

Q. IL FL 9 ex ed. S. A. PhiUppe £arif. 17 54- 8- 
luven tiantt, Parif. II Voll. 1754-, **• 

Sauadoniana IL ed. nova co^rectior, ordine jevo- 
cato et quibusdam additiv. Parif. VIII Voll. 1756. 8- 

p. H. FL Eplßolae ad Pifones et Augußum , witk 
an englifli commentary and Notes. To which are ad~ 
ded tuo differtaliojis. Ed. HL By iL Ilurd. Cambr.. 
II Volk ^757- 8- 

Hurdiarmm commentarium germanice vertit Efchen- 
bnrg. Lipf. 1772. g. 

£). II. FL ad tectiones prolatiores düigenter emenda* 
tus f et interpunetione novafaepius ilhißratus. Ed. IV. 
Glasgnae exeuck R. et A. Foulie. 1760. 8* 

P+ß.jFL, lathuiet,An§jUcc % interpr. Ph. Francis. 

Lond. 1760. 8- 
Vid. a. 1743. 

k 4. Q. \ CUI DE HORATII / Q. ff. Fl. Opera omnia, prius~ad exemplar Berti* 
leii excuffa, nunc infertis duobus Codd. noviffune reper- 
tis aucta, aidita quoque de herum odarum inventione 
epißola principis Palavicini. T. L IL f. L (Pragae) et a. 

(1760) 8- 

Curata haec editio a Celfeit Princ. de Furßenberg. 

p. ff. Fl. Opera., curaute I. P. Mülero. Berolini 

1761. 8 V 

Q. H. Fl. Poemata, labine et gaü. ex tferf. Batteußi 
recufa. II. Voll, lenae et Lipf. 176a. 12. 

Q. ff. FL Opera , typix Io< Baskerviü*. Birmingh. 

176a. 12. * 

Nitida et fatis correcta editio , recuC a. 1770. 

Q. ff. Fl. Cannlna et Ars poetica cum Notis Henr m 
Braun. Aug. Vind. 1763* 8- 

Q. ff. Fl. Carmina, nitori fuo reßUuta. Parif. apud 
Barbou. ' § 1765. 

Idem Barbou a. tetfi.'Duhameliariam recüdi curavit 

irvoii. 

Chr. Ad. Klotzii Vindiciae O. H. FL; accedit com* 
mentarius in carmina poetae. Bremae 1764- 8« 

Q. ff. FL cum vcrf. Anglica et notis C. Smart. 
Londinl (IV. Voll.) 1767., 8- ' 

Q. ff. FL Opera , adfidem LXXVI. Codd. Acce- - 
dunt I. Synopjis chronologica rerum Romanarum 9 vi- 
vente Horatio. II. Tractatulus de metris Horatianis. 
III. Variae LXXVI Codd. Lectiones. IV. Phraßum 
ßibdifßcilium enucleatio. V. LeXicon mythologicum, hi~ 
ßoritum et geographicnm. * VI. tHctionarium Latino- 
Gallicum vocum Horatianarum, qrtae lectorem morari 
pojfunt. Curante löf. Vahrt. Parüns, $1. Lambert* 

1770. 8« t N ' EDlTIONIfl-VS, CLIU 

Q. H. Fl. 9 Birmmgh. typ. Basherviüe 1770. 4. 

Q. H. FL carmina, eollatione fcriptorum graecö- 
rum iüttßrata ab Henri c. fVagiiero. Halae 1770. ß. 
Eiusd. Additamenta t ib. 1771. 8» % 

Cftr. Jd.Klotzü Lectioner, VenuGnac;. Lipf. 1770.8» 

Baxtero - Gefneriana IL Lipf. *773- 8- 

Q. H. Fl. a Franc» Dorighello, Patavino 9 iUußra* 
tus.T. I — III. Patavii typis femiuarii - 1774. 8» 

Q. H. Fl. Carmina et Epodan Über latine cum verf. 
germ. et notis Iac. Frid. Schmidt. T. 1 — III. Gothae, 
Et tinger 1776. 8* 

O. ff. Fl. Carmina cum Annotat. gaükis Lud. Poin- 
ßnet de Sivry. T. I. IL Parif. e typogr. Didot. 1777. 8* 

Q. H. Fl. Opera, recenfuit 9 Varietät e lectionis et 
perpetua adnotatione Mußravit Chr. Dav. lanu T. I. 
LipC 1778* T. IL ibid. 178»- 

, Horazcns Briefe: überfett mit hißorifchen Eintet» 
tungen und andern nöthigeu Erläuterungen von C. JH> 
JYicland. Deflau 178a. 8- 

RepetiLXipf. 1787* « fc »790. 

Q. H. FL Opera , ad optimas edd. coüata. Prae- 
mittitur notitia literaria. Studiis focietatis Bippntinae. 
Uiponti »7Ö3-8- 

Recufa 1792« 

. Q. H. FL Opera. Jvenione »785- a 4* 

Editio nitida. 

Horazenf Satyren: üherfezt und mit Einleitungen 
und erläuternden Anmerkungen verfehen von C. M. JVie» 
land. Lipf. 1786. 8* 

Recnla ed. a. 1794. - OLIV. PE H O R. ,E D I TI O NIB, 

* Q. ff. Fl. Carolina:, curavit ler. Iae. Oberün. Ar- 
gentor. typis et fumta Rollandi et Iacobi 1788- 4- 

SplendidiiEma editio. In fine adiectae fnnt varr. 
Lectt. e codd. IV. Argentoratenübus excerptae. 

Baoftero- Gefneriänam epdezu anno obiT. fuialocuple- 
tatam curavit 1. C. Zeunius, Lipfiae apud Fritfch. ß. 

Q. H. FL Opera. Parmae, in aedibu« Palatinia ty- 
pis Bodoniania 1791. fol. raai. 

Editioni cui Bodoni omnes typographiae fuae äffudit 
Veneres , praefuit loh* Nie. de Azara 9 irocatia in partem 
laboris x Ennio Quirino Vif conti Romano» Carolo Fea 
Hicenfi et Stephano Arteaga Matritenfi, VV. eruditifil- 
mis ac de politioris antiquitatis monumentis meritiiliraLj. 
Text us fubinde reßetus eft ad probaüflimaa qnasqueCodd. 
lectione», et accuratifRma interpunetione fublevatus', ut 
adeo novam poetae recenfionem praeflet haec editio» 

' Ausgeioählte Oden und Lieder vom Iloraz , herausge- 
geben von lohl Heinr. hiß Köcppen Braun fchw. 1791. 

Erklärende Anmerkungen dazu Th. I. von EbendenfeU 
ben. Tb. IL von Carl Aug. Boettiger Braunfchw. 1793. 

Q. H. FL Carminum Libri V. überfetzt, und mit 
einigen Anmerkungen begleitet von Jo. Fr. Boqs. Leipzig 

179*- 6* 

P. F. A. Nitfch Forlefungen über die Idaßfchcn 

Dichter -der Römer T. I. IL ( Horatii Carolina et über 

Epodon). Leipz. .' 1792. 

Q+ Ji. FL t/uae fupeffunt , recenfuit et notulis wi- 
ffruxit Gilb. fVakefield, Voll. IL Londini i79fh 

Editio iiitidiiEma, curatiffimeque facta. 

Q. H. Ft. Opera, ad exemplar Bentleii reeudenda 
curavit > adieeiis argumenta, notis criticis et lndicibus, 
Jo. <ihr. Fr. FFetzel Liguhii 1799. 8- Q. H O- CLV » « Q. HÖRATII FLACCI 

V I TA 

AVCTORE 

* * . • 

C. 5VETONIO T K A N Q V X L L O. ^J. Horatius Flaccus, Venufinus, patre, ut ipfe i 
quidem tradit, libertino et exauctionum coactore, 

[ut vero creditum eft, falTamen tario , cum Uli 

* qui^ 

Saetonium Tranquillum con- vius, CaJaubonus, Voßiuf . Sed 

Hat Üb eil um fcripuuV de poetis» efletne ea vita omnino Suetonit, 

quo eorum vius complectere« necnc» dubitatum cit. Quiiltud 

tur. v. lud. Orig. VIII. 7« Ex defendtint, urgent fcre liroili- 

eo fervarnnt viri docti' vitas tndinem dictionis cum iülo 

Lucani , Terentii cct* Iara in Suetonü. Qua« licet negari ne« 

eodicibus andquit reperta eft qucat; Urnen admodum infir* 

▼ita Horatii, quae diferto tri* mura e tali firnilitudine argu- 

bneretur Suetonio. JEaro primu» menium c£L JUud autem gra- 

F. Nannius e cod. BuaUdiano vius, quod Porphyrion ad 

Mifcellaneornni fuoruro übri III. Epift. IL 1 pr. fcribit: Apparet* 

c 1. inieruerat. Deinde e cod. hunc librum hortatu Caefaris 

Bland. anÜquilT. a Bernardino fcriptum etße. Cuiuj rei etiam 

Lauredano acceptam Muretus Suetoniut auctor eft. Nam apud 

editioni fnae a. 15551 pracfixe- eum tpi/töla invenitur Augufti, 

rat» Jibique primus .efcs*. per- increpantis Horatium, quod non 

peraro vifus erat. Pol. et Ciuqu« ad je quoquo plurima fcribet» 

ex eodem cod. edidit, Mendo- Hoc inquara plus rnomenti La» 

fiflima initio erat, fed viri do- bet; quaniquam et, ii durior 

cti poft e vetuiüs MS5. et con* us,.dicera poflia, non idco ne* 

iectora pleraque emendarunt* ceffe eile» ut haec, quam hodie 

inprimit Rutgerüuft» Grpno- habemus, Horatii vita a Sue- 
tonio clvi de Vita 

i quidam expröbrafTet in alteroationc : quotims, ego 
2 vidi patr'em tiatm brachte Je emurkgentem?] )>ello Phi- 
lippen (i , excitus a M. Brttto imperatore, tribunus 
militum meruit; victisque partibus , venia inipe~ 

trata, 

tonlo fit, nara pofle nihilo fe- Tale munus obierat Horatii pa- 
ciu» Gramroaricuniferioreineias ter, et inde «eottiatn übi cora- 
atictofem effc, et modo illud paxnxat. Cf. Serm. I. 6. 9 1 . — 
de Augufto e Suetonio (omfifle. Pro ut veto qhidam libri ap. 
Sed vel fic facile inducünur ad Rutg. ut vere, unde Cafaul?. le- 
rectüftmum de hac vita iudi- gebatfere. Solfcunentarius, qül 
ciura : efle eam omnino a 8ue- lalfamenta faoit , vel vendit, 
tonio, Ted grammaticot et libra- ikkavroxwk^. J)acer« vertit, 
rioB monachos, qüi illara trans* un charcutier* — immungentem 
feriberent , v v«A omifi fic , in fuo pro emungentem tu libris Aut- 
quemque exemplo, quaedam, gerfii et fic Baxt* mungentem 
vel alia de fuis interpolaftc ; Cafaub. Laudatur Auct. ad 
quod ultimum de infami illo Heten. IV. 54. Vt fi falfamen- 
loco de fpeculafco cnbicnlo ©er- tarit filio dient: qaitfie tu, cu~ 
ti/fiitmm eft. Ceterum Porphy- ms patcr cuhtto fe emungers jfb- 
rionem ctiam Vitara Horatii Ubat. Vereor atitem, ne haec: 
feripfifle, ipfe teftatur ad Serm. ut voro ersditum — *nwngentem t 
I. 6. '4 1 « ' ' a librario fint. [Rede; id quod 

1. libertinOt vid. Serm. I. vel hiulca oratio arguit. Forte 
6. 45. qüidem deeft in quibus- duo pauni affiitt fruit , prumie 
dam editis; elegantiut adeft in de falfarornurio f cuialiut.no« 
MSS. Pro exactionum 9 quod tum Ülud fcomma ex Auct. ad' 
vulgo legitur, praeclare enaend. Heren, adtexuit* Itaque uncit 
Gefn. exauetionum h. finitnrum incluii,] 
f. peraetaruro attetiomim i. ven- 

ditionum publicarum ; in,quibus s. exereitus Über Puteatii ap. 
et -praecones eflent, h. qui fia* Rutgerf. mendofe. Scriptum 
rent ad haftara, oblafaqa« pro* qumeftorium intelligo munui 
tia cnuntiarent » et coactores, feribae, % quaeßore in deeuriam 
h. qui ab his , quibus «rtribu» lecti ; «j«i fcrtptmm fucere dich 
tae fuillcnt in auetione fingulae tur. CSF. Liv. IX. 46. XL. 39. 
res, pretium exigendum Cool- [Ad de Mafios, in vita Noftri 
ligendam pecuiiiam in fe-reci« p. 74 fq- qui commode laudat 
per ent, pacta centelinia parte; Gell. VI. 9. Ad rem Noßer 
ut appnret e Cic Rabir. Poft. 11. Sera* II. 6. 36.] 

5. U O R A T II .CEVU 

tcftta, fcriptum quaeftorium comparaTit; acprimo* 
Maecenati, mar Augufto in grariäm infiauatua, 
non mediocrem in amborum anüciüA locum te» 
nuit. Maecenas v qnantopere eum dUexerit, tätig 
demonftratur ifto epigrämmatc : 

JVi te viJceriBus weis, HoratU 
Plus iam dUigß % tu tuum fodalam, 
Ninnio videas Jirigoßorem. 

Sed rr)ulto magis , extremis iudiciis , tali ad Ali- 4 
guftum elogio : Horatii Flacci, ut mei t eßo memor. 

Au- 

3. ttftatmr. pro- demonftratur^ Maecenatem taKt negligentia; 

Über Puteani, et lio Baxt. mon- Modo illud de Nixinio CraflTo 

ftratur Valart. Sivr. In altero certios eflet. N'umio haud du- 

et terrio epigraminatis Maece- bie recte legknr , qnod compa- 

natiani verfu magna varieta» rauti rariemtts attatas facile pa- 

eft. V- 2. aüi ap> Rutg. habent tebkj uim *et s gvatior exGftk 

Timm, cod. Put« tut*m> V. 5- ftractura eieotp me* Ninnium 

apud Cruqviuni et Rutg. eft poflk explicare parrum mulan* 

Hinno me videms, Muretus edi- «Hat >haanum f. ginnum , kern 

dk M'mto . *. Neunius Mimo nkmum dictum* Sed mihi ele» 

me v. Baxterue einend« Minne gantior ridctur iocu* , fi fufpu 

h. ore glabra. Gronovuu coni. ceris, efle nomen hominis vol. 

Tilii födmUs Ginne t ut ludetat garis, nobis nunc ignoti , tune 

ki Titkun quemdam, ftrjgofo a macrkudine notÜRmi. Nana 

ginne h. mnlo Tehi foHtnin. et Ninniam Cainpanam gentem 

Deoer. Nirmo me» Yofliue, Lin- fnifle apparet e Liv. XXIII. 8» 

denbrog. et Pkhoeu* JNinnio vi» et ingeniofue tuno Infus eft 

dems; dickque Vo/fias, fnifle in epitheto • ftrigofus, qnod 

eo tempore Romae poötam Nin- ' ptoprie de iumentia dickur. 

ntumCralTani, qui iu eflet roa- Volo, ut, qui nunc, inftar 

cilenrti* et fiecua» ut in qnoti» toi, bene ciiratna et pingutt 

dianot iocot abilTet. Metrum Tum (ia enim faifle videtut)» 

non obeft ; nun etiam apud Ca- ftrigoßor fiam Ninnio. 

tuUnm bendecafyllabi multi a 4. extremis Esauiliis ap. Cm- 

trochaeo faernjtuit} et deeet qmam legkur» et -fie v«*go. 

s" nulle „ 


CLMIÜ -DE* VITA 

5. . Auguftus epiftolarum quoque ei officium* obtiir 
Üt, ut hoc ad'MaecenatemfcriptX) fignificat: Atti,e 
ipfe fufjicUbäm fcribendU epißpüs amieorum; nunc oc* 
\cupatijfimus et infirmus , Horatium noßrum te cupio ad- 
ducere. Veniet igitur ab ißa parafitica menfa ad hatte 
regiam , et nos in epißolis fcribendU adüivabit. 

S Ac ne reeufanti quidem aut fuccenfiiit quid- 
7 quam, aut airucHiam fuam ingerere defiit. Exitant 
epütolae, e qjuibus argupient; gratia pauca fubieci* 
Sume tibi aliquid iuris apud me , tamquäm ß convictor 
mihifueris: quoniam id ufus mihi tecum ejje volui, ß 
Qper valetudinem tuam ßeri potuijffet. Et rurfus: Tui 
qualem habearn memoriam, poteris ex Septimio quoque 

noftro 

nullo fenfu; W apparet, irre- liabuerk. Sed nihil vetabat ad 

pfiffe ex fine huiui vitae. Re- amicuro fic feribere, inprimia 

ctius cod. reg. ap» Rutg, extre- per iocum. 
mis iudieiis, h. tefiamento; 6. fuggerere ftp» Cruqu. et 

quod vel iudicium dicere, vel vulgo; Ted ingarere cod. reg, 

Jupremum, extremutn i. Tolle- Rutg. et Murec defi'u'u Ge£h. 

mne iCtis anttquis. -*- ad Augu- Sivr. 

ßamlibex Futean. ac de Li via 7« ßeri . pojjit rel poffet, 

dicatur. Male. — eclogio vult vulgo legitur, fed fenfos requi- 

. Gern. . Sed bene Labet elogium* üt potuiffet, utimox -pxohabeo 

teüamentb proprium vocabu- legi iubet latinitai haheanu 

Jum (v. Gefn. theL v. Elogium . 8- IN* tranaeundi formuU 

»• 8» ) 5 b. L brevem common- Et rurfus aperte a monacbo eß, 

dationem fignincat. ex noto xaj xdrXiv in facris lit- 

5. a te cupio abducert BentL teris. Equidem oxnnia illa : 

nefcio unde. — parafitica men- Exftmnt epiftolme — «v£v*i£* 

fa t b. 311a ut parauttts fruitur, (ßpovat/uftv, emblema e margine 

»p. apud te , cid null* officia eile puto , at ex antiquo tarnen 

praeßat. — regiam menfam fcr- nlio feriptore famtia ipfis epilto- 

re non poteft Rutgcrf. quia ap. larum fraginentis; quae pro« 

Romanos regia nomen invidiam fecto non ab inepto grammatico, 

Ted H Q A A X l I. CI.XIX 

noßro audire; nam incidit, ut Mo coravificree amc uu 
mentio. Nequc enim > ß tufupcrküs *micitiam i 
fprevifii, ideo nos quoque av£u7tp(ßpdvröjüuv» • ^ • » Practerea faepe eum , ihter alios iocos, putijß-g 

mum peiiem et hamuncionem UpidiJJiniuni appellavit, 
unaqueet altera liberalitate locupletavit. Scripte 10 
quidem ätis usque adeo probavit, manfuraque per* 
petuo opiitatus eft , ut nun modo faeculare Carmen 
componendum iniunxerit, fed et Vindelicam victo-» 
riam Tiberii Druiique privignorum fuoruxn; eum» * * 
quecoegerit, propterhoc, tribus carminum libris 
ex longo intervallo quartum addere: poft Sermo*.** 
nes vero lecioa quoädam nullam.fui «meptianßux 
habitam ita fit quejßus : Irafci mc tibi feit o> quod non 
in plerisque eiusmodi feriptis mecum potijjimum loquaris. 

An fed genuin« effe» lacilc eft fen« gerrimu« et cariflimus, nil am-, 

tue. pliu*. appellavit» !ic legeudum ; 

3. Septimius eft ille» cd quem Yulgo appellat. — tum atqus 

eft carai. LI. 6. et de quo laqui- a»V*rit male Dacer. explicat dua* 

tur Epift. I. 3 et g. — mv$v« Ins, et in eo fe torquet. . 
*if tytvcZpav » Yicüfim fuperbi 10. Poft perpetno in Blan- 

fumus : fic Cruqu. Mutet. Rutg. din. cod. lacuna erat , quam 

Minus bene alii poft Nanniuxn, explent fere credidit ; Ted Rutg. . 

«t*3u*if)f<p«vcvfMv. e cod. reg. opinatu* eft. — 

9* putijjiinum, antjque pro flndeikam «• Eft «arm. IV. 

pmrijffimum, quod ipfura alii ex- 4 et 14. 

uibent. Ptnein vuJgo» et per io- 12, Iratmn quidem ediri» 

cum familiärem» umplicuer pro item mox pro Eclogam male, 

nomine» Tel» quod Itatim fe« elogiunu Eft epiftola libri II 

qnitor» homuncione» Romae prima. Eclogas enim antiqui- 

dietnm fuifle put» » ut eunnus orania generia poömau breviora 

fimpl. pro femin* dicebatur; cjiccbant» non folum» ut vnigo» 

ut putijfimut p» fit homo inte- IdyUtt. 

«4. GLX • % J> E V I T A 

An vereris, nß apud pofleros infame tibi fit, quod vi- 
1 3 dearis familiär is nobis ejfe? Expreilitque eclogam, 

cuius initiiuneft, 

Cum tot fußineas et tanta negotia folus t 
Res Italas armis tuteris 9 moribus ornes* 
, Legibus emendes: in publica commoda peccem, 
Si longo fermone morer tua tempora, Caefar. 

,4 Habitu corporis brevis fuit atqtte obefus, qualis 
et a fiemet ipfo in fatiris defcribitur, et ab Augulto 

i5hac epiltola: Pertulit ad nie Udonyfius Ubeüum tuum f 
quem egüj Ue aceufem bteyitatem, quantuluscumque eß % 

iäbani confulo. Vereri autem mihi videris, ne maiores li~ 
belli tut fintf quam ip Je es. . Sed fi tibi ßatura deefi, 

cor* 

14« in fatiris K , np. Serm. II. fextqriolo '(quae eft ntenfura 

3- 3oß. Huc etiara pertinet antiqua et aridorum et liquido- 

Epift. I. 4 extr. £ marginc ftu rum, fexta congii pars) fcribere 

fpicor efle hoc in fatiris * nam Tel prudenter negligunt JiKpp. 

recenttorem fatiratum «ppelhu vel putant» iuberi Horatium in 

tkraem efle videbimus« fextariolnin » tamquam in rau- 

' 15. Dienyfius band dubie fettm irrepere; quo ioco niHil 

fervus vei libertus Augufti. poflet frigidius excogitari. R«. 

\ Pro ne aceufem. brevitatem Übet ctUfime unu» Gefriert» rem «x- 

. Put. h*beb*t aceuftrem ; regtns» pediit. Cdnßat , veteres volu- 

ut accufantem 9 nnde Bentl. ut xnina fua fuper baeillo» vel lon- 

te~accufem. Male ooraia. Re- giori vel breviori, convölvifle. 

giut codex videtu* enn leetma Iara fextariolus admodum brevis 

habuifle ne aceuf . • • . atenu feu hnmili* ftterit oportet» vel* 

16. Codex regius cum lacu* axiin faperante diametro. Ita» 

na exhibebat: Sed fi tibi fiatu* qne- humanifluno ioco Auguftua 

ra deefe, $ : . ... utide eft. Et brevitatem Kbri Horatii, ctfiti* 

ßc Bentl. Vnde Cauftmb. coni. lectione non latiatas eflet, ao»; 

venter abunde eft* Facile ap- cufaL 61 vis» libros tuos te 

paret » perifle corpufculum et ipfo non maiorefi efle , cogites» 

iitteram primam ex non. — in tibi Hcet non fonguin » at cra& 

furo H. O R: A T I I* CLXI 

corpufcutum non dcefi. , . Itaque ticelit in fcxtariolo fcri- 
hos , cum eircuitus volummis tuifu oyKiviit{jTa?Q; 9 ficut 
eß ventricuti tuu 

Vixit plurimum in feceflu ruris fui Sa bin i aut 17 
Tiburtini, domusque eius oftenditur qirca Tiburni 
lucidum. Veneruntin nianus meas et elegifubig 
eius titulo, et epiftola profa Inratione , quafi com* 
mendantis fe Maecenati. Sed utraque falfa puto. .9 
Nam elegi vulgares., epiftola obfqura ; quo vitio 

•mi- 

fum Corpus efle; et fic licet» dam» diflblutae nequitiae homi- 
bacillo breviffimo» per rno vel ne» narrarione» perrnutato no- 
fexuriolo » inyolvas fcripta tua» na ine ducta» ut nulluni efle du- 
rum» h, duromodo , quod Ion- bium poflit» quin ab inepto 
gitudini deeft» ut in te, circui* graromatico ille pannua intet* 
tu compenfetur, — oyKwStora- polatut fit. Doctifftme inpr. 
to;, quam crafliflimtu. Mire 111.. LelTitig. Opp. T. JTT. p. 
corrupta eft~baec vox , in editis 11—30. cum refecuit. Tacite 
quoque ; e- g. otnoX^armro^ Dacer. et Baxrerus omiferunt. 
onpcwaWocro? cet. Sed non diili- 17. Ex illis: Sabini aut Ti- 
mulandum » h.' L in vita Hora- burtini male quidam ( Valart. 
tii ap. Nannium, Cruquhim, etiam) duo praedia Horatii cf- 
Mnretum» et yulgo» fequi Io-* finxerunt; quod vel ex carm, 
cum inboneniflimum » qui tur- II. 13. 14. refeil itur. Recte 
pem roacnlani tauto viro ad- vidit Rittger f. praedium Horatii 
fperCerit : Ad res venereas intern» ita in confiniis agri Sabini et 
■perantioT traduur; nam fpecu- Tiburtini fituro putandum » ut 
lato cubiculo fcortm die itur ha- dubinm eflet, utro pertineret. 
buijfe(fic) difpofita, ut» quo- Talis erat et Catulli Fundus, c 
cumqve refpexiffet , ibi ei imago XLII. qupra Line male quidam 
coitus referretur. In quibus eumdem fuifle cum Horatiafto 
etiamß forte a latinitate ferri putarunt. Sed -ülc haud dubio . 
poßint Jpeculetum cubiculum et propior Tiburi fuit. — De 
difponere fcorta; at narratio Tiburni luculo vid. carm. I. 7. 
ipfa ita abfurda et aoveraros, 13. 

iul aperte o Senecae (natur. 19. [Falfas quoque et mi- 

quaeftt. I. 16.) de Hoftio quo- fclli verüficatoris fetum haben- 

Tom. /. 1 das cixji DE VITA ao minimc tenebatur. Natus cft VI Idus Dtfcembris, 
L. Cotta et L v Torquato Coff. Deceflit V Kai. De- 
cemb. C. Marciö Cenforino et G. Aßnio Gallo CofT. 
polt nonum et quinquagefimum annum, haerede 
Auguiio pal am nuneupato, cum urgente vi valetu- 
dinis non fufficeret ad obfignandas tefiamenti tabu- 
las. Humatus et conditus eft extremis Efquiliis 
iuxta Maecenatis tumulum. das efle duas Odas, nuper in so. Pro VI Id. Dsc, Über 

Codi Ms. Horatii bibl. Palatinac Puc. hobebat HL — In pofi 

in Vaticana reperus et in calce nonum erravit vel Suetonius 

1. I. Carmin um adfutai, dudum vel librarius , naxn confules di- 

oftenderunt VV. DD. Primus cti definiunt numerum annorum 

caruni mentionera iniecit Vil- LVH. — palam> Viva voce., 

loif. Animadvv. ad Long. p. Cf. Iuftin. Iaftit. L. II. T. X. 5»o, $. 13- \ VITA H O n A T I I. 0LXI1I 

TITA HORATII IN EODEM COD. ALITER 

DESCR1PTA«). 

Q. Horatius Flaccus, libertino patre natus in Äpulia, 
cum parente in Sabinoa commigravit b) Quem cum 
pater puerum Romam raiMet in ludüm litterarium , par- 
cilümis eruditus impenfis , anguftias patris vicit ingeniu ; 
coluitque adolefcena Urutum, fab quo tribunus militum, 
civili hello , militavit, captusque a Caefare, poft multum 
tempus, beneficio Maecenatis non folum fervatus, Ted 
etiam in amicitiam receptus eft. Quapropter Maecenati 
et Augufto in omnibus feriptis fuis venerabiliter aflurgit. 
Scripßt autem Carminum libros IV , Epodon I f Carmen 
faeculare, Sermonum libros II» Epiftolarum IJ, de Arte 
poetica I c). Comraentati funt in illum Porphyrion, 
Modeftus, Heleniuö Acron; omnium autem optime 
Acron d)s VITA HORATn IN TRIBVS CODD. BLANDD. 

ALITER DESCRIPTA. 

Q. Horatius Flaccus, praecone patre natus, Irbertinae 
conditionis, Venußnus ftiit , quae civitas Apuliae eft. 
Non tarnen aut opibus vilis, autftudio; nam litteris li- 
bereUter eruditus pro ingenii dexterilate in tan tum iam a 
puero eininebat, ut ultra medium natalium talibus difei- 
plinis faceret fe aptum videri. Hie, poft ftudia Romana, 
philofophiae cauffa Athenas profectus, inter Epicureos 

* pri- 

«) Eadem, paucis nmtittii, e cod* antiquo I. Sichtrdi» Ie- 
. güur, in edit. BafiL 1527. 

b) migravU BafiL 

c) de A. p. deeft in Bafil. 

d) omnium optima C. Aenülius. Bafil. 

•- 1 » X CJ/XIV 1> £ « V I T A % . 

i 
\ 

primum locum tcnuit. Familiaritatem etiam. M. Bruti 

adeptus eft, eins, qui cum Augufto ^dimicavit; nam et 

tribunus militum eiua fuit; poft victo riain vero civiliu 

belli , interrentu Maecenatis , Horatio Caefar indulfir. 

Fuit autem idem Horatius ftatura brevis, lippua, obefo 

corpore, iracundus, obfGenia raoribus, ita ut cubiculo 

fpeculato uteretur, quo. fe congrediuntem videret. Natus 

VI Id. Decemb. Cotta et Torquato Coff. Septuagefimo c ) 

feptimo aetatis anno periit, haerede Augufto, fepultus in 

Efquiliis, iuxta» tumulum Maecenatis. In opere fuo 

Alcaeum imitatus eft et Sapphonem , in fatira Lucilium. - Q. HORATil FJLACCT VITA PER ANNOS 

DIGESTS 

v« c. Varr. 6ßp. 
JL Aurelius Cotta* L. Manlius Torquatos Coff. 

a, C. 65. llpratii z. 

Hiß Coli, natum eße Horqtium , non folum Suetoniue 
auctor eft, fed ipfe etiam Flaccue, carm. III. 21. 1. V. 
13. 7. Decemhrcm menfem ipfe etiam natalibua fuis 
aflignat Epiß. I. so. cxtr. illiusque dieni VI Id. memorat 
Suetonius. % 

Generis fui obfcuritatem numquam diflimulat, fem» 
per nitro faffus, fe nee ingenuo, nee claro natum patre, 
fed libertino , vita tarnen et pectore puro : Serm. I. 6. 
45 . Ubertinus autem eo tempore idem erat ac libertus ; 
cum fuperioribus -feeculis liberum dicerentur filii liberto- 
rum f. manumüTorum. Vide vel Sueton. Claud. 24.. 
Hinc Horatius ex fuae aetatia more ingeruu/s erat, parena 
eins non item. v. Serm. I. 6. 8 et 20. Cf. MaiToni vit. 
Hör. p. 4. fqq. et Wieland, ad Serm. I. 6. 8- Oportet 

tarnen 

*) Leg. quinquagefimo* H O R A T I I. ÜLXV 

' 4 

tarnen Flaccnm» 1 patre iam libertate donato, natum effe; 
aliaö enim non ruiffet ingenuus» » 

Patrem, cuius nomen ignoraun*, pofiquam, ut di- 
cexnas, Aomam concefferat, coactorcm ftiuTe, conftat-et 
ex cius vita, et e Sermon. I. 6. 85- W ad vectigalia fere 
referunt, quae coegerit pro publicanis« Sed vid. not. ad 
rit. Horat. §. l. Salfaraentarium fnilTd , ut in vita Hon 
dicitar, Torrentius non vult credcre, quia ipfe id non 
commemorarit. Sed hoc certe infinnum. Ioanniö da 
Hamel commentum de Horatii patre Flavio Flacco, no- 
büi gente Pontica orto, ita, ut uieretur, caftigat Sana- 
donus. 

Fatria erat Venufia , vel* utalii» Venußum* Dan- 
niorum colonia (Pliu. III. i i. Strab. VI. p. 195.)» anno 
V. c. CCCCLX» dedueta (Veliei. I, 14.), oppidumnon 
ignobile, svrs r/iarov dictum Polybio», III. 90. In con- 
finio Appulorum et Lueanorum ka fitum, ut anceps effiet, 
utro polius pertineret. v. Serm. I. 2. 34.. Cf. Heinf. 
Advv. p. 4-90. Proximus erat Vultur mona, at in Pen* 
cetia, altera Apuliae parte; v. Carm. HL 4.. 9 fqq. In 
ea regione agellura parvum habuilTe patrem Horati>, con- 
(tat ex Serm. I. 6. 71. Cum Apuliam at tingere t. Calabria* 
Martiali nofter Calaber etiani dictus, VIII. ig, 

v. ic* 696- • 
L. Calpurnius Pifo. A. Gahinius. 
<*. C* 58* Horatii |. 

Pater Horatii , ingenui et generofi vir animi, cum 
in filio elegana ihgenium auhnackrerteret , omnera curam 
in illius educatioue pofuit,' et qiiidqirid ex facultatibtis 
exiguispoflet, benigne in eam impeiidit. Agello enim 
fuo, quem Venufii habebat» relicto (nam vemlidiffe 
errat, teraere poni arbirror, nmhoque probabilius vide- 
tnri Iloratium dernnm, Bruti partes fecutum profcri- 
ptione polrproeliumphilippenreamififfe, Ipfe hoc innuit 

1 j £pr- CI.XVI D £ • V ITA. 

Epp. IL Q. 4.9. Vnie (ex aefl.11 civilis belli ) ßmnl pri- 
mnm me.dimijere PhUippi deeifis humilem. pennis 9 ino* 
pemque paterni et laris et fundi. Recte ibi Schol. Signi- 
ßcatfe proferiptum fuijfe) puerum Rom am deduxit, ibi- 
que exaetoris munere emto , filium non folum liberalibus 
honeftisque artibus iis, quibus nobilium liberi inftitue- 
bantur, imbuendum curavit, fpretis iis, qua© ad folum 
quaeßum fpeclarent; babitumque et comitatum ei dedit, 
quj nee nobilem puerum dedeceret: Ted etiaru morum 
fiiü ipfe afliduus cuftos et rector, virtutumque ei omnium 
et magifter et exemplum fuit; eumque nou divitem et 
ma<rnum, Ted bonum et honeftum ajiquando virum efle 
voluit. Vid. Serm. I. 6. 66 — 92. grati in talera patrem 
filii immortale monumentum. 

Fuit primu6 Höratii praeeeptor Örbiliue Pnpillus, eo 
tempore Romae grammaticam profeflus, qui, ex infti- 
tnto eins aetatis Ccholarum, enarrabat pueris carraina Li- 
vii Andronici et Homeri: Eptft. I. 2. 70. IL ö. 4.1, 
Cf. Quinctil. I. Q. Graecarum inprimis litterarum aman- 
tiflimus, earum exquifttam cognitionem n öfter Tibi a 
puero comparabat; Serm. L 10. 31. A. P. 269. 

v. c. 705. 
C Claudius MarcMus. L~ Cornelius Lentulus. 

a. C. 49. Horatii $$. 

Togam virilem fumfifle b. a. Horatiimi probabile eft. 
v. Maflbn. p. 25. 

v. c 709. 

C. Iulius Caefar IV. ßne coüega* 

a. C. 45« Horatii J?. ■ 

Ciceronis filins, Horatio aequalis, aliique invenes 
nobilea, Bibulus, Acidimus, Varus, Meflala, vere in- 
eunte Atbenae, üudiorum canfTa, ptofieifeuntur. Cic. 

^- . ' Epift. H O R A T I I. OLXVJI 

Epifr. *d Att. XII. 23. 26. XIII. 24. XV. 15. 15. Pro- 
babile fit, Horatium eodem tempore Atbends petiffe*, ut 
philofophiae operam daret. Nam ante bellum civile, 
poft Caelaris caectem ortum, eo fe venifle ait Epift. 
II. 2. 4.3. 

v. c. 7ie. 1 

C. Iulius Caefar F, D/L Antonius. 
a> C. 44* tloratii f |. 

Iclibut Martita Caefar in curia Romana occiditixr. Se- 
quuntur eiüs mortem varia prodigia, et hißoricis et poe- 
tis celebrata. Itaque Carmen I. 2. ad hunc a. referj: in- 
terpretum multitudo. Sed quisfibi perfuadeat, Horatium, 
eo tempore partes flruti amplexum , in Octavianum fe- 
cifle carmen tarn fplendidum? quod praeterea tan tum 
tamque exercitatum ftoetam prodat , qualis profecto tunc 
nondum Flaccus fuit? Tum omnino, ut alia taceam, 
obftat appellatio Principis v. 50. 

Brutus et Cailius , Italia cedent.es, Athcnas veniünt. 
Ibi Brutus clam bellum parat, iuvenesque Romanos» 
Atbenis ßudiorum caufla verfantes, Tibi coniungit, in 
his Ciceronis filium (Flut. Bnit. 37. Dio XLV1L 21. 
Vellei. II. 62.), et Horatium, ipfo tefte Epift. IL 2« 47. 
Carm. IL 7. pr. 

v. c. 711. 

C. l'ihius Panfa. A. Hirtius. 

C, Iul. Caefar Octavianus. Q, Pedius fuffcctL 

a. 6'. 45« Horatii £§. 

Ineunte anno M. Brutus cum copiis in Macedoniam 
abit, et in eius cohorte eß Horatius. "Ad hoc tempus 
referenda videtur rixa inter Rupilium Regem, qui et ipfe 
in Bruti comitatu erat, et Perfium coram Bruto agitata, 
quam Horatius defcribit Serm. L 7. quarnquam uon ideo 
ecloga ißa ad h. a. referejida videtur. M. Lepidus, M. 

1 4. Anco- OLXVIII D E V I T A 

* 4 

Antonius, C. Caefar Octavianus Triamviros reip. conßU 
tueiidae*m V annos fe. renuntianf, et ptovincias inter fe 
diftribuunt. 

Horatius yi exercitu Bruti tribunus militum fit; Serra. 
I. 6. 45- 

Ovidius nafcitur. Non multo ante Fropertiua. Ti- 
bullus iam a. 705. Alii tarnen aüter« 

v. c.712. 

M. Aemilius Lepidus IL L. Munatius Flancus* 

a. C. 4 a. Horatii ij-J. 

C£ Carm. III. 14. fin. Triumviri Caefari divinos 
honores decernunt, et ab eo tempore Octavianus Divi 
filius appellatur. Dio XLVII. iß. 19. L. Aelius Lamia 
praetor creatur. ) 

An 110 fere exeunte bis pugnatur apud Philippos, in 
ea Macedoniae parte, quae oliin ad Thraciam pevtinue- 
raL Brutus et Caffius victi ad mortem compelluntur. 
Horatius poft alterum proelium fuga falutem petit. v. 
Carm» II. 7. Non aliucbbellum cruentius caede clarifli- 
morum hominum fuit. Vcllei. II. 71. Sec( eodem tem- 
pore claflis Octaviani, duce Domitio Calvino, in mari 
Ionio , a Statio Murco et Cn. Domitio Ahenobarbo pro* 
ßigatur. 

Claudius Tiberius Nero nafcitur, III Kai« Decemb. • i v. c. 71,3. 

L. Antonius. P, Serviiius Ifauricus. 

a. C. 4 1 - Horatii ^|* 

Redeundi impunirate victis oblata, dam multi ? in 
lais Pompeius <5rofphus, Horatii amicus (v. Carm. II. 7.)» 
in Brutianis parlibus nianent-, atque a Statio Murco vel 
Cu. Ahenobaibo recepti, ad Sex. Pompeium in Siciliam 
profugiunt' (Dio XLVII extr, Vellei. IL 7a. et 76.); 

* Ho- II O R.A T I I. CLXIX 

FToratius htiius anniinitio in Itaiiam redit. Magnam in 
hoc reditu tempeßatem paflus creditur ad Palinurnm Pro- 
montorium, et huc iam Scholiaßea traxit Carm. III. 4. 
2Q. Quod tarnen fion opus eft, eum in ißo reditu po- 
tius, quam alio tempore, ibi periclitatum efle. Ad na- 
Tim, -qua rediffet, Tanaquillus Faber et Dacerius carm. 
I. 14. traxere; parum acute. Vid. Argum, illius carminis 
et a. 702. 

Offendebat Horatius redux' patrem fe abfente mor- * 
tutun » neque relictum fibi habebat Larem , nee funcium • 
paternum, quo triumvirali pro feriptione excid erat ; quae 
iHi eo triftior Tors faerit oportet, cum corhmoda et fplen- 
dida adeo fuiffet vita fuperior. Itaque paupertas ac ob- 
feuritas, in generofo animo iugenii artiumque nutrices, 
eum primura impulerunt, ut verfus faceret (Epiß. II. 
1 1. 49 fqqO» noh , quo inde panem quaereret, Ted quo 
elucefeeret ac fibi compararet patronos. Neque video, 
quomodo hoc. illi opprobrio fit, cum conftet, omni 
memoria in aliis etiam generibus feofu paupertatiamagnon 
Viros evafiiTe; magnaque ingenia, dum adverfis rebus 
obnitantur, hoc ipfo nifu in alturri extoili. Fuerat in 
Horatio magnum ingenium poeticum, fubactum Graeco- 
rum fainiiiaritate ; hoc fufeitari prinmm tali irupulfu 
oportebat. Quamquam eum, dum ftihenis commora* 
retur, vel antea adeo, verfu|im feribendorum periculuni 
iam fechTe e Serni. I. 10. 51. haud abfurde colligaö. Poft 
autem, cum in otio honefte beateque viveret, folius vel 
animi et gloriae, vel publici ufus gratia carmina fecit. 
yirae fußentandae caufla feriptum illüm (f. quafi feriba- 
tiim) quaeßoriuro, quem Suetonius dicit, fibi compa- 
. raffe videtur; nt effet in decuria feribarum, qui quaeßori 
apparerent. (Vid. Wieland, ad Serni. II. 6. 36.) Sed 
feqnenti tempore illud munus negiexiffe eum, facile in-> 
telligitur. Cf. autem Serm. II. 6. 56. lllud vero hinc 
apparet, nullt fuperiorum annorum ailighandum effe ul- 
lum carmen Horatii. Huic autem anno Maffonu« elegant! 

1 5 fufpi- CLXX DE VITA 

fufpicione tribnit Senn. I. 7. quae omnino ecloga luve* 
nilc prodit ingenium, neque inepte pro primo foetu Ho- 
ratiani ingenü haberi poffit, quem quiflem dignum lectn 
ipfe habuerit. 

1 
Neque in Virgilii et Varii amicitiam ante hunc a. ve- 
nire potuit ; neque forte hoc ipfo venit. Item male huc 
refert Carmen I. a. Rodeilius; cum arbitrari vix poflimus, 
Horatium tune iam tantum poetam fuiiTe, quantum hoc 
carmen arguit. 

v. c. 714. 

Cn. Domitius Calvinus* C. Afinius Pollio. 

Suffecti fub anni finem x 

L. Cornelius Baibus. P. Canidius. 

a. C. 4°« Horatii |£. 

Bellum Perufinum. In eo Afinius Pollio Cos. a 
partibus Antonianis eft. Octavianus L. Autonium Peru- 
fiamque urbem deditidne accipit. Pax Bnmdiiina inter 
Octavianum et Antonium, opera L. Cocceii, communis 
amici, adhibitia etiam Maecenate a Caefaris, Pollione 
ab Antonii parte. Dio XL VII. 2&« Referri folet ab Intpp. 
ad hanc pacem Brundifinam Serm. I. 5. Secl recte id re- 
iicit MaiTonus p. $2. fqq. inprimis quod v. afy. dicuntnr 
Maecenas et Cocceius faepius iam conciliafle Octavianum 
et Autonium* idque a. 714. haud dubie primum factum 
>ft ; tum et Fonteii Capitonts in hac pace iiulla eft apud 
hißoricos mentio. 

v; c. 715. 

L. Marcius Cenforinus. C. Calvifius Sabinus. 

«• C. 39. Horatii \\. 

Antonius Pollionem cum exertitus parte adveruit 
Parthinos , populum Illyricum , circa Epidamnum inco- 
lcntem, et Bruti cauil'ae eximie faventem» mittit; qui 

rem H O R, A T I 1. CLXXI 

rem egregie gelfit, et fq. anno triumphum de Partium» 
egit. V, Dio XLVIII. 4*. Appian. V. p» 1 135. 

Face cum Sex. Pompeio ad Mifenum compofita 
Omnibus profcriptis impunitas redeundi data eft. Dio 
XLVIII. 36. Vellei. II. 67. In ii$ eft Pompeiua Grofc 
phus, Horatü amicus, quem venientem excipit carniine 
II. 7. cuiusv. Argum. 

Ad d. VIII. Kai. Nov. Pollio ex Parthinis tritimphat. 
Gruter. thef. infcr. p. 297. Hie e£b JDalmaticus trinm- 
phus, Carni. II. 1. 16. ubi v. not. S£d oportet tarnen 
hoc Carmen aliquanto poft hunc a. feriptum efle , ob Pol« 
lionis doctum otium in eo commemoratum. 

Hoc anno Horatium JVIaecenati a Virgilio et Vario 
commendatum efle, Sanadonun exSerm. I. 6. S6* ponit. 
Et recte. v. ad a. DCCXVI. et cf. III. Heyn. Vit. Virg. 
ad hunc a. 

v. c. 71$. 

Apy* Claudius Pulcher. C, Norbanus Flaccus* 

c. C. 30. Horatü JJ. 

Pax cum Sex. Pompeio facta dirimitur, et recrude- 
feit cum eo bellum, $Lcnlum f. yiraticum dictum, v. 
Fun. XVI. 4. Vellei. IL 75. Igitur huic anno affignan- 
dumEpod. carin. IV. nee differendum ad feqnentem; 
nam eo cum Caefar ipfe quoque XX fervorum millia ma- 
numiferit et ad remum dederit^Sueton. Aug. 16.), non 
poterat tunc poeta fme invidia fervilem inanum tangere. 

Hoc dem um anno Horatium in Maecenatis amicitiam 
et familiari tatem ad feriptum eile, nono menfe poft« quam 
ei commendatus eilet (v. Serm. L 6. 52 fqq.)» appare- 
bit ex üs* quae ad a. V. DCCXXIII dicentur. A Mae* 
cenate obtinet praedium in Sabinig, et per eundem in 
Octaviani aaucitiam infmuatur. v. c. i r 

t CLXX1I X> E VITA 

* 

v..-c. 717. 

M* Vipfanius Agrippa. JL. Cardniiu Gaüm. 

a. C. 37. Horatii £§• 

Ab Agrippa, ut recens aedificati« claffibua tutua re- 
ceffus eilet» lacu Averno et Lucrino cum mari commiflb, 
portus Inliiis factusefL v* DioXLVIII. 50 et 51, Huins 
operia mentio in A. P. 65. 

Antonius Atbenb Tarentum claffe venit. Octavia 
adducit Octavianum, ut cum conveniat. Nova int^er 
cos aroicitiae pactio. Dio XLVIII extr. Eodem Maelenas 
properat cum Horatio, Virgilio, Vario, Plotio. Id eft 
itet Brundiünum, defcriptum Serm. I« 5. 

▼. c. 7ift. 
* JL. Geüius Poplicola. M. Cocceius Ntrva. 
in. C. 36. Horatii fg. 

Victo Sex. Pompeio, Octavianus Romam reverfus 
magnis honoribus aflficitur. Oppidatim inter Deos tule- 
lares conlecratur. Appian. V. p. 1 178. Phraated, Par- 
thorum rex , in fuos cives faevire occipit. 

v. c. 7*9* 
L~ Cörnificius. Se+ Pompeius ßl t 
. a.C. 5,5. Horatii \%. 

Sextuö Ponopeius Mileti trucidatur, Phraatem regntt 

pellunt cives Jui, et Teridati illud confeniut. 

% 
v. c. 722. 

Cn, Domitius Ahcnobarhus. C. Sofius, 
a. C. 32. Horatii ||. 

Ad bellum atrociilinium fpectant inimicitiae Caefari« 
et Antonii. Magni utrimque apparatus. Huc fpectare 
videtur Carm. I. 14. Epod. VII. et XVI. Plancas ad 
Caefarem ab Antonio transfugit, ad quem eft c. I. 7. x 

v. c. - ' II O A A T I I. , CLXXIII 

r 

v. c. 7*3« 

C Caefar Octavianus III. M. Faler. Meffala. 

a. C. 31. Horatii -|$. 

Maecenati ad Actiacum bellum cum Augufto ituro 
comes effe vult Horatius. Hinc Carmen V. 1 . enatum, 
Tab initiuin aniii. Sed non adtiuit Maecenaa, «FraecelEt 
etian? pugnam Actiacam Carm. V. 9. Facta eft ea pugna 
ad d. IV Non. Sept. M. Antonius in Aegyptum fugir. 
VoCt illam exarata Sehn. II. ecl. 6. nam dimiferat Octa- 
vianus reteranos in Italiam , nee duin illis quidquam de* 
derat (v. 55.) 5 v * Dio. LI. p. 444- At ßatim fequenti 
anno illis rebellantibus peeunias et agros dedit ; Dio LI. 
p. 445. Igitur ex eiusdem lalirae v. 4.0 fqq. prineipium 
amicitiae inter Maecenatem et Horatium in a. 4 1 6- figitnr. 

v. c. 724. 

Caefar Octavianus IV. M. Licinius Craffus. 

«. C. 30. Horatii -||. 

Caefar, pöft breve in Italiam iter, Aegyptum in 
provinciam redigit. M, Antonios et Cleopatra/ fe ipii 
interficiunt. Horatius feribit carm., I. 37. 

Phraates in regnum Partborum reftituittir, et pellitur 
Teridates, qui in Syriam fugit. Dio LI. iß. 

s 

r. c. 725. 

Caefar Octavianus F. Sex. Apuleius* 

a. C. 2p« Horatii $-f . 

Ianus daudirur; Dio LI. 20. Caefar d. VIII. VII. 
VI Id. Sext. triumphos agit; Dio LI. fii. Poft de im- 
perio deponendo confultat cum Agrippa et Maecenate; 
Dio LH. pr. 

T. Faber et Dacer* ad b^ a.referunt Carm. I. ß. quo 
prodigia Caefaris mortem fecuta, et bella civilia, tarn- 
quam taticinio includantur, a. 710 edito. Sed puerilis 

fuiifet CX*XIV .DE VITA 

• foulet in h. c. talis progreflus, ut bene vidit Sanadonus. 

Et obeft inundatio Tiberis, quae poft Caefarie necfem 

' nulla memoratur. Virgilius talera diiuyiem non tacuület. 

v. c 7&tf. 
' Caefar Octavianus VL M. Aprippa IL 
o. C. ftß- Horatii $$• 

Cum hoc a. Caefar Apollinig in Palatio templum et 
bibliothecam dedicaret, fcripfit Horatiu* c. I. 31. Cae- 
far ad templa reficienda et urbem ornandam animum ap- 
pellit ; Dio LIII mit. Vellci. IL 89- Hoc tempore com- 
ponit Horat. C. HI. 6. Ad idem tempus referendua Ser^ 
sno 10. L. 1. iudice Sanad. 

* 

v. c. 727. 

Catjar Octavianus VII. M. Agrippa HL 

a, C. £7. Horatii |^. 

Caefar princeps dicitur; Dio LIII. 11. et Augiißus 
appellatur; Dio LIII. 16. poßquam iterum de imperio 
deponendo confultavit. Nocte feq. Tiberia exundatio 
loca plana Roraae iic replet, ut navigari poIEt. Hinc 
Sanad on. huic a. afögnat Carm. L 2. Sed cum cetera 
hie memorata prodigia nulla illo a. exftiterunt, tum haec 
exundatio Tiberis non pro irae Deorum omine aeeepta 
eftab harlolis, fed fic, ut Auguftum ad magnam poten- 
tiam evafurum dicerent. Dio LIII. 17. 

Auguftus cum exercitu in Britanniam ire parat, alium 
exercitum ad Orientem contra Arabas mittere. Facit Ho« 
ratiua C. I. 35. cuius v. Argurn. item I. 29. ad Iccium. 

Cantabri feditionem movent. Dacer. itaque huc re- 
feit C. JL 6. At vid. illiua Argurn. 

v. c. « II O R A T I I. x CLXXV 

Caefar Augußus VlJl T. Statilius Taurus IT. 

a. C. 26. Horatii {$. 

1 

Sex. Apaleius ex Hifpania triumpbat, Sed Cantabri 
et Aßurea mox renovant (bellum. 

v. c. 72p. 

Caefar Augußus IX. M. Iunius Silanut. 

a. C. 2$. Horatii J?. 

E'cpeditio Augußi in Cantabros. Inltium belli contra 
Arabiara et Aethiopiam faciunt Aeliue Gallus etPetroniu*. 
Marcellua Iuliam ducit. Horatius feribit C. 11/ 4. 

v. c. 730; 
, Caefar Augußus X. C. Norbanus Fldccus. 
a. C. 24* Horatii J J« 

Fhraates iterum pellit Teridaten , qui in Hifpaniam 
ad Caetarem Auguftum fugit. v. Argum. C. I. a6* Au* 
guftua Cantabris victis Romam poft triennium redit, cum 
ob morbum dhuiur« abfuiflet; et Ianum iterum claudit; 
Dio LIII. p. 515. Canit Horatiua C. III. 14. item I. 56. 

Quinctilius, communis Horatii et Virgilii amicus, 
moritur. Hieron» Chrori. Eufeb. ad OL 189. i. Confo* 
latur Horarius Virgilium carmine I. 24., 

v. c. 731. 

Caefar Augußus XL A. lerentius Varro Muraen*. 

fuff. Cn. Calpurnius Pifo. 

a. C. 23. Jloratii $£. 

Phraates legatos mittit Romam , repetitum Teftda- 
fem et filiura fuum. Quae res dum in fenatu agitatur, 
facit Horatius C. I. 26. cuius v. Argum. .Augußus Phraaü 
filiura reddit, hac lege, ut captivos et ligna Romana re- 
ftituat. Teridati permitüt, Romae mauere. DioLUI.35. Au / ' \ 

\ CLXXVI Dl B V I T * A • 

Auguftns gravi morbo decumbit; fed convalefcit, 
Brevi poft Marcellus iuvenis moritur, Iuter baec duo 
facta fcriptum eft C. I. iß. 

v. c. 732.- 

M. Cl. Marcellus Aeferninus. L. Aruntius. 

a. C. 22. Höratii J|. 

Non folum in fine anni fuperioris, Ted hoc ineunte 
etiara , magnae. Tiberis inundatiories memorantur. Ful- 
mine ictae in Fantheo ftatuae. Dio LIII extr. LIV pr. 
Haec prodigia accafionem dedifle videntur Carmini I. 2. 
licet rnaqifeftum fit, con>memorari non illa fola, fed 
plura limul alia, quae praeceffiifent. Auguftum rerunx 
potitum cum commendare v eil et poeta, tamquam eura, 
qni rempublicam , bellia civilibus iactatam, reftituturus 
eilet; bella autem civilia declarari folerent per ayo$ 9 quod 
expiatione indigeret, denique prodigia a longo inde tem- 
pore civitatem hvayq et expiatione egentern indicaflent : 
Auguftum eum effe auguratur , qui xaSaofjLolt , expiatio- 
nibus publicis, rempublicam piaculo eximeret. In quibus 
redeundum eft ad notiones reterum de calamitatum publi- 
carum caufla ab ira Deonirh repetita , ex concepto piacu- 
lo, et de neceffitate expiationum. Plura, quae carmen 
ad h. a. referre fuadeant, in Ob IT. monuimus. 

- Coniurant in Angüßum Lirinius Varro Muraena et 
Fanniu%Caepio. Auguftns in Siciliam abit (Dio LIV. 6.); 
unde in Partho* profecturns putatur. Paullo ante banc 
profectionem fcripta videtur £pift # J. 9, 

v. c, 733. 

M. LolliuSf Q. Aemilius Lepidus* 

a. C. 2i. Horalii |$ . 

Scripta hoc anno Epift. I. Go. Auguftus in Graeciam, 
hinc in Samum navigat, ibique hiemat. Medio anno 
fcriptum C. III. 29. ad Maecenatem, abfente Augufto 

Vrbi .BORAT! I. CLXXVXI 

Vrbi praefectmn. Item referaa huc c. IL 13. quodanno. 
ante 111. Q* fcriptuxn effe , conßat ex huius v. 9. . 

v. c 754. 

Jtt ApuUius, P. «$i/iuj Ncrva, ~ 
a. C. 20. Horatii |£. 

AGam , QithynUm , Syriam Auguftus invifit. Phraa- 
tes figna Augußo et capdvos remittit; Dio LIV. g. Ea 
rea magnificis vtorbis a p©fcti$ ornari folet. Loquuntur de 
Part bis proÄgatU, fubacfis, domitis, de everfo eoruiu 
imperio, dp Oriente debellatb, de Bhraate Augußi ad 
pedes procumbente, ab eoque iu* regnandi accipiente 
cet. Tum et Daci ac Sannatae» aliique Ißri accolae» 
ccvntinuo excurrente? in fines Romanos per Lentuluui 
coercentur; Flor. IV. 12. Deniqüe hoc etia'm auno» 
occtfo Artaxia, datur ab Augufto Armeniis Tigranes, et; 
a Tiberio $erone in regnum deducitur; Dio LIV« 9. Id 
ipfum etiam a poetia fic augetur, tamquam fubacta fit 
, Arminia. Refcruntur ad haec tempore C. IL 1 1. III. 8» 
£pilt I. 3* et $. item* 1 a. Neque diu poß hunc a. fcri- 
ptum eile poteß c IL 17« cuiu * v. ^rgum* 

▼. c 735. 

C. Seniius Saturninus. Q. Lucretius Fefpillo. 

tu C. 19. Horatii J^. 

Virgilius in Graeciam pröficifcitur; v. vit. Virg. Eft 
ad eum C. I. &. Moritur Brundißi. 

■ • 

Auguftus ab Oriente redit Romam a. d. IV Id. Oct» 
Videntur huc affignanda c. I. 19. HL 5. 

▼• c * 737* 
C Furnius. C. Iuniui Sil*nui. 

tu C. \*f. Horatii |J. 

Auguftos ludos faeculares inftituit; Dio XIV. p. 533« 

Plin. V1L 48- CenfoHn. c. 17. Horatius ein* iutfu 

Tom. /. m ton- 4XXXVIH DA VITA- 

co nfcribit Carmen faeculare. Ad idem tempot fpectat 

C.1V.6. 

v. <L ^3ß. 

JL Domitius jihenöbarbus* P. CorticL Scipio. 
a. 0. 16. Jforam «g. ' * 

* 

Pertinent ad h. a. C. IV. 1. et fic circa idera tempur. 
fcrlptum oportet C. IV, 10. 

▼. c. 75g- 

M* D ruf us Ubo, L. Calpurnius Fifa , 
a» C. 15. floratü j$. 

Rhaeti et Vindelicl per Tiberium et Dnifum fubigun» 
. tur. Prinium folus Drufus miiTus erat , et Rhaelos apud 
Alpes Tridentinas proelio vicerat; Dio L1V. p. 536. Eo 
fpectat G. IV. 4. Deinde cum Rhaeti nihilo minus 
GalHatn urgerent, Tiberius quoque adverfus eoa mlfTüs; 
Dio ibid. Fremde Drufus et Tiberius fimul multis locis 
in Rhaetiam irruperunt, et aliquot proeliis copias hoflium 
deleverunt. JJaec gelta celebrantur carmine IV. lz'f. 
ferins fcripto , ut videbimus. '— Auguftua per totura 
anmunin Galliä abfeiiseft. 

v. c. 740. 
«♦ C. 14. Horatii |J. « * 

Auguftus adhuc dum Roma abeft, in Hifpania, Gal- 
lia, Germania, rebus conftituendis intentua. Scriptum 
tunc videtut C. IV. 5. np. poft legem de adnlteriie et de 
marit^hthV ortüuibiis a. 756 latam, item poft fubactos 
Parthos, Cantal?ro$ et Germaiios. Ad idem tempu* fpe* 
etat C. II. 4. 

v« c 741. ' 

Tih. (iaudlus Nero* P. QuiitcttRui Farns, 
a, C 13% llotatii ~§» s 

AuguRus Romam revertitur. Si Suetonio credimus, 
.Auguftua» TiberüDruGque, privignorum fuorum, victo* 

riam M O R A TM, CLXXIX 

riam Vindelicam tariere iuifiJTe Horatitun, eiusque rci 
raufla qciartum Hbrnm earminum addere i buic fahe anno 
i* iulltis Aügußi erit allignandus, quo poft triennii in 
Gallia abfentiam, Vrbem repetiit. Certe C. IV. 14. 
nonpriu,»» quam pofieum reditum» fcriptuju effe proba- 
bile efu 

v. c. 742. 

Jlf. fhlerius Meffala, P. Sulpttius Quirinus* 

a. C.'l2, Horaüi |J* 

AgTippa moritur, ad quem uitara eft c. I> 6* incertae- 
aetatiö. 

v. c. 744- 

ItJys Antonius. Q. Fabius Maximus, Jfric* * 

«. C. io. Horatii *%* 

Dacis, Getia et Germania a Drufo ac Tiberia victis, 
Ianua tertium clauditur. Carmen IV. 1*5. et Epiftv IL 1. 
Horatii opera novifllma» hoc anno fcripta victentur. 

r. c 74& 

C. Marcius.Cenforinus. C.Afinxut Gallus» 

a» Cr 9. -Horatii 57* 

Horatium hoc anno y Kai. Dec. mortuum «Äe, et 
qmdeni fubito, nt ne fignare quiclem teßameutum poüet, 
docct Sueton. in eins vita; errore tarnen in annorum 
Horati numero admilFo,' ttnm LIX pro LV1! ponit. 
Hicronynu Chron. Eufeb. ad Olymp. 192. 5. Iloratius 
quinquagefimo feptimo aetatts fttae anno Borna* montun 

m 

Eodem anno inclinante moritnr Maecenas, tefte 
Dione LV. p. 552. et quidem ante Horatium; quod cur 
ex eius vita, aSuetonto confter1pra\ intelligere pertinaci- 
ter noluerint Tumebna, Torrentma* Doufa, A. Schottus 
(ObfF. IL Go.) et Sanadonus» eqniclem non capio. \ VILLA CLXXX DE VITA UORATlt 

ti'lla horatii ab ipfo elegantifRme pingitur Epift. 
I. 6. 5 fqq. Sita erat in Sabinia; non procul Tibure 
▼er fua Aquilonem. Vicina erat Varia (Epift. I. 14.. 3.), 
item Mandela (Ep. I. iß. 10/;.); proximum fanum Va- 
-cnnae (Ep. I. 10 extr. ). Ager dicebatur Bandufia, fönte 
Bandufio (C. IJL 13.) infignü, unde ortua rivua Digen- 
tia (Epift. I. jg. 104..)» fundum Horatii fuaviter irri- 
gabat. Silvia et nemoribua amoenüKma erat regio, in- 
primia verfua antiquum templum Vacunae ( v. Plin. IH. 
12.), et ampliua verfus Anienem iL et TibuT fequebatur 
lucus Tiburni. Nee deerant faxa, mpe9, dumeta (Ep. 
I. 14. 19.); ut maxime poetica regio dici poflet. In 
con valle inter Lucretilem montem et Vfticam » faxofum 
collem, a quo ipfa etiam vallia Vftica dieta, non procul 
fönte Bandufio (v* Serm. IL 6. &*), villam ipfam pofi- 
tam fuiße probabile eft. Eleganter erat aedificata de albo 
lapide Tiburtino. Habebat in ea Horatiua vilücum cum 
octo fervja, et vivebant in agello quinque familiae (Ep. 
I. i/f. 3.) unde (atia lautum fundum fuifle intelligatur. 
Scripfernnt plura' de villa Horatii Cluver. ant. Ital. IL 
g fqq. et magno» forte nimio Audio, M. L. Capmartin 
de Chauyy in Dicouverte de la maifon de campagne 
(THorace, Tonics 71 1. Rome 1767. 8- Elegantior 
multo eft Dominici de Sanctis Dijfertazionefopra la villa 
di Orazio Flacco. In Roma 1761. 4. Denique Hacker- 
tus, nobilillimua delineandi artifex, dexterrime nonnulla 
agri iftiua Bandußi loca repraefentavit, et ingeniofe Ho- 
ratii deferiptionea iis aecommodavit. TESTIMONIA CLXXXI 

V TESTIMONIA ANT1QVA 

i 

1 1> E * • 

H O R A T I O. ovxdivs Trift, iv. 10. 49» 

Et tenüit noftras numeroras Höratius aruret 
Dum ferit Aufonia carmina culta lyra. 

PETRONIVS C. 118» 

Cäeterum nequ* generofior fpiritua vanitatem amat 9 
neque concipere aut edere partum mens poteft, nrfi in- 
genti flumine litterarum inundata. Effugiendum eft ab 
omni verborum, ut ita jKcam, vilitate, et fumendae 
voceaaplebe fubmotae, ut fiat 

Odi profanum volgus et areeo. 

Praeterea cunmdum eft, ne fententiae emineant exti;a 
corpus orationis expreflae; fed intecto yeftibus colpre 
niteant. Homerus teftis, etLyrici, Romauusque Vir- 
gilius, et Horatii curiota felicitas. 

iuvenal. Sat* vh. 53 fqq. 

Sed vatem egregium, cui non fit publica vena, 
Anxictate carens arrinius faeit, omnis acerbi 
Impatiens, cupidus filvarum, aptusqüe bibendis 
Fontibus Aonidum : neque enim cantare fub antro 
Pleno, thyrfumve poteft contingere moefta 
Paupertas atque aeris inops , quo nocte dieque 
Corpus eget: fatur eft, cum dich Höratius Evoel 

m 3 peh- CLXXXII TESTIMOSTIA AKTIVA 

\ PERStTS I. ilti. , " 

Qmne vafer Vitium ridenti Fladcus amico 
Tangit et admiffus circum praecordiä ludit, 
Callidus excuITo populum fufpendere nafo. 

salei. b^ssvs ad Pif. ^27. 

(Wernsd. Poet. min. it. 276.) 

Maecenas alta Thoantis 
Eruit, et populis oltendit nomina Graiiu. 
Carmina Romanis etiam refonantia chordi? 
Aufoniamque chelyn gracilis patefecit Horati. 

qvinctilianvs Inft. Or. I. 8* 

Vtiles Trargöedi: alunt et Lyrici; fi tarnen in his 
non auctores modo, fed etiam partes operia elegeris. 
Nara.et Graeci licenter multa, et Horatium in quibusdam 
nolim interpretari. 

IDEM L. X. C. 1* * 

Multo eft terfior ( Lucilio ) ac purus magis Horatius, 
et ad notarid os hominuni mores praecipuus. £t pauUo 
yoß: Iambns non fane a Romanis celebratus eft, ut 
proprium opus ; a quibusdam interpofitus : cuius -ncerbi* 
ins in Catullo, Bibacuio, Horatio; quamqtiam iili epo- 
d os inter venire non reperiatur. At Lyricorum idem 
Horatius fcre folus legi dignus. Nanx et infurgit ali- 
quando et plenus eft iueunditatis et gratiae et variia figu- 
ris et verbis fefieiffime audax. 

avctoiy de Cauflis corr. Eloqu. c. 20. 

Exigitur enim iam ab oratore etiam poeticus decor, 
non Attii aat Pacuvii veterno inquhiatus, fed ex Horatii 
et Virgilii et Lucani facrario - prolatus« Hormn igitur 

» au- P£ MORATIO. CfcXXXIli' 

anribua et iudiciia obtemperan* nöftföfttoi oratorum 
aetas, pulchrior et omatior exütit. 9 » 

*• . J W avsonivs Eid. iv. 56. 

Te praeeunte , nepos , ^modulata popmata Flacci 

Altifönumque iterurn faa eft didicifle Maronbm* 

\ ■ 

sidoniv5 jLpö&Ltrf. Epp/ VIII. II. 

ftilus aut "Maronlanus *■ ' 

w 

Aut quo tu La t iura beaa, Horati, 
Alcaeo potior Lyrißes ipfo. *.\L * idem ibidem (p. 226. Sirmond.) 

« 

In Lyricis Flaccum fequutus nunc ferebatür in Iam- 
bico citua, nunc in Choriambjco gravis, nunc in Alcaico 
flexuofus , nunc in Sapphico InÜatua. 

idem in Praef. Panegyr. IuL VaL 

Maiorano dicti. 

Et tibi, Flacce, acies Bruti Caflxque feqnuto 
Canninia eft auctor, qui fuit et veniae. 

$ 

idem L. ix, Epp. 13. ad Ton an dum. 

, Sei tu per Calabri tramitia aggerem 
Vis ut noftra dehinc curfitet orbita 
Qua Flaccua lyricos Pindaricum ad meloa 
Frenie flexit equos plectri potentibus, 
Dum metro quatitur chorda Glyconio, 
Nee non Alcaicp vei Pherecratio 
luncto Lesbiaco, five Anapaeftico. IDF.AT * I CLXXX1V TKSTIM. 4NTIQ. SHS, HÖR. 

jjdem Carm. rtc v. 023 fqq. 

Non quocl per Satiras, Epiftolarum 
Sermonumque Tales« novumque Epodon 
Libros carminifl ac Poeticam Artem 
Phoebi laudibu» et vagae Dianae 
Coafcriptis vohiit fonare Flaccua» 

idem Cann. xxiii, 450 fqq. 

At £ dicat Epos metramque rhythmis 
Flectat commaticiö tanante plectro, 
Mordacem faciat Giere FLiccum. 
Quamviö poft Satiras Lyiamque tendat 
• Ille ad Pindaricum volare cygnuxn. Q. HO- Q. HÖR AT II FLACCI C A R JM I N V M LIBER PRIMVS. Q. 1I0AJ.TII FLACCI 

C A R M I N V M 

T.IBER PRIMVS. CARMEN J. 

yjarmina fua , /orte duos vet tret priores lihrpt Mae- 
ceimti traditurus poeta, ' hoc praefatiohis loco prae- 
l"'J7°* fuum poefeos Jludium praedicat, fcque in eo 
ßbi maxime placere ait, Ji Maeeenatis iudicio jirotetur. 
Primariam hone earminis Jenteiitiam , per Je JimpÜctßl* 
matn, quomodo trtetaverit , quibusque virtutibus exor- 
naverit, iam txpende. Holet quisqne; ait, qitodfe- ■ 
quatlir, in quo beatum Je cxißimet ,' ßttdhtm. Alium 
" A 8 * gbriä, r 4 * Q. HORATII TLh€St " 

• > 

gloria 9 et honorum amplitudo; divitiae . alium tenent* 

Hie forte füa contentus vitam, degiti iüe habendi cupi- 

ditate ßagrat maxima; dum alius 9 , remfn omnium fecu* 

rus 9 genio fuo inäulget. Miütia hos, iüos $enatio da* 

leetat. Mgo vero poeßn feetor, folique huic vacoi quäe 

Ji tibi probabitur, fummam inde poetae Jyrici gloriam, 

tanttim enim iudicio tuo tribuo * Ime aäjecutum arbitra- 

bor, Atque ßc~Jatis oniatui deSXße pideri poterat ; fsd 

imaginibus ißü cvlores adfperßt eos 9 quibus toti carmi- 

7ti 9 tanquam picturae, vitam ac jpiribtindaret. De* 

lineaturus enim diverßt kominum fiudia poeta, üs fere 

exempüs dejungitur 9 quae et rem optime ülußrent 9 et 

in quibus vis 9 ßudiique pertinacia maxime eluccat. Sie 

pro his 9 quigloriae omida tribuunt, ponit , et e Graecis 

quidem, vlctorts'ini lidii Ofyjnpüiii '* Romanis vero 9 

homtnes amjfliflunis honoribmjn comitiis ornatosi illos 

non diuitiis ßmpliciter 9 fed tot jus Africae proventu in 

horreis ip forum congeßo beatos deßgnat. Rt ßeporro. 

Hinc inteüigitur , qualem veri fpeciem Baxtcri commen- 

tum habeat, quo poetäm leVe- fvnm cärminis* genus ex- 

cufare, feque cum cacteris mor&alibus* infanire hoc car- 

mine fateri contendit. Cum enim capninibus fuis Hör 

* ratius in Maeccnalis ei Augußi adeoje inßnuaverit gra- 

üam 9 Jane non opus habebat 9 ut raüones circumfpice- 

ret 9 quibus carmina fua excufaret 9 easque adeo ab in- 

fania aUorum , quibus cum et ipje infaniret 9 repeteret. 

Age iam cum Baxtero argumentum cärminis conßitua- 

mus hoc: omnes fere homines infaninnt 9 ille hoc 9 alio 

modo alias; ego mfanio pqeß 9 l quae ß tibi placuerit 9 ecce 

m* mortalium 9 quetquot funt 9 feUcijJuuum. Hoc ni- 

mirnm C AR MIN VM X. I. C. 1 . 5 

* 
mirum -modo Maecenati probar i polerat poetae elegant ia 

atque urBanitas. • Jßt quae tandein eß infania in ru/li- „ 

cano? quae in mühe? quae in venatore? Ne illud di- 

€am 9 totam carminis oeconomiam, oratiofiisque digni- 

tatem in eius iriitia atque exitu ißi commento omnino re~ 

Jragari. Pauüo prolixiores fuimus in refeüenda Box- 

teri opiniane 9 quod eiusdem patrocinium Auctorem Silv. 

Crit. II. 220. fußepijfe % eique fpecioßs argumentis vim 

aliquant addidijje videmus. Is et orationis cotorem, 

Jententiarumque , qua cUiusque Jhidiivanitatem atque in- 

faniam tangeret 9 elocutionem hoc fuadere ,• contra vero 9 

ß mores atque ßudia korninum perßqui volutffet poela, 

cum Cutis Uviter ac perjunetorie rem aggrejfum ejffi, 

cmninoque vim atque fpiritum carminis fic enervari con- j 

tendit. Ac, oratipnis quidem indoles vix eo ducit 9 ß 

com ex nfu poetarum loquendi recte explices ( v. inpr. 

v. 29 fqq. ) alia vero oniatus lantum caujfa adieeta ex- 

ißimes. Ad alt erum quod att inet 9 laudi potius IIoratio_ 

ducendum puto koc 9 quod nonnullßs lantum v at vioide 

deÜheatas , picturas de ßudiis homimtm dederit 9 ne enu- 

merandis pluribus faßidium crearet iecloribus 9 a qua y 

velßc miro imaginum dilectu, orationisque varietate ac 

copiaßii cavere ßuduit. 

M Graecis 9 quos hie ßequeretur 9 ante ocütos habuiffe 

videtur Pindarum l ). Similcs ßntc\itiac oecurrunt in 

Solonis el. VI 4.2 fqq. *). Conferri quoque velim . 

Eurip. Fr. e Bhadamanthi fabula deperdita apud Stob, 

Flor* ULIV. JE Latinis eundem hunc de diverßs homi- 

num ßudiis locum egregie traetavit Virgü. Ge. IL 5 oa 

fqq. et diver ß paulum moda Proper t. III. 7* 

A3 o 6 Q. HORATII FLACCI 

\ 

1) In Fragmm. a Schneidero Vi C. collect is p. 8 1 - 

*AiXko9eofav /uiy rivus tv(pg%l- 

VOVfflV iWw rt/uut xxl ffTr(pxtot * 

Tovs f h ieo\v%gvffOtf d'uXu/u.ots >ßt$r** 

TffTTtTOti }j XOU Tt( t* 9lf t U «XtfV 

Brcvius idem extulerat Pyth. I. 95. 

V 

Exvt£t yt (ßgimr. 

\ 

1 

et Archilochus (in Anal. Br. T. I* p. 45* ) 
'AXX* ec'XXor aXXy xotgJitfy fahiroti. 

2) in Anal. Br. T. I. 1 p. 67. 

Extvtii S* uWoStv ,«XXof. /tw? xara ftoftov oeXecrfff 

*Ev vii.vvlv f X§T&* oYxxit xigios ayttv 
l%$votVT , uvifMifft <pogtv/uivos ugy*\iötfi 9 
, &n$u\qv fax** oifofMXf Sf/UIVQS. 

AXXot, yjfy ri/uvuv woXvfivfytov 9 tts hixvriv 

Actrgivti' roh iv xotiiirvX* uporg* /uiXti. 
AXX03 3 A$ifvocitjt re xäu c H<pxforov voXvrix vtca 

Egyctrhijs x* l §°" v ivXkfytrou ßforov, 
AXXo; OXi^aTnaJwv Movjtwk iroejo« <Twfoc otf»x^f AD C ARMIN VM L. I. C.I. V.l. 2. 7 

AD MAECENATEM.I . < 

JYlaecenas atavis edite regibus, 

O et praelidium et dulce decus meum, 

Sunt 

I 

v. 1 - atavis regifyus edite, do- o mearum grande decus columen* 

et j brevitatc , pro , oriunde, que rerum. Talis enim vm 

defeendens a maiöribus, qui araicitia Horatio erat praefidio, 

olira reges fuere. Maecenatis a liquidem uni huic omnia vita© 

gerne Cilnia Arretinorum , quae commoda, opes, dignitatem, fa- 

Lucumones feu duces Etruriae, mam , caet. aeeepta referebat. 

Fi omanis reges appclla tos, exfe Latins igitur patet, quam ut 

Laberet, genus deduetum paf- plurimi Intpp. voliint , qui vel 

Jim celebrant poetae. Infra III. gratiam Augußi per Maecena- 

29. i. e lindem vocat Tyrrhe- tem ei comparatam , vel quod 

nam regum progenienu Propert. Auguftits ei, Bruti partes fecu- 

III. 7. 1. Maecenas, eques, to, Maecenatis opera condonaf- 

Etmfto de fanguine regum. Sil. fet. Eodem fenfu adbibuit Iu- 

Ital. X. 41. ßeptris olim cele- venal. VIT. 22. ß qua aliunde 

trat um nomen Etruß-is. et Mar- (alio carminis argumento) p»- 

tialis, hunc ipfuiii lociun refpi- tas rerum fpeetanda tuarumprae- 

cieus XII. 4. 2. Maecenas ata- ßdia, h. und© tuis rebus pro- 

ris regibus ortus eques. Eque« fpicias, vitam fuftentes. Di- 

ßriftrd fplendido genere natum ctitfn eft adeo ut II. 1. 13« ,,x * 

vocat Vellei. IL 87. adde AI- ßgne maeftis praelidium reis, 

biitov. II. 13. iiiBurm.AntlioI. pro eo, qui praefidet, ftudet 

lat. T. I. p. 254. Getuem CiL. alicuius rebus. Sic rerum tute* 

iiiam in Etnifcis laudät Liv. X. la mearum Epift.I. 1. 103. typ* 

5. 3. cf. Denüter. Etrur. reg, iroXuos Od. <£. 1.2 1. et paflun. 

II. 55. et quo« adducit Burm. Decus , quatenus Horatio laudx 

ad Propert. 1. 1. et IV. 1. 29. atque honori erat, a tantoviro 

atavos reges dixjt poeta, vt po- amari; unde dulce, cui uiaviC 

pulum regem Virgil. Aen. I.21. fimum effe debebat, yideri et 

dici eum, quem talis vir magni 

v.%. praefidium et decus prae- faciat. Pariter de Maecetiate 

clar« de Maecenate, tanquam Virgil. Ge. II. 40. O decus, 

potente amico, uti eundem in- ofamae merito pars maxima no- 

disitatll. 18. 12. «IL 17.4. ftrae. Propenfura Maecenatis 

A4 cr 6 a 8 Q- HORATII FLACCI 

/ 

Sunt quos curliculo pulverem Olympicuni 
Conlegifle iuvat, xnetaque fervidis 

Evi- 

erga fe animum paifim praedi- gaudentenu v.ij.laudat. v. 21. 
cat poeta. v. II. iß. lo. III. efi qui non fpernit. v. 23. muU 
*& 3g. V. i. 51. et Ep. I. tos iuvant. v. 25. venator ma- 
7- *5* Caeterura inanimeh. 1. net, v. 30. me diis mifcent* 
habuifle videtur Saleius BafTus v. 36. feriam fitlera vertice. 
(in Wemsdorf- V. C. Poett. Sunt, quos, quosdam iuvat, noto 
min. T. IV". P. I. p. 278.) ad graecifmo. Propcrt. III. 7. 17. 
Pifonem v. 231. de Maecenate: Efi, quibus Eleae concurrit paU 
ODecus, et toto nierito venera- mn quadrigae, quod eft arrtxu» 
bilis aevo , Pierii tut da chori, >> r^Wm curriculo . . coidegijfe 
quo praefide tuti non unquam va- docte et gra place de citatCKqua- 
tes inopi timuere fenectatf. cf. drigarum decurfu. Curriculum 
MartiaL VIII. 56. * eit vel ipfedecurfus, vcl, quod 

* malim, locus, ubi quadrigae de- 
v. 3 — 6. In pcdeftri fcriptore currunt, feti, ut Charilius p. 59. 
exfpectares generalem hanc prae- ( ed. Putfeh. ) explicat , fpetlum 
miflam fententiarn: fuo quem- ad currendtan aptutn, ILidium. 
que duci Audio , fummamque Quo minus de curru aeeipiatur, 
inde voluptatem capere. Sed vetat omnüio lyrica. ratio. Alii 
naec, ut poetam decebat, ftatim de curfu intelligi volunt , 110 
per exempla declaratur; et ex bis idem poeta dicat. Atqui, 
his ea fere adponuntur, quae hoc fivoluiffet, rem haud dii- 
maxime colorem poeticum ad- bie paullo diferdus expofuifTet; 
mittereiit, ueque foluni, quae et, quae oraatui dedit, rxvro» 
apud omnes geutes in fingulis \oyus dieta aeeipi nequeunt. 
hominibus obfervare licet, fed Alii denique dito membra con- 
et ea,'quae uiiiiis älteriusque ftituunt, hoc modo: felices fe 
populi quafi domeitica ßudiaha- putant iL, qui in Radio decur- 
bentur. Quo ipfo fatis cavir, rerint; at fclicifllmos ii, qiü 
ne exemplorum ubertate facile victoriam adepti fuerint. Omni- 
failidium crearet ; cid et elocu- no fenteutiae ftunma erat haec : 
tioiüs varietate ac copia obviam Hi victoria in ludis Olympicis, 
ixe ftuduit. Vide enim., quot et quidem qnadrigis, parta, 
xnodis fententiarn, in ftudio ali- beatiflimi fibi videntur, illi cact. 
quo , quo tenearis , fibi placere, lam > ut hnic vitam quaH ac 
beatum fe exiftimare, variave- fpiritum daret, rem ipfam per 
rit. m v. 3. funt, quos iuvat. s moraenta ante oculos pofuit. 
v. 6. evehit ad Deos* v. 11. Meraorat adeo quadrigarum de- 

cur. CARMISVM L. I. C. I. V. 3-6. 

% 

Evitata "rotis palmaque nohilis 
Terrarum dominos evehit ad Deos. Hunc, curfum, excitatum pulrerem, axis igneus. Tarn Virgil. Gr. 
motam evitatam, palmam dem- III. 107. volat vi fevvidus 
ijueparram. Proprie igitur con+ axis. — • Palma nohilis, qüae 
legijfe (non, utquidam volunt, ea ornatum nobilem, glorio- 
*opfcrrws , pro colligere ) b. ex- fitm reddit f fed doctius ipfa pal- 
citalle, coegifle, movittepulve- ma nohilis dicitur. Ita inßgnis 
rem Olympicum, quod doctius Camenal. 12.39. Cum palma 
cft, quam fi dixiflct, curricülo Rornanis magis frequentarctur, 
Olympico. Siel. 6. 14. pulve- pro oleagina cor,ona, quaeOlym- 
re Trcio. Val. Fl. I. 13. So» pionicis erat propria, pofuit 
lymo -pulvere. Colligere p.pro- haue, tanquam poeta< Palmam 
prie aeeipi po/Tit . pro, corpore Olympiacam babes etiam in Vü*- 
ftio excipere pulverem , eo cou- güio Ge. III. 49« ciihis , et No« 
fpergi; utll. ^. 502. ctta $* tjvto. ftri auetoritatem fecutus eltPrd- 
%ov xov'tjf fKJot/ui'yyts ißaXkov, pert. III. 7. 17. palmam Eleae 
Eadem idea eit 1. 6. 1 5. II. 1. 22; quadri gae diecns. addelV. 2. 17. 
Sed magis lyrictim videtur, fi Male igititr faciuut, qui ideö 
omiiino de mota, excitata pul« palmares nut omnino Koma- 
veris mibe explicemus, ut aper- nomm ludos intelUgi debei 
te eft Serm. I. 4. 31. uti pulvis te ftatuunt, quos imnqnam 
collectus turhine. v. 4 — 6. in' tanto apud eos honore fn- 
metaque . . . ad Deos, et qtios iffe?, faüs notum cft. — v. 6. 
nieta evitata, i. eo, quod me- Victoria eos evehit ad Deos, 
tarn evitaverint, currjt proxime facit, ut fibi videautur ad 
circa earo acto, neque tarnen Deos evecti ett'e, Diis aequati. 
allifo. Hoc enim ceitüllmara efle , h. * fummnm felicitatis fa- 
fpondebat victor iam , etaivrigae ftigium auigifTe. Pindar. Ifthm. 
fummam -artein fimul oftende- II. 42. de victoria in bis ipfis 
bat. Tbeocr. XXIV. 11 7. "!*■- lndis parta: w otSuvKroit Antj- 
wovs o f {{kuauabcti v(p* üg/uotrt üi^u/mv itoiths h rtuaTs l/u.i%$*v. 
jHtf fCtgi wfTGotv u9(pu\iwf xcüu* Simplicior idem in fragm. fupe- 
frrtn/rx TfpxJi avgtyyw. (pvk*$ctt. rius ad lato: usWoxofwv /uJv ri- 
ef. Jl. <£. 344. 5. fervidis roth, phs §v<Pgalvov7tv 'i'xxwv tSuai kckI 
celerrimis, epiüi.* e natiiTa rei crt<p*v<n, Appofite infru IV. c. 
petito. Ovid. 'A. A. III. 396, 17. Elea domum reducit palma 
nietaquc ferventi circueunda rata, caeleftes. Notione de Deorum 
adde Sil. It7 I. 224. axis fer- vifa (v. ad III. 3. 11. et IV. 
ventior. Stat. Theb. VI. 525. 8- 3°* ) cx acute heroiea ad- 
' A 5 f um- lO Q« HORATII FLACCI , 

# ■ 

Hunc, fi mobilium turba Quiritium 
Certat tergeäünis tollere honoribus: 

Hlum, 

furata i proclive fane erat , ut que tarnen idco ixt carminc , eo- 

cos, qui iiili^iii aliqua felicita- que lyrico reprehenda». Si 

te fruerentur, Dcorum vitam vero ad deos evehit ex antec. 

adeptos eße dicerent. Stat. fuppleas, non erit in altt-ro raem- 

Silv. I. 2. 212. ircyolo, niti- bro v. 9. 10. quod ad deoseve- 

dosque errate per axes vifus. hat. Turba Quiritium fimplici- 

Terrarun\ domtnos, epilhcto ter poptilns Romanus , in fnf- 

I)iis, inprimis Iovi (qui fae- fragia miiTus, in comitiis. TVfo- 

pins Ilomero uvaf uvigutv rt bilium, qui in fuffragiis adco- 

Stw rt audic. Inira I. 12. 15. que honoribus dandis non certa 

de eodem : qui niara ac tcrras aliquarationeducuntur, leviura, 

variisque 1 nun dum temperat ho* inconftantium. Hinc arbitrium 

rir; addc Ovid. ex P. I. 9. 56.) -papillaris aurao III. 2. 20. et 

proprio. Qui de ludis Koma- Bp. I. ig. 54. vöntofac plebis 

nornni Circeniibus hie cogitant,- fuffragia.' Seneca deVitaBeata 

terrarum domin os de Roman is c. 1. Itaque id evenit , quod* in 

aeeipiunt, quos et Virgiliits comitiis, in quibus tos factos 

Aen. I. 2g2. rerum d ominös di- praetores iidem mirantur, cum 

xiffer. Quo fenfu fane Martia- Je mobilis favor circumegit. Se- 

lis Vin. 2. 6. Domitianum ter- neca Herc. für. 169 fqq. appo- 

rarum donünam deumque rerum', fito loco : illum populi favor at~ 

et Romain terrarum, gentium-' tonitum, fluetuque magis mobile 

que deam XI F. Q. 1. et Auetor vulgus aüratuniidum tolllt inanu 

Epitaph, in Anthol. Burm. T. I. et Thyeft. 551. nunquam fiabi- 

p/ 237. Titum et Vefpafia- lis favor vulgi. Certat tollere 

jnrm terrarum dominos appella- certatim, magno cum partium 

vir. Quae tarnen ratio nullius Audio tollit extollit, evehit /10- 

momenti videtur, cum hie, uti noribus tertio cafu, graecorum 

iam moiuii, de ludis Olympicis exemplo, pro» ad honores f. 

sigatur. Caeterttm devictorum magiitratus ter geminos , h. fum«. 

praemiis locus clailicus eft apud mos, ampliüinios. Nihil am- 

Vitruv. praef. L LX. plins. Apte laudat Turneb. 

Adverf. XXIf. 15. Martialis IIL 

v* 7. ß. Hunc , et mox iilum 46. ß. fophos tergeminum h. 

fc. iuuat ex antec. Srructuram graude, quod ipfe vocat I. 4. 

haue vcrboruni ob interiettam*- 10. Pierique fere cogitant de 

taque . . . ad Deos paullo du- tribus fummis Romanorum ma- 

riorem efle etil non negem, 11 e- giftratibus , confulatu , praetu- . 

ra, CARMINVM L. I. C. I. V. 7- 10* II 

1 

Illum, fi proprio condidit kbrrep, 
Quidquid de Libycis verritur areis, 

Gau- 

rä, aedilitate. Se4 hot eflet pro Ins, tanquam fpecialius> et 

poetae verba ad pedeftris oratio- gravius, onuiem Africae pro- 

nis ixfißttxv exigere. Neque ventum. Tantoenim poteritio- 

mag;is Horatio dignum, quod res ad lata» agrorum pouelHo- 

ait Gefn. in Th. L. JL. tergexmy nes coemendas fercbantnx ftu- 

nos eos dici honores ,' quos tre» dio , ut totas provincias inter- 

partes popiili, Senatus, x Equi« dum unus teneret. In quam 

tes, Plebes tribuant.. Omnino rem acriter invehitur Seneca 

mircris , in talibus naerere in* ep. 39. fere ad finem : quoui- 

terpretes, qui certum aliquem que fines pojfejßonum propaga-. 

mimerum pro incerto ac magno Litis? ager uni dombto, qui po- 

a poetis poni folere fciant. Yide pulutn cepit, anguftus efi» Quo-. 

vel I. 5. 9. et I. 13. 16. 17. usque arationes vefiras parrige* 

Cur e. g. Graeci poetae rpxv* tit, ne provinciarum quidem fa- 

puxv et Latini decumanos fiuetus tione contenti circumferibere prac- 

conitanter adliibnerint , nemo diorum modum ? — hoc quoqu* 

facile certam aliquam huius rei purum eft , nifi latifundiis vc~ 

rationem reddi fibi pofiulet; firis maria cinxifiis; hiß tränt 

fufficit tenere, maximos hoenu- Hadrianum, et lonium, Aegae-> 

mero Auctus innui. Caeterum umque vefier villicus regnet, eü 

Gefnerus v. honorfbus in fexto ep. 117. Adfpice quot locis ver- 

cafu aeeipere malebat, utaliquis tatur terra, quot millia colono- 

ipfis honoribus tollatur. Quod rumarent, fodiant : unumputat 

etfi ufus loquendi ferat , et toi- videri itentrem , cui et in Sicilia 

lere fimpliciter dicatur pro, or- et in Africa, feritur? adde eun- 

nare, efferre aliquem, (v. Riihnk. dem de Vita Beata c. 17. Alü 

adVellei. II. 65.) minus tarnen de publicanis Aratoribus, qui 

bene ry certat refpondere vide- populi Romani agros conduxe« 

tur; et altera ratio omnino do- rant, et decumas peiTolvebant» * 

ctior eft. h. 1. intelligunt; minus recte, 

arbitror. Si condidit, condi- 

9. 9« 10. Iilum opts unice tumfervat, pönale t horreoprp- 

tenent, earumque poüeflione fe- prio h, fuo, nempe tanquam 

lieiflimum fe profitetur. Pro privat us, quidquid verritur, con- 

opibus, quae generalis erat no- geritur» convehitur de areis 

tio • fpecüalem , quam fua ipfi JJbycis, agris Africae ; A omnes 

aetas fuggerebat» poeta pofuil, Africae fruetus horceo coiulitos 

poflefliones latif undiorum , et habet*, quod eü pro üiuplici: N 
/ 1? Q. IIORATI1 FLACCI 

Gaudentem patrios findere farculQ 
Agros, Attalicis conditionibuS 
Numquam demoveas, ut trabe Cypria 
Myrtoum pavidus nauta fecet mare, 

Lu- fi omnem Africae oram po/Rdet. tura in genere, vel debonofolo 
Pro colligi de agris , doctius capicndurrf, quod maiori cultura 
erat, verri de areis, quod fru- nonindigeat. — - 13. 'numquam 
menta in folidata agri parte, eum demoveas, docta brevitato 
. q uae area eft, extrita et purga- pro, deducas cum a Xtudio fuo 
ta couverrebantur , et lic de ea beatoque otio, et permoveas, ut 
coliigebantur. - Africam nomi- cfcet. Conditio iaepe eft pactio, 
nat , tanquam frugum feitilifli- qua polliccimir aliquid» et fpon* 
mam; resnota. videlll. 16. 31. dermis alteri, fi quid, fecerit. ut 
Expreffit hos w. ScuecaTKyeft. Cic. ad Q. Fr. I. 1. nullius pe- 
356. Non quicquid Libycis te+ cuniae conditione ab Integrität* 
rit f'ervens area meßibus. et Pen- deduci. Itaque , sonditionibus 
tadius in Anthol. Burm. T. U Attalicis* promiflis opibus Au 
,p. 549*. & quicquid Libyco fe- talicis, h. maximis pro condi- 
eatur arvo , non una pofitum te- tione oblatis divitiis , quales ab 
nere cella. ' Attalo, Pergatni rege, popnlo 

v* 11 — 14* Suavior Lim FüDmafio baeredi fcripto erant 
fuccedit piotura rufticani, rebus relictae. v. II. 18* 5« maxima- 
fuis a patre fibi reüctis fatagen- rum opum e rnercatura quae- 
tis , et in praediolo fuo trän- rendarum certiifima fpe oftenfa, 
quille degentis, quique nullo ut mercaturam axnplectatur. Sed 
ne vel maximo oiterifo lucro a pro rnercatura pofuit navigatio* 
vitae fuae genere abstralii fe pa- nem , quod Romani rpercatores 
tiatur. Hacc ad exornandam itinera marina ipfi faciebant, 
irriaginem felicitatisque feufum unde roox nauta pro mercatore. 
decJUrandum praecLire adiecta. cf. Tibull. I. 1. 50, ibiqueHey- 
Oaudet adco findere* lactus, niiim. Pavidus dicitur, apte, 
coittentusque eft in eo , quod ut de homine , navigationis 
colit agros agellum pacrium , a prorfus infueto. Pro navigarc, 
patre* acceptum, novis ftcceflio- fecare mare> ri/uvtiv «X«, quod 
uibus non dilatatum. Sic V. navi magis proprium. Pro na- 
2. 3. beatus ille, qui - - pa- ve ponitur trabs, ad augendum. 
trtua rura bobus exercet fvis* periculi fenfum, ut ratis, I. 3. 
Sarritioneiu pofuit pro agricul- 11. et pro quacumque Cypria', 

ob CAKMIT3 VM X* I. C. I. V. 1 1 * 1 ß. 1 3 

Luctantem Icariis fluctibus Africum • 

4 

Mercator metuens, otium et op'pidi 
Laudat rura fui: mox reficit rates 
Quaßas, indocilis pauperiejn pati. 

Ell ob Cvprum mercaturae dedi- luie, cumdilectu; is enim, ab 

tarn. v. ITI. 29. 6o. tum pro occafu flans, creber erat proccU 

quovis mari procellofo Myr* lis , Virgil. A«i. I. 85- Proelia. \ 

toum, inter Cretani, Pelopon- vcntorum, cum inter fc, tum 

nefum et Eubocam , a IVIvrtilc* cum fluctibus tauquam fuper 

feu potius a parva iufula Myrto maris impcrio üiita in tempcfia- 

fic tlictum. tc depingenda poetis fatis follen- 

v. 15 — ig. TranquilLie co- uia. v. ad I. 3. 12. lcarii ma- 

loni vitae praeclare poeta fub- ris meminit, tanquam pericu- 

texuitmercatorislucroinhiantis, lofioris, in animo forte Iiabcns 

pracque eins ninüo ftudio 110- IL II. 144* *"V^>T & dlyogi, i£s 

vis fe usque pericnlis obiieien- xv t u*T* /wxxgtH JaXaVr^f xovrov 

tis imagiiiem. Mercator, qui 'Ikä^xW, rot pr Üvpos rt Na- 

imminente tempeftate vitae fuae rot n ugop\ JF.ft illud inter Sa- 

tantis pericnlis obnoxiae otio- mum et lcariam, iufulas, ab Lac 

fam longe praetulerat, eamque fic dictum. Otium opponitur 

in fuburbano fuo fcquendam vitae negotiis vel foVeniibus vcl 

tum voverat; mox ubi, nave quaeftuolis diilrietae; eß adeo 

quantumvis lacera atque disie- vita trauquilla, ab omni peri- 

eta , incolumis eva/it , ecce ad culi metu vaena: Amplillcatur 

prtßinftim vitae quaeftuofae ge- haec tranquillitatis notio per 

jius redit. Diverfam e Nnltri rura appidi fui oppido fuo pa- 

loco imagtnem exhibuk Stat. trio adiacentia , feceflum in fub* 

Theb. VII. 720. P'iocerat die urbano fuo. Haec laudat* mari - 

diu pauper ftrutator aquaruvu procellofo, omninoque ilü pnii- 

Dtcepit teil us ;mor icns hiemesque culi pleno vitae generi lon^e 

Notosque laudat, et expertime- praeter t. Qua notione'occurric 

liora pPricula ponti. Metuens Scrm. I. 1. 5. Stat. Theb. \\U 

metu cohorrefeena , fibi. timens, 722.- Obferva, quam paiici* 

ubi videt Africum vcntiim /«- lineis tcmpelüitem gravüliniam 

t tantem certantem , congredien- depinxerit poeta. Cum enim 

tem fluctibus, nota ftruetma, rates qnaflas Itatim numoret, 

pro, cum fluctibus Icariis, ma- mare ventis ttubatum, naveni 

ns Icarü. Africum ven tum po* perculfara atque disieetam, ip- 

futu 1^. Q. HOftATII FLACCI 

Eft qui nee veteris pocula Maflici 
Nee partem folido demere de die 
Spenüt , nunc viridi membra fub arbuto 

Stra- fum xnercatorem mortis pericu- pauperiem — lucri faciendi caufa. 

lo vix elapfuin fub ventorum Epift. I. 1. 45* eurris mercator 

cum fluetibus lticfa comprehen- ad Indos per mare pauperiem 

dit. Mox f ubi naufragium üi- fugiens . jyXfo nokvv tut itivrov 

columis evafit , non > ut qui» »vvotjocs — - xtutiv irnttfv <ptvymy f 

dam, ubi aliquamdiururivixit, ut Hefiodus extiüit lj»y. v. 

fed Hat im, talis otü, qdod vo- 6«J5» 

tis pi'ius expetierat, impatiens v. 19— ,22. Imago hominis, 

refuit» reparat rates ouajfas, na- vitae fnavitatem ac voluptatem 

vem fraetam ac laceram , adeo- feetantis ; declarau per rinum 

que nave refeeta reparat navir et convivia in amoena regione«. 

gationem, mar« iterura ingre- cf. II. 13. 6. fqq. 11. 15. fqq. 

dittir. Praeclare, de pertinaci Alias de die conuiüßatur, bo- 

ruercaturae itudio. Quati for- nam diei paiteni commiffatioiü« 

tiori fignüicatu habe* et infrä bus impendit. Haac in duo 

JV. 6. 7. et IV- #. 32. indoci* membra disiunxit poeta. nee 

lis'p. pati, graece, pro» dum fpernit, valde deleciatttr, aniat 

pauperiei ferendae adfuefieri ne- veteris ideoque praeftantioris 

quit. > Pauperies eü viu fine Maßici vini, in montibus Maf- 

quacllu ac lucro, qnae luxui heis Campaniae nati pocula, li. 

indulgere non potefl; damnata vinum Maflicum. 6ic pocula 

. ideo brevi atqtte a mercatore Falerni ar dentis II. 11.19. \i- 

opum aiigendarum cupido mer- num Ma/Ticum era.t 6 nobilio- 

caturae earumdem Abi copiarh ribus. Plim XIV. 6. Nee fper- 

facienti pofthabka. Muh um lät demere adimere rebus gcren- 

adeo differt ab cgeftate. *r»%ov dis , et hilaritati adeo 7 dare par- 

enim, ut Ariltophanis (Plut. tem de die folido, qui folidu s li. 

551.) verbis declaiem, ßiqs 9 totus rebus agendis impendi dc- 

$¥ len /us/tb 2%orrot* roZ ii buerat. AppofiteSeneca ep.83. 

xivijTOt y fr,v <ptito t utVQV x*t roTs hodiernus dies folidus efi, nemo 

&yott irgojixofrtt, ittpylywsSati ex illo mihi quiequam eripuit» 

i' ocvt$ /uqJtv , /ut) juUvtqi hmj$* Conyivia enim Romanorum fub 

iniXilicitv, Caeterum cum mer- noctem demum ineipiebant. v. 

catorc hoc convenit Mem.de- IV- 5« 3.9« 4°* Sederantet, qni 

mus apud Terentium Ileaut. I. coenarent roatuiius , conviva- 

1.59. InAJiamhincabiipropter xemur de die; quae Romano 

vo- CARMINVM L. ^ C. I. V. 19-24. 15 

Stratus, nunc ad aquae lene caput facräe. 
Multos caftra iuvant , et Jituo tubae 
Permbaus fonitus, bellaque taatribus 

De- vocabantur convivia umpeftiva. Nymplias,iis ineffe creditas. Cae- 

Catiill. 57. 5. Vos cqnvivia lav- terum duae hae ideae nunc -nunc, 

ta fumtuofe de die facitis. Se egregie depingunt hominem in 

ipfum Horatiu* bibulum liquidi otio luxuriantem , ut V. 2. 23. 

media de Inci Falerni olim fu* JLihet iacere modo fuh antiqua 

ifle tefiatur Ep. I. 14* 34- c ^ a ilice» modo in tenaci gramine. ' 
Plaut. Afin. IV. 2. 16. Eodem 

le\\[\i frangere diemmero II. 7.6. v. 23. 24* Alios militia iu« 

pro quo comice ädmodum lace» vat. Ueclarat eam per fpeda* 

rare diem Plaut. Stieb. III. 2.45« les ideas, caitra, tubarum Itre- 

Pariter Graeci «0* y/uigxs *ivttv 9 pitum , et pugnas. lituo . . • 

de quo v. Toup. Em. ad Suid. fonitus* pro vulgari: litui tu- 

P. III. p. 221. Suavius eadem baeque fonitus, f. tuba una cum 

in re Alexis Comicus apud Jituo audita, fere ut Iuvenalis 

Athen. II. c ß* P« 47« ®*ffiots XIV. 200. Si piget, et trepi- 

etrupUis rqs ifii**t ro Xotxov dum folvunt tibi cornua ventretn 

v*oßfix*4 /oripos. Male vero cum lituis audita. Li tum erat 

Geuierus cum Baxtero h. 1. ex- equitum, et ineurvus, fono 

plicant: ne parte quidem dem- acuto; tuba vero peditum et 

ta, vel excepta iotum ac foli- diveeta, C0110 gravi, uti beno 

dum diem impendit voluptati vet. Schul, cf. II. 1. iß. bslla, 

atque otio. Sic vero negatio pugnae, ut faepius. dettßata 

abeffe deberet , et efle : et qui matribus , paflive , quae dete- 

fpernit demere , non eximitcom- itantitr matres, qubd orbantur 

•poULtioni partem de die f. — 21. filiis et maritis. Hinc earum 

fub umbra arbuti «tut ad fontem fqlleniiis mentio, ubi poetae in- 

reeubans. Haec ornatus caulla fau/tos belli exitus, f. onuiiuo 

addita. firatus membra 31-aecc, belli mala recenfeut. Virgil. XL 

pro» membris ftraüs, iacens, 215. Hie matres % mijeraequ* 

L reclinatus in gramine, ut ea- nurus , hie cara fuorum peeßorm 

dem in re JI. 3. 6. — aquae maerentum , puerique parentibus 

Une caput facrae, epithetorum orbi dirum exjecrantur bellum. 

traiectionc, poetia fatis frequeu- Nofier V« 16.3. parentibusqu* 

tata, pro aquae lenis, leniter abominatus Hannibah adde et 

Auentis caput fontem facrum. XV. £\. 6fy. ' Stau Thcb. III* 

föntet fccri, pioptev 5>«os ac 577» \6 <J. IIORATH FLACCI, 

Deteftata. Manet Tab Iove frigido 
Venator, tenerae coniugis iinmemor 
Seu vifa eft catulis cerva fidelibus, ^ 
Seu rupit teretes Marfus aper plägas. 
Me doctarüm ederae praemiu frcmtium Dis v. 2$ — S8* Alium tenet ve- Xteitts fognotktfofyhirfutae, follen- 

nandi ftudium. Aidorem ftu- tu ferarum epitheto. v.Burm. ad 

dii et pertinaciam declaxavit Prop.. I.' 1.. 12. •— aß« Aliud 
per adiecta, quae eam produnt," venationis genus, quod perno- 

frigoris tolerautiam, et perno- ctationem requirit. aper Mar» 

ctationem. manet pernoctat fus* Marficus, cum dilecru, 

fub Iove, fub dio, v*o Aio*, fub . propter faltuofam Marforum re- 

czelp frigido. Sic Iwpiter uvi- gionem, utVrrgil. Ge. III. 255. 

«JurVirgU. Ge. I. 418. niadidus Jus Sabellicus. rupit, perrtipit, 

Martial. VII- 56« x» *— tene- ruptisque plagis evaüt. Nedu« 

rae . . immemör, äuget ftudii bita. Seneoa Ilippol. 76. retia 

pertinaciam. — - 27. Venationis vinctas tenuere feras; nulli la- 

ideam generalcm iam in fpecia- . queum rupere pedes. Ovid. A. A. 

lern convertk. Seu vifa eft, I. 392. non bette de laxis caf> 

iuveitigata eil catulis» canibus ; ßbus ttooit aper. ' Plague teretes, 

fdelihus, perpetuo canum in- retia toxto fune facta, torta 

piimis venaticonim nutum ac Tibull. IV. 3. 12. teretes pla~ 

vocem renatoris fequentium gas dixit et Seneca fiippol. 45. 

epitheto. Cerva univerfe de nodofas Ovid. Faß. VI. "O. 
cervo, fed aroaut poetae, ubi 

de aiümalibus loquuntur, femi* v. 29—34. Ego vero car- 
inii a, graeca elcgantia. ItaCal- minibus delector, poefin unke 
Kmachus itettukli* pofuit, loco amplector, fummamque iiid« 
plane ümili, ideoquc huc trans- voluptatem percipio. Hoc, ut 
„ (crcndo, ep. 33. wyptvrys, 'Em- primarium carminis argumen- 
xvfis f h ovot&i nxvrx \xywoy tum , inprimis üluminari opor- 
fttpäfi xtu mkoiis *x vi * fogxot\i~ tcbat, fummamque in eo elo- 
ios \ ffTtßj! xxt vt(ßtT<a Ktxgii/u*' quendo enthuüafmi et phanta* 
vos. ubi kkvtu Xotyusv et««- iiae vim. cerni. Imagines ind* 
atfs JooKocXifos neminem Intpp. petitae, quod' poetae, plianu- 
in mendae fufpicionem vocafle, iiae vi abrepti, feu, ut Cicero- 
omnino mireris. ' Forte, irruxa nis II. de Örat. verbis utar» 
Xff/»oyex Homer, U. #. 310«. tt afflatu equafi furoris j>erciti in 

deoijim caemukym JL.J- c i.. v. f 25-5i. 17 

Dls mifcont fuperis :. iqe .gelidiun nemus ■ 
J^ympharumque leves cum Satyris cliori 

Secer- 

d^onun couciUiun admictC cum funt flaridis fertis rcdim'ua, 

iis verfäri , * caelique commercip quanquam aüter ibi WcrnscL 

(Ovid.. A. A. III- 549.) fe frui Poecae abfohlte hie Joc/i dicti, 

jaetant. IÜnc Deos fe videre* amiqua.nouone, quatenus phl- 

(II. 19. 2. Ovid. Faß. VI. 7. lofophia, h.* notiones et plulö- 

Fas nii/u, praeeipue, vultus vi- £ophemata de rebus phyficis, do 

dXffe deorum, vel quia fum vates, diis, eurtimque natura cet. fer- 

vel qui&facra cano) audire, (Ilf. znone adhuc rudi , naturaliquie 

4- 7. ). tanquam praefentes ap- adeo elocucioms poeticae vi iri- 

peilare» (II. 19. 7 . III. 25. 1.) iirueto, mox ad. cautiün forma* 

pracclaro phantafmate üugunt. to, certisque adeo numeris ad« 

Hadern ratio iu vatibus, qui di- Aricto tradebantur. Hinc aoifoi 

Tino fjirore coxrepu/diim futu- dicti roßo*, Call im. cp. 50. 4. 

ra eloqtmntiur , deos, feu tUo- ffo<f>tareti 9 Pu1d.nUun.II.36.cc 

nun vantilia irrumptre dieuntur. iiidex*n de. iisdem > v, ad IT. 

Stat. Theb. III. 550. Achill. I. «9. 2. et *?«{?/« de poefi, Cai- 

5og. Diverfa adco.prorfus eil lini. ep. Q. 4* ct 49- 4* 3 U0 

imago* ab altera , quam fupra feie fciifti Haßodum doctum ap- 

v. C. dodit» ©tu pluriuiofl fere pellat Cic. Cat, m. 15. Ädhae- 

Intpp. pro eadem habere videas. fit hoc fequiori tempore poetijl 

Kam illa.ab )i. 1. aliena eil, et epitheton ob vaiiam doctrinam, 

adverfatur feqq. lam de verbis antiquitatis, mythologiae, quae 

videamus. Ederäe, edcVa, ßao ab iis requirebatur: eriaxn pro- 

cho facra , et ßc poetis proprio, pter fermonis exquiiltiorem cu(- 

Bacchum enim in diis poeta- tum ac metri artem ; et Rom*. 

riiio "tutcUribus haberi , fatis nis iitprimis propter litcxarum 

ODYium. De Corona paetarum graecartim intenorenT"notitiarn. 

liedcracerv.Vu^.Ecl.VII.25; Sic doaus CatulUis Tibull. III. 

VNL i«j. Ovid. Fad. V. 79. (3. 4*« 1ID * v. Heyn, mifeent 

Trift I. 7, 2. et ibi Intpp* nie Diis fuperis docte pro, ego eo 

praemia front ium doetarum, quir ipfo, quod corona ederacea vin- 

bus docti, h. poetae coronan- ctus Tum, h. tau quam poeta, 

tur. Olymp. Nemeiianus ( in mifeeor Diis, admoveor iis , iis 

Wemsdorf. l'oett. min. I. p. interfum, corumque confortio 

2 &5-) de J^and. Herc. ß. lau» fruor, nempe divino numine 

rotque gerens et flqrea fertis afllatus. Eadem virtute "grae- 

tenipora —— s Joctorum muttera eis eft i u<%3'J»'«i d'soTs , tanquam 

Votum > ubi jlorca f, Umpora Pind. liihm. 2. 42, Heüod^ 

• B Theog; •/ ifc " : ^ H0RÄT1I flJÄCCI •"> . 

Secernurit populo : fi neque tibias 

- Euter- » ... . » Theog. $o *• tytt ** T ' *' /3oi/Xyy pba$ et Satyros, 11t Virgil. Ge. 
hrijutf'ytTXi. cf. infra IV. 5. 35» 'If.^T)^. fortuhatus etWe,' deäs 
v» 36 -.32. Alia fubiungitur qui novit agrefees, Fah'atjue, 
imago, qua enthuuafmi rtoetici, SilvanuiAque Jenem , Nym)mds~ 
quo fe abripi gloriatur, vim vi- que forores. Nympharuih cho- 
vidiflune declarat. Commemo ri cum Satyris , exqurntiits 'eÄ 
rai feceiTus agreltcs, et amoeni- quam , Nympbarttrii et Satyro- 
tates rußicas, quae ingenium rum chori, faltatiönes; ' qttas 
poeticum excitant , et inflam- poetae commemorant' ad decla- 
mant, quaeqne ad coneipiendas randas vitae rufticae fnavitates. 
"phantafias maximam vim ha- Homer. IL ttsYIuvu v. 19. tot* 
bent. Etenim , ut ait Auctor Nvußai optmuitf XiyvuoXiroi 
de cauf. corr. Eloq. 13. poetae (pQtru9*t wvxP* *oavtv twl xpivjl 
iueunditas urhls de ferenda* cae- /utXortvfyy pi Xfrovreu , xorf/ßjfy 
teraque officio, utque ipfi di- ii Ktptarivtt ovgtos i%w! Aktuwv 
tunt • in nemora pt lucos , 1. e. ( Pan ) f if3x xett tv^tt x°F** 
In folitudines recedendum efi, rort h /ulcrov ¥g*wv xvxyoc kqw 
lumc ipfum loctim, et Epiil. IL iitmt , loco admodum fphendi- 
2. 77. Script orum chorus omnis do. ' cF. et v. 5« Hinc bvy%o»ot 
antat nemus, et fugit urbes, rite Ni^ajßajjr atidit Orpli. IL X. 9. 
cliens Bacchi, Jbmno gaudentis et vytfrwf Nv/utpuiv choreat du- 
0t umbra, refpiciens. — mefecer* cens, in epigr. ditv*. 261. 1. 
nunt populo nemus cet, conci/e' (Anal. !Br. T. III. p. & 04.) add'e 
dictum pro , fego fecemor , re- Piatonis XIV. 5. (Anal. Br. T. f. 
motus Tum a populo £ vulgö, p. 171.) ovgiyyi jut\!<räiTut tixt* 
Fenfus poetici experte , ( cf. II. 7s.u fy Ituv 9 — al ii **o*( $*X*- 
16.- 39*4°* WI. !• i- Valer. gitfixögoyxoulvhTtiGoLVTQ^Ttgtx- 
Tlacc. I. 10. Eripe me populis hs vvvUpou^ vv/u(pxt c A l u*tpvxfoc. 
et habend nuhila terrae?) dum Leves ad motum pci'tüict, adeo- 
nemus incolo, folitudinem amö. que ornat. Satyr os teves pari- 
ftemoris et antrorum follennis ter vocat Sil. III. 594. nifi for- 
fcac in re mentio. cf. IL 19. 1. te laltationem Satyrorum con. 
III. 4. 7. et 25. 2. Hinc Pro* citatiorem iinuiere votucrit , de 
pertius IL 10. 4. Hcßodo et qua Athen. L ; XIV. c. 7. p. 630. 
III. 1. 2'. CalÜmacbo et Pliilc* *l<rl M rms ? o# xxi (puvl ti}* 0*/- 
tae fuum cuique nemus attri- xiww irodtfrtxus dvofiuirSau dwi 
buit. Sece/Tus agre/lcs amplius, r?f xirtfVnw, fjy xect §i ^serv* 
aitguftiAlma rcrum fpecie» adum- fot ifxovrr*t 9 rot^vranfv tt/rar. 
brat per numiiiä agrefda, Nym- S«d Iiüc fort« fubtilius. cARMtiOTPAKL. m c, l 'V, 32 - 54. <i£ Euterpe ctffribeti, 4*ec Polykymnia 
Lesboum ref ugit tfenttere barbiton. .3 Quod v. 33.34. & modo&Itifae fa- jropter I. 32. 5. Jeolium <arr%. 

rein. Si Euterp'e nöttitbhibe't t *e- men pro'lyricö dixit IV. 3. 12. 

tiner, denega't, adeoque concerfit Caeterum fimilis noftro locus eil 

tibias. Föetis erfirn, qid iltligni IV. 3- 1 7. o tejiudinii aureab \ 

'oun lande poefintrattam/Äpollö dulc&m qua* ftr&pitum» Tieri» ] 

et Mulae «item carhrihi*, et ly- temper as. * 

räjn ftiatoi iradidiÄfe didunrnr, v. 35. 36. Splendid üs exitu*. 

Tatis 6bvio lenfu. IV.' 61* £9. "Quod fi tuo, Maecenas, jftdi'dö 

Spiritum PJioebus mihi, Phfebus imer prdeftantiorcs poetas lyri- v 

txrtcm cärminis noitiendue dedit 'cos habebor'; tum iahe, quid ad 

jpoetäe. PippeTt. f. 2. 27. "Quum magiiitudincm felicitatis mea# 

'tibi'prdtcip'ue Phoebui fuä caf- ac gloriae accedere poflit, ntf- 

mtna dbnet, Aöni'amve ttOens CaU Tcio ; jfummahi glor iarn , fum- 

tiopea lyram. Sjjectat huc Set- mamqiwr felicitatem confecu- 

lonis c VI. r. 51. (Anal. Br. tum m'e arbitrabor. Si M$ 

T. Lp, 67.) &%XM*QlkVfiC*i*ili> Infetis, adcerifes, lyricis Graeco- 

tAoveSy rtdf* }£f* titetxfy f/utg* rum vatibus, poetai'um choro, 

t?/ jtfpfys pirfcp 'imsr&fitifK. poeti* adnumeras, utIV. 3. 13. 

et ep. - Cleöpatrac, £cfetriae, quod itomötf principis vrbium dignä- 

fe Gorio Infex, florerit. T. II. tur föbolcs inier amabiles vatutH 

p. 43. adfcYt tkirip. ad Anthol. ponere hie chbros. —feriam ßde- 

I^at. T. IT. p. iV*. f*9$$*s 9 >w» atüifgam caelum , fublimi 

itprrttow ?X*t*' idfitbfo Kvvgtt, vertice, fi& orttatum pertinet. 

Igy* f 'A5«wV« Ytfrvot cuoipgo- Viügai'i ratione dickur, efferri 
cvvetty Mowtx li'qjff co<pi«v 9 *&} ' antmo, metaphora de bäbitu cor- 

ftmnrä» rav ftXifotffrop avu(p*. poris erecto, tanquam arrogari- 

Vor ifotrfis 'jüui4*phu /*J\i<rir. tiae figrio , defurtim. Hihc >ö/- 

Tibiac, uthiox barbitön deck« /^r<? verticem eft arrogantiiuti» 

Vant pöelin lyricatfi: Völyhym- v ni. 16. 19. v. ad I. iß. 15. et, 

itia n'0/1 ref ugit* non abiuiit l^/t- liotiohe afnplißcata» <ve/ö captft 

Jer*, tendir, temperat fides bar- ferre, quod eft ßmpliciter, alte 

biti Lesboi Atcß+ov, Lesbii, ferre. Sic Virgil. Aen. X. 54$. 
quo olim Alcaeus, L civia Lesbiiii - caelo gnimupt Jerre, quod con- 

ufus eit, Inniiit aut omnino venit dictioni Aefchyleae apud 

Camaxn et gloxiani» quam Alcaeus Plutarch. de Exil. p. 605. A. 

carminibus fuis eft confecutus, Qvpis — evgapm xvgvy otvm. Sio 

aut quod ipfe fe ad Alcaei exem- Aureus /myot\o<pfoyw apud Senec 

plar oonpoiuit* Hoc nalim Thyeft. QQ$. Mqualis afiris 

' B 2 gradier, Quod fi n»e Iritis yjuibus iaferis, 
Sublimi feusm^fidjera vjeriice; .^/. » • T t gradior, et cunctos fuper ftltum Hominis fui famam volatuieom- 

Juperbo verticc att ingeus . poluvu param. »Qto^ phap tafroate. y. ad 

Gloriatur adeo p.oeu* funütque IT. 20. init. Quo fenfii (jajgip 

jfuperhiam, (itf HJ. 3°*. cxtr. de fragm^ntum Eiurip, ajhid Glern^. 

fe loqnitur) honorifoentiflimo Alex. p. .543» ed." P* vif. (.in 

Maecenatis de fuis caiminibus fr.i »rum. . Emipidcis Beckii V. 

ludicio lubnixarri. Alia ratio- C. p. 491;.^ J154J ^yciou fy 

Ii ej dicüiiur o/q r /a , famajevari, jaol itjkpyjH n*%\ ytor^ tty) rot 

auolli, taiigere caeliun. Pia- £*^j^v {«eleganter, fere ut Hor 

pert. 1JI. 1. 9. quo tue fama rätii^ iii cycmim traijsfovmatiu: 

levat terris fubliniis. Quo feiifu II. £0.) icowroc viSik* «flaeV*- 

# JEurip. Baccli. 970. .xkfys ovgot* ,rpu\ ßxffQjuqU r ,*s cujtgx np'kvf 

yf crpfi^ov dixit.. Virgil. Cntal. utpSih ^ Zw* it$Q<jyu%w. Effet 

XII- 1 . Adfpice 9 quem valido adeo ; flupdfi. tibi mea carrnina 

fulmixum Gloria regno altius et admobayero; immortalis eiq, 

e.aeli fedibus extulemt. Ovid. mihi videbor, cwi/Iurtura inv- 

Fall. 1. 209. Ät poftquam Iwr- juoi talitatU pigi^us liabcbo. Aw 

tuva loci caput extulit huius, et que liaec forte unica, certe ly- 

teti^it fujntnos vertice Roma rico poeta di<£niflima huius loci 

cfcoj. et Epp. ex P. IT. 5, '57- videtur ; inte^pretatio. Caeto- 

lluic tu cum pUiccas , et,venice rum e .noitra interpretatiune^ 

Jidera taugat, feripta tarnen quam diverfis. .prorius uotioivi- 

profugi vatis luibcrula putas. bus poeta illa , evehi ad deos» 

SaleL BaHus ad Pif. 2 iß. ^fttt diis mifeeth et ßdera verticc Je- 

W«rnsd. Poett. min. T. IV. Yi/Vadhipuerit, et quam iuiuru 

P. T. ) Jpfe per Aufomas Acncia in cum fmt , qui tantam poeti- 

carnuna gentes qui fonat ? ingen- corurn pliantaXtna^tum ei iiupin- 

fi qui »pmhie pulfat Oiywpunf. ^ant^eAatcm^ ut eniidem iiiia- 

Tcitia denique, Imic admoduip 'ginem in eodenx carmine ter ab 

affiuis, reliqua eß ratio', qi^i co poiitam arpitreutur, abiuide 

gloriaru poetae, .percimemque patet. 

*•«... I. / • • • 4 . *• ' * * , . 

\ ' . ■WiHMWMMl » / • . • > 1 • ' I 

I v 


^ 

* c Afttttifrtt? £\ fc "i. ft. £ i ■rv. ', ■■ V ..'i. ifwwpw f mmia, .\ ■»■■ r ., M » C ^ "jr'^-Äf* "js N AKGVMEHTTVT&: \ • • • • . - • • •» y x^htmeii e^ccelßffimiim 9 atque in eiäbordtijjvnis Hortttu? 
Jlve artißcium eins, Jtve ornatum, elocittionisque virttitef 
fpectes 9 ' fäcile repdiieiidum. ■ Declaratiirns eiiim pöetä, 
atque ct)fiftnendaturns Atigtijtum Romanis tanquavi eam 9 
qui fotus res perditas labeßactaii beUis civüibus imperiv 
ejfet reparaturus, pacemque ei et Joint em reßjluturus; qnb 
Jbtus imminentes reipitblicae calamitates averlere, maießa*- 
temque Romani Hominis, Parthorum victorüs imminutarrv 
vindicare pojfet; fplcndidijjima cum atque ßanctijßma 
Expiatöris populi Romani, Deorum irrnn placantis, et 
mala inde in civitatem redunialura arcentis itnagine re- 
praefentat. Ouum enim omnium fere popularum* partim 
Jiibtüiter adhuc de ZHis, » rebus que phyßeis philoßophan* 
tium, eundem nunc fcnßim deprehendere liceat, nt quas~ 
vis magnas calamitates a Dus, fcdiis aliqüod, ab ipßs 
vel a mawribus patratitm vmdicantitnts » poenae loco m*- 
fligif tasdemqiie ßbi inßolitä alicfua obiecta rerumfpecie, 
vehtli defectu ßtlis, pertendi eodßiment; 'confentaneum 
Jane eß 9 nt iidem rationes, diverfas quidem pro diverfo 
ciäus que vitae ac worum eitltu, s circumjpiciant , quibus 
Je ab ißo crimine purgent,. Jicque Deorum placata ira- 
mala imminenüa a Je avcrtanty ac propidjent. law, 
nt haec Romano Jenjiü ' Jnbiicyimus 9 ßatim poß Caefaris 
necem, qna, tanquam piaculo commijfo , populus Rpma~' 

B 3 iuu 7tfi,f frÄi» «VyJ? Deorum provocaverat' 9 'prodlgia apjmrrte* 

rant 9 quae eam portenderent 9 ißisque mox infecuta hello, 

eivilia, qntyus Dtfrcaedtfn G&fari^iilctfcereitbur, fidcm 

faciebant praefagiis. Ouüm vero his ipfu bdlis civili- 

bus 9 etß a Diis patßiae loco immijjis^ novuvi fcelus , no- 

vum äyoc populus Romanus commißffet; neceffe utiqui 

erat, »{ efiiamDü tfövas, iras CQucip£vent 9 novfksque aäe<% 

m Bpmqnis poenas expcfcereut. Novam hanc Dcor%im 

iran» nova iatn prodiderant prodigia , novjaeqpe bellorutn 

civilium caLantitates impendebaut rtipublUae, peffitm* 

daturae eam, niß certis caerimonüs facrisque piacmlari- 

hus civUas ißo piaculo eximeretur 9 hc purgaretur, fioque, 

Deorum ira cum ipfa uUione avertcretur. Expiatio ißa 9 

antiquiffimis quidem et heroicis temporibus , (ut ntyfjiica, 

tpanjeam, in quibus Deorum munus erat), a fanctiffnnis^ 

hpminibuSf qui tum vates fere hdbebantur 9 f olebat pera* 

gi; uti confiat de EumolpOf Mpimenide, Orpheo;. apuck 

Romanos vero libri Sibyllini infpiciebantur, e quibus for 

crificiorum, quibus uunwia placareiUur, prpcedebaß 

auttoritas. 

Proximas igitur poelam abettis civilibiis, quae ipfa. 

maxivii injiar fceleris habebantur 9 irarum caujfas repe- 

ttiffc manifeßum eß ; quanquam iiqc rentotioreni illam* 

unde bdla civilia orium traxerant ,, nimirum Caefaris ne- 

cem, penitus exckißt* Vide vv. 17. 07 — 30. rf 4-3* 

44* ff ine , quam vajia onmium fere Interpretum ßt 

diseeptatiOf aliis quidem Caefaris caedem 9 alü]s conera 

beila civilia fola 9 fufy fcelere ßo 9 quo obßricta fuerit 

eivtias, apoeta comprehenfa contendentibus 9 facile in- 

uUigitur. 

» 

Jam CAUMINyiV; . L. I. J2. IJ. «3 ^ X/xjrt *fc amä 9 cui vroltqbiUter hoc* Carmen adßgnan- 

ctumjif, ut paiicis difpiciamus , haud alienum videtur; 

Qravem cujn Juijfe tempeßatibus 9 et magna TUferis eocun- 

datiofieinßgnem 9 ex initio carminis Jacile quidem poni 

potc/l i quae tarnen cum faepius m acciderint , etfemper in 

prodigiis habita Juerint ; ad quaenam hoc.ee Carmen rc- 

fpiciat* die tu efl paullo dißicilius* Sanadonus quidem 

(ut aliorum opiniones de prodigiis , Qßejaris caedem a. 

DGCX* infecutis hy> cegitantmm taceam) feriptum pu- 

i • 

tat hoc Carmen o, DCCXXV1I. Cid quidem opinioni 

patrocinari videtur 1toc 9 quod eodem anno. Caefar Prin- 

ceps (Dio HJLii^) a Senatu appcllatiis fuerit, et 

nocte injequenti Ttheris plana Romae loca inundaverit: 

mrimvero, quum haec inundatio pro Jaußo omine aeeepta 

fuerU (Dio LI II* 17.J; alia contra in hoc carmine, 

memorentur 9 quae nee in hunc annum cadant 9 nee a 

Dione, vel alio quopiam ad K 0. annotata ßnt , prae* 

flat cum Maffbno huius carminis natalem facere annum 

UUUxXXll. Hoc enim ineunte (Ufio UV. init.) 

tjTE itoKig mKxyhavToc ctZBtc roxi tsot&jiov fattevr&tiM 

%al Ke%ctvvo7c aKKx re noKka ißXndtf , xxl ol «vSguxv- 

T*f ol ev tco HxvBttu 9 caet. quae omnia initio carminis 

optime refpondere videntur. Deinde quod idem Maffb- 

nus obferüat 9 dum Augußum ad bellum adverfus Par» 

thos fuseipiendum poeta exhortatur 9 manifeßo fignifi- 

cat 9 Augußum de ißa expeditione cogitajfe. Quod idem 

Augiißi conßlium kuic anno adßgnat Dio LIV. 6. His praemijjls iam ad ipjam argumenti traetationem 
aecedamus, quam ita fere mßituit Horatius : Horrenda 

B tf prodi- 24 ' Q- HÖR ATII PL ACCI * 

\ ** ( 

prodigia, quae ipfd ' perniciem reipublicne attatu'ra vide- 

bantur (vv. 1 — 20.^, gravem Deorum , quam qui&m* 

beUörxvtn] civillum fceleribus in nosmet convertimus , iran* 

pqrtendunt. Novas adeo inbeßinorum bellorum calamU* 

tat es, qnibus ißa f cetera DU vindicaturi ßnt » Tiöfcj im- » 

rriinere (vi), 3i— -24.J ^««/rt nova ißa prodigia facile' 

fidem faciant ; rationes incundae funt , qüibus labantem* 

eivitatem fustentemuU Pröcnrandä adeo ißa prodigia* 

populusqzie facris piaculartbus ab ißo fceläre purgandus. 

At cum nemo fereßt; qui, ab ißo federe purus , facra* 

ißa recte faciat, lovem oremus , ut Deum aliquem , qufr 

nds expiet, ad nos defcendere jubeat vi). 25 —3 °- At- 

que ntinam DU ifxtpgüoi* gentis noßrae miferti, ad nos 

venire ne dedignehturl utinam tu, Apollo, venias, feil' 

pu, o Venus, ßve tu', oMars, auctor generis, ßve tu — 

iam intet nos verfaris, o Metcuti, latensque fub Augußi 

fpecie, Expiatoris notnen haud afpernaris ! vv. 5 x — 44« 

Sic te, o Caefar, ut diu inter nos vianeas , ad rempubli- 

eam erigendam, ei ab hoßium incurßonibus vindtcandan 

enuxe precamur. '« AD » 

CABMlfeVM L. T. C. II. V, 1 - \. 25 AD AVGVSTVI» C-AESAA£Mi » ' ' . * J • i ♦ ' • * JUm fatis terris nivis atque dirae 
Grandims mißt Pater et rubente x 
Dextera £acras iaculatus arces 

Terruit urbem, 1 Terruit v. i — 20. Magna vis fbtlm 
in exordio. Poeta tantorum 
prodigioviun metu perculfus, et, 
ut fert huma na natura, graviora 
praetcritis extimefcens- mala, 
deorum iram, urbi quippe, po 
puloque Romano, li ulterius 
progrediatur , funeßiuimam, et 
cid fatiandae respublica fatis iam 
poenarum dederit, deprecatux. 
Vulgaris fentenriarum ordo at- 
que elocutio erat : gravi caln- 
znitatQ Dii irati afuixere rem- 
publicam, iramque ipforum nec- 
dum fatiatam ofiendunfi> prodi- 
gia, qua«, niii rite procuren- 
tur, Deorumque ira expietur, 
fatalia atque exitiofa reipubli- 
cae futüra fint, necefle eil. In 
hoc quoque poetam agnofee, 
quod ipfas ftatim calamitates 
Atque prod/gia enarrat, et quod 
iram Deorum foli Iovi adferi- 
bit. Satts adeo poenarum ex- 
actum eft a nobüt i tarn gravi* 
iam perpeßi fumus mala, ' ut 
ho vis plane fuecumberemus. Sic 
V- 17. tg» Dedi fatis fvperqu* 
poenarum tibi. Virgil« Ge. I. 
501. fatis iam fridtm fanjpiiu/b noßrö Laorhedonteae lülmus ptt- 
iuria Troia*. er. 'Clatidian. de 
bello Gild. 36. dum Pater, ,*«£ 
■pfp olvfywy Vt B'tSy r«, Iupiter 
fnißt ttrris graece,' pro, in ter» 
ras, defudit in terram nivew 
folito copiofiorem, qua adeo Ti- 
beris rutnmefeeret, atque exun- 
daret. Id quod erat in prodi« 
giis. Tacit. Annal. I.* 76. — 
Diräe res dieuntur', quaö fnn't 
mali ominis, ut Vii'gil. Ge. I: 
488« dir* cometae. Ovid. Met. 
V. 55^>- dirum mortalibus amen, , 
adeo averfandae, liorreudae, ut 
hie de grandiru. — 2. Splcn« 
dida imago Iovis Fidguratoris, 
qui redueta dextra fubaieu mo- 
litur, qualis fere in monumea« 
tis eft obvius. rubenti, fiümi- 
ne, quod tenet, irradiata; or- 
nate. Sic aquila, fulminis vector 
todern illuminatns ardens dicitur 
Stat. Theb.-IX. 858- Ita aeeipi 
poflit Virgil. Aen. VII. 14»- Hit 
Toter omnipötens ter täelo cia- 
ras ab alto ivtonttit. v. ad I. 
4. 8- — - Qnum fulmina, ßi* 
X# 9 **X* A*o* , uü Latinis tela 
lovis, dicagitür, proeüre fane 
B 5 «rat. 2 6 Q. HORATU fLACCI . , f 

Termit g-eutes, graver$e redii$t 
Saeculum Pyrrhae, nova monftra queßae, 

Oxnne 

erat, de iisdem dici iacutar'u vU intelligas, Romano fenfum futim 

brare , nio/iri , torquere , vt fae- cum caeterjs communicaute, — 

pius. Hie veto coneife dictum ne rediret /. P. E natura ani- 

pro, iaculando attüigere ,' ferixe mi humani -peiitum et hoc, ut 

fulminc, ut Ovid. Ibis v, Ag, e% gravi aliquo infiante periculo 

jnopius ad h. locum Amor. IXlV fimiles praeteriti teniporis cafua 

5* 55* Jupiter igne fuo lucos atque calamitates in memoriam 

iaculatur et arces. — - Arccs> revocet,easquemetuat. — faecu- 

r« ctHgu, laca qdita, colles ; un- lum Pyrrfiaf , tempora illa , il- 

de arces Jacrae pro templis in lud diluviiun. quod fub Deu- 

locis editis , inprimis yero h, L calione et Pyrrha • fuit ; docte. 

pro Capitolio, lovis, aliorum-. Res ipfa vel ex Ovidio iatia 

que pebriun templis ornato. nota. Pyrrkani pofuit, tanquam 

Quum £ulmen per fe notionem poeta , adeoque in Jioc -non ar- 

irati niunlnis e prifcorum ho« gutandum. Noftrum locum ante 

rainum opinione iniungat, (hinc ociüos habuit Claudian. de Bei- 

iracurula I. 3. extr. ubi v. not.) lo Gild. 43- re tarnen in maius 

quanto gravior Deoruxn ira fit aueta : Memorumque fonos et 

HecefTe eft, ubi odio gentis , in Pyrrhae faecula fenfi. — grave» 

qua praeeipua ipforura religio exitiofum terrarum orbi» ipfa 

fuerat » ^uafi derelicturi eam» inundatione. — queßae exquili- 

templa ipfi fua fulmine profter- tius, propter adiunetam calami- 

ziun(, Iiüic ea res in maxünis, tatis notionem» pro vuigari, 

prodigüs habita. quae vidit , nova monftra , rc- 

nim omnium perturbatum ordi- 

v. 5. 6, Cum ,vi repetitnm nem, rem nee vifam antca, nee 

terruit , h. e. timorem, metura fando auditaju, diluvium. J)fIotu 

iniecit, ne cet. Gentes pollis ao firum poetis de rc inuGtata, quae 

cipere de populis Romae vici- animum perccllit, dici, fatis 

nis , municipüs » ut Iuvenal, nottun, Sic primam navem Ca- 

VI IL 239, de Cicerone praeli- tullus Epith. Pel. v. 15« vocat 

dia in mmiicipüs collocante: monßrunu 
jponit ubiaue -praeßdia attonitis 

et in omni gerne lahorat. Augu« v. 7—12. Diluvium iftud» 

Üior tarnen , et poeta diguior quod montes altißimos , totum- 

exiltit imago > fi univerfi orbis que adeo terrarum orbem e poc- 

terrarum populos inundationii toe mente oecupaverat, picturis 

Deucaiioaeae metu pcrculfus qiiibiudam, adlumta prifca idea 

mytliica« \ , CARM^VH £. I. C II. T>5-8. A7 

* 

Onrne quxun Proteus pecus egit altos - % - Vifere montes, l* ^ • 
mythica» lunpUus exornat poe- p. 147« *X/rpo0flr 0vXai, Oppiam 

W. Proteus , qui Neptuni ar- Hai. I. 96. Ixaejit impeditum, ( 

nientis praecrat, eadcm agere et fumrna ultno » fummis arborum j 
pafi^re dicebatur. v. Homer.', c^cuminibus ; Pifces öQn latif 1 

OcL A. 38 6 fqq» VirgiL Ge. IV. Ubero natatu gaudebant» arbo» ; 

595. et Ciaudian. laud. Seren, rum ramis iropccliti. Jedes, no« ' 

2 28* Iam pro vulgari, mare tuliori yocabulo, de nidis ayium. 

fummos montes occupabat , ex« nota > confueta , propria. Sit 

quifitius erat » beluae nwinae n^tf dicimur /ocä, quae inhabi- 

(uper montes ferebantur» ia tamus, v. Drakenb. ad Sil. XVII* 

moutibus, aquae fubmerus re- 22. Burm. ad Prop. I. 6. 1. 

cubabant , et pro froc ^octior Sic noti vultus in VirgiL Aen % 

erat ratiq , Proteus omne -pecus I. 684- funt proprii , fui , ut| 

Neptuni, phocaa (Nereißnuun optiroe Heyn. Columbas poeta 

•gccus eodcm fenfu dixerat Liv. »ofiiit, pro palumbis, genus 

Andronicns; y. Scriver. Col- pro (pecie. v. OblT. — *- Danut^ 

lect. fragro. trag. p. 1.) egit nominal, quod eae altiflimas nu 

fi/ere, graecc, pro, utvilcrent» pes uihabitent, quünis adep 

et Hoc gravius pro fimplici* aequqr undae fuperiectae > eftibr 

egit in altos montes. Nam vi« faß erant in eas , quas aqua co* 

fere innuit ftuporem anixnalium operuerac — - natarunt, abreptaq 

peregrina , fibique ignota loca funj undis» nilül ampUus. Hin« 

pererrantium. Sic III. 4. 53. -pavidae, cum dilectu; etft et 

Vifam Britannos hofpiribus fe* alias hoc epitheton de iis Ire« 

ros , et Ovid. Met. IV. 294. quentetur, iptarumque naturam 

Ignotis errare loci* , ignota vi* cxpruriat, Montes igitur altif- 

dere ßumina gaudebat. Gaete- üruos diluvium iftud occupaßc, 

riira maior gratia ac veritas uberius his w. expofuit poeta. 

Knie phantafmati accedit » quo4 et quidem fpeciali pifcium , fil- 

{>eluae roarinae , mari commo« vis , adeoque fumniis montiura 

|o , e fundo excitae in fupcrfi- iugis uinatantiura, et damarum, 

cLe eins, apparcre foleant. v. ad iindis abreptarum» imagine. In 

I. 3.1g.-*— Pifcium geuus anti- hisfane, per fe coaftderatis» ni« 

quo fermone, utLucretii genus lul video, quod Horatiiun de% 

öliger um, fqummigerum» I. 163. deceau Plurimi tarnen intpp.» 

genus aeqitoreum , VirgiL Ge. • Porpkyrii fere , (forte et Spne- 

HI. 243. f vX* xoyrov in fragrn. cae Nat. Qu.. III.> 27. Ovidii 

Eurip. apiui yalkeai. pUtr. luxuriem in iIU> (Met. J. 5.°4*) 't 28 ' <£. HORATtt'FLACCI ;r; '"* 

». » 

Pifcittm^et fumiha g€iiui haefii ülöMii 3 "rrrnu 
Nota quae fedes f uerat £ölumbis, 
Et fup^riecto pavidae natarunt 

, , Aequore damae., . , 

•■ •■ i • Vidi-* / Ä r flt lüpus inter ovbs, fulvöt ve~ tum tfactaveri't Met. I. »96-' 

Äi> unda leones. vitnperaritis ) Indptimme vero in codem vcr- 

,4jiti leviter in' re tarn atroci et latus eil Nonnus Dionyf. VI* 

pifciun\ et ' palnmborum men- 229. inprifflis 259 fqq. 

tionem iniectam "promin tiarerat, ' . 

auctoritatcm fecuti , haue dilu- v. 15 — 20." Eandem 'et nos 

trfi deferiptitmem pro atrocitate metuebarnus inundationem, Ti- 

rei poeta partim dignam iudi- beri alreunT futim egpeffb, 'Ro- 

cant. Aliter paullo "habet, fi, mamqne Aerius exnndante. 

ignacras, an iRa.per partes di- Qnod natnraribus ex caufis fa- 

dueta rerum delitieatio huic lö- eile aeeidit, nt Tiberis, nivium 

«o, huic carnüni confentanea' fplutarum, imbriumque copia, 

üt. Sic vero poetam ftatim' in adaiictus , vel ventis ab oftio, 

v. % 6. fubftitiffe mallem ; etil quo jn* märe Tvrrhenum mea- 

&d exeufandum enm valere tum habebat, reverberatus at- 

putö hoc, quod hac ipfa defcii- que repulfus,' fmifh'a iripa, quae 

ptione timorem , Tiberis inun- Romam fpeetabat , quaeque de-' 

datione gentibus iniectum, am-' prefllor erat altera , exundaret, 

plificare voluerit. Omnino in atque ibi ftagnaret; praeclare 

talibus locis, quae exquiiitiorem hoc poeta irae Tibexjni eiusdem 

hliquem ornatitm vel' doctrinam fluvii Dei tribuit. Sic apnd 

ädmitterent, veteres (ut recen- Ovid. Met. XI. 20g. Ncptu- 

1 iores taceam ) non fatis fibi in- iuts, Laomedontis periuriam ul- 

terdum temperaffe, reique, quam turus : onwes imlinavit atfuas 

tlefciibcrent, imaginum copia, ad avarae littora Troiatt, x Iam 

ubefiorique expofitione, quibus in adornanda indignationia irae- 

ramen ibi locus non eflet, vir- que Tiberini caufla praeclara 

tutem aliquam ac vim concilia- artiftcio poeta eam ab Ilia, de 

re voluiffe, plures iam mo- nece Caefaris, et, quae eam in- % 

nuere. Ita' de Timavi deferi- fecuta funt, bellis civilibus 

ptione iudicat Heynius ad Vir- apud Tiberinum graviter con- 

gil. Aexi. I. 244, Exe. VIT. quefta, eique ültibnem mandan- 

p, 142. Qnae ingenii luxuria N te repetit; quo ipfo poeta afle- 

Ovidio fere clt propria. Vide cntiia eil hoc, ut et Caefaris ori- 

v. c. quomodo idem arguAien- ginem dirinäm tangtfet, ipfos- 

que f •* » » * 4 \ CARMJNVM X. I. C, II, V, 9-I6. , ££ 

Vidimus flavum Tiber^m/ JSt 01 &*:;;:;J; r.:..\ 
Litore Etruicö»:vaolenter u»dis v . ,.•',, 
Ire * dictum, . wouun^nta ftfgis . ^ - ; . ; 

T^ppjaque Veftae, 

Iliae .füpP<P9 ofaüUu* Ttf**m>tqua gta*iiwr fcoc Deattäbuiti fpaia> 
.$ivilia hflbtnfopulo Roxnauo lAJü Utua« Etrufouft. de. dex- 
jcnfenfos , tatuumque . /celus ulr xra Tiberi* ripa» qua« Etruadara 
.$ttroa.;figBifi«i^ Jd>quod, apa- fpet^bafcsiccipiuju« rtn-,A&. <*W 
iffimain ad, a^s#xt£^s JEU»»*- ea,*JUior fuerit; nequeivicdemti* 
t umwn a> Ws htüis jntftftini» epm er«*» aeque zrtpr<f*pbai¥ 
,aniin<?i vin«, habere', -Aiigufto- *ur quidten? tjuic proprio vwU<w 
.q^e.üuTUBam reriirn auctorita» lAlices habet in Statu loco Sjjv. 
ten\ oonciliiTe. 4fVu«i ^i4*- JL 6. 6$. : ftu.FihriteuimpM** 
j?jJM > .,gra.vitev/diauia» adiun- Mltat in<l&?Ur>*mtorßffet wf*as* 
,ctam e»in} r £up0riMc jnetns bft- .tfwc . ewn aqüajUjtv vjolent* 
£>et notionei«. v. v. g- — flevum impqtH <qpus erat* . A ' in, ^extran} 
^fiberm, . Dep «d^owipQdapiU' Ufdl9> f*UiQrem «Am« . toiquer 
.epitheton, . a dolore - Ätirii ex^ Kentaur.- 'Multo Jangwi&u* alü 
arefta flavo iii ctuiv tranflatuft» <ifoi# iu«c . «uin fqq. :ir« <2«i. ooa- 
.V. I. 9. 3- **•• 5* 1 8« VÜgü. . iupgim«. — ,lre deiectum* rui- 
Jfcea. Vrjr»3*« Oyid. Met. XIYr jiam molietuejn ,. paraotenu ia> 
448* Hincjn&*ri*fiirW«fcuM vo- rueiuem;!" monuyietua Regit* 
.«a&Sidon,' ej>. 5.-r- amiii Auvii .Opus »Nun» rege «xftvuctum, . 
4r«>fenfar rßtorth Mtore. Etrufco, 4üod.a.,poet4 ultemu deAgna- 
a litore Etrufui f. Tyrahem ma- tur-per templa, <aaden\ Ve/tae* 
.m, iu quod rWluebat Tiberis, Jtföniwienia de aedifiäis .publi» 
adeoque in eins oftio compref- tfc. dici» .faUA'notum eft; ;vy 
ü*> ratroque, tferfi*' cajntt, vio- .Ruhnk. acJ«Vellei. I. ii»,.p» .45. 
lenzer actis 1 Rem optün« il- .PeajttraYeiat a^co»' atqiiejhou*. 
' JaftratloQuaSenecaeNat. QuaeÄ. hat Tibers in ea maxyne.i'ori 
M. 26. «ubi in canila* «iv flu» JVorowu, parte, in qua y«ßa* 
! M fitbjka. ttxqre£qaüt, et eam aedes effet. . Hancy^ro H^TÄuflA 
fOiuuficrchrioribusventisofiium inprimis petere pofcia üngir. 
\ jcqcditttr, et rßverberatits Jlußtu ^u^d-ea ignem,. aetexnitatü. iin- 
■ AAirni rvfcitit; tjui* ertfeer* * vi- perä Romano nun pi^rms cer* 
I jd&ur, qufa non ejfunäitur,. adde tiiliauimi lepraret^ qua Iwb- 
1 ,Win. £p. VHIt i7« f ^ Quod we^ApCa impexü .feiwMas t i\d>r * . 
.igitiirjnattMd faeifo acci^rar> ru^dtur, atque. latott* . .^\)i* 

irr S& -~ ' <£. iiORATtl FLACCI ^ « -**» t H mJ Jk lliae dum 1 fe hifnium querehtt 

Iactat ultorem, väguS et firöftta 

Labitur ripa; l*ve hvä £toIMnG§v J ft u ~- 

' t xoiitis ; amnis; 

*•»•*! Audiet «^<0tt*rM* !Nbet". Ifag. >* 5^2v tHtfrftf* 1tot*«l'fre1}>AM( t^ü»- 
i}iti Tibexiimm VeßaftiY <pw*l tum * feite eitu&tf&m»^ tätortm 'itfc 
Iliariv, [fevdotem funm non cotw -miurh, \i5cbtis pf ecibu» nfrtffe 
ftiVa£fet,triciTci völiriff^ A'^oexii itodnlgttfdov. fiafn* *wis ettf- 
fctoui ffultibat; "qnod «amen** -galtdo. Aöl itiAgufet UiniiMh 
^ttrifittö 'poerte fittfe aKettUifi 'Vi- yüer€Hti\ ^Wod< £0e¥ de femiria, 
detur. .Erat vero Veftae tenfr- -vifrdictae üiTatfoftitt, cum tat» 
plum a JvfiUna rege exÜrnctum -jam pridem Oaelaflähftecehi TtÖ- 
'ftfcqbte •eotafectiitnm. - Hinc Oval -ma luUfe videretuir. Potefl et 
FäftV» 2$9. Aiefnor forr&htiiui -ifingv: nimimm iäctü'; fedptti*- 
fdci vocat illud fegis opuifla- üät prior VefbtJfiirn' ftfftetufä, 
Kiiff. Qtkod li per rtj0num<?iita HJÄdenx quidem fententia, feft 
Tcgü dum Impp. ipfam Ntouae forma taagis pctfetlda: fttqite fic 
ÜcfninrtV togtairn inteuigef* «rtä- iungahtur 'verfea* (tidn Vetfd, 
Us, non irftekcedafti , t modo \#im. tjueY.) fuaäent ibpritftte 
ntfunftqu'e unius eiusdeiftque'io» Teqq» iove Hon -prvbonte et fort* 
t* kabeAs; quöd Ovidii ITaft. riTu afttnis« '— ' rt zvtgtts tälft- 
V*. 257 fqq. Trtft. III.- 1» 50. fur, evagatur, trkim&zt finifira, 
et Serv. ad Virgil. Aem VUv qua« Romam attifigebat, rtyä. 
153. docte adferuit OttWens LI. dLa&i alias de plncido "acjuarum 
p. 355. Habitabat nimirurA -curfft, nunc de vchcm<?ntioi4, 
$Juma ptopter ttedem Vrflde* et citatiöri. Tibull. I. ß, $£. 
tnSollmi&'lbqtritnr c IL, h. bi -deaemte: ttöntardoiabititr Ute 
«ftrio eitiaS -i» /fr^/a* quae ad- yedc. nbivid'oHeyft. VimqiuU 
Ä«c i>a appellatur. Htnc uttel» que vcrbo addit adi. va*üs. — 
ligitur, quare et Hoi*atiuÄ Nu- Vitra.* quam f äs erat* quam ft- 
>nae Tegiam fimplicfter xnonii- tis ooncoffum erat, pro hoc pra- 
hlen ta r#fiV dixerit. ' viter dbtit, ipfcv /o^ taH¥äm 

'ulcionem impröbante. Cum Iu- 
r. 17 — 20. Dedefat hoc spiter fatonnti ordiftem fervare, 
TfutfrrnH, ijuerelis, preeibus fliad, ciiftodire dicatur , fata verö, 
^•nrugis fuae. Iactat , profito- quae Rornam aetemam efle de- 
tiir, praeftat fe; fedUtud ciwtt creKÜTeiifc, Tiboris iniui4atione, 
dJUectu-propteir f«qu. ninüutnei qua« ipÜ reipublicae exitium 

min»- cARMiAvJtf r. i: c. *i. ' v. 17-24. fci 

■ 

Andiet «rfefc kctdtfe '«feftixi, ' ' 

Quo graves? Perfae iuelltis ^erirent; 
Audiet pugiias «vitio ßäWhtttrh * 
•• '"- ' ifeüA 'iAventus. 

Quem 

mmaremT,'p4rrertf arque^äftfr **&? tr* itisdn »fceHa , maxim* 
iriutaxi VlÄ&eirfux ; praecMe HViiia lis gentifttisY qune Vei 
poeta Ioyeoi indignantem » Ti» ipfonmt fenlflltjr lTeglexiuent, 
oerisque stumm paullo iirima« VelaÜoquo'cnrtjqiie'gTnviori fce* 
niiis iraprobafitem indilcir. Ter- lere obftrictae effent, ab itsdero 
reri enim 'ttdirfaftlr 1 , nou periÄ ätfmitti cnklerfent." Atque huiuS » 
Voletat, titi lam Biene ächol.' — Vei daulTas poetae Fete memo* 
uxorlus , qui Iliae, precipns hi- mnt > etil interdura panllo Ion** 
rhia cxiindalionb ' tndulgcbat. "gms petitas. Sic Y'.T* 1 8* ft^* 
Vixg. Aen. +tf . 2(fe. pükitAiH^ "tu* fraterttae } n«tf* k' Jiarricf- 
<yu* uxorutr urbem eitfiruis. SC- Hiuih Romuli in cairfus infecuri 
inul declarat" poeta Tibetün, belli civilis ponir. Lira cum 
tanqiiam IÜae maritum. ' Ami- rpus belli* cirilibus , qttae poe- 
quum igitiir mytlium, Vit *öh- ixae'loco aDils mEigTTfltur,' hc£ 
filio fuo adcomWödaret, innöva- Vo fe aKqiiis pöpulhs" fcelero 
Vit liactenüs, ' tit Iliam f. BJream obliget, (V. ad v. 2g,) quae no- 
Tiberi elocaret,quam alii Anienis Vairi adeo Dcorum iram cxcr- » 
ttxoreni ilatüanC Örid. Amor, tcnt , ' novnsque poeoas cxpo- 
XlT. Cu 45» y * Serv. ad VirgiL Icarit ; ' poeta ' ab uftoque hoc, 
Acn. I. 273. Quam tarnen va- etCaeDuris nece, bclltsque, quae 
rietatem eo ma^is ifti mytho mox exarfcrant , civilibus ,' nö- 
infexre licuit, quod Anio Tl- Vas inde belli • in teftxni calami- 
beri influat. Cum noitro facit tates tanquam fönte derivat, eas- 
Claudian. in Prob, et Olyb. qne ut veraxaugur ex* iftispor 4 - 
conX. v. Ä25» lentis praemoii^t, ntqne vaticf- 

natiur. Declarat chs ' Jjer p6fte- 
v* fi 1 — 24* Ihterptetatur vitatem Romanam civifcbus roa- 
portcnu, et ex iis auguratifr iorum füortun' tütbiS' attritam 
nova Della civilia, plane ut Vir- atque exiguain factam , Temque 
gil. Ge. I. 489 '^M- Cum ho- adeo publicam civibus exbau- 
inines fenfu adliüc ritdi atque ftam. Juventus f feribr pofte- 
inculto graviorem quamcunqtie ritas Äomanorum rara, attenna« 
calaroitatem a deorum im repe- ta, exigun Facta , Hc raros Qui* 
tere foleant; «onfentaneiun Xau^ rius dixit M^iUl. V« 123: W/10 

•puren* ' t 321 - <£., hq^ath flacci ... ; 

Quem Vocet Di voia populär rvyepii$ 
Impefi rebus? prece qua fatigeut , . 

Yirgines fancUe minus- audienteiu .... . 

Carmißft Veftam? 

Cui N «frys maiprum beiiis, audietviws cuit tuulps Jiabüura trkunphos. 

acuijfe ferrum, — pt+gtyis,, yjU' x ... 

i'JAta oratione pro vulgari, ec v.,25 — 4 0, •YMö*^ '^^ 

jaugnam f. manum conlewffcf j}ujae j;d^ub3ic^e,^ten tumVin * B 

Civor proprie,, aam>Ji dvrifl>r g nentur,' mala averuntiur; pro- 

jhoj» vel Romanos acuijfe f t dur digi* ißa procuranda , popuVis«. 

bium fuiflet, utriun de bello que ifto fcclere nqvis facris fa- 

jexferno an erviii poeta loquexe- c^undis^ xoä*$jM?$f exfolven- 

tur. NouigUuradellipüi^a^ul- di^s eil. SedL cum nemo facile, 

la duxiorem }i,.l. confugere efj .qui , , omni?, labis.atque coiita- 

necefle, > quafi dictum iit pro, ftionis expers, ifta rite curare 

dvqs cpntra, cty;es acuijja fer> queat, reperiatur; ^l)eo opus 

xum. *— 22. Satius fuUTet, eil» qui ea faciat. Enimvero, 

jnulto magis,expediüTet, ß hi$ qui^^am Deorum r hasce fibi par«. 

;armis hoftes tlomani nominip tes yiiungi patietur ? quem cx- 

debelliui XuÜTeiu. . Prp bis cum orabipaus? ^im^mncs, velipfi 

dilcctu pouüt Ptcrfus,, li. Paxv Dii tutelares, iios ? quippe iy*- 

tkus, (harn Uli. ab bis victi cum vm, averfari vijdeaiitur. Com- 

iisdcm coaluerai^tj qui crctyria rnemor.?tis dciuceps t)iis Äoma- 

incurfionibus Romanos vexa- normn tiuelaribus in Mcrcurio 

rant, quin etdafle fi\b Craüb fubPiftit, quem fub Auguftipcr- 

aßlixerant. t Himj graz/tf* Roma- fona inter ipfos Aomanos com« 

nis,, iiifefti, moitili ip forum in- morari, fobimque rcipublicas 

curiionibua iu djitionein Roma- erigcudae nrmand«ieque pafem 

nam. Sic ßxgys Titffotifi Ale- pracdicat. •— Quemnam Dco- 

xander audit TJbeocr. XVII. 19. rum populus Romanus, vocet, 

Caeterum» eandcm fciuciuiam k precibus expetat refyus (caui ter- 

paulio alixer. exoniatam , habcs tio) imperii, fc. auxiUb, qui/e* 

iiifiTA J?. 3^ 3ßi r y, 7. 7. «dde imperii ruentis, lu imperjiiini» 

Lucan. I. 3 iqq. Quis Juror a rcmpublicam labefafctatam , rjiii- 

civcf? quumque fuperba nacque proximam Tue teil let? jfic* 

foret Babylon fpoliatula Jro- imptrii* accipiiuit fere pofcCru- 

pü'ils Aufomij, . wikbraqae tr.a- quiuiu de paatibus, QiübiLs im- 

periam Cui dabit partes: fcelus expiandi 
Iupiter? Tandem venias^ precamur, 

Nub* 

ptriimi confiitnitur, jnaieAafo theta* b.4. rero cum.dilectu» 
populu libertate, et dignitatei quae.» mUp quippefcelere pol* 
fed eft nmpliciter dictum pro lutae, Veftam facilius exorent. 
imperio ipfo , republica, • Rem Hinc . ii* praecipue in magno 
Romamun eodem fenfu vel pro- mp. -di*«imine cura Jacrorum 
faici fcriptores uiurpant. Um deraandata. Atqui Tel harnm 
Afiae VirgiL Aen. IIL ,ju res carmjnq,. preces illaa follenni 
hala» EpüL II. 1. 2. r*f <**/* fbrmula conceptas minus oroni^ 
MRerv de Iove Orid. Falb V* no non mudiebat. Dii audira 
1&5. eonf. I. i£. 14« r*# imp. dicimtur preces, quas ratas ha- 
ruentis efi exquifirius pro» res 1- bent, quibus eventus refpon- 
mentet, quod grarius dictum det; irriue contra funt, qua© 
pro, concufiae, labefaotatae. JJi- ad.eos non perreniunt, inauras 
mirum yfai-0 respublica dicitur, difpjrguntur ; res nota. Veftam 
quae fiatu incojumi ac felici ad parte« vocat, tanquam maxiv - 
gandet ; (V. ad I. 55. 14*) cm» mum Romanorum niunen tute- 
aatri contra, ruere* inteftinis mo> lare , uti VirgiL Gc. I. 493. in 
tibus vel bellis extexnis adtrita. loco nolfcri fimillimo : Dii pa- 
Ita fere res labantes adhibuit trii Jndigetes 9 etRomule, Vefta- 
Taeit.Hift. II. 86. **s nota. — que mater, quae Tufcum Tibe- 
aaa preve, docte, antiqua voce, rim et Romana palatia ferras, 
Com preces certis qnibusdam hunc foltern everfo iuvenem fue* 
Jormnlis conciperentur , certis- currere Jaeclo ne prohibete. 
que modis canerentur, eacdera 

mor v atmimi dictae* Refpicit t>. 39. Magium haec de Deo* 
vero morcra Romanorum, nova rura aüxilio dubitatio vim ha t 
veligione, novisque ritibus in bct, etegregie animi Jiumaniin 
graviori reip. periculoDeosco- magno discrimine de falnte 
kntium. Hinc et Veftam novis defperantis naturam declarat. 
precnm formulis tentandam at- Pro vulgari igitur : Cum Vefta 
que exorandam ait» — fatigent, nofiras preces refpuat , ecquis 
obtundant, laceflantfll. 13. 11.) Deorum noftrum fcelus expia» 
eam precibus; lue vero ab ef- bit? quis ad facra Uta procu- 
feetn, permoreant precibus, ut randa exorari fe patietur ? prae- 
nobis luceurrat. Firgines, Ve- clare poeta, cui dabit .partes, 
ftales. Sic tacita virgo fimpli- hoo munus iniunget • demanda- 
citer de Veßali III. 50« 9. /<wt- bit Jupiter , exphmndi ütud fee- 
ttae, commiisü pwcrdotiun epi» lus? Scelus ri myts bellorum 

C CXT> 1 

Nube caudeiites hvtmeros ämictus 

". Augur Apolto; 

Sive 

«ivilium, paullo an«e-r. *y. et ofteiträ atque prodigta» quibiiq 

47. Vitium dictum. '8ee#ks<<p\b- Dii vokintatem fuam xnaaife« 

que Lncaii. I. 2. et nefas eidem ftarent-, facris ioftituendis pro* 

y. 6. quod utrumqne idem hoc curaient , hominesque fcelera. 

de re coniunctum rfdhibrtit v. 57;' eontactos^ . «Juippe fanccülimi 

lam nihil, o Superi, querhnur, habiti, luftravent; hoc idem» ut 

fcelera ipfa nefasque hat mer- alia, od Beos transtidere, ApoU 

cede placent. A Iove ver.S, tau- luiemque fata a Iove edoctum» 

quam fummo Deorum komiu ywxvr/*, tnot rjWpjfnf» induxere* 

numque rege, Diiquoqüc, quae Virgii. Aen.. III. 251. Qua* 

exfequantur» mandata accipiunt. Plioebo pßter önmipotens 9 mihi 

In enumeratione ipfa Deorum Phbebus Apollo praedixiu re« 

dilectum 'adlubtüt poetft, tute- nota. Quam rationem ut hie 

larium ferc imptorans auxillnxn, amplectendam ftatuam , fiiadefc 

quibus adeo Roma'inprnms cu- inprimiaadL augur*v. 32. Tan* 

rae cordique effe debefet'i adie*- dem ctun vi, 'ad defiderium ex- 

ctis rationibus, quae eotum primendunt. vonias, xvos expia- 

opem fperare iubeant. Idem turus. ■ — ^ 31.*' Ptaeclara idea 

feutentiarum progreflus inCho- Dci venieutis, itn, ut non cerJ 

ro Aefcliyli, per part.es cum 110- natur ociilis ? quod in DcoruxtT 

flro loco comparando, ubi eadem heetpoivtlcc fere follenne. v. Heyn* 

generalior Deorum cum dubi- Ext. Xlfl. ad Virg,.Aen. IT; 

tatioue praccedit invocatio, Sept. p. 152. nah» amictus, invahi-t 

adv. Th. v. f)i fqq. rts oi§* tus, oircumdatus, utYirguAen*> 

gvvtrott; rls ug ixetfKhti btwr I. 412." humeros , nCfrfiku tftwr 

ij $tuv; «roVfp* iijr* iyu #9*t- phot »/uövs Homer. II. €. ig6. 

vrfou ßfirif iüifiovtev ; candtnles , enndidos » e quibus» 

cum ex antiquo veftimentonurr\ 

v. 30. Vigoracccditw. ora- genere nudi efle folereut, prae- 

tione ad ipfos Deos direeta. Fri- cipiin pulclirkiido clucebat : u\ 

mmh Apollo invocatur, vcl Diis pertinet ad nugußam eorum 

quod ei euite facra Herein, quam fpeciem. De Apolline V*lt*r. 

Hbri Sibyllini, quibus praeeßet, Flacc. IL 492. neque enim tarn 

infpicerentur , vcl quod Dcus lata videbam pectora* — nee ta- 

erat fatidicus, rates. Iam vero les humeros pharetramqut gere* 

vntes cum atitiquifllmis tempo- bat Apollo. Candenies tarnen 

ribus vobuitatis Deorunv habe« liic explicare malim, refulgen- 

rentur intei'prttes , iidemque tes mibe f. mmbo lucido, ut 

fupra CAUM1NVM L, I. C II, V, 5l -34 % 55 

Sive tu mavis, Erycina ridens, 
Quam locus circumvolat et Cupido; 

Sh-e 

iupra v. 1. ruhente cUxtera. Sic a löcis, jpforum religioni dica- 

Valeriu» Flacc 1. 346. Iafonem, tis, indigitantiura. De Venere 

Tcllus aureum portantem , di* Erycina v. Theoer. XV. 101. 

dt humeros ardentem vollere Paufan. VIII. 24. p. 646. qui 

rapto. Praeclara vero imago paritcr 'Bfvxiw axnpliciter lau- 

Apollini* propitii! Nimboenim dat, et quae erudite duputat 

lucido Dii apparent, ü propi- Heyniiu ad Yirgil. 1. 1. Exq.IL 

tii ; atra contra , ü irati. Ho- p. 649. et iii Antiqu. Auf ff. 

jner, IL «. 47. de irato ApoL- T. I. p. 136. — ridens follen- 

| in#> : f nu ruwrl kiums. ni ac perpetuo epitheto. Kam 

in muneribiM inter Deos distri- 

v . 33. 34. Iam Venertm, buendi* obrigere huic Deae 

'jieneadum quippe Genetricem /utiifMiT* fec Hefiod. Theog. 

(Lucret. I. 1.) gentisque Ialiae 205. Hinc ßiXfftutJifc, /ms* 

xnatrera creditam, ut genti fuae AoW« 9 ytXuoiar» caet« paflim 

fuccurrat , implorat* Cauflara pottis audit. Hom. H. in Ven, 

hano , qnae Venerem facile ad a. y n ßpyr§7fi /ut&upc* imo* 

tntandum populum Romanum iiiwan , l(j) ip»gry ii w$Q9wfey 

permoveret , Romanis et fatis tun /uitiiutt. Nolim igitur h. 

cognitam, et, ne «andern, in L pro» benigna, propitia, qua. 

Marte mox aUegandam, bis affer* terms omnino rifaa Deorum in 

m , poeta confulto omifuTe vi* fignia favoris poni foleat , di- 

detur. Aefcbyl. 1. 1. v. 139. ctum accipere. locus, tanquara 

Kau Kvxps , irt ybovs *po,tt*- Deus in Veneria comitatu ; no« 

ruf, «Xtvetv» fffttv H **f**ros yo Ted praeclaro, reique apto 

ytyor*,un* Xnratt n $i9x\vrots phantafmate ; quod , an alibi 

a*voveou *tKM#fuä** — Sive reperiatur, nefcio. Nam qui 

tu niavit venire. Obfcnra om- "l/utfov (ex Hefiod. Theog. a 01.) 

nino orationis variatae copiam, hoc exprinri putant« admodum 

venias precamur, ßve tu mavis* indocte, ne quid gravius dicam, 

five refpicu, patiens vocari caet. hie verfantur. Sic vero Nofter 

Erycina Venus , ab Eryce Ski- Ep. I. 6. 65. fine amore iocis- 

liae monte, in quo eius tem- que ml efi iueundum, Mimner- 

plum erat, ab Aenea, ex vul- roea vertens, rlt ii /S/o*; ri ii 

gari antiquitatis fama, quam et rtfxvov *r$£ XF*i* 'AtyoitTtjs ; 

VirgiL Aeiu V. 759 feqq. fecu« Sic furtivi ioci Ovid. A. A. III. 

tu* eft » conditum v fic dieta ; 640. pro quo male, puto, viro* 

perrulgaCOPoetartuninorciDcos ibi Heinf. rcpofiut, ' Cupido 

C 2 £Uu» 36 Q. HOKATII FJLACCt 

Sive heglectüm genus et nepotes 

• . ' - Refpicis, auctor Heü! filius Venens, perpetuu* eins* * v. 57—40. Addkos a poeta 

dem Cornea, res nota. circuxri* ho» w. puta, et ad auctorem 

volat, pro vulgari, comitatur, ühim, quem et Romulum, tan» 

Ted illud innuit Ioctim et Cupi» quam Deum indigetem , dicer* 

dinem olatos; quod de Amore potuiflet, bellique civilis diu- 

quidem fati» oonftat. Sed et tumitatem declarandam; et 

Ioco praeclaro figmento alas quod ingenii impetuni in loco, 

poeta tribuert poterau - Non qui exquifitiorem aliquem orna» 

igitiir opus eft, ut generalem tum admitteret, facüeluxurian- 

rov circumvolat notionem inde tis aegre comprimexet. Suavi- 

ndfumas, quae. eJTct, , comitatur» tas infuper accedit huic loco ex 

fequitur. oppofitione w. 33. 34» — 37- 

qui tandexn fatiatus es longis, 

v. 35* 5*>- Sive tu tandem, continuis bellis civilibus. No* 

o Mars, gentem tnam» cuitis tae funt poetarum de Marte, 

parens es et auctor , propitio bellorum infatiabili, ideae. Sic 

vultu adfpicis, eiusque curam Homeriis hunc Deum' vKOptrov 

fufcipis. Obferva orationis va- yuo^ov, Hefiod. fc Herc 59. 

riatae vim ac gravitatcm. Tu» irw xo\i/uoto , et 346* **•- 

qui auctor es generis nofhi, diu gnrov ocvrljf vocat. De eodem 

neglecti a te» quod non tuitus 6tat. Theb. VII. 11. arma tu* 

es , cuius curam non gefliui, basque infatiatus habet» ubi for» 

avertendo bella civilia, tandem te leg. avet. Eadem notione 

refpice illua, ei htbveni. Refpi- idem poeta Caefarem feffum bei' 

ciunt Dii, cuius curam getunt, Vis vocat Silv. I. a. 23. ubi 

cui propitii funt , fatis obvio Marklandum fifum bellis male 

fcnfu. ixsßXimtv eodem fenfu repofuiJTe, fuo loco docebimus« 

adhibuit* Callimacli. fr. Bentl. Per ludum Graecorunn ayx\u$t, 

CXXVI. tlfopfr Eurip. Hcrc f. uBvg/uiM, *u7y/bm 9 quod, quid- 

778* genus et nepotes» copia quid alictü Deo proprium fit* 

poetica dictum, cum alrernm ut Baccho vites, Palladi *olea» 

fumceret. Cacterum eaitdein denotet, hio exprimi putabat 

fententiam eadem vi extniit Heinf. Lectt. Theoer. c 21. 

Aefcliyl. L 1. v. 104. r/fl/w ; p. 368. ' Quod etil per fe /ve- 

ngofusus n*kcCx$Q*% *Af*f, ruf mm fit; vividior tarnen atque 

rtav y*¥\ et 155. vv r\ "Aprt, erectior crit imago, de ludif 

KuJuov ixiuvv/iMv *4\i* ßi/Xir/or, Komanorum gladiatoriis defum- 

xyJteW r i**fy£s 9 ' ta» qua adeo Mars caeforum 

homi- CARMINVM L. I. C. II. V. 55 «4o. 57 

Heu! nimis longo fatiate ludo, 
Quem iuvat clamor galeaeque leyes, - 

Acer et.Marfi peditis craentiuo.'-.. . i. 

Voltus in hoftem; 

Sive 

» 

hominnm adfpectu laetari dica» tritas , adeqqne leves factas in» 

tur. Plane ut I. 28- 17« Dan? nuere volueiit. Jalium vero 

alios Furiae torvo fpectacula adfpectu Mars deiectabatur, Mi- 

Marti 38 — 4° # Praeclare rt huic imagini faret fuavifli«. 

amplificatur iaiago huius Dei* imirnAntipatriSid-c. 19. (Anal. 

per fpeciales ifleas. Omnino in Br. II. p. 14.) ideo huc trans- 

genere tenendum, Deos a poetis ferendum : T/p Srhro fAOfpMlgw» 

ita defcribi, quafi iis muneribut r« ßouygioc ; ris S* xtpopvxru 

ac ftudiis, quae fibipropria funt, iovptroc, xou rmvrat i^fmyius 

ndmodum delectentiir , eaque xopvSots; dyxftjuxiTxs "hgtfi 

uxiice fcctentur. Iam pro vnl- /Muaropt xoct/im* &%W(mv\ ovx 

<gari, qui bello delectatur , fpe- in i/umv üfat ruvrx r%s %*kp 

cialiot es imagines , quae fecum to/umv ; eurroTJ/um rtü* foixn 

fcrt bellum» pofuiL Meraora- fr o/vo*Xij?£< rtfifuaon x\*$tiv f 

Xur adeo clamor fc. pugnantium, w fytyxmv irros y Ew»XtW cxv- 

pt\m\irr 9f f *irr\% caet. Homer. X« /m* dt /uQiffvirrot, xoi 

fi. in Min. 2. 9 cvv"Ajm'i pUXii pXXwtliw 2Jf Xtöps tivtfS*. 

*o\t/*jj'm ¥fy« 9 «ifiofxtvmi re adde Meleagr. c. CXV. (AnaL 

jro'X*", muri rt *ri\tj*oi r*„ Br. I. p. 33.)ctLeomdaeXLVIL 

Noftrum ob oculoa habiüt Sil {Anal. Br. Lp. 232.) Itaquoque 

IX. 555. de Marte : quanquam L. 1. accepit Stat. Tb. II. 7 1,0. 

Ihuique tubaeque, vulneraque et Caeterum iisdera fpeciaHbus idei» 

fanguuj et clamor, etarma iuva» FalLadis ftudia mügnivit Callima- 

r<?n*.etVaLFl. III. 83-deeodem, chus H. Lav. P. 44. eam Vmcw 

praelinm ingreflb : tibi ingentes xou e*x$w »to/üJve» *atr*yv dt- 

tmimae, clamorque tubaeque, fan- cen$. et Ariftoph. Equ. 549- ^ e 

guineae iuvere Deunu — — galeae Ueptuno : m x*Xxax£ «Vau» 1**W9 

leves » <n?Xv£ ß«f in) ( Homet,. mrvms wcu Xf t f UTi9 f / ^ t i»t*»u» 

IL y. 8o5-') **f*" **p(p*vom** 59. 40. iWor/i (v. Obff.) Ita- 

(II. £473.) ****/$* (IL £.372.) liae populus, Romanorum fo- 

ad oruatum igitnr pertinet, ful- cd • eonimque clarüHmi ac for~ 

gentes. Nüi poeu exqnifitio- tüfimi milites, omnes -pedites, 

rem rationem fecutna fit, ga- v. II. 20. iß* HL 5. 9. Virg. 

leasque« anngrum conAic^u at- .Ge..II. 167. acer $ iratus» terox 

C 5 vultus 58 $• HORATII TLACCI 

Sive mutata iuvenein figura 
Ales in terris imitaris , almae 
Filius Maiae, patiens Vocari 

Caelkris ultor Serus vultus in hoßem, eqtütem, efc follenni Dearum epitheto. ma- 

oppofitione Marfi peditis, cruen- tata figura , iThs *p*i$M5 , de- 

tofn np. ex acceptis a Marfo vid- polita diyina fpecie , fumtaqtie 

aeribus. Graphice prorfus ex- humana , in, terris mutans , do 

ornavit poeta , quod vulgare cta brevitate, pro» in terris ver- 

erat, Mars dclectatur pugna, faris, inütatus, nHimuians fpe- 

congrcflu militi^ cum holte. ciera Iuvenis , Augufü, follenni 

appellatione. Virgil. Ge. 1. 500. 
v» 4 1 _ 44« Vel fi tu, Mer- Hunc foltern everfo iuvenem fuc~ 
Ouri, iam ad nos defcendifti, in* eurrere faeclo ite jrroh. cf. Werte- 
ter nos verfaris, ftib Augufti dorf. ad Calpurn. I. 44* (*** 
perfona. Praeclarum phantaf- Poett« min. II. p. 2 12-) — pa* 
ma , quo Anguftum Romanis tiens vocari Caef. ultor , graece, 
tan quam divinitus oblatirm, et pro, te vocari Caefaris ultorem, 
tanquam eum , qui rempubli- rX*f, viro/ubm xot\»7f$ut tijvu*» 
cam folus TeRituere , mottis ci- gos K. patiens , non reeufans, 
viles componere, imperiiqtie hand dedignatus, in te reci- 
maießatem reparare queat , re- piltas , fed lllud auguAiori fpe- 
praefentat. Praeclarum et hoc, cie , tanquam de Deo. vocari* 
quod ex Diis Mercurii partes dici, adeoque efle Caefaris uU 
Augufto tribuit. Erat enim tor, adoptati Caefaris filü, eius- 
Deus u\r£Ix**of f <K9txxn<Ttot, et, demque adeo vindicis perfonam 
quod elt adpofitüTimum , xpio- fufeipere. Pro quo gravius erat ; 
(pefos, expiator, qualis etiam in ulcifci Caefaxem. 
Gcromis confpicitur. cf. Paufan. 

II. fr et IX. 22. Forte et Mer* v. 45—48« Seqtmntnr pre- 

ciirii iuvenilem habin im ac pul* ces ad Auguftum, tanquam Deum 

chritudinem refpexit, Auguftum faetae. Oratio in his ita at- 

v. Iuvenis indigitando, — ahs, temperata eil , ut utrique , et 

Mtfrcuri,* docte. Graecis item Mercurio etAügufto cou venia t. 

itrnvos 9 tvfrrtgos, nrtchnws pro» Cum ab Augufto optima quae- 

pter miik* nriiv* dictus. — que, praefentiflimamque reipu- 

filius Maine, graece, pro voca- blicae opem ab eo adlatum iri 

tivo, ut [aepius. almae* *oryfots> certo fperare liceat; haec, etli 

Xunuuain CARMINVM'L. X C, IT V. 4-1 -/f8. 39 

Sems in caelum redeas, ditique 
Laetus interfis popujlo Quirmi, 
Neve te nofiris vitiis iiüquum 

Ooior aura ' 

Tollat; tt iummain votorum fuonun effi- relatL res nota. Laetus, %*?- 

ciencia, quaeque unusquuque ex $m* f propitius, tanquam muncn 

orationis fexie facilfe exfpettaC» propittum. EtLrtn hoc, uu- 

fet, egregie poeta, quippe cez- quam de Deo. Sic volens UT. 

ülhma plane omittit, et tan- 30. 16. ubi ▼. not. Stat. Silv. 

tum, ut feUcita* ifb tempornra, I. 1. 105. ita h. 1. :exprimens: 

reipublicae ab eoreddenda, Ion- Gertus ames terras, et, quae tibi 

ga ac perpetua fit, precatur. umpla dicanms, ipfe colas, me 

SentenuSi horum w. £exe eadem, te caeli iuvet aala: tuosque loew 

fub varia* tantum imaginum tus huic Jona Videos dare tum 

Jpecies revocata. Comraoratur nepotes. de Domitiaso. — Neve 

nimiriun in ifia, utvivide ollen- te iniquum, iratum, ofienfum 

deret , quam gTatum acceptiun- nofiris vitiis, v, ad y. 29. aura 

que Romanis Augußi eflet im- tollat, in cacliuxi eveli.it, nobis- 

pcriiim , • et quantiun fpei in eo que cripiat, ocior, ocius, citins 

reipublicae ordinandae, et a dis- disceuu parato , propter *vitia, 

cordiis civilibus • ' exteriüsque quae numiua averfaiitur. Mer- 

liollibua tutandae collocaxetur. curiiim alatum , ventisque adeo 

Gteterum oolorcs ex hoc Joco in caelum fublatnro etiam. lue 

,petiere jLncan. I« 45 fqq. et lefpici, vix eil, ut moneam. 

Stat. Theb. I. 22 ««»51. Cum Caetemm pracclare Homiua iL- 

noftro certafle yidetiir Virgil. las anreae aetatis notionej » in 

Oe. 1. £aepüiB laudaio». Serus qua. Dii intet nomine» innoceu« 

fero in caelum redeas* abeas, tes verfabantur, quo» deinde* 

jcaelum petas, led alterum prae- fccleribus irnbutos , averfati re« 

clare tanquam de Deo. cf. Lu- liquerant, hie in rem fuam con- 

cm, I. 46. „Ovid. Trift. V. 2. vertit. v. Catulh Epith. PeL et 

Qi^ Sic habites ter.rasy fic te de- Thet. extr. 
ßderet aetlier, fic ad -pacta tibi 

fidera tardus easl eadem Ten- v* 49, 50. ManeMintemos» 

tentiae eiusdem .exprimendae ut pluxe* de bfofübus triumphot 

mftMgyif. — diuquo interfis* agere poJTis, utquediuüus amo- 

comraorerii m populo Quirini, re populi Romoni fruaris. Duo 

ftorouli, hoc nomine. ki terD^os haec poeta, gloriaiu rirtute bel- 

C 4 lica 4ö Q. flSORATn FLACCI ' 

Toilat; hie magnos poüus triumphos, 
Hie ames dici Pater »atque afrincejte* 

' Neu Jica partim , et amorem populi* triumpkos. Magnos, ornat, ut 

quae de Augufto tanquam forti 'fuperbos. *I. 35. 3. — Pater 

atqüe bono principe praedicat, populi* ob maxima eius in rem* 

maxima momenta facit, quo* publicam roerita, cX III. s4.fi 7. 

eundem , ut in terria ampHfu Sioque recte Patris Patriot uo- 

moretiir, permoVeam. lata pro men Augufto a poeta dari pote- 

generali : ' rempublicain diutma Tat , etfi anno demum V. C. 

capeflere, eius Tahiti diutixts JDCGLIL publice ita appellart» 

profpicere » ne dedignare • ne fuefit ; sali potiua Augufti tan- 

afpemare (fere ut Stat. Tbeb. quam Dei cognomen habeas; 

I» 30* maneus homitwm com**»* quo oerte fenfu Valer. Fl. 1. 1 1. 

Ms fiobenis undartim terraequ* Vefpafianum Sanctum Patt em vo- 

poiens, et fidera Jones feu po- cot. Bene ibi Burm. elf qua£ 

tius danvtes.) doctior etat fpe- praefentis Dei titulus. Priorem 

cialis notio» nrcendis , debellan- equidem rationem fequor. Prin» 

disque hoflibu* rempublicam eeps 'civitatis » Romano fenfu. 

amplius tutari. tie graveria, et Principe* enim civitatis diceban- 

pro hoc exquiutifiima ratione tur, qui gratia, auetoritate va- , 

dt Af igufto victoriae quippe cer- lerent apud populum , euxnque 

tifliroo, ne fatigeris , ne fetieris fibi maximis benefieiis devin- 

niraiia victoriis% rebus per Ion*, xiflent. Res laus nota. Augu- 

gum teropus tarn praeclare ge- ftus igitur, adfumto hoc nomi- 

ftis, multisque Lim trium£his ne (annoV. CDCCXXVI. Dio 

<*tre* raemorat Sueton. Aug. LJII. 11.) et invidiam civiuxu 

-XXII. ) actis. Plane ut Virg. a fe araovebat* tantoque aeeep- 

,<*e» I. 5°4* J* m pridtm nobis tior iis eAt. Tacit. Annal. I. 

taeli t* regia* Caefar, btpulet* 1. de Augufto: Aceepit euneta 

ntque KonUnum queritur curare discordiis fsjfa civilibus fub no- 

triumphöt. Sic Statins Silv. I. mine Principis* 
1 . &5« coloribus ex li. 1. duetis 

de IuL Caefare : qui feffus . bei- v. 51. 50* AuguAum circa 

lis (non amans amplius trium- hoc teinpus expedidonem ad- 

$h6s> iisque caelum praefexvns) verfus Parthos ifiolitttm eile, 

•»— * primae iter noftris ofiendie patet e Dione LH!. 33. p*5ig. 

-in uetherm divis. •*- Hie in ter- Praeclare igitur ad eam rufe*. 

ra> in populo Romano ames "po» piendam nomine populi Roma* 

tius, praefera», potior«* habeas ni exhortatuf poeta» ^ua ipla 

fcelus CARMITTVM Ufr CIL V.'4<)-"5** 4* 

TSeu finas Medos equitare inultos, 

Te duce, Caelar. ' (beim bellorunj civilitlfii expia- praeftabant. et IT. 9. 34. *— 

retur. ▼. ad L 35. 3ß. ti*a te duew, tuis aufpieiis, bellum 

ymof graviter, tanquam Deut, iis tuo duetu inferendo. Sed 

Medot\ Perfas* i. Parthos, v. forte fimplicius: te impesiittb 

4d v, aa. irmkos, impimitos tenente» fellenni Impp. appet- 

eqüitare, inenrfionibus agrum latiöae. ▼. TV. 5. 1. et 37. cf. 

Roroanum infeftarc, fed illud Burman. ad Prop. &. 13. ao. 

com diUctu» qoeniam «quiutu MarkL ad Stat. SUt. IV« u 4& mpmm—m C 5 CAR • 4« <J. HORATII FLACCI CARMEN- I 

Uubitari trix potefi, quin hoc Carmen a. V. C 
toccxxxr. quo Vvrg&ius Athenas proßcifccretur, (v. , 
Heyn.* vit. Virg. p* CCflL) ab Horatio fcriptumßt* 
Discedentem cum dam votis pro fdici inAtticam appulfu 
prfifequitur, animus eius periculorum , quibus cum ob- 
factum fentit , cogitatione defixus in ipfum difcidü huius 
auctorem, dolore ac deßderio abreptus, convertitur. Jta 
enim Jert animi humani natura, ut, quotiescunque gravi 
aUquo damno adßigitur, vel inßantis pericidi metu con- 
ßernatur, ultimas huius matt caujfas exquirere , easque, 
' etfi remotiffimas , tanquam praej lentis infortunü prima- 
rias ac fere unicas abominari foleat. Itaque exprobrat 
poeta ißius hominis , qui primus mare tentajfet, proie- 
ctijjimam audaciam,^qua viam hominibus natura prae- 
tlufam patejecerit , fuaque forte maiora conando erga 
Deos ipfos impius fuerit. Eadem igiturfere in hoc cor- 
mine cß audaciae atque impietatis notio: dum enim, quae 
invidit nobis natura, quae adeo nos adjequi noluit, imo 
vetuit, appetimus, impietatis notam ßmul fubimus. Uine 
ulterius progrejfus alia tcmeritatis impiae exempla, o 
mythica aetate petita, cumulat, qua maxima mala, poe- 
nae loco a Diis infttcta, in homines redundavcrint. Dum 
igitur Horatius, ira atque indignatione accenfus , auda- 
ciam hominum tanquam plurimorum mahrum 3 quibus 

Kamt* CARMINTM r. I. C. III. 45 

Jntmanum genus nunc prematiir, fontem, ptriciiloraM- 
que f quibus nunc amicumjuum expofitum* videt, eauffam 
deteßatur; hoc ipfo doloris fui deßderüque affectum, qyi 
carminis kuius fcnfus cfl yrimarius, vivid/JJime declarat. 
Hinc inteUigUur, quam apte omnia interfs cehaereant) — • 
.Carmen ipfum Jententiarum gravitate vere Pindarica^ 
docutionisque vi atque doctrina maxime cß confpicuum : 
graecos autem pöetas Horatium *vb oculos habuijfe ejtm 
ipfe orationis color prodti, tum manijeßumßt e Servi* 
apud Fabricium , qui v. 9 Jqq. ex Alcaeo , et v+ £9 fqq* 
de morbis e Sappho fumta teßahir. Initium vero de* 
beri videtur Caüimacho > cuius fragm. in Bentk ext'at 
n. CXIV. p. 485- «*• Ern * 

C A v«vs £ ri pew tpfyyes ifut^ri y\vnv rSts <fo*ji 
Ag*ot(*s 9 icvri ri 2»ouf9S lxvtvu*i \i/*tywxoxi6* 

cf.ßmUis argum. Tfuocr. £, 52 fqq. Meleagri e.VII, 
et XXX. E nofiro ßttxit Propempticon Statu S&v. 

III. 2. AD 44 / <£' HORATH FliACCI 

ADV I R Ol L I V M. s ic te Diva potens Cypri* 
Sic fratres Helenae, lucida fidera, 

Vento- v. i— g. Vtinam faufta fit regit Cyprum, Venu»: follenni 

flTirgilii in Atticam nayigatio ! notionc , qua Diu lyx*fiot? tu- 

Sententiam haue in disceffu ami- tela atque imperium eiusdem 

ci, per mare iter facienda, falis regionis adfcribitur, iidemque 

•obviam, egregie poeta nobilita- inde, tanquam augivftiori appel- 

vit fic, ut ipfam navem adlo- latione declarantur. v. I. 2, 33. 

quatur , eamque Virgilio depo- IUI 26. 9. res nota. Invocatur 

Jlti loco dato fijbi obftringat, hie tanquam Dea maris domina, 

quem adeo incolumem in quippe aequore natu, ut caulTam 

oram ^.tticam perferat, ibique addit Ovid. Heroid. XIX. 160. 

reddat , atque Lac tantum fub nifi potius huius rei ratip atque 

lege - ei fauitam navigationera origo a Cypriis repetenda vide- 

adprecetur. Stxuctura orationis tur , qui navigatioitem paraturi 

paullo abstriifior, ita expedien- Venerem, Deam ipforum tute- 

' da: O navis, Virgilium, pre- larem invocarent, ab eaque fau- 

eor, incolumem reddus f. Atti- fiiun iter expofeerent ; (ferc uti 

eis : fic te regat diva -potens C. in adpulfu ad Ephefum Diana« 

eaet. uti fere apud Tibull. I. Epheüae grates aguntür apud 

4. i< Sic follenne in obtefta- Plaut. MiL glor. II. 5. 1. quan- 

tionibus, ubi alteri, quo luben- quam et liaec dea \i/uuvoaxoiros 

tius praeftet id , qtiod nos peti- Callim. H. in Dian. 259.) ut inde 

raus, quae ipfi grata et acoepta adeo inter eas gentes, quas ii, 

funt, viciilim exoptamus: ut mercaturam facientes, adirent, 

I. 2g. 25. TibulL II. 5. 121. BwrXo/cw nomen Venus fortire- 

Adnue, fic tibi fint intonfi, Phoe~ tur » eique in litoribus , portu- 

he , capilli ; qui locus nuxit ex bus . atque infulis facella erige- 

Apollon. IT. 70Q. 'iXixoir ttUi rentur. Spectant huc ex Anal, 

rot, «r«£, »Tjuqroi tfottptt, alh Brunkii Solonis c XXXV lll. 

«JjfXjrrw. ZJiVa potens Cypri, (T. I. p. 750 Anytes c V." 

Kviroov xf*rou<Tu 9 graeca oratio- (ib. p. 198) Mnafalcae c. VIII. 

nis forma (ut I. 5. extr. potens (ib. p. 191.) et Gaetulici c I. 

maris Deus et C. Saec 1. filva- (T. II. p. 166.) et in 'AJfffiror. 

rum potens Diana.) pro» quae c CCLXV. (T. III. p. 205.) 

JJoyTt* CABNItfVM fc. 1. du. v. i-4- 45 

Ventorumque regat pater, 
t Obftricti8 aliis praeter Iapyga, 

Navis, Umrri* et tUfUnas Hermianen* vwl quaf enus jocnli» ldla nauti* 

Jtbus oolebstur inxta Paula». IL profperae navigationis fpem fa* 

34. p. 195. Cnidiis EwrXoiald» ciunt. ▼. Properu 1. L Statins 

J. 1. p. 4. . ,: IIL Süv. &. 3. proferte beni* 

gna fidera» et antennae medim 

v. 2- \ftairss Heien**, Dias* cooßdite cornu Gebalii frmtres* 

coli, Caftor et Pollux, quorum quj tarnen male utrumque fig- 

peculiare muous erat». norai» mentum cominifcuic; necrecte 

nibus naufragio perialitantibus fatis eum defendas Euripidis lo» 

fuecurrere. v. ad 10/ 29, 64. eo, (Hei. 15* 5*) übt iidem, ut 

et IV. 8* **• Cuini ngmenti äere relicto nayibua perirlitatiu 

ratio in eo quaerenda videtur, ris fcibveniant , yotit expetun* • 

quod in magna tenipeftate ap» rar; nam ibi paulloalia res eSu 

paxeam qnafi ftellae velo infii Caeterum ex-Düs aguyvtmvrmte 

dentes, qnod phaenomeskm »aui Höraciua Venerem et Tyndartj 

ris indicio eR, frangi tempefta* das pofuit, tanquam poeta; nifi 
tem , ventosque defiliere. - £e» ' forte hanc pecnliarem xationem 

neca Nat. QuaelL I. 1. pluxa v. fecutus fit, quod Veneriiitfula» 

ad I. 12. ,25. Quas ftellnlas in ofuis Tiberis fita, confeerata 

qiramDipscurorum praefentiam eilet, et quodDioscuri inO/Hae 

atque auxüium manifeftare an* portu templo cölerentur. Rem 

tiqua fibi perfuafum haberet re- docte expofuit Wernsdorf. in 

ligio; fane proclive erat, nt Poett. min. T. III. p. 452. et 

eandem hanc vim, quam glo- T. V. P. I. p. 106. ad iUa Ru» 

buli Üü ignei praeftare videren- rilii Irin. ▼. 155. Fände precor 

tux, fideribus, Caftoris et Pol- gemino placatum Cafiare pon* 

lucis nomine infignitis, adtri- tum, Temperet mequoream du» 9 

bueret. v. Eurip. Oreft. 1636. Cytherea vianu 
HeL 1515. et 1680. Propcrt. I. 

17. ig. ibilntpp. adde Plin.IL v. 5. 4. Vcntornm pater, 

57. et Hygin. Afiron. IL A2* cnius imperio venu fnbiecti 

Hinc praedare poeta per appo* (unt , Aeolus ♦• ut xttrjf iviemw 

fita, lucida fidera, declarat mo- <le Iove. chjhrutu aliis, dum 

dum , quo Dioscuri navigatio- reliquos .obftricto* tenet ,* caete* 

nem adiuvabant. JLucida Tel rorum flatus comprimit. -Oratio» 

omat fimpliciter, uti apud Senec. nU ornatus ab antiquiflimo illo 

Herc Für. 14. Hinc clara Ge- rnytho deuuntus videtur, quo 

Maffu ligna, Tyndaridae ittkajit t Aeolus ventos «txe eo n ft r icto s 

teuere 4 6 , <i' H0RAX1I FLACCI 

» 

'Navis, quae tibi creditum . 
Debes Vixgilium, finibus Atticis 

Reddas 

teuer« dicebatur. t. Homer« incoltimem in Atxkam perfec 
Odyff. K. inic- Mythi qnidera Priimriam haue enrminis fern» 
iftiut feriores poetae noa am* tenriam egregie aäoxiisvitHora- 
plius meminere, quippe qai tiiu» verbis a pignare def um- 
prob« nteflent, ArapÜcitatcm etus tis : quod credimus alteri , dum 
prifeae üti aetati ton tum pro* ei fervandum tradimas; coutra 
bari potuiüe ; ▼erborum tarnen is iilud deber* dicitur , quem 
ofnatum feepius inde repetier«, iacoluuia et absque detrimento 
Sic .Callimachus H. in Diam tmAAere* oportet« Eaudem alle» 
fijo. de eadem Dea: er* «I goriam feethtus eft Statius 1. L 
nxriik**s Airus , pro firnplici, amicurä fuam v. 6. gründe tu 
quando vtnto* fliege iujferas. rarum Aepofitum et t. gi. pi- 
Kam «d Virgilianam rationero, g-w« .navi commiHum rocans. 
tügnitati, quidem \ei miilto naa* Itaque • navis creditttm comniif- 
gU confeittaiieam , qtia Aeoliu fum fidei fuae Virgüiuxn debe- 
Yentos antris inclufos tenere hat täus amico, Horatio, qui 
nngitur, verballoiatiicum qaU adeo optimo iure ab ea poltula» 
bwsdam Intpp. vix recte (atis re poterat, nt eum incolumem 
adeommodes ; ctfi Statius Sihr. redderet , falvum per£errct ßni* 
311. H. in reliqiüs fere cumNo* bus Atticis, in Atticam. Dcbe* 
ftro faciens, v. 45. Ee { pater, re, ut oiftiXkttv Callim. fragm. 
uieoiio frangit qui careertt ven- Bentl. CXXVI. ( in Apollonii 
tos — aretius obiecto Boream SehoL IV. 1522.) &fowo*v*i A#- 
Etwumque Notumque mönte pro- ß*n* % "HfstfÄw,, ou Hoicnt/itAirw 
mat, foli Zkphyro fit capia cae~ «t/Xi«» nau JoX*;g«f $7vxs i*$-> 
Jh eam amplexus fit. — - lapyx, ß\iir*rt , (uairigot (Mi ftovfftir 
Afyiartft» veutus occideutalis «piXAm h. iitatrem mihi vivam 
(Gell. II. 22. qui tarnen locus debetis, eam vivam a vobis r#- 
rtondum (atis expeditus videtur) pofco. fines Attici, Attica, ut 
ab Iapygibus, extremam Apu- fines Aeetaei de ora Colcliica 
liae oram, feu Calabxiam (Sc* Catull. EpithaL Fei. init. ut lio 
nee Nat. Quaeß. V. 17. extr.) paiTim. Dimidium animae fua* 
incolentihus , üc dictus , Grae« vocat Virgilium , giacca fiuvi- 
ciam ex Italia petentibus [c* täte. Meieag. c. VIL (AnaL 
cuudus. Dr. I. p. 5. ) Oipoi l/umtfo** 

mtvreut Norof, Z ivctfmns, 

' U. 5""8* Narif» quae Vir- tf,utau /utv fox*s clgitrtiv *Ar- 

giliumvehis, üaivuin eum atque^ fyotyxStp, CailimacJi.ep.XUIX. 

7} MV \ c armin vm l. i. c. in. r. 5-8^ f 47 

Reddas incolumem, precör, 

Et ferv€8 animae dimidkim meae.* • ■*' 

- Uli 1 > < i ftuav /tttv faxfs $rtri miof, dea (iZurip.TVfed. init.) Iafonern 

%fuov f ovx aEP »ft* 'Epo*, ttv Colchis, Ariadne Thefeum (Ca. 

«'Atifcr* nf***r *r>^f «0«»**' 9 roll. LXIV. 171 •) Cretae nun* 

j$i ftv h nmÜw **k» ferro, quam appulfoa Optant, cum gTa- 

et propiiw ad ki'h in eiusdem vifliitta ipfis inde mala accidei 

frägm. CXIV. p. 485* ex emen- rint. Sic Propertius III, 7. in. 

chtione Bentl. « ravs, « ra in Facti naufragib pecuniam tnn- 

pMvo* tyyyot if*}* ri yXi/xt) rZt quam navium inventarunr, ma- 

gWf* ifxmfas, mrl *t >7***U tarumque inde emef gentium 

UvtZjButt \$fuf9*xo**,'ni& po- cattflam incufat. — 9. Ho* 

tut« ibi cum eodcm reponas, roinem darum, ac Tenfus ex- 

djutr9fitov — . ifmufmfi* wert Z. pertem » quique nulla re fa. 

nam Cod. habet «r*<ao>> vitio die • commotretur , defignant 

e fcripturae oompeadio nato. poetae fiq, ut eins anim6 tri* , 

ccfliP. U. 17. 5. Stut, 1* 1. v. 7. buan» id, quod in rerum natit« 

et V. x. 177. Orid. ex Pont. 1. 6. ra dariffinrnnr eft, ferrtim, faxai 

♦»7, ibique Heinf; ( . • ■ robw. * Intn hoc poetae exor- 

"' v# f)/77' ^ ,ira Horatiu« Vir. flaut vel'fic,' ut ipfum cor e 

gilium (ibi ereptutti ; r tamis- fevro conflatum, Vel » fcxo com- 

que pcriculis dole« obiici, in* pactum cHcnnt; vejuri AefchyL 

donatio eius in ipfum aucto» Prometh. £42. üi$ngo(pp»9 xof% 

fem kuius difcldii convcrtitnr, *irf** tifytM/khot. Piudar. 

eiiuque inventtun tanqnam fa- fragm.apud Athen. XIII. c.VIIT. 

cinut iropium contraque natu* p. 60 t. ntTvot $( aiotjuotvros jji 

rae leges fusceptum exagitat tfMßov Mtx*\xtvTott pJ\ttivot9 

atqtte deteftatur. Natura« enim xMffluv. et Apollon. Khod. IT. 

Aiiimi human i confcntaneum eit, 231. nbtf ufx/uotrros l>jf\ot t ui- 

nt» quoticscunque iitfortiutio *oy. Hinc fimpliciter apud Ho- 

niiquo vel pericnll inetu pic- merura dicitiir Sv/uos <rtfi)cnoc 

matur, atque perturbettir , ad IL #. 357« ?«f etüjfuov II. «, 

eius itltimas- itatira caufTas re» 1105. etHefiodum bv/xotufuttmy 

curmt, easque tanquam uuicum TÄ^B^y, 147. et ©^^y. 239. ^«X- 

onrnium, ctfi cafu potius inde xwxmfttot Theoer. XIII. 5. vlo* , 

enata fimt , maloxum ibutem viijfh ¥&>* M ofeh. IV. 44. quo 

habeat, atque exfecretur. Sic et perl SnetTheocriti XXII. 1 12» 

Periclope (Ovid. Neroid. I. 5.) Svjuis ufftfKrot, Oi*ph. Arg. 950. 

Paridem, anieqiuim Helenam Svuot Kxu/uiryf . E Latitiis, qul 

raptiiflVt, uudu obrutiym, Mc- idem hoc genus loquendi ad« 

1 opta r 4ß t Q- H0RATII FLACCI 

JJli robur et aes triplex 

Circa /pectos erat* qui fragilem truci 

Corani- 

efttaruatt occurrit OridVArnot, ptao» huiüs quidem imago * 
fIL. 6« 59. IHe habet et fitiftfi thorace* peottts ambiente, ducta 
et tw'tmra in pectore ferrunu et riden poteft, qua« adeo roateria 
.Trift. I. 7. 41» adde Stat. Thfb. pro opexe inde facto poüta ft» 
JJI. aßo. CUudian.de Hello Gec et thorax inteUigatur triplex, 
303. Alter modus eft» ut pectui cui eres laitunaeferreaeinducue 
ferro» aut aere munitum atqu* fint; qualem fere deferibit cly* 
gircnmdarmn poetit dicatur» peum Statins Theb. VH. 311, 
adeo, ut nihil» quo tttrbetur» tlypei feptemplice tauro loava* 
pd illud penetrare pofllt. Cönf. ter inlutp fervanUm ingentia, 
frd III. 2ß- 4* «4^« TibuU. Li. ferro pectora. et qua eadem de 
65. 1*0« tua funt duro praecox caufla Homer. IL i. 133* SrnpfK* 
diu ferro vineta 1100' in tenero dixit JivXw. Simplicior tarnen 
y?at ^i7)i carde fiboc • Eft igt-, ratio fuerk haec, ut pectus aere 
tur , ut rem paucit complectar» triplieih. denfo obduetum» adeo* 
animus ferrcu» » » qui null» que duritw armatum, ut Valer. 
neque mini» , neque* preeUms, Max. VI. 3. init* ait , et adVer« 
alüave illecebri», tanquam amo* fus omnem pericuÜ metum mu- 
ri« (ut inPindari fragm.) neque nitum iiueUigamus. — io. qui 
periculis a propolki pertinäcia primus per mare viam tentavit, 
quidquam remittit: , jdengnat primam navigationem inftituit» 
adeo virum fortem > , immiferi- Navem vel fe, vitam fuarn com- 
cordein , afperum , audacem ut mittere » credere muri Tel ventis, 
n. L Exornavit hanc notionem follenni more dicitur de imy*» 
poeta* duas res, quaeduritiem, gatione. Hie vero cum dilectu» 
auimumque intrepidum indi- refpectu primi nautae» maris ao 
eaut, cumulando, robur» ilicem ventorum arbitrio magis obno» 
et aes p idque, re ' ampliiicata» xii» cum rtondum, qua arte von 
triplex. Eecte quidem robmr et torum vim temperaret, curfum. 
mes iungi pofllt, ' ut et explica- que adeo certurn teneret, nfu 
tivum fit, aoeipiaturque pro, diaicüTet. Magna quoque vi» 
robur aeris , h. aet firmiflimum, eft in oppoiiti« truci irato» tem- 
ut r obora ferri Liieret. IL 1449. ptft* 10 ' (CatwIL IV. 9. trucem 
et inde VirgiL Aen. yjj. 609. Ponticum finum) pelago et fra- 
priorem tamen rationem. Pin« gilem rotem. Oraeiie lignum ' 
dari, Aefcliyli, alionunque dixit Sutiu» IIL 2. go. oXfyow 
exempli» innixam hie fequi ma- /t/Xor Arat. Phaen. 300. oXfywii 
lim. Qupd vero aes vocat tri* im (vkv 'AftP ty*** 9 quem 

locum CARMINVM L. I. C. III. V. 9-13, 4^ 

Coiuiiifit pelago ratem 

r 

Primus, nee timuit praeeipitem Africuift 
Pecertantem AquilonjLbus, 

Nefc locum apte in rem fiiam vertic timuit, fusqtie deque haben?, 

Alciphr. T. Ep. 3. ubi Berglern« minime enrans Africum* cum 

laudat Dio. Chryf. Orat. LXlV. dilectu , nam is in mari medi- 

§vra rgitaxrvXov avrovs cufu terraneo raaximos motns conci- 

$v\ov invxivov , quod mire con- tat , -praeeipitem adeo , vtjttxtrti, 

renit cnmluvenalis S. XIII. 17. (xvooes vfoxtruv *y£/uwy apud 

I nunc et ventis animam com* Pjnd. Pyth. III. 13g.) ex alto 

mitte dolato confifus ligno, di- irruentem, frequentata poetis 

gitis a tnorte remotus quatuor imagine, qua venti de caelo 

amt feptem , fi fit latijjima tae- ruere (hinc Boreas aftpiytvhits 

da, Caeterum e nofiri loco pro- Homero Od. r. 296. et uvtuot 

fecit Senöca Med. 301. Audaoc aftgtjygvtts Apollon. Rh. IV. 765. 

nimium, qui freta primus rate Virgil. Ge. I. 443. urget ab alto 

tarn fragili perfida rupit — — • Hotus, etil. 510. tempeftas a 

juiimam. levibus credidit auris, vertice ineumbit. ubi v. Heyn. 

dubi&que fecans aequora curfu adde Heuod."Kpy. 546. et Od y ff, 

potuit tenuifidere ligno. Iuvat f. 4750 ve ^ e f umm i* monti- 

qnoqtiehic in gratiam iuvemim bus (oecurrif nunc Val, Flacc I. 

crectioris indolü apponere epigr . 575. Alciphron Ep. I. 1. M» 

XXIV. Antiphili (Ana)« Brunk. irvto* ex ruv xxpoTifg'mv ot ßogeTf) 

II. p. *75-) roX/U«, fimv ZgXW* OTLr ^ aieuntur. Deccrtatttem, 

(ffv yxp tpo/uav tfvpcto fcornro, xai certantem cum Aqmlonibus, fed 

fax** ivfgmv xigfmv ypiSto'ots,) illud cum vi, nam contentionem 

oTov irixryru ioXiow {v\op 7 oTop pugnae non nifi fugato altero, 

hijxMS «Ltögtiwoit £«y«ry xipfos obtentoqiie hinc maris imperio 

toayx*t**9w\ n* irr*s /uegowwv finitae ixmuit. Sic ventos de- 

Xpvatov yhot , efy *xo xh 70V proeliantes dixit, I. 9. 1 1 . rixam 

vif\6$tv 9 mf'Afttft, irorrbs «srt- debellatam I. iß. 9. Hinc expe- 

ßXiftrro, di Stat. Theb. I. 2. regna decer- 

tata. Solleunis vero imago tem- 

v. lft fqq» Pericula na*riga- pellatis a ventornm esc advAfo 

tioni obieeta egtegie poeta per flantium , deque maris * imperio 

||>ecialiores hotiones, pugnam certantiiim coneurfu petita. 

rentortim, Hyadas, Notum, Ovid. Trift. I. 2. 25. • Irrttr 

monftrorum marinorum oeeur- utrumque fremunt imihani tur» 

Iura, et icopulö* declarat, n§c bine venti* nefeit, eui dönuno 

D par$at t 50 Q. HORATII FLACCI 

Nec triftes Hyadas, nee rabiem Noü, 
Quo non arbiter Hadriae 

Maior , tollere feu ponere volt freta* 
Quem Mortis timuit gradum, Qui jtareaty unda maris» Iam Ho« dieuutur. — 16. Iaro arbi- 

mer. IL ir. 766. et inde Virgil. triiun feu tyTannidem .Auftri 

Aen. X. 357. Etiam Pind. uberius declarat poeta. Proprie 

Pytli. IV. 373« ß*§vy$ovnuiV «vi- x erat* feu tollere vult > feu po- 

(M»yvTt%*s de acieventorum iu- nere. Sed prius feu oiniffum 

ter fe coneurrentium aeeeperim. more Iluratiano v. I. 6. 111 fine. 

addeVirg. Aen. II. 4*7- — *4 # tollere freta* fluetus excitare 111 

Hyades, vel Suculae, ftellae iii maii. Stau Achill. I. 44. at- 

fronte Tauri, ortu et occafu fuo tollere magnuni aequor, et üc 

tempeftatem ac pluviam excita- faepius. — ponere, fublatnm 

re creditae. v. Ovid. Fall. V. componere, fedaie, Äatu rc- 

163. Plin. II. 29. Ilinc triftes, nuflb, ac placidiori facto. Liu 

caelum trifte facientes, contri- can. V. 705. laffatum fluetihus 

ftantes (ut Virgil, Ge. III. 279. aequor ut videre diu; es , purum- 

nigerrimus Außer «— pluvio con» que infurgere caelo rractunim 

triftat frigore caelum.), ventos ac pclagus Boream. iuxta Homer, 

pluviam ferentes , pluviae inde Od. c. 335* uprt f $wt houik- 

dietae Virgil. Aen. I. 744* "*" ¥ * v Bogiyt, ngo ii xvjukt tx^tv. 

rabiem, harn, v ehernen tiam No- Sophocl. Ai. 631. AiivZv r «V 

ti 9 Außxi, quo non maior, qni (am nMvpuÜTw (Kol/mct errtvovrot, 

maximus eft Hadriae rov 'AJf/ov, itovrov, VirgU. Aen. JII. Gg. 

Hadriaüci maris , arbiter , qni ubi prima fides pelago , placat&-> 

.roaximuxn iui, imperium in il- que venti dant maria. 
lud liabet f pervulgato loqucndi 

ufu, quo venti regionem, quam t\ 17 fqf. I« 11c pracfcnti/n- 

perflant, incolerc, (Aquilones, xnum mortis periculuin lüniüt, 

Scythiae incolas, noflerdixtt III. qni cic. Variata Lac oratione 

10. 3.) poiftdere, (Piopevt. I. (11.1111 pedeftris feriptor cam ita 

13» 2. v. ibi Burmanu.) adeo- continuaflet : nec timuit Afri- 

que ei dominari -(de eqdeni Hf. cum — » uec monjlra cact. ) et 

3.5. dux inquieti turbidus IIa- .per. intei'rogationcru expreüafen- 

driae. adde Sil. IX. 4P5- R°" t em * a e maior vis accedit. IMor- 

.gnantem Aetolis Vultumum in ( tis g tu dum explicanl feie mortis 

jproelia fapipis effrenat.) poetis gtnus $ at qua raiione ita dica- 

rui\ CARMINVM L. I. C. III. V. l4-2 O. 51 

Qui ficcis oculis moiiftra natantia, 
Qiri vidit mare turgidum et . •• . > 
Infames fcopulos alta Ceraunia? 

Nequid- 

tur , non expediunt t nee , (1 tis fatis frequens, qua nos mor- 

quaeras, quot mortis genera in tis viam ingredi dieimur. Sic 

mariinveniantur.magisinprom- &*v%tm *{\*s ß*bw Etirip. « 

tu crit refporiiio ; nifi ea cum OrefL 1 044. *oSl»f f4*y Suvecrf 

quibusdam ifa adnumerare vc- *i\oujut Idem Iphig. T. 885» 

lis, a belluis marinis devorari inprimis periculis nos obiieien» 

( monftra natantia ) , naufragid tcs. Propert. III. 5. 2. , Ter 

perire {qui vidit mare turgidum) te imtiiaturum mortis adimus iter 

et fcopulis affigi (alta Ceraunia). fc. navigatioiie reperta. Ean- 

Sed ineptum hoc ; at multo in- dem docte Phaedrns III. 6. 9. 

eptius SchoL qui tres gradus "profeffde mortis audacem viam 

mortis commemorat, fatum, ca- vocat. Atque hanc rationem 

furo, genituram. Res ita vide- * fecutus videtur Horatius , gra- 

tur expedienda. Mors eil i*i- dum Mortis docte ponens pro. 

(wv 9 vel omnino perfona , quae gradum ad Mortem ; utqueadeo 

ad nos accedit , (Tibull. I. 1 o. fenfus üt : Sane ille non timjüt 

54. et Propert. II. 20. 60. qua gradum, aitdacter gradum teten- 

fit Mors aditurd via.) «7t* im- dit, viam ingreflus eft, unde 

XfoUi, btrtxbicTUy (ut faepius certiflima ipuMors impeuderet, 

apud Homer.) noftrara dorn um adeoque periculoEuunam. Haec 

intrat, I. 4. »4. nos perfequi- ipla pericula vivide oculis lubii- 

tur, III. 2. 14. lam cam acce- cit poeta in fqq. — 18- ,/*<*« 

leramiis, adeundia periculis, un- oculis» ßne lacrimis» ä}**gvt t 

de illa nobis certa imminet, «rtyKTtf , ut fieco lumin* Lu- 

ipüque adeo novas vias, quibus can. IX. 1044. cf. ObH. adeo- 

ad nos accedat* paramus. heU que impayidus et fero& vidit, 

lU arcejfere Mortem Tibull. I. videre potuit, adfpicere fusti- 

io. 33# leti vias eodem fenfu nuit, v. ad I. 2. 13. monftra 

,apud eundem I. 3. 50. quem natantia belluas marinas in ma* 

locum admovi Ach. Tatio IV. ris fuperficie apparentes , &w? 

p. 160. TiffuZrui ruv Sacvxrtrt QvX* *ivrov Eurip. fr. apud 

tUU iits. et ipfa Mors gradum Valken. Diatr. p. l/tfS&tuty* 

corripere dicitur V. 33. ScnfuS hiftav* nhr%v % Oppian. Hah V. 

adeo effet: ille plane non expa- 24. et «Xwfi« b*v/A*r* «j*rw 

vit Mortem ad fe accedentem*. apud eundem L 360. Similis 

S«d reftat alia ratio» et ipfa poe- .»oftro locus eft in Catoxus dir. 55» 

D- 2 Nigro 58 Q- HOHATIX FLACCI 

Nequidquam Deus abfcidit 
Prudens Oceano disfociabili 

Terras, 

2figro mutta mari dicunt por- Vu'gilii , Atlienas petentis. Zt- 

tentu natare, monfira repentinus fames fcopulos, ävamvv/uovs, pro- 

terrentia faepe figuris, cum f tibi- pter naufragiorum ad cos facto* 

io emerfere furenti corpora -pon- nun frequentiam. Sic Senec« 

to. Piopert. IIJ. 21. 27. Itala £p. XIV. Charybdb regionem 

portentis nee furit unda novis. vocat vortieibus infamem, Stat. 

Horatium feoutus Yaier, Flacc Tlieb. III. 121. fcopulos, quos 

V. 483* cuinon iujfo tot adirc Sphinx infederat, infames, et 

voluptas monfira maris? Ocea- Theb. I. 353» petras Scirone in» 

ni monfira parket Iuvenal. XIV. fames, quas easdem SenecaHip. 

2 83» Neptunia monfira Clau- .pol. 1023. fcelere nobile* vbcat. 
dian. de laud. Sei*. 12g. nau- 

fraga monfira de Scylla, cani- * v. 2i fqq. Non folum audax 
but fuccineta Ovid. Faß. IV. is erat» fed etiam impius, na- 
500.' Iambelluarum iftarumad- turne leges perrertendo. Con- 
fpectiis cum per fo eft terribilis, fideranda haec ex prifcoriun ho- 
v. III. 27. 26. tum angetur üte minum ümplicitate , qua ea fe- 
terror , qued , ubi fuperficiem re , quae , paullo difficiliora ad- 
maris petunt, imminentem tem- greffu , humanas \£res paene 
peftatem cae figniiieant. Quod excedere viderentur, quibusque 
et feriptoribus itiiierariis obfer- fe fupra fortem fitam efferre co- 
yatum xneraini. Mare vero me- liarentur, invitis Diis fuseepta 
diterraneum, quod Virgilio nunc ' crederent , atque adea iltiiismo- 
traüciendum erat, iis quam ma- di conatus in vetitis haberent. 
xirae frequentari , e recentiori- Hinc et impedimenta a Diis Ta- 
bus teftattur quoque Chdndlerus pienti quodam lonfilio obiiei 
in deferiptione itineris in Aiiam credita, quo minus ingeuii hu- 
minorem p. 3. — mare turgi- mnni follertia ad ea penetrare 
dum, fc. Auctibtts, 3-oi\u<rffoty poflet, quae rnaximo infuper 
Ott* vovtap 9 tempeituofum , v. ipfis damno futura praevidiffent. 
ObfT. —20. CerauniayelAcro» Sic aurum, quod omnium ma. 
ceraunia, roi Ktpetvyt* om? f mon- lorum JVmina contineret , terra 
ies in Epiro, interlladrialicuru celabatur, et fie melius erat fi- 
etlonitun mare liti (Scrabo VIT. tum (III. 3. 94O a ^ quod tarnen 
488* Paufan. V. 22.); quiadeu per hominum deorumque iras, Ut 
Graeciam abltalia perentibus in ait Seneca Nat. Quaeft. V. extr. 
confpectum veniebant. Cum itum >efi, Eadem. de caufa maria 
diiectu igüiirlucpoliti, refpectu KQmuiibus praeclufaputabantur» 

quuxn C ARMIN VM Z. I. C. III, V. 21 -24. '53 

r 

Terras, fi tarnen inpiae 

Non tangenda rate« transfiliunt vada. 

Audax 

qtfum naves lucro tantnm fa- abfcidit t. Öceano* n. ab Ocea- 
ciendo, luxui parando nutrien- no. laudatio hanc in rem Ovid. 
doque, bellisque ad externa« Met. I. 22. Nam caelo terras, 
regiones transfevendis miferiis- *t terris abfcidit undas. etv. 25. 
que adeo dominum augendis Disfociata locis concordi -pacs 
unice paratas viderent. Hinc ligavit. Sed in prior« loco di- 
gravitcrSeucca L 1. Noneadem verfa prorfus ratio oft; nam ibi 
eft his *t Ulis caufa folvendi: de dementia, qtiae adhuc con- 
'fsd iufta nullit D'werfis enim fiifa crant, non disponendis, Ted 
irritamentis ■ ad tentasidum her tanfum a fe disiungendis an* 
impellimur. Ptique alicui vitio tax ; in altero vero omnino con- 
navigatur* Atque lianc ratio» traria eius opinioni ineft fenten- 
nem fecutus videtur h. L poe- tia , uimirnm , Deum lite ÜU 
ta; nam, quae in contrariam feu confufione fublata, pacem 
partem recte disputaTi poffunt, intcr ea coropofuifle, h. alterura 
naturam nimirum ipfo mari in- alteri adiiuuriße etil locis /eiun- 
terfufo comxnercia hominum fub- cta. Abfeijfum aequor animan- 
levafle, ventosque dedijfe (Sene- tibus h. hominibus e noftri loco 
ca LI.) ad ulteriora nofeenda, pofuit Stat. Silv. III. 2. 61. 
Mtque commoda cuiusque regionis mundum disfaptnm Seneca Med. 
fUrent communia; haec, in- 335. — Oc disfociabili, docte 
quam» ab eius coufilio perquam pro, qui terra* disfaciaret, dis» 
aliena eranr. Fruitra igitur lungeret , fepararet , activo fen- 
Dcus , ris illa diviua, quae ele- fu , v. Gefrier h. 1. er Ouwenf. 
xnentorum ordinem disponeret, 1. L Copia vero poetica adie- 
et fuiun cuique locnm adfigna- ctum puta hoc epitheton. v. 
ret (Sic efferre folent veteres, Obfl*. — Prudens, prüden ti con- 
in coünogoniis deferibendis, ülio, qui providiflet, quanta in- 
aliis aliam knie vocabulo notio- de in genus hnmanum mala re- 
nem fiibücientibus. Ovid. Met. dundatura fuiflent. Eodem fenfu 
I. 21. Hone Dens, et melior /i- Seneca 1. 1. mundum vocat b*mt 
tem natura diremit. et y. 32. h. bono ao prudenti conlilio dis~ 
Sic ubi dispofitam, quisquis fuit feptum. — 23, vet fic tarnen 
illc Deorum, congeriem feeuit.) fincs a Deo conftitutos migrant 
— - abfcidit terras a terris, dire- homines , terra sque mari feiun- 
mit, feiunxit terras» interpoüto etas narium comxnercio coniun- 
Oceano , mari« Ouweiiliu* V. gunt. Hinc raus impiae gra- 
CL Noct. Hag. I, 14, iungebat, viter , quae Dei confilinm per- 

]> 5 vertust, 64 <£• H0HATII FLACCl 

Audax omnia perpeti 

Gens humana ruit per vetitum nefas, 
Aud^x lapeti genus 

Ignem 

rertiint , er vada ,, marin non p. 8?» ■*" **** jw we/itf, nefan- 

tangenda, "quae ifte tangi, h. da aggreditur, fcelefb. perpe- 

navibiis iniri, transiri vettiit. trat, fed illud gravius, propter 

Transßliunt, cum vi dictum, adiunctam temeritatis notioncm. 

pro, traiiciiint, tf anseunt mare. Serm. I. 4« 3°» de avaro: per 

Jneft enim notio fummae teme- mala praeeeps fertur. Claudian. 

Titatis atque audaciae , quae Tel in Eutrop. II. 52. mit in veti« 

ipfis naturae illudat legibus. Ita tum damni fecura libido. Senec 

infultare fluetibus Ovid. Met. T. Octav. 787« agmina — eff*ra~ 

154. et ipfnm noftri verbum ta per nefas ingens raunt. Dl» 

adhibuit Iuvenal, XIV. 279. ctum vero ruere per nefas , Grae- 

Appofite Sil. It. IV. 71. de An- cornm exemplo, 11t ßijfott Ji« 

nibale» Alpes cum exercitu trän s- /u.o%$»y 9 Eurip. HeTacl. -625. 

greift) : qui facros , quos adeo vetitum per leges naturae ; nam 

transgredi nefas erat, montes ru~ ideo eft riefas. ad fententiam Se- 

pesque profundus transßluic, cf, neca Nat. Quaeft. IV, Praef, 

ad I. ig. 7* <puis non in hoc nuxgnitudinem 

ingenii fui concitavit , deteftatus 

r*. 25* 2 & Ea yero huraant conßntfum hunutni gener is , ten- 

ingenii.eft indoles, ut non nifi dentis ad vitia? adiecto Menan- 

relita cum fummö vitae peri- dreo; non ßngulos peccare, nee 

culo appetat, Audax perpeti paueos , fed iam fcelus ejfe co/i- 

graeca ftruetura, pro, ad orania textum* 
perpetienda, li. fuseiptenda, qua- 

temis ei , qui fem periculofam r, 27 fqq, PraemiÜam fen- 

a^greditur, graviflima quaeque tentinm gcneralem rmtnit iam 

perferenda funt. Eodem figni- Horatius exemplis, eaque a my- 

ficatu Gracci» adliibetur TX?y«<, tliis repetit , tanquam poeta. 

veluti Eurip. Iphig. Taur, Q62, PrinnunponitProniethei, ignem 

rtSjyctt rö'kfMV , audax facinus de caelo furantis , cumque ho- 

nggredU et Ale. 627. tX??*! minibus communicantis. Do 

fqyw et Oreft, 376. rXijfy«< *«x«c ipfa fabula adi fummum Iley- 

do perpetrato faciuore. Idem nium ad Apollod. I, 7« 1 »P»89* 

ufus rw w&tffi v. Schol. Ari- et Cd* Schütz, ad Aefchyl. 

ftoph. nub. 234. ibiaueKuft. et Prom, Exe. I, — -» genus lapeti, 

6panli. adde Klotz, ad Tyrt. fhos^lanhov, fdjus lapeti, Pro- 
metheus, CARMINVM L. I. C. HI. V. 25 -30. 55 

Ignem fraude mala gentibus intulit : 
Polt ignem aetheria domo 

Subductum Macies et nova Febrium 

Terris 

methens » audax , Wwt \tttf, quos numerd) ; unde ortae per- 
Xtwfyis 9 KOLxovgyos Aefchyli de niciofae cupiditates , miferiae, 
eodfem. ignem intulit gentibus» xnorbi > corporis mollities (hu- 
homihibnt tradidit, mortalibus cret. V. 1014* Tum genus hu- 
dividit, Attii fr. de eodem. ifv- manum primum mvllefcere coe* 
fot dXsts ShifTtfifft xkt4>us atfF& pit, ignis enim curavit , vt alßtt 
499 Acfchyl. Prom. V. ß. Inf er- corpora frigus non ita iam pof* 
re 9 ut Epift. II. 1. 157. Grae- fent cueli Jub tegmine ferre,) 
da — artes intulit agrefti La- bella, adeoque mors maturior. 
tio : pro quo follennius indu- Qttae adeo hominibus inde ob- 
rer*, utVirgiL Ecl. V. 50. bhia- tingebantealamitates, eas poeta, 
fos inducere ßaccfii, h. Stttfovs tanquam poenns, qnae audax 
f. rtktris ttaxyt tv Eurip. Bacch. Promcthei facinus ulcifcerentur, 
260. fraude mala , Ktxjj rkx y V> bomiiiibus immiflas praeclaro 
fraudulenter , furto furreptum. phantafmate Jin^it. Pedeftris 
Docte hoc poeta Promethei in oratio ita procedebat: v Prome- 
furando igne vafritiem tangit. theus eo audaciac pvoceflit, ut 
Male alii explicant: magno ignem caelo fubduceret, (natn 
damno. Deberet faltem eile :' in hoc audacia cernitur, non in ' 
damno hominibus exitiofo. Sed inferendo illo gentibus} homi- 
Loc w. fqq.' demum fubiieitur. nibusque traueret ; quo facto 

macies caet, Sed docte pofte- 

r. 29 — 35. Cum ignis ufus -ripricommati Promethei furtum 

multas artes produceret(Aefchyl. infenüt difertiusque expofuit 

Prom. 352. itZ§ fym etyn wxet- poeta. Poft ignem fubduetum» 

<rx 9 *<$ ov y§ miKk&s . ixfuu&t- furto» clam fubreptum domo 

Vorrat rixyas.) quae hominibus aetherea , e caelo. . Iam fequi 

maximo et tifui et damno ef- debebat: morbis varii generis 

fent; poeta pro conülio fuo in- humanuni genus affectum eft. 

▼enti hu iusabufu infantum com- Sed ißis poeta perfonam induit, 

memorat, quo ignis ad artes, illosque lioflili animo' terram 

quae ltixui inferviunt , adhibi- oecupare firigit, egregia pictura. 
ttts eft , inprimis eas , quae in " Pro morbis vero » quod genera- 

inetallis elaborant, et cdquina- lius erat, pofuit fpecialiora, flfa» 

riamCSenec.Ep.XCV. hwume- dem, tabem, onmibus feremor- 

rabiUs ejfe morbo* miraris ? co- bis communem , et Febrium vo- 

D 4 hortem; $6 Q. HOBATII FLACCI 

Terris. incuburt cohors: * 

Semotique prius tarda necelEtafi 
Leu conripuit gradura. 

Exper* 

liortem ; • quam erfi recte de mul- in corpus, Aefchyl. Agasn. 1 o i o. 

titudine (fere ut er g »ras Pincia- vosos ynp yiirmf o/imtmx * ff*^ - 

ro faepius adhibetitr) earumque in. Orpb. Argon» 722. rov 

adeo varii^ fpeciebus iutelligere /u§v ij x«f * cu/uu \vypj ypfüm« 

licet ; roalim tarnen hie mprbos ro >9vtrof. Hinc illud conßicta- 

tan quam exercitum, qui terram ri dicitur roorbo. De vitiis, 

oecupat , hominesque aggredi- animi morbis , Seueca ep. VII« 

tur, cogitare, phantafmate poe- adeo nemo nofirum — - ferre im* 

ta diguiori prae altero, quod -petum vitiorutn tarn magnp cö- 

artis medicae feriptorera febrium mitatu venienlium -poteß. Ali« 

genera dispefeentera magis de- ad hancoe huiüs v. vim praecla- 

cet. Dudt eo praeter v. ineu- rc facientia habet Valkeo. ad 

buit> Iuvenalis X. aiß* imita- ilippoL Eurip. v. 438* 
tio: circumßlit a°;mine facto 

morborum ömne genus. Eadem v. 32. 33. Et homines, qui 

Graecis iam imago ' freqnentata longiifima autea gaudebant vita, 

eft. Heiiod. v E^y. 102. Neva** nunc maturius moriuntur. Com* 

3? avfytufFouw i<f? if*l§yi tjf M munis fere eil oninium antiqui« 

ruxri uvro/u/urot (poiruivi, xux* tatis populorum de hominum 

d'yfjToiffi (ßigoverut. et Aefchyl. vetuitiorum longaevitate opiiiio» 

Suppl. 692. Noi/0wy F ic/tios cuius ratio in vitae genere, vi- 

aar' ocaruv r i'goi xgxrovs a,Ttp/ct)s. ctus nmplicitate aliisque cniüRs 

Jn-Orci veiiibulo eos eofioeat quaerenda videtur. NeceJJitas 

Virgil. Acn. VI. 275. — terris JLet'h fufig*) *irpos $uvoirw, fa« 

ineubuit , ivkrxttfc , lvi*Wf, ter- tum , necefütas , qnae leto r 05 

ras ihfedh, oppreflit eas, cum fubiecit, 'Atifov /uiXutvot wxrt- 

dilectu, ad deiignandum impe* gos r «my*ot, Eurip. Ilippol. 

tum» multitudinem • et noxas. 1388* Hinc tvxyxiiv firaplici- 

Kempe morbus impetum facit ter dixit Antip. (Anal. Br. II. 

in corpus, aggreditur illud, (ad- p. 22,) c. LIX. v. 5. Obfcrv« 

venientes morbos etiam Cicero dilectum epithetorum. JLetum 

de Div. II. 29. Agath. c. prius quam ignis adiniuiculo ar- 

LXXXI. (Anal. Br. III. 63.) tes inventae, novaque malorum 

V. 5. ml $$ vom ig*\%xi 9 xxi iniirumenta^parata eflent, fen^o- 

*outi\ou t aXXor sb* uKkov ipxo- tum erat., remotnm , longo üv- 

ß/uvas J^fifTuv) premit, ineumbit tervallo aberat* adeöque e lon- 

' ginquo / CARMIOTM L. I. C. in. V. 51-37/ 57 

1 Expertus vacuum Daedalus aera 
Pennis non homini datis. 

Peixupit Acheronta Herculeus labor. . 
Nil mortalibus arduum eil: 

Caelum 

ginquo «drentabäL Eadem ima- ruft-, ndiit. labor Herculeus, 

go in Antiphili c fupra 1. ryXo- Herculis robur , Tis perrupit 

Jw f it'A. tili s, mirres *n*ß\$- Acheronta, docte pro, Hercules 

#rro. Äuget notionem ldngioris vi fna , fortiflimo conatu viant 

vitae epith. ftir<&r, tardo greffu libi feeif, penetravit Acheronta» 

ad homines accedens. Nunc loci iufera. Vcrrunxpere gravi- 

vero corripuit gradum, greflum tcr de aditu , qui vi adbibiu 

acceleravit, citatiore gradu ad« paratur. Virg. Aen. IL 494. 

venit. Luean. Pharf. II. 100. Fit oia vi, rumpunt aditus. Cae* 

auantoaue gradu Mors faeoa terum male , puto , hie compa« 

cuvurrit. Rapere greffum» oiam, rant Graecortim ßit/ 'HftfxXjyr/ir. 

iter, campum, item corripere fe Cum hoc vero et antec. v. 

de feftino grelfu fatis obviae conveniunt illa Theodorida« 

apud poetat loquendi formae. (Analect. Bf. II. p. 44.) c. XIII. 

ToXfiUt xott »U 'Aftfoty mu h 

v. 34* 35; ' Daedali fabulam Ovfoaof &v$g* xopvgti. 
enarratam v. apud Virgil. Aen. 

VI* 14- Ovid. A. A. II. 21. et 1 e. 37 fqq. Summa indigna» 

Met.ym. 133. Sil. XIJ. 89-— tio poetae appaxet in^xitu car- 

expertus aera, in aerem evola- minis. Nil tarn arduum eft, fu- 

vit , Ted alterum doctiits , qui<a pra. Jiumanam conditionem po- 

primua hoc periculum fecit. — fitum , quo non homines adfpi- 

Vacuwan, vaftum, defertura, fgtf? rent, quo non eniti cupiant, 

fltew uiSlf*, perpetuo aeris epi- divinam fortem conciipiTcimui, 

theto : unde inane pro aere poft 11 ti e fqq. patet. Graviter adeö 

Lucretium plures habenc. — — mortalibus, h. pufiilis iflis. 

pennis, alis, non homini datis, — '38* fyj nsn adeo caelum petU 

alienis, graviter; nam in hoc mus, viam ad caelum molimur 

ipfo temeritatis eft ratio. SiL ftultitia, ftulti, temeraria noffara 

1. L 9a. aetherias aliena tollere audacia; fed illud exquifitius, 

in auras aufus fe penna. dum roaiora cupimus, quam per 

conditionem mortalem adfequi 

v. 36. Quin ipfa iufera loca licet. Sic demens Salmoneus, 

Hercules» Cerberum extractu- Iovis aemulus Virgü. Aen. VI. 

I> ö 69°* 58 Q* HORATII FLAC'CI 

Caelum ipfum petimus ftultitia : neque 
Per noftrum patimur fcelus' 

Iracunda Iovem ponere fulmina. 590. Cum efferimur ultra for- tiam poetae adpolite Valer. 

tem humanam, hoc antiquuS Flacc I. 193* ubi Iafon illicitas 

fcrmo ita effert : Deorum con- tentaturus vias roaris Neptuni 

xluionera quaerimus , ad Deos iram üc deprecatur : Sed non 

viara affectamus, Deorura vitam fpönte feror : nee nunc mihi iutu 

expetimus. Sic de felicitate Deo- gere montes mens turnet* aut 

nun koroinibus negata Pind. fummo depofeere fulrnen Olym- 

Pyth. 10. 42. o%«\xiOf wgtt* po. — rufe patimur per noftrum 

90s owro u^ßoLtos etvrois, adde fcelus , propter ünpietatem jio- ' 

Jfthm. VIT. 60. ibique Heyn, ftram, u£ Iupiter aliqiiando po- 

Propius ad noftrum Rhianus nat deponat fulmina. Irata di- 

(Anal. Br, I. p. 479* et m ^ «uitur, quatemis ipfe iratus, 

Gnomic p. 151.) v. 10. Iar#- dum ea iaculatur. PindariNem. 

yjj$tr*t ovvtHoi yocTav nwelv fai- ?. 90. £**orov fy%ot laudarunt 

trrtißu — — *XV vitffOieXlp *«« iam alii. Jratam aegida fimili- 

i{H*0T»ky9t yioio 7<r* A*J* ßgo- ter dixit Claudian. de R. Prof. 

fiiti — H rty 4r^»iririf *#*- III. 60. Iratum fovis ignem 

fMtl§trut OvXvjttJroyJf, ps ut /utr Iuvenal. XIII. 226. Iramlovis 

«5«rxroir h$t£&fiuos slk**tvx{ji, plures poetae latuii fulrnen di- 

— 39. Atque fic continuo pro- xere, fecuti forte Aefchyi. Pro- 

vocamus iram Iovis , qui no- meth. 433- idem tfHf Ajo* ümi- 

ftram vßotv puniat. Ad fernen« liter vocantem. \ 

\ CAR- CARMINVM L. I. C. IV. 59 |~* - ' ' -«— CA R 'M E N IV. argvmjlntvm: 

V^j armen hoc ex eorum eß gener e 9 quae deßriptione *x» 

pedita lectorem facile capiunt, eumque ßiavitate imagi- - 

rtum 9 ae fententiarum , quae jppnte fe obtuUffe videntur, 

Verität e morantur atque deliniunt. Eß illucl ad L. Sex- 

tinm , qni in Bruti partibus Juerat , illius quaeßor , et 

perpetuus comes, mox etiam* cüm f Homam reverßus , in 

Augußi amicitiam reeephts ejfct, conßans illius ciiltor 

atqiie lavdator; quapi amicitiae obfervantiam acßdem 

itaeihonori duotit Augißus, ut 9 cum a* V* 73 *• c onr 

ßtlatufe abdicajjet, cum in locum fuum ßtfjicerct* v.Ap- 

pian. Civ. IV* p. 619. Dio LIII. p. 518» Hinc in 

titulo carminis multi Codd* vocant Confulem et Con- 

fu larem; ßd utrum iii ülo Sextii conßdatu 9 ßve ptßem N 

hoc cannen ßriptum ßt 9 incerlum eß, Neque magis ex- 

plbratum habetur de cognomine 9 quod -ei complures tri- 

buunt, OuirinL Id coißat , fuiffe nominem nobilem 

ac divitem, Horatio inde a Brutianis temporibm coniun- 

cl ijjimum* Falfum ejffe praenomtn Publik & nonuullis ei 

da tum , docetFidv, Urßin % Famü%Born % p. 244« v.Fabric. 

ad Dion, U /• Iam ad ipfum Carmen veniamus* — - Ab 

ortu veris, cuius deßriptio ad italicae regionis naturam 

alque'ingenium praeclare attcmperata eß % progrejfus, 

cutsque ßiavitate atque laetitia % qua tot am naturam per* 

fudit, perfußts ipß atque e&hüaratus poeta eosdem ani- 

mi feufus in amicum fuum tramfundere conatur t eumque 

ad <5o Q. HORATII FLlCCI 

md fruendas* tfnos vermtm tempus fecumferat 9 delicias 
atque iucundkates , fedulo hortatur. tiinc natural* fen* 
tentiarum ordine ad commune de vitae voluptatibus fe~ 
etandis praeceptum deducitur, rationibus ab ipfius vita& 
brevitate, omnibusque propoßta moriendi condition6 9 e$ 
quod pojlf mortem nihil* quod gratum ac üunmdum fit* 
amplius fperare liceat 9 defumtis. In argumento tarn 
ßmplici a traetatione atque elocutione poetae inprimis laus 
quaerenda erat\ eamque ßimmam f unanimi Intpp. con* 
fenfu fuam hoc earminefeeit Horatius. Adeo polita at- 
que elaborata funt omnia 9 Jive deferiptionem veris regio- 
ni, qua vivebat, aecommodatam, five gravem ac vere - 
lyricam fententiarum fpectes elocuthonem. Metrum quo- 
que carminis argumento egregie convenit. Quo- nomine , 
inprimis mirarifoleo v* 7 et ß» — Graecas notiones in 
eo plures deprehendas; unde graecumHoratio ante oculos 
fuiffe exemplum nori inepte coniieias. Ducunt eo, prae- 
ter exitum carminis, inprimis v. 7 et 8* qui forte aSiculo 
aliquo poeta 9 qui Aetnae aeßuantis imaginem in peris de- 
feriptione memoraffet 9 mutuati videntur. Fac vero ha* 
beri haec in exploraiijjlmis ; tanto maiori laudi ducen- 
dum Horatio puto ipfum hoc 9 quod graecas ideas 9 roma- 
nis intextis 9 tarn miro artißcio füas fecerit. Quam vana 
vero 9 atque a poela lyrico aliena Sanadoni et JDaceriißt 
opimo 9 Horatmm ad faßos romanos 9 qui initium 2/eris 
d. V. Id. Febr. poftridie Faunalia , et ntvx (a. d* XII. 
Cot. Mart.) Feralia haberent 9 fhidium fuum in pangen- 
do hoc c armint direxiffe exißimantium , fac de inleUigi- 
tur. Caeterum idem argumentum traetavit Horatius L. 
iy 9 7, adde J, 7 et 9. II, 1 1 et 14. 

AD . C ARMIN VM t. I. Cr IV. V- *. 2. 6l 

AD L. S E X T I V M. Oo Ivitur acris tiems grata vice veris et Fa- 

VOJli, 

Trahuntqüe ilccas macüinae carinas. 

Ae 

#. i. Solei laxari proprie di- doctior* ratio. Trahtmt adeo, 

«itur gelu, glacies ; item humus, promovent , devolvunt macht- 

per hiemem frigort adfirieta, ut nae, h. 1. <pu\*}y?t t cylindri 

nox T. 10. terrae folutae, ubi fabiecti; nam machina proprio 

V. not. Docte hie ipfa Inems de inibrumento dicitur, quo sti* 

folvitur, quae refoivitur, remit- quid loco fuo roovetur. Caritas» 

titTe. TibulLlU, 5.4. quwn Je naves ficcas, quae per hienera 

jmrpureo vere remittit hiems. in fieoo ftetcrant, in litu/ fub- 

ubi apte landant Lucan. I. 17. duetae, et trabibus conßratis L 

truma rigens, ac nefeia vere re~ pulviiio impofitae. Graecis l§v+ 

wmttu > adde Stat. Theb. IV, 1, «y, et YXxuy, x*$i\xMti 9 utiLa- 

horrentem zephyris laxaverat -an» tinis fubducere et tratere verba 

num Phoebuss horrentem annum follenniahac de ie. .ittius apud 

h. hiemem. — • Acris, e natura Non. v. anima p. i?2. a. da ff es 

frigoris, ut acutum gelä, I, 9. 3. trahere in mare , /f wJa vetito* 

Iam fequi debebat: p#re, pro mm animae imtnitere , Inudanto 

quo exquiütius eil vice grata, Lanibin. Utrumque fiebat ve- 

XuccefRone grati veris , et Favo- ctibus , feu cylindris , navi ita 

miy Zephyri, qui omnino in ter- fuppoütis, ut, ü in mare dedu- 

xis auftralibus gratior eft Ve- cenda tttet, tenuior craAiorem 

ris comes -rocatur IV, 12. 1. «xciperet, contra, fi in litus 

Plin. H. N. U, 47. Ver aperit fubducenda, craJEor temtiorent 

navigantibus maria, cuius in prin- fequeretur. Leca daßica hao 

cipio Favonii hibernum molliunt de re apud Apollon. Rh. I, 371» 

€aelum. et Orph. Argon. 237. cf. Pol« 

lue. Onom. VII, 190. Gronor. 

0. 2. Vulgare erat : nares ad Plaut. Caf. HL 2. 27. et Mo- 

machinarum ope in mare tra- rurn adCaef. B. C. II, 10. Oe- 

huntur, dedueuntur. 8ed tri* tenun folennis fere, in deferi- 

buit haue deduetionem poeta ptionc veris, maris, per hiemem 

ipfis, quarum ope fiebat, ma- procellofi, nunc pacati, mviga- 

chinit , quae «ft exquiütior a* tioniique odto infiatiratac apud 

poetat 1 
1 62 Q. HORATII FLACCI 

» 

Ac neqpe i^m Ttabulis gaudet pecua, j&ut ara- 

tor igni; 
Nee' prata canis albicant pruinis. poetas mentio« vid. JäiacK* , ß. 5* Cum ,autea liominum 

XXXVII, 3. Meleag. in Ver, Audia, verc tedeünte excitata 

v. 9. et 21. Antipat. Sid. - c. atque inftairrata , memoraflet, 

XXXVII. (Anal. Brunk. ,T. ü. iam ipfam veris amoenitatem» 

p. 16.} et,"qui propius ad Jumc eiusqiie delicias fuavülirna ixna» 

locum fpeetat , Silentiarius c. gine per Veneris choreas , Cum 

XVII. (Anal. Bi. JII, 89^ euius Gratiis ac Nymphis ad lunam 

initiiirn ideo liuc transferam: agitatas, dedarat. Nimirum 

*HAf /hup gifivfotai /ttt/uvKora. pco\l cum aufiqiüores hpmuies mores 

?to% otvofyti tt'ccfts tiXelfjim 3*X- vitaeque inüituta , ad Deorurn 

in oho X*(>it' äfrt ie äovfxriot- vitam transfervent , (v. Heyn. 

Ctv trv\ic5r}7t xvXtvfyois eXx«f ad Virg. Aen. I, 499« Exe.. .XX.) 

«V iiÄvuiv is ßv$oy ihxopJvij. ratio in promiueft, cur er clio- 

adde Pf, 12. init. reas in Deorum coetum indtu 

xerint. Iam cum in laltatione 

v * 3 Jy* Suayis reiimago.\ corporis concinnitas membro- 

pecus iainpafcu'a repetit, agri- ntnique decor inprimis fpecte* 

eulturam uator. Profaicum tur; ea feie nurnina, quibus 

erat : neque iam aut fiab. gäud* perpetua iuv? nta aut inugnis 

pec. ant a. i. nee pr. Prius aut attributa effet pulckritudo, clio- 

Qmiffum, mo:e Horatiano. v. ris admoverunt. Potiora fere 

I, 3. 16. I» 6. 19. Pecus non comprehendit fplendidiflimus 

gaudet fiab. , fafiidit iam ftabu- Homeri locus H. in Apoll, v. 

la, quibus per longam hiem'em 194 ^?* uvrio ivnXJHX/uetXci- 

üicluuim fuerat, geftit ea relin« ftrts xoci Üfpfons c Üpou , 'A^^oo- 

quere. ■ aut arator, agricola» viti & Hßtf rt A<«s Svyartjg r 

igni,. foco« ad quem Jiiemale 'Afyotfvti Qg%tvvT «XXjfX«» titl 

tempus egerat« > Kxfxf xty** ^x wffx i' et fraßen» 

Callimachi (in Bcntici. CXVJ.) 

v. 4. Prata albicant , albent, *Evtffr 'AjroXXwr r» x°fi » r *? f 

Ucta, funt pruinis. Canis, iti- )&&!* dxovw nai r£» *JLp»rui 

%w< , ornat , ut Ovid. Her. V« ytSopn*, i'frt * *A<Pf oSlr«, Oc- 

16. Claudian« de R. P. UI» 232« currunt adeo Apollo , Bacchus« 

cum rore fereuus albet ager* Diana« Venus« Amores, inpri- 

Hinc ipfa hiems Miifaeo v. 293. rnis Gratiae (Pind. Ol. *£. 10. 

%fif*M K*xv)j(V dieta« $vrt y*£ $iQk9*wg#$MfiTw m.r$$ 

MOtfH* ^* • CARMINVM L. I. C. IV. V. 3-6. 63 

Iam Cytherea choros ducit Venus, üruninente 

Luna: 
Iunctaeque Nympliis Gratiae decentes 

Alter- 

*9if*v99vrt ^Ofovf) et Nymphae Liutwtfos ii xooivtt. Iam Anacr. 

Hakan tes. v. Hom. H. in Fan. V, 9. foiu, ircus rijs Kvfypft 

19. HefuxL Scut. H. 2p* fqq» ffritptTttt xuXoTs iovXois Xotgirtff- 

Theoer. XIII, 43- Apollon. Jlli. as evyx°^ uy - — Venus Cyrix* 

I» 1222. Coluth. R. H. v. 5. rea ^hUfpilrn Kv$ip/u v. Obff. 

Proper t. I, 20.46- Deos vero choros ducit, tj-yurou, ii*gx** 

in folitudüie errare, noctuque X°^ s » tanquam X ? 1 !?^ > nt 

terras obirc, (/uu**pwv rot vvx- de. Diana Hom. H. in eandem 

rts foffif iuxuHefiod/'Efy. 750. v. 17.. iß. et inde Virg* Aen. L. 

adde eiusdem Thcbg. v. 10. 499- e xercet Diana choros. — 

Stat. Silv. I, 1. 95* fub nocte iniminente Luna, defuper luoen- 

filenti , cum fuperis terrena pla- tp, adeoque nocie feiena. . Eadem 

cent, imde nox ipfa poetis fa- iraago chorinoctuniiapud Apol- 

cra)<inprimis veroVenerem fub Jon. Rh, I, 1251. *gos yolg et 

veris adventum terram invifere, hxo/utfvis in ufölgos ecvyd&uffx 

(Lucret. V» 73& It Ver 9 et /SafXXt mX**«/*. 
Venus, et Veneris praenuntius 

ante pinnatus graditur Zephyrus c. 6« Vulgari modo oratio ita • 

veftigia propter) et euneta yi procederet: Venus choreas agit, 

Ina proereatrici implere (Peryig- faltat cum Gratiis ac Nymphis; 

Ven. v. 63 -»- 67. e rec. Cel. fed extulit eam per duo meni- 

Wernsdorf. inPoett. min. T. III» bra, novoque alterum omatu 

p. 477») cum veterum libi per- iiühuxit. — Gratiae decentes 

fuafam Laberet religio ; v doote cum dilectu. # Nam decor pro- 

haue opiuionem in rem fuam pric dicitur de inceflu , ad elc- 

vertit Horatius , fuaviflimoque gantiam compofito (nota illa Ti- 

hoc phantafmate egregie exor- bulli: illam, quiequid agit,, quo* 

navit, ac nobilitavit. Easdem quo veftigiamovit, componit fur- 

X)eas iimili in argumenta, No- tim Jubfequiturque decor.) con- 

firum forte fecutus, coniunxit ciunoque membrorum motu» in 

Auetor Pervig. Ven. v. 50« faltatione inprimis confpieuo. 

55 fqq. Nee inferiore fuavita- IV> 3» 17« et II, 12. 17. quam 

te in declaranda veris hilaritate nee ferre pedem tledecuit choris, 

Bacchi choreas induxifle cenfen- quibnscum contende Euripidea 

4"S eit Meleag. .c.,11. (ed. Ol. Elcctr. 859. €>& tis x*$°* ?X~ 

Manfo.J K*M *m\VT*i frXw'tvftj >Qf f ftfjiti/u* x#vß/£Wa <rvv 64 <£• HORAT2I FJLACCI 

Alterno terram quatiunt pede; dum graves 

Cyclopum* 

Vulca- 

« 

*y\*ti*. Caeterum de coufortio qui Veneria choreas fub radial» 
Veneris cum Gratiis primae li- bus Aetnae collocaflet. Prae- 
neae iam apparent in Homere terea , cum Venus Siculis inter 
Od. c', 195. — iunctaeN. maui- Deos \yxpgiwi culta fuerit, et 
bus invicem ncxis, «XXjfXiMr Ucl regio circa Aetnam in amoeniC- 
* xotpxZ x 9 ~g** ¥%w*q i, nt Homer. iin.Ls et olim habita fuerit, ec 
H. in Ap. 1. 1. — quatumt, pul« nunc liabeatur ; haec Iane digna. 
fruit, feriunt tei-ram, pede alterno, fuit, cui poetae Veneris choreas 
alternatira, e rhythmi lege, nunc adlignarent. Forte de iisdem 
molliter nunc gravius impreflb. Veneris choreas intelligendus eft 
■Callim. H. in DeL 506.- *l fi verfua veteris poetae apud Mar. 
wfi xXfiavovGt x°§i Ti &** «ff(p*- Victorinum Ä. Gr. L. IL p. 
Xfc wixt. cf.IV; 1. 27. Sil. It. 2542. Putfeh. Vocat Aetnae fu- 
OT, 347- Nunc pedis alterno -per alt um arput acres choreas* 
percujfa verhere terra ad nume- De Aetna certe, Vulcani offici- 
Tumrefonas gaudentem plaudert na, quin hie cogitari debeat, 
caetras. Vix dubitandum videtur. Ciiius 

' eieetata noctu Aamma cum infi- 

0. 7. Vulcanum operi inten- giiis ad adfpectum fit (etiamPiin. 
tum inter figna veris a poeta III, 3. 14. mons Aetna nocturnis 
memorari , mxrationem Iane fa- mirus incendiis. adde Hamiltoni 
«ere pofllt , nifi cogites , imagi- Camp. Phlegr. tab. XXXVIII. 
nem* hanc poetae eile feeunda- eandem Vefurii nocturnam fa- 
riam, eiusque adeo originem ab eiem repraefentantein) praeclare 
altera repetendam. Veneria enim poeta hac ima£ine ad exornan- 
choros cogitanti .' poetae facile dum liunc locum nfus eli, ut 
fuecurrebat Vulcani, Veneris tanto maior fit altcrius fuavitas 
mariti, in officiiia laborantis, ex oppofito. Haec ü cogites» 
idea. Cuiusmodi idearum nc- non adeo mirum videbitur, Vul- 
xua in Horatio faepiua depre- cani operam poft Veneria cho- 
hendaa. Siel, a 2. in it. Hae- reas hie commemorari, imo, ü 
mo memorato, poeta ftatim in quid iudico, in artificiofijQimis 
Orphei* Thracii laudes digredi- luuic locum repoui debere arbi- 
tur. Accedit et alia ratio, ma- tror. Iam expende verborum 
gnam veritatia prae fe ferens oroatum. Vulcanus ardens pou 
fpeciem, Horatium nempe in eft eJTe, qui operi in fudat, qui« 
adornando toto hoc loco refpe- niraio ftudio inflammatus, opus 
xiile aliquem poetam Siculum, exercet, Quälern fere depre- 

hendit CARMINVM r. I. C. IT. f. J. Q. 6§ 

Vulcänus ardens urit officiiias. 

Nunc hendit Tbetis Homerica H. w\ fenfu Euripid. Hippol. 1273. 
372. ftguovrtt 9 tXiffffOfiuvov ntgi yot dieitur *&oflUvx t folis radiis 
(ßvffts f ffirtviovru. tloc tarnen colluftrata, uti. recte Valken. 
niniis vulgare effet. Poflit et- ftatiüt, et Pliocni/T. 253. aV*7- 
lAiti epithetön ab ignis natura iw vkCßos (ß\iytt 9 unde clypeos 
ad Deutn, cuius eft fyrnbolurn, ardentes Virgil. Aen. IL 754. 
translatom videri; a qua per*. — urit officifias, facit,' ut totae 
fonae dun »adtributo confulione flainmis coiluceant. Propri« 
vel optimi fcriprores , utrius- officina liicet igni ; iam ea, qua© 
que linguae, poffent notari. igne colluftrnntur , poetis uri 
Sic recte* in Hcfiod. Theo». 106. dicuntur. Plane ita Ovid. FaJK 
Vranum durtgotrru, in Homer. IV. 473- Antraque Cyclopum 
IL £. 245. 'fixioevo? flibgu et pofitis exufia camin is. Stat. Silv*. 
in Senec. Ilippol. 309. Dianam I. 5. 33. neu vilis flamnta camp- 
claram rcprehendas. Eadem no nos fc. Vnlcani ürerct. Item fic 
tione infra III. 4. 5g. Vulca* dieitur Virg. Aen. III. 2791 
nunt acidum accipiebat Getne- incendere aras. Ovid. Met. 111. 
rns. Ipfum v. urit hnic opi- 691. accendere aras, plane ut 
nioni lue fuffrngari videtur. Aefchyl. Agam. 91. ßujuot Ja« 
Eninirero\ A hoc ad mittend um got&s ßX/yorr«*. Maxime vero 
cenfeas , de tota huius loci rc- hnc facit fragra. Sophocl. e* 
mittäte, igne poft Venercm et 'Ftgoropois , fervatum a Schol. 
Cyclopum officinas memorato, Apollon. Rh. II. 1213. (Val- 
oron üu> actum eß. Contra ve- kcn. Diatr. Eurip. p. 167. et- 
ro, li, quae tertia eft ratio, apud Brunk. fragm. Sophocl. 
J^ulcanum ardentem flamm is re- p. 648» ) "HX** ihnor» x*t 
lucentem, ab igne rnbentem *v§ ttgov, rtjs tivofitts 'Ekktv* 
aeeipias, vis ac vigor fuus huic fyx og i r V '*' 'OXv/arw «oX» 
loco redit. Quo fenfu Statio X* (pfgrrat nut y*\S % xatovr* 
Silv. III. 1. 33. Mulciber dici- urens, colluflrans igne, <ff«f 
tur ßammens , et Silv. I. 5. 8- Tgtofovt. Suaviter hinc Martia- 
Siculu ineude ruhens. -Supra I. lis VII- 27. 6. de igne maiori: 
Ä. 2. Iovis dextra rubens , fc. flagret et excifo fefia culirta 
fulmine. Virg. Aen. VII. 142. iugo, Vtrumque adeo, ardens 
nahes Iuris radiis et auro ardens, et urit fatis graphice atque do- 
Stat. Theb. III. 507. aquila di- cte; licet, obreuritatem quan- 
citnr ardens trevtor fulminis. et dam ambiguam Ins ipfis huic 
Vah II. I. 346. Infon ardens loco inferri, negari omnino ne- 
hunwros rapto vellere* Eodtm qneat. — oßuinas Cyclopum 66 . % <2- HOBATII FLACCI 

Nunc decet aut viridi nitidum caput impe- 

dire myrto, 
Aut flore, terrae quem ferunt folutae. 
Nunc et in umbrolis Fauno decet immolare 

lucis, 
' Seu 

% H<pu!<rToto xtt/jdvws , Callimach. ribus , quos ferunt terrae foiu* 

in fragm. Bentl. n. 129. gra- tae, terra, verni folia calore 

sks, epitheto, a duris fem fubi- emqllita ac refoluta , adeoque 

gendi laboribus ad officinam novit, recentibus. terra folvitur 

translato. ut VirgiL Ge. I. 44. Zephyro 

jfutrts fe gleba refolvit* terra 

p. 9 fqq. Iam ad verni tem- patens Ovid. Faß. IV. 87- V er 

poris iaetitiara, quae per na- aperit tuac omnia, denfaque ce- 

turam diffufa eil» ac . fuavita- dit frigoris. afperitas / foetaque 

tem hortatur poeta, rationi- terra palet, Caeterum ad ex« 

bus ab ipfius vitae brevitate, primendam veri* hikrius agen- 

mörtisque adeo necejQitate, quae di omninoque profnfioris laeti- 

ct omnes maneat , quaeque iis tiae notionem praeclare colores 
omnibus » quae in hac yita 110- - defumut poeta a comiflationi« 

bis iucunda fuerint, certilünitim bus , in quibus convivae fiori- 

£neni imponat, deductis. 1 Nunc bns redimiti discumberenu cf. 

decet per anni tempus, ipfovere lt. 11. 14—17. IV. i. 31. 

ndmonente. Suayiter id mox adde Anacr. IV* 14* *5* V* *5« 

repetitum. Aut myrto, aut VI* i- XV» 5* 
flore, more Horatiano, pro fim- 

plici, myrto ac flore. v. ad I. p. n. 12. Eadem fere, Ted 

1. 21. — - nitidum caput, co- paulo auguitiori fpecie, adver, 

mam, unguentis delibutam, Xi- omninoque vitam hiLirius tram- 

wotföcv I3"f^«v, Callimacli. ep. L. igendam , genioque epulis ac 

4. Ten potius Simonid. LXXVI* compotationibus indulgendum, 
(Anal. Br. L 14 1.} — impedire a facris quippe, Fauno faciun- 
exquifite pro vincire, coronare. dis, defumta exhortatio. Quam 
Stat. Silv. IV. 5. 67. Crinem nifi primariam horum w. no- 
mollibus impeditus ulvis. myrto, tionem conftituas, fenteutiarum 
Veneri facra, et compotationi- nexum cum fequentibus vix in- 
bus inprimis adhibita. v.l. 33. venia s. Incidebant Romanorum 

5. II., 7. 25. adde Eurip. Ale Fannalia in Id. Febr. (Ovid. 
762. / Elecu. 77$. aut flore, flo- lall. II. 1 95-) eaque profuüori, 

uti CARMINTM L. £ C. IV. , V. £- 13. 6j 

Seu pofcat agna, five malit haedo, 
Fallida Mors aequo pulfat pede pauperum 

tabernas, 

Regum- 

uti omnino Deorum agreuium tritam illam ac vulgarem, prae- 

facra , hilaritate celebrabantur. claro ac vere lyrico ornatu in- 

De eiusmodi facris Tibulli quo- Äruxit poeta. Pallida, commu- 

que locus intelligendus, I. 10. ni rebus inferis epitheto, Mors 

51. Rufiicus e lucoque vehit tanquara 'badfum pulfat pede, 

male fobrius ipfe uxoretn platt- graviter pro adit, intrat, pedem 

firo progeniemque domum, mo- infert, adiuncta ferociae notio- 

nente iam HL Heynio. — Nunc ne. Vulgo intelligiint mortem» 

decet Fauno immolare agnam f. fores puÜantem , foribus pede 

agna profaicus fcriptor dixiflct ; infultantem , indigna Horatio 

fed disiunguntur haec copia poe- idea; et pulfare recte de acceflu 

tica feu pofcat a. ßoe niali t A.— dicitur. Stat. Schill. I. 10. 

in Iuris, ubi facra Diis agreititfus, neque enirn Aonium nemus adoena 

iiiprimis nemoralibus , Jiebant« pulfo , h. accedo , intro ; quod 

v. Tibull. 1. 1. — timbrofis, qui- patet ex imitatione Auctoris 

bus aimvere frondes redierunt. (-quem Olympium Nemefianura 

— feu pofcat, nempe facrificia acute yidit Wernsdorf. iriPoetU 

Diis omnino (non tantum ea, min. T. I. p. 275 Tqq.) Land, 

quae ex voto nebant,) tanquam Herc. y. 6. namque tuam non 

iis debita offerebantur : in bis nunc novus advcna turbam in» 

maxime primitiae rerum » qua« gredior. Neque quisquam con- 

rum curam ac cuftodiam ( uti trovernam raoviflet b. 1. , ft pro 

e. g. Faunus gregis) Dii habe- doctiori, Mors pulfat tabernas, 

rent. Apte ad fenfum et ora- Vulgarius M. p. limina tabcrna- 

tionis colorem Antipat. ep. rum pofuißet Horatius. Simili 

XXVÜT. (Anal. Br. II. 13.) notione Senecttis Ihurw* imfutr* 
iixoXos 'IfptUr, Z xotjulvts, tv ' nui *6\its IX&jV dicitur Euri- 

rt ydXtmjri X*if» v 9 *** JfVjVy pid. Herc. für. 651. cf. TioulL 

artvio/urvts /uiXtrr «XX* •£% III. 5. 16. — aequo pede — 

f R$mx}Jttr Zv* i^i xr/Xoy regum?«* turres, provulgari: 

9 w *x v y *>$*<* *t r*7 9 x«t in trat aeque tabernas pauperum 

wdcrrms sw $vos Inktytrott. — ac regum turres, nullo habito 

agna fc facrum fibi fieri, ubi discrimine. Sic IT. »ß. • 3 2. 

immoLtri. v. Obfl*. , aequa tellus pauperi recludttur 9 

v. 13. 14. Sententiam de moi- regumque pueris, b. aeque pau- 

tc, quae ad omnes pertineat, peri ac reg. puerisf Tahernäm 

E a h. L 68 Q HORATII FLACCI 

Regumque turres. O beate Sexti, . 
Vitae fumma brevis fpem mos vetat inclioare longain. Iam h. 1. tuguTia, ca£ie humiles pau- fumit, multaque, quae aliquan- 

peruiu, quibus opponuntur tur- do ad exitum perducat, iibi 

res, aeffÜiicia altiora ac magnifi» proponit. Praeclare in hanc rem 

centiora (v. Verheyk. ad Anto- Seneca, Noftri luj&um forte in 

nin. Lib. c. XIV.) regum, divi- auimo habens, Ep. XIII. exti. 

tum ac nobiiiuni, nt iaepe. Eft Jnter caetera mala, hoc quoqu* 

adcö i Omues, tam divitos, quam ftultitiu habet proprium, femper 

pauperes, roorti fnnt obnoxii. incipit vivere* , Confidera, quid 

Eandcm fentcntiam, eadem dis« vox ifia fignißcet ; et intelfiges, 

tributione expotitam, vide II. 3. quam foeda fit hominum levitas, 

extr. 14. 11. et ig. 32. quotidie nova vitae fundamenta 

p. 14. x5* Fruerc adeo, o ponentium, riovas fpes etiam in 

Sexti, vitae deliciis , iisque bo- exitu inchoantium. Idem cp. 

nü , quae fortttna tibi largita XXIII. in Ün. refeit hoc Epi- 

eft (en tot um hoc unicö beate curidogma: Moleftum eft, fem» 

inclufum ! ) neque craitino fide. per vitam inchoare , aut , fi hoc 

" Vitae enim brevitas fpes tuas modo magis fenfus poteft expri- 

m auguitum contvahcro iubet. mi: male vivunt, qui femper vi- 

Prins comma tanquam pocta vere incipiunt. Deniquc ep. CI. 

omißt. . Summa brems, brevi- init. quam ftultum eft aetatem 

tas vitae , paucnrum dierum disponeic ? ne crajiino quidem 

numerus, jdngnftae vitae bre- ' dominamur. O quanta tlemen- 

viffimam portionem eodcm modo tia efi, fpes longas imhoantium! 

vocat luven. IX. 127. et Senec. — Spem longam eodem feufu 

cp. XLIX. InfralV- 7. 17. quis et graeci poetae adhibucnuit. 

feit , an adiieiant hodiernue cra- Platoc. XXII. (Anal. Ur. I. 175.) 

ftina fummae tempora Dt fvpe- ' aot ok — iut/MYts tvgttus JX*r/- 

ri? — vetat inchoare, iuiiitue- iots #£f;gfay. Macedonius ep. 

re, coneipere, alere fpem Ion- XXXIX. 4. (AnaL Br. III. 122.) 

gam, in ionginqiiumporrectam, ßgoros <T tv o7£u xoti uvros §vrj- 

i. e. fpem vitae lon^ae , rcrum- tof *«V itikix*** ^ s'knlüt ar«u- 

que adhuc molieuuarum atque gopuvor. 8ic'A/J«f jukxous d(pou- 

periicieiidarum. — Inchoare gov t utvos iX*7Ja* oecurrit in 

ej>re^ie liic depingit humanac iragm. apud Diod. XVI. 92. 

naturae indolent ac levitatem, AA Icnteniiam totius loci cf. I. 

quae novas <juotidie fpes vitae 11. 7. CARMINVM Z,. I. x C. IV. V. l4" 17- . 69 

Iam te premet nox, fabulaeque Manes, 
Et domus öxilis Flutonia: quo fimul mearis,. 

Nee 

#. 1 6. /flin /« » rel in aetatis que de rebus inferis tarn miras 
adhuevigore constitutum , nifi narrationes, fJ.v$ovs , prifcorum 
potius: breri ifta. dierum fum- homirium coiifinxit opinio, et 
mula praeterlapfa. — nox in- poetarum inprimis exornavere 
fera, nam caligo propria rebus ingenia, ru /cu&ttJy, ut Lucia- 
inferis; premet exquifite de no- nus in Necyöm. $. 14« de rebus 
cte, f. caligine, quae ineubat inferis ait. Idem inDiaLMort* 
(Virgil. Aen. I. 89.) urget (No- XX. xovk ledcvrx xoe* \ypos wo- 
fter I. 22. 10.) adeoque premit* \vs (feie ut Per f. V. 152. cinis 
Val. Flacc. I. 617. pieepoue pre- et manes et fabula fies,) Euri- 
mit nox omnia pdnto. Noftram pid. Hippol. 197. eadem de re: 
forte refpexit Ovid. Heroid. X. /uvSott Ä* «XXitf (ptgo/utät*. Appo- 
112. Crudeles fomni, quid me fite quoque Calliroach. ep. XIV. 
tenuiftis inertem, at fcmel (f. aut 3. S X«p«J«, ri r* \if$9 ; *o- 
fimul) aeterno, nocte premenda Xt) ffxoror otl (T oivpJot rl\ «J/jw- 
fui. Premet adeo, circumdabit tot" ii IIXovtmv; /UvSof ««rit- 
te nox , \u verfaberis in regio- XoptB'et. Seneca Ep. ß 2 - multa 
ne , ut Seneca ep. ß2. ait, per- de illa credimus, multorum in- 
petua nocte opprejfa. Virgil. gemis certatum efi , ad augen- 
Aen. VI« $28* Concordes ani- dam eius infamianu Defcriptus 
tnae nunc, et dum nocte premun- efi carcer injernus etc. adde Mar- 
ter. Nam illam imaginem, qua tial. X. 5. 17. Senec. Troad. 
oculi nocte f. in aeternam no- 465 fqq. Amliolog. lat. Burm. 
ctem claudi dieuntur, huc per- T. II. p. 472. ep. 219. v. 10. 
tinere non puto. Quod fi harte et Lucilii I1111. Actuaro v. 75 fqq. 
generaliorem rov premere > qua ibique Wernsd. ( Poett. min. 
fit circumdare % ctngere y ambire* T. IV. P. I. p- 10 3.) Sic tra- 
notionem hie conftituas, recte gicae Erinnyes Propert. II. 16. 
ctiam feq. aecommodari poterit ; 29. 11011 funt, quas Tragici fin- 
neque adeo opus erit zeugmatis xerunt v (fed quae ab iis faepius 
/igura, qua alias , quae manlbus ad pnrtrs vocatae , et in Tccnam 
et domui Plutomae rnngis crtii- produetae funt. Sic Iuvenali 
veniant, verbo Uli notioncs fnb- XII. 25. temprftas dicitur poe- 
ftituaj. — Et manwtepreniejir, tiva> qiialem fere poetac deferi- 
iimbrae te circumdabnnt , erfs bunt, reiiiinirnniinmainsaucta. 
tnter umbras, ipfe umbra. J\la- p. 17. Et domus Plutonia, 
nes dieuntur fabulae , tot fabu- regmim Plutonis* Ao/u 'Ailhcs, 
lis famoü, de quibus, omnino ut faepe de loci» inferis poetae. 

E 3 r. 


70 q. HORATII *XACCI 

Nee tegna vini fordere talis, 

Nee tenerum Lycidan mirabere* quo calet 

» 

iuventus 

, Nunc r. Santenitun V. CL aä Pro- mice fic expreflit PJiiletaeru« 

pert. IV. 11. 8* —~ * x< "^» i»' (} n Grot. Exccrpt. p. 875«) °^ 

qua umbrae exiles, tenues-(Vir- y*f 5«v*v yt iixor tt'yx* ^ w 0*~ 

gil. Ge. IV. 472. Vinhrae ibant yotf 9 ovi* h vtKgoTvi wixrermt 

tenues. et Aen. VT. 2()3. tenües y*uij\tot. Non fortiere , forte 

yine corpore vitfu.) et ieves (/o- tibi obvenient, lümiium fa/<>» 

vem umbrarum turbam habes I. talorum iactu, regna f. magific- 

10. 18* Ovid. Met. X. 14. rium, arbitrium, vini, coropo- 

levcs populos, fimulacraque fun- talionis, h. e. non moderaberis 

eta fepulcris. Valer. Flacc. I. ibi tanquam rex f. magiiter bi- 

783- neque enim ante leves m- bendi convivia, non ibi convi- 

ger aoehit uhtbras portitor.) ver- via celebrabis. Refpicit poeta 

fantur, vtxvuv d/uuvtfvdi xaiptf* foilennem Romanorum roorem, 

Homer. Od. x. 25 1 • Lucian. in conviviis übi regem , qui bi- 

DioL Mort. XX. 2. vfxvts ot/uutf- bendi leges ediceret, talovum 

£9i Sappho c XI. infra lau- iactu eligentium. Plaut, Stieb, 

dando. Bentl. domum exilem V. 4- 20. ßrategum te facio 

interpretatur inopem, egenam, knie convivio. y. Lipf. ad ei# 

ubi nihil reperies, quo bene fit, Perf. V. 1. 18- cf. H. 7.' 25. 

laudato in lianc rem Horat. Ep. Nonnulli , Luiunum (Parerg. 

I.6.45. Exilis dotnus eft , ubi III. 580 fecuti, iungunt vini 

non et multa fuperfunt. — quo talis , roiov , tarn boni, tarn ge* 

fwiul rnearis , quo ubi defeende* neroü , quafi. kiter pocula res 

ris, j>erveneii$ , noto phantas- agatur. Enimvero, quod Bentl* 

mate. Alcacus c. XIX. Q. (A w ^> ia;n xnonuit , regnum vini recto 

Br..I. 49 1 *) tvrt aiiffihpß oT/tMV qtiidem dicitur, non item regnum 

ißtff 'Atftru. Leouid. Taren c vini talis, et aciunen oiunino 

c. LXIII. (Anal. Br„ I. 236.) languet. 

et Catull. III. 11. iter tenebri- 0. 19. Neque eins, quem 

cofunu v, ibi Doering. V. Cl. nunc amas , tibi tum copia erit, 

et Burman. ad Prop. II. 20. 74. amoie Lycidae amplius frui non 

v. iß. Omnibus iis, qnae lue licebit. — - non nurabere, ania- 

vitam beatam atque iaeundam bis, habebis ibi Lycidan tene- 

efficiunt, carebis. Ex liis com- rum, öotäXcv, pul durum, deli- 

meroorat compotationes atque cias muic tuas. Nomen , hoc 

amores. Eandem fentenüam co- quin ab Horauo Actum Jit, et 

ipla CARMI1SVM t. I. C. IV. V. 18 -2 0. 7* 

Nunc omnis, et mox virgines tepet>unt. 

1 

ipfa res clamat , et ipfura hoc» frigeljcente , ut Ovid. Amor. IL 
tanquam amafii nomen , occur- 2. 53. v. Wcrnsd. Poott. min. 
rit in Bione IV. 10. qv F *Zr T. II.p. 177. Caeterum ad fen- 
h rov "E^arr« xoti h Kvxiiuv ri tentjam horum w. comparafle 
fuDJfftta. Mirarit ut $oc\ifXaL£tiw, iuvabit Afclepiadae c. .XXI« 
eleganter de amore, ex admira- (Anal.Br. I. p. 215.) (pttitj nctf- 
bilis formae adfpectu orto. Sic Btvtijr xoti ri *\{ov ; ov y«p is 
V. 5. 10. -praetor ' omnes candi- Ai^tfv IXbovr tvgyfftts riv (pl- 
annt JVLedea mir ata efi ducerru TJwrot , • xofif. h $*o7rr r* ng- 
cf. IV. 9. 15. Poteft et fimpli- «rra tu Kvngltov h f 'AxffQvri 
citer hie efle: non ibi Lycidae irrt* xoti vxoittl 9 *up$ivt 9 ntt~ 
pulchritudinem miraberis,~ weit- ffo/ueS'x. Strato c. XC VI. (Anal, 
r« yoi§ tkx xui ippxp*» *•* ^ r * T.II. p.^3ßi.) K»i ftivt vvv t 
tiiiw evTt x«Xov , cvr* xa'XXw, xW ^>a, &cc/uox?otTtf , ov y«j> if 
quod Luciaii. in Catapl. $. 22. *m xio/tuy, ovi* miti igxtwi <rw- 
de umbris refert. Idem fuavi- t<roof*t$*. xxi arttyxpois xtißx- 
ter in Dial. JVIort. I. $.3. «r*/ X** xvx*aw/u*$* f xxi /u.vgUw/utv 
$[mv (npud Inferos) ot/r# jf /*v5y xvrovs 9 *£<V rvjxßots rxvrx (ßi- 
xo/xx, tvrt tu xetgo** 9 jf /uiXotvx pttv iripovs. Idem fententiariun 
e/u/tturx, x iffön/xx ixt tqv fcgof- nexiis in elegia, quae in Theo« 
Wflrov tri ierty. Prior tarnen ra- gnideis v. 951. (Gnom. Br. p. 
tio reliquis magis confentanea 39.) habetur: oiitit £v$(Xti«M 9 
videtur. — quo calet iuv. qiii ov Ixtlrtort yxtx xmXuJwi t\s r 
nunc, puer, iuvenum aiümos fgtßitt xurotßjj, Jwjum rt Tltgft- 
amore incendit, et mox, adultior (ßovtif, ripctrxt 9 ovrt Xt/jwjr, ovr 
factus, puellas non leviter com- xvktiriigos dxovuv 9 ovrt butwabv 
movebit. Ad declarandam exi- iwj» ipxtigx/utros. T«ur h0- 
miam Lycidae pidchritudinem ptv xgxilji tu xrtko/xxt , o(p%* r 
additahaec püta a poe^a. Calere iXottpfct yovvotr* xoti x*(p*k>iv 
et t&pere de amore, ut h$uh- irgofuw» frfoß/fu. Laudant et 
*ev$ou fytri 9 xotiteSott vir tgu- Sapphus c XL (Anal. Br. I. 
ros et lim. in vulgus notum; 57.} ita numerw fuis reftituen- 
quanquam tepere alias de amore dum 1 

K«r5<yp~<r* ii xtfoteil frort, xoti /uvot t uo7wot aiJtv 
koiTtT ovdixox uv vartgov ov yctg ntotxus goöuv 
T«y ix Uu£tms- «XX* »(fimis xfiv 'Ati* io/uou 
Qoirtifftis . , . . oiti 9% , 

BXf^ti *u7s fror Kjuöcvguv ttxvvv lx**itcru.iMv*v* E 4. CAR- 72 <J. HOKATII, FLACCI 


CARMEN V. Jfi.GVMENTVM. P, yrrhay ßve verum idnomen 9 ßveßclumßt 9 fuithauA 
Aubie liberlina toliqua 9 aut peregrina 9 quales complures 
Romae erant 9 multae nobili genere ortae, et liberaliter 
educatae, elegant ia etiam atque ingenio , faepe et ßcien- 
tia artium, inprimis poeßeos et mußices , excellcntes : eil- 
ius rei plura in Horatio exempla ßunt. Igitttr et delicias 
■ in amore lales Romae Facere folebanty et amatores liabere 
phirimos 9 nobili fflmos ßtbinde viros; cum ingenuas ten- 
tare 9 aut in amofem pellicerc, palam certe, neßas et peri- 
culofum ejjfet. Quam igitur Fyrrham 9 cuius arnore ipße 
aliquamdiu irretitus ßuei'at , decenter comtam , eleganter-, 
que eultam Hör at ius videret 9 novo eam amatori, quem 
kisce amoris ülecebris ineßcare cuperet 9 hoc dare 9 ex ülius 
animi levitatc ßacile ßujphcalur, Mempr igitur pcrßdiae % 
quam ipße olim expertus fuijfet , eandem ißi,iuveni 9 qni 
de ßde pueüacwiinime dubitarct 9 ßortem praedicit. Per- 
ßetputur hoc ßuavijjmta allegoria 9 a mari 9 ßoluta navis 
ancliora 9 placidiJJlmo 9 mox 9 eadem alt ius provecla 9 lur- 
bidijßnwt defumta. ' Se eodem iiaußragio depreheußum ; 
ex eo tarnen ßatis ßalvum tvaßißße. AD CARMINVM L. I. C. T. V. 1. 2. 75 

AD P Y R R H A M . w/uis multa gracilis te puer in rbfa ' 
Perfufus liquidifc urgaet odoribus 

Grato* 

r. x—4* Exordiura minus iacere idem Ep. XXXVI. Poflls 
acerbum quam I. 3. Quaerit et iungerc : -puer in rofa, h. ro* 
tantum Horatius, quemnarn in- fit redimitus, quae doctior eflet 
venumPyrrha.nunc in fui azno- ratio« Graecis non infrequens. 
rem peüexerit: etfi in bis iam Eurip. Herc. für. 677. tt $1*9 
tacita perÜdiae eins , atque in- tu.tr $vfiauwias $ «/«* <P i v <rn« 
cooitantiae ineft obinrgatio. (ßctv iw tv tfijv, unde fluxer« 
Puer* iuvenis, qui adeo pri- illa Propertü III. 3. 41. Als 
*mum amare oeeepit, pueUanim iuvät — — Mufarumque cho» 
perfidiam nondum expertus, fe- ris implicuijfe manus. — Et ca- 
que adeo tuo amore felicülimum put in verna femper habere rofa* 
putans , gracilis , fatiais , «*«- in rofa i. e. rofa coronatum, ut 
XflV, gracili, tenui corpore» adeo- benc Markl. in ed. Burm. lau- 
que delicatus , raollis, pulchcr. dato Ariftoph. c I«rjr. 1367. h 
Notum Terehtii Eunuch. H. 3. juvpp unguento delibutus. Si« 
'22. Sic Ganymedem gracilem 7xicoi h iert^o7s 9 h. itrt fwroi 
vocat Martial. XI. 44* *• ur g e * Wnd\ Ol. I. 140. etVirgil. Aen. 
premit te, aretiore amplexu te V. 37.. Jceftes in iaculis. Efltjt 
conftringit, adeoque perdite te adeo multa in rofa puer , * fofoi* 
amat. De Maratho TiduII. I. irvxaeB'tts , veluti Anacr. > dici- 
ß. 36. Djum turnet $ et temros tur, etEuvip. Ale. ^99. et 835» 
conferit usque finus. Poteft et artlpxvois xvxotaSfit. Etiam Cic. 
efle, inftat tibi, feetaturte, amo- Tufc. V.. zCk ejfe in viola out 
rem tunm unice^expetit ; quo in rofa et de Fin. II. 20. po- 
fimul faftidium et fuperbiam tare in rofa. Atque hacc ra« 
Pyrrhae, qua pnerunf magis in- tio bene conveniret cum fqq. 
ceuderet, poeta innueret. Pro- pfrf Hq- od, quae duae res in 
pert. IV. 3. 12. quum rudis ur- Horatio femper lere iunguntur« 
genti brachia vieta dedi. Prius 11 1 I. 3. 9. IT. 11. 15. add© 
tarnen malim propter adieeta, Tibull. I. 7. 51. De cubili ta- 
rn rofa, et fub antro. Te reeli- men rofis conlito neeepit quo» 
nem, cubantem in rofa, in rofis, <jne Dorvill. ad t2hur. p. 97, 
quibus humus conltrata eft. In excitnto Philoftrati loco Ep. 
odoribus iacere fimiM mododixit XXVITI. xoti ffov ifouett cv «t#- 
Seueca Ep. LX.XX.1I. et in rofa , (pByovefyi /u.ö*ov 9 oLXkx xui x«*» 

' E 5 wSnv«* m f. 74 Q. HORATII FLACCI 

i 

Grato, Pyrrha, füb antro? 
Cui flavam religas comam Sim- I fiOfüjvm 1*1 fotw. — Perfufus, magis ad verba et fcnfum h. L 

tinctus , delibutus , comam ha- v fpectat, Silentiar. c. XXII. (Anal. 

behs delibutam (cf. V. 13. 9.) Br. III. p. 7ß.) «Wr, rhu «rXi- 

, odoribus, unguentis tiot/uois. Sic fut IV* ßoar§vx 9f $ * T ' Pi X**$** 

odorati capilli II. 11. i5« HL 0**JfW«tf, iw%»v u/uQtTijw* 

20. 14. Y. 17. 25. liquidis ad «x/J«; quae pofteriora confpi- 

ornatum pertinet, fed quo ge- raxit fere cum Tibullianis I. 3. 

nerale v. odores definiatur, ac 12. Pro generaliori rero , cui 

declaretur. Erat hoc . omnino comis crines , fpecialiorem gra- 

delicatiorum , et qui genio fuo tioremque poeta pofuit comen- 

indulgerent. Hie vero inter ar^ di modun) , quo crines in 110- 

tes referendum videtur» quibus dumcolligabantur; quoipfo ele- 

Pyrrhae iuvenis placere cuptf- gantiam et giiftiim, quem vo- 

xet. — — f üb antro $ egregie ad cant, puella prodebat. Tibull. 

exoraandam totam imaginem I. 3. 15. Ipfa placet, quam- 

adpofituro. In amoenitate fpe- vis — nee ■ nitidum tarda com- 

luncarum propter refrigeria ferit arte caput, — 5. fimplex 

compotationibus et arooribus munditiis, non operofe» vaiiove 

aptarum celebranda multi. func cultii onerata, fed ita comta 

Romani poetae. Poetam tarnen atque ornata , ut fine ullo ftu- 

non dedeceat , fi «de umbra ar- dio factum videatur. Mundi- 

borum fimpliciter aeeipias , niü tiae f. mundus proprie de ornatu 

loquendi ratio repugnare vide- muliebri, qualis eil gemmartun, 

atur. cf f I. x. ai. Miniroe armillarüm caet. His ornabant 

vero audiendi funt, qui antrum fefe maxime meretrices, quibus 

de fornice aeeipiunt, quod vel iuvenum oculos ferirent. Plaut« 

epith. grata refpuit, ejt ab toto Poen. I. 1. 64. oculos meos vo- 

loco alienum eiL — 4. Cui, in lo delectara munditiis meretrieüs. 

cnius Igratiam , ut ei placeas, Pyrrha adeo ornata erat firopli- 

totnam religas, crines tuos de- ci^er, non magnince, utpote 

center componis. Comae £n- formae fuae confidens. 
gendae et apte concinnandae ilu- 

dium inter artes , quibus pueU p. 5 fqq. Oratio in his w. 

' lae placere volebant, faepius admodum concinna ac doeta. 

memoratur. TibulL I. 9. 67. Perfidiara Pyrrliac ipfe exper« 

Tuntf putas illam pro te dispo- tus Horatius iuvenem iltum de 

nere crines, aut tenues denfo eadem mox conquefturum per« 

pectere dente comas? et» qui petua fere allegoria comparat 

* nautae, CARMISTVM X. I. €. V. V. 5 - Q. 75 

Simplex munditiis? Heu, quoties fiderat 
Mutatosque Deos Aebit, et alpera 
Nigris aequora ventis 
Emirabitur infolens, 

Qui 

nautae, qiu, tranquillo m.iri, Deos datam inier r» 5* «* Eurip, 

folvit, mox, iii altum prove- Med. 414.) calcare. Et hoc eft 

ctus, eiusdem mark freie, tem- illud, quod prirao loco fe oflevt* 

l eftatis ingruentis vi , penitus Alia ratione Dii dieuntur muta* 

iromutata , ^ periclitatur , atqiie ti, h. e propitiis infenü facti: 

ruufragiitm facit. — Heu quo- etiam hoc fatis adeommodate 

ties JUbit , conqueretitr , cum h. 1. Nam bx fecimdo amore 

dolore fentiet, rnalo fuo expe- Dii amaiitibus diciuitur propi- 

rietur fidem olira a puella übi tii, contra vero, amoris foedere 

datain , nunc niutatam (heran* disfoluto , vel non mutuo , iia- 

dum.enim hoc) violatam» rup- dem irati, infertil. Propert v I. 

tarn, perfidiam. Flaut. Mil. 1. 7. Et mihi iam toto Juror 

Glor. IV. 1. 56. Sed ne ifihanc hie, non deficit anno, ouvm ta- 

amittam, et hacc mutet fidem* men adver fos cogor habere Deos* 

vide modo, Elegans eft ufua ubi Burmannum quoque hunc 

rov fiere pro conqueri* cum ad« Horatii locum i|a explicare vi- 

iuneta poenitentiae notione, Ho- deo : in quo tarnen offendic 

ratio perquam familiaris. v. I. hoc, quod alio modo fides» 
25.. 11. y. 5, 74. Epift. n.f alio Dii mutari dicantur. Ter- 

1. 9. addeTibulL L 9. 79. IU. tia denique ratio eft, ut alle« 

5. 40. et Propert. I. 7. iß. — goria teropeftati* , qua fe fubi- 

Fid. et deosmutat os, violAto iure- to deprehenlum amator fen- 

iurando yer deos dato. Simili tit, ineipiat ftatün a v. 5. utquo 

forma IL g. 10. dicitur f allere fides de mari tranquillo dicattur, 

tineres matris, fidera, et deos, et quod invenis fempev hoc liatu 

V. 15.3* deos laedere. Catull.64. permaiifiirum crediderat, cui 

\^.numendwumnegligere, Di- adeo nimia confiderat. Sic fides 

cendum adeo eilet, poetara dis- -pelagi Virgil. Aen. III. 6q. fides 

iiinxifle, quaepedeftris oratio Lac aurae Ovid. Faft. II. 454. ) fides 

iunetura extuliflet : fidem -per eaeli Claudian. de B. Gild. 499. 

Deos (nimirum iureiurando in-, fides fereni Stat. Silv. III. 1. et 

terpouto)<4atommatar<?, violare: DU adeo, qui cuiTui ipüua pri- 

uti fere Star. Achill. I. 4°5* mo faverant, nunc mutati» ira- 

fidem es fuperos h. fidem per ti» tetnpeftate immiHa, - Vereor 

tarnen* «6 • <£. HORATII FLACCI 

Qui nunc te fruitur credulus aurea; 

Qui. femper vacuam, femper amabilem 

Sperat, 

tarnen* ne aliis haec ratio panl- eft, etinconflans in amore. Cae- 

lo longius petita videatiir. — terum aureos mores ümiliter 

aequora afpera , niare afperum, poeta dixit IV. 2. 25. aureatn 

commotum, fimito yerbo ab ira- anum Tibull. I. 6. 5ß. ubi v. 

tis. Nifi forte praeftat iun^ere Heyn. Pariter Antiphanes de 
aeq. afpera facta ventis* excita-' meretrice, quae non habere c 

tis rento fluctibus inaeqnalia animum merctricium, «am ha- 

facta, adeoque commota. Sic bere ait qbos ri ^«ffov? 

inaequales proceltae IL 9. 3- *?o* mftri» xsxTttjuhnv , ovrus 

JNigris, propter nubes, quibus frougotf apud Athen. XIII V 4 - 

caelum obd nennt. Sic Eurus p. 572. et inde apnd Grot. Ex. 

nigw Valcr. Fiacc. II. 565. con- cerpt, p. 631. Eundem Anti- 

tra Nvliu albus I. 7. 15. nbi phanis locum nofiro admovit 

t. not. — emirabitur* nove di- Heinf. Lectt. Theocrit. c. XVIII. 

ctum pro iimplici, mirabitur, p. 357. qui praeterea commode 

experietur, aueta tarnen verbi rnonet, fuifle hanc inter illas 

■*i, cum ftupore adfpiciet , quia voces, quibus aroatorcs raeretri- 

ajequor fuliilimum, perpetnoque cidis foleren t wroxof/^Vffito«» lan- 

tranquilliun certo libi perfuafe- dato in hanc rem' Ariftoph. 

rat. — Infolttns, active, qui in- Acharn. 1199. (pikqwlrw /um 

conftantem Fyrrhae animum ßutX&ctxut 9 S xintvli** — 10. 

nondum expertus fuerat, x qui vacuam Tibi, ab ahorum amore, 

eam in amore Adam crediderat. qui te fui folummodo amori va- 

caturam putat. Ovid. Heroid. 

p. 9 fqq. Qui nunc amoris XX. 149. Elige de vaeuis, quam 

tili deliciis perfrtütur. Aurea* non ßbi vindicet alter, — fem* 

tanqnam ea, quae optimis mo- per amabilem, quae femper ab 

ribus fit praedita , qnae adeo ifto te amari patiaris, vel, quae 

amatoris votis faveat, et inamo- digna fis (propter caiiitatem) 

re habeatur fidelülima, quae U- quae femper ab eo ameris. 

men non iit, Ilinc praeclare Nota illa Ovidii : ut ameris, ama- 

adiectum credulus, qui, fe illam bilis efio, h. iis praedita mori- 

femper, utitadicam, aüreara bus, quae am or cm .tibi conci- 

hnbitururn tarn faoile Tibi per- lient. Caeterum allegoriam in 

fuadet. Propert. II. 19. 61. his non fervatam claiaat Homius 

Tu quoque, qnipleno faßus ad- Elem. crit. II. 20. " Enimvero 

futuis amore* Credule, nulla diu non ipfa Pyrrha h. L cum man' 

femina pondus liabet, h. levi* proprie comparatur, fed, eius, 

qui CARMINVM L. I. C V. V. 9- 12. 77 

Sperat, nefcius aurae 

Fallacis. MiXeri , quibus 

Inten- 

* . ■ * » 

qui illam amat, fUtas; unde g*t. — quibus inten tata nitet, 

1 non opus erat, verba, adipfam pro vulgari, inientau es, qui 

puellam fpectantia, tarn exacte piilchritudine tua allecti non« 

ubique refpondere. Ne illud dum ufu cognoverunt,' quam 

moneam, ipfi allegoriae ad pajv mutabili fis animo. Obferva 

tes iihgulas adcommodatite , ni- eximium vcrborum düectum. 

misque protractae multum fua- Nitere de piilchritudine dici» 

vitatis dctrahi. — 11. Ne- vulgare eft. Sed et mare tran- 

fcius> nondum ufu cognitura qnillum nitere dicitur : quocum 

haben s, quam faltax, mutabi- venuftam faciem, comparavit et* 

lis fit aura, quam facile ventus, iam Alciphr. III. £p. I. xxt put- 

qui nunc ei feeundus eft, rau- lttf x rTjs &*kxffeijs xaLgifartgov. 

tetur, et ex adverfo fpiret, li. e. et magis adpoüte Meleag. C. LX. 

quam partim conftans fis in anio- ed. Cl. Mnnfo tj <p!\$pws %otgoico7e 

re. Simillimo modo Propert. 'AraX^ffiotf cToc yv^y^i oy.u*ui 

|T. 19. 67. dixit mendaces ßa- avfMti&u nuvras fyurojrXwTy« 

tus in amore- ludere. Imago ipfa Tpfa vero jtlaciili -pellacia porrti» 

ab aura defnmta ad amoris feli- ut hie pulchritudo Pyrrhae, eft 

citatera declarandam admodum fubdulai. fallax, utLucretii IL 

frequentata eft Graecis pariter 559. verbis utar. Paviter Un~ 

ac Latuiis'poetis, (v. Heyn, ad tari, ut Graecis ttfigoiaSxi, verc» 

Tibull. II. 1. 8°0 huic vero eunda eloctitione dicitur puel- 

loco perquam adeommodata, la , v. Ruhnk. CcL ad Tim. p. 

quum et ipfa allegoriae fuperio- 210. item mare, tpiod prinuim. 

Tum w. praeclare inferviat. - navibus perviüm fit. Virg» Ecl. 

V. 32. Val. Flacc I. 197. 
v. 12. Magnum patlios Labet 
exclamatio, qua eorum vicem v. 13 fqq. Nexus fententiai- 

dolet, qui in Pyrrhae amorem rtimeft: Miferi illi, qui te non 

ineiderint. Eadem JfiyoVjpr*, norunt, ftiaviuie tarnen atque 

qnauquam paidlo alit^r feilten- piilchritudine tua illccti auio* 

tia traetata fit, Plato (Anal. Br. rein Li mm unice expetunt: ego 

I. p. 170.) C. VI. 3. Z ittXot f quidem, qualis tu lis, experins 

vtoroLTQS vfFavTiMffMTU tntivitt fum , tuosque laqiu?os , rebus 

wprroßcXov. quos vv. mire cor- ittcuuque fiilvis, effugi. P10 

rupit Wefton. in Hermef. p. 46- vulgari igitur ,»ego te novi" 

adde Tibull. II. 1. 79. Ah mi- quanto graviaspoeta: Diis gva- 

ffri, quQslüi; graviter Dcus «r- tiarn babeo» qui tue c tautis 

pevicu- 78 Q- HORATII FJLACGI 

bitentata nites! Me tabula lacer 

Votiva paries ixidicat uvida 
Sufpendifle potenti 
Veftimenta maris Deo. 

periculis, ac malis, in quae me Cond. init T. L p. 652. ed. 
tuus amor coniecerat, fenrave- Reiz. üuqueBos. Verba ipfa fic 
rint. Iam, quiim malis confli- procedunt: Sacer q nippe tera- 
ctaraur, naufragium facere ; iis- pli , et qiüdexn Neptuni paries 
dem liberati, e naufragio eva- indicat, teitatur per tabulam 
dpre, euatare dicimur, imagine votivam, ex voto adpeniam, 
vel pedeftri orationi frequentata. (erat enün folTennis 4edicationis 
Quo fenfu Graecis ixnvaeu, «**- formula EX VOTO) h. e. 
vi£ewr$eti pariter dici obferva- tabula Neptuni templo affixa 
runt Yalkeii. ad Eurip. HippoL teitatur, caet. fere ut Tibull. I. 
r, Q22. et Rubrik, ad Tun. p. 5. 2g. eloquitur: Picta docet 
79. Docte hanc ob ajlegoriam templis multa tabella tuis* Ho- 
hic valde adpofitam imaginem ratianam orationis invcrfionem 
exornarit poeta, ritum tangen- fecutus eft Iuvenal. 1. 1. Et 
do, quo e naufragio fervati vo- quam cqtiva tefta/itur Jana la- 
ta , Diis in ipfo naufragii peri- bella. Iam extpectares oratio- 
culo facta, perfolverent,. tabu- nem ita continuatam: me inco- 
lajnque, quae huius rei memo- lumem e naufragio enataue. 
riam fervaret, cum veflibus, Sed pro hoc docte ipüus'tabu- 
quibuscum enataflent , templo lae , qua fervatum fe leftaretur, 
Dei farrjjgos tanquam «yad>^a« argumentum pofuit, nimirum 
affigerent (v. Virg. Aen. XII. Id veftimenta haec uvida, madi- 
766 fqq. Iurenal. XII. 17. et da fufpendijfe , confecraßfe Deo 
ibi Schob ) aut » ii uudi evaXif- maris potenti » jutitovr* JaXatf- 
fent, comam detonlamDiis con- cyf, Neptuno. r. ad I. 3. 2. 
feement, Lucian« in Merc •* CAR< CARMINVM L. I. c. in. 79 mm CARMEN VI. 

9 
\ 

A1LGVMENTVM. 

JV1 9 f^ipßtnius Agrippa, magnus ille et praecipuus 
Augiißi amicus , v terra marique rebus, geßis victoriisque 
clarus , ipßus Augiißi victoriam, inprimis Actiacae et 
infecutae potentiae magnam ßbi partem vindicans , Is 
igiturhaud dubie Horatio exprobraverat, quod nuüa dum 
fui in ipßus carminibus ejfet mentio. Igitur fe excufat 
Agrippae, fuique ingenii venam fujjßcere negat tamfubli- 
mi argumentOf quodepico carmine Celebrari debeat , fe* 
que tantwn lyricae poeß in iocis et hißbus occupatae 
vaeare. • Quo ipfo 9 quafi aliud agens, fplendidijjimiim 
Agrippae ipßque Augißo earmen dicit: nam dum gran* 
dem ßbi fpiritum effe negat, eum vel maxime prodit; et 
Agrippam exqui/itijjbme latfdat* dum eius laudibus canen* 
disfe imparem profitetur. Eiusdem prorßis formae eß 
II. i 2. IV. 1 5. Eiocutio totusque Habitus huius cor- 
minis lisque ad v. 16. magnißcus eß f imaginum dignir 
.tos, oratioidsque converßo admirabilis. .Exitus autem 
ctHoratü ingenio, et inprimis huius carmvnis deßriptioni 
ac fententiae egregie refpcndet , Ulique tanto maiorem ex 
cppoßtione picturarum venußatcm conciliat. lam L. 
Varius ille, ad quem Horatius delegat Agrippae canendi 
munuSf poeta erat epicus et tragicus nobiliflimus , quem 
in epico genere primariurn praedicat Horatius hoc car- 
mine et Serm, I. io. 44- ** Virgiüo tanquam alterum 

poeta- 8o <J. HORATII FLACCI poetamm priucipem adfociat A. P. 55- v> et Virgü, 
EcL IX. 35> ubi non dubitandum 9 quin e Scholiaßis 
hgenJim\ßt Vario. £ tragico gener e nobile cius opus 
exßabaty Thyeßcs, quam tragoediam cuilibet Graecorum 
coinparari pojfe alt Quüictil. X. 1. ubiv. Intpp. cf. et 
JVlartial. VIII, iQ. ß« Landalur etiam panegyricps in 
Augußum , item Carmen de morte 9 cuius fragmeni* non- 
nuüa fervavit Macrob. VI* i. et 2. quae cius divinum 
üigenium produnt. Denique Varins 9 ut Vrrgilii 9 ita 
Horatii amUiJJlmus fuit (v. Serm* /. 5« 4- 0- J* 9* a 30 
et haue Maecenati commendaverat. v. Serm. /. 6. 55» 
cf. de iüo Iiutgerf. leett. Venu f. c. 3. p. fi5ß, et 1U. 
Heyn, ad vit. Virg. §. 53. T. I. p. 13p. Cacterum 
in hoc carmine male Sanadonus Jingula. iüa prifcorüm 
heroum nomina aUegorice interpretatur de certis Horatia* 
nae aetalis perfonis: Achillem ejfe Pollionem ; duplicem 
Ulyffem, Jgrippam et Mejfalam; Pelopis domum 9 An- 
tonium et Cleopatram; Martern , Statäium Taumm; 
Merioncn, Marcum Titium; Diomedem, Maecenatem* 
Quo ipfofatis manifeßo declardt 9 fe parum*totius car* 
minis vim ac maießatem adfecutum ejffe. AD CARMINVM L. I. C. Vi. V. 1 -4. Qi 

ADAGRIPPAM. t jjcfiberis Vario fortis et hoftium ' 
Victor, Maeonii carmiiiisv aliti, 
Quam rem cumque ferox nav^bus aut equis 
Miles te duce geflerit 

■ Nos, 

v. 1. 2." Scriberis, pro, fcri- quo haud dubie eSt potent, 

baris licet (ut iaudabunt , I. 7. ales cantus MaeoniL Iam pro 

1. bibes, I. 20. 10.) Vario, a cantu notionem, quae ei hoc 

Vario, h. Varius fit oportet, a loco fubiecta cit» poeta perfpi- 

quo fcribaris, carroine epico ee- cuitatis gratia pofuit, Carmen. 

lebreria, ut fortis, virtute bei- Ovid. ex P. III. 5. 51. Nee 

Uca confyicaus, et victor hoftium, me Maeonio confurgere carmi- 

Vide, quam praeclare et urbane ne, nee me dicere magnorum 

ometur fic fententia vulgaris : paffus es acta dueunu Aliorum 

ego canendis rebus a te geßis Lallucinationes vide in Obfl*. 
me imparem fentio; Varius fo- 

lus eft , qui eas epice traetare v. 3. 4* Vulgare erat : Scri- 

pofüt. Quo ipfo Agrippae res bentur ab eo tuae res geltae.' 

geftas mire extollit, fimulque pro hoc exquifitior erat ratio, 

Vario epici carminis prineipa- feriberis ab eo, quaseunque res 

tum detert. N — 2. .Carmen geflerb. Nam eft proprio : fcri* 

Maeonium, Homericum,. nam beris quod attinet (x*ta) rem 

Hemerum Maeonium aSmyrna omnem, quam (quameunque rem) 

patria , Maeoniae urbe haberi Romanus te duce geflerit. De» 

pervulgatum eft Iam Varius, claratur ita plenum , ac perpe« 

poeta epicus, ales carminis Maeo- tuum carmen epicum. — na* 

mV dicitur, qui evolat, eßertur vibus aut equis docte pro, mari 

Homeri inftar, qui Ilomeri vo- v et terra. In Fropertio IL 20. 

kitum aeguat, adeoqtie dignita- 63. feu pedibus — feu clojfe 

tera ac maieftatem Homerici car- umiliter opponuntur. 
mini« refett. Nam et eyenus, 

et pro eyeno ales follennia funt v» 5 /??• Nos his traetandi» 

de poetis, ut IV. fl. 25. II. flo. aeque impares fumus, ajc ulli 

16. Tum proprium etat, a)cs epico aut füblimi «rgumento. 

Maeonium cantum edens; pro Pro hoc generali cum infigni 

F dÜecf u $2 Q. HORATn FLACCI 

No$> Agrippa, neque haec dicere, nee 

gravein 
Pelidae ßömaclium pedere nefeii, 

Nee 

dilcctu meraorantur talia noit- vocantur, quod, nt alt Gallio, 
nulla. In profa erat :' nos haec - matte nefeiunt furgere. — Docte 
non -raagis dieexe poflumHS, vero exprimitur argumentum 
quam Pclidae ftomaclmm caet. Iiiadis: /uujvif IL/AjyiacTttt» 'A^<- 
Il;a neque — -neque eft III. 5. Tujos ovXopitii. 
ZJ fqq. item Cic. de Orat. IL 

74. 100. — dicere follenne de v. 6. 7. Curfus -per mare, na- 

carmine epico. Propert. I. 7. 1. vigationem, errores Vlyflis: ar- 

Dum tibi Cadmeae dieuntur, gumentum Odyfleae. — dupli- 

Fontice, Thebae. ubi vidc'Burm. eis» verfuti, ,callidi, exquiutiore 

•— 5- fioniachum Sv/aqv , irarn, vocis vi. Vti enlm fimplex* 

Pelidae» Acliillis, Felei filii, oixXovs , dicitur is, qui, quae 

ob ereptam fibi ab Agamemno- aiiimo agitat > eloquitnr , liorao 

naBrif eidern. res nota. — gra~ certus» veritatis nnians; ita 

vem exitioCain, perniciofam (v. duplex , Partus* ftwXovs, wpk* 

ad I. 2.5.) Graecü , magna Xocx'kovs , notxi'kos erit is » qui 

clade a Troianis, dum ille a fraudulenter agit, qui aliud ore, 

pugna abstineret > affectis. — aliud pevtore protntum habet, u% 

cedere preeibus nefeii , qui non Salluliii verbis rem eloquar, lio- 

cedit preeibus, inexorabiÜ9, fe- mo cailidus , fallax. imrvx w 

rocis, pervicacis. v. A. P. 120 yX£<r<r«y paritcv Vly/Ii tribuit 

fqq. Praeftat knec ratio prao Eui'ip. Troad. x 285- os ***** 

altera > qua finipliciter fit , for- r«x* 7v IvSeci* dvTinvti , muht 

tis, audax, pci'petuo Acliillis ix*7at 9 $tnrv%tf y\wff<rot t «<ß*X* 

epitheto. Prifca vero fermonis roi «tgirigat (plXot riSi/utvos xav- 

fuavitate ea neftire dicimur, rwv. qui locus inire vi JixXw» 

quae nunquam perpetravimus, ammi iliuuiat. Idem in Rhef. 

aut nunquam pafli fumus. Sic 395. (piXu Xtyeiv T*kn$is uUt 9 

vxvos Sophocli Plüloct. 323. xov JtnXovs ntyvx ivig. Spe- 

iivms xott dXytuiv cL$uiiS t dolo- etat etiam Luc epigr. apud Ze- 

ris expers • et Qwvij Find. Ol. s*. nob. Cent. III. 23. ( quod eft 

.115. i/tv^iuiV uyyunjros 9 lingua Pnllndac v. A* d.Br. III. p. 332.} 

verax vocatur. Ovid. ex Pon- puan ro\otviffo^ 9 rov ftnkoZv nt* 

to IL 9. 45. Marte ferox, et (ßvKQr# t x$*l* r ** Myom, itoXl» 

vinci nefeius annis. Seneca Nat. y.iov ii toTs Tfoxott. ubi tarnen 

Quaefu V* XL Etcjiae dcluati peilune Zeuob. rem expedit. 

yX«^- CARMIUVM L. I. C. VI. V. 5 - 1 0. ß3 

V 

Nee curfus duplicis per mare Ulixei s 

* 

Nee faevam Pelopis domum 

Conamur, tenues grandia: dum pudor 
Inibellisque lyrae Mußt potens vetat 

Laudes 

y\Z*ff*y fi%Q/uu$ov ßmiliter df- cum Aegüllif) ab Orefte, liüo, 

xit Solon XXX. 4. (in Anal. occüa: Orefles ipfe Fuxüs agi- 

Br. I. p. 75. ) et duplices lin- tatus. cf. Prol. Orefiae Euripi- 

guas Plaut. Truc IV. 3» 7. dei. Quae oxnnia fatis Lirgam- 

Horatius forte in animo liabnit et Tragicia et epicis poetis car- 

«yjjpot xo\vTgoirov f OdyiTeae init. riiinis praebucre materiam. Ilic 

h. varium , uti eum vocat Stat. qüidem propter antecedeniin et* 

Achill. II. 172. ubi male qui- vv. 13^-16. quae epici carmi- 

dam vafrum Ulyjfem reponunt. nis argumenta exhibent, etiam 

Sic varii h. fraudulenti motli hoc de Pelopis familia epicc u.a. 

Phaedr. IV. 6. 14* quod eadem ctatiim intelligere malim, etil 

inlcitia damnatum ibi a quibus- valde ad bl audiatur eorum Opi- 

dam. vide omnino Rulinken. ad nio, qui Hör a dum ad Varii tra- 

Tim. p. 07« Burm.adVcllei.il. goediara, Thyeften, adlufifle 

205. Oudend. ad Sil. XV. 157. autumant. Paiillo clarius lioc 

et Ouwens. N. H. I. c XIV. argumentum Tragicis frequen- 

Fuit, qui duplicem explicaret tntujn indicat Stat. Silv. V« 3. 

iigvov, bis Oleum uigrcflum, 96. Qui Furios (Orcftac im-. 

v. Rutgerf. Lectt. Vcn. p. 252. miflas) regumque domos (fami- 

Peius etiam Sanad. exponit duo liae Pelopis) averfaque caelo 

flyjfes, Agrippam et Meflalam. fidera terriftco *fuper intonuere 

8ed in talibus refutandis com- cothurno. ubi domos in dolos 

inorari piget. a Markl. vel ob li. NoAri locuiu 

mutalum nolim. 
v. Q. Domum Pelopis, fami- 
liam a Pelope oriundam, faevam, v. 9 fqq. Conamur $ cum di- ' 

faevis ac cruentis faciuoribus lectu , de gravi argumento : ut 

infignem, domefticis caedibus tentare Achillem de Achilleide 

infamem. Referenda adeo huc* fua Stat. Silv. IV. 4* 49* Nos 

caedes Oenomai, a genero Pe- tenues, tam'tenui aeparvo inge- 

lope patrata, Thyeltae liberi ab nio x qui adeo argumento levi, 

Atreo fratre oeeiii, et patri epu- tenui folummodo vacare po/Tu- 

landum dati: Agamemnon ab xnus, grandia illa, gravia illa 

uxore Cly taexnneitxa, cadenique epici gencris argumenta enar- 

F a rar« I $4- Q. ^ORATII JXACCI 

Laudes egregii Caefaris et tuas 
Culpa deterere ingenl. } 

Quis Martern tunica tectum adamantina 
Digne fcripferit? aut pulvere Troio , 

Nigrum 

• rare vix conamur ; fuave anti- bciidas fibi fumere ; hoc idem 
theton. Pariter Ovid. Amor, effet , «c fi Martern , ac heroas 

'II. iQ. 4. Et teuer aufuros iftos fortiflimos, Merionen et 

grandia frangit Amor. Seilten- Tydeum carmine celebrare vel- 

tiam magis declarant fqq. — les. Tacite igitur poeta cum 

Pudor qui e fenfti tenuis inge- heroieis Homericae Iliadis argu- 

nii, rerumque traetaudarum mentis Augufli atque Agrippae 

magnitudine oritur. — Mufa Tes, ipfumque adeo Varium, 

potens lyrae docte atque oma- qui folus eas digne feribere pof- 

, te , pro vulgari , quae traetat fit, cum Homero componit. Ad 

lyram imbellem, liifibus tantum grave ac fublime epos dclignan- 

' ac levioribtts argumentis , non , dum poeta iternm colores de- * 

item bellicis ' atque adeo epicis furnfit ex Homeri Iliade. Nö- 

adeommodatam. vetat , prolii- rninat inde Martern, a Troianis 

bet me, v. I. 1. 34» Laudes ftantem;. ex heroibus vero, Me* 

Caefaris, res ab eo praeclare rionen, et Diomedem, tan quam 

• geftas, r» x\ix, resnota. Egre- poeta; quum et alios, aeque 
gii, eximii, unici, cum vi di- fortes, et plures adferre potuif- 
ctum, ut III. 25. 4* deterere, fet. — tectum, indutuxn, ar- 
imminnere, obfenrare, non ea, matum tunica adamantina, fer- 
quam res poltülant, dignitate rea, iuxta Homerica: *Ax a ' M * 
deferibere: exquifite adeo pro, xot\xoxfo<*>v** $ "Agl* xaXxwW- 
attingere, enarrare. Imitatus fy£, et (im. Mavors adamante 
eft h, 1. Aufon. Mof. 590. vi- corufeat, Claudian. in Conf. 
ctus amore tui • praeconia detero. Prob, et 01y6. 99. Prifco enim 
Obterere laudem imperalorum Graecorum vAnadamas de ferro 
pariter Cic. VeiT. V. 1- — c«/- durüHmo adhibebatur. — Wie. 
pa, tenuitate ingeniL rionen, nobüem illum anrigam, 

* * atque iruigov, f. ox*q*x Idome- 

v. 15 — 16. Splendidi ver-' nei, draXwroy "hpi't dictum 
fus, quibus amplificatui» fupe- Hom. ll. ß. 651. v, 295. *— 
rior fententia. Ardumn fane nigrum, cum vi pro, tectum, 
opus, Augiifti atque Agrippae adfpeiTum pulvere Troio, tit- 
ras for titer geßas' digne deferi- multu bellantium in camps 

1 Troiae GARMINVM L. I. C. VI. V.J1-18- 85 

9 

Nigrcun Meriönen? aut ope Palladis 
Tydiden fuperis parem? Nos convivia, nos praelia virginum 
Sectio in iuvenes unguibus acrium Canta- Troiae excitato : graphife pror- tibi Cadmeae dicuntnr, Pontice, 

fus de viro bellicofo, qiu in Thebae — • JNos, ut confuemus, 

media pugna verfatur. cf. IL noftros agitamus antares, v. 

a. aa. PariterValer. FL L 13. Burro.ad eund. IL 12. 23. — 

Noftrum fecutus, Vefpanamun proelia virginum ac iuvenum, 

dixit nigrantem -pulvere Solyrno. rixas amaiitinm. Tibull. I. 3. 

H. L fubcft ümul aurigae, cur- 63. )iic iuvenum feries teneris 

tu pulverem excitantis , imi- immixta jmellis ludit, et adfidue 

go. — Tydiden > Diomedem, proelia mifcet amor. — 1- acrihm* 

Tydei f. heroum fortüBmuro, iram fuamprodentium, pugnan- 

parem adeo Superis, qui ftetit tium, involantium in iuvenes 

adverfus eos , cum iis congref- unguibus , quibus pro armit 

fus eü. Refpexit band dubie utuntur, follenni idea; qua ur- 

poeta Homer. II. t. 335. ubi banitatcm Romanam non ofFen- 

Diomedes Venerem vulnerafle fam fuifle apparet ex h. 1. cf. 

et ib. 855* cum *pf° Marte Ovid. Amor. I. 7. 64.* A. A. 

congreflus dicitur. Nam in hac IL 451. Fropert. III. 6. 5. 

inprimis pugna opem Palladis ibiqiie Btirm.'CIaiidian. Fcfcen. 

expertus fuerat: v. L I. ,▼. 856. IV. 6. et Epithal. Pall. 135. 

Minus igitur commode Intpp. Emollitur acris ifta puellamm 

laudant Homerica, StotUi'kQv, ira a poeta, ungne* ipfis tri* 

iefötov et lim. buendo fectos, qui adeo in facie 

non fedent, unde nihil noxae 

v. 17 fqq* Ego non nifi le- verendum eft. v. OblT. — 19. 20. 

vibns argumenti»* et luübus Sive vacui ab amore Turnus, li- 

lyricis aptus Tum. Ex his com- beri ab amore. f Vacuum pectus 

memorat eonviifta, et proelia eadem notione Propert. I. 10. 

virginum 3 cum dilectu; quae 30. uti xtvttj* xptfctjv Agath. 

adeo opponantur heroicis ( quae IL 2. in Anal. Br. III. p. 33. 

in Jliade oecurrunt» proehis. five quid urimur, amamus ali- 

Nos , quod mox. cum vi repeti- quid > amore puellae calemus. 

Cur, initio verfus, äd oppoiitio- Idem color orationis in Strato- 

nem praccedentium, poni, fol- ras ep. XXII. (Anal. Br. II. 

leime. Propext. L 7. 1. Dum p. 364.) K»vfm fit ¥%n fdy* 

F 3 '< 86 Q. HOEATII FLACCI 

Cantamus, vacui, five quid urimur, 
Non praeter folitum leves. 

in rt. — non praeter folitum, rum feries.' Male nonnulli: 

ex more , pro more confueto pvoiü in amorem «x more con- 

leves 9% ad levitatem ac liilarita- fueto. Neque melius alii: pro 

tem propenli: pro confueta no- fueta noftra amoris inconftantia, 

ftra levitate, iocis tantum ac ut mox uramur aliquid» mox 

lufibus accoxnmodata , leviori- vacui ümus. Sed idera fenfui 

bus' liis canendis folummodo li. 1. <jui in Propert. I. 7. 1. 

vacantes. Jjeviorem lyram hoc Dum tibi Cadmeae dicwitur — 

fenfu dixit Ovid. Met. X. 149* Thebae; Nos, ut confuemns, 

qiiae opponitur -pleclro graviori noftros agitawut amores „ h. 

v. 143. h. carminibus gravio- dum tu Thebaida condis; ego, 

iis argitmenti. Hunc fenfiun more folito, amore» meof ca- 

unice efllagitat tota fentenüa- no. CAR- cARMipYM r. j. c. vn. 67 CARMEN VII. 

AKGVMXHtTVM. 

iL/» Munabius Plancus, vir potens ac nohüis, 
probabiüs orator, Ciceronis olim amicus, quocitm hin- 
ctvs fuit litteraram mutuarum ufu (quales exßant libro 
X. Epißt. ad Div.) initio turbamm civilium Julia Cae- 
fori addictus fuit 9 poß Octaviani parte* ampleocus, et 
Antonium perfecutus aiiquamdiu , tutic ad ISTntinam fu- 
gato cum Afinio ÜpUione fefe conümxit. Face facta 
a. 712. ^of. fuit cum M. Lepido. InfcciUis iiovis 
civitihus bellis Antonio adhaejlt, a quo a. 722. ad Octa- 
vianttm transfugit. v. Dio L. III. p 9 4.20. Vellei. II, 
83* pr. Atque kukis gratia ßoruiffe quidem vifus eß 9 
magnisque Jwnoribus fwictus, dum etcenfor* et 9 quod 
Torrcntins e numo doctt, Vrbi praef actus fiut : fed cum 
effet vir fummae inconßanliae dubiaeqne fidei , nunquam 
ex animo favere fibi out falis fidcre Octavianum intel- 
leocit; licet omnem daret operam , illi ut gratiofus fieret, 
atque etiam, ut Augußus appcllaretur, poßcro tempore 
perficeret. v. Sueton. Aug. VII. Vellei. XI. 91. pr. 
Ceii forin. 21. Igilvr qnum multos dijjiciles cafus per 
tumulevs civües , quanquam fua fere culpa , expertus, 
contraxiffet tarn inde 9 ut ßt 9 viapiam animi aegritudt- 
nem 9 atque nunc et contemni fe vidijffet a viris bonis et 
gravibus (p. Vellei. II. 83- extr.) et femper fufpectum 
ejffe Augußo fuum ingenium, ßbique metuendum, ne 

F 4. quando <s 1 88 Q« HOBATII fLACCl 

I 
quando fubtto etoeideret Ulius gratia; tandem 9 maerore 

victus, voluntorium exfüuim rqeditari coepit. Iam quitm 
iis temporibusmulti 9 qui patria carete maüent 9 ■ quam in 
timore vivere f eivitates Graeciae 9 quae et Utterarum^ x 
inprimis phüofophiae, cultu fiorerent # et miti infuper 
taeü temperte gauderent, in his vero maxime Rkodum aut 
ßfitylenen (v. Cic. adDiv. If.J* et flL 3 .) peterent; 
hoc Hern Plancum f ecuin conßituiffe , ex ipfo carminis 
initio eiusque exitufatis prgbabiUter ßatuere licet. Ho- 
-ratius igitur 9 etß eius 9 mutandae vrbis, atque in privato 
fe continendi haud improbaret confilium, a Graecia ta- 
rnen anirnum eius abducere conatus, ut in Tihurtinam 
potius regionem 9 Italiae amoenißimam , fecedat 9 cum 
exhortatur. Praeclara hoc arte adornavic poeta 9 fum- 
maque urbanitate conßlium hoc fuum Planco yrobare 
Qggreffus eß. Laxides quidem fuas effe alt Graeciae 
civitatibus, easque multorum carminibus fatis effe cele- 
bratas: fe tarnen Tiburtini agri dulcedine miro modo 
offici, ac maximopere teneri. In quo nobiliffvmas Grae- 
ciae eivitates percenfet 9 neque tarnen eas contemnere velle 
putandus eß praelato Tibure. Dum igitur Tiburtinae 
regionis amoenitates vberius extoüit* tecte ßmul atque 
venuße admodum Planco, ut in hanc fecedat 9 ibique 9 
genio indylgendo, anirnum cutis exoneret 9 innuere voluijfe 
videri debet; quod idem pauUo drfertius declarat v* £o. 
Munita vero ßc ad confoUmdum erigendumque amicum 
via 9 eundem 9 ne fe perpetuo maerore maceret atque c'on- 
ficiat* fedulo dehortatur* Ipfam enim naturam non in 
perpetuo quafi hictu effe , nubUaeque tempeßati fucce- 
dere ferenatn atque tranquülam. Anirnum adeo aegri- 

tudino CARMINVM X,. I. C. VJI. 89 tudine effe tevandum , et quidem , quod praefentiffimum 
fit remedkim, vino; omninoque meliora effe fperanda. 
Dbcte atque gravite? hoe Teueri, tarn fortiter adver- 
fos cafus ferentis eocemplo ' commonßrat , quem hone 
ipfam animi fortitudinem fociis fui* praecipientem in- 
ducit* F 5 AD QQ Q. vHORATn FLACGI AD MVNATIVM PLANCVM. L audabunt alii claram Rhodon, aut Mlty- 

lenen, 
Aut Ephefon, biiqarisve Corintlii 

# 

Moenia v. i—9< Civitatum et re- IT.- 62. ' ut adeo illos refpexeric; 

gionum amoeniflimarum Grae- qiii fabulas Rhodiorum dome- 

ciae enuraeratio ; de qua v. Ricas * de Rhodi origine , Solis 

Argiun. Imitatus Nofirum Mar- ciiltu, caet. pertractaverint» 

tial. IV.» 55. X. 68- J-auda- Conf. loc. claff. Pindar. OL VI. 

bunt nota forma graeca (e. g. — - JVRtylenen, Lefbiurbera, et 

Find. Ol. IX. 160. Alia vide natura et defcriptione aediftcio- 

apud Graevium Lectt. Hef* rum et pulchritudine inprimis no~ 

c Y.) pro laudent licet, cele- bilem, iuxta Cic. Orat. contra 

brentperme, extollant: ut I. Riill. c. 14. pulckram ideo vo- 

6. 1. Obferva copiam poetae cat £p. I. 11. 7. naytiXsfv *ftJ 

invariandafententia: laudabunt Hockj* Longus Faß. iuit. 
alii ; funt; quibus ununt opus efi 

eelebrare; plurimus dielt; nie v.,2. Ephefon* nobiliUvmam 

non tarn pereuffit. — Rhodon Aliae urbem. $owv ßawtXtlav 

claram* illußrem et nobilem (ut 'luvw 9 ray togi neu fwyvais mSmh 

Tocat Catull. IV. ^. claramMax* rdrav voeät Antipat. Sid. c 

tial. XIV. 68- 2.) cum pulchri- XXXVI. (Anal. Br. IL p. 16.). 

tudine aedium, mercatura, luxu, — moenia Corinthi pro» Corin- 

tum vero artibus et pliilofopnia. thum , ut faepius. Ü/Xarof X«- 

Nifi. forte praeftat explicare, §rafus fctcoö Ssof/uarovs «ft/X«; 

Solis radiis iUuibratam, quate- vocat Bacchylides apud Stepb. 

nus liaec infula, Soli facra, nun- fragm. Lyr. p. 572* bitnarit, 

quam eins radiis et luce pror- quae inter duo maria , Acgeum 

fus carere dicitur. Atque de et. Ionium, fita eft. Bimares 

hunc locum aeeepit Lucan. VIII. Sifyphi twras Corinthum vocat 

248* claramque reliquit fole Rho- Senec. Qed. 2g2. adde Ovid. 

don. adde eundem V. 50. Plin. Fall* IV. 501. Trift. I. 11.5. 

Eft CARMINVM £. I. c. vir. V. 1 - ff. 91 Moenia vel Bacclio Thebas, vel Apolline 

Delplios 
Infignes, aut Theffala Tempe. 
Sunt quibus unum opus eft, intactae Pall^- dis arces 

•» - 

Carmine perpetuo celebrare, ' Inde- Eft 'e *gt. tA*k*9995 9 u/uQ&k- inde ab urbis primordits conti) 
Xotffffos. Corinthi opulentiam nua ferie detcxtas comprehen* 
celebravit iam Homer. IL aß- dat. Eodem feudi perpetuum 
ntif et Pind. OL 3. 4. oXßiav carmen dixit Ovid. Met. I. 3. 
vocans; ut feriores taceam. et Martial. VI. 64. 10. Siliunt 
-—3. Thebae, Boeotiae urbs, vocat perpetuum ob belli Punicl 
multorum carrainum aTgumeuta fecandi liifloriam carmine con- 
praebuit ; in bis inprimis fabu- textam. — 7. tndeaue . . • 
lae de Baccbi origine ac religio- olivam, et inde nominis fibi fa- 
lle decantatae. Hinc infignes, mam parare. Adiecta haec ad 
cclebratae Baccho. — Delphi, exornandam prioris t. fernen« 
Phocidis civitas, Apollinis tern- dam puta. Nimirum poetae» 
plo atque' oraculo celebris. — qui aliquo carmine inclaruerunt, 
Theffala Tempe, amoeniflimas coronam iibi facultate fua poe- 
Tlieflaliae convaJles, inter Of- tica peperifle dicuntor; et ipfa 
Dan et Olympum montes. y K Corona praemii loco iplis data 
Aeliazu V. H. III. 1^ dicitur. Hinc ederäs I. 1. 29. 

ipfe vocat praemia doctaruut 

.v. 5— 7. Alii Athenas folas frontlum, et lauro meritis qua«« 

laudaut. Sunt quibu?» aliis unum fita comam fuam cingi a Melpo- 

uniciun opus efi, in hoc folo meue poftitlat in. 30. 16. Ja 

laborant, hoc folum agunt, ut adeo, qui carrninis aliquod ar- 

arces Palladis,. PaUadi facras, gumentum fibi tractandum fu- 

HxoQirokiv, Athenas celebrent. mit, coronam inde libi parat, 

— intactae, virginis, perpe- h. famam et gloriaxn. Hinc ec 

tuo Minervac epitheto. Pallas ei, cuius laudes carmine cele- 

«xjmc/cx, xoXtds, quae retinet fum« brat, quem adeo pofteritati com« 

mit in urhxbus arces iuxta CatulL mendat, coronam poeta necter* 

LXiy. Q. fatis nota. — carmi- dicitur. v. ad I. 26. g. Iam 

ne perpetup, titti xv*Xfx£, quod haec Corona pro vario carminis 

omnet Atlienitnuüm res geftas argumento pQtcft effe varia; 

mrrtca /• / I 

I Q2 Q. BORATII FLACCI 

Indeque decerptam fronti praeponere oli- 

vam. 
Flurimus in Iunonis honorem 
Aptuxn dicit equis Argos ditesque Myce- 

nas. 

Me myrtet , quae erotico poetae ; ponere. Praeponere dixit poe- 

ederacea , quae Bacchi laudes ta, piopter adi. fronti* h. capiti. 

canenti ; laurea, quae epica tra- eodem omatu praemia frontium 

ctantipraemio cedit; etfi in his, I. 1.29» Iam vide, quomodo . 

ut omnino tibi conftent poetae, verfus Lucretii, quo» ante ocu- 

nion facile exfpectes. Docte los babuit, imitatione nobilita- 

vero poeta Athenarunv laudes rit, I. 926. et IV. 3. iuvatque [ 

celebranti coronam oleaginam novo* decerpere flores, inßgnem- 

tribuit , quod Minervae facra que rneo capiti feiere inde coro* 

erat oliva, et quod in arce Atbe- nam , unde prius nulli velarunt 

narum fervabatur facta ißa olea> tempora Ätufae. Multa vero ex- 

quam ipfa Minerva in e,ius cum titer e>carmina, quae origines ac 

Neptunp fuper urbis recens con- fabulas Atticas antiquiores com- 

ditae appcUatione ac tutela cer- prehenderent ; qualia Jine dubio 

tamine protulerat (v. Herod. V. fuere 'Ar£/<Jof et Quentios nomi- 

$2. Sophocl. Oed. Colon. 6q6 ne infignita. 
fqq. ibique Scbol.) e qua et ex 

aliis facris oleis victores in cer- v, 8- 9- Vlurimus , plurimi, 

taminibus poeticis ( r*rp<*Xo- multi dicunt , canunt, celebrant 

yiotit) quae in Panathenaeis, (v. ad I. 6. 1. et 5.) Argos ap~ 

lüdia Minervae , fierent , coro- tum equis tci nutriendis , pro- 

nam accipiebant. v. Meurf. pter pafcua fua, ex Homericis 

Panathen. c. XI. (T. VII. Thef. epithetis, "Afyos Iftxoßor'ov, l*- 

6ronov.) Sic exornationem prae- xorgo(pov, TJieocr. XXIV* 129. 

claram h. 1. facile agnofcas. Iam txirtjXotrov et Pindaro Ifthm. 

de verbis breviter difpiciamus £ 17. Vxxtov. Apta enim regio 

— inde ex hoc carminis argu- poetis dicitur , quae bonum ali« 

mento, quo Athenas celebrave- cujus rei proventum atque ali- 

rk, olivum, coronam oleaginam menta praebet. Solum pecori 

decerptam -praeponere , pro, de- aptumVirgil. Ge. II. 234. — • 

cerpere, fibi parare et fronti ßfycenas dites* epitheton Ho- 

fuae praeponere , capiti fuo im-" mericum , xoXvxgvcrQS Mvwf v* 

tl. 9. carmjnvm jl. i. c. vii. v. 7-13. 93 

Me nee tarn patiens Lacedaemon 
Nee tarn Lariflae pereuflit campus opi- 

• mae, 

Quam domus Albuneae refonantis, 

_ * 

Et praeeeps Anio, ac Tibvrni lucus, et , 

uda 

Mobili- II. jf. ißo. eierte Agamemnonis tiehs, refer ad feveram Sparta- / 
temporibus. — in lunonis ho- norüm difciplinam; naxn fum- l 
norerrty inArgivaruxn fabulanim ma eorum virtus in patientia " 
expölitione magnae fanelunonjs ponebfttur iuxta Nep. VIT, 11. 
partes effe debuere propter eul- 4* — campus ZMriffae, ager 
tum huius deae ifti regioni pro- circa Lariflam ThelTalUe urbem, 
prium ac domeflicum. PofTunt ut rura ojrpidi I. 1. 16. opima'e 
et hymni in lunonis honorem proprie ad campnm fpeetat : eft 
facti intelligi, qiü adeo, epice vero Homericum epitheton, igt* 
traetati, fabulas Argivorum dö- ßmkos 9 lgißu\a.$> IL ß. 341.—^- 
mefticas expdnerent , in quibus -percujjit , atiimum meum tetl- 
ipla regio, quippe fedes earum, git, commovit, delectatiorie ce- 
cura urbibus meniorari debuit. pit. Iam Lucret. I. 922. acri 
De Iunone Argis praeeipue eul- jjcrcujßt thyrfo laudis fpes mo- 
tz nota omnia. vide vcl Yirgil. gna meum cor. cf. Virg. Ge. 
Aen. I. 24. II, 476. Aeu. IX. 197. 

v.'io. 11. Iam exfpectafles v. 12 — 14« Prae his omiu- 

oppofitionem: müii Tibur prae bus Graeciac civitatibus Tibur 

liis otnnibus placet. At neque Planco commendaturus poeta 

nunc quidexn rovocare animum eiusdem defcriptiom paullo lon- 

ab urbibus graecis poteft; Ted gius immoratur 'eamque per 

ILacedaemonem adhuc et Larif- partes ductani fuavülima pictu- 

fam in ipfam transitionem in- . ra abfolvit. Pro fönte, unde 

fert. Forte hoc loco ipfe Ho- Albula oritur, docte eft domus, 

ratius fenfit, quam partim fiu- antrumNymphae eiusdem fluvii, x 

vis longa üta urbium graecarum Albuneae. Föns eiüfn cuiusque 

eflet enumeratio, et hac artifi- fluvii d ei veJNymphae eiusdem 
ciofa orationis iunetura ac va-, fluvii fedes eil, utpervulgntum. 

riatione legen tium failidio oeeur- Sic Propcur. I. 20. 34. Pegen 

xftt voluiffs videtur. — 7?«- vocat doniwnhumidam, Nymyhis 

Thy. <)4 $• HORATU FLACCI 

Mobililms pomaria ri'vis. 
Albus ut obfcuro deterget nubila caelo 

Saepe Notus, neque parturit»imbres 

< 

Perpetuos: ßc tu fapiens fipire memento 

Trifti- Thyniaßn gratam; adde Mar- Deo indigeq confecratus. Xi- ' 

tial. IV. 57. 8- Heinfius domum burnus enim L Tiburs , Tibur« 

Mbuneao fylvam Albuneae co<- tus , cum Catillo et Cora , fra- ' 

gnominem interptetatur , lau- tribus» Tiburis conditor liabi- 

dato Piud. OL ß. 16. ubi Acra- tus. v. Plin. XVI. 44. «Heyn. . 

gas urbs eiusdem cum fluvio Excurf. VIII. ad Aen. VII. p. 1 5 1 . 

Hominis ofay/ttec .«trtt/uov dica- Lucum memorat etVirgü. Aen. 

Cur; quae tarnen ratio partim VII- ß2. lucosque fub aha — 

procedit. — refonantis proprio Albunea : qui adeö fonti Albu- 

od domum f. fontem pertinet; neae fubiacebat. — 14* Po- 1 

paulo iufolentius ad ipfam Nym- maria Tiburtinae regionis olim 

pham relatum': uti fere Pro- in maximo pretio fiüfle, e pln- 

pert. II. 25. 49. nymphas tota ribus poetarum locis cognofei- ' 

urhe crepitantes dixit. Virgü. tur. v. Broukh. et Burm. ad 

Aen. VII. 85. de Albunea: w*- Prop. IV. 7- 8 1 * Drakenb. ad 

Tfiorum quaeniaxima facro fontß Sil. IV* 225. et BentL ad h. 1. 

fonat. v. OblT. ad III. 15. 15. — uda> irrigata. cf. III. 29.6. 

— 13. Anio fluvius, per Ti- «IV. 2. 50. — mobilibus, ornat, 

burthiorum fiues decurreus et \it lyinpha fugax II. 3. 12. aqua 

in Tibcrim defluens, ut ait Vib. trtpidans Ep. I. 10. 21. 
Sequ. c. 7. v. Dionyf. Halic. V. 

p. 305. et Pemfter. Etr. reg. II. v. \$ fqq. In Kanc amoenilli- " 

c. 15. et Cluver. ItaL ant. II. mam regionem fecede» ibique 

p. 711. — praeeeps, nam pro- genio indulgendo curarum, qui- 

pe Tibur de fcopulis cadit. bus te nunc maecras , oblivifce- 

Ovid. Amor. III. 6. 45» f wi V er re ' Perpctuo enim ne te mae- 

tava faxa volutus Tiburis Argei rore conficias , ipfa rerum natu- 

pomifer arva rigas. Propert. ra ac vici/Rtmlo te deliortatnr. 

III. 4* 4* Candida qua geminas Vidcs eiiim ferenam tempefiatem 

cfient\unt cuhnina turres, et ca- fuccedere nubilac. Praeclara 

dit in patulos lyrnpha Aniena vero ac prorfus lyrioa fententia- 

Jacus. adde Stat. Silv. I. 5. gi. rum inflexio I v. ad v. £0. — 

ot«I. 5. £5. — - Tiburni lucus, ut farpe, oTx rt ^roXX«, follenni 

Tiburno, tanquam lieiui Tel more in coinparatione. — No- 

tus CARMINVM I*. X. C VII. V, l4 Ä 2l. £5 

Triltitiam vitaeque labores 
Molli, Plance, mero : feu te ftügentia Egnis 

Caftra tenent, feu denfa tenebit 
Tiburis umbra tui. Teucer Salamina pa- 

tremque 

Quura tus albus» \tv%Qvoros> *gyi<rrris f ruflico viras. Militiae, quod 

Apolloxu Rh. IV. 1629* ab ef- generalius erat» fubftituit caftra,. 

fectu. Sic Favonius ferenus Flaut, et vitae ruiticae regionem Tibur- 

Merc. a. 35. quifacit tranquiU tinam, quae exqiiiiitinirna eft 

litatem, ut ipfe y. 56. explicat. inflexio ad connlium poetae pri- 

Venti fereni Ovid. FaiL I. 6Q1. xnarium; duraamico, in caftris 

clarus Aquilo Virg. Ge. I. 460. nunc verfanti, non difertc, fed 

-purus Boreas Lucan. V. 704* tecte fuadet Tibnr feccdere. 

elarus Eurus Rutil. Irin. I. 541. Quo et valet temporum ratio: 

nbi v. Intpp. et Larnb. h. L — &vc te caftra tenent, live Tibur 

deterget* fugat, pellit nubila. tenebit, Naxn tenebit tdmodum 

Kubila folis radiis deterfa firrti- molliter Horatii exprimit conü- 

liter Claudian. de VI. Conf. Ho- lium ; quo eodern Tiburtinum 

nor. 559. — caelo obfturo, ob- agruxu tantis laudibus w. 

fcurato, nubibus obducto. Or- 12 — 14. extulerat» — juU 

2Ut h. L —16. parturit, ex- gent ia fi gnit militaribus, aquilit 

quifite, pro, parat» adducit anreis, aliis. graphice hoc — 

imbres. — 17. Perpetuos do- tenent » ü ibi verfaris, es. — • 

cte pro adv. perpetuo. — Sic denfa nernorum umbra circa 

fu conünuo maerori ne indul- Tibur tuum, quod ideo aroas, 

geas, aliqüandoyini, cocrce, tcm- 1 üben t er ibi rnoraris. Forte 

pera, pelle triftitianu — «Sa- etiam in ea regionevillamFlan- 

-pientt quod (apientis eft, lapien- cus habebat. 
ter, 11t I. 11.6. fapias. — vi* 

tue labores , aertunnas , curas v. 2 1 fqq. Sententiam, vino 

animi. — 19. nufro molli» nem- curas cflc abigendas, ac meliort 

pe vetuftate, vel omnino dulci, fperanda, praeclare poetaaniroa- 

pmXotKy. Molle Calenum luven, vit, fummainque ei vim ac gra- 

J. 69.. vitatem conciliavit,dujn nobi- 

v. 19. Vulgare erat: ubi- lern prifcae nntiquitatis heroem 

auique fis. Pro hoc erat : feu eam praeeipieutem inducit. Do 

in ruiiitia verftris, live in otio condiiioue, Aiaci et Teucro» 

Tclamo- Q6 q. HOHATII FLACCI 

Quum fugerfet , tarnen uda Lyaeo 
Tempora populea fertur vinxifle Corona, 

Sic triftes adfatus amicos: i 
<luo nos cuxnque feret meliöf Fortuna pä- 

* rente, 

Ibimus Telamonis filiis, ne alter fine admodum atque concife poe- 

altero in patriam Tediret , a pa- • ta elocutus eft — uda Lyaeo 

tre proj*ofita, de Tencriqne exi- tempora proprie, , et ex ufu poe» 

lio, eiusque adCyprum, in qua tarum loquendi follenni: tum 

nrbem patriae cognominem con- vino hanÄo tiunent, incalefcunt, 

deret , perrulgata omnia. v. ac madent fudore tempora. Ti- 

Pind. Nero, t. j6 fqq. Sophocl. bull. I. 1 2. 3. Neu quisqttam 

Ai. 1036. Eurip. Hei. 91. Virg. tnulio perfufum tempora Bacchö 

Aen. I f 623. et VelleL P*t. I. vxcitet. — vinxiffe, cinxüle. 

1 . init. Transfumta haec nar- — populea corona follenni« in 

ratio forte e poetae graeci dra- facris Herculia. t. Virgii. Aen. 

mate, idque e fcena, ubiTeuccr VIII. 236. Docte adeo poteu 

in itinere, appulfa ad litus nave, Herculi a Teuere facrificium 

ciun (oeiis Herculi, exulumDeo paratum innuit. r. ad t*- 21. 

tutelari, facriim faecret, et inter — — 24* triftes, de futuro folli» 

cpulas, fe illosque exhilaraturus, cito» ; etiam ob exilium. Male 

ea , quae fequuntiir , diceret. Cruq. — amicos, (pikovs iratU 

Exftabat etiam Pacuvii tragoe- pove: mox focios exilii fui ac 

dia, Teucer (Cic. de Or. II. 46.) viae comites dictos. — adfa* 

et ipfa bnud dubie e graeco tus ad confolationem trahitur a 

exemplo expreua. ^ quum, li- nonnullis, ut V. 13. ig. quod 

cet, longe infelicior te, fugeret argutius videtur. 
a patre in exilium pulfus, mare 

exul pererraret; tarnen tan tum v. 25 fqq, Quocunque terra* 

abfnit, ut hocce infortunium mm, in quameuuque rerraxri 

änimum eius frangeret , ut po- nos Fortuna , fatum feret, du-* 

tius, Tino exhilaratus, focio4 cet, quamciuique nobis habitan- 

fuos prifÜnorum malorum, quae dam ailignabit, ibimus, eamus, 

fortiter tulüTent, recordatione eam petamus. Ad fententiam 

erigeret, et ad nova fubeunda Virgil. Aen. V» 7°9» q u & f*** 

Tino invitatos excitaret. Teu- trahunt, retrahuntque fequanmr ; 

crum aorona caput vinxifle, ri- quidquid erit, fuperanda ottutif 

noque fe largrus in vitaHe, docte fortuna ferenda eft. — melior 

patente, 


CARMINVM L. I. C. VH. V. 22 -30. 97 

Ibimus, o focii comitesque. 
Nil defperiuidum Teucro duce et aufpice 

Teucro; 
Certus enim promifit Apollo* 
Ambiguam tellure nova Salamina futuram. 
O fortes, ,peioraque paffi 

Mecum parente, indulgentior, benignior oraculo. — Salamina iflam ve* 

Telamone, patre: cum vi ad- tercm ambiguam futuram, du- 

iecturo, ad erigendos feciorum biam, dubii n'omiiiis forc, nova 

animo*. Nititur vero ifta fpea tellure, propter novam Salami- 

melioris fortunae oraculo Apol- na, in alia regione a me con- 

bnis» Teucro dato, v. 2Q. dendam; Salaminis nomen du- 

— 27. Nil, xotr oüfr, non bium et ambigutim fore, alia 

defperandunu — Teucro duce eiusdern nomkiis a me condita; 

0t a. T. dura Teucer vos du- dubitatum iri, utra Salamis, 

cat, Teucri (cum vi repetitum) reeemiore a me eodem nomine 

aufpiciis novara federn quaera- appcllata, intelligenda fit, h. ut 

tis , cum vi dictum pro , me iam monui , aliam a me condi- 

duce, meo ductu, meo aufpi- tum iri: nihil amplius. Con- 

cio. v. Obfl*. ftituit vero Salamina cognomi- \ 

nem patriae fuae in Cypro in- ' 

v. 2&. Apollo certus, qui ve- fula; ut Vellei. ait I. 1. 
ra, exitum haben tia oracula edit, 

*X>l$nt, nt faepius de vatibns. v. 30. Fere utVirgil. Aen. I. 

v. Intpp. ad Lucan. IX. 512. 199* O pajfi graviora, dabit 

adde Sidon. Apoll. VII- 27. — «k«w Ins quoque finem, ex Ho- . 

promißt, vaticinatus eft. Et- meri rmitatione Od. p,. 208. et 

iam hoc verbum de variciniis Orph. Arg. 1146. rXvrs <pl\o$ 

proprium, v. Ovid. Faß. I. rev fiox^ov* Ar«/ wv rot svrs 

517. Star. Theb. II. 169. IQ, xlptw fXfrofitat *9<rrjt?tr$as. — . 

475. et Achill. II. 342. ü qui tarn förtiter praefentia ' 

mala toleratis , imo Kis peiora, 

v. 29. Mira enuntiatio fen- graviora tanquam viri iam per- 

tentiae vulgaris: novam a me pefll eftis, unde fperare licet, 

Salamina conditum iri. Sed vos et leviora, quae nobis forte 

egregie fervavit ro Jfro* poeta fitperanda lint» aequo animo 

in lcdJciido ambiguis verbil laturos. ^51. mteum prae- 

C clar« 98 Q. HOBATH FLACC1 t 

Mecum faepe viri, nunc vüio pellite curas: 
Cras ingens iterabimus ^equor. \ clare adiectum,. propter md, pcterans, iterum navigabiimis 

patria expulfum; nifi finapli- (cf. ad I. 34. 4.); yino ani- 

citcr ad confolandos fociorum mofi facti novos labores forti« 

animos valet, t qnod eosdem ter ,fubcanius atque tolerc- 

labores et ipfe for titer tulerit. pus. Ergo ad Utas appule- 

— {J2. itcrabimus aequor, do- rant, facra HercuU fittturi. — 

6t* t pro» Cttrfum in. maxi re- ing*ßs 9 onuc m—m C4R- \ I 

— —— —^— I ■ I . I II I , c ^ UM E N VI IL 

JLtydia 9 ciikis pofflm meminit Horatius , Sybarin ita 
amore £0rruperät 9 ut omiffis omnibus, quae ingcnuum 
adoUfcentem Romamim decerent, ßudiis atqüe exercita. 
tionibüs, totum fe mollitiei traderet f atque apudfe, tan- 
quam Achilles in Lycomedis gyttaeceo, delitefceret. Poeta 
igitur, ut Sybarin ab hoc amore avocet, mores eiusgene- 
rofamque indolent nunc defiexam alt/ue in peius muta- 
tam picturis quibusdam vivide deüneatam ei ob oculos 

4 

ponit 9 ita tarnen, ut huius rei culpamin Iydiam, quae 
cum, ülecebrarum fuarum laqueis conßrictum teneat, to- 
tam transferat, eamque tanquam fundi calamitatem 
ideo obiurget. Argumenti huius fcvitas praeclaris orna- 
tus lyrici compenfatur virtutibus, eique pertractatione 
docta ac vivida haud vulgaris accedit gratia. Sub Syba- 
ris nomine nobäem aliquem Romanum, forte equeßris 
ordinis, totere , propter campeßres eooercUationes vv. 4 
piqi memoratas, recte coüigas. G 2 AD 
\ lOO Q. HORATII FLACCI 

AD LYDIA M. L ydia die, per onines 
Te deos oro , Sybarin cur properas amando 
Perdere? cur apricum 

1 Oderit 

• 

v. i fq* "Animatur totum fuiff« campeftribus ac rnilitari- 
carmen oratione acj. Lydiam bus, quae generofum adolefcen- 
direeta, qua ei exprobrat, quod tem decerent, itudiis, vacaJOTe 
Sybarin untere fui irretitum te- eum natatioxii , palaeftrae et Tic 
neat, ficqiie ignavum ac mol- porro: nunc contra omnem cum 
lern reddat. Satis urbane adeo laborem fubterfugere, atque mol- 
Sybari amorem erga Lydiain» litie dÜHuentem in Lydiae finu 
tanquam mollitiei -eins atque delitefcere. Spectat hucTeren- 
ignaviae cinflam obiieit. De tianum, Etui. II. 1. 19. Dii 
Sybari v. Argum. Magnam boni, quid hoc morbi eft '/ ade ort 
Ratim in exordio vim habet* homihes immutarier ex amorei 
quod Lydiam per Deos' obte- ut non cognofeas, eundem efft? 
ftatur, quafi magno fe fee- et, qui magis adpoiitus eft, fua- 
Icrc obftringat , quod tarn in« viÜlmus Plauti locus Moftell. I. 
gentium adolefcentem amoris 2.62. atnor advenjt' in cor hwum; 
fui illecebris per dat. — 2. is usque m peetüs vermanavit, 
properas perttere, trvtvoets «jroX- pernuulefecit cor- meum. Nunc 
X&put ,' perditura is, corrumpis,- ßmul res , fides , fama , virtus, 
amando, dum eum amore irre- decusque deferuerunt. Ego J um 
titum tenes ; cnlpam igitur a in ufu [actus nimio nequior. et 
Sybari devolvit in Lydiam, me- *mox v. 71. Cordolet» cum feto, 
retrieüs artiblis fuis eum vel ut nunc fum, atque ut fui ; quo 
invito detinentem. Ad verba ac neque induftrior de iuventüie 
feufum Plaut. Epid. II. 2. 56. erat arte gymnafiira* difco, ha- 
Eam tuus gnatus — deperit : fiis , pila, cur/u, armis, equo. 
ubißdemque, remque, feque, te~ En totum fere carminis argu- 
que properat perdere. meutum, a poeta tantum exor- 

t>. 3 fq. Exitiofi amoris natum atque amplilicatum. — 
iftius vim atque eflccta egregie cur oderit , odit , gravius pro, 
per partes ddclarat poeta, Sy- vität, eo non venit. Odit pro- 
baris animiim , et mores prör- prie labores in camp o, pro hoc, 
fus immutatos ac peiores jnde ipfum cainpum ; nid vim odii- 
factos effe; deditum eum olim que cauÜas in epith. aprico, 

quod CARMINVM L. I. C. VIII. t r . 1 - J. 101 

Oderit campiun, patiens pulv^ris atque 

folis? 
Cur neque nrilitaris 

Inter aequales equitat, Gallica nee lupatis 
Tcmperat ora frenis ? 

' Cur 

quod is foli nimis expofitus rif, militari more, tanquam mi- 

eflet, cuius adeo aefhis Sybari les. — 6. inter aequales, qui 

nunc intolerabiles viderentur, adeo iisdem ftudiis militaribus 

malis ponere. Forte tarnen vacare deberet. Ad opprobrium 

ntrumque recte fiatuas. — ' Cam- igitur Sybari faciendum haec 

pum in teilige Martinm, in quo adiceta pnta. — Gallica . . . 

exercitationes, quas mox fub- frenis, haec exornant priorem 

inngit poeta, a Romanis infti- fententiamlpecialinotione, quae 

tiiebantirr. — -patiens . . . fo~ equitandi artem oftendit, in fero- 

lis, patiendo, tolerando ibi pul* cioribus equis domandis fpeeta- 

verem ac folem pro vulgari, tarn, quam ideo tanquam rem 

exercendo ibi corpus : Ted alte- nimis moleftam Sybaris nunc 

Tum cum dilectu, quod mole- intermittit. Gallica ora, auda- 

ftiae notionem infert , propter cius pro , os equi Gallici. Ex 

quam nunc iftas exercitationes equis vero Gallicura hie ponit, 

omittit. Simplicior omnino quod ii elTent ferociores adeo- 

totius fenfentiae enuntiatio erat : que difficilius tenvperandi , com- 

Cut nunc defugit exercitationes pefeendi , regendu Opus adeo 

in Campo Martio, quaü Solis iis domandis erat frenis lupatis, 

aeftum atque pulverem ferre freno, cui lupi, Xi/xoj, ferrei 

nequeat. Sic IuvenaliVÜ. 33. aculei inferti eflent. Ovid. 

robtilta ac viribus in tegra aetas Amor. I. 2. 15. Afper equus 

dicitur patiens pelagi, et cajfi- duris eontunditur ora lupatis» 

dis atque ligonis. Pariter Clan- adde Virg. Ge. III. 208« Cae- 

dian. in Entrop. II. 410. avi- terum Horatium hie equeßre 

dus fplendere lavacris, nee foles nobilium iuvenum Romanorum 

inibresve pati, de molH nomine, cer tarnen, ludum Troiae di- 

v. 5 fqq. lam exercitationum ctum , refpicece cöntendiuit 

genera qnaedam fubiieit poeta. nonnulli. Sane fic ro milita- 

Primo loco ponit equitationem, ris fatis proprie dictum eflet. 

quam et III. 24. 55. inter du- Nun in hoc ludo iitvenes in 

dia, quae ingenuum adolefcen- turmas divifi. et galea atque ha~> 

tera decent, collocaC — milita- ftüibus ornari. (Virgil. Aen. V. 

G 3 , 545 10£ Q. HORATH FI.ACCI 

Cur timct ikvum Tiberim tangere? cur 

olivunt 
Sanguine viperino 

Cautius vitat ? neque iam livida geftat armis 
Brachiä, faepe difco, * 

Saepe 

* £45 t<m) ludebant , f. pugnam «liis quam maxime alienum de* 

equeßrem adumbrabant. Sedlu- vlarandnm cautius cum vitare 

dus JTroiae erat follcnnis , et ait , Tibi nwgis Xavere , corpori 

raro actus. Xuo, ü oleo innngatur, aequo ti- 

V'&fyq» timet tätigere, ttctum mcre ac ü fanguine viperino, 

Kefugit, taiiquam nimis pericu- veneno inficeretur. Sangiünem 

lofum , pro > non tangit ; quod yiperinum cum dilectn pofuit ; 

verbum ipfum espegie möllern nam 13 in efncacüTtmts venenia 

Sybaris animum dcpingit. Pofi- habebatur. cf. V. 3. 6. -—10. 

% tum adeo pro vulgari , non in« neque iam arma (canrpefiria haec 

trat Tiberim , non natat in Ti- vocat A. F. 379*) 4*^*» difcum 

beri. Flavus is dicitur» perpe- et iaculum tiactat. Graviter 

tuo epitbeto. v.l. 2. 13. De pro hoc» non geftat» habet, 

re v. III. 7. 27. ubi pariter eius braclüa non funt livida 

equeftria fiudia cum natatione fa'cta, armoxum pondcre ac ufti. 

coniunxit. Quae endem oon- Campeßribus igitur armis absü- 

iuncta habcs in Tibull. T. 4. 12. net Sybaris, ne mollia ac can- 

hic placet, angußis quod cquum dida brachia livorem contra- 

eompefcit habenis, hie placidam bant. Difcus erat orbis nia- 

niveo pectore pvllit aquam. adde gni ponderis , ex aerc , ferro» 

Stat. Silv. IV. 5. 4°« Pariter de aut bipide , tantaeque magnitu- 

molli homincLucan.VUl. 374. Jinis, ut non fohun nianiun 

Non frangit nando violenti vor- impleret» Ted et mediam ulnara 

ticis undam. — 3. Cur non attingeret (§tat.Theb. VI. 672.) 

palaeßrae f. luctae lludiisvacat? unde brachia livida facta cfle 

Oleo, oui interdum cera. im- facile iutclligitur. Is rel fur- 

mifeebatur, (unde ceroraa dici- fum manu emittebatnr (Siat. 

tur) inungebanturhictaturi,quo Achill. II. 4^9. Oebalios in nu* 

aitus magislubriciredderentur; lila condere difcos) vel ad li- 

tum fequebatur haphe. . v. Gro- mitcra aliquem coniUtutiun pro- 

nov. Diatr. Stat. c. XXV* et rei iicicbattir. Ludi huius deferi- 

agonüticae feriptores. Ad Syba« ' ptionem liabes in IJomeY. Od. 3". 

ris igitur aiümum ab his flu- ißö fqq. et inde Stau Theb. VI. 

' 646 CARMINVM £. I. C. VIII. V. 8 * 1 R 105 

Saepe trans finem iaculo nobilis expedito ? 
Quid latet, ut marinae 

Filium dicnnt Thetidis fub lacrlmoIaTroiäe 
Funera, nc virilis 

Cultus in caedem et Lycias proriperet 

catervas? 

646 fqq. Iaculam et ipfum e gr. totxgyitit: dictum adeo 

pondere fuo'ac ferrata cufpide exquiütius pro/ inßante bei* 

lividas in brachiis* notas efficcxe lo Troiano , Graecis ad Tro 

poterat. •— nobilis, quuro olim iam expugnandam coeimtibuf • 

<excelluerit in difci et kculi — 15^. Forma proiaica erat: 

iactu > qnae faepe Tel trans ut Achillem cuttu rouliebri oc- 

finem, limitero confiitutum, ul- cultatum ferunt, ne proriperetur . . 

tra fcopum expediflet, proiecjf- in b. Ne eum cultus, habitus vi- 

iet, eroin/Tet. rilis* proriperet h« cogeret (eo 

v. 13 fqq. Quid lotet » de- proditum, agnitum) proficifci in 

fidet apud te» ut latuüTe dicunt caedem, ad'pugnam, fed illud 

filium marinae Thetidis, *X/«f, graviua de Ackille fortiflimo 

9orri<*s&irifof 9 Achillem. Rem heroe, ac cedere nefcio. — • id. 

in Achilleide perfecutus eil Sta* que (nam et explicatirum eft) 

tins ; adda Bioms Id. £ Occul- adVerfus Lydias catervas» Ly- 

taverat eum mater in Scyro cü, qui Troianorum focii earant, 

apud Lycomedem fub veße mu- docte hie ponuntur pro univer^ 

liebri, ne ad bellum Troianum» fu Txoianis. Iidem cum Troia- 

in quo eum moriturum in fatia nia comparaü etiam Homero IL 

erat, ire cogeretur. Apte fatis t, 10,7. et PincL Nem. y. 101 

hie cum Achille Sybaria com- fqq. de Achille: *$*« £«Xaw- 

paratur ; nam et alle in Scyro» eUus dfifitmv jimmivi *t/u$5tis 

Deidamiae. amore captiu totum vno Tgotut iofinrvnov «XftXair 

fe molliciei dederat. — fub fu» Avxtmw rt wfoe/uhot tuä Üfvymv. • 

nera, ante cladera, exitium lacri~ qui locua omniao huc Eacere 

mofum, lacrimabiie » funeftum. videtur. G 4. CJR- 104- Q- HORATII FLACCk, CARMEN IX. 

ARGVMEtfTVM. 

JTrobabile eß, Tludiarckum, amicum Horatii, ad quem 
hoc Carmen eß % fuiffe Graecum iuvenem> divitcm et nobi- 
lem 9 qui Romae viveret, haberetque vülam in Falifcis, 
haud procül monle Soracle: et in hoc ipfa villa Horatiuin 

m 

hanc öden fcciffc. Nam licet forte mons üie cerni a 
Roma etiam potuerit, tarnen longius inde dißabat, quam 
ut ibi verjantis poetae ingenio primam quaß impülßonem 
eius adfpectus imprimeret. Deinde manifeßo idea ver- 
fuum primoriim quatuor rure potius quam in urbe con- 
cepta eß» Igitur ab hiemis regioni ißi 9 in quam e villa 
Thaüarcki projpectus erat f attemperata dejcriptione 
exorfus potta Thaliarchum ad conviviorum, quae hiemali 
tempori aptijjlma ßnt , (Kirgil. Ge* I. 501. de agrico- 
lis: mutüaque inter Je Ißeti convivia curant. 

m 

Invitat genialis hiems curasque refolvit) 
hilaritatem exhortatur. Jliuc ad generale de vita fuavir 
ter acßne curis transigenda praeceptum delattts 9 eundeni 
monet, nc anxia futuri follicitudine praefentis temporis 
fructum inter cipiy ßcque iuvenilem aetatem, lußbus eam 
iocisque aptiffimam, temereßbi elabi paliatur 9 quum eam 
tnoxfenectus morofa omnisque hilaritatis expers Jequatur. 
JEximiam argumenti huius ac vere lyricam tractationem 9 
fententiarum dignitatem atqus gravitatem, tum Ana- 
creonteam in exitu carminis remijjionem objervent Vene- 
rum CARMIKVM L. T. C. IX. 105 rum poetiearvm ßudlöß. Irlitlum carmvnü mdnlfeßo 
refpondet Alcaei fragmento apud Athen. X. Q. quod fic lezendum videturz Tu tri? Zevfy h t* ogotvijj p&yeb 
Xit/uwv, ntndiyotfftv i* v«J#rwv j>W* KußßmXXt top x' l f*»v f fa* M& rtJtk 
II£f, iv tt xtgvxs ' oTuov *<pttt*us 
hl*kiX$Q¥ 9 avrcc£ a/u(pt xoofftf 
MaXSotxov uftiptT&u yyoeßfltXXfv. 

unde facile fufpiceris , Horatmm ex Alcaei ode, cnius 
haee particula eß, totam ßtam, romanis tarnen linea- 
mentis iniectis, expreßlffe. SimUls cotoris eß L. V. 
c. XIII, G 5 AD ^ 106 . Q. HOKATII FJLACCI 

AD T H~A L I A R C H V M. V id^ > ut al** ß e t nive candidum 
Soracte, nee iam fustineant onus 
Silvae laborantes, geluque 
Flumina conftiterint acuto. Bis- v, 1 fqq. Vtdet ut t nota ac tem, nire horrentem, rlgentera 
fatis firequentata poetis forma, exponen*. Cui favere yideri 
qua orationi vigor condliatur, poiEt Virgil. Ge. III. $6g.fiani 
. legentisque animua erectior fit. circumfufa pruinis corpora ma» 
— yfo* candidum docte pro £na fcoum. £ed ibi de re ani- 
vulgari, candidum. tectu'm fit mata ufurpatur. — - nive candi- 
nive. Stare nisiirum et attolli dum ut Tlirace nive Candida 
*ea dieuntur, quae erectiora .III. 25. 10. —2. nee tont 
fntit, follenni poecarum loquen- fustineant , prope ferre ampliua 
di more. Ovid. Faß. V. 169. nequeaiit, «egre feraiit onus ni- 
Nondum fiabet Atlas* et fic fae- vis filvae laborantes, yi/uoveott, 
piu». Atqua haec quidem in- nivis ramos degravantis ponderi 
urpretandi ratio fatis commoda aegre obnitentes » nive opple-* 
videtur ; aliam tarnen h. L in- tae. Exquifito enim loquendi 
eundam fuadet imiutio Senecae ufu poetis ea laborare dieuntur, 
Thyeß. 117. Citliaeronis iuga quae graye aliquod onus fusti- 
ftant parte nulla cana depoßta nent, iliud vix tolerant. Ovid, 
nive, h. Cithaeron fubfedit, mi- Met. II. 296. Atlas en ipfe Id- 
nor factus eft , folutis prae um- borat , vixque fuis humeris can- 
brae horrore nivibus. Igitur dentetn fustinet orhem » et , qui 
mons nive fiare h. 1. dicitur, Ovidii locum imitatus eft, Stat, 
*jui ea attollitur, erigitur, ex- Th. VIII. 315. aftriferumqnm 
cci&orem fpeciem prae fe fert. domos Atlanta fupernas ferre 
Sic contra^ CWiryx Stat. Ach. I. laborantenu De trabe aedea fus- ' 
426. caeiis arboribus minor, et tineute, quae iAeo luctans dici- 
Taygeta ardua fidere dieuntur. tur, Pindar. Pyth. A. 477- Jf 
Male alii : [tat , ]>lenum eil ni- wvt oftous xjoWot itCKQVwtucw 
ve, etSanad. conßat quafi nive. Iftifo/idvat f*o%$Qv uWois «/uß&. 
McUorem paullo rationem Ges- jeti tuerttmi iv riiypn, Sunili- 
jicrua iniit, Soracten nive ftan- tet attolerare adlubuit Apnlei. 

Met/ CARMimrM l.i. €/«. v. 1-8. 4107 

I 

Disfölve frigus, ligirn fuper foco 
Large reponens; atque benignius 
Deprome quadrimüm Sabina, 
O Thaliarche, merum diota. 

Per- Mct. IF. p. go. ed. Ruhnlu liQtttimf Ale. ■—-' deprome . . . 
Atrla longo fulcerrima — atto* diota , haiiri vinum Sabinum, 
lerabant fialuas -palmarU dtae* poculift maioribus, adeoque te 
Eadeiu vi Stat. Achill. I« 52-5. lar^ius vixio inTita , -vitae (leli- 
exfiliunt crines , rigidisque lafyo- ciis ' fruere. Nam promi die* 
ra£ vi/ta comis> h. «egre coereet tur et cadus, qui horreo condi* 
cornas. Idem ufus rev gefriere tus f. repofitus eÄ # et vimim 
apud poetas, tanqnam Virg. Ge. cado. t. III. Si. Q. flg. a. 
IV. 175. — conftiterint gelu, V. 2. 47- Alcacui: fyxlpote 
curfu ipforuiw impedito » glacie cTiov /caXixf o*. tfötta va» vina^ 
adftrieta, concreta. Ovid. Trift» rium , utriraque anfntum , iim* 
V- 10. 1. Vt fumus in Ponto> rcf 9 quo vinum e oadis hauflum 
Mr f rigor* confiitit Ifeer. AU in minora pocula diffundebatar, 
caeus : *nt*ymfft9 i* iiirw K*ii9xos tlmroe apud Athen. XI. 
fo*l m ornatior Nofter. — gel» p. 47g. xtctfvßidf *fit<p£if Theoer. 
acutum nt flerü AiVmi I. 4* *• 1*38- oV'mauon,qivteinSabim§ 
#<«V t£f?« Pind. Pyth. I. 59. facta eil, fed quae vinum Sabi- 
Flumina vero h. 1. non de Ti- nam continet/follenni epitheto* 
beri, fed de Euvüs minoribus rum translocatione. SicLaefiry* 
in Falifcis intelligenda. gonia amphora III. 16. 33. — 

quadrimüm adeoque iam fatisve* 
v. 5 fqq. Disfolve fc. calore» tuftum, etfi poft feptera demum 
igne accenfo, cum dilectu pro anno« ixtryitHS ni*ta$an iudica« 
vulgari: mitiga, pelle frigus. tum Athen. I. p» 27. 
Kam frigore res dieuntur ad« ' 

ftringi , eaedemque calore re- v. g fqq. lad tilge igitur ge* 
folvi. v. ad L 4. 1. Quantö nio, et caeterarum rerum ©m- 
gxavitts Alcaeus » Mtifißukki top nium enrarn a te alien.ro puta» 
Xßifmvmn — ligna . . • repo» Dii de bis vidtrint , qui- omnia 
nens, congeßis et acceußs fuper regunt nitmine fuo.- Permitti 
foco ligni*. Alcaeus: sW fuv ea Diis dieuntur, quae rel in 
T&tts wvp, quod coneüms et poteftate noftra fita non funt, 
doctius. cf. III. 17. 14. — 6. quorurn adeo eventus incertns 
oenignius, benigne» liberaliur, eft» vel yiae onutino fntura 

func. 10S <2- HORATII FLACCr 

Permitte Divis caetera: qui fimul 
Stravere ventos aequore fervido 
Deproeliantes , uäc cupreffi; 
Nee veteres agitantur ornL" Quid ■ 

funt. Pind. Gl. ty. 149- A4* rationi involvit fentfcntiam poe- 

rovr EwoX/ip r. ixirnffQ/titv ftfufi* ta, fere ut IL 10. 15. informes 

r«r. Ad fenfumet verba poe- hiemes reducit Jupiter, idem 

tte Theogn. 1013. »w fub *i- fumnwvet. — • fimul ac. ftra- 

■ vovrts Ttfirwju&ot xm\x \fycvT9f vere, proßraverinr, fedaverint, 

«(Tax f Hxttv* thru,^ rxvroc d"$o7- compoftierint. AliteT dioitiir 

Ot fuWKtt. Eurip. fragin. Creffl aequor jlerni, quod tranquil- 

n. VIII. ed. Lipf. t« F «XX« bim fit, ut Hom. Od. y. 158** 

(caetera) x*i$oi , xtJX*xor ifavv- cf. Barth, ad Stat. Silv. III. 1 . 

ms xvuXtp. Id. Ale. 791. tv- 5. — deproeliantes, acerrime 

• <pp*ivteccv?iv 9 nwr — t« i* inter fe coneurrente«. • Sollen- 

«XX* foeeov Tocvrx. Ampliis in ne hoc de tempeftate. v. ad I. 

Grot/ Exe. p. 519. ovtss ii 3. 12. aequore fervido, quod 

SwtTQS ytV9juev9t /uif r£ ßfy äjrtt ftuetibus, ventorum vi commo* 

r# rtpmiv *focr(pißitv 9 r« J"* tis, effervefeiti £&#. Virgil. 

äXX' J£, flUrcuof hm. Pal- Ge. I. 327. — nee cupreffi . . • 

lad. c. 29. (AnaL Br. II. 4 1 5*) orni, omnia fiatim tranquilla 

evipeutee ctavroY t ' X^tyy rov . reddun tm* > quieta funt. Pro 

$*vktqv tli Bpo/tuov xarixu* — co : arbibres immotae ftatot , et 

<r«XX« & icoivrot Tvxy irotty/ux- ex lüa cuprejfos et ornoi ponit, 

** Jof fli*tw. — Caetera , tf« tanquam poeta. Veterei , an- 

«?XXoc 1 quae ad nos non perti- nofae , procerae. Antiqua fiU 

nere arbitraraur, follicitae de vatum brachia Stat. Th. L 

futuri» cogitationes , quae prae- 561. 
fentera lactitkm turbare pof- 

fint # omhinoque res odiofae ac v. 13 /^. Noli anxie ac fol- 

moleftae, ut V. 13. 7. — qui licite de craftino die cogitare, 

fimul . . . orni* Vulgare erat : ipfumque diem , quem tibi fa* 

permitte ifta Diis, qui provident tum fruendum dedit , laetus 

omnibus rebus, omnium rerum tratisige. fuge, noli* ut II. 

vices temperant, (cf. I. 12. 16.) 4. 22. quaerere, ne qnaeras» 

qui tempeftati quietem, tri/iL- ne follicitus iis de futuro: 

bus adeo laetiora fuccedere Quaerere, ut I. 7. 1. II. it. 4* 

iubent. Docte igitur eompa- Ad - fenfum Philetaeru» apud 

Grot. carminvm l. i. / c. ix: v. 9 - 1 6. 1 09 

Quid fit futurum cras, fuge quaerere: et 
Quem Fors . dierum cumque dabit, lucro 
Adpone: nee dulces amores 

Sperne puer, neque tu cJxoreas; 

Donec Grot. Excerpt. p. 875. r# 9*7 funt» fruere, iuennd« rire, dum 

y*f ovt» B'vtfrovy Ixrrnu, km7v 9 per aetatem licet. Hoc fpecials 

«X*y vi»«« C^v roy /8/©y x«y nutione expreiHt per amores et 

iftkput — itf ctvgiov fi /uujii chöreas. nee fperne, indulge» 

(Pforri^ttv y ts <*r thron. - — ^4. vaca amoribus, feetare eos, ut 

. quemeunque diem* (kigulos dies, I. 1. «21. dulces ornat. Sic 

quo* tibi dabit, frui coneedet yXvxit* KwrjMf Tlieocr. I. 95« 

Fori, fatuni, «7(7*«, jutfjp«. Anti- yXvx#~« *A(pfoo K irrj Pind. OL 6* 

quid Forj dea eil, ad cafus in- 57, ijw* yXvxt5.f et fic faepius. 

certos pertinens, et, cum hos — P«*r, dum puer es, dura 

bonos affer t, F/ors fortuna h. per aetatem decet. — - nee*. . , 

fortunans dieta. Terent. Phorm. neque tu, Vim aliquam* illud 

Y. 6. init. Cic. Legg. II. 11. tu acquirit ipfa collocatione- 

extr. Ovid. Faß. VI. 77^ fqq. Solet enim» ubi fententia parti- 

Igitur h. 1. praeclarum et do- culis 9 — 9 vel ünailibus iiiclu* 

ctum eß verbum, fententiäeque ditur, repeti pronoroen in altero 

aptüfimum. J*- lucro appone, rnembro. Senec. Herc f. 1248* 

in lucio pone vel habe» h. ita Sive me altorem vocas, feu tu 

fruere, quafi tibi praeter exfpe- parentem. Res paffim notata 

etationem vitae tuae termiiio V V. • DD. v. Clark, ad Hom. 

adiectus fit. Plaut. Merc. III. IL y. 409. Robinf. ad Hefiöd* 

S. 10. defene: id iam lucro efi, "Bf}'» »46. et Erneili ad Calliro. 

tjuod viyis. Scneca de Benef. Dian. 150. 
V : 17. Satius efi, gratum ad- 

verfus pereeptas voluptates» non v, xj. 'Dum aetas integre 

aliorum annos computare, fed eft, dum corpus vegetum atque 

fuos benigne aeftimarc, et in /«- lulibus aptum eft. Virenti flo- 

cro ponere. Sotades in Grot. renti, iuveni, pro vulgari tibi» 

Flor. Stob. p. 399. quauquam et hoc pro : a te , in aetatis 

paullo aliter: jj/uJpocs paus *Xv- flore conftituto aheß, Siq vi» 

*/*, /utyat iart xifios. rens Chia IV. 13* 6« Ovid* 

Faß. V* £74« iuvenil ibus annit 

r. 15 fq. Iis. adeo, quae foxuriant animi, corporaque ipfm 

aeuti tuae iuvenili confentauea virent, Sic *f$QS ȧut et fim. 

v. ad ilO Q. HORATII IXACCI 

Donec virAiti canities abeft 
Morofa. Nunc et Campus et areae, 
Lenesque fub noctem fufurri 
Compofiu repetantur Ixora: 

Nunc T. ad V. 15. 6\ tont tieft Cene- ibiqne repetantttx leite; fufurri» 

«tut morofa , xnorofos , triftes confabulationes cum amica, lcni, 

fadem, hilaritatis expers. Nota fubmiflö fono prolaue» i*f**MOi f 

iHa Albiana : Iarn fubrepet iners 4*faf frjtaro, wufbbm eugoi He- 

uetas nee amare decebit, dicere fiod. Th. 205. Xukefui pttXtxw 

nee cano blanditias capite. 'An- Silentiarius c XXI. (Anal. Br. 

tiphanes (Anal. Br. II. j>. 204.) III» 77.) quod Propere. 1. 1 1. 13. 

■€, II. 5* cV ei/* X9* vos Sftos blandos fufurros vocat. — fub 

. sj/u<V, wJvtx x^*f v form 9 «J^X- noctem, crepufeuli tempore, v. 

/*•*, ty»f 9 9f9*Q*rtr x 9i P* 9 Lamb. Hinc rv#/ipttf ictfov* vo- 

Tovvrf«3'#y 9 yvfw /5«fof. Kiiün. cat Incertus .c. 255. (Anal. Br» 

c. X. (Anal. Br. II. 592*) <?»?r III. p. 202.) *— compofita, m- 

,mir$g*WQtS\<)\tyos x*wos m ueri rt£f/rjr» pacta ^ condieta Aortf. 

At/ouo; , «fr< Xf ^ ertipotvpt rf — 2i. .Nunc *t feetari te decec 

$s\*v$ht f «yr# ywöux«' eifjur- rifum latentis puellae, et pignus 

gov io&Xor «*£» , ro 700 avpot dereptum» h. lufus et iocos cum 

iiint JjfXor. pnellis , in quibus rifus prodtt 

pucllam et pignus ei derinitur : 

v. iß /<77« Wune* dum per hnc enim hilari ünagine lulus 

4 tetatem licet , dum canities ab- illos declarat. Informanda ani« 

elt (eo enim referendum , non mo puella lafeiva, iuvenem per* 

ad hiemem), amori* lu&bus va- fequentem fugiens , et abscon- 

«andum. Repetantur a te , re- dens fe, fed fe ip£a prodens ; fe- 

petas* rVequentes, fecteris: quo re 11t Vir**. Ecl. III. 65. de 

fenfu Omnibus fubiectis con- puella: fugit ad faliees, et fe 

fruit» ut nulla h. l.'fit xeugma- cupit ante videri. — rifus *#- 

tis figura. Campus Martins, in ^Xio/isr » v. Theoer. XI. 78» 

«oque ambulationes. Campus ab angulo intimo» occultillimo) 

Junpliciter dicitur ettam I. 5.4. fc veniens, exauditus puella* 

Ovid. A. A. ÜI. 585. et paf- ibi latentis, quafi. reperiri nolit, 

Jim. — - Areae, loca pitra, por- quod tarnen vel maxime cupit. 

ticus, ubi ambulabatur, et con- * Hinc rifus proditor, loctim pro- 

venirc folebant nmantes. v. dens amatori, ubi puella deli- 

Burm; ad Prop. II. ig. 55. — tefeit, et gratus ei» deprehenfa 

per CARMltf VM L. I. C IX. Y, 1 7 - 24. in 

Nunc et Jatentis proditor intimo 
Gratus puell^e rifus ab angulo, 
Pignusqüe dereptum lacertis, 
Aut digito male pertinaci* 

perluracpuella. — Pignus de- hie lufu* pignornm , et latebr» 

reptum, detractum lacertis, adeo- vom , quales fiint hodie, expri- 

que armilla , aut digito , annu- rai fomniant« Caeterujn totura 

lus, fic abfolute vocarus , quod hunc locum füblegit , Auetor 

In fidem mutui amoxia puellae Elegg. quae fubCorn. Galli no- 

dari folebat. Iuvenal. VI. 27. mine circumferuntur 1/ 67. Et 

digito pignus fortaffe dedifii. — nunc fubridens latebras fugitiva 

male pert'maci, xmnus, quam petebat, non tarnen, ejfugiens» 

deberet» repugnante, fiannulum tote (f. tota) Jäters volens. 

retinere Teilet; noto loquendi Sed magis ex aliqua cupiebat 

ufu. Omnino referenda haec -parte videri; laetior hoc multOj 

ad meroa amantium Infus, et quod mal* ttota foret* t 
paxum feite agere rideatur« qui CJR 112 ' Q. UORATII FLACCI CARMEN X. 

J Qtiiw hoc ex AUaeo expteffum effe Carmen docet Por* 
phyrionis Jcholion: Hymnus in Mercurium ab 
Alcaeo lyrico poeta: in quo adumbrando quum 
poeta nihil omnino , quod ad aetatem fuam brahi jpoJJet t 
immrfcuerit , religio jo alicui ufu eum deßinatum fuiffe t 
frußra quosdam ßatucre arbitror. Porphyrionis teßii- 
monio aeeedit Panfaniae auctoritas, qui et hymnum 
lllum Alcaei et ex eo locum de bobus ApoÜini a 31er cu- 
ria fitrreptis diferte laudat VII. so, Tenemus igüur 
Mc vetußiorum Jvymnorum lyricorum exemplum, e quo, 
cum aliis eiusdem generis comparato, eorum naturam 
atque indolem optime conßituere licet. ' Nimirum quum 
hymni ab argumento, eiusque traetatione ßnt vel theolo- 
giciy e fola antiqua tlieologia ßmpliciter dueti, quales 
Orphici; vel epici, epico more traetatis mythis , ut funt 
, Homeridi et Calümacliei ; vel phyßci et philofophici , ut 
'CUanthis et Prodi; lyrici Jurnmam fere horum omnium 
delibare f quaeque unieuique proprio, funt 9 haec omnia 
fnafacerc atque complecti videntur 9 trac talionis brevita- 
tem ßolummodo ßbi proprium vindicantes. Cuius rei 
rationem ipßi lyricae poefeos indoles facUe ßuppeditat. 
Concitatioris cuim Jpiritus poeta \ rerum atque an\mo 
inde obiectorum phantaßnatum ubertate tumens 9 dum 
virtutes alieuius dei f quem celebrandum ßbißimit 9 munera 9 
facta, notioncs phyßcas cact. vno quaß obtutu comple- 

xus xus .foquU conatur* fitri :*on;potcfi> Quin Öus oratio 
eodem feratur impetu 9 Jetifusque Jitos Jaepe verbo tan- 
tum expediat, moraeque impatiens ad alia, nullo fere 
idearum ncocu, transfiUat f quoß hoc folum agat, ut 
deum 9 ut cum firgüio loquar , c turbato pectore excu 
tiat. LuculentiJJlmum huius rei exemplum eß c. 20. U 
l/. ; cf. et I. 2 1 • — Exorfus igitur poeta a Mercurü 
nataUbus celebrat eun\ tanquam deum Koy$cv 7 iv&yoonov, 
tfyyeAtf* «\hxve6T&ns cdfivh6fttrm 9 (quöd duobus eoccm» 
plis exornat) denique ^vxoirofLTrov. Quae quidem Mer- 
curü munera, atquc attributa docto orndtu inßruxit poe- 
ta, ut nobüijßma inde ode exirct* Frußra igitur funt, 
qui ncxum fententiarum in hoc carmine anxie rimantur, 
ßimmamque omnium, quae de Mercurio praedicantur 9 
ad meritatius de humano genere redire cxifiimarit, ade* 
quidem , ut lovis nmitinm poeta hie celebraverü ', quod 
Deos eommque conßlia homines per eum cognofeant:. ly- 
rae mventorem , quodfic eorum delectationi profpexerit; 
qui in bobus doloje abstr actis prudentiae exemplum homi- 
nibus dare vohiiffc, et in Friamo per caßra Achworum 
dueto periculorum propulfatorem f eius denique animarum 
ad infera loca deducendarum officium in beneßcii 9 quo 
de humano genere etiam paß mortem bene mereatur, loco 
ponunt. Neque magis eos, audiendos arbiträr, qui, quod 
locus de dolis fnrtisque Mercurü paülio uberius (haud 
*. dubie Alcaei exemplo , uti e Paufan. I. L liquet) traeta- 
tusfitf poetam ipfum rem aliquam tricis plenam 9 for- 
tajfe furtum aliquod amoris meditatum fuijfe , atquc hoc 
de caußa Mercurium prae caeteris ßbi celebrandum fum- 
ßjje opinantur. 

H AD ll4 q- HÖÄATlt 

AD M TE R C V "-R I V M. 

JM.ercuri, facunde nepos Atlantis, 

Qui feros cultus liomiiium recentum Voce 

I r 

v. x /^. Mercuri . . . f# «tyne äfpeYa cultu. Sil. It. XV. 
eatuu*. Sollcnnis kaec deoruni in 171. coniungit. morem, cukum 
liymnorum , inprimis Homeri- et habitum, iejc ut Ovid. Trift, 
corum atque Orphicorum, exor- III. 8- 37- nioresque hominum 
dio allocutio. — nepot Atlan- cultusque feros* ubi de exiiii fui 
m a Maia, Pleiadum una, At- loco loquitur. feros hahitus 
lantis filia-ortum ducens. Fre- hominum fimiliter dixit Id. Faß. 
qiientatum hoc antiquifllmis IV. 107. — ' hominum reden- 
poetis , inprimis in hymnis , ut tum , primorurn , antiquiQrum. 
Deosagenereipforumdefignent, Rcfpicitnr illud tcmpus, ubr 
quo auguÄiorem iis fpeciem ad- homines delictis antris , victu- 
dant. Quintil. Infi. Or. III. que afpero ad cidtiorem vitam 
7. ß. Addunt etiam diis honom progrelR fpcietates confiitue- 
rem -patentes, ut fi quis fit filius runt. — 5. formafti, finxifti, 
Iovis. De Mercurii genere res excoluifti, ad meliorem vitam 
nota. vide vel Virg. Aen. VIII. perduxifti voce , fermone illis 
"138 fqq. — facunde, \oytt. tributo. Sic Mercnrius Pando- 
Mprcuriu» eaim antiqiiis oratio- rae Heßod. "Epy. 79. h P «fs 
nis et cloquentiae auctor liabi- (fxayjjv Stjxt SiuJy xijcyf. Ovid. 
tus. Hinc Xoyov xgotyyrtfs di- Faft- V- 667, de eodem: Laete 
ctus Orph. H. 27. 4* Facun- lyrae pulfu, nitida quoque laete 
dia vero ei in fpecie tribuitur palacftra, quo diduit culte lin- 
refpectu niiuilterii eins , quo gua parente loqui. Praeclarc 
, Deoriun mandata tanqnam ora- rero fermoui invento politioris 
tor, f. interpres (Vü'g. Aen. IV. vitae origo ttibuitur, liquidem, 
556.) exfequitur. — 2. feros inde focietas liominum cnata, 
cultus, aygtovt rgixovs , horri- leges faetae, artes inventae, om- 
dam vitao rationem , iucultam ninoque ea conlÜtuta, quac liow 
vitam, incultos homines. CuU mines ad meliorem vivendi ra- 
ta* enim generali notioue den- tionem perduceicut. Ct\ Serm. 
gnat omnino liabitum quendam, I. 5. 99 fqq. Spectat iiiic in- 
vitae rationem, mores. Vir- primis Cic. de Chat. L g. d© 
gil % Aen, V« 73°* §* ns dura eloquentia ; qua« vis alia potuit 

uut CARMINVM I.. 1. C X. V. 1 - 6. Xl$ 

* * 

Voce formafti, catus, et decorae 
, More palaeftrae: 

Te canara, xnagiu Iov|s et Deorum 
Nuntium, curvaeque' lyrae parentem; 

CaUi- 

out difperfos homines unum in qua© et ex eins iiatuis elucet) 

locum congregare , out a fera motum concinniorem (Senec. 

agreßique vita ad hunc huma- Herc f. 1124* Non utrgira 

man cultum civ'demque deduce- membra palaeftra flectere docti, 

re ? — catus, cate, prudenter, fortes caeftu > fortesque manu ; 

Japicnti confilio, qui intellige- quas vires Cic. de LL. I. 6.< 

res, agreßes homimun cultus vocit agreßes» et horridas, fine 

ita optime emendari pofle. Pof- nitore et palaeßra.) quin ipfa 

üs et iungere: catu* roctf ** exercitatiou'e maius robur, vi- 

iitortf palaefirae, cum pracftares, riumque iifum expeditiorem, 

infignis efles eloquentia et pa- omninoque homines rebus agen« 

laeftra, quibus adeo id cffectum dis magis idoneos efficit. Rectt' 

\ dares. 6uadet carte hanc ra- igitur inter iiifütuta refertur, 

tionem imitatio Aufonii cpigr« quibus homines a Mercurio ex- 

95. Pfiegeus catus arte jtalae- Ctilti funt. Dictns inde aym- 

ßrae. — 4. more inducto pa- ins, Ivccyuviof, veluti Orph. II. 

laeßrae, b. palaeftra, certami- 27. 2. Simonidi apnd Athen. 

nibus agonifticis. Mos c& lex, XI. 12. p. 490. Find. Pyth. 

praeferipta quaedam ratio, ad 2. 13. et Lucau. IX. 66 1. 

quam certamina iiunt. Iura aüctor liquidae palaeßrae: eius- 

palaefira* vocat Proper t. III. que et Hcrculis ftatuae ideo in 

12. i. Lucan. IV. 614. Olynth gymnafiis pofitae. 

p'tacae fervato more palaeßrae. v. 5 — ß. Alia enumerantar 

Jam Pind. Ol. r. 117. rtB'fiim Mercurii attribuu, millo feie 

dtäXmt. Hinc oleum, quo pa« idoneo nexu, ex antiquiAimo- 

lae/tritae inungebantur , legiti- rum hynuiorum ratione. Mu- 

mum vocat Petron. c. 21. uti gm /. et J). nuntium, *yyt\*r 

docte expedit Gronov. Diatr. d$*v*rt*v i^ovvtor, iiocxrepcty ur 

Stat. p. 149. — decorae, quae faepius. Memorat hoc poeta 

corpo/i decentiorem habitum, tanqiiam praeeipuum Mercurii 

stuft** (quam ideo Mercurio munus, nullo refpectu utilita- 

tribuit Lucian. T. I. p. 242. tis , quam quidam ex hoc inter 

ed. Fieiz. uti Virg. Aen. IV. caclnm et terras commercio in 

559 m mtmbr* tUnora iuventae, humanuni geuus redundantem 

H a com- 1X6 Qt HORATII FJLACCI 

Callidum, quidquid placuit, iocofo 

Condere furto. 

Te, bo"v*es olim nifi reddidifles 
Per dolum amotas, puerurti minaci 

Voce 

comminifcuntur. Neque fna- tioriera haberent ; quam cum tmv 

gis cum antiquitatis fenfu con- xiinam Mercnrio attribuerent» 

gruit, quod Mercurium non fane proclive erat, ut hanc e»- 

folum inftitutioni hom intim, dem fimplicitate eloqueretitur 

fed et lyra inventa eorumdem ac declararent per furta ac fran- 

oblectationi profpexifle iidcm des, quibu* Mercurius feliis il- 

,mox afferunt. — 6. lyrae luderet. Hinc furtum *dicitur 

parentem, inventorem, qui con- iocofum, ioci caufa perpetratum, 

ftruxit lyram e tefiudine, cui ir«!**«, qua voce eiusdem Dei 

nervös ovium intenderet. Lo- furta indigitat Lncian. Catapl. 

cus claff. apud Hom. IL Merc. T. L p. 624. ed. Reiz, /ujf Ixi 

40 fqq. Lucian. D. D. VII. ie*rrm , Z 'E^u?, x$* r V *X*r- 

et Apoilod. III. 10. 2. — — cur- rtxji , ccXts ff 04 ou $v ovguvf irou- 

vae, convexae, ob cavum refo- ftoti m Sic xcct^ttv et komm «ut~ 

hum, ro xijrof, foni aitgendi yvttt Theoer. XV. 49. ubi v. 

gratia. Hinc (pogwyf xt\vn\o~ Valken. p. 359. 

vos 'Eg/uuuvos dieta Orpli. Arg. v. 9— 12. AfFert iam poeta 

331. ubi v. Gem. duo fraudulenti eius ingenii 

v, 7 fq. Ordo fententiaruro exempla, alt er um de bobus Apol- 

jic procedit: te canam — Deo- lini [urreptis, alte nun de pha- 

rum nttntium, lyrae parentem et - retra eidem clam detraeta, 

callidum c. Callidum condere Vtrumque hoc, quod diverfo 

graeca ftruetura, pro, callidum, tempore a plurimis editum nar- 

ingeniofum, follertem , otl/uvko- ratur, Horatitis , quo magis va. 

/utjrtv, ad condeudum, oecultan- fritiem Mercurii extolleret, mi- 

diim furto, h. ad furandum, ro artificio ita coniunxit, ut 

aoipis xkirtTtiv. quiequid pla* Mercurium inter ipfas Apollinis 

cuity äuget notionem aftutiae miuas, quibus ad reddendas 

Mercurii. Onmino haec de boves compelieretur, eidem, pha- 

furtis Mercurii notio e fumma retra fubdttcta , nova fraude il- 

antiquitate repeteuda videtur, ludentem induceret. Sed fabu- 

ubi doli ac fraudes non tarn in lam hanc ab Alcaeo ita iam ad- 

vetitis haberenptr, quam potius ornatara ,tradit Porphyrio : et 

ab ingenii follertia commenda- ipfa paullo abstr%üor verboriim 

iiru- CARMINVM L. I, C. X. V. 7- 14. 117 

Voce dum terret , viduus pharetra 

Riiit Apollo. 

Quin et Atridas, duce te, fuperbos, 
Iliö dives Priamus relicto, 

Thef- 

ftructura, et conci(a dictio abun- p. 353. *— Amovere , ut aver- 

de docet, Noftrum iii exprimen- Jtere vexba propria de furto pe- 

do Alcaci loco forte nimis labo- cudurn. Nifi forte poeta Ho- 

raffe. Verba ita expedienda : mericam rationem (H. 1. 69 fqq.) 

Apollo , dumtepuerum, nxttct in animo liabuit, qua nempe 

ovrx, qui vix trium dieruni Mercurius uvri* frotfoxs on'Kuf 

efles (Homer. H. in M. 19.) rdifirfov$tyoxiv5tv t T*s/ > oiri$(V 

minaci voce terret, gxavüTimas, *foe$nr 9 cauda adco boves retro 

quibus te terreret, poenas miiia- traheret, verßsque viarum indiciis 

rettiT, quas a te fumttiruS eflet, raperet 9 ne qua forent pedibas 

nißreddidijfesjjovest d//m, paullo veßigia rectis , ut de fimili Caci 

ante per dolum, furtim afnotas, fraude Virg. Aen. VIII. 210. 

abactas, eo ipfo momento rißt vi- Quo et adiecta per dolum ( &- 

duus(uv t h. feviduum) pliaretra, XAp rix^fv eadera de re Homer, 

docta brevitate ac graeca forma 1, 1. 76. ) pertinere videntur. 

pro , videns fe viduiim , priva- Oridius quoque Met. II. 6&6. 

tum pharetra rifnm continere a Mercurio arte fua abactas bo* 

non potuit. Vltima fere con- ves ait. Olim iunge r{i <imo- 

renitint ctim tabulae Neapolita- tos , nifi forte praeftat : nifi 

nae deferiptione apud Philo- olim reddidijfes, h. eo ipfo mo- 

(bat. Ic. I. 26. quam ideo huc mento, Itatim, iilico: exquifi- 

transferam: 'Efpjfs 7arurut tiore adverbii ufu, qui certo 

x«Twr<y v rov*AfroXXa»or xtcixov- de adv. dudum fatis conilat. — 

(fx»s fatmffyeus roTs /uitcc(pffooi{ Rißt viduus, graece, ut yir« 

ttyspjjTi Xvtt rot to$* xxi evkut gil. Aen. n. 377. fenfit medios 

/utiv itfkxbtr ov /«Jy iyvoijtt delapfus in hofies. Viduus pha- 

fftffvXyjxds. 'EvruvSoc j} co<pt* retra, fpoliatus, carens ph. ut 

rov <j*y§*(pw itotx** y*f tov opQotvos Gr. e. g. Pind. Iftlim. 

AicoWuyct, xxi trouT xjxIqqvtx, Ä. 14« og<f>*vos vßpQS. 

b/lt/vUrpifTott £i yfXus, oTtf ty*- v. 13 — 16. Mythicis iam 

gU'rtf» rtf npvvntf Sv/imv ixvtxii- hiftorieum , ut ita dicam , fol- 

vxs xtovyt. Pertinet huc liaud lertiae Mercurii exemplum poe- 

dubie parva Mercurii figura ta fubtexic. Mercurius dedu- 

cum pharetra , de qua r. Hill, cit Priamum ad Hectoris ab 

de P Acad. des Infcript. T. XII. Achille occifi corpus redimen- 

H 3 dum, 11$ Q. HORATII FLACCI 

Theflalosque ignes et iiuqua Troiae 

Caftra fefellit 

Tu pias laetis animas reponis 
Sedibus, ^irgaque levem coerce» 
Aurea turbam, fuperis Deorum 

Gratus et imis. 

• » • 

dum , per caftra Graecorum, tas fedes , Elylium , piornxn Te- 

nnlli neque vif um neque agni- dem. Locos laetos fedesque bea~ 

tum, eundemque incoluraem tos fortunatorwn nemorum de 

inde reducit. Fundus narra- iisdem Virg» Aen. VT* 638- 

tionis apud Homer.^IL tu. 556. — ig. virga aurea, gufiäy 

Priamus dives ftoXvxrtfrcf, noXv- %gvvtiii. Idea inde orta, quod 

Xp/cof , ut faepius : liic tarnen non Mercurius compajratur xngvfi 

fimpliciter , fed quatenus ma- Teterum keroum, qui cnufirrgo* 

gnam vim auri, quo corpus filü gerebant ; quod aureum habet 

fui redemtuxus erat, cur ruafpor- Mercurius, ut Dens. Hinc #pv- 

tabat. Homer. 1. 1. 228- — - /<?- tro^otnts dictus. Vtitux liic 

fellit , fXotd't , latuit Atridas, Mercurius tanquam pedo , iiazii 

Agamcmnonem et Mcnelaum reliqui colores fuariter a paftore 

fuperbos, /tttyot\iJTOgots f /utycßv- diicti. Coorces , agis , corapel- 
fAWS, fortes, perpetuo epithe-'lis (ut I. 24* *&• ?«*"» virga 

to. — JTlieJfalos ignes, ornate femel horrbia nigro compulerit 

pro, vigiliäs copiarum Achillis, • Mercurius grtgi) deducis turbam 

Theflali, Myrmidonum ducis. levem , exiles animas, tfoooX*, 

Has in fpecie memorat poeta, (v. ad I. 4- 1 7«) a< * loca jnfera. 

quod eae Priamo , Aclüllem pe- Specialiori notioni iterum gene- 

tenti, traiiseuudae erant, et quod raiem fubiecit poeta, quod a 

iter noctu iiebat. — iniqua pedeßrirationeabliorret. — 19-, 

Troiae, infefta Troiaiiis, caftra, Super is Deorum i. Diis , grae- 

Graecum exercitum. Poft fpe- eifmo vulgari; et imis, iufcrii 

ciales notiones genexalem po- Diis. Ovid. Faft. V. 665* tto 

nit, tanquam poeta. , eodem : Pacis et armorum Supe- . 

ris imisque deorum arbiten Clau- 

v. 17 — 20. Sequitur iam dian. R. P. I. 89» commune pro- 

Mercurius foxotyrnyos, frofix*7ot, fundis et fuperis numen. Hinc Ep- 

qui animas ad Inferos dedu- pfi' xotvos dictus, veluti Argen« 

cit. — reponis fedibus , ponis, tario Anal. Br. H. 269. cXIII. 

eollocas, deducis ad laetax, bea- — gratus, utrisque inferviendo. 

CAR- cAfeajiNvivi z. t .c. «i. ais A R M E N XL 

JLlLGVMENTrM* 

fJuum homines terrena quaedam cum' ßlerum motu 
congruere, velutiOceani aeßum cum lunae curriculo, tem* 
peßates cum ficüarum quarundam ortu vel obitu caet* 
animadvertijffent ; procüve Jane erat, ut caujfas herum 
phaenomenorum ab iisdem repeterent 9 et unieuique ßellae 
pecuUarem aliquani vim, qua in res phyficas ageret 9 di- 
verfamque pro diverfo cuiusque ejfectu poteßatem tribue* 
reut* DUatato mox huius feuntiae ambitu, res etiam 
humanae eorumdem imperio fubiici coeptae funt 9 adeo 
ijuidem f ut totum humanum genus quaß habena quadam 
de caelo vinetum gubernari antiquaßbi perfuafum habe*/ 
ret ßiperßitio. Ne tarnen vano huic feientiae augmento 
omnis prorfus, cid inuitcretur, ratio deejfet, utque nova 
haec inde exörta difciplina certis quibusdam 9 ad qiias res 
humanae exigerentur 9 conßaret regulis; coepta fieri ob» 
fervatio eß (Gell* XI F. i *) , ut animadverteretur , quo 
haiitUj quaque forma 9 quaque pojitwa ßellaruui aUquis 
nafecretur; tum deineeps ab ineunte vita fortuna eius, 
et mores et ingeniurn, et circumßantia rerum negotiorum- 
que 9 et ad poßremum finis etiam vitae exfpectaretur f etque 
omnia, ut ufu yencrant 9 literis (quae ephemerides mathe- 
maticae dietae) viandarentur 9 ac poßea longis temporir, 
lus 9 quum ipfae üLae, eodem in loco 9 eodemque habitu, 
forent $ eadem caeleris quoque eventurä exißimarentur% 
guiepdem Mo tcwjwre nati fuijfent. Compoßta ex ifta 
4fbfervalione difcipUna dicebatrur inde geneßs 9 genitura* 

H 4. eius- \ *> * 1ÖÖ <£. HORATJI FLAGCI * 

elusque infpeetiüy hofofcopus. Conf. ad IL 1 7. Iarn 
quum omHia, quäe non niß' magno virium v jmpendio, 
magnaqve ingenii foüertia adfequi licet, (v. ad J. 3. fi 1.^ 
quaeque nos fupra fortem noßram extollere, Diisqite ex* 
nsqttarevidentur, humano generi aDtis negata, omnesque 
ndeb cohatus 9 quibus aditus ad ea patefit 9 impios 
haberet antiquitas) in promtu eß intelligere, cur etiatn 
hanc artem 9 qua eöentura, quorum fcientia maximum 
tnter Deös atque homines difcrimcn conßitueret 9 quaeqite 
hotnines IavU nt Pacuvius ait 9 aequipäraret 9 ab homini- 
hts exquiri poße putabantur , impiatji atque vetitam ha- 
tuerint. ' Horatius igitur 9 x ut deterreret Leiiconoen (nam 
bt feminas Römae vana kacfuturi eocplorandi curioßtate 
laborajfe -abunde conßat) 9 ne genethliacis ißis artibus Ute* 
Tttur, impium ejfe ait 9 in eainquirere veüe 9 quae pru- 
Senti quodam conßlio DU nobis occirttaverintt. contra 
wulto fatius cffe , iis 9 quae fato nobis impendeant , tole* 
rärtdis pama fortemqite adeo animum offerre 9 atque in 
Üs acqitiefcere. Cumque 9 quam brevis vita humana ßt 9 
etiam absque Babyloniis ißis numeris perfpici poßit 9 muU 
to fapicntius ejfe, praejentis tcmporis 9 quod certijßmum 
ßt 9 vfitra, quantam largiatur maximam 9 frui 9 quam in 
cTaßinum 9 quod admodurp incertum ßt 9 eam differre. 
'Eminet hoc carmen cum elocutionis ornatu , colontmque 
Vigore 9 tum fententiamm in tanta brevitate excellentia. 
E v. 5. coUigere pojfis , Leuconoen viüam habuijffe in 
ora maris Tyrrhtni 9 ibique et ipfam 9 et Horathim quo- 
ijüe 9 nunc forte fuijje : quanquam non opus ßt hoc fufph. 
cione 9 ß mare Tyrrhenum folius ornatus cauffa, (uH 
6tatioTheb.Fl.Z0. Tyrrhena hiems) poßtum ejci* 
iümesm CARMINVM l. I. C. XI, r. 1. 2. 121 

AD LEVCONOEN. 4P JL u ne quaefieris , fcire Htefas , quem mihi, 

quem tibi 
Finem Di dederint, Leuconoe; nee Baby- lonios 

Tenta- v. t fqq» ■ ne quaefieris» noli nobis vivendum tribuerinc, pro-» 
quacrere, inquircre, (bllicita pter v. 4. feu plures caet. Dare 
efle. Propert. II. ao. 60. At verbum proprium de fato. Tir 
ves incertam, mortale* t funeris bnll. IV. 5. 4* Uö * T * Heyn« 
homm quaeritis, et qua fit mors — 3. nurneri fiuit oomputatio* 
adeunda via, Quaeritis et cae~ nes ex ephemeridibns f. tabuli* 
lo Phoetiieum inuenta fereno, aftrologicis , in quibus coniiw- 
qua* fit fielia homini commoda, ctiönes planetarurn , poutionet 
quaeque mala» t. ad I. 9. 15. fiderum ad quem vis diem de- 
•— fcire nejast impium enim feriptae erant. In bis exputa* 
eft, ea fcire conari, feifeitari, tionibtis quum tota horofcopf. 
quaererc. Stat.Theb. III. 562. ratio oflet poßta, docte hanc 
quid craftina volveret aetas» fcire artem poeta per numeros indi- 
nefas homini. Mar. Victor ad gitat« Quo eodem modo nu» 
Salm. v. 45* ( m Wernadorf. meros Thrafylli dixit Iuvenal. 
Poet. min. T. III. p. 16g. ) VI. 576. et numeros aftra mo* 
Quaeque deo tantum funt nota, ventes Lucan. I. 641. ubi plura 
reeondita eunetis, fcire volunt, congefbt Oudend. — Babylo- 
heu gründe nefas, et fcire videa» mos voent , quia aitrologia ex 
tur. — quem mifä funviter de» Ulis terrisRomam adveeta erat, 
ciarat Leticonols adverfus Ho- Hute ü, qui hanc artem profi- 
ratium benevolentiam. — - 2. terentur, Cbaldaei fimpliciter 
quem finem vitae » qualem vitae dieli; tanquam Iuvenal. VI. 
exitum, qtiod genus mortis, ut 553. — - tentaris, teuta» expo- 
in Propert. 1. 1. qua fit mors xire, fntura inde explorare co- 
adeunda via. Niü forte prae- nase. . Proprium verbum. La* 
it.it , quot vitae anno« dii dede- de re. 1 
rmt, conftituerim » decreverint, 

11 5 12 3 Q- HORATII FLACCI 

Tentaris numeros. Vt melius, f quidquid erit, 

pati! 
Seu plures Hernes, feu tribuit Iupiter ul- 

timam, . 
Quae nunc oppofitis debilitat pumicibus mare 

Tyrrhe- 

t*. 3 fqq. Vt melius* is f offw fragum litus dixit Lucret. L 

ßiXrtov, qiianto melius, quanto 305. Sed owiatiua liic hiems 

fatius eft, pati, aequo animo eft fubiectum agens , et ipfa 

ferre , aequi bonique confulere, fluetus debilitat. — -pumicibus 

in hoc aequiefeere, quidquid docte pro» faxis cavis, exeüs. 

tritt quodeunque tandem aeeided v. Virg. Ge. I. 44* et 374* ltclJl 

rit» quaeeunque fato nobis im- Lucret. I. 326. vefco fale fax* 

pendeant, quum follicitudo fit- perefa. p— oppofitis » qui ob- 

turi praefehtem quoque laeti- iecti funt Auctibus, W£oß>Jic$ 

tiam turbet, vitaeque fruetnm c»ottiXots 9 (Homer. II. ß. 396.} 

intereipiat. Forte tarnen ftri- qui praetenduntur mari, ad eos 

ctiori fenfu aeeipiendum propter frangendo: adpofito epitheto. 

fequentia, et explicandum, quid- Villam ad Au ftri flatus oppofi- 

quid annorum crit, quantulam- tarn pariter Catull. LXII. a. 

eunque vitae portionem fora Rupes expofitas , quae in mare. 

aobis fruendam dederit. —4* procurrunt, dixit Stat. Ach« 

Seu plures annos Iupiter t fatum I. 449* 
tibi tribuit, adfignaverit, quos 

vivas, five hnnc ultimum eüe 'v.ßfqq. Quin tu potius Iaeto 

iuflerit, feu longura, feu breve atque fecüro animo fruere lioo- 

vitae tibi da tum fit fpatium. ce, quod tibi da tum eil, vitae 

Docto hoc atque ab ipfo , quo tempore , cuius fpatium et per 

feriptum eft hoc Carmen, anni fe fatis circumferiptum fit, et 

tempore petitoornatu poeta ex- hoc ipfum cito elabauir. Vide 

tulit. Pro annis enim funt hie- quam graviter et exquifite poe- 

mes, etproea, quae nunc eft, ta vulgarem hanc fententiam 

procellarum hibcrimrum imago expreflerit. Eß adeo conigenti» 

egregieelaborata. — mare Tyr- ro fapias, h.meliorem vitae ra- 

rhefium, maris Tyitheni flu- tionem, quaefo, incas, vita re- 

Ctus, qui debil! tantur per hie- ctius utari», fere nt I. 7. 17. 

-mem, ad faxa aüiduntur, iraru fic tu fapiens finire memento 

guntur, et inde fracto impetu trift itiam caet. Itaquefeminam, 

xelabuntur. Quo fenfu flucti- ut. iueunde praefens vitae tem. 

put C ARMIN VM L. I; C. XI. V. 5-7. 123 

Tyrrhenum. Sapias, vina Uques, et fpatio 

brevi 
Spem longam refeces. Dum loquimur, fu- 

gerit invida 

Aetas. pus transigat, hortaturus, inbet morari quemquam debet, qnod 

eam vinum liquare, h. percola- feminae hoc poeta praecipiat. 

re, ficque bibendo aptum red* Vide vel I. 17. 21. et III. 12. 

dere. Quuxn eniiri vini defae- 1.2.— fpatio brevi, quum 

candi «vtem paiiun' cognitam breve fit vitae fpatiuxu , in hac 

haberent veteres, oportcbat eos vitae brevitate , refeces, refcin- 

vinum annofum aut fumo ma- das, ne longe nimis porrigas, 

turatiim (v. ad m. Q. 11.) et ne alas, imo contrahas, fpem 

Sic turbidum ac fpiffum per fac- longam, longioris aetatis, longe 

cum, e tenui lino confectum, porrectae. Praeclare fibi oppo- 

tennique vimine rarius contex- nuntur fpatium breve et fpes 

tum (Colu m. IX. 15. 12.) cp- longa. Eadem fententia eodem 

lare f. transmittere , ut purga* ornatu eft I. 4. 15. Vitae fum- 

retur a faecibus» et liquidins ma brcvrs fpem nos vetat in- 

ficret. Id diccbatur, Cyj£tiv 9 choare longanu Refecamus fpent 

0*xxi£tiv, i£tiTfm£ur v. He- vitae t quam» ultra eius termi- 

ringaObfl*. c. XX. p. 16Q. An« nuzn porrectam, in fines fuos 

tiquiülnium liiuic morem con- cogiraus» contrahiimis , ita u t 

firmat etiam infcriptio Sigea, fpem vitae ne ulterius produ- 

qua dedicantur xfocrvp, inlaroi- camus» quam per eius brevita- 

rov, et föfAos. Iam etfi hoc tem licet. Virgilii locus Acn. 

muliebre effet negotium ; poeta X. 107. quam quisque feeat 

tarnen non tarn hoc agere vide- fpem, a noftro alienus_vidctur. 

tur, ut Leuconoen ab aßrolo- — dum loquimur, quin adeo, 

gicis rarionibtts ad operas femi- dum haec ita loquimur» fugerit, 

neas tradiicere vclit » quam po- fit , ut eflugiat aetas , aliquan- 

tius, ut futuri follicittidinem tulum aetatis. Hinc invida 

roiflam faciat, eamque, vinum ea dicitur, qitae tarn cito ela- 

bibendo, animo eiieiat. Eadem bendo fui früctum nobis in- 

loquendi ratio in Martial. yilT. videre videtuii Simili» color 

4^5- 5« in amici röditu: De~ inluvenal. IX. 1 26. et Perf. V. 

fluat, et lento fplendefcat tur- 152. Vive memor leti, fugic 

biila lino amphora centeno con- hora, hoc, quodloquor, inde eft. 

fuU facta minor. iNequc verer adde Incerti Idyll, in Rofam v.' 

35 — 124 Q. HORATII FLACCI Aetas. Carpe diem , quam miniiuum credula 

poftero. 55 — 38- mAntnoLLat.Btirin. Cenfum TTI. 8* 2 7* dona -prae- 

T. I. p. 705. de breviflimo tem- fentis cape laetus horae. Nee 

poris fpatio adhibuit Fetron. abludit Terentianum Adelph. IT. 

G. 99. ubi ex aratro dorne facta 4. 23. hilarem hunc fumamus 

ieüus nitet,- dum loqueris, levis dient. Male comparant Epicu- 

pruina dilabitur. — 8* carpe diem reorum x*gKt£itv. cf. ad III. 

hodiernum , xcctgov Xußt 9 (e. g. 29. 42: — quam mlnimum cre- 

^efchyl. Sept. adv. Th. 65.) dula$ parura fiduciae collocans 

praefenti, <juod vivendum tibi in poftero, ciaitjno, qmim ad- 

datum eß, tempore utere, fru- modum incertum fit, an qras- 

ctum eius ne intercipi atque tino vivas. » 

elabi tibi patiare« Ad verlja et CAR- CAfeMlNTM L. I. C XII. 1&5 CARMEN XII. 

AB.QVMMNTVM. 

X^armen hoc, quod eß e genere gravi atque magnificö, 
tont am in adofnando atque pertractando argumento ar~ 

9 

tem oßendit , tantaque augußijfimarurn imaginum digni* 
tote, orationisque ornatu, atque elocutionis vi confpicuum 
eß* ut ipfam lyricae poefeos maießatem repraefentare, 
omninoque fpleudidiffanis Horatii operibus adnumeran- 
dum videatur. Sed in eins defcriptione admodum kderere 
"Videos Intpp. , quod non mirum, cum ßngularis omnino 
Ulms ingreßus ßt. Putant fere 9 Horatium enumerare 
Deorum , heroum, et w.agnorum Romae virorum multitu* 
dinem 9 quos nolit canere, et tarnen breviter canat , tum 
ad Augußum venire , qnem proprie votuerit canere. Sed 
cum ßc ieiunam admodum rationem fecutus effet poeta, 
tum ne fecutus eß quidem; nam omnes, quos memorat 9 
canere fe veÜe nimirum alt. Cumque et kymnorum et 
odarum genus ftiiffe conßet apucLveteres , quod plurium 
lau des complecteretur, Horatius, Augußum. celebraturur, 
eam rationem fed novo artißcio imitatur ita, ut Deos f 
heroas, magnosque Romae viros enumeret, et brevi elogio 
decoret, ißique fplendidae feriei ad extremum adnectat et 
adfociet Augußum, neque folum ßc Ulis parem, fed uno 
Iove inferiorem pönal. Quo quam fplendidum atque ex- 
celfum Augußi elogium contineatur , quis non videal? 
Igitur ita informemus animo progreffum carminis. Poe- 
ta enthußafmo excelßore, et impetu, magni alicuiuJ argn* 
menti canendi, cirreptus, plcmis fublimium fenfuum ipfe 

» ambigit. X 

• ambigitf quod illud argumentum fit* Quarc exemplo et 
imitatione Findari e Mufa fcifcitatur , quis üle fit vir, 
aut hergs, aut Deus 9 quem fe canere velit. A Iove igi- 
§ur 9 Mufßrum principio , Deonim maximo , exorfus 9 ad 

eins Uberos transit. Memorantur adeo Pallas , a Iove 

• 

fecunda* Bacchus ewahdoc* Diana ioyixi^z 9 eiusque 
f rater Apollo eKt\$okc$ ; tum ex heroibus Hercules victor, 
monfirorum domilor, crarrw» et Dioscuri, ctüTfjpec; 
Odern etiam et tempefiatum pacatorex. Deinde ad viros 
progreffus, ut ad primarium carmints argumentum trans- 
itum fibi pararet > in fummis fuae gentis viris commemo- 
rat Romulum , urbis conditorem , et Nüinam ejferati mir 
litta populi per quietem formatorem f religionum 9 morum, 
legumque infiitutoreni. His fübiungit Tarquinium Pri- 
fc u m , fafces 9 trabeas 9 eundes, omnia denique decora et 
infignia, quibus imperii dignitas eminebat (Flor. J. 5.) 
ab Etrufcisy a fe fubacti$ 9 ad Romanos transferentcw, 
et Catonem Vticenfenu Tum fcquuntur prijeae aetatis 
vener abiles viri nonnulli , Regidus 9 Scauri 9 PauUus, Pa* 
bricius, Curius, Camillus 9 fori itudine bellica, patriae 
caritate, generofo fpiritu , gravitate et conflantia clarifi 
Jimi 3 difcipÜfiae aiUiquae continentiaeque ac moruvi fevc- 
rilatis fervantiffimi; Camillus etiam Romae confervator 
ac rcfiitulor 9 ac velut alter conditor. Pacta dehinc ma* 
gnifica transit ione ad Marcelkim iuvenem, Augufio et po- 
pulo R. cariffvmum , gentemque Iuliam , inde ad ipfum 
Augnfium a Iove feeundum, divifumque cum eo Imperium 
haben tem, tnlhnfiafvü Impetus defertur* Scriptum au- 
tem efi h. c. a. V. DCCXXXI. vivente adhuc ßlarcello, 
bellumqne Augufio contra Parthos parante* Comparc- 
tur cum eo Pind. OL ß. et Nofiri II I. 25. CARMENVM X» I. C. XII. V. 1-Zj. 1*7 

AD A V G V S T V M; V^Juem virum äut lieroa lyra vel acri 
Tibia fumis celebrare, Clio? 
Quem Deum? cuius recinet iocofa 

Nomen ixnago, ^ 

Aut 

v. a fq. Prima exordii atque vob/uUfilvois ojuoxXu7s y et Ol. y. 

totius fere carminis ftnmina du- 15. 14« (po^/utyyet xoixikoyagv* 

cta a Pind. OL ß. pr. J Ava/<£>o£- xou ßo*v «vXwr , Mm te Statu. 

fjuyyts ZpMs 9 rbp $tov f rs* et Ol <. 113. rtv i* aivtnfc rt 

*£*«, TiV* i' atyJjpoB xfXaJtfffo- Xv^tt yXvxv* r' «i/Xof a»ouraffd$ 

jutt; in quo adümbrandoeeam- x«jxv. cf. III. 4* x ^* ~ 

pÜficando poeta doctrinam atquc acri ofet, acuto et gravi fono, 

artem, qua a Diis exorlus ad qualis eft buccinne uoitrae aut 

A1151ÜU laudes progreditur, haud tubae. Iliiic Pind. L I. ßodv 

vulgarem oftendit. Multo ta- «vXuv, et Auct. Ep. 174. (Br. 

itien fimplicior Pindarici exor- Anal. III. i84») ««Xou* -diatit 

dit ratio videtur; nam laudes ßapvtpSoyyovf. — 2. fumis» eli- 

&eov > li. Iovis (v* 4*) et licrois, gis celcbrare, graece, pro, celc- 

Ilerculis (v. 5.) band alieuae brandum, canendum. Sumcre 

erant a carmine , quo Tberonis faepius de eligenda carminis ma- 

victoria in ludis Olympicis ce- tcria , ut Ep. I« 3. 7. A. P. 5ß. 

lebraretur. % — Viri • qui vir- Quod Mufae cauendi partes de- 

tute ac meritis reliquos hornig le*at, hoc cum per fe plus di- 

nes antecellunt, Iteroes , ifA&M gnitatis habet , tum aecommo- 

ex hia Aleiden et Dioscuros me- datius eft piopter feqq. 
morat ; ex Ulis vero Roniulum, 

Numam Pompilium caet. Nam v. 3 — 6. Cuius nomen , lnn- 

Romulum viris adeenferi a poe- des recinet , cum dilectu pro, 

ta, c v. 33. Rom. pofi kos caet. referat, reddat imago fc. vocis, 

clarc patet. — lyra vel tibia, Echo. Eft adeo doeta fnpeiio- 

carmiue, quod ad lyram vel t. ris fenteiitiaeamplificatio. Echo 

canatur, lviicoinde appcllato. paulo audacius imago fimpliciter 

Vtrumque coniunxit etiam Pin- dicitur, ut I. 20. 7. Seil haud 

darus Iithm. f. 33. xJJovTKt i* dubie antiquus et doctus is \*o- 

*i9 rt (pofjuryyt&iy f iV avXmj' rt cabuli uXus eiAt ; nam fic habet 

et 128 <£• HDRATII FLACCI 

Aut in umbrofis Heliconis ons, 
Aut fuper Pindo, gelidove in Haemo? 
Vnde vocalem temere infecutae ' 

' ■ • Orphea filvae, 

Arte «t Cic Tufc IIT. d. Pleaius IU. 1. inic. JHndus Theflaliae 

Virg. Ge. IV. 50. vocisque of- rrions; et ipfe Apollini et Mufif 

fenfu refultat ifnago. Similiter facer. Hcwmus, Thraciae m. 

frxvroittiv aro/uxTuy XaXoy ttxoy* gelidus dictus ob filvas, ut fup. 

Eclio vocat AVchias XIV. 5- 1. 50. inf. 2x. 6> . Vifrg. Ge> IL 

(Anal. Br. II. p. 95.) Horatium 438« o qui me gelidis in valli- 

fecuti funt Stat. Silv. I. 5. 18. bus Haemi fifi+t et ingenti rm- 

fallax refponfmt imaga.. et Va- morum protegat umbra* 
ler. Flacc. III. 597* refponfant 

filvae et vaga certat imago. — v. J fq. In Haemo rhonte, 

iocofa $ natura rei, quatenus Orphei «antu celebratiiTimo. 

Echo Fallit et ludit nos. Lu- Vide , quam dotte atque ornate 

cret. IVi 574* frußratur ima- pedeftre hoc poeta extulit! — 

gine verbu fallax Stab 1. 1. vocahm Orphea^ ßcwvOT«, can- 

— 5.6. Ad exornandam Echus tantem, vel lyram pulfantem. 

imaginem montes poeta memo- Sic vocales chordae Tib. II. 5. 5. 

rat» a quibus lyrae ac vocis fo- Seneca Agam, 326. refonetque 

nus re&ectatur. Quumque Mu- manu pulfa citata vocale chclys. 

fae canendi partes iniungat, ex IÜnc omnino de' poefi; ut vo- 

xnontibus cum dilectu ponit cales undae Stat. Silv. I. 2. 6. 

Heliconem et Pindiun, MufiS luven. VII. 19. nectit quivun- 

facros ; Haemiun vero, quod is quo canoris eloquium vocale nio- 

-olim nobiliüimorum poetarurn, dis. Silvaa f. arbores fecutae 

Lini , Mufaei , maxüne vcro -funt lyrae foiiuxn, appropinqurw 

Orphei cantibus iiifonuiflet; ximt ei temere, nullo ordine,' 

qua ipfa de caufa adiectos puta confufe, uti promifcue" anteä ite- 

w. 7— lft. Helicon Boeotiae .teraiit; Nihil aroplius. 
nont, Phocidi adiacens , JVItua- 

rura (edes. Iuga eins iiemorofa , t>. 9 fq> Arte materna , quAe 

N docte deckrat poeta per oras matri eius, Calliopae, proprio 

umbrofas. Hclicona vir entern .eil, vel, quam mater eiun do- 

Ep. II. 1.2 iß. iivi$<*¥ «y«VX«itf cuerat, rix*?! fMV9i*$, CiV- 

ftdeo audit Paufan. IX. 2#. res rhäeas artes vocat Claudiau. 

fatis nota. v. PaÜerat. ad Prop. Praef. v. 23. ad R. P. 1. It. 

x Seneca» «ARMINVM LL C; Xtt y. 5-12. <12$ 

s 

Arte materna rapidos mörantem 
Fluminum lajtfus celeresque ventos, 
Blandum et auritas fidibus canoris 

Ducere 4 uerci *s. • 

Quid 

Seneca , lt. L forte ob oculoa blandum — ducere, pro» bland*. 
Habens, Hera Für. 573. p«o* tiis fois» blande ducentem» fa- 
filvas et aves faxaque traxerat eile animadvertas. Eandem 
urs , 9110* praebuerat fluminibus MarkL kigerere conaba(ur Stat. 
moros* — rapidos lapfus, con- V. Silv. 5. #4. blandique — 
citatam curfum ßuminum, ra* excepiffe genas» Sed de hoc 
pidiflimos Auvios moranteni, fuo loco. — auritas,, audacter 
iuhibentem , ültenteni. Jlflii et lprice, pro, aufcultantea» 
Lira per fe citatum curfum in- cantus fuavitate delinius. Imi- 
nuit. v. IT. 14. 2. cf. Heyn, tatua eft Ji. L Sidon. c II, 71. 
ad TibitlL L 8« 48* Omnino qui cantu flexi* fcopulos, digi- 
haec per fuppreuum Aicviorum cisque canoris compulit auritas 
curfimTvcntorumque filentiura ad plactrumcurrere filvas ; quam 
dcclarata fumma per verum na« fiarent Hebri latices* curfuque 
tnraxn tranqiüllitas prifca atque ligato flunünis attoniti carmen 
augufu imagine vini poefeos ac rnagis t unda fitiret. et XXIII. 
rouficeS egregie repraefentat. 190. awrita chelyn expeseuta 
Conferri omnino relixn Orph. filva* Id. XVI. 4. de Amphio- 
Argon. 259 fqq. et 43 & fqq* ne: Ogygianique chelyn, quam 
Apollon. Rh. I. A3 ^M* Antip. faxa fequacia flestens cantibus* 
Sid. c. LXVIL (Anal. Br. IL auritos erexit carmine muros» 
p. 24.) Virg. Ge. IV» 454 fqq. 

Ovid. Met. X. init. Senec. Hera v* 1 3 fqq» Quid prius . . . 
f 572 fqq. j Claudian. Praef. ad laudibus? quem prius celebrem. 
1. IL de R. Prof. — blatu quam Iovem? Ab hoc initium 
dum • • • quercus, quique tarn carminis facere decet; huius 
blandus eflet in traetandis fidi- laude* prijnum dicendae funt* 
bus, qui tarn blande, tarn fua- Refpexit Horatias haud dubie 
viter lyra caneret , ut queren» antiquiorura poeurum , quique 
hisce cantus blandimentis per- eorum carmina recitarent» fol- 
nrnUae Atque illeoue eum fe* lennem morem, quo carminibus 
qnerentur. btXyojuJvaf ifjas prooemio aliquo, in Deoruro, 
eadem in re dixit Orph. L 1. maxime lovis» laudibus oecupa* 
Caettruro graecam ftructuxara, to* praeludcrent. Notus fatis 

I eil / f 130 - Q/ tfORATH FLACCI 

1 

Quid prius dicam folitis Pareiitis ' 
Laudibus? qui res hominum ac Deorum, 
Qui maxe ac terras , varii^que mundum 

Temperat horis? 

Vnde eft locus Find» Nenr. Tf. pr. Special* igitur itotionc poeta 

"0$tv xtf xoci 'O/uypiJMi gaiFTuv" curarn, qua Iupiter univerfum 

Mm roL «roXX* oiotfoi ag%ovToti continet, expreflit per anni cem- 

Aiof Ix irpospLiov. Hinc Iovis pora, certo quodam ordine ab 

laudea folitas vocat, qnae pri- eodem divifa atque diftincta; 

xno loco a poetis memoravi fo- nam haec ipfa evinciuit certa 

lent, — Harens fc. hominum ratione geri rem atque ordine 

ac Deorum, Iupiter, abfolutc certo iuxta Lucret. V. i4£5* 

fic dlctus» ut Pater Virg. Ge. I. cuius adeo Iupiter auctor eil. 
353. et fic faepifiime. — i/|. 

Summus revum arbitcr , qui v. 1 7 /<^. Vnde , quare/" fc. 

üniverfum ftumine fuo regit, quum in Deos horrtinesque im- 

— res hom. ac Deor. vd rSv perium exerceat, univerfumque 
uvSpLum nm Stwv , qui homi- terrarum orbem regnt, nihil ge- 
xics ac Deos regit , iis imperat, neratur , oi /Ufftfcr ri . yiyvirxi, 
iuxta Homericum: uvoef dviguy niliil exiiiit, eil, quod mai u r, 
Tt $ta>v rt. Similiter Virg. Aen. praeftantius , poteutius fit, i-pfo 
I. 229. o qui res hominumqiA Iove : ov xou fogrttTos Ivrt 3>«7 
-Deumquc aetemis regis imperiis nffdrifrt ftiyiaros Ilefiod. Tlieog. 
4t fulmine terres , de eodem. 49- -^ adeo Z«)f v^ittos, kolv- 

— 15. Vniverfum declarat poe- rw fuyt*TQS (Aefcliyl. Choe'ph. 
ta per nzor^, terras, et mundum 202.) nuwvi^rxzos (Callim. II. 
h. caelum, folem et lunam, in lt/v. 91.) et Latinis In vi* 
quorum cur tum ita temperat, ctus , ExfuperantiJJimus, Maxi- 
nioderatur, regit, variis horis, mus et lim. Nil nutius, nemo 
ut-inde anni partes, vieülttudi- maior, ut Ovid. Met. If. 60. 
nesque temporum procedant; vaßi quoque rector Olympi — — 
qua fere ratione Sol et Lima non agat hos currus, et quid 
ahnum caelo duecre dicunuir Iove malus habemus? etFaft*V. 
•Vir*. Ge. I. 6. Hinc A<o* p,t- 125. IV e ubi res caeli tenuit, 
yot\ov iviotvrns vocat Homer, folioque paterno fedil, et irwicto 
IL ß. 13. f. et ipfae Horae üliae nil Iove maius erat. Alii- h. *L 
Iovis et Themidis audiunt, vcl- fic aeeipiunt : l'ndtf, ex quo Iove 
uti Orph. II. in easdem, v. 6, nihil ^ nujla proles geueratur* S^ lu CABMINVM L. I. C- XII. V. 15-20. X^l 

\ 

Vnde nil maius generatur ipfo, • 

Nee viget quidquam limile aut feeundum: 

Proximos illi tarnen oecupavit 

Pallas honores. 

N . Proeliis gignl poteft, quae maior fit arte deficit ur t ut -plant manifefio 

ipfo : putantque ' refpici fabu- ' appareat, quanto fit aliud , pro- 

lam , qua Iupiter Thetidis con- ximum effe , aliud feeundum, h. 

iugrum ideo refpuerit, quod in Antimachum feeundum quidem 

fatis eile feiret, cum, quem eSe, longiilimo tarnen interval- 

Thetis editura eflet filium, pa- lo priori pToxiroura. Contra 

tre praeftantiorem futurum. VLrgilius eidem. 1. L j. Qß. fe- 

Sed haec longius petita viden- eundus dicitur , propior tamßm 

tut, et fententia, quae inde prirno quam tertio. — Honores oc- 

procedit, et partim congriu cupavit, Ti/ujs ?%t* 9 fjujuopt rt- 

eft h. 1. , et laudem fatis iciu- fujs, Xortita eft muncra, quibus 

nam» ipfpque love iudignam proxime ad Iovem accedit, quae 

continet. — 13. Nee quid- ei proxinium a Io ve„ locum vki- 

Quam ei fimile, nemo aequalis dicant. . Nimirum poteltas ali. 

ei» viget, Äoret dignitate atque qua, iingulare aliquod munui, 

potentia, nemo par ei eit; — - imperium, quo Iupiter unura- 

aut feeundum, quod Itatim eum quemque Deum oruavit, quod 

fequatiir , quod eius potentiam adeo ei proprium eft , poetis 

prope attingat: imo omnes re- dicitur rs/un 9 y*f*s et lim. Ho- 

liqui Du love longe inferiores norem eodem fenfu adlübuit 

funt. Imitat us eft h. 1. Mar- Statins Silv. III. 2. 14. divae 

tial. de Roma» XII. g. Terra» Nereides, — auts honor et regni 

rum dea gentiunique, Roma* eui cejjit fortuna feeundi, ' Sortita 

par eft nihil , et nihil feeundum, eit adeo Pallas honores , mune- 

— ig. 20. Proxima tarnen, va, non quidem tarn ampla, 

quamvis longo intervallo, ei quam lovis: caeterorum tarnen 

eft Pallas. Adpolite Virgil. Aen. Deorum rtuotTs iniigniora. A4 

V. 320. Proximus kuU % longo fenfiiiu Callira, Lav. Pall. 131. 

fed proximus intervallo. Quin« /uwv# ZeCs reyt Svy*Tiguv tS»*4v 

etil. IulL Orat, X. 153. Quam- 'ASaytm'r, wMTfwm nxvrsx (pi- 

vis ei (Antimacbo) feeundas fere fftf^ai, In moimmm. antiqiii* 

örammatieorum confenfus tiefe- eadein cum love ideo fociata 

rat; et affeetibus , et iucumlita- confpicitur, e. g. Muf. Capitol. 

t*> et diipojition* et otwiino T. IV. t. ß. JJUnc et proxi- 

^ I* a mmn 132 Q HORATn FLACCI 

Proeliis audax, neque te filebo 
Liberi et faevis inixnica Virgo 
Beiluis : nee te , metuende certa 

Plioebe fagitta. 

Dicam et Aleiden, puerosque Ledae, 
H(unc equis, illmn fuperare pugnis 

Nobi- 

rnum a Iore locum in Deorum nam in muneribus a Iove ipfi 

concilio occiipat. v. Spanhem« tributis erat et wufbtvüf iuxta 

ad Callim. H. ApölL 29. add« Callim. H. in eandem v. 6. — 

Homer. IL a». 151. Quo re- inimica btlluis, Ornate» quae 

fpectu poeta Palladem proxiroos perfequitur belluas ,' belluarum 

honores oecupaffe videtur dixif- agitatrix, ift dicitur Arnob. IV. 

fe, fere ut Homerus priores fc* p. 241. ex emend. Markl. ad 

des teuere dicitur IV. 9. 5. Stat. p. 99. dea venatrix , 3>f- 

v. 2} fy<j. Vulgaris conti- ooMrivoc f iXettyifßoXtf t kvexoms, 

nuandae orationis ordo ferebat : «x^'f* $ ^uae funt Uomerica 

canam etiazn Bacchum, Dia- Dianae epitlieta. — 25. me- 

»am, Apoflinem; fed docte tuende fagitta, qui fagittam 

nunc variavit poeta, orationi- iacis, (ut metuende thyrfo II. 

que, ad Deos ipfos, e prifco* 19. Q.) Ted alterum cum Vi» 

rum hymnorum forma , eani propter adi. certa, quae fcopum 

convertendo , novum vigorem «ttingit , quae nunquam aber- 

adiecif. Vroeliis audax , aiida- rat, quae praedae certa eft, ut 

cter pugnansl ferox, bellicofe; Senec. Herc Oet. 1655. Idem 

Orplu H. 44* 3- os V<p**<* de v Diana Hippol. 57. cuius cer- 

XaiftiS 9 if tfyutfft, ad Bac- tis petitur telis fera, quocum 

clium — bellorum potentem iux- *tpvnr*vs tovs SopJiocl. Philoct. 

ta Macrob. Sat. I. 19. Praecipuae 105. coroparavit Valken. adEu- 

ei partes datae in Gigantoma- rip. Hippol. v. 1416. Sic certi 

ehiis. cf. II. 19. 21. C«le- venatus Clandian. inProbiConf. 

bratur quoque eins expeditio 187. et in Nupt. Honor. 2. 

adverfus InJos fufeepta. , Hinc Parthis fagittas tendere certior, 
armatus in montimm. mitiquis 

confpicitur. v. Winkelman. Mo- v. 25 fqq. . Iam ad heroum 

num. ined. p. 67. et Allegor. laudes defcendit poeta. Memorat 

p. 4 1 » —-22. Virgo > Kip9f 9 ex bis Meiden, Heiciilem, AI- 

n*f$bot abfolute dieta Diana ; oaei nepotem, ,e€ pueros, **$*s, 

fiiios CARMINVM L. I. C. XU. V. 21^32. 135 

Nobikm: quorum fimul alba nautis 

Stella refulfit, 

Defluit faxis agitatas humor; 
Concidunt venti, . fugiuntque nubes; 
Et minajc, nam fic voluere, pon^o 

Vnda recumbit 

* 

Romu* 

Eliot Ltdas et Iovis, Dioscu- h *\ot jotfots vocat Eugip. 

ros, Caftorem et PoUucem. ELectr. 99*. v. ad IV. 8* 3 1 * 

Eosdem coniuiurit in. 3. 9« Ratio huius figmenti in eo quae* 

Hurte» alterum, Caftorem, nobi* renda vidcttir» qtiod duae flaro- 

Um fuperare, ftJo/op ptxfp {▼. mulae in malo navis appaventeft 

Toup. Curae novüT. in Suid. nautis indiciofant, tempeftatem 

p. 151.) graeca itructura, pro» tnox fedatum irL Hia vcro 

nobileru ex eo , quod fuperavit, Dioscurorum praefentiam et au« 

fuperior fuit *quis t equo, eque* xilium manifcfariperfuafuin fibi 

firi certamine victor fuit. — habebat antiquitas. Simul ao 

Ulum, alterum, Pollucem, quod eorum fteUa, fidus» ut Virg. 

victor disceJUt jnignis, pugno* Ge. I. 222. nam de duabusßeL 

nun, caeftuum certamine, «v« lis intelligendum. — - alba, lu- 

yfjuixh » ü* 9 aa Amycum ne- cida, cLira, ut de iisdem I. 3. 2« 

caviu . v. Apollod. I. 9. 20« et IV. 8- 5 1 * Sic Xtvxov 'Asw 

Eadem do utroque comprehen- xgoemwov Eurip. Elect. 730. at- 

dit notiflimu» Homeri locus IL bus Jjueifer Ovid. Met. XV* 

y. 237. Kaartf* y ixxoia/uor, 149. Poteft et efle, caelum 

neu nvf aymB^ftloXvitvMt», Sed purum reddens, adpouto h. L^ 

et uterque cum equo occuxrit et exquißto vocis ufu. Sic aU 

in Monumm. antiquii; item bus Notus I. 7. 15* — refulfit, * 

apud poetas , ut Pind. Py th. «. appaniit , in confpectum venit. 
127. XtyxmmXwt eos ▼ocans: 

adde Eurip. HeL 1680. Lucian. v. 29 fqq. Statim tempeftas 

T. I. p. 28*. ed. Reiz. etOvid. fedatur, et tnare cranquilhuu 

Metam. VIH. 372. — » Sequi- fit. Infigniter hoc et graphice 

tur eorum vis benefica, quae exotnatum. Ante oculos fuit 

iis inter Deos relads muneris Theocrit. xß>. 19 fqq. «XX' ftt- 

loco a Iove obtigit, ut hominis «r»f v/u$7s rt tuu bt ßv$ov TXxtre ■ 

bus in mari pcriclitinttbiis fnc- injas ctvroTfftv vmnvuaa oio/uhois 

curxant: rt/uais 9<*riig*i ßprm $*vitv$o4' «fy« t* afioXnyorr 

13 I *V9fMt> 134 <£• BORATII FLACCI 

Romulurti poft hos prius, an quiefnm 
Pompili regnum memorem, an fuperbos 
Tarquini fafces, dubito, an Cattmis 

Nobile letum. 


otvt/uot, Xtxup* i* yaXtjw ipmt- tatus eft lociun Aiifon. Prof. 

\ovy6f, vtipiXxt rt äiffpt/uov «X- VIII. in it. fed admodum ieiu- 

XtxJW «XX«*. Defluit, demanat, ne. — quietum Pompilt regnum, 

relnbitur 'de fuxte hurnor, vorit, Numdm Pompiliam ,.. qui par- 

unda , AuctiiB fighatus, fcopulis tum armis imperium pacis arti- 

luperieotus , ut in Vir«;. Aen. bus, legibus ac religionom cnra 

XI. 625. pontus.— fcopulos^ corroboravit. Liv- I. 3i. ma- 

que fuperiacit undam fpumeusi xitnum eius opermn fuii tuteia 

Marc adeo fublidit, iternitur, per omne regni tempus -pacis. 

wropivvvreu, quae poetis follcn- — 35. Tarquinii Prifci fafces, 

niafunt hac in re. — 30. con- regni infignia, quae ille ab Etru- 

iidunt, fubitn cadunt, flare den- (eis petiit. •*— fuperbos* fplen- 

nunt, ut Virg. Ecl. IX. 57. ' Ei didos (ut I. 35. 5.) ; pevtine- 

nunc omne tibi ftratum filet bant cnim ad magnineum re- 

aequor et ornnes, adfpice, t*entofi % gis appararum. Tafqu. adeo 

ceciderunt murniuris aurae : con- Prifcum pace et hello pronuijp- 

tta furgit rentus» upogt. — /u- mum (Flor. I. $.) laudat maxi. 

giunt nubes cf. Tlieocr. 1. 1. et me a regiae dignitatis ac po 

Virgil. Aen. V. Q2o fq. — 31. teftatis augendae (tudio. Tar- 

mitwx, quae exitium na litis mi- quinio Superbo, quem nonnul- 

' na tur, feu" fimpLiciter aha, cre- li intclligi volunt, in koc car- 

etn, folleiiui poetnram ufu. — - mine omnino locus non erat. 

ponto caüu tertio, in pontum Virgilio quidem Aen. VI« 8*8« 

recumbit, mare adeo explana- uterque T. memoratur; fed 

tur t Auctibns non amplius mo- is animarum, Notier vetp furn- 

vetur. Magnificum elt illud, morum virorum, quibusAugu- 

nam fic voluere, folo eorura uu- ftum ftibiicere poterat, recen- 

tu haec omnia iiuiit. fum agit. Multo magia a con. 

v ' 33 fyq* Sequnntiir viri* filio carmiiiis abhorrere arbi- 

qni Kornam magnara reddide- tror, Tarq. Superbi tyrannidem 

runt; quorum multitudine ita a pdeta ideo memorari, quodiita 

obrttitur poeta , ut, qnem ma- mutandi imperii regii in liberam 

xime laudet, nefeint, et (ieprae- civitatem cauiTa extitiflet, ut- 

tereundo omiies extollat. Imi- qne adeo poeta imperii Roxnani 

coh- CARMINVM JL. I. CU XI1V T. 33*4 a 135 

Reguluii}, et Scaüfos, animaeque magnae 
Prodigum Paallum, fupqrante Poeno, 
Gral us infigni t referam Caniena, 

Fabriciumque« 

Hunc, 

eonrerfionem fub eo fiicum J&. nide, euius umis infons erat, 

lummodo tnnuere voluiffet, fuperftes~~eile » fe perimendum 

•— 35- Catonis Vticenfis, ultimi hoftibus dedit. v. Üv. XXII. 

liberum defenforis letum, quod 49. Flor. II. 6. 16. Ilinc 

fibiipTe paravit, ne in raanura prödigus, contemtor ac profu- 

Caefaris . veniret > iicque ei ty- for animae , pro vulgari, vitae. 

ranni vultus adfpiciendu* eflet, — magnae* quatenus geneiiQt 

v.. Cic. Off. I. 31. hino nobile, fum fic animum fuum pTode- 

quod , cum in republica ei anv bat. Imitati funt hunc fplen* 

plius . viyere von licexet, rnori didmn verbi prodigus ufum 

decreviffet. Atque hiuic intcr Ovid, Am. III. 9. 64« Sil. I* 

magno» viros memorare .poetara 225. Stat. Theb. III. 603; 

nibü vetuit, cum et Auguitu* VIII. 406. et Claudian. in Ruf. 

libertatis propugnatores magni II. 133. Ridicule quidam in 

* filteret > feque amicum priftini anima magna et Paullo oxymo? 

joeipubltcae itatus proRteretur. rou videbant. — Poeno, Han- 

,00x1t Yiiig. VIII. 670. et ibi nibale. — 39. gratus, grau 

Hey«. pietate illorum memoriam re- 

**• 57 fyq* ^ e Regulo Tide colens, inßgni Camena, carmirie 

iof. III.. 5«, — Scaurorum gens referam » quo ipü iniignes red- 

iDitltp» dedit Romanae rcipubli- dantur, ipforum virtua pofteris 

cae magno» ac nobiles viros, in innotefcat. Sic malira, quam 

qnibu» eminent M . Aemilius fimpliciter , • eximio , fublimi. 

Scaurus, vir gravüfimus» et Conf. I. 1. 5. Seqiumtur fan- 

prüiccps Senatus ; eitisque ülins cta exempla antiquae integrita- 

JVL Scautfus, aedüiutis magiü- tis, frugalitatis , continentiae, 

Hcentia, . clarus ; uterque conü- ac laborum patientiae. C. Fä- 

lio, gravitate, coiiltantia clarif- bricius Lufcinu», qtium contra 

ümm. vid. Cic. FonteL 7. Samnites et Pyrrkum bellum 

Muren. 3* ^— 58* Paullus confui gereret, munera hoftium 

Aemilius Cof. in funefta, vitio iprevit, et diuleilius ab honefta- 

pollegae TcrentiiVarronu» Can- te quam fol a ciirfu fuo averti 

nenn olade cum fortülime pu- potuit. r. Cic OH. III. 22. 

gnadet, nolens tantae ignomi- Val. Max. IV- 3* Ilinc jtarvo 

I 4 potens l$S Q> *' HÖRATII TLXCCI . ) Herne, et incomtis Curium cäpillk, 
Vtilera belle* tulit, et Caiüillum, 
Saeva paupertas et avitus apto 

Cum lare fundus, 

Crefcit, jMMmu Virgilio dictus Aen. VI, (V. IT, a. pr.) tt Hg nngni »o 

345. cf. Claudian» de jy, Conf« forte« rtri finguntur. Lucan. 

Honor. 413 fqq. v I, 166. paupertas feeunda vir&» 

tum. Contra cf. luven. VI« 

- »,41 fqq* Tarn *a t qua« »93, — - faeva, J##wj» x*Xmi> 

Jequuntur , praeclare frugalita« £py»\hf , quae äd quaevi« duTäj - 

tem et continentiam , quibtit oc perpeflu graria not impellxt, 

res Romana in tantura faÄigium /ttlg&ta hideumkM Theocr v 

exerevit , exprimunt, Htmo XXI. 2, — avitus ßmdus, «gel* 

Fabvicium, Additionen* lianc lus a maioribns «eeeptti», nul* 

•üceueü, rationem vocat Quinctil, lia neceffionibus dilatatus, cf* 

IX. 3. »8» — De M, Curio I, 1, u, etV.fi, 3. addeBurm, 

Dentato v. Valer. Max. IV. 3, Atithol.Lat. I. p. 497, -5*- üpto 

Quum cius aetate Romani coe- cum JLare, cum tecto, quod 

piflent touderi atque comi ; aptum erat * conveniebat ftuidi 

Plin, VII. 59, ipfe retinuit mo* exi^uitati« tdeoque modico, exi» 

rem veterem , crinesquo' inconu guo« AUter • Iufli -Spee. Ob(H 

tos , intonfos atque impexo* crit, c, 9. Iam luec paiipcrtat 

aluit, IlinC ipfc perfectÜlimum atque continentiaiftos yiros tu- 

antiquae morum fever itatis ex* lit% prottilit, atque ßnxit utiles 

emplum Romanis habebatur, v. bello, xptalftwt 9 #f*W*** '* 

vei. luven, II. 3. Adlutit ad woXtjuOY, bello idoneos, labori. 

liunc locum Martial. I. 25« et bus quippe a pueris adfuetos, 

IX« 23, Obferva exquintiorem iisque kiduratos, 
continuandae orationi* normam, 

Pedeflre iuerat; refevam Fabru v. 4^ fqq, Exeellentiflimi 

dura , Curium , et CamUlum, verfus : quibus >M. Marcellum 

quos pauperus utües bello tiu iuvenem, Octaviae, Auguiti fo* 

ljt. Pt.tfpertas, fenfu Romano} roris, filium , Iuliae, eiusdem 

nf>« rv< 'Itas, et omniuxu verum Augulli filiae, coiüugem ado- 

ij'.-Hi, t .-.i £r>rtui.<irum medio* ptatum ab Augufto (quod Sonad. 

uide dure et parce contra Maflbnum docet e Plut. 

.ni Jir, IUa er c< rpus vit. Anton, p. 952.) et'haud * 

;c> •,. ':{ aiüruua roboratur dubium illius fucceflbrem (v. 

Diu 


CARMIN^M I.. I. e. MI. V. 4l-48- 157 

■ 

Crcfcit , ecculto velut arbor aevo, 
Fama MarcelH : roicat intef omnes 
Iulium fidus, velut inter ignes 

Lujna minores. 

i 

>Gentis 

t 

r • # 

Dio LIIL 50.) fplendidae illi #v£tr*i l % ctßrrtü, #Xfti£*7r Ug* 
fttmmoruni vyrorum feriei fubi- axtf uf ort ohfytov »fimt , r»- 
to ' et ex improvifo , ingenti $o7s MpSf oitfSva h äouUoit 
quaß faltit facto , adfotiat : quo -rt *£•* iygiv u&if*. of. et IL 
fttaxime et feriri et oblectari jo. 7. yirg, Ecl. X. 75- ad 
Attguihun popuiumqueK. opor-* feaftua comparatioira Sil. VL 
tebat.. Nam erant in iilo Mar- 65. de Regulo: qui> Jongnm 
etüo, licet vix annum XVII« femper frnna glifotn&per aevum* 
afftigiflet, fplendtdi/Bmae virtu- infidis fcrvajfe fidetit iffemorafr*. 
tes > fuiriroaq&e de eo et Angu« r* Poenis. et Arien.- Defcr. O* 
fti, et onttijum Romanorum» 253. Mufis intermina pita -per» 
quorum delicias «tun fttifle con- man*t> et memori laut fimper 
fiat,' exfpectatiö, ' ur eint mori puHtdat aevo. — föfyq* lam «1 
tem a. 731. infocatam untrer» Maroello transitu* etat faeüia 
fas populus iommuni luctupro« ad-familkm Inliom, unde illo 
feejueretur. Cf, Virgil. Aem per matrem onus erat; inqun 
VI- 86 a fqq. et Völle*. II« 95; eam poftea etkm infitua. VuL 
Tantaa de eo coneeptas fpes gaiU fentenria erat: oronino 
faxnma et ingenü et iudicii ve* gen« Iiüia ad . fummum nun« 
ituftate poeta expreifir. — famaj gloriae* fulgorem perrenifc Id 
laude* eiua ac virtutea crefeunt» (plendide ornarit, dnm pro* gen* 
continuo äugen tür. E*quifite telulia eftfidus Iulium; quem« 
pro bis fama poterat poni, qua^ admodtun fidera gentis dieun- 
temu per eas. Marcellus in ore ' tur fingitli» qui eam iliuftrant, 
omnium erat, ab omnibus col- viri: r. Orid, Trift II«, 167« 
laudabatur. — • oeculta aevo% Pont« III. 5. fi, — mt+r cmne* 
tempore, non animadverfis in- fc. caetera« itcllas, h, famüias 
crementi teniporibua , et mo« Romanaa emicat gens Iulia. 
mentis, L fenfim et occnlte; fic ACTumendum hoc • fq. ignts, 
ut, quoties «dfpiciamus arbo* h. ftelbs» qna$ lumv obfeurat. 
lern, nora germina .ac folia, Of,V. 15, pr. et Sapph. apud 
novo« ramoa emieuifle yidea-» H. Steph, fragm, lyr. T. II. 
mus. Dncta haec pracclara com-, -p. 56. icrigts f*h »fi<pi umkit 
paratio t Pind. Nem. 7. 6g. S(Xoiy«y «*| dxoKfiittMiQeutvoY 

I 5 tilot* 138 Q- HQRATJI FLACCI 

Gentis hujnanae p^ter atque cuftos, 
Orte Satarno, tibi cura magna. 
Caefaris fatis~ data ; tu fecundo - 

. Caefare regnes. 

Ille, feu Parthos Latio inuhinentes 
Egerit iufto domitos trivunpho, i Sivo •Tios , S*xot*v •cXif-fro**« pmXi- Prop. p. 253. — data, iniuncta 

trat, Xx/uxif. . De aliis diflkilio* eit tibi a /in/u. Splendida rei 

ris hiüus ftrophae interpoetatior imago.l»*d ^uam devenu poet», 

uibus, de quibus dicere hie non quod 'omnino xege& in Iovis tu- 

Ttacat, v.Sanad. ad b. L Maflon. tcla effe dicantux, hoTptptJs i»- 

vit. Hör. p. 226. et Ouwena. de Homero dicti. ,v. CaUim. 

Noct. Hag. p. 360. H. in Iov. 79. et ad III. 1, fi« 

— Fatis> perfaCa,; nili forte 

ir* 49 fyq. Vulgaris fenten* innrere prae&at: fatis CaeJaria 

tia erat»: atque ex hac \g«nt« tibi cura dau,e&» graeca ijri*. 

Inlia eft, eamqtie fulgenti/Timam ctura. -—51. tu regnts C. /L 

fecit Auguftus , terraruin dorai» docta inverfione, .pro , fac ut 

nua* quem tueatur Jupiter ? Giefaris iniperium fecundum a, 

quacuimus. Sed nihil fubli* tnoftt, ut te folo minor (v. 57.) 

miut et augufiius e(Te potefi; illa terrarum orbi imperet. 
Iotw fttbita et fpiendida invo* 

cntion*,* quae pro transitu eil» v. 53 fyq. Grariterprece* in 

pleno jam. erumpente animi af- vatidnationem transeunt. Quem* 

fectu- ad primarium carminis admodum tu in caelo, ita ia in 

argumentum, partemque illius terra regnabiu Sed exquiinnw 

hatid dubie magiiüiwntülimaru. invertitur hoc. Sententia ip£a 

Seitfm: o qui generia huraani fullennis et ufitata poetis ein« 

pater, eiusdemque confervator aetatis, ut III. 5. pr.'Virg. Ge. 

cluis, maxime vero regum tu- IV. 560 fqq. Ovid. Met. XV. 

teLam geris : fac itaque, o Iupi- #57. Faß. II. 130. Manil. I. 

ier, .ut CaeCir regnet (ecuridus 197. lam vv. 52 — 57- ©xpri- 

a te. Orte Saturno e gr. Kg+- iiütur illud : Caefar oibem ter- 

vtwv, KfivtJrjt. — cpr«, tutela rarum reget, fubactis eius reli- 

Caefaris. — magni , ut dicitur quiis. Hoc pofterius fplendide 

egregius I. 6. 11. III. 25. 4. extulit, dum, quod ipfum et- 

alt us III. 4. 37. cf. Burjn. ad iam follennt erat, Auguito Pftr- 

tlioriun carminvm r . i. c. xn. v. 49 - Go. 1 39 

Sivc fubiectos -örienils örae 

Seras T ejt Indo$ T , ^ 

Te minor latum reget aequus .prbem : 
Tu gravi curru quaties Olympum; 
Tu panun caftis inimica mittes • •' * 
• • <- * Fulmina lucis. 

tliorum atque Indornm, extrem putandtts eft; a^eoque benigna 
momm terrae populorum de- dominatione reget terrarum or- 
beUntionem pöllicetiir ; quodet bem. — latum, qua late patet, 
per fe magnvfitum eft, et ex eo,» adeoque totum terrarum orbem. 
quod t|im fufpicio erat , Augu« v- 58 — 6o. Tu autero in- 
ftum bellum in Parthos, qiiibus caelo regnabis. Augufia fpecie 
Indi finiümi, fufeepturum. v. hoeextuiit poeta: tu tQmfbism 
Dio LIII. 33. — J^atio 9 docte caelo, et pro hoc gravius , tu 
et graviter ,* pro , Romano in;- tonj^ru caelum coneuties : plaue 
perio. — intntbierttes, illius fines ut HJ. 5. pr. Tonitrü enim ae 
conti* uo' laceficntts,' v. T.,2. fulmen t pro fpnbolo.- imperü, 
extr. —^Seres et in<//\ extremi Iovis habitum. . Jam pro row- 
Afiae populi, huic fubiecti, fiib- fr« eft eurrus ldv\$, v. I. i<>. 121 
iaceiites,habitartes fub ora, pla* et ad I: 34. 3. -^^bw, Deo, 
ga orientis fc. folis. — domitos, Iove gravatus^ cni Iupiter inli- 
fubactos, devictos egerit ante fe det. Ita aeeipiendum ex Hom". 
irinnrpho / pro * v'nlgari, tibi de • IL c. 856 f<ft* ^i" a P CÄ ' q*üti** 
üs tiiiunpluLverit. — tu/to, quo coneuties« tremefacies Olym- 
vindicentnr ininrine Romano pum: latius liacc exomata t. I. 
iinp«ywyab-ip(is illatae. NoHtn' 34. 9;' — 59 fo • ttr fulmina 
lucrefpic* ad triuniphum, cuius mitt«;, iaciilabtuis. nihil amplius. 
oranM condiiiones impletae Gut, Nam reliqua ad brnatum perp- 
liiagniim, quod nfmis prdefh'f»; nent. — inimica 7u<.n, damnpfa; 
— 57* '* minor, fecund 11s a te, exitiofa lucis, quae petere fe- 
il t fe ipfo fuperiorem agnofeens lent lucos, Düs confecratos« 
,te: ut IJI. 6. 5. Düs te miiw- e^uod -parum cafti h. polluti ef- 
rem quod geris, impera*. — Ar- fem adulterio., Ob hoc enim 
quus tanquam de U<;<», propi- luci fuLmint tangi putabantur. 
tius, abnus: n.tm tanquam Dens Ad legem Iuliam mulco ferius 
Auguftus totius orbis tutelam ac ab Auguflo latam haec xeferri 
curaro, e'poetae mente, garere nrqueunt. 

CAR- i4<> Q. HOR^TH FXACCI • • mm^mm «MM C -^ R M E ! N XIII. 

s 

J^/uum Lydia , ^xtotf faepius u poeta inducitur, Tele- 
phum, pulchrunt iuvenem, quem amatorem haberet, Hör 
ratio, ut cum ureret, femper commemoraret, eiusque pid- 
*chritudinem extoUeret; -poeta, non, ut alias folet, irrh- 
Jiotifi äüt probris eam laceßi( 9 fed vero atque acerrimo 
zelotypiae ftnfu perturbatus,. eumque dolenter profejfus 
Jjydiamßbi ita reconcüiare ßudet, ut Telephi mores tan- 
quam parum commodos , eiusque in amore delicias purum 
elegantes (Ulineet atque perßringat, ßdemque eius et 
conßantiam in amore ßtfpectam faciat: fuum contra 
amorem, ß fecum in gratiam re&ire vetit, nortniß morte 
depoßtum iri % feque in eo contlnuato mortalium ßeUcißl- 
yvum putare Jpondeßt atque proßteatur* — Jßminet hoc 
Carmen cum mira affectuum % vividijjimis coloribus delir 
neatorum varietate, tum orationis doctrina atque euku 
CKquißtiJJimo. Graecum poetae exemplar ob oculosfuif- 
fe 9 cum univerfus carminis Habitus, tum v. 16. fatis 
iucidenter oßendit. Caeterum Sanadonus hone öden, 
4aß}tati haud dubie timens, practermißt. «M AD • \ 
I C ARMIN VM B. I. C. XIII. V. 1. 2. Üj-l 

• i 

D L Y D I A M. 


V^xun tu v Lydia, Telephi 

Cervicem roleam, cerea Telephi 

Laüdas 
i 

v. x fa puum tu, a qua fo- quit. Sio Theöcr. VTTT. 19. 

lum me amari credidi , Telephi defcribit ripsyyu Xtvxov x*gor 

pulcbritudinem laudas. Prolioc J*g*fff«ir. OvidL A. A. III. 199b 

generali pulcbre oßenduntur fcitis et inducta candorem quae» 

partes aliquae , cervix et bra- rere cera , fi lectio fana. conL 

chia ; naro et nuda ea gerebanc Plin*. XXI* 14« Maxime tarnen' 

▼eterea, et ex iis decor fonnae* iisdem navua color memoratur, 

ac rigor iuvenilis iaprimi* elu- isque in comparationibus , ind* 

cefcebat. — 2.. cervicem ro» defumtia» unice fere intelligi- 

feam, m&xb* fofotrr*, floridi tax« v.Vnrgü. £cl. II. 53. Cal- 

coloris, fpleneudam , pulchram« purn. II. 91. et fic paiEm. Pok 

Virg. Aen. I. 40s. rofea cervice üs etiam de'colore cerae fplen* 

refulfitt de Vettere, rofeum dido interpretari, ut brachia 

verticem dixit Catiill. IJ^IV. intelligantur laevia, totunda» 

310. et Noßer IV« 10. 4. nunc polita, in quibus nulluni os pro* 

et qui color efi jnmiceae flore mineat. Quo fenfu pingues tur« 

prior rofae. cL Schrad. adMuf.' di dunes cereäs dictas puto 

Aniraadv. p. 177. — cerea bra* Aufonio Epift I. 5. 2. Exqui* 

chia, quo fenfu dixerit poeta, fitior tarnen ratio ridetur, 6 

dubitäripoteß. De colore fere brachia carea Interpretern flexi» 

accipüuit Intpp. , qui in oculos Ha, mollia* jaiini, m*«X«, a 

cadit, ut cerea brachia fint catu natura cerae. Plin. £p. VII* 

dida (uti iam Senr. ad Virg* 9« ut laus efi cerae , mollie 

Ecl. II. 53. brachia cerea , can- oedtnsque fequatur* A. P. 163» 

dida iicuti cera.) quod et rofea Cereus in Vitium flecti* Atque* 

eervix ad afpectum pertincat, baec in delicatioribus apud ve- 

e^ -fi alio fenfu aeeipütur» Ho- teres memorantur, atqne in pre- 

ratius fibi non confter. Quae tio babentur. Spectat buc epigr. 

tarnen ratio nullius plane nao* Antipatri c XXXIL (Anal. Br. 

menti videtur, etu de re dubi- II. 117.) viurlvovt tyfleve* ßpx- 

tari neqneat.- Nam candidani %Ie9*r 4 fMnf imvw ov\*x** m ?* 

oeram veteribns cognitam atque yag oXjj rovr rakaptfft y*X«, lau* 

in ufu fiiÜTe, omnino negaai ne* datum iam iu baue rem Dorr* 

ad Laudas brasfoia., vae, meum 

Fervens difftcili bile turnet iecur. • , _ 
Tunc nee mens milii, nee color 

Certa ad Charit. II. *. p. 1 65. — Tele- ctu cornmotö cor fanguine aeftim- 

■phi nomen fuaviter et cum vi re, impleri, exundare, tiini fer- 

repetitum : Nam id femper cre- ▼ere , ardere , uvi , rorreri et 

pabat Lydia , ut Horatium ure- firn. diettur. In ' ha iecur bile 

ret. Adjpqlite' Terent. Eun. dicitur oppleri, (yijuttv ayftlus 

I. 3* 50. uhi neminabit Piiae» X°^ s Lycophr. 1115. *{*** 

driam, tu Pamphiiam continuo : tpoinov ocT/uoi , £0X9 ^ vxtgißXv- 

fi quando illa dicet , Phaedriam vw» »inj Quint. CaL V. 325.) 

intromittamus comijjatum , tu» aeiluzre, (V. 11. 22.} fervere 

Pamphiiam emuatum provoce* et lim. Ita iam dixit Homer. 

mus, IL /\ 513. %qKw irifffts* et 

inde Sil. It. II. 327. immites 

v. 3. 4* -A^un» . . . turnet trat coquere. Tum et ipfitm 

iecur , docte atque ornate, pro cor tumere dicitnr, quatenus il- 

vulgari , indignor, ira exnrdeo, lud per iram et indignatiouem 

fnmmaque aegritudine adficior; anguitari ac comprimiientinius. 

ut raox v. 9. »ror. Quumenim Ilomer. IL /. 642. olfoltrroti 

Empedocles laiig tun em , maxi- ufuilii ftoXf » Aefchyl. Choc'ph. 

ine *tput*p}tw t mentis. federn ifli. Apoll. Rh. I. 1260. et fk 

ftatueret; (t? ii vo>!MM/uu\i<7r* faepius. v. BentL ad A. P. 19**. 

KixkrifxtTcci wJpuutH'Jiv , uTjux In Noftro obferva copiam poe- 

yotg j*v$ gm* ts niftuug- tae. Fervens turnet, tinug £iov 

Jtov iffn voapot, apudStobw oticlvtrui, quum alterum ftiife- 

Exeerpt. Grot. de rer. nat. p. cuTet. Attius apud Scriv. Col- 

167.) in hepate .intern vel ieco- lect. Trag., p. 89. fervit pectus 

r©, quod eft vifeus niaximum vaeundia. Vtruroquepariter cu> 

abdominis in dextro liypochon- mulavit Plaut. Caf. II. 5. 17. 

drio, totius (anguificationis prin- Tota in fennenlo eft, ita turge<- 

cipium prifei homines poncrent, feit mihi. — difficili, upyahffp 

in promtn eft intclligere, cur x^V *'• 9" I1 9* *"•* Xfi^S 

praecordiis, cordi , iecori, quae Quint. Cal. 1. 1. h. morofa, iva- 

poetis fere (um cuv»w/u* 9 omni- eunda, quae morofum, iraeun- 

no cogitandi vim , prudentiam, dum me ladt, 
omuesque adeo affectus, atque 

cupiditates atuibuerint. Hinc v. 5 fy<?' Locus hie Land du- 

aiümo quoeunque demum alle« bie dx ex elaboratiiluui* poetae 

atque CABMI3VM L. I. C. XIII. V. 5-8. l43 

Certa fede manet : humor et in - genas 
Furtim labitur, - arguens, 

Quam lentis penitos macferer ignibus* 

, " Vror, 

atque pulcherrfmis. Praeclare dolor errat per omhes* IamApoI- 

enim atque exoellenter prorfus Ion. Rh. III. 296. Jrj ngcttöjt 

ad animi ira, indignatione, quod tikv/ubos xfötro XoL^y ov\os 

alium fibi praeferri videt, amo- ijwf anaCkois ii /utrtrfUHCuro 

yis fimul priftini ignicuüs, acrius nuptus is x^° oy » *M-<rr eftvSof, 

ideo urcntibus, turbati atque in- uxyiilrict vöoio. t>e timore ea- 

ceiifi ftatum declarandum attcm- dem pracdicat Seneca ep. 22« 

perata atque ex natura ducta noti animus ncbis, nön cvlorcon- 

omnia. Ante oculos autem poe- fiat: lacrimae nihil profuturae 

tae fuit in his nobile Sapphus catlunt. -*— 6. Aelluantis an*, 

carnien illud apmj Longin. X. mi habitum araplius poeta de- 

2. (ßa/vtrul flui rijvos i'aos B'toT- ciarat per humorem, lacrimas, 
et* caet. — Mens non certutfe- in genas furtim, ipfonon adver- 
dt, eodera loco manet, agitatur, tente, labcntes, recurfantis amo- 
commovetur. Sollenne hoc de ris indices. Infra IV. 1. 53. 
quacunque graviore animi com- Sed cur heu, JLigurine, cur nm- 
motione. Nota Tibulli: nam- nat rara meas lacrima -per gf- 
que agor ut per plana citus fola nas ? Adpoüte Meleag. LIII. 2. 
verber e turbo. Sic et cor jt«X- (Br. Anal. I. 16.) o/u/ucc rt efyot 
\tq$cu, 2ovt7j$ett f ixmjäcfv grae- wofais ro yXvxv Hxgv (piftt. 
eis dicitur. Plaut. Aulul. IV. Quanquam et de fudore per 

3. 3. Continuo cor meum coepit corpus manante , qui et ipfe 
artem faecre ludicram, atque in anioris index eft, non male nc- 
pectus . emicare. res nota. — cipias ; 11 1 in illo Sapphus : 
Color continuo variatur, vultu xxi? Ufas faxfis xltr*$, et, 
nunc rubente, muic pallente. qui inde proiecit, Theocrir. 
Furorem Medeae e zelotypiae IL 107. de Simaetha Da- 
fenfu iisdem lineis dtixit Seneca phnidis amore perculfa : Ix ii 
IMed. 358* Flagrant genae ru- furmnw liftts fittv xoxvtffxt*. 
beut es, pallor fugat ruborem; Alciphr. II. ep. 2. p. 220. «fr« 
nullum vagante forma fervat diu *WJ*/y/U*i , neu ttfä xtxs rm 
color cm. Idem Herc. Oet. 250. *xg* xou rf *otg$fa /uov xyforgeu 
de £eianira: nee unus habitus ^ftrxt, ubi corr. xou nur ctxpu 
durat , aut uno furit cöntenta ix.fA.tt. Valer. Acdituits apud 
vultu; nunc inardefeunt genae, GelL XI X. 9. D'uere quum 
-pallor ruborem pellit , et fermas conor curam tibi,- TampluUi, cor» 

dU ; l44 Q..HOBATII FLACCI 

Vror * feu tibi candidos 

Turparunt humeros inunodicae mero 
Rixae ; live püer füren* 

Impref- 

die: quidmi abs te qnaeramver^ retur* ut humida taedtu TibulL 

ha labris abeunt. » Per pectus I. 4. Qi. E/ieu quam lento Ma~ 

nuferum mannt fubito mihi fu- rathus, nie torret amore) ut Grae- 

dor. et fic faepiuf. Priorem coriuri iuxTtvbm (r. Stanl. ad 

tarnen rationem praetulerim Aefchyl. p. 733,) Ixruebm (ixt 

propter adu furtim, quod igni. Theoer. VII. 51. et XXIII. 33.) 

culos amofis, quem poeta, rir rixieSou (ut in nobilüEmo Pin» 

Tali fibi jnducto, exitinctum dari fr. apud Athen« p. 60a. ec 

putarat , fubfilientes * lacrimis* alibi) et um. 
ipfo quafi iiivito, cauflaraque 

ignorante manantibus, proditoa v. 9 fqtj. Vror % indignor, ex- 

cgregie depüigit« Clarius liaec crucior, ut Terent. Eun. IH. 1, 

indicant feqq. — * 7. arguens, 47* fi quando Uta mentionem 

jqui argumento eil« manifeßat: Phaedriae facti» aut fi laudat, 

praedUre, quafi hoc ipfo demum te ut male uralt quem locum 

indicio convincatur, fe adhuc excitavit iam Heynius ad ilh 

Amore teneri. cf. V. 11. 9. 10. Tibiüli IV* 13. 19« Nunc tu 

— 3. -penituSt **fo£j« intime» Jortis eris, nunc tu me aüdacius 

maccrer» coniiciar, confumar. ures. — turparunt , foedarunt» 

cf. V* 14* 16. — • ignibus aut livido« feoerunt (fic ianua rixis 

omnino amore» aut, quodaptius faucia Propert. I* 16. 5.) tibi 

videtur, aegritudine ex amore humeros» humeros tuos paullo 

fuppreuo, quae aiiimum lente, inremtftius apprehendendo, ac 

paullatim , edit atque abfumit« vexando. In quo doctius rixae 

Senec HippoL 279» de Pliae- id facere dicuntur» quod facic 

dra : Labitur totas furor in me* rixans Telephus. * — inunodicae . 

duüas igne Jurtivo populante^e» faetae mero haußo, intet com- 

tias* Non habet latam data potationem« feu« quod doctini 

plaga frontem, fed vorat tectas eil« ortae a mero immodice 

penitus. medullas* adde v. 376« haufto. LivorU figlU in hac 

Kimirum follennes de amore re faepiu* memorata« veluti Ti- 

paiiun profperi fucceflus locu- bulL I. 6. 14* I. £• 37« Orid. 

tiones funt. peredi ampris tobe Am* I. 7. 41. Aptius imprejfis 

(Virg. Aen. VI. 44«. et IV., 66.) erat os liiere labellis* et collo 

lento igne torreri (Orid. A« A« blandi dentis habere notanu v. ^ 

III. 573. Ignibus hu lentis ter* fiurm. ad Propere III. 6. fli. 

De CARMINVM I». I. C XIIL V, 9-l4* *45 

i 

Impreffit memorem dente labris notam. 
Non , fi . me fatis audias, 

Speres perpetuum, duleia barbare 

Laeden- De pultatione inter amantes ex- Praeckre hoc» quod rivali» fi» 

afperatos facta quo minus ca- dfcm elevando conftantiorem in 

pias, vetat omnino fententiarum amore fe futurum tacite innuit ; 

nexus. Multo minus niero cum pueliaeque -animum fic ab eo 

»quibusdam trahendnm ad turpa- abalienando eundem fibi conci- 

runt, quafiLTelephus inter alter- liare iludet. — fatis audias, ü 

cationes mutuas vinum, in Ly- me omnino audire velis, ü me 

diae humeros effudiflet , ßcque cum iudicas , cuius coniecturae 

polluiflet. Egregie veio ad aliquid tribuas ; blande admo- 

aiiimum Lydiae recuperandum dum. — 14. nonfperes, ovx 

a poeta adornata omnia ; hinc i\*fotiots uv , non fpcrabis » n© 

ttüticitas Telepho in amando in animum tibi inducas, illum 

obiecta, uti faltem videbatur perpetuum in. amore fore, te 

iloratio; nam ipfa forte de perpettio ab ilio amatum.iri, 

hoc minime conquei ebaLur ; tum qui tarn bai bare , more parum 

pulcliritudinis puellae laus (can- delicato laedat rnorfu, impreflo 

didos humeros et mox duleia dente» ofeula, fuaviter pro» os 

ofeula* auae Venus caet.) teme- tuum, labella tua. Stat. Theb. 

re quaß a&texta. — 11. puer III. 294* de Marte Venerem 

furens, amore ninrio incenftis. — amplexo : clypeoque reeeptam 

imprejpt notam labris , iiroxit» laedit in amplexu : cave ibi Bar- 

fecit notam» maculam memorem* tbium audias. ApnleL iv9%6p. 

roemoriam ofeuli diutius fervan- 6. 7. Olli purpurea delibantss 

tem. Sic memores foftus IV« ofeula demente morfu rofea la- 

14. 4* memores notae Claudian. bella vellkcnt. Ofeula duleia 

Id. VI. 6. Hoc loco ornat um- declarat poeta ampliusper, auae 

pliciter. Elt adeo : os impreflo Venus .... imbuit : quibua 

dente lividum fecit » XiTkos ofeula ipfo melle duloiora a poe- 

£pv$i Tbeocr. 27. 13. ta iimui, fatis obviiun quidem 

hoc; fed de elocutionis rationft 

1 

v. 13 fqq. Vulgare erat: recte quaeras. Nimirum oris 

Audi me et ne fpera Teleplium fuavitatem inprimis ex ofculis 

eonftanter ac peipetuo . te ama- pereeptam communis fere totius 

'turum: nam quo vebementior antiquitatis ufus melli compa- 

nunc eius amor cit, eo citius rabat. Sic» qui ftatim fuqcur- 

xemittet, atque exitinguetur. rit» Silentiarii locus II. 5. (Br. 

K ^ Anal. * t l46 Q. HORATII FLACCI 

Laedentera ofcula, quae Venu4 

Quinta parte fui nectaxis, imbuit 
Felipes ter et amplius, 

Quos 4 

Anal. III. p. 71.) ri <ptkifx*rx niuo pro multo pofuif, quo Ve- 

jUuXS-uxoi faifMvs VyyoiS xct4 &go- nus Lydiae labia imbuit, dul- 

atpZ)> ijfv pickt. erofltuTtDr. Si- cilfima illa voluptate perfudit. 

hnliteT ffro/utctr* /usXiaTuyq di- Prifca autem notione hoc Vc- 

* xitLeont. I. i.(ib. p. 103.) Iam neri iniunxit, cuius omnino 

quum nectar ipfo melle dulclus dona eflent venuAas , formae 

itatuerent, melque tantum par- gratia atque illecebrac; quo 

tem aliquam nectaris (fvvurov /ui- fcnfa i&g» 'AßfoJ/rjp dixit Ho- 

gos rns u/u,ߣo<Tiots melvocatlby- mer. II. y. 54. cf. Stat. Silr. I. 

cus apudAthen. II. 2. extr. Scliol. 2. 110 fqq. Sine hoc enim nc- 

Pind. Py th. $. 116. ro /tif\t rtft quc fit laetum veque amabils 

uSotvcurius itxttrw pdf os u>y3'y(?a.v qulcquam» iuxta Lucret. I.24. 

gTvai, quo haud dubie Vcteris Simili ornatu Stat. Silv. I. 3. 

alicuius poctae figinentum rc- 10. in defcriptione villaeTümr- 

fpexit} cfficere exillimareiit ; tinae : Ipfi* rtuwu tenerä tcctum 

laue. Tatis proclive erat, ut, quo fvripfijfe V'oluptas — Tunc l'e- 

magis fuavkatem oris ex tolle- nus IJaliis unxit fnfiigia fuccis. 

rent, illiul nectare imbutnm, Pi^et Intpp. deliria fupcr h. 1. 

nectar ßillare et funilia dicerent. aliis de quinto ArifiotoÜs cle- 

Meleag. c. XXI. 4« Zf« sr«Tfp mcnto, aliis d« quinta eflent Ja 

afu (plXftfUM ri ygxroiftov Tolvv- Paracclfi. : aliis denique de quin- 

/utfiovs ntvtts — — xxl yu.g iya» que gTadibus amoris cogitanti- 

riv xuXov h ii&hiat (fiXtjucKS bus, pluribus referre atque exa- 

*hvTfoxn faxijs v^i) ntxwxu pi- gitare. 

X*. Pariier de Ganymcde I<u- » , 

cian. T. I. p. 21/j. y.xi (pf)jj t ux v. 17 fqq. Praeclare atque 

ffov yftov rov vixragGf. In °uo*to*~ ex auimi natura pocta , amore 

fror. ep. LV. (Br. Anal. TU. 161.) infelici excruciatus , felicitatcm 

xov§y rtf fit tyiXtfvtv — vixruo fecum reputat , quae libi obti- 

ff]v ro (pl\fj(uu 9 ro ydg <jro t ux giftet", ß J.ydiam in amore con- 

vixTKgos invu. Alciphr. I. 53. Aantem expcrtus fuiflet. Ge- 

dt ii £$v ri *«« ixifocroY £iro v ncrali hoc includit feiitentiai", 

rSv (piXfifAoiruv vixT»^ seragy. fclicilllmos cos praedicans, quo- 

Adde M. Argen tariuin II. 3. rum anior nomiiTi nuirte linia- 

fAnal. Br. If. £.66.) Quintum tiü*. Felkes tcr et arnplins, r^it 

vero nectaris -paitem poeta ojrf- fiiuxxg gs ro!ot7i 9 (plhfly SivpoC- 

Gl* c arminvm r. r, c. arm. v. 1 5 - 2 o. 147 

Quos irnipta tenet copula, nee maus 
Divulfus querimoniis , 

Suprema citius folvet aftior die. 

*a tklyfiii) rpb % p*x*p «XX* quum morientur, folvet, disfpl- 

jf<u*7s uvhx* ***°/"*$*- Sücft- vet, feiunget amor, haud divuU 

tiar. VII. extr. (Br. Anal. -III. )fus (utzoque enim referenda 

p. 75.) quanquam paullo diver- negatioj ante 1 id tempus queti- 

fo fenfu. — irrupta copula, ir- moniis, iurgiis, dislidiis, h. 

Tuptiun amoris vinculum, amor quortun araor ad mortem usque 

nou mutatus. Copula , vineu- durat. Docte ipfe amor. divelli 

lum, iugum, iwfMt, f ollen nia dicitur (qitemadftiodum amici- 

de amorc mutlio. — tenet* cou- tia, foedus) ciuii amantes di- 

iuugit, coiüunctos tenet. -—19 veiluntur, et folverß hos vineu- 

jq. Coiitiiiuatur allegoria,« quae lis fuis , et qtiafi. disiungere, 

eft in copula. Vevba ita expe- cum ipfe morte folvitur. *— ma- 

dienda: et quos non citius fu~ lis, amori infeftis, quae araorem 

prema d'10, non prius, quam exitinguunt ; ornat, ^»i n il ■flu K a GJR- l48 Q. HORATII FLACCI ^MMMMMM^MBBHBHBBM»M^a«-iiMMMaMV«M*|tMM» C A f , A M E N XIV 

• « 

ARGVMEVTVM. 

JYlonet atqiie olteßatur hoc carmine Romanos Hora* 
tius, ne dermo in beüa civilia irruant: id quod perpe- 
tüa allegoria perfcquüur* Sciücet rempublicam iam tot 
tantisque. calamUalibus labefactatam et convulfam tiavi, 
proceüis laceratae 9 omnibus praeßdiis orbatae 9 ac nihilo- 
mimis mare iterum ingredi pdranti comparat , eamquc, 
ut portüm attingere ßudeat , enixe rogat. Mala illa 
varia et innumerabilia 9 quibus elvi tos laborabat , quibus- 
que omnes eius partes adjüetae erant, et pericula, qui- 
bus eam nova bella civilia obiectura ejfent 9 gravißima 
ornatißimaque copia extulit , enumerandis ßnguUs quaf- 
fatae navis parlibus; in quibus tarnen exigendis non ita 
haerere debet interpres, ut ßngulas ad rem ßgnißcatam 
applicare ac pertrahere ßibi fumat. Ffas autem eßllo- 
r atius Jute allegoria cum prudentia 9 in tarn aneipiti 
verum ßatu rem fufpicandam magis Romanis oßendens, 
quam plane ac dßrtis verbis exprimens ; induetus ma- 
xime exemplo Alcaei, cuius et multa cannina 9 quod aper- 
te in tyrdnnos iiivelu non poJfet 9 allegorica JinJJe con- 
ßat 9 et fragmcnlum exßat äpud Heraclidem l J ont. de 
alleg. Homer, p. 13. ed. Schov. * * * * N Tp fih yetf ivB'ty xvuu xv\ivfiTM 9 
Tp $' ¥y$*v K t u t uts S' 7 if ro puffffo* 

1» • I CARMFNVM Z,. I. C. XIV. l49. 

II«j> ptiv y*f £rr\o* Iffrwriiäf ¥%tr 

AotTtyot fi tritt äitfkw jftif 9 

Kots XotKtätf juryxXoct xotr ctvro. 
XetXctft t* uywjgou . » . • • 

Fecit Carmen y cuius haec pars eß 9 Alcaeus oecaßone tu- 
multiaim MUylenaeorum temporibus JMyrftU tyranni; at- 
<pie Horatium ex iüo fuum Lotrum exprejjljffe dubitare vix} 
licet, Vnäe ßmul 9 totum hoc carmen dXKtiyoQiXQoc 
accipi debere, recte ßatid poffe arbkror. Sed accedit 
etiam Quinctiliani auctoritas , - qui non ßnßpicalur 9 effk 
in hoc r. aüegoriam 9 Jed illud ut illußre ac notiim 
cius exemplum ponit. Ita vero üle Inßit. Or. VIII. 6* 
44* dt allegoria, quam inveffionem inter- 
pret amur , aliud verbis\ aliud fenfu oßpn- 
dit; ac etiam interdum contrarium. # Prius, 
ut» O navis referent in. rrtare te novi fluclus- caet. to- l 
tusque etiam ille Horatii locus 9 % quo navirn 
pro republica 9 fluctuum lempeßates.pro bei* 
lis civilibus 9 portum pro pace atque Con- 
cor dia die it. Verum hoc tarn actis iudicii viro, qui 
Romae viveret, qui tarn prope aetatem Uoratii attinge- 
ret 9 etßc 9 ' quomodo hoc carmen aeeeptum eßet a Roma- 
nis 9 optime noßet 9 Mo ßilicet meliora fe videre primus 
put a vit Muretus 9 eiusque fententiam exornavit inprimis 
T. Faber (Epiß. I. 54. et ad Horat. p. 500.^ quem fe- 
qiiuti funt JDacierius 9 Bcntlcius 9 aliL Putant; nimirum 9 
ß pro aüegoria habeatur carmen , hone nimis anxiam et 
fubtüem effe 9 dum ad minutiös 9 advela 9 antennas 9 la- 
tera, malttm caet. defeendat. Tum indigne ferunt 9 com- 
pararißc rempublicam R.naviPonticae ; maüait Jdaeae 9 

K 3 ob 150 *Q. HOBATII FLACCI 

ob Romam Troia oriundam. Deiüque. vv. 17. iß- wi- 
telligere fc non poffe clamant % ß allegorice Carmen Inter- 
pret ari oporleat* Itaque proprie accipiunt totum cor- 
men 9 illudque fcriptum effe put an t ad navim 9 qua poela 
a. £7". DCCXIII. cum amicis ppß cladem Phüippenfcm 
in Italiam vener it 9 et qua amici 9 quibus non tarn beni- 
gitajars 9 quam Uoratio, in Jtalia adfulferit , mare Ue~ 
tum ingredi paraverint , Aegaeitm Aßiamqne petituru 
Ulis igitur abeuntibus Jwc ad nayim , tempeftate ad Pa- 

I linurum Promontorium laceratam 9 carmcn Jcripjijfe Ho- 
ratium ; ut ßipra tertium , abeunte Athen as VirgüXo. 
Sed cum ndvis lacera admodnm liumile profecto carminis 
lyrici argumentum effe videtur , indignum certe tanta co- 
jna* graviiate, ornatu, qualcm nojlrum c. Jiahet: tum, 
fi vel verijjvmum effet illud narrationis Jomnium , quid 
t andern confdü Iloratio in ea canenda propoßtum ßue- 
rit 9 non apparet. Vohähie amicis disßuadere abitum? 
an ßuadere 9 ut ante rcßcerent navim? Tum, jcur ad 
mare Aegaeum redire voluit amicos , cum in vicina Sici- 
lia effe t Sex. Pompcius? Et, ß in Sicülam eos tratismit- 
tere cnpit 9 cur a Cycladibus eos cavere ilibet? Deniquc 
dum pocla hoc agit 9 ut fingularnm partium commemo- 
rationc rem ocnlis quafi fubiiciat 9 dum ornatu exquiß- 
tiffvmp doclrinaqiie haud vulgari allegericae carminis for- 
mae 9 quae per ß legen lium animos non admodum teuere 
poteß 9 gratiam atque vigorem doncüiare ßudtt 9 num ße 

x minutias putidoßudio captaffe dicendus eft? Plura vide 
apud Maffon* vil. Hör. p. 58« et SanacL h. L — Cacr 
lerum ipfa reipublicae cum navi 9 eiusdemque quoeunque 
modo periclitantis cum hac ßuetibus oppreffa naufra* 

, giumque r 
i CARMINVM L. I. C. XITV 1 < I 

giumque factura fatis frequens eft comparatio. De re- 
publica a potentioribus occnpata praeclari vv. ext an t in 
Tluognidcis 679 fqq. ovvexet v£v Qe%6ftiar$a y %&& 
fcrtx Kevxd ßatKovrtc Mtjktov ix kovtov vixrx hx foö- 
(pe^v avrXtfv $* ovk h&iXav<riv, t;7reg|3aM« Se &*- 
hocca-x afi<Pore(wv rofyW *l pdk* rtg %/&&*£{ acJ£g- 
tot ol h* evfovarr xvßggvirrfjv juiv eTtxva-xv iv&Xov y 

• ßfyy tiofftoe 3' ditoKooXe' ixa-fMog 3' ovx st hoc <y(ynroü 
. ig rojpjfaor <poqrr]yol $ dEggowi, xctxol q* a^a^ojv x#- 
Sv*i{9$ m $etpx(m 9 p.r\ otcü? vavv xcltx xv/juc *7»f. 
Cic. ad Div. XII. fl5- quam ob rem, mi Quinta, 
confeende nobiscum, et quidem ad puppim; 
iitia navis eji iam bonorum omnium. et loc. 
notiff. ad Div. IX. 15* fedebamus in puppi caet. 
cf. II. 7» 15. Quemadmodum autem maxime dubia ac 
forviidolofa tempora fu^Je oportet, cum feribebat carmen 
Horatius; ita forte optime referas ad a. DCCXXII. 
quo inimicitiae inter Octavianum et M. Antonium , ma- 
gjiis utrimque apparatibus ad atrocijjlmum bellum fpc- 
etarent. cf. Virg. Ge. I. Sog fqq. Porphyr ion et plu- 
rimi recenliores ad M. Prutum, bellum pofi prius Fhi- 
lippenfe praclium reparantem , multi et cum Acrone ad 
Sex. Pompeium , Mp,gni F. in Sicilia res novas molien- 
tein , referunt. Ingeniofe vero Sanadonus cogitabat de 
a. DCCXXVI. quo tempore de -prineipalu deponendo 
ädlherabat Auguftus: quare Horatium 9 ne id cum filte- 
ret respublica , et fic novis malis ac bettis locum daret 9 
hortari voluiffc* Kadern iam ante Sanadonum fentenlia 
fuit Tqrretitiu quod dubium effe non polcfi ei, qui notam 

K 4. *ms -./ *5* <J. HORATII FLACCI eius reete legerit et expenderit: item Maffoni vi*. Rot. 
p. 66. Sane Maeccnas in oratione, qua ßiadet Augu- 
ßo 9 nt imperjwm retmeat (Dio LH. 16.^ eadem reipu- 
blicae tum navi comparatione utitw\ Sed forte ab ipfo 
Dione ißa exorndlio eß , omninoque atrociores pro verum 
a. DCCXXyj. ßfatu noßri tarminis tmagines viden- 
tur;neque ulla tunc aüegoriae neceffitas erat. Omnuim 
vero, ß Dis place? , ingenioßjjime Id. du Hamel putat 9 
Horatpum % patrem hoc allegoria attoqui filium , ut JBruti 
^partes deferat. Caeterum comparetnr cum eo V. 7. AD CARMI5TVM L. I. C XTV. V. 1-4* 155 

AD R E M P V B L I C A M. U navis, referent in mare te novi 
Fluctus? Q quid agis? fortiter occupa 
Portum. Nonne vides, ut 
Nudum remigio latus, 

Et v. i. a. Praeclare poeta, pe- fia. Monet adeo poeta rempu* 
riculi metu perculfus , fubita blicam , ne bellis civilibus , a v 
exclamatione .orditur: o novit, quibus nondum fatis cbnvaluif- 
ergo altum repetes, in altum fet, itenira fefc immergat. Ma- 
pro vehes, ot iterum tempefta- le alii de portti iam capto et 
tcm expcriaris? At gravius confianter obdneiido accipiunt. ' 
poeta: fluctus novi h. fluctus Nam respublica nondum fatis ' 
iterum« detruo te referent 9 ab« ■ coniirmata erat; navis 'adeo 
ripicnt in altum mare : quoniam nondum fecuram ftationem' ter 
uavis » remis velisque priore nebat. Vt taceam e verbis hanc 
naufragio de/tituta, aegre cur- feinen tiam parum commode eli- 
fum ad litus dirigere poterat, cj. 

quo 'minus in altum referretur. v. 3 — 10. Rempublicam bei- 

Eodem ornatu ac vi II. 7. 15. lis civilibus plane exhau/tam, 

te rurfus in bellum rcfofbens unZ praefidiisque fiiis orbatam fer- 

da Jretis tulit a&ftuofis. Eft rata allegoria declarat poeta per 

igitur, ergo abripi te patieris, navcm tempefta te graviter aflli- 

nec fummis, quae tibi, naufra« ctam. Hoc, Alcaei exemplum 

gio adtritae, fuperfunt, anni- fecutus, «exqiülito ornatu ac co- 

tcre viribus , ne iterum flucti- pia fpecialibus ideis expreüit, 

Bus in altum abripial is , ücque remos excuflbs , malum et an- 

funditus pereas. — 2. quid tennas fracta atque labefactata, 

agis ? quac ifta eft tcmeritas, funes amiflbs, veia denique la- 

«nientia, mari fe iterum credere cerata memorando. Nugas igi- 

velle , unde tonta calamitas ac- tur agunt , qui has Jingulas na- 

ciderit» Imo fortiter* furoma vigii partes ad allegoricam ratio- 

yirium contentione hoc age, itt nem revocant , et quae eae fint 

•portum occupes, attingas, adeo- in republica , putido atqite in- 

que in tranquillo ac, tnto loeo ai\i ftudio extricare couantnr. 

K 5 — .j. ' 154 <!• HORATII FLACCI 

Et malus celeri faucius Africo 

Antennaeque gemant? ac fine funibus 

Vix 

* 

— 4« latus navis nudum, nnda. rare % aegre fustinere poflit. V*- 

tum, orbatum fit reniigio, remos riatam a poeta orationem facile 

«imilerit vel fluctibus (ut Valer. deprehendas ; nam vulgare erat, 

Tl. I. 61 8* cxcuffi procella ma- neque funes habe», qiubus te 

nibus remi) vel ad fcopulos al- lüsternes. Quodqui nonaniro- 

Ufa. , Proprie ita dicebantur re- adverterent, et carinas ao funes 

/ nxiy detergi, frap*ovpt<T$ott. v. de una navi dici pofle negarent, 

■ Heyn, ad Virgil. Aen. I. 104* habaere hos vv. pro fcntentia 

Polt latus adfumendiun e v. 6. generali : naves, quae inftar tui 

gernat, undc per zeugma eli- fine fuiübits funt,' mare durare 

ciendam fit, vel proprie dcci- nequeunt. Magis in diverfa 

piendum de fluctiuim, qui latus abit Bentleiits» qui in ipfo por- 

ieriunt, fragore. Valer. Place tu tratam rempeftatem cöortam 

J. 619. Puppis in obliauum re- a poeta deferibi ait, ut malus 

fonos latene aeeipit ictus. — 5* navis antennaeque , geman{ , et 

faucius, laefus, fracttis, ut trabs caeterae naves , quae in eodem 

fecuri faucia Ovid. Met. X. 372. portu funt, ftationem tenere non 

ianua r ixt s faucia h. pul f ata, ut polhnt, fine funibus, niß anco- 

ipfe expedit Propertf. T. 16. 5. ris iactis. Sed generalis Uta 

; adde Claudian. de yi. Conf.Ho- feilten tia, hie importune intru- 

11 or. v. 158 fqq. fiiffis velorum fa, admodum ingrata foret ele- 

debilis alis, orba gubernaclis, gantiae fenfui, et Bentleii ratio 

antennis faucia fr actis, ludihrium feu potius commentum iatis 

- pelugi vento iaetatur et unda. oontortum eft, - et plus una par- 

qui totus locus e noftro fluxifie te laborat. Navis enim ex Ho- 

videtur. Procellas innuit poe* raiii fententia nondum in portu 

U per Africum (v. ad I. *. 15.) eft; (male enim hoc ponitur ex 

eclerem, o/t/y, rapid um , prae- v* 2.) fed fac ibi fit, quis non 

«ipitem. — 6. geniere prae- exfpectaflet, poeta m de hac, 11011 

clare de ftrcpitii rerum, quae de caeteris, qua» in portu fiare 

vi aLiqua inciuubente . graviter comminifeuntur, dicturum fuif- 

adfl iguntur (iic Cliaronis cymba fc, quod fine ancora durare 

gemit fub Acncae pondere Virg. neqneat ? Ne illud dicam , ca- 

Acn. VI. 413.) futuris fuis aut rinas et funes aliarum navium 

compagibus ab ea emotae ac fo- inter unius navis partes enume- 

Jutae. — ac ut carinae , carina vatas admodum dure intcriceta 

tua fine ^funibus , fiuie nmifto, videri. Accedit, quod, Halle- 

aequor t ajlilieiues Üiictus vix du- goricam huius carminis ratio- 

' nem CARMItfVM I* I. C. XIV. V. 5-8* 155 

Vix durare carinae • 
. Po&nt imperiofius 

Aequor ? « nem fpcctes, non nffequi licet, ea na vis parte funes demittt* 
cur t&ndem aliarum navium bantur. Erant ii proprie. vin- 

meutionem poeta iniecerit. Alii cida, Ave rctinacula, quibusna- 
denique navem in altum iam ves antiqua aetate ad lifus alli- 
proveetam intelligunt, ventis- gabantur, irc/ff/ucr«. v. Serm. 
que ac Auctibus penitus disie- I. 5* x 8* Virgil. Aen. IV. ' 
dam atque divuUam, adeo, ui 575- ef* Burm. ad Prop. III. 
funibus opus fit, quibus con- 5- 25. Sed poftero tempore an, 
flrLngatur, ne proiTus disfolva- cova etiam indueta, qua vel in 
tur, utque adeo fola funium alto roari naves teueren tur. 
ope mare duret. Expediunt Rom. IL et. 456. Virg. Aen. 

( igituT illa verba , fine funibus» L 1 69. Ie;itur h. 1. ancoraxn 
iiüi funibus coriftriii£atur. De declarant funes, rctinacula eins, 
re quidem dubitare non licet. — 7. durare xxgrtfM, perfer- 
v. Fropert. III. 5. 23. et ibi re, quin,' Auctibus iaetata navi* 
Faflerat. Atqui exlloratii men- disfiliant, carina penitus folva- 
re, totaque carminis oeconomia tur. Cum dilectu hoc verbum 
jtarif nee altum tenet, ncque pofuit, propter epith. imperio* 
iam p ort um attigit; fed liuic ßus ; ram tyrannidem aegre fus« 
pvoxima conAictarur cum Au* tincnuis. — aequor invpcriofiuu 
ctibus, eam retrorfum ngere imperiofum , quod in navem 
conantibns. llortatur adeo eaiu crudele Imperium exercet , eam 
poeta, ut iis omni opera obni- hinc inde iaetatido; adeoque 
tat uv, porttunque attinrrere Au- violemurn, irnpeuiofura. 
deat, ne, in altum relata, cer- 

liflirhum naufragiuru faciat, fti- v. 9 /</. JLintea, XjVm> vela 
nibus qnippe f. an cor a , qua fe tibi non integra funt, tempeftate 
uteunque fustentarc poflet , de- partim lacerata , partim amifla. 
Jtituta. Mirandum fanc, Intpp. — 10. Deos quoque tutelares 
iu tanta luce verum perfpicere tempeitas deiecit. Perf. VI. 
non potuiflfe. Neque voro of- 30. iaeet ipfe in litore et una 
fendere debebat, quod carinae ingentes ile puppe de'u Habe- 
st funes de una nave diceren- bat nimirum quaeque navis 
tur, quum numeri confufio poc- drum aliquem tutelarem, cuiua 
tis admodum famiüaris fit. Vir- finiulacrum cum ära in puppi 
gilius quoque Aen. IV. 5ßo. folebat (iatui, abfolute inde na» 
Labet retinäcula tinius navis.. vis tutcla dictum; res uotiiTi- 
Proprie vero carinae* nam ex raa. ISt igiiur: non Du til* 

antplius I 

l$$ <£. HORATII FLACCI 

i 

Aequor? Non tibi funt integra lintea, 
Non Di, quos iterum prefla voces malo: 
'Quamvis Pontica pinus, 
Silvae filia nobilis, 

Iactes amplius funt, quos voces, invo- fed docte hoc disinnxit , ne pi- 
cea, quorura auxilium implo- nus nude pofita effet. Ornatus 
res, qui tibi periclitanu fubve» hie poeticus impofuit omniiio 
niant, iterum -prejfa malo, novis Intpp.' , ut, quae vera effet ver- 
malis opprofla, ubi iterum cum borum- ftruetura , minus aecu- 
tempeftate colluctandum tibi fit. rate peTfpicerent. Duo fere_fa- 
Delium civile, eft fcelus, iyos, ciunt orationis eotnmata : quam- 
quo tota civitas obltricta eft. vis fir Pontica pinus , et filvae 
Averfantur illud Dii, adeoque f. nobilis; et iactes etc. fupple- 
iirbem , fcelere iilo contamina- to fis in priore commate, Alii ' 
tarn, relinquunt, donec expie- eandem hanc rationem fecuti, 
tur. v. ad I. 2. 21. Praecla- in poftcriore tarnen fupplent, 
Ire igitur, fervata allegoria Deos, hocce modo: quamvis fis caet. 
qui urbent inteftinis malis, ca- tarnen iactes, quo quid libi ve- 
lamitatibus hello civili iterum lint, non affeqtior. Omnino 
prejjam, oppreffara (nam ad hoc hie locus docere poteft, quan- 
jtrejfa malo magis fpeetare vi- tum ligata oratio cum ornatiore 
denturv quam ad tempeftatem) dictione tum ftruetura orationis« 
erigere atque fervare poflent, verborumque collocatione a fo- 
•vevfos effe ob priüs fcelus, poe- lata recedat. Si enim prima h. 
ta inuuit. ' loci ftamina retexas , facile vi- 

deas, niliil amplius poetam vo- 

v. 11 — - 1 3. Oratio borum luifle , quam : etil e fatis firma 

, w. ita prifca ac generofa eß, ut materia compaeta fis. " Pro hoc 

<td verbum e graeco exemplo eam dicit e pinea Ponti, quae 

expreß, videantur. Quamvis, navibus fabricandis aptiflima ef- 

quantuirivis, Utcunque tu iactes, fet, materia conftruetam ; tum« 

' glorieris , eiferaris ; pro tenui, re fub fenfus revocata, atque ut 

tu , nrnare atque cum dilectu, ita dicam, animata , navem ge- 

Pontica pinus, quippe e y>irtu nus fuum dedneere ait a filva 

Pontica fabficata, et tanquam Pontica tanquam ftirpe, adeo- 

filia, quae originem ducis e que eam effe Ponticae iilvae 

nobili filva, Dcberet proprie üliam. Cum in hoc femcl in- 

effe, Ponticae filvae filia nobilis, cidiiTet poeta, ut navem Iilvae 

filiam C ARMIN VM U I. C* XIV. V. 9-1%. l$f Iactes et genus et nomen inutile. 
Nil pictis timidns navita puppibus Fidit £liam diceret, proclive fatis erat, quod tibi nunc parum prodefL 

ut eidem fcnfus atque animum Docte lioc epith. rijf ,nomen a^- 

tribueret, eamque genus fuum iunxit, quod ad totam fere fezu 

iactare diceret. ' lara obferva teiitiam fpectat. Niniirum vuL 

copiam poetae in ipfa elocutio- gare erat: inutiliter, nequid* 

n«. Sententia enim abfoluta quam iactas genus et nomen 

erat , ü dixiuet : Quam vis pi- tuum , iu>n incoluraem ifta tua 

nus üs Pontica , aut paulo or- nunc te praeitat generis iactan- 

natius, etfi üs Ponticae ülvae tia. Si liaec ad rempubücam 

Elia, etü iactes genus Ponti- transferas, erit: Non auguiU 

cum» aut denique, genus atque tua atque ab ipfis Diis» Marte* 

nomen tibi inutile eft; Ted baec et Venere, deducta origo, quam 

omnia cumulate adfudit buic iactas, neque vetufta gloria tot 

loco , miroque artificio contc» rebus praeclare geflis parta pro- 

xuit. Pontus, f. Pouti regio hibebit, quominus novo belle 

cum praefuntuTima navibus ex« civili prorfus intereas. 
ftrucndis abundabat materia» 

tum eximia ibi erant navalia. v. 14* Variavit orationem 

cf. Catull. IV. 9 fqq. filvae poeta, quae iu continuand« 

filia, quae in ea prognata eit, erat : quam vis iactes et genus 

prifco fermone. Mavtialis imi« et nomen et picturas in puppi : 

tationcm XIV. 99. non fum Tel, neque ornamenta tua in 

JVluurae fi.Ha filvae , de acerna puppi, quibus admodum fidis» 

menfa notarunt iam alii. No- te ab interitu fcrvabunt. In- 

bilis cum vi adiectum , naro ftantem tcmpeftatem docte poe- 

iactabat genus nobile , antiquif- ta iiinuit per nautam timidum* 

limara et nobiliflimam filvae quitum nil fidit , nullam fpem 

Ponticae ftirpem fe aiebat. Sic falutis reponit in pictis puppi» 

phafclus Catullianus IV. 15. fa hus, picturis, quibus navis fua 

ultima ex origine ftetiffe duit decorata eft. More euim anti- 

in cacumine Cytori. v. ibi "Do- quo naves , inprimis puppes, 

ctiiT. Doeriug. — nomen, glo- encauilo five coloribus ufiis fpe«. 

riam, famam celeritate ac peri- ciofe pictae atque ornatae eranc 

culofa loca traiiciendi dexteii- extrinfecus, puppes etiam in- 

tate olim partaro. Idem de Te tus. v. Virg. Aen. V. 663. 

gloriatur phafeltis Catull. 1. 1. Ovid. Faß. IV. 276. picta co- 

T. 2, 5. et 6 — 9. — inutile^ loribus ufiis puppis, Apte ad 

rem ^58 <£• HOBATJI iX^CCI 

Fidit. Tu, nifi ventis 
Debes ludibrium» cäve« Nuper rem Seneca ep. LAXvi. Navis brio L diripietidam dare. AI* 

bona dicitur, non quae pretioßs tera ratio eft, fi verba ita iun- 

coloribus jticta ejt . . . . nee gas, cave, nifi h. ne ventis /«- 

cuius tutela ebore caelata . . • dibrium debeas, <f)v\drrov f ti 

fed ftabilis et firma. Innuit /ui , pro 0*0* /«} latis freqiien- 

«rero poeta reipublicae opes ac tato Graecis more, qiiibus ti 9 

fplendorem, aedificiis , tcmpüs, $*v pro w*> o*tu ponitur. Ter- 

mc luxtudofo vitae genere pro- tia denique, nifi omnino in fa- 

dituxn« tia oft, fatale tibi eft, naufragio 

perire. Ex liis omnibua teneo 

v. 15« *6. Quum igitur, re- equidem priorem explicandi ra- 

inis cxcuflis , malo fracto , an- tionem , facilem eara , atque h. 

tennis labefaetatis » ancora per- L fatis comruodam ; e reliquis 

' «Uta, velisque dirupds f. aniif- enim altera quidenr paullo re- 

fis , nihil prorfus in tc amplius conditior eft , altera fententiam 

liabeas praeßdii, quo te adver- infert cum tota carminis oeco- 

ius tampefiatem tuearis ; cave, noniia partim confentaneam , IU 

tibi profpice, adeoque altum ne mulqite ambiguitatem (nam dr- 

pete, mari re iterum ne com- bere ludibrium et debere aliquid 

• jnitte, nifi debes» debere vis, fato, diver G» prorfus funt lo- 

debere mavis, h. tarn emocae queudi gencra) quae frcile vitari 

es mentis (hoc enim involvit porerat. Sed forte iis, qui hoc 

to nifi, quod eleganter (ic argu- aniplecterentur, non fatis expe- 

mentationibus fubiieitur, tibi dita erat ratio , qua ludibrium 

I alterius fententiam, noftrae con- ventis debere fimpUciter dici 

trarkm, eo confilio addaeimus, pollit pro,, ludibrio iis efle, 

ut abfurdiutem ütius breviter nulla fati notione ndieeta. Ni» 

perftringamus. v. vel Gcfncr. mirum is, qui vcl facit , vel di- 

Th. L. L. h. v.) tarn vecors es» /iit aliquid , undc neceflario ali. 

ut propoßti (fc. altum petendi) quod vel malum vel commo- 

tenax ventontm ludibrium efle dum in fc redundet, is id debe« 

f. ventis ludibrio efle velis; re, SßX*«' , dicitur. Sic voe- 

fea, ut aliis verbis idem elo- nas niarito adultrr fiebet (Inve- 

quar, cave, ne iterum mare in- nal. X. 512.) commiflb adulte- 

grediaris ; fummae enim teme- rio ; rifum debet (yfX&ra o<ßX<fr- 

ritatis, forec , fe ventis, quibus x«ro, ut paJlim Graeci) alteii, 

amplius reliltere nequeas, ludi- cid ridendi materiaru antea de- 

derat : » 1 CABMINVM L. I. C. XIV. V. 15-18* 159 

Nuper follicitum quae rpihi taedium, 
Nunc defideriiuii, curaque non levis, 

Inter- derat : ßXußfjf h. Sintp ßkotßtt ulcunque adfectam, naufragium 

•ß«*X** (Eurip. Androtn. 360.) evaüfle vidcns, iterum eius de* 

tei, quem prius laeferat : &p**v Lidtrio tencbatur , eam iterum 

ifXtffxetyti (Id. Medea 58 q.) amare occepit. Defiderium, ciu 

, i gy/riots ifiot , f. *$io*uvu Jjp«- ra, de re amata, cui bene cupi- 

aots. Lambinus laudac hunc Pia- mus, cuius commodis fluderaus. - 

tonis locuni Apol. Socr. T. I. p. Sic Catull. II. 5. Lef biam defi~ 1 

90. ed. Bip. qui optime lianc lo- derium nitens vocat. adde Cic 

queiidirationernilluftrnt: vuv Jjy ad Div. XTV. 2« — - cura non 

iyw fuv iftti/u *(tf v/uwv Souocrov levis , maxima , gmvülima , de 

iixn* o(pXmv (mortis poenam de- qua niaxime follicitus efiet, 

bens, dictis meia factisque, e iudi- quam admodum amaret. Fa- 

cum feilten tia, prorocritam) §vr 0* tendum , hos vv. ad reipubli- 

ii ( accufatores ) vwo rns «X9- cae decl&randam conditionem, et 

$t!as i(p\ti»orts /uoxfy?**' *** V 10 poeta erga eam adfectus iic 

mAi$u»v , propter nefarias roa- animo , magis pertinere , quam ' 

chiuationes digni , qui piuiian- ad navem", et allegoriam hacto. 

tur. Navis igitur , tit haec nus a poeta non aecurate fatis 

ad nofirtun loctim transferam, eJTe fervatam. Taedebat tum 

ventis ludibrium debek, quae vivere in republica, ubi omuia 

ita comparata eft, ut ven- omnium miferiarum efleitt ple« 

torura ludibria eam pati opor- nifEma (uti Cic. ad Att. iL 24. 

teat, quae adea remis, velis eadem de re cf. V. 16.21 fqq.} 

caet. deftituta , ventis ludibrio nunc , quum' fub Caefare Octa- 

eß* ab üs buc illuc iaetata. viano iterum florere ineiperet, 

renovabatur eius defiderium, ite- 

v. 17. 18* Qutuj mihi nuper tum curae cordique ei erat, ti- 

eras medium, nunc es defiderium meb^t de ea, ne novis inteltinis 

et cura, pro vulgaribus, tae- . motibus iterum labefactata pe- 

dio, deüderio, curae, Taedium* nitus profterneretur. 

aegritudo cum fatietatc. -~- foU ■ 

licitum, ornate, quae follicitum v. 19.' 20. Fites, vita aequo* 

faciebnt. Taedebat cum navis, ra 9 quae fufa funt, pro quae 

quam naufragio perituram pu- Amt inter C. mare, quod am- 

tabat, mifera navis conditio ei bit Cycladas* infulas, mare 

erat taedio, molefia, follicitum Aegacum: cum dilectu hoc pro 

e.um faciebat; nuue vciu, eun, quo via isaii ponit, juod e* 

per x6o <J. HOftATIl rJLACCI Interfofa nitentea 

Vites aequora Cycladas. per fe procellofarn , et pröpter pter linarmor caiuüdtun. Sic 
vada et fcopulos eft periculoiif- t Faros nivea VirgiL Aen. IXT. 
Umtun. Valer. Flacc. II. 622., 126. et Stat. Theb. V. iß 2 * 
Pariumque infame fragofis — — Et Paros et nemorofa Thafos, 
vadts. v Antip. Sid. c~ CVTII. , crebraeqae relucent Cyclades. 
(Anal. Br. II. p. 37.) itar* 5*- Caeterum rix dubinm efle pot- 
Xowwe, $*\ccffff'or ' ri Kvxkfxfxs, eft; qtrin color hie düctus fit 
% ürnif "BXXiff xv / a« xoe* o/f/«* ex illo, qnod expreflit poeta, 
jfXf« fufAKpop/tStt ; — nitentes» carrtiine Alcaei, cui, ut Lefbio, 
nt fulgentes III. 28« 14. pro- vicinae effent Cycladet. ■M C^A- ' » CARMINVM L. I. C. XV.' *6l CARMEN XV. AKGVMBNTVM. IXuttus excelfwr enthvßafmus eß 9 aut fublimitati atque 
adeo audaciae lyricae accomr^gdätior 9 quamvatis futura 
praedicehtis , qui uviverfo carmini augufliorem fpeciem* 
et omnino diviniorem fpiritnm dat. Vnde hoc artißcio 
permulti graeci ac latini poetae uß fimt » ut 9 ßvatici- 
lüis in ipforum carmütibus locus daretur 9 Jhanc partem 
inprimis exornarent* ingeniique vim ofleuderent. * Sed 
fuere etiam, qui vaticiuia totius cdrminU argumentum 
facerent; velut eß ex cq geilere Lycophronis Cajfandra. 
Ritts dem gencris fuit Aleocandri Aeloli Carmen Apollo in* 
faiptum, quantum ex ipfa hac .epigraplie , et t particu* 
la s quam Partium, hftwr. Ttet&. c. XIV. fervavit % colli- 
gere licet. Maxime vero huc fpectare dehnt Bacchyli- 
dis Carmen in excidium Troiae , ad quod Je totum com* 
pofmffe Horatium in pangendo hoc c amiine falls diferte 
Pprphyrion teßatur 9 qui hac ode inquit 9 Bacchyli- 
dem imitatur ; 11 am ut ille Caffandram facit 
Daticiuari futura belli Troiatii 9 ita hie Pro* 
teu m.. Porphyrlonis t rßimonio accedit Lutal ii auitoritas. 
Ita cnim ille ad Stat. Theb. VII. 530. I thone 9 (corr. - 
Itone^ Irmn) cioita'sBoeotiae eß. Ilinc Bnccliy- ; 
lides Minerväm Ithoniam dixit 9 et Alcome- 
n c m (fcr. Alalcomenen ) i pj a m fi g n ifi cat, quem 
imitatus *ß Horatius in illa ode, in qua 

. L Pro- l62 Q. HORATII FLACCI Proteus Troiae futurum narrat excidium. 
Quibus vero rationibus inductus C. Barthius (ad S(at. 
Ach. /..35.J carintn hoc elaboratiffimls ver+ 
fibüs proditum hon am partem Alcaeo cui- 
piam deberi ßtspicatus ßt 9 equidem ipiorö ; nifi om- 
iiino Alcaeum pro Bacchylide memoriae lapju pofuerit. 
Ad idem hoc carmeii refpexiffevidetur Quinctil. III. 7.19. 
Praeclare verb vaticiniitm co temporis momento a Deo 
marino edi ßngitur 9 cumParis Ilelcnam per mare abduce- 
ret* — Caeterum fuere , qui forte fuperioris carmtnis 
fpiritu pleni 9 in hoc ctiam aüegoriam ßbi reperiffe vide- 
rentur* iüudque referrent ad M. Antonium et Cleopa- 
tram; in quibus funt Locher* Landinus, Baxterui, at- 
que inprimis Sanadonus: Et iam olim fic accepiffe mul- 
tos oportet : v* Variet. Infcript. Sed cum difßcile fuc- 
rit 9 ßmilitudinem Faridis cum Antonio 9 ffelenae cum 
Cleopatra falls oßendere; tum nuttum prorfus talis alle* 
goriae indicium eß. Caeterum comparetur imitatio no* 
ßri carminis, Stat. Ach. J. 2ofqq. NEREI CARMINVM L. I, C. XV. V. lT2. , 1 63 1 

NEREI VATICINIVM DE EXCIDIO TROIAE. * . ( 1 

JL aftor quum tralieret per . fteU uavibus 
Idaeis Helenen perfidns liofpitam, 

Ingrato 

v. i fy* Paßer > Paris» etil« fpitis Atridae — fpoliat thala- 

ß vulgarem rationem fequi poe- mos $ Helenaaue fuperbus navi- 

ta yohiiflet, adiieiendum erat gat, et captos ad Pergama de» 

«pith. Idaeus ; Ted docte hoc vehitArgos. etindeSidon. ApoiL 

cum navil\us coniunxit, et fic IX. 119* Nee Phryx pajtor 

alteri aliud epitheton dari pote- erit tibi legendus — quum iujju 

rat > quod magis ad rem fpeeta- Veiieris — ' hofpitales raptor de» 

ret. Sollennis vero haec Pari* populatus eft Amyclas. Helena 

dis appellatio, ubi rem aliquam, igitur, etfi. Paridem fpoute fe- 

quae primam eius aetatem, quam cuta, Menelai tamen refpectu, 

paitoritiam egit , atting^t, poe« cuius uxor eflet, tanquam prae* 

tae in medium proferunt : vel- da abdueta, et ipfa Lacedaemon 

uti in iudicio de Deabus habi- a Paride depopulata- recte dici > 

to, Eurip. Androm. 290. Hec poterat.. Alü longinquae navi- 

646. Senec, Agam. 751. e«t in gationis notionem rt} traliere, 

xaptu Helenae, Eurip. Iphig. A. iiüunctam volunt. Sed Ovi- 

180. .Yirgil. Aen. VII. 36g. diani loci Met. VII. 67. de Me- 

Stat. AchilL I. 2 o. et fic fae- dea, Iafonem fponte fecuta ; per 

piua. In Homei'o igitur ei lo- freta louga trahor, cadem, quae 

cus non erat. — raperet» tan* huius loci» ratio. — vavibus 

quam praedam fecum abduceret, Idaeis, naye Idaea, cuius mate- 

jiota loqucndi ratioue, ut iyiu lies in Ida monte excifa eflet» 

x»u (pigttf Graecorum. Ad rem et ad hanc navem exftruendanl, 

Eurip. Troad. 865. de Paride : adliibita. — perfidus, laefa fide, 

es ${ ifM9 ioyjw Ju/potgr* £ty«- f. iureiurando per Iovem {ivirt 

tfdirtis iXyfoxT?, quam locum dato. Stat. Ach. I. 403. cadem' 

forte refpexit Virgil. Aen. X. de re : Iura, ßdem, Superos una 

92. JVLe duce Dardunius Spar» calcata rapina. Hofpitii teme- 

tarn expugnavit adulter? Pro* rata facra ümiliter in Helenae 

pius Stat. Achill. I. 20. pajtor Ep, Ovid. Her. XVII. 3. — 

Dardänus iueautas blande popu» hofpitam proprie ad MeneLuim 

latus Amyclas et II. 34g, Ho» fpeeta t, qui Paridem holpitio 

L a , «cc- >>». 
Q* HORATII FLACCI ^Agrato celeres: obruit otio ' 
Ventos, ut caneret fera Nereus «xcepÜfet. GWerveAt tirones Paridi» . at Vulgö afccipiuiit». Ted 
exquifitam epithctorum eoiloca- fibiipfis, reftiicta, qua gaudcHt, 
tionem, perfid ui ho/pitam, quae* fiandi'libertate. v. Vir^ii. Aen. 
dito- uno . verbo coraprehendit I. 55. Praeclare vero poeta 
Eurip. Troad. &66. Paridcm hie antiquo iUo utitnr phanta- 
fevunoi'ntv appellans. KKarfaiov fmate , quo in Deorum lxi(pot- 
Svtou k dixit Colutli. R. H. 370. vW<j*,- Vel infigni aliquo irtite'ca» 

»ente (de Orpheo iujjra I. i2i 
v . 3 fq. Pedeßris ratio ac 10. adde Glattdian. Prnef. in 
fimplicior nartationirotdo Fcre* L. II* R»Pr. 17. # r ix aiiditui 
bat : Nereus, vemis (Üeie ins- erat » venti frenmnlur et nrtdae) 
fis» haecraticinatus eft. — Ö&- ipfa natura* audientiam quafi fa* 
ruh otio ventos* iii profundum cit, venfcös' äc fiuctns compri« 
eos othtm coniecit, fopiit cos, meml<v Ariftophanis loctun 
xartwuti* (uti Homer. IL f. Thefmoph. 43. 44. *;gjrftK Jl 
524. Mpci (xivss Bop(cto) h. Wvotus mivtptf «ftvf » xv,u« ti 
flatus ventorum repref Ut , qitie- *6ptov /t«? xtkxäurm nddirxit iana 
Teere, filere iuflit. Otium, pax, Sjpanhem. ad ifta Callimacht (KP. 
quies de intermiflb motu, fol» Apoll. 13.) tv(ptj/ut? r.oct *rivTor 9 
lennia poetis vocabula ; et ob» ort xXtt'ovttv uotfoi t; x&ugiv , | 
rutr* adituictam no tionem ha» *■*£«, Avxuphs trrtot $<r!ßov h 
he : profundäe tranquillitatis, al» Alia loea adJata vide a Valkeri*- 
tiilimi lilentii, ventis necopinan- ad Theoer* II. 33. et Wernsd. 
tibus impofiti. — - celeres» or- ad Calp. II. 17. (in Poctt. min* 
nat: nili ad au gen dam Nerei, IL 92.) -—4. ut caneret, va- 
ventosinmedio curfnopprimen* ticinaretur £aridi fera, auda* 
tis, poteflatem pertinet. Sed eins pro, faeva, i. horrenda, 
hoc fubtilius forte. Caeterum fata, excidmm Troiae. Caete* 
Dacer« negat, Nereum effe ven- nim Nereo vaticinandt partes a 
torum dominum. At eft maris poeta datae funt, qua terms intcr 
Dens,, qtii adeo Ventos, mare deos maris antiqniflimos habitns 
turbantes, recte compefeere pof- eft, quibus omnino vaticinandi 
fit. Quae potefias ideo vel Nc» peritia a poetis attribttta cfi # 
reidibus tributa ab Ilcfiod. velnti Protro Homer. Od.* £ 
Theog. 255. Kv/wtcx» y $ xv- 38 'f *<&* " Virgi!. Gi?. IV» 387. 
fltxr h jjcgottÄit 7rovT*f nvotxs Glauco» Apollon. Rh. I. 1310» 
rt goebiwv 'Avipuv — ' — f tTot de Nerco iam Hefiod» ThcDg. 
ff^vr«. — worau^mohrto, uön 233. et Eurip. Hei. 15. Nimi« 1 CARMH9VM X« I. C. XV. V, 3-8« 3<>5 Nereus fata: Mala ducis avi äoHUun, 
Quam multo r<epetet Graecia milit? 
Coniurata tuas rumpere nuptias 
Et regnum Friami vetus, 

Eheu, ram quam antiqukas v&tem ap. et V. 10. x, adde Lamb, — 
pellaret eum, qui qua* ßnt> ducis dcwuiui, vehis tecuro iit 
quae juerint» et quae Ventura patriam feminam» quam tota 
trahantur (Virgil. Ge. 1. L coli. Graecia revetet, vindicabit, red« 
Homer. IL a. 70. Orph. II. di übi poltulabit, multo nülite, 
XXIV. 4* 5- et Eurip. Hei. 13. magno exerciui, multis copiis 
14.) aninio complecteretur, ca- adduetis. — 7, Coniurata tum* 
que nojio in fenilem prüden- j>cre, graece pro, quae coniu* 
dam, de praefentibus recte mo- ravit, fe rupturam, disfolutu- 
xientem (liüic ivßovXos Nereus ram tuas cum Helena nuptias» 
Find. Pyth. 3. 165. et Proteus«^ Rem futuram taiiquam geftam 
\vßovX§ s Orph. 1. 1.)» praeterita narrat, ut vates. Pyefpicit vero 
cum praefentibus componentem, poeta iusiurandum, quo fe Grae* 
et inde futura conieetantem ciae prineipes, in Aulide iam 
unice oadat ; ratio in promeu congregati , nonnifi Troia ever- 
#ß, cur I3Ü5 marinis» qui e fa, receptaqtie Helena fe reditu« 
quorundam placitis, aquam re- ros mutuodevinxerant. cf. Stat. 
rum onuiium tiriginem IIa tuen« Acb. I, 455. Sed et Tyndareo 
dum , antiquiDimi habebantur, Helenae proci iam fidem, inter- 
liaec divinandi facultas attributa poüto iuioiurando, dederant, fe 
fuerit. Cum dilectu vero Nc- ei» quem Helena maritum fibi 
reo lioc vaticiiiium iniunxit elegiflet, opitulaturos, tfrts ix 
poeta, federn quippe fuam in io/UMf \afiwv rifatro* rpv r 
rnariAegaeo, quod trauseundum i'x oy * i*****^** ^X ovs * *4P" 
erat Paridi, inprirais habend. wserfarivta , **< x*r*ffx*fertp 
T. Apollon. Rh. IV. 77*. *o\u>, iuxta Eurip. Iph. Aul. 

60 fqq. — Q. et iptumregnum 
v, $ fqq. Mala avi, infaufto Prianü, Ilium vetus adeoque 
omine» infortunio tuo: ivffofnt nobile» Jlgttifiov nokiv ytfctutV' 
ut ^Surip. Hipp. 759, vei, ut Aefchyl. Ag. 719. Pariter Tro- 
Pind. Nem. $. 44. atdeHv oi iam at&iauam Virg. Aen. I. 375« 
mar lfi%x*** Contra apud Ca- et veterem dixit Ovid. Faß. III. 
tull. LXI. 20. bona cum bona 4*3. — Rumpene . nuptias f. 
nubit al'ue virgo, cf* HI. 5. 61. connubü vineula uüuto rnoTe 

L 3 to*" l6$ Q. HORATII FLACCl 

Eheu* «juAntiis equis quantus adeft viris 
Sudor ! quauta moves faner* Dardanae 

Genti! 

dicitur; at alterum , rumper e Lucan. I. 679. Sil. I. 126. 
regnum etil paullo exquifitius, et HL 701. Petroru de Mut. R. 
plane Homericum, H. ir. 100. 111 fqq. StakTheb. III. £10. 
q<Pq öioi Tgtitts tiga xgjfitjxv* et Achill. I. 34. — - 9. Ad 
hvot/uev. Pleuioi? adeo oratio grave Mortis' opus, f. labores 
eflet, urbis moenia, feu vincida bellicos declafandos memorattur 
(uti plane murös Troiae vocat fudor , quo r/erfuu funt virt, 
Catull. LXTV. 568* Vrhis Dar- milites et ccjui currni iuncti: 
danfae Nej,tÜ7Üa folvere vincUt) quae imago petita videtur ex 
rumpere, disfolvere, adeoque Homer. II. ß. 388 fqq. s \$f»0H 
urbem 'deftruerc, everteTe. Sic /uUv rtv rtXot/uwv oijutfpl erföta- 
et «ro'Xiv ufpvxrov idem Homer, ow ivniios ujutptßfortfs t ntfi f 
H. <p. 447. dixit. Superfedere tyx*' X e ~?" xx/urtrur ifguett ti 
igitur poÜumus zeugmatis figu- rtv 7*xos Iv$$qv ig/utt rtroiivwr* 
ra , qua generalis verbi notio Quem locum ob oculos habuit 
pofleriori commati adeommo- Valer. FlaccV. 2 88- nianet in- 
detur, gens aegida fudor* et nofiros 

tarn fudor cquos. Noftri vero 
v.' 9 fqq. Infurgit cum vati- locum fublegit Stat. Tbeb. III. 
cinantis fpiritu et ipta oratio, 210. quantus equis quantuSque 
'ad euthuuafmi naturam prae- viris in pulvere er äff o fudor , io 
clare attemperata. Quum enim quantum crudele rubebitis amnes I 
vates, futurarum rerum cogita- —10. Ingenti clade aßligetur 
tione defixi, easdem, abrepti res Troiana, graviter pro hoc 
phantaüae vi atque impetu, ,tan- ac cum indignatione poeta, cla- 
quam in praefens tempus addu- dem iltam ad Paridem, tanquam 
etas, oculisque fuis fubieetas ultimam belli daußam rdferens, 
per Jingula m Omenta perfe- quanta funcra mores* quanto- 
quantur, iisque ipli intereße rum funer um, qnantae caedis 
" videantur ; poetae , qui vatid- auetor es genti Dardanae , Dar- 
nia eloquuntur, et ex ipfius va- daniae , a Dardano rege iic di- 
tis perfona ea repraefentant/ fie- etae, Troianis tuis. —11. Ad 
ri non poteft , quin eodwn fpi- augendum belli terrorem prae- 
ritu, eodemque imaginum vi- clare poeta adiiuixit phantafroa 
gorc eadem enuntient, ac lecto- e fumma antiquitate petitum, 
mm quafi oculis fubiieiant, qua faepe in letifero belli certa- 
cL Pind. Ol. *. 55» 56. Vir- mine Mavors, out rapidi Trito- 
gil. Aen. VI. 86. VÜI« 537* nis her* — armatas hominum 

eft CAHMIBT VM Z. I; C. XV. ?» Q - 1 4. 1 (J7 

Genti! Iam galeam Pallas et aegida 

Currusque et r^biem parat 

* 

Nequidquam , Veneris praefidio ferox» 

Pectes caeßqriem» grataque fenüois 

Imbelli 

Vr/I praefens hortata catervas iux- ntf -parat eü pro f iam confcen- 
u CatuLL LXiy/595. quo arti- fuTa eft curvuin , quod patet ex 
ficio inprimis Homerus ufuseft, iroitatione Silii III. >oi. coepta 
quo maiorem rei geßae diguita- afpera cerno % Gradivumque pa- 
tem inferret» ficque fortius le- irem currus iam fcander*. Petita 
gentium animoa feriret. Ex autera baec de quxtu pugnandi 
eodem notae Amt Palladis par- ratio ex aetate Iieroica , ut ex 
tes , ubi faepe ipfa etiam adver. Homero fatis notum, — - rabiens 
fus Troianps pugnat. Honieri- parat \ ira fe exacuit ad bellan- 
cum n$9f fervavit poeta e(iam dum. Yirgil. Aen. XTI, 207. 
in hoc , quod Minervam non maternis faevus in arm\s Aeneas 
arroatam, fed arm* übi aptan- acuit Mortem et fe fufcitat ira. 
tarn exhibeat, fingulaque eiu» Ovid. Met.' XI IT. 544«, a> 6Ho- 
arma» quae fibiinduat, ob ocu- cuba: feque armat et inftruit 
los ponat. Homeri ldca, quae ira. Senec, Med, 51. Accinger* 
huc faoiunt» II. f. 726 fqq. et ira% teque in exitiurn parafurore 
ß. 446 fqq. adtulere iam alii. toto, Rabidam Pallada dixit 
Adde Hefiod. Scut. 197 fqq. — noftri forte loci memor, Valer. 
Parat» aptat, irnponit oapiti gm* FL V. 6*7. Oranino poeue ad 
Uam. - — Aegis non de thora- declarandam pugnandi cupidita- 
cc, fed clypeo h, 1. intelligenda, tem maximam ab ira colorea 
cui maximavis ad terrorem ho- defumupt; neque luic iramPal- 
ftibiia incuriendum inefle crede- ladis Paridia iudicio offenfao 
batur. Hinc Virgü, Aen. VIII. traxerim. 

455« aegida vocat , horriferam» * 

turbatae Palladis arma. cf. Lu. v. 13 fqq. Oin *v r$ Xi*'*M9 
can. VII. 1.49, Senec. Ilerc für. x&ctps , r» rt iuf 'A^a^rvff 
901. et Agam. 530. Valer. fjrtx6fui f to re t7$os t qv h 
Flacc. VI. 174. et v. ad III. 4. Kovlyrs /Aiyttifs. Homer. II. y. 
67. Eft adeo, parat . vibrat, 54. 55. Vide quomodo haec 
intentat aegida inTroianos, qua poeta exornarit. Pro vulga- 
eos in fugam coniiciat ; quod ri, nequidquam pulchritudinem 
idem Ioviaaegidi tribuiturapud tuam iactabis f. pulchritudo te 
Homer. IL £. 596. — lft. cur- tua tiitum non praeßabit, orua- 

L 4 »"• >6© - J. <£. HORATII FLACCI 

9 | 

Imbelli «ciihara carmina divifes : 
Nequidquam thalamo graves 

Haftas , et xalami fpicula Gnofii 
Vitabis* ftrepkvunque, et {hierein fequi 

■ 

Aiacem : 

tina erat, parte tantum pulchri- Neqne xnagis arvidec aHSrttm 

tudinis memorata, coma tua commentum, quiParidem in fe- 

pulchra fuperbies , et pro hoc, minarurn circulo fcdemem, mo- 

'caefariem triam pcctes, omabis, cjo huic, modo tili duJcem can- 

eleganter compones* Suavia tilcnam, quam curvis . maxiine 

imago homim* imbelUs , ac in placere feint, lndentem h. v. re- 

rriedio belli tnniultu d'elidentis praefeutari, dictumque adeo di- 

et de coma fingenda folliciti, — videri carmina feminis volunt, 

'"ferox, fretus, xlffvvos, fatUprae- ut I. 56* 5. ofcula amicis divi- 

iidii in Venere, tibi fore e?ifti% dere, in quo tarnen paullo di- 

rnans; fere ut Virg, Aen, XII. verfa ratio. Simpiioiflimuni 

52, Longe Uli dea mater erit 9 forte fuerit, dividvra carmina, 

'quae nube fugacem feminea tö- <ea<k:m rntione dictum aocipejrfe 

gatr — 15.' carmina divides, -qua hfctftTeSat Graecorun», vel- 

numeris fnis dimetieris, docte uti Eurip. Herc. für« Äiß. X«- 

pro , cancs, Cantus enim- cer» ytot* imhffrijpxs ' &&tr<HJ/n9i>»Sy 

tia qiiibusdam rhy thmi -legibus, dividens , ingerens -probra. cf. 

pedumque rnenfiiris dividitur, Bruuk. ad Sophool, Trach, v. 

ac dispefcitnr. Male huc 791. Atque hac generali no- 

traliunt pitXfottw vfwovt trv- tione accepüTe » videtur Auetor 

fiyyi e Tlieocrito Ep. 2. Baxte- Epigr, IX, (in Anthol. La«. 

rus cum Lambino explicat : ta- T. I. p. 4' ) Cygneas genitot 

ctis hinc hide fidibus modulos s gcftans y>r6 fulmine -permds duU 

leges. Paullo fubtithis, Grefne» cia diffundit' carmina virginibus. 

rus vero de cantu per vices in* — grata feminis, adeoqne^tyc*- 

fiituto, f. amoebaeo cum VoflT. rat amatoria; binc et-ipfa lyra, 

hd Catulh p, 259. aeeiptebat, quae ea refert , imbellis dicitur, 

quem nuper fecutus eil Wcrns- rebus beUicit canenetia non <apta. 
tiorf. ad illa Calpurn. VI. 31. 

(Poett, min, T. 11/ p, 153.) *>• *6 fw Vtcunque praa- 

quam tibi certami -partem conu lium vites» bello te fubducas, 

mittere vocis, h, partrri tecum mortem tarnen non effugies, ali- 

» canendi vices, quae tarnen ratio quando fuecumbes. — flequid- 

paullo longius petita viietur. quam v/feii/, declinabis, fug*' t* 

eripies Aiacem: tarnen, lieu, Xerus adulteros 
Crines pulvere collines. 

Non Laertiaden, exitium tua£ 
Genü > -»on Pylium NeÄQra refpicis? 

- ' Yrguent 

eripies ttutIamo % in thalamote jw adulteros, eleganter tomtos, 
abfcoitdens: praeclare hoc ad ungtientia delibutoa, hominis 
mollitiem Paridia declarandam qnippe mulierofi collines, con« 
adiectum. Homer. |IL £ 30, taminabis» foedabi* pulvere aC 
X«oy tjvx**9rt ipfo *vKwmv — cruore, li, ocourrtbes; nota ex 
xgirr «ut h x*f*< ywuiw (pU- Homero loqaendi rarione. II. 
fovTou weekw. Refpexit vero y. 55. aV fy xovhffft psfeüis. et 
poeta Homcricam de Paride »ar* ir. 795* /•«**$***¥ *ii £&Mf*# 
Tationem 11, y. 530 fqq. Pu» «7/««r< «mm mov/jw. Pind. Nem. 
gnam exoniavit per ideaa fpe- i. 10 2.- ßtktwv v*o jtx&tSbi — 
eitles» haftas graves, fyx os ßg*- (p**itf**9 y*i$ n*(p\>$Vi9$#i *o- _ 
$v, ffTtßecpot , -quippe hitxocxif- /u*v. Cum diiectu lue ad partes 
^jti IL £ 31p, vel omnino exv vocata a poeta propter v, 14, 
tiofas ,' mortiferas : et fpicula Similiter Virgil. Aen, XII. 99. 
calami, fogittas, — Cnofii, Cre» Semiviri fhrygis — »- foedare f» 
tici, tanquam e geliere pvaeftan- -pulvere crines vibratos calido fern 
tiori : ut Cydonium arevm dixit ro myrrltaque vwlentes. 
IV. 9, 17, , — 18. ftrepitunh 

Rridorem ac oonfiictum telorum, v, 21 /ff, Nam cum forti. 
ievwo* umorntf Homer. II, X* bus viris tibi depugnandttm 
364. nifl OBinina de lirepitu erit , viroa videbis , qui te Ion* 
pugnantium anteiligere malia, ge fordere» /int. Sed pro hoc 
ut <p\97&ßot IL f. '322. %fivx}os, continuat poeta picturam homi« 
wht/uit et alia apud Homerum. nis imbellis , certamen devitan« 
- — celerem feaui 9 celerein ixt tia, et fuga uuice ialutem quae« 
perlequendo, fortem; ex aitti- rentis ; et altera ex parte duce* 
qua pngnandi ratione. 'Ottjftt nliquos Graecomm in perfequen« 
r*%vf tiiks pariter Homero au- do eo oecupatos exhibet. Ora« f 

dit IL ß. 527. — 19. Obfer- tioin hi» vv. admddum Vivida, 
^va poeticam orationis ftroctu- atque ornata e variata hao lo- 
fam : nequidquam — vitdbis : quendi forma» non refpicis ? ur+ 
tarnen — — collines , etfi diu vi« gent te , nofees , furit te reperi* 
taveris , elTugeris mortem , ta* r*» — non refpicis ? rummura 
men ferns, Lexo, aliquando vrU Paridii timorem arguit, in fuga 

L 5 ne l*JO Q- HOKATII FLACCI 

Vrguent unpavidi te Salaminius 

s 

Teucer, te Sthenelus fciens 

Pugnae, live opus eft imperitare equis, 
Non auriga pigen Merionen quoque 
Nöfces.' Ecce furit te reperire atrox v 
Ty dides 9 melior patre ; 

Quem 

ne refpicientfr quidem fcofy» fibi 53a, gnaros lelli veteresque la- 
inftantes. -r- Laertiaden, Vlyt borüm. — 25. Plenior oratio 
fem, Laertis f. — exitiumtuae eflet: fciens pugnae, nve pede* 
$entU docte et graece pro gentis. cum hofte congrediatur, üve de 
Vulgare effet : qui eiit exitio curru pugnet , in utroque pu- 
tuae genfi. Ladern ratio in He- gnandi genere verfatus, p»xns 
liodi loco , qui nunc fuecurrit, #3 tifirt *«'#?* Homer. IL #. 1 1. 
. Theog.326, ÜTuiXob — K«J- Piiua comma omifit poeta, ex 
/mW* Q\i$gQv. Exitium vero altero facile eliciendum. — fioe 
Troianis yiyffes parabat furre- opus eft, fi res ita fert , iroperi- 
ptoPalladio, equique lignei aedi. tarc equis, utcurrum regat, ad- 
, ^candi confclio dato, _ Nefio- verfus hoßes dirigat, Equis et 
ra Pjrlüan, Pyli, antiquae Per cnrrui imperat, dum eos regit, 
loponnefi civitatis in Tryphaüa, currum, quo velit, Eectit aur*. 
JSlidis parte, regem, conftliis ga: contra currus obfequium 
anigis, quam armis, Graecot praeftat, audithabenas regentis, 
iuvantoBi, et fic interitum Tro* * fi u* nn<,i X *\iw, foUemu lo- 
iams paraniem, Hinc decem quendi ratione. — non piger> 
viros, quiNeftori Hmiles ünt, non ignavus, ftrenuus auriga, 
Agamemnon übi dari cupit, qui adeo in mediam v boßium 
quibuscum Troiam faeüe expiu aciem currura immittat. Erat 
gnaturus üt< II, £.372. —25. vero Sthenelus Dioraedis auri- 
urgent te, iußant tibi Teucer ga, quod «x Homero fatis no- 
Telamoius, regia Salaminia , fi, tum. — Merionen -v. ad I. 6. 
lius; et Sthenelus Capanei f. 15. ^- nofees, malo tuo expe. 
fciens pugnae, graeeeet antiquo rieris, fenties, qui vir fit. Cum 
fermone, de forti, bellicofo. vi dictum, ut Homer, il. r. 
Eft Homericum tiius /ud X vt t 269. #5 w tas avriv y>»W«<. 
velutHefiod. Scut. 351. nww Eadem fimplici gravitate Pin. 
**< i$9f Vif« fit uidc Sil, IV. d*x. Wem. II, 21, b Tpk pi> CARMTNVM U \ C. XV. V, 23-34. 17I 

Quem, tu,, cervijs uti vallis in altera 
Vifum parte lupum graminis immemor 
Sublimi fugies mollis anhelitu; 
Non hoc pollicitus tiiae, 

Iracunda diem proferet Uio 
Matronisque Huygum clalüs Achillei: 

Poft Exr«£ Afatvros »xovtfty , h. He- fugtet cum anheilt* fuhlimi , e 

ctor ad Troiam expertus eft, fublixni ducto, fpiritu ex alco 

quanta Aincis virtus eflet. Cogni- tracto , ac pcctore dato, gravi« 

ta bellis nomina Valer. Fl. I. 789* ter anhelans » fdy , da$M*b<*v f 

— — furit le reperire, furentiani- nihil amplius. — mollis ho« 

hio te requirit, ardet tecum con- ipfo , quod tarn cito auf ugis, 

gredi, fiu/uctms x*xt*t* Homeri. Diomede vel procul confpecto, 

— Tydides, Diomedes. atrox, adeoque £t*\xtf, /uu\$*kof 9 ti- 

faevus, äygtos» ut de eodem midus: cum dilectu lue pofi- 

Homer. II. £ 97. tum omhino tum. Nam et fer.e, natura 

Dellicnfus, fortif. — meXiorya- timidae, ibllenm more poetis» 

ire Tydeo t nmr^os upufpmy, uftfa inprimis Statio, molUs audiunt, 

#«- , h. fortior. res nota. — — 32. hoc , ut fugerei , timi- 

v. 29 fqq. Quem tu vel e dum te gereres, pollicitus tuae» 

longinquo confpicatum ea vi- Helenae» uxori tuae» cui infi- 

riuro» quas in pedibus habes» gnem tuam vir tutein bellicam» 

contentione fugies, ac fi iam ipfa Menelai praefiantiorem, ia* 

tuo tergo immineret. Sic egre- etafles, Tua ut TibulL I. 9, 

gie refpondet v. 27. quo et 65, et paflim. Ad fententiam. 

tendit tota, qua h. 1. exornavit» Homer. II. y. 430. n ph ti 

comparatio. Paridem enimeum Wfh y t&x* *f**P<Xoi'Mt> , iX«ot/» 

cervo coftiparat» qui ßatiro in cji rt ßtji xui x*£*** *°" fyX* 

pedes fe coniieit, ubi lupum» (pipnfas «trau, et Ovid. Her. 

non ad fe accedentem fed tan- XV. 355« 
tum _e longinquo» in extreroa 

Talus parte , ipfi ne vifus qui- v» 33 fyq. Moram quidem 

dem 4 confpicit, — 30« gra- excidio patriae tuae faciet AcTul- 

mhüs+ paitiis immemor, pxae ti- lis ob ereptam fibi ab Agame- 

more» folique fugae inten tus: mnone Brifeidem ira, qua ali- 

luaviter hoc adiectum. — 31. quantifper a pugna abstinebit; 

tarnen ^ 178 Q. HQÄATU FLACC? 

Poft certas hiemes *qret Achaiu* 
Igiiis Pergameas doraos. tarnen aliquando igni corobure-! 72. VirgiL Aen. IT. 324* et 3C« 

tur , atque vaitabitur. Pro iia 467. Stajt, Th. III. 66&. — 

Achillis eil iracundu* Achillea, niatronis Phrygum diam, qua© 

tum pro hoc iracunja clctjfis h, iia fervitntem .parat ,7 iovXtiw 

exercitus, ;qiu daiTe Trojam ap- jj/uAf, IL £ 465. Eiirip. Hec 

pulerat, et ad naves caftra habe- 52. ^—35. Poft certas» fato 

bat; nam et is, ceflante Achil- conßitutas hiem** $ annos uret» 

le, a bellp abstüiebat, — — pro- comburet, vaitabit ignis Ach, 

feret, diffcret aUquamdia diapi Graecorum Pergameas domos* 

ifum fatalem, excidium, /uoprt- Pergamum, ädeoque Üiuni« 
(mv "i^S 9 *to*MQY ifWi£ IL £. C4R- C ARMIN VMT L. I.C. XVI. 175 CARMEN XVt \ 
\ ARGKMEXTVM. p, u&Uae, quam iambis profciderat 9 eoccufat fehoc cor* 
mine Horatius, ißamque excufatiouem oJk ira* qua ab- 
reptus \hanc ei iniuriam intulerit, unice repetit. Argu* 
mento huic* quod per ße nos non-magnopere teuere poteßi 
v maodrnam virtutem conciliät cum ipßa deferiptio carmi- 
nis 9 tt converßo) tum eloaitionis poeticae doctrina atque 
ornaiuSk Facti Je nunc poef liiere 9 ipßquc pueUaeiam*' 
bosißos, qiius vratüs olim fcripßjfet , abolendos tradere 
• ßatim in fronte carmmis declarat. Tum omnem de ira 
locum paetice perttaetat» Ira nimintm nüiil. eße vehe* 
mentius'i praepedire eam atque conturbare peuitus Jana* 
metitis ßalum > adeo » itt ßurorem , quem Cybele Gallis, 
Apollo facerdotibus s Über Maenadibus et Corybantcs 
ptdßs tytnpanis immittant) longe ßipcret; nullo adeo 
tarn terrore 9 neque obiectis eußbus* neqiic mari pröcelh* • 
ß> , ne vel Iovis ß limine cvhibcri , atque ab ulcißendi 
ßudio pojffe reprimi. * Nee mirmn , quum nnityus hnmä* 
nus natura ad iram tarn jßropeußisßl (vide, quam gra+ 
vis exenßatio, et argttta huic fententiae iußt couvtrßio!) 

uf vel invitus ea corripiaris > eiusque explendae quovis 

« 

modo vel cpm maximo tuo malo cupidkate incendarts 
maxima. Hinc enim repetendum Thyeßae exkium , tot 
hominum caedes> tantarumque urbium ruinae. Kadern 
adeo irae inßaniß me, ipja aeiate iuvenili ad eampronio* 

rem> X74 <£• HQBATtt FLACCI . 

rem, ad ißos iamhos feribendos impulit, quos nunc 9 ,' ük 
amica mihi kerum ßas , omni modo dcletos cupio. De 
jjuella,.in quam qlim Horatius conlumeliojum carmen 
compojuerit, et cuius animum hoc palinodia recuperare 
voluerit, quüm eius nomeh confulto omifertf, certi quid 
ßatuere vix tubo licet ; nequefane muh um refert. Do- 
ctaai eamfuiffe, facüe Jractatio loci de ira nobis perfua- 
det. Acron et Porphyriön eam Tyndavidem appellant, 
haud dubie ex antiquafama, quam non pojfis Jic JimpU- 
citer fpernere, etiam ob infcriptiones " veteres Ituius' et 
fequentis carminis. - Commenlator Cruquii Gratidiam 
illam Neapolitanern, quaefub Canidiae nomine V. 5. et 
\ 7. laceratur, intettigit* Quam opinionem tuetur etiam 
duorum Torrentii Codd. irifcriptio: Palinodia Gra- 
tidiae h. in Gratidiae gratiam, ad Tyndavidem 
am i eam. JE recentioribus peculiäri libello de Tyndaride 
Horatii ( Conjectures 011 the Tyndaris of Horace, 1777« 
' 4-0 e gü I° m Whitfeld* Is Thraciam ei patriam adfi- 
giutt, Romamque in comitatu Khoemetalcis , Thra- 
ciae regis,. cuius Liberia ejfet, eam pervenijfe contendit 
ex infcriptu^e apud Fabret t. 1vi*ia* Ty^daris. 

C. IvLU ÜEG1S. RhOEMETALCAES. L* TECIT* SIBL 
ET. 8V18. ET. LIBERTIS. LIBERTABV3. PoSTERlSQVE. 

EORViü. in. ^ä. P. XIL in. agro. P. X%Z. unde coU 
ligit 9 et Rlioemetalcen , qui injigni apud Augitßum flore~ 
ret gralia, et e conti tibus eius nonnullos , in Jus über tarn 
eius, Tyndaridem , iu nomen et gentem Xuliam adoptatos 
fuijfe. JEaudem *vero ejfe, quae TI oratio Threffa 
Chloe, Venus -marina, et Sidonia Cltloe audiat 1 
eidemque adfcribendum cjjfe Carmen, Erintiac vulgo adtrir 

butum : CAAMINVJtt L. X. C. lVL 175 

hutum: Xaüfye poi f 'Tuftif, £1/7*71^ 'Agtfo. ; Sedipfa 

argumentorum ratio 9 vanaea, atque teineraria , nos his 
eoccutiendis atque refeüendis immorari vetat* Caeterum 
graecam et doctrinatn et rationem -per univerfum Carmen 
facüe deprehendas. Hinc aliquant veri ßpecierii habet 
Acronis fententia, Horatiurn hoc ode imitatum ejjfe Stefi- 
chorum* qui cum in HeUuam, a qua ipfum Tyndaridis 
nomen petitum putant , probrofiim Carmen fcripßßfet 9 et 
ob id ipfum oculorum hinten amißjfet, ,palinodiam in eam 
confeeiffe, et ßc vifum reeepißfe iwrratur. Adfert eius 
imtüim Pinto in Phaedro (Opp. T. III. p. 24.3. J 

Ovx titf frv/tut Xoyot tvrtf, oit* fßme* 

1f9t*S. 

Contra Ptotem* Hephaeßio apud Phot. Cod. CXC. 
p. 4-8&- ex Archeiao Cyprio refert 9 Stefichorum Hele*. 
nam f Uimerenfem pudlam, t Micythi ßliam, amican\ 
fiiam, cum Je rdicto f ad Bupalum quendam Je contuliß 
fet, carmine laceraffe, ßc ineipiente: 

*EXiwr inove «Vjj^f. 

Atque haec quidem narrationis diverfitas forte ita com* 
ponipoteßy ut Stefichorum, dum pueliam Siculam cor* 
mine ißo profeindere in animo kaberet 9 totam carmhiis 
rationem ad perfonatam iÜam Helenam* quae eodem per* 
ßdiae crimine teneretur 9 adtemperajjfe atque transtulijff?, 
adeoquefub huiut nomine alterius perßdiam perfirinxijje 
exifiimemus % —•*+ PA ► \ %*]$ . Q. HORA.XII FLACCI . 

4. P A L J N O D I Ä. «- » U matre pulclira filia pnlchriov, 
Quem criminoßs cunque voles median 
Pones iambis ; five flamma ■ 
Sive mari Übet Hadriano. ' Vk 1. Praeclare orditur poeta a. 2 /^ Iambis criminoßs^ 

a primaria carminis feilten tia, carmim iarubico;, qu? ArcLi- 

qua iambos illos fe fcripüfle , lochus, auctor eins, ad alios 

nolle, deletosque omni juodo maledictia profciiidendos ufus 

veiie ftatim declarat. , Praeclare eJL A. P. fgr Archilothum 

et hoc, quod eos ipfi. puellne, "proprio rabies armavit iambo* 

et quo ipfa velit modo, a boten- Quo genere et alii deineeps uü 

dos permittat. Nam Lac ra-. iambos contiuuelious carminum 

tione puellae animum . facilLiis ai'gumentis proprios fecere. — 

flbi recönciliatum iri fperaie criminoßs % qni tö criminati 

poterat. Quod ut omnino af- funt, quibus probra tibi ingelR* 

fequeretur, ad hoc a poeta at- coutwrieliofis , initniofis; jt na« 

temperata omnia. Quo eodera turaiambornm, qui ideo truce» 

coiililio pueilae pulchritudo, ipfa Gattill. XXXyi. 5. et iu AnthoL 

tnatris, etli pulcherrimae, prae- Gr.III. j>.35o. kpvßetcmfgis dicti. 

ßantior in limine ilatim extol- — pones, ponas licet, conßituas 

litur. Ad verba Ovid. Met. motlum, ßuem ( tit" III» 1 5. 2* 

IV. 2xi» quam rnater eunetas, nequitiae figa modum tuee) 

tarn ntatrem filia vincit. Illos quemeunque voles, h. dele» abole 

vero, q>(i "carnieh illud contu- eos, quaeunqueratione tibi pla* 
meliofum fimiliter incepiiTts.,, o< ciueriu — 3» fiivctigtie» live 

matre turpißlia turpior, -temere aqua eos abolere place t« Pro 

ponunt, ipfa metri ratio aiimo* aqua paullo temiiori, dixhnwrm 

dum diverfa fatis refelüti Maio- et quiüem Hadriamun> Hadriajj» 

re veri fpecie nomiulli exifti- cum, tanquam inipettiofius» v. 

niant, Steücliorum eodem mo» III. 9. 29. quod ädeo iambos 

do Ileicnam I.eda puhJira pwU ütos oculis Itatim fubducat. Eft 

chrior«m dixilTe» Yero proverbiaiu locutio, ut 

Graec. carminvm 1. 1. c. xyi-T- i-8- *77 

Non Dindymene, .non adytis qiiatit 
Menterp facerdoJtum incQl&.Pythius, 

Non Liber aeque, non acuta , 

i 

Si geminant £orybantes aera, 

Trifte* Graec^XX' tis v$m$* v. Schott. ,,nos, qiubns in furorem agereii- 
Adag. p. 47. cf . ad IIP. 24.45. tur facerdotes, celebrari folita. 
Ad (enfmn Tibull. I. 9. 49. v. Lucret. II. 6x6 fqq. Catull. 
lila velitn fapida Vulcanus car* LXIII. VirgÜ. Aen. IX. 617. 
mina flamma torreat» et lujuida Cir. 166. Valer*Flacc. III. 233 
deUat amnis aqum. fqq. Deonim vero ipforum vi 

credebaiuur talia effici, qua* in 
v ' 5 fW' Doctus transitns, eorum facris £ebant. -— ady- 
quum naturalis ordo carminis tis, in adytis » tempii penetrali. 
hoc fententiarum nexu proce- ' bus, quae ipfum Apoliinem jhrae« 
dere deberet: Ira ahreptus eo fernem inliabitare, ibiqne faccr« 
infaniae proceiü, ut Carmen dotem numine fuo replcre, et 
ütud in te facerem; at quanta inde xefponfa dare credebant: 
irae eit vehementia, quanta eius res fatis nota e Viigilio, — qua* 
vis, vel maximam infaniam ex* tit, violenter de fua fedeac ftatu 
fuperans! M.ouyo/uuB'm mforff, demovet» percel&t, conturbat 
ixorow if¥*$p&* t Phileinon mentem facerdotum, furore iis 
apud Stob. Grot. Flor. p. 1 05. immiflo. Sacerdotes vero N Cy« 
citi concinunt ilia Eveni : iroX- beles funt Galii ; Apollinia, Py«* 
\uxit *>$£**»¥ igyi *w lffMti- thia et Sibyllae ; nyn ad utrum» 
Xi/J't xpnrrofittvot t fnuvlcu fCovXv que referri debet. — incola 
X*f9'°T1£0* 9 apud. Stob. 1. J. Pythius, qui Pytho, Delphot 
Docte hoc per comparationem inhabitat. Apollo; frequentata 
extulit poeu, furoxem aCybele poetis ratione, qua Dii regio* 
vel Apolline vel Corybantibus «es , urbes , templa invifere» 
immifliun minus vehementem frequentare , incolere /iicuntur» 
efle dicens, quam ab ira eile- quae fibi confecrata funt. V. 
ctam üuaniam. — Dindymene, Heyn, ad Virgih Aen. I. 16. 
btvivpivit » Dea Dindymi ( Ca- Exquifitior tarnen eil altera ra- 
tull. UCII. 9a.) Phrygiaemon- tio, quam et orationis contex» 
tis 9 Cybele. Sacra eius erant tus. fuadere videtur, ut poeta 
enthuJiaftica» cum tripudiis, dis* incolam Pythium diacerit, Deum 
cufAbus inter tyropanorum, Pythium» Apoliinem, quifacer- 
cymbalorum, tibiarmnque £9» dotes munine Jhp iiuplet, iiv 

M eos 4 178 Q. HORATIf FLACCl 

Triftes ut irae: quas neque Nbricu« ■ 
Deterret enlis, nee nxare naufragunv 

Nee 

•os migrat , eorum mejitem in- cat Auetor Epigr. 1 74. in Bnink. 

colit. Deo enim reeepto, men- AnaL III. p. 134. Ad feinen« 

tes faceräotum *turbantur , ac tiam horum w. Eurip. HippoL 

furore, corripiuntur. Nota ilU 143. au yug Mtos, tVr ix II«- 

Virgilii de Sibylla: At Thoehi p}s 9 t& 'Eumrat, $ &tfit*S> Kö- 

nondum patiens inunanis in an- ev߻vrm 9 9 /u*rgn eiffat (ffrt- 

tro bacchatur vates, magnum fi rmkiw, — - 9. ut irae, ira Tc 

pectore pojfit excujßjfe deum ut quatic, 'infouum fach ani- 

Aen. VI- 77- — i* nonüeque, mum. — triftes, qualis eß ira- 

non fic mentem Baccliarum ad ti vultui, adeoque laevae, vehe- 

Oifaniam adigit Über, Bacchus : mentes. Irae affectum nulla re 

de cuius facris. fummo cum fu- ne Tel maxime terribili coerceri 

rore peragi folitis notÜEma om- aut reprimi pofle , quo minns 

aia. — nan fc. mentem audien- vel cum fummo vitae periculo 

tium aeque conturbant, feriunt exfatietur , poeta omate ac gra- 

Corybantes , ß geminant , itera- viter declarat per emuneratio- 

tis ictibus pulfant, collidunt nem rerum, quae fummum alias 

aera, cymbala aerea. Coryban- terrorein iniieiunt, enfes oppo- 

* tes , f. Curetes , Cybeles facer- fitos, procellofum mare, ignem 

, dotes cum eiusdem deae lacris ac tonirru. At« fmxoug«¥ nxl 

e Creta in Phrygiam tradueti, wvfos jütrw tt7, limilis eßGrae- 

turaultuofam inter cymbalorum corum de proieetae audaciae ho« 

tympanorumqueitrepitum infti«. müiibus proverbuili* locutio. v. 

tuebant faltationem. v. Callim. Zcnob. Cent. III. 19. Iratum 

H. Iov. 5a. ibique Spanh. Clan- adeo neque enfis, ßrictus in fe, 

dian. Kt P. L 207 fqq. et in fibi oppofitus deterret ab ulci- 

Eutrop. II. 2Qi. Nonnnlli aera feendi Audio , h. in medios en- 

h. 1. de clypeis accipiiint ; fcd fes mit , ca&lem fibi imminen- 

ifti» enfe perculfi, geminari dici tem non curat. ' Seneca Med. 

nequeunt. Praeliat adeo de cym- 595* 'gnis ßimulatus ira — 

balis geminatis, iuyieem collifis cupit ire in ipfos ohvius enfes* 

inteiligere. Ovid. Faß. IV. iQ4* S*n ec » de Ira I. 2. fuinegligens 

jieraque tinnitus aere repulfa da- in ipfa irruens tela et ultionir 

bant. cf. et Metam. III. 532. fecum ultoretn tracturae av'ulus* 

Star. Theb. VIII. S2i. gemina — * NorUus, docte pro quovis 

aera fonant Jdaeaaue terga. — praeßantiflimo. Praefiatitiinmum 

acuta, Acutifoni, tinuieiuw, hv/u- enim erat Ferrum Noricum et 

ßttK* e/uß&w«* uü eadem ro- enfes inde «ufi. • «f, V* 17. 71, 

Hoc I • CARJIINVM r, I. Cr XVI. v. 9-i 4,. »79 

Nee faevus ignis, nee tremendo 
Iupiter ipfe ruens tuniultu. „ JTertur Prometheus addere prineipi 
Limo coactus paxticuLam undique DeÜN Hoc loco fimplicite* ornar. ^— polt eadem de re. *— tumultu, 

rnarc naufragum» cum dilectu, fragofe tonitruum. Aetherio$ 

aii quo naufragia fiunt, adeoque tumuhus dixit Ovid. Met. HL 

pröccllofum, irnpetuofam, quod 303* caeli tumultum Stet. Th*}± 

alias facile tdrreat. — 11. fae- I. 372. et XI. 2'6." — tremen- 

vus ignis, nvg juot\tgov, vaftans do» quo maxima motu terra tre- 

omnia. Simpliciter quidem ignis mit — et mortalia corda per 

aeeipi poteft, ut et Graecis i$» gentes humilis firavit pavort 

trvfos ßxfvetv de re valde peri- Yirg. Ge. I. 329. 
cuLofa adhibetur, v. ad IT. 1. 6. 

Tequentia tarnen fuadent , ut de v. 1 3 fqq. Ac in hoc quidem 

fulmine inteüigamus. Tum ve- aceufare licet animi humani na* 

ro 1. faevus erit, a faevo , irato turam atque indolem , ita com» 

Iove demiflus. ▼. ad I. 3. extr. paratarn, ut ira facillime com- 

— 12. nee tremendo . . . tu- xnoveamur, atque excandefca* 

multu, nee tonitru. Graviter mus; unde maxima mala ac 

et magnifice hoc poeta elocutus damna exoriantur neceße eft* 

eil, adfiimta illa antiquitatis opi- Iam vide quomodo poeta a pe- 

xiione Ten potius loquendi ra- deftri feriptore differat. Pro 

tione, qua Iovem cum imhre vulgari, gravem nobis a natura 

(Virgil, Gc. IT. 325. Ed. VIT. infitam effe iram, doctins erat, 

60.) cnm nive (V. 13. 2.) cum iram leonis nobis fuifle indi- 

fulmiue ac tonitru in terram de- tarn ; Ted hoc a mytho repetif 

ferri f. defeendere dicebant. Vn- doctus poeta , quo diverfos ho- 

de Ztvt Kotrxtßurifs 9 de fulmi- minum aftectus, eorumque cauC« 

tie. v. Paufan. V. 14. extr. et fas explicare conabatur antiqui« 

omnino Burmanni disquif, de tas. Scüicet cum viderent uni- 

love Fiilguxatorc. — Pro de- cuique animalium generi unam 

feendens gravius ad fenfum ac eandemque na turam ingenitäm; 

terrorem, ruens. Sbniliter Sil. in nomine contra diverfos di- 

XVII. 52. caelum ruere. Valcr. verforum animalium affectus, 

Flacc I. 616. ruh igneusaether cupiditates coniunetas deprehen- 

tuin tonitru etf-YM. 354* ruina derent; procliye fcne erat, ut 

M a )ias IßO «• Hp»ATII FJLACqi 

PefectAiu, et i^Iani leonis 

Vim. ftomaclio adpofuifle noftro, 

Irae has ab iisdem repeterent, omnes- Lucian* Promedi; $. 1$: T. 1* 

que «tu diveTfilTimas , in unum p. 195. et v. Hemfterh. ad cun- 

hominem cougeftas dicercnt. dem p. 185. et Stanl. adAefch. 

Prometkeum adeo fingebant, p. 736. — addcre* admifcere 

cum Xormam liunianam e luto particulam , partexu. aniruae un- 

compouülTet, neqtie amplius ha- dique, ex omnium animalium in- 

beret, unde humanam indolem dole ' dcfa tarn, decerptäm, de- 

«fEngeret, hanc ex omnibus aiii- fumtam , unde naturam huma- 

tnalibus decerptäm komini iii- nam componeret, eique affc* 

fevifle., Simile figmeutura elt ctiones infereret. — et adpo- 

Simonidis de diveiTa feminarum fuijfe, obferva iuneturam ora- 

in^olc. euius fragmentiim nt§t tionispaulo infoleutiorem ; nam 

yvvtuxwv feparatim edidit Koele- in pedeftri oratione illa , adde- 

rus V. D. Spectat etiam Luc re . • * . defeetam per intcrid- 

fragm. Euiäp» p. 49 6- ( C( ^* cta cnuntiari debebant, kociere 

Lipf.) quod apud Stqb. (Grot. modo: fertur Prometheus,.quuni 

Flor. p. 13.) Pliilcmoni tribui- komini fnjXoTtXxarv affectionc» 

tiu* • nnde liacc tan tum deliba- animi ab animalibus * ob mate- 

mus: vi iroS* Ylgoptjbivs 9 ot riae defectum, defumtas inde- 

7Jyw9 jjuxt itkÄvxi x*t raXX« ret, iram a leone mutuatus 

jra'yr» £«* * ro7§ yJv StigtQtt eile. x — infani leonis vim docte 

tß*X ixHertf xxru ytvss fM*i pro infanam vim» pivot, iufa- 

(pvtivi — v/uuJv i* qc» xotl rut niam, iraeundam indolem ad» 

aw/uotr fort jlv dfß/uov ««&- pofuxffe , pofuiße , indidüle no- 

ws, tovovtqps hri x«< Tfinovi bis : pro hoc cum dileotu ßo- 

ififV. — fertur addere» addidifle* macho nofiro. Stomachus, ut 

♦vel potiuS, fertur coactus fuÜTe, Gr. orojU»x9 s t proprie eil cana- 

addere cact. Coactus, materia lis, per quem eibus defertur, 

omni in caetera animalia iam oefopkagus, orincium ventrigu- 

diflributa , ob defectum mate« li % xocffiot , v. Macrob* VII. 4. 

riae. — limo principe quo pri- et .1 5. tum ipfa notki* ventri« 

miun homines eHormuflet; niü culi* jnropter initabüjtateni 

potius fit , e quo tauquam ma- fuam» iiiprimis ex infula copio- 

teria primaria kominem form are fiori bile, iraeundiae fedesvulgo 

inftituiflet. Dicti inde homines kabita ; liinc limpliciter pro 

a Prometheo ficti itiiKov wX«V $vp$> *™ ponitur ftipra.I. 6.6» 

fi»r* AriAoph* Av. 687* eft gravtm Pelidae fiwiachunu J^o- 

y tao CARMINVM X. I. C.XVI. V?l5-20. lgi 

* 

Irae Thyeften exitio gravi 
Stnftfcre, et altis urbibus ultimae 
Stetere cauflae, cur perirent 

Fuiiditus, imprimeretque muris 

Hoßüe Ue qtioque' fmiit loquendi for- ^Virgilii Aen. VIT. 735, ftant 

mae, .fiomachari, fiomachum mo- belli cauffae. Ira adeo caufla 

ver« et Gm. fuit, cur h. ut funditus, ngv/uyo- 

v. 17 /^f. Ä effectus irae 5» (uti adhibuit Aefchyl. 'E«rr. 

damnaque intueri vclis, nulla I. 0. 71. ireXiy frgvjuvoStv i«. 

•peftis humano generi pturis fte* $ot/uffgii* , pro quo avfiijn Eu- 

*i>. Videbü caedes ac veneria rip. Rhef. 5ß. et Paufan. Itl. 

— <?f urhium clades» e % ttotaruni p. 224. fimiliter ftgopgigovf reit 

exitia gentium. Aff ice nobilif« *A$n**s faxo^ai dix.it) -perirent, 

fimarum civitatum fundamenta everterentur , ac folo aequaren- 

vbc notabilia : hos ira deiecit. tur. Docte hoc exornatiir v. 

Afpice folitudines per multa mil* 20 fq. graphica eyerfionis de- 

liafwe habitatione defertas; has feriptione. — - s.o. imprimeret- 

ira ex haufit. Seneca de Ira > T. que muris aratrum breviter di- 

2. Vide, quomodo haec poeta ctum , pro« muros folo aequa- 

traetaverit. Generalem fenten- ret, iisque aratrum induceret, 

tiam, irae effectus effe pernicio- h. folum araret. Aratri ufus 

JUTimos grariter declarat atque in condendis Urbilds, iisdexn- 

exornat fratemi difeidii exera« que everfis fatis notus. Pro* 

plo. — hrae* ira inter Atreum pert, III. 7. 4*> Moenia quum 

et Thyeften , fratres , de regno Graio Neptunia preffit aratra 

orta — ftravere , deiecere de Victor Palladiae ligneus arcis 

ftatu fito Thyeften , atque im- equus. Lucaxi. VH. 430. Sar- 

merfere gravi exitio, graviter maticumque premat fuccinetus 

afilixere Thyeften, in capitt eius Conful aratrum. cf. Aefchyl. 

redundarunt. — altis 9 eminen- Ag. 536. et Ovid. Her. I. 

tibus, ab excelßs domibus ac 53 fqq. — hoftile, ab exer- 

muris: e graecis */irv uroXlt- citu hoftili induetum: ornat. 

$?ov, ftorus «/my, «Arm*, altae — exerc. mfolens , infolenter 

moenia Romae Virg. Aen. I. Fe gerens , elntus victoria parta, 

7. — - ultimae caujfac) ab ultimo adpotito epitheto : nam in hoc 

initio repetitae, adeoque pri- ipfo exercitus infolentiam often- 

mariae* praeeipuae p ftetere, pro debat, yietarum gentium urbes 

ttfnui, fuere, extitere: ftre ut penitus evertendo« ipfarumque 

M 5 memo- 18^ Q- HOÄATII FLACCI 

Hoftile arätrum exercitus infolens« 
Compefce /tnentem : me quoque pectoris 
Tentavit in dulci iuventa 

Fervor, et in celeres iambos 

Mißt fdrentem: nunc ego mitibus 
Mutare quaero triitia; dum mihi 

Fias memoriaxn, inducto aratro, de» lidae rapmt te fianuna iuventae. 

lendo. — dulci perpctuo epitheto, 

v. 22 fqq, Plenior effet ort* oppoL fenectuti morofae, trifü. 

tio : Compefce mcntem fffftt voov nihil fuavitatis habend. — 24. 

Cut Theogn. 555«) ira eure- in iambos mißt» abripuit, im- 

xiem, refrcru irae impetum, x*f- pulit me , 11t iambos iftos fori- 

rigi$ i%nvw igyis %u\tvov , uti berem. De Arclnlocho, eadem 

firaili modo extulit Theodectes loquendi ratione , Adrian. ( in 

apud Stob, de R. N. in Floril. Anal. Br. JI. p. 236.) 'A^iXo- 

Grot. p. 141- — Me quoque %m> rot* ettßMt, von $t Xi/c- 

iia, qua iuvenil is aetas, in qua vSvvtts ioc/ußovs iyayt 

ego nunc cönftitutus fum, faci- Mtfjw/Jjf Movra xmftftjuin/. *— 

lius excandefoere (biet, eo us- celeres, pvoprie, nam fylldba 

que provexit , 11t iambos iAoa longa brevi fubieeta vocatur 

iiifanus feriberem. — fervor Iambus, pes citus, A. P. 251. 

pectoris , ira , ab efTectu , nam Erat adeo hoc metrum huic car- 

iratis ntXgtwiv vtro twXaiyx* ** minum gener i valde aecommo- 

£i7 aXfxcn iuxta Apolloiu Rh. I. datum ; nam iraeundis oratio 

126a. — tentavit, invafit, oc- praeeipitatur. — 25. furentem 

cupavit me tanquam febvis f. ira, me ; qiiafi ei» prae irae fu- 

' omnino morbus, qui corpus ten- rore, quid ageret, nefcio hi iam- 

tare dicitur Lucret. III. 148* bi exjcidiflent. 
Ep. I. 6. 28« ß latus out renes 

wnorbo tentantur. cf. Burm. ad v. 2$ fqq, Cnpio, nunc tri- 

Sammon. 2Q. ■ — in dulci ib- fiia, omara, iambos triftet, 

1>enta 9 h vt oriprt fc. orret , iuve- acerbos, acres, /uovvu» wixpiv 

»cm: Ab aetate igitur iuveiüü — mutare, commutare miti- 

ümul irae excuüatiouem petit. bus, iambis fubfütuere mitia, 

Claudias, de B. Get. 498- c*- quae te mitem reddaxu, wx\tw- 

fiimr, CARMI3SVM 3L. I. C. XVt. V. 21-28 

\ 

X 

Fias necaiitätis amica 

Oppröbriis, aiümumque reddas. 185 9fSUt, rccantando Limbos; fed iterum amplectari« recantatit 

' docte hoc ciun feqq. coniun- fnlfa declarando Uta opprpbria, 

zit. — dum modo , ut mihi iambot. . Declarat adeo recan» 

iterttm amica fias, anihtumque, tat» opprobria, quae dfoctius 

. * ine üto carraiiie abaliena- enuutiaverat, triftia mkibus ma- 

tum, reddas % araore me ruo ture, *x\tvifff7p. M 4. CJR 184-, ?• tfÖUATXI FLACCI CARMEN XVII. 

*v_ - -_ . - — - 

tio : cuius atnoenitdUs exprimit poeta inßgni et fuavi 
phantajmate , ex quo Taunus iis allectus regionem 
Jaepius invißt 9 relictis f actis ßbi moiitibus, amatque 
eam inprimis ac tuetur: et ßc praejentiae Dei attri- 
buuntur 9 per eamque declarantur, agelli fuavitates, 
caeli ibi fcrenitas mitisque temperies 9 puritas et falu- 
britas aerisy omninoque regionis felicitas 9 tranquillitas, 
überlas. Praeclara haec ratio eß 9 cum, quod numen 
in pieturam admixtum eß (cf. J. 4. 5. L 7. 12.) tum 
inprimis ex eo 9 quod prijcorum hominum ßmplex pietas 
propinquos ßbi ac praejentes ejfe putabat Deos 9 cum 
ipßs fecure atque in omnium verum abundantia vivere 
liceret. s Accedit in noßro quidem carmine illud etiam 9 
quod Faunus poetarum quoque cußos eß. v. IL ij. 29. 
lam pöeta illarum amoenitatum cupit participem ejfe 
Tyndaridem , pueüam doctam praeclaroque* ingenio ac 
delicato elegant iae fenfu praeditam 9 quam et poetriam 
fuijfe Wn iß—So. facilc nobis perfuadeant. Ha- 
buerat ea amätorem ,Cyrum 9 pidchrum et möllern iuve- 
nem 9 fed eundem protervum 9 ebriofum ac ßifpicacem 9 
a quo ideo Jaepius male habita fuijfct. Itaque invitat 
com rus fuum poeta , quod eam a Cyri violentid tutam 
praeßety atque ubi otio atque fecuritate perfrui pojjit 

opta- " CARMlNVM L. I. C. xVn, *8S eptatifßma. Haue enim quum pueüae lucuiiiijßmam 
fore videret Horätius, orrines carminis ad eara vivide de- 
elarandavi attemperavit colores, quo lubcntiits ea ßbi 
obfequeretur, ELovutionis orna^us eß eocquifitdßimus et 
eultißimus 9 imaginum color ßiavijßmus , ita % ut iinwer- 
Jum Carmen ad idyttii moüüudinem accedere videatur. 
Comparetur autem cum illlus argiimento Epiß. J. iß. 
Denique Sivrius, nuüa fatis idortia ratione indüctus, e 
Steßchori aliquo carmine jioßrtfm latine verfilm ejfe con- 
tendil. ' p * M 5 AD ißC $, HORATH Fl.ACCI . AD T Y N D X R I D E M; V elox amoenum faepe tucretllem 
Mutat Lycaeo Faunus, et igneam 
Defendit aeftatem capellis 

Vsque meis, pluviosque ventos. 

Impune 

v. i fqq. Araoemtates villae ne, poetae in hacnctionefolum- 
fuae defcvipturus poeta, cas non modo fpectaße vidcrftur hoc, ut 
a fontiuro praeterlabeutium fu- quas amoenüKraas defcribero 
furru, a nemorum unibris, val- vellent regiones , eas diis fre- 
lium • gregumque ibi pafcen- quentatas dicerent. Hinc pro« 
tium laeto adfpectu, in quorum clive erat« utFaunum, deum 
defcriptione noftri fere poetae agreftem , eundcmque Mercu- 
luxurianttir , repetit ; Ted , ut rialium virorum cujhodem villam 
vividius eas declarct, totique fuam faepius in vifere, diceret. 
picciirae vitam quafi tribuat, — 1. velox perpetuo epitheto 
cxquüito utitur phantabnate, Fauni et Satyrorura. Sic leves 
dum Faun um, villae fuae deli- I. 1. 31. Sil. It. XIII. 327. 
, ciis invitatum , pofthabito Ly- pendenti fimilis Pan femper , et 
caeo eam invifere , ibique fae- imo vix ulla infcribens terrae 
pius conunörari dicit. Nimi- vefiigia cornn. adde Ovid. Fall, 
rnitt prifcae aetati infidebat opi- H. 2ß5- — P* v^* pofuit 
nio , Deos loca s ipfis facra invi- Lucrctilcm, montem in Sabinis, 
fere« ipfis facrificiis interefle, villae fuae vicinum, refpectu 
quoque latius eorum cultus pa- Fauni» qui deus eil o^ttßelrtfS, 
teret, mox hanc, mox illam xpfjucfoßoirtjf. — — amoenum ad 
regionem » ut facroruxn partici- toum villam pertinet. — ä. 
pes fierent, petere, ▼. Virg. mutat, permutat LucretiUm Ly- 
Aen. IV. »43 f<14« c ^ Span- caeo, doctiore ratione» (fere ut 
hem. ad Callim, H. Apoll. 13. II. 12. 23.) pro, Lvcaeum per- 
Hinc faepius in invocationibus, mutat Lucretili , li. invilit Lu- 
vclutiStat.Th. I. extr. deApol- crctilem , relicto Lycaeo. Lu- 
line: Seu te Lycia, feu DeU can. VII. 85 a « vos > quae Kilo 
phi, feu Thymhra, feu Delos mutare foletis Threicias hiemes. 
habet, conf.' Theoer. I. 123. Claudian. de belio Gild. lig. 
Mox, neglecta illa prifca notio- Palmtims tnutafti collibus Idanu 

Sidon. CARMINVM ItaZ.-G.ZVII. V. 1-ß. Ig7 

t 

Impune tutum per nemus arbutos 
Quaerunt latente; , t et thyma deviae 
dentis uxores mariti: 

Nee virides metuünt colubras* 

"Ne* Äidon. Apolliii. XV. 5. Pallas gione Fauno acceplani reftrje 
Ercchtheo Xanthum mutabai Hy- poeta. 
toetto. ■— - Lyeaeus mons Arca- 

diae, Fauno Tel Fani Gracco- r. 5 /^. Aliud praefentiaa 

rum confoeratus. vide vel Fauni «ilecturo, agelli fecuritast 

Theoer. I. 123. et Ovid. Faft. Iiano fpeciali hac notione ex* 

II. 424.- — tv. 2 — 9. fuavi- preflit : fecurae per nemus pa- 

ter exornant generalcm * fenten- feuntux caprae. Hoc infigni 

tiam: et cuftodit, tutatur gre- ornatu exfiulib — Impune abs- 

ges meoft. — igdeam aefiatem» que ullo periculo, — • tutum 

ximiura aeftum Solis» eiusque Fauni praefentia ; dcclarative ad- 

effeeta, morbos. — 5. de Jen- iectum rat impune. — -» arbutos 

dit. aef totem capettis doeta inver- (v. ad I. 1. 21.) ef thyma quac* 

Hone pro, capellas ab aeiiate ruht, pro generali, pafeuntur. 

def. Nara defendere doctiore — latentes, cum dilectu ob 

et plane graeco verbi ufu eil qnaerunt, quo quafi cupedia pin- 

arcere, avertere, propuUare. girur. — deviae docte et fua- 

Eurip. SuppL 203- *£•* ^ *■•*• Titer pro < huc illuc per nemus 

et x**P* T9S *f •^Xv/uät' «Ztor errantts. Securitatis nmul no- 

i^ajuvrowScu $tov. Eodem ufu tio huic v. iuefU — — uxores nur* 

eft £g4ytiy, ctXl/up, «XtiXariV et nVi male olentis , caprae , hone* 

arly&w veluti Find. Pytli. IV. ftiore vocabulo» quodantiquum 

244. ftoLg$ot\l* friysre (fgtr- fermonem poeticum* praeclare 

eovreu i/ußfovt. Senec. deFrov. decet. Sic VirgU. EcL VII* 7- 

IV* itnbrem eulmo aut Jronde Vir gregis ipfe caper ad imita« 

defendunt. Stat.Silv. III. 1. 70. tiortem Theocriti VIII. 49. 

patula defendimus arbore Soles. roxyt Xrvxav myoi» *vtp 9 quem 

adde eundem Thcb. I. 4° 9* olidae marem capellae vocat Si- 

VII« 244. et Claudian. de IV don. Apoll. IX. 239. — • 8* 9- 

ConL Hon. 340. — ventos nee metuunt, nee eft quod me- 

pluviost pluviam adferent«^. tan- tuant ferpentes et lupos. Colu- 

qnam caulTaa morborum. De- bras f'eminiuo genere pofuit, 

ciarat ur autem falubritas iftius vulgari poefavum ufu. — lu'ri- 

regionia » quam e piifcs idi» des Icn narun A Jen» quum mala 

gramina 1 8Ä Q. äORATH rixcA 

Nee Martiales haedtileae lupos: 
Vtcunqüe dulei, Tyndari* fiftula 
Valles et yfticae cubantis 
Laevia perlonuere faxa. 

kl gramlnä paftae fint. ~— liaediü v. *3/?9« Egregii ireTfuf . ߣ 
/*«*, capellae. v. OblT. -^- /w- pietate h*. integritate etinnocen- 

poi Martiales docto epitheto, tia poetarum , quae Diu curae 

Marti facros. v. Virg. Aen. cordique eft, v. Argttm. L22. 

IX. 566« —10. Dum Fan- Sententia v, \ 5. parat transitum 

nus eos cuftodit, praefens eft. ad fequentrn. Diis mminim ao. 

Pro hoc fuaviori idea poeta, qni ceptnm refert , quod viüa eiu» 

paido ante gregis pafeentis me- abundantia rerum omnium re- 

miniflet : dum Fanmis fiftula ferta fit. Haec enim notio fub* 

canit. De hoc enim aeeipi iu- eft illis: Dii me tuentur, et» 

bet fumma carminis, et riexns Diia ego, homo innocens et va-' 

loci. N0U19 eft pan crvgiguv, %es , curae cordique Tum , amor 

cv^txrfjt vel e Theocrito , et ab iis. Sic iiifra de mercatore 

Lucret. TV» 59°- Paftorum I. 31. 13. Püs carus ipßs. ubi 

faue cantus parum hie opportu- v. not. — 14, Hie in meo 

nus eflet, etiam propter feqq. agello omnium ruris fructUum 

— - didci K dulcis," fuavis Toni, ac deliciarum abundantia frue- 

quae (uaves cantus edit. ■— ris. Ad uberes agri proventus 

Vfticae fäxa , Vftica ; fed illud defignandos docte ad rem rocae 

decUrat naturam montis. — cornu copiae : iy$ov y*f rt Xf- 

eubantis , qui leniter adlurgit, ywvn *&pjoöJb*Us xfpet t7r*t, ut 

qui molli eft adfcenfu , neque Phocylides ait apud Grot. Flo- „ 

altus, neque praeruptus. Sic ril. Stob. p. 215. — copiaopu- 

Nola fedens Sil. It. XII. 163. lenta, abundantia, largus pro* 

molle fedens Cithaeron Stat. ventus honor um ruris* fruetuum. 

Theb. I. 33°« c ^ eund. Theb. omnis generis manabit tibi* ef- 

II. 3ßo. VI. 256. Pariter Apoll, fundetur iii tc ad plcnum, abun. 

Hh.. I* 595« OjuoXifv wovrip (Janter, ad (atietatem usqtie, tan- 

xtxXt/uUvnr, 11 ti Stat. Th. I. 331. quam e cornu Amaltheae beni- 

Cithaeron inclinat ad aequora gno t liberale Copiofiori omatu 

montem. wirf** jjf£/uu vtvtvxvTou poeta agelli fui ubertatem de- 

Lucian. T. I. p. 186, quae Vir- feripfit» quo raagis Tyndaridi, 

gilio Ge. II. 276. tolles- fupihi ut ad fe fecederet, perfnaderet. 

dicti. ^^- \evia, attriu: ornat. Non igitur video, quo iure Ho- 

mius CARMINVM L. I. C. *VH. V. 9-l(J. ^89 

Di me tuentpr: Dis pietas mea 
Et . Mufa cordi efh Hie tibi copia 
Manabit ad pleaum beuigno 
Ruris lionoruni opulenta corniu 

Hie ' 

f 

mius Elera.^crif. It. c 2u tau* ,. v* 17 fqq. Vit* tranquilla tt 

tologiae pöetam aceufet; nam mciinda dcclaratur, more Ho- ' 

ordo verborum eft: Copia bo ratii, per locum amoenum, cw 

noruitt riuis ppulenta maiiäbit Jum, ac viiiurn. v. ad I. 1. i^ 

tibi ad plenum benigno cornu, — iW//.j redueta dicitiur, quac 

— Manabit tibi» in te fluet, in longinquum recedit, feque 

auli^t 7ibi>. cum» abundanriae retrabit, iiiflexa« finuola. v« 

notione, graecae'eß elegantiatf. Virg. Aen. VT. 703. et Nofir. 

Sic Z\ßos l*ijgitip dicitur Eu- V. 2.15. Difertius iUultm .Sa» 

rip. Med, 1229. Long. J[V. neca Nat. Quaeft. VT. 1. Pom* 

i/Kol ii *)4VTQS$xi$fU.x*ytxua+ peios, Campaniae urbem, in 

rqv tj/uif*¥. Lucian. T. II. p. quam ab altera parte^ Surrenti* 

719. tq fxiv xt vc h y *°" r * *f* pw* Sabianumqua litus , ab aU 

yvfio* i/axrX«^ exuQous x^i tera Hcrculanenft convenixwt, 

fuydXuis pbctQ» rt nai woXu niarequ* ex aperto, reduetum- 

faiffiov* faifra I* aß. 2g* JWu/- amoeno finu cinguni caet* . Ovid, 

top* ptereei — fiti defiuat Her. II. 131* Eft ßmu* addu* 

aequo ab Iove. — honores ru~ ctos modice falcatus .in amus, b. 

m de proventu iuris« follenni modice reduetua, inEexus* — . 

ornatiii Serm. II. 5* 13. dul* vitabt** eflugies» non fenties 

cia poma, et quoseunque feret aeftus Caniculao, Sirii» itellao 

eultus tibi fundui honores. Stat« notae* qua aeßatit tempusfervi» 

Silv. IV» 5» i« Parvi beatus ru* diflimum declarari folet. t* IIT« 

. ris honoribus. Cereris honore^ 13» 9* Ep» I» 10 » t6* *— 13« 

vocat Valer» Flacc. IV* 532« fide Tela% fidibus Teiisv lyxa 

adde Grat« Palifc Cyneg. 376. Anacreontis Teiij carmine Ana« 

Alias de foiiisj frondibus» quae creontico. — dices canes ad|y« 

trboribu* decori funt> in ufu. ram. Putarunt nonnulli, Tyn« 

Sic V. ii» 9. t. Burmann* ad daridem bic iuberi Carmen ab 

AnthoL Lat. T. L p» 704» — - Anacretmte factum decantare : 

ad plenum, oopiefe* affatim ; ut et üc iam x oüm aeeepturo eflf« 

Virg. Ge. II. 244, Huc agerillt locum. docet fcholion in Acro* 

malus» dulcesque afontibus ut> nlanis ad IV« 9. 9. quanquam 

das ad pUnum cak*ntur% id feriui adTutum efle apparet, 

PotuM / 1 *9Ö Q. H0RATII J&XACCl 

Hic in reducta valle Caniculae 
Vitabis aeftus: et fide Teia 
pices laborantes in xino 

Penelopea vitreajnque CirceiV ^ * • Hic Pojfus probabile eft, ipfamTrn- caervla Theils V. 15. 24. Ti* 

elaridem, uc poctrinm , carmina bull. I. 5. 46. et fic oenties. 

'kmatoria , Anacreohteis fimilia, Nibil eil adeo , quod in hac rv 

fbiipfiflc, et argumentum, quod tione displicere poflit. Vel fic 

fequitux, tali carmine perfecu- tarnen praeferam noiitiullorum 

tun eflc; quod carmen ab ea interpretationem ; tanquam cx- 

decautari apud fe nunc cupit. quifitiorem, poetaque adeo di- 

;— in Uno laborantes , unius, gniorem, qua Circeri a'pulchfl« 

Vlyflifc amore flagrantes. 2-a- tudinis fplendore vitream, Grae- 

borare exquifito ufu eß amare, corum exempla fecutuft, dixerit. 

ob . aeruamas äc cruciatus, qui Sit in Corinnae rrägmento, 

amorem comitantur, et labo- quod eil apud Phrynich. Ecl. 

rare in aliqiio dictum, ut */>■ p. 156. et emendatius exhibe- 

dere, flagrare in aliqua, et tuf aToup. Append. adTlieocr. 

lim. — — Circe t Nympha, ma- p. 20. K&t Kogtyvot rov vxXirov 

tre Perfe, Nereide, et patre **7$* (JhivL Idcm Tonp. lau« 

Sole edlta, cuius amores ao dat Stratonis c LXXXVIII. 

vcncficia ex Homeri Odyflea (Anal. Br. II. p. 379-) ßovfcoin- 

fatis nota funt. ; — vitream do- ri pJXirt*, no$ft /u/X* rovpav 

«te et atulacter pro, maxinam; ttovvtt trxifos ty vu\hn> ofa 

»am eratNercis, et mari vicina v*tf*hot?*t ; Adde Riifin. <y 

x habxtabar. Haud dnbic ante XXXVI. (ib. p. 396.) ofituetrU 

octüos fait graecus poeta. Nara /luv xqvvu* *«i vtfXofmt n*pli % 

vdXwof , ixkottf proprie eft tri- xut ffro/U» irofßi/f&yf rtfffvotf- 

Treus, deinde, ob vulgarem apud §o* xaXvxor. Splendoris notio- 

veteres vitri colorem , viridis, nem vitro poeta dat etiam III. 

caeruleus, Iam haec apud poe- 13. 1. et Galateam Ovid. Met. 

tas perpetuafere funt numiniun XIII. 792. vitro fplendidiorem 

mariiiorum epitlieta, a colore vocat, 
anaris traiulata, quitenus inde 

€t ipfi colorem traliant neceflV v. 21 fqq. Pocula Lefbii 9 vir 

eft, dura in illo aut per illud nura Lefbium, quod erat © 

confpiciuutur : qua ratione et pracftantioribus , ac dulciÜlmis. 

Dii üifeii nigri vocantur. Sic Gell. XIII. 5. Propert, IV- 8* 

38« C ARMIN VM X. I. C. XVII; T, 17-24. igt 

1 

Hic iimoceiitis pocula Lef bii 
Duces fub umbra: nec : 'Setnreleius * : 

Cunl Martfe fconfimdetThyoneas ' • 
Etttt&ad nee metti^ jprotervom * 

Sufpecta 

• • • 

58. • — wnccenta, ixmoxu, ca- fcere,/ Caetetum admovit hnnt? 

put non inebriantls , aut rixas locura Valkenarius Euripideo 

•xcitantis: quod adeo puellanj (PhoeniiT. 797*} de Baccho: 

' bibere deceret. ' Hinc t/vof/a* Qnß** hu/mv «»au/Xorarw xgo* 

dictum Alexidi apud Athen*, 1. xpgiyus. — 24. nee metues 9 

22. quod natura lene eflet. Si- non crit, quod hic metuas pro^ 

militer oi/uv/uov* Xiby «Xwro» di- tervum Cyrum, impudentiam 

acit Hermippus ap. Athen. I. Cyri. — 25. fufpeeta ei, pro- 

p. 29. E. — 22. duces, bibes, pter lufpicionem, quam de tua 

izmpliciter; non, quod intelligi fide coneepit; doeta verborum 

nonnulli volunt , otiofe , aut iunetura. Tyndaridem a Cyro 

lente. Sic inEpigr. apndToup. olim in convivio paullo illibera- 

- ad Suid. III. p. 235. \ovf«pt- lius ttaetatara fuüTe , et fenten- 

90i 9 Ufoiixn, *vx*a(#fiu$u t nal , tiae cum anteeedentibus nexiia 

T09 uxgarov TKM<*y*y. v. III. 5 . et v . 27. aperte docet. Vul- 

34. ducere Liberum TV.~i 2~"i ^- ganor~"v*ero Torma erat, non 

— Semeleius £qu*Xgto , Seme- metues, ne Cyrus caet. Sed 

les nlius, Bacchus, qui Thyo- et fic Terent. Eunuch. IM» 5* 

neus dicitur, aThyone, quaeet 42. metuofratrem, ne intus fit * 

Semele. «-—23« confundet* com* et alii. *— male, oimium, ad- 

roifcebit, vel commutabit -pro*- modum dispari, impari viribus, 

lia Tua cum Warte pro, cum imbecilliori ; ornate et ad au« 

Marti» proeliia: eadem forma, gendam invidiam pro tenui: 

qua I. 1. 23. tubae /onus per» tibi, — - &6. incontinentes, fuaa 

mixtus lituo» fono litui. Igi. hominis incontinentis, quiiram 

tur eil: non excitabit proelia, non continet. Ratio pedeftris 

fimilia Martis proeliis, vel, ut ferebat: ne Cyrus incontinens, 

planius eloquar, lenioris vini fibi non temperans caet. Si- 

bauftus, isquemodicus animum roili ornatu TibulL I. 10. 56. 

quidem exhilarabit, iocosque ac Flet teneras fubtufa genas ; fed 

ludo* producet, neque tarnen victor et ipfe flet" fibi dementes 

pugnas, qui Thraciun vino in« tarn valuijje manus, h. iibi de- 

ebriatorum mos eit. . Aliter ve- menti. — • inikiat manus , to 

ro dicitur« prodUa, manus wir male uactet, puUet; quo facilo 

. ducuaC »92 fc HOWLTU _f LiC» . Sufpecta CyrurrL, ne m^le > di$paf 1- 
Incontineiites üiikiat manu& : , ( . • 
Et feinst hapjjenfcpm coron^ro . dneunt feqq« Quo magis mire- n«m convivalem, haerentem, in. 

w tmerprejum, yeluti Tor» haerentem crinihus, capiti iqv • 

jrentii, de vindicatione per' mä- pofitam; nihil amplius. — fig. 

nimm iniectionem , et aliorum immeritam veftpm , tuara, im- 

dt lafciviori amplexu capiexu meritae puellac. y. Burm. ad 

lium hallucinationes. — 2 f. Prop. IV« 5» *& 
fiindat, refeindat, lacerct'ferO' m*m ' ' • • CAR. CARMINVM- L. I. C. ÄTUI. 395 ■M^atMMUMa CARMEN XVIII. 

AliGVMBNTVM. 

^Argumentum leve 9 fed prorfus egregie et fplendide 
tractatum. Laudem vini cclebraturus poeta rem fub 
Jpeciales notiones revocat 9 ita 9 ut Varum ad plant an- 
das in agro Tiburtino , in quo is villam 1mbebat % vites 
adhortetur, quum vini ufu vita deinem fuavis atque 
iucünda reddatur 9 nihäque ad curas aninto expellendas 
eo reperiatur ejjicacius* . Modice tarnen e,o uti oportere; 
effecta enim vini, immoderate poti 9 ejje gravijjima atque 
pemiciojijjima . In hoc exquißta vulgaris fententiae 
converßone tractatio ipfa valde rnagnißca et lyrica eß 
cum ab fententiarum et irnaginum vel veritat e ac fuavi- 
tate 9 vel antiquitate, excelßtate, et ßznctitate, inpri* 
tnis in altera parte v tum ab elocutionis ornatu recondi- 
tifllmo. Sed eadem haec et in ideis et in oratione do- 
rt rina facile per Je ipfa ßifpicionem nobis miiceret 9 grae- 
cum exemplum ante oculos Fuiffe Horatio\ niji tarn cer- ' 
tum id et indubitatum faceret fragmentum Alcaei 9 quod 

eß apud Athen. -St. 8- 

» 

Mfftb «XXo (pvrtvtps frgortfw iktgtov 01/uxiXa. 

r ' \ ^ r /* 

A quo verfu, ad verbum latine converfo % quum noßrum 
Carmen incipiat f haud dubie univerfum illud ex Alcaei 
carmine, cuius haec particüla ex/tat, exprejfum eß. v. 
et Franc. Bobort. Adnotatt. i. flö. Eß igitur lufus 

N ingenii 194 ^ HORATII FLACCl 

ingeniijive periadum , aticni carminis fuo fetmone fuo- 
que more reddendi. Sed qiiod in eiusmodi periculis fä- 
dle peceatur, ut nimio exempli fui repraefentandi fiudio 
vim fibi poeta faciat , et nimium preffe ülud fequendo 
torqueat Je, eoqiie obfcuritatem fubinde vel durüiem ali- 
quam et ajfectationem operi fuo inj erat , eins quidem 
vitü crimint Horatium quoque in altera huius ödes parte* 
inprimis a v. n. liberare omnino'vix pojps. lam.vera 
ülud obfervent Jludiofi, quam diver jus fit duarum rar--. 
viinis partium colör. In laudibus vini tnodice furhti 
(v. 3 — 6. ) moüis efi ac lenis et placida oratio: fed 
inde av. J. de immoderato vini ufii dicturus poeta fitbito 
incalefcit, ipfe quafi ebrius, et perturbatione quadam 
enthea corripitur, quae ad dithyrambum ac cedit. De- 
nique Varum iUum, ad quem haec ode feripta efi, cum 
Torrentio multi putant ejfe L. Quinctüium Varum , in 
Germania cum legionibus caefum: fed cum ipfa tempo- 
mm ratio excludit, quod ea clades in a. V. 761. inci- 
dit. Rectius, probabilius certe in re tarn dubia, inteU 
ligunt L. Varum, JLpicureutn, amicum Caefaris, item 
Virgilii et Horatii, memoratum ap. Ouinctü. VI*, 3. 
78* Cf. Maffon Vit. Hör. p. 222. et inprimis IU* , 
Heyn. Exe. II. ad Virg. EcL VI. Caeterum compa» 
rentfiudiofl III. c. 2 1 . et fragm. Mnefitliei ap. Athen. 
I. p. 56, et x in GroliiExc. Stob. p. 003; cüius inithtm 
ita confiituendum videtur: 

• •••«. rov oiy»v iTtot. v, AD L CARMINVM £. I. C. XVIII. V. 1 - 4, 1Q& 

AD V A R V M. •— r N. ullam, Vare, facra vite prius fieveris aj> 

* 

borem 
Circa mite folum Tiburis et moenia Catili. 
Siccis onuiia nam dura Deus' propofuit: 

neque • 

Mordaces aliter difFugiunt follicituduies« 

' Quis 

v. 1 fq. Nultam ariorem mantur. Prius tioininn omifif, 

prius > potius feveris» plantes, tanquam poeta; pofterius ma- 

ponas in agro tuo Tibuxtino, gnacum dignitate extulit.. Deus* 

quam viteniy facram, deocon- natura, 11t I. 3. 21. Grat. Fa- 

Jecraum,ikiccho; res nota.' «So- hfc. Cyneg. 513. Rectius tarnen 

lum mite , ob ae'ris temperiem, Bacchum intelligas, inprimis 

qitod ideo -vitibus . ferendis ixlb- propter Tib. III. 6. 21. lam vi* 

neum fit. Sil. It. V. 466. Ze* nit iratus nimuim nimiumque fe- 

phyro Surrentum motte falubri, veris; qui timet irati namina nia~ 

et mitis Campania VI. 651. — gna\ bibat. Quales his poenat 

moenia Catili, docte, et copia qualis' quantusque minetur, Cad- 

poctica amplius declaratur Tir meae matris praeda cruenta do* 

bor, a Tiburno, Com et Catil- cet. Propofuit, impofuit, con- 

lo , filiis Catilli , Ämphiarai R- ftitiiit , tonquam poenam ; nam 

lii, conditiim. Sil. VJII. 366. eft verbum proprium de legis- 

Tibur, Catille, tuum. cf. Vir« latore. Omnia dura graviflima 

gil. Aen. VIT. 671. ibiquelleyw quaeque humanae vitae mala» 

nü Exe. VIII. p. 151. adde ficcis, (obriis, feveris, qui vino 

Sckrader. ad Muüaeuxn p. 240» abstinent ; qiiibiis opponunttir 

madidi, uvidi, IV* 5* 39* Ep." 

v. 3-*— 6. Vino enim uti de- I. 19. 9. — neque aliter nifi 

cet, ad aninium exliilarandum, vino kaußo: venufte et cum vi. 

et ad curas abigendas. Ita enim Sollicitudmes , triftiüa, aegritu- 

natura comparatum eil , ut abs- do, enrae mordaces , Sv/ttoßegoi, 

temii gravius humanae vitae focx$v/uct, $v t uo$M*iff 9 quae ani- 

molefuis urgeantur» ac depri- mum confumunt, follenni idea. 

N 2 c&&& 19(5 Q. HQRATII FLACOI 

« 

Quis poft vina gravem militiam aut paupe- 

riem crepat? 

» » 

Quis non te potius, Bacche pater, teque, 

decens Venus? 
At ne quis modici transfiliat mujiera Liberi, 

Centau^ 

conf. ad II. 11. 17. — <fr/F"- quum innumera ex ebrietate ort- 
• giunt , animo pelluntur , ani- antür mala, rixae, pugnae, arro- 
mus iis liberatur. Cogitandae gantia, infolentia, alia. In enmi- 
vero tanquara comites, quae fo- tianda atque exornanda hac Ten. 
briis femper adhaerent. Eadem tentia magnam, ac, paene di- 
imago de Cura III. 1. Ao. cam, nimiam doctrinarn a poeta 

v. 5. 6. Ea enim , quae vi- adhibitam facile agnofcas« $>ro 
tarn aerumnoGwu atque raole- yino pofuit manera Liberi, i»pct 
ßam efficiunt, leviora muit, vi- &iovveop, ut faepius, e. g. II«» 
DO hauito. Vivide hoc, et or- üod. "E^y. 614» — modui inver- 
nate' per notiönes fpeciales ex- fione poetica, pro modica raunc- 
prcilit poeta. Poft vina , vino ra, vinum modicum , i. modice 
haufto, ut -poft te $ III. 21. 19. fumtum. Sic Labes moJicos 
JMilitiarii aut pauperiem crepat» cantliaros I. 20. 1. et immodi- 
ih. ore , habet , adeoque putat, cum Lyaeum Ovid. ex F. II. 
fentit gravem, tanquaiu rem rao- 10. 29. Non haec immodico con- 
leftam, aerumnofaro. Crepare, traxi dunuia JLyaeo. — trans- 
ut Ep. I. 7. 84. Serm. II. 3. ßliat docte atque audacter pro, 
33. et A. P. 247. Ad fenfum roodum in capiendis Bacclü mu- 
Thcogn. 1125. t/ niofULou, «•#- neribus, in bibendo vino excu- 
vl$s Sv/iioföogov ov fsuktialw. dat. Temeritatis efTe verbum 
— > 6. Suavis eil apoltxoplie ad transfilire, vidixnus ad L. 3. 24. 
Venerem et Bacchum , quorum Ad, fenfum ac verba Theogn. v. 
beneficio vita iucunda ac fuavis 47 *• qs $* ** v * * g ß,<L.W p 
reddatur. De his adeo folis noaios /uJr£oy , owe st fxuvos 
vino exhilaratus loquitur, omif- rijs uvtov yXw^w xMfrtfos ovtm 
(is caeieris. Pater» communi voov. et Balilii Ep. ftg. * n An- 
Deorum epitheto. Decens Ve- tiiol. lat. Burni. I. p. 54 2. 
nus, ad gvatiam, quae e decenti Vina fitim fedent — «■ hos Jines 
habitu, motu oritur, refer. v. transßluijfe nocet, — ß. Mo- 
ad I. 4. 5. ' net eum, absterrere euui pof« 

v. 7 fyq. Modus tarnen in funt illa, quae ebrietatem fe- 
v bibendo vino adlubendus eit ; quuutur , mala » a BaccUo poe- 

» na« ' CARMINVM L. I. C. XVIII. ^ 5 -IQ. 1QJ 

* 

Centaurea monet cum Lapithis rixa, fuper 

mero 
Debellata; monet Sithoniis non levis Evius; 

Quum fas atque nefas exiguo fine libidinum 

« 

Discer- nae quafi loeo inflicta. Iam pe- omnium jrpud Hottier. Od., (p. 

deftris fcriptor nude ea appo- 294 fqq. Orph. Arg. 416. cf. 

fuiflet; fed poeta exemplis de- Athen. XIV. 1.' Pugnam hanc 

fungitur, ad rem rividius de- in templo Iovis Olympii expref- 

clarandam. üi'xa, in pugnam ftun memorat Paufan. V. 10. 

Terfa , pugna Centaurea > Cen- — 9 fq. Sithonii hie univerfe 

taurorum cum Lapithis, Thef- pro THracibus, quorum com- 

faliae populo, quorum rex Pi- potationes non niü caede finiri 

rithous ad celebrandas fuas cum folebant. Hinc Evius f. Bac- 

Hippodamia nuptias Centauros chus iis non levis, gravis, gra- 

vicinos invitaverat. De orta viter urgens eos, furore irri- 

inter utrosque » incenüs vino mifTo ; follenni imagine , qua 

animis, pugna, atque infecuta hSöwstorrts nttmine premi, ur- 

Gentaurorum clade, notaomnia. geri dieuntur. De Amore Ti- 

v. Heyn, ad V>rg. Aen. VII. 304. bull. II. 1. 79. Ah miferi f quos 

Pugnam ipfam deferipfit Ovid. hie grqviter deus urget, Docte 

Met. XII. 219. debellata* orta,' adeo hie poeta ebrietatem cum 

atque proelio diiudicata fuper furore Bacchico confundit. 

•mero» iötcr bibendum, cumfefe —10. Furoris f. ebrietatis cf- 

largius poculis invitaffent. JK- fectus, vßp? 9 apud Thracas. 

xam debellare dictum« tit bei- Avidi lilridinum (ita iunge), de- 

lum bellare, pugnam ptignare diti libidini, ad omni libidinis 

et (im. Caeterum fpeetat huc genu» proelives, vßgttTKt, in- 

aenigma de Vino c XVIII. (Br. temperantes , hnfolentes. Nam 

Anal. III. p. 522.) Jr "rt cvv eft libido, vßfis , arrogantia' in 

A**&onfft xott ukxtjuuf 'Hf>«xXjjf* faciendo, quiequid libuerit, op- 

KtxrotvgQvs tttpvtis uXtff» pMgtai- polita menti fanae. Eft adeo 

fuvos. adde Nicarch. c. XXII. 3. gravius pro tenui : Uli. — fas 

(Br. Anal.. II. 354.) Alcaei Mefl*. atque nefas, honeftum et turpe. 

c. XV. (Br. Anal. I. 490.) Bafil. — ex'iguofine, ita ut inter fas 

in Anthol. lat. Burm. L 1. Im- ac nefas exiguun% modo finem, 

pithäs hello perdis, Iacche, gra- tenuem aJmodum limitem po- 

vi. Cf. Proper t. IL 24. 31. nant, quem facile transgredian- 

Ovid. A. A. I. 591. Fundu» tur, h. nuilum omnino. Ad 

N 3 vexba 1 198 <£• HORATII TLACCl 

t)i$ceraunt avicüu Nqu ego te > candide Bat 

fareu, 

Invi- ' ' <s verba ac fetifum Lucian. Nigr. ita dicarn , confundit potim 
31. (T. I. p. 73. cd. Reiz.) eum, qui facra Bacchi recte ad- 
W$i X0tfff$*i Vcmi raus ixßv- miniftrat , x rite celehrat , cum 
filtus 9 «XX« xcff ■ txvtous wxpu eo , qui Bacclü munere , vino, 
90/ouvfft , xott rovt %fovf avyxlov- recte« moderate utitur ; contra 
Vi , vcüvrtöev r j? rfv<pjr *r«f «Jop- eiun , qui facra eins contra ri- 
r«f avruv tat jt/^ecf »rartTV. tum celebrat, ea adeo profanat, 
Dictum adeo , /<w et nefas exi- adeoque Bacchi in te iram con- 
^uo fins discernunt, pro, con- citat, cum eo, qui modum in* 
funduut,. permifcent fas ac ue- bibendo vino excedit, eoque 
fas. Et bot in cos cadit, qui ipfo Bacchum aeque Tibi iratum 
omnia ßbi licere exiilimant, qui habet. Iam Bacchi ira fe exfe- 
tanu funt animi pravitate, at- rit immittenda iiuania , tyropa- 
que aracnüa , ut honeßirm a norum -, atque oojnuum fonitu 
turpi amplius discernere ne- eflecta; hanc adeo deprecatua* 
qucant. Catull. LXIV. 405. poeta v. 13. Vniverfum hunc 
Omnia fanda % nefandamato per- locum in recondiu et imaginum 
mixta furore. VirgiL Ge. I. et verborum doctrina ac dithy- 
505. Quvp-pe ubi fas verfum rambica audacia ob fcurae aliquid 
(confufurn) atque nefas.* Ovid. aiFectationia habere» quod facüe 
Met. VI. 585. fasque nefasque exemplum graecum prodat, an- 
confufura ruit. Iam Eurip. in xie expreflum, in-promtu eil 
fragm. Intis IV. ev/u./vuxT* fuj videre. Non quatiam te, poflit 
olxau* xtu Slxxi o/itov. - effe fimpliciter , iram tuam ex^ 

v. 1 1 fq. Non ego ita abutav citabo , commovcbo in me (de 
vino , fed modice illud capiam. qua figuif. v. Wernsd. Poet. 
Ncmpe vulgare erat: non ego min. III. p. 361.)» fed ob ap- 
munera t\ia capiam te invito, poüta te invito, et fqq. de pora- 
ita ut iram in me tuam conci- pa et facris Bacchi capiendum. 
tem ; nunquam immoderate bi- Erit adeo : quatiam te, facra tua 
bendo, et fic ut ad furorera adi- quatiam , cum vi et audacter 
gar, quod tu fieri non vis , do- pro, movebo, de U>co fuo deri- 
na tua profanabo. Vt fequen- piam» pompam tuam ducam, 
tia rede intelligantur , teilen- facra tua faciaro, hacchabor t» 
dum , poetam omnem omatum invito et abnuente, adeoque con« 
ab orgiis feu facris enthuliafticis tia morem facrorum, band rite : 
Bacchi eoruraque poropa repe- quatenus et qüatere eftviolenter 
täfle. Compaxat adeo, feu, ut movere > et ipfum uumen loco 

fuo carminvm jl. i. c. xvm. r. 11-1 3. igg 

Ijjvitum quatiam: nee variis obfita fron- 

dibus 

Sab divum rapiam. Saeva tene cum Bere- 

cyiitio 
• - Cornu 

fuo moTcri videtur, cuius facra LXTV. ft5g. Tibull. T, 7. 4ß'. 

morentur. Naxn movere , vel, oecultis confeia eifta facris, quam 

commovere facra eft, vanVfacris ideo tacita formidine -plenam (li-„ 

fublatis initium pompae facere ; cit Valer* Fl. U. 267. Locus 

v. omnino Virg. Aen. IV-~3oi. claü*. apud Theocr. xr. 7. cf. 

ibique Heyn, adde Valer. KL Dorr, ad Cliar, p. 264* Iam 

III. 232. — - Bajfareus, Bac- expende verborum vim atque 

chus , a voce Thracia vel Afra orjiatum. Res facras, eiftis ab« 

Baetufis , quam Suid. et Etym. ditas innuit poeta per obßta 

M. explicant otkumtf. Item frondibus» quae teeta funt, ce- 

Hefych. ßocea*gt7oi 9 r* oL\t*wt- lantur frondibus hederaeeis, et 

xtT* ol A/ßvte \lyov4iv. Iam pampinis. — Variis » colore, 

pelles , non folum hinnulorum, vel , quod magis poeticuro vi- 

vtßgttus, ut vulgo nottim , Ted detur, motu; adeoque mobili- 

etiam vulpium gcftariuit et Bac- bus, vento agitatis, Nam va- 

chae, ßuaragitts inde dietae, et rius et variare folleunc poetis* 

ipfe Bacchus. Hefycli. ßcL<re$tg*r de agitatione. V. Lectt. in Ca- 

XiTuvts % ovs Itpofovv tu SgofxUi tull, p. 126. — fub divum ra~ 

B«xx<* f » Vide Voll. Etym. v. fiam graviter pro , ea profan!* 

BaiTareus, et Meurf. ad Ly- revelabo, retegam» in confpe- 

coplir. p. 342. — Camlidus di- ctura adducam, quae tegenda 

citur, ob perpetuam ejus iuven- funt; adeoque» myfteria tua 

tarn, orisque pulcritudinem. profanabo. 

Tibull. III. 6. 1. Candida Liber t>. 13. Noli me inianif ^ ebrie- 

ades. Arguutitur h. 1. intpp. täte ; Ted et hoc per allegoriara 

Scquenüa , nee variis + . . ra- ab orgiis duetam expreffit poe« 

piain t exornant candem fenten- ta. Ne milii furorem immit- 

tiam, fervata allegoria. In Bac- tas, qua^em ob facra turbata 

chi pompa portabantur a virgi- Pen theo , qui avv r tretgeeft 

nibus, xtTTQtyofoif, xxvityogotf nwlv /outvit*dtos oflioi Bkx^ov, 

kide dictis , vafa f. eifiae facrae, iuxta Tlieocr. 1. 1. Furorem ex- 

hedera et pampinis velatae , in preflit per pullata tympana ac 

quibus eflent res facrae ac my- coniua , qiübus iite in Bacc}iis 

fticae\ quas praeter iniüatos ne- excitatur. Eorum ufus in Or- 

miiü videre licebat. Catull. güs fatis notus. Tene tympana* 

£f 4 cokibe, 
tOO Q. HORATII FLACCI 

Cornu N fylupana, quae fu|)fequitttr caecus 

Amor fui, 

Et tollens yacuum plus niinio Gloria , ver- 

ticem, 

Arcanique Fides , prodiga , perlucidior vitro. 

cohibc, ne pulfari Anas. Saeva, quatenns ipfa gloriaVacua eft, 

in furorem agentia, audito fono. h. inanis , vana. . Vividius ta- 

Tympana cum tornu exquiii- inen, poetaqiie dignius phan- 

tiori ratione dictum pro , tym- tafma oritur, Ji ipfum verticem 

pana et comua, ut luven. XIV. vacnum co^itcmus , cui nulla 

£oo# comua cum lituis audita. laurea, aut aliud honoris iniigno 

Cornu Berecyntium dictum aBe- impofitum fit. 
recynto, Phrygiae* monte, ubi v, 16. Defignatur loquacitas, 

Cybefesfaeraeodem, quoBacclii, inprimis damnofa illa, quae (1- 

furore peragi folebant. v. ad I. lenda prodit, animiWitns, per- 

16. 5« * fidia. Tarn' arcana dictintiir ali- 

v. 14 fy' Nöbiliflimo phan- cuius fidei credit quae ipfa itfeo, 

taGmate efFeeta ebrietatis pcrfö- tanquam dea, arcanis laeta audit 

Aas facit , ex' iisque porapam Sil. II. 48 l • Fides adeo f. is, 

quafi conftitüit, quae tympano- cuius iidei arcana funt credita, 

tum fonum fequatur. Amor prodigus eil arcani , dum illud 

fui, arrogantia. — caecus, fefo- facile eloquitur, prodir. — 

lum refpiciens, Ubi cum ipüs perlucidior vitro, cuius pectus 

vitiis placens. — 15. Gloria, ipfo vitro perlucidius eft, nihil 

iactantia, infolentia, vanitas, absconditi habens. Praeclare 

adeoque in malam partem. Nam hanc aiiimi levitatem , ebriera- 

alias eft in Virtutis comitatu. tis comitem, expreiTit Paufias 

Sil. XV. 97. Mectim Honor ac pictOT, MiByv exhibens If J«X<- 

JLaudes , et laeto Gloria vultu, ytjs (pixkijs tfhovffuv tiois i* »v 

— plusnimio, altius tollens ver- h ry yf*#J? 0*«Xfjv ti v«Xöv, 

ticem, nota imagine de fnperbia. xxt ii Hvrtjs yvyouxos irpotruxov 

Rhian. (Br. Anal.1. 479.) v. 10 apud Paufan. II» 27. p. 173. 

fqq. frttXg&rai, ovvexx ycuTuv Ad fenfum V. 11. 19. fimul 

tfovffiv iirtcrriißtt. *v%ivot yttvfo? calcntis inverecundus Deus fer- 

idep ei tribuit lulian. XII. 1. vidiore mero arcana promorat 

(Br. Anal. II. 496.) yocvgov/utYov loco. Similis gnome eft apud' 

Mefomedes I. 10. (ib. p. 292.) Brunck. Gnom. gr. p. 234. 

pJyuv Rufin. 37. 5. (ib. p. 399.) Kdroftrfoy ti#ovs ;s*X*w Irr* 

cf. III. 16. i§. — vacuum, #7w ii vov. 

CAR- t 
\ CARMINVM t. I. C. XIX. «Ol 

r A IL M E N '. XIX 

JXoratius, qui amori umnino ßnern ßbi fecijfe videb'a- 
tur 9 eidem fe denuo ßtccubuijfe, idque Glycerae pulchri- 
tudine effectum hoc carmine fatetur* LeviJJimum hot 
argumentum* vide, quanta dignitate, doctrina, fenten- 
tiarum affectuumque veritate exornaverit! Splendidum 
Jtatim exordium: Deos ipfos 9 Venerem ac Bacchum 
fuum de nuntio amori in perpetuum mit t endo conturbaffe 
cönfüium , vehcmentifjimoque Je in Glyceram amore jte- 
rum exarßjffe. Sequuntur tum de pueüae pülchritudin* 
parvae fed vividißimis coloribus delineatae picturae. Ad 
Venerem igitür redintegrati huius amoris , qui fe Glyce- 
ram folam cogitare finat , ad aliaque omnia plane ine* 
ptum reddat 9 vehementiam referens, ut haec remittat, 
eam plaeare ftatuit* Suaviffima vero cOnverßo , qua* 
amoris cruciatus Jortius declarat 9 quam exactijßma 
eorum ehumeralio ac defcriptio. Sufpicantur fere e vv* 
1 o fqq* poetam hoc ipfo tempore vel conatum ejffe vel 
üijfum a Maecenate, Scythas coercitos etßgna a Parlhis 
recepta carmine dcfcribere 9 adeoqut, quum res eae a. V. 
c. DCCXXX1V. geßce fuerüit , Iwc c armen in Horatii 
aetatis annum XL VI* incidere. Ouod equidem ex i/lis 
vo. ponere % non außm; nam Scythas et Parthos poßiit 
omnino pro gravioris carminis argirmcnto , a quQ nunc 
Glycerae amore avocetur; neque vix credere licet, Ilora- 
tium, quo fe excufaret 9 inßanti Maecenati Glycerae 
atnorem praetentumm fuiffe. , 

N 5 DE £02 <£. HORATII FLACCI DE GLYCERA. M ater faeya Cupidiimm, 
Theban^eque iubet me Semeies puer, 
Et lafciva Licentia 
, Finitis anirrmm reddere amoribus. 

Vrit v. i fqq. Saeva, Kv*fts ßx- Hl. 25. 1. Line et /ttou'vtar$*t t 

ft7oc (ut Theoer. I. ioü.J #«- juiyi«, uti Lat. Juror et furerc, 

Xr*y, ttivif 9 quae faevum impe- de vehementiore amore. Sirn- 

rfum exercee, quae invitum et- plicior tarnen fuerit ratio» R 

iam amare cogip unde mox amorem himc Horatii non, ut 

praeclare iubet. Similiter IV. quidam, in convivio» «ut inter 

1. 4« define dulcium mater fae- vina exortuxn» quod nimis vul- 

va Cupidinum — fleefere moU gare foret, Ted vino auetum, 

libus tan} durum imperüs. adde iiiceiifum , palam factum (cf. 

I. 53. 10 fqq. UI. 9. iß. — V. 11. 13. 14O intdligas. Quo 

Mater Cupidinum Venus , qua- fenfu fftpuniv Bmmxov wugtfgw 

ten us hominibus ac Düs ist Venerem indigitat Orph. II. in 

jXvkvy 7u*gQP uget Homer. H. eand. v. 6. Adpofite Aclüll. Tat. 

in Ven. 2. hincantiquo fermone II. 3. "Egus ii um Atirveof, tvo 

Tlobov f. 'l/uJpov mater dieta. ßtouoi $§qi (durus uterque deus, 

Plrilodem. c. XXIV. 2. AnaL Propert. I. 3. 14.) ^W **- 

Br. II. Ö9. Kvirf* Tltötw /utjrtg ru*%6mt, hcjuxt'yovfftv tls «y«<- 

MtXkovotw. Amplificata mox c^t/fr/«*, /uiv uuimf »»nfr rm 

atqueexornatahac a poetis idea* avvföti *v£* 9 ' fi top oTvov vwiu- 

cadem dea Epwrur, quorum in- uuv/ua ßlf«y. Qlvos y*g ijwr#* 

uumerabilis clt multitudo, roa« r^aß*. — 3. Proprie licentia 

ter habita. cf. Stat. Silv, I. 2. eft disfoluta efrrenaque et Ten- 

€2. Claudian. Kupt. Honor. tiendi et agendi ratio» oialXyttu, 

47 fqq« — ä. Thebanae Sem ejfrenatio impotentis unimi Ci- 

meles putr , «m/V, filius, Bac- ceroni dieta. Qui igitur fibi 

chus, qui amoris auetur li. I. nou temperat, qui ad amorem 

dicitur, quateuus omnis pevtur- proclivis eil , in bunc licentia 

batior mentis Aatus ad Bacchum cadit, Praeclare igitur baue in 

auetorem referri folet. r. ad Deorura, a quibu* ad amorem 

inffc- CARMIUJVM X. 1. C XIX. V. 1 • ß« 203 

Vrit me Glycerae nitor 

Splendentis' Pario marmore purius: 
Vrit grata protervitas, 

Et voltus niminm lubricus adfpicL 

In infügetuis numero poeta po* lutiores habet, quibus iurenes 

ftiit. - Simile phantafma exhibet tenet, atque in amorem fui ra- 

Claudian. Nupt, Honor. 73. pit. Opponitur ei puella rufti« 

JLicentiam nullo nodo conflri- ca, pudor rufticus et Um. Quae 

etam in Veneria regia collocan- protervitas fi intra certos fines 

do. — • lajciva, petulans, info- contineatur, neque decori puel- 

lens, adpofito epitheto. — 4. laxi (Delicateffe) officiat , recte 

animum reddere , herum adiice- hactenus grata arnanti dies pot- 

re ad amores finitos, quorum eft, iUecebria bis tanto roagis 

finem mihi feciffle videbar, h. incenfo: atque fic fere Gallo« 

denuo amare. ' rum Coquetterie refpQiidet. — ß. 

vultus lubricus adfpici, fere in* 

*>• 5 — 8« Glycera enim pul- terpretantur, quem lubricum eft 

chra fua forma, commodisque adfpiccre, qui cum pcriculo, 

moribus totum me cepit. Or- vel non impiuie adfpici tur: 

nate hoc extulit poeta. Vrit quod tarnen nimia pedeftrc. 

me, amore incendit, Ixxutti, Alii de fplendore Tultus, qui 

nitor t pulchritudo Glycerae. oculos adeo praeftringat, ut Ha« 

— 6. Debebat fequi ex vulgari tim deiiciantur, expediunt. Sed 

iatione, -purius fplendens, qui nitorem Glycerae habes iam v. 

purior eft, qui fplendidior, can- 5. defcriptum. Forte aliquid 

didior eil Pario marmore. Can- pro fccer is ex Mufaei r. 94* 

didiilimiun hoc fuifle , in vulr iföukpoi £ oiU lortv i* ©0- 

gus notum. Eadem compara- &«XjMQ*o ßokxuv xk'XXo* (f. potius 

tione ufus eft Pind. Nem. A. t\xos) oXterbutvit, xetl Ix* 

131. hymmun aruXuy vocans, (ppfroif uvfyos iftvti. I\ubricus 

Hotf/cv X&w XtvxoTipuv. No- vultus eflet adeo, unde xiXkos 

lirum locum fublegit Senec. oXjffifo/vfj. ' Alia paulio ration« 

llippol. 707. Haec J olcm facies pulchritudo ex ocuUs dicitur 

rarius appetat, ( inveiTa ra tione g*7t , £ieo}gt7v i ut Piatoni iu 

pro, Hanc faciem fol rarius ap- Phaedro p. 346. hiaiptvos rrfv 

petnt) lucebit .Paria marmore rov xaXXev; K*of$$i» it* tuv 

•purius. —7, Pi oterva puella .ipt t uairuy caet. quod inprimis- 

dicitur, quae mores paulio fo- amplexi funt, atque «xornarunt 

leripte- 204 Q- HORATII FLACCI 

In me tota ruens Venuß 

Cyp*um deferuit; nee patitur Scythas, Et fcriptores crotici graeci, Ach. Ta- xwxts Graecis audit. Mufae. 101. 

tius, Ariltaenetus , alii. Oculi Xo(» i' oiriirrtvuv ioXtpus i\i- 

adeo, unde pulchritudö emanare, Xtftv oigunois vivjuowtv ettf&oy- 

atque in pectus peiietrare dicitur, yttai ftvpccnXoifov (pgim xovgtft. 

docte liibrici dicti videri pof- Sic vero praeclare invicem fibi 

Hut. Poflis etiam oculos intel- rcfpondent protervitas , mores 

■ ligere vifco quaü inuncto», qui- puellae lepicü, qui delicias ama- 

bus facile inhaerefcas , h. qui tori faciunt, et, qui eas prodit, 

araorem infpirant , graeca idea. vultus lubrieus. — adfpici 

Ita enim o(p^etX/uouf l$y Kvx§i- giaeca elegantia abundare, vix 

3o$ tyxptfjAw* dixit Meleag. eft ut moneam. Sic niveus vi- 

V. 2. et i£ot B'ij^etrriv eadem de deri IV. 2. 59. — nimium prae- 

ve Rhian. in Anal. Br. I. p. 430« clare amoris inde excitati vehe- 

«t Incert. c. LH. (Anal. Br. III. mentiam innuit. % , 
p. 161.) Quod omnino ad blan« 

dimenta meretricia traduxit v. 9 fqq. Quum vfcteifcs om- 

Plaut. Bacch. II. 5. 5^. Tactus »em perturbatiorem mentis fta- 

fum vehementer vifco : cor fti* tum ad Deos auctores referrent» 

mulo foditur. et I. 1. 16. Vi- hoc prifca iimplicitate Tic elo- 

fcus Uterus vefira eft blanditia, quebantur, ut ipfos Deos pc- 

His tarnen omnibus, utcunqiie cDtis, animi federn, intrare, vi- 

docte ac ftibtiliter disputatis, que fua per illud didita, illüd 

fimpliciorem hanc praeferendam premere , urgere dicerent. De 

exiftimo rationem, qua oculi Araore Tibull. II. 1. 79. Al\ 

dicantur lubrici, mobiles (etiam miferi quos hie graznter Deus ur- 

Cicero de Nat. D. II. 51. na- get ! quem locum ne aliter in- 

iura oculos Jecit lubricos et roo- terpreteris , vetat imitatio Stat. 

biles) adeoque lafeivi, molies, Silv. I. 2. 32. de eodem Deo, 

putres , i/u/u,otTot vygx , ß\{p/uM Stellae pectus obfidente : teftis 

rtxeoif toxi /umXxxov (ut Phile- ego attonito, qaantum me nocte 

taei'us apud Athen. XIII. 1. p. dieque urgentem f erat, liauduüi 

5590 Oculorum mobilem "petu- vehementior unquam ineubuu cf. 

latitiam vocat Petron. c. 126. et Molch. III. 17. Vtque hunc 4 

lafeivos ac mobiles oculos rt/ra- amoris rurorem non per mo« 

YvyMS ponit Quinctilian. Infi, menta aliquot, tan quam Bacclü 

Or. XI. 3- 76. Qua eadem ra- aut Apollinis, durantem , fed 

lione Venus i\ixofi\s(pxgtt 9 &*• continuum cum exprimerent, 

exor- CARMINVM X. I. C. XIX. V« 9- 12. C05 

Et verfis animofum equis 

Parthum dicere, nee quae nihil adtbient. 

• Hie •xornarunt "hanc imaginem fic, Foett. Lyrr. p. 623. Wwrgov 
ut Vencrera «t Amorem in pc* Ifjagroiv XtnoT&ot xad UtUfiot m~ 
ctus immigrafle uovamque ibi gtggvTuv: unde Horatii, Cy- 
ledern pofuüTe iingerent. Pro« -prum deferuit, quod vel omnino 
pert. IL 9. 1 7, Quid tibi iueua» ornatus caufla additum , vel ut 
dum ficcis habitare medullis , et amoris perfe verantiam declara- 
üc üiepius. Iam expende ora- ret poeta. Eadem mavitata 
tionis vim atque. ornatirrn» Pc- Gratias ro* 'OgxyMvov «nroX«* 
deftris flructura. erat: Venus % mvaets pueri genis infidere ait 
deferta, relicta Cypro,, tota in Alciphr. III. 1. Amor ineptura 
me ruit, cum Vi. pro, toto me facit gravioribus rebus ca- 
Dumiiie fuo me implevit, to- nendis. — nee -patitur praecla- 
tum me oecupavic. Eadem ivsg- re de Dea inhabitante , et ama« 
ytbc Eurip, liippol. 1274» torem ad arbitrium fingente. 
"Ep»f , y /DUUVQfifatf xfättty «rr«- — dicere me , canere aliquid 
vis i<pofjmf*4. Tota, *(ßw* (M- gravioris arguraeriti. Pro hoc, 
Xovff», ut Incertus apud Stob, fpedali idea, materiam carmi- 
Grot. p. 127. Proxime ad fen- nis ponit Parthos acScythas de« 
Tum ac verba Ach. Tat. I. . bellatos. v. ad I. 12. 53. adde 
%\os f/«f poi ufoffixtvtv Efttf. 111*8* 2 3* Ad fententiamOvid. 
Sed iam Eurip. liippol. 443. ex P. III. 5. 31. — 11. «m- 
Kvtrgts y«f ov (pogifTov, tf* aroXXjf mofum, fortem verfis equis, retro> 
fvjj. et Med. 627. "Eptarts inie mulis in fuga telis , res nota. 
/uiv myotv &JMvt*s — ti t' SXts cf. II. 13. 17. Vitg. Ge. II I. 
i'XSot ' Kvngis , ovx «XX« &eor 31. Fidentemque fuga Var-. 
ei%*gis mtc» 9 de moderato et thum et inde Claudian. de IV 
immodeTato amore. ' Ariilaenet. Conf. Honor. 531. refugo quae- 
Ep. II. 5. xui /utxgt roZ'ifsotros fit fiducia Parthp. Propert. IV. 
hiXijXvd'tv tiapuits. "Eftvs X«- 3. 66. Sub dolus et verfis iu- 
ßgov hrucyt£mv Pauli. Silent. crepat arcus equis» — 12. 
XXX. (Anal. Br. III. Qo.) Om- quae nihil attinent, quae nihil 
nino totum hunc locum e grae- adtingunt ad rem» ut,plenius 
co exemplo expreflum efle et Plaut. Merc. Prol. 32. quae 
ipfa oratio facile arguit , et ve- aliena ab amore meo exiilimo, 
ro ndem facit fmgmentum Ale- quae ego nunc non curo, 11 ü 
manis apud Euiiath. ad Ho- caetera, r» «XXa I. 9. 9. Mi- 
nier, p. 305«. & et apud Steph. nus apte comparant Auacr. 36. 3« 

TA 20© Q. ÜOÄATIJ FLACCI 

i 

Hic vivum mihi cefpitem, lue 

Terbenas, ptferi, ponite, tutaque, 

Bimi rt ii '/Uot Xoyaf ro*9v?w 9 tSt et iura in Venen« Taeris memo- 

p*1$h m(p$\ftorrmr ; rat etiam Virgil. Ecl. VIII. 65. 

et inde Calpurn. XI. 63. — 1 5» 
*. 15—16. Multum fuavi* cum patera, et pateram meri po- 
laris habet fubita ad Vcnerem nite» paratam habete ad liba- 
converfio* Poeta, vchementif* tionem faciendam» feu potius, 
find amoris aeftu cruciatus, Hierum arae e patera infunditc, 
eiqne amplius tolerando impar, Specialibus omnino ideis poeta 
a Venere, a qua ifte primum exprellit, qnod generaliu» erat, 
excitatus fuerat, eiusdem reme* facrum Veneri paTate. — bi- 
dia quaerit, utque cruciatus mi, quae aetas vinum ufui iam 
fuos levet atque mitiget, eam fatis aptum reddiderat. v. I. Q, 
precatur. Ad amoris öttv&rnr* 7. et ad libationem faciendam 
declarandam egregie compara* opus erat vino novo» v.l. 31» 2, 
tum hoc» quod illioo arara ex» —16. Vulgari 'ratione fequt 
llrui, et facrüicium iiexi iubet; debebat: ut placemDeam, eam 
tum ipfe orationis vigor mife- mihi propitiam redda^m, f. ad 
Tum amantem facile prodit. Si- fenfum poetae, ut amorem mi» 
jnilis color III. 26. 6» Hic, hic nus gravem , vehementem ex- 
ponite lucida funalia caet. % — — peiriar; fed Horatius haec tan- 
Tonite cefpitem, exftruite, erigite quam vates eloquitur, preces 
aram e cefpite vivo, viridi. Ära fuas ratas fore certo perfuafus. 
oefpititia erat haud dubie ex — lertior vernetz Venus lenior 
antiquiflimis. v. Theoer. XXVI. erit, placabitur» Venire pro te- 
ij _ 5. fervata ideo cum verbenis nui eße fatis. frequentatum poe* 
(Ovid. Faß. I. 343.) i» qui-, tis. Seneca Hippol. 437. bea- 
busdam facris 6b religioü huius tit mitior rebus veiti. luven al. 
xittis vetuftatera. cf. III. g. 4. VII. ap. Vt dignus venias fttde- 
glebtun virentem vocat Iuvenal. vis caet» e*t paflim. Atque fic 
XII. 85. cf. Virgil. Aen. XII» recte fatis haec procedere vide- 
119. et Intpp.-ad Apulei. Met. tur huius loci explicAiidi ratio. 
VII. p. 465. ed. Oudend. Ver- Nefcio tarnen f annon poeta po- 
beitas ponite, arae iinponite, feu tius voluerit» Venus lenior» h. 
omnino afTerte. Nain verbum moderatior veiiiet in me, non 
proprie ad cefpitem fpeetat, eius- tota in nie ruet : quod ad to- 
«pie vis reliquis adeommodari tarn carmitüs oeconomiaro innl- 
debet, nota ratione. Verbetias to aptius videtur. Ita feie Eurip. 

Med. CARMIWTM L. I. C. XIX, V. 15-16. 2<>7 

Bimi cum patera meri: 

Mactata veniet lenior hoftia. Med. 630. t/ J* «Xif fctai (fi gnine adfpergi nehs erat, fatis 

' xnodica, lenis venia t) Kv*pts 9 conftat; vel eft pro generali, 

ovx «XX« Stos $$x*§*£ ovrw. ubi facrum fecero, facrüicio 

Idem in Aeolo fr. X. T # ? i* peracto; hoeque malim ptopter 

m A(pgoitrji froXX* &f<m iroixtXw verbenas, tnra etmerum, qui- 

vifms' n ytitf puXiffT* *ui XvtrtT bus curari vult iftud facrunv 

ßporovs* rv%otfiu t* *irn$> jjvtx cxpreflls verbis adpoüta. Mire 

loriy ivfxtvtjs 9 ■ lenem eam eorpe- admoduxn Erafipus h. 1. fic ex« 

riri velinu — — mactata hoftia plicat: Glycera ad me veniet 

Tel proprie ; nam et hiftias Ve- lenior» maniueüor, mactata ho« 

neri maetatas efle, et& ara £an- ftia. CAR 203 .*. »I «^ Q« HORATII FLACCI c ^r Ji M E N JX ^narMJEjvrriWr Qs uo tempore, qnave potifflmum occafione hoc odarion 
Jcriptum Jit 9 etji ex ipfo vix commode eliccas ; magnam 
t flirten veri fpeciem Jtabet quorundam opinio , Maecena- 
tem 9 quam in Apuliam profecturus ejffet, Horatio figni- 
ficaffc, je in eius villa Sabina deverfwum exlßimantvum. 
De profectione Matcenatis certe in Apuliam mentio fit 
in Divaei cod. teße Cruq. Horalius ei refpondet hoc 
fichedula poetica , gratißimum Jibi fore talem hofpitem 9 
jed aequi bonique illum Jaclurum vinum id 9 cuius adpo- 
nendifibi copißfit. — In tarn tenui argumento mirari 
licet artificium paetae, quo illud nobilitaverit. Sive enim 
jententiaSy Jive converßonis eoequifitam Urbanität em, Jive 
denique elocutionis ornatum expendas 9 elegantiam eius 9 
atque ingenii vim et ubertatem facile agnofeas. IlD . » C ARMIN VM L. I. C- XX T. 1 - 4. 2 OQ AD MAECENATEM. \ i\e potabis modicis Sabinum 
Cantharis , Graeca quod ego ipfe tefta , , 
Condittun levi, datus in tlieatro 

Cum tibi plaufus, 

Care v. 1 fyq. Horpitium frugale, quod poetae et inprimis Hora- 
qno Maecenatem excepturus fit tius fibi in paupertate fua cum 
Horatius, ftatim ab initio de- maxime placeant. Sic III. 16. 34. 
ciarät, in eo tarnen libenter il- quanquam — n*c Laefkrygonia, 
lum acquieturum conüdit. ViU, Bacchus in amphora languefcit 
Tulgare, non optimae notacvi- tmhi, cf. IT. \6. 37. et II. 13. 
»um, quäle ager meus Sabinui 10./ Senfns igitur eß: Equidem 
producit. Sabinum vinum, etfi. non pretiofa aut faftidiofa copia 
per fe deterioris notae (crutlutn tibi vina apponnm, fed Sabinum 
aaftrrumqne vocat Plin. H. N. meum, viie quidem ac tenue, 
XIV. 2. et e vinia Italicis xov- fi cum ' tuis compares , neque 
<pcrtfo9 Athen. I. p. 27. adde hoc ipfum fatia larga copia, pro 
Ep. I. 13.) magia tarnen, fi. agelli mei tenuitnte: quod ta- 
eum Caecubo et Falerno , quae men pretium habet ex eo, quod* 
Maecenas folebat bibere , com- ego ipfe iilud condiderim, idque 
paretur, vile hie dictum videri tum , quum tibi (en fubtüüTi- 
debet. — - potabis apud me mo« mam fententiae inflexionein) in 
dicis cantharis» quod doctiua dt theatro applauderetur , ad me« 
pro Tulgari , modice, quantum moriam iftius plaufus confervan- 
mihi pro modica raea facultate dam. Cantharus eit vas anfe- 
apponere licet, (plane ut Ep. I. tum , in conviviis apud Roma* 
5. 2. ni|i modica coeitare timet nos adliiberi folitum. — 2. Ia 
olux omne pateüd) non, nt plu- vafis ftctüibus vina apud Roma« 
rimi Intpp. » quia non eritad nos condita fnüTe, fatis notum 
guitom tuum ; quo ipfo , dum eft In ufu erant maxime grae- 
Horatium a nimiae frugalitatis ca» a graeco artifice facta; nam 
nota liberare ftudent, Maecena« cum in ipfa Graecia mullia lo- 
ten! nimi» faftitliofum ac delica- eis , tum in Campaniae graecis 
tum faciuut, plane immemorea, civitatibui nonnuilia, maxime 

O Ciuna, 2lO Q> HORATII FLACCI 

» 

Care Maccenas, eques, ut patenri 
Flumiiiis ripae, limul et iocofa 
Redderet laudes tibi Vaticani 

Montis imago. 

Caecti* 

• 

Cumis, eximia eiusmodi vaü ut vini illiu* aetatem. tmhai 

facta: quatta hodie fuperfunt computare poffis. Theutrum 

' raforum Etrufcoritrn nomine rerö Pompeii hie intelligi de- 

infignia. Cum in iis nonnili beVe, docel r/7. nam illud erat 

nobiliora vina* conderentur, ca- iuxta Tibcrim , Vaticano mouti 

dem moxVilioribus, ut haec ex oppoiituxu. * 

. illis aliquid traberent fuavitatis» 

implere folebant. Qua ciusrao- v% 5 — 8* Vim et ornatum 

di graeca teßa forte urus fuerat horum vv. faeile obferves. In- 

Horatius, ut Sabino fuo ge- primis illud *£oetae axtificinra 

neroli quid eonciliaret. Ita iam xnirari licet > quo quafi aliud 

SchoL — - 3. conditum Uvi> ageus Maecenati (aus urbane 

* docte pro, condidi et obleri fc* blanditur* Placebat fibi Mae* 

pice yelicera, quibus cortex il- cenas popidari Equitis appella- 

linebatur. v« Colum. XIL iß. tione; idem tarnen originem 

Plin« XIV. 21. — dolus ...» fuam, quam ab Hetrufcorum 

plaufus, eo die» quo populus Lucumouibus deducebat (v. ad 

' Ronuuius te theatrum Pompeii I. 1.) fnngni faciebat, eiufr» 

ingveflum plaufu excepüTet« que adeo mentionem üeri gau- 

Quoiane Maecenati nil blandius debat. Sie utrumque cotiiun- 

dici t aut maior Tino accedere xit. Propert. III» g* 1 fq* JVTae* 

poterat commendatio. Anxie cenas * eques , Retruf co de fem* 

quacrunt tntpp. quando hoc fa- guine regum, intra for tuntun qui 

ctum fit* Ex 1. IL 17» 25. cupis effe tuam* Iam, qua*> 

patet, Maecenati hoc obtigifle, poeta ornatui lyrico dediffe pri* 

quum a gravi periculo liberatus mo intuitiv videri poteß, nimi* 

in theatro primum in confpe- mm, ut Tiberis ripae et mons 

ctum populi venifTet. Poteft Vaticanus plaufu ifto refouue« 

et alio tempore atque iteratis rint, ea et ad univerfi populi 

rieibus Maecenati* apud popu* plaufiun declarandum, ümulque, 

ltun gratiofoj hoc aeeidifle* Om- ut Maeceiiatis originem attin- 

nino in talibus nolim quem- geret, mira arte adtexuit. .— 

quam morari. Nam fi vcl ma- Care, valde adpofco epitheto» 

xime hoc exploiatum hnbeas, cum plaufu» ilte amorem totxus 

nihil ampliu* iadeeffioias, quam populi in cum prodidiuet» XU 

berira CARMINVM L. I, C. XX, V. 5-12. Qll 

Caecubam et praelö domitam Caleno 
Tu bibes uvam: mea nee Falernae 
Temperant vites, neque Formiani 

PoCula Zolles, berim docte et exquifite indigi- poetae forma (ut I. 6, 1. I. 7. 

tat per flumen päternum, ab 1.) pro, repolita; parata habes 

Etruriat und© Maecenas origi* vina ißa, quae bibas, ego non 

nem ducebat, defeendens. — 6. item. Obferva ornatum e ra- 

ioeofa imago, Echo, v. ad I. riäta oratione. Caecubam et 6'o- 

12.4. Vaticani montis , a Va- Unamuvam, vinum Cnecubum^ 

ticano montt veniens. — red* et Calenum : tum pro ' Caleiu 

der 9t laude s t docte, pro, plau- uva, uvam praelo Caleno domi- 

fum in honorem tuum datiun tarn, b. preffam, fubaetam, do> 

repeteret, gemixiaret. % Tibi fua- eta epitlietorum permutatione, 

viter, quafi Tibcris et Vaticänus fere uti I. 51. 9. PremantCale- 

mons populi plaufibus fefe ad- na falce , auibus deäjt fortunä* 

lungere cuperent. , vitem. Pro Falerno funt Faler- 

nae vites, et Formianum deii- 

v, 9 fqq. Tuum eil, genero- gnatur a collibus, in quibiu 

Ja rina bibere; meae fane res proyenit. Iam proprie vinum 

jion tarn lautae funt, ut talia in in poculis temperatur > h. aqua 

meis horreis recondita fervem. adraixta diluitur ac praeparatur» 

In ntroque membro vinorum tum pocula temperantur Tino 

praenantiorum adponit genera, infufo, et pro hoc, exquifitiore 

Caecubum, Calenitm, Falernum, forma, vites et colles pocula 

et Formianum» — • Tu bibes* temperant, dum yina pracbent 

non apud mc, ut ea tecum äffe- in iis temperanda, iis infno» 

ras, fed bibas licet» familiari denda. O 2 CJR }]ft Q. HQRATH PJLACGI 

c ^ ä iif £ iv .xxr. 

xiymnus haud dübie lioc Carmen eß in ApoVUnem et Dia- 
nam : fed variis fuper co modis viri docti in errorem in* 
ductifunt. Primum religiofö iüud ufiü deßiriatum fuiffc 
contendunt* cantandum a choro puerorum ac pueÜarum ; 
tjuales choros in multis veterüm facris ußtatos fuiffe nota 
res eß. Sed inprimis Apollini et Dianae tales hymru 
faepius'decantati: v. ad Carm.Saec. Jgitur poß Acrp- 
nem multi noßrum Carmen' ad ludos faectdares trahunt ; 
et Sanadonus iüud carminis faecularis partemfacit; alii 
denique ad ludos Apoüinares refcrunt. Sed funt haec 
omnia arbitraria , neque fatis idoneis argumentis fub- 
ßructa; et poffet, ß res ita poßeret 9 Thoebi et Dianae 
quocumque feßo cantata ode a pueris pueUisque videri,. 
Enimvero nihil omnino eß 9 quod nos in publico eam fa- 
cro decantatam ejffe eredere cogat: imo. comphira funt 9 
quae haue opinionem nobis disfuadeant. Qui cnim Car- 
men noßrum 9 Hatnelio et Sanadono auctoribus 9 pro 
amoebaeo habent 9 h. quod pueri et pueüae altemis ceci- 
nerinty hi lufum indulgere ingenio fuo potius , quam re- 
et am vel äntiquitatis feientiam vel hzthis ipßus ödes rar 
tionem ßequi videntur. Neque enim inuniverfum oßendi 
ullo pacto poteß 9 altemis quidem decantatos Lales hy- 
mnos fuiße a pueUis et pueris , neque , ß vel maxiine 
oßendi id poßet, ad noßrum certe hymnum fatis con- 

grucret* carmutom r. i. cm. 213 

grueret. Dum enim pueris verfum primnm 9 allerum 
pueüis, w* 3 ep 4- fcfrkjm* choro % w. 5—8- pueris 9 
vv. 9— iö* pueüis attribuunt, tum vetba kaec (ita 
enim emendant: t>. Gbff. ) bellum lacrimofum, 
pueris, hie m. f. peßemque, pueüis, et quae fequun- 
tur> choro iterum univerfo: in hoc, quodprorfusarbi- 
trarie ponunt, non vxdtnt, quam .partim convenienter 
pueri re veraDianam 9 puettae Apoüinem canant. Ouod 
enim aiunt, formam ejfe ödes hone* ut excitent fe invir 
cem et invitent pueri ac pueüae ad venerandum numen 
fuum 9 id vero novum ludibriam ae nugamentum eß. Ne- 
que profecto, quod haud leve ejt, in hoc ratione et cön- 
ßitutione carminis uüo modo v. 16. pueri canere pote* 
rant motus, qvidquid contra dicant. v. Obff. ad v. 
13. et 16. Omniafi recte expendantur 9 hymnumhunc 
privatim ab Horatio Jcriptum putemus, quo feßumApoU 
Unis et Diana* diem aÜquem celebraret 9 out ei praelude- 
ret. I am hoc ita iiißituit 9 ut per imaginem poeticam 
quidem 9 perfonam fumat choragi (v. Argum* ad IV. 6.) 
puerorumque ac puellarum chorum, in Mo facro conßietos 
ac foUennes cantus editurum, ad munus riteconßciendum 
atque explendum eochortelur. Qua ratione quid tandem 
vel expeditius et commodius vel doctius ac gravius ejfo 
pofjit? TemjniSf quo factum ejjet hoc carmen , dum 
coußituere conati funt viri docti, faeüe delati funt eo 9 
ut a. V. DCCXXXL cum fame ac peßUentia Roma 
laboraret (Dio LIII. 33. U.V. 1.) ülud putarent fa- 
ctum effe ad Apoüinem et Dianam 9 cum eußodes et con- 
fervatores populi Romani 9 tum omnmö numina aver- 
nmca et fohlt aria: verum DU averrunci omni tempore 

O 3 orari 2l4 Q, HORXTII FLACCt orari et poberant, etfolebant, mala u£ averterent., licet 
haec iam nunc nulla ejffent. t Sic, ut unico exemplo de- 
fungar f idem ejl exitus H. in Diajiam apud Orph. 
XXXV. 13 fqq. eadem. orationis colore: 'Eh&e 9icc 
,aoirg^x — - ivcLvrnrog , oiyovvct KccKcvg xn^pvc aiso 
'yrtfiK'» rigttwfVT fgcmfv* xaXki'itXo'MLiiov & 'Tytetoir 

dideSophocl Oedip.'Tyr. 161 «.62. «* Theogn.V. 13. ■»— IN CARMIKVM L. I. C. XXI, V. 1-4« &1$ IN DIANAM ET APOLLINEM. D ianam tenerae dicite virgines: 
Intonfum, pueri, dicite Cyntliium: * 
Latonamque fupremo 
Pil^ctam peuitus Iqvju - 

Vos v.ifqq* Tenerae aetate» quas fane nomen Latona in hynrai* 

Catullui eodcxn in argiunento in Apollinem et Dianam liabue- 

Tocat inte gras XXXIV- 2- 3. rit oportet. Homer. H. in Dian. 

florentes aerate, ut in Terentia- 19. vpttvci A*ro» M*Kkiff<pvfou 

no (Andr. I. 1. 45.) egregia ms rita **7$*s t et H. in Apoll» 

forma ßtque aesats integra. In 14. X**f* /•***'/ • Ajyr©7, i*ri 

Catullo tarnen de cafütate fere . rinn uyXcuü rix**» et fic paf- 

accipiunt. cf. IV. 1. 26. — Am. Ilinc et Latonae precet 

'dicite, canite, uw/uytTri, follen- Hunt apud Ovid, Met. VI- 160» 

ni v. cf. I.12. 13. et 25. ——2. date JLatonme 9 Jjatonigewsqu* 

Cynthium , Apollinem , a Cyn- duohus cum prece cur* pia. cf. 

tho Deli monte Tic dictum. — - Macrob. I. 17. — penitus» 

intonfum dxtfctxo/uuiv, ad perpe- MtpoS't, raaxirae dilectam, carif- 

tuam eius iuventutem defignan- fimam ; quod Apolliiiis et Dia« 

dam. Apoll. Rh. II. JoQ. uiu nae dignitatem tilget. — fw 

rot, «rttf, mr/unroi föuf**, alh premo lovi, «JuVry A*}, Home« 

•IfiXirroi, Tibull. I. 4- 3^* So* *ico epitheto. v. ad I. 12. 
Üs aeterna eft Phoeho Baccho- 

que iüventas , nam decet inton- v; 5 fqq* Ad Puellaf chora« 

Jus crinis utrumque deunu cf. gus fefe convertit. In fequen* 

V. 15. 9. Erant vero Apollo tibus poeta Hymnorum veterum 

et Diana Dii 9*ftfyot 9 ffvvynot, epice traetatorum , quales fer« 

ideoque in hymnis unainvocari funt Homeri et Callimaclii, in 

folebant. v. AefcliyL *£. L 0. qnibus ftudia Deorum, artet» 

145 — 150. SopliocL Oed. CoL res gefiae, loca ipfis facra com- 

1091. et Trachin. floß fqq» memorantur» rationem fequi- 

— • 3. Quum in Hymnis Deo- tur, loca» quae utrique confe- 

ium laude» etiam ab eorum da- crau eflent, recenfendo. Quo 

so ertu repetexent, nugnum ipfo Deot &bi bonerolo» reddi 

x Q 4 puta- - / 210 ^. HORATIX FLACCI 

1 Vos laetara lluviis et nemorura coma, 
Qüaecunque aut gelido prominet Algido, 
Nigris aut Eiymanthi 

Sil vis, aut viridis Cragi: * 

Vos 

putabant. Caüim. H. Del. 9. Dian. iß. Ao* ti put ovpct jr«y- 
10. A9X9 vvv ot/ujft uno$*aao- r*. Inira III. 22. 1. Montiuhi 
ftttiy »s et» 'AwoXX&jy Kvv$t9S *U cuftos nemorumque Virgo. Ex 
»iffji /us (ßikis efojyavr* r«ih/v*f • montibus , Diana« gratis , mc- 
Iam haec» quae Diis facra fimt, moiantur Algidus, prope Ro- 
leca iidem dicuntur frequentare, mam, in via Appia. Carm. £aec. 
* in üs lubenter verfari, ea amaie 69. quaeque Aventinum tenet 
( IV. 12.11. Deum t cui nigri Algidumque. Erymanthus , Ar- 
toUes Arcadiae placent. Caliini. cadiae mons , ubi inprimis haec 
H. in Dian. igß. rls ii vv roi Deavenasi folebat. Homer. Od. 
yjfcw, notw F %$os tvu&t x"h*I* £ 105. Taygetum nominat 
error;). Hinc poeta inducit lae- Callim. H. in eand. igß. Cra- 
tarn fc Dianam, ^ft/fot/fety, r#£- gus Lyciae möns. Iam orna- 
ffo/uivjfVt amantem fluvioa ac tum et copiam poetae obfervent 
montes. Dianam int ellig endam tirones in hisvv. Ctfma, frondi- 
cfle, orationis ipfe contextus bus nemorum, nemoribu*. — 6. 
docet, ncque durior haec ellip- qüaecunque, quae prominet, eÜ, 
Ü8 videri debet, cum in Hyxnnis extat in vertice Algidu — ge- 
priTcis praedicata nude fubiici Udo, propter umbras arhorum. 
foleant* et in Orphicis faepius Sic Haemus gelidus I. 12. 5. 
•rie nomenquidem praernittatuv. — 7. nigris f. denfi>, umbro- 
2*luvios Dianae [acros fuiile de- ßs. OiTcndit viros doctos, quod 
ciarat ctiam Catulli locus poeta dicat, nemorum comam 
XXXIV. 9. quem , ctiam pro- jtrominere in filvls , et tautolo- 
pter feqq. hie apponam : Mon- giam vis. ferendam in bis agno- 
4mm domina ut fores , filvarum» fennt. Sed rem faciUimo nego* 
que virentium , faltuumque re- tio expedias , ß ad v. prominet 
conditorum, amniumque fonan- diligentius attendas. Dianam 
tum. Laudant et Pindari Pyth. enim non fimpliciter montibus» 
II. 12. fed «ora/it/ot ibi appella- Ted fummis eorum iugis maxi- 
tur propter templum ad fontem me delectari poeta ait. Iam ver- 
ArethuCam. Eidem, Deae quip- tices montium indigitavit per 
pe *ypori£ii, montes» inprimis comam nemorum, f. nemus, quod 
. fjltuofos, confecratos fuifle, in in montibus jnominet. Nemus 
Yulgus notum eft. Callim. H. in vero partem ßlyae conftituere, 

trab- C ARMISTVM L. I. C. XXI. V. 5 - 1 2. 217 

i 
■ \ 

Vos Tempe totidem tollite laudibus, 
"Natalemque, mares, Delon Apollinis, 
Infignemque pharetra 

Fraternaque humerum lyra. 

Hie 

tralatitium eft. Ovid. Met. I. Alii denique, quod Apollo, Py- 

563. Eft nemus Hacmoniae, thone ferpente oeeifo, ut expia- 

praerupta quod undique claudit retur, ibi commoratus eflet. v. 

ßlva. Eadem orationis copia Aelian. III. 1. —10. Nata- 

atque ornatu Virg. Acn. I. 164.' lern Delon Apollinis, A?Xok, 

tum ßlvis feena corufeis defuper, *A*roXXft)W xovforfoQov Callim. 

horrentique atrum nemus immi- H. Del. 2.. et v. 4. AjXo* /' 

?t*f umbra. Montes adeo ipli iSfXit t* nemrm (pift&tu Ix 

funt faltuofi, filvis connti, qua- M«/*/w, ort $o7ßo* m$iimm>¥ /u?- 

ram partes , ut ea h. 1.' quae eft iiovru Xovai V« xmi ffvttfuvt. 

in montis vertice , nemora effi- res nota. Natalem ßlvam vocat 

ciunt. Impofuit igitur hie vi- III. 4« ^3- ▼• Homer. H. Apoll, 

ris doctis ornatus paulo exqui- 16. cuius diverfam ab aliis nar- 

fitior, quum üxnpliciov enuntia- rationem, qua Diana in Orty- 

tio fuiflett Dinnam nemoroßs gia, Apollo" vero in Delo editus 

montium faltuoforum vertici- fit , poetam hie feentum nefcio 

bus gaudere. Cum dilectu ve- qua ratione indueti intpp. con- 

ro pofuit tu) otxgu montium, ut- tenduiu. Nam de natali Dia- 

pote venationi aptiflima. Ho- nae folo nulla in hoc carmine* 

mer. H. in Dian. 4» ' V *** *g* && mentio. — mores, pueri, ut 

ffntotvrxy x*l *xfi*t jjvtpohtTott Sophocl. Trachjn. 210. in Hy- 

«7f?f Tifxofiänj wttyxgvffi* ro/« mno in eosdem: Iv ti xotvis 

rmctvti. ifffitwt frm xXttyyi. —11. 

Celebrate Apollinem tw tvß«- 

v. 9 — 12. Iam pueros ad fhg&v Sophocl. 1. 1. Pro eo 

laudes Apollinis canendas exci- ornate: humerum Apollinis «1- 

tat choragus. Totidem laudi- ßgnem, decorum, ornatum pha- 

bus tollite, vos invicem, pariter retra > pharetram gerentem , et 

ac piiellae Dianani, tamlibus ex- lyr+m , ei adclinatam , uti fere 

tollite, celebrate. — Tempe* iu monumentis oecurrit. — 

intcr Olympum et OAam fita, fraterna, a Mercurio fratre ei 

Miüarum federn (Catull. LXIV. tradita. v. ad I. 10. 6. Sol- 

236 fqq.) quibtitf Apollo prae- lennis vero adtributoruro, quae 

elt. Alii: quod Tempc lauro, Dns propria fimt, in eorumdem 

Apollini facra, eonfit a ftievint. hymnis nientie. De pharetra 

OS « 218 Q- HORATH FLAGGI 

4 

Hie bellum lacrimofum , hie miferam famem 
Peftemque, a populo, principe Caefare, in 

Perfas atque Britannos 

• Yeftra motus aget prece/ f% lyra Apollinis, eiusdem Jiy- quae pppuliua adterant ac pef- 

mnis a poetis ixitexi fojitis Cal- fumdenp Hos averrit Apollo, 

lim. H. Apoll. 19. sv$v/ue7 u*l tau quam tutclare Rouianorum 

«ro'rrof, ort xktiovatv »oifol ti numen, Stos uXifiKotztt , ano* 

x&oigtv 9 roi*, Avxwfios tfrvt* rgoxotfes. — agep * populo in 

<bolßw. Caeterum Beutl. verba Perfas» doeta brevitate pro, ar- 

ita iungit^ infignem Apolliiiem cebit a populo R.omano, et con- 

^uoad hutjie.rum phuretra et lyra\ vertet, immittet in Perfas. Per- 

q^uae paulo durior eß ratio. fis f. Parthis et Britannis mala 

10a imprecatur , tanquam Ro- 

v. 1 5 fqq. Sequuntur preces, xnani nominis hbftibus : Folien* 

praeclara iiiflcxione. Pedeftris ni et antiquorum liominum fe- 

oratio poftulabat Hi, ut ad ritati roore confenlaneo. Sic 

utruraque refeijatur; fed poeta III. 27, ,21. Hoftiumuxorespue- 

Apollinem folum invocat , ut rique caecos fentiant niotus orten* 

xnala a populo Romano propid- tis Auf tri, Virg. Ge. III. 513. 

fet : in quo. non haerendum. Du meliora piis, erroremque ho- 

Forro vulgaris emuitiatio feilten- ßibus illum; ubi v. Heyn, 

tiae erat haec : Efllagitate, pueri, Forte tarnen Britannos comnie- 

preeibus, ut bellum cact. in Per* morat , tanquam orbis ujtimos 

las.agat. . Sed hoc tanquam va- (I. 35. 29.) f. remotiflimos, ut 

^e» e^oquitux* — - bellum lacri- adeo mala illa longillime a po- 

mofum, funeftum, exitiofura, pnlo Romano abefle cupiat. — 

ffo\v$xH£vy "fytfoty* xp\t/uo¥ Joe- principe Caefare, regnante Au- 

nfVoivToty ut faepius. v. ad I. Q. gußo, jiara propterhunc fnlum, 

14* Bellum, famem, et peftem Diis cariflimum , preces bat ra- 

univerfe ponit poeta pro maus, tat fore conüdit poeta. CJR- CA1MINVM X, I, C, 3pjII. 219 . j . » • ... « • C ^ Ä M E & XXII. 

r 

« 

xLaft prvßorum hominum optnione pcetae in fingulari 
Deorum tutela erant, quoniam.non ejfent hcvyels, md~ 
lum fibi contraherent ayoc, quod vocabalum quum ant&> 
quiffimo fermone culpam caedis proprie deßgnaffet, mooe 
ad beüa inprimis civilia (v. ad I. 2.) denique ad omnem 
vel Iviolentiam vel fraudem, qua noceretur aliis , transla- 
tum eß. Quibus omnibus piaculis quum vacui effent poe- 
tae, neque effent aut homicidae , aut beüicoß, out vio- 
lenti, aut periuri, aut avari $enique K ncque qhemquam 
laederent, dum nugis tantummodo ßiis dediti ae pau» 
pertate fua contenti agerent: hinc innocentes komines ae 
JPiis inprimis eari putabi funt. v. /. 17. 13. et cf. 
JY\ 3* pr* Iom> fforatius magnum vitae pericuhim Je* 
licitcr effugerat; ita faciU antiquae 9 quam dwimus t 
cpinionis acrior, ut fit, ae vividior anirmim poetae fen* 
für tangebat. Igitur hinc oderjk orditur: vir innocens x 
id eß, vates, üla innocentia fua ubique tutus eß; w. 
1 — 8» Tum pericylum, quod evaßt, narrat atque 
äuget, vv. 9- — 1 6. J)enique ubivis terrarum tutum fe 
fua integritate, eaquefretum tranquillo anima fore pro- 
fitetur, idque divine eloquitur vv. 17 — 24.. Apparet 
perperarh faeere , qui hodie innooentiae atque integrkati, 
hoc in carmine laudatae notionem generoßorem, ex pu- 
riorc morüm doctrma düctam x ßtppojiant, Scd habemus 

ex 1 220 Q. HORATII FLACCI 

#x re vulgari enatum divinum Carmen, cuius virtutes pri- 
mariäe funt venußas et elegant ia fumtna, placülum usque 
adfinem ac dulce pathos (vividins tarnen paulio a p. i J.) 
elocutionis ornatus cum exquißitißimiis , tum, in exitu 
maxime, fuavijjimus, denique verfuum ßructura fua- 
vißima et numeroßjjima. — Fufcus Arißtius, 4xd quem 
Carmen .fcriptum efi 9 erat grammaticus et rhetor non 
contemnendus, familiarijjlmus atque amicijftmus Horatii, 
iocofus idem etfaaetus hämo. v. Epißt. 1. 10. pr* Serm. 
I. 9. 61. Qaeterum cum argumento quidem noßri car- 
minis eomparetur III. 4. 9—36* < 


AD CARMIHVM 1. I. C..XXII. <T. 1~4« S21 AD 1R1STIVM FVSCVM. i • _ ■ 

Integer vitae fcelerisque fcurus 
Non eget Mauris iaculis, neque arcu, 
'Nee venenatis gravida fagittis, 

Fufce, pharetra: 

« 

n Sive v. i /??• Integer vhae , vir poeta; £sd höc coro dilectu, 

vitae integrae, anixni integvi, quoniam ipfo tale/ elrugerat* 

iion<iontamioati,innoceiis; groe- Memorat adeo ilbs fere regio- 

ca forma.» ,ut Serrn. II. 5. ääo. nes, quae propttrferarurn, ibi 

integer animi* . Tack. Ann* Iv degeutium frequentiam fatis tu« 

69. ingens .animi femina, h. to adiri nequeuut. , Nam ut 

animi ingentb f. Virg. Aen. II. haco umul, quac ab incolia 

61. fidem animi» et lic fexcca* earum, etfi et ipfis ferüfcmis, 

lies- v. Larnb. Qua aadem timenda fint pericula, hie cum 

forma, quod declarattve fubii- quibusdam iiitelligautur , haee 

citui;, purtts fceleris, a foele- fane tota carminisexeludit ratio 

xe, H*&*fOt äyovf, dyros rSft atque indole*. — - Mauris ia&u- 

mrns* Icele*e non pollutus. ▼. lis docte pro Mauretanicis, non 

Argum. — « 2. tutua eft ipüa quod Mauri optimi iaculatoret 

innocentia fua, non eget, quibus fuerint , fed quod Mauretanica 

fe tueatux, airois, ilia fatis mu- regio ferpentum aliarumque fe- 

nitus. Poßeiiora exornavit at- rarum frequentia quam maxime 

que ampüücavit poeta, ut trän»- infeftetur, ibiquo adeo fine iacu- 

iturn paret ad id> quod übi ipfi lis tue tuto iter faecre liceat, 

aeeidiflet, Senfus adeo eft : Ho- Scilicet vulgaris ratio ferebat:. 

mo innocciis, quem ideo Dii non eget , tanquarn Maurus, ß 

tuentur, ubique tutus eft, nilül in Mauretania verfetur» iaculis. 

ipfi tiroendum eil, n rel per Atque iic beiie refpondet rf 

defeitülinia et ferisquam maxi* Syrtcs v. 5. — plutretra gra»> 

meyifeßata locaiterJEaciat.: non vida, gravi, plena, referta (ut 

opus habet • ut arniis ferarura equusTroianus tynvpw T9v%tM,- 

ineuruun a fe propulfet. Peri- quanquam magis proprie, andit 

eulum a feris timendum pofuit Eurip. Troad. 11.) fagittis ve- 

omnino pro. quo vis peiiculo nenatis, ürnpliciter pro, fagittis.« 22« Q« HOBATII FLACQI 

Sive per Syrtes iter aeftuofas, 
Sive facturus per infrofpitalem 
Caucafum, vel quae lctca fabulofus 

,Lambit Hydafpes» .. 

Nmque *• 5—8; Sxtremam Afri- regkme iam adhiWrit, uti pa- 

cae bram, tanqüani'feröciorum ftte fr. apudNon. r. Vaftitas : 

animalium , leonum , tigrium mortcdis nemo exandit , fed lote 

caet. proventuferaciflimam (5»y- incolens Scytharum inhofpitalis 

gmifi ideo fimpliciter dictam campis vaftitas. c£. V. 1. 12. 

Herodoto IL 32.) regionem de- Senec; Mfed. 45-. Tigribus Ca- 

clarat poeta per Syrtes, eiusdem fpiam maxime infeftari patet ex 

lirort praetentas. Brant eae Virg. Aen. IV. 367. Sil. IV. 333* irada arenofa» et quia litum v». 8eaec. Hera Oet» 145. fem ti- 

xiabant, periculofifliraä. v« Lu* grilms Cafpia. —7. tW per 

cait IX* 451. Propert. IL 7. ea loca, quae huribit, «lluit, 

71. Gaetuias Syrtes pro ex« praeter fluit H. Arien. Defcr. 

treina Afrioa dixit eriam IL 201 O» 495. Tifcri* — Jtanumer* 

*5« et VirgiL Aen. IV. 41. V. mue lares lapfu pruelambit alu- 

51. — aejtuofas £blis fervore: mno. et v. 1077» Laodice glau- 

qua eadem ratioae Claudian* de W praelambitur aeauoris unda\ 

Couf. Stili 111. 275. Syrtes an* Alias eft rodere (v§nfv$tp) Lu* 

A*2aj, et in Ruf. II. 241. inr^n. cret. V\257* np<w radentia flu- 

fasLibyaearenasvocat. Aeftuo* minu roduni. Iufra L 31. 7« 

/am Calabriam Labes I. 31. 5. rtirai 91*0* JLiV/j quieta mordet 

— — 6. Sive iter. flaciat per defer- «^w», ubi ride Not. — * Hyda* 

ta Scytbiae loca. , Declarat ea /p#x , Indiae Auvius fabulofus» 

poeta per Caucafam montera in- propter rairas nafrationes, quae 

ter Cafpium et mare Nigmra de eo et de tot* India tradeban* 

fitunu — hthofpitalem , otßt*- tur, de immahibus eius belluis, 

roti d#*v$Q»Kw t «itvot, (quae moniiris caet. Sic Martial. IX. 

funt Aefchyli Prom. 19. de feac 46. 3. Atlantem declarat per 

regioue epitheta) ,proptcr imma-» Promctheas rupes et fabulam 

lies (olitudines «c feras in üs montis > quem eadem de cftmffa 

commorantes* Nam incolantm PÜ11. IL N. V. 1* fabulofijfi* 
feritas a poetae confilio prprhis • - mum Afvicae montem vocat.' Se- 

aliena efL Errang qui ab Ho* neca Ep« XCIV. nee me Cha-, 

ratio hanevocem confietam exi- rybdis et Scylla* et fabulofum 

ftimaiiti quam Y*tto de eadem iftud fretum deterrete potuiffet. 

Eft CARMINVM L. I* C. XXII. V. 5-12. 223 

Namque me filva lupus in Sabina, 
Dum meani cantp Lalagen, et ultra 
Tenninum curis vagor expeditis, 

Fugit inermem. 

Quäle 

£ft igitnr dflecjus in hoc epl« more libeto, nihil periculi a fe* 

ftheto« - ris mctuente* fecuro. Hoc ta* 

nien paullo fubtilius; Doct« 

r. 5—1 2* Hoc meo ipfiu» vcro curis eocpaduis |c. animo* 

exemplo edoctus f um ; namque. pro* animo curis- exptfdito. Ea» 

Sed iÜud omitut , lyrica brevi- dem exquißtiore loqucmdi forma 

Ute, quam et in ipla narratione Catidl. XXXI. 7» O quid folu* 

tentrit. Plenior «ihn oratio tis eft - beatius curis» Proprio 

«rat: Lupus mihi paullo Ion* enim animns expediri- curis di- 

«ins evaganti obFiam velüt, citur; nam* dum detinetur ali* 

»eque, etil inennem» fugit« — — qua re , nimia alieuiu» rei cogi* 

Silva Sabina» qua©, adiacebat v il* taüoiie oecupatus eil, ea is iin* 

lae fuaeSabüiae» ad eamqueper« pediri dicitiu'. - Hüic de gravio* 

tinebae« Paullum ßivae vocat ribus aifectibus, qui omnes ani» 

Serm. IT* 6. 3. et ßlvam'iuge* mi cogitationes in fe conver* 

\um paueorum III. 16* 2g. — tum, eumque quafi vinettun te- 

dutn Ldäägea meam % mihi ama- nent» quo minus aliis cogitatio* 

tarn, amose* meos conto* Prae* nibus vacare poilit , veluti de* 

clare hoc adiectum ad declaran- amore V« 11. 25. de roetu Hf. 

dum otiofum eius animura, nul* »4* 7. et aliis ufurpaturi Te- 

lo inftanti* periculi metu per« rent. Audr. L 5. 26. Tot ms 

turbatum. Diiertius h^c elo* impediunt curac, qua* nieum ani* 

quitux t. feq. *— ultra termi- mum diverfa trahunt. adde Cic 

mum, paullo. longius : nihil am* pro CaeL 45 k Hinc animns* 

plins* Suaviter hoc adiectum : curis vaeuus » iftis folutus (Ca- 

nam dum Lalagen canit, Lala- tnlL L 1«) expeditus (Terent. 

gen nnice cogitat» non adyertit Phoim. V. 5. 4. ) et P r0 hoo 

fc longius» aa ultra, quam tuto eXquUuius jpfae citrae folutae* 

licebat, in filva progreffura. — — expeditae dieftntur. •— < fugit 

curis*expeditis poteft enV, ani. etli inermem» nam hoc ipfum 

mo ab omni curavacuo« utpote mirationem faciebat* 
in Lalages amore unice deiixo« 

adeoque tranqmUo* otiofo. Pot- tn 15 — 16» Quo malus» qnod» 

cß et eile* animo ab omni ü* übi immin uerat peticulum ap-. 

pareat, SB 24 %* HORATII FLACCJL 

Quäle portentura neque militari* <* • 
Dauiiias latis alit aefculetis, 
Nee Iubae tellus generat, leemum 

Arida nutrix. 

r Pone pareat, lüpnm, fibi vifura, tan« reliqnis aHinuxl rigionum fero». 

ta ait fuiüe magnitudine ac fe* citate praecellentem innuiüe exii 

rocitate, qua otania Tel maxime itimes : irao nufpiam animal re- 

terribilia ubivis terranun ani* periri ait, quod m&gis adfpectu 

rnalia. facile fuperaret. Suaviter hosridunv&t, magis raetuendtun 

et ex tfraosis natura'. Vulgaris fit, hoc fero ; quo rel adi. leo 

mexns era&: Lupus me fugit, nüm nutrix in ▼. feq. facile du* 

portentuiu, quäle caet. — Por- (dt. -—-15. Iubae tellus, Mau* 

tentum, triXopoK, de aninsali in- retania, Iubae fubieeta^ jiota 

wlitatae magnitudüiis vel ferita- ratione , qua regiones et gentet 

eis. *f£*ow riatu Eurip. HippoL ab ipfarum oonditoxe (II. 6. ia.) 

1214. Crefia prodigia de tan« rel rege, qui reliquis eft notior, 

ro Cretioo Virgil. Aen. VIII. defignantür. Iuba vero, receru 

£95. et inde Claudian. de fcuid. ti clade a Iulio Caeläre aeeepta, 

Stilic III. 545. Tum virulei Rojnanis tum faris notus erat. 

pardos, et caetera colli gk Aufiri Regna Iubae umiliter Lucan. 

-prodigia, Eadem monftra'vo- IX. 869. — - generat, habet» utt 

eat ib. v. 274. ▼. ad I. 3. 13. paullo Mite alit, — leonum nu- 

IV. 4* (>3* "~ quäle vix "uüibi trix, quae nutrit , habet leones/ 

terrarum .inrenias. Pro hoe bfiimip* Xiovtup, ficuti Phry- 

oum düectu regiones ponit , fe- gia vocatur in Epigr« «Jtnr* 

vis abundantes. — - Daunias fc 174* (Br. AnaL III. p. *34*) 

yjf , Daunia , Apulia , a Dauno et Ida Homer o II. 3". 47. /unrtff 

regefic dicu. c£ IV* 14. 26. /U9f\av, Contra leones horribiUg 

Ovid. Faü IV. 76. Silius'IV. Libyae alumnoi indigitat Clau- 

556. v. Terheyk ad Anton. Lib. dian. de Conf. Stilic III. 2230. 

p. 203. — militari*, ferox, bei- ex imitatione Stat. Sihr. I. 3. 6. 

lieofa. v. III* 5. 9. — alit rft- leonem Nemeaeum gravem AV 

<pu , habet , ut faepiilime. — mees ß-ondentis alumnum vocan- 

latis aefculetis, in profuiidis fal- ti«. — arida,' fitiens» aeftu folis 

tubus. Qitaerunt Intpp«' an in torrida, perpetuo epitheto. Virg. 

Apulia }upi fint; Ted extenua- Aen. IV. 4** deferta fiti regio 

tur ao perit totius loci virtus, f. ut Herodot. II. 32. ait, «Vv- 

£ poetam Sabin um fuum hvpiun i$w fwms f xa* fyr/wr fr«vr«*. 

x sil. carmin vm, l. i. c. xxii. v. 13-20; 225 

r 

Pone me, pigris ubi nulla e^mpis 
Arbor aeftiva recreatur* aura ; 
Quod latus mundi nebulae malusque 

Iupittr ^urget: 

Föne 

Sil. It. in. 251. Barce ßtienri* fortis» nifi in quam frequens van- 

büs arida venis. a^de Lucan. tus incurfat. Sterilitatem ob 

III. 294* Docte vero epithe* dofectum caloris amplius decla« 

ton rf nutrix iungitur, quod rat poeta per. campos pigros* 

erat proprium rcgioni L telluri quibus vis f. temperies vitali* 

Iubae, ad aliquid procreandum deeß, 

feu propter lumium ardorem, 

Vm 17 — 22. Praefentüfixno feu propter uimium frigus: un- 

hoc periculo quafi divinitus li* de et frigus pigrum, fierile di- 

beratus poeta, iamque animo- citur. Lucan. IV. io£. ton* 

ßor factus fe ubique terrarum nivalis — fierili non quidquam 

vel in defertiüimis regionibus frigore gignit. De ninüo aeftu 

fuaviter atque fecure coinmora- idcra IX. 436. natura defide 

turum. confidit. Pro incultia torpet orbis et hnmotis annum 

regionibus duas zonas ponit, hon fentit arenis hoc tarn fegne 

quae ex aetatis fuae opinione folum. Agrum Jrumento pi- 

inhabitabiles habebantur, frigi- grum dixit Apulei. Florid. T. H. 

dam» et torridam, easque docto p. 123. ed. Bip. Forte tarnen 

ornatu declarat* Pro tenui, ßve umpliciter poeta c. pigros dixit, 

ßm fub zona frigida vel törrida, pro, iramotos , incultos, horni« 

exquifitiits eli» pone, colloca me, nibus quippe non Jiabitabiles : 

federn mihi adligna in zona fri- quo fere feiifu fqualentia arva 

gjda, pro hoc, in eo latere mun* aeßiferae Ubyes dixit Lucan. I. 

di, terrarum tractu, ubi nulla 205. Homer. IL in Cer. v. 45 *• 

arbor furgit, vel eft. quanto de agro Rhario: ocXXoc fioy« 

fuavius pro hoc , addita ünuil \os tiartjkti , pigra, inculta hör» 

fterilitatis caiuTaj nulla arbor rcbßt. — ,*£• malae nebulae 

aefiiva* qualis eft alibi aeftatis et malus Iupiter, acr noxius 

tempore, aura recreatur, fove- frigore ac denfitate fua. Valer. 

tur, ipfo alUatu vires fumit* Flacc. I. 515. de eadem zona: 

CatulL LXII. 41. de Bore: nube rigens et nefeia rerum (ftc- 

quem s muleent aurae, firmat Sol, rilis) ftat fuprr. Eidem den- 

educat imber, Senec. de.Prov. fam umbram tfibuit Tibull. IV. 

C IV. Non eft arbor folida nee I. 154. Sic malus Iupiter Statio 

P Theb. V / 226 Q. HORATII FLACCI 

Pone fub curru nimium propinqui 
Solis , in terra domibus negata : 
Dulce ridentem Lalagen aitiabo, 

Dulce loquentem. « 

Hieb. X. 374* et mata nubila domibus, et terra negat domibus, 

eitlem Tlieb. I. 664. de pefte iis non adeommoda. Stat. Theb. 

dieta. — - urget, fpifla fiia gra- I. 124» dexter laccho collis, at 

vitate prexnk, ineumbit, cir- Ennaeae Cereri negat. Lucan. 

ciimdat. Lucan. IV. 166. IX. 85^« Impatiensque folum 

mundi pars ima iacet, quam Ceretis, cuttore negato. 
zona nivalis perpetuacque pro- v. 23. 24-' Secure ibi ac fut- 

munt hiemes* Seneca de Prov. viter degam. Hoc iterum de- 

IV. perpetua illos hiems, trifte ciarat per confequens, nimirum, 

taelum premit , maligne folum fe rerum omnium fecurum La- 

ßerile fustentat. Valer. Flacc lages amori ibi unice vacatn- 

I. 515. de Iove: horrida faevö tum. Valde errant, qui ob 

quae premis arva gelu. et de amorem in Lalagen Horatium 

nebulis SenecOedip. 4?« g ra - T)üs aeeeptum, ideoque e peri- 

v is et ater ineubat terris varpor. culo fervatum , atque ob hunc 

^—21. Seil 'degant fub zona ipfum in defertiflimis regioni- 

torrida. Sub curru Solis terris bus fe tutum praedicare antu« 

nimium propinqui , ex antiqua mant. — dulce, uiaviter riden- 

opinione. cf. Tibull. IT. 5. 56. tem> vexTUftov /uuiftjaxffotv velut 

et IV. 2. 20. t—t domibus ne~ Äpollon. Rh. IIF. 1008« ytXd'ts 

gata, ubi domos exitrnere feu f/utgotv Sapph. V. 5. jöv /uel~ 

■potius ' inhabitare non licet, non itf/uut Silefuiar. V. 1. (Bfiuik. 

apta eft ad habitandum. Duo- AnaL IIT. 72. ) — dulce lo- 

bus modis hoc poetae efFerunt. quentem, uiv ^aivtvauv 9 'Sapph« 

Dicitur enim, terra negata efi 1. c. CAR- CAHMINVM 1^ I. C. XXIII, Z2j «■■» CARMEN XXIII. 

ARGVMENTVM. 

JTueUam fimpUcem ac fubtimidam ut in amorem fni 
peüiceret poeta 9 dehortatur eam 9 ut ne ampUus malru 
hinnuli infiar 9 adhaereat , qitum iam id attigerit aetatis 9 
qiiae amori conveniens fit , cui adeQ, nifi parum liheralis 
atque fubrufiica viderivelit 9 vacare debeat. Ne vero, 
amorem fuurn paullo aper Luis confejffus, animum puellae, 
quac Forte vel folo amoris nomine audito rnbore fiiffun~ 
deretur 9 magis afe älienurh* quam votis fuis faventcm 
r£dderet 9 caute falls atque eircumfpecte rem aggreffus 
ejl 9 hoc unice ab ea petendo, liefe tarn objiinato fugiat 
animo. — Odarium hoc, quod proxime ad idyüii natu* 
ram accedere videtur, totum e graeco ßuxiffe , facile» 
fidem facti Jragmentum camünis 9 quod Anacreonti vul- 
go tribuunt, ita a Bentleio in ordincm redactum : Art ytßpov vi&rfklaL yaXo^ifvoV, os tv vXp Vnde ßmul apparet» quam liberale. Horatii in exprimen- 
dis Ordecorutn poetamm earminäms fuerit ßudium 9 quart- 
toque iudicio et arte illud äggreffus fit 9 adeo* ut non 
tarn rerum ac verborum lenocinia ac delicias fafiidiofe 
ab iis mutuatus effe 9 quam potins ingenium fuurn 9 fuas 
vires in eockm argumento tractando experiri 9 omnino- 
que de palma cum Ulis certare voluiffe videri debeat. 

V a AP \ 

228 ' Q. BOBATII FXACCI 

N . 

*"' A D C H LO E N; Vitas hinnuleo me limilis, Chloe, 
Quaerenti pavidam montibus aviis. 
Matrem, nori fine vano 
Aurarum et filuae metu. 

Nain v. i fqq. Vitas me, cum di- puella matri adhaerente» — p«- 
lectu, ut Chlo£n non ozrogan- vidam vel perpetao epitheto, 
tia aliqua fuum amorem afper- vel pullo äbfeitti timemem. — 
natam, fed folo puellari pudore montibus aviis , mßarots , ciwro- 
adlinc praepeditam , ojiottiinus Xots , defertis, qtü fere latibula 
amori eius refpondexct, poem ferarum funt; vel ex poetica 
immat. 'Quo et fpectat tQta ratione : in quibus a matxe aber- 
comparatio cum hinnulo ! tirai- raverat. — non fine metu, cum 
ditat» perpetuo fere apnd ora* moximo metu , mnxirae me* 
nes gentes fymbolo. Quin et tuens, cum vi dictum, ut I. 25. 
ipfum Chloes nomen eo perti- 16. non ßue guefiu et III. 29. 
nere puubat Heinfitu in Lectt. 3g. non fine clamore. — Mc- 
Theocrir. . p. 330. cmod effet tus aurarum et filvae* a filva f. 
ini reu xkoittv, voce a coloie arboribus lenülimo aui'ae Itre- 
tiraoris deductac unde et XXo'ou pitu comrootis incuAus* Hoc 
Nymphae illae , quae pejrpetuo ulterius exornatur fqq. . Solleu- 
4actum Satyrorum fugere puta- he» vero liae timotis* nimii 
rciuur. — Hinnuleus, nova ideae. Vi*g. Aen. II. 723. 
forma, ut fupra 17. 9. hinnu* nunc omnes terrent aurae* fonur 
lus, ußfos, caprearum, cetYa^ excitat omnis* Lucaiu VIII. 5. 
rum, damarum pullus. — - -pavet ille fragorem motorum 
Chloes nomen occurrit III. 9. 9« ventis nemorutn. Claudian. Li 
et TU, 26. 12* quam eandem Eutr« IL 451« Ecce levis fron* 
efle , neque negare, neque af- des a tergo concutit aura. 
firmare licet. — 2. quaeren- 
ti, defiderauti niatrem, quafi ea v. 5*— 8« Kam ubi folia 
praefente minus ipfi. metuen- ventoleviteriiitTerouerunt. Do- 
dum fit; e natura timoVis, et cte'atque ornate haec pöeta elo- 
oppofite propter y. J». 12. de cutus elt. Pro quovis vcnto 

*. JL Zephy- CARMI3VM t. t: C. XXfH» V. 1-8* 02$ 

« 

Nam feu iftobilibus veris iiiliorruit 
Adventus foliis, feu virides rubum 
Dimovere lacertae, 

Et corde et genibus tremit. 

Atqui » ■ » 

Zcphyriun pofiiit » tanquam le- acidis per lüemem debpfis , Tel 

niflimum , uc indicaret , kinnu- quac arlgoribus adhaeferint , in« 

)ciun vel lcviüimo itrepitu exa-j telligendum h. 1. putaut. Au 

nünarü Hinc inhorfefcere dici- qui adventtim veris tum fatis 

tur foliis* quibu* incidit cum otiofe potfta ajdieciAet, et mohu 

horrore» tynd* h^ leni impulfuj libus » qivod forte opinioni fuae 

quae lejviter commoveu Sic futfragari exiflimant, fiiDpliciter 

/mX*xw <p£btm (pigtip Zepliyrua oraat, ut I. 7. X4* — 6* AI** 

dicitux Leonidae c. XXVIII. levifllmi itrepitus excitati cau« 

(Anal. Br. II. 196.) Plato c. la. — * lacertae virides» xXwp««, 

Xlii. (Aiial.Br. I. 271.) v4>t- perpetuo cp^theto. — Rubus» 

%6/nuaf **f* tclvfs ui&ifto ß«y*- ßirot ,. fentis genus« — - *dimo» 

»war (ßghtovv&v wuHtvoTf xw/uov vere» rubum perlaplac levcm 

v%9 gtipvfois. Ita et horror» hör- ftrepitum edidere. — — 8* metu 

rere Catullo, Virgilio, Ovidio, exanimatur, timet» fic leo vel 

aliis. y. Buxjcn. ad Lucan. V. tigris tergo fuo iromineat. Do« / 

446. Inverfione autem poetica cte hoc pofteriori membro (v. 

adventus veris inhorruit foliis di- 9. 10.) inferuit. — corde tre- 

ctum puta pro» folia adventu mit» cor eius micat (Tibull. I. 

veris inhorruerunt ; quae vul- 10. 12.) himiif» **Kk*rou nyof» 

garis ratio obtüiet in Stat. Th. uti et alterum genibus tremit» 

I. 309. de Mercttrio, tenmique genn* eius tremunt, lahant viro 

excevtus inliorruit aura. Pro i* Prgtjui yv7*, notae funt ac 

Zephyro vero f. venia aura do- follenne» de magno timore lo- 

ote et audacter eil adventus Ve- quendi formae. 
ris» ver adveniens, cuius numi- 

nis appropinqtlantis vis fentitur v. 9. 10. Atqui nihil tibi a 

arboribus» a Zephyro, eius co me raetuendiun eil, ego, quem 

jnite (IV. 1 a. £.) atf -praenuntio hinnuli more f tigis, te non ti- 

( Lucret. Y. 736. lt Ver» et gridis aut leonis inftar fector. 

Venus» et Veneris» adeoque et Praeclare poeta fubruRico puel- 

Veris -praenuntius ante jtinnatus lae pudori confuluit hactenus, 

graditur Zevhyrus veßigia -pro- quod non düerte eloquitur, qua 

•picr) commotis. Alii de foliis caufa iropulfus eam infequatur, 

P 3 ' . quam 23o Q. HORATII FLACCI Atqui noft ego te> tigris ut afpera, 
Gaetulusve leo y frangere perfequor; 

Tandem define matr^m 

> ■ 

Tempeßiva fequi Viro. quam verbo tan tum v. extr. nime fugere decer. — mdtrem 

tangit. — t'gris afpera, irata, fequi, fervata imagine de hin- 

faeva, fera, nt Stat. Th. IV. nulo, pro, eam comitari, lateri 

3 1 5» — leo Gaetulus, pro quo- eitis rempcv adhaerere. Sed et 

vis iriimam. Näm Africae, cu- Iic pudor rirginalis defcribitur 

ins pars eft Gnetulia, leones fe- ITefiod. Op. 521. % rt fopan 

li/Timi habiti. v. carm. prae- thrwSi (ßikri kocgx pu/rlgi fdp»t* t 

ced. v. 15. Sencc. Hippol. 59. övrw fyy tifvTx trokvxgvow 

Hos vcro, leouem et tigridem, % h(ppilrris, Catull, LXII. 21- 

omnino pro feri» animalibus po- de Hefpero: qui natam poffts 

fuit, hinnulo maxime metuert- comp lex u avellere matris, vom- 

dis/ — frangere perfequor, grae- plexu 'matris retinent&m avellere 

ce pro, utte frangam, dilaniem, natam. '— tempcflivaviro, dptt* 

occidam, ufoti ttmta. Frangere, yufxov , iam matura vir? , iam 

üt wyvvvctt, de morfti maloris plenis nubilis annis, Virg. Aen. 

ferae; noto loquendi ufu. VIT. 53. trausiata a pomis tem- 

v. 11. 12. Tandem, aetate J>eftivis, h. maturh locutione. 

iam provectior, quam yiros mi- Res' notüüma. cf. ad II. 5. 1 o. CJR CARMINVM X. I. C. XJfHV. $31 C A It M E 'N- XXIP-. 

\aarmen confolatorium ad Virgilium (Maronem 9 haiid 
düble vel propter vv. 13» *4-*J Quinctilii peregre profe- 
cti (v. 11.J mortem itnpatienter hig&ttem. Dubitari 
vix jwteß 9 quin Quinctilius idem ßt , cuius feverum et 
acutum iudicium A. P. 4-38« Iciudat 9 quemque Hieroriy* 
mus Chron. Eußb. Cremoncnßm 9 Jloratli FirgilUque 
communem familiärem appeüat, et OL CLXXXIX. 1. 
mortuum ait. — Confpicuum eß Jwc Carmen elocutione 
ornata atque docta, Jenßiumque dispoßtione Jacili et ex 
animi natura ducta, Confolaturus enim Virgilium poe- 
ta Melpomenen invocaty ut ß 9 maerore proßratum , mo~ 
dos tanto dolori aptos edoceat 9 dolcremque Virgilii » etß 
immodicum, dum ßium prorfus Jacit , tan tum abcß 9 ut 
improbetf fapientique viro indignum iudicet % ut potius 
iißijßrmim eum 9 virtutSmsque Quinctilii cum maxime 
debitum proivuntiet. Parato ßc ad Quinctilii laudes 
transitity extollit eius modeßiam, iußitiam, ßdem 9 animi 
candorem; non mirum adeo videri debere äit 9 • quod mors 
eius bonis omnibus acciderit luctuoßjjima , maxime vero 
ipfi, (en convcrßonem molliffimam ! ) qui amico eo ufus 
fit integerrimo. Munita ßc, qua ß in Virgilii pectus 
inßnuaret, via, hortatur eum 9 ut t andern luctui , nihil 
quippc profuturo , modum ßgat 9 patienterque iacturam 
ferat, quam nulio modo reparare pojßt* 

P 4 AP 33? Q. HOBATII FLACCI 

AD VIRGILIVM. I^Juis defiderio fit pudor aut modus 
Tarn cari capitis? Praecipe lugubres 
Cantus, Melpomene, cui liquidam Pater 
Vocem cum cithara dedit. 

Ergo 

< * 

v. i fqq. In iactnra tarn cari doce leget ac modos carminis, 

ftmici nulius dolor, videri debet luctui aptos. Referendum ad 

aut indecorus, aut imraodicm. ngoot/uu** chorafgi, qui praeci- 

Ornatius ac vividius poeta, quis piebat , docebat choruro cantan- 

pudor ßt defiderio , defiderii, da carminn. cf. IV. 6. 55. Si- 

qui pudeat nos , dedeceat nos militer Alcman apud HephaefL 

deßderium, quod defiderio, do- p. 22. M*V ayt 9 KaXXjo*«, 

lore ex obitu Quinctilü perxe- Svyurtf&tQf, olgx lg*™* Mmr, 

pro/ afficiarnur? aut quis modus Int ¥ 7/utpov vp»ov nett x*fterroc 

ßt , qui modum in eo fervare r&ts X ?* 9 * Caeterum Cruquius 

poffiraus, quiun tarn carum com vcrba itaiungit: O Melpome- 

put, Quiiictilius fit, quem deli- ne, cui — - — dedit, praecipe, 

deremus , ereptum lugeamus. quis ßt pudor aut modus eantus 

Auetor Confol. ad Liviam v. 7. lugubris deßderio tarn cari capi* 

Et quisquam leges außt tibi di- tis. Muretus vero , praecipe 

cere flendi, et quisquam lacrimas lug. eantus* quis» quibus pudor 

temperet ore tuas ? Cum dile«» et modus ßt deß Denique Hein, 

etu vero defiderium pofuit poe- ' fius, JWelpomene, lugubris (fec. 

ta; ineß enim nimii doloris ex- cafu) eantus dea. Quae ratio- 

cufatio. — 2« tarn cari capim nes quam contortae, et quam 

tis, viri, (fiXiis ttt(p*>jjf, amici, parum poeu lyrico dignae fint, 

noto graeeifmo. v. Burm. ad ,facile intelligitur. — - fr P«- 

Proper t. II. 23. ß6. — Invoca. ter % Iupüer; Mafae enim eins 

tio Mußte multum hie dignita- et Mnemofynes filiae. Melpo- 

tis habet, quafimetuat, 11t ipfe, mene vero vocem et citharam 

dolore praepeditua , graviter fa- Iovi aeeeptam refert , quatenut 

tia triftiOimi animi fui fenfa elo- oronin, quae fingulia Diis attri- 

quntur. Praecipe eantus» **- buta fiuit, a lore ipfis conceffa 

**§Xw ttofajjh praeig monfixa, putantur, munera inde, n/uxt, CABMI^TM L. I. C. XXIV. V. 1-8- Ö33 

Ergo Quinctiliuiä perpctuns fopor 
Vrget? ciri Pudor, et Iuftitiae foror, 
Incorrupto Fides, nudaque Yeritas 
Quando ullum invejüet patem? 

» Multis 3mf* funpliciter dicta. 'Sic Aeo* X. »49-) eum V fr9m&r * ( Virg. 

lo (Virg. Aen. 1.66.) dtwim po- Aen. VI* 52i, -prejfitque iacen- 

ter atque homiuum rex et mul~ tem dulch et olta quißs, -pMci- 

eere dedit fluetut, et tollere ven» daeque fimiüima morti) et hinc 

to. Rem atcigi fnpra I. ja. 20» de gravi et perpetuo fopore» 

—vocem liquidum, puram/cano- ürgere. »Virgil. Aen. XII. 309. 

ram. JJupädam cycni querelam JUi dura quißs eculos et ßerroüs 

dixit Lucret. IV. 55a. et infi- urget fomnuf» in aeternum clau- 

gnem eithmra, cantuque fluenti duntur lumina noctem. —'6. 

Dorcea Valer. Place, m. 158. Quo neque verceundior qui&- 

Caljmni. Ed. IV* 150. tarn /i- quam, neque iuitior, neque ma« 

quidum tarn dulce canunt. Cou- gis [peetatae fidei, aut veritati* 

tra voces vix ßillantes de arida amantior fuit. . Vide quantum 

ac exafla voce Id. VI. 25, —4. poetica ratio ab hac pedeftri difc- 

vocem cum cithara,^ v. et cuha- ferat. Probos Quinctilii mores 

ram, nota ratione. deolarat poeta per Ipecies ali# 

quas, pudorem, iuftitiam, fidexu 

v ' 5 fyf* Tenerrimum poetae ao veritatem, easque , tanquam 

•Jfectum ftatim prodit, animum* deai , una cum Quinctüio habi- 

que ad rem convertit r§ ergo, tafle praedaro phantajmate fiu- 

quod dolentis eft, eaoemque vi git. Nam qui veri et aequi 

hie pofitum, qua Propert. HI. atnans eil, k Veritatem» IuftU 

7. i. Ergo foüicitue tu cauffa, tiam colerej eundera contra. 

Pecunia, vitae et. — jterpetuus numiria ifta amare, cum eo ver* 

fopor, mors, maviori idea, ut faxi, habitare, eum comitari 

III. xi. 3ß. longus fomnus. prifco fermoue dieuntur. De 

fU9u*ir f mrif/ut9u 9 vifpvow vmc* Gorintho Pind. Ol. 13. 6. h 

fimiliter dixit Mofchus II. 109. rtf ydf Zvvo/lum vuiu 9 naaiyvn- 

et quia non? v. Barth, ad rul rt £du* 9 xw Spirfowes Ka- 

Claudian. B.Gild. 213. -«-6. fuvu, unde profecit Auetor in- 

Vrget, proprie, e poetica ra- certua apud Stob, in Excerpr. 

tione. Nam fomnus hominem Grot. p. 133. wipum »p7r /o- 

dicaturoiii emtplect 1 (Stat. Acliill. io*ok*& üm/ul**, \s**fO$f*- 

7. 620.) ei ineumbere (Id.Theb. mt r ItAQois, AAw > *«« **•• 

P £ <fwt- 234 Q* HORATII FLACCI \ 

Multis ille bonis flebilis occidit: 
Nulli flebilior, quam tibi, Virgili. 
Tu fruftra pius, heu, non ita creditum 
Pofcis Quioctilium Deos. , 

Quoa Quvtftpigw Eipaiw. ▼. ad I. 2& banae mei\tis fbror efi'-pawpertas* 

i. Sedem igituf itxajn apud quem locaitti laudavit in haac 

Quinctilium , dum vivere«, ha* rem Ruhnk» ad Tim. p. 5. ubi 

büiue dick ifia numina , eoque plura vide iis. Noftri lociun 

moituo nunc haerere dubia« forte refpexifc SIL II. 486. Ji- 

quem hofpitio fuo dignentur, dem pariter Iufiitiae ccnforteuk 

diuque qüaeütura , anteqiuun vocaus. — r Verkäs nuda, qua« 

jfurem huic, li. qui fefe aeque nibil adfcititii habet, quo aliia 

colat, amet, inveniant, cui adeo fucum faciar* quae et in com u 

fe iterura adiiingant. Pudor maxime placet. Martial. X. 72. 

tanquam Deus pafiim apud Grae- 10. Siech ruftica Veritas capiU 

cos oecurrit , veluti Eurip. fr. Iis, Eß adeo» aperta, fraudum 

HippoL apud Stob. t. 31. m expers. Pariter Apulei. Met« 

Kurvt Aiiut 9 tföt nun roTs ßgQ- X. p. 700. ed. Oud. procedit in 

rtits evvoveu caet. — 7. Fides medium nuda Veritas* 
incorruptüt quae lieque gratia 

neque rauneribus comunpi, mu- v, 9 fyq. Magnuxn quidera 

tari poteft; hinc foror Iufiitiae apud omnes. bonos et cordatos 

dieta, ei perpetuo iuueta, quate- viros deüderium fui reliquic 

uns homo itiitus idem eft fide- Quinctilius ; nulii tarnen mors 

Iis. Exquifitiore enim loquen- eins triftior aeeidit» quam tibi» 

di ufu inter ea fororium intciv qui amico eo utebans , in pau- 

cedit vinculum, quae eiusdexn eis caro. Vt fequentia recte 

naturae (unt atque indolis, quae expedias , cogitandum , Virgi- 

adeo nna ferc deprebenduntur. lium in QuinctUii profectionc 

Sic Aue« et E/pJwj uxelytirut pro incoliuni eius reditu, feu 

audiunt Pindavo 1. 1. Eadem omnind pro Quinctilio aegro- 

ratione Bacchyl. in fr. apud tarne, vota ac facrafeeifle. Iam 

Clem. Alex. p. 751. A/x«y vo- qmun Dii facris fibi factis quafi 

cat Uüoftlas x*i ©ipuäos «xs- obilringantur ad praeftandum 

^.•v^oy, et Heüod. Tlieog. 230. id, in cuius gratiam preces fibr 

Awv0,tt*V "Arxv rt <rvyy$9ats *}*• facta« fint; recte adeo is, pro 

•V^toiw. Suaviter quoque Pe- cuius incolumitate yota nuneu*- 

tron. c. 84. Nefcio quomodo pantur, Dös credit eundemque CABMIHVtt l. I. C. XXttT. T. 9 - l/i. Ö35 Quod fi Threicio blandius Orpheo . 
Auditam moderere arborib^s fideiii, Non 1 • ex altera, parte Dii dicuntur da- v. 15/97* Enimvero Urnen- 
2mt0, cuius falutcm otque üiq<v jtis,tui* nihil proficies', nun- 
liunttatera ab üß tanqüam debi* quam eum in vitam revocabis, 
tonn .cepojfcete, licet.. Onuiino Pro hoc ornatius ac doctius» 
liaec e craJüoiibus «ntiquitatis Virgilium Orpheo tacite aequi- 
notionibus» ubiDeoa facris tan- parando: fi vcl Orpheo fuavius 
quam imurä'ibus ad . quaevis canas , nunquäm tarnen exlan*. 
praeftanda obligari » ipAque , £ gue corpus cantu tuo animes. 
quae übt a I>iis obrigüTent, rerf- Aiunt poetam refpexifle cafura 
dendis victimis (cf. II. 7. 17. et Orphei, Eurydicen fuam fru- 
il. 17« 50,)- nomine üio exfolvi Ära rcpetentis, magnamque hoc 
exiAiinarent,. repetenda efle, tax aeque lugubre exemplum ad 
eft nt moneam« Pius erat Vir- confolandum Virgilium poetam 
gilius » votis pro Quinctilii fa- virn habere contendunt.. Quod. 
Jute nuncupatis.» . fed frjufir** utrumque a re ipfa ac poetae 
Düs eius. pietatem non remu- eonfrlio fatis alienum videtux. 
itecantihus (fere ut Catuü. Nain Orpheus cantu fuo omni- 
LXXVI« 26. o dii reddite mi no pennoTerat Deoa infevos» ut 
hoc pro pittata mea. ) . pofi e- - Eurydicen fuam in vitam rcdu- 
but, repofcebat a Düs, tanquam ceret , cuius iterum amittendne 
mercedcm pietati fuae debitara, eaufla unica erat, quod impru- 
falutem Quinctilii» quem iis dens refpexijjet* t. Virgil. Ge. » 
non ita crediderat % non cum iu IV. 49 la Quod G. igitur Or- 
iinem, ut Tibi eriperetur , imo, pheo blandius Virgüius cecinif- 
ut falvus rediret, precibusDeoa ht, dubitandum non erat, quin 
efflngitaverat. Ita quidem pauk is Quinctilium ab inferis redu- 
lo difiicilioremhunc locum fatis cturus fuifiet, et» ut ferio aga- 
expeditum puto. Alü frvfiru roiis» fi hoc» etfi, alieniQimuni, 
iungiuit rjf pofcis, hoc fenfu; poeta voluiflet, oronino totum 
Tu impatientcr dolorem feiern locum aliter adornaiTet. Fidem 
ac pius? pietate, amore eius enim Orphei non arboribns, fed 
commotus fruftra pofcis. Deos Diis inferis auditam Tel potiua 
Quinct* qui tarnen non ita, non exauditam , ueque fanguinem 
ea conditione, ut perpetuo eiim imngini non rediturum, fed 
poflideres, tibi creditus, Ted ad mortuiun in fuperas auras Vir- 
tempus tantiuu tibi commoda- gilium non reductiuum dixif* 
tus fuerit. Ict. Imo vero, ß pauilo exqui- 

fuioröra 236 Q. HOEATII FLACCl 

Non vanae redeat fanguis imagini, 
Quam virga femel horrida, 

Non 

* 

ütiorem ornatum demas, poeta ctum fit, ut quidam imperite 
nihil amplxus dioit, quam, fan- volunt. — auditam drbotihus* 
guinera f. vitam cantu vel ein* cnius.tanta vis fit, ut arboret 
cacilfimo non rcddi: quam ean- eam audiant, qua vel arboret 
flcm fententiam ab Aefchyl. animentur. v. ad I. x2, 11. 
Agam. 1026 fqq. rl fuvif } 9 — 15, non tarnen fanguis, quo 
jtV«£ ' hti' y*v *fOKf*goty otvfyot incalefcat, animetur iterum, Tita 
&*fac<Ti/uo¥ fAtXmw mT/tut rit är redeat imagini* in inaaginem, 
*x\tY hyxociJeottv $**ttf*v $ iam umbram vmnam, exfanguem» 
habes propofitam. Pro 'cantu corpore deititutam. Aiumam, 
cfBcaculimo docte ponit lyram quaeadijrferosdefeendebqt, cor* 
Orphei, vi (ua arbores animan- pori, in quo antea fuiflet, ex- 
tern, acfeeum trahentem. Ap* acte refpondere credebant, adeo» 
prime huc facit Eurip. Iphig. ut et vulnera , quae corpus vi- 
A. 1211 fqq. ubi IpLigenia, ri- yura accepüTet, referret (cf. 
grdum patris anhnum Jäexura, Virg. Aen. VL 494 fqq. Stat. 
Orphei cantura fibi optat: */ Theb. II. 8* 9«) quae ideo di- 
0uv rif 'Ogplm ttx ov 9 » *««f » cebatnr ä$u\o* , fimulacrum, 
Xoyov ie$J5ttp Ixjf&wa mii? i/uttf- imago defuncti , et , quia lan- 
r«V (Mi *irpHs, xqTufiv rt ro7s giüne, carne et offibus h. cor- 
%oyot<rtr, ovs ißovXi/Mf*' brav? pore fuo deßituta erat, imago 
«v 7?\&ov. Ynde patet, prover- vana , umbra. Qidd. Faft. V. 
bii fere vim huic locutioni in- 463. elarpfa rogi fiammis et in- 
effe. Iatn öbferva omatum in anis hnago, v. ad I. 4* *6. 
£ngitlis. Si vel bhtndius» ma- adde Hemßerb. ad Lucian. T. 
vius, dulcius Orpheo Thr&Vcio I. p. 402. Vt igitux imagini 
&19* x/y , Thracio fidem $ fides, vita redderetur , bnguine opus 
lyram modereris doctc pro, pul- erat , quo ea iterum animore- 
fbs. Nam quae cum arte qua- tur. Hinc fimguinis ufns in 
dam tractamus, certis quibus- necyomantiis veterum, ad vo- 
0am legibus adftricta , ea rege- cem , omninoque vim vitalem 
re , moderari dicimnr. Simiii- umbris per aliquod tempus con- 
ter infra IV. 3. 1 7» temperare ciliandam. Ducta vero haec 
firepUum teftudinis. Hinc otvuf omnia de imagine f. rittlkf ex 
\vf*s Apollo alicubi in Anal.- Homeri Odyflea. 
Br. audit. Non igicur eft, po- 
tenter uuUare, aut ad modo» f. v. 16— iß. Mythicä acce* 
numerofcj unde moderari di- dlt exornaiio vulgaris fenten- 

tiae: CAHMINVM I- I- C. XXIV* V. 15-18- 237 

Non lenis precihus fata recludere, 
Nigro compulerit Mercurips gregi. 

Durum! tiaeS qnae Tita perfuncta eß, Alias haec feveritas tribiiitut 

quae femel loca infera intravit. Diis inferis, ad deckrandaxn fa- 

De Mcrcurio J*/;g0*tycfr£ v* ad torum neceAitatem et inunuta* 

I. 10. iß. — quam virga caet. bilitatem. v. II. 14« 6. Reclu- 

quam Mercurius femel ad infe- dere fata dicunt efle pro» refol- 

ros deduxit. — horrida , pro- vere , refciiidere fatorum ordi- 

prie ipfe Mercurius eil horri- nem; at» qua ratione fic dici 

dus, feverus, qui exorali ne* poffit, non expedinnt. Scilioec 

quit, pfopter fatum horridum, ex ahtiqua opinione loca infera 

immutabile : tum ip£a virga, munita atque claufa nnguntur 

quae umbras , reverti conantes, porta ferrea inde ab Homer. II* 

vi repellit. — compulerit, per- $. 15. qua declaratur, reditnta 

duxerit, fed illud aptitis gregi; inde < ad fupefos nou darL Iain 

ut evtuytii Graecorura. v. yil- qui vitae fuae portionem fato" 

loif. ad Long. I. init. Supra 1. 10* fibi datam, taxiicpi/tthovy emen- 

*8* virgaaue levem cotrces au- fus eft, ia fato functua Orcum 

rea turbam.. — £ r *£i *d gre- petere dicitur; cui eidem fi 

gern umbrarum, ad reliquas exinde reditus ad fupera loca 

umbras. Eadem forma Virgil. patet, ut denuo vitam degat, 

Ecl. II. 50. gregem viridi com- recte huic fata recludi dici pof- 

pellere hibifco. — nigro , per- funt, et hactenus recludere fata 

petuo rerum inferarum epithe* interpretari licet refcindere, ad- 

fto. Caeterum eandem Mercu- iecta tarnen ritae redintegratae 

rii imaginem umbrarum qitafi notione. Ad fenfum Propert. 

gregem deducentis habes inLu- IV. ai. 2. ' Panditur ad nutlas 

cian. Catapl. j. 3. p. 623. wXam ianua nigra preces. 
fflo* »vric olros, (Mercurius) 

ms offs 9 froXX^V was i/uub v. 19. 20. Durum utique hoc, 

äymv fitSXkov ti^.momf ri.aU quod lamentis tuis fata flectere 

miXtov, *$fowt avrovs rjf faß- nequeas; i»itiir patiencer te fer- 

if atß**. — 17* non lenis re- re decct, quod mutare nequeas i 

cludere» docte ac graece pro» xovß«/ (ptgttr i$t ras xotgterw- 

immitior, quam ut recludat ■ aas rv%ois y ut incertus apud 

piecibus (in tertio cafu) fata» Stob, in Grot. Exe. p. 945. 

qui preeibus exorari neqtiit, ut Generali hoc inclufit fententiae, 

recludat fata. Exempliun eius foUenni poetarum roore. L*~ 

rci praebet Lucios. L 1. $. 4. vius fit, minuhur, elevatur; 

) nana *38 Q. HORATII FJLACd Durum! Sed levius fit patientia, 
Quidquid corrigere eft nefas. nam adverfis ac trifiibiis ani- rigere ut Terent. Adelpli. 4« 7» 

miis degravatur, laetis contra 23. Ita vitm, eft hominum, quafi 

eflertur. — -patientia , patien- ludas tefferis ; ß id , quod ma- 

ter feiendo, quod nefas eft, per xime opus eft iactu , non cadit : 

fata rion licet corrigere, ex ani- illud, quod forte ceddit, id arte 

mi noifri fententia mutare. Cor- ut corrigas. 4- » • LAR. C ARMIN VM IL. 1. C. XXV. 339 CARMEN XXV ARGVMBNTVM. Infi nßiltat Horatius hoc carmine Lydiae, eique obrepentem 
Jenectutem 9 formae<fuc adeo 9 qua plurimos olim amato- 
res allexijffet 9 iacturam obiicit. Qitod cum per fc fatis 
amarum eß 9 tum exacerbavit iüud poeta 9 hunc ipfum 
eontemtum 9 quo nunc intet iuvenes laboret, in commodis 
numerando , quae ei praeter opinionem obiigerint. Et- 
mim , quum ei antea propter amatorum ad domum eins 
concurfimtium ßrepitum nox infomnis traducenda fuif- 
fet 9 placidiffima nunc eamfrui püjfe quiete ait 9 neque vi 
ad domum effringendam parat a neque querula amantium 
voce interrupta. Solebant nimirum iuvenes rioctu ad 
pueÜarum aedes excubare (&v£$vXe7v 9 v. doctam Huhnk. 
notam ad Tim. p. 14.5.) de duritie puettae queri » quere- 
lis convicia admifcere 9 vi deriique (v. ad III. 26. 7») 
aditum ßbi facere. — Tum, non amplius disßmulata 
indignatione 9 quam et mutatus orationis habitus (inde a 
v. Q.) manifeßat 9 ßricto quaß gladio eam inject atur 9 
ac iure a iuvenibus eam contemni pronuntiat 9 in quos 
olim dura ac ßiperba fuiffet 9 arrogantiamque ißorum 
viciffim 9 aiium factani* experturam 9 ubi Ubidinis aeßu 
domo fua 9 ad quam nemo accedet amplius 9 protrufa an- 
giportus pervagari cogatur. Compar. III. 15. et 
IV. 13. AD V 2 4° ^ HOKATII FLACCI 

i 

A D' L Y D I A M. X arcius iunctas quatiunt feneftras 
Ictibus crebris iuvenes protervi, 
Nec tibi fomnos adimunt: amatque 

Iauua limen, 

Quae 

t>. i /^. XUro iam iccfdic» Sut. Achill. H. 4*5* "— P*^- 

Ut iuvenes noctu inte aedes Urvi hoc ipfo > quod , exclufi 

tuas tumttltuenttir, tibique mo- a tc infolenrius fe gerunt, fori, 

leftiam creent, Salfe admodum, bus tuis infultant. Hoc eniro 

pro vulgari, iuvenes iam te he- magis appoütum videtur, quam 

lagere incipiunt , roro iam no^ ut fit, cupidi tui, amoreta tu tun 

ctu ante aedes tuas verlantur, expetentes, etfi hac notione 

atqu6 intromitti cupiiint , pul- alias occurrit. Ad fenium Ovid. 

ehritudinis tuae , qua olim in- A. A. III. 69» Tempus etit* quo 

cendebantur , Aore annis mar- ts* quae nunc eoccludis amantem, 

cefcente. Parcius, rarius qua- frigidadefertanocte iacebis onus ; 

Hunt, impetunt ictibus, plilfant nec tua nocturms frungetur iunua 
feneftras. Poteft et efle : parce»- ' rixis, fpurfa nec invenies linuna 

Jeviter admodum, (ptih/ubjt mune rofa. Claudian. *in Eu- 

Xftpty refrigerato qitippe defi- trop. I. 92. de Laide anu: cum 

derio» pulfant feneftras, valva* ferta refutat canities , iam turba 

feneftrarum. Nam feneßraeum- procax, noctisque recedit ambi- 

pliciter apud Romanos usque ad tüs, et raro pulfatur iahuu ta- 

Neronis aetatem etant apertu- ctu. adde Propert« I. 16. 5» 

rae, parietibus iufertae, per quas Caeterum hac fententiae de ama- 

dies intrabat. Muniri cao fole- torum infrequentia elocutione 

bant valvis ligneis maxime re* arrogantiam fimul ac faitum Lyw 

ticulatis; quibus invicem iun- diae tangit, quo olim axnatores 

ctis, et ipfa fcncflra iuncta e excluferat. — - 3. Continuatir- 

poetioa loquendi rarion4 die* xißonem poeta: fecnre nunc 

potelL Sic ripae fluvii iungun- fomno indulgere potes , nullis 

tur, ponte facto; Liv. XXI. 45. aroantium querelis ac clamori- 

Danubius gelu concretus ripas bus turbato. Propert. II. 15. 

iungit Plin. Paneg. XII. Flor. 5. ad Cyntliiam ins profeetam : 

IV* 12. iß. faltu iungere fojfas Nulla neque ante tuas orietur 

rixa cARMmvar 1. 1.. c. xxr. v. 1 -ß. 341 

Quae prius fnultum facilis movebat 
Cardines. Audis minus et minus iam: 
Me tuo longas pereunte noctes, 

Lydia, donnisl 

lüvi* rixa feneftras , nee tibi clamatam n. lege littorit crom {Id. Ge. IL 

fomnus amarus erit. — Amat 44») ** iaevas ftringat Jute paU 

iantta Urnen, ftegre £e a, limine mala cautes. Idem Stat. Theo, 

avelii patitur, h. perpetuo hin- IX. 114« motusque -per omnes 

eta eft limini, a limine nem rc- corpus Tydei amat, ü. corpus 

cedit » propter aroatornm infre* fervans* circumque fupraque ver» 

quentianx. Elegans hie ufna titur, nt ipfe ait. Sic focot 

vov amare, quem parum intel» amare Virg. Ge. III. 154. late* 

lexerunt noa. muDi vai docti. frrom amare Rutil. Irin. I. 522* 

Sic in Cailim. op. XL.- TfV ri nbi ▼• Wernsd« Neque abfi- 

pUrp/v, i fiutertvs t(ß?kif<T9> <juae mite, quod in Theognideie 

amdbat:, Ik conjtringebat , awete (Gnom. Br. 34* •) leginir, 3 

-adßrictm erat mammis, peffime ht\j Unttf — • ri ij ti /u ou* 

quidam tyvX*rot legend um pro- iBitotru Qtkttt ; quid hwito mi* 

pofuerunt, obmtente iam Toup. hi adlxaerts ? » Non igitnr fubti- 

Ciir. pofter. ad Theoer. p. 4»* lins anc affeetatius» neque co- 

Ita qnoque in Stat. Sihr. II. 3. mdee poetam haec elocutum cum 

55. oblique pendula trunoo in* quibusdam -opüiari licet. — 5. 

cubatf atque umbris fmuatuf quae olim mukum facilis (ita 

amantibus undas admodam tux- lange) adiuodum facilem fe 

baruat Iutpp. Gevartio feruta» praebebat in movendis, verfan- 

tur, Heinfio rimatur, MarJdan- dis cardinibus, qttae alfiduo ufu 

do deniqne tutatur pro fi zutat ur mobiles habebat cardin*?, qua* 

reponentibus. Sed falva res eft, adeo frequentes olim amatore* 

et locus fic expediendus : ünua- adxnittebar. Foxte tarnen of • 

tur iimbria'arbor, ramis fuper natius eft, h haec a puella ad 

«quam demüfis, qui adeo amant, ianuam traduet» cogites ; nam 

pxope contingunt undas; liine iuaproprie eft facilis, quae com* 

fequitnr, fperai et ampUocus; modam fe praebet amatoribus, 

et paullo ante v. 45. tu [altem quae üs facÜe Tut copiam facic : 

deelinU anm, h. uti ipfe poeU tum ipla ianua» quae facilem 

explicadye fubiieit, preme fron» accedentibus aditum praebet. 

dibus undam, quod eft ex imit. Sic apud Iinreu. Sat, IV. 65« 

Virg. Aen* Vi »63. Ititus ama, rhombum portentofee magnittw 

Q ' diois g^Z Q« HORATII FLACCI 

Invicem moechos anus arrogantes 
Flebis in folo levis angiportu: Tliracio diiüs adferenti fa$ili patuerunt X 9 ^fi u h P*W t ?** IlXt *«Ai tv- 

cardina va Ivae imperatoris. Con- vu $ xqyu *(*>§ irpobvpois vtfoao- 

tt^dijfficilem forem dixit Ovid. fMtt vojtuvos 9 TgwStts rlji äoTJijr 

Am. I. 6. 2. ob ianitorem dif- € E\bfjs *o$y> laudaruut iam 

ficilem. — 6 — 8* Placet fibi alii; adde eiusd. c. XXVI. et 

poeta in cumulandia, quae eius- Koftri IH.^io. 5. Propert» F. 

,dem fexe funt fententiae, ima- 16. 23. Me m&diae noctes, me 

ginibus, quo acrius Lydiae ani* fidera prona iaceutsem* frigida- 

mum pungat» Vulgare, rariua que Eoo me dolet aura gelu. 

iam iuvenes cantilenam ante Caetexum fuavitas toti picturao 

acdes tnas iufiituunt , qua ^er- acoedit e diverüs amatorum mo. 

vicaciam tuam expugnent, vide xibua : his blanda voce, pxecibus, 

quam egregie änimaveriu Forte fufpirns : Ulis contra vi aditum 

vis «liqtia fubeß ry audis> uon &bi parantibui. 
admodum gravaris, nonamplius 

vacivas aures pracbexe oportet v» 9 fq. Nexus : Quum iam 
Cantilenis iuvenum, querulavo* nunc» forma tua aliquant um 
ce fldmitti cupientium. Pro hoc imminuta, amatoribus deftftua* 
exquifite eiusmofji cantilenae ria > facili coniectura aflequi li- 
particula adponitur ; in qua ad cet , fore , ut aliquando > anus 
per vicacem Lydiae aitimumom» facta» ab iisdera prorfus negli- 
nia praeclare attemperata. Me garis, nemo te expeut; ut Ca- 
rito , qui te perdite atquc effli- tulL VIII» 14. At tu dolcbis, 
ctim aroem, q\ii totum me tibi cum ro gaber is nulle,- fc$lrfta % 
addixeriro, pereunte nootes* mtuV uocte. Quarito acerbius pro 
to forttua, quam, excubante per. hoc, cum exprobratione libidinit 
moctcm, pernoctantem ante fo- eius: Tu vicuTun, ubi nemo 
re» tuae ; iriiungit enim notio* amplius repeiietur , qui ad te 
nem frigoris y imbrium , quae recipi velit , discurrens per an* 
ei Lydiae caiua pevfercnda funt. giportus viliflimi fcorti inftar 
Quo et fpectat epith. longas, nitro, libidine inccuti, ample* 
quae amatori» morae impaticn- xus iuvenum aucupaberis» eo- 
ti, longiores videntur. Epp* I« rumque arrogantiaiu ac fafiidium 
1. 20. ut nax longa» quibusmen- experieris. Properu II K 23. 35. 
titur amica diesque Ipngior» cf. Exclufa in que viccm fajtus pa- 
Pi-op. t. 12. 15. Afclepiadeum tUre fuperbos, et quae fecifii, 
Carmen ( c. XXIU. in Anal. Dr. facta querer is anus, quotunicon* 
T. I. p. 21$.) vvi {***£* *** icnde Afclepiadüo c. XVIII. 
<• (Anal. CARMIHVM L. X.C. XXV. V. 9-12. 245 Tljracio bacchaiite magis fub inter- 

Uuiia veiito Cum (Anal. BM. 214.) *i( t rtyäf, proftarent fcorta. CatulLLVIIJ. 

•t/x «XXjyy /uocprvgouott , &* f* 4* N**™ in quadriviis et angi* 

vßffga llvS'tocs — rctvru *** portis glitbit magnanimos Remi 

&ov<r* uoi /uijuj/our $x Ifluift nepotes. - cf. Lucian. T. I. p. 

fr*9* xort rtfoBvfots. Invivem, 60. ed* Reis« — • in folo, mu 

vicillim, ut Pro'pert. 1. L — nus frcquencato, vel potius, 

flcbis, dolebis, eo acrius te pun- ipfa fola, deferta ab amatorib<is.* 

get , quo vehementior libidiiiis Perron, c. LXXXJ. lacettt nun* 

tuae aeflns eft; proiimpÜci, ex- amatores obligat* noctibus totis* 

perieris ( v. ad I. 5. 6. ) möe~ *t derident foUtudinent meajn. ' * 
ehos arrogantes, moechorum ar- 

rogantiam, te Tel moechi femi- v. 11 — 15. Iibidine exÄiw 

förii (tit CaCulL XXXV IT. 16. mulata, incenfa, ubi libido te 

vocat) h. abiectüTimi faftidient. inradet. Vide, quanta doctri- 

Nam hos intelligendo» eile vel na, quanro ornata, quanta.de- 

inde patet, quod .Lydiam femi- nique acrimonia vulgare hoo 

tas et angiportus pervagaturam poeta elocutus fit ! Ordo verbot 

poeta inducit. Moechi iimpli- rumvidetur: quum tibi amor et 

eher furtt amatores, turpiori libido circa wcur faeviet magig 

fenfu, ut faepe apud CatuUum. quam Tlwaaius ventus, qui fub 

Sic adulter I. 36. 19. — anus, mterluttia baechatur. v. Obff. — 

ytytputißT*, anus facta. —10. Thracius ventus, Boreas; nam 

hvit, mutato animo, quae» cum Thracia ventorura domicilium 

,olim arroganter ac fuperbe am«- Graecis habita* Hinc oivi t uot 

tores tractaflet, fe. nunc facilli* ®gitfxtot Apollon. Rh» I. Q2o. a 

mam iisdem praebet ; poteft et- ©£*/****< «nwi Aefchyl. Agam. 

ittm effe, abiecta, vilis, nullo 663. animae Tluraciae Nofter-" 

k>co habita, quod viliflirais ho- IV. 12. 2. Threicius aquiloV. 

minibus fuicopiam facere coge- 13. 3. Thraces equi VaL FI. L 

retiiT, fecutuleia. Ita eciam vo- 614. cf. Spanh. ad Callim* H*. 

lebat Bnrm. ad Prop. I. 4. 9. in Dian. 114. — bacchante fub 

Forte tarnen magis adpofitum interlunia , qualia bacchari folcr» 

▼idetur , n Icbis fimpliciter ac* qui impetuofiflimu* eß interln- 

cipias, mobilis, vaga, errans nii tempore. Boreas hacchatus 

per angipprtum. Nam hoc ipfo abArcto Ovid. Trift. I. I2v 39. 

iam immit proiectum eins pu- bacclmtum imbrem fimiliter di- 

dorero, atque contemtum, quinn xit Valer. Flacc. VI. 634» bac* 

xd angifojtys non niü viiiüinia clmtum tremorem CUtidian. in 

- (Ja Eutrop, 2 44 Q' HORATU FJLACCI 

L 

Cum tibi llagrans araor , et libido, 
Quae folet mattes furiare equorum, Saeviet Bntrop. Tl. 97. mfanienum Bo$* £att, furit. Aninms onim quo- 

-porum Nofier , HL 4.. 30- SqI- ounque modo graviter - aiFectus 

lennius effc furere de veheroen- raoveri , turbari , x\o?fi<F$*t, et 

tiore ventorum flatu. — — Inter* um. dicitur. tiinc tumultus 

lunium et, uhiluna vetui non mentis II. 16. 9* fr&? w/Ww- 

apaplius confpicitux, neque dum Bau, ut in fr. Pind. apud Athen. 

nova apparet. Quo« interlunio* Xllf* p. 60 1 * fluctibus amoris iVr- 

rym «ft« tempeftatibps plenos ei etari Catull. UCIV. 97- cf. Ti- 

navigantibus quam maxim* me+ bull. 1.5*3. Recte adeo poeta in* 

tuepdos, non folum peritiae, ra* üuios libidinis motu* cum Boreae 

tio , fed etiam vulgi ufus inteU furove comparat ; eaderoque ra- 

ligiti iuxu Vcget. IV. 40. tionicumdiLectuadhihuity.yä*. 

Macedonii ep» V. 5. (Anal. Br. III. viet,quod utrique,'et vcnto et axti* 

xi2.) tq f HvfoaiXqvw ixMO j£l» mo commoto convenit. Petron« 

luvt* cwoiov. jwi*vr* y$yvQuiw* c. XYIL dolor faevit in proo* 

cum h. 1. jContulit Schneider Fe- cordiis, Eadem corqparauo in 

tic oit. p. 31. Caeterum quam Senecae Med. 579. Nuila vis 

apte Lydiae if*/uMvüf cum Borea flmnmae , tumidique venti tanta* 

comparetur, xnoxadv. 15. decla- — quanta, cum coniuoo — ar- 

rabitur. —13» ßagrans amor, det et odit. Maxiine huc fpe- 

ampris Äamroa, aeüus, turpiori etat fragn?« Ibyci apud Athen. 

fenfu. — libido, quae matres equo» XIII. p. 60 1 . I/imi i* ffut ot/Jf- 

rßuih equas, nobüiori cuuntiatio- pUv nmrdxotrot m§a» ra vwo er£- 

ne, furiare, in furorem coniieere f***s (pkkymv &ftti*Uis Bofieit 

folet, Jöcte pro« qiialis equarum afoewv xatpi Kvxgtfos m^uXiatt 

elf, vehementiflima. Alias eft pmtau igijutot .föu/xßniTt. — . 

yfavs Huxfüff*, yeluti Ariftoph. lecur libidinis federn habi;um 

Hut. 1025. Expreiht autem fuifle, ▼. ad J. 13. 4. Di* 

poeta Gr. i**o/ufit**tv. Theoer. citur Hlud vulnerari, libidino 

II. 49. K«< ar«Xw /ualvorroct «y* incenfum. Anacreon de Amor© 
uxft* neu Soui ftnra«, ubi v. 1JJ. aQ> rottvtt fi x*s p4 rvwrwt 
Intpp. et Heyn, ad Virg. Ge. piaov tfxotf. Theoer. XI. 16. 

III. 2go. In furios agUantur fywr VKOxoifftov tXxos Kv*fito* 
equae-Ovid. A. A. II. 437. cf. Ix /utyaXou to oT jfwmr* <r«£# 
Burm. ad Anthol. Lat. I. 540. ßiXt/uvov. Id. XIII. 71. X«Xf- 
— *• Libido faevit eiwa iecur, in not y%f fr» d'tof ifftxg n/uvem. 
praecordiis, pro vulgari, an!« Iam ut Lydiam, tauquam libi- 
ttius libidUne irriutus eil, -ae* ^^fi/Hfi^r"! mulierem referxet, 

iecur CARMINVM L. I. C. XXV. V. 15-lff. 245 

Saeviet circa fecur ulcerofum; 

Non fiue queftu, 

Laeta 

iecnr eins vulneribus plane op- ut idem Laber. ait« maxime 

pletum, h. ulcerofum dixit. Ni- quercubus; v. ad IV. 13. 10« 

liil amplius. Nam ulcus» ut Iam pro frondeviridi in gener© 

vxoxccpftov FXxof in Theocr. 1. 1, cum dilectu poeta pofuit hede- 

fimpliciter de vulnere ufurpa- ram et myrtum, tum quod 

tur ; -atque fic adhibuit u leerrare iftae Romanis in deliciia eflent, 

£pp. I. iQ. 72. nulla neque maxime in compotationibns» 

foedi adTpectus, neque tetri odo- tum quod follenne eflet, puel- 

ris ratione habita. Si quid om* las iia , maxime myrto , com- 

nino Horatius voluerit, putem parare. CatnlL LXIY. 89. de 

enro Lydiae inveteratam, ne Ariadne in finti matris adole- 

cum fenectute quidem extin- feente, qualos Eurotae progi~ 

etatn libidinem, cuius adeovul- gnunt flumina myrtus. Idem 

nera nunquam coierint» decla- LXI. 22. floridis relut ernten* 

rare h. ▼. voluifle. JWyrtus Jßa ramulis, CypreC» 

V. i€ fqq. Non fine queßu, fo Helenam aflimilat Theocr. 

acriter conquefta, pro vulgari, XVIII. 30. Verba vulgari mo- 

ubi videris, animadvertes , (ut do fieprocederedebebant: quod 

I. 2. 6.) tibi vetalae puellas pnbes hedera atque myrto magis 

teneras praeferri, te anum con- gaudeat quam' aridis frondibus« 

temni. Docta hoc allegoria Sed docte alterum membnun 

poeta perfecutus eft: iuvenes nova fententia inUruxit poe* 

nimirum frondibus recentibus, ta. Quod fraudi fuit Intpp. ut 

florentibus magis delecuri,quam in concilianda oratione fenfu- 

aridis , illas in deliciis habere, que coriftituendo admodum tur- 

has abiieere. Scilicet aetas in- barent ; Baxtero , gaudeat vi" 
venilis, qnze membris viget prae- r renti ed. atque myrto magis 

viridanttbus , ut Laberius ait, quam pulla edera atque myrto, ; 

comparatur arboribus, fucciple- aliis edera vbrenti gaudeat rna» 

nis, frondentibus , adfpectu lae- gis, atque (quam) -pulla myrto% 

tis; hinc SoiXkttv, r.9/utft , (ut inngentibus. Iam de verbit 

Anacr.JLXn.11. t$t rw p/Xijr videamus. Pubes laeta adfpectu» 

ywot?xoc 9 xOfx*ti % ri$ti\t t \x/u~ iregetae aetatis, (ßaitf*, (MnaGdc 

ittt) et Latinis virere (ut I. 9. XVII. 1. Anal. Br. 1. 193.) laeta 

17« IV. 13. 6. V. 13. 4.) et ora iuventae Valer. Tl. VII. 5 1 2. 

aliae loquendi formae duetaer laeta iuventas Virg. Ge. III. 63. 

fentlis contra aridis, qua» vetu- memhrorum laethia Stat. Theb. 

ftas amplexu annorum erneut, VI. 57 1. 72. Poflit et laeta 

Q 3 £««- » , 246 Q. HOU.ATII FJ.ACCI 

r 

Laeta quod pubes hedera vireati 
Gaudeat pulla magis atqrie myrto: 
Axid&s frondes Hienüs fodali 

Dedicet Euro, 

« • 

• <£tu<Uat copia poetica dictum 45* )• ™* ^ */**' SctXktis iw*~ 

videri, pro laetetur, vel gau« Xov Xfo'"» niffptrau y«j> i'Jif. 

deat. Sed prior ratio magis ap- cf. Flaut. Aul. II. 4. iß« — 

polira videtur. — liedera virens, decket Euro , ventos eas diri- 

mtoos £owr Theoer. XXVI. r 4* pere Unat, eas non curet , ab- 

h. attyvXkos. — — myrtus et ip(a iiciat. Nam , quae abiieiun- 

a«$«Xjj»" pulla, f. puili coloris tut , venu» ea dari » permitti 

dicittir , vel omnino ad nigrae dieuntuv. Efirip. Baccli. 350. de 

myrti genus declarandum» v. corona deripieuda: xai crit*- 

Plin. XV. 37- vel, quod nom- par ivi/usts xou dvibXeuai /uf- 

rtxdrsgn videtur, ad frondes $ts. Traductum inde ad res 

et folia receus exclu(a referen- odiofas» triftes» quarttm memo* 

dum» quae fiifci funt coloris« xiam ex animo eiieirnus; de 

ut adeo froiidem myrti tenerri- quo raox ad XXVI. 2. Pro 

man), oixxkovs /uvfrovs, (Meleag. darc , exguiutins eft dedicare* 

CV> 1. in Anal. Br. I. 30. adde nrbitrio alicuhis» h. 1. venti lu- 

Anacr. IV* 1.) declaraverit. — dibrio permittere ; (Virg. donare* 

19. 20. aridas contra frondes Aen. IX. 13. et nubibus»irrita 

abiieiat, h. vetulas fpernat. Ge- (roandata) donajui^) et pnb ven- 

ncraliter poeta extulit, quod h. v tis univerfis eft Eurus (v.Obff.) 

1, ad Lydiam folom referrt de« ut rapidior ; qui Hienüs foda- 

bet, ftfcontcmnatiuveiitus. Per lis audit, quod flatus eius hie- 

aridat fronifes fenectutem de- me eft vehenieutior , acrior. 

clarari, paulo ante monui. Ap- Hibernos Euri flatus dixit Virg. 

' ponam nunc Aefchyl. Agara. Ge. II. 339. Omnino fodali- 

79. eiusdem plane coloris: ra tium (fere ut fororium vineu« 

}\v*t$yv$»v » (fvWoifos ti^ti lum. v. ad I. 24. 9.) iis rebus 

x*Tax*g<pojui)Hit 9 rpinoias adßgnant poetae» quae mutuo 

' (tiv oiovs artixu, Senectus de- quodam nexu invicem iuneta 

crepita, foliis iam exarefcentU funt» quae moribus, aetate, lo- 

hus, tripes fere inambulat, uti co, ac tempore inter fe conve- 

optime Schütz, adde Macedo- munt« Sic Zephyri veris conti- 

nii (Anal. Br. III. p. 115.) c. tes dieuntur IV. 12. 2. <pi§» 

XVI. 7. 8» •' Ü f*h p $*M* fluyi ixtros irocipi Homer. H. 

$(7K*s h $tkfr fvv i' }p*p*Y$iff, Mevc. 31. ffonos vtirpTQS Irou- 

yjjpuos *v%/utigm xaptpo/uivn £j- fos Iulian. c, IV. (Anal. Br. II, 

^ffi. quod elt ex imitatione Ar- 494.) crater, Feneris fodalis 

. «hiiöchi XXVII. ( Anah Br. I. III. iß. 6. ubi plura vide. • 

CARMINVM t. I. C. XXVI. S^J CARMEN XXVI. 

s 

\ 

T/s , ' - 

V envßiffimum hoc Carmen in Aetii Lamiae, nobilijjima 
et antiquißima gente orti (III. 17. 1.) rebus qiie CaiUa- 
brico hello geßis clarijfimi verfatur laudibus. Tractatio 
huius argumenti nti ßmplicijjima 9 ita eß et exquißtijjt- 
ma. Poeta nimirum in Mufarum confortio caeterarum 
rernm* quae animum adßigant ac perturbent , curam a 
fc alienam putare 9 feque 9 ßudiis poeticis vacantem nihil 
nunc antiifuivs höhere profitetiir, quam Lamiae lau des 
celebrare. Ouas quidem dum ipfe non exfequitur 9 fei 
Mußs canendas delegat 9 fplendidijjlmo Lamiam conde* 
eorat clogio, dignum* quem ipfae Mufae extollant, iudi~ 
candö. Ac in -hoc facillima argumenti defcriptione in» 
terpretes tantum jmlveris in fumma carminis conßituen* 
da commoviffe 9 tantasque argutias, dum reconditiora 
qnaerercnt, ipß carmini intuliffe 9 eß utique, quod mirerism 
Sunt, qui poetam urbanijfvma coifuerßone hortari atque 
eompeüere voluiffe Lamiam, ut curat, quibus fuper Teri- 
datis , regnique Parlhici fortnna mire cruciaretur , abii- 
ceret 9 atque in Mufarum confuetudine fotatium quaereret : 
quaeCrrtquii a Iani viaxime exornata eß fententia : funt 
vero etiam 9 qui carmini ampliori, quod temporis iniuria 
iiiterciderit 9 hocce tanquam prooemio pxaelufum s poß 
Sanadonum exißiment. Ac ißis quidem fraudem fecijfe 
videntur vv. 4.-6. qui unice ad animum in aliorum 

Q 4. timore 24S <J- HORATII FLACCI 

timore ac ihetu fecumm ulterius declarandum a poeta 

adiecti funt. ( Similem exprnationem ab Intpp. minus 

recte pxpoßtam hohes I. ig. io.) Atque frunc*, quo 

alii anguntur , metum docte poeta illvßri aetatis fuae 

Teridatis deßgnat exemplo. Öz«, cum regmim, expulfo 

a populo fuö Pkraate, recepijjet, mox liuntio de Phraate 

cum maximis Scytharum copiis redUum parante, acce^ 

ptOy non potuit, quin maximum haec res ei tmro- 

rem iniiceret. ' hicidU vero in a. f. DCCXXX. 

ad quem omnino hoc Carmen referendum videtur; et- 

ß pleriqu* poß Matfonf a. V. DCCXXXI. Ä. c. 

natalern ßatuant, prava\ ut mihi quidem videtur, 

inherpretatione w. £. 5' quos de Homartis accipiunt, 

inducti: quippe regern Scytharum metuentibus, lu ne 9 ß 

Tcridatem in regnum reßituere condrentur , ßbimet ipßs 

a Scytharum rege, tum Phraate Jaciente , pericuium ar~ 

tejferent. v. Not. li vero, qui altervus carmiuis, quo 

latius Lamiaß laudes perfecutusßt Horatius, hoc prooe- 

mium faciuttf, quantum in eiusmodi argumento lyrica 

ratio a pedeßri diffcrat, plane fe nefcire fatentuf. DE CARMI^VM £. I. C. XXVI. V. 1. 2. 249 

DE AELIO LA MI A. ' JYlufis amicus, triftitiam et metus 
Tradam protervis in mare Cretictun / 

Fortare 

v. i. t. Mufts amicus» $U XXIII, in Virg. LI. fubCrerheo, 

Xw MofoxfS, tit Theoer. £ 95, Mufis amico/ Horatiura inteüigi 

Id. tot. 6. (Rciam hvl* Mo/» y alebat, hoc ipfo forte looo in« 

aotts ¥(ox* xt<pi'kxflL&Qv appeln duetu*. — triftitiam . . . ven~ - 

lat: et Epigr. 19. 4. J $»'pu* tis, huic uni Vei inten tus , cae- 

«< Motz?*' **< A«X<0* iymntvf terarum reimra curam a m# 

*A*oXX»r, adieeta ratione, a* alienam puto; nam vatem egre- 

$/u/ut\is rtytiro xqxttfyios ftrtu gium anxietate carens animus 

rt itot*7v irgos Xvgotv r ottifaty, facti, (luven, VTI. 57 f ) eins«- 

uti fere Virg. Aen. IX. 774. que carmina laetum funt opus 

amicum Crethea Mufis, Crethea et -pacem mentis habere volunt, 

JVIu forum comitem cui carnuna Ovid. Trift. V. 12, S}c curis 

fenvper et citharae cordi, nume- expeditis Lalagen cantat I. 22. 

rosque intenderc nervis. Scilicet 1 1 , Pro curis oronino eft tri* 

arnari dieuntur a Diis , qui vel fiitia, et metus» foilicitndo fti- 

corporis dotibus , tanquam fbr- turi , malorum impandentium. 

mae ptilchritudine (y. Heynii — 2. Ventis e poetica ratione 

Antiqu. AufT. T. I, p. 35. et tradi dictintur , quorom memo« 

ad Apollod. I. 7. 5.) virinm ro- riam, abolitam cirpimus (man* 

bore, caet, vel animi dotibus, demusne-Noti flabris, quoseunqu* 

vel alia quaeunque re, cui feli- timores pertuiimus? Claudian* 

citatis notio vulgo fubieeta eft» de B, Get. 205. «XX* avtfmet 

pbtentia puta, atque divitiis Snqjvuv tyurXax/jyy Apollon. Rh. 

( v. ad I. 31. 13.) caetera ho« I, 1535. adde Theoer. xß. \6j. 

rninibtis praeftanr. H. L Ho* Otull. LXIV. 59. etXXX. 10.) 

ratiui non in genere fe Mufa- qnae negliguntur, et quidem in 

rum aroieum, h.ftuaüs poeticis mandatis aut piecibus, Homer, 

deditum profitetur , Ted eft po- Od. -fr, 409, Virg. Aen. IX. 

tius ftrietiori fenfu: ego carmi- 313. TibuU. I, 5c 35. Ca- 

niinLamiamJpatigendointcntus, tull. LXIV. 142. denique, qua« 

vacaturus; nihil amplius. Hoc aut nihili pehdimus (tanquam 

enim volitnt feqq. Caeterum aridas frondes I, 25. extr. Eu- 

Orrerius in Epp. ad filium ep. rip. Troad. 419. xxt ao* oW- 

q 5 * 250 <£• HQKATU FLACCI 

Portare ventis ; , quis" fub Arcto 
Rex gelidae metuatur orae, Quid ätf _ dvijuots (pigtarSut **$*ft- ille rex Arctoae iregioni* fit, et a 

fw/ut, h. pu/ftvos tjyov/uou) aut quo maxime metueretur, per 

oxniiino tanquam moleüa atque epexegefin ab Horatio adiectum 

iniucunda a nobis abefle v«lu- puta , quid Teridatem terreat .* 

mus, ut h. 1. eura*. Anacr. Fr. pervulgatiüiraa poetarum ratio* 

Z.g. i/tiSv (pptviiir fih otvgocts (ff- ne. Sic ftatim in Virg. Aen. 

ctiv iJWxoc Xvffets. Quae eadem init. quo numine laefo y quidvm 

haud abümili ratione in xnare dolens regina deum caet. (quan- 

abiici dicuntiir poetis. Eurip. quam et ibi ante Heyn, mire 

Ilerc, Für. 651. yy$*s /uuew* turbatum f uit ab Intpp.J et cen- 

k*t* xvfiirm y tyfQi- Vtram- ties alibi. Erat adeo rex Scy- 

que forniam coninnxit h. 1. poe- tharum, qui maximo auxilio 

ta , plane ut Tlieocr. 1. 1. r* (Iuitin. XLII. 5.) Phraatero, ex- 

i* tit vy§ov <jfx ero **/** *votn pulfo Teridate in Parthonun rc- 

?;£*<?' ivipoto. — protervis > la- gnum vellituturus erat. Vide- 

feiy ientibus , patulantibus (L11- tur adeo hoc Carmen tum a. poe* 

cret. VI. 110.) adeoque rapi- -ta feriptum, quum fama per- 

dis, vehenieutibus. Sic Aquilo crebrefeeret , Phraatero a Scy- 

impotens III, 50. 3. protervus tliis adiutuni iri: non vero poft 

Africus V. 16. 22. venti iniu- Teridatis dem uro fugaro. v. Ar- 

riofi V. i7{ 55« — tradam por- gum. Mire vero in expediendo 

tare, notö graeeifmo, pro, tra« h. 1, fe torferunt Intpp. aliis 

do portandos , (pifti* iwfft*. — iungentibus : quis rex metuatur 

marts Creticum pro quovis. . fub Arcto, li. quis potentülimus 

nunc fit in terris borealibus : 

v. 5 — 6. Vnlce, maxime /<?- quod a confilio poetae quam 

furus, nihil prorfus ad me per- maxime alienum videtur ; item : 

tinere exiftimans de quo alii quis rex fub Arcto metuatur 

folliciti lint. Pro hoc infigne* gelidae orae, h. a gelida ort, 

aetatis ftiae cxemplum affert. — ut ad bclla gentium borealium 

quts, graece, a quibus rex geli* aut inter fe aut cum finitimis 

daa orae fub Arcto iaceutis, orae, gefta- referatur : quo fere incli- 

plagae Arctoae f. borealis, rex nat Maffon p. 274. partim con- 

$cy tharum metuatur, nempe a cimia OTatione (rex fub Arcto 

, Teridate, timente, ne is Phraa- h. Arctoae orae metuitur gcli- 

tem in regnum reduceret. Iam dae f. Arctoae orae) et obfeura 

ne iueertum relinqueretur, quis , fenteutia: tum moleftum eil. 

direr- t CARMINVM £. I. C. XXVI. ▼. 3-8. *&1 

» 
« 

Quid Teridaten terreat, unice 
Secunj§i O, quae fontibus integris 
Gaude$, apricos necte flores, 
*Necte.jneo Lamiae coronam» 

Pimplev direrfos hie metus a poeta ex- fonbss recludere (Virg. Gc. II. 

pofito* fiatuere. Ad fententiam 175.) inte gros Jontes accederm 

faciunt Theognidea 741* *r/y»- (Liieret. I. 925.) puro de fönte 

M"t X*^**** t**** *Kknkoia$ bibere; (Proper t, III. 1. 4.) tili 

Myoms , /uffiiv ruv lAi$a>v ttt- contra ii, qui polt alios idem 

iiotss iroXtßMV. argumentum traetant, exeodem 

fe fönte haurire dieunt. Pro« 

v. 6 fqq. Nexus : Maus ami- pert. III. 2. 5. adtnoram fenti* 

cus Lamiam mihi canendum bus ora 9 unde pater fitütns En- 

fiunam. Sed auguftiori fpecie nists ante bibit. Horatius igi- 

ipfam Muüim invocat* quae tur» qui prineeps Aeoliam car- 

cum canat : quo fimul contine- men ad Italos modas deduxiffet, 

tur fpiendidiilimum elogiuxn, (III. 50ri3.) lyricam adeo Grae- 

Lairuam dignum declarando, corum poelin Romanis nuxnerit 
quem Mufae pöfteritari tradant. * primum a fe redditaro apte per 

Pimplet, Ht/u*'kyt i Mufa, a Mufam integris fontibus gau- 

Pinrpln, velPimpleaionteThra- den um declarat, «emitarus Lin 

«iae, Muhsfacro; cum dilcctu «et. I. 9*5» iuvat inte gros «c- 

forte propter fönte« facros» qui« cederä fönt es t ütque haurire, in- 

bus gaudet, — — dulcis ad can- vatque vovos deeerpere ßores* 

tum refer, jjtvMJs (Hom. IL. Eandem feuteutiam mox clarius 

in Lunam 2.) (u7u<p$oyy*$ exponit per fides novas , elfte* 

(Pind. OL 6. 36. et al.j »ottou ctrum Lefbium. Conferant in* 

/wX/xq^mtoj Piud. Ifüun. 2. 46, fuper amoenwris indolis iure- 

fuXtyiovnot Id. Nem. 11. »3. nes Propertii de fuis ad Graeca 

— — quae gaudes, amas fontes exempla formatis ele^is (III. 1. 

integros, intactos, puros. Poe* 3 fqq.) et Manila de Aiirono- 

tae uimiruro, qui omnino» opus miconun avgumento , a fe pri- 

aliquod aggreHI, Mufarum fe roum intcr Romanos expofito, 

fönte proluifle (Per f. Prol. 1.) ümiliimi coloris locutiones. 

dieunt, ubi norum argunieu- — 7. Celebra Lamiam meuni. 

tum verftbus explicant, rcl no. Sollcnn is eft haec poetaruxn in* 

Tum poefeos genus a nemine primis Graccis Irequenuta ima* 

hactenu» oecupatnm tentnnc, £0, qua eumfibipeetae oarminl 

intenti v 1252 Q. HORATII FLACCI 

. Pimplei dulde: nil fine te mei 
Pdflunt hoiiores: hunc fidibus novis, 
Hunc Lef bio factare plectro, 
Tecjue tuasque decet forores. 

t 

intenti (T, 7.7, Epp, IT, 2.96.) v, 9— ri2. fine te ▼. I. x". 

tumalüs, quos carmine extoU 32 fqq. —10. Honores, car« 

liint, ferta innectere dicuntur. mina, encomia» exquinto vocabu- 

6ic uvfh* vjmwv Pind. Ol. £. li ufu. Sic t^cum ukvrm Pind. 

74. ffrttpdvufiut Id. Pyth. #/3. 9. Ncm. $. 24. et £ 46. utie/Mt ifa 

$tyur rrtipavwe Nem. £ 113. s pu)Jjs Ol. 1«. 1 3. et ytpxf** Ifthm. 

ul>i fimiliter Mufae hoc officium 9. 1 36. xoff'juuf w* Ion in Om- 

, inituictum videas, et Ol. tf. i47- phale, apud Athen. XIV*. p. 634* 

mvfpietv *i%fAtiTUi9i nfklxtiv irei- Sic Nofter A. P. 1 20. Achillem ho- 

xt\ov Zfiyovy quem locum noftro noratum (non Homereum c BentL 

ndmovit Valken. ad Hippoi. coni.) dixit, ov H Ojufffos t&ts- 

Eurip. ▼. 73. Sap^ho c. XI. /uuxt — otvrot/ ituvnv oftmvutt 

(Anal. Br. I. 57,) ov y«f wtil« aprroiv, ut Pindar, Ifthm. i. 63. 

#«f ^0 Jw reu? Ix Tli»gl*s> et inde de Aiace, — niAi'Z -poffunt, nul- 

Antipat. Sid. c. L XX. (Anal, lam vim habent ad celebritatem 

Br. II. 25.) de Sappho: «t cuipiam conciliandam , ut ali- 

pfr* Uttb* fnXtK tUtfwov IL*- quis inclarefcat. cf. Virg. Aen. 

fti»9 erttpotvw. Claudian. in Se- IX. 446. — fides novae 9 de 

ren. 2. Pierio meritam ferto r«- novo carminis genere, a Grae- 

dimire coronanu Caeterum Da- eis ad Romanos a fe primnm 

cer, et Sanad. vel folo Luaretii tradueto. Hinc et jjlectrum 

loco abfterreri debebant, quo Lefoium rocat, quo Alcaeus 

minies Horatio yitio verterentt olim lyram percuflUTet, Lefboum 

quod fontibus flores fubiccerit: barbhon I. 1. 34. cf. I. 32. 5. 

11t taceam, conftanter fere flo- — Jacrare, memoriae hominura 

rum abundantiam ad fontes a confecrare, tradere, v/urois Af«> 

poetis poni folere. Claudianus ( Mufarum) Mottu, (Pind. Ihm. 9« 

certe hunc locum dignum ha- 132J h.canere. Stat.Silv.IV. 7. 

buit, quem« iisdem coloribus 7», Si tuascantu Lotio facraviPin* 

fervatis , * totum adumbraret» dare 9 Thebas. Vide, quot modtfl 

Laude* Seren. 3 fqq. ViU j)u~. carmen, et aliquem tariere vaxia» 

tos domum, — fi ßoribus (car- verit. Nam eft v. 1. Mufisami- 

minc) ornes reginae regina (Cal- cus » v. 6. fontes integri, V. 7. 

liope) comam? — aeterno quos nectere flores, coronam, v. 10. 

veris hanore rubentes Jons Aga» honores, denique, fidibus et 

nipjtea Pormefius educat unda. jflectro aliquem facrare, 

CAR- CARMINVM X. I. C XXVII. 053 C A R M M JV XXVI L 

JtRGrMENTrjtf. 

JLttvt huius carminis argumentum! in convivii* cid flipp* 
ratius . iHtprfuiffet % defcriptione. verfatur , iüudque ita 
repraefentavit pbeta, ut cor am nobis omnia peragi vi» 
deantun Qüum in eo convivae^ vino largiiis haufio 
incenji ad rixandum ac tumiikuandum confvrrexijfent, 
Horatius , magißri tibendi perfonam fumens » intempe* 
rantiam atque infolentiarri eerurh caßigat, eosque ad 
faniorem metitem revocare findet* Vt igitur iocis ae 
rifui, quae magis convivii Mlaritatem decerenti locum 
iterum facerett excitatus ad bibendum unutn e Jodalibus 
ad amieae nomen prodendutn hortatür* lue vero tergi* 
verfari? Horatius contra injlare, aliterque fe bibi(untm 
negare f ac, qußf acutus cum permoveret, nomen puctiaa 
non evulgaturum, potticeri* Amores fic fuos conjf&ßum 
miferatur pacta* puellaeque animum meretricium acriUr 
perfiringit* ' EJocutio carminis admödum vivida> do~ 
ctrina haud vulgaris , quaeque exemplum graecutn » quod 
poeta fecutus fit , haud ambigue prodit* Similis colorif 
kfi Jnacr. LVIL 7. ä'p Sarg, (tt/V&v) p.i[%*& ovrca 
vetrciyca t$ xaAäAjjt« SxvSatifr Ttocriv ir&q ohtd /ueAe- 
Tw/*ev, dKKi koiKoIc viroirtvonec iv ipvötc. Et Theogni- 
dei w. 485 fqq. v fiele $' tv p.v$£<r§t <xotq& RgifT^ 
pxvcmec , aXXriXtoV iqälac &}y xire(ru7töpevoi > ig ro pi- 
co* . (pwevvrec op£e e vi Kai <rvv Sw&ffi * % WW evf*- { 

AD 254 • £* HOÄATU FLACCI ' 

ÄD S O D A L £ $. 

t 
• '.' * > ' ' ■ — I -~- -~ •> 

JNatic in ufum laetitiae fcyplüs 
Pugnare , Thracum eft : tollite barbarum . 
Morern, verecundumque ßacclium 
Sanguineis pioliibete rikis. 

Viiio • v. i fqq* Convivium vos Athen. "X p. 4 2 7- «eutiqnam 

agere decet liilare , ad rifun* yero a p6\an.di certamine , aut 

iocosqiie compolitum ; Tlira- rixandi libidine, quae in eoruiu 

cnm eft, inter compotationes * conviviis obtinuevitj eornm 

turaultuari ac rixari« Pro vül- compotationes noxx niß pugnis 

gari i^itur : ne tumiiltuemiiu fiiiiri folebanc A Seat. Theb. IT. 

intcr potaudum , doctius erat» 85I Qgygli fi quando adßavit 

ne Tinacia imitemimi convivia, Iacthi faeyus ödofi , ' tunc fax* 

et pro hoc, more, qui ^Thracum manu tunc pocula vulchrum fpar- 

conviviis fere proprius oft, lau- gere. cf. I. iß- 9« t D© cer- 

dato; ne pugnate fcyphis , bar? tatione f. proreoaüone quoim« 

baro Tlrracuro more.. Erraut nus cumDorv. adChar. p. 413, 

adeo qoi vere fcyphis in itto capere liceat, vetat* omnino 

conrivio depugnatum Fuifle fentemianun nexns, totiusque 

contendunt. — Natu, facus, carminis ratio t ttinvne prob6ri 

forroaris, ut Martial. XIV. 102. quidem poteft, eiusmodi certa- 

jiccipe rton vili calices de -pul- mina Thracibus uütata fuifle. — 

vete ytatos* cf. III. £1. 1. — — Scyphus, ut cantharus, proprium 

in ufum laetitiae , qui laetitiae Bacclii poculum. Val. II. II. 

inferviont, ad exhilarandos ani- 272. et factr ut ' referat Dac* 

mos inventis {n^rrjo jutvris chum fcyphus. — 3* 4. P)o- 

tv(f>£oavv9f( Xenophaues in Stc/ph. hibete, arcete Bacchum rixis % a 

poef. ph. p. 38* )t ü* adeo uti rixis fanguineis • ne confundite 

son decet in convivio pro armi* (v. I. 17. £3»} ne immifeetc 

Kvro<rxt}iQjf 9 qui Tfuacum mos rixas Baccho » cpmpotationi, 

eft, Ciim eiiim lu'meracius bi- quam qutcram efle decet: *«/- 

b«rcut ( nnde 0f>/ije*Vv S-ev»)*- x* xv $<&** <ruptfF6f$ov Pind. Nem. 

*nv xoety, ngoftojiv dietam ptita, 5. 114« ^ rü compotatione igi- 

quod efleut **f*f0;rfr*4. v. Cur vereeunda, ad modeftiam 

com« CARMINVM X. I. C., XXVII» V, 1-8- 255 

V 

Vino et lucernis Medus acinaces 
Lmmane quantum discrepat! impium 
Leijite clamorem, fodales, 
Et cubito remanete preffo. 

* Vultis cornpofita, tranquilla doctius eft multuan dum aßiirgite. rema- 

Bacchus verecundus, qui rixas riete, mancte cubita finiitro 

odit, appofito epitheto. Sen- (Ovid. Met. IX. 577.) prejjo» 

fui adeo totius loci : rixae (an- pulvillis impreflb, innixo; ex 

guineae cruentae abunt, quae more accumbentium. Idcm eo- 

comißationem dedecent. Erra- dem ornatu praecipit Phocyl. 

re adeo videutur» qui Bacclium ( in Brunk. Gnom. p. 92. ) £r. 

dici volunt verecundum , pul- VII. %fi ^* * v ovf*xwiy xvX/- 

chrum, ut Schol. aut de vino nmv friftvirtro/utvetM pii» xur/X* 

modice bibendo poetam hie Xqvtoc ,x*$ij/u.tPQv oironorci- 

praeeipere «ariftimant» quod pla- gtty. 

ne a conliliocarminis atquecon* ' 

textas ratione alienum eft, aut v. 9 fyq> Imo iocis, atnato* 

deniqite, qui, quae non latis riisque confabulatiombu« exbi- 

inteUexcxe, corrigere conantur. larare decet convivium. Sed 

▼. OblT. urbane fhtis hanc admonicionem 

v. 5 — 8» Eademfere fenten- exemplo eiusmodi in medium 

tia* alio tantum ornatu inftru» produeto ftatim involvit. Pro« 

eta s Alienus eß a compotationo vocatus enim ad bibendum a 

armoTum ilTus, pugna. Proarmis convivis, non nifi, hac lege co- 

Ipeciali notione eft acinaces* $z* rum fepoftulationifatisfactuium 

dius, Medis,L Parthis (v. ad I« pronuiitiat, ut frater MegiLlae 

Ä. extt.) proprius. v. Siüd. h. v» nomen amicae fibi prodat. Alii 

•t pro compotatione ad multam aliter fentenüarum nexum ex- 

Doctcm protraeta vinum et /«- pediiuit. — - nie auoque fumen 

meruas poeta pofuit. v. III. partem F. oratio pnullo lmmi- 

Q, 14. et 21. — immane quan» lior, fed com in de ad familia« 

tum 9 maxime", admodum dis* rem confabulandi lationem de« 

treppt vino (tertio cafu), discor- preflfa. — feveri, aüfteri, fxX*- 

dat, nihil rei eft cum viuo (con- pov (v. g. in Ariftoph'. fr. apud 

tra vwoxglxn, quod convenit, Grot. Exe. p. 551.) cum natura» 

apud Piiid. Ol. 5*. 59.) — da- tum vetuftate. Catull. XXVII. 

mor impius, dt» 6 740 f , indecens, JVTmifier vetuli, puer, Falemi 

f uiiofus. — v Q. ne^uo ad" tu« inger nü calicts anteriores. %*$*- 

$ffT*T$9 2 56 &• HOftATU SXACQZ 

* 

Vultis feveri me quoque fumere 
Partein Falenü ? dicat Opuntiae 
Frater Megillae, quo beatus 
Vulnere, qua pereat fagitta. 

JCeflat .voluntas? non alia bibam 
Mercede« Quae te cuqque domat Venus, 

Non 

tar*r$t wmf x*r* rir 'Ir«X/«t beatiores iibi videntur. Sic Ti. 

•Ywmv Falernum vocat Athen. I. bull. (II. 5. 1*9.) utcet faucius 

p. 53. — . *o. £ oonvivia wmum et favet morbo, iov*m» 

unum, cuius amores fcifcitatur» nor *flUpotymrf $ ut Heüodot 

fororia nomine Megillae Opit» "Efy. 5ß. 
tiae, «x Opunte Locridis orittq- 

dae, iocum meditans poeta j so» v. 13 fyq* Num detrectat, 

cofe defignat* Nifi forte celc* num recubs noroen proferre? 

brari/fimae pulchritudinis Me-* Enimvero Hon alia,, hac folm 

gilla fuevit» aitt alia qu.ioiu)que matceth, conditione morem ge* 

arte» e* g. Mufia» exceiluerit* ram, bibam* —14. Callide 

mt htiius gratia frater in ek- extorquet infinuando, elegant 

gantiorum hominum notitiam eius iudicium in eligendis pueU 

reueritt atque compoutionibua lzs extolleüA. — Qu**cunqua 

•orum adlubitus fuerit* Multa Ftmus, puella Cut I.- 35. 13. ) 

talia argute comminifci licet* te domot* in poteftate habet, ar* 

^quae pro exploratis nemo frcile bitrio te fuo fubiecit, te captmn 

habeat« —11. cuius ptieÜae tenet, q naracunque- amaa : nota 

amore teneatuf. Etiam in hu* loquendi ratione. Alias eß rtgi 

ins fententia* eloctitione diverw a puella ( III S 9* 9. ) fervire do* 

fis imaginibus mire coniunctia minae et fim» — , 15. ea certo 

lufum aliquem poeta captafle •#, quam te amare deceat; fed 

videtur, euttdem, qui vulhere invcrtit poeta: non ea eft puel» 

fit faucius» et fagitta pereat, la, cuius te pudeat ; et pro hoc, 

beatum appeUando: etfi utrtim« opcrofiori paullo omatu, inpri- 

que de amatore dicatur.« Nam mis A cogites, iocos poetam 

et vulnerafi , perlte > et fagtnis nunc cum convivis mifcere : ea 

defigi follennia de amantibus te adurh » urit ignUms amöris, 

(v. Valien, ad Hippol. 392. amore inAamxnat tum. erubt- 

et Dorr, ad Char. p. 203. ) fcendo, qui tibi ruborem expri- 

üdemque» quo efUciius antanfe iuat» cuius t% pudeat« cuiu* 

puella« CARMIKVM L.I. C. XXVII. V. <)-2Q. $57 

Non erubefcendis adurit 

Ignibus, ipgenuoqae fempe* 

Amore peccas. Quidquid habes, age, 
Depone tutis auaribus — Ah mifer, 
Quanta laborabas Charybdi! 
Digne puer meliore flamma! 

Quae 

puellae adeo nomeu fidvo pu- mitus (Ter. Bon, I« 1. 34.) übt 
dore proferre nequeas. — -16. fidem, remoueteque properes per 
Accuratior fententiarum nexu» dere (Plaut. Epid. II. 2. $6.) — 
erat: quandoqiiidem tc femper, lafora^e^Jk«^*; (e.g.Eurip.£L 
vc ingenuum adolefcentenl de- »558* *wrvjg/f um/um») collu» 
cet, in amore gefleris: nam ra- ctabaris» atque eriamnum in et 
tio ineft» cur ei lalyo pudore rerlaria. Miflurrmmi fere acci- 
pueUae» quam nunc amet» no- piunt e ieiunoBaxteri commen« 
men prtoferre liceat« Jmorem to: »»laborabas et ego nefci*. 
mgemutm recta quoque intelli« bam M v. Obff. Eleganter au- 
gas <U amore mgenuae puellae» tem puellam rapacem (forte et 
Kbertinae» rel peregrinae. Poe» merobibam } Chmrybdin rocat, 
eare amore» nmpltciter pro ama- Graeoorum exemplo. Anaxilaa 
are» ut I. 55. 9. ut moechus, htitirnfi apud Athen. XIII. 
mdmUer» de amatore. — 17. p. S5Q* •» V**** *** •» ivtwro 
{hudquid habet amorum, quid» rnmf***r»*T*T*p fymgeu. rls yme 
quid amai» (utfupra I. 6. extr. — $ "Xlfuugm wvpneot, 9 X*- 
uri alionid.) renufta fimplicitate. f»ßt*s 9 W r/Aa/awif 2*vXk* 9 *«?• 
Stiam illud oge familiäre collo- rü» uv*r, — $U ura «£aX*V u<pt> 
quii apprime refett» ttrtu rav mmremtvorw yhevt fc. 

meretricum. Et paullo poft: 
t>. 18 fyq* Audito puellae 9 ii fywv rjr XUfvßttw evx* 
nomine exdamat poeta: mh *•£»» *•» «?•#♦*; rar re favuka- 
mifer, m *V<Xaf ut I. 5. ift. Vi» aar X«£w*« MmrmmSmm «vrj» 
ridioria huius oratiouie yulga* ew^M»fuaTi/umaallegoria. Ana- 
rior forma erat : Müenun te» xüam imitatua eft Ludlliut» lo* 
qui in tantam voraginem inci- co mox adferendo. Eadem ex 
derit » unde vix fidVue evadas» caula Scyllam etuamodi mulie- 
emergaa» h. qui in amorem ava- rem vocat CaUim. £r. BentL 
rac ac rapada puellae incidliü, *84- En&Xk* yvpj hmt**m*m 
quae maadma funü tui «ft, cmU* $m{ oi 4^H &»/* *X™*** V** 

R cadem 258 Q- HORATH M.ACCT 

Quae faga, qui te folvere Tlieflalis 
Magus veneni^, quis poterit Deus? Via eadem dilogia aÄhibuit Meleag. rei, a W* DD. ad njuifeara in* 

LXVIL (Anal. Br. I. 20.) culcatae* vel vcrbiun addere* 

xv/um ro vtxgov "Epoäros - — De loquendi formulis, qukeliuc 

•roi* <pigofuu\ **vrn i§ (ppwv fpectant, . tantum nonnulla mo- 

oiaxis u(pt7vrui f rj frotXi rqv*rgv- nenda. t>eßfxi, KurttitftfiUvu 

(ptgfa SxvXXav ix<4/i/uLt5oi,. Alias (Suid. h. t. xaraitte/uoi Orplu 

CUarybdis dicicur de homine, Lap. XV. 79*}' dicebantur §§ 

qui ingurgitat in Je merum ava» *wfy^fmxtvfiihu , araore inie* 

riter 7*/™« faucibns , 11 1 Plauti cta: /o/zm contra» eo überall« 

(Curcul. I. 2. 55.) vcrbis utar. cf. Vü'g.* Aen. IV. 79. Ad fen- 

Hippona'k in «Parodiao h. apnd fum Prop. IlL 23. xo. {?o(nI 

Athen. XV. ^p. 69g. /utvex /um mihi nost patrii poterant averterm 

EvpvjidäofT qiais riv «wrc^rt- amici* eluero aut vafto Theffalm- 

gufiiiv % ubi forte corr. %uvfo- faga muri» re ad cxpiationem 

%cigvßfiv 9 quod dictum» 11t traducta. — - veneria, (pjgjmH** 

%arf<rX9Tiff , et multo fortius qitibus id » effici ciedebatiir. — 

eil. Phrynich. apud Toup. ad Theffala* nam htiic maxiroe re-* 

Long. p. 586. MeSvffoxugv. gioni artes roagicae adfignatae : 

fiits , fal yuvouxos /xtSvcov, qiii quod vcl ex Apuleio abund« 

in luper laudat Heracl. Pont. AI- conftat. — 22. ^imx poterit 

leg. Hom. p. 446. ~ dtgne Jeus ? vis *4 $t£v iwiatrou <#£• 

flarhma, amdre meliore, meiioris c«<» Chariton. IV. 4. Sollen* 

' puellae. Caeterum Wefton in ne hoc ac proverbialitex fere in 

Hermef. p-47« reprehendit poe- perditis. ac defperatis rebus, 

tarn , quod a teropeftate exor- Lucian. in Lucio T. IL p. 574* 

fus incendio ac ruina finint; ifofMCfuttu ii ffi ovitts «XX«, 

mallet Ckimaeram pro Charyb- ovii $tos iaxfos caet. Plaut, 

di, niii illa Carmen clauderet. Epid. V* 1. 4* Si undecim dec& 

Lepide Tatis. praeter fefe fecum adducat lupi- 

v. 21— 24. Nihil te ab exi- ter, ita non omnes ex cruciatu 

, ttofoiiio amore liberale poterit. poterunt eximere Epidicum. et 

Ornatum orationisNofier cum Capt. III. 5. 24. neque iam Sa- 

aliis Auguftei faeculi poetis. ab Ins fervare, fi volt» me potefil 

antiqtia vulgi fuperftitione re- etindeTer. AckIV. 7.42. — 23. 

petiit, qua artes magicfe et in* Chimatra, . Lyciae monftruxu 

fpirandi amorem, et animiui\ tri forme» rpijuog<fnv (mffwvUv* 

ifto liberandi vim habere cre- axv ' r^teu/kutros *\x*¥ vocat 

, debantur. Eigetillnitraudaehuic Eiuip. Ion. 201.^ notum üatis 

ex CARMINVM L. I. C. XXYIX. V^ 21-24. £59 

V 

Vix illigatuin te triformi • 
Pegafus expediet Clümaera. ex Homer. H. £. ij$i. «rpo*5# tarn. Vulgaris enim oratio fe- 

Xlwy , . frj&y aV tfutcmt, /uiffffif rebat: nemo facile te ab ifta, 

«fc Xi/uot4£pt. • Jabulam jpJäm qua teneris* ,f e fie (uti Virg. 

tangit Pind. Ol. XIII. 12Q. cf. Aen. iV, 90. fimiliter de aroo- 

Apöllod. II. 5. Huic igne om- ¥e ) Uberet ; pro hoc, ne Pegafi 

nia vailanti comparatur mere- qiüdem ope expediaris. k< tega- 

trix itidem amatori exitium ad- Tum tan tum comraemorat, tau-, 

ferens. Anaxilas L 1, kcri ti quam poetat et qni^huins.po- 

ffxoxtTv aw *fxüs wgSru pJv rrf* tüfimum ope Beller.ophon Chi- 

ÜXayywy«, %n$ , £<mtg 9 Xt/uottp* maeram occidit. Hefiodea (The* 

irvpco\u rois ßctfßdgws, Lii- ogon. 32$.)tJ* /ubVbj'yotcos tTki 

cül. c LXXXVIH. ( Anal. Br. **l frtU: BffAXjpßo'rcK % lau« 

U. 33^-) Ovr# Xifuuf» ro#4V-, darunt et alii. Addd Find. L 1. 

rot fkva utLKOv , 9 jmc5* "O/U*- *&? exttvy (n. eiiis ope, uti ferc 

fw — Um *i x* t ufa(p97 putißy 9 Pindarica loquendi ratio) x** 

TfX/<r<XX«, Xtpalguf. — ag., Xlfttupiv wugwvimtswr — tirt* 

illigatum , $x^/ M90f 9 fraVWrra, (p*r». — expediet Chimaera, 

Cliimaerae unguibnt quafi in* pro exp. Chimaerae, h. a Clii- 

Iiaereutem; appofita imagine. maera, noto graecüjnq. ■ Caete- 

Nam et amore . dicimur illigari. rum fimillimi coloris eXt epi- 

Hermef. eL v. 36. ofy /< A £«- gramtna i&hmrtt (Anal. Br. 

/H«mr /M«?Ar ***IJ»m 0«*><w* Üv- III, p. 157.) XXXII. II««JfSf t 

Saytfttv. Mufaeus 29. fc ir&oy QfeurvßovXt, ffuyvrtvSttt vw tp+> 

?X5f, jro5y J* Mtifffi Hott atryv. ri uaS/ucttyits 9 iiXtpts Ss ns in 

cf. ad I..»3. extr. Male ad «rytfiXot/ uvfmr§s lpuff»r' tgl* 

incantationem nonnulli referunt. «ww ii 99* Mi ri Yitgsims «£- 

Praeclare vero poeta fervavit xtt aworpyfiH Sl*Tvw t f ti* 

imaginem « Chimaera dtTiun» fiten, 1 •* . ► •» » • • . »« R a CVÜ- 26o •, Q< MÖÄATH tLACCI C A & M : A''N XXVIII. 

t 

\jommunem moriendi neceffitatem , tritam illam ac vul- 
garem fententiam , novo artißcio ita nobilitavU poeta, 
ut com in drama conveYfam äluflri Arckytae, Pytkago» 
rei, qui prope ApuUae litus ndufragio periiffet, exemplo 
oßcnderet. Inducitur itaquenauta, qui exveteri navi- 
ganiium more litus Mutinum , in quo Arckytae corpus 
fructibus eieetum iaeeret, forte praetervehens eo eonfpe* 
cto, talem tahtumque virum fato quoque obnoxium 
fuiffe miratur, idque ipfum, ut fert commatioris animi 
natura, oratione ad ipfum mortuumdkecta (ut multoties 
in Homero ac VirgSHo) eloquitur* Quem quidem animo 
humanopenitus infixum fenfum atque affeetum eo poetas 
deduxiffe arbitror, ut et umhram mortui (id quod Joe* 
pius in carminibus fepulcraUbus obfervare licet) refpon- 
dere, et, quos amicos habuerint, folari ßngerent* Acce- 
dit et alia ex antiqua fuperßitione* qua umbra circa cor* 
pus infepultum errare 9 ac praetereuntes de üißis fibi im- 
pertumdis quafi imploraxeputaretur, petita ißius ßgmenti 
ratio. Arckytas itaque f ut nauta fe mortuum ne nura* 
retur amptius , eandem virorum fe lange praeßantiorum 
fortem fuiffe, mortemque adeo, cuius tarnen non unum 
genus fit f ad omnes-pertinere oßendit» Expoßta hinc 
fatifui ratione 9 ßcque ad fe iterum delatus eundem enixe 
precatur, atque, ut ne infepultum fe iacere . finat , ma- 
ximopere obteßatur. — Putant fere, narrationem ali- 
"• •. quam * 
CARMINVM JU I. c. xxvin. 261 

4110171 de Archftae emtu * Tartntinis , quorum civis Ar* 
chytas fuiffet , Horatio, qui lubenter in Septimü väla 
Tarentina (II. 6. 13.^ eommoraretur , expofitam eiw 
dem animum ita occupaffc, ut totafn eam carmini inctu* 
der et. Sed uti, quam temer e haec ponantur*, Jodle ap* 
paret; ita ei> qui, non dicam,., graecorum omnino poeta- 
rum lectione trkasßwesfubmetumque habet wdieium, fed 
gfui vdleviter .Anthologiam graecam attigU, dubium ejfe 
nequity et argumentum earminis ipfamque tyactationem 
Horatium d graeco aUquo poe/ta mutuatum ejffe. Ducti 
wo praeter univerfum earminis habitum, ae dialogi ratio* 
nem Jententiarum cum mdoles tum elocutio graeca. v. 
Not. Caeterum Marcil. ae Torrent. hoc Carmen ,pr$ 
irrißone vel difeipünae Pyt hagorka e vd mathefeos ett 
aßreiogiae habent: Cruquius vero ad t* Tarutium 9 ce- 
lebrem Horacü aetate aßrologum (Cic. JDto. //• 47. J 
refert. Alii denique eaUida dilogia Brut* eadtum defleri 
exi/Hmant. Quae fonmia ulterius eocagitare nihil atti* 
tut. Vt denique de nauta, quem loquentern inducitHo- 
ratius* verbp tanfrm mpneßm* iußam nos eins notionem 
ex ipfius oratione nobis informare poffe arbitror. Quum 
is vulgi oppiiom adhaereat , . qua Archytam 9 quafi de 
mdiore htto fictum, miretur mortuum; contra vero tanta 
iudicandi fafultatc polleat^ ut Arehytam maguum virum 
habent; equidem ei nee mgenium excultum 9 nee plane 
rüde tribuerim. cf. ad v. 14.. Caeterum quomodo alii 
dialogum eonßituant v. Ob ff. R 3 AR- S6fi .. Q, HOBATII TLkCCl A ft C H T T A S. T »- • e ^ iparis . et . terrae , numeroque carentis 
^ arenae 

^uforiex» cobibexit, Arcliyta, 

Pülve- v. i — 6. Nauta. ef. OblT. parous; . adiuncta tarnen necefli- 

— i—4- Suavis oppofitio : tatis, ut iu dicam, notione. Sic 

Tu» qui ante« ünfverfum terra-* Tibttllum aegritm tenebat Phaea* 

Tum orbcm eiaetiebaris , until- eia» L 3. 3. Terra a4eo nos 

lum arenae corpore tuo nunc habet, cohibet , -y? tx* l » **?*- 

Occnpas, pauxillum terrae fpa- £fi, in qua mortui iacemus. 

tium roo*t«u»-cc*npleoterife — Antipat. Sid. c. LXXIX, (Brwnk, 

maris et terrae h. univerß (per Anal/ II. p. 2J.) x«W;tf 1 II<W«- 
cminierationetn) menforem, geo^ * f*p Sit uint. Anripat. Theff. 

ätietrtuiu /u$xf& *6(T/uov n*twU c LXt (Anal. Br, IL p, 124.) 

f xr* yttfifs findiger Palladas c* hveovht pi AJßuaeott *'#« ****** 

Xd. (Anal. Br. II. 426.) — cf. Abrefcli. adAefch/I. p. 127. 

Archytam mrenac menforem vo- In compofito cohibent forte alt«, 

cat, nam et de numero arenae qua vis eft, nerape, Archytam 

disputabant mathematici, quam quantumcunque virum exigiiam 

in rem Arcbimedia Über exta- nunc arenam complecti. Sed 

bat* ^/U/i/rf*, karenarius: ni» .hoc forte arguciuß. Ad Xeufura 

ii omnino arithmetices notio idem Antip. LIX 1. (Anal. Br. 

Jubelt, — • numero carentis t in- 1. 1.) de Socrate, J £&*p*k}9 i 

numerabiÜ5f rajül amplius. Ca- riett v*iivt kpW Simmias 

▼e hoc ad irridendum Archy- Theb. I. (Anal. Br. I. p. löß.) 

tarn, qui fibi fnmfiflet yvSvctt de Sophocle: Top ei — to* 

t5v ufürgmr ri färfx, adiectum rpynait Movw •*?'** — • 

€xiltimes. — munera pulveris» rvpßos fx 9i > **' *fi* *Myo* M^ m 

poTpc, /«/for, portio exigua pul- £tf. Valckenar. ad Phoen. Eu- 

verk, arena exigua, locus exi. rip. *458« cum Noftro compo- 

guus, quemexplet, in quo iacet fuit Antipatri Sid. c LXIX. 

corpus. — eohibent te, habent (Analect. Br. II. 25.) tt /'"oX/y« 

le, k«t i%tt. Scilicct terra, re- ugvxrm rov nfktww , fir^ rr< 

. gio, locus nos teuere dicitur, xtvSu «s* Qintos y*jtiir*f « 

iu quo verlanittr, quem oecu- fig^xvßm^as "W, Caeternm 

eadem 
carminvm l; i. c. xxvnr.* v. 1 - 6. ü6$ 

AM «*^ M exigui prope litus parva Matinura 
Munera; nee quidquam tibi ptodeft 

ASerias tentafle domos, aninioque rotunduna 
Percurrifle polum, rnorituro, 

1 i Occi- tsdem baec lententU rarie ex- chytat. Nain pro caelo funt 

«rnata eft a poctis-, atque anv domus aeriae , quaa tentat* qui 

plifieatt; Yclnti Ovid. Amor, ad eas accedexe conatm\ Ineft 

III« 9» 40; deTibuUo: vix ma- euim h. T. furamae audaciae 

tut et tanto -parva quod urna notio. v. Wemsdorf. ad GraU 

+*pit; «t Propert, IV. 1*. 14. v, 63. Exe, I- T. I. Poet. min. 

Ebl /»m» quod digitis quinque p. 237. PeTtinet adeo ad Al_- 

levatur, onus. Aliu utpaueif diytae'declaTanduin philofophiaa 

atusgam, hos tv. ita expe- ftudium» xnaxime ad earo pas^ 

diunc: munera pulvtria tibi tem» quae in deoruxn naturanr 

mmdum .perfohita* -pulvis tibi inquiiit. lam cum «iusmodi 

nendui* imectus» cokibet te, conatus (uti omnes ferc, qiii ab 

prohibet .te , quo minus Stygem ingenii lagacitat» commendatio> 

transhre poffis* quo an quid du» nem haben t, v. ad I. 3. Sa.) i* 

xius i ac contortiua excqgitari hominem cadere negaret piifca 

petuerit» quoque totiua loci vulgi opinio; poeu, eam fecu- 

Via atque h*fym> quae ex. opr tu«, Arcliytam, deDiUplülofo- 

pojjtione oxitut , magis qnerye* phatum, % tentajfe h. impio aufit 

tuiYdufriureiini. Sedtimebanfe adiüTe ait aerias » caekftes deo- 

neinjtkiteoarnunisadverlaretuv Tum demos* — «n/wo per cur*. 

Vf. a5 fqq. prava interpret*- riße% conteniplatum effe , difpe- 

tionft inducti.. — : Matinum /i- xUTe de rerum caeleftiura na- 

tus de ora Calabriae. tura. Appo fite Lucret. I. 73* 

.1% 4— -6% JYJw quiequamprod- de Epiciuo : *rgo vivida vis ani~ 

eft tibi» tentaffe, nequicquam mi -pervkit et extra procejßt 

tentafti *+d, morjUirttf* qnin\pr-i fange ßaminantia nwenia mundi* 

talis effes > h. neque caeieüium atque onrne immenfum peragra- 

lettkm ftudium prohibuit, .quni vit meine animoque. — moritu» 

tiiarti fuceuniberes, a noriendi ro, gxavit^r claudi| fententiam. 

nece/Etace te exemit. Senten- cf, II. 3. 4. Caetexum alü 

tiam nano poeu ita adornavit, totum liuuc loaim ad aiirolo- 

qtuE hac ipfa caeli eontemplftr gica Asckytae ftudia referunt, 

tiose fe fnp**a bumanam conjii- quin yGefnerus eo delapfus eil» 

tioriein extoalere ToMKet'J&m utArckyue avrofturef, feu vo* 

R 4 !*>»» 2 64 $. HOBATH FLACCX 

/ 

Occidit et Pelopis genitor, conviva Deortun, 
Tithonusque remotus in auras, 

Et 

lantia eolumbte macninationem pmffmv, TivTarruktt wrot, Tina. 

Üic fort« refpici in animum in* Ol. at. 8^0 "* Ä ornatum tabu* 

duceret. Neque altera probe» lae demas, opum Aorentüfimu«. 

bijior videtur ratio: quam fi Hi enim 5m0#X# 7; habiti. v. ad 

Ioeta volnilTet, aliter baud du- -I. 26. 1. «t I. 51.15. item Iuk 

ie rem adornatorns fuiflet. Et nunes pü ac iufti f aVa« nml ip*- 

anathematfcum Archyfam iam rp*4n{a falk (Paufira. VUL ft. 

üutiocarminisprt>diderat; nunc p. 600.) dkti; quod aduinbra- 

de philofopho agit. tum ex aurea aetate, in qua 

v.J. jirchytas, hincuaquead domo* ittpifere taftm GaaUcola* 

mlem. — 7 fyq. Colorea dueti nondum fpreta -pietate fobbant, 

«* Hom. IL r. 117« Qiil yd* Catull. LXIV. 587- <J"* •*• 

-'^ #/fc 'HfowX*** f t?t KSfm\ dem de caufaTantalus fio dictue t**9f <pl\rmrot fau Air Kfwttm videri poteft; nam et is pieta- 

eWri; -r~ mt nmt tym — «t/. ti» laude' Aorebat, antequam 

tty», I*r7 aw £«r». et £. 107. vjtyti Ina Joris iramproroauTet 

K*r5**f . *«/ H*'rj>o*X« 9 »<rw# 8tat. Hieb. VI. 28»- Tahav 

#*• *aXX#V dpubut. Ad com- Inf trtde parmis, qui nonfaUtn- 

munem moriendi necaffitafem ribus mndis imminet «-» /«*£ pt«* 

declarandam Archytae urobra at 9u?yu vehitur conviva Tonmn- 

virorum fe praeftantiorum» qui tu. Alia denique huiue figmenia 

mortem non magie effugerint, ratib inVirg.EcL IV. 65. Cae- 

•xemplaafiert. cf. Virg. Aea. X* «enjum Noftri locum fablegit 

469 fq. et Noftri II. 16. S9. aucftorEleg. de Fortuna« ricuT. 

IV. 7. 14. Vnicuique Hora« (apud Wernad. Poet. min. III. 

tiua adiecit id, quo reliqiüa ho- p. 345.) V. 9. 10. Tantalus in» 

minibua in tantum praeftarent, f*lix, dicunt» corwiva dtormm* 

ut communi mortatiuro condi- nunc tjuoau* apud munetviethm 

cione exemti videri potuiflent« facra tiovi *ft. •— 8* Tithotms 

•— Pelopis genitor* Tantaluf, quoque occidit, etfi «b AatfOM, 

rex Lydiae, conviva Deorum» in umras rvmotus, in caelum ra- 

etH cum Dii menfc dignati ptna , er itrtfw rfofvm* fX*~ 

fuiAent» 5*»7r 9 x*$f***t ir, fitnfintot «x« m*jmd**s f Eu- 

xoayt rfimifo iflmfi Ifct» Äov, rip. Troad* 855- Cuiua figmen- 

(11t de eodem Eurip. Oreft. 9.) ti caufla unice in Tithoni puU 

atque ia adeo in fummo apud cbrittidin« quaerenda videtur« 

Deoahonore fuüTet (afr« «tv- 'VwitlxtX** «i«Mtrat*i Tithouum 

if» tomri* 'OXvptcw **•**' M- rötot Hom. Hi in V*n. aio> 

tinde cARMiirra «via Ttxvni. y. 7 - 1 o. ^5 Et lovis arcanis Minos admiffus : habentque 
Tartara Fanthoiden, herum Oroo 

Demif» «emde totius fabriW deferiptiö- jaaiorem ü§ auetoritatem co«> 

«em pete. Scüket * Diia ah»- cüiaret,, ipfara Jorero in conJU 

tos «Ücebant eo»., qoi pulchr> lium adliibuifle ferebatur: /See* 

iudiae mayime omafpifini effent4 >j«aew£«i veWf rm» y*/nav efc 

v. ad I. *6* a. Iu proclive «m* jfo«v rirM/i«, Panikn. III. 

.erat, ut «In hoc ulteiine onu- -e. 207* adde Platoni» Minoent 

xenti addexeatque» * Diia «00 p. »58- Hinc Joitu arcamv cot 

.expeiito*, adeoque raptos efle. loquiis, Uf$a 9 4uUmffms 9 (dah 

Maxime T«ro einejnodi raptua fuymkmt impcrit, ut finriHhn» 

ad Deae xefesebant, quae «V de codem Isomer. Od. r. 149-) 

iafee iozmoufluoae efbnt. .Qnod «h. in fainiliaritatem lovia xeoa» 

aanice eo pertmunTe arbkror, *t ptua » quocum ipfe Iupiter vet- 

ittTaulia formte ptaefantiam earetur, nihil ampiina h. 1. Diu 

juafiguioccm teddexent» 8fccVe« bitari etiam lioet, an Hörnerne 

am* Phaelhontaro > Waav *»Jto Minoem hoc refpeotu fic appejU 

$%9fT ifiMviht ißnt Ifr «wata» farerit, etft Paiuan. L 1. pro 

4mpbit 9 inxtA Hefiod. Theog. exploxato ponat, annon potiue 

£67- et Aurora Cephabam (Pen* e prifioo fcrmone umpliciter JU: 

lan. HI. 13. p. 256. Anton, vir prudentiae ac .iuftitiae lande) 

Zib. c. 41.) CUtnm (Hom. confpicnu*. Nam cmm Diis ver- 

Od. e. 250. ) et nunc Titho» fori, et piiun, iufium, f*pi*n» 

9rom rapuiaTe credka. A^ffrfr- le» äffe antiqniu fermo pro iie* 

ca mox ab alii* alia, qutbua» den bebet» band obücnra ratio- 

e]nae fabulae originem dediuent; ae. Eurip. Hippol. 948. ev 

obl ufcarentur. Caetenun Tir ü bufow , £t XMfmvit ** «Wf» 

fhonum fenio paene eonfectum etSra« ; ev ettyfatr nml mukuw «**- 

aAqueemorUuun in mortuiapoe- f«ref. ■*- 10. Sapientes etiam 

xa reponit« quod non urgen- viii morti Cucaibucrc. iere nt 

dun. Kam ülma mntationem Argent. XIX. (Anal. Br. lh 

an dcadam » quam leriores poe» p. A7o.) t i it cu mSrnverot ee» 

lae ex Hom. H. land. v. ß37. flu war, Mr5# KXw5i>f ««* 

«Cnxere^ nolimlmc trebi pro» Zivsn 'Ajftfy T«r /S«Mr 4?c a/Me- 

ycer IL i6. 50. PeiBme tcto tar. P)raeclare Archytae um- 

ejuidam rntetam in auros explL. bra exemplnm Pytbagorae, cui 

aaat. moatnaun. Male quoqne dam rivexet, addictua fiierag 

J>aeer. — - 9. Minos Cretae in medium profert • nmnlque 

xex de iegiboa £erendis » quo eine de jnetempryebou dogma 

R ö ^ I I • 3 66 $• HORATH JXACCI . 

Demiffum; quamvis clypeo Troiana refbco 
Tempora teftatus, nihil ultra ~:- ... 

Nervös in ipfo «m^batum c*,gi* Aatueadum videtur^ Sed for* 

-Adfirinabat enim Pythagoras, De vq iterum ndn ürgendum; et dte 

•Troiani belli temporibns fuifle keratis per koraimim aetates 

iPanthoidem Penthoi fiUwn, Bo- corpormn mutati^MQms, eortu6> 

phtorbtun, tnm ex aüis in alia den^uediafolnttonecapieiidiun: 

qmigrafle corpora, denique Py- «tque adeo, qui Aethalides fue>> 

thagocam factum. » Cui r«i ut rit, raox fitcphorbus ,~ polte* 

Adern .faceret, clypeum, qni in Hermotumis» mm Pythine De* 

* Inndnis templo haud procul My* liu» , demqtte poft ' "alia« bene 

cenis inter alia «f«5tyM«r« adfit multas raigrariones eactremo Py- 

•acus effet» fuuxn, cum Euphon» ihagoras evaferit: V. Schoh Sqw 

Im* effet, fuifle contendebot? phocl. apodLamb. E migratio» 

(Euphorbi ccrte- clypeinn ibi a nibns vero Pythagofae poeta Eu. 

Menelao fufpenftun memorat phorbi tantaun exemplunv fcffart, 

•Paubiw'II« 17. p. 148O bocqtte tanquam illuftriusv fobulaquede 

ipfum nomen, ei infcriptuni, clypeo ifio famigeratiflutimn. 

«nox, detrmoto co, repertum eflt — u. Quamvis mon tarn mor- 

fesitnt. Vid. Intpp. ad Aelian* V» tnut, quam poti.ua oorporia tan*. 

H.H. 26. etadDieg;. VIII. 5. — cum exuvias pofuifle didendus 

Hal)entTartaraP. TdpTocptsfx*** «ß» anima eins aliis deincept 

««Wjgf j n*»$o$ny 9 iterum Orco, corporibu» üiferta, ficque vitam 

in Orciim demijf um (atVixg.AeiL. continuante: cuiusrei (fc. i*itae 

IL 393. IX. 527.) copiapoetica» afe continuatao) veritatern ipfö», 

et omate- pro vulgnri , Pytha* clypeo, quem tanqitam Eaphov* 

£oras bis, tauqiiam Euphorbia» büs ad Troiam geflUTet, fatis 

et tanquam.Pythag0ras, Orenm kteulenter oftendit. Sunt- ade* 

fnbiit. Si Herum li. 1% proprie verba.corrigenm atque refttift* N 

accipias , animamque adeo En- gentiq, quae pauHo ante de Py- 

phorbi ßatim in Pythagorae thagora pronunttaverat, ne ia 

4orpn* immigraflfe inde cogae, vere mortitus putaretur. Atque 

ex eiusdem plülofophi praecc- fic quidem locum, qtii me* 

^tif v <ipuns annnam polt lon«> intpp. .haUiicinatioiiibu» occupa*. 

gnm demom- temporit ipatitun tum ae praepeditum » 4iu exetv 

^quod ter milic aimorum Aegy- ciiit , (aus expeditum arbttror. 

ptü, mille vero Pfotoiiici fta* Vana adeo eft Sanadoni opinio» 

tuebant«. T.Heyn, ad Virg.Acn. Pytliagoreiun plulofophum do» w 

VI. 748*) ** wpua rercrtÜTci gmatis fnia contram'hic prae- 

aipere CAttMiisvM 1.1.1.T a ixxrcTL tt. i i - 14. S67 

Nctvös atque cutem Moni «mcEäerair-atraer; 
Iudice te non fowiidiis- a^lctxir: y -, ; K 

Natu- »« »T ", * "»"U..I*"' dpere 'ftärnen'tta FaKa etiant -Troumu * tcmpora \ ■' fc Troianf 

tttnniuxn intpp. ratio, fcjua rer- 1»lli-. tetrtpoxilHis , wixiße, . fe 
ba: quanwhs .' . < » concefferat ' «de o nnnquam< frort- -occtdiflow 

mtra» 9 pro <*nfa> fftbieeta enmV u- 14; Jfeme'.dcjnam poeta 1 

rfiant, ob- ^ueitf Pytlkagora» non -Afohyta*' JubiictV'qiqbus cau/fia 

itevum* moWdelJulffef, faxe ut <Fytbagorai tnovtalium conditio. 

-^Taft/aJau, quöd cem»\va Deontnu mprorfriseocxfipdebuiflet.' VmV 

TithöhuSi qüoA -Jiurorae amatus £&xw fttncauraoi ratio fexcbat": 

laiflet. In fonfu enira confö- Äuoept Tarr. Ptmtkpide»*- Iterum 

tneiido v\6\e (ßuunodo > üdem Orc+ ■ dmußmmi . -t- •'• . £uie noai 

kallncburta fintf: • Frthagarss W» fptdidum -nafume^verique auctd* 

obüt , qnämri* projato dypea> wm, . 8cd pofteriu* pbeka com 

tjftenderet,' Ib tanqnam Ewphor- ä»/ qua« interiecta funt , quam» 

bum Troiame texnpoiibns inten, uis «. . * couceßerttt > -docta ra- 

emturti cact. b. -fe iam feimd tione coaitixucrt. ~ Qnam cum 

mortmtnii qncdpammprocede- «on peiipexiifcie. • intppt , fe* 

revidettn?.— <puünvis nihil nitro, qtientia ad infcesiccta xemleiie» 

praeter- nerffos atque cutem* oratav hoc fupplemerito : "er quamvis 

ums neu xp&rm, exuvias corporis non ford.iauctor ^**. . cum ad» 

JMörti conceffer*t,ftrmifct*u int «aodnni <eUvtarfo«.luu> membrt, 

tamtttm ei itfcotyns (num dedav ita*tn altenunn^esasa JPytbago« 

xat, animafibiyindicau: exquiß» <rae mortem , lieget* r «herum 

tUHmoTerbo:necminusoTnattac cäullamco&tmeat, qaaeteundem 

proyrie nervös -9t cutem dixift de jnovti» fubdncere debuüTet. '"«-■% 

corpore ariim* deftitiito. Afartai Auxtor itaturae, . qni 'aiatiuram 

eitim generali' notione «mfbifi dispofnit; fplendide* pro , qni 

et Ligamenta corporis dicti, (v. da rerum natura» de»Diis, «Te 

Gell. XIII. 21.} quibut quipfre mundo philofophntusneft, norm 

totum corpus futtinetur» et in via naturale areaha feruratns eft. 

robur erigitur, defemmu contrm noro de ea dogroatai protulit 

fuUimmtis fuis«, in ruinam labi- -Eodtffn fplendore Jüncret. IV« 

tur % Maoföb; *VII- 9. >-^.* dy* ryß6. Not agerehoc autm, et 

-peo 9 <jui a Menelao in Ituionit Nztixram qiuierere verum femper* 

terhplo lä»p«n(u» fuerat« refixo* ut iirventam patrüs' eoeponere 

levukfo, datracto; ut Vir^. chartis* Spgculutoreuv» venetts 

Aen* V. 960. — • teßatus » tcM temjfu* natnrae ^byfioum appel- 

Ibtum * facianii . comptobana iat. Ci«* Nau XK L 50, . Infnlfe 

1 ftdmo« «68 ' - i : ^ ÄOtATII IXACCI /; , > 

(Bfaturae weriqoe. 8ed <oniaes una manbt*«o% 
Et calcanda femel via letL 

Dant 

< » 

•ataodnm nonnulli: auctor f. chytas igitur nantae iudicio tri* 

leriptor libri de natu*«. ~ fetüt^Aantiiin, ^tuaitwariudicaiy 

jiuctor 9*m, megntiee et hoc 4Ü «ja« beultet* tribuere liceba*. 

ade eo » qui pnrous Ter* docuit, Easum recte igitur ,ftri mtt > qm 

qya unloe ro» atque indubittta man fardidmm enemres» per X* 

imrenit, propaeuiu dwulgawit. *e»w« dictum volunt, pro, no- 

4empe* .ammo oemnrOm ddbet jnliffiemi«!» fwmmum auct.* u£ 

«tum e Pythagorei* lue loani «fem Vkg. Ae*» XI. 599« «m^P- 

Idera adeo de fectae, cuinome* em Aebtai* flpn fimli* auctor, 

dedk, principe quivitaüusprae. .qued Dane ex ArchyUe mente 

etiaure peflet» Afqtw im plaae.de merum eft, mm eiuedem vero 

eSpicuro epnd Petron. e. 1-59. enomenti e neuta« iudicae. Ne> 

«rcr. Jp/e p«**r nm daetiw JEp* epte amen hnn* «eutem .ed ittr 

«antx m ar» äigßt er hmnrvitßm ■üraeni homtmun sentinem der 

JjxithAtrtitos. Cum tumei nfe trufuiuvelim, imo» quuxn> mcfr 

itro de aequo ee iufto dieatut, «aturam ikoiendo * remotüfiraae 

^Epp.Li. ii.)Echicen»Pbik>Cft. löns adiret, . ingeniiun eine 

phiaepartem, aPythagoiaexeul» nmitaftun rerum, utterartun 

fem, inteUigendam efie omnes ^uoque, cognitione excultuxu 

Jece fbtuunk — mm fordidu* Äffe , quumque inferiorem Ite> 

eeiüdioii quem irel tu, quipait liesn petegtuund» attingeret, 

lofophiae eins -aacenit nonom. -de Pytbagora *jueque mnwnlli 

anno inifiatns es , < euaue adeo 4ando aeeipere poeuit. Dum 

■ndiflium de ,eo iola eiua ie» igmar Ar chytas Pythagorara Tel 

tue atque celebxitate dueitui, e tnÜ nomine anagsuim virum 

man fordidwn, ,non contemneh* aitdicatum iri com&du, fttiun 

üum iedsces mwctotym not. Nam ipfo feec quasi introjumo tudv 

de Tiro' qnelis erat Pythagoras mum de eo prodadk honorig 

umtoonim» elogiis condeeoraao» centijjrtniuni. Quo^prmeclaro aav 

atnieniris e plebe, etfi, üiüaene eificio adCscntnseftikOQb.ne par- 

fint iftae leatdes necne , pronnav tinm ftndio ita de illo kpßSTt 

tiare neqneat, hoc tarnen ei in- -rideretur. Atque Juctenp* Uoe- 

dicium .eoncedast inefle debere bit in vnlgata ieotione ncqine» 

jfti rixo, quae acutioribus atque teerew v. OWT. 

anteUagejitihus proben tur, non v. i5'/f- EnimTero morietu 

«ontemuenda adeo efte, Catis di ifta neceü&tas ad omnes per- 

probahtlia efle oportere» quae einet, omnes mori oportet» quam- 

multi pco jxtui Jiabeant» Ar« vis davmaVmorik^l Xatio. • Po* 

Aerius CA1MTJTYM L*I. C'KVIII. V,l5-l8- *$9 

Dant alios Furiae torro fp^ctacvdm Mfcrti: . 
Exitio eil avidtttn xnare nautis: 

Mixta ' r- Aerius snembrum Arckytas fub- Stat. Süt. II. i. filO fqq. und© 

iicit, ut ad mortis genus, quo kaec tantum apponere lubett 

ipfe perierit, dansittisn ßea'opet omnik fmnciä a*tmorit*ravid*s* 

rist^ Alifcer non perfpiaa», aus +~ Hm b*Ua> hos —quem po* 

cWeria mortis- genexa connne* femnts hu mer «ariaie *fe, fiu 

tnorentur. -Nem ex antecedens rcr kir, et fuvm ntpido. Mau 

ubu* concludi poterat Johun fims ßff** mgm$ Simonidct 

hoci Oman mom deberi; Ad qnoque degenter per partes de» 

fentvntiam totius loci facit epigr. clasat c. XVIII. ts. (Anal. Bev 

in AntftoL gr; IH. p. 398. 'E*Me* I. laß. ) fiw *V Jfrvrm i*ff#* 

|p» _ tytf» 'AÄi *?X$*. — ^da^tMi ^9^ t*»f /* V 

«# /** Jpifr'f frffai ftX&a»r* «ab* hifafphm* wipmu>t*\mknit t i& 

•r«s If r# «wm»*. Verba omnm *V ure* xJheeV el F k &ki*l 

mnm ▼fan aoquirust ipla -coUoca* #jp 9 Xn&w «Xar ts yi i M» mm «vi 

tkrae. — oo«r infera , örti fr- /m*«» *$\Xhu **#•&, **&? 

nthme (ÜatnlL 3* 13.) de iöds 3>v*kwa. - Wem argumentum* 

infaris: ▼. I. 4. 24. — - Mm more .tarnen lue» Cttctarit Pe± 

a#r*'noft-ca>dicu]rtur, qnae feto trou. c. 115. Ülmm bsÜanum 

nofa&s itnpeftdeut, qua« feto in «hm tat oipioftt, caet. c£. II. 13* 

nos conftituta funt, qua« effift- Iam obferra, .quam fplendid* 

geve uon licet Sic II. iß« 30. isnogine vulgare* ki in pugns> 

dtftUmta amU dhntsm mmtwt /i*> eadtmt, poeta declararmc % Fror 

nun. adde V* *5- »5. et. *&• prie ia» qni in pugna oooditur«* 

41. £tat* 8ÜT. H. i, S17. da* jtfarti pugmam obeunti fpe* 

— -1 16* *t*4*ti, J^m bt umwm b ötacmlmnt, Mars inoaefo oculoa 

nota imagme. ▼. ad L 4. »7. defigit, ei immoraatr » ▼nlne » 

— - «tf/c«mi*» carotis i«reiidSek »am atqne ebuUieatis Janguinisv 

nt eadetniu reProp. IL ao. 74^ adfpectu laetaturt knie enira» 

k. ingredienda. c£. IL 17. 11.1 tiolupht» 2eV XkVSyeir «yj^ 

— f*mel, Jmims ociut (II. 3. auxuAntip. Sid. cXIX. (AnaL* 

aö. de «adem ve} aläquandoeen* Br. II. 14.) adde Orph. H. €4-' 

te inennda. ubi Mar» «SJumt» M/iQipm X*** 1 

v* 17-28- Pro generali: ubi- jm> audit. cfJadl/A. 37. Bx- 

qua patere leti Tiam, ipia Äa. quiutiote modo koe Fttociae fk*± 

tun mortia genera fubücit« fed oste dioustur, quatenus eat aa*^ 

in adnumerandia iis Abi tempe- üqua idea ip(ae in proeliis vesv 

wit, duobttique tantum delun* lantur, pugnanteeque ad mu« 

gitur poeta« Mag» luauriatnr tuam caeden> im p stt u nt. Sim- 

pliciüi* Mixi a r fenurfi ac iuVemnn* denfeiitus . £unera : 

nulluni . *-,. , 
i Sfrtfva caput Proferpina fugiU 

Mc .» i 


plicyTuaa ntaqn^catioerAtliteei ffcellebantu«» atque in ignem 

alii, furo** incenü » in pugnam coniiciebjudtur ; quod erat «*• 

ruunt » . «fctxaeduntuiu .Tum «Nggpofru» Tum ▼ietima m# 

paullo döotiart Eariae «eos -*d Jacrata (Virg. Aea. XII. fti£»> 

pugttam jnftigaaet ftcque, ut in dicebatur Deo., cui ikearo appa~ 

«•vcadant, >e^Gtunc Siefacilas tabantur. Iam cum hominea 

jxrogreuu* fuii ad aliud, quo prifca * religione Diis inferk 

tota imago animatur:' Furiai &rt/*,«^# tabejfeiitur, £ Orci 

alio* Marti fpectandos psaebent, vfctimae (II* 5- *5« Simulier <* 

quos caefoa, cum Tokipnate $d* FaUadaa CXXXv. ( Anal. Br. II. 

fpiciat. Mala igitur Intpp. ext* 494* ) eC & parum uiavi eompa- 

Äunant;» dm» JjmcUkuI* plana ratione; wirres rf ä*v«£f r«« 

Itadici» vt dare ludos 9 gladia* ftv/tato, nmi Tfdpo/uted'» »r 

tores. — torvot ßXoavpf (ut *ytX*ff x°f* v oißm^tfUnw «Xe- 

Hefiod. Scut y. 147/deMarte) ?«?)» Cati* proclive erat , cum 

immiti. feao« qui jaii adfpectu ro etiam ipibs Caoi&candixitus 

laetetur, appoiuo efÄtheto* ad cot traduccvc. Vt igitur mo- 

^» ig. alii in rotri peieunt. siturua tanquam vietima rite fa- 

— aviduni, propter nauüragk« grata, taxieret» .opus e^t,crinium 

nun frequentiara ; ornat. Pau- fummorum (udwäm fummap^ 

]p aliter Aoomii| mar» III. 29.* atdum* tempom fefro ■ ttoi a ba tu » 

61 . As». .XII. .a.73. _ita lxiaflavim 

» v. 19« db«: 'Cuinavis aetatisi aittem vertice auf in Aen* IV« 

bamiaes njprti obnoxii funt:, 698.) abfeiflione. /Juiiuigit hoc 

J?^a, pHnnifcue, nullo dij». officium 0*y«ry EuxiptAU. 74* 

oriroine fakum ac iuvenum fit*. bidi Virg; Aen. 1. L Prafaspi- 

nera denfw&tA ade£- vantitr , Ca^ nae NoÄer h. 1. et-inde Star« 

»es ac iuveucs conftrtim ca«i Silv. IL i. 147. iam complexa 

dunt; de .caefia in/ pu^na petita«, m&w crinem tanetiittfera Juno, 

amagüie, JiC«ffftir^x*ju«Vr*/, ,dor v. omnino. Heyn. ad. Virg. L L 

fixagb acervU. — - tfo. Doctat, — - mdllsm caput» Vexticem ton* 

itexumimörienüijiacöäitatcm.ftd. der* fygit* refugU« noa abati- 

emues perto»e;ttem antiqua ao i^et* pmneaiacrificio parat, «ml» 

religiofa imagine repraefentat* li parcendo* Hinc fawa dieta. 

poftta. Scilicet follenni ritn im- • i>. 2a. fl£. Quid miium igi- 

«öUndae vitfinmc pali e £ioiue, t«or, £ et ip£e naiurae debitum 
... . ^ . - 'per- rm CABMIN VM A r. . I. . CTXXVIU* Y> 1 $ - 2 4, &*J\. 

Mö quoqae devexi rapi^uä comes Orioois ,■_ 

lUyricis Notus .dbruit nndis. 
At tu, naula, vagae'ne.piwcoe malignus arenae 

et^capiü iiikuin^to .;.: 

Parti- perfoltrerim? Sed docte poeta translatus ex Apollon. I. 1202. 

ipfum mortiagejutis luac fenten- - &tM*ff(n eXorif «&*# AWfti*«« 

tiae inrolvic. Vulgarior ratio i«f. Hino poetica ratione ip£e> 

erat , ut Auctus Archy tam ob- tempeßatet ciexe dictut. cf. V« 

TtiUTe dicerentutr th^o* M*k$- jo. 10. et 15. 7. Virgil. Aeu» 

or Ted Noto trxbutt». quateutta I. 555.. CJaudian. de Land* 

inare turbat, ac flucttu moret. Stüio* J. .287* •* Vale*» Fl. II» 

Idem orationia color in Virg. 6a.— ctmes* r. ad L 2£* 

Aen. VI. 336« — uiuJü, flucti- extt. . . ; 

hvLtülyriciSp roaris Illyrici, K' , 

Adriatiei in genere.- Hino pro- • t>. A3 fyq. Sequuntux pxece» 

prie Afoto , h. Auftro partes da* a£que obteftationes Archy tae d.4 

tae: Adriatiei enim irpzm ia iWü* cotrpori fuo impertiendis^ 

mrbiter maximus, I. 3. 15« -•-» Sgälioet quum omnium feima 

foni^j Orionis rapidus, qni xa* popufcrum ienfu atrociflimiun» 

pidiflunus efl, tibi Orion deve- quod bomini poft mortem accä* 

ociw, devexa caeli ptm confpi- der© poflet, hoc habere tur, ü. 

cttuxj ad occafum vergit ( hino corpus.fepukuraprivaretto:; us 

■pronus III. 27. xfl.) oecldit, £11 huio ohviani irent, partin) legi* 

adeo Notus fub ctccaüun Orio- bns oaverunt, partim» id quod 

nie exoxtus. Hoc enim ten*. ad excitandos humanitatis feiu 

poxe (fnaJtaäp illtid vocant« üis roaximi^pmenti erat.* remv 

c. g. Argentar. 'XXIII. {Anal, in religionem ▼exteruntj qua et 

Br. II. A74. ) evf/u.os or '% /#• totam gentem , ad quam proie^ 

Mf *Wrj*ßgft $*K*ffcns ßb* ctum cadayer pertineret, poltii* 

$ps , mto arvytfis tftfit*** ««*• tamatqne inctjtatam (Virg. Aen^ 

ivobff. adde Iiid-Aeg. IV« 1. VI. *»5<>0 ifto,. et ipfam ani^ 

in Anal« Br. II. p. 4740 mare marn . quiete negata , centum\ 

▼entis roaxime infeftntur: ii anno* errare credi volebaut. cJÜ^ 

rar« w*rrof*9 m*i/u*v M$vet* et ad v. 30 fqq. j^cque aj^e«r 

«vtccj. Heuod. "E/y. 621. ad« num erat a Ty thagorco > iiv>haa> 

de Theoer. £*. 54. VirgiL Aen. preces defeendere^ quum eUamt 

VII.* 7 19. Samtus ubi hihernis Aegyptü» a quibus Pytüagoraa. 

Orion tondiüur nndis* qni loeitt nndtum peofeecrat, egroveiiv 

* ► . . . iftunv *7* * 3* ÜORATU 

Particalam dare : fic, quodcunque muiabituä 

Eurab <• 
FltfctLbus Hefperiifi, Venufinae 
Plectantur iilvae r - te fofpite^ multaque 
_ •- . merces, 

Vnde « » xfttiniattimaefieaieretif; v.Senr. Jfc«, nmr& Mjmytf ;gtWjMi»ir 

*d Virg. Ac». VL 154% Ad ylawr. 
rem ▼ein», et ad totom oratio* 

mi habituttt fadt epigr» LIV. v* »5 — fto^ 8io prolpera 

ioliam Aegypriü (AiuL Br. II« tibi contingat navigatio ! Con. 

506.) wXihismuryi* fiu \*>ßm¥, ,verfione poetica hoc extnlic: 

*ttV aipmti x»rus; wX»a Mat- Terapeftas in JUvaa reeidat, roa- 

XiUtot &*gm <pv\*w$/utv*r >mU+ ri, quod tu- pereurrit, non tier« 

*V tvVXortfr /u&lwots, (pfar $w feto» trmquülo* Soüennu kaeo 

J? rt ji$*i äkk$ TvXf\ ***** **- precandi optandtoue formula, 

+it<r*ts x%ffan. — tt* paw» de raatts a nobia vel ab aliis 

maligna* dare ,• docte, et exqni- longe propulfaudia. v. ad I~ 

Ate» pro rulgari, ne tont mali^ ftx. extr. ibique Orphei locum. 

£0 fis animo, ut -parcas, reOu« Äu? foHenne in obteftationibus 5 

» deneges dar*, iniicere mre« v. ad L 5. 1. — quodsunqu* 

ato -patthulam, ^u/uMov p&gu» mhwbitur Eurus fl. H. , Euri 

ttf*X^ (Zonaa in eadem re c ttinae» Tis, iaipetus, quo flu- 

IX. 7. Anal. fir. II. ßa.) pau- *#»* in Ä#/pmV maxi oonciten- 

Julnm arenae, (angufii date -puU tur, nvavt (caium«oron>oreatar. 

f?*ri$ hmuftns Stat. Theb. X. 427. vertatnr in £ V. Praedare rai- 

ypvlvtrit evigui cöttgerieni Lau mmi de vento, qui iraperium in 

^eoui VIII. 8^7») vag*** Zivis inare exercet, notafenagme: v. 

<9r£t*T$t, mobilia» ad ornatum ad I. $< isL tAque multo for- 

pertinöt. — ojfibus et capiti, ttus , ouarn Virgüü Ge. I. 460. 

ohmino pro, corpori. Caput q*id cogitet Außer. — 27. 

tarnen in fpecie coramemorat, pleotttiuur L luont, fendantTim> 

^uod, hoece arena confperfo, eins. Sed illud cum düecut 

kitmatio abfoluU puubatur. pvopter damna tenipeftate iia 

(ünc (nun vi adiectum inhuma- inAicta, — mn/ra m&rces caet. 

10, quia huic maadme humatio* naximumqne lucrum e naviga- 

ne opus erat. Appofite Zo* täone tibi obtingat t qnantö dö- 

Hae c. laudato : Vtvxg** v** ociua poeta ! tibi dtfltuu, is ri 

*tß«XaV l**wf9fi** «iymXfrtp xmrmjftT (Thtocr, 1^ 5.^ ad t* 

* * defera« CARMINVM L.I. C. XXVIII. V. 25-30. 5?7^ 

t 

' Vhde poteft, tibi defluat aequo r 
Ab Iove, Neptunoque facri cüitode Tarsnti. 
Negligis immeiitis nocituram 

Poft- 

» . 1 

deferatur, adiecta tarnen abun- Neptumim Tarentinorum Ar- 

dantiae notione. v. I. 17. 15. chytas ad partes vocat, quia 

aequo, hoc ipfo, qnod tibi opes ipfe Taren rinuS , adeoque Deiuii 

tribuat.' — unde, aquo (ut • $** Ihum trccr^ov, quem ideo et 

pro f/ov velutiPind. OL' 2. 82.) potente/Hm um habebat, quem« 

poteft tibi merces defluere, qui quo fuis hoc precibus daturum 

l&rgiri tibi opes poteft: eft enim confidere poterat. 
Iupiter nXovroiorns Orph. H. 72. 

4. iwrop iuuiv Callim. H. in Ior. v. 50 — 34* P^^ces fequun- 

92. Theogn. 199. xplP"** f t S ax «"»«, atque if*L Scili- 

AioSn — uyjgt yirffToti. ab hoc cet qui corpus , in quod inci- 

pefendae furlt divitiae, Callim. diflet, fepulturae non tradidif- 

H. 1. v. 96. Mireris fane, ne- fet, is Sytt obftrictus erat. 

mini intpp. fimplicÜRmafn lumc J)eorumque adeo iram in fo 

atque unice veram in mentem prqvocabat, quae et ad pofteros 

venifle explicandi ratiönem. eius pertingebat. Locus claJT. 

ömnes volunt dictum e(Fe pro : oft apud Homer. Od. X. 66. 72. 

undecunque , ex quacunque par- 73. tvv ii et ruv on&tv yowoU 

te , quod tarnen ferri iiequit &/uou ov not,p90VTt*v> /uj /ul «xXkv- 

propter adiecta : aequo ab love. ffrov ubuxro* iwr oxiStv notrat- 

lbt Hecate tfefiod. iTieog. 420. Xtiteur, vo<r<f)t*$iis 9 /ui) rot r$ 

K«/ tt ol o\ßov oiraftt, litti $8wv /uif vt fit 01 yivu/u*i t a 

/i/y«/u/* y$ wdftffrt. Si- cuius fenfu prorfus aberravic 

milis, 'quae fic interiicituT, for- Grot. in Floril. Stob. p. 167. 

mula eit , namque potes ( e. g. ita vertendo : maneam ne DU 

V. 1 7* 45- ) ' ouvccffön y*f , de vum obnoxius irae inductttt 

qua v. Burm. ad Valer. Fl. I. prara Stobaei lectione fiujroi una 

i3- — cuftode Tarenti, wo- voce, cum fit: irae ne fim tibi' 

Xiovxy, deo iyx*ffy. V. Spanh. cauffa deorwn. adde Sophocl. 

ad Callim; H. in Iov. v. 8** et Antig. 256. — negligis com- 

H. in Di an. 253. Summa adeo mittere , leve putas, parura cu- 

Neptunus, Tarentinis religione ras (nt III. 6. 7. et III. Q. 25;) 

colebatur, qui et urbis fuae non dubitas fraudem, iiöxam, 

primofdia ad Taranfern , eius fcelus, ttyos committere , cuius 

filium, referebant; — facri, ob poena in te vel in pofteros tUot 

Neptuni religtonem. Caeterum redundatuxa fit? Std poüeriut 

S futim $74 ^ HORATZI FLACC1 

Poftmodo te natis fraudem committere ? Fors et 

Debita iura vicesque fuperbae 
Te maneant ipfum: precibus non liuquar 

inultis; 

Teq[ue ftatim fubiungit poeta » et prius rip. PhoeniflL 941* ©t ad Ilip- 

in te novo membro,' ulterius pol. Q26. -—31 fqq. Si 

exornato, inclulit. — nocitu- graece lninc Iociub reddas, d© 

rdm t quae noxani alktura eß, fenfu Eacile conitabit : «XX« xxi 

quam luent poftmodp nafi ex avris yw eißkots f. rlffuets «y 

te 9 •' wr«V« neitits 9 pofteri tui «//«y fixt/* 9 f. x/tMtßjv. Iura 

(ut ff oft attat t? oxiaui yevii, adeo debita ftint tbtM, L fear, 

Catull. LXTV. 323. 0« f*tra ijv -Optikus 9 poena fceleri tiio 

woubs Find. Fyth. /. 113.)- propoüta. pfMiwt Si/uiv ivrrrU 

Nam e craflioribus rudium po- >w fimüiter Aefchyi. J. 1. — - 

pulorum de Düs notionibus opi- vices xrrteeotvu 9 a t uotßi , otfiot- 

nio erat, r« rwv rtxovrtov ?ß«'X- ßufa Hfyttets (Anthol. I. p. 29.) . 

(Mir fiV rovs Ixyovovs Tgownjvou, ultio. Ita fere Servius iam in« 

uti hos vv. Euripidis c Plutar- terprctatus ejl ad VirgiL Aen. 

cho tonftituit Groc. Exe. Trag. II. 433. monente Bitrm. ad 

p. 422. Aefchyi. in Suppl. 44 *• Prop. I- 1 J» *o. qiii et ipfe 

Ttöi yxf xciifft r«Jt xui io/xois poenam et vices Hmülima^ ratio« 

Ixortg uv kt Uff fiJvu avTfyiiv ne coniunxit. — - fuperbas? be« 

ifiulotv btfur raik (pplffou ©V- vas, gravea; ut et alibi, aiifi 

««#« AioSev xgxru. TJieogn. forte v. fuperbae paullo auda« 

207. «XX* flu* otyros trifft x«- cius dictum fit pro« vices fu- 

xöV XP* 9 *' os & (fikoidiv Ztw perbiae, iuiuriae. — te maneant, 

Ifonlffu *aiatv lxtxft ( uu<7tv. — forte ipfe non efFugias; r. ad 

immeritis, qui fraudis expertes v. 15. —33. Varia vit ora- 

lunt, grayiter hoc adiectum, ut tionera poeta , quae fic conti- 

in Solonis c VI. ( Anal. Br. I. nuauda erat : neque impune mo 

p. 66,) 29 fqq. «XX' o'/uiw infepultum linques, ut in Ho« 

«vr/x trifft* , t* vartfov. 11 ti merico: /uf p Steuer w — um» 

(pvyufftv uvroi, fluffi $tw* friig TxXtlimv. — non linquar a te» 

iariauff« xl%$ % sj(X«$f fexvTwr precibus, apxTs, ünprecationibus 

et vr Ix* dvainöt fgya ri- meis (V. Valien, ad Phoen. 70.) 

povasf x iex7its Tovrmv , x yi- inultis, ita, ut vanae fint, h. 

*o$ i(ontffet* Adde Nofbri III. Dii rationem harum deteftatio. 

6. 1. cf. Valtcnar, ad Eu- num habebunt, meque» infepuU 

tum k C ARMIN VM L. I. C. XXVIII. V. 51-36, Ö75 

Teque piacula* nulla refolvent. 
Quanquam feftiüas, non eil mora longa, 

licebit 
Iniecto ter pulvere curras, * tum A te relictum , ulcücentur. buerant, negaffemus, nobis im« . 
Male alii h. 1. — 54. Teque , pvccati fuerant, nifi dxfolvamur, 

nullo piaculo exfolvcs ütaTce- h. Deorum» ad quos provoca- 

lere 9 vel, qudd malim, his im- tum fuerat, uitionem au poe- 

precationibus : nam dira deu« nam facris quibusdam ritibus, 

fiaiio nulla expiatur victima V. piaculis, x*$«ßu*3r» avertamua. 

5. 8. Ohftringimur, obligamur Tantum igitu* fcelus nautam 

jceleri: poenae» eo perpetrato, commiflurum ait Archytas, cu- 

obnoxii; itemvotis, vel nofiris ius poenam nullo piaculo. redi- 

(ut IL 8* 50 promißa non fer- raere polBt. 
vantes : vel alterius, pactis non v. 35« 36*. Cum tarnen tarn 

ßantea» aut quae iure quodam eadgua et operae et temporia 

a nobis exfpectari poterant, vel- impenfa, pauxillulo tantum tcr* 

uti humanitatis officia, omitten* rae iniecto» huic ptetatis officio 

tes, ut h, 1. Rata adeo fiunt, fatisfacere poÜis. Inter non 

quae nobiamet ipfi, vel quae argutandum. — - UcMt currat$ 

alii» quibusj quae praeßari de- porro naviges« mm '$ » CAR» z^Q q. HOBATÜ FLACCI C A R M E 2V XXIX. 

AlLGrMElXTVM. 

0/um Jugußus, et Arabiae felicis diviliis ittectus, utque 
novam in Parthos viatn eocperiretur , eocercitum eo duce 
/{elio Gallo , Aegypti praefccto, mittere in animo habe- 
ret; quod et 9 quanquam mala eoätu a. V* JDCCXXX. 
factum (v. Dio LUL p. 723. Strabo XFI. p. 780« & 
Plin. VI. 280 -fcttttj, Horatü familiaris, omijfo philo» 
fophiae ßudio praeter omnium opinionem ad mÜitiam fe 
contnüit, praedaeque faciundae cupiditate expecUtioni 
jßife adiunxit. Poeta igitur hoc lccii conßlium ßiavi* 
ter ridens de rebus f quas in hoc expeditione novus ifie 
heros confecturus ßt 9 facete iocatur. . Idern fereinceßus 
carminis qui /• 25* n tf L quod ibi multo acerbior poeta* 
Nam initio ridenti fimilis ( 1 — 9, ut yi illo v. 1 — %.) 
moxferio cum eo agit 9 eique f quod phüofophiae ßudium 
intermiferit, exprobrat. AD CARMINVM X» I. C. XXIX. V. 1-4. Ö77 

AD ICCIVM. I cci, beatis nunc Arabum invides 
Gazis, et acrein militiam paras 
Non ante deyictis Sabaeae 

Regibus, horribilique Medo 

Nectis 

v. 1 fqq- Suavis oppofitio: Indicarum merqiam, puta, ebo- 

Tu » qui antea nullius rei cupi- ris, ferici, odorum cuiusvu ge- 

ditate tenebarU, fplendideque neris, et gemmarum permuta- 

divitias > ad vitam beate agen- tione eamndemque exportatioae 

dam minime ncceflarias , afper- quaeftuoliuima, tum fui ipforum 

jubaris ; nunc ipfis Arabum ga- foli uberzimo pretiouüimarum 

zij invides, inhia$, eas appetis. rerum, aromatum atque auri 

Sed alterum cum düectu: nam proventii ditüTuna et erat» et 

hoc ipfum • quod invidia Iccius Romanis ultra » quam vix cre- 

ducebatur, philofopbum parum dere licebat, habebatur. — 6. 

decebat. Priu« vero orationis militiam paras, militatum abia, 

membrum hoc vel firoili modo fed alterurn praeclare, quafi dux 

fitpplendum latis diferte poeta ülius in Arabas expeditionis ele- 

innuit per adv. nunc. — hea- ctus , aut rem maximam m ifto 

tis , quibu* adeo nunc tribuis» bello confecturus fit Iccius. Hinc 

ut te beatum effioere poflit ifta- acrem eius militiam vocat , fol- 

rum poÜeiHo. Sed forte /im- lenni fortitudinis bellicae epi* 

pliciter oxnat, ut dives aurum theto. — 3. Sabaeae regibus 9 

Tibull. III. 3. 21. dives metaU nam quaeque regio Arabiae fuura 

lum Avien. Defcr. O. 3 7 7 . Seneca habebat regulum. Sabaeam adeo, 

Herc. /ur.i 66. hic~beatas com- Arabiae felicis partem umVerXs 

ponit opes, gazis inhians, ut libri pro Arabiae regionibus, maxime 

meliores ; adde Propert. II. 1 6. felici, quam Romana arma non- 

.2$. Stat. Silv. I. a. 121. Alii dum attigerant, poeta poluit. 

Arabiam Jelicem hoc epitheto ut Virg. Ge. I. 57. Sabon Sa- 

innui exütimant, quod ieiunum baeorum tum temporis princi- 

videtur; etfi omnino de Arabia pem nominat Dio LIII. 29. 

felici h. 1. aeeipiendum efle, du- p. 729. — non ante deviccis* a 

fcitatione caret. Haec enim cum te fcilicet nunc primiun doman- 

S 3 dit; 278 Qt ^OBrATn FLACCI 

Nectis catenas? Quae tibi virgmum . 
Sponfo necato barb^ra ferviet? 
Puer quis ex aula capillis 

Ad pyatjxiw ßatuetur vwctis, 

Doctus iis ; falfe adnioduni. ,— 4. a te ! egregie hoc toti imagini 
nectis catenas * innectis catenis, exöraandae infervit. Nam et 
in fervitutenv redigis, trium- feritatis ac trticulentiae notam 
phum de iisacturus es (nam co- adfpergijt phiiofopho, et mo- 
tenati (V- 7« 80 ducebantur in' dum, quo virgo in fcrvitutem 
txiumphodericti hoftes) tumeft chu adferitur, dectarat. — 7. 
pro fixnplici: bellum infers, — V u8r ex au ^ a » • nobilloribus 
Medo» Medis, Partbis; v. ad I. fuae gentia. Tel Aiabuxn vel 
'fi. extr, — horribili, feroci Parthonun ; nifi omnino prae- 
(III. 2. 5.) forti. Parthos ve» ftat de puero regio genere orl- 
- ro Arabibus adiimxit poeta, undo intelligere. Alii de puero 
nam etiam ad hos» atque Indos accipiuut, qui oivox^ov minifte- 
fpectare vldebatur Galli expedi» rio iam in aula functus ebet : 
tio. cf. I. 12, 56. I, 55. 31. quod tarnen c poetae rerbisyix 
g 2, Eosdem coniunxit Prop. cogas, — ad cyathum fiatui» 
IIT,. 3. 1. et 5. 6. Jrma deus ftare 9 verba propria de pocilla- 
Caefar dites mcditatur ad Indos : tote, Stat lovis ad cyatkos, 
•— Seres et Aufimiis venient geuuit quem Dardahius Tros, 
jprovincia virgis, adfuefcent Im- Aufon. Idyll« de ttüt, 19. y, 
tio Partha tropaea lovu Torrcnt« adde Burman. ad Prop. 

v. 5/79. Continuata irrinone IV. 2. 29, Adhibebanturadhoc 
Jccio praedam poeta admimerat, miniftcTium pueri nobües , for» 
-fbrtitndini eius praemii looo mofi (luven« IX, ^6. tenerum 
cefluram, Generalem praedae et puerum te et pulchrum, et 
Siotionem in fpedalem conver- /lignum cyatho cacloque putabat. 
- tit, virginem ac puerum capti- adde XIII. A4.) veftitu exornati 
▼os ei adngnando. — quae bar' fplendido ( Cic. de An, II, 23. 
baravirginum, quaebarbararum Adßnt etiam formofi pueri , qui 
virginum» quae Tirgo barbara» mlniftrenl % refplendeap his ve+ 
•xquifitiore fbruetura« Vulga« ftis.) coronati (I, 38« 2.) ele« 
Tis cum anteoed, nexus erat: ganter comti atque unguentia 
bellum üifers Partbis » praedae, delibutL Iam cum hi ad lau« 
f, yirginis ac pueri nobilis po» tioris convivii apparatum pertu 
titutdi cauf«« — fponfo necato nereut ( uam in raodica coena 

flebeioi CARMINVM L. I. C. XXIX. V. 5-12. 279 

Doctus fagittas tendere Sericas 

Arcu paterno? Quis neget arduis 

Fronos relabi pofle rivos 

Montibus, et Tiberim reverti; 

Cum 

pteheios talioes — porrigit ht- quod UmpliciuS eft, moregen- 

€ultus puer — rion Fhryx aut tos fuae Üagittandi peritus. 
Ijycius, luven. XI. *45*) do- 

cte Horatius Iccii delicatius at- Vm 10/99. Mutato fententia- 
que luxuriofius , quam plulofo- xum colore aperte iaxn Iccio 
phum deceret, vitae genus fu- poeta exprobrat, quod philofo- 
turum • a parte defignans , uni- phiae fttidio rclicto* miles factu» 
verle comprehendit. — - 9. No- fit, et exfpectationem» quam mo- 
bile pueri genus ulterius decla- ximam de doctrina atque ingenio 
rat poeta» ab artibus gentis fuae eius excitaflet, tnrpiter elufe« 
ingenuis, iacuLuidi peritia. Do- rit. Satis tarnen urbane ei mu- 
atus tendere, slims rtlvttv, pro, tatum vitae genus obiieit; mi- 
tendendi fagittas , h. iaculandi rari fe tantum dicent» quod nü- 
jperitus » rofmr tv $ütls. Pro« litiam philofophiae » peiora mc- 
prie vero arcus f. nervus tendi- lioribus praeferrye potuerit. Rem, 
tur, tum inyerüone poetica, Di- qnae praeter omnium opinio- 
gitue arcui tenfo ixnpofiue, et rem aeeidit, iucredibilem , per 
ad fcopum aliquem direetae. — mivvmro» extulit poeta , noto 
Sericas epitheto a gento , quae more. ' — Quis neget, ampUua 
in eademarte excellcret, defura- dubttet, muic non credat, yro- 
to. Sic habes arcum Cydonium nos relabi pvono curfu referri* 
(IV% 9« 17.) calantum Gnofium retro fluere poffe montibus (ter- 
(I. 15. 17.) et al. Nota vero tio cafu) in montes, ad föntet 
Litis Serum, nt omnino popu- fuo*. Suaviter pronos vocat, 
- lorum Orientis , fagittandi dex- nndam verfus montem , tan- 
teritaa vel ex Heliodori lib. 9. quam in declivia loca urgentes. 
Alii quendam e Seribus captum Alii iungunt : pronos h. decür- 
a poeta innui exiftimant: ad rentes arduis montibus, cum Cru- 
quos etfi haec expeditio etiam quii Schob Sed altera ratio ex- 
fpeetare potuerit (nam eos di- quifitior eft, et convenientior 
Xerte memorat I. 12. 56.) paulo Euripidis loco, Med. 4 10 - ÄM * 
difertius tarnen exfpectafles hoc xorußmv Itfif %9f*vn nuyut, 
traditum a poeta. — -paterno quem refpexere Luciaw. Dial. 
apatra edoctushanc artero, vel, Mort. VI. ä. Alcipbron Ep. 

S 4 33- g&O Q- ÄOHATII FLACCI 

Cum tu coemtos undique nobiles 
Libros PanaetI, Socraticam et domum, 
Mutare loricis Iberis, 

Pollicitus meliora, tendis? 53. libri ITT. et Cic ad Attic Legg. III. 6. aliL — - 14* So» 

XV. 4* Latiiiorum poetarum craticam domum, fectam Socra- 

locn (ludiofe collecta vide ad tis, libros philofophiae acade- 

Ovidi Her. V. 50. et a Burm. micae, relliquias domus Socrati- 

ad Prop. I. 15. 29. et IT. 12. cae, uticarmina fua philofophi- 

33- — revertiy retro verti pof- ca vocat Veftritius Spurinnä 

fe. — 13 fqq. Ex quo tu, apud Wernsdorf. Poet. min. III. 

cum vi, qui tarn cordatus homo p. 352. Sed et univerfe philo- 

es, tendis mutare, mutatnrus es, fophiam nomine Socratis defi- 

permutare cogitas philofophiam gnat poeta TIT. 2i. 9. per So- 

cum militia. Pro hoc, quo craticos fermones et A. P. 310. 

magis temeritas eius pateat, op- Socraticas chartas (ut Socratkos 

ponuntur invicem libri philo- libros pofuit Prop. II. 34. *7») 

fophici , et arma , XF>*** X*^" Domus de Philofophis, qui eius- 

xh'wy. Pro libris in fpecie Pa- dem funt fectae vel familiae. v. 

naetii et Socraticae domus fcri- Gronov. ad Senec de Benef. V- 

pta, et pro atrais loricas cum 15. — Iberis, e ferro praeftan- 

dilectu pofuit. Panaetius Rho- tüHmo ; nam Hifpaniae Ferrum 

dius, Stoicorum princeps , Sei- cum per fe tum teraperatura in 

pioiü et Laelio erat familiarüß. optimis a Romanis habebatur. 

rmis, eorundemque praeeeptor. — 16. Polluitus meliora, qui 

Memorantur inprimis eius libri meliorem vitae rationem infti- 

irtgi rov xc&nxorrot, Cic. de Off. tuifles , philofophiae itudiis in- 

I. 2. de dolore patiendo Id. de tentus , nunc peiora iis fecutus» 

fin. IV. 9. de Magiftratibus Id. militiam. CJR- CARMIJJVM L. I. C. S3CX. .281 ' i 
/ CARMEN ARGVMMNT^M. uld carmina vetewm xXffrtK» venußum hoc odarhüH 

omnino referendum videtur. Cum enim ex anbiquiffima 

epinione DU f actis adeffe putarentur, (unde quoque 9 

cum in diverßs locis fierent* Deorum i^ä^fitau ort tu) 

Horatius, ufus prifco höc figmento , V euerem rogat , ut 

Je ad faerum in Glycerae aedibus faciendum conferat. 

Comitatus Veueris* ad txarnandam hont idcam unice 

appoßtus, fraudifuit quibusdam, ut recondüiora hie 

Jäter*, poetamque fanetiori ürlagine Glycerae amcrem 

Jibi expetere fufpicarentur. Cuius quidem fufpicionis 

nulla idonea caujfa reperiri potefi; et poeta ubique amo- 

res fuos faterij ae de perßdia et obßmato pueUarum ani- 

mo haud tecte folet conqueri. Similes colorfs habet 

fragm. Anacr. apud Fifch. p.&Ji. & m£, W¥&*ful- 

rwg "Egwf , <p Nt//*ßgj xvctvurwÄeSt xofövgn t* ' A$ge- 

?3jc BTtixfüiTQV. S 5 AD 2Q2 <J. HORATII FLACCI AD V E N E R E M. U Venus, regina Gnidi Paphique, 
Sperne dilectam Cypron, et vocantis 
Türe te multo Glycerae decoram 

Transfer in aedem. 

v Fervi- t>. x faq» Regina Gnidi, Jiorum Deam declarat Callim. 

mvvfffoty /ut tioveu Kvliov, utDia- H. in eandem v. &58- *E0ldsv 

xu Kvkiios «y«0v« Eurip. Iphig. rui rs£« irftatirsu.) Poetaefor* 

.AuL 434. v. ad I. 3. 1. Gni- te ob oculos fuit Alcmanis fr» 

dus urbs Doridis in Caria, Vene- apud Steph. carm. lyr. p. 628* 

*is religione eiusque üraulacro Kv*pof l/tugrw Xorrär» mal Um* 

* Praxitele fculpto celeberrima. <pw frtpfävrav. — vocantis tu~ 

vide PauCan. Attic I. 20. Plin. re, tu* tibi adolentis» ture mul- 

XXXVI. 5. cf. Heynii Antiq. to incenfo te ad fe ?t>cantis, ut 

Auf/T. I. p. 123. Paphus Cypii ifti facro ixiterfis. Virg» Ge. I. 

oppidum, et ipfum Veneris cultu 547. Et Cererem clamare vo- 

celebratiftimum. ▼. vel Virg. cent in tecta, ubi Noflri locum^ 

Aen. I. 4 1 5* — fperne , ' poß« non piaetenniut Heynii diligen- 

habe novae fedi, relinque Cy- tia. Alii» vocantis, invocanüs 

•pron, quam vis dilectam» placi- te, fatis languide. Tus poeta 

tarn, etfi lubenter ibi coramo- omnino pro ticrificio pofoit: 

reris* Sperni prifco fermone etfi eitu ufus in Veneris facria 

dicuntur, quae aliis rebus poft- fatis frequens. v. I. 19. 14* 

ponuntur: amari contra , quae — - 4. transfer confer te, nihil 

praeferuntur, de locis adeo, ubi amplius. ' Nam ad erocando- 

Terfari volupe eft. Sic Virgi- rum numinum ritum , cui pro- 

liana Inno Aen. I. 16. Cartha- prium eft hoc verbum, poeta 

ginera fertur terris magis omni- vix refpexk. — — aedem, do— 

bus unam Tel -pofthahita eoluijfe mum , ut tecta in Virg. 1. L 

Santo» eanique tutatam efle (ita Antiquus is vocabuli ßgnifica- 

forte, exuto ornatu, accipienda tus efle debuit, ficque docte iL 

lila, hie Ulius arma, hic'currus lud adkibuit Horatius. Mal© 

fuit, etiam propter fqq. Eodem alii de (acello capiunt. •— deco~ 
«olore Dianam tutelarcra Ephe« * tarn, eleganter ad hoc kcnim 

exov- C ARMIN VM U I, C, XXX, V. 1-8- $83 

Fervidus tecum Puer, et folutis 
Gratis zoiiis, prbperentque Nyraphae, 
Et parum comis fine te Iuventas, 

Mercuriusque. «Koraatam, Bidet mrgento da» ane adver tite vuhus — vtfte 

miMi in ümüi apparatu IV- n. nihil tectae: pravo utique iudi- 

6« cii acumine. — - 7. ' Iuventas» 

v. 5 ~ 8» SuavüBjjia iroago "tißn Graecorum, et ipfa in Ve- 

Veneris Deorum comitacu ad- neris comiutu apud Homer. H. 

yentantist — - Properent, adfint in Ap. 195. cf. Claudian. dp 

tecum Puer fervidus • ferreus, Nupt, Hon. 84* ~^~ varum co- 

iJißgot "Efmt, et um, Sic fer* mis, minus fuavü* ßne te; in« 

vidi iuvenes OT. 43. extr. — rerfa oratione, pro» quae per 

Cratiae perpetuae Veneria 00- te maius decus, maiorem vono- 

snites: vw y*f v/tuv (X*j**<) ftatem adqoitit. Adpofite Ke» 

r« rtftnu xui tu yXvitJ« ybtrui noph. in Sympof. init. (p. 117. 

«wr« ßgortfe Pind. ,01. XIII. ed. Bach. ) of tfcro rov eutyoves 

7, 8- € f- I« 4« 5 &1« ~ folutis "Euerer ft&o« , r« r# tp/uurt* 

tonis, diacinctae ; in Gratiis enim (piXotypowripas tx w91 % **' T ** 

*iAi7 e^e alHguti decet, nee ad» (ßawf* «rfforlfay xotovrrui, xsu 

ftricti: (male legitur adfcripti) ru <r%f/U«r* *'* r * '^* tt - 

folutis itaaue tunicia utunturt beotuvurev Zyovqt*. — — 

-ptllucidis autem. Seneca de Be- JVlercurius Venen comes addi« 

jief. I. 5. Ita quoque confpi«. tus propter evtftut (cf. J. 10. 

" ciuntur in Monumm. antiquif : 4. ) vel , quod raalini , pro« 

es g. apud Ögle de antiqula pter faeundiam et vim perfuafi« 

gemmis caelatis p. 167» cf. vam amoris. Sic Veneria ceAo 

Winkeln. Mon. jned« p, 57, (Homer.' II. /. a 16,) praeter alin. 

Siiavi autem phantajroate Gnu inerant, iup$evvs , frofßaw, tf 

ciarum pepla abAmore furrepta r tfxk^t woat xvxot xto (pf««6*- 

ftngit Auetor Epigr. in AnthoL tot. Sie Pandorae ( Hefiod. 

gr. IV. p. 491. Colorem e no- "Eey. 77. 78-) erfö&ffa iuixra* 

Uro loco duxifle yidetnr 3ta, fot *Apy$ilpifTis tyuvhu 5* «Ipv« 

tius Silv, I, 5. 15. de Njm- 'X<W rt Xoyovs xk) tnWktmn 

pnu; Ite deae virides % liyuidos- foos rwi». 


CJR «64 Q* HORATII FLACCI CARMEN AJLGrMENTVM. jjuum a. V. DCCXXyi. templum ApoUinis in Pala- 
tio dedicaret Aupißus , (v. Dio LIIL 1.) follennita* 
tetn huius diti poeta privata religione profecutrts preces 
pro fe 9 ut vate, facti. Quorum quidem rationem ac 
modum ita circumfcribit , ut, quam alii divitias omni- 
notpie lautioris vtiae delicias fummam votorum fitorum 
ißo die faciant, lauttiias ifias, ut confentaneum erat, 
afpernatus, tenuem contra victum, tum animum , qui ab 
augendi cupiditate alienus partis fecure fruatur, rectum- 
que valetudinem cum mente Jana, quaeque ad extremam 
fenectutem vegeta permaneat, haec unice ab Apolline 
precelur. — ELocutio carminis augvßa ac fplendida, ut 
decebat in pali argumento: ornatus inßngulis eocquifitus 
et copiofus: doctrina quoque haud vulgaris, maxxme in 
declaranda divitiarum atque lautitiafum , quibus alii fe 
beatos cenfent, notione* AD CARMIlSVM L. I. C. XXXI. V. 1 -4. 2Q5 AD APOLL INE M. V^/uid 4edieatum pofcit Apollinem 
Vates? quid orat, de patera novum 
Fundens Liquor em? Non opimas 
Sardiiüae fegetes feracis ; 

Noi* 

v. 1—3. Orditur quidem SicOvid.Faft VI. 637. te quo- 
poeta t quan dubitet , ac fecum que magnifica, Concordia, dedi- 
ipfe deliberet, quae maxime fibi» cot aede Livia, cognoraine FirU 
hoc fefto die ab Apblline expe~ fc f. Maritaiis. Sic Tiberius 
tendafint; votorum tarnen fuo- Apollinem Temenitem videtat 
rum rationcm haud ambigue per quietemaßirmantem fibi, non 
ipfi fUtixn dubitationi praeckro 7?/)^? /? a£ i'p/o dedicari , Suet. 
artüicio intexit. Dum enim in Tiber, c. 74. Ülud etiam 
auguftam vatis f. facerdotis Apol- confecratio dicebatur. Vtrura* 
linis ac Mufarum (v. ad III. que adkibuit Cic Nat. D. II. 
I. 3.) perfonam fumit, facüe 23. ut Fides, ut Mens, quas in 
exfpectare licet, fe, fupra inauia ' Capitoliö dedicatas videmus pro» 
vulgi vota elatum, non nili ea, xime a M. Aemilio Scauro; an* 
quae bominem lanctum , vitae te autem ab Atilio Calatino erat 
adeo innoceutia, atque otvrap- Fides confecrata. cf. Id. da 
ntttf confpicuum haud dedeceant, Legg. II. aß- — 2. inter li* 
optaturum. Summa igitur cum bandum. Paterae follennismen« 
vi poutum, quid vates pofcit' tio in libationibus. v» III. 5* 
Apollinem ? pro tenui, quid ego 33. — liquorem, in re facra, vi- 
pofcam Ap. — dedicatum, nova mim,laticum honorem UbareVirg. 
aede in rnonte Palatino ab Au- Aen. I. 736. laticem faerum Sil. 
gufto confecratum. Dedicatur VII. 164. — - novum, hornum, 
Deus, abfolute, qui inter Deos nam vino horno libari,* uü komm 
IjXpulees recipitur, inftitutis ei fruge immolari (III. 5. 3.) fo» 
publice certis facris, caeximonü«, lebat. Perron, c. CXXX. no- 
facerdotibu», erectaque ei axa et ftri loci forte meroor , fpumabit 
templo: etiam is, cui iam rece- pateris hornus liqifor. 
pto nova tantum appellarione, 

ut h. 1. Apollinis, Paust ino nova v. 3— 8* Poeta non, quae 
aedes ac nova facra inüituuntux. primm fere votm, et cunctit no* 

tijjimm ' % S8© Q- HOKATH Fi-AC« . 

Non aeftuofae grata Calabriae . 
Armen ta; non aurum, aut ebur Indicum; 
Non rura, quae Liris quieta 

Mordet aqua» tacitumus amnis. 

Premant tiffima tempVist (luven* X. $3.) ta Calabriae, <fpa& in Calabria 
divitias optat. Ezquiüte bas ptfei . folent. Frequen* enira 
jer enuraerationem declarat de*: erat ifta regio pafeuis» tvßoret 
fumtis a fuo populo divitiarum inde dieta Straboni L. VI. 43 x * 
generibus» Brevior in eadem cf. Plin. H. N. III. 11. et ad 
re. Findarus Nein. VIII. 63. ali- V. 1. 27. -— aeftuofae* folis ax- 
ter quoque inAexa fententi» : dorc inaeftuantis , ferventis. v. 
Xpaw tvxwrtu, mtfo» t* Vrtpoi L 22. 5. — grata adfpectu, 
eurifurror kym t* uerets tüömv laeta, nitida, pinguia; nihil 
(uiidc q>tkos arroTs Wwtafos Pia* amplius. Alii aliter. — 6. 
toni c XXVIII. in Anal. Br. aurum parum opportune fpecia* 
T. I. p. 174- dictus) x$ w * yvta libus divitiaruxn notionibüt in» 
nfiCkv^oLifAi. — non lata* agro- textum videri poflit: fed ca- 
rura poflefliones , latifundia ov piendum h. 1. de liocu Romano« 
ertfym ßuSvktffavt upovgut, ein nun, quo aedes ac rilias aurea 
oXßof xokvx§vvoY 9 aJa Tvyifs, vel inaurata fupellectili exorna* 
uir&fttwt fgapou ßiov Alpkeua rent. Hinc femper fere » ut lu 
IV, (Anal. Br. II. 129.) — L, iungitur ebori 9 quod et 
Sardiniae, tanquam fertilüfi* ipfum iiifano more ad ifium 
rnae. Benignijfimam eam ur- ulurn appetebant Romani, lau* 
bis Roma* nutricem vocat VaL titiarum barum fbidionlfimi 
Max. VII. 6. et propenfae Cere- Ovid. Medic £ac 1 o. Sectila 
ris nutrüam favore Sil; It. XII. delictis India praebet ebur. cf* 
375. addcMelam II. etPlin.H. II. iß. 1. — Indicum, Virg* 
N. IH. 7. Opimas fegetes, übe- Ge« I* 57« — non rar* , qua* 
rem proventüm Sard. (ut I. 1. /Liris praeterfluit. Uris fluviiu 
"7» &.) P r °» opimos agros, */•* in finibus Latii et Campaniae« 
was ayfovt Hom. IL «I. 832. p£n- quae et fertüüEma ( uberis arva 
guia eulta Virg. Ge. IV. 372. FaUrni, dives ea et nunqman* 
Obfervent tirones concinuam tellus mentita Colono* Sil* VII» 
epithetorum collocationem. — 5, 169. 160.) propter caeli tem- 
non armentorum greges: qui periem* tum et omoeniflimae 
praeeipua tum divitiarum pars ibivillae» et nobiliflimae in ool- 
erant. v. II. 16. 33. Armen* libus Formiania et monte Mafli- CARMINVM L. 1. C. XXXI. V. 5-12. 887 

Premant Calena falce, qüibus dedit 
Fortuna, vitem: dives et aureip 
Mercator exficcet culullis 
Vina Syra reparata merce, 

Dia 

oo vineae eraae. — mordet, proxune antecedentia Laec fpe* 

$xfvt*i y*o£ur* ( ut Marion. III.. ctare * facile eo Tel vitis Calcnav 

10. in AnaL Br. II. p. 51Ä. duck. Iara vide quo ornattt 

«roret/U** — wifotp vxofvu olvto- haue fcntentiaxn perpoliveriu 

(Pvtom ftimft, Callixn. ep. XL VI. Pro» alii poflideant, eÄ, aliS 

3. iroXXawu \i$t4 roTxov v*o-, colant» (ut III. j. 9. Eß ut 

Tf»y*v navx*o* woru/uof. viro vir latius ordinet arbufim 

Alu v. apud Ruhnk. £p. Crit. fuleiu ) et pro hoc , fpecialia aC 

IL p. 151. ed. II.) terram al- praeeipua viribus impendend* 

luens. LuciL Iun. Aetu. 1x0. cura ponitur» quae eft in am« 

(in Wernsdorf. Poet. min. IV. putatione. Tum in elocurione* 

P. I. p. 111.) lympha perertni mirum ornatum facile fentias* 

edit humum tima, furtimque ob- Premant, compefeant falce» pu- 

fiaruia mollit. Claudian. de tent vitem, ümtiles vitium ra+ 

Conf. Prob. 259. de hoc ipfo mos (V. 2. 11.) cf. Virg. Ge» 

fluvio: terens querceta Maricae II» 4 01 * Premtre falce pro 

Liris, Alias dieunt lambere fueeidere» VirgiL Ge. I. 157- 

(I* 22. 4.) firingere, rädere: Calpurn. EcJL V. 111. Tum 

Prifcian. Perieg. 6g. 70. Hos epithet. Calenä doeje falci de* 

ftringens -pelago terras , circum- dit, quod ad vitem proprie fpe- 

fiuus iUis montibus out radens etabat. Sic I. flo. 9. praelum 

fuyrpoftas nrbibus otas. Ita ibi Calenum et HI. 16. 54. La*~ 

legendum e Dionyf. Per. 61. 9 firygoniam amphoram dixit. — - 

efimv 9 wlgov virofvovc* *oX*V* quibus dedit fortuna , quibus 

— - quieta et taciturnus de leni hoc datum eft» quibus licet« 

eins curfu. SiL IV. 550. &• Adiectum hoc a poeta, ut invi« 

tu qui fönte quieto disßmulat diae fe expertem profiteatur. 

curfum, ac nullo mutabilis imbri -—10. Nova fententia» (ad 

perfiringit tacitas gemmanti gur» quam tarnen ab antecedenribus) 

gite ripas* paratus erat transitus) qua lau« 

v. 9 — 14. Equidem ifta ru- titias vitae poeta deprecatur. 

xa viribus confita voris mihi Vivide has oßendit in nomine« 

non exptto; pro hoc» variata mercaturam faciente, et indo 

oratione : aliis iftas vineas Cam- infhrumenta luxus atqae lautio- 

panas non invideo ; n*m ad ris vitae Abi paaante. Luxura 

Ifitim £88 <£• HOKATII FüACCI 

\ 

• t 

Dis carus ipfis; quippe ter et quater 
Anno revifens aequor Atlanticum 
Xinpune. Me t pafcant olivae, 

Me cichorea, ltevesque inalvae. • 

* Frm Iftum fpeciali idea deckrat per Diis ipfis* cwnxat eius gerenti- 

▼ina transmariiur, eaque pretio- bus, divitias ei largientzbu», an« 

liflima, atque aurea pocula, qui- tiqtia notione. Homer. IL ß. 

bus fe mercator irigurgitat. Si- 66Q. de Rhodiis : tyikqBtv he 

jhlli ornatu Virgü. Ge. II. 505. A<o'f 9 -^-v.x«/* eipti $tv*hior 

Hie jyetit excidiis urhem — ut' ffoovror n*r$xm Kgovlw. He- 

gemma bibat, et Sarrano iridor- fiod. *Ej>y. 303. *<pniol /u$f\oifft f 

füiat oftro. — Cululli proprio (ßtkoi /uaxctgtovt StoTet. cf. ad I. 

calices fictiles, quibus Pontifi- z6. 1. — 14* dum impune t 

ces , Virginesque Veitales in fa- absqu« iaccura ; fine naufragio 

cris utebantur, iuxta Scholl, (cf. I. 17. 5.) faepius quo tan- 

tum omnino de quibusvis gran- rfis mercaturae faciehdae caufla 

dioribiis poculis ut A. F. 454* vet aequor Atlanticum* littora 

-=- exficcet cuL vina; exquifi- Africae et Hifyatiiae, maxime frei 

tZore ßructura, pro, exficcet tum Gaditanum revifit* adit, 

cttlullos ( ut codi cum faece fic- ficque ex crebra mercium per- 

cati I. 35. 27.) vino epoto, vi- mutatione maximum liicrutn 

tium bibat ex aureis culullis. capit. Aequor' Atlanticum poe- 

' Sed altefura bagyicrregov. — re- ta pofuir, tanqttam remotifli- 

parata, parata (nam verba cum re mum, (ut Hefperia ultima' T. 

cömpoüta pro fimplicibus fere 36. 4. ) etfi ultra Gades Romani 

a&hibere foletHoratius. v. c* I. vix navigaverint. Facile vero 

37. 24. etfi h. 1. ad jiteratam perfpicitur a poeta h. 1. exag« 

mercium permutationem tra- gerari omnia, ut laxirriofi ho- 

hfere po/Es, mercatore fuas cum minis imaginem, longÜümä iti- 

Syriis, tum Las cum vino com- nera atque pericula , quo magis 

mutante) permutata mercibus luxu diflluere pöflit, continno 

Syriis , aromatis , et unguentis, repetchtis , vividiffime ob ocu- 

ex India atque Arabia in Syriae los poneret. 
ac Phoeniciae maritima oppida v. 15. 16*. Ego, facili acte- 

convectis, et inde Romam dela- murvictu corpus aleris, iftas 

tis. — 1 3. Nexus : Mercatura delicias non appeto , faitidio. 

, ei, unde pretiofiuima viiia pa- Praeclare vero üiis longe arcef» 

ret, fuppeditante. Düs carus ipfis, litis« aegreque et cum vitae 

periculo • caäminvi* j>, i. : c. xxxi - v f r* 3 - 1 8« *8y 

Frui.paratis et v^lido mihi, , ; _•- - i; ; .^> 

Latoe, (Jones > §t*. precor* ^ntsgra^ 

Cum 

pericnlo qnaeJitis lautitiis oppo-" tum. Simillirhae Fententiae oc- * 

nk vilia atque opera levi para- currunt in Menandri KcXxtu 

Bilia, oKvam, (cf. V. 12. 56^) (äpud Athen. TflY. 22. p. 659.. 

et ex plantis / liorteniibus cicho- et inde üi Grotü Exc'p. 731^ 

r'eüm, xsxogM*, f. x^f^ C u0 * f*ovij' — *'%J^« 4 iif5« *ÜXv/«- 

ftris Endivie) V. l*keophr. JEi. «r<W> rtxfft, nuTuts — $i}'l»cm % 

Plant. VII. 11. Plin. H. N. ffur'vgtoiv 9 -fZytttuv f * iyo&x «rcX-* 

XXI. 15. et malvam, /uotXx- Xa, rf* ovrmv re vvvoiyx- 

Xnv, planum corpori faluberri- $«* ovijviv. Alii polt Acro- 

mam, cf. V- Ä. 57- 58* Hc- nem V arata exponunt, quae in, 

ilod. E^y. 41. Hinc levem, promtu funt Omnibus, rx tvrt- 

quae ftomachum non gravat. Xj, quo fenfu ctü h. v. recte ad« 

Ventrem etiam movere credita. hibery poteft ( Scneca Ep. XC. 

cf. MartiaL III. Qg, ad parata nati fumus ; nos ornnia 

nobis dijfficilia facilium faftüdio 

v, *7 fqq* Seqnitur folleiinis fecimus) rationi tarnen totius 

eonverfio ad Apollinem in jine carnünis, qua fe divitiarum 

carminis , cum votorttm expofi- caufla vota facturum uegat , al« 

tione e prifcorum Ilymnortim * tev*moJfis" Tiiagis con venire vi- 

ratione* Dignaevero vate pre- detur, cum liic ad proxime an« 

ces, digna, quae Apollo cxau- tecedentia tantum referri po/Tit. 

diät, -Vota! — Latoe, AjxrMt, Vt tace&m, ieiuniquid ipfis vo» 

ftli Latonae , Apollo, dones Jos tis fic inferri. — 19. nee tur- 

Cqnod follenne Hymnorum) da fem , triftitia deturpatam , tri- 

mihi et valldo quoad corpus et «Item, morofam, yypxs -urtgnis, 

jntegra cum mente , otyvfi fcxVf XwffWf adeoque fenectutem 

animo ab omni fccleie ptiro (v. hilarem,fuavem,iucundam. Hüic 

ad I. 22. 1.) emtppovovvTt , frui perfpieuitatis caufla adiectum 

p. graece, pro, da ut corpore puta, neccithara carentem, qitao 

atque animo Valens fruar -para- adhuc cantu delectetur, atque 

tis , roTs gvtrt , partis. Praecla« exlxilaretur. Alii turpem vi« 

Tum vero contineutiae votum, tiis, vcl per iatorifr*, honora- 

Hotbtio K nihil fupra Deos lacef» tarn: neutrum ad fenfum car« 

fenti (II. 13. 11.) perqnam fa- minis, »vrotfutUf notionem ubi- 

miliare» Oftendit igitur poeta que ingerentis. Ad Dienten tiam 

an im um divitias fplendide afper- poetae Etirip. Ilerc. für. 676 

riantem , ac de praefentium bo- fqq. /u$ $tp für «t/uow/af, «W 

aiorum recto ufu unice follici- t* h artip**i»civ ttif>» ?t* to$ «9* % HÖRATII FlACCf Cum mente; nee turpem fenectain 
Degere, nee ci&ara caraateau y/ftf? iot&s taXtJS Mr*poffvv*9 frißan»*«*. ETheognideis fpe- 

(Mnemofynen, Mufas, ut mihi etant liuc vr. 769. 770. roi* 

adüiit , ex more invocera). Id. (?oß/«f f/ukitn/out) hup *%mv r*f- 

m Erecht. fragm. in Stob, flo- noi/uttv (pogfMyyt kxi ofxi^MV 

ril. Grot. p. 211. fitr* i* tjov- xcci «oiijj ^ mau /ur« tmp u%*~ 

%$*s froXiM yijpu' cwotxoitfv, «»/- &~v fafai* txfiifu viov* 6VA- CAKMINVM l. I. C XXXIT. ZCfl CARMEN XXXI L , ARGVMENTVM. 


n 

\Jdarii huius initium htdentem potius, quam argu- % 
viento alicui inten tum ac praeparatum poetam prodit. 
Animo entm remißlori atque otiofo indulgcns poeta ßol- 
leunl ritu lyram invocat, ut c ahnen ßbi ßuppeditet , et 
in hac ipfa /tat im omnes fuas cogitationes ßubita conver- 
Jione deßgil: dumque huius vim ac vir tut es exponit y to- 
tius ßmul poejeos , vidxime lyricae , laudes complectitur. 
Ita carmen cxiit forruiti magis , ut ita dicam , argumen- 
ti 9 atque effußim potius, quam laborioje anxieque ex- 
prejfiim. Dum vero eosdem modos , quos olim 'Alcaeo 
ßtggefferit , poeta lyram poßcit, haud obßcure Je et 
Aicaei imitatorem* ßmulque Roman ae fidi einem 

« 

lyrjae (IV* 3* fl 30 *• poeßeos lyricae inter Romanos 
auetorem proßtetur. cj. omnino IV. 3. — Initium 
atque hicejfus totius carminis paullo infolentior ejßccpt t 
vt Intpp. ßuum potius quam poetae ßenßum fecuti* di-\ 
verßo quisque modo 9 ßummam carminis conßituerent. Alii 
cnim Horatium hoc carmen compofuijje exißimant, cum 
a Maecenate vel ipfo etiam Augußo invitatus ejffet ad 
Jcribendum ßollennius aliquod carmen forte ßeriis Latinis 
out Apollinaribus ludis canendum : alii eo tempore für 
dum autumant , quum pöfeeretur ßua dieta (uti Scholl, 
eloquuptur) edere : alii denique carmini ßaeculari, quod 
Augußus ei iniunxiffct, praelufum a poeta volunt; lani 

T a trnndem + s ■ Ä$2 Q. HORATH FLACCt Sandern . Hordtlum a Maecenatt aliove amico in lytatn 
fuam carvien facere iußum contendit* Ouas quidem 
W. DD. opiniones, e prava* ut nobis quidem videtur 9 
primo/um w. interpunctione atque interpretoHone ena* 
las, cum nuüiidoneo fuperßructaeßnt fundamental pla* 
refeilere nihil attinet* • ,». 


' <* . » AD cjlkminvm r. r. c, xxxii. ir. 1-4. 293 AD L Y R A M. Jofcinrar: ■*— fi quid vacui fub tunbra 
Lufimus tecupi, quod et hunc in anmun 

„ ■ 

Vivat, et plures, — age, die Latinum, 

Barbite, Carmen, 

Lef bio 

p. 1 ftfq. Pofclmurf pofear, ede türmen, fonös, modnlos car- 

iropellor , , impelli me fentio ad minis , carmine tatino nunc re- 

canendnm f $v/uit hcergvvu «f/- /ona , qui olim graeta Aleoei 

#W f ApoOinis vcl Mufnrum ini- Jfe/uMrm xeddideris, exprefleruw 

pnlfu. Eundem cnim 9 quem Qiium ad lyrom carmina olim 

ratet» poetne fnrorem fimulantV canerentur, ratio in promtu e& 

feque Apollinis vel Mufarum cur is , qni Carmen feribit , ly- 

i(ptTt**7s ( Orph. Arg. 6. ) ad ram pnlfare, et lyra, quae ilhteV 

pangenda carmiiia excitari, et nameris refert» ipftim Carmen 

qnae eae dictent (Prop. IV. i. modulari, rundere dicatiir. cf. 

133.) feenarialiUperruafumha- ni. 11. 7. Idem eolor in Sap- 

beri voltint. Statu Silv. TV. 4. 95. phua fr. «y* /uot, l7m xJXv, 9** 

vocat arcitenens alio Pater* h. fxt<rtf* ytvoio. Theogn. 739« 

aliud me Carmen adgredi inbet. (pogfuyg l % mv (p$fyyo& U$e* 

Id. inirio Thebaidia : evclvere ptkos tfii xmt «vXa* . — Si quid 

Thebas Pierius menti calor inci- olim oecini tecum , tua» fidet 

dit : unde iubetis ' ire deae ? pulfando , quod in hunc et plu- 

Claudian* de B. P. I. init. — res in annos vivat, dignura 

•prüdere cantu mens eongefia tu- adeo , quod ad pofteromm me* 

bet. — Iam Juror human os »o- moriam perreniat, quod perpe- 

ftro de yiectore fenfus exymlit, tuo plnceat: doetc pro vulgari, 

et totuni fpirant prmecordia Plioe- & digne Jides tuas pereußi. Sol- 

bmtu Hoc loco fimpliciter eft, lennis baec poetaxum ratio» ut. 

fett aniirms , lubet aliquod car- ernlgatit iam aliquot carmini- 

men lyra modulari » feribere, bus, quae cum plaufu a civibut 

nihil aroplius» llortatur i^itur fuis excepta noJTent, in novi 

lyram, 11t fibi numerofe nunc argumenti traetatione Apollinis, 

accinat, quae uec antea fibi in* Mufarum vel adeo lyrae opem 

yocanli defuexit. — • jige die, certiorem atque praaCtntiorera 

T 3 Ähi *S4 (J, HORATII FLACCI 

Lefbio primum modulate civi; 
Qui ierox bello, ' tarnen inter arma> 
Sive iactatam religarat udo 

• Litore nayim, 

' ■ 4. . • 

Libe- fibi fpondeant. Valer. Flacc I. re*it9$**. ^ cf. Ruhnk. ad Tim. 

5 — 7. Phoabe motte ; fi Cy- p. ß22. — ^ tecum fuaviter! 

meae mihi confcia vatis ftat cajta nam lyra poetae eft ov/iiexlargi** 

iortina domo; fi laurea digna dum modo» carminis exprimit. 

fronte viret, Stat. Achill. I. ß» Virgil. EcL VIII. *2i. Incipe 

Tu modo 9 fi veter es digna, de» Maenalios mecitm ntea tibi* 

plevimus hau/tu, da fontes mihi* verfus, Sic vf&os (ßogtuyyi cw. 

PJtoebe, novos, ac fronde fei- oi/mos Apollon, Rh. IL 161. et 

tunda neete. comae; et inde hurte in annum et plures, *j) »vr 

Olymp. Neraef. (iuxta Wernsd. *£*«r* , f. h Zeus , gfaeca fiu- 

in Poet. min. T. I. p. 2Q2.) viutc, pro, diu, perpetuo. y. 

Laud. Herc 6 — 9. — Si fol- Valien, ad Theoer. Adouiaz. p. 

Jenuis obteftandi precandique 370. — Vivtre de carrainibus, 

JEörmula. v. BentL h. L et t. ad IV. 9. 11. De barbito, 

Jleyu. ad Virg. Aen. IX. 406. quo omnino . lyrica poeha deii-, 

Idem rero orationia color, ut gnatur» v. I. 1. 34. 
IV. 9. 9. nee fi quid olim lufit 

^nacreon caet. — • vacui curis, v. 5 fqq* O barbite Alcaei, 

euris expeditis (1.22. 11.) adeo- Z Aeffßf* ßaeßtril nihil am- 

que otioü, nullit negptiis di- plius; nam reliqua ad oroatum 

ftrjcü ; cf. L a6. init. — fub Ipeclant, Satis diferce bac ap- 

umhra praeclave ad exornandam pellatione poeta innutt, fe in 

rov vacui imaginem adiectum. argumentis carminum, eorum- 

Ovid. Amor. II. 13. 3. N&s* que traetatioue Alcaeum maxi- 

Macer , ignavi Veneris eeffamus me fecutum cfle. Nam barbi- 

in umbra, b. amatori* carmina tos Alcaei dicitur, uti fides Teta 

ludünus. Martial. IX. 84* no " (I* l 7- l 8-) 9 liae cavroina Ana- 

fln forte loci memov : Uaec ego creonteis fimilia , \vp* 'Oj^Vfov 

Pieria ludebam tutus in umbra. (Anacr. XL VIII.) qiiae epica re- 

-— ludere alias, de caraiiuibus fert. Poteft tarnen Ampliciter 

levioris arguroenti, hie vero de ornattis caufla adiectum videri* 

quibusvis intelligendum. Sic ad l^iicim omnino poeiin de- 

9*l£*tv Graecis, veluti Pind. Ol. clarandam. — modulate > qui 

I. 24. «St KalgQjxty (pftoy xois pullatu» es (palhve) JLefbio 

' . . ciri CARMINTM IL, X. C; XXXII. V. 5*12. &ff& 

Liberum et MnfäS, Veneremcfue/ et illi • 
Semper haerentem Puerum caiiebat, 

Et Ly cum , nigris oculis nigroque 

. Crine decorum. 

o 

T , . . • ** * * " 

ciri a Lefbio eive, Alcaeo. &mos ytrofinot (nt Athen, de eö 

Ita fere expediunt h. L intpp. I>- XIV. p. 623.) inler.arma five 

Nihil taroeu impedit. *}up mimta terreüre (prapter v. £.) bellum 

Jimpliciu* interpreteinux : qai gerexet, fiva nmtimventis iaeta- 

xnodulatus es , h. qui Carmen tarn , quae altura non arapliue 

edidifti, fuggeiliiti primum teuere poffet, religarat* alliga- 

Lefbio civi, Alcaeo. N am pro- xat (de hoc rov religare ufu 

prie modulatur lyrä.poeja, qui loquendiadiGrottOv.Diatr.Stat. 

cam pul Ca t; tum exquifitiore .c* XXXIV. et Valien, ad Hip- 

ratione et ipfa modulari. die»- pol. 752. adde Lucan. PharC. 

tur, quae modos dkit (III. u. VII. ßöo.j.e prifco roore (v-ad 

7.) carmen digit, quo eodeni I. 14. 6.) litore «<io, «X/xtv- 

orationis colore vertu proximo *-*?. Poftrema haec aeeipiunt 

tuus- fuerat. Sic non «opus erit fere: five in portu quiefeebat: 

pafllva Jfignincatione aeeipere. quo tota oppoiitioni« via enev- 

— rrimum , praeeipue , maxi« vatur. Imo maximunv fenten- 

> nie. Nam per Alcaeum maxi* tiae recte conftituendae momen- 

; me lyrica poefis exculu iuit. tum rj* iaciatam ineft, Alcaeum 

. Inventorem barbiti Terpandrura rurairum > quarnvis navis eius 

' Lef bium tradit Findarua apud ita adflicfca eflet . nt litus übt 

Athen. XI V. p. 655. — 6. petendum effet, tarnen Üb. caet. 

i Docte iam aliquot Alcaei carmi- — Liberum , fpeetant haee- «i 

nom argumenta entUDerat poe- Alcaei +ff/**T*w*gofrt*, quorum 

ta, in lufibus et amoribu* 00 Iragmenta nonnulla fervavit 

cupata.' cf. Hermef. £1. v. Athen« IX. 8- P- 4S°* Male 

47 r 6°- Gravioria argumen- vero faciunt , qiü haec nuxnin* 

ti erant minaces eius Catnenae unius eiuademque carminis ar- 

(IV, 9. 7.) quibus tyrennos in* gumentum fiiiße arbitraptur, et 

feetabatur* (Quinctil. X. *.) ad illultrandam iftoriun rmtflm 

Se& illorum tantum lueminit multa vano Audio conftipant. 

poeta, ut fuavior o.ppofitto fie« — 10. Puerum, waut* , . filium 

ret : Alcaeus bello fortia, idem- feniper haerentem Veneri , ad« 

que amatoriorum larminum haerentem» alliduum Veneria co» 

feriptor. — — . {Jiii, ferox, hello, mitem. -—11. Lycum, AU 

be^ieofus» «*Xi w ^ T '? f w« troXc«, caei amanum» nigris oculis dec. 

T 4 . ioß>J. I « ragrß . * *j. hökatii;b£a«5i • * ^ 

■ 

O JtLecüs Pho^biv et dapitms fupremi 
Grata tefttido Iovis, o laboram 
Dulce lenimen, mihi cumque &dv6 

Rite TOcauti • * * 


toßTJQxgov , cf. Anacr. 29. 4* "~- Jemmen laborum poteft efle, . 

adde Schröder, ad Muf._p.' ijfo. citiiW cantti deHniti labofes mi- 

Sunt" luud dubie epitheta ab aus fentrmus, ut IL 13. 38- 

ipfo Alcaeo ifti Lycp tributa. Phtai. ät Tel. parens diilci eius- 

Refpexit od ifia in i>ycitm car- dem Aicaei'lyrae /bito laborum 

inbu Cic, de Nat. D. I. iß. decipitur: qua eadeA de caufla 

•Nobis, qui adoUfcentibus dele- Orpheus lyram $w*gnyorm . fiix- 

ctanwr , rtiTun viria faepe iucun- Son f öcat Arg. 33. Poteft etiaxn 

.<fa /oe*. Naevus i& artiaUopue- efle : propter quam hbores for- 

ri deUctat Alcaeum, ■ At eft cor* ticer perpetimur , a pocftis im- 

•poris ituuula % nasvus t Uli tarnen niöttalltatetn inde confecuturi: 

hoc lumen videbatur. rot y*p drih/uov fpytts m&*twrn 

rr /U#v olv(qv9i Movrai , ut in 

v. »5 fqq. Exitus carmtnis notifluno AtißotelisScolio, apud 

ad Hyrani rationeip proxinie Brüsk. Anal. I. p. 177. Effet 

acoedit. — <&?cbj Phoebi, «y«X* adco Pindari Xvrfoy, &rt<ni 

-^uc, lyra, gefiamen £hotbi : ni- /uox^ v * SimpluiiRmum tainen 

hü anpltus. Ctii uon in men- fucrit , accipere , quae anirotim, 

tem veiiiunt illa Pindari Pyth. curis fatigatum , recreat , rt^L 

.au ink. Xpvci* (pof/utyf, 'AiroX^- toos. —-15. falve, x&S 9 » l ac - 

7vm»os *ut ionkx>K*fJiMV avvisxov ta» (v. od I. 2. 4^0 propitia 

MA»ta*v xriavor. — grafa <iapi- mihi fis , tanquam Dca ? fuavi- 

Xwj, adhibita in comriviis Deo» ter! proVulgari, modos ac car- 

mm : res ab heroici» tempori. mina mihi fuppedites , quando* 

bus (Hom. Od. & 99. f. 269.) canque (V. Ob/T.) te rite vocem, 

ad' DeuS' ti ad acta. De Apoliine invocem : fplendide etiam hoc 

Homer. U. *. 603. Pind. Nem.5. pro-, qnotiescunqae te, fidcs 

42. iy ii fiiffcetit <p6f/vuyy*hxo'kr ttins pulCem. ' Rite petitum a 

Xuv ifrToiyXmaaov xgvatyfcXuKTff facris, qnae certis caerzmxmiis 

iuiuw. Hinc <pigfuy£ iarres apparari decet : h. 1. augtiftam 

Srm*£if Homer. H. in Mcrc. 51. orattoni fpeciem contfliat; ui- 

•«— fuprenü v^icriv, vnegruTW. hil amplitu. <;^ä- CARMINVM L r I. C. XXXIII. «97 

1 

■ • » • * ■ > • k. 

CA M M E N. XXXIII, 

AlLGrMENTVM. Vu ix dubitandum videtur, quin ad Albium Tibuttumi 
cuius et nomen et elegiae difcrte commemorentur 9 hoc cor* 
men fcriptum'fit* Nam quod äd eleyandam hone fett" 
tentiam Viri docti afferunt 9 iuniorem Tibuüo a Glycera 
jjraelatum dici 9 quem tarnen admodum iuveiicm obiiße 
conßet 9 et Glyceram TibuUo ainatam hoc carmine decla- 
rari, cuius tarnen in Tibuüi elegiis ne nomen quidem ex- 
tet: hoc quidem vix idlius momenti ejffe videtur. Nam 
fi 7ios Glycerae amores ad extremes Tibuüi annos cum 
ipfa Jiac ode referas (quod et Jtyrm. fecit in Vita Tib. 
V* l 330 yridhi tandemßeri potuit 9 ut TibuUo aetatis a« 
XXXI. agenti aliquis multo iunior Glycerae amorem 
avferret* atque huic ideo magis probaretur? Neque plus 
alterif quod a ßlentio ducitvr 9 argumento trlbuendum v 
arbitror, qnum multa Tibuüi interciderint 9 et ipfa, qua* 
. aetatem tulere 9 manca admodum ac lacera ad nos per- 
venerint. JEo enim 9 ut Glyceram eandem cum Nemefi 
Jlatnerent 9 quosdam delapfos effe noütm 9 cum ratio non* 
appareat 9 cur Horatius pueüae nomen aliud fingeret 9 
quam qnod Tibulius feu verum feu futum carminibus fuis 
inferuerat 9 et in Nemefi avaritia tantum, in Glycera 
autem perßdia ac faßidium notetun Caeterum ipfius 
ar gummt i dcfcriptio fatis expedita. Tibidlum de Gly* ' 
cerae perßdia graviler quer entern vkemque eüis dfilen* 
% K T 5 tqn «98 Q. HOftATH FLACCI tem cvnfolaturus ßoratüis Omnibus hoc vfu venire aU 
amantibus, ut dispares fere t K qui forma atque animi 
indope ipßs plane disßihiles ßnt 9 fecemtur* ab'iisque 
nmari cupiant. Praeclare hoc poeta ulterius exornat, a 
Venere deßderium, quo adfui disßmilu amore ferantiir, 
bominibus inieetum ßngendo. »♦ ► ♦. --—mmm AT> CARMINVM I.. f. jpr. XXXIII. -V. 1~4> 99% 

AD AL31V1I ,TIBVI ; L¥M, 

< 

dÄK»i ; ' neäbleas plus nimio, ihemor 
Inmilis Glycerae , neu miferabiles 
Decantes elegos, cur tibi iunior 

X«ä?Ia praeniteat fide. 

• • Infi* 

» » - 

• 

v» x fqq. Moderate feras» n* liant, appofite ad naturam ele* 

te fupra niodura exci ucies, m#- giaci carminis (üc ßebilis Elegia 

mor ( pt/urnphos, ut Theoer, (1 Ovid* Amor. III. 9, 5.) roasrime ' 

69. adde Noftri I. 56. 7. ) ^ibtiUiani. Iiinc tlegis Tibul» 

Glycerae üumitis, docte pro Till- luxn molles aniores Jieviffe dicit 

gari, prdpter Glyceraro immi- Domit. Mar (uff ia efugr., Ti- 

|*m, duram inte, afperam, axno- bulli canninibus amiexto, IT« 

rem tuum afpernantero. Tu »5. 3. — ~ a^ cur» pxopterea 

bulL I. 4. 55. tum tibi mitis quod (ut Ep. I. 3. 10.) alius t« 

erit, rapiaf tum coro. (Qibipm- iunior, hoc ipfo quod aetate fit 

rm) UceJfU ofpula, et III. 6. i3. iunior, (lic ip/iior*« quaer'uaduU 

IUe faeit mkes (e praeY&ira Hey- t*roi nova riußta III. 6. 25.) 

nii emendatioite ) animps deus 9 -praeniteat, praeferatinr» iuvenil! 

ille ferocem contudit. Niü om- forma gratior, aeeeptior ut Gly* 

nino h. L elt; [aevam, crude« csrae*.quod alium nunc unet^, 

lern» ob laefam (v. 4.) priftU bu/a amori* priftini fide tibi 

namfidem. — - 5. 4- docte ac data, te, quem conßanter ama* 

breviter» pro: neve conquera* turaro pollicita fuüTet, neglecto. 

tii, quod alius tibi praeferatur« f. 5 Jqq. Communero haue 

Froqueltuingenere*{0£Oj (nam efle amantium conditionem, ut 

liis querimonia primum exprefla raro admodum voluntatum at- 

cü A. F. 75«) pofuit, quibus que animoriun confenfum nu- 

fnperbiam ac perfidiam Glycerae tuum experiantur, exemplit Ha« 

Tibullu* conqueßus fuüTet. — (im cum aliorura tum. fuo ipAu* 

Decantes elegos , elegis decan« docte poeta oftendit. Lamb. ad 

te«, deferibas, prodas dolorem pedeßrem rationem Lyricum de* 

tuum de perfidia puellae. — jui- piimit » dum vciba f ta iungit 

ferabiles, quae immitem Glyce- atque explicat: Albi, ne fort* 

xae animum permoveant, emol- doleas caet« hoc te Icke volo» 

inÜJ. • OXFlRD.j 


gOO 9« HORATH *LlCCI 

Infignem * tentii - fronte Lycorida x ^ 

Cyri torret amor, Cyrus in afperam 
Declinat Pholoen ; fed prius Appulis 

langentur cajjreaa lupis. 

. \ , Quam 

infignern tenui caet. Orationis .tiis Jit; tinae Tib» I. ß. 69. 

color petitus videtur e Mofchi Odfrunt, PholoS , moneo, fofti- 

Id. VJ. 1 fqq. iifoc U»v *Ax*s dia divi. . Sed plures aiuatore* 

ruf yttTqvot , jfpar* i* 'A;g« Pholo« fuperbe ac faßidiofc ha- 

oxt^ftjra Eari/jw, ^oLrvpcs /* bere potuit. — 7* declinat in 

ixtuyvotrtAvfotr. *Öf 'A^mt©* PÄ. dopta brevitäte pro, alie-' 

II*y« ToffopE**vgot<p)JYtv f Ax*$. nus a Lycoridis amore, Lyco- 

kxt Aviv Earvgitrxov "fL^ms t* rida faftidiens incHnat» propen- 

iffuv%rr ct/uotßif'. adde Callim. fus cR in Pholo&i, fed afperam, 

ep. XXXIII. 5. X' ovjuos fyet ab ea viciflim fafüditnr, fprctut. 

rotof Ar r« /uA» ^ft/yorr* iiunut Amplitis hoc exornavit poeta 

•7?*, r* 1* h ftifvy xttutv» notp- fqq. Pholou haud dubie eadem# 

mharrau — Lycorida torret, ^ quae III. 15. 7. Clüoridis filia, 

ttrit, incendit,' tenet «mor Cyr/, et II. 5. 17.* fugaoo dieta. — 

•ins amore flagrat, axnat eum neque tarnen Pholoe* potierur. 

Jujcotis \ fed is «am nön curat, Pro hoc fuß«r*x«r*p*r pocta f 

animo ad nliam inclinato. Do- iiwartf nfics : • Diverfiffimae na* 

cte hoc ad fqq. retulit poeta. turae animalia facilius concor- 

*— Infignem decoY&m (\\tl. &i. dabiuit, amore mutuo früentur, 

ix. et 52. 12.) praeditam tenui, quam caet. Virgil. Ecl. Vtll. 

*nguAa, breri fronte, pulcliram 26. 27. Mopfo Nif* datmr: 

omnino, nota poetartim ratione; quid nön *fperemus amantes? 

Tenuem fröntem apud vetetrfs* lutigentur iam gryphet equis. 

in honore atque laude puldiri- Efiiam Ariftoph. Pae. 1076« 

tudinis fui/Te paflim fcri£toretf feftt Ktv \vkqs oTv 9/ueviioT. cf. 

anriqni teftantur. Hinc et comam V, 16. 30. — iungentur ano- 

snfrontempropectebant» utßpt- re- t honeftiore vocabulo. — — 9. 

%v r» /UrroJfry f*rT*l%wov Telin- turpl ßbi rifo, quem adeo uno- 

queretur. Lucian. T. II. p. 441. re indignuni iudicabat, quem 

ed. Reiz, adäe Martini. IV. 41. faftidiebat, ndioTo, in rifo. Po- 

9. — Cyrus idem pntatur, qui terat adeo Cyrus Lycoridis iu- 

Tibullo Jflarathus audiat, quod dicio Xitis commodns ac renu- 

is etusdemPholoe'8, celebriseius Aus haberi, non item Pholoe* 

aetatis puelbe, faliidia exper- puellae fuperbae, atque alterius 

amore CARMHIVM U I. C. XXHII. V. 5-12, g0* 

Quanj turpi Pholoe peccet adultero. 
Sic vifum Veneri : cui placet impares 
Formas atque animos fab iuga aenea 

Saevo mittere cum ioco. 

« 

Ipfum Aiuote occüpatäe animo. Alil düs, volnntate impares, plane di- 
ad mores Cyri illiberaliores, in- veiTos fuh iuga mittere, domare, 
ducü roaxrrae I. 17. extr. vel deAderium iu iis excitare, face- 
ad nefandam pueri mollitiem re* re, ut dispares (IV. ix. 31.) fe- 
feront! utrumque docte qni- ctentur, ficque votorum nun* 
dem , fed parum apte ad totius quam fiant cömpotes. Pectus 
loci fententiara. — - Adultero» amore incenfum a Venera dici« 
amanti fe, et hoc pro tenui, ei, tur perdomitum f adeoque fub« 
nihil amplius. v. ad I. £5. 9.'— iugatum, imagine a bove, qui 
Peccet, amori eius fuccumbat, iugo fubiectiis eil, petita, Grae« 
votb eius fatisfaciat, viciilim cisque ac Latinis perquam fa* 
dura aroet : nam peccare poetit miliari. Hinc Venus f. Cupido 
omnino eil, amare. v. I. 27. iniptrltare amanti (Tibull. II. 3, 
17. Tibull. IV. 7. 9. Caete* 34*) et amans contra Veneri 
% riun in Pholoe* fubititit poeta, fervire (Tib. II. 3. 30. IV. 5. 
ne et ipfe, protracta longius i$.) dicitur. Mrnyp «WyW 
fentenüa, fallidium crearet. For- fuavitcr ideo Venus dicta Orph« 
te tarnen haud inepte cenfeas, H. 54* 5* SimiliterPaul. Silent. 
poetaro ri TfSos pueüae afperae, XXXII. 4. (Anal. Br. III. 81.) 
quae nullius amorcm expetat, *v%iv*. aol xX/kw Ki/ff£i /utfon* 
hoc modo repraefentare voluüTe. wo\*ot t fere ut TibulL I. 3.90. 
v. x o fqq. Generalem fernen- Veneris vinclis colla fubdere. 
tiam, exemplis iam declaratam, Stat. Sil?« I. 2. 77. edomui vi» 
nunc deraum Xubnectit poeta« ctum, dominaeque potentis fem 
Vulgär! forxnae: ita ferc con- iugum, et lortgos iujß, fperar* 
Aitutum eft, ut caet- dignitA« per annos, ex Amoris perfora« 
'tem ac vitam tribuit, ad Vene- Ab hac diverfa- prorfus eil 'älte- 
rem hanc animorum disfenfio- ra , et ipfa poetis , etiam Hora« 
nem xeferendo. Adfornn*lamyic tio, fatis frequentata loquendi 
vifum coraparant Homer. IL ß. ratio, ut,' qui mutuo amore 
116. etVirgü« Aen. ITI. 2. adde fruuntnr, eidem iugo fubiecti 
cund.Aen. I. 283/etcf. Burm. ad dicantur, yeluti III. 9. ig/ 
JI. 4 2 7* — *** placet, quae folet quid fi prifca redit Venus, &idu- 
homines /crm« atqut unimo, ßu- ctosque iugo cogit aineo? add« 

n. Soft - . ^. HOÄATII iXACCl 

% 

i 

Ipfum me melior qiram peteret Venus, 
Grata ftetittuit compede Myrtale 
Libertina . fretis acrior Hadriae M 

Curvaiitis Calabros finus. II. 5« 2. Theogn. 365. /k* /* brevitate, qua v. 7. dcclinat, 

mbtovr* ß!p xm-oV, vx Z/uufuy pro, abstraxitme ab altera, fibx« 

?k*w$, tlt (piXorifru Xltfv 9 Kvp- que totum addixit, plane illa- 

ip, irfovtXxojusvos , ut alios mit- qneavit grata compede, fuavi 

tarn. Atque lianc quidem om- amoris vincido, ijitT <JWyu£. v. 

lies illanrarido huic loco attu- ad IV. n. 23. — 15. puel- 

lKfe intpp. omnino mireris, qua la iracunda , afpera , proterva. 

a toüüs "Ca r mini s fen ten tia vix Acrior, facvior fretis , fluctibua 

quidquam alienius excogitari po- Hadriae, maris HadriaticL —16. 

tuit. — ac;n*a , dura , unde te tempefluoß, procellofi ; pro hoc 

non extrices, quibus fruitra ob- ornate, quod curvat, fluctusex- 

nitaris. — — faevo cum ioco fae- citat, turbat finus Calabros, qua 

vum in mödum Jic iocata, aman- fe in Calabriam iniinuat. IltJf- 

tes ludibrio habens , mifere ex- rixurtfov tarnen vidfetur : cur- 

crucianä, araore iuiecto, eius ta- vajitts finus dictum accipere pra, 

. tuen pötiundi fpe ncgata. Si- facientis finus vel fe curvantis 

v rniliter Fortunae , pro arbitrio ( xvgvov tov xogvipovroti II om. IL 

agenti ludunt infolentem tribuit f. 42 6. ) dum a Calabriae lit- 

Noftcr III. 29. 50.. et iocandi tore refunditur» ac longo tra ctu 

faevitiäm Claudian. in EuUop. recedit , X'$*V gnY*v t *t*ov 9 «t 

J. 25* Male locum Detuu in- Tlom. 1. 1. Sollennehoc in tem- 

telligunt Forph) r. Lambin. alli. peltatis deferiptione. r. Virg. 

Ge. III. 23ß. Pleriquc poft 

t». 13 fitf» Ipfe libertinam Land), explicant: in Calabriam 

fector, dura meum amorera fe iiifinuantis ; quod fatis otiofe 

longe praeitantior puella expe- a poeta adiectum eflet. Caete- 

tit. Venus, puella» ut I. 27. fum ulitata eil poetis animi ira- 

14* P*op. I. 1. 53. melior, ciuidi cum maxi comraoto (III. 

melioris conditionis, ac mori- 9. extr. improbo iraeundior 

bus coramodioribus , ex oppo- I Lidria) et tranquilli cum eodem 

fitione feqq. — -peteret, ama- fedato ac placido (AeTchyl. Agam. 

ret, utProp. II. 16. 27. Quum v. 743. Helenam appellat (pgo- 

te tam multi peterent, tu me vti/ua vijviftQv yaXam/) coropa- 

una -petifti. — detinuit eadem tatid. % I CAR- CAramnrai l-i. cjontiy. $oj C 4 ü W R N XXXIV. 

Jrlrgumenti huius carminii ratio ea eß 9 ut vel medio* 
crw poeta eo inßammari 9 ingeniumque in eo pertra- 
ctanäo cum laude eocperiri pojjit. Lyrico tarnen ge* 
neri iüud maxime convenire cum abunde huius rei ßdem 
hoc Carmen faeiat 9 tum ex ipfius lyricae poefeos, in 
iif potijffirmttn 9 Jjuae fenfus Jeriant, quaeque animum 
graviter commotnm prodant 9 exprimendis occupatae 9 
natura atque indole facile intelligitur. Horatius igi- 
tur 9 cumjereno caelo tonuiffet 9 cuius phaenomeni natu* 
rales caujfas adfequj non üceret 9 gravi jßme eo percid- 
Jus ad ipfos Deos auctores iüud refert , ' quasque de 
JDUs animo concepijfet notiones 9 JLpicureorum placilis 
ßmillimas, nunc retractare, providentiamque adeo 9 
quam aliquamdiu negajfet 9 amplecti iterum Je coOctum 
manifeßo hoc argumeuto fatetur. Neque yero poetam 9 
ad tempus certe f i/Ia re com mo tum fuiffe mirum vidc- 
bitur ei f qui 9 quam fupcrßitiofa rdigione alligati Ro- 
manorum animi omnuim rerum infolUarum caujfas in 
Deos verterint, meminerit. Perperam igitur faciunt, 
qui totum earmen pro irrißone Stoicorum habent 9 cid 
vel iptcejfus carminis inprinüs in exitu gravis refragatur; 
vel Horatium hie abiurare phüojophiam Epicuream 9 fc- 
que ad Stoicam iterum convertere volnnt 9 cum ipfefe 
jmlli feetae adhaercre proßteatur I, Ep m /. 13. vel de* 
-2 niquo. 3<>4 / TJ. HORATH FIACGl ni/jue meliörcm vivendi rationem cum voUiceri jmtant, 
inäucti forte mitio carminis; funt tandetn, qul pöetam 
unice hoc agere exißimoht, ut eos, qui K eum vaerimbnus 
et ipfos Deos tollendos cenferent 9 ad faniorcm mentcm 
reduceret ; ut aliorum omittam argutias. « • • » i * » % i • » • < ■ Partus carminvm l. i. cu xxxnr; v. i.£. 305 * ■ ■" < ■■«— — — «»— — ^— ^ ■■— ^»n , , 1WM i arcus Deorum cultor et infrequens, 
Infanientis dum lapientiae 

Conful- v. 1 fqq. Ego qiii caeteria h. L rolt\nt. Porro fi in hoc 

hominibus aliquamdiu rectins folo fe graviter erraffe fateretur 

mihi fapere videbar, invetera* Horatius, quod partim laut« 

tarn illam ac penitus inßtam de Diis obtuHffet facriHcia, furaraa 

Diis , eorumque in res ' huma- fere carminis in declarando eiui 

nas vi atque efFectu opinionem ad lautiora Diis paranda facra 

tanquam vanam atque infulfam poft tonitru, claro caelo editum, 

irridendo; nunc dcraum intcl- promtiore aniroo ponenda efiet : 

ligo, quam perverfo mentis acu- quod quidem Tel per fe ftatuere 

mine hoc fecerim . et in quo (nam et vilia munera , pio ani- 

impio erroreyerfatiisrim. Priua mo oblata, Diis accepta eJTe ait 

membrum per confequens extu- III. 23. 17.) atque huius car. 

lit poeta : qui Deorum cultum minis argumentum facere quam 

neglexi, tempia eorum non fre- ieiunum fit, facile intelligitur. 

•quentavL Nam qui Deorum — - dum e)ro, a recto curfu de« 

providentiara tollit , u et cul- feror« aberro ; r. ad v. 4. coit. 

cum ipforum negligat necefle fultus fapientiae, ' profelTus fa- 

eft. Haue vero generalem ad» pientiara, h. deditus, occupa- 

fumi debere fententiam, docent tus opinionibus, quibns reper- 

fequentia. Horatius igitur par- tis vel adfeitis mire mihi fapere 

eus eft Deorum cultor , parcit videbar, quas pro veriflimis 

($9&trou) Deos colere, eos om- amplectebar, Deorum providen« 

nino non colit, negligit, non tiam toll endo: quum tarnen 

curat: infrequens adeo eil, ex» hautl dubio providentiae divi- 

quititiore vocis ufu, pro» tem- nae documehto oßenfo fe e^ve. 

pla Deorum non frequentat, gie fallt cognofeeret, fapientiam 

non adit » ut facra iis faciat , ac ülam » f. dogma iftud vocat 1/1- 

▼ota nuneupet. Pedeftrls pror- faniens, quod providentiam ne- 

fus ratio eft , quam fere ab get , quam non niii iufanus ag 

intpp. imtam videas, qua parce vecdrs negare attdeat. qui adeo 

atque infrequenter » h. parco gravüHnms error* eft. Similis 

fumtu ac raro admodum Deos fententiarum atque orationis L.i- 

a fe cultos Horatktm confiteri bitus eit uVEurip. Heracl. qoi. 

V * r X ut 50<? Q. HOKAXM IXACCf 

Confttltus erro ? nunc retrorfttm 
Vela dare, atque iterare curfus Cogor f^fir itif Ttv\ i #o\ir, Hhum. probato eo > Alexandriam nur« 

•(rectum curfum tenes, recte tus petit. Poeta igitur, qui 

agis» Deos venerando) ov ^^f providentiam primum ftatuerat» 

irar« roJ* aßrXfoifou, rt/uu** roox cafum in rebus humanis 

. 5f*f. c O ti f*i (ßoitiwf , iyyvt dominari Abi perfuarerat , fo 

juwafr lX«vrf# f a recto tramite priorem nunc iteriun ampiecti 

de v ins, inüuie aberrat« £11 adeo feuteuriam infigni nliquo öden* 

fapientia infamem hominis per« to coactura efie dick* Jsadrrn 

Terfe argunienuntis , mireque iDetaphoraGraecifciiptores £*** 

deliramentii fiü» Übt ^lacentis, rglx* 49 * uvmtfmjueiy adhibent; 

to<pi* ieoQos: de quo loquendi v. Gefn. ad Orph. Argon» iflo2. 

genere , Graecis maxime ufitato Tlvktv (ßftvaf rfo*«/*r Aefchyli 

▼. Lamb. et intpp. ad Lucian. (Agam. 228») docte cum noftro 

de Merc. Cond. T. I« p. 698« ed. loco compararit Abxefch. Auim* 

Heiz. Caetemm Epicuri placita, adv. P. I. p. 267* adde Lucian. 

ad quae ifta Horatü proxime ac- Hermot. T. I. p. 769* ed. Reis» 

cedum, fimpliciter/flpiVrttiam ap- et Nofki Ep. I. 1. 15. 18» 

pellat Lucret. V« 10. qui prin- v. 5—8- Iovem enüu pro« 

ceps viiae rationem invenit eam, fpicerc terrarum orbi , eiusqu* 

quae nunc appellatur Sapientim* vim ad omnes res .pertüiger* 

quo fcnfu etiam hie pofitum pu- evidentüEmo argumenta depre* 

tabat Creech. — 3. 4- Nunc hendi» Sed hoc Üatin) ponit 

animi fententiarn immuto» xe- poeta, et, quam lade cogit, pro* 

, Cracto » providentiam iterum videntiam Deoriun , fpecialibua 

agnofeendo. Docte atque or~ notionibus >(w. 12 fqq.) de* 

nate hanc fententiarn poeta ex* claratam fubiieit. Scilicetquunt 

tulit. — ■ retrorfum vela dare, ex prima admiratione hominum, 

retro navigare cogor» ut iterem, quod tonitrua iactuaque fulxuU 

(ita «nun iungenda erat oratio num extimuiJTent , ea a renun 

e pedeßri ratione) repetam, ite- omnium praepotente Iove effici 

rum ineam , f. continuem cur* crederentur (funt verba Cic d* 

Jus relictos, curfum, viam, a dir. IL 42. adde Eurip. fr. o 

qua aberraveram , quam olim Sifypho n. I. v. 2ß fqq« p. 472« 

tenueraxn. Nanu nimirum rc- ed. L\pf.) roox, quum nubes et 

lictoa curfus iterat, qui, cum ventos iis fere coniuneta obfer« 

curfum v. c Alexandriam ver- vaflent, üloruro confUctum uni> 

fus primo dirigeret, mutato con- cam ifüus phaenomeni cauflam 

JUio Pclunum tendit, mox, im« habertat; fiuäbeo cUducti firot, 

ut CARMIKVM Z. I. C. XXXIV. v. 3-8. 507 

Cogor relictos. Namqne Diespiter; 
Igni corufco nubila dividens 

Plerumque, per purum tonantes 
Egit equos volucremque cumun: 

Quo 

at'tönitru feren* caelo editum» TT» 9 — ift« pro digre/fiono 

cuius adeo Vix ulla phyfica ap- haben t. l Diespiter, diei ac In- 

pareret ratio» ad Deos aitctoreft eis patcr (iuxta Varr. de L. L. 

revocarent, atque ad common«- IV. 10. ) eft Iupiter, appella* 

facienda» terrendosque homi« tione non valde quidem frequen» 

»um animos excitatum fibi per* Uta ( occurrit III. 2. 29. et in 

fuaderent* Hinc in oflentis at- ßulpiciae Sat. v. 33.) Xed appo- 

que prodigii* fere habitum an« fita h. 1» in vi eiai • per natu« 

tiquis temporibus, v. Virg. Ge. ram prodita, declaranda« — pU~ 

I. 437. Lucan. I. 530. Seneca rumqu* dividens nubäa, finden! 

ThyeiL 265* Iam Homer. Od* mibe* igni corufco, fulminei 

».113. % /u#y«'X' IßfovTtifx* graphice prorfus pro, qui Alias 

mm ovfatov «erfpofrrof* ovtifFdd't e nubibua fulmina eitiittit , qui 

ykp§s hvi* ttpts pv rhf riit <p*U nonnifi nubilo caelo tonare fo* 

*tts. Horatius igitur infolita let, cuiui rei naturales adeo 

hac re» ad tempus oerte, per« cauflas flattiere licet. Proprie 

culfus atque attonitus fe rero* fententia ha fere efferenda erat: 

cat» certißimumque inde provi- quum tonitru ventorum ac nu- 

dentiae argumentum deducit. bium conflictu oriri creditum 

Oratio ipfa pro rei» quae de- Et; Iupiter, quo fulmen fibi 

üoribitur, maieftate (atis fplen» ereptum rindicaret, fereno cae- 

dida , et magnifica : adfumu lo tonuit, ficque vimfuam often- 

prifca atque augnfb Iovis curru dit. — Per purum caeium, per 

«lato per caelura invecti ac to- fudum , *V ss/fy/«*. — egit 

nitru dentis imagine* Maxime equos et currum , copia Home« 

vero haec pars carminia , quae rica , ig/utt nou 7xww$ liifxit y, 

liuius primarium eft argumeti- c II. & 438* pro vulgari : ve* 

tum ♦ flltiminanda erat , . re , ut ctui eft -— tonmntes > x«Xm*« 

fit in timore» amplificanda atque «forovr (Ariftoph. Equ. 549.) 

in malus augenda » quo et fe xssAfto'frfftta t Homerico epithe* 

haud lcvi de cautfa graviter com* to* Eqnorum pulfu hunc fra- 

motum oftenderet, eundemque gorem excitatum poeta dicit, 

ec in aliit fenfum cxcittret« qui et currui adfignandus erat. 

Partim feite igitur agunt, qui Vtzumque innuit Virg. Aen. 

V 2 VI. 308 Q- ÄOBATII TLACCf 

Quo bruta tellus , et vaga flumina, 
Quo Styx et iuvili horrida Taenari 

Sedes, VI* 59<5- -• de Salmoneot tpii facra Hebr. poeil p. 189- ct 
nimbos et non imitabiU fulmcn Doering. in comment. de ala- 
Acre (curru aerato) et cornipe* tisDeorum imagg. p. 25. — 9. 
dum pulfu fimularat equorum; quo currus fragore, f. ut Virg, 
nili et hie ;g«Xx0xferwf ftrxwf Ge. I. 529. eloquitnr, quo nia- 
repraefentare voliiit, ut aere et xuma motu terra tremii ; fugera 
■pulfa pro aereo pulfu aeeipia- ferae t fere ut Orph. H. XVIII. 
tur. — eurrum volucrem % ala- 13. ow (AU x«r«<)9«ryr} **« 
tum, frrvyop «f/cue, antiquophan- y«<k *i<p§ut* $x\ot<r<T* rt ** t u- 
tnfmate. Ceitatim intpp. lau- <pkvou>*ot y xou Stifts wnjeeovear. 
dant Piatonis 'locum e Phaedro: Tremorem iilum per totaxn na« 
(T. IX. p. 321. Bip. ) fiiyeu turam diditum doeta enutnera- 
Xtvs f nriffov Zf/um JX*vr»r. ad tione declarat poeta. — bruta y 
quem refpexit Lucian. Pifcat. etG immobilis; ex antiqua opi- 
T. I. p» 592- Apollod. I. 6. 5* nione* Sic iners III. 4. 45. 
haud dubie ex antiquo poeta: Seneca ThyelL 1020. Immotm 
"Ztuf it — l{*t<p*tff i( ovpavov tellus pondus ignavum iaces ? 
bri itrtivZ ix*v/**vos oegjuart in cf. Serv. ad Virg. Aen. X. 322» 
ofos I $l»£* Tv<pS vot : ita ilte lo- Äuget adeonotionemrei. —10. 
cu» refiugendus videtur. Eadem euius fonitus etiam ad izifera 
imago in moiiunixn. obvia : v. loca penetravit. Defignat ea per 
c. apud Gor. Gemm. Flor. T. I. Stygem, Inferorum nuvium et 
p. ioß» Similiter Soli frrtfotyogu federn Taenari.* ad quam per 
S%j/tuiT* tribuit Eurip. fragm. fpeciun in Taenaro (Maleaepro- 
Pliaeth. nl VIII. T. II. p. 465. montofio) defeenfus eft, Infer* 
Lipf. quae et ipfa in momunm. num. Nam fedes de locis in* 
paflim repraefentata videas. Ce- feris ex ufu poeris reeepto. v. 
leritatis notionem ifti phantafma* Virg. Aen. VI. 639. Tibull. 1. 3. 
ti fubefle, facile perfpicitur. Hinc 67. v. ad Propert. I V. 11. 3. — • 
irrrivoiß fiiXos fulmen dictum Eu4 horrida, fqualida, trütis, Tdgrm- 
rip. llerc. für. 179. irn\*ov ox\ov pos *if*s$s t perpetuo rerum in- 
Orpli. U. XVIII. 8* ct *l ae f u l- ferarum epitheto. — invifi, ob- 
minis Latiuis, veluti Virg. Aen. feuri, qui iter tenebrieofum (Ca* 
V. 319. Valer. Flacc. IL 95. cf. tull. ITI. 11.) pamlit. Vnde 
omninoBurm. in Tove Fulgur. c. et in Aptilcio Metam. VI. p*r 
V. Michaelem in Comment. Soc portus (Taenari) monftratur iter 
Sc. Gott. T. II. et ad Lowthde invifum pro, invium reponere 

geftie- CARMINVM JL. I. C. XXXIV. V. 9- 12. $0$ 

)Sedes, Atlanteusque finis 

Concutitur. Valet iina fummk 

Mutare 

geftiebat Toup. ep. crit. p. 126. xnoti ratio nontam loogepeten. 

Forte tarnen poeta Taenaro epi- da erat , ciirru per ipfum acto : 

theton adiecit, quod magis ad zum diccndum poctae erat, Au 

in f er am federn fjtectaret. Ita lanteiis Vertex vel lim. ut ta- 

plane Seneca Herc für. 664» ceam, noflram explicationem 

Hie (in Taenaro) ora folvit Di~ plus dignitatis rei inferre. 
tis invifi domus» Eilet adeo fe- 

des invifa , abdita , abscondita, v. 1 2 — 1 6. CertÜumuxn hott 

f ubterraxiea , 'Aftfar Graeeorum. providentiae divinae arguroen« 

Alii volunt efle : ffrvytpo*, «£*#- tum ! Deorum numine omnia 

fov 9 quae Homerica Hadae funt per univerfum terrarum orbera 

epitheta, laudato II. 14. 25. geri atque adnüniftrari nuno 

fed ibi invifa* cupreffus mortis plane perfualhs fum. Pro Lac 

adiiuictam babent notionem ; et generali fpecialem at Inculentif« 

altera ratio oxnnino aptior rei a ümam rei ideara poeta pofuit, 

poeta deferiptae. Caeterum com« rerum hnmanartim viciÜltudi« 

parent rei poeticac fiudiofi fimi- nes ad Deos auetores referendo» 

les poetarum deferiptiones, He- iplisqueimperium in reges adeo 

fiod. Tbeog. 837- maxime a v. (cf. III. 1. 6.) vindieahdo. 

349* Sil. V. 538* etPetron. de Eadem argnruentatione Eurip. 

Mutat. reip. Rom. 122 fqq. — Troad. 608. ifm tu tSv $tuv 9 

Atlanteiu finist rifpons 'AtXäk- ms t« fih wvgyovc *?u rtc / ujf- 

timo4 9 (ut Eurip. Hippol. 3. et tiv orr«, t« ii toxoZvr ajrwXs- 

1053.) #föi 'ArXotvTiuct (Id. coev, agnofco vim Deorum in qa> 

Herc.' für. 234* ) b. remotüTi- tollendis caet. Deus, lupiter vom 

mae terrarum plagae. NamAt- let ima, quae infixno loco pofiu 

lante, notiffimo Africae monte funt, fununis mutare, in fum* 

continentis pars 1 occideittalis lud- mum, et quae in fummo, in 

ri credebatur antiquis tempori- injimum locum reponere ac de* 

bus. Alii proprie aeeipiunt, trudere« Simili colore Archi- 

snontemqtie Ülum tonirru con- locbus in Floiil. Stob. Grot. 

cuflfum intelligunt : alji Atlan- p. 437* **&$** iftwet» ($tQt) 

tem pro quibusvis oltüTtmis /uuXou'fri ntsfittnvt M x^**/' woK* 

montibus pofitnm putant: alii \oixis f* Ämrglnwa* , xou /uu>? 

denique ifto coinmoto et ipfum tv ßeßttnirets wertevs xXJvovfft. 

caeltim, quod ei innitereiur, De Fortuna Palladas CJpt. 3. 

commotum innuere voluifle poe- (Anal. Br. IL 431.} x** rovt 

um ßatuun». Sed. caeli com* fri* xurmytvw* nmkv f$«W" 

V 3 « f/ f f *# 5 1 Q. HOB ATII FLACCI 

Mutare et infignem attenuat Dens, 3 
Obfcura promens. Hinc apicem rapax 

Fortuna 

eUl*9$ 9 reis y Ära ruf PtQäsä» huio Imperium aufert, atque in 
t/# 9 Atf«y KKTM/ti. Noftrum illum transfort. Pro Deo eft 
imitatus eft Senec. Thyeft 598* Fortuna , M««jpi , fatum , quod 
ima permutat brevis hora fum- cuique Dens adfignat. Hinc 
mir. — »3. Eadem fententia» ^u#*f» £««v Homer. Od. X. 291. 
fub aliam imaginem revopata. Pro iihperio eft eius infigne, 
Infignem* honoribut, divitiis diadema, et pro hoo paullo au« 
caet, fplendidum % confpicuum daciua, apex. Nam regum Per- 
eutenuat» tenuem reddit, ob* Janim omninoque Orienti* re- 
f curat, obfcura conora, ignobj* gium infigne erat diadema, api- 
let, pfomens» in lueem protra. ce munitum. tiara. cf, III. £i. 
fcens , infignet reddent. Docta 20; Quem igitur Fortuna regno 
ratione invertit ac variavit ge* exuit, auius capiti üaram de» 
nm(ima, infignem» obfcura) mit. — rapax fustulit, copia 
poeta, cum pedeftrit norma poetica, pro» rapuit, abttulit» 
mafculino genere totam fenten- mef ierut. — cum firidore acu- 
tiam extuluTet. Omnino in to- to /urr* evpypev err*fvym> $«f*- 
to hoo loco adornando graecum fdtn, ad deolarandum impetum» 
poeta exemplum fecutus Tide« quo apicem ablatura advolat. 
tur. Sünillimi coloris [untHe» Alatom eaim eam fingi» lad« 
Hodei tv. ("Efy. 5 — 7«) jWb noturo. v. ad HI, £9. 69* So- 
ftfr y*f ß$i*u » Mm ti fiftuorrm litis igitur ornatus caulla adie- 
X*\iwT9i* fit* t apl&Xev fwv* eta baecTideripouunt: non in- 
5« (infignem attenuat) neu «J*- docte tarnen tumultus ac tur- 
fcor (obfcura) affu- jtia ii r bat» quae fubitas imperil cos- 
Ühira* aveX.oi' jmm uyivfm naa* Teruones comitari folent, a 
^f# Q attenuat) Ziw vfaßpfiJ- poeta declarari cum quibusdana 
•irr : et Burip. in fr. Androm. fufpiceria. Laudaut Cic Atu 
apud Stob. t. CV. eadem gen** H» 9« minore fonitu , «vom pa- 
rtim permutatione : ph oXßtet tabam, hie orbis reipublicae con- 
JV to t* uwbtfvttv 5#or in neU verfus eft, Adde Calpurn. EcL 
y«y rm rire KufluffSv rtv« £1*. I. 54 fqq. Ip/* Zfeiu Romano* 
Tot. Adde Pind. Kern. u. 57. pondera molis fortibus excipiet 
de obtreetatione : « ro /iWr X*/t» yic inconcujfa laeertis, ut neauo 
Wfip ß$arut $ t£p i* etyarrw translati Jonitu fragor intonet 
mutet Jftibu enSfw. -^-14. orbis. ad quem locum docte 
Vlterior fenten tiae antecedentia diaputat Wernad. in Poet, min* 
amplificatio tt wornatio : Deus T. II. £xc. HI. p. 5^0. Seneca 

QuaeiL CAKMnrvM x» i. c. xxxxv. v,i5-i& Sit 

Fortuna cum ftridore acuto 
Suftulit, hie pofuifle gaudet 

4 

QuaefL Nat. IH. Praef. nunc cum pofuijfe, htric unpofaiue ga** 

maxbne Deus alia (imperia) ex- *ta, imponit apicem» imperium 

ahat , n/m fubmittit , nee molli- defert, Sed alteram cum di- 

/er ponit, fed ex faßigio fuo lectu; ad Fortuna« arbitrium, 

nulUu habkura reliquias iaetat, ad qtiod ret lmroana* fingit, de« 

Hadern imago ad homines ex clarandum. cf. III« 2 g. 49* 

alto potentiae faftigio deiectos Sic rl$& Tvxvs de Fortimao 

tradueta, yeluti Cic Or. in Ca» ludibrio dixit Agathias LXVT. 

tiL II. 10. qui hominis fi fiare 4. (Anal. Br. III. 56.) Siimlit 

non pojfunt , corruant ; fedita, color fententiae in Sil. I. 7.' 

ut non modu civitas fed na vicini Quaefitumque diu ■ qua tandem 

quidem proxbni fentiant: fere poneret arce terrarum Fortunm 

ut Lucinn. in Contempl. ( T. I. caput. Ad Alexandri potentiam 

p. 512.13. ed. Ret2. ) pvros /uh noftrum locum traduxit Star«' 

m**9noL€$tit im fttrimfis im, Silr. IV. 6* 65. prenfabatqum 

n*i nmrd /tuxf or x«r«fff ruv, Ubens, modo qua diademata dex* 

iwoffmytrrot rov 7Jvov 9 IwtMp tra abstulcrat dederatque et ma* 

juixiTi mvrixjl *f** fi ß*fot t gnas verterat urbes, Caeterura» 

fdytn riv ttyov )pyoiqtT«r ov- ut poeta locum de Providentia 

tos ii . oXtyot uxi yüt u**povju+- fic adornaret, eo quidem aetatit 

»fj, $v neu nhfi i mfotpnri tutet- fuae exemplo, Phraatia et Ter*, 

rau, friytt aW reit yurwa {/«• datia , de Parthorum imperio 

n9v*$hrro€ rov wrm fiter*. -— hie certantium , perduci potuit. V 4 GAR* 5X2 Q. HORATII FLACCI 

■■ i , n ■ ■ ' 1 1— ü— i— — ^— ■■— 

CARMEN j^iium Augußus duo bella, alterum in Britannos* quo 
ipje exercitum facturus erat, alterum in Arabiam ductu 
Aelii Oalli gerendum, a. F. DCCXXXFL appororet, 
faußas has popülo Romano expeditiones apprecaturus 
poeta, vota in preees convertit, ac Fortunae proAugußi 
mcercitusque incoktmitate fupplicat. Facta hoc augußa 
ad Fortunam converßone, confentaneum erat, ut formen 
JHymni naturam indueret, et in ceUbrandis Deae eius- 
ifue potentiae laudibus occuparelur, atque his demum 
foüenni conchißonis formula preees fubiungerentur. Fo- 
rum igitur doete eos facere arbitror, qui initium carmU 
nis , quod in Deae laudibus verfatur , pro loco communi 
de Fortuno vel omnino pro digrejjione a re admodum 
aliena habendum exißimant. Atque hone quidem cor- 
minis partem fplendide admodum poeta exfecutus eß % 
Fortunae vim atque potentiom cum ob effectu (w. 
Ä— 16.^ tum aliis, quae animos maxime percuterent, 
imaginibus deüneando , quarum non tarn cUtnulum atque 
eomplexum, a corminis lyrici indole minime abhorren- 
tem 9 quem et Hymni antiqui natura non tarn exeufare 
qijam potüis requirere videbatur, out modum, cum rei 
ipß exprimendae tum afperis Romanorum ingeniis valde 
oecommodatum , poetac recte vitio verti pojfe duxerim, 
quam potius, quod in adumbrandis iis colores admodum 

confu- CAftlUK VM r. I. C. XXXV. S 1 3 

confuderit 9 penitusque conturbarit 9 adeo quidem 9 iitj 
quam vim Fortuna ad animos kumanas» cum eh*s 9 cuius 
flatus in deterius mutatus eß 9 tum eorum 9 qui, dum 
fioreret, amici eins effent 9 quorum adeo fidos alias, alios 
perßdos nunc experitur 9 haberet* verbo, omnia % quae 
ad cum, qui Fortuna mala uteritur, referri debuijfmt, 
ipß JJfeae attribueret 9 quodque in hac diver fifßmarum ' 
imaginum confußone (vv. Ai— a8v) conßanter perfe* 
verarit, atque ad taedwm*usque immoratus fit. Jnitium 
carmMs fatis amplum Virorum 9 qui ingmiofi atque ele- 
gantes haberi velicnt, coniecturis campum aperuit. Dum 
cinim Horatius Fortunam a loco 9 ubi praecipue coUrc* 
tur, foUenni more deßgnat 9 Antiumque 9 tanquamRo* 
Burnus, apte federn eius domeflicam laudat $ putarunt 
nonuulth omnia, quae Fortunae tribuerentur 9 adAntia* 
fem effe referenda 9 Romanis propitiam 9 eaeteris vero 
gentibus vafeßam atque timendam; ut haberent fcilicet 
earmen 9 uti vocant 9 individuum, Romanum* domeßi- 
cum. Quae quidem ratio 9 quam faepe poetae verlis 
vhnfaciat* reique dignitatem elcvet * cum per fe intelii» 
gatur 9 tnulto tarnen magis conßiturum arbiträr iis, qui 
eontortas iflorum cxplicandi rationes infpicere volenti 
Ouin alii eo delapfi funt 9 ut imagines, quibus Fortunae 
ffOtefias dcdaratur 9 e piotura aliqua fymboüca 9 Antii 
in Fortunae tempio fufpenfa 9 a poeta parum fubtili 
iudicio deferiptas adumbratasque fatis ßdenter pronun* 
tiarent 9 kuiusque opinionis praefidium aNeceßitatis ima- 
gine fymboUca repeterent. Iam etfi attributa fpnbolica 9 
ut perfpieuitati , cuius maxima habenda eß ratio , con* 
fulalur, a perfonis aüegoricis abejfe vi» poffe 9 multum* 

V 5 que 5l4 . <?• HORATH PLACCt 

que ea 9 ß ideam perfonae fubiectam hauJL ambigue 
primmt, delectatiojtis offene lubens largiar; eadeni tm- 
men poetis quoque coneedi debere faeile mihi dabunt ii+ 
qui poetas maxüne in hoc, intentos* ut res formis expreß* ' 
Jas animatasque ocuUs paene fübüciant 9 fuoquehoc optir 
mum quemque iure ufum effe meminerint. At elegantiaa 
fenfust inquiunt» hoc attributis nimis onerata NeceJJita- 
tis imagine offenditur* Recte. Sed multo magis emn 
qffenfüm iri perfuafus fum, ß ocuUs ea fubüeeretur 9 ita* 
|tf altera manu clavos trabales et cuneos: altera uncum* 
et liquidum plumbum geßaret. Monßri Jone fpeciem 
tibi obiectam clamarcs, aheneis 9 tamque crajjis praedif* 
tarn mambust quae tanto pondere non graventur. Vt 

taceam* attributa tum demum nimis cumulata videri, ubi 

* 

omnia uno obtutv, ut fit in pictura, ßmul cernuntwr f aa 
in hoc plumbum Uquefactum ne commoda quidem rations 
exprimi pojffc. Omnino hie locus 9 quem e pietura ex* 
prejfum volebant, hiculenter oßeniere videtur, quam 
diver faßt poefeos ac pieturae indoles f et quam irüurie 
faepefaciant 9 qui picturaiq 9 utita d£cam 9 poeticam in 
artis formam redigere , eamque JuperciUofe darnnare 
audeantf ß, artis fubtiUtati out omnino non refpondeat 9 
out aegre fe ab ea in ordinem cogi patiatur. t Poeta 
enim verum phantaßae obiectamm fpecies, qtäbus wen? 
eius inßammata eß\ iis potijjxmum ornamentis reprae» 
fentat 9 quae ivdqytMV habent maximam 9 quae adeo aks* 
tracti, quoddieuntf notiertem augent 9 amplificant, at- 
que ad miraculum paene evehunt 9 uniee fecurus 9 num 
ea 9 quae animum maxüne ferire feiat , oeulorum quoque 
tudicio probentur, cui contra Jatisfaeiendo fobrium arti* 

ßeis CABMXITVM I« I. C. XXXV. ftifi ßtis anniti debet Jiudium. Ita plura peetarum ßgmenta 
comparata funt , v. c. Fama Virgiliana. Qui vero 
acÜonem 9 ut vocant, potijjimum in Necejfitate defids* 
rantt ü non viderunt f Necejfitatis , Spti, acFidciima- 
gines eßfe fecunüarias , k. notioncs Forturme fubuctas, 
quas adeo % ne animum a primaria dedueerent *ac distra* 
herent, breviter äcclaraffe ßutticiebat , etß velfie tantum 
ipßs vitae poeta adfuderit, (Neceßttatem Fortuna* 
firaeeuntem, Fidcmque ac Spem comites eius ßn» 
gendo) quantum eins, per totam pieturam recte dispay* 
futae, ipßs dari pottrat. AP • gl 6 q. HORA.TII FLACCI AD FORT VN AM. \J Diva, gratum quae regis Antium, 
Praefens vel imo tQÜere de gradu 
Mortale corpus, vel fup erbos 
Vertere funeribus triumphos: 

Te v. 2 fqq. Quae regis Antiurru patentLtm ptodunt. Praefens» 
Tcgina Antii, Fortlina ; nota ra- potens , efficax. E craflioribus 
tione » qua Dii 'Ey;g«f *o< eius- enim antiquitatis de Dil» nodo- 
sem terrae praelides habentur nibus roaxima eorum vis atque 
(SicVenercm Cypri reginam dl« potentia ipforum demum prae- 
xit poeta I. 30. 1. cf. ad I. 3. fentia manifeftaii credita; unde 
1.) et poetis ab eadem defignan- praefentes Dii oranino potentes 
tur, tanquam augtiftiori appel- (apte laudant Cic. Tufc. I. 12. 
latione. Antiatem autem For- Hercules tantus, et tarn prae- 
turam invocat poeta , tanquam fens habetur Deus caeL) tum in 
Romanus; nihil amplius. Si fpecie, faventes» propitü, ut 
•amen ooniecturae indulgendum, faepius Virgil. et alii. — tolle- 
Antiatinas fortes de fufcipienda re 9 graeca ftructura, pro, ad 
expeditione confultas, aut facra tollendum, promovendum mor- 
'Fortunae Antiati pro fclici fuc- tale corpus, rnortalem (ut i4 t um$ 
eeflti ab Augufto facta poetam Graecis , rnaxime Tragicis , fre- 
lue appellatione innuere voluif- quentatur) cum dilectu h. 1. 
fe exiiümaverim. Sic Fortunae quia levajre illud Fortuna dici- 
in Algido fupplicationem a Ro- tur, imo de gradu, ex infimo 
manis decretaro memdrat Llv. loco ad fummum faftigiuro. 
XXI. 62. — gratum , (ptkov Nam in hoc Fortunae ludibrium, 
amant enim Dii terras , urbes, quo homines (aepe indigxios ad 
quae ipforum cultni (acratae furamos honores evchit, maxi- 
funt. ▼. ad I. 30. 3. ——2. me cernitur. Graviter inde Iu- 
Potcntiflima dea ! Sed docte et vcnaL III. 33 fqq. cum ßnt, 
exquißte notionem hanc gene- quales ' ex kumili magna ad fa- 
ratem enuntiat poeta per enu- ftigia rerum extollit, quoties vo- 
merationem rerum, quae a For« luit Fortuna iocarL cf. 1. 34* 1 2. 
tun* effcetae maximam eiusdem III. 29. 49 fqq. -—3.4. Op- 

poEtio carmikvji r. I. C. XXXV. V. 1-8* 517 

Te pauper ambit folllcita prece 
Huris colonus; te dominam aequoris, 
Quicunque Bithyna lacejQit 
Carpathium <pelagus carina. 

Te pofitio erat : rcl de funurio gnu fabiecta dlcuntur. Vulgare au« 

du deiicere« Sed generali fen- tem illud : poteßas tna eft ma« 

tentiae Romanam, ut ita dioam, xima, docte per confequensj 

ideam fnbftravit. Maximus (fere ut I. 34. 1.) extulitpoetas. 

enim gloriae ac felickatis apud Vim tuam, numen tuum omnetj 

Romanos gradus, triuroplius. fentiunt, ac venerantur. Sed 

Hunc Fortuna vertit funeribus, ülud, onines, Ornate per distri« 

tertio cafu , pro » in f unera , h. butiohem ac enumerationem de« 

pomparo triumphalem in fune- claravitw. 5-16. Parro»quuna 

brem converrit, ut adeo pro diverfa Fortunte in rebus hu* 

triumpho, quem victor acturus mania vis apparett, aliis, qui 

erat* fnnus eius ducatnr. Exem- fummum felicitatisfaftigium au 

plum huius rei habes in Ürufo, tigerint » ab ea inde deiectis» 

de quo Auct. Confol. ad Liv. aliis contra in illud levatis ; ra- 

37. Funera pro facris tibi funt tio in proxntu eft» cur Ui, qiii 

ducenda triumphis, et tumulus roeliorera rerum ftiarum condi« 

Drufum pro Jovis arce mattet, üonem ab ea expectaut,' ei fup- 

PJempe per hos etiam Fortuna plictnt (v. 5 — 8«)» *H* vero 

iniuria mores regnat » et incerta eiusdem iniurias metuere (v? 1 fi.) 

eft hie auoque nUca rota, v. 51. dicantar. — Rufticus pauper, 

2. , Alii explicant fere: victo- inops (ut IL »4. 12.) ambit, 

rem exeteitum clade afficere. adit te prece foliieita , folücite, 

Sed altera ratio magis poetica enixe te pxecatur , ut pauper ta- 

videtur. — fuperbos , fplendi» tem fuam leves » bonumque ru« 

dos« inagnincot; ornat. ris proventiun ipfi largiaris» < 

Pofterius meroferum omifit poe- 

v. 5 — 1 6. Potentia tua qua* ta , cum ratio precum vel ex 

quaverfunt patetj totus terra* epith. pauper» eluceat. — 6* 

nun orbis a tuo nutu pendet ; Mercator implorat te , ut navi- 

haud obfeura ratione, qua re- gatio fua lalva fit» ne mercium 

rum humanarum vicüfitudines, iacturam faciat (fere ut III. 29. 

atquo ea adeo omnia, quae du- 59 — 611.) ▼d omnino, utmer« 

bii cafus atquo eveutus funt» catura fua quaeftuoliilima ilt. 

Fortuna« iroperio atque arbitrk» Hüic iaepe cum Cornucopiae in 

IQ«* 51 8 <£• HOKATII FLACCX 

Te Dacus afper» te profugi Scytliae, 
Vrbesque , gentesque , et Latium ferox, 
Regumque matres barbarorum, et 
Purpur ei meiuant tyranni, 

* Inia- monwnra. obMu & Paufan. metua) öfaücif illud raave. Ln> 

VH* a6. p. 592. Simili com* can* III* 195. Zrufc laceffuum. 

snento TvxH * Ö^w**^ «wmJU 0i* primo more , 9011m rudis Argo 

§OV9* % tjnqnam /cqfriff y rpfyos mifcuit ignotat — gcntes. Sen« 

Fluti Thebis colebatur, iuxta fua igitur loci eft: quicunque 

Bundem IX. 16. p. 74 1 * &°* Bithyniam mercaturae caufla pe- 

muna asquoris aadit» quia narU tit» quod exquintius dictum eft 

gaxio dubia atque ineeru » For* pro quocunque mercatose mer- 

tunae adeo ludibiio cummaxi» cea maxi adrekente» 
ne patet* Spectal buc fplendi* 

düEmus Pindari locus OL iß. v. 9 fyqi Poeta imaginum» 
5 fqq. X/ovo/uai — cmrtifu Tv- quibms Fortuna* iraperium in 
X«* *w Y*f i* wovty *vß9pv~- . univerfum terearum orbem ul- 
v«i £•«# tmif, Ix %iffff r§ X«#- terms exornet» ac repraefeneec» 
s)qyps< srsXaatsi,. ntpyepu ßov\u0fi- ubertate quafi turnen» et confu* 
pi. Hinc. ea cum gubermwulo fus * fpecialibns notiouibut ge- 
in xnonumm. admodiun frequen* nerales fubücit ; tum herum per 
.tau» v. c. in Spilsbury Gems fpeciea rem declarat» iisque im* 
»»19. — 7* 3* Bithyna c*ri* moratur« Quae Satio* Horatio 
sio» merce Bithyna onufta; nam haud infrequens (cf. I. 10. 15* 
Bithynia Aorebat mercatura» et III. 4* 4^\) qnamtum a pedenri 
inaxime Romanis frequentaba» abhorreat» et quam decens et 
tur, cf. III. 7» 5. Hb autem» poefi lyricae congrua fit confufa 
Bitbyniam petentibus» trana* üu rerum animo una obiecta- 
cundum «rat Carpathium pelm» rum enuntiatio» facile perfpici* 
£ut* ab infula Carpatho, inter tur. Dacut ulteriorem Iitri re» 
Ehodum et Cretam» propter pro* gionem incolens » ac in monti* 
cellas periculonlEmnm (Propere bot degens, crebris in Jine» Ro- 
ll. 4. 10.) apte adeo hie ad par* manotom incurfionibusin&rois : 
tts a poeta Tocatum» quo rot* hinc afper » ferox» beliicofus. 
gis folÜcitura de nayis fuae in« Saticulus afper Virg« Aen. VII* 
columitate mercatorem reprae- 7 a 9« ct paflim« — - Scythae-pro* 
fentet. — JLaceffit fc remis» fugt, ragi, federn perpetuo com» 
rvami ifir/d$7t (ut {aepiua Ho« mutantes» «amfi/ün* v« ad III« 

1 ft 4» CARMIHTM £. I. C. TtXV. V. fl-l4* fcl£ 

Iniuriofo ne pede proruas 
Stantem cplumnam, aea popalu» freguent 

Ad -*4*9« ~ia« iflWwmpto uni. -qua- Itibrtrtat ngni ftatun* 

jrarfo popülo Romano , cnius Vhrida hoc picturo delinearit 

maxima gloria armis quaefita poeta.- Tranqtiillus ac firmusi 

•tque parta. , Hinc Jerox hello rernm Aatus declatatur per co* 

{at I. 52« 6«)» bellicofum. Ho» fanmun fiantem, erectam, qua*) 

uta /(prox III. g. 44. — 11, eft ofnnino fecuritatis et incoln» 

Yel ipfi reg*' potentiorem te mitatis lymboltim» Labefactaft 

«gnofcutu, roetuunt ne fe ab eatn Fortuna atque proruit, vi 

imperii ciihnine deiicias» mu* fundamentis Aus emotnm pro« 

tata inteftino moturegai forma« Aernit pede iniuriofo if**etw*$ 

Ornatiffime haec poeta extulit «r»eV (vi AefchyL L 1.) /9'«/f* 

Matrum filiia tixnentium rollen* vßfartjj, iniuriofe» violenter* 

nis poetis menüo. Noffri loci animo infefto : * m M*$$orSr* 

idea cum ipfo orationis colore mra? (ut fimili oolore Polyb. II* 

dtictiT forte ex AefchyL Pert. p.i5&.) h. imperii formaxn cvea» 

j6o. ubi Atofla matcr Xerria tit. Simüis isnago in Pind* 

filio fimiliter timet: oittt/umt Pyth. e*. 484. a'apW /uft ydf 

iputvriit ovo ahljumrrofi ß/Xai, jroXii» * 9***4 — «XX* ier/ 

et* ptyms srXevrar norhus •vAc* X*?** *Z$u ¥99*4 ivrwm* 

(fundituss male aliL) «>*- Xfr *V ybwrw* Romano* pon* 

Tft^Jl »•'' o\ßw, 9vt\mfii6s der* molis inconcujjfa Calpurn» 

$f*p +vn S999 5wv ritot. Ac- I, 84. Concutere Jtatum Senec* 

comroodate etiam ad reges bar* Oed. 955. Eodem loquendl 

baros, nam praeter Phry gas Per- genere vel profaici feriptore* 

fae maxime Graecu barbari di* nfi fnnt. Ita enim dicitur, con* 

cti. Alii de Phraate , eiusqu* entere rtmpublicam (Cic. PhiL 

tnatre cogitant: quod Jane ad II. 11.) reip. ftatum labefactm* 

Horatii tempora proxime acce* re t (Id. Catil. I. init.) conveUer*> 

dit. — tyranni, reges purpurei, (VaL Max. IV. 1.) cömpofitan* 

purpura induti, pertinet omni« civittxem labefacutre (Flor. IV* 

bo ad fplendorem atque hixum 95.). Contra imperii moUm o*v 

regalem, qui de Perfarum re- tollere dicitur Fortuna Patron, 

gxbua fatis notus eft«- Pvrpu- de MuUt. reip. R. v. 35. Fa- 

reos reges eodem fenfu dixit eile adeo Horatius eo derenire) 

Claudian. R. Prof. IT. 20 o. potuit» ut praefentem imperii 

purpuraios Valer. Max. VI. 8. üatum per columtuun ereetam 

«avtr. — sg» ne labef actes at- dedararec Dk& ▼ero vis pou Ad arma ceflantes ad, arma' 

■* 

Concitet, impeiiuipque frangat. 
. Te *ft» qnafetum Intpp. fit ncpe- oohimna, pojflJo- ad rebeHan- 

«lienda huiii* v. fententia hallu* dumerecto. AUa igitur agunfe 

cinati fint, aliia columnam ad qui columnae a Fortuna deie* 

ipfoa tyrannos vel eins fiatuas ctae fragore ßgnnm arma ca* 

teferentibua , quae a rebelli po- piendi » frangendique iznperJi 

pulo frangantur; aliis Augu*> populo oari lepide oommini» 

iium, fubtracto Quinct. Varo> fcuntur. Res ipfa a pocta TT. 

qtlajititubantemiiitelligentibui. »4 — 16. praeclare tractata» at» 

Sed nimit longum effet, oronei quo ooolii paene fubiecta* c& 

intpp. ineptiaa afferre. Caete- Yirg. Aen. I. 149 fqq. — nm 

mim tota baec imago ad fupe» papulus frequens — • concittt» 

jnoret tt. 9* 10. trahi poJfit* docta brevitate, pro, ne popu- 

VC tt. 11. lA* refpondeant. qui lus congregetur, frequens coeat 

ijtquuntur, w» 14^ — 16. hoc (ut c^ui, de factiofis congre- 

fententiarum ordine : Daci» Scy- gationibus) confpiret, - et i*jfta* 

thae, Romani metuunt, nein« Mi, caeteram multitudinem» 

•olumem regni fui fiatum pef- alioi (nihil ampliut ; dcclarat 

fiundes ; tyranni autcin * ne fe» enim xnagis iftorum verum no» 

tUtione avium imperio exuan* Tandarum nrdorem, quam ho* 

Cur; qua« tarnen ratio partim nun tarditttem. cf. III. aß. £• 

\eoncinna videtur« Sollennevero Vitg. Aen. VT. flu. mndusqu* 

Horatio eil, unam eandemqujB refringU cunctantem) cöitcuet* 

fententiam duobus membris ef- infiiget ad arma ( quod cum vi 

' ferre» quorum pofterius priori* repetitum , quafi addamatio £& 

fenfum apeiiat, omnemque am« ad arma, cives, ad arma!) in 

biguitatem tollat» cf. ad I. 2,6* tyrannuro capeffenda, ficque int» 

4. Quum igitur Imperium For- ptrium, imperiiftatutn, formam» 

tunae vi penitus everfum fplen- frangat, e vertat, immutet, abo- 

dida admodum imagine reprae- Uta tyrannide» Ad fententiam 

fen taflet, banc, quo magia per« poetae fpeetat BacchyL fragm» 

Ipicuam redderet, ad feditionem in Anal, Br» I. p. 149. $**• 

civium, quae primaria atque rwt ov* *v&aJgrroi *vv* eX/Sar» 

unica fere everü. flatus publici Ar äxajutroi "Af9ft t svri 

' caufla efle folet, revocat, novo- w* p(p$gfffis crattc «XX* 

que membro exponit. Yulga- tinx?'/***'* *fyos aXXor im* 

eis enim fententiarumconrextus ÄXXw y«v « nmAmpt A&«. ^ 
evat : ne proruas , üe concidai CARMItfVM. i. I. C. XXXV. V. 1 5 - 20. 32 U 

Te femper anteit faeva Neceffitas, 
Clavos trabales et cuneos manu 

s 

Geftans aena, nee feverus 

Vncus abeft , liquidumque plumbum. 

Te 

, e# t j — ß , Dedärata pw wiXsßiov dtyrtdu — *£** ftt* 
partes Fortuna« potentia, nunc, «r«V*V W yiytfltipwrtu vxd({>o$ 
quae iila in homines confÜtuat» wrftßkmet yuvTtxmctv , «fr irfof* 
certilliimun eventum habere, tryphn. Pirid. Pyth. £ 125* 
tieque preeibus (aw otp*yit** xXvts de navigatione Iafoni a Pelia ini 
EuTtp. Ale 978* preee non ulla iunota: rtt h ubtvpot xptrtfob 
mobilis Senec Oed. 991.) «» *f*/u«rrot ttjen «Xo/rj h. fu* 
averti, aut vi (etenim xpi roV periculi metu permotus Pelia» 
h X«Xv/S«wj t*flut$H eov ßl* hone expeditionem demandavil 
M*fw Eurip. 1. 1. v. 9#40 P ro " htfoni ? Ad Amorls vim elegan- 
pulfari poffe vivida pictnra often- ter transtulu Plaut. Afin. I. 3. 4. 
dit. Fortnna igitur h. 1. eft flatus efi hie atrimus tuus clav* 
GraecornxnTvxV «wy%«/« (So* Cüpidinis; quod Ubidinibus f* 
phocL Ai. 485-) floTjiw, MoSJm» eonfirhgendum tradete eft Cic. 
'Aray**. öed feiunxit hanc For- de Fin. I. 47. Petron. c. 75. 
tnitae fubieetam notionem poe- Nofii, quod fimul deftinavi, cia* 
ta, acNeceflitatcratanquatnFor. vo trabali fix tun eft.) poeta ad 
tunae miniftram (quae anteit NeceMtatis vim indomitam 
eam) repraefentavit, eadem fere ('Av*yxriv Kfotrtfjv, nti faepius 
ratione qua Kptrot et Bh ad Homero audit) omnia fibi fub- 
lovis folium ßare ( Calliro. H. iieientem , firmiterque conftrin- 
in Iov. 67.) eiuaque mandata gentem defignandam ornatum 
exfeqni(Aefchyl. Prometh. init.) indd repetiit, eique tribuit da- 
finguntur. Iamquum ea f quae vos trabales, quibus trabet 
imntuubilia funt, quae adeö aedium compingebantur , gra- 
evitare non Beet , claro adaot6 yes adeo et portentofae magni- 
firmata atque conftrieta prifea tttdinis ; euneos , qui > ut vali- 
loqnendi ratio fymbolica effer- dius adftringerent, atque conti- 
ret (Aefchyl. Suppl. 949« de nerent, inferi Iblebant (Titiur. 
populi decreto: rttatj* kpf- X. 12.) uneum denique feverum, 
wpxxros ix *{Xff»* pk* $m<pt *t~ vi ünpactum, tenacem , quo la- 
Ufmwrm — rmvF iipj'kvTott ra- pides confblidabantUT , et liqui-» 
f*t yo^or &4*juirot( t it phuv dum, liquefaettun plumbum, un- 
ig*frrmt. Id. Trag. bud. 448. co, quo firiuior Wb iuhnereret» 

X circum. I / 3a a - -$. Hobatii FXAcci 

m 
i 

Te Spes etalbp rara Fides colit 
Velata panno : nee ootnitem abnegat, 
Vtcunque mutata potentes 
Vefte domos raimica liuquis. 

At circumfufum, fCojwW /tuXvßfo- mine roifero perßafe dieere *el- 

eiptyyion Öppian. Cyneg.'I. 4 1 5* ^ eC i «asdera comites Fortuna© 

Specjat huc Eurip. Andronu datas, abeunti iuhaerere, eam 

265. n*i y*o, §i ffipi 9 tx u comitali: falfos contra amicof» 

rnnrif fnoXvßhs , ifavueriffm 9* qui laetiori tantMn Fortuna« 

$ym. Fati rigorem ulterius de- adhaerere foleant, abeateoedero 

ciarat eptflu fueva, $0*1, et mo- fingeret. Vnde liquido appa« 

nus oenai qua eadem ratione ret, Horathuh hie Fortunam 

yenfa Parcarum ferrata vocat moz Deam , nlox fortunam f. 

Glaudiaiu R. Prof. I. 53. — - conditionem kominis miferam 

nee abefi* orationis variandae in animo habuifle» fictrae totins 

caufla, pro tenui, infwper, -pro** iraaginis lad* feite inchoatae li- 

terea et , nt Virg. Aen. VI. 39. neas penitus conturbafle. Kam 

go. non — defuermt: nee — adDe&mlpectaxit nnice illa: «/- 

luno aherit* et Aen. VII. 610* eunque domos Hnquis; reliqua, 

nee ■*— abfiftit limine Latus» £ ornatnm demas : te fpes et 

frdes colit, nee comitem abnegat» 

v. 2i fqq» SpedLalibuf iam mutata vefte > tum tota fequena 

ideis immoratur poeta, et, quam ftrophe conditionem ac ftatiun 

vün Fortuna adVerfa ad animot hominis» cuius domum Fortuna 

huramios habeat, exponit. Vulv xeliquerit, declarant. Nifi hoc 

garem fententiam : In adverfa fiatuatur, fane,' qua tandem alia 

fortiuia reftare miTero fpem et ratione direrfiflimae inter fe 

fidem h. £dos amicoa » (ex op- imagines conciliari poJhnt, non 

pof. vidgus infidum v* 25.) ani- intelligo. . In vitiota hac ora* 

mar&voluit poeta, Fortunae at- tionia ambiguiute mirandum 

tribuendo, quae proprie ad cum non v idetur, Bentleium ad einen* 

fpectareiu, qui malignam eam dationem h. 1. confugifle, quam 

experitur. Nam fpes eil in af- cum reliqaoruro Intpp. opiiiio 

Aicto ; fides Jpectatur in ajnicis nibüs exeuflam vidi in Obff. 

eius. Iam quum adverbs res Verba ipfa ita iungenda videu- 

poeta per fugam f. abitum For- tur : Te, uteunque, quaiidociin* 

tunae declaraflet, necefle erat, que, ubi inimica *. irata linquit 

ut Spem et Fidem, qua» in ho- domos per te antea potentes fa- 
cta», CiRMINVM £, I. C. XXXV. V,21-i*8-s 325 

At volgus infidum et -meretrix retro 
Periura cedit: diffugiunt cadis 
Cum faece ficcatis amici 
Ferre iugum pariter dolofi. 

Serve« aas» ,n6tn£nen4dirit&AbuiiaW' eins fieuti ermtit, hi, /imulae 

fem deferis» h. bonis exuis» et fortuna diUrpfa eft % devölant. 

cakmiutibus deprimi** mutata (Auct. ad Heren» «IV. 17.) V U U 

- vefte* mutato babitu (parum gas, Riaiorpars amicorum, cum 

fubtili iudicio ad Fortunaxn contemtu üc dicta * ut oppona* 

poeu retulit» quod afflicto ad- tur rarae Fideu Ovid. ex Pont« 

Jignandum etat ; nam is inutat II. 3* 8» Vulgus amicuias uti* 

▼eftem fplendidam , fiuqta for- litate -probat» Forte tarnen pro«* 

dida, reluti reus faccus, Tel prie intelligendum de vulgo £ 

omnino pannis fe involrit, per« infima plebe , cuius favor cum 

diri* omnibus) colit, praeÄo ti- Fortuna mutatu* (luven. X« 

biefl, adhaeret Spes (quae et 73» auid turba Rmm? fequitnt 

alibiFortunae iungitur, diverfa Fortunamt ut femper, et odie 

tarnen ratione. Sic Macedon« damnatos) nam amicoruiti in 

XXXIX« (AnaL Br* HI. 12a.) fpecie mentio fit r. 27. — Me* 

*K\*iimi Tvftff hreUfat vocat, retrBz per iura, perflda* faUnx« 

quatenus utraque nomine* lu- infida. «*>- retro a te cedit, de* 

diu) et Jicfef rara* pauci ex anii- ferit te« — • 216« cb^ij fictatis, 

eis» quifidem in adver fe fortuna epotis, exhauftis (ut I. Ji. n.\ 

pTaeftant (Etiam in hoo epitbe» cum faece h rgvym : quod eft 

to deligendo parum acenrate omnino pro, opibua exhauftis«. 

verfatus eft poeta, cum a notiq* Sed alterum multo invidiofius, 

iie Deae not ayocet.) velata in« quod amicum non cafu aLfauo 

\ k duta « ornata panno albo , veße bonis exutum , Ted a remetipfis 

Candida; haud obfeura figmenti fpoliatum poftea defenint. — 23. 

huius ratione. nee tibi cond* dolofi ferre graeoe, pro, quam 

tem fe abnegat, comites abne* ut ferant, fabeant pariter i{ 
gant, reculjuit te comitari (fere~ tkev, aequa parte iugum, dolofe, 

ut Valer* Flacc. lu« 695. an perfide Te fubducente», detre* 

fefe comitem tarn triftibus actis etantes iugumt non ferentes con- 

edmeget* ) h. pcrßant in rebus ditionem a Fortuna impoIUam, 

adverfis. - oalamitatts* Eadem > forte ima- 

v. 25*— 28* Contra, quifor* go in Theognid« 127, av %*f 

imnis aUcuius mdmeti amkitjmm ut iihhft mvifU *iw — ngb \ 

524 Q. HORATIl FLACCI s 

Serves iturunr Caefareiü in ukimos . 
Orbis Britarraos, et invenum recens 
Examen Eois timendum 

fartibus t Otfeanoque* rubra. 

Eheu 

mttp&rits Sow* £*oguyiev. Ad 692. iffjuif «fe/da* (ut vernää 

totara fententiam Id. 79t fqq. rfiVu examen domus V. 2. 65.) 

mivgws tignttts — *v$p*s ir*J- Antip. Sid. ' XUCII. 8. ( Anal. 

fow iwraw h ;gaXrtf o7* fßiyput- Br« IX« 18.) vopulorum examU 

et ytyw/ufvovs , cltTtvit wt roX- fia Arien/ Defar. O. 304* et 

/*£«', o/uQ<PfOvot $v/u,tv fx ovrtt > 8*5* luven** Juventus* pubes* 

7ew rmv mye&mv vmv r* xtcKifr multbties apud Virgil. et alios 

(Atrix***- *L* niiütibut. Hoc loco tarnen 

proprio accipiendum videtnr: 

v. 29 /y^r. Expofita e prifco* nam erat exercitus recens , nu- 

rum hyranorum ratione Deae per confcriptüs, veterania müii 

potcntia iam ad preces fe con* jibua difpiilis* Nifi recens mi- 

* vertit. Serves Caefarem et in- gis ad exanten pertihet, ut fit t 

venum examen» per li toten, pro: exercitus ntiper, modo ad bei« 

expeditionem iftam Eauftam effe hun «ductus. —~ timendunu 

iubeas devictis Britannis et Ori- debellnturum , fabingaturuni ; 

entis populis. — ultimos orbis magnific«, pro» quod militatum 

terrarum homines. Vitium euim. abit» bellum infert £o<> -parti* 

Qcc'uleniis infula babebatur Bri- bus, JEoae terrae plagis, *f Ocea* 

tannia (Catull. XXIX. 4. et 13.)' no rubro> ad mare rubrum h. 

ipfique inde dicü ultimi Catuilo Indicum ßtis , omnino pro» 

(XI. 11.) et niiis. 6i<J extrenU Orientit populis , Arabibus et 

hominunt Morini Virg. Aen. VIII. Partbia. Nam adverfus hos ma- 

727. extremi orbis Iberi Lucan. xime expeditio Aelii Galli, 

VII. 54 1. — iuvenum examen» quam poetä h. L, innuit, fufce« 

exercitum ad bellum eductum* pta videbatur« v. ad I. 29. 

Nam in hoc comparationis vis init. 
ponerida. Aefchyl. Perf. izß 

fqq. Bu.t yolg ImmTjirms rs x*i v. 35 fqq. Sententiarnm ne- 

nthertßns X««f , cpjpnt ms txki* xus ita animo informandüs vi* 

Xotjrt /utX*ffcuy f crvp le%oLfMte detur: Serva Auguftum cum 

ergurov. Etfi alias fimpliciter exercitu, ticqtie <quram populi 

de multitudiiie dicatur. Sic Romani, quem, belli» civilibus 

hpis povamv Aefchyl. SuppL immerlum» aliquarodiu averfata CAfcMisrvB* x« i. c xxxv. v. 29-38. 325. 

Eheu cicatricum et fceleris pudet 
Fratriimque.f Quid nos dura refugimus 
Aetas? quid intactum nefafti 

Liquimus f.: «nde manum iuventus - . 

Metu jDeorum continuit? quibus 
Pepercir aris ? O utinam nova 

Incude 

es, iterum fufcipe : pudet enim, aetas* — 55* owid intactum 

nos fceleris, quo divina huma- caet. nihil non nefafti, nefarie 

naque iura riolavimus, h. belli attigimus , quod adeo tangere 

civilis. Oratio plana indigna- nefas erat, h. res facras, teropLa 

tionis atque afFectus. — f/ca- Deorum violavimus, caede pol« 

tricum, vulnerum, caedis, pu- luinius, diripuimus. — 36. 

gnae civilis, quae fcelus, Collen- manum continuit, absünuit metu 

ni idea. Lucan. JI. 2Q6. Sum- Deorum, Deos vindices reveri- 

fitnm, Brüte, nefas civilia bella ta. —57. quibus aris, nura 

f atemur* ▼. ad h 2. 29. — • templis pepercit? Lucan« II. 

Jratrum caedis. A * rt f 1 i c ^MH*' JUQ&» ftat cruor in templis muU 

hanc ideam Lucan. II. 147. fe* taque rubentia caede lubrica Ja- 

cit fibi quhque nefas: — do- %a madent. Spectat etiam ad, 

toüni per vifcera Jerrum exegit facrilegia, neglectumque Deo- 

famulus: nati maduere paterno rum cultum. cf. III. 6. %• 
fanguine .• — - in^fratrum cecide* 

runt praemia fratres. — 54. t>. 58 fW' Vtinam hoAes po- 

quid refugimus, nihil tarn atrox, tius Romani ünperii iU armis, 

tarn nefarium fuit, quod non quae in nosmet convertimus» 

perpetrare fufüneremus, ad quae- petantur, ac deleantur! (fere 

vis facinora promtüTimi fuimus, ut I. 2. 22. quo graves Perfaa 

fcelus fcelere cumuiavimus. melius perirent.) Pro hoc or- 

Multas enim fcelerum facies natius eft: Vtinam ferrum in 

( Virg. Ge. 1. 506. de eadem re ) civibus retufum, hebetatum nova 

bella civilia feoum Fenint; ex incude diffingas in M. docta 

his poeta memorat tantumDao- brevitate pro, iterum in maf- 

rum contemtunj. — dura aetas, fara conflatum refingas, recu- 

duri , nullo pudoris fenfu inde das atque vertas in Mafl*. For- 

Tevocati, impii. V. 16. 9. im- tuna cudit eiüem, ad fatalem 

pia perdemus devoti fanguinis bellorum neceflUatem defignan- 

X 3 d«n. 3«6 Q. HOKATII FULCCI Irtcude diffingas retufum in 
Maflagetas Arabasque ferruin, 

dam. Aefcbyl. Choepb. 645. ufnra in btllo itcrum prte/U- 

npnTX**"*v*' AJSr« (fwywfQVg- rent. Argutantur alii. Ex ko- 

yo'f. Egrcgievero belloxum ci* ftibus poeta memorat Majfage- 

TÜium atrociutem aujuddiutur- foi, Scytkiae gen t cm, Parthis 

nitatem declaravit poeta per ar# yicinam et Arabas, cum J:1 — — 

ma retufa atque fraeta, * qua« propttX VV. 31. 3 2 * 
•deo ineudi roddi oportebat, ut 


• C ^ Ä'Jf 2 ^ XXXVI* 

I 

J\umida quoiam e gente Plotia, Horatü famüiari» m 
Hifpania, . cpnfecta a. V. DCCXXX.Jugußi in Can- 
tabros, cui interfuijffe videtur , expeditione, Romam re- 
perfo 9 poeta cum ipji, tum amiciseius 9 e quibus Lamtam 
honoris eauffä nominat, felicem rcditum gratuUtturus in 
gaudiiy quo primum ad canena\um impulfus fuerat , äffe- 
ctu declarando occitpatur , quoque magis cum teßatum 
faciat, dien} votis pro jervato amico Diis perfQtyejidis, 
feßisque epulis celebrandum indicit. In tenui hoc argu* 
meitfo placet ofjicioja Horatü feäjditas rX unice hoc* ßgen? 
$is y ut epulae tarn fejla luce digna* apparmtur 9 caete* 
raqueadßnt, qvae ad eochilaraudos convivarum anirnos. 

m 

mm aliquant habere pojfinb, in quorum brevi ab vivida 
enumerßtione praecipua carminis virtus ccrnitur. Cae- 
terum ßrpifis. argumenta eß II. 7. Catuüi c. IX. ad 
Verannium et Iuvenal. XII. quac cum noßro comparari X4 AD, $£Q ..' Q* HORATH fXACCl 

AD PLOTIVM NVMIDAM* Hit ture et fidibus iuvat 

Placare et vituli fanguine debito 

Cuftodes Numidae Deos, 

Qui nunc Hefperia fofpes ab ultima 

Caris multa fodalibus, 

. Nulli plura tarnen, dividit ofcula, 

Quam 

e. i fqq. Lubens voto » cui, ' nas, nemo eft qui nefciat. M Ret 

Numida incolumi reverfo , ob- in monumm. quoque paflim ob* 

flrictu* (um, mo imnc exfolvoy via. )• et hoftianu — Placara 

facruniDii«, pro eiusdem (alute Deos generali] notiohe accipien- 

promiflum, ofTerendo. Erat ad- dum pro » facra üs offerre ; ut 

•o JacrificiuräiMitu*!* tx voto, JH. 5 3* 3. fi *or# placaris et 

votivum (ut votiva < iuvenca fruge Lares* IuvenaL XIL 89. 

Epift. I. 3. 36. votiva aedes II. in eodem argumento : hie no- 

»7» 31« et II. 7. 17* obligatam ftrum placabo lovem, Juaribus* 

redds Iovi dapem, ) impetratis que paternis tura dabo* — vitu~ 

iis, quae a Diis precatus erat« li fanguin*, caede, vitulo nuu 

Ovid. FafL V. 596. meritus vo- etando. — cuftodes Numidast 

eis debita folvit honos, TibulL qui Namidam cuitodiecint , ' ob 

IV. 4. 23., debita reddet certd- fervatum Numidanu Omnino 

iim fanetis laetus uterque focis. vulgaris priorum w. cum feqq. 

Declarat autem poera facrum per nezus erat : Diis vota folvenda 

tus 3 fides (nam et cantu admix- funt, quod Numidam, defidera- 

ti» tibiis et lyra facra perage- tiflimum amicia fuis, maxime 

bantur. IV. 1. 21. IMc — du- Lamiae, incoluroem reduxerint, 

ces tura , lyraeque 0t Berecyn- T^lr quod Numidam amicia eins 

tiae döUtctabere tibiae mixtis cor- falvum reddiderint. Pro hoc 

minibus non fine ßfiula* Ad fuavius poeta : qui nunc fofpes 

fua terapora roorem iftum per- rererfus ab Hefperia* Hifpania, 

durafle leftatur Porphyr.: „Fi- ultima rerrarum verfus oeeiden- 

dicinas hodie quoque Romae ad tem, vel omnino, longüiqua, ut 

iacriücia adhiberi, ficut tibici- ultima Africa II. ig. 3« — Ä- 

% vidit CARMINVItt L. I. q. XXXVI. V, 1-1X. {29 

Quam ,dulci Lamiae ; raemor 

Actae non alio rege puertiae, 
Mutataeqxifi fimul* togae* 
; .Crefla ne careat pulchra dies nota: 
Neu promtae modus amphorae, 

Neu 

vidit ofculafodaltbus, inner foda- potationem , faltationem , fpu- 
les, modo hone modo iHum laa, e%, qui epüU» uiferviunt, 
ofeulo impertieuda.. SenecA floxum copiam. — Ne careat, 
Tbyeft. 1025, ofeutarf: Jivid* com yi: bacc, & quae alia, di- 
amplexus trihus. Suaviter baec {tinguenda , fignanda cit nota 
declarant, quam exoptatu» Nu- Crejfa, terrae -quae Cretka ha- 
mida amicis fuerit, cerutim ei bebatur, cretae nota, h. alba; 
felicem r^ditum. cougr%tulaa(i« proverbiali locutione pro: in 
bus« —7.. dalci 9 fuavi ac ve- felicÜHmia' numeretur. Alias 
teri axnioot Ornate ho? expo dicitux , albo Japillo diem nota- 
fuit in fqq. — memor propter* re» , de qua loquendi ratiorto 
(ut I. 33. 1.) quod pueritiam multus e&Bentl. qui .tarnen pa- 
•gerit non alio> eodem cum illo rum dextre Statu Silv. IV. 8- 
r*£» ufua , inde a puexitia adeo 99, Aübanoque cadum forden» 
cum eo coniunetus. Rex igi- um promero fumo, et cantu fi» 
tut h. 1. eil, qui inftituendae gnare diem eidem aecommodat, 
regundaeque iuventuti praeucL* oorrigendo : et exeufignare diem. 
cur, cufios dictus A. P. 161. et Nam redimire chelyn, quod an« 
YirgiL Aen. V, 546. Alii de tecedit, de folo apparatu intel- 
rege in ludis puerilibu* acci« ligendum; et cantu fignare diem 
piunt; quod ipfum puerile vi* eadem ratioue dictum, qua 
detur. Nee melior eorura ra~ Ovid. Faft. V. 474* honore ß- 
tio, qui Lamiara regem h. pa- gnare diem. —dies pulchra, iae* 
tronum Numidac a pueritia fuiC* ta> felix , faufta , ut IV. 4* 59* 
Je contendunt;.' cui refragatur Alias eft lux Candida, nivea et 
velv.fq* —9« quocum fimul um. —11. neve mo dus adhi- 
togam praetextam virili muta» beatur amphorae, h.viniexam* 
vit, togam virilem una famfit. pbora hauriendi , in potando 

modum excedere decet, fas eft 

v. *o fqq* Feftus igitur bic per diei follenniutero. Simili 

dies babeatur, bilariterque traute colore &tat. Silv. I. 5. 11. Iun- 

igatur. Uilariutem fpecialibus ge, puer, cyathos, fed ne nume- 

ideis poeta declaravit per com* rare lahorai eunetantemque in* 

X 5 ttnd* 53 O '' Q. HOBAT1* TLACCI 

Neu morem in Salium fit requies pedum 2 
Neu multi Damalis meri 

Bafifwu Thxeicu vincat amyftide; 

Neu 

* 

tenäe (corrlge fine naefitatione : convivas certetur , iic dici exi- 

impelle) chelyn. — Promtae e ftiroant» nullo idoneo auctore. 

cella vinaTin , atque in medium Eft adeo proprio h. L ne vincat 

pofitae, foUenhivocabulo. H. IV amyßide ,, in 00 cemnunis ge- 

fimpliciter ornat. Alii tarnen» nere, casus lex eft, utrpoculum 

eo inducti, fententiam fic con~ nnoductuexhauriatur, tumom* 

fthuunt: ne modus fitinpro^ nino, 'in bibendi certcroine* 

mendis de ceüa amphoris; quam Thmciam vocat ad exemplura 

admodum rereor» ut linguae Callimafehiapud Athen. XI. 477» 

leges ferant. *— 12. nee abfit (in Fragmin. Ben kl. H. CIX. ) 

faltatio, tripudium, more Salio* Km y*g i &gmnliff fMih «rprare 

runi. Pede terram quatere (I. 4, ^äv#&» üfMrtrtv ^mpxorrt* : quia 

7.) -pulfare (I. 37. 2.) -pedem Thraoes vinolenti, e*t £*£«**• 

ferre, (II. 1,2. 17.) movere, ut wor*u v. I, 26; 1. Alii a 

fftiXXm iroeJ« mtöifsw Etirip. Tkrarfbus hune .certandi xnöt 

Troad. 546. follennia de falta- rem Teperitum vdlunt: de quo 

tione. H. 1. non tarn concin- tarnen aliundenon conftat. Cae- 

. nus ille , certisque pedum men- terum cum tarpe effet fetnini» 

Iuris adftrictus corporis motus ingenuis, vintrm bibere, Da« 

intelligendus, quam potius, qua« malin libertinam fuifle , Nuxnj- 

lis in effufiorelaetitia dtpreken- dae olim aroatam (v. v, 19.} 

ditur, exultatio, tripudium, Sa- forte fidicinam Tel omnino arte 

ljiaJMartia Cacerdotibus ferepro- mufica excellentem (qualesconw 

prittm, T« Üv. L 20, miflationibus adbibitas ftiifle 

conftat vel e ü. 11. extr. ) fa- 

V. 13« «4« Damali f ne vincat tius eft ßatuere. — muhi meri, 

Baff um , doete et exquifite pro, multibiba ac merobiba, ut Plaut, 

certent inter fe amyftide, bi- Cure I. 1. 77. de* lena. Si* 

bendo. ^A/hhoüvü eft, ut He- milit forma© eft locus Ovid* 

fych. explicat, ow*x* f *o**t> Metam. XIV, 25a. nimiume 

quum poculum uno fpiritu ex- Elfenora vinu Eadem de Cleo» 

Imuritur. Hinc ci/uvtrri *httv, femina bibacilGma, praedicat 

veluti Anacr. XXI. 2. quod alias Pkalaecus apud Athen. X. p. 44°* 

eft x* v $° f ******- -Alii quodvis et inde in Anal, Br. II. 525. 

grandius poculum , de quo- abs* Xeveariv ( Kpoveotri» malebat 

que refpkatione ebibendo inter Toup. App. ad Said, p« 78«) , CARMINTS* X. X. C. XXXVI. V. 1 2 • 1 8« 33 1 

Neu defint epulis rofae, 

Neu vi vax apium, neu breve lilium, 
Omnes in Damaliü putxes 

Deponent oculos; neo Damalis novo 

Diveli npuiirr* Wipigmtfotffu x tr "'* *••*• &<*£. Xenoph. Syxnpof. e. L 

it , Atmifoip tSfOf , Mutet KXw» (ed. Bach, p, 117.) «***£ %rm» 

•vrtxx evfMtoffto$94 /utrfxptwtv (ptyyot rt h wxrt (p*yy 9 ***** 

lern ii xbu* ovrts oi &y$gmn*v tu» xpovuyrrxi r« q/u/u*tu, ovtb 

jff **» ovtu/uuli xm. Baffus et nmi t&t§ rov AvreXvxov ro WX« 

ipfe inngnia bibacitatia fuetit Xos xirrut «JXx« tut ifau ngit 

oportet. De celebri iarobo- auvov, . Heliodor. II. p. 123. 

rum fcriptore, Ovidii amico xg&uitig ugxfrvxov äyochiu* *£- 

(Trift. IV« io, 470 cogitanc #«y ejw x»l huyotmf iß* iowryy 

ponnulli ; parum pxobabilitex. tWrf/0**. — putres, refolu« 

^ - -, .... tos» Uuroidos, molles, amore 

«.»6 /f. Florum falknw. mktbmimt <i/tffm ««,,;,. 

«nentio in conymi apparatu. .., # ^ T fc ^ ^^ 

v.T. CHI. » 9 . 5. «extremum fr * ^ ^ C?JL) ^^ 

b. L ewnen, Memoxat ex his , • _ . . ' /^ ... ,■„ 

, . ,. , . et quadam voluptatt JüffuJOf. 

rofms, ap.umvwax .fem ««. r^^ j^ ^ .( * rf# , d 

j»r Mobh. L 105. «MMt A*. Damalit ÄwMrtBr> ^ui f. 

deras coitm fcn6i Seneca Oed. üetux ^^ (texüo ^u) 

455. et W«* breve, cito deuo- £ ^ aduUe ^ „„^ 

Tefoen.. .(^« trm. IL *!* Numi dae. _ m»«, herum fibi 

danmus brev* h. brevu im II. reddiw f ?ue|n denuo OTplecti . 

*' ^* tur; nihil amplius, — ambi* 

». 17 — fto T Omnes Dama- tioßor, ' quem aretius axnple» 

lis aroore incendentur, neque otitur, ciii tenacius inhaerec 

tamen eo potientur. Damali quam hederae arborem ambire 

in Numidam animo conveTla. folent; perrulgata poetis ima- 

ViviJe (atis atque orxute de« gine. Catull.LXI. 32. — 35. 

fcsipÜt haec poeta. -^- in Da* mmtem amora revinciens, ut 

malin deponent oculos 9 breriter tenax htdera hue 0t huc arbo* 

et exqui&tiore forma» pro» eou* rem implicat errans* Ctaudian. 

loa in Damalin coniieient» in Feie, XIV. 19« quam fromUns 

caque deponent , defigent» puU fydera JtringUur aefculus, quam 

alu'itudine «inj quaü obHupe- Uxuo pmnkur -palmüs populuu 

v - ' IftIB 33* , <£' HORATH FULQOI 

Divelletur adultero, 

Lafcivis hederis ambitipfior. Iam Eurip. Hcc 593« ontw Numidbun <Amplexipi. fpectat* 

nifffot .iptis, oarw* ri/ct', tfo- docte inde ad hederam arbori 

/mm. cR- V. 15. 5. — lafei- (e implicantem traduetum. 
vi* magia ad Damalin lafeive • MHI • CJR- CARtarNVM X. I. G. XtfXVII, 55«$ -*—mm*mi» CARMEN XXXVII. 

'jTugna Jetiaea ä. V. ' DCCXXIII. eommiffa , etß fe* 
rjuentis demum anni initio Atexandriam Augujhis peteret 9 
eaque capta Antonium et Cleopatram ad vohmtarlac mor* 
tts dejperathnem adigeret 9 poeta 9 quo et Jortius legen» 
tium animos Jeriret 9 reiqtie geßae dignitatem extolleret 9 
ab hißoriae veritate discejfionem fecit hactenus* ut rem 
tanquam eontinuo geßam 9 Augvßum adeo Antonio et 
Cleopatrae e pugna ißta fugientibits inßantem, qbjejffam* 
que ßatim capiamque ab eo Alexandriam 9 tum neeem 
Cleopatrae inßcubam traderet. Ködern ordine rem ex- 
poßtam hohes apud Flor. IV. 1 1 . Jam initio ßatim 
carminis effujioris laelitiae Jenjum 9 quo cont actus ad ca* 
nendum acccjferat, prae Je ferens poeta ad communüem 
hUaritatem Jodales exkortatur, diemque Jeßis epulis cele- 
brandum indicit. His enim patriae qüemque amnntißi* 
tnum nunc vacare, omniqite omnino laetitiae genere cct* 
tare oportere 9 propulfato 9 quod metü omnium eontinuij* 
Jet animos* patriae periculo. Ouum enim Cleopatra 
imperii Romani potiundijpem impotenti animo concepij* 
Jet 9 ab hoc , Juperata atque incendio dbjumta eius clajfe 9 
tarn turptter deiecta eß> ut Jnga vitae Juae conjülere ne- 
eejje haberet, eoque tandem inopiae 9 inßante Octaviano, 
redigeretur 9 ut 9 ne in hoßium pojkcßatem veniret 9 ipja 
Jibi manus injerret. Eminet hoc carmen vividijjima 

rerum 334 Q. HORATII * LACCI rertim expofitione, affectuum vi, elocutiontsiftte örndtu 
fpUndidot In sodornando t>ero Cleopatrae ekaractere 
fenfum platte Romanum Jecutus videri dehet ppela. . Ever» 
tendae enim reip. Romanae confilium non poterat, quin 
elvi Romano , qui Capitolii arcem deternam eaputque 
imperii orbis terrarum heberet , temerarium videretur, 
euius tarnen temeritatis cutpam idem a Oleopatra 9 quod 
eoepers mutiebris mttus voluntariam mortem ignominiofac 
praeferret, fatis redemtam iudieabat. Itafere de Anto- 
nio Vettei. II. 87. Antonius fe ipfe non fegni- 
ter interemit; adeo ut multa de,fidiae cri* 
mina una morte redimeret. Caeterumcomparent 
cum h. e. Noßri V. Q. Virg. Aen. VIII. 675. et i¥o* 
pert. III. 1 1. et IV. 6. AI) cARMimritf i.. i. g. xxxvn. v« 1-4» 335 B S D A L K S> * ■ ■— JNunc eft bibendüfti, nutic pedfc libero 
Pulfanda tellus; nunc Saliaribus 
Omare pulvinar Deorum 

Tempus erat dapibus, Sodales, 

Anlfc' v. t fqq. Effrenis laetitiae figna Deae, h. laetitiae figna 

tcnfutn, quo ad canendum exei- plaufu edidere. Pefllme ibi 

tatus erat poeta, ipCn oratio pei? Intpp. Sic mvs Mwos Eurip» 

braves fententias praecipitata Hei. 975. pes inlmicus Prop. IU 

mire adiuvat ; cui infuper rixn 6. 58* fuperbus Senec Med* 

addit r* r«/ic repetitum et v. 253« iniuriofus fupra 35. 1 3. et 

< trat, de quo «ftatiin. Generalis üc centies» Minus commode 

fehtentia erat: bilariter hunc alii h* 1. interpretanturt pede 

feftum agamus diem! Pro hoc libero a catenis» quae a Cleopn* 

fiatim , quibus animum exlüla- tra timendae erant, L recupera* 

xari vult, comraemorat vinum, ta Übertäte. —--2* hunc epu* 

taltationem, epulas: fere ut L lae apparentur fplendidae ae 

56« 1 1 fqq- Initium AuxüTe inagnificae pro diei follennitate» 

videtnr ex Alcaei ümilis argu- Docte et auguifa fpecie hoc poe» 

snenti carmine, euius primos . ta cxtiüit, oratioiiis colore a fup* 

w. fervavit Athen. X. Q* vvv plicationum cacrirooniis deaim* 

Xfi fAiSvaxu» % xat rty» wgos to. Decreta enim ad puhrina» 

ßiwf xlvtiv, ifctttif x«i$aye Mvp- ria Deorum vel ob res feliciter 

0t\os, — pulfanda tellus, Jal~ geftas vel ad ipforum iram pro* 

taiidum» tripudiandum (ut I. digiis aut oalaniitate publica ma- 

4« 10. adde I* 36. 12» Ovid* nifeftatazn placandam fuppUca- 

A. A. i. ha. Faftk VL 330») tione Deorum ftaruae in lectis 

-p*de libero, libere, effufe, utani* circa aras eollocari, iisque am- 

iniim metu liberatum decet* plißunae dapes appoiü folebant« 

Nam ad totum animi habitum Ybi igitur ad gratias Diis agen« 

hoc epith. pertinet. Proper t., das ea Aeret* privata cum pu- 

IV. 6. 61. in cadem te: -prüfe- blica certabat laetitia, feftisepu« 

quitur cantu Triton , omnesque lis aliisque prodita. Cic* in Ca« 

marinao plauferunt circa libera ül* UT. xo. quoniam ad omni* 

pulvi* 


53 6 Q. HORAtn FLACCI 

Anteliac uefas deprimere Caecubum 
Cellis avitis, dum Capitolio 
Regina dementes, ruinäs, 
Funus et Imperio parabat 

Conta< pulvirwria fupplicatio decretaeft, dum, v. c. Ovid. A.A. IT. 457- 
celebratote Mos dies cum eoniu- Candida iamdudum cingantur 
gtbuf et liberis vefiris; Laudante colla lacertis. Tib. III. 6. 65. 
iam Larnb. Eodem orationis Iamdudum Syriomadef actus lern- 
fplcndore ac dignitate follennes pora nardo debueram fertis im- 
epulas devicta Cleopatra iridicit plicuiffe comas. Alii graecifrao 
Prop. IV. 6. 1 fqq. Alü pro- rem expcdiiint, parum oppor- 
prie h. 1. accipiunt, yeramque tone» arbitror. 
• poeta fupplicationem edici exi* v. 5 fqq» Qnod antea , rep. 
ftiinant. Sed haec parum com- in Kimmum discrimen adducta, 
mode interiecta eilet aliis, /quae nefas, impium fülltet, chrem 
ad privatam Metitiam fpectant; Romannm dedecuiflet, Probao 
tum Carmen eft ad Nodales, non Vulgari transeundi forma docte 
ad populum Rom. ut III. 14- poeta fententiam priorum tv. 
ubi multo graviorera ingenii in- alia idea fpeciali , qua vitara ht- 
ceffum in eadem re fuadenda cundam in generfe defignat, ite- 
deprebcndas. — Saliares dapes, nun repraefentat. Caecubum 
epulae opiparae et magnificae. pro quovis nobiliori vino, quod 
Hinc epulari Saliarem in modum adeo feßa tantum luce blbatur, 
proverbialiter Oic. Att. 5. 9. repofium ad feftas dopet V.g. 1. 
▼. Torrent. -t— ornare pulvinar <Sf. Prop. III. 6. 65. Tib.^II. 1. 
dap. inftruere, adponere dapes 27. depromere (y. ad I. 9. 7.) 
pulv. — tempus erat, eil > fed e cella avita , in qua vinuro ab 
•lterum eleganter animum laeti- avo reconditüm fuerat, adeo« 
tiae teftificandae Tel minimam qne vetuftum. Tcftam pater- 
ttioraxn impatientias ferentem nam fimiliter dixit TibulL 1. 1 o. 
depingit. Arütoph. Ecclef. 872- 48» — 6 fqq. Splendide» pro, 
rl xot Svtftt ov% nfovfftv ; upt dum Cleopatra reip. Romanae 
f fpr xakus. Senec. Med. 111. interitum parabat. Pro repu- 
MuUifidam iam tempus erat fuc* blica eft Capitolium , cum dile- 
tendere pinum. Propert. II. 3* ctu I nam aeternitatis iilud rei 
16. magni nunc erat oris opus. Romanae certi/Rm um pignusha- 
ubi v. Brouldi. Idem elegant bebatur.- v. III. 5. 42. et III. 
ttfus partfcc. dudum et iamdu* 30. Q. Hinc ruinös eiua demen- 
tes, CARMINVM JU. X. C. XXXVII. V. 5-10. 357 Contaminato cum grege turpium 
Morbo virorum, quidlibet impotens Spe- tss, feminae dementia, qu&snon est per contemtum (utSueton* 

nifi deinens animo ßmere pof- Tit. c; 7. Übido propter fpado- 

fit. — Quo everfo, Funus, &- num greges fufpeeta in eo erat.') 

nem fe fimul impofituram fpe- eumque contaminatum , impura 

xabat hnperio Romanprum in libidine attrkum (Propert. d* 

uniyeiTum terrarum orbem. Cleopatra III. 11. 50. et famu« 

Eins dignitatis habet, £ ita ac- los inter femina trita fuos» ea- 

cipias , quam ü limpliciter de dem virukntia ) ixnpiirum , in- 

evertenda rep. Romana cogites. famem. Apte Tacit. Annal. 

Ita quoque Vellei. II. 85» ^- XV. 37. Vni ex- Mo contamina- 

venit deinde maximi discriminis torum grege in modum follennU 

dies, quo Caefar Antoniusque um coniugiorum denupfiffet, lau* 

-producta claßibus pro falute ai- dante Bentl. Alii ad eviratio- 

ter, in ruiuam alter terrarum nem trahunt. — turpium mar* 

orbis dimieavere. Caeterum co- ho turpi morbo infamitim, mor- 

lorem orationis e Noftro duxit boforum, n*$txmv. Nam morbus, 

Valer. Ma::. V. 2. de Coriola- ut Gr. voeot, n*Sos , de impura 

no : funus et tenebras Romano libidine dicitur. Catull. LVIIl 6. 

imperio minitantem ; unde patet, Morhofi pariter, gemellfrutru 

legidebere: funus et ruinös GM* qu*. Senec. ep. g5« impudicus 

Facile vero in teilig itur , ad in« morbum confitetur ac publicat. 

vidiam rei augendam liaec a (pi\onuiiu voaof habes in Calli- 

poeta ita adornata eile ; nam non mach. Epigr. XLIX. 4. Polfit 

tarn ex(cin<U populum Roma«- etiam epitL turpium ad corpus 

num Tolebat Cleopatra, quam f. faciem rugi« inde ante tem- 

eiimperare, regni fedeA^exan- pus deformatam trahere: qua 

driaxn translata. Res fatis nota eadem vi rugofos fpadones No- 

e Dione L. 7. adde Propert. Äer dixit V. 9. 15. et fronten^ 

III. 11. 2g fqq. Flor. IV. it. hifpidam IV. 10. 5. adde Clau- 

— 9. cum fpadonum turba, dian. in Eutrop. II. 67. —10. 

quos et in conijlium adhibebat, quidlibet • . . ebria, rebus fe- 

et exerciribus praefecerat. In- ciuidis in fummam fpem impe- 

fra V. 9. 13. Romanus miles — rii Romani potiundi addueta. 

fpadonibus fervire rugofis potefi. Impotent eft is,qui fibi temperare, 

Indignitatem rei ipfa oratione modum forvare nequit, reluti 

auxit poeta. Nam ifium fpa- in laetitia (Liv. XXX. 4 a. '«90 

douiun comitatum gregem vo- infolentiä, quibus nova bona for- 

Y tuna 338 <£•, HOJBÄTII FLACCI 

Sperarfe, fortunaque dulci 

Ebria. Sed ininuit furorem 

» 

Vix una fofpes navis ab ignibus: 
Mejitemque lympkatam Mareotico Rede- tuna fit , impotentes laetitiae in» Promontorium Actiacum gfavi- 

ßmire.^hxac impotent fptrare, in ter adfiicta. - — minuit Juroren* 

fperaudo, quae immodicas fpes dispulit, excuflit animo infani- 

auiruo conceperat, quae, qua am affccratl imperii, fpemregvi 

erat animi impotcntia, quidli- impotenti animo conceptara, 

bet fe adTequi poflc confifa erat, quod rix wna navis fofpes eva- 

— ebria docte pro in Tanten s, tMtet, fcnMta effet ab ipttbus* 

mente prorfus alienata, impos fui quibüs reliquaeabrumtaerflent, 

et hoc gr.iviter pro, clau, ani- quod tota pncne claflis igni de- 

mofa, infolens facta Fortuna duU leta eflet. Rem tradit Dfo L. 

ci 9 foxtunae blanditiis* Sic 54. et nlii. äpectaiit adeo 

fubv* v «AJiffmTs Aroycus acceptis haec ajl Antonii clafiem, quae* 

vulncribtis impos fui jactus, ab eo deferta, in longum for- 

m/iutx***' dicitur Tlieocr^XXIT. tiflirne pus;nandi perfevcrarct 

^Q. /utJvotv fytrt , h. axgarus conftaiitia , ac paene tota crema* 

ifm9 f Anacn in fr. p. 279. ut retur. Cleopatra enim cum LX 

tbrii ainqre ocelli Catull. XLV. navibus , vix inito pi'oelio aufu> 

si. et lim* Sunt, qtii *pitb. gerat. Quarura quidem, mü- 

■dulci ad v. ebria poetam allniUTe Uns quippe ad fortunam belli 

cxiilimcnt» Sed poetis dulcia iterum tentandam raomenti» 

omnino dieuntur ea , quae ani- nullam ratiönem kabiüt Hora> 

xnii^n oblectant,vel adfpectu laeta tius , nt poeta ; graviter tarnen 

funt. CaoteiuiB non tarn res ideo aceufatüs a T. Fabro F.piftt* 

felicitcr geftae Cleopatram in II. 55. — Meutern lympha* 

fpem regni erexerant , quam tarn , lymphatico metu, L vano 

araor Antonii, qtii Imperium terrore correptam. Ovid. Ha- 

Koraanum pretium libidinum lieut. 49. animalia — vani qua* 

(Flor. rV> 11.) ei promififTet. tiunt lymphata timores* Seneca 

Igitur de hoc fortuna äulcis unu ep. 15. nulli tarn perniciofi — • 

ce capiendum» quam lymphati metusfunt; cae* 

teri enim fine rutione , hi ßna 

t>. *i 2 fqq» Spem tarnen iftarn mente funU Lymphati enim . 

abiocit» clnfle ab Octayiano od dieuntur fubito Nymphne ad« 

fpectti CABMINVM U. I. C. XXXVII. V. 11- 15 534 

Redegit in veros timores 
Caelkr, ab Italia volantem Remis adurgens: accipiter velut 
Molles colrunbas, aut leporem citu9 

Vena« fpectu conÄernati, ab eaquo in — - udurgens premens, proxi» 

furorem acti, oi Hartxopsrot xnft infequens eam ab Italia* 

Hv/uQ*it (ut Hefych. v. Nv/4- quam .clafle peticura fuerat» 

(poX>r*TQ* ) feu , ut Ovid. Her. adeoque retro volantem praeci- 

IV. 4 7. quas Drfades Fauniqud piti fuga ablatam. Iu iungero 

hicornes numine contactas aUo> praefiat, quam ab Italia remis 

nuere Jui; tum omnino mente adurgens % quod languidius vi- 

alienati , atque ita perturbatio detur , etlk ad rei veritatcm di- 

ut prao conlilii inopia caeco pa- ctum forel. Nam Caefar anni 

vor« corripiantur. lam lym- fequentis deroura initio ex Irali» 

phaticum (. inanem timorem reverfus* Alexandriam petiit. 

Cleopatra prodiderat , cum rix Dio LI. 5. Horatius tarnen ita 

iiüto proelio > rebus adhuo in* rem adernafle ▼idetur*, ut piat- 

tegrö > fugam ßatim cum navi» ter Liburnas naves et ipfe Cae- 

bus fnia moliretur ; cuius timo- lar ftatira poft pugnam Actiacam 

ris atque adeo amentiae cau& Cleopatram perfecutus fit. ^"e- 

faro ad ebrietatem poeta retu- que aliter Flor. IV. 11. iV/- 

lit, ut iimulprofligatiimeiualu- ma dux fugae regina — - fedin* 

xuriam notaret. — Mareoticum fear* veßigiis Caefar — propa 

vinura, ad. Mareotidem palu- manu tenebantur* — 17. Com« 

dem. v. Strabo XV II. p. 1150. paratio Homerica iLg. 159. fq. 

cf. Heyn, ad Virgil. G. II. 91. IfoXf/Ap F l*opvn — fvriutf* 

- — redegit in f. ad veros timores, xot Zgtaiptf, i\*<pfiraT9f irrrff- 

cilecit, ut baud temere ampliu» *mv y fytiUx •f/uafre fuvm rgi*m» 

rinieret , verum ipiius animo in- y« wiXtmp, cf. Eurip. Androm. 

eußit timorem. Proprie effie 1141. Qvid. A. A. I. 117. 

videtur: ditpulit infaniura Ma- molles timidaj, imbelles {IV* 

reotico menti pfTufani hactenus, 4. 31.) communi%iümaliurn ti- 

ut , cum antea üne caulTa trepi» midorum epitheto. v. ad 1. 1 5.3 1 . 

daAet Cleopatra, nunc vere fe — citus curfu concitato per£e- 

ad incitas redaetam intelligcret. quem , veßjgii» iiülana. — 

Y A tiivallr 54<> <£• ÄORATII *I,ACCI 

Venator iir campis nivalis 
Haexnoniae: daret ut catenis 

Fatale monftruxn; quae generofius 
Perire quaerens, nee muliebriter Ex- nivalis cum dilectu,. nun per ipfum poeta innuit per ctte> ' 

tiemem renari follenne. Hinc nas f. vincula Cleopatrae in« 

nivis ac frigoris confianter in iicienda. Stat. Silv. IIT. 8. 

Venatus deferiptionfe mentio fit. 119. anguiferamque domum, 

V. ad Li. 25. et V. 6. 7» Scd blando qua morfa veneno Actio* 

negant omnino hoc epith. in Aufomas fugit Cleopatra cate- 

Theflaliam, rnitiori caelo fub- nas. Nam catenati pompara 

ieetam, cadere, ideoqiie Aemo* triumphalem devicti hoftium 

nium de Thracia, quam ab Aenio, duces ornabant, mox in carecre 

eius monte, fic appcllatam vo- necandi. cf. V. 7- 4* E ^ 6 ** 

lunt, intevpretaiuur , invito colore Senec. Troad. 152. Non 

ufu loquendi atque analogia. ajfuetas ad feeptra manus pojt 

Montanai vero Thefldliae regio- terga dabit; currusqus fequent 

lies nire conlit.is fuifle ptura Agamenmonios — laetisfietpom* 

veterum evineunt teftimonia. -pa Mycenis. Propert. IIT. 9. 

OJfa pruinofum vexit glaciali» 52. Accepere tuae Romula vin- 

Olympuni Claudian. de R. Prof. cla manus de Cleopatrae iraagina 

III 257. adde in Ruf. II. igi. in triumphi pompa circumlatt. 

Stat. Ach. I. 476. de Achille: Vnica mo*/?ri appellatione poeta 

quis enim Atmoniis fub vallibus fumma hctpyt!<$ totam Cleopa- 

alter crqperit, effojfu rejttans nive. trae, feminae profufuTimae ltucu» 

20. Vt catenis daret, in vin- riae, libidinis iiiceflae (e Roma- 

Cula coniieeret, omnino pro, norum fenfu, t. c. Lucan. 

ut viva ea pntiretur, eamque VIII. 695.) atque inexpletae. 

triumphali pompae refervaret. tum animo impotentiflimae , ad- 

Qu od Augufti coiililiuni diferte eo, ut, quae midier, eaque exjter- 

traditPlutarch.Ant. p. r>52. top im effet, (Lucan. X. 66. Leuca- 

YlfOxov}jitov iWt/ufa xtXivaotf , tjv dioque fuit dubius fub gurgite ca- 

ivvnr«i 9 fULktcrm. rtfs {CXt»*«- fut f anmundum,nenoßraquidem 9 

Tf*s {mey: X£xrtt7cu. K«i y«£ mutrona teneret,) Romano to- 

ityßttTO wgl rmv XfV. ****** t W liiwque *deo orbis terrarumim« 

pJky* Wfosjof** yyrtro tqu 3£j- perio inhiaret, hoeque ab An- 

Mf^fitv x*TKyxyi7v itutptfy. Quod tonio libidinuxn pretium pacta 

- ' äffet. C ARMIN VM L. I. C. XXXVII V. 19-24. 341 Expavit enfem, nee latentes 
ClalTe cita reparavit oras; Aufa eflet, ( Flor.* IV. ii.» Haee mn- vit, quo fe peremtura fuerat. 
Her Aegyptia ab ebrio imperato- Vim enim tibi, prolato telo, 
re pretium libidinum Romanum inferre cOnabatit'r, Proculehun, 
Imperium petit. cf. Prop. III. qui fe ad Octavianum dueturus 
11. 31.) imaginem abfolvit. eflet, confpicata, qui illud ma- 
IncU- Flor. 1. 1. Antonius — to- nibus eins vix extortit. Plutarch. 
tus in monftrum illud, ut mente, 1. 1. — muliebriter c fexus fui im- 
ita animo quoque et vultu tiefe 1- becillitate , timida indole. mit« 
verat. De Catilina ümiliter liebris nie tus expertem, Cleopa- 
Cic. in Cat, IT. 1. nullaiamper- tram fpiritumreddidiffe finiiliter 
nicies a monfiro Mo ataueprodi* dicit Vellei. II. 37. — neeclaj- 
gio moenibus comparabitur. Fen fe, quacitm e proelio effuge- 
tale peftifevum, exitioftim reip. rat, cita eitata, citato ciirfu, 
Romanae. Qptime totum hunc fuga praeeipiti reparavit, para- 
locum illuftrat Lucan. X. 59. 60. vit , quaetivit , petiit , oras la- 
ue Cleopatra : Dedecus Aegypti* tentes , latebroCa loca , ttttos re- 
Latii feralit Erinnys , Romano ' ceflhs , quo Auguftus non fecu- 
non cafta malo. tnriu fuiflet. Altert quidera 
v. 21 fqq* lila autem indi« Plutarch. p. 948' de transve- 
gnum rata hoc modo perire, hendis e Nilo in finum Arabi- 
gloriofiorem vitae exitum , enfe cum navibus eam primo cogi- 
arrepto, tentavit; cumquemori tafle, et iude Arabiam vel Hi- 
decreviflet, non ignotos maris fpaniam (Dio. LI« 10.) .petere 
aut Nili receffus, in quibus de- vohiiflfe ; abieeifle tarnen illud 
litefeeret, Ted regiam animo conülium, cum naves aliquot, 
plane regio petiit , ibique rega- primum transmiflas, ab Arabi- 
li induta eultu mortem tibi, bus Petraeis combuilas audiflet. 
admota corpori afpide , confei- Praeparatae eius in Oceanumfu- 
vit. Quam diverfa ab hao pe- gae meminit quoque Flor. 1. 1. 
deftri poetica fit ratio, maxime Sed fuppreffit haec poeta , ne 
in fententiarum nexu , facile generofae Cleopatrae indoli , in 
animadvertas. — - generofius, voluntariae mortis , etfi ei vit» 
mortis genere , quod magis re- offerretur, conülio capiendo , et 
ginam deceret , quam quo igno» maxime in disümulando , quod 
miniofe per triumphum, roani- adeo neque regno amiflb fuper- 
bui revinetis » dueta in carcere ftes efle, nee ad triumphum deflu- 
afficeretur. — 25. Invcrfe : ci fuftineret , infigniter proditao 
forüter eniera manibui traeta« quidquam detraheret. Cf. ObfT, 

Y 5 *• **• 34-2 4- HORATH FLACCI 

Aufa et iacentem vifere regiam 
Vultu fereno, fortis et afperas 
Tractare ferpentes, ut atrum 
Corpore corobiberet Venexuun; 

*Deliberata morte fer6cior: 
Saevis Libunüs fcilicet invidens 

Pri- v. *5 fqq. Quin» quum fta- Sic atra last, atra fames, 
rira polt pugnam Actiacara de atra eura et lim. • cf . Virg. 
morte iibi confcifcenda delibe- Ge. II. 130. Aen. II. 221. 
raffet, eamque dccrevÜTct, tan- — corpore combiberet, corpus 
to femcior animofior inde facta imbiberet , inficeretur veneno. 
( colorem inde petiit Stau Theb. Dum corpus in genere nomi- 
XII. 760. Iam letale furens, nat, et ipfe, qua parte vene- 
atque audax morte futura; et mim adroiferit Cleopatra, in 
Vir* 699. vires fiducia letifug» rnedio» relinquere videtur ; niQ 
geritt inde wo muioraque mem» poetae verba, (v. 26. afperas 
brd, Jfisque laetior.) aufa eft tractare) ad eorum fententiam 
vifere adfpiccre , intrare fufti- trahenda exiftimes , qui Cleopa- 
nuit regiam ankunx iacentehi 9 af- trae braclüum ab afpido, (oam 
jüctam, proltratarn (Sic iacens in hoc ferpenttim genere fere 
regnum Senec« Troad. 54*) ex- coufentiunt, veluti Plutarcb. 
quiÜte; ex intimo Cleopatra« p. 955. Vellei. IL 87. Flor, 
fenfu, quem ipfa dis^mülabat IV. 11. cf, Morgagni Opufc. 
vultü fereno , ad laetitianv com- II. 29.) - antea laeeflita, ad- 
pofito, quo ipfo animum ma. morfiun flatuunt. Ktrrifutr* 
gnura et fortem prodebat. Prae- fo irr« in eins brackio appa- 
clara rero oppofitio eft in aufa ruifle di/erte tradit Dio LL 
vultu fereno et iacentem regiam. 14. Vnde et in tciumpho 
Ad rem v. Dio LI. 5. — for- Cleopatrae imaginem adligatis 
tis > for titer, forti animo tra~ bracliio afpidibus circumlatam 
ctare % manibus verfare^ tan