Skip to main content

Full text of "Q. Horatii Flacci Opera"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| ^.iGooglc ^.iGooglc ^.iGooglc i^ U.g.t.rB.yG00glc .iGooglc ^.iGooglc Q. HORATII FLACCI. 

O P E R A 

II. LVSTR^tV I,T 

CHAIST. GVIL. MITSCHERtlCH TOIVFVS PB.IMV& LIFSIAE, MDct:c 

j ,- irt T I « T K S "■■ F R 1 1! D L E B 11 E C H T i: R V l),,,.;-..,C00'^IC ^. 


,,Googlc Il.LVSTRISSIMIS . GeNEKOSISSIMtS 
EXCELLENTIS3IUI8 

CHRISTMNO LVDOVICO AVGVSTO 
L. B. BE ARNSWALDT GEORGIO AVGVSTO 
L. B. DE STEINBERG . 

MA6NI8 GEORGJI III. AKIICIS 
ACADEMTAF. GEORGIAE AVCTSTAE 

nVRATORIBVS et MVSAGETIS 

9AP1ENTISSIMIS > ),,',.;-..,C00glC U:n;K.yG00glc 


lWos labores Martis et ajperae 
^irmtis oeftro praetrepidos duces, 
Quos blanda nafcentes Enyo 
Sustulit, indomitum JVIelanta, .^Cooi^lc Craiique robur, Nelfonaque horridum 
Tridente rapto, et vim Suorovii 
DefaevieiBis fortiori 
Ingeminet fidibus tuknultu 

Heroa teltudo ; hic levioribus 
Imbelle mecuin, Melpomene, fonis 
Molire carmen, cpiale quondam 
Aeolio modulata Flacco es. 

Echus anhelae toic recinat Viro» 
Late togatis laudibus inclutos, 
Quos alta fepoftos ebuniis 
Gloria per populos et urbes 

Vehit quadrigis tempora civica 
Lauru corufcos; quos prope Gueliias 
Miratur, exundante fhigum | 

Laetitia decorata cotnu. 

Vos copiam, Vos redditis auJ^ae 
Beata venae tempora; Veftra ope, 
AbnSwaij>e STEiNBERGique, noftris 
Finibus exitiola belli ,,Coo'^lc Defenla nubef, qnae populos gravi 
Inceftat nBibra. Pierides iugis 
Pindi relictis hic Clentea 
Propter acpias refenmt omiiTos, 

Veftro feroces praeCdio, clioros: 
Quas inter alta ironte Georgia 
Augolta procedit fluenti 
Sjrmate, quam fequitur prionim 

Caterva vatnm, laeta quibus novam 
Adflavit auram, Maeonides graris 
Sceptri potitus, Pliadamquc 
Antevolans graviore niiu 

Diiz, holpitalem Cafialiis Linam 
Mutans fluentis, Pindams, et, pimn 
Qni duxit Aenean per ignes 
Per maria Aufonias ad oras, 

Maro iurenta turgidus: hoc minor 
Gaudens videri pone fubit novo 
Decusque virtutesque Veftras 
Flaccus avens celebrare plectro. .vGooglc O longa Muiis mitibus otia 
Praeftetis, almi! Sic precibus piis ■ 
Votisque tutelare Sidus 
Vltima Vos veneretur aeta.'!. .vGooglc PRAEFATIO. ,^aod homiiieB, Idngitiqaiim iter iiigTel&, 
hcere folent, ut, ubi pauUo longins profecti, 
et in peregrijia loca delati aliad coeli momeii- 
tmn verti aliamqne renun fcenam luccedere 
ammadTertun't> aliquantiiiper fubflftant, et 
quidqnid feu confragolae ac deviis commean* 
timn erroribns abruptae, feu occurfu filvamm 
cowctatae» nunc latioribus campis expUcitae 
viae t quod a tergo relictnm efi: , com animo 
fuo expatent ac piane remetiantur, feque hac 
ipiii diificnltatum , quasehictati fnerint, haud 
iniuoiuada retractatione ad ulteriora, fi quae 
forte ante, quam optatam metam contingant, 
impedim^nta emerfara fint, exfuperanda ac- 
cingantt fuscitatoque ita fpiritu ac Bonum 
Eventnm rite prius apprecati audacter pergant; 
eodem fere egomcst ipfe, quidni eniip ingenue 
&teaT, proBigatt qnalitercunque rafti atque ...Cooi^lc II p R A E F A T I O. i' 

jmpedlti operis, cuiu^ perficiundi aliquot ab- | 
lunc airais publice nomen profeffus fum, di- ' 
midia parte, eodem, inijuam, n*e conftitu- 
tum loco , eodenique affectu me intime per- 
tentari fentio. Atque h,uic quidem tanto excu- 
latii;» ' indulgere mihi licere arbittor, quo 
potiori iure a me poftulari pofle intelligo , ut 
abfoluta operum Hoiutil, quae Lyricis conti- 
nentur, parte collocatae meae in illuflrandis 
iis operae modum ac rationes in iftorum fronte 
UJlisenter exponam ac praeftiuani. Cui qui- 
dem tanto prolixiori animo concedo, quo faci- 
lius me ita efFecturmn fpero, quod fane pm- 
dentes atque idoneos aeftimatores ipfa res 
monet, ut vel iis indignatiunculas fuas excu- 
tiaui, tardationemque meam approbem, qui 
ex fuo ingenio , quo ipG calide coepta calidius 
deproperare affolent, rem nimis lente trahi 
opinarentur, atque adeo in incili faaerere fub- 
inde clamitarent Quibus cquidem clamori- 
bus tantum abeft, ut ab iuftituta via detur- 
bari me paffus lim, ant confilii mei rationcs 
confundi, ut potius, quo longius procede- ,,Coo'^lc P a A E F A T I a III 

rem, tapto penficalatios. pedem movere, at- 
gae drcumrpectius agcre decreverim. Qoam- 
qiuni enim iaiq. fipn, quum edendi Horatii 
provinciaiii, a lani latis pradenter adminiltra- 
-tam, eiusdemque praeftantijfimi viri morte, 
qnae bonis omnino literis, maxime NoAro et 
VeUeio, , quibus fe totum dediderat, lane 
quam gravis accidit, vacnefactam Suimnorum 
Virorum hortatu et auctoritate uUerius oman- 
dam fufciperem, probe admodum mihi per- 
fpicere videbar, quot et qualia ea eDent, qui- 
bosiatisfactum oporteret, fi facilitatem meam» 
in capieuda illa oftenfam, a temeiitatis culpa 
apnd aequos et iutelligentes rei arbitros redem- 
tam cuperem, iftaque cogitatio animum foli- 
cidus haberet; in ipfo tamen operis progrelTc^ - 
quum ia medium reruni actum deferrer, ac 
difiicuitates partim agmine facto me circumfi- 
lirent , partim ex inHdiis necopimim opprime- 
rent, folicitndihem iftam mirifice augeri in- 
lendiqae magno cum moleftiae fenfu expertus 
fiun. Quas quidom diilicaltates minime afFe- 
cutaft aut remUIioris ftudii patrocinia a me 

prae- ,,Googlc ir P R A E F A T 1 O. 

praetnd fedlfe Cbi cordatiores perfha&ebtmt, 
fi me n(m translaticie mniiere interpretis de- 
ftmctamm olim» qutim» quas partcs mihi in 
curando lioc negotio agendas tuendasque de- 
flinaflem, fpecimine aliqiio evulgato expUcare 
anniterer , publice profenum meminerintJ 
Quam profeffionem, cum inftam operae ,' HoH 
ratio, doctiflimo poetae, a me impenddndae, 
defcHptionem exprofnat , hic reponendam iu- 
dicavi, qno luculentius inde nmi4"^^reat, 
quanto Andio M re ipfa fidem ad^l^Cr allabo- 
raTcrim. ' '■ ■ 

Igitur quamquam is, qni poetae alicuius 
verba ac fenfum commode atque perfpicue ex- 
plicat, boni omnino interpretis partes fufti- 
naiiTe videri debet; in Horatio tamen maio- 
rem campum, in quo fefe exerceat, apertum 
fibi exiAimare debet, quumque Horatius is Ht, 
per quem Romanae poefeos maieftas Aet^rit, 
qui lingnam fuam, Ennii, Lucretii aliprum- 
qne conatibus tantum exafciatam; feliciffimi 
ingenii )ima perpoliverit, eantque ad Graecae 
poefeos genium inflectendo informandoque ,,Co6^lc FRAEFATIO. V 

novn et «^m&tis fermonis poetici aagln»itis 
locDpIetaverit,- adeo, ut tota Iloinatiorura 
poeGs novaBi inde eamqne laetam.ac fatis libe- 
ralem' indnerit faciem, quam qnidem» tah- 
tpma exemplar coufmnmatillimmn feiiores', 
qoi aliquid fibi videri vellent,' poetae fibi pro- 
pouereBt contemplandem, exprimendamqne 
anice aUaborarent; mains ei opus movendum; 
qui omnes Horatianae pofefeos virtutes cogiio* 
icere, cognitasqae atque curate perfpcetas allis 
ita tradere cnpiat, at Horatii lectio inde per- 
fpicoa exiHat atqa^ iucunda. 

Atque omninm quidem primam ei virtU'' 
tem, qiii Horatium recte -interpretari velit, 
Iianc ineire oportere arMtror, ut ingenium 
affarat graecomm latinorumque poetarum le- 
ctione tritnm atqae expolitum, quod ipfumi 
phanta^natum fnblimium capax, peetam in 
alto6 nubium tractns tendentem nifu haud 
impari fequi audeat, utqne adeo ipli lit mens 
tlmnior atque vs magria Jonaturum. Non 
igitm', u1>i magnarum remm obiectis a poeTa 
ideisincendi atqueexaefhtare debet, cummi- 

fello .yGooglc~ Ti : P R A £ F, A T I O. 

fello Baxtero lector^m &igore feri,et; aut ubi 
interDeos res agii Deorom conibrtio poetam 
froi, eos videre,; alloqui Centiet) - Rdem eius 
' rei.eodem auctore -Apellae , ludaeo-, qui lioc 
credat, transinittet: fed eodem contactus af- 
ilatusque fpirifu eundeia commotloris animi 
fenlum et iu aliis excitar^ conabitur. £t quom 
tria potiilunum interpres Horatianufi ia- qudvis 
.carminefpectaredebeat, invehtioaeni., tracta- 
tiobem, elocutionem; priraam impolitaui iibi 
ceuTebit curam in exponendo carminls argu- 
mento, diTpicietque, num primae eius ab ipfo 
ductae Jint lineae, an praecipua Invonti laus 
graef;o alicui poetae deferenda fit, et,. fi grae- 
ciun exeniplar ante oculos habuerit, nom id, 
quod imitandum fibi propofuerat, affecutus 
lit, vel ornatiQre' oratiouis liabitu, aut fubti- 
liori tractationis artificio fuperaiit, an omnino 
inferior difcefferit, diiudicabiL Mox rei per- 
tractatae rationcm exppCtionisque virtutes ac- 
curale exponet, et in expediendo fententia- 
rHm nexu docebit, quae pedeftris, et quae 
poetica eios Ut ratio. Tumad ipfam carminis 

inter- ,,Googlc P iV A E F A T I O. vu 

iiiterpretatioiiem delatus, fermonis poetici ua- 
tnram atqne indolem, doctrinam» ornatum, 
pulchiitiidinem cnm cauIEs declarablt, eum- ' 
qae ad vnlgarem loquendi nonnam revocando 
orationis ampUficatae atque exornatae remina 
a^ae origines iudagabiL - Quo in genere ut 
rectum de poetae virtute ferri polEt iudicium> 
fednlo inqujret, quid ipfius fecundum extu- 
derit ingeuium, qtiidve ab aliis acceperit, ac- 
ceptnmque quibus omaraentis nobilitaverit. 
Adponenda adeo, ii fuper&nt, graecoruoi poe- 
brom, quorum fiores apis Matinae more mo- 
Boque 1^0e, et ad quos totnm fefe compo- 
foifle conftat, ea loca, .quornm vel fenfnm 
exprelTerit, t^ unde piima comtioris dictio- 
nis ftamiua deduxerit, omninoque iunctur.im, 
flexionem, collocationem verborum graecam 
diiigoiter notabit Neque vero in his fub- 
fiftet, fed et eos, qnoscunque Latium ipli fub^ 
peditarit locnlos, excutiet, et quid indo in 
foos nfiu depromferit, depromtumque qua 
arte escoluerit, fuumque prorfns fecerit, in- 
▼eftigiUuty ac difpu^t Ncquo leve interpre- 

tatio- .,Coo'^lc vin P R A E F A T I O. 

tatiOAis^ rulalidium ex eorum, 'quos fua aetas 
vidit, quosque ferioTprQtulit, poetarum car- 
minibus petet, enotandisque, quae colorem 
faum ex Horatio duxifr& videntur, locis ipH 
]iaud pai'um lucis adfundet; quo ipfo dubi- 
tandumnon efi, quin Uberalioris ingeuii iu- 
venibuE multum delectationis allatants fit 
Neque tam«n laborem fuum ei^tendi ac paene 
dicam ej^Eundi in hoc patietnr, ut fententiarum 
vulgarium locopimque comintiaium Aruem 
inde coftcervet, iisque poetun obroat : fed in 
hiscircomfpecte verfabitur, eaque tantum ad- 
ferer, quae, eodem orationis colore delineata, 
ntique ex Horatio ducta videri poffuat 

Fraeterea, quum Horatii lectione iurenilis 
inprimis ^etas teneri foleat, interpres non 
tautum in dif&calioribus poetae locis, aut ubi 
fbrte docum aUquam et exquilitiarean obfer- 
vationem, qoaminpenub^bet, depromendi, 
ant feveram in aUos Arictnram exercendi occa- 
jionem Ubi datam putet, ambitiofe morabitur, 
fed adolefcenmm utiUtati, qoam femper in 
ocuUs ferre debet, mnlto magis confalet, fi 

. con- ,,Googlc P R A E F A T I 0. IX 

continna adnbtadone poetae lecdonem adiu> 
vet, paTtinm inter fe itinctarum artem atque 
confenfnm, phantaiinatum vim, elocutionis 
virtntes plano ordine retextas perfpicuis verbis 
iUufiret; ande erectioris indolis iuTenes inge- 
Tiium ad honiaiiitatis fenfum fingere, ac poeti- ' 
canmi notionum, quas et ad alios 'poetas intel- 
ligendos cum £nictn transfiera^t, copiam fibi 
parure, onminoqne veram interpretandi arteni 
addiTcere queant. 

Inter }iaec omnia fnbtilitatem adhibebit 
criticam, deqne fententiarum veritate, quaeve 
fnb veri tantum fpecie adb^andfantnr, fucato- 
que coloFe mentem teneant, qnid recte vel 
lecns, qnidambigne poeta eloquutus fit, ubi. 
in medio volatn defectus viribus laflatisque 
alis magnis ftufis exciderit, diligentermonebit; 
circnxnfpecte tamen de his pronuntiabit, cave- 
bitqne fednlo, ne fenfu hoc, nt ita dicam, 
critico, minnatnr atque obrigefcBt fenfus 
poetifms. — . I ■ 

Aiqne haec fere finnt, quae in Horatio in- 

terpretftn'do' Uuudme fpectari oportere iu^cavi« 

Tom. t. , • • quae- ,,Coo'^lc X .pB.AEFATia 

qnaeqne liac ndva editione afleqni* ftudui. 
Qtto igitur Horstii cannina cnin feiiTu aliquo 
ad lyiicnm fpiritum attempcrato legi poffeiit, 
onaque ifta opera felicioiu indolis adolefcen- 
tibns ingeniuni fingendi, pnlchritudinisqiie . 
fenfu imbuendi co|»ia fieret, in eo potiiBmiixtt i 
mihi elaborandum intellexi, ui \irtut«n poe- > 
tae lyricam , li. miiverftun cniusque carminis ' 
habitum et inceOum expedirem, difpoGtionis 
artem enodarem, celerem ac li^riorem inge- 
nii motum ac praecipitem adeo irapetum, quo 
argnmeutum fuum fubinde derolvit poeta, 
perfequerer, enndemque enthnfiafmum in ge- 
nerolioris venae ingeniis excitarem et inBam- 
marem, phantasmatnm vim ac rationem, n« 
incerta fluitarent , animnmgue obfcura tantam 
aut omninp vana fpecie, nmbranun tactiun 
refugientinminfiar, deluderent, foUerter ex- 
' planarem; tnm lingularum partium adomatio- 
nem et tractationem ezcuterem, earumque 
iuftam cum inter fe tnm cum primario carmx- 
nis argumento oonveaaentiiun oftenderem; 
dmique ferm^mis lyricivim etindolem ita 

de- ,,Coo'^lc r R,A E F A T I a XI 

declanmn', nt otmSnt ciiu, v^onvn dek- 
ctu, digiut»te «t copia» exfp^tiore eonm^ 
dem ftractara et coUocatione^ docta Teateatia*- 
ruin inreFlloiie~; «mpli£catione caet. qoaeQti 
Cemisa et cauBa^ patefcerent. Qoae qmd«m 
onuuA ut xite aflaqncrer. nibil priue at^« 
antiqiiiua habni,, quapi ut Horatiuin cani in 
ai^umeiitis tum iu liagulis catminum partibu^ 
miht plaoo graecnm-fiiigecem ac repraefenta- 
rem, foutesqae, fi quos bonti foftuna uohis 
feGiiTet rctUqnos, circnmfpicerem, feduloqu* 
iaTeiligaran; d^ctum autem- lAoium com- 
mani Graecoram loquendi ufa ad partet vo9 
cato liipplerem. Etenim fatia exploratiun cft, 
Romanos, maxime' poetas , ad graeca ingenid 
fefe prorius compofuiQe, graecaque exempla 
aot i^aue exprelMe ant imitando aduniforafle ; 
tnm Horadom, qui novum lyrici carmuus ge- 
nus e Graeoia Latio iuferret , ad graecos Lyri« 
cos exprimtaidos £e appUcoifie, etiamii nulla 
iAorum, quac rei fidem adftracrent, £ragmenta 
rapereQeDt, ucque ipfe aperte, tmde profifet 
dOet. £atecstar, ^fa tamen plurinm otrmi* 
• • fl num '.,Coo'^lc rEAEFATia I irnin, qaa argumrati ittdolem ennntiationis^ 
quc Tim plane graecun, ratio iftud afoundd 
comprobat. Quq in genere admodum pTobaJ 
bile eA poetam ita veiiatiim ciTe, ut, quuin 
ftlBdua poetarum graecorum, maxime (yrico* 
ruia 1 lectione bene pemtas refe in eorum fa,-* 
miUaritatan dedidiflet, graecorumqne ver*^ 
fuum ■ tentaminifous ingenium ad eos plana 
GonformalTet, primum,--quo Dermo latinus, 
horridus adhuc ^c praefractae afperitatis 
emoUiretur rotundiorque exifteret, iis ad ver- 
btun Tertendis infudaret, tum Ufoeriore'imi- 
tatione fpiritum Graiae Camenae excipere , in- 
ventaque eios foafiEK^re' conaretur, donec 
tandem aiKdua foac contentionis afpeeitate vires 
perfectas conftitutasque nactus operi fno ita 
fufficeret, ut, quum ad argumentum, ut ita 
dicam, Romanum deferretur, noji tam a 
Gxaecis lumen fuum accendifle, aut ab iis tan- 
■ tum deAoxiJOre, quam omnes ex fefe virtutes 
expromfilTe videretur. Hocce autem modo 
poetae progrefTum elTe fludium, profectusque 
«ios adoleviile, dubitare vix licet, fi ipforoni ,,Coo'^lc canmBiuB diveif om liahituin ac fomiain coTa- 
liiiE introfpiciasi -Sunt esim in iis , quae prelb 
ic pame ad verbnm ex graecis exempUs* 
etiamii huUiziq eorum ve&igium fapereOet, 
dacu el& praeter argumfiiiti r^tionem afEectaf 
tior loqnendi xatio enataqne, inde obfcuritas 
ibtiQde ai^mt; tam,etiam, qnae, qaum pri- 
mam fois ipfe peimis niti vellet, iaTenilem 
redundantiam, inmiodicum translatiouum 
vbm, earandemque diverlifEmarum copula- 
^em, orationem calamiftratam, verbo, 
Dondom plane fabaccom poetae iudicium ma<- 
nifertant; plurima denique in fummo perfe* 
cticnm&ftigio collocata, ad qapd poetam non 
mfi per gradus emti potmife appareL Atque 
inde maxime diyini eius ingenii vim cenlen- 
^ eCTe iudico , quod non uni aut alteri poe- 
Cs lyricae generi adhaeferit , in eoque folo 
Bitaritatem quandam aHidaa exercitatione 
Writ, fed fere Dnmia delibondo parem h. 
Buximam ex iis laudem abftulerit. Ita, quein 
■niDc Anacreontea i[(pfXtia ad lufus et iocos 
ddceodere, ant remiJ£ore Sapphus lafcivia 
#* 3 dul- ,,Googlc xir . t R A fc F A t I O. 

dulciores iiffectHs fidibas committ^Fe, Mt Si* 
toionidea aequatitf^e ac fetYnonis proprii iu- 
.cunditRte quadam , lenis ac puri fontis ritu, 
decarrere aAimadTertas^ eandem nunc fancta 
ac gravi ofatioiie Deonim atque hetoiim lau- 
des perfeqoi, ibntentiis denfum et grandem, 
fibi femper inllantem, ooncitatoque fpiritu, 
tofrentis iuftar, efifundi «c debacchari videas, 
fcdeo qnidem, ut Alcaei bellicum, SteGcho- 
ream gravitatem, Findarique fu^aX^j^oplav ac 
dithyrambicam audaciam congenitfim ei exi- 
ftimes. Neque minor eius virtus in illo ge- 
nere exfpIendeCcit , in quo numeros animos- 
que Archilochi fequutus liberrimee indigna- 
tionis fenfum prodidit, vipereoqu« veneno 
infectatela ipfishominom, a qtiibus vel irri- 
tatus effet, vel quos ultro adTcrfarios fibi de- 
pofceret, iugulis intendit. 

E^cpofita, quantnm fieri potuit, poetae 
doctrina altemm hoc mihi datum cenfui ne- 
gotium, ut artificitmi eiiis in tractando illumi- 
tiandoqne ai^umento fuo oftenfum, contex- 
ttmique cuiusque carrtiinis, Araclmaca fubinde 

fub- ,,Googlc PRAEFATIO. XV 

fobtilitate ocalos paene faUentem, refolverem 
atqpe explanarem. Qao qtddein me hoc iunul 
confeqnntum efle arbitror , ut iis tandem ali- 
qnando fides der(^etur, qui, qnas virtutet 
lyncu fpirjtus poetici inopia fequi intelLectu 
liaad potaerint, eas in vitiis reponerent, ac 
Tel plane nexum in quibusdam carminibus 
dellderarent, vel amoeniorem et in mnltos 
fiexns recedentem ingenii incefTam grai^ter- 
ttprehenderent. Sermonem deniqn& poeticunr 
Qt iufto modo ac perFpicae declnrarem, < id 
Tero vix aliter me adfequutnrum eflJs intellexi, 
qnam ut eum, deterfo dami colore poetico, 
io pedeftrem formam diffingerem, et ubique 
claras notiones fubftituerem. Atqne in hoc 
nimiam coram qnam defectum , quippe ado- ^ 
letcentibus, opem defiderantibus , moleftio- 
rem, malui rcpreliendi. 

Ex his omnibns Xatis intelligi opmar, me 
in tractandohoc-opere rationes ita inftttuiflie, 
nt non tamaliorum, qui eandem viam trivif- 
rent, veftigid feqnerer, adminiculaque, ad 
qtaeadniterer, cjrcumipicer^m, qoamutipfe 
* ♦ 4 mihi .vGooglc svi F R A E F A T I O. 

milii viam Aemerem, meoque potilEmui 
Marte flarem. Quo miims enimme in con 
mentariorum, fen, ut antiqniores interpreU 
liand inepte indigitant., commentorum vaAi 
tates immitterem, cum infinita eorum copii 
tum maxime ipik commentandi ratio abfterruil 
In antiquioriboB enim quum, aetdtis quiden 
iftius vitio, fola fere doctiina fcbolalHca 
omni venuAatis poeticae fenfu eiurato, regnel 
recentiores autem' plerique interpretes in vulj 
garibus diferti lectorem , ubi opem defideret, 
fere dellituant, captandisque infuper acumini- 
Inis, dilogiis, et quae id genus fimt, verum 
fenfum poeticum perdant, ac fpeciolis com- 
mentis varie illudant; iacile praevidebam, 
generofiorem mentis impetum lectionis mo- 
leftia atque taedio fuffiaminatnm, animiquc 
indicium plane obtufom iri. Rite igitur prae- 
{aratis onmibus accelfi ad hanc ptovinciam 
tanquam a nemine dum occupatam, eamqw 
ad praefcriptam a me fuperius formnlam iti 
quidem regundam ornandamque ftatui , ut a( 
meuxn {irorfus fenfum quodvis carmen excute 

ren ,,Coo'^lc P R A E F A T I O. .XVII 

rem, artem^e eias in inTeniendis tractandis- 
que rerum ai^omeiuis proditam, ac £entenf . 
tumm elocutionisque ' virlutes explorar^.- 
Atqae tnm demumi ue onmia ante me ad il-. 
]nftruidum Horatium atlata faftofo fnpercilio 
aTpeniatu» viderer, iu confilium adhibui ali- 
qnot meiioris notae interpretes, ac pruno qui- 
demloco vetuftilfimofi, Acronem et Forphy- 
rioitem *)« in quonun fcholiis inter plures 

in- 

*) De Aaone, PorpbyrionA deperditUqae C. Aemilii, 
InUi Modefti, et Q. Terentii Scauii rcholiia vid. F«>. 
bric Fraef. ed ed. rium a. 155,5. et, qni lua iudo 
luant, lani Froleg. p. XLII. tum lan. Tairhat da 
xebu pet epiftolam quaeiltis p. 14 Ceq. Heineil 
Defeni:. V>r. Xject. p. 107. et Pet. Nannii Mircelt. I. 
' ct 11. itf. Praetet iftt» extat farrago Scholiorum , • 
Cnqiiio e Codd. Blsndd. excerpta, et ab eodem Com- 
BMntatoria nomine inCgnita, non nniua actatia ac 
pretiL Sunt euim in li* nonnuUa bonae admodum 
litugia, t deperditia antiquionim Grammatioomm ~ 
fcholiia baud dubie depromta, plorima ex Acrone 
et Porpbyrione, et ipGs trancatit, conftipata, alia 
jenique recentiHinuie aetatis. Sic, nt ntriotque g«- 
seria exemplum apponaa Serm. IL 5. ps. Davi pbJH' 
Bum caput illuftratur Scauri fcholio: inciinatum in 
aUerum hiijn<riim, uti quoque Cicero Arati XsEov ia* 
terpretatur iu fragm. Arateia init. Obfiipum caput et 
tcreti crrvict rcjitxum. Tum Serm. IL 4. 1)1. Hic 
• * 5 fcohii ...Cooi^lc xviU PRAfiFATLO. 

ineptias et quisqniliaG, afiunde forle ingeftai 
maltts iHmas obfervttiones reperiri noveram 
tum praeter Lambinutn , doctum et acciuratan 
virum, Cruquium et Torrentiuin, itiden 
doctos , fed fenfus poetici ac nmlto niagis fpi 
ritas lyrici plane expertes, et. inter^mn 
maxitne Cruquiom, abfonis opinationibus e 
trgutiisValdd moleftos; e recentioribus auten 
hinc inde ad partes citavi Daceriumet Sanado- 
nnm venul^atis poeticae intelligentes, fed fub' 
inde nimis argutos; tum Xani, elegantiilinii 
iudieii virum &c de Horado meritiifinium; 
denique, qui partem tantum carminum pro 
inAituti fcholaftici, coi deftinata erant, ra- 
tione iUuftrandam fufcepere , duumviros prae- 
ftantiiRmos, Koeppenium, fununamihi, djun 
viveret, familiaritate coniuuctum, cuius re> 
coretalione adliuc 6ruor iucundiifima, poedcaH 
rum Venerum acerrimum indagatorem, eun^ denu feahit et haec fcola dicitur rafurm ftrrnrHm, graeet 
rfivixai Thabti/cn Ungua urpon; qvtoi liaud 6ubU 
Noitnim Bokr tR , (|Tiod adeo latioiejn oUm GgpihtM 
tom habuit. ,,Coo'^lc : P R A E F A TI O. wx 

demqne hand Tulgaris doctrinae Iand6 coifrpi- 
cDnm, et BoettigenuQ i caios operam fi Ho- 
ratio tam £eliciter ceJEfTe . dicam , ttt, eidem 
plane &tisfacttmi dici pofTet, R omnia caimina 
ab eo perpolita teneremns; haud temere me 
{H-ooimtiare, aat amicitiae cnidam quidquam 
me dedifle ftttebnntur cnmtes, qni profiindos 
mnltiplicis doctrinae reconus amoenilGmiqae 
eius ijagenii vim noverint. Atque hic cum 
Gura a me praedicanda venit inGgnis Heynii, , 
Viri de me meisque ftudiis egr^e meriti, 
bumanitas, qna quidem raihi, tam grave ac 
difficile opnsmolienti, dexterftetit, confilii». 
qne fais, poetae fructuoliilimis, nnnqaam 
d^fait; coius quidem beneficii memoriam ita 
colam, ut {;ratiiIimo illud homini praeftitum 
bonas qnisque intelligat. 

In textn poetae repraeTentuido vtllgatam 
fere requutos fnm recenfionem, ad Codicum 
fidem latis probabiliter conflitutam; neqne 
&cile difceffiouem ab lea iaciendam iudicavi, 
nili ubi Codicom auctoritatem temere pofthar 
bitam. ...Cooi^lc XX P R A E r A T I O, 

}Atsm > tt eoniecturis correctioiiilmsqae viro- 
jnun doctorum non admodum gTavibtis de 
cauJE^ indtdtom aniqudvertiOein. Sicula 
tamen lectionem aliquam; omnibus pravitati» 
indiciis oppreOam, exturbandam iub^rent ^rtis 
mticae regulae» et ab aliquo docto Tiro JJatis 
probabile medicinae e]q>erimentum &ctuin de- 
prehenderem, hanCi reclamantibus Ucet omui- 
bus libris, poetae admovere non dnbitavi 
Multo msgis mihi licere putavi in iuterpun- 
ctione £u:ienda, quae quidem exactias infti- 
tuta dici vix poteft, quantum rubinde ad ex- 
pediendam.fententiam adiumenti adferat. Sed 
de his curatius agendi' locus erit In lingulari 
Volumine, quod crifin in omnia Horatii opera 
complectetur, quam quidem ut plane ab inter- 
pretatione feiungerem, pluribus de caulEs in- 
ductus fum. Fraeter ifttid autem , ut verbo - 
faltem eitemam operis, quod reliquum eft, 
foxmam indicem, fequentur dno alia Volnmi- 
na, qnorum prius Sermones et Epiftolas, , 
pofterios Artem cum Indice uberrimo con- I 
tinebit. 

Co- , ,,Coo'^lc r^B. A fi F A T I O. • atxi , 
Codicnm et Edd. elenchum, lani maidmd 
indnftria concumatum hoic praefationi fab- 
iniigere placiiit, latisque habui, hinc inde, 
maiime in antiquis editionibuS, i a quib^s in- 
itroctior eram, nonnulla refingere^ fupplere 
atqne emeoidare : quod ipCum mihi iuterdum 
fatis moleftiae attuUt; quamquam vel Hc Ho- 
radani textus MAoriam minune ad liquidom 
perdactam efle ipfe probe intelligam. Tum 
Titam poetae , a Maflbno ampla doctrina in- 
ftractam, ab eodem autem lani Tcite in com- 
pendium redactam fubieci; qnae "vel fola ar- 
gnmentomm affatim fuppeditat, qnam infirma 
onuuiio ^ndeii temporum Gt ratio, qua Uo- 
ratiam primnm, idque annis aetatis fuas 
XXVI — XXXm., Sermonibas, pofteabiemiio 
Epodis, deinde ieptem amiis tribus prioribus 
Carminam libria , tom BpiftoUram . libro L, 
iade Carminum Libro IV. et Saeculari, deni- 
qoe Arti et EpiAolarnm Iribro IL imi vacafle 
demonih^are conatus eft. Denique com fra- 
cta, anteqaam ad iplam Horadi poefin ani- 
mos conv^rtatur, legi poteriC libellus R> van 

Om- ...Cooi^lc. xxii ■ P A A E F A T I O. 

Oniiiieren» Gynuiaiiit quod Aiiiftel(>dais 
fleret, Hectoris nnper meritii&mi, Ungu 
Belgica Dcriptm» in quo poetae nofiri vir 
tntes ita expendit, ut aliomm conaminibuE 
•eidem isnpeniU , &cile carere poffimns. Di 
gnuB iane is libn: eft,- qui vefte latinji. oma 
tos in pltuiom notitiam perreniat 

Ante autem, quam prae&tioni liuic fin«i 
imponam, non po0um, quin puhlice Cel. G. C 
Wendlero, doctiffimo atque Eeizianae plan< 
ancarationisViro, animnm menmgratiifimuni 
profitear, quod in plagulis a fphalmatis typo- 
graphicis defendendis operam iiiam mihi com- 
inodare Tolneiit,. eaque £uie qnui} moleiia 
parfecerit, nt, ft panciifima imbecilUtatis tUi- 
que hny^»*** aiyimenta excipias , teria onuua 
ac nitida appareant Scr. Gottingae M> No- 
vembii MDCCXCUL ELEN* ,Coo'^lc ELENCHVS 

C D I C V M M S S. 

iLD QTOS HOKATIVS ADHVC EXACTVS E3T. XJeCodd. Horalii in genere monendUTii, omaeB, quo» 
hodie habeniiis, e Teceoiione Vettii Agorii Bafdii Ma- 
vortii, quitjtiidemConriil fuit Cne collega aono ppftChri' 
&aiii DCCXXVII. et Felicis, oraLoris Vrbis, Huxiir&. 
lu enim in «ntiqnioribus Codicibu». Leidenli, Kegi- 
DeaG aiiiiqiie. uti Bentleius in praef. teAaturi poH £po- 
doi litteria maiusculis rcripLum fettur : 

TSTTIVS AOOKIVB BitSILlVS . UAVOIITITS l^ C, ET 
»L. JtXCOn. DOU. BXCONR. ORD. LEOl ET TT POTVI 
XHEHDAVt. CONFERSNTE miU HACISTRO FSLIC& 
OlATORE VRBIS ROMAE. 

li. Fir elarijjlmtis et inbijlris, Exeomite Damejiieo, 
^xeoafuU Ordiruaio, eotlem Bentl. interprete. Cf. 
RclaDdi Faft. Conful. p. 6i)6, Ac librorum quidem MSS., 
qni fuperfunt, etd paenc inBnitus io bibliotliecis numerua 
Kperiatur, paucos tameu, qui Saec. X. attingant, pau- 
lijHnios vero, qui illuti probabititer antevertant, inve- 
iiiri, [jnis conRat. Vt{ autem exig;uam admndum iftorum 
pirtemcritico actimine exciillam, et einaculando poetae 
■dinouin elTe res^ipb (idetn facit, ita bona (brtuna accidi^ 
oi^iit, qni ad emendandum textum liudia fua Gonferrent^ 
opUniae fere .qunsqne notae tibros MSS. inliJiciundt cofiia 
^wia Bt, iit adeo de retiquis pervedigandis feduloque ex* 
cmieBdia non tantofere laborRndion videatui. Atque 
Tam. L » 1»«C ,,Coo'^lc. II DEHOBATIX 

haec qnidem forrana TriumTirls potifEmum Horatii Cen* 
roTibua, ritei riquialii, creatis, Lambin», Cruquio ac 
Bentleio contigit, Codd. Vaticanomip , Blandinianoruiii, 
Graevianif Htgioearu ac Leidenlis opA.iiiiIgnemac no- 
vam prorfas ei lacem praeferentibua, 

Quo autem rectius intelligatnr, quonsqtie .conatus 
Viromm doctornm , qui talibus pracridiis inltrucli crtnii 
ia Hotatio exercnemnt, procejreriat, quaeque amplius 
de eo bene merendi foperfit materies; brevem Codiciini, 
ad qnOB Horatiua adtiuc rccenftis eft, elenchum fubiicere 
Tifam eH; nam pleniorem et accuratiorem, qiiain qoidem 
res poftulare videbatur, quandoquidem e critica eorum 
notatione leciionum pendet auctoritas. notttiam dare non 
liciiit, quum ipn, qui eos tractaverint, de iis fnbtilios 
difpiciendi ruperfederint, fatisque habuerint» eos certis 
nominibus but Cgnis dHlinguerc. 

, CODD. ALDI ET MVB.ETL 

Muretus quidem paHim veteres libros crepal, iinllam 
tamen direrte nominat aut defcribit; quo minus tamen 
exirtitnes , antiquiore^ .ecld- ab eo deiignari , vetat lectio- 
ntun, inde flUatamm, difcrepantia ; v. c. I.23.5. Prao^er 
hos laudat 

Codlcem Serttarditd Laared^nii et 
Codieem AchiUis Statii pcrbonum ac perveterem* uc 
ipfe ait. 
Vid Praefet. ad ed. a. 1555. etadL i. extr. etpaffim. 

Neqpe Aldus uspiam diferte tradit, quibus Codd. 
tafus fnerit. Satis habct, Codd. maiiu fcriptos ab irn- 
prejjis diftinguere. X^udat quidem ad lU. 1 s. Codicera 
Viennenfem antiquum 5twiu/n/ cuiuadam Zaur, ex quo 
ilitid carmen «ottftituit ; fed hanc Iblam notitiam de co 
ftcceperat^ab amico; ipEe adeo nnnqnam mauibus tracta- 
vit, aut iMtipn^ inde eBotatas habuit. 

CODD. i),M../,,Googlc OODICIBVS M.SS. III 

GODD. DIONYSII LAMBJNt 

Lambinns cuni FranciTco Turnonlo Cardinali Ro- 
mim profectna , ibiqaeeani, quun diu expetilTet, vete* 
nim libromm copiam nactu), mi^Itos Horatii Codd. MSS. 
in^euL U lunt: 

Codieat P^aticatti guirujae, qooa antiquUfimoi ro> ■ 
eit, nec tamen pluribus defcribjt. 

Codex Donati latmoctii. Florentini, ad quent 
Idbinento Rodolpiii Cardinalis pervenerat.' 

Codex Gabrielis FaSmi. 

Codex Liidfwiei frjini, Farneriorum conibbri- 
m, ab Hannibale Caro ipfi donatng, in quo defKleraban- 
tor Sermones. 

Lihtr Rainutii Farnejii Card. typis quidem ex- 
curw, Ced com aittiqiiiinmiB atque optimis codd. compa* 
nDu atque ex iis plurimij tocis emendatus. 

Codex loannis Tornejci, typographi Lugdunen> 
fis, Lambino ex Italia reverfo, commentaTJiNque iam 
abfolutii, nec opinanti oblatua; quem iUe vetuftifEmum' 
cenret. 

Tnm ti ultimam editionem adomandam Lntetiae fex 
diij codd. ctiam ufi» eft. li fuuC 

Codete CUrici, qiiem nactus cft ab baeredibus 
N. Clerici. 

Cadiees Ruffardini duo, accepti a Lud. Knf^ 
lardo, iuria doctore Avarici BitnTigum. 

Codiees Nicotiam ires , dati ei « lo. Nicotio, 
legati<Hie aptid Lufitaniae legem functo. 

Codex Colombiimt, donatue ei a lo. ColoDibino 
MonQrolieiili. 

CODICES lACOBI CRVQVIL 
Cadiees BlandinU feu Slandtniani tfuatiior, et 
Ubliotheca Biandinia, h. fP. BeneOictinoiuia S. Petri 
fl 3 , ' 'fi ,,Coo'^lc IV I> E II b B A T I i 

in monte Blandinio' Gandaii, quo RonU' perlati 
erant. Sed iUa bibliothvca, lina cain Duneoii, a Belgit 
tumuUuantibus, templaque et coehobia TaTtandbus (uode 
tinovonXa^cei CTuquiu.s vocat ad Serm. I. i.-), anno 
' MnLXVIII plane perdita et exuIUeft. Ho9 codd. cum 
- oinncs venerandae vetuIUtis elVe et ad Saeculum IX refe- 
Tcndos iudicat vii intelligenTifHmus (Append. ad tecto- 
rem), eosque omnibus fuis leliquis praefert; tum unnm 
eortim, quem cum virtutc Blandimum antiqmjjinium 
diccre folct, et fic uttra Saec. IX etiam reiicit, omnium 
maximj aellimat; quem eumdem Vir «j/iTixwTttTOf Cii- 
ninsamius (praefat. Horar. et anima^v. c. 16. p. 297.) 
omiiium qni fixftant, codicum Horatianorum emendaHlK- 
mum optimumque pronunlJat. Mentionem eiua facit 
etiam Muret. praefat. 'ad edit. i555- Rofcriptionera ara- 
pliorem filandinionim codd. in Cruquio frunra quaeras, 
nifi quod ad Serm, II. 7. 64- harharijjimos eorunl 
characteres vocat: ex qno tamen non multum fami 
poIHt. 

Codex Tiivaei, cui etiam magnum pretiuiti llatnit 
vir dociilKmus. 

' Cvdex Siivius, qul Giialteri Silvii erat. Cruqu. ad 
Semi. 1. 3. "5. 

Codfx BusUdianus, ebibliotheca GjmmrfiiBtUilJdta- 
nl trilinguis Lovanii, quem a vetttftate commendat ad 
£pift. I. t. 57. Apparet autem, mutilnm tuifle. 

Co(i»c alius£iu//i!iiTTtiij'Iaudatur e. g. ad Epod. II. 
69. cuius autem, cum fere modo uniua Buslidiani mcD- 
tio fit, exigutiui tantum fragmentum fuilTe lufpicQT. 

Codex Carrioiiis, itidem mutilue. 

Codex Martiniits f. Martiiiii. 

Codex Tonfanus. ex hibliotheca Tonfaha, qui foloa 
Sermones conttnuiire videtur. 

Ct>dex Maldeshemitis, qui folaa odaavldeturhfibufire, 
'quennque Cruquio commodaire piuo lacobum niCIaerhout 
D. de filaldegheni, cuiua mentio ad Serm. I, s. 106. 

quam- ..Googlc COBICZBVSAIS^. > 

(jnamqtiani ibi^«m etiam mamoratur ladociu Matdeg^m 
D. de LeiTchot. 

CODICES GE. FAfiRICIT. ' 

6e. Fabricitu Tetuflia et optimae notae qnibtudam 
cfidicibns ni£r. et in Italia. et in GermaDia couqailitij, 
nriueli, e qivb^ ioprimis ab eo conmiemorantur 

Codex Anhaldiuii, milTus ad eum a Georgio principe 
iohaltino et Arcanienfi : quem a vetuJtate et bonitat* 
lectionam maxime cttmmendat, euinque Cbi Lydii lapidi* 
Ioh:o failTe ait, cuius benegcio emendarit ac reftitnerit lo- 
ca plurima, et Acronem multo babitiorem «t uitidiorem ia 
[uliefbani literariam produxerit. TJd.Praef.ad edit.,i55d* 

Codac Saxonicus, communicatus cum eo a Laoren' 
tio Scrailaeo. 

Oidex Tkuriagieus, mifTus ei ab Wolfgtngo Wer* 
thao, EquiteTburingo, fed non iuteger. 

CE. B.ERSMANNVS 
fex codd. MSS. urtis ed:, quos acceperat a FoftbiOt 
lacobo Mopavio et lo. Cotteritio, 

COUICES THEOD. PVLMANNt 

1. Codtx Augiijtitti Uunnaei, quem hic illi dono 
Jedent, cuique ipfv ftimmumab antiquitate et emenda- 
■iooe pretium flatuit. Ddignare eiun folet litteia ii> 

3. Codtx ColUgii Gemblacenjis. G. 

3. Alier Codex Gnmhlacenful E. 

4* Godvx Selleri , a quo illi douatus. B. 

5. Fragmentnm Codicis- Antomi Tiiejlhanii, quod 
tODtiitebat llbroa lU et IV carminum, fedmutilos; item 
un&en faeculare. a. 

6. Codex Piautim, Sernaones tantum exhibe^a. v. • 

7. Codex CorneJU Gualtheri, fragmentum , conti- 
«tu Ubnim 11 EpiflL. et Ubri 1 Seimoatun eclogas tres 
nna dimidia. c. 

8. Codae veCos, Artem poeticam complectens. t. 

a 3 9- ^.iGooglc VI Uehoratii 

g. Codex alttx PlarUini , Arg pogtica. p. 
10. Codex yictoris Gifelini, Ars poedcft, EpUloU- 
nun Uber 11, et Sermonum liber II. v, 

' 11. FragmenCum CaroU Clujii, pars Epiftola- 
ntm. K. j 

CODICES L. TORRENTII. 

ToirentiuB inlignes mnUoe coAA. quos inprimis Ro- 
Itiae coUegiHet , ad recenfendnm Horatium adliibnit, in 
quibiu msximum pretium ilatuit Codiei Laurentiana % 
vid. ad CaTm. IV. i. Sed neqne bunc, neqne ceteros 
«ccuralius dercriptos usquara in eius editione reperias: 
liaud dubie , quod iple eam non curavit. 

CODICESTALBOTI. 

1. Coi. Gidei, cui inrerta lunt Horatii Opera, cum 
fcboliis ad marginem fcriptis. 

s. Cod. Galei vetulhis, continens H. Efii/tolaj, cam 
fcboliis et glolTa interlineari. 

5. Cod. MS. Cardin. Bemhi, contintns H. opera, 
infiibl. CoIL Hegal. fervatua. Vid. Codd. Bentl. n. i£. 

4. Cod. MS. Coll. Petrenfu, eui infertae funt //. 
Odae, Satirae et Epijlolae, cum fcholiis et glolTi inter- 
liueari. . 

5. Cod. MS. CoU. Trmit. Cantabr. qui habet //. 
Epyiolas. 

G. Cod. Bodl. I. con^mens ,Odai H. nitide fcriptas. 

7. Cod. Bodl. II. H. Odas habens, olim Uber Ge. 
a Turre, ProfelT. Med. Patav. 

8. Cod. Bodl. III, papyrac. oontia. H. Odas et I. 
de Arte poetiea a. 1463. per lohannem de Mtmti finitua. 

9. Cod. Bodl. ly-. tenens H. de A. P. 

'10. Cod. Colleg. Magd. Oxon. continens H- 
Opera. 

■ 1 . Cod. eiusd. CoUeg. contin. H. Satiras , Epp- tt 
Artem poeticam, 

12. ,,Coo'^lc COSICIBVS JttS S. V^I, 

i2, Cod, CoUeg. JU^inai. Oxon. coDtinenS H. Opp. 

13. Habuit mfiiper varietatem lectiopis, editiom 
Mmetinae.a. 1559. e cod. Michaelis.Bonae RaguF. ad- 
fcriptam, tum 

14. Variae lectionea, quas Fithoeus ex !MS5. «d, 
B*fil- idgo* adleverat. 

CODICES R. BENTLEIT. 
I. Codex Graeviatms, vetuIHHimus, annorum DCC< 
coi tameh Kpiflolanim et Sermonum pars magna deerat. 
Eratisa Gracvio adRentleium miHus; poH cuitis obituin 
cum reliqua jUlua fupelltctila libraria in bibliothecam Ele- 
doria Falaiini coacelTit, Eiusdem Graeviani codlcts col- 
Uiionem, cum ed. Afcenfiana a, 1529. alano Brouk- 
hufio inCiltutam aOerTat Bibl. Bodlq. Vid, Catal. BjbL 
fiodlej. impreff, libr. 

s. L^idetifU Codex, eiusdepi aetatle, in lubliotheca 
■cademiae Lugduno-Batavae. 

3.. Codex ZMlicfuotianus , annorum DC. Huius et ' 
Leidenris var^etatem a N. Heinfia enotatam iaterpoCtis 
piojaiis coniectuiis a P. Bmrinanno nactUs eH. 

4- Codtx yojfiaims, ^uem now inijeriorem pFiorJbtu 
31is cenfet. 

5. Codrx MarJviatnu^ qui epiltolas modo babet, 
Haios «i Vofliani lectloncs in Batavia ab Abrabamo Fran- 
^defctiptae erant. 

£x Butannicis,. quos i^ife omnes infpexit, 

6. Codex coUegii Reginenfts Oxonii , qui caetQiis 
palmam aufert, annorum DCC. ct ab omni parte integer. 

7- Codex e bibljotheca Re^iae Societatts Londini. 

8. Codax Petrenjis domus Cantabr^iae ,. D an- 

9. Codex colUgii Hlagdaleiieujis Oxonii. 
tn. Codex Hogeri Qalei. 

11. Codex cptCci^i EUeiiJist fah iolUum typogra- 
phiao fcriptuB. 

«4. 12.. ^.iGooglc TJIZ DSBOKATIX 

.13. Coitx eoQegU Btgii Cantabrigiaer ib-MTdcDi 
inanu, Ferperam SembUau dicitur Talboto. Vid. eiu« 
Codd. n. 3. 

13. Codex BattelianuSj e vanteo Jo. BattdY- Do- 
fiint iu eo £piAola«, et Sermonea aliquot libti 11, 

i4> Codex Hegius, Setmones et EpiAolaa Arfemquft 
complexua. 

15— x*?. Codices tres ex coUegio Trmitatist Set* 
mones, Epp. et Artem F. continentes. 

Ig. 19. Codicei duo Sodleiani , ia quibos Carraint 
et £podon liber, 

20. Codex /^igomienjlt , Ars po£tica. 

fli, Codex liigbeanus Oxonii, Ars potitica. 

S2. Codex Moreti, a N. Heiniio coUatus* eUam ar> 
tem poet. conlinens. 

aj. £ Codice Colhertino et 

a4-- Franequerano etiam excerptas lectiones habuit^ 
fed paucutas , et levi cura. 

25. Codex Magdalenenjis alter, Sermonea, EpiAolM 
et Ars, ab eodem tibrari», a quo fupra d, 1;^. 

s6. Acronis exemplar fcriptum, quod olim erat Bi* 
Ijbaldi Pirklieimeri , in bibl. Heg. Societ. aOervatUfU. 

Duo9 libros manu exaratos adtiibuit dan. heinbivs; 
vid. Not. ad I, 7. 15. ed, 16^9. p. 24I Codicibus et- 
iam MSS. quibusdam fe uros dicunt alex. cvnihgabiivs 
et 10, lONEs; fed eos non ulterius defcribunt. Item 
HENR. STEVHANV9 pauc03 quosdam codd. et exceipta ba- 
buit. Vid, eius diatr. II. 

CODICES GESNERt 

Codex Gottingenfis , in bibliotbeca academica, char- 
taceus, eleganter fcriptus, recentior quidem, fed opti- 
uias plerumque lectinnes habens. Scboliis inOructus elt 
mar^inalibue et gtoiTa interlineari, Fuit quoodam ex U- 
bris Cottgregati S, MauriRota. quod allerumeiiu folium 

tefia- ,,Coo'^lc COS ICIBVSMSS. IX 

trlhtar. Sennones fubicctos hablet £piftolist qnaeliBnipi. 
diD^imt, 

Cadicum Hannoveranomm iuomm, ex bibliotbeca 
regii, fragmenta membranacea , g min. Vnum chara- 
ctere I/Ongobardico , fed lenui et eleganti, nec tamen 
£iie Toctmi compendiia, rcriptum, continet Serm. 1. 1 — 
s. tni. tum I. 4.. 4. — II. 4.. 50. porro II. 6.-14. vsque 
ad GnAn libri. Alternm, littem minutifHuiis Longo* 
bardids, habet Eplfi. J. 3. 27 — I. ig. tj. 

CoUatio Saxianah. e. Tariantittm lectionuni r^lloge, 
■ Cbiilip. Saxio defcriptarnDi partim de eXemplo 
CmiingaDiianae editionisi cui eas adleverat Cortius ex 
nno cod. Lipnenri, et uao Vjnaiienri, partim de alio 
Maettarianae editionis, cui docta manus IV GodicUm le- 
ciiooea adfcriprcTat. £x ea fj^lloge , Hbi milfa , prb coif 
filio fuo <}uaedam enotavit GeroerU8> quae fyUaba &(9C. 
defignantnr. 

Codtx lo, Srodaei, cuiuN collationem adfcHptam 
exemj)I« Torrentianae cditiouis habuitGeDieTus. £x iis, 
quae in fine codicis funt, apparet, eiiin eQe e faeculo XIV. 
I^tioaes quasdam exhibetmemorabiles; multas optimasi 
utCarm. 11, 10. 10. 

CODICES lANL 
Codices Tieffauienfet duo , ex Italia eo pertatl, qfio- 
Tnni primiiSt ntembranaceus , in folio midori, laceratus 
ct mntilus. Manipuli, quorum CnguU integri habent 
IV{d^las complicatas, numeris romanis, ab alia ma^a 
■dditis, certe reparatis, fignantur, et progrediuntur ad 
^XII. Faginae i\ec numenim nec cufiodem habent. ' 
Textos totua eft ab eademmenu, pallefcente Lotigobar' 
dicocbaractere, praeter initiales verfmimquadraias, ele- 
gtater et ad lineas inflmmento feiTeo impreifas, fcfiiitus. 
Utierae initiales maiotes defunt, nec nili rarius fnppletae 
lunt a manu liecutida. Semper flonpnm in fine; i. fcre 
fiueapice; TOCtutt.compendia femper eadem; correciio- 
a 5 nes ,,Coo'^lc X . D E M O.B A T II 

<nea a nunu ^rjtna , quae Icrifaani doctam prodant, Scho- 
)ia, tam interlineaTia. quam marginalia, quam pltinma, 
iectu diflicilltma , hi et praeier ea,. qiiae in SchoUarUs 
iam legimus, parv^ pielii. Habetcodex mulus lacmias: 
I ) .a libri I carni. i 5- ■ 9 — II, 9. 1 6. a) a 1. 111. S. 
39 — 4. 1 5. timi a 5. 37 — 7.1 2. item a 9. 4.— 1 6, 
a. denique a 19, i — IV. 14. 52. 3) a I. V. 1. 1 — 2. 
50. tum a 5. 71 — 17. 27. 4.) Epiftolarum libri I 
deefl: ultimos verriia; in libro II autem 1 — 2. 65' 
6) a Sermonum lib. II. 5 4-5 — 90- t"™ ^ 6* 26 — fin. 
item a 7. 46 — 91 et ab g. 65 — fin. TituTui ab alia 
nianu, haud dubieeadem, quae manipulos numeris io- 
Anfxit, exhiSet poll indicem eperuni 'Horatii hanc no- 
iam : Sanctae Vei gmetricU Mariae Saiietiqut Cipriaiti 
<:jnfcopi et inartyris i» Nigeiiburga. lieparatus (h. vel 
«mtu«, vel renovatus) aimo domini miUejimo tjuadrin- 
gentejimo feptuagfjlmo. Si omnia haec et inpr, etiani 
fcriptuTara recenrionenjque codicis expendamus, proba- . 
bileJit, illum e Saeculo XIV cfle, fedexvetufto admo* 
dum et bono exemplari defcriptum. 

Codex feeutidus , membranaceus , in forma octava, 
' rudi filo etglutine (recentius fortafle) compactus, Lon- 
gobardicislitteria.niinulinimiG, fuepe negligenti et fugi- 
tiva manu, ct pallido atramento fcriptus, Manipulos 
habst IX, quorumultiuiua V, cetcri Vlll folia continent, 
Cne numeris et cuftode. In odis fmgidae paginac in hi- 
nas fectiones divifae. Initiales maiores rubrae, viridcs, 
itrae. Verfuum initiales paullum eminent, fed eiusdem 
et manus et characteria cimi textu. nifi quod noniiullae 
funt quadratae minores. Semper y^in fine tongum et i 
fine pnncto. Vocum corapendia femper di^erfa, ver- 
fnuni ordinandoTum frequens neglectus. correctiones vel 
negligenles, vel perverfae, commutationes litterarum, 
ut dv.t t, t etv, fcribara declarant rudem et imperimm. 
Quantum e fcriptiira ceterisque argumentia aJTequi poflis, 
rideatur bic codex paullo recentior priori, 

Codex ,,'Coo'^lc ' CODICIBVS M5S. XI 

Coiex MenteUanv.t, e Saeailo XI, ^iuolim mbiblio* 
tluca lo. lac Mentelii fiiit, cuius lectioiles Marqiiardiia 
Gudiua exemplo editionis Mureti, Vcnet. 1532. Q. ad- 
leTerat, node. 'adfcriptae lunt exeinpto edUionis Derpra- 
ziaoae, quod in illuflri 1)ibliotheca academine LiprienrLS 
ren-atur. Adrcripta eft eidem hiiic exemplari Defprezia- 
no (Qc umeQ) ut diligenter didinguatur a lectionihua 
Codid» illius) varieUs editionis nitiitae Paririenfif • ex . 
oiHciaa Varcolani. £x his emendanda Funt, qnae \n 
Fabncii biblioth. lat. (ed. nov.) T. I. p. 409. traduniur; 
tibi et didlur ille cndex MenteliaauB X^mbini olim fuiflet 
^Qodfelfum eft. I. 28- 6: 51. ig: 37- 28. H. 3* >>• 

Codieei Uyfunfes tfuiUuor, qui in bibliotheca fena' 
toria Lipliae aOervantur; quorum priruus (pulpit. 1. n. 6.}, 
membranaceus, fol. complectens CX folia, nec numeris 
nec lignis diiUncta, qnnram octona videntur raanipu» , 
lum efficere. Singula folia interdum a bibliopego pet- 
roauta (init. StTipGt totum cod. una manus. fed ilU- 
fibi noa condans, nunc maiores nunc minores pingens 
litteras, quaenonquidem plane rudes, at neqtie elcgan- 
lesdiceiidae, Sunt eae, ettam initiales verlitumr tni' 
nulisdae, magia latinae quam gothicae. Iniiiales carmi- 
num, mnre in MSS. confulto, pleranique derunt, eC 
leviter tantuin funt defignatac^ Com jfenilia vocum crebra. 
Atramentum teroporis diutumitate fufcum factnm. In 
)>rimi et ultimi folii columna priori Tic deletae litterae, ut 
legi vix poffint; qun^e primos Xl verfus bdes I ferior 
penna denuo indnxit. Ex omnibus bis, aliisque, proba- 
bile, codicem Saec, XIII aut XIV in Italia rcriptuiu eiTe. 
Duatms quafi partibus confiat, in quarum prima, quaa 
Odas, Epodos et Carmen Taec. continet, fmgnlae paginae 
inbinas fectiones divifae funt, lineae(]uG duccae tam trans* 
*«Ew XXVIII, quam ab utraque parte ad perpendicu- 
liim, quibua inidales litterae et longiiudines linearum 
■tefiniremur. Nec libri, nec rmsula CHruiina nuiuerata, 
l^ancae infcriptiocea , rubrae illae et a reriorl manii, Vt 

ante ...Cooi^lc XXZ 1} E H O B A T I I , 

ante artempoMcain: Incipit liber jtoiticae. Ars poSllca 
ftatini fequitur Epodo9. Schotia in prinia parte paucini- 
ma, in altera plura, etiam a prttna matin ; aquaet,codl> 
as infcriptio eft: O^aOracyt item poSiria. 

Coiiex feevndits (pulpit.1. n. 38.), membranaceus, 
in 4. folia habens CXV; nam primum folium deperditum 
efl:, ut imnc codex inciplat a v.>38 odes H. Folia non 
CgHata; quaedam et a bibliopego permutata. Oetonia 
cunRant manipuli, praeter XIII et XV, qui habent fena. 
£09 manipulOB ferlor maniis in intima prima pagina figna* 
vit, 1°. 11° cel, Ab una mana tocus codeX eft, fed 
negligentioT faepe fcriba prodiiut, verbis aut integris ver- 
fibua omi0u . poft ab alio fuppletis. Nec Utterae fibi con- 
Aant, neque atramentum. ' Vocum compeudia plurima. 
Diphthongi pluree, quam in ceteria triba», geminatae 
Utterae pauciores. Quae omnia, coniuncta inprimis ciun 
fcripturae fpecie, fuadent codicem ad QieciilumXItreferre, 
et habere pro antiquiHimn Lipfienrmm quatuor. Lineae 
in fmgula pagina ducUe XXXIV. Initiales verfutjin alter- 
ne lulirae et atrae; itlae canninum et libromra pictae, 
fed arte nidi.- NuUa librorum diviCo, nulli numeri. Pro 
infcriptionibua carminum roliiis metrideUgiiationes funt, 
tninio fcriptae, Ged lectu diiKpIea, faepe etiam falfae. 
SchoUs paUim adfunt, fed pauca, nec mtiUi momenti. 
Ar3 po^tica eU inter Odas et Epodos, Epil^olae ante Ser- 
moireii. Folia quaedam ab initio et in fine Ctu et vermibus 
admodum comipta fiint. 

Codex tertiiis (pulpit. I, n. 39.), memhTanacens, in 4, 
'Fuit olim Nicolai Heitirii, (Vid. eitu Caial. V. II. y.QQ.) • 
c cuius biblioiheca redenitt Fr. Beiied. Carpzovius (qiiod 
faic ipfe notavit), unde in bibliuth. fenat. peivenit. Ha- 
bet codex LXXXII folia. fuperne numeris 1. S^ 3'^^^- 
ilgnata (quamquam XVtll ultima elegiam continent fcri- 
ptoris lecentioris, ctii in 6ne add-itum : Expiicit Trottia 
Gaujridi); quorum octonisconliant maiiijiuli: quos iion 
fulimi ia im^ pagina Utterig a, l, c ceL fignavit pTinii 
- ' Ubraiii ,,Coo'^lc ' c o D I c 1 B T's m $ s. x;u 

libt|rii maDiis» bA etiam folia iinguli maDipnli appofids 
liiiiBma, a', a^, B^ cet. Iii fiiie nianipuli cuiusqne cu- 
&(aeSL Membrana adhuc Cati» nora, atramentuoi ni- ' 
gnim, Ijcet paUefcenB. Qiiae orania» praeter ductos cha- 
ncieium, codicem admodum recentem argtiunt. £fi 
iUe litteriA gotbicia eleganter et cum cure rcriptus. Vo- 
caWonim compcndia in eo plurima. Initialet carmimim 
adnudum minuto diaractere deCgaantur. Continet libev 
IV libros Odammi ' libriim fipodsrum et carmen Iaecu> 
lare, Hne librorum diviTione et titulis: niTt quod intee 
£iignlas odaa una linea vacoa relicta eft, in qua lcriar ma* 
nusquibiisdam odis inrcrlptioHem pofuit; (|uae«t omiOJt 
■ librario bppleTit, vitiaque emendavit. Lectionet jn? 
terdum memorabilea habet, ut Carm. II. 4- &o.' Scbolia 
pnidiHma ruot:. 

Oodex quartus (pulp. I. n. '4-0-)> chartaceua, in 4< 
Fiiit olim. ut docet emblema a fronte iufertum, lo. 
Chrifio. Wagenreilii, et contiat foliia LXXXVIII, quorunl 
IV prinia vacua funt, VI ultima tiil praeter paut^ A6 
nwtria odarum, eaquenulliua momenti, paginis fex ex* 
liibent. Foliis numeroa dedit priroa manus, usquead 55> 
Maoipuli quatuor priora.cum feptimo, habent folia X, 
quintos Xlli rexttifl XVI, octavus IV, In cuiusque fine 
cnftoaell. Cbaracteres admodum runlles bodiernis Iia- 
lomin. Compendi4 vocum valde mulu ac impedtta. 
Omnia produnt codicem admodum recentem, Atramen- 
tDiD [atis nigrum adkucj licet iam inclinans ad rubicnn- 
dum colorem. Nec librls nec odis numeri dati ; plerum- 
qne lameu unius lineae fpatium inter has relictum. Con- 
tinet codex odas, epodos et carmen laeculare; et eft 
nlde Tiliofe exaratns : habet tamen lectiones interdum' 
malibi olirias; e. g. Cami. 1. 14. 13. Scholia psiHm 
pmcaadfbnt. 

Codiaei Jltarjini duo, in bibliothefa academica, quo- 
inm defcriptionem et lectiones CL Nagelius inde ab a. 
1766 octo plagulis iingnlij edidit, quorum 

jirinait ,,Googlc XIV BEHOBATII «., 

/frimiu. membransceus. In 4--nonideoantiquiM|M. D. 
OmeUii, cuiiis olim fuit, iti<1icio, Infronte libri adrcripto. 
£11 is mioutiore litteranim charactere, itA negligVnter ec 
Titiofe ai1mo<)uin a rcriha-Taldeindncto exaratoa. Attameii 
e bono et nunc ignoto anliqtio codice exrciijitus vidctur; 
habet eiiim lectiones mullaa eeregias «t elegantet, «iiiae 
Tel raro vel iiuiquam alias reperiantur, pec profecto ex 
ingenio (tupidt fratercnli venerint. Contlnet codex omnia 
Horatii, fed cum magna. lacuna, a Serm. 1. 5. 57 — 
II. I. 49. ' Ara poetica fetjDttnr Itatim carmen laeculare. 
Initiales carminum multo auri levigati nitore fplendent. 
Lecttonum eiua fpecimen dedit f .'A, Theoph. de Murr in 
Me«OrabiI. Biblioth. Norimberg. P. III. p. 77 fqq. 

Codex feainius , chartaceus, in voluniinei quod et 
Ciceroois de olliciis libros, ilem Claudiani de raptu Pro- 
ferpinae carmeu, Garinen de littera Y (quod alias Virgi- 
lio tribui.folet), Virgilii nioretum, et partem batracho- 
myomdchtae Homeri, CLIV latinis hcxameiris exprefTam, 
contioet. Satis eleganter fcriptue eft Horatii codfx, mul- 
ti«que interpuDCtionibus dillitictus, Magna in Ulo etiam 
Ubracii Ignoraiitia proditur, in Gruecis praefertim, Veluti 
artl poeticae fubfcripfit: T£A.oj Ipijvi;?, To Seo X^ff. 
Ars poijtica inter Sermones et Epiftolas collocata eH. 
Quamvis recentior hic quoquo codex hatid dubie lit, forte 
e Saeculo XIV exeunte, tamen idem oh lectiones noii 
folum ^onas plemmque, fed et propriaa ipC qiiasdam, 
casque elegantes et memorabiteS) e bono et vetiiTto Ubrp 
defcriptus et emendatus videlur, Nam emendatorem ce- 
tenim indoctum hominem fuiire apparet, Vid, v. c ad 
J. 15- 35: ai. 15. U. ifl, a. etai. Ci. de Murr \ih. 
laud. p, luQ fq. 

Codex Frantqueranus , In bibUotheca acnilemica af- 
Csrvatiu, veneraudae antiquitatis , cuius et Bentleium 
lectiones habuilTe vidimiiSi fed paucillimas et negligenter 
excerptas. Tum quo^jue L>mb. Sos in aniinadTerir. ad 

Ho- .vGooglc COBIGIBTS 3a.6s. XV 

Hontiinn (qaae eins aninudTerfionibtis ad rcrjptorei 
qutudun Graecos, Fnmequ. 1715. 8- Cubiectae fSnt) 
DODiiuIis UUus lect. commemocat. Pleniorem eiiu le- ' 
ctionam recenrum^accepitlam ab HeTbellio, i]ui a. 1770* 
cum Franequerae Terfaretur, codicem irtmn cum Ctu- 
quiani Uoratii editione anni, i5<)3 docte diligenterque 
contnlit. £[t codex membranaceue, forma, qnae infolio 
▼ocalDr, oblunga; habctque IJcholiorura ineditorum iuii' 
gDemcopiam. Vid. et Gutberleth. de SalUs, p. 9. 

Codex Helmjladienfu , formae maximae , . chartaceua 
ctlevigatus, litteria miouTcults faiis etegantibug fcriptus. 
Vocum compendia pauca; femper fere/ longum et «pra 
v; fcripturae errorCB crebri, inprimis i" verbig, quae ^ 
Graecis fnnt. IniCiales librorum variia coloribiu pictae 
<t deaaritae; li; lingutontra carminum initiis alternant 
mbrae et caemleae, Iiicipit Ars poetica, fequuntur-Ser- 
mones, Epiftolae, denique carnlina. Librarius fe ap- 
pellat3fana/n leronimum. Saeculo XIV excunte fcriptiUQ 
ellecodicem, omnia fufpicari iubent. Sed diligentiffime . 
taroen ad antiqniorum librorum , nobia nunc ignotorum, 
Gdem emendatue effe videtur. Habet certe lectt. quasJaui 
Cngnlares, et memorabilea, ut I. 12. 35 : s6. 1 o et 11: 
j7' S8- Scbolia etiam non pauca adfcrjpta. FuilTe et, 
tiic et ceteri libri m{f..bibliathecae Helnirtadieniis tradun- 
toi olim in Hungariae regia Corvini thefauro. LectiouiA 
Tirietatem cum eo communicavit Henkius, V. S. R. 

CODEX BARTHIL 

Comniemorat Vir doctiflimus, Adretf. XXXV. s. 
codicem, ut alt, Tenerandae vetudatis, DCCCC anno< 
nim, atque ex eo profert quaedam; fed neque am- 
plios iUum clelcribit, nec urbem qnidcm, ubi eum 
viderit, nDmiDat. Fadlta nimium erat Barth. in con- 
liitnenda codicum ' aetato. vid. III. Heyn. elencfa. codd. 
Virg. Tom. I. p. XXXH. 

CODD. -.Googlc XVi DE HOBAT. II 

eODD. CAR.COMBII. 

Delecuim habmt Corabiiia Codd. Harleianoram, in 
Mnfeo firirantiico adlJerTatnmm , ex ii»que reqaentCB 
velioris notae libros «dliibuit, ita-ab eo delignatoa 

A. N; 2705. laec. X. 

B- — 355V — XII. 

C. — »724.. — XIII. " ' 

D. - 3754- — XV. 

E. — 2609. — XV. 

F. — 4-802- — XV. 

G. — fl62i. — XIII. . 

Editionem inrup^ principem, In Bibliotheca IVegia ifler- 
TiUm, perlegiti et lectioues varias iiide enotavit. 

, CODD. lOS. NIC. DE AZARA. 

Interioris notae Codd. aliquot, ad qiius textumtypi» 
Bodonianis exprimendnm exjgeret, ad manum habuit 
£que8 iHullriQimiis , e bibliotheca aiiiptiJJIima eadeniqtie 
lectiQima Chiliana depronitbs ; tfuingne nimirum Odanitii, 
tres Epijlolantm , Artis poeticae' cX. Sefvionum, qiionim 
duo ex eodenv thcfauro acceOere: tertium Zeladiana Bi- 
bliotbeca iQffecit. Lcctiones, quas in iis deprcbendit, 
'fcitas doctasque idem vocat in doctiHima, eleganterqiie 
fcnptaFraefat. p. X. ut adeo maximopere dulendum Dt. 
lectionum exquiCtiorum iUvuIam in calce Ubri non ad- 
iectam fiiiSe. 

CODD. OBERLINI. 

QuatuorCodd. MSS. Argentoratenlibus urus eftOber- 
linus, Tir hutnanitatis pariter atque exquiCitioris cloctriiiaa 
. laude fiorentiJIimus , 9 qtiibue iii ufum crltices exlantiof^ 
in calce l^lendidiDimae Tuae ediUonis adiicienda curavit. 
lu vero acGuratiJIimp eos deCcribit: 

Cod. A. Fprmae quartae faeculo X. tribuendus vide> 
tur, fuod frequentior diphthongorum , Teparaiis literis 

fcripta- ,,Coo'^lc CooioiBvsaiss. . xru 

fb^Mamm nTnS et lariora Tocnm compenclu doeoQt, ut 
ilia aTgnmeiita taceam. CoiitiDebat Odafli. ^pil^liuatque 
Siiiiai, ex qiiibos Taria OiperruiiU Statim vero deeft 
falinmprimum, adeoque inciplt codex ab Odea' Il^ L. I, 
T. 2. hioc pergit ad v. i . odes XXIX, ubi lacnaa occurrit 
iil veifom n«qne 16. odes XXXI, iode procetiit ad v. 31, 
Od. U. L. III. Tum adfunt folia duo, qt^e fragmenta 
exhibent Epift. II. L, II. Iciltcet a v, ii&ad 152. item 
1 V. 193 ad finem. Cui fubiectae leguntur Satirae ordi> 
ne conrueto, ubt tamen 'excifum folium tinum abstulit 
pmem Satirae II. et III. L. II. a v. jja Sat. 11, adv. 
-5- Sat. IIL Definit codex v. 94.. Sat. V. Liber da 
irte poetica ex eo ptane exulat. Satis accurate ■caeterum > 
lcriptiu ed, et a vitiia immunis. In vocibug compontia 
etaccDlativo plurali in is exeuute frequens aniiquam for- 
iiuin (ervac, quod idem et de lequente codice valet. 
(ExUtinBibl. Academica.) 

Cod. B. Fonuam cum prlmo eandem obtinet, eias* 
dcm com eo (aeculi putanduti eft. Scriptiira e(l nitida ec 
fallicite curata; argumenta rubro colorc funt tincta. In- 
Eoniit oUro Cafp. Bnrihio, qui mentionein eiiis facit in 
AJverfariis L. XXXVI. c. 14. Legunlur hic odac, et <nii- 
dem ab initio ad verf. 2(j. oiUs XXXV. L. I. Tum per- 
pwtv. 19. odea XIII. L. U, unde conumia feri? proce- 
doot ad ftQcm libri IV. pofl; i]nem videlnr in codice, ex 
<luo hic noner defcriptus efl, fecutus Liber^e Arte poe- 
tici, Ita enim rubruin liabet: Q. //, F. de Arie poetiea , 
niHicit, incipit Epodon, et gloITa ailiecla in margina 
itta a<ldit : Jinitis tjuatuor libris carminum et /joetria Ho- 
'otius a Meeoenate rogatus, ut, Ji ali/jiiod genas mctri 
eyud Graecoi itiveniret, id Latiuis ofUnderet etc. Nc 
1<<e vero in noftro codice inferta fuit Ars poeiica ; feqnt. 
lureoimillud rubrum fiatim Liber£podon in eodem qua- 
■emione ab initio ad Odes X, v. g. ubi deOcit, tum rur- 
''U pergit ad Ofles XIV. v. 1 3. ad tinem Epodon, cui fiib- 
''■^tiiT catmea Jjuculire, Schollii abundat blc codex, 
Jim. L b aegue ,,Coo'^lc XVIII DE HOBAXII 

atque nc prior ; de quibus alibi forlkn aperietiir dicend! 
Idcus. (Bibl. Acad.) 

' Cadex C, Folio oblongo. - SpecUt acf faec. XI. aut 
initium XII, RarilHnias habet diphthongos reiunctim 
piCtas; hjnc inde vocalis teriia dnplicata gemino accentii 
infignittir. Caeterunt in medio diverfa literanim fornia 
direrforum librariorum manum arguit. Complectitur 
Artem poeticam, Satiras et Mpijlolaj , et omnia qnidem 
haec opera integra. Scholia habet rariora. Mendis hinc 
inde Tcatet. (/». lac. GamhfU.) 

Codex D. Formae quanae. Saec. XI. vA XII. hunc 
quoqiie adlignandumpiilo. Minorem librarii curam fre- 
quentiora vitia, fcriptiirae inaequalitas et pallim ruditas 
produnt. Habet Ubrum de Arte poetica, Epijlolas et 
Saiiras. SchoJia paiiciora margini vifuntur adlita. EH, 
ubi credaSf ad dictata recitanUa verba excepilTe Icribam; 
fic L. I. Sat. X. T^ 50. habet addixi pro at dixi. Sed 
idem in Cod. C. nohnumquam obfervare licet; fic L> II. 
Sat, VI. V. 54^. ad omnes Oii pro at omnes THi. (Frdnc. 
Phil. Louis.) Hactenus de Codicibiia , quorum aucEorttate Horatii 
lectio ftabilitaeft. lam, qiio meliiu perfpiciatur , qiiam 
exiguumomiiinoillud iit, rmumeri ratio habeatur, quodin 
poetam noftrum eCodil. redtujilarit adiumenti atque coui- 
modi, et qui.fnictus amplius infle Tperandi Ilnt; librorum 
MSS., maximam partem noudum excuiTorum, copiam, 
P^r cultiorem £uropae panem fparlam , fub unum con- 
fpectiim hic adducere et tanquam in tabula repraefentare 
vlfnm eft: quamquam ex notitiis, quas bibliographi <te iis 
'fuppeditant, panim accuratis ac fubtilibus, quem ufum 
criticum praeftituri fint, omntno parum tuto ftatui pofle 
ipfe fentiam. 'Alphabeticum autem in terris, quae 
iAos thefauros reconditos fervant, percenleudjs teiiebi- 
TOU8 ordinem. frimum igitur 

In ,,Coo'^lc CODIHIBVS MSS. XIX 

fn JhgliM et qmdem LonJiid aSemtur ia bifalioA. 

Ilepi: 

Soratii Ars pottiea, Sermones et E.inJiotae, Vid. 
D)V. Catlty Calal. of the MSS. ntih» Kiiigg Ubn- 
17 p. s4o- ^t^ fieolL n. 14. 

In Ecclef. JVeJimonaflaienJi, 

B. tii6. Horatu Opwa. 

n.1117. H. £pi/ioiae ti\i»edzm tt Jrs poetiea. 
B.iiig. /f. Odae, com vet. comnieiiutoci* aQtii, Ib. 
P- 27. . ' 

In bibL Ifaaa Vojfu 

0.3^0. Horatiui, cam exporitione intetlineari, d 

Scholiia aQtiqoia. 
n. a63s. Horatius, cum expol^ iaterlin. et noti* margl- 

nsUbiu. 

Ibidem exempl. Horatii Flantiiuanum extatt 

Cajauioni miavt notatmu, n. 2790. 

Id Mulieo Britamico CoAA. Harldani 
"• 9581. p. H. FL de Arte poetica, Satararum UhrilJ. 

£.piJiolarum Uhri II. 
«■ a6»9. p. H. Fl. Carminu^m liiri IV. et f^ita. Dttaat 

in fine ttuo folia. Saec. XIII. luxta Comlh 

&ec. XV. • 
■^2621. De Arte Poetica liber, Epijlolarum Hbri II. 

et poft alia interiecta Saturat octo priorts, 

Cwc XIII. 
"■ 2632. Carminum five Odarum Ubri IV. cum vitm 

HoratU, Epodon Uber et carmtn Jaeadare, 

laec. XV. , 

"• 164.3. Carminsm feu Odantm LOn IV. bec. XV. 

b B o. fi€88. XX SEHOBATII 

a. a688- Bpaiw IX pojlrantu: cum expofilione — 

carmen faeculare: Epi/iolarum primi UhH H 
pars jecundi. 
n. 0699. De/irte poccicaliher: Sermonum five Satyra- 

rum lihfi H. 
n,37iO. CarminumLAbriVf.: MpoduvliheUus: eanneM 
feculare. Cod. rcriptua per Angelum Arimi- 

hGnremi Bomae i^^-S- 
n. 2724. Opera omnia cum Schoiii» hqcordine: Car- 

mimim Ubri IV. de Arte poetica : Bpodaiv li- 
. ber: Carmeii feculare: Epiflolarum Uhri II. 

SermonumlihriM. Vita. SafC. XUl. 
«.0725. 0/«ro, eodcm ordine. Deeft Sermonmnlib. II. 

, Saec. X. 
n. fl754- Opeea. Saec. XV. 
n. 5510. Opera, Saec. XV. 

n. 5-534- Opera. Saec. XII. ' 

n. 5^54. Opera. Saec. XV. 
n. 3892- He Arte Puetica , liber: BpiJlolaelV libri I. 

Saec. XV. 
n. S997- Opera. Saec. XV. 
n. ^«''O. Opera « f^iia. 'Saec. XV. 
n. 48()2- Odae, fermones, Eplp.olae ei Ars poetiea. ' 

Scribehat Ferrariac loh. Carpenfia. A. IX 1461. 
n. 5303. Opera. Saec. XV. 
n. 5413, Opera. Saec. XVI. Denique 
n. fi73i2. ScfwUitJies '\a Horatium. Saec. XIII. 

In bibl. Sodleiatia 
n, 1657. Horatius de Arte paetica {Catal, Librormii 
MSS. Angliae et Hihernlae (Oxou. 1697.) 
p. 79.T;I.) 

In hibl. Norfokiana ■ 
».3961. Iliffaiias, cum commentatio Acronla Gram- 
matid. 
■■...:, . . n. 5i2f;. ,,Coo'^L' C O D I^ T A T S TaSS. XXI 

u. 5ia<I. H. o^e VII. L. IV. fubiecta CiMroni* de Off. 

librie, naio CDaiecturam rlocatt SchoeSeruin 

editioncm ruam inde deCcTipriOe. 
B. 3130. H. Optra, cumnotia inteTlin. et inargg. 

In bibl. Franc. Btrnardi 
M. 3605. Eoratii EpiflolM. 

la bibL Thoituu GaUi 
n.6033. UoralU Eyijldla^, UhwnUe antiqnui, cnm 

gloflis intert. et commeiitariis. 
0- S130. //wratw inleger, cum conmienwriis. 

In bibl. Eduardi Sernardi 
n. 7443. Horntius, 

11. "444. Id«m, , ^ 

"■7453- /i^^n cum gloRis. 

Ibidem tria Horatu exempla extant , cum Teit. 

IHiris collata. 

In aedibns Jacobaeir ■ 

".3621. Ji.deArtepoetica, «t eiusilem Sottwowj eum 

SchoUis. 

In bibl. /o. Mori 

"•9193. Jlaratliu integer, eleganti cbaraaere txaratua. - 

Cod. m^bran. in 1 s. T 

Oxonienfes 
Oxonii iu CoUegio Reginenll: 
»■ 958. Cod. membran. 4. IloratH Opp. cnm Sdioll. 
hoc ordmeexhibens: Carminum Lihri IV. Ar» 
poetica: Libcr Epodon: Carmen raeculare:, 
Sermones, Epiftolae. (T. L P. II. p. S"-) ' 

b 5 t» ....Cooi^lc XXn SEBORATII 

Ip Conegio XagdaUtunJi 
n. S156. Horatiascam Scboliis aliquot. (Ibi<!. p. 7B.) 
n. 3 185< H- Ae Artt poetua, eitiadem liber Satiranan 
et Epp. cnm ScboLiis. (Ibid. p. 73.) 

paittabrigiae in Colleg. S. Trinitatis ' 
n. 4.4.6. Horatii Epijholao (Ibid. T. I. P. IIT. p. 99.) 

In domo S. Petri 
n. 1929. Hpratius; Uber ex parte imperfectos. (Ibid. 

' F^igomiae in EccleCa Cathedrali 

n. 833. Horaiii Carminunj et Epodwv lihti. ('arminum 
libri II. pnoreadeperditifunt.(fbid. T. II. p. 20.) 
n. goS.' H. de Arte poetica, cum notia. Ib. p. 21. 

In Batavis ori« et quidem L^gdum 

In fatbl. Academica 

n, fly. Horatti varia opera, qnae fininnt in Satlra: Vt Na- 
fidieni iuvit te coena beati, cum variis gloilu in- 
ter verriu aut ad raargine? adrcriptis. Cod. membr. 
TetiiAil&mus. Catal. Bibl, Lugd. Sat. p. 3Q6. 

Ibidem inter F^oJJiattos 

n.si. Boratii Carmina, caxa Scboliis denHs et anti- 
quis, ubi etiam Serraoues dividuntur in Eclogas. 
Codex egregiiis in merabr. 4^ CoUigata cft Ars 
eiuadem poetica. Adbae;ret Ovidii Ibb in charta. 
Catal, p. 578. 

n. 6. Horatii Flacci Venufini moralilBmi Epijlolarum 
liber. Item Odarum libri et de Ane poetica; 
Vita Horatii et Ars metrica Odarum eius. Ilem 
ars nietrica Boelii Seveiini Torquati. In ipfo Ho- 

,- , ratio ,,C'oo'^lc coDkciBVs JH8S. xxni 

ndo funt Scliolia interlioearia ct loargliialia. Cod, 
membran. rec. Q. Catal. p. 386. 

In ead«iu bibl. extant exempla Dkmyl. Vofl^ et 
Ca&uboni mana nouu. Vid. Caul. p. s66. 

In Bdgia: in bibllotheca Marchimienji 
Oratu earmina, eum explanatione. 
^.SandermA. Belg. MSS. (Inrulis 164.1.) p. 60. 

la Dania et quidem Hafniae in bibliotheca Kegia: 
Cannuium Uiri m loembrana nitide exarati. 4.. 
Carminum Lib. II, oim Scholiis, cod, charUc. 
Jripoetica et Epijlitlarum Uhrill. cum.commenUrio 
Zach. Liindii autographo, 

Vid. lob. ErichTen ydjigt over den gamle Manu~ 
faipt-SamUng i det Konget. Bihliolhec. (Koleith, 
»786.) p. 68- 

k Galiiis et qiiidem in Parijienji bibliotheca publica : 
n-fiogg. Horatii Epijiolarum Libri II. cum Scboliia 

margg. et gloIG* interlin. Codex chartac. roec. 

XV. olim de Noailles. 
■■ 6loa. //. de Ane poetica: eanmnum libri IV. Epo- 

don liher, et carmen Jaeculare. Cod. chartac. 

Ciec. XV. 
"•TSfi^- H. Ars poetica, cod. membran. a. i47*' *"*" 

ratus, olim Mazarinaeus. 
"■7893. n. d« Arte poetiea, cod. membran. laec. XV. 

exaratua. Olim Pateanus. 
"■T900.8. //. carmitmm libri prrwprB, cum Acronts 

comnieDtario ; Epp. liber I. Cod. membran, 

£aec. X. oliin Puteanus. 
»■ 7971. H. opp. omnia, cum gloltis intei lineas et ad 

marginem; in calcc annotatt. de Tariie metro- 

rnm Hor. generibuf cum eiasdem Vita. Cod. 

niembr. laec. X. 

■ . b 4. n. 7973- .vGoiiglc ■ XXIV D1! HOBATII 

n* 7d73* ^- ^V' <^""> gtofEs et Scfaolii^ cod. ineinbr. 
' Caec. X. olim MeDtellianuB. 

n. 7973. //. Carmina, ars poet. epodon Uber, earm. 

J^eciilare, Satiraruml. Jjet feeundi ditte prio- 

res. Cod. (aec. X. membr. primum Fetri Da> 

nieiis Aurel. ^oftea CoDiertinm. 
11, 7974' Opp. eum SeholUs, Adcalcem rubiic.de meiri» 

H. e^ eius vitt. Cod. membr. laec. XI, oUin 

Futeanufl. 
"• 7975* Opp. etim Scholiis. Cod. membr. faec. XI. 
»• 7976- Opp. etim Seholiis. Cod. membr. faec. XII. 
"- 7977« Opp. ctitn Scholiis. l',nA. membr. (aec XII. 

olim MagiTtri Nicolai de Clamengils, poftea 

Colbertinus. 
n. 7978- ■'''■•' }'oeciea et Bpi/lolae V. polheraae L. I. 

Hae faec. XIV. tUa tWec. XII. exarata. Coil. 

membran. 
"• 7979' Carmina, ars poet., et Satirae aim ghjfu. 

Cod. menibr. laec XII. exaratue. Olim Col- 

bert. 
u- 79do. /fff poetica, Satirae et Epp. eum Schalus. 

Cod,. membr. raec. XIV. 
n. 798*' '^fT poetica, £.pp. et Satirae cumSehoU. Cod. 

membr. faec. XIV.' primum Tbuani , poflea 

Colbert. 
"• 798^- '^^■' poetica etEpp. cnm Seholiij. Cod. membr, 

faec. XIV. olim T«IIerianns. 
n, 7985' Opp. deeft ep. a. L. U. Cod. cbattac. laec. XV. 

oiim Mazarin. 
n- 7984- Opp. eum glojjis. Cod. niembr. Uxc. XV, pri- 

raum Thuani , pollea Colbert. 
II. 7985' ^cronis eommentarii in Horatii earmiiia, 

librum Epodon, et oarmen faec. -~' Anotiymi 

ExpoAtio in einsdemA. F.etSatiras. Cod. faec 

XV. chartac. olim MentelUanus. 

' .11. 7986. ,,Coo'^lc ooDicmTs juss. xxr 

7S&$' Jeroms commemarii.. Cod. cituma laec. XV. 

olmi Af«ntell. 
7987' ^ompopU Porpkyrionu comment. in Jff, Cod. 

membr. Caec. XV, 
7988. Pojmp. Parphjrioitis eomm, iti fl. • — Acronit 
comm. in eiusdem^ Carmiiiat epodori lihrum et 
cfaeadate. Cod. membr. &ec. XV. . 
8070. Carmittum Ubri III, priores, cum ^ojjii «t 
SchoUis. Cod. membrao. laec X. oliiriThuaqi, 
poftColberl. . ' 

8 074^ ^fs poet,, et Ejip. cam glojfls et SciioU. Coil. 
membr. laec. XIV. primum Thaani, poftea 
Colbert. 
gais. Opp. Goil. membran. Jaec. XII. olun ]yiaza- 

rinaeus. . ' 

3213. Opp. Cod. membr. faec. Xll. olira, Mazfr. 

83 14.. Opp. cum giojfis et Sclioll. \n fiiie fubiectafl ha- 

bet annotatt. de lloratii nunieris et eiusdem 

Vitam. Cod. merabr, faec XIII olim Colberr. 

8315. Opp. (deeftLi I. init.)Cod. faec. Xlil.'membr. 

olim Bigotianus. 
8916. Opp. Cod. fJaec. XIII. inmenikrana. OlimCoI- 

bertinns. _ ' 

8a'i7. 0;j|). (dcfiderantur L. II. Serm. et A. VC) cum 
Scholl et glojfis. Cod, membr. faec. XIII. oUm 
Colbert. 
83 13. yirs poet., Epp. et Sattrae. Cod. membr. 

faec. XIII. olim de Noailles. 
8219. Opp. (L. II. Sat. et Epp. defiderantur) Cod. 

faec. XlV. membrah. Olim Lud. de Targny. 
83SO. £pp. LibYi 11. ad Calc. fubiic. ^nonpiii Anno- 
tatt. in Odas H. manu TCGeutiore. Cod. Caec* 
XIV. rnembran. , 

0231. Epp. L. 1. (fmis delideratur.) Cod. membr, 

laec. XIV. Mazar. 
8323. ^rs poet. et Bpp, Cod. membi. laec. XIV, 

b 5 n. 8033- .,Coo'^lc aCXTI D E H O R A T I I 

n. 83B5> f^- ^'^ i^JJ** ^ Scholl. CaA. intinbr. fiwc. 

XV. Colharl. ■■ ■ 

a. 83^4^ Carmina et ^pp. Cod. cbutac. a. 14-63- 

'flxaiatiis. 
B. 8Zfi5. Carmina cum Sckoll. , Cod. chartac. Faec. XV. 

olim Mazar, 
y. 8SQ6. Carmina et Ars poetiea, Cod. chart, faec. XV. 
n. 8127. Carmiiia: Cod. chartac. faec. XV. Mazarin. 
n. S^^S* ^'PP- ** Carmina: Cod. membr. (aec'. XVJ' 
n. 8&29. Arspoetica cum gloj/is. Cod. Enc XV.cbatac 

olimBiiluziiinas. 

Argentorati 
p.H. FL Epifiolarum lihri cum gloffa. Cod. char- 
tac. fol.. in bibl. S. 0. Hieiorol^mtt. Vid. fVitter Catal, 
Codd. MSS. hiblioth. iftius Ordinia p. ij. 

In Germania, et quidem 
Dresdae, Haratii Opera. Codex cbarUc. faec. XV. fol. 
Notatae in margine eina Var. Lectt.. Eineridationea 
ct Obfervationes manii Ge, FabritH, ad qnem olim 
pertiniiilTe putatiir. Vid. GoetzU Memorabb. Uibl. 
Dresd. P. I. p. 515. 

Erlangae, in bibl. Academica, Ood. chartac. Ikcc. XIV. 
{1386.) Jloiatii Epijlolas complexua. Vid. Pfeiffer 
Beytr. ziir 'Kcnntiiirs alter Biicher und Haudfchr. . 
Hof. 1783. Uirfchiiig Befchr. der Bibl. T. H. 

Ibidem Odas Jloratii in membranis, ciim diver- 

fitate lectionis etSchoIiisin margine aJTerTari, fatis 

' locuples auaor eft Cl. Hatler, Notit. Scrfpt. Lat. 

T. H. p. 570. qiii pancas Itngulares et a i-nlgatia di- 

verfas lectiones io iHo codice dcpreheudit. ...Cooi^lc CODICIBVB MS9. XXVIX 

Tmteofurti ad M. H. FJ. E}tyiolartan moraUtim U. 1. 
Cod. M5. (aec. ^V. Uffenbach. NoBnujUa Anony- 
ni notis nberrimis inlhuctae funt. 

Vid. CauK bibl. Vffenbach. V. II. p. SSO. 

Gayhaci in FraDConia apud IlIaftrilGmos Comites de 
SdiSnborn ; 
Soratii Eptfiolat f cod. membrdn. rcriptusa. 1353. 
Horatii Carmina et Oi^ cum glo0a luargiaali «t in< 
terliiieari. 

Vi<I. CI. Degen Beytrag zii Nacbrichten von alteD 
Handrcbfiften AnEp. 1785. Ilirfehiag T. I. p.' 134. 
et T. II. 333. 

Gotkaa 
Horatii Sermones *t Carrnina. . 

£x CTpiianl' bibl. Goih. laudat MontfaQc. I. p. 600. 

Gottingae 

Praeter Cod. chartaceum , a Gern,ero iiim. rubinde ad 
partes Tocatum alium Bibliotheca acadeisica poflidet Cod. 
membrauaceum , ^, Oratii Flacei Sermonei et Epijlolas 
complexum. £ft is nitidiOime fcriptuB, caeteri«qiie or- 
Damentis librariorum fatis liberaliter inibmctus , fed vix 
nltra typograpbicae incunabula adfurgit, ac vulgares ferc 
lectionum difcrepantias oifert. Ad nollras terras perla- 
tot eft inde ab ultima Hefperia a Cel. TyehfeHio a. 1784. 

Ipfe poIRdeo fragm. Jrtis fioeticae, in meAhrana 
eiatatam, et ipfum faeculi XV. ne^u« ulla memorabili 
iectioaia varietate inligne. 

Narlhergae 
Flures ibi Coctd. extare, qui vel integra Horatii ope- 
fi, vel GDgularea eiu» libellos complectaiitur , qui taraen, 
non ulira faec. XIV. adfurgaut, tndii. Hirfciuitg, ZufatzA 
p. a62. 

Fragae ...Cooi^lc Pragat 1 . 

In^bibl. Principali Furftenbergia : Horatii 0}>*ra, 
C.oA. membran. faec. XIV. /).. otim Ducia de la Vallierc. 
Adject^g habet Lectt. difcrepantiaG. 

Ibidem: H. Opfi. iiideni Lectt. vatietate inftracti. 
ibod. membr. faec. XIII. .vel XIV. 4, Vid. Hirfchiiig 
Befclireib. ist Jiiblioth. JDeutfchla^. T. lU.Zufdtze. 
!>, 2G7. 

In tiibl. Capitul. quae in aed« S.,Viti aflerTatur: 
JloratU Epifiqiae et Poetria. foU 
iLiiiidein Carmeit faeculare. fol. 
£iusd. Carmina. 4. ' 

Birfchiiig \. l. T. III. P. I. p. 2 1 o, fi 1 1 . 

. -In bibl, Clementina, f. Academica: 
Iloratii Sermones faec XIII. 
Jidem ^ec. XIV. 
lidem (aec. XV. 

Birfching i.\. p. 257. 

JiatisbonM in bibliotheca Monach. O. S. Bene- 
dicti ad 5. Emmeranum 

Cperai Cod. MS. n. 537. in Catal. bibl. T. II. p. 56. 
Alins Cod. MS. luembr. laec. XI. n. 324.. Ibid, 

V- '37' 
Carmina: I^iber Odanim in membrana, n. 854. la 

eodem volumine : diverfa Horaiitcarmina raec. XIII. 

Ibid. p. 159. Carmina, in fine et inido mutila, 

cod. membran. faec. XI, n. Q50. Ibid. p. 159. 

«t Hirfeliing Sefchr. det Ciblioth. Deutfchl. III. 

p. 583- 

Ibidem reperitar Oratius Flaceui de Diverfis 

(f. Satirae) n. S45. laec. XI. Ibid. p. 141. 

^ima- ,,Googlc CODICiBVS MSS. ~^ XXIX 

fitUantU. 
Codez anos HaratU. 

Uirfching Zuriatze zu reiner Bibliotfaekengerchichtft 
. Ceutfcblaucls p. 171. 

J^indohonas 

n. 1^1. FhUol. JTaratii Opp. Coi. membraD. fol. min, 
eleganter lcriptus a. t44-8- (fin>tiud. VI. Febr.) 
ul in calce operi» librarioa manuiT, liteiis maio- 
tibus aTtiiiciofe picti». Fuit alim lo. Sambud. 
COQtinet Horatii poemata antiquo ordine. 

D. t37.^^rj poetiea cam Scholiis mafgiDalibue. 

B.aut. God. membran. fol. niin. faec, ut'Tidetur,.Xtn, 
rctiptos, Coaiinetpaetnam tt Sermones, Sc^o- 
Uis interlinearibua et marginalibus inltructos. 

1. 304. Ars potticat Satirae, cum Sc/ioliis , et vita 
HoratU. ' ~ 

r.. 1114, Cod. memlnaa. ^ec. XVI. nitidiiEme fcriptiu 
(104. ) literiji maioribus dexterrime pictis, au- 
roque fubinde obductia. Fuit olim Jo. Sambnd, 
qui paflim lectionia vaiietatemin margine adno- 
tavit. 

n. 463. Cod* cbartac. fol. Epijlolas cva^ ^tojjlr com- 
plexus. Vid. Lambec T. II. p. 9S7. ed. l^ol- 
lar, Dcnique 

a s44> Cod. membran. laec. XIIT^. in 4. crebns vocuni' 
compendiis etpallido alramento fcriptus. Con- 
tinet foll. 1 7. Scholia annnymi cuiusdam anctoris 
in Horatii artem poeticam, cuius iuitium: /n 
hoe libro eji intentio OratU traetiare de poetica 
arte caet. et 

1.388 etsS3. (Apogr. etusdem exempli) Cod. chartic. 
io 4' ^^<-' XVII. Continet iocarti auctoris (■ih 
Catal. bibl. Ealat. „qui Franc. Tobner a Trubach- 
clTe videtui) Scholia in H. XVIIl. priores £p[>q 
et in nnnniillii oiuBdem cwmina Ijrica. ' .,Coo'^lc XXX DE UOKATII 

ACcuratiorem honmi Codd. notitiam' debeo 
dbctilEmo Medico Car. ff^eig^i Aetii futnro 
Sofpitatoii. 

In Hdvetia et qoideiti in bibl. JSmi«n/i 

A. 60. HoratU 4rs poetica. Codex chartac. raec. XV. 4. 

n. S 1 . H. Odarum Itbri IV. Ars poetiea , Epoiloti, Efti- 

ftolarum libri JI, Sermonum libri II, Cod. mem* 

bran. faec. X. fol. Olim Petri Danielis ( Aurelia- 

nenns). Sermonea mutili Tunt a medio Sat. VIII. 

L. II. et Jermunt v. 89- -Et leporum avulfos ul 

mtdto ftiavius armos, 

n. 223. 771 Horatii Carmina et Epodon commmtarius 

Aeroiiis. Cod. membr. faec. XV. fol. 
n. fi66. Scholta in HoratiiArtem poeticam, Sermones 

tt Epijfolas. Cod. mcmbran. faec. XIII. fol. 
n. 3o'&. Haratii Carmina (Op^.), eodem ordine, quo in 
cod. n. Si. membran. faec. X. 4- MutihiG eH a 
Sat. 1. L. II. T. ij[; Ciipidum patef optime vi- 
res. Additae funt paucae et levis momenti no* 
tae in marg. 
n. 337. H. Ars poetlca, Epijlolae et Sermones; prae- 
mijfa argumeuta odarum et Scholia iit Artem 
■ poeticaai. Cod. meinbran. faec. XII. 
n. 39g. HoratU Odarum fragmentum ab oda XXIII. 
L. III. usque ad fineiti Odarum. Additae funt 
• - Arspoetica, SatiraeUl.L.l.et Epifiolae. Cod. 

membran. faec. XI. 4- 
n. 487- HoratU Mpjtolarum fragmentum a I. Epift. L. I. 
▼. 63. usque fld Ep, X. T. 4'- Sentiet aeteritutn 
caet. Cod. membran. laec XII. 4- Varia in eo 
extra ordinem pollta. 
II. "SiO. /w Horatium Porphyrionis et Acronlt eommm- 
tarii. Cod. chariac. faec. XV. 4. „ScripIIt Petriif 
MarfusViterbi 14711." 

n. 5ao. ,,Coo'^lc CODICIBTS USS. ZXXI 

u, 5S0. B. OJanim Libri ly. cum SehoU. marginaliius. 

Cod. memfar. IJIec. XV, 4^ OlimRoagfaGi. 
n. 5\a. H. Odamm Ldhri If^. Epadon, drs poetica, 

SatirarUm. Libri II. Epp. Libri II. Cod. membr. 

tuc. X. 4..iaiiio Arda po«t, mntiliu, et.Sat. a.' 

I. J. m dxaa dmdit a reiiu regiius hifi mos efi 
caet. 

H. 6i(). H, Satirattt Epiflola* curit Gloffii marginaliinr, 

Cod. membr. laec. XI. g. Incipit a L. I. Sat. g. 

Tiun Sat. 1 o. prae&xos habet vv, Lttcili caet. 
n. 039. SehoUa in H, Artem poeticam , et Mpp. ex 

jicrone eonferipta. Cod. membr. laec XIII. 9. 
■t. 648- Scholia in IloratU Odas, jirtem poet,, Satirat 

«e Epp. Cod. membran. faec. XIII. g. Qlim 

Bongarfii. 

(Sintusr Catal. Codd. MSS. bibl. Bemenfij T. I. 

indea pag. 477* IdemT. III. p. aga. ibidcm 

attervzn^tHadr.Iunii biOdaiumHoratiilibros 

II. priores Commentarium , cuins etiam fpeci- 
men cum prae&tione eiua adporuit.) 

In ItaUa, et quidcm 
Caejenat in bibl. Fratmm minoram 
Cddex Horatii laec. XII. cum Scboliis, quae tamea 
£kc XV. denum exarata Tidentur, judice Mucciol. Caul. 
Inbl. Malateft. T. JJ. p. 163. qui et Acroni» plenfoKOi 
coDanentarimn tbi aJTerrari tradit. 

Florentiaa 
I. Id Bibl. Lauientiana Medicea Flnt. XXXIV. 

>>. I. Codex membran. faec. XII. 4. coirectilfimae a^ae 
caRigatilliniae lectionis, dignus adeo, tjmaccura- 
liHime exploTcrur. GlolTa) interlineares liabet ot 
Scholia in margine uberrima, ab eadem mann exa- 
rau. Praecediint Vitae Horatii III. ^uarum dnae 
prio- .jCooi^lc XXXII 'DEBORATII 

pribres UQtuia ediue funt. Opera^tttraht difpofita: 
CaTmintim libri IV. De Arte poAtica Uber nntu. 
Eiustiem Epodou ad Mecoeiifatem (in his Ep. II. in 
()mb8 divila c(l, altera tncip.a v. ag. Lihtt iacm 
caet. Idem factum in Epod. IX. ubi altera inclptt 
a T. 27. cam epi^aphe: De fuga yintoiiji-') Car- 
men raeciilare: EpiRolamm libri II. (Ep. XV. L. I. 
in dtias diTidituV. Altera indpit a v. s6.cnm titiilo: 
\i3 MoeniimiSetuTam. Item £p. II.L.II. delinit 
V. lug. et nova incipit V. lug. appofito: Ltxpoe- 
matij.) Sermonum Libri JI, ubiSermo '2. Libri I. iii 
duos dividitur, inchoante alteroav.g^. ItemSermo 
ii. Librill.iibialter incipita v.55.cuni titiilo: Gor- 
ripit fordidojfub Ofdli nomaie, Item Serm. 5, lui 
derinit v, 167. et v. 168. noviis incipit, infcriptus: 
Conlraaiiihitiojos et avaros edoga V. Franc. Peirar- 
chae fuilTe hunc Codicem teftatur fubfcriptio eius 
autograplia : Uber Francifci Petrarce laureati, ejui 
, poji obitum eius remaneat petKS heredem Juuvi. 
Mrnptux lari. 1 54.7. Novembris Eg. In eius intcgu- 
mento legttiir, Ant, Cocchium liiuiC cod. contuliJTe 
menfeFebr. 1751. Conftat foliis 141. 

■I. S. Cod. membrsnac.' laeG. XV. 4- nitidilEmuSi vulga- 
tem fervat opp. ordiiiem. ' 

n, 3. Cod. membranac. faec XV. Q. In hoc Ars poetica 
kiter Sermoiier et Ep]j. relata eft. 

n. 4-. CoA. niembr. in 4. minori oblongo Ckc. XIII. a 
pag. 4.1 ad 511. nova manti fTippIetus. GloOaa et 
Scholia habct in margine diverla manu exarata. Ars 
poetica anciquum locum tenet. 

H. 5. Cod. membranac. faec. XIII. ineuntis, in 4 minori 
oblongo. Complectitur Artem poetieam , Sermones 
et ipijiolast cum Sckoliis in margine exaralis. 
Jniiiu legitur: AnlcnU Fetrei Caiionicl Florentini 

n. fi. ,,Coo'^lc COPIC2BV8 US6. XXXIII 

n. 6. Cod. membniii. Caec XIV. in 4- Continet Jrltm 
poetician «i Epijli)las, Iq fine rubris literia fiibnota- 
tiiiH eft: IJit liher ejl f^rane. loh, f^anniefUi popuU 
Saneti FelicLi m Platea, ipiem ipfe fecit fcrihi 
amto Dom. MCCCLXXIX de matfe Februarii. '. 

>■ 7. Co)|. menibran. laec XII. in 4. minori, binis co- 
Inmnia exaratui. Paft praecepta OramQpatica, nitio- 
aem aietricani et Murartim nomina fequuntur Xrox-' 
menta in oronia poemata , hoc praeExo titulo fatia 
poeiico : Sucus odorifer florentijjimi et aprici Uhri 
Odarum Horatii. In fine aactoria nomen tndicant 
dno hi Terficuli : 

■BoAe ego Farlwiu* Damel ^uatfta ccegif 

B. g. Cod, membran. faec. XV. 4. nitidilBmiis, in qiio 
Ars pofltica ante Epodon librum fctipta ell, et''5er< 
mones lihri I. primo ct nltimo excepto, Edogae 
audiunt. 
i>- 9. Cod. menibran. (aec. XV. 4< Continet Carmihum 
iihroi IV. Epod., carmen fecidare et fermonum U- 
hros II. qanram alter dermit in S. V. v. 53. 
0- lA. Co<i. membran. Taec. XIII. ineuiitid in 4 minori 
oblongo. £xbi)>et Carmina eum glojfis et Scho- 
liis, £pod., carmeti fec, et reliqua. 
n- II. Cod. cliartac. in 4 min. (aec XV. complectent 

//. Opp. aatit|uo ordine. 
n.12. Cod. membran. faec. XIII. ineuntis in 4 mi^. 
obl, Ars poetica inltructa eii Scholl. marg. et gloF- 
fia interlin. et in fronte habet monlbimt illud, 
quod initio defcribinir, rudi calamo delinfatum, 
IVeliqna deftitnta Funt Scholl. 
■■ 1 3. Cod. membran. faec. XII. in g obl. Coiitinet Opp. 
autiquo ordinei cam ^olE« et Scholiia, alia manu 
adtecti*. 
Tm. L f n- »4- .vGooglc XXHV DSU08AT1I 

fi. i4~ Cod. membran. faec. XIII. in &• bt^^ oirline: /tr* 
poetica, Sermonum Lihri II. Epijlc'. lHri II. Car- 

minum Ubri IV, Epodon Uher umts, carmen feeu- 
lare, quod glolTas et Scliolia habet, a varia mana 

allita. Tnm fequuntur argumeata Sermoiium et 

£pp. , TcrCbus heroicis exprelTa. 
n. tg. Cod. membrau. laec. Xlil. iaeuntis in g min. ha- 

bens tantum Senaoiium fat Satyrarum Ubros II. 

cum giojjis et Scholiis bmtilms. 
n. i6. Cnd. membran. faecXV. g. EpiJloUif exhibetit. 
a. 17. Cod. Aiembraiii, faec XV, Q obL Carmma, Mpf 

doH lihrum et carmeit faeculare continens. 
'n. ig. Cod. membran. laec. XIV. Q. tenens Carfnina eum 

glojfit et SchoUis; Epodtm Ubrum (qui infciibituir 

JLIOEH f^.) ot carmen feeulare. 
ti. 19. Cod. chartac. faec. XV. g. habet Carmiria, E,potl. 

carmm Jecutare, artem poeticam et initium primaf 

Satirae uaque ad t. 51. 
' n. 30. Cod. membran. [aec. XIV. 4. Artem poetit^am et 

Epp. cuin glojfis et ScholUs exkihenr, In fine: 
Explicit, expliciat , ludere feriptor eat. 
n. 3 1 . Cod. membran. faec. partun XII. partim XIII. fol. 

complecteni Jrtem poeticam citm glofftt et Scholiij 

Epiji. I. Lib. I. laec. XV. exaratiun, et Ferfium- 

Jn fine infcite : , , • 

CUtttJit Dane (Danaui) pattr. eui iungitMr «ur«iii 

ii. SQ. Cod. membran. raec. XIV. iiienntb, fol. babct 
Artem poetieam et Epp. cum glojfts, ■ In iine: 
(?ui fcripftt fcriiiat , femptr ciaa Vomiao vivmt, 

11. 25. Cod. membran. faec. XIII. g. Jrs poetica et Epp- 
eum. glojfis^ In line : 

JW^nat fcriptorit felvetmr omnrhu horii, 
^ui ma feripjifii, fitu ovU ia gregt ChriJlU ,,Coo'^lc IJle Uher ^ OiorgH Okexxi, mormUU in fchoUt 
magifiri Francifei Doetorif grammatici ag poitae, 
Deo gratias. Amtn. . 

{Baidini Catal. Bibl. Ijmrmt. T. II. p. 143 — 153>) 
In «iusdem bibl. Flnt. XXXVII. 
■1.2^ Cod. membran. faec. XIII. Q. H. Ars jyoetieaaC 
£pff. cum gloj/it et ScHoUis. Sahdim II. 

VhiL XXXVIII. 
n, S7. Cod. raembran. faec. XIII. fn ^'inaiorl, contia. 
Carmina, Artem poeticam, Mpod., carm. feculare 
(quflii patrimi et mamHe cantabant ad cbomm pue* 
romm), Epp., Sermones, quoram III, Lit). II. ia 
tres partes divira legitur, cam titnlo primae:- 
Difcfptatio Damaftppi cum Horatio; fecundae: 
Contra amhitiofos et avaros; tertiae: Ootttra 
luxuriofos et iiifanos. Bandini II. 275. dignif- 
fioiiim hunc. cod. iudicat, qui pro ediUode Utiiw 
poeue adomanda conrulatur. 

Plut. LXXXXl. Sap.lBandini III. 756.) 
11. Si.Cod. membran. faec. XV. g. Carmina, epod., *t 

earmcn feciUare continenfl. 
n.33.Cod. chartac. rsec. XV. in 4 minorit Eclogas 
(Sermones), Carmina, Epodon lih. et Carmen' 
faeculare eiim SckoUtj , quae valde docta Bandiui 
didt, contiuene. Incalce: 

Striptori ( SctibM ) det mutiBi ■ giu rtgnat ternut »t 
Vivta in taelit Bertolamtus nootiae f»lix. 
rint. LXXXXL iftf. (Bandini IV, p. 7.) 
"• 13. Cod. chartac. iaec. XV. g. HoratU Opp. praeter 
Epp. compleclena. 

a Vlnt,. ,,Coo'^lc XXXTI D ■ H O R A T I X 

Flut. XXIII. bibl. S. Cnicu (Laui«ot. ilUDe) » dexte- 
ra p. 
n. ii.Cod. mfimbnii). faec. XIII. 4. Artem jjocticam et 
Mpp. cum SehoU, habeiiB* In calce; 

. Qiu nu furatuT {vtl) reddat, vtl JufptruUuur, 
Bmdiai IV. p. 677. Denique 
■ Plut. LXXXXI. fap. (Bandini III. p. 757.) 
11. fij. ferratur Cod. ^cronis expofttionerh Juper Epyio- 
lai et Sermonei H. coti\'uiea%t vulgata plenior, et 

; Plut. XXXIII. (Jiandinin. 105.) 

B.a.i.Cod. char^c. Taec. XV. in 4- niin. Aeronis eoni- 

mentarium in Ilariitii carmitia complexue. Ki: 

irv. fubiectis patct, PeCnim de Cenninis Acronem 

>. iftiitn Adeliter {errorji Cfidt inejl, exemplar Jemiiia 

fevit) ex antiquo cod. d&rcripfiire. 

11. Ih bi,bi. Riccardiatia. (Vid, iMmii CaU p. 237.) 

riut. M. 111. 
0. li.Cod. chartac. >n fol. tenct Tloratii Opera ciim 
commetttariis Aeronis. In fine: Explicit liber 
Aeronii fupef odits OratU a me Hirardo J.nnciiji, 
BlafiijUio Lunenfi, a. D. MCCCCLFII. et die 
tjuarto mcnjif Maii et hora projie XXIII. et die 
MercurU. S. Expletus Florentiae. 
o. 14.. Cod. clutrtac inj^H. Opp. euni SchoUis et glojfis. 

' Phit. M. IV. 
n. 3- Cod. chartac. in 4.. H. O/ip. In fiue: Expltcit liber 
Qratii Venufini, fcriptusper me, Benedictum Aa- 
dreae Gini : finitum autem eft die XV. menCs Au- 
gufti 1470. 
n, 4- Cod. niembranac. in 4. Taeculi, nt Tic^tnir, XII. 
H. Opp. contincns. In fifie legittir: Hic Uter tnei ,/Coo'^lc CODICIBT5 jnSS. .XXXTII 

ejl Fr. Chri/lophori Lueenfis Ord. Min. Et allbi : 
FreJiyteTi Francifei Ser PhiUppi de Bottagratiis d« 

pil^. _ 

■■ 5. Coil. membranac. 4- ^cc. Xllf. initio mutilus, con- 
tinel Horatii Opp. eurtt SehoUis. 

D. 6. Cod. meinbTan. in 4- H. Opp, In prima pag. legi- 
tnr: Barptolomei Fontii. 

n.7-Co<). meinbrai).in4- laec. XIII. H. Opp, conliiiens. 

D. g. Cod. chartac in 4. Opera H, complexuB. !n piima 
pag. legitur: Giraldi de Giraldis Franeifei filii.ln 
fiiie Anis poet. rcriptum eff: Finit 3ie F, Jprilis 
14.75. et in Jine Cod. : Jitdex JOdarum fiiit feacto- 
KaL Augujli 1476. 

PlM. L. IV. 

«• i3'Cod. membian. in 4., faec. XIIT. contin. Aitem 
port. Sermones et Epijtol&s. lu &onte legttui: 
Liher Georgii Antanii fefpvcci, 

D- S!. Cod. chartBc. 4. compl. Carmina ttfermones. 

n- 36. Cod. chartac, 4, habet Opp. cumfchol, Porphyrio' 
nu. Olini Bartol. Fontii. 

"• 30. Cod. membi;an. in 4- Foetieam et £pp. com- 
plexuE. In Gne : Ille liber ell Francifci Altobranci 
de Albertia de Florentia pufiut hoc manu propria 
V. Nov. »433* Tum; Hunc librum ego LantH- 
niia a Franc, Altobranci dono accepi die VI. Aug. 
>443- 

"■ 33' Cod. membran. 4. Fpijiolas habet. 

'i-a^.Cod. chartac. 4. Satiras cum glojjit, 

"■ 35- Cod. membian. ({. Fpifiolas, Denique Plur. 
N.^il. n. S9. tenet Cod. charUc^. Acronis feho- 
Ua in A. P. Plnt, ^I. IV. n, fl. Commentar. in Ho- 
ratinm, chartac 4. PIui. IV. d. I. Porphyrionis 
. rantm. tn Hor. in cbart. 4. N. I. n. 9. Explana- 
tionejn Porjvivnis fuper H.FL Poetica. cod. ch. 4. 
tandem VUM. IV. n. Q. yitamHoratii cbamc 4. 

c 5 in. Ib ,,Coo'^lc XXXVItl S'E HOKATII 

ni' In blbl. Monftnerii Camaklulennuiii B. Matiae ()e 
Apge\ia Horatii Carmina extaie tndit Montbuc. iti 
Diario lul. 354. 

ta bibliotlieca AmbroGana 
fforatii Lyriea cnm notis. Coi^. memliTan. 
Eiusdem £,pi/lolae item cum notts. 'Cod. membran, 
Eiitidffn Poetica cam annotatt. Cod. membran. 
Eiusdern Odae, item cum notis. 

MontfaucT. I. p. 516. 

Nea/flfU 

In hibl. Oliretanorum 
Horatii Codd. II. integra opera exhiltente*. 
Einadem SermoMS, Epf}. et de ^te poetica. coA. 

membrao. rec. Montfaue. 1. p. 350. 

Patavii 

In hib]. S. Antonii Horatii poetica , Vid. FhlL To- 
nafinide Bibliothh. Patavinisip. 53. et inde Montfaac, 
B. B. T.I.P.4.8G. 

In bibl. 0. Eremitanomm : Odtu. cod. membran. 4.. 
Tomifini I. I. p. 76. 

In bibl. Teu mufeo Pignorii : H. earmina Tcripta cha- 
racteribus Langobardicis (ex munere Nicolai GralH). Xo- 
majini p. ^^. Montfaiic. I. 487^ Tranfiit Cum caeterti 
Fignorii MSS. in Dominici Molini Veneti bibliothecair 
ex tefiamento, 

In bibl. Candorum (Franeifi:! et Antonii) H. Odat 
cod. chart. 4. Tomafini p. S9- Mont&uc. I. 437. 

In bibl. lo. Rhodii: H. Oda», cod. nierobrsn. 4 
cbaract. Longobard. Tomafini p. 139. Montf. I. 4^. ,,Coo'^lc CODICIBTS M6S. XXXIX 

In bibl. Vatkana inde a 
s. 2765 nsqtie ad afTJ. tara a 
n. 3333 ad 3261. Codd. XLI, Tiuu 

Id bibL Tcgixtae Sueciae , qnae ibidem aOervatur, 
n. »665 — 1673. Codd. XL 

In blbl. PetaTii, ihidetn repofitae 
11. 43. Co. 409. 888- 963- 

Vid. MoHtfauc.hWA: MSS.T. L p. 4. 52. etgi. 

Taurini Codex membranaceus , ' conrtana foliis . 
LXXXIV. £aeciiliXllI., addiui tiabet intrs textum ct iii 
margine adnotatioDea . plenimque ad Etymologiam yer- 
borum rpeclantes. V, Catal. Godd. MSS. biil. regii 
Tt*urinm/is Jthenan 1.11. p, ^97. Mont&udLp^ 1393. 

yenetiis , 

EpiJIoUu, Cod. raec XV. in 4. n. 692. Cod. eft 
palcherrimiu , cum brevibus po(Ulli9 Graecis et T.4tiiii» 
cbaracteria nuiintifluiii et manns fjncbrona textui { teRm 
MittareUi in hibliotlh Codd. MSS. S. Michaelis ferutia- 
nan p. $og. 

Ars Pottiea, laec. XIIL extat cum luvenale et OtI* 
dio in Cod. igS- tefie eodem MittarA. \. Idem p. ^ifi. 
landat cod. chaitaceum in fol. Caec. XV. n. 45- (p- 54*) 
inlcriptnm Poetiea varia, qui continet illiiRrationem Car- 
minum Horatii, qua occafione. afferuntur plures Terfua' 
Virgilii, Lucani, Tereiitii, Vlauti, Statii, luvenalis. In* 
cipit Codex: Horattiu Flaccus, Ubenino palre natus 
GWt. Hactemis Miurelli. 

Ibidem in bibliotheca Naniana 
B. 110. Q. H. Fl. Satyraea Epijtolae. Cod. chartac. - 
bec XV. 8- 

c 4 ■ n. 1 1 1 . .,Coo'^lc 3EL D£ II O R A T I I 

n. III. AeronU commailariiis in BoTotii eanmna. 

XiA. loc. Moiellii Cat. Codd. MSS. lat. bibl. 
Nanianae f- 151. 

Craeoviae In*biblioth. Zalurdana 
p. 423, p. heraeij fiaeei de arte paetiea dao Codd. 
membranacoi perexiguis characteribus confcii- 

pa. 8- • ' 

Vid. lanoxJd Sp9C. CaUl. Codd. MSS. bibl. 
Zatufcianae i7js. 4. 

Cenique in Saecia 

■ • VpJaliM eft Coitex HoratU memtiranaceaB , fbnnae, 
quae in folio vocatur, minoris, integer pnteter lacunam 
ab Epod. III. g. usi^ue ad CaTmen faec. v. fi6. quam alia 
manus rupplevir, Folia habet CXVII. qaorum octonis 
manipuli conlbint; praeter VII. qui fex, et XV. liui fe- 
pten) fcrtia habet. Nec libri, nec carmina diTtinct^. niG 
unius literae fpatio. Infcriptiones nutlae: iniliates car- 
minum grandes et pictae. NumerBvit alia maniis Odas 
nsque ad Epod, III, cai adfcriptus mimerm tog. Cannen 
VII. L. I. in dao divifum. Odaa fequitar Ars poetica 
cum titulo: horacij Jlacej publij QnTI LIBertinl lib. 
E^larum jncipit. Tum fermones nou divifi induolihros; 
unde ultimae eclogae (II. 8) fiibfcriptum ; Iloratij. Jiacei, 
Uher. fermoTtiim: explieit. Quae feiiunntur Epiftolaet 
Miam ndn difcretae in libros, £K codex minufculis litte- 
ria f. Langobardicis rcriptos, immixlis tamen paiHm m»- 
iufailis. Vncum compendia crebemnia, diphibongi 
mae; i conllanter fine apice; in fine fere f Ipngum; , 
plurima foloeca et archaica; diftinctionum Jigna a prima 
manu nulla, niTi punctum, fed id laepe vix commaLis 
vim habent. Membrana non crafla, fatis candida; atra- 
mentum praeter maniptilum VH, quo illa lacuna cxple- 
titr, admodum pallidum. Convemunt characteres cum 
' ' Ccriptura ,,Coo'^lc OODICIBVS 3ISS. XLI 

rcriptnra Cmc XI. aat XII. apud Mabillon. et aactares no- 
ri Tr. diplom. Scatet libernimdis apenia, transporitio- 
olbuist rarurisj correctioatbtis. Ftiit olim Seb. MitgUf 
poQ lo. Schefferi , nnde in biblioth. acad. Teuit. 

JurhnU. in Act Nov. Sodet. Aeg. Vplal. T. L 
p. 1 1 o Iqq. ...Coo^lc DS HOBATll DE 

HORATII EDITIONIBVS. C/aum praertantiores fer» rcriptores veterea, ad qaoe 
iUiiHrandos emendandoaque Viri doctiindeab inventaarte 
tfpographica certatim ftudia fua contulere, nngulitf pro- 
peinodum annis ptura praela exercuerint, Aeri vix poSe 
exirtimo, ut lectionis feu textue, quemvocant, origines 
ac funte* plane indagentur, nedum rivuli oimies inde de- 
dncti) Maeandrique iiiSar ludentea, expediaotur/ Fere 
enira quisque, ut alias cauflaa taceara, novando interpo- 
landoque pedum veftigia , vulpeculae inftar, delera Ilu- 
debat, novufflqne iter ingreJTuB videri cupiebat. Quam- 
quam igitur editionum ftirpea, familiaa et cognationei 
(leducere ac diftiuguere diJTicillimiim lit; tamen, quum 
fata ai: vicilEtudines coutextus, per tantum lemporis tra- 
ctnm, ad quem fere caligat vifua, propagati rationem 
muiatinnesque noIFe perquam iucundum, ad crifui autem 
recte inftitueDdaraadmodum neceflarinm iit, coromittere 
noliii , ut npera ifta in Horatio prorrua dellderaretur. . Ex- 
perturus igitur, quousque in hoc negotio progredi lice- 
ret, Cmulaue pleniores accuratioreaque editianum huiua 
pnetae ai^atea coufecturus non taptum edd. congeriem 
a VV. DD. rem literariam augentibus hucusque adgeflam, 
an)ptasque> quas bibliothecaAcademica Gotting, allervat, 
copias perluftravi ililigenterque exculli, fed eLiaui lihros, 
de 'rei librariae primorijiis expooentes, ac bibliothe- 
camm iniigniofum caialogos, aliosqiie, in qnibus edd. 
Horatii notitiam aliquam OGCurrere memuieram, in- 

fpexi. ,,Googlc EDITIOJIIBVS. XLIH 

fpeiii,- K, fmiuna quanivis cum taedii molefUa prrvotTe-- 
re hiud gniTatiu riun, At<{ue ita demnm de iiontiitllia 
cniiora exploratloratjae afferre licuit, nmulque, Hifto* 
itam teictus Horatiani a laai latis probabiliter et accurate 
concinDatam fqilTe intellexi. Hanc igitur taiiquam ttkbu- 
lim, inquam referreaturreliqua, a me leviterraTam at- 
qoedeterfani praemittendam duxi, latis habens, de fin- 
gnlit, ubi opas efle pQtaiem, 'ruo loco monere. £x edd. faec. XV. paucae admodum, neqne fatis ac- 
curate a Viria doctis exploraue funt, ut adeo, quaeiiam 
ex iia principes habendae fint, quaeque ex aliid ^efcri- 
pl« Cnt, certo deiiiiiri vix poIRt. Priorea qiiidem 
Mediolanenfes ab una Airpe (atae videntur usque 
ad Mediolanenfem a. i^oQ. quae quidem ad Veneta) 
ilteriiu recenlionis transfugit. t^am et iplae' Venetae 
noii unam eandemque textua dercriptionem habent. 
Frimae illae »477. 14.78. ^479- *"•" ZaroHiana 1,4.92. 
et i49g. e MediolanenH exemplo aliquo anteriori diictae 
Innt, lectione fubinde ad veterem aliquem libram refi- 
cta; nam illas fere cum Mediol. i4-77 • "qtiae ad manus 
(nit conrpirare vidi : - tum novam familiam dncunt , quae 
editaefunt cum Landinicommentario, qui primuna pro- ■ 
dnt Flor, 1-^32. Vnde pendent Venetae 14.83, 14-84- 
>4d6' Harum lectionein immutarunt palTim edd^ Vene- 
Ue a. 14.90, quae a lo. Fr. Fbilomuro cnrata ell, et 
>4(}2-apiid Pincium, qiiaa fere fecntas deprehendi Ve- 
>ieias 1494.. 14.95. 1497. 1498.- 1499. 150* caet. Do 
Neapoliuiia a. 1474., et Patavina Raph..RegUa. i48i- 
^d nemo adbuc difpexerit, tnnto aegrius ferendum, 
IQo probabilior fufpicio efl, illam e codd. omnino diixif- 
fe> hanc critica cum cura factam elTe. LipCenres edd. 
fere fant ex Tecenfione lo. Honotii CTifpi Cubitenris, di- 
fute Dtique , quae accuratius inrpiciantur. 

Inde .;.Googlc Ihie a pincipio Saec. XVI. luqtia ad Lanibiihini pri- 
maria quaTi tria editionum fteminata erHnt; Jidinae, luttz 
thioe et /ifcenjiantu editionea (plaiie ut in Virgilio); qtiae 
omnea cum et a fuperioribus et a 1« inviceni manifefto 
difcederent, tum rnam qnaeque faroiliam et quaii propa- 
ginem editionnm fecntarum liabtiit; licet fubtnde ab nna 
familia ad altcram tran&fugilTe videantur editoreE. AldmA 
^nroiaprodiit 1501. Eam fecutae tren aliae, 1509,1519, 
1537. quae nihil in textu noTalTe videntur; fed quarum 
tamen emendatifRma putatur 1519. IVepetierunt Aldi- 
ntim textum plures atiae, -ut Bafil. 15Q0. item fere, Ve> 
aetae 154*^* '573- l^arifmae quaedajn ut H. Stephani I. 
»5 1 3. cet. Conlra AMi iunioris ediCiones , quibug Mu- 
rofux praefuit, in nuiltia a pTifcis Aldinis dlfcedunt, ncK 
Tamqite recenfionem conliituunt. Eanim prima fuit 
1551, faepius deinceps repetita; etiam cum fcholiis I. M. 
Bruti 1561- 1570. cet. ExprelTerunfhanc iiiniorem 
Aldinam f. Muretinam etiam Rouilliana t^s^.Lugdunen- 
fea 1566. 1610. cet. l'aulltisautem Manutius a. 156S. 
et 1563. Lambinianam repetiit. 

luntina prima, a Fhil. lunta expreOa eft a. 1503* 
quam fecutae ex eiusoflidjia duae aliae, 1514.61 i5i9> 
Inter emendatilGmas babendaeluntiDae, nimiutnque ne- 
glectae funt ab editoribaa; quamquam non defuerunt, 
qui eas fequeientur. 

Afcenjiana, b. lodoci Badii Afcenlli comraentaTiia 
inftructa, ^^ifims prodilt a. 1503; quam feciitae (1505* 
1506O »5» »• »5»6- »5»9 «t 15:9. Si verum dicen- 
dum, refpectu ad textum univerfum habito Afcenrianae 
abantiqua receiifione, quam habet Veneta 14.92 eteiua ' 
famitia, non multum difcedunt; in fmguliB lectionibus 
quaedam omaino aliter exhibent, Sed in his iplis etiam 
editt. 1519. 1539 a prioribus faepiiis difl^entiunt; nam 
lectioiies ex Afcenfianis 1503. 1511. 1516. laudatas re- 
petias, quaendii liat iniUa 1519. ScUicet in hac fub- 

iode ,,Googlc ia^ ACceniio Mattb. Bonfinia impofuit. Traiurcnptas 
- antem ex AfcenCanJs coniplured Venetae, ut 1536. 
>54-3- *558- Lugdunenrea, ut 1 5 1 9, Parifinae, ut 1528- 
154.3. inpniiueex Afcenluna nltiina 1529 eKprelTae func. 
cditb. Parilinae Aoignii, Vafcolani et AichardL Vid.. 
CpniDg. Animadr. c. VIII. 

Maxinie memorabilia et inter clafEcas reCerenda «& 
editio Lugduneiiiia a. 1511. et fummae Taritatia , et 
cmendatae (anaeque lectioiiisi DO^nine. Sed quis ei vir^ 
doctus praefiieTiti nnn certo conflat; quamquam proba. 
bile efi , Simonem Carpentarium ftiifle. Id apertum, di- 
ligeniem accurataeque doctrinae vinim fiiiire. Fnnda.. 
mentum editionis eft textug Aldinus, fed multa ex anti- 
quia lihrit editor in eo correxit. Ducta haud^ dubie ex 
luc Argentinenlis ex aedibus Matth. Schurerii, qua Ho- 
ntU opera feparatim prodierunt, annis 1514—1517; 
qood facile inteliigatur ex infcriptione tomi IV an. 15 17. 
comparau com infcript. Lugduncnlis. 

Ge, Fabricius , Chemnicenfis, exemplo luntino, ut 
Tidetur, pro fundamemo pofito, codices etiatn mfr. in 
liibiidium vocavit, 'dcditque Horalium cum argumentis 
et cafHgationibaa, Lipflae 1570. quae editio poft faepif- ' 
fime repetita eft. Inprimis auiem uiius omiiium maxime 
IH-omeritus eQ Fabricius de antiquis Horatii Intpp. vel 
Scholiaftis, non Acrone et Forphyrione folum, fed e^ 
qtiorum pauca tantum frugmenta exflant, C. Aemilii, 
Inlii Medefti et Terentii Scauri ; in quibus reftituendia ac 
emendandia operam per mnltos annos alliduam pofuit; 
cohu fructus publici utus fecit editio IJenriropcCrimt 
■ 555. ioter praertantiUuaas, fed etrariffimaa numeranda, 

Glaretoii pnmi eAitio 1^23 fere ducta eftex Aldiua 
1519, iic tamem, ut ipfe nonnulla, audaciori interduna 
conato, correxerii, Hepetita IJiepiuB. ,,Coo'^lc XLVI DE HOBATII 

Ediliones Sim. CoUnaei 1533. i53i- ^S.TS' *^ 

prelte.re^uuntur Atdina cxempU ; de fonte Gryphiana- 

rum i/^iju. 1533. cet. nibil ai^ttrmareiuilm; nifi quod 

. Grypfaianae l56g. 1566. 1567. ex MuretJnit ductac 

Tidentur. 

Rohertum Stephanum I in cditione prima i5Z9* ^^ 
quc^^quae fecutae rnnt, luntinum exempluna operis imi- 
taniium dedilTet fuTpicor, Multo plus adiumeiiti Horatio 
attutit Henricus Stephanusll. duiii in confilium adhibuit 
lectiones codd. Lambini, Cruquiii Fabricii, Mureti; 
' deinde et paucnla, quMe aliunde hsbtiit, five codiceSi five 
excerptas lectiones, confuluit, magnurtique fe et genero* 
fum, fed modeftnm quoque, in emendarido crilicum 
praeftitit. Sunt editt. t577. i588- iSd^. i6uo. Deni- 
,que Ro. Stephanus 111, a. 1613 editionem minorem 
evalgavit, ntm notis I. Hutgerfit, in quibus mnlta uiiUa, 
inprimis ad cririn. Textus exiirelTua-ell fere ex edit. D. 
Heinfii , eliam cum pleris^ue illius emendationibag. 

Sajileenjium primariae funt tres ex ofGcina Valentini 
. Curinnia (quibus praefuit Michael fieiitinus), 1534. 
1527, i5gi. ex luntino exemplo , utarbitror, duciae, 
fed adhibito etiam vetulto codice lo. .Sichardi, ut Benti- 
nus in praefatione teftatur, Has ex impreiTis emendatif- 
ilmas elTe iudicabait Fabric ail Carm. I, 6. Henricope- 
Cri>/a prima. i54-5> fcquitur editt. Curionis. Secunda 
cft Fabiiciana 1555, ex qua eiiam textus repetiius cft to 
tertia ij7o et quartn 1530; quanim utmque variorum 
Intpp. commentariis ooerata atqiie obruta e&i quod iani 
'm prima factum erat. 

Antverpienfes, ex officina Mart. Nutii, duae, 1557 
et G4., cum Tbeod. Tulmanni notis, ex Aldino tcxtu 
dttctae, fed ob emeadationes Fulmaiini, et collatoa ab eo 
codd, acImodumuLiies. rianCiHianae nonxxami gcneris 
funt. Frima fuit cura Kaphelengii 1558. ex Aidino ',Coo'^lc EDITJONIBVS. XI.-VU 

mtafio, ncub 1375. 1590 et 1603. Tam ex ncea* 
lione fotmaniii, 1566. recola detncsps 1577. go. ga. 
S7- i6to. 77. Hinc ex ea prodiernnt Heiniiana 1606. 
ittinCnK|iii*BM 1573. 1573. 1386. i678- £x officiiui 
Piaiilbiiaiia Raphelengii Lugd. DaL prodiere Ciiiquiana« 
'593- >^97- ifioS- 1604.. 1611 et i6qo. feuultima; 
et niiiioTes editioner, 1594> i6o4- tam Heiniianae 
1605. j6io. 1709. 

Dionjjii X.amhim, inagniillius Horatii Fofpitatoria, 
■ qno nov|ni tetatem editionuhi ordiri iu eli, editio 
innta, ad £deiu decem codd. MSS, tjui^dau, prodiit 
^■lj6i; aLtera et nltima, ab ipfo quidem accurata, a. 
1567. In hac adomanda VII aliis etiam codd. mff. ufus 
e6i et qnaedara in textu noravit. Cum certatim utraque 
editio per Galliam, Germaniam et ItaliAtn repetita eft; 
ia qoibna princepa eA illa a. 1605. ob adiecta Tumebi 
etUarciliicoininentaria: tum recenfio Lauibini in-mut 
luVenetaa, innumenuctne alioa editt. eft iUau. 

Jatobiu Cntepiius ad undecim codd. M5S., in qnibus . 
•aitmnn, qui noti fuiit, praeftantiilimi quidara, Hora* 
tittm ncenfuit et coramenlario illuAravit. Frima editio 
podiit 1578 apud Flantinum, poftquam iam a. 1565 
libnunlV carminum, et 1573 Sermonea feparatim edi-. 
^at. Saepiui earecufa efl; fed in editione i^^T^pri- 
nnun accelEt inedituG Scboliaftes. vel, ut Craciuiua dicit, , 
CammenUtor , hoc eH, f^IIoge fcholiorum, quae ille ex 
cofliciini filandd. margine et interUneari fpatio laborio' 
ii&no ftndio eruit, Fuerunt (in his Barthius et T. Fa< 
bn), qui hnfc commenutori exiguum admodum preiium 
btuerent; nam nilul in eo eflie, quod noii in Acrone et 
^MfhTTione Idn legatur. Qnod licet negari non pofEt. 
niaflnxifre quafi videfi ex illis rcholialien Cruquianum, 
inaen Is quaedam fubiode addit, slia altter, luculeutius 
*tiim iaierdmn , exponit, atqne hactenus fua ei dignitas 
reliDijnenda elV. Deinde huVs cdit. Cmqniaiiae etiam ad- ,.Cooglc XX.TXII Of. UOKATll 

nexus bR Isai Dootae, patrisi commenurioltu , ^era 

huc usfiw noo ita, at opm erat, inrpexere Intpp. Ho- 

. ratii. Hepetita autem eft haec ediiio a. 1^03. 1611. 

'«{uafl cladlca eft, fed admodum rara, tum iCao et i67d- 

Greg. Bersjnmmi prima Lipfiae prodiit a. i6ofl. cum 
TflHis lectt. lex codicum ; et laepius lub praelum ell re- 
vocati, 

£x ofIici;ia Plantiniana BapheleDgii primum exiit a. 
1605. Horatius ex rece 11^10 ne et cum noti» Dan. jfieinjii. 
Kepetitaeft in eailem oflidna a. 1610 et 1709. Tum 
apud Elzevir. a. i6ia, animadTerfionibiu auctioribus et 
cum libro de Satyra Ibnge praeftantiAimo ; it«m i6£3 et 
l639iquae claltica eft), et forma minorefmenotis 1653. 
Dcnique, finenotisetiam, Amrtel, 1676. id^^.etEdimb. 
1704. £x HeinJiana autem ductae nutgeiliaua 1613 (ut 
Tidimus), item bauddubie Schrevelianae, et quaedam aliae. 

Laevinus Torrentius Horattum, fubiecto textu vul- 
gato, emendarit et recenfuit adiidem aliquot codicum. 
Frodiit prima editio a. 1603 «x ofScina Flantiiiiana; et 
eft numeranda inter principeB: lepetita ^ i6so. 1703. 

Tanaguillus Faber Horatium recenfuit et cafUgavit, 
led e foto ingcnio, a. 1671. Heinflum inprimis acriter 
in notulis Iius inlectatus, led eo ipfe laepe non conti- 
nentior. ExprelTiu ex eiua recenfione efl textus Dacerii. 

Fetrus Surmannus K&iA\\. Horatium primum a. 1699. 
cum Rutgerfii lectt. Venurmis, doctis etad crifin utililfimis; 
deinde 1713 emcndaium ad fidem codd. MSS. et ad 
Bentleii editionem , a qua tamen , ubi ille audacior eft, 
recedit. Vtraque editioad ufum. ciiticum praeclara. 

Prodiit anno 169C) etiam CantabrigienCs editio lac. 
Talbot, cum a fplendore, lum a diligentia recenConis, 
et variarum lectt, elencbo commendanda. ReculJi e(t 
i7ot| et rei>etiu a lo, Vine, qui aeneis ubulis incidit 
Horatium 1733. 

fva- «;,Googlc XDITIONXBTS XLIX 

ffiBielmi Saxteri priran editio exiit », 1701. Nulli« 
ille a>di. MSS. uriis eti, Ged, vulgata lectioDe pro funda- 
meiiio pofiiat ex comnieiitatoruni animadverfT. interdunt 
ctexbgvni», textum confUtuit. Excerpta e Sclioliaftia 
itiit, etiahis ipGs eiiam quaedam emendavit. In edi- 
tione altera 1725 quae acceGTerunt, tantum non omnia. 
atDin Benileiain funt. Hepetiit haac Gelnerna in Gei- 
Diainai nt naox dicetur. 

Sed claTiifinaam huius Taeculi haud dobif editionem . 
dedit R. Bmtlmus, qui Horatiam tam ex codd. JUSS. 
<|D0« plurimoB habuit, qtiam ex rurpicione, ampliua 
DCCC locis emendavit. Pliirimum lane ei debet Hora- 
tiiu, eftque hic, etiatn ubi errat, ab ingeoii doctrinaeque 
nugnitudiDe [emper admirabilis ac veuerandus. ' l^iodiit 
prinui eins editio a. 1711. notis ad calcom libri fiibiectis: 
emendadoi, et cuivia pagiuae fubfiratia notia, repetita 
hmSiA. a. 1713. 1738. item Lipfiae 1764. Londini 
1765. Recufa edam eft. fed notig in compenditim mif- 
lis.Cantabr. 1715. nira Tb. Bentleil. Nactus eft Bent]. 
iilvnrarios plurimos. Fuit eorum primua anonymua, 
ciuu» exfUt Ariflarchus ampuUans iit curis- Jioratianis, 
anctore Pkilargyrio Cantabr. Londin. 171S. g. Secutus 
c!t hickardi JoHnfoni ^rijiarchus yintibentieiatuu, ' Not- • 
iJngbaiD. 1717. 8- Puit in hoc viio maior adveirua 
Benileiumacerbitas, quam doctrtna. 

Omninm (toctiiHrae in hoc caftigando ver&ttu efi 
AlfxaiiAer Cumngamiiis, qui a. 1711 (Hasae Com.)non 
foliira edidit Horalium, ex antiqitis Codd, et ctrtis oh- 
i^vationiinu (qnne iiiprimis ex codice Blandinio antH 
qniffimo Cruquii et Pierio Valeiiano fibi informaffet) 
cmatdatum, cum variis lectt. fed fubiecit etiam huic edi- 
tiooi Jnimadverfumes in Bentleii notas et obfervationes^ 
•loctilEmas illaa, et^ unde e^imios fructus c«pere poIEt 
oiliees ftodiofus. In Londinenri eiusdem anni cdit. acce- 
dtiiit obfervatioaes eriticat textui fubiecuc. AmpUus 
Jim. u ' A CCCC ■.Copglc ■ CCC(<'locU emcndatSorem eQJs fuam receoltonem, fot* 
letaaa aiGvmat Cuninganiiiu , fuperbiot iufio, ii TeTuia 
■ iJicendum, etin Bemleium acert>iar. - Tantum eft iltiu» 
adverfus hunt oilium, ut, fi lec(ioaem Beutleianam 
amplectatur, eam numquam keutleio debere videri TelJt, 
Fed feroper fhicIioGe alios quoBTla fontes indaget. QuoA 
ubi noa reperit, quamvU ei placere appareat fientleia- 
nam, altam adoptare maTult; ita non poteft inTidiam 
vincere. Rmendationes autem elus fatendum eft omninm 
doctiffimaa cITe aci^genioriflimas, taepe, fi ad leges artif 
criticae exciittantuT , pro unice Teris lectionibns ha1)en- 
H«9. Saepius tamen non min^jr in iia, quam in Bentteia- 
nis, audacia efl, fed illa melior profecto aUorum indocta 
modeftia. 

Sub idem temptu a. 1720. npparuit etiam editia 
loattnu du Hamd, ia miiTerlitate Pariiina profelToris, 
repetita 1730 et 1764.. Is Horaiii textum et ad codd. 
'MSS. fidem et mnltis locis ex ingenio audacins coTrexit. 
Sed iridocta ell eius arrogantta, impar talibus aulisi quo 
pomine fnbinde eum caAigat Sanadouue. 

Sanadonns in conlextu Horatii condituendo cum 
Lambinum, Cmquium, ToTrentium, aliosqne, qn! 
codd. MSS. ufi funt. confuluit, tum mullas Bentleii 
emendationeslibi vindicavitj^red omnium maxime Cunin- 
gatnium fectttus efl, etlam, ubi is ultra lineas proceiTit. 
Attaro^n et multae emcndationes ipfi propri.ie ftmt. Re* 
peiiit cius receniiQnem novif&ma PaUvina 1774-. ' 

Horatii Carminum libros V a. 1731 recenfuit Ge. 
fVade , qiii ea ad certiiEntas artis crtticae regulas qtiani 
plucjmis locis cx vetutHs exemplaribus ,' editionibos et' 
cominentariis emendafTe fe profitetur. v. tourn. de« Sav. 
1731. Aout, p. 561. Nobis ea non efl vila. 

Londini a. 1736 prodiit editio loannis Xones, qui 
fe MSS. quibuiidain ufum 4it, emendavit qunedam (fed . ,,Coo'^lc KDiriONIBVS. J.I 

iDdactor etiam iatis), ruttiedtqoe notarriu^, tum rar. ' 
leciiones et conlectiiras viror. DD. denique inclicem edl- 
tioiuun Horatii, fed ijlani e Fabricio totum traQsrcriptum. 
Doctrina critica longe inferior loneHut eft Cuningamio 
« Bentleio. Sanadontim in nuilti*, 'quae illi propria 
rant, Cequitnc 

Cuteri editionem cum Tepeteret, /. M. Geftierus, a. 
1753, non folum io textu Uaxteriaiio mutavit quaedam» 
ted etiam e Codd. et editt. antt. varietaEem lectioiiura, at 
ilUin miiiaa plenam et accuratam, dedit. Aecufa efi 
Geliieriaaa faaec editio nuper a, 1772, 

Deniqae a. 1770 prodibat Variriis Horatius «d fidem 
LXXVI codicum, curante Abbate lof. falartio. Quod 
noti acdpiendum de niimcro Codd. quos infpexerit; oam 
[one nullura omnino vidit: Ced de iis, adquos adhuc 
Hontius a viris doctis recenfus eR. Sic itaque boc intel- 
tigeadiUQ) nt eum iii textu conltitnendo principes editt., 
[tparum accurate, coutnlilTe puterauj. Qoi Horatii editionem a. 1777 evulgavit, LitJ» 
^omjiMt de Siorj , cnm latis multas criticorum emenda- 
■iones in contextuin recepit, tum ipfe,,iaprirais in di- 
rUnctionibua, quaedam novavil. quae vpreor ut probari 
vicis doctia poIEut. Maxime improbandusefi eius cona- 
Ku. quo tam multas Horatii oda«, np. I, 4. : 7 : ^ : 27 : 
.^6> II, 11. III, 8^ >4-: IV- ^- '3- ^n V°^ (liviiit. 
•luuiiuem, II. fl, III. ig. In ternas adeo. 

Sirrio malori cum laude fuccelHt Chr. IXav. lajii, 
•pi loidem &indamentum pofuit vulgatara lectionem , a 
'p* tamea difcedendum fibi pntavit, ubi immutandam 
iKdoncm fuaderent artis ciiticae regulae. Quera In finem 
non Codicum folnm, quog Lainhinus. Cmquiuj cacte- 
li^De Horatii editorea contulilfent , quoeque ipfe nactu» 
«ITei, varietatem enotavit, fed et edd. veteres, quae ad 
^wu ipli eraut, diligenter confulnit, indeijue, quao .vGooglc tll • D E H O R iT n ■ 

Horatio apUe clignacqhe eOet lectiones. ernitf atqiie in 
contextu repofuit, Ipfe coniecturia numquam fere in- 
(lulfit, aliorutnque raro admnilum nec niJi «ravilHmis Ae 
cauffis ita rationem habiiit, ut ipG poetae textui ingereret. 

luftae quoque recenrionis inftar babenda elt edltio . » 
6Ub. fVahejitid, acutUBmo Critico , parata, interpnn- 
Ctione folicitiua £acta, deleciuque lectionum meni(trabiUa ; 
qaamquam eum cuniecturis cum aliorum tum fuis, qua- 
rnm quidem feraclQimum babet iiigenium, nimium pre- 
titim lubiDde AatuiHe animadvertaa. ( 14.70. )•) 
Horaiii eJitio princeps fere babetur. quae nuUam edi* 
toris. locl, teinporie expreHJuu notatlonem babet, ne 
titulum quidem f. indicem. MaUiaire quidem (^/iimal, 
typ"gr.T, 1. p. cg2.) eam Mediolani ex Aiitonii ZaroUi, 
Farraenlis, (Vid. de eo Ajjo Saggin fu la tipogr, Par- 
menfe p. ]!!.) tjpographia a. 14.70. prodiiiTe inde augu- 
ratur, quoil Ant. Zarottus libros anno iHo Mediolani «x- 
cudere coeperit, et t}'pi cum aliis, qiios iilem excudit, 
fere conveniant. Eidem Zaroito iftam adrignant Orlandi 
{Origitie eprogrefji deila Jiampa, 1722. )p. lui. Saxius 
(Hift. typogr, Medio!.) p. 556. et Deburc {Bibiiograpkie 
infiructivt , belies Ltttres) T. I. p. 511. 12. Moreiiius 
tamen, Vir rei intelligentiJHmus. in Bibliotheca Mapkaei 
rinellii T. II. p, ^24.. aegre ac difTiculter in hanc feuten- 
tiam concedit, qijod a Zarotii typis cum quujd ^haracte- 
reoi, qui plaiie idem fit, quem Flutarclii ApophihegiDa- 
ta a Philelpho latine rcddita, Florus et Lucanus, absqne 
ulla nota impref& praeferaiit, tum quoad cliarUe genus 

Uber 

*) Zii. qiue fielluUt noutae rimt, habet BibliodieM Ac*de- ,,Coo'^lc Mp I T I o ni B y & -LUi 

liber tftebaiidlevSt«TiJifHdere Tideatur. Conf. G. W, 
J^fljjMri Annal. typogr, T. 11. p. i^J. et 554. Primum 
iTta eititio ad partcs vocata eft a Gernero, ({ui eamita de* 
Icribit: Literae biiit eiusformae, quam lenronius "adbi' 
huit, fed paiillo minua cultae et tncompoCtae , ut appa- - 
mt, neque matrices hxiSe ita perfectas. ut fiiere lenfo- 
oianae, tieqtie ita accuratam Terfuuni dirigendonim ratio* 
nem. Porro literae niiUae initialea , faepe f longnm !n 
line rods pofitiim etc Volumen conftat qnintemioiii- 
bus, i. e. quinqiie plagulis (Itiplicatis , ut oriantur «leno- 
nmi fbtioTum 1il>el)i. Folia ip(a non fignata neque litcris 
netjiienumeris, cuftodes nntli , nulluin regiftrum, lilerae 
bej^e trampolitae , in&nlia denique artia et operarum ru* 
dJt»undique apparel. Voces vel omillaei Tef cuin ipiius 
uctri pemicte pcrmutatae , fidem facituit, non praeEuiflie 
editioni Grammaticum, fed iimpliciter f xempliun fnum, 
i- e. mana fcripium Codicem, fecutos effe typographoe. 
Vnde illnd confequimr, Qt,quae bonae funt luctionea, 
easabantiquo codice, non ab ingenio conrectoris efli» in- 
teliigamus. _ Ad linem adduntui hi retfus: 

ifoc qnicwiqaa dfdlt Vtnttjiru cartnen Horati 
£t ftadio formii tarriKtHin tjfinxit ia iftit 
lUvM M 0tsnto fie nombu faada vincat 
Omaia ttm mtatpum numtrit aboUhitur atuOT' 

PoQ Gernefum adhibuit eam Car. Cotnbef exempU eiuSt 
T"od in bibTiotheca Regis Eritannianim affervaiur (per- 
reniteo e biblioth. ADiew), coplaeifacta. 

Sennones Oraitit absqoe lod DOU charactere go- 
iW f, 1470. 

Vid. Maittair» T. I. p. 296. Orlandi p. 34.6. Debure 
JiihUogr. T. I. p. g 1 1 . et Fenzer T. IV. p. 3. De hoe 
-ibrii oihit plane liqnet, qni ab una Orhodo inrpectua - 
videtni. 

l),M.;-,,,COO'^IC IIV DEHORAXIt' 

(l*7t.) 

p. //. tU Opufeula, Romae ex ojfieina lolumnis 
FluUppi de Lignamiite, 

Quamqium parum exploratum Gt, nuni OpuToila illa 
<ani DOU inriguiu iint, necne; ad hunc tamen vel adeo 
praccedeiitem 1470. annum editionem illam refeTri opor* 
' tere KL ipruiemet lo. V\x. de Lignamtne Epiftola, operi 
f)ominici CavaUae, Pungiiiiigua ( Tractato coiUra el 
peccafo dtUa lingua, ditto Fon^ie liitgiia) inrcripto. ac 
nomae 14.7^ a fe edito, praefixa cognordtur. Ibi enim 
dicit,- fe iam fecundum annum Komae agere, et ab eo 
imprelTum elTe Quintilianum , Suetoiiium, Leonie F. M. 
fermoiies, Lactanttum, AmbroHum de Officiis, Laurent 
tii Elegantias, Horatu Opufcula caet. Cf. omninO 
Audijfredi CataL liiAorico-criticum Romanarum editin- 
num faeculi XV. p; 84- Sa- «t p* » »2 fqq. ubi de /o. 
PhiL de UgnanuiM fufe difputat. Adde Xjoire Spec. 
p. »87. 

Eodem anno HAratinm NeapoU apud lodocum Hoen* 
(lein 4.. prodiilTe, eiusque exemplum in bibliorheca civi- 
ca Argentineiili alTeTpari dubia admodum fide tradit Giu- 
Jliniani Saggio fulla tipogr.di Napoli p. 4-0. £ft baud 
dubiea. 14.74. 

(•+72.) 
Ad biinc rel proximura aniium Dchiire SibUogr. hi- 
Jlrtict. T. I, p. 312. editionem referendam iudicat, qnae 
line loci, annl, et typographi nomine in fotio exciiFa eft, 
hoc folo ^UGtiis arguiuento, quod exemplum eiiw, q«od 
in Ducis de la failiere bibtiotheca elTet, cum editione 
CatuUi, Tibiilli, et Propertii principe a. i479- f*^'- 
CflmpBcrum fiiinet, illudque integumentum ad ipfa ifla 
tempora fpedare videretur, tum qitod Horutiiis iisclem 
fere lypis exrcriplus eOet, quos Caiulliia et reliqo» ha- 
berent. Quae utraque qoam levitratio Qt, ^cile rei in- 
telllge»* .vGooglc K D I T I O N I B T S. I.V 

tilligeiu perrpiciet. NiG nlique^axtremo Illucl exemplum 
dtltitutnni ea folio (quae roa pafHm iraudem fecit VV. 
DD.), e verbis, Satiramm Ani rubrcriptis: Q. JI. FU 
Satiranm, non indUigenCer correctarum et imprejfarum 
fiiii, hand plane abfurde coUigas, ex.«adem /4, Zarotli 
oSlcmi iQum librum prodiiile, (]uum Zarnttum et alibi 
(ril vd B. 1474^) liac formula ufum eife conllet. In 
cottigendis amem libTiai quos Zarottui evutgavit, Petr. 
laflhiam PUldphum opexam fuam contuline, 'fatis coii- 
fisc Vii. Orlaridip. 101, — Eiusdem editionis exem- 
plain itidem Catulli caet. editioni principi annexum in 
biUioilieca Corfiniana cara notis MSS. A. Poliliaai ext^re 
ft&auu Laire (io Spec tyyagr. Homanae, Kom. i778< 
^)p- 186. qui qnidem inCatulln caet. Vlrici Ilan cha- 
ncteres agMofcit. Mailt. 2.\iUra (p. 767.) huius Hora- 
^iQK editionis characterem ad eum accedere a't, quo 
C»iqU, Tibull. Propert. e.t Sutii SilVae Venet. 14.75. 
>pDdto. deColonia et lo. Manlhen de Gberetzen excutac 
'iieriDt. Idem dnas buius Horatii editiones fe vidiile 
pnbibet adeo limiies, nt, qui uon attente contulerit, 
onaiQ&cile putaverit; et in altera epi(h>las, in altera Sa- 
linj libmm clatid«Te, atque illam hac longe correetio- 
lem effe. 

1474- 
Q. H. Fl. : per Antonhtm Zarottum Fannenjem : Me- 
ioIwK f. 14.74. 

la fme; An>u> nataii Chrijllano i474- die XVI. 
^ltrtiidivo Gateazio Maria Sfortia Vieeeomite, iufw 
'"vim, Ugunimque qilinLo duce felicittr regnante jinto' 
laiu Zarothm Parmenjis cuncta opera Quiiiti HoralU 
(laeH non indiligeuter emmdata. S. earminum Uhroi llll. 
^poion, Carmenjeculart. De^rte poetiea libnim I. 
!^iTmmim lihros II, Epijlotaruin lihros II. elegattier at- 
^"fdetiler imprejfit. Quisquis haec coemerit, MwKq 
i^it^it, Ita accurate defciiplie Imto (_Jh(1. IM>roruin 
' ,' d 4. • - ah ...Co^oi^lc LVI DE HOBATII 

ah invetUa typngr, ad a. 1500. Seiton. 1791. ^-T. I. p. 
54.0.' CS.3Jailt.l.ip.Zz6.0rlandip. 101. PinelUT.l. 
p. 325. Dehure Sihl. injln T. I. p. 314- SilL Siiiith. 
p. CCXXX. et inprimis Sax. p. 561. 

Kodem anno idem Zarottiu Acronls Scholia primiun I 
edidit cumhoc lemmate: Aeronis commentatoris egregu 
in ^uinti Horatii Flacci opera expojitio; et in fine: l 
Aeronis viri quam doctijjuni commmtaria qnamdtligenter . 
emendata in O, Horatii Flacei opera, per /ttitonium 
Zarothum Parmenjem Mediolam imprejfa Idihus Sextiii- 
hus f. 1474* 

Perperam llatuunt, qui textum Horatii his Acronis 
Icholiia a Zarotto adiectimi ponunt, v. c. Dehure BiU. 
injir. p. 316. et plerique. qni elencbos edd. Hor. cpn' 
cinnarunt, Dnuglas, Neuhaus, laiU, BipoiUini. Vtrum- 
que Ubmm habet bibl, Guelpherbyt. 

O. H, Fl. per Antonium Zarottum, Medidani 

1474- V 
Laudat eam .Z}0Uf;'liu Catal, Edd, Horatiii et recenret 
Moreilins tn libris Pineltianis n. 4568. 

p. H. Fl. Carmina, Neapoli »474- 4« 

1n fine Odarum baec habet: Completum eji opoi 
Oratii in odii per Amaldum de BruxeUa , Neapoli amto 
Domiui 1474> die vero qubideeima menfis novenihris, 
Sequuntur Satyrac et E.piJlolae (in quamra fiiie ver[us 
extat: Oui dedit expleri, Iniidetur mente jideU) cum Arte 
poetiea. £)dmiae raritatis haec edido, Maittairio aliis- 
qne bibliologis -plane ignorata, foUque Morellio vifa. 
Vid. Fanzer Annal. typogr. II. p. 155. Vberiua eam de- 
fcrifait Giujiiniani Saggio iftorico-critico fulla tipografia di 
NapoU (1793-) ?• 4-6. 

^. H.FL Opera^ per Augujliaum Camerium: Fet- 
rariae 14-74' 8- 

Id ,,Coo'^lc E J> X T I O B 1 B T e, tVtt 

lo liiie: ' ' . 

Ftrrariae tmprfjfit TBgntal» fah Rarcule IKm 

Rtgia (/uo gaailet Rnni: Liottora viro, 
CtmtrlBi puer Augaftiam i cui dadit tdmam 

Bemariai lucem Biblivpola bonas, 

h. AngDfiums Camerius, Bernardi C. filiiis. Male pleriqu» 
Cammum praenQincn et Augiijlini (A^ojlini') noiuea 
genlile babent ; in quo errore etiaai eH Orlandi p, 1 57, 
qui pairem Bemarda Agojlini vocat. Fraudem VV. DD. 
fecit metri necelHtaB, quamquam amhjguitaii ifti facile 
iH occnrri poterat ! Ferrariat imprejft — — Augiijkinus 
e§o Cariurias : htticeic. Sole clarius id patefcit ex. io- 
[aiptione, quae eftin fronte caroiinis Lod. Marii Patud 
Fmarieiifis in auctoris Uudem , quod ultimo foUo librl : 
OmmioTti LMmicmi def^lll, partibiu arationis,^ Ferrariae 
1474. (y, Audijfredi p. iQl^,) exaifi legitur: Faniti tn 
Omniioni grammaticam carmeit pcr Augujiiitum Catttte' 
tium Ferr. Sernardi Caiuierii hibUopolaeJiiiiim im/ireJTatn, 
nbiUinen Caanerius audit. Aliunde patrem Ferrariam 
imm^alTe, admoilum probabile eA; e Belgio oriundum 
anUhM Baruffaldi(Ti}iograf. Ferrareje /j, 60.), quam- 
qoain parmn Rrmo argumento innixus, Idem Iianc eiua ' 
Horatii edidtmem Mediolanenfi priorem habendam elTe ' 
iodicibat p. 63. Caeterum, quum Maitt. T. I. p. 536. 
TcrTtis illoa ex exemplo editionia, quod manibns veriavit» 
alerat , idem«[UB Sermones et de Arte Foetica in eo non ' 
comparere affirmet, mancam illam editionem, ete Co- 
dice, in qno illi Ubri deeUent, ductam recte fufpiceiia. 
a Audi&edi £dd. lul. p. a3!2. 

14-75. 

AffertuT huins anni editio, Mediolani ab A, Zarotto 

CDiata, a Saxio in bift. titerario-t^pogr. MediolanenG, 

qiue Ph, Argtilati blblioth. SS. Mediolan. praemiira' cft, 

d 5 p. 563. ...Cooi^lc CVIIX DE HOBATII 

p. 563. «caUl. libronim renaDtnn', VcnetiU IfZS- ^^'*- 
to ; ctiius adeo iultnodum levis eft auctovitas, Anni i^.??- 
Ulam tiabet Pemer II, a l . quam ' bunen nuUlbi memor:)' 
tuuTideas. , . > 

, »476. 

p. ff. Fl,.Opera, Mediolani fol. 1476. 

In finc: JIoc ojms Hnratii emendatijjimiim impref- 
Jum eji opera tt impenjis Fkilippi de Lavagnia Mediola- 
nenjis annoa nattdi Chriftiano 14-76. dieXVl, Februarti. 
Amen. 

Maitt. p. 366. Orlandi p. J03. Sqpc. p. 565. Siblio- 
ihttptB du Roi, BtHfS I^ttres, T. I. 398- Smith. 
jt. CCXXyil. Dtbme Sihl. injlr. p. 315. et P<wan- II. aa. 
Elegans et nitida editio. dncta .e Zarottiano a. 14-74- 
«xemplo , iudice de tos Jtios bibl. inlVuct. p. 67. 

p. ff. Fl. Odarvm libri IV. Epodwn Hler I. Car. 
men Jeculare et Ars Poetica,' cum comment. Acronis et 
Porphyrionij curante lo. Aloyfio Tiifcano, et cum eius- 
dem Fpiflola ad Francifum ilelium Parthmopeum f. loco 
(Aomae^ et a. (14.76.) 

De bacfditione 'mAident Audiffredi p.4.13: lo.Alo^- 
rd Tufcani ea fiutcura, ut Horatii carniinibus commen- 
larii Acronia et- Forpbyrionis adiungerentur , quod antea 
lumqiiam, ipfo tenante, fRcium fueraU Enmt, ioquit in 
jirincipio fuae epiHolae, qui iaventum faoc noftmm leno- 
<inii reiim dicant, qnod OAh €t Epodis ac Poefi Acronem 
et Porpbyrionem commirceri cuTaTerim. Nec deenint, 
qiii argii.-i»t , lianc reriim mixturam operi religioiiem ar. 
maieltatem detrahcre. £t infra: £ott tamen, qui recte 
rentienl. et libero iudicio cenfere TOluerint, novnm.boc 
commentum nnflmm arbttror probatnros. Caelerum qui 
cditionin ciirani gefferunt, ii fuerc Cneus Sahinus et //0- 
Uus, uti declaratipCe Tufcanus circa&nemepittQlae: tefus ^^Cooi^lc •ED1T16S1BVS. LK 

ntu, inqBit, qoiunacnm Sabtiin uof^a m GOirigendii 
[cdigendisque hia voltlmiDibus imp^fam operain HAvaCtl. 
Ipfe vere Helios jn fineepiQoUererponliTaeacl Tufcamim 
krcribit: ^ Sed hoc miiii moleftiun eft, quod in his Hu> 
raiij libris, qui te maxime bortante impreffi funt, non 
euD, quam vehomfnter optalTem, emendationi» diligen- 
tiam exhibere potni : at certe quantum inmefuit, etca- 
tajn omnera et ftudium adhibni : led Acronis exemplaiia, 
ntfcit), deFuere, nnum babuimus, nec id (atis eqiwda- 
tum; utcunque tamen ilt et libenter focimus, et facie- 
mtu de integro," Duae hae epTftolae occiipant quatuor 
[liora foUa, fea exactius pagiaas VI. et lineas VI. Se- 
i]ueati quinto coatineiitur diiae Horaiii Vitae: prima fu- 
(ua fecundum Acronem; altera brevior fecundum For' 
[>h7rioaem. Foft haec incipit poeta iple, cuios Cugulia. 
lacabrattODibaa fubiiciuntiir expl^ationes , ACronis prt- 
nio, et deiode Forphjrioma. Tam poetae carmina, 
•jmm iaterpretum explanationes fiintuno eodemque Ko- 
ouno cbaractere, qui idem prorfus eft ac i», quo Barthol. 
Gtildinbeckiiis a. 1476. Summam S. Tkomtu de articu- 
UsJiJei impreflU. @raeca iaie locis inferta funt; non 
abiqne taroen. Editio fplendida eft, fine rignaturiN, nu- 
uent, cufiodibns, ac regiftro; extatque in bibl. Cafana- 
tenfi, apttd S. M. de Populo , et in bibl. S. M. ad Quct- 
"nn 0. P. P. PP. Viterbii. Hactenua Audiffi-. Conf. 
Maitt p. 753. et p. 766. Debure bibl. Ducis Vallierii 
T. 11. p. 91. qui tamea opera Horatii omnia ifto libro 
contineri Eilfo ftatuit. Adde FolT. Catal.' bibl. MogliabeG. 
'- p. goa. In CaUlogiie de la biblioth. du Roi, beltes 
Lflttres p. »98- memoratur vetiu editio cum commenta- 
ciU &cronis et Porphyrionis f. I. et a. et circa a. 14.30. 
ponitnr; fed baud dubie hae^ ipDt b. a. ell, el exemplum 
ifhul forte defUtutum erat V prioribus foliis, Tufcani • 
nt Helii Fartheiiopei epp. cum viia HoralU complecteu- 
libiu. 1477. 

,,,Googlc I^ • ■ DE H O* AT I I 

* ^. B. FL dpera, Mndiolant ■ ' ' toh 14.77. 

Iti fine: Hoc opus Horatii imprejfum ejt , opera el 
impenjis Phiiippi Lavdgniae, civis Mediqlattcjis dno a 
natali Chrijliano MCCCCLXXVIl. tertio kl. Mad. 

Maitt. T. I. p. 376. Orlandi p. 103. Sax. p. 567. 
Scatct vitiifi tTpogi^aphicia baec editip , et fubinde tntos 
Terriis omittit, veluti I. 4.. ig, feu pojcat aqnafive ma- 
Ut hotdo. 

^. ff. n. Opera Tarvifii fol. 14.77. 

Maitt. I. p. 376. Valde Tufpecta eft liaec editio Pan- 
ICTO A. Typ- III. p. 55. Sed Orlandi p. iig. direrte 
Aiemorat imprelForem Hermannum Levilapideni {Liclir 
teH//Mn) Colonienfem; qui quidem, vagm caeleroquin 
artifex, ut eum Orl. vocat, anno illn typographiam Tar- 
vifii exercuit, nam ibidem eodem a. TereDttus ab eo ex- 
cufua fuit. Vid. Maitt. et Orl. 11. 11. 

p. H. Fl. Opera, per FhiUppum Condam Fetri; 

die Xf^. Sept, ducante loanne Mozenico. Verietiis 

fol. 14.77. 

Maitt. p. 376. Duhitat Delure Bibl. inftr. I. p. 31 6. 
de anni nota, et hatic ed, anni feqiientis eOe iudicat, 
quod ifta cuiidem diem (XVSept.) rubfcriptum habeat; 
non reputana fraudes tjpograpborum ad ipfa fere artis 
iTtius iiicunahula pertingere, et alteram VeDCtam a. 14.75. 
iorte iion nifi ultimo folio ab bac differre. Quamquam 
non adeo miriim videri debet, edd. brevi intervallo recu- 
fas fuilfc, quarum non adeo magnue exeiiiploruiTi nnme- 
roe inprimi foteret. Memoratur autem buius 1477- 
aniii ecUlio in Bibl. Harlei, T. I. p. 179. Adde Orlandi 
p. 39. 

.1478- ...Cooi^lc S D I T I O N 1 ^y S. LXl 

_ 1478. ~ ■ 

*p.H.JFL Opera Venetiii . 'fol. 14.73. 

In fim: JSm^atU opere Juut cum magHa dUigeiUia. 

lm}>Ttffuin per Pkilippu^ condd petri in uetiecHi Aucdta 

loaniu Mozetiico viclito duce MccccLiucviil die Xf 

ftpteaihii cam regillro. 

Maitt. p. 3^7. Orlandi-p. 29. X)eJur«.p. 515. P(- 

MUiT. II. p. 325. Smith p. CCXXXI. etPoKwrlll. 

P- 14.1. Perquam nitida edilio, qiiamqiiam haud nio 

mendij tf pographlcie foedata. 

1479- 

* p. J7. Tl. Opera Venetus ptr J^aUppam Condtm 
Titri foL 1479. 

1d fioe eandem cmn praecedcute riibfcriptionetn Iia- 
Im, C anni et menlis {die XVlll. Septemhris) Hotatio- 
um exdpiai, id^mque planc Tegilhnm, Vnde- Maitt. 
p. Z'J&- has tres Fliilippi edd. Venetas fub trium anuo- 
■^ 1477. )478- 't *479- notatione excafas, unam 
undeioqiie elTe rufpicatur, mutatuin tantum anni nuoie-' 
TOm praeFerentem. Maittairio accedlt F.rnejii apud F»« 
tricT. I. p. 406. not. r. Debure Bibl. inllr. p, 316. et 
«lii. Sed certiora de portremis a. 14.78 ct 1479. nobi» 
•^melicct, cum ntraque uobis ad mannsfit. Ac ducta 
^oiifeni plane cft poI^erioT a. i479- eilitio ex aani riipe-. 
Wra exemplo, adeo qiiidem, ut paginit eiua rerpondeat, 
Iftl novae plane imptelRonia habendam elTB et literarum 
diinctms, panllo pinEuiorea, et fcripturiie compendia, 
T^rtim Cicta, nbi in altera non elSeiit, partim abiecta, 
i^oi aliera haberet , pHendunt. Tum fpfaalmata prioria 
cdiiinnis palEtii fublata in ea animadvertas , quaioqu.im 
^l fic alteram praeferendam putem, accedente in hac 
f<iroTumfphatmattimampIi(Iimo camulo. OmninOqnam 
'-'a^^S^nter haec ctuaia fit, ab uno hoc crimioe difcere 
■ licet. ,,Coo'^lc' ' licet, quod in principio 1. II. !n primam oden incnlcau 

. «ft illa : O matre puleraJUia pulerior. Magna etiam con> 

ftiTiO poft III. 9- Donec gralus eram caet. abi inrcri[>do- 

nein c X, in quemiibet aduUerum reqmtur paiticnla car* 

miniB XVIIl.l. II. truditur dies die caet. et iic palHm. 

Q. H. FL Opera Mediolam per Pkilippum de Ln- 

■vagnia foL i479* 

MemoratiiT haec edltio in Catat. bibl, Thottianaa 

f. VII. p. 87. ■ ■ 

1480. 

p. H. Fl. Kpijlolarum Uhri IX. Cadomi i^-go. 4- 

Primnm folium habet: ineiptunt epijlole Haratii', el 

extremum: Imprvjjum Caiiomum (Cadonii) per magi- 

Jirum lacobum Durandas et Mgidium Quijoue anno Do- 

mini MccccLxxx. menje lunio die vero' VI. eiusdtm 

Maitt. p. 4-0?. Marchand \u&, p< 75. Orlandi p. 
491. et alii. 

1481. 
Q, H. Fl, opera omnia cum eomment. Aeromt ptr 
Lodovie, de StrazaroUi Tarvijanum recogiiiti praeeedenlt 
J^orphyrioiiis in Horatii opera comvt. per ilaphaet. he- 
gium eajligato, Fol. l\ b. Jiaph. Ilegii dedieator. ad AUr^- 
fuivt Maurvceimm Palritium f^eiietum, quae data eji 
JPatavii Idibus Angufii MccccLxxxf. in fiae commentai. 
poriiliyrion. fol. 50. b, Fompoiiii Forphyrionis enarrato- 
ris diU^entiJJimi in Horatium commeittariorum Eiiis. 
Fol, 51. kfiultnT fyijlola Lodoa. de StrazaroUs ad- 4it- 
geliim Fhajeolum F-pifc, leltrienfem, Fol. 52. Acranis 
ConimaHaioris Egregii in Quinti Iloratii Flacd f^enufiid 
Opeia expojitio iiicipit, F(»I. 5, Quinti Horatii Flacci 
Odanan ad Mecoenatem, liber primus'. In liiie opens: 
1 tXoff. Quiiiti Hoatii (,Ac) Flacci outniuiit operum ctim 
' Acronis ,,Coo'^lc JeTHmis I^jferHj^i eommenttUoris expojitiotu, adi» 
Begijlro, Maitt. p. i^iQ. Veiietam haoc habet edjdo- 
uem Finelli U. 323. n. 4570. Idem Ratuit GeiruHner 
(I^idmchteii von dcii !n der Hegensburg. fiibliothec bs'- 
findlichen Bticfaeni) p. S3S. led Fatavii^ionen liquido 
ixpnfliim meniont Bibl, Hutliana. Vid. LengnicK Sefr 
trige T. II. p. 103. Gras tjrpogr. Denknialer zuNe» 
Mt in Vtol wu dem XV. Jahrh. p. 333. 

■ »482. 
O. H. Fl. Opera cam commentarut Ckrijtophofi 
l^dini Florentiae fol. 1432. 

Fiaecedit Aageli Folitiaai Ode ad Horatiom FlaO' 
aim. Hanc excipit Chr. Landini epifiola nuncupatorui 
id Ulurtiiiliianm Guidonem Feltrii^ , magni Fedorici 
Dadsfilium. Tabula. Praefatio cum titulo: Chr. Laadi- 
ni in Q. Horatii Flacci caimina interpretationes inci- 
FiuDt (elidter. In iine : Chr. Landitii FloreQiJai ia Q. 
Bontii Flacci opera omaia interpretationum iinia dirino 
mulio felix, Impreffam per Antoniiim Mifcomiaum 
noreatiae Anno Jalutia MccccLxxxii. nonis AuguHi. 
EiraU. Cum folionun numero i|i parte inferiori pag^na* 
nun. Mailt. p. 435. Orlandip. 133. PinelU II. p. 326. 
■D<We B. Inftr. p. 317. Audiffredi p. ago. MitareiU 
Cjial. Codd. Bibl. Murianae Append. p. ioi. F^Jf. Cat. 
B. Ma^iabec. p. goj. Panzer 1. p. 41 1. Princeps haec 
cdilio, iii qua Landini jnterpretBtiones adlunctae funt, 
tnlatim delnceps expreHa. 

p. H. Fl. Oper^ eum Chr. Laadini interpretationt, 
Vautiis fpl, >4S3. 

Luidinl editionem Flprentinain Venetiil eoipfo anno 

[epetitam utiquc mireris.' Vtramque autem hanc, ne in 

loco eiTorem fiictum fiirpiceris, laudat Osmont Gictivnn. ' 

'rriip. p, 553, et pofHdet Bihliolheca Prt/idpalia Furfien- 

borgiii ,Coo^lc SJUV D»HOBATII' 

bergia Pragae airervata. Vid. Hirfching SafefwM. von 
Biblioth. Addit. ad.T. Ul. p. 51C. 

p. B. FL Epijlolarum liberJJpJia» »48^. 4- 

ExUt in bibl. Conutil Solmenlis. • 

>/f83- 

O. Jl. Fl^ Opera eum commtntariis Chr, t^mditti, 

'yenttiia. fol. »4.83- 

Praemittitur ad Horatium Fl. Od« Ai^U Folittani 

cnm praefatioite Landint ad Giiidonem Feltrinum, Seqiii- 

tur tabula Vocaltnlorum, qtiae iii Noftri» conimeiiiarii» 

Suii Orditie Interpretata Inveniea, cutn erratia iibrarii eC 

Regiftro chanariim. /id hnias caleem: Ciirill. laiidini 

' florentini in Qu. Horatii Flacci opera omnia interpreta- 

(ionum finiE. Divino anxilio foelix. die XVII. maiJ. 

MCCCCLXXXIII. fol. ■'. Opus incipit. I,i Jine: Im- 

prelTum Venetiis per loanncm de forlivio et (bcioa. 

Maitt. p. 44 3. Orlandi p. 37. Bibtioth. du Roi, bellea 
Lettres I. agQ. Seemiller Bibl. IngoIH. Incua. II. ii£). 
fanzcr III. it}o. Bibl, Bunav. I, 30(3. 

p. JI. K. Opera eum Landini Floreatini eommmta- 
riis, yenetiis fo].i485' 

Praecedit vita Horatii per Chr. Landinuni defcripta. 
JnJinefecunM lihri Eprjlolarum: Chr. Landini floren- 
tiiii in Q. Oratii Uacci carmina interpretationes Expli- 
ciunt foeliciter. ImprelTura, VenetilSf per Magi{lrani 
Beynaldum de Novtmagio almanum. simo laluti:> 
WCCCCLXXXIII. die VI Septembris. Deo gralias. 
ikitien, Finisyo/. 159. Chr. Landini Florentini in Q. 
Horatii Flacci libros omnes ad llluririlUinnm Cuidonem 
Fcltrium Magni Federici Ducis filiuin iaterpretaliones In- 
cipiuot Foeliciter. 

2Haitt. ,,Coo'^'Ig EBJTIOWIBVS. LXV 

Mitttt. p. 445. FiatMi 11. p. 525. Fojfi I. L p. 803. 
Braua. Notit. libr. U. p. 1 03. Vtsaqae hsec Veneu lepe- 
tlue Floientlnaa. 148S. 

»484- 

p. H. Tl. Opa-a atm notit yeriorum fenetits apud 
fo. Grjpbium foi. 1484.. 

MemurattiT haec editio in Catal. bUiltotk. Hulftanae 
ttDoaglas. GTyphionfm ( Greiff) adeo nomen , Reut- 
iliiga oriaDdomni, ad IpEa artis typograpliicae iacuiiabula 
KJfurgit; nam.eodem ipro tempore alium Gryphitmi, 
Micfaaeiem cognomine. loannia forte fratrem, Routlingap 
■rtem typographicam exercaifTe, ratin conlUt. Vid, Denis 
Sappl. Maitt. p. 33 1. qui lyiichaelem pdtrem Sebaftiaui 
(ideoqtie etiam Francirci) faabet, Cf. Lengnick. Itey- 
n^T.II.p. 103. Notae Varioram autem non aliae elCa 
poinut, qoam Acronit, FoTph^ooia et Landini. 

1485. 
p, ff, Ft. Opera cum comment. Jcronis et Porphy- 
rionit. In line: Imprejfum SJediolani, per Anthomnm 
Zamtfatm, Parmenfem, itiipenfu Mugiflitii Mariae (Jonagi 
HCCCCLXXXV. foi, 

Maitt.p. ^6$, Odandip. 103. SoK. p. 5S^* -P'"'' 

wU, 58. 

1436. 

• (). S. -Fl. Opera mm comment, Acronis et Forpky- 
'wnu. Mediolam fol, 1486. 

lafine: In offleina egregU lihrarii Antonii Zarotti 
^^'mmjis, impendio AUxandrt ■ Minutiani AppuU De 
^irto Severo haee opa Mediolaili impreffa furtt, Aitiio 
' falutifero Firginis partu fexto et octvpcfimo Japra- 
"^'lefimum et tpuidringenlefimum. ^uinlo Idut Martias. , 
iihamtis GaUatii Mttriae SF. Fie. Sex. Med, Diici* 
Ttm. I. e ijuiyti :,Goog\c I.XVI DE HOIATIT 

inchftt ^epium fcAict guhgmtaaa eufpUio LoSovien 
Marim SF. Vic. mvictiff. ae fapitntiff. Frincipe. aiais 

fmgxdari prucleiilia ocio acfejia pact fere oirmis fruUftr 
italia. Iq epiftoL-i ud Magnificiim Vinim Barcbolomaeiiin 
Chalcuni, quam operi praefixit, magnifice iacut Aleii. 
Miniitianm, fe {foratii Ubros ftudiofifiunc rccognovifFe, 
et ad nianiim hnbuilTe nnlctim exeinplar , idque , tempO' 
mm ifliuria cxefufti ; tum lubentrfEme id oneris fufccpir- 
fe, veritum, nc, fi idp«nitu« detrectaUet, jilurinium de 
maieAate OratianK tolleretur, ob temeraritim et veluti 
facrilegum cuiuadam conatum, qui reeentifflma.i in Flac- 

.ciun interpretationee edidittet. Conagum huoc elle, 
quem Minutianufl tangat, opiitabatur Sax. p. 58 >• ^*^^ 
probabiUtsr. Scilicet, recentininiae interpretationed fiint 
Acroniset Potphyrionin a Coni^o atliectae. Liaiidinuin 
tauien fugillaTi credebat Gefn. praef. Hor, Caeteruin 
texiiim ferc edd. Venett. depreheudimus. Omnino Mi- 
imliani opera in Poiphyrioite , cuius antitjnUHmiim Co- 
dicem nactm erat , expoKeudo videtur collocata fuiHe. 

• p. n. Fl. Opera ciim commetit. Chr. Latidini: i" 
fine: Imprejfum veHttHi per magijlram Beriiardinum de 
tridino f.x niouieferrato. Anno faUitit, Mcccclxxxvi. — 
Pridic idus Martias, qiiod adiiciunt nonnuUi, in libro 
BOn legltur. £lt aiUem repetiu e' Florentiiui Landini 
a. 1482. 

Aliam eiusdem anni Venetam editionem per Mag. 
Sernardinum laudat bibl. Horat. (Lipf. 1775. >, quum , 
priorem iJcniA. de Tridino, tanquam aliu» hominis, me- 
morafTet; inficeto errore. 

»487. 
f . H. FL Operai ptr Jnlonium Zarottum, Medie- 
laiti , foL 1487- 

Nusqtiam aiibi commemoratur baec ediilo, praeter- 
({Ham Douglaf., cuiun fonteo] indagare non potui. 

i48S- ,,Coo'^lc ■ DITIOHXBTS. XXTII 

»488. 
^. H. ri. Epodm Uher. LiptxJi >488*V 

Lindat hunc libmm Fabric. BibL Lat. I. p. 403. et 
Dooglas. 

»489- 

p. H. Fl. Optra eum commmt. DomitU Palladii So- , 
rani, Vcnetiis fol. 14.89. 

Dtnis Soppl. Maitt. p. 36S> Sed recto dubitat de 
uno Fam.tr III. 277. qui ad «. i498' editiouem depii* 
meudam eils lUtuiL 

1490. 

O. H. FL Opera eum commentariis Acronis, Por- 
jirpwmst efLandini, TiaeniittitttT tabula pofiiUarum, 
lohannit francijci Pkiiomuji epijiola, eitudemifue car- 
menad Principeai Johannem Sfortiam; in iiiie: Hortttii 
Flaeei Jjyriei poetae opera: a Georgio Arrivaiene JHar> 
tuano: diligertter VeitelHs imprejfa: Bie elauduntar. 
Anno JaiutU M. CCCC. XC. „ Piidie. Non. Februa. 
Laus Deo. 

Orland. p. 4.8- ^tailt. p. 521. Crevennalll. p. 137. 
Braun Notit. II. p. cio; Lengnieh. Beytr. II. p. 106. 
^mw 111. p. 287- Extat iu bibl. Gtidpherbyt. ■ Prie- 
fnit hnic editioni /o. Franc. Philomujus Pijanrenju, 
qui lie ftudio fuo Horatio impenfo in piaef. ita dijrerit: 
Ef!0 rem non iiigratam nec inutilem me facturura exlfli- 
[favi, ii, quae apud Horatium mendore legerentur, in- 
•^nftria ac diiigentia mea emendatiora redderencur; tres- 
qiiecommeiitarioB, qui in eoudeandis bulus poetae fen- 
iibiu praecipue elaborarunt, imprimeados curarem;. in 
quibus eiiana coTrigendif^ non niinu? loibi laboris incu- . 
Wt. Haecille. Novae adeo receuiionis inftat iiaben- 
^a haec editio. Commentariie loannb (Georg.) Airiva* 
beu iltain ixilbnictain amomabit Fabric, B. L. p. ^(fj. qoi 
e a «iiia ,,Googlc txrni C E H O R A T X X 

eiiM ImpreiTor tantum fuk. Caetenim Acronem et Por- 
phyTionem in bac ed; prinium a<]lectos fiiifle, perperani 
opinabatuT Bentl. iii Praef. ed, fuae. 

O. H.Fl. Opera: cum eomment. Landini, per' lo. 
de Foriivio etfoeios {f^ettetUs) (o\. i ('(.90. 

Q. H. Fl. Opera: imftenJisBemardi IUJl?iae f^eneliis 
fol. 14.90. 

I>e utraqAe hac editione panim conftat. ¥rior qui- 
dem repetita videtur ex ilia i4-85- Alten anni demum 
1492. videtw; ad quem^vide. 

149^ 
Q. H. Fl. Oj>era, cnm commeitt. Landini; per 33er- 
nardiniim de Tridino Se Slontejerrato , f^enettis 

fol. 1491. 
Maitt. p. 54.2. Repetita haec editio ex ^usdsm im- 
prelToria ed. s. 1436. 

1492. 

Q. B. Fl. Opera eum commentartir Ant. Manctneliif 
^eronis, Porphyrii, Chrijtophori Landini, Venetiis 

fol. 1492. 

Fraecedit Antonii Maticinem ad Pomponium Laeium 
EpUiola. In fine: Ljtrs dbo. HornlU Ftacci poetaa 
Dpera a Phiiippo pineia MantHano dHigenter Venetiis 
Jmpreffa: antto' Jalutis MCCCCXCII. Pridie Kal. 
Martii. Semardino RejUia iitterantm doctonimtjne 
amantijjimo pecuniam impendente. 

Orland. p. 48. Maitl. p. 555. FolT. p. 8o5- Ribl. 
Ennav. I. 30^. Feraciflima novae lirolis haec editiot 
cuius textiid liibinda a Venetis recedit Alia eiusdem anni 
cum iisdem camilientariis, eiuademque Bern. Relinae 
impeniis . Id. Octobr. eodemque loco «xcula memoratur 
inbibL Hont. p. 6, cuius iiuctor faepiua io errorem lii. 

duti ,,Googlc EDITIOIIXBTS I.X1X 

iad le paSiu efi, a3«o nt, qnam tmini ritudeinqtw 
ntnipli edidonam jitaic brcTiori nnnc longiori titalo 
(ommemontam dcprehencletet > (tiverfas ftatim inde edk- 
!iaws jvocndeivt. Cietermn ducit haec edttio ordinem 
(dd. CBB IV- commentxriia. 

^. B. Fl. Opera aan commentar. ManeinHU, Aer<^ 

«f, Porpkfru et Ckryiophori L-attdini, f^enetiii fwr 

Pttnm loamum de Qiia-mgis fol. l^gS* 

Orimd. p. 33. Maitt. p. 54.6. P<nrur'III. 325. 

p. H. ¥1, Opera, eum eomment. Aerotds et Farphf- 

<vm, perAtUon. Zarottum Pmrmejifem , JUediolani 

fol. 1493. 
Habet Bibliotb. Horat, p. 6. Notitiam eiui ^nnde 
(n&apetas. 

p. H. Ft. 0}>erat LipCae per Martiniun Hcrblpo* 
knlein i493. 4> 

e^tc lo. CubiiCBli . qni Angeli Politunt oden ad Ho- 
miumct lacobi ScDlini. KictDienfia, de lyrkis qnibu*- 
liini carminibus libellum adiedt. In bne: Jmprejfum. 
in iiiHyta civitate tvpiqt per Baeealariam Mortitaan 
!lTbipoUmfem a»»o faintis MCCCCXCH. 

Slaitt. Index II. App. p. 526. Annal. typogr. J^'/- 
F'66. Panzrr 1. 4.77. Cnratam de ea notiiiam dedit,' 
tontiofemqoe promiCi CI. S^ybold io Progr. fupet Uor. 
I~ lU. carm. 3. fcripto p. 13. Di^oa ntiqne eft, qiium 
;riiiu ia Germania omnia H. complectatnj, ^oae critictt 
'cumiu exploretm. 

H93. . 

^. B. ¥t. Operm, emneomwtentmna Chifioph. Lair- 

<I» (iocato typo^pho) L 1493. 

Laadat banc ediu Maitt. p. 560. fine tcQe. Vnda 

PtKer lli. ^4£, de ea addabitai. et annum forU 1433< 

«3 P« ^.iGooglc S^XX SBHORATII 

per loh. e't Gregor. de Forlivlo fiiUliniendam iu^icat. 
Sed recenfet OrUntd. p. 69. in liii, quarum imprelToies 
baud innotuere. Ma^B dubia fides tCt requentiB : 

p. //. Fl. opera cum quatuoT eommmtariis ( Acronei 
Forpfayrione, ' (landino et Mancinello) Veaetiia 

fol. 14.93. 

AfFert eam Makt. p. 567. • Rutgerr. catal, p. 8f1- 
oeque alibi eam memoratam videas, Vnde Paiizer III. 
§4.6. rati) probabiliteT flatuit , eOeetovela^ i4-93- ^^' 
1494" '^*^ iiadem commentariiB. 

»494- 
"* Baratbis cum quattuor Commmtarih (Acronis, 
Forpbjrrionia , Landini. et Mancinelli). Praemittitur 
epi/lola JSIaueinetli yelitemi ad Pomponium Lioetum, In 
. fine; Iloralii Flacci poetae opera : . a Boneto LocaleUo 
P^erietiis Imprejfa: Anno falutis Mccccxciiii. Pridie 
Idus martias. Oetaviano Schoto Utterarum doetorumepte 
amantiffimo peainias impendente. Ducta haec CZ edit, 
a. 14911. uti faaud dubie et fequens: 1 

p, H. Fl, Opera: impenjit Sernardini Rejinae Ve- 
netiis ^ fol. 1494- 

quamquam idoneum eiuB teftem adliuc delidero. 

(>. B. Fl. Ars poetiea cumnotis Fr. Petrarehae f. 1. 
1494.4- 

Foilidebat Petrarcha Codicem H. quantivis pretii, 
quem in exprimenda A. F. fequutum admodum pioba- 
bile efl. 

• " • »495. 

^. H. Fl. Opera, mm tpiatuor commentariis. Ve- 
lUtiis per Seraardiitum de Tridino fol. i495- 

I>au(lat ',Coo'^lc ZDITIOJlflBVS. XXXI 

Lwdat hanc «tidontin Souhife p. 32Q. «t ex to 
fuxza- III. 573. Eft haud dubie repetitio ed. a. 1498. • 
I ^etiaoi fluxereduae, quae fequoutur : 

/foratitts cum quataor eommentariit, Jcrmm, Por- 

1 phjrii)nin iMtidini et ManeintUi. VenetHs ,fol. 14.95. 

I \a fine: ^u, Horalii Flacci opera: p^enatHi im- 

' preffa. Anno falutii M. CCCC. XCV. <iw XV[./ci(-«a- 

rii, In tiltimo folio Gonrpiciuntur literae fi. F. h. Seiie- 

iietus Fontana.' Adcantur.de ifta il/(titf. p. 595- Mit- 

lareUi p. loa. et Bibl. de la f^aliiere V. II. VoJ. IV.-e. 

37. Pray Catal. 13ib). Bud. p. j ig. 

'naraiiuj: cvm comment. Acronis, Porphyrionis, 
laad, ilancin. et figuris uuper additi*. Veiietiis 

fol. 14.95. 
In fine : HoratU FUtee^ poetae optra : F^atetiis im- 
P^Jfa per Dominum pincium Manlnanum anno a nativi- 
(«« flomu» MCCCCV ( ^ro ; RICCCCXCV) die qiunto 
rtbruarii, CxprelTa plane ex «d. a. 14.92'. rervaU quo. 
lae in dedicaliooe et iri fine commentarii, 

»497. 
p. H. Fl. Opera enm quatuor commentariis, Aeronis, 
Porphyrioiiis, LandinLet JHanciaelli f^enetUs fol. i497- 
Ro£l p. 67. et inde Pauzer III. 424.. 

1498. 
* Horatii fiaeci Uenufini. Foete lirici opera cum 
pihuidam annotatiouibus imagiiiihiisque pulcJterrimts 
eptistjue ad Odarum eoncentas et feiitentias, In fine : 
£Iahoratum unpreffiimqite efl. hoc elegatis. oriiatum: 
fplendidum:- comptumque Horatii Jlfcci (^enujini. lyrici 
Poete optis. ciim ulUifJimis arguinmtis: ne imaginibus 
pulcherrimis: in celebrii libera: imperialiqiie icrhe Argeit- 
tina. opera et inipenfis fedulls quoque laboribits Frovidi 
e 4. ■ viri ,,Goo'^lc LXXII PE HORATII 

viri lohannis Htinhardi cognommto GHminger eivis eiits- 
dem iirbis jirgtntitieiijis : quarto idiis Marcij.- abfaUitum 
vero /inno domini • M. CCCC. XCVIll. Curavit haac 
«ditioneip lacobm Juocker, Poeta lauceatus, idemque 
ProfeCor GytmiaC Friburg.i qiiam iure inter pricicipss 
referaa, quandoquidem nan ex Iialicis exeinplaribus, fede 
Coild. in Germaniaainoditia, iitique fatis probis eam du- 
ctam eHe appaMt, JLpigrammata lac, Locheri Tequitur 
elusdem epijiola ad Carolum MaiefUonem Badetifem, in 
qua in Gernianornm landee bellicas pariier ac togatas ex- 
rpatialur; hanc excipiunt yita Horatii eompendiofa, 
'diin eiuadem carmina (qtiamqunm taureato poeta parum 
dlg^na), tahnla metrorum et directoria vocum et featen- 
tianim. £pifto1ae Lochenu fubrmprit a. 1497.; imda 
paiBm liunc imprelliouis annum memorari videae. Atfe- 
runt quoqiie Ar^nt. a. 14-99. ^"^(^ "^^ 'P'^ ^ nolhra di- 
verfo videri debet. Cf. SeemiUer fafc. IV. p. 101. 
Hupfauer Dmclcfliicke aus dem XV. Jahrb. p. '2o\. 

£odem hoc anno Venetiis quater Horatius recufus 
eflt et quidemi 

O. H. FL Opera, yer Georg, Arrivaiene fol. t4-9d* 

* HortUUis eum tptatuor commentariis (^Aeronis, Por- 
phyrioiiis, Mancin. et Landini); in fino: HoratU 
Jiacei poetae opera: yenetiis imprejfa: Anno falutis 
Mccccxcvtti. die XIII, lulii. 

Henis fuppl. 447* Sads obvia haec editio. Tiim: 

p. H, Fl, Opera, enm commentar. Acronis, For- 

phyrionis, Ant, Maneinelli, et Chplwri Landini, Ve- 

neliii, per Simenem Tidntnfem cognomento Bibiiagua 

fol. J498' 

Denis Bippl. p. 4.47. Denique: 

* Horatiui cum commentariis Antonii Manein. et ia- 
fuper Acroiiist Forphyrionts et Landiui, la fine: Ho" 

Tatii ...Copglc EBITIOHI B- V S. LXHII 

falii Flacei )iottiu opera per lohanium aluyjhtm de va- 
ri/io Mtdudanenjem. yenetiis imprcjfa. anno falatis • 
MCCGC..LXXXXV1II. die XVUl. iulUi. fol. 

Slaitt. p. 662. MittareUi tamen p. 292 hafaet: di* 
XXni. maijis lulii; quocum facit Orland. p. 53. et 
Memplum Bibliotfa. Acad. Oottiiig. ((]uod etiam in fronte 
Cmpliciter habet: Horatius euin quatuor eommentariis\ 
Uaciae auteui hae omnes praeter primo loco memontiam 
Anivabeni editiouem, quae forte eiusd, edit. a: 1490 
i^irufeDtat, 'ex ed. Veneu a. 1492. 

^.H.Fl. opeTa;_ cum commait, Ckrijiophori Latf 
iiai, Argentorati . fol, 1493. 

Dubiae admodam Edei haec editiOf nielioribujqiie 
bibliologii prorfus igiiorata. 

Horatii Odae cvm argumtntis et tabula legum cot' 
"Mw, PariJUs »498. ^- 

Orland. p. 346. Maitt. p. 662. 

P' H. Fl. JJhri IV, Carmimtm, Ijpjiat ptr lat. 
^ntr i^gg. ^. 

Praecedit lo. Ilonorii Crifpj. Cuhittnfis Ode et Nic, 
Pmiti Commentatio de Odis lioralii. In fine: Jut- 
yeffam Upcz per iacobum Tkaimer Ilerhipoltnfem, an- 
'nt&itHHs Chriftlane M, CCCC. LXXXXVIII. die fepti- 
«0 hUi. Cfc Freytag Appariit. II. p. 1350. ec Denla 
Snppl p. 4.47. 

p. H. Fl. Carmen Epodont per lac, Tkanner, 
^/:/«« ■ 1493. 4. 

Editionmi curaTil idem lo. ffonor, Crifpus Cuhit. 
EttatinBibl. Moeno-Francofim, et Comiiis Solm. Cf. 
^taitt. p. 66a. n. 6. Leich. Annal, Lipf. p. 72. 

p. H, FL Carmen feculare cnm loannis Sentini dt 
qiiilnudan lyricis earmiuihiu tractatulo, Ldpjiae i^yg, A. 

Fabric 11. L. Em. I. p. 403. 

«5 * Ho- ,,Coo'^lc tXXIV DE HOKATIt 

• Heraey fiaeei vtnufini. poite emtfarf ptttUa ad 
pifonej (per Ihc ThaBiwrt LipGae) (i^^S' 4" 

Freytag Adpar, litt. 11. p. 1350. MettfdMagaz. III. 
xft-i. Eadem forte, quae Maitt. Ind. II. App. 526. Bibl. 
BuniT. I. p. 313. Huir. p. 521. «t Leicfa. Annal. Upt; 
p. 104. mcmoratur. In froate et in fioe legtuitur car< 
miiia l^ica Magilhi Hinrici Nerthemeiifls, 

* p. H. Fl. Epiftolarum I^t. Uhtr Epi/lolanm' 
HoraLii ad Laetorem : Diflicha 3. Haec In fronte fol. I. a. 
In fine: Uplzk imprejfum a Jaeoba Tamier. (1498-) 4- 

narilfimua hic libellns extat quoqne in bibL Fanzeii 
(Cf. eiusd. Annal. 1. p. 504) et Harlef. Virf. Bibl. Sar- 
raziana P, II. p. 172. £tiam in Bibl. Guelpherbjt. extare 
audio. 

Separatisi hm Ifontii UbeDoa a Tbannero excuros 
CTulgatotqiie fuilTe teHatur fubfcriptio cuique fubiecta. 
Quum autcm mox, ut iultum Tolumen «xplerent, con- 
iungerentur, turbatum inde mirum in moduni efl a 
hlbliographis , alios ex his complectenttbua (ut Jilaitt. 
p. 66s. Art. Foet. £pod. et Carm. Saec.) alioa feorfim 
commemorantibuB. Monendum hoc, ne direrlae itera- 
taeque iiloa imprelHonls habeas. Idem dicendum de fqq. 
Martini Herbip. edd. 

p. II. Fl.poetamvt inflitutiones ad Pifonej, et Epi- 
fiolamm liber I. et IJ. per Martinum Ilerhipolenfem, 
IJpfiae, die ult. ■mctif. laimarii. fol. 1^198. 

Fraemittitur lo. Honorii Crifpi Ctihiienjis epiflola ad 
Matlhaenm iMpinnm. Repetitio ed. 14.93^ ub eodem 
curatae. Maitt. p. 663. not. 6. Leich. p. 72. Eosdem 
Horatti cum Scrmoniius libellos iciew. furma /y. ifedit, 
quamqiiam nec loci nec anni mentionc facta , (vid. Deiiis 
Suppl. p, SSS-) iteth Carmimim Libri. I\'. cum infigni 
Mariini Herbip. qui entant in Acad. Gottiog. Bibliotheca. 
AfFe^iur etiam eiusdem 

P- ,,Coo'^lc EDITXONI BT S. IXXV ■ 

Q. H. Fl. Epi/toiaram Uier-primiu, in miiu iiufl 
A\ pdtfotUeittr, absque aDtil et loci nou, ted iiddem 
Mvtini Herbip. cbaracieribtu iii ^, impTelTus., Panx^ero 
IV. 5i],6. n. 520. quae pro priore parte alterius buiua eA. 
miqne babenda videtnr. Cf. Fo^nc, B. lat. I. p. 4.07. 
£ra. Hupfauer Druckli. p. 273. 

Q.H.Fl. Carmen feculare. Iiifine: ImprefTum eft 
hoc carmeu feciilare horatii Lipczk per lacobum Tbanner 
Herbip.a. A M.CCCC.XCVIII. die III. ^ugu/li. 

1498- 4- 

£itat Beoerbei^i. Vid. Hupfaaer tib. laod. p. 305. 

p. H. Fl. Opera cum eomment. Acrovit, Forphy- 
'ioais, Landini et ManeineUi, fenstiis fumtu lo. de 
fri^no die ly. Novembris foL 14.99. 

Orland. p. 58. Maitt, p. 658- ' 

Horatii Poemata, cum fubtiliffim» Acronis interpr*- 
mioBsf. t. »4-99- 4« 

MaitL p. 707. Endem videtur cum feqn. : 

Strmonum HoratU famUiare eommentnm cum Acro^ 
"it fiihtili^ma interpretatione, Tum: Epiflolarum IIo- 
^'^ii famiUare commentum cum Acronis fuhtiUffima 
«ttrpretatimte. In fine: Impreffum eji koc tt fer- 
mnum aptts per Nicolaum fVolf iMlrienfem. onAo 
M.CCCC.XCIX. fld i^Mfii/amW. fol. min. Vid. Z)m« 
SappL p. 4.66. Pro eadem habenda eft, quae ab eodem 
>Volfio, eoderaque aniio in 4. excu(a perbibetur, 

.p. H. Fl. Epijlolae, Sermones et inflitutiones ;w 
'tforperlac. Bflrynum f. 1. et a. (Lipf. 14.99.) 

Vid. Catal. Bibl. Schwara. P, IL p. 58. ,,Coo'^lc. ■n :vx n E H O R A T I X 

p. n. Ft, ie arte poetica OjmfeaUm aurwam, ab 

Afcenfio jamiUariteT ex/jojitum, etreeentius regulis jirO' 

icisauctam, Farrhijiisj V. Jdiius Sept, ijuo. 4.. 

p. n. Ft. Satyrae et Epijiolae cum commentario 

Aeronis et Sadii Jfeenfii, Farifiis i^oo. 4, 

JUaitt.p. 74.1. 

■O. H. Fl. Odae, impenjls Petri van Os. ZwoVis 

»506.4. 
^. H. Fl, Epijlolae. FraucoE , 1500. 4.. £dd. huius Eaeculit temporis notx delUtutae. 

* p. H. Fl. fatyricorum omniam principis Sermones, 
txaetijjime iam pridem exarati^ In line: Hic fniimt 
Cibri Sermanum Horatii, imprejji Coionie in officina lite- 
raria ingenuorum filiorum OucnteU ad Maium. mendis 
etiam plufculis terjt. t. a. 

RarilEmiia hic lihellua vel ad fiiiem ta.ec. XV rtl ad 
imtium fequentis omuino referendus vtdetur. 

Horatii Sermonum f. Satyrarum Ubri, Epijlolaa et 
Odae, 4. • r. 1. tt a. 

EibLHoir. p. saa. 

fforatii Epi^olae [nmiSiTi commento a lodocoBadio 
Arcenrio suct. et recogn. cum Fhilippi Beroaldl ac Angeli 
Folitiani annotatt. 4.. i. 1. et a. 

Eadem Bibl. Hulf. ibid. E& forte a. 1500. 

1501. 
p. H. FL Opera, Impendio Alcx. Minutiatti, Me- 
diolani (ol. 1501. 

KepettU ex etl. a. i^-S^- ...Cooi^lc XDITIONIBVS. XJUCVII 

Q.H. Fl. Poeinata, in tfuihus muUa correcta futit, 
tt inllitiUiones Juii laeir pojitae commsntarionim quo- 
dammodo vice funguntur: e)e neopiitiaue. jildi, cum 
mtrorumgeneribus et emendationihus. Infiae: f^enetiU 
apud Aldam et Atidraeam Soeerum, menfe maio. Zd 
gaius characteres deeennium ne attingito. Lihros huius- 
eanodi UtteruUs excufos neu impreffuo neu ven^o. 

2301.8- 

De hac et caeteriB tAA. Aldisia vid. fupra p. XLIV. 
ExpreJTaeAtypisminonbus, currenCium nomine inrignitis. 
Caetemin editionein BrixienCem Horatii boc anno evul- 
gatam laudat Bibl. Horatiana, qua fide, non dixerim. 
Dubitat qaoqne Fatiier \L 338> 

150B. 

* Horaliui ita etnendatus: ut eius interpretes non 
lallumdeJideres^Leetor eandidiffime, Infine: Medio- 
itaU apud Alexajidrum Minutianum. M. DII. Pridie 
rat Deeembr. 

Vana faaec emendatioris lectiooia profefHo ; nam Ve- 
Mtnnaimi 1492 feie expreflam deprebendimaa. 

Horatius rtcognitus per FhiUppunt Beroaldiim: im- 
pf'Jfus Bononiae per Benedictum Ilectoris, Bibliopolam 
t Imprtfforem elegantijfanum. Anno falutit MDII. 
Ka/. Novemb. fol. 

Memoratnr ba^c editio foli auctori libri: Dietlon: 
>mTe BihUograpJuque hifiorique et crititfue T. II. p. 50. 
Nihil certi igitm d^ ca pronuntiaie iicet. 

p. B. Fl:,E.piJlolanim liher. In fin* : Epijlole Ho- 
ratiiflacei, poete clarijjimi, a lacobo Thanner HerbS- 
P^tfi dUigenter Liptzk imprejji! Hie clauduntur. Anilo 
j^is ftcundo fupra qaingenteftmum et jniUeJimum. 4. 

G.-fner' ,;Cooglc XJQCVIII D X U O R 1. T 1 I 

Oefner Biblioth. p. tJ. et inde Panzer VII. 143. Bifal. 
^DCip. Furlteiibergii, quBc ViagM eft. Vid. HirTchuig. 
Addit. ad T. III. p. 516. 

1503- 
Iloratii Ode, Carmm Epodon et Jemlare cum tK- 
acliffima Antonn MancindU, et cum Jamiiiari fodoei 
^adii jfeenjii explattatione. fenundaiitvr Parrkifiis in 
vieo dioi lacobi a Dionyjlo RBceJub divo Illartino et iit 
monle Saurti IlUarii Jitb^ leHncnUx aureis. In fine: aceif 
TUtiorie Ajcenjiana coniprejfa ad XV Calendtu JnUai 
anni MDIll. Sequitur He arte poetica Ubellus. Afeeiifii 
ppera ad idus Jeplemlr, amii MF>IiI. — Sermanes et 
Mpipole ^iiiitt Ilacci Iloralii citm — expldttatione lo- 
doci Sadii — parrhijit in regione divi laeohi caet. In 
fiDe : accuratione ipjins Afctnfii ad Ouintum Calendai 
Septemh. antiihtiius MDIII. fol. 

IHaitt.H. p. 164. Thott. Catal. VII. p. gg. Eftfcaec 
pnma irrenBaiia, « Venetj a. 14.9(1 potiiHmum ducta. 

Odelloratii JideUter emettdate cum breviufeutis arpt- 
mentis et tabula perfacili, qua le^ earmiiiis cujusUbet 
Odes clarifjima reddilur, cum inTigni tjpographi /b^' 
PETiT. In fine pofi Johannis Farvi epijiolam et Tabii- 
lam nniverjas horatU odas metiri faciliime docentetn: 
Ode IJoratiane fdeliter emendate fnmptihus lohaniM 
parvi jMrifienfis bihliopole,- Jelici fine eoiifnmniate funt 
Kal. rebniariis Anno a nataU fahitifero MiUefimo tptiii 

^gentefimo tertio. Seqnitur lokaiinis Chappuit bituri 
eenjis epifioia ad Uctorem, 4. 

AqrilHinac htfius editionis a neinine-adhuc exdtatae, 
exemplum polEdet Fauzer. Vid. Annal. eiusT. VII- 

p. 505. Exprefla eft haud dubie ex cditinne FBiif. 

.knni i4d8- Quiun pueTomm ufibns ea defttiiata fuiiTel^ 

miranduni non elV, um raio bodie eam inveniri. Idem 

dicfndtun de fequ.: 

9- ,,Coo'^lc XDlTIOHIHVe. - LXXIX 

p. H. Ft Opera: cum notis A. Mancinelli et fami^ 
iiiTihd. Badii Jfcenfu expUaiadoaei In ftne: Ad^y. 
QnUad. Sept. MDllI. in nobilijfimo Pairhifiorum §ymna- 
fio: ixizJN rBTJT 1503.4. ' 

Xaitt. Jnd. p. 5o4- £a<lma baud diibie, qnae in 
Bibl. HarL I. p. 130. niemgratur 

p. H. Fl. Opera: cum notis Tih, Claui. Donati. 
^rgenlorati " fol. 1503. 

-Lindat Bibl. Horatiana p. 1 1 . et inde Fanz. VI. 30. 

lloTotii operd. In fine': Impreffnm hoe opus Fld- 
""tiae, impenfa PkUippi Bibliopolae, Aniw falutis mii- 
^fixio^uiHgeiUeJimo tertio, quinto nonas Octobrii, Betto 
^rino yexiUifera foeiieifflmo. g. 

BflfiJwuIuntarumtypographiae annal.ll.p.5. Maitt. 
'ni-p. 561. Eft haecpiima Horatii luntina. Praccedit 
^awdicti PMloIogi aimcapatoria, docto iuveni Philippo 
Kolio Inlcripta. 

Ttrentiaaus de litteris, fyllahis tt metris Harotii. 
' tntUii per ioannem de Cereto de Tridino^ alias Taeui- 
^ 1503- 4- 

Dthure Catal. dfi Lim. duZtuc dt ia F^aliiere P. J, 
T.II.p. 93. - 

. 1504- 
Sermffnes, pwr Creg* iMicephalim 
• I5<>4- 4. 

1505. 
y- H. TL Opvra, Afctnfianis afierifcis illu/irata; 
""ifdiiuj Afeenfianis ad ttrtium Idus lauuar. Parif. 

»50.5- 8- 
Alteti haec AfcenCani, Maitt. II. p. 174. Panzer. 
^''■P-5ia. Sequitur leitiaAfcenCam: 

1506. ^vf ...Cooq^Q DJL UOSAT.II 150O. O. H. Fl. Opera: cutn tiodt Ajcmfu, Fari/iit 

1506. 4. I 

»507. I 

Horatii Ejiijtolarum Uher. Liptzk 1307. 4- ' 

-Bfluer Supplem. III. p. 117. Panz, VII. 161. Vter- 

qae auctorem affert Pray Catal. p. 517. faabct Bibl. 

Ouelpbeibyt. 

1508. 
* Horatii Fl. Opera, cum quatuor eommentariis For- 
jfhyrionis, /icronis, Landini, JUanclneUi. cum Cgno lo. 
<i,e Lign:i)iO. Impreff, JHediolaui per magijirum Lieo- 
ttaiduriiFachd amio domini M.CCCCC.Vin. dieXXlll. 
■Augufl. fol. 

Maitt. Ind, I. p. 504.. Tkott. VII. p. 88. Bib). Bu- 
, nav. I. 509. 

FpifioU' HonATiT. Imprtffiim Liptzk per Sacca~ 
taunum ff^oifgangiim Motiaeenfem 1503. 4.. 

Nomen imprtffoTifl efl IVolfgang Strochel, Vid. 
Sihl. Ilor. p. 12. De ipfa edJUone adi Gefner £ibl. 
p. 30. Leicb. p, 87. Bauer Suppl. T. III. p. »17. et 
i*fliy.^r VII. p. 162, 

p, Iloratii Flacci Strmonei, Francophordiaa 

1508- 4- 
Iloratii Injlttutiones ad Fifones, feu ars poetiea, 
una cum duobiis carminihus eiusdem de fragititate vii» 
Jatmane ad Torquatutn et ad Pofikumttm. JJpJlae 

1503- 4. 
Reperttur baec editio in Catal, Fray I. p. 517. Cf. 
JVhh. Ann, VII. p. *6g. ,,Coo'^lc BDIXIONinVS ZJCXXI 

1509. 

p. B. Ft. Opera eum qutUuor eommmlariis , etfigu- 
m imptr additis! imprejf. yenetiu per PkUippum pitf 
an» Mtmtuamtm mno MDIX. die XVI, JHaii. fol. 

Eitprefla cx ed. a. 149S. 

• p. Horatii Flacci poemata, in guihas multa cor- 
nctajuat, etinjlituttoneffuislocitpojitae, commenta- 
norvm quodammodo viee fungtmtur, — F^ndeviginti 
tnttnmm genera, et ijuaenam Jint, et e quihus eonjlent 
ptJitus, et tuite voUimenJimul hahantur, et iiitus in vo> 
hmiaefuis locis. — ^dnotationes nonnuUae in toto ope- 
n, ui quitus vel aUquid mutandum ojlenditur, velcur 
mitatttmjit, rtttio redditur, In Rne: fenetiis apud 
Mdam liomimum menje Martio. M' D- IX' g, 

Mnlto emeadaiioreni «juiJem hanc fecundam editio- ' 
Dnn m^oremque priore ante VII. annos curata in epijlo- 
k ad lafredum Ctirolum Ict. lactat Aldu6 ; A tamen loca^ 
ib ipfo inter corrigendum notata et ifti epiHoIae Tubiun* 
cu coniideTes , parvi utique momenti habenda funt, quae 
niiTae hoic editioni acceilere. Sic t. c. Epod. XVII. 53. 
«Hir Don extUs pionunti^nduia monetur. 

p. Hortuii Ftaeci Epijlolarum liBer. Zdpjlae per 
Baeeaiarium ffolfgangum Monaoenfem 1^10. 4* 

Ijcieh. p. 89. Repetiu ex ed. a.-i5o8* ' 

15>». 
, ^.H.FLOperacam Mancineliiet lod.BadiiAfeen- 
fd fommentariis. feniindantur Parrhiftis in vico divi 
laeobi tti lotmne Parvo Dionyjio libce et ipfo Afeenjio. 
In fineOd. et Epoil.: Babes itaque Uetor p, H. Fl. 
Oiaj, JEpodon etfeculiire earmen eitm duplii^i eommen- 
**■«' diligenter aceurtUiotu Afcenjiana rurjut impreffa 
r««. /. f ai .,Coo'^lc LXXXII BBHORATII 

ai. nonas Septemh. MDXI. Ad calcem Artia poedcae : 
haee rurfus ht aedihui ^fcenfutrus ubi cum ceteris operi- 
iits horatiOnis vmundantnr in via divt laeohi et in aedi- 
bus loannis Parvi^ac Dionyfii Baee: Jinitaad Kalen. 
Oetob. MDXU Sub finem : Imprejfa e(h rurfum haec 
Horatiana paejis aecuratione ipflus Afcenjii in nohilijfi- 
mo parrhifiorum gymnafLo; ad Quintum Idus Oetob. anf 
tii huius MDXL fol. Afcenlianae recundafl nomine' baec vtait editiOi ad 
priorem fere expieOa. Extat in Bibl. Gymn. fiipoat. 
Bibl. BmiaT. I. 309. 

O. H. FL poemata, in ^ihus mulfa nuperrime (Ald. 
Csc. a. iS^fl*) eorrecta funt , et inflicutioiies fuis locis 
pofitae eommentarionan tjitodammoAo vice frniguntur. 
fndeviginti metrorum genera, et quaenam fint , et e qui- ' 
bus eonflent pedibus, et ante valumen fimid hahenturf 
' et intus in voiumine fuli locis. jfnnotatinnes nannuUav 
in toto opere, iti quibus vel aliquid mutandum ojlenditur, 
vel , cur tmitatum fit , ratio redditur. Die XXVI. Fc 
bruar.f. 1. (Ijug^mt) 1511. Q. 

Bibl. Huir. {III. 440.) et O. S. Bened. ad Emmer. 
Ratiab. (Catal. P. IV. p. 301.). Curata puUtur haec ra- 
rilHma editio pei Simonem^ Carpentarium , Lugduni, 
propter literamm currentium cum Flaati et Quinrtiliani 
Carpentarianis, Lugduni factis, editionibus , et <]uod in- 
figne idem in capite praeferat, telte Fabrlc, Bihl. lat. I. 
p. 4.ot}. Textum quidem babet Aldiiium, led fubinde a 
Codd. correctum. Sic I. 125. extr. editumell: dedicet 
Eurofio: Hebro, Doleudum adeo, hanc noddum crl- 
tico acumine excuflam elfe. 

Circa hunc annum prodi^e: Matlk. Bonfnis, Afca- 

lani, in Uorat. 115. Annotatiooea. Imprelf. K. (Komae) 

in regione Parionia per M. Steplianum Guilleieti Av, 

Lothar. ,,Coo'^lc EDITIONIBVS. ZJCXXUI ■ 

Loihir. etHerculem de NanU deBoaonia focioa. 4.. Vid. 
Bibl. Fumiaiia T. V. p. 32?. 

Boratau cum /fuattuor Commentarius (lic) vidaUeet 
Pwjirio, Aerono, Oratio, Landitio, Mancinello. In 
hnt: Imprejfum JUediolaiii per Maeiflmm Ludovicum 
dt Bdiiico Anno Domini MDXIL die XXVf . Augujli UA. 

Fjtpreila plane ex ed. a. 1508* Maiet. 11, p. sjg. 
Gotix. Memorab. bibL. Dresd. 1. p, '51^. 

Q. H. Fl. Mpiflolarum liirill. Upjiaeper Melchith 
miLetter i^ia. 4. 

Leich. p. 92. Thott. Catal. VII. p. so i. 

f7. H. Fl. £pi/iolae, Xmfireffum JJpJia» per JacO' 
hm Tkanner i^lS, 4. 

Recula cdit. a. 1^99. 

1513- 

Q. H. Fl. Opera: apudllenr. Stephanum, Parijiit 
1513. »a, 

Male Rob. Stepb. praefert Huli; Bibl. p. 439. T. III. 

Q.H. Fl. — Lipf. 1313. 4. 

Hirrching Addit. ad Defcrrpt. bibl. T. III. p. 516. bi 
Piindp. FuTlieiiberg. Bibl. tiagae extare ait; iioa tamen 
iddit, quos Horatii iibros complectatur, Audio nunc, 
nro Gudpherb^ti ailerTarif ec EpiftoUrum Libros II. 
contiitere. 

Q' H, FU Opera: tumquatuor ammentariisiper 
^opifiinum de Zannii de PorteflO die Xf^ menjis Octo- 
*ri* foL 1514" 

Moitt. II. ajg. 

f a '9* ,,Coo'^lc LXXXIY PE UOSA.TXI 

O. H. FL Uber Epijiolarum. ~ MUudem de Arta 
P»etiea. Muita praeterea hic Jwa correcta, vdmutata 
ad exemplar ^ldi. Lector eme, lege, et iadicahis. 
Fol. &. Hieronymus Gebiviler Matthiae Schurerio 'S. D. 
In iiBe: £ac aedibtu Schurerii, mmfe Februario /tmu» 
M. D. XIIII. 4. 

Argentorati cxculsni fuiffe iprum Schmeri! nomen 
abuD<1e adfkuit. Vid. Panz. VI. 66. qni iprc exemplum 
eiub poilideu DocUm cenreiit ex ed. Lugduiienli 1511. 

p. /f. Fl. Poemata nuper quam acairatijjime cajli~ 
gata, et in qvibus multa fuiit addita ad eonim declara- 
tionetn fpectantia. Eiusdem omnia metrorum genera, 
qune fint, quibusque conflent pedibut , ante, et intuj 
fuii iii locis adpnfua. Permutata qnaedam in toto cor~ 
pore, et ratio etinm reddita, cur ftngtila permutetitur, 
lu fine: IinpreJJuut Florentiae impcnfa PkHippi lunta^, 
Annd Salutis M. D. XIIII. Menfe Februario. Q. 

£11 haec Iiuitina Tecuniila, ad Aldinum exemplar fub- 
---intle reformata. - Cf. Bandini libto L P. II. p. 56. Cre- 
- vennn 111. p. »38 ll' «=1 205. 

Horatii Epifiolarum libti II. cura-fVesleri: jter 
Melchinr. Lotter Lyplzk »5»4- 4.. 

Bibl. AUenbtn-g. v. Wilifch. p. 1 og. 

«515. 
p. H. Fl^ JEpodon libcr, eiutdem Ae drte ^etica^ 
itein Spijinlantm libri duo. In fronte dejuqite Horatii 
vita per Pelntm CrinUum Florent. ArgehloraLi ex acdi~ 
hus Schurerii. Menfe lanuarto MDXV. 4.. 
1 Bibl, Hiil(;.p. saa. 

p. H. Fl. fenufuii Sermomim libri duO, non ntinori 
fapientia ^uam eloquciuia inJLructifftmi. In fine: Hie- 
rottymus Fietor Jmprimebat. yiennae /inno partus 

uirQi- EDIT lOHIBVS. rxxXV 

■Jiato Japra ifuinsmtejimum _quindecimo 
Menfe luUo. 1515. 4^ 

ExUl in Bibl. Vindob. Vid. Denis Wien» BiuSi- 
dnic)urge(chichte p. 137. 

Q. Tl. Fl. Epi/iolamm Uhri dtto ad ^rchetypon 
Jldi Manutii tjuam aceuratiffime inipreffi. Juiiciazn in 
EfiiJioUs de Tloratio JUidotJi Jgricolae Rkedad leetorem. 
1d fine; ViennaeAnJlTiae per idieronymum Vietorent Cal- , 
ropaphum, anno partus virginei 15 15. Mtnje Martio - 

1515. 4- 
. Fraeter alios tr, va firoiite hi leganttir iambi arguto 
loatexti : 

Roccu, VUtor, Cofpus. Jngenio, manu 
Scitntia. Ingmu, JtJattat -perfpice», 
Kaac aathor, intprtjfor, profejfor. Naviter, 
Crmpliice, diferte. Fecit, excuitit,. docet. . 
Stttia haec emeati diximat lector tibif 

Corpttm adeo £pp. Horatii praelegiJTe inde .cognofcitur. 
Vide de hoc Ubro eundem Vimm, inullis nominitaia to- 
Dcralulem p. 1 37. 

15»«^ 
Q.TI.Fl. Opera, cum eomvientariis. In iude: Im- 
vffa eji tertiiim haee Tloratiana poejlt acenratione 
'pfmt /ijeetijli ad quartiim Kaieit, luUas , Parrhijiii 

t(A, 151 & 
Eftfaaec tertia&rcenfiana, qnam eodem anno Vens- 
(iisrenilam perhibent, parum explorata fide. Odarum 
'IQidem, Epodan etC. S. explaiialio ell Ant. Manclii. et 
Bad. Afcenr. in caeteroB liliros roUiisArcenr. familtarilEma 
«tat expofitio. Maitt. 11. 239. 

Horntii opcra cum notis PetriPagoiii Veneiiis» 

' fol. 1516. 

f S Uuiiu .,Coo'^Jc X.XXXVI DEUORATIE 

Huiui td. nodtiam dt^ Sihl. Harat. p. 15. nt et b- 

quentis : 

p. H. Fl. Ars poetiea, fermones duo et Epijtolae: 
fier Johannmi Sritmmieum, f^enetiii fol. 1516. 

Hordtius: imprejfum Floreiitiae per haeredes Phi' 
lippi lunta* 1516. g. 

Eft ha«c tertu Iiintina, paniin cognSta. MemoTatut 
ia Catal. Thott. VII. p. 459. 

O. II. FL Odarumjivt carminum Uhri IV. Arget' 
torati apud Mattkiam Schurerium menfe Februario 
* Mailt. Ind. p. 503. Fabrie. Bibl. Lat, I, 4.03. Hem 
liber Tecufus anno requcpli, cuiug exempluni affert 
fVeifUnger in Caial. Biblioth. 0. S. J»h. Argentinae 
p. lt&. Vterqne autem exprelTiu ex ed. Lug<l. a. ijii. 

Horatu moraies epijiolae. Coloniae ijiG. 4* 

£xemptum polfidet BibL Guelpherb. Btiam alibi 
memoratum vidi. 

1517. 

O. H. Fl. Sermonum liiri duo, Annotationes non- 

nullae in calce adiectae, hi quibus aUquid mutandum 

ojlmditnr, vel cur mutatum p.t ratio redditur. Argea' 

torati ex Aedibus Matthiae SchurerU. Menfe lanuario 

1517- 4« 
Bepetita hauddubie ex Lugdunenli ed. anni i5ti> 

cnm ipfo titulo. 

p. H. FL Epijlolarum Ubri duo. ZJpJtae per JacO' 

bum Tkanner i5l7. 4«' 

RecuEa ex ed. a. i^ift. 

1518. 
p. H. Fl. de Arte poetiea liber. Cokmiae in aeSi- 
bus ^uetUeliauis l5>8- ^ 

9- ,,Coo'^lc JI9ITI0NIBVS. LXXXVII 

p. H, Fl. 'itiot-aft* ^i/loUu. Davmtriae ex o^- 
tmUueratQria.JU>ertiPafra«t 151 8- 4- 

Vtnmque lanilat Bibl. Bmtav. T. I. Vol.l. p. 31S. 
^ade BibL, Horat. p. l6- 

p. H, Fl, potmata cum armotatiombu^ Matthati 
Sot^it, JLugdani Jumtiim Sartholfimsi trot menfs 
^>^fto 1518. 8. 

Md, Sehutarz. iun. tefte Parfz..V\l, jst. Caetenim 
nule hiuc doae «ditt. factae in Bihlioth. Hor. et latii 
[Kcnln. , • 

1519. * 

* Opera O. Horatii Flacci poetae amoeni^imi cum 
(piiUuor commentarUs , Acronis, Porphyrionis , Anto, 
MancatdU lodaci Badii Afcenfii accurate repofitis, Cum- 
ipM adnotationihas Mattkaei Bonfnis: et Aldi ManutU 
Romani a Philologo (BenedicLo) recognitis: fniique iocis 
'"/'rlis et ad fnem ex integro rejlilutis. faenundantur 
Parrkifiis In via lacoBaea ah ipfo Afcenfw. In fine 
Epp,: Impreffa efl qiiartum haec Horatiana poefis aecu- 
ruioae ipfius Afcenjiiin nobilijfimo Parrhtjiorum gymnor 
ftoad Quartum Calen, Octob. Anni huius M, D. XIX. 

Quarta haec Afcenf. cx eiusd^ prioribua maxlme 
^raet.a. 1495. ddelitei exprelHi, ct taatum Bonfnis et 
'JUinotuIis locupletata «It. Forte haeC eadem el^ quam 
Cat, Bibl. Harl. 1. p, 179. cum Notta Variormn Flaren- 
«■« «dium dicit. 

Q. H. Fl, Opera cum tpiataor eomtjtentariis , Pari- 
/1« apud lo. Parvum fol, 1519. 

SnTpectae lideibaec editio, foli auctori Bibl. Horat. 
P- 16. memorata, Vid: ad a, 1533. 

Q. H,Fl. Ofjcracum quinque commentartis, Lugdum 

foL 15 »9- 

f 4. Quin- ,,Googlc I.XXXV1IJ DEHOBATll 

Quintiim nimirum iQcam occupat ktceaSn expoStio. 
Sed nec hqnc uUibi metnoratam reperlt niil in Sibl. 
Horat. p. 1. . 

* Q. H. Pl. Foanata omnia. Centimetrum Xarii 
Sarvii. ytmiotatiojtej Aldi MamUii liomani at Sora- 
tium. Ratio menjuum^ quihus Odae eiasdem ptetae 
tmentur, eodem Jildo authore. Nicol^ti Perotti lihellus 
eiusdetn ArgumentL Venetiis in aedibus Aldi et An- 
dreae Joceri, menfe novembri M. D. XIX. f). 

Sequitnr plerumque Haec editio AMinaa anteiiorea. 
*c|uam^uam noTam recenrionem fecilTe videri vult Franc 
ATuUnus, qui in epift. ad lo. Finum ita de rno tabore, ei 
impfenro : poemata ad exactiorem caltigationem revocavi- 
mu«; praeter alios enim, <]uos plurimos adliibuimusr 
- Andreae etiani Nangerii iudicio non pantm multis in lo- 
cis adiuti, ita mendia omnibus fublaiia integra reddidi- 
mua, tit vere proHieri poJHmns, non minue noHro labore 
tanto anthorl priflinam dignitatem elle reftitutani, quam 
Audiolinimo cnique lectori fatisfactum in iiB, qua« vel 
obfcura vel ambigua ab omnibus in mf^io relinqueban- 
tur. Haec ille. Emendatior utlque eft caeteris Aldinis, et 
manifeHa vitia (ut I. ii. fi. Z-euconoe pro Leucotkee) 
palEm fublata videai* 

p. H. FL. Poemata — — Ptorentiae per heredes 
JftUippi luntae. Attno Domini M. D. XIX. Leone' S. 
Ponti.Masa. 1519.-8- 

3iaitt. luA, I. Ji. 501. Sandini I, c. II. p. 14.9. 
'Pirtelli 11. ZS.6, Ed haecluntina quaria. Fraecedit ^«n«- 
dicti PkUologi Florent. epiftola ad Phil. Nerlium. 

Eiusdem anni edit. Pariftenfem fol. a Nyon et Guit- 
lyn curaum laudant Bip OQtiui nefcio qua auctoritate. ,,Coo'^lc I D I T I O S I B V 8. . I,XXXiX 

1520. 

Soratius eitm comTnentariif : per Ouil, de Fanttmeta 
it Montejerrato. fenetiir die Vll. ApriL ■ to\, 1^20. 

Matt^ II, 600. ExpreQa. haud dubie Veneta 
■liqu. . ' . 

"Horatitts: ' Cmtimetrum Marii Servii. jidnoto' 
twaetjldi Manutii in Horatium. Metrorum genera In 
Horatio, Nic, Ferotti de metris Odaritm Haratii. Ba- 
fiitae ia aeditus Andreae Cratandri Menfe Decembri 

152». 8- 

Extat in Bibl. Norimb. tcQe Fanz. VI. aaa. FreCfl ' 
Itqnitiir Aldiaa «xempla. 

152». 

Q. H. Fl, Odaram liber Primus et Seeundus eum ■ 
oiaiotatiomius Pauli Franei. FraiicoF. ad Oderam 

152». 8- 

Q, H. Pt, ISber de arte jtoetica ad Pifones. Ex 
ttlujio exemplari: Summa recognitus eura et diligentia 
jxr f^alentinum Eeckium PhUyriftoliianum ( Liplienrein). 
£c offieina litteratoria Domini lohannis Haller, eivii et 
tmjuiit Craeovienjis. jinno a Chrijlo natoM, D. XXI. 
^lll, Kal. Novemb, 1501. 4. 

AarilHmus lUc libeUus commemoiatur in Bibl. lauo- 
wiw I. p. fig. 

Q. H, J^. Opera: per Paganinum de Pagan, 
yenetiis • 1521. 12.' 

Luidant b. edit. Bipotini, nelcio ^na fide. 

■1523. 

Q. H. Ft. Epijlolarum lHri duo. E» antiquijjtmo 

ttemplari; JludiofiJJane recogntti pcr Valentinum 

^chium PhilyTopol. ./irte vera et imptnfts Domini lah. 

f 5 HaU^r ,,Coo'^lc XO SSHORATII 

HalUr, civit et Cmfults Craeovitnfts tmprejji, Anno 
fahuis M. D. X^I. Pridit Nmuu Augujli i^fla. 4. 

Bibl. lanoeiana I. p. 69. 

P. Franei Froblemata HortUiauaptr Satirmm. Typis 
Bartmanni. Francof, a3 Viad, 1522. 4- 

Bipontini p. XXXVL et Bihl. Hor. p. 17. 

Q.H, Ft. 4f divina ■poetarum arte, noK minus de- 
gans quam omni eruditione refertum opus ad Pifonei cun' 
<tis adprime naeefTarium. Eiusdem earmen feeulare per- 
guam iueundum. Sequitur j4driani fP^olfhardi TranJ- 
fykiaui praefatio ad Lectorem. Infine: Vietmae Aufiriae 
per Joannem Singrenium. jinuo domini igss. 4> 

- Bibl. Vindob. Vid. Denis fViens Buckdmcktrgffch, 
p. 050- 

Q. H. Fl. Epiftolarum libri duo, curatifjime tmprejfu 
fiennae in aedibus lo. Sin. Anno,M. D. XXII. Iii Rne: 
fiennae Pannoniae per Joamiem Singrenium Aniio Dit' 
mini 1522. 4- 

Bibl. Vindol). D«Kti lih. laud. p. 234. Fkil. Gunde- 
Uum operi praeFuiJre opinatar. 

1583. 

HoratU Epijlolae: edtlore loanne Caefario in gra- 
■ tiam iUiiJIrium difcipulorum Antonii et Salentini Comi- 
' tum Ifenhurgieorum. Coloniae typis loanms Soteris 

1553- 8- 

LaaAax Hartzhem. Bibl. Colon. p. 165. 

^. //. Fl. Poemota omnia, fludio ac di/igentia ffea- \ 
rici Glareanirecognita, eiusdem Annotationihus illitfira- \ 
ta: quibus et permulta authoris loea haetenus deprauata, ■ 
et commentariorum infniti errores, vel iniuria temports, 
vel librariorum iiidiligentia, aul feiolvruM impofiura ad- 
niijfi aut etiam commentatorum ofeitantia non animad- . 

verfi j ,,Coo'^lc ESITIOHIBTS. XCI 

wfi «cmCo r^iinaaUur huUHo. Adi^mfuttt prmterea 
liifiw argmmtnttt «t Carmmum ratianei, Ad haee , ati» 
wHrtaiU ipji autMori mor panua iueit adjeraitia. Fri- 
hvp BrifgmM 1 523. 8* 

DelcTiptmii exliibni plcBtim libri titaliini, quo cer- 
^ tihi de arroganiu hominis couQaret. ExpreOii fer« 
tfiAUiaa 1519. et. nb! cam deCnit, tcmete hoc ^ctum 
depnheod». 5exi«i tueceditio dcin repq^ta ^a. 1533. 
'555- »556- 1559* »540- 1549- 

1524- 

Haratius, Imenalis, «e Perjius. BaCleae in aedibiv 
Vdentim Cmioiiia. X. Calend. Angaftas 1534.. g. 

Maitt. Ind. I. p. 50S- Btbl. Altenbarg. p. 109, 
De edd. BaCU. nde fopn p. XLVI. necula faaec eft a. 
i5=7-« 153»- 

1535- 

^. B. Fl. Strmamm libri II. cnm amioutt. nonnnnia 
m calce adioDCtis. ADtverp. i5&5- 4< 

BihL HuU. p. 5a3. 

1526. 
Baratu Odae tmatdatae, atm irmtifetilit argu- 
wMtu. paiiL 1526. 4. 

ffifaL HdIC p. saa. 

»507. 
* O. J7. Fl. FotmMa omnia, CeatimeCram Marii 
'ifTvS. Annotationes Aldi MamitU Romani in Jloratitim. 
\ !^atio mea/iiamt qaiiiu Odae eiusdem Poetae teiienlur 
''•dem Aido muhore. Nieolai Peroti libellus eiuidein oT' 
niaaai. — f^enetiit ia aedibus Aldi et Andreae fnceri 
wife feptesr^ri i5*7' 8- 

Aldina ^.iGooglc XOII DE HOnjLTII ' 

' Aldiiu qiurtt ad teitiam pbuie exprdEii tieqne uJla 

' liOTa dote InftrucU. Ipfe Arnltims in praef. ftit, fe hoc 
egifle, ut non negligentiiu qaam antea eundem autho- 
lem smitteret. 

* p. S. Fl. Venufini ■poetae amoemffmn — oyera 
eum commetUariis Jcrotiis grammotici haudqjtaquam vuU 
garij nUffer quam aecuratijjvne et^igati aediti^ue (Cc) 
ac amfAiffjjno iadice iUuJlroH, BaJUeae apud Valentitui.m 
Curionem Calendit ApriiUnu Amd iS^?- 8- 

Secanda baec BaGIeenTu. in qna [hidia editoris ad 
Acronem potilBmnm limatius exhibendura couTcila elTe 
Tidentnr; nam textua conrpirat cum priore. 

Q. H. Fl. Epodon liber unut. Ad Aldini excmplaris 
fidetn reeognitus, Seculart carmihe adiuneto. Cracaviae 
per Matthiam Scharffenierg, anno a virgiaco partii MiL 
Quingent. XXVll. Xieeim. die Novembris i5&7- 4- 

, BibU Jaaociana I. p, 48* 

»528. 

Q. S. Fl. duo Epi/iolaram LHri, cura Chrijiaphori 
Eandini. Antwerpia* per Joharmcm Grapheum menfe 
Jalio 1528. 8- 

Q. H. Fl. de arte poetiea. Antmerpiae apud lohan- 
nem Grapheum meiije JuHo »528- 8- 

Vterqiie liber, rarus admodnm, quamquam nnllhis 
ufua critid, erat Htiyiijhov Sehwarz. itm. telte Pattz. VK 
p. »3. 

* Opera Q. HoratU Flacei poetaa amoenijfimi cum 
qunluor commentariis Aeronts. Forphirianis. Antn, 
MancineUi. Jodoci Badii Afcenjii aeeurate repoftit. 
cumtjue adnotationihus Matthaei Boufmis: tt Aldi Ma- 
jiuiU Romani a Fhilologo reeogfiitis: fuisque loeis infer- 
tis tt adjinem tx iuttgro rejlitutis. Fraemijfo ampUfft- ,,Coo'^lc aio iM wniv^fim opus indice.' Uetmndantur Parrijitt 
afnid Jtutmum Parvum, iimbrofium Oyrtadt et Fetrum 
Gaudoul. lo fiiie Epp,: Farrhifds rsjKva Gromorfus 
excudebat jinno a Chrifto uato fol. 1523. 

Docta plane ac defcripla ad ed. Farir. Al£eafiat)ain a. 
1519. Prae&ta efi epill. nvmcupatoiia Jfcenfii ad Franc, 
de Rouhan cum a. 1519 TublGriptione ; ande noTam/o. 
Parvi eiusdemanni 1519 nonnulli editionem procuda- 
nuit ; prave arbitror. 

HoratU Opera, eum ^nnotatiuneuUs in margine ad- ' 
jectis et JVie. Perotti de metrii Odaram HoratU Ubello. 
Jipud Simonem CoUnaeum in alma Parijiofum Jeademia, 
fub foia aurto, vici divi loaitnis PeUovaeenfij , menfe 
Octobri »528. 8- 

Maitt. r. II. p. 708. Bibl. HiilT. in. 441. Prima 
haec Coliiiaeana, haud dubie cx Aldina aliqua exptella. 

1529. 
Horatii Opera cum quatttor cotnmeptariii: — ~- 
/iti prelo ^fcenjiano, Parifus ad V. Calendas Sept. 

foL 1509. 
Vltima ArcenCana. 

I>ub)ae Kdmqdnm (idei eS Antwerpiana hniua annl 
editio in lationes ilUta ab auctore Diblioth. Horat. p. tg. 
^uainqiMin etiam babet Dougl. 

1530. 
^. S. PL 'Ofiera, per Seiaflianum Oryphium, 
XMgduni »530- 8- 

Pximahaec Oryphianat multotiea dsia repetitt. 

1531. 
O. H. Tlaeei, J. Ferfii, I. Tuvenalis, amoenijji- 
inorum exact^imonimqae inter Satyrtaot poetariun operat 

Jiafi- ,,Coo'^lc XCIV <I1£ UOBATIX 

SafiltM^ ajmel f^aUM. Curionem, Idihas Martias 
(in praef.) »53'- 8- 

Vid. a, 1524- unde textns Tcpetitus videtur, adieclis 
cntque cannioi proUxioribm argumetitis. Exemplura bu- 
ina ed. penes me eft, Cf. Ooetz. Memorabb.. I. p. 526. 

lo. Murmelii MoH luidtv^iiiti Odarum Horatiaaa- 
rum ad iuvmtutem exercmdam, per Fr. Bhodum. Jldar- 
forgi '153»- 8- 

£x Aldlno exemplo ducti. 

p. H. Fl. Opera: eum Nie. Perotti de metris Hora- 
lianit liidio. Parif, apud Sim. Colinaeum 1531. is. 

RecuLexed. a. 1528- Maitt.ll, TSg. 

p. H. FL Ars Poetica, eum eamment. A. lani Par- 

rhafti, Confettt. fludio Bemardini Martyramt NeapoU 

1531. 4. 

Saepiiu inde recula. 

»55»- 

Melodiae in Odas HoratU Et quaedam alia earmi- 
nnm gmera. Earundem argumenta, ge/tus ae ratio. 
Una cum infignioribur et Odis et SententOi. tbwob. 
Emptori Bibliopola. Forfitan hos rides , Emptor , me 
vetidere cantus caet, Francofordiae Chr. Ege. jn fine: 
y4pud Ckriflianuin Egenolphum, Menfe lanuano. ^n. 
M. DXXXII. Sequitur Difcantiis, Baffus, AUus. g. 

Kti/j^Xiov Pflnwri. Vid. Ann. VIL.5a, 

>533- 

p. H. Fl. Poemata omnia fludio et diligentia Hmr. 
Glareaiti, Friburgi Brisgoiae, Kalendis Martiis i/ij^, g. 

Vid. a. 1533. MaUt.W.fQi. Caftigatiorem priore 
recognitamque ptaedicat Glat. in ep. dedicau p. 7, .vGooglc XDITIOirXBVS. ZCT 

^. E.FL dpera, iMgduni, ptrSebaJi. &ryphium . 

1533- 8. 
ifaitt.lt.'JQo. AltercbMcGryphiana. Vid. a. l;>30. 

O. H. fl Epijlolarum Ubri duo, cum Sckoliis 
fVo^b. ^nemoeeii (Windheim). Ex o^cina Hmr. 
Steymr, Augujl. yindeUe. i533. 8* 

iMdat Bih}. Horat. p. so. 

Q. H. ti. Ars poetiea, cum Trium docti^lmorum 
Cemmentariit, A. lani Parrhafit. Acronis, Pdrphyrionij. 
Adieetafunt ad caleem doctijjuiiae Henr. Glareani anna- 
tationes. Farijiis, ex ojfficina Rob. Stepkani 1533. 4. 

Bibl. HarieL I. p. tgo. Bibl. da noli bell«s Lettrea 
U. 301. 

O. H. FZ. Ars poetiea , eam comment. A. Jani Far- 
rhaJU PaHfus 1533. 3. 

Vid. 8.1551. 

O. H. Fl. Odarumjive Carminum JJbri quatuor, et 
Epodon liher, cum AnnotatiuncuUs quam antea auctiori- 
but in margine adiectis : aeeejjit Nic. Perotti liheUuj de 
Metri* Odantm Ho r atianarum . Parijas, apud Simonem 
Colinaeum 1533. g. 

Maitt. II.79u.Bib]^duIVoi,belIesLettie*II. p.301.' 
Tertia CoUnanua. Vid. a. i^aa- 

P. H. Fl. Ars pottica : apud Prigentium Caloarinum 
in eiaufo ^ntn^lo fuh injlgni geminarum eypparum. 
Pmifiis fol, 1533- 

aiaitt. U. 790. 

I53+- 
Q. H. n. EpiQolae, Sstyrae et Ara poetii». Ant- 
werpije ^5a\- 8' 

Bibl. ,,Googlc XCVI JDEHOaATII 

Bibl- tiorat. p. si. Cimta haud dabie per lo. Gra- 
pfuum. Vid. a. 15^8* 

1535. 

p. H, Ft. Opera, cum jinnotationthus Htnriei Gltf 

reani,- FrOurgi, apud loannem Fabrum Jimmeum JuUa- 

emtfem, 1535. 8. 

' Bibl. Hor.p. fit. qnae et reqii.a. 1^36. editioiram ab 

codem impreiTam laudat. 

p. H. Fl. Opera per Sebajl. Gryphium , Zjugduni 

1535. 8- 
Giyphiana tertia. Bibl. Hor. 1. 1. 

Horatii Opera: cum adnatatiouihu Erafmi, Bho- 
dighii, PoUtiani, SabeUiei, Xok. Baptijt. Pii et lacoH 
Bononienfu; coUecdsaGe.Pictorio.v^n^uier^iiM 1535.3. 

ConAipatae futit m hanc editianem iHoruTn Viroium 
iu HfliatiuiD ObiT. , quae ab tie per Mifcell.-iaeorum, An- 
notationuni, antiqQaium Lectionnm libellos proditae 
fuerant. Cf. a. i^44.etpaiEm. Habetfiibl, Guelpherbj^U 

»556. 

Q. B. Fl. Opera eum tpinufua Commentariis A Jn- 

notatieniius Jldt Manuta et Matthaei Bonfinis, Fene. 

tus fol. »536. 

RepetitioAfcenCanaequintae, cum Landini comment. 

Q, H, _FL Opera : per Sebajl. Gryphium Jjugdum 

1556. 8. 
Maitt. ILp. B49. Quarta ifta OrTphiana. Eodeni 
anno qiiarla Glareani , Frib. eiusdem Fabri ciu-a prodiit. 
Vid. a. 1535. 

p.H.Fl. Opera_, per PlUUppam JAomanum Lngdum 
1556. 8 
JDougl. f. 4. forte eadem cum nnteriori. 

•p- ,,Coo'^lc EJ>ITIOBIBVS. XCVII 

• Q. //. Ft. An poetUa. aan A. lani Parrkap, 

AcToniSf et Porphyriotiii eommentarUs , LugJrmi afod 

PhE. Komaauni. i^S^. fi. 

Ikmgl. p. L.Bibl. Mul£. III. 443. ExpreOii faaud du- 

bie e Pariiinl Stephaui anni 1533. 

lodaci Badii Afceiifii Coinmentarii in £.piJlolat 
Q. H. Fl.y eum yariorum notii. Parijiit »536. g. 
Ideml.l. etBihl. Horat.f.ai. 

»537. - - 

Q. H. Fl. Opera: etan Annotationibuj Erofmi, 
PoUtiMi, Sabdiiei etc Cohniae apud lohannem Gym- 
miatm 1537. 8 

Repetitio edit. a. 1535. 

Q. H. Fl. Opera: apud Francifmm Grjrphium, 
PahfUs 1537. 8. 

Uaitt. Ind. 1. p. 503. 

1538- 

Q. H. Fl. Poemata omnia: ad cajligatijflmi euius- 
fne exemplaris Jtdem t^uiim accuratijfime rejlituta, Scko- 
Uiiifue doeti^mis iUuJlrata. Lugdum apud Sebaji. 6ry- 
fAium 1538- 8< 

Grypbiana quinu. Dougl. p.' 4. Bibl. HnlC III. 440* 

1539. 
* Q. H. FL Odarum Jive carmitmm libri IV. flpo- 
3cn Uher itnus caet. Mcol. Perotti UbeUus — Parijiis 
apud Sim. CoUiiaeum >539* 8- 

Colinacaoa qnarta. Maitt, lU. 307. 
n. //, J*L Opera: ex offieina Rob. Stephani, Pa- 
fifU, ' 1639- 8- 

Eodem anno prortiete: 
Tam. I. . ■ S f^- .vGooglc XCVm DEHORATil 

H. Glareani jinmtationes Ut Q, H. Fl. Fnhurgi 
Erijs. 8- . 

lodoei fVHUchii Comment. in Art, Poet. HoratU, 
Argent. g. et 

Patd, Hojheimeri Harmonlae poeticaet five Horaili 
alionimque pnetarum Odaci muTids metris e^tpiellae. 
Norimb. 8. 

1540- 

Q. H.Fl, Poemata omnia eum quinque Commentan- 
liluj, j4nto. Mancinello, Acrone, Porphyrione, Joh. 
•BriCannico, nec non lod. Badio Jifeenjio, firis enidi- 
tijjimii. Centimetnnn Slarii Servii. jinnotationes ^ldi 
Slanutii Bomani. Batio menjuum , tpiihui Odke eadm 
j4ldo outhore tenentur, Nic. Perotti libeliut de Metris 
Odnntm. Atmotationes 3Iatthaei Bonjinis, j4fcuiam 
fuislocis infertae et adfnem nc integro refiitutae, ludtx 
copiofijjitnus omnium vocaiulomm, quae in toto opcre 
animadverfione dipia vifa funt. yenetiis, per 'yetUuri- 
num RofJuieUum, menfe Alartio fol. 154.0. 

£y AfcenfianiG baud dubie ducta. Fer eundem Veii- 
lur. Jinjjuiell. Horatius hoc amio octava forma excuTiu 
menioratur TJougl. p. 4. 

" Q. H. FL. Poemata omnia, Jtudio ae diligentia 
H. Olareani reeognita — — Friburgi Brijgoiae 

1540- 8- 

Sexta Glareanieditio (Vi^l. a. 1^,23.) cum epift. de- 
dicatoria a. 1535. unde adeo plane exprefTa eft, 

Q, H. Fl. Opera, cum aimotatimuuUs apiii 

Siw.Colataeuni, Parijiis 1 1540. 12. 

Maitt. III. 313. Colinaeana quiiita. Osmont,^. 3j{). 

Q. H. Ft. Opeia, apud Sebajl. GrypJuiun, 

Lugdum 15^,0. 8- 

Vid. a. 1530. Sexta Giyph. ,,Coo'^lc E D 1 T I O H I B, V S. XCIX 

Q. H. Fl. Poemata ommot doctijjlmis SckoUis iUu- 
ftrata, per j4fUon, Dumaeum yintwerp. 154.0. g. 

DottgL p, 4« 

Q. H. Fl. liher de Arte poetica, Ex officina jMick. ' 
^afeofmi Paiiliie >54-0. 4. 

Q. H. Fl. EpiJloUu, Satyrae et Artpoettca, cum 
Annotationibus. Antwerp. 1^40, g, 

1541. 

Q. H. FL poemata omnia , eum Nie, Perolli lilel- 
^itHorat. Od.metris. yenetiis .ex^t^ipa Erafmiatia 
154»- la. 
Matt. III. 530. 

Q. H.Fi. Ars poetica, cum explieatione Fomponii 
Gaurici. Romtte ' 1541. 4^ 

Bibl Horat. p. 24. 

(^.H. Fl. Ars poetica, perS. Chappelet, Parifiis 
1541. 4. 
Bougl. p. 4. 

Q. H. Fl. Epiflolae, ex offic. Roberti Stepkani 
Perifiit 1541- *a. 

ML Horat. p. 24. et Hulf. III. 443. 

Q. H. Fl, Foemata omnia, •doctijfimif SckoUis iUa- 
ftrala, Antwerp. apud lo. HUleuinm 154'- 8- 

Dacta haud dubic.ex ed. Aniw. a. i^i^o. 

Commentarius in Primam et Secundam Horatii Saty- 
'■«". Auetore Ivlio ^ureUo Hourechio, l^JJingiiieiifi: 
atctjjit eiusdem Faraphrafu in easdem per Anton. Goy 
"WB. Antiverp. , 154»' 8- 

Bibl. da Roi,.belWB Leittes II. 50S. 

e 2 J5+2- ...Cooi^lc C ' D £ JIO & A.T II 

154-3. 

Q,H.Pl.Opera, cum eommentariis yieronis, Por- 

phyrionis, Mancinelli et Badii. Pari/iis apud loahnem 

Ruigiiy , fol. 154.2. 

I\epetitio Arcenlianae a. 1529. ■ 

' O. H. Fl. Toemata omnia, eum Scholiit doetijjimii, 

Lugdnni apud Seb. Giyphiuia »54-2' 8-. 

Grypliuna Vllma. Vid. a. i53°- 1 

1543- 

p. it. Fl, Oftera cum quatnor commeatariis Aeronis, 
Forykjrionis, Anton. MancineUi, lodoci Sadd repofilis- 
Ovmque aiuuitationibus Matthaei Bonfinitt et Aldi Ma- 
nutii, a Fhilologo (Benedicto) recognitis fuisque loeis 
iiifertis, et ad fitem ex integro reftitulis. Praemiffo- 
que et aucto Jndice. Adiectaa in c&lre librt eujidem iii 
Authorem Ilenr. Glareani AnnotatioHes caet. Farifiis 
in aedibus Oudud PetU fol. 1543- 

Fidflliter exprelTa ex AfcenTiana poftretaa a. 1529- 
Mailt. III. 355, 

p. H. Fl, Poemata, Seholiis brevibus, Usqve brc- 
vifftmis illufirata , apitd loan. Roigny. Excudebat lo. 
Ludov. Tiletanui Parifiis 1 54.3. 4' 

Maitt. III. 354. £x anteriotl fuperioris anni forto 
exprelTa. 

* Iloratius, l^ic. Perotti libellus non infrugifer de 
metris Odar, HorOt. Parifiis apud Sim. CoUnaeum 

154.3. la. 

Maitt. III. 354. Colinaeana fcxu eaqup ultinia. 

^. //. Fl. Ars poelica, cum commentario P^ili Arner- 
hachii. Argentorati 1545» 8* 

Saepio* dein recufa. Vid.-a. 154.7. 

1544-' "..Googlc ■ E JJI T I O W IH.VS. « 

1344- 
p. B. Fl, bmma poemata ettm ratione earmtnum et 
argumeiitis ubique infertis. Interpretibus Acrone, 'JVr- 
jikyTiane, A. Jano Parrhafio, Anton. ManciiieUo, nec 
non lod. Badio jijcmfto. SckoUiiqu* D. £.fafmi Hoter, 
dn^eli Politiani, JM, Antonii Sabelliei, Ludovici Cael. 
Rhodigini, Bapt. PU, Petr. Criniti, Aldi ManntiJ, 
Jloltk. Sonjinis et lacobi Bononienjis nuper adiunetis, 
Hii vot praeterea AnnotationeS doetijjimorum, Ant. 
ThjUfii Confent. Fr, Robortelli Ftin, atque Ilenr. Gla- 
'tani apprime utiles addidimus , ^ic, Perotti lihellus —, 
Aictoris vita ex P. Crinito: quae omnia longe poUtius 
iic diiigentiiu, quam hactenns, excufa in lucem prodeunt. 
Vmaiis apud JHeron, Scotutn ' fol. VS^y^, 

Qnicqtiid fere intpp. Horat. extabat, e l^eculi iHtiis 
mOK jn haiic edit. collatiim eft. In textu refingendo nOn 
amplitu labarabatur ; Diti« hahuit editor, anteriorem ali- 
luam, haud dobie Venetam, prelo iteniin fubitcere, 
ThjIeGi notae panllo ante prodierant, cum lemmate; 
A. Tkjl. in Odot Q. H. Fl. aufpieia ad iuventutem Jto- 
^um (, 1. et a, 4, 

* Q. H. Fl. Poemate. Ratio menfnttm , ^ibus Odae 
intdem paet/te tenentur, Oeutimetnim Jilarii SErvii. f^a- 
riai Itctiones ex fetujliff. codieibus. Parifiis ex ojficina 
fidvti Stephani , FII. Id. Maa iSH- 8- 

Maiit. III, 372. Pineili II. 326. Varias lectionea 
aoDeK anterioribua edd. fcd vere e Codd. et quidem, ut - 
Tideiiir, Italicu haufbs elfe apparet. 

p. H, Flacci ofwe, per Petrum Cnnitum, Ant- 
'tryiat i5H' 8- 

DowgT. p. 5, 

^.II.Fl. Opera, docti£imorum virorum diligentia 
rKogttita Frihurg, ' 1544- 8- .,Co^og-|c Cll DEHORATII 

Horatn Epiflola 3e j1rt« Poetlca, evm lajonis de 
Nores Cyprii ex quotidurnii Trypkonis Cabrielii fermo- 
nibus iiUerpretatidne, Parijiis apud Matth. David 

1644- 8- 

Cf. a." 1553- Rocufa a. 1554. 

1545- 

* p. //. F7. f^emijini opera — — omnium commen' 
taria — iam denuo eajiigata addiiUmus , nempe Acronis 
et Forpkyrionrs , item aiinotationes — //. Giareaiti, 
ErasmiRot., Maltk. Boitfinis, Aldi MamOii, JL, Coeliif 
A. Folitiani, M. Ant. CoccU Sabellici, lo. Bapt. Pii, 
laeobi a Criue Bonon., Servii Grammatici, Petrt Cri- 
niti. In fin«: Bajileae per Henriehum Petrum Menfe 
Martio, Anno ^l. D. XLV. fol. 154.5. 

Prima haec Henricopetiina, Textus refcrt plane an* 
teriores edd. Banieenfea Cuiioni», Eodem bac anno 
Horatium cum iisdem cominenlariis ab eodem H. P. ia 
4 excufum aifert Dougt. p. <). etindeBibl^ Hor. p. ag. 
Sed haud dubie error eft in forma tibri. 

* p,/?. FL poetnata amnia, ad eajligatijjuni cjiitti- 
que excmplaris Jidem quam diligentijflme rejiituta, Fari- 
Jiis apud Audoenum Parvum f Jub interjignio Ulii, via 
ad D. laeobum i545- i&> 

' - Nitida atqiie Dttis correcta editio , vix ulH memorata. 

Exprefla eft ex Colinaeana a. 154.3. ^'^^- Hulf. 111. 4.39. 

P* H. Fl. poemata: ex officiiia Mickaelis yafcojiati 

Farifiis ^ i545- 4- 

Maitt. I!t. 383- PinelU U. 326. Biblioth. du Roi, 

belles Lettres. T. II. SQQ. 

p. H. FL Poemata: ex ojficina Frane. Gryphii, 
Parijiis 1545. 12. 

Maitt. III. '383- OougL p. 5. Vid. a. 1557. ,,Coo'^lc £ D I T.l ON IB TS. CIJJ 

Q' H. Fl. Poemata: Lu^ani apud Stbajl. Gry- 
phhim ir>4-5- ' 3. 

Sihl. Bor.-^. 33. Spectat forte ai annnm (eqa. 

Q. H. Ft. Oftera cum natu H. Glareaiti tt Fariorum, 
Bajiieae " ^rA5- 4- 

PDbiae fi<lei ed. Habet Bibl. Hor, p. sg. Neque 
magis conllat de fequ. : 

Q. H. FL Opera: aun confmentarUs Acronis at 
Forpkyriotdi , Bafdeae . ia4-5- '8- 

iii eadem BibL laudata. 

Q, H. Fl. Opera , apitd Hoh. Stepkanum. Parijus 

1545- 12. 
Deniqac hoc anno prodietc : 

• lodoci fyuiichii Refel. CommenUria in Q. H. Fl. 
Arteni Poeticam Argent. i545- 8- 

BibL HulL UL 445. 

1646- 
Q. H. Fl. Optra, Lusduni, ywr S*ba/l. Grypkium 
15,^6; 12. 
Dougl. p. 5- 

Q. H. Fl. Opera Lyrica; per Herm, Fiffilum, Fran- 
eof. apud Chr. Fgeiiotphiiii »54-6. 8- 

Idem LI. 

p. H. FU Foemata fehoUis brevihus — — iUiiflraia 
apud lo. Roigny. Farifis 1546- 4. 

JilaUt. Ind. p. 502. Cf. a. 1543. 
Q, H, Fl. ^^>n Jekoliis , Antwerp. i54-^* 8- 

BibL Hor. p. Sg- IVepetit^ forte ex ed. a. 154.1. 
Q. H. Fl. yi^^ poetica cum Eepfirajl Fr. Philijipi Pe- 
ilmoiuii. f^enetiis apud JldifUos 154.6. 4- ,,Googlc CIV, JDE HOplATII 

»547. 

* Q. H. Fl. JPaemata omnia: Lugduni apud Sehafi. 
Qryphiitm »54-7« S- 

Gryphiana decima, a nemine adducta. . 

p. H. FL Potmata — — Antwerpiae ex o^ina 
Jo. Loei 154.7. 8- 

Bibi. Hulf. in. p. 44.0. et Hor. p. aj). qnae aliam 
ciusdem a. Antwerpianani laudatfbrma iQ. qua fide, non 
liquet, 

* f^iti AmmerhachU Comtfient. in Artem Poeticam 
Horatii. Argantorati 154.7. fi. 

C(. a. 154.3. Adiunctus eft Willich. comntent. 
in A. P. 

»54-8. 
p. H. Fl. Carmimm lAri quatuor . per Tkom. Ri' 
ehardum, Tarifiis '»548. 4-- 

DougL p. 5, 
p. H. Fl. Operar Vetuiw apud F^incent. P^algris. 

»548- 8- 
Idem 1., J. Bibl. Hulf. III. 440. 

Franc. RoborielU commeitt. ia aUquot loeos Horatii 
norent. 1548- fol. 

' ' »549- 

p. H' Fl. Opera: eum notis yariorum. P^enetiis 
apud haeredes Petri Jiavani fol. 1549. 

nougL I. 1. 

p. H. FL Opera; annotatt. Glaream iiluflr. Frih. 
Brifgoiae, JiM^ud. Sleph. Graviiis »549« 8' 

Q. H, Fl. por Seb. Gryphium Lugd, »549' »2. .,Coo'^lc ^. U. Fl. Poemata, eam SehalUf et argtfvimtis ah . 
Benr. Sttphano iUuJirata. Lutetiofex officiiia liob.. 
Stephan. . i5).9-S- 

iWaitt. ni. p. 581. Bibl. Hulf. III. 44.0. 

Q. H. Fl. £piftolanim libri duo. Ptr M. Vafeofa- 
num JPariftis ■ ^ 1549. 4. 

Jtfaiit. 1. 1. ' 

Q. M. Pi. Opera aim j4nnotatt, Erafmi, SaheUiei, 
PUt j4ldiatU caet. 'Cotoma« i54-9> S» 

Conf.a.1535. 154.4. etpajEm.. 
Q. H. Fl. Ars Pottica. Apud Guil, MorgUium 
Tiliiatmm Parijiis, id, Maii. id4-9- 4- O. H. FL Ars poelica, per Vieent. Madlum, 
SrixiaamH, Veuetiis fol. i55o* 

Fabric. Bibl. lat. I. 415. J. 31. Quirini de Brixiana 
Literatura p, §3. feq. 

O. H. Fl. Arspoetica: lac. Grifoli interpretatioiie 

ilhtfirata: rhetorieos librits ad Jierennium nikU amnina 

ad Ciceronem pertinere per euadetn declarattir, Floraitiae 

i55t>- 4- 

Fabrie, 1. 1. Dougl. p. 5. Bibl. du Roi ■ beUes L«- 
tres, T. II. p. 502. ^ 

g. H. Fl. Epp. libri //. Parif. per Th. Riehard. 

155«. 4- 

CataL Bibl. Bodlei. p. 597. 

15.5»- 
O. H.Fl.Opera, per Anton. Fincentium, Lugduni 

1551. 12. - 
Dougl. p. 6. Bibl. Hulf. III. 439. 

8 5^ 9- ,,Coo'^lc .CVI D Er B OJt AT I I 

O. ffi Fl. Opera, Lxgdtttii apui Stimjtian. Gry- 
phium 1551- >3. 

Ideml.1. Blbl. HulLLI. 

Q.H.Fl.Opera, Lu^duni afjud Seringoj 155*- ^^' 
BibL Hor. p. 50. Bibl. Hulf. III. 4.39. 

^. H. Fl. Sermoiium feu Satyranim Liiri dao, et 
d» Arte Poetka, Lutetiae ex offieina Mick. yafeofani 
155»- 4=- 
J>>ugl.\.\. Eibl. duKoi, belles Lettres II. 504. 

Q. M> ^> Sermonun libri dtio per Thom, Riehardum 

Pai-yUs 155 *• 4- 

Idem p. I. 

Q. H. FL. Opera, eumfckoUis M. .AatQmi Mvreti, 
P^eiieUis opud ^ldum iun. ij^i. 3* Q. H. Ft. Opera, per loh. Zj)eium, j4ntu>erpiae 

1552. 8- 
Accufa ed. a. 154.7. 

Q. H. Fl. Operoj ^ntwerptae per.Joh. Gymnieum 
Antwerp. 1558' 8- 

. Vid. a. 1537. 

Q. H. FL Opera, etimM. AntonHJHureli cotnmen- 
tariis, F^enetiis apud ^ld. iuii. 1553. 8- 

Muretina altera, 

Q. H. FL Arspoetica: per Tlwm. Hichard, Pa- 
r'fiii , 1558- 4. 

Dougl. p. 1. ■ ,,Coo'^lc. EDiTioirmvs. cvu 

Q. H. ift tAer de Art^PmtieOt lae. Onfoiuin- 
terpntatione explicatus. Nunc primum pojl FlormtiHam 
iduiman Laietiao intprejfut per Mattk. David 

15*52. 8- 

Vid. a. 1550. Bibl. du Roi, belles Lettres II. 30S. 

1555- 

Q. H. Fl. Opera eum commentarUs — — per Hier. 
Scotum, Fenttiis fol. 1553. 

Bmigl. p, 6. Vid. *. 1344. mia* «tlam Saxit te- 
i]iieiu edido : 

Q. H. Fl, dtama poematitj «nm iiedem int«rpreti- 

buf«nctuf apudPetrum deNkolims de Sabio fol. 1553. 

Q. H. Fl, Opera, cum interprelatiomlms Ckrijl. 
tandaii, p^enetiis fol. 1553* 

Laitdat Bibl. Hor.-p, 31. 

p. H. Fl. Carminum Uhri tjuatuor. Ex oHicina, 
Mkh. yafcojani Lutetiae »553- 4- 

Kepetitio cd. a. 1545. 

p, II. Fl. Carminum iibri quatuor, Epodon et Car- 
Biett feculare , per Thom. Ricliard. Parifds 155S- 4- 

HougL p. I. Cf. «. isK%' ei 1552. 

p. H. Fl. Ars poetica , cum comment. A. Xani Par- 
rkafii, renetiu i553' 8« 

Vid. 1. »551. 1535. 

AchiUis Statii, Lujitani, in ^. H. Fl. Poetriam 
townnejitarii; cum textu. Jntwerp. apud Martinum Nu- 
tium 1553. 4. 

Dousl. p. 6. Bilil. du Roi, belles Lettreo n. 305. 

* In Hpijiolam Q. H. Fl. da Arte poetiea lafnnis 
ieNoris, Ciprii, ex quotidianis Tryphonir Cabridii 

fcr- .,Coo'^lc CTIir SE HOBA^TII 

fermonlhus interpretalio ; — — — ytatetits apui Aldi 
filiot 1553. Q. 

Fairie. B. L. I. 416. Bibl. du Roi, belles Lettres 
IL 503.-Vid. a. 154.4.. 

* loh. Amaritonis Nonet. Commentanus in Epijiolas 

Q, H. Fi, Liber primus, JPariJUs excud. Guil. lulianus 

" »555- 8- 

Fairic. B. L. I. 1. Vo/igl. p. 6. Bibl. du-Roi, 
belles Lettrea II; 303. Male ad fequentem annum re-. 
ferunt. 

p. II. FL yirs poetica cum comment, lajonis de No» 
res: P^eueiUs, per j4rrivaieiuim ISSS- 8- 

Doiigl. p. 6. Eadeni eft cum Aldiua h. anni editio- 
ne, praefixo tantuni noro hoc titulo; nam utraque ad 
ma^uG e{l* 

»554- 
p. JS. Fl. Opera, Lugduni apud Seiafi. Gryphiiim 
. '564. 8- 
Dougl. p. 7, 

- ^ranc. Liiifini rtin. iit Ubmm Q. H. Fl. de Arle 
Toetica commentarim. Venet.apui Aldifdios 1554.4.. , 

Bibl. loF. Rennti Imperialis p. 243. Dougl, p. I. 
qui infuper I. de Nores [cr.uram hoc anno Horatii A. P. 
laudat. 

Q. H. Ft. Epijlotantm lihriduo, per Thom. Riehar- 
dum Parijiis i554' 4- 

Abroluta hia F.pp. Hqraiianonim opp. ediijo a Th. 
Ricbardo curata. Vid. a. 1548. 1551.1552. »553, 

Q, H. Fl. Opera: cura loh. Doujae, Fenetus 

1554. 4-. 
* ^IoJ. ,,Coo^lc BDITIONIBVS CIX 

* lof. de Nores in H. A. PoetiCam.. Parit Matth. 
DtTid. 1554. 8- 

Bibl. du Aoi, bellea Lettres 11. 503. Cf. a. 1544. 
" '553- . 

1555- '^ 

*'^.H, iT. Opera, Qrammaticorum antuptijf. Ht- 
itiaiAeronis, et Porphirionls Commentariis illujlrata, 
ttdmktis iiuerdum C. Aemilii, Julii 31odefn, et TerentU 
Seauri Annotatiunculis : edita anctiiis et emetidatius 
(fuam unquam aiitea per Georgium Fabricmm Chemnir 
eaifem. £x HHomedis etiam Obfervationibus indleata in 
Odii earminum generafunt, et mmda in iisdetTf fubiata, 
Hue quoque aceedunt loan. ffartungi in omnia HoratU 
Opera breves obfervatioiies , tpsibus docet potijfimum uhi 
liienofia- Graecor imitatusjit. In fine prloria Voltimi- 
Jiii: Ba/lUae^apud l/enric/tum Petri, menfe feptembri, 
«nno M, D. LV. Altcr Tomiis comprehendit' commen- , 
ttrioi Laiidmi bt omnia H. opp. Pr. Ixijini, I. GrifoUi 
^I.deNoresinArtempoetieam; tum annotalt. Erafmi, 
Amm.L. CoeUi, A.Politiani, Sahellici, B. Fii, lac. 
ttCruee, P. Criuilie^ Henr. Lortti Glareani; ciim ea- 
■lem in liiie fujlircriptionc ; fol. 1^55. 

Aliera HeniJco-Petrina (v. an». 1544..), a Fabric 
*pegie curata. Hartungus hoc falteni laudis habet, qaod 
prinius Horatium cum Graecia comparare inftitnerii; 
ijiiainquam iu vulgaribus admodiim opsra eius coatinetur. 
la &ibl. Dread. extat exemplum h. edit. ab Ge. Fabrido 
iafinitis loci» correctum ct emeiidatum, Vid. Goetz. 
Mepiorabb. I, p. 527. 

Eodem boc anno Balileae per eundem Oe. Fabricium 
^itio Horatii ctim comment. Acropia in 4- corata memo- 
«tur in Bibl. Hor. p. 34. 

* Horatius. M. Antonii Mureti in hindem Annotatio' 
nei. 4^ Manutii de meCris Haratianir. Eiitsdem ,,Coo'^c CX DEUOBATIX 

maatatiems in JloraiUan,. Vaiutiiit afmA Pmihtm 
Manutium, Aldif. »555. 8- 

VriH cA Muretus Codice vetafto , a Beruardino Laii- 
retlano e Fbadria fibi ininb. Tuni Vitam Hor. ex anti- 
qniiBnio voliimtne, quod Gandavi aflerTatur, ab eodem 
miflam adiecil. - Caeterum textua Cequitur priorem 
». i55i' . 

Q, B. Fl. Opera, aan ScfiolHs dtverforum, Cohniat 

1555. fl- 
Bihl. Uor.f. 34. 

Q. H. Fl. liber dcArte poettca: per Gualtherum Fa- 
iricium, Coloii. A%r. »55fi- S- 

£adem 1. 1. 

Fraitc. RohorteUi paraphrajis in Ubrum Horalii, tpd 
vulgo de .Arte Poetica ad Pijones infcribitur caet. Ba- 
fUeae pcr Jo. ffervag. Jun. fol. »555- 

■Dou{l.;p. 7. Sibl. duKoi, beUe« Lottrea U. 303. 

1556- 

Q. B, Fl. Poemata , fehoUii hrevihuj iisque doetijfv 
mis iUuJirata, apudThamam Michard. PariJUs i$$6. /^. 

MaUt. 111. 685- 

Q. H, FL Opera, eum .metriea earminum ratioiie, ei 
arguinentis ubiipie iUuJlrata, tum etiam jicranis caet. 
,Amioiatt. Coion. j4gr. 1556. fl. 

Q. H. FL Opera per Mart. Nutima, Antw. 

Doitgl. p. 7. 

Jo. PauU CaefarU Commeot. in XXXII. Q. H. R 
Odas, Aomae i<j56. Q. 
fVecuTua a. ] j66. i-.^Cooi^lc ' BDJTIOU2BV5. 'CXi 

16.57- 
(7. n. Fl. Opera, aim Annolationibus Tlteodori 
PkimaakL, Cmneb, jintKtrp. ettaud, Martinus Nutius 
1557- 8- 

Scqaitnr Aldinum textum. Fulmannum pluiibus 
Codd. ii£qaeXitis-prebi8 inOnicttuli huiic kboram profli- 
g^, coaTtaL Vid. Tupra p.V. et XLVl. Saepius reculA 
luec editio. 

0. H. Fl. Poematat eum comment. M. Jnt. Mureti 
-'Faiet. apud Ald. lun. iSO?- 8- 

^.H. FLOpera, cum/cheUif, Antw. i5.'>7. 8- 

BibLHulf. 111.440. et ffor. p. 55, qnae cadem Hoia- 
tinm cDm commenUiio Adr. Turnebi eiued. a. 'Farir. edi- 
Uun affeit Scilicet ex Adverfariis eiua (tepromtum puta 
(oiomentariuni. 

Q. H. fj. jSermomm lHri duo . PariJUs apud Tkom. ■ 
Sidurdum ^557- 4- 

Dougl. 7. Vid. a. 1551. 

Q. H. Fl. ^BouUerii. Lugd. apud lo. Fretlon 

1557. »a. 

Bibl. Ciofuiaua p. 93. 

i568. 

p. f/l P/., £(nn Sehaliii trevihus : -apud Th. Riehar' 
*"», Parijiis . \S^Z- 

9. Ji. Fl. Poemata omnia, Pariftis i5'>8' 

{>. iT. i^V., cum SehoUu, Lugd. 1.158- 

m Huir. HI. 44.H. 

Q. W. Fl. Opera, cura lok. BaulierU^ Jjigdani 
epad jialon. yineent. 1558- 8- 

' l^nd.n has Bibl. Horat. p, 35. qtiaa omnes cii «mte- 
tiaribiu recufas friiae, vix dubitBndum. .vGooglc CXII SEUORATII 

O. fl. Fl. Opera , ptr RaphaUjig. Antioerp. ex offi- 

tmaFlantm. ifiSS- 12. 

Atdina exempU reCeit textiUi Caepiiw (tein recufue. ' 

»559- 

' Q. Ff. Pl. Foemata omnia — — Vanetia apu/t 
' loa. Mariam SoneUum io\. 15^9. 

nepetita Veneta a. i54.4-< ^"t ommbas comment»- 
Tii9, qui in ifta deprelwiii^untur. 

Q, li. Fl. Fotmata omnia doctifftmis Scholiis iUu- 
Jirala. Aatjr. ex off^. lo. Loei »559. 8- 

Z>ou^/.p. 8- ViU. a. 1^4.7. 1553. 

Q. JT. F/. Opera, Lngduniper Jo. FreUonium 

1559- '=. 

DougL 1. 1. 

Denique eodem boc anno Muretbta a (liverris typo- 
giaphiSt rariieque lociarepetita eftt idque Liigdimi per 
GuU. Rovill, et VenetHs apud Aidum. Quae Lugduni 
apud baered. Sebaft. Gr^phii hoc auno cutsU eH «ditio, 
anteriurea Aias fequitur, non Muretinam, ax vulgo puta- 
tur. Extat in Bibl. Gotting. 

1560. 
^. n. Fl. Epijlolae, Sermones etAri Poetica, jint- J 
. werpine ex o^, Jo, LoiU . 15C0. Q. 

Dougl. p. 8' 

^. H. Fl. Foemata omrtia, Ba(iUa* 1560. 3. 

Bibl. Hor.p. 37, 

1561- 

I Q. H. Fl., exjide atque auctoritate decem librorum ' 
'/Tf«. opera Dionyjii l^^hini, MoiifiroU emendaius : ab 

*odetii~ ,,Goo'^lc EDITIOHIU V S. CXIII 

tedem^ CommaUariij eQpiofiffimis iUaJlratus, mtn^i 
prinuun in bietm editus ptr lok, TomaeJiuM ^ Lugduai I 

Nova Horatii recenfio, ad libios M«s. a Lnnbiiio 
[>cu, ccruiimqtie poftea repedita. ' 

p. /f. H. UhriOdarum etEpodon amfekoliisMiih. 
BnitL Veiutiis apud 4id. hm. 1561. 8,- 

RecnJa a. 1 570. 

p. /f. H. , «ji» fehaiUs M. jintort. Mureti et ^. 
3Utmt, de metrts Horatianis, VenetUs 1561. f^ . 

va«. 1555- 

/0. Bapt. Pignae poetica Hoiatiana. Venet. apud 
Vinc. ValgriCam i5<St. f. Blbl. du Aoi, beUes.Lettre» 
"■ 303. 

1552. 

p. H. Fl. Opera; eum notis PoUtiaxi, SaidUcit 

ilaimiii et aUorum. fenetiit apud lo. Mar. BoneUum 

fol. 1560. 

Tid. fupra a. 1544.. 1559. 

(5. H. Fl. Art poetica: Parifiis ex offic. Gahr. Baon. 
1563. 4- 

^si' p. 8- 

P- H. Fl. Epodtm UAer, per Tk. Richard. Parifiis 

i56a. 4. ' 

Idemp.g. Cf. a. 1553. 

p. H, Fl. lipiJloUu-um lihri duo per Tkom. Biehard, 
^'^f" 1562. 4. 

Ideml, 1. Vid. a. 1554. 

p. H. FU Ars poetiea: cum SchoUis brevihus fed eru- 
'«w, PaHfiU 1562. 4. 

ML florat. p. 38- Fone »b eodem Th. Hickardo 
'Urara. 
Tom. l h . ■ p. ■ 

I)',,.;-..,C00'^|C CXIV SE HO&AXII 

^. Zr. Fl. UberdeJrt^ Pottiea, lae. Grifolii iattr- 
pretatioue expUcatus , ' Vatetiis ayud lo. f^arijium tt 
Socios 1562. a> 

Dovgl. p. 8. Vid. a. 1550. 

Q. H. FL, eum notis Jcronii et AUorum, per Ge. 
Fabricium, Coloniae. 1562. g. 

Philiberti Laudenoti, He^i, Commentariua in L. I. 
KpifiolaiumQ. U.Fl.Parir, ex ofliic. Gabr. Buon. 1562.4. 

1563. 
Q. H. Fl. Carminum Libri IV. Epod. et Carmen 
fecitlare per Tkom. Bicfiard , Parifiix ^563. 4. 

Dougl. p. 9. VidJ tupra a. 1553.' Idem A. P. ho< 
anno recndit, tefle eodem Dougl. 

O. H. Ft. Opera per loaim. Gryphium , VenetUs 

1563. 8- 
Dougl. 1. 1. 

Q. H. Fl. Opera: eum Annotationibus doctij^uno- 

rum yirorum. Lipjiae ex ojftcina Eriteji. Voegelini, 

Conjl. ' 1565. 8. 

Q, H. Fl. Epijlolarum Uhri duo. Leidao 1563. 8- 

Bibl. Huir. HI. 443. 

Q. H. Fl. 3e ArtePoetUa Uber ad Pifoms — . Am» 

excud, Donat. Jiitzettkayn. i£i63. 4* 

1564- 
Q, H. Tl. Opera, cum Annotatt. Mureti, yenetHs 
epudAld.iun. ,1564. 8- 

Vid. a. iM'. 

* Q. H. Fl. Ars poetica, et in eam Paraphrajis et 
CommmtarioUti Joh. Sambuei, ^ntwcrp. ex ojftc. Plan~ 
tiu. »564, .8- 

DougL .,Coo'^lc EBITIONIB Vfi. ■ OCV 

Doa^. p. 9. Bibl. duAoit belles Lettiei II. joa. 
Repctit. a. 1569. *, 

p. 11. Fl. , cum SeholiU Mureti et aiiimadverjtoni' 

hui Bruti tt- Aldi MatmtU de tnetris Soratianis, f^enetiis 

1564-. 8- 

Dnbiui an diTerfii lit abaTtera h. a. modo memoratt, 

p. H. fl, Opera cum annotationibiis XIV. Virorum 
doelorvm. Coloniae excudehat Petrus Horjh 1564. Q. 

Vid. Cupra a. 1556. 1562. 

Q. H. Fl. eum Commmtario Theod, Pulmamii, ■ 
Antuerp, 1564, g- 

Docuex ed. a. 1557. 

1565. - 

{?■ H. FL Opera , Lugdiuni apud haeredes Sebaji, 
^nplui 1565- 8.- 

Bihl. Holf. .111. 439 > 

p. H. Fl, , ex Jide decem Mss. opera Dion. Lam' 
^JiUnJirol. Venetii» ..i505- 4- 

Friina Lambinianae ed. repetitio. Vid. 9. 1561. 

y- ff. Fl. Carminum liber qiiartiis, ex antiquijji- 
'"" Mts, Codicibus, cum Commeittariis Falfo adhiic 
"orphyriont ri Aeroni adfcriptis: Opera lac. Cru^Ui, • 
^'ffenit, editiu ; Eiusdem in eiindem Annotafiones, J^hf 
%» Fland. apud Unbert. Goitzinm 1563. 8- 

Vid. ad a, i.^iyg. qao demmn plen^ Horat. Op6, edi- 
tio » Ctn^uio coraw eft. 

1566. 
V' H. Fl. Att poetica cum exfiUeationibus Aeh. 
*«*" Amweip. 1566. 4^ ...Cooi^lc CXVl .ȣ UORATtl 

necab ex ti, a. 1553> ^^^ ^4^ anno HonLiiu 
Lanibini reciirus ell VeneUiB apnd Paolaui Manutiumi 
AlcU ni. 4. (Catal. de la BibL du Koi. betlen Leltres 11. 
p. ^99.) et Parifiis Q. Ti fides Bibl. Hor. p. 4.1. 
habenda. 

p. H. Fl. Opera ex eajligationt Theod. Ptdmattrd 
ad Mureti, Lanibini, aliorurntpie edilionem atqu^ veteres 
alitfuot Ubros coUatus, et SchoUis e Jcriptis dactiffimo- 
nim VirorumeoUectii iRHjiratus. ^ritw. ex offic. PtaU' 
titti 1566. 13. 

~ Prima baec Ptantiniatia ex nc Fnlmaiiiii. Vid. a. 
»557. et '564- 

p. H. Fl. Opera : yintu>erp. per Viduam Ijoei 

1566. 8- 
■ DoKgl. p. 10. Vid. a. 154,7. 1553. 1559^ 

Q. H. FL Epijlolarum Ubri dao. Parifusper Oahr. 
Buonium 1566. 8- 

Dougl. p. 10. 

1367. 

Q. //. Fl., fex abhincamus — opera Dionyf. Lam- 
bini emendatus — nujic ah eodem recvgnitus et cum oH- 
tpiot atiis exemptaribus antiiptis comparatus, nvtUis locit 
pufgatus^ iisdeirujue Commentariis, plus tertia parte 
amplijicatis , iUuJiratiiS. Parifiis apud lo. Mataeum 
fol. 1567. 

Editio Lambini recuncla aliqaotied deinde repetita. 

p. H. Pl. Opera, ciim Indice Th. Treteri, A'ti- 
iverp. apud Planti». 15O7. 8- 

Adomatus eft hic index ad p8|;g. ed. Antw. apud 
Gryph. a. 1543. 

q. ^.iGooglc E B I T I O N I D V 6. CXVII 

Q. H. FU , eum yfnnot. IHurtti et Atdt fllamitU de 
aerisHorat. X«gduHi/>«r (haercriM) Seh. Grypk. 

156:». fl. 

Dncta atqne exprdla haec Gryph, e Muretlna. 

Q. H. Fl. poemata, a ntendis iterum Jitmma dili- 
itntia repurgata, ac doctiffimis Frattc. Irenici bt ^rtctii 
Poaieam et librds Epiflolarum j4nnotationihtu in gro' 
nesijiudiafac iitvtaUHtis iUiiJIrnta. yidieeta Jiait w(- 
jiper ahitfue carmimim argntnenta tt rationes profodia- 
m. FraDcofL sd M. apud Georg. Cor. Sig. Feyerabeitdt 
1567. 8- 

f^eislittger CataL Bibl. Ord. S. Hierorolymit. ( Ar- 
^lOT.) p. 113.- Exemploini qaod ad manuacl^ habet 
toEa Aimotatt. Irenid absqiie textu poetac. 

• Q. f£. Fl. liber Epodon cura lac. Craquii, Attt- 
wrpitu »oG7' 8- 

Ata. Hermamti Gogavini Elenchiu Omiflbrum in 
Rondum poetam. Sabloo. 1567. Q. ' 

BibL Hnir. III. +45. 

Petri Pagatti Argumenta in Horatitun , Francof. 

1567- 8- 
1563. 

Q. H. Fl. Opera cum metrica carminutn ratione, 
O'lo,i.jgr. 1568. 8- 

Viaropraa. 1556. 1562.« 1564. 

Q. H. Fl. Opera, eum metriea earvt. ratione caci. 

% ir-)68. a- 

Recofaetl. a. »565. 

Q. H, Fl. Opera, Bafileae per heredes Nic. Sryling 
ir,G8- 8- 
5«qaitnr haud duliie anteriorem aliquam cd. Dar. 
■»K i. 1560. 

h 5 Eodem .vGooglc CXVIII X>EHOBA.TII 

Eotleni hocaniio Lambiniana Moratii edltio ter Tectila 
«elt, et quidem Lutettae apad ^. ManuL.fol. (tefte Dougl 
p. lo. ) Veiiet. apud eundem 4. et Francof. apud 
Wechei; 4. 

Leodegarii a Qaereu Praefatio in Lib.ll. SatTrarum 
Horatii, habita Kal, Octobr. 1565. FaiiC apiut Dionfj^ 
aPralo. 1568.8- 

Bibl. du Koi, bellea Lettres IL 303. 

Mattk. CoUinii Harmoniae unlvocae in Odas Hont 
Argent. 1568- 8- Cf. a. 1532. et 1539. 

16G9. 
Q. H. Fl. de Arte Poetica liber, eum hwihit 
S(fki>liis, Parif. apjid Gahr. Buon. 15G9. 4. 

RecuTu* a. 1563. Bihi. du Roi, b^UsLettrej II. 303. 
Jo. Samhucui in Artem Poeticam Q. H, Fl. Antw. 
1569. 8- 
Vid. fupra a. 1564.. 

p. H. Ft. Opera, etim commentariis Aeronis, 
Ertijmi, Sabellici et aliemm. Fraitcof, ayud Hereda 
Egenolf. 15G9- 8- 

Vid. a. 1554.. »544- »549- 
Debique Lamhini cd. recurtf b, a. Francof. 4- 

1570, 
Q. H. Fl. Opera , Grammaticorum XL — eommcri' 
tariis in uniim corpus eolUctis iilujlrata. BaJUeae apui 
■ Hettricpetrt fol. la?"- 

Henricopettina in.' Vid. 8. i544- i555- 
Q. //. Fl., eumfckoliis J. Mureti rt Animadverfio- 
nibiii Bruti. Fenet. apud Ald. 1570- 8- 

Ducta ex ed. a. I5G4* 

<?■ i),,„;-;,,CoO'^lc E n I T I o H m V s. Q. Hl Fl. Odae tt Epodan Uher, cum ammadvv. 
LM.Bnui, Vtnet. Ald. »A7"' 8-' 

Vid. fupra a. 1566. 

(^. H. Fl. opera , cum argumentis et CaJHgationSmt 
Gtorgii Fabricii. Lipfiae typis Voegeliams J570. fi. 

Eodenranno reoila Lambini edido Antwerp. ex oHic. 
Gnil.SilTii, g. 

1571. 

^. H. Fl. poemata, cum argumentis et cajtigatio' 
nihiis.Ge. Fahricii, cum indice Adagiorum. Lipfiae pcr 
io. Steiamannum typis f^oegeliams 157 *• 8- 

£x eiiud. a. Xaperioria edilione repetUa. Bibl. dh 
fioi, belles Lettres II. 299. 

Q. H. Fl. Opera, ah Ohfcoenitat» repurgata, Dil- 
%■ 157 »• 8 

p. H Fl, Poemata, fecundam opttmas quasque 
'^liones aecurati^ime calligata : editio haec argumentii fiapilorum poematum cgrtis, tum jinnolationihus copia» 
fu mftructa efl a GttiL Xylandro. Heideliergae, apud 
lo.Maier i57i- 8- 

Mnretinnm exemplum podlfimum requutus videtor 
Xyl tumiii AnnoWtt. antlquiores Intpp. maxtme Tui- 
ntbi AdverlariaTublegit. 

I-ambini ed. eodem a. recudit Antwerp. Cuil. SllTiue, 
tim, qwifuperiore anno dederat, g. 

1575- 

* Q. H. Fl. Satfrarum feu potius Eclogarum lihri 

""0 *x antiquijf. Mss. purgati et clarius explicati, opera 

^n^cbi Cniquii, Meffeiiii. £iusdemiu eos Commentarii. 

^^erp. ex ojfu:. Ptatitin. , . 1573- 8- 

Vid.a. 1-578. 

h 4 p. ,,Gaoglc CXX , D E U OA AT I^ 

p. If. Fl. PontuUm, cum Aeroae, Porph. Parrha- 
j£» caet. feiwtUs {aftud I. ^..SoneUum) , foL. 1573. 

Vid. a. 1544. .. ' . 

Q. H. Fl. Poemata, natist Scioliu i£ argiimmtU 
illifjtrata. f^enetUs apud Dom. ie Fanit i573- 8- 

Lmdant BipoDtini. lidem tffenut I^ugdjineoliem 
h. a. io 12. 

1574. 

^. H. Fl. poemata omnid doctijjitfiis Jeholiis iOu- 
Jhrata: «xatdit GuU. Norton. Londini i574. 8- 

Amej typogr. Antiqu. II. 878' 

p. H. FLt cum Aldi Manutii et M. Ant. Mureti 
Annotatt. — — Lrigdani apud Ant. Gryphium 

1574-. »2: 

£ proxuna Lugd. a. 1567. 

1575- 

Q. H. Fl. EpUialoe , et in eas pradeetiones nutho- 

dieae Claiidii JHinoit, (Mignault) t/uiius artis lOgieae 

mialyju et moralis doctriiiae raiio iiiu/iratur. Parifiit, 

apudDiona Prato. >575- 4* 

Housl. t). 1. 

. Odae tpdnque feteetae ex Epodon Uhro. 
1575- 4- 

Repetitae faoc anno edd., Lambini Florent.'8> 
(-ZDougZ. I. 1.) Ge. Fahricu Lipf. typis VoegeL 8- A"'" 
werp. Plantiniana c«m indice Treleii (cf. a. 1567.^ 8- ** 
X^^landrea Heidelb. g. e qua Ara poec. fequ. anno ibidem 
recula eO. 

»576. 
Q. H. FL eum interpretat. t SAoUis Varionim, 
Venttiuapud L M. BoneU. fot. J576. 

Vide ann. 1559. 1562. i573- «t »576' " 

Q- ,,Googlc Q. H. Fi. * 

jrifiij E 9 I T I Oli I B V $. CXX^ 

p. H. FU Ars poetica, eam commentario I. Stur- ' 
BH, Argent. 1576- )3- 

Aldi Manuiii^ PauU f. Aldi n. iii Hor. Artem 
poet. ammmtariiu. f^atet. apui j4ld. ^576. 4- ' 

Antwerpionlem h. a. Q. e Bibl. FuiAenb. affeit Hir-, 
(cluiigl,l. p.,3j6. 

1577. 

* Q. fl. Fl. potmata, novis feholiii et j^rgimujttU 1 
oh Heitr. Stephano iUit/trata. Eitudem Henr. Stephanl \ 
THatriiae de hac fua editione HoratU tt variis in mm | 
oiJerDotionibus. S. 1. (Parirua) flt a. (l577.)8'. 

£& prinu Stephaniana, bonarum reram refeidfHma. 
Vide fnpra p. XLVI. 

9« H. Fi., eaundatutf j4ntwerp. ex o^. Ck. 
Plantini »577- 8- 

Seorfim recofae funt 

*Theod.PulmanniAnnotatt.inQ.H»Pl.t Aldi 
^iamitU Scholia et de metris Horatianis, M. Antoit. 
^aretifcholia, lo. Hartungi Annotationes. ibid. eod. 

Nidda et elegans editio, ductaex ed. a. 1566. In 
M>L I^denti exemplnm exut, ir. Caranboni iiotulu< in- 
ftroctrai. Vid. Caul. Bibl. Lugd. p. fl66. 

* Hndr. Tunubi Coiiiment. in L. T. Carm. fforatii. 
Fsutdem Tuniebi comm. in locos obfcuriores fJoratii, ex 
'iu' Adoerfariorum libris excerptus. M. Ant. Mureti , 
" jiiidi Ma». in tundem aimotationej. Parifiis^ excud. 
^artaius iuvenis ' »577. 8- 

Bibl. dn IVoi, beltes Lettres II. 3oa. 
Eotlcm anno Lambiniana ed. recula fnncof. ad M.l' 
«offic Andr.Wechelifol. / 

h 5 1578- 

U:n;K.yG00glc «StXU DE HOBATXI 

1578. 
Q. H. Fl. ex antiquijfimis mtdeeim Lil.' M. S. et 
Jehedis aliifuot tmendahts, «t pbirimis locit cum commen- 
tariis antiquis expurgatus et editus, opern lacohi Cru- 
quii, Mejfenii. £dusdem in eunJrm enarratianes, ohjer- 
vationes et variae lectiones cum aliis quibusilam et ittdicc 
locuplelijfimo. Antxverpiae, mc ojfic. Okr. Planlini 

: »578- 4. 
Frima Craquiana . &epii]s deinceps recufa, cni libro 

IV. Odarum et Epodon, tum Saiyris erulgatif: proIuTerar. 
. XI CQdd. Cruquius fe comparafTe memorat, de quii)ius 

V. Aip. et de eius CommentatoTe anttquo p. XLVII. 

(^. Jl. Fl. Poemata omnia doctijftmis Seholiis e£ 

novis aliquot annotatiuneuUs iUitJirata. Londini apud 

GuU. Novton et lo. Harijon. l57S- 8- 

^fliw tjpogr. Amiqu. II. p. 879. Cf. a. »574. 

Q. H. Fl.Poemata, illujirata argumentis et cajli. 

, gatioKihus. Lipjiae ■ i578- 8« 

Repetit. ed. a, 1575. ^ 

»5.79- 
* Q. H. FL, — — opera lac. Cruquii, Anttverp. 
exojftc. Ck. Plantini »579- 4- 

Vid. a. praecetl. 
, p. //. FL, cuni Sckoliis et. Argumentij F^enetiir 

1579- 8- 
Bibl. Huir. ni. 44.0. 

Ip. H.Fl., Lamhini, cum Adr. Tumdri eommmt. 
LuCetiae, apud lo. 31acacuin fol. i57<). 

Vid.a. 1564. ■ . 

Hugol. MartelU Comm. in Odam II. Lijnri IV. Cann, 
Horatii. Floreut. apud Junta» ifl79< 4- 

Bibl. ■.Googlc rDiTioNiBvs. cxxm 

Bibl. dunbit belles Lettres 11. 502. Bibl. Firmiana, 
V. 027. 

1580. 
Aepetitae hoc aDno edd, 

* Henricopetrina <imrU Tice Baflleae per Sebafl. 
Henric - Petri, fol. cnm epift. nuncupat. Nicolai Hfiniger. 
Zuimhiniana, Lutetiaei fol. 

Pidmanni Antwerp. is. et in banc lani Doujat 
CoinmentaTiolas, Ceorrim excurus. . AntweTp.-ex offic 
Plsatin. 15QU. I3. 

Cum notii fariorum, l'arir. ful. 

^Ai^. £n^jetnuj in lyrica Horatii. Balil. i^g''* 8* 

Jo. T/io.-Freigii Commcat. In iTrica Horatii. fitCI. 
1530. 8- 

Vterque libcr etiam in Henricopetr. evulgatus eft. 
' Jul. AuTtl. Haurechii Comment. in I. et II. Satyram 
BaGleae 1580. 8- 

IVecur. ex ed. a. i54-** Infertm quoque ed. Henri> 
copeti'. h. a. 

Fraac. iMifmi Faraphrafis in Horadura. Bafileao 

isao- 8- 

1581- 

O. B. FL Pulmanni: adieeta funt praeterea earmi- 

mtm geiiera, Ge.Fabricii argg. in fmgula earmina 

BafUeae ex ojfc. Brytingeriana l58»' 8- 

Bibl. du Aoi, belles Lettres II. acfQ. 

L^Tnb. Lud. Pithopoei Paraphrafis in Q, ■ U. Fl. 
Sat. I. et IIJ. liiriprioris. Hetdelb. i58i- >8- ...Cooi^lc CXXIV DE UOSATlt 

1582. 

^' p, H. Fl. Opera omnia: ex emmdatiant tt eiim 
commentariis Petri Gualtfi. Chabotii, Parifiis, per 
Aesidiiim Seys. iSS^- 8- 

Smith. p. CCXX-XT. form. quac!raplicaUe h, libnlm 
laudat. £ vafto Clubodi comuaentario parum praeriilii 
ad melisrein poetas intettigsntiam petaa. Dialecticum. 
gramniatiGum t rhetoricura artiiicium vocat, ad quod 
poetam exigit. Eadem editio recula hoc tpro anno Bafil. 
g. et eiu9t1em Expolitio annlytica, PariTii» apud Martin. 
InTenem g. quam babet Bibl, noftra Acad. 

^. H. Fl. cum Scholiii ^nt. JITureti «t animadvv. 
Bruti et yildi ManutU de metris Jlor, Venetus ayttd 
Ald,iun. . 1508. 8- 

Vid. fopra 1570. 

f>. H. Fl., eumAldi ManutU et Ant. Mureti An- 
notalioniius. Lugduni 158B' 8- 

Exp^iTa ex ed. a. i574- 

Jani Doafae ad fuperiorem (i. 1530.) conmienta- 
riolum Sucddanea. Antw«rp. ex oiBc. Plantin. i/;g2. 8- 

^. 11. Fl. Opera eum notis Theod, Pulmanni et lam. 
Doujae patris. Antwerp. PlantUi. »583- 8- 

■ Vid. a. i^gft- 

M83- 

p. H, FL Carmina, eutn fchoUis et argumeniis. 

Parifiis 1533. 4. 

^. //. Fl. Ars poetica, ad P. Ratni Dialeetieam et 

JVietoricam refobtta, fiudio Jndr. KragU. Bdfileae per 

Sebafl, Henriepetri 1583- ^- 

£ib). Bunar. I. p. 313. Quamalieni iint talea conap 

tus 8 poetices indole, vix eft itt moneamus. 

«58*- U:n;K.yG00glc SDITIOniBVS. . cxxv 

1584^ 

- p. B. Fl. omma poemata. yetutiis apud ToK Gry- 
/*«w f«l. 1584- 

SoagJ. p. 12. 

^. H. Ft, E.fnjlalav»m iiiri dao, et M las pmele- 

ctiom melhodieae per Claud. Minoem , Dima- 

mifem, Parifiis apud JDmdlL i584-, 4-' 

UbcQua.iaiB a. 157.^. iinprbflue. In Epift. nuncup. 
[iib&riptiB eft a. 1578. ut adeo fter evulgatiu fit. In Bibl. 
*i Roi, bdle» Lettres memoralur typogr. Aegid. Seys, 

p. S. Fl. Sermones et Epijiolae, eum lod, Sadii 
^fftn^i exfdanatione , ab eodem dUigentius recoptita, et 
w Epijlt, praeferlim et auela et repojita. Parijiis , per 
Itt-Granion »584- .4- 

p. H. Ft. Epijlolarum liber I. vum Jcholiis, com' 
"itnt. et argumentis. Parijiis >584- 4- 

p. IT. Fl. Epodon liier cum carmine faeculari , ad 
"pOinnim exemplarium Jidem emetidatas. iMtetiae apud 
ftd. Morellum i584' 4- 

/0. //o^jna^iii Proteus Horatianus. BaT. 1534. 8- 

Hemardini PanhenU, Spilimb, Jn Q. H. Fl. Catmina 
a>que EpDctos cominentarii, quibu/i poetae aitificium, tt- 
luaH imitatiuncm atque ad poetice knbenduiB aperitur. 
Wneiiii apud Nicolin. i58i- 4- 

Adiectus e(l texlus Hoiatii a Parthenio, qui rei{uenti 
'ntamiae omnia H. opera abrolvil. 

('■ ff. Fl. Strmonum Lib. If^. fcu Satyraram Ithri 
"'>> EpiJloUmim lihrt duo. Cum argumentis ad ImIo- 
'""""oremfaeilitatem, P^enet. apud NicoUn. i584- 4- 

Catal. Bibl. Haflei. I. 1 g 1 . Goctz. memorabb. III. 
P- 294- Eft Pars II. ed. Varthenii. Cf. Bibl. Sinith. 

pccxxxi. OXXTI BB HORATII 

Q, H. Fl. FoemiUa., c argvmattis et cajiigalionihus 
Ge. Ft^picii. Lipfiae pet lo. Steinmann 1585- S-, 

Viclefup.a. i57t- «t 1578- 

Q. H. FL Opera: cum eommatt. Franc. Ireniei, 
Diiling. i58.->- 8. 

K«p«titA ed. a. 1567. Ibidem boc anao recurua eft 
HloTatitis ab obfcoeoltate ^ur^atus. Vid. o. 1571. 

Q. H. Fl. Opara. Lond. apiid Newtoil 1585- 8- 

VougLy.iQ. ^fwwll.p. 1156. Cf.a, 1574- »578- 

""Q. H, FL Fpijlolarum libri JJ, cum praej. Guil. 

. Xylandri FarifiU 1585- 4- 

* I^rid, Ceruti iaQ. H. Fl. Carmina, Epodos, S«- 
t^rae, atque Epinolas paraphrarin. Veronae apud Miero- 
nj^mum Uifcipulutn et firatTCS. >585' 4* 

Sxeinplum, qaod ad manus ell, Rnitur carmine fae- 
Gulari, et textnm adiectum habet. Eiuadem Faniphr. Jo 
£pp. et A.P. ibid. excufaef^a. i588* 

1586. 

Q. H. Fl. Opera, eum comment. lac. Cruquii. 
Aniv. ex ojjic, Plantiii. 1586. » Q. 

BibL Har, p. 55. Videtar fottu textus Cruqu. recu- 
fus elFe; uam commentarium ipta libri fonna excLudit. 

Q. H. FL Opera: cum Aniuiadw. Hadr. Turnibi, 
Mureti ef ManutU. Parifiis »58^.- 8- 

^ ' Q' H. FL Epijiolamm liber I. ex antiguijfmis lih. 
31. S. etfchedis alitjuut emendatus et plurimis locij cttni 
coirimeHtariis aiitiqtiis expxirg^atus et editus, Argunieiitis 
quoque et fcluiUis doctijftmomm haminum UUifiratus, 
Farifiis ex typdgr. Dioityf. a'Frato. iSijS. 4. 

Tilu- ..Gooi^lc KDITIONI B,V S. CXXVU 

Titoim tranfcriptos ex «d. Croqu. cxnoA eliam lectio- 
sti «xhibet. Caeteram argg. et brevia lchofia in mairgg. 
uTcripta habet. neque hiliun ampUus. Ftirpie^am Ve- 
; utiis «curum libruui ftatuuat. 

p. It.Fl. Opera, eum eomm. Parrhajii,, Aoronis et . 
Porpk. notisque Glareani, Lugduni 1586. -8* 

Landant Bipontini p. LI. 

6«. J«im7iuj iu Horatium' BaC i56^* 8- 

Nic. Frifehtini paraphraTis in H. Epp. I. I. II. Frau* 
cot. apaid lo. Spies. i5i|6. Q. recufa anuo Tequ. ibid. 
ipnd eriDiiem. « 

Ode de laadibut vitae ruHicae (Epod. II. ) explicata 
^A.]Hamtecio, Bonon. 155^. 4- Ob rariiatem Mifcel- 
lu- Ital. £nu). T. 111. inreruit hunc libtUum &ob. Gau- »587. 
Hepetitae hoc tnao edd. 

* aim comnient. G. Chahotu. BaHl. s-a. oilic. Leonh. 
Ofanii foi. 

cmn comment. Lamhim. Lutetiae, apud B. Ma-> 
wun, fol. 

cum comment. /. Cruquii, Antwerp, Plantin. 4^ 

ciuu annotatt. Pulntanm. Antw. Plantiii. g. 

cum Aldi Manat, fcholiia et lo, Hartmigi Annotailo- 
"ibiis. Antwcrp. la. 

uim AIM Manut. fcholl. ttMureti Annotalt. Bergo- 
"li in>is Comini Venturi. 12. ■ §. 

^.H.Fl.MethodusdeJnepoettca, pmr Nic. Coio- 
i^mn expojita Bergflmi, ty/jis Comini f^enfuri i587-4- 

Conf. a. tr,9i. Bibl. Hulf. III. 439. JaiKiat ed. 
^«ir. h. a. Bergomi in 34- 

Fr. ,,Coo^lc OXXVIII ' DEUOKATIl 

Fr. Irerm^usm Areempoctkmiet Epiftolas. FrauctfL 
.1587-8.' Vid.». 1567. 

Ith. CorrMat Explanatio in' A. P. Venetiis apud _ 
Franii. de Francifcia , 1587- 8- 

3ibl. <1aRoi'. beDes Lettres II. 305. 

Q. H. Fl. latine cgjn verfione EtruTca auct, lo. Fe^ 
brini et ObtT. Phil. Fenuti Italice rcriptis. Vcnet. 1587- 4.. 

• Q..H. FL Sermotmm Jive Satyrarum /iiw /^runiLr. 
Salyra prima. Parifiis afmd Dion. a Prato i587- 4- 

Subltitit coratua in Sat. I. 

1588.- 

* p. H. Fl. Ftmitata novisfekoliii et ilrgtmiattis ah 
Jlcnr. Stephano iUuJiraba. Miusdem Diatribe de hac 
fua editiona Horatii , et vMiis iii eum Ohfervattorzibuj. 
i;i.(ParifiiB) i58a. 8- 

Editio baec fecuncta praeter Scholiortim looipletatiu- 
nem aCqupt iufuper diatribaB et quasdam iii veri Porphy- 
rionis commentarioB emendationes nec non quasdam ad 
eo» accelBones habet. 

p. H, Fl. Opera, cum comment. Lambini. Lutetiae 
fol- »538- 

p. H. Fl. Opera, cum eajligalionihut Ge. Fabricii 
Lipfiae 1588. 8. 

Kecuf. e^. a. 1585* 

Q.H.Tt. Operaexpurgata, Colon. Agripp. i588* S- 

p. H. Fl. (le Arte poetiea liher, cum Paraphraji. Ce- 
ruti in kune lihrum. feronae apud Hier. Difcipultmt 

>5S8- 4.. 

I.audatur in Bibl. duHoi, belles Lettres II. 3oa. 

> 389- £ D I T~I O N 1 H V 6. ■ CXXIX 

1589- 
p. jy. FL Op^at Ltigduiiiper Antan. Tardiff. 

1589. »2. 
DoagL p. 1 3. 'Colonienreai b. a. e bibl, Eurltenber- 
jiaiffert Hirfehing p. 316. ■ , . 

P. G. Chahet. in H. Foeinata expofitio analjtica. 
BaCleae pet Leooh. Ofteuiora 1539. 8. 

1590. 
P. ff. Fl. Opva, eum notis Politiani, SaheUiei, 
Mmutii et atittmm. fatttiis apud Z-aur. Sertelhim ' 
fol. 1590. 
Vid. TupT. a. 1576. 

p. H. Fl, Poemata , accuratijjime eajligata — •« 
II GuiL Xylandro. Neojlad. per Matth. Harnifch. 

»590. 8- 
BepetJt. edl a. »575. 

J59I. 

Pradectionet Petri Giialt. Chahotiiiin fforatium -^ 
— Bttfiieae ex ojfie, Leon. Ofien. foL l^Xi 

EQed. a. 1537. mutato tantum titulo. 

p. H, Fl. jLpyiolarum tibri duo , Jndegavi per Pe* 
Inim £Iis »5y>. 4* 

Dougl. p. 1 3. 

p. H.FI, Jrs pottica cim Amiotatt, Francifci Squ- 
thezSalm. 1591. Q.- 

Ant. Riecobom ilefenror, feu pro eiut opinione <)e 
Horatii Epillola ai) l*irones in Nic. Colonaim, Femr, 
pcrBened. Mammarellum 1591. 4.. 

Conciliatio A. ^ecahotti cum Nie. Colonio, Paiar. 
^ Laur. Pafiiuatum 1591.4. 
Tm, t, i , Ellino- ,,C6o'^lc . CXXX PE HOBATII 

Epiftola Nic. Colonii sd A. Aiccoboniuu. V»»t- 
159'- 4- ' 

Conf. a. rsa?. et 1611. 

* Angdi Pagnonii in Q. H. FI. Satyras atqne Epiflo' 
las pTaefatio; et in pri.mam Satyram commenUtitu. Bo- 
noniae apnd lo. Rolfium 1591. 4.. 

Q. H. Fl. Opera: argumentij uiique ac doetijjimo- 
rum Virorum Annotationibus adUctis, Coloniae 1591. g. 
' , Vid. Catal. BibL 0. Bencd. fA S. Emmer. Ratbp. 
P.IV. p. 501. 

1592. 

p. H. FL atm AIM Maniitii et M. Antort. Mureti 
Jnnolatioitibus, apud Ant, Gryphium. iMgd. excud. 
lac. Stoer »598. 8- 

»593- 
p. H. FL Opera eum commentario Zac. Cruqaii. 
Laigd. Bat. ex offur. Plant. ^595- 4- 

Cniqiuana quarta ex anteriori ^ucta. 
p..//. FL Poemata, HUiJir, argg. et cafligatt. Ge. 
Fahricii Lipf. 1593. 8- 

Vid. B. »588. 

p. H. FL expurgatas , Lugd, »593. 12. 

' Forte ad Cruqa. exprelTus. 

p. H. Fl. opera omnta cum Ceruti parapkraji — 
addilus Ubellus incertt Auctoris de re yoetica. Veronae 
per Hier. DifcipuUim ^593- 4- 

■ RepeUt. a. 1535. 

»594« 

p. H. Fl, Poemata omnia t Lugd, B, apud Fr, Ro' 
pheUngium 1594.. Q, L)in;t;.,G00glc EDITIOHIBTS, CXXitl 

* P. G. Chaboiii Comment. triplex in Q. H. Fl. 
Opera. Bafij. per L«onh. Oflen. fol. 1 594. 

Vid. a. 1589-« »59>- 

j4n{. TkyUfii in Horatii odas aiirpida recula hoc amio 

^r.i. 

Coloaieoreni h. a. Tomis 11. fol. laiiilat Hirfchittg 
p. 316. Ceil haud dubie volebat BaCI. Chabotii. 

»595- 

AnaJyria logica omnium EpiAolarum Horatii, Artis 
poetlcae et felectiu-uni aliqiiot Odarum; authore Joh, 
Fijcatore. Spirae Nemfetum per Bemarfl. Albinum 
>39> 8- ' 

Douel. p. 14. Bibl. Huir. III. 4.4.3. necula a. 1593. 

Lamb, Lud.: PUkopoei Parapbraris in Ariem Foeti- 
cunHoratii. Heidelb, 1595. g. Cf. a. 15Q1. 

1596- 

Reculk b. a. Horatii editio Lambiniana apud Hered. I 
i. \\'echel. Francof. 4. | 

hepetiu quoque Nic. FrifchUni paTaphralit in H. 
EpiaobrumL. 1. II. Fraiicof. 3. Cf. a. 1536. . 

1597- 

p. //. Tl, Optra, etun ubariontus commtntariis P. 
O.Chabotii, BafiUaa . "fol. 1597. 

p. //. Fl. Opera eam eomment. vet. et Tac. Cruquii. 
^'"ffe\unt lani Doufae-in aindem Commeittariolus, Una 
^r" fuccidanea appeadice adfii/ieriorem Comment, Iteni 
iliictarium Covmentatoris veteris a Catquio edici. l-u^d. > 
S- «X ojjic. Plantin. l597. 4^ 

Kepetitus quoque fa. a. eft Horatiaa Lambini Lugd, 
4-ctcum paraplvaii Crruii: editio poArenu et auctior. 
^doaae apud F. Difetolum 4. 

i a 159«- ...Cooi^lc CXXXII DE HOBATII 

1598- 

p. II, Fl., ex jide vetenittt Codicum. F^enh, t^fpU 
M. lok. Crotonit • i598- 8- 

VanUHma haud dubie titult profeffio, qiiem forM 
editoT a Latnbioi editione mutiiatua ed. 

^.H.Ft., curaGe.FahricU, Lipfuu i598- &.• 

1599- 

Eiihard. Lubini in Q. H. FI. pnemata PanphRiri» 
rcholiadica »ova,.qua retentis poetae verbis et pecieftri 
rernioni inrertis auctor gravifljmua ct difficilUmtu pleiti 
coiiiinentarii-vice breriter et dilacide explicatur. Kofto- 
chii i59y. 4- 

Q. H. Fl. Operaomnia. Francof.adOd^ i599- {!• 

Anuabergenrem h. a. Q. laodac Hirfching p. 316. £ft 
haud dubie cditioBeramanni, Annaebei^enfis. 

Fhil. yeniUii Obfervationcs in Horatium Vcnet. 
1599- 8- 

Vid. fup. «. 1557. 

i6oa. 

p. H. Fl, Opera, cum eajligationihus (?«. Fahricii, 
Prancof, apud kered. fVecfuL lOOO. 4.. 

* p. H. Fl. Poetttata, fchoUis et argumentu Henr. 

Stepkani Ukiftrata, Editio tertia. f. l. (Parifiis) 

exeud. Paiil. S^eph. ' l6*»o. 8-- 

Editto hasc III. ne hilum quidem differt a fecuntla. 
Eodeni hpc aiino Stephaniana altera Genevae Q. recufa 
eli, ahsque-diatribis iit videtur. 

* p. II. Fl, Poemata omnia: additi funt Indiees 
iuo; viiui dueti cuiusdam viri fier Henr. Step/ymum i-«- 
eognitiLi, alter Th. Treteri, Francof. apud Andr. Wo- 

.chel, per CLMamiumet 1. Aubrium 1600. Q. 

9- 

B,M...,,Googlc ■ EDITlOSiaVS. CXXXIII 

Q. H. iT. Art poHica eura Sigism. luiii Mynfmgi 
dtFrondeek, Jjaving. . 1600. 4. 

Q. H. Fl. Ars pottita, per Nk, CohtiSum, ^m- 
*n"S« • ifioi. 12. 

Vid. rupra a. 1597. et 1591. 

Q. H. Fl. jioemata omnin , argumMtis et SehiMis 
firor. doetiff. Uhijirata eum indieatione diverfarum le- 
etioimm partim e fex Codicibus veteribus Mamlfcriptis 
licnim ex opt. notae libris ali^iiot imprefjls Jludto et 
opira Greg. Sersmanni, Annaeh. Impxeff. fitmtihut 
Orofii et f^oegelini Upfiae l6tl2, g. 

Prima &erBmani)iaaa , raepiiu dein recuTa, 

Q. H. Fi, E.piflolae, cum eomment, FrifcfUini, II. 
f^oU. Frmieof. iGoa. g, 

a a. I5fi7. 

Faraphfajis iti Lib. I. Satyrartim Q. H. FL per 
%un. Jul. Mynjing. a Frondeck. Augijl. F^indel,- 

160S. 4- 
Cf. >. t6oo. 

Q. H. Fl. Opera eum eommentario lac. Cruqnii, 
I^Sd.Bata». 1603.4. 

Cmquiaoa £exta. 

Q. H, Fl, ohjeoenitate Romam expitrgatus Colon. 
^P. 1603. 8. 

Cf. a. 1585. 

Excurns etiam HoTaiiae h. a. in Corpora Foet. l^t. 
^ore). AUobr. apud Sam. CTifpimim . - Vol. 1. 

Q. H, Fl. Opera, ctim novis Argumeiitis. Ex offic. 
i^intin. i€p4. i3. ,,G6oglc CXXXJV DE UORATJI 

p. H. FL Toanata, ilUiprata argumentis <t ca/ii- 
gationibus Ge, Fabrieii, Lipju typis P^oegel. 1604- 8- 

Kecuraed. a. 1575. 

Q. 11. Fl. Opera per Dioit. Lajnhinujn. — AceeJ- 
femnt pojiremae bjiic editioni Adiiftni Turnebi in eundem 
Commeutarii — tt injine Theod, Marcilii ad O. II. Fl, 
quotidianae et emendatae lectiones. Parif. apud Barthol, 
jyiacaeum fol. 1 6oij . 

A. 1605 iiaac editionein laudat Eibl. du Roi, belles 
Lettres II. 299. Th. MaTcilii lectiuncs reparatim qnoque 
h. a. excufae ab eodeni Macaeo memnraiitur. Kodem 
Iioc anno Lambiniana Horatii editio additis Hem.Stepba- 
jii Diatribia recula eli AuieL Allobr. a l>elr. de la Ko' 
vieie, g. 

{?. H. Fl. Poemata, eum luvenaU: Ifindin. 

1604. 12. 

-'''I. Q. li. Fl. de Arte Poetica Ubnirn Herctdcs Man- 
xonius, quiaperte demonjlrat, exprejjum ah Arijioteiis 
poetiea IloratU poetices ordinem. Sergomi, typis Comini 
fenturae 1604.. 4^ 

Bibl. duRoi, bellcB Lettrea.H. $03. 

Q. H, Fi. Odae in iocos communes digejiae, Jlitdio 
lo. Langii. Hannov. typis fVechelianis 1604- 8- 

Repetit. lUtim Lugd. eodem hoc anno. 

Q. H. Fi.Lamhini, additis H. Stephani diatrihis. 
Genev. apud PetiK de ta Hoviere 1605. 4.. 

FoTte innOTatus tautuin titulus ed. anteTioris anni. 

Q. H. Fl. Opera cnm comment. Dan. Heinfii. Ex 
ojfic. Plantin.apnd Rapheleng. 1G05. 8- 

Q. H. Fl. Opera cuni eojligationibus Ge. Fahricii. 
Lipf. lypis yoegelianis 1605. Q. 

Recuf. ed. a. 1604. 

■ ■ <?■ ZDITieKIB V,S. CXXXV 

Q. M. Fl. mi ohfeoemtate purgattu. Parif. apud 

SoJtnium 1605. 13. 

Q. H. Fl. Oda» iu locot comtmttus disejlatt fludio 

Ioh.LMgU LMgS^ 1605. is. 

Vid. a. praecedeuteai, 

1606. 
Q. ff FU Opera expurgaia. Parifiif 1606. 8- 

O. H. Ft. Of/era, eum notit JoK Bond. Loudini 

1606. 8- 
SaefHUs repetita. Singulas coiomeainnire , vix ope- 
TK preuum eft. — Editioncin h, iu Fiancof. «d O. 
cantmi Uudat Htrjehmg p. 316. 

1607. 

Q. H. FL Opera ah ohjcoenitate expurgata. Anb- 
verp. ■ 1607.. 3- 

Q. H. Fl. Emhkmata, imagtnihiu aere inciju ttotis- 
fue iUuJirata: Jludio Otkoni^ f^aenii, Antverp. per 
Bjeron. f^erdyffon. ' 1607. 4- 

Hecula a. i6iS. « 

O. H. earmen Jeculare et hymnus in ApoUtnem et 
Diartaai latiite, et a Fed. Moretlo ^raece eodem earmittis 
Senere expreffa. Parijtis excud. Fed. SJoreU. 1607. 4. 

BibL. da IVoi, belles Lettres II. p. 302. 

1608- 
• Q. H. Fl. 1 eum erudito Laevini Torrentii <om- 
»tentario nune prirnum iit btcem edito. Itent Petri Nan- 
itii iHemariaui iti Arlem poetieam. Antverpiae ex officiua 
Plautiu. apud lo. Moretum i6o(]. 4* 

De Toireniio pTacclare de Horatio merito vide ropia 
p. XLVIIl. et de eiua Codd. p. VI. 

i 4 <?■ ...Cooi^lc Qxxxvi .a> E uoSatii 

Q. TJ. Fl. tx fide vettnim Codieum. J^i$A. »pad 
Laurent. Senberliehf 1608- 8- 

Recqla erf. a. iflgg. 

Q. //. f/. Opera, Antverp. ex offic. Plantitt. 
i6o8< >&• 

i6og. 

y?. //. K. O/wa cum Notis Z>, Hntifm. £x o^. 

Plmtin. Raphdens.- ' 1609. S- 

Kepetiu e<l. a. i£o4> 

Nic. Frifcblim Paraphrafia in Hor. Epilk. lilwo» 
Huo/i. • FrancoF. apud Nic. Hofmaaa. i6og. tj. 
- Cf. a. 1586. p. ff. Fl. Opera cum jtotU D. ffstnfii. JenSit 
fforatii ad Pifones e/ripola «t Ariflotelis de Pnetica Uhd- 
tfu ordinefuo mmc deirium ab eodein Jleinjio rfJlUutUi- 
Pxojfc. Rapheieng, iGyo. 8- 

(?. //. Fl. , cum Mureti et Manutii Hnnotationihus 
Ijugd. apud haered. Aouillii. i^io- 8- 

■ Typogiaphum ai^fcripii e PbteUi II. 323. 

Q. H. Fl. ex edit. Thead. Pulmanni. Anttperp. ' 

,610. l6- j 

Editionem h. a. Cameraci vulgalam g, habet bibL j 
Furltenbergia. Vid. IJirfehing ^. ^16, , * Q. //. Fl.: cum commentariii et marrationli"^ 
Commmtatorit veteris eb laeohi Cruquii, /icceduitt /"'" 
Doufae in erindem eommentariolus f tma cumfuecida""'. 
cppetidict adfuperiorem eommattarioium. Item Auttfi^ , , .■.'Cooi^lc EDXTioNJ B V e. cxxxvn 

Tom Commattatorit veftris « Cniquio eeUti,. Ex offle. 
PlaiUiit. Jla/jheUiig. l6>i. 4.., 

Crnqaiana r«ptiiiia , eaqne praefhntiJHBia. 

Q. H, Fl. cum notit 6e. BersmaiMi. Bafileae 

1611. 8. 

ExpFclIa ed. Lipr. a. 160S. 

Habotur quoque h. a. «ditio in Corji. Poet. Lat. e^ 
U. Aniiil. Allobr. at>ad Sam. Crirpin. 4. Vol. 1. inde a 
?• 748- 

Nie, Colonii Refpotilao idvevdui abrurdam feafMitiaia 
Atit. Htccoboni de Horatii ilbelln ad Fifonea dc Poeticav 
Bcigomi 161 1.4, 

Vide fupra a. 1591. 

i6ia. ■ . • . 

p. M, Fl. Oftera, cum comment. J3ion. hambini. 
Fraiicof. ajmd kered. fVechel. 161&. 4. 

Q. //. Fi-t accuratijfwte emeiidatits et explicatus, 
mmParaphrafi KUh. Lvbiiii. Francof. 161S. 4' 

Q.,H. Fi. Opera^ mm NotU IX Seinfii. Bx offic. 
Raphd. - I . ' i6ia. 

Eadem boc anno prodtcre cum ADimad.verrtonibus et 
Notis Dau. Heinrii Iijnge auctioribus, addilo libro de Sif 
<TTa, Lugd. Bat. apud Lndov. Elzevir. 1 2,', 

JPauU Franci CommenUriiin I. et HI. Od, L. I. H'o'> 
raiii t I. 4. 

»613. 

Q, H. Fl. , eimt notii lani Butgerju. iMtetiae, eX 
typogr. Rob. Steiiftani 1615. ifl. 

Te%tii9 efl ex HeinCi ed. exprelTuB, cam eiuidem 
raientlatianibuf, 

i ^. D» ...Cooglc CXXXVni DE HOMATII 

De iDndibna vitae rufticae commeotarim in recnn* 
dam Horatii den e libTO epodon : autore Blafio Ser- 
nardo. Ftorentiae per lo. Dotiatum 1613.4- 

Bibl. dnlVoi, bellea Lettreg I. 303. 

i6t5- 

Q. H. Fl. Ojfera omnia, a Pet. Guall. Chahotio tri- 
plici artijicio explicata, et demum a I. Jae. Graffeto 
iUiiJiratn. Baflleae apud Ludor. Regis fol. 1615. 

Bibl. du Boi, belles Letties I. p. 300. 

1616. 

Q. H. Fl. Opera, pftt Valent. Cremcovium T, 1. 

i6i6. 8- 

- Dougl. p. 17. Q. H. f7. Foemata, argrtmentis etjcholiis v 
doetijjimarum Uhijlrata, cum indicaliotte diverfarum ie- 
et-ioiium: Jiudio et opera- Georg. Bersmanni. Secmula 
editio hcupletior, ab eodem recognita. JJpJlae typis 
Grojfianis i6i6, g. 

Vidcrnpraa. i6»2. 1611. 

Q. H. I^, jJmJielod. apud Henr. Ltfurentium 

1616. 8- 
Haud dubie ex Heinfiana ed. dnct«u. 

16.7. 

Q. H. Fl., ah omni obfcoenitate purgatiu, ad vjum 
Oymnafiorum Soeietatlf lefn: /ildi 3Janiitii de HJetrit 
Horatianis et Odae aliquot (fcil. I. si. et 24- ^'' ^- *^ 
Carmen facculare) a Fed. MoreUio eodem genere vcrf lyric. 
graece riddiiae. PariJ. apud lo. Ubert. 1617. is. 

iGig. 

iM .....Gooi^lc UDITJONZBTS. ' CXXKIX 

.619. 
Q. H. Fi. 0/tera omnia, danuo emmdata, Amjle- 
hi. ttfiui Qml. Iiatffon. 1619. S4.. 

Ex Heioiians Teligiofe expteflk. 
Q.H.Fl.Operaf.l.eKtypogr.Iae.^er 1619. la. 
Bousl. p. 17. 
(l.Ii.Fl.i — xGetjevM »619. 16. 

Bibi. Huir. ni. 443. 

Q. H. Fl. de Arte poetiea ad Fifonej Eptfhola , e» 
ree. Daii, Heinfd Jeorfim edita. Addita et DiffertatiuH- 
tda nusdem fuper FUmta et Terentio, Comicis. fViteb. 
typij Goniuinn. 1619. 4- 

16110. 

(?. H. Fl. Opera , a lae. Cruquio ex Mss. Codici- 
hs cmendata eum Comment. f^eterum etfuii. Ex ojfe, 
PUnain. Rapheleng. 1C20. 4. 

Cniriaiana VIII. Eodem anno repetita Laev. Tor- 
icntii editio Aotv. 4. Q. H, Fl. Ars poetica per lan. Parrkajium,- Lagd. 
iGai. 8- 

FauU Frattei Comment. Horatiani Praemetiiira in I. 
et II. Lib. I. Odaa, Annotamenta exhibena. Francof. 
1621.4. Cl-a. >6i2. 

Q. H.,Fl. Opera, denuo emendata. Amjl^i. 
txeud. GuiL. Caefius ' »633. ifl. 

Exprelfa eil. a. 1619. 

1624. ,,Coo'^lc eXi< - S E H O B A.T I I ' 

Q. H. Fl. .Optm: tx typographia regia PariJlTs 

f. 1634. 
O. H.FlJ, eum jinnotafiuHculis Bajilaao 1694.. 8* 
Bibl. Huir. III. 4.44. 

1625. 
Q. H. FL Opera. Antra^. ex offic. Flaatta. 

1625. 12. . 
Q.H. FI. Opera. Amftelod.per lod.Hond. 1^25. la. 

* lo. fVeitT. Comment. de laudibus yitae rufticae in 
recundam Horadi odam e Ubro Epodon. Francof. 
»635. 8- 

i6a6. 
Q. H. Fl. Odae Jeltetae. Lugd. Bat, per Bonavent. 
et 4brah. Eizev. , ' i6s6. 3- 

Q, H.Fl., eum SehoUis Jcronis, Bajijeae 1627. 8- 

* Q. H. Fl. Opera omnia^ cum novis Jrgumeutis, 
Seiani ex.typogr. I. Jannoai iGa?. ja, 

Editio formi* Utterarum minutillunia expreira. 

1638. 
p. H. Fl, Opera omnia, eura Dan, Beinfii. dmjt. 
aptid Elxevir. 16^5. i€. 

Daclaexed.a* 161S. Vide et feiju, a. 

' Q. H. Fl. Opera, cum Ohjervationiiut Mdi. Flyjch, 

1629. 8. 

Q. H, Fl. Optra cmnia. Accedunt natic D. Heit^i 

dt Satyra Horatiana libri II. cum tiusdtm iA omnia poe~ 

tac i),M...,,Googlc E D 1 T~I O N I 1»VS. CXLI 

tat ojiera animadver/ionibttt Umge aucHoriXntt. II. faU. 
, lugd. Sat. ex ojjie. £hev, 1629. 12. > 

p. H. Fl. Lyrieajive Odae, eum y4rgiime)Uis Oda- 
rma ct lids Horatianis lo. Bapt. MafcuH. Duaci • 
1635. la. 

Q. JJ. Fl. Oftera — exfmrgota cum comment, lod. 
ilarefti, Duaci 165^. Q. 

lleca& fi«tiin.»638. tmn 164.7'. 164^. 1655^ 
1664. 1666. 

p. H. FL .4rs ftoetica: Parif. per Seft. Chappelat, 
1641. 4. 

Q.H. Fl. Opera, Patif. per lo. Lihert. 16^1. la. 

p. H. Fl. Opera omnia, Farifdst e typogr. rigia, 
fol. 1642. 
Vid. fupra a. ■ 624. 

F. Ph. •Pedeniontii EcphraGs in H. ATtem poeticaov 
Vcneliia 16.^6. 4. 

p. H. Fl, f nan eommentariit fdeetiffimit fariorum 
ttSehoUis iutegrif^ lo.Sond: accurante Com. Schreuelioi 
ijiid. Bat, apud Fr, Hack. 1653. fl- 

Rep«tiLaIuec ed. raepiiu, Tekiti 16^3. 1663. i66S-^ 
'670. 1688- 

p. H, FL Opera, p*r Dan. Heinfuim. Lugd. B. 
'pad Eizeoir. 1653. fl. 

Vid.a. i6ia. 1639. 

p. H Fl, Opera, Amjlird. pcrl.Ianfon i653- »2. 

Vid.a. 1619. 

P. H. FL Opera, eum not. lac. Meurfti, Antv, 

le-je. 13. ...Go^oi^lc , CXLU DE HOltATlI 

p.- H. Fl. Opera, eujif natis FhU. Munckeri. 
Z.ugd. B. 1653. 8- 

Laiudat Bibl. Hor. p. go. nercio qua fide. 

Chr. Funccii AuTon aeftira nova fade rurgens et con- 
focxau illulhamento Carminis feculari» Horatiani. Freib. 
1659- 8- Spectat Inud dobie ad Cann. Saec. v. 10. 1 1. 

Bibl. Altenb.p. 110. ' 

p. //. Fl. /irs fjoetiea in metkodttm reducta per Franc. 
de Cajeai^s. Valent. i6'59. g. 

Q. H: Fl. Opera, per Gid. Litbgow. Editib. 

1662. la. 

p. H. FI. Opera, eum Notij Th. Munch^. Jjugd. B. 

, »1^63. 8- 

p. H. Fl. Odae, Epifiolae et Jrs poetica. Amfi, 

1G65- 8- 

Ge. Ghr. Cadesreater Diff. fuper Epift. Hor. XVI. 

1. 1. Cizae 1664. 4. - ■ - 

Q. H. Fl. Poemata, cum eomment. lo. MinelUi; 
praemigo Jldi Manutii de metris Horatianis tractatu. 
^Rottrod. •• 1668. 13. 

' SaepiuG dein recuGi a. 1675. 1676. »677. 

f>. H. Fl. Sehrevelii. Litgd, B, et Baterod. 

ex olfit. Hack. 1670. 8- 

Memoratu digna haec etlitio hactenus, quoil ptimum 
VenuJinas RutgeiJii lectiones additaa habet, quamiiuum 
Iruncalaa atque iuterpolataa ; de quo.graviler conqueritur 
Burm. praef. ad ed. Hor. a. 1699. 

p. H. Fl. Opera, reemfuit Tan, Faher. et Notulas 
et Monita ad Odas addidit , eum fpecimine lutvae iuter^ 
pretationis Sa}mur. 1 C7 i . 1 a. 

g.H.Fl.Opera, ex ojfic. Plautin.Iiaphel. 1675. 8- ,,Coo'^lc EDITIoniBTS. CXLIII 

O. B-FLt atmnotis marginalihtu lo. Miaellii, et 
eomtnenl. Fr. RafiftoUi^ nte non Jupplem. Joa. FelUri^ , 
fl FoU, Upf. »675- 8. 

RepeLiu «l. a. 1678. Eodem anoo Rappold com- 
meotaiins repiratim piodHt Lipf. g. 

Q. H. FL Opera, e r«r. Dan. HAifii. jjnjl. Elzev. 
1676. 8« 
VkL a. 1655- 
O. H. FU cum eomment. Th. Pulmanaif Antv. 

»677. 16. 
S\&. a. iGio, 

p. H. Fl. Epijlolarum Uier II. Farijds 1678- 4. 

Cf. ■. tCso- i685- i668- 1690. 

^. H. FL Epjioiarum liber I. PariJ. 1630. ^ 

Cf. ■-^678- 

Zm Oeuvres S^Horace, tradidts en Fran^oitf at>e£ 
denotes et des remarques critiques, par Andr, Dacier. 
X Fobimes. Paris 1681- IS- 

CoQtexmmrqieditex tA. Tan. Fabri 1671. Saepius 
poQea recula. 

Q. II. FL Opera omnia. J^enetiis i683. la. 

O. /T. FL , cutn aiterprttatiotu et notis Petri Rodei' 
Ui, e S. I. ad Ser. GaUiarum Delphaaim. Tolojae, per 
Ceiutnerittm 1633. 8. 

Repetita baec *A, a. 1636. 1690. 1G95. 1696. et 
1711. " . 

Q. H. FL Jdectorum Carminum lih, IV. PariJ. 

, »685- ,4- 

V. a, 1673- 1680. 

Q. H. FL Operaomitttt. PariJ. i687- »". 

. 9- i),M.,,,,Coo'^lc CXLIV BEHOBATII ' 

p. B. Fl. Carmmum Lih, Ilt, Ffrif. tSp^-^- 

Vtd. a. 1678. iCQo. Eodema. i688. prodiere S^ 
tiranim l<. 1. et An poetica. 

Q. H. Fl. Opera, yenetiis ' »638. i2. 

Ducuex i^ua. 

J)(M«ruMfl n. Parif. X Voll. 1689. la. 

p. H. F/. Satyrimim Lih. II. Farif. T690. 4- 

Vid. a. 168O- ne>eiita quoi}ue hocaiino P. Rodellii 
•ditio Lond. g. et e rec. Daii. Heinrii, Amfl. 16. 

O. Hi Fl. Opera, eum novis argumentis. iMgd, Sat. 
lCyO. 12. 
T}'pia exrcripta ed. Sedaii. a. 163S. 

Q. S. Fl. Opera, otterpretatione et tiatis iUnfirata 
a Ludov, JDefprez : in yjum DelphinL Farif. per Fr, 
Leotihard. "•ifjgi. -l- 

' Farum novae Incin affuint Horatio Derpreiii coinineii 
taiio, ex fuperioribuH confarciuato. CriAn autem oniniBO 
ncglcxit. Hepetic. 1694. 1695 et laepioa. 

Daca-iana III. P;irir. X VolL 1691. IS- 

<^.H.Fl. Opera, renetiii »692. 13- 

Vid. a. i68&. et i688- 

p. //. FL, cum notit lo, Rutgerfii. Fltrai. 

^1694. lE. 
IVepeiit. ed. 1613. Reaifae qiioque lioc et Tequ. a- 
^od*i^(i (Leodii 1695.-8. Parir. xb^G. ^i) tit. Dejprefd 
(LoAd. i'(j95. 8- et Amftelod. 169^). 8- ) «'^t'- 

Q.H.FL, ex rec.Heinfii, Antwerp. 1696. »6- 

* Q. 11. FL Opera, eum X^otis Eduard. a ZurcL 
Harlem ex typ. Aic Braau. »6y6- 3- Re^ietil. Lond. i7oa. ...Cooi^lc £DITIONIBVS. , CXLV 

p,H. Ft. carmmaacfmrgataiperf>eljia.int«rpretMiott« 
iSaJiravit lof. de louvency. JI.' f^olL Parif. i6g€. la. 
KepetiL lyos.et 1709. , 

(l.H.FLOpera, Fmaiit >6g8- i*< 

Vid.a. i6Ss. 1688. 
p. H. FL Opera, Ijigduni tCgQ. i^. 

p. H. Fl- Opera ai' oplimorum exetnplarium fidem 
reemfita; AceejfsruiU variae Lectianes, gnae in Ltbris 
Msi. tt Eruditoruui eommentariis notacu digniores oc- 
tVTUMt. Opera et Jludio lac. Taliot. Cantahrigiae, 
typis aeademieis ' 1699. 4. 

■ AccuraU poelae recenCo, ad CoAi, et edd. vett. 
boM. neculk eft editio a. 1701. 8* 

Q. H. -Fl. , aeeedunt I. Rntgerjti Lectianes Vmu- 
^«ee. etir.Petro Bumuamo. Traj. Bat. 1699. ts. . 

Ftaeter Butgerfii Lectt. Venulina» Barmannus ex- 
<trp'* l^^iiedam ex eiusdem Notis, Lutet. 1613. evul- 
|»b.ri6iedt. 'Textus eft HeinCanui ed. 16S9. Repetitx 
qaoqne boc annti ed. iMd. Defprei. 

Q.H.Fl. Opvra, P^eneliis 1700. H. 

p. H. Fl. Foemata. Florent. typ. reg. Celfit. 

1700. 12. 

Q.H.Ft.Eclogae, una eum fchoUis perpetuis, tam 
^'*^erihus ifuam uovis ; praecipne vero antiquomm Gram- 
"^icorum, Helenii Jcronis, Fomponiique Forpkyrionis.; 
fomm tpiae extant reliquiae foedis interpolationibut 
Vrgatae, nunc primpm fere inte^ae reponuntur. Adieeit 
'tiam, iihi vifum ejl , etfua, Textumtfueipfum pluriniis 
'wir, w/ comiptum, vei turbatumt rejlituit ITiUielmus 
^er. Londini 1701. 8- 

Arerfii plan» Cbarifin Baxteram Horatio explicand» 

idrilaiiTe vel eoi uiiniatlreriilTe aibitror. qtii vel leviter 

Ta». /. . k «iiifl ,,Coo'^lc CXI.VI DEHOBATIJ 

eioB Notas deganatint, dilogiia F. allegorib ac putida 
quadam cloctrina, in ninatidiu niaicime etymologiis fpe- 
ctata, -refertas. Neque accuratior eius o^iera fuit in Scholl. 
puTgvndis, eorumque delectu facieiido. In oriri quoqus 
paruniLlT^ef d^pTehcndiia, quam utique rioe libronim ad- 
iumento inllitutam fiiillie apparet. 

Q. H> Fi. Opera — curatUe I. Taliot. Cantiibr. 

1701. la. 
Vid. a. » 699. Repet. 1 707. 

Q. //. Fl. Opera, ex Librts Mss. iuxta edit. Hut- 
ge^f. ( ip99.) etCantabrig. (Talboti) Lood. 1702. 12. 

' Q. H. Fl. , eum commmt. Imcv. TorrmtU Antverp. 

1708- 4" 
Vide fupra a. i6ot}. i6so. 

Q. H. FL, cum notis D. Jieinfii Lugd. B. 1 709. g. 
£odem anno Baxteriana lepetita. 

Q. H. FL Opera : latine cum verf. gaU. Tarteroni 
Tustisque criticis Fetri Cojle. IX FoiL Amftcrd. 

1710, 12. 

Q. H. Fi. ex recenfiotiA et cum Notts BicA. Bentleii. 
Cantabrig. 1711. 4.. 

AoceiHt ad adoniandam hanc Horatii editioncm Bent- 
leius tam Codd. pTaeltantioribus , quam ingenio , quu 
poUabqi -firiiTtiiwrarai , reconditiorisque eruditionia copia 
inftnictiflimns, atque hanc fpartam ita ornarit, ut vere 
Horatii fofpitator dici baberique mereatur. Quaroquam' 
eum fnbinde ultra terminum, quem exquiGtior feufus 
potiticuB praeSgeret, vagatum deprehendas. 

p. H. FL fidt Mss. emendatus , Vitraj. 1711. Q. 
. Aepetitae quoque h. a. edd. Rodellii (Lond. Q.), 
luvantii (Rothom. ^,) et Defprez (Lond. 8-)' .;.-.;« .,G0Dglc EDITIOHIBVS. .CXI.VII 

^. H.Fl. ^ BmtleiL Amftelod. zpaA Wet- 

Qenios '^7 »3- 4.. 

Adiecttts eft Index Treteri, ftudio If. F^erburgU. 

<7. ff. Ft. , ad Rich. Bentl. ed. expreffus, cum notit 
3%OD/. BentUii. Cantibr. '1713. la. > 

, Q^. H. Fi. Opera, cura lac. fVatfon. Ediub. 

»713. »1. 

Q. M. Fl. Opera , ad Jidem Codd. Mss. emendata 

per 2P. £unnamtum Traiecd ^7i3- 8- 

O. H. Fl. eum Txrf. Tarteroni, novo Jhtdio emew 

dtua. Parit 17i3- la. ELxcnrua quoque h. a. eft in Co^. Poet, LaL cnr. 
Mich, Maittaire. 

luventiana Hcfttioinagi 171-4- 8- 

Q- fi. FL, ^um verf. JngUca, ' etiam notaram 
SentUii. Londini ll Voll, 1714- ^2. 

Q. H. Fl. Opera, cura Mieh. Maittaire, cum va- 
ritmtibus lectioniiits Codd. ZjOndini, apud Tonfon et 
frf^atts 1715- »2- 

Q. M. .FL Opera, lat. et gall. cum notis Pellegrini, 
Farif. apud Fet. fVUte 1715. a« 

J. Sturmii Comment. in A. P. ed. ab I. H. Achero. 
nndolftadU i7i5-8- 

Sentleiana III. Amftelod. l?!?- 4- 

HdMjiana. Amftelod.apudlanr.etWaesb. 1713.13. 
Q. H. FL, cum verf AngL per Th, Creech. Londiai 

1718. »2. ,,Coo'^lc CXLVin DEHOfiATII I 

Q, S.ft., ex rec. Heinfii tt Fairi Oe vttriis Leelt. i 
JUch. BentlfU, Amjifird. apud fT'etJien. i719> i^- 

O. B. Fl. Opera exfjurgata: interpretatione adver- ' 
bum, variis leetioaihu ac notb iUuJlravtt lo. ia Hamtl. \ 
JPariJiis apudfratres Barbim. II. f^oU. 17Q0. 8- 

' Keculk ed. *. 1730. et 1764. Arrogantiain «idKiaift- 
qu^ magit mireriu in faoc homine, <^uam doctrinam, 

p. H. FL Poemata ,. ex antifjiiis Codd. et eertis Oh- 
ferbotionibus emendavit , variasqfie feriptarum et iw 
prejforum Lectiones adiecit Altx, Cuaingamius. Hagu 
Com, apad Th. lonron 173). &■ 

Jlex. Cunin^amii Animadverfiones in Bich. Battkii 
notas et emendationes ad Q. II. Fi. ib. eod. 

Eodem a. nterque hic libcr recufua e(l Loudini apuil 
Vaillant et Prevoft, ubi obJH ait. fiibiertae teittii 
le^untur. 

Q, H. Fl- Opera. Index varimtium Leetioaam t"/i- 
gnioris notae, yiuu jiajfun in Mss. oceurrunt. DubUui 
peiGriefon 1721. la. 

Saxteriaua, Londini, per 1. Batley i?^^- 3' 

Novae notae, quae huic ed. aecefTere, lUcturae ftint 

in Bentleium, de quibus tamen dicipoiefl: . vokKik |;iaT))V 

Daceriana IV. Amftelod. Wetflen. X Voll. 1 727. i a. 

Q. H. Fl. , ex recenjione et cum uotix atque Emaf 
^ daiionibus Riek. Bentleii. Ed. III. cum Iudice lociipU- 
tijfimo. Amftelod. Wetften. i^ag. 4- 

Les Poejies Sllorace difpofies fiivant Cordre chro- 
nolog. et traduites en Fran^is avec des remarques criti. 
ijuts par le B. Saiiadon. 11 Voll. Parii *7^Q- 4- ,,Coo'^lc ,E »1 TIQMI BV 8. CXLIX 

Frincepe tm Sanaclontu, qai aTtiiicJiini poetae et 
TirtntM po«ticas cum renfu' elegantiae expofiiit. Quam- 
qauQ ell, nbi ultra Uiieaa proceiGt. 

^. H. Fl. earmaiu aqmreMaz eutn notis M. Bro- 
durdFwil. ■ 1728-8- 

DuhameUanall. Parir. II VoU. 1730- 8- 

p. H. FL eum mt^tdi. vt interpnt. nova. Glaaguae, 

aparf ft. et A. Foolil lyS*»' 8- 

. p. //. Fl. Carminum Libri V. ncenfuit et ex vttu- 

ftii txtmplaribiLs , editionibus et commeittariis emendavit 

Ct.lPade. Lond. pcr Guil. Bowyer >73»-, 8- 

NuHiinterpretum virahaec ediiio, oniiiinoque inter 
niioTes habenda. Neque mihi eam infpicere facult^a erafc. 

Q.H.FLOpera, Edinb, apnd R. Freebani. 173'- >3- 

(>. H. Fl. Opera omnia, aeneis tabuUs incUit lo. 
ftwil.VolL Loudim »733- -8- 

Expreffa eJ. TalboU a. 1701. Felidor Piiiii dpera 
Terlau eft in Horatio aere exprimenrio, quam Sgnrie ornan- 
do aujue illulb-anilo, )n quibue delectuin etiartis periiiam 
deHderei. Vid. Sax. Ouom. Anat. P. 1. p. 564- 

(^. H. Fl^ ex caftigat. et eum ohjf. Beutleii, Cuuhi- 
taniiet Sanadeni. Hamburgi apud A. van den Hoeck 
1735. la.' 

p.H.Fl.Opera, e typogr. regia. Parlf. 1733. »6. 

Liieri:! minutilTimiB eleganier impreffa editio. ^ 

Haetriana, aiicta notis et variis iectt. Dentleiit Cu- 
ningaiaii et Sanadoni. Amftelod. apud A. van den Hoeck. 
4VnlL 1735- 4- 

Eadem: ibidem boc anno X VoH. excab 1 fi. 

p. H. Fl. Daeerii et ^anad, nOtis eongeJlis_. Amft. 
Weifien. (VUl. VoU.) i735- 8- 

ks Q- ,,Coo^lc rX DBbORATII 

^. ff.Ft., (per Jff. lorttj) Lood. ipnd I. Brotho- 
ton et I. Nourfe »756- 8- 

De hac editione fiiperius actum. Dotas requantm 
Doctornm conieettme' et vame lecdones. 

Juvmtiana, editlo nora, ioxta exempt. RomM. 
IVotbom. 1736. 8- : 

^. H. Fl, poemata, ex eafiigat. et obff. Bentl. Cti- 
mng. et Satiadonij emendata. Londini, Nourfe. 

1740. 12. 

IVecuEi ed. a. 1733. ! 

p. IJ.Fl.Opera, lat. et angllce , cam notis Daceru, | 
Sanadoni aliorumque. Lood. apnd lof. OavidTon. UIVoIL 
174'- 8- , 
p.^R. Fl. eum nolis F^ariorum. Jitgliee vertit PhS. 
Franeis. Londini i74-5- 8- 

p. H. FL Opera, ex rec. D. JJeinJU et T. Fahri ae 
varr. lecU. BentUii et Sanadoni. Atnft. Wetften. 

1743- 8- 

p. H. Fl. Opera, typis I. BrindUy Lond. 1744. 8- 

^.H.FL Opera, Glwguae 1744- 3- 

' Editio immaeulata in froQte audit,' h. millis aave 

dia lypographiciB deturpata. 

^. H. Fl. earminn , nitori fuo rejlituta , aeeuraiite 
Steph. dndr. PhUippe. Lutet. CouflelieT i74<>- 1"- 

Nitida et correcta editio. 

^. H. FL Opera. Land. apud GuiL Saadiy. IIVoH- 
1749. 8- 

Sf^endida editio, XXXV. monumio. antiquia aere 
incirie exomata. 
^ p, Jf. Fl, poemata , latina cum verf. gall, et notttUs 

Car.Batteux. II VoU. Parif. 1756. l!- .Coogle .■ £D I T I OMIB VS. . C" 

p. H. Ft. eim verf. Angl. .poetietf voiU(fue (fritieii 
f^etis et optitnis quikusqiie Latinis et QtdUcis eommenttf 
tUs, per PkU. Francis. ed. IV. Lond. IV VoU. I750-12- 

^.H.Fl. Opera, GlajguaeperR. et J.FouliS (ed. lil.) 
' ■ ' 1750- 8- 

p. H. Fl. iLetogM Baxteri; ad cuius fteun- 

ima etlilionem reaidi curavit , et varietate lectioids fuis' 
tpie ohferoationiius auxit lo. Matth. Gefner. Lipfiae, 
Fritfch. 175B- 8- 

Farsfexta Operum Hnratii, ipji et Sidanio ApoUi- 

nmjjoudes Phoeli «f Dianae dicta , ex antiquijfuna re- 

tetifione Sidonii nune primum edita, argumentii et nova 

parepkrafi coUuJirata, auctare I, P. Ancherfen. Hafniae 

175«- 8- 

D« hoc Andierfenii commento ruperins aclum «II. 

p. //. Fl^ latine et galUce. V. VoU. Parif. 1752' » 2- 

Batteufiana. II. Voll. Parif. i753- 8- 

Q. H. FL, exed.S.A. FliiUppe Pwit »75*- 8- 

luventiana, Parif. II VoU. ' i754~ »2. . 

SanadonianaU. ed. nova correctior, ordine revo- 
Qtortijuibusdamadditb. 1'arif. VIII Voll. t756. 8- 

p. H. Ft. Fpiflolae ad Pifones et Auguflum, with 
aa engUfh commentary and Notei. To vhich are ad- 
ded tu>o dijfertations. Ed. III. JBy R. Hurd. Cambr. 

nvou. 1757. 8- ■ 

Hurdianuin commcnUriUm germanice vertit Efchen- 
barg. Lfi>r. 1772. Q. 

Q. H. Fl. ad Uctiones prohatiores diUgenter emenda- 
ttu, et inlerpnnctione mrvafaepius iUiiJiratus. Ed. IV. 
GUaguae excud. R. et A. Foulie. ,1760. 8- 

Q.H.Fl., latimft Auglice, iiUerpr.^h. Fr4ncfs. 
Lani. ' 1760. B. * 

Vid. a."l7*3' 

k* <?• 

; r ', ,,G00'^|C CUS . DE BOJIATII 

Q. H.Fi. Opara onaaa, jtrms ad txemptar Smt* 

Jtii exaijfa, tmne mfertis duobus Coid. mmiffape reper- 

tis aucta, adJita ^otjue de harum odarum inventionc 

eyi/iola prineipis Palavicini. T. I. II. t L (Pragae) el t. 

(1760) 8. 

Cnrau haec editia a CeUtlt Princ. de FuTfteaberg. 

p. H- Fl. Opera, curatUe I. P. Miilero. BLTdUni 

I7fil' 8- 

<J. //. Fl. Poemata, latine et gaU, ex verf. Batteufii 
reeufa,- II. VpIL lenae et LipC 176B. 1 3. 

Q. H.Fl. Opera, typit lo. BaskermtU. Birmitigli. 
1762. la. 

Nitida et latis correcta eclitio , recnf. a. 1 770. 

^. H. Fl. Carmina et Jrt poetica euiu Notis Ilenr. 
Braun. Ang. Vind. >763- 8- 

Q. H.Fl. Carmiaa,, nitortfuo rejlituta. Parit^ apud 
Barbou. 1763. 

Idem Batbou a. Ceqa. DyhaaieUanam xecadi cutavit 
IIVoll. 

Chr. Ad. Klotzii Vindieiae ^. H. FL ; aee^it com- 
mentarius in eamtina poetae. Bremaa 17^4" &• 

Q. H. FL atm verf Jnglica et mrtis C. Smart. 
LoDdiDi (IV. VoU.) 1767. 8- 

<^.H.Fl.Opera, adfdemhXXri. Codd. Acce. 
dunt I. Synopjis ehronologica rervm Romanarum, yi- 
'vente Iloratio. II. Tractatulus dc metris Horatianis. 
. III. rariae LXXri Codd. Lectiones. ir. Phtafium 
fubdiJficUium enuclealio. V. Lsxieon mythologieum, hi- 
Jloricum et geagrapbicam. VI. Dictionarium l^tino~ 
Gallieum voeum Horatianantm, quae Uetnrem morari 
pojfunt. CuranteJof. Vtdor^ VnHtt*, M. Lambert. 

1770. 8- ...Gooi^lc .EDiTIOHJAVS. , CLIIl , 

' Q.H.Fl., Birmingh, typ. Bask£TviU» 1770. ^. 

(^.- H. FL earmina, eollaiiorA feriptorum groeeO' 
'rmu iibijhata ab Ifenrie. fVagnero. fialae 1770. g. 
Eiuid. jtdditamenta, ib. 1771. g. 

Chr. iiJ.£iofzM Lectiooer. Veoufiiue. Lipr. 1770.8. 

Saxtero-Qefjterianall. Lipf. 1773. tJ. 

Q. H.Fl. a Trane. Dorighdlo, Fatamno, Ulujlra' 
lujT.l — III. Patavii typi» ftminarii »77-^ 8- 

O. H' Fl- Carmina et Epoion Uber latine eum verf. 
perm. et notit Jac. Frid. Sehmidt. T. 1 — III. Gothae, 
Euinger 1776. Q. 

0. H. Fl. Carmina eum AitnotiU. galUtii Lud. PoUt- , 
finet de Stvry. T. I. II. Parif. typogr. DidoL 1777. 8* 

(^. II. Ft. Opera, reeetifnit, varietat» leetionu »t 
perpetua adnotatione illujlravit Chr, Dav. Taiii, T. l.- 
LipC 1778- T. II. ibiil. 1782. 

Horazeas Sriefe: uherfezt mit hiflorifehen Eitilei' 
timgen nnd atident notfdgen £rlSuterungen Vpn C. M. 
/ficUatd. DelTaa i783- 8- 

IVep€lit.Lipt 1787- et >79o- 

Q. H. T2. Opertt, ad optimas eid, coUata. Frae- 
mittitur uotitia Uteraria, Studiis foeietatii Bipontinae, 
BipoDti 17&3* 8- 

Recufii 17911. 

Q. H. FLQpera. jivenione l785- ^4^ 

Editio nitida. 

Horazens Satyren: Hberfezt und mit -Einleitungen 
tmd eriaittemdai Anmerkungat verfehen von C M, fVie- 
tand. JApt. . ', 178«' 8^ 

ReculJi ctt.a. 1794* 

1« p- ...Cooi^ic CLIV D E- H O R. E D I tlO N-«B.- 

^ Q, H. FL CaFmUtii: ctiravit ler, lae. ObBrHn. Ar- 
gentor. typb et riimtu RoltaiK^i et lacobi 1788- 4- 

S|>lenclidUliiiia «ditio. In Rae adiectae fant varr. 
Lectt. e codfl. IV. Argentoratenlibus excerptae. 

Saxtera- Gejuerianam eodeiii anno oblT fuislocuple* 
Utam curavit /. C. Zeunius, Lipfiae apud Fritrcli. g. 

Q. H. I^l. Opera, Famiae, in aedibus Palatinis ty- 
pis Bodonianii I79i> fol. mai. 

EdiUoni coi Bodoni omncs typographiae fiiae affudic 
Venercs, prathiit foh. Nie. d« jizarv, vocatis in partem 
iJahoris JCiinio Quiritto Vijcanti nDmano, Carclo Fea 
.Nicenfi et Stephano Arteaga Malrilenfi,, VV. eruditjiri- 
inis ac de polittoriB aotiquiEatis moniinicntis meritifliDiiii. 
Textus fubinde rc^ctns eft ad probatilHmas quasque Codd, 
lectioiies, et accuratifHma interpnnctione fublevatus, ut 
sdeo novam poetae recenflonem praeftct haec editin. 

jiusgeioHMle Odm und lAeder vom IJoraz, herausg^ 
gehen von loh. Heinr. luji Korppm Draunfchw. 1791. 

£.rhlUrende Aiimerkungen dazu Th. I. von £iendenfeU 
hm. Th. \\.von Carl /iug.Boettiger&xxanixixw. 1795- 

q. H. Fl. Cammmm Libri K iiberfehi, und mit 

tlnigen Anmerkungen he^itet von lo. Fr, Boos, Leipzig 

179»- 8- 

P. F. A. Nitfeb Vorlefungen iiber die Idajlfchen . 
Dickter der Romer T, I. 11. (Horatii Carmina et liber 
Epodon) Leipz. 1792. 

Q. H. Fl- tpiae faperfitnt, rcemfuit et notulis in- 
finixit GiU).fP'akejieid. \a\\.\\. Londiiu 179/». 

Edttio uitidiJHina , curatinimeque facta. 
Q. H. FL Opera, ad exeinplar Bentleii recudenda 
curavit, odiectis argumentis , notis criticit et Indicibus, 
lo. Chr. Fr. fVetzel Lignitii 1799. 8- 

Q. H O- Q. HOIIATII TILACCI 

V I T A 

ATCTORB. . 

C SVETONIO. TRANQVILLO. ^^. Horatius Flaccus, Venu&nus, patre, ut ip& ■ 
quidem tradit, libertino et exauctionuni coactorc, 
[at Tero creditum eft» ialidmeDtario, cuiu illi 

qui- Saatoninm Tranqiiilliun con- 
ftat libelliini fcriplinii de poetu, 
^o «oTiioi vita» cnmplecuie- 
tnr. V. Ifid. Orig. VIII. 7. Ex 
eo [crTarDiit viri Aoed vitat 
Ljicanii Terendi cet. hm in 
coditHbus annqiiii leperin tH 
vita Horatii ■ qnie direrto tri. 
bneretuT Sueionio. E^m ptimu* 
P. Kannius e ood. Bnslidiano 
>IiIceUancoTuiD ruoriim libri III. 
c 1. iiiremera^. Deinila e cod. 
'Blmd. antiqiiiir. a Bemardino 
I^uiedano acceptani Muretiis 
cditioni riiae 1. 1555. praefixe- 
nt, fibtque prinin* edere per- 
poam Tifni erat. Polt et Cniqu. 
«X eodem ood. edidit. Mendo- 
blEnia initio erat, led Tiri do- 
cti p«fi e vetnfUs IMSS. et con- 
iecniia pleraque emendarunti 
iapnmi* Rutgcifiiu , Giono- Tiiu; CifaDbonni, Vofliiu. Sed 
efletne e> vita omnino Suetonii, 
necne, dubiuiiim eft. QuiiAud 
delendnnt, urgent fete iimiU. 
tudiucm dicttoni» cum Ailb 
Siietonii. Quae licet ne{;ari ne> 
queati tamen admodiim infif- 
mum e t^i Amilitndine argn- 
mentum cA. Illiid autecn gra- ' 
riiii , quod Porphj-rioii ad 
Epift. If. 1 pr. fcribit : Apporet, 
Aanc librmn hortata Ct^aris 

SasloniiiC aiiclor rji. Nain ajiui 
tum epiftola invmilur Augufti, 
incrspantisHoratium , 
ad fe quoi/ut plariau 
Hoc incjuam plui 
bcl; quBmquam ct, )i dktiior 
fit, dicete poirn, non ideo ne- . 
cefle elTe, ut haec, qium bodie 
faabemut, Hotalii Tita a Sue- «,dnan 

1 frilmt- qnidam exprobralTct in alterratione : ^etiens eg» 

mvidipatrem twim fyachio f* emuiigentemfl belloPhi» 

lippenft, excitusaM. Brutoiniperatore, tribunus 

militum meruit} victisque pardbus, venia impe- 

tiata, tonio fit, nain poflenibilo fa- Tale mnniu obient Hointii pa- 

«iii) Grtminatioum feriotem eiu» ter, ei iade leculam fibi com> 

auctotem ttte, et modo illnd pnmnt. CT. Seiin. I, 6. 91.-*- 

de Angufto « SnetonioJumfifre. Pro ut vero quidam libri ap. 

Sed vel llc facile inducimtir ad Rutg. ut vere, unde Cafnub. le- 

recti/Timum de hac vita iudi- gebat/ara. Sel/aauniariut, qiii 

dnnl; elTe eam omDino a Sa». falfamcDU facit, vel rendil, 

tODin, fed |;nroini!icM et libra* «UavniriuXi);. Daeer. vertit 

rio* moiiitchDa, qui illam mna> un clwautier. — immangenttm 

[crifeerenti TalomiliDe, in fao pio eouatgtatem in libria Rut- 

^uemquc «xemplo , qaaedami gerni at fid Bixt. niungeatent 

Tcl alia de [uis inteipolalTe ; Carnub, ' LaudaEur Aucl. ad 

quod iilumnni de itifami illo Heini. ly. 54. Ft fi faljaman- 

loco de fpaoiilatn cubiculo cei- tmrii fiUo diciU! quitfc» ta , cu> 

tlOifniim «ft. ' Getcium Porphy- iuj jiatar culnto fi amungera fo- 

rionom etiam Titam' Horatii lebai. Vereor auten), ne haec : 

' fBripfitfe , ipfo teftatur ad Seim. ttt varo eredicum — emungantem, 

J. 6. 41. « librario lint. ^Recte; id qnod 

1. iiWlino, TJd. Serm. L vel liiulca ointio irguit. Forte 

6. 45. ^uidemdeeBi iii qnibur- duo paimi liTiici funt, primiis 

dam editii; elegantiui adefi in de filfaniRnurio, cui aliua ti<y 

M3S. Fro «xoftioniuni <jUod lum illud rcomva ex Aucl. ad 

vuigo legituT, prieclare emend. lleren. adtexuit, Itaque nucia 

Gefn. exaBclionam li. CuiEiiium inclufi.] 
f. peractaium anctionum L Ten- 

ditioniim pnblicarum ; in guibu* , S. exereittu liber Puteani ap. 

et yraeconet elTenl, li. qui Aa> Quteeril mendoCe. Scriptum 

renl ad hafiaro, obUinqne pie- quaeftorium iiitelli^o muoiu 

tia enuntiarent, et toaetoret, fciibae, a quaefioie in deciiTiam 

,h.qiuab)u*, quibut «ttribu- lecci; qui fcriptam facera. did- 

tae fuiffmt in anotione fuigulae tiir, , Cf. Lir. IX. 46. Xh. bq. 

re*. pTetiuro axigendum d col. £AJde Maffon. in Tita NoJiri 

ligendam pecuniam in fe Tea> p, 74 fq. qiii commode laudat 

perent, pacta centrlitiia parte; Gcll. VI. 9. Ad rem TfoTier 

ut appiici e Cic Rabir. Polu 11. Strm. II. 6. 3C.] H O ■ A T I I CtVIt I . 

trata, rcriptum quaefiorium comparavit; acprimoS 
Maecenad, mox AuguAo in gratiam inliDuatus, 
nAn mediocrem in amboruni aniicitia locum- te* 
nuit. Maecenas quantopere eum dilexerif, fatia 
demonflratur iilo epigrammatc: 

Jii te vijctribus meit, Harati, 
J%ij iam dUigo, tu tmim fodaUm 
Nimtio vidtta Jirigojiorem, 

Sed multo magis, extremis iudicits , taliadAu-4 
gultum elogio : Haratii Flacci, ut mei, ejlomemor, 

Au- 

3- uJiatKr pro demonjiratur, Klatctnatem' tali» neglic^entia. 

UbaFnleani, et fio Baxt. mon. Modo illiid ie Ninuio CralTo 

firatttr VoUn. Sirr. Id alwio ceitiiu eflet. Hiniiio haud du> 

et itrtio epignunmati) M«ece- bie recte legitur, ^iiod compa> 

Datiuii Terfu magna variet*» ranti varieiBt?» alUi»j 

aS. V. s. alii ap. Hiitg. babent tebii ; tum et ^taiic 

Titum, cod. Put. lutum. V. 3. fttuclura eiecto me. 

apnd Ciuquinm ct Riitg. eft pfllTis explicue parviin 

Uinna ma viiUat. Mulecua edi- alia» hiiiniim f. giniii 

dit Simlo V, Kaimiui JMlaio niiinuin diemm. Sed 

w V. BazteTu* emend. Minna gnotioi viJetiir iociif , 

k, ove glabra. Giiouoviui coni. ccii*. eflo nomen liominia vul. , 

Tidi foJafii Cinno, ut ludatiir gari«, nobis iiunc ignofi, iniio 

in Tiiium quemdan] , Hrigoto a macriiudiiie noiiiliini. Nam 

ginao h. taulo velii folitum. et Ninuiani Campanam geiitem 

Dacer. Niruui me, Vofliui, Xiiu fuifie appareC « Liv. XXIII. g. 

denbrog. et Fithoeni Sinnio ui- et inDenioriil tlinc lulii» ^ft 

Jeai; diciigue Voniui , fuilTa in epicheto Jlrigofui, quad 

eo tempore Romae poctam Nin. piopiie de^ iumenlii dicitiir, 

niiuQCniruRi, qui ita elTet ma> Volo, ul, qiii nunc, iiirtar 

alentus et Cccut, iit in ^uoti> uii^ ^beite cimcus et -piu^iiis 

diuoi ioeos abiflet. Meliiim fiim (ii eciim fuiQj) vidciui), 

oon obelt ; nam etiam apud Ca> ftiigorioi liim Niniiio. 

tullam Iicndecarji-llabi mutli ■ 4. extremit Eii/ailiii tp. Cm- 

(lodueo indpiauti ct docec ^Diiim legitur, et lic vul^o. facili 


i pa- 


ai ex 


liltit 


Ain, 


iium 


n nmliim. 


inibi 


ele- 


, r. fi 


,.fpi. .,Co(":^^lc ci.ym ' D E T I T 4 

5 Augultus epifiolarum quoque ei ofliciuiri obtu- 
lit, ut hoc ad Maecenatem fcripto lignificat: 'Ante 
ipfe fujjicitbam fcribtndu epi^oUs amieorum; muie oc- 
cujjalijfaniu ep injirmus, Iloratium nojlrum te cupto ad- 
ducere. yeniet igitur ab ijla parajitica menja ad hanc 
regiom , et no/ in epijiolis Jcrihendis adiuvahit, 

« Ac ne reGulanti qiddem aut fucceDfuit quid- 
7 quam, aut amicitiam fuam ingerere deEit. ExAant 

epiitolae, c quibuk argumenti gratia pauca fubieci. 

Sume tii>i aliifitid iiirif apudme, tamquam Ji ctmvictor 

mihifueris: quoniam id iiftis mihi tecum ejfe volui, Ji 
g per vaUtudinem tuam Jieri potuijfet. Et riurfus : Tui 

qualan haheavi mcmoriam, poteris ex Septimio quoque 
' ■ . ' noflro 

nullo renrii; Tcd apparet, irie- habuaic Sed niLil vetalxt n<l 

pfilTe ex fiiie buiui vitae. Re. nniicuni fic fctibece, inprimis 

ctiuR cod. reg. ap. Rutg, extre- per iocum. 

niiV iudiciis, h. tffiamentii; 6. fuggerera ap. Cruqu. ei 

<]uod vel iiuticium dicere, vel vulgo; Teci ingerer» cod. reg. 

jujjremmm , _ exiremun -i. foUe- Ilu:g. cc Muret. defiiiit Gelu. 

tnne ICtit •titiquii. — adjtugu. $irr. 

^nmlibiey Piitean. ot de Livia •}. Jitri poffit vel pojfet, 

diodir. M«loi — ccio eio viilt vulgo legitut, lod fBnfui requi- 

Geb. Sed bene linbet rlogium, rit patuiJTat, utimoic pro habeo 

terUiinentis propriiiia Tocabu- legi' iiibet latinitjs hahram. 

lum(v. Gefn. tlief. v. tio^iuni . 8- "1" tranieunili forniuli 

n. g.); li. 1, brevaiu commen- ft rurfut aperte a monacho ell, 

dationem jignilical, «k noto hki tii.iv iu lacrii lit- 

5. tt te cupia nbducer» BeniL taris. .Equidem omnia illa: 

nercio 'uiidtt. — patajiiica men- Exfiant rpifiolaa — avSuinp. 

/ar h. qiu ut pRtafitus fyiitur, i^f avauiutv , eitiblcina e margine 

up. apud te, cui iiullii officiB eHcputo,' at ex antiquo timeu 

praeAat. — rrglam mmjam fer- nlio fcriptore fumti» ipfis epillo- 

re non potcft Kurgcrf. quin ap. lavum fr.iginenti*; quae pro. 

Koffiiuios rogitnomeu iuvidiua fecta DOnol) iuepto gTamm<iticn, 

fed . ,,Coo'^lc U O B A T I X CLXIX 

noflro tmiirt-; lum iacUit, utilio coramfierei ama tui 
mentio. Nequeenim, Ji tu fu/terbui amieitiam nojlra^ 
fpretnjli, ideo nos quoifue ay^u^Ep(|)^vou/M*. 

Praetereafaepeeum, infer alios iocos, p«tijfi-g 
mum penem et homunciontm UpidiJJimum appellavit, 
unaque et alteta liberalitate locupletavit. Scripta ** 
quidem eiua usque adeo-probavit, man&iraque per- ' 
petuo opinaCiis eit, ut n»n modo faeculare carmen 
componendum iniunxerit, fed et Vindelicam victo- 
riam Tiberii Druilque privignorum fuorum; eum- > > 
quecoegerit, propt^rhoc, tribus carminum libris 
cx longo intervalla quartum addere: poft Sermo- »s 
ncs vero lectos quosdam nuUam fui mentionem 
habitAm ita lit queitus : Irafcivietibifcito, tptodnoit 
ia itUriique eiutmodi feriptit mecum potijjimum loquarii. CeA genaiiM elle> bdla cft tn- gflrrimui et diilTimu*, nil am- 

nre- pliui. apptUavit, [ic legeuilum; . 

g. Septiituui eA ille, ad quem Tulgo ajfpflUu. — mia atqut 

dt cum. II. 6. et dc quo loqui- ahrru mnle Dacet. cxplicat duo' 

iDC EpifL 1. 3 et 9. — iv3». hut, et in eo fe toiquet. 

Tf^^vol.uiv, TlciiriiD fupcibl >0. Poll perpetuo in £l:iii- 

romui: fic Cruqu. MuTet-Rute. dio. co<l. Ikcuu* eriti.qiiam 

Miiuu ben* ilii poft Nanniiun 'explent feie trtdidit; fed tlutg. 

■vSbnjqfavoC/iiii. • cod. reg. opiiuUiu tji. — 

9. patijfimiun, intique pro yiadaUeam ti. £ft carm. IV- 

pmriffimuiu, quod ipfiim slii ex- 4 el 14. 

Iiibcnt. Penem yiiieo, etper io- iS. Iratma quidem ediri, 

cius familijr*"', fimplicitei pio item mox pro Eclogam voxiXe 

lianiiDa, Tel, quod fiatim fe< elogium. £11 «pifloln libri II 

^uiuir, hoaiuncione, Romie prima. Eclogu etiim autiqui 

lUctam faiHe putti, nt cimnnt omuii generis poiiuiati brcvior:! 

liiiipl. pro feraina dioebitur; dicebant, non Iblum, ut tuI^o, 

ut putljfimui p. fit bomo iute. idylliM. 

.4, ...Gboglc CLJl D K V I T A 

Jn verms, ne apui pojieros infamt tihi fit, quod vi* 
tZ dearis familiarh nobis ejfe? ExpreiHtque eclogam, 
ciuus initiiim eft, 

Cum tot fujiiiteas e^ tanta ntgotia foias» 
Res Italas Mritiis tuteris, morHus omes^ 
Legibus emendes: in pMiea eommoda peccent, 
Si longo ftrmhne morer tua tempora, Caefar. 

'i4 Habitti corporis breris fuit atque obefus, qualis 
et a femet ipfo in fatiris defcribitur, et ab Augufio 

ijhac epiitola: PertuUt ad me Dionyfias Ubdlum tttum, 
qiient ego, ne actufem brevitatmt, tfuaattdascumipie ejl, 

t6boiii confuio, yereri autem mihi videris, Jte maiores li< 
^elU tui fint , quam ipfe es. Sed fi tibi Jlatura deeft. 14. infathU, np. Smn. 11. fextariolo (qui* eR ntenrura 
3> 3<<6-* lluc etum f ertinci antiqiui et iridoruni et iiquido- 
E(>i£. I. 4 e3.tT. £ marginc ft^ Tun>, feKta consii pm) fcrHvre 
f(ijcoi elTe lioc in fatirit, nam vel prudeuter jiegliguoc Intpp, 
receiitiorern btirtrum, eppell»-, Tel puunt, iuberi UoTttium in 
tioneni elTe Titlrbinnts. rexiariolum, tiTnqiiani in mu- 

15. Dionyfiui haud dubie feiim irrrpere; quo ioco nilul 
foTTus Tel libeicui AuguUi. poITet frigidiui excogitaru Re- 
Pro n»^nccufem brevitatem liber ctiniiDe unu* OebuTu* rem ex- 
Put. )iabeb>taccii/arain: regius> pcdiit, ConAat, veteiM volu- 
lU aceufanuin, unJe Bcnil. ut roina [u& ruptf buillo, vel lon- 

' tt accufem. M«le omnia, Re- giori vfll breriori, conTohri/Te. 

giut cndex videiur cum' UcunA lam rexuriolui admodum btevis 

liabiiKrc nB accaf , , , . atem, feu huniilit fuerit opottet, vsl 

iG, Codex regiui' cum Ucu- axim rupcTonts diimecro. It^- 

na exliibebat; Sed Jl libi ftatu- que bum*nijriftto ioco Augufiui 

Ta d-rfl, , uiuU eft. Et bTCvitatem libri Horatii, cuiu$ 

fic lieuU. Vude Caufiub. coni^ lectione non Iitiatni eQet, mc- 

venter abunJe efi. Fiicile ip. cufat. Sl vit, librof tuol te 

paret, perilfe corpafcmlum et ipfo non miiittreii eOe, cogite*. 

litteram primam ex uon. — in tibi lic<t non Jongumt at 'ttS- 

fum ,,Coo'^lc marpufctiluth non deefl. Ita^iu Ucebit iif ftxtariolo fcri^ 
bas f eian dreuitus vokimiait tuifit oYJjtoSeOT-oToj, ftciit 
efi ventriculi tui, ' 

' Viicit plurimiim in recefTu ruris fm Sabiiiiauti^ 
Tiburtini, domusque eius oltenditur circa Tiburni ' 
luculum. Venerunt in manus meas ec elegifubis 
eius tituJo. et epiAok proia (»:atione, quaft com- 
meodantis fe Maecenati. Sed utraqiie falfa putb. 19 
Nun elegi Tulgares, epiitoU obfaira; '^uo vitio {ma oorpi» efle; el Gc licet. (lam. dilTalutae aeqmtuehonu- 

lucillo brepilTuno, pcr iii« vel ne, narratione, pennutato no- 

rezQriolo, involvai Ictipta ttia, mlne ducta, ui nuilum elTe diu 

nia . b. diiiniiiodo , qiiod lon- biiim poJIit, quin ab ineptd 

eiLndini deeft, .uc ii> te, circui- grininKitico ille pannui iiiter< 

( coiDpenfeturi — eyMwiiim- polacui lit, Qoctillin] •TBc. quara cnJGflimus. Mjre 


111. LeFmg. Opp. T. IH. p. 


coxrnpfa ofi haec tok , in editji 


1» — 30- eum ictecuit. l^acite 


enfxMvrmt cet. SeJ non diiTi- 


17. Ex iili*': &*.«.■ aut Ti- 


iT.ut>iului>i, h. i. in vita Hor.. 


bnrtiai malc ^A»m (T>Urt.' 


(ii ap. Numium, Cru^pium, 


etiini ) duD praedia Horalii ef- 


MnxeniTii, et vulgo, fequi lo- 


£n:ietunt; qifod vel ex carm. 
ir. i8- 14- refelUtur. Recte pem niacnlmi tanto viro ad- vidit Riitgfrf. prjiedium lioratii 

Ipciferit : jtd rtt venereas itaem^ ita iii conlliiiis ngri Sabini ec 

p^mntior traditur; nam fpecu- Tiburuni Gtum putandiim , ut 

teto ctibieulo fcorta dtcitur lia- dubium elTel , utro pertineret. 

ioiffe (£c) difpofita, iM, <pia- Tnli» erat et Catulli fundii», c. 

«miRf«e refpexiffet, ibi ei imago XLII. <{it«ttt hinc^^male qiiidam 

eoiitu referreluT. fn quibui eiiroilem fiiirTe cum lloratiano 

«ciunfi fone a latiniuie ferri putanint. Sed illo haiul ('.iibie 

pofBtU Jpecai^um embicaium ft piopior Tibnri fuit. — De 

ilifportere feOrttt; »t narratio TilMirai luculo vid. carm. J. 7. 

ipt> in abfurda et atfVtfrars;, 13. 

lEa Bpene e Senecae - ( natut. 19. [Falfns i]uo<{ite et ini- 

giueftt. r. t6. ) deHofiio qao- felii verA&tatutii felum baben. 

Ttm. I. I d» ...Cooi^lc aomimoictenebatur. ' Natus «fiVIIdu« Dcceinbris, 
L. Cotta et L. Torquato CufT. Deceflit V Kal. De< 
cemb. C. Marcio Cenforino et C. Aiinio Gallo CofT. 
polt nonum et quinquagelimum annum, haerede 
Augiido palam nimcupato, cum urgente vi valetii- 
dlnis non ruHiceret ad obrignandas teltamenti tabu- 
las. Humatus et conditus eA extremls Erquiliis 
iuxta Maecenatis tumulum. 

iw cire-dnM Oiia, nap«r in ao. Pro f^i Id. B»c. liber 

Cod. Mi. Horadi bibLPaUtinao Put. lubebat III. — In pofi 

ia Vaticuii iep«TtM et in ciilca lumum erravit vel Suetoniui 

L I. Cirniiiiuin odriitM,. dudum TeLUbrariut> nom conrulet di- 

oAendnunt W. DD. Primnt cti dcGniuiii numerum innorum 

«nun mentionem iniedt ViL- LVII. -» palam, viva voce. 

lait. Ammtivr. ad Long. p. CE. laOin. Initit. L. U. T. X. 

519. J. »5. ,.,Cog)glc U O R A T 1 I. CLXlll 

TTTA HORAXn IN EODEM COD. ALITER 
DESCRIPTA o). 

Q. Horatitu Fluxus, libertiDO patr« lutm in Apulia, 
cum parenta in Sabioos coipniigTavit b), Quem cam 
pater pueimn Romam mlGilei. in tudiim litterarinm, par- 
ci/Eiiu««TB<litu8impenlia, -anguftias patria vicit tugsiuo ; 
eoluitqueadolercen» Brutom, fub <{uo trlbunus militumt - 
civili bello, miliUvit, capf oaque a Caelare, poft multum 
teiapufl, beaeficio Maecenatia uon fulum fervatua, fed 
etiam in amiciliam receptua e&. Quapropter Maecenati 
et Augufto in omnibut fcriptia fuis venerabiUter atfurgit. 
ScrigGt autem Oirminiim libros IV, Epodon I, Carraen 
laecuUre, Sermomim libros II, Epiflolarum IJ, de Arte 
poetica I c). CommcnUti funt in illuni Forphyrion, 
TVIodefhis, Heleuiua Acroii; omnium atuem oplime 
AcrOD d). VITA HORATn IN THraVS CODD. BLANDD. 
ALITER DESCaiPTA. 

Q. Horatiue Flacciu, praecune patre natus, libertinae 
conditionb , VeDnfiau» fuit, quae civitas Apnliae e{L 
Non Camen aut opibus vilis, aut ftudio; nam littcris li- 
beialiter eruditus pro iRgenii dexteritate in tantum iatn a 
puero eminebat, ut ultra meritum natallum talibus difci- 
plinis iaceret fe aptum videri. Htc, poft liutlia Romana, 
pbilofopbiae cauira Atbenas profectiu, inter Epicureos 

pri- 

«> EaJon, pBiwit niutatii. • cod. auU^ua I. SidurJi, Ip. 
gitor. in «dii. BaliL 1537. 

b) migravit Bafil. 

<> J» A. p. <lec& in B»a. 

J) omninm optUm» C. J*imli»i. Balil. 

l a. ,,G(ioglc C^XIV . P B V J T A 

primTim locum tenuit. Familiariutem tti»m M. Bniii 
adeptufi efi, eiust qui cum Augufto ilimicaTit; namet 
tribunus miliium eius fuit; poft Ttctoriam vero dvilis 
beni, interTeiitu Maecenatis, Horatio Caefar indulfiu 
Fuit autem idem Horatius ftatura bicviB, lippus. obero 
corpore, iracundua, obrcenis moribus, ita ut cubicub 
fpeculato uteretur, quo fe congrediuntem vicleret. I4attu 
"VI Id. Deckmb. Cotta et Torquato CoiT. Septuagefimo ") 
feptimo aetatiaanno periit, hnerede Augufto, fepultasin 
£fqujliifi, iuxta tumulura Maecenatis. In opere fuo 
Alcaeum imitatus etl et Sappbonem , in latira Lucilliui]. Q. HORATn FISACCT VTTA PER ANNOS 

DIGESTA. ' 

T. o. Varr. 639. ' 

Z< Aurdius Cotra. * L, Manliui Torf lutfw Coff. ' 

a. C. 65. lioratii i. 

Uia Coir. natum elTe Horatinm , non folnm Suetomiu 
auctor efl) fed ipfe etiam Flaccus, carm. III. ci. >■ ^'- 
13. 7. Deccrabrcro menrera ipfe eiiam natalibus fu>^ 
aflignat Epift. I. so. extr. illiusque diem VI Id. memoiat 
Suetonius. 

Generis fui obfcuritatem numquam difEmalat, fem- 
per ultro fafTus, fe nec ingenno , nec claro natnm patre, 
ied libertino, vita tameo et pectore puro: Serm. I> ^- 
45. Lihertiftus aiitem eo tempore idem erat ac Uhertiai 
caxa (uperioribus faeculis liberlini dicerentur filii liberio- 
riim f. manumilTonim. Vide vel Sueton, Claud. 04- 
Hinc Horatius ix. fuae aetatis more tngeiutu^ erat, pareiu 
eiuB-non ilem. v. Senn. I. 6. 8'** 20. Cf. MaJToni vii- 
Hor. p. 4. fqq. et Wieland. ad Sermv I. 6. 8- Oponei 
. uiuen 
*) Leg. ^uingiuig/ijtmo. ...Cooi^lc H O B Jk T I 1. CLXV 

tomen FUccam, pxtro urai libertaM flcHJttOt xtaniTn effe; 
aliM enim non fuillet ingenuus. 

Patrein, cuius nomen ignorauir, poftqtuiq, ut Ai- 
cemus, Aomam concelTerat, coactorem fiiilTe, coitftat et 
«X eiua vita , et e Seimon. 1. 6. 35. Id ad vectigalia fere 
referunt,' quae coegerit pro publicaais. Sed vid. not. ad 
vit. Horat. $. ). Sa!Ctmentaiium fiiifle, ut in vlta Hor. 
dicitur, Torrenthis non vult credere, quia ipfe idnon 
' commemorarit. Sed hoc certe infirmum. loannia du 
Haniel commentnm de Horatii patre Ftavio Hacco, no> 
lilli gentfl PoDtica OTto, Ita, ut mtretur, calligal Sana- 
Aoaas. 

Patria erat ^e«ayIo, vc!, ntalii, F^mufiam, Daa. 
Diorum colonia(Pliu. IH. ii.Strab, VI. p. 195.). anno 
V. t CCCCLXH dedKta (Vellei. I. 14.), oppidum non 
igitAbile. «iTe/^iflTov diclum Polybio, III. 90. in con- 
riai» Appiriorum et Lncanornm iu fitum. ut anceps eflet^ 
ntro poiiiM pertineTet. v. Serm. I. S. 34~ Cf. HeinF. 
AdvT. p. 490. Prsximiu erat Vultnr mooa, at tn Fei>- 
cetia, attera Apuliaepaite; v. C^rm. in.'4. 9 fqq. Ib 
caregione agellumparvumbabniffepatrem Horatii, con- 
ftai ex Serm. I. 6. 71. Cum Apiiliam attingeret Calabria, 
llvtiali noQer Calaber etiam dictua, VIII. t8- 

T. e. £9$. 

L. Ctdpumiiu Pfo. A. Gaiiniat. 

M. C 58- UortUii \. 

PaterHomii, ingeimi et generofi vir animi, com 

in Blto etegana ingcnium auiroadverteret , omnem curam 

in illin» educatioiie pofuit, et qtiidquid ex facultaiibu» 

ciigoiapoiret, benigne in eam impendit. Agello enim 

f"0, <[uena Venufii babebat, relicto (nam vendidiffe 

enm, temere poniarbitror, multoque probabiltns vide- 

tHT, Horatium demum, Bniti partes Cecutum profcri- 

ptione ipo& {woeUnnt Philippenfc amitUTe. Ipfe hoc innuit 

1 3 ^PP* .,Codglc GUCVI D E V 1 T A ' 

Epp. IX. a. 4.9. yndt («X flelhi civilit be11i)yttRiil pii- 
mtm me dimifere Philippi decifi» humilera pennis > ino- 
pemque pati;mi et laria et fundi. Recte ibi Schol. Sigrd- 
Jieat je projcriptjim fuiffe) puenim Roniam deduxit, ifci- 
, qiie exactoris munere emto ■ filiam noii roluiii libcrallbui 
'honeflisgtie artil)us IJa, quibus nobilium liberi inrUtue- 
bantur, imbueodum curavit. f^retisiia, quae ad folum 
quaelhiiH fpectarent; babitumque et comitatuna ei dffdit, 
qui nec nobilem puerum dedeceret: fed etiam morum 
irlii ipfe alHdaua cuftos et rector, Tirtutumque ei omnium 
et maginer et exemplum fuit; eumque nou divitem et 
tnagnum, fed bonnm et honeftum aliquando virum eife . 
voluit. Vid. Serm. I. 6. 66 — QSi. gtatiin talem patrem 
fiHi immorlale monumentum. 

Fuit primns Horatii praeceptor Orbilliia Fnpilhis, eo 
tempore Komae grammaticam profelTus, qui, ex infti- 
tiiio eius aeutia Ccholarum. enarrabat poeris carmina Li- 
▼ii Andronid et Homeri; Epift. I. a. 70. II. a. 41. 
Cf. Qnioctit. I. Q. Graecarutn inprimis litterarum amaa- 
tiffimna, earum exqnilitam cognitionem nofter Jlbi • 
puero comparabat; Serm. I. 10. 31. A.-P. 369^ 

T. a 7P5- 

C. Claudiut HSarcelluj. * L. ComtUus Lmtuliu. 

a. C. 49. Boratii \^. 

Togam virilem funiiiire h. a. Horatium probabile eft. 
r. MaiTon. p. as- 

r. c 709. 

C. Mius Caefar IF. finm eoUega. 

a. C. 45. Horatii 35, a. C. 45. Horatii ||. Cicernniii filiui, Horatio aequalis, aliique iuTenea 
ttobiles, Bibnlue, Acidimus, Varus, Meffala, vere iih; ' 
euQte Athenaa, ftudiorum caolla, proiicilcuntur. Cic. 

Epift. H' O B A T I I, CLXVII 

Epift. «d Att. XII. 33. S6. XIII. 34. xV. 13. 15. Pro- 
bebila Jit. Hontiam eodem teinpore AtfaenU pedil>, ut 
philorophiae operam daret. .Nam ante bej^tom cirilei 
poft Caelaris caedem ortum, eo fe reuiiTe oit Epift, 
II. a. 43. 

V. c. 710. 

Cluliut Caefar V. M. AMoniui. 

o. C. 44> HortUii §J, 

Idibu* MaTtiie,Caerar in coria IVomaiu ocdditor. Se- 
quuntnr eias mortem varia prodigia , et hiftoricis et po£> , 
tia celelirata. luque carmen I. 3. ad hunc a. refert in- 
terpretum mnltitudo. Sed quia Cbi perfuadeat, Horatium, 
eo tcmpore panes Bruti amplexum, tn Qctaviaaora fe- 
dCTe carrnen tam rplendidum? quod praeterea Uolum 
tamque exercitatum po^tam prodat , qualis profecto tunc 
iiondum Flaccua fuit? Tum omnino, ut atia taceam. 
obQat appetiatio Prineipis y. 50. 

Brotna et CalEus, Italia cedenteat Athenas Teniatit. 
Ibi Bmtus clam bellum parat, iuveneaque nomanos, 
AtheniB (hidiorum caulTa verlaoteSt (ibi coniungit, in 
hia Ciceronis iilium (Flnt. Bmt. 37. Dio XLVII. m. 
Vellei. If. 6&.), et Horatium, ipFo tede £pift. II. 2. 47. 
Cann. II. 7, pr. 

V. c. 711. 

C. Tthiu Ftinfa. A. Hirtiia. 

C. Iid. Catfv OetaviaHui. Q. Pedius fuffeetL 

a. C. 4^. Horadi g^. 

Ineunte «nno M. nrutus cam copiis in K^edoniam 
abit, et in eius coHoTte eft Horatlus. Ad hoc tempus 
refierenda videtnr rlxa inter Hnpiltam IVegem, qni ct ipfe 
in Bmti comitatu erat, et Feifium coram firuto agitau, 
^m HoratiuB defcribit Serm. I. 7. quamquaDi ncKi ideo 
eclogn ifta ad h. a. leferenda videtur. M. Lepidue, M. 
■ 1 4 Anto- ,;Go6glc CtLXVlU ' D E V I T A 

Antoaias, C. Cae&r OctaTianiu TrlunivirOB reip. conlH- 
' tueiiilae in V annos fe renandant, et provindas ioter fe 
dilb-ibimnt. 

HoTatitis in exercitafimii tribumu militam fit; Serm. 

r. 6. 4.5. 

O^ddins naTcitur. Non malto ante PropertioB. Ti- 
buUus iam a. 705. Alii tamen aliter. 

V. c. 712. 

M. AemiUus hepidus II. L. Munatius Flaneus. 

a. C. 42. Horatii §|. 

Cf. Cai^m. III. 14.. fin. Triumviri Caefari dirinos 
honores decernunt. ei ab eo tempore Octarianus Divi 
iilius appellatur. Bio XLVII. ig. 1 g. L. Aelius Lamia 
praetor creatur. 

Aniio fere eiceuate bis pugnatur apud Fhilippos, in 
ea Macedoniae parte , quae olim ad Thrafiam pertinue- 
rat. Brutus et Caniufl victi ad mortem compelluntur. 
Moratius pofl alterum proelium fuga falutem petlt. v. 
Carm, II. 7. Non aliud belliim cruendua caede claTillv- ■ 
monim hominum fuit. Vcllei. II. 71. Sed eodem tcm,- " 
pore clanis Octaviani, duce Domiti» Calvino, in mari 
lonio , a Statio Murco et Cn. Domitio Ahenobaibo pro- 
Bigatur. 

Claudius Tiberius Nero nalcitar, III Kal. Decemb. 

T. c. 7»3. • 

L. Antomus, P. Servilius Ifaurieus. 

^ C. 4.. H»™.ii 3t. 

Kedeundi impuiiitate victis oblatai dum multi, in 
Jiifl Pompeiiis Grofphufl, Horatii amicos (v. Carm. II. 7.), 
inBrutianis-partibns manent, atque a Statio Murco vel 
Cn. Ahenobuibo recepti, adSex. Pompeium in Siciliam 
pTofugiunt (Dio XLVII extr. Vellei. II. 79. et 76.); 

Ho- ,,Coo'^lc H O B A T I I. ■ CLXIX 

[Toratitu faniHa anai initio in ItaliMn Tedit.' Magnam iit 
hoc reditn tempeftetem pafljia cieditar adBatinuram pro- 
montoruim, et fauc Hm ^choliaAea traxit Carm. 111. 4. 
SQ. Qnod tamen non opus eft, eum in iAo reditu po- 
liita, quam alio tenipore, ibi perlclitatnm eSe. Ad na- 
Tiin, qua rediOet, Tanaquillafl Faber et Dacerms carm. 
1. 14. traxere; parumacute. Vii. Argam, iliius cariuiuis 
et a, 702. 

Offendebat Horatlns rednx patrem fe abrente mor- 
tumn, neque relictum Abi faabebat L:irem , nec fundum 
paternum, quo triumvirali profcriptione exciderat ; quae 
illi eo trilHor fors fiierit oportet, cum commuda et TpIeR- 
Uidaadeo fuifTet Tita fuperior. Itaqus paupertaa ac ob- 
licmritas, in gcneroFo animo iugenii artiumque nntrices, 
eom primum impuleruiit, ut verfus faceret (Epitt. II. 
11.4.9^^^.); non , qiTD inde panem quaereret, fed quo 
elucetreret ac fibi compararet patronos. Neque video, 
^QOmodo faoc illi opprobvio fit, cum conflct, omni 
memoria in aliis etiam generibus fenfu paupertatismagnoo 
Tiras erafilTe; magnaque ingenia, dum adverOs rebus 
obnitaDtur, lioc ipfo niru in nltum extolli. Fuerat in 
Horatio magnumingeuium poeticum, fubactum Graeco- 
mm familiaritate ; hoc fufcitari primum tali impuITn 
opnrtcbat. Quamquam eum, dum Athenis commora- 
retur, Tel-aoie.i adeo, Terfamn fcribendorum periculum 
iamfeciffe e Serm. I. 10. 51. baiid abfurde coUigas. Poft 
iQtem, cum in Dtio honefte bealeque Tiveret, foUus vel 
inimi et gloriae, vet publici ufus gratia carmina fecit. 
Vttae ruflentandae cauITa fcriptum illum ( f. quafi fcriba- 
tnm) quaeflonum, quem Suetoniua dicit, libi compa- 
raflie videtur; ut effet in decuria fcybarum, qui quaeltori 
apparcrent. (Vid. Wieland. ad Serm. 11. 6. 3C.) Sed 
fequeDti tempore Ulud munua neglexilTe eum, focile in- 
teUigiior. Cf. antem Serm. 11. 6. 36. Illud vero hinc 
apparet, uttlli fupeTiomm aunorum alhgnandum effeul- . 
lum canuen Hoiatii. Uuic autem anno MaHbiuu eleganti 
,15 fufpi' ...Cooi^lc rtifpicione tribait Senii. I. 7. quae omnioo edo^ iaivt- 
. nile predit ingeuiuin, neque inapte pro primo foetu Ho- 
ratiaai ingehii faaberi polEt, ^uem'quidem dignignlectu 
ipEe habuerit. 

Neque in ^^eitii et Varii amicitiam ante hunc n. *e- 
ntre pomit ; neqne forte hoc ipro venit, Item niale hnc 
refert carmenl, 2. Ro(felliu<; cum arbitrari vix poQiaiiU, 
HoTatium tnnc iam tantum poetam fuUret qnantum hoc 
carmen arguit. 

V. c. 714. 

Cr. Domitiui Calvinui, C. Ajinius FoUto. . 

Suffecti fub auni finem 

I_ CorntUus Btifbus. P. Canidius. 

o. C. 40. Haratii JJ. 

Bellum Fenifinnm. In eo Afiniua Follio Co*. ■ 
. part.ibua Antoniams eR. OcCavjanus L. Antonium Peru- 
Qaniqiie uibem dedilione accipit.' Fax Brnndilina iiiier 
Octavianum ei Antoniam, opera L. Cocreii. comniunit 
amici, adhibitis etiara Maecenate a Caelarist FoUione 
ab Anionii parte. Dio XLVII. fig.' IVefem folet ablntpp. 
ad hanc pacem Brundifinam Serm. I, 5. Sed recte id re- 
iicit MalTonusp. gz. fqq. inprimis qnod v. 27. dicuntut 
Maecenas et Cocceina faepins iam condliafle Oclavianum 
et Antonium, idque a. 714- haud dubie primum factum 
efl; tum ct Fonteii Capitonis m bac paec uoUa e(l spud 
lliftoricos mentio. 

V. c 715. 

X. TlSardMsCmforinus. C. Calvijuu Sahirau. 

a. C. 39. Boratii ^^. 

Aotoniua FoUinnem cum exercltua parte adrerrns 
Farthino^, populiun Illyricnm , circa Eptdamniim inco- 
lentem, et Brutj caulTac eximie &ventemi mittit; ')»< ...Cooi^lc rem egrtf^ gel&t, et fq. anno triumpbnm i» Parthiiiis 
egit. V. Dio^LVIII. 4.1. Appiui. V. p. 1 135. 

Face ciim- Sex. Fompeio ad Mtfenum Gompofita 
omntbiis pTofcriptiB impiinitas letleniidi daia cd. Dio 
XLVIil. 36. Vellei. II. 67. In us cA PompeioG GroC- 
phDs, Hoiatii amicus , . qnetb Teaientem excipit carmine . 
II, 7. cuitiB T. Argum. 

Ad d. VIII. Kal. Nov. Vollio ex Fartbinis triamphat. 
Gmter. thef. infcr. p. igj. Hic efi DalvuuUnti trium- 
phas, Carm, II. i. 16. ubi v. not.. Sed oportet tamen 
boc carmeo aliqnanto poft hunc a. fcriptum elTe, ob Fd- 
lionis doctum otium in eo cimimemoratum. 

Hoc anno Horaiium Maecenati a Virgilio et Vario 
commendatum effe, Sanadomu ex Senn. I. 6. 55' poniti 
Etrecte. v. nd a. DCCXVl. et cf. lU. Heyn. Vit. Virg. 
id hunc a. ' - - 

,» V. c 7t6. ' 

Apf. (Saudlus Pulcker. C, NorbanHS Flaccus. 
a. C. 58- Horatii ||. 

Pax cum Sex. Fompeio fecta dirimitur,' et recmde-' 
fcit cum eo bellnra, Siculum f. piraticum dtctum. v. 
flia. XVI. 4- Veltei. II. 73. IgituT huic anno af&gnan- 
•luni ^pod. carm. IV. nec diffen^ndum ad fequentem; 
>um eo cum Caefar ipEe quoque XX rervonun milli.i ma- 
Qumiferit et ad remum cledcrit (Siieton. Aug. i6.), non ' 
poterat tunc poeta fme ihvldia yerfi/em manuin taiigere. 

Hoc demam anno Horatium in Maecenatis amicitiam 
et Enniliaritatem adfcriptum elfe, nono menfe poft. quam 
ci commendatua elfet (v. Serm. I. 6. 5s fqqO» appare- 
bitexiis, quae ad a. V. DCCXXIII dicentur. A Mae- 
cenate obtinet praedium in Sabinis, et per eundem in 
Octaviani amicitiam Infinuatur. ...Googlc CLXXII U t V I T A 

■ V. c. 717. ■■ 
■M. Vipfatihu Agrip^a, L, CaHitms GnUus. 

a. C 37. Horatii J|. 1 

Ab Agrippa, ut receoit aedificatis cUIHbus tutun 1-«- 
ceffiis eiTet, lacu Arerao^et Luciino cum mari commifro, 
porttu Inlius foctuseft, v, DioXLVlU. 50 etji. Huhis 
operis mentio in A. V. 63. 

Anlonius Atfaenis Tarentum clalTe ve&it. Octavia 
adducit Ocuvianum, ut eum conveciat. Nova inter 
eos amicitiae pactto. ^io XLVIII cxtr. £odem MaeceniiB 
pTdperat ciim Horatio. Virgilio. VaiiOi Plotio. Id eft 
iter.Brundiiinum, dercriptum Seim. I.'5. 

V. c. 71». 

Z, GMitu FopJicola. M. Coeeeiut Nerva. 

a. C. 56. Horadi J§. 

- Victo Sex. Pompeio , Octavianus Homam reverfus 

magnis honoribns iifiicitur. Oppiclaiim inter Deos tute- 

lares confeciatut. Appiau. V. p. 1173. Phraatea, Pat 

thotumrex, in fuos dves<laevire occipic, 

V, c 719. 

L. Comificius. Sn. Fompaui jH, 

a. C.',5,5. Eoratii ||. 

Sextus Foinpeius Mileti trucidatur. Phraatem rtgaa 
pelluiit cives fui, et Teridati illud conferont. 

V. c 7«», 

Cn. Domitiui Ahenoharhus. C. Sofitis, 

a. C. ja. Horatii |J. 

Ad^bellom atrodllimiuu fpectant inimicitiae Caebrie 
et Antonii. Magni utrimque apparatiu, Huc fpecure 
videtur Carm. I. 14. Epod. VII. et XVI. Plancua ad 
Caefarem ab Antonio tranffugit,. ad qtiem eft c I. 7, 

T. e. „i,Cooglc , U O B. A T .1 I. cjjcxur 

T. c. .7;«5> 

C. Caefar Ottavuuttu UL M, Kal*r. Mtffaln. 
■a, Q. 3». Horadi ^i- . , 

Maecenatl atl Acdacam bellum cum Augufto huro 
romes elTe vult Horatiua, Hmc carmen V. i . eiiatum, 
fab iniijum uini. Sed non adnuit Maeceaas, Fraecei£t 
eti&m pognam Actiacam C^^., V, Q. Facta eft ea pugna 
ad d. IV Non. Sept. M, Antonins >n Aegjptum fuglt. 
Poft illam exarbta Semi.' U, ec). 6. namdinrireTat Octa- 
Tiarms veteranos in Italiam, nec duni illis quiilqiism Ae* 
derat (v. 55.); v. Dio. LI, p. \i^^. At ftatim fequenti 
anno illis rebellantibus pecuDiaa et agros dedit; T)io LI. 
p. 445. Igitur ex eiusdem fatirae v. 40 '<1^- principiiun 
amjcitiae inter Maecenatem etHoratium in a.416 Agitor, , 

T. C, 724. 

Caefar Octavianus IV. M. Uciniia Crajjfiu. 
«. .C. 30.* Uoratii ^g. 

Caefar, poft breve In' Italiam iter, Aegyptum ia 
proriociam redigit. M. Antonius et Clcopatta fe ipd 
interficinnt. Horatina Icribit earm. I.- 57; 

Pfaraates in regnum Parthomm reftttuttui, ct pellitar , 
Tendates, qui in S^riam fugit. DioLI.. ig. 

V. c. 725. 

Cttefar Octamanus V. Sex. ApuUiu*. 

a, C. 119, Horatii ^f. 

lanns ctandiiur; Dio LI, ao. Cae(ar d. VIU. VII. 
VI Id. Sext. triumphos agit; Dio L1. 21. Poftdeim* 
perio deponendo confullat cam Agrippa et Maecenate ; 
Dio LII. pr. 

T. Faber et Dacer, ad h. a. referunt Carm. I. fi. quo 
prodigia Caefaris mortem Cecuta, et bella ciciUa, tam- 
qnam vaticinio indudautur , a. 7 1 u edito. Sed puerilis 

fuilTai ...Cooi^lc fotfTet in h. c. Ulia progrelTus, ut bene vidit Sanadonus. 
£t obeft innndatio Tiberis, qoae poft C&efane necem 
nulla memoratuT. VirgiUus ulem dUuTiein nj^n Ucuiflet. 

V. c. 74(1. 

Catfar Oetavianus FL M. Aprippn IL 

a. CaQ. Horatii ^|. 

Cum boc ai Caefar ApolliDiB in Falatio tcmplum~et 
biblioihecam det^icaret, rcripAt Hontiui c. I: Ji. Cae- ' 
lar ad templa reficienda et urbem prnandam animum. ap- 
pellit; Dio LIII init. Vell^. IL 39. Hoc temporc coni- 
ponit Harat. C. III. 6. Ad idem 'teinpus refereodu» Ser- 
mo-io. L. 1. iudic^ Sanad. 

, T. C. 727. 

Caejar Octavianui Vlh M AgrippaUh 
a, C. 87. Horatii ^J. 

Caefar princepi dicitur; Dio LIII. 11. et AugnJIus 
appellatur; Dio LIII. 16. poHquam iterum de imperio 
deponendo confuluvit. Nocte feq. Tiberie exundatio 
lOca plana Romae fic replet. ut iiavigari poIHc Hinc 
Sanadon. huic a. alEgnat Carm. I. s. - Sed cum cetera 
hJc memorala prodigia nulla illo a, exftiterunt , tum haec 
exundat^O' Tlberia iion pro irae Deonim omine accepU 
cH ab hariolis, Ted rtc, itt Aiigufhim ad magnam poten- 
tiam evaCiirum dicerent. Dio LHL 1 J. 

Auguftus cum exercitu in Britanniaro ire parat, alium 
exercitum ad OrieQtem contra Arabas mittere. Facit tto- 
TatiiiB C. L 35. cuius v. Argum. item L ag. ad lcciam. 

Cantabri reditionem movent. Dacer. iuque buc re- 
£ert C. IL 6. At vid. illiua Argum. ,,Coo'^lc a O R A T I L CLXXT 

T. iL 7*6. 
Cmefar Augufiut VIIJ. .T. StalilUa Tatoia Ih 
a. C. a6.-Horatii |S. - 

Sex. Apuleias ex HirpinU triumptut. Sed Canuliri 
«t AAures luox renorauit beUum. 

V. c 739. 

Cmefar Auguflus IX. M. Imnius Silanuu 

«. C. 25. Uoratii |$. 

Expeditio Augnni in Cantabros. iQiliiiin beUi contra 
Anbiaib et Aethiopiam faciunt AeUike GaUus et Petrouiui. 
MvceUoe loliam dudt. Hotatios Tcribit C. II. 4^ 

V. c 7go. 

Caefar Augufiut X. C. Norbanus Flaeeut. 

a. C. 24. Horalii ^^. 

Ffaraatei itemm peUit Teridaten , qai in Hifpauiam 

ad Caelarein Augunnm fiigit. v. Argiim. C. I. fl6. Au- 

piltna Caatabris victis Aomam poft trtenulum redit, cum 

ob morbum diutiae abfuilTet; et lanum itcnim claudit; 

Dio UIJ. p. 515. Canit Horatina C. III. i^.item I. 36. 

Qninctilius, commnnis Horatii et VirgUii amicas, 
moritar. Hierqn. Chron. Eureb. ad OI. 1Q9. 1. Confo- 
latur Horadufi VirgiUmo canuine I. a^. Caefar Angufius XL A. Terentiut Vatro VHuraena. 

biS. Cn. Calfturniui Pifo. 

a. C. ag. Horatii Jf. 

Fhraate» legaloa mittit Komam. Tepedtnm Terida- 

lem et filiina funni. Quae re» dum in fenatu agitatnr, 

fadt Horatiaa C. I. fi6. cuius v. Argum. Auguftu? Fhraati 

filiara reddit, hac iege. ut captivns et figna Roraana re- 

lUiuat. Teridati permittit, IVoiuae luanere. Dio LIII.33. .,C(")*)glc CI.XXV1 ' 3> B V I T A 

Auguftus gravl motltd (Ifecnmbit; fied convalerdt. 
.Brevi poft Marcelltis iavenis maritur. liiter haec dua 
{acta Caiptum eft C. I. la. ' 

V. c. 73«- 

M. CL Mareelltu Aefmiintu. L Aruntius. 

a. C. fiB. Saratii ||. 

Non Iblum in (ina anni ruperioris, fed hoc ineante 
etianii magnae Tiberie inmidationeB mcmorantur. Ful- 
qiine ictae in Fanilieo ftatnae. Diq LIII extr. LIV pr. 
Haec prorligia occaCouem dedilTe videntur Carmini !.' 2. 
licet maniCeftum iit, commemorari non illa rola. fed 
plura rimul alia, *juae praecefliiTenC. Auguftum renim 
potitumcum commendaievelletpoeta, tafaquam eum, 
qui rempublicam, bellis civilibus iactatam, reftltutunu 
elTet; bella autem civilia deiJarari rolereut per aYO;, qtiod 
expiatione indigeret, deniqne prodigia a longo inde tem* 
pore civitatem kvay^i et exfiiatione egentem indicalTent: 
Augiiftum eum eHe auguratnr, qui KadaopoT;, expiatio* 
nibus publicis, rempublicam piaculo eximcret. In quibus 
redeundufm eft ad notiones velerum de calamttatum publi- 
catum canlTa ah ira Deomra repedta, ex concepto piacu- 
Id , et de neceflitate expiationum. Flura , «piae carmen 
adh. ^referre fuadeant, in OblT. monuimus. 

Coniurant iri Augullum Licinius Varro Muraena et 
Fanniua Caepio. Auguftus in Siciltam abit (DioLlV.-e.); 
unde in Faithos profecturus putatur. FauUo ante hanc 
ptofectionem fcripta videtur Epift. I. 9. 

V. c 733- 

. M. tsUiut. Q. AemHius teptJiu. 

a, C 2i. Horatii ^^. 

' Scriptahocanno Epift. I. ao. Auguftas io Graeciam, 
hinc iri Samuiii navigat, ibiqii« hiemat. Medio anno 
fcripinm C. 111. 29. ad Maecenatem, abfento Augufto 

\rbi ...Cooi^lc H O B A T 1 K CLXXVll 

Vrbi ptMftetaiB. iMm refern huc c. 11. l $■ quod antio 
aDM III. Q, rcriptnm efle, confhit ex huiiu r. 9. 

V. c 734. 
' M. Apuiaut. P. Siliut Nena, . 

A. C. fio. Boratii |J. 

AlUm , Bithjniam , Syriam Atigulhu inviCt. "Pbraa- 
tes %iia AuguAo et ca^iivosremittit; Dio L1V, g. £a 
res mafcnificia verbia a po^tb ornari roleL I^tjuuntur de 
Parthis proAigatia, rubactit, domitis, ifk eTerfo eornm 
impeTio, de Oriente debellato, de Fhraata AugufH ad 
pedes procumbente, ab eoque ioa regnandi accipiente 
cet. Tam et Daci ac Sarmatae, aliique Iftri accolae* 
contiiitio excarrentcs in luies nomanoa pei LeDtulura 
coercenmr; Flor. IV. ra. Denique hoc etiam anno, 
ocdCa Artaxia, datur ab Angullo Armeniis Tigranea, et 
a Tiberio Nerone in regnum deducitur; Dio LIV. g, Id 
^ifum etiam a po^tis fic augetur, taraquam fiibacta At 
Annenia. Hefemntnr ad baec tempora C. II. 11. 111. g. 
Epift. L 3. et g. item 1 a. Neque diu poft huac a. fcri- 
ptain e0ie poteft c II. i^j. cnius t. Argum. 

T. c 735. 
C Seiuiut SaturniiHU. Q. iMeretiiu Vefp3lo. 
«. C. ip. Horatii |^. 
Virgilins in Graeciam proficifcitur; r. Tit. Virg. Eft 
ad eum C. I. 3. Moritui; Bruodifu. 

Angnftua ab Oriente redit IVamam a. d. XV Id. Oct 
Videnttir liuc aiEgnaDda c. I. 19. III. $. 

T. c 737- 
C. Tnmiut. C. lunius Silan»s. * 

o. C 17. Horatii j|. 

Auguftui ludos raeculares inftituit; Dio XIV. p. 533. 

Fliii. VII. 48- Cenforin. c. 17. Horatlu» eius iulTu 

Tom. I. ' m i""- .^Cooi^lc ixxxviir P » T I T A , 

coiitcribit carnien taeculaie. • Ad idem tffiaapOt [pectat 
C.IV. 6.. 

V, c 738. 

X_ Domitius Ahmobarhus. P. Cornel. Sc^io. 

a. C. 16. Horntii ^%. 

Feninent ad h. a. C. IV. i. et lic ciio idem tempus 
rcriptum oportet C. IV, 10. 

V. c 75p. 

M. TJrufui Ubo. L. Ctdpurniiu Fifo. 

a. C 15. Horatii ff. 

nhaeti et Vtnclelid per Tiberium et Drnfum fuhigiin- 
tur.Pnnmni folus Drutus miiTus erat, et Hhaetns apud 
Alpea Tridentiiias proelio vicerat; Dio LIV. p. 536. Eo 
fpectat C.'IV. /f. Deinde cum Rhaet! nihilo mtnus 
Galliam urgerent, Tiberius quoque adverfua eoa miffus; 
Dio ibi<i. l'rotn(te Drufus et Tiberius rimul niiiltis locis 
in ^haetiam irruperunt, et aliqiiotproeliia copias liofHum 
deleveriint. Haec gella celebrantur carmine IV. 14. 
feriHB fcripto , ut videbimua. «^ Augtiftua per totum 
anniun in GalUa abCena ell. 

V. c. 740. 
a. C. 14. Jloratii |§. 

Angulhis adhuc dum Roma ahed, in Hifpama, Gal- 
lia, Germania. rebua conltituendis intentus. Scriptum 
tunc videtur C. IV. 5. np. poft legem de adulteriia et de 
marirandis ordinibus a. 736 talam, item poft fubactos 
Farthos, Cantabros et Germaiios. Ad idem tempus fpe- 
4:tat C. II. 4. 

V. c. 741. 
1 Tib. Claudivs Ntro. F. Quincliliui yarui. 

a. C, 13. Horatii ^-J. 
Augiifttis Roiiiani revcriiliir. Si Suetonio credimue, 
AugiiftuD) Tibeiiji Drufique, privignonim fuorum, victo- .vGooglc B O R A T I t. CLXXK 

riim Vfnclellcani canen iuOUTe' Horadum, einsque rei 
nufli^aaitum librnm carininuni ad^ers ; buic fane afino 
i« iaSug Augufti erit ailignanduB. quo pod trjehnii in 
Gdliaab&ntiam, Vrl>em repetilC. Cene C. IV. 14. 
nanpriti), quam pofteam leditumi fcriptum efTe proba> 
bilecft. 

V. c 74a. 
Jt yaUrtiu Xejfaln. P. Sulpitiut Quirinux 
a. C. 12. Horatii JJ. 
Agrippa moritur, ad quem uifumeft c. I. 6. inceiUe 
«Utis. 

V. c 744- 

LUhs Jtitontnt. ' Q. Fahiui Maximus Afrie. 

'«. C. 10. Horatii ^$, 

Dacis, Getis et GermaniB a Drurd ac Tiberio victi», 
lanug teriium clauditur, CarmenlV. ig.etEpift.lI. 1. 
Horuii opera noTinin^a, hoc anno fcripta videntur. 

■ *T. c, 74<(- 

C. Mamus Cmforinus. C.JfiAius Gallus. 

a.Cjf. Horatii S7' 

Horatium hoc anno V Kal. Dec. mortuum effe, et 

laidem fubito, Ht ne iignare quidem tcftamenlum poffet, 

«loMt Sueton. in ^ius vjta; errore tamen in anoorum 

Homii nomero aduiilTo, tlnm LIX pro LVH ponit. 

Hieronym. Chroii. Egfeb. ad Olymp. ,192. 5. Horaiius 

luintpiagefimo feptimo detatisfiiae anno Rontae inoritur, 

Eodem anno inclinante moritur Maecenas, tofte 
KoneLV.p. 552. et qnidem ante Horatium; qudd cur 
«eiosviia, a Sue{bnlo'conrcripta, intelligere pertinaci- 
iCT Doluerint Tumebue, TorrentiuBi DouDi, A. Schottua 
(OblC U. 6u.) et Sanadonns, equidem non capio. ,,Coo'^lc OUOX DEVITA.UOtLATl'!. 

-. vtl.l.A BaaATH ab iplb elegaotif&tne piagitar Epift. 
I. 6. 5 fq<t> SiH efat in Ssbinis; non procul Tibnre 
vmrfus AqiiiloDem. Vicina erat Vari&(Epift, I. 14«' 5.), 

' iiem Mandela (Ep. I. ig. 10,';.): proximam fiiDam Va- 
cunae (£p. I. 10 extr^). Ager ^cebatnr Bandufia, fonte 
BanduGo (C. III. 13.) inCgnie, nnde omu rivua. Digen- 
tia (£piA. I. i^. iu4")> fundum Horatii fuaTiter im- 
gabat. Silvis et nemOTibue amofniJEma eraVregio, in- 
primi» Terfus antiqunm templunri Vacunae (v, Plin, III. 
la.), et amplins verfua Anienem fl. et Tibur fecjuebatur 
lucus Tibnrni, Hec deerant &xa, rupes, dumeta (£p, 
I. 14.. !*)■); ut maxinfe poetica regio dici poiFet. In 
convalle inter Lucretilem mqntmxi et Vllicam, laxofum 
collem , a quo ipla etiam v^IIis Vltica dicta, non procul 

,• fonte BandufiQ {v^Sctm. II. 6. fi.,)» villam iptam pofi- 
tam fuiffe probabile eft. £legantcr erat aedificata d&albo 
lnpiile'Tiburtino. Habebat in ea Horatius villicum cuni 
bcto fervis, et vivebant in agello quiuque familiae (£p. 
I. 14. 5.) unde (atis lautum fundum fuUTe intelligatur, 
Scripfeniiit plura de villa Horatii CIuveT. ant. lul, 11. 
9 fqq. et uiagno , fortc nimio fludio, M. L. Gapmartin 
de Chaupy in Dieouvtrta de la tnaifon de campagne 
^Hornee, Tomes^ III, Rame 1767. 8« Elegantior 
omlto 'c(V Dominici de SanetisDiJfertationefoprtn la villa 
iti Orazio Flaeco. In Roma 1761. 4. Denique Haeker- 
tus, nobililEmua dclineandi artifex, dexterrime nonnuUa 
agri tftiusBandurii loca repraerentavit , et ingeniofe Ho- 
ralii defcripUoiiea iis acconimodavit. TESTIMONIA u:n;«ACoO'^le TESTIMONIA ANTIQVA 

D E 
H O R A T I 0, aTiDivs Trift. IV. 10. 49. 

Et temit noftm nnmerofiM Horariuf anre* 
Dum ferit Aiironia carmuia culta lyra. 

PETIVON.1VS c. ii8> 
Caatenmi neque genaroflor fpirilua TanitatBm anut, 
neque condpare «ut edere, partam ntena poteA, nifi in- 
genti anmine lilteraram inundata. Effiigiflnduro ell ab 
omni verborum, nt Ita dicaoi, viliuto, «t rumeniUe 
voces a plebe fubmDtae. ut Aat 

Odi profanum volgus et areeo.. 
Praeterea curanclam.ell, ne bntentiae emioeant extra 
eorpna orationiB CKprelTae; fed intecto veftiboa oolore 
'luteant. Homerue fefti», txL.yiiat nomaaiUH)ue Vir- 
giliaa, et Hotatli coriora felicitas, 

luVENAL. Sat. vi(. 53 fqq. 

Sed vatem egregluTO , cni non fii publica vena» 
* Anxiutate carens aHimus facit; omnis acerbi 
Impatiens, cupidus filTarum, aplnsqiie bibendla 
FontibuiAouidura: neque enim cantare EUbantro 
Fierio, thyrfnmve potelt coniingere mnefta ■ 
Paapertaa at()ufl aeri« tnops , quo noate dieque 
Corpaa eget: latmeft, cum dicit HoratiuB Evael .CUtXIfll TE8T1MOKIA AMTjqvi, 

PEMITS-i[. liC 

Omne Tafer vitium ridenti Flaccus amico 
Tangit et admiflbs drcpm praecordia lndF^ 
Callidus excuflb poptilum rofpenderfl naJb. 

8ALEI. BASSTS ad Pif. aaf, 
(Weniid. Poetl nin. it. S76.) 

Maecenas alta Thoantia ' 
Xruiti et popuUa oflendit nomina GraiiM, 
Carmina Romanis etiam refonantia cfaordis 
Avfomamqufl chelyn graciJis patefccit Hoati. 

QviNCTir.iANV3 Infi. Or. I. 8- 

Vtiles Tragoedi: sTunt et Lyrici; C tamen in hi* 
non auctorea modo, fed etiam partea operia elegeris. 
Nam et .Graeci liceiito multa, et Horattiuu in c[uibaadatn 
noUm interpretari. 

IDEM L. X. C 1. 

Multo eftterrior (Lucilio) ac pununugts Horatina, 
et ad notanttoa hominum mores praecipuus. Et pauUo 
poji: lambus non fane a Aomania celebtatuR eft, nt 
proprium opus; a quUnisdam interpoGtus: cnius accrbi- 
tas in Catullo, Bibaculo, Horatio; qusmquam illi cpo- 
dos intervenire non reperiatur. At L^ricorum idem 
Horatius fcre folus legi /ligniu. Nam et infurgit ali'. 
quando et plenus cA iucunditatia et gratiae et variis figu- 
ris et verbis CelicilGme audax. 

AVCTOR de Cauilis corr. Eloqti. c ao. 

Exieitur enim iam ah oratore etiam poeticus decor, 
non Attii aut Pacuvii veterno inquinatua. fed ex Huratii 
et Virgilii et Lucanl facrario prolatus. ' Horum igitur lanbus et indicjla' obteni^aBB • ooRromn oratomni . 
MUt, pulchrior et omstiot. exiitit. 

AViSONivs Ei^.iy. 56. 

Te prfleeuiite, nepos, .moilulata poemata Flacci 
Altilbauinque itenim fas eft didicilTe Maronem^ 

aiDOIflvS' APOLLIK. Epp. VIII.''ll. 

Itillis aut MaronlRntu 
Ant qao tn Latium beas, Honid, 
Alcaeo potior Lj^riftes ipfo. 

iDKi» il>idem (p. sq6. Sirmond.) . 

In Lfricig Flaccnm reqaulns nnnc feiebaiur in lam- 
)<icocitu(, nuncinChoriambico gravia, nunc ia Alcaico 
flexoofus, nunc in Sapphico inSatut, ' 

iDESi in Pxaef. Fanegyr. luL Val, 
MaioTano dicti. - 

£t tibi, Flacce, aciet BniU CafHque feqnuto 
Camiinis eft auctor, qui iuit et veniae. 

IDBM I» TX. Epp. 13. ad Tonandum. 

Sed tu per Calabii tramitis aggerem 
Vis ut noitra dehinc curCtet orbita 
Qna FlaccuB lyricoe Piadaricum ad meIo> 
Freni« flexit equos plectri potentibui, 
Dum metro quatitur chorda Olyconio, 
Nec non AlcaicD vel Piierecratio 
laoctp Lejbiaco, Grc Anapaeftico. CLXXXIY TUSTltH^ ANTIQ. BB HOB. 

ibEH CaEm. IX. r. 025 (qq. . 

Noa qnoA per Satiras, EpiAoIarum 
SernKmumque taltt, novuinque Epodon 
.Libros caiminis ac Foeticam Artem 
Fhoebi laildibuB et vagae Diaoae 
Conlcripti* Toluit ronare' Flaccug. 

iDEM Carm. xxiii. 450 fqq. 

At C dicat Epoa metnimque rhythmis 
Flectat coramatids loaante plectro, 
Mordacem faciat filere Flaccum. 
<^uamvui poft Satiras Lyramque tendat 
lUe ad Pindaricum volare cygnum. V. HO- ^. HORATII ELACCI 

C A R M I N V M 

LIBEH PRIMVS. .^Cooi^lc ,,Coo'^lc Q. HORATII FLACCI 

C A R M I N V M 

LIBER PRIMVS. C ^ M M E N J. 

AAorMBHTrM. 

\jarmina fua, forte duos vd tres priores libros Mas- 
C!)iati traditunts poeta, hee praefatianis loco prae- 
'"'j^o, fuum poefeos fludlum praedicat, fe^ue in eo 
fthi maxime placere ait, fi Maecenatis iadicio prohetur. 
Primariam kanc carminis fententiam, per fe fimpUciJJl- 
"lam, quomodo tractaverit, i/uibusque virtutihus exor- 
^'ovrrit, iam expende. Jlahet quisque, ait, quodff 
liiatur, in quo beatum fe exifumet', ftudium. Aliitm 
A 3 S^oria, 

■ ■ " i),M,,;,,Googlc 4 - Q, H05ATII,. FLACCI 

gloria, et hoitomm ampUtndo ;-'■ iUvitiae allitm tmeiit, 
Hic Jortifua contentus vitam deg^; iUe habejtdi cupi- 
^at* JUigfat t7taxJttia^'dum aluii, rnv^ omjmtm Jgczi- 
rus, gniitfjiio iitdMget.' 'Militia hos, illos^ venatia de- 
Uctat. 'jE.go verb piiejin Jector, foii^te Imic vaeo'; qitae 
Ji- tihijprohabitur-K^ fummfini mde[poetae Ijrici. glarutat, 
tantsmtnim iniicio tu&tribuo ,, :me adfeciuam arbitra' 
bOr. . Aiqae fid-fatix ornatui dxdiffe viderijfoterat ^ fed 
imagimhui ifiis. eolores adfperfu eee., (ptihus toti axmti- 
ni, tofiquam vicKurae, vitam ac fpiritum daret. ■ tDe- 
Iliieatiirus euim. diverfa homiaum Jludia poeta, iis Fere 
exetiifilis ^efuii^itur, i/uae et reOi optUne iUuJti^it , et 
in cpiibus vis, Jiudiique pertinacia maxime eluceat. Si« 
proMs, qui ^lvriae oinnia tribuunt^ ponit ,.et e Graeeis 
tpiidem, viftoret iit ludis Qfyinpicis, e Romanis vero, 
Jioniines amplifftmis Itonorihm in corititiis ornatos; illos 
non divitiis fimpUciter, fcd iotiiis Africae proventtz in 
horreis ipfontm congtflo Veatos defipiai. £tfteporro. 
Hinc inteHjgittir , tpialem ■veri fpcciem Baxteri cotnntejt~ 
tum haheat, qiio poetam leve-fiiwa. carminis genus cx- 
cujare, fijne ciim caeteris mortalibus infanire hoc car- 
mine fatert contendit, Citm enim carminibus fuis No- 
ratius iit JMaecenatis et Augufli adeo fe infinuaverit gra- 
tiam', fane jion vpus habcbat, ut rationes circumfpice- 
ret, tjuihas. carmina fua excufaret, easque adeo -ab in- 
faiiia aliorUvi, qitibuscum ct ipfc-infaiiiret, rcpetcret. 
Age icin euin Baxtero argumciilum carminis confiltua. 
nius hoc: omnes fere Juwiiiies infaniunt , ille /toc, alio 
viodoallus; ego infanio pocfi , ijuae Ji tibi plaaierif^ ecce 
me tnorlaUum, quotijuot funt, feUciJfintum, Iloc tii' ,,Coo^le ' CABMINVM L. I. C. 1. - $ 

mititm moeto Maecmati probari poterat pocttu elegantia 
atque urhanUas. Et^ijiiae landem ejl infania in nifli-. 
xano? qtiae in milite? quae in venatore? Ne illitd di- 
cam, tatant carmitiis oeconomiam, orationistptt dignir 
Aaletn iit eius iidlio atipie exitii ijii commeiito omniiio rc 
JragarL Patdio proiixiorej fuimiis in refeUmda Sax- 
teri opituone , tpiod eiusdem patroeinium Auctorem Siiv. 
Crit. li. fico. fitfcepijfe, eitjue fpeciafu argumentis vim 
aliquam addidiffe iiidemus. Is et orationis coloreiii, 
JeiUentiarumqiie , tpia cuiiisque fiudiivanitatem tUtpiein- 
fuiiiam tangeret, elocutioiiem 7wc fuadere ; contra vero, 
fi mores atque fiiidia hominum perfequi vobiiffet poeta, 
eiim ftttis leviler ac jierfunel orie rem aggrejjum effe, 
omttinotjae vim.attpie fpiritum carmiitis fic enervari con- 
lendit. Ac oralionU quidem iiidoles vix eo ducit, Ji 
etan ex wfu poetanim loquendi reete explices(v. inpr,' 
V. S,Qfqq. ) alia vcro omatvs tantim cimffa adiecta ex- 
Ulima. ^daltenim quod attinets laudi potius Horatio 
dueendum puto hoc, quod nonmdlas tantuni, at virtndt 
deliueatas, picturas de fludiis hominum dederit, ne enu- 
meraiidis plurihus faJiiMum creareb lectoriius, a quo 
■Belfie miro imagiwim diiectit , ortttivnisque varietate ae 
eopiajiii eaverejbiduit., 

£ Graeeis, quos hicfequeretur, aute oeulos hahmjf» 
vijetnr Pindanan '). Similes fententiae oecurrunt tn 
SoUmis et. VI. 4.2 fqq. *). Conferri quoque Itelim 
£uiip. Fr. e Bhadamantlti fahula depetdita apudStoh, 
rior. L-XIF'. £ Latuiis enndem hauc de diverfis homi- 
jmm Jiudiif locum egregie traetavit Vfrgil. Ge. II. 50« 
fqt], et diverfo paulum modo Fropert. III. 7. 

■ U:n;K.yG00glc 6 Q. HOBATTI FLACCI 

l) In Fragmm. a ScJuuidero V. C. colUctis jr. fti 

'AiXXoiroJt» fiit ratts titpgxl- 

Toic ^ hi ttoXaXgiinn BiiXiifaa fiiiTti, ■ 
TifjriTiti ii kb/ rit in otif* »><jn 
NaJ' iaif Bmc iiKSTtlxi»', 

Brevius idein extuUrat Fyth. I. 93. 

Hw yif iTlfen Irif^r fyit 

et Jrchilochju (irt ^nal. Sr. T. I. p. ^5.) 

*AXX' SXkit B^Xf iMfJiV UUntm. 

a) in Anal. Br. T. I. p. 67. 

^xiiin J^bXXoJo liM.9S. i ftS* tuira nirrw aKSrm 

'Et niufir, XIT^'"' ofi"*^» xipJet Kyur 
iX^virr' , Kviuoifi (fiigii/Mtoi «f/aiXioiri, 

$li«u>.qi' cpfJjSf tiSifiJnt ^ljUIVCS. 
AX^ot, yS' Tl/ixm froKvilti^ror , ils iuavriy 

\avgivii ' TtTny KdjUtnX afOTfti /<JX.>t. 
"AXXet 'A^ifvattit n tuii 'Hlpalttrav xtkurix*'— 

'EiyaTims X"s'^~' ivWlyireu fileriir. 
AU.9C OXvftxuiimi Movirwv ««^ iligti tii»x^ 
Iftt^riis Biipi^t fiirgn iJiirTKfurM, ,,Googlc CiKMIKVM L.X C.r. T. 1. 2. 
A D 1« A ,E C E H A T E M. Maecenas alayis edite regibus, , 

O et praeEdinm et dulce decus meum, 

Stmt 

.u brevi..», pro. o.inna., ,». r^«". ™" ,""^1. 

«<:»«1«. . m.ioribu.. ,m .«..n. Ho,.uo «.. p..*^-». 

»li,n «... lu.... M..M...U.. fil-"''™ ■"" '""f. °°"" "(S! 

|."cu....„t.«a..«E.r,ai.., „™, c.. ""'" "J"^'^, 

^bm. emu. i.d..a..m p.f- plu,imiInT.p. volu»., qu,vd 

£„'^i'i„L.po.u.-. inr„5n. V^ A.,g,aii p.. m..«- 

jT , .u.a.m .0... Ty„ht- i.m .i comp.n.m, «1 quod 
m 7. .. M"""". "!""• '°. M..no.u.op...™aonJ. 

h^^LJl^'-!-'- «M.,- CJio»,minu.yu„.u»)p- 
SL. b,«.ipfumlo.„m,.rpi- ,„,.™/p....»J...""»P~" 

™ „s3^ c^ .,..- i!«.<- t,,.n.., v,,.m ']'^'"- "^ 

l...T.i.p..54^ <3.»..mca- ■'""'■"•"''"i^f.r, rj- ■ 

rd.»,. in El...fci. l.,.d.. L.V. X. I" ",...... Bp.»-" '• '°=,^^7 

L,i?op,»'i.i. ..iv...»9^ "„';:s.''ra':s;, "t«Tir- 

n,„o,r,..,a^po.».«P^ °.m2aS.;. vid» .. 
pni.» ,....". V„6J.A«,.L.,. n^^_^^^^ ,„™ ,Ji, vlr m.6Ui 

.... pr«./*™..i....p."- ^j;;^ J-tr,„'' T".»! ..■Googlc 8 ' .' ?• HOBATII - Pt ACCjr 

Sunt ^nos ntmcnlo palverem Olynipicuin 
ConlegUTe iuvat, nteuque fervidis 

.ngt (e ■niinfim pafluppiM^i- gmutUntem. v. ij.UuJat. r.ii 
ttt poeta. T. 11. iQ. lo. III. aft <fui nait fpOTiut. v. 33. ou. 
»6. 58. V. 1. 3»- et Ep. I. WJiniwnt. ». 05. twnotor m> 
7. 15. Caetenun inuumoli.t. W- t>- 30. me Jiit jmfctn 
tubiufle videtiti Saleius BalTiU .v. s6. feriam fJtta titrtu 
(m WtmtAott. V. C. POitt. Swa, f ium', quoadim idiw, noi 
roin. T. IV- P- I. p. 2780 '^ griecifmo. Propert. III. 7. 17. 1 
Pifbnem v. 231. de Maecenate: Eft, ifaibat Eltaa concarric jtal- 
ODecat, et toto merita venera- ma quadrigae, qiiod ell 11 
ffilii atvO, Pierii tutela chori, rtfit, carrirido . . coaUgij^l 
fnopneGde tati non umjuatnva- docle et graphice de dtato qiu- I 
les htopi timtiera faaettia. Cf. dTignrtim decuiCi. Cuniculm ' 
M*iti>L VIII. 56. efl vel ipre dccuifiia, vel, tfooi 

malim, locui, ubiquadngaedt' 
e.g — 6. rnpedeltrifmptOTe cnrriuit, Teu, ut CharUIiis p. 59. 
kxTpectares ^enerilemliancprac- (ed. Putfcli.} explicat, Jpuian 
tttilTam fententiam: fuo quem- ad currendam aptam, fiidiiun. 
^ue duci ftudio, fnnimimqu* Quo minui de cuini accipixtiiri 
inde volitpiatem capere. Sed vetat omiiino Ivrica ritio. AUi 
biee, ut poetam decebat, lUtim de cuifu intelligi voluut, u« 

Sei exempl* dedaratur; et ex bi* idem poeta dicat. Atqn^ 
ii ejt feie «dponimtur, ijum hoc C voluilTet, rcm luud itn- 
lna:ume colorcm pocticum ad- bie paullo dirertiui expofuilTei; 
mitteicnt, neqiie folum, quae st, quae omatui dedit, rmrf 
apud oiiinei gentes in fingulis yoymt dicca accipi nequeutii. 
hoiBinibus obrervaxe Ucet, icd Alii detiiqiie dno niembra eon- 
et ea, qiiae unius ■Iteiiusqiie fliimuit, lioc rnodo: felicei le 
popnli qiiifi.domeflica fiudiahii- pntant ii, qui iu Aadio decar- 
bentur. Quo ipfo fatis cavit, rerint; at felicilTimoa ii, qut 
ne exeraplorum ubertate faciU victori»ni adepti fuerint. Omiu- 
fallidium ciraret; cni ct clocu- no fententiae riimma eiat haec: 
tionis varietate ac copia obviam Hi victoria in ludis Olympin» 
ire ftuduic. Vule enim, quot et quidem qitadrigii, paita, 
modig fententiam, in rtiidio ali- bcaciJrutu libividemur, iHicaec 
qiio, quoteneaii», fibiplaceie, lam, ut liuic vitam quafi ac 
be.-itiuii fc exiDiniATe, variave- fpiritum daiet, lem iplain per 
lic. V. 3. faiit, qiioa iut-at. niomenta aiiCe oculua pnfuit. 
v.€. evehit itd Deot. v. ii. Hemorai adeo quadrigarum de- ,,Coo;;|i"- CA.BM13trM t. I. C. X. V. 3-6* s 

Enbta rotis palniaque nolulis 
Tenanua domiiios eveliit ad Deos. 

' Hanc, 

tnrttaa, exatitnm pittverenir mxit ignenf. lam VtrgiL Ge. 

metaiQ eTitaiam, palniaai den^ lU. 107. voUt vi femiitu 

^iiepimm. Proprie igitur eoji- •»;«. — Ftilma aohilis, ^ua* 

fcji^efnon, mqiiidun voluiit, «a omatiim nohiltm, glorio- 

•"firTM, pro coUigtre) h. es- rumrediUt; Ted dociius ipfap-iU 

^tiTe, coe^ifle , movinEpu/iv- ma nodViJ diciuir. Jti injigni* 

Ttn Olympicum, qnod docuus Camera I. 12. 39. Cum palfna 

efi, quun fi dixilTeti curricnlo Rotnanis magis frequenuretur> 

Vlympiai. Sicl.6. ii}. ■pnlve- pro oleagina coroiu, quaeOlym- 

Ti Troio. VaL FL I. 13. A> pioiticis eiat propria, pofuit 

lynopulvere. CoUigerep.fXO- hxtK, tanqii^tm poeta. Paliaam ■ 

prie acapi pofllit . pro , corpore Olyntpiacam habes ctLun in Vir- 

liiocsdpere pHlverein, eo (On- gilio Ge.IIL 49. ciiiui, et No- 

^gi; utO.^.502. lua J*«'W«- flri atictoritatem fecutua eft Pro- 

Z" 'orint fiJMfiuyY'1 Si9«Wrfr, pert. III. 7- 17. palnum £laa» 

£iileniiiieaeftl. 6. 15. II. 1. aa. fiiiHfn'-» dtciyi), iddelV. 3. 17, ' 

Sed magi* Ijrictun videtui, (t Male igiiur ficiiint, qiii ideo 

anuuiui de mota, excitata pul- |ulinarei aut oinuino Roma- 

vent nube eXplicemiu, iitaper- norum Itidos intelUgi dcbe- 

teeftSenn. I. 4. 31. uii puhit rc rtatuiuit, qitoa muiquam 

«oUww» tarbine. v. 4 — 6. in' tanlo apud eo» Tionoio fo- 

^itu^ , . . ad Deos, e( qiio» ifTci, fatis notiun efu — v.'6,, 

■>«to eiiitata, i. eo, qtiod me- Viclona eot eveiit »d JUeoi, 

'ain evitarerint, ciinu proxime facit , «e fibi vidKtntur ad 

(iica eam acto, ncqiie tamen. Deo* evecti effe, Diis ae^iuti 

allili), IloG enim certilTutiam eiTe, li. fiimmnra felicitatit fa- 

^"■^bat victoriam , et aiirigae AJniiim altigiflc. Pindar. irtlun. 

fiunniani aitem rimiil oflriidc- II. 43. dc victoru in lut ipfis 

ini. Tlieoci. XXIV. 117. "l*-' l'i'li» paria; 7» «5«y«V«( AiVfl- 

"W i' itrXavKt^Ki C^ Kf/taiTi oJxftnu iraidif h rifuiit tftix^"'' 

»« «Tfi luvffar ia^rXimt *afi- Siniplicior idem iu fragm. fupc- 

'rnrra rgox? avgiyyK pu)wi/«i. rius adlato: K*M\a*iikr ftit ti- 

'^ 11- ii. 344. 5. jervi.Ut roiis, 'as lu^falmeu lnxm rift»i Koi 

11'lifrtiinja , cpiih. e nalurit rei tri^KlrQi. Appofile infra IV. 2. 

tictito. Ovid. A. A. TII. ^r)6. 17. Flia domam reducit palnm , 

«•na^eJirvejttiiirciieiiTulaTOta. cnileilet. Notiooe de Deoriim . 

»ddc SiL It. L Z24. amit Jtr. vili fv. ad lU. 3. »1. et IV. 

ceniior. eiat. Theb. VI. 51:5. fl. 50.) ex.acUle Ueroica aU- 
A 5 Iuni- syGooglc 10 , Q- HOBATII FLACCI 

Ilunc-, fi -mobiUam turba. Quiiitiimi 
' Certat tergeminis tollere honoribus: ' 

Ulum, 

famu, proclive bne mt, nt qoe tunm ideo in umunsi eo- 

*M, qiii inGgm aiiqiia felicica- que lyiiO^ repxehendBm. Si 

te fruereiiliir, Seonun Titarn vero ad deos evehit ex «ntec 

•^eptos efle dicerent. Stat. ruppleai, noiieiitiuilteramcm- 

Sil-v.I. 2. ai2. ire polo, niti' bro v. Q. lo. qiiod ad deoseve- 

dott/aa trrare per ax.es vtfus. bal. Turha Quiritium runpVici- 

Terrarum doininai, epitheto ter populna B.omaniis, iii ruf- 

y Ciis, inprimia fovi (qui lae' fragia miiriis, in comiciis. Mo' 

pius Hamecn ataf arjpav n bi2iiim , qiii in fuftragiis adeb- 

^iiit Ti aiidil. Iit&a T. i3. 15. que lionoribua dandis 11911 ceru 

de eodem : ifa! mare ac terrai aliqua ratioiie ducuntur, leriunii 

variiigut mrnidmn temperat ko- incoiiftautiiijii. Hinc arbitruutt 

riti adde Orid. ex P. I. g. 56,^ pnpalaiit aurae III. 2, 3o. et 

ploprio. Qui de liidi» Roma- Ep. I. ig. 34. ventofae plebit 

noriun Ciicenfibiis liic cogitant, fiiffragia. Seneca deVitaBeat* 

trrraram. dominot de Rom,iiii» c 1. Ilaijue id evenit, ^aod tn 

■ccipiiml, <[iiol et Virgiliu» colnitiii, in quibat eoi /actot 

Aen. I. 2Qz. rerum dominos di- praetiires Sidcia mirantur, cunt 

xilTet, Quo fenru fuie Martia- /9 mobllis fivorcircumagit. So- 1 

lii VIII. 2.' 6. Domitianiim ler- neca Hcrc. fiir. '169 fnq. .ippo- 

rarum dominum deumqae rerum, fito loco: illum populi Javor at- 

et Romnm terraram, gmtium- tonitum, fiactuquB magii mobil» 

t/iie deain XII. Q. 1. et Aiictoi vulgus auratumidam tollit inani, 

Epitaph. in Antiioi. Rtirm. T.I. et Thyeft. 551. nunquam ftabi- 

p. 237. -Tinim et Vefpafia- lis favor vulgi. Certat tollera 

niim terrBrum dominot appelU- certatim, mngno ciun partiiim 

-Tit. Qiue tamen ratio nidliiia Audio Joifit extoUil , eveliit Ao- 

momenti videtiir, ciim Ilic, iiti noribut tertlo cafv, graecoriim 

iam-monui, dc ludisOlTmpicia exemplo, pro, ad bonores f. 

■gatur. Caetcrum deTictomm magiiiratus tergeminot , li. fum- 

praemtis lociis ciaflicus eft apud mos, anipIifTimns. Niliil am- 

VitruT. praef, 1, IX. plius, Apte LtitdaC Turneb. 
AdTerf.XXII.13. MailialisIII. 

tJ. 7. g. Huru!, ttmoxillnm 46. g. fopliot tergeminum h. 

. /ci iuuat ex antec. Scriicturam grande , quod ipfe vocat f, 4. 

bancTeiboriim ob interieciame- jo. Pleiique fero cogitant da 

taqua . . . ad Deas paiiUo du- tribiis fumnus Roniiinorum ma- 

liorem efla etli non negem, ue- giilratibuSi confiilatu, praeiu- ,,Coo^lc CARMIWM I.. I. C. r, T. 7-10. -11 

Jllum, 11 proprio condi<Kt horreo, 
Quidquid de Libycis verritur areis. 

Gau- 

la, aeJilitate. Sed hoc elTet proliii, tUKjuun rpecialius, eC 

po«t>c vnba «d pedeAxia oratio- graviiia, omneiti AA;icae pn> 

i(i» aHfi/itutr exigere. Neqtie ventum. Tuitoenim potentio. 

iii>£;is Hoiitio digniim , qnod res «d latas agrortim pofTeniO' 

>it Gcfn. in 'Th. L. X.. tergemi- nes coemendis fcTebantur ttii- 

nos eos dici honore) , quos tres dio, iit totas ^rovinciM inter- 

paites popnli, Senataj, Eqiii- dum uniis teneiet. In quani 

tes, Plebes iribuint, Omnino lem aciiter invelutui Seneca 

tnireris, in lalibus ha^re in. ep. Qg. fere ad Enem: i/aous* 

terpretes, qni ceitum ■liquem ^ue firui ■poffeffiontim jrropaga- 

nnmenim pro incerto ac magno bitis? ager uni domino, fai 710- 

■ poetis poni folere fciant. Vide palum ccplt, anguftut eft. Quo. 

yrA I. g. 9. et I. 15, 16. 17. ur^na arationss veftras porrigti- 

Ciir e. g. Graeci poetae Tfj«u- tit, ne provlnciarum ifuldem /<fc 

fiU»r et L«tini decunumoi Jlucttti tianecontanti ^ircumfcribere pra^ 

coniUnter adhibuerint, nemo diorummodum? — hoe t/ttoqttw 

Facilc cerura aUquuni huius rei ■parum eft, nifi latifundHs ve- ' 

rationem. reddi Abi poftiilet; flrii maria ciuxlftis; nifi trarts 

fnScit tenere, maximos hocnu- Httdrianum, at lomum, A»gitt' 

mero Buctns innui. Caetenim ttm^ue vefier villicus ragnet. cC 

Gebieius ^. honoribm in fexto ep. tt?. Adfpica ifuot locis ver' , ' 

cafn «aapeTe malebat, utaliquis tatur terra, ifuot miUia calono^ 

ipGa bonoiibus tollattir. Quod rumarent, foditait : unumptttai' 

nll nfos hxjuendi ferat , et tol- videri ventrem , cui st in Sicilim 

kra GmpUciter dicatur prot or- el in jlfrica feritur? adde eun- 

nare, eSerrealiquem.fv.Ruhivk. dem de Vita Beata c. 17. Aiij 

■dTellei. II. 65.) minus tamen dd publicanis Aratoribus, qui 

bcne rif certat re^ondere Tide- populi Romani agtos couduxe. 

Inr ; et tlteT» ratio omilino do- rant, et decumai perfolvebanti 

ctior eft. h. I. intelligunt; minus recte> 
arbitior. Si condidit, condi^ 

V. 9. 10> Hlnra opes nnice lumferviit, poflidei Aon-aopro- 

lenent, earumque [loireinone fc- prio h. fuo, Dempa tanqium 

UoOimnm (e profitetui, Pro priTsnu, qaidquidverritur, i»n> 

opibus, quae genenlii entno- gerittir, couvehilur de areit 

oa, fpecialem, qnam foa ipE Zj&ytii, agrisAfricae; G omnes 

«eus InggeniiBt, poeta pofuit, Africoe fi-uctiis hoiTeo condilo* 

poSefSoncs ktifnndionun , -et habet, qitod eft pro finyliei 1 ,,Coo'^lc 12 Q. UOSATII rLACCI 

Gaudentem patrios findefe farculo 
Agros, Attalicis conditionibus i 
Numquam demoveas^ ut.trabe Cypda 
Myrto^uu pavidus naul^ fecet mare, 

Lu- fi onuiemAMcao owm poDiJei. tvat in genere, vel dobonofolo 

Pro ccJIigi de agris, docuiu c»piendnm,quod maiori cultur» 

«TjE, iwrri ilff artii, quod fru- non indigeat. — ig. nunifiMiii 

inenu ifi folidau tgri parte, eum demoneaj , docta breriiaui 

quae «reo eft, extriu <t purgi. pro, deducai eum a Jtiidio 'fuo 

ta conTerrcbajitjir , et fic de ea beatoque oiio. etpermoveM, nt 

•olligebantar. Africam nomi- caet. Comlitio laepc effi pactio, 

nat , lanquam feiigiim fertililfi- qua poliicemui aliqiiid, etfpoii- 

m.-im; resnou. vule IIF. i6. 31. dennu alteri, A qiiid fecerit. ul 

Exprelfilboi w. SenecaTbyeft. Cic. ad Q. Fr. I. i. bbHiuj -po- 

056. Nott quicifaid L.ibycii u- cuniae con4itions ab inlegrieats 

rit ftrr/ins crea mcjjibui. etpen- deduci. luque, condtiionibus 

•adius in AntlioL fiiuTn. T. I. Jttalicii, piomiflii opibut At- 

p. 549. Et ^uici/uid Libyco fa- talidf, h. maximia pro condi- 

' tatur arvo, noti um pofitunt tt- tione oblatis diviiiis, qualet ab 

nere cella. Atulo, Fergami rege, popiilo 

1). II — ■ i4- SnavioK iun Koniano liacredi fcripio eranc 

tuccedit pictura rultiouii, rebu* relictae: t. IL ig. 5. maximt- 

fiiis a patre libi icUctia fatxgen- rum opum e mercatura qiiao- 

tis , et in praediolo fuo tran- rendarum certinima fpe ofienlk, 

qidUe dogeutii, quique nntlo ut mercaturam ampleculur. Sed 

ve vel mucimo olteuro lucio a pro mercatuza poriiit naTigaiit^ 

vitae &iae genere abstralii f» pa- nem , qiiod Romani mercatores 

tiAtiir. Haec «1 exornandam itineia marina ipC faciebaiit, 

jmsgin>m feUcitatisque feufum unde mox jitiala pTO mercatore. 

declarandum piieclare adiecta. cf. Tibull. I. i. 50, ibiqueHey- 

Caudtt adeo findere, laetiu, niuro. Pavidai dicitiir, apte, 

eoiitentiuque eft in eo, qood nt de bomiiie, navigationia 

colit agroi agellum patrium, a prorrit» infueto. Pro navig.ire. 

fiitre acoeptum, novis accenio. fecare mare, -ri/iatit S?i«, qitod 

libu» non dilautam. Sic V- navi magia proprium. Pro 11«- 

E. 3. beaiut ille, tfui - - pa. ve poiiitii.r trabt, ad angendum 

terua rura bohus exercet fuis. periculi fenfiun, iit ratii, I. 3, 

^Ssr^^uem pofuic pio agvicul- 1 1. et pro qnacum^ne Cypriti, 

oh ,;.Goog\c CAAMntVOI L. I. C. I. V. H - ig. 

Lnttantem Icariis fluctibiis Afiicnm 
Mercator metaens, .otium et oppidi 
Laadat nira fui : jnox. reficit rates 
Qaa0as> indocilis pauperiejn pati. Eft •b Cjfram mem^ime . de4i- Fiuc; einndilechi; itenim, ah 

tun. T. nr. 29. 60. tum pio occaTu Baas, crtber ertt jrroreU 

quorii nan. procclloro Myr- fij, VirgiL Am, I. 05, Proolia 

loBn, inter CrebUD, Pelopoii'. ventoriiin, cum incei fc, tum 

Bcrruu n Eubaeuu, a Myitilo, cum fiuctibm tenqium fupeC 

ka potins * pura infuli Myrto man* imperio iaita iii teropeAa- 

fic dictam. te depiiigeDila poecisliitU foUen> - 

»• iS^iS- ^anquilla» co- nia- r. «d I. 5. is. Icarii ina> 

bai Tiiae piaecUre pocta fub- ria memiiuC, tanquam pfricn- 

tGXuitmercacarislucroiiiliivitis, InJlons, in iiiinio forte habeiis 

pneque etoa niinio lindio no- II- If- 144- luni^ii i^aye^, *,» 

Tia b usqoe periculia obiioien- kiJ.uKrd ftaxgti AiiKimit norrao 

tia imaginem. Mercator, qiil 'IiutftoiD, Tif fUr v' Evfsi rr Na> 
imiiutience tempefiite vitae fiiae < ro« t* >fe/. £ft illiid interSa* 

ikncis periculis obuoxiae otio. mnm etlcariam, infuks, ab lina 

lam longe prietulciat, eamqiia fic dictnm. Olium opponitiir 

in b^nobano fuo fequendam Ticae nagotiis rel forenlibus vel 

iBm Toveiat; mox ubi, nave qiiacRiiofit diRrictae; eft .-iclea 

qiuscumvia laceia aique disie- vit^ miiqiiillii, ab omiii peiU 

m, iDcolumis evafit, ecce ad culi melu vacna. AnipUficaliii: 

priAinnm vilae quaeltaofio ge- liaec tianqiiillitacii iiotio pcc 

niit ledic Diveifam e Noftri runs tijrpidi fui oppido fuo pa- 

looi imiginem exhibuit Stat. tiio adiaccDiia, fecfOnm in fub- 

Thdi. VII. 720. yt^erat ilU urbanofuo. V.sxt.laudat, mari 

dU panpgr fcrutator aquarum. prnceUofo, omninoqiie i(li pcii^ 

JktepitteUtti {nwrienshifmetqut ciili pleno Titie gencri longa 

Nmos^aa laudat, et etcpertirtie' praetcrt, Qiia notione occunic 

liom peritnta ponti. Metusat Seim. I. i> 3. Sial. I'licb. VII. 

mentcohoirefcens, fibi cimens, yaa. Obferra, quam paiicis 

nbt videt Africum Tent)im Iw lineis tempeRaCem gravifliTnara 

<tiintnn eemntem , congiedien- depinxeiic poeia. Cum enim 

tem fliutibat, nou Aructiiia, latei quaffas fUtim memoccf, 

pTO, cum Bucdbiu Inariii, ma- maie vcntis tiirbatum , navem 

rit-lcariib AfiicumTentumpo. percHUsBi at^ue distectam, ip- J^. Q. .HORATn FI.ACCI 

Eft qui. nec veteris pocula Maffici , 
N^ partem lolido demere.de die 
Spernit, niui^ viridi menibra iub arbuto 

Stra- liim meTcitorem mortu pericii- paaperiem—lacrifeciendicaufa, 

lo xix elapriim Tiib venconun EpilL I. i. 45. cunis mercator 

Cum diictibiia lucca compre}ien- ad lndos p»r mare ■pmiperlem 

^i. J\fox , ubi nau&agium iii> fugient . vX^( «oXvc «iv iiorvtr 

' coliimu CTaliti non, uc qui. «»97« — mucvi' mf urf ^wvjwr, 

dun, ubiRliqiiHmdiuruTivixit, ut Hefiodu* extdit fyy. ▼. 

fed fUtim, tali) olii, quod vo. 635. 

fi5 priiu expetietai, imp«tieiis v. 19 — 23. Imago Iiominis, 

refii.it, tefaitratei qiuijfas, na< vitae fuavitatem ac voluptitem 

vem fnctam ac Licetam , adeo- fecuuti« ; decUratA per vinurii 

^ue n»ve refecta repam navi- et convivia in Bmoena Tegiane, 

gaiionem, mare iteruni ingto- cF. 11. 15. 6. fijq. 11. 13. fqq. 

dicur. Fraecljie, de peitiuaci Aliuti de dif commiflacur, b<b 

mercatiivae Itiidio. Ouati for< nam diei parcem commiflatioiii- 

tiori rigiiilicatii liabes ei intira bi» impendit. liiec in duo 

ly. 6. 7. et JV< 8- 33. indoci- niembrl diiiunxit poeta. nec 

lit p. pati, gracce, pro ■ dum fpemit, valde deleclacur, aiuat 
pauperiei ierenilae adfueiieii ae- _ veteris idebque praeftautiorit 

qiiit. Pauperiei eft vita line IVlaffici vini, in monubiu Mal^ 

^uaeAu ac Inara, quae luxiti licis Campaniia naii pocnla, It. 

indulgere non potelt; damnaCa Tiniun Mairicum. Sic poiula. 

ideo brevi atque a mercacore Faleini ardentis U. ii.>9. Vi- 

opum augendarum cupido mer. num Mnflicum eral c nobilio- 

catiirae eanimdem libi copiam ribus. Plin. XJY. 6. Nec fper- 

Ikcienti poIUiabita. Mulcum uit J«ni«ra adimere rebns geren- 

adeo diifert ab egeflat». artixov dis, et lulariiaci ideo dare par- 

«nim, ut Ariltophuiis (Pliit. tem de die falido, qidfolidush, 

£5i.) verbi» ^clarem, fi/ac, tottu rebus ageitdu impeiidi de. 

^i iari faiih r^jjoir*" rov ii buerat. ' Appofit^Senecaep. 83, 

iririrrgf, ^t ^tiiifiaiai luti raTt kodiernai dies folidui efc, nemo 

ffyaii «lecixcvTn, nigiylfttdui ex iiio niihi quicqaant ' erijiuit. 

. i' KVTCf /ufiii', ju^ fiimi /01}' Ginvtria enim Romanonun fiib 

ittAtitiiir, C.ictcruin cum mer- nociem demiim incipiebanl. v. 

caiore Iioc convenic Meiied». IV- $. 39- 40. Sederantet, qiii 

miu apud Terentium Heaut. I, coenareni niaturiiu , convivo- 

1.59. lnJfiambmctdtiipTOfittr teiitui d* diej quae Romanit ,,Coo'^lc CARlAnrVBS L. I. G. T. T. I9-24. 15 

Stratas, nunc ad aquae lene caput ia£ra£. 
Moltos caftra iuvant, ctlituo tubae 
Fenuixtus fonitus, bellaque matribus 

De- TOCitiuitiiT cottvlvia tempaftiva. NyTnphii.iii ineire cTBdius. Cae- 

CitulL 57. 5. Votconvivmlaa- texiunduaeliaeideae nuiu.nunc, 

la famtaofe dt die feiUis. Se egregie depingimc hominem in 

■pbm Horatias bibidunC li^idi otio lujciiriantein', ut V. q: 25. 

medu de tnce Falerni olim fu- i.ibet iacert modo ftib tattiqu» 

ille teTutiir £p. T. 14. 34. cf. iii»> laodo ia Unuci gramia». 
Pl«iit.Aiin. rV. 2. 16. Eodem 

iaaiafmgerBdiemmero II. 7. 6. v. 23. 24* -AU<" militia iit^ 

pro quo coBiice adniodum lact- T^t. DccUrat eam per fpeciar 

rarq Jinm Flaot. StJcli. III. 2.45. lea ideai, coAra, tubanim £xe- 

Puitei Griecitt^' i/tigas nitia, pitum, et pugnns. lituo . . . 

de quo V. Toup. Em. ad Suid. fimiliis, pvo vulgari: litui tiv 

P. m. p. 221. Suaviut eidem baeque fonitus , f. tublunacuin 

in re Alexb Comicui apud lituo audita, fere ut luvenali* 

Athen. n. c g. p. 47. @»eiiit XIV. 200. Si pigel, et irepi* 

iMfitu rlic VfiUf»! To Xnxgr dum folvunt tibi cortiua veatrem 

itiajtffj^ei fiifaf. Male veio cum lituti tuidita. ZjVbiu eraC 

Gebeiiu cum Baxtero h. L. ex- cquinun, et iiicurviu, tono 

plitant: ne parte quidem dem- acuto; tuha veco peditum eC 

U, vd excepta totiim ac foli- diiecia, faiio ^ravi, uii bena 

dum diem unpendit voluptati vci. Sdiol. cf. II. i. ig. bella, 

atqua otio. Sic vero aegatio pugnae, ut laepius. deteftata 

■beffe deberet , et eOe: et ^ui mairibus , paHlve, quae dete. 

fprnit Jennere, non exiniitcom- fbiiitMr matres, <]uod orbaninE 

fouatoii pvteoidediefJ — Si. fiUi» et maricii. Hinc eanm 

fnb (unbra aibuti atit ad fontem follennia mentio, ubi jxiclae in- 

ncabuu. Haec omatus cauOa fani^s belli exitiu, (. oniiuni> , 

tddiu. ftratat mair^a graece, betli mala recenlent- Virgil. XI. - 

pK>, nisnibria ^atis, iacens, 215. lUc matrei, Miferaeqa* 

i. rediaatiu in gramine, ut ea- pural, liic cara fuarum -patorm' 

dem in le II. 3. 6. — aqaaa nuin-mtiun > pueriqua parenlibui 

lene eaput facrat, ^itbetorum orlii dirum ey:fectiuitur heHum. 

oraiecdbne,. poetis fatis frcqiicu- Noftei V. 16. g. parentibut^a* 

t*U, pra aijtiae lenii, leuitec abominatue Haanibal. . adde et 

Bueatia ci^ut fontom facrum, IV. 4> €{{. Siat. Tlicb. III. 

F«iu«t lacti ,* proptar Usoa.ac 577, • , , ,,Coo'^lc 1 G Q: BOBATII ■ F1.ACCI ] 

Detefi^ata. Maiiet fub love frigido 
Venator', tenerae conlagis immemor 
Seu vifa eft catulis cerva fidelibus, 
Seu fupit teretes Marfus aper plagas. 
He doctanun edcrae praemia &outiuin 

Dis 

». 25 — 28* AliniBtenetTe- %»»iitSii^7J3ot,}iirfutiu,Io\lea' 

ti*[idi findiiun. Ardcuemfln- ni ferariiin epilheto. v.BuriB.«d 

dii et ' pcrtinaditTn dcchcivit Prop. I. j. la. — Efi- Aliud 

|>er H(liecia> ijuac eam piodiuit, veiiationii eemiSi qnod perno- 

frigoiu toIerantUni , et peroo- cistio;ieni rcquirii.' »per JWlir. 

«t.-iuonem. menet pemoctiit fus , Marricus , cutn dilectu, 

f^loee, Iitb dio, vira hth, bib proptex Ikttuobm Muforum re* 

*»A'> fTsgiAo. Sic /ti;>iW uci- gionem, utVirgU. Ge.IH. 355. 

.rfujVirgil. Go. I. 413. ntadidiLt fus Sebelllcus. nipit, peirupi^ 

Mar^iaL*Vli. 36. 1. — tene- iiipcisque plagi* evalit. Nedn* 

rae . . Imnumor, >iieet tbidii bica. Seneca HtppoL 7^- reti» 

pertinaciuD. — 27, Venationis tnnctai tnu£tra ferasi tatlU I»- 

iileun generalem iam iii fpeciB. ifueumTvperfpedts. Ovid.A.A. 

lem convertit. Seu vifa eft, I. 393. lum bane de laxis caf- 

Iiivefligat* eftciMnKj, canibuj; filnu e-cit aper. Pfjigae teretes, 

Jidelibus, perpetuo canum in. retii torto lune factfl, tarta 

piimix vemticrirum nutum ac TibuU. IV. 5. '«• teretei jJ»- 

vocem veiuiai'i< fequentium gns dixit et Seneca HippoL 45. 

epitheto. Cerva univerre de no^ofas Ovid. Tk&. VI. 110. 
ci-Tvo, fed unaiit jioetae, t)bi 

<le animalibm ioquiintui-, femt- v. 39 — 34- ^S" ^*"* '^*'* 

niua, graeca elegaiitia. ItiCnl- mtnibus delector, poefin unica 

limackiis tsgiatXiiii pofuit, loco unplector, fummim^ie i>do 

plaiie limili, ideoqiie huc iianj.i voluptaiem percipio. Hoc, nt 

fBreiido, ep. ^3. liy^svrii, £n- primarinm caimiiiis ar^imen- 

mSis, h tipfi na.yr» Xayair tiun, iuprimii illuminaTi opor- 

it^i, Kw niiv^t ■^'■o JofxaXX- tebat, riinunamiqne in eo tAo- 

its, trifiji xai Yt^n-i Kix^f**- qiieudo entburwfini et plianta- 

*ei. ubiiriivrtt %tiyai> et va'- fiae vim cemL Imagines indo 

Cifc ta£Kx\l}tt nemiiiem luipp. pecttae, qiiod poetae, phanta- 

iii lucndac fufpicionem vocalfe, Kae vi abvepti, (su, iit Cicero* 

omnino mircria. Fcnrte,',«rBX« nis fl. de Orat. verbis utai. 

hmytiisex Uomet. U- }f $^o- ** tjjlatu ijiimfi f^rdHs perctti in 

deoTnra ...Cooi^lc CA.BaiiNviB z,- 1. c. r. V. 25-31. 17 

Dis mifcent ruperis: me gelidum n<RnuG 

Nymplmiunque leves cnm Satyris chori 

Secer- 

deonun cnsulinm iJinitii, cnin fimt fioridit fn-tii radimita, 

iii vnEiTi. caelirjtis commtrcio qiunijiiam nlitrr ibi Wemsd. 

(Orid. A. A. III. S4g.) k fmi Poetac abrolute liic docti dicd, 

jictuit. HiBC X)eoi Te Tidere, antitjiu norione, qiutenui plii> 

(IL if). 3. Orid. FaA. TL 7. lorophia, h. notionei et pliilo- 

Fat mihi -pragcipua, vtJtus vi- fopliemnti de Tcbiii pliylicis, d* 

iijfedeorum, vil ifuia fam vates, diis, cnriimqite iiatura cet. rer> 

vid qma facTB cano) inAiit!, (ill. Tnane udhiXc. riidi, nitumliqne 

^- 7.) tinqitam piMefentes ap- adeo elocnrioiib pDeuos vi in- 

pelliie, CII. i^. 7.-111. aj. i.) Ajiicto, mox ad cuuum formi- 

prircUro pluntciriTiite lingtmt. tn, ceriisque aUeo nnmorit >d- 

Eidem ntio in Tatibiig, qiii di- iirictn triidebiniiir. Hinc mailat 

Tino fnrore earTcpti, dum fiitn- dicti n^al, Collim. ep. 50. 4. 

n eloqiiiintnr , dtot, tau. dao- vttptarm, Pind-Iftkm. H. 3<i. et 

rtm concilia imunptra diciintiiT. iiidatun de iisdemi T. ad H. 

Siai. TIteb.Iir. 550. Achill. T. ii). 2. el ai<p!» de poeft, Cil- 

503- Diverf* adeo prorriis eft lim. ep. Q, 4. et ^rj. 4- qno 

iiDiSo ib aliei'J, qnKm fiipri ferc feiifii Hffioilian iloctam np- 

T. i). deilit, ctll pliirimoB fera pellit Cic. Cat. m. 15. Adhae- 

Intpp. proeadcm habere Tidens. lit Jioc rt'qiiti>vi tempore poctis 

Nim ilU ab h. 1. alteiu eft, et epilheton ob vnriam dOctriiuiiil, 

advCTratiir feqq. Iim de vcrbia anliqiiitatit, mycliologiae, qiiae 

videimus. tjlerae, ederi, Bac- ib iis reqiiirebiciu': eriani pro- 

Ata EicTa, et Rc poctis ptopria. pter fermonis exqniliuorem cnl- 

Bacrliimi enim in dlis poeta- tiiui ac melri irtem; et Aoma< 

tiun tittclaribiu habcri, fatis iiis inprinuj proptcr literarum 

abviiim. Se corima pnetarum eraec>iriim inteiiorem notitiam. 

Weraceav.Virgil.Fxl.Vn. 25. bic Aoaiu CatalUit TilmlL 111.» 

VIIL 13, Ovid. rnit, V. 79. 6. 41. iibi v. Hepi. mifcmt 

Trift. I. 7, 2, ct ibi Iiicpp. me i)ii'i/upcm docte pro, ego eo 

frtandajrotttiumdryctarum. qut- ipfo, qnoJ corona cderacea vin- 

bns docti, h. poetae cotoiinn- ctns fnni, ii. uuiqdam poeta, 

t'ir. Ol^p. Nemcfinnns (in mifceoT I>iis, admoveoriis, iia 

Wi-ms^uif, Poetr. min, I. p. iniertiim, eoruraqiie cnnfortio 

sgj.J do Laiid. Herc. 8- '""■• frnor, nempe divino niimiiie 

rot^ar gtreiu et floraa ferlis afflatus. Eiidem victule ^rae- 

tempora — daclariim nuinera iM eR. fux^"" inHi • tanquam 

taiuai, ubi Jtorea f. ttnrpor» Pind, UUun, S. 43. Hefiod. 
B^ Theon. ...Googlc 18 Q- HORATU FLACCI 

Secemnnt populo: fi tteque tibias Theo^.goi. eiii wa*' ti fitv>4>' plu» et Satyrot , utViTgil.Ge. 

Miftlaytriu. cf. inFi-a IV. 5- 35. H. 493- fortunatat rt ilU, Jfoi 

V- 30-32. Alia Cubiiingitiir ijui novit agrejtei, Vanmjai, 

ilU4go, cjua eutluiliifmi piwtici. SUvaatinujue Jrnem, Hympluu- 

qao fe «bvipigloiiatuv, vim vi- </ut fororas. Nympliarum tlio- 

ridilTijne dedarat. ComiDenio- ri cam Satyrit, exquiliiiiis tfi 

rat rec«Jiii agvcltcs, et unoeni- qiiun, Nyntpliatum et Saticiv 

utes rulticat, qiiae ingeniiim rum chori, laltationet; <j«t> 

pocticum excitant , et inAun- poc^tae conimemorint ad decU- 

mant, qoaeqiie >d concipieifiUs randiii vitae rulticae rnaTiLiin. 

pluntaTias maxxmain Tim ha- Komi.'r. II. litllSm v. 19. teti 

bent. Etenim , ut aic Aiiccor Hvft^iu igtimiiti TiiyinA™ 

de cuiL coiT. Eloq. 13. poetav <ptirZaai mtai wxear twl xg") 

iueiuuiiiai mrhii diferenda, cas- fuKafiiig^ /tt^^tnai, iufi^> 

leraqua tifficim, utqu* ipji di- « xifiarivtt eiiftiis ix^- An/x" 

tmt, jn vmtora «t lucoi, i. e. (P»nJ 3" iV^s umi hi* X't^ 

ih folitadintt recedandum ejl, rirt ic ftiam Vgitmt irvxnl *^7« 

huuciprtim locum, ec Epili. II. tiimi, loco aUmiiduin rplciKlv 

3. 77. Scriptorum chorut omnit ilo. cf. et V, 3. Ilino «vyZVI 

mtuat itemui, et fugil urbei, rite Hvylt^i aiidit Orpli. H. -'('!>■ 

cliei^ Bacchi, fmnao gauiientit <t ^jfirtig tiafi^my ihoraat Ju- 

*( lunfa-ai refpideus. — mefecer- cens, iii epigr, «Jij», 261. '• 

Toau populo aenuu cct. concifs (Anal. Br. T. III. p. 204.) »iid' 

dictum pro, ego r«cernor, re- Placonis XI V 6. (AnaliBt.T-l. 

motiis fum a populo L viilgo, p. 171.J av^yyi faXhlrrai tvtf 

renfui poecici expeite, (cf. II. \aiiif 11», — «! ii elfi{ ii^ 16. 39-40. III. l. 1. Valei. 
Fkcc I. 10. Eripe aie popalit 
0t habntti nuhila terrae.) dum 


ftiri x'f'*fnrivirTvei"r''^^l^ 
itt vif^m, ►tl^^-AuaJHM. 
iei-ei ad motiim petliiiei:, jdw- 


nemiis inciilo, folitiidinem amo. 
Ncmoiif ct «ntroriim follennii 


qne ornat. Satyroi Uix^ p"* 
tec voiac Sil. III. 394. itiff ftr- 


iac iu le mentio. cf. 11. 19.1. 


te rjhaliutiem Sai}-i'i>runi con- 


IJI. 4. 7. et 23. a. Iliue Pr.h 


cixaciorem iunuere voiiinit, <i* 


pertim II. to. 4. Hefiodo et 
III. 1. S. C.lU>>nadi.> et Phile- 


qua Atlien. 1. XIV. c 7- P ^3"^ 
liai il r»« , el k»' paffJ ritti'^ 


Ue ruii^ cciiqne nemiis «ttri- 
biiit. SeoelTii!. ntivdt. b ampline. 


tHs xiristmt,. ^t atu eJ £"'tv 


jiigiiriinimiLreTnmfprLic, aduni- 
bHt per nuniuu ajjrriiij, Nyni- 


fai Ifxnfriu, rxxi^iinit tvi*'. ,,Coo'^lc ' CABMINTM X. I. C. 1. V. 32-34, t^ 

Eaterpe coiubetr nec PolyliyHjiiJa ' 

Lesbouoi refugk ttndere bafbitoiif 

Quod 

r. 53' 34- Si modoMurae fi< proptei t. 39. S- jfeolium cot' 

TMit. Si LutBrpe nonTcohibet, te- Tiien pro Ij-rico dLtit IV. 3. i2, 

tinet, deucgat, adcoc^iic concctlit Caeieriimfimili» nofiro Idclu efi 

tibiat. Pofips cnim, qiit iiirigfii IV. g. 17. o itfiadltiis aurea» 

cuni Itiule poefin tTiicraiit, Apolld duUem ifuaa firepitum, Pieii, 

(t MuCic utem cannini»,' et I^- temperei. 

nm fuani tTididiiTe ' ilitjmtiir, v- 35. 36. SpIendiJiu exitii», 

btii obrio (enTu. IV. 6. 3g. Qiiod li tiio, IVIaeceaai, jiidicio 

fjHnVuR Phoehui mlhi< Phaehat inlet pnc(laiil.i<>res poetu lyii- 

mnt eamtinis anmenijuB iledlt cus hibeborf iiitn r«iic, quidad 

poetae, Fropett. T. 2. 27. (?iuiin magmtudiiieni felicitatii' mcM . 

llbi praecipat Fhoebtti ftm car- ac gloriae atxxderc pofTit, ne- 

mina donet, Aomiamve IMns Cal- fcio 1 rumiiiam glotioni , riini- 

hopea lyram. Spectat Inic So- mamqua fcliciuiero confecn' 

lonis c. TI- T. 51. fAiinl, Rr. tum m« arbitrabor. Si m* 

T.l. p. 67.) SM.cn'OXvuKiiiii»t injeris, adcenfcs, lyricit Graeco. 

m.n«ut wain SSfCf JiAf^^Jij ifuf- riim ratihus, poetanim choro, 

Tfi fi^gt jttir^v '(ViirB/iFyor. poetis adiiumeiaf^, iitlV. 3. 13. 

el ep. Cleopatnie, poetriae, qiiod liottiat priiicipts urhium ' digna- 

e Gorio Tnrcr. Floimt. T. II. tiir ffboUj inier amohllet vataia 

p. 45. idfert Biirm. ad Authul. ponrre aie choi^os. — feriaiu fi^e- 

Im. T. II. p. 112. fii^at ^ fa, attiYigam ueliim, fubiimt 

Tfmiltr t}Cia JWjt^xro Kinfi!^ vertic», ad oriiatiun pertiuet^ 

iff* i' 'A^b»»/» Ttfnvu stM^it- Viilgari ratiniie dicluir, efferri 

nras, Mbuuh ii ng^ ao^lat, jy^' animo, met.iptiora dehabititcor- 

omAi rir IfiyJfaeror eii^i». poris erecio, tnnqiiam arrogin- 

w iforiTt fmaKftirt fiiXnrni. tiae llgno, deriimla. lliiic /o/- 

Tibiae, ut mox barhiton decla- lere vertlcem eft arrogiintiiim, 

iint poerui lyricam. Polyhym- 111- 16. 19. v. ml T. ig. 15. et. 

UB aon rrfugil, non abniiiC ten- notioiie ampliiidata, caelo capiil 

ifr$, icndit, temper.it fides bar- ferre, qiiod elt flmplidtoi, alte 

biti Letboi AisjS^iu, 1-csbii, fcrre. Sic VitgiLAeti. X. 549. 

^iio olimAlcaeiu, i;ivilZ^bius caelo auinium Jerre , quod con- 

nfn) eft. Inniiit aiit omiiiiio veiiit dictioni Acfckylve apiid 

bnuin^tgloriam, quamAlcaeils Plntarch. de Exil. p. 603. A. 

oitniiubui fuis eft confecKiu), Ovftit — ' ngavf xvfitr mnt. St« 

nitqaod iple le liiAIcaeiexeni- Atreui ^iuyaXcpjVraii' apiid Senec 

{ilu canipoftiil. Uoc maliai Thyeft. (JQ5. Jequalit aftrU 
B B gradittr. ,,Goo'^lc Quod fi me lyo-jcis vatibtu inienst 
Subliini feri&m. jldera vertiJCQ. ■ 

graJior, et euactot firptr abiait uonutiis fui fimun voTitiucon- 

fuperho veTtice alfingcn! jroluin. puuit, patQ pluntalhliile. T.lil 

Gloi-utitr adeo pocta, Juiiulgaa 11. ao. uiit. Quo iieai\i lOfat 

fuperViam, (iit 111. 50. fntr. dc fragnMDnini Eiuip. ipud Oxra. 

k laqiiitiirj IioiinriEcentinirao AluK. p. 543. ed. PaiiT. (i" 

Maccenatii Je fiu> carn;inibu< fragnun. Eiuipulcis Bickii T- 

iudicio ritbuixam. AHa ^-atior C. p.,491. u. 154.J xt^'"'* 

ne dicimiir gloria, fama tei;ai-i, fm mifvy^t *tfi Mirgi ^ t* 

attuili , tiiigtre caelum. ' Pi-i}- Stipjnjip (etcgniuer, feri; nt IIi>- 

pei-r. IJI. 1. g. fito DM Foiiui ratius in cycniim irauiEbrii^tn' 

Utat terris fuhiimls. Quo fenrii II. 20. ) igiarit wJtXi» «J>«o^i- 

Eutip. Baccli. 070. K>Jis-»igx- ■nu' lUtB/ttu t h ftiif» '"^^ 

»? Tr»f''£5» .liNit. Vb-gU. C^itsl. atgith , 2vy',XfW>/*ii<". ,£"«' 

Xri. 1. JdfpiLe, tjutm valido adoo! qliodfi tibi nie» cinwn» 

fubnixum Cloria r&giio altius ec aJprobavero ; immovtaJiJ f"), 

taeli feiihus exinUsai. OviJ. niilii videboc, ceiiiirunHm iw- 

FalL 1. aog- At f>oJi//uam For- inortaUtati» pigniiEhabebo. At* 

tupa loci caput exiulit liuius, et qni! tia«c fortc lUiica,' CfXlt 'j- 

tetigic fummos veriice Rotiia lico poeta digiiiiTinia huiu* l"" 

tleos. et Epp, ex P. II. 5, 57. viiKjtiir jnterpretatio. C»'^ 

J/iii'c tu tjiiupiocepj. Bt i-miVe runi c noltra inleipretaEione. 

fidera tongas, fi:,ipia tameit qivim divei-ft» prorfut oouom- 

pfofugi vatit habeiula pulas. bu3 piieta illa, evelii ed iix», 

SaleL Balfus ad Pif. ai8- (ia Jiis mifcer!, et fidera vertlce J^^ 

Wernid. Poett. niin. T. IV. nVa adliibiterit, et qxiam iniufi' 

P. I.) Ipfe per Avfonias Aeneia iii e«m lint, .^ui uniampW- 

carmina gentei i/ui Jonat, iiigeu- coriim pliuitalhiuuni ei unpU'" 

tl gui nomine puljat Olympum. gjut egerutem, iit eandtm itW- 

Tertia deiiiqiie, buio admodiim gi.iicm in eodem carroine '"'' 

alfiuis, reliqua ell vaiio, qita eo poriuni Klwtrentur, abune* 

gloriun povtje, peteuiiemque palct. CAJ^- ,,Googlc Cl'feMlNVM L. I, C. n. \ c ^ n M n 'jsr xi. 

\jamm etceeyiffimum, atijiie in elahoratiffimii Horatii, 
Jitie artijicium eius, 'Jive omatum,' elbmtionistpte virtutes 
fpettes, facile re/jonmdum. Deelaratimts enim poeta, 
attfuecommendaturus Jugujlutn Romanis tanquant eum, 
tpii fohis res fjerditas labefactati hellts civHibus imperii 
ejfu reparaturus, pacemtjue ei etfalutem rejlitutunis ; tjui 
folus Umtmentes reipuhlicae calamitates avertere, mmejla' 
temque Romani nominis, Fartliorum victoriis imminutam 
viniicare poffet; fplendidijfima eum atifue fanetijjima 
Eapiatoris popiiU Homani, Deorum iram placantis, •et 
iiala irtde in civitatem redundatura areentis imagine re- 
Jiriufentat. Quum eaimomnitimfere populorum, panim 
fiikiUter adhttc de Diis ', rebusque pkyfieis philofopkan- 
tiem, eundem hanc fenfum deprcftcndere liceat , ut quas- 
t<u Toagnas ealamitates a Diis, fcdus tdi^od, ai ipjis 
vd a maiorihus patratum viitdicantihus , poenae loco in.' 
ffigi, easdemtpte fiiiinfolita alitpsa ohiecta rerumfpeeie, 
vtlati dcfectu foHs, portendi exijiimetit; confentanetim 
faitc eji, ut iidem rationes, diverfas quidem pro diverfo 
aaasqiie vitae ac mvnim citltu, ctrrumfpiciant , qiiihus 
feabijlo erimiite purgent, Jicque Deorum placata ira 
Bwie immitteutia a fe averlant, ac propulfent. lam, 
ut iiaec Romaiio fenftii fiibiiciamtis, JltUim pojl Catfaris 
Jiecnn, qua, tanqtiajn piaeulo commijfo , populus Roata- 
B 5 ■ nus it <l- BOBATtl FLi.Cei 

nuriram inje Deomtrrprovataverat , prodtgia apparus- 
rant, quae tam portertdereiit, ijiis^ue mox injecuta bella 
eivilia, tfnibus Dii ciud^ Caefarit- vlcifcerenbur, JiJtm 
Jaclehant praejagiis. Oiium vero his ipji^ bdlii eivUi- 
bm, etji a Diis poatae luco immijfisi-jiovumjceliis, na- 
vum eiyos popidils Romamts conimifijfet ; neeejje utiijve 

„ erat, ttt etiamDunovasiras scQiciper,^^t'Wvasque a^tt 
« Romanis poeitai expofcerettt. Novam hanc Deorum 
iram nova iatn pradideraitt prodigia > novaeqae beUonim 
civiliam calamitates impendcbaitt reipublicae, peffum- 
daturae eam, niji certis caerimoniis Jacusqut piactdari- 
bits eivitas ifio piaculo eximeretur, ac purgaretur, Jicque 
Deorum ira cum ipja ultione averteretur, Expialio i/la, 
antiquijjimis quidem et fteroicis lemporibus , (ut mytiucst 
transeam, in quihus Deoruvt iiuatus erat) a Janctiffiniis 
homittibus, qiti tum vates fere hahebantur, folebat peror 
gi; nti eonflat de £umolpo, Epimeiiide, Orpheo: apuA 
Ronianos vero Ubri SihyUini infpiciebatitur, e quibtis fa- 
crificiorum, quibus numina placareiitur , procedebat 
auctoritas. 

Prijximas igitur poetam a htUis dvilibtis, qtute ipf» 
moKimi liijiur fceieris habebatttur , irarum cavffasrepe- 
tiijfc manifefivm ejl ; quanquam nec remotiarem Ulam, 
unde beUa civiUa ortum traxerant, ttimarum Caefaris ne- 

' eem, peitittis exclufit. yide vv. 17. 37 — 30. ct 4.3. 
44. Iliiie, qiiam vana omnium Jere Interpretum ftl 
dueeplatio, aliis quidem Caefaris taedem, aliis contra 
heUa eivOia fola, fiib fcelere ijlo, quo ohjlrictafuerit 
eivila.t, apoetacomprehettfa contendentAus, faciUiit' 
teUigUur. 

lani ClkMISTM L. r. C. II. fi3 

tamSeamto, em prohahUUer hoc carmen tuljignan- 
Jumjit, utLpatmis Hifljieiatmis , hand alienum videtur. 
Grttoem eum fuiffe tempejiatiiju, et magna THeris exun- 
Batione injignem, ex initia cartiiinis faeiie quidem poiit 
Jiotejc; ^ae tamen aim Jaepius accideriiit, et Jemper m 
prod^iis kaiita Jiierint ; ad tpiaenam hocee earmcn re- 
fpieiat, dictu eji pauUo diffieilius. SoHadotms qnidem 
(ut aiiorum opiniones de prodigUs, Qflefaris caedem a, 
StCCX, iitjecutis hic cogitantium taeeam) Jcriptum pu- , 
tat hne earmen a. DCCXXyii. Cui qnidem apiniohi 
patrociaari videtur ho(, qnod eodem anno Caejar Prtn- 
ceps (Dio LIII. 11.) aSenatu appdlatiis Juerit, et 
noete itifequeiiti Tiheris plana Romae laca inwtdaverit: 
aiimvero, iptum haee ihundatio pro faiijlo omine accepta 
fuerit (Dio LIII. tj.); alia contra in hoe carmine' , 
vieiiiorentnr , tpiae nee in httiic aanum cadant, nec a 
' Dioae, vel aUo quopiam ad h. a. annotata Jint , prae- 
fiat aim MaJJono huius carminis natalem facere aimum 
DCCXXXil. IIoc emm inemite (Dia LIV, init.) 

taitt^me7s «Wwt tb lioKKa, i{iKttStit x») oi dvi^ixv- 
TtS oi EV TW Ilav&tl(f , caet, quae omnia initio carminis 
optitne refpondere vldentur. Deinde qiiod idem Maffo- 
nus obfervat, dum Augiijlum ad bellum adverfus Par- 
ihos fuscipiendum poeta exhortaturi manifejia Jignijir 
tat, Jugujlum de ijta expeditione cogitajfe. ^odidem 
Augujli conjilium buie anna adjignat Dio LIP^. 6. 

His praeinijjis iam ad ipjam argainenti traetationem 

accedamus, quam itafere injlituit Iloratius: Horrenda 

B 4. prodi- ,glc 24 Q- HOEAril TLACCI 

prodigta, /foM ipfa petnicitm reijmhlUae aUahtra vidf 
bantur (^yv. i — ao.), gravem Deoruni , quam quidan 
bcUorum cioiiium fciderihus in nosmet convertimus , iram 
portendunt. Nova-t adeo inirjlinorum beUorum ealami- 
tates, (/uibui ijia Jcelera Dii viiidicatitri fuU , nobis im- 
minert (w. ai — ai^.) tjuiim novaijla prodigia faeila 
fdemfaciant; rationes ineundae fiint , qiiibus labantem 
■ civilalem fustentemus. Procuranda adeo ifla jjrodigia, 
yopuiusifue facris piacularihtis ab ijlo fcelere purgandus, 
At eum nemu fere ftt , tjiii, ab ijio fcelere piirus , facra 
ijha reete faciat , Jovem oremus, ut Deujn aiiquem, qui 
nos expiet, ad nos defcendere jubeatw. 25 — 30. At- 
qiie utitiam L>U graTg^SJi gentis iiojcrac miferti, ad not 
vtnirene dedignenturl ntinam tu, Apollo, venias, feit 
tu, o Venus, five tu, oMars, auctor geiitris, Jlvc tu — 
iaminteritos verfarisi o Mercitri, latensqite fiib Au^ufii 
fpccie,'Expiatoris nomenfumd afpemnris! w. 31 — ^44.. 
5«: te, o Caefar, ut diu internos maneas, ad rempubli- 
cam erigendam, et ah hojlium ineurfionibus cindicandam, 
euixe prccamur. ...Cooi^lc CABMnrrm i.. x. c. ii. t. i • 4* ^5 
AD AVGVSTVM C A E 3 A R K Mi" lam fatis terris nivis atque dirae 
Grandinis miGt Pater et ruliente 
Dextera lacras iaculatiis arces 

Xerruiti urbem. r. I — ao. Magna vjm Iblim iioflra XjtonuJiMeae luiimu pf^ 

fa exoidio, Poaia untonim iWta Troiae. cF. Claudun. d« 

prodigtoruD iDMu pnciiUiu,ct. b«Uo Rild. 56. dum Pairr, mu 

Kt fcrt tuunuiaiuturi, gvavioM Mf Krifir t* 3-»»» t» , IiipitcD 

pneierid» extiiiieri;en* m.-ila, "'{fit fsriu graeee, pio. in tKti 

deorum irani. urbi ^n^>pe. po i» > dcfudit in Mrram nii-ent . 

pulotjue KomanOi Ji ulteriu* tolito copioHoiem, quaadeo Ti- 

prosFcdiatur , funeflifltmatni et beris intnmeTcerM, atijuo exuo-' 

«ui tiiiandae reipublica tati« iun daiet. Id quod' erat in prodi>. 

poeturum dederit, deprecatur. giii. Tacit. AunaL I. 76. — ' 

VDlEavia fenteniiarurfi ordo at. Dirat tm diciiniuTi qnae [nnl 

^ne docntio erat : gravi cak- inali ominit , ut Virgil. Ge. i. 

■litate Dii irati aiHiKcre rem. 488- ^i^' 'ometM. Orid. Mei< 

pubUcam, iramque iprotum neo V. 55o. dirtim mmtalibai omeiu 

dnm latiatam oftendunc piodi^ adeo averbndae, horrendae, ut 

gia, ^uae, ni£ rite piocnren- hic de grandine. — a. Spltii- 

iiiT, Deonunqiie ira expietur, dida imago loris FulguraioTis, 

fitalia atqiie exitiula reipubU- qni reducta dcxtm fulmeu mo- 

cae futura lint , iiecefTe eA. In Utur, qiialis lere m moiinmen- 

}ioc quoque poetam agnolce, tis etl obTlua. rabenti, fidnu- 

quod iprai [btim calaiinitate» tie, qitod. tenet, inadiata; or- 

atque prodigia enairat, ec quod nate. Stc tc^aiXt, fulimm» vector 

iiam Deorum liiU Tori adfcii- <o<Ieiiiilliiminaiiisiir<{«nidicituc 

bit. Salls adco poenarum ex- Sial. Tlicb. LX. 858- I" acdp» 

ictum eft a nobU , tam gravii puintVirgd. Aen. VU. 141. Hie 

iam perpelll fiuniii mali, ut Pater ommpoitnt Ur taelo clx- 

xoTis plane fucciimbeiemii!. Si« rits ab alto iarcpuit. t. ad I. 

V. 17. i<(. Vedi fatis fuperifae 4. 8- ■— Qmim fulmina, fif* 

poetuirnm libi. Virgil. Ue- 1. in , JqfXdAiic, uti Latiuis lil^ 

5>>i. faiii iaw pfiJtm. /aii^uine lovit, dicaiiiai:. jpiOcHva tan» 
B 5 erit. 26 Q. nORATH FLiCCI 

•Terruit gentes, grave ne redi»t 
Saeculum Fyrrhae, nova monIh:a ^ueftae, 
Onrne 

ant, ie uidem ^ci iaeulan, vU intelUgaa> Ronuna (enfum runm 

Vrhre, moliri, terfuera, Tt b^ cuni oieteiit ccHiuniuucuitE. — 

piitq. Hic vero cuncite dictum rw redirct /- P. E lunm uu> 

pro, ucuHndo attingcre, ferire mi bnniuii petjfiun et hoc, nt 

fulmine. utOvul. Ibis v. 49. et snivi atiquo inltAnIc pciicnla 

pEOpius ad h. lociim ^bnor. IQ. ^niiles piiteterici teiuporia calii» 

3. 35. lapiier igne /uo lucoi aique caUmitates i»i memomm 

■Mniaf u* et arces. — Arcef, revocet, eaique meciut. — faceu- 

cw BxjMi loo edita, coUes ; iin> lam Pyrrhaa, tempon iiit, H- 

ie artes facrae pi'0 lempli* in lud dyuvinin , ^uud lub Dcu» 

locis editij, inprimis vero B. K ciUoue ei Pyrrlu baXi docte. 

pto Capitolio. lovis, ilioiiim- Ke( iph vel ex Oridio bti* 

qu« Deontm templis onuto. noti. Tyrrham po&iit, tuiqnun 

Q111UB &dmen per fe notionem poeta, adeoque ia boc non ai- 

iiati niiminis e prirconun ho- eutiUidtun. Noflxum locum anta 

niuiiun opiuiane iniiuieit, (liinc ociilot habuit Chiudiaii. de B«t- 

iracuitda'1. 3. extr. iibi v. not.) lo Gilil. 43. Te tameu in maiiU 

qiutiEo gravior Ueorum iia Tit aucixi Renusramtpit foaos at 

■ecelTe eft, ubi odio geuds , in Pyrrha» faecula fenfi. — grav», 

qiu pr*ccipua iplorum icligio exitiofum tenfruni ozhi, ipb 

bieiat , quoli denlictuii eam, iuuudaDone. — ^aefiae cxqHiEi' 

templa ipfl fua fiilinine pioitei' tius, proptei adiunctaln calanii' 

nnnt. Hiiic ea ta» ia maximis uus lyitionem, pio vulfE.iri, 

piodiaiis habita, qH>B vidic, nova monftra, «• 
iiun omnium pertiubatum ordi- 

V. 5. 6. Cnm vi repecicum nem, rem nec vifim ancea, nec 

terrait, h. e. cimorom, meciun fando nudicam, diiuvium. Mon- 

iiiiccic, ite cei. Gent» paJTis ac- ytrHni poetisdereinulicata, qu.ie 

cipere de pnpulis Aomae vici- inimum peiceUic, dici, (aiU 

tiis, municipiis, uc luveaal. nocuin, Sic primam navem Ci- 

VIU. ajg. de CiceioiiB praefi- tullns Epitfa. PeL r. «5. vowt 

dia in muiiicipiis collocante : monfiram. 
poait ubtf ua praefidia attonitit 

et in omm gente laborat. Aiigu- v. 7—12. Diluvium iliiid, 

liior lamen, ec poeta diguioi quod moniea alciilimDS, cotuni> 

exilUt imago, ii luiiverit oibif queadeo terrarum aibem e poe- 

tenarum populos inundationii tae mence occupavelBC, pictum 

Ueuuiioaeae atetu peiculfot quibuidun, adfumtii piifca idca 
mytJuca, ' CABMnrvM I.. I. C. H. TtS-Bi »7 

Omne qftHQii Froteus piecns egit sltH 
, Vi&re moateSt 

mjthici > ■m]iliiu nioin«t poe- p. i 47. m\Irf»(pa ^vXm, Oppun. 

tB. Protena , qui Nephmi it- ILiL I. tf6. lueJU impedituniB 

meatis praeerat, eadem ngerect fumma ulma, iaaaais nbotam 

pafecTe diGebBtni;. v> l)omeri ewwitutiiii ; Pitc«l -bm hti^ 

Od. A. 386 tqq. Vugil.Gs.IV. lib«ia uuatu gaudebuit, tiboi 

SftS- et Ckudian. hiuL Seion. tu<P rtmis MvpeditL /vies. no* 

133. lam pco yulgui,'m»ie luUariv4«*buIoi d« njdis tviiuat 

fnmmos montes occupabat , ex- pota , conlueu , prt^^uu. &ia 

qniliciiu erat, beLiie, mariiiae noffti dicimui loca, quieinhabia 

bipei moute» tsi«bantui r in tAmu», v. Onk«iil>. ad SiL XVUi 

moDtibu*, aqnae futvqaerfis le- S3.. Buiin. ad Piop. f. 6. i* 

cubabant, et pio boc docdoi Sic nwi vidtus in VirgiL Aen. 

erat ntio, Proimi omM petut I. 634. fium propiii, fui, uii 

Nepnini, phoou (^eraiyuiuun optim« il«yu. Columbai poeca 

pecat eodem fenfu dixent Liv. po&tit , pro palumbis ■ g«nn* 

Andionicna ; t. S^xirei. Col- pio fpeue. v. ObiT, — Dam^ 

lact. fragni. tiag. p. i.) «git nomiuit, quoil e«e altininiM tu> 

vifer», giaece, pio, luvifecent, pes inliabitent, quibua adea 

et hoc giaviu* pio fimplic^ t^aor. undae fuperiecloB , eiFiw 

C$tf iik altos mtqitei. Nam iri. tte etnnt iii eas , quas iqiu co< 

fere innnit flnpoiem aniin>iliiun opemetat. — nalaruTit, abiepMa 

peregrina, fibiquei^ota loca funt undit. nihil ampliua. Uina 

pecemindum. Stc III. 4. 53. pavidae, cum dilectu; etfi et 

Viftaa Britannos hofpililiut fa- aliaa Jioc epithctou dc ii* fie- 

roi , et Oviii. Met. IV. 294. qiientetur, ipraviiniqu« natiiram 

JgBOdi errare locit, ignota i-i- expiiniat. Mriiitc* igitui atiiC. 

dere fiurnina paudebat. Cacte- limoa dilnviiun iitiid occupaifei 

inm maioi giatia ac veiitas ubelius hi) w. e^ofuit pocta, 

huic phantaTm.iti accedit ,' qiiod et quidem fpeci^ili-pircium, lii< 

beluae maiinae, maii commo- vii, adeoque funinlti montiiun 

10, e fiindo excitaB in ihpctii- iugit innataniiiiin, et damaium, 

«•« ein* appareic foleant. v. ad imdia abieptacum, imagine. Tn 

L 3. ig. — Pifaam genut anti- Iii« fane, pei fe conlidnatia, ui. 

quo reimone, .utl.iiciretii genas hilviileo, quod Hoiatium de> 

aligerum, fqiutmigerunt, I. 165, doceat. Pliiiimi tamen intpp.i 

gmitt tus^uoream, ViigiL 6e. Poiplayxii feie, ffoite «t Sene- 

IIL 243. (fm%M *anm in fvagm. cte Nat. Qu. UI. 27. Ovidii 

Emip. ap ud VaULeu. Diiti:, luxuueni in ifia (Met. I. 3p4.> t9 <i' BOBA.TII FLACCI 

FiTcimtt et fniniha genus hieEt lilino, 
Kota quae fedes fuerat columbis, 
£t fupenecto pavidae natarunt 

Aec^uore damae, 

via- 

JSit lltptu btttr ovu, fnUioi P*i tum mctiiTeiit Met. I. 'a^ff. 

ft« unda Itonvt. Ticitperantu )' Ineptinime vero in eodem ver- 

^iti leritei in re tam atnxa. et fitiu cii Nonnus Dioiiyl. TI* 

pibiuin et- pUiunboFum meif sa^, iiiprimii 259 fqq^. 
>TOnem iitiectam pnnmYuiaverat, 

anctoritatcm reciiti, hanc dilu. v. ig — 20. ^niiem et n(t> 

vii deCcriptionem pro atToctuta memebamiu inundationein, Tu 

rei poeCa parum dignun' iudi- beri alveum fuum egteflo, Ko- 

«ant. AUter paullo h^>et, & mimqne verfm exnndxnte. 

t|uaeru, an iAa pei partet ii^ Quod natiiTalibn) ex cauQs fi- 

(lucta renim dclineatio lnuc lo- cile accidit, ut Tiberia, nivium 

«o, tuic caimini conrentane» foliitarnm, jrobriumqne copia 

£t. Sic vero poeum JUtiin in adanctiia , vel rentb «b nrtio> 

Ti 6. fubftitille raallein ; etfi. quo in marc Tyrrbenum mea- 

md . excuiandiim eum valere tiim habebat , reverbcratus at- 

pnto hoc, quod hac ip£i dercii- qne lepulrus,' finifira. ripi, quae 

piione timorem, Tiberii inun- Komani fpectabat , qitneqnc de- 

datione gentibua iniecttun, am- preJEoi erat altera , eximd.-iret, 

plifi-caTe voluerit. Omnino in «ique ibi ftagnaret ; praecl.ir* 

talibuelocda, quaeexquililiorem boc poeta irae Tiberiiii eiusdem 

«liquem otnatum vel doctrinam flnvii Dei tribiiit. Sic apnd 

tdroitterent, veterea (itt rcceii- Ovid. Mel. XI. aoQ. Neptn- 

liores uceam} non fatii fibi in- niis, Laomedontis perinriam ul- 

tcrdiun tempcralTc, reiqne, quam tunij; omnti IncUnavit aifaat 

^cfciibeient , inuginum copia, ad avarar littora Troiae. lam 

nberiorique expo&tione, quibits .in adomanda indignationis irae- 
tamen ibi locui non eOei, vir- , que Tibcrini cauITa pnecIaTO 

liitem aliquam ac vim concilia- 111:111010 poeta eam ab Ilia, de 

re volniire, pluves iam mo. nece CaeQiris, et, quae eam in- 

nnere. lu de Timavi deCcri- fecuta fimt, bellis civilibns 

pttone iudicat Heftuui ad Vir- apud Tiberinnm graviter con»' 

fiiL Aen. I. 244. Exc. TH- quefta, eiqiie ultionem mandan. 

p. 143- Qoae ingenii Imcnria te repetit; quo ipfo pocu aiTiN 

Ovidio feie eA propria. Vide ciniii eft koc nt et Caefaria ori. 

V. e. ^HOnodo iiiem argnmeii- ginein diriaaiD tangeret. ipfos- .vGooglc CABMIKTM t. I. C. U. V. 9 - 1 6. 

Tidimus fiavmn Tiberim , retortis 
Litore Etrulco violenter undis, 
Ire deiectuza monumenta IVegis 

, .Tem^kque Veftft^ niA* fitDnuoliiDHUtieotfili ■tqvt gmiter boe Dm tribiut poetq;' 
gitlIm belU populp R(»nuio Alii Ikus EtTiifcum dc dex- 
iifmroi, untumqiie fccliu ut tra Tiberis (ipi, qiue Etnmaia 
taro) G|;ni£caret. Id quod ma' ^Mctibat, accipiiint. — At, cum 
nnum id abtteirendos Romi- cn altior Aieiit,, neque vioUiuia 
■>oniai ■ noris bellii inteiiinia opn* erat , neque r«torfiiebah< 
uumM vim Iiabeie , Augufio- lur qtudein timc prctprie undae. 
^ue roinniuii rerum auctoiita- Alitei habet in Sutii loco Silv. 
leni conciliure dcbnit. yUi- H. 6. 65. feu TibrjdU anjMus 
Mr. gnriier diotum, adinn- sitei in dtxtrum torjjjfet aijaai. 
uuu enim fiupoiii ac metui ha- tnnc enim oquaium Tiolenta 
bn notioiKiii. V. T. 8-— • fttinan impetu oput erat, R in dexaam 
Tilmitt, Dco adcommodatui lipami nltiorem eam, torque- 
epiilieion, a colore £ut^ ex lentur. Multc Luigiiidiiu alii 
uena flaTO in eum uuulatum, pioUnter cum fqq- ire ilei. con- 
T- I- g. g. U. 5. iQ. Vi^l. iangunE. — Ira lieiettam, lai- , 
Aen. m 31. Orid. Met, XIV. iiam molieotein, pnrantcin. ir- 
44S- Hinc Tiberia tarbldim yo- luentera in monuraenta Regii, 
ai^ioa. ep. 5.— ■ ittidii fiiivii opiu a Niima ii^e exftiuctuni. 
«alnuir ratorttt lilora Etmfco, quod a poeta uiteiius deiigiui. 
» liUteEtnilci t Tj-nheni ma. tui per temp!a , aedem, Vejtat, 
'^, in quod influebat Tibciia, Monumenta de aedificiis publi. 
"l^oqae in eiui oAio compreE- ci* dicL , liitis notom efi ; v. 
^ imoqiui, -reiliu c»put, vio- .Ruliak. ad Vellei- I. 1 1. p. 45: 
lentn- actji. Rem optime il- PeneCravemt adeo, atqtie fiagiia- 
litfimk>ciuSenecaeNat.Quaeft. bat TibeiiJ ixi en maxime foii 
IIL 36. nbi in cauIBi, cur £u- Romani paite. iu qua Veftafl 
■xina lubito euxefcant, et eam aede) elTet. HancveTu Auvium 
V^JicTebriaributveMii ofiium inpiunia petere poeta fingit, 
"^HT, el Teverbtratiu fiiutu qiiod ea igneni, aetemitatis im. 
B>ui/i nfiitit; fifi trefcerit »■• pciii Romanonun ^gnii* cer. 
^tar, ^ia nmi ejfanditar. aidt uirunum, fervaret, qit:i riib- 
Plin. Ep. VIU. 17. 2. Quod metb ipGi impeui firmiu» l.ib- 
^ur natuia facile accideiat, zueictiu, atqv» labaret. Ali* ,,.Cooglc 50 Q- UORATII rLACCE 

Hiae dum fe ninuum qn^renti 
lactat ultorem, vagus et fmiftra 
Labitur ripa, love non probante, 
xorios amnis. ^ Oamiu Noet.Hi^. p. '^S». tawTba, foru «t refpecta aqw» 

^iii Tiberinum Vefimi , qnod Tiim latc effufaruni , ultorem nf- 

Iliani,'facerdotan riuunnoncon' mium, nxDru precibut nimit 

fervalTet, nkiTd voliiiao n poetD indulgendo, Acque niniit eva- 

innui piit.ib.-it; quod tamen a g.-rfido. Alii iun^nt nimiunt 

«onlilio poetae (acit alieiinm vi- ijueranti, quod elTei de femin.i, 

detuT. Erat vsto Velt.ie tem- vindictae infitiabiti, cum fntit 

plum > Numa lege etftritctiun iiim piidem Caelam necem Ko- 

, Btqae conrecraiuni. Hinc Oviil. ma litiiTe vidercTur. Potcli et 

F»ft.V.255. memor fbrtehiiiii» iimgj: lumiunt iactat; fedprae. 

loci vocat iUud rtgit 071111 -pla- ftat prioi verbonun Aructumj 

ridf. Quod li pei momunenta eadam qttidem fcnteiitia. fed 

regis cum Intpp. ipfain Numas forma mogii poedca : iitqiie Cc 

domiim regiom inteUigere ina. iungyrtur verba (non vero, 

lis, uon innrccdini, modo mm. quar.) fuadeiit inprimi* 

ntrunique oniu* eiiildemque io~ feq<]. loiia non prohanta et uxo- 

ci liabaa»; qiiod Ovidii Faft. riut aitini». — et vagua lahi- 

VI. 257 fqq- Triit ril. I. 30. tur, ev.igatur, eximdac^ii/ira, 

«t Scrv. ad Virgil. Aen. VII. quoe Romam attiugebat, ripa, 

153. docle idfeniitOiiWCTS LL Labi alias de placido aqaarura 

p. 353. Habitabat nimiruro cutfu, nnnc de veltemcntiorii 

Niima proptar aeiUm Vffeaa, et citntiori. TibuU. J. g. 4^. 

utSoliniii loquitur c 11. , li. in deaccate; non tardo labitur illh 

«trio eiu«, in Rtgia, ^aaa mU pede. ubivideUepi. Vimqiio- 

hae ita apptUatur. Hinc intel- que vcrbo addit adi. vagai. — 

ligitiir, qiiare et Horatini Nu- VltTa, qaamfat arat, quam fib 

mas regiam iimpliciter moniv. tis conoelTani erat, pro lioc gnu 

menta ragit dixerit. viter dint , ipfo lova tantanT 
idtionein iii^ol>ante. Ciun Ifl- 

r. 17 — 20, Dederat lioc piter {aionuD ordinem fervBre, 

^erenti, qucrelit, precibU) lliaa, ciiliodire dicatui , faXM vero, 

ewuiigis fitae. lactat, prorue- quae Ronum aeternam eire de- 

tnr, praeibl fe; fed iUnd aun ci^pviRent, Tiberig inimdatioaei 

dilectu ptopter leqii. tunuum et quae ipli reipublici ...Cooi^lc CARUIBVU I. I. C IZ. V. 17-24. 

AncUet cives acuifie ferram,' 
Quo graves Periite ntelius perirent; 
Audiet puguas Vitio parentum 
Bara iuventos. Quem aunirebir. p«mrti «tqu im- m»t, nt etuni 'bt^, 

miuari Tiderentnr ; ptMcUn CiTUia ii* gentibiu , qune vel 

poeta lovein indigDantem , Ti- ipfanun culntni neglexiflen^ ' 

beritqne auTiini panllo innai^ velalioqucHriiroquigTaTioi-i fce> 

nitis iropTobaniem inducit. Ter. lere obfirictae elTent, ib iiadem 

reri enim Romam, aon perdi immitu orederent. Atqiie hiiiiif 

volebat, uri iaiti beneScboL — rei caaSas poctae feie roemo. 

BxortBt, qui Iliae precibut ni- lani, etTi interdiim p>ullo lon- 

roia eziuulaiioiie indtilgebM. giiu pctiuu. Sic V. 7. ig. /cn 

Virg, Aen. IT. a6€. puUkram- Itu /roMrnoe nacit h, parrici- 

fue uxarlm urbem axjtnui, Si- dtitm Rorouli iii cauilis InTecuti 

mitl decUral poeia Tiberim, bcUi civilit ponit Lun ciiia 

tanqium Ili«e roaricum. Anti- iplis beUis civtiibiis, quae poc- 

^num igitur roytbiim] ul con> lue Inco aDiU inRisiiniitr, no- 

£Uo fiio adcommodaret, iiuiovil- vo fe aliquii popiilut fcclera 

Tic hacienns, ut Uiain t, Rlieani obliget, (t. ad t. ig.) qu»e U'j- 

Tiberi elocaret.quAm alii Anieiiis vom adeo Deoiiiro imn exci- 

uxotem ftatuanu Ovid. Amor. tcnt, noTagtpie poen.i* expo- 

UL 6. 45. T. SeTT. ad Virgil. fcaDi ; poeta ab' iitroqiie lioc, 

Aen. I. 373. Quun taiven vi- etC.ielarii nece, bcllijqae, qiiae 

tietatero eo naeis ifli mytba mox exarleranl, civilibiiii nn- 

inlerre licuii, quod Anio Ti- vai iitde belli intelliiii calaroi- 

beri iiifluat. Ciim noftro Aicit taies tanqium fontc derivat, eas- 

Claudian. in Frob. et Olyb. qne ut vcrax aitgitr cx iltii pnr- 

coitf. T. 385* rentii priieroonet, niqne T.-itii;i< 
iiatur.' Ueclarat eas pcr poAe- 

V. ai-— •■34- Interpietatur rit.ttero ILoroaiiam civUibiit ma> - 

portenta, et ex iit auguratui iorum ruoriun turbit attrit;im 

nova bella civilia, plane utVir- atque exigii.-mi faotam , rcmqiie 

pi. Ge. I. 499 fqq. Curo ho-, adoo publii:un civibtis exUau- 

ininet fnfe adhuc rudi flcqtie itam. Juventai , fcrior pofi«- 

incitUo grivioreni quamcunque riiatKomaiioriim rarn, nttenun- 

ulamitatero a deocum iia repe- ta, cxigua facta, Go rarot Qi:i- 

irre folcuit ; «onfontaueitmCui* ri»/ ilixit Manil. V- i^S- *'»''> ,,Googlc ja ■ Q..HOBATU 7X.&CCX 

Quem vpcet Divom populus ruentia 
Imperi rebus? yrece qua faligent 
Vurgiues , i^ctae minus audientem 
Carmiua Veftam? Coi D.bclUs, audieteivet cait jiuUoi habitura tri»»npiw. mia oratiQiie pio Tuigari. et v. 25 — 4o- ^t igltor mti. 

|iugium f. mauum conferuiJre. qn.Te reipublicae intennun iW' 

Civs pioprle, nam li dixilTet, nentuv, niala avenwtut; pi* 

IMM, Tol Romtmoi utuijfe f. Aa- digw iBa procnranda. popoliu- 

bium fuiJBet. uirum de bella qne ifto fcelere noTis&M»"- 

eKtemD an cii-ili poeU loquere- ciutidi*, im^tffuifi «*">'«*■ 

tui. Nonisituitidellipan paiil. dus eft. Sed cum nuBO fMilfc 

\a duiiorem li. 1. confiigero eft qui, omni» labis »»9« •^* 

necelTe, qtiafi dictnm lit pro, gionis expers, ilia nte miiM" 

eives Gonna cive» iicuifft fer. queat, lepeiiatur; Deo op"* 

Tiun. — fl2. Satiii» fiiiffet. efl, qui li faciat. EnimTew, 

multo magis expedujret, £ hit quiuum Qeorum basce libip>t' 

.«rmi» hoftc» FLOmani nominia tcs iiriungi patietur? queme^ 

debellati fuiffent. Pio lU» cum ombimus? cum omne», Ttlir" 

dUectu poroii Perfus, ii. Var- Dii lutelares , no». quipp* '"^ 

thos, (nifa iUi ab lujTicti cum yiit, ivevlari videaBtur. Com- 

iifdeffl coaluerautj qiii orebri» menioratis debicepB Dii» Ro"^ 

incur&onibm Roraauo» vewi- uoritm tiitelaribiis in Meroar» 

lant, qiiin et elado fub CtaiTo fnbrirtil, qiiem fub Aii^ifiip"- 

■rnixerant. Hiiic gAiiieiKonia- rona inter ipros Romanos o""- 

nis. iufefti, molciii iptorum in. moi-ari, foluraque reipubUafl 

ciiiGotiib»» iit ditionem Romai- erigeitd.-te frmandlaequc ftia^ 

iia,n. Sic fitgit nifnun Ale- pTMilicat. — Queninmta De"- 

Tinder aiidit Tiieocr. XVII. 19. ntm populut Komattu» ro.-et. 

Cacterum eaudem fmttL.niiani, pt.ecibus expetat re&iu (caTu tec- 

paiiUo aliter exornntam , lubet tio) impfrii, fc atwilip, qiu'" 

infra I. 35. 58- V. 7. 7.. adde iinpeni nieiitii. li. idipew'""' 

J.ncaa. I. 8tqq. ^uitfurora reiupublicam labofciculaio, riu- 

ciiiii ? — — quum^ue fuperba nacqiie proiunMm fiistemct. oft 

foree iiabytoa fpaUanda tro- iaiperii, accipiuut Eere poftCru- 

pin> Aufoniit. uailtro^u» tna- quium de parlibu», qtiibu* >^ 

peri«™ ,,Googlc CARUIBTM Z.. I. C. Xl. V. 25-30. 33 

Cui dabit partes fcelus expiandi 
lupiter? X&odein veuias» precamur, 

Nube 

pfriitn oonAjtiiitux , muefiata lLet<»> Ii. I. yrro cofD dilectn, 
popali. iibertate, et digaitatc: quae, nitllo qtujipe fcelere pol- 
led e& IimpliciteT (Uqtum pro liitae, VtiA^m biilitis cxotent. 
inipenc ipfo , ccpublica. Aem Huic iis praecipue ' fn magno 
AoiBaJuni «odem tenta vA pro- reip- diKxiniiBe cura fjmorum 
£uci fcriptnies uriirpant. ilu iemiadaia. Atqiii vel lunira ' 
Jfae Vic^ Aen. III. 1. m carmiaa, precei ilks foUenni 
bslat EpifL n. I. 3. rts caeli ibnnuLi conueptu n^at omni. 
Mur* de loTC Ovid- Fafi- V. no non aadiebaC. Cii audira 
135. cont I- 12. 14. rei imp, dicuntur prccet, quas ratls ha< 
runiii eft exqui£tiut pro, res I. bent,, qiijbiu eveiuui rcfpon- , 
mtfltft, qnod gravius dictum det; irriue coiiiiii Ituit, ijuie 
f ro, ciincuirae, labeiactAIae. Ni- od eo$ upn perrcniiint, in auras 
minim ycore respnblica dicitur, difpergiuitur : resiibtii. Vejiaoi, 
^iue Aatu incolunii ac felici ad partes vocat, tanquam roaxi^ ' 
gaudet; (v. id I. Zt% 14.) ci>»> mum Romanoruin munen tiile- 
cwi contn, m^Te, iuleftinuaio- laze, uti Virgil. 6c. I. 498. in 
libiu vel bellij extcrnii adtrita. loco noAri fiinillimo: Dii jtd- 
Iia feie ras U&aniet adiiibuit trii Indigetes, etRomale, Veltiu ' 
Tuii.IIilL IL g€. les nota. — que matei, quae Tufcum Tibe- . 
fu prece, docte, ontiqua voce. rim et HomiUia palatin rervi, 
Cum prcoea cectis qiiibutdam huac /aitam evarfo iuveaem /uc-' 
fbnau&s oanciperentiir ,. certis- «urrera /aenlo ne prohHtele. 
ipc modis caiiereutui , eaedem 

tnoK (wnuiu dictae. R*rpicit v. £9. Magium Iiaec de Deo- 
vno morem Aomanonimi nova nuB anxilio dubitntio vim lia- 
Rligione, novisque ritibu* iu bet, etegregic animi Ituinaaiin 
graviori leip. pericuIoDeos co. naguo discrimiuu de raluta 
ImtiuDi. llinc eC Ve&un novis derpccantis uaturan) dacLu-at. 
ptKom fomiuUs lentandam at- Pro vulguri igitur: Cvm Vefia 
que exorandam aii. — faiigent, noAras preces rerpuat, ecquii 
obtimdanl, lacelTanteil. ig. ii.J Deonim nollriUR bxbtt expia> 
e^ prec>bu«; JlLc vero ab cf- hit? quis ad locra iAa procu- 
tecia, pcnnovcant precibiis, ut nuidae^iorari fe patietur? piM* 
nol»* ^ccnrrat. 1'iTg'utes, Ve- claie poeta; ciu dabic partts, 
lulei, Sic tacita virgo fimpli- hoc muniif iuiunget, demanda- 
citer de Veft^ III. 30. 9. faa- bit lupiter , axpiaiuti iAud /i:e- 
ctm, connani Cicerdotum cpi< lut? Scelus ri myw beUorum ^.iGooglc 54 Q- HOKATII' fLACCl 

Nube caiideutes liuineros amictus 
Augur ApoUo ; . Sire cLvUiimi, paullo mite v. a;. el orcenta titque piodigii, quibiu 

47. i'i>iBmilictiini. Scelus qiio- X)u Tolnntnteni fuun iDaiiife- 

qiie Lucnii. I. 2. et nf/nj eidem Ibiciit, £icTi8 inltitiienjis {Iid- 

V. 6. qiiod utnimqiie idem Iiac airarciit, Wmiuesqiie fcclmi! 

Ae rc cuiuiinctiiin .idbibiiit v. 37. coiitactos , qiiippe iancuJGnu 

Ian% niliil, o Suprri, rfuerimur, habiti, liillriurciit ; Locideni> ul 

fcelnra ijifa nefa^ijue hac nier- aliit, ad Deos transtulere, Apol- 

ceda ■pttt^eat. A love vera, tiiu» linoniqiie fata a love edociuni. 

qiiam fiimmo Deonim homi- /tinn, ^iii •vge(fti'nii indiixw* 

niimqne regc, Diiqiioque, qiiae VirgiL Aen. III. B51. '^•^ 

ex.rcqiiaiituT, mandata accLpiiiiit. Plioela patisr onuupoieiu, mihi 

Iti eimm«mtioiie ipfa Deoriim Plioebai Apollo praedixit. w 

dilectiim adliibiiit poeta, tute- nuia. Quam x.-itionem ui kic 

laiiiiAi fere imploriiueauxiliiini,' amplectciid.im Aatiiani ■ fiw'' 

quibiis adeo Roma jnprinib cu- iupTimi* ndi. augur V. 32. jf»* 

lae coidique effe deberut, adier dem ciun -n, ad defidetiiim W- 
ctis rrttiouibus , qnae eoTiim ' priniendiim. venlas, not eipi»- 

t>pcm fperare iiibeant. Itlem tiu-ii5. — gi. Pr.-iecbta ui» 

(enteniiaiiira-pTogieniis in Cho- Dei Tenicntis , ita, ni non ar- 

roAerdiyli, pcr p.iiic» cnm no- nntiii ociilLs; qiiod in Deoni^ 

firo ioco compaiandu, ubi eadem iitiipatnltf fere roUeimc. v.llcj"- 

gcncralior DeoTitm cnm dubi- Exc. Xill. od Vjrg. Aeii. "■ 

tiiiionet)rieceditinvocatio,Sept. p. 153. nahe amicttu, involn- 

adr. 'fli. V. pi fqq. rtt Hgn ty», ctrcumdatut, utVirg.Acn- 

/ufwm; Ttt ug txafxieti ^iSr I. 413. humeros, MpiXj '"^ 

$ 5*"; iriTigtt JJr' lym «t»Ti- fUtet m/Mve Ilomcr. ll. «■ 'fi''" 

Kfrm fiiini iaifiirm; canderuee, cnndtdot, equiin"> 
cnm ex nntiquo veftimcoionim 

i>. 30. VigorocccditVT. ora- paiera midi effe folereuti pi'^ 

ttoiie.id ipfos Decjs direcM. Pri- cipiia piilchritndp ctiiccbat; >" 

miim Apollo invocaiUT, vel Diie pertinetadaitgiifianieoniiii 

qi\od ei 01H9 ticra fiercnt, qitnm rpcciem. Da Apullin* V«^' 

■Ubriabylliui, quibiispiaociret, Fi«cc. 11. .492. w./ne «>«« ""» 

iufpiceTeiUiiT , vol quod Deiis laia videbam j'ectora — iw' '■' 

erot btidiciK, valcs. lam vero lei'humeras pharHromija» g'"' 

vntc» ciini antiquiflimis tempo- hae ^polla. Caaden/es tamw 

vibiii voluntatis Deoiiim }iabc- hio explicnre malim, i*'''* 

rciiciir iiiterurctes ,- iidemquc te» nube f. ninibo locidoi "' ,,Coo'^lc /CAHMfflVM L. I. C, II, V."5l-34, 55 

Sive tu mavis, Eiycina ridens^ ]y 

Quam locus circumvokt et Capido; ^- 

Sive 

rifpRT. a. mhente Jtxtera. Sic ■ locis, ipfonun reUgioni dica, 

VilcriusFUcc, 1. 54fi. lafonem, tio, uidigiiaiitiunt, De Veiieie 

VeUns abreiim porMnWm, di- Er^-cina v. Tixeocr, XV. »oi. 

dt humrros ardmtan veUere Pauran. VIII. 24. p. 646. ^i 

Tapio. Praeclara vero im.igo pariter 'E^iiini> fimplicitei: l»n- 

ApQlliiiis ptopiCii! NimboeiLim d.-tt, ct quae evuiiite <Uiput3t 

luculo Dii appncent. fi-propi- Ilcrnius nil Virgil. 1. 1. Exc.TI. 

di; atracoDtra, Ti ivnti. Ho- p. 649, et iii Anciqu.' AuSfi'. 

jBcr. IL ■- 47. de iiato Apol- T, I. p. 136. — rident foWtn- 

line; • /" (ii rt/tcri iaiiait, ni oc ppqietuo epitheto. Nam 
in miuicTibus inter Deoi distrt- 

"• 33> 54> '^"^ Venerem, bucndis obtigera huic Deae 

'Aeneadum quipi*" Genetrlcem fuiSi/uiTtc fec Ilanod. Theog. 

(Lucrel. I. i.) gentisque luliae 305. Iliiic <piKtfiy4iilff , fui- 

niatrem creditam, ut geuti fuae JiourK, yiXaafm caet. paflim 

Incciirrat, iniplorat. Canffiuu poetis auilit. Hom. H. in Ven. 

hinc, quae Venerem facile ad 2. n ri flfartiTgi /uitux» ^Mf» 

tuUiidiim populiim Romanimi SlSaja , t<f> l/t^^^ ti fr^nnrqt 

P«niiOTeret , Romaiiis et laiis «iif fi§iii»Lii. Nolim igitur b. 

co|;Tiiiani, et , ne eandem, in 1. pro, beiiigna, propitia, qua- 

Maitc mox allegandaln, bisafTer- tenut omnino riftii Deorum in 

ret. poeta confulco omilins vi- figiiis Favori) poni foleal, lU- 

dcttir. Aefchvt. !■ 1. ^- 'SS- cEiim accipere. locus, tniiquam 

Kw Kvirffc , ure yimt wftfui- Deus iu Veneris comitatu ; no- 

T»f, ibSvaat. eHty l( eiifta,-tat vo fed praedaTo, reiqiie apla 

yrjirtaMn' 3UrBic ei ^ffitXbVojf phantalinate; quod, an oiibi 

<»wvnM iiika^i/nt^. — Sic-e repeiiatiir, nefcio. Nam qii\ 

tB niavis veniie. Obferra «m- "IfUiey fex Hefiod. Tllefig. aoi.) 

nino oiatioiiij variatae copiaiu, hoc exprimi pul.-mt, admodnm 

Btaiai prtcanuir, five tu niavis, indocte, ne quid giavins dicam, 

fite Ttfpids, paiiens vocari caeC. hio verGmtitr. Sic vero NoftA- 

tjycbui Veous, ab Eijce Sici- £p. T. 6. 65. fate amore iociS' 

liae montei in quo.cius tem- tfae nii cji iucandum, Mimner- 

pliini eral, ab Ai;nea, ex vul- me.i vertriu . rlt iifiies; ti ti 

f ari uitiquiuii» fama, qiiam ct repnh iirtf xp'^'^!'^''"l'i 

Vltgil. Acn. V. 759 feqq. fectt- Sic furtivi ioci Ovid. A. A. HI. 

tui eft, coiiditiini, fic dictn; 640. pio quo inale, putOi riroi 

povulgato poetiiiuni moierDeo» ibi lleioL repofiiic. Cupido 
C 3, fiUus ,,Googlc 36 Q- HORATII TLACCI 

Sive neglectmn genus et itepotes 
Befpicis, auctor 

Heu! 

filint V«nerisj perpcnms ejii»- v. 57 — 4o- Additos a poen 

dem comel. res notn. circvm- hofi VT. piila, et ad a»it(Ori?wi 

volnt, proTiilgari, comimnr, iltiim, <jnen> et Romiiliim, u«»> 

fed illuil iiuiiiit lociim ei Ciipi- qiinm Xhuin indigcteni, dicen 

dinem alatoi; qiiod de Amore 'poiiiilTet, bdliqne dvili^ diu- 

qiiidem'' fatia cotiftat. Sed et tunur.-item decLirandnm ; et 

loco ptseclaro figmcnto .ib» qiiod ingenii itnpetum in locn, 

poeti tvibnere potcr.it. Non Tjiii exqnilitiorcm aliqncm oma. 

ifitnr opiis cft, ut generalcm -tiini .-idmitterei, racileliixucian. 

ttv circumvolat notioiiem inde tis ae^e comprLmerct. SiiaTi. 

adfumas, quae effct, cumilatui', tns iufuper accedit huicloco cjc 

leqnilur. oppofitione tV. 35. 34. — 37. 

' I qiii t.indem ^i;itus es longisi 

V. 35- 36. Sive tii candem, Cfniiniiis bellis dvilibus. No. 

o Mars. gentem tiiani> cuins tae funt poetAnim dc Marte, 

. parens es ec aiictor, propitio .bcllcmim infatiabili, idcic. Sic 

Tullrt ndrpici», eiusijne cnr.iin Ilomcriis hunc Denni exipfrw 

fiircipis. ObfciTa or.itionis va- /»i^<ni, llcriod. fc. Herc. 50. 

iLitae vini ac gravitalem. Tii, Jroii «-oXfug», et 3^6. ««»'- 

qni auctor ei gi^neris noftvi, diii pirar ivr^t vncat. Dc eodcm 

nfSlectiaic, quod non Iiiitns Sc.it. Tbeb. VII- 11. ariaa tm- 

cs, cuins ciir.-un non genifti. bas//ae infoiiatut habfi, ubi for- 

■vertcndo bell.i civilia, tandem te Icg. avet. Eadem n^ioiie 

refplce illiid, ci fnbveni. Refpi- iriem poela Caelarem _/«^um bel- 

ciuiu Dii, cuius ctiram f.crunt, lit vocat Silv. I. 1. cg. ubi 

ciii propitii rnni, fntis obvio Marlilnndu.-n ^1/»» heUis iuale 

fcnfii. Im/iXhnir ctd^m fenfn icpofiiilTe , fuo loco docebimus. 

adliibiiil 'Cnilimacli. fr. Bentl. Pcr bidum Graeconim SyKXi^it, 

CXXVI- t^oiifr Eiirip. Ilcrc. f. B^Vf.ua, waTyfM, qiiod , quid- 

778' genut el nepoifs , copia qiiid aliciii Deo projiriiim lit, 

pociica dicium, enm nlrovum ut £ac(Jio vitcs, .Palladi olea. 

fiiflicrrni. C.ieieniiii eandcm denotet, liic expiimi pntabat 

fentcntiani eaJem vi extnlit Heinf. £.ecct. Tbcoci. u Hi. 

Acfcliyl. I. 1. V. 104. r! ^iiiif, p. 5(ia- Q«oJ etfi pcr fe vp. 

iTfiJnVw iraX«rj;%ii, "AfHt, riit inm (tt; vividioi tameii atqu« 

rtir ySr; et 1:5,1. Bii t', "Afift, i-vcciiiu' eiit imago, de luiiis 

KiiifiM imiivfur triXir tpvku^iir, Hoiiianonim gladiatoiiis defiim- 

a^httii r httiyit, ta, qiia odeo Mars caefaiuiii ...Cooi^lc CARMISVM L. I. C. II. V. 56-^0- 37 ' 

Ileu! niims loiigo latiate ludo, 
Quem iuvat Glamor galeaeque leves, 
Acer et Marfi peditis crueulurti 

Voltus in hoftem; 

Sivo Iioniuintn adTpectn laetari dica. tritas, adeni:|iie levei facus in- 

tur. Pline ut I. 28- 17. Danl nnere voliierit. T.-Jiura vero 

alior Furiae torvo /pectacala adfpectu Mars (lclevtab-itiir. Mi- 

Marii. gg — 4,0. Praccbre ru Luic inin(i;itii favet fiiavifli. 

amplificatiir imago huin* Dei, mum.iiitipntiiSiii.c, 19. (Anal. 

pcr fpcciiks icle.is. Omniiio iii Br. 11. p. 14.J iaeo Iiiic traii*- 

geiiere teueudiini, Dco» a poctij fercndiira : T/r 5fro ^af.osdfoi- 

itaaefrribi. qiiafi iii miuieribm t« fiixrfin; rU S^^ilpigvxra , 

acrtiidiis, guaefibipropria tiint, loufuTa, xoi murfu *g§tiyi»t 

admodiun delectentnr, eaque tiiiv^at; iytigift»''»' Afsi' 

luiice fectentui. lam pro vul- fuiierafi Kiffie» KMefiot; ot» 

giri, qiii bello delectatiir , fpe- i» ifmt iiiiii vtiuTa ru avTM 

culioics imagiiies, qiiae fecum Siftut; aKro^.fftaiy ■fai' faixtr 

feitbellmn, pofiiit. Memora- h oUoxXvf' rig/ifaois ti>jiiei>^ 

lur adeo cIomot [c pugiiantinm, sv ^fiyxwJ iyrii^^ri/iiklaV axu- 

ii)*Xtr«, «vrw, ciot. Hi>met. X« fioi xfi<pUgvvT», lai 

V. in yiia. a. p avi^Api, /*i>.ii iXkvtdyar «J( Xtl.Jpot «VJf»-. 

«)Xf|K,'r« rgy», niohifuvai Ti adde Meleagr. c. CXV- (Anal. 

BjX?ir, Kuri T» jrroXf.uo/ rt. Br. I. p. SSO^^L^""'^"*^^^'- 

Noftnim ob oculo» liabuit Sil. (Aual. Br. I. p. 232.) Itaquoqoe 

IX. 555. de Marie; ^uan^Hcni li. 1. acccpit Stat. Th. II. 71.0. 

liial^e iubaeque, vulnn atjue et Cacternmiisderatpeciallbusideis 

/nngttii, «t cIoniDr, etanua iavif Palladis fludin iufignivit Callima- 

rnu.eiVal.Fl.III.83.dBeodeni, chiu H. Lav. P. 44. eam r>nri«» 

praEbumingreffo: uVi ifgemts «m swxiw «(Jo^«v *«t«V(^ di- 

aninae, elaiaorifue tubaeifiu fan- ccns. et Ariftoph. Eqii. 549. de 

jBuieoe (uuere Jleurn. — faleae Keptuno ; i ;(;iiXxw!f orai* *wffi»* 

'»1«, viy^f <P*ii»n {Homcr. Krvnos koli x^f"^'"/*^' "^*"'' 

H t. Qos.') »o(vt irx/*lpitvia/ra gg. 40. Maijl (v. Obff.) Ila- 

(U.^,^j^.)xxtxliii (11.1.^72.) Uao popiiliis. Romaiiorum to- 

ad oiuatum igitur pertinel, fiit- cii, eoriiniqiie cbriHiroi ac for- 

gmes. NiTi poeu exqiiifitio- tiiTimi militcs, omnes peJiiai. 

tcm rationeni fectUus Bt, ga- vMX. 20. i8- ni. 5- 9" ^irg. 

leajque. armoniiu conflictii al- Oe. H., 167. »."■, iiatu», teiox 
" C 5 vultus ,,Coo'^lc 38 q. HOBATII ri-ACCI Sive jnutata iuvenem figura 
Ales.in terris imitaris, aln^ao 
Filius Majae, patiens vocari 

Caelaris ultor : Serus vuliut in hofteM, eqiiicem, «t 
oppofitioiie Marfi pediiig, crurn. 
lam np. exac«eplis alVIarrovuI» 
neribui. Graphicc proiTus ex. 
omarit poetn , quod viil^.ire 
,er3t, Mar» dclKtntiiT piigna, 
congrelTu militia cnin hoUe. 

w. 41 — 44. Vdr. tu, Mer- 
«tri, iam ad no» defcendifli, in- 
ter noi verlaris, fub Aiigufti 
perfonn. pRiciclaniin pliaiitaf- 
nna, quo Augulhim Romnuis 
tnnt]iinm diTitiitiia obL-ituin, ct 
tnnqiiun eiuu , qui Tempiibli- 
cam foliij teliituere, motus ci- 
Tile» componeic, iinpetiique 
roaieltatem Tcpamre qucat, re- 
praefenint. Praeckrum ct lioc, 
quod ex Diis Mercurii partci 
Augiiiio titbuit, Evai enim 
Deu* (■Xt//i»tJtM, sKKxjnu, et, 
qnod cft attpoliliirunum , x^io- 
^tfM, txpiaioi; qualis ettam in 
Oemmis confpicimr. cf. Paiifan. 
U. 3. et IX, i2. 1'orie et Mcr- 
enrii invenilcm habitum .ic pul- 
cHiritudiiiemTcrpexit, Aogufhim 
V. lutMnit tndligit.-uido. — ales, 
Mercuri, doctr^ Graecis item 
wt^yvt, ivnrtgQtf wrroiitiiu! pio- 
pter niiOM imfva diLiiis. — 
ftliut Maiat, graecc, pro roca- 
tiro, ut laef iiu. almae, SDnl^t, r<iUenhi Deanim cpiibeto. nui- 

tatafigurtt, tlht <i/iul4i<U, tle> 
pnlitn divina fpixic. fumtaquo 

cta brcvitatc, pro, iutclTisver- 
laris, imitatui, '.tirunuLnis fpe- 
cicm Ivrenis, Auaulti, foUetini 
appclUtioue. VirgiL Ge. l. 500. 
lliinc faltemeverfo iuvmem fuc' 
cHirerefaeclo TU proh. cf. Wemi» 
dorf. ad Calpuin. I. 44. (in 
Poett. min. 11, p. aia.J — pn. 
I Uns vocari Caef. ultor , gracce, 
pro , te vocari Caefaris idiorem, 
rXitr, vKQfiirtiy naXiit^M tiuM' 
fit K. patiens, non rccitranSf 
liaud' dedignatus > in te ^eci- 
pieiu, fcd illnd aiignitiori fpe- 
cic , lanquam de Dco. voiarir 
dici , adeoque elle 'Caefarit nU 
tor, adoputi Caefarj» ritii, eiits- 
demqiie «deo vbidicis perfonam 
fufcipere. Pvo qiio graviuseratt 
ulcifci Caelhrem. 

V. 45 — 48- Seqnnntui pre- 
eei ad Aiignftuiti, tanquaip Dcum 
fnctae. Oraiio iu his ita at- 
temperaia efl, Ut uLrtqiie , et 
Mcrciirio etAugufto convcniat. 
Ciiin ab Auguflo optima qiiae- 
qiio, praebiitilIimamque'Teipii- 
blicac opem ab eo ajl.itum iri 
cevto fpcrarc Uceac; kaec, eili 
fumnum CAKMXBTM L. I. " C. IT. V. 4.1.-/(8. 39 

Seros in caeluxn redeas , diuque 
Laetus interGs populo Quumi, 
Neve te nofiris vitiis iniquuin 
Ocior atira 

Tollat; i TOtoTuin fuDriun effi- reLiti. Tes nnia. iMtui, x*'- ' 

cientia. ^uacqiie uimsqituquc cx faii, propitiui, tanqii^m uiinieR 

ontionis teliit fncile exrpeLLif. propitium. ElLini linc, tan- 

{et, egregte poeta, quippe cer- quam ie Deo. Sic foltat ID. 

tiniina plane omittit, et lan- 30. x6. iibi v. not. Slat. Silv. 

Run, utfeUcitas ifia icmporiim, I. 1. 105. iia h. L expviinetu: 

Teipubljcae ab eo reddenda, loo- Cartiu emes ttrras, et, ^uae tibi 

e> ac pcrpetua lit, precatui. templa itUamiis. ipfecolat, nei 

Seliientia hoium VF. ferc eadcnf, te eaeli iuit aula,- tuotijii» la»- 

fub TarUis tanliim imaginiim ttu ftsiV Jono viieat ioTB tnrd 

Xpecics revocata. Comniotaiur nejiblfi, deDomiiLino. — Neve 

nimimm in ifta, ut viviile oftcn- ^g inl^um, iratnm, oScufum 

deret , quam gratiun accejitum- nnftrii vitHt, v. ad v. 2g. aura 

qne Romanis Aii^iilti elTet ini- lollat, tn caelum evelut, Dobiv 

peirinni, et qiiantnm fpei in eo qiie eripkt, ocior, ociiis, citiiis 

rciptibliuie ordiiiandae, et a dis- disccffii patato, propter vitia, 

ciirdii* civilibiiB, extcniisque qnae nnmiiia averCmtiir. Mer- 

holHbiu tiitandac collocaretur. ciiriiun alatiim, ventitque atleo 

Cdcteinio colore* ex koc looo in caeliim fiiblaiiun etiam hio 

petiere Lucan. I. 45 fqq. ec reCpici, vix ell, ut moncant. 

,Stnt. Theb. I. 22 — 31. Ciim Cactenun piaeclare Horatiiis iU 

noftro EeltalTe vitlr^tiir yir";il. las aiireae aetatis notiones > in 

Ge. L facpiua laiidiio. Serut qua Dii iutn liominei iimoceni 

feio in caelum redeas, abeas, tc» votfabanliiT , quo* deinde, 

caehun pet.-is, fed altemni pr.-n;- fcvlcribiis imbiitoav ayer&ti te« 

clnre tanqiiam de Deo. cf. Lu- Itquerant, iiic >]( rem buuncon- 

can. I. 46. Ovid. Trill V. 2. vertit. v. Catull. Epilh. PeL et 

gi. Sie habites terras, jie tifde- ^iet. CXtr. 
fuleret aetlifr ■ Jic ad paota libi 

fldera terditt eatl eadem feu- t>. 49. 50. Maneu inter nos, 

■entiae eiusdem exptimeiidae ut plure* d* hoAibus triuraphoa 

■Kifufflsf. — diuiju» iiiterfis, agcte poflis, titque diutias amo- 

connnoreris ia -po^pula Quiiini, re populi Roman l fruaris. Duo 

Somuli, hocnominc iiitctUeos haec poeta, gloriam viTtuto bel- 
C 4 h« ...Gooi^lc /,.0 Q. HORA.Tn fLACCI 

ToUat; Iiic magnoR potius triiunphbs, 
Hic ames dici Pater atque Princeps,' 

Nca lica pnrtfim. et amornn popiili, niumphoi. Mkgnot, ornat, nt 

qu-ie dc Aiigiifto tanqiiiin forti fujterbot. I. 35. 5. — Pater 

3.\i\ae bono piincipe praedicat, pnpuli, ob maxiraa eiiu iii vem- 

m.ixim» monienta lacit,' qiMe piiblicammcCita, cf. Ill.34.s7. 

«iindem , nt iii tevria nmplius Sicqiie i-ecte fatrii Patriae inv 

nwretnr, iMM-movcuit, lampro mcn AugulVi a pooia dari pote- 

wener.ili : i^empubliciin diuLius lat, eifi anno demum V. C 

upeRere. eins T^lnti diiitiits DCCLIT. publicc ita appellatiii 

pi-orpiccre. ne dedignaTx:, ne fntTiti rafi potiits Augiifii laiv 

flfpeniare ffcre iit Stst. Tlieb. qium Dei cognomen linbess: 

T. 30. maaeas hnmlnunt eonten- qiio certe foiTii V.ilei'. Fl. 1. 1 1. 

tnt kaheius undariini terraeipie VcrpniianumiSonrfnmP«fremvo- 

fjoteni, i-t Jidera donet feu po- cat. Bene ibi Btirm. eft quali 

tiiis (foninei.J doctior emt fpe- prnefentiiDei titiiliis. Priorem 

ciolia notio, nrcendia, debcUan- eqnidem ntionem leqiior. iVin- 

disqiie hoflibtu rempublicam c - - - - 

anipliiis tiitnri ne graverit, ec I 

piT) lioc e^tquiGtilTimn ratione t 

'dc Angiillo Tictoriae qiiippe eer- letenc apud populum, ciimqiie 

lininio, ne faligeris , ne fatiei-is fibi maximii berteRciis devin- , rebiis pet Imi- xilTent. Res fatis nota. Aiigii- 

giim tempiii tam pried.ire ge- Aus igitni' , adfumto hoc iionii. 

flii, mnlti8<iiie inm triiimpliU ne (ajmo V. C. DCCXXVI. Dio 

(tres m(?morjt Sneton.' Aiig. LITI. il.) et invidiam civiiini 

■■XXII.) aclij. Pliine iit Virg. a. feaniOTebnt, tantoquc ruM^ep- 

"Gc. I. 504. lam pridtm nobit tior ii* er»t. T.icit. Annal. I. 

■caeli te ri^£ia, Caefar, Invldef, i. ile Aiignfto: j4caj>ii cmiKla 

■atqua homiiam i/ueritur curaro ditcordih fijf" civilU>at fuh na- 

'IrTumjthor. Sic St.itiiis Silv. I. miiu Principii. 
1. 33. coloribtis ei li. I. ductis 

do lul. Cacfare : i^ui fejfus btl- v. 51. 53. Augiiftiim circa 

Ui (nan amans ampliiis criiini- lioc tempus expeditionem ad. 

phos, iisqive caclura praefei-ens) verfns Parthos molitiim eQi'. 

— jtrimut ilfr nofirit ofieadit patet e Dione LIII. 33. p. 519. 

'nt aethera divii. — Hic iii tei- PraecLire igitiir ad eam fiifci- 

ro, in popnlo Romano amei po- piend.im nomine popiilt*Roma- 

tiui, praefenu, potioies liabcM ni cxhorEatur ^U> qua ipfa ,,Coo^lc CAEMISVM t. I. C II. V.- 49-52. 4*- 

l^eii ■ finas Medos equitare ihuUoS; ' 

Te duce, Cacfar. 

fceliu bellonun etTiliimi expui> praefiabant. cf. IT. g. 14. — 

reHii. V. ad I. 35. gg. aea tedu^t, Wiis .aufjiiciis . bellum 

/utat graviter, t,-mqiuin Peii9. iis tuo diictii inieicndo. Sed 

JUedoi, PeiCiM I i. P:iithoB, v. foite funplicini: te impenum 

id T. 3%. inmltoi , impumtos .teiieiite, folleiuii Iippp. nppe)- 

eifuilarf, inciirConibus aj^iiim latione. v. IV. 5. 1. ct 57. cf. . 

^raahum infeAnre, fed illnil Burnian. ad Prop.II. 13. 3o, , 

cnm dilcctn, ^moDuin cquiutu Maikl. si- Sut> Silv. Jy. *. 4£,. G 5 CAR- 

I),,,.;-..,C00'^|C 4* . Q. HOBATII FI.ACCI C ^ R M E N IIL 

AROVMMNTrM. 

XJuhitari vix poleji, qiiin hoe carmeit a. V. C. 
accxxxr, quo f^irgUius Ath^ias projicifeeretur , (v. 
Heyn. vit. Virg. p. CCf^II.) ah Iloratu* fcripta.m Jit. 
Diicedentem eum dum votis profelici inAtticam appiilju 
profequitur , animus eius peviculorum, ipiihus etim oh~ 
ieetiivt fentit , cogitatiane defxus in ipfum difeidii huius 
auctorem, dolore ae dejiderio ahreptus, convertitur. Jta 
enim fert animi humani natura, ut, qaotiescunque gravi 
eliqiio damno adfligitur^ vel injcantis periciUi metu con- 
fLematur, iiUimas huias mali cauffas exquirere, easque, 
etfi remotijfimas , tanquam praefentis infurtuiiii-prima- 
rias ac fere vnicas ahominari foleat, Itaque exprohraU 
pOeta ifiiur fiomints, qui primus mare tentajfet, proi^ 
etifjimam audaciam, qua viam hominihus nattira prac- 
«Uifam patefecerit, fuaque forte maiora conando erga 
£)eoj ipfos impius fuerit, Eadem igiturfere in hoc caT- 
mine ejt auddcia^ atque impietatis notio: dumenim, quaa 
invidit nohis natura, quae adeo uos adfequi noluit, imo 
vehiit, appetimus, impietatts notam Jimul fuhimus, Hine 
ulterius progrejjus alia temeritatis impiae exempla, » 
mytMca aetate petlta, cumulat, qua maxima mala, poe- 
nae loco a DOs inJUcta, in komities redundaverint, Dim 
igitur Horatius, ira atque indigtiatione accenfus , atidor 
ciam hominum tanquam plurimorum malorum, quihus 

iutma* ■..Qooglc CABMraVM L. I, C. III. 45 

hvmamim genus Twne prematiir, fontem, ptrleulonmi' 
que, quihus nune amicumfuum expojitum videt, cmtjtam 
detejiaturi hoc ipfo doloris fui dcfideritque ajfectum, qiii 
carmittis huitu fenfus ejt primarias , vividij^mc dcclarat, 
Hi/ic intdligitiir, quam,apte omnia iiiterfe cokaeremit, ~ 
Carmen ipfum feutentiarum gravitate vere Pindarica, 
docudonisque vi atquc doctrina maxiine efl confpicuum: 
graacos autem pOetas Iloratiam ob oculas kahuijje eum 
ipfe oratiojiis color proilit, 'tum manifcfhtm Jit e Sento 
apud Fabricium , quiv.^fqq.exAlcaeo, etv.agfqq, 
de morba e Sappho fumla tejlatur. Jnitaim vero (fe» 
beri videtur CaUimacho, euius fragm. iii Sentl, extdt 
n. CXIK p. 485- «d. Em. 

Afif»fmt, *»r! r* "Lmit iKi^tu/Mii \ifm*eitexti, 

cf.ftmiUs argitm. Tkeoer. ^, ^Z fqq. Meleagri c.VIt, 
et XXX. E nojlro Jluxit Propempticon Siadi Silv. 
III. a. ,,Coo^lc 44 ^- HOBATII FLACCI 

ADVIRGILIVM. iJic te Diva potens Cypri, 
Sic fratres Plelenae, lucida Hdera, 

Vento- V. 1—8- Vtinam f^iitRa fit regit Cypnutt, Venii»; follenni 

Tu-gilii in Atticim nivjgatiot notionG, qua Diis iyx"!'"' '"' 

Sentemiain hnncin disceirii.imi- teli atque iioperium einsiltni 

ci, per niare ilcr fncientii, fatis' xegionis aiircribiiuT, iidemque 

«bvLun, egrcgie poeta nobilita- iiide. taiiquaii^.>ug;urtloTi appeU 

yit lic, ut iprom narem adlo- latione declarantur. v. L a. 33- 

quntiir, enmqiie Virgilio depo- Ilt. 26. 9. res nota. Tnvocatiir 

. Ati loco dato fibi obftxingat,. hic tanquamDea maris dominn, 

qiiem aileo incoliimeni in qnippe aeauore nata, ttt caiiinun 

onm Atticun peifer.-it, ibique oddit Ovid. lleroid. XIX. 160. 

leddat, ntqiie bac tfintura fiib niii pocins liiiins rei ratio atque 

lege ei 1 fauAam navigationem origo a' C^^piiis rcpetenda vide- 

adprecetiir. StriictiiTa orationis tnr, qiii navig.itionem paratiiTi 

jjaiiUo abstTuGor, ita expedieii- Venerem, Deam ipfonini tute- 

da: . O vavis, P'irgiliun\, ■pre- larem invociTeut, ab eac|itc faii- 

cor, incolumem redkas J. Aui- ftiim itcT expofcerent; fFere nti 

cis; Jic te regat itiva patens C. in adpuUil nd Epliefiim DinnM 

caet. uti fcre apud TibuU. T. EpUefiae grates agiiniiir npud 

4. 1. Xc roUeniie in obtefin- Phut. Mil. glor. 11. 5, 1. qiinn- 

tionibus, iibi altcri, quo lubcn- quam et linec den Xi/uvMWftirsf 

dus pracliet id , qiiod nos peti. C^illim.H. inDian. 259.) iit inds 

mus, quae ipli gratn et ncccpta adeo inter eas "entet, qii.is ii,' 

funl, viciHun exoptBmus: iit mercatiiram facieiitci, adirent. 

L. 28- 25. TibuU. n. 5. i-ii. EwiXo/w oomcn Venus fortiro- 

jidnua, Jic tibi fint intoiifi, Phot- tur , eique iii litoribiis , portu- 

liei capiili; qui loctis Auxit ex biis, oEqne infiiUs [aceUn erige- 

Apollon. II. 708. 'Mxmf aUl rentiir. Spectant biic ^ex Aiia]. 

r»., ««;, Sr/tvra, i3».p«., cu'ly BrunUi Solonis c. XXXVTIT. 

miiX^ai. Diaa potmi Cypri, (T, I. p. 75. J Anytes c V. 

Kwroow Kf»Touirit, graeca oratio- (ib. p. i^g-J Mnafalcae c VIIT. 

nis forma (ut I. 5.'ex(r. poteni (ib. p. 19».) el GneliiUci c I. 

nua-is Deus et C. Snec. 1. filva- (T. 11. p. 166.) et in 'A^mroV. 

riun jtoteas Diana.) pro, qiiae c. CCLXV- (T. III. p- 205.) ,,Coo'^lc CABMINVIH L. 1. C. III. V. 1-4- 45 

Ventonunque regat pater, 

Obilrictis aliis praeter lapyga, ■ 

Navis, 

HniTtK ec Aifuriae Hernuoneiv. vel qualmui oculis vifa nanlia 

fibiis c(4ebarur itixta Pnnfan. 11. yrofpeTae mTigitioiUB fpcm h- 

34. p. 195. CnidUs EiwXfMi Id. ciunt. v. Fropeit. L L SMtiui 

I. ». p. 4. ni. Silv. a. 8- profene bmi- 
gna Jidera, « antemiat medi^ 

V. 3. fratres JieUjias, D109- tanfidita cormi Oebalii fralres. 

curi, Caftor ecPolliix, quocum qiii tonien mole iiininique fig- 

peciiliiiTe miinu* ciiit. homi- mcntimi commirciiit; nec rccla 

nibiit nanfragio peridiiantibiii fatis enm dcFf^it^as Euiipidia lo- 

riicciirrere. v. ad m. ag. 64. co, fHel. 1515.) ubi iidem, ut 

•C IV. 8- Si- Ciiiiu figmenti aere r«licto navibus pericliutu- 

racio in eo quaerendn videtnr, tIb rubveniant, vocia expetuti- 

quod in magna cenipeltate ap- tiir; nam ibi paulloaliA ret eft. 

psreont ^wSi fUUse *elo inri.j Caeteium er Diii ligmyttairaa 

derte», quodphaenomenonnau- Horatiu» V«ieTem et Tyndari. 

tis indicio eft, frangi tempefta- dn) pofuit, tanquam poeta; nill 

tem, ventosqiie dcfiune. Se* rone hanc peculi.-ireni rationem 

neca Nat. Quoeri. T. 1. plura v. fecutiii lic, qiiod Veneri infub, 

ad I. la. a^. Qitaa Aellnlu in oCtiii Tiberis £u , conrecratx 

qnum Diosciirnrimi praefeniiam elTet, et quodDinsciiriinOrtiaa 

atque auxiliiim manife&ire an- portu templocolerentiir. Rera 

ciqna Gbi perrnafum Kaberet rc- docce expofiiit Wemidorf. in 

ligio; fane proclive erac, iit Foetl. min. T. IIT. p. 432. eC 

eandem hnnc vim, quara glo- T. V. P. I. p- 106. ad illa Rii- 

fanli ifb ignei praeftare vidcren- cilii Ilin. v. i55- Pande precor 

tur, Gderibu», Caftoris et Pot- gemino placatum Caftore pon- 

lucil uoroine infignitis, adtri- tum, Tempfret aequoream dux 

bneret. r. Eiirip. OreA. 1656. Cylli4rea viam, 
Hel. 1515. et i«8o. Properi.F. 

17. ig. ibi Jntpp. nddc Plin. II. ' v. 3. 4- 'Fentornm patrr, 

37. et Ilygin. Aftion. TI. 22. cuiiia impeiio veuci fiibiecti 

Hinc prafctare poetn per appo- fiint, Aeolus , ilt mrr^f ar^fSf 

iita, lucida fidera , dcclnrat mo- de love. obflrictii aliis , diim > 

dum , qiio Dioscuri navjgatio- Teliqnoi obftricto* leneC , caeie- 

tiem adiuvnbant. l.aeida vel roriun Saciii compiimit. Orntio* 

onut fimpliciter, iiliapudSenec. nig omatus ab anciquiJIijiio illo 

Uerc Tur. 14. Hinc clara Ga- injitbo deliuntiis videtiiT , qtio 

mmi figna, Tyniaridae mieaat: Aeolus vcillos ucie conllriccoj 46 <l- BOBATII FLACCt 

Navis, quae tibi cveditum 

Debes Virgiliiun, fiuibtis Atticis 

B.eddas 

tenere dicebatux. V. Hoiner. incoliunem in Attic-un perfer. 

Odyir. K. init. Mf thi qiitdem jPrinm'iani lunc camunis ren- 

iRxua feuove» poetne noa'am- tendam egregie adomavit Hor»- 

pliiu meminace, quippe qid tiiit, verbi* a pignore deCiiiB- 

piobe noffeiit, IinipUeiiateni eiiu ti»: quod ereAnnu alteri, diim 

piircao irti actati tantiim pto- ei' fervandian tradimus; contra 

barL.potuilTe; vfiboruiD t.iinen ii illuil debera didmr, qiient 

«rnntuin faeplus iudc rcpetuire. incolume et abgque detrunouto 

Sic Calliniicbus H. in Dian. redtlei-e oportet. Eandem allc- 

. 230. de eadem Den: ot« el goiiam fcctatus eft Stitius 1. 1, 

xxriiiittts iirut, pro runplici, omicum Cuum v. 6. granJ» at 

t/uando ventot Iilete iajferai. Torum depofitum et v- Qi. jri- 

Kam ad Vti'^ilianara rationem, gnus ipvi commijrutn vocan*. 

digiiitati quidum rei multo ma- Itaqiie navis credilum commif- 

gi» coureutaiie.im, 'qua Ai-nlus fnm fidei fuae Viigilium debe- 

veiitos aiitvis inclurot tcnere hat eius ~amico , Horatio, qiii 

iiiigitur, rerbanoratiicum qui- adeo optimo iute ab ea pofttila- 

t>usdam Incpp. vix recte latis le polerat, ut eum incolunum 

ailcoinmodcs ; clli Statiui Silv. redderet , blTiim perferret fini- 

Iir, II. iu reliquis fere cumNo- 61« Atticii, iii Atticim. Debe- 

Ji.ro Cactcu9, v. 45. Et paccr, re, lit iipiXK$it Callim. fragm, 

AeoUo jrangic q-^i cortera iwi- Betia. CXXVI. (iu ApoUonii 
toi -— arctius obiecta iJoreon, ■ Schoi. IV- 1322.) CUamamAt- 

. Eurunufua Notumque monte •pre- fivtt , 'Hfulitt , >" KarofuiyMi 

tnnt, foli Zepliyro fit copla i-ae- «vXi»', km ie\iy(tii STt^al /ci- 

1i, eam amplexus fit, — lapyx, ^XfiMr* , /inTifa /mi {liouata 

'Koyiariis, ventiis occldeiitslis B^iXjL»r» h. matrem mihi vivam 

(Gcll. II. 22. qui tamen locu» debetis, esia vivam a vobii re- 

nondum latii expeditus videtiu'; pofco. fines Jttici, Aitica; itr 

nb lapygibm , extremam Apu- fiiret Metaei de nra Colcliica 

liae oram, feu Calabriam fSc- CatuU. Epithal. PeL init. et Cc 

nec Nal. Quaeft.V. 17- extr.J paflim. Diirudium animae fuao 

incolentibus , lic dicltis, Grao. vocat Virgilium , graeca fiuvi. 

ciam ex Italia peteutibui fc- t.ite. Melcag. c VII. (Anal, 

«'ndui. Jli'. I. p. 5.; Otf,»t iftjittvrM 

, fMvraii Norai , u JvWfOrir, 

•'■ 5 — 8* Navi», qiiae Vir. iifuai /uiu .J*j;"* »pi%an 'Am- 

gilium veliia, lolvujii eum atqne ifiytiiot, CaUini.icb. ep, XLIIL ,,Googlc . carmIixvm l. I. c. m. v. 5-3. 

Reddas iiicolumem, precor, 

£t iJer\'es aiumae dimidium meae. 47 ?mw fi»o' ^XV' tft ri mter, 
if/um. f toM ^ ifr "EfBf , lih' 

Am ro U wmiia» «aXjv ^/E"^ 
et ]>T(ipi4U a.A']i. L in einsdrm 
Stigya. CXIV. p-485- =3= emen- 
tlntioiie IJenil. « rauf, b ri 
■uiiir ^tyyas ifM ri yXiini rac 
^ais af»B/w , iroTi ri Zaytc 
ixvivjHM Xi^uwoffiKjVa , niR po- 
tiin ibi ciun eodiim rcpon.-i3, 

a/thtfKT — «f«/«W« WBTl Z. 

nam Cod. habec KTtfvir , vitio 
e rcripturae compeiidiii nato. 
coiif, IJ. 17. 5. Slai. 1, L T. 7. 
etV.i. 177. Ovid, ex Pont. 1. 6. 
17. ibique lleiiir. 

e. 9 /i/f . Diun Horatiut Vii- 
pilium libi erej>tum, t.iiitit- 
<)iie peiiciilis dolet ubiid, iit- 
dii^uatio eiiu i» ipfiim aiicto- 
Tcin huiiis difcidii coavGiciiin*. 
«iiiique invejilnin t.inqiiam fa- 
ciniw impttun couiiaqiie uaiu- 
ne legci - fiucopiimi ex.igitiit 
atqne deteftaliir. Natiivae entm 
auiini Iiiunaui conrentnneum eli, 
ut , qtiotiesciinqiie iQib:'[uuio 
aliquo vel periciili meiu pTiv 
matur , atqiie peilurbelur , ad 
«itu iiliinias &itiiii c-inir.is rc- 

onuiium, etS caru potiiu inde 
eiuui fimc , iniJonim funtem 
iMbeat, aiqiie cxrccretiiT. Sic 
Paaelnite (Ovid. Ilcroid. I. 5.J 
Paridcm , antequam Ilclcnam 
rapuilTei, undij obiuiuiu, iVIe- nu 

Jea fEurip.-Med. init.) r«roncih 
Colcliia, Ariadne Thefeum (Ci. 
tulL LXIV. 17»-) Cretae nun. 
^iiam .ipp-.ilros optant, otun e^ra- 
Tillinia ).>lis inde mala acude- ' 
rint. Sio Priipcrtiiu IH, 7. in. 
in Faeti naufriigiopeciutiam tan- 
,quam nnviiun inventaTiim, jna- 
lorumquo inde emcTgentium 
c.-iii0am incufat, — g. Ho- 
minem dunun , ac fanrus ex- 
pertem, quique nulLt re f>- 
cile commovetur , delignanl 
poetae fic , uc cius animo tri. 
buant id, qsod in rerum natu- 
ra durilliniiun elt, feTriim, faxa, 
tobnr. lara hoo poelae exoiv 
nant vel iic , ut ipfum cor e 
feTTo conBalum, vel e fa.10 cnm- 
pactum dicanii veliiti AefchyL 
PTomelbi 241. siiifgiippin mfx 
itirfui fipycM-jU^Di^ Pindar. 
fr.igm.ipud Atheu. XIII. c Vin.- 
p. 601. taJvti if iisifuivra! ni 
aiiiami Kixm>Mtiivtu juiX(i»«r 
KKfiiar. et Apollon. RJiod. IJ. 
231. iclaf iiafAurrai tXit>-«fit- 
w». Hiuc fimpliciiet apiid H.'- 
nieriim dicitnr ^/*is Biiij^tim 
Jl- X- 557. flTOj' Slt^fUV II. ». 
£05. ecHehodiim ^ftis diafuir- 
T«"Efy. i47.et0iff>'.339,,x«X- 
xnKi^iBf Theocr. XIII, 5. ,i,7 
atiifiM ifxm Morch-.lV.44. qiio 
et ptriinetTlieoeritiXXn. 112. 
Av/tii 5»fl»«TW,Orph.Atg.95(>. 
i-jftil KMnfiaii. E j..atiuit, qui 
idein huu gcuua liiqiieiidi ad- ,,Coo'^lc. 48 Q- aOEATII FLACCJ 

Hli Tobiir ct aes triplex 

Circa pectus erat, qpi &agilem trucl 

Cottmi- 

«puniaii Oetuntt Orid. .Ajnoi:. plex, htiius quidem Itiuigo * 

JII. 6. 5g. iUe habtt et ftliecl, tborace, pectiu uiibieiite, ductx 

M vionm in peclore ferrum, et viileri {loteA, ^ua adeo materiA 

Tiifu I. 7. 4i> adde Stac Theb. pn) opere ii>de fscto poilta &t, 

JII. 230. daiidinn. deBelloGet. et tboiax intelligatujt triplex, 

503. Alteimodiu eft, ut pecim ciii tre» Liiniiuefeneaeindiictae 

£eiL*o, But 3ei'e miuiitum nt^ue lini; tjualein fcic defaibit cly- 

circuindatiini poetis 'diciitur, peum Statiits Tbeb. VII- 31 >p 

adeo, iic niLil. qtio luibetui', clypei fepttmplia tauro laevot 

ad illi;d peneirnte poJIit. Conf. ter iniuto fervamem ingeail» 

•d IIL 2g. 4. odde TibulL I. I. fciro pectora. et qua eadem de 

63. (lon tum fant duro praecor- caufla Homer. II. i. 1 33. ^HfKiUB 

d!a ferro vincta tue iit tenero dixit iiwXin. Simplicioi tamen 

ftat tibi corda fUox. £fi igi- ratio fuedt haec, ut peccua aera 

lur, ut rem pauci« complectar, mpliciii.denroobductum, ade»- 

animus fcireua u , qui nullii que duritie armatum, ut Valer. 

reque nunis, neque precibui, Max. VI. 5. uiit. aic, et adver- 

•tiisvB illecebrit, tanqtfam uno- fui omnem periculi mcciun mu- 

xia (iit inPindnri fragm.) nequc nitum inteiligamus. — 10. qiii 

peiiculis a propoiili pertinacia piimui per more 'riam tentaviti 

qitidquain reniittil; defiunat piiiuam naviga,cionem inrtituic 

ndco virum fortem, immireri- Ntivem vel /e, vitani fiiom corn^ 

.cordem , aCperum , audacem ut inittei-e , tredere mari vel vmtis, 

b. 1. £xoiuavit liau; nocionem foUeniu more dicitur de n.-ivir. 

poeto, dua» res, quae duritiem, gatitine. Uic vero cum dilectii. 

atiimiimque inliepidnm indi- refpectu piimi naucac, maiis ne 

canc, cumulBudo, rabur, iLicem vencoium aibitiin mngis obno. 

et 001, idque, re iiii^Lllc.Ltn, xii, cum uoudum, quaarteven- 

Iriplex. Becte quidem rolmr et tanira vim tempeiaiei, curfiim- 

mex iungi poJTit, ut et explico. ' qiie adeo ceitiun teuerct^ urii 

tiTum £t, BccipL-ttiirqiie pro, didiciflet. nfagna qtiuqnc vis 

robur aeris, h. nes fiimiUimiun, eft in opporiiij truci irato, tem- 

ut ro6orji/ei-riLucret. II. »449, peltuofo (Catiill. IV, g. Iruntfm 

«t iude Virgil. Acii. VII. Cni}. PonticKm. firaau) pela^o et fta- 

priorem umeu miuuem, rin. gilem ratem. Oraciie lignum 

idaii, Acfchfli, nlionunque diKit Statiiis III. 2. go. iXtYor 

«xemplis iunixara liic fequi iiM. (vXey ,4rnt. Phneii. 500. iXlyn ii 

lim. Quod vero aet vocM tri- iiu (vXar 'jUi^ t^xti, quem CABMIHVM L. I.. CIII. V. $-1$. 49 

Conmillt peli^o' ratem 

Primus, vriec timnit praecipitcim Africum 
Pefpeitanteni A^juiiouibiw, 

Nec 

loenia ipte in rem toam Tertic timuft, Aisqiie dcqite kabens, 

Alciphr. L Ep. 5. ubiBerglcrii» nuniine curaiis Jfruurn, cum 

LiQinDio.airyr.Orat.LXrV. dilectu, n.im is in imii medi- 

•Crf TgiiKKnikn avrai! au^ii teironeo insxtmoa motus coiici- 

(u\n' irivKoar,' quod mire con- t.i[> praeclpitem adeo, uj/tTrtT^, 

venit cumluTenalis S. XIII. 17. (irvogcr C^miTSr anlttar apud 

J nunc et veiuit aninum com- Pind. Pyt]i. III- igSO '^ '^'^ 

taltta dololo confifits ligno, di. inucntcm, frequcncntn poctis 

gitit a ittorte rentoiui qKatuor imagine , qiia vcnti de cieto ] 

aat fcpteni , fi fit latijjinta taa~ ruere (Iiinc Boreas ai^piyt^ir^i 

da. Caeterura e noftri locopro- Hameto Od. 1. 296. et aititoi 

fccit Senec» Med. 301. Audax «/J^^fMiiApoll^u.Rli.IV. 7C5. 

tamuta, qui freta ptimus rata Vii'gil. Ge. I. 443. urgct ab aUo 

UmfragiU patfida rupit Notus, et II. 310. temptfiat 

tmnam levtbui creJiJit aurit, vertice incambit. ubl v. Ilcrn. 

dabitnfaa fecaiu aaquora curfu DddeHellod. E^. 546. et Odyfl*. 

potait temiiJideTe ligno. luvat (. 475.) vel e lummia monti. 

qiioqueliic in gvatiam iuvenum bus (occunit nuncVaLFlacc. I. 

«rectioriiindolia.-ipponereepigr. 575. Alcipliron Ep. I. 1. M- 

XXIV. Antipbili (AnnL Brunk. Kvttt tx tS* K^n^-iff i»i' 01 fiaiii!) 

It. p. 175.) ToXiMi, i-ittV agxnyi oriri dicumur. Deccrtaritem, 

(n yif ffi/Mi (ipfiKo iroKTou, kki oertantciti ciun Ai/uilonibus, fed 

i^X^i a,ifiy x/jAff.. ifl»,7«!.) illudcuinvi,namcontei.tionera 

•Tt» hnrpyu SaKua (vXcii, oTir pugnae non nifl fugato altero, 

inticiif ir^guntti SataTif tiioiiit oblentoque liinc marij injpcrio 

ti.tyX'ti^"*i W '«"'«» /lugiitta finitae innutl:. Sio ventos de- 

Xi^Jem yhni , ity airo ajifitw proeliaiuts iixit, J. 9.11- rixom 

niXiyn, «'( 'Mtiii, irirrti itvt- debetlatam I. iQ. 9- Hinc expe- 

^wert. di Stat. Tlicb. I. 2. regna decar- 
tata. SoUennisrero imBgo tem- 

V. la fjif, Pericula navig.i- pefiati» a ventorum.ex advoifo 

tlnni obiecea egregie poeta per Aantium, deqiie marls imperio 

fpecialiores notiones , piignam certantium concuiTit petita. 

veutoruin, H)'ad.i», Notum, "Ovid. Trjft. I. 2. 25. Inter 

iDonQroriun marioonim occuv- utriiin^u* frennau Immani tur- 

bDli *t Icopulo) declanc mp Itiiu- vtiui, tufeit, eui domino 
JD ■paTittt, gO Q. BOBATU FLACCC 

Nec triftes~ Hyadas , , nec rabieni NoU, 
Quo non arbiter Hadi'iae 

Maior, tollere feu poiiere volt &eta. 
Quem Mortis timuit gradujn, 

Qui 

pareal , un^ ntaris. Um Hcv dicnntiir. •• 16. lam aTbi- 

mer. II. c. j66. ec inJe Vii^gLl- mum feii tyriiiiiiideiii AuTti-i 

Aeiu X. 35T. F.li.im PinJ. iilie!;iiis duclarat poeio. Propric 

Pj-ili. IV. 573- i3iijniyJsinr«» «»f- ewi: fr.ii toUert vuU, Jsu po- 

IUmstIx*,! de ocievenlornni iii- nere. i>-A priii» /cu oininiiin 

tw Ic tiiiiJiirrenUitm af.cei>ccim. n)..re U.n.itLu.o v. I. «. iii fitie. 

' idilc Virg. Acu. If. 417. — 14. tollera jreta, &ucliu excitjr> iii 

' Hyailes, viASuculue, rLcli.-ie in msit. St.i(. Acliill. I. 44. al- 

ifioiite T.iuri> orlu et nccaAi fuo tollera magnum aei/uar, et Ac 

tempertalem sc pluvinm excit.n- ^iepiui. —^ ponere, fiiblMtum 

te ciedit.-ie. -v. Ovid. Faft. V. coniponere, fodaie , Satii re- 

463. Plin. ir. 2g. Hiiicffi/m. miffo , ac i.!aci<linri facio. I.n- 

caekm iriftc fiicLeiue», coniri- c-iu. V. 7u5. lajpituat Jluctihut 

Jtanlet fiil Vifgil. Gc. in. 279, aeifuor ut videre ilaces, ptiruiu- 

Bi^errimus Aufter — jilaoio con- que iiifaTgere laAo Itatluntm 

tiiftat fri^orecaeluin.),vemcaiia iK-la^iia Boream. iiitl.i Ilomer. 

pbiviain fcrenlcs, ptaviae iude Uil. i. Z'65- ''f^' ^ '"• xfnir- 

dicue Virgil. Acn. I. 74.^: — rir BsfJirr, irfi ii xiftuT lo/n. 

, vehenjenLiiim jVo- SoplmcL Ai Cgi- ^trtif r £n. Ii,-Anftli, ijuonoiimaior, qtii 


,1«« «Mti^BTMr iKoi/urt erbtVTtt 


Ri.-od]i»i9 eft lladriae roZ 'siilau. 


.BrrBF. Virgil. Aeii. III. 6;,. 


lladi-ialici marii, arhiler , qui 


iifti prinsajidei pelaga, placata- 
tfue veiili ilant nxaria. 


Iiid babet, pcrvnlii.ito loqucndi 


1: iT fi<f, I» ne praefentijri- 


jieidaiit, iiicolere, (Aqullones, 


miim moitis periculiun timuii. 


ScythlM intolas, noftcrdisit III. 


qiii cic. Variau Iiac oratione 


1... j.; poflidere, (Pr.ipert. I. 


(iMni uedetui» Tcriptor eim ita 


iQ. 2. V. ibi Diirmanii.) ad^o- 
(jiie ci domiiiaii (de c.aciu III. 
3. 5. Jux iiufuieti iurbidui lla- 


j)er iiiterrog.-icioiicro expreOa fen- 


ilriar. aJde Sil. IX.' 49-,. lU- 


trmlw mai(urvi*acceJil. Mor- 


Snanuiii Aclolis f ultunium in 


lis ^••uluiit iMcplicaiic fere mortii 


proelia cenipis ejfrenal.) potli» 


^tiiiis, al .jiia lauoue itn dica- ,,Googlc CABMINVM L. I. C.rin. V.. l4-20. fij 

Qui riccis oculis monlh^a natantia, 
Qoi vidit mare turgidum et 
Infames (copulos slta Geraimia? 

Nequid- 

tur, non expediiinC: nec, Ti tis (atis frcqiiens, qiia not mor- 

qcuens, quoc mortis genera in ris viaiti ingredi dictmiir. Sie 

iDariinTcniaiitui;, magis in prom' biaaiTtiv iriXKt fialmi' Eiirip. 

lu erit rerponfio; nig ea ciim Oreft. 1044. «aJui< jff«^ ^'«VKTy 

qnibusdam iia ndiiiunerare ve- «•^jio-aj Idcm Iphig, T. 385- ' 

li!, a beUiiis ^mntinu devor.-iri inpi-imis periciilis nos obiicien- 

(ynonftra nalanlia), nau&agio tes. Propert. III. 5. 3. Ptr 

«l (oopulisaiGgi (BbaCeraiumJ. fc. nnvigatioiie repetta- Ean- 

Sed ineptum lioc; at mulco in- dem docte Fliaedius ITI. 6. g. 

cptiiis SdioL qiii tres gmdu» profeffae mortU auJtuem viam 

monis commemorat, fntiini, ca- vocat. Atquc liauc ratiojicm > 

Ihm, genitiinm. Res ita viJe- feciitus videCiir Horatim, grti'- 

tor expcdienda. Mpra cft oa/- diim JHortis docte ponens pro, 

jMr, vel oinnino perrona', quie gradumad IVIorcem ; ucqueadeo' 

ad no) ncceail, (Tibutl. I. 10. lenfus Ct: S.iiie ille non tirauit 

34. et Fropert. II. 20. 60. 911^ grodura, aiidaciergraduinteten- 

fit Mort aditara via.) ala* hti- dit, viam ingteini» eft, tuide 

XfiUf intrni^Uf (ut faepius certilEma ipRMors iirpeaderet, 

apiid Hom«r.^ nolb-am domum adeoqiie periciiloCnimam. Haec 

intiat, 1.4. 14. 110S perfequi- ipfa periculavivide ociilis fiibii- 

lnr, IIT. 2, 14. lam eam acce- cit pocta in fqq. — . jg, Jla:ii 

Inainiis, adeiuidia periciilis, nu- ocuiis, fine lacrimis, «Jax^f, 

de itla nobis cena imniinet, •rfyaraf, ut Jicco lumine Lu- 

■pfique adea novos vlas, quibus can. IX. 1044. cf. OblT. odeo- 

adQ0S3cccd.li, poramus. bel- qne imp.ividit3 et ferox vidii, 

lii artfffera Mortem Tibull. I. Tidere potiiit, adfpicere fusci- 

'o- 33- Uti viai eodem fenfu niiit, v, ad I. 3, 13. monftra 

apud eundem I. 3. 50. quem natantia bellun» mniinas in ma- 

^am admovi Adi.-Tatio IV. xis ruperilcie appaientw, A»w 

p. 160, rwtivreti tSt ^KtaiTiai ^Xn irorrM Buxip, Cr. npnd 

'«» «ifc;. etipfiMois graJam Valien. Diatr. p. 147. &Titiilic 

"nrijwe dicitur v. 33. Senfus tilfutrKKnTtv, Oppian. H.1I. V. 

adeo ciTet: ille plane non e:tpi>- 24, et wiKufiii Sm,itimt triiTav 

vit Uonem ad fe accedciitcm. apnd enndein L 360. Similit 

Sedreliat alia ratio. et ipfo poe- tiofirolociisellinCatouJsdir. 55. 
X) a Higro ■:,.Goog\c Sft . Q- HOItATII FLACCI 

Kequidquam Beus abfcidit . 
Fruclens Oceaao disrociablli 

Terras, 

Nigro tntiita ouai AUuat por- Virgilii, Athenu pctentis. &- 

tentu Batare, moaftra repenlinis fams! fcopulos, SvfwvijutM, pr»- 

t0Trmtia faept Ji jjurit/ cumfubt- pter naiifragioriini ail ens fiictn- 

to emerftra furenti corpora pon- riim rrcqiLeiicinin. 6ic Seneca 

10. Propert. III. ai, 07. Itala Ep, XIV. Chaiyhdis regionam 

jjOTteiitis »«c Jurit unda uovii. vocat vorlicfbus iafaniem, Stnt. 

Homiium reciitm Valer, Flacc Tlicb. IIT. 1X1. fcoputo!, qiioi 

T- 483- •■■uinon iujfo tot adire Spliiiix infederat, infamti, et 

voltiptat monfira nwrls? Ocea- Theb, I. 353- petrat Scirona in-' 

td numftra paritevItivoiial,XIV. fames, quM esadein Seucca Hip. 

sgj. i^eptunia morftra Cliii- poL 1025. fcelere ttobilet vocit, 
dian. de latid. Sqr. i3g. ridu- 

fraga monftra de Stylla. cuii- o. 21 y^^. Non (blum audiUE 

bu» fiicciiicla Ovid. Fali, IV. i» ei'it, fed etiam impiui, na- 

500. lambelluartun iftarumad- turaa legea perrevteudo. Coii- 

rpectii» cum per fc elt teiTibili», lideiiuida haeo ex piircortim lio- 

•v. IIL 37. 26. ciiii) aiiectur ilie miuum limplicitate , quA ea. fe- 

terror, qtiod, ubi ruper&ciem re, quae, paullo diSTciliun ad. 

tnaiit pecunt, imniiiiwiieni tem- greffu, humnnaj virea paeiio 

pelLitem eae ligniricaiic. Qiiod e.xcedere viderentiir, quibusqu» 

et fcriptoribii» itiueraiiis obler. le fupra (brtem fiinni elferrn co- 

Tatum meuiini. Maro vero me- narentur, invitis Iliii fiuccpta 

dtterraneiun, quodVirgilioaiuic crederent, atque adeo iltitismo- 

tiaiidendtum «mt, iis quam ma- di aoiu.tiis in vetiti* li.ibercnt, 

xune fireiqucntari ,' e recentiori- Hinc et impedinienu 1 Diu fa- 

bus teftattir quoque Cli.tndleriu pieiili quodam conlilio obiici 

>n defcriptioiie iciucrii in ATiam credita, quo miniit ingenii Iiii- 

minorem p. g. — mare turgi- «1,1111 follertia ad e.i peneti.ire 

dum, fc. fiuctibus < dxkKona poffet, quae maximo iufupcr 

tiiiimBiia^ cempeli.itofiim , v. iplia dunnofiilurapraeviUiilcnt. 

OblT. — SO. Cerautiia-VtXAcr»- Sic aurum, qilod bitiniiim in.-i- 

terauiua, TiKtfivnti ej^, mon- lorum fcminn contineret, tirra 

tes in Epiro, interHadriaticiim celabatur, et fc meJlus erat Ji- 

*t louitim m.ire liti (Sirnbn VII. tum (III. 3. 94.) ad quod lalnen 

4S3> Paubn. V. S2.); qui.tdei} per hominum deoruniijae iiat, ui 

Graeciam abllalia pcteuiibns in aic Seneca N«c Qitacjl. V- cxir. 

conrpecEiun venielunt. Ctim itum eft. £idem de caufnmnrin 

dileicu iDiliuliicpi^litt, rcfpKCtu liomijiibiis praecliila piitabaatur. ...Cooi^lc cARHiHVM i. r. c. iir. V. si-a^. 53 

Tcrras, fi tamen inpiae 
Kon tangenda rates transfiUimt vada. 

Audax 

^onm Bivet Incro (antRin b. mh/eidit t. Octma , li. sb Oct» 
cieudo, Ivunii ptinndo Dutden. no. Inidads hatic in r«m Ovidi 
dnqoc, bellisqu* ad «xtenu» Met. I. aa. Nam caeh terrai,^ 
RgionM OMmfeveiidij laiieiiis- m Mrrit thjcidit uadas. etv. 25. 
i^uc «deo liominLUR augendii Disfociata locis concardi pace 
iinicc pratas -vidercitt. Hinc ligavit. Sed ih ptiore loco di- 
gnviierSeiicca I. L 'Nonaadcru' verDi prorfos ratio eft; nam ibi 
tft his et iUls cKufa folvendi: de elcmcntis. cjiiae ndKtic con- 
/j.i iii/(o nuiii. Diverfis eaint {uh eiant, non disponendis, Ted 
initamentis ad tentandum irar tnnttuii n Tc diaiungendis agi- 
in^UiRUu-. ftiifu* alicidvitio tur; in iltero«ei-o omniiiocon- 
Kavigatar^ Atqu« hanc raiio. traris eiii*. opinioni ineft fenten- 
acm fecutiis videtur h. 1. poe- tia.^nimirum, Deum lite illa . 
ta; nun, qiute in contrariam feu confiilione fiililatii, paceni 
pariem rcctC dispiiiaii poOiint, inter e.i compofuiffe, h. altemm 
)i;tiiunm nimiium ipfo mali in- aJteri adiiuuiirs eifi loci» Teiun- 
Uiliir<icomTneTciahomiDumriib- cti. ^hjciffum aequor aninmi- 
levaQe, leiuosqa* tlediff» (Seiie- tihus h. lioiiiiiiibus e iiorti't loca 
Ci 1.1.) ad ttlteriora nofcenda, pofuit Stat. Silv- IJI. 3.'6i.'' 
mti/ue coutmoda cuiasqueregtonis munJunt disfeptum Sen<;ca Med. 
ferent communia; baec, in- 335. — Oq. disfociabili, docte 
qiiam, ab eiin coidilio perqiiam pro, qiii tcrras dufociaret, dis- 
a|ji.iu ernnt. Fmlira igitiir iiuigeiet , fepai^aiet , activo (cn- < 
Deus, Tis illn divina, rquae ele- fii , v. Gelner h. 1. et Oii^Tenr. 
mentOTTim ordinem disponeiet, L L Copia veto ppetica odie- 
(t txtam coitjue luciuu .-idligna- ctnm puta hoc epitheton. v. 
ret (Sic eflene lolent veteie», OblT. — Pru.<CTu-,piiidenticon- 
in colinogoniis der«ribendis, filio, qiii piovidiAet, quanta iu- 
aliis aliAm huic vocabulo notio- dc in eeniit humanum mala rc- 
nem fubiitieniibus. Ovid. Met. dnudaturafiiifrenl. Eodemfcnru 
L 3i. tlanc Deiis, et melior li- Seacca 1. 1. mundum vocat bane 
Irm nalara direjnit. ct v. ^2. h. bono acs prudeiiticonlilio du- 
Sic ubi dispofttam, quiaquis f ilit fepCum, —25. vel lic tameit 
iUe Deoriini, congeriom ftcvii.) iitics a D«o conftitiitos migiant 
— abfcidit terras 1 leiTis, diie- liomine» , terraSque mari foiun- 
mic, feiuiixit lerras, intirpolito ctas ni^Tiiim cnmmercio coninn- 
Oitasto , maii, Ouwenlius V. guDt. Hiiic rotcs impiae g^a- 
CL Noct. llag. I.-14,. iuDgdMt, Tiiei, qiiae Dei couiiliiim pcr- 
D i vcriunt. 54 Q. HOBATII FLACCI Audax omnia perpeti 

Gens honiana rtrit per vetitnm nefas, 
Audflx lapeti genus 

Ignem Vmtmt, et vada, mi 

langaiJa, qiiae uIq lai 

naribiij iniri, trimsiri 

Trani/amkt, 

pro, iraiiciuiii;, rianseuiit 

Jncli enim notio rummne p. 87- • dictii s atqu. 


e vet ipiis nntipraeinutLit legibiis. lu 
ui/uUareJluuSbut Ovid. Met. I. 
154. et iprum nollii vcrbuni 
A^liibuit luvenal, XIV- 379. 
Appofite Sil. Ii. IV. 71. 4e An- 
nibalc, Alpescumexoi'citu tiani- 
grella: ijuS facros, quos adeo 

■pesqut ■projaitdas transjiluit. d. 
ad I. 18. 7- 

i>. 25. a6. En Tero liiimaiil 
iiigenii eft indi>les, iit iion iiifi 
veiita ciim riimmo vitiie peri- 
Clilo nppet.1t. ^Jox j>erpeti 
gr.iccn Ibiictiivn, pro, ad omnia 
perpillenila. h. riiacipienda, qii.l- 
leiiits el, qiii [em pcriciilofnni 
nrji^rcdituT , gravijnmn quaeqiie 
perfei-endn runt. r«i(Iein Tigni. 
Acniii Graecii adliihctiir tXSvki, 
vebiti Hurip. Ipliig. Taiu-. (J62. 
f>.^>°" Ta^jUar, amlax faiiiiut 
afgreiti. ct Alc. 627. tXE™» 
ViYM ct Oreft. 37C. TXir>g» mix» 
dc pcrpetrato riiciuorc. Idera 
iirii» Tcv leaiiTv. v. Schol. Ari- 
ftopb. niib. 334. ibiqueKnll. et 
Spanli. ndtle Slotx. mI Tjr^ !r ngfois, nefaiu 
dn aggreditiir, reeleflA perpe- 
ti.it, fed illud graviiis, proptec 
adiiinctam temeriinits notionefti. 
Scrm. 1; 4. 30. de avaro: per 
inala praecept fertur. Claifdian. 
in Entrop. 11. 52. rinV in iwff/. 
timi dainni fecara Xibido. Senec 
Ociav. 787- agauna — effrra- 
ta per nefat iiigent ruvvt. Di. 
ctiim vero nieie per nefas, Gme- 
CfTtim exemplo, iit 0SrKt iul 
ftix^av, Eiirip. Herad- 6z^, 
i-eiitiiih per lege» nnturae ; nam 
ideo e& nefns. sd fententiam Sc- 
neca Nnt. Quaeft. IV. Praef. 
Qttit nart in lioc magnituJinrnt 
ingeitii ftti eoncilavit , deteftatus 
confeafuin humani generis , ten~ 
dentii ad vitia ? >diecto Mennii- 
drco; non fingulos peccare, nee 
paucos , fed itan fcelus ejfe con- ■ r. 07 fq^. Praetniflam fen- 
tentinm geiteralem mnmt iam 
lloratiiis exempUs, eoque 3 niy. 
tlii« repctii , tanqnSin porta, 
Primiim ponit Proraetlici, igiiero 
de caelo fiirantis , eiimqite ho- 
minibui commmiioinli». De 
jpfn bbiila adi fnmmitm Iley- 
uiitni ad ApoUod. I. 7. l.p.89- 
et Cel. Schtiu. id Aefcli}-!. 
Prnm. Exc. I. — geims lapeti, 
yimi 'Itrrirw, liUus Japeti, Pro. 
mctkeasi ,,Coo^L CABUI]:4VM L. I. C. lU. V.-25-30. 55 Ignem fraude mala gentibus intulit : 
Poft ign^m aetheria domo 
Sabductuih Macies et nova Febrium 

Terris innlirHI I audax , itiirrAfui, 
^Mfjris, titoiovfytt Acfdijli de 
eodeni. ignem iiUvlit getuibuSt 
honiinibas iradiilit, tnorlalihus 
dii-idlt, Atiii fr. de eodein. <rv- 
fii ctKmt d^tfraiiri kkt^ni Sm- 
m Aefdlyl. Prom. v, g, Infer- 
re, M Epift. ir. 1. 157. Grae- 
tia — artet intulit agnfii tji- 
tin ! jtTn <jito follenniiis imlu- 
»<•«, utVirgiL Ecl.V. go. thia- 
fot imlurrre Becc/ii, h. imttvl 
i. riKrrui thiiyiir Eurip. Baccli. 
260, framda nutla, luaiji rixrp, 
frindiil«ntei , fiirto fiKrepttun. 
Boete hoc poeta Proniethei in 
fiinnJo igne Tarritiein tanpit- 
Mile olii nq^licant ; ina^no 
danuio. Deberet Mtcm cITc: 
AiitMia honmiibu* exitiofo, Sed 
liocTT. (^q, demiun fnbiicittir. 

0. ag — 55. Ciim ignii iiriis 
niiiltassrteiprodiiceretCAefcliyl. 

rtom. aga. mg iya sip» Siitit. 
" > k'^' ti y kpXXsi iitfvtSti' 
'«ri»i rljpitt.) qime homiiiibu» 

foit; pncta m> confUio fiio iii- 
*nitihniiis aLnfiim rantiun com- 
Oiemorat, quo ij?ii» 'A arie>, 
V"" hociii iii[eTvinnt,,adhibl- t/uoi rtBmettt); nnde ortae pEr- 
niciofae ciipidilatRS , mifcrtae, 
morbt, corporis mollities fl.ii- 
cnt. V. .«.4. r„m ,„„, I,.. 
manum jtrimutn mollefcere coc- 

corpora fripis von ita inm jrtrf. 
feiic cueli fuh tegmine ferre.) 
bplla, ndnoqiie niot» m.ituiior. 
Qitae adco horaitiibiis inde ob- 
titigeiiantciilaniitate», ea» poeta, 
tanqunm poeii3S,' i}iiae andax 
Piotnetliei fncinus' itlcifceieiitnr, 
hqniinibns imminhi praeclaro 
ph.Tiitnfmate fingit. Pederu.i» 
orilio it.i proccdcbat: Prome- 
theus eo audad.ie proqeflit , iit 
ignsm caelo Qibdiicerit, fnam 
iii hoc aiidacia centitiiv, non in 
infercudo illo geiitibusj homi- 
nibiisque tmderct; qiio fjicto 
macics caet. Sed docte polie- 
riori commati Promcthei f iirium 
iuferiiit difeitiuiquo exjiofnit 
poeta. Pofh ignem fubduccum, 
fLirlo, clam fubreptum domo 
iellierea , e caelo. fam reqili 
-debebat: moibis Tarii gencri» 
hiun.uiitm geniis affcctiim c(t. 
Scd ilti» poeta pejTfuiam indiiit, 
Uloiijiie Iiollili animo terram 
occupjre fingit, egregia pictura. < eft, inpriiiuB eai, quae in 


Pio iuoibis ve 


ro, qiiod geneia- 


rulli» elaboraiit. et coqiiin.-i- 


liiis erat, pofui 
'm (Snnec. Ep. XCV. J-inu-w- 


ciem. ubem, 


imnibua feremov- 


W« effe morboi miraris? co- 
n. ttFebrium.O- ^..Cooi^lc ■ 5ff Q. HOBATII rtACCI - 

Terris : incubuit cphors: 

Semotique j)rius tarda neceJIltas 
Leti couiipait gradum. Exper- hortem; qnam etGrectede mul- mcorpasi Aridiyl. A^m. loie, 
ticiidine ((ere ui rriniTii Fiiiija- rao^ai ys^ yihur c/tiTiiix^ igtl- 
lo litepiiia ;iilhibetm') eaTiiinqne iu. 0>t1i- Argon. 732. fuv 
wleo vaiiis fpeciebus iiiielligere (ih A) iwr» «al/ut Tjnffi vpiJiTM- 
licet; malim lamen tiic inorbos ra vsucar. Hiiic illud eonjiieta- 
tAnquiiiD exercitum. qiii tei:j':im ri dicituT moibo. Dc viciif, 
0caip.1t , liominesque oggTcdi- oiiinu moTbis , Sencca 'ep. VII. 
tilZ, cogitare, pliantallnate poc- adeo nento noftram — Jc''' "n- 
ta diguioTl prie alteTO 1 qnod petum oUioram tam magno co- 
trtiBmedicaerciiptoremfebTiiim jnitata oenientuim -poteft. Alia 
geiiera dispcfccntem magis de- ad luncce liiuus v. vim praecl.i- 
cet. Diicit eo praeter v. intU' re fiicienuj kabet Valken. ad 
Jiuit, luvenalis X. aig. imlta- Hippol. Eurip. v. 438- 
tio: circumftlit a(^niine fncto 

'%norbon'm omtie genus. £adem v. 32. 33. Et liomiues. qiii 
Graccis iam imago trequentata langifrtmn antea gaudebant vit«> 
fllt. iltHod.^^fy. 102. Koum nimc mnturiui moriuntur. Com- 
i' arttfujtitair iq) ifiigji ^f Ini munii feie eJi omnium aiitiqni- 
wnri aiToftaroi (piirun, ksxb laiis popiUoriim de iiominiiin 
dfifrsTei tphmreii. et AeCchyl. vetitrtioium longaevitateopiiuo. 
Sup|>L 6172. NoiiffM* i" ie/iiel cuiui vatio in vilac generc , vi- 
««' Korajy 7j4) KixToui aVijw»». ctus fimplicitate aliiiqne caiifTi» 
In Orci veJiibulo co» coUocat quaercnda videtiir. KeceJJltas 
VirgiL Aeii. Vf. 275. — ' teirit l^ti, fteT^, neTfUt ^atnTrj, f»- 
incitbuit, irhxti^i, itixiti, tcr- tiun, necefTitas, qiiae leto tp» 
ras infedit, opptellit ea», cum rubiecit, 'Ai^Jtv /ti>Maa wxti- 
.diJectii, od dcrigiiandiira impe* gl$ r uvayagt, Eurip. Ilijjpol. 
tiini, multicudinam , ct noxas, 1393. Uiuc Ktiyntr nmplia- 
Nempe motbus impetiini facit ter fli^tt Autlp. ( Anal. Ur. 11- 
in corpiti, aggredimr illud, (ad- p. az.) c. J.I,\. *. 5. Obfim 
vtnieirtr-! niorhbt eliam Citeio dilcctuni epithetorum. iedmi • 
de I>iv, n. Z(j. Ag,ath; c ^riuj quam i^^nisadmiuiciito sr- 
UCXXJ. (An.il. Br. III. 6g.) ws i.ivcuLne,\ovaqnc mJorun» 
T. 5. (■> ti ■rint Ko^JiXi, xat infiriLraeiiu par.Ua eflent, /«"^ 
wutuXtii, bXX^ («' vXXar Ifx^' """ crat, luniotum. longo ul. 
/uFBi .^ifTwcJ pTcmii, iiicumbit tevvollo iiberac, adcoque e loii- 
' ginqno ,,Googlc CASMINVM I,. 1. C. ni. T. 31 -37. '57 

Expertus yacumn Daedalus aera 
Peimis non liomini datifi. 

Perrupit Acheronta Herculens labor. 
>til mortalibus ardunm eft: 

Caelum ginqnD idranMMt. Sadeniinu. tiu, adii^ Id^ lUrcale^t, 

Bo in Antiphili c fupia 1. rii\i- Herculii robur , Ti* perrufit ' 

fa, Ms'A.flitr, wi*T*i iiKt/ifJ. Acha-onia, dotte pco, Hefcula 

ttrr*- Augetnotionein lon^iuii) vi fua, forttiruno conitu -viam 

vitae ^iik. tanU, tudo greflu fibi fecit, penetravit jichnvnta, 

■d Lominet icccdcna. Nimo loca infcri. Pnrumpare gravi. 

-vero compuit gradum, greffura ter de aditu, qnt vi ailbibit» 

accdenTit, citatiore grodu ad> paTJtiir. Viig. Aen. II. 494. 

venit. Lucan. Pharr. JI. 100. Kt iiia cl, lumpunt adiius. Cae- 

tfutatoqBa gradu Mors faeoti terum inalc, puto, bic compa- 

ttKurrit. Rapere gmjfum, ciam, rant GTacconim /Si'f HjiuAiKiV- 

ker, tampum, ilem conipera fa Cuiti hoc verfi el antec. t. - 

(te feftino gTetTu btii ebviae conveaiiint iLIa Tlieodoiida* 

«pttd poetu loquendifornue. (Anolect. Br. If. p. 44,^ c.XIU. 
TiX^ nui tu 'Mimt WM h ■ 

*>■ 34- 35* Qaedali fabulam Q^gaan £*tpi »»/u^a. 
aiianalaill v. apnd Virgil. Aeli. f ■. 

VI. 14. Orid. A. A. II. ai. ct >. 57 /^f. Siunma uidigaA- 

Het.Vni.133. SiLXII.gg. — tio poet.iE apparet iiv •litu ear- 

txpMut aera, in lerem evola- minis. Nil tam arduant aji, fn- 

Tit, fed alterum doctiu), qiiia pia humanom condicionero po- 

pcimut hoc periciiliim fedt. — fitnm, qitonoii homines ad^ii- 

yaeiuuit, Taiuun. derertam, tuf. reot , quo oon en^i cupiant, 

/laf a&if», perpeciio aeiis epi-' divinam fortem conciipifcimnsi 

theto: unde inme pro nere pofi iiti c r<]q. p.icci. Gravitei adeo 

Lncretiinn pluiea hnbent. — mortolibas , h. piiriUia ifo). 

■panait, alis. non homini dalii, — 3g. Ipfum *dei> caelum pati- 

alietlis, gravitel; nam in hoc ntui, viam ad caelum molunui 

' ipfo tcmentatis efl latio. Sil. flultitia, Iliilti, temelaiia noiba 

1. L 92. eetheriat atiena toUere aiulBcia; fed illud ezquiiitiuit 

in aarat aufut fe jtaoia, Aam maiora eiipinius, quampev 
conditionem mortalcm adfeqiu 

V. 36. Qiiin ipEi iiiFera loca lieel. Sic dement Salmoneui, 

Herculesi Ceibeium extiactu- lovia aemlilui Vu^iL Acn. VI. 
I> 5 «•• ...Cooi^lc 53 Q- HORAtll FLACCI 

Caelum ipriun petimus ftoltitLa: ueque 

Fer noArum patimur fcelus 

Iracunda loTem ponere fhlmiua. 

590. Ciun efierimur nltrii for. tum poetae adporite Valer. 

tem Iiuinuunii lioc uitiqatu Flacc. I. 198' ubi laroii iUicifiu 

iernio ita cfTeit ; Deoriun con- tmltuunu vias maris Nepnmi 

ditionem qiuerimui, ad Deos iram Cie deprecatur: Sed non 

Tiam ■Sectun iiSi Deonun vitam fponte feror 1 nec rurc miAi iun~ ■ 

ff^timiu. SicdefelJcitateUeo- gere montes meiu cumet, aut 

rum honunibui negau Pind. famnta depofcere falmen Oljm^ 

Pyth. 10. 42- X'^^"" *if- po- — "'C ■patiiaur pn-noftrum 

tit *inn) a/itfixrBf «uroi^. ndde fcelat, piopter impietatem no> 

ITtlim. VII. 60. ibi<jue lle^. Itrun, iit Iiipiter ■Uqiiuido jro- 

Propins ad nolbum Rhianut iwt depoiut falmina. Irata di- 

(Aiutl. Br. I. p. 479. et in Ei. ciintnr, qiintenu* jpfe intaa, 

Gnomic. p. »3i.J v. 10. Jiri. dum ea iaciilatiir. Piii3ariNein. 

Xv^n-Bi «vrns yatkv Kmtt hft- r. 90. ^tuarer fyx" laiUantnt 

vrtifiii — AK>^ vmftnXSf ihu iiin «lii. Irattmi aegida limili- 

■Jl/tutgTtiK^ai tata iffit &it fif^- Ut Slxit Clniidian. de R. Prol. 

juiii — 44 ra urfotirn tik- Iir. 60. Iratam loeit ignem 

/iciftrfii OvXvfurir}i, »t xi /nrr Iuven.1l. Xin. 2a6. Iramlovis 

miniai.riis hufl^/tist tlXairiMi^. plnres poctne latini fulmen ili- 

— 39. Atq^ue fic continuo pro- xere , reciiti forte Aefdiyl. Pro- 

voe.imiii iram loTit, qui no- metli. 433. idem tfir Ai» limt. 

' fimm v0ga puiuit. Jiiteateti, Ut«r v CAR- 

.,,,.;-..,C00'^L GARMIISVM t. I. C. li: C ^ R. M E N IV, 

\-iarmen hoc ex corum ejl geniri, (juOe deferipttone tx^ 
jJcdila Uetorem facUe eayiunl, eilmqiie fiiavitale imagi- 
num, ae fententiarum, ^uae fponte fe (ybtvliffe -vidmturs 
veritate marantur atque deliniunt. FJl iltud ad L. Sex- 
tiiim, qiii in Srtiti parlihiis Juerat , illiiis quaejior, et 
perpetuuscomes, mox eliam, citm, Roniam reverfus, in 
^iigiijii amicitiam reteptiis iffet, eonjlans ilUus cultor 
4xtque laudator ; efuam amicitiae oifervcnliam acfdem 
itaeihonori diixit Augiifbis, ut, cum a. V, 731- ton- 
JuUuuJe abdicajfet, eum ift locunt fuiim fufficeret. v.Ap- 
pian. Ciii. IV. p. 6 1 9. Hio LIII. p. 5 1 8- ■W''"^ "» 
iitulo CArmtnis mtilti Codd. vocant Confnlem et CoU- 
fiilarem; fedutnnn iit illo Sextii eonfulalu, Jice pojlta 
hoc canneit Jcriptutn Jit, incerlum ejl. Neipie magis ex- 
jrloratum hahelur de cognoniine, /fuod ei eomplures tri- . 
buiinl, Qnirini. Idconjiat, Juijfe kominem nobiUm 
ac divilem, IJoratio inHe a Sniliaius temporibiis coniun- 
c/lffimtnn. Falfum ejfe praenomcn Fublii, a nonnuUis ei 
daUim, docetTiiiv. C'rjin. Famil. Hom, p. 2^\. v.Fabrtc. 
ad Dinn. l, l. Jam od ipfum carnten veniaviiis, •— Ab 
ortuveris, ciiiiis' dffcri/rtio ad itaiicae regionis naturam 
tUqne ingenitim pineclar* attemperata eji,- progrejjus, 
eimiptc Juavitale alque laetitia, ipia totant uaturam per^ 
fiidit, perfufus ipfe atque exkilaratus poela posdem aii!:- 
vii fenfus in aniiciim fuum trtirtsfmtdcre coitatur, eiiifique 

ad ...Cxioi^lc- . 66 <i. HOKATII FLACCI 

ad frutndas, tpios vemum tempiu fecamfefat, t U Un as 
attfue iacunditates, fedulo kortfttur. Hiac naturaU fert- 
MiCiarum ordine ad eommunt de mtae vQluptatiius J»- 
ttandis praeceptitm deducitur, rationibus ab ipfius vitaa 
irevitate, omniiusqm propofita moriendi candttione, «t ^ 
ipiod pojl mortem nihii, quodgratum ac incundum Jit, 
ampUus fperare Uceat, defumtis. In argumento tam 
fimpUei a traetatione atque elocutione poetae inprimis laus 
guairenda erat, earrujue fummam, unanimi Jntpp. con- 
fenfu fuam hoc earrrunefeeit Horatius. Adeo polita ai- 
que elaborata funt omnia, five defertptionem verit regio- 
ni, {pta vlvebat, aeeommodatam , Jive gravem ae ver» 
iyricam fententiarum fpectes elocutionem, Metrum qtto- 
que carminis argumento egregie eonvenit. Quo nomina 
inpriatix mirarifoleo v, 7 et 8- "^ Graecas notiones in 
eo phires deprekcndas; unde graecum Horatio ante oculos 
fuiffe exemplum non inepte eoniicias. Ducimt eo, prac- 
ter exitum carmuiis, inprimis v. 7 et g. guiforte aSicuIo 
aliqjio poeta, qui Jelnae aefluantis imaginem in veris de- 
fcriptione memoraffet, mutuati videntur. Fac vero ka- 
heri haec in explomtifjimis ; tanto maiori laudi ducen- 
dum Horatio puto ipfum hoe, quod graecas ideas, roma- 
nis intextis, tam niiro artifcio fuas fecerit. Quamva/ia 
vero, atque a poeta lyrico aliena Sanadoni et Daeerii fit 
tpiniOf Horalium ad fajios romanos, qut initium veris 
d. V. Jd. Febr. pojtridie Faunalia , et mox (a, d. XII. 
Cal. Mart.) Feralia^haherent, Jiudium fuiini in pangen- 
do hoc canuine dlrexijfe exijiintantium , facile iiiieUigi- 
tur. Caeterum idem ar^mentum tractavit Horaiius i. 
IV^,. 7. 'mdde I, 7 et 9. //, 1 1 et 14. 

AD ...Cooi^lc CABUnaTU L. I. C. tT. *T. 1. 2. 
A D L. S E X T I V M. 61 ^rvitar acris Itienu grata vice veris et Fa- 
voni, 
Trahuntq^ue Hccas macliiiiae carinas. 

Ao •. I. Solci, larari propiie di- 
<anire;elu, gLaci»; iiem liiunui, 
per htemciu frigoTe adftriciai ut 
moz T. \o. terrat Jolutme , ubi 
r. not. Docle tic ip& hUtits 
folvitar, qiiae Tefolvitur, remil- 
tit fe. TJhiilLln, 5.4. quum fa llbi apte lauSont Lucan. I. 17. 

miai. addeStat. Theb. IV. 1. 
horrmitem zephyris laxtwerat at- 
imaiPlioelusi horremem annum 
b. biemem. — Acrit, t natura 
feigori*. ui ocutMjn e'l»> I.g-3' 
lam fequi debebat ; oere , pro 
<|no exquifitiut cll plc» gratOt 
fiieceJEoDe grati Btrit , et Fnvo- 
nii, Zephyri, qui omnino in ter. 
rii auAralibiis graiioi eA. Ve- 
rit ttandt ■voe.itiir IV. la. i. 
Plin. 11. N. II. 47- ftr aperit 
natigatitibtti tnaria, tuius in pria- 
cipio Faoonii hibtraum taoHiunt 

t). 3. Vulgorff «lat: jiaTes 
xnachinarum ope in mare tra- ipfii, quariim ope fiebat, ma- 
Aiau, ^ua» tS ^iqui£ti«r m» docttor ratu). Trahaitt adeo, 
promoTCiit , devolTimt niachi-, 
nae , b. 1. ipBXayy^t , cylindti 
fuhiecti; nam inachina proprie 
de inltriimento dicituz, quo atU 
quid loco fuo movetuT. carinas, 
nayes Jiccat , quae per hicmetn 
in £cco rteCM-ani, in liiu* fiib- 
ductae, el trabibiii conftr.-iti* f. 
pulrino impolitiic, Graecis l^i- 
10, et Tkiait, xaSiXMta, utiLa- 
linis fuhductre et trahera Tevba , 
folleiDiia hac de re. Atciua spiid' 
Non. T. anima p, 1 la. a. clagu 
tnJura in mare , at pela vetito- 
rum animae immitceri , laiidnnle 
Lambin. Uiriimque fiubal ve. 
ctibu» , fei)^ cylindris , luv! ita 
ruppofitii, ut, fi in mare dedii> 
cenda eflet, tenuior ci^aflioreni 
Bxciperei, contr.-i, fi in liins 
fubducenda, craJhpr tenuioi'cm 
fequeretiir. Loca cldTica ha« 
de re apudApollon. Rh, I, 571. 
et Orph. Aigon. 837. cf. PoL. 
hic. Ononi. VII, 190. Gionov" 
ad PLiuc- Cr, m. 3. fl?. «Mo- 
rum .idCaef. B. C. II. »0, Coe- 
,leriim folenuis fere , in dcfcri. 
ptioiittTetii, nioris. pet Iiiemein 
procellofi.^iiunc pac.iti, nnviga- 
tit)iu*^ut •deo iiiU;iitrat.ie irpn4 
^ £<J«tM .,T,.,v.,Cioo^lc ez Q, HOBAXn FLACCI Ac neque iam ftabulis gaudet pecus » aut ara- 
tor igni; 
Nec prata canis albicaut pruinis. 

lam Melea iu Ver. 
Sid. e. XXXVn. (Aml. Brunk. T. H. 
p. 16.} et, qui piupiiis ad hunc 
lociini rpectat. Silentuiriiis c. 
XVII. fAiial.Br. III, 89.) ciiius 
imtiiim iden Iiuc trniisferBin : 
"HJV fiir ^i^viairi /tiffJKir» niX- 
tlOr atai^ii liic^t rvXi/^iu» 5l^ 
f ivDoio x«f ' "f" ^' iavf«riai- 
ci» ijmyja^n xbXlvifeit it^i* 
iit iiam* it fiu^ir i>jiofu>ii. 
odde rv. 12. inir. 

p. 3 /f f . SiLwis lei imago : 

pecus iam p.-iTcua repetit, »gri- 
cutiiiriiin arntor. Ptoiaiciun 
erit: neqiie inm .iut Ibb. gaud. 
{leo. aut a. i. nec pr. Vrius aut 
(imilTum , raore Horatiano. t. 
J, 3. 16. I. 6. .9. Pecus tton 
gaiuiel fia!i. , tiiriiilic iun fiabu- 
h , quibii) pei: longam hiemem 
indurum fueiKt, gellit ea relin- 
qiiere. aut tiriitor, agricola, 
igni, foco, -nd quem liiemala 
tempm eijeriit. 

V. 4. Prattt elbicant , albcnt, 
' tecta funt pruinii. Canit , »•- 
X«i(, ornat, ut Ovid. Her. V, 
16. Claudian. de R. P. HI. 232. 

tum TOra Jerenus alhit ager. 
Hinc ipCi Kiertia iVliir:ieo v. 203. 
%i!yM %»^ii^iii Jicu. n. 5- Cum antea lioifin 
'ftiidia, vere redeunte t 
atque iullaurata , Aemoraffer, 
iara iplam Teri* amoenitatcm, 
eiusqiic delicias fuavinima ima- 
gtne per Venerii choreas, cum 
Gratii^ ac Nympbia .id iiuiam 
Bgitatnj , decUrat- Nimirum 
ciim anciquiorea homines more* 
vii:nei]ue inftitula id Deorum 
vitam transferrent , (v, Hevn. 
ad Virg. Acn. I, 499. Exc XX.> 
ratio in promtiiell, cik et cho. 
reaa iu Deorum coetum ijiilii- 
xeiint. lom cnm in laltaiione 

ruinijite decor inprimis fpecte- 
tiir; ea fere niuniiia, qn^ui 
perpetiia iiivenca aut inCgnii 
attribiiin effet pulchritiido, clio- 
ris admoveruiit. Fotiora fere 
comprehendil fplendiditTiiiiiLi 
Homeri locua H. hi ApolL v. 

firir %Kt Ivipiani !2fw, fif/ia- 
rir ya^v T» Aio( ^bttjit' 
'A^faitrli igX'"'^' •iXXffXar i*! 
xuftr^ X'''/'" fx^""- ctfl.igin. 
Calliinacla (in Bentlel. CXVS.) 
ErrfT AxittXiir tb X^fVi ^V' 
XCfHi fiKeCm' xau Tur 'Ijfwrot 
^aSifuirf iVti V 'A^psJtTB. Oc- 
ctirruitt adea Apolln , <ltji-chus, 
Diana, Veuu) , Aniores, itipii- 
miitiraliae (Pind. Ol. li. i». 
tvrt y»giiai9t/**iiii Xa^ir^r Srtf ,,Coo'^lc CARMINTM L. I. C JV. T. 5 * tf , «3 lam Cyth.erea cboros ducit Y^us, imnun^te 
Luna : 
Jonctaeque Nymphis Gratifie decexites 

Alter- ■( X^i^') ^' Nyfcphae 
lUtuites. V. Ilot». H. in Pa^i. 
19. Uefiod. Scut. H. 30l Tqq. 
Ttuoci. Xin. 43. Apoilon. RL. 
I, 1333. Culut}i. K. H. V. 5. 
Pcopeit. 1, ao. 46. Deo^ vero 
in [blitHdiiie errnre, noctiiqiie 
ttnii obire, (fuunngnt tsi roH- 
ir feiaa iusta Hefioil.^lEfy. 730. ■dde liiisJen Tlie. Slat. SiIt. I, 1. i>j. /hZi nocri 
Jilenli , ctim fuperit rcrrtna -pla- 
cent , iinde iiox. ipfa poclis fa- 
ei.ij itlprimis veVii Veneiem fiib 
Tcrii iilVentuin terram invifeie, 

(r.ucr«. V, 736- /( f''. " fmi rci,« antt ■pinaatat graditur Zephyrat 
Befiigla proptpr) ct cuiicta vi 
fiuprocreatrici implere (Pervig, 
Ven. V. 63 — 67- e «■:■ C^l- 
Wemidorf. iu Poeu. min. T. Ui, 
p. 4770 ci'"" veteruui fibi ).er- 
fiuriiin liaberet .religio; docte 
liuic opinionem iu rem fuaiti 
vertit Horaciu*, funviOimoque 
hoc pluuitalm.iie egregiu esor- 
nivit, ac nobilitavit. EMdem 
Deu fimtli in argiiraeuto, No- 
Anun fort« fecutiis, couiuiixit 
Auciiir Pervli;. Vea. v. 50. 
53 fqq. Ntc inferlnre fiiavita^ 
te in declaranda veris Lilariute 
Bacdii cborea* indiixifra c<;uferi- 
dui eli iMeleag. c. II. {cd. Cl. hiiirvm ii x^i'^"' 'i'™ Anacr. 
V, 9. fii» <r»Tt • rigtt Kv^iftit 
ariiptTtu xaXsfV leiXeit ■XtfiTi*- 
ffi ffuyxofv*". — fenui Cyclu~ 
Tta 'A^fiihif^Kvyifiia V. Obir. 
choTOt ducit, vyiTriu , ll^fX" 
XOg^^t, tanquam ^«f*)'",- ut 
dc Diaiia Honi. H. in eandeni 
V- 17. .g. et indeVirg. Aen. I. 
499. exercM Dtana ckoros. — 
inmiinrntc Z-ana, dcfiiper luisen* 
tc, adeuque nocLe reieiu. £adem 
imogo chorinoctuniiapiid ApoU 
lon. Rli. I, 1231. wfh yif tl 
iiX'ftl>i' <>v' KiSifit uufK^tutm 
fiiiXXr gtXifHun. 

o. 6. Vulgarimoilaoratio ita 
procederet: Venuschoreaa «gii, 
f.iltat cum Grattis ac N^ ipphb ; 
fed extulit eam per duo mem- 
hr.t. novoque altenun onutu 
iuAiiudt. — Graiiae deceriret 
ciim dilepni. Nam Jecoi-.pro- 
prie dicilur de inceJTii. ad ele- 
gauliam cOmpofico (noca. iUa Ti- 
SiiUi : illam, qiticifiiid ag it, ^uo- 
i/uo effii^iamovit, componit Juf 
tim jultjeqaitarqtte decor.) con- 
ciunoqiie meinbronun motu, iu 
faltatirine inprimii coufpicuo. 
IV, 3. 17- «n. ta- >?• ^uam ■ 
nec JcTTt pcdtm dedecuit choris, 
qiiilnitcuiii contende Eiiiipidea 
Eleclr. Q'.g. Qii iti xft'^ ^X- 
nCf n^ivfM iitvipi{t>VB» ivt ,,Coo'^lc 6^ > q. HOEATII FLACCI 

Altemo terram quatiunt pe&e;. dum grtives 
- Cyclopum. 

Vulca- 

£fX)l6f. Caeterum de confortio qiii Teneris clioieu Tiib Tadlo£- 

Veuerii cum. Gratiit prinuift li- biii Aetiiae collocajret. Pra» 

naie iam appaient in Hotner. tciea, cum Veaus Siciilis iutei 

Od.r',195. — iuiKtae N. maiii- Deo» lyxafhvc cult» fuerit, et 

bus inTiceni ne:de, »XXifX«> hc! regio circs AeCniin in amnerdf- 

»«f*f' ^''^"''^^''""'^''tHonier. finiis ei oUm habita fiierie , et 

11. ia Ap. 1. 1. — f uoriunr, pul- niuic habeatur; b«ec Tane dignk 

UM,ieaaji.x.terTam,f»dealterno, fuit, cui -poctneVeneris dioiea* 

■Itenutim, efliytbmilege. nunc adGgnaieti^ Forte de iisdem 

molliter nunc gravius imprelTo. Veneris choreis intelligendiis eQ 

Olliin. H. jnDel. 506. «1 ii verfus veteris poewe apiid Mar. 

«01^1 •tXj|ff«'gu«'i ^^'fVriiffC aa<px- Victorinain A. Gr. L- H. p. 

^it nZixi. cf.tV, 1. 27. SU. It. 2542. Putfcb. FocatAetnaa fu- 

Ilt, -547. Nunc -pedls altemo ■per altura capat acres choreat, 

. farcuffa otrbere terra ad nume- X)e Aetna cerle, Vulcuti oflia.- 

r um refonas gaudeatem plaudert ta, tjnin liic cogitui debeat, 

ttetrat. vix dubitauduni Tideluc. Ciiins 
eiectala noccu flamnia ctun inli- 

•. 7. Yulcajiuia operiinten- guisadadfpectumEtCetinmPiiu. 
tum inter ligna veris n poeta . IH, g. 14. monaJlcina itactantis 

memorui, miiationem laae ta- niirus incendiis. Dilde Hamiltoni 

*etepo£Gc, nifi cogitej, imagi- Cimp. Phlegr. tnb. XXXVIII. 

ncm lunc poetae e([e fecunda- eaiidem Vefiivii noctiiinim ft- 

riiim, eiu^ua adeo originem ob cicm lepraefentantcm) prncclax4 
aUetafepeCendam. Veneiis etiim/ poela liac imagine ad exnrnaiV' 

choroi' cogitnnci poetae facile dum bimo lociun urus efi, ut 

fuccurtebtti Viilcani , Venerii tanto maior fit alteriu» ruavitu 

mariti, ih oBidiQa laborantii, ex oppoAto. Ila^ fi cogites, 

idea. Cniuimodi idearum ne- non adeomirumvjdebitur, Vul- 

xiu in Horatio Ikepiui depre- cani operam polt Veneris cbo. 
hend». Sicl, i2. init. Hae- momemorato, pocu ft.itim in quid iudico, in artiRciofiQimi* 

Or|diei Tliratdi Liiides digredi- bnnc locum reponi debere u^bt- 

4uT. Accedit et alia r.itio, miu iior, lam expende yerbonim 

gnam veritati» prae fe fetcn» omatum. Vulcaiius ardens pot- 

fpeciem, Horntium nempe in eft eHe, qui operi infiidac, qui 

fldornando toto Iioc loco refpe- niinio ihidxo inBaiumatus, opns 

xilTt «li^uem poecam SiGitlumi exeixctt ^iulent fer« ilepr*. ...Cooijlc CABHINVH I.. I. C. IV. V. 7, g.' 65 

Vulcanus ardens urit 0$cinas. , 

' ' ' ' Nunc lieiidit Thetia Hoti)«ria) II. »', ItnZa- Buripid. Hippol. ia7p. 

373. lipiirfBt , tyjaaiftmr mfi yS dicitttr ttiSafthBc, toUi Tnillis 

^ifC^f, vmvinTK. Hoc tamen collultr^ta , itci Tects V.iDtcn. 

nunis vulgare elTet. FoITit et- itaiuic, et PJiaeiulT. 253. nW- 

iam epitheton ab ignis n:itura imt tiipes (pXlyii , unde •c^j-proi 

ad Deum. cuius eli fymbolum, ardeiues Virgil. Acn. II, 734, 

transLituia videri; a qua pei-. ;-»- urit oQicinai, fiiiit, ut fotne 

fouae cum adtribtico conf^Iioiir Bammis coUticeant. Propiii* 

Tel optimi rcripiores, utriu»- oQicinalucet igni; iame.i, i^una 

que linguM, poOieat not.-iri. ifjne ci^ulirniitur , poetis nri 

Sic rccte iiilleriod. Ttieog. 106. dicuntur. Flaiie ita Ovid.rafi, 

Vi3jiuiTi ierMfitrr», in Huiper. IV. 473- Antra^ae Cyclnpum 

II. ^. X43- QiuKiioa ^i^f» ec pojltis txuftaconunis. Stal. Silv. 

ia Senec. HippoL 309. DiUnam I. 5. 33- "^" villi fiatHma canii. 

elaram repteheDdas. Eademno- tios fc Viitcaiti urerct. Ttcm Gc 

tione iufra III. 4. 5j). yulca- diciiur Virg. Aen. Hf. 279. 

nuni optiflun accipiebat Gethe< inctadtre aras. Ovid. Met. III, 

rus. ipfdin V. urit buic opi. 6gi. lUcendere aras, plane ut 

nioui Uic fuHrngnri videtur. AcfchyL Agam. gi. fiufui Sii- 

£iun(veTa> li hoc ndmi.ttcitduin fmai <fi\iyoiiTai. Maxini,e vero 

cculcas, de tota htliiis loci vc- huc facit fragm. Sophid. e 

nuAate, igue poA Vcucvem et fi^nTOftiiit , lerv^tum a SdioL 

Cyclupitm otRcinaf meiiioraco, 'Apulloii. Rh. II. 1215. (Yal- Coaa'3 ve- Iten. DLitr. £Uirip. p. 1 

10, li, quae tcrtia eft ratio, aptjd Brunk. frogm. Sophocl. 

fulcaitHm arddjiteni Eammis i'e- p. 6481 ) ' HXm iiawQTa luu 

lucenlem, ab igna rubwlem avf iifoy, ttit ti?oiias 'EkbVw 

accipiis, TiJ nc vigor fuus huic tyx'" t "^V ^* OXu/taov n-oX- 

loco redit. Quo feiifu Statio XiJ tpifTxi nai yiit , mxiava' 

Silv. III. 1.35. MufciW dici- ur«ns, collulLrans ignc, Ufat 

tar fittmiiiBus, et Silv. I. 5. g. rfiHmt. Suaviter hiiic Martia. 

SicuLt iitcuHt nibeat- Supra I. lis VII. 27. 6. dc igne maiori: 

a. 3. lovis (ftfxtm rabent, ic. fiagrtt et exd/o fefta culina 

fulmiue. Vifg- Aen. VII. 142. iugo. Vtiumque adeo, ardeiit 

Buliet liicii radiis et aaroariUns. et urit fatis grnphice nfque do. 

Stat. TUeb. WI. 507. aquila di- cte; licet, obfciiriutem qiian. 

«ituT artlent aector fulmims. et dam arabiguam his ipfu huic 

V»l- Fl. i. 346- lafou ardent loco iaferri, negaii omnuio ne. 

humtroi rajilo ■oelleT*. EodMH queat. — ojicinat Cyclojiunt ...Cooi^lc 6Q Q. HOBATII tLkCCl 

Nuuc decet aut vu'idi - mtidum caput ixii|)e- 
, dire myrto, 
Aut ilore, terrae quem feinint folutae. 
' Nfmc et in umbroCs Fauno decet immolare 
lucis, 

Seu 

li^aArro» M/ttWc I Oillininch. ribul, qaat ffraiU urrM fola- 

in fmgm. £eiitl. u. 129. gra- ua, ten'a, v«nii [olis coloie 

DEj, epitlieto, a diitii fe^ti fubi- emolUu nc cefoluta, adeoque 

gciiiU labonbas ad oIEcinam novis, iGCentibus. terra fotvitur- 

nonsUlo. ut Virgil. Ge- T. 44. Zephyro 
■piUris fe gleba refolett. tarra 

"■ 9 ffl' '*"* ^^ vemi tem- -patens Ovid. raft. IV. 87. ''"■ 

poiis laetitiam, qiisc per iia- aperit tunc omnia, dettfaqiu ce- 

tiirain diitub eft, ac ruavita. dit frigoris efperitas ,^ foetaifUtt 

tem lioitntui: poeta, intioiii- terra patet. Caetertim ad ex- 

^us nb ipAus viue brevitate, piiinendnm vcris hilaiius .^geu- 

naoitisque adeo uecellltate, quaa di omninoijuc proFuriom laeii- 

ct onme» moneat, quoeque iis tioe notionem piaedare colores 

omnibus , qiiae in bac vita uo- derumfic poeu a cominatioiu- 

bis iucundafueiiiit, cer(i0inium bus, in quibns convivne floii- 

fiuem impon.it, deiluctic. Nunc biu ledimiti discumbuciii. cf. 

^«ft peranniLempus, ipCovere II. 11. 14 — 17, IV. i. 51. 

admonente.- Sn.ivitcr ii^ mox adde Anncr. IV. 14. Jg. V. i5- 

lepccitum. j4at myrto, aut \L 1. XV- 5. 
fiore, more Horntiauo, pro lim- 

plici, myrto ,ic flore. v. qd I. c. <i. la. Eadem fere, fed 

)■ ai. — jiitidam caput, co- paiilo angufliori fpecie, ad ver, 

taian, imguentis deUbutam, Xt- omniiioqiie vium hilarius cranii- 

mnftir t&tigar, Callimacfa. ep. L. ' igcndnm," genjoqua cpiilis ac 

4. feii potius-Simonid.LXXVI. coiiipotationibii» indiilgc:i<Iiim, 
(AtinJ. Br. I. 14^-) — ' inipetlir» , a faciis quippe, Faimo laciiiu- 
exquifite pvo vincirc. coronare. dis, dcfimiu exliorLitio. - Quain 
Stat. Silv. IV. g. '67. Crlnem nili primariam honun w. no- 
mollibus itnpeMtus idvis. myrto, tioiiem coaAituas, renteniianun 
V^neii fhcia, et con\potauoui- iicxiim cnm fcqiientibiis vix in- 
bu9 t]ip>:imis adliibita. v.L^Q. venias. IncidebantRoin.-uiorum 

5. II. 7. 25. adde Euiip. Alc Fauliiilia in Id. Febr. (Ovid. 
762. ^ctr. 77S* DBt jftfrr, fio' FBii. II. 193.} «aiue profii£ori. ,,Coo'^lc CABKtisvif I- I. c. rv. V. 9-13. ' 67 

Sen porcat agna, five malit haedo. 
Pallida Mors aequo pulfat pede paupemm 
^ tabeniasi . 

Hegtun- 

uti einnino Deonnn agFeftinni tritam iUani nc -fnlgarem. prae* 

Eacn., Ubritate celelmbuitur. claio ac Tece Ijrrico omatu in- 

Se einsnioiU baia Tibulli quo- Ilnixit poeta. Pallida, contmit' 

qne lociis inteUigendtts, I.'io. lii rebui inferis epitheto, Mors 

51. RuJtKni e lucoque vehit tinqiiani &ni/mt pulfat ptile, 

wnaU fobrius ipfa uxorem plau- greviter pro adit, iutrat, peiietn 

Jiro ■progeriiBmqu» iomtim, mo- infert, adiuncta ferociae nctio- 

Bmte iam nLHeyoio. — Nunc ne. VuJgo intelli^iint mortcm. 

iecet Fauno immoUira agnam f. forM pullantem, foribui pede 

tigna profiaiciu fcriptor dixiffet ; iDfultanteiii , iiidigna Horatio 

fed disinnguntiir haec copia poe- idea; et pulfararecte de accelTu 

tica/eu pefcata. JlvemaUt h.— dicitur. Suc. AdiilL I. 16. 

in luciit ubi bcra I>ii3 agreftibui. nef ue enun Aonium nemMU adaena 

inpriiDi» nemoralibus , liebai)t. -pulfo, b. accedo, intro; qaqd 

T. Tibull. L L — umhrojis, qiii- paiet ex imitadone AucCoris 

bits ciimvere fronde* redicnmt. (qiiem Olympiiim Nenrefianum 

— feu -pofcat, iiempe facrifLcia acule Tidit Wemsdorf. inPoett. 

X>>is omnino CnoD Untiim ea, min. T. I. p. 275 fqq.} Laud^ 

quae ex voto Gebant,J tanquam Herc t. 6. nrniujaa tuam noit _ 

iis debit» offerebantur: in his nunc novat adoena tuTbam ia^ 

maxime ptiDiitiH reriim, qiia. gredior, Neqnc quisqunn cba- 

Tura curam oc diAodiam (uti trorerliDminoTiiret b. L, fi pro 

c g.'FDunii» gregb} Dii habe- doctioti, More piiITat tabvmai, 

TCnt. Aple od lenftim et ora- Tulgarius M. p. limina taberBa- 

tionii colorem Antipat. e^ rw» pM[ninet Hor.itius- Simili 

XXVrFT. (AnaL Br. U. 13.} notioneSeiicctiiS ^«rMr Jii^rtl 

niteKef 'tf/ulia , 3 nol/iirtt , h laii iti}iJit iXiiTt diciiiu; Biiri- 

•Tf yiiXjairi ;[;it/pw» , xai igvtnf pid. Hcic fur. €51. cf. TibuU. 

gjrrrSifUrtt fttkiTC iU.' avx III- 5. >fi. — aeijuo pede — * 

*HfgwU*«- Sfv» ii XT/Xsr regiim^ue turrea, pro Tulgiri: 

if nuxiv ifva kItiT, lati intrat arfne tabemas pauperuin 

wirrms h Het hOJftrai. — ac re^iun turre« , atdlo habilo 

agia tc focrum fibi &erii fibi discrimine. Sic IT. ig. JS. 

immolaii- t. OblT. aeijiia tellai paupati racluditiir, 

ii. 15. 14. Sementiamdemoi;- rcgiimijuB puerii, h. ae^e pan- 

te, q^uae ad omne} pevtuieal, pcri ac icg.^puec^ Tabemaa 
£ 3 h.1 ,,Coo'^lc 68 Q- noBA.Tii rLAcci 

Regumque turres. O beate Sexti, 
Vitae faanma brevis fpeaii iios vetat inchoare 
loagain. 

lam 'h. 1. ttteiuiai cabe liiunile* pali- (iunif. iniil(aqiie> qime aliqiian- 

|iCTim> •^i4>us appouuiiIILi' lar~ iit ail cxitiiiD pcitlucaE, UIm 

itt, a«di&ci.i iltuira ac BiaeniJi'; pioponiE. Pmccbreinliancreni 

cenciors (v. Veikeyk. od Anto- Scue::D, No&ii locum forte iit 

niu. Lib. c XIV.J ngum, divi- axtimo Labeits , Ep. XIII. eKa. 

tiun ac iiobiliiuii, iit laepe. ,£ft Intcr (aetera ntaUt, hoc iptoqut 

oAeoi Oniuc*, Iiundivices, quaiQ JiuUitia liabet prt/prium, femper 

poupeies, morti.tuQt obnoxii. intipit ,i.iviirc, Ctmjiitara, ifiiiil 

£indeni jj^ntentinm, . cndem di:- vox ifia JrgiuJUel ; et iiuelUgeSt 

■libutione expolitani, vidcll. 5. ifoam foeda fit homiiuim levitas, 

. exli. 14. 1 !• et iQ. 33. ijiuilldie aova vitue faiuiameitta 

B. 14. 15- Fi^iicie adeo, o ponentiuia, novai Jpes ettain in 

Sexti, vitM deliciij , Miti}ue bo- exiVu iaclioantima. Idcni cp. 

nis, quM fi)rtiuui tibi kigita XXIII. in .Cii. lefBTt lioc Epi- 

ell fen totum Itoc luiico heate cuiidogma: Mohftum eji, Jem- 

incliiXmnlJ neqite ciaAiuu fide. jwr vitant iachoara, aut; fi hoe 

Vit-ie enim bievitAS fpat tuas iiioJo magU feiifm poLeft in.pri- 

in angiittum coiuialieio iitbet. nu: male vieunt, qai jemper t^ 

Prius comnui tanquaiu poeta verc iitupiuat. Denique ep. Cl. 

omilit. ^uiana hrevn, btevi- inil. i/iiiuu Jtullum eji aatatem 

tu eitae, paiicotupi dieriun ilitponerc? ne crajlbio qaidem 

Uuiiiclui. .Angajtaa vitae bre' dominainur. O ^annta demeti- 

i^JJimam porlionem codein modu tia eji, Jpet loagas iiKltvaiuiiaal 

vocat Iiiven. IX. 127. et Senec — Spem longam codi;m fcnfu 

ep.XLIX. JiifralV. 7. 1.7. fuu cl grucci poetM ■dlubueruut. 

/ut, an adiiciaht hodiernaa cra- PlatocXXU. (AnaLlk. 1. 173.J 

Jtiaa Jaatmae tempora Dt fupe. eol ii — Saiyjint *vo»iW flur*- 

t(? — vetat inclware, inlLiiue- Sat i.fixiav. Maccdoiiius ep. 

re, concipeic , .aleie fpeiit lon- XXXlX. 4. (Aiial. Br. III. laa.J 

gaiit, ia bngiiiquiLm poiiccLun, ^arac i' iZ oTia xai «ur».^- 

i- e, fpem vitae louii;ac, leiiini- tm iiCt- i,},,xmTi f tA*/»! «(m- 

que adliuc molieudanun acqiic {ifutai. Sic KlSat fiangat aip»i- 

pririciendiiiun. — lachuare gm/attt iijriisu occurrit in 

egxe^e hic depingit kiimanae fvagni. apud Uiod. XVI. gai 

natiync ijidoloni ac leviuteni, Ad feuteuiiam totiu* loci «£ 1. 

^une uovas ijuutidw fyc* yitae it, 7. ...CotT^lc CAB»i;iNrM L. I. C. IV. V, 14- 17. . C^ 

lam te premet nox, fabulaeque Manes, 
£t donms exilis Plutoma : ^uo fidiul meoris, 

Nec' 

t). t6. lam te, vtl in aeucit qtie de rebus inferis tam iniru 1 

■dbiic vigore conlblutuin 1 ni& narrationea, /ti^BVi > prifcoTum 

pDtiui; brevi ifia dienun Tum- hominutn- ot>nffiixit ofii^iXi', #C 

miib pmeteytapEi, •— nox in. poetaniTD inprmiui exomaTer* 

feri , nim citigo propria rebiu ingenia , -ni ^v^mit . ut Lucio' 

inTeria; prentec exqiiilite de no- niii in NccyomJ $. 14- de rebit* 

cte, L caligine, (]Uie incubat inferia ait. - Ideni inDiat. Mnrtj 

(Vii^iL Aen. I. 89.) urget (No- XX. «tw ««1*0« «w' X!pBi «■*■ 

fier I. aa. 10.) ndeoqiie preinit. Xw (fere iK Perf. V. »52- cihis 

Tal. FUcc I. 617. piceo^ae prr- ec manes et fahiUa fiet.) Ejiti- . 

*u'( «ox omnia ponto, Noftium pid. llippol: iq?. eadem de re: 

forte Eefpe«t Ovid. Heroid. X. ftvAmt J" ci>Am! <^fiiutSa. Appo-< 

112. CriuUUi fomni, qu\d m» fitc quoque C-iUimnch. ep.XIV. 

tetmiftit incrltm, »t Icinel {f. aut 5. » X«^/Jk, WT«'r^»9*; «». 

pmul) aetenia noctt premenda \v aniTic- ai fiaciti vi-; <((!» 

fui. Premet adeo, circumdabit tes- i ii Xi\nTmi; ftZAvt' ii*»> 

le uox, li. Ter&beris in reg-io- \i/itiit. Scnecx Ep. gz. nuilM 

ne, ut Seneu cp. ga. ait, per- de ill» cTedimui, multorum in. 

petna rttKta oppreffa. Viigil. geniit certafum eft, tut avgen- 

Aeit. VT. 8^8- Concordes ani- dam eius infamiam. Defcriptai 

mae ttuoc, ec dim nocte ptcinun- eft carcer iiifemut etc. odde Mar. 

licr. Nam iUam imnginem, qiia tinl. X. 5.17. Senec. Troad. 

ocnli notne f. in aetemam no- 405 f<]q. Aniholog. l.-it.Burm. 

ctem claudi dicitntur, hnc per. T. 11. p. 472. ep. aig. v, .10. 

tinere non puto. Qiiod (i Iwnc et Liicilii Iim. Aetnam v. 75 fqq. 

^eneialiorem TBiJ premere, qua ibiqne Wemsd. (Poett. roin. 

fit circamclar« , cingere, ambirr, T. IV. P- I- p. tog.) Sio ir«. 

notionem liic conftitua», lecle ^icae Erinnyei Propert. II. 16. 

etiun feq. accommodaiipotcrit; 29. non fniit, quas Tragici fin. 

neqiie adco ,Opn» erit j.eiigniiiti» xerunt , fe.1 qiiae ab iis fnepiu* 

ri°itTa, qua aliat, quac manihui ad paTTcG v<i':atae , et in fcenam 

et domui Platoniae magi» eoii- prodnctae fiint. Sic luvenali 

veniant, verbo ifii notione» fub- XIT. 23. tntpeftai didiiir pue- 

Itilnat. — Et nuumtcpremenr, tica, qitalem fere poetae defcti- 

ntnbmc te drcumdabiint, vrn buot, «wnimiraminmaiusnticta. 
tmer urobras, iplc umbra, Mr.- c. »7. tc domui Ptutonia, 

HCT dicnncnr /afrB/oa , li>t fabn- regnnm Plntotiis, iu/i 'AiifiM, 

iii fimoG, de quibu«, oiuiiino- ut faepe d« loci* in£eTi« poetaa. 
E 3 T. ...Cooi^lc " •?• <J. HOBATII rUCCI 

Nec regna vini fortiere tolis, 
Nec tenenun Lytidan mirabere , quo calet 
iaTentus 

Niinc 

T. Suteaiuni T. CL ail Pro. niice &c .expTellic PliiletMTu» 

pert. IV. 11. 8- — Bxilis. ia (iii Grot. EscerpC. p. 875-) »" 

qua uiubrae exilei, tenues (Vir- yiig ifoimr y« ivxoT^x*^'"' ^- ' 

gil. Ge. 17- 472- f>nbriu ibant ym , avS' h ra^uu nimTmu 

tenuai. et Aen. VI. 293. teiiuei y»fui>u<is. Non /ortlere , fortd 

/ine corpore ciiiu.) et leves (le- tibi obvonient, nimirnm tuUit 

i)em umbrarum turbam habes I. talurum iactu. regna f. magiiie- 

10. ig. Ovid. Met. X. 14. rium, ubitriiim, pini, compo- 

leves ■poptUos, .fimidacraijua Jua- • r4tioni«i Ii. e. non modcriLeiii 

cltt fepuhris. VtJer. Fhcc I. ibj wnquam rex_ f. magifter bi. 

783- neifue eaint aiue leues ni- bendi «onvivia, non ibi convi. 

gw aoebit uBibriu yortitor.) ver- vi.i Mlebiabis. KerpiciE poeta 

bntiir. *txiir ifunitm laififr» follennem Romanorum morem. 

'-. Ilomei. Od. «', 251, Lucian. in conviviia fibi xegem, qai bi- 

Diil. Mon.XX. fl. rliaitf «/«cu. bendi Ugei ediceret, talorum 

fti Sappho c XI. infra ku- iiciu digeniiiun. Pl«ut. Stidi. 

dando. fientL domum exilem ■y. 4. ao. firategum te Jacia 

iiiteiprctatur inopem, e^iiiti, kuic coavivio. v. Lipt ad eL 

ubi nihil reperiet , quobenBlit, Pcrf. V- 1. 18- cf. II. 7. 35. 

laiidato in lianc rem Homt. Ep. NonnuUi, Lniliniun (Parerg. 

1.6.45. Exilit donms eft , ubi III. 36-) lecuti, iungunt oiiti 

ttoitet inulta fuperfant. — quo talis, rclcv , tam boni, tam go- 

Jitnul mearis , quo ubi derccnde- nerofi, qunft intcr pocula re* 

116, pervciiem, noio pliant.is- agatinr. Eiiimvero, qnod BentL 

m«e. ,Alca#iis c.XIX. 8- CAn.il. iam monuit. regnum oini rccta 

^T- I'^49i0 »^' aiinfil^t ^fut qiiidemdicit»i',nonitemre>nuni 

t^nt hiint. Leoiiid. Tareut. vint talis, et acumen omniuo- 

cLXIIL fAnal. Br. L 336.) Janguet. 

«t CatuU. m. 1». iter tenehri' p. ig. Neqne ein» , qtiem 

tofum. V. ibiDoering. T. Cl. nuiic amas, tibi tum copia erit, 

et Buiman. ad Prop. II. flo. 74. amoreLycidae ampliu» Fnii non 

p. 18- Oninlbul iia, quae liic licebit. — noa. mirahere, ama^ 

vrtam beatiun atque iugundam bis, l>.il>ebis ibi L^ciiJan lertt- 

efficiunt, eaebia. Eit hii cora. ruVrt, «WXw, pulchruro, deli- " 

■nemoTat compoiatione» atque cias nnnc tiua. Nomen Loc 

■inoiat. Emdem iententiam co- juin nb Uoratio £aui& Jit, et 

>. . ipEi ,,Coo^lc CARMISVM L. I. O. IV. V. 16"- 20. 71 

Nunc omnis, et mox virgiiies' tepebunt. 

ipCi TM dimit, et ipruhhKoc, &i^ercGiite, nt Ovii. Airor. U. 
tanqium amafu iiomen, occitr- a. 53. t. Wemul. Foeri. min. 
xic in Bione ly. 1 o. Hr ^ Kvr T.II.p.177. Caetrtiim ,iit fen. 
it Ttr l^tmc MM, Ir Axiifliitt n tentiam bonim vv. compaTalTe 
fttyjata. Mlrari, ut &M/td^tiT. iuvabit Afclepudae c. XXI. 
eleganter de amore, ex adniira- (Anal.Br. 1, p. 215.) Ifitiiji ttitf' 
tllis formae aJfpeclu OrtO. Sic ^tthif xai r! ti?Jsr; av yiig h 
V- 3. 10. ■pnieter omnes tandi' ''fi.ifti' i^SeZir tiiimis tov, iff 
-Jliim JMeden mirata efi dacem, Ub>t«, xigti. h ^iitv t» rr^ 
ef. IV. g. 15. Poteft et limpli- wti r» Kwrfi^af h ^ 'kyjpyrt 
ciler hic elTe : non ibi Lycid.ie CTr/a k»1 tKnit^ , tiafiht , mi- 
pulchritudinem mirBberis, cbV- tefn^». Strato c. XCVI- (Annl. 
*» y»f f<r» WM ifLixfn, JH" Br. T. 11. p. 58') K<t.'».V» nt, 
miih tVTt KwXiy, tiri xKMuttf xai f^, Aa^uixfiirri ^ ti yag h 
qiiod I.nciiin. in Catap). §. 22. atii triofuy, oui' uiii miiei evr- 
de tunbris Teferi. Idem fiiavi- .mifu^K, xeti gTi^xvaa M^«e- 
tcr ia Dial. Mort. I. {. ;;. *«/ %iit kvHxawfti^it, xai ftvgituftiv 
iftir (apild Infer-^s) euT» ^ /m^ij diliots, irf<V Tv/it^att r«VT« pl- 
xSfiii, tvTi T» xitgtKii, 7 fitXmt» fur iTifWf. Idem fententiaTum 
iftfiMTK, V ifi^^fuc titiriiZvgot- nex^is in. elegia, gu.-ie iu Tlieo- 
mtttu tti irtrb. Trior l.imen ra- gniJeis v. 951. fGnom. Br. p." 
tia velicjitis magis coii&ntanea 39.) habetiir: ovStU arAgiiKmr^ 
videiar. — ijno calet iac. qni ar lnii 9r»r< yarsi KitXv^ti, in t 
niiiic, pner, iiivenum animos ^ijS» xmitp^, iZy,x ti Tlifr^ 
amore iticendit, «tmo:r, adnltjor (piyiit, TlfiriTiii, mTi \vftit, eur 
£ictus, piiellat iion lcviter com- eniXnTv^c aixo'Jiijr, mrt Liwvtm 
inovebit. Ad dectarandim exi- Juf Igiiiifiifines. Tavr' lat- 
miam I.ycidae pnlchritnditiem ^» xfxilti tu Ktleafiiti, ol^jii r 
ddditahaec puta a poeta. Cidm-e IXa^fl yBuyxT» xai KffSKXv» 
ec tepere de amorc , ui h^aX- iTfi/tiait iifi(^l(it, LAiid.nnt ec 
mr^xi ffttri, xximiitt vx tf». Sapphu» c. XI. (■Annl. Br. I. 
TM et fim, in vuli^j» notiuoi 57.) itd luiracri* Iuia refliiuen- 
^uantiUaiu tepere ali.is Ac amore diun ; 

V.nrpmiiaa Si mtstitl iroTi, xki faafnsvyx rl^ir 
L<raiT ouiinBK »ir vcrifor- tv y»f ittiix*i' fiiar 
Tur h tlitflxi' «TlV u^xtis x^r 'AiVb Hftus 
♦».rri«« . . .' . ■ tiSi u . _ 

B^iliti irit7i irar* itfutVfi!r rixvtir lxicii:n»fdya3i. E 4 ,,Coo'^lc 72 Q. HOFATII FI,ACCI ■ 

C A R M E N V. 

Jryrrha, jiveverum idnomai, Jive Jietum Jit, fuitkaud 
dubie Ubertina aliqtia, aut peregriiia, tpiales compbires 
liomoe erant, miiltae nobili genere ortae, et liieraliter 
ecbicatae, clegantia etiam atque ingenio, faepe et fcien- 
tia arlium, tnprimis ponfeos et mtijices, excellenles :_ ctt- 
iiis rci-plura inlloratio exempla fuiU. JgUttr et delicias 
in amore tales Romt^ facere folebant, et amatores kabert 
jilurimos, nobiUJftmos ftibinde viros ; cum ingenuas len- 
tare, aut in amorem peUicere, palam certe, nefas et peri- 
cuUfum ejfet. ^ttum igitur Pyrrham , cuius amore ipfe 
aliquamdiu irretitus fuerat , decenter comtam , eleganter- 
quf cultam Horatius videret, novo eam amatori, tpiem 
hisce amoris Ulecehris mefcare cuperet, hoc dare, ex Ulius 
animi Uvitate fatUe fnfpicatur. Memor igitur perjidiae, 
quam ipfe olim cxpertus fnijfet , eandem ifii iuveni, qui 
defde puellae minime dubitaret, fortem praedicit. Per- 
feqiiitur hoc fuavijjima allcgoria, ajnari, foluta navU 
anehora, placidijfimo, mox, cadem altiiis provecta, tur- 
hidijfimo, defunna. Se eodem n^ifragio deprehenfim ; 
«X*o tamen fatis falvum evafijfe. M> ...Gooi^lc CASSIjnVM L. I. C. T. V. 1. 2. 75 

A D P Y R n H A M. Wluia mnlta gracilis te puer vii i*o(a 
Perfofus liquidis urguet odoribus 0. 1 — r4- 'H:xOf^UTn Tniniia 
■cCTbam qiiam I, 8- Quacric 
lantuin Horacius, qiiemiiaiT) iii- 
venum Pyrrha nune in fiii arao' 
rem pelle^eerii: etfi in liis iam 
Ucita 'peifidiae *iiu , atque in- 

conlianliae ineft obiiirgatio. tpirciftT itirr, iinde fiuxerd 
Purr, iiiTCitij, qiii adeo pri- illa Pro^n-tii III, 3, 41. Grato, 

ifl«nf iaem Ep. XX.TVT. Pofli» 
ot iungere : ptier m rofa, h. lo- , 
fis rcilimitus, qiue doctioreffet 
tatio , Graecis non jnfreqiien», 
Biirip. Herc. fiir. 677. «' ^«ijr 
MTT tufiwfSilc, (i/n y in e-tt' iuoflt — — JVtafarunufuB per&diam nondiim expertii), fe. ris implicuijfe 1 w. — Et c. ■pitt in verna fmiiper habvre rofa. .'e felicijluniu 
piitaas, gracllis , fxJirac , emTb. 

Xp«> gradll, teniii corpore, adeo- bene MarLl. in ed. Blirm, laii 

qne delicntus, moUis. piilcliev. dato ATiftopfa. '!«*. 1367. h 

Kotum Teventii Eunuch. II. 5. /tifif unguenlo detibatas. Sio 

S3. ^ic Ctmymedtm gracilem 'iititat tr ttrigait , 1>. ttTtpat^ 

Tocat MaTtial. XI. 44. 1. urgtt Tind. 01. I. »40- et Virgil. Aen. 

premit («, arctiore Bmplexii te T. 37. jfceftes in iacuUs. Effce 

conRringit, adcoqiie perdite tc adeo mulra in rofa puer, ^iiaf unat. De Maratho Tibull. I. 
Q, 36. Dum tumet , et teneroi 
tonferlt asipie flnus. Poteft et 
effe, inftat tibi, rectatiir te, amo- 
rera tiium unice expetit ; quo 
fimiil raTtidiiun et fuperbiam 
Pj rrliae, qua puetum magi» in- 
cendereti poeta " ~ 

:. IV. 3- 12. quum r^iis , vfliiti Anacr. dici- 

tiir, etEiKip.Alc. 799.^1 83_5. 

evi^xwtr tnixxiiSil!. Etiam Cic. 

Tiifc. V. 26. effe in viala. oat 

in rofa et de i"iii. 11. 20. po- 

tare in rafa. Atqtie haec ra» 

tiobene convenii-et cum fqq. 

Pro- perf. liq. od. qnae diiae res in 

i itr- Horatio fcmpef lcre inngiiniur. 

add». ■i hracliia ricta dndi. Prius 
i^men malim propter adiecta, ^Tibull. I. 7. 51, De cubili ta- 
IB Tofa, et fuh antra. Te recli. men rofi» conrilo accepil quo- 
nem, ciibantem i'n rofa, in ro&a, qiie Dotvill. »& Cliar. p. 97, 
qiiibits Uiimns conftr.ita eft. J» escitato PJiiloftviiii loro Ep. 
odoribttS iiic<re limili mododixit XXVIII. xcu' irov ehutci av sTr- 
Seneca £p. LXXXII.' et in rofa ^itreuiriin ftixir, dKKi x» xit. 
Z 5 ' ' /tv^'<" ...Cooi^lc 74 *?■ HOBATii rj:*.cci 

Grato., Pj-rrha, fub antro?. . 
Cui flaTam religas comam 

Sim- 

f^iilftu hti fiim. — Pvrfufut, m.igU id verba et renriuti h. L 

tijictiu, delibucus , roiDim ha- fpcctitt, Silentiar. c. XXII. (Anal. 

h^i delibucim fcf. V. i3- 9-) Br. III. p. 78.) «V», »/« «X*- 

crhribiu, jicgueniis nIo'J/»e«. Sic f nr IVi fiifrgvxo', V Ti" X*'l^* 

odorati capilli JI. 11. ifi- UL iptuiguriiK, onxf'' ifi^irifui» 

,30. »4. V- 17- 33. Uquidit ad ne/Ja; qaae porterian. con[pi- 

omatum peitinet^ fed quo ge- r«it fere cwsa. TibiLUiani* I. Q. _ 

Tierals t. odores defimatur, ae 13. Pro genertliori veio, cui 

dedaretur. Erat hoc omniuo romii trinei, rpedaUorem gra- 

deliciliorum , ec qui genio fuo tjoiemgue poeti pnCuit comcn- 

indulgerent. Hic Tcro incer ai- di luodura, qiio crines iu uo- 

tes releieiiduin videtui,.qnibtu dLuncoUigabantivrj quoipfo ele- 

Pynhac iiivenii pUcere cupe- gantiam et guflura, qucm vo- 

teC — fab antro , egregie ad cant, puelh prodebat. TibulL 

exomandam toum imaginem I. Q, 15, Jpfa -placet , fuam- 

sdpolitiun. In amoemtate fpe- pu — n»c niridam tarda com- 

Juncarimi propter re&igeria firit arta capat, ~~5. fmple» 

cooipoMtionibus et ainoribus muadiliit, uon operofe, variovo 

aptarum celebr:inda multi fimt cultu ouerata, fed ita comta 

Romaiii poeiae. Poetam tamen atquc oruata, iit fine ullo Jiu- 

non dedeceat , Ti dc nmbia ar- dio factum videatur. Mandl- 

bOTUin limplicitcr accipias, nili tias f. niuitiliuproprie de omatu 

loquendi ratio repugnare vide- mulLcbri, qiialis eftgeuiinianira, 

atur. cf. I. I. 21. Miuime armilbrum caet. Hii omabuit 

vero audtendi funt, quiancrum fefe maxime merctrice!, qiiibtis 

de romice acdpiimt, quod vel iuvenum oculot ferireut. FUut. 

cpitb. grato refpuic, at ab toto Poeii. I. i. 64. ocalai mtot vt>- 

Joco alianum clt. — 4. Cui, iu lo delectar» nuttiditiit mBretriciit. 

cuiuB gialinm. ut ei placeas, Pyrrha ideo omata erat £inpli> 

comam religas, (viiies ciios dc- clter, non ma^uillce, utpota 

cenicr compoitii. Comae fin- formae fuac coutidcns. 
gendae et apte conciniiandae Aii- 

diiini inter «TEes, quibus puel- 0, 5 /97.' Oraiio in Iiis tt. 

Ue pliit«ie viUebant, liicpius admodum conciima ac docca. 

mcmoratiir. TibiilL I. 9. 67. Peifidiam 'P)-rr!ua ipfe exper. 

Juns patat iliam pro te dispo- lus Horadus iuvcnem iititm ds 

tltra criael, tiul ceriuet denfa eadem mox couquellunim per. 

■peiter^ denta eoinetf et, qtii petua fere allegoria compant .,Coo*^lc cABainiTM t. r. c. V, T. 3-8. 75 

Simplex niiijiditus ? Hea , qnoties fid«)n 
Mutatosque Deos Aebit , et aTpera 
Kigris aeqnora Tcntis 
Emirabitar inlbleiis^ 

Qta 

nmttaei qni, tnnqnino inui, Deet datnn («jnrif 5niy Enrip. 

rolTit, mox, iu ■Uum piove- Med. 414.) calcare, Et hoc cft 

ctQS, eiuiJem raaru facie, t«m' illnd, quodpiinioloca b oiFelrt. . 

jieitatis ingruentit vi, penitiis' AUa ntiona Dii dicimcnr nuita. 

inimutata , peiiclitatiiT , acqua ti , b. e piopUiij infenfi £icti : 

naiifiagiiun fieit. ~. Heu ^uo- etiun hoc btii adcomniodBia 

, lUt fiebit , conqueiettii, cum h. L Nam in recundo unoie 

doloie leatiet, mtlo fuo expe- Dii ainuitibus dicuninr piopi- 

Tietiu fidem olim a puelln £bi tii. conttaTero, amoii) foedert 

datam , nnoc mucatam (iteiui- dif foluto , vcl non inutuo , iis- 

dum enim JiocJ TioUuim, nip- dem irati, infenli. Ftopeit. I. 

tan, perfidiam. Flaut. Mil. 1. 7. £t niiU iont toto furor 

Clor. ly. I. 56. Std IM Ifihane ktt twn deficit tuuto, tjttum tor 

tmittam, A haec mutet fideai, men adverfos cogor habere BeoS' 

eiJe modo. Elegani eA uTu* ubi fiurmannum quoque huno 

xeuJUrfpiri conqueri, ciim ad- Hoiatii locnm ita explicare ri- 

iuncta poeniieiitiaenotione, Ho- deo: in quo umon offeniilic, 

ncio perqiuun lamiliarii. t. I. hoc, quod alio modo ftdei, 

35. n. V. 5. 74. EpiA. n. alio DU mutari dicantui. Tei- 

1. t). «^e TibuIL r. (). 79. XU. tiA denique ratio eft, ut alle*' 

5. 40. et Fiopeii. I. 7. ig. — goiia tempeftatia, qm fe fubi- 

fid. et deoi mueatos, violato iure- to depiehenrum amatoi fen- 

iaiando pei deoa dato. SJmili titi iiuapiat Jktim a t. 5. ntquo 

forma II. g. 10. dicitur falUr» fides deinaii tranqnillo dicalur, 

eineret matris, fidera, et ileo*, et quod iiiTenis fcmper hoc fi.-itii 

y. ij. g.iIfOrlaeiJaa. CatuU. 64. permuiruTiun credideiat, cui 

iH^.itUTWnduiumnegllgere, Di> adeo nimis con^deiat. Sicfidci, '. 

cendiun adeo eOet, poetam dift. pekgiVirgil. Aen. III. 6g. fides 

iunziJFcquaepedeltiijoTuiohic murae Orid. FafL IT, 454- fi^'* 

ionctura attuliiret : fidem jter caeli ClandLm. de B- Gild. 499* 

Deoi (nimirom iureiiii-nndo in- fides fereni Stat. Silv. III. 1. «t 

leipolito} Jai-amiRiuareivioIare: Dii adeo, qui cnrfiii ipfiiis pti> ^ 

uti £ere Sut. Achill. L 405. mo fiTerant. moic nuKiitiV ira- 

Jidtm et /upnoi h. £dem £u ti, leropelUte immiHa. Veieor ,,Coo^lc •je 9- HOBATII FT.MCI 

Qul iiunc te fruitur credulus aurea; 

Qui~ f emper vacuam, remper amafaU^ 

Speratv 

ItrDeiii n« tMis Haec Titio pniil- eR, etincotilUns in amore. Cae- 

io Idngius petitt Tidcitui'. ■ — terum aureos mmes Bmilit&c 

aetjuora afpera, miirc arpenim, poeta dixit IV. 2. 23. auream 

commotura, [umtoverbo ab ira- anum Tibull. I. 6. fig. ubi v. 

tij. Nifi force praeRat iiiilgeve Heyn. Pariter Anlipluuie* de 

eeq. afp»Ta (xcu oeHtii, excita- meretric^, ijiue non bakerec 

tit Tento Euctibtis intequBlii. mimum meretiiciiim , eam ha- 

facta, adeocgue commota. Sic bere »it «Jer ri xf"'''' 

inarijtialei jirocellae II. 9> 3- Tjisi ttgtr^f natriifiiiTirr 1 ovTml 

Nigris, propter nubes, ^uibus kriugai npud Atben. XIII. 4. 

caelum obdiicunt. Sic Euras p. 572. et inde apud Giot. £x- 

nigirValer. Flacc 11. 365. con- cerpt, p. 631. Eundem Anci- 

tra Notui albui T, 7. 15. ubt plnnjs loctim nofb^t admovit 

T. not, — eniirabitur, nove dii- Heinf.Lectt. Theocrit. c. XVnT. 

ctum pro llmplid., mirabitur, -p. 357. gui pvoieterea commode 

experietur , lucta tamen verbi monet, fuille lianc inter illu 

Ti, cum ftupore adfpiciet, qui« voces, qnibus am»torea inereiri- 

le^tior fidilUmum, perpetuoqne culis folerent intKt^^iaitu, Uii- 

tranquillum certa libi perfiinre- dato in hanc rem Ariftoplt. 

*at, -— Infolens, active, ijiii in- Acliarn. iipq. (fikiiairta ft* 

■ confiantem Pyxrhae aiiimiim fuiK^axwt, 3 x^"'"- ^ *o. 

nondiun expertus fuer^I , qiii vacttBm fibi, ab aliortun «niort^ 

eam in unore fidam crediaer»[. qui te fui Tolummodo omori v»- 
caniram putat. Ovid. Ileroid. 

''■ 9 /9?- Q"> ""'"^ amori* XX. 149. Elige de vacnis, qttant 

tui deliciis perfruitur. jiurea, nonfibi cindicet att*r. — /em- 

nnquam ea, quae optimu mo- per amabilem, qiiae femjier ab 

ribus At praedita , quae idco jjxo te imDri patiaris, vel, qiiae 

■tnatorisvotisfaveat, et inamo- digna lis (propter cailitatem) 

re habeattir fideliiEma, quae ta- quac femper ab eo amcris. 

men non fit. Hinc pracdare NoiaillaOvidii: ntBmeris,ama- 

adiectum crcdulus, qui, fe illam hiUi cfio, h. iis praedita mori- 

femper, ut ita dicam, aiiteam bns, ^uae ^morem tibi conc^ 

liabitnrtim tam facile fibi per- lient. Caeteriim allegoriam in 

fuadet. Propert. II. 19. 61. his uonrervatamcbmatHomiiis 

Tu quai]ae, ijiii pfeno faftus ad- Etem. crit. 'IL 20. Enimvero 

famis amore, Credule, nulladiu non ipb Pvrtha h. L cum mari 

femina pondut lud^, h. fcyis proprie comparaturi fcd eins. ,,Googlc CABMIMVM. L. I. C. V. .V, 9-12. 77 Sperat, nefciuB aixrae 
Fallacis. Miferi, quibus luten- qui iDam aniBt, flatiu; unde get. "- ^uibat 

non opu» (oit, verba, adiprani pro Tulgai' 

puellani fpecuntia, taro exactt puIdiritudiiM tna ollecti koh- 

ubique tefpondere. Ne illiid dum ufu cognOTerunCi ^uam 

moneun, ipfi allegoiiao ad par- inutabili fis animo. Obierra 

Tes CiTgula» adcommodatae , iiiii exiiDium TeTboiom djlectum. 

misque protractaa multum fua> Nhers de pulcbiiiudine dict, 

Titatis jctrabi. — n. Nt- Tulgare elt. Sed et mare tran. 

fciut, npndum ufu cognitum qiiillum niterediciiui: quocum 

habens, quim faUaa:, mutabi- Tenullani faciem coiupaiirit eC- 

lis fit aaira, qnam facile Tentui, iam Alc^hr. in. £p. I. xai fni' 

<\nx nunc ei lecundut efi, taor tiif^ rirr ^thktMiis ^ifH^Jiiri^T, 

tetur, et ex adverib fplroi, h. e. et magii adpoiiie Meleag. C. LX. 

qiiainpammcoti&aus Hi in amo- ed. CLMoiifo * ^iKt^c xtg^otc 

re. ^imiUimo modo Fropeic. 'KaiO^M aia yty^jnit 'i/(./iiiai 

II. 19.67. dixit mimdacas fia- tvfuciQu irWrrac ii»iTOK\iiiY.' 

lut ui amora ladere. Imago ipl« Ipfa veio placidi pellada ponli, 

ab aura il«Iumta ad amorii feli- iit iuc pulchricudo Pyn;bae, eft 

citatem declarandam •dniodim fubdolat falUx, utLueretii II. 

&equentaU cft Graecis patiter 559. Tcrbis utar. Paiiter ten- 

ac Latinit poetis, (t. Ilejn. ad lari, ut Giaeds iciiieiaiiu, Teie- 

Tiboll. n. I. Qo.) luiie veio cnnda elocutiono diciiui puel- 

loco peiquani adcommodata, la , v. Rubnlc. Cel. ad Tini. p. 

<]uum et ipfa allegciriao fupeiio- eio. item mnie, quod piimum 

rum TT. piaeclare inferriat. navibiu pervium £t. Virg.Ed. 
V- 3«. Val. Flacc. I. 137. 

K. la. Ma°num pathoa Iiabct - 
exclamatio, qua eorum viceni 11. 13 fqij, Nexm rentmtia. 

dolet, qiii in Fyrrhae imoiem rum eA : MiCeri illi, qui te non 

incideriut. Eodeni iiitiTtiTi, uoiunt,. liiaTitaie tunen aique 

quanquatn paullo aliter fenten- pitkliriltLdine tua illecti amo- 

tia tractata lit, Plato (Anat, Br. lem tiiiim iiuice expeiunt; ego 

I. p. 170.,) C, VI. 3. • iiiXiI, quiJenii qiialia tu h», expertu» 

niTarn vMttfriasayret htiinit firtti, tuoique laqueos, lebut 

wfurrafiiyMi. quo* vv. miie cor- uli^iuique falvi», eSugi< Fro 

lupitWellon. inlleimef. p. 46. vtilgari igitiii ucgo te novi" 

adde Tibiitl. II. 1. 79. Ah mi- qiianta graviuspoctat X)iia gra< 

ftri, ifuos ki» graviter D$im «r- tiain babeo, ^oi nti « tanti* 73 Q- HORATH PLACCX 

Intentata nites! Me tabala facer 

Votiva paries indicat uvida 
SarpendifTe potenti 

Veltimeuta maris Deo. 

pericnHi, xcanlu. in qtue me Coni3> init. T. I. p. 652. ed. 

tuus tmor coMecem, rervave. ILeiz. ibiqueBcx. Yerba ipfa Cc 

Tint. lun, quiun nulii confli- procedunt: Saeer quippe tem- 

ctamnr, naufcagium facere; iii- pli, et quidem Ifeptuni pariti 

dem liberati, e tuufragio eva- indicat, tefbtur pei tabuiam 

den, enatare dicimur, imagiiie coiknan, ex voto adpenfRin, 

vA pedeliri oracioni &equentAta. (ei.-it enim foUeiuiii dedicationis 

^io renlu Giaecii ixrf^nu, sra- formula £X VOTO} h. e. 

)iil*9i»i pariter did obrcTra- tabula Neptuni templo af&xa 

xunt YalLen. >d Euiip. HippoL tefiiitur, cael. £ere ut TibulL L 

T. gaa. et RuLnk. ad Tim. p. 3. £g. eloquitur: Picta ^«1 

79. Docte hanc ob allegoriam templii multa oAella tuii. Ho- 

liic Tolde adpaHlaifa imaginem ratianam oratioim inverGonem 

exomavit poeta, ritum uuigpn- IJBcunu c& luveiial. L L Et 

do, quo e nanfragio ferrnti to- ifuam Botioa teftaniur faaa ta- 

ta, Uiil in ipfo niiu&agit peri- bella. lam exTpectares oratio- 

Giilo faCta , perfolTercnt , tabui- uem iu continuatam : me ttico. 

lamque , quae hiilus cei memo- lumem a naufragio eatt.ifle. 

riam ferraret, cum veilibu). Sed pro lioc docte ipGus talju- 

quibuscum enatalTent, templo lae, qija ferTatum fe teltatetur, 

"Dei^firtjigcs tanquam kwsL^/i» aigumentum pofuit, nimiriim 

affigerent (t. Virg. tAen. XII. fe vrftimenta baec arida, midi- 

766 fqq, luTeiud. XII. 17. et ii fufptndljfe , confecraire Deo 

ibiSchoL} aut* fi ntidi erafif- marit -pottnti, /tuiirfri 5(iXsi#> 

(ent, comam detonfamDiit coiu tfff ,. Neptuao. t. <d L 3. i> 
iBcnrenc. Lucjaii. io Merc> ,,Go(-)gL CARMIHVM L. I. C. TI. ■ 79 C ^ R M E N /^Z 
AnorMEirTrM. M, ripfan •jfanmt Jgrippa, magmis jUe et praecipttui 
AupiJH amicfis , tetra maTiepte rehtis geflis victoriit^a» 
elarus, ipjius /lugvjli victoriam, inprimis Actiaeae eC 
infecutae potentiae magaarn Jibi partem vindieahs, is 
igiturhaud dnbie Horatio exprobraverat, ijucd luiUa dum 
fuiin ipjtus carmiaibiis ejffit mentio. Igitur fe exciifat 
Agrippae, fui^ie ingenii venmn fufficere negat tamfuhli' 
mi argumento, quodepico carmine ceUbrari debeat , fe- 
tpit tantum hfricae poeji in ioeis et bifibus ocatpatae 
vacnrc. Quo ipfo, tfuaji aliud agens, JplendtdiJJimnm 
Agrippae ipjiqne Augujlo carmcn dicit; nam dum gran- 
dem fihi fpirilum effe negat, eum vel maxime prodit; et 
Agnppam extjuijitijfime laudat, dum ems laudibus eanen~ 
disfe imparem projitetur. Eiusdem, prorjiis formae ejl 
JI. la. IF^. 15. Elocittio totusquc kabitus tatius car- 
minis nsque ad v. i6. magnifcus cji, imagimtm dignic-. 
tas, orationisque converfio admirahilis. Exitns duletti 
etHoratii ingenio, et iiiprimis huius carminis deferiptiont 
oe fenlentiae egregie refpondet, Ulique ttmto maiorem ex 
Oppojitione picturanim venujlalem concUiat. lam L. 
Farius ille, ad quem Horatlus delegat Agrippae canendi 
munus, poeta erat epicus et tragiciis nobilijfimits , qvem 
01 epico genere primarium praedicat Iloratius hoc car- 
miae et ^erm. J. 10. 44. et FirgiliQ tanquam akerum 

foetO' ,gle 00 ^. UOBATII FLACCI 

poetarum principem adjociat A. P. 55- *• '.^ ytrgU. 
Ecl. IX. 55. ubi non duhitanium, ipiin e Scholiajlis 
iegendumjit f^ari o.. £ tragico genere nohile eitis opus 
0x/laiat, Thyejtes, quam tragoediam cuitiiet Graecorum 
comparari pojfe ait ^uinctU: X. 1. nbi v. Intpp. cj. et 
JHortiai. f^III. !&• 8- I-audatur etiam panegyricus in 
Augiijlum, item carmin de morte, euats Jragmenta non- 
nuUa Jervavit 3Iacroh. VI. \.et 3. ^ium eUis divinum 
iiigenium pradunt. Denique Varius, ut VirgUii, ita 
Horatii amiciffuuus Juit (v. Semi. I. 5- 4-<'« /• 9- 23-^ 
et hunc Maeceitati commendaverat. v. Serm. I. 6. 55- - 
cj. dc ilio HutgcrJ. lectt. VenvJ. c. 3. p. 252. et lU, 
Ileyn. ad vii. Virg. JC- 55- T. I. p. ijo. Caeterum 
in hoc carmine male Saiiadunus Jingula iUa prijcorum 
hcToum nomina allegorice inierpretatur de eertis Horatio' 
jtae aetatis perjonis: AchiUcm ejje PoUionem } duplicem 
Ulyjfem, Agrippam et Mejfalam ; Pdopis domum, An- 
tonium et Cieopatram; Martcm, StatUium Taunim; 
Merioiten, Marcum Titiunv; Diomed^m, Maccenatem. 
^uo ipjo Jatis maaijejio declarat , Je pamm totiux eai^ 
miuis vim ac .maiejtatem adjecutum ejfe. CABMIRVK L. I. C VX. V. 1 - 4. Qt 

i D A H I P P ,A M.' Ocriberis Vario fortis et lioftium 
Victor, Maeonii carminis aliti, 
Quaiu rem comque flerox navibus aut equis 
Miles te duce geflerit 

Nos. 

v. i> 3. Smbtrit, pto, tcri^ qiio haud 'dubie eHe poterat, 

boru licec (ut Uatdabunt, I. 7, ^e} caiuui l^faeonii. lam pca 

1. hibeif \. 20. 10.) yario,'\a cuitu notionem, quae ci Iioc, 

Vario, h. Varius Ct opoi'teCi a loco fubiecta ell, poeca perrpi* 

tjao fcribarUi etntune efico ««- cuitatii giatiit pofuit, carmen, 

lebrexM , tit /ortiV, virtute bel, Ovid. ex P. II!. 3. 51. Kee 

lica cciaIpicuul,ett'ictori^(>/tium. tna Maeonio tonfurgera canm- 

Vide, quam prooclaie et ncbiUie tw, lue ma dicera tiuignorum 

onieLuc £c fententia viilgaiis: yaffiu ai acta dacum. Alionun 

Cgo canendii rebiU a te gefLii baUuciuatioiiei vide.in OblT. 
ine impu-flin fentio s Varius fo> 

bis efl, qui MJ epice tractoie t>. 3. 4. Vulgare erat: Scri- 

podit, Quo ipfo Agiippac rei Jjcntui .ib eo tuae vcs gcllac: 

geftat nuie exlollit, rimulqua pro hoc exquiHtior crac ratio, 

Vudo epici Jiirmini» principa» fcribeiis ab eo, quascungHC les 

tum deTert, — a. Carrttea gcffcrii. Nam eftpropric; fcri- 

Matoniiiiu, Homericnm, nun berii quod attiiiBC (uard) rem 

Homentm MMOnium ■ Smyma omnem, quam (quanicunque reni) 

patiift, Maaoniu urbe baberi Komanus te duce gelTerit. De- 

pervulgatum dl. lam Variiu, cbratur ila plenum, ac peipe< 

poeU epicui, olej «irTnipui iVIaao- tuum carmcn epicum. — na- 

niidicitiir, qui evolat, eifcrtur vi&uf nut eftiii docte pro, mari 

Homeri inSar, qui Horaeri vo- et teirn. In Ptopertio II. &o. 

latum ae^uat, «deoque dignit;^ 63. fe» pedihus — feu claff» 

ten ac DiaieAatentHomeciucai- linuliter oppouuntui:. 
mini» lefcit. N»m el cycnus, 

tt pto cycuo ales IbUeniiia Iiuit v. 5 /97. No« bis tnrctandis 

de poeti», ut IV. s. B5. il. ao. Mque impues rumui . >c uUt 

16. Tum pTopriiun erat, alet epico nut fnbUmi argiunenm. 

Uieoitiiim cannun cdeus; pro Fro boc gencr*U ciun inGgni 
F diJectu ...Googlc 8» Q. HOBATXI FIACC3 Kos, . Agri()pa, ne^ue baec dicere, nec 
Pelidae fi:omachum cedere nefcii. diUai 

ntdla. Inprobem: nos heec 
non magu' diccic poirumu*, 
«jii.im Pelidae rtonudium c-iet. 
Ita nei^ua — iitijua eTt 111. 5. 
S/ Iqq- item Cic. de Omt. 11, epic ifirtre rollen 
Pi-opert. L n ^um tr7>t CWm. 
Poiaiif. Tkebae. iibi 'Vi.IeBuCm. 

— 5. Jioniaclium'dv_uiv , iram, 
PcIiJae, Acliillie, Pelci lim, 
ob cicptom libi ab Agamcmno> 
ne Brifeidern. res uota. — gre- 
vem exiliofam , pcrniciofom (v. 
ad I. *. ft. ) Graecis, magna 
cbJc a Troianis, diim ille a 
iiii"ua abstineret', nffectia. — 
cedere preclbu» nefcU, qni noii 
cedlt precibiis, iiiesornbilis, fe- 
, rocif,-pervic;icis. v. A.-P. .20 
fqq. Pr.iefiat liaec riiio prne 
'nltcia, qu.i limplicitcr fit, Ibr- 
tis , .-iiidax , p':r|>etiio Adiitlis 
eiiitlicio. PrifM vi'ro rL-rnioni» 
fuavitaie ea. nef li» diciniiu, 
qiue niuiqiiam pi;>i)etTavimos, 
aut nimqiLim pitlli rnniiis. £ic 
'iwsas Sopliocli Piiif'>cl. Qz^. 

rit exjifrs, et (^?9 Piiid. 01. r. 
113, jiiviiitn Sytuem! , liitg ua 
verax vocatur, ■ Ch-id. tx Paii- 
m II. 9. ^5. MarM firox. .1 
vluci nefcmS armij. S.nocaN.il, 
Qiucft. V. XI. Lujit,» delicaii iptoJ, at ail GaUiot 

nuni=nefdttiufurg«re.— Docto 
■vffro' «;dprinutur argiiineDiiitin 
liiadis : /uitif nfXxioJtM 'A^i- 

V. (i. 7. Curfus jier mare, ■wi- 
vjgatimem, etrore» Vlyffi» : ar- 
gumetnnm Od_*lieae. — dnpti- 
^i,c, verrulii callidi, cxquifitiore 
VDcis tL- Vti eiiim JiatpUx, 
lacXtvi, 'dicitlir is, quii qiiae 
aiiimo HgitkC , eLeqiiitiir, Immd duplex, tiariuj) ^mXtvl , ir»\- 
X«)rWt, mix!>.t! erlt is, qui 
fraiiiliileiTtcr aeit, ^ui aliyd ore, 
alfud pettort ptwiuam hahet, nb 
Salliirtii vcrbis rem doqiiar, hc^ 
nio caliidiis , fatlax. iUcTvx'»! 
y\itfay paritcr VlyjB tribuit 
liiirip.Tro.Ml. 255. St ttime 
t£x,7/ tv»<ir litrhuX' , -1?« 
iKiTft, iurrvxt yXaW^ H^tXm 
r«c rrtiTifn tpiXtt n^tfittM nar- 
Tifv. qiii loLiis inire ri a(vX*vi> 
auinii illulU'Ar. Idem in Rhef. 
5nK- 9iXS Xiytty riXn^t tdti, 
Klv itrXav! wiipvii litig- Spe- 
ctBE etiain Iiiic epigr. apial '£r- 
iirib. Ccnt. III. 25. (qiiod cft 
l'.ilbd«fi V. Aiiiil. Br. III. p. 33=.^ 
/tifm rev atigK, rit ti*K9vr mt- 
IpVKiTH, xi^^f'' XoyeiTi, trAt- 
fUD» ii TtTi v^iirtit. iibi t.imen 
peQuiie ZeiJob. ratu expedit. ...Cooi^lc CARMIHTM J,. I. C. TT, v: 5-10. 83 

Nec curfus duplicis per mare Ulix^ 
Nec Xaevam Felopis domum 

Conamur, teanes grandia: dum pudor 
ImbeUisque lyrae Mula potens yetat 

Laudes 

y%mmu iixiftvi^* fimiliter di- ctun Ae|;inho ab OtefU , filio, 

xic Solon. XXX. 4^ (in Aiial. occiTa: OreftM ipfe Furii» agi. 

Br. I. p 75.) el dupUcts lia- tatiu. of. Prol. Oreifcie Eiivipi. 

guat Plaut. True. IV- 5- 7> ^ei. Quiie omni!! fatis larg.-im 

3Ioratiu5 fone in aiiimo habiiit et Tragids et epicis poetis c-ir. 

mTfpt iroKvTfciror, Cdyireae init. minis praebuerc materiun. Hio 

h, va/iam, uti cuin Tocn Stnt. qiiidem propler antecedentia el* 

Aeliill. II. 172. ftbi male qiii- Tv. 13— ,16, qiine epici carmi. 

dam vafrum Ulyffim reponunt. nis argiimeiita exhibent, etiam 

Sic varii h. frauduleuti modi hoc dePelopis familia. epice tra.- 

Fhaedr. FV- 6- 14. quod e.iilem ctatimi iuteliigere malim, etfi 

ijircitia daiuuatiim ibi o. quibiis- valde adhlaiidiatur eori)m opi. 

dam. vide omninoRiihiikon. ad nio, quilioratinm ad Varii tra- 

Tim.p.67. Burm. adVellei. II. goediam, Tliycften, adluCae 

105. Oiidend. ad Sil. XV. »57. «iittunaut. Paullo clariiii hoc' 

et Ouwens. N. H. I. e. XIV. argiimentiim Tragici» frcqiieD:. 

Fuit, qui dBpHctm explicaret tatiiin 'indicat Stat. Silv. V- 3. 

S:^mn, bis Oraim ingrelTiim. 96. 4pai Furias fOrcll.10 im. 

■V. Riitgert Lectt. Ven. p. 352, milTas) Ttgumifaa domos ffami- 

Peiiu etiam Sanad. esponit Juo liae PelopisJ avsrfaqae caelo ' 

ytyfftt, Agrippam etMcffiil.-im. Jldara terrifico faptr intomter» ■ 

Scd in t:dibus Te&.laitdis com- cothumo. iibi domoi in dolos 

morari piget. a Markl, vel ob h. Noftii locum 

v. 8- tiamam Pelopis, (amU 
liamaPelopeoriimdain, /aeium, v.^ fqq. Contimttr, cnm di. 

beris «c cnientis facinotibns lectu , de gravi' nrgiimento : ut 

iDfigtiem, domelticis cicdibns tentere AchiUem de AchilJeida 

inFaniem. Referenda adeo huc fiia Stst, SUv. IV. 4. 49. No* 

Cicdes Oenomai, ■ genero Pe- Mnuei, I.im teniii oc pirvo ingc- 

lope patTat.->; Thyeftae Ubcii ab nio, qiii adeo arguinento levli 

Atreo fratre occiii, etpatii epu- tenui folnmmodo vacare potTH* 

bndiim iax.i: Agamemnoii ab mus, grandia illa, gravi.-) illa 

nxore Clyucinneiu;>, eademq^ne epici generis srgiuneuta enai- S4- Q* PDR&TII FLACCX 

Laude^ egregii Caefaris et tuaS 
Culpa deterere uigeni. 

Quis Marteni tiinica tectom adamantina 
Digne fcripferit? aut pulvere Troio 

Nigrmn 

tHe vtx conamur; fiUTe anti'- bendu Cbi &uaexei hoc iden 

theton. Fuitei Ovi4. Amor. elTct, ac fi Mutem, ag heroas 

B. i8- 4- £* tener aufDio* ilioi foTtiifinio) . Merionen et 

IjTandia fraigit Amot. Senteu- Tydeiim caxmine cslebnire vel- 

tiam mogis devlaxant [qq. — le«. Tacite igitur poeta ctun 

Pudor qiii e fenfu tcnui» inge- hcroicie Uumericae Iliulii argu- 

nii, reriinique tract.-uidiirun) mentb Augurti aiqite Agrippae 

■nagnitudine ovitur. — fllufti lea, ipFumque adco Vaiinm, 

•potats lyrat docte >tqu« omn- qui folus eas digne rcribere pot 

te, pio viilgui, quae tiactat £t, cumllomcTOcomponit. Ad 

lyrim imbeltent, lufibu* Uutura grive ac fublime epos deljgii^iii- 

.(c levioribiu argumcntili non diini poeta iccnun colorei de- 

item bcUicis aiqiie adeo epici« futnrit ex Homcri Qiade. No- 

adcommodatBm. vetat, piobi- minat inde Marccmi > Trotuiis 

bet me, v. I. i. 54. Z-aiuiat fioiuem; ex heruibus vero, Me- 

Catfaris, res ab eo pfneclare rionen, et Sioraedem, tanquam 

gefiAt, T(( xU«, rcs uota. Egre- poeta; qiium et olioa, oeqae 

^'i, eximii, unici, cum vi dir Eortes, et plures adferre potuif- 

aum, utUI. 35. 4. delerere, fet. — tectian, indutum, ar- 

imminuere, obrcurare, non eo, matum tunica adMnaalina, fer- 

^nam reg poflulant, dignitate rea, iuxta Homerica: 'Ax<u** 

defcribeTe: cxqiu£te adeo pio, ;(aX>i9;^iVio(f, "A^i ;e«>j((»^ 

•ttingeie, eniinare. Imitatiis fii, et bxtt. Mavort odatnMiU* 

eli h. 1. Aufon. Mof. 390. ui- corufcatt CUfidian. in Conf. 

etat amore tui ■pTaecotiia dttero. Piob. CtOlyb. 99. Prirooeitim 

ObieTera laudam imperatorian Graecorum ufu adtunoj de £eno 

priter Cic Veir. V. i. — fui- durLiruuo adhibebatur. — Mi- 

jia, tennitate ingeaii. rionea, nobilem iUum auriguni 
Btque hcufai', f. ixKtr» Idome- 

V. 13 — 16. Splcndidi ver- nei, arii>MVo "Af^i diiitiuii 

fu*> qiiibiil tmplificatur fiipe- Hom.. U. fi. 651, ». 295. — 

rior fenteutia. Aiduum Cuia nigruini ciun vi piOt lectunii 

opu», Augufti atqne Agiippao adrperfuro puhere Trnio, tu- 

res fortitEi gefus digue dufcri- inultu > beUaiiiiiun in camps 

Troiae ,,Coo'^L CABMIHTM L. I. C. VI. V. 1 1 - 1 8- 85 

Njgrmn> Merionen? ant ope Falladis 
Tydiden fuperis parem? 

Nos conTJvia, nos praelia virginum 
Sectis in iuvenes unguibus ac^Ium 

Canta- 

Troiae exeiura : gnpUM prot- tlhi CadmaiB Aicmtar , Toutiev, 

fut de riro bcQicofo, qui in Thebae — Niw, ut confitmus, 

media pugn* veT&tnr. cf. II. noftTOs BgStamjtt amores. t. 

1. si. PariteT Valer. FI. I. 13. Buini. ad eund. fl. >2. S^. — 

NoAnmi lecntiu, Vefpaliuiiun jrrotlia virgtnum te invenuin, 

dixit nignmtfM jmlvtrg SolyTno, rixaa Mnantiiim. Tibull. I. 3. 

B. L fiibs^ limnl aurigae, oui- 63. Hic iufemim feriai tenefit 

. pulTerem excituitis , imi- immixta puellii ludil, eC adfiJng go. ,— Tydiden, Diomedem, proella mifcet amor. — acriam, 

Tydei t- heioum foitiiBmum, irim ruampTodentium, pugnaii- 

■parem adeo Saperis, qui ftecic tium, inTplantium in ifvenes 

idTelfus eos, cum iis congiet angaibui, quibus pio armil' 

[u* eft. ReTpexit baud dubis utuutui, folleoni idea ; qtia ui- 

poeca Homer. II. (. 335. ubi banitacem Romanatn' ucn oCen- 

Uiomede* Veneiem TulnerafTe ram fuiire appaiet eic k. 1. cf. 

«t ib. 855- «">» ipf» Maite Ovid. Amor. I. 7. 64. A. A. 

congieOiis dicitui. NaminhiD II. 451. Propeit. III. 6. 5. ' 

inpcimia pugna o^iein PaUadis ibique Burm. Claiidian. Ferceu. 

e^ipeniu fnerat. t. 1. 1. v, 356. IV. 6, et Epiilial. Pall. 135. 

Minu» igitur commode Intpp, Emollitui acria ilb pnellarum . 

laudant Homerica, !fmiMX»», ira a poeta, ungues ipfis tri- 

tai^tof et fim. buendo/ecM;, quiadeo in facie 
non (edent, unde niliil noxae 

V. i?/??-' Ego non tiifi le- Tereiidum elt. v. OblT. — 19.20. 

■vibus argumentij, et iufibus Sive vacui »h sraoT^e rumua, li- 

lyricii Bptns fum, £x his com- beii ib ainore. fjuuuiii pectut 

tnemoiit conrivia, et proella eadem notioiie Propert. I. 10. 

virginom, cum dilectu; qitae go. nti xtttir xftiihir Agaih. 

adeo opponaniur heroicisi quae II. a. in Aual- Br. TIT. p. 33- 

in Uiade occurrimt, pioelijl. fvv quid uriinur, imamua ali- 

Kos, qund moK cum vi repeti- qnid, amore pucllae calGmiia. 

tui, initio verriu, ad oppoficio- Idem coIot oratinnig in Strato- 

uem praecedentinm, poni, fol- Tii» op. XXII. (Anal, Br. 11. 

leojie. Prope». I. 7. i. Dant p. 364.) Khv/u> ft l^x*' f^' 
F 3 , ii ,,Coo'^lc 86 (J. UORATII ri.ACCI 

Cflntamus, ^Ticni, fiye quid urijnur, 
Non praeter folitum leves. in n. — nm ,j>Taeter falittrm, mm (eriH. Male nouaullit 

ex moTCi pro mi^ie conrueto ptoni in unorem ex mote con- 

Uvgs, fld' tevitatem ac biUiita- [ueto. Neque melins »lii: pro 

tem propenri; pro confuet* no- fueti noftra amorii inccn&mua, 

fira leriutsi iacii tintum ac ut mox uramiir aliquul, mox 

lubbtu accommocUta, lcvioii. vacui Jlmus. Sed iAtm fcBfus 

bui hii canendii Iblummodo h. 1. qui in Propm, I. 7, i. 

Tscantet. X-eviorem lyram hoc Dum tibi Cadmtea dicaiitur — 

feufu dL-tit Q\iA. IVIet. X. 149. Tliehaai Noi, ut confuemat, 

^uae opponitur pleclro graviori noftros agitaauit aniorei, h. 

V. i^g. I1. camtinUina gravicK dum ta. Tbebiida. condici ego» 

lis aigumenti. Hunc fenfum mova [alito, UDOm meo> ca- 

unicQ eHliigiut cota lenteniia- no. .vGooglc CARIOISVM L. I. C. Vir. C A RME N ni. 

Lif Munatius PlanCus, vir- potau ae nohHiJ, 
probahHis orator, Clcertmis olim amicus, quoeum iun- 
etus Jidt Utterarum mutuarum ufu (qnales exflant Uhro 
7. £.pilit. ad Viv.) initio tvfbamm civilium lulio Ca&' 
fari addietiis fuit , fyoji Octaviani partes nmpUxus, et 
AiUonatm perfecutus alitpiamdiH, huic ad Mulinam fu- 
gato cum AJbiio TotUone frfe cojiiimxit. Pace facta 
a. 712. Cnf. fuit cnm M. t-epido. Itifecutis novis 
chntiinis heUis /intonto adhaefu, a quo a, 73S. ad Oeta^ 
vianwn transfugU. v. Dio L. III. p. 4.E0. VelUi. II. 
33. pr. Atque huius gratia Jlomiffe tjuidem vtfus ^, 
magnisqtte honoribus functus, dttm et cenfor, et, quod 
Torrentius e numo docet, F^rbi praefectus fidt : fedcum. 
effet inr fummae inconflantlae diibiaeqtte Jidei, nunquam 
ex aidmo favere Jihi aut falis fdere Octavianum inteU 
lexU; Ucet omnem daret operam, iUi ut graliofus fieret, 
atque etiam', vt Augijlus appcllaretur , pofleto tempore 
perjiceret. v. Sneton. Aug. Fll. Fellei. II, gi. pr. 
Ceijorin. si. Igitur quum niuUos difjiciies cafus per 
tinmdttts civiUs, quanquam fua fcre culpa, expertus, 
contraxijfet iam itide, ut fit, viaguam animi OBgritudi- 
nem, atqae nunc et contemni fe vidiffet a viris bonts et 
gravihus (v. felUi. II. 85- extr.) et femper fufpeclum 
effe Augijio fttum ingetUum, Jihique meluendum, ne 
F 4. ' quando .vGooglc Q3 Q- HOBATII TLLCCt 

/piando fuhito excideret SUus gratia; tandem, maeron 
victus, voiimtarium exfUium miditari coepit. lam quum 
iis lemporHus.multi, qid patria carere 'maHmt, 'jfuam /» 
timore vivere, civitates Graeciae, tpuu et Utteranan, 
inprimis philofopfiiae , ciUta Jiorerent , ef miti infuper 
caeli temperie gauderent, in kis vero maximeBhodum au$ 
Mitylettea ■ (v. Gc, adDto. IV. 7. et Vll. 3._J peterenti 
hoe idem Ptanaim fecum cmfkittdff», « ipfo carminir 
imtio mtsgue exitu fatis probabiiiter flatuere licet. So- 
ratitts igitur, etfi eius, mutandae urhis, atque in privato 
fs continendi haud improbaret confilium, a Graecia tOf 
men animum eiut aiducere conatus, bc in Tiburtiaam 
potius regiottem, Itaitae amoenijjimam , fecedat, eutn 
tKhoftatur. Praedara hoe arte adomavif poeta, fum- 
maquB urbamlate conJUium hoc fuum Planco proiara 
aggreffus ejh. Laudes quidem fjtas effe ait Graeciao 
dvitMibus , easque midtorum earminSms fatis ejfe ceU- 
hratas: fe tamen Tiiurtini agri duicedine mira modo 
a^ci, ac maximopere teneri. In quo nobSiJfimas Grae- 
ciiie civitates peroenfet, neque tamen eas contemnere velle 
jrutandus ejh pradato Tiiure, Ihim igitur TOmtinae 
regiojtis amoenitates uberius eiKtoIlit, tecte Jimul atqu» 
vemijie admodum Planco, vt m hane fecedat, ilnqtu, 
genio indulgendo, animum curis esconeret, imtuera vohdjfe 
videri debet; quod idem panUo- difertius declarat v. ao. 
Munita vero ftc ad confalandum erigendumqite amicum 
via, eundem, ne fe perpetuo maerore maeeret atque con- ' 
ficiat, fedulo dehartalur, Ipfam tnim naturam non in 
perpetuo quaji btctu ejfe , nubilaeque tempeflaH fucce- 
dtre ferenam atque tranqiaUam. Jnimtm adeo aegri^ 

tudine ,-.iGoog\c CAftXniTM X.. I. C. TIT. t9 

tuSne ejfe Imandum , et ^uidem , quod praeferuiffvnum 
fie remedaim, vino; omninoqiu mdiora ejfe fperanda, 
DoeU atifue gramter hO€ Teum, tam fortiter adver- 
fos eafus ferentis exemplo commonflrat, quem hme 
ipjam attimi Jortitudinem fociis fuis praecipientim in- 
dtieU, F 5 AD 

U.gn;K.,.C00'^li: $0 (^. HOaA.Tn FLACCI 

A D M V N A T I V M P L A N G V M. Ljandabunt alii claram Rliodon» aut Mity- 
lenen, 
Aut Ephefon, bimajisye Corinthi 

Moenia ■ V. I — 9. CiTiutnoi et re- IT. Ca.ut wleo illos tefpeieTifc 

giontunatnoeiuaiimriiiii Gra*. qui fabulM Rbodiomm dome- 

ciiie enumeraiJo ; de qiu v. ilica», «le RKodi origine, Soli» 
Argum. Imiutiu NoOrum Mu — «Mlm. fxtt. pertracUverinC. 

tiitl. IT. 55. X. 6g. Lauda- Conf. loc. ckff. Pindar. 01. Vr. 

fcurt no(a forma gTMoi (e. g. — Mitylewm, Lefbinrbem, tt 

Piud. OL IX. 160. Alia vide luUHra « dafir!ptimu aedificio- 

epud Giaevium Lectt. Het. rani et pttlchritudiruinprimii no. 

c. V.) pro Lmdent lic*t, celc- lUem, iiutu Cic Or>t. contm 

brentperme, extoUant: ut I. RuJl, c. 14, puio&rom id«o vo- 

6. 1. Obferv» copiam poctu cat Ep. I. ti. 7. /uyitX** tuJ 

invariandarententia: laudaburu xbXv* Longus Pafl. iiiit. 
«Ifi; funt, quibui anumopus efi 

ttlfbrare; plurimmS dicit : nu v. 2. lEphefojt, nobtlijrimam 

nnn tam percufftt: — Bhodon Afiae iirbem. biZy ^MtX/faiv 

daratn, , iUuItrem et TioEit/mt (ut 'lmvm,-tit itgi Mtu fuvnus ittm- 

vocatCatull.IV. g. c/ammMar- virttt vocat Antipat. Sid. c 

tia). XIV. 6q. e.) cura pulcbri- XXXVI. (Atul. Br. IL p. 16.J, 

tudine aedium. mcrcatun.luxu, — moenia Corintki pro, Corin- 

tumveroartibus et pliilofophia. thum, ut faepitu. Ili)^tf J^t- 

NilL forte pracftac explicaie. wcigSs ^ tKaev 5r»J>««row in>Me 

Solis radiis iUufiraiara , quace- vocat Bacchylides ipud Steph. 

rushaecinfula.SoIiracra.niin. fragm, Lyr. p. 572. bimurU, 

quam eiiu radiij et luco pror- qtiae inter duo maria, Acgeuret 

fus carere diciciic. Atquc"Cc ct lonium, Gu eft. Uiouires 

hunclocumaccepitLucan.VIII. Sl/yphi «rr« Gorinthum vogu: 

Si^S.clarm«tuei-eliquit[o\eRho. Seuec Oed. nQa. adde Ovid. 

deiu adde iuodem V. 30. ^Un. Fafl. IV. 501. Trift. I. »». 5. L)vn;e..,.C00'^lc CARMPSVM I,. l. C. VIL V.' 1 - C. Ql 

Moeina vel Baccho Thebas, vqJ. ApoUiue 
Delphos 
Inlignes, aut Theflala Tempe. 
Sunt quibus unum opus eA, intactae Falla^ 
dis arces 
Carmine perpetuo celebrare, 

Inde- Eft e gr. tiitlyMtttf ifi^AJi- inde ab m\ns prunoiiliii conrt* 
Amwm. GoTuiihi opulendiim niu leric detext» comprdieii- 
cdefaravil iam Homer. IL i<^ AtX. Bodem renru perpeiuum 
NM* et Find. OL 3. ^. aXjt^* tanneit dixit Oviil. Met. I. 5. 
vocaiu; ut r«riores~ taceun. et MaxtuL Vf. 64. >o. Silmjtt 
^— 3. T^hoioff, Boeotiae uibi, tocu perpttvtun ob beUi Fuiiici 
iniiltonmt canniiHun argiuneuta leeatidi hiftoiiam cararine con- 
praebuit; in bii inpiimia fabu- textaio.'' — ?• ladetfu» . . . 
la« de Bacchi origine ac religio. oluiani, et inje nominii fibi fa- 
ne deuniatae. Hinc injignti, mam paraie. Adiecta haec id 
celebritae BnccAo. — Dalplii, exomuiiiBin prioris v. lenien» 
Phocidii civitas, Apollinii lem- tiam puta. Niminim poeiaet 
plo atque oraculo celehria. — qui aUqitocarmine inclaiuenintt 
Ttujfala-Tempe, anioenilGmas coronam libi facnUate lua por:- 
Tbeffaliae convalles, inter Of* tica pepeiilTe dicimtur; et ipTi 
fBin et Olynipum niontes, v> coi'ona praemii loco ipii* daia 
AcUan. V. H, lU. i. dicitur. 'llince^.ru I. 1. ag. 

ipre Tocat praemia doctarun 
v. 5 — 7. Alii Atbenas Galit Jroittium, et lauro meritit qiiae- 
laiidani. Sum tfuibui, aliii sruiin fila comam Juam cingi a Mf Ipo- 
iiniqiim oj7iii eji, in hoc [olo mcne poltiiliit 111. 30. 16. I* 
laboiant, Uoc lolum agunt, nt adeot qni cjirminis aliqnod ar-- 
arcet PMadit , Valladi facrai, gumentum libi tractandum fn- 
MftnX», * Atfaenaa celijbient, mit, coronam inde ll|>i parat* 
•— intactae, virginia, perpe- h. Eutiam et gloriam. Hincet 
tua Minervao vpxhtto. Pallas ei, cuiiii lai^ca carmins ccU- 
MfmiM, «tXitif, quae rftinet /nm- brat, quem adoo poAeritati oom- 
mii i'n urfcibiuarcMiuxtaCatun. tnendal, coronam poeta necter« 
UtlV. 8- fatianou. — carFni. didtui. v. ad I. »6. g. lam 
oa perpetuo, (nii kv)iX"i{>, quod haec coiona pio vario caimini* 
onmet Athenitnfium res gefiai aig^umeato poteft eHe Tiiiat 

mjTUi ,,Coo'^lc ()2 Q- SOBATII TI.ACCI 

Indeque decerptam fronti praeponere oli- 
vam. 
Plurimus in lundnis honoretn 
Aptum dicit eqois Argos ditesque Mycc- 
nas. 

Me nyriea , quie erotico poetu ; ponere. Praeponert ducit poe- 

•dence*, qii4e Bicchi Uiide* ta, propler idi. /ronti, h. cipili. 

MttcDd; laure», quie epici tra- eodem oniRru praemia frontiom 

GtmcipruiTiio cedit; etli in Iiii, I. i. ag. Iim vide, quomodo 

Ht omnino libi coiifient poatM, ▼erriii X.acretii, quos ante om- 

non facile exTpeaes, Docte los lubuit, iroititione nobilic*-' 

Tero poet4 Athentrum Uudei rtt, I, 926. et IV. g. iuvMqm* 

selebruiti coroiuin oieagiiuiii mhioj decerpere florei, injignam- 

uihuit, qiiod Minervac Uctw. fiu in«o e^ili ■petert inde eoro- 

•rat oliva, etquod in ■rcoAthe- nam, atide priut nulU velanatt 

naTnm rerT«b«tur bcra iftt otea, tempmaMp.fae. Mult*Tero ex- 

qnim ipfa Minerra in eiut cnm titeie cuRiina, qiiae origines ao 

N^tuno fuper urbia recena con- lobul^B Atticat antiquiore* com- 

4it«e appeUatione ac tnteta cer- prehenderent ; qtulia liDo dubio 

tamine protuLerat (t. Herod. V. fuere^AT-^tJvr et &nei^«i aomi- 

gs. Sophod, Oed. Colon. 6g6 ne infienita, 
. fi]q.' ibit|ue SckoL) e qua et ex' 

•Ui» (kcrii oleis Tictores in cer. v. g. 9. Pturimus, plariinl, 

taminibu* poecicis ( rrrftAe^ multi dictait , canunt, celebrant 

yieui ) qnae in Paiuth^DieiB, (t. ad I. €. i. st 5.} Argoe mp' 

kuiia Mineme , fietent , coro. tam eauii fc nutiiendis , pro- 

taam acctpiebant. t. Meurfl pter parcua fua, ex Homeiieis 

PaiiBthen. c XI. (T. Vir. TheC epithetii, "S^f lintefiertr, }w- 

GronoT.) Sic exorqatLouem praer mrfi^, Theocr. XXJV. 129. 

claram h. 1. facile agnoroa. Juu Unrikrr» ec Findaro Ifthm. 

de verbia breviter difpiciamui ^, 17. 7»ri*«w. Apta enim regia 

— iade ex hoc canainis irgur poetis dicitai , quae bonum ali- 

mento, qiio Atkenat celebraTo, cuiiis rei piyiTcntum atqu* al^ 

rit, oliviaii, coronam olexginam menta praebet. Solmm pecori 

decerptam pToepanere , pto, de- aptam YirgiL Oe. II. S 34- ~^ 

oerpeTe, fibi paruv et Jrouti Mycenat dltes, epichetou Ho- 

fiue praepoiiere , capiti tuo iin- mericitiB , mXixf*'* Mmtvtv 

IL ». ^.iGooglc CABMipVM L. I. c. vir. V. 7-13. p5 

Me nec tam pfitiens Lacedaemon 
2«Tec tam ^IiaTiiTa^ perculHt campus opi- - 
mae, 
Quam domus Albane%e.iejjQiiaQtia>. 
£t praeceps Anio, ac Tibomi lucus, et 
uda 

Mdbili- IL V. igo. ccrte Agitnemiionu titnt, .retei *i fevenm Spmt^ 

t«inpOTibiu. — in luncmii ho- -iiaiuin di{ci)iliham; nam buiu 

tiormt, inArgiTanim fabulamni tnft' «oniin Tri-twin paticntijt 

- «xpoIkionB migius Isnelimonia poncbjitul inxta Nep. VH. ii. 

paite* clTe debune proptet cnl* 4. — campifi Larijfaa, ag« 

com tuiiiu doae lAi Tegioni prrvi circa X.arillain ThelTalia^ UTbem, 

priiUD at domeBicttin. PoITunt nt fura oppidi I. i. 16. opinuu 

ct faymni in luuonis honorem propTie ad campuiB fpectat : eft 

&cti intelligi, qul «deot epice Tcro HomeTicucn epitheior, If^ 

tXBCtati, GibulBS ArgiTorum dib ^nXai) iiifimk»it tl. fi. g^i. ~^ 

!"(««« exponccent, in quibn* pBrcuffit , ,aiiiinam ineinn teti> 

^ilk regio, qnippe lede< earuin, git, commoTit, detecLttione ee< 

cuni urbibue memolari debuit. pii. Jam Lucret. I. gaa. aert 

De [nnone Argis praecipiie cui- jtereaffil thyrfo laudii fpaj m»- 

ta nota omnia. vide tcI VirgiL gna mcuA co» c£ Virg. Ge> 

Aen. I. 34. n. 476. Aen. IX, 197. 

V-' 10. ii> Tun exrpectafTei v, i3— -i^' P^o tu* omni. 

OppoJitioneia: mibi Tibur prae bus Giaeciae ci*itacibu9 Tibul 

Us omnibns placet. At neqne PLinco comniendntimt» poen 

■innc quidem reTOoare aitimum eiusdcin defcriptiuni patiUo ton< 

ab urbibus graeoii potefl; fed eiiU' immovatiiL' eaniijue per 

l,aoedaemaiiem iidhuc et Jjrif. paitet ductam riiaTiltima pictu" 

Eua in ipIJuiy truititionem in. ra «blblvit. Pro fOnte, und« ' 

fcrt. Forte boc loco ipfe Ho- Albula oritur, docte eft domui, 

ntiua tcnGt, ijniini patum fua- antiumNpnphae einsilem Auvii, 

vii longa ifia urbiumgraecarum ,Albuiteaei Foni «itim cuiusqus 

eSltc ennmentio , et bac artifii fluvii dei velNyntphiie eiu^eio 

ciob orationi) iimctura ac Ta< fiuvii fedes eft, ut pervulgathm. 

riadone legentium faftidio ocGiir< Sic Properc. I. ao. 34, I^rgett 

tcie tdIuiI]* videtur. — pm- vacatdomumhwniiimn, Nyinplni 94 Q- UOBATn FLACCX 

Mobilibus pomaiia liYis. ■, 
Albiis ut obfcuro deterget nubila -caelo - ■ 

Saepe Notus , ■ neque parturit iilibres 
Perpetuos: fic lu lapiens £iure memento 

Trifti- niytiUfat gratam; adJe M«r- Deo incUgeu confecritm. Ti- 

tial. IV. 57. 8- Hetnfiiu domum bumus enim f. Tihur», Tibw- 

Alhutt^ fjlv.-im Albimcac co- tm> cutn CatiUo er Cora, hi- 

gnominem interpretatui . lau- tribuB < TibuTis conditor habi- 

d>(o Knd. OL jS. 16. ubi Acra- ttis. v. Plin. XVI. 44. etHeyn. 

gM nrbs ciusdam ciiin HnTio ■Excurr.VIII-»dAen. VD.p. 151. 

nonunis ttiaifiM mrn/tev dica- Lnctun memornt etViigii. Aen, 

tnrj ' qtue tamen ratio parum VII. Q^- lucosque fvb elta — 

{■Tocedit. — re/onamU yxofrie Albmiea! qiii adeo fontiAlbu- 

«d Jomian (. fontem pminet; tieae fubiicebat. — 14. Pa- 

pailloinroleutias ad ipbmNym- nuu-ia Tibnitiiue regionts olini 

pham relatum: uri fere Pro- in majdrao pretio fniiTe, e plii- 

pert. II. 35. 4^. ■nymphai tota ribus poetjutim Iocib coguofci» 

airbe trepUantea dixiL Vir^il. tiir. t. Broulciu ct Butnt. ad 

Aen. Vn. 85. de Albunea: ne- Prop. IV. 7. 91. Drakcnb. a<I 

morum ipiaemdxtma facro fotua Sil. JV. B25. « Bontl. ad b, 1. 

foTiai. V. Obff. ad Rl. 1,3. ifi, — uda, irrigata. cf. III. 29. C. 

—^ 15. Aitio flaTiiui per Ti- IV. a. go. — mobililiut, omat, 

- burtinocuni fines decurrens et at lymplia fugax 1\. ^. 1.2. aqua 

in Tiberim deflnetu, ut ait V>b. trepldatis Ep. I. 10. 21. 
Sequ. c 7. t: Dionyf. Halio. V. 

p. 305. ct Deinftei. Eti. reg. II. v. 15 fqq, In lianc unoen]pi- 

c. 15. et CluveV. ItaL nni. II. inam regionem feccde, ibique 

p. 711. — -pyaeceps, nam pro- genio indulgendo cuiariun, qui> 

pe ^'ibur de fcopulis cadit. bus le niinc nuceias , obUvifce- 

Uvid. Amor. Ilt. 6. 45. qui per re. Tcrpetuo enim ne ce mae- 

rava fuxa riilutus Tiburis jirgei rore conficias , iplh renim natu- 

■pomifer Bira., tigat. Propcvt. ra ac vicinitudo te deliortatur. 

111. 4. 4. Candida qua geminas Videsenim lelreiiam tempcftatem 

ojtendura cmlivhia turret, et ca- fuccedeie niibi^ie. Fraedara 

dit in patulos lympha Aniena vtto, ac pioirits I}-rieit fententia- 

lacus. aJdc Sut. Silv. I. 3. si, nim inflcxiol t. ad r. 3o. — 

et I. 5. 25. — Xibumi lucus, ut faepe, oIoe rt itdXXa, foUeniii 

'Jibumo, uuquun lieioi rel inore iu compantioue. — A'o- ■,,Googlc CAR^HNVM L. i; C/ VII. V,' l4-2l. 95 

Triftitwm vitaeque labores 
MoUi, Plance, mero: feu te fiJgentia lignis 

Cafba tenent, ■ feti denfa tenebit ' 

Tiburis^ nnibia toL -Teuccr Salamina pa- 
tremque 

Qnum tut Blbut, yftmaMrtf, mfykTntf niAko Tiyu. MOitiaA, quod 

Apollan. Rli. JV. 163S. ali cE- genenliii» eraU fubOitaic caitro. 

feou. &cFavoiiiusftreniit.¥lat)X. ctvitac mfticaeregioiieniTibur- 

Metc S. 35. ipa-fMit tMB^ii- taawm-, quie exqujlitifliina' «11 

litaten, ut ipfe T. 56. explicati iliHcxio ad conilliumpoeta« pri. 

yenti fereni Ovid. Faft. I. ^gi. miriujD ; diitn iiniica, iii caTtris 

ctanu ^quilo Virg. Ge. I. 460. nuQc verluid, uoii diferte, £ed 

fiuru Boreai L,acaii. V~ 704. tcale fuadet Tibiii feceiere. 

nlartu Eurui HutiL Itin. I. 541- Quo et Talct teraporum ratio: 

tdii T. Intpp. et Lunb. Ii. 1. — Ave te cifira Mrunt, IiTe Tibur 

ieterget , filgat, pellit ruibila. leneblt. Ntia tentbitaixaodnm 

Nabila foiii radiis deterfa fiini- molliter Horatii exprimit conii> 

liierClauiliaii. de VI. Conf.Uo- lium; qao eodem Tibuitintun 

aor.^ssg. — caaio obfcurp, ob- agnua tantit laudibus tt. ■ 

fcurato, nubibuB.obducto. Or- aa — 14. extulerat. — fuU 

iu[ h. t. — 16. farlurit, ex. ^enCul_/i£iu(miUtaribit«, aquiii* 

quifite, pro, parat, adducit auieis, aliia. graphice boc — 

indvi. — »7. Parpetuoi io- trneiu, H ibi Terlaris, e». — 

cle pio adT. perpecuo. .— iS^ic daifa nemoiiun timhra drca 

ta coatiiiuo nuerovi ne iiuiiil- 'I^bar tiium, quod ideo amu, 

geai, atiquando ^fu, coerce, tem- lubenter ibi moraris.- Forto 

pcu, pelle trifcitiian, — Sa- etiam iu ea regio&e TiU^m Vlaib 

fient, quod (apieoti* cft, bpien- ciu liobebat. 
ler, utl. i».6. fapiai. — tri- 

Mo labortt, aenimDaii c|tTat v. X> /99. Sententioni, Tino 

aniniL — ig. meromolU, ncm- curas eOe abigendaa, ac meliora 

p«vetuftat«, vel omnino duld, ^etanda, prieclare poelaaninia- 

^«Xnnif . MalU CalaniunluTen. rit, lununamque ei Tim ic gia- 

1. 69. vitatem coiiciIik.Tit , dum nubi- 

V. iij. Vulgate erac: ubi- lem prilae antiqiiitatis heroenf 

oinque lis. Fro lioc era(; feu eam praedpientem iuducit. De, 

iu iniiitia verfetii, &ve in otiu cuiuUtipue, Aiaci et Teucio.. 
Teluuo- ,,Coo^lc g6 Q. aOKATIt FI.ACCI 

Quum fugeret, tamen nda Lyacd 
Tempora pofiulea fertu^ vinxUTe corona, 

Sic triAes adiatus amicos ; ' 
jQao noB cumque feret melior FcHtana pa- ' 
. rente, 

Ibimus ' 

Telamonu GUui im altei £ne «dmoduni atque concife po«- 

kltero ia patltm lecUrec, • ^ U dociitu* eft. '— ' tuU> Lya«Q 

' tre propofiu, <le Teucriqite (9Ct> temporaftopTii:, ez <x ufii poe- 

Uoi eiiuqite idCjprum, in qau mum loquendi rolleiuu: nam 

uvbem pairiM cogtiomiiiem ooUi' vinohau^nii&eDt, inulelcunt, 

^ccet. perruleata omnia. T> *c madeni fudore tenipori. T»- 

Pind.Nem. i. 76 fqq. Sophod. buU. I. 3. 3. Nau i/miiqmmi 

Ai. 1036. £uiip.Hel.9»> Virg. nuUeo parfmfum UmpOTO Baccha 

Aen. I. 623. at Vellei. F«t, L txeitrt. — vixxifft, diudjle. 

X. init. Trambimu luec nu. -— papuU» coroaa iQlleniu* ia 

ratio forte e poetoe ^jiaeci dca> bcru Heiculij. v. VirgiL Aon, 

mpte, idqne e fcewh ubiTeucet VIII. sgfi. Docte wleo poeu 

in itincie, aj^ulfa id lilui tuivei Herculi a Teucro Eicrificium 

cum fociii Herciili, aznkunDea paratum innuit. v. ad v. 2i, 

tutekii, faci-am ficcret, etintec .— 34- trifiet, de fiituro IbUi. 

cpiili), Ic iUoaque exbiluraturiu, citos; etUm ob exiliiun. MBla 

ti , quie fequimtiu' • diCeret. Cruq. — aimeoi, ^iXtvt inU 

f.iAabat eiiun Ficuvii uagoe- fW. mox focioi exilii bii *o 

dia> TeuMr (Cic deOt.U. 46.) viae comitM dictoc. — aitja. 

«t ip(a haud dubie c graeca tut ad conlbletionem txahitur » 

exemplo ezprelTa. •— fniiv^ l^ aonnuliiik lU V. 13. iQ. quod 

cei^ lcnge infelicior te, fKgertt irguliua Tidctuz. 
a'patre iu «kiliuni pidfus, nura 

exul pererraret ; tamen twitum v. ftS /97. piMciMfu tem- 

abfnit, ut bocce infoituniunt rum, ia quaaicuuque tcrran 

«niimim etui iringecet, ni po- noi Fortam, fitum ftrtt, du- 

tim, vino exhilaratus, fociae. cet, quamcunque uobi* )ubiun> 

fuo» priitinoriun nuloiiun, quae dam aHigtiabii, ibimu, eamua. 

fortiter tulilTent, recordatione eam petaniui. Ad feaieutiuii 

erigeret, ct ad Uava [ubeundji Viigil- Acn. V. 70^ quo fat» 

vino inviutoa ewitaret Teu- trahunt, retrahtaitqiia feqvanutr ; 

tmun aoiona ciput TinxiflTe, vi- ifuid^fuid erit , faperaiiJa omait 

aoqiu le iuglua iuviuili^ dooc fottun» feriatdo eji, — metior 

pareiUf, CABMINTK I- 1. C. Vn. V,i22-30, gj 

Ibimus, o focii comitesqne. 
^il defperandujtt Teucro duce et aufpiee 
Teucro ; 
Certns enim proinifit Apollo, 
Ambigaam tellure nova Salamina fiaturam. 
O fortes, peioraque palfi 

Mecom parmte, uuiulgeiitior, benlgnior orpculo. ~> Salamina ifbm ve- 

Telimoiie, patre: cum vi nd- terem amblgaam futuram, du- 

iediim, ad erigendas foeiorum biam, dubii nominis fore, nmni 

animoi. Nititur Tcro ifia fpei leUure , propter noram Salami- 

ni«liorii fortnnae oracula Apol- na, in alia regione a nie con> 

Huis, Teucro dato, T. &8- (lendam; Salaminii iiomen dn- 

— 27. Nil, tmr evJlfr, non bium et ■mbigiium /ore, alia 

defperandum, — '' Teucro duce eiusdem nomiiiit a mo condita; 

't a. T. diim Teucer vo* du- dubiutiim iri, ulra SaUmia. 

cat, Teucri (cam vi repecitumj recenlfdte airte eodiim nomine 

aurpiciil novam fedem quasri- appellata, intelligenda fit, h. iit 

tii, cum vi dictum pio, me iam momii, aliam a me condi. 

diice, meo ductu, meo aufpi. Iiun iii: niliil amplius. Cor- 

eio. T. Ob0^ fiituit vero Salamina cognomi- 
neia patriae faaa in Cypro in- 

V. ig. Apollo eertat. qui ve- fuln; ul Vellei. ait I. i. 
ra. exitiim habentia oracula ediC, 

«X^Air. ut faepiiii de vatibui. »■ 30. Fere utVirgil. Aen. L 

V. Intpp. ad Lucon. IX. 5\Z. 199. O paffi graviora, Jabit 

adde Sidon. Apoll. VII. 37. — d*ut hit quoque finem, ex Ho- 

promijit , vatidniilui eft. El- meri imitatione Od. /(. soQ. ec 

iam hoc Terbiun de vaiiciniis Orpli. Arg. 1146. T\^n ipi>^t 

propiitun. v. Ovid. Faft, I. -rn ftix^'"' ifl rv rat ein 

517- Sta^. TKeb. If. 169. m. x^!"" f^^t^i ''^''fi'"'^»'- -~ 

47£. et Acbill. II, 342. . O qui tam fortiter praefentia 
mala toteralis , imo his peiora, 

V. 29. Miia eDnntialia fen- graviora tanquam viri iam per- 

tmtiae vulgaris : novnm • me peQi eflis , imde Ipemre licet, 

Ealamina conditum iii. Sed yos et leviora, ^uae nobis foite 

egregie feivayit ri v^oi poeta fnperanda lini, aequo animo 

in reddtndo aiabigiui Tacbit latiirot, «• 31. nrnimi prae- 

^ ' G «larc 98 ^ Q. HOBATO FUCCX 

Mecum laepe viri, nimc vino pellite curafi: 
J3ras ingens iterabimus aequor. 

dara «ductuni. piopcei ine. p«ieiDu>> ilenuii lUTigabiiniii 

|»ma expulTiim; nifi fimpli' (ct. ad I. 34. 4.^; vido anU 

dter id conrolaudoi foaomm inofi facti noroi laboret fbrt^ 

uiLmos T*ler, quod. eosdem ter [ubeamiu atqiie tolere- 

Uborei et ipfe fottitei tuletit. mua. Ergo ti lilu» appule* — 51- , do- nnt, bcra Heiculi £Mttui. —• cte. ;ro. ctizrani in man »■ bigau, onut. ,,Coo'^lc CAKMINTM t. C j4 R M E N VIII. 

Ljydia, eaius yta^m rfumiiiit Horatius, Syhartn ita 
amora comiperat, ut omijfis omnitus, tpiae ingnumm 
adoUfcmtem Romanum decerent, Jludtis atqae exercita. 
tionibus, totum Je moUitiei traderet, atqueapudfe, tan- 
tpiam AeJaUes in Lycomedij gynaeceo, delitejcerec. Foeta 
igitur, ut Syharin ab hoc amore avocet, mores eius gwie- 
rofamque indolem nunc. deflexam atifue in peius mutar 
tam picturis quibusdam vivide delineatam ei ob oculos 
ponit, ita tamm, ut hwu reiculpamin Iiydiamt ijuaa 
eum, Uieetin-arum fuarum laqtuis coTtfhrictam teneat, to- 
tam transferati eamque lanqumi fundi calamitatem 
ideo ohiurget. Argumenti huius Iroitas pi-aeclaris oma- 
tus lyrici compenfatur virtutibus, eitpie pertractatiom 
docta ae lAoida htcud vulgaris accedit gratia, Sub Syha- 
ri$ namine nobHem alitptem Romanum, forte equejtris 
ordinis, iatere, propter campeftres etcercitatioa^ vv. 4 
fqq. memoratas, rette coUigas. jID 

,,M...,,Coo^^]c q. HOBATII FLAGCI 
A D L y D I A M. f j ydia dic, per omnes 

Te deos orq, Sybarin cur properas amando 
Perdere? cur apricum 

Oderit 

p, I fq. 'Anunatur lotnm fui0e GaiT)|ieftribu»'ac militaii- 

carmeD oiatioue ad Lydujm bus, quae generoruiu adolefccD- 

dirccta. qua ei exprobrat, quod tem decerent. Itudiis , Tacaffa 

Sybarin amore fui inetiium te- eum nautiotii, paUercrae ei fic 
neat, ficque JgnaTura bc mol- porro: nuriccontra omnem eiuii 

lein reddat, Sati» urbane «deo Vborenifubterfiigere.atquemol- 

Syb^ri nmorem erga Lydiam, litie diflluenteni in £yiliae rmu 

tatic|uam mollitiei elua atque deliterceix. Spectat WcTei^en- 

ignaTiae cauIT^n obiicit. De tiamun, Eun. II. i. ig. Dii 

Sybtkri V. Argum, Magnam boni, qtiid hoc nwrhi efi ? edeott 

Ratim in exoidin vim habet. homines inamuaricr ex amore, 

quod Lydiam per Ceot obte- ut non cognofcas, eundenv ojfe? 

rtatiiT, quali magno fe foe- et, quimagis adpofitus eit, fua- 

tme obftringat, quod tam In- vilEmui Plaiiti Ibciii Moftell. I. 

geauiim adolefceuteni amorii 3.^2. anioradvcnitiiicoriiieum; 

fui illecebi'is ' perdat. — a. it uique in jKctus pernuinavit, 

propertti -perdere, axiihi( xjtoK- pisrmadafecit cor meum. Nunc 

X»hu, perditum ia, corrumpiit fimulrea, Jidei, /ama, virtus, 

anumdo, dum eum amore irre- decuigue deferufrunt. Egojum 

titiun tenes ; ciilpam igitur a ia ii/ii factus nintio nequior. et 

-Sybari. devolvit ijil.ydiani, me- mox v. 71. Cor.doUt, cumfcio, 

retriciii artibu) fuis eum vel ut niwc fuin, afgue utjui; fuo 

iHvito detinentem. AJ verba ac ntijue induflrior ie iueentut* 

feiirum Plaut. Epid. If. 2. 36. erat arte gyiiuiafiica, difco, ha- 

Eam tuiis gnarus — deperlt t fiis , pila, curfu, armis, e^uo. 

uhi fiiUmque, lemque, feijue, le- Eo lotum fere carminis avg;u- 

ifue properat perdere, mentum, a pqcta tantiim exor- 

V. ^ fij. fLxitiofi amorit natum alquc ampliiicatiim. — 

ifiiua vim atque effecta eg;regie curoderit, odit , gravjus pro, 

per partes deckrat poeta, Sy- vitat, eo non venit. Odit pro- 

baris animum, et moret pror- ptie labores iu canip 0, pro boc, 

fus immutntos ac peioies inde ipfum campiiraj nili vim odii- 

factot cJe; dediutm eiuu olim ^ne caulTu io cpitL aprico. CABMINVM I.. I. C. Vlll. V. 1 - 7. .101 

Oderit campum, patiens pulveris atque 
folis? , 
Cur neque militaris 

Inter aequales equitat, Gallica nec lupatis 

Temperat ora freiiis ? ' 

Cur 

qnod i* fbli niinu «xpofitns rir, nuliterimore, tanquun mi- 

cJTet, cuiiii adeo leAui Sybari les. — 6. inter aeqaaUi, qui 

niinc intdlerjbiiles Ttderentur, adeo iiedem rtiuiiis militaiibiu 

mjlts ponere. Forte tamen vacare deberct. j\d 6ppT0^riiiTn 

Qtnimque rccte lUtu.is. -~ Cotti. igitiir Sybari faciendum haec 

pttin intellige Mavtiiuiii iti qiio adiecia puti. — fratlica . . . 

exercitntiones, qiias mox riib- Jrenis , baec exnruant priorem 

lungit poeta, a Romanis iiifii- feittentiBmfpecialiuotiane, qiioe 

tuebantur. — palient . . . fo- equitandi artcm oftendit, infero- 

lis, patiendo, tolerando ibi piil- ciQiibus equi» domandia fpecto- 

Terem ac folem pro Tulgari, tani, qiiam ideo tanqitam rem 

exercendo ibi coipus : fed alte- nimis inoleftani Sj-baris ntmc 

Tum cuin dilectu, quod mole- intermittit. Caiiica ora, auda- 

ftiae tiDtionem infert, propcer cius prOL, os eqiii GallicL Ejc 

luatn nunc ifiaa exercitatione* equis vcro GalLiciim bic ponic, 

omittit. Simplicior omnino quod ii efTent ferocioret adeo- 

totiiurententiaeenuntialioerat; -qiie diiGciUus lemperandi, com- 

CuT nunc defiigit exercitationes pefccndi, regendi. Opiu adeo 

in Campo Martio, quafi Soti» iis domandii cntfrenlt lupatU, 

■efium atqiie pidverem terro freno, cui lupi, Xwoj, ferrei 

ticqiieai. Sic luvenjiiVn. 33. aoulei inTerti e^cni. Ovid. 

lobufia ac viribu* intcgr» nsCAt Amor. T. a. 15. Afper eqaut 

dicitiir polieni pelagi, et cajp- durii cantunditur om lupatil. 

dit atque ligonii. Paritcr Cku- adde Virg. Ge. 111. iog. Cae- 

diau. in Eutrop. IT. 410. avi- leruin Horatium bic equeftt^e 

dai fpleadera lavacris, nac folei nobilium iuveniim Rotnanorum 

inAretve paii, de molli homine. certbmen, ludum Troiae 'tliT 

f. 5 fijij. lam esercitationum ccum , refpicers contendiuit 

genera quaedam fiibiicit poeta. nounulli. Sano (ic r> milita- 

Prinwi loco ponit equitatioiiem, rii fatis proprie dictura effet. 

quam et III. 24. 55. inter ftu- Nam in hoc ludo iuveiie» in 

diai^ quae ingeniium adolerccn- lurmas divifi et galea atque W 

loia deout. coUocat. — rmHtii- fiilibiu omati (Virgil- Aen. V. 
e 5 Sli ,,Coo'^lc 102 Q. HOBATU «.ACCI - . - . 

Cur Wiet flavtun Tiberim tangere ? cur 
oUvum 
Sanguihe 'viperioo 

Cautius vitat? neqne iam Uvida geftat aimis 
firachia» laepe di^» , 

Saepe 

545 ^'3^0 ludebant, f. piigium diit quain maTitue alienum de- 

equelkein adiimbrabant. Sedlu- clanaidiun ceutiut eum intm-a 

Aa» Troine ent r^Uennis. et ait, libi in«s;U caTere, corpoii 

MTO actus, " ruo, fi oleo inungatur, aeque a- 

V. Qfqif- timel tajigere, tacnim mcie ac 11 Jangaiite vlperino, 

refugit, tauquam uimia pericu- Tcneno inficeretiir. Sanguiiiein 

lorum, pro, nou tangit; ^uod Tiperinuni ciiro dilectii pofuit; 

verbum ipfum egrogie mollem nam ia in eOicaciirmiis Teuenii 

■ Sybaris animiim depijigit. *ori- habebatur. cf. V. g. 6. — lo. 

tum adeo pro vulgnri, noii iii- netju» iam arma(campeJirIaiA^ 

tral Tibetira, non natat in Ti., vocat A. P. 3?g.) tittM, Jifcam 

bei'i. Flavut is dicitur, perpe. et iacuWoi traciat. Graviter 

tuo ppitlieto. V. I. a. 13. De pro hoc , non gcfiat , hibel. 

re T. 111, 7. 27. ubi pariter eiu» bracbia iion fiint Uvuia 

equcltrii Itudia cum n:icaiioiie fact.i, armoiiim {Toiiilere ac ulii. 

coniunxit. Qiue aadem con- Campefiribui igitui- orniij aitiw 

iuncu liabet ii^ TibuU. 1. 4. la. n« Sybaiia , iie mollii ac cari- 

htc plaeet, anguftii quod equum did» bracliia livoreni coutra. 

cojnpefi.'it habenis , hic placiiiam liant, Difcus eiat orbis m«- 

mvco pectoi* pellir aqaam. adde .gni pondeiis, es aeie, ferro, 

Sl.it. Silv. IV. 5. 40. . I'ititer de aut kpidc, tantaeque magnitu- 

molIihomineI.uc.in.Vin. 574. dinjs, ul non folum mowum 

Konfrangit nando violenti vor- implcret, fed et mediam uhiani 
■ tr.ii unjam.. — Q^ Cur noir miingerct (Slat.Tlieb. Vl.^ja.) 

palaelit.-u: f. Inct.-ie nudii«vacal? undc bracliia livida_facta e0e 

OIco, cui inteidum cew im- f.icik iiitdligitiir. Ii vel fW- 

mifcebatur, (uttde ceronia dici- fum manu emittebatui (Stat. 

tiir) inuiigebantur luctaturi, qiio AchiU. II. 439. Oehalloi m "^ 

ortui m^igisliibriciredderentur j hlla coniUre ilifcor) vel ad !>• 

tum fequetiatur^liaphe. v. Gto- micem :iliquera conRitiituro pto- 

rov, Diati. Stat. c.XXV. et rei iiciebatui. Ludi huiiis defcri- 

agoiijflicae fctipUMe». AdSyba. ptionem iiabe» inllonier. Od. ^- 

x'a igitut auimum ab Iii« Jlu' 1^6 fc[q. et iude Sut.Tlieb.VI- 

£46 ,,Coo'^lc CAHM^VM 1.1. ,c. vni. v?8-.i6^ 105 

Saepe trans finem iaculo nobillG expedito? 
Quid latet, ut marinae , 

FiUiun dicunt Thetidis fub lacrimo&Troiae 
Funera, ne virilis 

Cultus ia caedem et Lycias proriperet 
catervas ? 

64S tqq. lacnZam et ipfum e gr. imitgvitit: dktnni adeo 

pondere fiio ac fnrila Curpide exqtufitiu» pro> inftuile bel> 

liTidu in ImiJuit notai efficere lo Troiiino > Gnecis id Tro> 

poKr^t. — luAUis, quuni oUm iam expugnantUm coeimtibus. 

^celluerit an dirci et i^culi — ^5 fl- rorma pToMca er»t : 

iactu , qiue faep» tcI trans ut AcliiUeni ci Jtu muliebu oc- 

finem, limitem conftituium, iil- cultatnm fenmt, nc proiipeietiir 

m tcopiun exftdiffee, . proiecir- in b. Kb eum cuUut, habitiu vi- 

fel, emiHiret. ' Tilii , proriperet h. eogeret (eo 

i>. 13 fijq, ^aiil latat, Ae- prodituiii, agnitum) jifoEcJrci'')» 

BAel ipuf te, ut Utuifle dicuiU caedem, ad pngium, fed iUud 

fitium maruue Thetiilii , «X/m, gtaviu* de Achille forti/Iimo 

tnnUi&irtttt, Achillem. Rem heroe, ac tedere nefeio. — id- 

io AcliiUeidc perrecutui eft Sti- que (nam ei explicativum eA) ■ 

tiui ; adde Bioni* Id. ^. Occul- idveTfiu l-yc'^ catervas. Xy- 

tavnrat eum mueT in Scj^ cii, qniTndanorum focii erant, 

«piid Lycomedem fub velie mu- docte hic ponuntur pro univer- . 

Uebri, ne id bellum Troiinnm, fig Trouni». lidem ciiro Troia- 

in qito eum moritUTum in fatia ni» compaiati etiam Homeio IL 

ent, ire cogeretur. Apt^ Tati* i. 197. et Find. Nem. y. loi 

bic cum AchiUe Sybari» com- fqq- dc Achille: «l?f> dwXoff- 

pantur; iiam et iUe in Scfro, eltut Mfut» ^ixitiet ni/itpAiit 

Deidamije imore caplus totum inril T^liiy hflxrvmr «XhXbii 

le iDoUitiei dederat. — fuhfu- Ainuw' rt nfBB/ttrei xiu 9fiijfalr. 

'uro, ante dadem, exitiiim lacri- qui lociu omuno huc bcere 

ifofim, lacdjnabile, funcilum. videtur. G4 ,,Coo'^lc 104- Q- HOBA.TII FX.&CCI 

C ji R M E N IX. 

ARGrMElfTrM. 

XrobahUe ejl, ThaliaTcfaim, aniUum HortUii, ad tjuem 
hOe earmm ejt, fuiffe Graecum iuvenem, divitem et nobi- 
lem, qui Romae viveret, haberettpi» viUam. in FaUfeis^ 
haud procul monte Soracte: et in Ttac ipfa villa Horatium 
hanc oden feciffe. ' Nam Ucet forte moru iiie cemi a 
Roma etiam potuerit, tamen longiiis inde dijlahat, quam 
ut ibi verfantis poetae ingenio primatn quafi im}mlJionem 
eius adfpectus imprimeret. Deinde manifejlo idea ver- 
fuum primonan quatuor rure potiiis tjuam iit urbe ron* 
eepta ejl. Igitur ab hiemis regioni ijli , in tpiam e viUa 
Thaiiarchi profpectus erat, attemperata defcriptione 
eKorfus poeta Thtdiarehum ad conviviorum, quae Memaii 
tempori aptijfmta Jmt , (yirgU. Ge. I. 301. de agrieo- 
lis: mutuai/ue inter fe laeti convivia eurant, 
Invitat geniaiis hiems curasque refolvit) 
hiiaritatem exhortatur. Hinc ad generale de vitafuavi' 
ter acjtne citris transigenda praeeeptum ddatus, eundem 
monet, ne anxia futuri foUicitudine praefentis temporis 
fructum intercipi, Jieque iuveniiem aetatem, iufibus eam 
iocistju» aptijfwnam, temerejiii eltfhi patiatur, quum eam 
moxfenectus morofa omnisquehilaritatis expers fequatur. 
JExitniam argumenti huius ac vere lyricam tractationem, 
fententiarum dignitatem atque gravitatem, tum ^tna- 
ereontiam in exitu earminis remijfwnem objervent P^enc^ ■,.Gop(i\c CASMINVM L. r. C. IX. 1 Og 

ram poeticanm Jluiioji, Iniiium carminis mMtifeJio 
reJpon3et Alcati fragmmto apud AtJtrn. X. g. food Jie 
Ugendum videturt 

"T»! /lir S Z*vr, h i' igirv f*f* 
'Xttfuitf «nrmytair t' iiKVmr fmi' KbASnXX* -rif xnfmr ^ htl fih wiittl 
TRf, h fy utpn tlnr i^tiiimi 
MAiXgitt mvraf if^t »•;•» 
MxX^Miw i/i^iTiAu fni^AXm. 

vnie faeiU Jufpiceris, Horatmm at Jkaa oJc, aibu 
haee fMirticuIa eji, totam Juam, romanis tamett /wi*«- 
mentis iniectis, tteprtjfiff: SmuUs eoUrii ejl li. f. 
e. XIII. G 5 AD 

r ..,.,,C00'^|C 106 Q- HOBATII FLACCI 

AB THALIARCHVM. Vides, ut i»lta ftet nive 'candidmq 
Soracte, nec iam fustmeant onus 
Silvae laborantesi geluque 
Flumina coAftiterint acuto. Dis- V. 1 /97- yy^s ai, nou atf" teiB, lUTe Wreiiteiii, Tigeniem 
latU freqiienuta poetis foTina, exponeiii. Ciii farere videri 
qiu OTatiotii vigoT coticiliitUT, poIGt Virgil. Ge. III. ^Gg. fiont 
lcgenti*que aninins erectior fit. drcumfufa pmimi corpom ma- 
— fM caitditiiaa doae pro gna bouiH. fed ibi dt Te ani- 
TulgaTi, candidum, tectum At tniia uTiu^nir. — ntvt ctmdi- 
njiiv. •$(<»« niminun et attoUi dum ul Thrace luns candida 
~ ca dicuntiir, ()iue erectioTa 111. 25. >o. — 3. tiec ioira 
tunt, Iblleimi poetaruin loqnen- fusiiiuant, piope ferTc ampliiis 
Ji rooTe. OviiL FaA. Y. 169. nequeuit, legre feruit onus ra- 
Nandum ftabat AtUu. et lic be- vii _^iw laborants/, yf/i«iirmit 
piiM. Atque hiec quidera in. uiTii Tuno» degraTantie pouders 
terpretandi ratio Ihtis commoda aegre obnitentet , nive opple- 
videtur; aliam tamen h. L in- tae. Exqiiifitn enim loquendi 
eondam fiuulet imitatio Senecae uTu poetis ea tnfionire diGuntart 
ThyefL 117- Cit^arropu/ iuga quae grave aliqiiod oiiiu faitin 
fiant parte tiulla cuna dejiofita nent, iUud vix tolerant. Orid. 
nnw, h. Citliaeron fubCedit, nii- Met. IL HgG. MUu tn ipf» la^ 
nor bctuf efl , folutia prae nm- horat , vixqua fait humtrit cm- 
brae hoTTore niTibua. Igirut dentem futtmtt orbmi, et, qni 
tnons Tiiva ftart h. 1. diciciii', Ovidii locam imititiu efi, Stat. ' 
^niea attoUiliii, erigitur, ex- Tb. VIII. 315. aftriferunuiuu 
Mlliiirem Ipectem pr^e fe fert. domas Jtlanta fupernas ftrro 

. SiO conira Othrys Stat. Ach. I. laboraiuam. Ue trabe aedea fus- 
^a6.,caell* arboribns minor, et tihenie, qiue ideo luctoM dici. 
Tay^etfl «rdiui _^ifer« dicuntwr, tur, Pindar. Pytlu A. 477- • 
Mat« alii: /ttU, plcnuro eftni- vir ef^ati mhw ittmnnuM 

■rt, elSanad. oonllal quali nive. Iftitf/tha ftix^m iiyXut ifO^ 
Meliorem paullo ratinncm Gei- irii tiffrunt h riJ^Mi. Simili:- 
ncru* iniiti Soritctea aiTe BiO' ter attolcran uUiibiut Apulei. 

Met. ,,Coo'^lc CABMtNTU L, 1. C. W, V. I-3. loy 

Disfolve fiign», ligna fuper foco 
Large repdnens; atque beBignius 
I^eprome quadrimum Sabjiia, 
O ThaUarcbe, merum diota. Met. n. p. (>o. ei. Rnluili. u0tiihK Ale. ^ Jtprottu . . . 
^tria longe puUerrim» — «m»- diota , luiivi viniun Sabiiiiim 
Itrahant ftatvai palnutrlj deae. poculis nilionbu», adeoqtie t0 
Eiidem vi £ut. AchiU. I, 535. lirgiui vino iiifiUi vius deli* 
axjiiiunt crinei , rigidit^ue labo' oiit friieie. Nini priTnu iicu 
rmt vitta comii, h. aegre coeicet tiir et cndus, qui hoiteo coHdi- 
conu. Idem uTuj rsv gemtra tus i. lepofitui eil, et Tiiiuni 
apud poeuj, tinqiuni Titg- Ge. oulo. v. III. 31. S..3g. a. 
IV. »73- — tonftitBrirU gelu, V. 3. 47- AUwuii tyififrou 
ciufu iplbntni impedito > gucia «Trn /tiKix!^'- diota tu vina. 
adfiricu, concieta. Ovid. Tiiit. liitm, uirimque ■qGituni, iln- 
V> 1 o. > • yi famui iR Ponio, rnj quo viimni e cuUs hAufiunk 
ter frigore, cortftitlt Iftrr. Al> in miiiora poculi diHnndebiturt 
CMUS: Miwiy»9U i' viitmi w/JinHf J&irM apiid Aihen. XI. 
fmU- omatioi Noiter. — gtht ^,473. luB-ru^SKtrB^i^KTheoci. 
scttfBtn nt acris hieiat I. 4. 1. I. 3g. ^obinanon.qiueinSabinia 
Xi^i iit^ Find. Pyth. I. 39. Eacu elt, fcd quae Tiniun Sabi- 
fjnmina t«to h. I. non de Ti- niun conciiiel:, follcnni epitheto* . 
bcii, fed dc Aiiriii nuuoiibui rum tnuulootione. SicZ^ytiy^, 
in ralifcis intdligenda. gonia tutt^hora III. i6> 3S- ^* 

guadrimum adeoqiieiam latiave' 
V. 5 /77. Disfoliie fc. coloie, tuHiim. «lli poft feptem demom 
igneaccenTo, cum dilectu pio annos btTff/miWrMi^M iudicib. 
Tnlgaii: mili^i, pelle frigui. tum Athen. I. p. 3?. 
N>m fiigore ie« dicunlor ad-. 

imngi , enedeinque cakire re. v, g fyq. Indulge igitur ge> 
folTL, V. ad I. 4. 'i. Qiuutu nio , et caeieraium rerum om. 
' graTin» Alcaeiit, x«j3jSaXXf rir iiiiini cuiam a te jlii.naiii pnta. 
X»}"'"^ — ''£'•0 . ■ • repo- Dii de liia Tidei-int,,qui omnia 
ntru, congcllis et accenfu fupev Tegunt niimine fuo. Perratlti 
foco lignii. Alcaeiu ; f<i /uV ca Diit dicuntur , qiue vel in 
TiStu wug, quod couciTiu) et putefuie no&ia fita non fnnl^ 
do<^u. cF. IH. 17. 14. — 6. quonim adeo ermtiu inoettut 
henignius, beni^Ct Ijtwnditer, cft. Td.q>tao onuiiaa fiUntJ 

fun(. ,,Coo'^lc 108 <l- BOBAXkx FI.A.CCI ' 

Permitte Divis caetera: qui finml 
Stxavere ventos aequore fervido 
Deproeliantes , nec i cuprefli 
Nec reteres-agitantoi; omi. Quid Tutit. Tini. 01- ly- i49- ^'^ r&doni inralTit fententuin po»- 

rtvT"S*iniXlf r hJiinftry w^a- ta, fere iit II. lO. 15. injormet 

mm. Ad reufum et Tei'ba poe- klemet rtdudt lapiter, idam 

>ae Th«ogn. 10T3. yZi fth nt- fammoitt. — jimul ac ftra- 

wt*ri TifWftti» niiyi yJytrrtf vere, profiraverint, Cediveruic, 

«urw /* fgtiT fwKf, T»vTit AmT- conipofueviiii;. Alitet dJciniK 

f ju/Xm. £uTtp. friem. CrcIT. aequor fierni, ^uod tTanquil- 

M. VJII. ed. Lipr. Tii J' «Wji luin fit , ut Hom. (W- y. i58- 

(caetera) x^^ft >tv\imt f^i- cf. Barth. id Stat. Silv. III. i. 

•tf «iJBXf. 1(1. Alc. 7gi. n- 3. — deproeliaates , acerrima 

^fna» euvriyf «iVr — Tci /' inter fe concuirentee. Sollen- 

«M.* litvoT Taprm. Amphii tn ne hoc de tempeftate. t. tti T. 

Grot. £xc p. 519. (Imt ti 3. ie. aeqaore fervido, quod 

Anfrtt ynifuns /wi rj j3iV jV*'»'' fluctibus, ventoram vi commp. 

ri TtfKriy : »ftinpifiit , T« <r' tia , eflcrvefcit , ^ii. Virgil. 

ilXK' If, /uaTKiBS ioTI*. Pal- Ge. 1,327. — «ec cuprejji . . . 

Ud. c ag. (AraL Br. II. 413.) orm", omnia ftntim trmquillK 

nipfim vtnvTat , T^itit rtu redduntur, quieU funt. Pro 

imam rir HfBfun kbt/x<" — ^ • irborei iminotae funt , et 

raiXX* ii watrit Tbx.V ffiYfttt- ex hjt capreJTot ei cn-nof ponic, 

rt iii tilmit. — Caetera, rii tinquam poeta. feteret, an- 

fXX>, qiiae ad noi non perti. noEie, procerac. jtatiqua fil- 

nere «rbitramur, (bUidtae de varam brachia Suc Th. I, 

futuris cogiutiones, qiue prae- 561. 
Icnteni lactitiam turbare pof- 

finc, omninoque res odiobe «c v. 13 f<f. Noli anxie ac foL 

molefUe, uc V. 13. 7. — qut licite de craftino die cogitarC, 

fimtd . . . orru. Vutgare eraC: ipfumque dieni, quem tibi fa- 

p«ranitMilUDiii, qui prarideni tum fruendum dedit, laetiis 

omnibua rebut, omnium recum transige. fage, noti, iit ir. 

fice» tempcrMit, (cf. I. 13. 16.J 4. 23- ijuaerere, ne quaeriis, 

^tti lemperuti quieiem, trilli- ne foUicitus fis de fiituro. 

bu* adeo laetior* fuccedere <pua£rere, iit I. 7. \. II. 11. 4- 

iubcnt. Doete igitur compa- Ad fenfiun Phileueru* apud 

Grofc ^.iGooglc CAEMIWVM 1. I. C. IX. V. g-.lfi. SO9 

Quid fil: faturum cras, fijge quaerere: et 
Quem Fors dierum cumque dabi,t, lucro 
Adpone : _nec dulces. axnores 

Sperue fuer, ; ii«que tu cIiQreas; , 

Donec Grot; Excapt. p. 875. t/ A? fimtt fruete, iuninde TiTe. dm 
jwf siva inrrii, iKmvai, irtuTrf pei' actatem liccc. Hoc fpeculj 
m^ii ntitt J^c viv fito» xaSr'. notione expre/Gc per amoret ex 
ill»ipa — tit a,uiin ii /^il choreas. nec fpTtie, indulge^ 
^fovri^ia^ rl at Vsrtti. — 14. vaca amoribua, lectiire cob, fit 
fimnciuifue Jiem, llngiilot diea, I. i . S 1 ■ dulcat omat. ' Sic 
quoa tJbi dabit, tViii concedel fXvxtTn Kvitgit Theocr. I. 95. 
Fort,£a.tuia, ti^ffti, fMifn. ,Anti- yXvxi?» 'A^f eJiTfr Pind. OL 6, 
qui» Fort dei eft, ad caCus^in. 57. jjuu /Xwuj ct Jic bepius. 
certo3 pertineui, et, cun^ ho* •— Puer, dum puer ci, dum 
' bonos nffert , Fort Jorlu/i^ h. per aetatem decet. — luc . . . 
foitiuuns dietn. Terenu Phorm. nequt tu. Vim iliquam illu^ 
V. 6. inic Cic I^^gg- II- ti. tu accjuirit ipli coUacatioiia. -' 
eictr. OTid. TaA. VI. 775 fqq. Soleceium, ubi feotentia parti. ' 
Ig;icur b. I. praeclorum eC do- ciiU) if-^v vel runilibuS' iiiclit- . 
ctum efi Tcrbum, rententkeque ^^^iiX' 'epeupronomeniiialterQ 
aptillunum. — lucro appone, mcinbro. Senec. Herc f. la^g. 
in luao pone Tel habe, h. iu Sive ma altorem vocas, fcu tu 
&uete, i]uali tibi praetec exfpe- pareruent, ¥,er paifim notatp 
(xacioiiein TitA« tiiae lermino W. DD. t. Claxk. ad Hom. 
adicctu» ht. Planc Merc III. Il- /- 409. Robint ad Ueliod. 
a. 10. defene: U iam liuro efi, 'tgy. 246. et Emefii ad Callim. 
fvo^ vhis. Seaeca de .Bcuef. Xiiao. 150. 
V. >7> Satius efi, gratum atU 

verfui percaptat volupuRet, non v.' 1?. Dum letas integnt 
aliorum aitaot compittare , fed efi, dum cpifttt vegeCum atqua 
fapi betugaa aefiinutTe, at in lu- hilibu» aptum eft. . Firenti £0. 
cro jtaam. Sotades in Groc. lenti. iuveiii, pro TolgBri tM,. 
Flor. Stob. p. 399. qiianquam et hoc pro: a te, in aetaui 
paullv alitcr: n/tioeu /tiiU a>^. flore confiicuto lAafi. Sic v^ 
•riai, fiijiaiari xifht. ■ rans Chla JV. 13. 6- Ovid. 

raft. V. 374, iuatnilibtu amit 
- T, »5 ftj. lit adeo, quae luxurimt aa/ai!, cofporaquaipfa 
MUti.iau. iuTeiulii c«u£|.-iifu>c*. vimtu. Si^ i>>^t« %fi*t «t ^- ^ IIO ^. HOHATZl FLACCI '. 

Donec virfciiti canities abeft - 
Morofa. Nimc et Campus et areae, 
X-enesqne fab noctem fufurti 
Compofita repetantor hora: 

Nunc V. *A y. 1$. €. etitbur, fene* Qtiqnfe repetatitui Un*t JafaTTi, 

etiii morafa , morofos , trifies con&buUtionei cum amici, leni, 

ftdeas, hilaritatu expe». iJoi» fiibminb fono prolhtae, ««f^^«^ 

iUaAlbiiiia: bim fuh-ejrtt iruri i^^ftirfmrKtXiifHnn iuf»! Ht' 

attta nec amara dtctbil , dicera fiod.Th, B05. yaXiffiM ft*!\ix'' 

nec cono llondiiiiu capite. ■ An- Silentiiriiu c XXI. f An*l, Bir. 

tiphane* (Annl. Bi. II. p. 904.} IH. 77,J quodPtopeTt.1. 11. ij. 

K. n. g. Vt' tZr Xf"" Sf"» blanilot fufurroi TOW. — /»fc 

^jujt', «strrit X"^* fim, ^K- noctam, crepuTculi tenrpore. r. 

ft*t, ffi, «faxinif Xftftiir L.ain1h Hiiic yvxil" ittfws ■VO- 

irsifrn^n, yifmr jSapH. Rufin. cat Ineerras c. B53. (Antl. Br. 

c X. (Anal. Itr. II. jgs.J ^t III- p. zos.J — compojita, rvr- 

mtifmittit iXlyBt xS'*'f' ttfTt riiiiiji , pacu ■ condicti. iiora. 

AiMu» , ufri jfo/BJ irrl^tuei ti — ai. Nunc at fectsri te decec 

^iXKrd^Jtf, BfTf yWBlktc eii/itl- rifam latenlis jnuUae, et pigitut 

gm h3\a wd3m , ri jfiii aSgta» dereptam, b. lufus et iocof cuRt 

MvSttl S^vt. puellii , in quibus rifiis prodtc 
puellam et pignuB ei deripitur t 

t).'l8 fqif, tfmnc, dtun pel bac enim hilari imagine lufus 

aentem licet , dum cohitics ab- iUos dedatat. Informanda aiii- 

ell (eo enim referendum , non mo puella lardTaa iurenem prv- 

■d hieltieiia}, tmorii lufibu* va> feqnentem ftigicn*, et abMoii- 

«uuliim. Repetantia- a tei re* deiu (e, fed Ce ipbpTodeiu; fe- 

petai, frequeiices, fecteti* : quo re ut Virg. 'Ecl. III. 65- «lo 

fiiufa omnibtis Aibiectia cOiw pndhi: fngit ad falieeit *t fo 

|;ruit, ut milk h. 1. fit teugma- cvpit ant* vidtri. — rifui Kt> 

dsfiguxa. C^mipuMartiui, in pc^^f^t ▼• Theoor. XT. 78. 

eoque t ambulatione*. Campus ab angtdo intimo, occnltiilimo 

fimpliciler dicitur etiam I> 3.4. fc veniena, eoaudiiu* pueUe* 

Ovid. A. A. III. S85. et poh ibi latmuii, quafi repmri nolitt 

fim. ^ Mreae, loca pnra, por> quod ttmen rel HMxini^ cupit. 

ticns, ubi ambulabatui', et oon. Hinc rifut pmditor, locum pio. 

Vemre folebant uuftntet.* v. deni MTutori, ubi pucUa deli. 

Buzm. ad Prof. II. iQ. 59. ~ tefoit, et grafuti, dejfwheitGa 

pet -'--l^\ CABUmVH t. I. C. IX. V. 17-114, 111 

Ktinc et latends proditor intimo 
Gratus puellae riTus ab angulo, v 

Fignufique dereptuin lacertis, 
Aut digito male pertinacL perllimepiieUa. — Pignmt de- hic lurus pi^nraitli etbtebrA. 

ropnim, detractuiniiif^ii, ideo- Titm, qiules Tuut hoilie, expii. 

^uaairailla, uiu digito, nam- mi romnuuiL Caetemm totiim 

liu, £c abfolute vocatiu, qnod huuc loctim fiiblegit Auctor 

ia £dem mutui UQoni piieliae £lc°g. quae fub Com. GaUi aa. 

daii folebat. lurenal. Vf. S7. mina drcamfenintuT I. 67. Et 

diglto plgmti Jortajfi dedifli. — nvnc fuhridem laiebrat fugitivm 

male partinaci, niinuj , qium jretehiit, noa taman, tffugianj, ■ . 

(lebeTet, repugnante, liannnlum lale (£. tota) laltr* tntlent.. 

TetiacTB TeUet ; noto loquendi Sed magit ex aliqua cupiebat 

ufu. OmDioo lefeienJa barc ■parte videri; laetior hoe muito, 

ad meroi anuntium lofiis, ec ^uod meU lettaforet. 

puum.fcite agBie rideatui. «(u ■ L)in;«.,C00'^lc 41. ItOSATII FI^CCI C :^ R M E N X. 

ARGyMENTVTa. 

Jotum hoe «e Alcneo txpreffum ejfe carmen docet Por- 
phyrionis fcbolion: Jlyynnus in Mercurium a& 
^leaeo lyrieo poeta: in quo adumbrando qmim 
f/oetfi nihil omaino , quod ad aetatem Juain trahi pojfetf 
immifeuerit, religiofo alicui ufu eum dcjiinatum Juijfe, 
Jrujlra quosdam Jlatuere arhitror. Porpkyrionis tejii- 
t^itio aeeedit Paufartiae auetoritas, ifui et kymmtm 
■ illum Alcaei et ex eo loeum de bobus ApoUini a Mercu- 
rio Jurreptis dijerf laudat VII. 20. Tenemus igitur 
hic vetujiiorum kjmnafum lyricorum cxemplum, e i]UOt 
€mn aliis eiusdem generis eomparato, eorum naturam 
mtqne indoiem optime conjiituere Ucet. Nimirum quutn 
hymni oi, argumento , eiusijue tractatione Jint 'vel theolo- 
gici, e Jola antiqua theologia JimpUciter ducti, tpioles 
OrpMci; vel epiei, epico more traclalis mythis , ut Junt 
Homerict et CaUimachei ; vel phyjici et pMlofopluci , ut 
Gleanthis et Procli; fyrici fummam fere korum omnium 
delibare, quaeijue unicuUjue propria Jvnt, Miec mnnia. 
Juajacere atque complecti videntur, tractationis brevUor- 
tem Jolummodo Jihi propriam vindicantes. Cuius rei 
rationem ipfa lyricae poifeos indoles JacHe Juppeditat. 
Coneitatioris enim Jpiritus poeta, renim atque animo 
iude obieclormn phantaftnatum ubertate lumens, dutn 
virtutes alicuius dei, queincelebrandum Jibijumit, munera, 
facta, notiones phyjicas caet. uno quajt obVutu compie- 
• tat* .vGooglc CABMINVU L. I. C. Xl 113 . 

taij elofui eonatar, fierl non ^tottft, ipdn .eius Orati» 
eodem feratur impetu ,- fenfusipte fuoj faepe verho Dan- 
tum expediat, moraeque impatiens ad alia, nuUo fere 
idearum nexH, transfliat, ^iwji hoc fobtm agat, ut' 
deum, ut cum f^irgilto loquar , e tuibato pectore excu 
tiat. Xjuculentijftmum kuius rei exemplum ejl e. 2o. /. 
II. ef. et I. 21. — Exorfus igitur poeta a Mercurii 
mttaUbus celehrat eum tatujuam deum KoYioy, ivpiyiaviov, 
uyytAov a&avdran, ccJjuvAajuirny, (quod duohus exem- 
plis exomat) denique •^v^onop.ltev. ^uae tjuidem Mer- 
eurii munera, atque attributa docto orruttu injlruxit pae- 
ta, ut nobilifflma inde ode exiret. Frujlra igitur funt, 
^i nexum feiUerttiarum in hoc carmine anxie rimantur, 
Jummamque omnium, quae de Mercurio praedicantur, 
ad merita eius de humano genere redire exijtimant, adeo 
quidem, ut lovis nuntium poeta hic celehraverit , quod 
Deos eorumque confdia homines per eum cognofcant: ly- 
Toe inventorem, quodjic corum deleotationi projpexerit; 
qui in bohus dotoje abstractis prudentiae exemplum homi- 
nibus dare voluiffe, et in Friamo per caftrajiefiworum 
ducto periculorum propuljatorem, eius denique animarum 
ad infera loia deducendarum ojficium in henejicii, quo 
de humano genere etiam pojl mortem bene mereatur, loco 
ponunt. 'Neque magis eos audiendos arhitror, qui, quod 
' locus de dolis furtisque Mercurii paullo uberius ( haud 
duhie Alcaei exemplo , uti e Paifan. l. l. liquet) tracta- 
tus Jtt, poetam ipjum rem aliquam tricis plenam, for- 
tajfefurtum aliquod amoris meditatum fuijfe', atque hae 
de caujfa Mercurium prae caeteris Jibi celebrandum fum- 
Jijfe opinantur. 

H . ' AO .,C0^'^lc , ll4 Q- HOilATII TtA.CCl 

AD MEHCVRIVM. jyiercuri, facunde nepos Allaiitis, 
Qui feros cultus h.ominmn recentum 

"Voce 

». t f^q. MercuTi ...» att/ue afpera cutlu. SiL It. XV- 

tiaiam. Solleimu }uec dconun in 171. coniiuigit morem, cultam 

Lymnoniin. inprimii Homcri- ec habicum, • fere iil Ovid.Tiift. 

coriun atque Orpliicorum, exor* IH. g. 37. maresque konunum 

dio *Uocudo> — rtepot Mlotb cultusque feroi, ubi de exilii Tui 

, tU a Maia. Pteisdum jma , At- loco loquitur. feroi kobitui 

Itam Alia ortiun ducens. Fre> hominum fimilJEer dixit Id.Fafi. 

quentatum Iioc Bntiqiiiirunis IV. »07. — lumwaim recen- 

poetis, Inprimis in tymnia i ut tniri; primoriun, anliquiomm. 

Deotagenereiprorum derignent, Refpicitur illud tempus, ubi 

quo augiuAiorem iis rpeciem Ad> homine» reliciis aniris, viccii- 

dant. QiiiutiL Injt. Or. III. que afpero ad cultiorem vitdm 

7. _8. Adduia etiaia diis hono- progieili focietates coniiitne- 

rem parentet, ut fi ^ais fit JiUut rujit. -:- 3. Jormtrfti, linxifJi, 

hniis. De Mercurii genere res excolui&i, ad meliorem vitam 

nota. vide vel Virg. Aen. VIIL perdiixiiii voca , lermone illi* 

^38 ''11- ~~ faeunde, Xo/H. tributo. Sic MercuriusPando- 

MeCcurlu* enim antiqiiis oratio- rae Hefiod. "Efy. 79. h i' £f» 

. nis et eloqueniLic auctor babi- IpnniT Aijiu StSy "igvi, Ovk). 

tU9. Hinc 'Kiyav wgt(pirvs di- \'i&- V- 667. de eodem : I^etf 

ctu* Orpb. H. 27. 4. FnciiH- lyra» jsulfu, mtida quoque laela 

dia vero eiin fpecie ' tribnitiir paleefira, tpto didhit cuhe li»- 

refpectii miniiierii eius, qito gua parente logul. Priieclare 

DeoTum mandata tnuquam ora- veto fcnnoiii inrento politions 

tor, t. intarprBt (Virg. Aen. IV- vitae origo tribuitiir, iiqdidem 

356.) exTequituT. — a. ferot inde focietas bom' 


;, arte» iiiventae, om- dam vitae ralioni.'m , incullam liijioque ca couititut 

vitam, incultos liomiiiej. CuL- mines nd raelioiem vivendi ra- 

tut enim generali notione (Jefi- tjoiiem perduceveiir. Cf. Senn. 

ipat omnino habitum quend.-im, I. 3. 99 fqq. Speuat Iiuc in- 

vitne rationem, morei. Vir- primis Cic de Oiat. L Q. do 

gilf Aiai. V- 73o< ' t*t* durg eloqueniui: ^uae vit alia potait ,,Googlc CABMIHVM L. 1. C X. V. 1-G. 115 

Voce foTmalU catus« et 'decorae 
More palaeftrae: 

Te canam, magni IotIs et Deoruiti 
Nuntium» curvaeq^ue lyrae parentem; 

CaUi- 

amt Ji/per/01 honunes tmm iit quie et ex eim fbtnit elncet) 

locam congregara, aut a fera motum coiicinniorein fSenec 
agrafiique vtta ad huac Aunu* , Herc f. iiQ^- ^'"' ■^rgimt 

niun cultam civilemqu» deduce- iriembra palaejira Jtettere docti, 

rti — catui, cate, pnidenter, Jortet caeftu , fortesque manu; 

Ikpienti conlilio, qiii inteltige- qva» virts Cic. de JLX. I. 6. 

[Cl • agrelies hominiim cultns Tocat agreftet, et horridat, Jiite 

ila opumc emeiidari poife, Por- Tiitort er palarftra.) ijuin ipla 

fis et iiuigere: ciitiu noce et ' exercitaticiic msins robur, vi- 

ittora palaeftrae, com jracIUres, riumqiie nfiim expeditior«in, 

inlignii eOes eloquenti.-i et p*- omninoqne homine;relint sgen- 

laeftra. quibns adeo id efTectum dii niagis idoneos eflicit. Kect< 

dai;c). Suadet carte hanc ra- igititr inter inflituia refertur, 

■ionem imitatio AuTniiii cpigr. quibui homincs » Mftrciirio ex- 

93. Phegeut catuj arte palae- ciilli Iimt. Diccu» inde «j-B- 

ftrae. — 4. more inducto pa- ritt, bitjniviit, Teliiti Orph. H. 

lafftrae, h. pnlaeftra , certami* S?. 2. Simonidi apud Atheu. 

nibus agonifticis. JWo» eft lejc, XI. 13. p. 490. Find. PytlC 

praefcriptA quaedani ratio. ad S. 'S. et Lncaii. IX!. &61. 

quam' certamiua fiunt. lurtt auct^r llquiilae paleaflraet eiiu- 

paltafirae vocat Prnperc. III. que et IlercTilis futuie iSeo in 

12. 1. Lucaa- IV. 614. Olynt- gymnariis poficac- 
piacae fervata motc patarfirae,- V. $ — g. Alit enumersntiir 

lam Pind. 01- e. 117. TiifiZ Merburii attribiita, nullo fere 

mi!t\ar. Ilinc oleiim, qito pa- idoneo nexu, ex ■nttqiiidimo* 

laellritaB inuiieebdntur, legiti- riim hymnorum ratione. Ma- 

naan Toeat Petron. c, ai. iiri gni !■ et D. nuntium , , Syjn>ir 

iame expedit Gronov. Dintr, K^KVHrm }gninn, hiKtafa, ul 

St.it. p. 149. — Aecorae, qiuo raepiiis. Memoiat hoc poeta 

corpoti decentioTcm liabiium, tanqiiam prdecipuiim Mercurii 

(vaji'dw Cqiuim ideo Mercurio miinus, nulto rcfpeccn iitilitt- 

iTibuit LuciiiD. T- J. p. 243. tis , qiiam qiiidnm ex hoc incer 

ed. Keis. uti Vir^. Aen. IV- caehim et teiras cooimeicia in 

C59> uunArm decora luvtnte*, Jmm.inum genus redimdaatem ' Il6 Q. HOHATll FI.ACCI 

Callid\un, quidquid placuit, iocofo 
Condere furto. 

Te, boves olim hifi reddidiffes 
Fer dolum amotaa, ' piierum minaci 

"Voce 

comniinircuntui. Neque Tnfl> tioremhaherent; quamcamma- 

eb cum aiitiquitatii Tchrii con- itiiiinni MeTciirio attribiierent, 

eruit, quod Mercurium non £me procUve emi, ut hanc cii- 

lolum inftlcutioni honiinum, dem linipUdtate eloquerencur 

fed et lyra iHvetita eonmidem ac declarareni per furta ac finik- 

oblectationi prorpeidire tiilem Aes , quibiu Mcrcurius aliis il- 

.mox affenint. — 6. lyrae luderet. Hinc fnnum dicitar 

parcntmi, iiiveiicorem, qui con- iocofum, iocjcaufaperpetratum, 

Aritxit lyram e teftudine, cui mii^HC , qiia vocc ciuidem Dei 

nervo9 ovium intcnderct. Lo- fuvta indi^iul Liiciaii. CitapL 

cui clair. apud Hom. II. Merc T. I. p. 624. ed. Keiz. jwj jir< 

40 Iqq. Liici.in. D. D. VII. nxrrtu , « '^fm, XS^ -^V "^- 

et Apollod. IH. 10. 2. — cur- rn:,?, SXit aei oh ii eif»yf irai- 

uo*, convexae , ob cavuio refo- S$ai, Sic wni^ta et luuEa irji/. 

niim, To xvrti, foni aiigendi yriK Theocr. XV. 49- ubi t. 

gratio. Hinc (pif/uiyf x'^^"^^ Volken. p. 559, 

rat 'tf/aitnet dicta Orph. Arg. v. 9 — i2. Aifert iam poeti 

331. ubi V. Gebl. duo fraiiduleiiti eiiil iiigenii 

II. 7 fq. Ovdo fententiarum exemphi, altorumdebobus Apol- 

dc proccdit: ee canam — Deo- liiii Iiirieptis , altcnim de plu- 

rum niitiiium, lyrae parentem et retra eidem clam delracta. 

callidam c. Colli,luia condere ytrtiniqne hoc, qtiod diverfo 

grneca iiructura, pro, callidam, tenipore a pluriinis editum nar-. 

iiigeniofiun, foUeriem, u!fai\i- latiir, Uoratins, qiio magii va. 

ftiritf ad comieiidum, occiiltaib fritiem Mcrcuiii extolleret, mi- 

dum furtor h. ad fiirandiun, ro arcidcio ita coniimxit, ut 

ao^it xyJxrtn. qKici/uid fta- Mercuritun iiiter ipfaa Apollinis 

truiV, Biiget notiiineni oAiitiae minag, qiiibut ad reddenda» 

Mercurii. Oninino haec de bove« conip^ lleretur, eideni, pha- 

fiuti» Merciirii notio e fumma retra fubducta, uova fraudc il- 

autiquitaie repetenja videtiir, liiilentem iudiiceTCC Sed fabii- 

ubi doli ac frjiidc» non tAm iu lam hanc ab Alcaeo jta iaiu ad- 

, vetitia hibereiiriir, qiiam putius amat.-un tradit Porphj-rip: et 

ab ingenu follertia coiumenda- ipfa paulld abltrulior verbonim CABMIHV» L. I, C. X. V. 7- 14. 117 

Voce dum terret, viduus pharelxa 

RiTit ApoUo. , 

Quin et Atridas , dace te , fuperbos, 
llio dives Priamus relicto, 

Thef- 

ArDCtan, etconcilaiticdo aburf- p. 258- ~ jtmovert, vt aver- 

de doeet, Noflnun in exprimen' tere Terbn propria de furto po- 

do Alcaei loco forte nimis Inbo- ciidiim. Nili forte poeti IIo- 

nfle. Verba ita expedienda: mericimrationcmfH. 1. 6g[qij.) 

jtpoUo, dum te -puerum , «KiAa in aiiLino habuit, qiifi nempe 

•n-ai, (|ui TLX tiium dienini Merciiriiia mrt» ttttiata sirXaf 

eflei (Homer. H. in M. iq.) Tisiifisirt%itivin,r»t ^ wtitr 

Ttiinaci voce terret, graTiflimas, wei^^n, cauJa adeo bovet retro 

quibu* te terceret, poeiuaminR- traheret, verjii<)ue viarum indieiit 

retur, «jua» 1 te fiimtiinii effet, rajierft, ne qua forent jMdibus 

aiJireJJiitiJfethovei, olim.paullo vrfllgia rectls , uC de fimiU Cad 

ante per dolum, fiirtim mtotas, fraiide Viro. Aen. VIII. sio, 

abacEu, eoipfomomentnri/idii- Quo et adiecta jier dolum (tt- 

jH»i(«T,h. fe viduumj pharetra, Xhfv rfxrnf eadcm de vBHomer. 

dOcta breritate ac graeca forma 1, l. 76, ) pertinere Tidentur. 

pro, Tidens fe riilniiin , pri,Ti«- Ovidius qnoqiie Met. II. Cg^. 

tuni pharetra ririim cnntiiiere a Mercurio mrte faa ehactat bv 

non potuit. VUim* fere con- ves ait. Olim iunge r^ amo- 

Tcuiunt cum tabulae Neapoliu- tas, nili forte pneftat: ni/i 

nae defcriptione Bpud Philo- olim reddidijfes, b. eo ipto mo- 

itrat. Ic I. 26. <]UBm ideo hiic mento , ftalim, illico: exqnift- 

tranlferam: « 'EfiuSi Tarsrtu tiore adverbii uru, qiii cert* 

KiccHr» TBu'AiTsXXwai' niliitv- de nAr. dudam fiitit conAat. » 

^$ iKHiTliiaxi rolc firruipilnii IRiJlt vlduui, |;taeGe, ut Vir- 

i^»iprr' "kiii TB Tj^K x«i roXar giL Aen. 11. 377. fenJU jatdiot 

foy lifXaiir- ou foiT iftatin delapfui in hoftei. Vidaus phtt- 

mmihivit., 'Errav^* * fipi» retra, fpollatui, earens pb. UG ' 

rov ^myfdifw ii»x'' yxf f'' if^fit Gr. c. (;. Pind. Ifthm. 

*A»«X>jwii, mi waitT xi^frr». A. 14. if^fyai vfifiai, 

Mi/tfrfirriii ii a yiXtii, aJit llfi-. v. 13 — 16. Mythicii iam 

^ana r^ HfnrwKf Svfiir ItaintH liifluriciim , nt ita dicam . fol- 

c^i ^hnji. Peitinet hiie haiid Irrtiae Meiciirii exemplum poe- 

dtibie parra Merciim JJEnra t« fubtexit. Mereitriu» dedn- 

cum pharetra, de qun t. lliit. cit Priamum ad Hectorii ab 

defAcad. dM Infciipt. T. Xll. AduUe occi£ corput redimen- 
H 3 dnm. .,ogle Il8 I- HOBATir FLACCI 

Theflalosque ignes et iniqua Troiae 
Caftra fefellit. 

Tu pias laetis aniuiaa reponis 
Sedibus , Tirgaque levem coerces 
Aurea turbam, fuperis Deorum 
Gratus et imis. 

duih, p« eaftra Graecorum, tai redM. Elyrmm,' pionun fe- 

- nulli neque TiCitm neqiie agnt dem. X.rKos lattos feiUniuehta- 

tum, «iindcmqiic iiLcoliiniem itu fortiuiatofum neniorum it 

inde rediicit. Fiindiu narra- iisdem Virg. Aen. VI. 65ii. 

(itHiia «pud'noniei-. IL«. 336. — iQ. vhga aia-ea, ^fiif 

Priatluis divts nXvKTwrtt, waXv- xf^''?' M"" ""«l* o»»* • '3'"^ 

^Kfunt, utlaepiiis: liicumetiuou Mercurius compiratiir xiff/i 

finiplicitec,' feJ qtmteiin* ma- TCtemim heroiun. qui «xwirrfn 

giuun vim «111:1, quo corpu» filii geiehanc; quod aureum liabet 

fiiircdfmturuiem, citrruarpcr- Merciiriui, utDeu». Hiiic xf^- 

tabat. Homer. L L 228. — fe. ei}^»xit dictiis. Vtitur liio 

filUt. eXm^i, latuit Mridas, Mercurius tanqiiun pedo, luni 

Agiunemnnnein ec Menelaura rcUquicoloiesfuaviter a paftore 

fuperboi, fttyx\irega.st /uryitSv- ducti. Coh-ces , agis . compel- 

^f. foite», pei'p«tuo epithc- lig fut I. 24. ig. yiHitii virga 

■»■ — Theffolos ignes, orii.ito /«iii«I horrlda nigrO compuUrit 

prc^ vigilin» copiatum Achillis, Alercurim gregi) dedaai turbain 

XhelTali, MTrmidonum duci». Iei.em, exiles animas, ^KTaX», 

Ha» in fpecie memorac poeu; (v. ad I. 4. 17.} ad loca infen. 

qnod eae Priamo, Achillem pe- Specialiori notioni itevum genc 

tenti, ttaiMeiiiidaeeraut, etquod lalem Fubi^^cit pocU. qiiod a 

. kec noctu /iobat. — ini^ua pedeltrir.-iiioneabhoi^ret. — ig. 

Troiae, infcTta Troianie, cafira, Superis Deorum i. Dii» • grae» 

• Graecum exercitum. Poft fpc- dTmo vu)gari; et iniii,. iiiferit 

ciile» aojiaan geneiiUeiB po. Diia. Ovid. Faft. V. 665. d« 

ait. tauquaiti poet^i. eodem: Vacis et- armorttm Svpe- 
ris iitHSquedeoruniarbiter. Cbil- 

*■ 1 7 — 20. Seijuitiir iam dian. R. P. I. Qg. conunune pro- 

idtrcnxi\uiivx'y-r^f, *o/»ara.ii>t, fiaidis et fuperis numea. Ilinc'Ef- 

qui animai >d Iiiferoi dedii- /ais mt»c diclu», veluli Argen- 

'H'^- — rgponit fedibus, poiii», taiig Anal. Bc. It. 269. cXlit- 

mUocm, deducif ad laeiai, liea- — gratui, iiirtsque inEerviendo. 

CJR- ,,Coo'^lc ' CABMINVM Z,. I. C. Xt. C j^ R M E N XX, 

AKGVMElTTyM. 

S^aum hommes terrena tjuaedam eum' Jtderum motH 
€oagruere, veUitiOceam aejlum cum bmae eurriculo, tem^ 
pejiates eum JleUariim quarundam ortu veL obitu eaet. 
ananadvertiffimt i jjroclive Jane erat, ut caujfas hbrum 
jikaenomenorum ai iisdem repetereht, et unieuique Jlella» 
■pecviiarem aliquam vim , tfua in res phyjicas ageret , di- 
verjamipie pro diverjo cuiusque effectu polejtatem tribuet 
rent. Ddatato mox huius Jcientiae ambitu, res etiam 
humanae eorumdem imperio JubUd coeptae Junt, adeo 
tfuidem, ut totum humanum geitus tjnajl habeiui tfuadam 
de caelo vinctum gubemart antiquajibi perjuajum habe- 
ret Juperjlitio. Ne tamen vano huic Jcicutiae augmento 
omnis yrorjus, cni inniteratur, ratto deejfet, ulque nova 
haec inde exorta diJcipUius eertis quibusdam, ad quas res 
lutmanae exigerentur, eonjlaret regidis;- coepta Jieri ob- 
fervatio ejl (QeU. Xiy. i.), ut anlmadverteretur, qua 
habitu, quaquejorma, qiiaque pojitura Jlellarum aliquis 
naJceretuTi tum deiiKcps ab ineunte vita fortuna eius, 
et mores et ingenium, et circumjlantia rerum negotiorum- 
que, et ad poflremum Jinisetiam vitae exjpectaretur, eaque 
omnia, ut uju venerant, iiteris (quae ephemerides mathf 
matieae dictae) mandareiitur , ac pojiea longis tempori. 
biis, quum ipfae iUae eodem in loco, eodemque habitu 
Jorent, eadem caeleris quoque eventura exi^imarenturj 
qui eodem Ulo tempare nati Juijfejit. Compojtta ex ijla 
objervatiene dijfiplina dicebatur mde gewjis , getutura, 
H 4. eutt- ...Cooi^lc 120 <;. HOHATli FI-ACCI 

Musque mfpictio, horofropus. Conf. ad IT. 17. Idtn 
tpmm npiiiM, (juae nan niji magno' virkim inipaidio, 
magnaque ingenii foUtrtia adfttfui licet, (v. adl. 3. !i\.) 
quaetpie nos fupra fortem nojlram extoUere , Diisque cx- 
mequare videntur, kumano geneti a Diis negata, omnesque 
adeo eenatm, quibrn aditus ad ea pateft, inipios 
haheret antiqmtas; in promtu eji intelligere, cur etiam 
hanc artem, qua eventura, quorum feientig maximiim 
rnter Deos aCqtie komiires difcrimen eon/litueret, quaeque 
homines lovi, ut Pacuvius ait, aequipararet, ah Jiomini' 
htts exquiri pojfe putabantur , impiam atqiie vetitamha- 
hueiint. Horatius igitiir, ut deterreret LetieonoSn (nam 
tt feminas Homat vana hae fuluri explorandi curiojitaie 
laborajfe ahundt conjlat), m genethliacis ijtis artihiu ute- 
retur, impium ejffe ait, in ea inqidrere velle, quae pru- 
denti quodam conjilio DU nohis occnltaverint : eontra 
muUo fatins e^t , iis, quae fato nobis impendeant , tole- 
randisparem fortenique adeo atUmum offerte, atque in 
iis acquiefcere. Cnnique, qjtam hrevis vlta humana fit, 
etiam ahsqiie Sahyloniis ijlis nutneris perfptci pojjit, mul- 
to fapicniius ejfe, praelentis temporis, qund certifTimiim 
Jit, ufnra, quantam largiatur maximam, frui, quam in 
crajlinum, quod admodum incertum Jit, eain differri. 
Eminet hoc eanaat cum elocutionis oniatu , cotonimque 
vigore, tum Jentetitiarum in tanta brevitate excelientia. 
£ V. 5. colligere pojjis , LeuconoeH villam habuijfe in 
cra maris Tyrrhent, ihiqiie et ipfam, et fforatium quth 
iftte, mtnc forte fuiffe : qaanquam non opus Jit hac fufpi- 
■ eione, Ji mare TyrrhenumfoUus omatus cmffa, (uti 
SiatioTheh.yi.^o, Tyrrkena hiems) pofitum esU' 
Jiimes. .vGooglc CARMnrVM I,. I. C. XT. V. 1. 2. 121 

A D L E V C O N O E N. X n- ne quaeneris , fcirenefos, quem, mihi, 
quem tibi 
Finem Di dederint, Leuconoe; nec Baby- «. I fiff. na tpiMafitrii, noU BobU viTmdiun tribueriiiCi pro- 

'^itiMMCi inquiTeie, folUcita ptci t. 4. ftu plurtt caet. Dar^ 

eflCe. Propcft. H. ao, 6o, A veibum propiiuTH de tato. Ti- 

«u inr«MAs*> mortcdct, fiaitru buU. IV- 5- 4- ubi ▼. Hoyn. 

A DTBm <]aaeiitii, tt qua fit ittart — 5. nuiHen fiint eomputitio. 

mdtiatda via. Qiuoritis tt cat- nt» ex ephemetidibus f. tabulis 

la PhotKicnni iniwRM fartno, iRrolngicis, iit quibu* cotiiun- 

^tMt fit ftatla hontini soiaiaodot ctioues plaitelanuu, poCtiouea 

ifmtt^ut maitk tr, ti I. g. 15. Cdjerum ad quemTis diem d»- 

— fcire ntfai, impium enim fcxiptne erant. In bii exput». 

•Il> «3 Iciie conaii, fciCcitiii, tiouibiu quum tota hoioTcopi 

quaeieie. 8tat.Theb. 111. 563. catio elTet poGta, docta hanc ' 

^/aid craftina voli/trtt attat, fcirt trtem poeta pei numeio* indi' 

ntfiu homiai. M.ti. VictDi ad ^iut. Quo eodem modo au- 

Sklni. T. 45. (in Weinidai& mtrin Thrafylli dixit luvenaL . 

»0«. min. T. III. p. log-) VI. 376. et naincriu aftra mo- 

^aatiftit dto tantia» fiau nota, ventei i^ttati. 1. 641. ubi plur* 

Tttoadita cunctit, ftirt votunt, congeflit Oudcttd. — Batylo- 

kta gratidentfat, et fiiirt videti' ait» Tocat, quia iji^ologia ex 

lar. — quem milii fiiaTlcer d»- ilLif terri» Komani ndvecta erat. 

elaiac J^ucoboj;'! adverlut Ho- Minc, a, qui liAnc axteiu pvuG- 

racium beuevoleQtiam. — s. terentur, Chjldaei JimpUutei 

ifaeimfiium Titae, qualem vicae dicti: tanqnam luveiial, VI. - 

exitiun, quod genui morlis, ut 553. — tentarit, tenta, rxpe- 

in Propert. 1. 1. fua fii mort rire,.futiira indc explorate ca- 

tdtauda via, Nili fuiCc piie- nare. PiopTiui» Tcrbum Jia^ 

ttat, qaot Titae anno» dii dede- At it. 
riat, conJlitHeiint, dedeTeiini, 

■ . H 5 ,,Googlc 12S q. HORATII FLACCX 

Tentaris numeros. Vt melius, qoidquid erit, 

pati! 
Sfiu plures hiemes, feu tribuit lupiter til- 

tijnatn, 
' Quae nunc oppofitis debilitat pumicibus mare 
Tyrrhe- 

e. 3 fijij. Vt meliui, iSi, %nr fragam liiiu ^bdt Lncret. I- 

.^Q^.rm, quanto meliiu, qiiuito 305. Sed antatius liic hlalns 

tiiUm eft, pati, acqiio uiinio eA fubiectum ageus, et ipfi. 

ferre , oequi boniqile conrulere, Aucttu dcbilitat. — pumicibas 

ia Iioc acqtiiefreTe , quidqtud docte pro . bxis cavis , exefis. 

trit, quodcunque tandem acoidea t. Viig. Ge. I. 44- "^ 574' "*m 

rit, quaecimque fato nobis im- Lucret. I. 3a6. vefea faie Jbjm 

pendeant, quum folUcitudo fu. ■perefai — oppofitu, qui ob- 

turj prserentem quoqu# laeti- iecti funt fliictibus, wf^fiyjisf 

tiam turbei, vitaeqiie fructum nuittkBit, (YLomia. II. fi. 396.^ 

intercipini:. yorte tamen fLii- qiii praetenduntur marii ad eos 

ctiori fenfunccipiendum propter frnngendo : adpo&lo epitbeto. 

fequentiii, et explicandum, ijuid-. ViUeaa ad Auftri Jiatus oppoji' 

^ttid nnnorum frit , qiiintuLim- lam paritet CatulL LXII. a. 

cuuqiie Titae portionem for* Ruiffes expojttes , quae ia mai* 

nobis Iriiendam dederit. >— 4. procurrunt, dixit Slat. Acb. 

&u plorej annoaTupiierf.fatiun I. 449. 

tibi tribuil , adfi^navcril, qunt , 

viTas , Bve h»nc ultimum eSa v. 6 fifij.- Quin tu potiiu laeto 

iufferit, feu long;Tim, feu breTfl atque fecuro «iiimo &uere boc- 

vitne tibi ditutu fit fpatium. ce, qiiod tibi diium eft, viua 

Docto hoc acqiic ab ipfo, quo tempore, cuiua fpatiiiin et per 

fcript)im eft boc carmen , anui fc fatis drciimfcriptum Gc, et 

(empore petito omatu poeta ex- hoe ipfum cito elabaiiir. Vid« 

tullt. Pro arnii» enlm funt ft/a- quara graviter ct exqitifitc poe- 

Tnes, et pro en, quae nune eft, u Tulgaicm haiic lenteuiiam 

procellariim hibwTuirum imago eTprelTerit. Eft adeocortigenlis 

egregi.eebibor.it». — nuirB 'Lyr-. ri fapii^, h. mcliorem TiLne ra- 

Thenum, maiii TyTrlieiii< flii- tionem, qiiaefo. incas, vita re- 

ctu9, qui debililantur per hie- cdiLl uCaris , fere ut I. 7. i?. 

inem, ad faicn «lliduntur, fran. Jtc lu Japiens fmire memento 

^ntuSi ct inde fracto impetu trijtitium naet. It-iqae feminam, . 

lElabtincur. Quo fcnfu Jlucli' ui iucu«de praefens viue tero- ,Coo'^lc CA.BMZ]!rvM t. I. -c. xr. r. 3-7' 125 

Tyrrhenum. Sapias, Tina liques, ,et,fpatio 

, brevi 

Spem longam refece% X>um loquimur, fu- 
gerit invida 

Aetas. put transigat, hortatunu, iubet momtl qaemqnain iehet, qnod 

e«m viattm liqtiare, h. percoU. feiniius hoc poeta pmccipuil. 

re,- iicqiie bibendo aptum red- Vido Tcl I. 17. ai. et IH. i2. 

dere, Quum enim Tini 4efae- 1, a. — fpaiio brerl, quum 

candi anem panun cognit^im breve lit vitRe fpatium , iu hae 

hiiberent veteres, opoitebat eo» vitae breyitate . refaces, refcin- 

TiDum amiofiun aut fumo ma- dal , ne lorge niinis porrigaSi 

tuiatum (t. ad ni. Q. 11.) et nealis, imo contrabns, /r"» 

Hc turbidum ac fpilTiun per fac- Idngam, longioris aetatij, longa 

cumi e teoui lino confectum, pgnec^ae. Fvneclaie fibi oppo- 

tenoiqiie Timine laiiiu contex- nuutiti' fjjatium brave et fpat 

tnm (Coluni. IX. 15. 12.J co- longa. •Eadera fententia eodem 

iiie f. triuiiinitteTe . nt pargn. oinatu eft I. 4. 15. yitat fum- 

retuT a faedfaus -, et liquidius tna brevii fpem nos vetat i»- 

fieret- Id dicebatur, CiJ^iaf choare longam. Snficamut fp"» 

A«a/^(n>, ii^rfti^itr v. He- vitde, qunm, iiltxa eius termi- . 

ringaOblT. c. XK. p, ifig. Xn- nom ponectam, in finei fuoi 

tiquiflimnm himc moiem con- cogimui, controbimiis > i,ta nC 

fitmaC etiam infcripiio 5igea, fpem vitae ne ulteiiua prndu- 

qua dedicantHT ■«rvp, hcltmi- camii). qiiam pcr eius breviia- 

rw, et i^/iir. lam etll hoc tem licet. Virgilii locni Aen. 

muliebre eSet negotium; poeta X. 107. 91101» ^uij^ii» fecal 

tamen ncm tam hoc agere vide- fpem, a noftro aliiaina vidctui. 

tur, iit Leitconoun ab affa-olo- _• dum loqaimur, quin adeo, 

gicii rationibus ad opeias ftmi- dumlmec iu loquimur, /u ^enti 

neas traJuceie velit, quam po- fit, ut effugist aetas , ^quan- 

ciiii, nt futiiri folficitudinem tiilum aeutis. Ilinc iBvidM 

millam faciat, eamque, Tiniun ea didtiLr, quae tam ciio ela- 

hibendo, animo eiiciAt. Eadem bAido fui fnictum nobis in- 

loquendi ratio in Martial. VWI. ' videte videtur. Similii colot 

45- 3- in nmiei reditu: Dt. in luvenal, IX, ia6. et Pnf. V. 
fluat, et lento fptandefcet tuT' 152. Viv* memor Uti , fug't 

hiila lino amphora centeno con- hord, hoe, quodloquar, it^ *f'- 

fule facta minor. Neijue vero «dde Inc«ru Idjll. in Ro&m v. 

55—. .,Coo'^lc 12^ Q. HQSATII FZ,ACCt Aetas. C^rpe diem , qnam miaimum credula 
poftero. S5 — 38- u».Atitho!,L»t.Biirm. 

T. I. ji. 705. de breviflimo tem- 

porii fpitio adWboic Fetron, 

C gg. ahi ne aratro domsfacta 

ttlliit nittt, iliun loqiierig, Uvit 

praiiia dilahitur. — Q. carpe Jii-m 

hodierniun , Kiigiv Xajii, (e. g. 

ABfchyl. Sept. adv. Th. 65.J dula, paruin £dume coU< 

pnefenii, .quod vivendiun tjbi in -pofiiro, CT.iftino, quum 

d.icum eA, tempoie utere, £rii- modum incercum fiti u> c 

ctiun eius ne iniercipi itque Uno viru. 

daU tibi patiue. Ad verbti ct rmTrim in. g. 27. doaa ■pra^ 
feiuii cape laetas horM. Nec 
abludit Terentianum Adelph. U. 
4. 25. hiUram hmnc fumtmuit 
diem. MoJe coiDp:>raut Epicit- 
reoinm napcl^ia. <J. ai IU. 
29. 4a. .vGooglc CAKailirvM !.■ ] C ji R M E N XII. ' 

AS-CVMENTyia. 

X^annen hoe, quod eji t gcnere gravi attfue mapitJUo, 
■ ttaUam ht adomando atqae jiertractando argumento at^ 
tem ofhndit , tantaque augujiijjvmarum imtigimtm digni- 
tate, oratiouisque omatu, atqueelocutionis vi confpieaum 
ep^, lU ipfam Ijricae poefeos mairjlatem repraefentare, 
anmittoque Jpleitdidijfimis Horatii operibus adnumeran- 
dum videatur. Sed in eius defcriptiane adjnoduin haerere 
videas JtUpp. , qitodnonmirum, cum Jingularis onmino 
iUiuj ingrejfus jit. FiUant fere, HoraCium enumerare 
Heomm, heroumf et n.agnarum liomae vironim midtita- 
dbiem, ipios noUt canere, et tamen breviter eaitat, tum 
ad Augujmm venirc , qiiem proprie vohierit canere. $ed 
enm Jic icinnam admodiim rationem feciitus ejfet poeta, 
tum ne Jeaitus ejl qiiidem; nam omties, quos menwrat, 
eanere fe -oelle nimirum ait. Cumque et hymnonim et 
odarum genus Jiiijfe conjiet apudvctercs, quod phirium 
laudes compleeteretur, Horatius, Augiijium celebratunis, 
eam rationem fed novo arlificio imiiatiir ita, ut Deos, 
heroas, magnosque Romae viros enumeret, ethrevi tlosin 
decoret, ijliqiie fplendidae Jeriei ad extrcmum adnectat et 
adjociet Augujlum , neque foliim Jic iUis paiem, fed unu 
J&ve mjeriorem ponat. Qiio qiiam Jpiendidum atque ecn.- 
celjum Augujli elagiiim coiitineatvr, qiiis non videai? 
Jgilur ita injormemus animo progrejfiim carminis. Pae- 
ta enthujiajmo exceljiore, et iiupelu, magui alicuiiis argu- 
menti canendi, correplus, plaius Jublimium Jeitjiuim ipfe 
ambigit. ,glc 126 ' Q. HORATII rLACCI 

- umhigU, tpiod iUtid (irgumentJm Jit. ^uare exemplo H 
imitatione Pindarl c Miifa fcifdtatur, quis Uiejit^vir, 
mut herai, aut Deus, ^uem fe canere velit, A Ibve i^i- 
tUTf Mufamm princiyio , Oeorum maocimo , exotfur, ad 
mas liieros transit, Memorantur adeo FaUas, a Jovt 
fecunda, Bacchus ivvuh^os, Didna ie)(_i(f.iM , ttus^ue 
frat^ ApoUo extiPc^of ; tum ex heroibus Hercules victort 
jnotfironim domitor, vuTri^, «t i)ioscuri, a^aTijeeg 
Udem etiam et tempejlatum pacatores. Deindc ad viros 
progrejfus, ut ad primarium carminis argumentum trtms- 
itum fibi pararet, in fummit fuaegentii viris commemo- 
rat Romnlum, urhis conditorem, et Numam efferati mi^ 
litia popnli per ifuietem formatorem, reUgionum, morum, 
legumgue injiitutorem. His fubiungit Tar^uinium Pri- 
fcum, fafces, traheas, curules, omma deniqu» decora et 
infignia, quibus imperii-dignitas eminebat (Flor. J. 50 
ah Etrufcis, a fe fubactis, ad Romanos transferentem, 
et Catonem fticenfcm. Tum fequuntur prifcae aetatis 
venerahiles viri' nonnuUi , Regidus, Scauri, Faullus, Fa- 
hricius, Curius, CamiUus, fortUudine beUica, patriae 
caritate, geneivfo fpiritu , gravUate et conjlantia clarif- 
Jimi, difciplinae antiijuae continentiaeque ac morum feve- 
tutatis fervantijfiini; CamiUus etiam Romae confervator 
ac refiitutor, ac vehit aUer conditor. Facta dehinc ma- 
gnijica transUione ad Marcelkim iuvenem, Angujlo et pa- 
pitlo R. eariffunum, genlemque Jidiam, inde ad ipfmit 
Augfiflum a love fecundum, divifumqite cym eo imperium 
halaitein, cnilaifiafmi impetm defertur. Scriptum aii- 
tem ejl k. c. a. V. DCCXXXI. vivente adhuc MarceUo, 
leliunique Augiijlo contra Parthos parante. Compaie- 
turcum eo Pind. 01. /3. «t Nofiri 11 J. 35. ',,Coo'^lc .CA.&UINTM t. I. C XIl. T. J-4. 127 

AD AVGVSTVM. f^uem Tirum aut heroa lyra vel acri 
Tibia foims celebrare, Clio? 

Qaem X>eum? cuius recinet iocoia 
Nomen iuiago, 

Aut 

V. 1 y^ . PrimB exordii atqite wKfi^mms ifio»k>iit , et 01. y. 

tatius fere curmima fi.iminn dii- 13. i^- $^C<<"}7* inntiXsyfU' 

cta « Find. OI. ^. pi. 'ArH/i^sji- xoi (3Mlr ■»>.»>' , laitn Yi .Jjirii'. 

fiuyyit vf^at, rnn iiir, tiV' et OL *. »>3- rir /' illvtrii t* 

Vff*, TfVa J' a»^ 9u>^iffa- Xv^ 7X1«» T* MvXtt arBiraffm 

/ur; in qiio .idiunbrandu etam- X*/"'- <^f- "!■ 4- * ''i^* ~" 

plificaodopoecadoctrinani acqiie ai:ri i(ii, iciito el gnvi fouo, 

artem, qiia a Diig exurtui ad quali* eft biiccinae -iiolliae aiit 

AHgiifti laiide» progreditur, tiaiiil tiibne. llinc Find. L L fiatir ^ 

riilgarBm ofleRdit. MtiUo la- «vJj;», et Auct. Xp. i74.'(Ilr. 

men nmplicior Pindaiici exoi- Annl. III. i84-} wXbm dixit 

tUi ratio videtnr; iiam laitdes ^gv^^ayfnt- — 3. fumU, eli- 

SttiS , h. lovi* (t. 4.J etLeioii, gi» celebrarr, graece, pro, cele- 

Herculii (v. 5.} liaiid aiienae brandum, cniieniliini. Sum^e 

erant a carmin* , qiio TUeroiiis Xacpius de eli^cnda canntni) ma. 

victoria in ludia Qlympicii ce- teria, ut Ep. I. 3. 7. A. F. 38. - 

lcbraretiir. — firi, qui vir- Qnod Pifiifie cancndi partes dc- 

tiite ac meritig reliquos homi- legat, Jioc cum per fe plus di- 

nes antecellunt, heroet, ifiQni- gnilotii liabet, tiun acconmo- 

ex kiiAIciden et DioBcuros me- dattua efl propter feqq> 
motati ex ifti» veroRomiiliun, 

Numam Pompilium cnet. Nam v. 3 — G- Cmuanomntt laiN 

Romulum cirij udcenferi a poe- de* recinet, ciim dileclu prn, 

ta, e V. 33. Rom. ^il/t Aojcaet. refcrat, rejdat imago fc Toci», 

, dare patec, -— lyra vel libia, Echo. Eft ideo docta fiipeii»- 

cannine, quod ad Ijram vel t. lis rententiac ainplificatio. EcUo 

ca|uliir, lyrico inde appell.nto. paiiloaud.-iciiis tnM^ofimpliciter' 

Ttnimqiic foniiuLxit cii.-im Pin- dicitiii, uc I. so. 7. £eJ baud 

d>rus Ifilim. r. 33. tAiayrui i' diibie antiqiins et doriiis is vu- 

4t Tt ^tf/itiyymit f ii «vXaw.Tt cabuii uTui eru; mta lic liabet ,,Googlc ]2g Q. UOR&TII FLACCI 

. Aut in tmibrofis Heliconis oris, 
Aut fuper Piiido , gelidove iii Haemo? 
Vnde vacaleia temere, infecutae ' 
OrpJiea lilvae, 

Arte ct Cic Tur& m. 3. Pleniiu IIT. t. init. Kndui Tlie0alu« 

Virg- Ge. IV. 50. vocisquf of- niona, et ipfc Apollini ei Mitfi» 

Jenfa refaiCat imago. Similiter facer. Haemus,. Tbraciae ir. 

tcarraimr 9rof*aTur XkXoi lUita gelidus diclua oh filvHa, ttt fiip. 

Echo vocit Archtd» XIV. '5. 1. 30. inf. ai. 6. Virg.Ge. II. 

('A'n>l. Br. II. p. 95.) Ho»tlum , ^flJJ. o 71« nw gtlidis in valii- 

teaiti rimt Sut. Silv. I. 3. ig. ^iu Hiieiiu fiflat eC inggnti ra- 

Jallax Ttfponfat iiaago. et V<t- ntotum protegat umbra. 

lcr. Flacc III. 597. ref-ponfasu 

jiluat ec vaga certat imago. — V.' 7 f(f. In Haemo monte. 

iocofa e natuni rei, quatenua Orphei euitu celebratiAiino. 

£c]io r^tllit et ludit no«. Lu^ Vida, quam docte itque omat* 

«rel. IV. 574. Jruftratio' inta- pedeftre hoc poett exluiit ! — 

giae verbL - Jallax Stat. ). 1. vocalem Orphea, '^vntrrii, can- 

— 5.6. Ad exomRnilunEchua t.intem, vei ]yr«m pu!Cant«n. 

imaginem moutes poet.i memo- Sic vocales chordaa Tib. II. 5. 3. 

Tat, k qutbuB lyrae ac vocii [o- Seneca Agam. 326. refonetijum 

nua reSectauiT. Quumque Mit- maau pulfa citata vocalt cMyi. 

t»e canendi parlei iiiinngat, ex Kinc omnino de poeh; ut t^ 

montibu» citm ,(iilectu ponit cules uitdaa Stat. Silv. L 3. 6. 

Helieonem et Pindum, Miilis luven. VII. 19. neetit ^icnn- 

, bcros ; Haemitm vero, quod is flu canorit eioijvium vocale tbO- 

olim nobiliilimoium poetarum, dis. Silvae t. arbore» reciitae 

XJ'ii, Miilaei, maxinie veio fiint lyrie fommi, appropinqtia. 

Orphei caniibu» infonuilTet; runt ei temrre, nitUo online, 

qtu ipfa de caiifn adiectos puta conAife, uti pTomifaie antea tLt- 

TV. 7 — lE. /feiii.'o>t Boeotiae lerani. Nibii unplitu. 
moiu, .Phocicli acliacens, Miifa- 

riun (edei. Iiiga eius nemorofa *. 9 /i^> -Arte matema, qnae 

docte dedarat poela per oriw Tnatrt eius, CaUiopae, propiJA 

umbrofas. Helicrma virentem efl, rel, qnam mater cum do- 

'Ef. n. i. 2\Q. iiiifuf mtiicXiiis cueral, "XT («•««?. <-''-- 

adeo andit Faiirin. DC. 3g. res rhatas artts vocat ClaiidUii. 

btimota. T.P*ir«i-at.«U Prop. Pnwf. v. 25. «111. P. l. II. 

SeaeM. .vGoogfc CABMISVM L. I. C. Xn. V. 5-12. 

Arte materna rapiSos morantem 
Flumjjium lapfus celeresqUie ventos, 
Blaudum et auritas fidibus canoris 
. Ducere quercue. Quid Senecai h, i. toite ob ociJos hlandum ^ Jueart, pro, Uiuidi- 

habeiis, Ilerc. Fnr- 573. ^uae tih luis, blfuid« duceniem, £a- 

JilvBs et avet faxaijue traxerat cile aniirMdvmoa. Eondem 

UTt, tfuae -pratbuerat fiuminlhus Morkl. ingerere f:onabntur 6ut. 

moras. — rapidos lapfus, con- V- Silv. 5, 84. btandique — 

utatum curfiim Jluaunum,. ra- excepiffe geruu. Sed de Loc 

picLi/nmos fliirios ntoraneem, laa loco. — auritat, audacter 

inhibcntem , liltenteni. ZJihi et lyrice, pro, auTcultantel, 

iam per fe cuitum curfum iii- cintiis ruaTitnte delinitas. Imi- 

nuit. T. n. 14. 2. cf. Ueyn. tafus efl: h. ). Sidon. c IJ. 71. 

ad TibuU. I. 8. 48- Omnino qui cantu fiexit fcopuloi, dtgi- 

haec per fupprelTnm fiiiriorum titt/ue cnwris compuUc aurieat 

CUlfum venlonun(]u'e rileDtiiim ad plectrumcurrere filvas ; quum 

dectara.ta fiunma per reriim na- ftaient flebri lalicei, curfuijue 

turam tlanqiiillita? prifca atqiie ligato .fiuminit attoaili carmen 

augulta imagtiie Tim poefeos ac magis unila Jltiret. et XXIII. chelyn expecent» 
fiiva. Id. XVJ. 4. de Amphio- 

ne ; Ogy^iamque clielyn , quae 
faxa fei/uacia Jleaens caatibitl. murices egregie reprnerenlat. 
Confevri omiiino Telim Orph 
Avgon. 359 fqq. et 431 fqq 
Apollon. Rh. I. 25 fqq. Antjp. 
Sid. I-, LXVTI. f Anal. Br. II 
p. 24.) Vlrg. Ge. IV. 454 fqq, 

OTid. Met. X. iiiit. 3™« Herc «. 13 /w- P"''' V"iu . . . 

( 573 fqq. Claudi.in. Praef. ad laudibus^ qnemprius celebrein, 

). U. de R. Prof. — blaa- qn.im loTem? Ab )ioc ioiciitm 

dam . . ■ fuerciM. qnique tain carminil facere decet; buiui 

b)andui cDet in mctondis fidi- laudes primum dicendae Auit. 

bui, qui tam blande , tam fua- Refpexic Horatiiis Iiauit diibi^ 

viter lyra caneiet, ut queicua anciquiorum poetaTum , quique 

bisce cantlis blandimentis pei- eoriim cHiiniiia reciurent, foi- 

miilCie atqiie illeecae eum fe- leimein morcni, quo carminibua 

qtieientur. biXya/ihKt i^ixt prooemio DUquo, in Deortun, 

eidem in re dixit Orp)i. L L maxime loTis, landibus occup^ 

Caetcium graecam Aiuctiiram, to, piaeluderent. Nottu latis ,,Coo'^lc 130 Q. ROBATU FLACCI 

Quid prius dicam folitis Parentis 
Laudibiis? qni res bomJnimi ac Deortun, 
Qui mare ac terras , variisque munduni 
Tenipei;at boris? 

Vnde eft locw* Pittd. Nem. ir. pr. Speclali igltur noUone poeta 

O^iy wif^xai '0/aigli»t fairrSr ciiram, qu.-i Iiipiter uiiiTcifiiin 

hlar rH iriJ^ iaiiai «fx°**'«' coiitiiiet, exprelCt per aniu tenv- 

Ato; h» Bgoaiftlov, Ilinc lovia por.i, certo qiiodam orJine ab 

laudes faliiat vocat, qti.ie pri- eodem divi£t atque di&incta; 

mo loco a poelit meniorari lo- nam luec ipfa evincunt cerla 

lent. — Partiu fc. bumiiium rtuioae geri rem atque ordine 

ac DeonuD, lupiter, abroliuo certo iiixt.-t Liicret. V. >4S3- 

fic dictu*, ut PaterViT^. Ge. I. cuiiu adeo Iiipiter auctor eA. 
5&3- et Ac bepil^e. — 14. 

Summu» rerum atbiter, giii v. 17 /77. Vnde, qitue, lc 

univerTuni numine fun rcgit. quum in Deos homincsqiie im- 

•— re$ hom. ae Deor, tb rSy perinm exerceat, imiverfiimque 

miAguwM xai StSr, qui liomi- teirnvnm orbcmregst, nihil ge- 

ne» ac Deo« regit, iis imperat, neretar, ov ful^ar ti jrfyrtTHi, 

iuxta Homericitm: ata( lirt^r nilul exiliit, eit, quod maiui. 

Ti Am rt. Similjter Virg. Aen. praeflantiiu, potentins fit, ipfo 

I. 229. e qui res hoTBinumque love : »v nak <pfgT<iTol iari Jimi' 
Dtamijue aeternls regii iinperiil xfsri'iVi,iJ^i7roilIcriod. Theog. 
M fulntiita terret, de eodcm. 49. £11 adeo Z«i>i v^itxtt, tri— 

• —»5. VniTcifumdeclarat poe- ■nat /liyirrts fAefcbjL Ciofiph. 

U pcr mar*, terras, et munJum Soa./iriwur^frtf-vt (C»llim. If. 

li. c-ielum, fuleni et lunjm, iii luv. 91.J et L^tinii /ni>i- . 

qiioriim curfiim ita tempcrat, ctat, Exfuperantijjlmus, Maxi- 

moderatur, regit, variis horis, nui.t et fmi. A'i/ maias, nemo 

nt inde' aiuii pBclvs, vicifTitudi- maior, lit Orid. Met. II. €0. 

■ nesijue tempotum procedatit; vajii ijuotjae rector Olympi — 
^iu^ fere rationo Sul tt Liina non ogat hns currai, at ijuid 
«nnunt eaelo duceie dii-imtTir love maiui liabemus ? etFaft.V. 
Vivg, Ge. I. 6. Ilinc hiit /ir. 125. llle ubi res caeli tenuit, 
ysXsv inKvrnc vocat Ilomei*. foliogue paterno fedit, et invictu 

II. fi. 134. et ipfae Ilorae filiae nil love maius er»t. Alii h. 1. 
lovis et TJiemidis audiuut, vcl. iicacdpinnt : fitiiir.exqiiolora 

■ kU Orph. U. in easdeni, t. G. nihil, auli» prolei geaeratur. ,,Coo'^lc CARMINVM L. I. C. XII. Y. 13-SO. tjl 

Vnde nil maius generatur ipfo, 

T^ec viget quidquam ruuile aut fecundam: 

Froximos illi tamen occupavit 

Fallas konores. 

Proeliis gig&i pot«ft, tpuie maioT Iit arle Jeficltar, ul ■plaM.nuwiJcfio 

ipfo: pulaotque refpici bbu- apparttu, quanlo Jxt aliud , pro- 

hixa I qiia Iiipiter Tltetidit con- ecitiuim ejfe, aliuJ fetundunit Ii. 

lugiimi ideo rdpuerit, quod in Antimachuin feciui.dnni quidem 

t^a» effe fdiet, euro, quem effe, lougiiTinio l.-uneii iiiteiral- 

Tlietis editiira elTet iiliunt, pn- lo ptioii pioxiinuin. Coutia 

tre praelUntiorein futurum. yirgUius cidcm }. L j. 36. /<- 

Sed haec longius petita viden- tundiu- dicitiir, propior taaien 

Jiu, et fenteiui*, quae inde prioui quani tertin. — Jlowres ot' 

procedit, et puum congnii cupavit, n/tas fx'ii lf*ftii£i ti- ' 

eA Ii. ]., et Undem latis ieiu- fiit, lortiia eTt niiinera, quibui 

nani, ipfoque Tove indignam proxime ad lovcm aecedit, qit^ie 

coutioet. — ,ig. Ifec ?"'<'■ " proximum a love locnmvin- 

fium ei fiiaile, uemo ae^ualis dic^t. Mlmirum poteTtai ali- 

ei, t>i^«c> floret dignitate alque qiia, lliiguiare aliquod inuiiiis, 

potencia, iiemo par ei eft; — iinperiiim, quo Iiipiter luiiim- 

i*ue /eciuiduin, quod Hatim eiun quemque Oeum ornavil, quod 

frqu.itiir, quod eiiu potentiun adeo ei propriiim efi, poeti* 

prope attiiigat: inio omnes re- dicitur ri,Hv, yifit et lim. IIo- 

liqiii £>ti lovo loiige inferioret lunrem eodem lenfn^ adliibiiit 

fiinl. Iniitatua «It h. L Mar* SCatiua Silv. III. s. 14. dituui 

tiaL de Roina, Xfl, g, Terra- Nereidei, — quti honor et regni 

Tian Jta gaitium^ue, Rama, cui cejjit fortuna fecuiuli- Suriila 

par eji jiihil , et niliil fecundumi elt adco Palla» lionores, miuie- 

— 19. 20. Proxima tamen, ra, non quidem tain ampla, , 

quamvii longo intervaUo, ei qiiamlovis; caetetornm tamen 

eft Pallas. Adpofite VirgiL Aen, Deornm Ti^»rr infigniora. AJ 

_.V- sao. Proxinuis huic , longn reiiCum C.iUim. Jjv, PalL 151. 

fed praiintus intervallo. Quiii- fuiytf 2-iit riyl ivynTfftir daKii 
ctil. InlL Orat. X. 153. guam- "AiayaJif, ««rfwHt ««iriii pi- 

vuei (Antimacho) /icundaj/ara fie3iti. In monumm, aiitiquis 

Granunaticorum confenfus defe- (adem ciim love ideo fociata 

rat; et ajfectibus , et iucundila- confpiciliir, e. g. MiiC Capii»!. 

U, et dispoficioiie. rt emiiiiio T, IV. C Q. Uinc et poxi- iga Q HORATII FtACCI 

Proeliis aiidax^ neque te filebo 
X-iber, et faevis inimica Virgo 
Bellxiis: nec te, metuende certa 
Plioebe fagitta. 

Dicam et Alciden, puerosque Ledae, 
Hunc eqiiis, illum fuperare pugnis 

Nobi- 

mum a Iotc loenin in Deonim nnm in rounmbus a Javt ipG. 

concilio occnpat. v. Spanliem. nibutis rtat et n^triV iiuU. 

•d CoUini. n. ApoU. 29. adde Callim. H. in Mi>d«m v. 6. — 

., Homcr. H. a. 131. Quo re. inimlca bcUuit, ornaM, quae 

fpectu pOctaPoUjdem proximos perFequimr belluas, b«llitanim 

Jtonores occupajfe Tidetur dixif. agitatrix, ut dicitur Amob. IVi 
fe > fere ul Homerut prioret ft— p. 341. ex emend. MsrU. ad 

d«s (enere dicitur IV. 9. j. St.tt. p. gg. dea veiutiijc, ^n- 

V. ai f<j^, Viilgnris conti- foxrnM, JX«pi;j8g\i< , ti/aK»weff 

nnindne orationis ordo ferebat: hxi^iCt quac fuiic Homerica 

canam etiam Bacchum, Dia- Dinnao epitUeta. — 25. rne- 

nam , Apollinem ; fed docte luende fagiua , qiii fii|;itlain 

llnnc variaTit poeta, oracioni- iads, (ut metaende thyrfo II. 

qiie, ad Deoi ipfos, e pi-irco- ig. g.) fed alterum ciun Ti> 

rnm hyranonun forma , eam proptcr adi. certa, quae rcopnni 

convertenito , novum vigoi-em ntlingit, quae nuuquant aber- 

adiecil. Proeliis audax, nudn- rat , qnae -praedae cdrla e£t, ut 

clor pugnaus, ferox, bellicore. Senec Ilerc. Oet. 1655- Idem 

Orph. H, ^.J. 3. ti lliptrir de Diana Hiypv»'- 57- cuiiu crr^ 

ji^tilgnt, ijF iCluaif , ad Bac- tit petilur telii frrat quocum 

chiun — bellonimpotentem imc- iipiteTtvt tavs Sopliocl. PliiJoct. 

taMicrob.Sni. I. ig. Pi.iecipuae io5.'comp.-iravitVaJlLen. ad£u- 

ei parte» daiae in Gigantoma- rip. Hippol. v. 1416, S\e ctrti 

ehiii. cf. IT. ig. ai, Celc- trnatiuCl.-uidian. inProbiCoaC 

brntur quoc[ue ciiu expeditio 187- et in Nupt. Honor. a. 

ndTerfus Indott fiircepi.i. Hinc Parihit fagittat ttrtdere fertior. 

conrpicitur, t. Winkelmau. Mo- «. S5 fqq. lam ad heroiim 

nnm. ined. p. 67. et Allegor. taodes dcfcendit poeta. Memorat 

p. 41. ,~ 22. l^trgo, Ki^, *!x}iit Mciden, Ilerculein, Al- 

n»g^hu abfohtte dictn Dioiia ; cnei nepotem, et puerot, muTitu, CABMIWVM L. I. C. XII. V. 21-32. 135 

Nobilem: quonun fimul alba naatia 
Stella refulfit, 

Defluit faxis agitatus liumor; 
Concidunt venti, fugiiintqae nubes; 
Et minax, nain fic voluere, ponto 

Vnda recumbit, ' 

' Rorau- 

£lkM LtJa» et lovis, DiMcu- If iXet joihit vocnt Eurip. 

«w. CaAorem M- PoUucem. Electr. 991. v.ad IV. 8- 3»- 

Eosdem coniunKit ni, 3. ,9. Ratioluiuisfiginenti m eoquac. 

Huac. nlteium, CaRorem, noVf leud» videtuv, quod diiae flam- 

lem fupmirt, frioio, ,m^y (v. mulae in ni»io uivis appMenta» 

Toup. Curae novilT. in Stiid. jiaiitis indicio fiiiic, tenipefl»ilem 

p. »51-} graeea rtnictu™ , pro, mox fedntiim iri. ' Ilis vcro 

nidiilem eic eo, t^uuA fu-peravih DioscHromin praefentiam et au- 

rtiperfcr fuit flf uii, eqno, eque- :(iljimi manifeltari perfuafumjibi . 

ibi certamine victor fuit. — habebat aniiquicos. Simal ac 

ii/BiH, altenim. Pollucem. q«od tornm fflia. fidus, ut Virg. 

▼ictor disceflii -pugnit, pugno. Ge. I. E22. nam de duabusftel- 

lum, caeftuiun certaminei wf. Us intelligenduro. — laifco, lu- 

y/uix'!' ' •" S"" Amycuin ne- cida, cUrn, ut de iisdcm I. 3. 2. 

iivit. T. ApoUod. I. g. ao. et IV. g. 3'- Sic Xn'««» 'AoS( 

Eadem de ntroque compveben- «pooanroi' Enrip. Ekct. 730. aU 

aic uodflimus Horaei-i locus 11. 5«« Ludfer Ovid. Mec. XV. 

r- 237- Kairrof* ^ ImiittfMr, »49. Poteft et effe, caeliim 

«o(J Kv^ •;»«*« rioXvJ^rtJwa. Sed purum reddeue-, adpofito h. 1. 

« ucerque ciim cquo occuriit et exquifito vocisufu. Sic al- 

in Monumm. antiquis; item bus Notui I. 7. i5- "" refuljit, 

apud poetas, ut Pind. Pj-tli. m. apparuit,' in conrpecttim veait. 
127. XtUKtwiy^aut eos vocans: 

adde Eurip. HeL 1630. Lucian. v. 29 f^. Stalim tempefia» 

T. I. p. 282. ed.Rciz. etOvid. fedaiur, et mare wanquiUiim 

MeiAm. Vtll. 372. — Sequi- fit. InGgnJter hoc et grapliice 

iiir eorum vis benefica, quae exomatum. Antc -oculos fui* 

iia inter Deo» lelati» niuneris Tlieocrit. xjS'. 19 fqq. «>A' W 

Itwo a love obligii, ut homini- «iff u^rt t« wm i« ^uSow (^m* 

bas in mnri peiicUtantibus ruo >ii*t uitaTau iwiiriitiffii' eVo^i"» 

curiant: nfmt emriffBi fig»Tm ^atii<f^m- ml^» t' nKnMr'" 
I 5 ' in/M', ,,Coo'^lc 154 Q- HOBATII FLACCI 

^ Romnlam poft hos prius , an quietnm 
Fompili regnum memorem, an fuperbos 
Tarquini faTces, dubito, an Catonis 
NobUe letiun. 

Rega- 

*'>'/!*', Ximftiii y»ijirK s/tKl. tahii eR locniB Aufon. ProF. 

Jjiy»*, >iip/XBi r» iiiifttftnr «>.. VIU. init. fed admoduio ieiu- 

\vttt ti^yyjti. Defiuit, iemsinttt, ne". — ^vietBm Pompitf ngtuOH. 

1 eLkbitiir de faxis kumor , »»r jV, Numaiti Pompiliiim , ^ni par- 

iinda , fliictiit agittuus, Icopulit tum armii impeciuin paci* irti- 

f'iperiectit«, ut in Virg. Aen. bus, legibu* ac rdigionum ettn 

XI. 625, fiontiu — fcopuloi- corroboravit. lir. I. ai. dm- 

90« fuperiacit unJam fpvmaui. ximiuii eias operum fuit tutela 

Mare adeo fubfidit, fieriiilur, per omne regni tfmput paeit, 

mgttnirai , quae poetia rollen- — 35. Tarqainii Prifci fofcei, 

->Ua riint hac in re. —go. con- regni infignia, quaeille«b Etru- 

eidant, fubito- cadunt, flare deG- fcU petiit, — fuperbos, ' fplen- 

num, ut Virp.Ed. IX. 37- El dido» (ut I. 55. 3.J; pertine- 

ttunc omne tibi ftracum flet bint enim id magniiicuni r«« 

^eijuor et omnes,adfpice, ventofi gl« ipparatiun. Tanju. adeo 

retiAerunt murmuris aurae: COn- Prirciim pace et hello ■prmnliJfU 

■ tr.i riitgit Tciitm. Mfopf. — /h- mum (Flor. I. 5.) laudat mnci- 

fiaat nuhes cF. Tiieocr. 1. 1. et me a regiae dignitatii ac po- 

Viigi). Aen. V. 820 Cj. — 31, teftatis augeiidae itudio. Tar- 

niiiiax, qiiae cxitiitm iiaiitis mi- quinio Superbo, quem nonnul- 

riariir, rrti limpliciier alta , ere- li iiitelligi volunt , in ho« ckt- 

«13 , foUeiuu portariim ufii. " mine omniiio locu» uoa erat. 
ponto cjfu teitio. in pontimi ' Virgilio quidon Aen. VI- gig- 

rfcnnibit, mare adeo oxpLina- uterqiie T. memoraturi fed 

«iir, fiiictibiis iion amplius mo- i« anirainmi, .Noller rero fuiti. 

vetiir. Magniricium eft- illud, morum vironim, qiiibiis Aiigu> 

nam jic voluere, folo eonun nu- fhim fiibiicete potcrac, recen. 

Hi hiiee omnia fiiint. fiim agit. Multo magi* *, con. 

^' 35 /ff- Seqiiuntiir wri, lilio carminia abhorrere arbu 

qiu Eomun m.igiiam reddidc- tror, Tarq. Siiperbi tyr^nidem 

tunt; quoritm miillitiidine iia ■ poetaideomemorari, qnodiJu 

obniititr pneta , ut, qiiem ma. miit.indi imperiiregiiinlibeiBm 

xime Lnulet, nercint, etficprae> oivitatem ciuHa extitiOTet, nt- 
lenimdo- omne* extoUat. Itni-- que adeo poeta imperii Romuii ,,Googlc . CA.BHINTM L. I. C. XII. T.-33-4o. 135 

Aegulum, et Scauros, aniinaeque znagnae 
Prodigum Faullmn, faperante Foei^o, 
Gratus infigni referam Camena, 
rabriciumque. 

Hunc, «onTeiConem Aib eo Gtctun Ib- nue. cniui taia» intaa» nu, 

luiDraodo inmieTe ToliiilTec. ruperllei efre. fe petimeniliuif 

— 35. Catonii VticenGs, ulcimi liollibus dedic. v. I^v. XXH. ' 

libemtis defenforis letnm, ^uod 49. Flor. U. 6. 16. Hinc 

£l>i ipfe pariTit, ne in maiiiim vrodigus, contemtoi ac profu> 

Oefaris veniret, ficquo ei tj-- for ammae, pro Tulgiri. viue. 

xnini viilEtia adfpiciendus cITet. — nuignae, quatenu* geifero. 

T. Cic. 011. I. 31. liinc nDhile, lum fic aniraum fuuMl prode- 

<|nod, ciiin iu lepublica ei nin- bAI. Imi^iii funt hunc fplen- 

plins vivere non Uceret, mort didum vcibi prodigus ufum ' 

decreviffei. Atque huBO incer Ovid. Am. 111. 9. 64. Sil. I. ., 

inagnosviro» memorare poetnm 225. Srat. Theb. HI- 603. 

nihil vetuit, ciim et Aiigiiftus VIII. 406. et Ckudiiu. inRuf. 

libeiutis propugnatoies niagni II. 1S3. Ridicule quidam in. 

faceret , fcque amicum prUlini anima joagna et PauUo oxymo- 

reipublicae lUtus profiteretur. ron Videbant. ■ — ■ Fosito, Han- 

Conf. Virg. Vin. 670. el ibi nibale. — 39. gretus, graU 

Hejn. . pietate illonim memoriam re- "■ 37 /W" ^* Regalo vide colen9, injigiii Camena, > 

inf. III. 5. — Scauroram geiw reftram, qiio, JpG inTignes red- 

tnultos dedit Bominae rcipubli. dantur, ipforimi vittiu pofteri» 

cae magnos ac nobilci Tirus, in innotcfbit. Sic m.nlim , qnara 

qiiibus eminent M. Aemiliiia fimpliciter, eximio , fublimL 

SciinrMs, vii graTilTmius, et Conf- f, \. 3. Seqnuntwi lan. 

priiiceps Senacii* ; eiuaque filiii» cta exempla antiquae iiicegma- 

M. Scaiiriis, aedvlitatis magni- tis, friigalilatjs , concinentiae, 

Acentb cUrua ; nccrque coofi- ac laborum pMientiae. C. Fa- 

lio , gravitate, oonftantia daiif- hricius LuTcijius , quum contra 

linnis. Tid. Cic. Fontei. 7. S.inniiies et PyTrhuni belluin 

Miiren. Q. — 53. PavUus coiiful gereret, muiicra hoftiixm 

AenuUus CoC in fnnerta, vltio fprcTit, et diiEciliiis ab boneiU- 

collegne TeuntiiVarrouis, Can- te quam fol a citrfii fiio avciti 

nenfi daJe cum forciOime pn- pociiit. T. Cic Off. IIL 33. 

gnair«t < nulen* tantne ignomi- Val. IVIax. IV. S- Hiuc parvo 
14. poteiu .,Coo'^lc »55 . Q. BOHATn FLACei ' 

■Httoc, et uicomtis Curium capillis, 
- Vtilem bello tulit, et Camillum, 
Saeva pauperias et avitus apto 

Cmn Itoe fundus. 

Crercit, 

potw VirgiUo diccus Jen. TI. fv. n. 2. pr.) n f.c magni k 
845- cf- CLiudian. de IV. Conj: fortes riii finguntur. LUcan. 
Honor. 413 I^^. I. ;j66. raBpenti fecuniia v!ro. 

mm. Contra cf, luven. VI. 
V. 4. /,,. lam ea, quae , 293. — fiuua, ii»i, j:«W. 
ftquumHr, praedare frugaUti. i^fycXA,, quae.nd quaeris duw; 
tem ct M.nu,ienti*ni, quibua ac jifi-peirH gravia rio» impelli^ 
TesRomanain tantumfiiftigtmn ^ix^t» »tiin«k,t Tbeocr. 
«crevit.. exprimunt. Uum: XXT. %. — avitus fundus. ■^-A- 
rabncium. Additio,^m hanc \ni > maioribu» acceptu», nul- 
*bcendiraiiouemvocatQuinctU. iis accelliombus diktatus. cE. 
IX. 3. 18. -t- I>e M. Curio I. 1. .1. « V. 2. 3. «ddeBuim. 
Denuto V. V.'.l.r. Mar. IV. 3. AnthoI.Lat. I. p. 497. _ ^tO 
Quum etus aetate Romani coe- , (um Lara , cimi tecto, quod 
pincm tonderi atque comi: «7.1™ erat, conrenicb.it funJi 
Pbn. VII. 59. ipfe rctinuit mo- exigaitati, ideoque modico, exi- 
i-em veterem , criuesiiue incom. gno. AJiter lufti Spec OblT. 
to», Mtonfo» atque irapexoa ciit. c. 9. lam Haec paupertai 
aluit. Iliiic ipfeperfeetifllmum atque contiaentifl iftas vkos «- 
•ntiquae moriuo feveritati» «i. /,(, pi-otulit, atque finxit «*./« 
.emplumIlon.anishabebMut. V. bello, xfnslMo^i , xpKrntit ii 
vel luvcn. U. g. Adlufit ad W?..^», bello idoneoa. labori- 
ftunc locum M.iniai. I. 25. et bu* quippe , puerb adfuetos. 
IX. flg. Obfenra exquifitiorem iitque induratos. 
continuandaeorationis norm.-im. 

Pedertrej-uevat: referam Fabri- e. 45 /„. Ewiellentimmi 
oium, Ciinum, ct Caraillum, verfns: quibii* M. MareeUum 
'["os paupertas utiles bello tu- iuvenem, OcUviae. AuguTli fo. 
ut. Paujierttu, renfu Romauo, roris, filiiua , luliae, eiusdem 
nonegeftus, et omnium rerum AuguJti filiae, coniiigem ado- 
Miopu, fed fortiinsrum medio. ptatum .bAiiguftofquodSanad. 
i!ril..s ea . uhdc dure et parce eontra MafTonam docet e Plut 
v.vend.m. fit. IIU et corp.i» vit. Anton. p. 952.) et haud 
duratur, ec animut roboratur dubitmi illiiu ^ccefforem (v. 

Dio .,,,.;-.t,Coo^le CABMINVM L. I. C. XII. V. 4l-48' »5? 

CTefcit , -occulto velnt arbor aevo, 
Fama Marcelli: micat inter omnes 
luUum fidus, velut inter ignes ' 
Luna minores. Dio Lin. 30.) rplenaidae illi «ufn-M J' ifiri, p^gxtt ilf 
limiinDrain Tiroruin feriei fubi- «■« wi m ahtfin «fcsfi , m- , 
to et ex imptovifo, ingenti (peTt «*9«i» 0(^5«» h iixMit y 
qiiaQ (altu focto; adfociat; qiio t< itgit vygir liAifu. cf. «l II. 
mxxime ei feiiri et oblecwri 30. 7. Virg. Ed. X. 75- '<1 
Augufliiin popnlumqiiell. opor-' fenfum coinparationi» Sil. VI. 
tebit. Nam eranE in iUo Mac- 63. de Begnlo: qui, loHgmn 
«eUo, licet -tbc annun) XVtl. fem-prr famagliJcentejKraevum. 
attigiflet, fplendidijliinae virtu- mfida f<mn-J[* fidml memOjab»' 
tea > fiuninique de eo et Augu- ra Pocnis. ei Avien, Defcr. 0. 
fti , et omuiutn Roinanonmi, agg. Mujit intermina vita per-- 
quoriun delicias eumfiiiffe con- mwu», et mirjitori laas fentpar 
ftat, exfpectatio, ut eim mor- jtullulat aevo. — 46/^7. lain a, 
(em a. 731, inrecutnm univer- MarceUo oiaiwitus erac focili» 
Ib* popiilnscommuni liiccupro- sd famiUam luUjtm, unde ilie 
fcqneretur. Cf. VivgiL Acn. per matrem ortiia erat. inque 
VI. 861 fqq- et VeUei. II. 93. eam pofte» etiiun infittta. Vul- 
Tantai de eo concepta» fpe* gari* fententia erat: omnino 
fiimma et ingenii et iitdicii ve- gen« lulia ad fummura niinc 
auAatepoeta expreHit. — fmna, gloriae tiilgftrem pervenit. Id 
budei eius ac virtutes crefcunt, fpletidide omavii, dura pro gen- 
continuo augentiir. Ejtquifito ;telulia eftyidiM /u/fam; qiiem- 
pto his/nma pocerat poni, qun- admoaum Jiiera gentis dicuu- 
tenus perea» MnrccUiii in ore tur finguU, qui eam iUttftrant, . 
omnium erat, ab oimiibu» col- viii: v. Ovld. Trift. II. 167. 
Uudabatui. — occulto aevo,_ Pont. III. 5. a. — intei- omnet 
tempote, non animadverris in- fc. caetera* ftellas, h. famUias 
crementi lemporibm, et mo- Romana» emicat gen» lulia. 
menti», L fenEiiii et accultei fic Affiimendum hoc e fq. igne», 
ut, quotiei adfpiciamns .irbo- h. fteUas, qua» luna obfourBt. 
rem, nova gerniina ac folia. Cf. V. ~i5- P»- =' Sapph. apud ■ 
novos Tamos emicuiSe videa- H. Sleph. fragm. Ijt. T. II. 
in«». Ducta haecpTaeclaracom- p. 36- ierlft (*iv «^'«■Xbi' 
pacitio e Pind. Nem. 7. 68- EA"»"" "J' «ffOBfBsTroffj^Biii-c» 
I 5 •««• tSS Q. HORATII FLACCI 

Gentis Jmjnanae pater atque cuftos» 
Orte' Saturno, tibi cnra magni 
Caeiaris fatis data; tu fecundo 

Caelare regnes.- 

Hle, feu Parthos Latio itnnunentes 
Egerit iufto do^tos trlumplio, 

Sive 

tllit, S^irur ttKiisitn /uiXi- Peop. p. 253. — Jata, iniunct»' 

#r« XKfuni. Dc aliii diShdiio- eft tibi > fatii. Splendida rei 

lii Kuiii* firophae interpretatio- imago 1 id quam devenit poeti, 

a&m, de quibu* dicere Iiic non quod omniiio reges in lovis tu- 

Tacat, T.Suud. od h. 1. MoObn. tek efle dicintur, Aarfifiic in- 

vit. Hot. p. 826. ct Ouweni. de Hoinero dicti. v. GaUiin. 

Noct. Hag. p. 560. H. in loT. 79. et ad IH. 1. 5. 
— Fatii, per fatj; rifi folte 

V. 49 /^. Vulgwis fenten. iiingeie praefUt : facis Caefari» 

tia erat : atque ei hac gente tibi cura d«ia eft , graeca Ilru- 

lulia eft, eamqueftilgentiiTimam ctutii. — 51. tu regittt C, /. 

fecit Auguftui . terrarum domi. docu inverliooe pro. fac ut 

nn», quera tueatur lupiter, Caelati* iinpetium fecunduin ■ 

quaefumui. Sed «ihil fubli- luofit, ut te folo minor(T.57.J 

mius et auguftiui elTe poteft iUa terrariun otbi imperet. 
lovis fubita et fptendi^a invo- 

eatione, quae pro traniitu eft, f. 53 /^fl. Gravitetprece» io _ 

pleno iim erumpente «jiimi af- Tatlcinationem transeunt. Qiiem- 

fectu ad piimariiim carminii admcdiun tii in caelo, ita is in 

argumentum , partemque illius terra regnabit. Sed exqiiifttiut 

kaiiddtibie magiiilioBnti/limam. invertitur hoc Sententia ipf» 

SenfiiS: o qui geiieris hiunani follennis et ufitata poetis eiii» 

pter, eiiisdemque' conferTatoi- aetatis, ul IH, 5. pt. Virg. Go. 

,eluis, maxirae vero regum tu- IV. 560 fqq. Ovid. Met XV. 

teUm geris : fac itaque, o lupi- 857- Faft. 11. 130. Manil. I. 

tec, ut Caelar regnet fecmidiis 197. lam w. 52 — 57. eiipii- 

a te. Orce Saturno e gr. Kjw- initur iliiid; Caelar oibemter- 

»('»», Xfatiin'- cura, tutcb rarum reget , fubactis eiua reli- 

Carfarii. — nufni, ut dicitiu- quii», Hoc poiteriiis fpleiidide 

egregius 1. 6. 11. Ilf. 15. 4. exCulit, dum, quodipfiim et- 

'aitas III. 4. 57. cf. Btirm, ad iam foUemie etat, Augulio Pat- .'.\ CABMiirvH z,. I. c. xn. T, 4d?Go. 139 

SiTe rublectos Orientis. orae 

Seras et Indos, 

Te minor latmn reget aequus orbem: 
Ta gravi curru quatles Olympum; 
Tu parmn caAis inimicai mittes ' ' . -■ 

Fulmina lucis. 

tlionim titqii« InJornm, «xtro- pnundnt «D ; adeoqne 1)eni^a 

itionim terrae populoiuiD Ae- dominattoiie rtget terranim dr* 

bellMionem polUcetiiT; qiiod et hem. — latam, qna lale patet, 

per Te magnificiiin efi, et ek eo. ■deoqae totum teTTonmiArbem. 
quod iiioi lurpicio eTat, Aagii- r. 58 — 60. Tu niitem in 

fiiim be)lum iii Partho», qiiibiii caelo Tegnabi*. Angiifta fpeci» 

Jndi iinitimi, riifceptuVum. v. hoc extulit poeta: tiitonabitin 

Dio Lm. 33. — Jjfuio, docte onelo, et pro hoe gTmu», ti» 

«I gTavitet, pro. Romnno im- toniu-u caeliun concitties ; pl-iuo 

perio. — Imnwtemes, illiii» tmta ut III. 5. pr. Tonitm enim af 

conlLnuo bceJente». t. L a. fiilmen , pro Tfinbolo imperpi 

extr, — ' Seres et Indi, «xtrerai lovi* habitiim- Inm pro toni- 

Afiae popiUi, hiac fuhiecti, iuh- tru eft eurrut lotnt, f. I. 16. IK 

inc«ntcs, hnbitante» fub ora, pla. et ad I. 34. g. — gravis, Deo, 

|;a orientis tc. rolii. — domitos, ToTC giavatus, cui lupitei \a&- 

fiibactot, devictoi egerit ante (e det. Ita accipiendiun ex Hom. 

triumpho, pro vulgari, ubi de II. (■ SSSCqq. hinc aple quaMt, 

iis iriimipliDveiit. — iu/(o, quo conciitiei, tremefacieg Olysn- 

vindiceninr initiriae Bomano puni: Utiui iiaac exornati. v, I. 

imperio ab ipfis illatae. Nolim 34. 9. — 5g /f- i" fulmin» 

liicrerpid a<l triiimphum, cuiii» miri*i,iacuhib«rf9.nihiIampUm. 

omn«s eondilioues impletie fini, Nam i«liqu» ad ornfltiim pcrti- 

magnimi , qiiod nimis pedeKre. nent. — inimiea tucis, damnob> 

— 57. M minor, recuiidui a te, exilior* lucis, qiiae petere fo- 

at fe ipfo fupeiiorem aguofcens lent luco*. Diis conleci^tos, 

te: ut in. 6. 5. Ciii ta tnino- quod parum cajii fa. polliiti ef- 

Ttm ifuod geris, smperBs, — ./(«- (ent adulierio. Ob boc enim 

fuBS tanqiiam de Deo. propi- lnci fiilmin« tangi piitabantui. 

liuiiabnns: nam tanquam Den* Ad legem 'Iiiliam niulto ferius 

Auguftiii tottn* orbis lutelamsc ab Aiigufto latan liaec lefern 

-«nram, • poetac meniei gerere re^iietuu. 

CJR- ...Cooi^lc l40 Q. a08ATII FLACCX 

C ^ R M E N XflL 

\^tatm Z-ydia, quae faepius a poeta inSucittir, Tde- 
f/hum, pulchrum iuventm, quem amatorem kaberet, ffo- 
ratio, ut eum ureret, Jemper commemoraret, eiustfue put- 
ehritudinem extoUeret ; poeta, non, utaiias JoUt, irri- 
Jione aut probris eam lacejjit , fed vero atque acerriiiio 
zelotypiae feufu perturbatus, eiimque dolenter profejfiis 
Ijydiam fibi ita reconeiliare Jludet, ut Tetephi joores tan- 
^am parum commodos, eiiisifue in amore deUcias parum 
elegantes delineet atque perflringat, fdemquc eius et 
confiantiam in amore ftifpectam faeiat: fuum- eontra 
amorem, fi Jecum irt gratiam redire velit, nonnijt morte 
depofituni iri, feqiiein eo eontinuato mortalium feticifjt- 
mum putare fpondeat atqite profteatur. — Eminet koe 
carmen cum mcra affecluum, vividiffimis coloribus deli- 
neatorum varietate, tum oratioiUs doctrina atque cultu 
exquifitifjano. Graecum poetae exemplar ob oculas fuij- 
Je , cum univerjus carminis habitus, tum v. i6. Jatis 
luculenter ojtendit. Caeterum Sanadonus hanc odett, 
eajlitati Jtaud dubie timeits, praetermifit. AD 
V . ■.-.,« ...GooqIc CABMINVM I,, 1. C. XIII. V. 1. 2. l^l 

A D I. y b I A M. c um tu, Lydia, Telephi 

Cervicem rofeam, (^erea Telephi 

Laudas 

V. I /y. (7iiBm M, > qoa !(>• quit. Sie Tlieocr. yill. 19. 
lum nie amali ciedidi. Trlrphl defcribit tvgiyyti Xivxer xnfoi' 

piilchiitudinem laudns. Proboc tx'"""'- Ovid. A. A. III. 199. 

generali pulchie oAcnduntiiT fcilit et imiucla candorem tjuaa- 

partei aliquoc , cervix et bra- rere cara , li lectio lana. conf. 

chia; miti et nudu ea gerebanl Plin. XXI. 14. Maxime uiinen 

Teteres, et ex ii» decor foimke, iiadem flnvus colai memorntul, - 

ac «if^l invenilis inppmii elu- isqiie in compaT.itionibus, inde 

c«rcebdt. — a. camicem ro- defumtis , iinice feie intelligi- 

feam, aixtfn ^aiittrm, floridi tur. v. Virgil. EcL 11. 53. Cal- 

coloiis, fpleadidam, pnlchnun. pum. II. pi. et fic palEm. Pof- 

Viig. Aen. I. 408. refea cervice Jia etiam de colore cerae fplen- 

refalft, de Venere. rofeum dido interpretiti , ut bracliia 

verticem dixit Cntiill. LXtV. intellig.inlur laevia, totunda, 

310. «t Ntilter IV. 10. 4. nunc poliia, in quibus nuUumospro- 

cf qui color ejt pHniceae Jiore miiieac. Quo fenfu pinguM tul- 

prior Fofee. cf. Sdumd. ad Miif. di clunei cereas dictat puto 

Animadv. p. 177. — cerea hra- Anfonio Epili. I. 3- s. Exqui- 

ehia, quo fcnrii dixevit poeta, fitior tamen latio videtur, & 

du^bitaripotcft. De colorc fere brackla cerea intei^reteris Aext- 

■ccipiiint Intpp., qiii in ociitos lia, inolIia> fuSmi, bicciXk, a 

cadit, ut cetea brjcbia Jiiit can- «atura ceiBC. Plin. Ep. VIL 

dida (uli i.im Serv. ad Virg. g. ut laui ift cerae, mollit ' 

Ed, II. gg. brachia cerea, can. cedemque fequalur. A. P. 163. 

dida ficiiti cera.J qnod et rofea Cereus ia virium fUeti. Atqiio 

cervix ad afpeLtum peitiuear, haec in delicatiajibua apud ve- 

et, G alin renfu accipiallil', Ho- teres memorancar, alque in pre- 

latius libi non conllet. Quae tit> habentur. Spectathuc epigr. 

tamen i.itio niilUii* plaae mo- Aniipaiii c XXXII. (Anal. Br. 

menti vijetui, elli de re Jiibi- II. 117.) Htrheui qioflmifitfif^ 

Uii neqiie.it. Nam candidam JJiWf 4 /*ini errovy ti \iix"' V 

c«iam veieii.bus cognitain atqiie y«f oXirTewTiAK^wwyiiXit, bu- 

iti ufu fitifle, omniuo ucgan ne- datum JMn in lunc rem Dorv, ,,Coo'^lc IJ^e «• HOKATIl rLACQi ■ 

Laudas"" brachU , vae , meam 

Fen'ens difficiU bile tuinet iecur. 

Tunc nec mens iuiJlu> nec coloi 

Certa 

«ilCltarit.11.1. p. ifij. — TtU' Muoommoio«irbnguineae(lu«- 

pAi nonen ruiTuer et eum Ti re, impleri, exiiudare, lum fer- 

repetitumi Nam id (einper crs- Tere, unleie, uri, torreri « 

pibat Lydia, ut Horatitun ure- Cm. dicitux. In in iecur bila 

«et, AUpofite Tereut. Euo. dicitur oppleri, {yif»a «yfW 

J- 3- 50, nbi nominabit Phae- x'^* Lycophr.. iiift. Ifcw» 

dri^iii, tu PunphUam continuo! (piitur mf/ut, X"^ ' fiff^^"' 

Ji /{uando illa Jicet, Pluedriam ftr tuvi Quiul. CaL V. 323.) 

intTomittonuu comijfattim , tu, nelluare, (V. 11. S3.) ferTcra 

Paropbilam CAtftUuia provoce- et fim. Ita iam dixit Honicr. 

inu. JL J*, 515. x'^' "i^"' *^ 
inde Sil. It. U. 337. inaiuleM 

V. 3. 4. Hfium . , , tmmtt iras co^uert. Tum m ipfum 

ittar, ducte atque oiiuiq, pro cor lumeredicitur, qtuiteniis il- 

vulgari , indigni<i', iri exiu'deo, lud per iram et indianitionein 

rummaqiie' .legritudiiic Rdricior ; anguilari ac cnmprlmi fentimiis. 

ut mox T. 9. uroc Quiunenim lluiucr. 11. /. 642. iiiiiitTit 

£mpedoc)cs Iait|;idnem , maxi- nguiln X'^' Aerdiyl. ClioCpli. 

me icifinxfiiei', inencis fedeni i{}i. ApuU. lUi. I. 1260. et Ilc 

Aatiieret; (rp ii «vuajWaXiir» fl.epias. v. Bentl. ad A. P. i()7. 

m*Xii»*4Yai en^^irimy, kTikm In Noilro obferra copiani pn,'- 

7«f Mt^lmttBit ntgi%aif. vw. Ferveru tumet , iwng ^tf 

iior iilTi r s ir/*a, ajiud Stob. aiidriTtu, qiium alteruin fuITc- 

Exceqit. Grot. deret. o.nl. p. cLDec. Attius apud Scriv. CoU 

J67O in bepalc aiiteni vel ieco- lect. Trag. p. Qg. fervit peitti* 

xa, qiiod eli vircita maxLmiLm iracunJiii. Vtrumquepniicer cii- 

abdominis in dextro hypodioii- miliaTit Plaut. Caf. 11. 5-^7. 

drio, totiiis tmguiilGationis priii- Totm inftrvunlo eft,, ita turge- 

cipium piird. Itoniijiespouefent, fclt )iu^'. — ilifficill, <lfyci>.iif 

iii promtii eft intelligere, cur x'^ -"- ^- '■'O- ""^ X"^)) 

praecordiis, cordi, iecoi-t,' quae Quiut. Cil, 1. t. b. morofa, ira- 

jioetis feie funt mmtvfiM, omui- ciiuda, quae moiofum. iracun- 

no cogitandi vim, pmdentvim, diun me faut. 
otmietqiie «deo atliiotiu , atque 

cupiiiitates attribucruit. J^tnc v. 5 fyq. Lociis Iiichaud dit- 

•jujuo (tuvcui4ii« itcmum a^ biealt «x ebborstiiliiiiis poeiaa ...Cooi^lc cAiauNVM 1.. 1. c. xni. v. 3-6. 14,5 

Certa Tede tttanet: .liuinor et in genas 
rxLTtim labitur, arguens, 

Quam lentis peuitus macerer ignibujs. 

. Vror, 

atque ■ puldieTrmui. Vtaedaie dolorerrat paromnet, lamApoI- 

enim attjue exceUencer prorriii lon- Kh. 111. .2^6. Ctti xfsAjr 

ad onmii in, tndignaiione, qitod liKuftiyDi «J^ira Xx^^ ouXar 

alinm Jibi praefeiri vtJet, amo- fffS' simXHi i/ fUTrrjumira 

Tis liiniil priftiiii ignicutit, acrius mtgtitLi h x^'"t i'^'^' tfniat, 

ideo iiTenubiii, turbati acqiie in- taaiiiljivi tieie. De timore ea- 

cenlt {tatuin declnrandum attem- clem piraeilical Senec» ep. aa. 

iperatn aique ex nacuia ducta non ammui tidbu, non cotorco/i- 

omnia. Ante oculos autem poe- JlaC! lacrimaa mhil profiUuraa 

tae fuit in bia nobile Sapplius cadunl, — 6. Aefluantit ani- 

I illitil apiid Longin, X. mi habitum ompltuB poeta de- S. tpaiftrul fu, rifor frei ^iii- 
va caet. — Mens non cerla fe- 


in genas furtlm, ipfo non adTer- 


de, eodem loco manet. agilatur. 


lence, labeTitet, reciir[auti( amo- 


coromoT-etur. Solleiine hoc de 


ris indicea. Infra ly, i. 33. 
Sedcurheu, Ligurine, cur ma- 


niotione. Nota TAuUi: nam. 


nat rara meai lacrima ■per ge- 


tjae Hgor at jrer plana citut fola 
■verbere luriio. Sic et cor «aX- 


naa? Adpo£te. Meleag. LUI. 3. 
(Rr. And. L 16.) %/tfM r« «V« 


\t9^iii, immitu, imiiify SJ^e- 


nibut T( /Xvai! tiKgu ^ifi. 


cb didtRV. Plauf. AuluL IV. 


Quanqiiam «t de fudore per 


5. 5, Contittuo cor meum coepit 


corpiis manante, qui et ipfe 


arUm Jacere ludiiiani, otqae iit 


amoTia index eft, non male ac- 


■pectiu emicare. res nota. — 


cipia»; iit in illo' Sa[tpkns: ColoT continuo variacur, vultu nni^ lifut 'inixfit ;citr««, 

nunc riihenie, nunc pallcnie- qui ii^de prolecjt, Tbeoaii; 

rurorem Medeae e zclotypiie 11- 107. de SimaetJia Da- 

feiiru iisdem Jinei; diixit Seiicc» pbnidis amore perculfa; ix il 

Mcd. ggg. Flagrant genae.ru- nrriixiiv iipit fntv ta^f^iinar. 

beniet, ■pallor fugot ruhormi; Alciphr, H. ey. 2. p. aao. agri 

nuUiimvagante forma fervat diii Ktcliniy/uu, km lifH nai ri 

toiviem. Ideni Here. Oct. »50. «"^ »"* i Kmfilk /uev utiergm. 

ilc Uci.nnira: n«c uniit habitut irrai, ubi coir. «ai ntK t^xg» 

durat , aut uno furit contenta i x- jU- «- VaJer. Aedituiis apud 

laUui nunc inardefiunt genae, Gell. XIX. 9. Dicere i/uuiii 

fullifr raitoitm ptUii , et fuinuu conor eiiTam tibi, PampSila, cor. 

diii l44 ?• HOBATII FLACCI 

Vror, feu tibi candidos 

Turpar^nt hiuneros' inunodicae mera 
Rixae; live puer furens Impref- dis! otiidnu iJiS ti ifittieramvBr- 
ha lahrit ahtunt. Per pectus 
luiferum manat fuhito inihl fu- 
dor. et fic fiepiul. Priorem oai. fur. pli rtuUr , quod igni- 


Gulo9 amOTis . quem pueu. n- 
Tali fibi iitducto, cxftijictum 
putairat , ritbriLientes , Incrimis, 
ipro qiiali invito, caurDmique 
jgiioruite maiiantibuSi prodi 
egregie depingit. Clari ~ 
inditaut feqq. — 7. arguent, 
qui argiimenta efi, maniEcllat: 
plaeclare, quali hoc iplb dciuum 
indicto convincitur , fe adLuc 
unoi:e teneri. cf. V. 11. g. 10. 
— 8- -penitus, MTfo^i, intime, 
nucn cr , conficiar , confumar. 
cf. V. 14. 16. — ignihus ant 
omiiino amore, aut, qiiodaptiiit 
Tidetur , aegricildiiie ex amore 
fuppielTo, quae auimum jerite, 
paullatim , edit atque abfumit. 
Senec. HippuL 379. de Phae- 
ara: Labilur tolui furdr in n,e- 
duUas igne furtivo populanttve- 
nas. iion habet latam data 
'T''e' fromm. f,d .oral /..,«, 
■ptidtus nKdullat. adde t. 376. 
Nimirum folleuneg de .miure 
pariuu pi-ofperi ruccelTiia locii- 
tiones fuiiC, percdi amorts tabe 
(Virg. Aen. VI. 442. et IV. 66.J 
lenlo igns torreri (Ovid. A. A. 
IIL 573. Igtubus kie Uatii tor- retttr, tu humtda taeda. Tibull. 
I. 4. gi. Elieu quam lenlo Ma- 
rathus nie torret amori') utGraC- 
corum iiixTtff^Kt (y. StanL ad 
Aerdiyl. p. 735.) «'xTM^w fut 
Tbeocr.VlI. 5»- et XXra.33-) 
T^Kis^tu (nC ia nobilillinio Piii- 
doii fr. opud AtLen. p. 602. et 
alibi) el iiia. 

V. 9 ftf<}. Vror, indignor, ex- 
erucior, ut Terent. Eun. III. 1. 
47- fl tjtumdo aitt ijuntiotitm 
Pliaedriae facit, aut fi laudat, 
tc ut male urat, quenj locuin 
excitiiTit iam Heynlus ad iUa 
Tibiiili IV: 'S- ^9- ^""= '" 

forlis eris , nunc tu me audacius 
ures. — turpBruitt, foedanint, 
Lvidos feceiiulC (fic ienua rixis 
faucla Properi. L 16. 5.) tibi 
kumeros, Liimeros tuos paullo 
inveiinllius apprebendendo , ac 
vexaudo. In quo doctiu» rixae 
id fncere dicimtur, quod facic 
rixan» Telephus. — immodica« 
faciae mero Laufto, inter conw 
potationeni, feu, quod doctiiu 
eJt, ortae a mero inunodice 
haiilto. Livoris llgna in hac 
re faepius memorata, veluti Tl> 
buU. L 6. >4. I. Q. 57. Ovid. 
Am. I. 7. 4<' Aptius impreffit 
erat 01 livere labelUs, «t collo 
blandi dentis habtre notam. T. 
fiunn. ad FroperL III. 6. 2i. ,,Coo'^lc CABMIHTM t, I. C. XIII. V. fl-l^. l^S 

Impreirit memorem denie labris Uotam. 
l^ron, li.me latis audixis, 

Speres perpetuum , dulcia barbare 

Laeden- De puUatione intet tmtau» ex- FraedaTe hoc. quod rivvlu E- 

tifpeiuos &cta qttn minus ca- ^m elevuido conlUntiotent in 

pLu, Tct;it omnino feittentiitnim ■morc le futurum tacite innuit ; 

tiexuj. Multo miuus mero cum puelkeque animura llc ■!> eo 

qilibuMlam tiaLendum ad turpa^ abalienuido euudcm fibi coiict- 

runc, quali Telcpbui intei oltei- liare Audet. — fatii audms, 11 

catiouei mutuas vinum in Ly- mo omninu audiie velis , fi me 

diae hiuneros cSudiSet, ILcque eumiudico», cuius conicctui^e 

pelliiilTct. Egieeie vero ad aliquid tiibiiai; bUnde admo- 

auimuui Lydiae recupciandum dum. — 14. nonfperet, ei» 

« poeta aJpmata omnia ; Uinc iXntaim- «r , non fpeNbij , ne 

riUticitas Telepho in amando in animum tibi iiulucu, illum 

obiccni uti laltein Tideb.ilur ■perpetuum iii amore fore, te 

Horatio; u.-un xpfa foiie de perpetuo ab illo amntiun iri, 

boc miiiime conqueicbaiui ; tuiu qui tam barbare ,' moit paiuui 

pnlclixitudiliispuelUe laii« (caa- delicato laedat molfu, impiefVo 

didos humerot et mox didcia, dente, ofcuia, fuaviter piu, oi 

ofcula, ^uae feaus caet.) tem«> tuum, kbella tua. Stnt. Theb. 

re ^iuUi adtexta. — 11. puer lU. ag^. de Marte Veueiem 

_/areRj,amorc nimioincenfus. — amplexo : clypeoqae reieptam 

imprtffu notam labrit , infixit, laedit in amplexu 1 eave ibi Bai- 

fecit ootam, macukm tnemorem, tliiiun aiidiaa, ApuleL ainxif*-, 

mwnotiam oCculTdiutLuS fervaD- 6. 7. Olii purpurea deiibantei 

tem. Sie metnores faftut IV. ofcala ciemantB morfu rofea la- 

14. 4- memores notae OUudian. bella velliceiil, Ofcula dutcia 

Id. VT. 6. Hoc loco omat iim- declaiat poeta aTnpljus pei, fuiu 

pUcitei. Edadeo: 01 imprelfo f^eniti . . . . imbuit: quibni 

deute lividiim fecit. x**^ ofciila ipfo melleditleiora a poe. 

tfui^i l^Iieocr. 27. iQ. ta iiuiui, fatia obviuin quidem 
hoc; fed de elocutionis latioiie 

V. 15 fytf. Vwlgate eiat! recte qiiaeias. Niminim orii 

Audi me ct ne fpera Teleplium (iiavitatem inpcimis ex orciilis 

conltantei ac peipetuo te ama< petceptam commiiiiu feretntJiti^ 

tuTuro : nam quo vebementior antiquitatU ufus melli compa- 

nunc eiui amor cA, eo citiui rabat. Sic, qui fiadm fhccui- 

ECJBUtteti atqu* exiUneiietiu. lit, Sileutij^ii locui IL $■ (Bi. 
- t Anal. ,,Coo'^lc 1^6 Q- HORATII FLACCl 

J^asdentein ofcula, quae Venus 

Quiiita parte fui nectaris uabuit 
relicea ter et amplius. Quos ATtH. nr. p. 71.) T« ^AifMira nino pra niulto pofuit, qaa PV- 

/laX^Kii ^KfMvt fyrvs k« 3f»- uui Lydine Ubia imbu!t, ditl- 

sigat viu ftlt.i trvo/tuTKY. Si- c^ima iUa Toluptiite petfnilit, 

mititei ari/Mtr» f*t\iarity^ di. PrlTca autem notione hoc Vtf- 

lutLeunt.I. i.(ib.p.'io5,) I.ira neri iniiutxit, cuim omniiio 

quuni iicctar ipfo melle diilciuj donii elTent Tenuflai , fotniAe 

llatiiGTenti melqiie taiitum f »r. giatia 3tque illecebrae ; qtia 

tem>liquamnectai'is(li>rar»' ^- ^Dfu ^hbm 'A^foJiVifF dixit IIo- 

jti TW il/i/igttlai melTDcatlby- mer. II, y. 54. cf, St«t. Silv. L 

casiip<ul.4.tlien.II. s. extr.SclioL 3. iio fqq. Shte hac enim ne- 

Find. Pytli. i. 116. ts jutki t^i oua Jit laetum ne^ua enuiliilo 

abtuKiti»! iin»Tm /ttiai lyi^irvtiy qulcquam, iuxu Luotet, I. 34. 

(7rBi , quo haud dubie Tcterii Simili oinatu Stnt. SilT. T. 3. 

■licuiu* pneue figmeatiun re- lo. in dercripbon^TilLieTibiu:- - 

fpexit} cQicere exidimarent; tinae: Jpfa manu tenera lectum 

Cine Jiiti» proclivB er.it, ut, quo f"'pf'Jf' Voluptas — Tune Vt- 

magii fiiivitatcm orii extolle- nm Uatiis unxit fnftfgia fui-cii, 

rent, ilhid nectare iTul>iitiim, Piget Intpp. deliliA fnper 1». I. 

necuur fiillareet limiliii dicFicut. nliis de qulmo Ariltoteli* ele- 

Melcjg. c. XXI. 4. Ztv iriiTii muiiq, jH" de cjuiuta elteiitU 

S^ ipiX^fm T* >fitrKf(«> rBTv- ParacelTi: aliiidenique de qitin- 

/Miiavs wittir — —- Koii yWf ifm que grsdibu» amori» cogituiti- 

T» lutXiiv h ^i^tifffi tf,i\iiciis bu9, pluiibut lefeiTe al^ue cx^ 

'Krtlax'" ^"XVt V^v ff(!tuiii« ,«»- giure. 

■ X.- i'.ititcr de Gjnymcde Lu- 
ci.m. T. f. p. 2i;j. tuu- (p!>.tiyM V. 17 yVf- PiBeclnrB afjue 

eit tiinTi rau r/«Tnfa(. lu iiit- ex auiini nitiira poeia , nmoie 

(roT."sp.LV.fr.r.Aual. Ilf. .61.) intdia, ejtcrucialu» , feUciutem 

xiiin Tif fi i(p!%jf!rtt — yixTtig fecunt lepittat, quae fibi obti- 

(»> TO (pi>^fi», re yiif aTOfai gilTet, fi Lydiam in aniurc cou- 

►/«TdjWt tinii. Altiiiliv, I. 3g. liantem expertui ftuflet. Ge- 

lii tt iiv Tt um axignrer axi neraU hoc incliulit fcntcntine, 

T«y (piyiiftaTtit _ rfKritf ierti^r. feliciilimot eos praedipans, quo- 

- Adde iVf. Ar^eniariimi 11. 3. riun aroor nonnili niOite finia- 

(Anai. Br. 11. 26«.) ^uiiitam tuv. Ftlices ter et amplius, rfii 

veto nnlarit ■parccm poeu «ib- fmxmg St reiaifif-^pJli iivfiii^ ,,Coo'^lc CARUniTM L. I. C. SUI. T. 15-20. ' 1^7 

Quosirrupta tenet cbpula, nec malis 
DiyiiUus querimoniis 

Suprema citius rolTet amor die. tt* tiJx^t ''f^* /taKiif tiXX' qmim morientiir, folntt, disrol. 

V/uii HfiiX'* MKiiftiAu. Silciu Tec, fenuiget amor, luiud divul- 

liar. VU. cxa. (Br. Aa»\. III. fus Ctroqiie eiiim refeieiida 

p. 73.^ quanquam pautlo diTer- uegatio} «ute id tcmpus 711«»- 

fo (eafn.. — imipta copula, ir- monlii, iiirgiis, dislidiis , h, 

luptiuh unorii Tinculum, amor quoriun amor ait moi'tein usqua 

noa inutatu*. Copitla, viiKii. duiat. XJoctc iprc amor diuelti 

lum, iugum, inftai, roUcmiis dicitur Cquem«dmodum amici- 

deaiboiemutuo. — tenei, con- tia, foedaaj cum amantei di- 

iiingit, coniunctos tenet. —19 Telliiniur, etfolvere lio» Vincii- 

fq. ContinuaiiiT allcgona, quae li* fiiis, et quafi dttiungere, 

clt. xa copula. Verba ita expe- ciim ipremortefolvicur. — ino- 

^ieniJa: ct quos non ciriut fu- lit, amori inreftis, qiue oi 

prenM di*, non fiiiu, quani exAinguuiit ; omat. K » l4S Q- HOBATH FLACCX 

C ^ il M E N . Xlf^. 

jiRGfMEtTTyia. 

JVJomt oetpu obtejlatur hac carrtane Romanos HorO' 
tius, nt denuo in hetla civiiia irruant: id tfuod perpe- 
tua hUegoria perfeipiilur.' Sciiicet rempuhlicam iam tot 
tantisque. calamitatibus labefactatam ct convulfam navit 
proceilis laceratae, omnHus praefidiis orbatac, ac nihiity 
minus mare iterum ittgredi paranti comparat, eamtjue, 
ut portum attingere fiudeat , enixe rogat. Mala iila 
varia et innumerabilia, quiius civitas laborabat, tpiibus- 
que omncs eius partes atJflictae erant, et pericula, qni- 
bus eam nova bella civilia ohiectura effent, gravifjimct 
omatiffimtitjue copia extulit , enumerandis fmgutis t/uaf- 
fatae navis partihus ; iti quibus tamen exigendis non ila 
haerere dehet interpres, ut fingtdas ad rem Jignificatam 
applicare tu pertraltere fibi fumat. f^fus autem efiJIo- 
ratius hac allegoria cum prudenlia, in lam anciptli 
rer,um fiatu rem fufpicandam magis Romtuds ofltndettSt 
quam plane ac dfertis verhis cxprimens ; inductus ma- 
xime exernplo Alcaei, cuius et multa carmina, quvd aper- 
te in lyrannos hivehi non jfojfet, ailegorica fiijfe eon- 
fiat, et- fragmentittn exjiat apud IleracUdem Pont. da 
aiUg. Ilamer. p. 1 3. ed. Schov. 

# • • * 

T» fth yig ft5» xZfut M%!yitrmt, 
Tb J" ft5«- Hfifat $' £, ri fiien* 
Kat (fiefiftr^cc aii t">Mbtt, CABMISTM t. I. C. XZV. l^S 

IIsj ftir jnif iirrXof W«r/Aw fx*'' ' Pecit carmm, cuias haec pars eji, Alcaeiu oeeafim» tu- 
tmiUittan Mitylenoearum temporibus MyrJlU tyranni; at' 
que Horatium ex illo fwtm totum exprejjiffe dubitdre vi» 
licet, Vnie Jimul, iotum hoc earmen dMitf^a^txuc 
aceipi dehere, racte Jiatui pojfe arhitror. Sed accedlt 
etiam ^inetUiani auctoritas , tpH non Jufpicatur, ejfe 
in hoc c. aUegoriam, fed iUnd ut iUufire ae notum . 
tius exemplum ponit. Jta vero iUe Injlit. Or. VIII- 6. 
44* ^^ allegoria, quam inverjionem inter- 
pretamur, aliud verbis, aliud fenfu ojlen- 
dit; ae etiam interdum contrarium. Prius, 
ut, O navis rejerent in mare te noviJUictus eaet. to- 
tusque etiam ille HoratH locus, tjuo navim 
pro repuhlica,Jluctuum tempejlates pro hel- 
lis eivilibus , portunt pro pace atque con' 
cordia dicit, Verum hoe tam acris iudicii viro, qui 
Homae vtveret, tjui tam prope aetatem HoratU attinge- 
ret, etjic, ijuomodo hoc carmen acceptum ejjet a lioma- 
ttisg opiime nojfet , iUo fcUicet meUora fe videre primus 
putavit Muretus, eiusque fententiam exomavit inprimis 
T. Faber (Epijl. I, 54.. et ad Ilorat. p. 300.J quem Je- 
quuti Junt' Dacierius, Sentleius, aUi, Putant nimimm, 
Ji pro aUegoria habeatur carmen , hanc nimis anxiam et 
JubtUemcJfe, dum ad minutias , advela, mUettnas, la- 
tera, malum eaet. defcendat. Tum indigne femnt, com- 
parariJicrempubUcamR.naviFonticae; maUent Idaeae, 
K 3 "4 ,,Googlc 150 <3. HOaATII FLACCI 

oh Rimjam Traia ariandam, '^eiiiqiie ot. 17, ift. mj- 
telligere fe non yoffe clamant, fl allegorice carmen ititer- 
pretari oporteat. Jtaqit* proprte accipitmt tohim car- 
men, iUuilque fcriptum rjfe putant ad jiavim, quapoela 
a. CI. DCCXlJI. cum amicis pojl eladeiH PhHippenfem 
iii Italiam venerit, et qua amici, quibus non tam beni- 
gnafors, fpiam Horatio, in JtaUa adfiUferit, mare itt' 
rum ingredi paraverint, jlegaeum Afiamqiie petituri. 
Illis igitur abeantibus hoc ad navim , tempefiate ad Pa- 
Ununim promontorium laceratam, carmen fcripfiffe Ho- 
ratium; ut fupra tertium, abeimte Athenas yirgilio. 
Sed cum navis lacera admadum hiimile profeeto earminis 
lyrici argumentum effe vidctur, indtgnum certe tanta eo- . 
pia, gravitate, omata, tptaiem noflrum c. Itabet: tum, 
fi vel verifjimum effet Uiad narrationis fomnium, quid 
tandem eonfilU Huratio in ea eanenda propojitum fue- 
rit, non apparet. F^oUiiine amicix disfaadere abitum? 
au fuadere, ut ante rejicerent navim? Tum, eur ad 
mare Aegaeitm redire vobiU amioos, cum in vicina Sici- 
lia effet Sex. Pompeijis? Et, fi in Siciliam eos transmit- 
terecupit, cur a Cycladibus eos cavere iiibet? Dentque 
dum poela Iwc agit, ut fingidarum partium commema- 
ratione rem ociiUs tfuafi fubiiciat, dnm omatu exquifi- 
tijfimo doctrinaqiiehaud vulgari aUegoricae carminis for- 
mae, qtiae pef fe legentium animos non admodum tenere 
pattji, gratiam atquevigoremconciiiarefludet, mimfie 
mamtias puiidojbidio captaffe dieeiidus efc? PUira vide 
apud Majfon. vit, Hor. p. 53. et Sanad. k. 1. — Caa- 
tenim ipfa reipuhlicae cum navt, einsdemqtie tptoeunque 
modo periclitantis tntm hae Jiuetibus opprejfa naafra- 
giamque ...Cooi^lc CABMINVM L--I. C. XIV. J5I 

e faetura fath fretptaju efi comparatio. Zfe n- 
■pUhUca a potentiorihus occiipata jjraeclari vv. extant in 
Tfuognidos 679 ft}q. «uwwt »wv ^ggOjlteo-S* , x»&' 
iffrla A<ux« (iaXiintf Mtthieu tx itcyrov vuwrci hd ho- ' 
^gflV «rrXfjV ^ ovK i&iKoviTiv , vTtt^ixXh.ei Se 5«- 
^■(Ttf-rt «ft^oTegdtv to(j;bv ^ /uaha Ti? jjat^eTwf irw^e- - 
TdU* el S tviovart* xvfit^Ttfv (uv imtu<Txy itrSKoy 7) 
Ss (pv>xtxiv iixtv iTtTrafuvwg- XSB/**™ ^' «gira^du*'"' 
(BAf, xsV/ief S' «tweAw^e' W/Mff 3' ovx h' iiref y^trtu 
•f Tfl i!M«»* ^o^tfyw S" «§;£0V3-(, iwxoi S' ci^a^w» W(- 
dt^ve^de' itiftetlviOy /tq vuf vavv xaT« xvfiot sr/tr. 
<?u;. d^ Diz>. XII. 25. ^uam ob rem, vii ^uinte, 
confeende.Hobiscum, et qnid.em ad puppim; 
vta navis efl iam bonorum omnium, et loe. 
ixotiff. adDh). IX. 15. fedehamus in puppi -caet. 
ef. II, 7. 1 5. puemadmodum autem maxime dubia ae 
formidolofa tempora fiiiffe oportet, cum fcrihebat carmen 
'Eoratmsi ita forte optime referas ad a. DCCXXII.. 
guo inimicitiae inter OctaviOnum et M. Antoidam , ma- 
grtis. utrimtpte apparatibus ad atrocijfmum heUum fpe-, 
€tarent'. ef. P^irg. Ge. I. Sogfijq. Poxphyrion et plu- ■ 
rimi recentiores ad M. Hruitim , btUivm pofl prius Pki- 
Uppenfe praeUum reparantem , multi et eum Acrone ad 
Sex. Tompeium , Jttagni F. in SiciUa res novas moUen- 
tem , refemnt. Ingeniofe vero Sanadonus cogitabat de 
a. DCCXXyi. tpto tempore de principatu deponendo 
ddiherabat dugtiflus: •quare lloratium, ne id eum Jine- 
ret respubliea , et Jic novis ntaUs ac belUs locum daret, 
hortari voluijfe. Eadem iam ante Sanadonum fententia 
fuit Torrentii, tjuoi duhium effe non potcfl el, ^h» nottan 
K 4. eius -,.Go(")glc 3 5* ' <?• HOftATII n.Acci • 

eiiii reete tegerit et expenderit: item Maffoni vit. Hor. 
jf. 66. Saiie Maecenas in oratione, qua Juadet Auga- 
Jlot ttt imperium retineat (Dio LII. 16.) eadem reipu- 
hUcae eum tuwi comparatione utitur. Sed forte ah ipjo 
Ditme ifla exornatic ejt", omninotjue atrociores pro rerum 
a. DCCXXVI, Jhatu nojlri carminit imagiiiei viden- 
tiir; neque uUa tunc aUcgoriae necejjuas erat.' Omnium 
vero, Ji Dlt placet, ingenio^JJime lo. du Hamel putat, 
Haratium patrem hac aUegoria aUoqui JiUum, ut Rruti 
parles deferat. Caeterum comparetur cum eo V. 7. ,,Coo'^lc CAHMlSyM 1- I. C. XIT. T. l-^* »55 

AD AEMFVBLICAM. \J navis, referent in mare te novi 
Fluctus ? O quid agis ? fortiter occupa , 
Fortum. Noime vides, ut 
Kudnm remigio latus, 

■ ■ Et t). I. a. Pneclan po«tai pe- £«. Monet adeo poeta.teiDpi^ 

ricuU metu pciculfui, fubita blicam, ne belli* ctTilibui. ■ 

ezcUnutioDe oiditur: o navit, quibus nODdurn lati* convaltuC- 

ergo altuiB repetea, iit alluin Ut, iteium refe immergat. Ma- 

proveliea, iit iterum tempeAa- le atii de portu iam capto et 

tem experi.iw? At eTaviiit conAaiiteT obtinendo accipiiuit. 

poeta: Jlactm novi h. fluctur Nam reipublica nondum fatia 

ii«nim, Aeaao te refertnt, ab- confinnata erat;; luvia adeo 

ripiencinaltiim marai quoniam nondum feciiram flationem te- 

iiavis , xemii veUique priore nebat. Yt taceam e vnbi» hane 

iiaiiriagio deilituta, oegre cur- fententiam porum commode eli- 

fum ad litua dirigere poteiat, d. 

.quo minus in altum refeiretur. v. 3 — lO. Rempnblicam bel- 

Eoi^em omatu ac vi IT. 7. 15. lis civilibns plane exhauftam, 

te rBrftu itt hellitm reforbent tm- piaafidiiique fiii* orbatam fer- 

tUt Jrelii talit aeflaofis. Eft vata allegoiia declaiat poeln per 

igitiir, crgo abripi te patieris, navem tempefbte graviter alHi- 

nec rummia , quae tibi, naufta- ctam. Hoc , Alcaei exemplum 

gio adtritae, fuperfunt, anni. fccutua, eitquifito omatu ac co- 

tete viribiii > ne iterum flucti- pia fp ecialibiii ideii exprentt, 

faiu in altum abripiaris, ricque remos excuiFoa, malum et an- 

fiindicua pereaa. — a. fauf tenna» fracta atque labefaclatai 

agitf qnae iita eft temeritaa, funes amilToi, vela denique la- 

amentia. tnaii fe iterum credeie cciata memoraiiilo. Nugas igi> . 

vrrlle, tmde tanU calamiu» ac- tur agnnt, qui hat fing^a na- 

ciderii. ixao fortiter, fumma vigiipartet adaUegoncamiatio- 

aee, uc ncm revocant , et quae eae finc portiah oecafyet, attinsai, adeo- in Tepiiblica, putido atque in- 

que in traji^uillo ac tau loco ani Jtudio extricare conaotar. 

X. 5 —4- ...Cooi^lc 1 54 <?• HOEATII 7I.ACC1 

Et iqkIus celeri laucius Africo 

_ Antennaeque gemant ? ac fiiie f aiiibns 

Vix 

•—4- In(u nkvU nufomt nndk- rar«, aegre ruitinere poflit. Va^ 

tnm, orbatiim RtTcipigio, reinos rL-it.-im a pocta oiatianem facile 

amirent -rel Aiictibus (ut Vatei: dcpTclienda) ; nun Tulgaie er.i^ 

FL J. 613. aycu^ procelU niB- neqiie fuBei babM, quibus te 

ni7>uf ronM') vcl ad fuopuloa al- fustentcs. Quodqut nonuiim> 

UTa. Piopiie ita dicebantur t(s adveiteient, et ciiinag kc riine» 

ml detmrgi , Kaga^iir^ai. v. de ima navi dici pofTe negarent, 

Heyn. ad Virgil. Aen. I. 104. b.-ibuere hos vv. pco rententi« 

Pofi latiu adfuinendum e v. 6. generali: navet, quae inftartni 

gemkt, unde per zeugma eli- iiiie funibiu rtint, mate diuare 

' cienduiu^^t, vel ptoprie »cci- ncqueuut. Magii in divert 

piendiun d« Auctuuin, quiUtiu abit Bentleins, qui in ipfo po^ 

ierinnl, iiagore. , Valer. FLicc tu tantam lempeftatem coort.-im 

I. 619. Puppit in abli^uum re- a poeta dercfibi ait , nt malua 

fmos latera accipit ictui. — 5. navis antenniK^qiie gemant, et 

Jaucius, lieru*, fractiu, utiroij caeterae naves , quae in eodem 

ficuri faucia Ovid. Mel. X. 372, poitu funt, ftatinnem lenete aon 

ianua rixii faaeia h. pulfata, ut poITmt , fitie funibus , nili aiico- 

ipfe expedit Pi-^cit. L, 16. 5. lis iactis. Scd feneralis ifia 

»ddeCl«udian.,de VI. ConT.Uo- fententia, liic importune intni- 

nor. V. i5S [qq. fcljjit vtlortati la, edmodiun ingrnta foret ele- 

debilii aiii, orba guhgmaclii, gantiae fenfui, et Bentleii ratio 

mnteiaiii fauciaJracliulutUbriunt feu potius commentum btift 

pelngi vaato iactatur et unda. contortiim efi, et plus uiu par^ 

^ui touu loctia e nofiro SuxilTe te kbarat. Navis enim ex Ho- 

Tidetur. FrocellH innuit poe- ratii fententia nondiun in portu 

ta ^etjfricma fv. ad I. 1. 15.) efi; (male enim lioc ponitur ex 

telerem, »iw, rapLdum, pi'ae- v. 2.J fed fac ibi lit, qui» non 

cipitein. ^ 6. gam»r« piafc osfpectaOet, poetam de hiic. doh 

clare de firepitu lerumi qiue de caeterif , qiias in portn fiara 

vi nliquA incunibente giaviter GoiniTiinifcuntui> dicturuni fiiiF- 

sdfligiui^.ir (fic Cbaiouis cymha f« , qitod fine ancoia durare 

^muf /b6 Aeneae ptindtfrs Vfeg. neque.it? Ne illnd dicam, c»- 

Aen, VI. 4*30 futurit [uis aut linas et .funes ■liariun naViiuti 

compagibu* ab ea emotae ac (b- ioter uniu« navit parteienuma- 

lutae. — ac ue carinae, ccrina ratas Bdmodum dure interiecu 

lua yiiu funibut, fune ■miJfo, vidcii. Acccdit, quod, £ aUe» 

. Ntfacr, afliliciitM fluuiuviKtfii- goricam huiiu caimiius ratlo- ...Cooi^lc cARMravM I.. I. c. artv. v. S'B- i55 

Vix durare carinae' 
Foiluit iihpeTioIias 

, - Aeqnor,? 

nrm rpectH, non alTe^tu licot, ea naTit jam funet ieitdtw- 

ciiT tMidcra aliaium naTiuni banlui. £nnt ii pvoprie viii- 

■nenuaneni porta iniececit. Alii eulo, Cvr rennaculai qiiibAsni' 

deniqae .navem in kltum iam -rea antiqua aetiite «d litu» aUi- 

prijTectmn inteUig^t, Tentis- gobuitur, wtit/ucrUi ▼. Serm. 

<|ue ac fiuctibu) p«nitn» iim- I. 5. iQ. Vir^. Aen. IV. 

ct.im atque dnrnlDun, adeo, 11« 575. cf. Bnrm. ad Ftop. IFI. 

liiiiibiis opui fit. qiiibiii con- 5.23. 5ed poriero cempore «11- 

fliiiigatiiT, ne prorrus disrolva- coia etiam indticta, qiu vel in 

(ur , ntque adeo fola fitniura alto mari fiaves. tenerentur. 

ope mnre dttiet. Expcdiiim llom. IL «. 456. Virg. Aen. 

igitnr ilta rerba, J\iie funihai, I. i6g. Igitni b. L-.ancor.im 

tliii 6inibus coniliingatui'. X)c decUrant ^une/, retinacula eiiia. 

TC qnidera dubiure non licet. ■ — 7. durare xnfrifitt, perfer-' 

V. Properti IH, 5. 23. et: ibi re, qniu, flnctibus iactaU navi, 

FalTeiat. Atqiii exHoratii men- dt«lili«nt, carina penitns folTa- 

te, totaqne carminis oeconomia tnx. Ctim ditecni hoc Teibura 

iiaTij nec altiun tenet , neque pofiut , propter epiih. impenO' 

iim portnm attigii; fed biiic fius; nam i^rannidem aegrefit». 

proxima conBictatui cum flii* tiitemua. — aeqvor imperiafiar, 

ccibiis, eam letroifnm . oger» impeiiofitm, qnod in iiaTena 

conantibni. Hoitntur aUeo eam ciudele impeiium eseicet, eam 

pAeta, nt iia onuii opera obni- binc iiide iactando; odeoque 

aatiii, portnmque attingeTeflu- violentiuv, impetuofiim. 
Atit, ne, in oltnni lelatn , cei- 

«illinitira i)aiilragiura fadat, Ai. v. 9 fq. Untea, Xtm, feU 

sibus qnippc f. ancom, qua fe trbi ROn in/>^ra/uRt,_t«mpefiat* 

ntcimqne fustent.ire poDTet, de> poitim laceiaia, partim amifTa. 

itituta. Mirandnm fana, Iiiipp. — 10. I>co« qnoque tutetare* 

ia tcntB liice vcittm perrpicere tempefba deiecit. Pcif. VI. 

Itou potiiiire. Neque VMO of- 30. iacec ipfe m litare et tina 

Cendere debebit, qiiod carinae ingeittet de jntppe dei. Habe- 

«t fnnes de una nave diceren- b^ niminim quaeqite navit 

titi, quiim niimeri conniCo poe* deum aliquem tittelarem, ciiiits 

tit admoditm Cuniliaiu Tit, Vir- rimiiUcrum ctim aia in pttppi 

gilitis quoque Aen. IV. 5g(f. folebat fialui , ablolute inde na- 

liabet rMiRscii^ uniu* navii. rij tuttUt dictum; rei notiOi- 
Tropiie VMo tariiue, nun ax nui^ Eft iutui: non DH fikl ...Cooi^lc 156 <?• HOBATII FLACCI 

Aequor? Non tibi fujit integra lintea, 
Noii Di, quos iterum prella voces malo: 
■ Qaamvis Fontica pinus* 
Silvae filia nobilis, 

lactes unpljni fuM, tjttos vocas, invo- fed docte Iioc duiiuixit, ue ^ 

■ces, quoiiim auxilium implo- luu nude poiita eflet. Omatu* 

xei, ipii tiLi periclititnti rubve- hic poeticui imporiut omniua 

niant, iVerlun prejja melo, novis Intpp. , ut, qnae veia elTet vei- 

tntMs oppreira, ubi iterumciim borum fiructuT*, minus accu- 

tempefiue collucCandum -tibi fit. rite perrpicerent. Duo fere fil- 

BeUuni civile elt fcelus, syec, ciuntormoniicomiuata: ^uam- 

qu6 tota civitot obfiricta ell. via Jii Pontica pinu«, et ClvM 

Aveifantur illud Dii, aileoque f. nobilis; et iactes eic fupple> 

iiibem, fcelere ilto containina- to^i in priore commale. Alii 

tam, relinqiiunt, donec expie- eandcm hanc rationem fecuti, 

tur. V. ad r. 2. 31. Fraecla* i» pofieriore tanien fupplen^ 

re igitur, fervataallegoriaDeo», hoece modo: ^aamvit fit caet. 

qni urbem inte&inu ituilis, ca- tamea iaetes, quo qiud fibi va- 

'lamitatibui bello civili iterum lint, nou aDequor. Omnino 

jyreffam, oppreflam (nam ad boc hic locui docere poteA , quan> 

prfjja malo magis fpectare vi- tuni ligata oiatio cum omation 

(leuiur, quam ad tempeftiteni^ dictioiie tum fliiictiiraoraiionit, 

«rigeio atque . fervare potrenl, verborumque collocatione a fo- 

■verro» elfe obpriiis [celtu, poo- lutarecedat. Si enim prinia fa. 

ta imiuit. loci fiamina' retcxaa, facile vi- 
deas , niliil ampliui poeiam vo- 

r. 11 — 13. Ondo honun liiiirc, quam: elli e fiitii £rma 

W. itl priTca ac geneioCi eft, ut matcria compacta ri9. Fro hoc 

td verbum e graeco ejcemplo eam dicit e pikiea Ponti, quae 

«xpieOi vidcantur. ^uamvis, navibus fnbricandis apliflima ef- 

quantuiavis, utcunque tu iactei, fet, materia conAructam ; tum, 

gloricris, efferaris; pro tenui, re fub fenlus revocata, -atqueuC 

tut ornate atque ciim dilectu, ita dicom, animata, navem ge- 

Poiuica pinus, quippe e pinu nus fuum deducere ait a lilva 

Fontica Eabricata, e( ,t3nquam Poncica tanquam Itirpe, acleo- 

Jilia, quae originem ducis o que eam elle Ponticae litvae 

Itobili ftlva. Deberet pioprie Jtliam. Cum in Loc femet in- 

•Oe, Ponticie filraefiiianobilii, cidilTet poeta, utnavem filvae ,,Cbo'^lc cxnsiiHVM t_ I. c. xrv. v. 9-14« 157 

lact^s et g^nus et nomen inutile. 
l^H pictis timidofi pavita puppibos 

FidiL JUuundiMTeti pTOclh-eladseri^ qnod dM nnnc pnna piodeft. 

UE eidem fenriu Btque ajiimum Uocte hoc epith. r$ "omen ad- 

cribueret, eom^ue geniu fuum iun^t, quod ad toLam fere feti- 

iactara dioerel. Jam obferva cciitiam fpectat. Nimirum Tul- 

copiam poetae ia ipfa elociitio- gare erati. inutilitei, nequid. 

ne. Seatentia enim abfoluta quam iactas genua et nomen 

eiac, 11 dixijret: Quamvis pi- tuum, non iiicolutncm illa tua 

nu3 Bs Fontica, aut paulo or- nunc te praeiut generii iactaiu 

nathis, etli lis Ponticae filTae tia. Si liaec ad rempublicaih 

filia, , etll iactei geniia Ponti- tiuisreras, erit: Non i|ugufU 

cum, aut denique, genus atque ttui atque ab iplis Diis> Marte 

nomen tibi inutile eii: Ted baec etVenere, deducta origo, quua . 

OBUua cunnilate adfudit huic iictas, ne;que vetiifla gloiia toc 

loco, miroque artiiicio conte> rebiis praedare geius part.i pro> 

SEuit. Pontus , f. Fonti regio liibbbit. quoniiitus novo bella . 

cum praefUntifluni. navibuB ex- civili proifus intercas., 
Aruendis abundabat materia, 

tum exiniia ibi erant navalia. v. i'4- Variavit orationem 

cf. CatulL IV. 9 fqq. filcae poeta, quae ita continiianda 

filia, qiiae iii ea prognata eil, eiai: qiiamvis iactcs et geniis 

prifco reimone. Martiatis imi- et nonien ec pictiiias in puppi; 

tationem XIV. go, non fitm vcl, ncquc omamcnta tua iu 

Staurae filia Jilvaa , de acGma puppi. qiiibiis admodiim fidis, . 

menla notaruut iam alii. No- te ab iniicriti) fcivabunc, In- 

bilU ciun vi adiecttim , nam Aantem tempeJtatem docte poe- 

iactabat geimi nobile , antiqui& ta inniuc per nautam timidura, 

Jinura et uobilifltmam filvae qiii tum nil fidit , nuUam fpcm 

Fonticae ftirpem fe aiebat. Sic falutis leponit in pictij -puppi- 

phafelus CatulUaniit IV. 15. /e but, picturisi quibus navis fua 

ultima ex origint fietijfa didt decorata dk. More etiini anti- 

in cacunuiu CytOri. v. ibi Ho- quo naves, inpriioii piippes, 

ctilTi Uoering. — aomen, glo- eucaoAo fivecoloribus uAis fpc- 

riam, famam celeritate ac peri- ctofe pictae atque ornatae eianC 

culola loca irRilcicndi dexteri- extrinfecus, puppes eliam in- 

tate olim partam. Idem de fe tus, v. Virg. Acn. V- 663, 

gloriatui phafelus CatuIL I. L Ovid. FaiL IV. 1176- T"'" *•* 

r> 2, 3. ct 6 — 9. ^ iaulU*, ItirHut uftit jiupfit. Apte ad ...Cooglc \$5 Q. HORATII Fia.CCt 

Fidit. . Ta, nifi venfis 
Pebe« ludibziqjn} c&re. Nnper rtm Sentet ep. LXXVI. Navis biio t diripicndMn iare. AL- 

lono iffeiVur, aon qaat pretipJU Wia ratio eft, fi verba ita iun- 

.cvloribmi jticia ejt .... nffc ga^ cave, ■aiji h. ne u*ntii Itt- 

^ tiiiui tRta/a a&or« caelata . . . dihrium dtheas, ipvXsrm>^ w 

/ffJ fiabilii ei Jtrm». Iiiuuit fjm , yo "«w fV liti» freqiien- 

Tcro poeta reipiiblicae ope» ac taco Graeci» maie, qulbui ttf 

fplendoreni, aedificiu, templis, !■* pio »<«, oa'M pomtiir. Ter- 

ac liLXiliioki Tiue g;enere pi'o- tia deuique, nilt onuiino in fa- 

ditiutk tis ell, fjtale tibi efi, nau&Bgio 
perire. ' Ex bi» omnibuj leneo 

V. 15. 16. Qnuin iginiT, re- equidem priorem explicandi ra- 

' mii exciUIia , malo liacto, «11- tinncm, facilem eani, atque K. 

tennu laberamttt , ancora per. 1. fntii commodam; e leliquia 

dlta, velisqne dirupiis f. amif- «nim olteia quidem puillo rc- 

fa, uiliii prorrus in te amplius ' canditiiir kR, «Itera Centcnciam 

li.ibenE praclidii, quo te ■dvn'- iiifert ciun tota carminis occt>- 

lus tempeifialen) tticaris ; (ave, nomia p^Lriun coufentaneam , It- 

tibi protpice, adcoque iltum ne nuilqiie ambiguitateni Cnjm de- 

Jieca, ninri re irezum ue com- here ludibriitm ec debere aUqmd 

mitce, tiiji debai, debere vis, Jaio, diverra prorfui fiuit lu. 

debere maTis, b. tam etnot.ne quemli gciiera) qiiae&cile viuri 

«t mentis (hoc enim iuvolvit putcrnt. 5ed foileiig, quilioe 

W ni^, quod elcg.-tnter fic ai^gn- aniplecterentiir, non (atis expe- 

mentaiionibuB rubiidtiir, iibi diia crii racio, qua ludibrtiim 

slterius fencentiam, noflraecou- vencis debere limpliciter dici 

ttariam, eo OonfiUo ndducimiis, poITit pro , , Iiidibrio iis eire, ' 

iit abrurditatem iAiiis bieviter iiulk f;iti nocione adiecta. Ni- 

peiAringamns. v. vel Gerncr. miriini is, qiiivelfacit, Vel dt- 

Tli. L. L. h. V.) tam vecora e), cit ntiquid, unde necelfirio .-di- 

wt propoliti (fc. altiim petendij quod vcl malum vel commo- 

tenax ventoium htJibriiun efie diun in fe reduudet, it id debe- 

f. ventit liidibrio effe velis; re, ttfXta, dicitur. ■ Sic poe- 

rril, itt aliis vci4>is idcm elo- net ntarito aduiter debit (luve- 

^inu', cave, ne iterum mare in- nal. X. 3>2.) commiiro adiijte. 

gredi.-u'ii; fummae enim teme- rio; rijum debet (yiyMTti olfKif- 

ritatia forei , fe ventis, quibui *Um, uc pafiiin Giaeci) alieri, 

anipliui reiUtere nequeat, ludi- cui ridcudi maceriam aute? d«- ^.iGooglc CASUINVU L. K C XIY, V> Ifi^lQ. 150. 

Naper follicilum quae mihi taedium, 
Nimc defideriiuiij cura^ue npji levie,- 

Inter- derat; fiXjifi^t h. ihm P^fint utciuique adfecuin. naufragiuia 

•^iiX» (^urip. Androm. 360.) eralifle Tideiu, iccnini eiu9 4e> ' 

ei, quem piiug laelerat ; ^Jigtaa iideiio tenebatiUr, eBiD iteruip 

iif)X4malni (Id. MtMlea QQo.) unue occ^it. Dejlderuun, cn^ 

i ^ifita i^i», f. a/ip^i»(( ifii- ra, de re aniiiti, ciii bene cupi- . 

nu. Lambinuilaudat hiincPla- mus, cuius commDdisfiudemud 

totiis locum Af ot. Soct. T. I. p. Sic CatulL II. 5. I,ert)iun tUJU 

go. ed.Bip. ^uioptime buic to. dtrlum aitant vocac idde Cic. 

qiiendirstionemillriftrii: ivi iv ad DiT. XTV. »■ — cura nm 

iym /tif ««11/11 K^' vfiur ^ayiirev Uvii, maximi, granituDa, d* 

ihair ttpKai- (moi tii poeiiam de- Qiui mudnifl foUicitus elTeCf 

beni, dictismeia factiique, eiiidi- quam admadun) oinaret. Ft^ ■ 

cum lententiA, pioninitamj tSr«i tendum , hot vy. ad reipubti* 

Jj (accn&turesj viri rifi <eX«> cae dectarandun conditionen^ et 

^tUti iipyjiKirit, fi»x^l!'" "<i 4uo poeta eiga eam odfectiu fit 

miiHiKr, propter nefaria*' roa- animo> magii pertinere, quam 

clunadones digni, qui puuiaii- aduavem, et allegoriam hact^ 
tar. Navlt igitiir, ut h.icc ~ nus a pbets -non accuraie latia 

ad nofinim tocitni truisfernm, efle fervatam. Taedebat eum 

venllt tudibrlum debet, quae vivne in repubtica, ubi omnia 

ita comparaui cft , ut ven- oiuniuin miferiarum efient pl«- 

torum luilihria cam pati opor- niHimn (uti Cic ad Att. n. S4. 

teat , quae aJco reinis, velii eadem de re cf. V. 16. 21 f^q.) 

cnet. dcfiiluta, ventis ludibrio iimic, quiim fub Caefaxe Octa- 

efi, ab iii huc iltuc iactata, vJ#no itemm fiorere incipereb 
TenoTabntur cius defideriiim, ite- 

*, 17. ig. Quiu miht nu-ptr rum curae cordique ei erat, ti. 

«ras laedium, minc ei dcjlderium mebat de ea, he novii inteftinit 

ct cara, pro viilgaiibut, tae- motibu« iternm labefictata pe>' 

dio, defiderio, ciirae. TaeJlum, nitiu pToActneretur. 
, aegritudo cum faticcatc. — fol- 

licitum, ornate, quae rollicitum v. 19. 20. A^W», vita «e^iiff- 

Eaciebat. Taedebsi eum navia, ra, qune fu/a tuat, pro quaa' 

quam n.-iufragio peiiturain pu- fiiut inter C, mare, quod am* 

tabai, mifera navis conditio ei bit Cycladai infulas, mare. 

erat taedio, jpolcfta, follicitum Aegacuni: cum dilcctu hoc pio 

■um fhuelMti uimc vero, cmdi q^uovis man ponit, quod «C ,,.Coo'^lc iGO Q- HOfiATII FLACCI . 

Interfuiii nltentes 

Vites ^equora Cyclada^ 

|iei Ce pTocellofuin , ee ptopter prer mimiat cuidijiun. Sic 

< Tada ct (copulo» eft periciiIoIIC- Parot «ivea Vi^^ Aen. II T. 

Ititiifrn. Valer. Flacc 11. 623. ia6. «t Stat. Theb. V- ifia. 

Parium,f«^ infaou, frogofit ~ Et farw ec nwwro/a 27u./oj. 

fadit. Antip. Sid. c. CVTII. crebraequa rvlacent CyclaJes. 

^ (Aiul. Br. II. p, 37.) «Bffst ^ii- CieteTum vix dubium eiTe poi- 

XtMTct^ ^iiXagv»- ri Ktiit\iii'Kt, t&, quin color hic ductui iit 

jl frtrit'iWnf Kv,u» nai d/(i>i ex illo, quod exprelTit poeta, 

itXm! f*»fi0ift»!tit % ^ Hittntes, tsxtoxat AlicMi, cui, ut LeTbiow 

M fulgttuis lU. zg. 14. pri>. Ticinae elTeBt Cf cjAilef. ,,Cooglc CABHINTM ■ I„ ^. C. XV. C A R M E N XV. 

JMulius excdfiov ettthuftafmus t^, aut fublimitati atqm 
adeo ait^aciae lyricae acctmmodatiort quamvatis futitra 
praediceiitis , 4pii univerfo cartjiitii aiigujliorem fpeeicm 
et omnitio divitiiorem fpiritum dat, riidehoc Orlftcio 
permulti gra*ci ac latini poetae uji funt , ut, fivatiei- 
tiiis in ipfarum carminihui locus daretnr, kauc partem 
inpriniis exorfiarentt Uigeniique vtm ofletiderent. Sed 
Juere etiam, qui vatichda tottus camiinis argiimenlHni 
facereiit: vetut efi ex eo genere LycopJironis Cajfandra, 
Emsdem generis fuit Alexandri Aetoii carmen /ipoUo in' 
fctiptumt ^uanium ex ipfa hac epigraphe , et e parlicu- 
ia, qiiam Parthen, ipinr. vaS. c, XIP', fervavit, coili- 
gere licet, Maxime vero Jutc fpectare debuit Bacchyli* 
dis carmen trt excidiiim Troiae t ad qnod fe totum com' 
pofaiffe Horatium in pangendo hoc carmine fatis diferte 
Porphyrion teflattir, qui hac ode iuqliit, Bacchylt- 
dem imitatur; nam Ut ille Caffandram facit 
vaticinari futura helli Troiani, ita hic Pro* 
teum, Forphyriouis trflimotiio acceiUt l^itatii auctoritas, 
Ita mim ille ad Stat. T/ieb. Vli. §50. Jthone, (cnrr. 
Itone,'lTmyi) civitasBoeotiae efi. Hinc Bacchy* 
tides Minervam IthoHiam dixit, et Alcome- 
netn (fcr. Alalcomeneit ) ipfam Jignificat, ifaem 
imiiatus ejl Iloratius in illa ode, itt qua 
L Pro- ...Coo^fi?;' l6l Q- BOSATIt FL&OCI 

Proteus Troiae futur^m narrat txeidium. 
Quihus vero rationihits i/tiluelus C. Sarthius (ad Sta£, 
Ach, I. 33. J earmen hbe elaboratijjimis ver- 
Jihus -proditum honam parttm Alcaeo cui- 
piam deberi Jiispicaiusjit, eejuidem ignoro ; niji om- 
nino Alcaeum pro Bacchylide memoritie lapju pojuertt,' 
Ad idem hoc earmen rejpexijfevidetur Quitutil. JJl.^J . ig. 
Praeclar* vero vaticiHium eo temporis momento a X)eo 
marino edi Jugitur, cum Paris Helenam per mare ahdluce- 
ret. — Caelerum Juere, qui Jorte Juperioris carmiitir 
Jpiritu pleni, in hoc etiam aliegoriam Jiti reperijje vide- 
reiitur, iitadque rejerrmt ad JlI.Antoiaum et Cleopa- 
tram; in quibus Jiint ZiOcher, ^Ljandinus , Saxterus, ai- 
^ua inprimis Sanadoitus, Et iam olim Jic accepijfe tntd- 
tosoportet: v. P^arHt. Jnjcript. Sed cum difficiie Jue- 
ril, JimilUudincm POridts cum Antonio, Ueienae eum 
Cleopatra Jatis ojlendere; tum nulkim prorjus talis alU- 
goriae indicium ejl. Caeterum comparetur imilatio no- 
Jtri earminis, Stat. Ach, I, ao Jqq, , l),M.;-,,,COO'^IC CAKMINVM L. I. C. XV. V. I. 2. 165 

NEREI VATICINIVM PE EXCIDIO TROIAE. Xaftor guum traheret per freta navibus 
Idaeis Heleaen perfidus torpitam, 

Ingrato 

V. \ fq. Pafior, Ptnt, Cui, fpUis Jtrida» — fpoliat thalif 

fiTiiIggrein rationem fequi poe- mos, Heltnaijut JujierbM tuiei- 

ta voluitret, adiidendum evac gat, et captos ad Per^ama ■de- 

cpith. lilutus; fod docte hoc veliitArgos. eliiideSidon. Apull. 

cuin navibm coniunxit, et fic IX. iig. A« Pkryx paftor 

•Ucri aliud epitheton dari pote- *rit tibi legendus — i/uum iujju 

rat, qnod migis ad rem fytcla- yeneris — hofpitales raptor Ja- 

ret. SoUeimis Tcro hiec Pari- populatus eft Amydas. Ueiena 

du «ppeUitio, ubi rem ali<]uun, igitur, etU Piridem rpoute^Ie- 

^TUe primaDieiusaeiatem.^uam cuca, MeneUi tanieu rcrpectii, 

jMTtoriuani egil, atlingit, poe- cuiu* nxor elTet, laiiguam prae- 

Me in mediiim profertuit: vel- da abduttn, cl ipfa Lacedaemon 

uti in iudido de Deabuj tabi- a Paiide depopiilau recte dici 

to, Eurip. Aiidi-om. ago. Hec potetac. Alii loiigiuquae iiavi. 

646- Senec Agam. 731. et ia gaiionis notionera xf iraUerB 

nptu Helenae, Eurip. Iphig. A. iniiuicram vohuic. Sed Ovi- 

i8o- VirgU. Aen. VII. 363. diani loci Mcc. VII. 67. de Me- 

Stat, Adiil). I. 20. et lic fae- dea, larouem fponto iecuca ; per 

pius, In ilomero igitur ei lo- fnta longa trahor, cndeni, quae 
cus non erat. — raperet, taii--huiu3 loci, ratio. — navibut 

qiiain praedam feciim abdticeret, Idacis, u.ive Idaen, ciiius mate. 

nota loqiieudi ralioiie, ut ayir ries in Ida monte eidfa cffet. 

lau tpifto Graecorum. Ad rem et ad hanc navein eifiiuendam, 

Eiiiip. Troad. 865. deParide: adliibita. — perfidus. Uefaildo 

»t ii i/tSt iiftm iafuifTet (na- t. iureturando per Tovem iititt 

wwTtrf JXvA-KTf, quem locum dato. Stat. Acb. I. 403. eadem 

forie refptxit Virgil. Aen, X. de re : lura, fidem, Supeios una 

93. Me duce Dardtiniut Spar- caltata rapina. Hofpitii tenu- 

tam expugnavit adulter? Pio> ruta facra limiliter iii Ileleuae 

pitii Stil. AchilL I. ao. paftor Ep, Ovid. Iler. XVII. 3., — 

Dardaiius ineautas blande popu- hofpilam proprie ad Menelaum 

latui Jmjrclat ct II. SijQ. Ho- jpectat, ^ui Faridcni liofpitio 
L a «we. l64 , Q- HOBATII rLACCX 

lngrato celeres obruit otio 
Veutos, ut caneret fera Kereu» 

•xcepiflct. Obr«Tvent tironM Puidi, ut Tnlgo accipiuut, tei 
eJtqnifitam epitlictorum colloci- libiipliB, icHiiutn, qiu gatident, 
tioiiiim, perfid^iu hufpitain, quao flandi UbeitaWi v, Viigil- Aeii. 
dno uno veibo coniprehcndit I. 55. Piacclare vero poet« 
Eurip, Troid. fl66. Piridem hic antiqiio illo utitnr plianM- 
fiMOtiirn* iippell.ms. «iTKTifXiev fmate, qno in Deorum ixitp»- 
titiett ,dixit Coluili. R.. H. 370. nitf, vel inGgni aliquo vate ca- 
neute (de OrpliEO fupra I. is. ~ 
v. 3 /f. FedeAib ratio ac 10. adde CUudion. PraeF. in 
jimplicior natratioiiia ordo ferc- L. II. R. Pr, 17. Fix auJitut 
hat: Neveiis, venlis filere ius- erat, vcati frfruuMr ^t uniU«) 
fis, liaec vaticinatn» eft. — Ob' ipfa nalura audientkm qiuifi Xa- 
Tuit otio vtntos , in profuudnm cit, vcntos ac iluctii) coinpri- 
eot otium coniccit , fopiit eoa, mendo. AriAopIuini) locum 
;(»T»v»««> (uti Homer. U. t. The&noph. 43. 44. ixlr» ii 

. 524. iZSjiai fufal BsfiuoJ I1. noisi; riitt/MS iiAif, xvf» tt 
Aatus Tentoriim lepreilit. quie- ttiiTov /x^ KtXnSiiTu adduxiiia.ni 
fcere, lilcie iiilTit. Oiium, pax, SpuUicm. ad ifta Cailiniachi (II. 
^uiti de intermiiro motu, fol- Apull. ig.) tv^/tiJ xxi natTot^ 
leiuiia poetis 'vocabutai et ob- ert _xXileveit amiai 11 ni^Kfiv, $ 
rutre adiiiiictam notionem ha- rii/ii , AifnwfMf trrt» ^aifiav. 
bet profundae tranquillitatis, al- Alia loca adiata vide a Valli.eii. 

, (ilLmiritentii, T«ntianecopinan- ad Theocr. II. 33. ct Wcmsd. 
libu* impofiti. — ceUris, or- ad Calp. II. 17. (iu Foett. niui. 
nat: nifi ad augendam Nerei, H. 92-} —4. utcaneret, va- 
veutosinmedio cnrriiopprimcn» ticinaretur Paridi Jera, audn. 
(is, potcrtaiem pertinet. Sed cius pro^.faeT.i. i. horrenda, 
hoc lubtilius forte. Caetenim fata, exddium l'roiae> Caete- 
Dacer. negat, Nereum elTe vcu- lum Ncreo Tattcin.inili pavtes « 
tnrum dominiim. At eft maria poeladatac funt, ijiiBieiius intcr 
I)eiis, qiii adeo vemoi, mnre deoa maris antiquiJrunOshabitiis 
tnrbantee, recieconipefccrc pof- ell, quibns omnino Taticinandi ' 
fit. Qnae pntefua ideo velNe- peritia a poeiis atrributa eJl. 
reidibus tribiita ab Ilefiod. veluti Frotco Ilomer. Od. J^ 
Theop. 255. KvfuiiK^ y V ni- 584 fiq- Virgil. Ge. IV. 387. 
fun h itfMilii ttirrfr, ntaiit (jiauco ■ Apollon. Ktt. 1.1510. 

T. ^«^mt 'tuf.um, fiM de Nereo iam II«God. Theog. 

Hgfitti. — ingrato,mole&o, non SSJ. et £uri|i. Ilel. 15. Ninii. cjKMiimi I.. I. r. 3IV. V. 3-8- >65 , 

Nereus fi»ta: Mala ducis a-vi domuiD, 
Quam multo repetet Gtaecia milite 
CoxiiuTata tuas niinpere nuptias' 
Et regnimi Priami vetus. 

Ebeui 

nm qnum antJqiiit»» THtem «p- « T- in- »■ ^' Lamb. — 
p.llml ™m. q«i ?™. /»l. J..i» imum., »"1" •""» " 
oiuui Jutrint, eC 7««! twjt/uro i«tl3am fCTttinam . ^ua» tot» 
i./i.m<..r (Tireil. Ge. 1. 1. «H. C™.rf. r.p.>». vi.uiil^.t, r^ 
Hom«. H. .. 70. «Tlt. H. ai aW p<Jlul.t.t. ™lt.. m.l.tf. 
XXIV. 4. 5. et Eurip. H.I. .5. mttsno .x.tcttu. m.tltt. copn. 
14 ■) Mimo con.plectMet..r, Eii- «Id.ictia. — 7- Coni..c««™™- 
,,„. notio in lenilem pmda,- r"'- P"" f°' '"' ,'t""" 
finm, iepferentih„.,ecten,o- r.vil, fe ,„pt„i.m, dialolntn. 
„ont.n, (hinc .i!?»!., N.ren. r.in n,ai c.m Hclen. nnpti". 
rind.Pyth.g.i6g.etProtet,..^ Rem fut.iram tinquam g.Bam 
)„ij3"X»Otpl,. 1. l.> p««eteriu Jmat, .it v.te.. Kelpiot^ero 
ctun praefentibus componeolem, poet. int.nrMdiim. qi.O le t,r 
«c i.ide f.it„ia coniectancem ciae principes. m Aulide um 
iiniw cadat: ratio in promtu congreg.li . nonnlfi Ttom Wer- 
eft. cw Diis, m.rini., qid e fa, reccpl.qne Helen. le re^lu- 
<,„on.ndampl.citU, .q...mn. ros mutuo dOTin.erant^. Sot. 
'um omni,.m originem «atnen- Ach. I. «5. Sed et Trnd.reo 
tium. witiquUnmi habehantnr. Helen.eprodiamfidem.mter- 
li.ecdivinandifac,du..ltribnta pofito iurrfurando, dcderanl.l. 
■ tneril. C.m dil„tu ,ero N.e- «i. quem Helena manmm fib. 
reo hoc Yaucini,im iniun«it degillet, opitulalnro.. .rru » 
pocta. rcdem quippe luam in ^ifun X*^» .I^.ts. ts" T 
inariAc™o,,,iodt«.„aeunaum fx^' «"l".*"' "Z™', "»" 
aat P.Sdi. inprimi. hahenti. «ntrjscr.i.», »•. """""'" 
T. ipoUon. Bl. IV. 772- «sX.'. >"»" ^""P- 'f'' * 

6oIqq. — 8. "1'P'™"?™" 
■■.5/,,. JB.;« m.', Infanfto Pri.mi, Ilium n«u adeoq...- 
omine, infonunio tuo: »<<rsfr.i nobihi, Hf..^ «s^" I"P|;"' 
„, Enrip. Hipp. 759- «>, "■ A^fcM- *6- '■B- ^""V„J 
Piml. Non. S. 44- -'•>" •" •"• ""'■«"™ ^"i^- *«■•"«■ 
,«■ ^/r/x",. Contw .pud Ca- M nrft.r.m dilit Ovid. tatt. ui. 
toll. LXI. 30. 6o„n c«m boim 423. — itiio.p." m.p>.« 
imiii nlit. nirjo. ol. HL J. 6». ,»niubii vinenla tdicata moro 
• L 5 *"■* ..Cooi^lc l66 Q. HOBATlI FLACCI 

Eheu, quantus equis quantus adeft viris 
Sudor! quauta moves funera Dardanae 

Genti! 

(Ucitui; at akeriini, Tumpere Lucan. I. 679- Sil. I. - ia6. 
rtgiatm e& pautlo exquiliiliis, eC UI. 701. PcQon. de Miit. l\. 
phne Homericiini , II. ir. 100. 111 %. Sut.Tlteb. UI. aio. 
t^f sTei TfQlni ifa ngiitfatt et Achill. I. 34. — g. Ad 
^ioi/ut. PlenioT adeo ormio grave jVtartls apitt, f. latorei 
«fleC, iirbi* iDDenui, feu viiicuki beUicoi dec^andos inemoraiur 
futi pbine miiros TroLie vocat fudor , qiio perfuli runl ^tri, 
CatuU. LXIV. 363. Frbii X>ar- miUtea et equi currui juncti: 
ilaniae Neptunia folverf vincta) qiiie imagVi petits Tidetur ex 
runrpere, ilisfotTere, adeoque Hoiuet. II. iS. 333 fqq. 'iigaait 
urbein deAruere, ereicere, Sic fth m fXafuit a/u^i irriAiv- 
et wiXn li^^nrn idem Homer. nt ixatrliM Kfi(pififinii, tcigi a 
II. ip. 447' disit. Superredere tyx" X'^S' >u,«frr«i' iJjMm sJ 
■°itut poiriUTiui zeugmatis %u- -m %rx>r li^m Sffui rermrm. 
ta , qiia eeneriilis verbi notio Queit^ locitm ob oculoi habuit 
pofierion cominau adcommol V»lor. Fbcc. V. aag. menet in- 
detur. gera aegida fudor, et noftrol 

iam fador eijuos. Noftti vero 
V. 9 fqq. Inrurgit ciim vati- lociun fublegit Stat. Tbeb. III. 
cinanti) fpiritu ei ipEa oratio, 210. quanlui equis quontusqua 
.ad entliuiiafiTU naiuram prae. iiirii ir puhere craffo fudor , io 
olare attemperata, Quum enim quantumcrudeleTubehiiisaomei I 
vates, futuranuu reriim cogita. — 10. Ingenti clods alHigetut 
tione defm, casdem, abrepti ret Troiina, graviiei pro hoc 
phantaTiae vi ntqiie impetu, tan- bc cum indi^iatione poeta, cla- 
^uam in praeren* rempns addn- dem ifbm adP.iridero, t.inquam 
etns, oculisque fim fubiedai uttimam belli caiiffam referent, 
pei fiiigula momenta perfe- tjuanta funera moves, qumto- 
'^uaniiu', iiique ipfi intereire rum ftinerum, qu.intae caedii 
Tideanti^r; poetae, qiii vatici' atictor ea gentt Dardanae, Daru 
nia eloquuntur, et ex ipliu* ▼a> daniae, a Dardauo rcge.fic di. 
ti» pevfona ea repraerentant, fie- ctae, Troiani» tiiia, — 11. Ad 
li uon pot^ , quin eodem Igi- augendom belli terrovem prae- 
ritu, eodemque imaginutn Ti> clare poeCa adiimxit phanufroa 
^ote eadem enunticnc, ac lccto- e fnmma antiquicate pctitum, 
ciim qiuli oculia riibiiciant, qiui faepe in letifero helli ceriar 
cf. Pind. OL f. ,^5. 56. Vil- mi'n« Mavors, aut rapidi Trito- 
gH. Aen. VJj-flfi: VIII. fis?- w* hem — armotas homitum ,,Cooglc' CASHINVM L. I. C. XV. V. S-l^. xSj 

Genti! lam galeam Pallas et a^da 
Curmsque «t rabiem parat. 

Nequidquam, 'Vieneri& praejidio feros; 
^ Fectes caerariemi grataque feminis 

Imbelli tji ^Tatftn* horlala catefvas ituc. 
ta C»mll. UHV. 395. quo axti- 
, lido inprimu HomeruB uruse&, 
qiio ni:iioTem rei geflae diguiH< 
teiu i»renet, licgue fortius le- 
genULim animos feiirel. £x 
eodcm notae [nnt PaLladis par- 
tes, ubi faepa ipfa etiam odrci- 
tut Troianos piignat, Homeri- 
cum iiiec fervivit pocta etiam 
in hoc, quod Mineivam non 
annatam, fed armt libi aptin- 
tem exliibeat, fiogulaqiiB eius 
xnna, quae libiindiiat, ob ocu- 
lot poiut. Homei'iloca, quae 
llUC faciunti U. f, 732 fqq. et 
fi. 446 fqq. adtuleie iam olii. 
Adde Hefiod. Scut. 197 fqq. — 
Parat, aptat, impouit capiti ga. 
Itam. — -^'S'' "*>" ^^ tlioxa- 
ce, feddypeo h, J. inteUigenda, 
cui nuximavij ad tenorcm ho- 
ftibus incutieuduni inefle ciede. 
batiir. Hlnc VirgiL Aeu.Vin. 
435' oegida vocat , horTiJeram, 
twbataa Palladii arma. cf. Lu> 
can.Vn. 149. SenecHerc. fia. 
901. et Agam. 530. Valer. 
Flacc. VI. 174. et V. id m, 4, 
57. Elt adeo, perat, vibrnt, 
intentat aegiila StTroiano), qua 
cos in fugam coniiciat; quod 
idem lovisaegidi tribiiitiirapud 
Homer. IL f. 596. — is, cut- ru parai ell pro, iam conlben' 
fura efl ciirrum , quod patet ex 
iniiiationeSilii in. 70 j, co*pt» 
ofptra cerno , Gradivumque pfl- 
trem currui inoi fcandere. Petiu 
autem.haec de curru pugnandi 
ratio ex aetate beroica , ui ex 
Homero fcti» notum, — Tobiem 
parat , ira fe exicuit ad bell«n- 
diim. Virgil^ Aen. XH. 107. 
maternis faevus in arnus Ameas 
ecuii Martem et fe fufcitat ira. 
Ovid. Met. XIII. 544. de Hft. 
cuba! fei/ue armat et inftrait 
ira, Senec, Med. 51. Accingem 
ira, te^ue in rxitium para flrore 
toto. riobidam Tallada dixit 
noftri forte loci memor, Valer, 
FL V. 627. Oronino poetae ad 
dedarandaro pugnandi cupidila- 
tem maximam ab ira, colorei 
deCumiuit; iieqiie Ituc iramFal- 
ladis Paridii iudi&to ofienjis f T« xe/ur , ro T« MtS , OT " 
xmijiei fuyttijs. Ilomer. IL y. 
54- 55- V'"!* quojuodo haec 
poeii exovnnrit. Pio vulga- 
ri, neqiiidquam puldmtiidiiiem 
tuam iictabia f. pulchritudo ts 
tua tutum Mon praefiabit, oriia- 
L 4 •»«» ,,Googlc' ifia Q. HORATlt FLACCI 

ImbelU cithara carmina divid^: 
' Nequidquam thatamo grav^ ' 

.Hafta^, et calami fpicuta Gnofii 
Vitabis, jftrepitum^ue, . ^t- (t^«r^ fequi 

^iacem : 

tia» erat, parte tantuni ptitdtri. Neque migii trnJet alioruro 

rudinit mcmoiata, conia tua cominentum, qniParidem in Ce- 

pulchra rupeibies, <t pro hoc, minaruni circulo fcienlem, mo- 

eaefarieai tuam -pecles, oniabis, do huic, niodo illi duli^m can- 

elogiintei compones, Siuvi» tilenam , qiuiti cuivis mMime 

hnngo homiiiis imbellit , ao iu placeie fdai, ludentem.li. y. r^ 

medio belli tumultu deGdeniis praeCeatari, (lictuipqne adeo dU 

et de conu Ea^'enda folliciti. — vidare carmina fendnit volunt, 

fermc, fretus, irlnvrqs, ratil prae- jit I, 36. 5. ofcula (mticii daii- 

' iidii in Veuere, tibi fore exilii- ' dere. ln qiio (amen paullo di^ 

mans; fere'ut Viig, Aen. XII, vert^ ratio, Simplicirtimuin 

52. Longe iUi dea nuUer erit, forte fiierit , dividere cannina, 

^uae nube fugacem feminea M- eadeiu ratioue dictum accipere 

got- • — 15. carmina diviJes, qm ivtxriTif^Ki GneiMTuto, vtl- 

numeris fuis dimctieris, docte uci Euiip. fierc. fur. fiig. X»- 

pro, canes, CantuB enim cer^i j^eur nninrrigai iwtiTtvftmi, 

tis quibusdjim rhjllimi legibua, divideni, ingerens frrobra. cF. 

pedumque menruris diyiditur, Brunk, ad SopUocL Tracfa. v. 

ftc dispefciliir, Mole Luc 791, ' Atque bic generali no- 

trahunt /tttJaiia u/aavf gv. rioTie accepine videtur Auctor 

fiyj-i e Theoorito Ep- 3. BaKCe- Epigr. IX, (in Anthol, I^u 

rus cum 'Lambino expUc4t : ta^ T, I, p. 4.) Cygnetu genitor 

ctis liiiie iiide fidibiis ttiodulos geftaru -pro fuimine -pemas 4al- 

leges. Paiillo fubtilius, GcCuc. cia diffundic carmina virginibuj. 

ru5 vero dc cantu pet vitea in, -— . grata feminis.nieoqa^iftiuu- 

llituto, r. ampebaeo cum Voif, y« amaloria; hinc el ipff lyra, 

ad Catull. p. 359. accipiebat, qnae ea rcfcrt , imhellii diciiur, 

qiiem nuper fcciitus eft Wems^ rebui beUiois canevdi;& uon apta. 

dorf. ad iUa Calpiini. VI, 31. * 

(Poett. min, T. II, p, 153-) r. »6 fqq, Vtcunquo prae- 

■ fuant lil( certartti panem com, lium yites , beUo te [ubducas, 

mittere vocis, h. partiri tecum mnrtem tamen non eflugies, aljb- 

canendi vices, qiiae tamen tatio quando (itccumbes. — Nequid- 

pauUo longiua 'petila videtiir. ^uam vitabis, ilecUnabiSi fuga !• ...CQOglc cABHimrH l: z. c. XV. r. '15-22. 169 

jMacem: tameh, hen, feriis adultefos 
Crines pulvere collines. 

Non La^rtiatl^n, exitiiun taae 
Gend, non Pylium Neftora refpicis? ; 

Vrgaent . 

«ripiu tludmtio, in tLnlamo te lut aduluros, Afffmuv etmtos, 

abEcaa<I«u : priieclare lioc *d unguentu delibntqs , hoitiuu* 

mollitiem Firiili» declarandani quippe mulieroli colUrui, cor- 

adiectiim. Homct. H, {. 80. t-iRiiiiabis, foedabis pulvere aC 

Xm» ifuitartrt ir^q m\Mitr •— cruote, fa. occumbes ; nota ex 

ttgit «u»' h x'f^ yvvfuiait <pii-. Homero loquendi rilione. 11, 

j-evraM irttitit, Refpndt vwo' T-'S5- 't' ^ Kfljiii fMYtbit: et 

pnetaHomerica)^ deParide nar- ir. 795. fuir^gur ii' diijan 

vationeni 11, y. Jjgo. fqq. Pu-. m^fMri M KOfSjKri. ' Pind, Nem. 

gnam exomaTic per ideaa fpa- I. loa. ,jSiXiaw uVo ^ixtiiai — 

cialet, hafiai graves, fyx^ fif^- ^aiiSftmr yKiif wi(pvgata^»i xi- 

?c , ffrifi»fir , qiiippe jrJmitvi^ /^- CUm dilectii hic adpiries 

X" I'- C 3'9' ■^*'^ oimiino exi-. Tocat^i a poeca propter v. 14, 

tiiiht, moniFeras:' et fplcula Similiter Virgil, Aen. XII. 99. 

calami, ragitta». — Gnofii, Cn- Semivin Phrygit — foedare in 

(ici, tanoiiam e genere praeibtn. palvera trines vibratol ealido fei\ 

tiari; ut Cjrdonimn arc^m dixit ro myrrhaime laBdenrej. 
IV. 9. 17, — iQ, firfpitnpt.; 

ilridorem ac conflictum telorum, t>. 2f f^, Nlm cum 'fbTtu 

twx»' KnirraT IJomeT, II, X, bus Tiri) tib^ depugTiandiim 

364. nUi omnino de fbepcu eiit, viroi ridebis, qui tc ion- 

pugnantium inielligm malis, ge fortiores rint. Sed pro hoa 

utlp\tcffitt lU t. 523, a/ttiiat, continuat poeta picturani homi- 

tivtaifiit et alia apudHomenun- nis imbellis , cert.-imen derltan- 

— ceierem fsijui, celerem in tis, et fuga unice talniein quae- 

perfeqnendo, ibriem; ex antii' rentia; et,altera ex parte ditCM 

qua pttgnandi ratione, 'OnSat aliqnosGraecoruniin perfequen- . 

fiX^I Aftf pwiter Homexo au^ do eo occupBto» exhibet, Otin 

dit IL |3. 537, — 19, Obfer.. tibin hli vr. adttiodnm TiTida, 

va po^tlcam orationia ftiuctu. atc|tte 'ornata c Tariala hac lo-. 

ram ; nequidiftiiini — vitabi.i : quendiforma, nopi refjficis? ur- 

tmtm *— ctdliati, elfi diu Ti- g»nt te, nofces, fmlttt reperi- 

taveris, cflugeria mortcm , te^ r*, — • aonrafpicit? ftiinnnim 

nte» ftrut, fno> iili^aaudo crii Paridri timoreiA nrgiutt in fnga 
, L 5 "9 ,,Googlc I70 <J, HOBATII n-ACCl 

Vrguent impaTidi te Salatninius 
Teucer, te Sthenelus Iciens 

Pugnae, five opus eft imperitare equis, 
Kon auriga piger. Merionen quoque 
Nofces. Ecce furit te reperire atrox 
TycUdes, melior patre; 

Quem 

nenfpicientuquUemlioges fibi Sja. gnaros Ulll vettrgi^ l^ 
infbmtef. — Laertiaden, Vlyt- horum. — E5. " ''"' rem, Lintii f. — eodiiurH.tuM 


«I&ti Icien. pugi^ie, tve pedei 


^■Mi/i, docieetgracce pvo gentU. 


cum hoae congrfdiatiu-, fvTe do 


Vulgaro elTet: qui erit exiiio 


curtu pugnet/fiu uooque pu- 


Iiiae genti, Eaileni ratio in Hc- 


ei.Midi gencrc verratul, |tt«X»» 
5 ,liir, fr««t Homer. 11. .. 1 1- 


fiodi loco , qui nniiic rucGumt, 


Tlieog. 326. *r« iJXsi» — KkJ- 


Priu» comma omiat poet«, « 


fuhttn aXiS^por. Exitium vero 


altero ficUe eliciejidiun. — five Troianis Vlyffei parabat run^, opus efi, fi re. iu fe«,.(niperi- 

ptoFjilladio, «quL^ueligneiaedi- btrt etjuh, lU cutrum r^at, ad- 

£candi confilio dato. — Nefio- Tertu» boTtea ditigiit. Equis et 

raPylium, Pyli. antiquae Pe- cumii iniperat, duih eos i-egit, 

loponnefi civiutis in Tryplidii, curruin, «|uo vdit, ileait aiiri- 

£Udu parte^ •tegem, conlUiii g.-i; contra currua obfcquium 

^igii. qium. «mis, Graeco» praeflat. audithabeim regentia, 

iiiTUilem, el fic interituniTro- Sf/ui tr»i«x"^''"' » rull"""'!*- 

ianis parnntem. Hinc decem quendi raiione. — non yger, 

Tirosj qui Neftoti firoilei lint, non ignavu*, lireuuua aunga, 

Agamemoon fibi davi cupit, qui adeo iu mediam Iioriiitm 

quibnacum Troiam facile expu- aciem ciiTTum immittat. Erat 

gnaturus fit. II. ff. 372, — 83, yeto Stlieuclu» Diomcdis auri, 

urgent ta , iiifiant tihi Teucer ga, quod ex Homero lati* no^ 

Telamonis, tegis SaLimini», E- [nm. — Merionen v. ad I. €. 

liusj el Stlientliti Capanei f, »5. — nafc»t, malo tuo expc- 

fcienj pngnae, gtaece et antiqua rieria, fentin, quJ vtr fit. Cuni 

fermone , ^e fqrti , , belUcofo. vi dictum , uc Homct. 11. r, 

Eft llcunerioum tiiui fMtxnf, 269. n rv tu Kvri> jn^airtti. 

Vel uc Hcliod. Scut. 351. «aoeu Eadem lunpUci gravitate Pin. 

W «Vt^ ttfu et itide Sii. ly. dar. Nem. II. 3 1. h T^^ f^ 

"Eitru ...Cooi^lc CABMINTM t. I.C. 3CV.V. 25-34- "7* 

Quem tu, cervus uti vallis iii altera' 
Vifam parte lupuia graminis immemor 
Sublimi fugies moUis anhelitu; 
Non lioc pollicitus tuae, 

Itacunda diem proferet Hio ' 
Matronisque 'Phrygum clal&s AchiUei: 

Poft 

^Etiraf Afxmt Sitavitiy, h. H«- fug\«S aim anhalitu faUbni, 4 

ctor nd Troiain experlu* el), rublimi ducto, fpiritu «x oIki 

^oanta AiacisvstuseJret. Cogni- tracto. ae peciore elato, gravi- 

ta IwH/jiiominaTaler.n.I.ygg. teri«lihelan», /tiy ae^Atuhar^ 

— furit ta TFparift, furentiani- niliil «nipliiu. — moilii hoo 
ino terequirit, ardet teciun con- ipfo, quod tam cito aiifugis, 
gredi, /ui/uuit xix'"' Homeii. Diomede vel procnl conrpecto, 

— Tydides, Diomedes. atrox, adeoque &yn'hut, /Mkdimit, ti- 
lievus, Hjfiiaf, ut de eodem midui: ciii» dilectu hic poli- 
Homev, H, ^. 97. tiim onuiijio tum. ' Nan> et ferje, nntuis 
bellicofu), fordB. — mttior-fra. cimidae, follenni more poetii, 
tr«Tydeo, warfii i/nbmt, *f»Sff- iDprimi« Statio, molUi Budituit. 
«M, h. fortior. rea nota. — 53. Aoe, m fugerei, timi. 

T. flg fijq. Quam tu vel e dum te gereres, poUicitus tuae, 

longinquo confpicatum ea vi. Heletue, uxori tuae, cui infii 

rium, quas in pedibui habes, gnem tuam virtutem belUcam, 

contentione fugies, ac £ bm ipfa Menelni praeflRniiorafn, ja- 

tuo tergo imminerei. Sic egre* cialTei. Tiut ut Tibull. I. 9. 

gie reCpondet y. ay. qno et 65. et pilTuii. Ad rententi.im 

tendittota, qua h. L exomavit, Homor. II. y. 430- ? f^t* a^ 

comparatio. Paridem enim ciun *fl* y nx' ifffftpiXw M»"Xk'ou, 

Cervo cnmparat, qui ftatim in ey ri fiijl iHii X'f' 1 »^ frX'^ 

yide» fe coniicit, ubi hipum, ^ifrifHt tiVcK. et Ovid. Hec, 

uon ad fe accedentem fed tin- XV. 355' 
tum e longinquo, in extremi 

.viUis parte, iplt ne vifm qui- r. 55 fq<J. Motam quidem 

demt, confpicit. — 5p, jto- exeadio patrinetuae fadetAchili 

nunii, paltus itimtamar, prae ti- lii ob ereptam fibi ab Agam«> 

nore, foliqne fugae intentus: mnnne Brifeidem iia, qut «li- 

fuaTit« hoc «dieCTum, — 8». quautifper ■ jiugn» abttinebitt 171 ti. HOULTU FIACCI 

Foft ceitas liienies uret Acliaiur 
Ignis Fei^;ajnea5 dozhos. tunen allqiundo igni combiire' fa. Virgil. Aen. 11. 3a4- ^ ^- 

rar, «tque viAibitiir. ' Pro ira 467, Stat, Tti. IIL 666, — 

Achillis cA iricundu) AchiUui jtuuronis Fhrygam cliein > quu 

tam pro hoc Iracunda cUffii k. iii rcTvitutem pirat , ^niXfm 

exercitug, qui cUqTc Troiam np- J/mf, II. ^. 465. Eiuip. Ilec 

pulent. et ad navMca^tn habe- 52. — 35. Poft certu, Faio 

iu; nametii, ceirante Acbil. conAitutM Aifmei , annoi artt, 

le, a bello abstinebat. — pri>- comhuret, viftabit igait Ach, 

ffTM, differet •Uqnamdiu ^inii Craecovum Vtrgamcat domos, 

iftun fAtalero, excidiiun, /tifft- Ferguniun, «deoque Iliuiti, ,,Coo'^lc CABMIHTM L. I. C. XVI. C ^ R M E J</ JCK/. 

JKGFMElfTFMt 

Jr^uUae, quam iatiAis profciderat , eounijat f» hoe cat^ 
luitte Iloratius , ifiamqut exeufationem ab ira » yua a&> . 
reptus hanc ei iuiuriam intuleritt unice repetit, Argtif 
mento huic, quod perfe n6s noa maghopere tmere potefl^ 
maKimam virtutem cokcHiat cum ipfa defcriptio cartm- 
nis, et eonverjio, lum elocutionis poeticae doctrbta attjuo 
omattts- Facti fe nune poeniteref ipjl^tie fmeUac iam' 
bosijios, quos iratus oUm fcripfijfet , aholendos trader» 
Jlatim in JronLa carmmis declarat, Tum onatem Se ira 
loeum poelice pertractttti Ira mmirum nUiit eJJ* vehe- 
mentitis , praepedire eam attpU conturhare penitut fanaa 
mentis Jialum, adeti, tit Jurorcm^ iptem Cyhele Oallis, 
' ApoUo Jacerdotiims, Uher Maenadibiis et Corjhantes 
jndjis lympanis immittaiit, Umge fuperet; nuUo •adeit 
eam terrore, neque obicctis enfitus, neipie rttari p.roceUo^ 
fo, ne vel lovis fidmiUc cohiberi, attpie ab tAcifcendi 
Jiudif^pojfe reprimi, Nec mirum, tpium (tnimes humti- 
nus natura ad iram tam propenfus fit (vidct iftiam gra- ' 
■vii excufatio, et arguta knic fententiae itifit coiiverjto!) 
nt vel invitus ea eofripiaris, eiitsque explenaae tptovis 
modo vel cum maximo tuo mtdo cupiditati incmdaris 
mamma, Hinc enim repetendum Thyejtae eBdtium, tot 
hominum caedes, tantarumtpte urhiuin ruinae. £adem 
adeo irde injania me, ipja aelate iuveniii ai eam pronio- 174 Q> UORATIX FUCCI 

tvin> iid yios iamhos fcriiendos iinpulU , ^uos tiuiie, ut 
amiea mihi tterum Jias , omm modo deUtos eupio. De 
pueUa,. in quam oUm Horatius contumeliofum carmen 
eompojuerit, et cuius animum hae palinodia recuperare 
vobierit, quum eius nomen confuUo omijerit , ctrti quid 
/latuere vix tuto ticet; neque Jane multum rejert. JDo- 
Ctam eamjuiffe, Jaciie tractatio loci de ira nobis perjua- 
det. Aeron et Porphyrion eam Tyiidaridem appelUuit, 
haad dubie ex antiquajama, quam non pojjls Jic Jimpli- 
4iter'Jpemete, etiam oh iiijcriptiones veteres huitis et 
Jequentis carminis. Commentator Cniquii Gratidtam 
iBaih Kea/jolitanatii, quaejub Canidiae riomine V. 5* et 
1 7. laceratur, inteUigit. Ouam opinionem tuetur etiani 
^erum Torrentii Codd, injcriptio: Palinodia GrU' 
tidiae h. in Gratidiae gratiam, ad Tyndaridem 
amita m. £ reccHiioribus peculiari libello de Tyndaride 
Horalii ( Conjectures on tke Tyndaris. of Ilorace, 1 777. 
4- ) egit lo, ff^hitfeld, Js Thraciatn ei patriam adfi- 
gnat^ Romamque in comitatu Mhcemetalcis , T/wa- 
tiae regis, cuius liierta ejjet,- eam pervenijje conlendit 
tx ipfcrlptioni apud I-abrett, Ivi.iA. TTKHAitis, 
C. Ira. Rtots. Hhoembtalcaes. L. rsciT. eusi. 

KTi ariS. £T. rUlSRTIS. LISI^RTABrS, PoSTBBIS^rM. 
EOBrx. W. FH. F. XII. W. AORO. P. XII, uTtde coU 
iigit, et HAocjnelalcen, qui iijigni apud /lugtijium flove- 
■ ret gratia, et e comitiiius eius nonnuilos, in itis liierlatn 
eius, Tyndaridem , iii nomen et gentem luliam adoptatos 
fttiff'- JEandem vero effe, qaae Horatio Threffa 
Ckloe, yenus marina, et Sidonia ChloS audiat ; 
cidemque adfcribendum ejfe carmen, £rinnaevulgo adlri- 
' hutvm ; ,,Googlc CARMIHVM I- I. C. XVI. 175 

hutumi Xeff^i itei, 'Pu^if, &vy(tTt[^'A^^og.^ Sedipfa- 
argumeatorum rado, vanaea, atijue temeraria , nos his 
0KCutieitdis aeque refellendis immorarl velat. Caeterum 
graecam et doetrinam et rationem ptr univerfum carmen 
facile deprekendas. Hinc aUquam veri Jpeciem hahtt 
Aeronis fententia, Horatium hac ode imitatum eJfeSteft' 
ehorum, qui cum in Heleiiam, a qua ipfum Tyiidaridis 
nommt petitum putant, probrofum carmen fcripfijfet , et 
ob id ipfum oculorum Utmejt amifijfet, paliriodiam in eam 
eonfeciffe, et Jie vifum recepijfe haiTatur. Jdfert dtu 
iaitium Plato in Phaedro ( Opp. T. III. p. 24.3. ) . . 

Ov» frr* trvf—t S Xiyit tvrat, tii' 0M 

Contra Ptolem. Hephaejbo apud Pkot. Cod. CXC. 
p. ^Q2. ex Archelao Cyprio refert, Steftchorum Hele- 
nam, Bimerenfem putilam, Mieytiii fdiam, amicam 
fuam, eum fe- relieto , ad Bupalum quendam fe conttdif' 
fet, carmine laceraffe, Jie indpiente: 

''SKh^ iuave iwffi. 

Atipu haec tfuidem narrationis deverjltas forte ita eom' 
ponipotefl, ut Stefichorum, dum puellam Siculam car- 
mine iflo profeindere in animo haheret, totam carminis 
nttionem ad perfonatam illam Helenam, quae eodem pcr- 
fdiaecrimine teneretur, adtemperaffe attjiie transluVjfe, 
adeoquejuh huiiu nomine aUerius perjidiam perfirinocijfe 
etdjlimemut, 

■ PA- 

, "" L)vn;L-.-,.C00'^lc 17fi V *2* SOSATII FLACCI 

P A L I N O D I yj matre pulchra fiUa putclirior, 
<Juem- criminofls cunque -^tiles moduni 
Fones iambis; live Jlamma 
Slve mari libet HadrianO' 

Noil it. 1. Praedue orditur pMCi v. & fqq> lenibit triminojis^ 

k priranvia camiiiiit renceiitia, caniiiiu iombico, qiio Arclii- 

' ^iin iambo) illos fe rcrlprilTe locliio, auctor ciiis, xd dlios 

nolte, deletosqiie omiii niodo_ maledictis' profciiideiiilos iifas 

Velle rtaiifii dedarat. Praeclare efti A. P. •JQi jtrchilochiim 

et boc, . quod eos ipH puellae, ■proprlo rabias anaavit iambo. 

•t qno ipHi velit modo, aboleii' Qiio genere ct alii deinceps nli 

ilos perniiltat. Nam liac i'a- iambos contnmeliolij catminum 

tione piiellae anireum facilius argumeDtis propvios fecot*. — 

fibi recouciliatnm iri fperare criminofis, qid te crimiiiali 

poteraC. Qtiod ut oroiiino aC- fiint, quibuS probn tibi iugeHi. 

feqLleretiii', ad lioc a poeta at- contumeliiiria ; ininrions; e na- 

temperata omnia. Quo eodeiii tufa iamboium, qiii ideO trucet 

• conlilio piiellae piitchritndo. ip[a Caiiill. XXXVI. 5. el in AnllioL 

matris, etH pnlcbenimaei prae- . Gr.IlI. p.^^o. iipvfigirtiigti dictii 

Aantior tn limine lUlim extol- — ponei, ponas licet, coriliitiiaa 

litun Ad verba Ovid. Met. modum, iinem (nt Tll^ 15. «t 

IV. 211. qaam mater canctas, itequitiae fig» modam tuae y 

tam matrem Jilia vincit, Illoi qveiitianque votes, \u dele» abola 

Veio, qiii carmen ilhid eoiiiu< eos, qtinciinque ratione tibi pla> 

weliofnro Gmilicei! iticepiirei cnerli. — 3. Sive i^nei Ava 

tttatre turpi fitia turpior, temere aqna eos abolere placeii Pro 

fonnnt, ipfa metri ratio adnio^ aqua paidlo tciiuiori, dixiCnur* 

dumdivetra Citis lefellit. Maio- et quidem Hadnaiiunit Hadriati- 

re veri fpecie nonniilli exiftii cuni, tailquam impciuoliu). v. 

tnanti Stelicliornnl codein mo' III1 9. ag. Ijnod adeo kmbos 

dn Helenain I.eda p lUdura pul* ilios ociiUs fiatiiti fiibilucat. Elt 

cfariorem dixiiTe.' VeTo f roveibiAU* loCutio 1 nc 

f Giacci ' ,,Coo^lc CA.BMniTll L. L (J. XVI. T. l-g. 17»^ 

Non Dindyinene, non adytis gaatit 
Mentejii £acerdotiun incola Pythim» 
^on l.iber aeque» non acnta 
, Si geminant Corybantcs ,aera, 

Triftes Gtate. j8«XX* tlt viitfi T.Sdiott. not, quibut in fnronm «geren- 
Adag. p. 47. cf. ai nX. 34. 4Sr nu IiuxiAotHi oelehnxi [olita. 
Ad r«nrum Tiboll. I. g. 49. v. LncrM. II. 616 B}q. CatnU. 
lUa tftim rJfrtda Vuloanut car. LXItl. Yirgil. Atn. IX. 617. 
inina jtanuna rorreat, W liifuida Cir. 166. Valer. Flocc. III. 335 
JsUat amnis aijua. fqq. Deorum rero iproriim vi 

credebaiitur tilia efficii quae in 
V. 5 yV?' Doctiu tnniitiiSf eoniin lacria liebant. — ady 
qiium nttondis ordo carminit ti>, in adytii , templi penetzaii* 
hoc fententiariuli ntxu proce- faul, qiueipritra Apollinem^ »«•' 
dere deberet; Ira abrc^tui ea reiitem inhabitaTe , ibiqiie f>cei> 
iaCuiiae prooeiE, iit carmen dotem numine roo r«plere, et 
iAiuil in te facerem; at qiiinta inde r^rponEa dare credrbant: 
irae e& vehementia, quanta etu* res ratil notae Virg;i]tO. — fwi* 
vb, vel maximam inliuiilm ex. tit, violmteide fita fedeac iialu 
fiipeTaiia! iAnaifu^m wurrti^ deniovet, percellit, contuibat 
iwirKf agft^fttix, Phiiemon menttm facerdotam , fuTOle ii* 
apnd Stob. Giot. Flor. p. 105. iramiiro. Sicirrdotea vero Cy- 
ciii coDcinunt illa Eveni: mX- belea fiint Galli; ApoUinia, Pf» 
iMxa tuifUKur cpyi rin i^tHa- thia ecSibyUae; ham ad titriim- 
Xv4>( Kgotnifutn , ftariKS irmX<u que referri dcbet, — incol* 
Xtgiiertftr, apiid Stob. I. I. Pythiut, qui Pydio, Delphol 
Docie hoc pei compatationem iDhabilat, Apollo; ErequentaM 
eztulit poeta, ^rorem aCybele poetia ratione, qua Dii regio' 
vel Apolline vel Corybnntibiia nea, urlwa, templa invifert^ 
immiiTum minus vebeiiieittem frequentare, incolere dicutitur, 
•fle diceni, quam ab ira effe- qiiae Gbi conrecnta funt. v. 
ctam iiilani4m. — Oindymen», Ileyn. ad Viigil. Aen. I. 16. 
Ltrivfairti , Dea Dindymi (Co- Exquifitior tamen eft alteiaxa* 
tull. XJ^II. 91.J Phrygiae mon* tio, quam et orationit contex- 
tit , Cybele. Sacia eii» erant In* fuader* videtur , nt poeti 
cntlmGaftioa, cum triptidtit, di»- ituolam Pythiian dixeril, Deum 
curhbua iiiter tympanbrum, Pylhiiim, Apollioem, qui&cer.' 
«ymhaloium^ tibiwttmgwe fo- doie* nniniin (uft knplet, in 
M «oi ,,Coo'^.lc 178 Q- MOEATii ruiccr 

Triftes ut irae: quas iieque NoricifS 
Deterret eafis, nec mare uaufraguiu^ BTec «1» migrat, eiWum niftiteni in- cat Auct(irEpi(^, ly^.inBnml. 

-«oUt. Dco «nim recepto. men- Anal. III. p. iQ}. Ad reiueii. 

tea lacerdotHin liubaritur, ac tkin horum w. Eurip. HippoL 

fuTorc «oiTipianitii. Nota ilU 143. bv yif tr^iin , ifr ix IIk- 

VirailU de Sibyllt: jic Phoebi rii, t&' 'I^btm, '| n/aSt K«. 

notiiiunt. patUru immanis in Bn- fufiatritrf t fulTfil tvfuu ^m> . 

tro baccltatur imtt, magaum fi rt^w. — 9. ut irat, ira fb. 

pectore, pojjit excujjijfa deum ut quatit, uiLiiiimi fadt aiu- 

Aeii. VI. 77. — ?■ noaaeifue, mum. ■?— trijiei, -qiuJil efl ira- 

' non lic mentem BaccUariim oA ti viilcu*. adeoque laevae, velie- 

inlanuun adigit Liber, Qacchus : mentea, Irae afrecEiim iiulb r« 

i iiorii fiimmo cum fu- uc vel miucime terribili tnre peragi folitis uotifTiiTia om- xit lepiimi polTG, quu minu* 

jiia, — noB fc. tnentemnudicn. v«l cjim fuinmo vitae pericula 

tiuiq acque conturbaul, ftriunt exTatietur, poeM onmtB ac gra- 

Coryhantes, fi gtminant, iiera- viier dncluat per «nui|)«rui>)- 

tia ictibus pulTant, colliduut nem rerum, qiiaerummiimaliu 

aera, cymbaU aeiea. Coryhaa. tarxorMa iniiciuut, eufe» oppo- 

tti, f. Curetcs, Cybeles Cicer. fitos, procelloriini m,u-e, iguem 

dotci ciun eiiisdem deac Licris ao tonitru. AtB ^^^kumv kk/ 

e Creta in Fbxygiiun tivdiicti, ngit ^lxra iti, liniilij eltGin** 

tumuliuoEun intei c^-mbaloriim coriim de proicciae audaciae ho. 

fympauotujuqneftrepilum iiiHi- minibui proverbiali* locutio. t. 

tuebaul faitAtioiicm. v. CaUim, Zcuob. Cetit. III. 19. Inuun 

H. luv. 53. AiqiieSpanli.CUu- tJxo ru^u^ tnfit, firictus rh fo> 

dian. R. P. I. »07 Iqq. ct iu fibi oppoAlus deierret ab ulcU 

Enirop. IT, Qgi. Nonuulli aera fcciuU Uitdio, li. iu mediot eiia 

t. I. de clypeis accipiunt; fed fcs riut, caedem llbi imminea- 

i&i, eufe percuIC, geminari dici tem non cur.it. Seneca Med. 

nequeuut. Piaeftat adeudecjm. 593. ionii fiiiimlacut ira — 

balis^eminatii, invicom coUiG» cupi* Ire iu ipfos obviia enfet, 

jntolligere. Ovid. Faft.lV'. 184, Seuec. de Iva I. i. fuiuegliffmt 

^eraque thtnitiu aere repulfa lia- 1« ipfa irrums lela et uitionit 

banC. cT. et IVIttam. III. ,^32. fecum ulcorcm tj-acturae avidut. 

Slat. Tlieb, 'VIII. 221. geaijim — Korhus, docic pro qituvi» 

aent fonaiit Jdaeai/ae cerga. — pracliautiHimfl. PnelUntinimiun 

' oc^ta, aciilironi,tiniuetiiU, xvw- enim erat f«rrum Noriciim «t 

fia>M sly(^aiyx, )iii eadem v"- <ufe» iHde.-ciiii. cl'. V* 17. 7i< 

-/ ■ llv* ...Cooi^lc cAffMiima I.. I. c. xvr. v. 9-14. 179 

Nec faevus ignis, nec tremendo . ] 

lupiier ipfe ruens tumultu. 

Fertur Prometheus addere principi 
Jaimo, coactus particulam undiquQ 

Eefe- Hoc loco futtplieiter oraaC. •« pob' «dem d< re. -— nnuiftu, 

mare tumfragam, cuta dilectn, fragore tonitniiim. j4»ttwrief 

in qiio naii&agin lliiut, adeoque tumtiltas Aixit OvH. Mel. III. 

proeellofum, inipetuoriiiii, quod gofl. caeli tumukmnStU,Tbt\i, 

alia» ficUo terreat. — ii. fae- I- 373. et XI. a6, — Iremen. 

Vttt ignii, «vf fiai^jgin, vaflaiis do, qao maxiTna matu terra tra- 

omnii. Simpliciter qiiidem ignis mit — et morialia,corda jter 

occipi poteft, ut et Graecia im gentis humilit ftravit -paitor, ■ 

- mfot fiaina de le valde peri. Virg. Ge, I. 329. 
culobt adhibetur, v. >d 11. 1.6. 

reqitentiii tamen ruident, ut d« v. ij/ff.Actn Iioc qiudem 

fitlmine intelligamni. Tiim Te- acciirave licet anjnii humani nn- 

ro i, faevui erit, a faevo, irito turam atque iDdolem, ita com- 

loTe demilTus. v. ad T. 3. extr. paratum, ut iia fncillime <hm- 

— j2.- nec trrmendo . . . lu- moreamur, atque exciinde(»r 

multu, nec tonitru. Oiaviter mus; unde maxima maU ac 

«t magnifice hoc poeta elociilu* d.imna exoriantur nercITe efi. 

eil, adfiimia illaantiquitatisopi- Jam vide qnomodo poeta a pe. 

niotie feu pociii» loqiiendi r». dcftri rcripcore diilerat. Pro 

tione, c|ua lovem cum imbre vuigari, gravem nobis a natiiTih 

. (ViT^iL Ge. II. 525. Ed. VH. infitam effe iram . doeti.u er.it. 

60.) ciun nive (V. i5.'fi.) cum iram leonb nobis fuiffe indt- 

riilmine ac tonitruiu terramde- tam; fed hoc a mytho repetit 

ferriT. Js/cenrfrrff dicebant. Vii- doclus poe(a , qiio dfverfos lio. 

Ae Ziit KuraufiiiTtis , de liilnii- miiiiimafrectus, e.orumqiie canf' 

tie. V. Paiifan. V. 14. cxtr. et las explicore conabatiir sntiqiii- 

omnino Burmanni disqnir. de tns. Sciiicetciim viderent uni> 

love Fulgiimtor^ — Pro de- citique animalium getieri unam 

Tcenden» gTaviii^ ad fenriun ac cajidemqiie naturam ingemi^; 

terrorem, rueni. Similiter 6il. in Homine contra diTerfot lU- 

XVII. 5». «M/um ruarf . Taler, verronim animaiium affectul, ^ 

Flacc I. 616. ruit igneuiaelher ciipiditates coiiiiinctasdeprehen. 

tumiomtru ec VU^. 354. ruina derent; proolira biM erat, iit 
M. q, htf ...Cooi^lc' BO . i;. dORATII FLACCI 

Derectam, - et inlani leonis 

Vim ^omaclio adpofuiiTe noAro. bu ab iisdein repeierent, oinne»- 
aile edi ^iverlijninas , in iinDm 
hominem congefta* dicerent. 
' Frometheiiin adeo fingcbint. , lorr : lut comporuiilet, neqiie unpliii» lu- 
faeret, imde hiiniaiiim indolcm 
effingeret, hancex omnibiis ani- 
mnLibui decerptim homini iii- 
feriiTe. Simile fignieiitiim eil 
Simonidis de diverfa feniinartim 
indole, ciuiu fragmentum irifi 
yonuMMt reputlim edidit lCoele- 
ru* V- D- Specut etiani huo 
trtgra. Enrip. p. 41)6. ( ecl. 
Ijpr.) qtiod >pud Stub. fOrot. 
flor. p. 13.) Fhilcmoni tribut- 
tut, unde haec tintum Jeliba- 
mus ! *i icay i Ugtftti^ivt , «» 
Wyevff* vf^' «X««i luu ruXJnt 
irKiT'* J«« 1 rait ftif Jiff iW 
fii^X '"•■'^V HTit rJvsf ft»y 
^ffir; — ift"* '' 0»* «•' ** 
nfun iati Tor dfi^fiior K»^i- 
fai, rtmrreiii irri nai Tfintvi 
ifipi. — fertitr aililer», addidifle, 
yel potiuB, fertur coactiu fuifle, 

.fAdira o*et. Coactut, materia 
omni in CMter» aiiinidiA iam 
difiribuu, ob defectiini mate- 

.riae. — limo praicvpi, qiiopri- 
mum hominet effomianet; niii 
petitt* fit, e qiio tanquiiQ ma- 
teria ptimariahoinineniforniare 
inAituiiret. Dlcci inde liominei 
■ Frometlieo ficti miktu irXso- 

^TM Anfioph.'Ar. 6Qrf- f£. I.ucian. Piometji. 5- ij- T. X. 
p. 195. et v.Hemlierh. ad eun. 
dem p.ifio- et Stuil. ad AercU. 
p. 756, — adiicre, ndmilcere 
particulam, partem Riiimae ii)i- 
dit/iie, exomnium animahiiniin- 
dolc' defaitani, decerptam, de- 
fumtam, iindo natiixam hiima- 
n«m Cuniponeret, «ique a£e- 
ceiones inrereret. — et adpo- 
fu-iffB, obfem iunctaram ora- 
tiunia paulo infoleniiorem ; tum 
in pedeAii oratione iUa , adda- 
M . . . . defectam per interie- 
cta ennnuaii debebant, hocfe» 
modo: feTturFronietbeii), qimm 
homiiii wifXanfimcTif afTectioncs 
fnimi ab animilibus , ob niite- 
riae dcfectiun, deriunta» inde- 
ret, Irani a leone mntuatiii 
elTe. — infani leonit tiim docie 
pro infnnam vim , ftitai, iufa- 
niam, iracundam iudiilem od- 
pofuiffe , pofoiffe , indidiffe no- 
bis : pro hoc cum dilecta fto- 
nuuho ttoflro. Stomachus, fit 
tir. erafi»x^t, proprie eft cana- 
lis , per qiiem cibus defcrtiir, 
oefophagus, orificium Teutricu. 
li . lutfiiii , V. Maciob. Vll, 4. 
et 15. tiun ip(a taM» vcntri. 
culi , propcer iiritabilitxtem 
fuain, iiipiimia ex infula cupio- 
hori bile, ir<cundiae redetvulga 
liabita; hino Cmpliciter pro 
^fif, ira punitur fupra I. 6'. 6. 
grovtm P/lidae ftomaeluaH. J4o- ...Cooi^lc - CAQMINVM 1.. I. CXTI. V.Jfi-SO. iQl 

Irae Thyeften exitio gravi 
Straver*) et altis urlubus oltimae 
Stetere caufTae, cur perirent 
Faii<lita8, inipriiiieretque jnuris 

I HoAile ue qooqHc fimt loquendi Fot- Virgilii Akb. VTI. 735. Jiatt 

mae, Jtotnachari, fiomachum mo- htlll caujfae. Ira id«o caitOa 

vere «t fiiD. filit, cur b. M Jtindittu, ttfv/tiiir 

r. »7 M- Si efftctus irat 5ct Vuti «dliibuit Aefdiyl. ■E*t-. 

dmnnatittii intucri velis, nuUa I. &. 71. wiXit WfV/uiHtr i»- ' 

ptr/iis haBtana g»ntn fluris fic' ^mftvS^ta', jtto quo «VfJ*7 £u^ 

tit. VidebU caedet ac vcneua ilp. KlieT. Og. et Pmlan. IIL 

— et urhiuai cladti. ettolarum p. ^24. iimiliui itft^fi^nr rmt 

cxitia geittiam. Afpice nobiiif- 'A^lh"U tmtijiiu dixitj jtariraitt, 

Jtmartaa cioitatian fuTtdameuta cvcrtcrentiii' , ic folo >e^iuien- 

vix nolahilia: has ira deiecit. iiir. Docte Uoc cxoiiiaEur t. 

jffpice folltudiBas ptrniulta mit- ao fq. ^^rapliici everlioius de- 

liu Jirte habitatinne dafertaii Uat fcBiptionc. — 20. imprimeret- 

ira exhaufit. Seneci de Iiai J. gut murit aratrum breviter di- 

2. Vide, quoiDodo haec paet4 ctum, pcOi inuiDs folo aequa- 

tractavent. Genertlem feiitei)- ret, iisque aratnun iuduceret, 

tiain, iiae effectul cjTe pernicio- h. rolum araiet. Ar.uri ufiM 

(ifliniot graviCer declai.ic atqiic in condendii uibibiig, iisdem* 

exciraat fnteTni dircidii exem- qiie eveifii Jstii noliii. Fro. 

plo. — ;- irae, ira interALvcilm peit. III. 7. ^i. Moenia ^uum 

et Thj^ellen , fratre*, de regno Graio Neptunia yrejfit aratnt 

azt> — Jtravepe , deiecere de victor Pailadiae ligneia ercit 

fiaiu fiio Thyeften, itquo iiri- e^uiu. Lacan. VII. 430. Sar- 

merfere grari exitio, gralriter maticumqtt» premat fuccinctut 

•IHizereTliyeAeD, iu caput eiii* Conful amitrum. cF. Aafcb^L 

TediindaTiiiit. — altis, emiiien- Ag. 53*). ot OvidL Her. L 

tibus, ab excelG) domibu» .tc 53 fqq. — hoftiU, »b exei- 

miirii: e graecit misu irrsXJ*- citu bollili iiiductum; omat. 

dpar, meiuf itiirif aiKiinf, altae — everc. infolens, infolenter 

noenia Rimiaa Virg- Aon. I. U gevena , ebtus victori» partu, 

7, _ u/rinuu coii^a*, ab uUimo odpolito epitheto: nam ia lioc 

initio rcpetitae, adcoque pri. ipfo cxetcitua infolentiani often— 

mariae, praeoipuae _/tMn-«, pio debat, 'rictaruro gentiiun nibet 

tetiui. tuen, «xtitCTe: far« ut penitiu evertendoi ipbiuinquc 
I M. 3 tneitio- .vGooglc 18« . Q- BOKA-m TLkCCt 

Holtile aratnim exercitus iiifolens. 
Compefce mentem: me quoque pectoiis 
Tentavit in dulci iuventa 

Fervor, et in.celeres iambos • - 

Mifit farentem: nunc ego mitibns 
iMutare quaero trlAia; dum milii Fias Manotiun, indaeto aunOi i^ li^its ntpmt te fiamma htventae. 

lendo. — dulci perpetno epillieto, 

». 33 fqif. Fleniol effet or»- oppor. renectiiti nioroTae, niTii, 

tio: Comp»Jf:e maiaem faxi ri» niliil ruavitatis babenti. — 24. 

<ut Theogn, 355.) ira effre- in iamhot mijit, sbripnit, ira- ■ 

jimn, rcfreuii ine impGtnm, mef- piilit me, itt iambos ilios fcri- 

,»J^( iitctmr igy^t x*^"^' t "t* berem. De Ardiiloclio, eiJem 

finiili modo e^tiilit Tlieodecte» loqiiendi riiione, Adriati. (m 

■piid Stob. de R. N. in Floril. AnaL Br. 11. p. sgfi.) "Ap^ciXe- 

Grot. p. 141. — Me quotfM ;^»u WJi ffqMS, tb» It Xvff- 

ix», qua iuveiiilis aetas,- iu qua eSfritt Iti/ufiaiii nyty 

ego niinc coiiftitutiis riim, facU Mtua^liji M«u0> X'f^''f*^- — 

liiis rxcandercere roleC, eo us- celaret, proprie, aam jylUha 

f]tic provexic, iit iambos ifios Itmga bravi fubiecta vocatvr 

inrnnus fcriberem. — ' (ervor Lmibut, -pet citus, A. F. 351. 

pectoris, )ra, «b efFet^tii, naro Erat adeo liocmetrum huic car- 

iratit iMXMfftr mtb enkM.yx"*' minum geneti valde accommo- 

^f? tufi» iiixta Apollon. Rlu I. datum; nam iracimdis oratio 

1363, — imitavit, inv.ifit, oc- praecipitatni-. — 25. fareatcm 

ciipavic mc tanqnam^febris f. ira. me; qiinQ ei, prae irae tit- 

tunnino morbiis, qui corpus teo- roie, quidageret, oelcio lii iam- 

tare dicttur Luccet. III. 143. bi excidiirent. 
Ep. J: G. Sg. Jt latuf aut renei 

tncrbo lenttmtur. cf. Biirm. ad ti. S5 fifq. Ciipio annc tri- 

Sammon. ag. — in Julei iit- Jiia, amara. iambos trifiet, 

venta, h tiirtrt fc (rr«, iiive- aoerbos, acres, flmnai imtfir 

fiem : Ab aetate'igitiiT iuvenili — (• ntulare, commutate miit- 

limul irae exculittionem petit. hut, iambis fu|jJUtuere milia, 

~ Claiidiuk de B. Get. 4gQ. ca- qiiae to mitcm rcddnnt, «mXa- 

fi!a.. .vGooglc cABjainvM r. i. c. xvi. r. 21-28. i8S 

Fins fecantatis amica 

Opprobriis, auimonique reddas. "ifitM, rMititindo iimlio*} M iurain ■mplectarii rteantutis 

docte lioc cnm Teqq. cbiuun- hl(» dcctiraido ifU cpprobria, 

xit. — i^m modo, uc mihi lanibo*. Uedai-Bi adeo recan' , 

ittmio emica fiai , mtimamqaf, tare opprobrio, quae doctiiu 

* me iAo omiiiie abalima- enuntiavemt, eriftiatnUibutmt^ 

tiun, rttUtu, naore me Mio tart, ttiAiHflt^Si. M 4 C4A- 

■i),M...,,Googlc 1!(4 Q- HORATII KUCCI € ^ R M E N XVIL 

ARGVMZSTyM. 

y mujlijjima viUae Horatianae iti Saiinis eoimnenda- 
tio .* iuius amoemtates exprimit poeta injigni et Juavi 
phontajmate , tx quo Faunus iis aUectus regionem 
faepius invifit, rdietis facris Jibi montiius, amatqua 
eam inprimis ae tuetur: H fie pratfentiae Dei attri- 
huuntur, per eanujue dtclarantur , agelli fuavitates, 
taeli ihi ferenitas mitisque temperies, puritas et faiu- 
tritas aeris, dmninoque regionis felicitas , tranquiUitas, 
uhertas. Praeelara haee ratio efl, eum, quod numen 
in picturam admixtum rfi (cf. I. 4.. 5. /. 7. ia._) tum 
inprimis ex eo r quod prifeorunfhominum fimplex pietas 
propinquos fihi ac praefentes ejfe putaiat Deas, eum 
ipjis feeure cUque in omnium rerum abundantia vivre 
liceret. Accedit in nojlro <piidem carmine ilhid etiam, 
t/uod Faunus poetarum quoque cujios eji, v. IJ. 1 7- ag. 
lam poeta illanim amoenitatum cupit participem ejfe 
Tyndaridcm, puellam doetam praeclaroque ingenio at 
delicato elegantiae fenfu praeditam, tpuim et poetriam 
fuijfe w, 13— ao. faciie nobis perfuadeant. Ha^ 
iuerat ea amatorem Cyrum, pulchrum et moUem iuve- 
nem, fed eundem proteroum, ibriofum ae fuJpicaceTn, 
a quo ideo faepius mate hahita fuijfet. Itaque invitai 
eam rus fu^m poeta , quod eam a Cyri violentia tutam 
praeftet, attpie ubi otio atque fecuritate perfnii flojja 

OptOr ,,Coo'^lc cABacnivM z- x. c. xrii. igs 

optatijjima. Sane enim qmm jnitUae .iucun^Jftn}am> 
fore videret Horatiits, omnes carminis ad eam vivide de- 
elarandam attemperavit eolores', tpio bihentius ea fibi 
ehfequeretur. Elocutionis omatus efl extfidjitijfltmis et 
eultijfimm, imaginum color fuavijjimus , ita, ut untver- 
Jum carmen ad idyUil moUitudinem aceedere videatur. 
Comparetur autem.cum iilius argumento Epijt. I. 16, 
jyenique Siorius, nuUa fatis idonea ratione iuduetus,'* 
Stefichori aliquo carmine nojtrum latine verfum effe cmt' 
eendit. M 6 ,,Coo'^lc iQ6 Q. HOKAXn FLACCl 

AD TYNDARIDE-M. Velox amoenum laepe Lucretilem 
Matat Lycaeo Faunus, et igneam 
pefendit aeftatem capellis 

Vsque meis, pluviosc[ae ventos. 

Impane 

r. 1 /?7' Amoeniutes vSlae nt, poetae in lucfictioneroliuit- 

fiue deicripturu» poeta, easnun modo rpectafle Tidentur hoc, ut 

■ fontium praeterlabcntiiim fu- quat ' Binoeniirunu defcribere 

'fitiru, B nemorum umbrit, tbI- vellent regione*. eat diii fre- 

liiu» , gregiimque ibi paCoen- quentata* dicerent. Hinc pro. 

tiitm Lielo adrpectit, in quorura clive erit , - ut Faiinum , deuin 

deTcriptione noKii fere poetae agrefiem , cundemque Merca- 

tuKuriantur , repetit ; [ed , ut rialium virorum cufiodem vilkia 

vividius eu dedarei, torique Iiuin ^epiiu invilere, diceret. 

ptotune Tiiim quali nibuati — i. vtlox perpetuo epitheto 

exquiTito ntitur ph.^mtafmate, Fnuni et Satyrorum. Sic Uvet 

dum Faun.um, viU:ie fiue deii- I. i. 31. SiL It. XIII. 3B7. 

■ cii» inviutum, pofthiibito Ly- jtandenti Jimilis Pan /empar , M 

caeo cam inyiTeie , ibiqiie fae- imo vix ulla infcribens tcrm* 

pinj cammorari didc. Nimi- vffiigia conai. adde Ovid. Faft. 

rum prifcae Bctati inCdebat opi- II. agS. — Pro vilk pofuit 

nio, Deoj loca ipG* [acra invi- LucTetHem, montem in Sabinii, 

fere, ^Ct bcriliciis intereflei vitLie fuae vicinnm, refpectii 

quoque bdiu eorimi cultu* pa- Fauni, qui deu^ eft ififiinit, 

teret, mor lianc, mox illam tipifBMli«i,Tiis. — amoiinum ad 

regionam, la facronun pirtici- totam viUam pertinet. — 3. 

pei fieient, petere, v. Virg. muiat, permiitatZ.Bcrati7«raX^- 

Aea. IV. 143 Iqi- cf- Span- mea, doctiore ratione, (Tere ul 

hem. ad Callim. II, ApoU. 15. JI. 13. 35.J pro, Lycaeiim per- 

Hiiic raepiiii in invocationibtis, mutat Lucretili, h. iuvifit Ln> 

. TeliitiSut.Tli. I. exir. deApoI- cretilem , relicto Lycaeo. Lu- 

line: Seu te Lycia. feu DeU can: VII. 852. vos, ipiae NOo 

phi, {aa TkymAra, feu Delai mutare /oletii Thrticias liiemet. 

hahet. conf. Theocr. I. 133. Claudlan. de beUo Gild. iig. 

. Mox. neglecu iUa piiTca notio- PaUiHnu nauafii toUibut Idam. 

SidoN. ,,Coo'^lc cABMiNyM L. r. c. xvn. T. 1-8. »87 

Imptuie tatmn per nemtis arbutos 
Quaemnt latentes * et thynvt devi^e 
Olentis nxores mariti: 
' Kec Tirides metunnt colubras^ 

1 " • ■ Nee' man. Apnlltit. XV- 3- Pallai ghme FaitBO «cc«pt*m lefert 

JErschtluo Xanttatm nnil-a^c Hy- poctB. 
wiutto. — Ijyciuiit Tnont Arca' 

cUie. Fiimo vel Fani Gracco. V. 5 7??> -Aliiid praelenlii* 

niin conreciatiu. ride vel Fauni efiectum, agelli lecuriu». 

TheocT. I. 1S3. et Ovid. ¥*&. Uanc fpeCMli liac notiane ex- 

II. 4^4- "* V- 3 — 9. fua«i- prelTii; fetnitic per nemut pa- 

ter exomant genenlein ' fenten» fcuntui caprae. Hoc iniifiii 

tiam: et cufiodit, tutatui gxc. omatu extulit. — Impmie ubs- 

ges meo». — igntam atiftattm, ^ue 11II0 peiiculo, — tutum 

niiniiim aeltum Soli», eiu»que Fauni praerentia ; deckrative *d- 

effecia, morboe. — 3. Jeftn- iECtiuii ria impuat. • — tirbutot 

ditaeftatamctrprltii AoctA Invec- (t. id I. 1. 3i.) at thynu ^uae- 

fione pro, capellas ab «eftate runt, pro generali, pKfcuntur. 

(lef. Kam defendara doctioio — Uuentts, cum -dilectti ob 

et plane graeco verbi ufii cft ^uaentnt, qiioquxliciipediapim 

aiccre , avertere , proptilfare. gitur. — dcviae docte et fiia- 

Eiirtp. Suppl. sog. wfts ii rti- vitcr pro , liuc illuc per neiniii 

*i x'l/umt «f*j3Xij|iwT' u73tr errante». Seaiiit«uq,l!n)iil no. 

Il<i/iuymr5xi Siev. Eodem ufu tio huic t. inelL — uxorei bw- 

tk Kf^yiir, iyjiia, KkuKxt^ et riti mtlB olentia , caprae, houe- 

€tifia Tcluti Piod- Pytli. IV. Jftiore Toobiilo, quod antiquunv 

144. iti^aXl» trfytrt- tpflv- [ennonem poelicum piieclare 

«rTKt ofififeut. Senec. deProT. dacet. Sic Virgit. Eel. VII. 7, 

IV. inibrfm calmo uut fronde Vir gregit ipfe eeper ad ira^tM 

Atfendunt. Stal.SilT. ITI. i. 70. lionem Theocriti VIIL 49. 

paittla liffendimiii arbore Solei. TfK-yi XiMUii' luyiit «'«f ( quent 

adde eundcra Theb. I. 409. oliJtit martm capellae Ttlcnt Si- 

Vn. 344. et Claudiai. dt IV don. Apoll. IX. 339. — 8> 9- 

Cnuf. ,Hoi). 340. — ventot net metuaM, nec elt quod me- 

flttvios, pluviam adferentet, tan- tuuit (erpentes et liipo). Cotu- 

. ^uam canffnt morboriim. Se- hrat femiiiino genere pofuil, 

claratur auiem Cjlubiitae iftiiie Tul|;ari poetnnim iifu, — viri- 

regioiiis, ^ium e priTca icl& ^ [eujatura> feut quum nuJa 

eraitiiiia ...Cooi^lc 135 1- HOKATU FI.&CCI 

Nec Martiales haeduleaelupos: 
Vtcunqn^ dulci« Tyndarj, fiftula 
Valles et Vfticae cubantis 
Laevia perronu^re ikxa. gnmina ptfiae fint. — }audit~ v.i^fyj. EgreguvMrfns. De 

leae, capelli«. ▼. ObfT. — .- Ju- pietoto h. iutegiiuu etinDOcan- 

pos MoTiiaUt Aacta epidieto, tit. postarum , qiue Qiii curae 

Mara facro». v. Yixg. Aen. oordique elt, t. Argiini. I.,zx. 

IX. S^- ~ '0- Suin Fau. Santentia t. )5..pam Claniitum 

nui eoi cnftbdit, praeTens eA. a£ lequentia. Diii nimliiiai a&- 

Fro hoc [iiaviori itlea poeta, cjui oeptum lefert, quod villa eiiu 

p.iulo ante gtegii palbentii me- abundantia rerum ommum re- 

minilTet: dum Faimus fiJtiita feru fic Jlaac enim notio ^b- 

cuiic. Oe hoc enim accipi ii^ eft UIU! Dii ine lueiitur, et, 

bei [umnia carminis, et nexu* Diii ego, hamo iiuioceni et va- 

'loci. Notu» eit Fan nfl^mr, tei, cune cordiqtie fum, amor 

wfnerit vel e Tlieociito , et ab iii. Sic infr*. de mercatore 

Liicret. IV. 590- PaTtonim I. 31. 15. Duf earus tpjit. nbi 

Euie canti^i paiiun bie opportu- t. iiot. — 14. Hic iu ms» 

noM eftet, etiun propter feqq. agello omnium ruris buctuiun 

— /lulci, dulcii, ruavi; roni, ac delidarum abundaiitia 6:11«- 

qiiae fuave* .caotui edit- — rii. Ad uberei agvi provenlu* 

yfiicat /bsm 1 Tltici ; ted illud defignnBdai docte ad rem vocac 

declarat naturam montia. — comu copiae: Mjifn y»f rt \i- 

eubantii, qui leniter adCurgit, yn/np 'Afuili^icu utfia ibtUt tit 

qiii molli eft adrceiifn , neque Fboc^flidea ait apud Gxot. Flo- 

altii^, neque pracnipmg. Sic ril.Stob. p.a»5. — topia opu- 

Nola fednns Sil. It. XII. 163. hnta, abundantia, largui jprth 

midle fidens Cithaeron Euc. Tentui hanorum mrii, fruccnum 

Theb. I. 330. cf. eiind. Theb, omnii generij ■mmuibit (iW, ef- 

II. 3fio, VI, 256. PariierApoll. fundetur in teiul plemim, abun. 

Rh. I. 595- •O/ti^ "'y^f, danter, ad fatieutem luque, taij- 

mAifitn^, uciSut. Th. I. 331. quam e comu Amaltheae be/ii. 

Cithaeron inclinat ad atifuora gno, liberali. CopioGoii onutu 

jnontem. Khrftu iftfut tniuxvJiu poeu agelli fui ubetutem de. 

Lucian. T. I. p. 136. qiwcVJr- fcriprit, quo magii Tyndaridi, 

gilio Ge. IJ. 376. collei fupiid nt ad £e fec«deret, peTfuaderet. 

^cti. ~ /*eia, attriu: onut. ' Non igitur Tideo. fuo inre Ho. ,,Goo'^lc CABMISVM I,. I. , C. XVII. T. 9-16. .I89 

T>i me tuentur: Dis pietas mea 

£t Mufa cordi eft. I£c tifoi copia 

Manabit ad plenum benigno 

Ruris honorum opnleiita como.- - miiu Elero. crit. D. t. sti. un- v. ^7 fyq- Viti mnquiHa «t 

Eolc^iie poeum accuTet: nun iucuiiila dacUratui, mora H»- 

Otdo vtxhoram eft : Copia ho- ra-tii, per locum amoezuim, ui^ 

noium Turit opulenu muMbtt ttaa, oc riniim. t. ad I. 1. 19. 

cU>i ad pUaum benigao «oruu. — valth reducta dicitur, qua» 

t— Miiubit tijri, in te fluet, in longinquum veoedit, Tequv 

«ffiuet tibi, cfun abuaduuiae letiahit, inAe», finuob. t. 

notione , g^c^ eft elegusioe. Vixg- Aen. VI. 703. et Nofif. 

6tc S>.^ htt^fyti* dicitui Ek- V- a- iS- Direttiui iJluftrat 8e- 

rip. Med. laBg. Ilonf[. IV. neca Nnt. .QuaeiL Vi 1. Poi»- 

tjHti Si irhivT*s M^^i KsiyMw- ptiot, Campaiuaa, arbrm, ht 

TWf ifdfm. LocuH. T. IL p. ftuan ^ aliera ■parte Sarrenti^ 

719. T* i»ir xf"^' "' '''o "f" ""'> &&i'en>itnfDs Ii'nu, ofc o/- 

yvfief tfnrT\t7t tntilpan rttt tera }Ur<,ulaneafe convemiait, , 

ftrymtiiUS eUmti r> Keii ita\v niareque ex aperto raductum 

§Ki^hr. Infra I. 2Q. ag. Mal- emoerio finu cinguntCMt. Ovid. 

/aqua mercej ~~i tihi defiuat Her. 11. 151. Efl fiitai, addu. 

aeipto eb love. — koaores ru- ctos nwdica falcaias iit BrcKJ, Ii. 

^t de proventu ruris, loUenni nu>dica le^luctu*, inflexus. — 

oniatu. Serm. II. 5. 13. dol- vicabii, efiugiei, aoa rendea 

cia poma, et ijuoscunifae feret aeftut Caiucula», Siiii, iiellae 

tultni tibi fiaidut ftonores. Stat. noue, qua aeftatia temptuferri- 

Silv. FV. A- I, Parvi baatia ru- dilSinuni dedarari fotel. v. 111. 

ris konoribus. Certris konarei 13. 9- £p. I- ig. 16. ,— Ig. 

Tocat Valer. FLicc. IV. 553. fi^» Teia, fidibu» Teiis, lyA 

adde Grac. Falifc Cjneg. 376. Anacreontis Teii, cainiine AnBk 

Aliaa de foliii, frondibn*, qnue creontico. — dicet canea adl]-- 

azboribiii decoii funt, in nfu. lam. Fntariuit ncnnulli, Tyn- 

Sic V. II. 9. V. Buimann. ad daridcm }iic iubeii caimen ab 

Anlhol. Lat. T. I. p. 704. — ~ Anacieoiite factum decanuie: 

adfleaum. Copiofe, aSatim; ut et fic iaro olim ■oeeptiim elFe 

Virg. Ge. II. 244. Uuc agerill* lociun docet Ihholion in Acra- 

mahis , duicesqu* a fontibul Ittt- nianit ad IV. 9. 9. quanquam 

(JM ad pUaum calnntur. id fenttl julluliua cflB sppaTet; 

Fotiui .,Coo'^lc ■ igO fi. AOBATII FI.ACtH 

Hic in redacti ntlle Canlculaa 
Vitabis aeftus: et fide Teia 
Dicefi laborantes in uno 

Ipenelopen vitreamque Circeiu Hic l^^otnift probabile ell, ipGynTyn- aeintTa Tlutii V- 13. 24- Ti- 

dnriilem, ut poctrum , carmina biil!. I. 5. 46. «t fic centie*. 

•mitroria , Amcreontels flmilia, JHthil tti adeci , qnod in hac ra^ 

fcTipriire, 'ct aTgiimenlum, ^ned tiuuc displiccre poiTit. Vel lic 

reqiiitiiT, tali cjrmine pcrfecu- lanien praefccun noimuUorum 

tam efle; qaoi carmen ab e» inlerpreciitioiiem , tuiqitani ex- 

• , decantiiri apud f« nnnc ctipit. qniritiorem , poetacjue Biieo di. 

—— " in una laborarttei , oiliiiSi niii^wcm, qtia Circeti a pnlebri- 

VlyHis, amore flagrante».- jL«- tudinis FpJendote mVrifam, Gra». 

horara exquifito ufu eft «m.ire, -onrum exemida (ociitus, dLterit. 

«b aemTnnw ac cruoiatus, qiii -SlU in ' Corinnao fmgmentoi 

•moTcm comilantuc, et labo- Iqiied eft apud FhT^icfa. Ecl. 

rar» in ali^a dictum, iit ar- p. 136. ct emendatius exhibe- 

dera, Jlap-ctr» in idiijaa , et tnr .i*Toup. Append. adThettci;. 

'iim, — Circt. Nj-mpha, ma- y. fio. K«* Keji»» *« viXmr 

ua Perfe, Nereide. « p«tre -^titS»- iptial. Idem Toirp. L111- 

e<Je edita, ciiiiis amores ac dat St«EPn& c LXXXVIII. 

vrfiieficia ex Homeri Odyflea (Anal. Br. Ilrp. 37«).) iStvmor. 

fatis nota funt. — vitrfam do- H jufXirra . «i&tr fihu rnif.i'/ 

«te et audacter pro , marinaifi; iSeZnK irtuiat kj^ vmXltii 'i<t<y 

nam eratNereis, et mari vicina virt^jrtTcurcu; Adde Bufin. c 

habitabar. Haiid dubie aiite XXXVr. (ib. p. 398) 'f*f»r» 

«citio! fuit graecus poeta. Nam fuvxg"'""* xtii vK>.inaa ir«f»iV, 

tiiXaas, vaXiia proprie cft fi- mii na/*it nn^fhi' TipcreTt. 

frffui, deiiide-, obvuig.niem.ipnd jiiv dAi/Jwt. Splendori» notio- 

Tettjrei vitri colorem , viridis, nem vitro poeta dat etum III. 

raeruleBf. lam haec apudpoe- 13. 1, et Galateam Q-vidL- Met. 

tas perpetuafere funt iiumii.nm XUI. 792. vitro /pUadidiortm 

marinorum epitheta , ' a colore vooau 
marii tianslata, qitatcnus inde 

et ipB colorem tinlianfnecefre »s 21 /^. Pofala I.eJhH, vU 

elt, dum in illo aiit pet illud »inm T^fbinm, quoJ eral « 

eonfpici,imtur: qna r^tioiic et praeftantioribiis , oc duIcUrimis. 

^ii iafjtri visri v«cmuuc.. Sie (JTtU. 3011. $. Prop^ IV. 8« 

38- ,,.Coo'^lc cABUisirM 1. 1. cxvm v. ^7-24, 191 

Hic innocentis pocula Lef bii 
Puces fub lunbra: nec Semeleias 

Clloi Marte confimdet Thyoneus -1. 

Froedia: nec jnetnes protervum - 

Sufpecta 58' *" imhemitiS, tnrtoxii, u- 
put ntm ioeliriuitis , aiit rixas 
«xdtuitis : quod adeo puejlam 
bibere decelet. Hinc ettagiot 
dicium Ale:iidl aptM Atben. I. 
aa. quod aatuii leue effet, Si- 
jttililer ttfici/Mfx XTsy a,Xufca> di. 
xit Uemiippui ap, Athcn. I, 
p. 39. E. — > 22. dutes, bibei. 
itnipliciteT ; non, quodiiitelligi 
nonnulli Tolunt, oliorc, aut 
lente. Sic in Epigr. apnd Toiip. 
ad Suid. ni. p. 2^5. Xtuni^ 
roi, HfaiaOi, mxciau/uitt , xvJ 
rir axfeiTBt i^xD/un. if. III. 3. 
34, ducera Lileftim TV. i2. t^; 
— SemeUlm i^ifuXiias , Semc- 
Us fiiius , Bacctius, qui Tliyo- 
netti dicitur, aThyoiiei quaect 
. Semele, — 23. confundet, aini- 
tnifccbit, vel connniitabil: proe- 
Ua [ua cum Marla pTO , cutn 
Maru» proeltis: eadem fonnB, 
qita I. t. 53. tKtraa fonus -per- 
mixtiu lituo > fono lituL Igi. 
tiir elt: iion exciubit proeUa, 
Umtlia M.iTCi* proeliia, vel, ut 
planius eloquar, lenioris vini 
liaultus, iaquemodicuB .-inimum 
quidem exhilarabit, iocosque ac 
ludot producet, neque tamen 
pngiu 


Alite 10 diciinr. proeUii manui n fdtfe. Caetemm aditioviit huna 
locum y.ilkeiiatius Eutipideo 
(PLoeniir, 797.) de Baccliol 
0)|j3at itki^Eit' ByBtiXJraTDv tt^^ 
XOfiw.t. — 24. nee metues, 
ifoA'elit, ^u6d hie metnal .;iri> 
tervam Cyrum, impudentiam 
Cyri. — 25. fufptcta ei, pro- 
pter fnrpicioncm , qitom de tua 
£de concepit; docia veTborum 
iiinctura. Tyiidaridem 3 Cyro 
olim in comiivio patdlo illibelJi- 
liiis tracEatam ruiOTe, ei renicii- 
liae ciiiTi anlecedentibiu nexii* 
et V, aj. aperte docet. Vul- 
gsrior rero forma etat, nrm 
meiiies , , ue Cyriis caet. &>d 
et fic Terent, Eunucfa. III. 5, 
43. metuofratrem, ae iatui Jit : 
et alii. — Trale, nimium, ad- 
niodum dispari, impoii viribus, 
jjnbecilliori ; omate et ad au- 
gendam iiividiam pio teuui; 
tihi. — aC. incontineiuei, fua> 
liomiiiis incontinentis, quiirani 
non continet, Rstio jledcrtiit 
ferebat: ne Cynts incontinens, 
Jibi non temperans caet. Si- 
mili omatu TibulL I. 10. 56. 
Flet tenerai fuhtufa gnuii ; fed 
victor et ipfe flft f'lii demmtet 
tam valuijfe manus , h. libi de- 

lule Oriact, pulfet ; qtio facila 
duciutt .;Go6glc igt Q. ilORAXU FLICCJ 

SuTpecta CyruTri, ne male dispari 
Incoutinentes iniiciat manns, 
Et fciadat haerentem coTonaiit 

Cnnibufli inuneritamque Yeftem.. diicunt faqq. ' Quo magis miie- nmn coaTiralem, haerentm, uu 

xia- liiteipiatimi , veluti Tor- hMtanuia crbtibus , Mpiti im- 

Ecntiii (le Tindicxtioiie per ma- pofitam; iiihii ampliui. ^ ZQ, 

nuum iiiiectionein , at alioriun inunn-itBin reftem, tiunii im- 

de lafciTiaii «mplexu capien- meritRC puellic. t. Buim. ad 

lium hillucinaiionei. — 27. Pioy, IV. $. 16. 
fciaJtU, xeieiad^t, lueiet iM-»- U:i:-:f^.:,;GOOg\C CjBUINVia !.■ I. C. XTIII. c ji n M E N xviri. 

^^j.rgumentum leve, Jed prorfiu egregie et Jplendide 
Iractatum. Laudem vini celehraturus poeta rem fuh 
Jpeciales notiones revocat, ila, ut Varum ad plautaiif 
das in agro Tthurtino , in quo is villam kahebat, vites 
adhortetur, <pium viui ifu vita detnum fiiavis atijue 
iucunda reddatur, nUtilqite ad curas animo expelletidas 
co reperiatur ejjicacius. Modice tamen eo uti oportere; 
cffecta ejtim vini, immoderate poti, effe gravijjima atque 
fiernicioftjfwta. Jn kac extpiifua vidgaris fentetitia« 
cottverfione tractatio ipfa valde titagnijica et^ lyrica eft 
cam ab fententiarum et imaginum vel veritate ac fuaii- 
tate, vel anti^uitate , excelfitate, et fanctitate, inpri" 
■jttis in altera parte, tum ab elocutionis omatu recondi- 
tiffimo. Sed eadem haec et in ideis et in oratiotie do- 
ctrinafacile perfe ipfa fttfpicionetn nobis iniiceret, grac 
citm eocemplum ante oculos fuiffe Horatio, iiifi iam cer- 
tttm id et indubitatum faceret fragtnentum Alcaei , quod 
eft apud Athen. X. g. 

Mi(JAi KiOv» (pvrtieiti ttfirifay titicfet a/nxlJM, 

A ijuo verfu, ad verhum latine converfo, (fuum nofirum ' 
carmen incipiat, haud dubie univirjttm'ii&d'ex' Aleaei 
carmine, cuius haec partieula exjlat, expreffum eft. v. - 
et Fraae. Robort. Adnotatt. 1. .Sfl. £fi igitur lufus 
N . ingenii ...Cooi^lc 194- ?■ HOBATtl ri-ACCI 

ingenii Jtve jwiciilum , aUeni cnrminis Jiio' fermOTie Jiio- 
^e more reddeudi. Sed (jiiod Ui eiuitnodi pericidis fo' 
cHe peccatur, at nimio exemplijiti repraefentandi Jindio 
vim Jtbi poeta Jaciat, et jihnium prejje iilud Jequendo 
torqueat Je, eoijite ahjcuritatem Jubinde vel duritiem ali- 
^uam et affeetationem operi Juo injerat, eius quidem 
vitii crimine Horatium quoque in altera futius odei parte, 
inprimis a v. 1 1. liberare omnino ■oix po£is. lam -vero 
Siud objervmt Jludioft, tjuain diverjus Jit duarum car- 
viittis partium eolor. In laiidihus vini modiee Jumti 
(v. 3— 6-^ mollis eji ae leiiis ,et placida oratio: Jed 
iiide av.^.de ivimodcrato vini ufu dicturas poetafubito 
incalefcit, ipfe guafi ehrius, et perturhatione fpiadam 
enthea corripitur, quae ad dithyrambum accedit, De- 
ni^ie farum Ulum, ad quem haec ode Jcripta efl, cum 
Torrcntio multi putant tjfe L. QuinctUium Varum , in 
Germania cum legioiiibus caefum: ftd eiiin ipfa teinpa- 
rum ratio excludit, quod eaclades in a, V. 761. inci- 
dit. Rectlus, probahiliiis certe in re tam duhia , inttU 
ligunt V. y^amm, Epicureum, amicum Caefaris, iteut 
yirgilii et Horatii, memoratum ap. Ouinctil. f^I, 3- 
"78- Cf. Majfon Vit. Hor. p. 222. et iuprimis Hl. 
Heyn. Exc. II. ad Firg. Ecl. VJ. Caeterum covipa- 
rentjiudiofi JII. e. ai. et Jragm. Mnefitliei ap. Atken. 
J. p. 36. et .in GrotiiExc. Stoh. p. Qo^. cuius iaitium 
ita conjlituendum videtun 9-i> „7y» »i>! 

QitlTiuc fJd/Bv, Teiit /*it ig^Hf xff*^"" 
'Aj^tt^» jnfyiirrtf riis '^' «iraxra», rtvftir»\ii. .yCpOglC cABiuixyai t. I. c. xviii' v. i-4. 195 

A D V A R V M. J^ullam, Vare, facra vite priils feveris ar- 

boreni 
Circa mite rolum Tiburis et juoenia Catili. 
Siccis omiiia uam dui'a Deus proporuit; 

neque . 
Mordaces aliter difFugiunt foUicitudiiies. 

Quis 

*. i fqi, Naltaitt arhorem manCiiT. Prias comifla omifilj 

friuit potius fevrrii, plante«, taitqiram poeta; poltcriiis mt- 

ponas iii agio tuo Tiburtiiio, giia ciini die;nitate extulit. Dtas, 

«nain iitem, facram, deo con- natufn, \\t I. 3. ai, Giat. F.t 

fecratamt Snccho ; re* nota. SO' UrcCynog.Sig. Rcciiiis Iiijne» 

Ittmmite, ob anvxi tempericm, Baccbitm inteljigas, iupTtmi* 

quod ideo vitibus fercndii ido> propterTib. III. 6. 21. lam tt' 

iieiim Gc Sil. It. V. ^f>6, Ze- nit itatas uimiiim nimiiinu}ue fe- 

phyro StirrfiUum molle falubri, verii ; fut Iimet irati numina mo' 

et miti; Cantpania VI. 65 < - — jnn • bibat. ^aaiet his poenai 

moenia Catiti, doctc, et copia ijualis qaantasqtit ininetur, Cad- ' 

pnetica ampliii» dcclarntnr Ti- imae matrii -praada cruenta Ai' 

bui', a TibiiniOi Corn ec Ciiil- tet, Propofuit, imporiiit, cdH' 

lo. litii) 'Catilli . Amphiar.ii fi- rtitiiit, tanijuani poen.im; mm 

lii , Gondittim. SJl. VIII. 566. eli Terbum propriiim de legis-. 

Tibur, CatilU, tuum. cf. Vir- l.ilnre. Onmia dura grnvijlima 

gil. Aen. VII. 671. ibiqiieHey- quaeqne litimanne vitiie ma)a, 

nii Ekc. VUI. p. 151. ndde ficcit, (obriis, fevctb, qiii vino 

, Schrader. ad Muhieiun p. 740. abitii)nii ; qiiibiit oppommiiit' 

' " mtidiili, iTDidi, IV. 5. 59. Ep. 

»1'. S — fi, Vino enim nti d* I. 19. g. — ■ »«70« alller nifl 

cec, ad auhniim exliilarandnm, vino b.-iiifto i vennlle et ciimvi. 

et ad cuias abigendos. Ita enim Solticitttdines , Iriftitia, aegritu- 

natura «impjiratnm elt> iit abt- do, ctirae oiordares, ^fttfiifo*, 

temii eravili) luiinanne vitae iklUhfini, ^vfitltuitTr, qu.le ani- 

moteftti* uvgeantur, ac depri- miim con[i(niiint, roHtiUii idea. 
N 3 ' conf. ,,Coo^lc Iq6 Q. HORA.TII FLACCI 

Quis paft vina gravem miUtiam aut paupe- 
rieiii crepat? 

Quis non te potius, Bacche pater, teq^uc, 
decens Venus? 

At ne quis modici transrdiat munera Liberi» 
Centau- 

eonf. ad II. II. I?. ^ dlffu- «juiiminnumeriex «buetaieori- 

giiMt, nnimo pelluiilur, aiii' anturmala, vixae, pugnae, arro- 

nniii iii liberatur. Cogilandae gaulia, infotentui, alia. In enun- 

veio Euiquam comites, quae fo- cianda atque exornanda bac len- 

briis remper adhaerent. Eadem centia magnami ac, p.iene di- 

jmago dc Cura III. 1. 4». OBm, nimiani doccriiiam a poeta 

V. 5. 6. £.1 enim , qune vl. Bilbibicam facile agnofcas. Pro 

tnm aFi^iininoTam ntqiie mole- vino poTuit luunera ZMieri, ^ftc 

ium eSiciunt, leviora fiiint, vi- &uritm, ue faepius, e. g. IJa- 

no baufio. Vivide hoc, et or- lioii. H^. 614. — nuiitii.'i inver- 

lintt per notiones fpeci.ilcs ex- lione puctica, pro inoilica miuie- 

prellit poeta. Foftvina, viiio ra, vinum modictim, i. modice 

bauAo, ai-poftte, III. ai. ig. fiimtuin. Sic habes mDdicOM 

Mititiam aut paujierieni ci-epac, cantharos I. 20. i. el iountxJi- 

in oie habet, sdedque puta^ cunt X.yaeuni Ovid. ex P. II. 

lentic grafem, tanquamrem mo- )o. 2Cf. Non liaec immoJieo con- 

leftam , aeriimnofam. Crfpare, traxi dunma t-yaao. — traiu- 

nt Ep. I. 7. 84- Serm. II. 3. fliat iloccc atqiie aiidactcr pro, 

33. et A. P. »47. Ad renriim modum in capieudiaBacchi nm- 

Tlieogn. 1125. t! nlcftiii, m- neribus, in hibendo vino exce- 

K>( ht>/ti><p3ii<iu 01/ fttXtieilym. dat. Temeritatis effe verbum 

— 6. Su.ivis eft apolirophe nd tranifiUre, vidimiis ail I. 3. 34. 

Veiiwem ec Bacchum , quorum Ad feufum ac verba Theogn. v. 

benelicio vita iucunda nc fiiavis. 471. d< i' k r virtffiKWti 

leddaCuT. De his ndeo folii niiriiit fthfar , tv* Jx' Jxf^rci 

vino exbilaratus loqiiitiir, omif- r^s ctursu yTjie^^^c xnfrtgic 0t)r< 

Ai caeteris. Pater, commniu ra«v. et B.nniii !Ep. fjtJ. in An- 

Ueorum epiiheto. Decem Vf. thoL bt. Burm. I. p. 542. 

niu, ad gratiaro, quae e decenti fina Jitiin fedent — hos fines 

liabitu, mocuoriiur, refor. v. transfiluijfe nocet. — ^' Mo- 

.-id I. 4. 5. lut eum, abstcirere eiim pcf- 

,v. 7 ./??> Modua tamen m funt ilta, quie ebrietatem fe- 

btbendo vino Bdhibendu*' eft; quimtut, mala, a Baccho poe- ...Cooi^lc .cABMinyM I.. I. c. xvni. r.-5-io. 197 

Centaurea monet cum Lapitliis rixa fuper 

mero 
Uebellata; monet Sithoniis non levis Evius, 
Quum fas atque nefas exiguo fine libidinum 
Discer- ji.ie qiia& loco inllict». Tam pe- oiniiiiim «piid Iloitier. 03. <p. 

defiii* fcriptor nude ta appo- ag4 Eqq. Orph. Avg. 416. cf. 

[itiffct; fed poets exemplis de- Atlien. XIV. 1. Pugnun lunc 

f iingitur , ad rcm Tividius dc- in templo lovii 01}*iiipii expreC- 

claranditni. Rma, in pugnam fam mrmorat Faurnu. V. >o. 

•veiSi, piigna Ctntattrea, Cen- — fl' ■^''"""' 'li*- iiniveiTe 

tauTQTum ciim Lopichis, Thef- pro Thracibus,' quorum com-' 

fatiae popnlo , qitorum rex Pi- potationes iion nlll caedc liniri 

ritboiu ad celebmudas fuai c " " " ~' ~ " " 

Jtippodiniii iiiq)tiiii Ceii 
vicinos invitaverat. X>e orta 
iut«r uCiosque. iiicenlis viiio 
animis, piigDa, atqiie infeciita 
Ccntaurorum dade, nou omiiia. 
V. Heyn. ad Virg. Aen. VH. 304. 

Pugn»m ipram defcriprit Ovid; liic gravitir deat urget. Docte 

Met. XII. 219. dehcllala, nno, «dco luc poeta ebrietatem ciim 

«Iqiio proelio diiildicjta fojier fiirore BactJiico confandit. 

nm'0, inter bibendum, cum fele — 10. Furorb f. ebrietatis ef- 

largius poculit inTitalTeat. Ri- fectus, vfi^s, apud Tliracnt. 

xant dehellare dictuin, ut fael- Avidi libidinum (ita. iiuige), de< 

lum bellare, pugiiam pugnare . dici libidini, ad omne libidinit « 

et liin. Caeteriun fpectnt huc genus proclivei, ipgtira.!, in- 

aenlgma deVinp c XVIII. fBr. lemperaiites , inrolentei. Nam 

Anal. III. p. 3:23.) %y ort ovf eit libido, Zfifit, arrogaiitia iit 

Iviut&tuiii tuti akitifaf 'HfKnXtrK faciendo, quicqiiid libuerit, op- 

Km-oJf 9ur Si^iit uXtfx ftaftii- polit.-i meuci Cmae. . Eft adeo 

furts. addeNicarch. c. XXn. 3. gravius pro teniii: illi. . — fat 

(Br. Anal. II. 3,54.) Alciei Melf. atijas nefas, hoiieitimi et turpe. 

cXV. fBr.Aiial. I. 490.) B:iGI. — ey:iguoftnt, ita nt inter fa» 

in Anthol. lat. Bumi. l 1. La- ac ncfas exiguum modo fiwnn, 

pithtu ballo perdis, iaccke, gra- teniiem admodiim limitem po< 

VI. Cf. Propert. II. 24. 51. jiant, qiiem facile traiisgredL-ui- 

OTid- A. A. 1. .591. rundui tur, h. uulliun onuitno. Ad 
N 3 verfja folebant. Hii 


ic Eviui S. 


BaC^ 


chus ii; non levii, gTavis, 
viter nrgens eoi, fnrore 
minb; follenni imagiiie, 
Ir^aoaiSrrtt numine premi, 
geri dicuntur. i)e Amori 


gr«^ 
qiu 
! Ti- 


bull. II. I. 79. 


Ak viferi. 


IJUO! ...Cooi^lc 193 Q- HORATII FLACC? 

iDjsceTnmit avidi. Non ego le, candide BaT- 
fai-eu» 

Livi- 

tctIm ae Eeiiriun Liiciiin. NigT- it^» dicwn, eonfnnclit potiiia 

gi. (T. I. p. 73. eJ. Kei?.,) eum, qiii facw Baochi recte ad- 

^ifi j;«»5«j frwi, TiiHil«A»-- iniiiiftr.n , riie celcbrat. cttm 

juW, aU-B i^* TKvrguf «bjik- eo , qiii Bacclii miiiiere , \ino, 

wftmin, XKi,T«vf 'ifavt auyx^'^ recte, moderate iititiir; .eontra 

fii viiiTtStv x}i rgvlpp ttmfstiar- eum, qui bcrn eiu» contta ri- 

rtt ivrHr rmt ivxas tiaTfw. tiim celebrat, ea adeo profanat. 

Utctura adeo, fai ei nrfai exi' «dooque Bacdii in k iTam con- 

guo fine 4<'i:erauM, pro, cim- citat, cuni eo, qiii modiini m 

fimdimt, permifcciii f.is ac ne- bibcnilo vino excedit, eoqna 

fae. Et I10C jn eos cadit, qiii ipfo Bacchiun aeque iibi intun) 

omnia ribi licerc exiTtimant, qiii habct. lam Bacclii ira le'eK(e- 

t«iita runt aninii praviintc, at- rit immittenda inCuiia, tympa. 

qne amcntia, ut lioneriuin ^ norum «tqiie comuum fonitu 

tvrpi (unplius discemerc ne- eHticta ; hanc adeo deprecatnr 

quc.-int. ■ ■CatuU. LXIV- 405. poeta v, »3. Vniverfum hunc 

Onaiia faiida, neftaulamalo ptr- locum in recotidica et imaginiun 

tnixia fttrore. Virgil. Ge. I. et vcrborum docu-ina ac ditby- 

JJ05. ^uijfp» ubi fai vrrfum rambica audacia oblcur^e aliquid 

Ccoufnfiim) dtf ue nrfas. Uvid. oiTccutionis habere, qiiod fadle 

Rlet. VI. 585. fai^u» Bafasque exerapluni graecnm pi-odit^ au- 

*o»fufura ruit. lam Lniip. tn xie exprcffufti , in promtu cR 

ftJirni. Inu» IV. ov/tfuxr» fi videre, Noit quMiam te, poffit 

iatmm tiai iacai a^u«v. elTe runpliciter, iram tuam ex- 

I'. II fi). ^iin ego iin abiitar citabo , commnrebo in me (de 

viiiii , fed niodice illud cipi.im. qua figuif. v. Wemsd. Poet. 

Kcnipe vulgare eiat: non ego ■ min. III, p. 561.J. fed ob ap- 

miincra tua capL-ini le invilo, po£ta te Invlio, ct fqq. de p<un- 

iia ut iram in nie tuam coiici- pa el (acvis Baccht capiendum, 

lcm ; niinquim iminodcracn bi- Britadeo,' tfuatiam le, facraiua 

bciidu, rl lic ut »i furovcmadi. quatiain, cum vi et audaciec 

gar, «jiioil tu fieti noii vi*, do- pro, tno%-ebo, do loco fuo deri- 

na tua profanabo. Vt fequen. piam, pompam tuam ducun, 

li» tcctu iutellig^ntur , tcm^n- lacra tiia fnciam, bacchabor u 

diun , poetam omueui omatuni invilo et nbnuente. adeoqtie coii- 

ab ur£>us'feii bcrLi entbiiriaflicii tra morem facromm, ]i,iudrite: 
Eacchi conimquc pompi repe- qnatemis et fusterecftviolenter 
Uiffe. Compaiat adeOi, fcu, ut movir«, ei ipfum unmeu looa ...Cooi^lc CASMivviu L. I. c. x%aii. V. 1 1 - 15. 199 

Invitain qmtlim: nec Tariis obfita fi*on'« 

dibus 
Sub divum rapiam. Saeva tene cum Bere* 

cj'utio 

Comn. 

Tuo tnareri Tiietut, ciuui &cni JJCIV. 359, 'TJbuU. I. 7- 48- 

maTeiitiLr. N.iro miwert, vel occultit can/da cifta /acrit, qt»ia 

commovere facra cft, valis (3.0^ iJco tacita formidine plenmm <li' 

fublatU. initiuni pumpae faceie ; cit Valer.. Fl. II. 367. Lociu 

V. onmino Virg. Acn. IV- 301, eUtt. apiid Tbci>cr. Kf. 7. cF- 

ibique Ilejii. adJe Valer. FL Dorv. ad Clwr. p. z6.\. lan» 

III. S3S. — Bajfareiu, £ac- expendc veibomm Tini ut\a» 

ckiM, a voce Thvacid vvl Afra omatum. Rcs facras. ciftis ab- 

Bk<9'«j')< quam Suid. ct Etyin, dilas iiinuic poeCa pcr obfita 

M. c^plicaiit «Xunrf. Iceni froadihut, quae lccta fiint, ce- 

Hef}rch. ^arg-Kf i7k , vit ciXiDiTt- lantiir fi'ondibus Ledcracei*,' ec 

xii* 01 Aifiuif TJfovM. laiD p.impinis. — •- Variis, colorci 

pelles , nou fotiim binnuloriiHi, vclj (]iiod mngii pocticiun vi. 

ttfigiitu, ut vnlgo iiotum, led dctut, mocui adeoquc' mnbill. 

ctiam Yidpium gertaiunt ecftic- bus, vcnlo agiuiia. Kom va- 

^utt, fitietaglSn inde Jictae, et riiu et variare folleniic poelis 

ipfcBacclius. Ilerycli. fiissm^i; de agitntioue. V- Lectc. in Ca- 

^(iTurK, «jf i^iint al AfCfKlui lull. p. laS. — fub divum rO' 

Bau>;eBU. Vidc Voir. Etym. v. pioiu gravitcrpro, ei profani» 

finOareus, et Meurf. ad Ly- revclabo, relcgan». in coiifpc- 

copbr. p. 543. — CaniJidui di- ctum ndducani ■ qnao tegchda 

citnr, ob perpeuiam eiiis iuveui funti adeoqua> myfUriq tiu 

orisquc pitlciiludinem. profinabo. Tibull. m. fi. ,. CanJiJcLiber 


V. 13. Nolimeinlaiiireebrie- 


aiUi, Argutaninr I1. L iiitpp. 
Seqnentia. mc variit . . . la- 


tale; fed et hoc per allegoriani 
ab .orgiis diiciam exprellit poe- 
VI. Ne milii furorcm imniit- 


liinw fervatn aliejji.rl». In Bic 


tas, qualcm ob facta tiirbat* 


chi pompa portsbantur a virgi- 

nibus', KISTOlpijMI , KKHH^ifait 

inde Jicli», vafa f. cillaB Cterse, 


1'enilieo. qiil cir t' higKih 
wtfiy /ttaiuSMt ofyiit BttKxtv, 
iiiita Tlieucr. 1. I. Furorem exr 


hcdera ec panipiuis vehtae, in 
quibus (fftnt ic» faci-nB ac my- 


preint pcr piilTata tympma ac 
cr^miia, qiiibus ifte iit BaccliL» 


llicae, quas pr.iel''r iiiitiatns ne- 
miui videre. licebat. CatulL 


c-ccLtntiir. rinrum iifiis iu Or- 

-giis fatb notui. .2>M tyinpaaa, 

^ 4 coUibe, ,,Googlc 198 ' <J- MORATII rLACCI 

ijiscemunt a.vidi, Non ego te, candide BaT- 
faieu, 

Invi- 

verba ac (eiiriun Ludui. Nigr. ici dic.im, confundit potitu 

■ 31. (T, I. p. 75. ed. Kei/,) eum, qiii facrs B»cclu recte ad- 

iMifiJ^ X^ri>'i fmtri^ ruTt licidv- miiiifirnt , rite c«kbrat , cum 

/tleut, «U.o! ic^r rtiirriHf ira«- co, qiii Bacchi iminere, vino, 

imftevn, xai, rovt 'ifavi nyxiov- recte, moderate iitititr; .contra 

*■(, aftrtin rj! rfiipii tcafxiiy- eum , qiii Ikcm ciu» contra ri- 

ri! avr£> rit ^vx»t naTir. tnm celebr^it, c.i adco profanal. 

Uictum adeo , fas et- nejas riU idooqiie B-icctii i.1 fc iram iXta. 

gao fina iiicernuiU, pfo, con. citat , cum eo, qui inoilum in 

fiiiu!mit, permifcent fw ac ne- bibenJo vjno excedit, eoqna 

fn». Kt lioc in eo» cadil, qtii ipfO Bacchum aeqiie £bi iratum 

oruita fibi liccre cxiTtimiint, ^iii lubet. I.im Bacclii ira fe 'exfe- 

tuita funt Dninti pt.ivitacci nt- rit inimittenda inliiiiai tjritipa- 

que anicntin, ut lioneHiim ^ nnrum atqiie comuum fonitu 

ttirpi ompliut diKcmere ne- eRectai hanc adeo deprecacur 

qiii;ant. . Catiill. LXIV. 405, poeta v. »3. Vniverfura liunc 

Omiiia faiuld, nefanda nialo par' locum in recouditi ec imaginum 

mixlB fnrure. Virgil. Ge. I. el verbonim doctiina ac ditby- 

£05. ^aipiis abi fas rrrfant rambica audicui obfciirae aliquid 

(coiifarum) alijue orfat. UviU. airoct.itionis hnbere, qiiod &ci]e 

Mer. VI. 585- fatifut aefasque exempliun gt.iecum prodat, au- 

toufitfura rult. Um Eiiiip. in xic expic(rum, in promiu eft 

frjiini. fnii» IV. au/t/utKTti /vi videre. Non quatiaiu te, poiTit 

lacum NKi iiKui ifitv. elTe fimpliciccr, ir«m tuam ex- 

>■■ 11 fij. h'iHi cgn jin abutar citabo, conmiovebo in me (de 

. vin>>, ft-d niodics illud cipiam. qua fignif. v. Wemid. Poet. 

Ncnipo vulgarc eratj nou i-go ■ min. II!, p. stii.), fed ob ap- 

muner.i tii^ capbm ta lnvi/i>, poAta te inviio, et Cjq. dc pora- 

ita itt irnm iu nie tuam conci- p.i et lacrii Jtaccbi capiendum. 

tcm; nTinqiiam irainoderare bi- Eritadeo: ^uatiam le, bcvatua 

bciiJu, ct fic ut ad fuiorcmadi- qiiatiain, cum vi et andactec 

gar, qiiod tii iieri nou vi», do- pro, inovrbo, ila loco fuo deti- 

na tua profanabo. Vt feqiien- piam, poinpam tiinm ducam, 

tia vcciu iiiteUigiintnr, icnL>n- liicra tua f:iciam, b.icchabor t* 

dum , poetam fimiieui oiliAlnm invilo et abnuente, aJeoqtiecoii- 

ab or2;4ii' rcu bcris enlliuiijllicii tca moiem lacrorum, liaudrite: 

Eacclu eornmqiie pompa repe- quatemis et fMterecAvioIenter 

UiUe. Compatat adeoi^ feu, Ut niovtire, et ipfiim unmen looa ...Oooi^lc. cAitMis^itt L. I. c. xnu. V. n-15. 199 

Invitom quatiam: nec variis obfita fron- 

dibus 

Sub diTnm rapiam. Saeva tene cum Bere- 

cj'ulio 

Coma 

tao mcrrffli TiJetQT, cnius &crn TJTV. «5«). 'TibiUI. I. 7. 48- 

moreului', N:ini movere , veL otcullil confcia cifta fiurh, quam ' 

tommovtre foir» cft, vafis liicrv idco tacila formidine plenam di- 

fubbciL initium p^iinpae faceie; cit Valn.. Fl. H. 367. Locii* 

V. omuuio Virg. Acn. IV. 3<n. cl.ff. apiid Tlieocr. XT. 7- cf. 

ibiijue lleju. adile Valer. FL Dorr, ad Cliar. p. »64. lam 

III. 252, — Bajfareus, Bac- cxppiidc veiborum vin» aiqii# 

chus, a rocc Thracia vei Afca ocnaliun. PlC* rncraia cilUs ab. 

httttttifii , <]uam Suid. cl Etjin. dilas iiiniut poeCa pel obfim 

M. cxplicaitt «Xuarff. Item /ronJihui , cjiiae tccta fiiiit, ce- 

Herjrcli. jSorM^Ts , ri! aXmri- L-intur frondibus hedcraceia ,' et 

xeTit bI Ai^a X^Mini'. lam pnmpiuis. — r yarHs , colorc, 

pelles, non folum biuniilorim, vd, qiiod mngts poeciciun vi. 

rtfigiitu, ut vnlgo notum, fed dctur, mocu; adeoque' ntobili- 

etiamvulpium gcfiarunt ecB-ic- biis, vcnto agiutij, Nam va.- 

tJue, fiufragiiit inde dicue, et riiu et varittre follenuc poecis 

ip(e3accUu9. IlEfydi. fiiicsx^i: dc agitatioue. V- Lectc. in Ca. 

)^tTutit ^ au! ilflefm «> ig^fKim tiiU, p, 126., — fub Hivuin ra- 

Bmix'** Vide Von". Eiym. v. piflm graviter pro, ei profani» 

Baflareiu, el Mourf. ad Ly- rcvcliibo. reccgam, in coiifpc- 

coplu'. p. 342. — Candldut di- ccnm adducam , qiiae tegcnda 

dtiir, obperpetiiam eiui iuven. fiint; adeoqua. nifliciriA tiu 

tam , oriiqiie piilcriliidincm. profanabo. 

TibulL in. C. i. CfindideLiber u. 13. Nolimein&Mire ebrit- 

ades. Argut.intur t. 1. iiitpp. tate; fed et hoc per aUegoriam 

' Sequentia, mc variis . . . ra- ab.orgii» dnctam expielTit poe- 

fiant, exornauc candem fencen- U. Ne milii furorcm imiuit- 

tiam, fervata nUegoria. lu Bac- m, qitalBin ob fccra lurbata. 

clii pompa porcnbantur a virgl- rcntlieo , qiii vir t' hmgeil» 

uibus', xiJTff^cfeir, >ami(pigaii ictait /tuiuiliet 'i^ut Bi(x;i:«v, 

inde dicH» , vafa f. ciftae facrae, iii^ta Tlieocr. I, 1. Furorem cjc. 

Lcdera el pampinis vclatac, in prelTjt per pulfata tympana ac 

quibus tHciit rc» ticrac ac niy- conina , qiiibii» iftc iu Bacclit» 

Iticae, quas pr.ncl''i' initiacosue- cxcitatiir. r.orum ufiis in Ov- 

mini videxe. Ucubac. Calull. giis fatis notiU. .7eM tympoatt, 
_ ^ 4 cohJbe, ...Cooi^lc ■ fiOO ^. UOBATIE FLACCl 

Comu tympanat qnae fubreqxiitur caecns 
Araor fui, 

Et toUens vacuum plus nimio Gloria ver- 
ticepi, 

Arcanique Fides prodiga, 'perlucidior vitro. 

cohilie, lie pnUaTi rina.9. Saeva, ^iiateiius ipfi gloria vaciu cA, 

in furoT^magenua, auditorono. h. inanis, vana. Vividini U- 

Tympana cum comu exquill> m«n , poetsque digniits plun- 

tioTi.ratione dicliun pra, tym- urina oritur, A ipfnm verticem 

, pana et cornuii, ut IuT«n. XrV. 'v:icuum bogitemui, ati nuUa 

Xoo. cOrnua cutn lituit audita. IiuTea, aut aliudhonons infignv 

CoTniilieTgcyhtiam dictum aBe> impofitiim fit. 

recynto, Phrjgiae monte, ubi v.x6. DeligiuittiT loquidtas, 

Cj-bcle^racT^ieodcm, quoBacchi, inprimis damnob ilb, quaR li- 

fuTore 'peragi folebint. v. ad I. lenda prodit, animilevitai, per- 

16. 5> fidia. lam arccota dicimtur ali- 

t>. 14 /?■ Noblliflimo phan- aumftdei tredi, quae ipra ideo, 

tafmate efleeta ebrietatis pcrfo- tauqiiam dea, arcanis laetaatidit 

lui fiicit, e?L iisque pompam Sil. II. 431. Fidei adeo f. it, 

quafi conflituit, quae tympano- cuius £dci arc-ina funt crcdita, 

mim fonum fcqiiauir. ^mor yii-odigus eft arcatii, diim illud 

fui, arrogautia. — caecus, felo- facile eloqiiiiur, prodit. — 

him refpicieng, fibi Ciim ipfii jjerlucidiorviiro, ciiiui pectui 

viiiia placeni. — »5. Gloria, ipro vitro pcihicidius ell, nihil 

iactantia , infoleniia , vanita), nbiconditi liabens. PraecLire 

Juleoque in mabmpartem. Nam liutc animi levitatem, ebrieta- 

aliai ell in Virtutii comitatu. tis comitem, eTcpreHit Paiiliai 

Sil.' XV. 97. Mecum Honor ac pictot. M/^iri- exhiben* if va>J- 

Laudes, ct laeto Cloria vuliu. ►»( ^iatXitf KivMiBxf titil l' ar 

— plainimio, ahma toUeniver- h t.h Yflpji Ipiiit^t vi lyaXoi', 

Cicent, nota imagine de .rtiperbia. k«i ii «ivr^t yvymxit Kfitatn 

RJiian. (Br.AnaLI. 479.) v. 10 apitd Paufan. If, 37. p. 173. 

fqq. iwiXi^tvtu, oSKKot yauii Ad feufiim V. >l. 19. ftmid 

. msiTiy iituitttffti. ttixha yaZfa* ealentis inverecundut Dfus fer- 

idco ei tiibuit lulian. XII. 1, vidiora inero arcara promorat 

(Br. Anal. II. 496.J yavfQvfiimv loco. Siniili» gnome ell »pii8 

Mefomedcs f. 10. (ib. p. apa.J BrunclL. Gnoro, gj. p. fl5_^. 

fiuftit Riilin. 37. g, (ib. p. 393.} KitTaitTfsr tt9evs x"^"" ^**' 

cf. III. 16. 13. •— vacuum, iSoi 3i mv, 

CJR- ...Cooi^lc- CARMINVM L. I. C. XIX. 20l 

C A li m E N XIX. . 

S^oratais , ffiil amori omniiio Jtnetn Jtbi feci/fe videha- 
t«r, eidem fe denuo Juccithuijfe, H^e Glycerat pulcJiri- 
tudine effeetum koc carmine fatetur. Levijfunum hoi 
argumentam, vide, quanta dignitate , doetriita, Jenten- 
tiarum ajfectuumque veritate exornaveritl Splendidum 
Jiatim exordium: Deos ipjos, Venerem ac Baeckum 
Juum de nuntio amori in .perjietuum mittendo conturbafft 
canJUium, vehementijjimoijve Je in Glyceram amore itt- ' 
ruvi exarjijje, Sequuittur tum de pueltae pulchritudine 
parvae Jed vividijjimis colarihus delineatae picturae. Ad 
fenerem igitur redintegrati liuius amoris , quije Glyce- 
ram Jolam cogitare Jinat , ad allatfne omiiia plaiie iiie' 
ptiim reddat, vehemeiitiam rejerens, ut kaec remittat, 
eam placare Jiatuit. SuaviJJima vero eonverjio , tpiae 
amoris eruciatus JortiuS declarat, (piam exactrjjima 
eorum enumerotio ae dejcriplio. Sujpioantur Jere e w. 
i O Jqq. poetam hoc ipjo tempore vel conatum ejfe vet 
lujfum a Maeccnaie, Scythas coercitos etjigna a Parlhis 
reeepta earmine dejerihgre, adeoquei tjuum res eae a. V. 
e. DCCXXXiy. gejiae Juerint , /wc carmett iiiHoratH 
aetatis amtum XLVI. incidere. Ouod equidem ex ijlis. 
■vv. ponere non aujlm ; nam Scythas et Partkos pojuit 
etmninb pro gravioris carmhiis argumeiito , a rfuo mina 
Glycerae amort avocetur; neque vix credere licet , ' Hora- 
tium, quo Je exctijaret, injlanti Maetenati Glycerae 
amorcgi praetenlumm Juijfe. 

N 5 . tJE 

i),,,..v.,.Coo'^lc Q, HOBATII FLACCl 
DE GLYCERA. Ma. Jater facva Capidinum, 
Thebanaeque iubet me Semeles puer, 
Et lafciva Licentia 

Finitis animum reddere amoribus. 

Vrit 

«. 1 fift^. Saeva, Kvirfit fia- _ III. 25. 1. hinc ec futlytf^tu, 

ftiM (iit Tlieocr. I. 100. J ;c»- (ttifU, «ti Lat. furor etfarere, 

Xnri, hiyn, quaa Cieviini inipe- de veliemeiitiore amore. Sim- 

siiun exercet, quao iuvitiuit et- plicior tamcn fucrit i^atio, fi 

iani amare coait: uniie mox amorem liiinc Horacii non, ut ' 

pr.-iedava iubet. SimiLter JV- quidam, in couTivio, aut inter 

X. i). dafina dulcium nuUer fae- vina exortum, quoil uimii vul- 

vn Cupiitinum — fiectere moU g^re foiet, fed vino auctumi 

IStus iam durum imperiis. ailcle iiiceiiriun, pnLun factum (cf. 

I. 33. 10 fqq., UI. 9. ig. — T. 11. 15. 14.) iuteUigss. Qiio 

HJater Cupldinum Veniis , qiia- fenru «t/irif Bdxx"' 'ifiif^ 

teniis liomiuibus ac Ciis iti Veuerem indigiuit Orph- II. in 

y\\miii Iftigty ufft Homer. H. eand. v. 6. AdpDlite Acliill. Tit. 

inVeii. 3. bincanuquo lcxmone JI. 3. "ifus ii tuil Aiinims, ova 

tli^fy {■ iftifev matex dicta. fiiaugi Sioi (durui aferque deus, 

Fliilodem. c. XXIV- 2. AubI. 'Properc, I. 5. 14.) ^XV' «»- 

Sr. 11. Qg. Kvar^ IIoj'» f^ire^ rKrxirfis, litfuilrmny lis «»(- 

tuiX^itituv. Amplific.ita mox ffx^vrltty, /tiv x»tmf miriy Tf 

atqiie exoinnia hac a poetis idea, ffvyn^ii migt, e ii rir oirw ini»- 

•ndem dea 'E^Hrw, quonun iu- xm/fui (pigft. OJyoc ymf ^f«T»t 

nuinerabilis eli multitudOi lua- TfVpi, — 3. Propiie Ucentia 

ter habita. cf. Siat. Silv. I. a. eft disfohita efrrcniA]ue et fen- 
€2. Claudian. Nnpt. Hotior. - tiendi et a^endi ratio, it(y.Yiix, 

47 ^Vl' -~ "* 1'helieBae Se- ejfrcnatio impoteaitt aitiml Ci- 

meles puer, »«tt , lUius, Bac- ceroni dicia. Qui igiciir fibi 

cliii», qui amoii* aucior li> J. nou tempeiat, qui nd onioicm 

dicttiiT, quati^us oumis peiEu[.i piuclivis cli, in kunc licenci* 

IiaiiiiT meiitia Itaciis ad Bacdium cadii. PiiecUre igttur banc in 

•uctoEcm refeiri foieu t> *A Ueoiunii a quibui uJ AmoreiP ,,Coo'^lc ■ CABMIsylW J.. 1. C, XIX. -T. 1-8. 

Vrit me Glycerae nitbr 

Splendeiitis Pario marfliorc purius: 
Vrit grala protervitas, 

Et voltus nimiujji Ivtbricus adfpici. In iiifilgetari, nnineTo poeti |>o> lutitjrei Iiibet, qiiibus iuTcnei 

riiit. SiniUe phantafna exhibet tenet, ntque in ninarem Tui ra- 

CUudian. Nupc Honor, 7g. pit. Opponilur ei ■paella Tufti- 

JJeealiam joUlo nodo eonftri- sa, pudor riiflictts et (ini. .Qiiae 

«tiitn in yeneri* regia coUociU' pxotervitas ii, intr:i ceitos Hnel 

do. ~— lafciva, peiuliiiis, info- contineatijT, neque decoii puel^' 

lens. odpo&to epitlteto. —4. \i.ti ■i^iilictittjfe) officiiit, lecte 

munnam reddara, iierum adiice. bactenus graia ainanti dici poc- 

re ad ajnoret Jimtos, qaoriun dt, illecebvis his xaato ma^is 

Cnem miU fecilTe videhaLi, h. iDcenfo: Htijue lic fere G.itlo- 

denuoamare. . rum Cof iTeKffritrefpondet. — g. 
vultBS lubricut adfpici > fere in< 

V. 5 — 8' Olycera enim pul- teTpretmtur, ^uem lubriaim efi 

dua fiia formx, commodisqiie adfpiccri, qui cum. periculo, 

iiioTibiis totum me cepit. Ot< vel non impime adfplcitiir: 

naie boc extulit poeta. fnt <|iiod t.imeii nimia pedefiie. 

nu, amore incendit, ImkhIii, AUi de fplei^dore Tultua, qiit 

fiiior, pulcliriliido Glycene. oculos adeo praeilringat, ut fia- 

^—6. Debebat feqiii ex Tulgari tim deiiciantiir, eKpediuut. Sed 

Tatione. puriui fpietuleni, qui niroreni Glyceraa bibe* iatn T. 

purior eft, qiii fplendidior, can- g. dercriptum, Fovto sliquid 

didior efl Pario tnarmore,' Ciin- profecerig ex Miifasi t. g.^. 

^diirimiim boc fuIOe, in tuI- i<f3iiX,uif i' iiat isrif ir' i^ - 

gii» iiotum. Eadetn compara- S^KXfuT» fiiXmmy ii^>J\ef (t. YOtiai 

lione iiriu eTt Pind. Nem. A. tXxiit) iXiifAalfii, xtii Im 

131. liymnum ara^jiii Tocans, ^fir»t avijat tiiiii. I.ubricus 

lUifim \i3ni Xtiixar Jf Kf. No- vultiis eflat aJeo , uiide xa^Aoc 

Urum locum .fiiiilegit Senec. i\ia^*hii. AUa paullo laiioiie 

Hippol.' 797. Haec foleni faciei piilcliritudo ex oculis diciiur 

rariui apyetat (iitTerra latione ^iTi , iaii^jiiy. al Plalom iu 

pro, Hgnc faciem fol rarius ap. Pliaedio p. 346. ii^ifiMtt ri* 

petat ) lueebit Perio mannor» rav nitX^^iii am}^tiy ii' tuv 

■purias. — 7. Protirva puella t/t/teiTMt caet. qiiod inprimis 

dicitnr, «iiue moies patdlo fo- «niplejd fiuii, at^ue exoni.irujit 

Icrlpio- fio4 <>■ HORATII FLACCI 

In me tota ruens Veiins 

Cy^ium defemit; uec patitur Scythas, Et fctiptorMeroticJgT*eci, Ach. Ta- ichcii Grxcis aii^t. MuTne. lot. 

tiiu, ArifUenetus, «lii. OciiU \aiii i' aimmvini ie\ifiit i\i- 

ad«o, undepnldiritudoemannTe, Xif (r Immiit trif—ica K(pHjh 

■tqueinpectiupenetiaTedicitiir, ytiai nxpticKi^m <Pfh» ntupit. 

docte . lubrici dicti videri por- Sic vero pVaeclare invicem libi 

finc. PolTis etijun oculos inteU Terpoodent prolerviti», niore* 

ligere viTco qua£ inunctos, qui^ pueUae lepidi, qui deliciAs ama- 

but facile inhaerefcM, . h. qui tori faciunl, et, <[ui en» piodit. 

■tDorem inrptrBDt, graeca idea. vnUiu Inbricui. — adfpiei 

Ita enim i^aktuv! 'H Kvwgi- graeca elegantla abundare , vix 

its iyxff^"" dixit Meleag. elt ut moiieam. Sic mvetu vi- 

V- 2> et ifir ^fivriit eadein de drri IV. 2- 69. — nimittm prae- 

re RMan. in Anol. Br. I. p. 430. clore nmoris inde excitati veha- 

et Incert- c lAI. (Anal. fir. III. mentiam innuit. 
p. 161.) Quod cmnino ad blan- 

dimenta meretricia traduxit v. 9 fy^. Qiium retexM om' 

Plaut. Baccli. II. 5. 39. Tactut nem perUirbatiorem mentis ta- 

fuin velieaumer vifco : cor ftl- tum adDeos auctores refenent, 

mulo foditur. et I. i. 16. fi- hoc pri[ca fimpliciiate Qc elo. 

fcus .merus veftra efc htanditia. quebontur , iit ipfos DeOS p». 

His tamen omnibus, ntciiuque ctus, iuiimi fedem, intraxe, vi- 

' docte ac fiibtiliter disputatia, qne [ua per iUud diditi , illiid 

limplicioremhanc pxaeferendam premere, urgere dicerent. Da 

exiliimo tationem . qua oculi Amore Tibull. II. 1. 79. M 

dicantui hibrici, mobiles (etiam miferi ijuos hic graviter Dtut ur- 

Cicero de Nat. D. II. 51. na- g»tl qtiem lociim ne aliter in. 

tura octtlos fecit luhricos ot rao- terpreteris, vecat tmitntio Stat, 

biUs) adeoque krcivi, moUes, Silv. I. 3. g^- ■^^ eodem Deo, 

puties, c/Uftara vyga, fi\ififat Stellae pecTui obfidente: teftit 

VKKifir tut! fmkaiiit (ut Phile- ego attonlto, ^nantim me nocl» 

Uieiiis apud Athen. XIII. i. p. dieqaa urgentem ferai, haudulli 

S69O Oculorum mobilcm peta- vekemantior ttrtqttam incahai. cf. 

lantiam vocat Peiron. c laS, et Mofch. Ilf. 17. Vtque himc 

lafcivos et mobiUs ociilof mna- amoria ftiioiem non per mo- 

rufMS ponit Quinctilian. Injt. mcnta aliqnot, tanqiiam Bacchi 

Or. XI. 5. 76. Qua eadem ra. .mt Apollinis. dnranteni, led 

licne VcnHS iXixvjiXiifiiifii , t\i- «intinumn eiun expvjmeicnl, ...Gooi^lc CA.BMINVM I.- 1. c XIX. Y,g-i£. . eo5 

Et verfis aimnofum equis 

Parthiua dicere, nec quae nihil adtinent. 
Hic : lune imagiiicm fiCi Fi>ett.'£.yrr. p. 63g. Kmrgtr 

ut Vmercm tt-Ani(irein in pe< tfugTxt Xjtceira «mJ Ilsi^gv *!• 

ctm immigTajre noTamque ibi gi^^vTKt : iinde Horadi , C}'- 

fedem poruiHe fngerent. Pro- Tiruni defaruit, quodvel omiiiiio 

perl. II. 9- 17. Qaid tibl tacun- arnatus csmlTa aJditum , vel, ut 

dam ficcit habitart meduUis , et .imoris perfeverautiam declara- 

fic (kepiua. lam expende ora- 'ret poeca. Eadem fuavir.it* 

tioai» vim atque ornatom. Pe- Gratias rir 'Ogx<V*'" ««oX»- 

deitris fiructura erat : Venus, mvaas pueri genia inHdera aic 

defefta. relicta Cypro. tota i'n Alciphr. III. 1. Amor iitepiuia . 

mt rniti cum vi. pro. toto me facit graTioribus rebui ct< 

nunune fuo me implevit, to- nendii. — ' nec paiiiur praecla- 

tum me ocoqiaTit. Eadem itif- re de Cea intiabicante , et ama- 

yiitf Enrip. Ilippol. 1^74. torem ad arbimum fingente. 

"Efut , tf fuuye/uivif xftiitf sra- — dicere tat , citiere aliquid 

yes l^pogfvititt. Tota, ti^iu fu>- gravioris argiimenti. Pra hoc, 

XsiiffBi , ut Incertus apud Stob. fpeciali idea , matc^iam carmi- 

Gcot. p. 127. Proxime id fen- uis ponit Parthoa acScyihas de- 

fiim ac verba Ach. Tat. I. . faell.itoi. y. ad I. 12. 53. adile 

aX»c 711^ i<Mi' ttfoaimtt* Gfnc. III. Q. 23. Ad IJententiam Ovid. 

SmI iam Eurip. Ilippol. 443. ei: P. JII. g. 31.- — u. ani- 

Koitfii fiif BV ^fifTOf, vrireXXv mofum, foitem verJlseqail,retro 

^ji. ei Med. 627. "EfKTH vai» miflis in- fugi te^s, res nota. 

/U, Syttt iX*WT« — n J" u\M cf. II. 13. 17. yiig. Ge. Ilf. 

tX^i lHutifitf ain iiXXm ^lit 31. Fidentem/fue faga t'ai- tvxtftt in-B, de moderato et iham et inde Claudian. de IV e. Ariftaeneti Conr. llonor. 531. refugo ifuat 

Ep. II- 5. »«'' y^XS' '^"^ SffdTor fu Jtducia Portho. Propczc. IV. 

iiMyJi\uity ligfutit. "Epm Xs- 3. 66. Subilolus et verjit in- 

fifar hteuyl^mt Panll. Silent crepat arirus eijuii, — 1 £. 

XXX. (Arnl.Br.III. 80O O""" 9«"* "'*'' "ttin-ni, qaaa mhit 

nino totum bunc locum e grae- adiingmit ad rcm, ut pleniiis 

co exemplo expreBTum effe et Flaut. Merc. P.roh 33. quao 

ipfa oiatid facile arguii, et ve- aliena ab omore meo exiltimo, 

ro fidem facit Iragmcniiim Alc- quae ego nunc non curo , • iit 

inaiua apud Eiifiadi. ad Ho- tatlera, rs kXXb I. 9. 9. Mi- 

tnor. p> 3o5- C. et apud SlepL. niUBptecotiiparuit Anacr. 36. 3- .■,Cooi^lc 20ff q. HOItATII FLACCI Hic vivuirt niilii iefpitem, hic 
' Terbenas, pueri, pouite, turaque. Bixni futHy tt^iXgurri» ; 

y, i5_i6. Muliitm fuavi- 
titi« babet Inbita ad Veocrem 
GOnverCo. Foeta . velicmcntiT- 
rimi amorii oeftii CTuciatua, 
eique amplius toleraudo impar, 
■ Venere, a. qua ilte primum 
exducui fuerat, eiusdem veme< 
cUa qnaerit, ntqae cruciaru* 
liio» levet atque miciget, eam 
precatur. Ad Bmori» autir^ii 
dcoLuondain rgregie compara- 
tiim hoe, quod iUiao arain ex- 
firui , et fiLcriJtciuni Jieri iubet ; 
tuui iple ontionis vigor mi[e. 
Tum imnntem fM:ile proditi Si- 
mitis color ni, 0.6. €> Hic, hic 
■poaita lucida funalia caet. — 
ronite cr/pitfm, cxfiniite, erigite 
■rnm e cefptte vivo, viiidi. Ara 
•erpititui eraC haiid dul)ie ex 
Bntiquillirais. t. Tbeocr. XXVI. 
3 — 5. rervata ideo ciim veibenis 
<Ovid. laft. I. 3430 '" 1^^' 
busdam licrui ob religioli Iitiiiig 
ritu» vetitftatem. cf. 111. Q. 4. 
glciiam virmiem vocat Iiivennl. 
XII. 85- cf- Virgil. Aeti. XII. 
119. et Intpp. ad .ipnlei. Met. 
Vli. p. 465. ed. Oiideud. f er- 
Itriias ponire, arae imponue, feu 
oninuio afferte. Nam yerbum 
'propricadcelpitem Tpectat, eius- 
qiie vis reliqiiii adcommodnri 
debet, neta ralione. Perbtnas et tttra in Vetwria hoia iBBmo- 
rat etiam .Vitgil. Ecl. VUr. 65. 
eti11deCalpu1n.XJ.63. — 15. 
eun patena, el pateraro meri po- 
nite, paratam liabet« ad liba- 
tionem faciendam. feu pntiiis> 
menim arae e patera infundilB. 
Specialitftis omniiio idei* poeia 
txprcflit, quod gcnenliu* erat, 
bcrum Veneii pnrate. — hi- 

fatis jptum Toddidenit. v. I. g. 
7. et ad libationeni Cuiendam 
opuseraivino novo. v,I.3i>2. 
— 16. VuJj^ati ratioae fequi 
dcbcbat: ut placemDeam, «am 
loihi propitiam reddonit .t ad 
fcnriira poetae, nt amorem mt- 
nus gravem, vehementem ex- 
peiiar ; red Homiiui haee tnn- 
qii.im vacet eloqiiiiur, preces 
fiias tntaB fore certo perfitafiis. 
-— lerdor veniet, Veniu leniot 
erir, pUcabitul. Veaire pro tp- 
nui effa fali» freqiientaliitii poe- 
tll. Seiice» Hippol. 457. Iiw 
tit mitior rebnr veni. Iuvenal> 
VII. ar). Ft tliffnui veniat hede- 
rit caeti et piHim. Alqiic fie 
recte latis haec procedere vide- 
Iiir hiiiiis Loci explicandi ratio. 
Nefcto tunen, annpn poeta po- 
tiiis volnerit, f^emii lenior, li. 
modetntior wnfrt in nie, non 
tota in me inet! quod ad u<- 
tam carminil oecoiiomiam mul- 
toaptittavidetlu'. lu fere Eurip. 
Med. CARfllNVM! L. I. C. XIX. V. 1 3 - 1 6. C07 

Simi cum patera ineii: 

Mactata Teniet lenior hoftia; Med. 650. ti'i' aiXir f\5«i '((> guina aSifmp ncEu ent, Eitls 

modica, leiiu veniat} Kil<»ic, conAat; Tcl eft pio geneT.ili, 

•v* kXXm S^im tvx»fit «vri. ubi bcriiin feccTO, bcrificio 

Tdem in Aeolo fr, X. T^ i' per»cto; hoc^ue malim propiet 

fitPlttiirii «rgXX* tnsTi mmiKtf verbenaa, tiira et meriim. ^iii< 

■rif*ti n yag ftiXioTu mtl T^vmT bu» curari Tult iftud facrum, 

fiftr^ur rvx*'/f i' «vrirf, «yAt* expieJTis vcrbrs adpoTiu. Mtra 

hrir ru/uj>it , lenem ema expe' admodiim £rarmii> h. L llc ex* 

rirt valim. '— mactata hnjiia ptirat; Gljctin ad me venjec 

vel proprie ; nam ct hollias Ve- lenior, nMnfueUOit njactala ki)> 

nen nuctntaa elTei etfi ara Iaii> lUa. ^ i),M...,,Googlc q. HOBATII fLACqi , C ^ R M E ]V . XX &. 7 ttmpOrt, quave potiffanum occajiom hac odarion 
Jeriftium Jlt , etji ex ipfo vix commode elicias; magnam 
tamen vei^i Jpccicm habet quoriindam opinio , Slaeceua- 
tem, quum in Apuliam projecturus ejfet , Haratio Jigiii- 
Jichffe, Je in eius villa Sabina deverjurum exi/timantium. 
JDe projectione Maecenatis certe in JpuUam .mentio Jtt 
in Divaei cod. tejle Cruej, Horatius ei rejpondet hac 
Jckedula poetiea, gratijjlmum Jibi Jore taiem hojpitem, 
Jed aeijui bonique illum Jaclurum vinum id, cuius adpo- 
nendijibi copiajit. — Jn tam tenui argumento mirari 
licet artijicium poetae, quo illud nobiliiaverit. Sive emm 
Jmtenlias, Jive converjtonis exquiji:am urbanitatem, Jive 
deniipie elocutionis oniatum expendas, elegantiam eias, 
atque ingenii vim et ubertatem Jacile agtiojcas. ...Cooi^lc CABailNVU I.. I. C. XX V. 1-4. ,209 
AD MAECEf,NATEM. V Ue potabis modicis Sabinum 
Cantharis, Craeca quod ego ipfe tefta 
Conditnm levi, - datus in theatro 

Cum tibi plaufus, 

Care >. 1 f^t). Hnrpitiiim fhigtle, quod poeUe et inprimia Hon- 

qao Maeceiialem excepiurug fit tiii) Cbi in paupertite fui cum 

Horatius, fbtiin ab initio de- maximepluceuit. £icltT. 16.34. 

claTat, in eo tamen Ubenter il- quanquam — itMc Laeftrygonia 

lumacqiiielutum eonfidit. fiJe, hai-ihut in omphora langueftit 

vulgaie, non optimae notae ti- mi7u'. cf. II. 16. 37. ct II. iQ. 

aum, qtiale agei meus Si^iniu 10. Seiiftia igitur efi: £quiilem 

produd^ Gabiiium vinum, etli non prelioEi aul foilidiiira copia 

per (e deterioris iiotiie (^crudan tibiTina appanam, fcd Sabiiium 

nayterumq ue Tocat Plin. It. N. meum , vile' quidem ac teiiiie, 

XIV. 2. ct e Tinii Italici} «014- li cum tiiii comparel, neque . 

^irtfcr Atlien. I. p. 27. adde hoc ipfiun fatii Lirga copia, pro 

£p. I. 13.^ magig tamcn, II ■gcUi niei tenifitaie : t/uod ta- 

cum Caecubo et Falemo, qune men preciiim kubet ex co, qiiod 

Maacenu rolebii bibertf, cnm> ffgo ip/s iUudcondiderim, idque 

pireniT,. vile liic dictum videri tum, -quum tibi (en fitbtililE. 

debet. — - potabit apud me mo- mam feotentiae iiiilexionemj in 

dicit cantharii, quod doctiu} cA theatio apphndcvettir , ad me> 

pro Tulgari , modice, quanitun moriam iltiuspI.iufiiiconFervau. 

niihi pro modica mea faculutc dam. Cantharm dt va« anfa- 

apponere licet, (pbne ut £p. I. tiim, iii conviriis apud Romo- 

5. 3. niTi. auiiJica coeniire tinut uoa adliibcti foliliiin. — 2. In 

olut oitoie pateiia') non, ut plu- vafia liciiiitiui vina apud Roitu- 

rimi Intpp. , ^uia non erit ad noj condiia fuilt, fatis noium 

guftom luum; qiio ipfo, diim elL In ufu erant maxiiiie grae- 

Hotatium a tiimiae frugalitatb ca, a graeco nriifice ticta ; uam _ 

uota libcrare ftudent, Maccena' ciun in ipfa Graecia muliii lo- 

lem nimi* fiitidt^ifiim ac delica- cis, tiim iit CampaniM graeci* 

tom Ciciuut, planc inunemoreh civiiatibus nonnulii». maxune 
O' CHmU. ,,Googlc 210 <?- HonATII ri.ACCI 

Care Maecenas, eques, ut paterni 
Flummis ripaev fimul et iocola 
Hedderet laudes tibi Vaticaol 

Montis imago. 

C&ecu' 

Cumiii exlini* etusino^ Vab nt rini ittim ttfatem ceniu* 

facti: qualU liodie fiipeibinr cmnpiicare poflls. Theammi 

Tafontm Etrufcorum iiomine vero Pompeii hic intelli^ de- 

iilfignia. Cum iu iii nomiiE bere, doce* t. ?■ Dam illud eTit 

Bobilion vina coiiderEntur, e&- iuxta Tibetimi V^^icsno jnonti 

dem mox Tilioribus, uc haec ez oppalitum. 
illi» iliquid uaherent FiiaTitatiai 

impleTe folebuit. Qiia eiusmo- «.5 — 8- Tit>t ^ onuturo 

di graecB telli forte ufus fuerat honim tt. facile obfetTes. lo- 

HorKtius 1 ut Sabuio fLio ge- primii iUud poctae artifiaiim 

necofi quid conclliaret. Ita iam miraTi licet, quo quali aliud 

&chol. — 3. conditum Uvi, ageni Mnecenati latis urbane 

docte pto, condldi et obleri fc blaiiditur. Placebnt hbi Mac> 

pice Tel cen, quibus cortex il- ctnas popuUri E^uiiU appella- 

iinebatur. r. Colutn. XII. 13. tione; idem tnmen origiiiem 

Flio. XIV. 21. — liatut .... fuam, qiiam ab netrurcoruni 

plaafut, eo die, qilo populus Lucomonibus dedneebat (v. ad 

RonMniii te theatrum Pompeii I. 1.) mngiii faciebat, eiiit- 

itlgreJum' plaufu excepiiTet. que adeo mentionera 6eri E;au> 

QuofaiieMaecenati nil blaiiJiu) dcbnC. Sic ucrumque coniuu- 

dici, ouc maior Tino accedere xit Propert. III, g. 1 Tq. JWiw- 

poterat commendatio. , Aiixie cenat, tquas, Heerufto de faa- 

quaemnt Intpp. qiiniido lioc fa. guine regum, imrafortupanqui 

ctum fit. Ex 1. 11. 17. a^. ch;>i> rjfe tuam. Iim, qu.ia 

patet, M.iecenati hoc obiigiDe, poeca omatuilyrico dediiTe pri- 

quiim a grayi periciilo liber.itiia mo intuitn videri poteli, nimi- 

iii theatro primiiiu in coiifpe- rum, ut TiberU ripae et moui 

ctum ^opnli TenilTet. Focefi Vaticanuspjauru iilo refoniie- 

et nlio tempore atque iieratii tint , ea et ad imiTerfi populi 

vieibua Maecenati, «piid popu- plauTum dcclaraDdum, fimulqiie, 

lumgcatiofo, hocaccidiOe. Om- ut Maecenatia originem atcin- 

nmo iii talibua nolim qiieiu- gerec, mira arte ailtexiiit. — 

quom moijri. Nam li Vel ma- Care, valde adpofito epicbeto, 

xime hoc explctatiun luibeas, cum plaufiii ilie amocem totiiu 

uihil ampliiu inde ef&ct^:, qium popuji ia «um piodidiiret. . Ti- ,,Coo^L ciKuiHVju X,. I. c, XX, T. 5 - 1 e. ixi 

Qaecubnm. et praelo domitam Caleno 
Tu bibes uvam: mea nec Falemae 
Temperant vites, neque Formiani 
Pocula colies, beriin.docce et exqnllite indigi* 
cat per fimnen ptuerttam, ah 
Etnuia. imda Moeccnai origi- 
nem ducebat, dercendena. — 6. 
iocofa imago, Echo, t. «d I. 
»a. 4- yatUam moncii, a Va- 
ticano nonta veniens. — red- 
dertt laudtt , docte, pro. plau* 
rum in bonorem tuum darum 
repeleTCti genmiaret. Tibi fua- 
viter, qiuIiTiberii etVaticanui 
mons populi plaulibui fefe Rd- 
iuogeie cuperent. 

g fifti. Tuum eft, genero- 


lA TIIU UUJCIC J uivi 

non tam lintae funt, 
nieu horrei> recondi 
In utioque membro vinorum 
praeibntionuD adponic gimera, 
Ceteubiim, Calenum, Faiernum, 
ei Foraiiaaum. — • 2» bibei, 
non apud roe, uc ea cecum bff^ 
■;a«, &d bibat li(et, Camiliui poetoe fonn» fut T. 6. i. t 7, 
1.) pTO, ccpollta, p.mta habsA 
vina ifta, quae bibas, ego non 
icetii. Obrerya omatum e y*- 
i-iata oratioue. Caecubam et Cit- 
lenaiu avam, vinuni Caccubum 
ei CalenumT tum pro Calen» 
uva, uvam -praelo Caleno domi- 
tam, b, preJToni, rubactun. do- 
cta cpidiecotum permutacioiM, 
fere ucil. 31. g, PremantCaltr 
najalce, quibus dedit fortimot 
vitem. Pio Falerco Tunt Faler- 
tia» viiri, et Foimuinuni deli- 
gnatur a cOlUbut, tn qitibua 
provenic, lam piopricvinuM 
in pocillis temperatur, )i. nqua 
admizta diluicur bc praepaiatura 
tum -pocula temperantur viiio 
infiiro, ec pro Loc, exqiuilcior* 
forreia, vitet et collei pocula 
temperant, dum vina proebent 
in iii tempeiandA, ii« initiii. Q. HOBATII EXACCI C A R M E N XXI. 

Xlf/mtus haud duiie fu)c eartiien ejl in ApoUinem et Dia- 
nam : fcd variis ftiper eo madis viri docti in errorem itt- 
duetifunt. Frimum religiofo iUud ufui deflinatum fuijfe 
tontejtdvnt, eantandum a ehoro puerorum ac puellarum ; 
quales choros in multis veterum facris vfitatos Juijfe nota 
xes eji. Std inprimis ApoUini et Diaitae tales hymni 
faepius decantaii: v. adCarm.Saec. Igilur poji Aero- 
nem muUi nojirum carmen ad ludos faeeulares tralmnt; 
tt Sanadojtus tUud earminis faecularis partemjacit; atU 
deniqittt ad ludos ApoUinares rejerunt. Sed funt haec 
omnia arbitraria, neque fatis idoneis argumentis fub- 
, Jirueta;' et pojfet, Ji res ita pojceret, Fhoebi et Dianae 
tjuocumqm Jejio cantata ode a pueris puelUsque ■videri. 
Enimvero nihii omnisto ejl, tfuod nos in pubUco earn fa- 
cro decantattun effe credere cogati imo compbira funt, 
tfuae kanc optniottem itobis disfuadeaiit. Oiii enim car- 
men noJTrum, Hamelio et Sanadoiio auctoribus, pro 
amoebaeo hahetit, h. quod pueri et pueUae altemis ceci- 
nerint, ht tufum indulgere ingenio Juo potiits , guam rc- 
ctam vel antUjiiitatis Jcientiam vel huiiu ipjiits odes ra- 
tionemjequi videntur. Neque ciiim inuniverfum ojlendi 
uUo pacto potejt, alternis quidem decantalos tales.hy- 
nmos Juijfe a pueUis et pueris, neque, fi vel maxime 
ojiendi id pajftt, ad najlrum certe hymrtum Jalis con- 
I grueret. ,,Coo'^le . cABiunimx I.. r. c. xsr. ' a ij 

gruertt. Dum enim puerit ■verjiim jjrimum, .aUerum 
fnieUii, w. 3 et 4- utrigue choro, ■w. 5— 8> piierirt 
■av. g— !&• puelUs attribuunt, tum verha haec (itt^ 
enim emejtdant: ». Ohff.) hellum lacrimofum, 
jjueris, hic m. f. pejlemque, pueUU, et /juuefeqauni 
litr, choro iterum univafa: inkae, jjaod prorfus arbi- 
trarie ponunt, non ■vident, e/uam parum canvenienter 
pueri re veraliianam, putUae /ijioUmem canant. QuoA 
enim aiunt, formam ejfe odes kanc, ut excitent fe invi' 
cem et invitent pueri ac pueUae ad venerandum numen 
Juum, id vero noviim iudibrinm ae nugamentum efi. iVe- 
ijue profecto , €fuod haudleveeji, in hac rattone et con- 
Jiitutione carminis uUo modo v. i6. pueri canere pote- 
rcmt motus,' quidquid contra dieant. v. ObfJ. ad v. 
\^. et i6. Omniaft reete expendantur, kymnumhune 
privatim ab Horatio fcriptum putemus, tjuo feflumApol- 
linis et Dianae diem aliquem celehraret, aut ei praelude- 
ret. lam hoc ita iitflituit, ut per imaginem poiticam 
qiiidem, perfonam fumat cfioragi (v.Jrgum. ad IP^, 6.) 
puerontmque ac pueUarum ehorum, in iUofacro confuetos 
ac foUennes cantus editunim, ad munus ritetonfdendum 
atque e^plendum exhortehir, Qua ratione quid tandem 
vel expeditius et cammodiiis vel doctius ac gravius ejja 
pojjlt 9 Tempus , quo factum effet hoc carmen , dum 
eonfiituere conati funt viri docti , facile delati funt eo, 
ut a. V. DCCXXXI. eum fame ac pefiUentia Roma 
laboraret (Bio Llll, 33. L.IV. 1.) iUud putarent fa- 
clumeffe adJpoUinemet Dianam, cum cufiodes et con- 
ferveUores popuU Romani, tum omnino numina aver- 
runea et falutaria: venim Dii averrunei omni tempore 
O 5 orari ,,Coo'^lc Sl4 Q- BOBl.Tn ts^cci 

orari tB potefant , etJoUbant, malaut avertergftt, hcct 
Jtaee iam jmno nui/a tjfmt. Stc, ut unico ncemplo de- 
fimgar, iiem^eji exitus H, in Dianam apud Orph. 
JCXX^. 13 Jqq. eodem orationii eolore: 'E\&i BfCt 
ffUTFiga — ivdvTTiroit ayov<ra wti^oiJs xa^ovs dvo 
'^tttiKt ci^vtfv t' t^vriivt- xxhXfsKoiuifiov •&' 'Tyleia.f 
xifivon 2' elf o^my Kt^pxKiK vovirovs re x«J «^.'yi^ 
agda Soyhoel. O^ift. Tyr. i6t. 62. et Theogn. V, 13. ,,C6o'^lc OAKMISVM Z„ I. C. XXI. V. 1-4. fil5 
IN DIANAM ET APOLLINEM. L/ianam tenerae dicite virgines: 
Intonfum, pueri, dicite Cyntbiimi: 
> Latonamqoe fupremo 
IDUectam penitos Xovi^ V. if^l- Tenerme tetite, quu 
CatuUua eodem in oTgiuneiito 
voeit integras XXXIV. 2. 3. 
fioTcntet aelite, ut in TerentSa- 
no (Andr. L ,. 45.) e-regia 
forma atque attale integra. lo 
Catiillo tamen de «ftitate fere 
accipiunt. cf. IV. 1. a6. — 
dlcitc, canite, arViiafTri, foIleii> 
dJ y. cf. 1.12. jj. et 25, — 2. 
Cynthium, ApoUinem , a C^ti- 
ttfl Deli monce fic dictum. — 
iiuonfum Kxifgni/tfy, ad pei^e- 
tuim eiu» iuveiitutem dcIigiiiLii- 
dun. Apoll. Rh. II. 703. «ir/ 
T*i, tiy«(, KT/uirrai tSiifHi, tiih 
mtiXiim. Tibull. I. 4. 36. So~ 
lis aeterna eft Pltoeho BacchO' 
oua iuventas , nant decet iatoH' 
Jttt crinit utrum^ue deum. cF. 
V. 15. 9. Eraiit vero Apollo 
et Diaua Dii waftifei, Bvvyeiti, 
ideoqiie in hymnis unainvocoii 
[olebinc. T. AcrdLj-L "E. I. 0. 
145 — 150. SophocL Oed. CoL 
logi. et Tiochin. sog fqq. 
^ 3. Qiium in Hyitinis Deo- 
nim laudes etiom ab eorum cU- 
^io «rtu [epeteieiit, juiignuin fane nomen Lntona in hymnii - 
in Apollinem et Dianiitn liabue- 
rit opoftet, Homer.H. iHDian, 
19. 11/ttiZai Arra, xaXXiV^ffsi. 
ivc tIxi ntfiias, et H. in ApoU. 
14. y^tiijw /*i>mif 1* Aijrai, Int^ 
vhtft i-y%Mii rixrK. et £c paF. 
rim. Hinc ec Litonae pieces 
Eunt aptid Orid. Mei. VI. >6o. 
date l^tont», Latonigenisquo 
Juolittj eiim -prece tura pia, cf. 
Macrob. I. 17. — penitut, . 
xiigi^t, maxime dileciam,' eaiif- 
£mani ; quod ApoUiiiit et Dio- 
uoe dignitateni «uget. — fw 
premo Jovi, ■^/ffT|i Ait', Home-, 
rico epitheto, t. ad I. ti. 

V. 5 fqq. Ad FuelUi choti- 
gus fefe conrerttt. In fequeii- 
tibnipoetaHyinnOTiuii Teteniiil 
epice iractatorum, quale* fero 
fiint Hotneri et CaUinucH, in 
quibus fiudia Deoium, aiuti 
le* geflae , loca iplis racra com. 
meiDorantui'. lationem fequi- 
tui, loca, quae atrtquo coafe- 
crata cifent, receafendo. Qho 
■pro Deo» fibi bmeTolos teddi 

O 4 - fuu- Coogl(; .01 6 Q. HOBATH FLACCI 

Vos laetam fluviis et nenrcfrara coina, 
' Quaecunque aut gelido proiniiiet Algido, 
Nigris aut Erymarilhi 

Silvis, aut viridis Cragi: 

Vos 

^utibant. C^Uim. H. Bel. g. Dun. ig. A«c ll fui ovjuk mr. 

lO. ^Xif ny et'fait umiargt- rie. Infra 111. za. i. Montium 
fUUf wi w 'AkoXX&iii ¥.it5its al- cuftos nrmoruntijaB firgo. Ex 
fij/Ftl /U tpiki/s aTJyetr» riA^iit. manubai, Di-inae gtatisi inc- 
luilhiMtc, quae'DiiE facra fuiit, niovajitiir AtgiJui, pcope B.»- 
locaiidem dicuntur frcqiicnMiei manii in viiAppia. Carm. faec 
in iis lubentcr veiTdii, ea^mare 69. i/uaeifua Aventiittint tenet 
(IV. 13. II. Deum, tui nigri Algidunujue. Erymanikns, Ar- 
eottns Arcailiae jtlaceat. Callim. cadiae mous , ubi iDpciiiiis bocc 
H. in Dian. igg. rls ii ti roi Deavenari rnlebit. Honier. Od. 
vvffui', troroi' ^ if»t riuit itkii- ^. 103. Tay^cfun) nominiit 
my;J. Hinc poeta inducit lae- Callini. H. in eand. iggi Cro- 
lam fc. Diiuiam, j^algtuesn, Ttg- giis L^^ciie moni. lain oma. 
mtftiniy, amantem fluvios ac tuoi eC copi.im poetae obrervenc 
nioiites. Dianam intelligcndsm tirones in liis vv- Conui, frondi' 
eflei oiationis ipfe contextus bus n«nun'iim, nemoribui. — 6. 
docet, oeque durior haec eliip> ijuaecuaijiu! , qtne pronunet, eR, 
fis videii debet, cum in Ilymnia extat in vertice Algidi. — ge- 
pxircis praedicata nude fubiici lido, propter umbras arbonun. 
foleant, eC in Otpbici» Diepina Sic Haemas geliJus J. «2. $- 
ne nomenquidem prncmictaLur- — 7. nigris [. denCs, lunbro- 
TliivioB J)L-uiae facroi fuiiTe de- fis. OiTcndic viroa doctos, qiiod 
cUrat etiam CotuUi locus poeCa dicat, nemorum comam 
XXXIV- 9. quem, ctiam pro- ■prominere in Jilvis, et taucolo- 
pier feqq. bic apponam : . IVlon- ginm vix feiendun iii liis agno- 
tium domina ut fofes , Jilvarum- rcuiiC. Sed rem fauillimo nego^ 
fue vireii^um, faltuumtjoe le- tio expcdiai , A ad t. pronvnet 
eonditortan , amtiiumque fonan- diUgenlius atteiidas. Diuiam 
tttm. Laudant et Pindaii Pycb. cnim uon liniuiLciter montibus, 
n. la. M.' itnanla ibi appella- fed funiniia eoriun iugis maxi- 
tutpropter tempLum ad fontem jne delectari poeta ait. lamver- 
Arethutam, Eidera, Deae quip. tices raontium indigitavit p«r 
' pc ayferigti , muntei, inprimi* comam nemoruiu, f. nuntis, quoJ 
fiiltuoros, conrucratos fuilTe, tn in moncibu* prominet. Nemiu 
Tulgiu notnii) eA. CaUim.H.in vcro partem filvae coiiAituere, ...Cooi^lc CAKMISVM L. I. C. XXI. V. 5-i2i 2t7 

yos Tempe totideni tolUte laSidibns, 
Natalemque, mares, Delon ApoUims, 
Irtfignemque pharetra 

Fiitemaque humerom lyra* * ' tralititiuni eft Ovid. Met. T. 

568- . £/t Mnmi Haemoniae, 
praerapta (juod undiipie cltaidit 
filva. Eadeni oTBtionis copia 
atyic oniaiu Viig. Aen.' I, 164. 
ttm JUvit fceaa corafcii defuper, 
horrei^ique atrum ttenuu immi. 
net itmbra. Moiiics adeo ipH 
funt Eiltuoli, lilvi* confiti, qiui- 
ram partea, ut e« h. 1. qii»e eft 
in rooutis vertice, iiemora cfG-. 
ciuDt. Iniporuit igitur hic vi- 
ris doctis oiuatuj p:in)o exqii> 
ritior, quum rimplicior enuntia'. 
tio fiiilTct, Dianam nemoioris 
motitiiim Mtiioronun veiiici-' 
bu5 gauclerc. Cum dilectu Te. 

poie renalioni aptiiEmi Hio 

Alii ^enique, quod Apollo,\Py- 
thone ferpente occifo, ut cKpi». 
retiir, ibi coinmoratua elTct, v. 
Aelian, III. 1. — 10. Nala- 
Itm Delan Apollinii , Cifkar, 
'AniXXaret Kevgtrfiipei' CalUni. 
H. IlcL 2. et V. 4. a;x« i' 
i^t\n -ri ircmrm (piftaStu tx 
tAtnjalai, >Ti iiTfiar aeiiam fti- ' 
ihirK Xevai rt tai! mrilfan. 
rea noca. Setalem filuani vocat 
m. 4. 63. V. Hom.r.H..ApoU. 
16, cuius diverram ab aliis nar- 
rationcm, qua Dinna in Orty- 
gi^, Apollo vero in Dclo editiis 
Et, poetam hic Tecutum uefcio 
qua raiione indiicti incpp. con- 
tendunt. Nam de natali Dia- ! folo nulU 


\H. «1 KXfuu ittt/Miaatu tat cboragiii. 

hul toUiie, V04 

ac ptiellae Diaj 

tolUte , celebi 

iqtcr Olpnpui 

Mu&rum fedei 

SS^ fqq.) qiiibus Apollo prac- 

cIL Alli: quod Terape Uuro, 

ApoUifii lacra, conltta fueiiut. fit iiieiitio. — Tnares, pueri, ut 
Sopbod. TracUin. 210, in Hy- 
mno in coGdein: Iv ii ni>»il 
Kgaiiar Xrm Hknyy». — 11. 
Celebrate Apollinem rii n^u- 
Jam pueros ad firfm Sopbocl. ]. 1, Pro eo 
\ canenda* exci' omate : humeruni ApoUiiib in- 
TotiJtm Itiudi' fignem, deciiiuni, otuatum j>ha- 
iiivicem, paritcr reii.a, pbaretiam gerenteni, ei 
ani, laiidibutex- lyram, ei adcUuatam, uti ft^e 

i et OJTam fita, 
, (CdtuU. LXIV. fraterna, a Mercurio fiatre ei 
tradita. v. ail I. 10. 6. Sol- 
leniiia vero adtributoriun, quao 
Diii propria fiint, in eoiumdem' 
Kyinnis muitio. Da pliareira ' 
05 «t ,,Coo'^lc Slg Q. HOBATn FLACCI 

Hic bellmii lacrimofiim, hic miferam famem 
Feftemque, a populo, priucipe Caeiare, in 
Perfas atque Britannoa 
VeJtra ^otas aget prece. <t lyr» ApoUinUi eiutdeip liy< qiue populum ftdterant ic peT' 

mnu ■ poeli? intexi rolitis Cal- riimdent. Hoi aTerlit Apollo. 

liiD'. H. AppU. 19. iv^ffoi Kul tauqium tuteliire Romauonun 

trivrai, oT» nX^/eusi» «oiAjJ n numen, 5»« «Xi/ix«x»», ««■»- 

ni^Kgir i Tei* , AvxuglM ttrt» vgatttiiat. — aggr a -poputo ia 

^olfini. CacieTnjn Beiitl. yerba Perfas, ilocta bieriuie pio, *r- 

ita iuii°it: in^i^nnn Apolliiiem cebit a poputoKoniano, etcQn> 

«juoatHumerHm phurttraetlyra; vertet, immittct in Vetbi. Per- 

quae paulo durior eft ratio. fit t Pardiii et Britannis mala 
iAa unpiecatur, tanquam Ro- 

V, 13 fiiq. Sequiuitoi preces, mani nomims boflibiis: follen- 

piaeclala iiiflexione. FedeAiis ni et anliqnomm bontinum k- 

otntin . poftubbat Hi, ut od litnti maie conrentaneo. Sic 

utviimque rereratiir; Ted poeta III.27.21. HoftiumuxoTBtput- 

Apollinent folum invocal, ut rii/ue caecos /entiiini motai orieit- 

mala a populo Uomimo piopul- lis Ajijtri. Virg. Ge. Ilf. 5'5* 

Jet; in quo non hierenilum. VH meliora piis, erTOremi/ae ho- 

Porto vulgnri» enuntiatio fecten- ftibus illum ; uti v. Heyn. 

tiae erathaec: ElHagitHte, pueii, Forte tamen firitannos comme- 

precibus, ut belliun cnet. in Per- morat , tanqunm orhis ultlmos 

fag agaj. Sed boc tanquam va- (I. 35. 2g.) t. rcmotiflimos, iit 

tes eloquitur, — bellum lofri- adeo mala iAa longiflime a po- 

tnofam, funeRiun, eiitiorum, pulo Romano abefle ciipiat. — 

trgXuifBKfUr "AfflSt fiyjfii» in- principe Caefare, regnante Au- 

|tfV4'»r«, utfacpiiD. V. ad t. g. guito, nampropterluinc fntuin, 

14. Betlum, famem, ct peHcm Dii) ciriirimum , preces liM nt- 

luuveife ponit poeta pro malig, tat foie confidic poeta. .vGooglc flABSIINTM X.. I. C, XXII. C A n M E N XXI I. 

£j9e prifeanm Aomimnn opiniona ■po^ae iit fatgutati 
Jieontm tuttia trant, quoniam non ejfmt hetytlst nnl- 
Utm Jihi eontraherent iKyei, quod vocahulum tjaum antt^ 
tpdffame Jermont eulpam eaedis proprie dejignajfet, most 
ad hdia inprimis civilia (v. ad 2- ^■) denigue ad omnem 
vdviolentiamveljraudem, tpta noceretitr aliit, traasla- 
tum eji. Ouitus omnibus piaculis ipium vacui ejfent poe- 
tae, neque ejfent aut homicidae , aut heUicoJi, aut vio- 
lenti, aut periuri, aut avari denique, neipie quemtptam 
laederent, dum nugis tantummodo fuis dediti ae paa- 
pertatejua eoi»enti agerent: hine innocentes hamines ae 
ZHis inprimis eari putati Junt, v. I. 17. 13. et cj. 
IV. 3. pr. • lam Horatius magnum vitae periculum Je- 
lieiter effugerittf ita JacHe antiquae, quam diximuj, 
cpimanis acrior, ut Jit, ac vividior animum poetae Jejt' 
Jtis tangehat. Jgitur hinc oden orditur: vir ittnocem, 
id ejl, vates, Ula innocentia Jua ubiqite tutus efl: A>. 
i^fi. Tum periculum, quod maftt, narrat tittjus 
ttuget, W. 9 — 16. Denique uhivis terrarum tutum Ja 
Jua integritate, eaqaejretum tranquillo anima Jore pra- 
Jitetttr, idque divihe eloqukur W. 17^24.. /ippttret 
perperam facere , qui hodie innoeentiae atque integrittuit 
hoc in carmine latidtitae noHonem generojiorem , ex pu- 
riore moritm doetrina duttam, Jupponant. Sed haiemus ...Cooi^lc 220 Q. HORATII FLACCr 

«e ra vtdgari enatum divinum carmen, cuius virtutes pri- 
mariae funt vemijias et elegantia fumma, placidjtm iis^ie 
I adjinem ac dulce pathos (vividius tameii pauUo av, i J.) 
' eloeutionis omatiis cum ex^uifitijftmus , tiim, in cxilu 
maxime, Juavijfimus, dertique verfuum Jiructura Jua- 
vijjima et numerojijjlma. -^ ' Fujcus Arijliiis , ad quetn 
carmen Jcriptum eji, erat gramtnaticus et rhetor non 
contemnendus, JamiliariJJimus attfue amicijfimus Jloratii, 
iocojus idem etjacetus homo. v, Epifi, I. lO. pr. Serm. 
/. 9. 6i. Caeterum eum argumetUo ijuidem nojiri ear- 
miius compareCur III. 4.. 9 — r 36. ./..Cooi^lc CASMIBVM Z.. I. C. XXII. V. 1-4- 321 
ADARliSTIVM FVSCVM. Jnteger vitae fcelerisque purus 

Non eget Mauris iaculis, iieque arco, 

Nec venenatis gravida fagittis, 

Fufce , |)haretra : 

Sive v.ifijif. Iraeger vitaa t ▼■! poetn; fed lioc curo dilectu. 

viUe incegrae, aniini integri, qucinuun ipfc toltf . effit^erat. 

noncontuiuiiad, innocetis ; groe' Mdmorat adeo ilLii fere legio- 

ca forma, ut Senri. II. 3. 230. nea, quae-propter ferarum, ibi 

imeger tatimi. Tacit. Aim. I. degentitun &cqtu!ntiain Ibtis tii- 

69, ingens aninii Jemina, h. to ailiri nequeunt. Nun ut 

■lumi iiigeiitis f. Vit^. Aen. II. haec £inul, quae ab iiici>li( 

61. fidenianimi, el lie fexcen- eartim, etfi et ipfii ferifTinns, 

tiei. V. Lamb. Qua aadein timenda fint pericula, hic ciim 

forma, qtiod declar.ttiye fubii- quibiisdani iiitelligflniur , haec 

citur, jmrut fceleris, a fcele< bne tota carminii ezcludit rhiio 

re I laiAtigtt stynvt , uy>is r^t atqiie iiidolns. — Wlaurit iacu- 

«TI7C, fcelere non poUutua. t. Ui docte pio IVIaurelanicis, noii 

Argum. — s. tutits eft ipfa quod Maun optimi iaculatorei 

innoeentia fuai nort eget, qnibus fuerint, fed qubd Mauretanica 

fe taeatnr, nrmis, illa raiis mii- regio ferpentum aUarumque fe- 

nitu*. Polieriora exoimrit m- rartim freqncntia qitammaxime 

que ampIilicaTit poeta, ut tiana. iureftetur, ibiqtte adco &nei^ciip 

itum parcc ad id, quod libi ipfi tia Vxx ttito iter facere liceat. 

accidil&i. Scnfus :ideo eft: Mo- Scilicel Tulgarij ratio fetebat: 

mo innoceiiSi qiiem ideo Dii non ce;et, lanquam Maimis , ft 

tucntur, iibique.tuttis eA^ niliil in Mauretania verfetur, iactilia. 

ip£ timeiidiun efi:, Sx vel per ACque fic beue rcrpoiidct rfi 

defertiHima et ferisquam maxi* Syrles v. 5. — ■pharetra gra- 

meinfeftata locaitcrfiiciat: non vida, grnvi, plena, referta (ut 

opus habet, ut armis feranim eqnusTioianut j/xii/uiiirFvxtwr, 

incurrum a fe propiilrei. Feri. qiianqu.-tm magis picpcie, «udit 

culum a ferit umciidum pofiiit' Eurip. Trond. \i.) Jagittit ve- 

ORUiino f 10 ^uovii periculo oanatit, Jimpliciter pru, fagittit. ,,Coo'^lc SSZ <;• HORATU FiaOCX 

Sive per Syrtes iter aeftuolas, 
Sive facturus per iiiliofpitalem 
CaucaTuin» vel quae loca fabulofus 
Lambit Hydafpes. 

Namquo «; 5^ 8- ExtTemun Airi- regione iam adKibuerit, nti p*- 

CM OTnm, Uitqilam ferociorum tet e fr. apudNon. V- Vaftitast 

■nimalium , leoiiiun, tigrium jiuirlalis tiemo axaudlt , ftd lat» 

caet. provcntuferncirTimun (5)^ incoUns Scytbarum inhafpltedit 

fiuiii ideo linipliciler dictam eainpii vaftitat. cf. V- i. »2. 

Herodoto n. ga.) regionem de- Scnec, Med. 45. Tigiifau» Ca- 

clarat poeta ipacSyrtes, eiusdem fpiun mucime isieftiri patet ex 

litori praetenUu. Erant eao Tirg. Aen.IV. gST-Sil-IV.gaS' 

Tada arenob, ct quia fitum va- Scnec. Herc Oet. 145. fn-a t^- 

riabant, periculoTilfima. y. Lu- gribui Caf-pia, -— 7. vel pec 

taa. IX. 431. Propert. H. 7. ea loca, quae Lanbit, alluit, 

71. Gaetula* Syrtet pro ex- praeterfluit H. Avlen. Del^cr. 

fiemaAfrica dixit etiam 11. 3o. O- 495. Tihrit — Bomanos- 

15. et Virgil. Aen. JV. 41. V. 7M fawj lapfu jiratlanJtit alii- 

61. — aefluofac Ciilij fervore: mno, et t. 1077. Laodica glau' 

^iia eadeni ratione Claudian. de ci ■praelamhitur aiipiorii anda, 

■ Coiif. Stil. ni. 275. Syrtesm. Alias eft roAa-t (uKoiiiir) Lu- 

htlas, et inRuF. JI. 241. incen- cret. V. 257; ripai Todatuia fln- 

fms L.ibyaeartnas-voa3.t. Aefiatf- nunc rodunl, In&a I. 31. "J, 

fam Calabriam habei I. 31.5. rura , tjuae Urit quieta mordet 

.— 6. Sive iler fnciiit per defet- aijiia, ubi vide Not. — Hyda- 

ta Sc^thLie loci. Dedairat ea fpttj Indi-ie Aiivius yii&tiJo/iiT, 

poeta pei Caucafam montem iu- propter miiiu nairationes, quaa 

tet Cafpium ei mare Nigrum de eo et de tota India tndeban- 

Ctum. — Inliofpitaiem , Hfin- tiit, de immanibui eius bcliuit, 

*or, turarifuirn, aftnT, (quae monAris cnet. Sic iUaTtiil. IX. 

fiiut A^chjti Pi-om. 19. de bac 46. 3, Atlantem decUrat per 

regione epitheta) propcerimma. Prvinethtai rupes ist fabulam 

lie* lolitudiiies nc feras ia iit montis , quem eadem de cinfta 

commorjntet. Nam incolarum Plin, H. N. V. 1- fabalofijfi- 

fericas a poet:ie coiililio prorfos iRifin.^yricae moiUem vocat. Se- 

■liena eiL Erraiit, qiti ab Ho- neca £p. XCIV. nee rntf Cha. 

ratio hanoTOcem conGctiun exi- rybdit et Scylla, tt fabulofum 

fiiinant, <jatm ytato de «adem iftud fratum dtitrrtrt potuiffat. 

EB CABUINVM L. I. C. :SXII. V. 5-12. 

. Namque me fiiva lupus in Sabina, 
Dum meam canto Lalag^n, et ultra 
TefmiuunL curis vngor' expeditis, 
Fugit iaermem. £2^ Quale EfL igitux delectul ln hoc cpi- 
tketu. 

V. 9 ->. 1 a. Hoc mto ipGiu 
cxeinplo edoctut furar nam^ue. 
Std iUud omilli. , 1> rica brevi- 
tate> quaiD et in iplanoiratione 

er*t : Luput niilii pauUo lon- 
gios evaganti obviim vetiit, 
meqiie, etfi inennein, fugit. — 
SilvaSiibina, quae aJiacebatvil- 
lie fiue Sabinae, ad eamqueper- 
tuiebat. Faidbiin Jilvae vocac 
Selin. H. 6. 3. et fitvmn iuge- 
TOm paucorum III. 16. 2Q. — 
(fiun Lalagm ouam, inihi aina- 
tanij «iDoret mens canio, Fme- 
cUre hoc adiectiim ad dedaron- 
diun otiofiim eiiia animuin, nul- 
lo infUnti* periciili ntetu pet- 
turbatum. DiTertiiii hoc elo- 
quitur T. feq. — ultra termi- 
Tuim, paiiUo lougiui : niliil am- 
pliiu. Suaviter hoc adiectum : 
nam dum I^lagen canit, I^Ia- 
gcn uilice cogitat, non ndvertit 
te lotigius, ac ultm, quam tuto 
licebat, in filva progreflum. .-~ 
carh rxpedith poif ft cDe , ani- 
mo ab omui curavaciio, ulpote 
in J.olKge* amore unice defiso, 
mdeoque tranquillu, oliofo. Pot- 
eft et cfTet wimo ab omiii tt- moie libero, nihil periculi • fe. 
ri« metucnte , feciiro, Hoc ta> 
men pauUo rubtilius. Doct« 
vero curii txpaJitis fc ■nimoi 
pro, aiumo ciiris .expedilo. . E>- 
dem exqiiiCtiore loquendi foima 
Cacull. XXXI. 7. O tfuidfolw 
tii tfi beatius curit. Proprt» 
enim onimiu expediri curii di- 
citiir; nim, diim detinetur nli> 
qiia re , nimia alicuiuB rei cogu 
tatione occiipacus clt, ea is im- 
pgjjri dicitiir. Hiuc de gravio» 
ribus a/Eectibus, qui oronet ani- 
DU cogiiationes in fe conver- 
tiint, eumque qiiali viiictnni te- 
nent. qiio minii) aliii cogitncjo- 
nibus vacaie pofTit, veluti de 
omole V. 11. S5. de metu III. 
24. 7. et aliia iiriirpatur. T«- 
renl. Andr. I. 5. afi. Tot im 
impediimt curae, tpia» mrain ont- 
mum diticrfe traimnt, adde Cic 
pro C.iel. 45I Hinc Rnimiil, 
ciirii v^uiis , iftis faluiut (Ca- 
tidl. I. l.J expediriti (Terent. 
Phorm. V. 5. 4-) «I p'" Iioo 
cxquifitiiis ipfae curae Iblutae, 
expeditae dicuntiir, -— fagit 
etli inermeiUf nain hoc ipfum ' «.13—16. Quomain*,qi>od 

fibi imnunueiat peiiculum a^ 

fareot. 224 Q- HOBATII FLACCi 

Quale- portentum neque militaris ' 
Daunias Latis allt aerculetis, 
Nec Iuba& tellus generat , leonum 
Arida nutrix. Ppne jfiatn, liiinun, fibi TiTQm, tan- teliquis alianun Tegionum fcro. 

ta oit fuiir« magnitudLhe ac fe- c^ute pi:aecellenteni iiinuine c;(t* 

rociute, qnn omniavel maxime £imea: imo nuTjliun animal it^ 

toribilia ubivis teiTarum ani- perlri lit, quod rriAgii adr]^>ectu 

nialia hcile [uperaret. Suaviter borridmn fit, migi^ metuendiun 

ct ex tinxaris natura. Vulgarij Lt, hoc fero j quo vel adi. leo- 

neEUi 4rat: Lupug me fugit, nujn ni^trh^ in v. feq. facile dii- 

poitentum, quale caet. — Por' at. — 15. lubae tatlus, Mau- 

t*aium. niXitfat, de animali iii- retonia, lubae riibiecU, nota 

tliitatie magnitudinis vcl ferita' ratione, qua regionef et gentei 

IM. Siyfm rfgiu Eurip. llippol. ab ipricum conditore (TL 6. i3.) 

11114. Crefitt prodlgia de tau- Vel regei qui reliquis efl notior, 

to Cretico Virgil. Aen. VIIL delignantiir. luba vero, receu- 

395. et inde CLaudian. de laiid. ti clade a lulio Caefare acc«pt«, 

&tiiic III. 545. Tum virides Romanis tum Iaii« nQCiu erol. 

pardos, M caetera (otligit jtajtri Rdgna taba/i lliniliter Lucan. 

' proJigla. £adem ountftra VO» IX. S^S* ~~ gii^rat, habot, ult 

«ac ib. T. 274.' V. ad j. 3. iQ. pauUo ante aiitt — leanum nu- 

IV. 4. 65- — quale vix ullibi ^trix, quae nutrit, habet leoncs, 

terrarum invenias. Fro boc SfiKTiif» J^tiyrur , licuti Phry- 

cum dilectu regione» ponit 1 fe- gia vocatur in Epigr. afmic, 

tis abundantes. — Daunias [c 174- (Br. AnaL IIL p. 184} 

yi, Daunia, Apnlia, a Dauno et Ida Homero II. ^. 47. ft^rt/f 

Tege fic dicta. cF. IV- I4> sfi. /uiXm', Concra Jeonei horriliilci 

Ovid. Faft. IV. 76. SiJius IV. Ubyae alumaot indigitat CUu- 

556. T. Verh«yk adAnton. Lib. dian. de ConC StUic. IIL 2^0. 

p. 20$. — mUiiaru, ferox, bel- tx imitatione Stat. Silv. L 5. 6. 

licofa. vi ni. 5. g. — oiit rfl- leonem Nemeaeiim gravffm N<i' 

Ifin, habet, ut (aepillinie. — Die«yi'oridentii a/uinnum vocan. 

Uitit aefculetit, in prornndi* lal- lis. — erida, ritiens, aeitu roli» 

tubui. Quaeninc Iiiipp, an in torrida.perpetuoepitlieto. Virg. 

Apulia lupi fint: fed extenua- Aen. IV. 4^- defarta fiti regio 

tm.ac perit totius lud viitiis, f. iit Herodot. 11. 53. ait, im- 

C poetam Sabinmn fuum lu^iun Jfc ituStf XMt liw/f <ttiyrttr. 

Sil. '.GoogL CABSIINVM L. I. C. XXII. T. 13-20. 22£ 

Fone me, pigris ubi nuUa campis 
Arbor aeftiva recreatur aura; 
Quod latus mundi nebulae malusque . 
lupiter urget: 

Pone Sit It. nL-35l. B^t Jitimu!* fortU.^nifiinifataafnqtieatv» 

bui mida venit. aAA* Luiaait tu iacurfat, StBTtlitatein ob ■ 

IJI. 394. Docte TCTO cpithe- ilefectutn calori* :iiiifliu« decl». 

ton rf , nutricc ituigitDi , qiiod mi poeta per aunpoi jiigro^ . 

«rat pn^riiuii legioni L telliiri ^uibiu rii H temperies vitalii' 

lubae. "A aliquid procreaadum deell« 
ieu proptei ninuiun ardoienb 

t>. 17 — sa. FiurentUEmo feu propteininiium Aigui: uit> 

lioc peiiDulo qiiaG diTinitui li- d«. et frigat pigrum, Jterile di> 

bsratiu poeta, iamquB animo. citur. Lucan. IV.' log. lona 

£or factiu fe ubique temiium nivaiit -— fterili noit qnid^utm 

vel in defeitiiGiiiis legiombtis frigore gignit, Da nimio aefhi 

riUTilei atqiis lecuxe commoia. idem IX. 436. natura defid^ 

tniiun conEdit. Fro ioculii» torpet orbii et immotit amam 

Kegionibiu duu zonas ponit, xon ftmtit areait hoc tam fegttm 

qtus ex utatia fuoe opinione folam. ' Agrum fnanmuo pi- 

intubitibilM habebanttu', frigi- g''»"* dilit Apulei. Floiid. T. JI. 

itiu, et tonidani, eajque docio p. i3g. ed. Bip. Foite tamsB 

omatii dedarat. Pro tenui. /ivs fimpUcitcr poeta-E. pigroi dixit^ 

Jim fub lona Mgida vel toiiida, pro, iminotoi, inculto*, homi. 

exquiiicius ett, pCi'> coUoca me, nibui quippe non luibitabilei : 

red«in mibi odjigna in lona bi- quo feie feitfu fyualaTitia arva 

gidn, piohoc, in eo latere mun' aefiiferae IMjyei dizit Lncan.L 

di, terraium tiaccu, uhi naila fio^. Homer. H. inCer. T.451. 

arbor fargit, Tel «ft. quanta de agro Rlialio: «^X> tx^- 

fiUTiu* pio hoc, addiii fimnl XornmrXH, jilgra, incuita hor- 

Aeiilitati» canfla, nuHa arbor rebet. — \g. mataa nehula* 

Mftitim, qiuUl efi nlibi aeilatit et moliu Iwpiter, aer noxiiit 

t«nipore, mra racriatur, foTe- fiigore ac dai£tate fiia. Yaler. 

tur, tpfo afHatu Tiiei fumit. Flacc. I. 515,, de eadem lonai 

. .OtuIL LXIL 41. de fioie: nuhe rigeru et nefcia remm (Ae- 

fusra muleeat aurae, Jirmat Sol, riliij Jtat faper. Eidem deif- 

, idMctU imier, Senec de ProT. fam umbram tribuit TibidL IT. - 

C IV. A^BJi eft arbor felida Mc J. 154. Sic uwliu lupittr Sittio 
,P Tlieb. 'S2$ ^> BORATII FIiACCl 

Pone fub curru niimum propinqui^ 
Solis , in terra domibus negata : 
Bulce ridentem Lalagen amabo), 

Dulce loquentem. TKeb. X. 374> «t mala juihUa domibut,' el terranegaf HonubitSr 
eidem Theb. I. 664. de pelU iis iiuii adcominoda, Stai. Theb. 
dicta.' — urget, fpifia fili gra- I. 104. dexter laccho callis, at 
viute pienut, incunibic, cir- EtmaeaB Ctreri negat. Lucan. 
Ctimdlt. ^ucan. IV. »fi6. IX. 85^. ImpatieitsjHe foluni 
mundi pari iiaa iacet, quam Cererii, cljttore negato. 
lana nivalis perpetaaatfue pre- v. 23. 24. Seciue ibi ic fiuw 
maat hiemel. Senccii de Prov. VJter degain. Hoc iteriim do- 
IV. perpetua iUot hicms, trifte clar.it pev coufequBiis, niminini, 
caelum premit , taa]i^e roliim fe rerikin omntiim fecunim La- 
fierile fiistenut. Valer, Flacc. lages unori ibi unice vacatu- 
, I. 513. de love: horrida faevo ■ta.m. VaUe errant, gui ob 
fiuu premis arva gelu. ec de amorera in LnLigen Horatiiim 
nebulis SCnec Oedip. 4.7. gra- Diis acceptum, ideoqu« e peri* 
tii/ et ater irauhat terrii vapor. culo fervatum, atque ob hunc 
ipfura in defertiirimis regJoni- 
biis fe tutiim pnedicare autn- 
mani. — duUe, fuayiter riden^ 
tem, nxTKgin fattiataat veliit 
'let IV- 2. Bo. — dtmiibus n»- ApoUon.'Rli. UI. loog. yiXiis 
gata, ubi domna exifaucre feu ifugow Sapph. V. 5i iii ful- 
pptius inbabitare non licet, non ifjuu SQentiiir. V. >. fBnmk. 
aptn eft ad habitniidiim. Duo- . AnaL IIT. 72.) — duUe lo- 
. hus modis lioc poetae efferunt. ^uentem, itv iflurrufftir, Sapph. 
Dicttur euim, terra aegalu e.ft t t. CAR' :,Goog\c CABMinTM Z.. I. C. XXIIZ. C ji R M E N XXIII.' 

JlRGyMEiTTP-M. 

Jruellam JimpUcem ac Juidmidam ut in amorem Jiii 
pelliceret poeta, dehortalur eam, ut ne amplius niatri, 
hinmtli injlar, adkaereat, quum iam id attigerit aetatis, 
tjua^ amori conveniejis fit , ciii adeo, niji parum liBeralis 
atque Jvhrujiica viderivelit, vacare debeat, Ne verOt 
amorem Juum pauUo dpertitts confejfiu, animum puellae, , 
tjuae forte vel Jolo amoris nomine audito rubore Juffim- 
dcretur, magis afe alienum, tjuam votis fuis Javentem 
redderet , leaute fatis atque circumfpeete rem aggreffus 
eji, hoc unice al> ea pelettdo , ne fe tam ohjcinata Jiigiat 
animo. — Odarium Itoc, quod proxime ad idylUi natU' 
ram accedere videtur, totum e graeco Jiuxijfe , Jacila 
Jid*m faeit fragmentum carminis, quod Anacreonti vul' 
ro triijtttnt, ita a Setttleio in ordinem refiactum t 

"Ari ttfigit HM^Ua ya>MSvta¥ , et h Z\ji 

Vnde fimul apparet, tptam Uberale Horatii in exprimat* 
dis Oraecorum poetarum carminibus Juerit JbitUum, tpian- 
toipie iudicio et .arte iUuA aggrejfus Jit , adeo, ut non 
tam rerttm ac verbonim lenocinia ac delicias Jajlidioft 
ab iis mutuatus cjft, quam potitis ingenium Juum, fuas 
vires in eodem argumento tractattdo experiri, omnino- 
aiia it palma cum itlis eertare vohiijfe videri dtbeat. ,,Coo^lc 223 Q- UO&ATII FLACCI 

AD CHLOEN. \itas hiimuleo me fimills, CUoe, 
Quaerenti pavidam montibos aviis 
Man-em, non .finc vano 
Aurarum et filuae meto. *. I fyq. P^tas mt, enin df- pueUa matri idhaerente. — pa- 

lectn , itt ChloCn non anogan- tliLim ve\ perpeliio epitfaeto, 

tia aliqua fuiun* amniem ar]iei'- vel pullo abfenti ciineneem. — 

liatam, fed folo puellari pudoTe moiuU^at. aviii, i^^ratl , iUiri- 

adhuc praepeditxm, quoiniiius \tii , dsrertii, qui lece latibiilx 

•moii eiLU refpoikderet , poeta feilium funf, vcl ez poetica 

iunuat. Quo et fpcOai tota ratione: inquibus a maiieaber- 

CDniparntio cum hiniiulo, timi- raveriL — non jine nvtu, ciim 

diialia perpetuo fere apiid om- maximo metu, maxime me- 

nei geiite& fymbolo, Quiu et tuem, cumvi dictum, ut I. a^, 

ipfum Chloes nomen eo perti- 16, non fin* qugfiu ct III, ag. 

neie ptiiabat Heiuliiis in Lecit. gg. nonfine claiiiore. — JWe- 

Theocrir. p^ 3ao, qiiod effet tas auriirum et filvae , a filva t 

iimi rgv ;^X««ni>, voce a coloie arboribus leniJlimo aurae Are- 

timorii dedueia : undeetXXoMi pitu commotis inctUTus. Hoc 

N^ympliae iilae, quae pcrpetuo ulteriui. exomatui fqq. Sollcn- 

tnctum Satyrariim fiigeie puta. nea vero hac timoris nimii 

reiitur. — Hinnuliius, iiora ideae. Virg. Aen. ' II. 7:^8, 

,hi». yijigat, capreanun, cerva- excitat omnit. Lucin. VUI. 5- 

rum , damarum piilliij, — jjavet iiU fi-agorem moiorum 

Cfc/oej nomen occunit III. p. g, veiitii- nemorum. Cl^udian. in. 

et ni. afi. 12, quam eaiidem £utr. II. 451. Ecca Uvh fivn~ 

elTe, ncque ncgare, neqiie af- Jei a lergo concutit auie- 
firmare Ijcet. — a. quaereit- 

ti, defidet^aitti nuitreiH, qu.ifi ea v. fi — S. N>m iibi foUa 

praefentc minui ipA nietuen- ventolevitetiiitrcmueruni. D^ 

diim fiti e natura linioris, ct ete atque orratc liaec piieia elo- 

appolite propter v. 11. 12. de cutue elt. Fn> qiiovig veuto 

Zepby. ...Cooglc CABMiaTM I.. I. C. XXin. V. 1-8. 229 

Nam feu mobilibas veris ijihorrmt 
Adventos fQliis, ^fen Tirides rabtim ' 

Dimover» lacertae, ^ 

Et corde et geuibas tremit. 

) Atqui ZepIiTTiun pofiut , un^nam le- aridi» per Iii«mem delapfis , tcI 

nijriniuni, itt iiiilicaret, luiiiiu- c[uae arboribiu adluclerint, iit' 

leiun vfll leviHinio ftrepitii exa- telligcndum lu I. putuit. At- 

nimari. Uinciiihorrrfifre dii^ qai adTcntum vevis tum btii 

t\ve' faliU, quibiu incidit cum otiufe poeta 'tdieciir«t, et.moti- 

harrore, ^futi, b. leni impulru, Iilioi, iiiiod Fotte opiiiioni rnae 

c|iiae lei-iter commovct. Sio fullragavi cxiTiiniarii, (impUciter 

fuiXMMiy iPfTx» (piftit Zcphyni» omat, iit I, 7. 14. — 6. Ali» 

didtur Leoiildae c. XXVITI, lerilTmu ftrepitii» excitati ciu. 

(Anal. Br. II, 196. J Plato c I». — latartax virides, x^g*'- 

Xm. (Anal. l!r, I, 171.) i^i- perpetuD epitheto. — Ruhus, 

%if—a KXfi vxvit uiHi^n tpmni- fiuraf, lenti» fenui. — dimO' 

ttaoa (J)ile*eiimtv tnHiitiiTf na/i» vera, rubum perbiptaa I«vnn 

vni ^itpvfou. Ita et horror, hor- HrepitiLm edidere, — g, Tnctu 

r?re CaiuUo, Viigilio. Ovidio, ex.inimntiir, timet, ne leo vel 

•liii. v, Burm. ad IjUcui. V- tigri» teigo fiio immineat. Vo- 

^6. InTerriORe aiitem poeiica cte lioc polleriori membio (v. 

adntiUiuveris inhorruit faliii ii- g. in.') inferuit. — ' corde trt' 

«tum put> pro, folia adventu nu7, coi eiit» micat (Ttbiill. I. 

veris inborruenmt ; quae vul- >o. la.} Iuiniif, intXXrriii wref, 

garis ratio obtiuet in Stat. Th. uti et altenim genibut tremit, ' 

I. 509. de Merairio, tenuitfuv eeniia eiui tremunt, Ubant v»i 

rxceptui iitliorruit outot Pro ir' frfn/it y«'*> notaa luiit ao 

Zephyio veio f. Tema auta do- foUeimes de magno timore la. 

cte et aiidacter e& aJveaiiu Fe- ^uendi formM. 
TiSt ver idTenien», cuiiu numi- 

nif tpprDpinquantia vi» fentitui v. g. 10, Atqui nihil dbi a 

•rborUjiti, a Zephj-ro, eiu* co- me mctuendam eTt, cgo, quem 

mite (IV. 12, a.) ac pramuntio liinuuli ipore iiigis, tc iiou ti- 

(Lucret. V, 736. h VrT, tt gridi» aut leonis inftar fector. 

T'tnat, et feiitrit, adeoquc et PraecUre poeta fiibruflico pnel> 

Veii» praenatttius antt jiinnaius lae puilori coiifulitit bactanua, 

^Oilitiir Ztphyras vejtigia -pto- quod non dlferte eloquitur, qua 

' pf*r}'ooiiimoiu. jUu de foliii cauLi impulTui eam inlequatur, 
V 3 qtum ,,Go'oglc S30 Q- HCn^TII FLACCI 

Atqui non ego te, tigris ut afpera, 
Gaetulufive leo, fraugere perCaquor: 
Tandem define matrem 
Tempeiiiva fdqui viro. ^uara rerbo tiuituin v. extr. nime fugere ieeet, — mOtram 

tuigit. — tigris afyitra, iiata, feqiii, rerTata imagine Ac liin- 

faeva, fera , ut SlaC. Th. IV, nulo, pro, eam comiuti, lateii 

315. — UoCaetulus, pioqno- eiu» remper adhaerere, Sed et 

vi* inunani. Nam Arriaie, cu- ftc pudoi virginSli» drrcribitur 

iui par» eft Gaetulii, leonei fe. IlKfiod. Op- 5^». ? " ii/un 

TtHimi Iiibiti. T. caim, piae- ftroffJt ^iKji irajw /Kxrffj /tifatt, 

ced. T, 15. Seneo. Hippol. 59. mxu tgy liiiiia wiKvxg»*'» 

Ho» vero, leonera el tigiidem, ^Apgtilriis. Catull. LXII. ai. 

omnino pio ferisaiumalibuspo. de Hefptro; <jui natam ■pofJU 

fuit, himulo mBxime metuen. complejia avell/n-e jnatris, com- 

dis. — frangere perfBguor, pte- plaxu matris retiaentfm aveUere 

eo pio, ut teyran^om, dilnnieni. natam. — tempcfUvaviro, ugtu» 

ut Kfyvnu, de nioiru muoris jilanis ntiiilis amdi, Vii^g- Aen. 

ftrae; noto lo^iiendi uCu. VII. 53, ttinaUta » pomii tem- 

V, II. 13. '/"aruieni, aeUite peftiTis, h. maturis locutione. 

iam piorectior, quim virot mi. Kei notiiEma. c£. tu) II. 5. 10. .vGooglc CABMmVM 1. r, 0. xftv. C ^ R M E N XXJV. 

\^m-jnen conJoUuorium ad P^irgUium (Marfmem, Jtaitd 
dubie velpro/iter w. ig. 14.,!^ QmnctiUi peregre yrofe- 
mti (v. iij mortem impatienter Uigeiitem, Diihitari' 
•vix jtotefl, t/uin ^uinctilius idem Jlt , cuius fevenim et 
acutum iudieium A. P. 4.38- laudat, quemque Hieroity- 
mus Chron. Eiijeb. Crcmonenfem, Jloratii firgilii^ii» 
gomnmnem famiUarem appeUat , et Ol.CLXXXIX. 1. 
mortjium att. — • Confpicuum ejt koe earmen ehcutione 
ontata attfue.docta, fenfuumqtie dispojitione facili et ex' 
animi natura ducta. ConfoUtturus hiim f^trgiUum poe- 
ta Melpomenen invocat, ut fe, maerore projlratum , mo- 
dos tanto dolori aptns edoeeat, doUiremque f^irgilii, etji 
immodicum, dum fuum prorfus facit , tantum abefi, tit 
improbet, fapientiqiie viro indignum iudicet, ut patiiis 
injiifjunum eum, virtutibusipie ^inctiUi cum maximc, 
dcbitum pronuntiet. Parato fie ad QtiinctiUi Imtdes 
transitti, extoUit eius modefiiam, itJHtiam, fdem, animi 
cattdorem; non mirum adeo videri debere ait, quod mors 
. eiits bonis omnibus acciderit luctHofifjima , max^mt vero 
ipji, (en eonvtrjianem moUiJfunaml) qiti amico eo ufus 
ftt integarimo. Munita fic, tfua fe in f^irgUii pectus 
infinuaret, via, hortatur eum, ut tandem luctui , nihU 
quippe profuturo , modum fgat, patienterque iacturam 
ferat, tjuam nuUo modo reparare pojfu. 

P 4 AD ,,Coo'^lc »32 ^•- HpEATp fW?C! 

A h V I R G 1 L I V M, i^uis defiderio fit pudor aut modos 
Tam cari capitis? Praecipe lugubrfis 
Cantus,, Melpomene, cui H(iuidam Pater 
Vocem cum cithara dedit, 

Ergo 

V. 1 fij^. In iacrnra tam e»n doce legei le modoi ooinuiu^ 

•mici nidlus dolor rideri debet Iitctiii aptos. Referenduro aA 

•ut itidecoTu*, ant imniodicul. njwlfua cliorigi, quj praecv 

OrRjitiiii ac Tividius poeta, fniV piebat, docebat choiiini cwxm- 

, .jiador-fit defidm-io, defiderii, d« caiinira. cf. IV. 6. 35- St 

^iii piideat roi> dedeceat tios nuUtet AlcTnaii npud Mephaelt. 

dijideriam, qiiod defidcrio, do- p. 22. Mwo'' £7») KnXXtsira, 

lore cx obiiu Qiiinctilii pcrce- Itvyarig ^tas, S^x ifaTSr hefaw, 

pto, alEcianiur? aut ^uitmodus inl i' "fugtt v/aai latt x"!''^'' 

Jit, qui mOdiun in eo ferTdre rQnx^S^*- CLietenim Cruqiiius 

poflimus, quum toJn corum ca~ varba ita iungit; O M*lponu^ 

put, QuinctiUus lit , quem dsli- tu, cul — — dedlt , praecipe, 

dercnins, erepttim lugeamul. fuit Ju -puAor aut modui caiuat 

AuctOT Confbl. ad Liviain v. 7. luguhrii dtjidtrio tam cari capi- 

t-t tjulitfuain leget aujit tibi di- •llt. Muretus Tero. jtraeeipM 

tere Jlendi, etifaltquam lacrimat lug, cantus, quis, quibui pudor 

lemperet Ora tuai? Ciim dile. etpioUus fit d«f. Deui^iie Hein. 

etu Tero 'tieliderinm pofiiit poC' liu(, HTelponim*, /ugnJirii (fct 

>•; ineli enim nimiidolorii e:^ cariij cantus dea. Quae nlio- 
cnfittio. — 2, tam cari capi-- nei qunm concortae, et ijnun 

lit, viri, tplK^i lafaXvf, amid, piriiiu poeta lyrico dignae Cnt, 

«toto gmedDno. v. Bnnn. >d ftdlc intelligitur. — 3. P». 

■ Pxopert, II, ig. 36. — Invooi- (ar ,- Iitpiter ; Murao eniiD eiul 

llo Mufae multum Iiic dignita. et Miiemorynes filiae, Melpo- 

I!ii habet,* qnaGmetiuit, ui ipfe, mene vern vooem et dtluiNn 

ioloTt ptaepeditiu ■ gravitev fs- lovi acci>ptam refert, qmtaniu 

11« triliinimi animi fuifeufu elo. omni.i, qime anguUj Diii MtA 

qiiatur. Prpecipg ikkius, nm- buta fiint, • lov.e Jpfii coDceOa 

^'iX^ IMiKnnh pnei, raon^a, ^ ntantur. niinefa iadti t^iiii. ,Coo';lr CAaBHHYM ;.. I. c, xxiv. v. i - S- 933 

Ergo Qniiietiliam perpetnus fopor 
Vrget? cui Pudor, et luftitiae. fbl-or^ 
Inconupta Fides , nudaque Veritas 
Qaando i^llum inveniet ^em^ 

' Multi» loCVwg- A=°- I- G6.) dhiiim pa- Abo. VI. 5»'' l"'*/}'*^''* »*"«• 

Mi^ atfue htmvaam rex *l laul- tmn dalca ee alta ^uitt i "plach 

eare deJii fliutai, M toUna ven. daeqae jimillima mortiy et hin^ 

■ .ta. Renv auigi fupta I. 12, sa, de gravi tt ftifeltu» la^Mi 

— viK«inIJfui'(ffQii, {uiXDiU.caiiOi argere, Vifgil- Aen. XII. 30^ 

Xun. U^uidtim cycni i/liereiara lUi dura quits Oculot et Jtrreuf 

dixit Lucrct. IV. 553. et inJU nrg»HJ^iMu, n aeterfm elaat 

gnent citkerat caitiiujtia fiuenti duatur iumina nocCem. — 6. 

JJorcea Voler. FIacc III, 153, Quo ncqiie yciecitndi,oi. qoit. 

CUpum. EcL ly. 150. tam li- qiiatn, ne^ue iuRioT, ne^uema» 

ifuidmn tam duka cantuu^ Cou- gU fpec£it.ie fiilai, aut vniiutit 

tn «oeai vix fiillantai Je aiida mnitntioi fuk. Vide qiuntum 

«c crafl» roce Id. VI. 23. — 4. poetica ratio al> hacpedeAridiCi 

vocem cum cilkara, T. et citliAr ferat. Probol QiiiuctiJii mofei ' 

I^, nota Htioue. d«cla)r.it ppeta per fpedes aJi. 
qitaa, piidorem, iuititiaiB. fidem 

••5/v?' Tenetrimumpoetae ac Teritatem, easquc, tauquan 

•fiectum ftatiiB prodit, aniinuin- dea*, uua cum Quiiictilio habi* 

que ad rem conTertit to ergo, tafle praeclaro pLaat:iiini(e &n, 

quod dolenti* ert, eadem^ua ri git. Nm i]ui Tcri ei aequl 

Itic pofitum, qua Piopert. III. onians cit, ia Vcritatem, lufti. 

f> f. 1. Eago follicitee tu ceujfa, tiam colne; eundcQi contri^ 

Pecuvia, viiaaat. — perpetuut niuiiina iiU^^mai^ cum eo tci* . 

/opor, inor*, fuBTlori idca, ut lari, babitave, euin canxitari 

III. II. 38. longui fomaui. prifco fermone dictintnr. D9 

fmxfiiy mTlfftaiiH, *iygiTn vmn Coriniho Fiiid, OI. 15. 6, h 

fimiliter dixitMoCchus II. 109. Tf yij iitiftU ittStt, a»a^iJi- 

et qnia non?. t, £«\'th, ad Tot f AAw, W i/^irteKit E/> 

Oatidi*». B. GiU- S13. — €. fifK. unde profecitAuctor in' 

yrgat, proprie, e poelic* ri- cariu* «pud Scob. in Excerpt. 

skme. iSajo fomnut hominem Gioc, p. 133, mi/*'^' 'M'" t'' ' 

dicitui alit antplaKti (Stat. Adiill. tixojtjm Eittfiiat , XittK^igi- 

J. 6io,) n mnmt«r* (Id,Tliek. tan t mJiJl^"*» ^^MMtt m»* nrf 
T 6 (P""l- '..Cooi^lc 234 Q- HOBATII FlACCt 

Mulds ille bonis Aebilis occidit: 
KulU Bebilior, quam tibi» VirgUt. 
Tu frulVra pius, heu, noii ita creditmn 
Fofcis Quinctilium Deos, 

Quod ■ fitrv<pig^> B/f«'»«*. V. >d I. 0.6. hana» mentji foror tftjtmipenas, 

1. . Scdetn ipitiir fixam apud. qucin lociim tuidaTU in lunc 

Qiiinctiliiini , dum viveret, hai rem HubuL *d Tim. p. 5. »bi 

buine dicit iiu numina, eoi^iie piiim vide fis. NuJtri locnni 

mortuo niuic hnerere dubia, fciMe refpexit Eil. 11. 4^6. Fi- 

qtiem hofpitio Tiio dignentiir, dem paricer laftitiOB confonem 

diiiqiie qiiacritnra , aiite4)uua Tocans: — VeTtti nu^, qiue 

jrarem huic , li. qui feCB nequs nDiii adfcicitii lubci, quo ilii* 

colat, aniet, inveniAii(> cuiadeo fiicum facial, qtiae el incomta 

fe itctuin ndiuugant. PuJor moxime pUcet. MartkL X. 7S. 

taiiquamDen«pallim<ipndGrne- 10. Slccls rufiica ferilas capiU 

cot occurrit, veluti Eurip. h, lit. EA adeo, apcita, teutlum 

Hippol. apud Stob. c. 31. w expers. Paiiter ApiileL Met, 

«»rn'' AjAb», (J^f irarff* r«Xt Pgt- X. p, 700. cd. Oud. procedU ut 

r»7t avtoZm caet. — 7. tiiUt rnedium nada V»rit<u. 
incorrupta, quae neqiie gvatia 

neque mimetibus comimpi. mu- v, 9 fi/q. Magnum qiiidem 

tui poteE; hiiic foror luftiiia» apud oinne) bonos et cordatos 

dlcta, ei pcrpccuoiunCta, qiiaie- vito) defideriiun fui reliquit 

|iu* homo iuilua idem efi. fide- Qiiiiictilius ; nulli tamen mort 

lia. Exquiritiore enim loqiien- eiiu ttiftior accidit, quam tibit 

^i ufu iuter ea fororium inter- qui amico eo ntebarii, in pau> 

cedit viliculiun , ^uae eiusdem cis caro. Vt feqiientia recte 

natuiae funt atqiie indolis, qiine expedias , cogitandiun , Vitgt- 

ndeo itna fere dejirehendtintiir. lium in Quinctilii profcctiono 

Sic i.x* et Sifim i(»oi'j'>(fT(u pro intolumi cius reditu , -feu 

audiiiut Pindaro I, 1, E.idcm omnino pro Qninctilio aegTO> 

tntione ficchyl, in fi. spud rante, vota ac facra fecilTe. lam 

Clem. Alex. p. 731. A/xar vo- quiim Dii lacib fibi factit quafi 

cat Evrf.uiM xm' Qiftttei laci- oblmngantur ad praeftandiun 

Ji.w^gy, et Hefiod. Theog. ajo. id, in cuius graciam precei Abi 

t,vinaf*itir "Arvr t( mir^nit <t>^ Factae Unt; rect« ideo is> pro 

>^X«irir. SiUTiter qito^ue Pe- ciiiuB incolumitate tou nuncu- 

uon. o. 84. Htfcia tfuomodo paniuTt Diii credi, ciuuleni^ua .yCOOglC CARMINVM L. I. C. XXIV. V. 9-l4* ^5$ 

' Quod fi Threlcio blandius Orpheo 
Auditam jnoderere arboribus &dein, 

Non mx alten partoBii cUciuunx Jt. v, 13 fytf, ^tutaveio lonietv 

berf, cuius lidutein atque inco> tis cui» nihil proJScieSi nua- 

lumitateni .>b ii* tanquain debi- quain eum in ritamrevocabi*. 

turo repofcere lice;. . Omnino Pro Iioc onuitiua ac doctiuih 

faaec e cnflioiibng astiqnitatia Virgilium Oxpbeo ticite eeqiii. 

notionibnj, ubiDeo* Ikciii. taii> parando: S TerOipbeo fuavliii 

quam muneribut acl qiuerii cuiaa . nunquam tamen cxGot- 

pneDanda obLgaii, iplic[iie. £ eue corpna cantn tno animet. 

qitaa fibi a Diia obtigilTent, rad- Aiunt poetam refpexifle Garuni 

Aendit victimis fcf. II. 7. 17, eC Grpheii Enrydicen riiam friu 

II, 17. 30.) nomiiie riio esfolvi ftitt lepetentig, magnamque hoc 

exiiiimarent, rcpetetads efle, vix aeque Iiigiibre exempluin «d 

nft ul moneam. Piut erat Vii- couToUndum Vii^ium poetam 

gilliis, Totif pro Quinclilii fb- vim babere contendnnt. Quocl - 

lute mmcupatis, fed jraftra, utrrmiqne a le ipEa ac^poeraa 

Diil eius pietatem non remu- confilio fatis fLieumn Tidecuv, 

nerantibu* (feie nt Catull. Main Oiphrtia cantu fuo oron^ 

I.XXVJ. 36. o dii reddiie mi no.permOTeroI Deos inEeios, up 

hoe pro -piatata meii,} -pofe»- Eiirydicen fuom in-Titam rediti 

hat, repofcehat aDiii, tanquam eelet, cuiul ileium troitiendaB 

mcicedem pietaii fuae debitam, cauifa iiniG* ent, ^iiod imjyrut 

blutem Quinctilii , quem ii5 dtnt refpexijjet. v. Virgil. Ge, 

noa ita crediJerat, non eum in IV> 49*- Quod & igitur Ot* 

finem, ut libi eriperetur, imo, pheo blandini Viigilius ce^nif^ 

ut (alTuirediiec, precibiisDeos fet, diibicandiim non crat, quiit 

eSlagitaTerat. Ita quidem paul- i« Quinctilitmi ab inferia rediii 

lu difficilioremlinnclocum fatig cturu» fuifiet, et, ut ferio ngai 

npeditum pnto. Alii fruftra miit, fi hoc, etfi alieniinmum, 

iiingimt r{i pofcii, hoc fenfu; poeta voluiiTet, tuiuiiiio toiiuii 

Tu impatienter dolorem ferent locnm Btiter adoroallet. FideiB 

ac pitu, pietace, amore eiui enim Orphei non nzboribui, fed 

commotui fruft ra pofcis Daot Diift infeiii auditam ret potiua 

fTuinct'. qui tamen nxm ita, non exauditam , neque &nguineni 

ea conditione. ut perpetuoeiun -imagini non Tediturumi fed 

poflidetef, libi crediciis, fed ad moitunm ia fuperai suiM Vii,, 

tempns tantum tlbi commod». giliiun non Teducnuum dixifi 

tiu fuffidi. bt. Imo TfliOt & paullo exqui. 

^tioren .vGooglc 9^6 Q. HOBA.Tn~FLACCI 

Kon vanae redeat ianguis'' imagixii, 
Quam .virga remel horrlda, 

' ' Noii 

fidoreit) oniatun} Jlem», poeU ctiim Rt, nt qmdam imperita 
nihil unpliiu dicic, quam, taa- TOlunc — auditim arhoribut. cumem v □ cantu Tcl effi- cnim tuiti via £t, ut irborc* cadJlimo non reddi: qiiaro esui> eam.amliant, qun ,vol arbores 

dem fentoniiam ab Aefchyl. aniinentur. v. ad L i3. ii. 

Jtgam. iob6 fqq. W irM-Ai ^' — ig. nirft tamen /ang-uu; quo 

Sirsf- hri yit leftini^i^' dfifir incalercolf, uuraecuiiterum, vit« 

■itamfiftar fiiXi" eiifi» rlc ar Tedcat imagini, in imaginem, 

frtiXn' iftiayltiur hctulitif ; iun umbram vanam , ex&nguem, 

'liabas propofitam- ^ro cmtu corpore rlcftitutnm. Aniniami 

cfficacinima docte ponic lyrun qtiae.idinlerosdcEcendeb.iti cor- 

Oifliei, vi Iiia arborea iiumBHf pori, in quo antea fuiffet, ex- 

teni, DC fecum tralicncem. Ap- acte refpondcre crcdebant, adeot 

}>rime,Iittc facit Eurip. Ipbig. ut et vijnera, qiiae corpu» vi- 

A. i£ii fqq. ubi Iphigenia, ri- yum accapilTet, referret (cf. 

gidum pntris animum flsxura, Virg. Aeii. VL 494 fqq. Suc 

Orp1)«> tnnsura Cbi optat r li Theb. If. 8- 9- )' q""" 'deo di- 

ftir Tar'Qi^imt nx"'' t ^ "'•"'(ji, cebatiir tiStiKiy, Hmulacniini 

i^iymnl&ny twifiKMt ard'' ifmg- im>igo defuncti, et, quLi Ihii- 

^tiv /wi frfrfis, XJrXiTy ti raJi giiiAe. came et oflibiu 1). cor- 

\iyn3it, Bvs ifiitvXiftiiy ,j»rauA poie fuo deltituui etac, imaga 

iy^iXiw. Vude p.iteC, prover- vana, umbra. Ovid. Foft. V. 

bii fere vim huic loculioni in- 4^3* Blapfa rogt fiammit tt in- 

vfTe.' lam obfei-va ornalum in anu imago. v. »i I. 4, 16. 

Iingiilis. Si vcl hlttTtdmt, fua- ndde Hemfterh. ad Lucian. T. 

viilS, dulciul Orpheo Threicio I. p. 40S. Vt igiCiir imagini 

Oftrvilf, Thtacio fidem, fids), vita reddcretuTi fiugiiinD opus 

Iprom modifrarii docte pro, pul- eiat , quu ea itcriim animare- 

kf. Ham .qnie cnm arlo qua- tur. llinc tuiguinis iifus in 

dam tract»n)us, ceitis quibus- necyomantiis veterum, ad to- 

dam tegibtu ndftiici*, ea rcae- cem , onmiiioijue vim vitalem 

TC, modecnri diciraur, Simili- lunbri* pcr aliqiiod teropna con- 

'ter infia IV- 3- >7. temperarg ciliaudam. Ducta vero faaec 

firepitum teftudiitii. lliiic aucj omnia da ima^ie L (/JtaXy ex 

Xvfut Apolto aliciibi in Anal. Homeri. Odyllea. 
fir. audit. Noo igitulr «ft, po- 

■ciiter pullare, auc ad modoi f. Vt >6— ig. Mythlca acee. 

nttmerof». nii4e modeiari di- dit exomotio Tulgans fenceii- ,,Coo'^lc CABMINTU t. I. C XXIV. V. 15-18- 237 

^Non lenis precibus fata recludere» 
Nigro compulerit Mercurius gregi. 

Durum! tUe : qtue tiu perfuiicti eR, Alks linee femitu, tribuitut 

qiiae femeMoca iiifcra inti.-iyit. Diis infem, ad decLirandara'&i- 

Ue Mercuiio ^j^txe/aif v- ad toriun neccJGtaiein et imniiita* 

I. 10. ig. — ^aam virga ciet. bilitatem. v. II. i^-.^* K«clil« 

qium Mercuriiu Icmel ad infe- deie fata diciinl elTe pro> refol. 

ro) dcdiLxic .— hotrida , pto- vere , refciudere fatonmi ordi- 

prie ipfe Meictixius eft horri- nen]; at, qua ratione lic did 

iut, reverui, qui exurari nc- poHIt, non expediunl. SciliceE 

quit, propter fituni horridiuni ex antiqua ophtione loca infcra 

iminiitabile : tiim ipla virg.i, miuiita atque clau(a £ngiintiii 

qiine unibrai, reverti conantei, portB ferrea inde ab Honieri II. 

vi lepellit. — compuUrit, per* S; ij> qua declaratur, reditiim 

diixerit, fed illiid 'Bptiua gTegt i inde ad I^ipcriis non dari. lam 

tit svriyia Graecomm. v. Vil- qui vitae biae portionem fato 

loiLadLong.,1. init. Supial. 10. Hbi datam, Tiiriitgetititn, tmen- 

15. virgaijut Uvem cosrctt au- fui eft> is fnto functui Orcum 

rea tathanu — S"S^ '^ S"~ petCTe dicititr ; ciii eideni &, 

gem unibcaKum, ad reliquu exinde reJitus ad fupara loc« 

■imbra*. Eadem focma Virgil. patet, iit denuo vitaro degat, 

Ed. If. 301 grtgem viridi com- tecie huic fiita redudi dici pof- 

Jitliara hihifco. — nigro,. per- funt, el hactcnul recLudera Jat» ' 

petuo reriun inferarum epitlie- iiiterpTetaTi licet refcindBTe, ud- 

to. Cjeteruni eandero Mercu* iecta tameii vitae redintegiatas 

lii imaginem umbTaium quall notioue. Ad feurum Piopcri. 

gccgem deducenti* habe* inl.u- ly. 1 1'. 3. Paitdittir ad rwlias 

cian. Catapl. $. 3, p. 623. w^Jh iamui mgra pr«ctt, 
f!a>-«^il elrM, (Merciiriu») 

«I iffi, nMMt riras v'«if f . 19. 30. /Jm-Bmutiqnelioc, 

mytn- /uiyXvr ii, uawig ri ai- quod lamentis tuia fata flectele 

«eXj», aS-fisvi Kvravs ry fiifi- nequeu; igiliiip«t)e»ter tc fer. 

tif aofiSi. — 17. lum Unit.T»^ ledecet, quod mutaie nequeai : 

ttadere, docte ac gi.ieee pro, xoiipitt ^ifia tl7 rHt gagiTri' 

immitioi, qium ut recludat fmt rvx'*, "' incertui apud 

precitui (tn tertio cafu) /dto, ^tob. in Grot. Exc. p. 94S> 

qui precibiis eacorari nequll, ut GenecaU hoc incluQt (ententiae, 

redudat tata, E^empliini eius roliomi poetarum morc. iLff- 

lei piaebct I.uuaii. 1. 1. j. 4. viw Jit, niinuitur, elevatiiri 2 38 Q- IIOAATU FLACCI 

Durum! Sed levios fit patientui, 
Qttid^uid corrigepe eft nefas. tum ailTerlU ac triilibui ani. rigere ut Terent. Adelpb. 4. 7. 

mus degravatur, Uetii contra 35. Ita vita efi hominam, fua/i 

«Seitur. — patientia, patien- ludas tejjfrii; fiid, tptod ma- 

ter fereiido, quod nefai efi, pcr xiW opui efi iactti, rum ca£n 

fata ucn licct corrlgere, ex ani- illud, quod forta ceciditi id erte 

tninoAiifeiiteutia mutaTc. 6'or- tu corrigat. CABMinvu L. I. c. ixv. q ^ R M E N xxv: 

ARGVRtT.NTVM. lifultat 1 t Honukis hoc earmSne Lydiati eufue ohrepmtem 
fetusetvtemi formaeefiie adeo, <pLa jjlurimos olim amato- 
res aliexijfet, idctaram ohiicit. Ouod cum per fe fatis 
amamm eji, tum exacerbavit iUiid pofta, hiinc ipfum 
eonlemtum, quo nunc inter iuvenes laioret , incommodis 
numerando, qiiae ei praeter opinionem obtigerint. JLt* 
emmt quum ei antea propter amatpram ad domum eius 
concurfantium firepitum nox infomnis traducenda fuif 
fet, placidijfima nunc eam frul pojfe quiete ait, nequevi 
ad domum effriiigeudam parata neque querula amantium 
voce, interrupta. Salebant nimirum iuvenes noctu ad 
pueUarum aedes exctibare (&v^civXt7Vt v. doctam Buhnk, 
notam ad Tim. p. 14.5.^ de duritie pueUae queri, qucre- 
Us eonvicia admifcere, vi deniqu» (v. ad III. i6. 'J.) 
aditum fibi facere, — Tum , non amplius dirjimulata 
indignatione, quam et mutatus orationis habitus (inde a 
V. g.) manifejlat, ftricto qtiafi gladio eam infectatnr, 
ac mre a iuvenibus eam coutemni pronuntiat, in quos 
cUm dura ac fuperha fuijfet, arrpgantiamque ijlohim 
vicijftm , auum factam j experttiram , iibi lihidinis aeflu 
domofua, ad quam nemo aecedet ampVuu, protrufa an- 
giportus pervagari cogatur. Compar, HL 15. et ■ 

ir. 13. . AD 

.,,„;-,,,Coo^lc K^O %• BOBATII FLACCI 

A-b LYDZAM. i arciu3 ianctas quatiunt fenelh^ 
Ictibus crebris iuvenes protervi, 
Nec tibi foninos adimunt: amatqua 
lanuA limen. Quae ' ». 1 /ff. Raro iun acciiUti Stat. Achilt. 11. 4^S. — jtro- 

nt iuvene* nnciu aiile &edei tervi hoc ipfo, quod, exdiiTi 

•ua* ruimiUuentur, tibiqiia luo- ■ te inrolentiui fe gerunt, foii- 

kfliiin creent. S»l(e »imt>iuta, bu* luii itiriilunt. Hoc euiia 

pro Tulgari. iurents iam te ne- msgi* appoGtum TuletuT, qium 

{ligete incipiunt, nto iam no. utQt, mtpiditui, amorem tuuila 

ctu ante aede* tua* vetfuitur, cxpctentM, etG hac notione 

■tque intvomitti cnpiiuit, put- ali<u occurtit. Ad fenfuroOpid. 

ahntiidinij tuae, qiia olim in* A> A. III. 6g, Tampus erii, fuo 

cendebuituT , £ore anni» mar- m, qtitte iiuite ey:cludis emantem, 

'Mfctote. Parciut, raxius qua- JrigiJtt deferla nocfe ituebii aiiut ; 

ilunt, iiDpetunt i£iitiu, pulfant ntt tua noclurnii fraitgeiur iatiaa 

leueftrM. PoteA *t efli^ parce, rixii, fparfa nec invtniet Ihtiina 

leTitar admoiium , tptihfthjt mane rofa. CUiiiliaii, in £u- 

X"f't ve&igerito qliippe dcli- ti'op. )• gl. ie Ljide nnu: ciuh 

rferio, pulrout ^iuif/iriu, Talvis ferta refutac caniriet , iam larba 

f eneftiariun> Nnm feneflne fim- procax , jioctiiifM» recedit anAli^ 

pli^Ler apudRbmaiios itsqnc ad fui, et raro ■palfatur- lanlitl tO' 

Kci-onij .leutem eruit apeitit^ ctm, ad3e I^opert. L i€. g. 

i-ae, pntieiibii» iiifeitae, per qiiai Caetcrum hncfententiae de ania- 

<liei initabati Mimiri eao toie^ toxnm iiirreqiientia elociitioiie 

ba;it valvia ligneii mnMme rc- nrrog;imtinmfiiiiul ac faJbtml.y- 

tioiilaci*; quibus iuTicem iuu- dine tingit, quo olim amatore» 

ctii, et ipfa feneAra iunrta e e.xcliitcrac. — 3. Contiitiiat ir- 

foetica loqtiendi ratbne diei riAonmi poeta: Gicure nuno 

' potcl. 5i« rifiae Jluoii iungun- roiniio iodiilgere potet , nuUis 

tur, ponte facto. Xiv. XXJ. 45. amantium quetelu ac clamori- 

Donubiut gfla coiKietui ripas bus tiu'bAto. Propert. II. ig. 

iungit Pliii. Paneg. XII. Flor. 5. ad Cj-nttiiam rui profectam: 

IV. 13. iQ. Jaliu iungere Jojfus jSuIIm afqat aut* tuat vrielar CABMISTM I- I. C XXY. T. 1 - ft. «^l 

Quae pritts nraltvun facilis movebat 
Cardines. Audis xnintis et mintis iam: 
-Me tiio longas pereimte nodtes, 

Lydia, donnifi! 

Invi- rixafmejlrms, tue t&iiMatiaum h. kg* Uttorli ont» (U. Qt. H. 

fommu amarat erit. — Anmt 44') " laesai firingat fine jtaU 

iaaua liaim, Mgre !e ■ limiiie mala cautti. tdem Sut. Tlieb. 

■Tclli pidtar, fa. pcipeluo iaib' DC. 114. motui^ut pfr omaat 

Cta eSt litnini , & Umine ncn re. corpiu Tydei nnut , h. corpui 

cedit, propter amatoriim ustx*- ftrvans, circum^e fuproijaa ver- 

qiieotixiti. Elcpna hic aTnt ■tiiur, ut ipfe ait. Sic /ocor 

Tn> oaiars, queoi pniiun iacel- ainara Tirg. Ge. III. 134. Utta- 

lexenint DOti niilli viri docti. hram amart Rntil. Itin. T. 5ca. 

Sic iA CaUim. ep- XL. t«V r* ubi y. Wemsd, Ne^ae obA- 

/tirftii, n fuurreii J^Ajjiri, ^ uae mile , ' quod iu Theognidei* 

ajnabat, h. ctmjtringebal , arcta (Gnom. Br. 341.} lecititr, i 

adftricta arat nuanaus , peflune itOt^ ITn^Ar ~— tI ii ii /u tai 

quiiiun ipu^jiim legendum pro- l^itMTa ^Mit ; tpiid imilta m^ 

portierunt, obnitente uuoToup. Ai adhaeras? Non igitnr (a\>t*-_ 

Cur. pofter. «d Tbeocr. p. 41. liiu aut ailectntiui, neque co' 

Ita qiioque in Sut- Silr. II. S- mice poetun haec elocuinm ciun 

55. obUfuo jiandula trimso in< quibuidiim opiuari licet. — 5. 

OiAot, atqua turAris fiuuatar quae olim nudtum facilii (iCi 

amantibut undat admodam tiiz- iuuge ) ailmodum fwilent ia 

bariuit Inipp. GeTaitio fcruta- priebebat in monandit , veriait- ' 

tar, lleinlic rinwtur, Muklon.. dis «mliniliiij, qune aiEduo uTu 

do deuiqae tutaiur pro finuatw mobiles liibebat cirdinea, qnae 

reponentibus. Sed (aWt. rea efi. adeo fre^ueates olim afDatorea 

et locos fic expedienduS : Anu»- admittebAt. Forte tamen or- 

tui umbri* nibor, nmis Xuper natius eA, £ baec s paella ad 

«quam deimflii, qui Bdeoomanf, ianaiun traduda cogite*; naia 

prnpe contiiignnt undas; hinc ilUproprie eA facUi*, quaecom' 

feqnitui, fperat it ampUxui; mod.nm h praebet nmatoribut, 

«t pinllo ante t. 45. lu falttm quae iii Tacile fai copiam facit; 

declinii ama, h. nti ipRe poeta. tnm ipfa iinua, qiue Cuolem 

expltcatiTe fubticit, preme Jroi^ accedentibus aditum praebet. 

dibus undam, qnod eft ex imit. Sic apud lurcn. Sai. IT. 63. 

Tirg. A«it. V* 1 63. Litttiam», >>)u>mbiini poitentobe nugniia. .vGooglc 242 <2- HORATII FLACCI 

Invicem moechos anus ^rrogantea 
Flebis in folo leyis angiportu: 

Thracio 

dini» adierenti facill petuenmt X''!"** f*'^'' ^' 'f*' nXnaAi iv- 

cardine valvae iiafvntovii. Con- ni fX^ytt • iritf ngc^feu nttfa- 

tn AffficiUm forem dixit Ovid- fuu vifutMf Tgm^iis rvi iaXAit 

' Am. 1. 6.'3> ob. ianilotem dif* 'E>Jnit wi^f, l»id.-irunt iam 

ficilcm. — 6 — 8- PUcet fibi ■lli; odde eioid. c. XXVI. ct 

poeta in cumulandis, ^uae eiii>- Noftri UI. 10. 3. ' Fiopeit. I. 

dem feie funt fentcnliae , imi- 16. 33< JHe m»Saa noctei, nu 

cinibuii ijub aciiui Lydiaeant- fidtra prmta iactntem., frigida- 

nmm pungat. Viil^ure, nriu* fs« Eoo me <U>l»t aara gelu. 

iun iitTenei catviileiMm inte Cieterum fiurira* toti pictui.-ie 

acdet tii.-is inAituiuit, ^ua pei- accedit e direTli» am>totumino- 

Tictciam tuam expugnent, vide libu* : hi* bUifda TOCe, plecibu*, 

qutmegiegie uumnverit. Forte fufpiriit: illij contra vi adituin 

vis'aliqiia riibeft rf audii, non iiki paltultibus. 

' adroodiun gravaris, non ampUui 

vacivas aures pcoebere oportet ' v. g fq. Nexiwj Qtuim iam 

cantileiiit iiiveniinii quenila vo- tiimc, forma tua aUqunutiim 

ca admitti ciipientium. ^ohoc imininuia, amatoribtta deftitii.i- 

«xquifite eiiismodi cantilenae rii, fiicili coniectura alTcqiii 11' 

paiticula adponitur; in qua od c«ti fore, ut aliqiiando, aniii 

peTvic*c«mLydiae'animiunom- facta, ab iitdem prorfus ncglk. 

nia praeclaie aiccmperaia. Mt garii, nemo te expeCat; nt C^ 

Mo, (]ui te perdite atqiie effli- tulL 7111. 14. jlt iu doiobis, 

Glim aii«m, qui totum me tibi cum mgaberii nuUa, fcelejla, 

•ddixerim, pemmttnoctei, miil- lUKte, Qiunto ocerbiiis pro 

tofortius, qitam, exciibaiuc per liocctimexpiobrationeUbiduii* 

iioctem, pernocuntem ance fo- eiiu: Tu viciflim, ubi nemo 

res tual; iiiiungit enim notio- nmpUus repelietur, qui ad ce 

tiem frigoris, imbriiim, anae recipivelit, diacutrens per aiV' 

eiLydiae c^iiifa.perrereud.i nmt. giportu» viUiTimi fcoid infiai 

Quo et fpectat epith. lonpa!, uitio, Ubidiue incenfa, ample- 

q[iae amatoii, moiae impatien- xui ittvenum nucupaberii , eo- 

ti, longiorcs videntai. £pp. I. nunqiieairagantiamacfafiidium 

i.ao. ut noxloB^ia, ^uihuinuiit- experieri*. Piopert.ni. 33.35. 

tittiri amita dienjue longior. c£. Ex<.iufii mfne viceai fajitis po- 

Prop. I. »3. ig. Afclepiadeuin lio-a fuprrbos, at qnae feciJH, 

carnienCc.XJUn.iiiAnaI.Br. factu quervrii anui, quociimcnn- 

T. I. t-.it6.) *ii fuiMl^ Kal uuie Afdepiadae c XVllI. 

(Aiud. ,,Googlc C4EMINVM L. I. C. ,XXV. ,V. 9-12. ■ ,£^S 

Xliracio bacchante magis fub iiiter- 
limia veuto - 

Cum 

{Anal. Br.r. fi^.) ril, vt yHf, pioflirentfcoit». CatuU. LVITI. 

«vm «XX^ ftngTvgattfi, ua fi 4- '^'<'''' ■'> ^odriviU et engj. 

vfifl^n tlvAi»! — TmvrK «w- -portU glubit magnantmtts Remi 

Amism aai ftfft^cuT iit ifoiU ntpotes. tt. Lncian. T. T. p. 

arSam «art wfo^faic. Invicam; 60. ed- Reiz. — iit foh , mi- 

vicil&m, ut Propert. ]. L — nus freqiientato 1 vel potiiu, 

fifbis, dolebli, eoacriu* t« pnn- ipfa foU, Jcfertn >b imtttiribu*. 

geC, tfuo rehementior libidinii Fetron. c. UCKXI. Jacent nunc 

tiiae aeftns efi; profimplici, ex- amatorei obligati noctibui totis, 

-perieri* (v.-adl. 5. 6.) Tnoe- tt derident folitudiaam meflm. 
thot mrogtmtes, moediorum >r- 

rc^anriAm, tevel moechx fevU' v. 11 — 15. Libidine «xfti- 
torii (ut CitiiU. XXXVn. 16.. miilnta, incenfa, ubi libido te 

vocatj li. abiecbiruni faJtidient. invadet. Vide, ijiiuita doctri- 

Nara ho* intelligciidos efle Tel na, qiianto omatii.quantD de- '- 

tnde patet, quod Lydiiim femi- niqiie acrimoma TiiJgare boe 

ua et angipottus pervngntunin poeta olociitai lit I Ordo verbo- 

poeta inducic. fl3oechi limpli- riinividetnr: ijitBm tibi amor et 

futer funt amatorci, turpiori libido ctrca iecur faevitt magii 

fenru, iit laepe apiid Catnllum. fuuni 'i'liracliis veiitiii, ifui fab 

Sic adulter I. 36. 19. '— anul, interlania bacchatur. V. Obfl'. -r- 

ytyilffmKJilk, an»s facta. —10. 'niraenii ventui, Boieas; nam 

Uris, mutato animo; qiiae, ciim Tliracia venioiiiro donuciliiim 

olim UTOganter ac ftiperbe am«- Graccis linbita. Hlnc wrtfut - 

totei tracnlTet, fe nunc facilli- &fii'Aiiii Apollon. lUi. I. gao. 

iDam iisdem praebet; poteli et- Qgttiiutu ttuai Aefch}'!. Agam. 

uun elle, abiecu, vilis^ nullo €63. aaimaa Thraciaa Nolter 

luoo habici, qiiod vililTuaiB ho- IV. i^. S. Thrricias aquilo V< 

muiibiis ruicopiam facerc coge- 15. 5. Tliracet rifui VaV. FI. T. 

retnr, feciilnleiH. Ita etiam vo- 614. cf. Spanh. ad Calliin. H. 

lebat' Burm. nd Prop. T. 4. g. in Diaii. 11.^. — bacchante fub 

Tovte tamen magis adpofitiim iaterlimia, qu.itis biccliDU folct, 

Tidelur, E levii llmpliciter ncr qui inipeCiioIiirumit ell inicrlu- 

cipias, mobilis , v.iga, errnns . nii lcmpcre. Boreas bacchams 

per ■ngiportiim. Nani hoc ipfe ab^rcto Ovid, TriTt. T. ta. ap. 

Um iiinnit proiectum eitts pn- bacchatam imlrvm limiUter dl- 

dorem, atqiie conienitiini, qiiiun , xit Valer. Flace. VI. (»34.! bae- 

ia angipouis nou nifi vililUina tltatam tremorem Claiidian. in 
Q 2 Eutrof. ,,Coo'^lc 244' 9- HOKATn VLACCt 

Gum tibi flagrans amor, et Ubido> 
Qiiae folet matres fiuiare equorum, 

1 Saeviet 

Entrop. n. ay. mfanieiuam Bop- ftiut, furit- Aniniiu «niin quiv 
^nini NoAer JH. 4. 30. Sol- cunque nioilo gi^Tiwi; tSteta* 
Ittuaua eA furara de vehemei»- moveti , tuitMri , nkentfitu ee 
liove veutoriuii flatu. — * Inter- fim. diciiiir. . Hinc tuaiultu 
JuRiuMt cfti iibi luat veiu» non mmcii II. i6> 9> MAf toifiMim- 
•mpliui coarpidtui, nequedum d«i, ut in fr. Pind- apudAthen. 
nova appfiet. Quoa interluaio- XUI. p. 60 1 . fiactihus amorU ia- 
Tum <iiei tempeftatibus pl«nos et ctari Cati^ LXIV> g"^- cf. Ti- 
/■Mtigoniibui qamn auixime itM- bulj.l.5.3. Recteadeopoetiin- 
tueiukit 'Uin folum jnritiae ra- fanoi libidii)isniotusciimBorel> , 
' lio, fcd etiam valgi ufut inlel- liiroie compariti eademque n- 
Ugit , iuxta Veget. IV> 40. tione cum dilcctu «dhibnit v./» 
Mtcedonii ep. V. 5- (AuaL Br. III. viet,quod iitrique, et veoto eiiBi. 
iia.} To^tii(ii9tkvmha7\ie ifi. mo cominoto convenit. Petioo. 
%Mtr eviiin foiwri yiyteuivns. c XVII. doior famit in pree- 
Muu h. 1- contDlitScluieidei Pe- conliij. Eidem compiratio in 
lic. crit. p. 31. Gaeierum qiuun Seitecae Med. 579. MiUb vii 
■pteLydiae tfufuirbi cum Borea ftmimaa, tmniili^a» vemi taala, 
Gomparetui, moxadv. i5.decl»- — ^uania, esm voniBm — «r> 
rabitiir. — is' fiagram amor, det et odit, Mudme bua fpe- 
amorii fliiiiimB, aeftui, tnxpioii ctat iragro. Ibyci apud Atbio> 
(enfii.- — liliido,quaeniatT^ie^UD- XIIL p, 601. Ifuif' ffmt litl' 
ram, equaa, nobiiiori enuntiatio- jultn luiTwxwrof mfmr rt v>« rr'* 
iie,yBrur«, iiifiiroreni coniicere pognu ^Xfynr ^piimJeit Bifiet 
folet, docte pro, qiiaUi equanim ifyaai tceigi Kvirfiiat «g^aXAuf 
I a&, vehementi^inta. AlLts e& fuuUut iffaic iiafi^et. — 
yftiui iiairfilftt, veliiti Aiiitopli. lacur libidinii fedem babitiim 
PkiL 1025. ExpreiTit nutem fiiiffe, v. ad I. 13. 4. Oi- 
poeta Gr. Imrofaatli'. Theocr. citur illud nulnerari. libidin* 
II. 49. K«i «wXgi jUB/r«rT-«i sr* incenfum. Anaoieoli de Amore 
w^ uml ia»i 7iRr#i, ubi v. III. ag- riruii ii ntu f»i tvmh 
Intpp. et Ileyn. ad Virg. Ge. ^tfm ^tfnf. Tlieocr. XI. '6- 
m. ago. bi fariai agltanlur fx" VnnUfiur FXxgf SAtfit 
eijua» Ovid. A. A. II. 487- <J- i* /ityiiXxc t» qT 'vra.ri ««£• 
Burm. ad Autbol. Lar. I. 540. fifXif^sr. Id.Xm.-Ji. X*^' 
— JJbido faevit eirca iecur. io ire'* yoip fem iiei J«af li/iaMi'. 
praecordiia, pro vu]g*ii, «ni- lam ut Lydiam, tanquam iibi- 
mn« libidinQ mitwu* eSt. aw- HinnHfli.nj.iii^ w.,.i;*T«ni rebrret. ..Googlc CABMiHvii I,. r. c. XXV. V. i3-iff. 245 

Saeviet circa iecur ulcerortun; 

Non iine queftu, 

Laeta 

iecur eiai Tulneribus plane op- ut idGin Laber. ut, moxiiDe 

plenini, h. ulcrrofum ia.it, Ni- qiiercubiil-; t. id IV. IS- lO. 

. liil «11)9)111*. Narn utcui, ut Iun pvo frondeTiridi in genai'« 

vwmKfitn I^JMr !n Tiioncr. 1, L cnfn ' dilectii poeta pofuit bede- 

finiptiaiter de viibisre iifurpi- nm et myrtiun , tnm qaod 

_ Ctir; ttqne fic •dhibiiit uUerara iibe Roinuiis in deliciis elTant, ' 

'Bpf. L ig. 73. nulU neque roaxiroe in compouitionibiu, 

Foedi idrpeetus, neque tetri odo- tnm ^uod (bllenne ellet, puet- 

zin ratione habita. 3i qtiid om- 1m iia, maxime mTrto, cam- 

mtio Horatius Tolnerit , putem parnre. CBtiill. LXIV. Qg. d« 

cum Lydiae ioveteratam, na Aiiidns in Cnu mitzif aidole. 

cnm fenectate ^iiidem exdn- foentB , qualti Earotaa -progi- 

ctam libidinem, citiiii adeoTiU- gnuat Jtuanina ■ntyrtiu. Jdem 

mea riHnqiuun coierint, decl*'. LXI. ai. florlJii ralut eniteni 

ttse h. T. volnilTe. Myrtus JJla ranudit. Cyptef- 

V. 16 fyq, Non J!ne quaftu, to Helenam afnnylat T|ieocr. 

■eriter conqueTta, pro -piilgari, XVIIT. 50. Verba Tulgkri mo- 

iibi •»ideri«, nuimadverte» , (ut do ricprocederedebebunt: qnod 

J, a. 6.) dbi Teiulae puellai pubes hederaatque myrto magi* 

toneru praeferri, te aniim con. gaudeat gnam aridis Iiondibu*. 

temiu. Docta hoc illegoria Sed dbcte alterum membmm 

poeta perfeciitiis eft: iuTenea noTa fenientia iiiAmxil poe- 

niiirirum frondibus rec^itibiA, ta. Quod fTiadi fait Intpp. ut ' 

BorentibuB m.-igii delecuri,quain in coucibaiida oratione tenfu- 

aiidit, illas in deliciis habere, qiie conAitueudo odmodum tur- 

lias abiicere. Scilicet aetat io- barent; Baxtero, gaudaat vi- 

TEDilis, qnaememliruvijBt pnw- r«Rti td. atijua myrto magit 

viridaaeibui , ut LHbcrius ait, qnam -puHa edara atqaa myrto ; 

comparatiir arboribiis, fucciple- atiig ei^erB virenti gaudaat nto- ' 

nit, bondentibui , adfpectii la^. gis, atque (quam) ptjla myrto, 

tis; hinc d'BXX'11', Hijufr, (nt iungentibns. lam de T^bia 

AnacT. LXH.. * 1. fit rit iptKm Tideamus. Pubei laeta adfpectit) 

•f¥mStm, xt/umti, r^Xa^ Xa/t- Tegetaeaetatit,^fuJ!pit,(Mnafnlc. 

«») et Latini* virer* (nt I. 9. XVIJ. >. Anal. fii. 1. 193.) i>ut« 

17. IV. 15. 6. V. ig. 4') « (^ .npn.tfl» Valer.FI.VH.5>3. 

.-iliae loquendi Formae ductae; Uata iuventoj Virg. Ge. III. 63. 

EenUif contra aridis , quai iMtn- membrorum laetitia Sut. Theb. 

fitu rnnptete» anaormm tmetat, VI. 57"- 7^- Tet&t ec laet» ,,Coo'^lc S46 , *}. HaRATII FI.ACC1 

Laeta quod pubes hedera virenti 
Caudeat pulla magis atque iriyrto; 
Aridas frondes Hiemis fodali 

Dedicet Euro. 

j<hH^#Bt copu poetica dktiim 45. ) ain ty iftSt iJM^u iwm- 

Tiileri, piD la«tetu.t, vcl gan- Xm Xf^^t xag^trtu yif S^. 

dext. Seil piioc ritio mngis ap. cf. PWt. AuL 11. 4. ig* — 

pofit» viiietiir. — hedera virBra, dndicet Euro, ventoa eaB diii- 

xigvoF {mm Tiieocr. XXVT. 4- P^^i-b fmiti eunoncurec, ab- 

h. mtUpvT^as. -~ injrrH^ et ipfi iici^it. Nain, qnae abiiciuii;- 

«n^aX;)!' fidla, f. puUi coloiit tui, ventis ea daii, peTnutti 

dicihiT, vel omiiino ad uigru diciintiir. E11rip.Baccb.350.de 

myrp geniii declnriuulitm ■ v. corona deripienda: mi rrl/»- 

Plin. XV. 37- vel, giiod «ohi- ^w' liti/ius kki ^hiJXXmn ^- 

T»uT«fg> videliir , «d froiidei ^n. TT.idnctuin inde ad te* 

cl folia receiu exclnfK refeten- odioJii), triftes, quintni meino- 

diim, qiue fnfci func coloris, riam ex animo eiicimiui tt« 

ut «d«t> fi'oiidem niyrti tencni- quo raox ad XXVI- 2. Pro 

mata,<iitK\<mi /tvftiv(,(yidexg. djite, exqiufitiiu eft dedicare, 

CV- 1. in Anal. Ur. I. go. adde nrbitrio ■licuiiu, b. 1. veiiti lu- 

lAnact'. IV. 1.) declarivctit. — dibiio permitlere ; ( Virg. doiurA 

19. 30. «rida* contra- frondel Aen. IX. 15. A nubibut irrita 

obiicLlt, h. yetuloa .fpemat. Ge- (mandata) donaiu;') et pro v«d- 

nLtaUctc poeia exciitic, qnod h. tis luiiverlis ell Eurus (v.ObT-} 

1. nd Lyili.itn folani referri de- uc rapidior; qiii Uiemis foda~ 

betj f«contemnatiiivenciu. Per Ii> audit, qiiod £ata« eiiu hi^ 

ari.lar frondes feneaiitem de- me eft vcliemejitior , -flcrior. 

ckrari, paulo ante monui, Ap- Hibernoi Euit Jlatiis dixit Virg, 

pouun nunc Aelcbyl. Agam. Ge. 11. 539. Omoiiio fadali- 

1(1. eiiudem pkne coloria: rs tiu"i (fei'c iit fororium vincii- 

i' vJOjtjTf mv , ^uXXdiBt iit) lum. V. ad I. 24. 9.) ii» rebiu 

xnrtncttf^aftliilt, Tfiaeitis adlignam poetae, qnac mutuo 

fjfi iiovs OTiixHt Senectui de- quodam nexii invicem iuiicta 

erepita, foUit imu exarefcetui- funt, qiue motibus, aetate, lo- 

ius, tripes fere inambular, nti co, ac tempore inEcr fe cDnve> 

' nplime Sclifltz. adde Macedo* niunt. Sic Zephyri verii cond--- 

iiii (Anal. £r. III. p. 115.) c. ut dicimiiir IV. la. a. ipif. 

■ XVr. 7. g. •'( ii fiier AkU. (uyl ixiril iT»lpi Ilomei'. II. 

ii-niis h (fitfi- «vv i' Ifmfat^s, Merc 51. iiexti tiirvTnt ire^ 

yifxes uvXflSf KHgipoiuJni Si- ^r Iiilian. c. IV. (AiuL Br. II. 

fti. quod efl ex iroitatlone Ar- 494.) crater, yeneris fodalii 

tlUludii XXVII. (Aual.Ilr. 1. III. jg. 6". nbi pltnra vide. ...Googlc CASA^IKVAI r- L CXXVV 2^7 C ^ R M E N XX^I. 

V tnuJliJJiTnum hoc carmm in Aelii I^amiae, TwhiUJfima 
et tmtiipiijfima gente orti(III. 17. i.) rebustfue Caiita- 
hrico itUo gefiis clarij/imi verfatur laudibut. Traclalio 
huius aTgumtnti uti fimpUciJJima, ita ejl tt eottpufitijji- 
ma. JPoata nimirum in Mttfarum confortio eaeterarun 
rertim, qnae animum adfiigttnt ac perturbent , euram a • 
fe alienam putare, fe^e, Jiudiis paelicis vacantem uihil 
nune antitptius habere projitetur, quam Lamiae loildes - 
celthrare. Quas quidem dum ipje non ettjequitur , Jed 
Mujis eanendas deUgat, fpUndidiJftmo Lamiam conde- 
corat elagio, dignum, qiiem ipjae Miijae esctoUaiU, iudU 
eando. Ac in kac Jadllima argumenti dejcriptione itf 
terpretes tantum puiveris in Jumma earminis conjliluen- 
^ eomnurvijfe, tantasque argiitias, dum reeonditiora 
qiiaerermt, ipji earmini intuUjfe, eji utique, quod mireris. 
Sunt, qui p»etam urbanijjima converjione hortari atqua ' 
compellere volvijfe Lamiam, . ut ciirat, quibiujuper Teri- 
datis, repiique Parthiei fortuna mire cmeiareiur^ abH- 
eeret, atque injlufarum eonfuetudine folatiumquaererefi 
quae Cniquii a latii maxime exomata ejl Jententia: Junt 
vero etiam, qui cannini ampUori , qiiod temporis itduria 
interciderit, hocce tanquam prooemig pracbijum pojl 
Satiadonumexifliment. Ac ijlis quidem Jraudem fecijfe 
vidmttur vv, 4 — 6. qui unice ad atiimum in aUorum 
' , Q 4 tiinore ...Cooi^lc S4$ Q- HOBATII FLlCCr 

timort ac metu fecuntm uUerius declarandum a poet» 
adieeti funt. ( Similem exomationem ah fntpp. minui 
recte expojitam habes I. 19. 10.^ Atquv hiutc, qwo 
alU anguiHur , metum docte poeta iiiiijtri aetatis fuat 
Teriiatis defig uat exemplo. ^ui, cum regrrum, expiilfo 
a populo fuo Phraate, reeepiffet, vtox iiuntio de Fhraatt 
tum mascimis Scylharum eopiis reditain pararite, aeee- 
pto, non potuit, quin maximum haec res ei terro- 
rem Jniiceret. Incidit vero iit a. y. Z>CCXXX. 
ad quem omnino hoc carmen referendum •videtiir; et- 
fi pUrique poft, Maffon. a. V. DCCXXXJ. h. c. 
nataiem fiatuant, pravei, ut mihi quidem videtur, 
mterpretatione w. 4- 5- fuo^ de Romanis accipmnt, 
indueti: quippe regem Seytharum metuentHfUs , h, ne, ft 
Tcridatem in regnum reflituere coruzrentur , Jihimet ipfit 
a Scythanimrege, cum Phraate facieiite , fjericuium ar- 
eefferent. V. Not. Jivero, qid alterius earminis , quo 
latius Lamiae laudes perfecutus fit Horatins , hoc prooe- 
mium faeiunt, quantum in eiusmodi argumento lyrita 
ratio a pedefiri dif^erat, planefe nefcirt fatentur. ,,Coo'^lc cuisiiBVii I.. I. c xxyi. V. 1. 2. «49 
D£'A£LIO LAMIA. M« iufls amicus, triAitiam et metiis 
Tradam protervis iu mare Creticum 

Fortare 

v. I- s- iRW/r amitat, <pl- XXTII.uiVirg. 1.1. fubCretbeo. 

Xtt tA»intit, nt TheocT. ^. tfS. MnFis unico, HoTatiura intelligi 

Id. ui. 6. Niciarn Mn MbI- volebat, hoc tpTo fone loco in- 

MiF lt'Xi' mlpAiiuhtw appel- diictns. — trifiitiam . . . vMh 

lat; et Epigr. ip. 4. if ^s /u* eit, hnic luii r<i intemu», cae- 

wf iAtiunu Mul i AaXiM tjyimvf tnxmun reruni curaiu' > tna 

'AjroUjn', aitiecia rgiione, wr alieiiaiii pntor oun ivif«m e^e-- 

tftftiXiis ■ityiSTa KKictn^nt fitti gium anxieeaU ceratt animxs 

V» KoUai ^git "Xvptr r »tlSta, facit, (luTcil. Vlt. 57.) eiu»- 

uti fere Viig. Aen. IX. 774. qne camdea laetum funt opiu 

imUBm Crethea Mufii, Crethea et jtacem mmtis habera volimt, 

Jtfufaram camitvm eui cormina Ovid. Trift. V. la. Sic tnr/i 

femper et citharae cordi, tmme- expeditis Lalagen emtat I. aa. 

rosque intendere nervis. Scilicct 11. Pro ciirii oninino eft fri- 

Bimri diciiittur a Diii > qiii toI flitia, el nMat, foUicitudo fn- 

corporii dotibiUi tanquam for- turi, malomin iiDpendentium. 

mae pulchTitudine (t. Heynii — s. Ventit e poeticA ratione 

Antiqn. AtifH T. I. p. 35. et frmJi dicumur, quorum meroo- 

ad ApoUod. f. <}. 5.) Tirium ro- riam abolitam ciipimna {man- 

bore, caet. vel aninii dotibiis, demuine Ncti flabrii, ^uoscuhi/b» 

-vel alia qiincunque le, ciii feli- timorfi pertulimutf CUudiiH. 

citati* notio vulgo riibiecti «ft, ite B. Get. 305. aXX' a*ifta,ri 

frotentia pita , atque divitiis imnfUf tiftx^xJiit ApoUon. Rh. 

(v. >d I. 31. 13.) caeteria ho- I. 1335. adde Theocr. ufi. 167. 

minibn» praellant. H. 1. llo- CatuIl.LXIV. 59- «XXX. 10.) 

ratiiu non in genere fe Mufa- qiiae negligojitur, et qiiidem in 

rum amiciim, h. ftudiis poeticii mandatis aut precibu) , Homei. 

deditum profitetur, fed eft po- Od. i. 409. Virg, Aen. IX. 

f iu9 Aiictiori fenfu : ego carmi- gij. TibuU. I. 5. 35, Ca. 

minLaniiam'j>angendointentU9i tull. LXIV. i^s. deiiiqiie, qua* 

Tacatuitu; nihil ampUui. lloc aiit nihiti peiidimu) Ctin^uam 
etiim Tolunt feqq. Caeterum aridat Jrondet I. 25. extr. Eii- 

Orreiiiu in Epp. ad iilium ep. lip. Troid. 419. nat nl tnU- 
Q5 * ,,Coo'^lc 250 Q. HOBATU FLACCI , 

, Fortare \'entis: quis fub Arcto 
Rex gelidae metuatur orae. <3uid tn — ifi/Mis 0iftr^»i migai!- ille rex Aititoae (egionu Ct, ei « 
impui Ii< fifnii iyovfuu) huc qiio maxiine metnsretur, pn 
'oiniiitto tuiquiim moleAa atque epexegeG» ab Horatio adiectiun 
iniucunda a nobis ibefTe volu- puta, qiud Teridateia urreat: 
muB, u[:{i. 1. ciivai. Anncr. Fr. perrulgiiEinjjna poetarum ratio- 
3. 9- Jjunii ipptiit fth cnigats <pi- ne. Sic fUtiin in Vii^' Aen- 
ativ, l?a» ^vvM. Quae eadem iait. ijao numine laefo , ijiudi-4 
linud nbfimili ratione in mare doleni lagina deion cRct. (qiun- 
kbiici dicuiitur poeti*. Eurip. qiiam et ibi tmtc Ilejn. miie 
Ilerc. Ftir. 651. yvjwf fuam' tutbatiim fuii ablntpp.J etcen- 
Mctva KUfutTm i' tf^i- Vtram- ties nlibi. Erat adeo ic^i Scy- 
qiie furmaiD coDiaiixit I1. 1. poe- ibarum, qiii maximo auxilio 
tn, plaoe ui Theoci-. 1. I. r»! (Inltiji. XLII. 5.} Phiaatem, ei- 
i' rit vyiev ffxtrt nvfU trtBii puiroTeriJaie in Paitborum re- 
tjgoiff" aVjUMO. — protBrvii, la- gnura reKituturii* er.it. Vi^ 
I^TienLibus, jtctuUniibus (Lu- tur adeo lioc caimen tiun a poe- 
cret. VI. 110.) «deoqiie inpi- ta rcriptum, qiium fami pat- 
dij, vebemeiitibuj. S\c j^^ilo crebtefceret , Fhraatem a Scj- 
impotens IIT. 50. 3. prntaniut this adiutum iii: non vero poft 
^fricui V, 16. H2. venei iaiu- TetidAtis deiniim fugam. v.Ai' 
riofi V. 17. 33. — tradam por- gum. Miro vero iii expediendo 
Mrr, nolo graccithio, pio, tra^- b- I. fe torfei-uiit tntpp. aliii 
doportandoi, tpifiir eutna. — iujigentibus: quitrex metuatuT 
mare Ci-etictfip yxo quovis. fubArcto, li. quii potentilCiiiu* 

' nunc llt in terrie borealibiu: 

»1.3 — 6. yaice, mtTdme fi' quod a conGlio poetae qiiam 
furiii, nihil prorfus ad nie per- maximc alieiminvideRir; item: 
tiuere exiAinums de qiio alii quis rex lub Aicto nketiu(iir 
foUiciti lint. Pro hoc infi^e gclidae orae, h. a gelida oii, 
setalis fuae exenipliim aSert. — ut ad bclla gentiiini boicalium 
futi, gtacce, a quibu» rex gaU. aut inter le aut ciun linitiuii* 
ilaa orae fub jlrcto iacentis, oiae, gefia leferatur : quo fere iiicU- 
plagae Arctoae f. borealii , rcx nat MaiTon p. 274. paxiun cou- 
Scylliariim metuaiur, nempe a cinna oraiione (rnc fuh Mcto 
Teridate, timeiile, ne is Pliraa* b- Arctoae orae nutuiiur gili' 
tem in regnum reduceret. lam dae L Arctoae orae) et obfcura 
tte inGeitiun relinqiieretui, quis fenteutia: tuiu molefium et^ 

iirec- ,,Coo'^lc' CARHINTH X. I. C. XXVI. T. 5-8- Sfil' 

Quid Teridaten terreat, -nnice 
Secarus. *Q, quae fontibus integrit 
Gaudes , a-jSricos- necte flores, 
Necte meo Lamiae coronam, 

^ Pin^lei diTerlbl bic inetus a poeti ex-- fonut rteludert (Virg. Ge. IL 

politOB tUtuere. Ad renjentiam 1 75. ) integroi fanttt aecedera 

£>duat Theognidea 741. nlrm- (l^uctet. I. 925.) jmro defoiitu 

ftn, xmfinvtt fur' bXX«7^(0i hiberi; (Propett. ITL 1. 4.) ati, 

Xiytrru, /imiir -rmy JAiimt iii' contra ij, i]ui poft alios idem 

itirtt wi>j/tar, ■rgumentuni tracconi:, exeoiem 
fe foDte baunre diciml. Pro- 

V. 6/f?- Nexus: MuCsimi- pert. III. a. 5. adauaiaa fontU 

ctu Lamiui) milii canendiuii bitt ora, uitda vater fitUni Eu' 

rumBiti. Sed augufiioii fpecie tiiut qnte btbit. Uoratius igi- 

ipruD MuTam invocat, ' quae tiur, qui printepi AeoUum car- 

cum canat; quo liinul contine- tnen ad balot modoi deduxiffttt, 

tiir fplendidiltiamni elogium, (III. 30. 13.) iTricam «deo Gra»- 

I^miam di<^iun declnrando, corum poeGn Romaiiis uumeri» 

^ucm 'Multe poHeritati tmdant. primiim a fe redditain aptc pec 

PiatpUt, nifai>Jii; Mulat a Mulam integrii fontibus gnii- . 

PimpLt, velFimplea fonteThxa- dentsm declarat, imitatiu Lu- 

ciae, Mufii liicro : cum dilectii cret. I. 9x5. iavat intrgros oc- - 

toTte piopter Ibntes Incroa, qui- cedere fontti, atqao haurire, ih- 

bus gaudet. — dulcii ad can- vati^ae nODOs deca-pere Jlorcs.- 

tum refer. iftvtitit (Horo. H. Eiindem fententi;im mox ckriu* 

in Limam ■ a.) /u\llpAoyyet esponit fei Jidet novas, ct ple- 

fPind. 01. 6. 36. et al.) «mJW ~clram 1-efbium. Coiiferant ia- 

ia\Utfm»t Find. IlUiBl. S. 46. fuper amoeuiori* indglii iuve- 

/UyJymirei Td. Kem. 1 1. £3. nei Prapcrtii de luis ad Cr^eca 

— ^uae gaadts, amn» foutes e^tenipla rormaiia elegii (III. 1. 

integrot, intactoi, puri)?. Poe- 3 fqq.) «t Manilii de Afirono- 

«ae nimirum, ^iti omnino, opus micorum atgiimanto , a Se pri- 

«bjuod aggreBi , Muraium fe niiun inter Gomanot exporito, 

fonte proliiifl"e (Perf. Prol. 1.) fimillimi coloris lociitioneB. 

(licunt, ubi novum aigiiineii- — 7. Celebrii Liiniam meiim. 

tum verltbu* expiicant, yel iio- SoLlennis eil haec poetanun ia- 

viim , poereot genug a ncmiue primis Graocia &equtinuia ima- 

Incteniu occiipatiun tentont, go, ^nd eumlibifocuB caimini .Coo^lc aS^ q. BOBAjn FLACCI 

Fimplei' dalci£: nil iine te mei 
FolTtint lioilores: hunc fidibus noTis, 
Hunc Lefbio lacrare plectro, 
Teque taasque decet forores. 

intend^I. 7,7. Epp. 11. 3.96.) *. 9 — la. Jlm la r. 1, 1. 

tum 111191 quoi earnuiie extoU 33 b^i^. — 10. Honorei, coi- 

Innt, reita innectcre diotintur. nsiniuencoiniJiexquiGtnvocabu- 

Sic »^nc tifMiti Pind. CN. ^. li ufu. Sic.rfjtuu' aXvrtu Pind. 

74. nt^itm/tt Id. Ffth. ty3. g. Nem. 9. 94. et ^ 46. icsr^ kA». 

f^(F «ri^tccMif Nem. ^ 1.13. ^XijtOl. i«. i^.etjf^^IHbn). 

ubi fimiliteiMuCM faocofEcium v- 'i36. ■wvjuriV rini lon bi Ois> 

■niunetuin Tide», etOl. r. 147. plule, apud Athen. XIV. p-6s4. 

Mgtirir utxfutTmSi K^iiau «m- SicNoEbi A. F.iaa. yjc^ii^m A». 

nl^n/Zfiymf, qnem locum noftro noratum (noa HomereuineBaatl, 

admoTit Talken. ad Hippol. conL) dixit, et"0/uitfft rfrl- 

Eurip. y. 75. Sappho c. XT. ,»•■■(( > — avriiv minu ef^mwmu 

^Anal. Br. T. 57.) ao yig mit- iprm, nt Pindar. Ilthm. i. 63. 

'^Ciir ^aJW r«f fe [Ii»i'(u, et ind« de Aiaee. — niAfl •pojjant, nnU 

Antipat. 5id. & LXX. (Anat. lam vim faabenc id cekfaritaEem 

Br. II. 25.) de Sappho; ut cuipiam concili.-mdain , ut oli- 

(lir» IIiiJw fxXnc Kil^am Ilii- qni» inclarelcat. eif. Virg. Aen. 

fltmt eri^tcw. Claudian. iit Se- IX. 446. — fiitet nov^, de 

ren. a. Plerio meritam ferco rt~ novo carminis genere, a Grae> 

iimire coronam. Caeterum Da. cia ad Romnnos a fe primum 

eor, et Sanad. vel lolo Lucretii tmdncto. Hinc et -pUctrtim 

loco abfterreri defaebant, qno X^fblam Tocst , ^uo Alcaeu* 

minu» Horatio vitio verterent, oHm lyrim perculSITet, Z.e/ibopiii 

^liod fontibus fiorei rubiscerit: barbiton I. i. 34. cf. I. ja. 5. 

wt laceani, coniunter fere flo- — facrare, iftemoi'iae hominum 

ntm abiindantiam ad fontei a conCecrare, tradere, u;«nif &tSr 

poeti» poni folere. Claiidianui fMufaritm) AJs'«(, (Pind. Ihm. f. 

eerre hunc tocum dignum ha- i^a.) h.canere, Stat.Silv. IV. 7. 

buit, quem, iiidem coloribui 7. SiiuaicaiUttLatiofKcraviPiii- 

rervaiit, tolum adiunbraret, Aare, Thebas. Tide, ijuot itiodis 

Z.aade* Seren. 5 Iqq. yiU pii* carmen, et aliqiufm canera irarit> 

tat domuni, — Ji Jtorlbm (car- verit. Nam eA v. 1. Majiiami- 

mine) oraes regiriM reginu f Cal- eiu , v. 6. foruei inUgri, ▼. 7. 

liope) comam? — aeterno quoi neciere fiores , coron^, ▼. 10. 

v*rit honore i;hbentai Joni Aga- honorei, denique, Jtdibui et 

vippea Pormefini fducat uada, -plectro aliqu«m fatrtre. 

CJR' ..Gooi^lc ' CABMHSiVU I„ I. C X3EVn. C ji R M E N XXrjI. 

Lnma haius carminis arpmuntwn in emmivii, eui S^ 
ratius interfuiffet , defcriptiona verfatur, illadtfue ita 
repraefentavit poeta, ut coram nobis ornnia peragi vi- 
deantur. Ouum in to convivatt vino iargiits hauflo 
incenfi ad rixandum ac tumultuandum eonfurrexijfent, 
Horatius , magiflri bibandi perfonam fuinen$, inteatpe- 
rantiam atque infolentiam eorum caJHgat, eosque ad 
faniorem mmteni revocare fludet. yt igitur iocis ac 
rifui, quae magis convivH kilaritatem decerent, 'locvm 
iterum faceret, excitatui ad bibendum uiium e fodaUbus 
ad amitae namen prodendum hortatur. lUe vero tergi- 
verfari: Haratius contra injlare , alitertpie fe bibiturumi 
negare, ae, quo facilius eum permoveret, nomen puelliis ■ 
non emtlgaturum, poUiceri. Amores fic fuos confeffum 
miferatur poetat pi i e U a e que animum meretticium acrittr 
perfhingit. Elocutio carminis admodum vivida, do- 
ctrina haud vulgaris , quaetpie exemplum graecum , quod 
poeta fecutas fit , haud ambigue prodit. Similis coloris 
ejl Anacr. L.VII. 7. «ye 3wTe, (»A«») /wtnfd' ewTM 
«(BTee*/» tt xaAoXtiT^ £xi;5nH}v itivv* im^ etvto fttXt- 
tZfm, «XAa xft^djf imoTrtvorTti sv vpxoii. Et Theogni- 
dei w. 4o5 TfV* vfit^ i' tv jUudfTrd? jret^ k^It^^i 
fiivorrtf, aM>rikttiv l^i^t in* ec9reguxojUev0i,'rf to /ir- 
90» <pmn/vr*s optus nl Mtj 0-vv avMrii x ^vf 'i^* 

AD 

i),,„;-..,Coo'^lj: ■ Sf54 Q- ^oaATlI FLACCI 

)ld sodales^ JNafis in uCain laetitiae fcypliis 
Pognare, Thracum eft: tollite barbamm 
Morem, verecundunique Gacclium 
' Sanguiueis prohibete rixis. . 

Tiiio !>. 1 ftjq.' CnuTivium TOi Atlien. X. p. 427. nnitiqunin 

ligei^e ilecet hiliie, ad riCiim -vero a poiandi certamjne , aiii 

iocoBqiie compofituiii ; Thra- rixandi libidine, quie iii eotiim 

enin elt, intti; campotationc$ conTiTiis obtinueiit} «oriii» 

tumnltuari aa rixaii. Pro Tulr compotationes non aiC pii^nii 

g.iri igitiir: ne tumultuemiiii finizi rolebiiiit. Sl^T. Thcb. II. 

Uitet poianduni , doctiiis erat, 35. Ogygii fi quanilo adfimit 

ne Thrncia iniiteniirai conviTia, iacchi JaavKt oitor, turu fma 

et proboc, more, quiTliricum manutuncpocuLt piiIchriimfpiii-~ 

conviTiii fere proprius ell, ku- gere. cf. I. ig. g. De cuir- 

dato: ne piigiut« fcyphii , bara tatione f. provocatione qiiomi- 

baro Tbracum more. Erxnnt nus ci)mDorT. ailChar. p. ^i^, 

adeo qui Tere-fcyphb in ifto capcle liceat, vetit omntnti 

COnTivio depiigiiatiim fuifle rcnleiitiariim nexus, totiusqii^ 

coiitenduiit. — Natis, faclii, carminis latio: timi na prob^iri 

formatis, iit Mortii]. Xiy. 102. quidem potelt, eiusmoili ccru- 

Accipe non vUi adicas de paU mina Thracibus ufiuta [uilTe. — - 

vera natot. ef. IIT. ai. i. — &^/i&t, iit canthArub propriiinx 

in u/iuii laetiiiae, qiii l.-ietiiiae Bacdii pocubim. Val. Fl. II. 

iiiferTiant, ad exhilarAndot anf. 272. et facer ut refarat Bac- 

ino» inventis {KgKrif marit chum fcy^hat. — 5. 4. Pro- 

»i(p^Mi*nt Xenophanes inSteph. hibete, nrcete Bacchum rixit, 3 

poef. ph. p. 58-); ii% adeo uti li™ Janguineis, »e confiindite 

non dec«t in conrivio pio nmiig (t, 1, »7. 23. J ae immifcete 

*ii-racx>ii'itt qni Thracum mos rixaa fiaccho , compotationi, 

rft. Cum ctiim hi mcrnr.iiis bi- qnam quiet^m elTe deceC; ^av- 

beient (unde @^ijci'iri-, "Bito^i^ X''*" 9'^'' "'i"'''"'' ''■"^- K^ni. 

uir rivir, itfiitarir dict.im piiti, A. 114. Pto campotatioue i^i- 

^uud ciTeRt mtigartitiTui. v. tHI verccundi, ad modelliani ...Cooi^lc CARMINVH L. I. C. XXVII. V. 1-8. 255 

Vino et lucernis Medus acinaces 
Iminane 'quantum discrepat! impium, 
Lenite clainoreni , , fodales, 
£;t cubito reman,ete preflb. 

. VulfiA «ompofiti, tranqii31n ttoctiits efl nultuuidiun afTurgite.' rem«- 

£acchus verecTUidiu > qui rixas nete, maaete ivbito fiuiilro 

edit, appo&lo epitheto. Sen- (Orid. Met. IX. 577.) preffo, 

fus adec totius loci : rixae Tui- pnlTilKi imprelTo, innixo; ex 

enineae crueutie abfinti <]uae more aceumbenciiini. Jdem eo- 

cominationem dedeceut. £m- dem omatu praecipit FhocvL 

re adeo Tidentur, qni Itacclium (ia Brrnik. Gnom. p. ga.) fr. - 

dici Tolunt Terecnndiim , pul- VII. x(i ^' ^ Bv/aia<rif tniX/r 

chrum, ut Schol. iiiE de Tiiio a» tnfnitn/tnim ^ila xnrtK- 

■nodice bibendo poetam hic Xerra Kttdifittvr 

praecipere exiAimant, quodpb- -^ta, 
ne a. conrdio carminis ntqiiecon- 

text^s (atione alienum efi , aut v. g fqq, Imo io 

denique , qui , quae non btii riiique contibuL-itioi 

iiitcltcxeTe, corrigere cooanlnr. bnre decet 1 

V. Obtr. urbane fatia liiinc Bdmonitionem 

«'•5*— 8- Eedemfere fenten- exemplo einsmodi .in medtum 

da, alio tiuituin omata initru- producto &itim invotrit. Fro- 

ciai Alienut «ft a compotatione vocatu* enim ad bibendnm a 

ormonimuriis.pu^). IProannia conviTia, nnii niTi hac lege eck 

fpeclali notione efi (Kinflre/.gla- rmnfepofiuJatirmititiafacturnm 

dilil, MatUi f. Partllil (t. ad I. pronunuat , nt fmler &le§illaj; 

2. extr.J propriu». v.Suid. h.v. nomen amicac fibi prodat. Alli 

et pro compoiiitione ad mnltam aliter rentenu:iiiini nexum ex- 

noctem protiaeta vinuni et /n- pediunt. — tae qnotfue fumrtr 

temas pocta pofnit. t. UI. purtem F. oratjo pauUo Iiumi- 

8' 14. et Sii, — inanane qoan- lior, fed coninXHlc ad familiii- 

tmm, maxinte, admodum dif rem confabnlauili tationem de- 

trepM vhio (tertio cnfit), discur- prefla. -~ fevrii, anAerii fKXir- 

da(, niliil lei eft ciim Tino (con- jti (t. g. in Ariftoph. fr. apud 

tra inoKfhai, qnod conTenit, Grot.Exc p<55i.) ciim naturA, 

npnd Pind. OL 5. 59.) — cla- tiim Tetnftale. Oatiill. XXVII. 

taoriatpitu, arieits, indecena, Hdtifter vetali , jiuer, Falenii 

fuziofiu. —8. neqna ad tu. inger nU calieei amariorrt- X'S*- ...Cooglc 25^ Q- UOSATU FLA.CCX 

Vultis £eTeri me quoque funiere 
Fartem Falernl? dicat Opuiitiae 

Frater Megillae, quo beatus 
Vulnere, qua pereat Jtagitta. 

Cefrat voluntas? non alia bibam 
Mercede. Quae te cunque domat Venus, 

Non 

Itrmr» rSv MMvi riw 'trmJJm beatiorei fibi vUennu . Sic Ti- 

iRwf.Fnlemiini vocac Atlien. I. buU. (IL 5. log.j uum fmdms 

p. 55, m 10. S conrivu jtmum et Jaeet morbo, Jsr )«»• 

■uiitni, cuiiw unorM Tciicitatuc, nif «/t^oywf , ul Hefiodn* 

Ibrori» aoniiiiB Megillae Opua- "lyj'. 58- 
tiae, FxOpuDteL.ociidii oiiuD- 

Jac, iociiin mcditam poeta, io- r. 15 /ff. Nntu detrectM, 

cora dcGgnat. Nifi r«>t« eele- luiin recuiis nomen pToEare? 

btatiniinre pulchrititdinii Me- EniiuTero non *lia, h»c foU 

giLl* fuerit, aut ilia qiiacimque nurceda, cwditioBe niorem ^- 

artOi e. g. Mulia, exceUiierit, lam, hibun. — 14. Callide 

nt huius sratia firater in de- extOTquet ioiuiiiaado, el^ans 

gaiitioTUin honiinum notitiaia eiuf iiidicium in eligendii pueU 

venerit , atque compotatioiiibiu h» extoUens. — ^naaain^n» 

eorum ailhibitus fiierit. Miilta -A^ihbu, puelk (ut I. 33. 13.) 

talia argute coininiiiifci licet, m Jtmmt, iu potefiate hd>et( ai< 

quae pro eliplocatia nento ficile bicrio te fuo fubieGit, lecaptum 

habeat. — 11, cuiua puellae tenet, qiiamcitnqiie imu: nota 

aniore tensatur. Etiam iii hu' Joquendi mtione. jUiu efi regi 

iii* reiiiCDtiaa elociitioue diver- a pueila (III. 9. g.) farvire dO' 

fis imaginibtu mire coainucti* minae et lini. — 15. ea eecte 

lurum aliqiiam poeta cBptaflc *&, qiiam te «nure deceal) fed 

videtiir, eundem, qiii vulnere, invcmt poeta; non ea eA puel- 

fil fiitciu», et Cigitta perett, 1b, cuiuj te piideat; etpro hoc, 

bcatimi ■ppellando : erli utrum- opeio&ori paullo ociutu, inpii- 

que de amatore dicatur, Nam mii & cogiies, locos poctam 

•t vutncrari , jnrire > et fagUtii niuic cum convivia mifceie : es 

dejigi roUennia da Mnantibo* te adurit , urit ignihas amori*, 

(v. ValLeu. ad Hippol. 393. uuoca inflammat tum artibA. 

et Dorv, ad Chac. p. 203. J ffemh, qui tibiniborem ei^ri- 

iidemque, quo efllictiut amani^ mali «luu* te pudeat, cuiiis 

puellae ,y(SOOglC CABUIBTH L. I. C. ^XXTII. V. 9-20. fifi^, 

Non erabefcendis adurit 

Ignibus, ingennoque feniper 

Amore peccas. Quidquid habes, age, 
Depone tutis -auribus — ' Ah inifer» 
Quanta laborabas Charybdi! 
X>igne puer meliore flamma! 

Quae 

paelUe idM lumMn fiJvD pu> ntltai (Ter. Eon. I, 1. 54.^ ubi 
doze proferre nequeu. — 16. fidtm, rtmqtit teijua properas -per 
Accuradnr fententianun oeziu dare (plBut-Epid. IT. a. 36.) — 
eru: quandoquiilein te rempei, Ud'orabas,iKMfim(e.g.'EMiif.'^ 
ut ingenuiun adolefcentein de- i35d- «vmixlf iimftriir) coUu- 
cet. in unore geHen* ; nun ra- cCabuii, atque etianinuin in u 
no inefi, cur ei blvo pudore Teiriiii. Mifntruaii fere «cd- 
pnellae, quam nunc amec, no- piunt e ieiunoBaxleri conunen. 
inen proferre liceat. jtmorem 10 : »laboTaba( et cgo nefcie- 
ingmaam cecte quoque intelli- bain" v. OhS. Eteganter on- 
ga« de amoie ingenuee puellae, lem puelUm rapacem Cforte et: 
jjbertinae, rel peregTVUe. JW- merobibam ) C/uaybdin vocai, 
tart amOT«, BmpUcitei; pro ama- Graecorum exemplo, Anaxila* 
ce, ut I. 33. 9. ut moechu, i> 'Stirrtii apud Atbeu. XIIT. 
adulttr, d« amatore. — 17. p. 558- ev yinet tu «tv iit»n 
^tadtfaii hdm amorura , quid. wuffMBfuiruTtr ffiirm: rls yif 
^uid amit, (utfupia I. 6. excr. — v 'XjMtuft wCfmttt, tr X«- 
ari aii^uid.) Tenufia limpliciute. fVjSJit, « r^Kftans £k<iXXm, «■>' 
£tiani illud ag» fimiliaie coUo- r«( HMir, — nV CittffitJiir u0i- 
qitii apprime refert. ■tih rtv >#rnrrt«T«u ytvtvt k. 

meretncum. Et pnuLo po&: 
V. iQ fyf. ■ Audilo pnellae v ii ifirn rir 'Xiifvfitir aix^ 
nomfaie excIaniBt poeCa : tA wiffti mv ittttT-, rit ri rmisXf. 
mlfer, i tn\ii ut I. 5. is. Vi. for tutfimim MTKsAnM* ttirf 
▼idioni kuint oratiania Tulg^ exii^lNiruaviiEiiuiaUMfoiu. Ana- 
>ior Eorma eiat: Milenun te, xilam imitatiu eftLucilliiu, lo- 
qui in tantun Toragiiwm inci> co mox adferendo. ' Eadem cx 
deri* , unde tiz IIJtu* eradM, canb Scyllam eiutmodi muUe- 
emeigu, h. qui in «morem «t^ rem Tocat Callim. £r. BentL 
rae ac npacii pueUae incidifii, i84- ExuXXa jniii ««tmihm 
quae maxima /undi twi aft colo- mh' ev 4«^«* nnf* ^«tm. qni 
K eadem ,,Googlc 2 53 %• HOBATU FU.CGI 

Quae Jaga, qui te folvere Thenktis ' 
Magus venenis, quis poterit Beus? 

Yia 

taiem dilogu ndLibnit Meleag. rci. a VT> I>D> <iA tuuleais iiw 

IJC^VII. (Anal. fir. L 2o. ) ciilcaMc, vet verbiim nddere. 

xvfxti rt wntfir Efeirei — Ue Ioquendiroiniuli*> qiueliiic 

KoT ipiitfuu; mitrp ii ^^i»ur fpecunr, untum nonuulla mo- 

tfaxts a^Htrmi, n nxXi T^t rfu- neiida. Dejlxi, xKntnctfiinat 

^fitTCtiitJMr tKt^ifiuS'». Aliai (Suid. h. t. mt^iiMfui Orpli. 

Cliarybdis dicitur de liomiiie, J.ap. XV. 7g<) dicebuitnr •> 

qui ingargilat in fe merun\ ima- fnipa:ff*iit»tv/uroi, amaro inie- 

riter jiUnii faucibui , iit Pl.mti ccp : /eluti contra, co liberati. 

(Curwil. I. a. 35-) Terbi» utar. cf, Virg. Aen, IV. 79. Ad fen- 

Hippouax in Varodike fi. apiid riim Prop. ril, 33. lo. Quod 

Atben. XV. p. €98. y-t^sa /i.111 mihi non patrii poterant avenerr 

^Cguuitanr 4^Qit rir nOtriix''- '««'ci, eluera aut vafto Thajfala 

mifiiir , ubi forte corr. ^^mJo- foga nutri, re id expiatiunem 

^fufiiir, quod dictiun, iit tr.lduela. — venena, (paffuttaif 

Xtri*iiirtif , et midto fi)i'tuis quibui id eOici credeb»tur. — 

eift Pliryniclu ■pnd Toup. od Tlfjfalth nom huic maxime re- 

I.ong. p. 586- Mr^aaxiifi'- gioni artei ntagieae odlignntae: 

fiiit, ixi yvviuKii fttSHim, qui quod vel exApuleio abiuiila 

indiper laudac Heracl. Pont. Al- conAat. — as. i^uit potrrit 

leg. Hom. p. 446. — Ji^Fi# •leus?' rit H ^iiir ii/ritmu *m- 

flamma, atnore nw^rf. meliuria >'"> Cluriloii. IV. 4. Sollcn- 

piielUe. Ctetcnii^ Werton in ue hoc ac pruTcrbialitei: feie in 

Ilermer. p. 47- i^cpfeliendicpoe- pevditii oo deCpeiitit rebiu. 

tim, quo4l a lempefbte exor- Liician. iii Liicio T. II. p. 574. 

fus iilceudio IC niiiia finiat; d^Mmrivffw ti ei eiitit kXXk, 

millel Cliiiiiaeram pro Cbarjb- tvti 3tii tnrfit caet. Plaiit. 

di, nifi illa camieu claudurec. Epid, V. 1. 4. Si undecim deas 

Lepide latis. ■praeter fefe fecom addiuat Ixpi- 

i». ai — 24. Nihil te »b exi- ter, ica nan omrut ex cruciaim 

tiofo ifto aniore liberarepoterit. pottrunt eximere Epidicum. et 

Omatum ontionis Nofler ctim Capt. TII. 3. 14. ne^ue iam Sa- 

' aliis Aiigullsi laeculi poetis ab /lu fervare, Jl volt, me poteji, 

autiqun vulgi fiiperftitioiic re- «tindeTer.Ad. 1^.7.43. — 25. 

peliii. qtia artei mkgicac ct iii- Cliimaera, Lyciae manltrum 

fpirniiili amorem, . et atiiiiiiim brtfomu, rfift.sf(fm (mifwritU' 

iftu liberandi vim liabere crc- actr rfi^ii/uiTQs (iXxii» vi>cat 

debautur. PigeciUuIiraudaebuie £mip. lon. 201.) notum btii ...Cooi^lc CARMUVM t. L C. XXTII. V. 21-24. ^59 

Tix illigatum te- triformi 
Fegafus expediet Cbdnmera. ex Homer. II. ^, ifli. vfig^t tam. VuJgaiii eniia oratio fc- 

%.kni , imdn ti igixm , /nivni lebat : nemo bcile te ab iRa, 

Si x'/"*!'- Fabulim iplara qua ttneris, pefte (uti Virg. 

ungit Pind. OL Xm. 123. cf. AcD. IV- QO. Itmiliter de amo* 

Apollod. II. 3. Huic igne om- rej liberei; pro boc, ne PegaH 

uia Taftanci compmtiii men- quideni ope expcdiaiii. Pi^gi- 

ttix itidem «matori exitium ad- Tum t.-iucum commemorat, t.-iii- 

ferens. AnutiUi L 1. tari il quam poeta ; et quia hniiis po- 

n«rf<y «s' af ;^c ttfSTn flir njr tiflimum ope BGlleipphou C!ii-' 

TiXiyymajirriSfmaiiigi^^lfuujm maelam oceidit. HcliodEa fThe- 

wvjwoXtT tnii finfffiftvt. Lu- ogon. $25.") rn' /ti' ^iy^si i^ 

cOi. c LXXXVITT. CAuil. Br. tuti hiXit BtyJ^tfe^isnu , laii- 

■ 11.556.) QvTi Xlfuiif» TMn- daiLmt et alii. Adde Pind. L L , 

rar tktti MBatir, ^ xay "Ofui- tit hiitf (h, eius ope, uci Feit' 

gtv — itari tl traftinitfitT 'uuft, Piudaric» loquendi ratlo J nxi 

T(X^<XXff, Xiyii«/M(f. — 23. Xlfuugmi mfxrinawr — fir*. 

Uligatttin, ixifntov, ttii^hjK, ^ir. — expediec Chimaera, 

ClumncrM uiieuibu) qtiaR in. fio exp. Chimaei^e, h. a Chi. 

Iiaerentem; ippoAta imagine. maeia, uotogncci&no. Caete. 

Nam et amoie dicimui illigari. iiim fimillimi coloris efl epi- 

HermeC eL 7.56. sTv ^ £«- grtmima itiaKint (Anal. Br. 

I^Mt /jfttln iftT^st &naaui Ybi- ITT. p. ^57.; XXXn. Haitilf, 

Sajrifi/t. Mufaen* 29. tt wi^w &fitaClimXi, aay^tn^tit uw' f^ 

Sx^>, »«}fi i' hiivsi n»! avtii, ri eLaifuittnt, iiX^ic mt rit in 

cf. ad T. 13. excr. Male od KiyuiXiv mufutr*f l/uiftit tfi- 

iucaniationemnonnuUiicferiuit. wattr ii aii tiii ri Yltfgimt »• 

l^racclare veio poeta fcrv.nvil tu7 wr«T^/M iiitTVW, f n> 

imagineia ft Chimner» cUbun- /m<w. 


q. HOBATII fI.ACCX C A R M E N XXVIIL 
jaoyMENTyai. 

Kjtnnmuuem mofiendi neeeffuatmt, trltam iUam ae vul- 
garem fententiam , novo artijUio ita nobilUavit poeta, 
ut eam in dnana eonverfam ilhifiri Jrchytae, Pythago- 
ni, qui prope Jpuliae litus naufragio periiffet, exemplo 
■■ ojlenderet. Inducitur itat}ue nauta, qui ex veteri navi- 
gantium more litus Matinum, in quo Archjtae corput 
fbtetibm aectum iaeeret, forte praetervehmt eo eonfpe- 
Cto, talem tantumque vincm fato quoque ohnoxium 
fuijfe miratur, idque ipfum, ut fert eommotioris animi 
natura, oratione ad ipfum mortuum directa (ut multoties 
in Homero ac P^irgilio) eloquitur. ^em quidem attimo 
humano penitus injixum fenfum atque affectum eo poetas 
deduxijfe arbitror, ut et umhram mortui (id quod fae- 
fmis VI earminihus fepulcraUbus ohfervare licet) refpon- 
dere, et, ques amicos hahuerint, folari fngerent. Jcee- 
dit et alia ex antiqua fuperJiUione, qua umhra cirea cor- 
pUs infepultum errare, ac praetereuntes de iujiis fvbi im- 
pertieniis quafi implorareputaretur, petita ifttus Jigmenti 
ratio. Arekftas itaque, ut nauta fe mortuum ne mira- 
retur amptius, ' eandem virorum fe longe praejiantiorum 
fortem fnijfe, mortemque adeo, cuiiis tamen non unum 
genus Jit, ad omnei pertiiiere ojieiidit. ExpofUa hino 
fatifui ratione, ficque adfe iterum deiatus eundem enixe 
precatur, atque, ut neMfepultum fe iacere fmat, ma- 
ximopere obtejlatur. — Futantfere, narrationem aU- 

quam ,gle CARUIJIVM Z. X. C. XXTin. 96l 

^uam d« ^rchyta» ofitu a Tarmtadt , quonalt citdt Ar- 
^hytas fmffet > Horatia, tpu bihmter in Septtiaii vHia 
jTarentiaa (II. 6. 13.^ commoraretur , eKpoJitam eiiU' 
dem aninmm ita oecujtajfe, ut totam eam caemini inclu- 
Aetet. Sed iiti, quam temere haee ponantur, faeHe ap- 
parct; ita ei, qut, non dicam) graecorum omninopoeta- 
rum lectione trttas aures fuhaetumtpu kahet iudicium, fed 
epu «e/ Itviter Jnthologiam graecam attigit, dubium tjf» 
nequk , et argamentam earminis ipfamque traetationem 
Horatium a grateo aUquo poeta mutuatum effe, Dudt 
mo praeter umverfum eamanis haiitum, ae dialogi ratio' 
jtem fententiarum cum indoles tum elocutio graeca, v, 
Not. Caeterum MarcU. ac Torrent. hoc carman pro 
irrijione vel difciplinae Pythagoricae vel mathefeos et 
aftn^giae hahejit: Cruquius vero ad L, Tarutium, ee- 
Uhrem Horatii aetate aftrologum (Cic, IXv. II, ^'J.) 
refert. JUi denique ea Ui d a dHogta Bruti esdtum defieri 
esdfiimant. ^ae fomaia ulterius exagitare nihil atti' 
net, f^t demque de nauta, quem loquentem indueitHo- 
ratias, veiio tantum moneam, ivflam nos eiza notionem 
ex ipfius oratione nohis informare poffe ariitror, ^iatm 
is mdgi opiitioni adkaereat, qua Archytam, quajl d* 
mdiore Into fctum, miretur mortuum ; coittra vero tantd 
iudicandi facuUate poUeat, ut Arckytam magnum virum ' 
habeat; equidem ei nec mgenium excultum, nec plane 
rude tribuerim. cf. ad v. 14^ Caeterum quomodo alii 
diaiogttm eonjlitutmt v, Obff, ft S ,,Googlc 9^2' Q. BOR&TII FI.ACei - 

A R C H Y T A S. T e marl^ et terrae ntuneToque carentis 
..arenae 
Menforem cohlbept, Arcliyta, 

Pulve- V. I — 6. Nauta. cL Ohin puniu j adiuncta tmeii neccni- 

•^ 1 ^ 4- 5u»vis oppofitio! tatis, iit iti dicain, notione. Elc 

Tn, qni antea nniTerTain tem- TibuUnm aegTianrenehil Phaea- 

rn^ pibcm emetiebiris, undl- tia, I. 3- 5- Terra «deo noj 

lum aTenae corpore tuo nunc habet, cohibet, y^ fx", mri- 

occupM, p^uxiUum terrae fpa- x"' *" V^ mortui iacemus. 

tJHm moiluH* compleaeri*. — Antipit. Sid. c LXXIX. (jBninl. 

nun-is et terraa b. tuiiVerG (per Anal. ll. p. 27-) ««r/i;*! IIirAi- 

eiiiimeiBtionem) menforem, geo- far Sih Mnc. Antipat. TbelT. 

meirim. ^urgtir xinfur mki wrl- c. LX. (Anal. Br. II. ^p. laif.) 

fciT» jmitis fiiniliteT PalUdia c. tiintlii fti AJfiv7«»r fx" ">'**■ 

XCI. (inal. Br. n. 426.) — cf. Abrefdi. «dAefch. I. p.iar. 

Arcbj-tam erenae menforem vo- In «omporito cohUitnt forte ali- 

cat, uam et de rnuncro venae qui vi» eft, neinpei Ardijum 

ditputabant niBthemacici, quom quautumcunque virum exiguoni 

in rem Archimedb liber exta- nunc arenanl complcGti. Sed 

lut, Vaftftiyv, r. menarius! ni- boc forte argutius. ^A fenfum 

n omnino aritbmeticos notio idem Antip. LIX. 1. (Anal. Br. 

fubeJL — nnmero cerentli, in- 1. 1.) de Socrate, J x^'/*"^' ' 

liumerabili*, nilul amplius. C»- risat vwtif nirir. Simmiu 

TC hoc ad irTidendiim Atchy- Theb. I. (AnaL Br. I. p. iGg-) 

tnm, qui nbi rumrilTet yrSyai de Sophocle: Tir ei — rir 

vir Kfiirfmr t» firf», adiectum rg»fnait Mavnri •erifn — 

exiriimes. — munera puU-eris, riftfias fxn • tuti fn' »^7" M^- 

^f^iff, fig«*t portit* cxigua pu!- ^f. Vilckenar. id Fboeu. Eu- 

Teiia, aiena exi^ua, locui exi- rip. i458- *^""> Noflro cnmpo> 

gimt, quemexplet, inquo iacet fuit Autipatii Sid. c. LXIX. 

corpiu. — eohihent te , Labent (Analcct. Bi. H. S5._} *i t^ i)Jy» 

te, utnlxrt- Sciiicet terra, re- x^kt» vi» rrjkiMt, &y Vri 

gio, locus not tcnere dicitui, KtvAii nnl QiTiiti ftfiirar h 

in (|uo TMlamui, <[ucro occu.- figitx»fiii^t 'im. Caeteium ,,Coo'^lc eABMINTM Z.. X. C. X3piriTX. V. 1 - (i . '263 

Polveris exigui prope litns parra Matiiaum 
Munera: nec quidqxuun tibi.prodeft 

^rias tentalTe domos, animoque rotundum 
Fercurrifle polum, morituro. 

Occi- «iclem baec rmtentu vme ex- iSLytM. Nim pro cado ruu 

«wnata eft a poeui , at^ue am- Jcmui aeria» , qtui tmtat , qiti 

'fUficata: Teliiti Ovul. Aiaot. «d eu accedeie comitur. biefl ' 

JII. 9. 40. deTibullo: vix nu- enim h. v. Cuminai ;iiid.-iciae , 

MM vf forUO -partM ' quod mrita nolio. v. WcrnsJorf. a~d GrSt. 

<4tpit! et riopert. IV. 11. 14. t. 65. Exc. I. T. I. Poet.inin. 

£n /om. fuoiJ digitii guia^ut p. £37. Fertiuet aico ad ^- 

70valar, oniM. Alii,,Ht paucii cUy tae decl.-iruidum phitofopliiae 

nttingun, lio> tv. iti expe- fiudium, inixioie ad eam pu- 

^nni: tnnncra pulveria tifti t«ni> quae iii deoftim namiam 

mWnn perfoluta, pulvlt tlbi inquirit. Iud cum eiuMnodi 

tttmdum imectat,' coliibet te, oonatiis (uti omne» fere, <|ui ab 

probibet.te, ^uo mimit Stygtm ingenii Ueacitate commeud.ntio- 

tranjir» fojjiit ^uo an qiud dur nem liabeut, v. ad T. 3. 21-) iii - 

riui ac oontoitini ucogitori hominem cadere neguct pvirca 

potuerili qno<]ue lotiu» loci vulgi opinio; poeta, eam recu> 

vit atque inifyn», qaae ex op. tus, Axclivtam, deCiispbilofa. 

pofitione oritUT, .mngi^ cncrve- pbatnm, teatajfa h. impio aiiTii 

«ir, dubillvefim. Sedtimebant, adii0e ait aeriBj-, caeleK» deo- 

ne initium carmiuis ^dveiTaretur Tiim domoi, — ammo -percur- 

VI-. as Igq. pi^ava intei^rcta- rijfc, eontempUtnm elTe, difpe- 

tiouc indncti. -~ Jl^tiniim li- xifle ^ rerum caelcQiiim na> 

tul de oia Calabiiae. tula. AppoGte LucTet. I. 73. 

v,4>_-g. Jiec qaicquampTod' dcEpicuro: ergo vivida vit ani- 

eji ttili, tentaffs, uequicquam mi ■pervicit et extra prOceJJit 

tentafti e. d. moriturut, quimor. lun^e flmmutntia moenia mundi, 

tali» eAea, b. neque caeleftiiun atque ontie immenjum peragra- 

Tenlm Jtndiiim probibuit, quin vit meTUe animoijtie. — moritu- 

norti fuCGumbere», a moiiendi ro, gravitcx claudic fenteutiam. 

neceinute te exemit. Senten- cf. II. .5. 4. Cacterum alii 

tiam Kanc poela ita adomavit, totni)i biinc locuin ad albolo- 

quaii faac ipfa cacli contempla- gica Arclivtae ftudia reFerun^ 

tione fe fupra bumanam, comli- quin Geliiemi eo delapfu* eft, 

tiotieiB cxtoUere voluilTet Ar- utArcbytne miri/uiTU, [eu.vo- 
R 4 liiiti» ,,Coo'^lc .364- q. HoxATn ru.au 

Occidit tA Pt^pis genitor, convxva Deonun, 
Tithonusqae. remotos iu atiras, 

£t 

luiiu eDlnmtMe nMdunatiotiem fMata, ^wTirrti^t aunt, Pind. 

hic fbit« i«rpioi in uiiinum in. OL «. q6.) h. fi onianun tnbn- 

JuMrM. Neque aUera pioln. lu d«mM, opum floren tifl i im w. 

bilior videtni xuioi ^u«in fi Hi enixn iu<Pi>i»Tiiiabui. v. ai 

poeu ToluiOeti ilicer lund do- I. a6. i. et I. s>'iS- >tttm bo- 

Ue rsm adoniatimu iitillet. Et minH pii ac iuRi ftrat ul ift»- 

«natliematicuin AnJiTtam iam rfiin^ci 9^2: (Paubn. Vin. S. 

initioctnninitpTodident; nuifc p. 600.} dicti; quod. ■dumbn- 

de pliilofbpho agit. tum ex uuitaa «tBt«, in qna 

u. 7. Anhytai, liincufqueid Jamat invifare e^tat CaaUeolM 

'u»eni, — ^y^. Colorei ducti noninm fprBtm pieiate foMmat, 

ex Hom. 11. r. 117. Ov/i ymg CituU. LXIV.' 387r Q>u ea- 

•v/; i3/« 'HfMaUrH ^»r* K»f«> dcm de cauJa Tantalus fic dactot 

Txif <ptKTiTit ftxr Aj}' fifniun Tideri poteA; nam et ia pieCfc 

«mxrc -- Mi nmi iym — m- tis Uude Boiebat, anteqtua 

ni*, twti Ma 94ym, et <p, 107. SjSfti rualovi* irunproTOcaHet. 

KiIt5s»» >uti' n»T-fMtXM, MMj Sut. TUA. VI. 28». Tarm- 

*f» retXXir Kfuinit. Ad com- lut indt pamu, qid noit faitm- 

munem inoriendi necelEutem tSnu andis anmintt — ftd pimt 

declarandam Azchytae nmbra « magni mhittir convivaTonmt. 

Tironun fe piaeibutnomm, qui tu. Alia deaiqae liniut figtncnti 

morteiq non m^gi» effugerin^ mtio inVirglEcl. IV- €5- Cae- 

exemplaafferl. cf. Viig. Aen- X. teium Noilri locnm lubl^ 

4^9 tq. et Noflri H. 16. 29. auctor Eleg. de Foitonae Tiafi*. 

IV. 7. 14. Vnicnique Hon- (apud Wemtd. Poet. min. IIL 

tiua adiecit id, quo reliquie ho- p. 343-) t. 9. 10. TantaUt ur- 

miuibuB in tantum praeftaient, f»Ux, dicunt, comiiva Jeta-umi, 

tit commnni mortaliura condi- muw tpioqii» mpud nuinaivictimm 

tione exemci videri potuUTent. facrm lovi aft. — g. Tithonmi 

~ Pelopit genitor, Tantaliu. qao^ occldit, et£ ab AuroM 

rex Lydiae , eomtiva Dtormn, in anrni remotat , in caelum n> 

etfi eum Dii iii'enra dignati pttu , '* ■orJ^ TiiftKmai 1%» 

fiiiitent, itaH, Sr^fimt ir, fit Mfim»»t Sxts mntfmmnu, Eur 

maa^t Tfmmi^i i^lmfi f;^» tirn, rip.Tcoad. 855. Ctiiiii figmen- 

(ut de eodem Enrip. Ore^ g.) ti caufla unice in Tithoni pat 

atque ia adeo in rnmmo apud cfiritudine «juaerenda Tidetnr. 

I>eoe honore fnilTet ((f ru>' mr- 'EwulMkn K^nHrtmTithanttm 

/ft9mTir'0%£fanv mumtl M- TO«at Hom. H. in Ven. sig. ...Cooi^lc cAB3ini-nK.x» z. &jnnmi..T. 7-10I '»S$ 

£t loTis arcanis Minos admifliu: hafaeattjtae 
Tarta» Fanthoiden, itcnun Oioo 

Pemir- mmit todns F»Vr<— deTcriptio- . 

aem peM. Scilicn ■ Dii* un». dliaret , ipfain lareiii in cotafi* 

UM dioehiBt aot, qtu.pulohiv Unni «dliibuiOe fenbttur: fiav- ■ 

tudiiw maxiniacoii^cni •ffent: XtivmaAm iwi/ »■ rifmi wn 

V. «d L s6. 1. lu piodive itii 3nii wirMSm, PtmUn. IIL 

wnt, nt alii hoo ukadiu om*- x. 207. Bdda PlMonii Miiioen 

XOiti adderoitqiiei ■ Diit «0« p. 135. Hine tmit araaiu ool* 

«zpetitot, adcoqoe r^toi eflo. loquiii, imfu. mdmiffmt, (&ii$ - 

MAxiine yero eiuniodi nptui jMyKXM imfttrit, ut fimiUiin» 

ad Deu tefeieiwnt, qiue et de eodem Hamer. Od. v. 149.^ 

ip'(»e lonnofilEnue eOent. Quod h. iu familiaiitateni lorii ieee> 

auiiM eo peitinuiire urbitror, ut ptii* , quDcnni ipfe lupiter vet* 

iuTenilia foiinae praeftuiciam breiiir, nibjj Unpliti* h. L Dn* 

fnfigniDiem .leddemk SicVe- hitaii etiunUoet, an Homems 

Mtu Pluecfaoncem , Wjtr m^m Minocni hoo nfpectn Gc >ppel* 

^eMT* ifutuHoi n/ht S/t' mnfti- kTerit, etfi Paulan. 1. L pr9 

^mfihn, iuxia Hefiod. Tlie«g. «^lorato ponat, annon potiuft 

987. et Auroia ^eplulum (P*u- ' piilco (eimcwe fimpUcitei fil t 

ian. in. ig. p. B5€. Anton. Tir priidentiae ac iufiitiae laoda 

Ub- c. 4*0 CUto™ (Hom. confpicuiu. Nam tmt Diii vtr- 

Od. ■■ S50.) ct liunc Titho- fmri, «t piam, imftnm, fapimt 

nona npuiile ciedita. Admix- t4m tff» antiquiu Cmno pro iis- 

ta mox ab alii* «Ua, qnibu, dem babet, haud obfcnta ntio> 

^naw fjhnUji nrigimmi Arki (CmT.t , ne. Eurip. HippoL 948.' *^ 

obfufcarentur. Caetemm Ti- A} i*a!*n , «f mifuaii mr «rf|k 

ibomim (enio paene conEMtum •vrf > i ffv fmippi» smJ msmt m(v> 

«tque emoitunm in mortuiipoe- fmrat. -r- lO. Stpienies etiam 

U lepouit, quod non nrgen- Ttri morti fnccubune. fn« nt 

dum. Nam illiu* niuutionem Argent. ^X. (AnaL Br. IL 

in dcadam. qiuRi lerioTei poe- p. a^o.) w> ti tn Jlimrmnt n» 

a» ex Hom. H. Uud. t. 337. ^iV mk,' »h KXMU^ar mml 

•SnxBTo. nolim huc trabi pn^ Z«>m 'Al^ ri» fimivr mt t/»^ 

ptei II. 16. $0. FelCme Tero >m. PiaecUie Aichjrue um- 

quidain Temotmm m aarai expli- bra excmphtm Pytha^nCt cn^ 

caut, monunm. Male qiioque dnm TiTBiM, addictiu fuen^ 

Dacer. — 9. Miitoi Cretae in medium pcofeit, Sinulqii* 

tex dn legibni feiendit. qno eins de nwtoai^Tabofi dogmt 
A 6 ' ^ ^.yCoOglC t66 ■ - Q. aoKATxi n.Acci 

' PeiliifrTam; quamTis dypeo Traiana re£xo 
Tempont te^tas, niliil iiltra 

Nervos jti ipfo MmptobaRun tan^. JUmnidnin vM«tiit. ' Sed fom 

-A<UiriDiibat cniin Pylliagorai, fe t* iierurn aaa m^endum, et d* 

Tioiaui belli tjemporibiit filifle iteratli fei boniinum aeutM 

Pantftoidtn, Pnndioi filium,.EiN «orporum tnutaiimibai^ coniib 

Iiholbnna, tnm ox alii* in alii. demqueiii«roliitiotie capienduin: 

wigtoITe corpora, deniqlie Py- utque adeo, ^ni Aethilides fne> 

■tbigoiun Iictuin. Ciii lei ut xii, mox Enphorbiu, poTiek 

' tdem fieeiet, clypeum, <]iu in Hermotimm, tiutt PTthitu De- 

IimOniJtcmpLoluud pioculMy- liiu, denique poH altai beno 

«snia intei alia mrm^/t^m adfi* multa* Riigtatiane* extzemo P7- 

Xtii^efli», funm, curo Euplior' th&goiu ereretit. v. Scbol. So- 

iius eflet, fuilTe cnntoidebati phocL npndLamb. E nugiatio- 

{Fiuphocbi ceite clypeum ibi a nibuTeioPythagoiiepoctaEit- 

Menelao fulpcnfiun memoiat phorbitaiitiim exempliun a2eib 

futbn. II. I?. p. 148O booque usquara iliufiiitu, fabulaquede 

ipfum nomen, ei inroriplumi clypao ifto funigeiatiilimtini. 

tnox, detiacto eo, Tepeitum efl« — it. ^namvis non tam mor- 

feiiint. Vid. Intpp.ad Aeiiin. V. tuiu, 'qttam potiui corporis tan- 

n:ll.a6. ctadDiog.VIII. 5. — tum exuTias pofuilTe diccndiu 

Ui^»niTertara P. T iffifti f}(u, elt. anima eiu« aliia deincepa 

■Mxrij^iiIlmiSaWiir, iteram Oi^co, coipoiibiu mfelta, ficque vilam 

inOrciini (^mi^iini^utViig.Aen. oontinuante: cuiuliei (fc. vitaa 

■Il.giljg.IX. 527.) copiapoetica, a fe contintiaue) veritatem ipfn. 

' ct omnte pi'o vulgnii, Pythi- «lypoo, qitem tanqusm Eiipbor- 
lgovR9 blj, tnnqnam Enphoibat, - bn» ad Tioiom gelTiiret, liati* 

t)t lanqnanilPythigoiM, Orciun lucnlenter ofiandic' Sunt adeo 

fnbiit'. Si iterani h. L piopiie veib* corrigentis atque lefirin- 

iicctptis, animamque adeo En- gentiK qiiae paullo ante.de Py- 

phoibl fiatim in Pytfaagorae thagoia pronuntiaveiat , ne is 

«oipu» immigraire iiide .cogai, veie moituiia piitiretur. Atqnn | 

ict eivsdem pliilorophi pmece- fic quidem locum, qiii m^ 

ftili ipTius animam poIL loik. intpp. haUncinaiionibut occupa. 

gtim. demiun tempoiii fpatium tum ac piaepeditum , diii exer. 

(quod ter mille annontm Aegy- ciiit , fati* eKpeditnm arbitior. 

ptii, mille tcto Platonid fta- Vana adeo efi Samadoni npinio, 

tuebant. T. Heyn. adVirg.Aen. Fythagoreum philofopbum do- 

yi. 748-) iD coiptu xevertiiret gsMtii fiiif cmmM hic pia*- 

(ipcn ,,Googlc CABMINTM t. I.' C, XXTIII. VIll-l^. ti6f 

N^^rbs-aV^UA cutem Morti cohceRerat atrae; 
ludice te non ibididiis^nctw - c ip tre itiititnitis. r*lla eluun Troimia tmtfor»; tt TVomdI 

ctp mni ti i»tpp. ntioi' qtu veir. be&i tenporibus Tixine, fe' 

fca: qvtnttDh .... ctmeeffari^ adeo nunquun vere occidUTA 

«urae. pro caufi fubiectB exifti' — '14- Nimc dentiun poeu ft 

xnmit, ob quani FTthsgong non Archytu rubiicit, quSjiuoanllift ■ 

iteram mori debwi0et> fere.tit Fythigons niandinni tonditio. 

T^mtajfu,' qiibd conf iiw Dsorwn) ni prorTnamitnidebuiiret. Tnl- 

Tlthontu^ qnod Aurorae amatut garii fiTuctnnte ntio ferebitt 

faiflet. In fenru enini conlU>' habait Tart. Pmukaid*n, iteruj» 

Xiiendo vide' qtfomodo iidem Orco demjfam — fme noi* 

hallneiiuti Cnt: pTtfaagorM 6it for^dum raturae Veriifue auc^ 

ebiit , qnunvii ptolato dfpto rm*. Scd poftemi poeti cuia 

ofknderet, fe tanqium Euphor- iit, qnae tDteriscta faM, /fuam- 

l)um Troianis temporibns inter- vu . . . emtcejf&rat, ' docta n. 

«mtnln oet. h. k iam femel tione crniiunKit. Qnem ouin 

mortiiiun; qaedpanunproeede- «on pecfpexiirmit 'intfip., fe' 

revideriir. — quamviimhilultra, quentia ad interiecta miilere* 

■pnttet nervot at^cuttm, »iig- faoc fiipplemetito : et tpiamvii 

«Kt »11* XT*^'' ffimvia) coipori* nou ford. aucfor ejfet. ciun aJ- 

Jffirrti cancefferal, perniirenit, >u» niodHni diTcrCa fint Riembrab 

tantnm iii in coipu» fiium dede- ita ui altenun verain Fjthago^ 

Tat,aiiBTnifibiTi)idic«ta: exqni£- ra« monem neget, ~ altemm 

tiflimOTerbo.iiecminnB<iTnat«aG Gsuffam contincat, quie enndean 

proprie tterpot et cutem di»( da nioTti fubducere debuiflet. — ~ 

corpore anima deftitiito. Kirrai Atutor nMaraK, qni iiaturan 

isura generaH notione mnfculi diapofnit; fplndide pro> qni 

«t Hgamenta corporis dicti, (t. de reruin lutim, dellMii, da 

Gell. XIII. ai.) ifKibttt tjuippe mundo philofopbatns eA, •atm 

ttttvm' corpu* faitinetur, *t iit Tia nnturae arcana fdntan» efi^ 

rohur erigitur, Jtferium cmtrtt nora d6 ea dogmata protiilib' . 

fulciineTHis fuit, in. ruiruoH labi' Eodwn fplcndore Lacret. IT. 

/KT. Macrob. TII. 9. — cly- t)6€. Nta ager« hot aatem, et' 

yeo, qiii « Menelao in Iiuionii NatuTnm ftiaar*r« leram /cin^*rk * 

templo riiipFnfits fuerat, refixc, tc inTentam ■patriit eKponen 

reviilfo, detractoj iit Tu^. thartii, Speculaiorem, ranetO' 

AAi. T- S^o. — teftalus, (e- remijua naturae phyfioum appeU 

ftatiun fncaen*, cotnpicibaitt lat Guv J^at. !>• !• go. Infnir* .,Coo'^lc §08 Q* BOBATII FX.ACCI 

Kfttnrae renqne' Sed omnes una manet nox, 
£t calcandft £emel via letL 

Dant 

uBxatyitim Bonnnlli : anctor t chjui igitar nantu inilido tn- 
fcripui Ubii de utiin> ^ buit UntuiD, '^iumtiun inJiiaau 
■ jtactor veri, ini|;m£oe et Iioc di aiiu {kcuUiti tribone licebat. 
d« eo ■ qui priinu* vera docui^ Panun lecte. igitni haaia, qni 
^ nnic« van atque mdnbiuu jum fordidia» tmttortm per ?U> 
inTeniti prc^ofuit, diTulgavit. rinrr» dictum Tolunt, pio, n»> 
Sempei animo ebTeifaii debei^ biliilinium, fnnunnm luct. , uti 
■num e Pytluigoieii liic loqui. icce Viig- Aen. XL SS9- «m/^ 
liem adeo de feotae, cuinomen Iiif habitiu non fiitilit anctor, 
dedit, piincipeijuiviaitiiupne. quod fine ex A^ckyue mcnt* 
«luare poITet. AcqneiupUnede ««nun eA, non cintdcm vero 
Epicuro apud Petion. c 135> momenti e niatae iudido. Nb. 
ntr. Ipfe ftatn vrri doelKj Epi" que ttmen Himc nautsm ad in> 
«BnM in mFte iajfit at haae vitam linum hominiun rencinam de- 
Jiacit Aab*rs Jeoi. Cum n«nun et> tiufum velimi imOi quum, mer- 
iam de aequo ac infto dicuur, caturam iaciendo, lemociiEman 
(Bpp.T.i. II.) Ethicen, PbUofo- teiru uUiet, ingenium eint 
phiaeptrtem, aPytbagniaexcul* muluium lenim, liuennim 
tam, inuUigendim elTs omnei qnoque, cognitiDoe excultnm 
feie ftatnimt. — non fordidni, eDe , quumque inferioiem Ita- 
M iiidice, qnem val cu, qui phi- Ixim peregriiiando attingeie^ 
lofopbiae niua aictnia non om- dc PytUagon quoque nonnnlla 
nino initiaxna et , cuiue aieo fando ic«ipeie potuit. Dum 
indicium de eo Ebla eiu* b> igiturAidiyu* Fytlugonm -rd 
ma atqtu celebritate dueicKr, a t&li bomine mignum Timm 
ROn fordidum , non contemnan- iudicaturo iri coiiJGdic , funm 
dum indicei aaetorem nat. Nam ipfe hoc qiuli inTolutxo iudiU 
de Tiio qnali* ent PytliagoTH cium d(! eo prodidic hmiorifi- 
mnltoium elogiii ixmdecoiito, centiflimum. Qiio pnecLuo aT> 
pnicniTii e plebe, etfi, iiiAaene tificio adfecutu* eft boc. ne paT- 
fint iifate landet necne , pionnn- tium ftudio iu de iUo fenfilTe 
riaie nequeac, boc taman ei iu- Tideretur. Atque bactenut lic^ 
dtdiun ooncedi*; inefle debeio bit in TulgaU lectioiie acqui^ 
. ifti Ttro, qnae acudoribns atque fceTe. t. ObiT. 
iutelligentibui probcntur, non v, ^5 fy- EnimTero moiien-' 
contemnenda . adeo eire, latit -di ilta neccilitaa ad omncs pei- 
piobabilia efle opottere, qiua tinet,omne«roori<^ortet,quam- 
multi pio certit babwint. An ni diTnbtnorM fit niio. P»- ...Cooi^lc cABafntYH X. I. c xxrm. r. 15 -13. 869 

Dant alios Fuxiae torro fpectacula MUrti: 
Exitio eft aTidfizn mare luutis: 

Mixta 

Aeriiu iHBibnuB Aickju» Tnb- Sut. Silr. TT. i. «lo tfq. vai» 

iicit, m ad moRu gcnus, qno iiMC untnm a|ip<ni«e luboti 

ipCe periarit, truuituin Cbi ape» onnts /vwU «I moritwm vidn, 

riMt. Alit«r non perfpiciu, cui — - Hot btUa, hot a»^[moffp^ 

diveilk mortit genen coiuni». /cmu > Aii omor «citio «/( ■ /•• 

moraitur. Vf*at ex ■ntecsileD- rer Ai>> M ^nM atpido. Mw- • 

tibi» conclndi poteni foluiii fi^ fifTmt «vfM SinMmidtt 

hoc : omnM noni delteri. Ad ^uoque eleguitai per pwtn d*- 

Centcntiun toriu* loci bcit epigr. duat C XVIII. i S- (AiuL Bl. 

inAnthoLgr.UI.p.spS. 'Er^Bj* I. lag.) rwf JV Hwmrti jUm 

tyi — tiftn 'lata JMnr. — ^ifwti d^M- ttil i' "tiftl 

■c fth tfmr , Prlfti laXXMf * ««r- M/ai/idttvt itifmi futjihitl 'AA 

t-H A r( wJarmt. VcrbR oninM Aff viro x^"*'' *i t' i* 9»km9- 

■uia Tiin acquirunt iplk coUoca- wf , }jU)imwi *Kntu/tMti umi »•> 

cioite. — twx ioletu , Orci it- /tmgir mXXfSn ntfipufii m>Ji^ 

itahnu (CamlL 5. 15.J de locia MintiMi. Ideni •rgunientunit 

inierii: t. I. 4. 24. -~ Ma- more tamen fuo, tnctaTit PA> 

iMrw no* ca dicuntnr, qnae bto tron. c 115. iUnni iaUmtmti 

nobi* impendent, ^uae fato in armm Jtdpiaut, eaet. cf. II. 15. 

noi confiitnta lunt , qoae eSu- lam obbrva , qium f|Jei>did« 

gec* uon licet. Sic II. ig. 50. imagine Tulgare : hi in pngnft 

df/tinoM mdti Jitiium mtaut ht- cndwat, poetadcclannrerit. Fro- 

noK. adde y. 15. 13. et i6. piie ia, qni in pogna oodditur* 

41. Slat. Silv. If. 1. ai7. dmt JMorti pugnaroobeunti/^ 

•— ifi. via-leti, aTfut ^mrmrtv, ctmculiaH, Mua in fufo oculoa 

Botn ima^e. r. ad I. 4. 17. defigit, ei immoratur, vnln^ 

^— tnhmadm , citactit tcrmdut rnm atqua cbuUientit lugiiiiiis 

nEeademin rePn^. II. ao. 74. adEpcctU Uetaturi Imic enim 

h. ingTedienda. cf. II. 17. 11. iiiXvfthm mtt i^fti mttfm 

— Jmel, farims oclui (IL 3. iuxuAnrip. Sid. cXIX.(AnaL 

a6. de eadem re^ aliquandoee» Br. II. 14.) adde Oiph. H. 64- ubi Mari ii7,wiri mrtf^it^ X"^ 

V. 17. i8- Piogntenli: nbi. fm «udit. cf. ad L a. 57- K^ 

que palere leti viam, iptk Ram qniKtioie modo lioe Fuiiae fa- 

> (im morti* genera fiibiicil. fed ccie dicnntm, quatena* ex an> 

tn adiuuneiaiidit iii fibt temp^ tiqna idea iplae in procliia t«i« 

lat, duobuaque tantwm dcfun- lantur, pugnantetque ad mu- 

gittir poctt. Hb^ liunuuUuc tuan cudetn impellimt. ttm* ,,Coo'^lc «70 • . <;. uoaATii yi,Acci 

Mixta feuam ac iuvennin deiiHentur fimeTa: 
nuUuni 
Saera caput Frorerpina fugit, 

Mc 

plicilTuna utiqiuntiomtlueci arell^uittu-, itqae in ignnn 

■lii, fitzoce iocenfi , in pufftiiii]) Goaiiciebanttu; ; ijuod erat so- 

iintuc , eC caediintUT. Tum nfx"^"!. Tiuo victinM riu 

piiilla doctior: FnriM eoi td /acrata (Virg. Aen. XII. 213.) 

jingimn iDruMnti lioqiic, ut iu ilic«batiir £>ea, cui lacra appa- 

■a cadant , eSicitint. Sic fiualii rabantur. Iim ciun bominet 

piogiefliii fuic ad illiid, qiw prifca religioDS Dii» inferii 

tou imigo ■nimalur: Futim ^rti/ifth*t haberentur, L OrH 

•lioi nCarti fpecuudoi praebent, victinuw (11.5.35. Similiter 

quoi caefoi ciun voluptite ad- PiUadat CXXX. (An^. Bi. n. 

fpidac Male igitur Intpp, exi- 434- ) etli parum fuavi compa- 

fiunint,! dan fjttcmcuia plane latione; itirrti rf dmrirtf ra< 

iudici, ntdaraludos, gladie- f««f"iM , nti Tft^i/Mt^» it 

fores. — torvif , fiXtTVftf ( ut iytXiir x"?*'' '<P>^i/*hta «Xa- 

Befiod. Scut. T. 147. daMarte} 7««}; facii prodiTe evat, cura 

iatnuti, fero, qui lali adfpectu re ctionl ipfoi racrifiamdi Hiu« 

Iwtetuzi appolito «pidieto. ad eo* Ci-adiicere. Vc iginir mo- 

— ig. alii in miri peieunt. rituius tanquim victima lite fa- 

— aviduni, propter n»ufragio- Qcata caderet, opui er;it crintiun 
Tum fre<]ueiitiam; omac. Fau- fummorum (iitieuim/iwuRap^v 
I0 aliUr evarum snare III. ag, tudum teiapora Jerro rtotabant, 
61. Aen. XII. 173. ita. Itii fiaviais 
■ «1. 19, 3o. CutiitTii aeutis crineiu vei'cice ifufert Aen. IV. 

lioiuinet morci obnoxii funt, 693.) obrciiTione. Iniuugil hoc 

S^ixta, promifcue, nulio dii- ofEciiun OtiraVY £uxip.Alc.74- 

diniine fenum ac iuvenum fu* Iridt Virg. Aei>. L 1. Piofcrpi- 

wra denfeittnr, ocervantnr, fe> UM NoAer b. L et inde Stat. 

nes ac iuvenes confeitim ca< Silr. J[. i. 147. lam compUxa 

dunt; de caetii in piigua peciu nuuiu crinem tenet infera /iino, ' 

iniagine, ixasgirtf» *t7*ttu, de v. onuiino Heyn. ad Virg. 1. L 

Qragii acevri*. — 20. Dibctc — nuUum caput, vsTticem ton- 

iterum morieudinccelliuteiD ad dtxe fugit, reliigit, non abiti- 

flmne» pertiucutem antiqua ac nec, DmneiIncri£cio parat, uiil- 

religiola iroagine repraefcutat li pucendo. Hinc^ava dicu. 
-poeu. Scilicet foUeiiui ritii im- v. Si. 22. Qiiid niirum igi> 

nolandae vicuioae pili c fiouM tiur, li et ipfe naturae debitiun 

per- ...Cooi^lc cABunrvsi l. i. c. xxvm. v. 19-24 271 

Me quoqae devexi rapidus comes Qrioius 

inyricis Notus obruit undis. 
At ttty nauta, vagae ne parce malignus SFenae 

OiCbiu et capiti. inliuinato 

Farti- perrolverim? Sed docte poeu tmulatiu «x Apolloo. I. isos. 

ipbun mOTtUgolUis huic renten- X"/*'tf'l ■''^* iriX» iita'^ii- 

me inTolTiu Vulgnrior latio m, Hinc poetica lavone ipb 

eiat, ut £uctui Archytun ob- tcnapefiate* 'cine dicto*.' cf. V. 

niilTe dicerentuT, xu/i» MiiKv- lo. lo. et 15. 7. VirgiL Acn. 

n* fed Koto tiibuit, qu&tcniii I. 535. Cliudian. de LjiuI. 

vastn tiiibat, ic fluctiis movet. Slilic I. aQ7. et Valei. FL U. 

Idem ontionit Coloi in Viig. 63. — tomttt T. ad L 25« 

Aen. VI. 356. — undi,, flucti- exti. 
biu lUyricii, niaiia Ulyrici, h, 

Adiiatici ia geneie. Hincpro- v. 25 fy^. Sequuntiur piecet 

prie Hoto , h. AuAro pnrtes da- acijue obtenatioDei Aicby tae d« 

tae : jiJriatici enija mnriV il iuAi* corpoii fuo iinpeitiendis* 

tarbitsr roaximiu , I. 3. 15. — Scilicet quum onmium fei'm« 

aomet Orionis rapidut, qui ra~ pipuloium reiifu atiociiriiii^f 

piJijrunui eft, iibi Orion dmie' quod homini pofi raoitem dccl. 

9CI1J, devexa caeli parte conTpi- deie poiret, hoc haberetur, fi 

citur, ad occafum veigit ( hinc corpus rcpiilturapriTuetiir; ut 

pronui III. 27. ig.) occidit. £A huic obTiam iieut, putim legi> 

adeo Notu» Xub occofum Oiio. bus caTCiunt, paitim, id qiiod 

ui* exortut. Hoc enitn tem> tul 'cxcitandoi humamtatit ren* 

^re (^wm*tv9^> iUod Tocant, fu* inaximi momenti eiac, rena 

c. g. Argeatar. XXIII. (Anal. in religionem Tcrtcrunt, qiu et 

Br. II. 374. ] Wffiit sr' 'QfSn. totom gentem, ad qiiam. proic< 

tH iiirrfmlfmn ^•XvVnit >3^- ctum cadaver peitiuereCi pollu* 

9«f , itii nvfipii tiSfmm nut- tamatque iiue/tMont^Vitg. Acn. 

tawk'. adde liiJ. Aeg. IV. 1. VI. iSOO '^°- «' ^I'">i ••»■ 

in Anil. Br. II, p. 474-) ''^'^^ mam, quiete negata, omtum 

ventt* mBxime infeftatur: Af anno* eriaie ciedi Tolebant. c& 

T^rt «irroHR MilfM» Hwtir et «d v. 30 fqq. Ncque alte> 

«jin». HeQoJ. 'S/y. 6ai. ad>~ num eiat a Fytlugoieo, in bas 

de Theocr. ^. 54* VirgiL Aen. prece* defccudne, quum etiaia 

VII. 719. 'Sarw ubi lubernit Aegy[>tii, a quibu* Fythagoru 

Orion ttaditur kuUi. ^ui locu* nwltum p)«feoGiBt, cnoient ...Googlc tfi H' UOBATU FUCCI 

Farticttlundare: fic, qnodcuuque minabitur 
£nrus 
Flttctibus Hefperiis, Vennfijue 
nectantnr filvie, te rofpitt, xnultaqne 
merces, 

Vnde iftam nuinM^niemit. v.torr. dlh), tmrm ]fw_ 

ad Virg- Aen. Vr. 154. Ad Wbvm. 
rem tcto', et «d totum ontio. 

nu babittun facit eptgr. XJV. v. 25 — 9^ 6ic pnilpen 

Inliani Ae^yplii (Ab*L Bi. II. tibi contmgat uTigatioI Goo- 

606. ) nXmia rwwY*' f ^ffmr, verEone poetica lioc extolit : 

«u' tiftmri x'*^'"'' '^r> M>- Tempeflai tu KItm T«cidat, nu- 

%»M>F Bx^ ^%M»»ifmr miti n, ^uod ta percunia, non tur- 

i' fvirJuiV' ^uMrou, ^lkat- ir bito, tran(|iiiIlo. SoUcnnijbaec 

it rt ^l) oiXX* Tii;)^, rahai mu piecandi optandi^ue foimnla, 

Tui*tu$ jfs^Vt». — ne p«n« da mali* a nobU tcI ab «liia 

tttalignui dare , docte, et szqui- looge propulfuidii. v. ad I. 

fite, pro Tulgari, ne tam mali* Si. «ztr. ibique Orpbei locam. 

Eo ri« aninio, ut parcat, recn- Sic follenne in obleAationibu*{ 

, denegM <fara, iniiceie mv- t. ad L 3. <■ — ^modcm^mm 

tiat particalam, iimfuHm ftifiaw DBru&iCiir Eanu fi. H. , £1111 

0fmxy C^"** *" eadem re c minae, vi), impeEa*, ipio fiu- 

IX. 7. Anal. Br. II. ga.) pau. ctut m He/ptrio mari cwicil». 

Inlum arenae, (aagmfii Jate put- tui, roare Italum commoTeUurt 

tvrit hamfiut Stat. Ilieb. X. 427. vertanu in f. V. Piaedaie mi- 

palparit exigai eaagBriem Lu. norj de Tento, qui impeiium in 

can. Vlir. 8^7-) vagaa, ^uii mare exacel, nouimagine: V. 

WrftmTVt, mobilisi ad omatum ad I. g. ts. «fUiue niulto for- 

peitinat. — ojfibut at capiti, lliia , qnam Virgilii Ge. L 46S. 

omiiiiio pro , coipoii. Caput ^mid cogitat Aufiar. ^— 117. 

tamen in rpecde commemorat, piMMnwr L luant, fentiantTim 

qood, bocce arena confperTo, eiiu. Sed iUud cum dilectn 

fcumatio abfolata putabatiit. pioptei donuu tempeftate iii 

Hioc cum Ti adiectum utAuuw- inflicta. — ntaltm marcet om. 

10, quia lituc maxime fauniatio- maximumquB luiaum e uaTin. 

ne opui eiM. AppoOte Zo- tiono tibi obiingatl quamo do- 

na* c. laudato; 4''ii;|^pgw otv ctiiu poetal tibi defimat, k rl 

Ki^mjjit Iwt/tinfmt miyatkifra mmrmf^i ( Xluo«r. I. £. ) ad te 

defcn. ,,Coo'^lc GABHINVM I.. I. CXXVIU. V.25-30. 273 

Vi^' pOteft, dbi d^iluat aequo 
Ab love , Neptunoque Ikcri cuftode TarentL 
Ke^gis inuuentU nocittmun 

Poft- Jerentiir, n^cu tatnen >bua. Ncptimuni Tarentinoiuiii Ax- 

dxitiae notione. .T. I. t7> i$. chytai ad partea Tocat,* quia 

tuq^o, liocipro, quod tibi opcf^ ipre Tarentiniti, odcoque Deiun 

cribiUT. — ^ uBdt, aquo (ut»5» fuum itwt^n, quem ideo et 

pro ^el' yeiutlFiod.Ol.S.gs.) p oteniiJIlniiun habebat, quen^- 

polefi tibi mercc* defluere, qui que Xuit hoc prccibiu datunun 

Ut^xi tibi ope9 poteR : eft cnim confideie poteraC. 
Iiqatcr mJttuTitiTvl Oxpb. H. 73. 

4. Xiref U^ CaUim.tL in lor. v. 5^ — 54. Pcece* requun- 

92. Theogn. 199. xf^Mnr» y tur tniiue, atque ifiti. Scili- 

^i^ — afifi fh^rmi. ab hoo C«t qui Corpui , in quod inci- , 

-petendae iiuit diviciae , CaQim. dilTet, repnlturae non crndidit- 

H- L V. 96. Mireriabnei ne- let, ia Aytt obArictu* crat, 

mitu inljip. fimpIudQinuun lunc Deonunque adeo irani in ta 

^tque unice veram in mentera proTOcabat, <[uae et ad pofleroi 

TemJIe explicondi rationem. eius pentDgebat. I.ocus claC 

Omnea rohint dictum eOe [iro: ed apud Uomer. Od. \. 66. 72. 

an^cunqu», ex quacunqiie par- 73. rur «i t* rSt t*i5tr /sviac- 

te, quod tunen fcrri nequit ^tfuu ti w»fti>Tmr, ft4u kxXsv- 

propter adiecta: aaquo ab love. viar «^ovtw liit ijii^i* xariu 

Do HeRiCe He&od.Theog. 420. ^thriOf leepiB^tit, fti rol n 

SM ri tl «X^ ^w^u, tmti iiur fiiti/*» yitmjua,, a 

ivtmftit yi migitTi. Si- cttim fenfii prorru» abeiTavit , 

mili*, quae fic interiiciiur, for. Groc in FloriL Stub. p. 167. 

■nulaeit, n^iuu* ptu« (e. g. ica vercendo: maneam at Ui. 

V- »7. 45- J ivtimu y»!' ^* "■" obtioxiut irae iiiductiii 

qna t. Burm. ad Valer. TL I. prava Stobaei lectione ^ufroi uiia 

>3. — cufioiU Tarentl, «#. voce, cum fit! ira» m Jim tibi 

JsMV^, deo fyXff^V- ^. Spanh. cauffa demam. adde SophooL 

ad Cailim. 11, iii lov, v. gi, et Anug. 356. — negUgii coin- 

H- in Uian, 338. Siufima adco mitttre, leve putu , parum cu- 

Keptnnui Tarentini* religione rai (uc III, 6. 7. ei IIT. S- ^S.) 

colebatur, qui el nrbia ruae non diibitat//r«ii^nn , noxam, 

primoidia ad Torancem, eiu* &clii8, mytt commitiera, ciiiu* 

liliiun. referebaiiC .— facri, ob poena in ce vel in poftcroi tiiot 

Neptimi rehgicnei^ CaetnuiR Tedundatura fit? Sed poftetiu* ,,Coo'^Jc 274 ^' SORATII n.ACCI- ■ 

Poftmodo te natis fraudem commitlere ? Fors et 
' Debita iura vicesque fuperbae 
Te maneant ipfum: precibus non Unqijiar 
inultis; 

Teque 

fUtin) Cubiungit poeUi «t jirluS •rip. PliDcnUr. 941- ct ad ICp- 

ia te lioTo menibvo, ulieirini pol. g^^- — 5' /w- ^i 

«xorn^iOi incluGc. — nocitu- gvnece hiuic locum icdd*), Je 

ram, qiiae nuxun «IL.tura eft, fenCd fncile conftiibit: «XX« wu 

quam luciit ■poftmodo nati ez mvTsl yi g^Xgif f. rlnuit ta 

te, el ixlva xmTiu , portcii tuL «//«* ^xvr, f. »fMifiit. lura 

*(.nt ;io/c aetat i iniffi» ytrtv, adco debita funi f/nm, f. /un, 

CaiulL LXrV. 323. ef ;«mtb ?» llpitKiu, poena rceleri tuo 

mi^K FiniL Pyili. i. ii3.}- pTopofita. ifnoUt !Hf*t* iavrTt- 

Nam cnOioiibus rudium pO' ttir funititcr Acfcti)-). t. I. — 

pulornm dcDiisnotionibuiopi- vlcei mnlmivtt, it/Mifi^ , xfai- 

iiio ernt, tk tm rtMhraa irlfimK- fimlif titftieit (Anthd. I. p. 29.) 

jimr' iis revl ttfivtvt Tt«*iK(», ullio. Ita fcre Seryiua iara in. 

nti hot VT. Euripidis c Pliitar- terpietatiii eft ad Virgil. Acn, 

cho coiiftiluit Grot. Exc, Tiag. II. 433, moneute Hurm. ad 

■■ p. 4E2. Aefchyl. in Siippl; 44*' ^'•P' '- '3- •"• S"* •* 'P'* 

fisii yif rraiffi rHi luu iiftsit jtoenam ctvlcet limillima ratio> 

iiririf Bf »riifs fihn Kirhta iie coniunxit. — fu-perhas, Tae- 

iftflmt blitif rmit ^fifiu Si- Ti), griTes ; ut et atibi, nifi 

WMtt Aii^n »f«Tif. Tlieogn. forte v. fuperhae panllo audi- 

' 207. bXX' /tit mvris friai u.»- ciu» diciuin lit pro, vicc* fu. 

ait XS^"' '' ^ tpit^oMit XTV* . pcrbiac, iniuiinc. — temarKont, 

iianisit *tU9ii ixlxil^itxstt. — forte ipfe non efTiigias ; t. ad 

immeritis, qul fraudia expettcs v. 15. — 33. Variavit or». 

iunt, grnviter lioc adicccum, iit ttonem poeta, quae fic conti. 

~n Solania c. VI. ( Anal. Br. T. Vnanda ernt: neque impiine me 

infcpulrum linquci, nt io Ho- 

mcrico: ftv /i' S^nirr» — ««. 

raXtifriir. — noit lingaar a te, 

(9uiT« nixV I 1^'"^' «aTKC jirecibut, afsir, imprecaiionibus 

uriit' ctmlrmi i'fyii rl- meia (v. Valicn. adPiioen. 70.) 

iirtfii' i iiiuiis reirniv , ? yi- ini:his,"iti. nf r:ii.ie'fint, h. 

■ i(Mkm. Addc Norirl Jir. IJiiTaiionem iiarum dMcIfetio- 

1. cf. YalicnAt. ad £u' tmlnluibebuilt, meqiic, infepul- p. 66. J 


29 


%■ 


iE?J.' . 


»yT.V fri 
ii' 


Zariaaii. 


<piy«^t , 


XVTi 


.1, fitiii AtS> ci.BMiNyM t. I. c. XXVIII. T.'3i-36. 275 

Teque piacula nuUa refolveut. 
Qaanq^uam feftinas, non eft mora longa, 
licebit 
Iniecto ter pulvere curras. tnm a u relictom , ulcifcentur. bnerant, negaireinua, nobis ita- 

Male >lii h. 1. — 54.- Teqtie precati fuecaut, mG nt/olvanmr, 

nulio piaculo exrolvet i&n fce- h. Denrum , ad quoa provoca- 

lere, vel, quod miilun , liis im- lum fiierat. uttiouem ac poc- 

ptecationibus : uuQ dira det»- nam raclij quituiadnm ritibiu, 

Jtatio nulia txpiatur viitima 7. piaeulis, »a^af/uSi, aVeitanma, 

6. 8- Ohjlringimur, Miganuir Tantum igitur fcelus naiitam 

(ceteri: poenae, eo p^rpetrato, comTnilTutum lit Arcbjtai, cu- 

obuoxti; itemvotis, vd noftris iiii poenam nttUo piaculo redv 

(ut II. B- 5-) prominii non fer. mere poIHt. 

vnntes: vel alterins, pactii non v. 35. 56. Cum cunen (nm 

lianiei , -aut quae inre t[«od«ni exigua et opeme et temporit 

a nobii exTpectaii poterant, vel- impenfa, pauxillulo tantum tet- 

iitilitunanitatiiolBciii, omitteu- lae iaiecto, Ktiic pietatb oOicio 

lcs , ut li. L Rata adeo fiunl, tatiafacere poiEs. lu ter nott 

t|iue nobiuuet ipli , vel quae argiilandum. — > licabit miTMSt 

alii, qaibat, quae praeJUri de- porro nRviges, CJR" «76 Q- HOBATII FI.&CCX 

c ^ R M E N xxi:x:., 

\^uin Augitjlus, et ArabiiM ftlicis divitiU illeetus, utque 
novam in Partkos viam experirttur, exercilvtn eo duce 
/ielio Gallo , jiegypti praejeeto , mittere iii animo habe- 
rvt; qaod et, ifuanquant maio exila a. V. HCCJHKX. 
faetum (v. Dio LIII. p. 723. StraBoXf^I. p. 780. et 
^n. VI. s^.^ Iccius, Horatiifamiiiaris, omijfo phOo' 
fopkiae Jluiip praettr omnium opinionem ad miUtiam fe 
aoHtuUt, praedaeque faciuTidae cupiditate cxpeditioiii 
yiife adiunxit. Foeta igitur hoc lecU conJUium fuaii- 
ter ridms de rebus, ijiias in hac expeditione novus ijie 
heros confecturus fit, facete ioealur. Idemfereineeffiu 
carminis qai I. 25-. "ifi ifuod ibi multo aceriior poela. 
Nam inUio ridentijlmilis (i — 9. ttt in Ulo v. i — Q.) 
mox ferio cum eo agit, eique, quod philofophiae Jludium 
iHtermiferit, eKprobrat.' eABMiNVM i. 1. c. XXIX.. V. 1-4. «77 
AD ICCIVM. Xcci, beitis nunc Arabum invides 
Gazis , et acrem militiam paras , 
Non ante devictis Sabaeae 

Regibus, liorrlbllique Medo 

Nectis V. 1 /97. Sitavu oppoGtio; TtuUcaram tnerdnm, pnta, A*- 

^ , qiti anMn nnllitii T«i cupi- xu, btifi, odonua cuiiuyit g»> 

ditiite tcMbam, Jlplendideqiie neria, et geminaritm pennut«. 

divitiu, oA vitam bcate agen- tione eanindeniqiie expomtione 

dl>in miuinie necefl!«ri«t, afpei- ^uiafinorilBmat tivn fni iprOTuai 

itabaii»; ntiru ipfi» jfrabutn (•• foli iibenimo pretiofiflimanim 

lit inmit, inbiai, eaa appeti*. .senuni.i aromatum nique «un 

Sed ■Itenim citm dilectn: nun piOToilu ditiHim» et exnl, et 

hoc ipfoni', quod iaTidia Icdns Hdmum iittra , qium vix cre- 

ducebatur, pbilofapbum parum dere Uoebat, habebalur- — 3. 

<!ecabat. Prin* veto oiatioui* militiam ■parl , nliiitatnm abi<, 

membTum faoe Tel Amili modo fed.alteriunpncGlTe, quilidtK 

riippleBdum {atia dilerte.poeM ilUus injVrabatcxpeditionis «!•• 

.ijnnuit per bAv, luiiir. — bao' ctus, aul mm maximim iu iAo 

tis, quibuB. idao nunc tribuit, bello coftrectimu Gt Icdiu. T^me 

nt te beunm slEceTe poflit ifia- acrem eiui militiam vacat, fol- 

nun pofleJEo. Sod forte Cm- lenni foititudutii bellicae eji- 

pliciter ontat, ut dinet annaa tbeto. -— 3. Sabaeiu regOnti, 

TibulL m. 3. II. dives tiutal- nam qtiuquere|;ioATabiaernnin 

-jBmATien.Uefci'. O. 377.SeneGt Labebatreguluro. 8«baeam adefi, 

JleTcfur.166. Mc — beatatcotn- .Aiabiae felicii putem uniTeiEa 

ponit apei, gaiit iniiiaiu, utlibri . pcoAiabiae n^ionibui, maxima 

melioTci; adde Piopcrt. II. 16. fclici, .quamRomaua srma ami- 

»$. StAt. Silr. I. a. isi. Alii dtim attigerant, poeta pobiic. 

Anbiam feticem hoc epitbeto ut Virg. Ge. I. 57. Saboo &•• 

iimui exiitimant, qiiod ieiunttm baeontiB nim temporta piind- 

■ridetai; ctfi omnino de Arabia pem noimii.tc Dio I.III. ag. 

felici h. L accipiendiim efle, du- p. 729. .— aon ente ddvictii, a 

bituioiw eant, Haec «nimauit to lolioet nnnc primuD loituii- 
s 3 «li»: ,,Googlc 278 Q. .HOBATIJ ThJiCCt 

Nectis -catenae ? Quae- i\hi virginum 
Sponfo necato barbara ferviet? 
Fuer quis ex aula capillis 
Ad cyathum fiatuetor unct^ 

, , Doctufi db; Ikire' adinaduai. — 4- ■ te; egregie Iioc toti iniagini 

i»c/ii catetuu', ihiieclii catmiii exomnnddS inTeTrit. Nam ei 

_in rervilutem i-edigi«, txiuin- feiitatis nc tniculentiae nottni 

fhum de iisacturii» ea (nam ca- ndrpcrgit pliilo[opbo, et woo- 

unati (V- 7- S-) >)iicebantnr in dnm, quo virgo in rervitiiteixi 

triumplio devicti hoftes) tiimeli eiu» adreritnT, dediiat. -— 7, 

-pro Amplici; belhim inFcrs. — paer ax aula, e iicibiIioi:U>ii> 

JHedo. MediJ, Panhii; v. ad I. Tuae gentii, rel Aiabum vel 

11. extr. — horribili , feroci PulJiorum : nifi omnino prie- 

(117. a. 3.) fbrri. Pnrthoi ve- ftat de ^usto regio g^enere ori- 

xo Arabibut adiunxit poeta, nndo intciligeie. Aliidepueco 

xiam clLmi ad hot, atque^lndoi accipiunt, qui oitax'"^ minili«> 

^ectare videbatuF' Gnlli expedi- lio iam in auli fuuctus effet: 

tio. cF. T. 13. 56. I. 35. 31. quod tamBn e poetae verbis-vix 

32. £o*dem coniunxit Prop. cogtt. — a4 cyatham fiatui. 

IIT. 3. 1. et 5. 6. jirma deut ftare, Tetbi propria de pociUa- 

Caefar ditet ttiatUtetuT ttd btdoi ! toie. Stat Ittvis ad cyathos, 

•— Seret et AufonUi venient genuit ipiem Dardtmiv Trot, 

jaroviiicia virgii, adfuefcetu Ltt- Aofon. IdylL de Hift. 19. v. 

tio Parlha tropaea lovi. Totrent. addefiuiinan.adPiop. 

V. 5 /79. CootiDuatainifione IV. 3. 29. Adhibebantniadhoc 

lccio praedoni poeca adniunerit, minificriiim piteii nobiles, foi" 

fortitudini eius pricmii loco mofi ( Iiiven. IX. 46. lenerum 

celliiiain. Generalem piacdae et puerum i* et ■pulchrum, «t 

notianem in fpecialem conver- dignum cyaiho caeloqua puiiAaj. 

tit, virginem ac pnerum capti- adde XIII. 44.) veftitu exomau 

TOJ ei adfignondo. — ^uaehar- fplendido (Cic. de £11. IF. 23. 

oora iiiV^iRiint, qiuabaTbalanun Adfinl «tiam formoji -pneri , qui 

Vilginum, qnoe virgo barbaia, niinifirent, refpiendeat hii vt- 

cxqniGtior* ftnictura. Vulga- fiii.) coionati (I. JQ. a.) eU. 

ri* cum anceoed. aexni eiat: ganter comti atque nngucntii 

beltiim infeit Parthtt, piaedae, delibiiti. lam cum hi ad lan- 

L viiginia ac pdeii nobilii po- tiom convivii appaiatum peni- 

-tinndi cmili. -^ fpotifo necaio neient (nun in modica cocna 

i fUbeioi .^Cooi^lc eABMrSVM L- I. C. XXtX. V. 5-lS. 279' 

Xloctus fagittas tendere Sericas 
^rcu-patemo? Quis neget ardaift 
Pronos relabi pofie riyps 

Montibus, ct Tibepni reverti; 

Cum pWbeioi talicat —■ ■pvmgit %»• tpioA SmpTicini t&,. more giiu 

^uliut puer — aon Phryx aut tia fuae CigiRindi periias. 

Xjynui. luven. XI. 145.) do- .' 

cte Horatiu) Iccii deUcatius >t- . v. 10 /^f. Miltato r#ntentia. 

<|ue luxuriofius, qiiam philoCo- Tnm colore aperte lant Iccir) 

phHm decerec, vitae genus fn- poeta expTobtat, c[iiod pliilofb- 

Buruin, a parte dBligniu», luii- ptiiie ftudio relicro miles facias 

▼erte compxelienclit. — 9. No- tt, et exrpcctationem, quun ma- 

bile piieri ge^uf alteaiu» decl*- xlmim de doctrinn ntque ingenio 

Tat poeti, abartibus gcntts fuae eiiis excic-irfet, turpitei elufc- . 

ingenuis, iaculaiidi periiia. Do- rit. Satb tameu lubane ei mK- 

ttas tandewe, itSmi Tiitiit, pro, tattim vitae genu* obiiciti mt- 

teDdendi fagiiiui, b. iaculandi rari le tantpm diceiu, qiu>d mt. 

peritus , rilm tt> liimi. Pro- titUm philof<^hiae , peiora ma- 

prie rero ucus f, neivas tendi- Jioribuspmefexrepntueric. Kerai 

lur, tiim inverfLone poetica, Ci- quae praeter omnium opiui»* 

gitCite aicui cenfo impoGtxe, et nem accidtt, inoredibilem , pejc 

ad (ix^um atiquem direme. — iHvtiTat exlulit poein, noto 

Serkat ^tbeto a. gente; qusc more. — ^Mr aeget, amplius 

in eademiiTtc excelleret, defum- dubitet, nunc non credat, pro- 

' to. Sic habes arcian Cydoaium nos relabi ptono cuifu refeni, 

'(IV. 9. 17.) calamum Gnofium retro HaeTe^ojft montibut Ctet- 

{I. 13: 17.). M aL Nota veio tio cafu) in moutes, ad fontei ' 

Eatis Serum, ut omnuio popu- .fitos. Suavitec prcatat voca^ 

lorum Orientis, f:igitt^di dex- undam veifui montem, tan- 

toritas vel ex HeJiodori lib. 9, quam in dedivia loca urgeritet. 

Alii qiiendam e Seribu» captura Alii iungunt : -pronos h. decur- 

« poeta innui cxiAimant ; «d reutcsartloii montihus, cum Cru- 

qitot etfi haec expedttfo etiam quii SchoL Std alieta ratio ex- 

rpectare potuerit (nam eo» di- quifitior cft, et convenientior 

feite merooTit I. la. 56.J paulo Euripidis loco, Med- 410. atm 

difertiu* tamen exrpeciailes hoc itora/tmt lifSr x"!'^"* itvy»!, 

• traditiim a poeta. — patemo qiiem refpexete Lucian. l)i*l. 

a patte edoctu bane uiem, val, Mort. YL 2, Alciphrou Ep. , 
S 4 33- ...Cooi^lc fifio ^- HOBATU rucct 

Cum tu ceemtos undique nobiles 
Xibros Fnrta^, Socraticam et domiiina 
Mutare loricis Iberis, 

Pollicitds meliora» teudi^^ g5. libri in. et Cic id Attifi, Legg- ni. 6. aliL ■— i4- ^ 

XV-- 4- LatinOTuin poetnnitn craticam domam, feccam Socn> 

loca Jludiorc coUecta ride ti tig, libros plulorophiae acade- 

Ovid. Ilti. T. 50. et ■ Burm. nucae, raUifuiai donuu Socrati- 

. tid Prop. I. 15. ag. et II. is. eat, uticanniDii rua philofopbt- 

33. — revertl, retroverti poP- ca vowt Veftritiu» Spurinn» 

ie. — 13 fyij. Ex <jno rii, ■piidWemsdorf. Poet. min. 111. 

CuniTi, qui I.-im cordatiu homo p. 353. Sed et luiiverre pbilo- 

C9, tendii muiare, niutntutui eti lopbiam nomine Socratii deu- 

pAvmutare cogitag pbilofopbiun gnat poeu IIL-^. 9. pec So- 

cum militiii. Pro boc, quo crtiticot fermoiM- et A. P- 3'"' 

magiB temeritas cius pateat, op- Socraticas chartas (ut Socraticoi 

■ponuutur inTicem libri pbilo- libros pofnit Prop. H. 34. s?.) 

rophici, et arm«, xf""" Xf^ i^onuu de Philoropbii, qui eius- 

■ui'»*. Pro libris in Ipecie P«- dem lunt Tectae vel FBiniliw. v- 

jiaetii et Socraticie domuf Cpri- Gronov. ad Senec. de B«iieE, T- 

pta,' et pro urmit lorica* cum I5. — Ibfrit, e rejro praeftan- 

dilectu pofuit. F^uietius Rbo- tilTuno; nun HlTpuiiae ferrura 

diiis, Stoicoriim princepj , Sci>- nun per fe tiim temperatura ui 

'pioni et L..ielio erat familiarifli- optiinii a Romani* habebatur. 

mii), eorundeia^ne pEaeceptor. 16. PoUiatut meliora, qui 

MeTTiorBrtur inpriitiii eiiii libri inelioTem vitne Earionem inni- 

-tnfi rm »c9*uiTM, CicdeOS. tuiffe*, pbilofopbiae ftudiis >»• 

']. Z. de dolove patiendo Id. de tentus. nunc pooni iis lecunUi^ 

fin. IV- 9' de Magifiiatibui Id. tnilitiuB. e^n- ,,Coo'^lc CAhMJNVM' I,. I/G, ifltJC,' C ^n M E N XXX, 

UKGrtSSNTVM. '; ' * 

,^J.d earmma veterum xKlfHXM vmujlum hoe odarium 
omnino refermdjtm ■videtut.. .. Gum enim esc anti^Hiffana 
opinioae Dii Jacris adejfe putarentur, (uxde ^uatfue, 
cum in diverfu locis fierent, Deorum EiriStf/tfau ortae) 
JioratiaSf vfus prifeo hce Jigmmto , f^enerem rogat , ut 
fe ad faervm in Giycerae aedihus faciendvm conferat. 
Comitafus Veneris, ad exomandam hanc ideam vnice 
appofittu, fraudi fuit (juilmsdam, ut recondittora Jiie 
latere, pocfamqae fanctiori imagine Glycerae amorem 
■ftbi expetere fufpicarentur. Cuitts quidem fufpieionis 
nuUa idonea eauffa reperlri potefi; et poeta ubique amo- 
Tes fuos fateri, ac de perjidia et ohflinato pueUarum ant- 
mo haud teete folet eantpterU Similes colores hahet 
fragm. Anacr, apud Fifeh. p. a^i. Z 'vet^-, ittfihctftu^ 
Twg^E^f, Stivp^i Ntwvwn^er* «■o^^vgrtl t* A^«- 
3^11. Zfi*""^ ^ iiKXv/iivn , ffvp.wei^aviT»' — ^onvow- 
ftat ar ffv 3' tvfuns tf^^' iif^h x«%«gw/M«)f S' tvp^oi- uj.-.;K.,Googlc «8* Q- HOBATII: FLACOr • 

A D V E, N 'e'*R lE i/I.' 

'\\ ■ \ M 

\_} Venus , Tegina- Gnidi • Paphique, 
Speme diler.tam Cypron, et rocantis 
'tTure te niuUo Glycftrae" decoram 

Trarisfer in aedeni. 

' . ' Fervi» V. 1 ftjt/. liegina ' Gn!di, JibTtim Deam dedarat Calltm. 

Jfnvro, /uiieufii Ktliav, utDla. . H, in «andem r. 258- 'S^^'*" 

jii Ai\lhs «ntffwe Emip.Ipliig. t»x Tof« irfiiairKi.^ Poetae for- 

AiiL 454- r. aJ I. 3- 1. Gni- te ob oculti» fuit Alcmani» fr. 

'■fiuucbtDoriJisinCiiri», Teiie- apnd Stfpii. wrm. lyr. p. fiag. 

ais. rcligione eiiuque fimnlacro Ktirjioy lfair»¥ Xn»rn( xoti ILfc 

a FrMcltele fciilpto celeberrima. 0o» (rijjip^roi». — mxantis rti» 

-riite Paiifaii. Attic'!. 30. Plin. re, ru« tUii adolentig, ture ii»il> 

.XXXyi. .j. cf; IJeynii Antjq. to incenro te nd fe vocanCi^i ut 

AiiflT- I- p- »13- PopAiwCypri jlii (acro iiiterns. Tirg. Ge. I. 

oppidnni, etipfuinVeneris-cnltn 347. £t Cererem clamor^ w- 

celebiauniinuai. v. Tel Virg. cent iit Ucta, iibi Noftri locum 

Acn. I, 4'5' — fperne, poft- non practermifitHejiiii dili^cn- 

"Jiabe uovae fedi, t^dinqne <!;^- tia. Alii, vocantis, iitvocanti» 

.prdft, .qosmvis diiectam, pUci- te, hds langiude. Tua poeta 

tnm, eif» lubcnter ibi commo- omnino pro facrificio pofuit: 

rerij. SperM prifco ftrmone etfi eius ilfu) in Vcneris facri* 

- dicuntur ,, qiine aliis rebuj potU iatis frequcM. r. I. 19. 14* 

ponuntur; amari co^tra, quae — 4. traiufer confer te, nihil 

praeiemntiir, de locis adco, ubi amplius. Nam ad evoc^mdo. 

verlari volupe eft. Sic Virgi- rum niiminum ritum, eui pro- 

]i.ina Imio Aen. I. 16. Cartlia- prium eft Koc Terbum, poet» 

gincm fcrtuT terris magis omni- vii icfpexit. — aedem, Ao- 
hus uiiam vd pofiliahiia cotuiJpT mum, iit lecca in Virg. L 1. 

Samo, eamqiie tulaum eDe (ita Antiquus is vocabiiU Jignifica- 

foite, cxuto omacu, accipienda tus cfle debiiit, Coque doctc il- 

ilta, htc ilUus arma, Jiic cnrrtit liid adhibiiit Horatius. Male 

fuit, Miam propter Iqq. Eodem aUi dc facello capiunt. — dteiH 

colote Di.inam tiiteltrem Epbe. ram, eleganter ad hoc lacruin ,,Co6'^lc ' CARMWVM I.. I. C. XXX. V. 1 - 8. 4^5 

Fervidus tecuni Puer , "" et foliitis ' 
Cratiae zonis, properentque Nymphaev 
Et parum comis fine te luventas, " , ■ 
Mercudusciue. evmutun. Biihl argatto do- fii« adverlite vultut — tefim 
mtu, in fimili' npporatii ly. li.' ~rahil tectaet pifnvo'iiti<}ue iudiU 
€. , . . : . . cni «ouniine. — f. ■ luveittau 

w. fi — 8- fiuaTiflim» imago "H>3b Gra«cotirai, et ipfa in Ve- 
Vcncris Qeonim conutatu lul' neris comitatu apud Homei;, H^ 
vmtanU*! — Proptrent, aAtmi' in Ap. 195. cf. Cliiudilin. do- 
tecHif Puer .f«n>iJus , ferveri, Nupt. Hon. g^. — -ptiriaa co- 
Xt<j3f«( *^f«i, et fim. Sic fer- mis, mlnus fiiavis, /ine le; in- 
tiidi iuvtiter III.' 15. extr. — verCi oi^atione, pro, qti*e psr 
Cratiae pcrpetuae "Veneris co- te inuii» decua, maiorem venu- 
^ites: avt yaf ifut (XitjiifffJ ftatem adquiric. Adpofite X^ 
fi TffwnJ uti' riJ yXwJ* yhtrat nopli. in Sympof^ init. fpl 117. 
«TKrrs figtrttt Pind. -Ol. Xni. ed^ Bocli.).»! ini rc3 <i<i^» 
7. Q, cf. I, 4. 5 fq. — foludt "Efwres IVa-KK, t« t< tft/Mrtt 
scrui.discinccnei' in Gntiis eninl tpiXtipfanrT4ftt! fxeOai^ imt rit ■ 
■ttihil effe aUigtUi deset, nte ad- ipanjf *fif»rtfmi srwntnU) >w' ' 
ftricti: (mak legitui; fliJ/crtpti) r« ffxVj"'"'* "'* " i\tV' 
foliilil itaqat tunicia atuntur: ^ignirtLret ttyaustt. — ■ 
-'ptliueidit autem. Senoca de B«- JWerewiiHi Veneri cortiei iddi- 
vef. I. 3. Itn quoque conTpi- tus proptcr litilatt (cf. I. 10. 
ciontiiT in Monumm. antiquis: ^.y vel. ijuod mahm ■ pro- 
^. g. apud OgLe de antiqnig ptcr filcnudiam et vini perrunfi- 
semmis coelatii p. 167. cf. vaia amorlL 6ic Veneri& celt4 
'Winkelm. Mon. ined. p, 57. (Homer. II. /. 2i6.) praeteralia 
SuRvi autem phantaTinate Gra. inerant , «a^irrcf , mijifhwrif , 9 
tiaxam pepU abAmore furrepca t M^i tiiu nvu» *(f Ipfvttat^ 
fingit Auctox Epigr. in Antbol. ruir. Sic Fandorae (Heliod. 
gr. IV. p. 491. Colorem e no- "B^. 77. 73.) eri^iasi tiaairf 
ibo loco dunffa videtur ^u.. fn 'hfyti^iy^s ^iviiii y mifiU' 
tii» Silv. I. Q. 15. de Nym. yJovi ri \iycvt wi tltbii^Mm 
fba: lu dtae viridej , liijuidot' i^at Tiv(t. ...Cooi^lc CS4. <i> HORATII FLACCI C ^ R M E N XXXI. . 

jDiWW a. V. VCCXXyi. temfjlim ApoSads in Pala- 
■tio dvSicarei-AuguJlus, (v. Dio LIJI. \.) foHmnita- 

ttm huiusdiei poetn prtvata religione prafeeutns preees 
•pro f«i ttt vale; faeit. Quarum ^uidem Totionem me 
'modum ita eireamfcribit, ut, quam alii divitias omni' 
■notfiu UpUioris vitat. d el ieia s fummam votorum- faoram 
'ifio dU faciant, lautitias ifias, ut eonfentatuum erat, 

ffpematvs, tenuem contra victum, tumanimum, gui ah 
'■^augendi eupiditate alienus partis fecnre fruatur, rectam- 
. tpie valctudinem citm mcnte ftma , tpiaeque ad extremam 
''fmeetatem vtgeta pennaneat,. haec unice ai Apoliins 
jireceLur. — Etocutio carmihis augujla acfplendtda, ut 
• deeehat ia tali argumento: ornatus injingutis exquUitus 
'etcopiofus: doctrina quoque haud vulgaris , rtuzsiinte in 
.declaroHda divitiarum attpie, iautitiarum, quiius alii ft 
' heatos eenfent, tiotione. ^.iGooglc Ci.HMI]!ITM X. I. t. XXXI, T. 1 -^. 385 
AD APOLLINEM. V^uid dedicatum poXcit Apollinem 
Vates? quid orat, de patera novum 
Fundens liquorem? Non opimas 

Sardiniae fegetes feracis; 

iTon 

1), 1—3. Orditur quidem SicOTid.Faft. VI- 657. t» <fuo- 

poeu> <]uafi diibicet, ic feciim que magnijica, Concardia, iedU 

ipfe deliberet, qiiAe maxime libi cat aedt SJvia, cogaamiae firi. 

hoc teho <lie ab Apolline expe- /u L Maricaiis.^ Sic Tiberiiu 

tenda lint ; TOtonun tunen fuo- jipoUtnem Tamerutem viderat 

rum latioiieni baud unbigue per quietem affirmantem fibi, noit 

ipC iUtim dubitntioni praecLuo pojfe fe ab ip/o dedicari, Suet. 

iurti£cio intexit. Siim eiiim in Tiber. c 74. Hiud etiam 

auguTtuD vaf £[ f. racerdoliiApol- confecratio dicebatur. Vtrum- 

linia ac Mulorum (t. od III. que adLibuit Cic Nat. C IL 

I. 3,^ perfooam fumic, facile 33. ut J^idcs, ut IVlens, quet !a 

cxfpectare licet, fe, fiipiaiuaoia Capitotio dedicatos iiiJenuu jira- 

Tulgi TOt* dntum , non njfi ea, xime a fll. jlemiiio Ssauro ; aa- 

Qiiat hominem tuictum , viuo ta autem ah Atilio Ca}atino erat 

adeo iimoceutia, Btqiie ■vrnif' Fidet couCecmtii. cL Id. de 

MHVconfpicuumluuddedeceant, Legg' 11. ag. — '3. inter li> 

Optatuitim. Summa igilur cum baudum. PtiterBe foUemiismen- 

vi po&tum , quid Tates pofcit tio in libaEioiiibns. v. III. 5. 

jtpoUiamt? proienni, quide^o 33. — liijuorem, inreficr». vi- 

poCMm Ap> — dedicatum, nova nam,laticumhonOTemlibare\iiX^, 

mtdt in monte PalaCino ab Au- Aen, I. 756. laticem facrum Sil. 

sufto confecratum. Dedicatur VII. 164. — novum, bomiuni 

Deui, abfolute, qui intcr Deoa nuiiviuobomoUba);i,'uti AorM 

ly;(«p/«ut recipiiur, inAitutit ci fruge imiwlari (III. 5. 5.) !<>• 

publice certia litciU. caeiimoniis, lebat. Petron. c GXXX. no- 

lacerdotibus, erectnque ei araet firi loci fone memoi, /pluMoitl 

templo : etiam ii. cui iun rece- -paterii horimt liquor-, 
pto nova tantum appellatione. 

Itl b. L ApoUiiiii, PnbtDia novi V.S—Q. Po«U nok, fnM 

MiUt 1« noTalacniii^tuiuuuz. pnma J*rt MMf «f t^acili nch 

tij^ .vGooglc 286 <2- UOBATII fLACCI 

Noa aeftuofke grata Calabria© . 
Armenta; iwjn aurjwu, aat ebur I^dicmii; 
Non rura,. quae Liris quieta 
Mordet aqua, tacitumus anuii&. 

Premant tljjtma lempJh, (Inrelt, X- &3.) ta CaUbrum, ^uOA in Calabii 

_divicias optat. Exqiiirico La* pafci Iblenc. FiKqQeiit enim 

jwr eniimeTaiioiieni declnVat de- eiat ilti regio - parcuit , nrjSent 

fuiutii a fuo populo divttiaruin inde dicia StTiboni L. VI> 43i> 

.genCTibus. Brevior iu endern cf. Fliu. II. N. 111. ii. et od 

re Pindartts Nem. VUI. 63. ali- V. >. 2?. — eeftuofae. foK» ar- 

tei quoque inSeu fententia: dore inaeftuantit, ^rventia. t. 

Xftit iSx'"''"' ^tiliii t' Vtini I. aa. 5- — fn/a adfpectu, 

mnifamr iya i' «irroii liiiar l;ieta, nitida, piiigiiia: niliil 

(uiide <plkas drrait lUrinfBi PLi. amplius. Alii .jiliter. ^ 6. 

tnnt c. XXTIII. in Anal. Bi. aurum panim opportune fpecia.. 

T. I. p- 174. dictui) x^efi yfili libus diyitinnini notionibus in. 

KaXviieufu, ■ — non latas agro- tcxtiun videri polTit; fed a. 

Tntn polTefr>ones, htifundia ti ptendum h. I, de luxu Romauo- 

frif/H fiiAiXiiAui afeu^at, >uk Tum, quo ncdes ac vilLig aurei 

ihfiar KoXixs^"", ""» rtJjTfr, vel inaorata fupellectili exomi- 

tirxfsivt t^aftmi j8i're Alplieiu rent, Hinc femper fere, iit b. 

IV. (AnaL Br. 11. 129.J — L, iungicur ebori, qiiod ec 

SttrJiniae, tanqiijm fertilijri- ipfum iitrano more ad iftum 

mnc. Bemgniffimam eam nr- ofnm appetebant Romani, lau- 

hls RomiK nutrk-ein vocat VaL titi-irum hnrum Audio^mi 

MnTc. VU. 6. et propfnfaa Cere- Ovid, Medic. fac 10. Sectila 

ris nucritam favore SiL It. XIL dtliciis India praebet ehur. cf. 

575- addeMsLim JI, etPiin.II. IL ifl. i. .— /piil;ciDn. Virg. 

N. IIJ. 7." Opimas ffgiCrs. iibe- Ge. I. 57. — non rnra, ijuaO 

Tcmproventum SarJ. (nt I. 1. Liris praeteifluit. Zjtii £uTiits 

7. Q. ) pro, npimos agrns , wtt- in finibui Latii et Carapaiuae. 

rM aygmt Hom. H. ^. 332. pin. qnae el fenililEmi ( ubrrit arva 

guitt culta Virg,- Ge, IV. J^a. Falemi, divit ea et vatupittm 

OblerTeut tirones caucinnam tellut mentita Colano_, SiL VII. 

•pithetoinmoollocationeni.>-5. 159. 160. J propter caeli teno- 

nou amientonim greges: qui periem, tum et omoeniJ&inaB 

praecipiin tum iJivitiaTum pari ibivillae, et oobiUnimie in coL 

erani, V. H. 16. 33.' Jmm- iibus lloriiiiania ec monte MaHI. ,,Cooi;lc ' GABMINVM X.. 1. C. XXXI. V-S-IS. &S7- 

Prcmant Calena falce, qtu^bus dedit ^ ' 
Fortana, vitem: dives 6t aureis - 

Mercator ■ eicficcet culuUis - ' 

Vina Syra i-epar»ta inerce, - --. 

Dis 

c* vinciB enpt. t— mori^t, pnoxime ajatec«d«ntu 1u«c fpM 

fecim, vmiiti ■{■«[ Mitian. in. ct*re, facile to rd TitiaCalen» 

ao. iii AnaL Br. It. [t. 513. ducit. lani yide quo oriiitit 

wtrttfiit — iti^at v»t(v»i svro- buic retiieiitiam perpoliveiiu 

fPiiT-Ma r«iinr(> Catlim. cp. XL VI. Pto, alii pofTultfaiit, cft, alil 

5. <raX>ju(i M^" rs?x<>' >'««• coktit. (ttl III. i. g. Eft uk . 

Tgmyar ^six^" «sm^of. vtro vir iatiut ordlnel ariiaflm 

ALa V. apud Ruhnk. Ep. Cfit. fulclt.) etpfa lioc, fpecUlii tf 

H. p. 151. ei. II.) tEfiam «U praedpuii Titibiit impendenJ» 

lueiu. LucIL Tun. Aetii. iio. cura ponitul, quie efi iu anf 

(in Wenisdoif. Foet. miii. IV. putatione. Ttmi in docution* 

F. I. p. 111.^ lympha perenni miriiin omittim &cile fenttns* 

edit Aiuniini lima, farthtuiue ob- Premanr, compefcant falce, pu< 

ftamia nwUit. Claudiim. de tent vittm, inatilet vitiiim rai_ 

ConC Prob. B59. de lioc ipfo tnos f V. 2. 11. J cf. Virg. Ge, 

Bnvio: tertits quarceta Marica» 11. doi. Premcre falce pra 

Xirii. Alias dicuat lambere fuccidere, Tirgil. Ge. I. 157» 

(I. 32. 4.) ftringere, raderei Calpiitn. - EcL V. > > i. Tiun 

Prilcijin. Perieg. 69. 70. Has epidiet. Calena docte faht de< 

firitigena pelago terrai, eircunf dii, qiiod ad Titem piopiic Ipe» 

Jtiuu illit moiaibiu aut raden* ctabat. Sic I. fio. 9. praclurn 

fuppoftai urbibut oras. Ita ibi Calenum ct HI. 16. 54. X-ae' 

legcndum e Dioiiyr. Per. 61. i ftrygoniam amphoram dixic. •— ■ 

ifiir II tti^m iwt^iavau m%iitir. ifuibut dedit fortuna, qiiibu» 

— ipaeta et tacitKmus de teiu hoc datum efi. quibui lipet. 

ciu» cuiru. SiL IV. 350. Xj- Adiectum boc « poeta, ut inTi- 

rit ftii Jmue quieto disfimulat diaa fe' eicpertem profiteatur. 

curfuin, ae imllo mutabilit imbri •- 10. NoTn fencencui, (ul 

perftringit tacitai gemmanti gur» quam tamen ab antecedentibui 

gite ripai. paratus erat transicus^ qui laU:- 

V. 9 — ^ 14. £quidem iAa ru- titia* Tiiae poeta deprecatuti' 

n yittbus cooQta TOtij loibi VJvide haa olUndic in liomine< 

nonexpet.'); pro boc, Tariutii mercatuimm fiicienle, «t iiid* 

ontioiie: aliis-iiiiia vineasCom- inlitimeata liixus -aiqua lautiiM 

panae non ihvtdso; tiata -ai li* vitae libi pmnUi Luxum ...Googlc ?88 " 9.- HoaATii. rLAcci. ~ -, 

Dis caras ipfis ; quippe ter et quater 
Anno reviCens aequor AtlaHticuni' 
Inipuue. Me pafcant oUvae, 
Me cicliorea, levesque malvae. 

Frui 

fSaua fpBciaU, idea decUrat pcr Dlii iplit' capin «iiu gerenu- 

fiaa truuinaTiiu. eaque preiio; bus, iliTJtiM ei Urgtentibus, 3» 
lUnnui, atque aurea pocula, ^ui- tiqua iiouone. HQmer. II. fi. 
Jiu» fe mercator ingurgitac. Si- 663. deRLodii»: l^ly^^a Li 

piili QmatuVirgil. Ge. II. 505. £iiii, — jw/ a<pi> ^taTclaiir 

liu -patit excidiii urbem — ut «'Xourw lairS^tvt ¥^t!m. He- 

gmtuna hibat, et Serrano iitdor- rtod. "K^. 308- i^yttal /tiXmeiy 

laiat ofuo. —• CaiiUii proprie fiKu fuamgtvai ^40191. cf. »d L. 
calice» iitlile», ^uiLus FouiiaT 26. i. — 14. dum impiint, 

«M. Virgines^ue Vert.-ile* in la. absque iactura, &ae naufrdgio 

fo» utcbantur. iuxta SclioU. fof. I. 17. 5. J raepiu» quotan. 

tiim oimiino do ^uibutTii grui- ni^ mercaturae fadeodae caufla 

^ioribus poculii ut A. P. 434. vai aeijuor Atlantlcnni , licton 

— exJKcet eul. viiut, exquiH. Africaeetllirpaiiiae.m.-udmefie- 

tiore Aruccurt, pro, exliccet tum Gndituium reri^;, adi^ 

piIuUo» (nt eadi eum ftiece Jic. licque cx crebra mercium per- 

tati I. 35. aj.) rino epolo, vir mutatioiie mudmum lucriun 

niim bibat tx, sureii cululli«. Mpit, Aequor Mlaaticuia poe- 

Sed alcerum ft'«^^.^». — re^ w pofuit, tuiquam remoti/lj- 

)ftari(jd,parau(namvcibacum/-< mum. (ut Hefparia aiiiata I. 

«ompiiiit» pro finiplicibu» fere 36- 4- J etC ultra Gade» Roaiant 

aiUiibere foletHoratiu». v. c I, vix navigoverint. Facile vcro 

57. 34. etii Ji. 1. ad literatsm perfpicitur a poeta li. 1. exag- 

meicium pcrmutationem »14- gerari omnia, ui luxuiioG bo- 

here paJIl», mereaMire fua» cum minia imaginem, longininia iti- 

Syiii», tum ha» cum viuo com- nera acqric periciila, qno mi-i» 

|nitt.iBte; pexmuuta merclhat luxu dilliuere poffit, contiimo 

Syriit, aronwti», et ungiientii, lepeteiiti», vJviiliJlime ob o^u- 

«X fiidia atque Aiabia in Syrias los poneret. 
«C Phowiiaao niaritima oppida v. 15. 16. Ego, fadli ac te- 

fonvectia, et inde Romam delai ^ui victu corpu» aleo», ifta» 

*»■ —13' l^FSi"»: ,Mereatui4 delicias non appetij, faflitlio. 

«I nn<ic pntiuJilliiDa vina pa. Praedbze vero i&is longe arcep. 

Tet,fu£p«djt»nte. i)ii)i.raC4ifi/>/i^ 40», aegrc^ue ct .«um vitae 
'■ ■ peciculo .vGooglc CABMINVU I.. I. CIXXI. V.-13-18. «89 

Trui paratia et validomilii, 

Latoe, dones, et, precor,' integra 

Cum 

pcricDlo qrue&tit UutLtiii oppo- tum. SiiruUinue renieDtine OO' 

nit vilia M^ue opera levi paia- cutriiBt in Menandri KoXsw 

bilia, oUoam, (cf. V. la. 56.) Cp"*! Athen, XIV. 23, p. 659, 

ot ex plantis liortenlibt» cicho' et indt iii Grotii Exc p. 731.) 

roiun, lux"^"'. r. xix^lf, ("o- amrii- — nxaftt^» 'OX-u/t. 

ttn» EKdlvii) T. Tbeophi. U. «Wj «ritn, mtVdit — Matat . 

FJant. VIT. \i»«. Plia. H. N. mrnfiitr, vyjtim, «V**« «"'^- 

JLXr. 15. et malvam, fitAJi- Xb, rair «^twc ri nvv atya» 

X^n, plantain eoipori (alubeTri- ^St infg^iif, AUi polt Acro- 

num, cf. V. a< 57> 58, He. nem pareta exponnnt, qme in . 

&od, "^fy. 41. Hinc levem, promtu riint omnibus, ra, ivV(> 

qnae ftomachum non gpravat. X«, quo Tenfu etfi h. v. recte ad- 

Ventiem ettam morere credita. Uberi potcft (Seneca Ep. XC 

' cC MartiaL HI. Q9. ailpaiata nati fumuss nosonwia 
nobii di^cilie FicHinia /afdilia 

V. 17 fijq. Se^uitnr rollennls fecimur) rationi timen totiu* 

COnverlio id Apollinem in line carminis, qua fe divitiarura 

oarminis, cum votorum expoH- E.iufla vota facturum negat, al- 

' tiona e prifcoruiri Hymnoium ter modut magi» convenire vi- 

ratione. Bignac vero vate pre- detur , ciim liic ad proxime an. 

Ce», digna, quae ApoUo ex.iu- teccdentia t-mtum referri poftlt. 

diali votat — Zjuob, Attr^t, Vt taceam, ieiuniquid iplii vo. 

£li Laconae, Apollo, donas Ht tis hc inferri. — 19, nec lur^ 

' (quod follenne HymnorumJ da -pem, trillitia deturpataTn , tri> 

tntAi N valido t/aoad cor^piis et fiem, morofam , yvf^ artftch, ■ 

iiuegra tum mente , aytji ^x?> Xvmf^iiy, ideoque fenectiitem 

animo ab omni fceleie piiro (v. hi]arem,ruavem>iucundam. Iline 

■d I. as. 1.) su^giyavtri , frui perfpicuitatis cauiTa adiectiiin 

■p. graece, pro, da iit corpore ptita, neccifAors caTentem, qiiae 

■ique aiiimn valpns Jriiar para- adhnc ciintu delectecur, atqua 

ti/, TtJs ivai, partis. Praeclo- eichilaretur. Alii tiinpem vi. 

Tiun Tero continentiae votum, tiii, vel per Xirorifrct, honora. 

Horatio luhil fupra Dbos lacef- tam ; nentrum ad fenfum car- 

fmti (n. ig. II.} penjuam fa- miriis, «t^Mfu/Brnotionemiibi- 

jniliaTe. Oltendit igitiir prteta que ingeientis. A3 fententiam 

■nimiun divitiag rplendide afper- poetae Eiirip. Herc fiu'. 676 

Kantcm , ac de piaefeiitium bo- Iqq. ft^ {ifv f*r i/maitis, a'iti 

Ttorum xecto uXu unice (blltck i' h mipinisa M/t, fri rtl 
T yipn ,,Coo'^lc 99 <!• HOBATII FI.i.CCI 

Ciun mente; nec turpem fenectam 
Degere» nec citbara carentenu (Mnemoryuen, MitTiii ut mihi ctani huc tt. 769. •jro.^Tai' 

adCat , ex more invocem). li. (ae<p!ft fu\liiifta) »iir l^«v Tif- 

in Erecht. fi:.igm. in Scob. flo- «ai/wr ^0^^771 «gu ifxni/t>f 

^il. Grot. p. 2.11. iiunl /' jiW W hxJ^, luti ^wrB r» «]w- 

X'ft itiXii yvf^ evrtauttir, titl- SSr h^ir tx**/" '""• ,,Cooglc CAHMINTU L. I. C> XXXII. C ^ R M :E N XXXII, 

ARGVMENTVM. 

\^darii fatius itiitium liidetUem potiiis, ^uam argii- 
Tncnto alieui intetuam ac praeparatuiit poetam prodit. 
^ttima enim remijjiori attjue otiofo iudulgens poeta fol- 
temti ritii lyram itivocat, ut can/ien Jibi fuppeditet , et 
iit hac ipfa fiatim omnesfuas cogitOtiones fubita conver- 
Jiotte dejigit ! damque huiuj vim aevirttites exponit, to- 
tius fimiil poefeos , maxime lyricae , laiides compiectUur. 
Jta cartnen exiit fortuiti tnagis , ut ila dicam, argumen- , 
ti, attpie e^ufum patius, quam lahoritfe anxieque ex- 
pr^ffum. Dum -uero eosdem modos, quos oliin Alcaeo 
fuggejferit, poela lyram pofcit, luiiid ohfcure fe et 
Aicaei imitatorem, fimult/ue R,omatiae fidicinem- 
lyrae (ly. 3- S50 ^- poefeos lyricae itiler RoiitaHos 
auctorem projitetur. cf. omnino If^^ 3. — Inilium 
tttijiie incefjiis totius carmtnis paullo itifaletttior ^eeit, 
ttl Iittpp. fvum potius quatti poetae fenfum feeuii, dt- 
verfo tjuisfptemodo, fnmmam camwiis coiijiituerent. AIU 
ffiihn Tloratintn hoc carmfit compofiujfe txijiimanl , ctitn 
a lUaeeenate vel ipfo eliam Augufio iitvitatus effet ad 
feriiendum follennius aliquod earmen forie feriis Latinis 
aiit Apollinariius lndis canondum : ttUi eo tempore fa- 
clum mttumant, quum pofceietur ftia dicta (uti SehoU. 
eUiqttuntur) edere: alU deniqiie carmini faeculari, quod 
iiiugujlus ef iniunxijfet , praelufum a poeta voiunt : lani 
T 2 tandem ,,Coo'^lc 8^2 , Q. «ORATn FLACCX 

landem JSoratiam a Maecenate aliove amieo ut lyrom 
fttam earmen Jaeere Uiffum eontettdit. Ouas tpii^^at 
yp'. DD. opinionei, eprava, ut nobis qiiidem videtar, 
priiporum w. interpunctione atque inierpretatione ena- 
tas, cumnuUiidoneofuperJlructaeJintfundanicntOtpUt' 
rilw refellere nibU attinet. ,;.Goog\c CABMINTM L. I. C. XXXII. T. I-4. SQS 
A D L Y n A M, 

X ofcimtir : — fi quid vacui fub mnbn 
Lufimus tecuin, quod et hunc in annuift 
ViTat, ■ et plures, — age, dic Latinum, 
Barbite, carmen, 

Lefbio , porco inipeUoT, impclH 
c.-inrndiiin. ^,udi iiCBT^r» «>/- 
#rit, ApoUmi» vel Miiraruin ini- 
piilfu. Eiin^em «lim, qiiem 
vntes, j)oet.-ie fiirorrin runiilant, 
feqiie Apolliiiis Tel Mufanim 
hprrfuui (Oipli. Arg. 6. J ad 
pangenda ciimina excitnri, et 
qiiae e»e dictent f Prop. FV- i. 
135.^ feeffarialiiipevfuaruniln. 
beii Tolunt. Swt. Silv. IV. 4. 93. 
vocBt arcitentiu bUo TattTt b. 
alind me carmen ad^edi iiibet. 
Jd. initi» Thebaidi»: *volvara 
Thehat Fitritis menri calor inci- 
dit ! unde iabetis ire deae? 
CUudiaii. d« R- P. I. iiiit. — 
■prodtTB cantu meat congefta iu- 
hel, — lamfuror hvmanos no- 
firo d» ■pectore fenfus expuUt, 
«t totum fpirmt praecordia Phoe~ 
bum. Hoe loco fimpliciter efi, 
fert uiiiTiu] , liibel aJiquod car. 
men lym modulaa, fcribere, 
niliil amplius. Uortatiic igitur 
lyram , ut fibi luunerofe nnne 
accinat , qnae nec antca fibi in- 
rocanti dcfuexit. •-• Ag* dk. ede earmtTi, fotioi, modulog car. 

fona, qui oltm graeca Alcaei 
ifv/uiTa reddiderii , exprelleri*. 
Quum ad ]yram carmina olim 
canerentnr, i^^io in promtu ef^ 
cur is. qui carmeii fcribit, ly- 
mmpiilbrc, ct lyr», quae illud 
nnmeris tefen, ipfiim cavmeR 
modulari, fundere dicamr. cfi 
in. 11.7. lilem color iu Sap- 
plius fr. liyt fuu, tlm x^^t 9"* 
raifft» yhtu. Tbeogn. 73g. 
^igfuyl i' kZ ^tyyeiy Ufiw 
/liXat ^ii mi avXoi. — Si ipiid 
oliln cedni tecum, tna* fide* 
piilfando, qiiod in Kunc et plii< 
rea in annoi Tivat, digmiin 
adeo , quod ad pofierortim me> 
moiiaro perreniat, quod perpe- 
tiio placeat: daete pro rui°;ari, 
G di^ne Cdet tmia percuITi. Sol- 
lennis haec poetaiiim ratio, nr, 
evulgatii iam aliqiiot urmini- 
bii9, quae cuin plaiifu a civibiu 
fuii excepU noITent, in novi 
argumcnti tractaiione ApoUinu, 
Mllbrum vel adeo Ij-rae opem ■ 
ceniareni atque fraefentiorem 
T 5 *W ,,Cooglc «94 Q- HOpATIl FI.ACCI 

Lefbio primum mo<Julate civi; 
Qiii ferox bello» tamen inter axraa^ 
Sive iactatam religarat udo 

Litore navlmt 

Libe- libi rpondmtit. yder. Flacc. I. Tfmn^ti». tX. Rnhtik. »i Tim. 

6 — 7- Phoebtmaae: Ji Cy. p. 332. — tecum riiaTiiei ! 

)?K(M miAj confcia vatli flat cafla muti lyra poeue ell rvfumbrrfi», 

cartinm domo; Jl laurea digna dum mrHloE cniiniiiii «xprimit. 

froata virtt. St«. Achill. I. fl. Viigil- Ecl. VIII. 2i. /nti>« 

Tu mod», Ji vtierti Jigno dt. Matnaiios meciun nua tlbia 

flevimat havftn, da foaietmihi, verfut. Sic vfittt tpifyujryi ovt. 

Fiioehe , novoi, ec fronda fe. il/ttet Apolioii. Kh. II. i6i. et 

cunda necte comat; et inde huiic ia amium et plurei, «^ >vr 

Olymp. Nemer. (iuxtn Wcmad. Ktinirii, L ii Hgai, gcaeca fua- 

in Poet, luin. T. L p. BQa.) Titate, prn, diii, perpetno. v. 

Laud. Herc 6 — 9. — Si Io\. YHken. ad Tlteoci. Adoniaz. p. 

lemii« obtelWidi piecandiqiie 370. — riiwrs dc carmiiiibiu, 

fbimiita. V. BenlL b. L et v. od IV. 9. it. De barbilo, 

Heyn. ad Virg. Xm. IX. 406. qno oninino lyrict poefit deJi- 

Idam rero orationii color , iit gnatur, t. L 1. 54. 
IV. 9. 9. aerfi ,«,.! oUm lufu 

jinacrean caet. — iwcui cuiiti v. 5 /ff. O barbite Alcaei. 

riin>«i(7vJi(if (I. 33. 11.) jdeo- u Awfift fitif^TiX niliil am- 

que otioli, nullis iiegotiii di- pliuii lum reliqiia ad omatiim 

firictii cf. I. 26. jiiic — fub fpecuut. Sntii diCEite bac np* 

i(infira praeeLire «il exoiiiandnm pellitioiie poeta iuniiit, le in 

rm vacui ii&aginem uUectum. argumentii carmiunm , eorum- 

Qrid. Amor. II. iQ. 3. Nai, qiie tr.ict3iioue Aloicum maxt- 

Macer , ignavi feneril ceffamui me recutnm eOe. Nam barbi- 

in unibra , h. unatoria caimiiu tos Alcaei dicitiu', uti fidci TeTa 

ludimiii. MartiaL IX. 84. no- (L 17. ig.) qnae caimina An*- 

firi foric locimemoi: llacc ego creoniei* Ibiiiliii., Xiga 'OfnifM 

Vieria lutltbaai tului in umbra. (Auaci'. XLVIIL) qnae epica xe- 

-!— ludere olio* de c-muinibu* feri; Poteft tamen rimjAicitev 

levioru aTgumenti. kic vero de oruiitu» cauffa adiectnm -vuleri, 

^uibuivis inteUigendiim. Sic ti Ijiicam omtiino poeGu de- 

wnl^iir Grieds, veluti Piud. OL clarondam. — • tnodulate , qui 

t, 24. *I<) »»l^*fui ^i^ja rfii pulTatiU ei (piJIlTeJ Ltfhio ...Cooi^lc CARHIRTU I...L C. XXXII. T. 5"12' »95 

Liberum et Ma&s,- Venereifique, et iUi . 
Scmper haerentem Fuerum canefoat, 
£t Lyciun, nigtis oculis nigroque 
Crine' decorum. 

O 

dri a Ijtthio ciTCf Alcaeo. fnxit ynifujat futAilun. d« eo 

lu fere exgedlunc b. 1. intpp. L. XIV. p. 623.) atterarma £t* 

Miliil rnnien impedif, quo nuuiis terreftre (propter v. f.) bellaDi 

Hmpliciui inieipreEBniui : qiu aeTciet, Jiw HaviniTenti* iacta- 

niodulaiu* e9> h. qui earmen ttati, qiua nltum non unpliui 

cdiclifti, luggcnilli primuin teuere poflet, religant, alliga- 

X-efbia ciTi, Alcaeo. Namj«o- rat (de hoc'ra3 religart ufii 

prie modulatur Ij-il poeu, qiii loquendiadi Grotior. Diacr. Sctt. 

eun pulrat; tum exquifitiore c XXXIV. et Valken. ad Hip 

ratioiie et ipfa nioduUi^i dici- pol. 75a. ndde Lucan. Photf. 

\ni, quae modot dicit (III. 11. VIL 360.) e prifco mora (T.ad 

•}.) ntarmm dicit, quo eodem I. 14. 6.) litore Wo, iXatrV' 

oratioaii colore TCTfu proximo ntf. PolWenia hacc accipuuit 

iiftu fueril. Sic non opui erit fere : fire iu ponii quiefcebat 1 

pdUTa figniCcatione accipere. quo tot» oppofittoiut vi* ener- 

— Primum, praecipne, ituixi* Tatiti. Imo maximum renteu- 

me. Nam per Alcaeiun maxi- tiae lectc contlitiiendie mometi- 

me lyrica pnelis exculti fiiit. tum Tfl iactatant ineit, Alcaeum 

InTentorem barbiii Tei-paudrtun niminmi, qnamTLt nnti* au» 

Lefbiiun tradit Findarui npiid iia adflicta eflet, iit litiii fibl 

Atlian.^XIV. p. 635. — : 6. petendum effet, taBunL.ili.eaet. 

Docte iam aliquoiAlcaei carmi. — Jjbenan, fpectant haec ad 

iiiun argiimenta eiiiimerat poo- Alcaei fsjitaraKitfvlmt, quoriun 

ta , in lufibiu et amoribui oc- ftagmenta iioniiuU> feiraTJt 

ciipau. cf. llennsr. £1. t. Aihen. IX. 8- P- 43°' Maie! 

47-^5o. Gravioiij Rrsumcn- Teio ficiunt, qui haec numiiu 

tt eiaut atiaacei eiiu Camena» uniui eiuidemque camiinis bt- 

(IV. 9. 70 quihua tyrannoi in- gumenttun fuiffo nrbitrantnr, ec 

factabalur. (Qtiiiictil. X. 1.) ad illuftraiidam iftoriim (rvFtJ^OT 

Sed illorum tautum meminit mult.i Tino fludio conftipant. 

poeta, ut riuiTinr oppoCtio Sie, — lo. A«nun. muib, filiunr 

ret: Alrteus belto fortii, idem- femper hatretttem Veueii ■ ' ad- 

qne amatocioriim carminum haereatemi ■fliduam Venerb Co- 

fcriftor. — ^ai, ferox bello, mitem. ^— 11. Lycum, Al- 

betUcoIiit, aixfV^i' *'i irtTtf- caei Mna&iuD, nigrit oeulis dac. 
/X 4 . UPM- ...Cooi^lc agjS Q- HOKATrt.FLACCI 

O decus Pliocbi, et dapibiis rupremi 
Grata teftudo lovis, o laborum 
Pulce leoijneu , milii . cumque f^lre 

Bite vocawtL t»fi>J^mgm, cF. An«cr. 39. 4. 
■dde Sdn^ader. ad Miir. p. i()0. 

Sunt liaud .dubia epitheta ab ttu) fentimiia, ul II. 13. 33- 

iffo Alcaeo ifti 1,700 tribnta. From. »t Pel. ■parens didci eitu. 

Herpexit id i&a iit Lycum car- dem Alcoti Ijne fono labonim 

mini Cic. de Nftt. D. I. ig. dedpitiir: qui eadem de daufli 

Hobh I f ui adolefcentibui dalt- OrpheuB lyram lir«^Qy*r« ^X' 

ctiunur, atiam vitia faspa iucitii- im TOcatArg. gg. Foteft etiam 

da fuitt. tiiuvas in tirticulo pue- eDfc : piopter quam labores roT- 

ri daleccat AUatnm, jit aft cor- titei perpetimut, n poecis im- 

■poris .macula vaavut 1 iili taanen mortaliutem inde conrecntitri: 

hoe lumen vidahatur. tpI yap Aeiiiftn ffyeii li^tiwmTit 
n ftit tiSievai Mavviu , nt in 

V. 13 Tff. Exinu caTminii notilliino AtilloteliiScoIio. apuJ 

•d HthuiI rationem proxime BrunV. Anal. I. p. 177. Eflei 

■cccdit. — dttein Phoebi, «yaX- adco Fiudiri Xvrfor, >[««<m 

fui, \yta, gefiomen Fhoebi : ni- fiix^": SimplidHimum tanen 

hil ampUus. Cid iion in men- fuerit, accipere, quM anininm. 

tein veniunt Ula Findari Fytb. cuiis fatigatuni> recreat, TtM. 

m. init. xf"'^ 9'^"^^' 'A««K- »mi. — 15. falve, xt^f, 1«- 

"haael xai icitXeuaftiiv ntiiMt ta, (v. ad I. z. 46. J propiti* 

tAaitiir lerituin. — grata dapi- mihi li), tanqusm Dea, riurr^ 

iitt, adhibita in conTiviis Deo- tecl piovulgari, niodoi ac cir> 

lum : TGS ab heioicia tcmpori- mina. mlki fuppeilites , qaand<v 

bus (Ilom. Od. 9. 99. f. »6g.) eunqiui (v. OblF.) te rile vocem. 

«d Deo9 traduGta. DeApoUine invocem: rplendide etiam boc 

Homer. 11. K. 603. Fiiid. Nem.5. pro, >quotie9cnuque te, £de* 
49. b ej /iireicii tpiffuyy" Aiti\- , tiias pnlCeni. £ite petitom a 

^r iitTitj-^jtanr Xf^iv ftXuMrfif facris , quae c«rtis caerimoniii 

iidiuu. Hinc ipigfuyf ieuris appainri decct; h. 1. aiignfiain 

ir»i£i Homei'. H. in Merc. 31. oiationi fptciem coociliu; iu> 

V— fuprttni v^hreUf vnegrirw, tiil ampliui. ,,Googlc CABUUtVM I.. I. C. XXXIII. S£)7 C ^ R M E N XXXIII. 

ARGV aiMNTri^. 

•f^^iK StihitttnSum videtur, tjuin ad Alhium TiiuBum, 
^uius *t Ttomm et elegiM diferte commemorentur, hoc car' 
men Jcriptum Jit. Nam guod ad elevandam hanc Jett' 
tentiam f^iri doeti afferunt, iuniorem THmllo a Glycera. 
f/raelatam dicit quem tamm admbdum iuvenem obiijfe 
conjiet, et Glyceram TibuUo amatam hoc carmine deela- 
Tori, ettius tamen in Tiiulli elegiii ne nomen quidem ex. 
teti hoc quidem vix ullius momeiiti ejfe videtur. Nam 
• Ji hoi Glycerae amores ad extremos l^uiU annos eurn 
ipja hdc ode rejeras (quod et Ayrm. Jeeit w F^ita T^. 
y'i$S.)<ptidnitandemJierijjotuit, ut TibuUo aetatis ot 
JCXXJ. agenti aliquit mtdto iunior Gtyeerae amorem 
aujerret, atque huic ideo magis probaretur? Neque jilus 
alterit quod ajllentio ducitur, argumento triiuendum 
arbitror, quum multa Tibnlli intercideriiU, et ipja, qua* 
aetatem tulere , manca admodum ac lacera ad nos per- 
venerint. Eo ertim, ut Gbycerameandem cum Nemeji 
Jlatiurent, quosdam delapjos ejje noUem, cum ratio noH 
appareat, eur Horatius ptieUae nomen aliud Jngerett 
quam quod TibuUus Jeu venim Jeu Jctum carminibus Jidt 
injeruerat, eC in Nemeji avaritia tantum, ,in Glycera 
autem perjidia ac Jajiidium notetur. Caeterum ipjiut 
argitmenti dejcriptio- Jatis expedita. TiluUum de Gly' 
eeraa perjidia graviter querentem vicemque eitu dolen^ 
T 5 »«■ -.Googlc S98 Q- HOltATn ITLACCt . 

ttm eonfolatarus HortUuis omnihus Hoe irfu vatire ait 
amantOms, ut dtspares Jere, fy. ipd Jorma at^u« mtiini 
indole ipjis plant disjimiles Jint , Jectintur, ab iisqiiM 
amari cupiant. Praeclare Jtoe poeta ulterku exontat, a 
Venere dejideriam, qiio ad Jui disjimilei amore Jerantur, 
fuminihiu iniecium Jmgendo, :,Goog\c cABMiNvii u I. c xxxm. V, 1 -4. iQ^ 
AD ALBIVM TIBVLL V M> x\lbi, ne doleas plas nimio, memor 
Inmitis Glycerae, neu miferabiles 
X>ecantes elegos, cur tibi iunior 

I^eXa praeniteat, fidc. Infi- V. I /fq. Modera 
ce TiipTa moili 
*aor ( fnfitm^hiis , ut Tbeocr. ^. 
69. add« Noftri I. 36. 7.) 
Clyreerae imnuth, docte proviil- 
garii propter Glycer.im iauni- 
tem, duram inte, afpefam, oma. 
rem tuiim afpemimtem. Ti> 
7* b«lL J. 4. 52- tum tSfl mitlt 
erit, ntpiat lian cara (0i7\i/u^ 
T*) licebit ofcula, et III. 6. x!t. 
HIb facit initei (e prnecbjrti Hcy- 
nii «mendatione) animot daus, 
ilUferoctm contudit. NiE om- 
■ nino ii> 1. eH ; bcvim, crude- 
letn, o^ leefam (y. 4.) piilU- 
^amJiiUitt. _— 3. 4- docte oc 
breviUT , pro : neve caaquera- 
rii> quod alius tibi praeierittir. 
Tto queftu in genere eUgoi (oaiu 
liii ifuerimonia jtrinuim expreJTa 
c& A. P. 75.) poruit, quibus 
lupetbism ac perfidiam Glf ceiae 
Tibullui conijuelUu fiu0et. — 
Decmuei elegot , elegU decan- 
(e> ■ defcribas , produ dolorem 
tuiundeperiidia puellAe. — - ini- 
ferahilet, quae immitem Glyce- 
a pennoveant, etnol-- liant, appofite (d nalurun cl»' 
gi.ici caimijus ([ic flfibilii EUgia 
Ovid. Amc». lIT. g. ^.J inaxim« 
Ttbulliuu. Hinc «Ugii Tibul- 
liira awlUi amorti JUviJfe iicit 
Domil. Mailiii iu epigr. , Ti. 
biiUi cajminibui anuexo, IV.. 
»5. 5. — 3- car, proptere* 
qiiod (ut Ep,. I. Q. 10.) aUus t« 
iutiior, hoc ipfo quo^ aetate llc 
iimior. (Hciunioret quaerttadtU- 
terot nova nupta III. 6. »5.) 
■praeniteaf, praeferatur, iuvenili 
forma giatior, ncceptioifit Gly> 
cerae, quod aliuin nnnc unet, 
Uefa amoris priiUni fida tibl 
diiEa, te, qiiem coiiAantei ama^. 
Uirampollicita fuiOet, neglecLo. 
f, 5 fqq, Communem hane 
efle aniantiiim coudtUODem, ut 
rnro admodum volunutiun at> 
coiireurum x luiun experLintiu, cxemplttfia- 
lim cum aUorum tiun ftio ipGu* 
docte poeta ofteiidit. Ijinib. ait. 
pedeOrem nlionemLyricumde- 
primit, dum verba ita iuugic 
atque expUcat: Albi, ne Ebrtft 
doleaa gaet, koc te Icira vo1d« ,Coo'^lc , 500 Q. HORATII FLACCI Infignem tenui fironte Lycorida 
Cyri torret amor, Cyrus in afperam 
DecUnat Plioloen j led prius Appulis 

lungentur capreae lupis, 

Quam iaTifftaa tcnui caet. Oiationii 
Golor petitus videtiir r Murdu 
U. VI- 1 fqq. vt» Ilit» 'A.x»i' 
vit yiiTtrtt, «fare a 'Ajc'' 
WJUfnra ^arigit, 'Sarvgoi t 
iwtiltiymTi Auiur. 'Qt 'Ax* toi 
JlSi» Tiiitar Siirvfor ipXfj/ry Axf* 
KS( AvJii SaTVflsiuf Ejwi ^* 
hfmx*^ Kfuiplf. ■'\dde Callim. 

ep. xxxrn. s- 3C ouV» i^ 

~ ToioFP)' ri> fti* ipevyirra iidxia 
/ilir, rm f h /tlaeif Kil/an» trKp» 

, tiivartti. — Lycorida torrat, 
mit, incendit, teuet amor Cyri, 
«ius nmore Bagr^it, Amat eiim 

, Lycoria ; fed ii eam non cniat, 
ailiino id alinm indinato. Ha- 
•te Loc ad Tqq. reutUt poeta. 
^ Jn^nnani decoram (iit I. ai. 
>u ei 32. 12.) praeditam tenui, 
•ngufU, bi^evi frontt, pulchiam 
Oroniao, nota poetarum ratione. 
Tennem fiontem apud Teceies 
in IiDnere atqtie laude pulchii- 
tudini) fnifle pRflim fciiptoieB 
antiqui teiiantul. Hinc et coraam 
in fiontem piopeclebnnt, ut figtt- 
X^ Tf iMT»xif-ftiTttix/"«r i«iin. 
^ieietui. Lucian.T.ir. p. 441. 
«d. Reia. adde Mnitial. IV. 41. 
■ g. — Cyr^s idem putatur, qui 
Tibulto Maratiias audiit, ijiiod 
ia eiusdem PlioloSs, celebris eius 
aetiid* puellae, filUdi» expei- tns Rt; ttnje Tib. L Q. €g. 
Odefuni, Pholai, monto, fajii- 
dia divi. 5cd plurn ainatora 
FholoE fuperbe ac fafUdioro lu> 
bere potuit. — 7. dtcliiuu it 
Ph. docta breritate pio, alie- 
nu* a Lycoridi» amore , Lyco- 
lida faftidicns inclinat, pTopeo- 
fus eft in Plioloen, fed afpm-am, 
ab ea vicilTini fafUditus, fpiecua. 
Amplius hoo exomavit poeta 
fqq. Fholo^ haud dubie eadeiHi 
quae III. 15. 7. Ghloridis filia, 
et II. 5. 17. /"sgK dicta. - — 
neque tamen FhoIoS potietur. 
P^o hoc i/iipteriK^iguf pocta, 
aiuniTif iifus: DiveililEmae nj< 
tuiAc animidia. fadliui concor> 
dabunt, amoremutuD Fiuentur. 
^uom eaeL Virgil. Ed. VIII. 
26. 27. Mopfo Nija datnr! 
Ifaid non fpermuts amaBtn t 
Imigeiuur inm gryphat t^iur. 
Etiam Arillopli. Pac 1076. 
Sjifr xfT ^UM! tfr VfinaitT. et. 
V. 16. 30, — iungentar amo- 
re, honelUore vocabulo. — g. 
turpi nbi Tifo, quem ad«a uno- 
re indigniun iudicabat, quem 
Eallidiebat, odiofo, invifo. Po- 
terat adeo Cyrus LycorUij iu- 
dicio fatis commodus Ac venu- 
Aus baberi, non itero PholM* 
pnellAe fuperWi at^ae alteiia» .vGooglc Ckvmasvu x.. i. c-xxxm. t. 5-ifl^ soi 

Quaip torpi Pholoe peccet «dullero. 
Sic Tirum Veneri; cni placet impares 
Fprmas atque animos Tub iuga aenea 

Saevo mjttere cum ioco. 

v^ . Ipfunt 

■more OccupaUe uilmo. Atii dlii, ▼oIiintatein^ntrMi plAiied£> 

ad more* Cy ri UlibeTaliores, in- -rtrtoi Juh iugamiitarf, doniaies 

ducti muditie I- 17. extr. rel deri^eriimi iii ii* excitue, tace^ 

ad iie&ndbmpueriniollitieili re. Te,. ut dispai-ei (rV. 11. 31.) fe> 

ferunt,: ntiumqiie docte qui- ctentur, Bcijue toioiiuii niin- 

dem , fed piTiun apte ad totius quam Gant compotes. Pectus, 

loci fentendim. -~- Adi^ttro, amora incenrum « Venere dici> 

amand fe, et hoc pio tenui, ti, tur perdomitiiiQ > adeoque fub. 

"■I''l ampliu*. T. ad I. 25. g. — iugitiun , impgiue a boTej qui 

Pacctt, amoii eiui fuccumbat, iugo rubiectiis eA, petita, Giae- 

Totis eius faiisfaciat, TiciJLm cisqiie ac I.ntiiiis pei:c|iuira fa. 

«um amel : Eam paccarr poetis miliBri. Jiinc Venu» t Cupida 

omnino eft, amaie. T. I. 27, iaipcritara amanii (Tibull. II. 5, 

17. Tibiill. IV. 7. 9. Csete- 54.) et aman» contra Venerl 

rum in PLoiofi fubftitit poeia, fervlre (Tib. 11. g. go. IV. 5. 

tie et ipfe, piotiacta. tongius 13.} dicitur. Miniff »nlyiait 

Eencentia, faltidium ciearet. Tor- fuavitei ideo Venus dictaOrpIu 

te tameti luud iiiepte cenCcas, U. 54. 3' SiinititerFaul..Silent. 

poetam ra «5k piiellae afperae, XXXH. 4. (An»l. Bi. UT. Qi.) 

qnae nullius amoicm eiipetat, tti^lnl oq! x)J>ai Kiitfi funu- 

bocmodo lepisefentare ToluifTe, KsXtet, feio ut Tibiill. I. 3.90- 

V. 10 ftji/- Geneiiilein featcn- Venari! vinclii coUa fahdere. 

ciam, exemplis iam declaratani, Stat. Silr. I. 2. 77. tiortad vi- 

Himc demum lubnectit pnRta. ctum, Aooanaequt pottatis Jerr» 

Viilgaii formae; ita feic con- iugam, et longos iujjl fperar» 

ftitutum cft, ut caef. digniia- ptr annos, ex Amoiis peifpnii. 

lem ac vitam tribuit, ad Veiic- Ab linc diveifn pioiriu eli alte. 

rem hanc animovum disfcnlio- ra, et ipCa pueiis, etiam Horo- 

neni rffeiendo. Ad fofmiilaiii^^e tio, fatis frcqiientata loquendi 

111/1101 compaiant Homer. II. fi, ratio, iit, qiii muiuo amoie 

116. etViigil. Aen. in. 3. HdJe &uiirtiir, cidem iogo fubiecti 

eund.Aen.1. 283.ttcF.ll11t1n.ai diciniur, vtlutl lil. 9. ig. 

n. 437. — • cui pLtctt, qiiac (olct tfuiil fi frifca redit Venuj, didt^ 

liomiiies fvrma alqutaniMto, ftii- eloiquit iuge cogit aiaio ? adda 

IL 

L)lr„«.-,GbOglc 3«* ^- HOB&TII FLACCt I 

Ipruin me melior quum peteret Venus, 
Grata detinuit compede Myrtale | 

Libertiiia, &etis acrior Hadriae 

Curvantis Calabros finas. 

n. 5> *• TKeo^. 363. ^ ju tiimtntt , qna ▼. 7. dttliH»t. 

mtnnr» filji lun-ur, vtt a/utltn/ pro, abstraxitme «b alteni, fibi- 

tXmmii, lit {EiXsrifrM \!ii't Kuf- cjue totuni addixit, plane illi- 

»», «fsnXjiia^a; , iit alioi mil- qiienvit ^rnta compede , fiuTi 

tani. Atque biiic quuicm om- amorii viiiciilo. iitT 3ia/uf. v. 

ne» illiiAuQdo liiiic loco atiu. ad IV- n- 25. — 15. pucl- 

lifle intpp. ronniiio niiieris, qua la ii.icunda. afpera, piotem. 

k'lotiuB CATniinii fententiii vix yfcriar, taeviot (reiti , Auctibiis 

qiiiJqiuB):iiieDiug excogiuripO' Hadriae, laixiaH^drintiti. — 16. 

tTlit. — aenea, diira, unde te tenipcftauG, ploceUofi ; pia hK 

non extiicei, quibut fruHca ob- oiiiate, quod curuat, fluctus ei- 

tiitaiis. — ftievo cian lOco &*• riLit, tiilbat _^niii Ctdabfot, qnl 

Viim in modiim lic iocatai atnan- fe in CaLibriam iiirmuat. Tlwt- 

tes ludibrio babeiii , mifeie ex* tnmrijm tameii videlur : car. 

CTUCianj, amoie iiiiecto, eius ta. vamii ftnui dictiim accipete pio, 

men potiiindi fpe negita. Si- facientis (inu9 vel fe ciirt-aiitii 

nilitei Foitimae, pro atbitiio (xufrsr ii* xafv^cbTtti Iloin. II. 

ngenti ludutit infoUiuem tiibuit f. 42G. ) dum a Cal.nbrijie lir- 

Noliei III. 3g. 50. et ioiandi torc lefunditur, ac loii^o tractii 

faetiiiiam Claudian. in Eiitrop. receilit , x'!"t ^T^/tvft n\ 

I. 35. Male locum Deiim in- Iloin. t. 1. SoUenne lioc ili teiD- 

telligunC Porphyr. Lambin. aliL pefbli* deraiplione. v. Virs- 
Ge. ni. 353. Fleriqn« p^fi 

V. 13 /ff. tpfe libertinam Lamb. expUcant: in Catabriim 

fectoc, dum meum ■moiem fe infinuantis : quod fatij otior« 

longe piaeilantioi puella e:tpe- a poeta adiectuni effet. Caete< 

tit. yenui, puella, ul I. 27. riun ufitata eft poeti» anlini iu- 

14. Piop. I. 1. 53. meliori ciindi eum mari comnioto (Ifl, 

melioris conditionig, ac mori- g, extr. ioiprobo treeundior 

biis conunodioiibu* , ex oppo- f/aiJriB} et tiinquilU com eodem 

fiiione feqq. — peteret, iiai- rcdatoacplAcido (Aercbjl. A^sni. 

let, utPiop. II. 16. &7. ^uum v. 743. Helenam q>peLI*t ^fi- 

t» tam multi ■petermt, ta m» m/iti nitifuv jfK^rmi) comp;i> 

Mna pttifil. — dttiituU eodem latio. ,GoogL CABHIBVM X. I. C. XXXir, C ^ R M B N XXXir. 

,/TrgamenH Tmivs carminis ratio ea ejt, . ut vel madio' 
eris poeta eo infiammari, ingeniumqtte in eo pertra- 
etattdo eum laude experlri pojjit. , Lyrico tamen ge- 
neri illud maxime convenire cum aiunde huius rei Jidem' 
hoc earmen faeiat, tum ex ipjius lyricae poefeos, iit 
iis potiffimum , quae Jimfus Jeriant , qiiaeque animum 
graviter commotiim prodant, exprimendis occupatae, 
natvra atqiie indole Jacile intelUgitur. , Uoratiut igi' 
tJir, cum Jereiv? sado XoiUiiffet t cuius phaenomeni natu- 
rales eatlffas adjequi iion lieeret, gravijfme eO peratl- 
Jus ad ipjos Deos auctores illud rejert, tjuasque da 
Xiiis auimo concepijfet notibnes, ILpicureorum plaeitis 
JimiiUmas, nunc retractare, providentiamque adeo, 
quam aliquamdiii negajfet, amplecti iterum fe coactum 
manijejio hoc argtimenlo Jatetur. Neque vero poetam, 
ad tempits certe, tjla re commotum Juijfe mirum vide- 
hitur ei, tpii, tjuam Jiiperjlitioja religione alligati Ra- 
manorum animi omnium rerum iitfolitartim caiijjas in 
Deos verterint, nieminerit. Perperam igitur Jaciiiittt 
qtii totum eannen pro irrijione Sloicontm hahent, cui 
vel incejfus carminis inprimis iit exitugravis reJragaCurj 
vel Hqratium bic ahiurare phUoJophiam £pieuream , Je- 
gue ad Stoicam iterum convertere vohntt, cum ipje J» 
jtuili Jectae^adhatrere projteatur I. £p. I. 13. veL de- 

niqu* Zo4 .?• BOIUTn TLACCX 

/ 
nufUf puUorem viuendi rathnem eum poUicen patont, 

indiuti forte initio earmims ; funt tandmt, qm poetam 

vnice hoe agere exiflimmt, ut eos, qid eum ■omeritnoniix 

at ipfos Deoj toUendos eenfermt, ad faniorem matteat 

rtdacmrtt; ut aUorum omittam argutias. tusHnrPM z- L. c. Xxxzr. v. i. b. 305 Jrarcus iDeonun cnltor et • in&eqnens, 
Iulamentis diun ikpientiae 

Cojitul- V. 1 fy^. Ego ^iii C4«Ien* , h. 1. ▼olunt. Porro fi in hac 

homuiibui aliquundiu i*«cllu* folo te gtaviter emire fntereciu 

, Buhi bpere vidcbitT, innters- Hontiui, qaod paiiim Uuta 

tam itLun «c penitiis inAuun de Diis obtnliirec liaificia, riiiniiw 

Dii», eommque in rel liutn&> fete carmiaii in decliTaiido eiiii 

uas vi atqne effectu opinionem ad lautiora Dii* piianda facra 

tanquun Tanam Btqne iiirullain pofi: toDitru, claro caelo «ditiimt 

irridendo; nunc demiun inteU protntiore aniroopoiwnda elTec: 

ligo, qiumperTeTfomeiitUacu- qnod ^uidemTel ■per te liatiicr* 

tnine hoc fecetim , . et in quo ( luun ec vilii munera ,. pio ani- 

impio errorsTn(atii*lim. Friu* mo oblata, Diis accepiii efle nie 

meinbnuu per confeqiien* estii- III. 33. 17.^ atque hiiiiu c-u. 

lit poeta : qui Deonun cultum minis argunieninm faceie qiiam 

iieglexi. teraplaeorum n«n h«- ieiunum lit, facile uiielligittir. 

queiit4Ti. Nun qtii Deoiun — ilBni er.-o, a recto ciiiru de. 

jirovtdenti.iin toUit, ii tt cul. Eeror, «berro: r. ad v. 4. (oo. 

tiim ipforum negligic necelTe fidtui fapientlat, profefTiit £^ 

cA. Hanc Tero generalem nd- picntiam, h. dedicus, occnpa- 

faiDi debere fenteutiam, docent tu* opinionibui, quibiis repe» 

lequentia. Hoiatiut igitur por- ti* vel adfoitis mire milii fnpen 

fni eft Deontm cultor, pardt videbar, quii pro vciiiriini* 

(fPtlitrm) Deo* colere, eo* om- amplectebar, Deonun providm.' 

nino non colit, negligit, non tiam collendo: quum lamen 

ciirat; infre^iutu adeo eft, ex- haud dubld providentiae divi. 

quiCtioTe Toci* ufu, pro, teni. nae clocuineiito oAenfo (c egre' 

pla Dcorum non GrcqitentaC, gie falli eognofoetac, lapieniioro 

non adit, ut Ucn. iii fnciat, ac ilhun, f. dogma iftud rocat in> 

Tota nuncnpet. Fedeftti* prbr. fanimt, quo4 piOTidentiam ne- 

fui ratio eft, quun fece ab get, quam iiOn uiG infanui a« 

intpp. iniiam TideBS,,qua pare« vecor* ncg.-ire oiideat, qtu ndeo 

ntque infieqnenter , li. pnico graviiEmiu ercor eft Simili* 

fiimtu ac raio admoduin Deo* fententitziim atqiie otationi* lui- 

t l» cultM Uoniium con£teri bitua efl in Eiiiip. Heniel. (joi. ^o6 Q. HOBATII FLACCI CoaTaltus erro, niuic retroTTuiB 
Vela dare, atque iterare curfus IjKttl iiit Tl>t *> fCo\a, tiiaiet. 
(rectum curfum lenei, recce 
«gi», Deoi Tenermdo) nv xp 
mr» TflJ* aiptJi.ij^»l , Ttftat 
iiii. 'O ii fii ipiaKtii , lyyiit 
fuauit i^jtiru, a reoto tramite 
devius, infanc aberrat. Eft ade>> 
fapUntia infumens Uomini» per- 
Terfe argumenuntit, mireque 
delirimeutis fuis libi pUccnili, 
«atplai istipai : de quo loqu«ndi 
geuete , Graecis maxime ulitato 
V. Lamb. et intpp. ad Lucian. 
deMercCoud. T.I. p.698- ed. 
Rtiz. CaeterumEpicuri placita, 
■ct quae ifu Horatii pcoxime ac- 
cedunt,runpliciteryiipiant(aniap- 
pellat Lucict. V. 10. qid ■prin- 

quae nunc BppeUatu^ Sapientiii, 
quo fenfu etiuu liic poCtum pu- 
tlbat Creccli. — 5. 4. Nunc 
animi fententiim immuto, re- 
tlicto , pravi Jentiam iterum 
agnolicendo. Docte atque or- 
lute liaijiE fentenpam poeta ex- 
tulit. , — retrorfum veU dare, 
retro navigare cogor, «t Iterem, 
(ita enim iiingenda erat oratio 
e pedeAri ratione^ Tcpetam, ite- 

fut relicloi, curfum. 
Naii 

licto» curfui, iternc, qiti, cum 
curfiim V. c. Alexandriiun ver- 
rna primodirigeret, mutatocon- 
filio Pelufiiun (eiidit, mox, im- Cogor 

probato eo, Alexandiiam Tta- 
fu* petit. Foeca igitur, qiu 
piovidentiam primuin lutuerati 
mcx cafum in rcbus liimuiii* 
doiniiiali Abi per[uiifeTal;> fa 
piiorem nunc iterum unpleci) 
fententiam inlignt aliqiio olten- 
10 coactum eJTe didt. E.idwn 
tnetapIioraGraeci fcriptores «r>> 
Tfix*"$ >tvBJjpA|>ui> adbibent; 
v.Gefu. ad Orph.Argon.i2oB- 
Utftir <p£trii rfomiliti Acfcliyli j 
(Agun. 225.^ docte cum noltro j 
loco comparavit Abrercb. Anim- 
»dv. P.L p. 267. adde Ludan. ' 
Hermot. T. I. p. 769. ed.Reii. I 
et NoftriEp. L 1. 15. ig. 

"■ 5 — 8- lovem enim pK». 
fpicere tcriarum orbi, eiusqua 
vim ad omnes le* percinger« 
evidentiiiimo argiunenio dcpM' 
hendi. Sed lioc rtatiiD ponit 
poeta. et, quam iiide co^ pio- 
vidHiliam Deorum , fpecialibui 
notioiiibus ^VT. la Cji]') <le- 
claralaiD fubiicil. Scilicel quum 
U prima admufBtione bominunii 1 
quud loiiitlua iactulque fiUini> ' 

oranium praepotente loTe effid , 
cjedelentui (fuut verba Cii^ d« 
div. II. 4"' adde Eurip. fr. e I 
Sifjpho a. I. T. Bg fqq, ^.47«. ' 
ed. Lipr.) mox, qiium nubes et 
ventoa iis fere oomuncta obfel- 
valTenc, iltoriim coiiili(;tiim mii- 

babennEi £wtI««o dcductirimt. .vGooglc ' CA.Raiii!iTM t. r. c. xxxiT. V. 3-a. 307 

Cogor relictos. Namque Diespiter 
Igni corufco nubila. dividens 

-Pleramque, per purum tonantes 
Egit equos volacremque cumun: %c ' nwumt fereno caelo edinuni 
cuiiu adeo vix iiUa phyGca ap- 
puciec catio, ii Deos auctote» 
rerocarent, atque nd comnioiie- 
£tcieiu]os teireadoique hoini- 
num animog excitatiim fibi per- 
fiiadereut. Hiiio ia oHentit «t- 
<jue prodigiit fere ki.bituin an- 
tiquii lempotibus. v. Virg. Ge, 
I. 487. I-ucan- T- 53o. Seiieca 
Thyeft. »63. I»m Homer. Od. -'l" oiiM, ttt<fietieTi- rifut «! Tifriit ^«A 
mt. Hor.itiui igitur inlbUla 
hac re, ad tcmpui cette, pcr- 
ciilfu» atque ■ttonitii) Te revo- 
cat, certilTuinunque inde prijvi- 
dentiae avgumeutiim deductt. 
Oratio ipr» pto rei , qiwe de- 
fcribitur, rDaiertate Titia [plcn- 
dida, ec magniiica: adfumca 
piirca atqiie luguJia lovia curru 
■lato per caetiim invecti ac to- 
niiriicientii imagine. Mamrae 
vcro haec pars caiminii , .quae 
biiius primaciiim efl argumea- 
tnn), illiiminutda erat , re, ut 
fic in timore, ampLilicaiidiiaCqiie 
in maiiis augenda , qiio et fe 
haud lcTi dc caulTa grdrilet' com- 
motmn oAenderet, euudcmqua 
et in aliit fen[um cxcicaret. 
Faruni fcile igitut «gunt, qi^ Tr, g-^xa, pro digjTentou* 
-habent. Ditspiter, diei ac lii> 
ci« pater {iuxia Varr. de L. L. 
IV. 10. J eft Iiipiter, appella- 
tione non Valde quidem frequen- 
tata ( occiirrit Ilf. S. zg. et ia 
Sulpiciae Sai. T. 35. J fed appo- 
Cta h. L in vl eiui, pet uatu. 
xom prodita, decLuranda. — jtl». 
runufue divident nuhila , fmden* 
nobe» igni corufco, futmine; 
graphice protfus pro, qui aliaa 
e nubibuf fulmina emiitiii, qui 
noiuviii iiubilo caelo lon.ire ii*- 
let, cuiui rei nacuiales adei^ 
caiilFaa iUtuere licel. Propri» 
fententia ita fere effetenda etat: biiLfti conflictu oriri CTedilum 
lit ; lupitet , quo fulmen fibi 
eiepCiim Tindicatet, [ereno cae- 
lo tonuit, licque vim [uam ofcen. 
dit. — Per puruat caelumr per 
fudiim , it at^gltu, ^— tgit afftK « ^ it,-m c. U- *. 438- pto vulgari: v(^ 

etli» eft. — lanantes, j;»X*e. 
KgirMi* (AriAopli. Equ. 549.) 
X^^iifi"! , Homerico epithe- 
lo. Equotitm pulfu hunc fra. 
gorem excit.itiim poeta dicit, 
qui et curmi adCgnandu* erat. 
Vlrumque innuii Vi^. Aen. 
V a' VI. ,,Coo'^lc. JOS Q> HORATII FLACCI 

Quo bruta tellus', et yaga . fluniiiiat , | 

Qtto.Styx et inviii torrida Taenari 

Sedes, 1 Vf. 590- >■ cle Salmoneo! fui tacn Hebr. poeA p. igg. et 

nimboi et non imitabil» /ulmta Doering. in coniniem. de aU- 

Aere (curTmeratoJ et cornipt- tjsDeoiura iniagg. p. 35. — o. 

dum pulfu Jimularat e/fuorum; quo currni fr»gore', f. nt \iTg. 

nifi et hic JfBXxoKfDt-avt finTaW Gc. I. gag, eloquitur. ^«o m»- 

lcpvaefentaie Toluit, ut ure et xuma ifuila terratremir ; fuger» 

pulfu pro aereo piilTu accipio- ferae i fere ut OrpL. H. XVIH. 

tiir. — caiTum voluerem, ala> 13. er ( ^tx HitTiufiuTiif ) wu 

tuni, impiniitDi, antiquo phuu ya7ii wt^gna StKyM^sit Tt wm/t- 

latninte. Certatim iutpp. lau- tputimta, »ai ^ifi 

dant Plaionit locum e FLaeillo : Tremorem iAum per 

* (T. IX. p. 33>. Bip.^ i ftiyu titram diditum docta 

ititf «TifVM Kffui JXniiur. ad tione decUrat poeta. —' hrunx, 

quem refpexit Luciaii. FifcaL etG immobiiii ; ex .intiqua opi- 

T. I. p. 59». Apolkki. I. 6. 3. niowe. Sic inert III. 4. 45. 

haiid dubie ex ontiqno poeta; Seneca Tbyefi. loso. Lnmotm 

Ziit ti — j/s/^nrc tf lipavcv tellus ponJiu igaavum taret? 

hti «Tii'f BXtiftnts uffuiTi 1« cf. Setv. ad Virg, Aeu. X. 322. 

"ijii ititiil TvtpSf»: ita iite lo- Aii^et atleo notionem rci. — to. 

cuarefingandusvidetur. Eaiiem ciiiu* rouiiii* etiam ad tnfen 

iuago in monumm. obvia; v. loca pcnelravii. DeRgn.-it eaper 

c. apud Got. Gemm. Ilor. T. I. Stygrm, Infei-orum Buviuiii el 

p. lOg. SimilitcrSoit <rrlfb'0«f^ fe.iem Tacitari, ad ^ii.nm p«T 

ixifMir' tribuit Eurip. iiigm. fpecum in Taeutro (M;ile»epra. 

Phaeth. n. VIII. T. JI. p. 463. ,niontorio) defcenrui cli, Infcr- 

Lipf. quoe et ipfa in monunim. miili. Hatn^fedej de locis io- 

pailim tepla«f*otau Tideai. Ce- fbris ex ufu poetis recepto. r. 

leritalisnotionemifiiplunlabna. Virg. Aen. VI. 639. TibulLT. 5. 

ti rubcICe, Cidle petfpidtur. Hinc 67. v. nd Propert. IV. 1 1. 3. — • 

tntriy fiitM fulmen dictum Eu- horrida, fqualida, triib*» TvfTit. 

rip. Heic. fur. »79- «■«»i>' »»tX» g»i tifmw, pcrpetuo reritm itt- 

Orpll- H. XVIU. g. et idae fuU fer.iriim epitlietd. . — li:vijt, ob- 

minii Lattim, veluti Virg. Aen. fciiri, qui iter tmebricofuiu (Cj- 

V. 319. Valer. rlaccll. 95. cf. tiill. III. ii.J paudit. Vnde 

omninoBurm. iuIoveFiilgur.o. et iu Apiileio Mctam. VI.* per 

V. Michaelem in Commenc. Soc. portiu (TaermriJ manftnuar iter 

Sc Gott. T. II, et ad Lowtb de iapifum pio, iminni rcponcre 

gcltie- CARMIHVM i«'i. G. xxxrv. V. g*!». 3o^ 

Set^cs, Atlanteusque i^us 

Qoncutitur. Valet ima fununis 

Mutare 

geJUebat Toup. ep. eric.p. ia6. moti lotlo nontun loiigepcten< 

Fuxcc tatnen poeu. Taenairo ^- 4« ^>t > cltnu pei iprum aeto : 

tlieton adiecit, qiiod mogii ad tiini dicendnm poctae erat, Ac> 

inferam fedem fpectaret. Ita luiteiu rettex vel iim. ut toi 

viaae Seiieca Ilerc. fiv. 664, ceam, noflram explicationeia 

Tlic (in TaeiuTo) ora folvii Di- plui di^nitttis lei infen*.. 
tis inviji domiu. EfCct adeo /a- 

</«j invifa, abdita , abacondita, v.i9— 16. C.ertiJIuilum Iioa, 

riibteiTanea , 'Aitf«f GraecoTum. piandeiitiae diviiue argumen. 

AUi Tolunt elTe : «rvyifir, *gut- tum I Deorum numine omiiia 

gar, quae Homerica Hadae funt per uniTeifuni tenaium oibem 

«pttbeUi laudato II. 14. 33. geri atque adnuniliiari nuno- 

Ced ibi iaeifae tirprtffui mortii plane perfuafui fiun. Pro liao^ 

ailiiuictam liabent notionem ; et generali fpedaleni at lucnlencif-. 

«Icera ratio omnino aptioi rei a lima^ rei ideam pocC> pofiiit, 

poeia defcTiptae. Cacteriun com- leium Lumanarum Ticiflitudi-' 

parent rei poeticae Audio£ fimi> net aj Oeos auctom icferendoa. 

lcs {>oetaTiini deCcriptiones. He.. iplUqueimperium iu leget adeo 

fiod. Tlieog. 837- maximeav. (iS. III. 1. 6.) vindioindo. 

^9. SU. V. 38S. etPetron. da Eidem ugumentatione Eur^. 

Mutat. leip. Rom. 123. fqq, — Troad. fiog. ofM 4« rm* ^M>f. 

Atlanteus finli, rlffunitf AT\iir- Mc tm fth KUfjriv^ «>■ rii fi^' 

Viiui, (ut Eurip. Ilippol. 3. et th arra, t» ii hwnvr amJX». 

1053.} agti KTyjttTOui (Id. rav, agnofco vim Deorrnn ia iKO- 

Heic fur. 334. ) h. lemotiQi. tollendit caet. Deiu. lupitei va- 

niae terrariim pl^ae. KamAt' Ut iiua, quae iofimo loco pcfita' 

lante, notlOimo Africae monte funt, fuaanis muiar», iu liuu-, 

oontineiitigpatsoccideiH.nlijfint- mum, et qnae in fuinmp, in 

ri cred,cb:ituL' antiquis tempoTi> in£mum locum reponeie ac de. , 

bm. Alii propiie accipiunl, tiudere. Simili coIotb Arcbi. 

moniemque iltiim toiiitru con- locltui in FloriL Stob. Gzot.* 

cullum intcllignnt; .-ilii Atbn- p. 437. ar^iu ig^maa (Slti) 

tem pio quibusrii altilTimi* fu\mltjiMMif4Jnvt Mx^"'!' *»^ 

montibus poGtum pntanc: alii ' Xcutu i' aiia.rgixKiai , xai ftM 

denique ifto commoto et ipfum iv fitfiirKirKC oarlnii kXiVmw*.. 

<ueliun, qnod ei innitercciir, Sic Fortiiiu Fallada» CXX. 3. 

commotum innuere voluilTe poe- (Anal. Br, II. 431-) W reit 

um Ibatuunt. Sed caeli cem- /tir iiarif»m witu* v^inSii 
V 5 «-^i ,,Coo'^lc jlO . Q. BOSATII 7LACCI 

Mutare et inngnem attennat Deus, 
Obfcura promens. Hino apicem rapax 

Forttma 

ittfti, -rtit l' iiti rSr rtipt%S» hnic itiipcritim tmCen, itqne i» 

lU 'A^tif xarJyii. * Noilrnftt illum tMnBfert. Pro Dao cfi 

' fhiiutiu sftSeiiec Thyeft. 59^. Forrana, M«r^, fnliun, qiiod 

Bna permatat hovii kora /«»!• cnique Deii) adfignat. Hinc 

liiit, -^ 15. Eadem lententi*, /tuiT^* ^tev Homer. Od. X. 291. 

fub «liltii imiginein tarocati.. Fro impetio eft eins inCgiK, 

btjignmt, bonoribuB, divitiii dlidema, et pra hoc paullo au- 

dlet. fplendidum , conf^ieuum daciua, apex, Nim Tegnm Pcr- 

mttenuat, tehaem reddil, ob- bnun amniDOque Ovientia n> 

Ibutat, ohfcura cortTa, ignobi- gium infigne «tat diiden)«. api> 

le», prommi, in lucem protrn. ee inutiituni, tiari. cf- HT. xi. 

Iiena, infignet Tcddeni.' Docta so. Quero igitur Fortuna regn* 

ntiont inTcrtit ac TaiiiTvit ge> flniit, huiu* ctpid tiarani dt- 

lierri Q inw , injignem, ohfcara } mit. — Topex fustutlt , capia 

Jloeti, cum pedeHiii notm!* p6etica, pro, rapuii, abituJUb 

ibofcnlino genere totam fenten. iaglffvnt. -— etm ftridore acn- 

fiam ntutitTct. Omnino in to- to jurri ngifpin rrtfxiyn tptft- 

tb I10C loco adomando grascum /thn, id decUrondum impetiim, 

|H>eta exeraplum fecutut vide- qiio apicem ablitun idTolat; 

tbr. SimiUimi colori* ftmtHe- Alntam enim eom Cngi, latit 

fiodei TT. C^fY- 5 — 7.) fti» notum. t. >d IIJ. ag. 53. Stt- 

fih yig jSfiMt , /iic ti ^fiiarr» lius igitui omatus muflk adie> 

j(iOJlttti- jtl» i' iig}^tiKtr finv- ctl haec videii poflnnt : non in- 

, 9*1 [iaJigTUm attfrtuat)'xiti aiii. docte tamen tumultns ac tur- 

Xtf (obfcura) ai(if ^t!* Si r bu, quae fubitu imperii con- 

Stifii tiia\is* Mui Ayi/iagm ttif- Terliones comiuti folent, a 

(pti ^atterluat) ZiiJi u^ifigtftl- poetn deolarari cum quibuidan 

' rnt: et Euiip. in fi. Audrom. fufpiceria. Laudant Cic. Att. 

itfad Stob. t. yV. eadem gene. 11. g. minor» fonitu , ^iuinipB- 

rtuu permutationc : e fth eXfiitc tabam, hic orhii reipabiitaa cont 

fr ri i' dwlKfV^iT Aiii- h «1/. Wr/ki eft. Adde &ilpttni. E«I. 

»W» rSr rirt Xk/tttfSr vtJn fiu- I. 84 fqq, fyfeDeai Ronaaui» 

ifft. Adde Pind. Nem. t/. 57. jiomiera 'molis fortibui txcipiel 

de obtrectatione : k ri fth Xm/*- fic inconcBffa lacertis, ut ne^ 

Hfi* fiiSrui, rSr i' i^rrSr cranllali fonitu fragor ixtonet 

t^iti atrilrii tn^fir. — 14. orbis. ad quon lociun docte 

Tlteiior lenteotiae anteeedentis disputat Wernid. in Poet. mia. 

•inpliGcuio ct exomatio: Ceiu T. O. £zc HI. p. jao. Snieai 

Quaeft. ,,Googlc CABHinVH X. I. C. XXXIT.- Vi'l3-l6. 3l»' 

Fortuna cum ilridore acuto 
Suftulit, hic.poXuiiTe gaudet.. 

QuaeILNat.in/Pnef. nBnefuin jtofuiff», huici impoAuflV fdiN 

maxime Deui alia (ifiiperia) «• det,. iiopOiih «picem, impniiim 

nUac, alia Jubmittit , nec moUi- deTert.' Sed dteruoi cnm di. 

tcr ponit, /aJ ix fajligto fuo lectu; ad Fortiinae aibitriciitb 

nidtia lUKHrw rtliqnias iaecat. ad quod res )liiitian«s Angit, de- 

£aJero imago ad hoitiiiiiis ex clarafidum. cf. III. ag. 49., 

alto poteniiae faftigio deiectos Sic Wf^ir Tvxit de, FoTtunB* 

traducti, Teluti Cic Or. inCa- Indtbrio dixit Agitfii:» UCVX.' 

tU. JI. 10. fiii liominet Jl flMv 4. (Aiial. Br. III. g&). SiiniJiiy^ 

non yojfant, corruant; fcJ ita, color fetileiitiae in SiL I, 7,^ 

mt non moio civitai fedne vieini Quaejilunufue Jiu, foa tlindem' 

tfuideta proxitni fencifint: feie prmeret a/ce temtrat». '■Fartan^ 

ut Lucian. in Cpntempl. (T. I. captit, AdA)exandii potenttun^ 

p. 518.13. ed. Reii. ) ourei./tA' lioftrum locuiii tradiixit Sut. 

«7M«««9*iV «>w furimfii ten, ' SiW. IV. 6. 63- prehfahattpti- 

nxi >ars fff" K>r«iri<ri>>, libeiu, aiodo ^ita,diadiinata dexr^ 

utte^^»y(rrtt rev TJtev, intiiiit tra abitulerat deJrrattfue ei ma-' 

fUntiri ■irrixri tfii ri fiifafi gnai verterat urbBi. Cixretiiia,. 

fiy»» roV j^e^r ifyieiTKi- .su- ut poeta Ipcum de prOTidentiat 

Tu ii, VhAym awi ytii tiitifiii/H- fic adortiaret, eoqiiidem aetatit^ 

m, ir' Kw' iHefii i^t^trri xein. ftue exemplo, Phrnatis' et Teii-' 
fw, ftiytt K« T«r yiireaa If»- ■ datis • <le Panliorum imperi4> 

nmtHtrat Tav imi>wr*r. — hic cettanuum , perduci potuit. V 4. CAR- 

U.g.'i;K.,'C00'^lc ^. BOBATU VXJkCCI C ^ R M B N XXXfr. 

J ^uu m Augiijim cbto hella, alteram in SrUatauu , tftio 
ipfe exereieum ductunu erat , alterum m Arabiam ducta 
jtelii Galti gerendum, a, V. HCCXKXVI. affparartt, 
jaujias has poyuio Romano txpedittones apprecaturut 
poeta, vota in preces eonvertit, ac Fortunae pro Augujii 
wccercittu^» iacobimitate fupplieat. Facta hac augujla 
ud FoTtunam converjtone, conjentaneum erat, ut carmen 
Bymni naturam indutret, et in ed^aadis Deae «nu- 
9u« pqtentiae laudibus occuparetur, attjue his dcmum 
JoUenni conclujionis Jormuia preees Jubiungercntur. Pa- 
rum igitur docte eos Jacere arbitror , ' tpti initium earmi- 
tus, tjuod in Deae laudihis verjatur, pro loco eommuai 
de Fortuna vel ommne pro digrejfione a re admoSum 
ahena habendum exijiimatit, Atque iiane quidem car- 
minis partem Jplejidide admodum poeta exjeeutus efi, 
Fortunae vim alque potentiam cum ab effectu (w. 
S — i6.) tum aliis, quae animos maxime percuterent, 
imaginibus delineando, ^umumnon tam cumulum atqite 
€omplexum, a camdnis lyrici indole minime ahhorren- 
tem , tptem tt Hymni antiqui natnra non tam excujare 
^uam pothif reqmrere videbatur, aut modum, eum rn 
ipji exprimmdae tum ajperis Romanorum ingeniis vaide 
stccommodatum , poetae reete vitto vertt pojfe duxerim, 
^am potim, quod in adumbrandis .iis coiores adfnodujn 

eoufu- ...Cooi^lc ci.RiiiNv« zax. cxxx/r. 6^5 

^onfuitr^, pmUustpt» conturharit, atUo t/utdem, wV- 

quam vim Fortma ad animot humaaos, eum mis, tuiut 

Jlatus Sm deterius mutalus ejl, tum eoivm, 'yiii, dmit 

fioreret, amici eius ejfent, ^orum adeojidos aUoSi^aiios 

fferjidos nune escperitur, haberet, verbo^ ojmtia, tpia» 

ad eum, /jui.Fortuna Mala uteretur, refern debtiijfetlt, 

ififi Deae attrihueret, tpiodtfue in hac divBrJlffimanim 

imaginum confujione (w. ii^lQ.J eottjlanter perfe* 

~ veiarit, atipie ad taedium usqiu immoratus Jit^ Initiuai- 

tarmiais fatis amphim firorum, qid ingenitji at^u ele- 

gantes haberi-otUent, coniecturis eampum aperuit. Dum 

emm Jioratius Fortunam a laco, nhi praecipue colero' 

tur, JoUemU more dejignatt •dntiumtpit, tanquamBo' 

manus, apte Jgdtm eius dojBeflieam laudat, putarujit 

nortnulli, omma, quae Fortunae trituereutar ,■ adjtntia- 

tem effe referenda, Momanis propttiam, eaeteris vero 

gentiius itifejlam at^ue timtndam^ ut haherent feHieet 

^armen, uti voeant, individuum, Bomanum, domeflt- 

£um. Ouae qaidem ratio , fuam faepe poetae vejiit- 

vimfaciat, raque dignitatem eievet, eum per fe fnteUi. 

gatur, multo tamen magis conjliturum arhitror iii, ^j 

eontortas ijlprum explieandi rattoms infpicere wdent, 

Quitt aiii eo d^pfi fuat, tU imagiaes, quihus Fortunaa 

potejlas deelaratur, e pietura aliqua fymhoUea, Antii . 

tn Fortunae tetpjdo fufpenfa, a poeta parum fuhtiti 

iudieio defcriptas adutnhratas^e fatis Jidenter pronun- 

tiarent, huiujque opinionis praejidium aNeeeJJitatis ima- 

gine Jymboliea repeterent, lam etji attriiuta JymhoUeai- 

at perfpicuitati , cutus maodma hahenda eji ratio, con' 

fulatur, a perfonis ailegoricis ahejfevixpojje, uoiltum' 

V 5 ^M' ,,Coo'^lc 314' Q* HOBJLTIX FUCCI 

^ua ea , JL ideam perfotvte fubuetam hau^ tarAigae <n- 
primant, ddectationis affetre luberU largtarf ^tdem ta- 
men poetis tpiotpte conCedi dehtre faeil* nUhi dabunt ii, 
^n ftoetas maxime in hoe vntennbi, iit resformii ^Kpref- 
fas ammMasque ociiHs paene fubiieiant, fuo^e hoc opti- 
mum quemque iure ufum ejfe meminerint. At eleg^a.jitia» 
fmfus, inqmiaU, hac attrOutis nimis untrata Neeeff^a- 
tis imagine offenditw. Reett. Sed muUo magis eum 
offenfum iti perfuafits fam, fi ocuUs eafubiieeretur, ita, 
M aUera nuam cUtvos trabales tt caneos: alttra uacum, 
et UtpUdum pbanbum gefiaret, Monjirl fane fpecim 
tihi' viieetam clamares, t^ieneis ,tam^t Waffis praedi- 
tam manHnis, quae tanto pondefe non gi-avmtar. f^t 
tactam, attributa tumdemum nimis cumulata videri, ubi 
omma uno obtutu, ut jit in pieturdt Jinnd cermtntw, ae 
in hae pJumbum Utfuefactum ne commoda qtddem' ratiani 
exprimi pofft. Omnirto hie locus, quem e pictura exr 
preffum volebant, luculenter ojltnden videtur, quam 
diverjajit poefeos ac pieturae indoles, et tfuam iniurit 
faepe faeioHt , qui picturam, ut ita dicam, poetieamin 
Artis.formam redigere, ttimipie fupereiUbfe damriart 
Oudamt, Ji ta-tis fubtiUtati ttat omniiw nonrefpontleat, 
aut aegrt fe ab ea in ordihem eogi, patiatur. Poeta 
tniiA rerum phantitjiae obieetarumjpecies, quHus mens 
^us injiammata ejl,^ Us potiffvmim otHahieHtis reprae- 
Jtntat, c/uae ivd^yttdv habent maximam, rptat adeo abs- 
tracti, quod dieunt, notiimem OUgent, ampUfieant, ttt- 
que ttd miraculum paene evthunt, uniee feeurus, nunt 
ea, tfutu tmimum maximt ferire fdta t ott^omm quoqiie 
ludieio probmtifr, cui contraftttiffitciendofabtiumarti^ 

fcit ,;.Goog\c CABtintTH 1. r.' c. xxrr. ^ii 

Jicis mafhi dthtt Jtvduim. .Jtteplura }metttTwn Jigmenta 
comparala Junt, v. c. , Fama VirgiUana. Oui vetv 
actionffm, ut vocatU, potifflmum in Neeejfitate deftd»- 
rant , ^a nojt viJerunt , Necejfitatis , Spei, acFideiima- 
gines ejfe Jecundarias, h. notionej Fortunae Jubiectat, 
dfuas adeo, He animiun aprhnaria deducerent ac distrw 
heretU, hreviter deelaraj/e Jiifficiehat , etjivdjie tatttum 
ipjis vitae poeta adfudtrit, ( Nteejjitatem Fttrtunaa 
priteeantem, Fidemque ac Spem comites mus fn- 
gendo) quantum eius, pa^ totam picturam recte dispe» 
Jixtae, ipjis dari poterat. ,,Coo'^lc , Slff' q. BOBATn FLACCI 

AD FOHTVNAM. O ' Diva, gratum quae regis Antiuin, 
Fraefens vel imo tollere de gradu 
Moitale «orpus , vel fnperbos 
Vertere foueribu^ triiuitpliQs : 

Te 

V. 1 y^f . Quae regit Antium, potcntuun pTodiuit. Traafens, 

xeginaAntii, Fortiuia; nota n- poteni, eflicax. E cra/liaTibiu 

tione, qun Dii 'Eyx^^f" ^u*- eoini uitiqiiitatis de Dili notio. 

dem teme praeliiites lubentni , nibiu niixinii eoram ■via atqiie 

(Sicyenciem Cypri rcgiiutm di- potentia ipronuti deinum pne. 

xit poela I. 30. I . cf'. ad I. 3. fentia inanifeAari credita ; luids 

' I.) et poetii ab eadem delignui- praefentet Dii omnino potentn 

tux, tutqiuua augiJiifiri appel- (apte laudiDtXic. Tufc I. i3. 

latioite. Autiatem nutem For- Herculei lantui, et ton jmu' 

■ timam inTOcat poeu , tanquam /«111 hobetur Veus caet.} tum ia 
Romauui; uiKil anipUus. S(. fp«cie, fayente), propitii, tic 

lamen coniecturae indulgendum, laepius Virgil. et alii. — l-oJ/e. 

Antiatma* rones de ruTcipienda re, graeca lirnctura., pro, ad 

expeditione courultaa, aiit Eicra tollendum, promovendiim mor- 

fortunae Antiati pro felici fiic- tale corpui, mortalem (iit iiftmt 

■ ceiru ab Augulio facta pi>etam Graecit, maxime Tragicij, fre- 

liac ippellatiane iimuete voliiiT- quentatui) ciim dilectu fa. L 

fe exiiUmaTerim. SicFortunae quia Utvare illlid Fortuna dici- 

in Algido fiipplicationem a Ro- tiii , into de gradu , ex inlinio 

mani* decretam memoiat Z.iv. loco od fiimmum foAiginin. 

XXJ. 6a. — gratmtn, ^Sk»' Nam in bocFoitunae ludibriiun* 

•mant enim Dii teira*. uibea, quo hominei laepe indignoi ad 

(|uae iproiuia cuUui lacratae rummos honorej erehit , max>- 

[unt. T. «d I. 30. 5. — a. me cenuciu;. Gravitei iiidc lu- 

Putentillijn* deal Sed docte et venaL \U. 33 fqq. eum Jmt, 

«xquilite notionem bonc gene- ^aales ex /lunuii magna ad /a- 

ralem enuntiat poeta per enii- fiigla rerain extMit, ^uotiet vo- 

teer.-itionem rerum, qiiae aFor- IttitFortuita iocarU cf. I.34- »0. 

tuna cfFectae nuximain eimdem IH. sg. 49 fqq. ^— 3. 4- Op- 

pofitia ,,Googlc C&BHtBTH t. V C. XXXV. V. l-fi. 517 

1*e pauper ambit folUcita prece 
IVuris colpnus; te dominam aequoris, 
Quicuiique BithyDa laceJEt 
Carpathium pelague carina. 

Ta poStioent ; rel de riiniino gn- &biecta ^icnntnr. Tulgare »a* 
da deiicere. Sed gcneiiili fen- teiti iUud: potefia* toa elt mx. 
teiitijeHoniitiani, ui ita dicam, xiina« docte per conreqnens 
ideun fiibAriVit. Maximui (fete at I. 34. 1.} extuUtpoeta; 
emm gloriae ac felidtatii^apud Vim luain, Dnineatuuni onines 
ttomano* gradua, tziiunphiu. feTitiunl, ac Tehenntur. SeJ 
Hunc FoTtuna vertit funtribut, iUud, oamet, omate per dijtri. 
tertio caTu» pro, in funera, h. butiorein ac enumerationem ile> 
pompam triumpbalem jn f itne- clarayit w. 5 • i €. Porro, quuni 
bicm conTcrtit, iit adeo pco divGrra Fortunae in lebus hu- 
ciiiiinplui, qiietn Tictor actiiru* itianls rii appareai, alii*, qiii 
erat, fiinus eius diicatur., £xeni> fummum felicicatiB faAigiiun at. 
ptum hiiiiii rei liabes in Drufo, tigerint , ab ea inde dtKectis, 
de qiio Auct. Confol. ad "Liv. aliiscontra in illud levatiti' »• 
IfJ, Funera pro /acrii tibi funt lio ili promtii eit ■ Ciir bi, qiti . 
ducenJa triumphis, et tamuXus meliorem reriim fiiarum coiidt- 
Drufum pro lovls arco manet. tionem ab ea expeciaot, ei fiip- 
Nempe pcr hos etiam Fortuna plicent (t. 5 — 80' ^^ vero 
iniuria Tnores regnat, et Incerta eiiisdem iniliriasmciueTC^T.is.) 
^ bic quoifue nixa rota, v. 51. dicniitur. — Riiflicus paajmr, 
S. AUi expLicant fcie 1 Ticto- iaops (ut 11. 14. la.) ^ambitt 
rein esercitiim clade aificere. adit ta prece folUcita , folticiie, 
Sed «Itera ratio magia poetica enixe te piecatur, iit paupeita- 
videtur., — fuperbos, fplendiii tem ftiam lere*, bonumque rit- 
dos, magniJlcoai omat. rit prOTencnni ipA lareiaris. 

• Pofteiius menibrum omiiil poe. 

V. 5 — 16. Potentia tua qua- ta, cum ratio precum tcI ex 
qiiaTerrtiro patet: totua terra> epitli. pauper, eluceat. ~ 6. 
nim -orbia a tuo nntu pendet; Meicator implomt le, nt uavir 
haud obfcura ratioiie, qua re- gatio fua falTa iit, ne miicimu 
ritm humanariini Ticinitiidincs, iacturam faciat (fere ut III. ag, 
atquc ea adto omiiia, qiiai: du. 59 — €1.) vel omuino, utmct. . 
bii caTiis atque erentu» func, catura-fua quaefiiioriirima At. 
FpituSiae impeiio «tque ubitrio Uinc laepe cum Comucopiae ia ,,Goo'^lc 51$ Q- HOBATII PI.AeCI 

Te Dacus afper, te profugi Scythae, 
Yrbesque , gentesque , et Latiam feroXa 
Regumque matres barbarorum, et 
Furpur^t metu^at tyraimi, 

; Xniu- jnonumm. ' obvi*. ef. Pauhn. iMnu) tnitcii illad ■MTtt> I.u- 

VII- 26. p. 5<^3. Simili coi» Cin. III. 195. Inde laceffitum 

inentoTJxifi nx»iJr«»»«rJ« (pf- fr'\mo Inora, fiuun ruiis Argo 

f*vtm, uuquun ftinf v rfalpit mi/aiit igaotat — gtntBi. Seu> 

fiuti Tlicbis colabaturi iuxra lui igitur loci sft; quicimque 

/ EuDdeiu IX. i6. p. 741. Da- Bithyiiiam mercaturae cauCTa pe> 

Inina utqiiorit audit, quia navi- tit, qtiod exqiiiiltius dictimi efi 

f >tio dubia ncque inceiU , For- pro ^uocunqiie merotore jiim> 

tuma adeo liidibrio cumniiixi- cu miri adTekente. 
tue patet. Spectat Iiuc rplendi* 

d^imm Pindiii loeu» Ol. ijS. v. g fqq.. Poet» iinag;iiiuiii> 

^ 9 fqq. hlatsfttu — ativtifti Tv> quibus Tortimie impeiiitm ia 

X"' ttf yaf h irwTf ttii^g^-- uniyerrum teiralum oibeni ul- 

*m ^MU taii, h x^ff f ^*- Mriua exomet, ao repi.-ieIciiM[> 

^H,fti iri\4fi*i, nifytfni finii^o- ubeitace quafi iiimen* et confii^ 

^^^ii*^ fai. Iliuc ea cuia B ubemtculo fu», fpecijUbiit uociouibu» ge- 

,<**' -^^''lumonuimnr^tlmodujafiequen. neriles fubiicit g tiim icenini per 

r< ** ^Sj/,t ?'''* ' ''■ ^ i" Spilsbuiy Gem» fpecie» rem dedawt, iisque im« 

'^*^^j^-rf-../w- 19. . — 7- 8- Eithyna cari- moratui. Quie ntio. Iloi-atu» 

^'f^l^frt''' " na, meiceBithyna onulia; nun luud iiilreqncni (cf. I. lo. >5. 

^,^,.*-^' Bithynia florebnt mercatura, et 111. 4. 46.J qiuulum a pedefiii 

^^'k' ''■-***' inaxime Romanii fiie^ueuuba- •bhoiTeat, eC quam deceui et 

** ^_x!, '"''• ^- ^^I* 7- 3* H'» «utom, poefi lyricaecongiua &t couFuJ' ..^•^. *-^-^ Bichyniam petentibiii; 

-*'*!, ^/^cundum eiat Carpachitu» pela- tam enuntialio, facile pertpici* 

^ ^^i^gui, ab infula Caipatho, inter tiir. Dacut uiteriorem iriri re- 

' ^ i» f<^ Rhodum et Cietami propter pro- gionem incolcni, ac ia moutt* 

^^"V^^gi^^ellaipeiiculofinlnium (Propert. bu» degen», crebris in JiueiRO' 

^^^' I _ ffu ^- 4" 'o.) apte adeo hic ad par- nmnoium inciiifionibu» iBfaml» t 

^***^/ ^^ te» a poeta Tocatiim, quo ma- hinc afper, ferox, beUicorith 

«^ T^ j^ gt* follioitum de uaTis fuae in- Sacicutm afper Virg. Aen. VII. 

^'*^**-'' coLimicate mnriutnrem veuTae. '?ao. et naflim. — Sci/thaa t>rO- *'"7'y Miunucate meroatorem repiae- 729. et pallim. — ScythatprO- 

^"^ V^ti '_ lentet. — Jjicfjjit fc. renii*, /ugi, T.-igi, ^eni p.erp«tuo oom- 

/^fi^ ^' TMTn iftrfuTi (lU litepiu* Uo. muiaotei. m/Miifiiif. r. ad IlL 

A.4'A<^i<^f^ «■»■ .vGooglc CASMINTM L. I. C.XXXV. T. 9-14. SI9 

Inimioro ne pede prornas - 
Stantem colimliiain, nen popalas firequent 

Ad 3m.g. —10. ZMiuin -pto auf qne fubvntal TOgni^ AAtiinv 
v^tfo papulo KoniukOi cuitit yivida lioa pictuca dElinekric gloiia Bnnis ^aeStA po«[a. Tranqiiillui ao Ermua 

«ttjue pacta. Hinc /erox ieHo xecam Aatus decLuatui per co. 

(ut I. 53. 6.). beilicorum. iio- lumnam ftaittam, eiectam, qua» 

ma farox IH. 3. 44. — 11. eft otnnino reenntatis ct incolu. 

Vel ipii legei poientioTein le mitatis fjrnibolnni. Libefvtit 

jieaofcunt, metuunt ue fe ab eam Fortuiia aique proniii, vi 

iinpciii culniine deiicias, mu- iundamentii fuis emotam pro. 

tata inteitino motuiegoiform*. fiernit ptda iniuriofo wrmTginu 

Onutillinie haec poeta extulit, woii (r. AefdiyL L 1.} fit^ft 

Tnatrum filiis limentium foUen. v^ftrry, iniuriofe, Tiolenter> 

nis poetia meutio. Nofiii loci ■nimo infelto ; r» xmit9r»rm 

ides cum ipfo ontionit coloie tmti Cut fimili colore Polyb. If. 

ducti foite ex Aerdiyl. PeiC. p.153.; li.imperiifoxmDmevec. 

160. ubi AtoITa mater Xerxi» tit. Sirailis iinieo in P^nd.- 

filio fimiliter timet: oiir.fMt Fytli. i. 484. f^tn ftf* yiif 

tfMvr^r tZr iitlftaTOs. (ptXti, wtKir atlaiti — «XX* iw/ 

ft^ piyi* irX«vrw attisiis vuini jftifai tiiiit fvvKi ivn»^ 

(fundicut: raale alii. ) b.vh- Xit ii yinrKi. Romaiiae jion- 

rfiiijl vail eX^t, tn&Kgttot dtra moiir inconcuffa Cilpum, 

Jlgtt «» Ktn bt»u ratt. Ac- I. g^. Cancutert JiatBnt Senec, 

commodate etiam ad regej bar- Oed. 833' £<^(ro loqtiendi 

baroi, nam piaeterPLrygasPei. genere vel piolaici fciiptoiet 

fiie maxinie Gr.iecii barbari di- ufi Iiint. Ita enim dicititi, con~ 

cti. Alii de Pbmte, eiuique cntrre rtmpublicam (Cic FhiL 

niatre cogiinnt: qnod lane ad JI. 11.) reip. ftatmn Ubtfaeia- 

Horatii tempoia proxime acce- r», (Id. Catil.I.iDit.).i:aRivI/era 

dit. — tyranni, lege* purpurei, (VaL Max. fV. i.) compoftam 

puipuia induti, perdnet omni- eivitatcm labefaciera (Floi. IV. 

ao ad fylendorem atqne liaiun 33.). Coniia imperii nudcm at- 

xegalenii qui de Peilarum re- toHere dicitui roKuna Petmn. 

gtbii) lacis noiul eft. Furpu- ds Mutat, leip. R. v. gj. Fa. 

reoi regts eodem fenfu dixit cile adeo Horatiua eo devenire 

Claudian. R. PTof. IT. 300. potiiit, ul praefetitem imperii 

purparatoi Valer. Max. VI. 2. ibtitm per colttmuam nectam 

eyii. — 1 3. M labefactes 2I- dedaraiaE. Sici tcto vix pot> 

ell. ...Cooi^lc 320 ■ <S- HOBATII FLACCI 

Ad arnu ceflantes ad arma 

Concitet, impeniunque inmgat. •ft, fwuriun Jmtpf. In txpa- colawmi, populo oJ rdwna^ 

dien^ huiiu v. rententu lullii- drtm erecto. Alia igitiir agmtb 

cinktt fint, nliij columtuin ad -qui eolnmiue ■ FoKulu ddo- 

ipfot tjTUuias Tel eiui ilinu* ctae &uotb fignam anna t^ 

Keferentibiu > quae a tebelli p»- picndi , fnngradique imperii 

pulo £cangintttT; aliia Anga^ populct dan lepide comTninj. 

fium, fubttacto Quinet. Varo, fcuntnz. Rcf ipfa a poeta tt. 

^iuG titubantemintelligeiitibiu. i4-->i6. pnecUre tracutn, at- 

• Ced nimii icngum eOet, omnet qus oculi* paene fubieca. cL 

inipp. ineptiaa aSerre. CaetB- Yirg. Aen. L 149 Iq^. — ' n« 

rum tota lueo iroago ad tirp^ populat frequeat — cowtft, 

rioiet VT. 9. lo. trahi pofGt, docta bceTitate, pro, ne pf^Hb 

ut VT. 11. 13. Terpondeani qui liu congTegetiiT, fceqaeni coeat 

JbquiintiiT, VT. 14 — 16. iioc (ut ciKtui, de Factiolia congie> 

fententicrumoiditie; Dad, Scy> gationibuij confpiret, et ixjfatt 

I ^a, iLoauni metiiuut, ne in- tt, caetanm multitadineiDk 

«olumem fegni fui Aatum peC- alioi (nihil /ampliiu ; dcclant 

fiimdei; tyrauiu autem , ne fo. enim. uugii i&onun leruni no> 

dilione civium impetio exuan* Tandamm ludcnvm , quam luv 

tur; ^uaa tamen laiio parum itun tarditatem. cf. lU. ag. Q. 

conduu videtur. 8oll«nnevero Virg. Aen, VI- 3ii- apidiufau 

lloratio eA, vtnam eandMnque refringU cuncUntem) ctmciuu 

fententiam duobiu membria ef> infdget ad arma ( quod dum vi 

fene, qnonim poiierint piiorii repetitnm, qnD& sddaimtio £u 

(enfiun «periat, amnemqiie am- ad arma , cives , ad amn I ^ in 

biguitatem tollai. cf. ad I. s6- tyiannum copeffeiida, Ccqiie ii» 

4. QniUB igicur imperiumFor. perium, imperiifbtiiin, fomunw 

tiuue vl penitu» everftua rplen- frangat, evat:it, immutet, abo- 

didi admodum imagine reprae- liia tyrannide. Ad rentmtiaiit 

- fentoflet, lunci quo magii pei- poetae fpeccat B:iccliyL tngm. 

^icuam redderet, ad fediEiunem in AnaL Br. I. p. 140. 5rf> 

civium, quae pTimaria atque riti tvn mHmSfrrtt evr tkfiH, 

iinica fere eTerti liatut paUici *vr' KKtt/mrtt "hfHi, (vra 

GanlTa elTe folct, revooat, novO' wtifAipd-tfvn ar»9if sU.* 

<fiie monbro expoutt. Vulga- twixflftnti tkptt SM.ir' }«' 

ri! enim lenteDtiarumeontextiu aXXiti' fSr m maaitmftt ATirN. 
Witt ne pri»'iut, na «oucidat 

■ ••. 17. ,,Coo'^lc eARMIHTM I.. I. C. XXXV. V. l5-20., 3« 1 

Te femper anteit laeva Neceffitas, 
Clavos trabales et cuneos mantt , 

Geftans aena, nec feverui 

. Vncus abeft, liquidumque plumbum. 
Te p. 17 — so. Dedanta per wt%»ft» titfta^m — tnti M 

panes FortiinM potenm, niuic, itiyiar Mti jttyififtirmt nUt^ 

qii.ie illa in hoviin» ctmftitiut, rrgiliXaSri rauTiHaHrir, mt "fM- 

cenii&muin eventmn babere. wyf^»^. Pind. Pjth. f. 125. 

neqiiepredbui (n a^mflm' K>.in de naYigatione laroni • Pelia in- 

Eiinp. Alc. 978- preca non nUa iuncta: r/i ^i iclrtvw xgKTtpSi 

mobUit Seaec. Oed. ggi.J " •i*fi»rrai Jffw sXs»} h. ifuo 

«Terti, aiit vi (etenim «111 ver pericuii iwiu ptrmotuj PaliMS 

fv XaX*|3fm imful^ri aav fiim hma expeditionan dtmandavit 

riitts" Eurip. 1.1. ^.984.) p^o- lofoni? AdAmorif Tim eleguu 

pulraripofTeviviiiapicturaofteii- ter ttanituUtPlaut. AEn, I.3.4. 

dit. ForRina igitiit h. L eil flxut tft hit onimHf tuua cUm* 

Gr^ecommTij;;!* »•}«■*■ (So- Ctrpidimt; quod libidinibus f» 

phocl.Ai.485.) tliTfiMt,iAa~f*, eonftTingeiidum tfedara «ft Cic 

'hrmyim. Sed [eiunxithancFor- de Fiii. L 47. Fetron. e. 75- 

tunne rnbiectun notionem poe- liofU, quod fimai deftinmi, tla. - 

ta, ac Neceflitatcm tanquun For- vo trabali fixum aft.) poeu ad 

tiinaB niinilbam (quae anteit Neceflintia vim imdoMtun 

ea«n) lepraerentavit, cadem fno ('tttijm^i nfirtfht ifti &epi«« 

[atiqne qna Kfa-TM et Bi> ad Homero nudil) omnia Sbi fub- 

lovis folium ftare. (CaUim. H. iidentem, finniterqHe confirin. 

in lov. 67. ) eiuKjue mandata gentem dengnandam omatnm 

exrequi(AefdiyLFTometh.inii.) inde repetiit, eique tribuit rlo- 

flnfhntiir. lamquum ea, quae vot trahalei, quibui tr>.bel 

immutabitia funt, qoite adeo aeduun compingebnntur , gra-, 

evitKre non licet, cbvo adacto' v« adeo «t poitentolae magni» 

fiTRiata atqtie conflricta prifba tndinia ; etmeoi , qui , ut vali- 

loqtiendi latio rTmboUca eAn- diui adflringnent, atque eonti- ; 

^t ( AefchyL SuppL 949- de nerent, inbii r<debuit (Tltruv. 

popuU deoceto: r*ii!^f ^/»i- X. tfl.) «ncmii dMiique/et«tim. 

npiKrvt im niytuf /um 4aiip*i «f- vi impactum, tenaDem, quo U- 

uarra — rSti' J^Xwthi *b- pides oonrolidiibantur , et {tfar. 

gOi yif9»i iuifuiii, if fJnir dmm, Uquefactuin pJiuniwn, nn- 

' JigttfiTmt. Jd. T>i^. bud. 448. 00, quv £nDun 1«»* iubaereret. ...Cooi^lc 322 Q. HonXTII FLACCI 

Te Spes et albo rara Fides colit 
Velata panno: nec comitenr abnegat, 
Vtcunque mAtata potentes. 
Veftc! domo6 inimica Unqois. 

At ^reumfiifiun , utfit^i fteXvfii»- mine ftiirero perftire diMTe Td- 

•^yyJBfOppiiui. Cjmeg. I. 4i5> lct, cnidem comiict Fortuiue 

Speccu liuc Eurip. AndToni. dacaa, abeunti iiiluteEerc, eam 

865. K"' /"P* *i ffff 1/ 17 tx" comitari: foiros contTa amicoi. 

rtiiiTit fiii\v^os , ilaiaarivii a gui lietiori pntiun FortuRoa 

lya. r.ili ligorem ultetius dc- jdhjicTete loleani, ab e.t rcccdcre 

ektat epitb. facvu, Snvv, ct nin- Biigeiet. Vnde liqiiido appi- : bBiui! <1<ii> e lloratiiua hic Fortiii penfa P«rcariini fnraca voeal mox ]Je..in , mox EbrtunAni f. 

Claiidian. R. Ptof. !■ (,",. — conditioncm lioir.init iDifeiini 

nec abtft, orationis variandao in animo habuilTe, licqiic totiiit 

caufla, p>'0 teiiiii, infuper, jrrae- imn^inis titis fcite inchoat;ic ti- 

/crm et, uj; Virg. Aen. VI, 89. neas penitus conturbaflc. Nam 

90. non — dffueiint! nec — ad Uc^m fpectaut unicc ilU; nt- 

Juno abtritt et Aen. VII. €10. cunqtit domot linijiiii ; reliijiia. 

)uc — abfiftit iiouM Ituius, £i omatum demas : te fpei ee 

D. ai fyq. Specialibtu iam mutoM vefte, tiim tota reqiieiis 

ideisimnroratuTpocta, ec, quAm ftrophc coiiditionem . ac &iiiini 

vim Fortuna idverb ad anim,o* homiiiis, ciiius domum Fortuna 

humaiins habent, cxponit, Vul- rcliqnerit, declarant. Kifi Lnc 

eareni fenteiitiom : In advcTra ftatuatur, faiie, qiu l.indem alu 

fortuna rertare mifero fpcm et ratione divcrQIIiiiiae inccr fe 

fidem b. £dos amicos, (ex op- imagines conciHari polItiiCi iiou 

pof. vulgus bifidum v. 25.) ani- iatelligo. In vitiolii hac oia- 

inaTeroliu.c poeta, FoTtimae ac- tionis ambiguituta - miraiidnin 

trjbuendo, qiiae proprie ad eum nonvidecnr.Benileiumademfn- 

fpcctarent, qui malianam eam dadonem h. 1. confugilTc, qii<-in) 

«iperitur. ■ Nam tpcs eft in af- cum lehquorum Incpp, opitdo- 

Aifto; fides fpecutur in .Miiicis nibws exciifl^am vide in Oblf. 

eius. lun quiuii advcrfas rcs Verba Xpfa ita iungenda viiicita 

-poeta per fugam f. abitum For- iiir : Te, iitcurufue, quandocmu 

tunae decUviflct, necefle crat, quc, ulji inuiiica, irata liaqait 

ut Spcm et Fidem, ^uas iii ho> damot pei; te ftntea ■poteutei f:u ,,Googlc CAEMISVBf l. I. C. XXXV. V. 214.23. 323 

At volgus infiduni et meretrix retro 
Periura cedit: diiFugiunt ca^is 
Cum faece ficcatis amici 
ferre iuguia pariter doIoO. 

Serves ctM, homiiian Jiritul abunduu «isl fecuti trmt, lu, finolae 

tem deferu, li, bonu emu, et fortuna dilapfa eft, devolant.' . 

t^alamitattbul Jepriniii, mutata fAuct. ndHerenn.IV. 17.) /^ni- 

veft», nutato habttu (pacuin goi, maiorpan anuGonim, cum 

[tibtili iiulicia ad Fortiuiun contemtu Go dicta, ut opponi. 

poeia retulit, quod «fnicto od- tax raraa Fidei. Ovid. exPonl. 

rignandiiin erat ; tuni i) mutat IL 3. g. fulgiu anucitiai lui. 

veltem rplcndidam , Tunita (or- litate prohat. Fort^ tamenpro. 

didn, < TuliUi reu* factu*, vel pi'ie inlelligendiun de vtdgo t. 

oronino pannis fe ioTolrit, pcr- in£ma plebe, cuiu* favor ciicn 

ditis omnibusj cotit, praeilo ti- Fortimn mutatur ('luven. X. 

bi elt, adbaeret Spei (qune et 75. quid tarba Rendf fequitur 

alibi Fortiuiae iungitui, divrrfa Fortunam, ut femper, m oJit 

tamcn ntione. Sic Mucedou. damnatot) nam imicorum in 

XXXIX. (An«l. Br. 111. laa.; rpcdementiofit r.aj. — Me- 

'EXxiitu ^ixi' Jr>if«y vocit, retrix ptriura, perfida, falLlX, 

quaienus utraque bominei lu- infida. ~- retro * te cedit, Ai. 

dit.} etfii/ej nirii,pauciexami. ferit le, — b6. cadis Jiccatii, 

cii, qtiilidemiiiadverDifonuna. epolis, exhauAii fut I. 31. 1 1.) 

praefiant (Etiara iit hoc epiihe- cum /aeee h Tfuyn: ^uod eft 

to detigendo parum acciirata omnino pio, opibii* «xhaiiAis. 

verratDS ell poeu, cum a nntio- Sed aiterum multo invidiofiu), 

ne Deae nos avocet.) velata in- quod amicum noo cafu nhquo 

duta, ornatii pMinno elbo, veft» bonis exutum, fed a femeEipfis 

candida; b.wd obrcura figmenti fpoliatumpoItMdeferunt. — a^. ' 

huiui ratioue. nac tihi comi- doioji ferra ^T^etK, pro, (jiiam 

tem fe abnrgat, comites abne- ut feiant, fubeant pariter if 

gant, Tecufant te comitari (fere t^^, aeqiia paite lu jum, dolofe, 

ut Valcr. ' Flacc III. 693. aa perfide, fe fubducentei, detie- 

fefe comitma tam iriftibu* actii ctaniej iuf am, non ferentetcon. 

ahneget.) h. perfiant in rebus ditionem a Fortuna impolitain. 

adverfi). ciUmitntes. Eadem Foite inu- 

ti. 25-— 28- Corr», ^i/or* ^o in Theognid. 127, sv yif 

amit aiicuiut indHcH w mV i fp ni mr ttteigt irigi$ titr _— h^It 024 Q.'UOBATII FLACCI 

Sierves itorum Caefarem in ultimos 
Grbis Britannos, et iuveniun reccns 
Examen Eois timendum- 

Fartibus., 0<:eanociue rubro. 

Eheu 0tifMAi!iii urtng iie*^^hu. Ad 6q2i It^t imJaT (ut i r i iii 

totam rcntentiim td. 79 fqq. iilU txmnea donmi V. B. 65.) 

«dujMif lifnnis — Htigit Irn/- Antip. Sid. XLIIT. g. CAiuL 

fw< «rirr»vi 'r x<'^^°<^ *F>f J'!»*» Br. II. ig.) populontm a9c«u< 

n yiyta/ihiivs j «"rint «> Ts^- tia Avien. Dercr. O. 304. et 

fftt, e/tilpfera ^/t»r l^j^nTit, 3i5- luvtBntt iuveatui, -pubet, 

Igtii Tar 'k}^» twi' rt mmbi' multoties Kpiid VirgiL et ali» 

' ittrixni' de militibiil. Hoc loco tamen 
propiie accijHendum videtux: 

V. 39 /ff. Expofiu e prifctv taia erat exti-citiu mmt^ an. 

^tun kynuioriun titione Deae pcr confcriptit* , vetcranis milL. 

potentia iun >d preees Te coa- tibiu dimiJIit. Nili recens ma. ' 

Teitit. Servei Ceefarem et iu- gis (d nc«in«n pertinet, ut Ct: 

iMniitn exmmen, pei: licoteD, pro : exercitiu niiper , modo ad bd- 

cxpeditionem iAom fauibtm eflis liim eductiu. — timtndam, 

iubeai deTictisBritamiii et Ori. debellatunim , fiibiugatinnm ; 

entis populia. — tUtlmct orhis miDuifice, pro, quod militacum 

terrinun lu>miiics. yUinttitriim atic, beUuin uifert Eais paiti- 

OccitUntit infula lubebanix Bri- but, Eoae.tcrrae pUgia, etOcea- 

tannia (Catull.XXIX.4. et 13.) no Tubro, ad mare riibrum h. 

ip&que iude dicti ultma CntuUo Iiidicuia ,iitii, mniuno pro, 

(XF. II.} et aliia. Sic extremi Ocientit populii, Arabibtu et 1 

Aonuniun ^A^orini Virg. Aen. Vin. Parthia. NamadTerfus hos ma- 

7&7- extrenu orhit Jiwri Lucau. xime pxpeditio Aelii GalU, 

Vlf. 54'-.*~ iuttenm» exainea, quam poeta b. L innuiE, fiilce* 

exerdtiim ad belltun eductum. pta viddianix. t. ad I. sq. 

Kom in {loc comparationia vii iuit, 
poucnda. AefchyJ. Peif. ia6 

^q. «Hi yif imvUrM ri »h v. ,33 fifq. Soutauianun ne- 

iriti€Ti0it Xuit, g/uint »s ttttJ- X»» ita animo i^atmndai vi- 

Xmm /u%W9m>f vvi ifx*f>^ detur: Serra Augafiui cun 

•Tp«r»v. Elfi aliaa finpliciter exercitu, ficque curam populi 

de mnltitudine dicatur. Sic Romaai, quem, betlt* dTilibui 

UiHt lavrmf AeCdiyL SuppL iBK^crfui», f'i^"*FT'"" ireilaa ,,Coo'^lc CASMiNTM I.. I. c. xxxT. V. sg-^ZQ. 325 

Ebeu cicatricmn et fceleris pudet 
Fratrumque. Qoid nos dora refagimas 
Aetas? quid intactam nefaiti 

Liguimns? unde manum iuventus 

Metu Deorum continuit? quibus 
Pepercit aris? O utinam nova 

Incude 

es, itenun rnrdpe : pndet enim Mtta, — 55- fifid btfctiam 

no9 fceleru, quo diviiu Iium>- caet. nUiil noo txefafti, nefaria 

naque iura Tiob-viniu», h. belli «CUgiiniu, quod adeo ungen 

civilis. Ondo plena inJig;iH. neEu eni, li. rei lacru, templa 

tionii irque afFectiu. , — cica- Deonun violavimui, coede pob 

tricum, vulnenuD. C»edi«, pu^ luimui, diripuinuB. — 36. 

I^edvilu, quae/nliu, rollen. mamau tontinait, abnJnuii nwtit 

ni idea. Z.uvui. II. 356. Sum. Dtorum, Oeoi vindice» reveri. 

mttm, Brat», ntfai civilia bella t>. — 3?. fiubu arii, nuin 

Jatemur. T. >(1 I. fl. ag. — templi* ^epfrcit? Lncui. II. 

fratrum caedit. AmpUIIcavit 103. ftat cruor iit tempUt j*iiZ- 

lianc ideam Z,ncan. II, 147. fe- ta^ue rubeatia caede lubricu /o- 

cit fibi tpiiiifae nefaii — dti- xa madent. Specut etiun id 

tnini per vifcrra ferrum exegit ftcrilegia, neglectum^ue Deoi, 

- famatuti nati maduere patemo rum cultiun. cf. III. 6. x. 
fanguine; — in Jratrum cecide- 

rtint praemia fratrei. — 34. •■ 38 fl^- Vtiii«n lioAei p(^ 

tfuid refuglmus, niliil taro uxox, tiiis Romani imperii ii» armiit. 

tam nefariimi fuit, quod non quao in noimet convertimiu, 

perpetiare rufUneremiu, ad quae- petantnr , ac deleintur I ( fers ' 

■*i» Eacinora proratilEmi fuimiu, ut I, 2. aa. ijuo gravBi Verfa» 

fcelus . (ccleie curoulanraus. meliut perirent. ) Pro Iiao or- 

Multoj enim Jcelepim faciet natiiu eK: Vtiium ferrun in 

(Virg.Ge.I.506. de eadem re) ciTibusMtB/iun,bebeUtunirwnM 

bella dvilia feaum ferunt; ex incude difjingat in M. docU 

his poetn memorat tantum Deo- breritale piOi iterum inmaf- 

ruiii contemtum. — • duraaetai, fam conEatum le&nga», recu- 

duri, nullo pudoris fenfn iiide dai atqiie Tercai in MaJT. For- 

revocati, impii. V. 16. Q. im- tiina cudit enfem, ad fatalem 

pitt perdettuu devoti fangwnii belloriim neceJUtatem defigiun. ...Cooi^lc , 3S6 Q. HOBATn FUCCt 

Incude <diiEiigas returum in 
Maflagetas Arabasque ferrum. dain. Aarchy]. Cboeph. 645. nfuin iii bello itenini praeSs- 

ff^^fBXwvn tCivm ftuyKraif- rent. Argutancur alii. Eic he- 

y»f. Egregievcro beliorum ci- llibu) poel» meniorat Maffc^'- 

TiliumiLtTocitatem atqucdiutur- tat, Scytliiae geutem , l*.irlhi« 

nitacem ^laiarit poeu pei ar- vicinam et Arahai, cum diiecoi 

ma reluTa atquc bacta, quae propter rv. ^i* 33* 
■deQ incudi leddi Ofoitebit, ut ,,Googlc CABXniTM L.X. CXXXVt, 527 C A R M E JSr XXX^I. 

J,\umidafjuodam egente Plotia, Horatii familiari , m 
Xlifpania, confecLa a. V, DCCXXX. Jugufti in Cam 
tahros, cai inttrfuijfe vidctur , expeditione, Romam re- 
■verfo, yoeta cum ipji, tum amicis eius, e tpiihut Lamiam 
honoris caiiffa nominat, felicem reditum gratulaturtts in 
gandii, qito primum ad canendum impulfus fuerat, affe- 
ctjt declarando ocaipatw, quoque magis cum teflatum 
faciat, diem votis pro fervato amico DUs perfolvendis, 
fejlisipie epidis celebrandum utdicit. Jn tenui hoc argU' 
mciilo placet ojjtciofa Horatii feduUlas, unice hoc agen- 
tis, ut epulae tam fefta luce digtiae apparentur, caete- 
raqtie adjint , quae ad exhilarandos convioarum animps 
vim aliijuam Jiaiere pojfuit , in qiiorum brevi at vivida 
enumeratione praeeipua carminis virtus cemitur. . Cae- 
terum JimiUs argumenti ejl II, 7. CatuUi e. IX. ad 
f^erannium et luvmal, XII, quae cum nojlro comparari 
•velim. X 4 AD 

i),,,.;-..,Cooi;lc S2& *l- ttOUTll IXACCI 

' AD, PLOTIVM NVMIDAM. lirt 1 : ture et fidlbus invat 
Placare et vituli fanguine debito 
Cuftodes Numidae Deos, 

Qui nunc Hefperia fofpes ab ultima 
Caris multa fodalibus, . 

NulU plura tameo, dividit oCcnla, I 

Quam j 

^ V. 1 ffj. I.uben(TOto> cuii na^ nemo eft qul nelcut." Ke> ! 

JVuniida incolumi TererCb, ob- in nioiiunini. quo^ue paflim ob> 

AricEui Tiun , nM nunc exrolvo. ▼!■. ) M hoftiam. — Placm» 

bcruni Diii, pro eiiiidein ralite Deot gencnlil nodoue acdpioi- 

piomiiruni, otTerendo. Erat ad- dum pro, (acra ii> oSerrei ut 

eo rncrirkcium iJafcitiwi, ex TOto, III. sj. 3. Ji fr« pUcarit " 

vdtivtun ( iit votiiia imtiua fruge Lareu luTenaL XO- 89- 

£pi£. I. 3. 56. vativa aedei II. in eodem «rguiQcntO : hic 10- 

17' 3'- ct H. 7. 17. dbligatam ftrutn ■placaho lovmt, I,Mrib*i- 

redd» lovi dapam.) iapecrali* pt* paUrnis tmradabo. — vit>> 

iis , quae > Diis preciitui crat. li faitguint , ciede , ritulo nt- 

Oriil. TbH. V. 5g6. meritui vo- ctanilo. — tuftodet Numidae, 

tit debita folvit honot. TtbulL qui NumiiLin] cufiodierint, (^ 

IT. 4- ^3> deblta raddtt certa- fervacum NuniidaiD. Ommno 

tiia faiKtit laetut uttrquB focis. Tulgirii priorura rv. cutn fe^q- 

Declaiat lutem poeta raorum pel nexiis erat : Diis TOt« folveiiii* 

tut, fidet (nam et cancu admix- fimE, quod Numidam, defiden* 

tii tibiis eC lyra facii perage- tiiTunum amicii fuij , maxiiM 

bantur. IV. i. 21, lUie — du- Ijuniae, incolumem leduxerilUi 

«n lura, lyrat^ue tt Bertcyn- vel; qnodNumidam mnici* ejnt 

tiae delectahere tibiag mixiit car- lalTUin ceddiderint. Fro hoe 

miniiEU Tion Jine fiftula. Ad fuaviui poeca: fiit tmnc fofpc* 

fii.i cempon inorem iAum per- reTerfui ab Hefperia, Hifpuii', 

duralTe teftatur Po^hyT. : »Fi- altima terrarum Terfue occiden' 

dicinas bodie qaoqiie Romae ad tem, Tel omniiio, longinqni, «t 

racrilicia adhiiKii, ftcut tibici. w^inM .^friea II. iQ. S- — ■"' ...Cooi^lc CARMXNTU X. I. C XXXTI. T. 1 - 1 1. 529 

Qaaixi dnlci Jjamiae; memor 

Actae non alio r^e puertiaei 
IMutataeqtoe fimul togae. 

Crefla. ne careat pulchra dies nota : ' ' 
T^eu prointae modus. am^orae, 

Neo 

vUUtofmJafodalibut,ianxU)i^ pomioDMS. bltationein , epu- 

te*. ntodo hnnc loodo iUum lu, tt, ^ni epulii inlerriuiUt 

erculo inipenieiido. Seneca flonmi copiuo. — He eartatt 

Tii^efi. 1095. ofeaiara; dimda cuin vi: hMC, fi quM »lii> ^ 

mmpUxiu irAiu. 8u>Titei luiec JUugnenia, figiuuda e& nota 

declKUit. qu«in exoputtu Nu. Creffa. tamo qsie Crettca La.. 

midi aiaicis fneiit, ceTtmtim ei bebitur, cretae notA, fa. •Iba; 

Eelioaiii leditum congrattkbntk proTerbiali locutione pio: in 

bus. — 7. dulci, Tiwvi «o ve- felicinuiiii' aiuneistur. Aliu 

Mm amico. Oiuate hoo acpO' dicitUTt aJbo lapillo dUm nota- 

fuic in fqq. — nunun* pioptei, w, de qui loquentli iatii>ii« 

^ot I. 35. 1.) quod puRitiam multui efi Bentl. qui tamen p»- 

egerit uoit alio, eodem cum-illo Eum dixtre Statii Silv. IV. 8- 

r»g* alat , inde t pnaiitia adeo 99. jtibmo^ua cadujH fordtn- 

eum eo ooniunctua. Hex igt- Wm promere famo, m C9ntufi- 

lux h. L eA,< qui inftituendae grmre dim eidem eecommodMi 

■^nndntque iuveutttti praefici- conigeiido: MCTeu^iwDvdiefii. 

. tui, cuftos dictu» A. P. 161. et Ntm rtdintira thalyn, quod an< 

Tiigil. Aen. V. 546. Alii de tecedit, d« folo appiadtu inteU 

lege jn lodit puerilibtu ico- ligendnin; etcaiUu fgnar* di^ 

pinul; quod ipfum puerile vir eadem ratione dictum, qiu 

^tuT. Nec melior eoium la- Ovid. FaA. T* 474. honart f\- 

tio, qiii Limiam rtgem h. p»- gnartJitm. — dieipuUhfo, lae. 

troniimNumidaea pueiiti*fLiif- t», felix, tauRa. ut IV. 4- 59- 

fi) coutendoiit ; nii reErigatnx AHu eft isx caaiida, mtwa ec - 

vd »• fq. -— ()■ qSocom fiittHl fim. — 1 1 . atve tnodut adUu- 

togam praetcxtam viiili nuitA. bcalnr mtphoratt lu Tiiu ex md- 

vit, togom visilam una funfit. phora hauriendi, ia poiando 
modum excedeie decet, H» eft 

V. iq fcfq. Feftul igitui hio pei diei faUeaniutera. Simill 

diei habeatui, bilaiiterqiie tniu- coloie Sut. SUv. I. 5> 1 1. If^ 

igatui. HiUriutetn fpecialibill ge, puer, eyatkas, fed m nama- 

ileii pocta deduarit per coot- rara labora, cuaetmttmi^ in- 
X S , «"«^ ..'...Cooi^lc 530 . Q- HOEATD FUCd ■ ■ 

Keu moi-em in Saliuin fit requies pedum: 
ITeu multi Damalis meri 

BalTum Threicia vincat amyfiide: 

Neu tende feonige fine luefitatione: conTivu certetur, Cc dici <na- 

{mpelh) ckelyn. — Promtaa e ftimant, nullo idoneci auctore. 

> cella Tinaria, Dtqile in medinm Efl ideo proprie li. t. ne vincoL 

po&t.ie, foUenuiTOobulo. II. 1. amyfiuU, in eo cettaminis ge- 

limpliciter ornal. Alii timsn, neie, citiiti lex efl, nt pociilitm 

coiiiducti, rctitentiiim Tic con- uuo ductuexluuriatiu-, tum om- 

ilitiiunt; ne modiig iic tn pro- nino, in bibendi ccrtamine. 

mendisdecetb ampKoiis; qiiim Tkraciam Tocat ad e.Tcmpliim 

admodiim rereor, ut liugitae CalUmadiiapTidAtbeu.Xl.^"?' 

legeg fraant. — t2. uec ablit (in friigmm. BentL n. CIX.) 

fnlcatio, tripiidium, moreSiUo- Kw yttg i @f>iixhn' |UJ* Kr.v»n 

runi. Pade terriinf quatera (\. 4- x*'^" B/tVtfrir ^•fimVTffi' : ^uia 

7.J ■pvlfara (I, 37. 3.) -pedfia Thracea Tinolenti, et mMfKt*- 

ftTTc (ll.ia. 17,) movBre, nt wartu, t. I. b6. 1. Alii « 

rccXXffV waitl at^tfur EiiTip, Tliiacibu$ Ininc certandi mo- 

Troad. 546. fuliennia de folta- rem repetitum Toliutt; de qi>o 

tione. H. 1. non tam concin- timen alituide nou conllat. Cie- 

nus ille, certiaqite peditm men- texum cunt turpe efTet feraini* 

iritris adftrictu* corporis motiti in^niiis, . viniim bibere, Da- 

intelligeadut, quam potiui, <]ua- mnlin Ubcrtinam fuiffe, Nitroi- 

lis in effuflorelaetilii deprchen- dae oUm amatam (v. t. ig.) 

ditnr, eiultatio, tripudium, Sa. forte Adicinun vel omniiio aite 

liisMartis ricerdotibus ferepro» muGca exceUentem (qiiales com- 
priiini. V. Lir. T. 30. ' miiUtionibut adhibitas fiuQa 
.eonAat vel e 11. 1 1, extr. ) it- 

V, 13. 14. Dammla n« vincat titu eJl fiatuere. — taulfimeri, 

Bajfutn, doctc et exquilite pro, miiltibiba ac merobiba, tttPlauT. 

cerient inter fe amvfUde, bi- Ciirc. 1. ». 77. de letia. Si- 

bnndo. "AfuuerK eft , ut Ue- miiis Eormae efi locus Ovid. 

fydi. explicat, amijfit nisn, Metam. XIV. »52. nimii^Ba 

quiim pocnliun iiuo fpiritit ex> Elpeaora t)i«i> Eadem de Cleo, 

hauTitur. Hinc tcftmTi nlna, feniina bibaci/rima, praedicat 

Teliiti Anacr. XXI. a. qiiod aUaa FhataeeusapadAtheii.X.p.44u. 

cfl x"^" wivtiv. AUi quodvi* et indc in Anal. Br. II. 525- 
gnmdiui pocidum, de quo obs- Xfiiavrir (Kforan-aF nialetiat 
que icrpiratiQnc ebibendo inter . Toup. App. ad Suid. p. 78-) ,,GooqIc CABMINVMI-.I.C.. XXXVI. V.12-18- SS^ 

Neu defint epalis rolae, 

-Neu vivax apium, neu breve lilium. 
Onu^es in Danialiii pUtres 

Dfeponent oculos: nec Damalis novci 

Divel- 

xfBKliTrm mgi^uttji» xirZtK tb»- fftclL Xenoph. Sympof. c. I. 
h , fl«.jwr^ iZgof ,. fiaaa SXi», (ed. Badi. p. 1 1 7-) «■""! "''«r 
ouvnut n/MiiBlatii fjA-rijtpmr ^tyfvt ti h suxri ^xvfi , iskj- 
lau, ii iriW «vtif ai iy^fmxmf rm KftfdYiTiin ra 'Bftu*rti,mrtl 
jlfim «iiafiM *w. Bajjui ei ««/ tot» tov AutbWiiou to ■«>.. 
ipfe intignis bibadtatis fueiit >^( Kirrmi tj^xr t«5 bJihi «fs* 
oporwt. Dc colcbri iunbo. «vroy. Heliodor, U. p. laj. 
rum fcriptoro, Ovidii amico xt^iiinf ifx^rvnia ilyaXit» w». 
(Trift, IV. »0. 47.) cogitant aat t^a inti ii^nutai i^' Itivtir 
noimulli; p»rum pirobabililer. lnarTjt^u. — ■puCreS, rcfolu- 
to»i humiilasi moUei, amore 
,. .5 /?. Blorum foUen..is j,i,ercentes. (Sw« '-«f^* 
mentio w conYi™ appar.-.tu. ^.^ ^^^, ^^ -^ CalliW.. 
T.T.cra. 29. 3. et extiemim. j^.^ g^^j ^ cVU.) «-.(antM 
h. L cai-men. Memor« e^ Ids ^^ ^^ ,.oi„p,-/fl /«/.,/0*. 

T0/«, <.p.«™ WW.5C ■riX.«» «.. (Quincti]. ln&. XI. 3-) «f- "^ ' 
^XX»»Nicand.Ti.er.2ii. z^ I ,g g. _ ig. wflB* tamea 
fio Mofch. I. .03. v.'M«i h^ D.niiU» JlwH«t«r, diveUi ^e 
J«-« codem fenfu Seneca Ocd. ji^n,,. „j„i,„o ( teriio cif..; 
455. et J'"»™ fc""^. "lo deEo- ^^ amplexu adulten, amatori., 
Tefcens, ut ro/o fc«uii II. g. i5- Ui.midae. — novo iterum Ebi 
dominM brtvii h. brcvis aevi II. ^^^^^a , quera denuo «mpiecti- 
*4- >4' tnr; nihil ampUus. — omti- 

V. 17 — 30. Omnes Duna- tiojtor, quem arctiua unple- 
lis imore incendentur, neq.ie ctiliiTi cui tcnicius. mliaeret 
tamen eo potientur, Damali quam liederae irborem an.bire 
in Numidam aiumo convetb. folent; perviilgita poelis iroa- 
Vivide fntis aique omate de- giue. Catull. Utl. 32. — 35. 
fcriprit liaec po«u. .— iit Da- mentem amora , revinciens, ut 
maUa deponent ocuIm, bteriter ttnax htdera hue tt hae atbo- 
«t cxqtiilitiinre forma, pro, ocii- rem implicat errans. Claudian. 
los iii Damalin coniicient, im Tefu XIV. Jg- quam frondent 
eaque deponent , defigeni, piJ. hedera jtrmgitur aefculus, quam 
duitudine aius quafi obfiup»- teiuo pTtmtfir patmiu populus. ,,Coo'^lc Pivelletur adi^tero, 

Lafcivis hederls anibitiqfior. lun ^ittip.. Hea apg. snut Xumulam ui^ikxun fytoat. 

xMvii ip/it, eKm T»iii' tfo' docie indB ad hederotn ixboii 

fMi. cf, V. 15- 5- — ^f'i- fe implicuiKni uodactuiD, 
vit nugii id CamaUn Mclve CAR' 

,,Coo'^lc CABMIWVM 1- 1. C XXXTn. 533 . 

C ^ R M E N- XXXyjt 
jKGvasENTria. 

irugna ^etiaea^ V. DCCXXIII. eemmiffa, etji yi* 
tjitmtii demam anni initio ^lwaitdriam Atigujbu peterett 
«ayi(0 captaAntomum et Cleopatram ad wbmtariae mor- 
tis deJpeTationem adigeret, fioeta, tpto et fortitij kgeit- 
tiam animvs feriret, reiqita geflae dignitatem exttdleret, 
ai hyioria» 9>eritat« disceffionem fecit hactemis , ut rem 
tanqjmm eonUtmo gejltan, Avgiijlum adep Jntonio et 
CUopatrae e pugna ifta fugieatiims inftMitnn, ohfeffam- 
que Jlatim captamque ab eo Alexaudriam, tum necem 
CUopatrae inficutam traderet. Hodem ordine rem ex- 
pojitam hahes apud Flor, IV. 1 1 . Jam initio Jiatim 
carminis effujiorls laetitiae fenfum, tpio contactus ad ca- 
nendum aecefferat, prae fe ferens poeta ad pommunem 
Jutaritatem fodaUs exhortatuf, diemque feflis epulis cele- 
hrandum ittdicit. His enim patriae qiiemquo amantijji' 
mum nunc vacare, omnupie omnino laetitiae genere cer- 
tare oportere, propulfato, quod ntetu ommum contandf- 
fet animos, ffatriae periculo. Qujim enim Cleopatra 
imperii Romani potiundifpem impotenti animo concepif 
fet, ab hac, fuperata atque incendio abjiimta eius claffe, 
tam turpiter deiecta eft, ut fuga vitae fuae conful^e iie- 
^effe haheret, eoque tandem inopiae, inflante Octaviano, 
Tedigeretur, ut, ne in hofHtim potefhatem veniret, ipfa 
^bi manus tnftrret, Emiuet boe earmen vividijjima 

reruin «!<: :^54 Q* HOBATIl FLACCX 

reniui ^xjidjilione , affecttmm vi, elocutiomsqiie orrtaiu 
JpUndido. In adomando vero Clevpatrae charartere 
fenjum plane Roir^num fecutusvlderidebet poeta. £.ver- 
tendae eiiim reip. Romanae conjilium ngn poterat , quia 
civi Ronumo, qiii CapitoUi arcem aetemam caputqut 
imperii orbis terrarum Iiaberet, temerarium videretiir, 
eains tamen temeritatis culpam idem a (^ledpatra , quoi 
txpers muUeiris nutus vphiatariam mortem ignominiojae 
praeferret, fatis redemtam iudicaiat. Itafere de dnto- 
nio VeUei. II.QJ, Antonius fe ipfe non Jegni- 
ter, interemiti adeo ut multa defidiae cri' 
mina una morte redimeret. Caetcrum comparent 
cum h. e. Nofiri V. 9. Vir^. 4en. VIII. G^J 5. et Fro- 
pert.JII. II. et IF'. 6. ■:,.Go'og\c CARMISVOII-'!. C. XXXYll._ V. 1-^. 335 
A h' S a D A L E S. iNiinc efi: bibWdiim, 'Hunc pede libero 
Pnlfurida telliis; nunc Saliafibus 
Oriiare pnlvinar Deorinn 

Tempus erat dapibus, Sodales. - V. 1 fyf- EfbeitU laetluje figiu Deae, h. laetiilae £^b 

leurunii .quo od auieii<luin cKci- plauTu edidere. Peflune ibi 

taciis erat pocUi jfSu oiatio pec Inipp. ' Sic mui matitt £urip, 

bteres fententua praecipiuu Hel. g75. pet inimicut Ptop'lI. 

niive adiivrat) <m1 iuTupci; vim 6. .3Q. fuperbus Senec, Mud. 

•ddit .ri nitiu tepetitujii et v. 053. iniuno/tti fupra 35. 13, et 

*rat, de qno fiatini. GenenUa fic cencieg. Minui camniode 

rentcntia ent; hilaricer Liiuc nlii li, ), inccipvetancar : pede 

feAiUD BcaDuu diem ! Vro hoc libaro ■ catenis , quM a Cleo['.i- 

fiatim . qiiibiis uiimum exliila. tra timcndie cronti L leciipcra- 

nri vultt commcin\ornt yiiium. ta Ubeitatc — 2. nunc epii- 

tiltationem, epuU*.- fure ut I. lae appucaitnr. iplendidae uc 

36, 1 1 fqq. Iniiiiim EuxilTe in3guiiic.ie pro diei roljennitate. 

Tidetut ui Alcaei liniili* <ir;>u- Docce ec augulb fpccic hoc poe- 

inenti carmine, ciiiiis prinios tjextulitiorationisculore a fup- 

Tv. fcrvavit Atlicn. X. {{. iur ptic.itiauum caurimoniia dcfimt- 

Xfit /la^iimir, xai rin* «jigr (o. Decreta eiiini od pidviii^- 

fihtr itatit, lniiii tti/iiiai Muji- ria Ccoium vel ob rcs £cli,citi:c 

«i>iAt, — paifanda tellui, liil- gc^Aas vel ad ipluium ixam pco- 

taiidiun, tripudiandum (iit I. digjis aut calamitnlepubUcams- 

4. 10- adde I, 36. 12. Ovid. iiifcTtatam placandiun ruppUca- . 

A. A. I. 112, FalU VI. 330.) tioae Deorum Ibtuae i» lectis 

pe Je fiiwro, libere, elfufe, ntaiii- circn aras coltocari, iisqiie am- 

miim metit Uberatum decet. pliOimae dapes appiiiii folKbanc. 

Isam id totum auimi babitum Vbi igitur ad j^ratias DiiJ agcD- 

lioc epilh, pertiiiet. Piopcvt. das pa.Cerct, privata ciim pu- 

IV. 6. 6t. iu eadcm re: yrofe- lilica certatMtlaeiitia, fglUs.epLi- 

^ rpiitur cantu Tritori • onmettpie , lis aliisqus prodica. Cic in Ca~ 

BWioM pUuferiuU tirt» libera liL 1(1, 10. fifaiuaiH «d oiiima 33* Q, HORATII FLACCI 

Antehac nefas depromere Caecabom 
Cellis avitis, dum Capitolio 
Regina dementes ruinas, 
Funus et Imperio parabat 

Conta- felvbiariafiipplicatioJ^crMutfi, dum. t.c. Ovid. A.A. n. 457, 

t«Uhratote illot JUt aan etmiu', Ciotiida iamdmdiim ditgataBi 

gibut M liberil veftrii ; budante colia lacertU. Tib. IIL 6. 6;. 

■am X.anib. Eodcm oracionia lamdudumSyriomadefactMjtam. 

Xplendore ac dtgniuto foUennei jtara nardo lUbueram fartis iiB- 

«pulas devicU Claopatrt iiidicit ■plicuiffv cemai. Alii graecibno 

I^op. IT. G. 1 ft{q. Alii pro- rem expediinit, parum oppot- 

' pTi« Ik I. ■cctpiimt, Teramqiie tiine, arbitrar. 

a poeta rupplicicioann edlci exi. v. 5 fqj. Qnod amei ; rep 

ftijTuuit. Seil hiec pu-um com< in ritmraum disci^imeii addnci^ 

node interiecta eCTet aliii, qiiM mftu, impiiun fuilTat, .cima 

ad priTatam hetitjun rpecunt; Konuilnin deAecniilet. Pi-obac 

tum carmen eft ad Sodnlea, non . Tulgari ti-amenndi fornu docie 

ad populiim Rom. nt III. 14. poeta fenlsntiatn pEionun w. 

nbi miilto enTiorem ingenii in- nlia idea i^eoiaii, qua Titam iu- 

ceflum in eadem re fuadenda cimdam in genoe deAgnatt iiik 

deprriiendaa. — • SaUarmt dap*s, rum repraeientat. CawmlnM 

epiilae opipatae ec inagnilicae. pro qiiovia ni^iliariTino, quod 

Hittc gjmlari Saliarem in modum adeo fafta taiicum luce b^Mturi 

|>roTeTbiaIiter Cic Att, 5. 9. repofium ad fitftas dapet V. q. 1. 

T. Torrent. — omare pulvinar cf. Pxop. III- 6. 63. Tib. If. 1. 

dap, iiiltriteTei adponere dnpes 37. depramert (t. ad I. g. 7.J 

pulv. — lempui arat, ell, fed e celia avita, io qiia vinam ab 

■ttenim elegnnter animnin keti- aVa recondiciun fiierat, adeo- 

tiae teftiricaiidae vel miuimam qne Tetirfiiim. Trjiam ■pattr- 

morBm impacientiui ferentem nwn fimilicer dixit Tibull. I. lo. 

dRpingii. Ariiioph. Ecclef. Qfi. 45. — fipj. Splendide, proy 

vi rtrr Sirtftt cvx 'n(^"X -f dnm Gleopatra reip. Rtmanae 

i' vr' miXaK. Senec. Med. 1 1 1. incericiun parabac. Pra r^i- 

Maltijidam iam temptu eratftU' blica eft Capitoliiaii , Ciun dile> 

ceitder» piBuat. Propert. II. Q. ctu; nam ■etemitalis illod lei 

16. tnagni nunc erat orit opai. Romauaecevtiflimuni |h^iiiuIu- 

nbi .T. BnmUi. Idera 'e\e^at bebMur^ t. tll. 3. ^b. tt Ul. 

n&a pariSco. duium ct iimdtf 30. Q. Hbi rminm «mu ^hhm- ,,Coo^le CA.RUISTM L. I, 0. XXXTII. T. 5- 10. JS? 

Contaminatd cum grege turpium 
Morbo Tirorulat qnidUbet impotens 

Sjpe- 

itjt feiniiue 3«nwntif, quunon ctt per etmtamtum (ntSnetOtt. 

nifi demena animo Aruere pof- Tit. c 7. lilido propter fpado- 

£t. — Quo eveifo, funiu, £. num greget fafptcta in eo eretJ^ 

nem fe iiiiiul impofitunm fpo> entnque co/itamimilum, impura 

nbat Intfrio Roaianonun in libidive actridun ( Piopert. d«~ 

nnireTruni terriruai orbem. Cleopilia lU. 11. 50. etfamt^ 

PIui dignitatii Iiabet , £ ita ao los inter femina trita fuot , efc 

cipiai, qiiam C limpliciter da dem Timlentia) impuTum, ii^ 

eTettenda rep. Romatu. cogites. famem. Apte Tacit, ' Annal. 

lU 4]uoqiie TeUei. II. 35. Ad- XT. 37. Fiu m illo coiUamina.. 

vtnit dtindt ntaximi ditcrinanit tonun grtge in modam follcmti- 

diaa., /fim Cae/ar /dntonituiju* um eoningiorum dinupfifftt, buu 

productis cleffibut pro faiutt at- dante SentL Alii ad eviratioi- 

ter, in luinam alter terrarum nem irahunt. — turpiummor- 

oibii dinjicavBTf. Gteterum co- ho turpi morbo inraimnm, matm- 

lorem oxationi* e Nofiio duxic boforum, iva&wt)'. Naminor&w* 

Vder. [\3ax. T. 1. de Corioli:- ut Gt. riatc, icKStt , de impuia 

■ no-. funttt «C tantbrai Ranuato libidiue dicitur. Catull. LVII.6> . 

impm-io Tniniianitm ! unde pBteti Morhofi pariter, gtmeUi uiri^ 

legidebere: funui ttruinaicaat. ^ut. Sonec ep. 63. ioipudicut 

Facile Tcro intelligitnr , ad iii- morhum eonfttttur ac pablicat. 

Tidiam .rei augendam baec a ^AtiraiAc tint hobei in CalU- 

pOGia itaadonotBefle; namnon mach. Epigr. XUX. 4- VoSit 

^^ exfciiidi popiklum Homa* etiam epith. turpium ad corpus 

oum Valebat Cleopatn, qunn t faolem rugi* inde ante lem* 

eiimperare, regni TedeAlexan- pu» deformatim trahere: qra 

drtam tranalata, Rcb liitii noca eadem Vi rugofoi fpadontt No- 

e Dione L. 7. adde Propeit. flet jfisitV. 9. tj. et fronttm 

in. I.I. 29 [qq. Flor. IV. 11. hifpidam IT. *t>. fi. adde Clau. 

~- 9. cnm fpidonum turbi, dian. in Eutrop. IL 67, — 10. 

quos et in con£liiiro «Uubebat, quidlibtt . . . tf&ri«, '>Tebiu fe< 

et exercitibui praafecerat. In> cuadi* in ruromun Ipem, imp»> 

'<a T. 9. 13. Romanui mUti~~ rii Rouani potiundi adducta. 

fpadonibut fervirt rugofit pottft. Impofens eA ii,qui libi tempenrei 

Indignitatem rei ipla ontione nrodunt fcTTare nequit, Taluti 

Buzit pocta. Nam iAunt tp».' in laetitia '( Lir. XXX. 43. *m 

4aniuB coiDiutiuti grtgtm To- infoUntikt ^nAut tiova boM fof' g3S Q. HOBATII FLACCI 

Sperdre, foi:tunaque dulci 
I Ebria. Scd Hiinuit ^arorem 

Vix una fofpes jiaTis ab ignibus : 
Mentemque lyin|>hatam Mareotico Hede- tmiafit, iittpottntes laetltUu (t^- promfintorinm A<Jtuclun gtan- 

fanirc.^^hiacimpoltnsfperarc, in ter n3flict:i. — miatiit furorem 

Iperando , qiiae iminodicas Fpcs ditpttlit, exciJRt nnimo jnfcni- 

Ulirno conceperat, quae,' qua am adcrtati imperii, fp;m regm 

«rat •ttjini impotfntia , qnidli- impotrntf inimo conceptinw 

fcetfe adfeqiiipofTe coiififa erai. <)iiod t/x uno mvit fofyf* «Tii- 

— ehria docto pro infanienE, fiffet, fcrrata elTet ab ignilmt, 

netitcprorthialienata, imposfni quibi» teliqiiaB «brumtac eflent, 

et llcrc graviter pro, eliit», «iii- qui>d tota paenc cJaffis igni do- 

mofa, infolensfact»/cpj(«ii«<iu;- leU eiret. Rem tradil Dio L. 

«, fortiinao blandiiiis. Sic 34, el nlii- Spectant aden 

jM^uur irX^XdTjT Amycnsacceplis liaec ad Antonii cbflcm, quae» 

ntlnciiljns impos fui factu», th eo deferta, in longnm Por* 

•^3:«vut dicitiir Theoci.XXlI. tiHime piignandi pcrfcrerairt 

58' f^^v* '^"i b. BitfKTH; confbiitia, ac pnene tota crema- 

tfS*, Amcr. iu fr. p. 279. iit letiir. Cleopatvt euimcnniLX 

efcriiamore 0« i« CntuU. XI.V. nsTibus, vixinito pi-oelioanfii- 

»j. et Bm. Siirrt, qri e^itli. gerat. Qiinrum qiiide.n, nul- 

(iH^fi.id T. «Iriflpoetamallufiffe lini qiiippe ad fbrtunam belli 

exilUment. Scd poetii dufda itenim tmtandaiii mometrfi. 

omiiino dicuntnr ea, qiiae aiii- nQllam Tationem Labifi'' ilois- 

tH^nmobUctant.veladrpeLtiilaeia liiu, utpoet*; j^raTiter timen 

fnnt, Cneteiiim iion tam res ideo accufatus a T.FabvoEpiftt, 

felieiter geflne Cleopnit«n« in II. 55. -^ Meniem lympt»- 

fpem regni «icxcrant, qiiara tatn, iyrapbatico metn, f, T»no 

«mor Aiitonii, ijui, imperiiun tettQie coiTepiam. Ovid. Hi- 

Hoimmiim ptctinra libidinura lieitt. 49. anlnuilia — fani^na' 

(Flor. IV. >i-) ei promiriffct. tiunr Ij^irphaia timores. Senec» 

Igitiii de hoc/artKrui Julcisuni- «p. ig. nii//i' lam ■peminofi — 

• ce capiendum. quam lymphati metas fvnt 1 co** 

V. wifi^' Spem (ameuiftam mente funt. Lymphati enim 

.iliecitt olaffe ab OttiTiano ad dicuntur fiibilo Nj-mpbae ad« 

fpecti» u:n;«V.CoO'^lc CABUIITTM L. I. C. XXXTII. V^ II-I3 339 

Redegit in veres timores 
Caelkr, ab Italia volantem Remis adurgens: accipiter velut 
Molles coluiubas, aut Iepoi;em. cdtm 

Vena- fpoctn conAenuti, ab mqne in — ^argntt pmnem. proxi- 

fiu-nron acd', >1 nMrixif****' ns inreqiiem eain oi halia, 

Kvu^if (ut Herfcli. T. Viifir qiiun cUfTe petLtuTa fueri^ 

^s^^irrti^ (eui ut Orid. Uer. iuleo<)iie rwo vo/anMm praeci- 

ly. ^7. tpiat Dryadet taanitjue pici f'u|;A ablntilm. Ita iungera 

iicornei namme contacttt atto- praeflat. quam oi halia reinii 

toum Juii lum omnino mente «JBfgeni, quoil languidiu* Ti> 

alitnati, atqne iti perturbati, detiiri eC& nd m Teritatem di> 

ut prae couTilii inoput caeco p»- ctiun fnret. Nam C»t{»r anni 

Tore corripiantiu. lam lym- fequentjs demiim iiiitioexltllim 

pliaticum I. iiumem timorem reverfu» Alexaiidrtam peciit. 

Cleopalr.i prodiderat, cum vix Dio LI. 5. Hoiadu» tomenita 

inito proelio, rebui 1(111110 in- ran aderBtlle Tidetiir, ntprae- 

tegrit, fiigani Racim cura nori- tei IJbunta* niTe* et ipfe Cae- 

but fiiii moliretiii; ; coiu» timo- fir fUtim pofl pugnun Actiacam 

ni ntque . adeo amentioe cauC- Cleopatram perCeaitiu Gt. Ne- 

W ail ebrietateni poeta retu- que aliter Flor. IV. 11. PrU 

lit, Bc lini ul pro^igatam eiu* Iii> ma dux fugat rtgina — f«d in- 

xiiriim nouret. — ^ jlfareaftfiiin Jim-e ve/tigiii Cttefar — prap» 

Tinum,' ad MarAotidem palu- tnanutenebantur. — ii/. Coni- 

dem. T. SiraboXVII.p- i^igD. pnraiio Homeiica I1.;ie. 159. fq. 

et Hej-n. nd VirgU. G. 11. 91. IlvXr/^vi t' ArofovM - ivfnlf- 

— reUegit it (■ ad i-erot timores, nai afta^ai , JXf^ferMrw irrrqr- 

«fTecit, ut haiul cemere ampliui rmr , ^iilmi ttfttai furii rjJiff 

timeret, Tenim tpliiitanimoin- m> «rfX«i«r. cf. Eurip. Androm. 

cuflit timorem. Proprie efh 1141, Ovid! A. A. t. 117. 

videtiir'. dispiilit infaniam Mn- molUt tiraidM, imbellei (FV. 

leotijo ttienri oiTurani bactrinii, 4. S>- J commiuii aninmlitim ti- 

ut , cum antea liue canfla trepi- midonimepicfaeto. T.ld 1.15.31. 

daffet ClBOpaira, iiiiuc Tere it — citui caxla. coiicitato perfe-' 

ad incitii* redactain ituellig;eret. queni , Tedigiii inliatii, ~ 
Y % ntVoli. 34^0 Q. UORATII FLICCI 

Venator in campis nivalis 
Haemoniae: daret ut catenis 

Fatale monftrum; quae generoGu» 
Perire quaerens, nec muliebriter mvalli cum dilectn , nam ]>« iprtim poet» innuit p« e»te- 

hiemem venwi ftillenne. Hinc ns» f. vuiciJa Cleopalrae in- 

xiivis ac frieoris conAanter in iicienda. Stat. Silv- I"- *■ 

. veuitiii defcripcione meiitio Et. 119. anguiffranujub domum, 

r. ad I. ». 25. et V. 6. 7- Sed blando qua morfa «aneno v<'fi" 
«egani omniuo hoo epitli. in 
Thelfaliam, mitioti cacto fub- 
iectiim, cadere, idcoque Aenut- 
inant de Thraci-v, quamabAemo, 
«iui inonte, lic appellitam vc'- 

lunt I inierpreuntur , invito 1 

lifu loquendi atque analo";i<i. 1 . 

MonUiias vero Tlieiraliae regio- terga ilabil: currusque fe^ueat 

aes nive conlitai fmfle pluta Jgamemnaniot — lattisfiefpom' 

■veteTLim evincunt teriinionii. pa Mycenis. Piopett. III. 9. 

Offa pTumofum vevil glacialii 51, Accepere cuae RomuU rin- 

Oiyutptim Ct.ii(di.-in. de R.Prof. cla nuiniudcCleopairae imagin» 

n. 257. adde ifl Ruf. If. 18'. in triumplii pompn ciieitrnUta. 

8tat. Ach. Iv 476. de Acliiile: Vnica mo-i/(nappeltaiioiie poe« 

9Bi> enim JeHionlis fult vailibus fiimma fcnfydV tot«m Cleop*- 

•/t«- crmsrir. effoffa reptanj nive. trae, femiii.ie pv. ifuGaimae luin- 

ao. Vt carenis Ju«ii iji Vin. riae, Ubidinii luceftae (e Rom^ 

cula csniiceTet, ommuo pro, noTum fctifu , V. c L.ucMi. 

ut viva e> potiretuTt l^amque VHI. 693.) atque- inexpleta^ 

tciiiinpliali pompae refervaret. tumanimoimpotenliiEinae, ad- 

Quod Au°uiti confiliura diferte eo.tat, quaemiitier, eaqueexter- 

uaditPliitatcli.Ant.p.rf5a. rtv na elTeir, (I.ucan. X. 66. Leuc»- 

nft«OtXT.W firiftirt xtXtCtat , ^r diotjue fuit duUus fub gur-ite co- 

tiimrm, /iiiXitTtt rii KtjinirK. fus,anmuttdum,nenofira(fuidem, 

rfeii g«n(t (tpnTjffai. Kni yaf tnalrona teneret.) Roroano 10- 

iipofiiiTii KtjS Ttiti xpif''^'", 13^ tiu»qiie adeo orbi* leiranimini- 

Mly "f" iilȴ iytito Ttv 5fi- perio iuliiaret, bocqiie ab An- 

«/«^ Kuvotj/JtyiTt iw/njk^ (^uod tonio liliidinum preiiiim p»cu 

oflci, Aufo 


nia, fugit Cle 


apatra cate- 
Nam cateio 
tviun 


phalcm devi 


-ti ho&inm 


diice 


oniabant. mo 
necandi. cf. V. 7 


4. Eod» 


coloi 


e Senec. Troad 


.5». Kam 


.Jfue 


al ad feprra 


„™, ,ofi GAlTHinTH I.. I. C. XXXVU T. jg^i/^ 34t 

. Expayit enTem, nec Utentes 
• ClalTe cita reparavit oras"; 

AuJlft 

•Bet, ^FIor. TT. ii. Haec ma. Tit, qno te '■ptieiotan fuerat. 

lUr Aegyplia ab ebrio imperalo- Vim eniin libi , prolato telo, 

ra preiium tilidlnum Romanum inferre conabatur, Proculeiun, , 

imperium petit. cf. Vtcip. III. qiii fe ad OcT.iviannin ducturul 

II. 31.. J iniiginetn RbTelTit. elTet, c&iirpicaUi, qui illud nu- 

Inde Flor. 1. L Jntoniu» — ta- nibuieiuayuc exttiTlit. Plutircli. 

ttti in monftrum iUud, utmente, l.L — niuii>triW e fcxui fui im- 

ita animo ijBoqat tc ctUta defci-^ becillitate, timida indote. mui- 

vrat. De CiitiUn» fimiliter litbrit metuj experiem Cleop»- 

Cic in'Cat. II. 1. nullaiamper- ttamfpiritnmreddidiJfe&iaiLttt 

ficiti a ntonflro illo atqufjrrodi- dicit Vellei. It. g?. — necclaj- 

gio moeaibai ctmtparabiiur. Fa- ft, quaciDn e proelio eSiige- 

M^ peltifemni, exitioriiin reip. ral, clia cilaU, citato cutfu, 

Romaiue. Optime totion hiinc taea pEaecipiti reparavit, para- 

lociunilLuImiLiican.X. 59.60. rit, quaeririt, petiit, ormt la- 

deCleopatrai Dedacut jiegypti, tentai, latdbToCi loca, tutoa r«- ' 

J-atii ftralit Erianyt, Romano ceiriis, quo Auguftiis ndn fecu- 

mon cafta nalo. tiinu fuilTet. AfTerc qiiidem 

V. 3t /ff. Illa antem indi. Pluurdi. p. 948' ^^ tranire- 

gnum nta hoc modo perire, hendii e Nilo in finiim Arabi> 

glorioCorein viue exitnm, enfe cum naribiis e.im primo cogt- 

itrepto, tcnurit; cumquemori UlTe, ft inde Atabiam Tel Hk, 

decterinet, non ignoto* mari* fpuiijun (Dio. IJ. 10.) petere 

>m Hili Tecelfu*, in quibiii de^ ▼oluifle; ■biecjfTe tamer illud 

Uterceret, hi. regiam animo Gonfilium, ciini n.iT» aliqiiot, 

pUne regio peiiit, ibiqiie rega< pTimiim trintiniiriii , ab Arabi. 

U induta cuhu mnrtem libi, bu* PetTaeit combiillaf atidiffet 

■diiiota corpori arpide , conrci. rraaparatat eiii* ui Oceanumfu- 

▼it, Quam diTerra ab hac pe- get meminit qiioqiie flor. L 1. 

deftri poetica fit ralio, maxime 8ed fnppreflit haec poeu, M 

in lenientiBniin nexn, facile generorae Clenpatrae indoU, in 

atiimadvenu, — fanerofius, voltintariae moriis , etfi ei *it« 

mortii genere, qtiod magii re. oSeTretur, confiUo capiendo, eC 

ginam dccerei, quam qiioignr>. n)axiinc iit diifimulando, quod 

miniofe per.tTii|niph|im, mani- ideo neque rc^no amiflb fupe<- 

bua revincti», ducu in caTcere fte(efl%,n'ccad tTiiimphnmdedu* 

■fliceTetur. — 45. InTeTfe: ci fuftiueTet, inligniter prodita* 

lortitn •niHD nunibut ti*cu, quidqnam detntheret. Cf.Obff. 
Y 5 V. aS- ,,Coo^lc 34^ Q- UOKATn fLACCI 

Aufa et, iac«ntem vifere regiam 
Vnltu feienq» fbrtis et afperas 
. Tractare ferpentes, ut atmm 

Corpore ccunbiberet venenum; 

Deliberata jnorte fferocior: 
Saevis Libumis. fcilicet invidens Pri- V.BSfyq. Quin , quom Aa- Sie atra Imi, Mrm /mmt, 

tiro poft pii^uain ActUcam de atra cara et Jiin. cf. Vitg< ' 

tnoTU llbi cnnrclrcenaa delibe< Go. II. iso- Aen: n. zai. 

lalTeti eunque decrevidet, ton- — corpora coml»boret, corput 

to/eriKior 'kiumorior inde facta imbibeTet , iniiceTetur' Teneno. 

(coloieminde petiic Stat.Tlieb. Dum corpu* iu genera nomir 

'XII> '}6a. lam letal^ fureiu, nat, et ipfe, qiia parte Tcne- 

atqua audax morta Jutura; et num admifciit. Cleopatn, in 

Vlt. 699. vires ftducia letifag- nedio reliiMjuete Tidetiir; nifi 

gerit, inda viro maiora^ur niem' poetae verba, (v. 26. afperas 

hrat dieufite iaetior.) aufa eft traetare) od eorum feuteiiiiani 

tiifere aitpicert, intrare rufti. tiahenda exiiUmea , qiii Cleopa- 

nuit rrgiam aubun iacentem ■ af- trae brachium >b >rpide , (nam 

flicuni , proSrntiim CSic iacem in hoc Jerpentiim gcnere fera 

TrjinHi» Senec Tioad. 54.) tx- ci^nrentiunt , veliiti Plutaidi. 

qiiilite; ex intimo Cleopatne p. 955. VcUeL IJ. 87. Tlor. 

renfu, <|iiem ipfa difHmulabiC IV. 11. cf. Morgagiii Opufc^ 

valtufereno, nd ketkiam coii)> n. 39-) autea lacelTita, td- 

pofito, quo i^o animum ma- morrum ft«tuuut. ICtMrf,u«r* 

gnumetfortem piodebat. Frae- %titri m eiui brachio appa. 

cUra veio oppoCtio eft in aufa rnilTe difcrtc tiadit Bio LI. 

vulta fereae et iacentem regiam. i^. Vnde et tn triiimpho 

Ad rem v. Dio LI. 5. — for- Cleopairae iinaginem