Skip to main content

Full text of "qing zang gao yuan ji pi lian di qu sheng wu xue wen xian mu lu"

See other formats


197 5, 9,3 1 青 藏高原 及毗连 地区生 物学文 献目录 

(初 稿) 内 部资料 注 意保存 青海 省生物 研究所 
一九七 五年一 月 毛主 席语录 

中国 人民有 志气, 有 能力, 一 定要在 不远的 将来, 赶上 和超过 
世 界先进 水平。 

外国一 切好的 经验, 好 的科学 技术, 我们都 要吸收 过来, 为我 
们 所用。 拒绝向 外国学 习是不 对的。 当然, 迷 信外国 认为外 国的东 

西都是 好的, 也是不 对的。 

对 于外囯 文化, 排外主 义的方 针是錯 i 吴的, 应当 尽量吸 收进步 
的外国 文化, 以 为发展 中国新 文化的 借镜; 盲 目搬用 的方针 也是錯 
误的, 应 当以中 国人民 的实际 需要为 基础, 批判地 吸收外 IS 文化。 古为 今用, 洋 为中用 f ti> , l1 乂她 4 li >i 才。 ^ 4 ft -、 A ^-1 ^^^^^Mi . 哉-至 ' "J 斗 ^ ^1 ) 今 r^?"^ 1\ M 
^ ^^^i^.-^i , 勺 -i:rfefe 力, 半- C^^ 。 4' 

^ -人水 t 杂, 其 ^ -^1^ % 地 < 0, A 收 4 ^ 
-加 1乂^ 毛 《傅 £《》 弋 S 石: H 义 '/V 人年' 拳 3 , t\ ? ;1^基;^免>^^《"编 , 

、巧、 《 、 -:^文:U士f^■<rKf^+ :! 

爻々 卜戈 !^: U It ^ ^>^A 43f h )?u rr^ick ^ g)^ i(/^=e^^ cA^K 
喊 , yU^ 、 ) 麵 , 1^7^ 乐 4 羞叫 。 

^^.4^.iT -HDid^ 1X A^i)^J . J?) 分 3 才 i 本、 • 夂 ^啣、 

光, #趁* ' 文、 《义、 ') 我丈; 打印 、 、 、 誠 

ax,'1^4:tJf、《4#。f 表 、專 5 i 者 ii) 、7$l《j4ii 4 寻", 乂 《:^老 、八、 

各 勾幾^ 考^^ *>1 多盧 ^"''K 岸 44 5 '1。 、 

A A 1^] * 教^釣:^者、 :^t^ 犬^ 是不 。 - ^ifk 

载 a iU^^. fe] 考^ Ai^ 我 肩^^ « 、 

凡七 -r - )^ 

Pj 袭 

勢適! i4,f ( 仝 M^h:^ ^^i)4^Ji^^4 ) 

赠 
舶 # 

•^i:^;^ 凌 iH、 rj。 々; V 真 竿 --;^ 。: 、、版 社 。 

;^^、《3堍"《4— 巧机歹^、《化'&"«1^4,夂^"^质、^ •、 s,、》》 — — 

^^1、 , "乙箐 真 iv: 舞乂" 脉? 立/" 力 力 初步呆 -奇^ 、 

太乎》 !磁 ii 埃 石 ^4^4? [会' 桌二 々全 体&途 《义:! "—'oL 

^尚 绿,? '光 ji、 &奇 恥打 f 叱化 i 资 i 。注》 性 。 . 

報仏; ?'' 

>、 善 、'7〃=~ ―、 A 。一 A、 >々"人~>站;4、1。她趟("^^)、《=^:?-/厶 

xll-T^-ltji.'^^A /U、 1^ 7 - 7 < 9 A 1^ 4 1 „ ^ iff ^f-lkc Qk)3'^ip,'%~,, 
, ?"。 st> ii4n44>,g;?J 《&。 一力" 
>c A 哲、 舍 焼./ 夕、 @i^#^^i^;^iii^>^ijlci^^*?jL7<^,t、 

/?"。^jb^4《"^《、~4i^々3^.!l^" i^^^j^i^ 一"^ -t;" 
M^^^%W^^. , M、 。" . txh^^^'^U^^ =^ 、这、 《e^ 地褒 及其动 :<«< 〉 J 踔 。 

^ 4、 、 "去; T 、翁询 条 - 个! 力' 尋。 法法》 4fe 、 7;": ' 

j^NK '?^ b 4 湳犬; i 硪已 s 二, "虫 \ 。《錢 止 禁 、 4 "乂、 产) 

4^淪_^3力+晨武姦"仏 ', 脚: 一 

4^^4 . 厶。? 丫 凌忒 杯 硭 gi"、 f4 fi>^ 

秋,: 人 i^^M^^^ 义:, 吐變 f 叙纏 一 - ^^礎.爿连辜。 ///VaS^; 1 :^"^^;^!!^^^^^*^**!^ - 

sill ( 义:, 尸々 趁、 ^m^i-^iiA^^^a 主生吻 孝会第 年会 it 文 3 姜 。 . 

踏' 义€、 ,9/^ ir^d.^;^%^^=^^ 、 工 2i 余 义奏动 % !孝" 

u^i^^^^i.^. 吣;: 化 

才 &! 《义、 炎 S、、 我 《乂, ^ &卫 

'一、 . . 古丈— f'b 撢教、 /》" 上-厶 孓' 

^t^^y^. "&、 、码 北新! 、卜』 在? 询广 c/ft^M 、纟化 7 汇 . 

含丈 4i 、孝 •!、 《夕 ;、、 Aj— 二々. 

^寡 4 么、 卞 f f ^4 ? 1" 、 "^itjA^ ' -逃 ^ 、 T^^^xkim *H ^ ^t^^Uo 

一 ft, ,厶、 、莰^ 乂、 4^ 念^ A 凌 If 著 I. ■ 

-^^i^Mjj t^i-j. - ~^《 

^ ^ t >_ 才盆: 々 、 4 ^ ^ o+iii a^aL :^… ' 

. t iWf^ 喊 I 

^义: t Si$t ii、 % 洼] 紀茂^ ^ M ^ -i 虫 . 

f 鍵 A、i^§,t、 ^ru^^ 一 '、? ■' 

^;^^、,?—^^"的 ( 轰"寸。 厂 O-'i:^ — 

1^ - 、 4 辦 4。 美^^ ^ ^ ^^W^iA 。 、走 喜? i "&、 f 趟止、 反1^ 石楚、 娩、 * 、 

; ^ 建 d 、地 X 态、" ("- 錠 S 忍: 
'6?! K ' ^-^^Jh^f^ii 芝、^ •^zf^igi: 化' 13。 丄、 地艮 4、 '々- 
ki- , /人" 、: 兽 |、.;、§条和|^"^1木金:《1 % 1 4 £;-{4。、 +的 4 £'歉鈕^.和 

甚" 丄>^ § Ijf/rt 。 寸 llj 谙 a 

; • 仨./〃之>2^:^南吾:^1^-^山拳*|^&"&》"5^^:1戈4塞< 。 

, r^^ 乂 《- "〜 

趁 仏桌 知 i<、 lii^iif ^ t^iMi^^ 

在: big 孝上 <^^意 义。 i 

I 么. 难 1、:^^^;! ;?; ^4 襄村 山學晶 i^i 化 s 展钓 i 、砲 及在痕 

挂喃 # 歲 —7: 
徐 《- 等、 少 季 f il^kc^ 山 f 地 区 乾 g^^^^i 和甚— 勺 ^rS J"、 % 
丄卄& ^ tiJ-^S : f 一 -fS. 

黄: i>、f 二、 , ?"、 木金她 y 4^ 乂 6 <V , 4 化石。 含 3 ^ f^^ "-j>— — J ^ . 

#章 、職 %^ '栌的 4 '^:^^^ "》: 》々一 产—、 

登山1!々44^5^#^,15:^$ P 县匂' 寂、^ 由 E 1( 合 |+J[^t>Htl£。 

■^'^^ 《谴、 奇 4 义)-仑$善忘!1 S\ 《(公 、期植 场,。 吞 「』 琏山; {kt4、:"<>' ―' 
途'〃 /、舍 达友 g§、*i!^ 狗群. 7co^ 、 I 一力 -- 

0<t < 、寺, 、金 、 i ^&、 f S^n 、 ' ?"、 逶丄、 々咛 t. 丕 
-. - - Wi4 灶、 4 炅志 

; >f^/. ^ i|<:, 生' + <^ i 。 f 孑 4 ( 丁 I、 ►。。 袭士 X )、 三著。 

^ >|{-p 、i^、 

z、 -tl yJk 才 

^ 'T-^^A^^^^^^Xi'^M . ; fei^^>>^ t# A: 7+ 一^ 屮。 

^殳 经! Sll^ + 'l 象 輪、. ^ "f <f f #^ t ^r^f'-^.?. 

■% 膝 乂 7>,告 ^森 4st£ 找! ± 化., 、冶 g 半 % -'! , 土、^ — 
王 叶真、 湖北乏 ^44^ 妝, ^^^t?^!^ . ^?^ —X,' 

1 战- 13 4^. '?/ V、、5 〉 芏? ^ 5 tli^^Sf 植冲' t、。 

症 才,》 力\建 f 報 >M;) 卩: t\ 立、 7 奂 a^iL-^^y&f 

^ r 一" /'. 

4> >g # f ^A^k. . ' '^- ^ ^高"、 森古 务 欢春拿 
4^ilj^4f'-^^^l)'5^i^^^it^4; 玉釗^ g 峯漆 鍵 

■^)IM4f i^ti ^ M^^kM^/'^ 成 箭 g ^ g 艇^ 嫩浙, 

!一乾 

I - 身跑' 人 、! 械卓 i。 
+ 【 葡 ^孝娩 奏委务 会;; 政资 *5 今 t^4、 ,7" 、 

我 II] ^^^A'^^UH ii^T^^^g 尺纖 ^ ^>fum^i. 

/ — ^ , 4^ 考舌 > ^及牛 丄, 

i] 4 崎^^ ^^iK^ 叙 ' ," 、 5§^||g554it^ 

^7c/^H ^ 音森械 'ii 柏^ t*l 、化果 * Jl] f^.^ : >- 

T^^ 々- A 厶者 舟藉、 诼^" 铸塞 IS*" ^、乡 e 要 9 两: ^Jl^ 義, /、、 '叫 认。 

^ 北 flj^ ^ & 物'; ?子矣 Tl 人丄、 ri , C^) -、 《; j —丄 (r !。 

^ llj # 业,; 4 # 石; f 凑丄、 ^|#、fe 錄 务 5 《袭 # 《岳. 

《-士 一 。 

S / 。 ^ f ^ ^ 高 止# S Ja^^i^f 分赛 VjrL^ 。 

2 喪 rut ^^H^>^tkf.:.^\^^MX. 音 S<^、j!'fe 皂 4# 丄' 5 义無。 C 今 
]|j 斜^ 燒:^ 瑾 :5 亏 grr 氺'' !〉,^ > 

— 末止 夂々— 3/^- 

―、 "》 一 -i->^^ ^*^^A<:4=iio "^ifl 灰; ^、珠 -乂 

仏詞 f '?〉 )i-pM ^及奏 si 《-教 4 、' , 的,》 麵 II . 

m 夫孝 4k. -- > : ― /、、 

^>ilU,tk 山. -化: b 殳 iiWi^》」4 -fe 、 ^ yf^A-trJ '; ( 的-关 ^ 。 - 

委斫^ 芎 、 '? ?。 Xj:^^^ 绿 f Si^t^^ 术 

•^'14> 釣拉 置。 *i_if47i > wrJ" 少 j/— >/又 

4^ :i 备: t / ? "〜接 y 和奇; A 永化部 泣藉 4 超》 崎之 娃赠 f 挺 ,。0^: 3/。 , 

4^ 〜 。 >:^7^| 多化如 ^>|>{^ S -的 4 吉被; ^姜^ -磕 ^\ 14) 

t^#^ t . 見。 治 >.-^ ^免, 斗:' ^ 一 

^^^^ . -^t ^i. 、 ^Lijii- , '," 。 高, 丄、: 冷:^- 、 4^^^.; 

祐 , X i - 义一气 

iit 緘^, 、。iU> 。 it 扇 j> 、廉 I 是— >二1 丄、 小 

力 3 5^i 森 6 - 

4i 凇! ± 志考 《>:t:ii^r#^?'i,si々).,<^, — 。V, 
^ t ^i: > y/4 。 i?!:^ 孝衮 f i? 克任、 

異 4i^《、,/ 力。 "i"^} 高 丄、 主 要封珠 对于 ^Jf^^t^.Tii^j 
知^' 意是。 菜厶. ― V 刀夂 

+1 羞' 、巧 硿丄、 ^itvi^^:^!^ 卜。 -i^f 教 "^l^l+f— 乙 
何 #、 ,"八。-(4' — ^錢姊罩.)?_ ^^tK^^,=^, 

-|;各嘀农#:^^研免巧,,?厶。 奇^ 有 遠丄、 ^iiA^i^'^t^m 責; ^i^^f: 灣 ilk . '"^" 。 嗚 4 玉、 南 部^, 異^ 4 

i$ 物旦/ f 4 i^i^^i>^ ^^- 

乂、 -' ―'' 、■ • 

傲 3 奢,? Kt^^.^-< eS-i 。 农奪 3 [乾/ : '一 "。 

講赠 、 '? I: . 贫 夺^ 应、 >13意,1 

- 溋 y 物立 悉 § -5 地 ii+t' 、学 七、. y ; ―和: • 

張经 .±#1-1. ,3厶。西$.+^^^举典 - /"v>/J', 44^f^)T^Ti 

措全 1、 碑 、善 "fe , ' ? 7^ . —4*4 M3S4;t^, S 納樣横 分 # ^-S h 小' 开 

^ % 务 5 初 歩 H^t^ 。才 /<^r-,) '' 卜 
-15] ii^ C 〜,杀 ';、 :^、M、)z〃 卜 iSitM 尖卞奎 冀)^ 簟^ 及 4* 地?^ 

全力/ 1 、加 吏 . (^婦 辫) 装" 《-々 孳 矛。" , 

艮扭 、 ^^3- — 

.^it#44(T^>i-^ 丄: iS;Hf4'*f!l 反和 荒嘆的 石亓^ ^^ii^^- 骞的 

44f 迅》 &扭 ) —?^ 

; kl? 暴, 〃&。 ^4^^ 幻镳 彭埼" 4" 畲昏告 y 

4*4i&A,M n., '一。 >:^^3^篼,秃省>1^6納植被及*^^。 

{ymM 、t 确仁 if") 5 含 分分& 、、力^— 
專 IS 、 。 — i 翁>^甚1?丄、地^蓉釣>"&卞1,"^*"、考铁9(;):—""-'化 
. 。 〉 '1两<% '現草 ^^基 ^片 工紅 -si 。 

f 」] ^ii^t/ijf 乂」 : /《 

^ ? 之、、 三 金夸、 。告 ^庫 站 械揭^ 遽 相」。 

i\ 多罗 夫 ( 4ep,。F。B AH,A..x /^^i>i^i^^^ii^^^ * 及其乂 j 矛" 

、炚 妒不; 义。 

M-^k^ 4^^(-^y : d> ― 〈V 、 《然 i-s-^ ■ ^二 、 
孑 ^ 、: 夭 〔!>"。〉、 15、U、) r-:! > S 天一义 / ; 4 r 条 '?来 . as. 、 二 

; > ^、化 :, : 5 ^4 ii^if^ 《5. iHHo ^ ^^a^f^;' 
'-^ 二 域叛 *:^。": 丄 

耗雜 

?、 i| 之. 殻、 4^^.^r ^:^ 〜 、二, 丄 

― 一,. 一 / 灰 9 : . J 一'— iij-. "、 - 〈; J -、 :>s~rr: 7 "3 t 夹 s 吁^ 幼营^ 粗 > 、、 , 
。 匕' iii^ 力! 4。 ]——![。 

^s^fl3|M^f 会*^ 

: Jl. ―. )ol . ^ 、、二 'r 一 劳食 兮殳杜 

- 六崎。 

7^^喜1^拉稚孕 C^iolU :--i,^yU 。 

一卜: 乂 」. ― V^^iM^M^^^t. . 

- " ― " 。"^ " ' 
' - i?X- 7 — /。 

― - 、 《5*^櫊》色分^^,究 

i 、 , 「 - : ' " - r^ll^ c - 

^-J^~r 〔《i 旬' ;.、 

、 、 4 " ' -, jiiti' fi^ini^ 。 

和' | 》 舌条 p 年) i^. 立氺辞 、 >1 本、 、 , ?"。 苦;》 的义 M 虫 B - , 

、 々、 身; C^m^^c/Ay/^ /'?y^^io^iS{< ;; 

高丄工^法:^^^^类第- t^J- 》入 舌 ^、爿 皮;^ 
1 基; 4、 繞 h 、 甽是亇 、 '?〉 V . 奇 3 峰職 

高現 f iH? &^, :;^— 4/〉J— 。 之 Mf^M-l 

芏甚 、. 。 ^ 草 % ^ x4 f 、 《- ^ - 尚玄 、 ― V 林: M 卖' 。 

兰》, ^教. 夕; /t 一,/ 
§ «^ :售" 44*#t^ e ^考 徘毒" 分巧' J: 科 土 

奇 4 ^ 。 /- 夠,^ 孝 
^ 、纟》 /^;^^ 虫 / - 夕肖 汪、; 矢 

^ %%l^^^d^ ^ ^i-J^it-^A 、 互、 V'^l) 〈、尝 、奏: g 逸- 4*^^- . 4 # 

《 i 、 - 
欢^; 4 、 

欢 孑^ 、 ^ .^.S^' 

i7 、 

巧々 - 0, 1" 卑 -M^x 氛 i 4 一. l^^-t^S itii o t 岩 - 表仨变 ^>*5n^ -一 乞 , , 6" 、 1 ; 3》' ^'- -. 、- - 

4 詞 S: C # '乂 '芽杂 4, BC^'^ ^>tJ>-^Jl 

^氣 4" 含凌 卄谙琴 《^ 乾縱、 # 一途 

- ― . . ^ S . 《长 卞土 丄、. 、 。 》 ^上; :、复1- t;/^ 禽 I 

三% 斜。 虫 t "/-^). 

: .-^:^^'3;- 々i— . . 
r :: : 肖、: *i 

-, -f . • '々: - V -?. i5 >>c.^ TS:^^《4^^參《殳 f.G-'^i 、士 及 K — 卜 j 二》. iK 么 t 、 

^,;?"^:^》'^? 刊 If, 第- 4、 
厂! u。 嫂, si 卖 >o 〜力 . '砑免 。 厂一、 

i^"。 冬: 華 ^冬辻"^ 虫多" I h. ; ~^:去."3<4^1<少资;5^。 ~4-L , 7 - 夕., 

。 谇司 、'; 武 S 妹々" i;. 动^ 核,/ 
、& i -t|、4 本々 物 ^ 時乂: E;^4t 叫 成巧丈 。 ' 

坧 t=f 乾。 :^^^!^ itcO: 夕/ 一 ?l 

""。 Ts^iw(g 类、々 H 刃 《乂 支。 

• 4 狗考翱 ,,/〃0、"v- ^7'- 

'3"。 询 S ^^^A 5 t、 o 

. ,免^^^^^" ^爻 i| C 水 4 辻乂 /!^ 及? tj"^、^《:^). i^-^-^X 、 
^5.^J^j^#;>^^ 讓 ( 2 物; ^5±、 部々、 ), -二 f; 义》 華 
?^^ 4 公 


、 Mi^m 


沈者白 


、 '," 。 
、 s 皋談 
、 o 


;卢— 4-4 


、 * . 


; 44 端 - 
沈盖端 、 


* 大才 4、 M t 王," f 土 

T$):f fii- 化射^ ;含 切特。 

每大冬 I、 ,9"。 4i>^\^il\^^ . 

i E 歩 ijf S: 。 

普美 ti: 菩 、 .91/ 。奇瑜^。1#、*^^:^||>、4奚4:^$>4#麵, 。 鸡 、名 乂裤 

:^、 ^ 、 /卩" 
力 I 章 、 , 4> 5 〉工 、 ( ?^^ 、 香佳、 逖 m 引' 計 '^J^.i.^^^j:^ ^援 

志、 yco, 々- 
,9"。 崎灸。 H?fii、 

逸 S S 塗、 故暴 能祛 鸡 、奢 ) ^^^i ^ 
^奏 It ^ 4 ^ >i ,吃 >告£ * ^ii 《h • 

,)^^乙,子喬;务1、树^€11夕4岩£4的-1&食牲资斜, 

■^w^t^,?^^^^ 门、 
ix?yi7 f s-i^ y "〉 : '"- '幻' 夺 、 !^象牟刀 、fn 嫂^ 林、 '9" . 
、 仏。 

人牵泰 l§ 、 '^?^ 巧 , 5« 虫梦^ &、 '"4)、1 "夕 -v/i: 

、 f %%k^ ^ 、。十 ? 44) 。 
d 虫 # 、 "^― 

;'jf?i^~j》j'^4^>ii^。 i 力 i^lj 脊 iyj^ 、乂二 • ^- 

厶 p 久. '? s-u: 
奇:^ ^化 S4 — 干 . 

W》b S>4; ,根 , =3cS_X、J。/_ f 可 等、 , ? 入、 ^^、^^^fit;$l^"X^I^4、f 

/ ?〜。 祷 4 ^ 义 爱 i& :] >fl '的 ^步 ^ 0; 6 

幼物^ 杂, 各.〃 ,〜4、、 
。 靣 Y《t 南、 I 类的; i]7^!pe|。 

^:^ 勘、 Id 化 lf、 0"。 舟瑜考 "鸿奏 1^,&。 > ^妖年 」 丄 , ,仁^ (- c 二" I ,is 

M^^^. it t4 , /yv>^ 奇, 吻;! 4) 南 i 化 夕二' : 4、 

^ 一 : 

劝物 # 人 仏 W 吣 奴,) ,十 U 、4 ., 

人々 wjr— 丄 、 专^ 萬: i )t《>"l 巧 \ /9>^ ^ K^N^ 、《一 . z - _^ '硬, 

传 免巧、 , ";。 乇毛 纟', 

,ir 一 1^ 17 送 《; 7.-^ 

'k^'^^^kmt.^.^k 、 ',》 、 ^ It-^ ^-^ * 。 

§、 , 丞 化 

朽狗和 !,^ 5 ;^^:^,^ 。"^― 2 乙 青^ ^ 4 、 

u >^、 

王、 玲 、 

一. g 太 《> 

、春 ^ 、 

禮参 ■ 、 
才不 、 

料 s 、 , 、"二 ' —卞 

, 仏;。 — 1P^f/j 仏 s " 二 一", 。 Y': ,v^, 

cl ^ 4 民 , ' '-、 -' 一 

看 4 省 it 水〕 i^^^gi^ : 女) 特 f 教. - - ?^^ 
主桌 4、 ? " -^l^i^M* 

懒幻望 相 , 'tcO : /A3/_yy/. 

省永 M 、 I 1^^。卜》氛^^^"': . 、—多 《A , 

參 "',7 孝^ - ? • " 

^f/j 。 奇 ^ 鱼 II 怎 的 ^>开 ^ 。 ':r、 }r 义 '、二 

分 t& 永 本、 財"^ 会拿 《文 讀.; 要 《喊 > " :〃>"弋錢.- 

工 之凌、 。 ^i^t^]M - 

-^^ ,j 4' 麵 一— " ' 

% :W/ ••々 ■) , J / / 一 

1^ . 6 ■-^^'t^ij^lff^ . 31。 ' 

,念 弯叙 < ^义 

、&芏 * 部^^ ^二厶 、丄 2^ -i %^ , 

在^^ 、食^ I、 Si-f^ 却&? 直 t^、 。 * 工: 人 、 "^去 金 、 ; 5 安 i、 门" ^JlM/^4i\ . $s 春: 

錄乂 岳;' i、o 

樣 王 -54 

。• 右 、银 4- 

、 ,》 。 
《左; |p 、 载^ 

Mi^t 、 '7 仏 I 告 \^、 ,9Uc ^'1-'茕却^|^坑_^萬类卖 

gj^jf 報, 力-- 

奇 省才 我硝 -7 ^ )a 中產^ o • 
- 功物 学杂 :^,;^(io、、 /=^' -/^j 

讀魏 - 
〔水 -4 *物及^虫^^冷)。 ^/-^MMf^^^^^ 

, . 动 物尊 4 ^c^) 、? 严门 

3 崔碑、 / ?々。 奇世础 ii。feL%W74 理 炉 j 

、 J^M 。 , 特 f 報, 2 允;/ J) . 
々W《 i^^Kj^^^M.^iB]^ 。 

'仏, o + CtE 科且奢 — $n*^'li^-l4 

或义 tilt 甚具 - 4 ^M'SMj *4 i!^ 

^ii (§)?'贿_^4-、、鲁2^虫#報碑)、、 • 一 

^福 4^、 。 ^^^)^ Si4 - ^> t 

)i、 c ^錄分 炭 "f 、 -^co ―式 
疾!^ V % 4 -'" if^iH^ 记建、 。 

吳 太成, ^ilf 、硷肩 和 神 

, 晃虫 《秦 ; /-o-k -///, 、 "^^;^^/,114«^:^&二,乞化乂45开究,吏 。 

• 鳥., piwR 免第- 逸,— -? 4^ 迁、 材轧 

S3 、 A 藉声 、奚" 主^、 々夕" -^^^^M ( c^j;^i:^//tyj> 

• 丄 : * 才炉, 巧^ . f - 專、^ ^t^m. 

4g 丧 . 义、 、 告 碌 *2(f 苎 22^ 色 

° ^^^^^^^^^^^^^^― !\">.^>^) 的资^ 礎^ 及》士 ^^金 频。 
~" " "― 為 % ^ 什乾 第 一 - '7 - / 〃1 科 f 孟綺 丄, 

+石 、 , ?"。 ^呆,/ 导椒 ±i"^f 衫 7 步 搏生。 : 

、 :3:>f»ci^ 、 , 々敢 If" , 'r〉i。 奇> ^竭 S 金 f 二 2^:5 五 《 > ^厶 
寫 f^. L 扨財 t 第- 羞卢) - w 返 。 ^ff ^^^^^ 扎 h 奵 J k II 《4^7^\共类:|、夹炒]^史。 ^iH? 岑架. o".、 、 
象 錯神虫 翰灵' i- 仏。 

. ££虫#輕〃^^)、、 ^ 卜"! 

.fU. ) 力 I'j 悉 翁7^4^1> ( 甘*)並美**孝^ 

卞' r>f % ^ V 、、 

/ " / 。 * 摘 *', 里" ,"」5/"'^>:1^, 
■ 止; UK"""〕)—;4 寿叙 季口) fe^* 育 

高 生物 石开^ .$-4 、、 。舌斗1丞片枓土 

。 音涂 《 3^、 水 我 I 勾 t 、^石 吁 t 。 ^ 

生 袁. 子' j , '?'^^ cO ' P -产 - 

蜂 、 ' ,^ r nO"f ^^i^i^^^ *bl|J4^4^ 分 氣 ; Efj 乾。 勤 翁玄' i 、 。 诗*141?|大\*|^1|令^[辩查 。 ^^^^^ta-r, 、 

岌 、 、 ^支^ 、 -m^^^m't^^^it. 
. i±、 。 虫 # %/7〃) : 、气 

墻 夫 、 A 、3 、 '," 。 >+11}1^蜂(^^。^"4;)一_^芩〔拿3巧矣||^)。 

jfi^f 々s !、。 fa 

■ ^奪 ^ o >f C a ;), ; CO r — (、力 3 -昏 It' 主 itt^f 

-f^,f<^ # 、 '9? 夂 ^^^4 堪 考竑凑 

— 妙」 f 遽。 / — 

辣; fct 、 々"& 44 ill ^ 4 1:! 真 S ; f^, M ^ o 

. ^4, W 山奪础 li ^-婆 , 'F^S. 

- i 特 4 4} A 埋。 ,'r9:>- 'UA . 化) feM^ 

^gi^h 了^ 措、 €效 、读 f 孝 、 3-^4 錢、 葡北 4 ' Z 力、 + 

夂低 iifc 杏 」1:为 衣-; 從 t. o^^^'A ^才 、高 - 
^ 吁 jA^^^i^/ffe^ 基石 菱^ 卖 。 . - 

《 注^ 4 山 2± 理。, ? ,〉 - ^cp^ ^l^ .^^^. i 亜"、 》 '凃 仁 、 / 9^3 、,錯 i 矣古^ if 々考 |U + 5 乡 《1 的 工作。 

k 迕 物 f 命敏 , / .、 <^J- 
" # 納 考 趁载止 、 ,t 、普 4 英 、 '夕 ^ 

'44? 断玛 4 础 蕩 袭、。 3*4^^4 地 E 珠 4 考欢^ 轅^ 。 
,Hl — 、 生^^4^丄3卑0_、生^^ 、 -/^^.-^.- 4i 考活片 天^。 - #4 逸 M;、 'v、 
i 絲 I M i 马 flA 象资 4 。 %《g M 峰:^法 g^f 叙 * 

# 議 零 - 工条竭 5 奉禾 f M 少土 £ ^ ^辻 %n 翁 。 

i|T5 W :-5 J 伞地 政 魏去 . Z 夕" - '錢 

^twi^ i ^ ^'^/^.c- - / 夕:々 科^^ 相. 社 

峰地 i^it'^ n 拳刀^ l.f * 。 
^ I? Ik 峰 g 斜 f 汰、 硃報音 , - 

^ li* ^ 變 /^一 ' "^汁 \ )t^^ 

玉料 I 仏、、 峰 i^j?^ 鱼 i 。 

4^1 ^ 4 ^ g 料^ 5炎 要挺 / 

媒 K \ >i^^^ 、 ' 9yy- 。 — 替树 5 - 3 4^化〉(^| |i^4'lL-|/t?j£^t 高 M# fx 童、 4-# 4^ g ^ 奪抆. 叁权告 

4 林 《 、 i 、 '97 十 卞、 ,特' {1 •^ii 糸^ i . ^^^叙告 一小 4 

、 ; , 、、 明 ^-^ 峰 id ii M ^ 太? 怖。 4 

4 I 
青蔵 离原及 连 地区生 41? 学文 献目录 ^ 

(初 翁) ^ 

西 文部分 . M 

》/ 內 锌资斜 J±t 保存 

青 海 生錄 if 究所 
五与一 M 目 录 /• 普通 生物学 (包 括永生 生« ?学、 生态学 等:) 

•2 古錢学 

^动 物学 

1, General Biology (Hydrobiology , Ecology, etc. ) 

2. Paleobiology 
3 • Botany 

4. Zoology 1. GENERAL BIOLOGY (HYDP.OBIOLOGY* ECOLOGY?STC . ) 1. Anonymous. 1966. A threat to the Kastoir stag. 

Oryx. J. Fauna Preserv, So", 8(4) : 212, 

2. Anonymous. 1968. The ecology of tropical high 

• lands Kathmandu, Nepal, 7 -巧 April 1963 (Flo- 
ra, fauna, climate). 工 nt, J. Biometeorol* , 12 
(2)2 185-186. ' 

3. Afzal, M. 1968. UNESCO pilot project and its im- 

pact on chemistry and chemibtry teaching in 
Pakistan. Pak. J. Sci., 20( 1-2) : 23«25. 
z^. Agrawal, A.K.^.at al. 1968. Isolation of acti- 

• noniycetes from different soil types of Uttar 
Pradesh and their antagonistic properties. In- 
dian J. Microbiol. , 8(4); 22p-232. 

5. Ahmad, Masud, 1963. Frequency and location of 

seed pearls in fre^h water mussels of Sast Pa- 
kistan (Genus Lamellidens) . Pak. J . Biol. A^r. 
Sci., 11(2):11-14. 

6* Ait, S. Rashid. 1968. Bottom fauna of the streams 
and rivers of Ha^iara District (Pakistan) after 
summer rains. Pak- J. Sci. 工 nd- Hes, , 11(2): 
208-211 • 

7._BaHli^e«Y,F. Kh" Nigmatullin, F.Ci. & Otambekov, 

0. 1971. Gk)rno-Badakiishan agro'ostanical ex- 
pedition of the Pamir base of the Academy of . 
Sciences of the Tadzhik SSR. Izv, Akad. Nauk. 
Tadzh. SSR. Otd- biol. nauk. 3- '^9-25* 
SaBsA;,Inderjit Singh. 1967 • A stud^ of ABO blood 
groups of the people of Ladakia. J* PLys, An- 
七 liropol., 27(2)" 211-212. 
9- Bansal, 工 .J.b. 196c. Quantitative estimation of 
the interdi£:;ital triradii in the paluLS of Bud^ 
dhist Ladaidais. Hanzaigaku Zassiii, 34(4-5) ,168- 

171 • 

10^ Batra, 3.K. Srivastava, M* & Sahni, H .V • 1972. 
Distribution pattern of strii. tomj^cete s from 
flooded Ganges water. Indian J. S^qpbiol., 10 

(6); 439-^'^1. 

11 . Be^ua, F.C.L.W. et a" I970. Tick-bom viruses of 

i:^a^ist;aru 工一: [:V\ Amer. J\ Epidemiol. , 92(3) s 
160-202. , 

12. Berniiard, Wo if ram. 1^66. Neue i^ahi storis ciie sk-e-?- 

lettfunde aus I^ordv/est-Paki stan . Hoao. , 19(2) ; 
61-64- 

13 . Berniiard , V/. 19'/^? • Multivat^ate statist is che Un- 

tersuchuiigen zur etnniociien Anthropolo^ie von 

Afgha-^istan, Ws Pakistan und Kashmir. Eojio. 
22(1)^1-19. 

14* Bhalla, Vljexider L Kaul, o.S. 1966. The ABObfelood 

groups and ABE sejxetions in triie ^lib e tan s , Ame r . 
J. Phys. Anl;hj?o^ol. , 25(3) ; 315-313;. 

15. Bhalla, V* 1972. Variations in ta&ta threshoid 

for PTC in populations of Tibet and L adaxh . Hum . 

16. Bha&in, M.K. 1967- A study of the distiibation of 

iSiddigital hair among Kewars of Nepal,. A^ta. Ge- 
net. :"ed. Greiaellol. , 16(2) : 199-213. 

17. Bhasin, r-I.K. 196?. The frequency ox colour 'bLmd- 

ness in f&e Newars ITepa 丄 Valley* Acta G-enet . statist. Med., 17(>) : ^!? 4-+!?9 . 

18. Bhasin, M.K. 1969 . Ear ivjbe autachjient among the 

Newars of Nepal . Hmn. Tiered •, 19(5) i 506-305. 

19. Bhasin, LI. K. 1969. A study of finger dermatogly- 

phics of the Newars of Nepal . Jw Anthropol.Soc . 

Nippon, 77(764) :45-67. 

20. Bhasin, M.K. 1970. The blood group of 七 he Newars 

of Nepal . Hum. Biol。: 42(3) :369 -376 . 

21 . Bhasin, M.K. 1970. Group differnces among Newars 

of Nepal for palmar irrberdigi 七 al areas. Hum. 
Hered. , 20(6) ; 604-603. 

22. Bhasin, r;I . K . 197^ • Group differences among Isewars 

of L^epal for palmar deriHat o^^lyphic s . Z. Mor^hol. 
Anthropcl. 63( 1 ) :110-120. , 

23 . Bhasin, tA.h., 197^ . G-roup differences among Newars 

of Nepal for sojnatometry . Z. Morphol. Anthro_pol. 

63(2):193-21^. 

24. Bhasin, M.K. 197^. A gene 七 ic study on the ].\ieivars 

of Nepal Valley. Aiiier. J. Piiys. Anthropol. , 40 
(1):6'7 - 74. 

25 • Biiattachar jee , P.i^ . 1966. Distribution of the blood 
j^roups ( Axj B 0, MNSs, Hh) , and the be ere tor 
factor among 七 he Muslims and the Pandits of Kash- 
mir. Morphol. Anthropol. , 58(1) 386-9^. 
IS. Bhattacharjee, P.M. & Kumar, N. 1969. A blood group 
. i^enetic survey in the Dudh Kharias of the ;9anc]ai- 

District (Bihar, India)* Hum. Hered. , 亇: K^) -335 — 
397. 

7. Bhuyan, B. R. 1970, Physico-chemical qualities of 
the water of soLie ancient tanks in Sibsaqar, As- saia. Environ. Health, 12( 2) :129~13^]-. 
2S. Bir, S,S。 "i、》;oO. Gytolo^icsi obj^erveLtiGiis on the 

East Himalayan menb^rs - f ■ AspleniuDi Lim . 'C irr • 
Sci. , 29(11) 2 4^5-447. 

29. Bordoloi, D,N。, Re nana, F. et al. 19'/1. Experiiiien- 

tal cultivation of er,^ot at Jorhat , Assam and 
extraction of a] ..valoids . Proc . Indian Acad. 
Sci. Sect. 7^(5) i 

30. Bose , S. C。 1":>、61. Morprio -e urology in and around 

Pir Panjal Geo:^i;rap.iiical review of India, Vol . 
23, 1^0。 4, p. .5,5-6?. 

31 . Bourliere 1962 , L • ccolo^ie de la zone supra- 

alpine da 二 s 1 ' Hiaal aya . Te rre et vie , 109( 2) . 

32. .Breckle,; Siegmar W. 1'971* Die beeinf lussung der 

Vegetation d-LTch huegelbaue nde Adei sen( Cata^lxz: 
phis bid 6 lor Fabricius) aof der Dashtri-Koshi 

(East Afghanistan) . Ber. Dt soh.Bot. Ges. 84(1-2) 

33. Breckle , S« W。 1971 - Oekophysiologischer Tageoan^ 

des Haloph.yten Kraschenimiikovia in dar Dasht-i- 

Nawor ( ZeJ3(1:ral -Afghanistan) an einem Sbrahlungb- 

tag. Biol. Plant (Praha) . 13(5-5) s40^404. 

34. Breckle , Siegmar W. 1971(1972) . Oekologie und 

MikroKliiiia in der al^. inen Stuf e der afii'nanisch) 
en Hindukufech. Ber. Dti^ch. Bot . Ges. , 34( 1i ) s ' 
721-730. 

35. Breckle , Siei^mar W. 1973 . iviikrokliinatische Mess - 

uiiben Ux_a oekologische Beobachtungen in der alp- 

4 inefestuf e - 'des af ghani s c lien Tiindiii:u;-Gn. Bou . 
Jaiirb . Sy^t . I-^f lanzenge sc . Pf 丄 anzer 丄;^ eOrjr* , 93 

35. ruchi , E. C. 1962/1963. Zur Pigr^en t i e rung der Ti o~ 
etan3r . Sciiweiz. Ges' 一 '11, Antliro 丄) g1, 11. 

37. (iarl Troll ('id.) 1b^66( ?) . Geoecolo^y of 七 iie ui 二 4i 一 
inoantGin 'Rcu;±ons of Eurasia. 300 Seiten. Wies- 
baden^ Franz Steiner V"erl3,:。 . 

33. Ceriet^el 丄 i , P, 1961 . Some aspects of re— spi 工. 二 tory 
function m man acclimati&ed 七 o hl^h sl 丄 tituaes 
( The Hi:: 丄 a lay as) , Ii:t;e:r.c'atl。 Zeitseiir. anj^ew. Jrhy- 
Giol. , - 332* 

39. CharLrabarty, ::^。D,. & Banerjee, M 。夂。 1957. Otter 

■traw 丄 iHi^ in the i^oogiily Estuary, V/est Bengal, 
proc . '^at , Acad, Sci, India, Sect . B. ( Bii^ol .Sci 。 ) • 
37(4) : 339-^00. 

40. Chaudhury , H. 197^ • Dif f eienrial fertility, by ' 

religious group in £as 七 JPaKis usr: 。 Sec. Biol* 13( 2) s 
I88-I.9I. 

41 C Choyra, V。P, Studies on oeruLii groups in the 

- KiLTiaon Region, India. Hum . Gene o。 , 10( 1 ) '.33-^3' 

^4-2 . Das, B。 .'.1。 1939 . A qusn 七 itative analysis of the fir: 一 
ger x^at tcriiG in the Kiia^^i of Assam. Huiii. He 工 '^d, , 
19(2) ^203-207. 

43. Das, B . M . 1970. Somatic variation among the Khasi 

populations of AsGani, India. Z. Mor,;hol . Anthro- 

p〇l。, 259-266. 

4'i , Das, 1)。二:。 196、': , The vegetation of Syliiet forests. 
- Pak. J, Forest, 1S(3) ,。.5〇'7 — 3 卞 5 。 4-5. Da? 5 &。 1。 1^6〇. High altitude f isneries^ spe- 
cial r^jJere^ice to Kas 上丄 r^ir, Gur ―。 Sei., 29(6) . - 

46. Ls.s, S 。: i。, Ciicudaiy , S. , Aiinac, N. , A^iitar, S. , 

Peer, So ck Raohid, I-I. 1970. Studies on oiganic 
; product 丄 on in ixiga alfci tuide lakes of Inaia? 工工, 
Tiie zooplai^ktoii, ph /t oplankt on and pedon of the 
high 丄" tude Kashmir la.iceti, Kounsarnae^ and "Al- 
patiisr, 1711: h CO 工': elsitioLi of j lankton vo 丄 aine,pH 
and te-^j/eratuxe of Dal.L'aKe, iUiJiii^iiir Sci . , 7i^- 
2) .119-132. 

47. Das, 3。 -. 。 s Jan, I、 。r。 197〇。 A first reco..d of red- 

water 丄 le^io .,.e 丄丄 (jii in KatriJuir, 工 iicLia。 Kcishmir tci。 

4i)。 Davis, T," 丄, I^ayar, H»S。, Sixiiia , lv。C !。, i^ibiiith, 
b。x;。 £: Rcl, E。 二丄。 '136 亇. The effect of altitude 

on tiie cold lesponses of low altitude acc 丄 iLia — 
tiz-ad Ja'uS , hi ii altitude acc 丄 iiiia 七 izi^d J aub and 
TiC)e1:an£>* 工 Proceeain^s of "cue 3ra 1... terna- 
tioiial Bio:aeteoroloj,j" Con^reso on gioriie ueorol- 
ogy , 1963 . Lo..ao£i9 Perganon Jrress. Bioiiieteoro- 
' logy, 2(pt 1;. 1^1-1:;:.. 
^9 . Di/LSiiit , S。ji。3 Ajarv/a 丄, S. 上:. ci Purv; ar , 

growth at tern o 丄 noriiiiil i2if ants 1:= YaranafciCU. 
P.) 工 ndia,, 工 Tidisn J。 j?edi£d:。, 36( 255) : — 155* 

50. Dut u, A. K.- Sarin, r 。一 & Kaj^Gor, L,!;. 196^. Ve^,- 

e tat ion of brinaoar (Ka^ii:::ir valley ) w 丄 "cii spe- 
cial reference to e ,ological habitat, Proc. Nat . 
Inst, Sci. 工 r-dia, Part . B。(3io;U Sci. ) , 30^3-^) > 

51 . Dwivedi , A. S。 borne oD^ei vaoions on the bi- 

ology of iiiirror caip m Ku-ne on Hi 丄 X;^* 工 clrthyl — o;^,±ca, 3(' 卜二) i ^一 1、. . 

5?. Gates, R. m^ aeiL. 196^. Tne Totos ; A sab-Miiaaia- 
yan Mongoloid tribe . Mankind Mono^r, , ?、^ - 27j . 

53. Ghosh, B. 5。 £ Basil, A.K. 196b. Observa-uionc on 
estuarine pollution of the Iloo^iily by the eff- 
luents from a chemical factory complex at Ris- 
hra, West Bengal (India) . Environ, Healtli, 10 
(3) ; 204-213. 

54-. GiiuGh, Mo 0。, Barua, H. K. 1972. Occurrence of 
3-deiiydroet in • 1 aster and anhy dro vi t ariiin in 
eg.'^s of certain Goecies of f rosh v/ater f i she s 
of Assam. Indian J. Biochem. Eiopliys. 9(2) :• 209" 
210. 

35. G-illi , Alexander, 196'; . Afghani 3 he Pf lanzenge- 
sellsci'iaf" 七 en, V ep^etatio, 16( i 3C6-37>. 

56. Glasgow, Bridget G. , Gooavvi -i, M. J. , et al. 1963. 

The blood groups, eeruiii gro ps £a:d haenoglobins 
oi: tne in-^abitants of Lunana aiid Th.iinbu,Butan. 
Vox. San:i . , 1^(1) i31-^2. 

57. Gupta, iiaj -iuLaar , 19 SO. Social economy of the Hi — 

malaj^an people in relation to the fore st of 

Garwai Himalayas, 工 ru Annual NuLiber 1960. Nat. 

Acad. £ci. , India, Allahabad, 2. p. 115?2 - 

58. " I-Iartman-': , G. & Eitzel , G. 19^7. 工 mmiino &、 lobulins 

in Tibet riiiG ^ racial difference.^ ) . Nature , 21 5 
(5099) s 393. 

•59, Hellmich, Walter, 1954. Khuiabii Himal. Er^ebxiisse 
des f orscnun^sunternelmens Nepal Hinialaya. 23p. 
illus, -Zb^-j s . Springer-Verl.a>5 1 Berlin. 

60. KiLara, rlitowhi 8c IJakao , S. "1%0。 The rice plants in ;.. ikxim. A poport of tue scientific misK^icn. 
Seiiien Zi 丄.: .o" 1';""(S— ^4, 

61. Hi.llarj, Ea^aund 8' Doi:;, D. 19o2。 Hii^ii in the tixin 

cold air. The story of the Himalayan Expedition 
led by Sir Ednand Hillary, l-j. on sored by World. 
Bock ILncyclo^^eciia. i 二 -:- 2.3-^-1^. Double aay C〇。: 
Garden City, New lork. 

62. Husain, Alchtar 8. Siii^'h, X. i\ ^y6/\ Production 

of er^ota..-ine i^riducin^ strains of er^^ot (Ola- 
vice」-:s ^jur^. urea) in Ja :iiiu and Ka^r^nij. , Curr • 
Soi.Uiidis) , 3o(V) ?1V9-1oO. 

63 . Jc-in, P. S。 KacK0.r , G。 1^70. 工 ncidea:ice of 

inter-p£.iiet,alG in IJ , 丄-' „ aliilt siiulls. J.Aiiat. 
Soc. Iiidiby 1L<2) s 43-^1-9. 

64. Jaiiis S, K 。&^ , J。 工乙 1966^ Observations on et— 

line but; any of ^urulia, Wes b .3enei,al Bull* 3ot, 
Sui-v. 工 iidi£i》 8(3-4) r 237-^^31, 
63. JalaluGdiij , :i. Sc Birxha , S, 1^70. iMicr〇oi':;;)aai:^ais 
S-SSOCl ated with stored food grains and milieci 
products fx o:l Daca City Godov":、s。 I/xo 分 atnol, 

Myco 上, Ap;pl。s ^r3C1 ) ; b1-6'-U 

66. Jaleel, S, A。 " Kazmi , A。 、!• 1^67. Exparioion 

of fisliin^ fleet in PaiciGt;an: ( 19t>^-19o3; . A^r. 

Pak. , 1o(1)i1C7-113. 

67. Jaieel, S。 A, 8c Kazmi , M. A。 、"'iv3*7, Fii^^h pro- 

duction in ±aki st an : ( 1 y G 2-- 1 •;; o3 ) . A^^t . i-ak, , 16 

6b. Jalil, o. A 。& Kaz-iii , S。 M, S。 1^67. Fi^Jhin^ po- 
pulation of PakiLitan: ( 19-^-'l9o3) • A^i , Paic . , 1 ::^ 
( 1 ) ; 101-105. ^ 69. Jona, B.3。 Sarkar, H. L. 1971 . The limnology of 
"Swetganga'' : A thermal spring of Bakr e g war , We st 
Bengal , India. Hydrobiologia, 37(1) ; 33--^?. 

70. Janaki , Ammal, E。K, 1960. The effect of the Hima- 
layan uplift on the g^enitic composition 'of the. 
flora of Asia. J. Indian 3ot. Soc. , 39(3) -32?- 

71 . Jit, 工 nclar Singh, Ealbir, I97I . A radiological 
study of the time of fusiorj. of certain epiphys- 
es in Pui-jabees. J, ana 七, S〇c. India, 20(1) : 1- 

27.- 

, 72, Kar, R, K. 19'^3. Palynolosy of the North Karanpu- 
ra basin, Bihar, India* 工 V, bub surf ace palyn- 
ology of the be re -hole N0.K.5. Palaeobot;,( India) 
17(1) ; 9-21. - 

73. Karan , Pradyumna i-racad, 1960. A land use recnn- 

naissance in Ivepa.l by aero — fie 丄 cL techniques and 
piiOtograph/. iroc . Amer. Phij. , Soc,, 2) - 17^- 

74. XausMc, S. D. Indo-Tibetan Cradle-land of 

humanity, irroc. Nat • Acad. Sci . India, Sect. B. 

34(2) : 49-61. 

" 75 • Khan, Jaf ar Keza," 1967. A study in land uc-e with 

special reference to .-^an^a cultivation (Naogaon, 
East Pakistan). Pak. J. Sci. , 19( 5-6) j 1^7-198, 

76. Khan, M.I.R. & Beg, A. R. 1968. A p hyt 0^605 raph- 

ical ezcursion in Afghani staxi. Pax. J. Forest , 

13(3): 287-300. 

77. Kiauta, B. 1973. A note on the dra,;onfly folk na- 

r'les in Fepal. Odonatologica (UTK) , 2(1) ? 29-32. 
73. Kitaiiiura, Siro felosii, 、 叫難、 4iS^tional reports;- 
Results of. the Kyoto ^ientific ex- 

pedition to tiae KarakQ>£^ feM^iicusti, 1955-. 
Vol.8, . Kyoto Ur 丄 i 力" 

79. Kumar , Virendra, 1959- ffij^t^ i& 1^6 Himala- 

yan species of Poly^O)g^'t«fe^^ ljf^>^i^tia, 
419-^20. 

80. Kyoto University, the ^ ,%^e Kyoto Uni- 

versity 1960-66 ScieiHl6ifi<^ lS|)^i4i<^ to the 
Karakoram and Hindu 馳虚 * the I?|o- 

to University Scientific^ l3g^<^<ti%i<^ to the Ka- 
丄, SLlioraiT: and Hindu Ku^^ %^$$s ) ♦to, 

Kyoto University. 1. -l^i^t s aM Cheir 

relatives. Ecu ay X* ^ t^^.f^ 2* Flora 

of Afglianistan. ; 4 Ht^iji^Mtff^* I^GO; 486p. 
3. Plants of .West? raJ^jPt^ M-^h^nl stan . Sd* 
by S. ICita^viura. ^965^ ^il,^ \、 Insect! Fau- 

na of Afghani sr an a.ri4 Ma.(3DA 龜 ld、 oy M、 Ue - 
no. 1963$ 165p. fte 為職 &]Lit^ Healtri in 

Hunza Valley. :^d, oy |u l55-^4ii^i、 1-j53; vii-lv- 
29:iipi4f 6. The Ziini. a 驗舊 <^、ii!>lU A ^ersian-lvlon- 
golian glossary ana 逸^ 雌逸 :、 M» ^ S、 工 wamra. 
1961 ; ix, 160p, 7. '^<^\Q>^^ ®t ICai akorai. and. 
Hindu kusii . Ed. by 3、 M^fe^^Sialt^ ^id K. Huzitra . 
1965; 1^6p* 8. AddltiOka?.! Ecu. by S. 

Kitaiaura cind R. YosMtv 41^p„ 
b1. Labroue , L.. , Legris, ^ ¥liLi:>t、 M、 1^65 • Biocli 二- 
ate du Gubcontinent Iftgtltut Fran at s de 

Pondi. hery, Travaux. ©^©tlua scientifique 

et techLiiqiie* Tome IIl^ fiife^% 3, 1965, 32p. 82. Lahiri, S. & Millodge, J. S. 19、:'5* Siierpa (Hima- 

layan iiibii-altitude rcei dents) phj^ciology . Na- 
ture, 207(^997) -610-512. 

83. Lahiri , S. & Milledge, J. S. 1966. ivJuscular ex- 

ercise in the Himalayan high-altitude residerits* 
In Proceedings of the Intoruaticnal Symp.osium 
、©n metabolic adaptations to temperature and 
altitude, Kyoto, Jap. , 13-17 Septo^ber, 1355。 
Federation Pro", 25(^ ?t . 1 ) : 13:^^2-1396. 

84. Lloyd, P. S. & Lloyd, Sheila. A study of the 

aut ecology of Poly,.^Oaiiiin aiiine D. Don in -uhe 
Kai-akorau Mountains. J. Scol, , 5o(3) ; 723-738. 

35. Loffler, H. 1969. Hish-altitude lakes in Mt. Ev- 
erest tregion. Irrbsrr—aoion. Yeiuiiii^. the or.* 
aagew. Limnol, Ver-^. , 17(1) - 3?'3-3&5. 

S5. Lozovaya, S。 197.3 • Genetic diversity of hem — 
oglobin, transferrin and be t a- 1 act og 1 obul in 
types in yaks from the Pamir. ( in HussisrOTp 丄一 
. tel. CTenei:,, 7(2) ?158-160. 

57. xManshanda , S。S。, Lal, H. &. Khaima, S, 1969. Iron 
s L'orsp. in health and disease , Bon 3 - marrow stud- 
ies ill 1 1 3^1- Chi Ire n in Punjab, India. Arch.Dis. 
Child. 4^(237) s530-p84. 

33* Mexii, , S. ( ed. ) 197^. Ecoloj^.y ana biogeo^raphy 
in India* (Monographiae biolO£^: 土 cac: , Vol . 23) . 
xlx+773l? " Juiik ; 七 he Hague . 

Mehra, i. 。 i" & Bir S, S. 1960. Cjtological bbser- 
vatioiio on the Himalayan specie c of Athyrium 
and Comments on the evolutionary status of iihe 
genus/p Amer. Fern Jour. , 50(^) j27'6-295. 90. Mehra, P. N。 & Patiiajaia, E。 1^60. A cytotax- 

onomic study of tLe West Himalayan Polygona- 
teae. CytolOe^ia, 23(2) ; 179-19^. 

91. Mehra, P"" & Bawa, K.S. 1966, B - chromosomes in 

some Hi-iialaysji hardwoods* Chromosoma, 25(1 ) j 
90-93. 

92. Mitsaddra, M. &. Nmaata, M. 19&7. MeteorolOe^y of 

eastern x^epal, J. Coil, Arts* Sci. Chiba Univ., 
? 5-33 • 、 

93. Moitra, £. K。, L^iiklierji, S. K. 1972. Studies on 

the freshwater plankton of a f isia-pond in Kal- 
yani , \vet.t Beiigal , India, Vesrn. Oesk.Spol. Zo- 
ol.- 36(1) : 23-28v 
9^. Horiya , Akira. 1965. Conti'ibu'Gions to the cyto- 
toj^y 01 the genus Saccharum. V 工工, SacchaiLum 
cpontaneum from Silocim and Manila* Cytalogia 
(Tokyo), 30(1); 10-13. 

95。 Mullick, J, 丄" 1960. ? ai-a forests and tbGir man- 

ac^ement in Himachal ade sii . Ins P. Nath , Pro- 
ceeding.s of Farm Forestry Symposium, 1:?5ci.In — 
diaii Council of Agricultural Research: ITgw Del- 
hi. 1960. p. 1 ',79-1 83. 

96. Naee.n, J. L;: Manbub , N. 卞;? 69* A stady of the char — 

SLCTjePis'tici of migration in LallianiV Pak. J. 

Fan. 丄) lann., 3(2) j 17-^6. 

9? • Naik , I . U . 1967* 工 rrfcrodiic^Dion of trout in Quetta 
division (Pakistan, Salmo salar) .Agr. Pak. , "lo 
CDs 137-1^6. . 

98. Naik, 1*1], 1967. Tr aii sp 1 ant at i on of Tilapia aios— 
Gainbic::'. Peters in the luia-.-aiii Lake (Pakistan) . Pak. J. Sci. Res, , 19(2-3) « 100-10?. 
99. ITalvao , S* 1955* Ecological notes. Fauna and flo- 
ra of iiepal Himalaya, Kyoto, Japan. 

100. Naveed, Shan Ahmad. 196S. 工 irbroduction of trout 
in Chitral (West Pakistan, Fishery) . Pak. Sci. , 
20(1-2); 3^-^1 . 

-101 . Nepal National Commission for UNESCO . 1966. Re- 
gional seminar on the ecology of tropical high- 
lands. 8-16 April 196S. Organized by IlIvIG & UNS 
SCO. Tribhuvan University Library , Kirtipur, 
Nepal . 9 c ominuni c at i c -n s sous ^'ocliet 七 e • 

102. Nevi son, Thoi>:as 0. , i?o"ber 七 s, J. E. , LadcejjV/. 1/7. 

Scherman, 0. Z-, Averill, K, H. 1962. 1960-61 
Himalayan scientific and mountaineering expad- 
■ ■ i 七 ion. 工. USA:F high altitude physiological stu- 
dies. In: Meeting of Aeroepace Medical Associa- 
tion, 1962. Aerosp. Med" 33(3): 346* 

103. Numata, M, 19o5 . Ecological study and Mountaine- 

ering of ivlt. Number in Eastern Nepal, 1963. Chi — 
ba, Himalayan Expedition of Ciiiba University , 
1'".6p. 

10^. Or jasaetdP, H. L. '19o6 . A contribution to 七 he 

blood group f requeue ios in Tibetans. Vox Sang . , 

11(6) j726~7^9. . 

105. Ottovv, J. 0. 1972* Rose Bengal as a selective 

aod om the isolation of f unge and actinomycetas 
from nature al sourcbS. Mycolo-:ia, 64( 2) i 304- " 

31 5', • 

106. Pahwa , D. V. S: Mehrotra , s! ::. 1966. Observations 

on fluctuations in the aoLmdance of plaiilvton in relation to certain hydro l0;^ical conditions 
of Gangs Hiver. i-roc . Nat, Acad. Sci. India, 
Sect. 3. (Biol. Sci.), 36(2) j 1:}7-189. 
1〇7,Pande, j-andii: G. , Shiikia, R, ii, & Se]fearia]i, l^.C.- 

1961 . A record of "Rorpelis f roLi the black-thro- 
ated Hixualayaji ^ay , Garrulas lanceolatus Vigros, 
1&32 o A _.ostb.uiiious record. Jour. Para-si to l. ,47 
(5): 692. 

103. Parde , L^auricc . 19^0. Quelqaes notes sar l^hyd 工 o — 
logie du Eraij^iap outre , du Gange et de 1' Indus. 
Rev. de Geo^, Alpine , Grenoble , Tom. 26, f asc. 
2, p. 157-156. . 

109. Patel, S. 1971. ABO blood .jroupi:, PTC tasting . 
, and dernrtoj^ii'fp-nics of Tibetans at Chandragiri, 

Oricsa. Ai-ier. J . i-hjs . Antiiro 丄 -'ol . , 35( ^ ) • 149- 
130. 

110. Patel, S. 1973* Stud^? on soine genetic traits of 

Tibetans ao CiiGndragiri , District Ganjam, Oris - 
s sa. Aiii. J. Piic. Anthropol. , 3-<3) : 753-756. 

19pB. Muscular exercise on Mount 

Everest. J.. PhjL.. 141(2)^233-261 . 
112. Pagh, JL.'jT. J。.?」。 '196"" Science in the Himalaya. Na- 
ture, 191 (47c)?) J 429-430. 

113^ Pa^^h , L. J.C,.ij. 1963. Tolerance to exi; 工 e/iie cold 

at altituae in a Ne^^alese 丄 -ilgriia, J. Appl.l'hjS. 

13(5) 

114. Qadri , M. Af zal Hu&aiin, 1934. Bio^eoaraphy of 

West Pai-:: Stan. Kandard. jvi2d. Di^- , ci( 7-3) . 
"'丄 • Haf i , Ivlohajninad , 19Gi. Wildiii'e mansgement i 丄二 south 
western regions of West Pakistan. Pak. J. Mer- 
est, 18(3) r 301 -305. 

116. Rajkova, H. A. 1939- Spontaneorts hybrediza 七 ion 

. and ^rass hybrids in tlie Pamirs. Oon^r. In 七 or — 
natl. Bot. 9th. 2?310-311 - ' 

117, Rao, T. Ananda , Shanware , P. G. & Tribedi , 11。 

1969 . A note on teh pitci 丄 er plant habitat in 
Assam. Indian Forest, 95(9; J 61 ;-613 • 

11S. Re Ian, S. & Vyas, S. R。 1571' rTai:ure and occur- 
rence of yeasts in Haryana grapes and wines. 
Vitis. Eer. Sebenf orsch. 10(2) i 131-135. 

119 . Roberts, D, F. Coope , E » M , , et al. 1963. Digital 

dermatc^lyph.. c i of a Lunan sample from iic/r- 七丄丄 
Bhutan, h&n, 3(1) ^ 5 - 19. 

120. Eoy, B.B. , 七 a, H. K. & Pandey, S. 1970. Na- 

tural re source G and 七 Lieir devtrlopiiient i 丄丄 Maiien- 
dia^arh aistrict— of Haryana Stcte , Ann. Aiid. 
%oae . 9(2) ? 65-/5. 

121 . Sah^i , R. &. Sinha, A,. B. 196 二 。 Investigations on 

bio-ecolv:gy of island waters 01 G orakhpuT ( u , P , ) 
India. I . Linmclogj of Raiugarh Lake . Hydzrobi - 
ilogia, 3 斗 (3—^) : 々-33— 斗斗 7, • - 

122. Sant , Harshwardlian R. 1967« Scologic?! studies 

in laBpalidium f lavidujii a-. - Csl/iug in relation 
to i^razing .f roiii 3 razing grounds of Banaras Hin- 
du Uni-^ei sity, Froc . Nat; . Acae. Sci . 工: adiai, 

Sect. B..(3iol. Sci ,) ,37(1 ) 23-130. 

123. Shank arnarayan , K. A. & Dabadghao , P. :a. 1^70. 

Ecological studies on 七 he grc-sslands of Jhansi , 
U. p. Axuii Aiid, Zone . 9(1): 5^—63 • 124. Sharma , 丄 -'。 S. 1960. ChroLiocome nuidjer of some 

Himalayan Po l.yt r 丄 c Lac ^ ae • Cui:r • Bci . , 29(6): 
231. 

125. Shea 上 s, J。 G. & 工 n^lis, v^.G. 1^65. The British 

y 丄 useum (natural History) exj edition to £ast 
Nepal 19-31-62. 工 ntro'luc uion ciiid lists of lo- 
calities. Bull. 3ri . Mus. (Natur, Hist.) Zool . , 
12(3) .97-1 "i^. 

126. Singn, K. , Singh, N, & Sidnu, G. S. 1967- Bio - 

ciieniical ciiaracteri sties of Rhiaibium ^spp. isol- 
ated frouL- suiiiiner 丄 e.i^amis of Punjab. Indian J. 
MicrociG 丄,, 7( 斗) :1 斗 3— 15>〇. 

'1 27 c Siiigh, V。±、 1960. ir^tiy-Gop 丄 finkton ecology of the 

iiiiand v;aL;^rs of litzc^r Prade sli . In: P, Kachroo, 
Edo Pre tidings of the Symposium on Algology , 
19:79 e :!:;rj.d 丄 an Council 01 Agricultural Reseaich: 
Nev; De.LLi., 工 ncLia, p. 243-2?1 . 

'126. Spillstt, J。 Juan, 1966. A report of the wild life 
^ surveys in X'^orth Iridic^ and Southern Nepal. J. 
Boiiibay Natur. -ist. Soc . , 63(3) ^92-628. 

129c Srivasr-va, B.l' 。/! 969。 ; wildlife in the Tehri Gar 一 
hwal Hiiiialajao —一 the p rob lorn of thei^ conserva- 
tion. 工 ndian Forest, 95(11) ^bOO-606. 
130. bwaminatiian, ;.:. C. . et al, 1969 . Food and nutiti — 
tion sitma 七 ion in the drought af f ect'^d areas of 
Bihar. J. I7ui?r. Diet. , 6(3) <; 200-21 7 • 
131 * S'N3di, Lawrence W. 19'31 . The ecology of the High 
Himalayas. Sci. liaer., Z03(^) ^68-76. 

132. Sv/.?jn . L. W. 1963. Ecolo.^j uf tiie Heights. Nat. 
Hist. , 72(^) : 22-29/^ 

133* Towaro . c . G 1969 • Tne incidence of co 丄 or — blihi — ness ? I: 二 ong the Tibetan ^., J. - (Senet,, Hu,:i . , 17(1- 

13^. 'Tiwari, S. Z、, £: Ghattopadhyay , P. 196?. Fin — 

.<;er derma t o ^ 1 ;- j,^ \\ j. c s of the Tibetans. Amer. J* 
Phys. Anthropol. , 26(5) ^ 2^9-296. 

135. Tiwari , S. C. & Chattopadhyay , i -'。 K. 1 ;}67, Palmar . 

deriiKvtOi^lypMcs of Tibetans. Z. Morphol. An til - ,> 
' ropol. , 59(2)^146-157. '" 

136^ Tiwari , S. C. ?、 Bha&in, M. K 。-' 1'?69. Distribution 
of a-d J i dge- count in palms and soles of the 
Tibetan, HanzaigaKu Zasshi . 35( 2) ? 63-?1 . •' 

137. Tiwari, S: 0. c. Bhasin, M. K。 19 :9. A quantita- 
tive survey of 'the palmar intordi^^ital areas 
of the Tibetan population. J . AirbhropcJl* Soc» . 
• Nip.; on, 77(765) !99-105. . ' ,、 

13s. Trcll, Cc.xl . 1957 • Die kli/nat^t-CLie u 二 d ve:;etati- 
on Sfj* e o 3; I ap h is, c h e 'iliederu g des Hima lay a- Sys- 
tems. In'- Ktiumbu HLaal :; Eriebnisse deb Forsch- 
ung suii t 'cirne . Jiiens Nepal Hiinkla/a. Berlin, 601 iii- 
ger-Verla^ KhuLibu Himal , 'I ( 3) "333-^'3c. 

139 . Tsunewaki , K." & Hori, T. 19^>?. Distribution 01 
. necrosis ;, enes in wh.eatsIV, Co 丄 nmon vvheat 土 2?om 
Australis, Tibet and Noitiiern Europe • Jap. J . 
Genet-,, ^2(4) : 2^vp-250. ; 

1^0. Tsuyuki , K. &• Itoh, 1972; Fatty acid conpon- - 
ents of various blubber oils frcm Ganges rever 
dolpniiis. Sci . Rep . Whales, E : s . Inst, (Tokyo) , 
24^ 117-125. 

1^1. Vosel, C. L Harrsen, &. 1970. Durchbruchster^ine / 

der oi'iiuonden Zaeivae in der fiajput-Bevoilker- 
ULOg oines nordv/rj ttindi scuen Hii.ialaya-Tal€e • 
Port scar. Ki^ibPortiiop . , 31(2) :167-1^;)6. •' 

1^2* -^cifl, M. K. 1960. (Kavnkii:r»E) life forms ak<ii 

丄 Oiiical spectru. i of Lol^ab Valley, Kashiiix < 
in 丄' elation to c 丄: imiite, J. Boiibay Nat nr. Hist* 
Qoc, & 3(^; • . 

143. Weitkauip, Lowell K. 1^72. Pheinotype frequencie s ' 

ror f oue . serii::! proteins in Ai onanist an s tv/o 
new albu;-.in variants. Hu .laiigenetik , t 

144. V/illan, R.S.k. 19-5. Tiie Chitawci^i valdlife San- 

ctTuary in Nepsx 工, 工 UCiT (工 rrt • Union Coiiberv, Na- 
tur . Re sourc es) 3ul . .,(17)^8. 

145. WilliaiuK, Ij.H。J. 1^iS3. 13ri 七 flauura^. sts in 

Nepal . The Tiiioes, Hoo252S, Jan* 2^, 1>-53-p.7. 
1-1-6. Wynter-Blytii, :vU A. I^^^L A naturalist in tke 

Nortiiwetit Hinalaya. J. Bombay 丄〜 —atur. nist, Soc. 

Vol.30, No. 2, p.3^^-3b4, No3» p. 5:>9-572. 

147. Ni jcJiii— 丄 uis, 丄」。 lii, 19 63.. Blood .^roup frequencies 

- and haeao ^lobin typds m Tibetans and ?.: i^pal 一 

ese'. Vox Saiv,. ( Basel ) , ; 6^^-626. 

148. Oakleaf , 二^ J. & 丄 iobertso-^ J.H. 1971. 丄 1 fGO(^ 
; • iteiii^ irbiliz(jd by cnakai s in ivaohiair , Inula . 

- J.V/ilcil. .iana,-e. , 3M«^);395 - 3 仏 " 

149 • Shrestha, S. B. 1973- 工 nducerci breeding of ^rs.si 

carp m Kepal.BELiiiviseh, , ; ) l-1C— Id. , - 

1pO. Sin^i &, J. £. ti^cological prot>iejis in tii* 

Western Hi.:ialaya3. 工 m S^^mposiuai on eco 丄 o^ai 
: 18 . probl'j.:i.& in thi tropics. Proc . i/at . Acad. S«i . 
Iridia, ;?ec 七 * 3. 33(1) '55-^7. 
151* Singh, J。 S. 8o Wali , :vl. K. 1961. Ecolo^ics.l 丄人 to — 
blems in the vYeDtv.>rn HimcLlayas, In: Annual 、:q, 
1960* Nat<» Acad. Sci . 工 iid. a* Allahabad, 2. p. 
11 6-11 7. 

巧 2, Singh, N.. R. & Lialhotra K. C. 1971 . Hand clasping 
and arm foldiAg a 二 ong ths Manipuris (India) • ' 
Hum. Heied. 21( 2) j 203-20?. 19 2. pal:sobiology 1 . Ahmed, Z. & Chaudhiy, M。N. 1969. Geology of the 

Palak Lara area splaitorgaxii, Hmdubaoh , Zhob 
district, We— t; Pakistan. Geol. Bull. Punjab Univ. 

3. b1-72, 

2. Aiam, Shaikh. M. 1967. The occurrence of coccolitJies 

and related forms in the Laki and I^anikot for — 
raations from Sari, West Pakistan. Geol. Buil«J:^m— 

jab Univ, 6. 斗 5 — 5 斗, 
5. Anderson, ,、1,丄'丘,, Boucot , A.J. & Joiinson, J,0。 1969, 

Siife 丄 ian brachiQ^Q^^^g fj>o:a Padauicpin, ITorthem 
Shall Statvis, Burma. Bull, B_^it. r.ius.(Natur, Hist. ) 
Geol., 18(4): 107-163. 

4. 3ada, . G.L. 1969. Note on the occurrence of fossil 

vertebrate o in the "Karav/as of Kasiaiiiir" . Hes. Bull. 
Panoab Univ.(Sci. N. b.) 仏 • 453 -斗 5% 

5. Baksi , Subheixdu Kumar, 1965. Stratigraphy of Barail - 

Series in soutlieiMi part of Shi 11 on Plateau Assam 
India. Bull. Amer. As." Petrol. Geol. , 49(12) : 
2282-2238. 

6. Beriy, William B. N. & Gupta, V, J. 1966, Monog - 

raptids from the Ksisbmir Himalayas* J. Pale on- 
tol. , 40(6) : 133B-13^^. . 

7. Bhandari , L. L. , Fuloria, R. C. & Sastri , V. V. - 

1973- ^Stratigraphy of Assam Valley, India. -Am. 
Assoc. let, 3-eol. Bull . , 57C^) :6^2-b54. 

8. Bhargava, 0。 丄, ;, 1972. A note on structures resem- 

bling molds of tadpole nests in the Upper Juras- sic Tal Formation, Simla ; Iimalaya , India. J. 
Sediinent. Petrol. 1 ) ; 236-2-tp . 
9* Bhatia, S. B. & Singh, Deviser* 1971 . Ecolo^.y 
and distribution of so 二 e recent octracodes of 
the Vale of Kashmir, Inai&* Mi c rop ^1 e ont o 1 og , 
(FY), 17(2); 214-220. 

10. Bordet, F. , Bouyx, E. 8.. De Lapijarcnt, A. F. 1970. 

Reconnaissance geolOo'ique de 丄 a montagne de Ba- 
myan (Hindou Koucb. occidental, Af'siianis 七 an) 。 C. 
R. Kebd. Seances. Acad. Sci. Ser. D. . Sci. I\^atur. 
(Paris). 272(6) :783-7^33. 

11 . Boulin, Jean 8: Lys, Maurice • 1971 • Decouverte de 

Perinien marins a IviiinQSJi sur le vdrsant nord 
de 1* Hindou Kouch, en Afghnic^tan* C.E. Hebd. 
Seances. Acad. Sci. Sor. D. Sci, Nat, (Paris) . 

273(5) -555-557. 

12. Branson, Carl C. 1966. Upper Silurian or Lower 

Devonian conodonts of Middle Asia and Pakistan. 
Okla. Geol. I^'otes, 26(10) ! :2pS-257. ' 

13 . Brice , L. ^ Colleau, A. & de Lapparent , A. F. 1969 . 

Sur la stra 七 igraphie du Devonien de Robat-e-Pai 
(Afishanistan occidental) . C. R. tiebci. Seances 
Acad. Sci Ser. D, Sci. Natur (i-aris) , 263(24) ; 
2356-2S5S. - 

14. Dayal, R. ; 1: Chaudhri , F. S, 196?. Dicotyledonous 

leaf -impressions f roiii the Naiiaii beds, Nortli- 
wes 七 Himalayas ( Dicotylopliyllum spp . ) . Curi .sci, 

I C (India), J5(7) s 131-1 o2. 

15. Dzitiev, A. H. , Ainin, S.M. 19^7. Palyno logical 

basis for 七 he subdivision of Miocene deporjits in bora holes of th Jaldi area., East Pakistan. 
Geol. Bull. Pan jab Univ. 6。 2^5 - 33. 

16. Earoixori , M。Z。 1965* '^ojienclature of Ghazij Sha- 

les. Sind U^iiv. -ves. J. (£ci. Ser. ) , 1 :113-1 >4. 

17. Fuciis , , Guj^ta, V. J. 1-'71 . ir'alaGOzoic stiati- 

grapny 'of Kasliinir , Ki s.itwar and ChaiiibaC Pa:^jab 
Hinalayas) . Vc^rh, G.iol* Bu^desanst • 1 . '58-97 . 

18. Goswsuui, D. IT. !)• L ±^athak, C. 1967-68(1970). 

A note on tiie Crotcceoas ii^ossi 丄 asiiemlDlag^e from 
Davv'ki , liiiasi and Jaintia hills s Asseun. J. Univ. 
Gauiiati . 1 1 241-245 。 
19-« Gu^.ta, Visiiwa Jit:. 1'965. Silur-iau trilobit;os frojii 
the Kashmir Himala^'oL. lies. Bull . POnjab Univ. 
Sc 丄。, 16(4) ; 299 - 304. 

20. •ju^/ta, V。J。 196—/, Gaoibrian trilobites f x^m Zac a- 

aldor , Baraaiula JjIq-gttcv , Kashm— 工'。 Bull. 
Panaab Univ. , 1b (3-^) -2/3-277. 

21 . Gupta , V. J . 1^67'. New trilobite species from the 

Naubug bids, Eash_'-dr 。 jits. Bull . jtcji j ab 'J niv . ^ 

22. Gupta , V。J. 1969 . -ralaeozoxc stratigraphy of the 

area south— east of Srinagai , ICs.simiir . lies. Bull . 
Pan jab Univ. Set , , ( 1- -2) ^,1-^4 . 

23. Gu^^ta, V.J. 1969 - Ordovi^^oan fossils from Gauran , 

anantnag District; Kashiiiir . 'Res . Bull, i-unjab 
Univ. Sci. , 20(3 - 払) ' 5^.7-553 , 

24. (iupta, Y. J。 卞 369. ^ossil pr^jiatets f ro;.i Lower Si- 

walikG of Kari.^ru District , Hiiaaciial i^^r - iCL>j Gh 

( Sivapitiiecus in-lic as) . 'Re-^, Bull , Panjq b Univ. 

Sci. . 20: 3-^) i 5'// — 5「 厶-" 25. Gu];: 七? I, V. J。 1955? • FocsilG j^rcia tiie iTciubu^ bee:; 

of Anantnas DictricD, Kaciinir, He^. Bull. Pun- 
jab Uni . Sci. , 20(5-^) s 39 1-^04. 

26. Gupta, V。 J, 1971(197^. Sarly Devonian plant fos- 

sils f ro:a KotGu, Kashmir, India. Res, Bull.i cn- 
jab Univ. Sci., 22(3-4)^51-512. 

27. Gupta , V -。 <!• 1971(^972) . On the occuxrence 01 leaf 

impressions from tne Upper Dliaramsala beds,Dha- 
ramsala, Kangra List. H. P. Hes. Bull. Pan^ab 
Univ. Sci., 22(3-^) 01^-5-1^. 
25. Gupta, V . J . 1972. A note on tne st'iatigrapiiic 

position of the Sirdang qur.i tziteo of the type 
area', Kuiiii^on H 丄 msilsyas* VorLi* Geoi* Bunde canst . , 
2:263-264. 

29. Gupta, V. J, , Thedes, F. -H. T. 8: Austin, R。 L, 

1967 • Devonian conodonts from Kashniir . rTature 
(London), 216(5114) 

30. au..ta, V.J. &.' \^ob::;ter , G。 1)。 Stephanocrinus 

angulatuG Conrad ( Crincides-. ) from the Siluiian 
of Kas-iniir. Palacnotolt^gy , 1^(2) : 262- 265. 

31 . Heissia;, Kurt 1972. Pal ae ont o 1 ogi g che und ^eolo- 

gische U ii t c i • su c hung e r im Tertiaer von Padis 七 slqs 
5. Rhino c e ro t i eae ( ^iaimii. )au3 den unteren und 
mittleren Siwalik — Sci' 丄 ich 七 en, Bayer Akad, Wiss» 
Math — Nf\ 七 urwis:.;, Kl. Abh. , 152:1-112. 

32. Jux, Ulrich' 'i97't • Sin Brachy u.icn-Se st aus der 

Oberkreido Afghanis tans. Palaiontol. Z. ^5(3--^) s 
15^-166. . 

33 . Johnson, J。 Lower Givetian braohio;. ods 

from central Nevada, J. PalcontoL. , ^5(2) 2^01 
-326. 34. Khcun , Ai jaz 1973 . A nev; mannaal 丄 an f osl;i1 from 

tiic- Lower iviurree of Kalak^iot , JaiiLnu and Ka^li- 
mir state , 工一 ciisu J. Geo! . Soc. India, 1^(3) ^ 
296-301 • 

35. Laidianpal, Hc^ jenara K . 19''^5» Occurrence of Zi - 

zyphus (Eliannaceao) in trie Lower Giweiliks near 
Jawalaniukhi • Curr . Sci . , 3^(23) i 6c6-667 • 

36. Laidianpal, E. M. & Dayal , fi. 1966. Lowvjr Siwal- 

ik plants froiii near JawalcL-iiuini , Faojab, Carp. 
Sci. , 3:?(!^^) s 209-211 . 

37 . LGtil\ 2-1 ir Abdul , 1970. Micropalae ontology of the 

Galis ;-, roup , Kazara, West 丄」 ai: 丄 stan, Jahrb. Geol. 

Bunde an st • Sorider b , , 15 c63-6 S. 
3i5. Lele , IL. ill. Karia , R. ^-^70, Studies in the Tal- 

ciiir flora oi' 工 ndias6* Palynology of the Tal- 

chir Boulder Beds in J ay ant i Coalfield, Binar . 

Palcioliotanist (India) . 19(1) s>1-69. 
39 • Lukose 5 N. G. 19o^» New Sj^ecioS of bchizaea spore 

fron tne upper Mesozoic of Kach-ir , India. Na- 
ture, 204(^953) I 566-567. 
^0. Mathur , Kawl -, 1-^6'^i-. On the occunence of Botryoco- 

ecus in Subat.iu beds of Himachal Praae sh , India- 

Sci. Cult. , 30(12) :. 607-608. 
^1 . Llehdiratta, R. C. 1959 • Indications of glaciariza- 

oion in the Siwalik Sjsteiii in 工 ndis, Katuro , 18^- 

(Suppl. 11)^633-334. 

42. Mehta, K。fi, & Gosv/fjiii , S. K. 1960. On Hepaticites 

kashiniriensis . nov. A fos^^ 丄丄 inejiber of bhu 
Karev/aij of Kaslimir, India. Palaiobotanist , 9(1 一 
2) : 58-60. 

43 . Misra, U.aa Shaiiker, 1^67. Veitc^bra 七 e fossils from 24 Dere-Gopopui Teiisil,— District Kan._^ra (Punjab) . 
Curr. £ci. (I.^dia), 36(8): 211. 
if4. Mittre , Vishna, ev al* 19^7- Studies of the Late • 
Quaternary vegetational history of Kuniaon Hi- 
malaya. Curr. Sci, (India), 36(20): 539-540. 

*1 !、 

4q, Mohapatra, G. C. "1967 • ^ date of a fossil ele- 
phan"C tusk from Sir^a Valley, Kiiaachal Pradesh 
(India). Curr. Sci* (India), 36(11) t 296-297. 

46^ Powell, C. 8: Conaghan, P. .J. 1973- Polyphase 
def ormatiioit in phanerozoic rocJxS of "t 丄丄 e Cen- 
tral Himalayan Gneiss, northwest India. J.3-eQi«, 
61(2): 127-143. • 

4?,. Pr:jkash, U. i^Tripatiii , 丄、 P. 196'/. Fossil wood 

of Lannea f om the Tertiary ot Assaru. Curr. So i . 
35(1?) i 4-62-463. 

<|.8. .Prakash, ! J. & Tripat;iii, , P。 1〉68* On Glut oxy .Ion 
burmense front Hailaivandi in Assam with critical 
remarks on the fossil woods of Glut oxy Ion Chov;- 
diiury. Palaaobot. (India), 17(1) : 59 — 64. 

^9* Prakash, U. & Tripathi , P.p. 1965. Fossil wood of 
Adenathera and Swintonia f roii tiio Tertiary of 
Assam, eurr. Sci . , 37(^) i 11>-1"i6. ' 

50. Prakash, U。 & Tripathi , i-- , P . 1963. Fossil woods 
of Lesurainosae and Anacardiceae from the Ter- 
tiary of Assam. Palaeobot . (India), 17(1 ) i2.'d- 
32. 

51-. - i\Oiiicr, Alfred Blierwood, 1959 • V-c^/te orate paleon- 

tolo^;y, 1903-1:^5^ . Jour, i-aleontol. J 9^:> - 

,巧. . 

7-2. •'• . .• , • . <> Gu_:t :., V. J. rjo'-}-. Grapt elites 

23 from the Kat^hiiiir Himalayai^ , also a note on t; 丄丄一 
diacovoz-y of f oi2f.il s in the muth quart zite .Na- 
ture, 204(4953) : 1061-105^, 

33. Salmi , Ji, R. il Gu^;ta, 7. J. 1963^ Silurian cri 一 
Boids f 丄 om the Kashrair Hi.aal^as . j":e£* Ball, 
i-anoab. Univ. , 16(3): 247-$4d. 

54 • Sakni , M, K, 3c Gupte. V. J, Lovjei palaeo- 

zoic cystoids from tne Kasuiuir Hinalayas.Kes . 
Bull, ^anjab. Univ., 16(3) 249. 

55 • Samaiita, Biiaai K. 196o, The Eocene buccession of 
Garo Hills, As sain, India* ; Jeol, iia^" 105(2).' 

56. Sa^anta, Binal K# 1968. iT^Junmulite^ ( ^oraminif c ra) 

from the Upi^-er Eocene Kopiii ^^ormation of As- 
sain, 工 ndia* Paleontology, 11(5) i 669 -bo ^. 

57. Saiaarita, Siuil K. 1969 • Eocene pla:jicfconic f orami- 

nif era from the Garo Hil 丄 is, Assam, India, Mic- 

ropaleontology (rJ.'/.)f 15C3) i32>350.. 
^5. Semanta, Bimal Koruar , 1 :; 73 • i-lanktonic f oramin- 

if erci from the i'aleocen^-Eocene succession in 

the HaKhi Nala , Sulaiman kan^e , Jrak 丄 stan. Bull. 

Br. ims.ih^at. Hist.) Geo.l- , 22(6) > 421-431 . 
59- Sarkar, ^a.t^ya S. 1966. Study of fossil di ator- 

tion caused hj tectonic def Qr^AatJion in the Ka- 

slimir Hi^cilayas (Lidaar Valley).. Curr- Sci.* t 

55(13):' 3-V1-343. 
60. Sharina , Mitnilesh. 1970. An analysis of pollen 、 

loads of honey bees fro.-! Kansi a , India- Srsna* 

10(1)05-^2. 

51 . Sliaiia, Koy £>ub 丄 lial. ^-i 73 . ^jo^j dv/ana p e bble - slat d 
in th(s Han^it Valley toctonic window, Daxjec:- 

26 .. ling Hir:talayas aQd its cij^nif ic sance . J. Giol. 
So" 工 ncUs, 14(1) : -: 1-39. 

62. Stauffer, Karl W. 1963. Si 1 ,:r i an-Le voni aii reef 

coiaplex near Noesnera, West Paivii:taji. Geol.Sqc. 
Amer. Bull. , 79(10)o 1331-1350. 、 

63, Tei chert, C. , Kumnel, E. & KGpooi^ K. 11, 1970. 

Ivlixed Po rmi an-Tri a s si c fauna , Guryul Ravine, 
Kashmir. Scienco (V- ashing ton) , 157(3915) i 174- 

54. Ul Haq, IBi 丄?. 1, U. Z. 1967. Calcaraouc nannoplank- 

七 on ircin. the Lower Eocene of the Zinda ilrjCiec- 

tr-ict Dera Gaazi Kho.n , West jrakistan, Geol.Bull. 

pa - jab Uni V . 6, 55-8^1- • 
65- Ver.katachala, B. S。 Kar, P. k. 1968. Dinofla- 

, -;^ ellate and hjrstrichosphaexid fossils f roiTi Ka — 
' trol ( jppor JuraG,-.~ic) sediineii 七! l: of Kutcn , W.In— 

dia. Curr. Sci. , 37(1^0? ^^03-^10. 
66. Veriio , K。 K , 19(^7. A new fossil ini^ect iron the 

lower Go.ndwaiias of Kashmir. Jurr . Sci. , 36( 13) -- 

333-3^^0. 27 BOTAiMl 1. Anonymous "Diodai'- j Vicit to the borders; of 

Chinese Tartary and to th^ source of the Gan'^e^. 
River. Indian Forester, vol. 10. 10, p. 1-5. 

2. iinonymoas 1933 - Aza-d Kasijiiir For^jst . K&shmij? Pub- 

lications, MUj^aff arabad, Azc-d. Kashmir. 

3. Abbajes, H。 des, 195^. Hesultats des expeditions 

Gcic-i 丄七 ifiques ^enevoiGee au Ne^jal en 1952 
195^ (Partie botanique) , 12. Cladonia (丄 icheris), 
' Candollea, 16:201-^09. 

4. Abid, /iiunir Aiiiaad • 197'1 • G-rasses of Ja:'""£i',:oro, Sind 

Univ. H3S. J. (Sci. ber) . 5(1) ^ 1-61. 

5. Abrol, 3. K. 8c Cho^pra , 工。 C. 1962. ^ome vee^etable 

drug resources of Laciaivh (I.itt.Le Tibet) . rart 
1. Curr. Sci. , 31(8) 2 324-326. 

6. Adams, A. L. 1c67. VJancl.erin^$s of a naturalist in 

工 ndia, the Ave Litem Himalayas ana Casijnire . 333 
pages. Ediiir^s burgh. 

7. As^arvval , K. L. 193^. Soil flo:ca in Deodar ForeGt g 

and Its imoorbrTaice. 工 udian For - st, Vol.60, p. 
602-607 . 

8. Agnihotiiiudu , V . 1962-5^ - ITotes on funi^i from Koi th- 

East India, XIY. a new ^onas of Discellaceae 
from As BDi^i, Sydowia, 15(1 J : /3-76. 

9 . Aij^nihothru^lu, V. 1963 - Notes on fungi from North- 

East Indi^i XV. A new Lpecies of Schizotric lium 
from AsscOjL. Liycopathol et illycol , ap 丄 j1., 19(1-2). 
21-23. 

10. Ahluwalla, K. S. 1952. Medical plants of Kan^rc Vc.lley. 工 ndic^ii Forest, Vol.yS, p. 1 c-1 - -;-. 
i1 . iihiiiad , Sultan 1^69. Contr-'.ouitions to t^o fr ^^i 

of West Pakistan. IX. Biolo^ia (Lr\hor e } , 一」 
2) „ 1-10. 

12., ;;. iiiaad , Sultan 19"71» 00厶1:1丄1:)卩七10丄1 to tne fun^ji 〇上' 
West Paniotaii. X. BiologiaC laliore ) , 1V(1) - 1- 
26* " 

13 . Ahnad, £ul 七 an 19 /1 • Contributions to ths iuii^i 

of West Pakictan 'XI* Biologic (Lahoie) • 1 /( 2) •; 
67-65. 

14. Ahmad, S. & Arsliad, 1972.. Corti-ilc^utic::' to the 

fungi of Wo Pakist-.m. XI. I • Phyco-iiycotc s . Bio- 

lc^ia(Lahcr;0, 18( 1 ) ^ 7-'i7i 

15. ""turiad , Saltan 1972. Contri option to 七丄; e ruji,-,i of 

West Takista.n: XIIl ,'.、1^^!1七《31:0:11;703 ues . Biolcr^ia 

(Lahore)-, 1S(1) ;1-6-. 
'^'5. Ahmad , S . I, & Ai:^a("i, f . 197^. O.oprophilo 18 fungi 

of West 丄' akistGin: IV* Pak . J. cci^ Ind.Ees, 14 

(6) : 30^-506. ' 
47. Aix-y-Shavv, li . K. 19:51, iTotes on ;: ialeii^n and otner 

asiatic lLuphorbiac:ae . Kcvv Ball. , 2'1(3) : 3L'3—>Ov. 
18. Airy, Shaw " 11。 K— . 1965. Studies ±n the Encalos .= 

XV, Now or notev^o^ tliy Ag6.pe tes from Assam and 

Burma. Kev/ Bull. , 21(3) • 
19- Aitchison, J-. E. T. 1 369 . A c- ijolo^^ue of the plants 

of the Von jab and Sind, London. • 
20. Mtcliison, J.E。T, 1 b6 J . LahuX , its flora and vci-,- 

etable p redact 3 一一 from cosmiuni cations recie-ved 
' fiom the Rev, Heinricli JaesChi-zo of the Moravian 

, Mission. J. Linnean Soc . ( 3ot . ) , Vcl ,X, p . 6.;- 
, 101. ' 29 c1 • Ait Chi ii 5n, J . ':, . T • 'ib32. On tiic rioi-a of- tho I'luro. . 

YGlie;;;-- etc . _Af 丄' i'snietan, J. Linn. Soc. (Bet. ) , 

Vol. Xi:<? p. 139 - 20" 
22. A 丄 i, >S. 1937 • A ccntributi .n to the flora of the 

Ko rak or. iLL£) and Kinduiuisii, ( Abstr. ) . Palcistan . 
■ Sci . Cor 丄。 上' 工': _'c., ^ ( 3 } •: 23« 

23 . Ali s, S。 工。 "^95、 . otes on the g^:.riU3 Ast 丄 a.:.!,a_lus 
Linn, xr ..;:;. -Wo-^t Paki stan and N, •':、;• Himalayas. 
Kev7 Bull. , .no:^3(2);2ci9-313. • 
c.^-, Ali J &。 工。 1958, '^oviiiiion the ge:"is India; o~ 

■, ji ■ ■■■,■ I ■ ' *b II 一 

f era 1;. , iroTi V/. Pakis 七 aiici Hi.aalaya^. 
Bot. Hot., X3)i 3^^3-377; 5 fi^; 
Ali , ; 3. I, 1 ,;39 . Jiov 丄 f.ioi 丄 of th':-j voiius Oxytiopis from 
W. i-akiGt^n and i>]。V^。 Himalayas, .irh/t on . (Ann, 
Rci. Eot.), S(1-2) 1 49-61 . 

26. Ali., G。 工。 1 .-^59 • A taxGiioniic study of the Clies- 

neyr. ' Lmd L . ' Tivv.;; VJost 上' akis1:an and ivS Hijnal^yao. 
Scicni:.. st 5 3 , 1 . 

27. Ali , S 。工。 1559* A tazororaic Soudy on the genus . 

Golu 七; 3£x 11 0:.. 工丄丄 vio —. Pakistjiu 丄 Su.bcontii..t;-nt; • Bot . 
•ITot . , 112(4) I 469-494. 

28. Ali , S. 工, Hevi;Dioii of tho- Genus As ;七! ^a^us 

L* f roiu PakiGtan and Himalayas. Biolct^'ia 
(丄' ak.), 7(1): /-92. ■ 

29 . Ali , S. 工, 1964。 Contrilydtioi 丄 to the geiUG Ches- 

neya Lindl . ^li Sndi. (Pimio—nella, Uiabelliforae) 
■ • fron WeB.-i; i-akiscan and liw 丄 liinalayas, Biolo^a 
(Paiv.), 10(2) s 47-51 . • 
30. Ali,. b。 工.' 1971 . Coii-cributions to the flora of 
We'G 七 iPaKistGruI* Legixnirjosac. • jr?-k. J. Bot, 一 
2) ? 25-35. , 31 . All, S. 工。 & QuraicLi, S. 1967. A tnxonoiaic study 

of the genus Cassia Linn . from West - Pakistan. 
Sind Univ. Res. J.(Sci. Ser. ) , 3(1) ? 1-13- 

32. Amaxav/a , T. 1962. A new genus Diplocolea (Hepa- 

ticae) from EaEtern Himalaya. J. Jap. Bot . ,37 
(9): 274. 

33. Amaksv/a , T. 1964. A short revision of Himalayan 

Scapania (Hepaticae) . The j ur-ial of the Hat- 
tori Botanical I.cb . devoted to bryology No • 27 , 
1-19. 

34. Amakav/a , T. 1956. New or little Knomi asiatic 

species of the i'am-i.ly Jun«;cxTjiaimi a c e ae 工工 • 
. . ..J. Hattori Bot. Lab. Bryol. , Jap . , 29:253-26o. . 
8 fig. • 

35. Aninal, 丄. K. Janaki , Sin^^h , S. D. & Dhar, R. D。 

1966. On the occurrence of natural popu 丄 atmDn 
of .Rauwoll la serpentina ( Ap o c y 11 a c e a e ) in Jaramu. 
36.. Anderson, Thomas 1871 . An enumeration of tho i^alms 
of SikkiT'. Jouimal , Linnean Society, Vol • XI , 
p. 4-14. 

37. Arora , R. K. 1964. Phy t og e ogr a hi c al notes on the 

humid tropica flora of 工 ndia—world distribution 
and analysis of the woody dicotyledonous flora 
of Bes 七 ern Ghat s and Assam. J. 工; nd, Bot . Soc . , 
43(2): 220-223. 

38. Arora, E. K. , Singh, K. B. 1973, Occurrence of 

Malabar Gourd ( Cucurbita f iciiolia Boach) in 

Khasi iiilifc. Gurr. Sci. (India), 42(1) s 29. 
39 • Asahina , Y. 196^, L i c he n o 1 og i s c he No 七 ize^n, J.Jap. 

Bot., 33(7)c193-195, 2 fig. 
40. Asahina , Y. 1 -'66 . Iiichenologische 1、 丁 otizen, J.Jap. 

Bot. , ^1 ; r 161-163. . 41 . Awasthi , DhE.rrani D. 1957 • On new licnens from 

the Himalayas I . 丄' roc. 工 nctian Acad. Sc 丄,, 斗 于 B, 
pp. 129-139. 

42. Awasthi , I;。 D, 1^57 • Usnea nepalensis Awasthi 一一 i 

a nev species f roiri E. Ne,.al . i'roc . 44 1 a 工 'aaian 
Sci. Goiii^r。, 工工 1, 卞 957, abstr. 228. 

Zf3, Awasthi , jj, L. 1960. Studies on lichens from In — 
dian and Noj^ al . 上々" D. Tnesis, ijucknov/ Univ. 

44-. Awasthi , ])。 D. 1:;^60。 Contribution to the liclien 

flora of liidi£、、 and Nepal ; 工. Genus Physcia( Ach. ^ 
Vain. J. Indian Bot Soc.. , 斗 9(1): 1-21 . 

43. Awasthi , D。 D, 1950. Contributions to the Lichen 

flora, of 工 ndi?i and Kepal . 工工. 'I\j_e genus Anap- 
七 ychla IvOX'b . Joar. Indian Bot. Soc,, 39 
46 . Awastii 丄, ij。 1)。 1'96〇, On a co 丄 l、?ctior 丄 of maoiolic- 
heris by- the Indian expedition to Cho-OyUyEast 
Nepal. i-Toc . Indian Acad. bci. , B. 51(4) j1S9- 
180. 

46 • Avvasthi , D. D. 1961 • Some foiiose and f i-uiticose 
Lichens t'roiA Assail and North-east frontier a 二; 一 
ency of 工; tidiei, ±^roc . Indian Acad. £^ci . beet .B. 
34(1) ?2^-44. 

47 - Awasthi , D. D. 1^03 . Some noteworthy additions to 
the lichen flora of India and. Nepal. Uniy . of 
Colorado studios series in bio^.Oi^y No. 10, 28-36, 

4 &. Awasthi , D. L. 1965- CataJLOf^^ue of tiio lichens from 
India, Nepal , Pakj-Stan and Ceylon. Kova Hedwi^ia 
Beiheft 17, 137p. •: 

49 . Ayiaonin, Geraid, 196^. La position s/tite^xiatique 
du vviAStroeiaia Souliei H, Le c , Tnynie.leacee" de 
Bat cing ( Pa an ; , Chine . Bali . Soc . Bot .France , 11'] 50. Aymonin, G. G. & Gup 七 a, K, 1965, Etjudo- sur Iqs 
formations vegetales et leur succession dcins 
les principaux massifs du "systeme alpin" oc> - 
cideFxtal Essai de compraraison avec 1' Himalaya, 
Adansomia, 1; 49-94 t 

51* Babu, G. H. 1973 * Acronoiiia .johrianui:! Bat>u( Apiace- 
ae) ; A Hew species from the Himalayas of Nepal. 

Brittonia, 25(2) t 159-161. 

52. Babu, V. E* 1971 • Population dynamics of herbac- 

eous communities of^ Pilani ( Hajasthan) . Jap . J , 

Ecol., 21(3-4) ?37-:^5. 

53 . Baehni , Charles 1953. Re suit at s des Expeditions 

sientif ique? genevoises au Nepal en 1552 et 
195^ (Paritie botanique ) . 13 • Juglandaceae , 
Santalaceae , Thj/me laeaceae et Saxif jcagaceae , 
Candollea, 162215-22?. 
5^. Baehni , C. 1959 • Sesultacs des expeditj.ons sci- 
entif iqujG genevoises au. Nepal en 1952 et 195^ 
(Partie botanique) , 16. 3upiiorbiaceae et Bux- 
acuae . Candollea, 17s69-70. 

55. Baihni , Ch. , Bomier, C;。?;。B, & Vautier, S, 1951. 

Plants s recoltoec par le Dr. 'vVyss-Dunant au oo- 
urs de 1 f expedition Suisse a 1 'Hiuialaya en 19 斗 9. 
Candollea, 13, p. 213-236. 

56. Baker, J。 G, 1363. On the geog^ <r.phi jal distribu* 

tion of ferns. Transaction, Liruiean Society, 
vol. 26, pt.18, p. 305-352. 

57. Bakshi , 3. 。195:;. Diseases and dec aye of coni- 

fers in the Himalayas, Indian Forest Rec . iviy- 
col. , 化' 5). -71 - 39。 58 • Bakyhi , J . N . (x . < 二,. i'askar, A.K. 1967. lulicaria cri- 
C;.a Be nth. ; A new record from West Bengal . Bull. 
Bot. Surv 看. India, ^{^-^)t277' 、 

59. Baksiii , CJ。 丄 N,', Lahiri , J. & Prasad, R. 19/2 . 

A synoptic study of pn ytOo-o^rapliical diatribu- 
七 ion of L 丁丄; 3 fami 丄. y 6axifragaceae in the eastern 
and v/Oioucrn Himalayas. Bull. Eot . Soc. Bengal, 

60, Balakri tJhiian , :、" P. 1966. A new species of Lis— 

•ttira from Kej^'Gl (OrciiidaciG.e) • Jlumea 1 4( 1 ) , 237- 
"力 • 

61 . Balakri sLnan, N. i- . & f hov/dliury , o. 1 ^66. A Dew 

species of Agapetes from. Bmitsn (Ericaoeae) • 

Eeinv;a---atia, 7(3) : 287-290. 
62, Balakri cuuan, N, ir, &. Cliowoiiurjr ^ S. 1965. I^'otes 

on orchidj;; of Bnutan. 工, EpigeneiUiH Gagnei> . and 

Katiuerxiieei Hawkes. Bull, Surv. India, 8(3- 

斗)? ^1^~:;16. 

63 . Balakri sanan j N.P. 196/ . Kotee on orcMds of Jbhu- 

t;&n;II. Some nev/ ox- inij-erf ectly known species. 
Bull. Bot. Surv. India, 9( 1-^) » 

64. Bal L our-Browne , F.L. 1 963 . Puiigi of roceiit Nepal 

ExpeditionL . Bull. .Bi . i^us. ( Nat . Hist . ) Bot. , 
tv{3) ^99-1^1, ,2 fig. 

65. damber, 3. J. 1916. ir-lants of the fimjab. Lahore . 
6、 Bane I , M . •:••, Das , S. 1965. A aew Cuscuta from 

xNe;.al . . Arnold Arboret 丄 t" 46(1) io6-c9. 1 pi. 

fig. - 

67 . Banerjee , b.r . Banerjee , R, _ l\, 196 j. .Rhododen- 
drons 1;^ iJepal . J. Bofiioay i%"aGar. his. ooc . , 63 68, Baner JV.G , 二。 上', & EanorQcc , _R。 ::。 195:3* Materials 
for a flora of I:oi: 七 ii Biha..- s 工, Clxaniparan Dis- 
trict. Sull. Bou. Surv. 工: idi:is 1092) i 153-18^. 

69- Bancr ji , J. 19 丄 The Ta:..ur Valley expedition. 
Indiaii Poieat, Vol. 7^, p. 93--1C1. 

70. Sailer ji , Ivl. L. 1:;)52. •^oiae notv^wurthy plants from 

' East Nepal . J. 工 rjdi."^di 3ot . 3oc . , vol .3 , P . 152 — 
153. 

71 . Baner ji , :-.I。 Tj。 1952, (Observe 、七 ions on distribution 

of ayp no sperms in East iTepal . Journal, Bombay 
:"at. Hist;. Soc. Vol.51, 了 o。1, p。156 — 159。 

72. Banerji , "v . Ij。 1、:;^》7. Some ad i bio and medic inal 

plants f rojU East Nepal . J, Bcnba^^ iTat . Hist . , 

73. Banerji , II, L。 "1958。 Bo 七 fmical exploration in EaL^t 

Nepal . J. Bombay ; vat. Hist. 00c . vol.55, .0.2, 
p. 243-26 -i. 

7^. Banerji , vLI" 1953. KotoG on tb.o liverwort :F 丄 ora 
of iiiast Kepal, J. Bonibay b'at • Hist, c'.oc . s 

75. * Canerji, 二 I。L。 1958. 工 nvation of Eupatoriajii glan- 
•• dulocuiu 51. B。 and K. in £^at;u Nepal, rail. Bot . 

Soc . Univ. Saugar, 10: 1-^-1 o. 

76. Banerji , 丄 1961 .1^111〇^105^:;:^10£: in 丄: i'pr\l。 J. 

Bombcy Nat. ?iist. Soc。, 〜-一 556. 

77. Banrji, 1.!。':. 1961 . Criti jal notvis on A^^^r cacrp- 

bollii Hiern. J , Bombay Nat . l:iet, Soc。, 5^3(1):; 
30:^-571. 1 pi. PiiotOG in t. 
73. Banerji, ;. i , L , 19o3-> 〇Li1:ii]ie of Nepal phytogeogra- 
pb-y. Vegebatio, XI( 3-6) ; 233-2^5 , 2 tabl. , 2 li,^. '79 • Banerji J /。L。 19$'".Jioine sal.uoiit ft:a 七 JirsiS of East 
in t。 

80. Banerji , £[。]!'. 1965(1965)。 Coiitributio 丄: is to the 

flora of Eatt Ii(;3;pGLl。 iie:" Bo -. . Suiv. India, 19 
(2) ::vii, 90p 丄" . 

^1 k Banerji , 丄 '1.丄」。 1'}55。 Oon-uribubion to the f'ior^z of 
East Nepal. St:c . Bob. Surv . India, XIX( 2) ? 9C . , 

S2. Banor^i , I:。 19SiS, x iiododendroiis in Nepal . J. 

Bo:ribay Fat. Hicrt,, Soc. , 63(1) ; 13-31 • 
c3 . Baner^ji , !.! . L • 1'9o3. Notes on couie Nepal ,lrn 七 s, 

I-w-c. Bot . Surv . Indic.-., 1oi 235-^-3^ • 
84. Banerji , ,-A.Ij。 1 乂 72. A collecuicii of f ems from 

eastern K^pal. Candollfa, 27(2) ; 255-231 • 
35 . Banerji , 1.1. li 。; Das, b, 1971 . Ac ere in iJepal.Iiid. 

For. , 97^2^^3-^-;;0, to. 1-13. 
86. Eanoi ji , 丄 "L, L 丄' iuu: 丄 icirjuG , A"" 1972, iV'loriipolog- 

ical a:id ph/lo^enetic notu-s on ; jcne specie Li of 

Ranuncuj-as fro 二 ncp3_l。 Ca^iz^taiieci, 37 (^^j i2'jO-c:Lj^ . 
67. Banerji, ,:。:L。V Tha_t;a, B.B. 1:>6o(69 ; /0) Orchids in 

Nejjal . J。 3o:iib3_y I.at . ' IIi;:.t . ooc . , 工, 6::>( 2) s^dc;— 

296 1 工工 • S6Qp) 5577-- 5^3 5 工工工 > 67(2) :139-1>^. 
8B, Banerji, J . L , Tmpa, B. B. 196*:^ • Orchids of 

Ne^^^al. 1 • J. lioiibay i:cit • .'.-lot . 二 o" , 66(2) :2&6- 

296. 

89 , Baneroi, & Thaua, 13。 15。 tJi^S^, 0:; chida of lie- 

pal i 2. J. -Bombay l-icit • Hist • Soo . , 66(3) :575- 

9〇。 Bc:ce;rji, ,i 。 ,, & Thapaj :6。;3。 19V〇. Orchids of Nep- 
£a,3. Bombay Nat. Hist. Soc. , vS7( 2) i 139-152. 》1* Banerji, M 。! j,; Thepa , B.B. 197'^. Orchids or Nep- 
- al. ^. J. Bomba_7 Na::ur* Hist* Soc. , 6S(1 ) ? 29-36. 

-92* Banerji, "!,!/•, Tliapa, B.B. Oichids of Nev— 

fil* 5. J. Boiabaj Ilatui-. Hi st . ^oc. , 68(3) :660- 
• ' 655 . .. 
-.^J.i^anerai, L. ' Ths^a, B.3。 1973* Orchids of ];-ep- 
al. S. J. BoMibay. Jfat. Hist. Soc, 69(2) ;2S5-2S9. 
9^, Baner^i, S.".ri}^^i Amija. 19^19. A i'rek in Sikkim. 

工 ndisn I'brer^ter, vol, 75-5 p. 22^-230. 
95, Baner^^ S. a, 1935 . A new outcio:s of Microula B. 
rrui- For. , 92(10) ? 644-645. . 
i^qiiqr, S.R, & A^Liuar, S. Cyto-^cii.e tical dtu- 

dicS of the i^onus S(3:£:D3j:: 丄 a from W. Pakis 七 cin* 
Cytolo^ia (Tokyo), 33(3-^0 :42:7-'^3^. 
97. Baquai , S。R., ik.3-i.2i,. V. 1969-/0. Wiro.:iOGo:ue be— 
hnvi our iii Cenchr'is comijlejc from soutiiern West 
F'sk 丄 st'?.n. Port. Act; a Siol. Ser. A. 11(3--^) ^2oS- 
296. 

9 、c • Baqaar , S • II 。 ";^ Askari , S • H 。 A • 1970 • Chroinosonie 

Studies in some flov^-jrii-:;^ plants of vJest Pakis- 
tan. Genet. .'Ol. , 11(3-^) :3^1-3^i^. . 
99* Baquar , S. E. & Askari , S ^ i" . A . 1970. Cni O::iOL,Oiiie - 
studies in GO'i}e flowering plant of West taki £- 
七 aruri. Genet. Ib-r. , 22( 1 ) . 
100- Earajio V , P. A. 1>53 • Cultivate d. plan^G in extro- 
30 coj'..(aitions in trie Pamirs, Proc . of the 7th 
Int. Botanical Con-. , -1950/7/1 2-20, Stockholm, 
245-246. 

101. :Be-r 七 let 七, H。ri, 1955. Sotarjical review of books 
on the Ant a J tic;-, tae Hijiala/a and Tibet. -.Acr. 
Gray Bui 1 , (i:. S.), 2t51-6 J. ^ 37 10^. Bart ram , Edv; in E. 1960. Korthwedte in Himalayan 

mosses. 工工. Eev, Bryol. , 29(3-^) ; .16p-172. . 
103. Bartr-an, . E。 B. 1955(1960) . Nortm^es oern Hiiir:.- 

layan mosses, 工, Bull, Torrey ^ Bot» Cilub, LXXX 

il, (1); 22 - 29 5 工工, 丄? t"" Bryol. Lichen. , XXXI 

X, (3-4) 5165-172. 
■'! 04 . Bashir, M. Uddiii Ah;aed. 1966. Studies on the 

3a.abooG of Bast jraKistcin. 工 工工, A s 七.. ::d,y on tht? 

moi'piiOlo.-^y and anatoiiiy of BanibuLa bclcooa.Gci. 

Ee li, Quai t . J. East Re^. Lab. r#fcIH ( Pak . 

Goun J . £ci. 工 11(1 • ^ieo.), 3(^) ; 2^o-237. 
103. Beauvcrd, G. 1^09 • r^otcs sur une collection de 

■ plantes ae 1.* Himalaya. Bull. Soc. Bot . Osnc. ve, 

S3r.2, Toiuo 1, p. 104-107. 

106. Belciior , i{obc;r"c 0. . '丄 srenia pateiaS Pennell ; 

a ne-vv species of bcr〇iL^iiiilai:L''iaceae f roii As^aiii. 
Kev. Bull. , 23(^) : 斗 33 —入: )4* 

107. Beiitz^-r, B. 5 V on 3o trailer, k. &.V/e£:delbo, jro-r. 

1^72, Cur OS OS one inoi'pholo'^y in Af gLanian Bel — 
levalia.;5 (Liliacoao). i^ot. Not. , 123(2) :ip3- 

108. " Bhatia, )、:。上'、, 1957 • Some c,ji3e;i vat ions on the li 一 

cheri .CQ:i]iiiuri 土 ties oi t 丄丄 4 West; nixiialayas. Bull . 

3ot • ooc . UiiiT. .San,-, ar , 9 ( 1 -- 2 ) s 36-3b' • 

1 09 . Bhat:iagar, H . ir' , 1966. - n:y t o s o c i o 1 o g i c a 1 studies 

in £.0016 ever,:\reon (,: oilong — Nsiioji ) 1 ore^^i, of 
Assa^. Ti o^;. Seo 丄,, '/:;^一1.?, 

110. BtLritt,D.L>. 1964. jrlanu cg 上 lecuion in ^'ei^ai. Mad — 
' i'〇n〇 , 1 7 •.. ) s Jan • ; l-i 5-1^^2. biol. • 

111 . Bhatt , D. ij。 1965. A noti oi: ti.u oji ..3.11, soil , 

c a imiLt 5 ve^^tG 七 ion cji-l •a;^ 丄 icultuial pal; 七 c;:rii 
. of trie Katiiinandu vallov. Orient, 3-t;o^r. , Jul^s 114 一 "12:5。, S tal 、丄 •, 1 cart.: in t. 

112. 3hat 0, D. L'. 1966. Preliiaanary lisL of plaiit dis- 

eases recorded in the Katliiiiai:du valley. J.Sci . 
2(1) 川 3 - 20, bibl. (3 rc;f .) 

113. Bha 七七, D,r). 1966. The flora of the Katl.iii.andu-- 

kodari iii;;hwj?y. G-i'-i. Chron. , 1o0(2) , Juls-I^- 
15 , 1 carte i.^ t . 

114. 3hatt , ;)。D, 1967. A note on 丄,、 laat para^iitic ne- 

matodes Ox the Kathmandu Valley. Indian Phvto- 
pathol. , 20(1; : 73-74 • 

115. Bhatt , D, 19:j3。 Some speccs of the Piiy bio logy 

of Vsrt— V 丄 ilium Icteritium Berkeley. J. Sci . , 

^( i ; ! 15-22. 2 fig. , 3 photoG noir. 

1 1 -5 . Bhatt , D。D, 1970. Ketural Hi story and Econo.uic 

Bota- y of Nepal . . His ;;^ajosty ' s Oonverment Press 

160p. , 1 J tabl . ^ pilot OS r^oir , f i;^ . , C£'.r 七 es* 
117. Bhatt, DVD. , MaiiancLhai , J. !)• 1971. TV/o speciox. o 

of Saprole- -:nia (S. terris Cojkson and &. f er- 
ax (GruithuiGen) Tliuret ) from Kauhmandu, J, 
Sci. ^(1)! 55-60, 7fio. 
11::.. Bliattac:.aryya , U。C, 19o^. C ir^a j a ster agra s 七 i s 
( Gircaea^^teraceac ) a new 二三 cord from North 
G-arhwal HiLialaya. Bull . Bo u . Sur v . India. , 6 
(2 - 4): 297-29b. 

119 . Bhattacbaryya , U^C ;。 1969. Nev; distribution re- 

cords of or._hids for West ! -linialaya. Bull. Bot . 
Soc. Bengal, 23(2) ; 161-16^. 

120. Bhattacharx7£-, N. , Shar:-;.?., A^K. 1970, Oyto- 

logical study, of toms meuibers of Coiiipo sitae . 
Bull. 3ot. Soc. Bengal, 24(1-k) ; 3'; -36. 

121 . BibliOe;r-<phy of 工丄丄 do 丄 ogy. 19o1-"9b5c Vo 丄 ,2, In — dian Bot:.aiy , couij;.. by V. NarayanaLvv?.uii , Cul- 
cuta 2 vol, boaras. 

122. Bir , S. 。。 1362* ChroiUosorj6 nuiaoers in sOiiie Hi— 

^lalayan s_^ecies of Vittaria. xvoier. fern, J, 

52(":3-— 么 

123 . Bir J 3。S。 ,1962, SoLie nevj una litt;le kr 丄 own mesn- 

hers of the uenuG AtiiynUan irom the Hinxalay^^. c. 
Nova HbL ,丄 gici, lYs (1-2) s 155-170, 13 fig. h. 
-t. , 

124. Bir, £。 ;_。 1963 . CbssT,、?CLt;ioiis on the pttjridqphy- 

tic fioiv of Si.nl a Hi 丄 Is northwestern Himal a- 
je. s. Bull. Bot . Surv . 工 i 丄 &、 5( 2) :1:;^1-151 . 

125 . 3ir , &. S. 196'^. Two new ferns ( Asp 1 eni nceae 

sen-STT -^-etiirig; , 19斗〇) from the eastern Himalayas. 

126. Bir, S.S, 1968. Pturidoph/t;ic flor^ of Simla 

(North Western Himalayas) , Introduction 
and oenerai account . Bcva Hedwigia, 16( 1-2) ; 
439-^^7. 

127. Bir, S。S, Sc Shukla,P. 196^. i teridoph^ytic flora 

of Eiaila Hills (ITorth Western Himalayas) : U. 

Families s Aspleniacoa.:- cuid BiecLiiaceae . Ilova 

Hedwii^ea, 16(3-4) j469-4o2. 
12b. Bir, ;B。S。 & Shukla,-P. 1966. Pteridiphytic flora 
of Sii^ila Hills (Northwc. stern liimalayas) : Family 
Athjriaceae . Bull . Bot . burv . India, 8(3-''^) 
264-277. 

tE9 .3ir, S. £)。 1971, CytoiOc;ical studius in tne Hi— 
Malayan species of Diplazium Swart z . Gary o lo- 
gic 2^t(3) : 269-^^1 

1.30. Bir, S. S. 1972. Anatomy of seme Hijialayeiii spe- 4o cie3 of Athyriuii. J. Indian Bo b. £.cc . 5C( ; ? A?- 
232. - 

131 . 3ir, S.S。 & Chopr-, R.N. 1972. Tlia^lose livcr- 

■vor tG from DahlouGie ; n o r fc Ji- V; e s t ■::; rn Iliiiialaya, 
. Bryolo-i^t, 75(3) '371-372. . 

132. Biswj^s, K. 19^0. The flora of the Aka Hills. 工 n — 

dian Forest Re:;ord, I 工工, 1(1、了,;3。) :B〇t-a_ny, 
133 - Biswas, K. 19^3- Syctematic and taxonoiaic stud- 
ies 0;:1 tiie flora of India nrd Burma . Proc .30th 
Scie , CoHc^ . ,i rodidential AddrcsG, p . 101-1^72. 

134, Biswas, K. 1956, Plants of Dc-ijoGling and tiio 

Himalayas . 1 j1-i>40, v/ith pin. Govern, of V/. Ben- 
gal. 

135. Biswas, Kali Pad a. 1956. Common xxieciicinal plants 、 

of Dor 3 exiling and Sikkim rlimalajac. Alipore , 
West Bevi^al Govei-maent ProsG, ^ovL-riiinont of 
West Bengal , Commerce and 工 rKlustrie;^ Dept . vi , 
1>7P5 9 丄 lliJ" 

13'o. Bisv;as, K。i"、, 1967. Plants of Larj^ .lin^ and Sik- 
kim Hiiiialaja. -^^lipore , Superintendent , West 
Bengal ^ovorr^uent Press. 5 斗 〇 p. of large naif- 
portfolio illiistr. vvith 30 Eketc^cs , 73 photos, 
61 col . plr'.t.is. 

137. 3iG\7a:o, &. 19o5. Medicinal plrxifcs 01 tiie Hi..:alaya. 
Himalaya 丄! J. , XXV; _ 

1 33. Biswas, &. N. 19?^ . HypGricinn assamicu..! S. K。Bis - 

was (Ilyptricaecd) a now species from Eastern 
Himalaya. W-bbia, 25(2) s 5" - 67〜 
139. Biswas, S.i^ & 'J.r. 3abu 1971 . An interj£^tiong 

new spoci^jG of Senccio ( Actoiaccai) fro 丄 a Tibet , 
J. J- . Bot. 45(1) ;^3-2!3. 140. Blanforcl, H, J'. 1t 广) S。 A list of the ferns of Sim- 
la in the ilortii-woctv^ra Kiniaiaya betv.sen lev- 
els of /!-500-10500 f t* J. Asiatic Soc. Bengal, 
vol. LV 工工, p. 29^-3 1>. 

1^r1 . Blasco, 1971 . Orophytes of South India and 
Hirnalayaf 二. J . 工) 丄 diaii Bot . ^oc. , 30(4) i 377 — 
381. 

Blatter, Etho Lb:^rt 1927-29. Beautiful flowers o± 
KaslLiiii . 2 voIg. 
143. Blatuor, iitnelbert. 1928. _3e<^ai1:iful flowers .of 

Kasliiiiir. ( 2 vols. ) London, Jolm Bale . xv, - 193; 
:cv , 20 斗 p . 

^lattcT, Si。 L 丄" illard, 1^3;^"7, iSc-ne beautiful 

工; Qdiciri TrvioG. London. 
14.5. iioiilin, 5. 1^49 . Tlx J dJ.stributicii of vegetation 
in iiin&r Mongolia, xxaii£u a 丄: id Guin^-Hai , The 
Sino-ovvedicii expediticn Pui^iic action 33 Stock- 
Jaolr 丑。 

1 46 • Bohlin, i3。 A coirfcributioii to cur ^oi;CLe(^e 

of tiie dis orioution of v^~otct ^on ±ri 工 mer Son— 
cv;olia, Kancu and ChinG;-:iai, rajjouto Sci. ii^^Jcd. 
to i^crth-Wc Bo Pro V . of ^Liim.. xnibl. Stocldioliii. 

'l^i-7. Bonner, C.E.B. 1^59 - ^e^ultats det; oxpeditioiis 
scientif iquc, g i_,eiievoiseG au IN^^j/ol en 1952 c-^: 
• 195'^ (Parti J bcta-.iguo) , ^5。 Sricac^;-£;C3, Ca:udol- 

lea, 卞" 31 -57* 

148. Bor, N. L. 195- . HoLraltats dct: oxpeditions scien- 
tif iqu^i: ; ^Giii^vois'jiD o.u [^cjjal en 1932 et 195^+ 
(j^artic bo tniquo) , 7 • Graniines^ . Caridollea, 15 1 斗 9 150- 152, 
153 

156. 157, 
153. Bor, TT. L. 1^60. '^ra Sc.es of .Burma , Ceylon, 工 ndia 
and Pakistan (excluding Banbuseao) . Oxford, 
Pergainon Press, 76 7p. , 80 fi^. in-t. , bibl, ; 
7〇3 -' 7 巧', index: 725-767. 
Bor, if . L . 1965, New Gpecius in tho Grcunineae 
(Poa hylo bates (Nopal) , P. lliasaensis (Tibet) 
Stipa Staintonii (rvcpal) sp no v. ) Bull. ■ Bot. 
Surv. Indi-a, - M 132-133. ' 
SorniQuller, J. 193^+. Aus der flora Afghanistan 
( Engl . ) Bot. Jahrb . f . steal, rf Iz-^^ssch. u. 
Pflzgeogr. 56. Bd. S. 
3ose, S-K. , /duller, E. 3i5,67. CentPr.l Hi— 

nialayan Fi;.ngi . 工 iiiii'aii I'li/topc.!:!!. , XVII? (1) -、^ 一 
22; XYIII,(4:h 3^0)3^3; XX, (2)i124-12S.' 
3ose , S.K. & Ivlull^sr, E, 19o3. Central Hinialayan 
fun^i. ir, Indian Phyropatliol . , 18(4) :3^0~355. 
Eose, S.K. t Mullor, E. 196?. Central Himalayan 
fungi. 工工: r , Indian Phyto 上, athol • , 20( 2) s124-133. 
Bos shard, ?'! • 19:'^. Botanisciie Er^ebnisse der 
Deutsclien Zentral-Asien-Expediticii ^9 27-1 9 28. 
Fedde 'Rep. Bd. XXX 工, S, 1-76. . 
Botanical Survey of India. 1>6-;— & 9. I cones Rox- 
burghianae , or Drawings* of 工 —nciian plc?..nts« Fasc . 
iiols. 1-24 (1963) ; 2spl.«. 1-2^ (1968); 3;pls. 
1-2- (1969) . 

Brandis, I^', 1872. On the diarribution of forests 
in 工] iclici. Ocean }l±sh\-.ajs , 工工, p . 200-206 . , 

Brandis, ^. . 1379 - Vegetation and country f roiu 
■Tarkanda to Pangi . Simla, 

Brandi s , D. 1683. On di^tributi on of forests 

... • • 43 . in 工 ndiEL* Indian Forester, Vol ,9, p .173-^32, 
221-233. - 

160, Brand! s , D, 138^. Die Beziexiurirj; zwischen Regen- 
f all und Wald in 工 ndi'ir" VerhandluLrit^en d. Na- 
tural st. v.d. ^r. Hli 丄 d. etc. S. 330-417. 

161 M Brandis, D, 18:34/S[5. Der W^ild ac^s ausseren Kord- 
est lichen liiraala^/a, Ve rliandl lu'l g en d* 工: a 七 uriiist, 
v.d. Pr. Rhld. u. Wa^^tf . M,^^, S.153-'1&0<( ^r- 
respondenzblatt , ^.93-95 » Ro siomue ) . 

162. Brandis', D. 18&5. riin^al of the Northv/e st- 

ern Hiiiiolaya (Read bt^iore tlj^ Roy al Society of 
New South Wal03^ 7 Ot5t.16b3). Boiiii, 16th Juiy 

163. Bi andi s , D. la3S. IJboi 'Teri-iinalia Clie,》iJiia Het«- 
' zidb, Setz ^ber • riaturliist . Verein d. Preuss. 

Rheinlande .etc. 3. 158-161 . 
1S4-. -t^randi s , !>. 1396 • Die- Fauilien der Dijjterocar- 
pacec-n und ihrt geograjplii£;che Verbreitung, 
Sitz^bt^r, d. Niedorrh. Gss . f . I'^atur-und Heilkd. 
zu Bonn; Bd.20, i:r,1, S.4-42. 
165 • Brandis, D. 1906. Indian Tret^s.. London. 

166. Breckle , Sie^idar vV. 1972. Alpenrosen im Hindu- 

kuGchs Jaiirb • Ver« bchutze -^Ipenpulaiiz, und" 
Tiere, 1972, Ba*37, Ivluiichen, 140-146. . 

167, Brough , M. A', 1-^53. Plants on a Journey.. J. Roy^ 
- Hort . Soc. , LXXX 工工工 ,.(5) :20〇 一^ 16', 2 cartes in 

t . 6 photos • 

165. Browoc2., E. 1957* - lora ! "i〇ii<;j〇lii • Wir.dom. bot. ... 

1(40: 2o3~216. 
169. ^rucliar , Heinz 8c Aber.u,, bv/3iv 1930. Die primitiv 
G Gersten des Hochlandes von -^'ibet, 工 lire Bedout- 

44 uii^fiir die ' .2uch 七 on^ und das Verstandnis d- 
. Urspungs uiid dsr Klassif izieru.-g der Gersten, 
Aim. d. Kgl . Landv/. Hochscliule 6ch.v/edens, Bd. 
17, 2:,7-319 . Uppsala, 
"^O^ Burathokey , J.B.S. 1969. -Aspects of the ecolog- . 
ical studj/ of 七] Nepal Hiiialayas. Trio, Univ. 

J., IV(2):5 - 7, 

171 . Buru 七, B*Ij. 1965. Vacciniu;a n iiiimularia(Vaccini- 

aceae)^ Ourtis's Bot. !、 lag., 175(3) t 

172. Burt 七, 3,L'. 1955. TTotec, chiefly nouien:;latiiral, 

on Gentianaces.e of Pakistan and India. Not jg 
Roy. Bot. Gard. Edinb. , 26(30 ^ 369-273. 

173. Sys 七 rek, J. 1969. Die Gattung Ai ectopia. Lich- 

enes, ijsrxeacer;3 (Fleciiten des Tiiiialaya 5) - KliUia - 
bu Hi;:-!, 6(1) r17-2'i, • 
17^+. Champion, H。G". 1919 . Ob^^ervations on some sf fect;s 
of fires in Chir (Pinus lorigif olia) forfeits of 
七 lie V7. Al.-iora Division. Indian Forester, vol i. 43, 
p. 355-3o4. V 

175. 01ia:n::ji on , H.G. 'i920. Gcologj and f orast distiib- 

1 76 . Champion, H.'>. 1923 . The inilaoi.ce of th '一' hand' 

of 二 an Oil tiie distribution of forest types in 
the- Kunaon Kim?, lay a. 工: Qdiaa Forister, vo 丄 ,49, 
p. 116-136. 

177. Champion, H.G • 19^3 . The inter-.ction betwei^n 

PinuG l u'igiiolia (Chir) and its haoitct in the 

KUiiiaon rUl 1 i、 • 工 uciian Fore star , vol • 49 ,p .^^2-35^ , 

17 &. Champicn, H 丄 1521" EG^enurntion of trpical ev- 
er.^reen (r-in) f cre£t; (in Iridit), Proc . 3rd • 
' 人'' . - .. ^5 - • Silv. Conference, p. 91-"il0.. 

179« Champ io:i, H. G. 1933 • Heeieneration and mana^aient 
of Sal (Shore a robust a) • Indian Forest Recoaxi,. 
( Silviculture SerierO » vol.XIX, pait 工 工工, 

130. Ghaapion, H.G. i936. A preliminar/ survey .<5f the 
forest types of India end Burma, Indian For- 
est Record (K.S.) Silvicalt. 工, 1, 

131 • Cb.aiG.pi on, H . 'J . •"•na.lyEc; coimientee de I ' ouivrage de 
Sciiweinf urth : pie horizontale und vertilale 
Verbreitiin^ der Vegetation iia Himalaya. Seview 
' in: J. Ecol., XLVII: 521 - ^^23. • 

182. €iietterjea , A. , Ciiakrab or tty , T, 8c ChaQdraiseidiaran 
an, S. . ChsLiical invsstii;fet 丄 on of Gedrela 

toona. Phjt oehemi sti-y , 10( 1C ) ; 2:>33-^53> • 

1 53. Chatterjee, D, 19^9- Stadi-^s on t^e endemic flo- 
ps, of 工 ndisi and E'^-aa . J. Roy . Acistic Sec. 
Bengal , 丄 e: ce, V. Article 3, 丄 '- 13-67- 

184. Chatt^roee, i). 1^3:? • Identity ox ^ Tibeto-Hima- 
laysm jianunculus . J - Bomodj Katur. Hi^t. Soe . , 

18^. Chatter^jce, P. 1971 . ]-C7ciiiiotha.nnus barbcitus (Me — 
yen) Le onii . m We si; Bengal ai 丄 d its Ciirososome 
number. Bull . 3ot. Soc. BeB^jal . 24(1-2):131- 

■^•1 86 ♦ Chaturv edi , iA. D. 1956. 工 ndis, In " A world ge^ 
o^rapliy of forest resources. Ar. ^'oai 
Special Publication Ko,33, p. ^55-490. 

187- ChaudtxUri , A. B. 1-;/'69 . A critical qucuititative . 
ansi 丄 j/sis and special ecolOoical features of 
the voge fcatioii of ? iorth .ien^al . Bull . Bot • 
Soc. Bengal . 23(2"1〇"125, 欄 

46. ' ; Chr.udhary, ;■■. Li. V Chandra, S. 4: Toniar, 《丄, 1970. 
G-eneticr.l studies on ci varicnt form in be..i^al 
gra ( Cicor arietin'aiii L. ) Indian J. Hired. 2(2) t 
133-133. 

1 . Chp.udhary , R. L. 196d. EcolO::^;! cal survey of we- 
ed flora of wK^eav crop of 5a£iti and adjacent 
Nepal. Sci. and Calt. , 3-^(^0359-561. 
1'jO. Chaudjur'j , A . 3 . 197C. An ecoio^ico-botani 3al stu- 
dy of、 tli^ Laurc.coae of l;or't 丄 i Bengal . Bill, Bo't, 
Soc. Bengal . 24( 1-2} ^ 121-1 
19^. Cheema, M^Si^ZSA. & Q£、dir, S 丄。 1(973. Autecology 
of Acacia Seno^al (L. ) Wild. V^2;eT;atio , 27(1- 
3) ii::1-162. 

192. Chiddarwar, P,P。 19^7, Three undescribed fun^i 

from BoLibay. Sci. So Culture , 22(9) •■511-512. 

193. Choiian , J .S. , Singh, R.S. Chahal, D。G。 197〇, 

Fuii(5i fivin the Pan Jab State . I* J, Ees. .ri^xL- 
aab A-r. Univ. , 7( 2) f 192-1 :^6 . 
19^. Chokder, A.H. 1967 . Frccii ; vatci' al^i^ae of Uast 
PakistG&n. Agr. Falc . , 13(2) -231-260. 

195. Chopra , i"S.I^。, Badhwar, P 。; L. 1957. Poisonous 

plants of India • .:';ew—;Dilh 丄, 工 ruii^ui Council of 
Agricu tural Ee ;: eaich; Vol.1 , 63 2p; Vj1。2,632- 
972, 98 I'i,:. ill 七., ,j,lGs.tar y of botaiaic -.t terms. 

196. Chopra, R.〉 -., Forc^sts of -imafthal Pradesh 

and their iiianagerao at . Indi^u ; Forester, Yol,^y , 
1I0.4, p. 225-232. 

197. Choudriury , K. Z. 1951 . Li^LKim 一一 the country and 
- itii forests. Indian Forest'jp, vol, ^7, p.676- 

6:3. ' 

19i^. ChoedliLirj, £. 195? . votoc on fu."si from Assam • 
工工 • :Lo;Mi.^i, 2C( 2) ' 133-13 >. 199. Chowdc-iur;/ , K. A. Tuo t^. tiary flora of 

i India and probiilde doL_>.o^i tion of continents • 
The Pale obo Dili &t, 14,1-3. 

200. Ciiowdhury J b. , Baruaii , H 。丄" <L MajUadar, J. 1967 

-69 1,1:/ 70^. On tii^ occunejicc oi Zeaxine r-.tra- 
tounatica (Linn. ) Sofili;r. , ( Orciiidaeeao) in. 

Assam, J. Univ。 Gsu'i^iti, 13/1^( 2) : b7-:^2. 

201 . Chrandra , A tiip to iiara EcLn<_:iial in 

Kan^;;ra District . Ii 丄 ai::ui Forester, vol . 70, p 

202. Chrti;^, J . 1:^67. Beiiierhun^en zu einigen 

Artc-ii dor Gat tan,.; aut: do.n. SiKkin 

'viebiet . Acta Univ. Csiolii^ao , Biol. "1967,1968 
pp, 103-1 07, 2 fij-. in t,, bibl. (3 ref .). 

203 • Chrtek, J. 1' 少 57. 1^68. B'^£i(4rKun^n zu e±ni?^ezi 

Asi';in-Taxa d-^r Trisu tu.:j. Acoa Univ. CaroliEkes 
Biol, pp.102, 1 fie,. , bibl. (5 ref.). 
Ci£LrKe, Ch. :G。 1'530« 1 3 view of the ferns o 丄、 
i'lTortht; 工' n India, Trans, Linn, k^oo . Bee. Ser, 
Bot. Yol。1, , -.。 — 611, 

-2o> . Clarke , C . ::• . 16b6 . 3ota.uic notes from Dardjee^.- : 

liiife to 'loiij^lo .vi'id £,u"cLui::":。o. J. , Linn. Soc . 

2^06. Clar-xio , 0,13。 18'93* 〇n tiie ^o^t ..nical suoaPv^as of 
British 工; Qdi£i, ilius-crateo. by tiie d^tailvid 
di 乙 t 工丄 butioju of the Cyi ^eraceac in tnat empire, 
J , Linn • Loc . .bot . vo 丄 • , P • ^'^d, 

207 • Oleohoin, K. 1o64. iiGport u 二. on tho lordblb of 

the i-oinoab aiia the vve ^torn liimalpya. P.corke e, 

^C3. C 丄; D^iior 丄 i, H . 1655 . 丄了 otes on the vege 七:; ition of 

48 the Sutltro Vallt^y. J . , A^r, Hopt • 8oc* India, 
vol. XIII, p* 3'/ 2 - 391. 

209. Glei^iiorn, H, 1667 • Notes upon the pines of the 

Northwest Himalaya. J. , Hort. A^r* Soc. Indie « 
vol,1^, p. 263-272. 

210. Collections of Paiaphlets. 一一 Flora of Central 

Asia. (Persia, Af sham Stan, ! Parke c tan, Alatau, 
Panir, Hindukusch, Karalcoriin^ ::ijialaya) . 42 
papers. 18!;5-1955. 8. &^. "COp., 17pls. 

211. Collctt, Heniy, 1921 . Flor? ^izlansis 一一 a hand- 

book of thy f lowei'in^ plants of Simla and the 
ne i ^h"b c urn o c d . Calcut tp.-Simla-Iondon • 

212. Collier, J.V, 192^-. The Eastern limt of the Na- 

tural diGtribution of deodar. Indian Jforostar, 
vol, 50, p. 10S-.109. 

213. Collipr, J. V. 1923. Forestry in i>^epal. "^In Lan- 

don, e. Nepal. vo±, 2, p. 2>1-255- 

214. Cooper, H.3. 19^* 2, A plant collector in Bautan. 

Scottish ^eog-. Ja^. vol.^ci, j^.9-^5« 

215. Coventry, B.C. 1915. The Olive (QXea cuspidai;a) 

Forests of the Punjab. 工 iadi&.n Forester, Vol. 
XiJ, p. 391-398. 

2^6. Coventry, 3,0. .1915. The Ja.d Forests of the Pun- 
jab (Prosotwis spici^ora) • Indian iTorester', voi, 
XL. I, |5*3〇'7—51:3* 

217. CoTonerntxy, B.O. 1923-30. Vaid 工 Iowgts of Kashmir. 
(Series 工- III) • London* 

215, Cowan, A.M. 5;-. Cowan, J. M. 1929, The tre.s of 
Northern Bengal including shrubs, woody clim - 
ber" >>»iaboos, palms and tr<^e ferns. Calcutta, 
Got^eruiTient of Bc-ni^al . 219* Cowan, J. 丄' u 19^2, The 丄-丄 lOcUxuriuxoikS of IncLlt. " • 
150th iUariiveraaiy VolUiiie of Royal Botanic Gar- 
den, ,p. 105-106. 

220* Cusjset, Oerard. 1:^6? • Les i^&Soif loracees . 
tiques. Adansonic , 7(3) :371-3^>» 

221 . Bjikshini, 'ii.nl.h. 1970. Flora of Mothromvala Swa?© ; 

Forest (Disirict : De^ra Dun, U.P. , India). 、 
J* Bonb'cj Nat. Hist. coc. , 67(2) ; 170-1 36. 

222. Das, C.R. 196i . A new report on Spiro'^yra rugU 一 ' 

losG Iwaiioff from Se-achal Lake, Baroeeliiij^, 

India. Bull. ooij. Surv. Iiidici,3(^"4) -SiiS- 
S^^^D^s* S、 1^71. The oytolOj^ical studies on three 

species of Oedoi^oniuii link, from Hanciii( Bihar) v 

J. Ijidian 3ot. So", 50(2) :1 7^-1 ?y. 
^24 « David, A.M. 1930. odx^ Forest Division. 工 i-*dian 

Pores ocr, voi*56、 p. 29^-302* j 
25£>. De, 1923 . Asisa.* to BurLia across tue 'lills . 

Indian Fort^rSt-r, vol. ^9, p.!?^-;-539. 
226* De, J*K、 1jb:^. Furtiier ootcrvation^i on the etii- I 

no botany of ±^rulia dibtriut in \vect Benejal * 

Indian Forest , 95(^) :551-51^^. 
227. Deb» D.B. 1961 . Dicotyledoxious plants of ivtcoiipur 

Territory. Buli, Sot, b^rv. India, 3(2) .I'l^- 

13t>. 蠼 I 

228* Deb. D.B. 1^61, Dicotyledonous plpjitc of Maiiipur I 

Territory. i3uli.Bot,Serv. Irid:Laii,3(;:;--4);253»" 賺 

229 . Deb. jj.S, i960. Meaicinal plrxnts of Tiipara £ta^ 

tc. Indian Forest, 9^(10) i7y3-7o3* 
23〇、 Deb, D.B. 1970. Now taxa o 丄 Rubia L. ( Kubiace^itj) , 

Bull. Bot. Soc. Bengal. 2 i ( 1-2) . 163-16/ . 231 - D'ib, D.S. ,* Sen uupta K. C. -。, itilic 丄" l:^6s. 

contribution to the iloia of Bhutan, iull . 
Bot. boc.- Bengal. 22(2) ; 169-21?. 
232. Dsbelinas, A.M. , uobrein'cz, J . .b' . , 丄" icl: 丄 si, b. & 
Benarrocha , L. 1973 • rlantes iiUJLi.ic:Ln,'.;it'b ciu 
l^^Qp?.!. Plant vevl. Hny cot 上 ler. , 7(2) ;1C4-113. 
233 • Departjiont cf .:edicina 丄 Jr^ltuits, Jovern* of I^jepdl 
Bulletin No . 1 . 1^'j7» i>!otv2£: on flora of i-aj- 
niku 丄:' ( .Tokarna Fox^^t) . 1-^8 . 
23^. Depar-ousnt of M^idicinal Pl.?iitE , ^jrcv^^in. of Ne_pa 丄. 
' Bull . iIo2. 195:)。 i'lc'ra of 丄. iuiCiir'ki o」..c[ iod.-- 
awari . 1 . 

. Dcpartue at of .vladicin" 1 Plant.. , ^ovcrn. of xle- 
pal. Bull. No3 • 1 9.70 * . ..二"^».'、丄 plant ,0x .'.e- • 
pal. 1-133. 

236. Devi 七七, J. 197c.. ••"'jr-.u-t .::ai^c..jeiiiOiit • (Project 

rep V: it !•;•-> . 11 of. urvo^r a- ;d aoveloi.-inaiit of Tri~ 
suli vVauoPf^iivi j c (J, N. .UivVo Lopiu^ii-l. i-rc:o^ro^iiv3 : 
FAQ/ ; liiiiis try of For^:c.t ::: ) . irathiaandu, 匕 Sp * 

2-onec . 5 ^ a, . : 'snaix, :; .aa^ c , 6 piiot'/)S . 

237. 1>二 Hoo^, jj. S. 1973 - A new o 士 Cordana 

' (Dematiaceae , EyphoiPv^c :; ;s) • ^cta Bol?. Neerl . 
22(3) 1 209-21 >. 

23&. .Dhir , c<. .ir'. 1970. Transf orniat ;:.on of ox^E^nic re— 
Gidu-:^s and. its 丄 jitioiiGiii 丄:; to go 丄 1 d'jvc^lOiJ— 
nient under hi^n altitude IcroGts. 工 i 丄 ci. ior . , 
96(o)oV3--5?9 

239 • -L^ierl , Vv . fi966. Zui- Kenntnis dcr Hauptbiu to,'^ 
dec Bxp o di t i on-Cre bi e t e ;j .Kuuinbu iiiLial voo. 、〕e — 
3ichtc,jar.ivt cUiS Entouiolo^^eii (; 'epcil Exp e ait ion 
1964). XiiOiUbu 丄 linisi 丄, 1 (3 ) ; "1 十 2—171 , 17 pliotOL. 241 242 243 244 
246.. 24o noir, 3 c?.:t", 、. 
Do A^ar::l Franco, J. 1;;6o-1969. On Hi^ala/ai. 
chi 二 Cypr6::seb. Poit. Acta Biol., ix (3、、. 
1^3-195. ,-" 

Bobreaoz, J 。! <:• l9vo — Pin .、n " " -, 

J>ie_ip£a。 3ull, "so" Jt^o^r. Ftdi-., 0.379-3-^0 

cLu iNepai. I. Region .^:- •a.puina-Dh^.ul.:-iri . Doc 
"^^■^^ , 化^' IX。'i?z— 190; 11 f 丄 b 。: in t., 

1 e-i U co:ii. h.t. V2^000G (dcpl.;^ bibl.(3r 

- 組化, H' E. 1929 • rla-ts cc-l.cted bv ,rs > , 
. Visser-,oof t duri... the second Sxplditi..:.. to 
丄;^ Kareuzoru^ Mautair- 1 丄 i t-ic year 192>. k^c. 
cie£^ tiav. 3ot. 丄^ 一 r 丄 s^Liida 丄; :;, vol, 23, p . 293-32-3. 
I^uci;:, ; 0:. J.cof. 1^70. Loonozia ( .ub.^nas Leioco j 

她 L?. :.ov. von J-anirTuSsi) 
Tra2:s, Br. i^. ol. Sjc. ^oc. 6( 1 ) :^>2-_;5, 

Dua,, W. 1920, A coi:tr^bution to tu^ e^ol-y 
of tiie up,.ur Gan^^L..c Plain. Jouraal, Indict 

CuUiie, J.F. 18ai-18op. Lx^t of .[crthv^ect Indian 
plejQts. Hoor^ee . • 

lAitniG, J.F. Plant.: £ouna in Ku^aon, i^rvv^l 

and the adjoining parts ui Tib.t by Capt:.in(now 

. -enerai) Hicnapd Lt^cuey ana l.Ii . Wint^rbottoai. 
in IL.T. Ai:vin£or ,s JazoT:t.r of t". :;。rtiiwc;;^1;6:n 
xToviiiCG, vol.X, Onai^ter o, p. 403-6 '/O. - 

Lutiiie, J. F. 1b35. i^otes on a Botanical Lxpedi- 
tion to Noith-L^stern Ku^aon in13s4. H^port on 

>2. The 丄, i'-Gc^r: - £S and Condi ^ ion ox" x;"、. vjoveriiinoiit 
Botanical C^ardens at; ibahai anpur and kusj:^ :二 orie 
for tlie year <3.xdin:A 31tii A^arcii, 1So5 ; ap^^o.-dix 
V 工, p, . Allahabad. 

2^9 • Duthie , J.F. 1^86 . Botsnic:.-..! 丄' our in Biiti^h Gar 
' hw&l , oept . '188^ . L\cjj.> ort; on tnu Pro ^.re3i^ ci 
'Condition to tLc •jovermoirfc Botanical aardons 
al; Saiiarar^pur air^ luusioorie for the year (jhcl- 
ing 3lGt , Marcii, 1 icGo Ap_,.3naix VI 5^^' • 2!^ 一: • Al 
lahabad. 

230. Duttiie, J,:?。 17〇^一1》2二,* FlorD of th^ up^:,er Gsn — 
^jetic Plain and of tn^ aci^aceiic Sivvali^e and 
Suo-Hi jial ay 3ii Tr^^cto. Calcutta. 

251. Duthie, J. F. 1906。 Certaloc^u'. of the Planum of 
KUiTiaon and of the aajacent portion of Garhwal 
and TiDet Daboa or. ih^ 〇ui 丄 ect 丄 "ns nado by 
"Strachey tc v/intc-i-bottoia. during tiio year© — 
1849 and on trio CataiO::ue originally pre_t>ar6d 
in IS52 by Sir P.iciu, -trachoy Rev. & Supulc.i. 
by J.F. Diitliie. Lor don. 

232. uuthie? J.F. 1906. The- Qr.i.ids of tnc North ms- 
"tein Hirialcija . Calcutta. 

2^3' Sckblad, F.S. 1970. G^.stcrointcetdS fro—: 丁 xvici ,工 r 一 
an and Afghanistan. Nytt , Bert . ( Oslo) , 1'7 

(5-4) :129-13S. 

254, Edlge〜vor 七 h, "I .P.. i 8^1 6 . script ion^ of Dorae mi — 
jjuibl.i sheet species of plants irora Northwastrn 
India. Transaction, Lixmean oc . Bo 七, V〇i,XX, 
Part . 1 p. 23-91. 

2^5. Sdwards, i,I.V. ^urma Forest Type^ (Accord- 

ing to Otiardp 丄 on? £、 Cla:::,£^if ication) . 工 iidia-i For- ester 5 N.S . iSi 丄 viculture; , vol.7, lTo*2, p.135- 
173. - ; - 

256 . EmurctCHasegawa) , Kazuka M. 1970. A supplementaiy 

note on cytotaxonoiriy of Cimicif ;.tga f oetida froLi 
the HiLialayas, Jouru. Jap. Bot. , 45(5) s13^~13 8 • 

257. £nii;e ore cht, Th. H. 191^. Die leldf ruchte Indiens 

ii 丄 iiiror geograx^hischen Verbreituiig. Abiiandl 一 
ungen, Hamburg . a o 1 o n i a 1 i n s t . Bd,XIX, Heine E, 
Ed. 3。 . 

2^3. Exe 丄 1, A. ^;. Bocqaet, G. 1959-^961. Sileiic he- 
丄 leborif lora spec . nov. Candolles, 17»37-^0, H 
fig. 

259。 FEEidi, M. A. F, 1971 • The gc^nera jf fresh-w?ter 

algae of ±^a..i ttan and Kashmir. Bi o 1 . g i aj J rJio- 

260, Faridi , i.l。A。i^. :」 工 nrfcisz — Ul )Haq. 1972。 Ch;i;3 七 opu— 

era in Pakistan. Bxologia(Laiioro) , 18( 1 ) 47-50. 

261 . Fatcti Monsjniiiad, r !。 The ba:;iboo forests ofHo 

HoGhiarpur district Pu.Li jab . Indian Fore^tep , 
vol. 57, p. 491 -51 2. 

2 Fc'var-pcer , C. &VasudGvan, K 。二 T, 1^72. Stude cyto- 

logique et mc; 工' 丄 v 丄丄 ol〇jiq_ue de£ 丄, opulci 七 ions de . 

PI ant ago major L. et de i-lanta^o l^nc'c-olata L. 

de 1' Himalaya occidental ; Cojiparaison ave c des 

plantes do Suisse'. Bull. Sec . Neuchate ■: . Sci. 

Nat . , 95 -"63-7^. 
25;,. . Fawdett , W 。! i]。 1v30. A Ghor t account ci 七 ii^j Kulu 

forest Diviciun. 工 iicUai'i roroster. v^A . 56 , p. 33 5 

—339 . 

26'^- . J'azli , F.R.I. 8c Ll ardiaan, E. 1971 . 工 iLolc^tiGn and ciiarac t e ri zat i on of sterol cis and other con- . 

stitac-nt3 -f ro:n Trie^'onella foe irom - raccuia. Hiy - 

tociiemistjry, 10( 10) : 24-97-2503. ' ' • 

265* Eedtschenko, 0。A。 & J3。A, 1903. Die Flora dea 

pamir. Eigone Forscnungen im Janre 1901 and 一 

Zu s amme nf a s bung der fruiitirtin. Acta Morti , Pet^ 

r^opolitani., Bd.l , Lief ,3, S. 233-471 . St. Pet— • 
t'ersbarg . 

266. Fedi^ciioiLico, Be A. 192>. Bkiz:&e der V-egetatipn 

' T'urke stalls. ^;oiiO{2;rapxiien iirsg. v»d. KommisEion 

zur .Forschuri^ d. 』-、roduJd:ivkraf "ce d.u .d.SSE 

,_4kad- d. ;V\ ; - ^'..^nsch?. f ten d. J • -j. . ii^o^ . 55 ceiten. 

267. FcrnancLez , iiw . 匕。 1383. LeoJ.ar in tne Liiara Grad . 

Vail^.j. luaion Forester, Vol, 9, _: • 4^3-502. 
263. Fletcher, H"" 1957. D 丄、 rujci£ In 丄 "W。 China j 

( review on <: „ E . Rociv 'Tiv^ i^iyu itia-ciien ran^e 

end ad-oSvCent regions a iiionot^i-.i-jjhic scadj , 
Eoiiio 19^63 pp. 194, oOpl- , 5 niaj^b) . Not^> --. 

Roy. Bat. ■Jardoi-. ;^dinDar:_,h, 2^: i£c;?-2o6. 
26;) . Fletcher, b_,H。 1963, A new Pri— iu 丄 s irclj. i:ep4 丄, 

J. l.jy. Horb . Sgc 。;; LXXXV 工工工 , ( 1〉, ) s 斗 d3 —斗 39 • 、1 

pilot O COUL 丄, 丄 1 。七。 

£70. 丄:' lincK, i:.<ii、 丄 丄' vci.ti Hyliiio , r;. 1964. Cotonviastor 
splej.dons ( .■Vosaccae) , new spec 丄 <et iron Yje^tezn 
Chiiia . 3ot . I^otlGoi-. ,117(2; . 1^4-13- . 

271* Ford-xcobeit.ui:., E.G. 1930. Kal^i..:^ar/i yorect di- 
vision. 工丄 F〇re>^t;、: 工', vol,^p6,p."16^-'i71, 

272. Forr- Gt stc.ti E cici; for tlio- Tatai and aadomigg 

ro.^iono 19'3? . ? 01 • ii-<. 3 • burv • Publ 。 » 4 ; '/6 . , SO 
taoi. , L'.or . 丄 *s . , d pi. i^h^tOD, '1 car depl. in t . , foreword ^ P.E. Pandey . > 
273 • Forster , Kurt ^^63^ Beitrag zur Kenntnis der -De- 
SjQidiaceaeii-Flora von Nepal. Kiiumbu Hinial. 2: 
23-53. 

2i74. Frei o-ig, 工 ielaiut, 1971, Die natusrliche vegetation 
Afghanit:tanc : Be 1 tray zur Flora and Vegjeia- 
tion Afgiianist— 、h;l?,sI,' Vegetc; 七 io。 22(4 — 5) — 

27^? . i,rG' 丄 tag, Helinut, 1 9 '7.1 • Zur Eenntnis afghani seller 
Plum b a J in a c e e n s Boitiaygu zur Flora unci Vegetr, - 
tioii AfgiianiGtariB 工工. Ann, Katurfiist . lAus. Wi3. . 
75c 67-75. 

2? 6 . I<'r^jit;c、t;;, H. 1972. 工 nt;er;3Ltin2 and new Lab i at a j :• 
and Cap 丄) aridace - G from Afgh"ani">Luru Kotes E. 
, Bot, Gcrd 皿 nb。 31 ( ^ - 357 • • 

277 • •^"reitag > 二;〜 l::ut • i972* Neue Art en aus Af ghjiistanT 
Aiiiys^^l^^ browiczii 'lind. Loonrice silvatica^ 
(Beitratu zur Flora and Ve^iO-cction Af giianistan. 
工 V)。 Bot . J3 丄丄 rb。 S<7C.t;。 丄 Jflanzer 丄 gesc:: , and if ian- 

27^。 5r(i;Lt;agj H. 8c Wcnaelbo, P. 1970. The genus Bel - 
lovdio in Afghanistan!; Studies in the flora 
of Afsiianistan. 工 i:^r. J. Bot. , 19(2^3) s,220-22^. 

2?':^ . ? rey, Wolfgang. 1969 . B^itraego zur Moosf lora Af- 
giianistans. Nova Hedwigea, 17( 1-4) ^ 351 - 357, 

2ii0. Frey , Vi/olf£;ang '19'/2. Beitraegu zur r.ioosf lora Af — 
ghaniGt. ris 2 II . L'ie pleur'^'darpcm Lauh.aoosG . 
3ryolosiot, 7!?(2) 12^-135. . 

2S1 . Furce , Paul . '^^6'■:), 工 ran and Afghni stan. Part. 1 . 
(f lovA^iing 丄 jla 丄 J。Roy. Hort . S^c . , 90(11 ) 

S6„ :62. 263. 287. 263. 269. Fur so , xolliy&& Furse , Paul. 1969 • Flora or the 
Hi -du Kuiiii. Quart, Bull. -'^Ipme Oaicien, :>7(3) » 
263-293. 

Gsiiiib 丄 (J, J,S。 Lit;t of the tro^s shrub t and 

large climbers' found in tiio Ladjeolirie; ui st- 
rict, Beng (丄 I. (2.,d ad. , 1'09o) . Galcu 七 ta. 

i'he Kill xiGute iron .^.ussoorio 
? orestc::r, yfo. 24-, p-lo^-l-ll . 
A tnanual of 工 ndisji TiiiLb 。:。 ble, J,S。 1893* 
to £ --.-Lair" . Indi an 
Gaiiible, J, S. 1922 
(3rd sdition) . 

Gamaic, G,A. 1c9!? 
in the Lakhii'ipur 
Surv . India* Vo 1 , Report on r; Sotanical Tour 
District, Assa^n. xio:;Ccrd, Bot. 
1 , L'O'o ,• p. 61 -33. 
Botanical OiO)! oration of Siic- 
ki.n-Tibet froiitier • Kev/ Bull . .:]0 . & 2-33 ,p^2^7- 

Gan'-iie , a. A. 139B. A botanical tour in Chainua 

rJici. E> 丄 igrs • i^ecord, ^o t . Di rv . 工 ndin\, vcl.i , 

Fo. 10, p. 163-21^-. 
Gangulgr, D. Pandotra, 7"。P. 1>;63 . Fun^i on au.dic- 

IlVaI .:::10. ai onatic planot iii th^ N-rW. 7i;:.;Tial:^ya,v , 

工. .:.jyc〇pa1::L. Mycol. appl . ^ cOi '^70-471 . 1 li 
Gan.;,ulee; , [1。 ;^。 1:5G9, Additions to 七 丄:. •j niOG.^^s of 

ii;"...-torii 工: ndia and adj^cont- pj :iondII . Bull. 

Bot. 8oc . P-enN^ai . 2:; ^ ; 1 .:^^1- - '1 > r. ♦ 
■j^idyiGr, iJ^Liiiip. 1 二 :3 斗, ir、tu 工' ^aro.^ ::!:•■ in th^ 

E:ln,Al:^ y ;.. in "HiiiL^lr yc" ."I ':?>7, - 、. . .alaiiC …… 
.'.-.^:^1«7;- IL 二: pecL 丄 1:i J 二 1 9 , ■ . _ . l, 丄:' iLt;:;^;, 丄 & 

1 -. -y. " -'— -f-j •、 V- 、 , v'。 ""J 

、■**' -— ■ - -.- -》 1 © y a ^ ― g . .w' o o _ -、. 、一 - I、 • _i_ 丄丄 ii 二 o 3. ' ' 丄 

、一 、- - ― - •、-•、 -i~ . _L 丄丄 .一 - . J. ^ .1 \'\ ^ i •:, and ivied devei opinant in iL;"ig al grija. i-'kytocii- 
niotry , 10(1>) ; ^9 ^9-2963. 

293 • -iliooc , B . Yi . 195o,'l9;>9 . Notes on' flowers of Dar - 
jee 丄 ing. J, Bengal Kat Sec. , XXX(;1 ) ;XXIX(3) • 
29^. Ghcse , 3. IT. 1963 . Ve^otation of Giiaisgu, Sactern , 
Sikkiiii. News Let cer , & 1 u^t 

2^5* Giioso , B.N. 1964. Novv orchidG oi SiirLtciiu Himal- 
aya . Orciiid Rev. , I:XX 工工, p.2i2 乂 - 

296. Ghose J 3.N。 Beautiful Indian orchids. Eev. 

ed. 1-200. 

297. Ghoi:.ri, xR. IS" GuriD., 3ak5.:i , 1).1:. .^t al . 1971 . 

Oil th<i occurrence of Jlt〔i 丄 antia missiords Oli v . 
in tiie district; of Burdw?. 二 in West Boiigal. ..J . 
Bombay Natur. dist . Soc . , 68(3) ^851-352 . 
2^b, liill, L.S. 19V0. Cjtolo.^ical ob:3 ervatione on 
Wo st-Himaiayan Labiatae : Tribo Stsch^deae . 
JrrLyton. Lic^y. Int. Bot. iCxp., >7( 2) :177-'134. 

299 . aill, L.S. 19?1 • ^hroiaos'oiue n Limbers in certain 

We £t-Hiiiialc:y an bicai'pellato sp iiciec. Bull , 
Toney Bot . Club . . 

300. Bill, L 丄. 19/"! . C/tology of Wost-Hiinaicva Lr.b- 

iatc.e : Tribe 8c.tarienoi\e . Caryologia , 2) : 
203-207. 

301 . Gill. L. o. 1971 • Cytology of Woi^t-i'Iimal-yan 

i- - , ■.i^^oid-a.'.'o . Bull • Bot. boo ♦ 
7 < ._->'.' 一. ;? \J c. Gill, -. o. 1971 
Labi at % Trib 

—二 C^i 丄., s C-^ \ I c. 

si. 丄. 7 -' - -', O J i y 

for t 二: i ra^aaj..?.. 

二 i 丄丄, _ S» 1〕V, 二 , r » -. -- r, •'..'-、•- ,广 '\ '•• O t - ,■ ■ . . -:、 

. '.' ' rr* 7 •「■ • •、 "'^ ,1 .4— i . r, •*) 一 

C. L/ 丄 .3^/"" 01 ^J.ki.<b …厶 ,二 X C:'j 304 305 306, 
30?, 

30S 309 310 311 

312 

313 sula, rio o 6 , 29-35 - 

Gill, L.S. 1972» Chromosome numbers in West- 
Himalayan bicarpellate species. 工工 a Bull. Tor — 
rey But . Club, 99(1) s36"38. 

Gilli , A. Beitrage aur Flora de g Karakorum, 

(Von der o!3 七 erreiciiischen Kar akorum-Exp e di t i on 
1956 gesainmelte Pf lanzen) . Oc-sterr. bot . Z. , 
104:303-312. 

Oilli, A. 195S-1966. Beitra^^e zur Plora Afglian- 

istans. 1-5. Fedde report . , 61-72. 
Gilli , A. 19b2. Botanische Ergebiiisce der ostcr- 

reicheschen Kar ak orum-Exp e di t i on 1951 . Oest- 

err. bot. Z. , 109( 1-2) ; 106-132. 
Gilli , Alexander 197^1 - Afghani sehe Pf lanzenge- 

sellschai'ten. 工工 • Die mesopnilen und 'liy^ro- 

philen P^l&EZcn^esellsciir.f 七:. —n ini sonnnertrQck- 

enen uebiet. Vegetatio. 23(3-^) : 199-234 . 
Gilli , Alexander 1972. Eine Su,: z e s s i onsauf nahme 

aus Afe:;hanistaiL. Ann. Ilaturrii&t . Mus . Wien, 

75:77-81. 

alover, H.I;I. 1931 • A short norte on ecological 
C-ianges in the forests of the Eastern Circle , 
Punjab, :u..d on the Need for a scientific sur- 
vey of the coil flora of Re^en6rf:.tion area. 
Indian Vol.57, p. 325-^40. 

Gonio , R,iA. 1929 . A short deLcripoicn of upper 
3ashr.hr Poretit Division. Indian I'oi'ostcr , Vol. 
55, p.53^-p39. 

Ciorrie , E. 'A, 1':)31 . NotoG on Pinus :^er.;dic.n-^ . Indi*i:'i J'orc-stor, Vol.57, p. 211-21^. 
Gorrio , 二。 :'。 193^5, Protectivi burning :.n 二: 一 ay an jjine - J ourn . of Fopc^atry , Vol. 33, p. 807- 

311。 ■ ■ 、 • : 

31^. Gorunovic ,Moriicilo , Luicic , P. 1972. Identifica- 
tion of the alkaloids isolated irom various 
prgans pf Himalayan ocopclia (bcopolia stram- 

onif Qlia Wall . ) e xp e r imei'it ally cultivated in 
;. - :• . ■ Yug osl avi a. Acta Phar-J • Jug qs1.22(2) :69 -71 . 
315. Goto, ShLoj 丄 Sugiyama, J. 1970. ^^tudie^ on Hi — 
nalayan yeasts and molda: IV, Several asporo- 
£;enous yeabts including, two new taxa of Cryp- 
tococcas. Can. J. Bot. , 48( 12) 1 2097-2101 . " 

316. Gray , K.iil. 1967. Forest li 丄 veEtory of Trial li 

Watershed. (Project No. 1 of Survey and' de- 
iiioiiGtration for the management and development 
of TriBuli Watershed UN Developjient Pro^ramm. 
FAO/KMu iviinistry of Forest) . Kathinandu , 1:)^ p. 
roneo. 

317. Grey-Wilson, C. 197^. ^oine alpine & of thd Cent- 

ral Hindu Kush. Quart 。 Bull* Alpine Gard . Soc . 
42(1)s61-67. 

31s. Grey- v/il son, C. 19/4. PI ant -hui 1 1 ing on the fron- 
tier of Tibiit a quest in iTorth-vyo;:3t Nepal . 

Quart . Bull. Alpine Ciarci. Soc. , ^+2(2) s 1^1-3-164. 

319 . Grierson, A。J。C'。 "196斗. A revioion of tno asters 
- ( C 01711; o sitae) of tiie KiinalajaL- r v-ea. Notc^J Roy . 

Bot. Gard. EdiiiDur^h. , L6( 1 ) 

320. Griersoxi, J,C. 1367^ Tiie ^01. 

27(2) noi-1':-7. 

321 . GriiJ:i-j.i, ..ill -::u.i "l./i-y-lo^^i-. 二' - 

A f:-'- 、 二—、 d.— . t 、―' vj 丄」. 丄―丄 V) « (、人 丄 ' o 

GO 322. Greseba jh, A. 18S0. Berichte ao^r die Fortscxiri- 

ittc in a^r GeOi^rapliie d-^r Pf lanzen. In,''Gl'esaiiL- 
. melte A bhandl ung en und Kloiiiere Scnrif ten zar 

Pf lanzengeographie S. 335-55^ • Leipzig. 
. Giisebach, A. 1868. Uber die vjrra.iiineen Hociiasi- 
ens . n£^Glir。 v, d. Kgl . ues . d. .yi Gc^eiiLchaf ten , 
und der Geor-i,9"Augus"fc—'Jniv—orsitr:t: zu Gottin^^eii; 
12, FcTd. 136--.. Nr. 3, S. 61-93. 
^jpicjebacn, A. ib'/Z. Lie Vegetation d-^r Krde xiach 

ihr^r kliinatischei: i'norcL'iu g . Leipzig . 
Grolle , E. 1962. T.-kaicia. Fimalaya. Oct.. rroi-. 

chiGci:A6 B〇t, Z. , 11::: (斗 ) 斗^ 一 4^'/, 
C^rollo , H. 1954. Jaiie;L)〇niella carrin^oonii elne 
Pla^i jchila in Nepc?.l riit; peroaiiuh. Trans. Br. 
bryol . Soc . , 4 :p . 553 - 
327. G-rollc , Ricloi . 1966 . Eino ncus Lobermoosgattun^ 
(LopiiOziac3-ao) a.us Sepal.. F.v.v. Bryol • Lich^nol . 
34(1-2) ^137-190. 

323. Grolle , 丄; icitfa 1966. Die leberinoose i^ypals. Kha- 

rihii EiLi-a . ?262-2;)8. 

p2j. Guha B&i^siii , D.I;:. 19 '70. A nev/ Gpcjcies of D'iruDi-ljs- 
丄 s Vail 丄 (Cypersicc;^^) f ro. • Assciii. Ball. 3ot . 

Soc, Beir^al. 1-2) ? 111-1 '13 . 
530. Guhr,. , :〕。i、 Grrjj..os and Ged^^G of Sirbnuia 

dintricu ( vest BGiigal) . Bull, 二 ot:, Soc. Bengal, 

^5(1-2) • 
331. vTupto , Rr. J liu^iar . 1^50. A prolinanery surv、:。. of 

tnc ;.^ ;, . uCi-ci on of N^lnit^.l 丄 2:: KiLiiiv.on Hiii;.r: 丄 s^yc:;.;^, 

j^roc . ―. …- bci . 工 ndi::。 .: 一)" 3. ^G' 1 ; s 61 . y^d, Gux^ta, Eaj Kuuiiar . , EeolOi^ical studies on 

the V- ii^'C;t-£Ltioii of the Himalayas . A rctio spect 
and prospect in view of the mapping of vegeta- 
tion. Ii 丄; Annua 丄 iK'uiiiber 1960. Nat ...e ad. S©i . , 
工 I 丄 dia. Allans bad, 2, p. 113 - 

333 . Gupta, Bal Krisiic^n. 1970. studies in the g-bnus 
Cymbopo^on ^pi^eng s 工 工工. Go 丄 itriouticn to sjto- 
t3eo-^raphy of some Indian species o of Gjnnbop — 
ogon. Proc . 工 iidisn Acad. Sci . Set . B. , 7^(1 ) s 

33^<- • GuptG, Bal Kribiien. 1970. Studies in thk genus 

jS-jiibGpo.^ofi J^re^ij; : IV, A new species of "Opi- .. 
-DGjpobo 丄丄 loiii Ladakh . Proc . 工 lidian • Ac&d* Sci. 

S3ct. B. , 71(1).- 9-12. 

335. Gupta, Bal Krislicn. 1970. Chr^iaOGont survey in 

Gtrayberries of Kashmir. Cytologia (Tokyo) , 

35(" s107 - 110。 

336. Supta, 1952, ArteiiiiGia 111 Oarnv/al . 工 ncii"n 

forester, Vo 丄 ,7^85 p. ^23 . 

337. Gupta, P.Iia 197^. ©ytolo.iical ii.vestigatioiii:; in 

. son 3 LiOTth Ixidian ^^rasbea. G<^net . Ib^-r. 23(^) • 

33s. Gubta, H.-j.j Kiinar. 1960. ^^...e a^sfxxl and 二 edic — 
inal pica. : J of Ifeini lai in the Kumaon Himal- 
ayas • Joiu-ii. Soi-ibay Nat • Kist. Sec . , 5?( 2) : 
3〇9 一^ 24。 

339 , aapta, -. 1960. On a b^tarji-coi bri 丄.' ::0 the 
cour'co- ' •' tj'.d river Gan-j-j in Tthii Gf-..- ' xv/al , 
HiT . , 工: id* 5 86tp^r7-'r3^- 

•^^C c '_r'io-t 一 , l^o'i . .:〕 丄丄. .' '.-、-. 、 : r:.ic ^'f low- e ring c^eGson in outer HimalGya o at Nainital . 
Ind. For. , S7(3) ; 1S9-193. 

341 . Gupta, R.K. 1962. Flora ot vege cation coiiiparees 
chainss do aontagne des Hiualajas aux Py- 
renees. Touloas, ThsiiiG Boot , Univ. , 1962; dac- 
七; 7I., 1 斗 2p,., 17 tabl. , 2 cartes h . -t . 

3^2. Gupt^i, f?.K. 1952. Medicinal plants of west-Him- 
elay^?-. J. A^ri . Tro.;- . Bot . r.p:vl. , 工 X(1-2)」 - 

343 . Gupta, R.K. 19-S2. So:no observations on the plants 
01 the oouth Indian '^ill tops (Hilsiri and 
Palrxi plateau^:) s:-d tlieir distribut-ion in the 
iHiirialayas. J. Indian Bot. Soc. , ! 1-1:>'. 

3*4-^ ,. Gupta , R. F' . 1964- . The b:L〇ci.::i£rfcic types of tli^ 
V/'bC-tern HiLialiyas and tneir analogous type^ 
■ tow.'jrds iiiountaiiis chains ci the Alps and the 
Pyrenees. 工 _ad, ? or. , 90(."0 ; 551 -577. 

3^>. Gupta, H.K. 1966 . Bibliography of Hiiiialayan tco — 
logy, f croi3t;ry and phytotoilo-^'y. ExQC-rpta Sot . , 
7 i 60-74. 

3^6. Gupt3., R. K. ■ 1960. Contribution to zlio biblio- 

grc.phy of Himalayan Botany. Hiiriaiayan Moutr.in. 
J. , 1(2) J 77-93; II(" '55>-3>3, . 

347. ; 3upta, K.K.. -] 966. Orchis latifolia Linn. A llz- 
tl<: known iconoiiiic plant if rlortU-wc st 6 rn Hi- 
malcjas, Ind. For. , 92(11.) : 701 -^O^. 

3'4-8. Sup 七 p, Raj Kumar 1966. Studies on the succession 
J of the oek conifer f oro^tLS of the ^arhwal rlim- 

^alayas. Trop . Ecol. , '7-'67-S3. 
3^9 . Guptc , H. I" 1969 . Jlcrs Nai.nit?.lenGie. A book 

of til 二 flowering plant c3 of Nainit.-U » New Do 1 hi , sci'.^ntif ic 七 c> vei'i-'acu 丄 ar aou^es , 472-4o2| ver*- 
n^icular to scifeirtifie names ^63-^89 ; ^Opl.ii^ • 
h.-t. 

350. Gupta, Raj Kunar 1972. Boreal and arcuo-aij^ine 
- elenents in the ilora of Viestein Hinialya • 

Yeg'jtatio, 1 — 3) s 159—175 • 

351 . Gupto., Bajc-ndra 1 义 /—I. Medicinal and aromatic 

plants of Bhc'.ndal Ife.ng<; , Cliuran Forest Livi- 
siLon, Ch&'Jibc' District, Hii^Jricnsil Pradtsh. J. 
Bombay Nat. [list. Soc. 63(3) ; 7^'1-t^03. 

352. Gupta, R. SI,, oin-u J .J. S . 1962. Succession of 

ve1:et:£;tio:a tji: e s m the Tons Valley of tliu 
acxhv/cl HiiialayaG. Ij:id. For . , i 28^-Z95. 

353 . Oupta, S,G。 & 8ah , B . 3 . . 196:5. A new Sjjocics 

of Synchytriu.ui( S . ituinaontinsio Zip . i j ov . ) fr.jLi 
Kuiiiaon, India, 工!: dinn Jri:iyto_^8-Ciiol . , 6(4> ^377- 

3;>^. G^urcharcja , i^ir^j^ii, Wafa 丄, ^i.A. 1973 • An explora- 
tion of phaii e ro^ said c ele.^ents slon,^ Kiiiiiowax— 

Dukbon roatc , Jcuucu and Kashiair Stat 6 . 工" di:: 丄 
Forest, 9^(5) .:310-320. 
355 • Gurun^ , .H. B。 1965. I-oidiara valley, Nepal Iiiiiia- 
laya ? a Held btu.o.y in regional ^ijec^rajjiiy .The- 
se . Edinburglj., . 

356. ; juruiig , K.3. Geu^a-aphic foundations of 

pal • 'Tiie Hin' 丄 alayan k'svi ::•/",, 21 &i: I nt e ma t i on al 

357. Guruns , K.B. 19-59 • Introducing Po . jiar v,: 、丄丄 

Nepal Huv. , IC':^) 353. Haeckel, J. , Troll, (Heraus-ab^r) 1935. Bot- 
aiiiisclie Sr^ebniSiLe der Deutscaen Hiiidu-Kuscu- 
Expedition. 72 Ssi 七 tia. Feddes Pe^y. Sp^c . Nov. 
Reg. Ve^e ;: . Bcich. CVI.;I,14 Berlin-Dahleiii. 

339 . Halfner, W. 1965. Nepal Himalaya . ^ericiit einer 
Heise nach Ostnepal Xm Jaijj;v3 1963 . ii-rdkundc: , 

.. •• . .Xi;x:(2;hS9-10^.j^,fig'' , "1 山 10。 

; 360* Haffnor, Vv . 1967. Ostnepal. Grundzu-^e des vort- 
ikalen Landschaf tsaufbaus, Khumbu Rimal , 1(5) ' 
385 — 426, fig. , 1 carto coal. , du-pl. h,—t。, uibl. 

(2p). 

Hakoo, M.L. 19^3 • A diploid Par 七 iiciriium ( Coiiipc- 
Gitae) in Jainiau. Carr . Sci . (India), 32(5) s 273. 

Hali, V/. T. 1 9 29 • Rpjiinagar Forest lavisiGn, 工] . 

dian Forester, Vol.55, ]:" 645) - 657. 
Hariae 1 1 -IvL?. z z e 1 1 i , H. Frli. von , 1927 . Dao ITordoHt-^ 
3i rmani sch-v/^ ct Yunnan':; si sche Hochgcbir^^'g^^biet • 

Ye.jetat i ons'bi Ider , Hrsg • v. G. Karston u. H. 
Schenck, 17. R3i:::c , '"eft 7/3. Jena • 

364. Handel-Mazzetti, H. trh . Voi: . 1930, 1932. HccL- 

land und Hoch^o-birge voi: Tunn'in und Sudv/c^-t— 
.ietschuan. 1 • Dio S;ibtropi£:.che and- vvaii.it c-.:p . 
St . c-3 . Ve g 1 a t i onb i 1 dd r 一一 Jona ■: 2j R^luo , H^rt 
7 . 2. Die Toitiperiert'j Stiifo • Vo etoti o no i 1 d'o r 一一 
Jona; 22, Reine , Hof U 3. 

365 . Hans, A。S。 1972. Cy tcmorpholo^y of jarborej 

• Moraceae . J. Arnold • Arbor . Harv . Uni v . "53 ("2) :; 216- 

CL C- 一? • 

36G . I£njr? -、" , ,.•(:.。 丄二 -:: 丄: 义. :( i。l C'lii^j^ol ao 、-: 一 t J , 362 
363 orbiacoae . Taxon , 22( 5/6 ) ; 5'^ 1-626 . 3&7 . Kara , HirosLi 1961 . of 丄丄 g 七: ^woroii/ f Icw-^ring 

plants froin Eascc^rn Hiinalaya. ( 1 ) . Jour. Jap," 
Bot., 36(3):75-£0. 

36b. Kara , H. 1962, Corrdspondii^j taxa in iiorth ioiiierica 
Japan ana tue Hiiiiflayas. 工; a TaxoixO^iy j,^hyto^is:^- 
grapliy and. ovolutioii** . ( ^d. by Valentine , D.H. } . 
Acadouiic l-r^cs , ijondcni & Nev; lorK , J:\r'。61 — 

72. 

369 . Hax a , H。 1951, New or iiotv;vvorthy f lowering plants 

Hi::aala7a ( 1 } . J。 Jap. Bot . , 36(3) i froiii Eastern 
75-80. 
37G. Kara, H. 1962. 

iroFx Sa;?teiT 丄 

75- SO. 

371. Hara, H. 1965. 

(1)s19-22. 

372. H^ra, H. 1953. 

from Bast jri". 

97-103. 

373. Hara , H. 195:?. 

327-320. 

37^. Hara, ii. (cel. ) 
Toic/o . 

375. Hcr-i, H- 196:3. ITew or net :; worthy flow-rin^^ plants Kev/ or notev/ortny f lo?/er: ouri: Kinalcya (■%) • J. O'op • New or 110 七二, 'jr.': r:./ 
Himalya ( 3) . J . J- 

1 :;6q . iClio 二丄、 丄 -.、 ■: . ^ ■;:. -0 

」 丄-匕 s 
. 、吣: 

^ -Ant s 
-(11); 576. 33C. .532. Hara, H. ( coiiip . ) . I96S. Photo-albain of pi suits 
of -^astorn Himalaya , by neuocr-j of Botanical 
expedition^ tz .Sa stern Himalaya. University . 
of Tokyo . 249 fis^. » 51pp. 工 nouc' bood Co. ,To- 

i< yo. . - 

Hara , rl. 19 SS. Ivcw or notov/crbhy flowering plants, 
froTu Eastsrn Himalaya ( S ) . J. (Tstp.Bot. ,43(6) : 

Hara , f!. 19S9 . New or noto^vjorthy ' f loY/oring plants 
f r Qui »、 Rte rn Hiina 1 aya ( 7 ) . J. Jap . Bot.^''Kl2) , 
373-376. 

Hai'-e-, H. 1959, Hoi.jarkable' exa.rples of epeciatiori 

in Asi'itic plants . Airier. J . Bot . 5'"' - 73 '^'737 ra 
f .V 1-2. 

Hara,^" H. 1959 . Va:?ia 七 ions in ir'ari s p "^l-vp-ylla 
Siiiith, with r^-,f erc^nci to oth;^r Asiatic s_peci(;^t 
J. F.r>.j. £ci, Univ. Tc^/o Bjt. 10(10; /l^i-ISO, 
pl&. 1-6. 

New or not^^worthy f lovverin^ clan to 
Himalaya (8) . J. Js.p. Bou, 4-5(3) c Hara, H. 1970. 
fro J ^^a stern 

91-9^. 
Hara, :!. 1972. 
xrom eastern 

Kara, .、 1972. 

frodi -iastern 

Hara, ". 1972. 

f ron Eas 七 orn 

-69-277. K^v;/ or noteworthy f lowerixio' p Lanta 
Kimaiaya (9). J . J-p. Sot. 5^7(4-) ^ 

Ncvy or noteworti.j flowering plrditii:- 
Himalaya. (10) . J. Jap, Bot. , 4? 

New or noteworthy i levies rin^ planus 
Himalaya (11) . J. Jap. Bot. ,4/(9) -; 67 3S'4-. Hara , Hiroshi. 1972. .A prostrate i^pecies of 丄' ly — 
ricaria in Wet'stern- Himalayci and Yunnan . hot. 
Soc, Bdinb . Traas,, 41 (3 34^-3.'+^. 

335. Kara , H. 1 9 73 • New or not^^woi ohy f iov;erin^ plants 

from Eastbrn Him 2 lay a (1k) . J. Jap. ^ot . ^S(^j-) j 
、 97-103. 

336 . Hajc;^、, H. 1973 . New or I^o unworthy f lov/ering plants 

froia Eastern Kimalaj^a ("13 j . J. Jap . Bot . , 
. (12)^353-361. '- 

35?. Hara , K. 卞 ^cw oi'- hot u worthy f lovvoriii^ plants 
from E^i£>t:::;rn Hiaalaya-- (1-4^ . J. jsij. lict . , A-9 • 
(5).:129-137. ' 

383. "Hara j H . 、L KuroGawa, S. 'i964. j/ 1 o t ax on omi Q ai 

PcnarKS on coi^ie East em n 丄」 ale^ysji and Jaxjaiiooo 
plants. iidv。rL::iii|2; .:'?3;:pni;ier& Plant Sci . , 8^2:^- 

: 31. ;' 
3:^9 • Hara , H. Keined. 1'36 斗. The discov-^ry of Totrac^^n- 
tron in Eact Nejjal. J\ Jap. Bot . ; 39 ( ?) :193- 
195. 2 fig. ; 

390. Hara , H. KurjSKawa, S, 1>'SC. Cy t o t axononi c al stu- 

dies on J ap £:.Lx • hi 111 a 1 ay an i^lements. J. Jap. Bot . 
^0(2) -36-^0. .2 fies o 1 -tabl. 

391 . .Hartviiarm , flans . 1966. Seit^.a^e zur K^^nn 七 nis der 

Flora doS Karai:c-rani ; iFlorictische i-'P^ebnisLe 
der Sc hwe i z o ri c h n ILxpeditiun zvja Biaf o-giet- 
. scher 1962. 1工 • Bot* Jaiiibucher , 6p(3) s329-^09. 

392. I-Iartiaami , Hans. 1963, Uciber- die Vo .^etation des 

Karak 0221151; 1 . Ge£iteiii£:f lureir, £ubalv)ine Str-i;u- 
chbuct ancle and St ep..-eii<f.o sellschnf ten im Zen- 
tral-Karar^orUiH . Vei^t/tdtic , 1>(5-6) ; 2'::; 7-3 & 7 • 68 593 • Hartmann , Hans, 1972. Uber die Vegetation des 

Karakoruin. 工工, 'Toil, Rasen-und Strauchgecell- 

I schaf 七 en iia Bereich der alpinen unci der hoh- 

j eren subalpinen Stuf e des Zental-Karakorum 

( VegetationskandlichG -^ri^ebnisse dc-r Soiiv/ei- 
zerischen Expedition zuin Biaf o-Gletscher 1962) • 
Ve^etatio, 24( 1-3) :91-1:37. 

39^. Hattori , Sinske & Tairodu, Ai^akav/a , 1971 . A new 
genus Horikav/aGlla ( Jung enaanni ace ae , Hepati- 
cae) from Nepal. Misc, Bryol. Licrienol. , 5(10 

395. Hattori, S. , etc. 1973 • The ^enus T&k-SLkia in 
I Sast Nepal. J. Jep. 3ot. ^5(1) ' 

396. Ha ware , f I.P. , Pavgi , M.:, 1970. SoTiie fan 、; i iso- 

lated from ali^aline ; £Oilb of Ut: 七 ar Pre.dGcii, 
Indio . Sydo'xia. Ann, ^.lycol. 24(1-6) ; 126-130. 

397. HavvkswG32th, D。I,. S- I^ahnood, T. 1971 . licix- 

ens from coniferous foT<.:.^Z{^i in vve£:t Paicistan. 
Pak. J. Sci. Tnd. Pes. 1-2) ^ 113-11> . 
'393 . Hazr3. , Hadha Ean j^^n. 1970. CliroiaosoLi-j s judies 

in Calendula. Bull. Bot. toe. ^cm-al. 24(1-2) ^ 
95-100. 

Hay, 1. 1954. :t-lrntfr; of Nopal. J. , Eoy. '-crt. 

Snc. Vol.59 } p. 459-'-t-62. 
4.30. Hcd-$c- , I.e. 1953 . A new r.peci ovvs of Lv;-iani,X La- 

bist:-.e) . froji ITepal > lloi-c.. Hoy. Bot. Gard.Ed- 

i.ab:;r;:ii, 2:3(1) ,A9-30. 
He-jgo, :[•:;。 195:3 • A new :;4eua fron W. Nopal « 

No -J -. ; He 7. Bjt . 3crd. Ldinb . ; 2G(4) :33;;>-356 . 402. Hedge, 工,' 0。 1963 • bcudies in tht flora or Af&'h — 
anistan: VIII . Laoif-tad ; Conclubi.jns and key 
to Genera. Notes iioy . Ed:. Gard. Edinburgii, ^8 
(2) :163-172. 

403 • Hed^e , 工. 3. 1959 . 'Two new specieii of Laaimii from 
ITepal . Not^s Roy , Bgg . Gard. Sdinbur^iU, 29(1 ) ; 

404. Hedge , 工, Some remarks on enderiism in Afghan** 

istan. Isr, J. uut. , 19(^-3) J 401-41?. 

405. Hedc^e , J. a. WcindGlbo, j:^. 19^3' • Studies in tli& 

flora of iife^iisiiistan. 1 . ArboK: Univ. Bai^en, 

斗 〇6。 Iiedgi3, 工, & Laniond, J . 1.1 , 1;)68. '^tudit.-L in the 
flora of Afghan 丄 8 "tails V" 工工. Labia fcac ;: LaLiiuin • 
Continuvjd) . No-Ci^s Roy. Bet . Gai a ivCtin^urgh, 28 
(2) 89-161. 、 

^07 . Hed^o , I* C !., Woncielbo , rcr. 197'-. ctaaios in 

the flora of Af ons-iistan XIII : Voriou^: new taxa 
and rjcordi:^. ^ ITotoS R. Bot . GL:」:ci, ^Jiiib. i'l ^::) ^ 

40 S, Heia 丄 jel', Wernt r • 197^- • Zvv^i ne-ue i-ieiica 一一 Art -^n 
aas Tibet:, i^eudcb report . 83( 'i-^; 3 '1110. 

^〇9, H^enl^c^isoii, D. 1 :1 . 1960 . Studies: 丄 21 the flora cf 
Ai-yianistau. 2 f: iib^jdmr les , Arbo^i. Uxiiv . b^i; 乙 
en 二: 七, iTatui'vitc-.sii • oer. ^f01-1'/ • 

410. Hendtych, 丄、 '1->62, Geno ris i'^.^biua L. Jj^-o016G 
novac; . Actr. Horti ->ot . Jrt^v. .cn^is , . 1 0^-11 . 

•'+'1 1 . Henciry cii. i\ . 1965- . 丄 v;o n-iw i uin- e -j i 3 r: ii-oin 
Oh : na and -^epal . i?'^duoS rajjert . , 70( 1-3) • '1'; j- 
1 5'-+ . 2 rivT . 5 bib 丄。 (3re:r. ) . i 412. Herklots, j.AJ.' 1962. Not^ & iroin [vepal. Some ]^ 
..• . plants of tiio Ghand,^ai^iri .rid^e. J . l^oy, Hort. 

Soc. , I,XXXV 工工, (1)i1S—2."-, 3 fib. 
iH3. Herklcts, G.Aw.G. 1962. Note.: iroid Nepal • J. 

Roy. Hort. Coc . , -IJOCXVII, (9): 斗 斗一^ 10, 1 iig., 
4 photos 

414. H'-rkiots, G. A. C. 1'364. •Flowers of tnz. vallx^y 

• of IJopal . J.Koy. Hort. ooc. , LXXXIX, (7) 
300, 6 fi^. 

-415. Heske, Fr, 193'^ • FrobieLiO dei Walderhaltmiy,. 

Himalaya . Thar. Sore ztl. Jaiiro. S2Ba. Heft. 8, 
. 巧 -59^ 

416. riocke , Yt. Die alder in cie.j Qaell2:^bisi:c n de 。 

GcJiag^s UD.d der Plan zu ikL'.:-'r.' gere^clten Be— 
wirschaf tung. Tharandt . ^i'orsti . Jahrbuch, 5. 
^73-50^, 533-032, (S 斗 7 — 707* • 

417. Heske , ? r . 19^^+' i^io walder rordoriiKiiens und 

i hri; wirtscl-iafiliche Bedutuiifi . :£it . 0^0;:;;, . 
sel, IT^nibur^. 3d. KLVII.T, £.^^13-^00. 

413. ^liranc , M. 1955. Fresiiv; -vtcir aL^ae of Bhutan. Ac- 
ta Ihjtotaxon. v>ooDot . j 'i . -:1(:)-6) -1^'1-1'::;1 . 

419 . Hirer o, Minoru. 1965>. ^^'resiiwauer fil 一: _,a.ij( C^anopli- 
yta, Clilorophyta) of Bhutan. :「• Phytotax:- 
onorj . viocoot . , 21(5-o ) 1 J2-192. - 

4-20. Hi ran c , iliinoiu. ^966. Fr^ishwater Al ,go of Bhiit- 
tan ?" Acta Fhjtotnx. 3 飞: obot 。 22( 1 — 2) ' 乂 ■f^ 一 ^^ti • 

^21. HirarxO, :"^. 19-39. Freshwater -^^Igae iron .L-angtang 
Hinal, Nepal Iiiijialaya. C.:-ntributionG from tne 

• Biologicca LaoorDtory Kyoto anivercity , No . 2k , 
4.^ p. , ^ pnotos h. t . , > 1 丄。 71 422. Hole, H. S. & Si'n^h, P. '1914/16. Oecolo^^y of Sal 
( Sli o PC- g r o ba s v a ) • 工 nii'in 二 ''o 丄'' '; accord* Vol . :>, 
i-aro p. 'J -10^. 
• Hong o 5 Tau^ue . 1>*6p. Hungi of HindixKUsn cul 丄 viC- 
tc-d by nr.. K . Honda. Acta x-iiyt otaxuniiii . 'aocoot . , 
' 21(3-4-) i117-118. 
424. HoQizer, J. D. 1§49 . Note^, Caic;j:ly botanical, ma- - 

dc dujcing an excurGio:.j fro 丄 i^aiajeelin^ ton*- 
glo » a i'jf tv" mouritcln on tliG ^Soni'inos of Sikx 土 
and I^'epal , ( oorrec I re^j-r. .fi o;a J. As. &oc . ,1849) • 
J. 5 Horticultural ^oc • 'io: don, p . 1-24. 

425 .Hookor, ( editor) 18S -; . 11 丄 usureitions of_ Hin- 

a ley an plantii ciii:': ['丄 5c ; iel、-:cl;v:d froui Drawing e 
nade for trie lat'c: ,〕 • ? • Cvt heart. 丄' i^e^cnp- 
tion and ? aial.yce& by J. D. iiooker. Lena on • 

426 • Hooker, J . .■ 3 . 1906 • A skcfcu triu flora of Brr- 

t\£b. India. 24 p.i-'ges. Oxi'ord. • 

4-27 . noon, r。C。 '; 935^, -^10 di£t-.ibution of se;ijQ_ui oxide;;:" 

^^iliLca and or^axxic i:iatl:ur 1 丄 i f:jrt;:_t £'(jil pro- 
files of tLv>- Laiu £1 1 1 aPv-a . 工丄丄 dian 上 orciG 七 Hie^ — 

cord. oilvicaltuTc , V0II , ' ■ o . 3 , Po3^7-:56p. 

Areas of Kash^uii an .inv-^L-.ti.jiiriDri of soil 

profiles unde.; (乂 a-;.r, Biac >ii:e , Silvcx- Fir 
end Ciiir* I naif- 11 ? orecL Record. ( . b . ) Siivio- 

ultiirc:; • "vol..' 工工 , Jo . 6 , i^.l^i; 一 ^63 • 
429. H:::.n, C. Dhawan , O.L. 门. A study of the 

Cai.bor : Ilifi-o^-en rvilol;i、)i」.ii2 丄丄' ox oOiis f ora trio- 
. 72 typical Coniferous forests of the Himalayas . 
^. of Ecology, 29, p. 193-203. 

Hope, C. V/. 1398-1904. The ferns of Forth-vve st- 
ern India ( including' Afghanistan, tho Trans — 
l2adci^3 protected *^tates ai.d Kashmir) . J. , Bo'ii^ 
bay nature 1 History Society, Vol. 12-1::?. 

Hopki sn^, G.M. 1930. Chakrata Forest Division* 
Indian Fores'.:er, Vol* 56, p . 2^0-253 . 

Hussain, A. & Malik, M.A. B. 1972. Three new i\3 - 
cords of fungi from Pakistan. Pal" J, Sci. 工 nd, 
Res. 15(1-2) :38. 

工: etikhcir, Ahmed S. , ? atina, Asad. 197'^ . Copi-oph- 
ilous fungi of V;v2s 七 上 akistcji. Part IV • Paicis- 
tan J. Sci. and Ind, ^^^g. , 14(6) ^04-505. 

Imaliori , Kozo & Sinlio., J , P. 196^1-. 丄、 :〇1:is on tlio 
Asiatic CLarophyta. 1.'/, Bpecinens i r o:n Icancai 
(liiaia) and Nepal . Advancing ? rentiers Plant 
Sci. , 8? 55-68. 

In£iy':^i:-L[ll£ih, -vl. 1969 . '丄' forests of J ainnu end 
Kasi'iniir. 3eit . Ti'Op . Subtrop . Landwirt. Trop- 
enveterinarnied . , 7(3) ^ 275-283. 

工 nou£, H. 1961 . OontricatiOi'i to the knaowlcdi^e 

of the PI ag i chl ac e ae ol" South-eastern Asia. 
11, 〇n some Tlimalayai'i ispacies of Pla.^iochila , 
J, Hat tori 3ot . Lab . Bryol . , 3 Op. 
工 noue, H. 1^53), Critical notes on £o;:ij Atda tic 
Hepatics. J. Jap. 3..b. 33(7) ;21 ii-222, 2 fig. 
Inoue, ,― Tir〇£;lii. 196*7 • Cor 丄七; ribuui,:jns to the ki]ow- 
led^e of the Pia^iiochilacv. ae of soutaeact^m 
Asia. X. I'-uppl client to trie synopsis of th-c; Ki- 

73 . iiialayau Pla.i^iochilae . J. Hat tori . Bet . Lab. , 
乂门 1"28* 

439. Islam, Choudhuri S. 1 j66. -^"orests of east Pak- 

istan. Orient. Geosr. , 10(2) :113-117. 

440. 工 slam, i\urul A.K.M. 1970. The ^enus Tetraspori- 

diuQ in East Pakistan. Rev. Al^^ol . , 10(1) ; 8p- 

89. 

441 . Jac quemin-RouG sard , M. , Kilbertut, u. I971 . Que - 

Iquee Lichens d ' Af j^iiani stan 2 EbaucHe ecologi- 
que. Bull. Acad. b^^c. Lorraiuncs bci. 10(2) : 59- 
65. 

MA2. Jaf ri , S.M.II. 1957. Tv/o ne-w Crucifers froii Tib- 
bet. Note s Hoy. "Bot, viarain idiiiburt^h, 22:20?- 
208. 

4^3. Jaf;r 丄, S.ffl.fl. 1965. Taxonomic notes en L^asii/ap's 
Lalioru District ? lora. Bioloaia, 11(1). -ai--^?. 

444. Jaf ri , S.M.H. 197^2. j^yciio 丄 jlxntliop3i£ JaXii, a 

new genus of Crucaf ^^rae . with tvo new cpacies, 
fi-om Bhutan. Pak. J. Bot. , 4(1) ; 73-76. 

4-^5. Jain, S.ii* -. Bharalvvaaa, R.C. 19^9. On a botan- 
ical trip to the Parbatli Valley. Indian Jj'or- 
ester^ Vol.75, p.3C2-31>. 

^6. Jai.., S.K. &De£hppLndi , u. H. 1:^68. liani suris 

san 七 eipSLUi Jain (5 七 P:'d】:iadri: A nesw ^^^― ^ froiii 
India. Bull. ^ot. S^rv. India, 10(3-^) ; 277- 
279. 

4^7. Jalae , Jaaiiko . 1973. Tuy'iius subject, r'seudoinar- 

ginc.ti in the Hiriolajac and ejij〇iniiig wcbtoin 

Lioutaixi and in Cauca^jia. Anii. Bot . renn . 

7 斗 10(2) ?104-122. 

U8, Jest, C. 1971 . Plajites sauva^es uti Usees coiniTiD 
alimentes a Dolpo, Haute vallee hiiii.-ilsyerxne 
du ^^3pal . (In: Lan;t;ues o T,-;cliniqui"H. Fayuro 
et Societe. Un hoininage au rrof ecseur A.G.Hau- 
dricourt. 一 Paric, Klinsieck 1971) , : 669-676, - 
bibl. (3 ref 
Jocepn, J. L Chovvdhury , S. 1966. Cberonia sul- 
cata Jos. et Cho'M . A new ordhid froa Kaneng 
Frontier Di^^trict NEFA As sain. J. Bombay Natur. 
Hist. Soc, 63( '0:5^-36. 

50, Joseph, J. & roganarasimhaxi , S . . 1967 • Coryba!^ 
purpurous a new cpecios 01 orchid from United 
Khasi 3;id Jaintia Hillc , Assan. Indian Forest, 

^ 9 乂 12:)。315 - 卞 7- 

-51. Jccni, A。Ca, Ssddi, B*V。 "I^S?— • A contribu- 

ti on t crie flora of Vaxc.nasi District ol Ut — 

t -i.r Pr.^-de sh . J. Scicnt . P 丄'? :>• BanaraG Hindu Uii- 

iverrdtj, 15(1-2) ;,a22-2-+7. 
Joshi, T.. ,h & Fayak, M.M. 1965. A Borberis ati- 

cidiu..: in Jahaul Valley, v/e stern Hi:rialaya£. 

Mycolo^ia, 55(2) ?2-';7-250. 
V" Kachr: • , P. 1959. Cytology of soihg Hinalaysji aioc- 

£e£. 丁 — — • Cur-. Sci. , 28( 12 ; ^^97-493. 
!. f5. Kafi , A. Pizvi, K. 1969. Fungi interc<iptod 

fro.!: Af ^^hcaiittan, iv^ycooatnol . llycol . Appi . , 39 

( 3 一斗 ) ' 59 一 3 66 . 

c i or: s ri t]ie Japano~Hi"-r" "'.^v-r '^-le.ne±yus. J.Fac . 
Sci • ;. -IV. Tor^jo . -'J :t . . : • B-jt • 3(8) :: 3- 05-339 • 
•/' . :.r.:n-:± , '、-.• 1966 . rh/t .^^oo^rro'. f i,\;:r£rn Hixaa- 

73 laya, with special rds^i^iiice to the relation- 
ship b.:3twGen HiLiSlaya and. Japan, Hara, Fl.East 
Hinal • 13-3B. ' 
^58. Kanai^ H. 1971. Notes on Hiiualayan plants (1). 
J. Jap. "^0七, ^6(109"-31'? 一 320* 
Kanai , H. 1971 . " Bir NitShantu'' , a Nepalese her — 
bal oncyclopedia. J. Jap. Bot. ^(12) 

460. Kanjilal, 丄 《ai Bahadur Upendranath, 190^ • -^'orest 

flora of the schccl circles, 1、TW Province. Cal- 
cutta. 

461. Xanjilai, R*j3,U。 卞 911, iorest flora of the Siv/a- 

lik and Jauncar 丄' orest Divisions of 七 Ii6 United 

Provices of Agra and Oudh. Calcutta. 
^62*. Kargila 丄, U.N,, Kanjilal, t.O,, Das, A. , Park — 

yasthna, C. , Do, R.IT. & Bor, N.L. 1935-1940. 

Flora of ^i-ssaiii. 3 vols . 
463 - Kappor , ;L。D, et al. 1963. A botanical tour to 

Trikuta Kills., J. Bombav iJatur. Hist. boc. , 60 

(3)^530-5^5. 

45^。 Kapoor, L.Do? Chopra, K。N。, ChcvPa, J , . 1951. 
Survo-y of economic ve.j;<L;triblt; proaucts of Ja 二一 
uiu and Kasii:.iir. 1 . *^in<iri ^orect Division. J, ■ 
Bombay 了 £七, ? fist. -Soc. , Vcl, 于 〇, ITo , 1 , p.101- 
127. 

46^ • Kc'.p oor , L. D. , Kap cor, S. L. , Sriva s r c.-t?a , S '. i'T . 

Singh, A, '6i Cii^iia, 上). C. . survey of In - 

difu'i planttj for .oponins, r.i.-ialc-xdL and f la— 
vorioids . 工工, lilpydi a , 3'+C '; ; - ':^4-1 02 . 
^66. Xapoor, S. L. 1968. Matvil-.. :、r a flora of th.v 

Doda i-'istrict of Jf^iLiia. r.i.d 丄 i^iir £ti-to ( aii- 
gio sperms) . ijuil . Bot*. bur/../ 1 丄: dia, 10(1 ) : 2o- 467. Kar, A-K. 'k Fal, K。i.、 19^8. Sc'-,!e coprophilous; 

diecor.iycet-js of li^astorn Kini'^.Iaya ( India) . My— 

colc^iia, 60(3) :1056-1092. 

46S. KF.r, A.K.. S; Maity, M..K, 1970. New Pyreno^iiycc 七 

from West Beii^^al . Tranc. Brit. i\iyGol. '^oc« ,55 

459 • Kar , A c K. . , Meity , r^.K. 19 70. ^^:;7/ ::ii€)liciine;^e froLi 
V/ e c 七 Be ng a 1 (I ndi ) . Syd ov/i e. . Ad n • uly col . 24 ( < y 
(1一6)。5、_^-6&* 

470. Kr;r, A.K . -^' Maity , M,K. 1970. Pyrenoniycetos of 

West Bengal (India;hII. Can. J. Sot.*, -48(7): 
1295-1302. 

471 . Kar, A 丄。 Mikity, M.K. 19"* i'jreiioinyceteG of 

West BJiii^al : 工 工工, Trjaii^s, Brit . Mycol. Sgc . > 55 
(2) -189-193. 

472. Kar , A,];" 8. Maity, K. 197^ - The Pyrcinoiayceteij 

■of u-st Bengal (; India) s J. Lot. 18(2):b1-S;^ 

473. - Kar, A,K。 Sc. Maity, M.K. 19/1. Leaf-inhabitins 

ryrenoLiycet .. s of "est Bcxigal ( India) . Mycol, , 
63(5)^1024-1029. 

474. Knr, A.E. % Maitj, '、; I。K。 19?2. ilie i^rrenomycetoG 

of V;cct Bonsai (India) :V. Forvv/ J. Bot . , 19(3n 
4) ^ 243-^51 . 

•§73» . Kar, A.K. !? :• Pal," K.K 1970. The Helotiales of 
e«!.otern I'ndi" 、: I. ^T^tt • Ma.;. .Bo 七 • (Oslo) , 17(3 — 
4) -139-142. 

^7 •-•> • Kar, A.K. ':< r'al, K. P. 1970. ^o^ao opc-rculato dis- 
cc::-y-c. :1:0s fron we^t Ben.;:y.l (工 ndi.i:0。 L^jcologic,, 
62、 -r ) c 6 0-69 3, 

^77. Kar, S.J. .. . ?: Pani;i;r:j..ii , G. 1363. The Rubiac-Lrae in 
Ass'Vd and North East Fro: 丄 tier Age-MCy. Bull. Bot. Surv. India, 5(3 —^) s 2 丄 7 — 237* 

478. Kashyap , c.hivRr?.iii. 1320. ^^istributi-jn of -Liver- 
worts in Host cm Himalyas; J. X^id. ^oz, , Vol. 
1, No. 5, i:* 1^9-1 >^7. . ' 

^79 • Kashyap , Shivxiaiii. 19^1 - i^ot^^s on ti'n.. distri&u — 
t 丄 on of Liv-i-rwoioS in the v»ob.ern Hiinalajra ^ 
Lc'.dak ar〕d iCasirair. J . Ind. Bot. , p, 80-63. 

480. Kashy-".p, .chiv x-.an. 192;} a Liverv;orts of -clie vvt^^s- 
tt^rn Himalayas and the Pan jab Plain. Part 1, 
129 pages. Lc'-hortJ • ♦ 

431 . Kashyap, ^hiv Ham. "^932. Some aspects uf the el- 

. pine v^-;t:;tation of the; Himalaya and Tibet (Pre- 
sidentiat Address), ^ot axij of the 19th Indi'sn 
Science ^..ngress, 193^- Sangalor-j , 2nd. Jan, 
Proce 、: dir:gs l^-th. 工 ncU bci. ^n-^;, ,p.13-p3» 

432. Kaul , p. I:!.. 19i>6. Cultivation of medicinal plants 

in Jaiaim and 二 -':air State • Proc . ^icivicult , 

Conf., 9(1)^235-2>9. 

433. Kaul, V. Sarin, Y.K. 1971 • '-^xie pnytosGcioloa.y 

of BO -Me cilpin: 二 meadows in i-i.V/. H 丄:, :ala/at, Ve- 
get^tio, 23(5-6) r 361 -363. ' 

q-S4. KdwaKi. 七 a, J. 1956. Vegc--catioii, Land and Crops of 
Nopal Himalaya, Kyoto, japnn. , 
. KazLii , 3"i。A, 1y68. Genus Carduus ( Corripositae) as 
rc: ore rented in the 工!: idcj — P^i^ibtan ouDcontinent . 
Pal£. J. Sci. 工 nd, IfeiD,; 11(3) ? 272^-277. 
436. Kazr^i , S o .■ . A . 1970. A revision oi" the Bora?^ina- 
Cuae of vvo'St Pakistan and Kashmir. J, Arnold 
Arbor. (Harvard Univ . ) , ^133-1^4. 
Kaz:ii J :^。M。il。 1 r^yO. A rivii^ioii of the Borajsina- 
co-".o :'f U-est i-'ak-i stan and Kas 丄! lir. J. Arnold 

73. Arbor, (harvard Univ.), 51(3) :3o7-'^02. 
48S. Kazni , -S.M.il. 1970. A revisica of the Borasina- 
ceae of We st P?.ivistan and Kashmir ( Continued) . 

J. ArnojLd Ar\)or. (Harvard Univ.)» 1(4) ; 499- 
520. 

489. Kazai , ;' A. 197'' • A revision of the Boragin- 

aco.ae of V/est Pakistan and Kashmir. J. Arnold 
Arboretum, 52(1 ) ^ 110-136. 

490. Kr.zmi , S.M.A, I97I . A revision of thu bora^ina- 

ceae of West Pakistan and KasrL.iir • J, Arnold 
Arbore Luiii, Z) ? 534-363. 

491 . Kazni , bM。A. 1971 . A r 、-' vsion of the bora:^inace- 

ae of \Vc st Pakistan and Kashmir. J. Arnold Ar- 
bore tun, 52(3) j4S6~522. 

492. Ka zcii , S • ..'i • A 。 1 9 7 1 • A revi s ion o f the -^oragina- 
. cer^e of West I-'?ikistan and Kashmir . J, Arnold 

Arborc'tujn, -665-690. 

斗 93, Eeissler, Karl von. 1907/03. Aufzahluiig dur von 

E. ZU;^Q5.jor in Tibet g^^saiiiiiiGiten Phanero.:5Paiion . • 
Ann. d. K.K. Naturhistor. rio f'm.useunis, Bd. 
S.20-3^. ien. 

49^. Ken oyer , "L。A. 1921 . U'orest fV'r 二? .ti uns and succes- 
sions :)f the Sat Tal Valley, iMimaon niiRclnyas , 
J, Indian B:t-\nical *-^Gciaty , p . 23'-^-23^- 

495. Kenpyer, L。A, 192^1. PI an— 七 life, of British 工 ridi".* 
Scivmtif ic .Monthly , '0I.IS, ^0.1, p. 43-65. 

^-96. Kerctan, J. 1'9^7 • "^it^ vv n Idvc r g e i lun:^ und Vcrbrui- 
tung d..r 3.Tai-iiart^n in Ost-Afg. ^anistan und in 
Chii 七 r— 1* ill ^eatsche in Hind'a •■.usch, 3er . d. D 
Dtsch. Ui ridukusch-Exp • 1935^. J.. Dt. ^orGcli;;n(i;on, ^97. Kays to the ^icot ^enera in 丄、; ej^al; part 1 , Po- 
lyp etalae . Katliinandu, Kis -'^ajesty ' s Uovern- 
men 七 Press, 1;;67; VI 工工, 9ii«p. inasx, foreword 
by -^, H. Panel" 

^^8. Keys to the Dicot Greneia in K'^pal; Part 工工, Gam — 

ope talae and id--;nccnlaijydGC; . Katiiiaandu, His 
Majesty ' s 'aovernirieiit Press, 1968, 工工, "71 p. 
index, foreword by P。_w. t^uv/al . 

499. Kiit.di^a, 3,3。 Sii^in, &. M. 196?. Preliminary list 
of "plixnt diseases recordca in ]: 了 opa 丄。 丄 "iepa 丄 J* 
Agre . , 2:^7-76. 

5C0. Xhsn, A。A,, Siddiqui, A.Q. k Nazir, If70t a 

Diurnal variations in a shallow tropical fiesh- 
wate r f is'a p oiid in "^hau j ahanp ar , ij • _P 。(工 ndi a ) . 
• Hydrobiologia, 33( 2) s 297-304 . 

501 . Khrai , A。G"。 1971, ^^out riLjdu 丄 vib in Non-luguininous 

plants in '"est Pakistan. Pak . J. 3ot . 3(1-2) : 
71-78. 

502 . Khan , A。G。 i"','Iycoriiii2iie 111 the Pakistan Eric ales 

Pak. J。 Bot. , 4(2) r1S3~19^. 

503 • Khan.; Abaul Hanid. 1y62, Flashy I'un^i of Kasii- 

ri-;. r . Pak . J . i?ore . 12(1 ) .; 33-4 ? • 
5C4. Khan, S' Hud^?., N. 1970. '丄' ho genus Eupliobia L. 

in Dacca, rc<K, J. But. 2(2) ; 53-64. 
505. Khan, T. fic.q, " Knan, .^'i. A. 19?2. RhCimas 

peiitapGiuica ns new Goaicc 、..f 七 ann 丄 Pak. J . 

Sci. 工丄丄 d, "es,, 13(1-2) :; 1Cb-11G. 
>06. Kiianna , K.K. 1"^^9. Cytolovi;; u」: soiae hixicaayc.n 

nosGes. Curr. 丄 •, 2.;3( 斗): 1(53—16斗. 

60. 507* Khaushic, S,d. 1961. Pedo-e c o 1 ofji c al zones and 
soil-types in the Sute 丄 Tones Hiinaln/an re- 
gion. Annual Nuiiber 19^0, National ac.7'、d3Jiiy of 
Sciences, India* Allahabad, ( 2) :S^^6^. 

506. Kiioahoo, T.N. & Bhatia, S.K, 1963. fi^ytology of 

bon^ Fuboacere pf t^e - North-Western Kimal^iyae, 
rroc . Ind- iar! ^cnd. Sci. ""oct, B. 53(1 ) .-36-^4. 

509* Kh\ill-??.r, S. P. .£: Mehra, P. K. 1972. Cytotaxonony 
VV. Kini^layan ferxu?. 工工工 • l:'olypodiac。。.。(S(Sii - 
13U Strict o) . Muel^us, 1 •. (3) ; 13 & -162. 

510. Khumbu Himel. i^r^^ebnisse do 3 ;FGrchLung;s-d.ii 七 ernohi — 

mens Nep.r.1 Hirialaya, Her -.iUfJtgegeb-i-n von xTof . 
Dr. Walter Hell:iiicii, -iunchen. Khmnbu HilicI , 工 
(1) , 1954. • 

511 . EJiybri , ^!,L. Mishra, D.D.. 1967. i^oot studi^w 

soiiie sel^^ct jd ^rassi^s in Er^btern Nepal . I;nd. 
■ ? or. , -:;3(6^ 6 t;.ibl . 

512. Kilbortub, G. , Bizot, ^, 1971. ^OiitribuMon a 

la coiinai seance do la f lore des Hue cine-:, s d* 

Ai^Liani?3tan. .Bull* ^cad. '^oc. Lorrnines Sci . 
10(2):-: 67-75. 

51?. King , a. Pantlin-, R. 13^^. The Orcrdds tho 
.i?ik.M Him-laya. VTII, (1-^) , 3^2 p. , 443 pi. 
col. (re_pri 二七 (二: 屮 — 。=:)6?, 365 p., ^4>3 pi. ) • 

514. Kitainur Si. ro - ( Sdi t orj* "1 9 5 : . Plants of "est 

.. pa cist-.-nn and Afghani st.-?n. x<c:- L^ult^ of .the K"yo- 
'■ to -Jnivc^PGity Scientific Exp 」dit; ion to the 
Kp.r>^«--orum nid ?: i"dukui:i'.., 13 ...^ . 3 •;•-:• la;. <Cy vto, 
T'yo'; ./o'to ■y^iv. 、- 'G' ::「 01 c:i^ ii;.,:p。dit; 丄、 •〕...。 
3-.?. 丄:. it- , C:.ro. 19:v. PI ..• "fg:,inis"b',i. 7: - \ 

. 、 cn 516. K 丄 t. ?、 r-iur..:. , Siro. 1960. ? lora of -Afghanistan, rie- 

sults of th<i Kjoto Uriiv» scientific exp^ideticn ' 

to the Kr.rakcruiri and Hinciukush, 1955 •• Vol ,2, 
ixf486 p. Ky^to , Jap/:-n. 

5'17 • Ki 七'. TiUr.r, , b. 196^. Plant 3 of Vvest Pakistan raid 
― A; -,::^ni£:trLn. Kyoto . 

. f 1 8 . Kitaiaur?' , Siro . 1967. A list .— 'f ^gmpo sitae- c'^l - 
lected m Nepfii ;:) y M. Fuia^.t^:- and K. Yoda , Hiiii^ 
SLlr-ysn expedition of Chj.ba University, 1':7'63 • 
J • Coll • Arts cci . CMib?. Univ • , 5( 1 ) c.>-bb • 
319 . Kitrxiar?., Si.ro • 19&6. Go-..pooit;-6 of t>outiia-6at?t 
Asi;'.. liiiialajr.E. II • ( Contiriuea. ) • ^oz:^ 

520. liitriaur-;, S. 1968-69 • GoiivJfcitce of Soutneast 

Atia rnd Hiir" ?、 lay;':、s. ( 1 ) Act. Ph^totax. ore- c but • 

129-13^ ('19%0; (化 0^1-2? (1:^6i). 

521 • Kobayasni > Y. '19b9o Hi 二 u、1g:vt 丄二 Calo stone- end Is- 

nri?.. J. Jc^jj . Sg 七。; ) 40 - ^^8-22;} , 1 ;1 . CGui* h:!;. 
522. Kabo.yr,£hi , I. , Tubaki j I" ^ one da, o^v- 

err.1 noulds and a ye s b "used for bf ; wing native 
b-cer among the SiKkinieso of 工 ndia^i J. J..-.p .Bot . 

36(10). 3^1 -331, 9 fi... 

PO« Koul , 1" &. biu^vh , G. I.;)?' 2. •^c-iue uosses Iron Kash- 
ira r. BryolOoist , 75 (-0 ;53o-59^ • 

324. Yjyf ^u tsu^j . "1:;^7J^。 丄 Cypci-aceae f ron Kepal 
.。nd r.djcinii...-5 fibt.t. ^crz • Tokyo , 86 ; 275- 

52;^ . gri r: -: J ;:..':: ';.... -1 , : , .::jy.jci.、,£^ 、.f i-yrolo. 

fr"':'" the- a r -iATi :!} of 丄二. 丄 u • >t . iV>ti£';ir. 120(^) ;;4_23-'+3^<. 

526, KriSo., 3. 1969 . I'Teue asiatiociie Arl;en dci- S^^ktion 

Pyrola. ^Jt. Jb. , 89(1) : 6^1-77, ^ fi:^. i 丄、 - t. , 
bibl. (7 rcf 

527. K'rioa, i'oh'^an . 1972. Pyrolc: cnloraritha 。v/" Eine 

be acht cnswert a Art d^s Dsthiiaal.aja . Cest-ir. 
Bot. Z. , 120(3) 5349- 352, 
52s. Kumar vjupta R. 1962. inediv^.l plants of V;e3f Hi:a- 
al^y a . J. Agriculture , Tropj.cal -^ot Ap.liques- , 
9(1-2)?1-5^. 

529. Kumar Guptr., iia j . 1972. 3〇real ?i;d arcto-alpinu 
el cements in 七]; flora of \7. 二 storn Kirialay Ve — 
set -tie, 2^(1-3)^159-175. 

O.' Kuinar, S. &- Schi , H. £. 1956. i^ev; r^ccrdL of fle- 
shy fungi f 37 GUI Himr.chnl Frad^ii^h (S^^OGUL/C'jtez , 

BaGiainii^jcetes) . J. Indian Bot . Sec . , 43 ( -4) : 
237-292. ■ 
unler, f《,I:。 1969. Plant distribution on Hillc 
curidnding Kabul , Afghani Gt'"-.]!. Trans. 工 11. 
>tat£ . 二 d ~ci" 52(2) i1^1-135. 
is:iv\'o. , S. 19Sb . Cy to logical stadie..-- on sonie 
otern Hia'-.l-iyau I- i-?,ntG. H.?r' ?、, Fl . Ji'ast. Ilimal • 
-670, pis. 32-^0. 
> • wa , byo . 1^67 . -^'oli 030 lichens collc^ct^^d 

■ • K- iOda J. II the Holwaling Hirnnl, N<>pal • 
、 i. Arts -ci. Chib:i [raiv, , 5(1) :93-97. 

、 13.77。 io:rc:^t flora of i^riti-ri Bum-. 2 
^ Icutrp . 

lal . Bd. b, (1) -37-55- 557. 558. 560, 551. 552. 563 • Kuuscila, iio '1^;)3, ivlana,^ anient i_":i、 丄 :;at bin;-, budoGt 

probl6;is in chu Hiinal^jynjn conifer forestry. 

Acta i^lpoGt. Fuiiiiica, 67(c) i 1-4^. 
Kuwahar^: ^ '::ukiii〇"bu. 1-;6>. A she it sur . ^-y of tiie 

Hinfilayan Metzgcriacc^ae . J. Hat tori 3ot . Lab . , 

28: 292- 29. 乂 

Kuvvahara, Yukinobu. ^-j6'^ . -^-n aadendun to tho Hi - 
Lislayan Mbtz^eriacaae . J, rlattori . Bot . La D . , 
32; 17-20. 

Kuv/ariara, Y. 1969 • A short survey of t 丄.、 e Hiiiijla- 

jcji idetzgeriacoae . J。 Hfitt^ri ijot . Iiab . Br/ol。 

JXj、, 28i2j2-Zj:.. ;。 

Laidianpal, 1971 (19?^). Myxonycetes of MiJi- 

achal -t'rc.doshsl . Sydowic. Ann. i-Iycol . , 25(1-6) : 

Lalcndo , i^aul • 1^65. "e:;cr 二丄丄 t : 二 sur la Vw,jOtC'.- 
tioii du Bassin da Kr^noul en Afoho.niso:--.ii. Trf:tv, 
Lab. forest Toulc' ..Sc; . ' ro;.:o V. ^ico^r. Poorest 

Lalande ^ Paul . 1^6b. Ouii-ervatioiis sui quel qucs 
arbre s af^hjuis • Bull, ooc • Hibtoiro n 'our. ' Tou- 
louse , 104(1-2) 1131-137. 

Lalande , Prul . 1j?6i. ^^tajjes a gentivrierc en Af- 
ghaniiitan. CI。H。 :KIc;;bci, bcancos Acad . >^ci . ^ui-. ',■ ^ 

jj'... 5 of) . Tj ,::10 , I ";" 196S . Liie Gattuii^ ^t^reocaulon , Idch- 
enes, Sto r.e o c aul ac 二 c .3 , ( F 1 ,>; c ii "c -o n doG Hinalaya, 
3. ) . 上工 i::bu Pii::ial . 1(4; c34i;)~:o2. 
ruiib, .. ,..。 1':^oc>, Tne specie. o "丄 btero^'Caulon 
pro'. : J." jcalate ceplir.-'.lodia . J。 oo.v, ^Oo . , '+3(10- I 566 « Lambert, W • J . 1924. The oastorn liniit of the Na- 
ture! distribution ox BcodMi . 工 ndi^iri Forester, 

557. I^nd and crops of Nepal Hinialeya 1952-1953$ vol., 
II; "d'b'y H. Kih.?.ra. S;^oto, Fauna and ? lora 
fiesearcb. Society > Kyoto University, 19>6; 
p., pi. , f is. , cartt! l^ipl, h.-t . , 1 pi. coul* 
(doutieirb No. 6, 237 j 269, 305, 309 , 327, 323, 
' 329, 34-8, 332, 551 , 4.03 , -'K)4, 40>, ^06 > 426, 
434, 435, 43'5 , 437, 439, 4^3, 々^,"=+^5, 

斗 5 斗, 4?2, 619, 620, 7W • 

563, LauooKP, L, A. 1963. ■^^tmitun cf the Hlaialaya, 
jTewT species and exten&xvus ijj distribution, 
Mcrt. Roy. Bc't, Gard. Hdin. : XXV. , (1) .'1-^0,4 
fl?. • 

569 . liStuji'ier, L,A. 1963~19o'4'. Ac unit 1121 o.f the Him-nl — 

.s:yn : I. Notes H.B.G. MiiiU. 2^ s 1-30( "1963 ) ; 2S:. 
1-10(1964). 

570. Lauenor, L o A . 1973. AcGnitira of thsi Him-alaya:.! J . 

T'otes R。r^,G,Edinb, 32(3.) ? 斗 1 'i 一^' 1^ • 
. L-.gns, P. 19 )3* 工 八"、 v^Dgetr.tion de T. « Indo , coo- 
logie et flora -. 丄 oulouse, Tr civ . Lab. For . Tpu- 
loas. , 596 p. 2^ cartes dont 2 h. 一 七., 52 fi 
20 pi. photos noir, bibl .457—4"9^;; • 

5 72. Lobsi-;i,Gr-Dolle;ibf=Cii , :M- ., LoL-ib^-ird, A', Ziraji-di-naiu- , 
A. 1962. Himalaya du :Ncp,:.l. ivlisirion scionti- 
iique ,^enevc~lDe . Rapport £4 sur lee tr:~va-.ix dc 
Ir.-; ni8£-ion 8cientif ique dolegueo- par les :;.utv.- 
rizjs c:-\ntcnalos et launicipdilGs d'" Cieneve ,u:ars- 
3 ; 1 1 . 1 v5^. '^c-ne ve , Pari s , Jeheber, p •• ; nbx • 
f ib. , cc-_ -GOG, dc-pl ( ■.:ontionx; No- .73 2) • 

-、 '' , • . , ^ / . . 575 • Lov;nd3£, ju,a. 19-^^ • Sy Air — li 《二 i 丄 foua Tibet. Qu-jirL- 
Bull. Alp . Gard. Sec, vol. 12, ]:":、 1, p. 2' 卜 y," 

aiii St . c^aart • Bail , Alp . Grerd . S.c . , Vol .1b,- 
1^; o . 1 , p. 52-b5. 

!>75 . Loyal , Li.S. 1960. Bo;Ilo obbc-r vat ions on the c./tio- 
lo,i,j' and Sjpogsuiay of Hiiiial^i:/a^i Lr/v;pteris palea- 
cea. (DON) Hand . M£;z2, Indian i>ot . Soc. , 34(4) ; 

608—613 . 

57$ . Ijoyai, D.ij, 1963. bcQiG evolotionary trends in 

family The lypt ridac a e V7i 'Ji jj^rtiQular rtf> ^工 '一 
enco to Hi:.ialsy;m specisc. iueii . Indian ^Ob.Soc. 

:力7 • Loyal , D 。; 196 丄 Two -ja^v;/ cpeci^s of Dr-yGv^^t':. ric 
Adi?.i:iiun froLi thi East'^rn AlriclajRn . Nova Hea- 

573. Lac?." i^aria, •> Iqof-il , £,H. 1969. »->tudi^s cn 
3crio> 'west Pakistan spoci-j-s -乂丄 .el co^^p orci . Trrjic • 
Exit. :vlycol. Soc . , Sci^O- -7-97. 

579。 丄 dlJo\:7; ?:, Rayejii, P.d. ;子 (S^ • ^'Jct^s or: ti: 丄 str;tu;3 

of t ',.•:.•> iiuXj:uJ.:;sc mpvci^-ki ':, 丄' ^rio^r^n L. ( Oi';r.ijjo- 
sGtl'bod by iJcwid Vou) . Kov^ duI 丄., XV:iI,(1) — 

'? 2 

5:::0. Lyr 11 i i" G. ■ A pinK i;*ec; oncosis :- roia Nopc-vl . 

J : K../y • Uort . Sec, LXXXi:.! , 0)i1^2. 

.:}£' vhc: Piiio s .•? 丄 ci otnei cor-ifcrouc ti-cos 、:. t the 
-oh err). Hiaala^^-a. J . ■tx.rio. :iort: . ^oc , ( of) being a supple .'dent to the ,' Brief O"b£jrv〔rbioiis,,, 
J. Agric . Fort. Soc , ( of) 工 ndis, Vol. V 工工, p, 

563 • Madden, ^dvjard . 1 S54 • On the occurrencs of pains 
and b ambus, with pines and o 七, ru^r forms consi- 
der d Northern r.t considerable t、levatioi:S in 
the Himalaya. J. Agric . Kort, Soc. 工 ndi.a, Vol . 
VIII , p, 1^9-157. 

584. Mahapatr-M et al. 1965. -he weed flora in 七 liG ri- 
ce fields of Kalimpons on ths E. Himalayas. 
India Ag-pic. 9: 33-^0. 

565. Maouridar, N. C. 1968. A nev; species of ^^tollaria 
(Car3rophyllacoae)froLi the Nepal Himalaya, Blu- 
iSea, 15(1):267-269. 1 fig. 

586. Majumdar, 0. 3a bu, G . H . 1969 • A new specie s 

of Arenaria from the Bhutan Hiiiiala/a. J. Arnold 

Harvard Univ. , 50(4) -.626-023. 

587. Maa^d?ir, IT.C. , V'optak, V.D. 1972. A new Stella- 

ria Linn* ( C ai-y ophy 1 1 a c e a e ) fon the central 
HimalGva. J. Indian Bot. Soc. 50(3) : 215-21?.. 
563. Malhotre-, S.K. 1972. The plants of Sahasradliara 

noar Dehra Eun (U.P. ) Maharashtra Vidnyan Man - 
dir Po,trika, 7(1-2) 251-62. 
589. Malik, C,f'。 1961, Sie^eGb.-ckiG orient^nljg L. (Co - 
mpositae) , a specic^s ^orapl-ax in west; cm Himlr.- 
ya . ( chroao-sfme niii^bir = 15 ? -nd 30) . J • Bot . U 
At, 4:1^57-"17。. 
«€xlla, S.B. , ^hakya , P. R, 1963. '^'egctation and 
medicinal plants of nepal • In ::Tepal ^/ational 
Ccnniisiion for Unesco (Cf, ):\..4>1), 10 p. , 1p. 
bibl, 

87 591. Mary, T.N. , liialii:, CP. 1971 . Cytological stud- 

ies in sjLie Dig it aria specicG. ^^n^t . 工 btir,25 
(4)5167-181. 

592. Mat the V/, K.M. 1955. A px^liiiLunary list of plants 

frou Kurseong. Bull. Bot, bui'v* 工 ndi.a, 8:156- 
168. 

593. Matthew, K.l.1. 19V0. A biblio^^raptiy of the botany 

of SikKin. Bull. Bot. Soc. Bengal. 24(1-2) :57- 
59. . 
534, Mazinovicz, .G,I* 1880. DiagnoGbS plantarui nov- 
ariua asiaticoruin. 工 V", Scripsit . C. 1 . Maxiiii., - 
%-icz. Bull, de 1* Ac:vid. des Sci, d:' St . Peters^ 
burg • T.25. 

595* Maxinovicz, C 。工 • -^lasnoses pi ant a ruin, nov- 

aruTj, asiaticorum. IV, Scripsit . C . 工. I'iaxi 二' j v — 
icz. Bull, de 1* Acad, doc Sci . de Bt • Peters- 
burg. 'T.27. 

5.96, Mayiiard, F. P. & prain, D. 1B96. A nota oi: the 

botany of the Be luc h-Af ghan Boundai-y Goniuisicn 
1396. lie cord, Bot. Surv. Ir 丄 dia, 1 ,p. 125-137. 

597. Medicinal Plants of Kupcl. 19/0. Bull. L^ixirt . 

Med. Plants, 3 '- '15^ p. append.:.::, index, pi . 
. photos in t . , 土 oreword by 丄二 •JF.Suwr-il, 

598. Moobold, Alfrod. 1909. Eine botcini&che Eoise a 

durcii Kashmir. Er.i:^l . B^t . Jahrbuch. Bd . . 
bibl. ,—j, S. 

599 . Meher-Honji , V • U • 1971 • A sketcx... of tiie vc po- 

tation of oiie Chotc: xj'aeji^ .r picl1::^;j.u ?; nd its en- 
virons. J. Indian ^ot. ^oc. , J;0C2) ; 162-174. 
600 ► Mo lira, P,j:T. 1959 - C;7l:ol()sic:il illv ,二 sti^^ati ^二;3 on 
sofLiO Liai chant i ales of the \Vo;.>torix Hiiiala/as and Puii jab pl'?.in. Congr* 工 rvbt^rnatl • Bot . 3th. 

601 • Mehra, P.K . 1961 . Cytolo.^ical evolution of ferns 
v/ith particular reference to Himalnyan f otes, 
Proc. Indian Sci. Congr., 1961(2) ;130-153. 

602. JJehia, P,N. 1961 . '^hr om o s one - numb e r s in Hinala- 

yyan ferns- T^wa. Bull, Panor>.b Univ. '^ci. , 12( 

603. Mehra, P,^?. 1970. Cy to logical observr:1: 丄 ons on 

somo ITorthvv'OSt Hinalayan orchids. Ccryolosia, 
23(3):273-2S2. 
6CA-. ■ Mehrs, P.N. &. Kiianna, K.R. 1939. Cjtolosy of s 
soiae Hi- ialayan f orns. Jour. Gone tics, 55( 2) s 

605* ?/ leiira, P.N. & P.a 七 heinia, R.3. 1959(1960). GhrcirL- 
osome nunbers in soiiie Vi/ost Himalayan acrogyn- 
ous in some West H 丄 malAyan acrogyncus Junger- 
mannialcs. Bryolosist, 62(4) s 2^2-2^7. 

606. Mehra, i' 。!: • & Sir, S.S. 1954. l-tuPiodopiiytic 

flora of Lajeeling and SikMm Himalayas . Pes. 
Bull. Punjab Univ. Sci. , 1:3(1-2); 69-1 S2. 

607. Mehra, F.^, Loyal , D.S. 1955. Cytolo^ical in- 

vest at ions in tho^ Himalayan Adanson. ^aryo- 

logia, 13(3) '451— ^9S. ' 
60S. Mehrn, 8c Sood, ^. 1969. Studio ^:; on the spo- 

re inorphology of goihg Vi/es^w Himalay--n hepatic s 
and nnthooeroti:,s. i^es. Bull. Panjab Univ. Sci . 

20(1-2) -71-103. 
609. Mehra , P.N. , Sunder, -hyarr.. 1:)69 (197"^. Cyto- 

lo-sic.-:-! studies in the ::ovth India "gj-assos, 工气] Pai]gab Univ.^ 2Q(3r^) :503- 

610. Mehra, P. , .Gill, P.S. , bare en, T.ii. 197'!^ ^lo^ 

. ristic account of soluG forest types jf the We C'- 
tern Himalayas* 丄义、 3S. ■• Bull . Pan^ab Univ^^ 22(3 
t 487-503. • 

611. Meiira, P,i:. > Harib , A.S。 Cytclo:5ical observ- 
£tici:s on Gi-'bo:r6;i3cen 七 Tje^iiininosae of Easttirn 
Himalayas. Nucleus (Galcut1:a) , 14(2) ^1^4-152. 

S12. Mehra , p. IT. , "ill, L.S. .1972. Cytology of best 

Hiiiialayan Labitaa tribo Oci 丄二: )ideae 。 vjytoiosia, 
37(1)- 53-57. 

613. :\ieiira, jr.N, t、 Gill, L.b. I972. Cytolo,^/ of West 
KiiUalaysn labitae : Tribo OciLioiaoCic . ^ytolo^ia 
(Tokyo), 37(1) '53-57. 

614. Mehra, p. :;. , flans, A. &. 8c Saroen, T 。; 197^.Cyto- 

5iorpliology of HiLialayan Fav^ac.;;aa . *^ilvao Genet . , 

21(3-^)^102-109. . 

615. Mehra, P. K. Sc Khosla, l-.Ko 1972. OytOeSenetico:^.! 
studio b of East Hij^alayan Kaj-a^iaolidaceau , do 二一 
breti.ceae c'.nd i^Iyrtnceae . bilvae Genet , , 21 ( 5 ) 
186-19C. 

616. Mehra, 丄)。 Sar.. en, T.S. - KhotJlc., P.X. 1^72:. 
七 olo^iciil Gtuaivjs on HiinSala/^ui iaeli£ce^.o , J. 

Arnold Arbor. ::fiirv。 U 丄 liv, , 53(^) v35«5-3oo. 

61 7. iiohra, P. IT. & Vij , S.i-. 1972. Cytolo^*ical studi- 
es j.n the ea^ t 'linalayan Orcliidacea^; : 工, Neo — 

ttieao. Caryolo,;-ia, 25(3) » 237-^-^1 . 

618. Mehx-i , P. N. Vij, S.j^. 1972. CjtolOe,-iCf..l 七 u- 

dies in the East Hinialayc-ri Orchidacer o ^ 工工 •〇:!>• 
chidea^; . C^Lry ologia, 23(3) °33p-35'l • J ;,」 5 

PI . 5 

一丄 t 619- Ivlehra, P.N. , HciLSJia n dan , P. 1973 • CytolOiical 
investigr^tioGE .-'n W, Hinn layaii Pooido-ae . Cyt- 
olosia, 3S(2) :237-253. 
620. Mehra, P. IT., Ren:in?mdsiri, P. 1973 ,。• Gytclogical 
inve- stigati ons or^- W. Hinii^lciyjui r^inicoideawi . 
. Oytologia, 33(2)^259-270. 
821. ^ehra, P. F. ? Jid T.S. Screen, 卞奶 Cytoloej 
of wes-t Hinala/cm betulaceae aijd salicaG>=r=u . 
Journal of the Aii^old arboretuLi, Vol . 54 , ITo. 

622. Mehra, ?, N. , Sareen T.S, *19?'3" Cytolcry of some 
Kiiii£il?.y"-n tre s. Tiialciiif lorr-.e . Sulvee gene b. , 
22(3) r 5 5-70- 

525. Mohrotr^i, B.S., Siiigh, S.N. & Ncnd, K. 19o3. 

Species of C^eaanEia ix-c j Jndin. Prcc. Ntit. 
Acad, Sci. India, SoCt. (3iol*bci, )^ ^ ) ^ 
9-12. 

62^. Helviile, h. , Hey&roc^, H.M. '19/1 - Tlic^ el^s cf 

thz '^r sJ.c^^ 3ull . 26(1) jl^-2b. 

625. -^auscl , 1^o9. Bezieiiurig«^^ in der Florcii-dif- 

? lor:. , Abt. B, Bd.15B, E. (6) -557-364, 11 car- 

toS. 

625. llcusel, H. , Schubert, F. 13/1* Beitrege zur 

lil rjizeau;o ogaplii o d-ss wes oiiinLalay^^c . 1 . Teii t 
D- - Arcc^.ltjrpen. Pier-, 160, ( 2) 137-1 in t. 

527. McusGl, H. , Scbiibort, S. 1371 . Beitr^:^o zar 

D:e Are-ltjper-. ilcr:, ';60( 2) -137-1-^9. 
63:- . 1 , r^. J ochul. c:;rt , ~:» 1 ^ - . B;::itr, ;- - zui^ 639- Meusel , H. , Scriu.be rt , h. 197^ . Be it rage zur 

• Pf lanzengoograpiiie dos V/esthiualajas :3 . Teil^ 

Die pf lanz6ne;eographiGcb.e S 七 ellung -ana Glie- 
derang des W-vjs 七] lizLialsiyr.s. Flora( Jena) . 160(6) - 
■ 573-606. . 
6^0. Mirza, Jdl. & Ahzied, 。• 工. "I^'/O* A new specic^s 
of PodooDorr:. iroLi Pakistan. Mjcolo^ia , odC^) t. 

1003-1007. 

641 . Mi Sura, L,R. gdvanal . * Aeroiii/colOoy wi' G-jr- 

Gidipur/ 工 工工. b&ai:;vjiitil vaiiatioii in air iTaii^ic 丄 . 
spora. .-ijcopabiiol . "iycol. Aj-mj 1 . ^5 ( 3 -4 ) r 3 01 -31 G . 

642. ilisr:;, Arui^ Kuinar . 19o^('^9?^) • Arij=^i.jsporiuic flo- 

ra of Dc-rbhanga (Mxtiiil ?〜, Nortii Bihar) . I . Bull. 

Surv. Indic, 11(3-^) s3^2-3^^. 
643 • iSitten, • 13-5:;? . :Iusci 工 iidJU::: Orit^i -talis, J ou.rn. 

of uhu U 二: 二 • Sv;c . Bot . , b-iij .1.1. 
644. liizusiii:-" , .-I. 1^63 • Ncti.s on tojie Gary ophy 1 1 a- 

Ccoas :;lr 二 ts I'po^i Si^-kii"; Mi^alajf a. J , Jap • £>LiZ • 

Cucurb 丄 Cc^civ^ and Ci^i'ycji-hyll^iCvjG.b . (C 丄 
studies: on J.^.pe_ii :。 丄: -lirjits 14) . Juurn . Jaj^.Eot, 
41(9) ^2:5:^-260. 
646. IJizatcni , M^stn^i . 1967. £itudic:S •;f tlia H 土: 二 clcyjiii 
cpoCiet; cf Bc^zzaiiia. J. lir^ 七;: u:ri* IB 一 t. Lab . 30 :. 
71-90. 

547 . 'iiizutcJii, . 1971 • Lc.j^-aiiea f;. c .. uiiij Hiiiia- 

iay": 丄 re^io-:. J. Hctt^ri • Eor . i.r-.b. 3^ ^^.3-^3 /• 
6vfi>. i£-:.Lian, 13::3- I^c j1c3v' ;丄 i'ir—UL; 丄' 、'丄 in 6^9 • Mohan , N.P. \ Puri , G^.S, 1935. 'j-'he Hii^slayrin 

conifers. 工工 I, The sucCv^Gsion ol 1 orcbt com- | 
••""unities in oak-ccnif er forests of tht^ Bash- -! 

har HiTiialayr.. 工 i:diaii forester, 1d1(S-11) .-^S^- ; 

63C. Momiy'cuiia, Y. , Hnra, H. 1973. 'I'hc? .^t^nus Ela e a^^^^^ , 
of Ea'-tern Himalaya. T..:g' Journal of Japanese i 
Botany -'+3(9》'257-267, 

65^ . Moser, '^einhard. 1960. A nev? species of Cortin — i 
arias frozii 七 he Hiinalaya. Ke-w Bull • , 14(1 ) ; 66- i 
67- • ! 

652. '^'uklierjoe, P . K . Hydrocotyle hinaleica P,K» i 

ulukh. sp. nov, A nev; Kydrocotyle iron India, ; 
Ind. ? or, , j5(7) '^70-472. | 

.65.5 . Muller, E-iil. 1978(1939) • Pilze auD doin ai^ualayaj 
II. Sydowia, 1 2J1 -6 ); 160-1.^4. •: 

(^•5^. Muller, E:nil. Dsnnis, I\V^aG. 1959. Piize aus i 
der:i —了 i!7ialaya. Ill, tydowia, 13(1-6) s41-50. 

f.5>. rvluller, Eu\il & Boso, :-.K. 1963. Ueber emige As- : 
comyc. tun auf S;iiilax Ax ten aus dem Hiiiialaya, , 
Indian 】-'h;7"top£;t:i:-ol 。, 16(3) 2-^15-230. ; 

636. Muller, J. 1956. '"piro,5/ra nep£?lcnsj.s Kov . spoc . ' 

Khiriibu Himal , 1 (4) i 299-310. 2 fig, | 

657. Manual , P.L. K3.pcor, J .H. 1963. Hypiu; ;iycotes ' 
fr 、: n tli^.alayas. 工 ndisn Ph^topat 丄 .lOl , , i6v 1 ) ^ j 
62-5 S . I 

•636 . Murgal, F, ^ . , iiapcor, : 1963 . Hjrph..ayc.3tc:S i 
- f J cm Mi.::ala./as. Indian, i-hytopath. , 1b "36-93 > ; 
9 f . j 一 Cvites fro::! the Hiiaalayas.- iviycopathol. Mycol. 

APl:,'1" 39(^):121-12^. 
660. Murata, i. 19o3. A new Sjjecj.^is of Labi at .from 

Viect Pakistan, Acta, taxon. 。t'c、bot,, 19 , 4-6. 
6C1 . Murata, ^on. 19-:^5» A list of L&biatae collected 

by Nuinat-. and K. y.ol3., Hiiialayan expedition 

of Oiiib;-. University , 1963. J- Coll. Arts bci . 

Ohiba Univ. , 4(3)?309- 
502. Murata, Gen. 196t: • New Labi at a c: fioa Afshanibtcx: 

and. Ilepal. Acta Pliytotax. 'Gki'jbot, 22(1-2). 21- 

24. 

60^, Murata, Gen 1967 - Li^t of Syiipotelae (GxcludiHb 
Conpcsitao and Labiftta^) colloct.. d by ..■:. r<uiia- 
and K. Xoda, the -^hiba Universtty ilolv^alxn.^ 
Hi^ial expedition, 1^)6^ • J, Col i . Arts oci . 
Chiba Univ. , 5(1) 2b7-92. 

6,0 斗 * Murc.ta, u, 1^69 . Labi fetae of HiiiiCLlaya. collected 
by S, I^Iakao , 丄 ;.. Kisnioxa, 0, iia.^ikc-wa, li, Fu- 
jiinura, J, Kawakita, T. Nainba said K. I ton. Acta 
Piiytotax" 丄, ueobot, , Jap, 24(3) ;77-^';^ . 

603. Ivlurkerjee, o.K. , Bhax;tacliaxj-ya , P . K . 1970. a new 
CuGCuta fxoLi Borie;al. Bull . Bot . Soc . Bengal . 
2^(1-2); 147-149... 

606. Murton, 3. J . 1972. Adaptation stao^s and laan- 

induccd V 乙' 二 t; 丄 cx-an^^j in interior Tr^ni 丄 Ina 一 
du. In 七。 G^:;^Gbr., ::!uirtr<^ "1 , 107i?-1076. 

607 Nagciiaatsu, T , , ICoda , o. 19vO. Karyotypes of uoh 
ao!ci Ja 丄〕: jnica fr.^j:! Ja_ an ana 丄 u 丄.; istia 1 roin oiiu- 
t::ui。 Kroiiiub: 二"; (fukyo) . :32。 2615-"^;6'16 • 

60S. Ka^shi , A 丄, Javeid, ^.iT. ^-J73' Two new ;: -^^^^ 
records for Kashniir Valley, Curr . (India: 
^2(2) .70. 

9^ 609 • Naik, V 1964, A n..:.t:e on Hjdroch^Mit<:iCc:ae of 
- Assa-i and ITefa. Bull, Bot. Sui-v , India, G(2~ 
; 301 -303. 

610. l-ir, J:'T。C^ 1y6,3. A new variety of Veronica "bi 丄 o — 

ba Linn. ( 3cr ophulai iac ae ) fi;-...n Laiiul . Bull, 
bot. Burv. 工 ndis, 5(3-4) *' - 25? • 

611 . Kair, N*C. 196^. A nev/ species of Gentian a (G. 

spiti^jns.. £: sp. nov. ) f roin Nortli-we stern Hi::.a- 
layaG. Bull. l^ot. burv. Indie, 6( 2-4) ;2-)5~296 . 

6124 Nair , H . C . 1964. On a 'Dot^inicci 丄 t;〔'ur t o Lahal 

and Splti (p'jLRjr.b Mirnalayr-.s) . Bu.i 1 . Bot . Surv. 
Indi?., 6(2-'f;)x 219-237. 

613. Nair, ?. K,-E. 1960. Palynol ..^'ical invasti jstioii 

of th.^ qu:--tGrnary (Kare^^a) of Ka3h.i.ir. ,] our . 

Sci. and Indus." Hcs. (工 ndis);' 19(6) 145-1 5'-. 

614. Nair, P 。:, ,E。 1965. Pollen jra 丄. vis of hjt^torn Hi — 

.aal^.yan plants. 1-102, 

61 5 . /:g.o , 19"'^» Living Jliina l ay f lowers. Izi 七 ro— 
ducticn b ;^ ^±r c Kitaaarc. . To'kyo , ..Jainichi •Jew- 
spa pei 2 'jd. 5 in Fo.S, 1 >'^4p-- nbi" . pi, coul 

^^16 . Nakasu a, Tsuneo. "Vi72, A stud/ of epnl f ore&tt: , 
Hss . Bulls .1 L . ^:xp . A>r^&tL. Hokxal d.- Univ. , 

61 7. T 二 3 二 ib:i, T. St Tcin 丄 PbririaacOciiio::^t;ical ; 3tu- 

die^" on the '丄' ilx 力 an horb-^l -lodicinos ( 1 ) . J. 

Jap. -ot.. i23^. 

61 S. i.\i«Dba, T. T;.-o'^sbi, M. 1963. An obif-o-rvatn o.i on 

tho Clii osti ci-ude dru^ ''Ru Ha::iug Lien' ( addi- 
tional T-'ipjrt) • J. J a.: • Be 1: . , 5S(b) rU31-167. 619* Karain, Haghubip. 'Vjoj. f ax-aLsi-cio fungi ot Karn^ 
pur . Ball . ^ot . -ci. Uni v . •^ou^ar. 1^(1-2) ; 44- 
-4-6. 

620. Kasir, 2j, 1959 • A r-:; vision oi' zto j^oims ii^ilcricJ 

Linn, in ; /.est Pakistan and Mi 二 £l 丄 a;/as,3i — 

01。'.^ 丄 r 二 (i'aicist.a/ 丄), 5 ( 1 ) : o^-73 . 

621. Nasir, S. *1';;6G. Additions and coricctions to tue 

2 onus Siloii^ L. m 'weLt P&icistcLa and XJ. .w . Him- 
alayas. Biol, (iaicistan) , 6(2) j1o;?-183. 

522. Na/ar , M.P. >丄 Das, D, 1969 . A new variety of ula- 
asa naciopliylia Wall • (ivlyxsii'.acci.c) I'rc;^ JNa^^'a 
Hills. IndiEui Fcrest:, :i5(6):400. 

623. Nayar, Li. P. , Babu, CP.. 1970. Ceuiii.anulG v/r.ttiancL 
Najar et Babu ( Ca:Upai:mlaCv,a3) a liev. ^i^ecies 
froa N. . Kinialajf^. J . Indian ^ot. ^w-c. , 49 

524. Egv;o , Tin Ivlyo. - "^'ho ^ur-.cse ;"; a 丄 vcltis (in 

pc.it; ) . UnzLcn Bui-ia J. .uif ^ *^ci • 4(2) 1o5-<:i6ii, 

623 . Nishida, iiak^to. 19 -5. rteridopiiy1;a cc^lio-cted by 
Dr. Nuiaata and Ur. K. Ycda , C^ii ba Univiirsi- 
ty -scientific lixp^^ciition to til. iJcpal Kic^alcyc. 
1963. Chic?. Univ. J. 丄, Ari^s hex. 4(^)::^71- 

626. ITiEhida, id. 1966. A supplei-^mtary nuot; Him- 
alayan Ptorid. phy toT . Anijaal F . iL^tud* 
Coil. '^ax'oR Univ. , ^' : 43-^3, 1 t o 丄, 

-27. NiGhidc'; , 」。 19o6. On tiiroo hiiisi 丄 Jiyu 丄 i s-jeciss of 
Botrychiac -i -. gcIIoc 七'》 '丄. by vh.^ I;^du-J -.pcuiSGc 
■i3u"fc;ardc,:i 丄 exped^icijii to }>. oti;:;I^ri inaia. Juux-n. 
Jap . Bot. 41 '10;: 317-:^ "^9- 

96 528. Nov^l, E. P\ 190^. Sou's wi 丄; flov;ei\-. oi* feshivir. 
Nottir -, hari. 

629. Ico^u.bi , A., Tciiv.'^ki , N. ^ 工 n .'iie, H. 1966. Bijc- 

phjt - G 2c llect.3d by Dr* K. foda an "^as:ein Ne- 
pr;l . Bui 1 , r at ' on . Eel . .■•ug. , Jsp,, -; j(3) 
3S6. • 

vo?0 . I-jtes on Floi-a of EljiniKaji,j (^oy.a:i Fort st ) • 
Bull. .pep^.rt • :^id. pi. . 1^35 p. , apycsndix. 
631 . JTuifiatr- , 19-5. Grassland v.;::.^tatioLL in ^ast- 
^rn Fepal . Ins Nuiii:?ix.a .J.-Ecjlc-^ical study and 
'■^ou::t 丄 ee^rirfg ; £o unt 巧 i..:bur in Eastern :《、.ps 丄 

632. Fusiata , 19 Go • '^c-t, .. tat ion 、na c、. user;/'- 丄七 ion in 

Sacstori- !: Tepal. J • ^oll. Artb Sci. Univ. , 

Eat, bci . , . 
633- KUiiiaua, M?iko.tC'. .1967. Notes .v.n a b 、七二 i.?iic: 丄 trip • 

in 七 i;:rrL r7(?pc.l 5工 • J* Coll . Axts. ^:^ci, -duibci 

aniv. 5 3(1) 07-7^1-. • 
654, ITu/i-ri^ta , ifefCjto . Kotos on boo'^xicc^l 七 rip In east- 

ern "ipal . IT . J. . Art" ^ci « Ohio a univ, 

635. Kurul Is 丄; r:i, A.K。,A, Uddi 丄:, A. '19.;9 . studies 

on th.. clu6-iireen ?: 1^^:16 : f Dacca district, Dac- 
cn Univ. Stud. Pc.rt. B. , 1 7 (Part B) ;• ^5-102. 

636 . Och.i. , H. 1 563. ^^uppla;;nont to tii. luosses of tho 

• f ^ liil ; Bryaco-'e c .•llectc-d 0.7 ohp :::e'、.;"bc,'rr' .:f tiA 
jMiv, T<.--k f But. E-xpodit . on to S".£rt;::.ii Inaia 
^r3. J. Jap • ^ot . , ^3(4) 
^37' Ohrshi , 'j.r..:y"-M • 1974. -GtcS on Jlinialcv-an He- 63S 
640 641 646 

647 

& 43 

649 • cJ. Jap. Sct、, i327-33'l. 
Ohashi , H . 19'^$ » ITotos on soiao spe^<»« v , ^ 
- i::cdiun and Codariocalyx iroii Himalaya. > j^, 

3ot., 40(12) -,363-36.^^ 
〇ir 二 wi, J. 1957. I^e-^ ' species fr j.tl Afgiiaiiistan -jj 

KarpJcoiTGii collocto'd b„' the Lyoto university 

Scientific ^xp^^dition 卞夕 55. ^-ct-:> Piiytotaxon 

eu s-^obot. , 17.(1) ::1'|-*1'3. ' 
Ohv/i , J. 19 69 • A new s<idivie fru... Nepal. _ J. Ja^ 

Bot. , 44(2) i60-62. 
Oiili, Alexaiictbi . 'V-Ji'/^ . ^;irie bUA z s si o a iiauf na 

aufj Afghani £3 u!:-n. Aim. iis/curuistor. . -ue. Wie 

Bd.yp- 3. ?7-c;1 . • • 

Onsber^- , Per, 19 /d, L:yGOf;a 丄 2 luscc violacaan. 2 

nov. and Diderna' nive^^aii fi:c-.a.f^epal. Bot. Ti 

OsmastGii, A, S. 19'】 斗, ^'irv. j^^i'jtiet^ion m Ciiir 
Forest. Indiciii Forester, Vol. XL, p. 3^7-391 

Osniastcn> A. E. 1>*20. Observations on sone. ef 
f ects of fires and ll^j^a tar±lii^-^>tX'ic'ji trees 
tha Cliir forests of the riort" aarwaX Divi si 
工]: idijjn Foi^Lt 七. 一 r, Vol. 46, I^ip-li^l. * 

Osuabton, A.^: E, 1929. On - tlio f ori:St types m 
dia. Acua For. Fc;nn. Vji.^Zf, : ^. 1-7 . 

OsTiiastonc A,E, '1931 • xlisi natai\'si re5:i;enUraticii 
Siiva fir ( Abi-oS uindiov/) • Iridian 丄—: Grci'ste 工', 

Osmastcii, A,S, 193"1 • Not e s " on rl 丄丄 u s ; c rai^di gj 

IridiaiQ Forester , Vol 7, p. 5p1552. 
CL'V.aston, F.C, An. -jxp edit ion in to 

98 650, 
651 553 65.3 656 657 

653, Ott , E, 19^">--'-. Vor-'-assstzur-gen fur Forstwirtsch- 

aft in 丄" opal, Schv/ciz. Zelv. -^orstw. , 1":>(4) : 

1^7-210. ^ 、 

■ Oh'.vi , J. 19o5 . List o.t -v^yperaceao , 

June ace. oc » 二二 Jfiae collec "b'.^d hy It, ITuuata, 
HiuiOlayGJi '^■"xp edit ion of Ciiiba University 1963. 
J. Coll. Alts Sci. Ghibi; "Iir v. , Nat, Sci,,^ 

Painpanini , Eenato 1930, Aggiunto alia flora del 
OaracoruiTi. i^pv. dizionc Italiaiia cle Felippi nell 
H.irnalr.ia, Caiac oru;?. o Tur..:ne£tan Cine 50 (19^1- 
131^) . Ser. 工: r, Vol.11 . :..ottG la dire^^iono di 
Giotto Daiiiel].! . Bolo^c^ :! . 

pGcyna , Anna, 1970. A ccntiibuticn to tlio Rnc'w — 
ledi^vj of thu flora, of PIi,;^h nindu K'ush. 'Frc.^in . 
florist, 6、t goo ct. , 1o(2) ;2h7--249. • 

Pandc , B.D. 1964. Tne wealth of .iiedicinal ,jlants 
of ! V opal . Contributions at the 19'o^+. Pekin,^ 
synip . , V, p. 163-197. 

. ande , B.D. 1968. The i rap cot of ecology on th-j 
p hy 1 0500-3 raph y of lie^al. ( ■.ith special refer — 
ejiCG to the Himalaya.^ . In':. Ifepal r^ationo.! Co;^- 
mission for UNE300, 3 p. 

Pandc , B. D. 1970. Botanical exp lorations tbroush. 

the Jungles of Nepal Ter?i* .Nipal R;:v,, 2(12)': 
537-542. 

Pande, ;3..0. 197C. Glimpses of 七 he flora of I'ep^l 

Hisiri;^ Nt,-pal, 14, 1 p. 

Pandc, .1 . C . 19/3. ? tcridophjtic flora of Ranik- 
het. Indian Forest, 9?(1) :49-52. 

99 659 • Pande , £.K. Uac.r , R. • ao>nus riictia in 工 n、 

dia. 工工 I.Speci^is Riccia froca tn>. i-.aot 、; lay — | 
an territory with the description i6f a new 
species, R. at ^enuata Paiido sp . nov. Proc . tat;. 
工 n^t. Sci. Indian, B; Biol. Sci. , 25(2) : 90-100* 

660. f and3, P.R. 196^. -i-'istribution of medicinal plan] 

in I 丁 opal. SyniposiuLi on iiiedicinal plejats ( or- ' 
•iSanized Goverrinent of Ceylon and UKji/ciOO . 
south Asia £cibnce Cooperation Off iCo, New De- 
hli) in Ksindy, Ceylon. i;oc. 19^4, 6 丄 

661 . Pandoy , 1962. ^^one aspv^cts the ve^etiutio: 

of Nepal. Bull. bot. iourv. 工 ndici, 4(1-4) : 137- 
140. 

662. Pandey , S.K . ^363. ctudic-s on piaHftitonic al^ae 

of Kanpui- . Labdev . J. Sci. Tvicnnol, i-'art B. 7 
B( 2): 163-167. 

663 . Pandotra, V . h . -x, Ganguly, u. "]^,>^■. Fuiig,! on i^ed- 

icina 丄 and arojauic plants in the noitiiwcist 
Himalayas. 工 工工, 丄 iycu 丄 ■/aohol* Appl. , 24 

(1):53-69. I 
654. Pandjtra, v. a . 1966. ITotcs on fungi oi Jar.imu and 
Kaahi'iir. 工, i^roc, 工 nditu Acad. bci. Sect, ^. j 

64(1);6b-73. I 

665 . Ps-ndc 七: r( ?., R. a> Cjan.2uly , !>. 1;>6^. P'un^i oxi ned-, 

icinal and aror.iatic plants in North- ..e^t 丄二 in — | 
alQ.ya:2. Mycopath. liycol, -p|}l. ,22:106-116. 

666. Pandotra, v.H, -、 Husain, A. 19 -^6. F'an^i on laed- j 

icinc.l ana aro.uatic plants in the norchwost 

Hi.iia 1 ay a. s • 工 ,、; • Myc 0: atri o 1 . Llyc o 1* Appl. , 29 j 

2):1:35-160. J 

667 . Pandotra , V . J- . , Kachroo , J.L. Sc. s try , K.S. • I 100 6GS ^89 671 672, 673 674 6 f 夕 19^5 . Six po«fds> J. :A Idvj---..'. To ;: J-'-^riu •'^nd 一 

Pandotr:- , Y.T. Sastry, :• .Sc.:. 195>'. iuxi-:.! on 
uedici^al and arcuiii Lie x^lanti in th^ Morth- 
!. e"t "liiaalaja;- ? V. Proc . Indian Ac.^d. bci . ,St.cc. 
B.., 7G(2》Si5 -仏 
PoDdotr-:, S"i.try, '卜〕 Siu N..»to oxx 

. fungi .:£ J€.Li'.iU una :〔^=.bh'-ir, • Proc. luaian 

Paudfa s O/ar^^indr^v. 1963. A pi^.co of vOoOt. tion 
of Alleu ^crc3t , Kaiipur. tull. Bot. Soc. Univ. 

)i ASoca aiid arc-heast Front! c-r A^^Ciicy . rTat . 
Ac :■: G. . Sci, Iiicli:: Pr::c . S^ict . 3. (,: Si 、- 1. So j. . ) ; 

ror;i.^r->l-i J Lt. 2: J. JoSv^pit. 1966. A b. tcnio^l t: 
I'irap Frontier Divisi 、二 -, Fr,'A, Ball. 3ot. Sarv, 

V£uiirrr;h.i , ;>. 19^; • Studies in th© rii^n^cot florv- 
of Ase-m e 丄 d •STorth S':、、:t- ? rontiur Ardency ; 工工 • 

Froc. Nat. .KO-;.d, £0,: - Ir,dio S-:. c U 3. ( C^iol, 

Sci.), 3o(4)?3!:3-36::, 
Fani -raui , Kcir, B.-\ r^rs. The i:. ily Cooi- 

'90Sir.:Q le isc-r:.: and ^oitL ii-jntier A^- 

6'nc7. ^11. Bot . Sia^v. India, 3(3"'^') : 225.-236 . 
i^'ariisrai:::! s jr. - £ar::./i, £ta-«. 1^q7. 0^;: cributi jn 

t th; flora of tli^- vior:-!' ~pur For-, st Livi- , 丄 i_ 、二丄 si on, ut-U:^.x 上 OTGLciuS • Bmll . ij^t . . Surv. In; 
(1-4) i 249-261 . 
675 . or— nl>:;r 。!! 土, 二。 、工? .:丄1, r. 'i>So . ^^oiiti-ibativ^n to c 
bot-jvy of tiiO Alli:.nab:^a cL stiricit, Litts.: jr'rsiw^ 
( Alio;! ospei ;::;::;) . 3ul L . ioo. Siirv. liidic., 10(1) , 
53-bO. 

577 • Pciiii.^i:-:--i » '3-. , ; uj^n,;; A. N. ^v.isra , 二 jr、 . 

CcntriDati^ii to ziir. Dotaiij .)!' ohu ti.-.r.-.i fores 
.of t'u-d Br.hiaiCii district -; f Uttui- x^raJo-sh. Bu 
Bot • Surv . India. 1 ♦( 1--:) - c.'^-114. 

6/S. i-"cnt , i .f-. .... Jaiii, o - J . -V^S^ . A. 」 丄 i cultuir 二 1 dove 
X o : J- i i.i L o .L • 3 ' ..'.L).' 一 ■/•••/: 工 :^、 

67;' c i^ai-r^er , .u. 卞:; 24, A lo^Oot 
3 -b with. •ViAzar-r ana Dcl'.ii • 

680. Pt.xkor, 丄 丄:。 1S^24. Botanic :.! 
ox ti-'. Kali "Val 丄 <j y • liidi 

6S1 • Rirk'jr , i: . ri . 1930. ThroL; oj.-'lr-_w;..s ir:/ 二 tl: 

NW-Hii^nlajC" India Forci^tbr, Vcl. >o ""1 05-1 C'.: • 

6i2. i^£ir 丄 二二工 3 R。I^. 1^3'^ • Li^t; ji' p!U 、二 t。 c: liec ^-^1 ir., . 

West: I ! opal. ir or. ; 丄. — V:: 丄 .75, sc;;r ^ > 9 . 上 二; ( 

S35 • Pcirkor, E "丁, 1':^33 • 40 T 二 ^ 、二 :― vX:",. 二 un Ln Iiiiii.i-D^iji 

6S^r. p3L? iiill , K. 19-0 . Kc zar'^ ^^ro L;t LivJ.td - 

224-23^3. 

• j£t::oi._. ticcLien C^nifviron unci 1 丄 b..uuuou-;,_, 11 
diij Pf 1 cii z ^ li . ^ ^ .: I a J.; ill c -. c:. 、- ^丄 lij: 丄 6 Ci:t-fiaioi^3 
Bc-t • J^ihib. 1 . tiys-c . jri:l^:,i-zo-.. c^.:Cu , u 丄丄丄 i ilanz 

6d5. r'c ti ?-: s i*"r-: IIS » 1971 • IT o- r oii.d^o 工 :丄" ""r St;x: 

10^. ••w^ I、 ― 二、 W '―、 »V ' _i. 丄 « '- — v/^; etc -J -j JL:3 h;i &chen ■.-:v.'oW:obir.^c;n. Ann. I'dturiiiistor 
^/!us. "J 丄 en, Bd. S. 1 v9-- i^S* 

'6&:7\ The p ■■vT.iv:?! Jovelc^^ricnt; olan twr t 二二 K?^t;...:iaiidu 

iTg;,c.1, 1-^69; 19.:' 0. 

6S8. rcrj.:.---u, K.. 1^62. ^ontri option a la co:..2iai5.:.8.nco 

de .i V jgo-taux d&nr 1 • Ouos •:■ I'TIirasLlajA Con- 
t; 二:〕 1. Ha-rib . "':it;vr. Ver. Abli^GiJl . u. Veriia^idl . , 

6d)9 . i'odlccL, J. rd(sterle , A. VyS'-j* Chr ; yuo^o-.en^'ju- 
di in an : ••, f.-hr.'ii schen Ff lana n. C.'?.ndc-ll-3a, 24 
(2) -.1:5-24?. 

590. ? o 'J It , Jos_f . 19'3>« Myxoz-ycet^n v. us '"ep^l. Kiniin- 

bu 'Ti:nal. 2-59-70- 
691. roelt . J'-.s-:f . 19s S. Cic l::bai;on Aitei- 1^3. S:' 二 1 一 

^al A'^ttuer; Loc'O; .1 a , LiCiie.-ct , T;OC-i:"iO"c'c<-j'%b' . 

("? 丄' ■J ' 、、- ' .G 、'丄 •! 'J.CJ 3 ...'.1 i. .H. .L clj, S;_、'》 1* ) • i 二二丄 LL"bli il. 丄 Illlil , J? 

187-^02. 

632. J'oe ; t , Jct-if . 155s. Die Gattu 丄:: 叾 OcfrjTvi'l :cl^i.: , Licli- 

cL .、 • Kuiabu -'i-cl. K-;) :; 23'i-2b'i . 
69? . .foe It, h-eddi , 3 . V . 1:;-3^^ • Canac;laria and 0-f.n- 

•• doia_i..lla. Li Che ...s, Can 、丄 i^iLra '二 acsr:: . ( Flccaten 

dec "-"i'raiaja 斗 ) . Iriai^bu b^ini.r.! , .i( 1 ; ; 1-'i6, 
Poel-c;, J,G、-〔 Stvin^.i , ; v.. 1;;71 , Ub:3 二 viini—'e p(.— 
rr;£iti-::c:je ^elcc Art en d-i ii^lecaror^attLin,-, Ac — 
aro£^r:ora ( r.c;C'.;n:v::;;leS; Ac: :rj sporaco?;- ) . Ami . 
NarurUv Mus. lv:.on. 75 . 163- i /^i. 
693 - Polunin, 01(i:^, . 1930. A dXpC;'ii"ci -」 to IIo; al . J. 

103. H-y. ::"'"b. S.-c. Vol. LXXV, '; g .yjc.-J)V^ , T 

Chronicle, 丄 *140/21- oo^o-:^47, 1^0/2^,... 
5^^6-629 , 141/3, 66-6? . 

69 -' - Pradaan, M.L. 1965. ctuclios on soilii of IV^r-sii 
bolt A 丄. :::j>. J. A^/.i., 1(1):21-32. 

Tndi- :;^orc;et, 93(12) : 69^-703* 

700. PraG^ia, 3.?. . 丄 Srivi:stava, i * :乙 1965 • Tiitrir 二 

; il:^a3 f roiu iii 二 alaycv^a hot; — c^j^i 丄丄 i^ij, rroc . ;. ?^;; 丄; > 
工 nsi3, Sci . 工 I 丄 dia, j^-art 3. (::'i、,l, Sci,),31(1 — 2 

"5-53. j 

701 . Prin.'x , L.i.. 1963-1754. Bxpl;>i :..1;1:>11 in '-^pal. ' 

flaiit;. G-rd. , .16-13. 

702. Jruri , 3* &. 19:50. 丄 i 丄 e clis cribution oi Ooniicrc 

in th.. Kulu miia 丄 ayas v/ith G^i^iei^J^ xi 
gool .o7. iiician Forester, ^j-ril 
703 • 丄' uri, U.S. So Gu^.ta, 二 .G, i . "b.e Li-JLalGj^L-Ji co 
ifeiii II . 1:hc ecoi Jji3'- of ,:fan'ds in Co:.if jr f cj 
、七 £:: 七 s of tiio 丄 Lilu !;] ia^iaya, .Lnuiaii x^orostar, 
Y0.1.V7. p.f):5-6;5, 1:^4-129. 

704. j/uri, ^.c. 1957. Voj^otciti-ii 丄? oi tue NV* ii-- 

m'laj . Jour. 工 r 丄 J^iaa ij^ t . ooc. Vol.^b, - 
p. 602-60-4- . 

705. i'uri , Gr.>^. '1 :3 7Ve e t ci: i oii t/j->us in th^^ Siwa 丄 ik, 

Between tixo .jan^^ij r.rvi tiio Jua..ana. J . Iiij.iun 
Bet. Soc. V-1. 36, p,60'+-603. 

706 . iruri, G. S. 1953. Fl ^ra of tii:.' Bc.g-.: - hax Hirialaya; 

104 Proc. Indian Sci. C oilier. Ass . , 45, cib streets 

pr.rt III , p. ^2 :)* 

707. furi, G。£:。 HedSra nopaleniiis K.KOch. J. 

Ir 丄 di 。- n Bot. Soc. , 27(2-3) • 110-111 • 

7CS. Furi, C' 。; 3。 1950. Indian forest ecology. K'dW De- 
lhi , cnf Calcui:t£i (India)* 

709 . luri, G-.S. a Gupta, E.F. 1963. Sci'lcsy of sil- 

ver firs ( Anics spp . ) in wcEtorn ^"imalayas. 
Tdp. Eccl. , 9(1) -1-16. 

710. Qur-islii, ;-. Jannl, S.M. 196^^ Fungi on Po- 

pulus ciliata Wall. In Widt pakist: .x.. i-ak* J. 
Forest, -抖 1 * 

711 . Rao, .4. 二. & Bablia, L.O, Cciitributions to 

the b.:,t^.:Y of KaLirap district ^ soutbGrn prirt) 

As s ?二 . 3ul 1. Bot. Survey 1 ndi b( 3-^1- ) - 296- 

303. ' 

712. Rao, A.S. h Ver^a, D.:,,i, 1968- Gonc-t. nthus Klot- 

zch in Khasi r-nd Jaintia nills, Assr^in. Bull. 
Bot. ourv. 工 ndifi, 10(3-^) • 353-357- 

713. Eao, A.L. & Vcrnc, D.M. 1969. 七 c^s on ncdychi- 

uia Koer'.ij^, ixiC lading four iicn, specie- g fron 
Kiias:. 7iid Jaintir. Hills, Assanu Bui 丄. Bot, 
Surv. I .dir.. 11(1-2) ? 120-12b. ' 
71^. 3ao, A.S. ^ Verria, J.IvI. 193.(19/2). LfotcS on 

Zin^ib.racoa^ frau Asgo:::. Bull. Bot . Surv. Iri- 
dic, 11(3-^0 : 245-2^3. 
713. Rao , F. S. , 、紐匸 K.G. P- Sesh?、Lr" T.F;. 1966. 

Ch<5.:iG— 丄 c:':foo!:i»int& -、 f Lvjo •ric £ ib 丄 a 上. :;sa. L. reti^era sjid L. subiet;i.;6ra froa thsi v/est- 
orn Kini3 lajas . Curr. i^ci, , 3>(6) : 147-1-^6. 

716. Eao, ±-.S. , Sarma, K.G. & Sv^siiadri, T. B. 196? • 

Cheaiftal iixve st it^ sjtl on of Indian licliciib. XX\ 

II • Cheniical ccnponents of sc-ae hX^^ altituau 
lichens f xo^ wesCcixn HiLia2ay<^.s . lixdian J. Ciiei 

717. Rao, r.c., :: J. JoscpJi. 1933. Ob£>orvatiuiis ca tis: 

f lore of Sian^^ Frontier Division, iiZFA. Bull. 
Surv. India. 7 ^"133-161. 

718. Rao, T. Anand'n. 1961. A bct-^-nici tour zju Ka^lml: 

state- . I/sc. ^ot . Surv. IncU-ii, 23(2) .1-67- 
719* Rao, T.A. Obsci-vati Jii 03 tiie Rotation o: 

Bull. Bot. Curv. India 6;4'/-57. ' 
Haizr.da, liuiiat Bshfiri. 1;^^; or little x^o". 

pl32its fruia ivUiaaon. inaion iorustei , Vol. 60, p. 
力- 

721 . iiaizada, M.B. 19p7. Vv^^ct tun types i£. the Ku- 
aaon Hinaiaya wit;n s^^cjci^i 丄 reJic 丄 enee to the 
Pauch Chuliii area. J. 工 ndiaii ^^t. Soc. vaU36: 
No.^, p. 5^^-600. 

722 i Eaizad£., 二: .S. t Vaid, Eerns of revival, 

723. Eco, A.S. ■■: Ver:.a, D.d. ^yS^C^97'^)- Coirtrioutic: 

to thu bot .-my of iTorth LaJiiiispur saboivision, 

Acicn. Bull. 3ot. Surv. liidia, 11 ( 3-4 ;. 403-^1: 

724. EcG, 'j. V. cubba. 1964. Cro talari u se:. icec Retz. 

(Le^ujiiriosre) in flora of Jlf 丄: 山 Bull. Bot. bi 
Indi 丄, 6( ^-4);319~3^0. 

106 733 • 

7.3-;、 I Pac , C*,Ra 1963 • A Bo .on: x xi 0::: va:-;t ; -c-pai. 

J. B- .bay rr-rtar. .'ist. :uc、, 65(3) ,724-725. 

-ao , J^r0.l3 ;:. • '1963 - A 二:. :Lcr:l 七 -,! r in the bi:^- 
kim bts te Eas -.0:: n Hi. lalrjci. 5ul i . bj b . ourv. 

R-io , "i: , A. '1951 . "二 i ini|yv3rf c:;t.i:y i:nc>r:i end os'nic 
ti-vxo-ii of ;; \i!c .r. c .'.a *Ja. iial-a^ as . Falce/ioria hi-zilc- 
ycc HOv k. f . (Wul 丄!: 二 ;_^ij;^.Io.ica (h . u^.i . ) 

•5::?xt..; '>rL or : iStorn I!;LL.iaon :x'i'd,ii tu«.. ;.; e 上) nl 
f ?:ontii^i • 'Hi., Bet. irurv* Indir^_, '6( 1 ; • '^-/-.vy. 
Rat aaii 5 €,3. 'l^? 、": -s Zy^iiou.ic ^ at; frou -iuzcf-- 
f:?rn:;. rr, Uttc^r i-Tadv;&;:u .XL 3 • 5\ill. Fr j 二 "b 

liatta:::, ;.^ . o . 1 ,;7'1 . G :^::;^ I- 丄;; j、v t^.^.:.. ; jf fiv^-ro^^ji :; 

.Rau , 二" A , 'lvo1 . i''lQ\7ori]:! i; v;u.: . .;icl i...Ti:s 

north G?irr.7^:vi., O ttar ? rad^sL, Ir.-di:u • i-ulI.Sct. 

Biui , ; V; . A i 196? . T llaotr atl o ;i 2 of v^o:3t ; li-iala/^. 
f lc^criJiS plants Ocicuton.. p^/.3o j ^u.th 
c.;i.)xla. 

Pau , A visit to valley 、:二 FioYers 

and Lake. 了义; 二 Uiu.」'i in rtii-^Ri nvi^al , U,i'。 Jiii 丄 1» 
3-. t . "uiv, Iriclix , 5(2-4-) ? :1 39-171. 
卩 -"^、厂-.」, -'-0 二 ii^ilo :>ia-. 丄 n tii' 二 Hi — 
Lay an r: on. 5ui '. , iirit. > i;>.-cur. Hi at 、: 

Bot . , 2(12) '32S~^c2. 

107 RgiV^i^ (ii;i.si^.Li^-) . iNCtur. Ji-j:!, J 9^^(-2) ; 76-80. 

73^ • £ay;..iond , 丄 (::rc<i 丄 • On licuvoaa iicirj^u du 上'2 丄一 

icti:: Oo jident;.-.!. ITcit. Caji. (^;ue. ) , 9^(3) ^o7.. 

737. Hecxiin:^;^;:. , 't96ci. ! -oLil^:!. z/r Ori^nt-Fl_i.:U 

92-95 • Co iipjsit::-.e nova:: Af ..hanic^o : 96-9o. Car- 

Ai'iZ. Oo-storr, ui:i-£i. iiabii. llaturtvifcc- . 

ex: 丄 £j 七 r 二: L C [*oiiiz3ri s^u Orient-?! v,-rr. '] 09 ) . 
Osterr. v;is8. . jrba. l^-^oarwiLs. ;、 丄,, 1、-b 

73:;' . I>c:^ol, 'i887. Alii I rjj^.joioL 二.; ;丄。 G 乙二 trai 丄; £, 丄丄丄 
Asia -vecij-a a ;丄 toc':.'.iv":;;a 丄 a cii^^-^i lii^q iLi aloi.Sj.bas 

t;rG 丄. uii, X'.^" • - 7 • 

to Nortii-west 0:.ina (1 乂 二斗一 £^7). j6o.ile^^a, -'f C «£) : 

Bor&';iinaCven 一-- SpoCios do i Flor?..-. vcn .if^iiani s - 
tan, 0st3ir. bjx . Z. , 1^0(1-2) ;'i3/-l4-. 
74k.. Binal , S..r. 1^;)71 • A . o on Cyces jrectmatc. -jiif f . 
J. £ci. . 4(1):h0-^1. ' 

tb.e ?:: iirial3.:'i:.s and AbsJF 丄 Bryologist , 71(2) ^ cc:- 
96. 

1G6 , 744. Robinson, H. ^^■:A. A £.iiall collecti jn of bry.:- 

p]:r/t-:.s f a -j;.: \yp: 07 i^SGcuii , 工二; iia, Tuo j .^urn:!! of 

the iJa*. tori Bot..„,aic.':;l Lab, d. 二 vctod t :- bryol .g / 
^'.-..27, 1。2"13〇, 
7^5. Hobinson, H!:;rold. 1965 . A s.;;;- 11 collocui .n of 
bryophvl; •}'.:; fro.u Kacmair. Br/ ;1 ji^-iLt , 68(3) • 

7-1-6 . Pobj.nscn, H. 1963 • NotoL^ on brycphyt^^s f ro;i the 

Hi:aala ; ana A sain. Bi'yoi j.^i^t , 71(2) : 82-96. 

747 , Roci.:, J*: 厂 1956. Th^ AtLQ/'i ;. la-chih^ii rana;e r\nd 
'idj;:Cv:.at re .jus , r; ^loi^v'-^r ^pliic studj. IcO:-; j ; 
1-19^, > kapt. 

7^1-3. j^edp K. A preli 、: linaiy survey of tlio ? or- 

dst vo;i,et;:vtion in Etiitern ;iopal. I ^i^deth^-ds of 
sur\ ey and oiJi^inal data 1"3;'3i3, -intNuustii, M. 
-Ecolo.i^ical stp:dy and :'.([〇uiitfdiK 乂: rin:ji、 of l;:cunt 

749 . Polio., Seshar^iri Rao. 19o3. A be tnnial- tour in 

七 hc} Si . ..ci;: Ji ctr^to , o:^citGrn Hin^l^i; as. Bull.Bot. 

curv . I ndi , i?( ' 1 35-20 :3 . • 

750. Rov;'b;v^h:un, C . J' . 19:::9.« Kogo.ior:^ tion ...T urv>pic;".l 

ovcr,》r 、-〜 n ( 2r ixi) Forest (丄 n A£::a:^i) . Proc . 3rd 

Silv. U^^'Jif 二" 丄) • 1 i 5-132 • 

75^ . Roxoa:;gh, 丄二: La.. 1J:;2. LJior'.: Indioa j «.x -^-Gorip- 

七: Lun 1' \i.-±±fin ]}l :u;Ls. 3 vols. 厶 cn: 丄?. _j -'、 '-lo 一一 Crl- 
c'l^ta -一 1,0 .-0. 丄二. ox ALiScu-i. 1.1 • Indian Pi'.-.yt.)patnol, ; :1 j2- 

1。》 

733. ■Koy, K.r. , Sinha, 3.:"3. & S^Akyr , A.R. 19/1. 

C/tolo^y of 土 i:::is of Kacii.acuidu Valii^y, 

Br, e'en:. G 二 z, 10(4) :1':^3-1^9. 
7'3'4- . Roy, --atye^ Cuanarr., ohc:.i.:ia, A.K. 19/1 . C/to- 

taxoiiCLiic stU'lioS v.--; inaic;ii Jianuiicuiacuae • 
Nucl<jas( Calcutta), 14(2) .1^^2-1-^3. 

7^3. £ah:ii ,■ E. ^i9p3. Troj 二 to Udi^^otri (Source ttui 
Gan^cx) . Indian :^^ ;r.ist^:;r, jj. ^^'f-Vy\. 

75^ • Scvhar an , (5. S. I:?/"^ • A nev; r^corc of _^^v/aaiy 

nildcv/ inplcs on Oudnlsi -uoon^^ 1* ^i- 二 二 sii;^ 二 1 
Pradcsh, Indi;j . Ii:ai^,.n J . .^ijc^-l . ±-lant rafcUol. 
1(11;88-89. 

757 • S:?.harau , G . b . , Chohan , J.S. 19'?" A surv。'y of 

di£i;£'、s'd of pltiii 七 s the Kaiigr^A District , Hi ii- 
r.chal rxadr^sh. J. lies . i-anjab. Agric. Univ. , 
9(1)::6L.">3. 

Si .::1:.1 iiii-inla, :^,s. ,〕• ik-i 丄:) 卩 1 :au. Mst. .o;::c,, 

J». 、、- J、 , 1 • 

7'60 . Bato , ... 1 丄: ••^ii— 」 on tiic 丄丄 euin^i 

110 of Lan:;^tan2-Iii:.:al i/i Gontral Nep::.l , Golloctc;d 
by Mr, Betui IIo;jo. Hi sc. Bryol. :Liciv::;tiG 丄, ,2: 
133-137. 

761 . St. John, Harola 1972. The I:idi mi sx^ucieo of 

pandanus: ( Gocticn Rykia), B..t . jia^:. . (ToKyo) , 
85(1000; ^2^n -262. 

762. Sai^s-nr , P.K. c 七 al. Scclo^^y of tiie soil 

founs^i of Jttar rTaclo sh . II . Soils of the Ri- 
m^lay^iii f oreots Rnd tuelr laicrof un>4 • Proc . 
ITat . In^it. Sci. Indie, Pait 3. Biol* . Sol. ,33 
(3-'4-), 144-133. - 
763- BckG^iia, loZ, ot al . 1967. Scolo^y jf thu soil 

fungi of Uttar j^radc sh . Ill . Soils of the sub — 
Ilizial^^jan trr^c 七 ruid th^ir nici ofun^;i , Pr..c, 
! Tat . Inst;. Sci . Indip, Part E. B;Iol. Sci . , 33 

764 . Santr^pau, H. 19 3 Additions ."ind corracticns to 
the Indo-irepalesc flora. iToc. ^ at . Inst, Sci . 
India B. Biol. Sci. , 24( 3 ; = 133~'139 * 

763 . Sr'.nyal , :?【。!:• 1973 • A contribut cp. t the shrubs 

Ei:d v/ODdy cli Libers of the forests of B".n;'ura 
district, ; V;.st 3t:;ngal. Iridi?u f or^.^t, 99(3) ' 

766 . Sr:r±ii , Y , 二。 & Prj^biiaK^^r, V. &. 1^ j6. SlGholtzla 

incisp Bc;nti-. A no;-/ sotirco cf thyi":'l in Nortn 
W3S 七 Hii'ic-l/^yfiS. Cixri- . £ci . (丁: 'idia)3:5( 23) t604. 

767. Sarin, Y , k.. 8: Gu^.ta, G. 195y. A note: on the oc- 

cur one o '.'f Acoiiitu.i deinorrhiza.a Stapf in ncr "tli- 
wost Hi1.1alr.7as. Bull • Bot . Surv. I judi ••••、, 9(1—4) . 

282-263 • m 763. Barm , Y.K. 1971 . The .''ci 、丄 '。(^。;^ of jsolio al- 

pine ineadowa in 1;. u .:iiiii2l6;yi.s# Ve.jc-cc.tio > 23 

769 . Sarnia , 1: . Gr . llano ck, S. I^ocd. Uabor P 丄:; 丄 texi — 

inhsltssrcf o ;52 - Ueber die 工二 -rLltssWff e cm- 

(10) ; 5^3-§84. 

770. Sabtri, A.H.Ii . , Katrizi , &. fl. , ot c.l. 196S. Hno — 

dod-:ndron sante 丄-) c'.ui s^- . 丄: uv* frcrj Suboiisiri 
District, lllLFA Inc*^.:.. J. Bono a/ I^atiir. Uist . 
S.c, 55(3) : 74^-747. 
77^ - Satake , 1 • 1 > 7;; . A riev- species of ISiiocaulon frci: 

Fcp-l. J. Jap. Bet . ^h8(1C; ;3'^^-317. 

772. Saxt on, T, 192- . Pha^^oG cf ve.;^ station and-jr 

idonsjon CGiicli oioijS. J . cf :<colcgy . Vol. XI I ,p. 

773 . Schilling, A。L'。 r^o;/?^ 丄 Botanic Gardens, iTe- 

77^. Schilliiie';, A.Jo 1963. •ixjval Bouanio GarcLons, i^e- 
i/ai • Gard . Chron. , 164( 9) ^ ^^-O • 

775. ;: jchillm-i;, k . u , 1 y • .irlants of 上'、 i_ :七 haL. 、! lauu J-arcl. 

d 丄丄工 on,, 165(1 力: - 17: 165("》'i— 1二- 

776. SCiiillinej, A.D. 1969 • T'l'ie Leu... o-iii^ Vi^lioj ui' lie- 

pal. J, Hojw-..ZGrt;. o.^ c . , ]CC 工 (5) 。 —^: ^土 • 

777. Schv/einfurt, U. 1957. 1^1- n--:.is^.-ntalo oiici vert— 

112 邏 Bonner Goo^-^r. Abhandlunson, 20. 
773, Schv;einfurth, U* 1953. Uebcr Karto^i aphiLche Dar- 
stollun^^en iji- Y^getation des nia'ilnyn . Erd — 
• loind^, XII. (2):1〇2 - 125, 

779. Schweiiix vith, U. 19^8. Va,5otat3.on of the Hiual- 

ayas. oad-Asisn Inst. Hv^ide ID. i:o.6C=1-23,fi<^s. 

7 80. Sen, ' . C, 1963. Tlio i^^li^rtic flovverin/, plants 

of Dai jeo ling Hills, other th.m orchids. Bull, 
B.-t. £urv. India, 5(2) :111-113. 

781. Sen, G. 0. 1935. Flora of oliu Sikiiiiri Hi^al^xyas 

Pdi outline* Hiiialayan cur 丄 t 二 in, J*, 工, (1)i29 - 
31- . 
7S2. oen, T. -., 3en, U. 197^5. A new varietur of Lind- 

szi^:t odorr.ta RoxD, fro 丄 Dci^Jucline, m th^ Hi 二一 
^lc\7?iG. An, Fern J. 61(1) -14-15. 
783 • Sesha^ i ri , 2?.0 P. 1939 • Cciiiparc:' 、七丄 ve ctuciios of the 

Alpine flora of "til's central and eastern Himal- 
aya ri. Congr. Tnternatl. Eot.. 9tii 2:354-353. 

734. '^hrAi, •:^.L., Yo^i, D,V. NoLionclatar;-! c 二 an — 

ges iii 3 .'me Bombay plants, IV. J. 3v:..D.a/ ITatur. 
Hist. :二 oc, 69(2) ? 4^^-449, 

735Shc:.ntha, ^"P" Sir-ha, S.K. 1972. Variation in chl.;- 
roplxvlls: and photos /nt:io bic,' r- .. 七. j in cultivr.ts 

of ^r.Tui (Cicc-r ai \^-cina::i L. ) • .r-hotosyn- 

• th-tic A (Pr -:.^ue) ,6- 2) ^139-1:^4. 786. Sha^ aa^ B.D. , Guosh, B. 1^70. Jontributicn to 

tho flurc of Silvkio. Himalayas. Bull, Bot;, boc. 
Ben,;^al 2^(1-2) -^5-55. 

737. Sharan, i 、! )• 1963. Cytolo^/ of so 二 e Kiualaytai 
lytxichac e . Gary 、 1 丄 , 16(1) :111-120. 

783 • Shaukat, S.S. & Qudir, ^.A. 1^;71 . Multivariate 

analysis of tho vegotatioit of cal carious riills 
aroond Karachi • I . oni .uiaevect ^r.i diont analy- 

7S9. fchcibba are, ii-.O. 193;^. The cjnifors of t.ic SiJsL-l.i 
Himalaya and adjoining couutry. Inctie^ For est ox, 
p. 710-713 • 

790. Sciielpo, ii.A.C.L.L, 193^- 2culo^ical factors af- 

f .ctiiig v<j^otation in the ^a^^rr. rliaala^a. Hui- 

Rap^.'Ort C oh^ioiii c at i on paiVv;:iUS av?.nt la Con- 
gres aux sect, 8, 

791. Shellard, Z, J. , :iou,^liton, i ,0、 1972. The nitra- 

ijvna spCiCies of Asia: 工工, Tiie iiL cributioii for 
alkaloids in youL^ jjlaixto jf 二 litragyiia paivif ci- 
lia grovrn fr 二" seeds obt.;,i..eci fro- life tar rxi.- 
desh Str.to uf India* riai.t:u i.:od. 22( 1 ) :97-102. 

792. SriQllard, D.v., Hougiicon, -. 1^;'/2. Tii<i iviitragyaa- 

specie £? of /iS:L?.;XX, The aJ. 丄 v.r 二丄. ^^'ici at cern in i-iit- 

114 .• Plant-. Med. 21( 5) : 263-268. - 

• .795* Schiiii.i, B. 1933. Ccntributi;;ri 七.: ) the kn-jV/I^jdo^ 
of flora and vegetation ]n tViG central Himnl — 

ayas. J, , Tiadian Bot. Sec, Vol. XVI I, iMo,4 , 
p. 269-27^. ' 

79^. hne i dii e r-^C ari u & , Karl . 19^5. Elijnzo^uii und Vc- 
•^'it'^ticiiSi^urt^l in tropii^-c-.- ar.d i^ubtiopii^ch — 
-en ■Creair.v;c;n, . T-iTkunde , He ft 2 5 03 -3 3 . 
795. Schottk/, Ernst 1912. Die 3/icn:_a des; -^.r .x ^-o:: op - 
•• iociien Os-tuiieno und iiiie pf laii zdn^-^o o ^lap 一 
sctie Bcd^jutung, Bot. Jalirbach, Bd. -+7 , 3.61'7-- 
■ ' 707. 

796 • Scuwcin=.;urt:i, Ulricn 1 93-^. 'JbeT k.lrtcgr/iLohi sche 
Dar 1 1 fe; 1 iuii en der Vo..-':ct!-;x;ibn doS Hiiialayc.S-i- 
oi-uude, Bu, Heft 2, S. 120-12:). 

•797 • -ii'.'.riV;c- , B J-'. 1^51 . Cytolosy of sono nortU-v/ost 
',! i ..nl-rjen urtic^ciRe . J. r'-idi':n Bet; • S::c . , ^0 

1970. .Pt-:i'idopLv't'i c f lorr-. of ,; outli ; vest 01 n 
Nepal, iiidian Fjrost, 6(2) :;111-'1 ;9.- 

799 . Slier.ls, J ]. n s , !S 。 1953. Tjc 3rit 1:^:1 ■•^u- 
SfcunC ;vir\tur.yil 丄 s : ry ) Bxp •。 di t i on to 5,:.st . opal 
19-1-'^ In^ic。uc:,ioii and lifet of l^jcaii 七 i、: • 

Bull. .'32、 • ?:: us. (]v/\r. Hist OZool. , 12(3) 800. Shi- char ; , K^=iz?.::cuic 1>'63. A iiev: . specie s of Jiii- 
Ivjpoda f lOH Hi":ala/a. ( Tygrrrup 一 Igi^i s) • 

J, Cell. Arts Sci. Si」. 丄 be: uxiiv. , ^(3) 3303-30^ » 
601 . Shr^sta, T . B l-o^ . The nerL^arj. am oi' I;ei^al. Tex-* 

•cn, :miI,(65 5353-:5:;4. 
80^. Si2igja, D.i-'. 195s. Cultiv-^ticn oi va : Ic^vVb and r^p- 

.■ lais li- Lci:iouj.. Indian iv:i»c ^toi , Vol,7t^»;p.326 — 

3C3 . bin j.i- . 1 ;;^1 . Kucii cult;iv、、t_i.、iii ii_ Laii.?.ul 匸丄; ul 

its futm-re • Ii 丄.. .ic 、二 FopoGter, Vol . '77 , 丄 一 74. 
804 • Si -i:i,h 5 jj. 'L Gan^ule^^ , :-i . C • 1 少三'〕 . ' Cw、..t;OiC,- 丄 stu- 

• dies 1" tl'ic iiossob of i^afcitJ^^rn I: 二 d 丄:: Bali. 

• • Bot. Soc • Beii^.al. 2pC 2; - 1^;^— 1:?-^. 

803 • ^iiiblij orurcliai-axi. 1>*70(1v /2) • Three n' 一: a; p 丄; urt x tj- 
CjXu.:::. I or K.H3>ini.L . .Bui 丄。 J5...:t;. curv . 工二 丄 二、, 1 c: 
(1-4 ; : 26o-2io9, 

306 . 3j.n;:hs. ;. i. r3. -1. .' haima , 1〜丄-:, 1962. H 丄 vir (-、 udv- 

rrta (L. ) Bcaav. A ubvv 丄 jprd .froiii li 丄: '—iCLl^^ys. 

Cari . Sci. (Iiiui/;) , .51(3; ^11:.: . 

80'/ • Sin-^h, J • 193^ - :- -iiliiarpur fort, st division. In- 
dian F-oT.— &t,rv'c; 丄, 5'7', p.1 

8o3 . ngh, J。S» . PrcliairLviry s tudiib ci: tue Iilj- 

二 us Stat 11 13 :1' sc. lO f Ol'^i t C 二二 Uiilt 丄 GjS ^1 BciKvli- 

a 二 r Hi.aalr?.yaG • 二 r". pist Annu -:.\ 1 i ^ i: of trie; Natl. Acj.v:; .i'.ij of Sci^i.oee oi" Inaia, Doiipr- 
Dun , 19:^2. ? T.-vfl . iUj-,d. 8c i. 工 "aia Aiin. N- • 
1961 :oS-S9.. 

809 • Singh, J , L • 196^. Prx.lirainar.7 .-itudies cii tlio liu- 
iii'iG tt- bus c L G':: 二 e f orobt c'— uniuit o .: f B^^su- 
-rhr iliiaalajcK.. Proc • Ncvb . c,、d* Sci . India, 
Socc. 3. 31^(^0 ^403--i-u7. . 

81 C. c>u,\^li . -/li^n Mv/ti . 1 j93 • Deodar in nulu . 工 2:L:Ii"^n 
B'ore^^tGr, Vol. 1;, p. 163-174. 

611 . Sii: x;!!; So ShGiiKar < 197^ • ; io:.. parasitic 

Vuii^^i 丄 ripGr bo tie L. in Varanasi , Jtt-'r 

1 巧. 

312. BiHc^hf Shcr. Whi^-i wild lii^; a\7;v.iiv^i-.s in 

K.a3ixiii.r. Indian Foroster, Vol. 57, p.613-S17. 

313 • >Sin2,ii , Sber 1943. Ro v^iieiari on of fir'. »<*Grc.stc 

of Fir raii3?il , Kacn-:ir. 工. ndi?,.n For-a^^cer, Vol* 

^i'i-. Sinsii, £ » r . >^o . e aguatic f '.inKi iron ICatL- 

r.andu. J. feci. , 3(1) 1 
81!?. {rir.gli, B.C. 1^3^, Bo^riO pa;:ai:itn.c xuu.^^i c'jil-3-ct- 
id iroiii latbii^anda val Icy. Indian r'liytopatn . , 

^i-tCi) . 23-30. 

81 Sinsh, S. 0. 1'少£.3. £»o.:.c; v.^l-.. pl?^-rs of f.. 、、: d- 

v.-: 丄 -je m Nc,_; r.l . Trib. U'niv. : 丁-, , ( 1 ) r ::;0-36 . 丄 七 h::iandu Vail 0.7 (Iwpal) ; I:;idi.j:;:il::y"tOjpatn4^1,, 

in the t 工 丄 3itiGn.5l bolt b-^tv/ssn tLe v^cit 
and tlie dry zune 丄丄丄 Aanc.'gar, Jj.aSb lun ja.b '!^ ores- 
try not^s 1948, p. 1-36. 
c19 . Si:^;^h, V, 1371, Additionc tc Datnie - s Floiii of 

the Upper G-?.\:.it<itic rlf-in. J • ::;•.. jibf./ N^-t • Hist, 

320 • Sing:-, Y. d .l.aigh, H. • A Cvr-.tii;>utix:)r. t-j 

florri of Gan,*,ol:l-iat block iu Pithoia^..^rtL dis- 
- trict, J. Bo.hb^iy Nau, iiist . ooc . 63(3) <773-7)j 

82': • Gi:":>;v ■ J . , Sin 占:" H. 197<iJ. A c jntributi-jn tc- tii... 
flora of Gnii^olih^.t Bi.xi-: m PitlK-r.u;; \rii Dis-* 
tr-ct. J. Bouhaj Ua t • Hist. b.、.c* , 69 ( 二) i ^ 
36 •• 

o22. ; bini 丄; S . C . ■19'37-o8( 1970) . -JiCuO/idic. ibpoiib iyur- 
e;::t . . A jibv; locox'd i'roa r/iaiiipui. . J' Uiiiv • :.ir.u- 

& ^3、 Sni th , Ac i-r . 1 ;;S? . kioc: ^jUai 4i Dtcnc • ; iijx siicJ^vij^ir" 
dacv~:/us: _-.CiiU3 iiv'^ tc 丄: ?.l • lU-v/ £-u 丄丄 • , 2'1(>) ; 

二; 

824. Ijaita, H. 19v -•• ba::lixag.-; of tnc liiiuaiayc • I » Se c i on absc hi a . Bull . i 七, A'—us , ( l^at , st . ) 

S2S . £:;iitlx, riarrv . 19o0. i^'-ixif ra.^a of the H^i'iaiayc. 

]"-:—. So ... ni;v/ GTjocio.s. Bull . Brit . r^Ius. ( Nat . 

-ist.jBot., 2(9) s 227 — 250。 

525, Smith, :!. 19^31 . 丄 r'^blc;: 二 r«ilat;in:i, to tli.-j Qv;ntian<? 
. CcichO':iirica of the "Floxr. of British. In.::i:i:', 

Ke^ ^Jll. , 15(1) :43-5:?. 
S27. '^-riitn , :" . 'V-yi^j . Gonuionaceae 'I.. The sta- 

t - • s 01 Ci £;.wf Oj'dia mid 'Trip t; 、: r •:' spei 二 lun • :' 2t. 

Hoy. Bot . Gard. 二 idi :… 26 ^237-^53. 
(828. Sriitii, J。 Nov.- or little kncv/n Hina 丄 a/an 

species of Swertia and Yorcrr^ll:^ ' (■icntia-.-:.cea-c;) • 

Bull. ^^rit. iilus. (ITat. Hist. ) Bot . . ^(G) ^239- 

329. Sill til, \7.W. >k Cavu-a G, H, ; • Tiio vc...(.tatio2a 

of thv. 、: iU and. Llonakh vail ;:) ■ s oi" Si 」 丄: in. .^.o^~ 
cord, ":Gt, Surv, 工 iidia, Vol! IV, j c 5 , -. 1^1- 
260 . 

830. Sr-ith, I911 . So.:\e .cdditirns to tii' 二 fl^ra of 

Ea--5torn HiL^alaja. Record, 3ot . :^urv . 工!: ciA_、 ,Vu 丄。 
TV, :,。• :5', p. 261-.:72. 

831 • Saitli, ,.""1\ The -?. -^nd suiD.-.lpine ve •,0- 

tnt . cn of South- ':^*^..st F.ikkiii. coid, Bot . Surv . 

S32, Smitb., W, 巧, Vard , ?, K , 19^.-6. c sp jcies 、- f r'l i- 
■:Ul:7 fi'j-i Tj bo-c. ?丁 ot_i:s f P'. tiie Ro val 3ct, jar. 
edi i\o\iT^h, "V::1,XV, ;: .59- & 9 • 

^33 . Snjtiii. js^ .。A。 19^.^1 . -;: tof!; ..n the ai sec llano .; as forests of "cLe AicLiiaon Bhabr^r. ? oro^t Bulletin, 

No. 45, Ccacutta. 、 
834. Snithi....G, E.i-. & How-ra, £i。H。 19^3, A sal yield 
table f cr the United 工) reviews vvitli cii accomit 

of the types and DistributicAU of St-l Forest in 
trie United i-r evinces. 工]: idi.- 二丄丄 Forest iiocord. Vol 
X, 上' -.? iii: 工 工工, 

835 • Si'iythies, -丄 1930. The Gal Forests of Haldwaiii 
rror 七丄 1 Kheri r.rid Nopal . Ina 丄 c^ri ForeGter, Vol.56, 

836. Snv^T'Ci, I?. £. L Tr.snif , lU. 19^6. Vei5;:?t:.,tion typt 

in the Las Bo In regio/; of V!/o^"C jrak. st^:.ii. Ecol. 

47(3) ? 

837. Souot ; J . 1j . Van. 1961 . N^vv ijj_;ecies of Tar^xj.cim 

fr on tiio iiiivialayan ro^ion. 丄. Br. :,Ius, (j^ct. 

Hist.) Bot.; 2(10) 263-273. 
833. Schi , H。;;^。, rayai , S.a. 197 '1 • I^-"^^ rocordc o-i -. 

fungi fx Oui fiiuiachal jrro.avL;sh. II 工, Bull . 

PanoaD Univ. , 2291-2) i 243-243. 

& 39 . Sohi , 11 . o . , Sliaxiia, S . L . , ^ayar, S. iC. Shayoin 

K. 1972. Now records of fun^i froi.. Mii-iaciial 
Prcidetii -; V. 工 ndiLO: 丄 ^iiytjpavhol . , 2:}( 3) .'4-39-441 

840 . Soja 二, J. 19 '35. S 、人二 n^w tax- of PuT;..ntilla L. 

? olio, Gcobot. 上丄丄 /tGtcij" , 1 3 斗 1 一 - • 

8^1 . £ j c?.K , J. 1^6^ . jro 七 fciitills. cori'ioidiif "1 丄 s I)'^n 
unci ve rv/and^^ e Ait c .': 1 . i-'re sia, 叶 1 : 3 ^2 — 3 ! 5 j • 

120 642. Bo jak, J. 1969 . Nomenklatorische aniuerkungen zur 
Gattung i?otGntilla. Folia geobot. Phytotax. , 

4 1 205-209. 

845. fic^BXy Jiri. 1970. Bine neue Sib,oaLld 丄 £>、 一 Art aus 

Bhutan. Ore skua (Praha), 42(2): 18^-186. 

£s 冬^ • Sprecher von Bernegg, Andreas. Trcpische 

und Subt]?opische Wsltv^irtsciiaf ospflanzensliire 
^escbichte , Kultur and Volkswirtjsc^h ?、 f tliclis 3e- 

deutung . Teil 工 11 ?Genu:ssp-f lanzeii Bd. 3 ^ Der 

ijees^ 七 ra_ucli und der Tee, Stutt^srt . 

-5£priiis flora of Skki-.. Hinalaya. by Japaiies fiiembers 
Oi the 工 ndo —, 了 apaness botanical expedition to 

. Sikkiiii .and D-.ir.jeeling in 196C- Ose-Ka, Hoikushaj 
1963; 169p. 

846 . Sriv?.stav3., J.I. 196'^' • I^iosses 01 Kui;ifiOiA : 工, ?工 oc, 

■\c.t . Acad. Sci . Irhiifi Sect. B* ( 3iol. Sci . ) , 

Sri vast J. & Sarabliai, i?, 1969 . Flora of 
of Kanpur City; I • Tr^os, Labdev. J. "Sci. Tech — 
。工. , Pert 5. 7 B .(々•) s 295-303 • 
84:" Sriv-stava., F.I^. 1967. On soiae bloc-^reeii ai-ro" 
frc:" cantral Himalayas. Phy^^os. -. 110-114. 849- Stainton, J.. D.A.' Notes on a j ourne^r in East and 
Central r^ypal 'i964 v.'itii brief notcS on ^ jour- 
ney in East Nepal 1963 and in Central lle^ai 
1962. Privately printed, 49p . 

850. Stslnton, J.D. A. 1963. A spring and su-oner in 

centr£.l Kepal i)le2iz c collecting; trip. Jour, roy. 

Hort . Soc. , 88C3);110-115. • 
3^1 . Stanton, J*!;', A. 1963 . Notts on a journey in West 

I^epal 1963 . Privately printud, 29p. 
832. Stainton, J . D . . '^3Sy , Notes on c\ j ournuy in iiest 

Nepal , 19o3. W -St of Karrali river. Privately 

printed, 2^i-p . 

853- Stainton, J, A, i). 1966. Notes on a J ourney in 

We St and Centr?.! Nepal , 19o6. (Soutn ox Diiaula- 
giri :-nd Axinaxjarna) . London, privatij printed. 

854- • StaintTon, J. A. D, 1972. Forests of Il^j^al. London, 

J'. Murray , xvi , 213' Pp. 

855 . Steam, In/illiaLi T. 1960. Alliun o.nd 二: lilu 丄 a in t the 
Central and iiaitern liiiiialaya. Bull . Brit. Mus- 
(iTat. Hist. ) 3ot. , k( 6) ; 13:;^ 一 • - 

356, Stevvfiit J J.I. 1563 . MeiiLGi£'.nd&. cri the Po shawar 

Valley i Chiei'l/ r3c;^f:;rdin:, its i'lora. j our. Asi- 
atic £oc . hen^al , Vol .3^ v ,j . 219-^o6 . 

S57,St;2w&rt , J . L . 1So3. Tiio '厶 ur: — Siw^^lik Triic'b v/ibn es- 
peciel rof erun^j to tlie 3i j..our .t?'^-rest i.cs 纏 

122 讕 t trc • s , and an account o - tnoir useful prt^ducts. 

Jour. A^rio . Hoit. Soc . India, Vol. 13 
S5B. Stewart, .「/「. 1 367. Jourr^.aal of a botanizing Pour 

in ;: c'.zars and Kp.:;^、]:iari in April and 'viay 1359 • J. 

A,sr±c. Hort. Soc . Indi-, Vcl.l^l, p. 1-73. 
859 • Stewart , J . Ij . 1869 • NotsS of botr^nizing tour 

in La dak and Westc-rn Tibr-t. Trans • Bot . Soc. 

iSdinbur^h, Vol*10, n. 207-23 J * 
660 . Stewart , J.L. 1 359 . Pun j a b pi-nts. Lcihore . 
S61, Stetvoxt, Ral V , Raadlos. 19I0. Flora of Lada.:h,. 

West; Tibet, 3u 丄 1. Torrey 3ob.. Cluo., Vol,Z|"3, p. 

371-590, 625~63G. 
862 ♦ Stev/fTt, H.P. 1951 • Th。 i^rns of Paiilgaij., Kashnir-. 

Jour. Ind. Bot. Soc, YuloOs p. 137-1^2. 

863. StSvVait , R,R. 1956. A jibliogro-phy of the f Ibwor- 

in^ plants of We st Pakistan and Kasiini'i • 3io- 
logia (Pakistan) ?2( 2) 1 

s -Stewart, H. B. 19.37. The farns and i-jn. allios of 
W^st Paicist^n and Kasriair . Biolo^ii;; (p&kis 七 an) , 
3(2) ; 133-1 6^. 

865. Stew8.it;, Re2. 19-57, Tb.^ Cyperacoae of Kasliiair:A 
check list. Bull. Bet* Sur-v, India, 9(1- 4) ;' 152- 

566. Stc-'vV&rt, R.H, 1-:;67. The ^rass-^s o.f K:、s}:"nir, . Bull* 

Bot. Suiv. India, 9(1-^0 :1 14-133. 

567. Ete-^art, a.R. 196y. Tbe fl.^iv: 、丄' 七 h、〕 Kuri'i^n val- ley. BiolG^ia, 13(2) ^47-124. 
So 3. Stev-arr J 7i,'R. 1-;)o7. Plant ccllectors in V/est^ft- 

>istan and Kasiiair. }rakist£>.n Por^st,17(3) '.33%. 
363. ' 
869 . Stvswart , JR.R. 19^7. Giicck 丄 ist of tiie p 丄 -ants of 
Sv/at state, Hort,.iv;est Pakistan. I^aic 丄 stan J.}? 01 

§70. Stev^art, R.R。 197〇. The grasses of v/est Pakistcu: 
and Kaeu^r . 3iol0j;^ia(Laiicre) ,16'<,1) :1-^6. 

871. Sud,7.I. & As?_r 二 va 丄 a, R.rv. 1:)72. i:«ew records of 

chal ? r ad 3 she .11 . Ixidian 1 aytopliat-oi . , 2yi,4) : 

872. Sa^iyana, J . & Sugiya^'ia, i • 1、;>7〇. Studies on Hi 丄 l 

alayan yeasts arid niGuldsslII • I'ivi aspej t-illi 
from East r;epal and. Buma. Txc-ns . Mycol . Sec . 

Jap., 10(3); 1j51-13^- ■ 

873. Sur i , RIT* 19.r3. The' exolo^y and Silviculture oi 

the Hiiiiala.yan Bpxucd ana Silva ? ir. 工 ndii:.i 丄 Foi 
est ox , Vol. 59, p. 53^-350. 

37^ - Sutton > B, 0. 1970. Tvvo II /pliOiixjcetc^s new to l^epa] 
'Trans . Srit, My col. boc . , 55(3) :504->06. 

S75. Suxona , IvI H. 8。 Vencia t e swai-1 u , V. 1:>o3. A1_,clo oj 

tho Cho O7U (li .;Eizisila;/fOSxjy.:iai ti'jn; 工, 3ncill5L3 

124 

1 、• 376 « Gz„~Eorsos , 01.^;;^, Soinaroo , B . 'i , He Gr n.nt , V^.F. 
• 19/2. A new diploid species of Lotus (Lcp^unim- 

nosae) in PaJcist^in, Can . J. Be 七. 5〇(9) ; 1 — 
1670. 

1 .^68. A study of cultiva-t'id barleys froa Kcpal 
. H^iualaja anu iTortli 工 ruii^^ with t-pecial ref aronco 

to irheir phylo-jjisnetlc dif ..erntiation B^^r . Ohara 
Inst . Land^virtsc; .. Biol . Okaya.:.a vniv., XI.V^ 
(2) 

67 B. T^^lcs.sa / i J 1962. Tije Myicoph/C\;;ai; of the 

Lun'-on Hills , U .P. ? India. 工工, Froc . IncLian 

Acad. Sci. Sec-n. 3. , .5(5) • 
S79 . J? j...:iara , 19i>6. A ncv-/ 'Tr^^iiUL. cuius frc 二 Karakora-;i 

collect - d b7 the ^Kyo to Uii: varsity Scientific 
. ' Exp'^'di lion, 1 ^35 Act> -^. Pli^'tc^ tauten, v.t ^^cobot . 

1S-169. 

SSC . Ta;.:ar?. , Micaj o . 19'-~'2# i incii,!^^ o e or Bhutan 
collected, try S.Nakr.o ia 1r;5B. Acta i-iiytot.-.x, 
it O^oi Ob. , 19(2-3) ? 73-73. 
. 3S|* I'a.nurr , Michio. 1-;67. Raaauculacocas piants cc-1- 
Icct-.. d by' Chi ba Univorsity Pcolwalin:^ /-ri-.-al ex- 
• prdition 1X1 1963. J. C -1丄, Arts Sci. Chi bo . :•. 832. T'-^ura , .aiciiio. 19ob. RanuiiCiiI^-^ae of Ncrtiik- 

v/ectern Nepal collocto-d by Z . I'-istfio^a anci 0. 
K^iriikav/a. in 19>3. Ace a xTiytotaxv^n Goooot . , .^;^ 
(1-2: :ci6-35. 

Hopal collect';i=d by S. i^akao and his party in 

1962. Acta Phy tctaxon. Jreobot. , 23(3--^) : 100- 
103. . 

88^. Taylor, £;. Mackenzie, ^.leths, Ivd.L. , Hoon, H.C. 

193^ • An iiivesti._;,r.ti...n of sonic; Bsjrundi For- 
est sails v.'ith r^f virenco to rcii^^c^neratioii 

■ spiuct fir (i.-'icca aorinaa( • Indifai Fcrester, 
Vol. 61 , p. 3^8-401. 
835. Taylor, 3. Llnckenzie , ^jlc^h-inaru., 'vi^lita, 二, 

L. \ Hoon, k . G . 193!:^ • study of the soils in 
the Hill ar^as of tha Kuiu Korest division, 
Pui.iJsLb. part 工:' An inv^- titirjcit i on of soil-pro- 
files under Doodar, bp race, blue tine and Chir, 
工 nciian i'oreGl; Rocord (1:1.8.), i^ilvicuiture , Vc'l* 
工. 」〉「"2, p. 269-33^2, 

886, T'vylor , Geopije . 1 :.;^?. ploat; collecting; in bouth- 
Lasr^rii Titjut . J ourn . 丄 -(o/. iiort 丄 cultiaiiiil Sue • 

Vol. 72, pai't I ,p.130-1-^C; part 工 工,; ^, /16 &— 
837. Tewari , V, 丄、 ^ iai?-rc , iv.B, 1;;6o. Two mCcr^iSting 
_piial 丄 oids fro 二 Ut'tc^r jrraLLus..., 工 ndicLL 丄 HvtOj^a- 

126 編 Taxonoiuic crvi noyaencl;^our^.l notas o the Inao- 
Bur^iese species oi Bauhiaia Liun^Bot, Soc, 
Sciii:;al Ball. , 19(2) ;' i30-1?-i. 
839 • TViotlabiii i , K. 19''^S- 、丄 udiey 1 '.:. LiS ^u^ni/iosae, S、 

ii:itr;:;ei?';"'.-:-x new 01 Lo:-^u:ni;'Osae fro: 丄 

B'lut.'Ai:., Bu. i • Sot . Surv, ''ndia, 10(:>-4) :?91- 
59^. . 

330 o Tho\vh^^tbii, iU 1969 . Studies ij: Lv^ tjii.nino/i^e- 9, 
A nev; species of Crotalai a L. froia 3hu-:jaii 
Hi' :3la;y 8S. 、•;•• Bojibay i.:'atur, . •'list, Eoc, , 66 (i } •: 
70-/1 • 

S91 • Tmd, - • S. :: Pattqixi, j.h. 1971 . The jrolypox??.o- 
eae of India - V T I • 工 ndi5_n 3: xlv topai:::.oi . 2'i-( tri) i 

69 2 . Tin J , :C.S. 2at vcia, . L , 1S72. The Ciavariac'-a-s 
of Iijio ; \II • i-'roc . Indian Acad. Sci . Sect, 
7^3(1) ; 31-5^. 

695. Tiaia.:, I. S . -, Cin.i;h, Haiiuek. 19, -2. "ie.lctiales 

ot • ^-dia : XV IT • Trans. ?. r • 'Mz^il • Boc • 59(3) s 

1 八. - -^if-i , 
:\二 ,一. / • 

127 . '^s of Incil&:XI« Indian J. I^/cqI^ plaut ^-aw^ol. 

Thina, 二丄 , , V.'araitcU, £.b. 'W/^ . The rezlzal-^s 
of [Ties* £ulx* i^xiijciij U.-iv. Lei. c^i 

(1-2). 10^-123 • 

396. Thind, 匕. 2; »r;.nL..iitch, ]:.;:.. . T-.i^ rezizalc-s 

of 丄: jCIV. i'roc , 工 ndic^ai Accd. Sci. tec 

i^97 • Toiuar, .v.* 1^71 . Aerial ^.iiovojT-jiyii^ ii_t;e':i:Lir 丄 Gci — 

1 /;) • Studies Oil th<. nu^;a.ieLe ciudi di ars: 工《 

On tiie flavo/.oia ;」 id Xtxi^-'sLoiie ccnstituciits ox ^ 
tiie 丄:; 丄 c'Jit^; of bvv.:ii*c;ia siv, Icutu^^cUiu Zai^c;rii, ':^3 

forests . Indicm Forobt , Vol. 5^7, i>. 
900. Troll, Oarl 1933* >edr:xikcn "onj. li 匕二 丄 an ^^ei 丄 sui- 

I Zei-Gtchrift. Bd . 41 , S, 3^0-38?. 

901 . Troll, Carl 19^7 • Der asy.a^etriscli Auf baa der 

V e -?, e t a t i ... n s z on e n u;r:、l V e >5o t at i ■..: ri stuf en cuf der 
Nopd-und Sudi: 丄 alo.ku.'jOl , Jaliresb. Geobot . Fortch. 
Ins"'; . ? ubel in Zurich, 二'. ^6-j.3 • 

902. Troll , C- rl. 1950. Der Voi^loich der TrcpGuve-^e- 

t?tion der Alt en urju. dci Neuen ';; elt . (l-resi- 

sidentiai Adress) i-'roceedini;^s, 7th Internati- 
onal Botani cal Con^;;ress, Stockholn, p. 5 02-6 04. 
903 • Troll , C. 1957 . Jie kliiua 七 unci v^^.^^-'t^'-'tions- 

eoi^TRp hi s c he Gliederun2; de.b Hinialaya, Systems. 
Bon:o , 196?. 

90^. Troll, D. Vvissiiiann, (H. von) . 19oG. Stvifen und 
Gur 七 iil der Ve,-^,etation unci dcs Kli.iias in Koch- 

asien un;l seinen Hsni^^e bi^ t en ( Vert ica land 
horizontal zones of ve^^^etsL 七 ion and climate in 

Tibet .-nd its surroundin,^s) . A Hy^v-ische Rsuvi — 
gliedeiung and Exposition ( A-Mygric (h^Jiiidity) 
z:nat ior.\ and eKu sition of £:^丄OJ;:os). I.i almnde , 

XIV, (^) .249-272. 

905 • -Troup,!:. {:.. 1^'i6. ri.:-us loii^-^if olia ; Voxb . , a syl- 

vi cultural s-tua/. 126 pci;y;e3. The TiiCiian j^orosi: 
^e^uoirs, Vol, 1 . • 905. Troup , .-"£. 1921 . 'The bilvicuit-Jie at 工 r^diaa 
trees. Oxf ora . 

907. Turner , J .E.G. 19^^ . west; ALixOxe ijj. vision, Igni- 
ted rr ovine e . Indian i-'orestwr, Yc'i* 55, p.5k/b- 
535. ■ 

905. Tuyaino., T. Jotes on Hi 丄 iicJ_a^- an orchids. J* 

3a^. Hot., 39(>) ^129-132. 
-^0^ • 'Tuyauia , T. , Kara , '•: . 1964. Podcstemunacoae found 
in Eastern Hiiiialaya. j . Jap. Bot . , 39C6) .133- 

9 '10. Tyscii, J. "]y62, Threo Jicnths V;^st L<fcycil. a1 — 

pine J. , 67(304) J 1^0-1^^. 

911 . Udar , . Chandi a , 1:>3'^-6p. A new species of 

CGlobryu.i Ivaes, C. inciiciuii Udax e z Chandi a , 
fro'G I>arj£;^lin;5, L-iiStern fliniala/a, India, ii^ev. 
Bryol . Licnen • , 二. XXI 工 工, ( 3 — ) : 55>,''一5:?':^ • 

912. Udar , L'., Ghanai a, V. "\36''r , A nuw s^^'eci^ss of Jrla — 

,^iochasua, 1\ pauriana sJciar et' ChcM-di ^ , 上' ra:i 

i-'auri , Gai hval , Ind^a. H^v. Si/〇1* Lichiiiol. , 

33(1 2 厂 213-215. 

9^3 . Ul3.r, ria^ii . , Siivastat?a, S.G。 L ku.;iar , J. 1:7'/'1 . 

A nev7 species of ^uxbcioj'iia Lu^dwi 。; i5. 二丄 ^jaiii — ^^ir^st^i Y3Lilv.y 1:^ 丄 lii tlic littar^^srii i crest 
d,i El on of l^stsr riaa- ~ ndiasi sorest, 9^ 

S15» ^^iyal, i 、! t iJi-s^iTj >、 、, 1969 • Co^2serciallj 
in ."^aoaakinl: Valley or vttr::^^Bd Huaal^sya^^ 

、U、 

m、 f^id^ '%. - 、.:》.it:-:《"±$ a©-^!^ 讓 t 一 on tfiu nr-ture of i;.cJ>-eoic Oivox^tiii in iice 
if'Oi-i. Assail ? iiiCL li^riii ^-a^ t — ::丄^ 丄&》 ^Tliaor. 

9 21 . "V-iii Docst, J .L.. 1:i;S0» i»ev. s^ecit^E of J}8rcixa.euLi 

f^uii^ tiie- £丄二3丄^^;7:£11 re^ic/iL. Bui 丄. Ki- 二 :.iu£. 
(rat, Kist.) Bat. , 2^,10) :^^-273. 

923. YasiSiio.f., i: .C. I^o^^. &OiJ.e oDs^^xvaticiis on tnt 
^lic -hi St or.; of Aivulaxla ^30 3uii tip. rcjv, 

(yiirtLe oot-jjiloxx^^) , 1 斗. Lbir. • 3:.iidc;ll& 二, 

a lay an ^^j^tiCA^s ui. 'jnychiUi,. J? 丄、 m: * coriti.^uuni 
cc;i:_^> 丄 0. ira^^io . l-iOVc^. 匸 edw 二二丄 c, 工 ^:>》-->3-). 
^2S• -:€r.Q 二, b. 0. > -. Kiialiar, £>. x^、 ';965.- Cyl Oitriio Gici^ of tiue v^estern Himcila-^an Ptc: is z^^^tioo comp-s-vr 
Ann. Bot, CLo:.cio:-), ^;^ (115) ; 673-6c;1 . 
; 27. Vcrma, 3 二 C- ^:Lulla: - . Cytolo.^/. ci 

V7ith c tofcaxononic zori^^ents. Csiijolo^^^ia, 15 
(1): 3p-n0b. 

928. Vornia, S. Khullar>- S. J:-. 1965. Cytott;x«.no..-7 

and c : 1:0 ^eno tici^ of On 'crdu^i cc-nti^uus cou^lex 

. . in 7" Yiln^ l^y^x . Oiir/- .lo^le., 18(3) ■• ^55-55 

'化 j • VoTiiia, '," 0, rrhul 丄 3r, b. I-'. "1^6^; • A new V^I.Hia- 

alf'jaa specif; s oi Onychiai fro::' 0. cc-iiti^,uaiii 

?o :-:olC'JL~ G. t*i'?.t^ile . Kova ;.edv.'.(.- ia, 9( 1-4"; : --3- 

":(2).:3C.: 、- 31" 
•931 • v'i £hna-ra "C .:rc . • On the £1 丄 '''-.p Icistocene 

• bo niary in Nortb-V; st " ndir.. 1^0 1 e oc t rjii st , 

. 1 .1(5)^ 270-2 v6. 

li;n~r>;nf^.lyt;ical inve^ioi . ,;*tions i-Q tae Kasn :dr 9:5^* V4sii.:u-Mit-vr6 , -u^ta , H. .t . Robert , H. 196/ . 

$tudiub on triw: 丄 s^tc; q;arix.-^TnQ.ry Vo^^jC-jtetional 

9^^. Vlsnnu-iilit-tre j St,ar:«i^% E.i). 1>'o5. Studies ol 

poGo^gl-'icial Vc;v-t;a^ionRl uiooory f roiu tno Ka- 

t. glacial ve。^:. t&ti_02ai 丄 ii.st ;、, i-y Xtoji tiii iitxsii- 
Mil valley, Bixoa i\:-^>b.i c^o. Yus :da±a3Ji* jrs — 
lae obotani at , 1 ( 3 ) t^J^ '1 -14^;^ • 

936. Yishna-i.ittre , Si 11^1.1:- v 1》、'i^, 0^ tiio r'oilen oi 

七 htj viies ccsrn 'iiaic^lajran Oa... • j . Indian Bot • 
Soc. . 4£1;1; s 130-134. 

9^7. Yoiira, J* IT. 1)6G* A n-ivv specios of 'fyJ.ro^.oiiiu..: 
lor.i -/odvorn HiUia 丄、 a" c • Boiiibaj i.'at . "Hist. 

丄 "rOiH v;0S uern 二;! 丄 1, 3、.七. bui'v • 工 naia • an-^ulosa Brut':. , -rt .jix. : • A new record roi v.'Cot- 

.iin ^iraala^' as. Bu l 1 . "Bet . Surv . T.adia, 3(3-^^) ? 

9^0. V^hra , J. 190'::? . A oontri butioii to 七 he i.ioss 
flora of Western ni:r.aXci:yas. Ba . 1 . Bot. Surv . 

941 • VoLra, J.. , 1970. 》:'"v i -cords of nosses f:ro 二 
Westorn Hii^alayao. Bull. aSot . , 19/0. 

942. Vohra, " . 1969(197^) . :.:ossc)S f;.. om Zailinir. Bull 

Bot. Surv* India, 11(3-4)>;,01-3'1C. 
9^3. Vcbr.?., :丁, • 137:-(19 .'2). A co;:itribu1;〕-G'n to "the 

itioss ; • iora of V;esto-rn 丄二 lalaya 二工 工. :iial 丄 • Bot. 

£;ury. India, '12( 1-4.) , 97-103 . 
9^4. V ohvs. , J , F, ■<• i;.adriwa, IB/Vu. ^9 '33 • An'Tsaoa rupos- 

tris >-:<iw. A new roc ore fro,.; ^es t;rr! . 

■iuU. Bot. £j.rv. India, 2) ; 1^9~1 ^0. 

9--i3 • Voiira, J,.., Waoiivv^ , 3.:.-. 1 A nev; species 

of Aiiclreaoa (/: • kas].v/fjpii D-:.x. ex Vohr a c t "ad — 
hwa sp nov . ) from w-i-storn Tibet ♦ Bui 丄, '.f-ot.S'drv 

J ndia, S(2-4) ' 

9^'o . Vol)" , H - 1v^1 • V8'39 to.tioi.: Sci i.-.drucAe in Ai^han- 
istan. Ve^;,etatiG ( ? eta ::)oGbcy 匕;: l. 丄 ) > Vol. 工丄工 9^7 • Volk, 、 H • 1'>:3^. iCliiiiv liiid ? 1 laiiZo n ve i b r e i » 

( 3raun-31anqu- t. f Fest&ohra-i t, . 

9^3. vVadir^Vr,, B . -., • ic •Yw.-.rei, J • 19^5 • On a co 丄丄; ici;i' 
of brjoph/toT; siii-.dw by tne Indicjx Cxio O/a ^-x- 
p-dition,1r^i:jS. J. Bc-nb.i'.y j..at:ur. :j 丄 bt. ii.c. , < 

. (2) j^p9-2o3. . 

y^9 . vVadna\v-a, B,i 乂,, VoLr ::::, J , .-. 19o5» l'--'^ j^enuo ixha- 
conitriujn 3rici. in Wo stern liiidalr/as. Curr, 
&C1. ; .:'4(1〇) 32" -3^-4. 

950. V/ali, Ki . K . TikUj i.,r^ 1:;^64。 C(, 丄:. tribution to 

t w 1 lore: of KasUuiir Lolab Vclld/ . ! juj..a • Bot 

Suxv • Aiiclia , 6( 2-4) .; 141-1 >' • 
931 • 'if^8. 丄 ter, . H , 19^^. X. -' - rdvis-:;d ^/roricin^ plan lo 

the ^iili ..''ci'^sl; of Hazri:.. jiidi.m Foieiitc^r, 

vol.30, 4 二,: ^一 ^;/。. 

952. v/arcij :: , ^ y26-^yk^ . 丄 h、 Jr, ^^iiLeaOxi wai * s ni 

and tenth L'.--.. -edition in Asi^ . 丄" different i 
ber vcl...i]ie oi Gai n^ii ' s Ciii oa 丄., 、3i'i o、 
Vol . 8C-o6, 

■ n 匸丄 > V . 丄 J... .. . . 

1:6 95-. vVarJ^ F. 1:. 1^ '5-3^. 3xplorrat^ons m Tibet, 1933. 

Gion, p. 110-1 -i 3. 
955. Ward, 19^0, Piisiaia;;^ for plr.nto« 151 p'i.^e3, 

9*^6. Wp、t《, Kin^dori. I*:, iMl^rina.;^ for piaxit^.v, 

I:OndOD > H&rijjp, 191 P.; illustr. , 
957. VVaxiarj , Alan . Leins, ?e^.ex- A. & oae^iscn, Jan 

K. 1372-, In vivo 二 studies ; 丄 h^xj-r. i;oc./te 

f iinctici'i; A coinp ) :..i;r iiethc<.' for tLo int^rpretii- 

of tb.e Punjab; and lashnir . Mycol^:t-i^^> ^^i^'C^) • 

? ^9 . ■^elmv^yvx y Lewis !;•• 19^4 . So 二 a f an^i Iwjerf ecti 

Ox 'che rmi^ab and Easirriir , Mycolo.^xa, >6( 1 ) 29 

一': >二* 

960 . Wendelbu j 1-er. 1966 . Trekk av Afghan ist an s plan- 
t:^ 4i:c;Sr^\f i • B t . Gothob . , iv o . 5 » 20^.. 

W^aidi^ ■ -:'0 , P. 1^67. New species oi Alliu:ii f r oa 
\Vv:8t Paicistan . i^「ytt • :viav:;az. Eo.t • , 1 "4 . 

137 (Lilliactae) frca Af ^i.anistan. Bot . , 14. 

963 - Vv'enrielbo, j-er . 1:jl69 . IHvo new spioies of Iris 

froifi Afs-^anistan. Studies in tae flora of AfA 

ihanistan. 10. Bou . ^obiser. , 122(2} :£fC4-^C»6. 

964. Valliaws, u.P . J . 1972. .io:co£„o, bis ta., Iciii, s. 

new sp^icias fro" Bet. ^oc. ^inD. Tr-cJis. 

965 . 仪: i 丄丄 L . h . J . 1>73» iinuueratiuLi of i-lovvcr- 

plants of i^jepal** (o. parciitr,^ n 197>) • 

96b. Wiesiiianii, Li. von 19^0. *:>taf en miu. Orurt^^l der Ve- 
•^et Tit ion uriu cie c i>^ai:i 1^; r.'och2sio:n una b^meu 

^72. 

967. Wissi^onnj H. V. 19*50, 1;^51 . Stui"6n and' viurt-jl 

der Ve?3 jtctioiL llq:.; doc a lianas in i-jccliasieri. una 
sein ■R^.nl .ebieten. A. nyc^riscne I:tan.:i£^li^icj.3r- 
un^' una Exposition; E. rlieri;:j.i:ciie T^^xUiig 丄 i ici<jr— 

un?; (1 , Teil) uiid ?rcst;bcj.bn. irKuucie , • XI V 

963. "ur 厶丄 i, [\:ol]:cu£ 1^/3, ^un? iie. ntiiis ti^jr Orcniae- 
cnf lora des Koiii jieicuec^ Bautcri (.Ostjla^laya.- • 
9^9 971 osae . J • Arnold Arbor. Hniv. Univ. -o.'l* 
69^. 

Yaiaiizaki, Takashi . 1")61' , Ncces on ; 「;^ dicularis of 
contral and c:?. stern Hj...^ a lay as. Acta Piiytotax 

《?七 〕、-..-bc^t,, 191,^-6) "110-11'1. 

raai?.z".ki , T. New :ind iiotc'wortii;? p 丄 e_rrtS of 

Scrophulariac ^ao in Ifinalaya ( 1 ) . J. Jc^p . Bet. 
一" 1^9. Q-72, OT 二. ^i^i^xZ'XiA J 1970. ITsv; ana note v-or thy plants of 
ccropli-' lari aco^^ e in jfijualaya (2)。 J. ? ap . Bot. 

'1 ai.;az-?jci , T. •Vv?'! • '^evv and iiotewurth-.; plJmt 
phulariacoae in ,:Ji::&lsy/^ ( 3 ) . 丁* J ap 

(3) '2^2-^50. • 
9'-^^-. Ya::iaza.:.i, T, . t^/' and nc^t^vortiiy of Scrc- 97'' - '/oda, ^iTc j ■ . 19 "3 7. A prili iiirv:iry survey of the 

forest ve^^'-t-^tion 01 t^atitern Nep:\ir= I . ::3n。T?、l 
- 139 . description, L-tructure c;nd I lox^i^tic co. ooGi- 

tion of vh^ liCjnp 丄; D j-^lots chosen iroa. dv^iierent 

veg c; t ation zcn J • Coil, iiits. bci • Oiiib-a 
Univ. , 5(1)::h'—l4〇- 
976. rod'?., K. 1^58. A prelimaary survt;^ oi the 《ca — 
esc vc,^vj tivHtion of vi^ayjorn Kupal . 工 工工: ir'^ant 
BioLiass in the t^a; 二丄 ^/ls ota cLosen ii cd. dij>- 
fr.-reiit Vc^;^- tcLx;i^ii zones. 0、 acll. Arts oci. 
Ci-iba Univ. , fat. Sci,, --{2; :ci/7'-3o^. 

977- Ziuiiaer.^aiiu , A. .1>5^» Apries L expedition suissa 

973. Zi::Lic;mann, AlDei t. 1953. BotcniquG. iu Loa- 

iDi;-^..^r-iiallenbach , .i • y Lombard, A, iiij 丄. u^iv;iaiia, 
Hi:: 丄?、 du !; Oipal. p. 2^--3^» Geneve, 

979. Zucshi, D.P. :: Vass, L.L. 1971 . 丄: colcg/ aiid. 丄 jrc— 
cue tion of Lalvinia mtanti i-iifii-ri; m Kasn.'iir. 
Hyclrcbio:L〇^i£i 3b(2) :503-320. 

9^0. • - 140 4, Zoology 

1 • Anonymous^ 1% 斗, Hinalayan snow partridge again sh- 
ipped into Nevada. Nevada Wildl* , 4(3) : 4-5* 

2. Anonymous. 1964. Dipt era from Nepal-. Bull* Brit* Museum 
seun, Entonol, 15(5): 147-179^ 15(8): 239-294. 

3« Anonymous. Diptera from Nepal . Bull. Brit* mu- 

seum Entoaol^ , 17(5): 

4. Abbott , U.K* & Chris 七 ensen, C.C. 1971, Hatcliing and rec 

rearing the Himalayan snow partridge in captivity, 
J. Wildi. Manage. 35(2): 301 -3 06.. 

5. Abe , Hisasiii. 1971* Small nanraals of central Nepal. 

J. Fa" Agr. Hokkaido Univ. , 56(4): 367-423. 

6. Abdulali, H- 1968. A catalogue of the birds in the 

collection of the Bombay Hatural History Society: 

1 Gaviif ornes to Charadriif orme s . J- Bombay nat . 
Hist, So", 65: 162-199. 

7. Abdulali, H. A catalogue of the birds in the 

collection of the Bombay Natural History Society: 

2 Anserifornes. J. Bombay nat. Hist. Soc. , 65: 448-^30 
418-430. 

8. Abdulali , H« 1968. A catalogue of the birds in the 

collection of the Bombay Natural History Society: 
3. Ealconif ornes ♦ J. Bombay nat. Kist, Soc, ,65; 
696-723. 

9. Abdulali, H* 1969. A catalogue of the birds in the 

cdillec 七 ion of the B©nibay Natural History Society; 
it. J. Bombay nat. Hist. Soc. , 66; 251-285. 
10« Abdulali , E- 1969. A catalogue of the birds in the 
collection of the Bonbay Natural Hi story Society: 

5. J.. Bonbay nat. Hist. Soc. , 65:5^2->59« 

11. Abdulali , H* 1970* A catalogue of the birds in the 

collection oi the Boribay Natural History Society: 

6. J. Bonbay nat. Hist. Soc. , 67:52 — 56* 

12. Abdulali , lU 197Q. A catalogue of the birds in the 

一" 1 Zil 

collection of the Borabay Nature.! History Society: 吁' 13. 7. J. Bombay nat. Hist. Soc. , 67:279-298. 

13. Abdulali, H. 1971. A catalogue of the birds ir. the 

collection of the Bombay Natural History Society: 
8. J. Bombay nat. Kist. Soc. , 68(1): 127-1 5^., 

14. Abdulali , H. 1971. A catalogue of the birds in »5he 

collection of the Bombay Natural History Socie*^. 
9* Psittacidae. J, Bonbay nat. Hist. Soc. , 68(2>: 
328-333. 

15« Abdulali, H. 1971. A catalogue of the birds in thd 
collection of the Bonbay Natural History Society: 
10. Cuculidae, (continued) • J* Bombay nat. Hist. 
Soc, 68(3): 7§6-772. 

16. Abdulali, H. 1972. A catalogue of the birds in tiie 

collection of the Bonbay Natural History Society: 
13, Alcedinidae. J, Bonba;/ Nat. Kist. Soc. , 69(3): 
538-546. 

17. Acharji, M. N. & Muidierjee, A. K. 1966, Heport on a 

collection of snake s from lower Bengal (Rept ilia : 

Ophidia). J. Zool. Soc. India, 16(1-2): 76-81 . 
18* Ackland , D. M, 1967» Dipt era f ron Nepal: Anat::iOiiiy- 

lidae. Brit, I.lus. (Natur. Hist. ) Bull. Entonol. , 

20(4): 107-139. 
19» Ahmad, 工] irbiaz, A unique f enale specimen from » 

upper Burma : A new genus and species of Micrely - 

trinae (liemiptera jAlydidae ) • Pak. J, Sci, Ind# Res, 

11(2): 204-207. 
20. Ahmad, Raf iq. 1970. A new species of Florinia (Hon* 

Diaspididae ) froLi Pakistan. Ann. Soc, Entomol, Fr. 

6(3): 709-711- 
21 • Ahiiad, Raf iq, 1970. A new species of Pharoscynnus 
Bedel (Goleoptera: Coccinellidae ) pre dac eons on 
scale insects in Pakistan, Entomophaga, , 15(3):233- 
235. 

22, Aiii:iad, Saf iq. 1 970. A new ^'enus and species (Paken- 

^42- cyrtus psixiistarieiisis gen. et sp, no v. ) of tlie family 
Encyrtidae(Hymenop 七 era: Chalcidodea) iro« Palmist an. 
Entomopiiaga, 1 5(3): 237-240. 
23. Alimad, Raf iq, 1970. Studies in V/e st Pakistan on the 

biology or one nitidulid species and 七 wo coccinellid 
specie s(Coleopterci) that attack scale insects (Hon. , 
@occoidea). Bull, Sntonol. Res. , 60(1 ):5-16. 
Ahmad, Syed Ashraf • 1969. On- a collection of polyche!^-^€ 
aetes in tlie Zoological Survey Museum Karachi . Rec, 
Zool. Surv, Pak, 1(2): 17-25. 
25^. Aluned, Manzoor, 1970, Andrabia, new genus and A.Ka- 
slunirensis, nev/ species (Typhlocybinae : Cicadelli- 
dae ) on tliG plant tenxber ( Zanthox^^l-un alatnn) iii 
northern areas of We st Pakistan. Pak. 工 nd. Res. 
15 (4): ^07-409. 

26. Ahmed, Manzoor. 1970. Some species of Typlilocyba Ger- 
mar (Typhlocybinae-Cicadellidae ) occurring in Wesu 
Pakistan* Pak. Sci. 22(5-6): 269-276. 

27» Ahned, Manzoor, 1971 • Study of new genus and sone 

species of Typlilocyba Gemar ( Typhi ocybini: Cica- 
dellidae ) in We st Pakistan. J"。 Sci* (Karachi) d (1 ); 
190-202. 

28, Aimed, M.Sc Waheed, A. 1971. Two new genera of Typhlo- 

cybinae (Homop 七 era:Cocadellidae ) feeding dh rose 
( Rosa indica) , in We st Pakistan. Pak. J. Sci. 工 nd. 
Res. 14(1-2): 116-117. 

29. Akhtar, S。 A,. 1959、 A new toJj fron Gilgit (Kasbnii?) . 

Pak, J. Sci. , 11:41-^, 53. 
3^0* Ala?an, M. 1970(1971 On the systeiiatic position of cc^e 
some intestinal nenatodcs of fowl iron We st Pakis- 
tan. Hec. Zool、 Surv. Pak. 2(1): 155-1 61-. 
5'1, Alexander, Charlc g P» 19>3. Undo scribed species of 

crane -i^lieG .fron the Hiiiialaya Mountains(Tipiilidae , ; Di:_: 
Dip-ter^O, 1. J,I^.Y.Eiit. Soc. , 65(1 )! 32. Alexander , Glial les P»1953, Undo scribed species of 

crane-flies from tlie Himalaya LIo-untains(Tipulidae , 
Diptera), 工工 * J.N.Y.Ent. Soc. , 66(2). 

33^. Alexander, Cliarle s P. 1958. Unde scribed species of e 
crane-flies fron the Himalaya Mountains (Tipulidae , 
Diptera) ,工工 I- Jour* New York Ent. Soc. , 66(3-4); 
161-170. 

3^. Alexander CP. 1959* Unde scribed species of Craen- 

Flies from the Himalaya Mountains(Tipulidae ,Diptera' 
IV* J New York Ent. Soc. ,6? : 223-248 • 

35» Alexander , Charles P. 1960. Unde scribed species of 

crane-flies fron 七 he Hinalaya Mountains, (Tipulidae , 
Dip 七 era), V. Jour. ^ev7 York Ent. Soc. ,65(3) : 135-1^ 

- 144. 

35. Alexander , Charles P. 1961 • Unde scribed species of cr: 
crane-flies fron the Himalc^ya Mountains (Tipulidae , 
Dip"tera)"\n^ Jour New York Ent. Soc\ , 59(3):121- 
- 130. - 

37. Alexander , C. P, 1 962 • Unde scribed species of crane- 

flies from the HiLialaya Mountains (Diptera : Tipn- 

- lidae ) , VII, Jour. New York Ent. Soc. , 70(1 ) :10-16. 

38, Alexander, Charles P. Sono Tipulidae fron Tibet 

and Upper Burma in the British Museum (Natural 
His 七 oey) (Dip 七 era). Bull. Brit. Mus, (Natur, Hist, ) 
Sntonol. , 14(7): 319-3^0. 
39* Alexander, Cliarle s P. 1963# Unde scribed spGcios of 
crane-flies fron the Himalaya Mountains (Diptera : 
Tipulidae ) , VI 工工, Jour, New York Entonol. Soc. , 
71(2): 73-30. 

^■0, Alexander, G. P. 1964. Unde scribed species of crane- 
flies from the Hinalaya Mountains (Lip 七 era: Tipuli4: 
dao), IX. J. New York Entonol. Soc. , 72(3)^163-1 73. 

41 , Al3::onder , CiiarleG P. 1965- UndeGcri"bed species of 
crano -flies from the Kinalaja Mountains (Diptera: 
Ti^.-i.-'a-:G),X. Je N. Y, Entonol. Sec, , 73(1 ): 33-38 lil 42. Alexander, Charles, P. 1965. Unde scribed species of 

crane-flies fron the Himalaya Mountains (Dipt era: 

Tipulidae). XI* J* N. Y* Entomol. So", 73(3 ): 163- 
. 167. 

43» Alexander, Charles P.. 1966. Unde scribed species of 
crane flies iron the Him lava nountains (Dipt era: 
Tipulidae ) . XIII* J, N /"Sntonol* Soc. , 7^(4) :180- 
184. 

44. Alexander, Cliarle s P. 1 967. Unde scribed species of 

crane flies froLi tlie H in:;., lay a nountains (Dipt era: 
Tipulidae ),XIV。 J。 Y. Entor 丄 ol。 Sec 75(1 ): 24 - 28. 

45. Alexander, i Charles P。 1967。 Uudej^cribed species of 

craQ flies f rora the Hinalaya Mountains (Dipt era: 
Tipulidae), XV. J. N.Y. SiTbonol。 Soc* , 75(5) — 

46. Alexander, Ciiarle s P. 1963, Unde scribed species of 

crane flies iron the Himalaya Moun 七 Jiins (Dipt era j 
Tipulidae), XVI - JcN .Y .Entonolo Soc 。 , 76(2) ; 7'1 • 
47c Alexander, Charles P. 1969。 Unde scribed species of 
crane flies fron the Himalaya LCountains (Diptera : 
Tipuli^aGO。 XV 工工, J 。工 、丁。 Y.Entomol" Soc. , 77(1 )? 61-65- 

43。 Alexander 2 Charles P„1969。 Throe Unde scribed Pedi- 

cliinc crvme flies 土》 (" the eastern Himalayas (Ti- 
pulidae > Diptera),- 
^9。 Alexander, C, P. 1970. New or little Knomi spscies 
of Asiati-- 'I'xpulidas (Di^ptera ) * 11 工。 Trans* Aner, 
- Entonol. Soc. , 96(3) 307-352 c • 
Alexander i Cliarle s Po 1970. Unde scribed species of 
crane flies from the P:iinal?y。 mountains (Diptera s 
; Tipulidae ) c XIX。 J。n ,Y 。E-— :nol。 Sec 。 , 7S( 斗 ) -201 - 20::>。 

o 

» Alexander > C. Unde c rib od species of crtrne 

\ • flies from tlie Kinalaya Mountains (Diptera: Tipuiid: 
■ lidae).XX, J* N.Y. Entomol. Soc. 

5^. Alexander, Charles P, 1 973- Unde scribed species of c ; 
' crane flies froi: 丄 the Himalaya Mountains (iDipteras 
I Tipulidae ) . XXI, J\IT ,1、;£1!1:01101, Soc. ,81 (1 ):3-9. - 53 • Ali, Salin. 19^6* An ornitholo{^ical pilgrinaga to 

lake Manasarvor p.nfl Mt , Kailas* J. Bonbay ITai?^ Hist, 
Soc. 5 Vol.. ^6, No. 2, 
5^, Ali, Salin. 1959. Observations on Finn* s bay a (P],q- 
ceus me gar? hync.iu s Hiiri。) ro-discoirerGd in the Ku、 
naon terai , 1959, Jour. Bonbay I^at. Kist. Soc,, 

55, Ali, Salin, 1962. The birds of Sikkiia, X2cx+414p. 

Oxford U niv • Press: London 5c New York. 
56v Ali 5 S. & Ripley , S.Lc 1^63。 Handbook of the "birds o: 
Indian and Pakistan ^ 七 ogetl^^it;]: 丄 thosa of ITepal, 
SiM^in , Bhutan and Ceyloru Wl。1c Livers So liawkso 
Oxf orC ITniversitj Press , Bombay , vii-ivii ,1-330 pp 

57. Ali, S & Ili;plo;7》 S. D. 1969. Handbook of the birds o: 

India and Pakistan, tobsthsr v/i 七 ii those of Nepal , 
Sikl^in, Bliutan and Ceyloru Vol. 2 ^ Megapodes to 
Crab plover c Oxford University Preoc , Bombay i-xv 
1 - 

58. Ali, S, & Ripley, S= 1:'。 Handbook pf the birds 

of India and. Paki8"t"cTr- . to£;ethcr i;itli tlioce of IT 3 jr. 
Sikkin , Bhutan and Ceylorio Voi,_5。s-t;Gxicr cux1cy:s to 
owl s Oxford University Precc 3on"bay ^ 〜'- xvi ,1 -了 25; 

59c Ali, S. & Ripley, So Tj. 1970. Eanv;.bGok of Mie br.rds 
, of India and Pakist^iii toc^ether v;i"^h thoco of ITopal 
Silikin , Bimtan , and C £•:.'. Ion, Volo-!-^ ?ro{p:].outh.s to P 
Pittas 。 xiiii 265ppo O?cf ord UniVc Pr^ , London; Y 

6CU Ali 5 Sc & Riploy, S。 D. S71 - Kandtool: of the olrc.. | 

of India and Pcikis 七 an together v;itli tliosc of NepiJ 
Sikkiii, Bhutan and Ceylon* 3olc5。 Oxford IJniv。Pre''| 

Bombay, 

61 . Ali J S. & Ripley, S, D. 1971. Handbook of the Id:'— ^ ' 

India and Pakistan, Tcgetiier v/ith those of ^ ^ . 

s to 

Sikkin 5 Bliutan and Ceylon. Vol.6. Cuckoc- Babaxes. xiii,2^5pp- Bo 上-山 〜- li . Y . : Oxford Uiiiv.Pr • 

62. Ali, S. & Ripley, S. D. 1972. Handbook . of the birds 

of India and Pakistan, Together with tliose of Nepal , S 

. Sikkin, Bhutan and Ceylon, Vol. Laughing thrushes to 

to the mangrove 、i?7his 七 ler, xiii,236pp, Bombay & N, Y • ? 
Oxford Univ. Pr. 

65 • Ali, S. & Ripley, S. D. 1973. Handbook of the birds 

of India and Pakistan, Togetlier v/ith. those of Nepal, 
Sikkin, Bhutan and Ceylon. Vol ,3, N.Y.Oxford Univ.pr. 

64* Allen, Richard K. 1973* New Sphenerellidae from Ma- 
dagascar and- Afghanistan, (EpHemeroptera ) • Pan-pac , 
Entonol. ,49(2) :160-164. 

55 • Allred, Dorald M. 1 969. Nev/ nesostignatid mites from 
Pakistan with keys to genera and specie s。 J", lied. 

. Entomol. ,6(3) :29-244, 

66. Allred, Dorald I'J。 197〇. T^o new nites (Laelapidae )' 

iron West Pakistaiic J。 Med. Entonolc , 7(1 ) :107-111 . 

67. Ambedkar, V。 C。 1968(1 969) Observations on the bree din- 

ing biology of Finn* s Bay a ( -Ploceus ne garhynchu s 
Hume) in 七 he Kunaon terai, J"。 Bombay nat . His1:。Sco,, 
• 596-607。 

68, Ambedkar, V。 1972. On the Breeding bioloby of 七 he 

blackthroated (Ploceus "benghalensis Limiaeus) and 
七 iie streaked (Ploceus manyar f laviceps Lesson) 
Weaver birds in the Kumaon Terai. J« Boiibay Na"fcur。 
Hist. Soc. ,69(2): 263-232. 

69。 Ansel, H. G. 1968. Zur Kenntnis der Microlepidopter- 

enfauna von Karachi (Pakistan) . Stuu 七 gart, Beitr. 
Naturk. ,No.191, 43s. 
70^ Anderson, John A. 1961 • The ecology of Himalaya thar 
( Hemi 七 rag—^nis Jemlaicus ) in New Zealand, In Synpo siun 
on forest biology at the Tenth Pacific Science Con- 
gress of Pacific Science Association, Honolulu, fi^wai 
Hawaii, 1961 • Pacific Sci. Coagr, Abstr. Syrup. Pap. , 
10:249. -147- I 71 . Anderson, Steven C & HevitoB., A*E. 1969* Aapliibiaii ■ 

and reptiles collected by the Street expedi\;loii. "fca 
Afghanistan 1965. Pro" Cclif . iicad. Sci»,3742)s 

72. Anwarullah, Mohamned. 1971 • A new species of Macrc — 

chles (Acarina riacrochelidae ) from Pakistan. Sind» 
Univ. Res. J. Sci. Ser. 5(2) tl45-150. 、、 
73* Anwarullah, M. & Ahsan, M. 1970. A. new specie s of Lep 
Leptus from Pakistan (Acarina : Eiythrae idae ) ^ Pak, 

J. Sci. Ind» Res., 13(^): ^05-^^06 • 
7^. Aoki , Jun-ichi. 1965. Oribatid nites ( Acarina :Oriba- 

tei) from Himalaya v/ith description of several new 

species. J^Coll, Arts Sci. Chiba Univ . ,4 ( 3 ) : 28 9-5 02 
75* Arnost , J. 1958。 Beschreibung der neuen Art, Harpalus 

(Pangus) Karakorum n。sp, A"tti。 Mus, Civic o S 七 orda 

Nat. Trieste, 21 (3): 77-78. 
76. Asahina , S。 1^61。 The taxonomic characteristics of 

the Himalayan Epiophlebia larva。 ProCu JapaiLcado , 

37(1):^2. 

77c Asahina, Syoziroo 1965。 The dragonf lies taken by the 
. Chiba University Rolv/aling Himl Expedition 1963» 

J, Coll。 Arts Sci. Ciiiba Univ , , ^(J):^'!^. 
78 o Ashraf J Mohamiaado 1970c Stnidies on the population of ; 

Collecibola in We st Pakistan ^ Rev* ecolc et "biol。 sci 

sol。 , 7(2): 231-253. 

79. Asian, N. A. 1965. A new tanynecine genus fron the 

Himalayas (Coleoptera, Curculionidae) • Ann, Mag. Nsi 
tur. Hist, , 9(97-99): 129-136. 

80. Asian, N. A. 1969, Revision of Incio — Pakistan Pariso: 
. nias Faust (Coieoptera , Curculionidae ) with some rw 

tes on Lep 七 omias Faust . J. ITat. Hist.., 3(4) : 5^5-56fi 

81 . Aslankhan, M, 1971 . The mosquitoes of Pakistan. A 

Checklist. Mosq. Syst. News Lett. 3(^):1^7-^99 
32* Lslankhan, M. 1972. The nosquitoas of r-l'istcm; 工 I* MG:::Quiboes ori^inali^^^rccrj-j^c iron Pakistan' 
82. Aslankiian, M. 1972, The inosquitoes of Puliistan: 11, 

Mosquitoes oritsinally dosctibed from Pakistan. 

Mosq. Syst. , 4(4): 93-102, 
83* Aspodk, U. 8c Aspodk, H. 1963. Zwei neue Inocelliiden*^ 

Spezies aus A.sion(Neuroptera , Rapiiidiodea). 

Entonol, Ber. Arasterdan. , 28(10): 134-189 
Baioal^ H*:liT, & SaatoliH Singii. 195^. Entonolobical 

survey of the Himalayas. Part 工工 I, 一一 On a collection 

of Demaptera. Agra Univ. J. Res. (Sci, ) , 3:455-461 ♦ 
35. Baijal, H, N. 1955- Sntoniologicd survey of the 

Himalayas. Part VI, Two new species of Coilenbola. 

Agra Univ. J* Res. (Sci. ), 4:175-177. 
36* Baikal, H. N. 1958. Entonolgical survey of Himalaya, 

XXVTII, ITival coilenbola from the North-West 

Himalaya . Proc, Nat. a cad. Sci. India Sect, B. , 

23(5) -3 斗 9 - 360* 

37* Baikal, H. N. & Kapoor, Y, C. 1966, On a nev; species 
of cockroach frori norttosst Hinalayas. Agra Uui v . 
J. Res. Sci. , 15(2):5-8. 

88. Baker, Abu. 1969. A nev; genus of large cat- "fron u j> 

the Upper Siv/aliks. Pak. J. Zool. , 1 (2) ;135-1^0, ' 

89. Bali, H* S, 1972. On the norpliology of a now trichos- 

trongylid Nematodirus fo 七 dari n. sp. of she op 
(Ovis aries ) f ro: i Ka shniir. J. Res. Punjab Agric « 
Univ. , 9(1 Suppl): 195-1 98. 

90. Bali, H. 3. & Fcytedar, D. N. 1972. Study on a new 

trenatode belonging 七 〇 "tlie genus Paranphi stom-uin 
Fischoeder, 1901 , from Ovis 二; ries in Janinu and 
Kaslmir State. Indian J, Anin. Sci. , 42(3):231 . 

9^. Bali, H. S. & FotQdsr, D. N. 1972. On the morphology 
of a p ar anphi s t; one in sheep, C e y 1 o no c o t .yl a scoli- 
ocoeliuin iron Jainriu and Kashiiiir. R. Res. Pun j ab 
Agric . Univ. , 9(1 Suppl) : 199*^200. 

92. Balon, E. K, & Hensel, K. 1970. Notes on snail col- — ^ 
lection of f islies from gh_£^nis1:an with a da seoi; ■: ".n 身 ■ 'I ' ' 

, L^ription oi Glypto thorax jal^ lonsis, sp. n. : (Pisc^ 
Sisoridae ) . Vestn, Cesk. Spolecnosti. Zool, ,3^(3) :15V163. 
93 • BciLibroo , Nee na. 1970. On two species of Gastrothr/l^ 

Poirier , 1883, f ron sheep in Kash^iir, Kac>L.:ir SO^*, 

9 斗, Banc. re scu , Petru. 1968, Eevisicn of tlie Indo-Bumane se 
genus Salno stoma Sv/ainson (Pices, Cyprinidao ) with 
description of a new subspecias. Rav, fioun. Biol. 
Seri Zool. ,13(1):3-1^. 

95- Ba nee scu, P. &Mirza,.Iv" R. 1972. Noenachoilus ale-pi- 
do tus nalbanti nova subspiV a nev; loach from Raw- 
lakot, Az:id Kaahnir. Biolosia(Laliore ) , 'ia(2):121- 
123. 

96. Barter je, H. , Ghosh, A. K, & Raychaudimri , D. N.1969. 

On a collection of aphids (Honioptera) f ron Kuti Val] 
Valley, West Hinilaya. Oric-nt?-.. 工 nsGCts, 3(3): 255-264 

97. Barre tt -Hanilt on 1900. On a snail collection of nan- 

raals obtained by Captan Deary in South ChiE.?G Tur- 
ke- stna and Western Tibet. Proc. Zool. , London 196- 
197- 

98. Earns , V. , Kullmann , E. & Tenora, F. 1970. 

ITeue Srkerintnisse tlber Nena 七 oden umd Acanth.ocephalei 
aus ITagetieren ; if ghanistans . Ve stn. Cesk. Spolec- 
nosti, Zool,, 3^C*^): 265-276. 

99. Barus, Vlstinil, Kullmann , E. & Tenora, F. 1972. 

Parssitisciie Nematoden aus Wirbeltieren Afghanistan: 
Prirodoved. Pr, Ustavu. Cesk. Akad, Ved. Brne. 6(1 ); 
1-46. 

100. Baskaran, P. , Mookherjee , P. B. 1972. Effect of 

food on the susceptibility of Cadra cautella Walker 
and TrOhOdeig& granariun Ev©rts to phcG|iine« 
Indian J. Entoiiol. 33(1): 23-29 
101 • Bl'.su, a. IT- 1964. New genera and species of aphids 
from the Darjeeling district, India (Konop^ra : 
Aphididae ) . J. Linn* Soc. Lond. Zool. ,4X305) : 223-2^' p. 〔:二 iD, 【" Lciviie:^ Bretdiiib 
% :;h:. ir* Loadoii, 390 丄、 64 Plo. 

BmdTc- , p. S. & Ran.:araoan> 1971 

Btit;at'''^T%xi icrobi' l iufcctionc 

bs in -jhe I^njab* Indi::n J* } !; ntoi^iol, , 

Ya Zi IJiciiChenko, L«L. 1%3* Loci;.sts 
jind. .i^asshoxr-'pers of tiic anc\ adjc'Cent coun4^r\o 

tries. Transl, from the l^ss. 2 vols, 752p . 
10^. Beier, 1959. neuer Allochenes (Pseudoscorp. ) 
aus den Karakorm-Gebirge • Amxalen des naturhis- 
torischen Museums in Wien, 53 Band-1 959 > ^07-^^05 c 

106. Beier, Max,. 1959* Eirxneuer ..lloclieEnes (Pseudoscorp.) 

aus den Karakoruin Gebirg,e . Aim Naturiiist r Mus, Wie:.-。 
Wien. , 65: 斗 07 一各 〇3.o 

107。 Bennet-fc, 3。 R* & Tillotson, P. J。 1559。 Cycloiiexan&iiii 

one as an anesthetic for th3 leopard and the Ben- 
gal tiger. J» jijiierc Ve 七。 lied. Ass. , 155(7)s1093。 
'108。 Benson, Robeirb B . 1965(1966), Some sav/ilie^ new to 
tiie HiiTialayan EegionCHymenoptera , 5;yinpliyta ) • Ann . 
and Mas, Natur. Hist. , 8(37-88):141-144. 

109. Beskrovnyi , M. A* 1970. Experimental study of con- 

ditions necessary lor the reproduction the 
Hinalayan narnot in captivity. Ekolo^aya , 1(3): 
83-85. 

110. 3ey-BienIco , G. J. 193^^. Studies on 七 he Demaptera o 丄 

參 f the pi'ovine of Secliuan, China. Ann. Mag. Nat. 
Hist. (10), XI 工工 :4〇1 一払 25* 

111. Bey-Bienl-o , G. J. 1971. On the orthoptsroid in- 

sects from Eastern Nepal. Kliui:ibu liinal , 4, 1 , 
Universitatsverlag v/agner ,工 misbruck—Iv'IHiiclien: 55 — 57* 
ia£. Be3^-Biendo, G* J, & Povolny, S. 1967* Beitrage zur 
Kenn 七 nis der Fauna Afghani stans. On 七 lie ■fcaxonoriy 
and bdolGgy of a itsl;b1Sc:_2-iiocLac1:\ lus from ^f^lic^nie- and biolOfoj^ of a new Scliizodactylus fron Afg- 
hanistan. Acta Mua. Moraviae , LII ;' 194. . 
113- Bharali., M.. 1970. A new record of Apante le s glone-^ .• 

ratusCLinn) fron the larvae of Antheraea assanen- ' 
sis (Westwood), Indian J. Seric. 9(1 ):64, 

114. Bhat , H. R. 1968, Spharias l)lanrordi (Thomas, 1891) 

fron Himalayan region of Uttar PrcLdesh: an adefltion 
dition to the chiropteran fauna •f India. J. Bon- 
bay nat. Hist. Soc. , 65:^71-^73. 

115。 Bliat, H. R, 1568. Dobsor.'s long-tongned fruit bat, 

Eonycteris spelaea(DobsQn) ^ fron Kuaaon Hills, 
U» P. : an addition to the chiropteran fauna of 
工 ndiac J, Bonbay iia 七。 Hist- Soc。, 64-550—551。 

116, Bh.at , H, Ha 1971 « ViTnartonia kui'.iaon5n.sis , a new 

species of cliigger (Acarina : Leeuwenlioekinae ) 
iron KuUuaon, Uttar Prade sh ^ 工 ndiac Orient o 工 !!〜 
sects, 5(^):535-538. 

117。 Bhat, H, T。 & Kulksimi, Sa I.i. 1971 o A report on 七 lis 

occurrence 。f Culex(lTeoculex) liortensis Ficalbi., 卞>: 

1839 J in Ladakh , 工 iidia。 Orient ( Insects, 

583-534, 

11S. Bhatnagar, R. D. S. & Kadysoi, A, S. 1969. A pre— 

lininary survey of the plant-parasitic nematodes 
of brii-jal fron 七] le Punjab* J. Res. Punjab.Agr* 
univ. , 6(Suppl.1): 281-239. 

119* Bhattacharyya, 1971 - Studies on Indian nitc s 

(Acarina ; Me sostit^^ifea ) :X, One new species and five - 
records from Assam, Orient. Insects, :^95-500, 

120, Bhatti, J. 3. 1970, Three species of Aleolothrips 

(InsectasThysanopterasAeolothripidae), including 

a new one , fron West Pakistan and western India, 

Rec.Zool, Surv. India* 62 (3^): 21 7-221. 

121- 3ielav/3l^i, IvGZf. ::d. 1972. Lie Azrl^nkcl:. (Oolo- 

-152- * 
ov^erci s Goc:: ino 丄 lid'.i'i ) . .; u £' i"'- '上 :.:!• 薦 il. Bielav/ski, Byszard. 1972, Die MarienkSfer (Goleop- 
tera:Coccinellidae ) aus Nepal . Fragn. Faun. , 18 
(16):283-312. 

122. Bindra,O.S. & Sekhon,S.S. 1970. Additional new reco- 

rds of aphids from the Kangra , Kulu and Laiiaul va- 
lleys ( India ) • Sntonol • ( India ) , 1 092 ) : 1 56-1 57. 

123. Biswas, Bisvvanoy B. 1958(1959). Taxononic ststus of 

the blood pheasants of Sfepal and Sikkin. J.Zool. 
SCO. India , 10(1 ): 100-1 01. 
Biswas, Biswanoy. i960* The birds of Nepal, Jour. 
25 Bombay Nat . Hist . Soc . , 57( 2 ) : 278-303 . 

'25.3Bisv/as, B. 1960. The birds of Nepal. Part 2. J.Bon- 
bay nat.Hist.Soc. ,575 5^6-5^6, 
'i 匸 6, Biswas, B. 1961 . The birds of Nepal . Part 3. J.Bon- 
bay nat.Hist.Soc. , 58:100-13^. 
Bisv/as, B. 1961 . The birds of Nepal. Part 4* J.Bom- 
bay nat.Hist.Soc,, 58:^M-4-7^. 
1^3. Biswas , B. 1962. The birds of Nepal* Part 5. J.Bon- 
bay nat.Hist.Soc. ,53:^53-677. 

129. BiGwas, B. 1962. The birds of llepal , Part 6. J. Bon- 

bay Natural Hist. Soc. , 59(1 ) : 2oo-227« 

130. Biswas, B. 1962. The birds of Nepa; . Part 7, J.Boni- 

bay nat.Hist.Soc, ,59^^05-^29. 

131 . Biswas, B. 1962. The birds of Nepal. Part 8. J. Bom- 

bay nat.Hist.Soc. ,59:307-321. 
Biswas, B. 1963- The birds cf ITepal. Part 9. J.Boa»- 

bay Naturl Hist. Soc. , 60(1 ) :173-200, 
Biswas, B. 1963. The birds of Nepal. Part 10.. J. 

BoEibay Na 七 ural Hist;., Soc. , 60(2) -333 — 399, 
^J4. Bisv/as, B. 1963- The birds of Nepal. Part 11. J. 

Bombay Najbut. Hist., Soc. ,60(3 ): 638-654. 
Biswas , Biswamoy^ 1 966^ The birds of Nepal. Part 

12. J. Boribay ITatural Hist. Soc. ,63: (2)5565-3^?7. 
136. Biswas., B, 1963.* Some nev; bird records for Nepal. J. Bombay nat. Hist, Soc, ,65: ?32~?3A-, 

137. Blazek, K.& Daniel, M. 1970, Adia b^iroi!^eosi3 caus- 

ed iDp Sniaonsia crescens in small aaanals trou Hi- 
ndu Kush Mountains (W. Pakistan). Polia parctsif" 
17:31^. 

138. Blifford, CM. jKeirans, J. E. & Hoogstraal, H. 1971 

Ixodes (Ixodes) nuttallianus Schuize ; Re de scription 
of female, description of male, and hosts and eco^ 
logy in Nepal (Acarina : Ixodidae ) • J. Med, En^onol 
3(4): 439-^2. 

Bonhote , J. L. 19〇5, On a Vollection of aainnals bro« 
ught iione by the Tibpt Frontier ConirLisGion. Proc» 
Zool. Soc. 302-308. 

Boulenger, G. A . 1907. Reports on a collection of 
Batra.chia , Reptiles and fish from ITepal and the 
Western Himalaya Rec . 工 ndismMus,, 1 :147-15^« 

Bourliere , Prancois, La tierra j la fauna de ! 

Eurasia* 193 p, Mexico , Off set; Multicolor, S. A, 

Boursin., 〇• 1963- Eine neue Gininia Alph. cms Sikkin, 

Z. Wiener Entonol. Ges. , 力 -S(6/7): ^^21-122. 
Boursin, C. 1963. Les IToctuidae de l»exp§dition f 4- 
minine Claude Ko^an au 〇lio - oyu (ITepal ) , 1959(LGp. ) 
Premiere contribution a 1 • Etude de la Fauna des II 
IJoctruidae du Nepal* (Gorrbri"bii 七 ions a I'Stude des I】 
IIoc 七 uidae - Trif inae("125)). Bull. Mens. Soc. Linn* 
. Lyon, 32(1): 20-22. 
144* Bowden., John.. 1971 • Sone Bombgrliidae from Afghani- 
stan (工 nsecta, Diptera) . Stee nctrupia ,1(15):^^'! 

145* Bradley, J,,D, 1969, A new soecies of Dioryctria Z' 
ller (Lepidoptera, Pyralidae ) on Pinus Kesiya in 
Assan, IT. E. India, Bull. Entonol. Res. ,59(Part 1; 
12^-127. V9, 
139. 彻, 

141, 
142, Breuning , S. V. 1958-59. Sin neur Gar^i^s der Aus- 

'^eute der I ualienisclieri Karakorun :^p^dition* ( 

Col. Carabidae) . .^tti Mus • Civico ^gria Nat, Tr- 
ieste, 21(4): 166-168. '- 

Brignoli , Paolo Marcello, 1972. Spinnep aus Nepal: I. 
I* Paculla (Arachnida: Ara.be ae : Paou^lidae) . Se- 
nckenb Biol. 53(1-2)95-100. 

148. Brueck, Gois 七 civ* 1 965. Zur Herpetof auaa Af ghanistans. 

Vestn. Cesk, Spolecnosti. Zool, , 32(3): 201-208. 

149. Btlchner, Eug. 1894. Die S.*!ugethiere der Ganssu-rEx- 

pedition(1 884-1 88? ) . Melanges Biol, Bull, Acad. 
Sci。 St, Pei:erst)urG, vol. XI 工工, 139^* 

150. Bullen, F. T. 1969. The distribution of the danage 

potential of the desert Locust (Schistocerca gre- 

garia Forsk») , Anti-Looust Mem. 10. 1-44. 
15^ • Burton, P. J. K. 1971。 Corrfcenus stona.<^us de Limi- 

colis cCeHept 金] SJ^nuAfl^liaais 七 aru Alaii-da • Rev. Int. 

Omithol. 59(2): 132-133. 

152e Buscher, Henry N: & Haley, A. J. 197^-. Intestinal 

helminths of R^.l; 七 us rattus from urban and rural 
areas in the Punjab region of We st Pakistan, Proc. 
Helninthol. Soc. Wash. , 33(1): 96-93. ' 

153« Buttiler , W» 1969, First records of eye -f re quenting 
Lepidoptora. from Nepal. Rev. Suisse Zool. , 76(2) t 
363-370. 

15^. 3irt 七 iker, W. 1969. First records of eye -f re guent ing 
Lepidoptera from East Pakistan, Mitt . Schweiz.. 
Entonol. Ges. , 42(4): 305-312. 

155^ Ccunras, S. 1965, Diptera from Nepal* Conopidae from 
Nepal and the oriental region. Bull , Brit. Mus. 
(Natur. Hist,) Entonol, , 17(10): ^31-43^. 

1561. Caughley, G, 1965. Horn rings and tooth eruption 
ae criteria of age in the Hinalayan 七 har, Heiai- 
tragus Jemlahicua. ITew Zear. J, Sci. , 8:333-35'^ • 
Caughley , Graeme ^ 19?0. Cervus elaphus in Soutnern 

Tibet. <r.' Manmal> , 51(5): 611-614. 
1^8. Caughley < Graeme . 1971 . The season- of births for 

nortlaern he:^iphere ungulates in I^Few Zealand. ~ 

-1 MaiEialia , 35(2): 204-21$. 、 . 

1970. Apiiids (Homo pt era) of Hinachal Pra^e sh , 

dia. III. Orient. Insects, 4(4)s 447-^52. . 

160. Chakrabarti, S。 , Ghosh, A. K. & fiaychaudhuri D. N. 

197^ • Thrae nev; species ot aplilds (Honoptera; Aph- 
didae ) fron northwest Hiraalaya , India. Konty\i, ^ 

161. Cliakrabarti , S» , Rajchaudhuri , D. IT, 1972. ITew re- 

cords of apliids (Hoinoptora: Aphididae) fron Nepal. 

Curr. Sci. (India), ^1(23): 853-859. . \ 

162. Cliakrabarti, S. , Ghosh, A. K, & Raychaudhuri , D. IT, 

1972. A ncv; genus , a nev; species and further re- 
cords of aphids (Honoptera; Aphididae ) from the 

KuBaon Hills, northvvest Hinalaya, India. Orient. 
Insects, 6(3): 337-399. 
165. Chattorjee, P.N. & TlicOoir, P. 1964-. Contributions 
to the Knowledge of the systematic s of Hinalayan 
( nor 七 h — we stern) 七 e fauna. II. Description of 
Micro c e rote me s ranbanehsis sp* nov, (Isoptea?^ 
Temitidae : Amite rnitinae ) f roa Kashmir. Bull;. En — 
tonolo , 5:1 - 6, 

164. Cha 七 "berjee, P. IT. & Thakur, M. L. Contributi- 

ons to the knowledge of systeaatics of" noirtii — wes- 
tern Himalayan ternite fauna (Isoptera: 工 iisota)s 
工 工工, Systematic account of the survey. Indian for- 
est Rec. Entoncl. , 11(1 ): 1-57. 

165. Cha 七 ter;jee , K. & Kiauta, 3. 1973- Male gern cell ch - 

pono somes of tv;o Calopteiysoldoa fron. the Dar^ee- 
ling Himalaya ( ZyQOvterOi : Chiorocyphidae ,. Euphae- 
idae ) . Odonatologica (Utr.),2(2): 105-108. 

166. Chaudhre , Walin. 1972. Three nevr species of mites 

of the genus Aponychus frotn Pakistan. Pale. J. Zool 
H2): 161-163. 

167. Ciiaudhuri , A. B.? Cliakrabarti, K. 1973- Wildlife 

biolOby of iio sundarbans forests. Sci. and Cult, 59(1 )s 8-16. 

168*Chaudhuri, S. R. 8c Chakravart^r , M . M. 1970. Studies 
on Myxoporidoa (Protozoa , sporozoa) f ron l7he food 
f istiGS of Bengal . I* Three new spucies from Ophi - 
QQphaluG punctatus Bloctu Acta Protozool* ,3(8-13): 

169. Chawla, M. L. , et aL* 1969. Two new species of Sihe 

genus Tylenciius Bastian, 1865(Nenatoda: Tylenchi- 

dae) fron Uttar Pradosh, India* Lab dev. J* Sci, 
Technol. , Part B. 7B(^): 291-19^-. 

170. Che senore , David , L, 1970. Notes on tlie mamnals of 

southern Nepal, J. Marnml. , ^1 (1 ): 162-166. 

171. Clahabra, R. C, Kwatra, M. S. & Bali, H。 S. 1972. 

lonalnire pa ranplii st omia sis in Sahivval and cross- 
bred calves in Punjab s Outbreak report. Indian J. 
Anin. Sci. , 42(4-): 272-27^. 

172. Chhabra, R, C* & Sinisli, I" S. 1972. Spirocercosis in 

Bare illy (Ut c ar Prade sh ) , Indian, J. Anin. Sci. , 
^2(9): 73^-736. 

173. Chondar, S. L. 1970. Methods for field identifica- 

tion of fry of Indian najor and sone minor carps 
obtained f ron the gangetic systen. Agra. Univ, J. 
Res. Sci. 19(2): 15-22. 

174. Chopra, IT. P. 1963。 Mallophaga found on Gallus do- 

ne Gtlcus in Punjab , India, Res. Bull. Pan j ab * 
Univ. , 19(3-4): 40541 2* 

175. Choudiiuri, D, K. & Roy, S. 1971. Seasonal fluctua- 

tion and vertical distribution of 七; he genus Lepi- 
doc.y1;us (Collembola: 工 nsec 七 a) in some uncultivated 
fields of gangetic We st Bengal , Indian* Rev. Ecol. 
Biol. Sol. 8(2): 253-259. 
G, Ghov/dliin?!^ A, K . 1966. Heteronychus lioderes Redt : 

A new pest of early varieties of paddy in Hinachal 
Prade sh* Sci. Bult. , 32(3); 155. 
177 舞 Chov/dhuri , A. I'u , Basu, R, G. , et -1. 1969. Aphids (Honoptera) of Simla (Hinachal Prade sh), Indian 
Orient. Insects, 3(1 ): 33-92. 
173^ Cliristie, " H. C. & Andrews, J. R. H. 1964. Irrbro 
duced ungulates in 丄 Zealand, (a) Hinalcyan tal] 
(Honitrat^us Jemlahieus, Bovidae ) Tuatara, 12(2) : 
69-77. 

179. Chujo, Michio, et al. 1966* Coleop 七 era of East Nepa 

Chiba Univ. J. Coll. Arts Sci, , 4(^): 533-557t i 

180. Clifford, C. M" Hoogstraal, H" & Kohls, G, M. 19/ 

Ixodes hyatti , n. sp, , and I> <Shahi , n.sp. (Acarir 
工: xodidae), parasi 七 g;s of pikas (Lagonorphas Ochotor 
idae ) in the Himalayas of Nepal and Wost Pakistai 
J. Med, Entonol, 8(4) :430-438, 

133.Cobos, A. 1966 • Los Bupre stidos de la Mi si on Cienti- 

fica Nepal Himalaya. Khunbu Himal. 1 (^) : 2^7-250. 
182. Coe, R. L, 196^. Diptera from Nepal. Syrphidae ^ BuJ 
Bri-fc. Mus. (Natur. Hist,) Entonol* , 15(3) :255-^29C 
Coher , Sdv/ard 工, 1962* Asian, biting fly studies Is 
Tabanidae 一一 species related to Tab anus basalis Mi- 
c quart , 1336, withthe description of a new specie 
fron Nepal. Bull. Brooklyn Entonol. Sc〇。,57(5)- 
157-162. 

13^. Coher, Edward 工, 1971 • Asian biting fly s-^udies; I】 
! Ta'feffnt cla§ 9Bpad±te s related t oT^-.^abunub I blrndnii gi: g 
(Bigot) 1392 v/ith tlie description of a new specie 
fron ITcpal. Pac. Insects, 13(2): 521-323 • 
1395. Coher, Edward 工, 1971* Asian biting fly studies: I], 
Tabanidae : Species rolr.ted to Tab anus caGruleGCGi 
Macq. , 133B v/ith the description of a now speciej[| 
fron Nepal, Pac, Insects, 13(2): 325 - 323, 

136. DanicJ. , Franz . 1966, Eino Sphingide nausbeute aus 
Nepal (Lepidopt^ra). Khuinbn Hinal, 3;1 76-131, 

187, Daniel, ? ranz , 1971 • Oesterreichischs Expeditionon 
nach Porsicn und Afghanistan; Beitraege zur Lep4--j 
lopterenfcuina, 16: 3 • Beitra:^ zur Bonbgrces- und Spliinge s-fauna ♦ Ann, N^^.turhist . Mus. Wien, 75' 651- 
660. 

rinia theae Greon (Coccoidea: Diaspididae ) , oc cur- 
ing on tea in Nor^tii — Eas 七 Indian* Indian J, Ent . , 2^ 
(1): 27-35- : 

Sikkim Culicoidcs (Diptora:Ceratopogonidae ) . Proc. ' 
Zool. Soc. (India),16(1)s 33-^3.. 
190, Das, Gupta, S. K. , Chaudhuri, P. K. & Sanyal, P. 

1971 • A taxononic study on Necstilobezzia species 
of biting nidge G (DipterasCeratopogonidae) of Dar^ 
jeelin, We st Bengal. Orient, Ins&cts, 5(3): 斗 3 5 — 

^53. 

191 - Das, S . M. 1966,. Palearctic elenents in the fauna 
of Kashmir^ Nature, 21 2 ( 5063 ).: 1 427-1 330 . 

193. Das, S. M.. & Subla, 3, A. 1963- Tiie ichthyofauna of 
Kaslmir: I* His 七 or;7, topography, origin, ecology 
and general distirilDU 七 ion* Iclithyologica, 2(1-2) : 
87-106. 

193. Das, S. M. 8: Sub la, B. A. 196^. The ictliyofauna of K 
KaslinirsII.* The speciaiiion of Ka shinir fishes "vvith 
七、 70 new records of species. 工 chtli 二 roiogica, 5(1-2) s 
57-62. _ 

19^. Das, S. H., Malhotra , Y. R. & Duda, P. L. 1964. 

The Palearctic elc-nents in tlie fauna of Kashnir 
Sci., 1:100-111. 

195. Das, S. LU & Varna, K, D. 1967. On the e::.riy stages 

of the Kashnir fly Ephydra sp, fron Na^in iSke . 
Sci, Cult. , 33(2): 81, 

196. Das, S. M, 8c Akhtar , S. 1970. A report on fresh — 

water Cladocera from Dal Lake , Kashmir* Kashnir 

Sci. 7(1-2):133-137. 
Das, M, & Koul, T. K. 1970* The morphology of th 
the alinentary CanaA and associated glands in the 
Kashmir Sci. , 7(1-2 ): 133-146.. 一 1 ^^Q, Das, S. M. & Shama, 3. D. 1970. A survey of "^q 

ticks of Kashmir. Kachnir Sci. , 7(1/2): 

199. Dasgupta, B, & ChatteraoG, A. 1969. Further obser- . 

vations the nalaria parr. Gito of the Hinalayan flf^ 
ing squirrel.. Parasitology, 59(3) : 733r736. 

200. Dasgupta, B. , Chatterjee, A. & Ray, H. i" 1970. Com- 

parative account of the nerocysts seen in the Hisa: 
malayan flying squirrels, v/ith a note on the iden- 
tity of the parasites. Parasitology, 51 

415. 

201,. Dasgupta, & Chalrberjee, A. 1970. An unusual fom 
of fertilization in lie nalaria para sit a of the Hi5 
nalayan flying squirrel, Pcirasi 七 ology , 60(3):^31- 

202. Davis, H. W, C. 1913. The Great Games in Asia (1800- 

1844). London. 

203, Deeming, J. C . 1966. Diptera fron Nepal. Heleomyzi- 

daec Bulle Brit. Mus, (ITatur, Kist. ) Entonol, , 

17(10^:435-^38^ 

20^. Deening, J, C . 1969. Dip 七 era tvon Nepal, Sphaerocerii 
dee . Bull. Brit, Ivlus, Uatur. Hist, Entonol, , 25(3> 
5-7^. 

205 , DeiiGl'G, Co Vc 1972« Zwei neuc- PriomG-Arten aus We- 

stpald.stan» Eirbomol。 BIc Biolo Qyzt. Kaefer。 63(2: 
89-90, 

206, Desf ayec, M。 1969。 The snoky leaf warbler, Phyllos- 

copus fulisiventer (Hodi5don) in 'Nepal. J. Bonbay 
ncrfc* His 七, Soc,, 66: 623-624 « ■ 

207-r Desf ayes, M. 197〇》 The "blackbirds Turdus nenila na-M 
xinus in Nepal. J» Bonbay nat. His 七。 Soc , 67.<,^?1.'B 
572. 麗 

203. De Witt , H. H。 1960, A contribution to the Xoirthjo^ 
logy of Nopal. Stanford 工 chth. Bull. , ^4(4-):63-6« 
209. Dhanda , Vijai, & Bhot, H. R. 1968. Haen:-^pby sails M (Hanaphysalis ) iiidof lava sp.^ n, (^A^carin:;: 工 xodidae ) 
from the Hinalgg^an region of Uttar Prade sli , and Ma- 
dras, Indian. J, Ps^rasi 七 ol- , :1063-1067. 

210. Dhanda, V. , Hoogstraal , E. & Biiat, H. R, 1970. Hae- 

naphysalis (Kaiseriana) rana Sandra i sp,' n. (工: xo- 
didae ) , a p'arasi 七 e of nan and domestic and wild 
namnals in northern India and Nepal, J, Paras it ol. 

56(^):825-8^i>. 

211. Dhanda, Vljai, Kulkami, S. M. & Pratt , p, 1971- 

mac en 七 or raskenensis (工 xodoideci: 工 xodidae), re- 
do script ion and notes on ecology. J parasitol.. 57 

(6): 1324-1 529- - 

212. Dhanda , V. Sc Bliat , H. 1971. Haeiiephysalis (Herpe- 

七 obia) Sundral Sharif (工 xodoidecis 工 xodae);; a tick 
para 3iti zing sheep in the western Hinalayas , rede 
e script ion of f onale , description of male and eco- 
logical observations. J. Parasitol,, 57(^): 6^6-55 
650. 

21;^. Dhar, D. N. , Towari, H. 〇• & Rao , Y. Y 。 3, G. 1972. 

Prevalence of lungwom infections in Ghe^p in Kac- 
iuiir* 工 iidijin J. Aniiie Sci, 42(2); 112-114. 

214. Dhingra , 0. P. & Vasisht, E. S. 196?. Fish fauna of 
District Hosliiarpur (Punjab) (Teleosts, Check list- 
). Rgs. Bull. Pan jab Univ. , 13(3-4) ; 51 1-51 3-. 

21 5-. Dierl, Wolfgang;. 1965- Bup 七 ero1:idae(Ijep* ) aus Nepal . 
POiunibu HinaL, 2:172-173. 

2^6. Dierl, V/olf^ang. 1966. Zur Kenntnis fler Hauptbioto- 
pe des Expedicht spainkt des Entonologen (Nepal Ex- 
pedition 196^). Khunbu Hinal, 3^142-171- 

24 7 « Dierl , V/olf gang.. 1970* Grundzttge einer Okologischen 
Tier^^Gographie der Scliwgrner Ostnepals (lepidop- 
tera: Sphingidae X. Khumbu Hinal, Srgeba* Forschun- 

- SsunternehiL. . Nepal^^^nalaya , 3(3): 31^-359- 213. Diesselhorst , Gerd. 1963. -BeitrSge zur Okologie 

VOgel zentral- und ost- Nepal s. Ergebn, ForschUn 
tornehnens Nepal Himalaya, 2:5-^20. 

219. Diesselhorst, Gerd, Martens, Jochen. 1972. Hybride 

von Parus nclixnolophys und Parus ater in Nepal - 
HiLialay- . J. Oriifehol. , 113(^) :37^-390. 

220. DiPibelL^oiFaii, ^ Dij^'l^^eM.-, r£* 9 7 J • B^^^rag zur Konn 

nis der Bohrf liegcn (Dipt era, Tryp«3tidae ) Afghan 
stans. Acta Faun. Entonol. Mus. ITatl. Pragae . 14( 
155): 5-7. ' 

221 . Dirsli , V. M. 3^957 • A nev/ species of the genus Me 七 i 

nems, Uvarov,19^3, fron Hindu-Kush (Ortlioptera^ 
Acridoidea) . Atti. Mus. Civ. S 七 oria lT?^t. Trie sto 
21(2): ^-46. 

222. Diipsii, V. M. 1957. Ortlioptera collected bj the rbst 

lian expedition to Karakonr:! and Kindukush, ? 195^ 
1955. A 七七 i。 Mus. Civ。 S 七 oria Nate Trieste, 21(2) 

47. _ 

223. Dixit, H, S. ^966, Seasonal Liigra 七 ion of Eurona 

blanda Sillietna Wallaco to foot hillr; of AssaHe 
Lab dev. J。 Sci, and Toclmol. , ^(4):2o2v 

224. Dlabola , Jiri, 1960. Eine neue Dictyophc ra: art 二 i; 

Ko.scliRir. Atti, Hus. Givicc。 S 七 〇ria。 NaiTur. Tri- 
este. , 22(2): 51-5^. 

225. Dlabola , Jiri, 1971 • Taxononisclie und chorolocis- 

ciiG Ergaenzuiit^Gn der Z ika de n- 1 auna von Anatolier 
工 ran, Afghanistan und Pakistan (Honapter?. , Aucli- 
enorrhynclia ) • Acta Entonol. Boli6r.o0lov. 6d(6) : 
577-396. 

226. Dubey , 〇, P. 1970. Torrenticole insects of the Hi- 

nalaya: 工 工工, Descriptions of two new species of' 
Ephenerida f rora the northAves 七 Himalaya* Orient . 
工 nsecjts, 4(3): 299-302. 
229. -^00-, 〇。 p, 1971 . Tjrronllcole incocts of the ..i 227* Dubey , 〇• P. 1971 . Torrenticole insectjs of the Hina- 
laya : Vi . Descriptions of nine new species of Ephe- 
inerida fron the Nortliv/es 七 Hinalaya, Orient, 工 use cts 

228« Dubey , O.P. & Kaul, 3.K. 1971* Torrenticole insects 
of "the HiraalayasIV. Some obse rat ions on the eco- 
logy ad. the character-insect conimnities of the 
R.Alhni. Orient. Insects, 5(1): ^7- 71- . 

229. Duda,P.L. & Malhotra, Y.R. 1970. On a new species 

of Diplatys Serville , 193'1 > f rori Kashiiiir(Dernap- 
t e ra : P;>^g i di c rani dae : D ip lat y ni i da e ) . Bsit^Entomol. 
20(1-2):1^1-143. 

230. Eber 七, Gtinter. 1966。 Beitrgge zur Kenntnis der en- 

toraologischen Samnelgebiet^ der rTepal-Sxpodition 
1962. Khumbu Hinal , 3:121-141. 

231 . Eichler, Franz . 1970/1971 - Celerio galli tibe 七. ani ca 

ssp。r" sowio- Be me riamge rx zur Art (Lepidoptera , 
Sphirib'idae ) 。 S]n"b〇rjo:UAbli<^,33?^15-32^。 

232 o Sidnann , He 1 942. Zur Kenntnis der Aneisenf anna des 
Nanga Parbat. Zoolc Jh. (Systenatik) . . 3d. 75, Heft 4, 
; 3。 239- 266* Jena. 

233. Ellerman, J。R, & Moirison — Scotrb ,T .C 1966„ Check- 
list Palaearctic and Indian n'arjials 1753 七 o 1946, 
810p。 Trustees of the Britich IIuseurnCNatural His— 
七 ory) : London, 

23^. Erliardova-Kctrla , B . & Daniel ,M, 1969. Parasitic 

worms of suall namials frora the nountain regions 
of the Eastern Hindu Kush. Foli::L.Parasitol(Pralie.) , 

235. Erhardova-Kotrla , B . & Daniel, M. I97I . Parasitic 

noms of snail nannals fron the region of the Ti- 
rich Mir (Hindu Kush, West Pakiotan) . Folia, Para- 
rjitol . (Praha ),13(3)s 227-233 • 

236. ? iori , G. 1957* Una nuova specie di Seminolus Mills, 

• e 七 1-9 7 dsl llaralio-ifih^^- ' , CoirGi ibuto conriccon- 

s 一 -11 ■ f a:::ii^J i 'X rzr.t^\: . jlr^ov-ter- • / z - et Rey del Karakorura. V. Contributo alia connL 
cenza del la f aniglia Byrrhidae L^tCpleoptera ) . Atv 
Mus.eiv.Storea HatlTrie ste , 21(2);27-31. 

237. Fleming , Robert L. 1959. An omi 七 liologist revisits 
West Nepal (March 12-25, 1959). Jour.Botxbay Nat.H: 
Hist. ,56(3): 570-580. 

233, Fleming , R, L. 1963. Occurrence of the oratige — run — 
ped honey guide (indicator x . sznthonotuc ) in ITq - 
pal, Pavo Indian Jmxr . Omthol .,1(1): 66-5? . 

259。 !FleEiing,R,L* 1968. Winter observations on the ecO-* 
logy and distribution of birds on the Ko siSGaiiHd?lJ 

da-k Watershed Ridge , Central Nepal. Pavo, 6: 1-11 c 
2^0. Plening, R 。! j, 1963. ilepal birdc: Supplenent to 31 s- 
7/as, list . J. Bombay iTatur,Hist . Soc . ,65(2):326- 

2^-1 . ? lening, Robert L. 1969. BirdG of Thakldiola, IToi'th 

Itopal. J.BorrfDay IJat „Hist . Sec = , 65(1 ) : 132-139« 
24a c Flonin^' , R 。! j, -^971 . Avian Zoo.se ography of Nepal 。 

The Hinalayan Eg view , vol.4, p, 23-35- 
243 « Flening J Ec jcrt L, 1971 - Winter observations on the 

ecology and distribution of birds on the Kosi — Gan- 

dak V/a 七 orshed Ridge , Cerrbral Nepal. Pavo. 工 ndi£».ii 

J. Ornithol. 5(1-2):1-11. 
^44, Eloning , Robert L. & Tray lor, M. A, 乃 961。 Note s on 11©' 

pal birds. :Pieli(3Lna*Zool。 ,35(3) :4 斗 7) 斗 37» 
2^5. Flemir-s ,丑 eL。 & Traylor ,M,A • 1964c Further notes 〇n 

Nepal birds. Fieldiana Zool. ,35:^i5-'4-87. 

246. ? lenin-5 Robert L. & Taylor ,i:、'i, 入。 Further note 

on ITcpal birds. FieldiaaaZool. ,35(9) J^95-558. 

247. Fleming, R.L. & Tliaylor, M .A . 1963. Distributional 

notes on I' 丁 epal birds. FieldianaZool. , 53 (3): 1^7- 
203. 

248. Fleming , R.L. Jr. 1963. Buceros bicornis LiiinaGUS ir 

I^ep-f^l. Pavo, 6: 59-61 . 
八.. I - -16^- 一, 丄. ^4 249. Fotedar , D. N. 1953. On a, new cairyophyllaeid cestode 

A de no SCO lex oreiiii gen. et sp. nov. f ron i re sh- 

water fish in Kashnir , and a note on so lie related 
genera. Jour. Heluintliol. ,32(1-2): 151-160^ 

250. Fotedar , D . N . 1959- On a new species of the genus 

Cosnocorca Die sing, 1361 , from a toad, Buf o viri- 
• dis, in Kashuir. Jour. Helmiirblio:U,35(2-3)- 1^1- 
170. 

251 • Fotedar, D. IT. Chishta, M, Z. & Khan, A. R. 1970. 

A nev; record of Prosthogoninus (Macrogenotrona ) 
Cuneatus ( Rudolplii , 1 309 ) from the cloacr. of Pas- 
ser donesticus f ron Ka shnir • Ka slimir Sci. 7(1-2) : 
92-9^. 

252. Fotedar, D. N. , Dhar, R. L. 1970. On the norpiiyo- 

logy of gilochona K^.Gliiiirensis (Tharpar , 1950) 
from f re nli v/atej* f isiies of Kaslmir. Kastuiiir Sci. , 
7(1-2): 107-110. 

253. Ectedar, D. N.. , Mahajan, R. , Khar, S. L. & Ciiirshti , 

M. Z. 1970. ITev; — /:-:^riet;>— of Rail lie tina from 七 iie 
cor^non "blue rock pigeon in Kasiicir, Ka'shnir Sci. , 
7(1-2): 103-106. 

25^. Franz, Herbert. 1971 • Von Dr. Jociien Martens in ITe- 
^al gesannelte Sc j a:na e ni de n (Col ) • Senckenb, Biol . 
52(6): 441-447- 

255. Freed, Stanley A- & ? reed, Ratli S. 1972, Cattle in 

a North Indis-n village, Stlmology, 11 (^) :399-'^08. 

256. Frey , Georg, 1965« Neue eerie inen aus den nordo st- 

lichen hinalaya (Col. , Melolontli, ) Khumbu Hinal. 
2s 33—95, 

257. ? rc J , Ge'org* 1965* Sine neue scrica-art aus den Hi — 

naJa^/^a — s 七: lat Nepal (Col. ) . I2iunbu liinal , 2:132-183. 

253. Fre^ , GeoPb, 1969. Neue IvIelolointliidGn aus He pal. 

Sntonol, A3?b. '.mGeuLi G.Frey, 20j 518-525. - 

-165- 259* Frick, ?. 1969. Die Hffnenstuf enverteil^ing der ne - 
pale Giselle n SSgetierk. Mitt • 17:161-175. 

260. Furnish, W, IvI. , et al. 1973*<Pemian annonoid Cyc- 

lolobus f ron 七 iie Zewan f omation, Guiyal Bavine , 
Kalinir. Science (v/ash.D.C^ ) , 180(^032) :183-190. 

261 . Gadea, Enrique • 1961 . Not a sobre alguno s nenatodos 

nuscicolas del Nepal • Mi so* Zool^f 1 (4) : 3-7. 

262. Gaicler, Jiri, 1970. Zo o i^e o graphic a 1 notes on the 

bat fauna of Afghanis 七 an (Maianalia^' Chiroi:tera) . 
VoGtn. Cesk. spolec. zool, , 3^ ): 234-285. 

263. Gaisler , Jiri, 1971 • Systematic review and di sting - 

uishing ch.arGCtor of the bate (CliiroptercL) hither-fe 
t o tiDc j?o srorde dLniiii'>i;£giia.n±siiari*. . Zdio i:ijiLt.^tj2C^0 $ 2 》 $— 
97-109. 

264. Gaislor , Jiri j Povolny , D. Sebck, Z„ & Teuora. , ?. 

1967« Faunal and ocolcGical roviov/ of inai^nals oc- 
curring ill the environs of Jalal-Abad, wit^h notes 
oil f urtlier discoveries of nani^cls in kft^hojii^taji : 
工, 工 nsectivora, Ho dent ia. Zool. Lii:ty , 16(4):.3>!?-' 
364. '- 
2265. Gaisler , Jiri 5 et al. 1963. Faunal and ecologicsX 

review of naiiLials occurrinr; in the environs of - 
Jalalabad , with notes 011 further disccveries of 
laaLinals in Af glianis 七 an: 工工, Gliir〇pi:era, Zoologi — 
eke liGty. , 17(1)s 41-48. 

266. Gaisler, Jiri , Povolny , D. , eta al. 1^63. Faunal 

and ecological review of i-iaiiisls occurring in the 
environs of Jalal-Abad, witli note c on further d± 
. c ovaries of iiainiial s in Af glianstan. I 工工, Cfirnivora, 
Lagonorpha . Zool. list:" 17(2) :135-1o9. 

267. Gaisler, J. , Dovolny, D. , Sobek, Z. ,v. Tenora, f • 1953. 

Glare o la nordnanni fur Afghani Gt>?n nachgewie so n • 
J. Ornithol. , 109(1):131. 

-166- Gangola , Deep C. 19^5* Studies on the Demaptera of 
Kunaon Hills. 工, (Forticulidae), Entono legist , 98 
(1229): 227-237. 

Gangola, 〇•. 1963. Studies on the Dernapirera of Kunaon 
on Hills: 11* Carcinopiioridae and Labiduridae.. En — 
tonolgist, 101(1258): 52-63. 

gancLgniy,cD. IT.. , Datta, N. C. & Sen, S- 1972. Two 
new cat fishes of the genus Glypttliorax Blyth (fa- 
mily: Sisoridae ) from Subamarekha River, Bihar , 

India. Copeia.. 1972(2): 5^0-3^^. 
Garg, Praniod K, 1971 • Taxonoaic studies on Agrony- 
zidae (Diptera) fron the Gangetic basin: 工, Des — 
cription of three new species. Orient. 工 rLsec:fcs,5 

(2): 179-1 88.. 

Gauntlett , P. 11. 1972(1973). Notes on some Kashnir 
birds. J, Bonbay Nat.Hict.Soc . ,69(3):591-61^. 

Gee , E.P. The shou or "Sikkin stag". An appeal 

for inf omiation on its present status. J. Bonbay 
nsL 七 .His 七 • Soc • , 556—553 • 

Gee , E,P。 1959* Report on a survey of the' rhino - 
cerosarea of Nepal. Oryx, 5: 59 - 35; 3 naps, 13 pis. 

Gee , E- P. 1959* The greast 工 ndisui Bhinoceros(R.- 
unicornis) in Nepal • Report of fact-f iding sur- 
vey, April -May 1959. Jour. Bonbay Nao«Hist*Soc. , 
56(3):484-5'l0. 

Gee , E^P, 1%3. The Indian wild ass. A survey 一一 Fe- 
bruary , 1962. Oryx. 7s 9-21, 

Gee , E.P. 1965- Report on the status of the Kash- 
nir stag: October 1965. J. Bonbay nat.Hist.Soc, , 
62:399— 393. 

Gee , E.P. 19^8. Occurrence of the "brown bear,Ur- 
sus arc to s Linnaous , in Bhutan. J. Bonbay nat, 
Hist.Soc. ,64:. 531 -552. 

Gee ,E.P« 1968.. Occurrence of the snow Leopard, Pan - 

-167- thera imciaCSctireber) , in Bhutan, J" • Bombay nat .Hlfet^ 
So" ,6^:552-555.. 

280. Goe ,S«P. 1968. Occurrence of the Kayan or great Ti- 
betan sheep, Qvis annon hQdp;soni Blyth, in Bhutan. 
J. Bombay nat.Hist.Soc. ,64: 555-554 • 

231. Gewalt , Wolf gang. 1972. Reisebilder ausIiMien und 

Nopal . Sitzung^ber. ,Qgg.. Naturforseh. Ireundo Ber- 
lin, '12(1-2):51-53. 

282. Giiauri , M.S.K. 1971 • A nev? genus of Euscelinae from 
the lower Himalayas, and a new species of Balclu- 
ttia Kirkaldy (Honoptera , CicadGlloidea ) . Bull.En- 
tonol.RGd. 61(1):113-118. 

233. Ghauri,M,S.K. 1972. Notes on tlie Honiptera from Pa- 

kistan and adjoining areas. J.Na 七 .Hist* 6(3 ): 279- 
288. 

234. Ghose, R.K. 196^» A nev/ rat of the genus Battus Fi - 

seller, 1803i (Mamnalia: Rodent ia) , from. Darjeeling 
district , Wost Bengal , India. Proc. Zool, Soc* » 

17(2):193-197. 
285 • Ghosh,A*K,,Ray Chaudhuri D«N, 1962, A prolininar^' 
accaunt of the biononics and taxonony of Aphids 
• froinAssan. J, Bonbay Natural Hist, SoCo ,59('^ 
238-253. - 

286. Gliosli,A.K. , Basu,R*C* &Eaychaudhuri , B..1T, 

Studies on apliids (Honoptera : Aphididae ) fron eas- 
tern 工 ndi。、: Now species and new records fron As - 
san. Orien 七 • Insects, 4(1 ): 55-76. 

287. Ghosh, A.K. , Ghosh, M.R. Ec Raychaudhuri , D,1T. 197C, 

Studies on the apliids (Honoptera : Aphididao ) fron ' 
oastem India: 工工, Soue nev/ species and new re- 
cords fron North Bengal. Orient • Inse cts,4(2):193- 
203. 

288 • Ghosh, A.K.,Baneroee,H. & Raychaudhuri, D.IT. 197'1« 

Studies on the apliids (Honoptera : Aphididae ) fxou 

-168- eastern India: New species, new subspecies, 
new records and sexual f orris of sone species of 
aphids fron ITSPA and As sari. Orient* Insects, 5(1 ): 
103-110. 

2dd» Ghosh, k.K. , Ghosh, M.R. & Eaychaudliuri , D.N. 1971. 

Studies on the aphids (Komopt era :Apiiididae ) fron 
eastern India: VII^ITe?/ species and nev/ records 
. fron West Bengal. 〇rierrb*IrLse<rts, 5(2):209-222. 

289. Ghosh, A. K. , Ghosh, M.R. & lKYChaudhiiri,D.N. 1972. 

Studies on tlie aphids (HcMop 七 era: Apliididae ) fron 
eastern IndiatsXI, Descriptions of liitlierto unk- 
nown or nowly recorded sexual norplis of sone spe- 
cies fron V/est Bengal, Orient. Insects , 6(3) :533- 
3^1. - 

.^.90GfihOB]^jA.K* & Ray cliaudliupi , D , N . 197?.. Studies on the 
aphide (HonoptGrr.: Apliididae ) fron eastern 工 ndias 
XII 工。 Now species and new records fron Asseji, 
Orient, Insects, 6(3 ) -3^71— 536。 

291 . Ghose, A。K。 8; Yerna, I" 13。 I973. A now gengus and 

new Epeci.Oo of aphid Hor.i〇p 七 er::i〃;_pliididae froin nor- 
thwest Hlnalaya. OrJiaiit: 。工 nsec-i:.G , 7(2) : 271 -274 » 

292. Ghosh, A . K C . , ?. ay Cjiaudliirr i ,D.IU 1973« A iiGu spe- 

cies of Nooacyrthosiplion Tao and. records of five 
、 genera and sevon other spocies of aphids (Hozicp---- 

、 tera: Apliididae) fron Nope,!, Sciv and Cult, ,^9( 斗): 
、、. 199-201. 

293 • Gho sli , LcK. 1970. Description of a nev; specie g of 
Microny zo diuij. David (Honop 七 era) fron the Western 
Hinalaya. Orient. Insocts ,斗 (^) :^35~^359, 

29^. Ghosh, L. K. 1972. On -?. collection of aphids (Homo — 
ptera:Aphidicir.e ) fron Hinachal Pradesh , 工 ndia、 
Orient 工 nsecrfcs, 6(2):169-1 73. 

295. Ghosh, M.R. , Ghosh, A. K. & Raycliaudhuri, D,N, 1970. 

SiiJudie b on the aphids (Hoi.ioptGra:Aphidide ) fron 

一- 一 1 69- " *" , 一 SaGtorn Indis^sl 工工, ITew genus, new species 3Ti6.- aew 
records fron North Bengal and Sikl^ii:, Orient *In«»« 
- sects, ^(^):377-593. 、 

296. Ghose , R.K. & Roy, S.G. 1972(1975). Norpiionatric 

variation in th Sikkin vole, Pitynys sikinonsig 
Hodgson) fror. Darjeoling district , West Bengal , 
India • J.Zool.Soc. 工 ndi; ?、 ,2^(1): 29-33 . 

297. Gorgas, M* 1966. Retrachtuug zur Himscliade Ikapaz i- 

t^t zentraJLasia^tischer Wildsdtugetiere und ilire 
Hausfornen. Zool.Anz. ,176? 227-235. 
29s. Grahane , Jain, 1971 . Blood pheasant e A Hinalayan ad- 
venture , bjr a naturalist in search, of the rare 
Hinalayan plieasan 七, London o 115p<» 

299。 Grsen, Margaret C, 1961 .Hinalayan, a new allele of 

albino in the nouse . Jnrj? , Eers dj.ty , 52 ( 2 ) : 75-75 • 

300. Gregor , Frantisak. 1 9?1 ^ Nov: cpoclos of Mjcetaulun 

Lcev; (Piopiiil.idae ) and Kecnouro: Hond* (Ivlilichii- 
dae ) f roii H indiiku sli ( Dipt e ra ) * Acta Entonol.Bohe- 
ncslov. 68(1): 52-57. 
301 = Gregor, ?c , Daniel IS'/l > A contrib-'jition to tlie 
- kiiowlodse of fauna of Gpianohropic f lio3 in tho 
East Hindu Kush„ i'oli ?、 ParaGitol(PrcIia) , 18(^0: 

302« Grosciiaft , J。 & Tenora , r= 197'】。 A' 、乂 aiiiiiia 七 riun bisii- 305 e Gmber , Ulrich ?. 1969, Tiorgoogra.phische , Okologi- 
sclio und biononiGche Untercuchungen an kleinen 
saugetioren in Ost-Nepal« Kliumbu Hinal • Ergebru 
? orcchungsunternelin« iJepnl Himalaya , 3(2) :^97-3^^ 

30^. Grunnt , Wolfgang . 1963. The Himalaya snovj (^ck ('Te, 
traOballus hinalayensis Gray), Avicultural Mag, « tun sp • II « ( Tre na 七 o da ) , 
ptera) in Afghanistan 
(3):206. a parasite of "bats (Chirc- 
I'olia.ParaGitol(Praha) « 18 Gup 七 a, M, L. & Gupta , V, K. 197^. Indian specioc of X: 
Xantli o c amp op lex norley (Hyntenoptera: 工 cimeunoni — 
dae). Orient* Insects, 5(2)i155-164. 

306. Gupta, P. C, 1971. Host range of v/itefly Bonis ia 

gOGsypiperda M.et L. (Honoptera: Aleurodidao) in 
eastern Uttar Pradesh^ ZooIU Beitr. , 17(2-3) : ^73- 
^76. 

307. G-upta , S. K. 1970. Sone predatory nites of the fa — 

ily Phytoseiidae from West Bengal, India, (Acari- 
na: Mesostignata), Orient • Insects, ^(2) :135-1 91 • 

308. Gupta, V, J. 1966. Pish, remains fron the Middle Pa- 

laeoxoic of l7he Kashnir Hinalayas, Curr, Sci* (In- 
dia), 35(^): 95-95. 

309. Gupta, V. J. 1967* ivlonotrypa sp* fron the upper or — 

dovician of the fiasiuiiir Hinalayas* Hes« Bull, Pan - 

jab Univ. , 18(3-4): 505-506. 
51 Gupta f V* J. 1969. Phacops Pandei sp. no v. fron tlie 

Naubug beds of the Kaslinir Himalayas* Res. Bull* 

Parxjab Univ. Sci, , 20(3-4): 579-531 . 
311^ Gupta , V. J. & Denison, R. H. 1966. Devonian fisiies 

from Kashnir, India (lung fish). Nature , 211 ( 50^3 ) 

: 177-1 73 • 

312. Gupta , V. J. & Badam, G, L. 1971(1972). Ursus arc- 

tus fron the Upper Siwaliks near 工 ndora, dist^ 
Kangra, H.P. Res. Bull. Pan jab Univ. Sci" 22(3-^) 
5 507-509. 

313. Gup 七 a, V. K. 1965. . Entonological survey of the Hi- 

malayas • part X. On a collection of 工 clmeunonidaG 
(Hynenoptera). Agra Univ. J. Res.. (Sci. ) ,4: 515-530. 
51^<r -Giipta , V. K. 1960. Enyonological survey of Sinalaya - 
22. Notes on sone Hyiaenop 七 era (工 nsecta) collocted 
' by the Third Entomological Expedition to the Nor — 
; th-west Hinalaya (1965)* Rec. Indian MUs* , 55 

(1 -") : 25-27. 4 门一 

-171- G-upta , V. ii. 8c Jonathan, ^. Z.. 1^71. 1 nev; no cost en- 
ine genus Taneponidos fron Indisi (H;^/Ginoptera:I-ch*-- n 
neunonidaQ ) • Orieirb, 工 nsect^s, 5(2) : 145-143. 

316. Hobu, A. 1973. On a collection of Cnrabidge from Ne- 

pal nade by tliG Hokkaido University scientific ex~ 
pedi 七 ion to Nepal Hinalaya, 1963. Bull. ITatl. Inst, 
Agric . Sci* Ser.C. Plant Pathol. Entonol. ,27:81-132. 

317. Hanid, Abdul , Sultana , Shaheen. 1972. Two new spe - 

cies Saldidae from West Pakistan (Heniptera: he- 
terop 七 era), Pakistan J. Sci. and Ind* Res, , 15(4- 
5): 282-284. 

Hardy, D. Slno . 196^. Diptera fron Nopal. The fruit 
flies (Dip 七 erajTephri 七 idae). Bull. Brit. Ivlus. (ITa- 
tur. HiGt. ) Entonol. , 15(6): 1^7-169. 

319* Hardy , D. Elno. 1965» Dip 七 era fron Nepal: Bibionodac. 

Bull. Brit. Mus. (Natur. Hist. )Sntonol. ,16Cl):5-23. 

320. Hardy, D. Sine . 1967. The Bibionidae CQiirtera) of 
Nepal result of the Aus 七 rian and the B. P. Bishop 
Museum expe dit i on , 1 961 ad 1965, Pacific Insects, 
9(3): 519-536. 

321 • Hardy, D. Elno. 1972. Pipunculidao (Diptera) of the 
193^ Swedish expedition to Buma. Zool, Scr. 1 
4):121-158. 

322. Harry, Nedou. 1972. The Houbara Bustard Clilaiu^dotis 

undula 七 a ( Jacquin) in Kishuir, Jy Bonbay Natiir, 
Hist, So", 69(2): ^1-20. :' 

323. Hassinger, Jerry ,D. 1973* A survey of tlie naimals of 

Afghanistan: Resulting fron 七 lie 1965 Street expe- 
dition (excluding "bats) • Fieldiana Zool. ,60:1-195» 

524* Helnstaedt , Hervv?j?t, 1969* Eine Armoniten-Eaiina aus 
den Spiti-Schief ern von Muktinath in Nepal. Zitt- 
eliana. , 1 : 63-82. 

325. Hoyrovsky , Lgo« 1961 • BeschroilDung oiner nouen Boc- 

M^af ergatung aus den Hinalaya (Col. Ccranbycidae)* , 
Casopis CGskoslov* Spolecno sti Entonol^ ,58(2) : 漏醫 326. 
327. 
J23. 329. 
330. 

332. 
533. Hill, W. G . 0. 1 961 • Aboninable snov/Liwn: the pre sent -jJO 

position. Oryx , 6: 36-98 • 
Hillary, Edmund 1961* Epi 七 agh to the Elusive Aboni- 

nable Snovjiaen. Life, Vol. 50, lIo.2,p. 72-7^. 
Hint on, M. A. 1922. Maioinal No lis soriculus nigre 

cens and its subspecies. Scientific re suites fron 

the survey. I、T〇* XXX 工工 I, J, Bombay N. H. Soc. 28: 

1052-1055. 

Hlaing , Tint. 1971- A clasBified list of fishes of 

Burna classification after Loo S.. Berg, 19^0. Un- 
. ion Burma J. Life Sci. , 4(3):. 507-523. 

Hollis, David, 1964* On the Dipt era of Nepal (Stra- . 

tiomyidac , Tiierevidae and Dolicliopodidae ) . Bull. 

Brit. Llus. (Natur. Hist. )Entonol. , 15(^):83-116. 
Holmes, D. A. & Wri^t , J. 0. 1968. The birds of 

Bind: a review • J. Sonbay ITat* Hist* Soc. ,65(3)s 

Holnes, D. A. Sc. Wright , J. 0. 1969. The "birds of 

Sind: A review. J. Bombay Nat. Hist, Soc. , 66(1 ) : i 
3-30. • Hollies, J,;R,S。 197〇, Himalayan thar , Hemi 七 ragus je - 
ml alliens (H .Bnith,1826) in Bhutan. J. Bonbay nat* 
Hist. Soc" 67:106, 
334 • Hoogstraal, Harry. 1962. Haenaphy sail s ne palensis 

- cp«ii« fron a Hinalayaii rodent and uan, and de g~ 
crii" tion of the nale of H.# ?、 pononi'-o ide s 7/arbu2?ton 

(rucorJD* )(Ix〇(^oidGa,Ix:odidr;ic ) • J. Para sit ol, ,43 

• U): 195-203. 

rmipunctata sp.n, g 对. ji^^lia r>hjri1 :3:^i^^/.i:ji?ir 二 iG 

Kashnir , v/itli note & on H.Suridrat sli 二 rif and go 
v/clli Sharif of India and Palmist an (工二 (odoiciea , 
- Ixodidae), J. Parasitol. , 43(2): 13>-194^ 336. Hoogstraal, H. & Dlisiiida, V. 1-970. Haenaphy3alls(H> ) 
daroeeling sp.n. , a nenber of the H • 《H • ^binnaniae 
group (Ixodoidesu^Ixodidae ) parasitizing artiodac- 
tyl nannals in Hinalgcjraii forests .of India, and in 
Buma And Thailand. J. Parasitol., 56(1): 169-174, 

357. Hoogstraal.K,, Kaiser, M. 11. & Mitchell, R.M. 1970. 

AnonalohiTialaya laaa , new genus and nev/ species ( - 
工 xodoidea: 工: sodidae): A tick parasitizing rodents, 
shrevjs, and hares in the Tibetan Highland of Ne- 
pal. Anu Sntonol.Boc. Aner.- 63(6): .1576-1535. 

333. Hoogstraal, H. & Mitchell, R. M. 1971- Haenaphysa- 
lis apono::]:ioides Warburton (Ixodoidearlxodidae ) 
do script ioii of iiaiiature stage , liostG, distribution, 
and ecology in India, Nopal , SiMcin , and Cliina . J, 
. Parasitol. , 57(3) : 635-645. 

339. Hoogstraal, Harry, Eai so r, Makrar.i, IT. 1973 » Observa- 

tions on the subgenus Argas (Ixodoidaes Argasidae, 
Argas ) ; VII 丄* (A . ) liinalayQiisis , new species, pa- 
rasitizing the snow partridge , LGr77a)lerv;a , in Ne, 
pal. Ann, Entonol. Soc. An, 66(1 ) : 1 一 3 參 

340. Hera, S. L. 1921 . On sone new or rare species of fi- 

sh f ron the Eastorn Hinalayas. Hgc. Indian Mug • , 
22: 731-744. 1 pi. 

341 . Hora? S. L. 1997a. IIo 七 on fiGhos in the Indian Mu- 

seujn. XXIX, On a collection, of fish frpn Nepal. 

Rec. 工 ndianMus,, 39: 43-46. 

342. Hora, S. L. 1 93 7b .Comparison of the fish fauna of 

the IJortliGm and the Southern faces of the Great :ii 

Himalayan Bdh^^q . Rec, Indian , 39: 2^1-250. 

3 斗 5, Hora , S. L. 1957c. Hotos on f ichec in tho Indian Mil 一 
soun. XXX 工 工工, On ?、 collection of fish fran the. Ku- 
uaoii Hirialayas. Hec. Indian Mus, , 39s3,>3-3'^3, 

345, Hubert, Michsicl, 1 973 • AraignoCG du 工工, ITcg- 

-1 74- ticus iiQ-p-ilinci^j n. z-o • (Arachnido. : No stic idac ) • So- 
Hckenb* Biol*., 3^ (1 -3^ ) : 1S5-169. 

Htfe , ?. & Etcnecopar, H. D, 1970. Les oiceaiix du pr - 
oclie Gt du Mojen Orient , de la lAediterraneG aiix 
contref orts de l'Hinalay?v, Paris, iT^Boubee et Cio , 

9^7^ Hutchinson, G, 3. 1939* Scological observations on 
the fishes Kashnir and Indian ^;11)5七*. Ecol.' Monogr. 
, 9:1^6-132, 

工 nadate, Gcntaro, 1966« Proturans collected "by 七 lie 
Chiba Univercity Scientific Sxpedition to the ITc- 

■ pal Hinalaya,1963. J* Coll. Arts Sci, Chiba Univ. 

, ,. ^(4): ^59. 
349 • Igarashi, S. , MaeJci , A.. Ae & K, 1966. Contributions 

to the insect fauna of ITepal , Part 工, Result of 
the lepidopterological research expedition to No- 
、 pal . Himalaya in 1963* (Special Bulletin of Lepi- 

. dop 七 erologica^l Societ;;.- of Japan , ) 3 alia, L 

SJ, vir 129p. (Pc'.rtl- in Japanese). 
350« 工 nglisy Willi G= S:. 0:^den, C, G。 1965. Iliscellanoa 
ITeiiatodclogica Y hi c tularia dlia'-^-ra sp.nov, f ron 
a squirrel in ITopal. Zool. Aiiz . , 17^(3): 227-231 • 
551. lEJLcia, k, £: Siddijij IT. 1971. Fislies of Jlielun 
with sone records iro;;i tiie Pan;] -lo . Biologia (La- 
• hore ) . 17(1 ); 2?-^A-. 
352, 工 &ii, K:en-Ic-ni,F:L。ht3:i?, J. 8c Bando , 1971. Notes 

. on tiiG Po ami an-Tria s 5 i c boundary in eastern Afgk — 

. . iianistan, with systenic description of Lower Tria- 

• ssic anno no ids. J. Geosci. Osak'a City Univ. , 1^: 
■ 1-13. 

353» Jaiffajpuri, M* Slianin. 1 964 . On P rr 、七: /lencliidrv3 cro- 
nicauda Winslow 1958 (Nena.toda: Pratylenchinae ) 
from Srinaga (Kashrair) , India* Curr. Sci. (India) , 
53(11): 339. 

35^. Janes, Maurice T. 1964. Dipt era fro:— Nepal, The bl- 
ow flics (Diptera : Calliphoridae ) • Bull. Brit. i'.iU5. (Natur. HiGt. ) Entonol., 15(6): I 
355* Javaid, M, Yaqub • 1970. Diurnal periodicity in the 屬 
feeding activity of sone fro shv/ater fishes of We- 
st Pakistan: 工'. Studie t on Ghanna punctatlls and 
Ijystus vittatus > Pakistan J. Zool* / 2(1 ): 101^1^1% 

556, Javaid, M, Yaqub , 1971 • Diurnal periodicity in tlm^ 
fee ding activity of sonc freshwater f islios of W^^- 
st Pcikis 七 an: 工工, Studi^js on Heteropneutes fosGili^s 
and Puntj-gs ^sophorc» Nucleus (Karachi ) , 3(3) : 131* 
144. 

Javaid, M, Y. & Akran, M. 1972-. The langth-weii-ht 

rela 七 ionsliip and condition of seven freshwater fi 一 
- shes of Pakistan. Bull. Dep. Zocl. Uuiv, Panj ab , 
3^>:. 6: 1-27. 

353 • jay J Donald e 1969. AnncyfccL 七 e^d bibliogrsphy on. locusta 
ill Soirtir 人, ea 七 em Asia. Coconut Gpovg , wiiani , Flct, 
Field Iles。 Projects, ii, 29pp» . 

359, J&ya.rari , K , C . 19S8o Geographical distribution of 
prinary f reshv/ator fishes of India, ,'2t3 七 工 rrber— 
nat. Geoer, Congr« , India, '!》、68, Abstrs papers, 

360 • Calcutta , Suppl, , 2. 

360, Jeanne 1 , R. 1960 Un Trechus nouveau de i'Hinalaya, 

Rev« Fraae, Ent* , 27(2): 101-102, 
361 • Jeamel, R, 19^2, Sur lee Trechini des haute s non- 
^ tagnes de I'AgIg Centrals, Rev.f r.d'Ent, , 29(2) : 

87-99« 

562« Jesi,nnet , Alphonse • La f aune norienrie de Tink?. | 

kar-Lipu (Nepal occidental, 5200ri)* Cephalopodec. 
Men, Sec, Geol, Prance , 32: 1-50. ' 

363. Jedlicka, Arnost, 1965. Heue Carabiden auc Nepal ( 
' ColGoptera). Kliubu Hinal, 2: 9^3-107. ' 

3 5^, Jedlicka, Arnost, 1966. We it ere neuc carabiden clug 
Nepal (Coleoptora). Kliuiibu Hiiial. 1(4).- 237-242, 

365. JG\.「G 七七, SljanlGy G. Jr. 19^?3. Ent one logical survey 

of the Hinalaya. XX 工工工 • S1;oiic flleu (Ple^coirtora) f' . f ron 七 lie IIo jjth-We ot (Paiijab ) Hijnalaya., Proc. Nat . 
' . Acad, Sci. India* Sect.B, , 23(1): 320-32$, 
366« Jewett , Stanlc-y G. Ji% I960* Ent ono 1 o gi c al survey 

of the Hinalay?,, XXXI* Nov/ and little knov/n stonc- 
f lies (Plccop 七 ora) frori tliG northwe st (Punjab) 
Himalaya collected "by Prof, Manx • s Third Sntono- 
- .. ; logical Expedition. Agra Univ, Jour* Res, Sci. , 9 
(2): 229-232. 

567 • Jewett , Stanley G. Jr* 1970. St one fly records fron 
the Northwest (Punje.b) Himalaya. Orient . Insects, 
^(4): 481-^2. 

368. Jliingran , A, G* & Varna, N . '1970- An analysis of 
. the ca 七? Jh- statistic g of the coini-iercial f ichery of 

•• . the Gangetic anchovy ^ Soptipiniia phasa (Hanilton) . 
Proc , Nat. Acad, Sci。 India, Sect.B- Biol, Sci, j 
59(1-2): 17-31. 
369* Johnson , Colin >, 1971* Gr;>^p t c phagi dae -At onar iinae 

fron Nepal (Col.)- Senckenb. 3icl.. 52(6) : 43 7— 今 3 9, 
370^ Joiinson, G. 19^71。 Ai:〇ria2?iinc-€) (Col • , Crypt ophagidae ) 
fro'Ji the north er^i parts of tlie Indian sub-conti- 
n^iiG v/ith de script:. ons of seven new specie Ent « 
■ Ijii. Has. -; 06(1277-79) ? L2^2^2. 

371. Joseph, A. N, & Paruio P, 19o9c On a small col- 

loction of "^iiynilid'se (Dipt era) iron Uttar Prade sh , 

India" Orient ,.. Insects, 3(1 ); 73-77* 

372. Jor;hi, Govind , & Pradi.an, S« 1965« Culicine ; cabc— 

」 thine and 七 oxcriiynclii^ins nosquitcoG of Nepal in- 
cluding new country racirds," Proc. Entonol^ Soc, 
Wash. , 57(3): 137-1^-6. 、• 
373* Kano, Rokuro & Sl:Linonaga,S, 1969, Tv;o now species of 

sacrophaGid flies f i^on Nepal (Dip 七 erasSarcopliagi^ 

dae) Pac. 工 nsecrfcs, 11 (2): 191-196. 
37^. Kapoor, Hari Mohan & Saiini, A, 1971. A shark tooth 
fron Zev/an Series of Guryxil Ravine , Kashnir, Men. 
. Pac. Sci, K-'oto Univ. Sor. GgoI. Mineral, , 38(1): 
163-166. -177- 375* Kapoor, -、 U G. 1966. Tiiree new species of Doc-^p-t^ra 
from Nortli-v7e st Kinalayas. Ann . Mag • Natrur • Hi s-v , 
.9(103-105): 339-397. 
376* Xapoor , V« C. 1963, On a new species of the genus 
Anechurg 3c udder from Khac>i Kills, As can, India 
(工 nseci:a, Deniaptera). Proc • Linn . So c • London , 179 
、 (1): 33-36. 

377« Kapoor, V.c. 1971. ^our new species of fruitfliec 
(Tepliritidae ) fron India* Orient;* Insects, : 

573. Kapur, A. P. 1955(1953). Coccineliidae of Nepal. 

;Rec*Indiai; Mus . , 53 ( 3-^ ) : 309-353 • 
379. Kapur, A P. 1960. On the genus Cteipolid S 七 audinger ' 

(Leijidoptera J IToctuidae ) , v/ith description of a 

1107/ species fron Nepal » Rec 。工 ndian Mus - , 5S ( 2 ) ; 

11 5-1 20-. 

380c Kapur , A. :?。 1965*. The Coccineliidae of the Third 
• • Munt Everest Eicpoditicn, 1 924 (Cole opt era ) . Bullo 

3rG 七 * Mug. (Hat. Hist. )Entoinol. ) :3-48, 

3S"。 Kapur , A. P. & Ivripalani H 。: 3, 1961, The nayflics (:-::;• -i 

Epiienioroptera ) from the Nortli-V/G stc x n Einala^'a. 

Rec 。工 ndian Mus.. ,59(1-2)183-221. 
332 c Karanan , Gordan Sc 19?1 . 乂工 X。 Beitrag sur- konntnis 

der anphipoden. oino neue art der gcLttair.t^ Saro- 

throgaiTLvarus ( Ganr^aridae ) au£ Afghani ctan , S c Huff o i 

n.sp, Crusi: T.ceana 20( 2);1 99-207 ^ 
333* Kunip , G. U» 19 63. Manna Is of Ass^n and adocinin^; 

areas: 1 • An anal;>"bical Gtudy,, Proc , Zool . Soc .,19 

(1):1-21, 

384, Kasuya, Tosiiio. 1972. Some inf omations on the grow- 

th of the Ganges dolphin with, a conLient onthe in- 
duG dolphin, Sc i • Rep . v/hale s EeG.Inst(Tol^d) 2^: 
87-103. 

385. Kaszab , Z. 1959« IToue Leptode s-Arteu aus Acien no- 

-、 二 i — 1 .: :_i^,CC.l J . 

bri-- .11... ) » : L —; —1* . ..... i . • 、': "bs 七 eine'r Revision der Leptodini (Coleoptera, Te- 
nebrionidae )^ Acta zool. Acad. Sci, Hung. , 4(3-4): 
3-4-9-363. 

336 • Kaszab , Z. Die Tenebrioniden Afghanis 七 axis auf Grund 
. der Ergebnisse der Sannelreise der Herrn J.Klap- 
' perich in den Jahren 1 952/53 (Col^ ) . Ent, Arb.Mus. 

•■ G.Frev, 10(2): 321-^04; 11(1): 179, Taf. 工- X, 
539 • Kaszab , Z. 1961 • Ergebnisse der Deutschen Afghani — 

' . s"tan — Expedition 1956 dos La nde s sanrilunge n ftlr Na- 
. .• turkunde Karlsruhe. Tenebrionidae (Coleoptera) . 
Beitr, naturk, Porscli. S. W. Deutschl. , 19(3)2 
235-233/ 

390. Kaszab , Z. 1971 • Fuenf neue Tenebrioniden auc Asien 
* (Colecptsra) • Sntonol. Arb. Mus, G.Erey . Tut zing 

Muenchon 21 : 112-122. 

391 • Kaszab , Z。 1973 » TenebrionidGn (Coloopifera) aus Ne- 
pal . Acta zool. Acad. Sci. Hung. , 19(1-2): 25 一 7 斗, 

392. Kaul , 3 . K. Duboy, 〇, P. 1970. Torrenticolo inse- 
- cts of the Himl:iya: 工。 Tv/o new species of Eplie- 
rida. Orient* 工 iis'3ci:Ss 4(2): 1^3- '^X^. 

393- Kaul, B . K . 1970. Torre nticole insscts of tlie Hina- 
laya : 工工, Two n^w Diane sini ( Dipt era : Chirononidae ) 
from 七 iie northwest Hinalaya. Orient- insects , 4 
(3): 293-297- - 

39^. Kawanichi , Takoo. 1971 . Daily activities and soeial 
pcrfctj^jrn of tv/o Hinalayan pikas , Oclio 七 ona macrotis 
and O.ro7/lei , observed at Mt.Evere st . J.Pac, Sci» Vlj. 
Hokkaido Univ. sePc VI, Zool, 17(4): 537-609. 

395. Kernbach, Kurt . 1 965 « Fber einige asisi 七 isciie schv/^?- 

rner nit der becclire ibung einer neuen art aus Ne- 
pal (Lep. , Sphingidae ) . ErgGbn. Forscli-Unternehii**":: .. 
enc Nepal Hinalaya , 1 : 174.-^75. 

396. Kesscl , E. L. 19^6. Dipt era fron Nep. ?、 New specios 1 

of Platypezo. r.nd Callonyia (Platypc zidue ) , Bull. 
Brit. Mu8.. XNatur. Hist,) Entonol. , 17(10) :453-35'>'. 397. Khaouria, H. 1959(1962). Field observatioiis on the 
habits of the Himalayan striped squirrel arid the 
Sikkiu vole in Darjeeling District, West Bengal, 
Proc. First All -工 ndia Congr. Zool. , 1959(1962): 
245-246. 

593. Khajuria, H. 1960(1962). Some field observations on 
the habit £3 of 七 he capped langur and the barking 
deer in the Garo Hills, Assan. Rec. Indian Mus. , 
53:121-122. 

399. lOian, E. , Saiia , M. & Sosliadri, A. E. 1972. Plant pa- 
rasitdc nematodes from Kuriaon hills, India: I, T\7i 
new species of Paralongidorus (Nenatoda ; Longidor- 
idae)。 Nenatologica, 18(1 ): 53 —斗 3, 

400 o Zh?.n, Ec. , Siddiqi, M。 B.. Qyiconiiiia later ale 

r 丄。 sp。 (N'ilnatJodai CriconeinatidaG ) froii Sri.nagar , 
KaslmiPc Nonatologica, 9( 坏): 534- 586 o 

^01 . Khan J Shsanuliahc 1971 * iin ex 七 ince rhinocero 七 id of 
七 he Siwalids , Punjab 5 India* Po'oCc 工 ndlian l^atl. 
Sci. Acado Part A, Phys» Sci. 37(2): 1〇5 — "1〇9。 

402. Khan, M。 H。 1963。 The dating and correlation of the 

Nari and tlie Gag i?'ome.tion£« Geoi, Bull, Punjab 
Univ. 7. 57-65. 

403. Khan, M. S. 1963. Anphibian fauna of distt. Jhanc 

v/ith notes on liabits. Pakistan J. Sci. , 20(5-6) j 

227-233. . 
^04. IQian, 11. S. 1972. CheckliGt nd key to the lizards | 
of Jhangh District, Wo st Pakistan, HerpotologiCc?., | 
23(2): 9^-93. 

^■03* Khanun, Z. Sc Qadri , M. A H. 1972r, Frosli record of 

30 Lie "birds in Wg st Pakistan* Pak c J. Zool, , 4(2):; 
219-221. 

406, Kiauta , Bostjan, 1969 Scientific re suits of the Yu- 
goslav 19^9 Hinalaya expedition. Odonata. Biol* 

vestn. , 20:109-119* _l-30 — 407- Kinins , D、E", 196^. On the Trichoptera of Nopal, 
BuiltBpit.Mus, (Nat. Hist. )Entoiiiol • , 15(2).; 33-55- 

408* Kino 七 o, Shinsaku. 196?^ Alist of the chrysoneiid si.cci 
specinenb from the Himalayas and Kashmir , pre - 
Gorved In the Zoological Museun, Berlin-. Bsa- 
kia, 65-67. 

AQ% Kinoto , Shinsaku , Takizawa, Haruo . 1972. Cliry- 
Gonelid^eetles on Nopal, collected byttiie 
Hoklcaido University Sientif ic Expeditiontto Ne - 
pal Htnalaya, 1968. Part 1. Jap. En^onol. , 
40(4): 21 5-223. 

410^ Kiritshenko , A.N. & Scudder, G.GaE. 1969, A new 

species of Trapezonotys Fiebor fron Kashnir(He- 
nipt e ra : Iiygae i da A ) . 0:cieirb* 工 nsect;s, )s 353-35:'"^ • 
35^. 

^11. Kohls, Glen M. , Clifford, CM. & fioogstraal , 
1970. Ixode s ( Scaphixode s ) nitchelli, ru sp. 
(Acarina: Ixodidae ) , a tick parasitizing phoa- 
sants and partridges in high nountains of Ne- 
pal. J^Mod.Entomol, ,7(3) : 3^8-3 52- 

412, Kornilav, Nicholas A. , Heiss, Emst. 1973. A new 
species of the genuG Aneurus curt is 1825» fron 
Kepal(Henip 七 er£i:Aradidae Entonol, Hec-, and J. 
Var,,85(6):141-146-. 

413* Koul, Sansar Chand , 1968. Birds of Kashnip-. My - 

sore, ^rd ed, , printed at the Wesley, press'* 111;: . 
111p. illus, , fold-nap. 

舞 14, Krai, Bohumil . 1969. Notes on the horpetof i^una 

of certain provinces of Af ghaniestan. zocl^Lirs-by-. 1; 
sty, 18(1): 55-66, 

^15. Kulkarni , S.M. 8c 3hat,H.R. 1972. Neopsylla Kash-^irens: 
nirensic, sp.nov* f on Kashnir, India (SipLona- — , 
tpiLra:H73triGhopsyllidae ) . Orient.Insscts , 5(4); 416 417. 421 ^22 423; Kunor, A. 1972. The phenology of dragonflies in 
the Dehra Dun Valley, India, Odonatologica, 

Kunar, Rabinder. 1973. New records ■ •and a new sub - 
specie G of aphids(Honoptera )f ron Hinachal Pra- 
desh, India. Oriant. Insects, 7(1 

KiiTGshy, A.A. 1971. The Neogene f oraninif eral tio- 
strati-graphy of Eat Pakistan. Pak. J.^ci.INd. 
fies. 14(3): 272-27^. 

Kuroda, Nagahisa. 1965- On the peculiar tail - mol- 
ting of a Himalayan cockoo. Anno t . 2ool . Jap . , 33 

Kuwayana , Satoru. 1970. On the genus Bubasilissa 
foncentral Nopal (Trichoptora s Plirygane ida© ) . 
Mushi. , ^3(1^)51^9-151. 

Kuznetsova, Ya. 1972. A review of the fanllj 
Sphingidae of the Palearctic and Chine se-Hina- 
lay an Faunas . 4^P. Srdthsonian Incrbitirbioix: Wa - 
shington*. (this book is a tranclation: Of u^tlao orig 
original paper pub li shod in 1 9'^ 6 ) . 

Lanbeck, H. J. P. & Kiairta, 3. 1973. On a snail 
collection of syirphid flies ( Dip t era : Syrphiado ) 
fron the Kathnandu Valley and the Khuntm Hinal 
Region (Nepal). Snt . Ber . (iUiist . ) , 33 ) : 70-78 . 

Laninger , H. 1972. Hotos on some terrestrial Tge- 
tacea (Protozoa jEhizcpoda) fron Nepal Himalaya 
(Lhotse Shar). Arch. Protistenkd. ,114(4) :436-^33; 

Lang , J. Sc Lavoca 七,: a, 1966。 Premiers decouverto 
d'unG faune de vortebrets dans le tertiairo 
d Afghanistan et datation de la serie de Banian. 
C , R.Kebd. Se anc e s • Ac ad « Sci • Stsr 。! ) 。 Sci • Natur . (Pa- 
ris), 266(2): 79-82. -182- ^ V 425* Lange , Jttrgen. 1972. Studien an Gaze llansdiSde lit, 

• Sin Beitrag zur. Systenatik der kleineron Gazellen, 
• Gazella (De Blainville ,1816).. S 一 e 七 ierk. Mitt-. , 

• 20(3): 193-199-. . 

^26. Lavkunar , K. S. 1955。 Anoliiier bird watching pilgri — 
. nage to SVv. Tibet-, Jour. 3onbay Nat.^ Hist-, Soc. , 

. 52: 925-951 . 

427. Leviton, Alan E.. & Anderson, S- C . 1970^. The amphi- 
bian and reptiles of Afghanis tan, a checklist and 

key to tlie her:pe"bofaiina。 Proc, Calif-* Acad. Sci-, , 
.58 O): 163-206. 
423, Lay, L. M. , Andepson, J. A . W, & Hassinger, J, t\ 

' 1970. New records of small, riannals fron We st Paki- 

• stan and 工 ran- Maninalia, 3^(1): 93-106. 
429. Lehnann , H. & Nigges (? Imlzs , 1971 • The teratologic c"::: 

off octo of thalidonide in Hiualayan rabbi os. Tax — 
一 icol. Appl. Pharmacol, 13(1 ): 208-21 9-. 

430/ Lewis, D. J. 1964« Diptci'a f rcn Nopal . Sinuliidae^ 

Bullp Rrit. Mus. (iTatur. Hist-. ) En 七 o: 二 ol, ,15(3) : 

291-29^. 

. Lewis , D, J, Siiuliun indicum in Nepal (Diptera: Si- 
nulidae). Senckent.. Biol. , 53(5-6): 3o 7-390. 

432. Lewis , Roberu E. 1968, A new Anc i strop sylla Tounano- 
f f and Fuller, 1-9'^ 7 ( S iplio napt e r a : Anc i st ro p sy 1 1 i - 
dae ) fron the axis and "barking deer in Nepal, J. 
Aparsitcl-. , 5^(6): 1 223-1 2?2. - 

453. Lewis, Hobert 3. I9.69. , A new S 七 enischia Jordan-, 19^2 

(Siplionaptora : Hystricho.pbyllidae ) fron tlio Sikkin 
■lar^e-clavved slirev/ (Soriculus nigresoeng ) . J. Pa~ 

rasitol, , 53(^): 372-876. 
^3^. Lewis, Robert S. 1970, A new genus of bat flea (Si — 
phonaptera: 工 sclinopsyllidae ) fron the Hinalaya g • 
J. Parasitol, , %(1 ): 146-150. 

斗 35* Lev/'.G, Robert E. 1971 . Descriptions of now f las fron 
Nepal "witli noteo on the genus Gallop sylla V/agner, 193 斗 CSipiionaptera: Ceratoph^'llidae ) . J, Paras it ol | 
• , 761-771. ; 

436, Lewis, Robert E. 1971- New neopsylline fleas fron •• 

Nepal. (Neopsyllinae: Hjstriciiopisyllidae ) . J, Pa- 
rasitol. , 57(2): 401-416. . 

437. Lewis .Robez't E. 197^ • A new species of Chaetopsylla 

Kohaut , 1903, irxfe sting pp:as in Nepal • (Sibphona- 
p 七 era- Vernipsyllidae ) . J. Parasitol. 57(6): 1344- 
13^3. 

433, Lewis, Robert E. 1971。 Rovvlo.yella arborea, a new gea 
nus of squirrel f loa from Nepal (Siphonaptera : Oor- 
atophyllidae). J, Parasitol. 57 〈一 )- 1349-1353- 

斗 39。 Lewis Robert E* 1973- New speciec of Palaeopsylla • 
Wagner, 1903 ? fron Nepal p with a discucsion of the 
renota species group ( Siph-onaptora : Hystrichopsyl--'" 
idae ) . J. Parasi/tol, , 59(": 137-197. - 

440, Lobbicliler , F. , Forsterj W, , et;c。 1961。 Lej^id^opijera 

der Deirfcsclieii Nepal-Expedition 1955 Teil 1 • YcrO- 
f f entlichungen dor zoologisciien St aat ssaiimlung Mtl — 
nchsn, Bd. 6, 101-18c3. 

441. Lcelirl, K. & Thielckc, G. 1969. Zur Brutbiologie und 

iS;y-s 七 3iia 七 einiger Waldvoegol Af glianistans • Bonner. 

Zool. Beitr. , 20(1-3): 35-98. 
4^2. Ludlow, F. 1944. The birds of southeastern Tibet, 

工 bis 36: 43-36, 1 76-203 348-339* 
■■*r43 . Lyneborg , Leif . 1970. Tv/o new species of Phppalia ilcicq 

Macq. fron Afghanistan (Dipt. Mydaidao) ^ Bntonol. 
^ scand. , 1(2): 90-92. 

Mahajan, C, L. 1965. Fish fauna of Muzaffamagar Di - 

strict, Ut 七 ar Pradesh. 3onbay ITatur, Hist. Soc. , 
62(3): 440-454. . 
4^5- Mahajaii, Rao'esh, 1972. On two new soil nenatodes, 
DiGcclairioides indicun sp^nov, , and Pimf^ontruc; ju - 
^::glensi ci; .nov. , gron around thxC roots of Ju::lons 
jEOCia in Kaslniiir, India • J, Jl: Ininthol. 46(2 ): 161 44a. MaiibulD , Udciin ChaucUiuiy. 1970, List Of wildlife of J 
Chitt?,gong Hill Tracts, Mannalc and birds. PakisTf; 

tan J, Forest. , 20(2): 225-24^. 

m?, iJahoon, M, S, -i. Ghauri , A-. A. 1970. Protozoan para- 
sites of Rana tipjrina Daudin: A*%onnon frog of 
Iiahor" Biologia (Lahdrc), 16(2): 127-151'. 

*146^ ilalhotra , Y-. R。 196》, On the nucleolar extrusions in 
the developing oocytes of a Kashmir fish, Schizo- 
thorax niger Heckel. 工 clihyologica, 2(1-2)': 57-60. 

449. Malhotra, Y. R. 1970. St idles on the seasonal chan^ 

ges in the ovary of Schizothorax nigor Heckel fr- 
on Dal Lake in Kaslmir, Jap-, J-« 工 cirbhyol-* ,1 7(5) : 
110-116. 

450. Malhotra , Y. R. & Jyoti, M-. K. 1972. A new copepod 

parasite Lernaea Kashmirensis n.sp. (Lemaeidae , 
Lernaeinae ) infecting stone loach of Kashnir. Ve- 
stn. Cesk. Spol* Zcol. 36(2): 119-122. 

451 . Mallinson, Jerny J. C. 1971- The Pigiiy Hog Sug sal- 

vanius (Hodgson) in Northern Assam-. Bombay Nat. 
Hist, Soc. 63(2): 412-^4-23. 
Mandi , Karl . 1965« Ngug Cicindela-f omen und eine 
neu$ Cychrop sis-art aus Nepal . Ergebn, ForscliUnt- 
Grnechi.iens HepaJ. Himalaya > Berlin Lief • 2s *71—"7斗。 

453, Mandl , Karl* 19o5* ITeuo Carabus -- ( Me go iifabrius- ) 

Art en aus Nepal, Ergebn. F or scliUnt e rnehne ns Nopal 
Himalaya , Berlin Lief « , 2: '75 —' 3 斗。 

454. Mandl . Karl . 1970. V/eitore noue Cicindelidac- und 

C arc/u in?, e --f 02?hrn aus Nepal (Col. ) . Entoziol- Arb, 

Mus. G.^rey. Tut zing. Muenciien. 21 : 204-22-^-. 
455- Mandl , Karl . 1970. We it ere neue CicindGlidae- und 

C ar ab ina e ~F o rne n aus Nepal (Col. ) . Sntonol, Arb .Mus. 

G.Frey. , 21:2d3-295. 
456:iiMani, M. S. 1955. Plant galls from the Hinalayas. 

Marco Ilia , Strasbourg 30 suppl . :2l-48; 

-135- 457. Maiii, M. S. 1955. Eirfco no logical survey ot the Hlna- 
layas. Part VIII* Notes on plant galls 1^:boci the 
HioalayaB, Agra Univ. J, Res, (Sci. ),^: 137-^03. 

^53. Mani, M. S. 1959. On a collection of high al 七 i"bade 
scorpions and pGeudo-scorpions.(Arachnida) fron , 
七 he NorthrrWest Hinalaya, Agra Univ. Jour. Rog. ^cil 
3(1): 11-16. 

459. Mani , M. S. 1 962 Irrtro duct ion to high altitude eii- 
tonology. Insect life above the tinberline in the 
North-West Hir:ialaya. London: Mcthuen. XIX, 302p, 

^60. Mani , M. S. 1967. EcolOby and Biogoography of high 

altitude 工 nsectsi* Den Haag roy. 3vo. 斗 86p,, ^■^ tali 
& cBOfigs, 

461. Mani, M. S. & Sairtokh Singh. 1955. Entonological su- 
rvey of 七 lie Hinalayas. Part XI 工工, Second Entono lo- 
gical Expedition to the North-West CPungjalO Hi — 
nalayas (1955) • Agra Univ. J. Rgs. (Sci, ) ,4 suppl, 
1955: 717-739. 

^62, Mani , M. 3.; Ssntokh Singh, Gupta, V. K. & Baijal, 
H. 1956. Entonological survey of tho Hi:ialay?*s 
Part IX。 Fips 七 annotated check-list of - insects 
fron 七 he North^West (Pun -jab) Kiiialayas*. AgT*a。 Univ< 
J. Resc. (Sci, ), 4: 471 -51 2. 

斗 63。 Mani, M. S. Saritoldi Singh. 1957« Entono lexical sii - 
rvey of the Hinialayas « Part XIX, -— FauniGtics of 
high altitude Coleopterc. fron the ITor'^.h-We st Hi — 
nalaja « Agra Univ 。 J Res. ( Sc i 。 ) , 6 : 95 - 1 25 • 

耳 64* Llani , M. S. , Singli, Sc 1961 . Entono logical curvoy Ox 
the Hiiialaya . Par 七 25, A contribution to tho ecolo- 
gy of hic^i altitude insect life of tho North-Wect 

Hinalaya, Proc. Zool. Soc^ 工 ncifi, vol.14-, 17o*2。 p* 
61-135. 

465. Mani , M. S. , Sincli , S。. 1 961 , 1962. Entonologioal su- 
rvey of Hi ralayc ' P::i? 七 26, A contribution to our knowledge of 七 h'3 goo^rapliy of tha r.ltitude of tliG 
nival, z ono s iron the North — Wjg 七 liiualay:!, P:irt 
J,. Bonbay Natural History Soc . , vol. 53, No. 2, 3? ' 

1961 , vol. 59, No. 1 ,2,3, 1962. 
i- ..o:- Manzoor, Ahmed* 1970. Andrabia, new genus and A. Ka- 
shn^rensis, new species (Typhlocybinae : Cicadelli4 
dae ) on the plant tenber ( Zanthoxr/l-uin alatnn ) in 
northern areas of West Pakis 七 an, Pakistan J. Sci, 
and Ind, Res. , 13(4); 407-4-09- 

467-« Martens , Joo*ien» 1971 • Ziir Kenntnis des VSgelzuges i 
in nepalischen Himalaya, vagGlv;arte , 26(1 ): 113-12^ 
• 128. , 、 

^68 • Martens , Jochen. 1971 • Art status von Parus ruf onuch- 

•• . alio Blythc J。 Ornithol, , 112(4)j 4^1 -斗 53- ' 
^69. Martens , Joclien, 1 972. Brmt vorhre itung pal^^arktisc- ; 
, her VGgGl in Nopal Hina'^ayao Bonn, Zoolo BGitr^ : 

23(2): 95-121. 

4 70 。 Martnns ^ Jo che ru 197^= 〇]; 丄:: i one s au s de: i val~-H iiia 一 

l.ixj-<xi 1 c. l-o.o Gaiiuo Sabscon Simon i'^xrachnida , Isclij- 
ropsalidic^.a" ) nonclionb , Biolo , 53(3--^ ) : 307-323 -•. 

471 - Martens , JociiGr. Op J. li ones auc: den Nej-al-llina- 

lajc? s 工工. Ph.'ixanG::-iic'、:3 nnd Sclerosonatidae (A.racli- 
- . nj.da》。 Senokent . Biol. , 5^+(1~3 ): 1^1-21 7 . 
472. Martens , J. & Ri^tLaiainer, Jc 1972e Die VJaldnaeuse 

( ApodeLiiio ) Ncpal.o. Z. Saei,ge"t; 丄 orkd, , 37(3)-1Wf43^ 
473* Martens , Roberto 1969« Die anphibien und Reptilion 
- West-PakiGtaii< StuT'':. G.f2rter. Bei1;r。 NatUuk^lS?: 
1-96. 

4-74 . kathev/, Koshy* 1969? A new species of Degonetus D 上一 

stant (Heraiptera; Pentatomidae ) frou Sildiin, Ori- 

•' erxt. 工 nsects, 5(2)2 1-97-193, . 

^75- Matsunura, Takeshi* I970. Bees fron Nepalsl, Thyreus 
- Panzer (Hynenoptera s Apoidea). Kontyn o 33(^) :31^-- 

317. 

-187- Matsunura, Take slii . & Sakagani , S. F . I971 .. Boes . 
fron Nepal J 工工 • Lasiologlossun albescens , with co- 
ne bionoiiic notes (HyLienoptera, Halictidae)* Annot 
Zool. Jap. , 44(1): 47-55. 

477. Menon, A, G. K. 19^9a. 611 a snail collection of fish 
fron East Punjab. Rec, Indian Mus , ^7: 228-230. 

478 • Menon, A. G. K. 1.9^ 9b. Notes on fishes in the Indiau 
Museum. XLIV, Pishes of the Eosi Himalayas, Nepal. 
Rec. Indian Mus., , ^7: 231-235* 

479. Menon, A. G. K. 19^9c. Fishes of the Kunaon Hinala- 
yas. Jour. Bonbay nat. Hist. Soc. , ^(5) t 5^5 — 

430. Menon, L, G. K. 195^. Fish geography of the Hinala - 
yasn ProCa nat. Ins 七, Sci. India, 22(4-); 467 —林 93-. 

481c Menon, A« G。 K. 1962. A distributional list of fis- 
hes cf t]-' 3 Hinp.layas. J。 Zool, Soc. India, 1^(1 ): 

匕' 》' 力 

^32, Monon.. A。 G, K . Sc Datta ; A . Ko 1964. Zoological re- 
sults of 七 lie Indian Cho- 07a Expedition (1953) in, 

Nepal c Part , 7。 Pi sc g s ( c one lude d ) Psi 1 orhy nc hu s 
Pseudocheneis , a nerv' cyprinid fish fron epal . 

Rec. 工 ndianMus" 59:253-255^ 

433. MeiijenG , Robert c 1970。 Die Anphibion und Rep 七 ilien 

West;—Pakis1:ans。 Ic Nachtrag . Stuttgart « Beitr. Na- 
turk. , No, 216, 5S. 

434。 Mdrtensj Robert ^ ".971。 Die Anphibien und Rep 七 ilien 

Wes 七一 Pakistansn Senckenb. Biol. 52(1-2): 7-15. 
4§5。 Mirza, LI . R, 19^9:. Fishes of ^enus Cyprinion He eke 1 

(Cyprinidae , Osteichthyas) fron West Pakist'siru Pak 

J. Zoolo 5 1(2); 1 斗 1-150, 
436. Mirza,' M. 1970. A contribution to the fishes of 

Lohore including revision of classification and 

' . addition of nev; records 。 Biol.ogia (Lahore ) , 7" 13.' 
487* Mir2;a , I'" R, 1970。 Cultrinse (Cyprinidae , cyprini- 
f oines, Osteiclrbiiyes) fron V/e st Pakistan, Pak, J. 
Sci. 22(5-6): 291-294* 一懂一 488 • rjirza,M.R. A note on the status of Systonus 

• chry 50 Icterus McClelland, 1839 (Pisces, Cyprini- 

dae). 3iologia(Laliore). 17(1):^9-5^- 

489. Mirza,I\.i.R. , 3anarescu,P. & Narban 七, T'.T, 1969, 

Two new loaches from the genus Noenacheilus fron 
West Pakistan* Pak, J.Zool, ,1(1 ): 37-90* 

490. Mirza,M.R. , 3eiiaresc-u,p., & NallDan"fc,T.T. 195^.0, 

• A little known and tiire e new loaches of the genus 
NoeiTiacheilus (Pisces, Gobi 七 idq^e) from West Pakis- 

- tan. Biolcgia<Lahore), 16(1) :47-53. 

Mir2:a,r<!.R. & E:aahjiii;ri,K,M. t971 • A note on the 
fishes of the genus Gly^t otliorax Blyth, (Octei^ 
. • chthye s , Sisoridae ) fron 7;/ est Pakistan with the 
. description of a new subspecies: . 5 iologia( Laho- 
re). 17(2):S7-93.. , 
sv92..Mirza,M.R, & Aiigvi,R, 1972. A note on tiie fish-' 
fauna of Zliob Valley witli the record of Noena- 
cheilus ehadineus Regan from Pakistan, Biologia ; 
(Lahore), 1S(1 ):33-90. 
493.' i-irzajM.R. ?<■ Asgliar,Ali. 1972, Ain:;liibian3 and • 

• Ciielonians of Lahore, 3iologia( Lahore ) , 16(1 ) ;o2- 
82-o7. 

494. IvTirzajZ.B. 1967, Np-tes on tlie ecology and distri —, 

but ion 。f fruit bat Rouge ttus leschenaul 七 i le — 
schenaulti in Vest Pakistan. Pak.J.Sci, ,19(^): 

495. Mi st scheriko ,L.L. ' 1937- Some da 七 a 011 the fauna 31a~ 

ttodea, Mantodea , Phasnodea and Orthop 七 ersi of 
North Aigiianistan,^ J. Bombay Nar.Hist, Soc, . 
39(^): 796-311 . 
^96. Miyamoto , Syoiti. Aquatic Heniptera taken 

by the Kiiialayan expedition of Chiba University, 
1965. J. Coll. Arts Sci. Chiba Univ. ,4(3):307, -189- 497. Mizue,K. , Kishiv/aki,L1. So Take:7iura,A. 1971 . Ttie 

underwater sound of Ganges river dolphins Cgl^ - 
tanista gaiLge~bica ) • Sci. Mp. Whales •Re "Inst • , 
• 23:123-123. 

493. Model , iians. 1969 . Palaeontologische und geologi- 
sciie Unt e r such-unge n in Tertiaer von Pakistan- ^, 
Die tertiaere Najaden des Punoab und Vorderin4icr 
diens. Bayer Akad. wiss . Math. Naturv/iss . Kl. 
Abh. , 135:1-49. 

499. Mo jaadar,V*G* 1973» Some records of insects fauna 
of Gir Forest, Gua jarat ; State, Indian Forest, 
■ 99(^0 2 233-2^0. 

5 00-. Mon^_;a,D*P, , K ?、 lra,D.S, 1971 . Prevalence of mycotic 
nastitis aEion£, aninals in rlariar^a . Indian J, 
Ani::i. Sci. ,^1 (9)P8<13-316. 

1?C1 . Horikawa, Iiuniyasu. 19'o3. On sone pseudoscoppions 
from Rolv/aling Hinial. J . Oo 11 . Art s . Sci . Chiba . 
Univ. , 5(2): 259-263. 

'j)02, Morvan, Pierre . 1972. Carabique s . nouveaux du Nepal. 
Ann . Soc, Ent ono 1 . Franc 8 , -3(4) j 9^33-997. 

5G3 . Moucha , Josef, 1971 • Ergebniose der Tscheclioslo- 
wakischen Expeditioiierx 1%5 - 1967 in Hindukusch- 
-Gebirge. Nr. 7. Lepidoptera, Faunist • Abii. S 七 aa- 
tl. Mus. Tieri^. Dresden, 3(16) :181-135. 

504. Lloucha, J. & Chvala,I、" 1%?. Horse-flies (Dip 七 era, 

Tabanidae ) collected in the East Kindukush V\o- 
imtains , Afghanistan. Folia Parasitol, , 14(2) : 
139-191. 

505. Mountf or t , Guy. 1971 . Nepal; a great conservation 

oppor 七 unity • Aninals, 13(6) : 753-75^- 

506. MuGting, DiGter , 1970. Auf der JabO. nach den tra- 

umfal 七 e'r Parnassius autocrator (Lep^ jParnassiidae 
Entonol . Z . , 30( 13 ) : 1 69-1 77 . 龜 507. :luldierjee , A - 1^- A^G^., Food liab its of water birds 
- of the Suiidarban , 2^~5,arsanas District, Vie 

Bengal . India, J.Bonbay Nat . Hi st-. Soc. ,66(2): 3^5- 
.. . 360. 

303. Muherjee , Ajit Kumar, 1971 • Food habits of water 

birds of the Sundara , 24 Parganas District , West 
Bengal 工 ndials 工工, Herons and bitterns. J . Bombay 
Nat.Kist.Soc. 68.(1 ):37-64. 

509. Mukiieroee, R.F).^ A fieM study on behavior of 
. tv/o roadside groups-: of rhesus macaque (Macaca 

nulla o a Zinmermann) in nortiiern Uo 七 ar Pradesh, 
• J.Bonbay Nat .Hist . See. , 56 ( 1 ) s 47-36 . 

510, -Mukherjee, R, P. , Muklier jee , G-.i3, 1972. Group coin - 

position and population density of rhesus monkey 
•(Macacanulatta ( Zimnemann ) ) in Nortliern India* 
Prinates, 13(1):65-70. 

511, Musser, Guy G. 1970. Specie s-Linits of Rattus brah- 

ma 5 a r.iu.:ci d rodent of no r the a st e rn India and nor-^L 
tliern SurriCL . A-ier. Mus。 IJovi 七,, 2406: 1-27. 

512. Musser, G.iy 1973c ITotes on additional specinend 

of Aittus brahiuae J. Mann, , 267-270. 
513 • rJadchatran , M, 19 70.-= Nepal chiggers. 工, Species of 

the r-^enuG and subgenus Leptotronbidiun , v;ith — 

nonj^nic not;es(Pros"tigmat;arjrror:L"biciJiridae). J.Med. 

Entonol. ,7(2); 145-163. 
51^. Naidu , K . Vananala . 1966, Clieck — Lis 七 of fresh-v/ater 

• Oligochaeua of the Indian sub — corrbinen 七 and Ti- 
bet • Hydrobiologia ,27(1-2): 203-226. 

515. Nakcine , Takeiilko • 1972. Go le opt era of Nepal colle- 
cted by the Hokkaido University Scientific Sxpe- 
di 七 ion to Nepal Himalaya: Lucanidae and Passal- 
idae, Korrbyu, 40(*):41-46. 

• ifcfakane , Takehiko . 1972. Coleoptera of Nepal colle- 

^ - - V. -. L、o -. 一 -^91- '一 r. - '. . .. :':..ri.. cted by the Holikaido University scientific expe- 
dition to Nepal ninalaya : Scarabaeidae . I, — 
•r. .: ••. 二 i:iaGt onliSpBii slfalgina^ 。 ? B.dJDy^fetiCLie , " J^.f ) : 2Efi.tQT 

mol. ,40(2):112-118. 
517. Natii-:^oP.Sl&>39?2:; . St^^^esGo2ietii*^0itinas in habiting 

coocids (Coccoidea: Keniptera) of Darjeeling di- , 
strict , West Bengal, Bull. ,13(1 ):1-10. 
51 S". Naunann, Class, Ni^^tlisiimer, Jochen. 1973* Zur S^u- 
gatierf auna des af ganischen Pamir und des Wkhan, 
Bonn.zooloBeitr. , 24(5 ): 2^7 — 248。 
519- Nayar , J。 1^。 1967。 A contribution to' our knowledge 
of high altitude Syrphide (Cyclorrhapha.: Diptera ) 
fron N «V/e Himalaya : Part 工, Subfanily Syrphinaec A r 
A,,UniVe cJ,Res。Scie , *6(2) s 121-131 , 
520. Nayar , J. 二。 1967. A contribution to our knowledge 
of high altitude Syrpliidas (Cyclorrhapha : Diptera ) 
fron N.M. Himalaya e Part 工工。 Subfamily Erista- 
linae . Agra . Univ . J Re s = Sc i .. ,16(3) : 27-31 . 
521 c Nenenz , Harald. 1963 . Zecl^on aus der Ttlrkei und 二 
Karakorum (Acari , Ixod_idAe), Zeit , Para sit enk , ) 

522. Neuhauser-, H。N, & DeBlase -A^J^ 1971 ^ The status of 

Pipistrsllus aladdin Thonas fro3 Cent3?3.i AsiacM^.- 

nnaaliQ, 35(2) s 273-282. 
52^。 Neville, Melvin K. 1968。 Ecology and activity of 

Himalayan foothill Rhesus nonkeyc (Macao a nu.la- 

tta). Ecology, 49(1);110-123. 
52^. New,ToS, 1971 . The Psocoptera of the Canp.dian TTepaj 

expedition. Can.Entoncl. ,103(2) :138-213 ^ 
525. New, T.R. 1973. Sone Psocoptepa from Nepal* Orient. 

Insects, &(1);1-10. 
536. ITiethaiiner,G. 1973. Zur Vogelwel 七 des af ghanischen 

Panir imd des D^irv/ciz, Bonn. Zool.Beitr. ,24(3): 

270-284. -192- 527. ITiethaininer , G.& Miethamner, J. 1967. Neunachwise flir 
- Afs^anistans vogelwelt. J . Ornitho 1 , . 1 03 ( 1 ) ; 76-30, 

\"528 . Nie 七 hanHier, Jocheri, 1967-.. Zwei Jahro vogolbeobach-fetitiniQ: 
tungen an stehenden Gewassern bei Kabul in Af — 

. ghanistan. J.Crnitliol. , 103(2) :119-164^. 

; Niethanmer, Jocheu. 1970. Die 7mhlia.^use (Microti-. 
• • nae) Af ghanistans. 3onn.zool.3eitr^ ,21 (1t2) : 1-24. 

530. NietliaiiTier , Jochea. 1970, Die Flaiiingos a.u Ab — i 一 
工 srada in jlf ghanistan. Natur urid' (BRD) , 100 
. (5)2 201-210. 

•5^1- Nie th amine r, G. 1973 . Zur Vogelwelt des Af i^anicchen 
Paair und des Darwaz. Bonn. Zcol . Beitr. ,24(3); 270 
■ -284. 

332. Nose^e , Gunther, 1973。 Or-rii uholOj^'ische BeobaclitTun— 

■ gen iin af ghanischen Paiiir . ;^^ (3) !1;^:5 坏… 269, 

533. Nordsieclc , Hartnuto 1973 ^ Zur Ana 七 ouie und 3,yste- 

. natik der Clausilien/XII,, Hiaedusina3 。 工。 Phae- . 

■ dtisen aais Nep?.! una iiire systeii:^ oisciie St e Hung 
. innerhalb der Ijiiterf anilie . Arch ^ Molluskeiik. , 

'i 03 (1-3): 63-35. . •' 

53^. ? ludejecii: W. and Kenoyer . 1925* The ecology of Te- 
hri C'arh:val Kinalaja. Jour. Scol. , *0:129~167.. 

333* O.chG , Georg. 1 966 . Bei 七 r.gge zur Kenntnis der ne- , 
palisclien Gyriiiiden(Col . ; SrgebziuForschun 七 er—. 
nehr.ens Nepal Himalaya j 1:2 斗予一 2 斗 6* ; 

33 Odzudk, Kadzuhisa- 1972. Le"pidotora of Himalayas. 

Nature and Insec"fcs(Jap*),7(9"^s29-35* ' 

■^7* Ohira, HitOO & Becker, Edward C. 1 971 . Slateridee 
(Coleoptera) f ron the Vanadian Nepal expedition 
' . (1967) 5 I. Descriptions of three naw spciec of 
Slieois. Orients INsect s , ) : 577-532 . 

536* Ohira , Kitoo* & Becker, E.G. 1972. Elateridae (Co- 
leoptera) from the Canadian Nepal expedition ( 
1 yf-7)« 11- Deccrr^-^.n.s ..>f four i.o'v ;-vecit;o of < 1967): II. Descriptioiiij o:» four new specie;, of 

Qljljhoiiy /: and Par:\sr:iop 二 v/ith a nc^"' record ti>r . 
ilenlopa f lava (La:: de Cas G. ; Orient InGects, 6(\ -.. 
Lap de Cast • ) Orient Insect Insects, S(2): 13!?- 

3S. Oxiira , Hitoo docker, ::-,^, 1972. iiila 七 Gri::a'3 (Go-r ; 
looptera) froi: 七 lie Oanadir.n Nepal irxi;ecIitioi:i ( 
19'S?); Ill • Dc scri^ot i o m: of new specie 
core ;3 of Di: la , Penia , and i^eocsii^ia iie ,:enu&. 
Orient Insoccs, 6(4)5 >351-:i557. 
5-^0. Ohira , Hitoo :二 docker, ;. C..C. 197^. 

lilatcridae (Ooloox/wora ) frc/n Canadian 7Ie^ al 
expc)di'r;ion ( i9"37) ; 4. LeGcriT)tionc of new s 丄 .g — 
oias recorcic cd: iizie sii^Df an 丄]. ies Ne^ar^c.. ii^^c 
and .n^'-pnoicJ-Tj-ie «, Orient. iLsei—^Sj 7('^ ) ; ^9~77. 
; Oka da , T. 1 ■^•jc.jjj.pi^-^ra t\'Co:L Nopals Crypto oh 3.0- 
七丄、 .fhili* 3rl(:...luSn (l^^atar.HioJ . ,Jjn?"c . 0.] . , 
Supoi.G, 5 — 129。 
Oldroyd, AAli. ."Diptern fron l^epal. ArrL 丄 乂 c: , 

Bull. Bril;.L.us. (Ifatur.Kis-^:. )'i.-'r':Oi.icl. , 1 J (3) 5 2^9- 

1?43. Cldro^'C, H. 1^o4(1 ). A3illdao(Inssct;r:» : ')ip1;or- 
ra) rro::. T!epal, Ann.Uia^.r^etur.TIiGa, , 7( :^); 701 . 
Oreel, Gerald. 1972. I:;'-^ Rissa tridaci'yla f(^r -S- 
r-' ianisx^an wiiMilicIi nac':i>:,e'7i^sen? J.Ornithol, , 

^>^p. "Paoni, H. R. Chhibba, II.K., ^hateja , D. t?. 1972. 

Diatropus narciiallij a no • curculionia fro.u 
Chaiidi^^arh (Colcopterr.. Curculioiidac ) • J, Ks'cui^ 
Hist. , 6(6) :G93-G97. 
^G. Pajr* 丄, II. R. OliJiibba, £• K. , Leor. , 3.^, 'i972. 

Diatropus — :a.:::ish_iL;l a ne./ c ureal ioniclf ro: • C :i- 
c'ii^arli (Oolsopteru. Oi.ircul ionic: as ; ,. 丄、 -inc.s ) • J", :;47. Pande;/, K,C^ & Shrivcstava, S. 1570(1972). A i、'3defrv •••!.'.、' 
sciipcion ol jv/o reptilian ta?ei.:at;ode3 Iro.- Luc — 
kiiCK" Inciian J, Zooltoriy, 11 (3)?123'--128. 

jMm Paulus, Hannw s '">71. Oalo^oa davidis nartensi 
n. sp* aua Hepal , Eiit einer Be s ciranunb^stabelle 
der gi sixer bckannten Vertre ter des Genus Cychro- 
psis (Col. ,Carabidae ). Z. Arbe it sterr . Entoaol • 
23(1): 15-24. 

5^9» Paulus, Hannes P. 1 ; 71 - Nsue P/rociiroidae aus Ne- 
pal (Cole op fcera , HetoroiiLera) , :u.b einer disku- 
Gsion der verwandtsci_aftliclien Verliflltinsse der 
Faiailia • 2 • Arbe it s^e-A . Oe ste rr • I::ntomol .23(3)275 
- 3% 

550. PauluG , Kami^s, E* 1972. Tros: dhaiilagiri n. Sp. 

aus Nepal (Coleotera: Scarabaeidae : Troginae), 
Sencizenb Biol. 53(1-2) : 55-53- 

551 . Potersen, Gaentlier. 1^1 • Bietra^ zur iCeim 七 nis der 

Tineiden von 工; ran "uiid Pakistan : (lepidoptera: Ti 一 
aeidae ) • 3e itr.Biitoncl. 21 (3 一 ) : 2S7-27'l • 

552. PetroFitz , 19:?9, 1 961 . 3carabae(0ol. ) I, II. ( 

Gonuributlon a I'ouii^e de la fauue d * Af {^haniG^a:- :. 
tan, 12). Kuarl . Fysio[:i\ sSllssk. iLuad Forhancil . , 
29, 12: 103-111: 3^1-45. 

553. Petrowitz , Rudolf , 1970* Scarabaeidae aus Indien 

-:'nC Nepal. Z.Arbeitsgemeinsch Oe st err . Entomo 1 • 
22 (-1)-: 17-21. 

55^. Pet^^r , ?. 1963 . Un iiouvel insec 七 ivore du Nord de • 
L'Assain: Anourosorex squanipes schiaidi nov.sbsp. 
Marnnal ia,27: 444 一辑 5 • 

555* Pillai,R.S. & HingoranijB.H. 1971 - A population 

census of Chital or spotted deer Axis, and some 
other wild animals in Dehra Dun Forest Division, 
Uttar Pradesh , India • Eec* Zool.. Siirv, India . 62 ( -195- 4): 227-253. 

556* Pilleri , G. 1971. Ueber das Gehirn des Gangesdel- 
phins. Rev.Susse.ZooX, 78(4) : 777-782. 
557* Pilleri, G. 1 972 . Einige Beobachtungen ttb^r Habita^ 
und Verlialten con Platanista gange t ic a ( Roxbur gh^ 
1801 ) in Ostl:)engalen und Indien. Rev. Suisse '. j?.^. ,7' 

zool., 79(1): 227-1 3^5- 

553. Pope , C.H. 1935. The reptiles of China, in Natural 
history of .#:sntral Asia, vol. 10. New York, Aner* 
Mus. Nat. Hist, 

339* de.Poiisargues, Eugene . 1898. Etude sur les runin-- 

ants de I'Asie centrale . Men. Soc- Zool. De Fran- 
ce, vol. 工 I, 1393 

560. Povolny , Dalibor, 1966, The discovery of "bear Sele- 

narctos thibe 七 amis (a.Cuvier, 1323) in Afghanis- 
tan.Zoll.listy, :305-316. 

561 . Povolny , Dalibor. 1969. Einige wichtige Befundc pa- 

le arktiscber Gnorinini aus Afghanistan und China 
(Lepidoptera, Gelechiidae). Acta Entomol • Boheno- 
slov. ,66(6);373-5e. 

562. Povolny, D. & Daniel, LI. 1966. Sone findings of Pa- 

rasitic Dipt era fron warn — blooded vertebrates in 
the Hindukush Mountains and lower localilies of 
Afghanistan. Cesk.Parasitol. i370-17B, 
563 • Pradlian, Shreedliar P. & Brydon, H.W. A record 

of Anopheles f ilipinae in Nepal. MosquilK) News, 
20(3); 31 9-320. 

56^. Pramanik.M^Li. 8i Raj^chaudliur i , D . N , 19G3. A..nv3w spe- 
cies and a new record of soil LiiteG(Acarina: Lie - 
so stigmata) fron We st Bengal , India. Orient •Inflects, 
sects, 2(3-'4-):353-355. 

565. Prasad, ¥• 1967* New record of mites for Bihar. ;u) 
Sci. Cult,, 33(6): 297-293. 

-196- 566« Prasad, J* & Jha, K* 1969* Variations in nenatode 

populations as affected by soil conditions of Biliar • 
Indian Pliytopathol. , 22(3): 31^-321 • 

567. Pretznami, Gerhard* 1966. Zur Kenntnis der Potanoni- 

den(Crust • ) Nepal. Srgebn. Fo rBcliUnt e r nehne ns Ne- 
pal .-Himalaya , 1 : 543-343, 

568. Pring, N. G. 19,1, ! Totes on Sheep Grazing in Coniie- 

rens Forests. Indian Forester, Vol. 57 > I" 431 - 435. 
$69. Pruthi , H, S, & Ba 七 ra., H. I960* -Inportairt pests 

of North-West India. 3iill。 Coun" Agr, Res, India, 
No. 80: 1-113. 

570. Puget , Alain, ContribirbiiiorL A 1, etude des .oise- 
•' aux du nord-Est de 1 » Afghani si: aii。 ThSse Doct-. Fac . 

Sci. Toulouse , 436 page s « 

571 . Paget, A. 1-70, Tetrg.og allu3 hirxala yenGis hi nala yen??! 3 

sis Gray en Af ghanistaiia Alauda j 169—175。 

572. Puget y A, I97O0 Observations siir les psittacides vi- 

vanl" on Afghani static Alauda . 3^3(4) ; 306-309- 

573. Puget 5 A- . Ochotona r. .HufGscens (Gray,1o42) on 

Afghanistan and its raising captivity 。 Mammalia, 

^7^* TM^ct J A。 197'i c Observations sur Ic Macaque rhesus, 
Macaca nala 七七 a ( Zimnermann 1 780 ) , en Afghanistan. 
Mammalia, 33(2)2 199-203. 
575* Puget 5 A« 1971 * Observations sur 1 ' avif aune nedif i- 
catrice de I'etang de Binihe sar ( Chanane Qala Hach- 
matran) .dans la proche banlieue de Kaboul en Af gh- 
■ anistan. Alauda. Rev. Int. Or 七 hoi, 39(2) :139-144. ' 
5l5^ Txiset, A« ^972.^ Contribution a tude du squelette i\ 
de 1 ' ochotone Afghan; Qctiotor if escens ruf escens 
(Gray 18^2 )• Bull. Soc. Hist .t, Toulouse , 103: 
(^•2): 69-99. • •■!,• 
^577. 'Pnsetf A, 1973* The AfQh.a.n pike (Ochotona rufeGcens 

inif escens) ; A new laboratory aninal. La"b. Anin.Sci. 

-197- • 23(2): 2^3-251 . 、 
376* Puthz, V. 1 971 . Zv;ei neue Stenus-Arten as Nepal ( 

Coleoptera, Staphylinidae ) : 106. Beitrag zm? denn^^ 一 
tniG der Steninen. Koleopterol. Rimdsch. , 49:177- 
131. 

579. Qadri, M.. A. H. 1963. Zoogeography af fresh water fa- 
una of Indus Valley ♦ Pak. J* Sci» 工 nd* Res. , 11(2) 
1 99-203 • 

530, Quednau, ? . W, 1973. Taxononic notes on aphids from 
Nepal and India with descriptions of a new geittis 
and two new species (Homoptera: Aphididae ) . Can。 S 
Entonolo , 105(2): 217-230. 

531 o Raina, M. 1970* On the noibpliolosy of Ganguletera^ 
kis sp-umosa ( Schne ider ^ 1 366 ) Lane, 191^1- f-Ton the 
intestine of corrincn rat (aaut us ra ttuG ) in Kastoru? 
Kashnir Sci. , 7(1-2): 9>-93。 

582. Raina > Maha.raj Krisheru 1*571。 On the morphology of 
Pro G tlio goriiniu 3 put s chlco v; ski i Slcrjabin, 1 51 2 from 
the eg-:^ of done stic hen in Kashnir <> Zool。 ioiZ;; 
137(>-6): p2^-327c , 

583 e Raina , M. I", Dhar, R. L. 19*72。 On Canallanus fote- 
dari n. sp» (Nenatoda: Spiruridea) f ron the intes- 
七 ins of Nenach-ilus Kashmirensis in Kashriir. India' 
Jc Helninthol, 46(2): 157-160. 

584. Rajagopal, Agaran Sreenivasa。 1975, A new species of 
slug (Styloinina 七 ophora: Arionidae ) fron Kiinaun Hi- 
malayan Range , We stern Hunalayas. Zool, Anz. , 190 
(5-6)r 416-420^ 

535. Ramakrishnan, U. & Randas Menon, M. G. 1972*. Studie.< 
on Indian Typhlocybinae (Homoptera: .Cxcadellidae ) 
工工, Ten new species of Typhi ocybini. Orient. Inse 
cts 6(1): 111-129^ 

586. Ray, H, N, 1960.. Exo-eiytlirocytic schizogony of a 
nalaria parasite in the Hinalayan flying squirrc Petaurista inornatus Geoffrey.. Proc^ Nat. Inst. 
. Sci. 工 ndi£u Sect- B:3iol, Sci. , 26(Suppl* )-1 - 5, 
^37. Rebnann , Otto^ 1970* A contribution to the knowledge 

of the genus Megachile Latreille Hymenoptera., Api^.- J 
• dae( Re suits of the German Afghanistan Expaditjion 
-' 1956 of the state collections for natural science 
of Earlcruhe. Beitr. ITa 七 urkd, Forscii. Suedwestdts- 
cl" 29(2): 15>-159- 
538 • Re inert , John F. ^37^* Aedes r^ouldi: A new species 

of the , suiigenus Aedinorphus Theobald from -V/es* Pa- 
kistan (DipJrerarCulicidae ) . Pro" Entonol. Soc, 7^ 
(4): . z^59i^67. 

539« Richter, Helmut.. 1970* Sy s t em t i sc h-Taxo nomische Un- 
tersuchungen an palaearktischen We i s s z ahn-Ap i't zmz ~ 
eusrjn der 七 "bung Crocidura : 工. zur Sys 七 eGatik .nind 
Verb 七 eitrurs 'af ghanischer Crociduren (Mainsalia , In — 
^;ectvGra, Sor 丄 ciciae)。 Zo〇l* Abli. (Dresden) , 31 : 269 

590. Riploy, B. Dillon, 工工 * 1 951 - A s;>Taopsis of the birds 
■jf India and Pakistan. Boabay^ Bombay Nat.* Hist, 
. Soc. • • 

591^ Rob art J* 1970. A note on the pheasants of West 
Pakist'aru Pakistan J. Fort^st. , 20(4): 3^9-326. . 

592. Roberts^ J. & Vielliard, 1971^ Conment4;Lres 
sur le Grand Pangolin 工 ndien Manis crassicudata^ 

' Mammalia. 61 0-61 3-. 

593* RohdiBiKioxf^. B. B . 1966. Diptera from ITepal • SardophsGi 
agidaa* Bull. Brit^ Mus* (Na 七 ur. Hist. ) Ea^oiaol. , 

faLu;iiV73l, H L. 1960. A new neotropical element (Ano- 
ploteraes) in the Indian termite fauna, with. ful, 
ler description of A,Shiloncensis from Assam, Rec.. 
Indian Mus^ 53(3-^): 159-1 63.. • ' -199- 595. Hoonv/al, M,L* 197^ . Taxononical and biological ow^rv 

servations on bark beetle:: of genus GharphQbon:ia 
(Coleoptera : Scolytidae ) from West Pakistan, V/e 
tern Himalayas and Central India* Z « Ange w ♦ Sj^t om o 1 , 
nol., 67(3):305-316. ' 

596. Hooiiwal.,M.L. & Guha - Roy,S 1966. Varibility in size 

of body parts and skull in the Manipur rat , Rat- 
tus rattuG bullocki. J. Zool.Soc.India,13(1 - 2〕: 
^6-63. 

597- Ross, H,H. & Hanilton,E:,G,A, 1970. 4 new genera and 
9 new species of apb.ids(Honoptera ) from West Ben- 
gal, Inaia, Orient . Inse ct s , 3 ( 2 ) : 1 69-1 63 , • 

593. Roudier, A. 1963« Un Dslc 七; 7I0 七 us nouceau de I*Hi^-^ 
laya(Col. Curculionidae ) . Rev. Franc , Entonol. , 
30(1):63-78. 

599. Rjf , Walter. 1962. UebSr das Genus Haplophylloceras 
(Annoncidea-) in den Spit ir- Shales von Nepal • Eco- 
■logae.Geol.Helv. ,55(2):317-326, 
•600, Santapau, A. & Abdulali, H. 1961. Scalp of the abo- 
wnan . J. ' Bonbaj nat .Hist.Soc. ,^81 261 -263 • 

601. Saxena , ]D,3. & E:xml,;B*N* 1966(1969). Fisii and" fi- 

sheries of Jamrau snd Kasiimir State ^ Part 1 • Fi-r 
sheries resources and problens, Ichthyologica , I: 
Kanpur, 5:^5-52. • 

602. Sawtiney, P.G. & 3edi,Sg.S. 1972, Trace element of 

hill feeds and f odderG: 1, Fodders of Kunaon 
range , district Nainital > Uttar Pradesh, Indian 
J^Aniri.Sci.. ,^2(§) :659-662. 

603- Sawhney, P.O.. & 3edi,S,P..S. 1973* Hae;uoglobin sta- 
tus of aninal s in the hilly areas of Hinachal 
Pradecii. 工 ndisn J.Nutr.Diet. ,10(2):%-99. 

604. Schafer, 3. 1959. Schneesench-oder Til:etb^!ir^ Natur. 
u.Volk,89: 159-1 95. Schaller , George 3. 1959. Observations, on the Han- 
gul Ivasiinir Stag, (Cervus ejlgphus haiij^lu Wa - 
: . gner);. J.Bonbay Hat .Hist , Soc . ^^6(1 ) ; 1 -?. 
406. Schaller, G.B, 1970. Observations on the Ililgiri 

taiyg (Henitrag;us hylocrius 0^:jj.by , 1836) . J.Bcii- 
ba^- imt. Hist. ,67:365-339.. 、 

607. SGhalleta?, George 3. 19?1 . On the behavior of Ka- 
•• shnir uarklior (Capra f alconeri cashniriensis). 

Mana2|lia. 35(^): 546-566. 

608. Schmid,^ F. 1966. A prop o 3 dec l|.niteG de. la zone 

palAarctique dans I'Hinalaya o.u lee Limnophlili- 
nes 工 nde(Tric]ioptera), Acta 2ool .Acad • Sci .Hung 
1 2 03): 363-365. ' 

609. Schneider, ?, & Djalal ,ii、S. I970. Vorkotmn und 

Haltung der Oe st lichen Konigb:|iene (Apis cerana 
• Fabr* ) in- Afghanistan* Apidologie ,1(3) :329-3^1 • 

610. Schuett , Hartv/ig. 197^« Einige Sue sswasseirnollus- 

ken der zentralen Hociitaeler lli&pstasiens. Baste— 
ria, 57(1-2);31-53. 

611. Sefegal , K.J. 1959. Tow new fish ^ecorm Assam, Joum 

Bombay na1:,His 七 • Spc • , ^6:1^7--')-^$. 

612. Sewis, Bobert E. 197'' • A new gerAiis and species of 

flea f rori the lesser ^iant frying squirrel In ITe- 
pal(SiphorLaptera:Ceratpplillidae ) • J .Payasitol. 
. 57(6)j135^-1^61. 

613. Sliaii, A.M. 1959. Bees in Kashmir*. Gleanins Bee Cu3:- 

ture, 37:424^25. 

414. Siiarna , P.L. & Bhalla,0.P.1964< A survey atndy of 
insect pests of econorfiic importance in Hinachal 
Pradesh. Indian "Ent, ,26(3J - 35§* 

6I5. Shama , T. & Raman, R. 1973- Variation of constitu- 
tive he te rochroinat iir .in the sex chronosomes of 
tljig^odent Bandicota benp;aler;sis "boiipjalensis ( 
^^ray). ChroaosGina ,41 (1 ) 3 75-84\ 一 20"}— * • 、- 

61^. Sheals, J.G. 19^5- Prinitive Crytostigriatidlfcites fx 
fron riiododendron forests in the Nepal Himaiay^,. 
3ull.3rit„Mus.(Natur.Hist. )Zool. ,13(1):1-35v * 

617. Shma , Hiroshi. 1970, New species of Actia S.str. 

from Hong Kong ari'i.^epal (DipterajTachiBidae 

Pac . Insect s , 1 2 ( 2 ) j 273-277 . ' i 

618. Shulcla, S.P. I960. Bntor.ological survey of Himala- 

ya* XXX e OQ some Qhrysonelidae (Coleo-ptera) f ron , 
the Horthwe st (Pun jab )Hinalaya . Agra Univ, Jour.^Jt*. 
Bes。Sci. ,9("s65 - 83, • '、 

619. 3iddiqi,M.R. JOiarijS.H. 1963. Trichonchiui:! n.g. ( 

NencT^todatCsuapydoridae ) , with de scrip 七 ions, of two 
new species from tea soil , Assaa, India . Neizato- 
logica, 9(4):641-645. 

620. Siddiqi , M.S.U. 197^('1971) Notes on a collection 

of sone shews fron V/est Pakistan and Kashmir • 
Rec.Zool.Surv.Pak. 2(1):1-15. 

621. Silas , E.G. 1960. Fishes from the Kashmir Valley. 

Jour. Bon;t>a5-' Nat. Hict.Soc. ,57(1 ): 66-77. 

622. Siinnonds , F. J. 1960. Record of plutella naciilipe- j 

nnis Curt, and sone of itc parsites in Kashnir, 
India *0311131(1* 3nt., 92(4): 273. 

623. Sins, R.W. 1963. k smal collection of earthworms 

from ' Hepal(Mee^ascolecidae : Oligoohaeta ) • J •Bombay 
Natural Kist.Soc. ,60(1) $48-91. 
62^. Singly, J. P. 1968. Insect f^iuna of Tarai ( India ) , 

foothills of the HiLialayass 工工 •Orthoptera* Lab- 
dev,J*Sci.Technol.,6(1):16-.19. 

625. Singh ^ J. P. 197C.- A sttidy of Bihar haihar caterpi- 

llar, Diacrisia obliqua Walker: A review. Lab - 
- dev • J • Sc i • Technol • Part 3. ,8(2) : 72-75» 

626. SinghPruth, Hen, & ifa1;]iur,C.B, 1962. Locust re soar 

ch in ths I ndo -Pakistan sub-continent . Sci.Cult. 
28'(9):M0-^'13. -202- 627. Singh , Santokh. 1957-- Entomological survey of Hi- 

malaya , Part XXI-. Notes -en some Coleoptera colle- 
cted by Pro:f.*M*、Mani' s Entomological Expedi- 
tions to North — West Himsilayai, Acra, Univ. J. Res-, 
(Sci,),6:57-61,. 

628, Singh , Santokh, Entomological survey of the 

Himalaya. XXIX, On a collection of Nival Chi - 
ronomidae (Diptera ) from the North-West (Punjab) 
Himalaya . Pro c- Nat * Acad, Sci . India . Sect* 3. 28 
(4) : 308-31^. 

629- Singh, Santokh-. * 1960. Fauni sties, ;$?axonomy , field 
- ecology, adaptations and zoogeography of the high 

altitude insects from the North — West Himalaya'^* 

Agra . Univ . Joiir- Re s . Sc i • ,9(1 ):89-91- 

630. Singh , Santokh^ 1961 . Entomological survey of Hi- 

malaya . XXXII、 A note on the larva of an appar- 
ently unde scribed species of Deuterophlebia Edw-, 
(Deuterophlebiidae : Diptera , Nematocera) froxa the 
North— West (Punjab) Himalaya. Agra Unv* Jour.. Res* 
6ci. ,10(1)^:109-113. 

631 . Singh , Aantokh^ 1963* Stitono logical survey of the 

Himalaya . XXIV-. Fourth and final Annotated che^ ■ - 
cklist of the insects from the north- ;;e st (Pan- 
ab ) Himalaya. Agra • Univ» Jour-, Res. Sci. ,12(1 ): 
363 - 393, 

632* Singh, Santwkh. 196?, General conspectus of high 

altitude insec-ts from the north.-v;e3t Kiinalaya. A' 、 二 
Agra . Univ, J • Ee s . Sc i . ,"! 6(5) 

653. Singh, Santokh. & Baijal,H,N* 95^. Sntomological 
survey of the Himalaya* II. 一一 On a collection of 
Odonata, Agra.Univ. J.Rfis. (Sci. ) >3-:385-399. 

-e^^i. Singh, Santokh. Gupta, V-K- & Krishna, 1955. 

Entomological survey of the Himalayas . Part X 工工- 
3^.c . - -.:1 6:inotr'-::3w i^^^i-l L^t of 二— OoG 七; ^ —二 ^ .o 635, S3 7, Second annotated check-list of inse^vts Zt:ou the 
North-vVest Himalayas, Agra Univ. J.Res.^Sai. ) 
suppl. 1955:657-716. 
Singh , Santokh , Baikal »H.N. , Gupta , V • K , 8c Matliewit . 
1955* Entomological survey of the Ki,aldyas. 
Part XIV* Notes on some insects collected by the 
Second Entomological Expedition to the ^c^i^ 
West Himalayas (1955) » with descriptions o/ ttitee 
new species of Odonata . Agra .Univ. J. Res. (Sci/), 
斗 suppl, ^955: 741766. 
Singii, Santokh. & Gup 七 a, V.K. 1956. Entomological 
survey of the Himalaya . Part XVII. Third annota- 
ted check-list of insects from the North -We st 
Himalaya . Agra • Univ . J.Res. (Sci. ) ,5: 3^3-^2 • 
Singh, Bantoidi , Baioal ,H.N . & Mattiew, K. 1956. En- 
tomological survey of tiie Himalayas .Part XVIII • 
notes on some insects collenibola. Agra. Univ. J. 
Res. (Sci. ), 5:369-376. 
Singh, Santokh , & 工 pe ,工 1 196?. A new species of 
PhytQAYza Fallen from. Western Himalaya (Agrony - 
zidae ; Dipt era).. Orient, Insect, 1 (1-2);61-64. 
Singh, Sawai . 1969- Pif teen new species of Jassids 
(Cicadellidae ) from: Kiiaachal Pradesh and chan- 
digarli. Res. Bull. Punjab Univ. Sci. ,20(3-^):339- 
^61. 

640. Singh, V.3.. 1969. The elephant (Elephas maxiinus 
niv. J. Tj:) :j • 3* ILinn • ) in Uttar Prade sh , India* J.Bonhay Nat. 
Hist.Soc. ,66(2):239-250. 

Sitoh , Kazuo 8c Abe , A. 1969- Chromosome number of 
sone Himalayan But 七 erf lies (LepidopterarDanaidae^ 
Nymphalidae , and Lycaenidae ) • Kont^oi • 37(2) : 
257 - 253* 

Skopin , N.G. 960. ITeue Tenebrloniden(Colooptera ) 

-204- 1 633, 639- 642. , ... aus Zen-bral?,£ien, Li Ann. Hist, Hat.Nus. I^ct .Huiit^;, , 
Zool" 52:29>-311. 

• 645. j^kopin, 1.961. Neue Tenebroniden(C5oleop 七 era) 

a H Ze ntrala s ie n , 工;^, nebst einigen systemat; 丄 schen 
' •. • sovjie syno njml schen Bemerkungen. xian.Hist •Nat.;' 
Hung* , zool- , 53 : 3B1 -406. 

• 644. Siaetana, A. Be Daniel, M. 1970* Sone Anoplura from 

• •■ small- meupnals in Afghanistan. Folia Parasitol, 

' ' : (Praha) ,17(^) :29 9-365. . 
645. Smitli., Kenneth , G.V* Diptera froLi Uepal. En — 

pikidae* Bikll. Brit.Mus, (Natur.Hist. ) SntoDol . , 

17(2):61-122. 

645, Sohi, A, 3. 1972. Cestius(Cestius > indictis , nev; spe- 
cies(Homop 七 erasCicadel-lidae ) Froin Puaoab, Indiau 
Proc. Sntonol, Soc. Wash." 74($): 516-320. 

• 647- Soika-,A.O. 196^(1966). Euuenidi raccolti dalla spe - 

dizione Schaefer nel Tibet meridionale e SiiJ^icu 
Boll .Mus. Civ. Stor.Nat . Veaezia 3 1 7; 97-1 22* 
64-8. Sood , Mohender L, 19.72 • Gapilaria cae ruj-t>a ii. n,sp* 
(Nena toda : Trichuridad ) from s. gr^y must slirew , . 
Crocidura cae-ni.le4 f rori . Luclaiow , India . Zod>l« 
Anz. 'O88(1-2)s97-l00. 
. 649. Sood,iif-L." & Parshad, V.R. 19?3- Hepato.jar.lais ban-{ 
dlco'ti f=r.-aov. from rodent^s In Punjab , India • P4 - 
. 5^sif-^^l^sy-f 66(1):19-;:'f- 
6>0. S>oq^^^ T,D, 1956(1959% Fauna ofthe Kashmir Valley: 

txxw!h^>3. fiec . Indies. I^Ius . , 54( 1 -2 ) : 1 . 
(尸" J^"td, T. ^ Chisturvedi , Y . I968 . On two new neoa — 
tode species of "b^e genus Di-p3.Qtri-e:ia Hailliet 

Henry , 1909 froii: Napil-and 工 ndi^i, J..Zool, Soc. 
India, 1 9(1-2 ):155-136. . 
6^^- SonthwicK^C.H,- & Siddiqi,M.R. 1968. Population 

trends 01 rhosus morJkeys in villages and towns ct. .:;]ar'bneni India ^ 1':^^^*> J .AnLa;.iJ- iJco 丄,、 3? 
(1):199-2CW-. ?、 
655; spencer, Kenneth .A. 1*355. Daptara from. Nepal . Agixj*^ 

• myzidae. Bull. Brit. Muc^. (Natur, Hist. ) Entomol. 、 
■ 16(1): 25 - 31- • 

654, Spillet, J. J* & Tanang, K. M, 1966, Wildlife con- 
• servatiou in Nepal. J. Boiotpay nat« Histi, Soc. , , • 
.6?: 力 • . , , 

655, St ebb ins, -G, L, 1940* Srudies in the Cicliorieae : Bu- - 
b/aea and Sproseris, endemics of tiie Sino-H'iaala-. 

. /f^n region* Men. Torry Club, 19(3)s1-76.f .1-17* 
856. Sti^acey , P.D, 1957- On the Status of tlie Great lu — 

• dian Pliinoceros (R. unicornis) in Nepal , Journal j 
Bombay Natural History Society, Vol. 5^, No. 3 jP- 

- 763-766. 

657. Stresenann., S. Meise, W. & ScMnwetter. 1937,33, 
Aves Be iCikianae zut Omithologie von Nordwe str:...-.:-!: • 
-. Kznsu naoh den ForsohungGii von V/ater Beick in den 
Jahren 1926-1 95? • JouDCnal ftlr Ornithologie 35(3)$ 
5755 1937. 86(a):171-222, 1933. 
650* Stroyan,H«Ii-G, 19^3. A new ginus and species of 

Srio sonat inae (Hoinoptera : Aphido idea ) fron the nor 一 
th-we st HimaiA^'as. Pro c • Roy « Snt orio 1 . So c . Lond . 3 > 
3?,(5/6):61-85, 

659. Sabla, 3,A. 19 7。 • Studies on the functional ana - 
tOLxy of tk allaeiitary canal : 工 — 7"* On the func — 
七 ional anatomy of feeding apparatus and the mode 
of feeding off ive Kashiair fishes. Kafshrnir Sci. , ' -| 

660. >Subrananian, G,& Singh, K.S. 1962. Incidence of 
"blood parasites in birds of Kumaun region. In- 
dian Jour, Microbiol, ,2(4) : 161-1 64. 

661. Suzuki , Seislio, 1 966 • Four phalanigids fro;^ Ess' 告 
■u^z^. -ii-i^^l'-v: . J,-^^二 So ol • , 1 'A 2)5101 -1 1 人'' • • A tern Hin:il:i;7r、s。 Jap. J.Zoolc ,15(2):1〇1 一 11^, 
662-. Suzuki , Seisho. 1956。 The phalansids of Hiualayan 

expedition od Chiba UnivGirsity 1%3. Jap. J. Zool. ^ 
15(2V. 115-124. 
GG3- Sw-i'x , Lawrence ?/. 1962. The hsrpotology of Nepal : 

A history, check lict , and zcogeolographical ana- 
lysis of the herpetofauiia. Proc 。 California Acad. 
Sci. ,32(6):103-1^7. 
66^。 Swan, Lawrence W. 1970. G-olse of the Himalayas. ♦ 
. Natur.Hist. , 79(10) : 63-75. 

665. Taber, R.D. , SherijAoN. & AiimadjM.S. 196?. Maximal s 

of the Lyallpm? Region, West Pakistan. J . Mannal . 

666, Takada , ' , Ha j inu . 1970. A nev; species of Binodoxys 

Mackauer fron Nepal (Kymenoptera , Aphidiidae ) . 

Konto^a, 33(2) :42-^^, 
667# Takagi, Sadao, 1972. A nicropterouG dolichopodd 

fly fron Nepal Himalaya (Diptera). Jap. J, Bnto- 

nol. , 40(2): 90-99. 
663. 'Takagi , Sadao . 1972. Pour new species of Diostracu 

Loew from ITepal (Diptera, Dolichopodidae ) . J,H;vfc 
. Kis 七. 6(5):521 — 5 斗 6. 
669- 'Tananini , L. Velis af finis namssii nilii del 

Hindu-Kusli Or . Atti . Mug .Civ. Storia Fat , Trie ste , 

670. Tandan, B.K. & Singh, K:。S, 1964。 Ophiyo cotyloide s 
'• da si spl n. (Ge stoda : Davaineidae ) fron a liinala- 

yan barbot. Zool.Anz. ,173(6) 

671 . Tandon , R. ^. 1970. The ampiii— Dian genus of anplii - 

st ome s , Pseudocliio rch i s Yanagut i , "1 9 53 , re c ove re d 
froH ciielonians at Luc know , and its synoiiyizlty 
with genus KachugotreiJia Dwivedi, 196?. Folia Par — 
ai;5itcl • (Praha ),17(^): 293-297. 一 207 — •572. Tchemip. Odette , 1961 . The snowman and conpany. 173 

l^abes. London, R, Hale Ltd: 
673 « Tev/ari , A.P, 1550。 :::〇七3 on a ncv/ species of Arche- 

gosaurus f rou the Lov;er Gondv;an?.s of Risin Spur 

(KaslTriir)o Curr.Scio ,29(^-0 : 144-1^5. 
6 7 斗, Thor.ia.s , 0, 1 922 New and interesting namnals from 

the Mishne Hills. Jour « Bonbay N.H. Soc. 23 ; 

^23-431 。 

575* ThonpsDii, ?. Christ ian. 1964/65, A new Sphagina 

f rcn Nopal ( 'JBiptera : Sjrphidao ) . Bull , Bro oklyn En- 
七 GiaolaSoc, ,59/60 J 42-^5. 

676. Thiede , V/alther. 1956. Die Verbreit-ung des Rcog- 

clienkelG , ) Triiiga uo 七 (1. ) . 1 9 .Mitt • Zug und 
LTberwinter-uiig in Zentral-und Ostasien. Zoo 1 . Anz • , 
177(1-3) :2Qa'-211. 

677. Thiede, Wal 七 her & Thie,U. 1973. Zur Biologie dec 

T'urrif alderx( ?alc o 七 inirunculus) in Nepal, Bonn, Zoo] 
Bei 七 r. ,24(5): 235 - 290. 

678. Tichoo , Ratni. 1970. On the morphology of Haeniato- | 

loechua alnorai (Pande ,1957) from lungs of Rana | 
cyanophlyc ti s in Kashnir: 工, General ragj^hi^g^^it 
cuticle and nusculcture . KaGhiiiir Sci, , 711-2):'' ! 
156-167. 

679. - Tikader , B。 K。 1966。 Studies cn some crab-spider 

- (Family: Thonisidae ) from Khasi and Jaintia hills 
Assan, India, Proc 。 Indian Acad. Sci* Sect, 3. 
64(1):3-61, 

630. Tikader, 3. K. 1967 , Studies on snne Salticidae 

spider fron Sildcin, Hinalaya , India 。 Pro" Indian 
Acad. Sci. , Sec 七, 3. 66(4)r1 i7-122, 

•I'ilaiijPwa.i " ,•..•:", ': . :•• i ':•'•?:•;/!'- :1 ) • " r.c-.v i-^-e i-id zi 

-208- . . filak, Baj & Tandon,K.K.. 1970(1971)- A new record 
of Glypto thorax horai Shaw (^nd Shebbeard, and Ba4r 
tasio l7engar-a(Han.« ) from Patiala district , Pun- 
jab. Res. Bull. Panoab Univ.Sci. 21(3-^): 503-506, 

tiS2. ^iiiker, Jon. 197^. Will India save 七 he tiger? New 
Scientist, 61(891 ): 302-30$. 

633. Tiv/ari , Krishna Kant • 1972. Taxononic etatus of two 
recently descri'bt}d Branchiopoda from Kaslimir,In- 
da, Crustaceana (Leiden) ,25(3-): 31431^- 

68^. To or, H.S.1969. Key to the field identification of 
the important f re sh, water fishes of 七 hie Punjab. 
J. He a. Punjab ks^.Univ. ,6(Suppl.1)j133-135. 
• 665. Toulgog 七 H, 1962. Description d*une Arctiide 

nouvelle du Kashmir (Lep. Arctiidae ) . Bull . Soc . 
Sntonol. France , 67(b/6) : 125-130. 

6 86. Traub , Robert • 1 966 • Evansipsylla thy sanota , a 

new genus , new species of flea from Nepal (Si - 
phoaaptera : Ky strichopsyliidae ) « J.Med. Sntonol. , 

687. Tsaca , Leonidas. 1967. Asilidae du Nepal oriental 

recuellis par M.Ph.Dreux (Dipt ). Bull. Soc. Entonol. , 
Fr. ,72 (7-3): 267-272. 
636. Usno , Mslbuzo. 1965. 工 nse-ci; fauna of Afghani otan and 
Hindukush. (3e suits of the Kyoto University Scien- 
tific Expedition to Karakoran and Hinduioish, 1955- 
Vol. IV. )166p. Ill-US. Kyoto Univ. , Tokyo. 

689. Ueno , Kasuzo . Gladocera and Gopepoda from Ne- 

pal. Jap. J. Zool. ,15(2);95-100. 

690. Ueno, Slnan —工 chi, 1972, Two new 七 rec]iirL<3 beetles , 

from Nepal Himalaya obtained by the Hokkaido Uni- 
versity Scientific liixpedition 1968. Annot.Zool, 
Jap. ,45(3)? 173-186. 

691 . U6no , Shun-iciii . 1973. Two n.e\j t re chine beetles from North-eastern Nepal obtained by the OS^i^x, 
Fudai Himalayan Expedition 1962. Atinot. jap. , 
(1): 57-65. 

692. Ullrich, Wolfgang. 1967. Nashornstrassen in A&sain. 

S 七 rassen Tie re , Braunschv/e ig , 56 — 67, 3braK;-eri 
693* vaniBre^ JvH^c.1963.v> >Uber eirx Exanplar von Lutro- 

gale perspicillata(Geof fro;/ ,1326) (jllannalia, 6ar - 

nivora ) aus -Bhutan. Zool.Anz, 130:1 62-1 64. 
69^. Vandal, Albert. 1973. Isopodes terre stres de Nepal* 

(Oniscoidea), Senckenberg. boil, ,54(-1-3) :111-12o, 

695. Vama,R.N. & Maliadevan, B. 1970. Forest nosquitoes 

of the eastern Himalayan foothills of India. J....:e 
Msd.Entoraol. ,7(5); 626-627. 

696. Varna, R.N. & Mahade van, B, 1971,, Three species of 

tror;iDiculid nite a described from eastern Hir.ala- 
yan foot hills, India, 工 ndan J. Med. Res. 59(5): 
817-322. 

697. VaE|islitV,K.S. & Gupta ,C.L. 1967, The rotifer fauna* 

of Chandigarh. Res. Bull. Pan jab Univ. ,13(3-^): 
495-496. 

698. Vasish 七, H,S, , Battisli,S.K. 1971. The rotifer fauna ^ 

of north 工 ndir'' sBraciiionus, Re s . Bui 1 . Pa n j ab Univ. 
Sci. 22(1-2): 178-183. , 
699- VasisiitjH.S. , 3attich,S.K* 1971. The roxifer fcrun.a 
of north 工 ndisisLep^idelleL and Colurella. He s. Bull. 
Panjab Univ*Sci. 22(1-2); 189-192. 

700. Vav;rie , C- 1971. Tibet and its birds. nJ. & G. Wi- 

the rby , London • 

701 , Vazirani, T'.G. 1964. On a new species of aquatic 

beetle of the geniis Aniphizoa Leconte , 1i353( 工 i^se — 
c t a ; C o 1 e p t e r a : Aniph izoidae) from lis shnir , India. 
CelGut^a^'lProccf. Zool . Soc. , 17(2):1^5-1^7. 
702 Vielliard, J, 1969(1970). Donnieflib iAgeingrUplitQuo 3 
£ur l.f avifaune d^At^ie occidentaie , 1-. .^-iS-- ' ― 

. . ' (lore part.). Alauda, 37(^); 273-500. 
703. YlcGkj E, 1(359, Old literary evi deride for the exi- 
stence of the "Snow Man" in Tibet and -^cngclia. 

^pp^ . . VoQ^a. J>, yy?% . A con Rti.cal ^o^mw ^xoia anong free — 
rfingiHi; coi'irjon 工 ndi?、n langura (precby^s -e*itvil<bui. 
- lus) in tv/o different habile 七 s of iTol?ii India* 

Aner. J^Pliys^ Anthropol, , 53(2) :^69 一 47% 

705. Voous , -K.H, Bijloveld, li/i.P.I,.J.1964, A note on Ki- 

nalayaii Buzzards , 3uteo(Aves) . Beaufort ia 11 (1 ■:'•!- ^ 
134): 3^-43. 

706. V0SS5 £, 1-^57. Iin Karakorun(195^) und Hindokuscb- 

gebirge(1955) S^^sarainelte Hflcselk^if er. Atti.Mus. 
.Civ,Sto2Ma Nat. Trieste, 21 (2): 33-45. 

707. Wadyal,S*3,.5 Balaine, 1571。 S^nidies on physi- 

cal sieasureiiients, body waight end fleece weight 
in Nali and Lohi rsiieep, Indi&n J、 Aniri.Sci* 4-1 ( 
8):671-674. 

708. Vi/ahia, S. Sc Perveon, 3. ^^6^• Studies on paraaites 

of fishes from West :PsL]^is"fc£ins I, Neocanallanus 
vaciiaii, new species, witl:.:..a description of 
Qrie nt c c re adiun batrgchc-ides 'Pubzngui , 1931 • 
Pa.k, J.Zool, ,1(1 )j81-a6, , 

709. WarchalowGki , Andrzej . 1 972. Neue asiatische Arten 

au£; der Gattung Longitars-ug Latr. (Coleoptera, 
Clirvsonelidae). Pol.Plsiio 七 oii'ol ^2(2) ;3'13-31t 

710. W-rd. Ronald A. 1972. Mosquitoes of Afghanistan: 

. An annotated checkliBt, Mosg.Sys 七、, ) s 9^ — 97, 

711. VJei^el, 工 ngrid, 1969. ^steiiatisch tlb.^rsicht iXber - 

die In3elrten 一一 ? resoer und Nager Nepal s iiebst 3e 
nerkunj;en zur Tier^jeOt^rapiiiu , Triiui.ibu ,_Er — 

tcobn • foroCiiunjVsunterneiarii, Nepal Himalaya , 3(2) j 

-211- 71 7^2, '"ei 匕 oxJ, Bi^c 1^33. sa<.jbt-'j]xu-,.o "丄" i^^acoi^^-^- 
SotiderdnuG^ aus den Jalirbuch der Geo{^55::^i3chei. 
GeBellsGhaft zu Han 請 er filr 195 斗 冊辻 ^^35^vHan- 
never, 

Wells, D.R. 197^. ThG genus Guculus; trwo anendne^e,- 
to the handbook of the birds of India and Bakis 秋、 
tan. iJ. Bonbay Hatur. Hist. Soc, ,69(1)'.173-185. 
Wewalka, G. 1972. Dytiscidae mid liydrophilidae aus 
Nepal (Cole-oFtera). Ecleopterol, Itodscii. 50: 

VJ±llin,R.<i.lJi. 1967. Great crested grebe (Pcdicips 
" cristatuG, Linn.) in Nepal. J.Bor^ay nat .Hiot . §oc. 
• 64:103-109. 

'Lilian, R.S.M. 1?65. Tlio Chitav/an wild life sanc- 
tuary ill Nepal. 工 .U.C.N. Bull. ,N. 3. No. 17^-8. 
villan, R.S.M. 1965. Hhinis increase in Nepal. Orx 
Oryx. 3^1 59-160, 
, Wiltshire, S.P. I^SS. Three ne'N species and a new 
, " rac3, fron Lebanon Sudan and Karakoran. Sntonolc 

gist, 101 (12G2):162-167. 
• vattnar, Walter. 1965. Mitteilung tlber Cantlmridei 
xmd Malacliiiden aus l^epal (Coleoptera) . Kiiunbu 
Hinal.Ersebn. ? orscii Unter neluion Slepal Hinalay 

Wivvari,K.K-, Ghos6,R.K. ^ ChaKkraborty ,S. 1^71. 
notes on tlie collection of snail na 陋 Is from 
Western Ghats with remarks on the status of m 
tus rufoscens(Gray) and T^r^icota Inaicr i^alg 
caCSliaw). J. Bo^ay Kat.Kist.Soc. 6d(2):37o-J^ 
721. wcj^uslak, J. 1963. Scientific re suits :of tiie Po-j 
lis>-Findu-!ruch Expedition 1966. I. The :uie;r^ 
of the painted lady. ]^:£^21^^(1£11^1^) 71^. 

715. 

716. 

717. 

718, 

719 720 in the High Hindu-Kuali* Polia.Biol. (Krakow) , 16 
(4): 329-53^. 

722. Wolfe , M. ,ilslankhan, ,et al. 1971. Acantho- 

Choi lone ma dracuiicul o ide s ( C obb old 1870) in dogG 
in Lahore , West Pakistan. J.Kelninthol. 45(2-3) : - 
, . 171-176. 

723 • Yanasaki , Tsuliane, 1965, 3arv7igs taken by the Ciiiba 
University partv in Rol waling Hinal. Eastern Ne- 
pal. J. Coll. Arts Sci.Chiba Univ. ,^(3): 315. 
. 72^. Yasuda , Tosiro. 1969. Kle in schne tt e rl inge aus Nor — 
dost -Nepal der JapaniGchen Nepal -Expedition 1962: 
I, Totricinae(Lepidoptera). Bull .Univ* Osaka Pre— 
fect^Ser.B.Agr.Biol. ,21:167-17^. 

725. Ysliinoto , Garl M. 1970. A new subfamily of Cynipoi- 
dea (Hynenoptera) fron Nepal. Can.Entonol. , 102 

(12)51583-1585. 
? 26. Yosix, Riozo, 1966. Collenbcla of Himalaya. Chiba 

Univ. J. Coll. Arts Sci. ,^(4) :^61-535. 
727. Z9idi,S.S,H, & Qureshi jl-i.R. 196?. Fishes of family lab] 

Labridae found in Pakistan waters, Sci.Ind, (Pa— 

kistan), 5(3)5^18-423. 

723. Ziciiaernan, Elv;ood C. 1965. Illustrations of tliree 

Himalayan Anara(Gole optera : Carabidae ) , Coleopt* 
Bull, ,19(^):123-12^. '-' '吐逸 * 区生 41? 学 录 

C i 潘 ) 
镇丈? $ 分 
^^mm 注 意银^ ^3 青 '為 書生物 ^ 究所 
--九 七五牟 一月 目 录 《*遊生然学(包??;^:生&眷学:" ^教 学等) 
.2 古並哲 J'l- i^ "乂 :.、 厂- CojepsaHKe 2. najieodnojioriiH 

3. EoTaHHKa 

4. 3oojiorHH Ei'iojioniH 工。 rpmiEiTeilHi]5。Ji。 工%6 , simaLisiKe ! i3i;:e'Kei 丽 nepn$6pK- 
^ecKoM KpoBbi npn asanTaiii'ii: ^ejioseKa K BbiccKoropibio 
IlaMKpa* . san . Ka^ap/i.iTHo-BajiKapcic . yn-Ta , 33:92, 

2。 L^ejie,Ji。C。 1972, K am'nouvm fieKOTopbix BbicoKoropiibix 
KycTapHH^OB BocTOTrioro HaLii^pa lisB o AH TaTrr.CC?, 
Ottu 6110JI. HayK, 2:25-30e. 

5. MMKjianiescEaH , H .H = , r.. ^iina <; E o 3 . I'l G〇Ji〇Bi;>e]3si。B,tj。 工 974, 
HoBbie aHTponojionniecKi/ie iicojieTiiOBaHiifl na n*5^^i^pa« B 
cd. "PacorsHeTi'i^. npoueccbi b 3T?Hii^% iicTopiiir' o "U ^ 
"HayKa", 197^, 183-200. 

4. HoEOFHJioE£;iH.-Hc 1972。 UBeTSHiie I'l onbiJieHHe 3SH$i4KaT0pa 

BBicop:oropHbTx nyoTbiH BocTC^Horo nai'Hipa A,jania tibe- 
tic a (hook ?. et Tlionis。) Tzvel, JoKJK All TajrixCC?, 
I5CrO):59~6I, 

5. noTan^yK,A .H. 1968, Qi'TSiiojiorM^ieoKiie noKasaTejin y spe- 

MeHHHX HKTejieu npii pasjii'i^HOjTi c^jenenn £KKjii!Ma TiisaLTK!'! 

VI $ii3KqecK0K HarpysKH K ycjioEMiii^ BHCoKoropLH Ha II pa o 

HayqH。Tp»T£iiiiKeHTCK。yH — Ta, :BHn。r'38, 工 12 —工工 5。 
6-. CKH}bKOBCKa^i,A»C。 工 96 乂 Cni^coK paC?OT coTpysKiiKOB Ha - 

LiKpcKoil driojiori/i^ecKOn cTaHmiM, . onyojiiiKOsaHKbix 3 

工 958 - 工%3 TTo Tp« riaMiipcKoM dHOjiorii^ecKoil CTaHii;iH 

AH TasKHKCKOH CCP, t 丄, 276-2S8o 
?。 )【mt:5,I\J 丄。 1960 « rp.ynnfj kdobh y TaaEiiKOB nauiipa c Bonp, 

$HTpcnojiornii ( ^:ubui , c'o:b。 anTpcno—aorHii) , 工 s 67 — 70 « 2« najieodiiojioriiH 

工。 Bo6KOBa,HJI. w JiynnoBjI.ric.. 工 96丄^ OcooeHHOCTH Cpe^uio- 
asi-iaTCKoii no s/THeuejioBOii najieosooreorpaJii^ecKoM npo- 
2iiiimiii . B 06. ''CTpaTiirp. BepxH. najieosoH 11 mososga 
腿 I。 6Mort3orp* nposiramm", M" "He^pa" , 193 - 203 • 

LijieitoiBiTaiGiiiiie. M。, "HayKs", 7 -工 3* 
3。 rpoLioEa , Eepa. 19^5 , HoBof! iicKonaeMoM Jionia;;;i vlb 

Cpesiien Asm:. Scicji. AH CCC?, 5々(4):5^ - 552。 
^4- , rpoiiosa , Eepa.. 工 9々-7, K sonpocy nepBOM noflBJienwH 

SOLiaiuiiero ccjia 3 CpeflHefi A311H. JIokji.AH CCCPg 56(2): 

I9I-I92 。 

5。 Op:i03<,D.Ao IS52, FadoTBi coseTCKHX najieoHTO.ioroB 3 

UeHTpajibi-iofi k3m. IIpnpo^Tiia, 6:78^87. 
60 riaiiOEajji.A, 工 964., OniioaHna cnop 11 nbijimbi ii3 anTCKHX 

II ajTLdcKiix oTjioJiceiiHM Cpe.TTHeii Ashii. Tp. Boec. H.-h. 

reojio MH—Ta, —工 82* 

?• Tyiv!aHCKaH,C ^To I9G3 . HepLioKHe am-iOOKoiTaen UeHTpaJiB- 

Ho?o IlaMiipa M !]x CTpaTii^ecKoe sna^ieHMe. MmI^s^z^-bo 

AH CCGP, 1-119 CTD. 工* A(5pSi',50B,H*.Bl» 1971* HOEMh bh.it po^^a Juno Tratt , (Juno 
■aapr,iasanevii) c iOro-8ana;/].Horo liaMiipa. B cd. Hob. 
CMCT., Bacm. pacT., I97I, t.8. JU, 115 - 118. 

2. A3popii.H,H,A. 1962。 GoBSTCKo'- 曜 m"iCKas dOTaHH^ecKafl 

3Kcueji,miifi I96I r. Bo'j?aHeS£«,^i-7(^) :60u-6I0. 

3. AraxaiiHRH,O..E, 1956. HoBwe ^^aHHbie o pacnpccTpaHeHi'ii: 

pe^KMx pacTeHHti Ha naM«pe, JIaKJi. AH Tazi»CCP, 18. 

4. AraxaHflHU^O.E. 1958 • KpaTKiiii oc'sop pacTHTejiLHOCTL 

EaaaxuiaKa* Cd.cT.Taw. (^ujimsuis bcgc. reorp. o-sa, 
Tp. AH TaanCCP, 99. 

5. ArsxaHHHU, J.£. I960. BauQiK'A o do r amiKo-r eo rpacoM '^e- 

CKMX paiioiiax Taji:pKHCTaH8 a CeBepc-EocTO'^Horo kqi- 
raHMCTaHa* Msb. otti. c.-x. (551。1, Ha^K AH Ta;p;CGP, 
I(2):29-55. 

6. AraxaHflHU,O.E, I96I, BepTiiKajiLPiaj^ noHCHOCTL flaryjieMa 

M eeBepHafl rpaHHua SanajHoro IIsi 尋 a* Jokji, AH Ta^a 
CCP, T.^, N2 3, 

7. AraxaHHHUoQ.E, I96I. PacTHTejiBHocTL ceBepo-BOCToqHorp 

A$raHricTaHa. Co . Tp.TaTi^K •comji .reorp .odut.CCCP, 2. 
8* AraxaKHHU,O.E. 工 962« MnKposoHdJiLHOCTL h ee npoflBJienwe 
• Ha nab'Hpe, I/Isb. AH Ta^JKCCP, 0Tfl..dMOJi,HayK,4:I5-26. 
AraxaHHHU,O.E. 工 962, cTpyKType HeKOTopHX noHCHO 

BbipaJKeHHbix coHTOij,eH0 30B SanasHoro U^uvipa^ Msb, AH 10。 Ara:caHflHU,0*E, 工%3。 MaTepiiajiH k 'pacn?HTe:ii)HociM 

BapTaHra{naMMp)o floKJi, AH TaT^JsCCP ,6(3): 3?-40« 

11. AraxaHflHij;,O.E. 196k. BoTaHHKO-reorpa$HtieckH0 iico- 

jiejtOBaHHH B A$raHMCTaHe cBoTan .s* ,49{I)':150-I55 . 
12 ♦ AraxaH 職, CLE* 1965. 0co6eHHOCTM pacTMTejiLHoro 
neKpoBa Bana^Hor© riaKMpa. Tgs.tiokjIc 3 coBem.ii© 

B0np«H3y^. Itl ©CBOeH.lJJIOPH H paCTMToBBrCOKOrOpHli. 

$pyH3e. 

13. AraxaHHHU,O.E. h MM:xailjiOE£i,C*r。 1966. MaTepwaJiH 

K pacTMTejiBHoaTH KorjioBMHH Kapa-Kyjifl b UeHTpa- 
HOI! IIa?.:iipe. JoKjic AH Ta^HCCP, 9(7) =31—34 .、 

14, Apda6Ba,3,0. 1964* Ojiopa ii pacTiiTejiBHOCTL xpe6TC3 

A'^a-Tam ii BoopjEtac (I;eHTp THHB-liIaHB) . ABTope$<, 
aHCc . OpyHse. 
15 a BjiaroBGUieHCKaH, C .T . 1972。 BojileoM SHSHeHHH mmji 

sakueryda inyrnaHCKoro (Ijagoch llus sch-ugDanlcti^'- 
K:iioiT。) Ha sanaflHOM nauiipej . Hay^. ; ziokji.bhcdIo 
iflKOJibi. Bi'ioji . H., 2:55-r6I* ' 

16. Eo(5 卿, E.r» 1946* 06 asnaTCiCKX BHmax p©7ia Kitra- 

ria L. Cob, C5ot . , I* 

17. BopoflMH,E.C* 1965- nainspcKiie pacTemw b ^jiobhh 

TaniKeHTa. Tp. EamipcK. 6mm. CTaHUiiw AH Ta^is 
CCP, T.I, 249-258. 

18. BoT. iiHCTo AH CCCP. 1972 « WcToms popH ii pacTi^ 

TejTLHOCTH EspasKM, 工一 251* ]^3«z [— BO "HayKs", I.' 

一 4— 15 « BoqaHiieBjB.IL 1959.-, Ofikcok KpecTOUBeTHbix co^paHHbix 
M„ILneTpo 菌 :i B ceBepo-sanaT^rioM KiiTae b 1957-1958 
rr。 :Botsh。k 。- z^^^CIO) =丁々-83'-:1>5)0。 

20, Bo^raiiDieE^BcII, 1965。 Hobhs iihtih m3 Cpe/iHeM Asim. 

B cdc "Ho;B-c!;CT』Hcai。pGiC'r。;:, 1965(2)* 

21。 £yT。3,n,: 工 963。 Odman xepaKTspiicTiTKa coo^mecTB bozto-- 

pocjieii iieKOTupRx uo^:p> Sana^Horo ila^r/fpa . Tp.naiiiip--- 

CI" diJOjT. CTcnmn AK Tas'.cCCF, t.I, 27^-275. 
2.C c BacKTT^eB.B.H,-, 1963 . HoBtie Btij^hj depes Ope/TKe^ Asiii'i. 

E〇TaH。}K-, ^Sj 6。 
23, ra3pi:3JiHH;3。U- T97 工 Houbii^a bi^h; poT^a Soi^nij^ L., iis 

riii.iajiaeLc FoT£H„Hn 56(5) ^:658 - 661 . 
24 o rjiaro?ie2a,T Ji. 196?!^ o goTOciiHTese paoTeni'i^l Bspx- 

HOil ^acTii anLnij^loKoro noHca BocTO^moro liaEHpa 

EoToK . ,^7(11 ) ^1567-1581 . 
25 « rjiarojJ6P3<,TcA., 1965 c B jilt hit e noHiiKeiihbjx eomehx t3i.:- 

nepaTyp iia f.'ieTsO'ojins:'.! y'-LTiepoT-a - rrorjiomeHHoro 二 

npouecce (poiociiHTesa. y He?:cTopbi:r epjtt^qp. naimpcKiix 

pacTeKMM。 Tp« IlaiJiipcKc oiio.t. cTaHLTyiyf AH TaTiiCCr, 

1:159- 171。 

26 . FjiarojieBa .T^A. 1965。 SaBLiCj/iLOCT-:^ ^OTOciiHTesa na- 

UnpCKKX paCTeHITU OT KHTeHCIIEHOCTII OC:Be:l^eH]/IH。 Tp。 

EoTaH.L:iv-Ta AK COG? , ceo , ,冚 JS„ 工 5^4-205。 

27 • rjiarojiesa^T.A, h 0iiJi7;nK03a.Ji.A, 1965 , OcodeHHO cTii 
§v'?ocrKT83a paci-eHiiil b ycjiOD^inx Ila.-iwps , B kh . i 
npoojieLiu oo^aHiiKw, 7。 

一 5 -.. 28c rojiy6K03a,HvC« 工 971* HoBbie m MHTepecHbie Bii;i;H Jinmavi- 
HiiKOB xojiOTiiHLix nycTbiHi) BLicoKoropim BccTcqi-ioro Ila- 
HHpa o B G(5。Ho3dGHCT«Hi5SH。p<acT。:I97I,T33。Jh,23Io2^3* 

?. 9. To jiydKoua . n ,C . ■ 15373 . HepBiiu cucyQuaTvmecKm crmcoK 

jliTlM^MHIIKOB BOCTO^HOTO Ila 丄 mp3。 B C6 o HOB , CI'ICT .HI-ISUI. 

30 rpyooB.B.K. 1959. Onn? C)OTaHi.":{:o-rsorpa$ii^ecKoro 

31, rpy(1oB;BvHo 工 959。 HOBHX 311;! a La Jiepifaiau c iMMajia- 
eBo EoTaH. LiaTepiiajiH repdapnn Bot3h^ riii-Ta AH COG?, 
19: 3 &〜 343-- 

52, rpyc5o:3 ,B.IL 196*5 。 E o t aKiiKO'-reorpa^K^'e ckc e paMoni^pc- 

III;!. rLJl。Kor^spOB£U IL.-Jir., ]!l3ji-'jj0 An C OCP , 

服 q , T 。 Pracf atio .; S'ilica le s ; Bibliographia , 

]3bin 丄 CfcenopocD-aceae c 

Bbin . 3 . Cyperaceae- Jimcaceae , 

Bbin . 4 。 Ganineae 。 

jBbin c 5 r Yerbenaces'^ - Sc rophi:j lar iac e ae - 

Brin 6 . Equi setacea'B -Buisonr; oeae , 

3'f . rpy6oB,B>M, Bo3vi:.:ooTnoineKi'Te co.iiop UeKTpejiLTioii 

:•] Ecci'0\:iior: AsiiH . B c(5c "Gi'O jie'i co ; uiH pOH^.B.JI, 
KoMaposa, I8S9-I56S"c Ji._, 86-93. 

— b 一 35. rpyMM-rpHiTMafi Jio , r . E . 1933. Poct nycTbiHL ii radejiB 
nacTdwiuHbix yroTtiiM h KyjiLTypiibix setiejiL b IleHTpa- 
jihEO'A ksim aa iicTopii^ecKKri nepwo^. Msb, Foe. 
reorp. o6m. , t。65, buu. 5。 

56. rypcKM^M 。2。 sKaHeBCKai7,]/L:B。 OcTaiioBiT^i,Jl.O. 1953 • 

OC-HOBRHe mOVE HHTpOSyKilllH paCTCHvlM S flaMIipCKOM 

6oTaHi-j^ecKOM caay, Tp. AH TaflKCCP, 工々. :I - 98。 
37 • ryceB,r0.2. 1966. ^Jiopa CapescKoro paMoHa BasaxmaHa 
H ee CBH3I) c ^^jiopoH na:'u'!ps-、S0TaH。}iu,r)I(I):64~73* 

38. ryce:B,K),J[。 i! CiiTlopoB^JIc.O. IS60, K SKOJion'm Populus 

pamirica Kon^Ha sepxneM iipeTnejie ero npoiispacTa^- 

39. JhjimCjH.B, 工 962» K $HTCi],eojior:iH lepHOXBOi^HLix JiecoE 

BocToiffioid oKpawHH TyideTCKOPo HaropLfic npo6jie!m 
<50T8iH2Kii。 M3fl—B0 AH CCGP,M,-J!. 6:242-257. 

40. ErDpo3a,T.E. 1967. Oco?:oBbie-Ci'iTHiTKOBHe, PacTem;iJ 

UeHTpajiLHoM Asiik, 5. 
41 « 8a6aflCKaH,M.r. vi aeKBKO,E。I'l» 工 968, bjiiihhmh He 

; ziocTaTo^Horo 3071,0 cnadjiceHWH Ha ycTOw^KBOCTB KJie- 

TOK JliiCTLeB HeKOTOpLIX llaUHpCKHX paCTeHKIi. BOTaii. 

53 (6): 795-805 o 

42。 3GMiJi3sasM,re 1956 . Mccjie/iGBaHHe npoBeccoB norjiomeHHH 

asoTa M cpoc(5opa EopHeEbiiiH ciicTeirauu DacTemiil flaAiiipa 

II CBeTOBbiLI * 

B CBH3LI c TeL:nepaTypHE:: pSK^OH BKCOKoroppiM. Tpo 

i!H-Ta 6oT。 AH Ta^.CC?, 47. 

一 7 — ^3, BajieHCKiTM,O.B. 1954. ^OTOCHHies ii T^bixaHiie KyjiBTypHbK 

paCTGHKH B yCJIOEITHX BOCTO^OrO IlaMMpa, M3B. Ta;i3K. 

(IniJinajia AH GCCP, 8. 、 
kh o 3ajieHCKnii,0r.Bo 工 KpaTKiie HTorn 6oTaHH^ecKMX hcc- 

TlyTii p ac T e nii eEoa^ecKoro ocboghiw 
E c6c : nycTbiHH CCCP ii mx ocbo- 

"I'OTOCIIKTea K I.!0p030yCT0MqHB0CTL 
C e JILCK 0X0 3H tic TS eHHBIX paC'ieHIIM B yC.lOBHHX BblCOKO- 

ropiioro Ilaiviiipa <. Tp. 6ot„ I'IH-tb AH CCCP, cep。 ^。 
BKcnep . 6oT。, 10, 
47 e SajieHCKi'iM^O^Bo 1963 . MaKciir.^ajiBHaH noTeHiuiaJiLHafl eh- 

KJiM-uaTHqecKi'ix oojiacTeM. Tp, Ilai.nipcKoS dMocTaHUiiH, 

kSc I/IsLiaSjiosa^H-H. 197^ • Pacxofl Bo;a>i Ha TpaHcniipauHio 
^paCTI'IT8JIBHHLIPI 0006^60 TBailH BocTO^Horo Jlai-iiipa . 
Skojiopiih, 1:95-97. 

^1-9= l/l3Maitjio33,H。H。 I97.3、, TpgnoniipamiH pacTeHHfi BepxH^i 
^^aoTH ajiBrriTiicKoro nonca Bocto^hopo DaiiMpa . EoTaHo 

50. !^K0HiiKicc3,C.C, FscTiTTejiiHOCTL L'acciTBa AK-Tain 

ija narKpe , aokji. All TaSicCCP, 19. 45. 3FiJiencKnn-0,:B。 ]:95〇, 
liHGOKoropiik naiviiipa . 
enne* t, 1。 

ke. 38JI8HCKIIM,0.B, 1955c 51^ MkohhpjKOe,C.C. If?5)7* K LiaTepiiajia^^i no (Jjiope CeB3po- 
3ana7].Horo KKr£iH。 Jokji* AH Ta/ii'KCCP, 20. 

52. MicoHHMKOB,C。C, I96Cr* Coci.aB u anaJii-is (Jjiopbi Ilai.:Mpa. 

ABTOpe$. _zu'icc, 2yiiiaH6e。 - 

53. Mkohhwkob,C.C. 工96工* CocTas i ocodeHHocr 丄 m cpjiopa Ila — 

MM pa. I-iSB. AH Tas)i(CCP, Ottu c.-x. lj di-iOJi.- HayK, 
- '1(^):43-53. . . 

54. Mkohhkko:b,C。C« 工 962* dOTam/r^ecKo:,': patiOHnpoBaiiMH 

HarJiipa • Msb.AH Ta52KCCI\0:i«zudi.ioji。HayK, 1,8:42-45. 
55-. ylKOHHMKOB,C.C. IS^S3* OnpeflejiHTejiL pacTeHMil IlaH^ipa. 

Tp. i]H~Ta GOT. AH TaflY.CCP, t。20s 282 cip^SymaHde, 
56* MKOHHMKOB5C.C. 工 963* HoBHG BH/iibi (pjropbi JaMMpa, BoTan. 

MsurepHSJibi repdapHH 6oTaH. MH-Ta AH CC(IEV22 :8 — 工斗, 

57. MkohkI'IKob, C.C. 工 972, SaKeTK^j no cjjiope Ba^axiuaHa h 

ria pa 、 B cd.HoB.c m c t' • bhc 'ji 。 pa c 'r • , t 。 9 。 JI • ^ 3 00-303 * 

58. MKOHHi'iKOB^CiC. M Jla^birHHa , F-M • 工 965* OjiopLiCTH^ecKiiri 

o^epK AOJiirdbi *p. Kai'iH/ibi (6acceuE p. MyKcy) . Tp, 
IlaiiHpcK. (3koji。 ct" 1、, • 

55 . MKpaMOBa,iA.M. 工%6. HeKOTopbie aaHHbie MsyqeHim xmi'm- 

qecKoro cocTasa BO^Hbix pacTeHLUi osep BocTO^Horo 
naJviL'ipa. l/ISB. AH Ta_z]iHCCP,Ch'«z]i*6HOJUHeiyK9<^sII2 —工 15, 
6G* i/:jiBMH,M«i;i«. 1958. •^^'Jijopa nycTbiH.s UeHTpajiBHoM A3iil',, ee 
npoM§:)co3«neHMe i-i STanbi pasBiiTiifi . B KH.ii^aTepj/iajjbi no 

MCTOpni.1 injIOpbl W paCTUTeJIBKOCTII CCCP, 5: 125; 一 229。 6工- i'lcMariiJiOBa^Ji, 1963. LiopcyoreHea HaMMpcKoro Astrar.alus"' 
cliad.ianensls PranchetB ycJitBMflX TaiilKGHTa. B cd. ' 
"Bonp, dHOJi. M KpaeBOH iie^ Bbin.^. , TaiuKeHT, 
AH ysCCP, 226-232. - 

62. KaL'ejiHH,P,B. 1963 . MaTepwaJibi k $jiopa naiMiipo-Ajian. 

Viola szetschv/anensis 3ckr.et Boiss* Msb. AH 
Ta^.HCCP, 〇T_zu ecTecjB. .HayK, 3(工4), 

63. KaisiejiiiHjP.B. 19663 • MaTepwajiH k i^jiope IlaL^i/ipo-Ajiafl, 

2. HoBbM Bi'm i'J KpaTKiiii o63op ceKi],iii'i Pendulina 
Gmntsch. pojia. Astrar.::alus L, KsB, AH Ta7t:CC?» 
Ot^. 6moji. KayK, l,22'^8-53, 

^4 • KaMejiMH,P.B. 19663, MaTepnajiH k $Jiope naiii'ipo-Ajiafl . 

3. Erianthera rhomboidea 3enth.7i33. AH TaTtsCCP, 
Tji . 6tioji. HayK, 2, 23 : 30-3 3. 

65 o KaMejiMH,P.B. IS)67。 HeKOTopux saivieqaTejiLHbix aH§:'a- 
jiMfix BO cjjiope PopHOk CpeflHeasiiaTCKOvi iipoBimuL'iM. 
BoraH .3ic,5 52, ^. • 

66 . Kar;'eji:^H,F.B. 1969. rfarepnajiH k $jiop@ nai^iipo-Ajian . 

? otentilla biflora Willd. Kn'vRH.K. ^ 54, 5. 

67 . Kav.iejiiiH,P.B. 1973 . OjioporeHeTii^ecrvi^i^ anajiMS ecTeoT- 

BeHHOk Qjiopbi ropHoi^: Cpe/^Heil Asm" 丄。 /'HayKa;: • - 

68. KwpiijijiOBa, E.r. 工 963« LnojioriiH iviHorojievHero jiyKa 

fia naMKpe. Tp. na;.^:ij3CK. diioji. c" AH Ta^iHCCP, 
工 :75 - S2, 一 10 — ropLnX Ham^ipa. 1^133. AH Ts«z];;i《CCP,(K;uC5Fio;ii。Hs:/K,4 s5 — 工^ 。 
70. KiipiiJiJifBa^rl.r. IS^7I« He〇(5LiqHoe HBnenViQ 3 oiiojiori,,: 

paSBii^Wfl -Ceratoides papposa (Pers) Botscli. et 工 konn. 

Ha Iiaynpe, Ils^. AH Tas:icCC P , Ots .<5i!0 ji . HayK , 3 : 93-103 . 
71., KijpMJiJiOi3a5E,r. M Hi'iriuaTyjijiMH,'P.r. 1963. PesyjiBTa-Jbi 

MCCJiesfEaHiiH no cossaKHK) BbicoKtropHoro sei.iJieTiieHiia 

Ha na:,:Hpe、 •Tp-naLiijpcKcCii'iojT-CT-AH Ts«ztHCCP,. 工" I - 53* 
72* KHKh:OBCKi'!H,T。H.* I$'50, Ycjiobi-h odMTaHKH pacTGHMll y ' 

i3epxHerope/i.e-jia nx pacnpocTpaHeHiiR na Bocto^ho;.: 

Ilampe. }5oi:'aH。H, 9 6, 
73. K:iii:KOBCKLjM,T.H. vi ApTioiiieHKO,3.T. I95I .. K oiiojiorwH 

BbicoKoropHbix pacT3Hnii IlaLMpa. SoTaH.H. , 56 (5): 523- 

527. 、. 
Ik , KHoppMHr.0.3. 1923 . BoTaHiiKO-re©rpa(|)MqecKK6 Had.iio-. 

. semifl Ha Hai^iupe b 工 913 ro^y. Mas'. FEC^ 22, 1 • 
? 5 . Ko3JiOB,n.K. 工 928* KpaTKiiM ot^gt Mo Hro jio- Tii 6 e tcko 

SKcnesiiUMM PyccKoro reorpa(》MqscKoro odiMecTBa b 

I923-I926 rr. Jl, , 
r6, fCoiviapoEsB.Ji. 工 908。 Bn^rax lijpacnpocTpaHeHHii po/^a 

Nitraria ;L.Tp。 Cn6* dOT. cajia, 29. 
KoM£ipo;B,B。Jl。 1908。 BseTieHKe k ^jiopa^ KiJTaH 11 ? ton- . 

vomm . Tp.. rjic Bot. Ca^a, 29, I, . 
? 8, Ko-";apoB,B』 - IS)28» BoraHLi^ecKi'^e r^iapmpyTH sasHefiiuyix 

pyccKMX aKcnefli'iuKn b UoHTpajiLHyio ksm. 2, Ma^j'm- 

pyTbi r.H.noTaHMHa. Tp. rji-, Bot. Caz^a, 34, 79 . KopCi^ifpjS.n* I9i 二, Roe Lie raivCOHbi ce; 、:: v^-u^g 3ohtj\- 

HHX h3 naLii'ipo-Ajian: I. ]h3B. AH T3S^;:CC?, O'.' : . - 
HayK, 工: I4-IS、 ' 

80. Kopo:Erm<)E。ru IS73 • HgBbie TaKcoHbi ceiieficTBa Jr'-i! ':?-:-<: 一 

Hbix lis iiaiiiipo-AjiaH: 2c I'isB.AH TaT^xcCCPj Ot^.^q.:. 
HayK, 2: 9 - 15. 

一 TiiyiueuHMKK poTna Oxytropis Ha HakiiTpe . ¥'4。 sc^n 
J{yiiiaH6wK€K. roc. neji,, khct., 67:95-106. 

82 . Ky3.^^:-:iiHa,H.B. IS'SI* PasB^ixi^e renepaTiJBHbix opraafi^ 

SJiaKOBLIX TpaB Ha SOCTO^HOL! ilaLiTpe. MSByOi - 
TaS^CCP, 0-1 A. C-X. I'l ClI'TOJI. HaVK, 工 :75 - 8工《 

83. KySbiJMHa^H.Bo 1:^65 • K Bonpocy o bo3hiikhob8HH]/1 Cum- 

TaHKHX Me^KposoBHX ji'idpHsoB Ha ilar-iMpe, Tp.na.-iiniK. 
6H0.n . CT. AH TasiKCCP, 1:工25-15^- 

3^. Kyp6aH68P:oB, 3. 1965 . KeKOTOpLix 7:y?coBiiuHbix 3aji^ 
HCTO na:'】pa» Li3B, AH TaTii/KCCP, Or^. diio::. nayij;, 
4, 2 工: S:'7 -工 CO, , 

85. JlE!speHKO,E。!,f, 1962 . OcHOBHbie 4'epTbi 6o'iaHi'igscK〇A 

reorpacJiiH nycTbiHi EBpasMii ii^CpeAHeri A$pi:ia-i . Kw.t- 
poBoici/18 qTemiH, 工5"-169, Visji-bo AH f^CC?, ;" — • 

S6* JlaspeHKOsE]*? 乙 1965* UpOBHRmiajiHoe pa^^ejieniie ue:- • 
TpajibHO-AssaTCKofi ii MpsHO — Typsnci/Dn no/iodjiaCT^i 
A(^po-A3KaTCKOu nycTbiHHOu cr'(5;JiacT"So.r£ifi*}K* ,50, 87. JlaBpeHKO,E.M, 1966 . BoTaHMKO-rreerpad^M'^ecKi-fe Ha6jiio;5e- 
Hi'ifl B nyTHHflX FaHBcyriCKoro KopMflopa ft na ceBepHori 
、 OKpaime rop HanmiaHH. Eotsih 丄 ,5I(I2)'。I8I6-Ic23, 

88.. JlaBpeHKO,E,M. 1970. npoBi/iHUMajiLHoe pas^ejieHi'ie lien- 
TpajiLHoasHaTCKon noT^odjiacTw cTenHori odjiacTH espa- 
3WM. BoTaH.E., 55(I2):I734-I?47. 

8S.. JiaBpeHKO,E,M. 1972, MaTepwajibi k nsy^eHMio reorpa^i/iH 

M $MTOUeHOJIOrMM paCTGHMk UeHTpa JIBHOll A3MK. 工 

HOvi neTpo(|)MT cesepa UeHTpaji'^Hoii Asrm Arctoi^eron 

granineun(LO DC. EoTaH.s,, 5?(L2) : 工 580 -工 591 • 
90, JlaBpeHKo,3.M. m Hi'iKOJiLCKa^JI.I'i. 1965.. Apeajibi hsko'to — 
- pbix ueHTpaji.^HoasHaTCKMx i: ceBep«TypaHCKMx biijiob 

nycTbiHHcix pacTGHi/Ui ]A Bonpoc ooTaHMKe-reorpai^i^i^ecKoii 

rpaHi'iue MeKay Cpe^Heri m ueE'ipajiLHOK Aswefi. Eotqh. 

}K., 48(I2):I74I-I76I. ' 
SI* JiasbirKHa,r.M. n JiMTBMHOBa^H.n. 1966, Ksy^eHMe pac- 

THTejiLHbix coodmecTB. BbicoKoropHK'/i IlaiviLipa . BoTaH>, 

M.-, 5I(6):792-800. 
S2^ Jlajiurma^r.:::^ m 7iMTBLiH0Ba,H^n, 1971 • npo^ajKTMBHOCTfj 

Ha^SeMHOM M nOflSeivIHO^ $MTOMaCCbl HeKOTOpHX pacTM- 

TejiLHbix coodiuecTB BbiCOKoropMM liaHMpa . B c(5。 ;'' ; Btioju 

npO/iiyKTI/IBHOCTi> M I^yrOBOpOT XMM.、 3Jiei:i6HT0B B pacT 二]— 

TejieH. coodmecTBax** . JL, "HayKsi", 工50—工56« 

93. 7iT7fT3MH0Ba,H.n. 196 &。 Ssinacu $MTOiv:acchi b nojibiHHMKax 
Arte::iisieta rhodanthae Bocro^HOro Ua^JApa • E0T3iH。 
&., 53(10) :R08-M6, -^^ -. 94. JlKTBraoBa,H.n. I96S^. BMOJioniticcrcaH nposyKTi-i::HocTL 

nycTLiHHbix coodmec'iB Boctomhopo ilanipa . /iiiccepT, 
Ha cowcK. yq. cren. k^htu diioji. nayK, Ji, - 

95. Jlorp]HOB,M.A. I'l HacbipoB,IO.C« 工 3KOjioro-;^i^s:^0J]D- 

rii^ecKi4ii aHajiHS 5)OTOciiHTe3a SbicoTHOsai-eiiiaiOiiUix bii- 
20B mf?tg^.jaE3Ui5.oa BanaaHO ro HaiuMpo-Ajiafi. EoraH. ^:. » 
55(8):II7I-.II76. 
96- Jl y K aH H eHKO Ba 5 B . K . 1963. OcodeHHOcri'i p£CTejiLHoro 

noKpoBa Ha KOHTaKTe npMpoAHbix o6jiscTeti EasaxuiaKa, 
FiaMMpa II Ajian (6acce?:H peKH EaJiaH^;K;aiK) . Botsh, 
E., ^8(4):5I6-525. 

97. JIyKaHeHOPa,B,K« 1964 . {Oro-BOcrd^HLi'l naiiiip kqk 6o — 

TaHMqecKHk pe$yrKyM • Bo tbh . .,:、: 。 , ^S) (I ) : 21-^9 . 

98. JiyKaHeHKOBa,B,K. 1965. TeL'nepaTypHbie HHsepcMii ii 

oco6eHHOCTi'i BbicogiHoro pasMeinemiH pacTKTe.7iLH0CTM 
K)}KHoro ria.viHpa. SoTaH^H,, 50(3) :350-360, 

99. JlyKaHGHKOBagB.K. 1971* flpi'iposHtie ocodeHHocri] n pac- 

TiiTejiiHbiid noKpoB FOHHoro HaLMpa . Ji. , "HayKa"5l56c. 

100. ; IyKaHeHKOBa,B.K. m CwflopoB.Ji.Q, 1% 工, 3aK0 隐; e|>" 

HOCTi'i B paSiviemeHMH BepHbix npesejioB npoiispacTa- 
u,m KycTapHMiOiB Ha KOHTaKie ilepe^tHeM ii UeHTpa- 
JILHOM A3HM B ropax CCCP. BOTaH.E. , 9. 
工 OI* JlyKMqeB£i,A*H* 196 斗。 Asmh* FacTMTejiLHOCTB (KapTa 

M. 工 =25,000, OuO) , OwsMKoreorpa^MqecKi'iri aTjiac LKpa. 
Mi/ipa . • 

一工 4 一 102* MaiccMizoBi'iq。,K,;/i, 1889, Hay^Hbie pe3yji:sTaTbi nyTeinecT- 
BMi'i H,:,:I«np:K]B&ji:bCK〇ro no UeHipajiLHSii A3hh。 Ots* 
^T, T.2. Ilepe^eHL pacTeHiiw MoHrojiun ii npiiJieraio- 
mMX qacTew Kj/iTaiiCKoro TypKecTana. Cn(5。 

工 05* Mai;:aTKyjioB,y 。K» 工 SiS'S- iviaTepiiajiH k dpKicyJiope Bocto- 

工 G 斗, MaL:aTKyji03,y.K. IS'S9* Xpo:.:ocor:HU8 qi-icjia neKOTopux 
BM71.03 .TiiicTsenHbix hxoB HaiviMpo-AjiaH . 2okji . AH 
TaA^xCC?, 12(2) c 58-60. 

工 05, MaMaTKyj 丄 oB^YaKs 1970* K cpjiope mxob SanssHoro na;.:n— 

pa, B cde "Hpi'ipo^H. ycjiOBPiH li peKOHCTpynuMH paCxLi- 
TG.JILH, riauMpa". SyinaHdo, "2.0HMiii", 220-22^. 

工 06* MauGHKO, A。E, 工97工《, JieKTOTPinbi hokotopdIx bijttob loh— 
HcesejiLHMKa ( Juniperus L. ) iis UeHTpajiLHOH Asm" 
B CO, '"to,cncT。:cdCiu。psCT。,I970",7", M-^Z . ' 

工 07* MMpraecMeSjM. 工 970, AaoTHCTbie LomecTBa riojibiiin poso- 
BouBeTKOBoil B ycjitBMx BMCoKoropHOPO ilaivinpa . 
Biojiji . rji • 6o Tan . ca^a . , i3 bin, 765 6S-72. 

108 • MMp4iiHK,T.r. IS^'63.* PacnpocTpaHeKiie rpiidos b no^Bax 
ilakHpa . Hay^^H.TiOKJi 。 sbiciu , liiKo JibfiEiil);iJc^£7l'it99-20^f . 

109* MHxailj'iOEa,C.r. 1970. PacTiiTejiLHOCTL JiyroB 3ana;iiHoro 

Ha mi: pa . Hsb. AH TsfliKCCP. Ot_zu 6lioji, nayK, 1(33) : 

7-16. ' 
IIO, Ha6HeB,M,M. IS62 . HoBbm BIIJI po^a Pentanona 113 
nai«iHpo--AjiaH» Bo t . uaTepKajibi repdapiiH mh-tq (dot . 
AH JsCCP, 工 7:I6-I?* — 仏 — 丄 」. • t ' b Ol'j Q— ; ^ 丄. 0-. ';攀 丄》 jell 9 

工 1工。 HocoBa,] 丄。 14* 1969, Ce^ieKHan nposyKTiiEHOCT Artemisia 

riiQciantha Rupr.na 3epxHe;',i npefle^ie ce pacnpocT- 

paHeHri3 b ycjiOBsx nai'Mpa. Eotsh 。; 工一 
430. 

工工2, HocoBa^JLl/U 15^72* ypoxtail ce^HH nojibiHii pasoBODiseT- 
KOBOii Artemisia rhodantha Rupr.Ha HaL^Mpe.EOTaH. 
}iC., 57(2):25^-260. 

工工 3, HyH/iMH,!!.]/]. H nacTyuieHK0~Cipeji3u,H.A, IS.7I* Hpii- 
qriHbi no EbiuieHMH p a a n o p g 3 1 • c t e h t h o c t m ceMHH H^:.:eHfl 
npM j3Hpaiii.HBaHWM pacTeimS 3 BiicoKoropHbix ycjioPHHX 
(SanasHbiH naiiMpa) . 2〇Kji。 AH CCCP, Cep。 6i】0JU 
工97( 化 S5 々- 957. 

工 工^. • 0]3qi:iiHiiKO3,nJU IS)62* KpMTii^ecKiie 3aL.:e^aHKH o iioBOii 
fljlH DaMKpa 0CtK3 (Cat ex transalaica Tzvel ) 
1/1313。 m Tafl^KCCP, 0T7T.6vioji.HayK, 工 :工34 —工 55» 

工工 5:<» Op'imHHiziKOi^rLHa I'l r〇Himn〇i3,H。<^^ 工 935 —工 936, OciiOBHbi 
qepTH nocjieTpeTM^HOil iiCTopiij/i pacTMTejiLHOCTii 3a- 
nasHoro naiiMpt-Ajian. "Imp^^ i ^5^. 

II6« OBilMMMMKOB^n.H, 11 Jia3siJieBa,;1。C« 1962。 HoBbie iiaie- 
piiajiu no HeorHOEoTi rp.jiope iiais-iipo-AjiaH. M3:b。 AH 
Tas-^CCP, 0T7UCiHOJi。HGiyK, 2(9). 

工 I7« 0:BqiiHHi/】K〇B,n。H* (rji»pe_zi_。 ) IS/7I, Qjiopa pacTirrejiB- 

HOCTL yiij,eji55i peKK Bap3*(5。 K ripo6jie^-e ocBoeHUfl 
6mjiorvm'dQimx p.ecypcoB Hai^Mpo-AjiaH. Tp. iiH-ia 
dOTaH.,AH Ta/i.:icCCP, 22. JI., "HayKa^ 5 工工 c^p, 

一工 6 — 1 118. IleBJioBjB.H. I959-. HeKOiopbie flaHHbie no $jiope h pac- 

THTeJIBHOCTM ^OJISUIMX BhICOT 3anaSHOrO TflHLDI$HI> • 

Hay^H. ;^oiui. Bucia. uikojih, 2* 
丄 iri9, naBJiOB,B.H. 1967. OopwaoHfl 

B Jiopax Cpeflnew ksm. iOoTaH.H*, 52, fi. 
120, neTpOB,M,n* 1972 . K cKCTeMaTMKe h reorpa$WH cejiH- 

TpaHOK (Nitraria L.) ASMH, B c6. " McTOpWH $JlopH H 

pacTejiBH EBpasMH". Ji., ''HayKa", 156-181、 
121, neTpoB,M.n^ H BaxTeeB^O.X. I960. SepHOBue sjiaKH 

oasHCOB ceBepHbix npe;z^ropHfl HaHsmaHH. AH CCCP, 

cep. (5moji,, 1: 147-153 • 
122. IlonoBa, M.A. 1967 • OcodeHHOCTH nwrMeHTHoro KOMnjieKca 

pacTeHMii BocTO^Horo ilaMHpa. B c6. "Ilpotfji. (5oTaHHKK 

T,9. 379-590. 

123 • noHpKCBa,A,M, I950» Hobum bha nanopoTHUjca m Bonpoc o 
rHkiajia$icK#M ajieMeHTe b JiecHoM pejm#:iOBori $Jiope 
Cpe^Heii ksmvi. Coodm . Ta^H .Ohji . CCCP , Bhe. 22* 

124* EpflXMH^M.H. 1962. CesoHHafl ciieHa acneKTOB ochobhux 
THnoB $MCTaaiHMKOB iOsHoro IlaMHpo-AjiaH. BoTaH.ac"., 
^7 (4): 552-560. 

125. PaMKOBa,K.A. 192k. MaTepwajibi k (5oTaHHKo-recrpa$M^ie- 

CKOii FiaMMpa . Msb. TypK. Ot;u ?K), t.I7, ^auiKeHT* 

126. PaMKOBa,J^-.A. 1936, KjiHMaT h pacTMrejiLHocTB BaMwpa, 

Te3. KOH$. no c.-x» ocBoeir. IIsiMMpau 

- 17 - PaMKOBBjM.A. 1944. yjiyticieinis nacTd^m BocTO^Hort 
naMHpa, M3B. Tarn* ^hji. AH CCCP, 8, 

128. PaiiKOBa,H.A. 1945. Ohht 6oTGHMKO'-rerrpa$H"qecKoro 

odjopa HaMKpa . Tes* t^okji. Hay^H, cecc.,nt3BHm4 
25-JleTHK) CAry, 

129. PafiK03a,M.A. 1953 • CopHua pacTSHHfl, Bpe^HTejiK h 

(5ojie3HH pacTeHMfi na nojinx Bocto^hoto llaMHpa h 
MX npoMCxoKseHne . Tp. CAry, Kob. cepiiH, 6I,6koji. 
HayKH. 

130. Fai?iKOBa,H.A. 1954. K 6MOJiorHw npopacTaHWH m bcxo- 

KecTH ceiiflH KopMOBUx pacTeHww naiviKpa- Oi^eT Ha- 
MHpcKOM (5ko Jior . CTaHU. 6oT . MHCT . AH Ta^^scCCP. 

151. PariKOBa,H,A. 1962. K ^HOJiorHH npopacTaHMH H Bcxote- 

CTi cewflH HeKOTopux nawMpcKHx pacTGHMM. Hay^H. 
Tp, TaiDKeHTCK«roc;yHMB., 210, BHOJiorwfi, 155-186* 

152. ?aiiKOBa,M.A., Ky3LMHHa,H.B. 1958. CnoHTauHlie fl 膽 

cKHe weapoTiOBHe rwdpH^iH sjiaKOB b rrpwpo^^© h Ha 
:二' ntjiflx llaMMpcKofi 6i!ocTaH 職 • Tp. Cpe^CHeas, yn-Ta* 
Hob, cep" Bun*I56. Bmoji • EayKK , kh . 32 : Bo TaHMKa , 
III 一工 2? 

153 • PariK0Ba,i3.A, n BopoanH,E.C. 1963. K MOp$oreKe3y 

BO c TO ^onaMHpcKoro TepecKena (Burotia ceratoideg 

C.A.M.) B yCJ^OBHHX TaiffKeHTa. B C(5. "MHTpO^^yKUMH 

H aKKJiHMaTH3» pacT. BHrr.2". TaDiKSHTjAH ysCCP, 工3斗《 Pe^HjTCoPoLu 1951 • 06 c^o^^mu odr;sii3 ::, jiiictt^hx pao- 
TCHKH BHcoKoropHBix nycTbiH3 llamm. Coodm.TGffic.(pnri. 
AH CCCP, 31. 

155, peilHyc,?..!. 工 S5'i-"I$55 • OT^eT HaMiipcKO^^ oiiocTaHuKM, 

Pyico nMC3. Apx oBot ,1/IiiCT.AH Tafl^CCP. 
136* ? 6MHyc,PoM-, I960. yr;i3B0;^Hbin o^iieii pacTGHMn 3 yojio- 

jSKiix LHCOKoropiiil IlaMiipa . jMccepT., Ji., EI^H AH CCC?« 
工 37, PeLHycPoM. 1962。 yrjieiio^z^nbin ii GSOTiibiii odiieH pacTOHMti 

jiyroB llaLiipa. Tp oOOTau.i^H-Ta AH T^mzojCI^ISs^O^— 235 。 
-丄 3a« ? eHHyc^P.M* h Ca6oHei3,C. IS^63, yrjieBOSHiin o6l:3H ^m^nn 

M8HH Ha paSHblX BblCOTaX ilaUMpd • Tp。 IISL 郡 CK。 OHOJI, 

CT., I: 194-2 03* 
.13 9- PycHeBa^r. 工%" ilaMripcKOMy doTaKH^ecicoMy easy 25 

jieT. ll3L. AH Tas/ii:CCP,0Tfl,dMOJi..KayK, IsI2S —工 3〇。 
工斗 CL CadoHei3,CeC. ii TiopioKaHfii:E£i,3。;B» IS69. CoTiiepi^taKHe 

腿 KpOS 蒸'! SHTOS B paCTOUilHX ISHCOKOPOpHMX nyOTBiH.b 

IlaMHpa . Tp, E;yp5iTCK。 腿- tc; ecTecTi]. i-iayK. BypnTCK. 

$MJi. Ciid, OTTT. AH CCCP, 2:112-122, 

丄 4工* CBeiuHMKOBa,B.;v;. 工 948。 idcxcl 二 ecTH ceMHH pacTenMM 

BLicoKoropHbix nycTKHL IlaiviMpa • Jokji^AH CCCI\6I,5* 

工^ 2 4 CBeiuHKKODCi^B 。;" 工 952« Kopneioie cwcTe:.'bi pacTemifi 

IlaMMpa^ Tp,iiH-Ta got. AH llex^CC?^ 丄 h 

CBeiuHiTKOja,B.^:, 工 工 * lieKoropbie AQHRHe o lcxohscth 
ceMHH pacneHHu BbicoKoropHHx jiyro3 [laMHpa . Jokju 
AH T£iz;:::CC::\ 5, 2. —- — 工 "Vf. CBeiIiHKK033,B.M. 工 962 « BOflHblfi pSi:-:!]]}.: paCTeHWii H ilO^B 

BbicoKoropHbix nycTLJii^i. na::npa, Tp。 AH TcAr':CCP,T.*I9. 
工^ 5* C:BeinHMKoi33,B。M。 工 962.* PacxoT], boah i-ia npaHouKpauHK) 
^ nycTHHHLir-M QijT0ij,eHt3ai;ii IlaLiHp. B cd* ''^ii^mjip 
/fpeLecH. pac^jeKHM'\. M. Msh-bo API GCCPj 52-: c. 
工 ^(S.* C:DeiimHKo:ba5B。M, 工 S65,. OcHOBHtje noKasaTezii liognoro 

KassxcTaHa , Tp;»n£un:FpcK,(3M0Ji。cr* ^工 sI5 工一工 58, 
脑麵 K 腿卿 觀: 測 5t 站 LO-H Ha Tpciicmipamiio 
nycTbiHHHHM ^iiTOireHOsaMH nauMpa« B kh, ^MSuojioriiH 
7];peijecHbix pacTeiiKM. K 90-JieTMio co ; trh po::c/];eHiJH 
^ji.-Kopp. AH CGCP Ji.A.Ki3aHOEa,u.,L:3s--EO "Hayica". 

148* CLeuiHMKOBa^B.M, 1565* OcHOLHbie ^epTbi BOflHoro pei^ii- 
?.: a pacTemiii LHcoicoropHbix nycTbiHb llaMMpa. IlpoojieHti 
(iOTaHHKM, T,7, M 。一 JI。9 iis;^ —] 30 '"HayKa"* 

工^ CBQumviKomiBJu 工97工.* MaTepnaJiy no dKOJiornqecKoil 

npOSyiCTI/IBHOCTM HaSMHOrO nOKpOLa HOKOTOpUX ociioro- 

Hbix coo6mecTj3 ITa^'Hpa . B c6。 謂, npOTijKTMJBHOc::::: 
M KpyroBopOT xm:;;.. 3Jie?aeKroi3 i3 pacTMTeji::H. coo6- 
mecTBax" . ji、" "KayKa", 156 -工 6 斗.. 

150* 紐 :j?d^o:Bd9ChA:i:1953v 0-'HeKo§opHx ococ5eHHOci::fix KUi- 
cjiepojTHcro sbixani-iH y pacTeHiiIi Bi-icoKoropiiil ilaMupa . 
Tp.BMH AH CCCP, cepA, aiccnep. Got., S:. - 20 - ; I, CQKiAxaTOBa^O.k. I95S* 06 i-i3MeH8Hnflx ziibixaHMH pacTuHi^iu na:.i-: 
HaiviMpa OT pesKoii ciieHbi TeLmepaTypBi. Tp. BKH AH 
CCCP, cep..^, 3Kcnep.dOT., 工工 * 

52. Cei.iHxaTOBa,0.A. I9;S2, npi'i^ime dojiBiuoii hhtghckb- 
KOCTW flLJxaiiiiH BbicoKoropKiiix pacTeHLi^ IlaI^^;Mpa * BoTaH. 

3. GeM!ixa;ru 133,0 。A. 1959.* TOMiiepa^ypno^ saLHCiriiocTi'i 

Sbixaniif] BbicoKoropHbix pacTenMii BocTOTHoro Hai iiipa . 

Tp. BMH AH CCC?, cep.4(I3):9I-II2. 

4* Cepa(pm.iO(|),C.B, 工97工, I《o:Bi;iil BVxji, po7];a Anygdalus L. 

ca) 

(Rmy-dn1u zabuli M3 AvJrOHldCTaHa . B CO, HOB.ClaTC, 

駕 iiu p^icT。, 1971 • "8。 JU, "HayKa- , 工 73 -工 75, 

scop.-ria S"3chJ3 ACr3Hi:CTaH6. JIOKJI.AH ToshCCP, 
R(I2)=5 工- 52, . 
6. CMflopOL,Ji.^). IS"55a» K Hax07];iea C^rex pycriOGtachya Kar« 
<^-.iiir. HQ n 難 peu BoTaHo^K,, '^^ (3) : 370-372. 

nyro BO Li pacTiiTejiLHOcTi'T linKiTpc. jq. san. jIjh* roc, 
ik"7U I'lHCT. in/: . A.I'i.repiJiena, 205. 
3. Ciij-cpcr.Ji.O. 工 9603 • Hej^OTopox BKOjiorPT^iecK^x k 

ecs. ' 

力 .ci^mic V.Kr v[3i3. AH T3;a,:KCCP, Ot^c 。一" w d::oji^ 

HayK, 1(2). 

一 2 工一 工 59* Cim〇po:B9«n。"^^ 工 Jlyra IlaMnpa. AiiTopecJ. ^zu'iccsj^* : 
cepT. Jieii, roc* neji. iihct. mm. A.^.TepueHa. 
! 60. Ci'mopoB^JLO* ISSI* K iicTopMH pacTiiiejiLHort noKposa 
IlaMMpa L rojioueHe. Biop. ceBem. no Borip^ Msy^. s 

0C130eH^ ijjiopbl H paCTHT. BhICOKOrOpMH. Te3.71,OKJI* 

; 61. CH,7];opo3gJi-0. 工 963* PasBiiTMe pacTMTeji.LHor^ noKpoBa 
naL'wpa B nocjiejie^iHEKOEoe BpeMH. Botqh./K., 48(5)i 
625-b39. 

; 62. CK/iOpOBji.O, 工 96^* rpaHMue uem^ nepeanefi 7i Ueii- 
Tpaji5iior AsHeil. MsB.Bcec.reorp.odm, , 6. 

; 63. Cri^iiopoBji .^x). 11 noTanoSjPJi. 工 965« K MCTopMi^ jiecoB 
na?::Mpa 11 npMJieramiKX odjiacTeil 3 no37i.H3qoTBepTi4^ 
H'^eupG •.:]!• EoiaiioiiC, 50(6): 765-77^1 • 

:6^. C:i:.:0H0iinq5ji.r. 工 971* HoBiiH mji, po^a /^(^onin !;•( ;,! — 

10. 攀 ) 一 聰毫' -— ■ ■■ - * 、- * 上 - 

Ms n ⑤ alensis Sin sp. m3 Hona.ia ri CiJiCKiiL;a . B cd, 
i ,! 工化 r 。! 3i:iciiup3C(r-IS^7〇* To7." , Ji . ,''Hayxa" , 
1^46-1^^8. 

5, CTaHiOKOiiMqsKnl^* 工 948* £oiaii;:Ko-i^eorpj<I)K^ecicoe paH- 
•Hi/ipoiiaHHe BocT0 4Horo Eai^'iipa* Oooc5iu。Tg_^::c* 
AH CCCP, 蘭 5, .. 

pKCTKviecKnx pa do t Hai.-upcKoI-i dKc^iorn^ibCK^vl ciaHm'iW 
Tp, naL:LipcK,6K0Ji.CT. AH TaflsCC?, t-I^G 工一 7^* - 一 ?. 2 一 16-7. CTSHK)K〇i3MqsK。B* 11 r-^i. 1973* KojiK)^eno7i.yme^HiTKM poinst 
AcanthQiimon Ha IlaMMpe, MX rcodDTaHii^ecKafl ^apaK- 
TopHCiioa H EbicoTHoe pasi.ieuieHEis. "npodJiO!.rH oi-ioreo- 
i^enojiorjiMo reodoTani'iKM I'l doTani'i^ecKOw reorpacjMM", 
JI., "HayKa", 280 - 287 乙 

[68* CTaHK)K03Mq,l.:.B. li CTaiii'0KOEH^,K.B, 1970* ^KioueHO- 
TM^ecKPie 0C063HH0CTIT VI BHcoTHoe pa3i.ie.ineHMe icpi^o- 
$MTHLix nosyuie^HKKOB ]M'n'】p£u san. JyuiaHdMHCK. 
roc. UdR^ I-lHCT.., 67:77-9^,. 

[69, CTeuieHKO,A.n, 1949* Kvctmctoctl sjiskoe Ha Bocto^'hom 
nannpe. Goo6iiu Taji-r. Ohju AH CCCP, 工7' 

170 ♦ CTGCieHKOc A,n. 工95'5* ^^opMi/ipoisaHKe CTpyi-c,typbi nojiyKyc- 
TapHPT^KOB B ycjiosMHX BbicoKoropHM HaMgps 。 Tp« AH 
TasTicCCP, 50.4 

171, C'TenieHKo,A,n-# 1960* (JenojiorKii vi 6mjiQvmecKViX 
oco6eHKOc,T5x pacT3HMw HaMirpa. "Tp,. $eHciJior, co — 
EemantiH", IS57,JI., ri/ispoL^e t eo n Sfla t , 3^+ 3-^5^9 . 

172,, CTeineHKo,A 。! L. I96I«» oKOJiorKd pacTemTM 'ITardHpa. 
BTopoe coue^i, no uonp. nsyqenMH h ocuoeHi'ifl 
$:iopw M paqaiHT* BbTcoKoropwii, 

173 • CTemeHKO , ii . lU , 1962 . BKOJiorMfi. vi pocT .7iyro|BDc pac- 
TaHMfi naiviKpa.. Tp.MH-Ta 6ot.AH Ta«siScCC 1.8: 141 — 

1 71.. ^ 

一 23 ,- m, CTe.eHKo,AJI. 1- 2, o 6mmrm m ;KH3HeHH0M if, 

itepBOUBeTQii (Prinula LOna^.npo b c^hsw c 

B03PSC 鼠 Tp. 冊- la dor. AH Ta^KCCP, 28:17^^ 
201. 

工? 5. CTeinoHKo^A.n. 1963. Bmjiomn CLeneco^panHux 
coMHH y paCTemm BHcoKoropMil Tmum. EoTaHt 
JJ^" ^8(7)2965-9??. 

工? 6. Cto 賺。, A,", IS65. Pi, pas 麵 H pacTe 脇 1 

COS, ^OTaiiHKM, 2, 

:I?7. C 寒 Ko,A,ri. 1966. Oco^eHHOc.^ $eiioJiorPT^ecKH< 
Ha6:iic;ieKMii 3 pasjiijtiHHx soHax COCF, Bycoicoroip 
•naMKpa* B G(5.: MeTfTrn yjanojior. H36jiio/ighiih n^, 
^o'naum. MccJie7(0BaHi/iHx. 

I78a CTeineiiKo.A.Ii. 1973. OnpeziejieniTe ^ospacTa pacTeK. 

-n02,eK (Sibbaldia tetrnnrii^. ) B ycJIOBKl 

BbicoEoropiiri na^wpa. Sotcih,;:", 58(7) :I004-I0II 
^[79* TiopMHa,AU£. IS57. Mccjie^OEaHHo KoposocTO^lKocTii 

pacTeHM^ B ycjioBMflx BHcoKoropim naMi^pa. 
ISO* T,H"U:,. 1962. $ii3HojiurHtiecKiix oco^chhoctji 

pacTeH«4 naMMpa, Tp. hh-ts 6ot. AH Ta^KCuP, . 

18:3 54— 52 • 一 24 工 8工* 歹71;3 蘭" P*A, 1959. rim CRM UN Cp:7^iiefl Agke, A$raHCTaHa 

H l/iHflOCTaHa 11 MX MCnOJILSOBOHIie JIHH CGjIOKUMIU 

A(jTope$. jiiic. KaHfl. c ,-x. h. , Bcec. mh-t pacTHwe- 

BOT^CTSa, Ji. 

工 82* yxa^esa,B.H. IS7I* MpHcoBHO CTenw BocTO^Horo HaiviMpa. 

^B«TaH.E., 56(3):428-^34. 
183. yxayei3a,B«H. 1972 . OctdeHHOCTM $Ji«pbi vi pacTMTeJiLHOCTM 

lUaT^nyTCKoro pariona HaMMpa. BecTH. JIOHi'mrp, yn-Ta, c 

cep. dwoji., N? 21, 6^-72. 
18 斗, yxa^esa,i3.H. 1973. Oopr.iauHOHHHri cocTaB pacTHTejiB- 
_ Horo noKDOBS BocTO'^Horo riaiiMpa • BecTH. jleHnnrp . 

yH-Ta, cep. 6i'ioji • , I5:^^[-50. 

185. <|)ajiLKOBa,T.B. 工 962(I963)« 06 McnojiBSOBaHWii cojiHe^Hoii 

^aj[viau,m na $0T0ci'iHTe3 BHcoKoropHUMii pacTOHnHLiH 
Ilai/iMpa . ''Teiv'aT, c6. Ot^, (》i3koju h 6lio$h3. pacT. 
AH TasKCCP," 2214-21. • 

186. OeflopoBjiiH.A. 1957* Ojiopa lOro-SansTiiHoro Kmtoh i'i ee 

3Ha^8Hi!s ,HJIH nosHaHHH pacTMTejiLHoro Mj/ipa EBpasi-m. 
Kof.iapoBCKKe ^tghhh, 10, 
工 87* Oe^opOBjAH.A. 1%"^, HoEbiM 131171; po^a Prinula c 

rop riaMHpa . B c6, ', Ho:3。 cirgT, sbicui. pacT, 工 96 斗", 
M.-Ji., "HayKa", 258-262. 
188, <i>es^eHKo , B. A, IS^O, PacTHTejiiHOCTL UeHTpajiLHon 
AsKi'i yi pojiB H. M. np:i:eiiajiLCKoro b ee wsy^emiH. 

M3B . Bot:;coio3k. Teorp, s-ja, 72: o.. 9-6 78. 


189. 
. A. 11904, ilspBoe ; TonoJEiai^rH k 
" Ojiopa 


ila:v!Mpa 〜 Tp. end. Bot. Ca/ra, T. 2^, 
BLlfl. 2. 
丄 二 u • 


Oej,^eHKo, 


0. A. 工 905* BTopoe sonojiHemiH. k "Ojiopa 
ilaiiwpa^ 


. Tp. CiI6. BoT% Cazi.a. T. 24, 贿 * 3* 


TQT 
丄 2 丄 ♦ 
• A • I9i38» TpeTLe TJionojiHemifl k "wjiopa 


. Tp. Cn6. Bot. Ca^a, T. 28, 


丄 • 
. A • IS' OS)* ^GTBCpTOe 7I,OnOJIHGHHH K 
', Ojiopa 


riaMHpa Tp. end. Ca/ia, T. 28, 
3bin . 3. 
工 


fTlO TT TT 二 U I* A 


D A TOT FTo fvr\ ^ u^Trr^ tttj^mj tact v ,,fT^Trr\r>Q 
U • R • 丄>^丄^?» UMlUt^ /i,wuU JlndxlJ/l/l xv St'JiUpa 


• Tp. end. Bot, Ca;ia, 31, 丽 • 3. 
OMjiMnn^ca 


, Jl, A. 工 555, JtHGBHtie M cesoHHHe iisiie- HeiiHH MHTeHCilBHOCTH M COCTQBa npOJl«;yKTO:5 $0T0— 

CHHTesa y pacTeHMii BocT^^Horo flaMwpa . /SnccepT. 
Bot. 画 t, ah CXP, J" 

95. toKiinOEa, ji* A, 工 959。 

JlHeBnbie 11 CeSOHHHG WSMei-iGHMH MHTeHCHBHOCTSI 

JOTOCWHTesa y pacTGHMil BocTO^Hcro OaMupa. 
Tp, 顯 AH CCCB, cep. 4, 3Kcnep. dOT., 工 5* 

96. ^'ajiPJKOB, -; • K* 1963. Ilpo tho jihm t e jit. ho c tl SHMHero 

noKOH y HeKOTopHx pacTeHMii riaMwpa. "Tp. flaiiwp- 
CK. 6M0JI. CT." 1 2 243 — 2^8 • 

- 26 - 197 • XajiMKOii, !. ;. K. M CTemeHKo, A. Fi. IS^7I* 

Mopi5orioro-6Lio.norMtiecKMO oco6eHHOCTM cBepuMM 
OKaHMJieHHOH Ha BOCTO^HOM Hawii'ipe . 

FiSB. AH Ta7].}KC.P. Ot^. Cmn. HayK, 3,3:-39, 

I98l liBejieB, H. H. IS68. 

3jiaKM . FacTemifl UeHipajiBHOil Asmm. 4* 

IS9» KsejieE, H. IS6:、 

HeKO'iOpblX HOBtlX M MaJIM3BeCTHblX Bvijiax $JIOpbI 

Sot. iviaT. rep6, MH AH CCCP, 20:^13-439. 
20 J. ^}K5H Cbi-don, IS-5S, 

HtBLiH pofl ceMeiiCTBa Leguninosae MS UeHTpaJiB- 

HOil A3MM. 

BoTaH.}K., "4(I0):I38I -工 386*. 
201* HyK3BMHa, A. H. 工 359* HiBbie '! a pe^Kne bm^h ce;" 
Boraginceae Ha MM pa. MSB, AH Ta/i.KCCP, OTfl, 
dMOJi, HayK, 4:30-3£ . 
202. liiaiCMpoBa , C。 B, 196^ • MsyqoHiie MHTeHcnBHOCTH 

TTOTGH 聯 BHOrO $0T0CKHTe3a HeKaTopbix COp^OB 

H^MeneM b ycjiOBMi^x BocTO^Horo ii SanasHoro HaHMpa. 
l/lss. AH Ta^pcCCP* Ot_zu d^ioji. HayK, 1 252 — 57。 - 27 - 203, iilaKMpoEa, C. B. I%7,iiMf!HMe Tei:inepaTypbi m ocbo- 
moHHOOTM Ha ojOTOCMHies nHMeum naiiMpa • e cd. 
"Ilpodji. doTaHMKH", T.9, 407-41^ • 

204. lOnaTOB, A. A. I%I. K nosHaHMio pacTMTejiLHoro no — 
KpoBa Sana^Horo KyHLJiyHfl m rip^jieraiomeri qacTM 
TapHiJCKOii Bna;i;MHbi. B cd. "KyHLJiyHL h TapMM" • 

235, lOnaTOB, C. K)., KacHHeHKO, A. F. m ycMaH0]3,n.fl. , 
I96S^* reHeTMico-'r.:«p$ojiorMqecKoe m SKOjioro — 
CHCTei'iaTM^ecKoe Mccjie;];oBaHMG poj^a Ara Bidop-^ 
sis Heynh. IlaLiHpo-.Ajiafl . AH TaTlJicCCP. Otju 

6moji. HayK, 2 = 3 -工 4, 

206. iOcyaideKOB, K). IS63. 3a; [; a^M saJi^ne.^iinMX Mccjie- 

- CTByiomHX paSBMTHK) CeJILGKOrO XOSflMCTSa DdAO^ 

Tp. ilar^MpcK. dMOJi. ct. AH Ta/AsCCP, 5 一工 0* 

207. K)cy$6eK03, X. D. 196 工, IlyTM BoccTaHOBjieHMfl 3eMS, 
• JiLHbix K pac'iHTejTBHLK pocypcoB IlaMMpa. B cd* 

"Tp. Ta^x. $MJi. reorp. odm. CCCF', 2:3-8, 

208. K)cy$6eK02, . K). 1965, l/iSMcHeHMe pacTMT3.nLHoro 

K no^BGHHoe noKpOBa Ha TtojirojieTHMx jiiouepHOBbix 
y^acTKax b ycjioBWHx 3ana«nHoro ilaMMpa. FIsb.^ AH 
TasHCCP. Otzu 61/iojt. HayK, 2(I5):25-34. - 28 - 209* IOcyco5eB:oB,X.K, 工 968。 yjiy^msHiie nacTdi^i; ii ceHDKOcoB 

iiocTL BbicoKoropi/jri IlaLiipa I'l lionpocH ee oxpaHH • 
■ Ii3b; ah Ta^"c:CCP, OTs. Oitoji, HayK, 3, 44:13 -工 8« 29 一 4鲁 coojioriifl 工* A67!iycajiHi.^os, UA. 工 9*61 。 ilTiii^bi sojimkli ?aHrKy:ii3 Ha 

2. A6/i;ycajiflM0B,ii.A. 工 5-52。 Q pi-ies^OBaHMu KpaCHoro bl- 
lopKa Ha Hg: 二 i;p3。 B c(3。 "OpHns^^nori^;!", llih .5 , M,, 
I.IOCK, yn-Ta, 2 '19-250. 

5, A6«ziiyGajiST,:0B,n。A。 工 9 二; 2。 HeKOToptie l' 丄 aTepiiGuiibi no 

3KOJiorMi! II Liop^ojiorMH 6ojiLiueyxok nFiH^yxM Qchotona 
nccrotiG Gray II a IlaLiipe . H3B. AH Ta«L;ECCP。 Ot;h* 

diiojio H'SyK, 2 o 86-91 • 
斗。 A(5«5ycajis!',:OB,K*A* 工 963* i'aTepiiajiH no 3KOJioriiii 6sjio — 
oianom-iOL ropiiXsooTiiKii na riaiaiipe • B. c6. "OpHHTO- 
. jioriifi", :EHn«6。 264-267. 

5. Asjiepdeprsr 。! I。 工93工《 AHTiiJionH ceBepnoro Tiideia ii 

conpeziejiLHbix patloHOB. JfoK:;! . AH GCC? , 工 93I<» 

6. AxpopoBs*^, ISiS7* HuEbie bivjjm xiipOKO::M7ii Dipt era, 

Chiononidae ) ns 03ep fliiiKJiB-Kyjis vi ByjiyH-Kpi±> 
(nai-iiip), SoKji.AH Tas^i^CCP, 工 0(n):68-7。。 、 

7. AinypOEa,M. 工 975* Sooreorpayn^eciuill aHajiiis napasiiTO- 

(liayHLi pbid Ti'ideTCKofi nposi'i 釋 in HaropHO-AsiiaTCKOu 
noaodjiacTiie Sooji,;;x*,52(II)sI602—I(S06a 

8. AniypoEa,;'. 工 373。 IlspCiSKTbi 'gu6 Capescicoro osapa 

(naiJiip) . DapasHTOJioran, 7(2)sI6〜IS8« — 30 - 5» iijpoBai«*.i* m I®B2lss%B*^% IS)72. HoBijn no'SBii?; Aiiocre- 

PcQrlloidea) Ilaimpa* Mas* AH Ta/IMCC?, 0Ta.6iiOJi. 

H* 3toapffl^B JB^ 1%?^ Hdbhx BKfla uii'Itobok (Ho^ptora) 

sa Da 卿 au 2ok.i. AH Tas&CCP, 工 ((7》56 - 59* 
12 肇 SasapoB, B. 1967* TpH hobhx EMsa LijoGmcTHx ^epBeuos 

(toooptora, Coccoid^a) c .na:.:^a. 如 Ta^H. 

CCP. 10(83:60-63. 
I3« EaaapoB, B. B. IHyejie^^ r. n., 工 967。 Jsa hoblix BPiaa 

mnosoK (Honiopl5era,Cocooid.Ga) H3 SanaflHoro XIaimpa 
赢 jq^echia K^TH-TaiiB. flOKJl- AH Tam. CCP, 工 0(S')s6Og"$* 
1% 秦 EapapoB, B.B,, I97I# K f^ayny icoKUiKT!; (Honoptera , Coc- 
eoidsa)' ropHO-Ba^axMaHCKoM asTOHO^JHOH o6jiacTi-i (IlaHKp^. 

13B. AH Yaji^C?^ Of I* ^^; oji. nafK, 3 (Zf^): 87 — 91. 

15. 1953, 'BmJlOTl/i^QCKViE OCOdeiiHOCTH LI 

onara ^pmpomm^ BSKJO-KoropHOii '§ayHbi M.ne-KoniTTaiomHx 
Esg&zm^ C6J'^^gQ)6Jim:^ aooroorpljiiM doyiiiH" : 5-8, 

JSm iMiPi 惠, F*, 3aiwe'!£KK » MjieKonMTaromi'ix Hanbii'iaHfi GOBeicKPix 3oojioro-do nanmQ ckiix DKcnearmMri i 
lOPG^sanasHLiii .KiiTaid 1555 — 1556 rr. Tettigonioidea 

COrthoptera) lOKLHaiiM. Bhtoli. odo3p., 36 

(Z):40I-^I7. 

18. Beri-EHeHKO, r. H., IS5S、 Koii'iCTOiqpbijibie Cu^yaHH 

li lOHLHai^^j. FesyjiLTaTbi Km Ta u c Ka- c o b e t cki-ix 3oouiorc^ 
doTaHii^aciaix SKcneAimMil 工 955 —工 S57 rr. B K)ro—3ana«5 — 
HbiM KKTan. odosp., 38: (3) .550-627. 

19. Eei^i-BiieHKO, r. fl., 工%5* 06 opTonTepoiTflHHX 
HaceKoiibiX AJraHKCTaiia. Tp. Bcec. dhtomoji. o-Ba, 
49:249-234. 

20«B3M-BiieHKO, r. H., 1967. HePCOTopLie opToriTepoiiflbie 
HaceKOMLie orpasOB :a3.attoptera, Orthoptera H 
Dernaptera ;。 A$raHllCTaHa. Acra 

21 • EejiHineii, B. ; ?., 工 970* SaKOHOiiepHocTL b reorpa- 

OiZiOHao? (Odonats, 工 nsecta) b npe^ejiax EBpasiiM. 

AjiTQiaCK, OTs. roorp. O-Ba CCCP, 3 Bin. 11, 
125-12-7 

22. Bepr'f Jl. C" IS'3I* Pti6b" HaMMpcKaH OKcneaMUMH 
192 8 -fV ip. DKcn,, Bbin • 3. SoojiorMH. 

23. BepeioBCKMi"], hi. i-i Bviq.ekvi , B. JI. , 工89工* nTiiuu 
raHLcyriCKoro nyreiuecTBi'm r. H, IloTaniiKa 138^^ —工 

1887 CaiiPCTneTepdypr, Lu:n, Aica/i;. HayK. 

- 32 - aKcnesKUMii. B. B. M. Po6op©BCKiiri, Tp. 8Kcn • Kmh . 
PyccKoro reorp. Oduu no UeHTpajiBHoil Askm, coBepiiienj^ 
-HO^i B 工 893 -工 8'95 IT" ^acT5 3, Msfl. MMn. PyccKoro 
reorp. Oduu 

•25* EMaHKH, B. Jlo, I9C5* Hay^Hbie pesyjiLTaTbi nyTeinecTBWii 
M. DpEeBajiBCKoro no UsHTpajiLHiM Asmm, Ots. 3ooji., 
Tom 2, IItmuh, Bbin. 4, CaHKTneTepdypr LlMn. Aica^zu HayK. 

26. EnaHKL Ji. 1907. . . ^ ^ 2t MaTepKajiH_ sjih aBM(|)ayHa MoHrojiwM h BocTO^Horo 
TwdeTa, B . II • ..K.^KoaJioB, Monro jimh m KaM. tclm 5. ^ 0- d. r -l . '..',.■: r 二:. r ^ 

aJioB« MoHr 

H BocTO^HOi'O T;i53Ta. B n. K, Kosjiob, j.oiirojij^ii i-i Kq.;" 

27, BiiaHKyi, B. Ji. , 1916* MaTepiiajibi fljiH aBM$ayHa socto^hoh 
MoHrojiMH II Cesspo- BocTO^Horo TwdeTa no saHHHLi IvIoh- 
rojio-CLiqyaHCKOil SKcnesHiiMM I907-I909 Hais Ha^ajiBCTBOM 
17. K. K03JI0B. E'iaeroTiiH. 3ooji« Mys • KL】n。 AKazu HayK, 
Tom 20, cip, 工-工 02 • 

28. BOJILlIiaKOB, B. H., POCCOJIMrJO, 0. Ji. Vi HOKpOBCKMH A. B., 

工 965*CKCTeMa!rMq3cia】M CTaiyc IlaiviKpo-ajiaricKMX ropHbix 

fOjJii:/: nojlGBOK rpynnbl MicrotuG nuldasclii ( Manna - 

lia, Cricetidae).3ooji. H,, ^8(7) sI079 —工 089 • 

E9. EojiLuiaKOB , B. H,, m flKOBjioB, Eo n., 工! 968。 I4HTep:Bep-^ 

HHe ocodeHHOCTM MajiKKx i.ijieKoniiTaioii'i'ix riaiviMpa. 

- 33 - 1/13B. AH TaA:::CC?. OoTu 6 腸 • HayK, i:^(5i): 75-aU 
30. Bopxcemiyc, H. Co, 工 959* MaTepiiajiii no ^ayiie kok- 

m-Ifl KlITafI。 (5, OnilCaHKH HOBBIX pOSOB ll B-?30B KOKmis 
CGM. Sriococcidae yi C o ac idae (Honopt e ra , C o c c o i de a ) , 
(Hay^HLie pesyjiLTaTbi KHira^lcKO - coBeTCKMX 3KcnesH- 

UmM IS55 -工 957 rr. b loro- sanasHbul KMTail). 3hto- 

MOJi. Odosp., 38(I)sI6 斗一工 75* 

:5I*EopxceH]/iyc, H. C" m BymHK, T. H" 195 9. MaTepMajiH no 
$ayne kokij;m7i, KI'Itqh. 5. Hobuh pos ii sna ihmtobkpi ceii. 

Phoenicococc idae ( Honopt era, Coccoidea ) 

Vi3 npoBMHDiMii Cbigy£iHi)。 (Hay^HiJe pesyjiLTaTH km — 
TailcKO- coBeTCKMX BiccnoSMmii'i IS55 —工 957rr, b loro- 
sanaflHbiii RMTQi^). 3hto:.i«ji. Odosp. , 33(1)2160 —工 63, 

32 . BpoMjieil, r. IS56, Tm.mmmmm MeaE3;[i;±)(Selen- 

arctos tib8tanu3 usGuricus). SeOJIorMqeCKMil 3", 
35(1): 工1工.^"工29, 

33. BpoMjieil, r. 0,, 工 962* CpaBHMTejiLHaH xapaKTspHCTiiKa 
rKEajiaricKoro h dyporo iiesBeTieil lora flajiLHero Boc- 
TOKa CCCP. B c6. "Bonp. Sicojior 廳:' • T, 6. M., Btiuie . 

3^。 Ey;nejio:B3 A. C 1963* K Bonpocy o caMOCTOHTejioHOCTH 
$ayHbi ijjieKoni'iTaioinHx nojiynycTbiHL EBpasMM, B c6. 
"Sooreorp. cyuiK" • Taun^eHT, 41-42. 

35. ByHsejiL, A. A., 工 966* Hobhg m MaJiOMSBecTHbie qemyeic- 

ptiJiHe IlaiviMpa m conpesejiBHHX panoHOB. I。 TscheirA^e^ 
rikovia r.jabovi, gen. et sp. n. (Lepidoptera ,Noc- 
tuidae ,Cuculliaiiae ) ._ 3HT02K)Ji*0(50 3p,45(I) :2工2 — 216 • 56。 reiTTHep, E. m Pcccjio^mmo, 0. JU, 丄 S63。 hh-. -- 

BcTi oocTaB M reorpa^M^ecKan MSAieH^iiBOCTL asiiaTCKMX . .. 一 :?—•,.:: 
ropHbiX nojiGECK pojiia Articola Blanfoldj 工 881。 
Mccjiea. nc Jayne CoBc C©i03a (MjieKonnTaiomrie) o M • , 
53-95. 

37, rMJiesa, E. A. m IIokpobckmM, A。 g:。9 I97CL OcodsHHOCTH 
KapKOTimoB Vi xpoMecoMHbiFi nojiMiviop$M3:vi M HaLiMpe-Ajiano- 

KHX rspHHX nojiGBOK rpynnbi Microtus nuldaschi(Criceti- 

dae). 

300JI. 4S(8):I229-I239. 
38- ropOflKOB, K。 E。s IS6I. Pantala flavescens Pabr.(Odo- 
nata,Libellulidae)B uucoKoropLe BocTO^Horo HaMMpa • 

300JI. E., ^0(4)s6I0-6IIo 
39. rypBM^, B. 0.5 工 957* SoonjiaHKTOii 03。 KapaKyjib 

(HaMMp) . Tp. CpeflHeaSo yn-Ta, hob. cep。9 Bbin» II^^ 

6moji。 nayKH, kh。25, 
•^0. rypBH^, B。 ^)。, 工 958, Osepo KapaKyriL KaK cpe^a o6m- 

TaHHHo Tp, Cpe^Heas. yH-Ta, hob. cep., Bhm^l3Z^ 

KHo 31 • 

41。 rypBMTjg B。 Oo 5 工 958a。 SoodeHTOC osepa KapaKvjiL 

(HaMMp) a y3i5eKCK。 6moji。 Ec, 
42 • rypBM^, B» O03 工96工。 0(3 aKKjiiiLiaTMsauMH npoEbicjiOBHX 

pad B (,3epe KapaKyjiB (naLup) , Bonp。 hxtmoji , , I(2)s 

281-285. 

■ 。 rypBMq, Bo ①。, 1962 3 MMKpo ② ayne uejiKHx BoaoeMOB 
n£i!.ii5pa。 y3(5eKCKa 6kojt。 h。3 ^s6S-74. _ 

^4. rypBM^, B。 196^。 SoonjiaKTOH osep Pan^-KyjiL m 

llop-.c^.n5 (ilai:iip)c 一 力 iiiop-KyjiL (nai.nip)o 丄 jj。 'i^^* 丄、 二: ^l- :: ^ 

2^1= di'iojio HayKH, kh oWi Biujio k noqLOBeAOHMe, 
工 57-163。 

45。 rypeBPiq^ Bo 0., 1966. Ilapiipo-TKdeTCKOH dwojijiMMMHO- 
jiorM^ecKoM odjiacTM, B c6。" Ekqji。 pecypGti BOfloeLiOB, 
nyTM MX peKOHCTpyKUiiiM 14 McnojiB3." , "HayKa", 
93-99. 

^G.SaHUKr, E. M。, IS72« K $ayHe kokuht ( Honoptera , 
Coccoidea ) A$raHMCTaHa, 3hto》kx!U o6o3p. , 

5I(3):58I-58^, 

^7。 fljxajmjioB, 2。 h AmypoBa, M., I97I. HoBHii bm;d; po^a 

Pro teoce phalu s We inland , I858s M3 pH6 BOT^oeMOB 

IlaiuMpa* M3B« AH Ta?];H。 CCP。, 00:;^。 6eo:ju HayK, 5: 

IIO-III. 

48, Sac, C。 M*, 1967. HajieapKTM^ecKKe ajieMGHTy b Jayne 

KamiiMpa » Sooji, 46(8):II46—II5I* 

49 o 3. ILs 1968. jMKHe HMBOTHHe Mh^wk. (nepe:B。 

c anrjioj) 169 CTp. M., "nporpecc"o 

SO.IorojieB, 2。 T*, 工 973。 He 乂 :3bi:?i bits L'OKpeija pc^zia Culi- 

coides ( Dip 七 era ) H3 3anaj^Horo Da^.-Hpa o 

napasKTOJi-Dr-MH, 7(2)sIS'5-I86« 

5Ic33fiueB, B。 0。9 工 962* K Jayne scysjicaji (Diptera, 3on- 

bylii dao ) Bo c T G -IHOr IlaMHpa • Vi3B. AH ±3]X'E. CCPo Ot^. 

dnc ji o H。, Is 62 — 7^。 

52。 3m"inia, Jl。 B。5 工 "95 8。 HoBbin sjih (JayHBi CCCP pos CMp- 
(jM^j; (Diptera, Syrphidae)^ EoCTO^HOro llaMMpa. 
3ht OLIO Ji o 6 30 j'Sq 57^ I.5Q.2Q6r420r793 „ ; 3hto:.:hj" Ooc^p., 
3? (二 、、 = 2C^.~20/ . S3. SiiiJMHa, ?。 n. II SP. 工 568. ImbothhS ;卿, b kh. 

5" 3【ima, ?. n., HoroflMHa, r. C« ,-.:ypyuias3e, T. 钆, 丄' 

1970* JlaHfluiacjTOodpasyiomaH pojfk cypKOB b apMSHux 
BLicoKoropBHX THHL-lUaHH H IlaiL'iMpgi 。 MsTspeajiH K 
nosHaHMK) roapibi m §Jiopy CCC? (MOMfl), Bbin. 45(60): 
工 77 - 工9工。 

55.3aHMHa, 3, JI。9 工 958* Epioji 秦 riiqecKMS oct6eHHecTM Jiec- 

Iioro vaJIHpiIMHOro 議 apa Anopheles bifurcatus L. 

(Diptera jCulicidae ) B pyuiaHCKOM paiiOHe 3anaflHoro 
nsMwpa. 3HT0M0JI. tdosp., 47(^):856-86t , 
55. SaHima, 3. 7i., 工 958<» BKOjiori/mecKwe o^odoHHCTK Anophe-- 
les su"perpic 七 us M A,bifurcatu3 L. b ycJiOBMHX 

PyuiaHcicoro paiioHa Sana^Horo IIai.iMpa. Tp。 Soojio mh-t 

AH CCCP. 7i. . 
57.l/iBaH^B5 A. M。, 1969 e IlTMUbi HanKpf-AjiaH. 71。, "Hayna", 

4^7 CTp. 

58. Mci/iaTOB, 2., 工 971* Hojioboh m i303pacTHOk cocTaB 
HacejieHK^T ,z;jiMHHtXEOCTOBor8 cypKa Ha SapBaacKOLi xpooTe 
xpedie (SanaTTHH;! Ilai.iMp). 3KOJi»ri'T5i. 斗 s92—93。 

59. KaflaMuioeB, M. m IfepajiMdeKOB, H. ^ IS)70* K 6ii〇jitri^ii 

HGKOTOpUX BM/TOL TJieU ( Aphidao ) , BpdAHUlMX CG- 
JILCK0X03HriCTEeHHbi:.i KpiLTypSM HQ llaUHpe. KSB, AH 

TasH. CCr, Ot3。 6 歸, HayK, 工。 - 7'3* 一 y: ^ 

60. Kmcthkobc::iiu, A。 工 950* Li-iiTepiiajibi no ssojn^j'rpa — CoMM IlaLiMpa . Hay^. san* KMeBCK. roc. yn-Ta., 
9, 6. 、、 
61* K^sjiOBs n. K.9 I8Si9* MapiupyT Tik38tckoiT 3i{cnesKm/iH 

M. B. neBuoB B (工 899—9IrrO h reorpa#iqecK 華 e panpe,{^v^ 

-TieJIHHM !. IJiei-COnHTaiOIIiMX H HTKU B MGCTHOCTHX M3CJie- 

AOBaHHux eio. EiEteroTTHc 3ooji. Mys. Mu. AKa/r, HayK^ 
T. ^, CTp. 257-28? • - 

62. Kosjitja, E. B,, 19^0, Odmiin odscp § pHMTO^ayHtT Uen- 
Tpa:jiBHoii A3i'iK。 KsB* BcecoiosH, reorpo o-sa, 72:679- 
689. 

63. KtsjioBa, E. B。9 1970 • PaccejieHWH (pas ana pnaGia- 

nu3 - cQlchicuG L. B nycT 顯 UoHTpa- 

ji 遍 ri A3MII. Tp. 300JI, iiH-Ta AH CCCP. ^7:9-18, 
6^。 KpuHGHtBCKi'iIl, 0. Ji., 1965. CocTaB ii npoKcxo'^^-eHwe 
Hasei^jHOii $ayKH Cpe^Hefi AsiJE. (rjiaEHbUvi o6pa30i.i na 
MaTepiiajis no HecTKOKpujibiLu) 工 一斗工 9 • Ms^-bo -'HayKa", 
M.-JI. ' 

65 • KpHKaHOBCKMi"!, 〇。 JL , 工%8。 H 秦] 3bie ii uajiOMSBecTHbie 
JKyxcejiMUbi (coleoptera jCarabidae ) $ayHBl CCCP K 
rpaHM^auiMx c hum CTpan. Shtomoji. odesp. , 47(1): 
160-175. 

66. Kpi'ijiOB, M. B. I'l iIiep6iiH。 I'l。 B。9 1957* KpoEenapasiiTH 
、 nTiiui Sana^Horo naiiiipa. I/Isb AH TajHo CCl?. Ots, diioji. 
HayK. 1^72-77. 

一 53 — 67 • K:;d::3u^ii, 5- A" 力 57c '^uux 3 .Oi?eorpaOwti3CKoro 
paiV Hi'ipoBaHiih uuETpa-:LHC-: Agim。 2gk:i. TCXA , 30s 

So.l'ijmencB^ A*, IS62o riir.ia:iancKiiil yjiep. ( ? o-braoGalluG 

:ii:^alayen£;i3 )• OxoTa n oxOTH. x-LO , 9:23-24, 
— Ky3H(3i];o:B3 5. A,, 工! 963* ^iGTepiiajiii no wayne MJie- 
KomiTaioiiiKX UoHTpaJiLHoli Asini. Tp. 二 〇ck。 〇 一: McnbiT . 
npiiposH^ Ot«zu C)iioji • 5 工[^工工'5-工二6。 
70.J10CKOT, B. L'l" lleTpyceHKo, 0. Ao, IS)73« riMTaHMS 
ropHOK nycTHPiHOM icaHeHKii iia IlaivMpe, 36. npam) 
Soojio iiyseiSo AH yPCP, ;;: 35, 78-79 • 
工。 JciJiLiriJiLj B, ^1., 工 973。 KapKOTMnii Microtis trans- 
caE'T^icuG n pojiL K a pno Jio nr^e cko ro iiuTOsa l 
oueHKe 3H7],cr.oil caMOCT^HTe.^LHOCTii nojiasoK H3 
rpynnn Ll,arvalia (Rodantia, Oricetidc.o ) • 
300JI. E,, 52(5): 791-794, 

72. MajiHBiiq, LI. C, 1967」 Hobhg lush HaeaTTHiiKOS po^a 

Cr.vTtTiG ?. (Hyn.IclmeuEionidae) IlaMlipa I'i LI;IC0K*- 
ropHbix paSoHOE TafliiCiiKMCTaHa. I/Isb. AH Tas^K.CCP, 
Otz!,, 6iiOji. HsyK, IsSI^9^* 

73. MapTHHOB, A. B., I93CL Py^erimiKM. HaMMpcKaH 3Kcne- 
flMUMri 1928 r. Tp* 3Kcn,, ELin. 8. 3ooji., AH CCCPo 

74. MeKjieHdypues^ P. H^, 工 936* MaTepnajiu no Mjieiconii- 

TaioiUMM M nmuau Ilampa . Tp. CpeTiHeas. yn -: ra, CCP. 
8a, 300JI., 22, TaniKeHT. - 39 - 75 • MoKjieHdypuie^, ? => H., 工 5^6。 3::1.: v.^u^no ii npoaeTiiiia 
nTiiUH BocTO^H@ro riGiiipa, Elji . Liocic. o-lj iiciilit* 
npMpogiJ* Ot7' . drioji . 51 ( 工》 £7 —工 10* 

76. MoKJieHoypueB, H, IS69, PesyjiiTCTLi y'43Ta ;:〜 Hsrir::;: 
xiiiAHBix. nTMij; (npH nocjiiKa 3 C'lrycTe IS'58 iia 
Ilapiviiip 11 TmiB-IlIaHL). B c6. "Dt Hii^i^ojicrim 3 CCCI- « 
KH.' 2''. Auixadas, 

77, MMTpoQuHOB, B, ^1. ii CTpyHicejQ, II • 5 IS^7I* 

HOBHII P〇S M SMS paCTHTeJILHOi]^,IiOrO KJIOIIia C HaLWpL 

Bmoji. HayKii. 工砵 (工 2) =17 —工 8, - 

78* MMxaliJiOBj B. n,, 1972 . Oosop lm^oi: icyEejiim nos- 
posa AcioT^latysm Kryzh po^a PtGroGticmiG Bcr. 
( colGo^tera ) M3 ri'iccapG-5api^c3a I'l A(5raHCKoro ) 

BasaxuiGHa . Shtoiioji, ®(5o3p。9 2^516—520。- 

79. Moji^aHOB, jB。 11 oapysiiml, H. IS: 工^。 K aBi'i^ayne 
napiipa . E}i;ero7TH. 300:1* Mys. Aicaso nayK, T. IS = 
439-471 。 

80. HapsKKy.iOB, M. H.9 工 S63, HoblilI poa tjiii Elcliinay-liis 

Narz.son.nov. (non. ,Aphididae ) II3 BoCTO^IIorO 
Hainipa. Tp. nai-mpcKe duoji. CTSium'iM AH Tg^t'iu CCPs 
T. I, 259-266 . 
HapsHKYJitB, :J. H., 1972 • Hoi3bie BKgti tjim Brachy- 

unguiG Dac , 1 91 8 (Hoi.ioptGrc. , Aplaidi.dao )[] 3 ; upraiillCT-/ 
3Ha. ZtoKJi. AH Ta/TE. CCr, I5(6):62-65, 、 一 ^0 一 h. HcpSMK^^Jio^^l'i.H. 工 966。 HoBbifi bha tjigH p®j^s Trana 

Heyd. (Honoptera) MS SanaTiHoro ilaMMpa . /lokji, 

AH TasECCP, 9(11): 38-^0. 
; 5- Hap3MK^JiOB,i/ .H. M yf.iapoB,ii].A. I97I . K (payne tjigh 

(Honopte ra , Aphidine a ) A$r 画 CTCiH" I* i,i3:3。 AH 

Ta7i.scCCP.. Ots. 6koji. HayK, ^°。5^—工〕0。 

(StJiLUiMx sbicoTax (r^Majiaw, KMJiKiv:aH7!;jicapo, Ahttli ; 

odsop sapydeEHLJx saHHbix) . EiOJi/i* i.:ock。 o —: sa Mcn. 

npMpo;i;bi. Ot^;.. dwojio , 6S.:5)s5 -工 5, 
;"5- HepaHo;ii,K 。: :", ycaqe3 工 i]。 flKosjies, :],11. 工 565, 

K 3KOJiorMM KpaHoro cypKa BocTO^Horo Ha mm pa, 

B c6. "i.iaTspwajibi Hay^H. KOH$epeHiJii'iM no npMpoTiK . 
• ^^aroLOCTii M npo$MJiaKTMKe ^yiJbi, I9S5"* Ajina-aTa* 
% e naH$MJiOB,ZI.B. 1968. 〇6ihmi/i odsop nacejieHMH imemmx 

HlBpas 腿 • Cd. Tp. 3ooji. KjsoH luOCK. yn - Ta,IIsI8 - 55* 
67.. njiecKe,Q.S. 工 88S^—I89^。 Hay^HUs pesyjiLTaTU nyTeiuec- 

TBMM H.ivi.np^eBajicKor© no I].eH'ip3JiLH«u Asm, Ot/t. 

300JI. TOM 2, ilTMUbi, iiiDin。 1-3 s CaHKTneTepdypr 
. Akgs . HayK. 

88. i'iJiecKe, ^-.Ji. I8S»6* CriMCOK nTWU,, codpaHHHx naMM bo 
Bpewifl nyTeiuecTBMfl 3ana;3.HHri riMTaTi, B rpp.j—rpof- 

sanaziiHbifi KwTaii, tol- 工, CTp。 5工2-52工。 一 4 工一 TS. nv;uOL,A.B. 工:? 62« Bojir.iiieyxafl nnmyxa 3 Eo^axnicHO. 

I'iSB. AH TszpkCCP。 Ootu 6moji • HsyK* $2 sI07 —工 09 • 
SO. noTano]j,P.jI. 1962 , FHessiraHMe nycTeji.bni (? alco 

tiiinunculus tinnunc-glus L. ) Ha Ilai^lHpe • 3oOJI 丄, 

4I(8):I255-I266. 
91 . ncneinoi^sPJu 工 SfS3。 pGcnpeflejieHi】(3 .ij dMOJionin nTKU 

HsisipcKoro Hcropifl . A^-Topei^iepaT _zu^ccepT。 M, 
S'2 . Hot a no 3, ?«Ji . I5S3« 6MOjioruK ropnoro siiopxa 

( Ijeucosticte arctoa panironsis^Ha ilaL'Mpe. oOOJI, 
42(5)r7I6-726e 
93 . noTanoi^sP:)" IS)6S。 0c'j6eHHOCTK rHus^OEaHKfi htmij; 

Ha naLJWpCKCM HSirop 二、 8o BlOJIJI . liock. o —: MCnOCT, 
- npMpo_z]iiJ。 Ottu 6!ioji" 7工(6》3 工- 41* 
54. Po3aHo:3,M,K. k £eivieHTi>eE,r。rL 1535, MaTepnaJibi no 
, ivijieKonMTaiOinHLi i-i nTMuaij IlaMMpa . Tp. Tas'K. komit — 

jioKCHo 3Kcne«zu, 32" - 96, M. 
95. CaaKfiH7BapaH0Ba,A.-'i. 工 斗。 Bp-a^KTejiM ceJiLcicoxo- 

3Hi;CTi3eHHbix KyjiBTyp IIa:.iMpa. Ksb. Tas'-s.^iiJiKajia 

AH CCCP, 8:108-125. 
96 • CsnoH3HKoi3,I0。O* IS*63。 3oor(3orpa$i'j^iecKHFi sHajiMS 

$ayHbi ncaLiiio^MJiLHbix MJieKonMTaioinMx necTbiHB Typana 

K ee CLflSM C nyCTblHHMM CaBepHOfi A$pMKM H UOHT- 

pajisHOw AsKMo Te3。 3—ro .Sc'scQ'rijSH 。 coseuv* no 
sooreorpa^MM cyuiH, TaiiiK e h t : 2 6 8-1' 6 9 . 

一 42 — S7o Cdi3vjpiT03,K.A. 工 SaLOTKii o ia^Ho nosBOHO^mbix 

IlsMj/ips: . 3an. TypK. o' 丄 tu G^nu jnodiiT* ecTGCT:B03H。 9 

$HTponojior. H 3THorpac》。9 工 , 1。 
S'S, CcKypoi3,rj^£, IS'58* MaTepwajiLi k nosHaHHiO MXTno(J)ayHH 

HOKOTopiix 13071.0 eMO 3 Ca^aiipa . Msb. Ot^oji. ecTecTB. 

HayK AK Ta^JsCCP, snn. 3(Z7) . 

91'. CT3pKOi3r'0。A« 1972。 HGixo:iCa 譲 M Ver..iipsylla(Dorca-- 
Q-ia) ioffi Suit ; 1 9p3 , ( Aplianiptera , veiriipsyllidae ) 

Ha llaMMp. M3i3。 AH TasiCCP. Ot 5 • <5koji . HsyK , 2 : • 
工 00, CTen3HMH,Jl。C^ I96S , liTi'mBi iO^iCHoro Ea_i:i£ixinaH3 。 ( B 

npe/iejiax 6acceaHa p。 Illax~2apLi) , san. l:ock. 

roc. n3;zu I'm - T3 mm, j3、 LL Tiemma.^ li? 362, 工 76 - 3〕2* 
工 01。 CTermHMH Ji。G。 m Oomkh^B^Eo I$72。 MaT(3pKG:'iLJ k op - 

miTOJioni^ecKoFi ©ayne IXaivmpci , B c(5* '^OayHa 11 

3K0JI. EMEOTHLIX'' e M. , 1 87-191 • 

工 32* CTOJiHpoBgM.B, 工 968。 Hoi^bie npfli.:oKpbiJibie m A^raHiiCT- 

ana, 3ooji3K„, 47. 12 Vo 1 794-1 799. 
I05* C:rojiflpos,!''::。B* 工 570。 Kysne^MKOBbie (Orthop 七 era- 

Tettigonioidea) M3 AfflraHKCTaHa . Sooji.^x., 49(9): 

I549--I353. 

工 04* Gtojih pOB^M.B. IS7I。 CapairaiiHe tpm6h Calliptanini 
(Orthoptera, Acrididao ! 〇a 七 antopinae ) 

B A$raHHC'iaHe. Hay^H, sokji。 Ebicuu inKOjiu. Ehoji . 
H,, 6:16-22. 

一 Zf3 — 105. CTOJiHpoSjM.B. 1972, Hojjbie ^SHiibie o capaH^OLLiz 

( orthoptera , AcridoicLea ) A$raHMCTaHa. 3H'joiJOJI。 
、 odosp,, 5I(I):98-I0I. 
工 06* CTOJiHpoL,MoBo 15)73。 IIpflLiOKphUiHe (Qr^hoptera) CoBe — 
TCKoro I'l AyrarHLicsQSQ Easaxinana k neKOTopbie 
aaHHHe sjiH sooreorpaffiH^ecKoro pailoHMposGiiMH 
. n。?.,。 3ooji":", 52(8》 工工 75 - 1工78* 
107 • CTporsHos^CJn 19^9。 K cMCTeiviaiMKe h reorpa$ii^ec- 
KOMy pacnpocTpaHGHMio HeKOTopBix aHTHjion UeHTpa- 
jiBHOil AsMMo Bk)jijt.mooKo o-sa Kcn. npapo^Li, Ot^. 
6moji, -16, 
IG8. CTporaHH03,C,y, 1952 . K CHCTeMaTMKe h pacnpocTpa- 

一 HeU M UOHTpaJILHOH AS-MM o BlOJIJI MOCKo C-EQ HCH. 

npHpoflbi, Otti.. 6moji„. 37 (5): 21-22 o 

109。 CTpyHKo:Ba,3.,l/u 19? 工。 Hosbiil wjx TeTpaHiixoBHX Kjie- 

iUeii(Aaarif orne s , Bryobiidaei^o OJi . H o , 50(8)^工250* 

110。 CTp;yHK0Ba,3elZi。 工 972。 K $ayHe TeTpan^xoBbix KJienioTi 

naiviMpa. M3B.AH Ta«zi;sGCP* 0Ts.dMOJi,HayK,3:5O-53. 
in* CbnieECKaH,B。l/L 工%3。 CmiaHTponHbie MyxH KapaTerwHa 

Ajian II ncuv;iipa« 5 coBem, Bcec* 3HT0M0jI . o-Ba, 

TesMCH ? 'OKJi。°。 工 82 -工 84* M 。- Jl。 
工工2, CbiqeBCKaH,B.M. m lliawpoUjB.C . 1965. TaMnepaiy- 

pe TGJia HeKOTopbix cMHaHTponHbix Myx Ha Bocto^hom 

naMMpe. 300JI.H., 44(5):779-783. 

一斗" 一 

、 1工3, Cbi^eBCKafl,B.M. 1966. cwHaHTponHbix Mpcax IlaMMpa. ! 

300JI.JK., 45 (3): 390-399. 
1工^* Topo^KOBjK.B. 1962. CwHaHTponHbie Helomyzidae 

BocTO^oro IlaMnipa. Mas. AH TasacCCP^ Ot^. dwoji. 

HayK, I(8):57-6I. 
IllMejieB,r.II. I97I. Hobhk nojijmmimu Hhizopul - 

vinaria saxosa Sclmelev sp.n. (Hoiiioptera,Coccoidea 

Coccidae) m3 SanaflHoro IlaMMpa, Sokji* AH Tqm 

CCP, I4(II):6I-65. 
116* lllyMaKoc^S.M. 工%3* CapaH^OBHe A^raHnqTana m Hpana . 

Tp. Bcec. 3HT0M0JI. — Ba, ^9:1-248. 
117* 10cy$6eKO33,X.K), h AraxaHflHU,O.E. 1972* TwnojiorM- 

^ecKBH oueHKa pccthtsjilhoctm HMSHaro noHca 3a- 

na^Horo ilaMMpa b cehsm c aKcnopMLeHTajiLRHii Ksy- 

ueHHHi.: muemi/iBocTM coo(5medT]3。 Jokji* AH Tc.rnCCiP, 

I5(II):52-55, • 
二 IG» HaryjiLiai^gA.fi. m CanaprejiL7];Kei3,M.C » I96S" , :..■:'!:. hlh 

LLicoKoH Tei.inepaTypLi hq SKOJioro-f^KSiic:. .c:::' j 

譯 nycTbiH 三, 4 化 5 - 6 9。 

IIS'。 flHKo:BCKHflsA*M* 1950。 no i3o;^oena:.i nc:.:iipc. Hpiipo 二 a, 
N9 2:46-49.