Skip to main content

Full text of "Zródła dziejowe"

See other formats


Go ogle This is a digitaJ copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable oniine. 

It hiis survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the piiblic domain. A piiblic doniain book is one that was iiever suhject 
to copyright or whose lega) copyrigjit term has expired. Whether a book is in the pubjic domain may vary country to country. Public doniain books 
are our gateways to the past, representing a weahh of history, eulture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, nolalions and olher marginalia preseiit in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long jouniey from the 
publisher to a library and finally to you. 

U sagę guidelines 

Google is proLid to partner wilh libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we aie merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical resirictions on automated querying. 

We aiso ask that you: 

+ Make non-commercial tise ofthe files We designed Google Book Seareh for use by individuals. and we request that you iise these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfmm automated ąuerying Do not send automated ąueries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of texl is helpfiil, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maititain attribiitioii The Google "watermaik" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Seareh. Please do not remove it. 

+ Kcep it IcgciI Whatever your use, remember that you are respoiisible for ensiiring that what you are doing is legał. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is aIso in the public domain for users in olher 
countries. Whether a book is slill in copyright varies from country to country, and we can"t offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book"s appearance in Google Book Seareh means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Seareh 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Seareh heips readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You ean seaich tlirough the fuli text of this book on the web at http: //books . google . com/ Google Jest to cyfrowa wersja książki, która prze:^ pokolenia piy.ecliow^^yana była na biblioteczny cli pólkach, zanim została troskliwie zeska- 
iiowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasiiijfi i kssiążka atala się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąc;a dii powszcchiK^go 
dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi hib do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 
dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony 
dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na. rnargin cisach, obccnr w oryginalnym wolnmcnic, znajdują się również w tym pliku - przypominając 
długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do C!iebic. 

Zasady użytkowania 

Google szczyci się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upiibliczniaiiia. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy sieje zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia tecliiiiczno zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 

Prosimy również o: 

• Wykorzystywanie tych plików jedynie w c;elach niekomercyjnych 

Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnycti, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych 
ceiach prywatnych. 

• Nie automatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysyłanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków lub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dostęp do dużych ilości tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów łiędącycli powszechnym 
dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Zriii.k wodny"Googłe w każdym pliku ji-st iii{'zbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowych 
materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać, 

• Przestrzeganie prawa 

W każdym przypadku użyt.kownik ponosi odpow'iedziałność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana Iffiiążka została uznana za część powszeclinego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób traktowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej ksiąiki zależy od przepisów poszczególny cli krajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sj)osób użytkowania któri?jkolwi(^k ksijjżki jest d<:)zwołony. Prosimy nie przyjmować, zr. dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej użjwwać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Search 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby sta.ły się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst 
tej książki można przeszukiwać w Internecie pod adresem [http : //books . google . comT] .--^ -4 . >/ 
y 
/ 
/ 
/ 
/ 

A 
j' 

/ 

)e 

/ 
/ 
/ 

/ 

: ^ 

'/\ 
/' 
/■ 

^; 

A 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

< 

/ 
/ 
/ K^^^Ni-^NNNNN'-. \-A NN>-S\\X\\ N_\ v7 ŻKÓDLA DZIKJOWK. TOM XVII. 
Cięeć l'9za. 

— >-*4-< — POLSKA XVI WIEKU 

POD WZGLKUKM 

OKOGHAI-ICZNO STATYSTYCZNYM. 

TOM V(. 

czi-si: I -SZA 

PODLASIE 

(Województwo) 
ALŁKSAi\i;KA JABŁONO\\.3hu.GO. W A U S Z A W A. 
1308. 
Sklaii (fliiwiiy » Oebotliłp-''--' ! W^Iffii CENA KIŁ 8. . / ji 
S 

1^ 

\ 

\ 
N 

\ 

Im 

N 

s 

'\ 
s 

f 

S 

I*' 
|> 

y' 

/ \ \ \ \ \ \ ■^ s ^ ^z '' / //////j'/y\\ ŹRÓDŁA DZIEJOWE. Uruk WI. Łazarskiego, Marszałkowska 114. ŹRÓDŁA DZIEJOWE. 

TOM XVII. 
Część l-8za. -»■ > ■ < • < -- POLSKA XVI WIEKU 

POD WZGLĘDEM 

GEOGRAFICZNOSTATYSTYCZNYM. 
TOM VI. 

CZĘŚĆ I-SZA. 

PODLASIE 

(Województwo) 

Aleksandra Jabłonowskiego. WARSZAWA. 

1908. 
Skład główny u Gebethnera i Wolffa. 

CENA RB, f . '"^ZfJr^'''"'"^ OCT-H iy/4 


^ '■■ ■ ^ ■ 
V /7 


vr.l 


V;r^ (WOJEWÓDZTWO). TREŚĆ CZĘŚCI I 

TOMU XVII (VI). PrieiłmowB 

Regestra poboru 1580 

Powiat Drohicki „ . . . 

, Hielnicki ...... 

, Bielaki ...... 

SnmmarynsB poborn Ziemi Bielskiej 1591 
Bfgestr poborów; dr'br szlacheekich Ziemi Bieliikiej 1S9I 
Snmiaarins poborn z poiriata Bielakiegn 1679 
Begeatr irrbferanta pobora w mieieie Knyscy bakiem Łnatraeje staroetw Ziemi Bielskiej 155S— TT 
Dobra islaoheokie — Wielka wtaanodd 1&55— 95 
Popis wojenny jZiemiaD wojawMitira Podlaskiego 152S 
Begeatr Ziemi Drobiokiej 
Begeatr Ziemian łtielniokidi 
Ziemia Bielska . 
Spia miejaeowośai . 
Spia Budiin i. OaOb Strona 1 

58 
90 
134 
MS 
15T 
lUI 

172 
179 
183 
183 
183 
187 
1 
XSII przystępując do wyilania obecnego (XVlI-go) tomu „Źródeł 
Dziejowych", mającego objąć ,, Podlasie" (województwo), cziijij 
się w obowiązku wyllumaczj'ć najprzód przyczyny takiego opóź- 
nienia, jakiemu z konieczności ulec musiało. 

Oto, kiedyśmy przystopowali przed lalj- do wydawnictwa 
W „Źródłach Dziejowych", wylączniej już, cyklu „Polski XVI-go 
wieku pod wzglądem geograficzno -statystycznym", poczynając 
od Ziem Korony, podzieliliśmy siq byli z towarzyszem mym 
&, p. prof. Adolfem Pawiiiskim przedsięwziętą pracą w len spo- 
sób, że on wzią) na siebie dział ziem rdzennie polskich, pia- 
stowskich, ja zaś ..Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej. Wobec 
lego Podlasie, jako od 1569 r. jui koronne, a topograficznie 
i historycznie ścisłej zespolone z Mazowszem, na pierwszy dział 
przypadło. 

Jak wiadomo, nie zdążył ś. p, A. P., po wydaniu, w owym 
cyklu, tomów dotyczących Wielkiej i Malej Polski oraz Mazow- 
sza, opracować za życia i ogłosić, podług z góry przyjętego pro- 
gramu, loniii mającego objąć Podlasie. Zgromadzi) był juJ wpraw- 
dzie sporo podstawowego materyału (z ksiąg poborowych) a na- 
wet, jakby przeczuwając ,,periculum in mora", pospieszy! z dru- 
kiem tego, co miał pod ręką, lecz opracować tego nie był już 
w stanie. Robota tedy, przezeń rozpoczęta, z natury rzeczy, na 
Innie samego spadla. 

Ale ja, w chwili kiedy ś. p. A. P. rozstawał się z życiem, 
zajęty byłem jeszcze opracowywaniem trzech tomów (XX^XXII) 
„Ukrainy" poczem wypadło rai nadto wydać, w dwu częściach, 
zaległy tom (XVlUl ,,Rusi Czerwonej". Po wykończeniu zaS wydawnictwa mego działu programowego, wypadło mi pomyśleć 
o ogłoszeniu przygotowywanego w ciągu lat wielu „Atlasu histo- 
rycznego" tychże „Zicrn Ruskich Rzeczypospolitej". Czas więc 
uciekał i „Podlasie" leżało sobie odłogiem. 

Gdy nareszcie przyszła też i na nie kolej, pokazało się 
najprztid, że wydrukowany już, jakkolwiek poważny, materyał nie 
mógł być wystarczając} m dla oparcia na nim pożądanego studyum, 
że trzeba go, ile sit; da, odpowiednio dopełnić etc; a co więcej 
— okazało się, iż wydrukowany już nawet ów materyał ułegl 
częściowemu uszkodzeniu przez długoletnie leżenie. 

Przyszło tedy, po skompletowaniu źródłowego materyału, 
wydać obecnie wszystko już razem. 

Sam materyał jednak urósł, wobec tego. na cały tom od- 
rębny; tak, że studyum, mające przedstawić geograficzno-staty- 
styczny etc. obraz Podlasia na przełomie w. XVI-go z XVII-m, 
musi liyć wydane osobno; tcm bardziej, że ono samo wypełni 
dwa oddzielne tomy. Lecz że w wydawnictwie ,, Źródeł Dziejo- 
wych" na ..I-^odl.isie", podług ułożonego z góry ro;^k!adu, prze- 
znaczony został X2 tomu XVII-sty (w cyklu zaś Polski XVI-go 
wieku pod względem geograficzuo-stat3'stycznym X2 VI-sty); dla 
utrzymania więc pr/.yjętej numeracyi, pozostawimy dla wszj^stkich 
owych trzech działów (tomowych) .Nś ogólny XVll-sty (Vł-sty), 
działy zaś oiicgo oznaczymy jako ,, Części" I-sza, Il-ga i Ill-cia. 
Dział zatem obecny, obejmujący sam materyał źródłowy, stanowić 
będzie „Część I-szą" tomu XVIl-go (VI-go). 

Warszawa, '25 Maja lf'07 r. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE. R. 1580. 

(Ki, pohof. 47.) 1. POWIAT DROHICKI. 

Kcgestr poboru KrAln JTgoiDaid na obranf rieciy pospolite), wedle uchwały lejmu 
warnawłbitEo ^ foku 80 ilS^") uciynjony pnei mif Jana GroU i^diiego 
<]ioeickitgn a poborcę » lymic rokn w powiecie drnEKltira. mielnitkini dla ue«j- 
nienia liiiby do skniba Króla jr^onocl. Miasto Drogiczjn. 

w ićm mie;5ric domów rynko- Balwierz ubogi I dal gr. 10. 

wych 10 po gr. 8, czyni to zl. Balwierz uboższy jeszcze dal gr_ 

2 gr. 20 7 sz. 4. 

Domów ulicznych Itiy po gr. 4, cz. Kowalów 3 po gr. 30. 

to zl. 22 gr. 13. Ślusarz 1 dal zt. 1. 

Chałup nędznych 143 po gr. 2, cz, Ubogich siodlarzdw 2 po gr. !(>• 

to zł. 9 gr. 16. Czapnik ubogi czyni gr. 15. 

Chałup jeszcze nądzniejszycb 7 po Rzeiników 3 po zł. 2. 

gr. 1, C2yni to gr. 7. Rzeźnik ubogi czyni zl. 1. 

W teraże mieście włók osiadłych Postrzygacz 1 dał zl. 1. 

83 po gr 30. czyni to zł. 83. Szklarz 1 dal zł. 1. 
Ogrodów 381 po gr. I. Zdunów 4 po gr. 30. 

Szewców 16 po gr. 30. Szol 1 czyni zl. 2. 

Szewców ubogich 15 po gr. I8. Kotłów gorzalczanych 9pogr. 24, 
Złotnik 1 dal zl 2. czyni zl. 7 gr, 6. 

Krawców 5 po gr. 30. W limże mieście komorników 3 

Krawców ubogich 3 po gr. 15. po gr. 12. 
Kuśnierzów 4 po gr. 30. Komorników ubogich lOpogr. 6, 

Balwierzów 3 po gr. 30. Komorników uboi. jesz. 5 pogr. 4- 

iiidU diicjowe. Tom KYII. -. ' s PALAT. PODLACHIAE. Szynkarka I piwna czyni gr. 12. 
Duda 1 dat gr. 20. 
Aptekarz ubogi dal xl. I. 
Koiiwisarz ubogi czyni zł. I. 
Kramar^ów ubogich 9 pogr. 30. 
Krainarzów uboitszych tt po i:r. 1 5. 
Kramatż, jesz. uhoi 3 po gr. 10, 
Krobników Dędzoycb 5 pogr. 4. 
Fiekarzów 15 po gr. 30. Piekarzów ubogich 10 po gr. 11 
Przy lemie mieście włóki wolne 

są i domy wolne, 
Jagnieazka Czechowa dzierży włók 

5 po gr. 30. 
Tai Czechowa dzierży domów 2 

po gr. 8. 
Ślachctny Chądzinski z włók 

po gr. 15. Miasteczko Mordi- W tćm miasteczku domów ryn- 
kowych 16 po gr. ti, czyni zl, 
3 gr. 6. 

Chałup nijdznych 104 po gr. 2, 
czyni zł, ti gr. 28. 

Włól< 28 osiadłych, czyni zl. 28, 
, wójtowskich po zl. 2, 

Plebańska włóka I po zl. 1. 

Pusta włóka gr. 10. 

Szewców 'ó po gr. SO. Kuśraierzów 3 po gr. 30. 
Kowal I, zl. 1. 
Rzeiników 3, po gr. 30. 
Piekarzów 4, po gr, 15. 
Przekii|iiiiów 7, po gr. 15. 
Przekupniów 4, po gr. 8. 
Prasolów 6, po gr. 30, 
W lemże mieście koło doroczni 
wodne czyni gr. 12. Miasteczko Mąkobodi. 

w tim mieście domów rynko- Szewc drugi, gr. 6. 

wych 1 1 po gr, 6, CI. zl. 2 gr, 6, Ślusarz 1, gr. 15. 
Chałup ntjdznych 40, po gr. 2. Rzeżników 2, po gr. 15 
Włók miejskich 48, po gr. 30. Zdun 1 ubogi gr. 12. 
Wójtowskich włók 3, plcbailska Piekarka 1, gr. 6. 

1, Osińskiego 1, czyni zł. 5. Przekupniów 2, po gr. 9 
W limie mieScit; szewr l,gr. 15. Miasteczko Sokołów. 

w tdm mieście domów rynko- czyni zł. Itó gr. 24. 

wych 24, pogr. 6, czyni zł. 4 Chałup nędznych 40, po gr 1, 
gr. 24. Włók 86, po gr. 30. 

Domów ulicznych 120, po gr. 4, Z włoki 1 pusićj, gr. 10. I, ijSo DI5TR DROHICEN. Ogrodów 126, po gr. 1. Kottów gorzałczan. 6, po gr. 24. 

Szewców ubogich 8, po gr. 15. Komornic ubogich 4, po gr. 2. 
Krawiec ubogi 1 dal gr. 7 sz, 4. Piekarek ubogich 3. po gr. 7',',, 
Kuśnierzów ubogich 2, po gr, 15. czyni gr. 22 sz. 4. 
Kowalów 2, po gr. 15. Piekarek 3, po gr. 15. 

Rzeżnikdw ubogich 3, pogr. 16. Przekupniów solnych 2, po gr. 15. Miasteczko Węgrów. W teni mieście domów rynkowych 20 po gr, 6, czyni zł. 4. 
W lemźe mieście domów ulicznych 148 po gr. 4, czyni zl. 19gr. 22. 
W lemie mieście chałup nędznych 115 po gr. 2, czyni zl, 7 gr, 20. 
W Ićmie mieście włók osiadłych 55*/,, po złotemu. 
W teniże mieście włók wójtowskich 2, po gr. 30. 
W temże mieScie ogrodów 31, po gr. 1, Szewców 3, po gr. 15. 
Krawców 2, po gr. 30. 
Krawiec ubogi, gr. 15. 
Kuśnierzow 2, po gr. 15. 
Kowalów 3, po gr. 15. 
Slósarzów 2, po gr. ł5. 
Siodlarz I, gr. ]5, 
Rteintków 2, po gr. 30. 
Cbogi rzeżnik, gr. 15. 
Kotłówgorzalczanjch3, pogr. 
Komorników 9, po gr. 6. Piekarzów 10, po gr. 15. 
Szynkarzów solnych 5, po gr. 15, 
Stelmachów 4, po gr. 30. 
Stolarzów 2, po gr. 15. 
Kołodziejów 2, po gr, 15. 
Rymarzów 2, po gr. 30. 
Miecznik ubogi, gr. 5. 
Kół walnych dziedz. 6, pogr. 24. 
Kół dorocznych 3, po gr. 12. 
24. Włók pogorzalych 2'/j. 

Domów ulicznych 3 pogorzalo. Miasteczko Mjedzna- W ićm miasteczku domów rynkowych 10, po gr. Ij. 
W IćmSc miasteczku domów ulicznych 8*, po gr. 3. 
W tćmtc miasteczku włók osiadłych 58, po gr. 30. 
Szklarz ubogi, gr. 14. I'ALAT. PODLACHIAE. t. tlfio Piekarlca 1, gr. 15. 
Przekupniów 4, po gr. 15. 
Kotłów gorzalczaaych 2, po gr. 24. Miasteczko Cziechanowlecz. stawny Maciej Cholewa burmistrz 
ciechanowiecki z radą swą pod- 
dany wielmożnego pana Miko- 
łaja Kiszki, dali: 

Z domów rynkowych 55, po gr. ti, 
czyni zt. II. 

Z domów ulicznych 139, po gr. 4, 
czyni zł. 18 gr, 16. 

Zdomćw nędznycli ulicznych 37, 
po gr. 3. 

Z chałup 44, po gr. 2 

Z włók miejskich 63'/i,po gr. 30. 

Z o.grodów 12, po gr. ł 

Rzeżników, szewców, kuśnie- 
rzów, w liczbie ich 28, ]>ogr. 30. 

Przekupniów, pickariów. chmiel- 
ników, sfcórników, lojownikOw, 
w liczbie ich 30, po gr. 15. Kół mlynnych dorocznych 3, po 
gr. 12. ^ 

Z strony panów Szwejków. 

Slawn. Benedykt Wesołowski bur- 
mistrz z radą swą ciechanowiec- 
ki, z stronv panów Szwejków 
dali: 

Z domów rynkowych 10, pogr.6. 

Z domów ulicznych IG, po gr. 4. 

Z domów nędznych 17, po gr. 3. 

Z domów nc;dzniejsz. 15, pogr. 2. 

Z włók osiadłych 872i P° S^- 30, 

Z włók pustych 2, po gr. 10. 

Szowców ubogich 2, po gr. 15. 

Kotłów gorzałczanych 3, po gr. 24. 

Od piekarki I, dal gr. 15. 

Od ubogich przekupniów 16, po 
gr. 15. Miasteczko Wisokie. Burmistrz z radą miasteczka Wy- 
sokiego, poddani ichmośC pa- 
nów Radziwiłów, dali: 

Z domów rynkowych 33, po gr. tj. 

W temie mieście z domów ulicz- 
nych 100, po gr. 4. 

Z chałup nędznych 10. po gr. i. 

Ztamtądite z włók osiadłych 78 
po złotemu. Szewców 24, po gr. 15, 
Kuśnierzów 27, po gr. 15. 
Kowalów 4, po gr. 15. 
Rzeżników 5, po gr. 15. 
Zdunów 5, po gr. 15. 
Komorniczek 7, po gr. 6. 
Szynkarka gorzałczana, gr. 13. 
Piekarek 12 ubogich, po gr. 10. 
Przekupniów 8, po gr. 15. I. iSjij DISTR. DROHICEN. Miasteczko Siemiathicze. Burmistrz z radą miasteczka jej- 
mci księżny SłuckieJ Siemia- 
tycz, tlaf: 

Z domów rynków. £6, po gr, 6. 

Z domów uliczn. IS3, po gr. 4. 

Z nędznych chałup 32, po gr. 2. 

Z włók osiadłych 145. po gr. 30. 

2. ogrodów 40, po gr. 1. 

SzewcOw 3, po gr. 30. 

Szewc nędzny 1, gr, 15. 

Kuśmterzów ubogich 2, po gr. 1 5. Kowal nędzny 1, gr. 15. 
Kowal ze wsi jeden, gr. 15. 
Rzeźników 4, po złotemu. 
Zdunów nędznych 3, po gr, 15. 
Piekarzów 5, po gr. 15. 
Piekarzów nędznych 3, po gr, 8. 
Piekarzów ze wsi 4, po gr. 8. 
Przekupniów f^, po gr, 15. 
Przekupniów ze wsi 3, po gr. 12. 
Ruski pop 2 włók l'/i osiadłych. 
Kół wodnych dorocz. 6,po gr. 12, Summa osiadłości i róinych rzemiosł miasteczek 
powiatu drogickiego. Domów rynkowych 12, po gr, 8. 
„ rynkowych 212, po gr, 6. 
„ ulicznych 883, po gr. 4. 
, nędznych 138, po gr. 3, 
„ nędznych 503, po gr. 2, 
B nędznych 47, po gr. 1, 
jfWIók osiadłych 670. po gr, 30. 
, ziemskich 2, po gr. 15. 
„ pustych 4, po gr. 10. 
Ogrodów 590, po gr. 1. 
Szewców 23, po gr. 30. 
Szewców 49, po gr. 15. 
Szewców, kuśnierzów i innych ró- 
żnych rzemieślników, w liczhie 
ich 28 po złotemu. 
Szewc 1, gr. B. 
Złotnik 1, gr. 2. 
Krawców 7, po gr. 30. Krawców 4, po gr, IS. 

Krawiec 1. gr. 7 sz, 4, 

Kuśnierzów 7. po gr. 30. 

Kuśnierzów 33. po gr. 15. 
Balwierzów 3. po gr. 30. 

Balwierz 1, gr. 10. 

Balwierz I, gr. 7 sz. 4. 

Kowalów 4, po gr. 30, 

Kowalów 11, po gr. 15. 
ślusarz I, zl. 1. 
Slusarzów 3, jio gr. 15. 
Siodlarzów 3, po gr, 13. 
Czapnik 1, po gr. 15, 
Rzeżników 3, po gr. 60- 
Rzeiników 10, po gr, 30. 
Rzeżników 11, po gr. 15. 
Postrzygacz 1, po gr, 30- 
Szklarz 1, po gr. 30. pałat. podlachiae. r. ts8o Szklarz l,po gr. 14. 
Zdunów 4, po gr. 30. 
Zdunów 8, po gr. 15. 
Zdun 1, po gr. 12. 
Szot 1, po gr. 60. Piekarzów 15, po gr. 30. 
Piekarzów 34, po gr. 15. 
Pieliarek 12, po gr. 10. 
Piekarek 7. po gr. 8. 
P lekarek 3, po gr. 7 Vi. Kotłów gorzatcz. 23, po gr. 24. Piekarka I, po gr. 6. 
Komornic 3, po gr. 12. Prasolów 6, po gr. 30. 

Komornic 26, po gr. 6. Przekupniów 8tt, po gr. 15. 

Komornic 6, po gr. 4. Przekupniów 3, po gr. 12. 

Komornic 4, po gr. 2. Przekupniów 2, po gr, 9. 

Szynkarek piwnych 2, pogr. 12. Przekupniów 4, po gr. 8. Duda 1, gr, 20. 
Aptekarz, po gr. 30. 
Konwisarz 1, po gr. 30. 
Kramarzów 9, po gr. 30. 
Kramarzów 6, po gr. 15. 
Kramarzów 2, po gr. 10. 
Krobników 5, po gr. 4. Kół wodn. dorocz. 13, po gr. 12. 
Kót wodn. dziedzicz. 6, po gr. 24, 
Stelmacliów 4, po gr. 30. 
Stolarzów 2, po gr. 15. 
Kołodziejów 2, po gr, 15. 
Rymarzów 2, po gr. 30. 
Miecznik 1. po gr. 5. Summa summarum pieniędzy złotych 1217, gr. — s*. 5. Parafia Drogiczka. Rogawka wieś, urodzony Maciej Pobikrowski podstarości drogitki 

dal z Rogawki; 

Z włók 30 V, osiadłych po złotemu, 

Z wojtowskicb jrłók 4, po złotemu. 

Z włók pustych 8'/ł, po gr. 10. 

Z SkiW — z włók osiadłych 7'',, po złotemu, 

Z Ciarnsj — z włók osiadłych 55, po złotemu. 

Z WÓlkJ^od ogrodników rolnycłi 5, po gr. 6. 

Kół wodnycłi dziedzicznych 6, po gr. 24. 

2 miasta Drogiczyna— od ryhaków 4, po gr. 8. 
Ruda Plebańska, ślacheluy Mikołaj Korzeniewski, urzędnik jegomci 

księdza Wawrzyńca Wolskiego, plebana drogickiego, dat 

z Rudy z włók iO'/i osiadłych, po złotemu. 

Z ogrodników bezrolnycli a, po gr, 4. 

Od kół wodnych dorocznycti 2, po gr. 12, 

Komorniczek 2, po gr. 2, I. iS'o DtSTR. DHOHICKN. Kociarl wieś, śUth. Jan Wisemierski i Stanisław Zdzichowsici i Oni- 

sko Koczera, dał od pół wtćki ziemskiej, gr, 17 sz. 4. 

Mikołaj Koczera z czcsnikami swemi, dał z włók zieinsktcli 

5, po gr. 15. 

Frgcz Obniski i Cłiwedorow Zajecznicka, dała z włtSk 2 ziem- 

skicl), po gr. 15. 

Slacii. Stanisław Stanisławów Sadowski, dał od jednego pól- 

włocxka ziemskiego, gr. 7 sz. 4. 
KorzentOWka IHaior. Slacłi. Korzeniewski dal z włók ziemskicl) 

10, ii 5. 
Korzeniówka Minor, ślacIi. Korzeniewscy z Mniejszej Korzeniówki, 

dali z włók ziemskicli 5 po gr. 15, zł, 2 gr. 15. 
Sady, wieS, urodzony Lenard Meżeński i Szczęsny, niegdj Wojrie- 

ctia Sailowskiego, dał z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

JakOt) Sadow&kt. dal z włók ziemskicli 4, po gr. 15. 

Maciej Glucitowski od Cliristofa Sadowskiego, dał z włók ziem. 

8. po gr. 15- 

Z MitkowiCZ Ruskich, tcn2e dał z włók 2 ziemskich, ?.}. 1. 

Z Koczar, tenfe dał z włóki ziemskiej, gr. 15. 

Ślacli. Stanisław, niegdy Stanisławów Sadowski, dal z włók 

ziem. 2'/j po gr. 15. zł. 1 gr. 7 sz. 4. 
Zajecznikł, wieii, ślach.Cłiristof Zajęcznicki z bratem swym Szczęs- 
nym dali z włók ziemskicli 6 i 'j,— zl. 3 gr. lO 

Ślacłi. Anna, niegdy CliwedorowaZajęcznickiego.dalazwłók 

ziemskicli 5 po gr. 15. 

.■•Iłach. Micłiał Zajęcznicki, dal z włók ziemskicli 2'/,, zł. ł 

gr. 7 sz. 4. 

Slach. Piolr Zaj^cznicki, dał z włók ziemsk. 2'/,, po gi"' '5. 
6rzłtli Ozopj. ^lacli. Jan syn Maciejów z cześnikami swemi dali 

z włók ziemskich 2'lt, po gr. 15. 

Slach. Wit, niegdy Pawia z Grzybów, dał z włók ziemsk. 

2V, po gr. 15. 
Krasowicze Antiqua, ślacb. Aleksander Stanisławów z starej wsi 

Krasowicz, x cześnikami swemt, dal z włók ziemsk 10, zł. 5. 
Patri KlopothJ, ślacłi. lialtazar Kłopotowski, dał z włók ziemsk. 5, 

zł. i gr 15- 

Klopothi Waśkł Stanlsławowietha, ślach. Marcin Zbożny z Kło- 
potów i z Waśków, dali z włóki jednej i 'ij ziem., gr. 25, PA LAT. PODLACHIAE. r. ■< Klopothi Piotry, ślach. Jakóli Waakow j c'ze>tnikaini sM-emi daK 

7 włók 9 i 'Ij ziemskich, po gr. 15.— cxyni zt. \ ^r. 20. 
Puthkowicze Nagorne, ślaclt. FilipzNagórnych Putkowkz 2 c>«śai- 

kani swcmi dal / włók ziemskich 3, po t!r. 15. 

Iwan Prao7ku z cześnikami swomi dat z 2 wiole ziem. zl. I. 
Putkowicze Nadolne. iłach. Prokop z Nadolnych Puikowicz dal 

z włak ziemskich 5, po gr. 15. 

KKzAwka, ksiiiJz Adam gardian drohicki dał z KHzćwki z włók 
osiadlyfh 3. po gr. 30. 

MHkowiCze PaskOWicze, ślach. Walenty Olszewski z opieki siostrzan- 

ka swego, Jan Pawtow ze wszystkicmi swemi cześnikami dali 

e Milkowicz i Stawków, z wlOk ziemskich 13iJedDej trzeciny 

zl. 6 gr. 20. 

Christof Miłkowski z cześnikami swemi z Faskowicz z widk 

/icniski'li 10, [10 yr. 15. 
MiłkDWiOie JankowlCze, slach. Christot niegdy Jaiiusow i Jan niegdy 

.Stanisławów z c/.cśnikitni swemi dali z włók 6'i, i 'ij pól- 

wtoczka ziemskiego, zl. 3 gr. 10. 
0bniZ6, bilach. Stanisław Obniski z cześnikami swemi z Obniża, 

dał z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
MInczewo, Hrtnicze, HrolOWiCze. ś. .\dam Minczewski z Chrolowicz, 

Miiicirewa, Hrinicz / cześnikami swemi, dałi z włók 2 bez je- 
dnej trzeciny ziemskiej, gr. 25. 

A u Sczesnego dla pożogi, półwloczek i trzecizna ziemska, i od 

koła dorocznego nie dał. 
Tunklele, Slach. Simon Tunkiel dal z jednej włóki osiadłej, zl. |. 

Od ogrodników 3 rolnych, po gr. 6. 

Od ogrodnika jednego bezrolnego gr. 4. 

Od kola jednego wodnego dorocznego, gr. 12. 

ślach. Iwan Tunkiel dał od 3 ogrodników, gr. 18. 

Tenże dał od półwloczka osiadłego, gr. 15. 

Teoże dal od kola dorocznego, jr. 15. 
Wieś Sithki, ślach. Stanisław Kendzierzawski z części jejmi^ |iani Da- 

cziny, z włók 5 osiadłych, zl. 5. 

Tenże dal od alodownika zl. I. 
Krupicie ze wsiami do nich przyleglemi, ślach, Stanisław Krupicki 

przez urzędnika swego Malchera Podgórskiego dal z Krupie, 

z włók 14 osiadłych po gr. 30. i I r58'i DISTK. DROHICEN. (Krupicze), tenZe ślacbctny Podgórski dal od ugrodnikdw rolnych 

6. [to gr. 6. 

Od kdl 4 dorocznych, po gr. \2. 

Od rzemieślników 2 dal po gr. 4. 

Z Miłkowic Ruskich, dal z włók 8 ziemskich zl. 4. 

Z ZajęC2nik, z włók ^ ■ ' , ziemskich, zl. I gr. 20. 

Z ButkOWSZCzyzny. z włóki 1 ziemskiej, gr. 15. 
Czarta[6W0, ślach. Lenart Kłopotowski, urzędnik czartajewski, dał 

f. Czartajewa z imienia jegomć pana wojewody podlaskiego 

z włók 18 osiadłych, zl. 18. 
Brłki, wieś, urodzony Lenart Kosiński dal z czyści swej z Brikow od 

pólwłóczników osiadłych 6, po gr. 15. 

Tenże dal od ogrodników rolnych 5, po gr. 6. 

Tenże dal od ogrodników bezrolnych 7, po gr. 4, 

Tenże dal od jednego kowala, gr. 4. 

Z CzahOW, tenfe dal od 2 półwłoczników, po gr. 15. 

Od ogrodników rolnych 6, po gr. 6. 

Tenże dał od ogrodników 3 bezrolnych, gr. 12. 

Ten:!e dał z MIłkOwICZ PaskoWłCZ z 2 włók ziemsk., zl, 1. 
Narojczicze, ślach. Pani Szczęsna Kosińska, dała z włók osiadłych 

4 po złotemu. 

Od ogrodników rolnycli 15. po gr. t>. 

Od komorników 3, po gr. 6. 

Z Chaow. z półwlóki osiadłej, gr. 15. 

Od ogrodników rolnych .t, po gr, 6. 
Stharczewjcze, urzędnik jegomć pana wojewody podlaskiego z Star- 

czewicz, dal z włók osiadl}'ch 4'/;. zl. 4, gr. 15. 

Tenże dał z półwlóki pustej, gr. 5. 

Od koła wodnego dorocznego, gr. 12. 

Od koła dziedzicznego, po gr. 24. 

Rybaków 2, po gr. 8. 
Klukowo, ślach. Hrełiori Klukowski dal z włók 4'/, osiadłych po 

ułotemu. 2 polwlóczka pustego gr, 5. 
Lachowka. Urodzony Maciej Fobikrowski podstaroSci drogicziński dal 

z Lacliowki, "d ogrodników rolnych 14, zł. 2gr.24. 
Siekierki Rothki. iłach. Wojciech Marcinów z cześniki swemi z włók 

ziemskich 5, po gr. 15. 

Urodzona pani Anna Siekluczyna, dala z włók osiadłych U 

po złotemu. le PA LAT. PODLACHIAE. r IliBo (Siekierki Rottlki), tai Pani Anna Siekiuczyna dala od ogrodników 
rolnycli 5, zl. 1, 

Bujaki, ślachetni Wojciecli i Stanisław Izdebscy dali z włók zient' 
skich 'iO, po gr. 15. 

Skiwi, ślachetoi Stanisław i Simon dali z Skiw, z wliik 10 ziem- 
skich, po gr. 15. 

Hrunlcza, ślachemy Wojciech Skiwski dał od ślach. Anny, żony 
nieboszczyka Andrzeja Kaminskiego i córki, z włók Ż^j 
ziemskich, zl. 1, gr. 7. S7. 4. 

Tenże z cześnikami sweini dal z Hrunicze, z włóki 1 ziem- 
skiej, gr, 15. 

Milkowicze Ruskie, Sieiiewicze, ńlach. Christof Korowlcki z syno- 
wicii swoją Dorotą, z Milkowicz Ruskich dali z włók ziemskich 
i%, zl. I gr. 7 sz. 4. 

Ślachetny Bartosz Obniski z cześnikanii swemi, dał z włók 
ziemskich 6, zl. 3. 

Z Milkowicz, dał lenie z włók 2 ziemskich, zł. 1. 
Z Twarogów, z pólwłóc^ka ziemskiego, gr. 7, sz. 4. 

LISSOWO, lir. p. .lan Kosiński, pisarz ziemski droŁ;icki, dal z Ledzla- 
nowa z włók osiadłych 7' 3, po gr. 3U, od ogrodników rolnych 
6 po gr. 6, od rzemieśników 2, po gr. 2. 
Z Buzisk, z włók osiadłych 7' ,, po gr. 30, ogrodników rol- 
nych 2, po gr. U, ogrodników 2 bez ról, po gr, 4. 
Z Osnowki, z włok osiadł. 47j, pogr.3U. z półwJoczka puste- 
go gr, 6, kół dorocznych 4, po gr. 12. 
Z Brannego, z włok 3Vj osiadł., ogród. roi. 2, po gr. 6. 
Z Kobelian. z włók 4 osiadł., z pustego pólwloczka gr. 5, 
od kola dorocznego gr. 12. 
Z Leśników, ogród. 2 roi., po gr. 6. 

Z Dziersk, z włók osiadł. 6 '/j, ogród. Igr. 6, od koła dorocz- 
nego gr. 12. 

Z Krzemienia, ogród. roi. 17, po gr. 6. 
Z Klimczic. z włóki 1 osiadł., ogrodn 4 bez roi., po gr. 4. 
Z Lipna, z wtok osiadł. 10'^. 
z Busk, ogrodn. bez roi. 3, po gr. i. 

Z Grndziska, z włók osiadł. 6, ogrodn. bez roli 3, pogr. 4. 
Z Bolarskłch, z włok 2. 
Z MorkliCZ, z włók osiadł. 13. 
Z Lieowa, z włók osiadł. 12. ogrodn. roi. 4, po gr. 6. r isBo DldTR. DBOiilCEN- T- Makark. z wlók osiadł. 12. 
Buyni, śl. Piotr Buyno, komornik ziem. drogicki z bratem Arabro- 
2em, dali z włók ziem. 5, po gr. 15. 
Z M&czy, Jakdb z cześnlkarai swemi, dali z włók ziemsk. 5, 

p« ^T. I.T. 

SyniewtCze, Śl. Chryslof Gałecki, dal z Sicniewicz z włók 14 ziem., 

po gr. 15. 

Z Milkowicz Ruskich, z włók ziem. 'A. 

Z Karskich, z wlok 2"j ziem., po gr, 15. 
Slohi. śl Sebestian Wolski, urzi^dnlk jejraci ks. słuckiej Siemiatycz, 

dal ze Slocłiów osiadłych 20, od ogrodn. roi, 12, po gr. 6, ry- 
baków 6, po gr. 8. 

Z ThorneJ, z wlók osiadł. 17. z pustych włók 3, ogrodn. roi. 

łi, po gr. ti, ogrodn. roi. od mostu 21, po gr, 6. 

Z Boratyncza, z włok 9 osiadlycti, -Ł pust, wlók l7t, ogrodn. 

roln 15, po gr. ti. 

Z Klekotowa, z wlok osiadł. 5. 

Z nowo osadzonej wioski z wlók 9, po gr. 16. 

H n-mv\ a i «'_/ p ar o c hi r j: 

Wlók osiadlycł) 118",, po gr. 30, 
Włók ziemskich 137'/,, po gr. 15. 
Wlók nowych 9, po gr. 15. 
Wlók pustych 15, po gr. 10. 
Ogrodników rolnych 154, po gr. 6, 
Ogrodników bezrolnych 28, po gr. 4. 
Kół wodnych dziedzicznych 7, po gr. 24. 
Kol dorocznych 32, po gr. 12. 
Foluszów 6, po gr. 15. 
Słodownik 1, zł. I. 
Rybaków 12, po gr. 8. 
Rzemieślników 5, po gr, 4. 
Komorników 5, po gr. 2. 

Summa tej parochii czyni złotych 503, gr, 17''i. 

Parochia Morczka Niemoyska- 

Slacb. Chrislol Padkowski, dał z wlók .1 osiadłych, po złotemu. 
Z Padkowicz i z Prusów, z widk pustych 5, po gr. 10. PALAT. fODLAiHIAK. ■580 SkOlItnowo stare, ślach. Wojciech Skolimowski z czi^śnikami swe- 
mi z Skolimowa, dal z wlOk ziemskich 10, po gr. 15. 

Skolimowft Woynowe, ślacli. Sebestian Skolimowski z cześnikami 
swcnii z Woynowa, Roguscza, Ptaszków, dali z włók ziemskich 
20, po gr, 15. 

Clsrzpigorsz, filaih. Paweł Głowacz 2 Cierzpigorza, dał z włók ziem- 
skich "'.„ po gr. 15. 

Głuchowiecz, ^lacb. Maciej Głuchowski, dal z Głuchowa zcześnikami 
awemi, z włók ziemskich 20, po gr. 15. 

Jayky Wolka, ślach. Marcin Wolski, dat z włók ziemskich 2V», 
i\. 1, gr. 7 sz. 4. 
2 OsewkJ, z włók ziemskich 3</i, '-\- I, gr. 7, sz. 4. 

Morczkie, urodzony Stanisław Pozewski, arendarz morcki, dał: 
Z CiflpieJifia, z włók 9 osiadłych, po złotemu, 
Z pustych włók 2, po gr. 10. 
Komorników 2, po gr. 2. 
Z Czolonri, z wiók 10 osiadłych, pu złotemu. 
Ztądźe z włók, pustych 3, po gr. 10. 
Komorników 6, po yr. 2, 
2. Wierowa, z włok osiadłych 12, po złotemu. 
Z pólwłóczka pustego, gr. 5. 
Od ogrodników rolnych 6, po gr. ti. ^ 

Od rybaka jednego, gr. 8. 
Od koła jednego dorocznego, gr. 12. 
Z. Głuchowa, z włok osiadłych 6, po złotemu. 
Z pólwlóki pustej, gr. 5. 
Od komorników 2, po gr. 2. 
Z Jaik. z włók osiadłych 3, po złotemu. 
Od ogrodnika bezrolnego, gr. 4. 
Z Toku, z w'ł(ik osiadłych 7, po złotemu. 
Z piistyrh włók 3'/i, po gr. 10. 
Z KllmuntOW, z włók osiadłych ti, pu złotemu. 
Z pólwł':>ki pustej, gr. 5. 
Z Wiczolk, z ivlók osiadłych 5, po złotemu. 
Z pustyrli włók 2, po gr; 10. 
Od kola dorocznego, gr. 12. 
Od 14 rolnych ogrodników, po gr. 6, r. IsBo DISTR. DROHrCEN. 

ń' U III. ma t ej p ar o chi ij: 

Włók osiadłych IJ3 po gr. 30. 
Wtok ziemskich 627i, po gr. lo. 
Włók pustych 17, po gr. 10. 
Ogrodników rolnych 20, po gr. 6. 
Ogrodników bezrolnych t, gr. 4. 
Kół dorocznych i, po gr. 12. 
Rybak 1, gr. 8. 
Komornic 10, po gr. 2. 

Summa pieniĘdzy zl, 105, gr. 23, sz. 4, 

Parochia Przesmiczka. u Leczniczka, ślach. Maciej Marcinów, dat z cześoikaini swemi z wtok 

2'/ł ziemskich, po gr. 13. 

Bartosz Solka, dal z włók ziemskich l2'/i, po gr. 15, 
Pnłewiska. ślach. Jakób Przchor, dal z wlók ziemskich 2Vi. po gr. 15, 

z\. 1, gr. 7. sz. 4. 

Ślach, Jan Pniewski, dal z wlók ziemskich 3'>', i ćwierci 1, 

Z\. 1, gr. 2tj, sz. i. 

Slach. Wojciech Jakubów, dal z włóki ziemskiej, gr. I.i, 

Ślach. Paweł i Stanisław KriAski, dat z wlók 1 tt ziemskich, 

gr. 22, sz. 4. 

Ślach, Zygmunt z brałem Zalescy, dali z wlók ziemskich 37„ 

zł. 1, gr. 22, sz. 4. 

Ślach. Bartosz Sułka z cześnikami, z Pnfewfsk dali z włók 

ziemskich 1'/,, po gr. 15, czyni gr. 22 sz, 4. 

Kamianka Laczka, ślach. Wawrzyniec Kamieński z cześnikami swe- 
mi, dali z wlók ziemskich 10, po gr, 15. 
Od rzemieśników 2, po yr. 4. 

Bartosz Kamieński, dal r. wlók ziemskich 10, pu gr. 15, 
Stanisław Wacławów z CzabaJOW £ cześnikami swemi, dal 
z wlók ziemskich 10, po gr. \f>. 

Tarnkowo Małe, ślach; Matlas Pliska z T.irnkowa Małego z cześni- 
kami swemi, dal z frłók ziemskich 8, po gr, 15. 

Tarnkowo Wielkie, ślach. Jan Tamkowski z cześnikami swemi, dal 
z włók ziemskich 10, po gr. 15. M PALAT. PODI-ArHtAE. i^So Raciino. ilarli. Andrzej Rarzyński z cześnikami sw^mi, dat z włók 

ziemskich 10, jn> gr. lii. 

Z Lisowskiej Wolt, dal z wl^k osiadłych 3, po gr. 30. 

Od komorników S, po gr. 2. 

Z Lipin, 2 pólwloczka ziemskiego, gr. 7 5z. 4. 

!)lftcbetny Mikołaj Lenarlów z Rac/ynazcześnikamiswemi.dał 

X wl6k ziemskich 10, po gr. 15. 
SuchOdÓł Rzewuski, ślarh. Andrzej Suchodolski r. cze&nikarai swemt, 

'iiii 2 wlali ziemskich 6, po gr. IS. 
Przesmikt, Alarh. Mikołaj Turubolski i Stanisław z rześnikami swe- 

mi, dali z Przeimik, z włók ziemskich 40, po gr, 15. 

Od kowala jednego dali gr. 4. 
Rzewuski ta\B. Ślach, Marcin syn Wawrzyiiców zcześnikan>i swojc- 

ini, dali z Hzewusk Żalów, z włók ziemskich 10, po gr. 15, 
Rzewuski Zawady. &lach. Jan Lenartów syn Smiesko dal z cześnika- 

iiil MA'ł.'iiii z Zawad, z włók ziemskich 29, po gr. 15. 
Lipinl. ■iłach. Maciej syn Mikołajów zcześnikami swemi. dał z włók 

/icmsliiili 9',. po gr. 15. 
Tokari. DuplewJDze. urodzony Bartłomiej Groth, wojski mielnicki, 

7 Dupłtwicz i Tobar, z części swojej, dal z włók 8 osiadłych, 

|jo złotemu. ■ 
KoriCZJanJ. Slach. Adam Kt>rycii^i.ki z cześnik^mi swemi, dal z włók 

ziemskich 10, po gr. 15. 
Kaliski, siał hetny Stanisław Kaliski z cześnikami swi mi, dał z włók 

ziemskich 3 i '/>. z'- 1 gr. 20. 
Zalesie, ^ladictny Maciej niegdy Jakubów z cześnikami swemi z Za- 
lesia, dali z włók ziemskicli 8, po gr. 15. 
Górki Kukawki, śłachetny Maciej Kiikawski, dal z włók 4"f ziem- 
skich, zł. 2 gr. 2 sz. 4. 

Slachelny Paweł Kukawski z cześnikami swemi, dal z Górk, 

z włók ziemskich 5, pu gr, 15. 
Beydi Kliłni, ślachetni Biernat i Stanisław starszy Beidowie, dali 

z włók ziemskich 20, po gr. Iii. 
Krinky. ślachetny Paweł Krirtski z cześnikami swemi, dal z włók 

ziemskich li'/], po fjr. 15. 
Plisky, ślachetny Stanisław Sobiczewski z cześnikami swemi, dal 

z włók ziemskich 4'/>, po gr. 15. 
KnichoWO, k^i^dz Grzegorz Paczorski pleban knichowski, dal od 

ogrodników bezrolnych 3, po gr. 4. r. ijBd STR. DBOHICEN. Bartkowo, urodzony Arnolf Hlebowicz, chorąży ziemski drogichi, 
dal z Bartkowa i wldk osiadłych 10, po złolerau. 
Z CzflBlsczyna, z włó)( osiadłych 5, po złotemu. 
Od jednego kola dorocznego, gr. 12. 
Z Czapl. 7. wtok osiadłych 3'/,, po złotemu. 
Od ogrodników rolnych 6, po gr, 6. 
Od ogrodników bezrolnycli 2, po gr. 4. 
Z Arncliowa, z włok osiadłych 3Vł, po złotemu. 
Od ogrodników rolnych 3, po gr. 8, 
Od jednego kola dorocznego, gr. 12. 

Summa t^j poracki^j: 

Włók osiadłych 'Al, po gr, 30. 

Włók ziemskich l'52v,'/i. po gr. 15, (zł. 126 gr. 6 sz. 2). 

Ogrodników rolnych 9, po gr. 6. 

Ogrodoików bezrolnych 4, po gr. 4, 

Kol wodnych dorocznych 2, po gr. 12. 

Rzemieśników 3, po gr. 4. 

Komornic 3, po gr. "2. 

Summa pieniędzy złotych lUl. gr. 28, sz. 2, 

Parochia Pap r o czka- 

Hołubla.ślachetny Zacharyasz Kamieński, urzędnik wielmoł.nego pa- 
na Mikołaja Kiszki wojewody podlaskiego, dał i imion 
pana swego z Olobli, z włók osiadłych 9, po złotemu. 
Z ogrodników bezrolnych 5, po gr. 4. 
Komornrrzek 5, po gr. 2. 
Z Rogowa, z włók osiadłych 19, po złotemu. 
Od ogrodników bezrolnych U, po gr. 4. 
Od rzemieśników ubogich 3, po gr, 3. 
Komnrnii.zek 3, po gr. 2. 

Z RembOBZewa, ogrodników bezrolnych 4, po gr. 4. 
Z Czekanowa, z włok osiadłych 10, po złotemu. 
Ogrodnik"W bezrolnych 8, po gr. 4. 
Z Kamionobrodu, od włok 3 usiadłjTh, po złotemu. 
Od ogrodników bezrolnych 6, czyni gr. 24. 
Od dudy nędznego, gr. 12, 
Z KamlankI Ruskiej, z włók 5 ziemskich, po gr. 15. ■6 Palat. PODLACHIAB. i5»» ŁozJ, Papi, Maiki, ślachetny Stanisław Łoza i cześnikami swemi, dut" 

z widlc ziemskich 5, po gr. t5. 

Ślacłietni Andrzej Papiński i Marcin z Maik z czeSnitiaini swe- 

mi, dali / wlOk ziemskich 5, po gr. 15. 
Trebiczfl SUre, ślachetny Stanisław Piotrów z Trebicz Starych, dal 

z włók .ziemskich 6, po gr. 15. 
Piardł, Chailalkj, ślachelny Sebestyan Cliadalka z cześnikami 

swenii, dal z włók ziemskich 6, po gr. 15. 

Ślach. Bartosz z ł'iardow, dal z włok ziem, 8, zl. 4. 
Paprotna, PodaWCze, Kraasl, śiachetnyjan z Podawcza z cześnika- 
mi swemi, ze wszystkich tych wiosek dał z włók ziemskich 

10, po gr. 15. 
Plinthl, ślachetny Stanisław z Plint z cześnikami swemi, dał z wtOk 

ziemskich 10, po gr. !,■>. 
Squerczln. Jaczkt, Katisky, -ślachetny Michał Kaliski z Kalisk 

i Skwierczyna z cześnikami swemi, dal z włók ziemskich 10. 

pci ^r. 1 5. 
Kobeliani Skorupki, ślachetny Jan niegdy Maciejów Skorupka z cze- 
śnikami swemi, dał z wlOk ziemskich 5, po gr, ]^, 
Ollendi. Orlicze, Soncze, ślachetny Andrzej Maciejów z Oland i z Or- 

liczów z cześnikami swemi. dal z włók ziemsk. 5'/), po gr. 15. 
Kobeilanr, Kozi, ślachetny Marcin Kobeliński z cześnikami swenii 

z Kobeian, Kóz i Reczków. dali z włók ziemskich 1 0, po gr. 1 6. 
OotrÓWek. NaSilOWO, ślachetny Wojciech Lenartiiw z Nasielowa 

i z Ostrówka z cześnikami swemi, dal z włók ziemskich 10, 

po gr. 15. 
Czarnothf, ślachetny Walenty Czarnocki z cześnikami swemi z Czar- 

not, dal z włók ziemskich 9, po gr. 15. 
Ozietnbli, ślachetny Mikolaf Oziemblo Z cześnikamiswemi, z Oziem- 

biow, dal z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Sitmtnn tej pnrockt/j: 

Włók osiadłyrh 41, po j;r. 30, 
Włók ziemskich 109',,, po y,r. 15, 
Ogrodników bezrolnych 29, po gr. 4. 
Rzemieśników 3, po gr. 3. 
Komorników 8, po gr. 2. 
Duda I, pogr. 12. 

Summa pieniędzy z ii^j parochićj zł. 89, gr. 25, sz. 
r. 1580 DI5TR. DliOHlCEN. 

Parochia Wirozemhska. ,Wirozcmbii ślachel. Maciej i Piotr Topiczewski z czcśnikamisweini 
z fodawczy i Wiroząb, dali z wtok ziemskich 5, po gr. 15. 
Slachetay StaiiislakV Poniatowski { cześnikami swemi z Podaw- 
czy i Wiroząb, dali z wlófc ziemskich 5, po gr. 15- 
Slachetni Paweł i Lenart z Wojciechem synowcem swym Sta- 
nisławem Kuczyńskim, Szczi;snego synem, Baltazarem Żółkow- 
skim, dali z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Śłachetny Andrzej Turek, dal z włók ziemskich 9, po gr. 15. 
Slaclietny Piotr Topiczewski, dit zdelacyćj, z włók ziemskich 
2'/at po gr. 15. 

KarskfB. ślacbetny Walenty Karski i Lulcasz Twarowski, dali z włók 
ziemskicłi 7Vi. po gr- 15. 
Od koła dorocznego wodnego, gr, 12. 

SaWiCZ6 Ruskie, śłachetny Paweł Sawicki, Piotrów syn. z Sa- 
wicz, dal L włók ziemskich 10, po gr, 15, 

Hrusewo, śłachetny Walenty Grek z Hrusewa, dat z części swojej, 
z wlók li/, osiadłych, z\. I gr. 15. 
Od ogrodników 8 rolnych, po gr. 6, 
Slachclny Jakób Malinowski, dat z włóki I ołsiadłej, 2I, I. 

SquerCZin Ruski, śłachetny Ciecierski, urze;dnik ichmć panów Ołen- 
ckich, od panów swoicłi z imion przyległych do Skwierczyna, 
z włók osiadłych 8, po złotemu. 
Od ogrodników rolnych 5, po gr. 6. 

Skopi, Wierzbicze, śłachetny ['awel Laskowski, z czqści dziedzicz- 
nej Andrzeja Wirzbickiego, dal od 7'/spólwlócznikiiwoiiadłych 
zł. 3, gr. 22, sz. 4. 

Z Mlozewa, od półioru pólwlóc^ków osiadłych, gr. 22, sz, 4. 
Z Wirzllicz, od jednego ogrodnika rolnego, gr. 6, 
2. Borzictluw, od Jednej włóki ziemskiej, gr. 15. 

Sorzichswo, śłachetny Malcher Zascziński, dat z włók ziemskich 2'/ł, 
zł. ł. gr. 7, %L. 4. 

Śłachetny Jan z bracią, dat z włók ziemskich 4, po gr. 15. 
Śłachetny Adam Grek, dałz wlók 2'/, ziems. zł, l,gr.7,sz.4. 
Ztamtąd-że Jurgi dał od kola dorocznego, gr. 12. 
, BronUse, Sawicze. śUchetny Stanisław Sawicki Grzegorzów, d^ po- 
bór z czeSnikami swemi z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Źródła diUjowe. Tom XVII, a le PALAT PODLACHUE Momotki, BochJ,ślachetn)- Mikołaj Wirzbicki, dał z Bobów z cześni- 

kami swemi, ? włók iieraskich 10. po gr. 15. 
BaCZki, Wirzbice, ślachetni Jan i Malcher WirzbicCj, dali z WirzblC, 

Baczków z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Skopi, ślachetny Stanisław Mleczko z Skopdw, dat z włók 5 osia- 
dłych, po gr. 80, 

Od kola dorocznego, gr. 12. 
Repki, ślachetny Jerzy Grek z Repków, dał z włók I Vi,zieinskichJ 

gr. 18. sz. 6. 

Drugi Jerzy dal z włók ziemskicb 10, po gr. 15. 

Slachelny Wacław Grek, dal z włók ziemskich fi, po gr. 15. 

Slachetny Mikołaj Grek, z włók i ćwierci ziems.. gr. 18 sz. 6. 

Slachelny Andrzej Turek, dal z włók ziemskich lOifwiercij 

z!. 5, gr. 3, sz. 6. 

Sumtiia tej parockiej: 

Włók osiadłych 20, po złotemu. 
Włók ziemskich 116'/.. po gr. IS. 
Ogrodników rolnych 14, po gr. 6. 
Kól wodnych dorocznych 3, po gr. 12. 

Summa pieniędzy z parochićj, zł. 82, gr. 11, sz. 2. 

Parochia Rozbiczka. Plebania Rozbiczka, Usiądź Maciej Wass, dal z Poświatego od ogroc 

ników bezrohiych 4, po gr. 1. t 
BletionJ. Jarosławy, ślachetni Jerzy i Bahazer Bieleńscy z Biele 

i Jaroslowów, dali z włók ziemskich 30, po gr. 16. 

Baltazcr z Kiczk, daj od jednej trzeciny włóki ziemskiej gr. 
Boris&l. Siliaki, ślach. Eliasz Bielieński zcześnikami swemi, z Bic 

lin, z Borisów, z włók ziemskich 2Vit po B'"- 1^- 
Blelioni, WaSSi, śtachetny Jan Kudilski z cześnikami swemi 

z W^sów, Silakow, i włók ziemskich 7 7»i po gr. 15, — zł, 

gr. 22, sz. 4. 
PacZ03ki Maior et Minor, śłacbeini Hieronim niegdy WojciechOi 

Jan Lenartów, z cześnikami swemi z obojga Paczosk, znlt! 

ziemskich 10, po gr. 15. 
Wlechetki Maior et Minor, ślachetni Rozbiczcy dali z cześnikami sMti 

mi z włók ziemskich 10, po gr. \h. r. 1580 DISTR. DROHICEN. Omochi RogaIJe, Rozummi, ślachetni Jadam i Mikołsj Lepka z Dmo- 
chów obojga, dali z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

MłngOSl, Jsruselie, Reczki, ślachetny Stanisław Jarkowicz, z tych wio- 
sek, z cześnikami swemi, dal z włok 10 ziemskich, po gr 15. 

Kozieradi Korabie, Slachetny Sczęsny, syn Maciejów, z cześnika- 
mi swemi z Kozierad, Korabiów, dali z wl6k ziemskich 10, 
po gr. 15. 

Kozieradi, ślachetny Walenty, syn Stanisławów Naszelowski, dal 
z Kozierad, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Komori. Buthki, Księżopolie, śUch. Andrzej Stanisławów Sikorski 
z cześnikami swemi, dal z włók ziemskich 10,pogr. 15. 

Kudelczlno, ślachetni Jakób, Wieczlaw Kudelscy, dali z włók ziem- 
skich 6, po gr. 15'/), czyni zt. 2, gr. 5, 
Od kola wietrznego dorocznego, gr, 6. 
Ślachetni Stanisław, Andrzej Jakubów, dali z cześnikami swe- 
mi z Kudelczyna, z włók ziemskich 6, po gr. 15. 

Krasewo, ślachetny Jan Krasowski z cześnikami swemi, dat z Krase- 
wa z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Wańtuch), UrbanI, ślachetny Jan Krasowski z cześnikami swemi 
z Urbanów, dal z włók 3 i 7i ziemskiej, zt. I gr. 20, 
Urodzony Marcin Wasz, podsfldek ziemski drohiczyński z cze- 
Snikami swemi, dał z włók 6i •/> ^'^"iskich, zl.Sgr. 10. 

Sykori Oboje, ślachet. Walenty Sikorski Jakubów zSikor dali z oboj- 
ga, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Rozbity Kamieii \ Węże, urodzony Marcin Wąź, podsędek ziemski 
drohiczyriski, dal z cześnikami swemi z Rozbitego Kamienia 
i Wężów, z włók ziemskich 10, po gr. IS, 

Kuczian), Wlsemierze, KiCiky.ślacheiniJerominzWisemierza i Ale- 
ksander z Ruczian, z cześnikami swemi, dal z włók ziemskich 
lO, po gr, 15. 

Sum-ma tfj parochi^j: Ziemskich włók 16.5V., po gr. 15, zł. 82 gr, 20. 
Ogrodników bezrolnych 4, po gr, 4, gr. 16. 
Koło doroczne wietrzne, gr. ó. 

Summa pieniędzy tej parochi^j, zt. 83 gr. 11. %o PALAT. PODLACHIAE- tf^ Parochia Suchożebrska. Suchożebri i Chodów. śUchelny Bartosz Wasiński, Jat 2 imioo Choi 
dowskifh od iclimć panów z Chodowa Kcczajskich, z wtóll 
osiadlycli 9, po złotemu. 
Ślachetny JalcóbGniewieckiz cześnlkami swemi, z włók ziem- 
skicb 5, po gr. 15. 

Podniesne, ksiądz, Serafin PoOniesiedski z Poświątnegu, Suchożebr.j 

dal od 6 ogrodników bezrolnych, gr. 2ł. 

Śldcheiny Milcher Wieribicki, Jan, S:rafiti, Adam Malcherów, 

dali z włók ziemskich 30, po gr. 15. 

Przigodi ślachetny Jan Pr^ygodzki Klepacz z cześnikaini swemi^ 
z Przygód dał r. włók ziemski -h 13. po g^r. 15. 
Słachetiiy Hartosz, syn Mikołajów, z cześnikami swetni. da| 
z włók ziemskich 7, po gr, l.S. 

SthanJ. ślachetny Stanisław, syn Janów, z cześnikami swemi, dał, 
z włók ziemskich 10, po gr. 15, 

Sosna, Korabie, Ślachetni Jan Stanisławów z Średniej Sosnej, Micliał 
Kozieł Tomasz z Korabiów, ze wszyil;ich wiosek, dalij 
z włók ziemskich 8, po gr. 15. 

KiSJBlani Zmicłll, ślachetny Jan niegdy Lenartów z cześnikami swe.- 
mi z Żmichów, dał z włók ziemslfich 10, po gr. 15. 

Klsielani Kucre, śachetny Jan Wirzbicki, nicgdy Lenartów z Ki-' 
sieian Kuczów, dał z cześnikami swemi z włók ziemskich 10, 
po gr, 15. 

Krinicza ślachetny lerzy Sasin z części swych SmorOCZÓW. dal z wtól 
'2''i ziemskich, po gr, 15. 
Ślachetny Jan Stanisławów z cześnikami swemi, dal z wlóli 
ziemskich 3, po gr, 15. 
Ślachetny Jan Podniesieski, dał z włóki 1 ziemskiej, gr. 15.1 
Stanisław Stiiiiski, Jan Wąż, z części Janowej, z włók ziemskich] 
5, po gr. 15. 

Urodzony Marcin Wą2, dal z włók i ziem?., zł. I, gr. 7. sz. 4.1 
Tenie z części Stanisława, z włóki jedn<^j zastawnej a drugi] 
z włóki wiasnćj ziemskich, po gr. 15. 

Ślachetny Jerzy Sasin z części swćj, dal z włók 5 ziemskich,] 
po gr. 15. r. rtte, DISTR. DBOHICEN. ii 

Summa i4j p ar o chi ij: 

Włók osiadłych 8, po złotemu. 
Włók ziemskich 104, po gr. 15. 
Ogrodników bezrolnycti 6, po gr. 4. 

Summa w tej parochie] pieniędzy, zl. 61, gr. 24. 

Parochia Mąkoboczka. 

Budzieska, JarnJCZka, ślscfaetny Jan Wą2, d/icdzic'^ jatnicz, oddał 

z części żony swej i Ballazera Bieleńskiego, z wlóklOziem- 

skicli, po gr. 15. 

Ślachetny Stanisław Dzierżanowski, dał z wiók ziemskich 5, 

po gr. 15. 

Slaehetny Piotr Jarnicki, dał z włók osiadłych 6, po złotemu. 

Od ogrodników rolnych 4, po gr. 6. 

Od kół wodnych dorocznych 2, po gr. 12. 
OsJni Nowe, śłacheiny Sebestyan Jurdzik z cześnikam! swemi, dal 

z włók ziemskich 10, po gr. 15, 

Osini Stare, ślachctni Tomas;! Osiński, Jakób Swinarski, dali z włók 
ziemskich 10, po gr. 15. 

Swinarl, ślachetny Stanisław, Jakób Swinarscy, dali z cześnikamt 
swemi z włók ziemskich 15, po gr. 15. 

Slaehetny Anionius. kcmomik drcgicki, dal z tześniks mi swe- 
mi z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Pi eAkl, Zemli. Orli, slaehetny Jakób Swinarski z tych wiosek, dal 
z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

SkupiS, slaehetny Lenart niei^dy Marcinów z Skupiów. dal z cześni- 
kami swemi z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Księźopolie, Smollaki, ślachetni Lenart niegdy Marcina i Mikołaj Mia- 
zga z cześnikami swemi z Księżopola, Smolaków, zwłok ziem- 
skich 10. po gr. 15. 

MSCZino, ślachetjii Jakób Nagórka, Jan niegdj Macieja Jałmużny, 

z cześnikami swemi dal z włók ziemskich 10',i, po gr. 15. 

Ztamtądże dano od jednej '. włóki i '/i ziem., gr. 5 sz.Th, 
M^kobcczkie, slaehetny Wiklorzyn Wi(;czkowski. urzędnik wis- 

kowski, dał z imion Mąkobodzkich jejmć pani Słupeckiej, ka- 

sztelanowćj lubelskiej: n PALATi PODLACHIAE, r IjSa (Mąkoboczkiei. z Wiskowa, dał od 10 włók osiadłych, po złotemu. 
z ogrodników roloych 3, po gr. 6. 
Z Jarcza, od włók osiadłycii 6'/,, po złotemu, 
Z o|irodnil:ów rolnycli 5, po gr. R. 
Z Pierzchał, z włók osiadłych i. po złotemu. 
Od jefjnego ogrodnilta rolnego, gr. 6, 
Z O^tpicz, z włók osiadłych 3, po złotemu. 
Od ogrodników rołnycłi 2, po gr. 8, 
Od kó! wodnych dorocznych 5, po gr. 12. 
Z Pierzchał i z Wójtowa, od wójtowskich włók 2, po złotemu. 
Z Witąk, od włók 6';, osiadłych, po złotemu. 
Od ogrodników rołnyeh 2, po gr. li, 

Summa tej par o chi 6j: 

Włók osiadłych 38, po gr. 30. 

Włók ziemskich 95 '/„ ■;,, po gr, 15, (czyoi zlot. 47, 

28, sz. 4Vi. 

Of{rodników rolnych 12, po gr. 6. 

Kół wodnych dorocznych 7, po gr. 12. 

Summa pieniędzy zł. 92, gr. 4'/*. sz. '/,. 

Parochia Suchoiebrska. Słachelny Jeromin Kriskowski, urzędnik wielmożnego pana Jana' 
Kiszki starosty żmudzkiego, dał ze wsi pana swego: 
Z Kupiątyna. z włók osiadłych 14'/,, po złotemu. 
Z pustych włók 2Vt| po gr. 10. 
Od 8 ogrodników rolnych, po gr. 6. 
Kół 2 dziedzicznych, po gr. 24. 
Z ZembkOWa, z włók osiadłych 10, po złotemu. 
Od ogrodników bezrolnych 2, po gr. 4. 
Z PrzezdzJatki, z włók osiadłych ł'/i. po złotemu. 
Od ogrodników rolnych 2, po gr. 6. 
Z Balk, z włók 4'/i osiadłych, po złotemu. 
Pogorzal^ włók l'/i, od których nie dano nic. 
Z Oziegietni. z włók osiadłych 2, po złotemu. 
Z pustych włók 3, po gr. 10. 
Od ogrodników bezrolnych 4, po gr, 4., D1«TR DROHICEN. »J Z Tungi, włóka 1 osiaiUa, zl. 1. 

Od o,Li;rodniki5w rolnych 3, po gr. 6. 

KnsnOdembi. Sipitki, ślachetni Mikoiaj i Sebestyan dali z Sipitk, 
z włók 4 ziemskich, po gr. I6, 
Tamie ztąd dano ze '!> włóki, gr, 10. 

Slachetny Mikołaj Krasnodertibski z cześnJkami swemi. dał 
z Krasnodembu z włok ziemskich 3, po gr. ló- 

WolewDlłłki Panki, ślachetni Jan i Marcin z cześDikamiswemi, dali 
z włók ziem'skich 10, po gr, 15. 

WojeWOtkł Wielkie, ślachetni Stanisław i Marek, z Wojewódlc 
z cześaikami swemi, dali z włók ziemskich lO, po gr, 16. 

Krasnodembi Kasmi, Raphali, śłacheluy Walenty Krasnodembski 
?. cze^śnikami swemi, dali z wicik ziemskich 10, po gr. 15. 

PrzeWOSkl Dwoje, śłaclictny Piotr Przewoaki Mordzik ze wszystkie- 
mi cześnikami swemi, dali z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Od kota jednego dorocznego, gr. 12. 
Od 2 kół wietrznych dorncznych, po gr. 5. 
Ślachetni Jan i Wojciech Marcinowicta ze wszytkierai cześni- 
kami swemi, dali z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Slactietny Jan Marcinowicz, dal od swego kola wietrznego do- 
rocznego, gr. 5. 

Summa t &j p ar o chi ij: 

Włók osiadłych .33^. po gr. 30. 

Włók ziemskich 57'j po gr. 15. (zl. 28 gr. 25). 

Włók pustych 5'/,, po gr. 10. 

Ogrodów rolnych 13. po gr. 6. 

Ogrodów bezrolnych li, po gr. 4, 

Kól wodnych dziedzicznych 2, po gr. 24. 

Kól wietrznych dorocznych 3, po gr. 5. 

Koło wodne doroczne 1, gr. 12. 

Summa pieniędzy, zl. TO , gr. 2, Parochia Kożuchowska. 

KoiuchOWO, ślachctny Stanisław Jurga z synami swojcmi, dali z włók 
ziemskich l>\i po gr- !&■ 
Z Kupna, od %, włóki ziemski*], gr. 5. a* )l,AfHUE. '— t. 15 (KoŻuchowo), ślachtlny Sebasiyaa Maricjów, dał z Repków, z części] 

swiij. z wlólci gr. 15. 

Slacbetny Ctiriaiof Jakubów, dal x włók zicms. ;Sv«. pogr. li 

Ślacheioy Maciej z cześnikami su-emi, dal z wićki I i '/^ zien-j 

skitj. po gr. 15. 

Slachetny Jan Wojciechów, dal z 1 włóki ziemskićj, gr, 15." 

Ksiądz Gabryel Koźuchowski z cześnikami swemi, dał ze 4 

włók ziemskich, po gr, 15. 

Ślacbetny Wojciech Zawisza da! z cześnikami swtmi. z włók 

3 ziemskich, zl. 1. 

Slachetny Malcher Kożuchowski. dal z włók ztemskiclt 3* 

po gr, 15, 

bassakowie dali z włók ziemskich 2'/,, po gr. 15. 

Gasiorkowie, dali z włók ziemskich l'/ł, po gr, 15. 

Aleksy Zawisza, dał z połwlóczka ziemskiego, gr. 7, sz, 4. 

Szczęsny Zając, dal z I włóki ziemskiej, gr. 15. 

Slachetny Mikołaj Chrosnj-, dat z wlok ziems. T/t, po gr. II 

Śłachctny Scbastyan Maciejów, dal z włóki I ziemskif-j gr. It 

i jednej szóstej części włóki, gr. I, az. 4. 
Smoniewo, Kozołupi, slachetny Jakób Smunicwski zu Smoniewa, z czc-j 

śnikami swemi, dali z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Kobejłant. Skorupki, ślacłietny Stanisław Czarnocki, dzierżawcal 

w Kobelanach, z cześnikami swtmi, z włók ziemskicb 10,] 

da! po gr. 15. 
Zawadi, ślachelay Gotard z cześnikami swerai, z części Wawrzyn- j 

cowski^j, dal z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Skorupki ślathemy i'awcł Skorupka, <lal z włok zicmsk. 9, po gr. 15,1 

Slachetny Salamon, nie^dy Hadamów, z cześnikami swemi z wt.j 

ziemskich 10, po gr, 16. 

Błonie Utraque. slachetny Paweł z Małego Błonia, z cześnikami swe-| 
mi, dal z włók 1 7i ziemskich, po gr. 15. 

Slachetny Walenty Błoński z Małego Błonia, dał z wloki \^ 
ziemskiej, gr. IS, 
Slachetny Maiias Błoński, dat z Błonia Wielkiego, z włók Sl 
ziemsicich, po gr. 15. 
Ten*e dał z Małego Błonia, z wlók2*/i ziems., zl. 1 gr,7sz.4.j 
Tenże Maciej Błoński, dał z SkusRów, z włók ziemskieh &,| 
po gr. 16, MSTR. DBOHICEN. 'S {Błonie Utraf)Ue), ślaclietoy Szczęsny Horka z cześaikami swemi 

z wielkiego Błonia, dal z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Slacbetny Maciej Paczoski, dal z części małźoDki swej,zobojga. 

Błonia, z polnłóczka osiadłego, gr. 15. 

Od ogrodnika rolnego, gr. 6. 

Od ogrodnika bezrolnego, gr. 4. 
Strusi, ślacbetDy Kasper Struś dal z czećnikaini swemi z Stru- 

sów, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Brodacze, ślachetny Stanisław firodacki z cześnikami swemi, oddał 

z włók ziemskich S';„ po gr. 15. 

Slaclietnj Walenty BrodackJ z cześnikami swemi, dał z włók 

ziemskich (i'/ł, po gr. 15. 
Wlotłlki, ślaclielny Walenty Suiiskl z cześnikami swemi, dal z włók 

ziemskich 6 i V*, zł. 3, gr. 3, sz. ti. 

Tenże Walenty dał z pólwlóczka ziemsk. kupnego, gr. 7sz. 4. 

Slachelny Wojc"iech z synami, Swiderkowie, dali z włók ziem- 
skich 9'/,, po gr. 15. 

Slachetny Bariosz i Cbcrubin, dali z włók ziemskich 2'lt, 

po gr. 15. 
RembJszewo, Truskr i Chrome, ślacbetny Jan Krasnodembski, dał 

2 pólwlóczka zi<mskiego, gr. 7 sz. 4. 

Slachetny Jan Krasnodtmbski. komornik z cześnikami swemi 

dał z Rembisowa i Chronr^o, z włók ziemskich 2, po gr. 15. 

Slachetny AndrieJ Rembisiewski z cześnikami swemi z Slru- 

sćw, dał z włók ziemskitb 2',, po gr. 15. 
Patrikozi, ic wsiami, urodzony pan Marcin Wąż, podsądek ziemski 

drogicki, dal z Patrikóz Rudich, KowJes, Trebllna, Ritelów, 

z włók osiadłych 17, po Kiotemu. 

Tenże urodzony pan Marcin Wąż, dal od ogrodników rolnych 

26. po gr. t). 

Z Ritelów, dal od jednego koła dorocznego, gr. 12. 

^' 11 III III II lij p a roch i fj. 

Włok osiadłych l7'/i, po złotemu. 

Włók ziemskich 142'/., 7*, '/i. po gr. 15, (z*- 71, gr.21.sz.2). 

Ogrodników rolnych 27, po gr, 6. 

Ogrodnik bezrolny, gr, 4, 

Kolo wodne doroczne, gr. 12. 

Summa pieniędzy, zł, 95, gr. 4, sz. 2. PA ŁAT K>DLACII1AE. Parochia Węgrowska. 

Urodzony Jan Kesicki, d/ieriawca wągrowski, dal £ dóbr wietmotne- 

go pana Jana Kiszki starosty imudzkiego. 

Ze wsi Ruchni. z włók osiaiHych 54, po złotemu. 

Z Warchoł, 2 włók osiadłych 8, po tłolemu. 

Z ogrodników bezrolnych 4, po gr. 4. 

Z Jartipur, z włók osiadłych 17, po złotemu. 

Z ogrodników liezrolnych 8, po gr. 4. 

Pan Żardecki z Tongl dał z włók osiad. 23'U, zL 33 gr. 7 sz. 4. 

Z puslyi:h włók I'.,, 7„ po gr. 10 (gr. 17 sz. 4). 

Z Starej Wsiej, z włok osiadłych 7, po zlolcmu. 

Ztaiiitqd2e z jedntj włóki pustej, gr. 10. 

Z ogrodników bezrolnych 16, po gr. 4. 

Z Zuiolki, z bojarskiemi z włók 3'/i osiadłych, po ztolemu. 

Z Borichow, z wjók I2'li osiadłych, po złotemu. 

ZtamtądZe od 2 kół dorocznych, po gr. 12. 

Ogrodn. spustoszałych 3, po gr. 2. 

Scanislaw Sweriiewski dal z włók ziems. 3'/i, zł. 1 gr. 22 sz. 4. 

Ksiądz Wilrelin z plebaniej węgrowskiej, dal z włók osiadłycb 

10, po gr. 30. 
Papllno, ślacli«tny Stanisław Bieleiiski z cześnikami swemi, dal z włdl 

ziemskich 10, po gr. 15. 

Z młyna dziedzicznego, dano gr. 24. 

Ślachemy Wojciech Olendzki z cześnikami swemi, dał z włók 

osiadlycti 3'i, po złotemu. 

Od kola dziedzlc^neł^o, gr. 24. 

Ztamlądźe od [t>lii5i:a dano gr. 16. 
GrOOhOWO, ślacheiny Aędrzcj Czibon, urzędnik wielmożnego pana 

Mikołaja Kiszki wojewody podlaskiego,,dał z dóbr pana swego, 

z Grochuwa i 'z inazycti xvsćj do niego należących, naprzód: 

Z Grochowa, z włók osiadłych 37 \, po złotemu, 

Z Pustych włók 3',, po gr. 111. 

Ogrodników be/roltiych B, po gr. 4. 

Z 3 kol młynarskich dziedzicznych, po gr. 24. 

Z 3 kół dorocznych, po gr. 12. 

Czopowego od piwa przekupnego, gr. 20. 

Humma tej parochiij. 
Włók osiadłych IflH, po złotemu. r, 1580 DISTR, DROHICES. a? Wlók liemskich 137,, po gr. 15. 
Włók pustych 6 i 'u, po gr. 10. 
Ogrodników bezrolnych 32, po gr. 4. 
Ogrodników 3, po gr. 2. 
Kół dziedzlczaych 5, po gr. 24. 
. K'ó\ dorocznych 5. po gr. 12. 
Folusz, gr, 15. 
Czopowego od przekupu piwa, gr. 20. 

Summa pieniądzy tój parochiej, zł, 186. gr. 15, sz. 2, 

Parochia Miedzielieska. Thorzowa i Miedzna ze wsiami, ślachetny Christoph Tr(;biczki, sługa 

imci pana wojewody m3zowiei:kiego, dal ze wsi Tchórzowej, 

z włók 5 osiadłych, po złotemu. 

Tenże Citristof Trębicki dał z OrzesAwkl, z włók osiadłych 

2, złot. 2. 

Tenże Christol Trqbicki. dał z Miedzny. z włók osiadłych 

6. zł. H. 

Z Rostck, z włók osiadłych !>'!,, po złotemu. 

Z Wrotnowa, z wlók osiadłych 6, po złotemu. 

Z UgoSZCZy, z włók osiadłych 6, po złotemu. 

2tamtr(dżc od ogrodników rolnych 2, po gr. 6. 

Z Starej Wolej, z włok osiadłych 5, po złotemu. 

Od jednego ogrodnika rolnego, gr. 6. 

Z Wólki Podleśnej, dal od ogrodników rolnych 10, po gr. 6. 

Ztamtądfe od 4 kół wodnych dorocznych, po gr. 12. 

Z Poówiątnego, od ogrodników rolnych 5, po gr. S. 
KrzSSziino, urodzony pan Jan Wocliriski, dal z Krześlina z wlók 12 

osiadłych, po złotemu. 

Ztamlądże od ogrodników rolnych 7, po gr. 6. 

Z Kownacisk, z włók osiadłych 12, po •złotemu. 

Z Borków, z wlók osiadłych 5, po złotemu. 

Z Nakow. z wlók osiadłych 7'/ł, po złotemu. 

Z Rieszotkowa, z włók osiadłych (!'/i, po złotemu. 

Z Brzozowa, z włók osiadłych 7',. po złotemu. 

Z Lisowicz, i z Wólki Lisowskiej, z włók osiadłych 8, po złot. 
Ztamtądte od ogrodników rolnych 4, po gr. 6. 
ZtamtądJe z kól dorocznych 3, po gr. 12. 1» PALAT. PODLĄ CHIAB- f fjBo ŻelieznlkJ. slachetny Zygmunt Źeleźnicki. Jahubow syn, Z cześoikami ; 
swemi, dal z włók ziemskicb 5, po gr. 15. 
Slachetny Jan Żeleinicki z cześnikarai swemi, dat iŻeleinik, 
z włók ziemskich 15, po gr. 15. 

Summa parockiej tłj: 

Włók osiadłych 114, po złoteoiu. 
Włók ziemskich 20, po gr, 15. 
Ogrodników rolnych 29, po gr. 6. 
Kół wodnych dorocznych 7. po gr. 12. 

Summa pieniędzy z ti^j parochiej, zł. 132, gr. 18. 

Parochia Skibniewska- 

Wrzoski, urodzeni Stanisław i Paweł Wrzoskowie z cześnikami sw" 
mi, dali z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Skibniewo, Podawcie. ksiądz Maciej Sikorski pleban skibniewski, 
dał z Poświątnego od ogrodników rolnych 2, po gr, 6. 
Slachetny Jan, niegdy Jakubów z cześnikami swemi. dali f włók 
ziemskich 5, po gr. 15. 

Dlbowo. Wrotnowo, ślachetni Piotr Kostka i JakóbZeleżnicki dali 
z Dyhowa i Wrulnowa, z włók zicmskicli 5 i »(» i z morgów 
2*/, ziemskich, po gr. 15 (zi. 2, gr. 2tj, sz. 2), 
Ślachetni Stanisław i Polak Dybowski, dal z włók 6 i '/i ziem. 
po gr. 15, 

Slachetny Cherubin, niegdy Walentego z cześnikami swemi, 
dali z Dybowa i z Wrotnowa. z włók ziemskich 5, po gr. ]&. 
Slachetny Paweł Dybowski z części swej, z włók 2'/, ziem- 
skich i Vi ziemskiej i z morga ziemskiego, zł, 1 gr. I3. 
Slachetny Szczęsny Wrzosek z cześnikami swemi, z włok ziem- 
skich 10, po gr. 15. 

Slachetny Sebastyan Januszów z cześnikami swemi dal z włók 
ti i Vi ziemskiej, po gr, 15, 
Janusz od szynkowania gorzałki, dał gr. 18. 
Od jednego kowala dali gr. 4. 

Pogorzel, slachetny Jan Dzitciak z czeinikami swemi z Pogorzeli, 
dali z włók ziemskich 10. po gr. 15. 

Grzimaij, slachetny JaŁób Slepowroński, dał z 1% i "/.ziemskich, 
z czĘŚci Golesowskiej, gr. 2.'i. r 1580 DISTR, DROHICEN. 39 (Grzimali) ślachetoy Piotr, syn Jakubów, z cieśnikaini swemi, dał 
z wlók 8 i ") ziemskich, zl. 4 gr. 5, 

Kurcze, ślachetai Piotr Suchodolski, Paweł Fichta z cześnikami swe- 
rai, dali z Kurczów, z wtok ziemskich 5, po gr. 15. 

WiSAtnierze, Nieptekli. ślathetny Maciej Wisemirski, woiny ziemski 
dro^;icki,dal z Wisemierza i Niepieklów, z włók ziemskich 10, 
po gr. 15. 

Lipki, ślachetny Andrzej Lipka. niegdy Walentego, dalzcześnikami 
swemi. z włók ziemskich 12, po yr. 15. 

BuCzinO. ślachetny Wawrzyniec, niegdy Marcinów, dał od 1 włóki 
ziemskićj, gr. 15. 

ślachetny Jan Ratyilski z cześnikami swemi, z włók 9 ziem- 
skich, po gr. 15. 

Ślaclieloy Andrzej Krasowski z cześnikami swemi, z włók 6 
- i półlrzeciej ćwierci włóki ziemskich, zl. 3, gr. 9, sz. 3. 
SI. Szcztjsny Wrzosek, dal z włók ziemskich l'/t. gr. 22, sz. 4. 

Suchodot, Kostki, RithOWO, -ślachetny Jakób Suchodolski z części 
swćj Siichodola i Rytowa, Kostek, Kielcza, daliz wfók ziem- 
skich ó, po gr. 15. 

Ślachetny Walenty Suchodolski, dal z części swćj z wióki ziem- 
skićj 1, gr. I5, z Suchodoła, z części niegdy Jana, dali gr. 4. 
ślachetny Wawrzyniec z bracią rodzoną, oddali z Kostek i z Su- 
chodoła z włok ziemskich li>, po gr. 15. 
Ślachetny Jan niegdy Dobrogosta, z bracią swą dał z włók ziem- 
skich 5, po gr. I D. 

Summa tej parochie}: 

Włók ziem. 137'/,, morgów 9, po gr. 15, (zł. 68, gr.29, sz. 4). 

Ogrodników rolnych 2, po gr. 6. 

Rzemieśnik 1, gr. 4. 

Od szynku gorzałki, gr. 18. 

Summa pieniędzy z tćj parochiej, zl, 70, gr, 4. 

r Parochia Kosowska. Kosowo, ślachetna Jadwiga Kosowska Kostrzewina, z włók ziem- 
skich 3',i, po gr. 15. Od jednego koła dorocznego, gr. 13. 
Ślachetny Malcher Kosowski, dał z części swoji^j z włók ziem- 
skich 10, po gr. 15. 30 PALAT. PODLACHIAE. ' Mfi (Kotowfl), ilBch. Kasper Kosowski, da) z włók osiadłych 4, pogr. 30. 

Ziamtąd2e z młyna 1 dziedzicznego, gr. 24, 

Zumiądie od ogrodników rolnych U, po gr. 6. 

Slacłictny Rafał Kosowski, dał z włók ziemskicłi lO.pOgr. 15. 

Ślai.helnj' Sebaslyan Katyński z 2oną swą Zo5ą, i Kosowt 

i z Gmliów, dał z dełacjtlj, z wlók ziemskicłi 15, po gr. 15. 

Slachctny Martin Kosowski z Kosowa i z GulhÓw, z delacyej, 

dał z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

ZiatniądJe ze spalonego młynarza dorocznego, gr, 6. 

Slachelny Walenty Kosowskidałz Kosowa, z delacyej, z włdkj 

ziemskich 5, po gr, 15. 

Slarhetny Wojciech Kosowski dal z dóbr swoich z Kosowa, 

z delacytj, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

ŚI. Jadwiga lona^l.SewerynaKosowskiego, z Kosowa, z włók 

5 ziem., po gr. 15. 

Ksiądz Adam Smoniewski, pleban kosowski, dal z Poświątnego^ 

z ogrodników 4 bezioinyih, pu gr. 4. 

Z Poświąłnego. z pólwlóczka osiadłego, gr. 15. 

Z Kadłubowki. z włók osiadłych 2, po złotemu. 

2tamtąd?.c od ogrodników bezrolnych 6, po gr. 6. 
ZOChl, Zadembie, Glina, śl. Szczęsny, woźny ziemski z cześnikami 

awemi, dal z Zochów, Zadembia, z wl. ziem. 15, po gr. 15. 

Slachetna Jadwiga z Zochów, Zadembia, z części swojćj dalaj 

z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Malieszewa Nowa i Stara, ślarhetny Wojciech Rokiczik z cześnika> 

mi swemi, z Maleszt'wa Siarego i Nowego, dal, z włók ziem-l 

skich 5, po gr. 15. 

Ślachetny Serafin niegdySzczĘsnego, zeześnlkami swemi.d; 

z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Slachetny Maciej Tarasck, dal z włóki ziemskiej I, gr. 15, 

Jan Prostyński, pleban, dal z Poświąlnego, z Maleszewa, z wlól 

ziemskich 3, po gr. 15. 
Teliaki, slachctny Jakób Jadamowski, dal od ojca swego z Telaków,| 

z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Slachetny Mikołaj jadamowski, dal z włók ziem. 10, pogr. 16J 

Ślachetny Jan Łochowski z Telaków, z opieki dziatek niegdy] 

Andrzeja Jadamowskiego, dał z wfók ziemskich 10, po gr. 15.^ 
Tossie, ślachetny Jan Gałązka, niegdy Mikołajów z bracią swą, 

z włók ziemskich 2, po gr, 15, T. >s8o DISTR. DROHICKS. JI TOSSiA). od jednego koła dziedzicznego, gr. 24. 

Śląc hetny Stanisław Bartoszów, dal z I ziemsicićj włóki, gr. 15. 

Ślacłietny Wojciech Podgórski, dał z 1 włóki osiadłej, zł. 1. 

Tenże od jednego ogrodnilia rolnego, gr. 6. 

Ślachetny Staoislaw Dybowski, dat z wlólii ziemskiej l,gr. 15. 

Tenie dal od 2 ogrodników rolnych, gr. 6. 
Rlthelia Średnie, ślachetny Paweł Kitel z czcśoikami swemi, dali 

z Riteliów Średnich, z wtćk ziemskich 8, po gr. 15. 
Zlothky, ślachetny Bartosz Złotek, dal z włók ziemskich 2, po gr. 15. 

Ślachetny Bartosz Kosowski, dal z włók ziemskich Li, po gr. 15, 

Pan Sebescyan Suchodolski referendarz, dał od 2 ogrodników 

bezrolnych, po gr. 4. 
Rlthelie, urodź. Malcher Nieciecki podkomorzy drogicki i ślachetna 

Anna Chandzińska, dali z włók osiadłych 4';ł, po zloterau. 

Z ogrodników bezrolnych 3, po gr. 4. 

A od '/, włóki pustej, gr, 7, sz, 4. 

Summa tij paroehUj: 

Włók osiadłych 12, po złotemu. 
Włók ziemskich l38'/j, po gr. 15. 
Włók pustych Vt, czj-ni gr, 7, sz. 4. 
Ogrodników rolnych 9, po gr. 6. 
Ogrodników bezrolnych 15, po gr. 4. 
Kól dziedzicznych 2, po gr. 24. 
Kół dorocznych I',,, po gr. \'i. 

Summa złotych 87, gr. 12, sz. 4. 

Parochia Czeranowska Prostińska. śł lachetny Stanisław Maruszewski, dał od 4 pólwłócików osiadłych, 
po gr. 15. 

Od ogrodników bezrolnych, po gr. 4. 

Ślachetny Apolinar Gatąskowski, dat z delacyćj, z części Wa- 
wrzyńca Marusewskiego, z włóki pustej I, gr. 10. 
Z ogrodników bezrolnych 3, po gr. 4. 
Ślachetny Malcher Kuliski, dał z delacyej z włók osiadłych 
7, pD złotemu. 
Od ogrodników rolnych S, po gr, 8, PALAT. PODŁACH1AE. r 1580 Proathinia, Kuczali. Ślachemi Christofi Frącz, Macićj, Stanisław, Mi-l 

kołaj, Walenty Prostyńscy. dali z Prostyni i Kuczał, 2 niokj 

ziemskich 4, po gr. 15. 

Slacbrtna Jadwiga Łochowska, małżonka aiegdy Piotra Pro- 

fityrtskicgo. dala z wjók xieint>kicli 2'/i, i>o gr. IS, (zł. 1,| 

gr. 7. sr. 4), 

Od jednego kola młynarskiego dorocznego, gr. 12. 

Ta2 jatlwi^fH duła z Cholew / włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Sliclic:oy W.jjriech Pr.i^tyrtslci, dal z Prosiynej z wldk ziem- 

■kici) 2, po gr. 15. 

Slacbetny Christof Prosiyński, dat z półwł. ziems. gr, 7 sz. 4.| 

Tcnie dal z młyna dorocznego, gr. 12. 

Slachclny Frącz Hrostyński, daIzdeUcyćj z Ruczał, zpótwłdcz< 

Ica ziemshipgo, gr. 7, bz. 4. 
Treblina. Swejk). Slachctny Stanisław niegdy Marków, dal z I włóki 

zi(.)ii^kii-j, gr. 15. 

ślachetny JakAb Wąf, dał ze Swejków zastawy, z 1 wMki] 

zicm«kićj, gr. 15. 

Slacliciny Marcin Swej ko, dal ze SwejkAw, z włók ziemskich I 

2. zl. 1. 

Slachctny Stanisław Zembrowski ze Swejków, dał z włók ziem-] 

slfirli 2, rt. l. 
Długie Łuki, Wolka, Grodzisko, ślacłietny Stanisław Dłuski, dat] 

z cceinikami swemi z włók ziemskich 9, po gr. 15. 

Tcn^e dal /, dw<'>rh kół wodnych dorocznych, po gr. 12. 

Slachctny Szymon Mikołajów, dal z 1 włóki ziemskiej, gr. 15J 

Tentc dał z 2 kól wodnych dorocznych, po gr. l2. 

Slachetny Szymon Dłusczyk. ze wszystkiemi cześnikami swemiJ 

dali / Siarytli Długich Łuk. z włók ziemskich 5, po gr, 15] 
Kostki i Okrąglik.umdzuny Scbesiyan Suchodolski, referendarz kró-l 

ła jegoraci. dal z włók swych z KIełczewa, Kutask, OkrągU-i 

ka, Siichodola, z włók osiadłych 13, po złotemu. 

Ten(e dal od ogrodniki^w 10 rolnych, po gr. ó. 

Tenie dał od ogrodników 10 hezrolnych, po gr. 4, 

Tenże dał z młyna I dorocznego, gr 12. 

Ktemu z dóbr zastawnych z Komczewa i z Laskowic, ds 

z wloJc osiadłych Itj. po złotemu. 

Z ogrodników bezrolnych 4, po gr. 4. 

Ztamtądle dal z młyna I dorocznego, gr. 12- r. tsBu DISTK. DHOHICEN. 31 (Kostki i Okrąglik). Sawicz dal z whk osiadłych 4, po zloLemu. 
Ze 4 oyrodnikiiw rolnych, po gr. 6, 

Z Krzemienia, z części zastawnej, z włók 4Vł osiadłych, 
z\. 4, gr. 15. 
Od ogrodników rolnych 2, po gr, 6. 

RItheIłe Szw«czkie. ślachemy Szczęsny, nicgdy Stanisławów z Ri- 
lela Świeckiego woźnego ziemskiego drogickiego, z cześaikami 
swemi dał z widk ziemskich 3, po gr. 15. 
Slachelriy Wojciech, nicgdy Andrzejów, dał z Rilelów Świe- 
ckich i z Borków, z włók ziemskich 2, po gr. 15. 

g Summa tf'j parockiśj: 

Wlólt osiadłych 467i, po gr. 30. 
Wtok ziemskich 4()V», po gr. ł5. 
Włóka pusU I, ^r. lO. 
Ogrodników rolnych 19, po gr. 6- 
Ogrodników bezrolnych 19, po gr. \. 
Kol dorocznych 8, po gr. 12. 

Summa piciii';dzy z tćj parochićj, zł. 76, gr. 18, sz. 4. 

Parochia Łazowska Sterdińska. 

Ksiądz Kalis jileban łazowski, dał od cerkwi łazowskiej, zł. 2. 

■'^lachelny Jakóh Łazowski z czesiiikarni swemi, dalzLazowa 

z włók ziemskich 9, po gr. 16. 
. Ślachelny Apulinar Gałiizka / matką i z bracią rodzoną, dal 

2 tazowa, z Czeranowa. z Tosiow, z Lubieski. dal z włók 

osiadłych lO, po złotemu, 

ZtamtEidiie od ogrodników bezrolnych 15, po gr. 4. 

Ztamtądże dał od jednego kola dorocznego wodnego, gr. 12. 

Ślaclietny Artim Łazowski z cześnikami swemi, dał z włók 

ziemskich 2, po gr. 15. 
Padarewo Dwoje, ślachetny Adam Padarewski, dal z cześnikami swe- 
mi /- włók ziemskich 2'',, po gr. 15, (zł. 1, gr, 7, sz. 4). 

Ślachetny Jan Dybowski, dał z włók ziemskich 27t, zł- I, 

gr. 7, sz. 4. 
Blł'>Chi i Sthetiaiigi, ślachetny Jan nicgdy Sczepaaa, dal z cześnikami 

swemi. z włók ziemskich 5, po gr^ 15, 

Ż'MU dłielowe, Tom Xvn. 3 M •ALAT POOLACHIAK. (BliOChi i Stlietiangi), ślachetny Adam Padarewaki, z czyści Stanisl: 
wa jan^jwe^o, da) z dóbr je^o Blochów, z wlólc ziemi>ki 

5. po er. 15. 

Rathiniecz Utrague. ślacheiny Cr/egorz niegdy Stanisławów z c 
śoikami swenii, dal z wliik zicmskicl] 5, po gr. 15. 
Ślathelni Jan, Mikołaj i Stanisław niegdy Andrzejów, Z C 
fioikaiiii swcmi / Nuwego Katyi^ca, dali z włńk ziemskich 
po gr. 15. 

Slachctny Stanisław Raiyński, dal i cześnitaini swemi z Nowe- 
go Ratytica, z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Rathiniecz. Zalieszle, ślachetnl Mikołaj Marcinów i Maciej, Piotr, da- 
li z cześnikaini swemi z włók ziemskich 9, po' gr. 15. 
Śtacheiny Jakób Zali:ski, dal z 1 włóki ztemskiL-j, gr. 15. 

Chiindzino Dwoje, urodzona Anna Cbąndzyiiska, podkomorzyua df(^ 
gicka, dala z Wielkiego Ch.idzyna, z włók osiadłych 2, po zlol 
Od ogrodników rolnych 10, po gr. 6. 
Z Malicwa Chądzyna. data z włók l'/j osiadłych, zł. I,gr. I 
Od ogrodników rolnych 4, po gr. ti. 
Ci wszyscy dali z dełacyej, gr. 24. < Summa iff payrhitjj: 

Wtok osiadłych IS'/,, po złotemu. 
Włók ziemskich 51, po gr. 15. 
Ogniilników rolnych 14, po gr. ti. 
Ogrodników bezrolnych 15, po gr. 4. 
Kolo doroczne, gr. 12. 
Cerkiew, zł. 2, 

Summa picnit;dzy It^ parochićj, zł. 46, gr. (i. Parochia Jabłońska. 

iabłona Liaczka i Ruska, ślachemi Stanisław Rospanth i /- Arnolfei 
dali z Jabłoni i ThÓl^ice, i włók ziemskich 15, po gr. \i 
Ślachctny Malcher Nieciecki, podkomorzy drogirk i. dał z Jabl 
ni i z Tchórzice, z włók osiadłych 27,, po /.lutemu. 
Słachciny Cherubin Jabłoński, dal z czĘśei swojej, z delacrt 
z Jabłoni i Tchórzice, z wł ók 3 osiadłych, po złotemu. f. 1580 DISTB DKOHICEN. as (JabłanaLiaC2ka i Ruska), slachetny Jan niegdy Walentego Sarna- 
cki, dal sani od siebie i brała Mikołaja z Jabłonćj ex delationet 

z wlób ziemskiL-h 'S, po gr. 15. 

Ksi^tdz Jakób Kaczyński z Jabłonej Rospandow^j, pleban ja- 

bloiiski da] z delacyej, z włóki 1 osiadłej, zt, 1. 

Od ogrodnikiiw 3 bezrolnych, po gr. ł, 

Ślachelny Mikołaj Wirzbicki, dal z wliik 2 i morgów 6 i ''i 

morga ziemskiego, zl. I, gr. 'S, sz. 1. 

Tenie dał 2 pniwłóczka osiadłego zastawnego, gr. 15, 

Slachetny Jan Clirośnicki, da! z czcśniki z Jabłon(''j Ruskiej, 

z włóki 1 ziemskiej, gr. 15. 

Slachetni Jakób i Szymon z cześnikami swemi, z Bnjalską, 

SmorczewskĄ i Toczyskii, dali z Jabłonej Ruskiej, z włók 3 i '/i 

włóki ziemskićj. zł. I. gr. 20. 

."^laclielni Jijdrzej Toczyski z bratem swym Piotrem z Jabłonej 

Ruskiej, dałi z włóki ł osiadłej, zl. 1. 

Ślai-hetny Stanisław Ostrowski, dal z włóki I iVi ziem,, gr. 20. 
ThOCZiska. Czorthki, -^lacbetny Marein z (ześnikami swemi, dal z To- 
czysk i Czoitkow, z nlók ziEinskiih 5, fo gr. 15. 

5łachctnvjan Toczyski z cześnikami swemi, dat z wińk zicm- 

skicli 3,410 gr. 15. 
Thornicza, Mnich, ślactietny Piotr Podarewski z części swćj dał, 

z włók \'i ziemskich, po gr. 15. 

Ślaełietny Jakób TurniŁkl z Turnice, dal z włók osiadłych 

pdltrzeciej, po zloleiiiu. 

Od ogrodników be/iolnych 4, |io gr. ti. 

Z Młnczewa, dal z włóki I osiadłej, zł. 1. 

Od kola jednego wietrznego, gr. 5. 

Z ChrotlOWicz, od jednego pólwłoczka osiadłego, gr. 15. 
ThOrnicza Wlfiki. ilachelny Jarosz nicgdy Piotrów z czesnikand swe- 
mi /- Tornice Wisków, dał z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Thooziska Chrąme i Średnie, ślarhetny Jerzy Toczyski dał z To- 

Łzysk Chruiiiyth, z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Slarheiny Wojciech Toczyski z Toczysk Średnich, dał z włók 

ziemskich 5, po gr. 15. 
Morszkowo, slachetny Mikołaj Mikos z czeinikimi swtmi z Morsz- 

kuna. dal z wiók ziemskich 5, po gr. 15. 
Buiałi Utraqu6, -*l Pawtł. Stanisław Gniewoszowie z cześnikami 

swetiii z Gniewoszów, dali z włók ziemskich 7"ł, po gr. 15, J6 
PALAT. PODLACHIAK. (Bulałl Utr«qiJe). ślachetni Jan Bujaiski i Suoisław z czc^nikar 
»wrmi r Wielkich Bujał, dali r. wirtk ziemskich 7'i'i, po gr. \h\ 

WIrzblcze, SthrUpki, ślachctny Mikołaj Gus, z synowcami swemi 
KlimuiUcm i Janem, dali z Wirzbicz, z Kąta Łuzeckiego. 
z wlok ziemskich G'/łi P^ %'f- l^- 

Slaclictny Stanisław Wirzliicki K.itbet z cieśnikami BWemi.dal 
z wlólt ziemskich 3 z Wirzbic i Strupków, po gr. 15. 
^lachctny Hrazmi dal z pólwlóczka ziemskiego, gr. 7, sz. 4. 

Kamlanfca Rutka, ćlachetny Bartosz, syn Jerzego, Todzicz syn Baf- 
t<js/<iw, dali z wl6k ziernskiiih I'/*, I ćwierci pótwióczku ziem- 
skiego, gr. 2ł, ta,. 3. 

Ślacbelna Barbara Rozwiejówna dała z pólwlóczków l'i'i ziem- 
skich, gr. U, sz. 2. 

, JcgomC pan wojewoda podlaski z Kamianki Riiskićj.dałz włok 
ziemskich ń, po gr. 1.^, 

Slachetny Wojciech Skiwski, z cz(;$ci małżonki swćj.dał Z widk 
ziemskich 2"„ po gr. I.'). 
Ci wszyscy dali ex delation«. 

Niemlerki. Slarhrtny Bartos/ WawrzyńcrtwzcześnikamŁ swemi z Nie^ 
niicrk, dał z wl<'>k ziemskich 4, po gr. 15. 
Slachetny Walenty Niemiera z Niemicrk z czcśnik^mi sweni| 
dal z włók ziemskich 5, po ^r. I& 

Summa t^j parvrhifj: 

Wl6k osiadłych 12, p" złotemu. 
Włók ziemskich 99'j„ po pólzłotcgo. 
Ognidiłw bezrolnych 7. po gr. 4. 
Kolo wietrzne doroczne, gr. 5. 

Summa pieniędzy, z). 62, gr. 21, sz &. 

Parochia Skrzisewska. Ksiądz Jakób Skarżyński z Poświątncgo z Wasielewa. <lal z wł<; 
ki 1 osiadli''ji zł. 1. 

Z Skrzis^wa, dał z włok 1', osiadłych zł. ], gr. 15. 
."^lacheiny Mikołaj RemiiiszeWłki, urzędnik jegomć kaii:iUa bi 
skupa luckieg" / Gródka, z włok osiadłych iir/j, |)(j zlmeniuj 
Ziamtąd^e od ogrodników rolnych 15, po gr. 6. 
Od ogrodników berrolnych 6, po gr. 4. r. ls9o DiaTR. DROHICEN. 37 2 pustych włók ogrodniczych 4, po gr. 3. 
Z pustej włóki 1, gr. 10, 
Kól dorocznych 4, po gr. 12. 

Z Ołowienek, j- włók osiadłych 15 i '/•, po gr. 15. 
Od ogrodników bezrolnych 3, po gr. 4. 
Od 2 kół dorocznych wodnych, po gr. 10. 
Z Sabriidw, z włók osiadłych l9',t, po złotemu 
Z 2 ogrodników rolnych, po gr. 6. 
Z 4 ogrodników ubogich, po gr. 3. 

Z Grodziska, z wMk osiadłych 12 i ' ., 7.\, 12, gr. 7. sz. 4. 
Z pustych włók 9, po gr. 10. 
Z 2 ogrodników bezrolnych, po gr. 4. 

olachetny Troian Kutnowski, urzędnik skrzisewsici, dał ze 
Skrzysewa, z włók osiadłych 14, po zloCcniii. 
Od !9 ogrodników rolnych, po gr. 6, 
Z Wasielewa, z włók osiadłych 8, po złotemu. 
Od ogrodników rolnych 4, gr. 24. 
Od jednego rybaka, gr. 8. 
Z Rudnik, z włók osiadłych 10, po złotemu. 
Od ogrodników 2 rolnych, po gr. (i. 
Od 2 kół >vodnych dorocznych, po gr. 12. 
Liski, ślacbetna Barbara Kruszewska i Bartosz I.esiecki z czcśnikatni 
swcmi, dałi z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Caplifl Andratiewicze, śłachetny Paweł Czapliski, syn Marcinów, 
z cześnikami swemi, dal z Czapl Andratiewicz, z włók 5 ziem- 
skich, po gr. 15. 

Czaplie Obrampalki. Jarki, ślachelny Paweł Ohrąpalski z cześnika- 
mi swemi, dał z włók półtrzecia ziemskich, zł, 1, gr. 7, sr. 4. 
Slachetny Adam z Czaplarków, dał z włóki jednej i '/• ziem- 
skich, gr. tb, sz. t). 

Caplie i SchOSCZewki, ślachetna Barbara Kruszewska, dała z Czapl, 

ze 3 pólwloczków osiadłych, po gr. 15. 

Od ogrodników rolnych H, po gr. 6. 

Od jednego kola dorocznego, gr. 12. 

Knwai I, dał gr. 4. 
OstrowieCZ, slachetny Stanisław Ostrowski, dał zł. '&, gr. 25, sz. 6. 

Slachetny Jakób niegdy Jana z cześnikami swemi, dal z części 

Ciesmowskićj, z włók ziemskich 2'/,, po gr. 15. 38 PALAT. POOLACHIAE, Gałti Utraąue. ślachetny Chiislof Gałecki, syn Frąwkaw, x cześoik* 
mi swemi, dal z wK^k ziemskich 3, po gr. 15. 

MłozewO. ślaclietay Jakób Mlo^ew^ki, dal i wtok ziemskich Sj 
po Kr. 15. 

Tenże Jakób Mlozeurski, zastawy odJaJama i Christofa synow- 
ców swych, ilał z pcjlowejio połwlói-zka zieniskicgu, jjr. 3, SZ. 6. 
Si. Jer/y Młozcwski, dal z wtok ziemskich ń, po gr. 15, 
Tenie dat od rybaka jednego, gr. 8. 

Żółkwi Utraque. ślachetny MaL^ićJ Żółkowski, dal z cześnikami swe^ 
nii z obojga Żótkwiów, z wtok ziemskich 5, po gr, lii. 
Tenźc z Kamiank) Ituskićj, -; pi3twl(3ki ziemskiej, gr. 7, sx. 4.| 

Wierawo, Alactietni Lenard i Stanisław, dali z Wirowa, z włók ziem- 
skich 2. po gr. 15. 
Slaclietna Birbara Nieciecka, dala z włók ziemskich 4. zł. 2.1 

Łuski, Ślachetny Stanisław Łużecki, dal z włók osiadłych 3, zł. 3.J 
Od ogrodników rolnych tJ, po j^r. 6, 
Od ogrodników bezrolnych 3, po gr. 4. 
OH jednego kowala, gr. 4. 

MogieIntCZa. ślachetny Stanisław Mogielnicki x cześnikami swcmi, dl 
z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Zaliesle, ślachetni Maciej i Mikołaj Zalescy, dali z Zalesia z cześnika-< 
mi swcmi, z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Wasiellewo, ślachetny Łukasz Wasielewski z cześnikami swemi, da( 
z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Sftmma ti'j primchii-j: WIdk osiadłych 118. po gr. 30. 

Włok ziemskich 73'/,. morgów 6''i, zl. 36. gr. 25'/,. 

Włók pustych 10, po gr. 10. 

Ogrodników rolnych 54, po gr. 6. 

Ogrodników bezrolnych 13, po gr. 4, 

Ogrodników pustych 8, po gr. 3. 

Kól dorocznych wodnych 9, po gr. 12. 

Rybaków 2, po gr. 8. 

Rzemieśników 2, po gr. 4. 

Summa pieniędzy, zl. 175, gr. 27, sz. H. r 1580 DlfiTR. DROHICEM. 39 Parochia Nieczieczka Zambrowska. 

Niecziecza, slacheiny Walenty BiijaUki z Nicczieczy, z cześnikami 
swemi, dal z wićk ziem. 7V:, po gr. 15, (zł. 3, gr. 22, sz. 4). 
Od jednego kola dorocznefjo wodnego, gr. I2. 
Slachelnj- Jakób Nieciecki, dal z NiecEiecKy i x Wirowa, z włók 
ziemskich 5'/,, po gr. 15, (zl. 2, gr. 22, sz. 4), 
Z Wirowa, z półwlóezkńw liumskich I'/;, gr. 11, sz. 2. 
Slachetny Jan Źeleznii.-ki dal z Niccieczy, £ czĘŚci ślachetnego 
Jana Stanisława niegdy z Milkowicz i od ślach. Ireny Piotrow- 
skiej, dal 7. włók ziemskich T'/j, 7.\. 3, gr. 22, sz. 4. 

Niewiadoma, ślaclietny Maciej niej^dy Mikołajów, oddal z Nicwlado- 
inćj z czĘści swojej z włók ziemskich 1%, gr. 22, sz. 4. 
Tenże dal z polowizny pi^łwl^czka ziem., gr. 3, sz. 6. 
Slachctny Paweł, nicgdy Walentego, / czyści swojOj dał z włók 
ziemskich 3'/;, po gr. 15. 

Si. Sebestyan Mikołajów, e włok ziemskich ISi 'i..po gr. 16. 
.*5lachetni Jan i Serafin niegdy Jerzego, z czej^ni kami swemi, da- 
li z włok I i ' ,. po gr. 15, {gr. 25l. 

Zembr.łWO, śiachetny Marcin Jahlotlski, un:qdnik pana wojewody 
podlaskiego, dal z włók osiadłych 7, po złotemu. 
Od ogrodników bezrolnych 6, po gr. 4. 
Z ogrodników pustych 2, po gr 2. 
Od kola jednego wodnego dorocznego, gr, 12. 
Ślachetny Stanisław Zeinbrowski, dal z synowcami sweini, 
7. włók ziemskich 10, pogi. 15. 
Od koła jednego dorocznego, gr. 12. 

KorOflcze, iSlachetny Wasiel Korowicki od pólwłóczków ti, dał 
po gr. 15. 

Od ogrodników l3 rolnych, po gr. 6. 

Ślaclietny Christof Korowicki z części swćj i SinorogfiW, dal 
7. włók ziemskich 3 I '/,, po gr. 15, (zł. 1, gr. 2(1). 
Slachetny Andrzej niegdy Szczęsnego, dal z Korowicz z cześni- 
kami swemi z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Slachetny Wawrzyniec Janusowicz, dal z części swej Korowic, 
z włók ziemskich 1 '/■ i '.'gi gr. 25. 

Siimiiiti ti'j paJ'f>cflti'j: 

Włók osiadłych 10, po złotemu. 4" PALAT. PODLA-iHIAK. r.ńfo Wtók zicmskicli 54'/,, V, i '/„ po gr. 15, (zl.27.gr. 13, sł 6).( 

Oprotliiików rolnych IS, po gr. 6. 

Ot!ro(li)ikdw lK'zrolnych 6, po gr. 4. 

OKrodników |>uslych 2, po gr. 2. 

Kof wodnych dorocznych 3. po gr. 12. 

Summa pientt;dzy, zl. 42, gr. ó, SK. 6 

Parochia Cziechanowska Wińska 

Wm JegoniC pana wojewody podlaskiego do Ciechanowcza. 
Urodzony Piotr Czechowski, urzĘdnik je^nmi pana wojewody po- 
dlaskiego, dal z PrzybysJna, z wlók 13 osiadłych, po złotemu. 
Tcnźe dal z o^Todiiików 4 bezrninycli, gr, lU. 
Z KosJorkÓW, z włok osiadłych 3, po zIoŁeiiiii. 
Z KozarzÓW, z wtiSk osiadłych 7'/,, po złotemu. 
Od OHriidnika bezrolnego I, gr. 4. 
Z Tworkowie, z włók osiadłych 7. po złotemu, 
Od I kida ilorociinego, gr. 12. 
Z Bojanki, f- włók osiadłych 8, po złoicniu, 
ZtJimlądJc ud 1 ćwierci osiadłej włóki, gr. 7. sz, 4. 
Od ogrodników bezrolnych 4. po gr. 4. 
Oli kńl wodnych doioc/nych 2, po gr. 12. 
Z Kołaków, z wlók osiadłych 7'^, po gr. 30. 
Od ogrodników bezrolnych 4, po gr. 4. 
Od kol;i I dorocznego, gr 12 
Z Mitcza, z włók osiadłych T,'^. po złotemu. 
Od I ogrodnika bezrolnego, gr, 4. ^^ 

Slacliclny Rafał Zalew.ski. urzijdnik Jegomć pana wojewody po- 
dlaskiego, dał z Krzemienia, i vvlók osiadlycłi 30, po złotemu. 
Od ogrodników rolnych Ti, po pr. Iti. 
Od ogrodników bezrolnych 20, po gr. 4. 
Od 9 kół wodnych dorocznycli, po gr. 12, 
Ksiądz Nikodem, pleban ciechanowski, dal z plebaniej ciecłia*. 
nowskićj z włóki osiadtL-j. zł. 1. 
TenJe ksi,-)dz pleban dał z Kucirtakić-j parafiej od 2 ogrodników' 
bezrolnych, pu gr. 4, 

Wsi do Cziechanowcza panów Swelków. 

Ślachelny Stanisław Swejkowski z cześnikami swemi i z dziatkamM DISIR. DROHICEN. W niegdy Antoniego Swejka i z p. wdową Stanisławową * Twor- 
kowie, Ko/arzów z włók osiadłych 12, po zlolemu. 
Z pdlwlrtczka I pustego, gr. 5. 
Od ogrodników heziolnycli 10, po gr 4, 
Z Tworkowie, od kola 1 dorocznego, gr. 12. 
Z SwejhÓw i Treblini, z włóki jednej osiadłej i z <*wierci jednej 
osiadłej, z!. I, gr. 7, sz, 4. 
Z 2 ogrodników bezrolnyclt, po gr. 4. 
Woythkowicze Stare, ślachetny Barlosz, niegdy Ludwików z Wojt- 
"kowicz Starycłł, dał z cześnikami swemi, z włók zicmskicli 6 i 7„ po gr. 15, izł. 3. gr. Ul), Glina. Dadi, ślacłietny Maciej niegdy Wojlkowski z c;teśnikami swe- 
^^L mi, dał z włók ztemski<_'l] t> i *.,, po gr. 15. 

^^M Ślacłietny Jan Lenartów z Dadów z cześnikami swemi, dali 

^H z Uadów Wojtkowicz, z włók ziemskicl] li i ^/,, po gr. 15. 

Nicmljfi stare, ślaohetiiv Jan l~oTiikowicz z cześnikami swemj, dal 
^_ z Slarćj wsi, JarmołtÓW. WJtÓW. SadÓW, Nieinii, z włók ziem- 

^^ sku:h 10, po gr. 15, 

Nlemiie, Skłodi, ślachetny Mikołaj Nieiniski, komornik ziemski, dal 
[ /. rzf,~.ct synowej z Sklodów, z włóki 1 ziemskiej, gr, 15. 

I Winna Stara, ksiądz Maciej Winski z Poświątnego, dał od ogrodnt- 
I ków bezrolnycti 2, po gr. ^. 
I Z półwłoczka osiadłego, dal dla ubóstwa gr. 10. (a gr. 5 mu 
I odpusrczono). 

I Od komornic 2, po gr 2. 
I Ślacłietny Stanisław niegdy Jana z cześnikami swemi, 2 Win- 
I nej dal z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

I Od 1 kola dorocznego, gr. 13. 

Winna, Wtpichi, ślachetny Wojciecłi niegdy Stanisławów, dal z Win- 
[^^ [lej, Wypychów, z cześnikami swemi, z włók ziemskich 5, 
^V po gr, 15. 

Winni. KrtSCZki , Witki, Czibori, Sutki, ślachetny Stanisław syn niegdy 
Jana z Sutkowa, dal z cześnikami swemi z tycłi wiosek, z włók 
ziemskich dV,, (zl. 3, gr. 7, sz. 4), z delacyćj, 
Ślachetny Jan syn nieboszczyka Macieja i Wojciecha, dat z cze- 
śnikami z włók ziemskich 3'/j, po gr. 1.'). 
9Cze Stare i Schabi, ślacłietny Jan Winski, Piotr Kocz, dali z cze- 
śnikami swemi z Start-j wsi, z włók ziemskich^, po gr. 15. 
Ten ze Schabów, dal z włók ziemskich 7, po gr. 15. PALAT. PODLArHlAŁ 

(Kocie Stare i S<:habi),ila:hctny Jan Kosiiiski, da) z włók pustych 

i, i)" «f. 10. 
Kocze MaSfltł, ^Inchtmy Jan Wirtski, dal t cze&nikami swemiz Ko- 

czOw, X widk ziemskich 5, po gr. 15. 
Kocie Chizowo. Bazie, ^hchetny Stanisław niegdy Wojciectia.da) 

1. Kocfuw Ba/i<)w z cześnikami swemi, z włók ziemskich 15, 

po łir. 15. 
Kocze Borowe, ^lachcma Pintntcha, 2ona Pawła Klopotowskiego, i 

k*. f. [><ilwłiii'/ka ziemskiego, gr. 7, sz. 4. 

Slacłieiny Maciej iiie^dy Wujclecha, dał 7 Koczów Bgrowych, 
^ X wl<jk zi^mskicli 7'/,, po gr. 15. 

.^lacltctny Łiinlrwski komornik z bracią swą dul z pólwl<)czka 

/iriTiskieno. gr, '. sz. 4. 
Łempice Stare, ślaehctny Abram syn Stanisławów, dal z rześnika- 

mi Hwemi z wluk ziemskicłi 10, po gr, 15. 
Łempice Nowe, 'ilarhetny Stanisław z Andratii^w Nowc^j Ws^j, (M ' 

I. c^cśnikami swemi z wtok 3'/t ziemskicłi i '/, trzecizny ziem- 
skiej, po gr. 15, (zł. 1. gr. 27, sz. 4). 
Radziszewo KrAle, ślachcmy Jan Jaszczult, dał z czcśnlkami swemi, 

I. wltik /ii_-msktcli 1'ii, po gr. 15. 
SienczURh, alaclietny Jerzy Radziszewski, dał z cześnikami swemi 

7. wliłk 8 i '/, zicmskicłi, po gr. 15, (zł. 4, gr. 5). 

^laclirlny Andrzćj Radziszewski, dał od koła dorot--znego, g. 12. 
RadirsieWO Stare, ślachelny Jakol) ni(->gdy Wawrzyńców z Radzi- 

szewa ,\ntiqua. dal z cześnikami swcmi, zwłok ziemskicli ó,j 

po gr. 1 5. 

^lachetny Radziszewski Jan, dał e cześnikami swemi z Radzi- 

szcwa, z włók ziemskicłi 5, po gr. 15. 
Chollewi, Trzaski, śladielny Jan niegdy Piotrów z Trzasków i Cłio- 

jcw, dal z cześnikami swemi, z włók zteinskicli lO, po gr. 15. Włók osiadłych 98, po złotemu. 

Włók ziemskich 144'/,. V», po gr. IS, (zl. 72, gr. 7. sz '^ 

Półwlóki osiadłe, gr. 10. 

Włok pustych 27i. po gr. 10. 

Ogrodników rolnych 12, po gr. 6. 

Ojfrodników bezrolnych 50. i>o gr. 4, D15TK. DBOHtCEN. 43 Kół dorocznych IH, |id gr. 1 2 [z\. fi, gr. 12). 
Komornic 2, po gr, 2. 

Summa fiieniĘiUy,,zl, 187, Kr. 10, s;, 4. 

Parochia Pobikrowska Gramińska. 

Krinki Bialokunky, ślachetni Mateusz niegdy Mikołajów, Jerzy, Jakób 
z Krynk Białokunek z cześoikaml swemi, dali z włók ziemsk. 
9, po gr. I fi. 

Porzezini, MsdlJe, Sipki, Surati, Jelithka, ślacbeiny Galtazer z Jelit- 

IkOw, syn Pioirów z Mediów' z czeSoikami swemi dali z włók 6 
t ^/j ziemskich, po gr. Ifi, (zł. 3. gr. 10). 
Śiafłielny Stanisław 1'orzeżnirki z bracią swą, dal z włók ziem- 
skich !•/,, po gr. 15, (gr. 22, sz. 4). 
Dbikrowy, ślaclietny Stanisław Radziszewski, komornik ^eniski dro- 
hicki, (lał z czi;sci swćj Pobikrów z. włók I' j i ' », gr. 25- 
Ślachetny Jan niegdy Janów Pierlewski z czi^śnikami swemi, 
dat z wtok ziemskich 3, po ter, 15. 

Ślachetny Pantalian Pobikrowski, dal z pójtrzecizny półwlocz- 
k-iw osiadłych, po j^r. IJi. (zt. 1, gr. 7. sz. 4). 
Tenże dal od ogrodników bezrolnych 2, po gr, 4. 
Ślachetni Klimunt i J<;drzej z Pobikrów, dali z włók osiadłych 
2' 1. po złotemu. 

Od ogrodników bezrolnych 2, po gr. 4. 
Tenże dal ? połwloczka pustego, gr. 5. 

śtacbel. Dabrigel 1'obikrowski, dat z półwiórzka qsiadł., gr. 15. 
Tenże dał od ogrodników l' bczrolnyli. po gr. 4. 
Urodzony Maciej Pobikrowski, podstarości drogicki z bratem 
swoim Erazmem, dali z Pobikrów, ze 4 polwłóezmków osia- 
dłych, po gr. 15. 

Od ogrodników rolnych 2, po gr. 6. 
Z Koskowa, z włók osiadłych 2, po złotemu. 
Z Kralów, od ogrodników bezrolnych 2. po gr. 4. 

.Sumvia t4J pnrufkiij: Włók osiadłych 8' i, po złotemu. 
Włók ziemskich 21';ł, '/■, po gr. 15. 
Ptisiy półwlóczek, gr. 5. Ą* PALAT. PODLAf"BlAE. 

Ogrodników rolnych 3, po gr. 6. 
Ogrodników bezrolnych 8, po gr. 4. 
Summa pienięduy, zł. 20, gr. 24. 

Parochia Buczka. r. tjSO Wiesz Oiiendi, urodzony Tomasz Owsiany, dat 2 Oliand, z włók 7' I, 

osiadłych, zl. 7, gr. 7, sz. 4. 

Z półlrzecizny ćwierci włólii pustej, gr. 7. sz. 4. 

Komorników 8, po gr, 2. 

Od ogrodnika 1 z bydłem, gr, 8. Ogrodn. bezrol. S, pogr. 4. { 

Od 1 ckacza, gr. 4. 

Urodź. Jerzy Łazowski, podwojcwodzi podlaski, dal z Oliand, 

od jednego pólwlócika osiadłego, gr. 15. 

Od jednego ogrodnika bezrolnego, gr. 4. 

Od jednćj komornicy, gr, 2, 

Teii^e dal z KozłOWa od 4 pólwlóczników osiadłych, zł. 2. 

Tenże da) od 1 ćwierci osiadlćj, gr. 7, sz. 4. 
Matisczino, ilachetny Jan niegdy Jakubów Karskiego, dziedzica z M&- 

tysczyna, dal z czijści swojćj, z włók ziemskich 4, po gr. 15. 

Ślacheiiiy Mikołaj Karski niegdy Janów, dal z włók osiadłych j 

2, po złotemu. 

Tenie dał od cigrodników roliiych H. po gr. 6. 

Slachetny Mikołaj, synowiec jego, dal z włók ziemskich 4,1 

po gr, 15. 
Smurłowie,Slachclny Jerzy Jakubów, dał z 1 włóki ziemskiej, gr, t&.l 

Ślaclieini Paweł Smurło niegdy Baltazerzów i Wawrzyniecj 

WojLkowski, dali z włók ziemskich 11, po gr. 15. 

Slachetny Tobiasz niegdy Bartoszów z cześnikamiswemi, dal 

z włók zieraskirh 6, po gr. 15. 

Slachetny Aleksander z cześnikami swemi, dał z wldk ziemskich ■ 

3'i. zł. 1, gr. 20. 

Slachetny Mikołaj Lenartów Smurlo, dał z włók ziemskich 
i' I. po gr. 15. 

Summa t4j parochićj: 

Włók osiadłych 12, po złotemu. j 

Włók ziemskich 32'/., 'i, po gr. 16, (zł. 12, gr. 16, sz. 4).' ' •■. iS»o OISFR. OBOHICEN 

Wlók pustych V,, Vt. po gr. 10, (gr, 7. sj. 1). 
Ogrodników rolnych 3, po gr. 6. 
Ogrodników bezrolnych 7, po gr, 4. 
Komornic 7, po gr. 2. 
Ogrodnik z bydłem 1, gr. «. 
Rzemieśnik |. gr. 4. 

Summa pieniędzy, zł. 31, gr. 2. 41 Parochia Pierijeiewska. 

Plflrlieiewo, ksiądz pleban piertewski, dal z włók osiadłych lVi, po zł. 
Od jednego ogrodnika rolnego, gr. li. 

Slachemy Jan Pierlejewski z cześnikami swemi z Pieriejewa, 
i z Pieczysk, dali z włók ziemskich 8, po gr. 15. 

Pieczyska, ślachemy Zygmunt Pieczyski i Jan Szczęsnego z Perleje- 
wa, dali z cześnikami swemi z wtok ziemskich lO, pogr. 15. 

PierhieWO Lleszczka, slachemy Jan niegdy Walentego, z cześnika- 
mi swemi, z wliik ziemskich 5, po gr. 16. 
Teiiie dal od 1 kola dorocznego, gr. 12. 
Ślachclni Szczęsny i Baltazerzcześnikami swemi, dali z włók 
ziemskich 77), po gr. 15. 
Od 2 kół wodnych dorocznych, po nr. 12. 

Czarnkowka. Rolmi. Biditky. ślachetni Jan i Walenty Czarnkow- 
scy, z Rotmów, DobkÓW, Bidytków, dali z widk ziemskich 
15. po gr. Iń, 

_Czarnkowska, Zawadi, ślachetny Wojciech Rafałów z Zawad i Czarn- 
kówki, z Dobków, Chudakow i OteksjOZ, ze wszysLkiemi cześni- 
kami swemi, dali z wiók ziemskich 10, po gr. 15. 
MfodUSi, Junochi, -ślachctny Stanisław Kunicki z cześnikami swemi 
(lal z Miodusów i Junuchów, z wtok ziemskich 20, pogr, 15. 
Twarogi Llaczskie, ^lachctny Mikołaj Siewruk, dał z I włóki ziem- 
skiej, gr. 1 5, 

Slachelny Walenty Twarowski, niegdy Maksyma Wieliczka, 
d»l z części swojej, z włók ziemskich (i'/», po gr. 15. 
ślaclictny Mikołaj, niegdy Jerominów. dał z włók ziemskich 
S. po gr. 15. 

Slachetny Stanisław niegdy S/częsnego. dał z włóki I ziem- 
skićj, gr. 15 PALAT. PODLACHIAE, r. ijg (Twarogi Liacz&kie), ślachet. W»jcicrh nirgdy Andrzeja, dał z włók 

/jcnisLich 5, |jo gr, 15. 

Ślachecny Zygmunt i*ieczyski z cześaikami swcmi, dal / wlńb 

3', i morgów 5 ziemskich, zł, t, gr 25. 

ChechłOWO, ślachetny Wuj' 'ech syn Stanisławów z c/eśnikami swc- 
mi z ChechłuMa, dal z ułók ziemskich lU, po gr. 15. 
Ślachetny Andrzej Checlilowski dal z Cfaechlowa z C2eśnik«mi 
swemi, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Harbasi. ślachetny Francz Siedleirki z cześnikami sweroi z Arbasów, 
dal z wliik ziemskich lO, po gr. 15. 

Mazuri. Zdanowa, śbchetnr Piotr Olszewski z c^śnikami swcmi m| 
Zilanowa. dal z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Ślachetny Piotr z Kupna, Włączę, ze 27 morgów po pijlgrosxku 
nd morga, gr. 13, sz. 4. 

Bogirse, Zalie, slachctny Marcin Mikołajów z cześnikami swemi z Ża- 
lów, [ioguszów. dal z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Ko&ianka Stara, ślachetny Pawcl Kosiński z Staraj wsi i z Le-' 
śnćj Kosianki, z cześnikami swemi, dal z wtok ziemskich 8, 
!>'i ł-T. 15, 

Kosianka Boruthi, ślachetny Trojan Kosiński z Kosianki Borutów, 
dal z cześnikami swemi z włók ziemskich 10, po gr- 15. 

Bogusi, L'łhwai ^lachetni Jan niegdy Janów, Troian Matcuszówr, ' 
z LZcSnikami swt;iiii, dali z Boguszów, z włók ziemskich 15.. 
po gr. |.^ 

Twarogi, ThmbniCia. ślachetny Roman Lenków z Twarogów 
i z Trubnice, z czefinikami swemi. Hal z włók ziemskich M), 
po Kr. Iń. 

Zirl, Biatri, Czublki, ślachetni Macićj z PifakOW i Andrzćj z Cybi-j 
ków, Jan z Wylazł6w, z cześnikami swemi, dali z włók ziem- 
skich 20, p" gr. 15. 

Poniaty Zogatne. ślachetny Rafał z Poniatów Zagajnych, z cześnika- 
mi 5ivemi, dał /. włók ziemskich 5, po gr. 15. 

MoClidti, Psczułki, Pidaje.ślachetni Bartosz Lenartów i Mikołaj Ma- 
rasów; dali z Moczył. Pidajów, z włók ziemskich 5, po gr. 15- 
Ślachetny Szczęsny ze wsi Pszczolk, z cześnikami swemi, dał , 
z wiók ziemskich 5, po ^r. \h. 

Ślachetni Jan i Troian niegdy Wawrzyńców, z cześnikami swe- 
mi dali z Olszowa, / RybałtÓw, / Twarogów, z WypycilÓW, 
z włók ziemskich 20, y.o gr. 15. DI5TR. DlIOHICEN. 47 Twarogi Ruskie, Wypichi, Olsewo. slachetny Milcoła) syn Jerominów, 
dal z Twaruguw Riiskicli, i. wlok ziemskich 10, pft gr. 15. 

MoczidłJ Stare i Kuktełky. śUdietny Mikołaj Charas z Moczydl Sta- 
rych, z cześnikami swemi, dał z włók ziemskich 3 1 '|,, zt. 
1, gr. 21". 

Slachetny Maciej Floryanów / Moczydł, Kukiełek, da.ł z włók 
6 i Vi ziemskich, po gr, 15, (zl. 3, gr. 10). 

SuMiiiu /i'j /inj-orhićj: 

Włók osiadłych lVi, po złotemu. 
Włók ziemskich 260' i, po pólzlotego, 
Morgów ziemskich 32, po półgroszku. 
Ogrodnik bezrolny I, gr. 4. 
Kól wodnych dorocznych 3, po gr. 12. 

Summa pieniędzy, zł. 133, gr. 18'/ł. 

Parochia Ostrożańska. Liubowicze, slachetny Antirzćj Lubowicki 2; cześnikami swemi, dal 
z Luliowic z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Rybałthy, ^l^< h. Józef Rybahowski z cześnikami swemi, dal z włók 
ziemskich 10 po gr. Iń. 

NIewierOWU, Przipki, Zochi. ślachetni Wojciech i Jerzy Niewirowsoy 
z ciicśnikami swemi, daii z Przypków i Zocliów, /, Niewiero- 
wa. z włok ziemskich 10, po gr. 15. 

Kliflpacze. slachetny Jeromin syn Wojciecha Klepacskiego z cześni- 
kami swemi. dal z włok ziemskich 20, po gr. 15. 

LopuSi, slachetny Szymon Ło| uski, woiSny ziemski drogicki z cześni- 
kami swemi, dal z wldk ziemskich 10, po gr. 15. 

Morzidli Stare, slachetny Mikołaj niegiły Stanisławów z Moczydl 
Starych, z cześnikami sweini, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Moczidll, SkłWy, slachetny Tomasz, syn Jakul>ów, z cześnikaitii 
awemi, z Skiw, Moczydl, dał z włók ziemskich ń, po pólzłot. 

Moczidll, LachÓwka, slachetny Fiącz Harioszów.Jan z M.^czydł La- 
chowski, dali z włók ziemskich. 5, po gr. 15 

Ossttirozani, slachetny Andrzej Czarnota, pleban ostro^aiiski z Po- 
św^jątnego, dał od ogrodnika 1 bezrolnego, gr, 4. I-ALAT P0DLACHIA8. li«o (OssthrOzanU. śl. Marcin Obniski. urjEędaik iin<^)j. Mikołaja KUiti_ 

uujewody podlaskiego, dał z Osirofan i Stadników z włók 

osiadłych 22, po gr. 30. 

Tamte 2 Ostrotan, dano od osjrodników bezrolnych 4"», 

po nr. 4. 

Ślaclictny Jan Hoddembek, urzt;dnik jegomć p. starosty imudz- 

kiego, dal z włók osiadłych 6, po złotemu. 

Ze 4 włók pustycli, po ^r. 10. 

Z Kurczą. <lano z włók osiadłych 6, po złotemu. 
Borzini. KrakOWky, Slachetni Wojciedi niegdy Jakubów 2 Krakówck 

i Stanisław niegdy Piotra z Borzyoów, z cześnikami swcmi, 

dali / włók zieniłikich U), po gr. |5. 
Sobolie. Krinky, ślachetna 1-Ielena, relicujakćba Kryńskiego, daU 

z Sobolów i Krynek, z włók ziemskich 2, po gr, 15. 

Stach. Stanisław Kryński, dal z włók ziemskich 7'/i. po gr. 15, 

Ślaclictni Tomsisz i Andrzej niegdy Mikołajów, dali z Kryneki 

Sobolów, z włók ziemskich Tli, po gr. 15. 

Ślacbciny Jan Kryński, dał z cześnikami sweml, z włók ziem- 
skich 7'.'i, po gr. 15. 

Slachetny Lenard Kryński, dat z włók ziemskich 5'/i, po gr. 15. 
Smorczewo, Koski, ślacheinv Piotr .Smorczewski, dał z cześnikami 

swemi z Smorc/.ewa. z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Slachetny Stanisław syn Maciejów, z cześnikami swemi, dal 

z Koskow i Falków. Wypychów, z włók ziemskich 5, po gr. 15, 
JaSZCZOłthi, ślachctny rmnas/ JasscKolta, z cześnikami swemi. z }i 

iiol[i>w, dal z wlok ziemskich T, po pólzlotego. 

Slachetny Mikołaj Siewruk, z części swojćj, dał z włók ziet 

skii-h 2' ,, pu gr. ta. 
WierZChUCza, ślachemy Jerzy Hincza, dal z Wierzchuczy z włók 

ziemskich |0, po gn 15. 

.•slachelny Andr/ej Sucliodolski. z C7q4ci pani Hinczyny, dat 

I Wirzchucz obojga, z wtok osiadłych G, po gr. 30. 

Orf kól wodnych dorocznych 2, po gr. 12. / 

Z Minczewa, z włók osiadłych 2, po gr. 30, 

Z ClirOliOWICZ, z włóki I osiadlćj, zloiy. 

Od jednego koła dorocznego, gr. 12, 

Z Putkowicz Hadolnych. z włók osiadłych 5, po złoterai 

Od 1 ...uroOnilta mliicgo, gr. 6. 

Z Maflórnych PutkoWloz. z polwlócł.ka osiadłego, gr. 15. r. ijSo DISTR. DROHICEH. 4» U (Wlerzchucza), od ogrodnika bezrolnego, gr. 4. 

Z Mnozewa, z włók osiadłych 3\t, po gr. 30. 

Od 1 ogrodnika rolnego, gr. 6. 

Ż Sitek, z w!ók osiadłych 2, po gr. 30. 

Z 1 wiłSki pustej, gr. 10. 

Od ogrodnika rolnego, gr. 6. 
Morze, ślachetnyjaa Morze, dal z cześnikaraiswemi, z włók ziemskich 

10, zlot. 10. 
Zdzichi. ślachet. Kalikst Zd^tichowski dal z cześnikami swemi, z wldlt 

ziemskich 6, po gr. 15, 

Ślachetny Stanisław Obniski, dal z włóki ziemskiej, gr. 15. 

Slachetny Paweł Zdzichowski zcześtiikamiswemi, z włók ziem- 
skich 3, po gr. 15. 
Ctiothicowfcze. urodzona Dorota Gnoińska, dała z włók osiadłych 3, 

zL 3, z włók pustych 2, po gr. 10. 

Sttvi m a t&j p ar o chi 4j: 

Włók osiadłych 57, po gr. 30. 

Włók ziemskich 174'/i, po gr. 16. 

Włók pustych 7, po gr. 10. 

Od ogrodników 3, po gr. 6. 

Od ogrodników bezrolnych 7'/», po gr. 4. 

Kół wodnych dorocznych 3, po gr, 12. 

Summa pieniędzy złotych 149, gr. 11V«. 

Parochia Dziathkowska Ootobowska- DolobOWO, ślachetny Jan Godaczewski, urzędnik pana Adama Arin- 

ka, dal z Dolobowa i ze wsi do niego należących, z wfók 25, 

po gr. 30. 

Od jednej włóki pustćj, dał gr, 10. 

Od ogrodników bezrolnych 2, po gr. 4. 

Z Smoluchow, z włók osiadłych 10, po gr. 30. 

Od ogrodnika bezrolnego, gr. 4. 

Z ChroŚCianki. z włók osiadłych U, po złotemu. 

Od ogrodnika bezrolnego, gr, 4. 
Andriankt, ślachetny Jan Zembrowski, z części p. Stanisława Mieto- 

itddU dziejowe. Tom. XVIt, i Palat. podlachtae. (^ia»o szewskiego, łowczego bielskiego, dał z Staoisławowa, x wł6lc 

osiadlycli 4Vł, po złotemu. 

Z pustych włók 2, po gr. 10. 

Z OlothÓW, z włók 4 osiadlycł), po gr. 30. 

Od r/i włóki pustej, gr. 2, sz. 4. 

Z Andryanek od ogrodników rolnych 11, po gr. 6. 

Od ogrodnika bezrolnego, gr. 4. 

Od kowala 1. gr. 4, 

Z 2 kół wodnych dorocznych, po gr. li. 

Z ćwierci popa ruskiego, gr. 15. 

Ślachetny WawriyniecSumna, z części pana Andrzeja Bobro- 

wnickiego, dat ze wsi Stanisławowa, z półwloczk^w osia- 
dłych 12, zlot. 6. 

Z pustych półwłóezkflw 11, po gr. 5. 

Z Olotków, z pńlwłóczkiSw osiadłych 7, po gr. 16. 

Od rzemieśników y, po gr. 4. 

Od ogrodników rolnych 7, po gr. 6. 

Z Andryanek, od kół dorocznych 4, po gr, 12. 

Od jednego folusza, gr. 15. 

Z Widzgowa zastawu, z włók osiadłych 9, po gr. 80. 

Z pustych włók 4'/i, po gr, 10. 

Slachetna Marusa Kalkówna, podstarościanha drogicka, dała 

ze wsi Stanisławowa, z pdłwłoczków 4Vi osiadłych, zł. 2, gr, 

7. sz. 4, z punych pólwldczków U, po gr. 6. 

Z ogrorinikńw rolnych ł, po gr. 6. 

Od 1 kola dorocznego gr. 12. 
BiSiewo. ślachetny Pawel Byszewski, dał z Byszewa, od 8 pólwlócz- 

ków osiadłych, po j^r. 15. 

Od ogrodników rolnych 6, po gr. 6. 
SfeklUki, ślscheini Siekluccy, dali z włók ziemskich 20, po gr. 15. 
PiOthroWO, ThroianowO, ślachetny Jakób, syn Jcroniinów, z cześni- 

kami swojemi, z Piotrowa. Trojanowa, dali z włók ziemskich 
20, po gr. 16. 
Malinowo, ślachetny Danitl, olim Joannis, z czeSnikaini swemi, dał 

i Malinowa, z włók ziemskich 30, po gr. 15. 
Zarembi. ślachetny Grzegorz. «yn megdy Wojciechów, dal z włók 
ziemskich 5, po gr. 15. 

Ślachclny Jerzy, s czcśnikami swemi, dał z whsk liemskicli 
10, po gr. 15. DISTR- DROHICBN. S» WIgonoWO, ślachetny Adam Buchna, da! ? Wygonowa z włók ziem- 
skich 5, po gr. 15. 

Ślachetny Pctrusz Wygonowski, dał z cześnikami swemi, 

z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Z 2 kó] wodnych dorocznych, po gr. 12. 

Od 1 kowala, gr. 4. 
Piotrowo Kriiwokoły, ślachetny Kilian, syn Wojciechów, z cześni- 

kamt swemi, dał z Piotrowa Krzywokół, z wlók ziemskich 

10, po gr. 15. 
Puchali, ślarh. Mikołaj, niegdy Szczęsnego, z Puchatdw dal z cze- 

śnikami swemi, z włók ziemskich 20, po gr. ]&. 
Osmolia. ślachetny Grzegorz Osmolski, dał z cześnikami swemi, 

od 2 koi wodnych dorocznych, po gr. 12. 

Ślachetny Piotr Drzemlik, dał ze 3 pólwloczników osiadłych, 

po gr. 15. 

Tenże dał od ogrodników rolnych 8. po gr. 0. 

Ten2e dał od, komorników 2, po gr, 2, 

Ślachetny Tomek Gris z cześnikami swemi, E włók ziemskich 

20. po gr. 16. 

DobrogoB eto, ćlachetny Jeromin Ddbrogocki.dalz czc£nikami swe- 
mi z Dobrogoszcza, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Wójt z Ctarnój, dal t włók ziemskich 5, po gr. 16, 

Ślachetny Nikodem Jałbrzig, dal z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Wltrcienie Pionowo, ślachetny Michał Wierczeński, dał z cześni- 

kami swemi z Wielkiego Wierczenia, z włók ziemskich 10, 

po gr. Ift. 

Ślachetny Zygnuini niegdy Mikołajów, dal z cześnikami swemi 

z Wielkiego Wierczenia, z włók ziemskich 10, po gr. 15, 

Ślachetny Jędrzój niet;dy Maciejów, dał z Pionowa, z CzeSnika- 

mi swemi, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Kłopothi Banki, ślachetny Sebestyan, Andrzeja Lubowickiego, dal 

z cześnikami swemi, z włók ziemskich 10, po gr. IS. 
Lipłnł. -ilachetny Andrzej Lipiński, dal pobór z włók 5, po gr. 15. 
DzIfithkowicZO, ksiądz Jan Kotka, pleban dziatkowski i gramiński, 

dał z Poświątnego z włók ziemskich 2, po gr. 15. 

2 Poświątnego gramitiakiego, z włflk ziemskich 2, po gr. 15, 

Summa tej parocki^j: 
Włók osiadłych 80'/:, ' ^ po złotemu. s» 
Włók ziemskich 309. po pdłzlotego. 
Włók pustych 18','., 'U, po gr. 10. 
Ogrodników rolnych 36, po gr. 6. 
Ogrodników bezrolnych 5, po gr. 4. 
Komorników 2, po gr. 2. 
Rzcmieśników 5, po gr. 4. 
Kól wodnych dorocznych U. po gr, 12. 
Koło foluszowe I. gr. 15. 
Popa ruskiego ćwierć 1, gr. 15. 

Summa pieni<;dzy, złotych 210, gr. 16, si. S. 

Parochia Kuczinska. KucZinOi ślachetny Andrzej Kuczyński, d^ z włók ziemskich 0, 

po gr. 15. 

Ślachetny Jan Kuczyński, syn Habramow, z włók ziemskich, 

6, po gr. 15. , 

Ślachetny Jan Klimuntowiczi z włók ziemskich 3, po gr. iP 

Ślachetny Marcin Kuczyński, z włók ziemskich 3, pogr. If 

Slachctny Jakób Brzoska, z włók ziemskich l'/i, po gr. 15.^ 

Ten2e dal z 1 morga, s^. 4. 

Ślachetny Stanisław, niegdy Mikołajów, z włók ziemskich 

po gr. 15. 

Slachetna Elżbieta Kuczyńska, niegdy Stanisława Kuczyński 

go, dała z włók osiadłych I''i, |io gr. 30. 

Tai data ad ogrodników l)ezrolny^li 6, po gr. 4. 
Kuczino, Liubowicz, ślachetni Jan i Paweł Lubowiccy z cześnika- 

mi swemi z Kuczyna, Lubowicza, dali ; włók ziemskich 3, 

po gr. 15. 

Ślachetny Jan Lubowicki z bratem Sczęsnego z Kuczyna. Lut 

wicza, dal z włóki 1 osiadlćj, zloty. 

Od ogrodników rolnych 4, po gr. 6. 

Od ogrodników 2, po gr. 4. 

Slacbetny Józef Rafałów i Józef Matysów, dali z włók ziemsktj 

IV., po gr. 15. 

ślaclictny Wojciech Stanisławów, dal od pólwloczka ziemskij 

go. gr. 7, sz. 4. 

Slachctny Stanisław Wojno z Kuczyna, Kątów i Lubowit 

dal z włók ziemskicti 3"t, po gr. 15. DISTR, DROIllCEM. S3 (Kuczlno, Ljubowlcz), ślachetny Jakóbolim Pauli z Kuczyna, dal od 

8 pólwlóc2nikow osiadłych, zł. 4. . 

Tenże da) od ogrodników bezrolnych 8, po gr. 4, 

Ślachetny Baltazer Kostj-o, dal zKuczyna, Lubowicza, z widk 

7 i V] 'ziemskich, po gr. 15, 

Tenże dał z BiziÓW. Lubowicza, z włók zietnsk. T/t, po gr, 15. 

Ślachetny Szymon Piętka, da! z bracią swą z KlJmuntowSZCZy- 

zny. z włók 3 i V., po gr. 15. 

2 Grabowa, da! od 1 pólwlóczka ziemskiego, gr. 7 sz, 4. 

2 Sobolewa, z włók ziemskich T/i, gr. 22, sz. 4. 

A od ślachetnego Andrzeja, z włóki 1 ziemskiej, gr. 15. 
Sądowo, ślachetny Stanisław Pank, dał z włók ziemskich 2, zfoty. 
ŁunifiWO Szczubly. ślachetny Stanisław Łuniewski z cześnikami swe- 

mi z Szczublów, dał z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Łuniewo Wielkie, ślachetny Stanisław Łuniewski, dał z włók 5 i 1 

kupnej zieroskit-j, po gr. 15. 

Tenże z Rotk i Oczkowczyzny, dal z włók ziemskich 2'/ł. 

po gr. 15. 

Ślachetny Stanisław Łuniewski, dal z włók ziemskich 5, po gr. 

15, to Jest z Łuniewa 1 WiskÓW. 

Ślachetny Stanisław, niegdy Matysów Łuniewski, dał z dela- 

cyćj, z wfók ziemskich 7, po gr. 15. 

.Ślachetny Wojciech Łuniewski, dał z Łuniewa, od ogrodników 

rolnych 4, po gr. 6. 

Z Klukowa, Kuczyna, dal z jednaj włóki osiadłej, 

Z Wichowa, z I włóki osiadłej, zloty. 

Ślachetny Malyas Łuniewski, syn niegdy Jerzego, dał z Łunie- 
wa, z włók ziemskich 3, po gr, 15. 

Z Kaptanej, z pólwłoczka ziemskiego, dal gr. 7, sz. 4, 

Ślachetny Salomon Łuniewski, dał z Łuoiewa, z włók ziem- 
skich 4'/s, po gr. 15. 
Ut«aUtraque,'ślach. Stanisław Uszeński, niegdy Habramów, z czeSni- 

kami swemi, dat z włók ziemskich 7Vł, po gr. 15. 

Slachet. Jan. syn Pawłów Uszeński z cześnikami swemi z Wiel- 

kićj Uszy, 2 włók ziemskich 6, po gr. 15. 

Z Kuczyna. od pólwłóczka ziemskiego, gr. 7, sz. 4. 

Zebri. Snathi. Soczewki, ślachetny Stanisław Szwejko, 4\e)S!uełS 
Kuncza i Jan Zebrowski, dali z włók ziemskich U, po gr. 15 » PALAT. PODLICHIAE. 8i2ie Liubowicte. śiachctny Aadr^ej, Hafarara,i«eśnlk«mi swcnu. 
z Biziów Lubowicza, dali z włók ziemskich 2Vł, po gr. 15. 
Ślacheiny Malcher Kostro, t aeśaikAmi Ewerai, dal Z wiók ziem- 
skich 2, po gr. 16. 

Pieńki, Baaki. Greski, Seligi.ślachetny Wawrzyniec Kostro z eześni- 
kami swtmi, dal z włók ziemskich i, po gr. 15. 
Slachclny Matyas Pąk, z cześnikami sweiiń, dal z włók ziem- 
skich 10, po gr. 15. 

Słachetoy Jakóh Stanisławów, z cześaikami swemi z Pieńków. 
Szeligów, z włók ziemskich 10. po gr. 15, 

Ślachecny Matyas Jedynak z cześnikami swemi, dal Z włók 
ziemskich 10, po gr. 15. 

Onhowczizna. ślach. Jerzy Żebrowski z czeSniki swemi, dal z wł*'' 
ziemskicli 7"i. po gr. 15. 

ii U m m n ł fj p a r •> eh i ij: 

Włók osiadłych 8','t, po złotemu. 
Włók ziemskich 16Ó"i, "., po gr. 15. 
Mórg 1 ziemski, sz. 4. 
Ogrodników rolnyoh 8, po gr. 6. 
Ogrodników bezrolnych It*, po gr. 4. 

Summa picniędty zł. 95, gr. 1, sz. 2. Parochia Długa Dąmbrowa. 

Otuea Dąmbrowa, Dwarakl. Slachetny Jan WdzicłkiiAskł z czcfini^ 
kami swemi z Dworaków, dal z włók ziemskich 10, po gr. ISJ 
Slachetny Zachaiyasz Kamieński, dzierżawca plebanii dąbrow4 
ski*j. dal I I*o6wi-4tncgo, ze 2 ogrodników bezrolnych, po gr. 4] 

DłUS* Dą'"'"""**' *-8iy, ślachetny [akóh Trojan. wo£ny ziemski] 
z cześnikami swemi, dal z Łazów, z wińk ziemskich 3o] 
po gr, 15. 

H\\k\. Biditky. śiachctny Szymon i Wilków, dał z cześnikami swemij 
( włók ziemskicli 16, po gr. 15. 

Ślaclietny Stanisław D-ibrowski, Jan woJny ziemski drogicl 
dali I włók ziemskich 10. po gr. 16. 

DtugR Dąmbrowa, Kami»ń>l«<-hetr>y Banosz Kamieński , cześnil 
mi swemi, dał /. wlol< ziemskich 8. mórg. (ft. po g^. 15. I. is8u DI^R. UROHICKN. ss ZlbłOtno, śl. Dąmbrowski Bartosz, z włók ziemskich b, po K''- 1^' 
Slachet. Jakób, Jan, Abram z cześtiikatni swemi, dali z włók 
ziemskich 10, po gr. 15. 

Oąmbrowa Moczidll, śl. Mikofaj, Piotr i Barbara z cześaikami swe- 
mi, z Moczydi Dąbrowy, dali z włók ziem. 18, po yr. 15. 

Gogolie, ślachelny Stanisław Gogol z cześnikaml swemi. dal z w!ók 
ziemskich 5, po gr. 15. 

Slacbettii Matyasz i Sebestyan z.cześaJkami swemi, dali z włók 
ziemskich 12'/,, po gr. I&. 

Swaczko Rossochate, ślacłictni Jan i Bartosz Swęczki z cześnikami 
swemi, dali z włók iiemskicb 10, po gr. 15. 
Slacb. Jan Oleksi tiartoszówz cześnikami swemi, dali z włók 
ziemskich 5, po gr. 15. 

Ślachetny Szczęsny SzwĘcki, z Szwccka i Rosochatego i Dłu- 
giej Dąmbrowy, dał z włók ziemskich 10. po gr. 15. 
Ślacheiny Jan Jorga z Rosochatego, z cześnikami swemi, dał 
z włók ziemskich 5 i morgów 20, po gr, 15 z włóki. 
Ślachetny Jan przeszłego Piotra, z cześnikami swemi, dal z włók 
ziemskich 8, po gr. 15, z części Michajlowiąt. 
Ślachetny Grzegorz przeszłego Jakuba, z cześnikami swemi, dat 
z włók 6 i morgów 10, po gr. 15, 

Thibori Zochi, ślachetny Jan łochowski, woźny ziemski drogtcki| 
z cześnikami swemi, dal z włók ziemskich 15, po gr. 15. 

Kaczino. slachemi Hicromin Matysów, Józef Oleksy Stanisławów, 
dali z cześnikami swemi z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Śłachetni Michał i Brikczy Olkowscy i Jędrzej Kaczyński, da- 
li z włók ziemskich 17, po gr. 15. 

Misthaije. ślachetny Augustinus z bracią swą, dali z włók ziemskich 
5. po gr. 15. 

Trzeczlni, Wiśniewo, urodzony Adam Oprsiany, dał z włók ziem- 
skich 10, po gr. 15. 
Ślachetny Andrzej, Jan niegdy Jerzego, dali z włók 6, po gr. 15. 

Oąmbrowa Kaski, ślachetny Jan Dąbrowski z bracią swoją z Ka- 
sków, dal z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Kamiąnka, ThłborI, ślachetny Jarosz Jałbrzykowski komornik, dat 
z wtoki osiadłej, zł. I. 

Tenic dal od ogrodników rolnych 3, po gr. 6, 
Od komornice I, gr. 2. 
Z pólwlóczka ziemskiego Salom oóski ego, gr. 7, sz. 4. S6 PALAT. PODLACHIAE. r. IsSo (Kamiąnka Thibori). slachelny Walentinus Mościcki z Tiborów i Ka- 

miunki, 2uław_v. Olszewa, Mistaló w, Trzcianki, dal i wldk osia" 

dlych 4, po złotemu. 

Od ogrodników rolnych 10, po gr. 6. 

Od kiił wodnych dorocznych 2, po gr, 12. 
Trząnka Żuława, Tihori. śIachctnySalomonJablońskizcieśniŁ»mi 

sweini z TyhróA- Trzanki, dal z włók ziemskich 5, po gr. I5. 

Slachetny Dawid zcześnikami swemi, PiotrowiĘty zTyl>or6w 

Trzcianki, dali z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Jeziorna ThIborI, slachetny Lubiewa, syn Janów, zcześnikami swe- 

mi, z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Summa tfj parochićj: 

Włók osiadłych &, po zloteinii. 
Włók ziemskich 24t>'/i, 'n, po gi'. 15. 
Ogrodników rolnych 13, po gr. 8. 
Ogrodników bezrolnych 2, po gr. 4. 
Kół wodnych dorocznych 2, po gr. 12. 
Komornik 1, gr. 2. 

Summ9i pieniędzy z t6j parocbiej zł. 133, gr. 4, sz. 4. 

Parochia Jabłońska. Jabtona, Swerie, Mioduai, Stara Wles, ślachelny Salomon Jabłoń- 1 

ski z Jabłoni, Swerzewa.dałz cześnikarai swemi.z włók zieRfj 

skich 4, |io gr. 15. 

Slachelny Wojciech, nicgdy Simonów, z cześnikami swemi.j 

dal z Miodusów, z włók ziemskich 5, po gr. 15. 

Slachettiy Aleksander Jabłoński X czeSnikami swemi.dał z włók 

ziemskich 8, po gr. 15. 
Miodlis) Piothrowleta, SlacheUii Maciej z Uszy, z cześnikiem Pawłem, \ 

dał T. włók /iemskicli 2, po nr. 15. 

Slacłictny Wawrzyniec Miodus, diił z Miodusów Piotrowtąt,' 

z włok ziemskicti 10, po gr. IS, 

Slachelny Stanisław Miodus.dał z Michałowiciy, z włók ziem- 

skicli HI, po gr. 15. 
Miodusi Sttiok, śladietny Wojciceh, Szczi-sny i Walenty, dali ze 

Stoku i Miodusów, z włók ziemskich 4, po gr. 16. 1^- '580 DISTR. DROHICEN, 57 

Tbibori, Olsewo, ślachetny Andrzej Tybor z Olsewa, dał z cześnika- 

mi swemi, z włók ziemskich 8, po gr. 15. 
Brikl, Oszypj, ślachetny Jerzy Tymieóski, imieniem jegoraci pana 

Mikołaja Dąbroirsktego, dzierżawcy wysockiego.zimieniaje- 

gomci pana Christofa Radziwiłła, ku miasteczku ze wsi nałeźą- 

cych, to jest z Bryków, z włók osiadłych 14, zł. 14. 

2 Osypów, z włók osiadłycti 5, zł. 5. 
Tblborl, Wolia, ślachetny Jan niegdy Piotrdw, Michał Szczepanów, 

z cześnikami swemi i z bracią stryjeczną, z włók ziemskich 7, 

po gr. 15. 

Svmma Uj parochUj: 

Z włók osiadłych 19, po złotemu. 
Włók ziemskich 85, po półzłotego, zł. 29. 
Summa pieniędzy, zł. 48. 2. POWIAT MIELNICKI. ■iatteezko Mielnik- DooAw rynkowych I E>, po gr. 8, 

Donów nliczoycb 188, po gr. 4. 
Cbalap nc^tzDjch 73, po gr. S. 
Ogród. przy dooiiecfa !07.pogr. I. 
Osiadłych włók 118, po gr. 30. 
Od rzemieśoików lO, po gr. 15. 
Od rzemieśnika tibagiego, gr. 13. 
Od rzemieśntka □cdiQi«j., gr. li. 
Od rzeiników 3. po gr. 30. 

SuiBiita <^płdi, zl. Od przekupnia od 8 beciek ślr- 

dzi. po gr. 6. 
Od ptekarzów I6, pO gr. 15, 
Od piekarzów nędtn- 3, po gr. 10. 
Od zdunów 6. po gr. 15. 
Od kowala 1, gr. 15. 
Od kowala ncdiocgo, gr. 7, sz. 
Koll<>w gorzałczanych 7 po gr. 
Od solarzdw 6, po gr. 15. 
Od komorników 3, po gr. it. 

I8». gr. 22. sz, 4. Miasteczko Łossicze. z domów rynkowych 24. po gr. 6 
Z dotwłw ulicznych 1 15, po gr. 4. 
Z ehahip ncdmych 50. po gr. 2, 
VMók osiadłych 80. po gr. 30. 
Włók liemskich 4, po gr. 30. 
Ogrodów 65, po gr. 1. 
Szewców 16, po gr. 30. 
Szewców ocdinycfa 2, pogr. |5. 
Szewczyków 6. po gr. 10. 
Od krawca I. gr. 30. 
Krawiec ubogi 1, gr. 15. 
Kuśnierz 1, gr. 30. 
Od kowala 1, gr. 30. 
Kowal ubogi 1. gr- 30. 
Od ślusarza 1. gr. IB. Od rzeinikdw 8. po gr. 30.' 
Od rzeJnika le wsi I, gr. 15. 
Od postrzygacza (, po [jr. 30, 
Od idunów 7. po gr. 15. 
Komorników n<dtn. 15, po g^. 

Od kramarza 1. O. I. 

Od krohników 2. po gr, B, 

Pickarck l.i. po gr. 15. 

Pickar«k /e wsi &. po gr. 8. 

Prłokiipniow 10, po nr. 15. 

Sol.ir.ńw 35, po jj, ao 

Thisat I. jl. 1. 

Cieftiów 2. po Kr. 15, 

Od Uczfk siedli 4, po gr. 
Summa <l. 203. 1380 DISTR. MIELNICEN. i9 Summa osiadlości i róinyck rzemiosł miasteczek 
powiatu mielnickiego. Z domów rynkowych 15, po gr. 8. 
rynkowych 24, po g. 6. 
ulicznych S8I, po g. 4. 
Chałup nędznych 123, po gr. 2. 
iWliłk miejskich 202, po gr. 30. 
^Ogrodów 172, po gr. I, 
Szewców 16, po gr, 30. 
Nędznych szewców 2, po gr. 15. 
Uboższych szewców v>, po gr. 10 
Rzemieśnikówróżn. 10, pogr. 15. 
Rzemieśnik ubogi, gr. 15. 

„ uboższy, gr. 12, 

Rzeźników 10, po gr. 30. 
Rzeżnik ze wsi, gr, 16. 
śledzi beczek 12, po gr. 6. 
Piekarek vtl, po gr. 15. 
Piekarek ubogich 3, po gr. 10. 
Ze wsi piekarek 5, po gr. 8. 
tekupniów 10, po gr, 15. 

Summa pieniędzy, zł 
Zdunów 13, po gr. 15. 
Kowal 1. zł. 1. 
Kowal 1, gr. 20. 
Kowal uboższy, gr. 15. 

„ , gr. 7, sz. 4. 

Kotłów gorzalczanych 7, pogr. 24. 
Solarzów 3», po gr. 30. 
Soliarzów ubogich 8, po gr. ,15. 
Komorników 17. po gr. 6. 
Krawiec 1, zł, 1. 
Krawiec ubogi 1, gr. 15. 
Kuśnierz I, zl. I. 
Ślusarz I, gr. 15. 
Postrzygacz I, zł, 1, 
Kramarz 1, zł. 1. 
Krobników 2, po gr. ti. 
Tisar I. zl. 1. 
Cieślów 2, po gr. 15. 

m. gr. 22, sz. 4. Starostwo Mielnickie. Urodzony Marcin Łasicki, podstarości mielnicki, dal ze starostwa 
mielnickiego, naprzód: 

Z Klepiczewa, K włók osiadłych l2Vj, 't, zl. la, gr. 12, sz. 4- 
Od I koła dziedzicznego, gr. 24. 

Z Siepielic. z włók osiadłych 43'/v, zł. 43, j;r. 15, od kola do- 
rocznego, gr, 12, od rze^nika gr. 4, od kuletnika gr. 4, ko- 
mornik, gr. Z. 6o l'ALAT PODLACHIAE, r. i{«o 2 HoroskJ, z włók osiadł. 29Vi, zł. 29, gr. 7, sz. 4, komor. 

1, gr. 2. 

2 Borsuki, z włók osiadł. 34, zł. 34, koraoro. 2, po gr. 2. 

'/- Oionczyc. z wl<5k osiadij-cb 69V), zł. 69, gr. 15, 

Od rzeiiijeśników różnjch rzemiosł, zł. !, gr. 2. 

Z MJewJC, z włók osiadt>eli50,zł. 50. od kół dziedzicznych 3, 
po gr. 24, od komornic tS, po gr. 2. 

Z MoszciOwej, z włók osiadłych 32. zł. 32, kół wodnych dzie- 
dziiznych (i. po gr. 24. od loluszów tf. po gr. 15. 
Z Radzi wrłówki, z włók osiadłych307i, zł, 50, gr. 15, od ogro- 
dnika 1, ^r. 8, od kowala 1. gr. 4. 

Z Irezyc, z wlók osiadłych 96','., '/,, zł. 9B, gr. 18. sz. 6, od kól 
dziedzicznych 2, po gr. 24, od szewców 2, po gr. 4, od komor- 
ników 2, po gr. 2. 

Z Zalesia, z włók osladłycli 24, zł. 24. 

z Zurobicze, z włók osiadlycł] 1017), '/., '/.,zł.l02,gT.8,sz. 6. 
Krawców 2 po gr. 4, szewców 2 po gr. 4, komornic 3, po 
gr. 2, kół miejskich 4 (co latem nie mielajn, jeno na wiosnę, 
a na zimę dano z każdego po gr. 12. 

Summa łaieris, zlot. 543. gr. 3. 

Starostwo albu dzierżawa Łosicka. Urodeony Jakób Zembocki, podstarości łosicki, oddal pobór kr. jego- 
raci z dzierżawy losickiej, to jest; 
Ze wsi SzpajtóW, z włók osiadłych 65'/i, po gr. 30. 
Z Kornicze, z włók 40, po złotemu, z pustych włók 4, pogr. 10. 
z Rutki, z włók pustych 18 i 'u, po gr. 10, od popa ru- 
skieijo, ztot 2. 

Z Olszanki, z włók osiadłych 18, po złotemu. 
Z włók |ii]styrh 13, po gr. 10. 
Z Sidlowki, z włók osiadłych 14, po gr. 30. 
Z pustyń włók II, po gr. 10. 
Z Prochenki. z włók osiadłych 24, po złotemu. 
Z pti^iiy^li włók 10, po gr. 10. od popa ruskiego, zł. 2. 
Z StępkOW, X włók osiadłych 27, po złotemu. 
Z KornciÓwkJ, z włók osiadłych 12, po złotemu. I. tjSO DISTR- MIEŁNICEN. 6i Z Łosic, od popiSw ruskich 2, po zł. 2. 
Od kół dziedzicz aycti 2, po gr. 24. 

Plebania Hadinowska. 

Teoże Ze m boćki, dal zplebatiićj hadinowskićj.z włók osiadłycli 1'/). 
po złotemu, włók osiadłych l'/t zgorzało. 
Z Dawidów, z włók o^iadiycłi 2','., po złotemu, włók osiadłych 
2 zgorzało, z pustych włók 3, po gr. 10. 

Siimma ostadiosci mielnicktego i łosickUtjo starostwa. 

Włók osiadłych 729'/i. '/., po złotemu. 

Włólc pustych 59V,, V,,~zł. 19. gr. 27, sz. 4. 

Kól wodnych dziedzicznych 14, po gr. 12. 

Kół wodnych dorocznych 5. po gr. 12. 

Foluszów 6, po gr. 15. 

Popów ruskich 4, po zł. 2. 

Ogrodnik 1 z bydłem, po gr. 8. 

Komorników 15, po gr. 3. 

Rzemieśników 9, po gr. 4. 

Rzemieśników różnych, dało zł. 1, gr. 2. 

Summa pieniędzy, zl. 777, gr. 2, Parocłita Mielnicka. [Nlwlczfl ze wsiami, urodzona Jadwiga Nicmierzyna z Niwie, dała 
2 włók osiadłych 15, zl. 15, od jednćj włóki osiadłej wój- 
towskiej, zl. 1, od rybaka, gr. 8, od kowala, gr. 4, od rzeżni- 
ka. gr. 12. 

7. Gnojna, z włók osiadłych 14, po złotemu. 
Od komorniczek 10, po gr. 2, od młynów dorocznych 3, 
po gr. 12. 

Z WolkJ Niwlckiej, r. włók osiadłych 10, i)o złotemu. 
Z DraŻniewa, z włók osiadłych 10, po gr. 30. 
Odmlynadorocznego.gr. 12, od folusza, gr. 15, od ogrodników 
rolnych 12, po gr. 6. 6ł PAI.AT. PÓDL ACH I At. t. ijSo OsthrowieCZ, śUchetny Sianislaw Ostrgwski, komornik ziemski 

micinicki z Ostrowca, z włok 3 i '/ł ziemskich, zl. I,gr. 20. 

Tenie komornik, z włók ziemskich 5 i '/», zl. 2, gr. 20. 

Pani Niemierzyna z Ostrowca, z włók ziem. l''ł,gr. 22, sz. 4. 
SutłlinO, ślacłietny Stanisław Ostrowski, komornik ziemski miclnicki, 

dał z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
BorathintflCZ, ślachetni Bartłomiej Andrzejów, Rafał woiny, dali 

i. rześnikami swemi z Eoratyńca, z włók ziem. 10, po gr. 15. 
M08C10na, ślaeheiny Wawrzyniec Sumina, dał z braciu swoją ro- 

dzon<ł z MoRzczonćj, z I włóki osiadłej, zl. 1. 

Od ogrodników rolnych 4, po gr. 6. 

Summa t^j parocht^: 

Włók osiadłych 77, po złotemu. 

Włók ziemskicli 2VI\, 'I,, po pólzłotego, {zl. 12, gr. 17, sz. 4). 

Ogrodników rolnych lii, po gr. 8. 

Kół dorocznych 4, po gr. 12. 

Folusz 1, gr. 15. 

Rzeżnik 1, gr. 12. 

Rybak 1, gr. 8. 

Rzemieśnik 1, gr, 4, 

Komorników 10, po gr. 2. 

Summa pieniędzy zl. 96, gr. 10, sz. 4. 

Parochia Dziathicowska. Bacziki, Trzczentecz. urodź. Olbrich Irzikowicz, z włók osiadłych 
12'/i, po złotemu. 

Tenże da) od i kól wodnych dorocznych, po gr, 12, 
Od jednego folusza, gr, 16. 
Od ogrodników bezrolnych 5, po gr. 4. 
Od jednego Stalmacha, gr. i. 

Urodź, Jarosz Irzykowicz, z włók osiadłych I2Vt, po iłotemi 
Tenże dał od 1 ćwierci włóki osiadłćj, gr. 7, sz. 4. 
Od ogrodników bezrolnych ft, po gr. 4, 
Od kól wodnych dorocznych 3, po gr. 12. 
Od komorniczek i, po gr. 2. 
Od 1 rzemieinika, gr, 4- r. [5S0 DISTR. MIBLNICEN. OJ (Baoziki, Trzczeniecz), urodź, pan Uktawiaa Irzykowicz, dał z widk 

osiadłych I47i, po złotemu. 

Od ogrodoików bezrolnych 2, po gr- ł. 

Od rzemieśnikow 2 dal po gr. 4. 

Od kola jednego dorocznego, gr, 12. 

Od jednego folusza, gr, 15. 
Konachi, JakubOWicze, ślaclietni Maciej, Jakób z Kooacliów, dali 

z włók ziemskicłi 5, po gr. 15. 
MaliawiCte, ślacnetny Jeromin Majewski z cześnikami swemi, dał 

z włók ziemskich 3, po gr. 15. 
Kąnthi. ślachetny Stanisław, niegdy Janów, z bracią swą, dal z włóki 

ziemskiej, gr, 15. 
Tholwino, ślachetny Jan TolwMski, komornik, dal £ włók ziemskich 

4, po gr. 15. 

Ślacłietny Christof Tołwiński, 2 c/.eśnikami swemi, z włók 

ziemskich 14, zł. 7. 
KorZeniewks. ćlachetny Mikołaj, niegdy Janów, 2 cześnikami swemi 

z JeziorkÓW, dat z włók ziemskich 2, po gr. 15. 

Ślachetny Stanisław Korzeniewski z Mikołajowie, 2 cześnikami 

swemi, dał z włók ziemskich Tl», po gr, 15, 
Pokaniewo, cum yilłis, ślachetny Stanisław K(;dzier£awsk], urzi;dnik 

jejfflć pani Katarzyny Niemicrzanki llrehorowt-j Baczinej, dał 

z dóbr pani swćj. 

Z Pokaniewa, z włók osiadłych 16, po gr. 80. 

Z pustych włók 3, po gr. 10. 

Otl kól wodnych dorocznych 2, po gr. H. 

Od rEemieJników 2, po gr. 4. 

Od ogrodników rolnycli 3, po gr. tS. 

Z Ircte. dat z włók ziemskicli 4, po gr. 30, 

Od jednej ćwierci włóki osiadłćj, gr. 7, sz. 4. 

Od 1 włóki pustej, gr. 10. 

Od kola dorocznego, gr. 12. 

Z Ottrointeczyna, zastawy pani Baczinej, da) z włók 16 i jednej 

ćwierci osiadlćj, zl. 16, gr. 7, iz. Ł 

Zlmmtądfe z Osirom leczy na, dal z włók pustych 3, t\. I. 
HornOWO cum villis, ślachetny Bartosz Suchodolski z części swojćj 

Ornowa, ChorosczftWH, z Watkiw. Lubi«jk6w, d«l z widk 

osiadtycli 13''i, po złotemu. 

Od jednego kola dorocznego, gr. 12, 
PAL AT- PODŁACHUE. 

Wołki, Pethri. BorichoWSCZi.śIachetna Anna, została niegdy Piotnj 
Borjchowskief;o, chorążego drogickiego, dala z włók 3 OsU-j 
dlycb, po gT. 30. 
Od ogrodników rolnych 2, po gr. 6. 

Summa tej parochii}: 

Wl6k osiadłych 91 7ł. po złotemu, 
Włók ziemsklcłi 3tJ '/i, po pól/.lotego. 
Włók pustycli 7, po gr. 10. 
Ogrodników rolnycli 5. po gr. 6. 
Ogrodników bezrolnych 12, po gr. %. 
Kól wodnych dorocznych 10, po gr. 12. 
Foluszów 2, po gr. 15. 
Rzemicśników 6, po gr, 4- 
Eomornic 4, po gr. 2, 

Summa pieniędzy tćj parocbićj, zł. 120, gr. 22, sz. 4. Parochia Łosicka. 

Popławy, slachctny Stanisław Popławski, dal z cześnikami sw«inl, 
i włók ziemskich 10, po gr. 15. 

S). Michał, oiegdy Jerominów, z Foplaw, z włók sicmskich 
10, po gr, 15. 

Sawli. ślachctny Andrzej Pawłów, z cześnikami swemi, dał z Sawłów 
z włók ziemskich 20, po gr. 15. 

Biernathi Stare, ślachetny Jan Biernacki, dat z włók ziemskich 5 
osiadłych, zł. 5, od of;rodników rolnych 8, po gr. 6. 

Biernathi, Swirzbly, ślachetny Jakób Głuchowski z cześnikami swe- 
mi, 7. Biernat i Swirzblów, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Ślachetny Mikołaj, niegdj' Wawrzyńców, dał z bracią swą ro- 
dzoną, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Slachetny Wawrzyniec, niegdy Jakubów, z cześnikamt swemi, 
dał ze Swirzbów, z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Slachetny Lenart Kozieł, z cześnikami swemi, da) z włók ziem- 
skii:h 10, po gr. 15. 

Nowosielczs, Zakrze. Pathkowicze, urodzony Piotr Patkowski, sę- 
dzia ziemski mielnicki, dal z imion swych Patkowic, Zakrza^ 
z włók osiadłych 8Vii po złotemu. t, l}8n DISTR. MIEŁNICEN. 65 (Nowosielcze, Zakrze, Pathkowicze), / pustych włók U, po gr. U). 

2 pustych ogrodników 14Vi, po gr. 3. 
Radlna, ślaehetny Andrzej Ratllińsici, woźny ziemski mielnicki, dał 

z cześnikarai swemi, z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Wiczołky, ślachetny Jan Wyczolkowski, dał z cześnikami swemi, 

z włók ziemskicli 10, po gr. 15, od kota dorocznego, gr, 12. 
BolidSthl, ślachetny Bartosa Grzywicz, z cześnikami swemi, z Bolest 

dal z włók ziemskich 7'/), po gr, 15. 

Summa tój parockińj: 

WIłSit osiadłych 13'/*, po złotemu. 
Włók ziemskich 102'/i, po półzlotego. 
Z pustych włók 14, po gr. 10. 
Ogrodników rolnych 8, po gr. 6. 
Ogrodników bezrolnych 14'/», po gr. 3. 
Kolo doroczne 1, gr. 12. 

Summa pieniędzy tćj parochićj, zł. 72 gr. 29. 

Parochia Goreczka. 

Hrueniewo, ślachetny Walenty Poniatowski, dal z Hruśniewa z włók 

ziemskich G'i,, pn gr. 15. 

Od 1 morga ziemskiego, pólgrosza, — sz. 6. 

Tenże z Kąta pod Szpakami, dał z włóki ziemskiej l.gn 15. 
WIrziki, ślachetny Stanisław Jerzego Trebickiego i Piotr Wojcie- 
chów z Wyrzyk, z cześnikami swemi, daii z włók ziemskich 

18, zł. 9. 
Nosowo, ślachetny Michał Wyrzykowski, urzędnik jegomC pana Teo- 
dora Lackiego, dał z włók osiadłych B8'/), po złotemu. 

Od ogrodników rolnych 7'/i, po gr. 6, (zł. 1, gr. I5). 

Z ogrodników bezrolnych 9, po gr, 4. 

Od 2 kół wodnych dororznych, po gr. 12. 

Od rzemieśników Ó, po gr. 4. 

Od slodownika 1, zł. 1. 
DrOblEnO, ślachetny Stanisław Hincza z panią Anną Turską, zDro- 

blina, dali z włók ziemskich 10, po gr. 15. 

Od kola jednego dorocznego, gr. 12. 

ŹródU aiiejowe. Tom XVII. & 66 PALAT. PODLACHIAK. t. IjtO Wożniki cum villis, ślachetny Stanisław Olecki, uriędoiŁ jegore* pł- 

na wojewody podlaskiego, z włók osiadlycfa 81, po złotemu. 
Lithewniki cum villis, ślachetny Walenty Rrodarzki dal z Litewnik. 

z wtok osiadłych 24, po złotemu. 

■L Bojnina, z włók 17 osiadłych, po złotemu. 

Ze wsi Raczków, z włól; osiadłych 9, pu złotemu. 

Ze wsi Walina, z włók osiadłych 7, po złotemu. 

(Jd ti ogrudników rolnych, po gr. 6. 

Od kowalów 2, po gr. 4. 

Summa ttj paruchiśj. 

WI(Sk osiadłych 206'l„ po złotemu. 

Włók ziemskich 35','i morgi 1, po półzłotego. 

Ogrodników rolnych 15'/ł, po gr. B. 

Ogrodników bezrolnych 9, po gr. 4. 

Kół wodnych dorocznych 3, po gr, 12. 

Słodownik I, zł. 1, 

Rzeraieśników 8, po gr. 4. 

Summa pieniędzy złotych 231, gr. 25. 

Parochia Samaczka. Ślachelni Adam i Serafin z cześnikami swemi, dali z Samsk. z6ri 

bowa, z włók ziemskich 4, po gr. 15. 

Serafin Kamieński, dał z wtok ziemskich 2, po gr, 15. 

Chrislof Sadowski, dal z włóki ziemskiej I, gr. 15. 

Zofia Sarnacka, chorąiycowa, dala z włók o&iadłycłi 8'/i, ' 

złotemu, od 2 kół wodnych dorocznych, po gr. 12. 

ftlachetny .|an Dybowski, dal z włók ziemskich 3, po gr. 

Slacheiny Stałiislaw Klimczycki, komornik ziemski raiełnicl 

da) z włók 2'/,, po gr. 30. 

Od jednćj Ćwierci włóki osiadłtj, gr. 7, sz, 4. 

Od jednego ogrodnika rolnego, gr. B. 

Od ogrodnika jednego bezrolnego, gr. 4. 

Ślachetny Mikołaj Wąs, dal i wtńk ziemskich 2V«, 7i, pogr. 

Od jednego koła doroc/ni^go, gr. 12. 
PłialiathiCie, urodzony Chrisioph Orzesko dał z imion swoich Fs 

lycz, Ciebierak i Lozek. ^ włók osiadłych 347., po gr. r tjSo DISTK. MIELNICEN. 6T (Phaliathiczel, z pustych włók 147i, po ^r. 10. 

Od ogrodników rolnych 4, po gr. 6. 
Osłhromieczin, urodzony Piolr Skarbek, przez slugĘ swego Ogonow- 
skiego, da) z Ploskowa z w!ók osiadłych 22, po złotemu. 

Z młyna 1 dorocznego, gr. 12. 

Z Oslroraieczyna, z włók 9 osiadlycli, po złotemu, 

Z Wólki, z włók osiadłych 3, po złotemu. 

Urodzony pan Jarosz Niemiera z części stoJnikowskićj, zOstro- 

mieczyna, dał z włók osiadłych 15, po zł. 1. 

Z pustych włók 9, po gr. 10. 

Od ogrodn. rolnych 2, pogr. 6. Od komorniczek 7, po gr. 2. 

Od kola I dziedzicznego, gr. 24. 

Z KJSieiewa, z włók osiadłych 19Vi, po złotemu. 

Z pustych włók lVi, gr, \^. 

Od ogrodników rolnych 2, gr. 12. 

Od słodowników 3, po gr. 2. 
Rozwadowo, ślachetny Jakób Rozwadowski, z cześnikami swerai, dal 

z włok ziemskich 5, po gr, 15. 
TherlikOWO, ślacht^tni Jakóh Rozwadowski, Jan Mikołajów i Serafin 

Terlikowski, dałi z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Mezonjno, ślachemy Piotr M<;*eiiski z bracią swoją rodzoną, dal 

z włók ziemskich 5, po gr, 15. 
^ blachetny Jan, z cześnikami sweini,dał z włók ziemskich 8 

i ','t. po gr. 15. 

Ślachetny LenardMęźeński, sędzia grodzki mielnicki, dal z włók 

3 osiadłych, po gr. 30. 

Od ogrodników rolnych 4, po gr. 6. 

Od ogrodnika bezrolnego, gr. 4. 

Od komorniczek 2, po gr. 2. 

Od kota dorocznego, gr. 12, od rybaka, gr. 8. 
Borzilowa Wolia, ślachetny Walenty Karski, dal z włók ziemskich 

5, po gr. 15. 

Ślachetny Jan Rzewuski, dał z wlÓki ziemskiej, gr. 15, 
'HoroszkOWa Wolia, słachetni Bartosz i Paweł z Horoszkowej Woli, 

dali z wluk pustych 7, po gr, 10. 
MosthOWO, ślachetny Marek Wojewódzki, urzędnik mostowski, dal 

z imion jegomć pana Jana Kiszki starosty źmudzkicgo, zwłok 

osiadłych 19, zł. 19. 

Z pólwłóczka pustego, gr. 5. M PALAT. PODLACRIAE (Mosthowo), od ogrodników rolnych 4, po gr. 6. 

Od kola jednego doroczaego, gr. 12. 
WythulJno, ślacheiny Maciej Zielonka, urzędoih wituliński. urodio- 

ocgo Jana Kaspra Dembiedskiego, da!: 

Z Witułina, z wl6k osiadłych 36, po zlolerau. 

Od karczmy dorocznej, z). 2. 

Od dwóch kół wodnych dorocznych, po gr. IS. 

Od ogrodaikótr bezrolnych 6, po gr. 4. 

Od jednego konrała. gr. 4. 

Z Wolt OsDWSkiei, dal z urlók osiadłych 6, z). 6. 

Z pustych włók 3, po gr. 10. 
CzIczibOr. KaikOW, ślachetny Stani&ław Oleiiski, z imion maltonf 

swej, z Cziciborza, dał z włók osiadłych 3, po gr. 30. 

Od ogrodnikóa' bezrolnych 2, po gr. 4. 

Od kola dorocznego, gr. 12. 

P. Jadwiga ZarczyAska, odogrodnikówbezrolnych 5,pogr. 4.J Summa L^j paro chi ^j: 

WIdk osiadłych I8|, po gr. 30. 

Włók ziemskich 46'ł,, '/i, y. (xl. 23, gr. 16, sz. 2). 

Włók pustych 3»V|, po gr. 10, 

Ogrodników rolnych 17, po gr. 6. 

Ogrodników bezrolnych IS, po gr. 4. 

Kolo dziedzicine 1, gr. 24. 

Kół dorocznych 8. po gr. M. 

Kicmicinik 1, gr. 4. 

Slodowników 3. po gr. 80. 

Komorników 9. po gr. 2. 

Rybak 1. gr. 8. 

Karczma I, gr. 3. 

Summa pienicdiy tćj parodu^j. złotych 234, gr. 23, sz. f. 1580 DISTR, MELNICEN. 69 Którzy płacili i« grodzie drogickhn, bqdac na 
egzekucyą icydmn. Jrod^oay Marcin Jabłoński, urzędnik wielm. pana Mikołaja Kiszki, 
wojewody podlaskiego, starosty drogickiego, bielskiego, dat 
z imion pana swego, naprzód: 
Z Sterdytll. z włóki jednej osiadłej, zł. 1. 
Od ogrodników rolnych 10, po gr. 8. 
Z Golanek, z włók osiadłych 6 i Vt, po złotemu. 
Z włók [jusiych T/i i '/», gr. 7, sz. 4. 
Od ogrodników rolnych 3, po gr, 6. 
Z. Lebiedzi, z wlók osiadłych 9'/i, po złotemu. 
Od ogroiiniliów rolnych "U, po gr, 6. 
7. Dzięciołów, z włók osiadłych 14, po złotemu. 
Od ogrodników rolnych 10, po gr. 6. 
2 Ciiądzyna, z włók osiadłych 3'/., po złotemu. 
Pólwlóczek pusty, gr, 5. 
Od ogrodników rolnych 3, po gr. 8. 
Z Grądów, z włok osiadłych 2, zł. 2. 
2 Seroczyna, z włók osiadłych 8'/i, po złotemu, 
Z BiałychbriegÓW, z włók osiadłych 6'/>. po złotemu. 
Od ogrodników rolnych 7, po gr. 6. 
Z Kiełpińca, z włók osiadłych 9, zł. 9. 
Od ogrodników rolnych 5, po gr. 6, 
2 Przewozu, z włók osiadłych 3, zł, 3, 
Od jednej włóki pustej, gr. 10. 
Młynów 4, po gr. 2i. Młyn doroczny 1, gr, 12. 
A szósty Młyn dziedziczny obrócił się w doroczny i jegomć pan 
wojewoda młynarza skupił- — dał gr, 12. 

Od warów 6 piwa, po gr. 10 — a dalćj w tćm imieniu piwa nie- 
warzono, czyni zł. 2. 
Sipnie, opatrzny Stanisław, wójt Sipniów, poddany wielmożnego pa- 
na Mikołaja Kiszki, oddal z włók osiadłych 7 i ' i, po złotemu. 
Tenże dał z ',« wł. bojarskiego, gr. 15. 
>80WO, ślacbetny Jerzy Kosowski, z bratem swoim, dal z włók 
ziemskich 10, po gr. 15, 70 THIAg. 4 (Kosawoj, śl. Wojciech Rafałów, dal z włók ziemskich 5, po gr. IS. 

Ślachelny Paweł Janów, z wtók ziemskich 5, po gr. ló. 

ślachetni Jan, Maciej, niegdy Mikołajowi, dali z włók ziemskich 

10, po gr. 15. 

Ślaeh. Wojciech, niegdy Janów, da! z wlńfc osiadłych 2'/ł, posł. 

Od ogrodników rolnych 4, po gr. 6. 
Rfipky, ślachgtni Wacław i Mikołaj Grekowie,dalt z włók ziemskieb 

2'/i, po gr. 15. 

Tente Wacław Grek z Wirowa z Janem Zelcżnickim, dali 

z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Mjnczewo, Brunicie, ślachetnji Jan Brunicki, dał z włók ziemskich 

2'.i, po gr. 15. 
Suchodół. Wipychy, ślachetny Stanisław Suchodolski, dał z włók 

ziemskich 2' i, po gr. 15. 
Wirozemby. slachetny Stanisław Poniatowski, dal z włók zieinsleich ~ 

2',',, po gr. 15. 
PadareWO, śłachetni Padarewscy, dali z półwlóczka ziem., gr. 7, sz. \ 
KozofupI, Fani Stanisławowa Kryska, wojewodzina mazowiecka, da' 

ła / włók osiadłych 5, po t;r. 30. 
OoiobOWO, ksiądz ISętkow^ki, pleh>an dolobowski, dal z włóki u^iadłć! 

zł. 1, od I ogrodnika rolnego, gr. 6. 

Do miasteczka Miedzny wsi należące: 

Dano z włók osiadłych 6, zł. ti. 

Od ogrodników rolnych 13, po zł. 6. 
OstrOŹany. jegomć pan starosta imudzki, dal z włók pustych 3Vi 

zl. 1, gr. 5. 

Od ogrodników rolnych 4, po gr. 6. 

Z Korcza, r włók pustych 2, po gr. 10. 

Od ogrodników rolnych 4, po gr. 6. 

Od włóki jednćj osiadłej i '/i, zł. 1, gr. 7, sz, 4. 
Grodzisko, Długie, od kola dorocznego, gr. 12. 
Prosthinia KUCzaby, ślach. Jadwiga Prostyńska r. .\damem i WojJ 

ciechem, dali z włók ziemskich 2 i mordów 2, — zl. 1, gr. l| 
PaplinOi śl. Piotr Papliński z bratem swoim, dał od folusza, gr. 1( 
WirzbiCZB, ślachetni. Jan, Mikołaj i Matusz, dali od kńl dorocznyd 

wietrznych 2, po gr. 10. 
Brfki, Slachetny Lenart Kosiński, dał od 3 ogrodników rolnych, 

po gr. d. DISTR. MmLNICEN. I Naroykyi śladietny Jan Kosiński, dal od ogrodników rolnycll 3, po 

gr. t)| od komorników 2, po gr. 2. 
Krupicie, ślachetny Stanisław Kru piekl, dał z wl<5k osiadłych 3, zł. 3, 

Od ogrodników rolnych 3, po gr. 6. 

Komorników 3, po gr. 2, 

Od luźnych komorników 3, po gr. 24. 

Od ogrodników rolnych 2, po gr. 6. 
PrOBthinia, Sebestyan Prostvrtski, dal 21 włóki ziemskiej, gr. 15. 
Kilukowo, z włóki pustćj, gr. 10. 

Pan Podlaski, dal i. włók 6 wójtowskich, po złotemu. 

Z domu rynkowego, dal gr. 8. 

Kożuchowe, ślachetDł Rożuchowscy, dali z włók ziemskich 4, zł. 2. 
Buczyno, ślachetny Andr/ej Krasowski, dał z włóki ziemskiej, gr. 15. 
MłOZewO, ślachetny Jadam Przecław, dal z włók ziemskich \'h, 

gr. 22, sz. 4. 
Długawa, Moczidły, śiachetny Stanisław Sumielo, dał z włókziem- 

skith 2, po gr. In. 
Thrzecziny, Wysnewo. Trzecinina, wdowa Stanisławowa, od włók 

ziemskich 6, zł. 3. 
KrUBSWO, ślach.Jakób Malinowski, dal z włók pustych 17,, gr. 15. 

Pani Raczkowa, od ogrodnika bezrolnego, gr. \. 
Cherubiny, Dworaki, od I kola dorocznego, dano gr. 12. 
Szczepanowiętha Mioduai. ślachetny Kazimierz, dał z włók ;!iem- 

skich 4. yo gr, 15. 
Jablona, Swerze, ślachetny Zacliaryasz, dał z włók ziemskich 3, 

po gr 15. 
Jablona /a Nurczem,Szcz<;snyStiborów i Matyasz z Kamionki, dali 

z włók ziemskich 27*, po gr. 15. 

Ślachetn? Dawid Miodus z Miodnsów Piotrowiąt, dal z włók 

ziemskich 5, po gr. 15. 

Ślachetny Wojciech Miodus z cześnikami swemi, z włók ziem- 
skich 5, po gr. 15. 

Ślachetni Jakób i Stanisław Kufat, dali z włóki 1 ziemskiej 

i morgów 20, gr. 25. 

Ślachetny Malyas, oiegdy Andrzejów z Litwy, dał z morgów 

25, po półgroszku z morga, — gr. 12, sz. 4. 

ślachetny Maciej z Miodusóro, z bratem swym dal z włók ziem- 
skich 3 i morgów 10, zł. 1, gr. 20. 7J PALAT. PODŁAiHIAE. Tibori. Ussa. ślachetni Michał i Kasper, Matyas UszeAscy dali z vt\6k 

zieinsiiich 2'ii, po gr. 15. 
Nisinoyky, Zacbaryasz kamieński, urzędnik jegomć paiia woicwodj 

podlaskiego, dał : Nicmojk, z wtok osiadłych 6Vi, po ztotemu. 

Z Rogowa, od ogrodników rolnych 3. po gr. 6. 

Rzemieśiiików S, po gr, 4. 

Komornic 3 z Rembisz ewa, po gr. i. 

Od ogrodników roloyth l"j, po gr, 6. 

Z Czekanowa, od ogrodników rolnych 4. po tir, 6. 

Z Kamienobrodu, dał od jednego ogrodnika rolnego, gr. 6. 
Mąkobody, Ruski poboiu z Mąkobód dał zł. 2, 
Thlbori, Kainiąnka, śiachelny Szczęsny, niegdy Marcinów, dal z wldt 

ziemskich 2'.,, po gr. 15. 

NieczJecza. ślachetny Michał, niegdy Mikołajów, dał z włók ziemskiej 
5, po gr. 15. 

Tenie dal od młyna połowice Ostaszewskiego, gr. tj. 
Tenże dał z swojćj połowice młyna dorocznego, gr. 6. 

Galky, urodzony Jan Saczko dal z imienia swego, z Gaik. od ogro- 
dnika lolnego, gr. tJ. 

Z Mulmotek, dal z wtriki 1 osiadłej, zł 1. 

Z Wirowa, z włók osiadłych 1 '/i, — zł. 1. gr. 15. 
Snturly, ślachclui Smurlowie, dali z włok ziemskich 5. po gr. II 
Thornicza Mnich, śJachetny Jakób Tomicki, dal od ogrodników- 

|io gr, 4. 

Slachetna Anna Chądzyńska, dala z Chądziiia od rze mięśni^ 

kc^w 4, po gr. 4. 

Od jednego ogrodnika rolnego, gr. 6. 

Rithelie. Oliechny,' ślachclna Anna Chądzyńska, dala od kola do- 
rocznego, gr. 12. 
Od komornika jednego, gr. 2. 

KOCzarhi, ilarhetny Christol Sadowski, dal z włóki ziemskiej, gr. U 

Czaniothi, ślachetni Czarnoccy, dali z włóki ziemskiej, gr. 16. 
.'ilacliclni Włodkowie, dali z włóki 1 i '/*, gr. 18, sz. 6. 

Kocze, ślachetni Koczowie, dali z whiki (ziemskiej) 1, gr. 15. 

Ossipt, Briki, ślachetny Mikołaj Dąmhrowski, dal z włók pustyct 
15, po gr. 10. 

Luntewo. Sczubii. ślachetni Łuniewscy, dali z włók ziemskich 1( 
pci gr. 15. t. 1500 DldTP., MlELNtCEN. 7J Beydi, ślachetny Stanisław, niegdy Andrzejów, dal z wldlc ziemskich 

10, po gr. 15. 
^Hruaewo. Suchodol, ślachetny Jan Bujno, dal z Hrusewa od 1 pól- 
wlocznika osiadłego, gr. 15. 
Od półtrzccia włók pustych, po gr, 10, 
Ślachetny Wojciech Broskowski, 2 części maUonki swćj.zSu- 
chodola Imienia, dal z włók ziemskich 10, zl. 5, 

Wirscbucza, jejmć pani Stanisławowa Kryska, wojewodzina mazo- 
wiecka, dala z Wirzcbuczy, od 2 ogrodników rolnych, po gr. 6. 
Od komornika, gr. 2. 

Rudfl, urodzony Marcin Wąż, podsędek drogicki, dal z włók ziem- 
skich 3, po gr. 15. 

Ruthka, jegonić pan wojewoda podlaski, dal z imion Rudzkicli, z włók 
osiadłych 135 i 'I,, po gr, 30. 
Od ogrodników bezrolnych 16, po gr. 4. 
Od kó! dziedzicznych 6, po gr. 24. 
Od fuluszów 3, po gr. 15. 
Od komorników 5, po gr, 2. 

Z Targowiska, od ogrodników rolnych 6, po gr. 6. 
Z Wilczoch, od ogrodników bezrolnych 6, po gr. 4. 
Ksiądz Hierorain, pleban rudzki, dal od 8 ogrodników bez- 
rolnych, po gr. 4. 
Od jednaj ćwierci włoki osiadłej, gr. 7, sz 4. 

fiola8ie, ślachetny Andrzej Mościcki, dał z pólwłóki osiadłej, gr, 15. 
Od 1 ogrodnika bezrolnego, gr, 4. 

SucłłOdoł. Kosthi, ksiądz Walenty Siicliodołski, dał z Suchodola, 
z pOlwIóczka osiadłego, gr. 15. 
Od Ogrodników rolnych 9, po gr. (5, 

Czoczielye, — — — — Miasto Orogiczin. 

Sławny Marcin Kempisty, burmistrz drogicki, dal: 
Od kotłów gorzalczanycli 4, po gr. 24. 
Druziana od slodowni, zł. 2. 
Kilian Soth, dal zl. 1. 
Hanus Soth, dał zł. I. PALAT. PODLACHtAK. Michał rudnik dal od słodowni nędznej, zl. 1, 
Soska, rzeżnik ubogi, da) z). 1. 
Hricz, cieśla, dał zł. I. 
Zich, drugi cieśla ubogi, da) gr. 15. 
Trzeci cieśla ubogi, dal gr. 10. 
Kunach, piekarz, dał zl. 1. 
Jorek, piekarz, dal zl. 1. 
Kużmina, plekarka uboga. gr. 15. 
Miecznik, dał zl. I. 
Toraek, szewc ubogi, dał gr. 14. 
Kuśnierz Luter, dal gr. 15, 
Sidor, szewc od przekupu, dal zł. I. 
Summa zi. Itj. gr. 16. 

Węgrów. 

Burmistrz z radć) miasteczka Węgrowa, dał od zdunów 2, po gr. 30, 
a od 4 uboższych zdunów, po gr. 15. 
Summa x\. 4. 
Miasteczko Siemiathicze 

Sławni Jan Murze i burmistrz z radą miasteczka sictniatyc 

poddany jejmć księżny ^ckiej, dali pobór króla jegomci: 

Od kotłów gorzałczanycli 3, po gr. 24, (które były ubyły io 

anno 78, bo ich arcndowano), 

Z włók subkolektorskicb 3, zl. 3. 

Z domów subkolektorskicb 3, gr. 18. 

Od komornic 10, po gr. ó. 

Ze wsi Sturni, z włók ziemskich 3, po gr, 20. 

Z plebańskiego mlynika, od kola gr, 12. 

Z Horaiynca, dano z włók lVi, po gr. 20. 

Od przekupniów 3, po gr, 15. 

(>i\ jednego nędznego przekupnia, gr. 9. 

Suuniinrifii»z delacijij drogickifj z ziemHwa wybrany^- 

Włók osiadiyth 241'/., '/., po zlo.temu. 

Włók ziemskich 140'/* mórg. 12, zl. 70. gr, 9, sz, 6. DrBTR. MIELSrCEN 75 

Włók- pustych 28'/.. V.. zł- 9, gr. 17. sz. 4. 
Ogrodników rolnych 109'/,, z!. 21, gr. 27. 
Ogrodaikiiw bezrolnych 3ti, po gr. 4. 
Kó\ dziedzicznych 10, po gr. 24. 
Foluszów 4, po gr. 15. 
Wietrznych kół 2, gr. 10. 
Komornic 2, po gr, 15. 
Riemieśników 7, po gr. 4. 
Dom rynkowy 1 , gr. 8. 
Luinych 2, zl. I, gr. 18, 
Pop ruski, zl. 2. 
Summa pieniędzy ex delatione, zł. 366, gr. 26Vij, sz. 2. 
Jumma z delacyśj z miast powiatu drogickiego, zł. 33, gr. 21. Którzy płacili w grodzie mielnichm, hedąc wydani 
no egzekuci/ą. irnaki, ślachetny Christof Sarnacki, z włók 3 osiadłych, po złoi- 
Tenże Christof, z włók pustych 3'/ij po gr. 10. 
Si. Christof Sarnacki, dał z włók ziemskich 5, po gr. 15, 
ŚI. Wawrzyniec Sarnacki, z włók osiadłych 2'/,, po złotemu, 
Tenie dał z włók pustych 3Vi, po gr. 10. 
Tenże dał od ogrodników rolnych 2, po gr. ti. 
Tenże da! i>d ogrodnika bezrohiego, gr. 4. 
Tenże dał z wlókł karlewsikicj ziemskiej, gr. 15. 
Z Jabłoni, dal z włóki 1 ziemskićj, gr. 15. 
Z Jabłoni, dał z włóki pustej, gr. 10. 
Od ogrodników rolnych 3, po gr. 6. 
Z Niemyk, dał z włóki I ziemskiej, gr. 15. 
Ślachetny Jan Sarnacki, dał z włók ziemskich 3, po gr. 15. 

Suthino. ślachetny Andrzej Suski, dał z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Waykow, ślachetny Jan Krasnodembski, urzędnik ślachetnego Jana 

Bieteńskiego, dał z Wajkowa, zwłok osiadłych 5, poVr. 30. 

Z 2 młynów dorocznych, po gr. 12. r* palat.podlachiae. r. ijlo (Wayfaow), z ogrodników bezrolnych 2| po gr. 4, 

Od komornilców 2, po gr. 2. 
Moszczona, ślacbelny Cypryan wójt mielnicki, dal z wójtostwa miel- 1 

nickiego, z włók 3 (osiadłych) po złotemu, 

Z Moszczonej, dal z włók osiadłych 5. po rioiemu. 

Z kola dorocznego, gr. 12. 
DziathkOWicie, ślacłielny Wojciech Dziatkowski, podsędek mtelaicki, 

dal z Patkowic, z włók osiadłych 2V:, po gr. 30. 

Od ogrodników bezrolnych 5, po gr. 4. 

Od 1 ćwierci włóki osiadłej, gr. 7, sz, 4. 

Z Malewic, dał t 1 włóki osiadłej, z). I. 
JZ KOPieniÓwki. dal z 1 włóki osiadlćj, zł. 1. 

Od ogrodników rolnych 2, po gr. 6. 

Z Chorosczewa, dał z ćwierci włóki osiadłej, zł. I. 

Z SwałkÓW, z ćwierci włóki osiadłej, gr. 7, sz. 4. 

LioUzony Daniel Dziatkowski, dał z włóki 1, zł. 1. 

Jakób Dziatkowski, dal z włók ziemskich 5, po gr. 15. 
Baczłki, ślachelny Chrisiof Gałecki, dal z dóbr swych zastawnych; 

Z Bączek, z włók osiadłych 8 i U,, po gr. 30. 

Z pustych włók 4'/t. po gr, 10. 

Od kół dorocznych 2, po gr, 12. 
Jakubowicze, śladielny Jakób jakubowski, dal z cześnikaml swenu.] 

/ włók ziemskich 20, po gr, 16. 

2 nilyna dorocznego, gr. 12. 
Malewa, ślachetny Szczęsny Malewski, z części swej, z włók ziem-| 

skioh 6, po gr. 15. 
K^thy, ślachetny l^razm Pobikrowski, dat z włók ziemskich 4'/tł^ 

po gr. 15. 

Ślachetny Szczęsny Kącki, dal z włók ziemskich 4'/i, pogr. 15.j 

ńlarheiny Szczęsny Kącki i pan Erazm Pobikrowski, dalif 

z Malewic i z Banków, z włók ziemskich 6, po gr. 15. 
Konachl, śłachetny Matyasz, syn Pawłów, z cześnikami swcmi. dali] 

z Konach, z włók ziemskich B, po gr, 15. 
Sanikowo, ^lachetni Sanikowscy, z cześnikami swemi, dali z włólcj 

ziemskich 10, po gr. 15. 
WJBZy, Psy, ślachelny Jan Batorski z Więzów Psów, dał z włóki ] 

ziemskiej, gr. 15. 
Biernathy, śl, Paweł Biernacki, niegdy Wojciecha flicrnackiego z bra-j 

lem Janem z Biernat, dali z włók ziemskich 5, po gr. 15/ f. tjSo DISTK. M1ELNICEN. 77 Nowosiółki Stare, śl. Stanisław Janów z Nowosiolk, ze wszytkiemi 

ivcśnikarni swemi, dali z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
BoIJesthy, ślachctni Bolestowie. dali z włók ziemskich 2'/i. pogr. 15, 
Hrusniewo. ślachetny Stanisław Wojno z cześnikami swemi, z włók 
osiadłych 5, po złotemu, 

Chenil>iiiowie dali z włók osiadlycli 5, po złotemu, 
WoythostWO Korniczkie, ślachetna Anna Kornulowa Klukowska. 

dala z włók ziemskich 5, po gr. 15, 
RuskOWO, CzUChOWO. urodzona Katarzyna z Lubani Stanisławowa 
Raczkowa, dala z Ruskowa i Czuchowa, z włók osiadłych 
16, po gr. 30. 

Z włók pustych 2, po gr. 10. 
Z ogrodników rolnych 5, po gr. ti. 
Z ogrodników bezrolnycłi 2, po gr. 4. 
Od kół dorocznych 4, po gr. 12, 
Oroblin. śłai-hetny N. Hincza, dal z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Puczycze, ślachetny Jan Rokitnicki, dał z włók osiadłych 8, zł. 8. 
Z pustych włók 3, po gr. 10, 
Z młyna dorocznego, gr. 12. 
Od komorniczek 3, po gr, ?. 
ChibOWOi ślachetni Chybowscy, dali z włók ziemskich 10, po gr. 15. 
Osthromieczin, urodzony pan Mikołaj Niemiera, dał z Oslromieczy- 
na, z włók osiadłych 1 1 , po gr, 30, 
Z Kisielewa. z włók osiadłych 10, po gr, 30. 
Z pustych włók 10, po gr. 10. 
Od ogrodników bezrolnych 2, po gr. 4, 
Od koła dziedzicznego, gr. 24. 
Borzilowa Wolia, jegomć pan wojewoda podlaski z Borzilowej Wo- 
li, z ogrodników 5, pu gr, 6. 
Od ogrodników bezrolnych 2. po gr. 4, 
Od młyna dorocznego, gr. 12. 
Zerczicze, ślachetny Lenart Kosirtski, dal z włók osiadłych 4'',. 
po gr. 30. 

Od ogrodników rolnych 7, po gr. 6, 
Od ogrodników bezrolnych 6, po gr. 4. 
Z pustych włók 5, po gr. 10. 
MistkOWiCZe, Slachemi Christof i Malcher Raczkowie, dali z Myst- 
Łowic, z włók osiadłych 5'',, po gr. 30. 
Od 2 kół dorocznych, po gr. 12. ja PAŁAT. PODLACHIAB. (MiStkOWicze), od ogrodników rolnych 2, po gr. 6. 
7. Głuchowa, od ogrodnika rolnego, gr. 6. 
Z Ruśntewa, panowie Kiewlonrie, dali z włók ziemskich 3. 
po gr. 15. 

Stanisław Wyrzykowski, dał z włók ziemskich 2, po gr. 1&. , 
Ślachetni Hornowscy z cześnikaini sweint, dali i. włók osia* 
dlycli 5, po złotemu. 
Z pustych włók '2, po gr. 10. 

Urodzeni panowie Niemierowie z Ostro mieczy na dali: 
Od slodownikow 2 i z włóki 1 osiadłej, dodano gr. 20, ^a odj 
ogrodnika I, gr. 4. 

Pani Niemicrzyna od koła 1 dala gr. 13. 
Cypryan, wójt mielnicki, dal od kola 1 — 
Z Sawlow, dano zwłok ziemskich 10, po gr. 15. 
Z Petruszew, dano z włók ziemskich 20, po gr. 15. 
i'an Wiskowski, sędzia brański, dal z włók ziem. 5,. po gr. 15^] 
Panowie Irzykowiczowte Jarosz i Oktawian, dali z włók osia- 
dłych 4, a ^ pustych włók 8, zl. U, gr. 20. 
Pan 01br^'ch Irzykowicz, dal z włók osiadłych 2'/(> po %'t. 30. 
Z włóki jediićj pustej, gr. 10. 
Od jednego folusza, gr. 16. 

Sjinwia delnc>/i'j zientski^j z Mu/nikti. 

Włók osiadłych 110'/,, po gr. 30. 
Włók ziemskich IbOVi, po gr. 15. 
Włók pustych 43'/,, po gr. 10. 
Ogrodników rolaych 27, po gr. 6. 
Ogrodników bezrolnych 21, po gr. 4. 
Kolo 1 dziedziczne, gr. 24. 
Ko! wodnych dorocznych 15, po gr. fi. 
Folusz 1, gr. lii. 
Slodowników dwóch, po zl. 2. 
Komorników b, po gr 2. " 

Summa pieni<;dzy, zl. 224, gr. 22, sz. 4. 1. 1580 DISIK, UlELNICEN. It Miasteczka Mrelnickie. 

Mielnik, burinistrz z radą, poddany króla je^omci, dali poboru króla 
jegomć, będąc in reteotis do grodu mielnickiego wydani: 
Od slodowników 3, po z\. 2. 
Od solarzów t), po złotemu. 
Od rzemieśników 4, po gr. 15. 
Od rzeżnika I, zł. 1. Miasteczko Łosicze. 

Burmistrz Trebienski miasta Łosickiego, dał pobór króla jegomci, 

będąc in retcnlis, wydany do grodu mielnickiego. 
Z domów rynkowych 5, po gr. 4. Od ubogiego krawca, gr. 10, 
Z domów ulicznycti 42, po gr. 2. Od ubogiego kowala, gr. 10. 
Komorników i komorniczek nędz- Kowalów ubogich 2, po gr. 15. 

nych 13, po gr. H. Kuśnierz 1, dał zł. I. 

Od .1 zduna ubogiego, gr. 6. Od krawców 2, po złotemu. \ Od szewców 9. po złotemu. 
Od 1 rzeżnika, zł. 1. 
Od tokarza 1, gr, 15, 
Od złotnika 1. zł. 1. Nędznych krawców 2, ar. 18. 
Bednarz I, gr. 10. 

Dudów 2, dali gr. 20. 

Stjlarzów 12, po złotemu. 

Summa delacyej z miast mielnickiego p.owiatu, zł. 61,gr. 1, Odbieranie poboru króla jegomci w mia$łeczkni'h i po 
wsiach, w tnrgi. uf) róznyck przekupniów i ludzi pi'zy- 

■ 

jeziiych, tak pmsoUiw, jako piekarzóic i iiiektórych 
rzemieśników. Sunisław Kryński, dal od bicia soli, gr. 12. 

Andrzej z Wiśnicz p, Andrzeja Sapiechy, od rzemiosła kol, gr. '-i. 

Zen z Krzywośniąl, od rzemiosła kół, gr. 4. Bo PALAT. PODLACHIAŁ T. 1S§ Ma[yas2 z Borbdu*, przekupień, da) gr. 12. 

Erazm z Kleszczelów. prasol, dal zł. 1. 

Jakób 7 Kowalewa pana Noskowskiego, od przekupił, gr. 12. 

Stanisław Sebastyaaow z Przezogi, Paweł Żmijewski od prJtckupu 

konićj z powiatu przasnyskiego, dał zl 4. 
Piotr Strusów. przekupień, dał gr. 12. 
Hrin z Miłkowic pana Sadowskiego, piekarz, dat gr. 8. 
Robotny Luba plebana sicmiatyckiego, piekarz, dal gr. 8. 
Mikołaj ze Stoku, piekarz, dal gr. 8. 
Jarraorh ze Stoku, piekarz, dał gr. 8- 
Jan Wielgfórski syn Lsnartdw, od przekupu, gr. 12. 
Maciej Dropik z Toporków p. Siedleckiego, przekupień, da! gr. 13. 
Maciej Kopica ze Stoku p. Proszeiiskiego, przekupień, dal gi'- \-. 
Paweł z Wólki pana Skarbków, piejcarz, dał gr. 8. 
Matyasz Romaszko z Parczewa, przekupień, dal gr. 12. 
Maciej Zolowczik, piekarz, dal gr. 8. 
Wójt z Zielunia, od przekupu so.4ników. gr. 12. 
Jakób z Brześcia, Janowicz od krobki, dal gr. 12. 
Marek z Czolomćj, od przekupu, dal gr. 12. 
Marek Oddolik Siedleckiego. oJ przekupu, gr. 12. 
Iwan Laczkowicr z Lepków, od rzezi, gr. 12. 

Poddani Króla jegomci. 

Klimko 7. Siemiatycz, od przekupu, dał sr. 12, 

Z Klepaczów poddany królewski, bednarz, dal jjr. 4. 

Wawrzyniec Siedleckiego, krobnik ubogi, dał gr. 6. 

Iwan Sarnak, przekupień solny, gr. 12. 

Wojciech Bojarzyn, przekupień soli. gr. 12. 

Piotr Janowicz z Brześcia, krobnik, dał gr. 12, 

Iwan Malewicz z Brzeficia, krobnik, dał gr. 12. 

Kuśnierz Demian z Brześcia, krobnik, dal gr. 12. 

Stecz r Dunajowa, krobnik, dal gr. 13. 

Dusakowa Janowa z Mińska, przekupka, dała gr. 12, 

Piotr Ziemak z Liwa, przekupień, dal gr, 12, 

Szczęsny z Siedlec, od senkowania soli, dał gr. 12, 

Lenart z Brzozowa, poddany je^omć pana wojewody podlaskiego, od" 

senkowania soli, dal gr. 12. 
Szczęsny Toczycki, od rzezi, dal gr. 12, t, ijBo DISTK. MIELNICEW Maćko z GroiUka, od rzezi, dał gr. 1^, 

l.apka z Lubowicza, kiobnik. dal gr, Ifl. 

Siemion t Łosic, ubogi przekupień, daj gr. H. 

Aoton z Nosowa, piekarz, dał gr. 8. 

Kaspc-r Szpaków syo Miskow\', piekarz, dal gr. 8. 

Omieltaii £ Kleszczelów, pr/ekupicn, dał gr. 12. 

Kuśnierz Falko z Bielska, od rzemiosła, dal zł. 1 

ZtaTniądie drugi kuśnierz, od rzemiosła, dał gr, 28. 

Jowa ze Stoku, piekarz, dal gr, 8. 

Wawrzyniec z Siedlec, dal od piekarstwa, gr. 8. 

Honia z Mielnika, piekarz, dał gr. 15. 

I łapa z Mielnika, piekarz, dal gr. 15. 

Stanisław Przewoski, prasol, dat gr. 30. 

Olrem Irczj^c, piekarz, dal gr. 8. 

Iluslitin, pani Giioińskiej, piekarz, dat gr. 8. 

Cliwedko pana Krupickicgo, piekarz, dat gr, 8. 

I'ana Kąckic-go poddanych piekarzów 2, gr. 16. 

Jan Wiłowicz, piekarz z Kórz en Iow ki, gr. 8. 

Strląg, poddany pana Bukrabin, kołodziej, gr. 4. 

Pasko z Baczyk, piekarz, dal gr. 8. 

Jerzy Korzeniewski, od senku soli, gr. 12. 

Man-in Korzeniewski, od scnkii suli, gr. I2. 

Slanishw Krupa z Korzeniówki, rzeżnik, dal gr. 12. 

Tomek Skopów, przekupień u pana Laskowskiego, gr, 12, 

Piotr ze Szpaków, od senku soli, gr. 12, 

Wawrzyniec Topiczewski, przekupieii. j^r. 12. 

Z Hyszowa przekupień, dal gr. lii. 

Solarz z. Ciechanowa, dal zł. 2. 

Od Aiibkoltikłora miehiickief/o. Kntina, poddany pana Wojlow, piekarz z Osiowa, gr, 8. 
S^czĘSna z Moszczonej, pickarka, dała gr. 8. 
Trochim z Radzilówki, piekarz, gr. 8. 
Zarucz poddany pana Skarbków, piekarz, gr. 10. 
Andrzej Skiba z Ploskowa, <jd senku soli, dał gr. 10. 
SSiskowicz, piekarz z Niemierzyc, dał gr. 10. 
Młynarz z Olszowa, piekarz, dał gr. 8. 
rŻtóillB dlleiowe Toni Wl[,. Si PALAT POULACHIAB. i. 15S0 

Walko z Olowczyc, od seiikii soli, gr. I2 

Jan L Grzybowa, od senku soli, gr. 12. 

Jaczko Domasowicz, od seiiku soli, gr. 8. 

Waśko 7. Mierwic, od piekarstwa, gr. 8. 

Misko z Doludowa, od przekupu sośników, tlał jjr. 12. 

Kuźma z Mierwic, od senku soli, gr. 12. 

Filip Sarnacz, od przekupu, gr. 10 

Falszy z Moszczonej, od iztźnittwa, jjr. 12. 

Trochim z Spurzyc, piekarz, dał gń 8, 

Hrin z Radzilówki, od rzeźnictwa, gr. 8. 

Chwedko z Jarmosowic, piekarz, dat gr. 8. 

Jarmoch Selma, od przekupu i senku soli, gr. 15. 

Bogdan z Ciechanowca, oil przekupu soli, gr. 12. 

Srnolucha Zarobicz, od warzenia soli, gr. 12.' 

Moiszi z Miecholstów, od 10 trusów junów, gr. 10. 

Staś z Moszczonej, piekarz, dal gr. 8. 

Damian z Mierwic, od senkowania i warzenia soli, dał gr. 12. 

Włosiczach z Brześcia, mieszczanie, od 12 trusek junów, gr. 12. 

Summa pieniędzy, zł. 58, gr. 2t). I 
ODBIERANIE CZOPOWEGO 00 MIODU PIW I GORZAŁEK. 

po miasteczkach pouioUt tlrogickiego i mielmckiego, z po- 
stanotuiema pewnych nreml z róznenii osobami w roku 

i:>so. Naprzód w Drogiczynie, sławny Szczęsny Surówka, mieszczanin 
z miasteczka ruskiego drogickiego, wedle harendy swćj, którą 
uczynił od Podniesienia Krzyża ś. w roko 1 580, a skończyła się 
tego2 dnia w r. 1581, dał y. miasteczka ruskiego, od miodu, pi> 
wa i gorzałek, zlotycti pol. 80, 

Miasteczko Mordy, sławny Biernat Wyrzykowski, burmistrz mordz- 
ki i Jan pisarz, poddani ichmć panów Ciccierskich, dali od pi- 
wa i od miodu, gorzałek, czojiowego wedle harendy, zł, '. 5. >ISTR. lilEl 

Miasteciko Mąkobody, sławny Stanisław Kędziom, burmisitz mąko- 
builzlii. dat czopowego od piwa w lymźe roku. wedla haren- 

dy, zl. lii. 

Miasteczko WcyrOW. slauni Jan Snak i Wojciech, sławni rajce, pod- 
dani wielmożnego pana Jaoa Kiszki starosty źmudzkitł^o, od- 
dali od miodu. piwa. gorzałek, czopowego, wedle harendy swćj 
w tym?e roku za zIuL po). 100. 

Miasteczko Sokołów, sławny Andrzej Miedzianka, burmistrz moko- 
towski, puddany jegomć pana starosty 2miidzkiego, dal czopo- 
wei(o wedle harendy swćj. za cały rok, zł. pol. 55. 

MiaBteczkO itysokie, slachctny Jan Kiirzyiisbi, komornik ziemski 
drogicki, oddał czopowego z miasteczka Wysokiego, podda- 
ny ichmć panów Radziwiłłów, według harendy swej, dal zl. 
pol. «0_ 

Miasteczko SJerriiathiCie, siewny buimislrz i lady miasteczka sie- 
miatyckiego, pcddanrjejmć księżny sluckiej, oddali czopowego 
od piwa, miodu i porzalek, wedle swej harendy, zl. pol. 78. 

Miasto Mielnik, śłaihelny Walenty Sosiriski i Żydowie towarzysze je- 
go oddali czopowego od miodu, piwa, gorzałek, harendowancgo 
po wsiach i w mieście Mielniku, dali zł. pol. ItiO. CZOPOWU NII:AE£ND0 WANE. D r o g i c z i n. 

Burmistrz z radą miasta jego kr. mci, Drogiczyna, dal za pierwszy 
kwartał, który się pocz^il w roku 80, w dzień Podniesienia 
Krzyża s., skończył się w dzień Tomasza świętego, dali od wa- 
rów piwa 152, od waru każdego, po gr. 20, czyni zl. 101, gr. 10. 
Od miodu barył 30, po gr. 4, ?.}. 4. 

Od senku gorzałki, od kwart 147, od każdej kwarty z osobna 
po kwartniku, gr, 24, s.z. 4. 

Summa kwartału pit^rwszego, zl. 106, gr, 4, sz. 4. 

Tenże burmistrz z rada za wtóry kwartał, który sie począł nazajutrz Bł 3LACHIAŁ pófi. Tomaszu w roku 80, skończył sią nazajutri po niedzieli 

Białej w roku 81. dali od wat<fw piwa 145 po gr.SO, co czyni 

x\nty<-U 96, gr, 20. 

Od miodu barył 25 'j,. po gr. i, zl. 3, gr. 12, 

Od gonalki, od kwart 130, po kwartntku, gr. 21, sz, \, 
Summa kwartału wtńrego, zl. 100. gr. 23, sz. 7. 
Tenże burmistrz z ra&Ą dał za trxoci kwartał, który sic począł we 

wtorek po Białej niedzieli w roku 81, skończył sic w tlzied 

i. Jana Chrzddcla, od wartSw piwa 9:;, pogr. 20, co czyai 

zt. tfl, gr. 10. 

OJ miodu barył 19'/,, po gr. 4, zł. 2, gr. 18. 

Od gorzałki kwart 120, po kwartniku, gr. 20. 
Summa kwartału trzeciego, zl. 64, gr. 18. 
Tenże burmistrz z radu za kwartał czwarty, kWry się pn( 

w poniedziałek po św. Janie Chrzcicielu w roku 81, skończył- 

sit; w tymie roku w dzień Podniesienia, dałi od wurdw ptwa 

]2a. od kałdego po gr. 20, co czyni zl. 8ti. 

Od miodu barył 2), pn gr. 4. 

Od kwait gorzałki 148, po kwartniku, gr. 21, sz. 0. 
Summa za czwaily kwartał, zł. 90. gr. !►, sz. 6, Ciechanowiec 

Sławetni Mikołaj Konieczko burmistrz z radą miasteczka Ciclianow- 1 
ca, poddani wielm, pana Mikołaja Kiszki wojewody podlaskie- 
go, dali /a pierwszy kwartał, który się począł od ś. Michała 
w roku !jO, skończył sit; dnia 20 grudnia w tymite roku, od wa- 
rów 70 po gr. Iń.bior.ic z osobna od ka^deg-i wedle szacunku 
od 4 szelągów pn 2 pieniądza, czyni zl. 35. 
Od kotłów 6 gorzalczanych, po gr, 24, zł 4, gr, 24. 
Od senku tijźc gorzałki, ud kwart 216, od kaźdćj po kwartni- 
ku, czyni zł. ł, gr. ti 

Summa kwnrtału pierwszego, zł. 4ł. 

Tenże burmistrz za wióry kwnrtal. który sit; począł od dnia 20 gru- 
dnia, skończył się dnia 2>1 marci, dałi od warów piwa t}5, po 
gr. 15, co rzyni xi. 'A'i, gr, 15. 

Summa kwartału wiórego, zł. 32. gr, 15. DI^TB. HlEL^ICEN. S5 Tente burmistrz dal za trzeci kwartał, ktiiry się począł od dnia 20 
marca, skończył się wlórej niedzieli po Trójcy ś., od warów pi- 
wa 65, po gr. 15, ro czyni zł. 32, gr. 15, 

Summa kwartału trzeciego, zł. 32, gr. 15. 

Tenie burmistrz za czwarty a ostatni kwartał, który się począł od 
niedzieli wtórejpo ś. Trójcy, skończył się w dzień ś. Micliala 
arclianiola w roku 81, dal od warów piwa T4, po gr. 16, co 
czyni ii, 37, 

Summa kwartału czwartego, zł. 37. 
Zb strony pcmihc Stcejków. 

Benedykt Wesołowski dal za pierwszy kwartał, który się począł od 
ś. Midiala w roku 80, skorii-zył się dnia 20 grudnia, od warów 
4 piwa, zł. 2. 

Zb wtóry kwartał dał od piwa warów li, zl. 3. 
Za pól roka ostatnie, od warów IL', zł. tj. 
Za cały rok od i^orzalki kwart 27, po kwartniku, gr, 4, sz. 4. 

Łosice. Ślachelny Stanisław Smoniewski Icndwojt łosicki, dal za kwartał 
pierwszy, który się poczuł w poniedziałek po ś. Mateuszu, 
skończył się w dzień Narodzenia Pańskiego, od warów piwa 
llti, po gr. 20, co czyni złoiycli 77, gr, 10. 

Tenże burmistrz (?) za wtóry kwartał, który się począł od Narodze- 
nia Pańskiego, skończył się w dzień Wielkanocny, dal od wa- 
rów piwa 94 po gr. ^0, biorąc od 4 szelągów po 2 pieniądze, 
co czyni zł. 62, gr. 20. 

Od kotłów gorzalczanych 10, po gr. 24. zł. 8. 
Od senku gorzałki roku wyż pomienionego, dal od kwart 677, 
od kafdćj kwarty po kwartniku, /I. 3, gr. 6, sz. 1, 
Od miodu barjł 4, po i-r. 4, gr. 16. 

Summa kwartału wtórego, zl. 74, gr. 24, sz. 10. 

Tenże burmistrz za trzeci kwartał, dał od warów piwa 106ipogr.20, 
co czyni zl. 70, gr. 20, 

Który się począł od Wiclkicjnocy, kończył się W dzieli Jana ś. 
Chrzciciela. 86 ^^^^V PALAT. PODŁACmAB. r. Ijlo 

Od 3 barył miodu, po gr. 4, gr. 12. 

Otl setikii gor23)ki, oń kwart 219 po kwariniku. 

Suinina kwarlalu trzeciego, ei. 72, gr. 8''i. 

Tenże burmistrz za czwarty kwartał, który się począł od ś. JanB 
Chrzciciela, kończył się w |>onie(lzialek po ś. Mateuszu, dał od 
warów 1 18. po gr. 20, ń. 28, gr. 26. 
Od U bary) miodu, po gr. H. zl. 1, gr. 14. 
Od senku tćjże gorzałki, oti kwart 188, od UaZdćj po kwartni- 
ku, co czyni zi. 1, gr. 1, sz, 2. 

Summa kwartału czwartego, zl. 81, gr. llj. 

Miedzna. 

Burmistrz z radą, mieszczanie mirtdzyłeścy, poddani wielm. pana Sta- 
nisława Krysłciego, wojewody maaoivieckiego, dali; 
Za pierwszy kwartał od ś. Wawrzyńca, który skortczyl się 
w dzień ś. Marcina, od warów 12, po gr. 15, zł. łi 
Za wtóry kwartał, który się począł od ś. Marcina, skoilczyt się 
w Mięsopusty, dali od warów 12, po gr, 15, t\, P. 
Za trzeci kwartał, który się począł od Zapust, skończył się po 
wyjściu nied'.iel 13, dał od warów 13, po gr. 15, zt. 6, gr. IS. 
Za ostatni kwartał dat od warów ti'lt, po gr. 15, zł. 3, gr, 
7, szel. 4. 
Od gorzałki, od kwart 45, po kwartniku, gr. 7, sz, 4. POWIATU DROGICKIEGO 

CZOPOWE WIEJSKIE. Slachctny Paweł Gorczyczka dał od warów a, po gr. I O, biorąc wedle 
szacunku od szelągów 4 po 2 pieniądze, zl. 1. 

labłona, Andrzej Kosiros, poddany pani Toczyckićj, dal od Warow 
6, po gr. 1(), zl. 2. 
Maciejowa wdowa, od warów 6 po gr. 19, zl. 3. 

Papi, Andrzej Papa, dal ud warów 3, po gr. Id, zł. 1. r. Ufltt DrSTR. DROHICEN. 87 Paprotna, Szczi;sny Budko, od warów 3, dal pu gr. 10, xi, 1. 
warów Michat Paiia. ot 3 (lał po gr. 10, zl. 1. KorzeniÓWka. sl. DoroU Korzeniewska, od warów 'i, po gr. |0. ii. 1. 
Mogielnjcza, Wawrzyniec Kot, poddany Bujalskiego, od warów S, po 

gr. lii. y_l 2. 

Wacław Pudalow, od warów 3 po gr. 10, zl. I. 

Wawrzyniec, poddany Piotra Kożucliowskiego, od pól wa- 
ru, gr. 5. 

Bartosa dal ud waiów 2, po ar. 10, gr. 20. 

Jan. poddany Pudalow. od póltoru wara, gr. 15. 

Łowin, poddany Piotra Mogielnickiego, od warów 1 Vi, gr. 15. 

Stanisław Kabuzik, pod. Koiuchowskiego, od 2 warów, gr. 2. 

Andrzej, poddany Mikołaja Mogielnickiego, od warów 3, zł. 1. 

Maciek Gawron, od waru 1, gr. 10, 

Dcrewiany, poddany Kożuchowskiego, odwarów I '/>, gr. 15, 

Malcher Pudalow, poddany, od pół waru, gr. 5. 
Wieś Pieriewo, Jan, poddany plebański, od 3 warów, zł. 1. 

Mikołaj plebailski, od warów 3, zł, 1, 

Maciej Kontorck.SiCząsnego wnuka poddany, od 3 warów, zl. 1. 

Wali-nty Pandak, poddany wojewódzki, od 3 warów, ił. 1. 

Jan Lgusek, Piolr Czyrkas, poddani Wawrzyiica Kamieńskiego 

z Kamionki Laczki, od 2 warów, gr. 20, 
Wieś Rogori6CZ. Paulus Soczewka, Jakuhich Kobusck, subdilinobi- 

lis Joannis Roguaki solverutit, gr. 10. 
Woynowo. Stanislaus Wajko, subditu^ nobilis Joannis Skolmowski 

soh'it gr, 2. 
Długa Oąmbrowa. Stani&law Albertus Raczkowski, dal gr. 13. 

Od piwa pr/ewoinego, dal gr. 25. 
Pierlerawo, Kalał Zalewski, dal od przewoinego piwa, gr. 20. 
Kożuchowo, Marcin dal od 2 warów piwa. gr. 12. 
BuczinO, Malyas i Jakób, poddani Biuzyńskiego, dali od warów 

3, gr. 15. 
Przesmiky, Mikołaj Tnrobolski, dal od 3 warów po gr. «, gr. 18. 

Petrus Olecki, dal od 3 warów po gr, 6, gr. 18. 

SerapliinussuhdiUis plebani Przt-smiciensis, dal od becz, 3, gr. 6. 
Jakusz z Jabłoni, poddany p. Wawrzyńca Sarnackiego, zapła- 
ci! od 2 warów piwa, po gr, li. 

Summa czopowego wiejskiego, zl, 26, gr. 9. « PALAT, rODLACHIAE. POWIATU MIELNICKIEGO. 

CZOI'OWK WIEJSKIK. Mfżenino. ślacfietny Jarus; Mę;>ci^ski, HbI m"I "arów 4, po gr. 10, 
zl 1. sr. 10." 

Ślachetny Marciu Mi:i!eński, dal nd wan^iw ti. i'" K""- l'*i''. 2. 
Stanisław Ki;ilł:ierzawski, ur^(;diiili pani Hac/yny, dul »tl 
poddaaego I.obiedzia i Polcntionicwa, od warów 3''*, wedle si«« j 
ciinku, zł. I, gr. 8. 
Szymon Kopciewicit, Adam Kiczko, pudJaai pana Lsrkieao 
z Nosowa, dali od warów 29, po gr. 10. «!. 9. gr. i*'- 
Staś z Mostowa, poddany pana surosty ttnud/kiego, d»ł ud] 
W3IÓW ii po gr. 10, 7ł. 3. 

CZOPOWIC Z UlCI.ACYfij, 

Mlelnickie wiejskie. Pan podst;di'k Dziatkowski, dał od karczem swo-| 
ich i od scklar/a I, zł. I, gr. I". 

Lipińscy dali od młyndw wieirinych 'A, po gr. 10, zl. 1. 
Pani Raczkowa, dala od (S) karczem, il. I, gr. 18. 
Z Ostromiet/.Yna od Wask.T woźnice, od wiirii, dal gr, 12.1 
Grcgorius Kosko dał od polwaru, gr. U. 
Wojciech Cliyfaowski dał od (pńl?l wani, gr. (i. 
Stani^ilaw Kozik, od waru dal gr. 12. 
Dobocin od poddanigo swt-go, od połwani, gr, (i. 
Od poddanego pana W(;*owego, od i warów, gr. 2ł. 
Amtirowski od swego poddanogo, Hal gr. 18. 
Poddani l'nna Cłiristofa Sariurkicgo, dali zł. I. pr. U. 
Po<Idany pann Męti rtskiego. .lał od karczmy swi^j, gr. 24. 
Tur pana Podscdkow, od pńlwaru. gr. fi. 
Pan Jak<>b Zembocki, pudstaroVi losickt, wedle rckognicyeji 
BWoJŁ^j wlasnćj Starostwa lo5iikiei;<i,dalud warów .il. po gr. 12 I 
zl. 14, gr. 24. 

P;in Michał Wyrzykowski, dat od warnw 3, po gr, 1 Ii, i-l. 1 , gr 6.1 
OdjegomC-p. wojewody podlaski*:;:;". Z Borzilowej Woli, gr. 24. 
Piotr Ryński, dal od Waru gr, 12. 

ZWoloszczy Wiiinickiwudlerckognicyćjswojćj.odpiilw.,i;r.U.| 
Stanisław Ostrowski, dal od 2 warów, gr, 24. I 1580 DISTR. MIliLNlCEN. "9 

Wacław Ostrowski, dal od póiwaru, j;r, (i. 
Z Irczic od karczmarza, gr, 12. 

Summa czopowego wiejskiego mi cl nic kiego, zl. 45, gr, H. Którzy nie doli poboru, bo go sami wybierali. 

Jan Grot Sędzia drogicki, a poborca w tym roku: 

Z Duplewic i z Rusewa, z włók osiadłych II, od ogrodników 9 rol- 
nych, ze 2 kót wodn}'ch dorocznycJi. 

Christof Mleczyński, subkolektor tych poborów, z włók osiadłych 
'2'it, od ogrodnika rolnego i półkoła. dorocznego. 

Jan Kuczyński, z włók ziemskich 13. 

(Jeśli kto summq będzie wszystkt; komponować chciał, potrze- 
ba do regestru wejrzść i onę z regestra komponować a nie z podpi- 
sania summ pod paragrafami, bo sit; tam omcika dzieje, a dla niery- 
chlćj odprawy u starost egzekuc5'i a rychłej odprawy w skarbie, te- 
mu się naprędce dogodzić nie mogło. Wszakże przychód regcstrowy 
z summaryuszem rown}' jest). 3. POWIAT BIELSKI. 

R>-gcstT poborowy anni Zo. w województwie poilUEkićm, powiita bieUldtga, (pra- 

wioń;' przez nii; Bieniaiia Jatłinika Wynuntkicgo, poborca. (Ks. ąj. ■. J67). 
A czopowego pan Mii-hał Nicwierowsici w tvm ruku nrenJowtł, któtc u roikau- 
niem króla jf-gom.:i punctonc mu było. Takie i pogłowciyioą iydowie srendowali. Parochia Wyssenska. 

Warhelie 'l. śl. Abram Kikac.^ Jabłoński, włók ślach. I. 
Tenże / labłoni Blskupkow, z '\ w), śl. 
Teii;!e z Jabłoni Rikaczów, mórg. 7. 

SI. Wawrzyniec ol, Marcina x cześnikaini, wl. śl. .">. ' 

Ten^c 7. wl. 2'i śl. 

Tenże /. 'ześnikami swemi, z wl. śl. 'S. 

Tenżi; śi. \Va"T/.rnii;i' / iKitir lirata sweyo Filipa z WarchoiiOW 

Wlelgrch, xo 4 wlok śl. 

Iteni 7. izijśi i Toinasi^cwskiLj, /. ii mor^jów. 

-Śl. Mirhal ol. Sz^■/l;^,n^;^■>, /.W «•!. śl, 

Itcm -/. tv(;śi'i Wi-jckowikici i innych, 7. włók 5 śl. 

Ilcm Oli Stanisława Janiic, ,: 1 wl., rnor^'. 20. 

lti'in 7 ■.V(;śt'i R/( jiniiiy, /, i mori<. 

lti:in 7 iV(;ś';i Slarli>ł;ivv;i D/iLrinru:j{<), / 2 włók Śl. 

Itoin ud liiimnnka, /. \Z riiiirs;<iw. 

Summa; wl. śl. '27, luor:^. 10';. 

KOStry Lithwa, śl. Sta ii sław Nos.-k Kostro, y. ' , t Yi wł. osiadi., 
od OŁ^rof). roi. -i. 1) Dlii iansi, jcdirnia mi;j<ta aU .<;;lasMn)y t-;Kn wykjiu w doslowtićm 
ntimieniu. tylko .l.ij luy wy^iji; .Imydi 'tatystycinycU .Skrńce.iia doiycu obo- 
jętnych 5l4" np. Mini*"' wy'.i'u ..■'Vii prBiMl«>,t AndiJuja", uiyw.imy olim (nie- 
gdy) Amli^ja, lami^nt „i Weśniliami *w.;mi"— lylko i ,:7>;śnikami. i inne. t. MfiO DISTH. UmLSCEX. 41 (Kostry Lithwa), Iiem / dóbr Wyssnnek Rusi, i 'ti wi. usiadł., 

ogród, roi, 1. 

SI. Ludymila, wduwa, ol. .liiri;icgo Koslra, z "i osiadł. 

Iłem z diibr Wyszonek Klinkowa. x 'i* osiadł., ogr. roi. 1. 

Śl. Jurgi ol. Ailuma RilioUha, / 1 'i wł. Si. i z mor^. f>. 

SI, Matis 61. Roslana. z dóbr swycli i brata s*'ego Jana, z 3 

włok śl. 

Si. Jan ol. Szczęsnego, z '2 włók śl. 

Si. Stanisław Kostro z dóbr KostrÓW Borowki i Litwy, z ['I, 

wl. ślacli. 

Śl. Marcin ol. Łukas/.a, z 1 ' ■ wł. śl. 

St. Jan ol. Macieja, z I '/■ wł. śl. 

Sututna wl. osiadł. 2, śl. IO''i, mnrg, I'2'ł. 
ZalieSZJe Stare, śl. Micliał ol. Stanisława, z włóki śl. 4 i z niorg. 20. 

ol. Balta^er ol. Jakótia, z 5 wińk śl. i /. t" inorg. które trzyma 

w Priezyskach, od brata swego Troiana. 

Śl. Mari-in ol. Andrzt-Ja, / ł-;feśnikaini, /. 7 wl. śl. 

Śl. Jan s. Wojcici ha z Wypychów WySOnek, od śl. Troiana Za- 
leskiego, z ':i wl. śl. 

Summa; wl. śl. 17','i. 
WySSonki KoŚcielnB, sl. Mateusz Picrzcliala Wysscnsltl i Jakob War- 

hel, z 4 wiók śl. i z inorg. '27'/s. 

Pogorzalo wł. S, mórg. 24. 

Ur, Andrzej Jalbr/yg \Vys^ensky, pisarz zamkowy brartski, 

imieniem śl. Wyscńskich, ud 3 ko! mlyńskii.li. . 
Summa; wł. śl. 4, mórg. 27'/t. 
Wyssonki Rusz. sl. JakOb olim Mateusza Wojia Pioirossa, z ' i 

wl. tisiddi. 

Ze wsi KllmkOWa, od ogród. ro). 1. 

Stimma; włók usiadł, "it. 
Nagorki, śl. Cłiristof Nagorka, od siibie i braoi swyfh Walentego 

i Warta«a, z 'i włók śl. 

Si. Micttal Natrorka, z I wl. śl. 

Summa; wlok śl. 3. 
Kostry Podsędkowictha, śl. Jati dlim Tomka WarhcI, z 3 włók śl., 

ogrodn. 1 z ogrodem. 

Śl. Marcin Kontro z dół>r KostróW, LiubowiCZa, ByzIOW. z 4 

wl. filacli. 

fil. Szczęsny Kostro, z 1 wl. pogorzal^j. odpuszczono. V PALAT PODLACHIAE. (Kostry Podsedkowiętha). śl. Pioir Kosiro GorsW z \*U wL H. 

SI, Mateui^;^ Kosiro, imieniem ojca swtgo Balteiera, Z *'• wL 
osiadł-, of^rodo. roi. 3. 

Summa; irl. Si. 10. 
Włosty, sl. Grzegorz Wywiasz Wlost. z 'i« wl. śl. 
Śl. Jan Zelirowski Włost, i "t wl. śl. 
Summa: wl. śl. I, 

Połaile Kostry, =1. Wawrzyniec ol. Mikołaja, z 7 wWk śl. 

Wyesonk! Wypychy, sl. Gabriel Zcdioic, > I'/, w). «I. i x mórg. 
Śl. Jantirti Salornonc/ykowi, po^orzaU 1 «■!.. morp. 13 śl^ 
Sl. Wacław Nagurka, imieniem śl. Zofifj, wdowa po Cristofic 
Wyssenskim, x drtbr Wyssonek, Wypyrhi^w i Sepietowa, zmt 
Osiadł. [, oijrud. roi. 4. 

2 Gierallhow, i V. ^1.. ogród. roi. I. 

Sl. Wojciecli Wypycli Vy szeoski, z dół i Wypychów i Poselic^i 

7. a włók śl. i z mórg. l"i. 

Sl. Haltczer Zallcski, z ',« wł. i mórg. 3 śl. 

Sl. Piotr ol. Troiana, z I wł. «1. 

Summa: wł. śl. flVi. 
Woycziechi. sl. Bcrnatłi Rzepny, / 2 wl. śl. 

Sl. Symati ol. Jana, z I włóki śl. 

Item z Zochow Nowej wsi, z l'/i wł. i / 5 mórg. 
Sintimii: wl. 61. 4, mórg. 20. 
Wypychy Poselie, sl jau Wojtieilinw syu, z mórg. 14. 
Rzepne, il Stanisław &. Matisów i Abram ol. Janów, z 3 włók 41,^ 
Wyssonk) RuB, Wylłny, śl. Seheslyan RidzEwski, arendarz synOw 

Mikołaja BeldnwskieKO, ^ l'.'.-f-V. wl. osiadł., ocrodn. bel 

roli 4. 

Parochia Domanowska. KrasoWO Częstki, ^I. I-man, oł. Bt-mata Craszowsl^iego, z 1 w^ślS 
Śl. Andrzej Craszowstii. komor, ziemski z dóbr swoich Kraszo-] 
wa Wielkow, z 3 włók sl.. młyn doroczny. 
Sl Mathisz s. Tomaszów Kraszewski i od fil. Marcina ol. Pi< 
tra, z (I włók śl. 
fil.Janolim Mniisa i Andrzej Skłodo oł. Mikołaja, z-iwi, śl.^ 
śl Crislot Costro z dćbr Craszowa Cz<;stków, Ptekiełków 
z .'i wl. śl. r. 1580 D1STK. BlłiLSCEN -)! (KrasOMO), $1- Cristnf Crisiowski imieniem Jana nlim Wojciecha, 

z 1 włók śl. 

Summa; wl. śl, 13. 
Łapienie Grochi, ^l. Jan ni JurgieKO Łopieński, z3 wl., mor. li'śl. 

Si, Stanisław ni, Marcina i Jaci, Piotr ol. Pawia, z S wt, śl. 

Śl. Mikołaj ol. Jakoba, 7. 8 wL 41. i z mórg. 19. 

Si. Wojciech ol, Stanisława 2'/,, Ttem woiny zJuin, Wojciech Ło- 

pienski od śl. Jana Barana, z Ti wt. śl. 

Śl. Woj'ciech. woiny ziemski, t 10 wl. ś!. 
Summa; wl. śl. 27. mor^. 19. 
SMudy Przirusiy. śl. Jan ol. Stanisława, z «l. 1. 
KobOSkl Siodmaki, śl. Stanisław olim Jana, z cześnikanii swemi, 

/ w I, śl. 5. , 

Crasowo Rlbaithy. śl. Jan Wierzbowski imieniem żony swćjZofiej, 

£ 1 wl. osiadł., ogród, roi. 2. 
CraSSOWO Wielgie, śl. Ciistołs. ol.Szcz>;snego Kosiro, z 2't wl. śl. 

Si. Jakob Crassowski ol. Walenteso, z 3 wtfik śl. 

hem z Zocliów, z 'h wl, śl. 

Iłem od Mikołaja Hzepnego, z inorg. O 

Si, 1'iotr. ol. Wawrzyńca Kostro, z 1 wl. śl. 

SL Wicczlaw ol, Jana Crasowskiei^o, z 3'/ł wł. śl. 

Si. Jan ol. Mroczka Crasowskieąo. 2 S',i wł. śl. 
Summa: wl, śl. 15, inorg. 8. 
ThDl(OWJSt(0, jmp. starosta tykocki a 'i, wl. osiadł., z li ogr. roi, 

Item z 2 wł. osiadł, i z 3 wl. śl., ogród. roi. 3. 
TłOCzewo PrOSSanlCB, śl. Serafin ol. Jucifiego Cruszewaki z ddbr 

swoich i Oli |), Stanisława Korzeniowskiogo, z 11) wl. śl. 
Piekuthy Vrbany Stariiwies, śl. Stanisław ol. Jana, zwl. śl. \'U. 
Piekuthy, sl. Siamslaw i>l. Macieja, z morg. H. 

SI. Serafin Pitkuth, z 22 morg. śl 

Sl. Grzegorz Piekiith i od braci swych Macieja i Jana, z 14 

morg. śl, 

SI. Jan oi. Bartosza, z włók śl. I i morg. 5. 

TenJe od brata Baliezera, z wl. śl. 1, z morg. -i. 
Summa, wł. (j, morg, ń. 
Zochł. śl. Mikotaj s. Macił.juw, z czeSnikami, Marcinem Korduli. 

Wojciechem Abramowicz, Wojciechem Pawłowicz, z 5 wl. śl. 

Tenic Mikołaj, z 1 wł. śl. i z morg. 5, 
Summa: wł. 6 morg. a. t-AUT PODLACHIAE. Piekuthy Vrbany, til. Stani&lawol.Grzegoiia, i2 wl. śI. i zmor. :*fl. 
Prosanka Baranki. ^1. Wojciech Bcmalowicz i Stanisław Wojcicc 

wiiLi, z 8 w!, śl. 

Tenże Wojcieth od siebie i od Wojciecha Tnesczka z Marko 

WiilU, z w), śl. 1 i j; mórg. 2. 
Prosanka Antigua, ślacbetny Christoph olim Stanisława, x 6 wl.il, 

i i niorg, 6. 
MarkoWO Wolla, śl. Stanisław ol. Mikołaja, z 8 wł. śl. 
OomanoWO, &l 1'iotr Uomanouski, / I uł. osiadł., ogr. roł. I. 

Si. Jan Olięehi z dćbr małżonki swćj £l. Jadwigi, i: IV* wł,&1 

Ten*e z ' » włóki ślach. 

Si. Jan Źebrowslti, z 1 wl. śl. 

,Ś1. Pawcl Dumanowski £ bratem swym Bernatem, sya ol. Sta- 
nisława, f. włók osiadł. 1, ogród roi. 3. 

St. Stanisław ol. Andrzeja Domanowsiiiego, z wl. śl. I. 
Siituma: wł. 4l. 3, tiiorg. 22''t, włok osiadł. 2. 
Markonro. topienie, Brzoski, śl. Agnieszka ol. Gąsiorów skiego od 

sicliii; i syna swego MacicjaMarkowsIiiego, z '/s wlókiosiadi 

/ Markowa, a z Łopienia Vi osiadł,, z Brzózek z ogrud. 
Pioiraskł, śl. Stanisław ol. Macieja, z 6"i w), śl. 
Rzepki, śt. Bernal Riipiiy, z 1 wl. ii. i i 5 mórg. 

Si. Kaltxty R/epny, z I wł. śl. 

Si. Paweł i Ballacłi ol. Łukasza, z 35 mórg. śl, 

Si. Jan Wojno, komor. ziem. bielski, z '/| wł. osiadł. 
Summa wt. śl. H, osiadł. ' t- 
Skłody, śl, Miiizcs;! Sklodo od ojia iwcgo Marcina, z 5 wl, śl, 

Ur. p. Tomasz Owaiany, z 1 wł. osiadł. 
Mień, śl. Mikołaj Łjczko z Kalintiwcza, ?. 4 wł. osiadł., z 8 

oi>rodn. rolnych. i Parochia Dąbrowska. Woyny, śI. Miiliał Stnlioi sługa śl. Wojciecha Szuby Woyna z 
wł. u&iadl., ogiotl. roi. 7. 
Śl. Wawrzyniec, ol. Kostana, i 'i, wł. śl. 
Itero śl. Malisz Warhel z wiana żony swćj. z V. wł. ś|. 
Si. Jakób Gierallli imieniem śl. Jurgiego i Jana ol. Jakóbaj 
z 5 wl. śl. 
Item od tcgoi Jana z ogiod. roi. 1. DISTH. BlEl-SCEN. 9S (Woyny). śl. Jurgi 1'iotrasi Woyno, z ilóbr swych Woynów i z Izde- 

bnika i Dąbrówki z I włóki osiadłej, z ogród. 4. 

Si. Jakóli ol. Mikołaja i Marcin ol. Andrzeja, ł 2 wl. śl. 

Si. Wojtiefh oi, Jiirgie.ąo, z 1'/) wl. śl. i z mórg. 3. 
Woyny Oąbruwka, ^1. Stanisław Woyno ol. Jilkóba i synowiec jego 

śl. Gr/.e^orz ol. Matisa, z 5 w(. śl. 

Si. Jan Skwarek ul. Stanisława, podk. bielskiego, z włók osiadł. 

1'.., z 2 w), śl. 

Item lenże z Kruszewa z kobylienskićj parafiej z 'n wl, śl. 

I z mórg. I. 

Si. Jan i Matis ol. Jana Woyna z l'/i wl. śl. i z mórg. 3. 

Si, Tomasz Kosik Woyno I od brata swego Pawia z 2 wl.śl. 

llein lenie z 2 ogród, roi, 

Si. Marcia Kosik Woyno. z ';, wł. śl, 

Si. Jakób Gieralth imieniem śl. Stanisława Skwarka, z 3 wł. 

o§iadl., i ogrodn. 1". 

Śl. Wojciech ol. Jana Woyna Pioirasza, z I wł. śl, 

Śl. Jakób Woyno Piotrasz od siebie i wdowy Roslanowej, 

z 4 wl. śl. 

Sumina: włók osiadł, 3Vii ^1- 13. niorg, l4'/i- 
Sthawiereye, Sl Gabryel s. Stanisława Noska Koslra, dzieriawca, 

z i'', wł. śl, 

Sl. Andrzej Rosko, z 2"i wl. śl. 

Si. Stanisław Sr?.ediiicki z oprawy żony swijj, z Vi wl. śl. 

Śl. Jan ol. Macieja, z l'/j wł. śl. 

Summa: wl. śl. 6. 
Woyny Pogorzel, śl. Jan Woyno koinom. ziemski, z dóbr swoich 

Woynow Pogorzel, PJeCZkÓW i Starfj Wsi, z wl. osiadł. 1. 

Sl. Piotr Woyno Zagroba z wl. osiadł. 1, z2 ogrodn. roi. Item 

Z 1 wl. śl, hem 7. mórg. 10, 

Śl. Erazmy ol. Rosłana Woyno, z '» wł. osiadł., ogrodn. I. 

Sl. Małgorzata wdowa Zygmunta z dóbr swoich i syna swego 

Jana. z 3 wł. śl. 

Sl. Piotr ol. Piotra Woyny, z 2 wl. śl, 

Śl. Ewa Phalkowska, żona śl. Jakóha Pbalkowskicgo, z Vi 

wl, osiadł. 

Śl Klimuntb ol. Jakóba Woyno, z wl. ś! 1, 

Śl, Stanisław Okulisik i Andrzej Nogalczik Woynowie, z wł. śl. 
Summa: wlól; osiadł. :<, śl. 8. mórg. 10. r. i« Włosty Olssanks. ±1. SunUliw ol Mikołaja, z 7 wl ti. t x mor 20. 

1'enf.t Stanisław od ii. Marcina Wilka Ditbromfciego, t 3 wl<ifc 

śl. i z mórg. 10. 

Summa: nł. 6.1. 11. 
Brzoski, śl Jakób Gicraith imieniem i\. Fridrycha Br^oslu. z I wl." 

osLidł., t 2 oeroJn. rol- 

Sl. Kasper Brtoska £ ' » <vł. osiadł., x Ofcroda. 2 

Item od Michała brata z ', wł osiad., z !^ o^od roi. 

lurm tcn*e od braia sweg<> Przcciława, z 2 nł. śl. 

Si. Jakob Brzoska i Walraty Tworek, z 2 włók śł. 

Śl. Wawrzyniec ol. Maiisa Brzoska z t wl. osiadł . t ogrodr 

1 roln. 

S\. Matis oł. Stanisława Brzoska, z '■ wł. 06i«lł., x t ogrody 
dl Wawrzyniec ol. Bartosza Brzoska, z '/■ wł osiadł., X i 

Somma: w), osiadł. \. śl. I. 
Woyny Krolie. a. Jak^b Gieralt, imtenit^m śl JAdama Woy»« 

2 ń włok śł. 
Mysłkl. sl. Jan My^lkowskiol Matisa i bracia jego, a 19 ffl6k ń{ 

i T mor;.:. 14, 
SepiftthowD Wa*rzlnC2e. £t. Jaooł.MAtisaSzptctowski, z I wł. osia 

i z 3 ufirodii. roi. 

Si. Jadani Cłierubin D.ibrowski, przez przyjaciela swego Jana" 

Olicczkiego, z 5 wl, i\. 

Sł. J4xef oł. Jakóba. z synowcem swym Pioircm ol. Jakót>a, 

z 5 w)<^k &I, 

Si. W3M'r£yfitr<: ol. Abraina Sepietiwskicgo z 25 mor^. sl, 

Si Cristoph ttl. Troiani Sepietowskici(Oi ' braćmi, Z 4 wł. iĄ 
Summa: włok tl. 1% mórg.*, £5, osiadł. I. 
Gieraithy Antigua. 4ł.j3n«.WłlentegoSlteddew$kiego, z 7 włólc śl^ 

I ' mori;. ii*. 
Gieraltliy Nav8. al. Jakab Gieralt z <JVt4-Vi wl. «ł. 

i <-...'. / 2 «i, st. 
Snednicil Pawłuwif tli *. ^1. Jan Sticd^ik Gicrałt imieniem śl. Ma-_ 

tisa Srzcdtiickieico Czaykt i Siynaaa Mursza t włdfc 9. 
Snednicia MsMkowifth'!. śl. Simon s. Grzegorzów SredniczłcI 

Połaiie Siwiene. *-\. Alekunder PoUski, z 7 włók śl. Itcn ii. Matis Pałatki, miernik, z 
roln. 2. '■* wl. osiMlł., X ogrodoj r. ISao D15TK. BILL^EN. ^^^H 97 

(Połazie Szwierze). tenże &]. Matis Polaski, z 3 wtok śl. 

Si. Jan Woyno, komor, ziem, bielski, z 'I, osiadł., z ogrodn. 

roln. 1. 
Oołęgi, śl. Jurg! Dol(;;^a, z czt;śnikami swemi, z 30 wt. śl. 
Srzednlcza Jakubowietha. śl. Matis ol. Kati-ttego SrednickicKo ^ 6'/> 

wl. śl, i z mórg. 5. 
Moczydły Sthankowięlha, śl. Andrncj, ol. Marcina Moczydło, z 5 

wl. ślach. 
Pliewkł, śl. Scbcslyan Mjslek, Kazimier Pliewka, z 7'/, wl. ś!, 
Szepiethowo Podiiesne, śl. Briko^y ol. Mikołaja i Symonol.Hiero- 

iiiiiia, / w!, śl, 1 1 ';.. 
Szepiethowo Janowka, śl. Moizesz z bratem Wi^czslawcm Sepie- 

lowscy, z 4 wl. osiadt. i z ogrodn, 9. 

Parochia Jabłońska. 

Jabłonią MarkOWlęta, śl. Stanisław Jabłoński Rogaty z 'I, w\. osiadł., 

7. 2 ogroJn. roi, 

hem Senborow z |0 raorg, śl. 
Jabłonią JankoWCZe, śl. Mikołaj ol. Pawła z cześnikami, z 4- wl. śl- 

Si. Micliał ol. Mikołaja i Szczepan ol. Mikołaja z cześnikami 

swemi, z ^i/j-h'/. wl. śl. i z mórg. 6. 

Śl. Jan. ol. Biernata z JankOWCZOW KOCZmłerOW i Slanislaw 

Jozwow syn, 2 5 wl. sl., a z I wl. z arendy Jablony Kościelnej. 
Summa: włók Sl, 14, mórg 28Vł. 
SIIWOWO, śl. Pioir s. śl. Jozwa Sliwowskicgo, z 5''i w), śl. 

Item li-riie Pimr i Ma^^rej ol. Jana, z I 'I, wł. śł. 

Śl. Wojciecli Warcbel, imieniccii śl, Jana ol. Andrzeja Sliwow- 

sliiego, X 3*/i wl- śl. 

J^l. Adam Sliwowski oł. Jozwa, z I wł, śl. 

Śl. Marcin s. Stanisławów, z I wl, sł. 
Summa: wl. śl. U'/,, mórg. 23»/f 
Jabłonią Dąbrowa, śi. Matys oł. Szczepana Jabłoński, od siebie i bra- 
ta swe^o Pawia, z 5 wł. śl. 

Sl. Jadam Sliwowski, z 1 wł. śl. i z mórg. 5. 

hem do tćjie cK^Sci Adamowćj, Tomasz Rządcza, z niorg. 2V». 
Summa: wl. śl. 6'/.. 

Śl, Pawłowi ol. Jrjzwa, pogorzalo '!* wł. śl. 

ŻlAdli dłifjr*. Ton). NV11. 7 PALAT. PODLACHIAE. Pr0S«anka, ^1. Mikołaj ol. Jabóba i drugi ol. Pawła, z 3'^ wl. 
labłonia Dąbki, »!. Dobek ol. Bernata, Z I wt. ś],, a z kupna Dorna 

ralowiiiny i Grzegorzowizny. z mórg. 3. 

Si. Jakób Malik Jabłoński, z 3 wl. śl., a z kupna Zebrowiznj 

z mórg. 7. 

Si. Tomasz Kikolski. z S wl. śl. 

Siunina: wl. śl. 9, mórg. 10. 
Moczydły Pustelniki, śl. Jfin ol. Bartossa, z 5 wl, £1. 

Jabłonią ZebrOWizna, ^1. Baluzer Jabłoński, z 4 w), śl., moi^ 
Osinki, śl. Jan Osinka, woźny ziemski, z 1 wl. śl. 

Iłem Samszonow, z '/» wł. śl. 

Si. Hanna żona Janowa, z ';% wł. śl. 

Summa: wl. śl. 2. 

V8SenSkie, śl. Jan Vszenski ul. Macieja, z półtrzccia wł. ś\, i ■/«] 
i z mórg. 3. 

Summa: wl. śl. 2Vi. mórg, lOVi. 
Jabłonią Kosczielna, śl. Jozeph ol Piolra Jabłoński, z 5 wł. i\^ 
z iiiorg. 5. 

$1. Joseph ol, Klimontha Rzaczcza, z I wł. śl. 
Si. Stanisław Wspala, z 3 wł. śl. 
Si. Kazimier Rlkac/, x '/% wl. śl. 

Summa: wl. śl. 9, mórg. 30. 

Jabłonią Piotrowcze, śl. Jnkób Siawierej, z % wł. śl. 

Śl. Slanialaw Kostro, z 1 wł. osiadł., z 2 ogrodn. roi., od 
na ogrodzie, 

Ten^c Stanisław Kostro imieniem Stanisława Moczydła, z 
wł, śl. i 7. mórg. 22. 

Si, Katerzyna ol. Jurgiego Kosira, z '/i wł. śl. 
Summa: wl. śl, 3, mórg, 22. 

Jabłonią Rikacze, ^1. Salomon Rikacz i Kazimier Rikacz 3 wl. śl, 
i z 14'/, mórg. 

Wspały, śl. Stanisław s. Pawłów Wspala, z 5 wl. śl. 
Samsony, śl. Paweł ol. Harasima. z 4 wł, śl. i z mórg. 3. 
Zarzecikie Biernattlki, śl. Sebestyan Jabłoński, woiny ziemslci.l 

imieniem śl. Stanisława i Mikołaja Zarzeckicti,z '/» w!, osiadł..] 

ogrodn. roi. '2. 

kem ZarzeczkichBiernatkow, z 1 wł. osiadł., ogrodn. roi. 2. t tS8o DISTK. B1ELSCEN. 99 iZarzeczkte, Biernathki), item z Jabłoni Dąbrowy, Zgnitej, z 'I* wl. 

osiadf., z ogrodn. rolii. 2. Z Jabłoni Kościelnej, z ogrodn. 

ro!n. 2. Śl. Sebestyanowi woź. ziem., pogorzala 1 wJ. mórg. 3 
Summa: wł, osiadł. 2. 
Senbory Jakubowiętha, śl. Stanisław syn Maciejów, z 4 ulók ś). 

i z iiiorg. 10. 
Senbory Włodki, śl, Jakdl) Gieralt, imieDiem bratn swego Marcina 

Gieraita, z 3 wl. śl. 

Uem od Michała Senbora, z Vi wl. ii. 
Senbory Andrzejewietha, śi. Yielislaw ol. Stanisława, z mórg. 20. 

i^L Matis Sokol od śl. Jana, Bartosa, Andrzeja, synów Maciejo- 

wycli, z I w!, śl. 
Kikulskie. śl. Tomasz Kikolski, z 'i wl. &\. i z mórg. 3. 
BiSkupki. śl. Kazimier Rikacz, z 7t wt. śl. 

Parochia Kulieska. Choiane Pieczki, śl. Marcin oI. Midiała Cboienski, z 5 wl. śl. 

i z mórg. 15. 

Item śl. Więcław Kulesza, woźny, od śl. Matisa Zolny, z I wl. śl. 

i z mor{{, 8. 

Summa: wł. al, 6, morg. 23. 
Wroblle, Sl, Moj/es ol. Micliala Wróblewski! Mikołaj brat jego z WrO- 

tilow Choliewów i « Brzózek, to jest z2''i wt. śl.az Wroblów 

Cholewów, 7. wł, 4. 

Si. Stanisław ol. Matisa Gołasz,od śl, Mateusza ol. Wojciecha 
Golasya, z 13 morg. 

Ś\. Stanisław ol. Stanisława Bucziński, z morg. 20. 
Śl. Maiis ol. Wojciecha, z l',t wl. śl, i z morg. 6. 
Si. Jozeph ol. Jana Wróblewski z 2 wl. SI. i z morg. fl. 
Summa: wł. śl. 11, morg. [7. 

GołasJe Moscziska, śl. Walenty ol. Pawła Gołasia z '/i wl. osiadł., 

ogrodn. roi. 4. 

Si. Andrzej z 5 wl. śl,, a z D^bu Gołasiów, z ogrodn. 2. 

Si. Niemiera ol. Jakóba, z 6Vi wł. śl, 

Si. Jakob ol. Szczepana z 5 wł. śl. 

Summa: włók Śl. 16V,, osiadł. '.'.. 
Gołasie Gorki, śl. Stanisław ol. Matisa Golasz Górka, z 10 wl. śl. lOO FALfcT. PODLACHIAE. t tjBo fiołasie PusSCZa i Wolla. śI. Stanisław ol. Madsa Gołasz z dóbr swo- 

icli Staskowiąt i PukropÓW, z Woli i z Puszczi z 19 wt, ^I. 
Gołasie Dąb, tenże Stanisław Golas Górka, z 1'/) wł. i z mor^. 

10 ślach. 
Grodzkie, śl. Mikołaj ol, Stanisława i Stanisław ol. Macieja Grodzcy, 

z llS w!, śl. 

ŚI. Walenty ol. Michała Grodzki, z 1 5 'li wl. śl. 

Tenże z części Szczepanowskićj, z S wl. śl. 

Śl. Walenty ol, Michała, z czijści młyna swego. 

Śl, Jan ol. Staniiiława Korabczik, z tiilyna. 
Summa: wi. śl. Hfl'/i, 
Choyane Sthankowictha, śl, Jan Choienski ol. Marcina, z 5 wl.śl. 

Z Hornt Choyan starej wsi, z mórg. lfi'/i. 

Od Szczęsnego ol. Andrzeja, z mórg. 10. 

hem od Wojciecha Szczepanowiez, z mórg. 6. 

Ś1. Andrzej ol, Franciszka Choienski, z I wł. Śl. 

Kasper Craszowski imieniem śl Jana ol. Jozwa i od Marcina 

Sowy, z I", wl. Si. 
Gołasie Dąb. śł, Matys s. śl. Bartosa z Moszczik, imieniem ś). Jo- 
zwa ol. Michała, a 4'i wł. śl, 

Tenic śl. Matys Golasz od ojca swego z V. wł. osiadł, i I 

ogród, roln.p a z Mosc/ik Gołasiów, z ł wl, śl. 

Si. Matis ol, Roslana Kulesza z Byków, imieniem śl. Jana i Ma- 

tisa ol. Jozwa Guniow, z I wl, śl. 

Summa: wl. SI. 6'/s, wl, osiadł. Vi. 
Kuilesse Wykno Antiqua. śl. Michał oł. Jana Zagrobik Kuliesza 

z 10 „I. śl. 
Kuliesza Biki, sl. Mati'i ol. Roslana z 8 wl. śl. 

ltt;m Andrzej syn Jaknhow, z '/t wł. śl. 
Kuliese PodaWCZe i Podlipne. śl.WięczsIaw Kuliesza, woźny ziem- 
ski, z 1 I wł. śl. 
Kullesze Rokitnicza i Cziarnowo. śl. Jan Kuliesza ol. Michała, 

/ 19 wł. -,1. 
Kuilesse MaCZkOwlĘtha, śl Matys s, Marcinów Kuliesza, z H> 

wł. śłacb. 

Ittin Andrzej syn Jaknhow, z I wł. śl. 

Kuliesso Lithwa Bogdanowtętlia, śl. Calixti s, ol. Piotra Kuliesjy, 
z 9 wŁ śl. 
Andrzej syn Jakubowy, z '!, śl. ». tiflo DISTK. BIELSCEM. lor Kalinowo Troianki. śl. Wit oI. Jana z Kaliaowa, z 5 w)dk Si. 
i z 1 4 mórg. 

Tenie od woźnego z Mikosów, z 7i wł. 
Si. Leoart ol. Wojcieclia Kalinowski, z 1 wł. śl. 
Summa: wł. śl. 6'/i, morr^, 14. 
ChOianO Boruthy, §1. Sczesny ol. Mikołaja i stryj jego Szymek, z 2 
wl, śl. i z IV) mórg, 

Si. Caaper Crasowski, imieniem śl. Jana o!. Jozwa Choienskie- 
go pasierl^a swego i od Marcina Sowy z póltoru ćwiartek śl. 
Śl. Jan ol. Pclri, z mórg. 10. 

Summa: wl. ^, 2, mórg. 22Vi, 
Choiane Pawłowiętha, śl. Mikołaj ol. Jadama, śl. Stanisław Choień- 

ski, imieniem śi. Jana ol. Wawrzyńca, z 7 wł, śl. 
Choiane Sierocziętha Stańki, śl. Marcin ol.Jaoa Sierotha Choienski, 

z 2 wl. £1. 
Choiane Gorczany, śl. Jadam ol. Jadama Choienski, z 1'/* wl, śl, 
Si. Casper Crasi^owski od śl. Jana ol. Jozwa z Choianego i Mar- 
cina Sowy z ',1 śl. 

Summa: wl. śl. 2'/». 
Buczino z Mikosami, śl. Caluty ol. Michała Buczinski, z 4 włók śl. 
i z morg. 11, 

Si. Stanisław Choienski od ojca swego Jana i od cześnika 
swego Marcina Mikosa, z I wł, śl,, z morg, 12. 
Si, Brykcy ol. Piotra Buczinski, z '/. śl. 
Summa: wl. śl. 6'/j. 
Kurowo z Ciosnowem, śl. Bartosz ol, Mikolajaz2'/] wł. Śl, a z Ku- 
rowa z 'i wl. śl. 
Si. Calixti Buczinski, z '/i wt. śl. 
Śl. Stanisław Choienski od ojca swego Jana z '/i- 
Tenie od śl, .\dama Choienskiego z *, wl, śl. 
Summa: wł. śl. 4'/i- 
KulInowO Sulki, śl. Matysz ol, Marcina z 10'/, wl, śl. 
śl, Cristoph ol. Marcina, z 1 wl. fil. 
Summa; wł. śl. 1 1 '/,. Parochia Kobylańska. Kobylino Pienieelti, śl. Maiis Kobylenski z 2'/ł wl. «L 
S). Seraphin Kobylicnski, z2 '/< wl, Al. 101 PALAT. PODLACHIAB. r. 1^ (Kobylino PienieskO.ślJurgiStypulek od Marka Kobylieoskiego z 5 
wl, śl,, a z Piennieskowizajr, z I wł. śl. 

Z Garbowa. z I wl. śl. 

śl, Jan ol. Andr^teja Kobylieoskiego, z 4'/i wl. śl, 
Śl. Jan ol. Andrzeja Kobylienski, od śl. Stanisława s.Wojcie- 
chowego Liathka, z 8 wl. śl. 
Od młyna dorocznego, gr, 12. 
Si, Augustyn ol. Bartosa Kilianowic i zZofią ol. Adama, wdo- 
wą, z 2 wl. śl. 

Summa: włók śl. 287i. 
Crussewo, śl. Stanisław Crasowski z dobrsiostrzaaki sw^j śl, V5 

ny Janowny, z 5 wl, śl. 

Śl. Jakób Gąsowski od brata swego Pawia, z 3 włók. 
Summa; wl. śl, 8. 
KapiCze. śl. Stanisław Kapicza, z 10 w), śl. 

Śl, Łukasz Jasiewski, z I wl. osiadł, i l*/j wl, Śl. 
Summa: w!. śL ir/»-t-'/., osiadł. 1. 
Makowo, śl. Michał Makowski ol. Mateusza, z dóbr brata swegC 

stryjecznego Mikołaja, z 1 wl. śl. i z mórg. 4. 

Ks, Mikołaj Makowski, pleban Kobylicnski, z dóbr Makowaj 

z 1 wl. osiadł., z Kobylina z 1 xvł. osiadł., z Poświ^tnego, a z P|a^ 

skOW od ogrodu. I rnln., z młyna doroczn. 

hem z KlieszczeIrOW, z ogrodn. bez roli 3, a z Ciesymów z 

ogrodn. roi. 

Si, Jan Woyda u\. Wojcieclia Makowski, z wl. 4 i z morgj 

20 ślach. 

Si, Stanisław ol. Jurgiego Makowski, z 3 wl, śl i z 25 mórg. 

Summa: wl śl. 9, mórg. 19, wl. osiadł. 2. 

Sikory Piotrowiftha t Barthkowlęty. śl. A<lam Sikorski ol. Piotri 

i- Barthlczk i Pawłoic, z 2 wt. sl. 

hem teD2e od synowca Stanisława, / wl. li mórg. 12 sU 

Iiem śl. Jakób ol. Serafinu i Barlkowiąl, z 1 wl. i z mórg. 3 śl; 

Sl. Bartosz ol. Stanisława, z 2'ił wl. śl. i z mórg. 7'«, 

Śl. Raphał ol. Łukasza, z 20 morg. śl. 

Śl. Jakób ol. Wojciecha, z 2'/, wł. śl,., 

Summa: wł. śl. 10, inoi-g. I2'/i. 

Wnory Kuzetie Pisczathy, śl. Marcin Mąka, z 4','. wl. śl. 

Sl. Michał Plawacz Wnor, z 3 wl. osiadł, i 6 ogród. r is8o DISTR. BIELSCEN. 103 (Wnory Kuzelie PtSCZathy) Item z Wnorów z w), śl. 1, a z Piscza- 

tów z lv, w), śl., cii dali z I '/, kół nitynów doroczrtych. 

SI. Andrzej i Florian ol. Stanisława Meleła z 2 w!. śl.,ogrodn. 

1 roln. 

Item z Grodzliich, z '/i wl. śl. 

Si. Zyfimimt Wnorouski ol. Stanisława, z 2'', wł. śl. 

Si, Jan, Daniel Dąbrowsczyz3 wł. osiadł., od 7 ogrodu, roi. 
Summa: wl. śl. II, osiadł. S. 
Wnory Starawlesz, śl. Jal>ólj ol. Przeczka i od Legiqcziow z 9 wł. £i., 

młyn dorocz. 

Sł. Łukasz ol. Stanisławów Wnor imieniem śl. Mroczka ol. 

Wincentego Wnora z 2 wł. osiadł., z 2 ogrodu, roln. 
Summa: wl. śl. 9, wl. osiadł. 2. 
Wnori Wypycłli, śl. Mateusz ol. Jęgustina. Z 10 wł. śl. 
Borki, śl. Andrzej Lieszniewski. z 1 wł. śl. 

Śl. Mikołaj ol. Cziliora i od Stanisława stryja swego, z wł, śl. 1 

i z mórg, 4. 

Summa: wł. śl. 2, mórg. 4. 
Jfdrale, śl. Stanisław ol. Jana, z l>'«i wł. śl. 

Item 1. Kierzków, z '/s wl. śl. 

Tenie z Truskolasa, z Olszyny, z V» wł. śl. 

Si. Piotr s. Stanisławów Jędral, z !'/« wl śl. 
Włók śl. 5. 
Wnory Wandi, śl. Jorgi Sthypułck, imieniem brata swego Jozwa, 

z 2',', wl. sl. 

Si, Stanisław oł. Stanisława Wnor i od Cieśników swycłi Bra- 

cfiniewiąt, z 9", wl., mórg. 3';i SI- 
WI, śl. ll'/.-f V.. 
Czayki, *1. Marcin Ciiaykowsici, z cześnikami swemi, z 20 wl. śl. 
Franki OąbrOWSCzy, śl. Marcin Cznykowsii imieniem Jozwa Adamo- 
wego syna, i. 7 wl. śl 
Garbowo, Koziołki Kurzlny, ś], Micliał ol. Stanisława i Paweł Gosz 

z 2'/! wl. z tiioi'g. (ł i L drugich ti z Kurzin, a z Kozicłków 

z I wl. 

Śl. Stanisław ol. Marcina, z Vi wl. osiadł. 

Sl. Hieronim ul. Andrzeja, z 4 wł. śl. 

Summa: wł. śl. 8, mórg. 8. 
Kurzlny, śl. Łukasz Wnor imieniem śl. Mikołaja Kurziny, z 1 wt. śl. 

Item od śt. Jakól>a ol. Augustyna, z 4 wł £ł. 104 PALAT. PODLACHIAE. • łi«» Kropllnica Raczibory. śl. Jan ol. Marcina Gorki Kropiwnicki, z i',% 

wł. ślach. 

Si, Wawrzyniec, ul. Pawła, z 6'i, wł, śl. 
Siiinina: wl, śl. 9, iiiorg, 22"ii. 
Kropilnicza Gayki, śl Itartus^c Cayk, woźny ziem. bielski, z 9 wl. śl. 

i z moru, 2*1. 

Śl. Michał Makuw&ki, imieniem śl. Wawrzyńca ol. Stanisława 

Kropilnickiego Gayka, z 2 wl, śl. i z mórg. lO. 
Summa: wl. śl. 12. 
Kioski Młynowlęta, śl. Wojciech Jozwow syn, z 16 wł. śl. 
Garbowo Nova, śl, Mikołaj s. ślacheLnego Bartosza GarbawskiegdT 

z 8 wl. śl. 
Liesniewo, śl. Jan s. Stanisławów Liesntcwski, z 4\ł wł. śl. 

Item z Borków, z ' i wt. śl. 

Śl. Hieronim Kozielek, z 1"« wl. śl. 
Summa: wł. śl. 6'/i. 
Franki Piaski, Sl. Maciej ol. Szczepana, z 4Vł wł. Si. 
Kropilnicza Kiernoski. śl, Mikołaj ol. Jana Kropilnickiego, z 8 wl. śl. 

i z murg. 10, 

Sl. Wojciech Kropilnicki.ol.Jakóba, z l'k wl. śl. i z 5 morg. 
Summa: wl, śl. 10. 
Plazczathy PiotrOwcze.śl.Szczepan Juzysczik, woźny ziem. i Stani- 
sław Markowicz, z fi wl. śl, 
Garbowo Antiqua, śl. Bronisz Garbowski i od śl. Jana Po(>ie)a, 

z 5 wł, śl. 

Sl. ł.ukasz Wnor imieniem śl. Mikołaja Kurziny. z 2 wl, śl. 
Summa: wł. śl. 7. 
Sikory Pawłowiętha. śl. Paweł ol. Jakóba Sikora, z 25 niorg. śl. 

■'51. T(t'iias2 ol. Jana Sikora, z H) morg. śl. 
Summa: wl. śl. 2', t. 
Sikory Thomkowjftha, śl. Seraphin Sikora, miernik, z4 wł. śL, Z 10 

morg. śl, 
Slkorl Janowicttia, śl. Mikołaj ol. Wawrzyńca Zaleski Sikora, z 4 

wł. ślach, 
Zalieste Łabęczkie SI. Mikołaj ol. Wawrzyńca Zaleski, z 10 wl. śl. 
Sikori Woythkuwiętha, śl. Kaphał ol. Łukasza, z 4V, wl. śl. 
SikOrl Barthyczki. śl.Rapbal ol. Łukasza Sikorski, imieniem śl. Woj- 
ciecha v\. Marcina SiJtori, z 3 wl, śl. 

Od Stanisława Pogorzelskiego, z morg. 4'',. r. isBo MSTR. RIELSCEN. lOJ Pogonelgczy, s]. Sebestian ol. Michała, z 5 wł. Si. 

hem śl. Miclinl Makowski od śl. Ambroiego Pogorzelskiego o!, 

Helisssa, z 2 ul. śl. 

Summa: wl. śl. 7. 
Sthypulki, SwięcłlOWiętha i GiemzinO.śl. Jurgi s. Szczepanów Sty- 

pulkowslii, z lU wł. śl. 

Item z kupna Dzieraieniewizny, z 2 wł. śl. 
Kierzki. śl. Matis ol. Stanisława Kiersk, z ti',i-i-'4 wl. śl. 
Sthypulki Ssymany, śl.Jakób ol. Stanisława i Wojciech ol. Jana, z 3 

wl. śl. i z mórg. U. 

Śl, Mikołaj ol. Czibora, z mórg. 17. 
Moykt. Wołia, TruskoMas.śl. Sebestyan Moykowski, imieniem śK Sta- 
nisława i Jana synów Markowych, z 5 wł. śl. 

Iłem tenże od siebie, z 2'/ł wł. śl. 
Summa: wl. śl, 7"i. 

Parochia Sokołowska- Brussewo, śl. Stanisław Brusewski s. ol. Jakóba, z 3 wl. śl. i z nor^. 

10, item z '/, wl., item z młyna, item z mórg, 8. 

Si. Michał Plawac Wnor, od śl. WawYzyrtca i Macieja Brusew- 

skiego, z I wl, usiadł., od 1 ogrodn. roi n., młyn wietrzny. 

Si. Stanisliw ol. Jurgiego, z l'i+'/. i z mórg. 6. 

Si. Mikołaj Sokol, imieniem śl, Lenarta Brusewskiego, z 3 

wl. Ślacfa. 

Summa: wl. <l. 9, mórg. ' ■, wl. osiadł. I. 
Sokoły Rusi. śl. Filip Sokołowski, imieniem brata swego ks. Jakóba 

plebana sokołowskiego, z 1 wl. osiadł , z 8 ogrodn. roł. 

Tenże z 1 '), wl. osiadł., z ogrodn. 3. 

Z Klesczelow i LsskOWCZa, z I wl., z 3 ogrodn, bez roli, 

Śl, Frąc Sokołowski z dobrNieWodniczO, i z Wj'sockich od 

'.+ !■/,, z 3 ogrodn. 

hem z Bninów, Sokofów i Brusewa i Frank z 7* wl. i z 7 

ogrodn. 

Si. Zygmunt Sokołowski, z 1 wł. osiadł., z 4 ogrodn. roln. 

hem z '/. wł. śl. 

Summa: wl. śl. '/,, wł. osiadł. 3' i. 
Racilbori Nova, śl. Stanisław ol. Moyzesa Raczibor, z 1'/. wl- śl. fnfi PALAT, PODLACHrAE. (RaCZJbori Nova), H. Frącz ol. Łukasza z dóbr Kacziborov i Bztłzl- ' 

Bzewa, 2 8 wl. ś!. i z inorg. 4Vj. 

Iu:ii z Bninow, i( raorg, 12. 

Item z Kalęczyna, z 1 wl. 

Siimina: wł. śi. 10, mórg. 24. 
Drągi, sl. Ba!la?,cr ol. Pawl.i Drąg, z 8 wt. śl. 
JamiołkJ Swiethlik. śl. Jakób a. Matisow Jamiołka, z 4 wl. śl. 

Itein z Godziebow, z 2 wl. s!. i mórg. 20. 

Item z Idzkow, z 20 mórg. śl. 

Śl, Faweł Jamiołkowski, od ńl. JacTa ol. Stanisława, z 1 wl. 

i 10 mórg. śl. 

Summa: wl Si. 8, mórg. 20. 
Dworaki Słaskowiętha, śl. Walenty Dworak, z 3 wł. śl. i z 10 mórg. 

Tenże od brata swego Sebcstyana z Przezyskow, od ogrodu. 

I bez roli. 

.^1. Matis Bruszowbki i Matis Skwarek z I wł. śl. i z 7 mórg, 
Bvyny Antjqua, śl- Staaistaw ol. Szczepana Perka, z 3 wl. śl. 

SI. Salomon ol. Andrcae, z 3 wl, śt, 
Snkoly Rusz. śI. Mikołaj Sokół i brat jego Rapfaał, z 1 wł, osiadl.j 

i z 5 ogrodn, roi. 

Si. Waleryao ol. Is^ebestyana Sokół, x '/j wł, śl, 

Śl. Stanisław Jodko Sokot, z 7 wl. śl. i z inorg. 267». 

Si. Matit. ol. Bartosa, z I 7. wl. śl. 

Summa: wl, śl, 10 mórg. 4, osiadł. 1. 
Brusaewo, śl. Waleryan ol. Sebcstyana, z IV, wL śl, i z mórg, 5.1 

Śl, Lenart olim Piotra i hraeia jei-o Jurgi i Szczęsny, z 3] 

wł. ślad). 

Si. Mikołaj Sokołowski, imieniem śl. Floryana Brusewskiego, 

z I 'I, wt. śl. i z mórg. 5. 

Item z Sokołów Rusi, z I 'j, wl, śl. 

Si. Jurgi Domanowski, z dóbr lony swej śl. SiczĘsnej ol. Woj- 
ciecha, z 1 wl. i mor.?- ^8 śl, 

Śl. Mikola) ol, Stanitilawu i Michał ol. Zachariasza, z l'/|-f V« 

wt, śl, i I inorg, 25, item Micha) z 5 mórg, śl, 

Si. Matis ol. Jurgiego, x 1V» wl, śl. i z mórg. 5. 

Item ze spadku, z '/, śl. 

Summa: wl, śl. 14, morg. 5''i 
lamiOłki Piolhrowięlha, śl. Lenart ol, PiolraBrusewski.z 2 wl. śl, 

Śl. Uarlosz ol. Alcscgo, z cześnikami swemi, z 15 wt. śl. 1. is8o DISTR. BIELSCEN, Jamiołki Kliosy, śl. Paweł ol. Marcina Jamiolka, z7 wł. śl., a z Ko- 
walów Jamiołk, z 1 wl. śl. 

Krusewo Koziki, śl. Mikołaj ol, Stanisława z 1 1 wl. śl., a z Idzków, 
z I wł. śl. 

llem śl. Salomoa Crusewski, z 2'/ł+-'/t wK śl, 
.Summa: wl. śl. 14, mórg, 22Vi, 

Perki Antiqua et Nova, śl. Wojciech ol. Macieja z Perk Wypycliow, 

z 10 wL śl. 
Krusewo Antlqua Głąby, ^1. Stanisław ol. Stanisława Kruszewski, 

z 7 wl. śl. 

Si. Jan ol. Stanisława Kruszewski, z 5 wł. śl. i z morg. 2. 

Item śl. Cristoph Truskoliesny ol. Mikołaja z mórg. 8 il- 
Summa: wl. śl, 12, mórg. 10. 
Perki Mazowsze, -ś!. Lenarth ol, Jana Zdrod, z \ śl. 

Si. Maiis ol. Pawia Perka, z 9 wl. Śl. i z mórg. 3'/t. 

Summa: wl, śl. H, mórg. 26. 

IdzkI WyknO, śl. Matys s. Andrzejów Pseniczyn Z 5',ł wł, śl i z 9 

morRi^w. 
Truskolias Niwisko, śl. Mikołaj Truskoliesny, woźny ziem. bielski, 

z inorg, 24 śl. 

Tonie od cześników, z mOrg. 28. 

Item tenże woźny od śl. Jana i Sebeslyanaol. Michała, z 2'i 

wl. ślach. 

Summa: wl. śl. 4, mórg. 7. 
Phasscze, śl. Rafał Kalinowski, z 7". wl. śl. 

SI. Szczepan ol. Marcina Phasscza, z ■2''i wł. śl. 
Truskoliesne Liachi.śl. Crlstoph □!. Mikołaja Truskoliesny, z 8'''i 

wł. -ślach. 

Śl. Sebestyan ol. Lenarta Truskoliesny, .' 1 wł, Sl. 
Rz^CCZe, sl. Joscjjh ol. CIcmenta. z 2 wl. śl. i morg. '20. 

.Śl. Stanisław ol. Andrzeja Rzączcza, z 5 wl, śl. i z mórg. 10. 

Item z Bnynow z '/<• 

Summa: wł. śl. 8'.'i. 
Pęie Lienarthowizna, -śl. Lenart Pę^a, z 4 wl. śl, i z mórg. 22. 

Porosła, Głuctii, Grziwj i Kije. Kalęczłno, śl, Jakiib Poroski, z 6 

wł. Slach. 

Śl. Michał ol, Jurgiego, z 7'/i wł. śl. 
Itera tenże z Kali.czina, z '/» wł. śl. 
Summa: wl. śl. 8, PALAT. PODLACHLAK. I. tft> Nocki, śl. Stanisław ol. Szczepana Nosek, z 4 w\. i\. t z inorg; 10. 
RaczibOri Stharawies, śl. Stanisław ol. Pawia Raczibor, z 7 tri. ii. 

i z mórg. (i. 

Item z Nosków, z mórg, 2' t. 

SI. Jozef Rzączcza, z 7 morp. śl, 

Siiinma: wł. śl. 7'i, morg. '/i. 
Truskolias Olsyna. śl. Rafał ol. Jana Truskoliesny, z 3 wl. ii. bex 

ćwiartki. 

Śl, Stanisław ol. Marcina, Hieronim ol. Bartosa Truskoliesny. 

z 8'. wł. ś!. 

SI. Andrzej ol. Erazmrgo i Micbal ol. Piotra, z 2 wł. SI. i z 4 

morgów. 

Summa: w), śl. 13, morg. 1 1 Vł. 
Pikathy, ś1. Wojciecłi Zdrod, z ddbr żony sw<5j, z i wl. śl. 

.SI. Matis ol. Matisa Skwarek i Matis Bruszewski, z dtfbr swoiel 

i ton swoich, z 3 wł. i morg, 10 śl. 
JamiOłk) KowaIJa, śl. Jan s. Marcinów Jamiolka, z wl. śl. I i i nor- 

gów 12'/.. 

hem od Michała ol. Andrzeja, z morg. 10. 

hem śl. Jurgi Stypułek. z '> wl, śl. 

Summa: wl. ^I. 2, morg. 77t. 
Idlky MlyneWfkie, H- Marcin Zębrziczki i Stanisław Sliasa z 2V* 

wł, iiacłi, 

Si. Malis Skwarek, imieniem śl. Wojciecha, ol. Matisa Zebra, 

z V. *la<-'li- 
TrUSkoliaS Antjqua,śl. Matis ol. Stanisława, z 1 wł. śl. i z morg. 3Vt. 

Śl. Roch z Jaronimein stryjem swyoi, z I wł , morg. 2. 

Śl. Bartos i Andrzej ol. Sebestyana, z 3 wJ. śl. i morg. 6. 
Franki, śl. Wojciech ol. Mikołaja Franek, z I wl. śl, i z morg. 7. 
Porosła Woyalawy, śl. Wojciech Poroski z IP/i wl. śl. 

Parochia PJonska. 

0SZ6, śl. Jakób Gaszowaky, imieniem marki swćj śl. Ursuli, > S 
wl. ślacli. 

TenźS imieniem brata swego ^1. Mikołaja, z i wl. ii, 
Śl. Walenty ol. Mikołaja Skwarek, x 5 wł. 61. 
Item tenie z Płonki, z 7'/i wł. śl. 
Item z Roakow Bachów, z 1", wl. i młyna dorocz. ^M > kSs OrSTR. MELSCKN, lo^ (Qsze). śl. Matis ol. Adama Gaszowski. z 7','i wł, śl. 

śl. Matis ol. Matisa Skwarek, z 2": w!, śl. 

Oppiduin Waniewo et mllae ad illnd pertinente^. 

Śl. Filip Sokołowski, od jejm.ks.sJuckieJ, z imienia waniewskic- 
go, ze wsi generaliter wszytkich, z\. 237, gr. 3. 
Płonka Kościelna, ks, Abram Płoński, pleban z Poświątncgo, od 3 
ogrodn, ruin. 

Iłem 2 mórg 4, z Roskow Włodków, z 'li wl. śl. 
Si, Barlosz S. śl. Sebestyana.ol- Szczepana i imieDiem stryja 
swego śl. Grzegorza, z 6'/. wl, śl. 
Itcra tenże imieniem ojca i stryja z 2"i wl. śl. 
Tenie imieniem śl. Marcina ol. Walentego, z I wł. śl. 
Si. Jako*! Płoński, woiny ziemski, z 3 wl. Si. 
Si. Martin s. śl. Mi<'liala Płoński, z Ij wl. śl, 
Śl. Syraan ol. Grzej;orza, z 6V< wł, śl. 
Śl. Jan Płoński ol. Pioira, z 8 wł. śl. 

Śl. Anna Kortniszowa Piotrowa, wdowa z Płonki MaliskOM od 
siebie i od Matisa ol Stanisława, z ti wl. śl. 
Śl. Wojciech ol. Macieja Płoński, z T/i wl. śl. 
Summa wł. śl. 40'/j. 
Roski Pisczatłiy, sl. Bartos ol. Scbesiyana Płoński, imieniem stryja 

swego, Grzegorza z 3Vi wl. 
Lupianka Antigua, śl. Marcin ol, Macieja Werdzei Łupieneki, z a 
wl. slacłi. Tenie z kupna Jurkowi^ny. z 7t wł. śl, 
Śl, Katar/ina, wdowa ol. Mateusza Łuplcnskiego, od synów 
swych Jadama i Wojciecha, Z 4 wl. śl. 
Itera Andrzej ol. Mateusza, z l'/» wł. śl. 

Summa: wl. śl, y. 
Si. Stanisław ol. Stanisława, z Ti wl. śl. 
Si. Zygmunt Łupienski, z dóbr Łtipienki i Giemzyna, z 2 
w!. śl.Tcb. 

Si. Jan Łupienski, z 7 wl. śl. 
SI. Jakób ol. Stanisława, z 12 wl. 6l. 
Si, Stanisław Sokół z Jakubowicz, z "t wł. Si. i iiioig 2''i. 
Erazini ol. Stanisława, z I wł. śl. 

SI. ScbcslyaT Łupienski, z 2Vi wł. śl, i z 4 ogrodn. roi. 
Itetu Jakób ol. Marcina, i U wł. śl. lin LAT. PODŁACHIAE. (Lupianka Antlqua), item Marcin ol. Stanisława, z 2 wL śl. 

Summa: wl. śl, 34, mórg. I?'*. 
Zdrody Ptsczewo. śI. Matis ol. Stanisława, i 0','i-f \, wL śl. 
Łupianka Nova, śl, Michał s. Wojciechotv hupienski, z 6 wl. _il, 

i z iiiiirg, 20. 
Zdrody Antiqua, śl. Stanisław GaszowskiSlotnicz, zwł 6Vt, mor^. 10. 
Si. Jan ol. Serafina, z '/i wł. śl. 

Sitmma; wł, 51. 7, mórg. 10. 

Płonka Kozły, 41. Caspei Płoński, z 9 wl. śl. 

JałlloilOWU Kathy, śl. Marcin Czajkowski, z wl. 1 osiadł., i z 4 

wł, śłacłi. 
Roski Blenkt, sl. Franc Losz Roski. z 4 wł. śl. 

„ Oussietha, śl. Sebestyan ol. Augustyna Rosko, z \'U wł. śl. 

Itciii Jan i Sobiech Szurzy z Sączków, z 1 wl. 
Roski Ziemakt. śl. Stanisław ol. Marcina i Augustyno). Mikołaja Rosx-J 

kowie, z Ił wl. 51, i z niorg. IS. 

Tcnie Augustyn dal z Rosików CzfCZOnkOW, z 1 wl i], 

i z inorg. 7, 

SI. Szymon Kruszowski i Andrzej Nogaj z 1 wj, śl. i z 12 mórg. 
• Summa: wl. Sl 1", mórg, 7. 

Krzizewko Mydłki, śl, Wojciech -s. Szczepanów Krzizewski, z 8 

wł. ślach. 

al. Stanisław Jabłonowski imieniem Marcina ol. Urbana, z 2 

wł. ślach. 
Roskł Trojanki, Bienkl i Bachl. śl. Stanisław ol. Marcina Rosko, 

imieniem Stanisława i Sebestyana, z I'/, wl. śl, 

Sl, Marcin Slrumiło, Wojciech ol. Szczepana i Simon Crusew- 

ski, z I wł. śl. i z mórg. 20'/i. 

Summa: wl, śl. 3, mórg. 5V). 
Płonka Koiielkl, '^l. MiLli.nl f,upienski, z mórg. śl. 3. 
pOSki Wlodki z Pisczatami, śl. Idzi Rosko Krzizewski od śl. Stani- 
sława Wnuka, woźnego ziem., z 1 wl. śl. 
Jabłonowo Niedzialki, śl. Stanisław Jabłonowslci ol. Michała i Jakób 

P<;kawka z t> wł. śi. i z morg I I Vj. 

Si. Szczęsny ol. Wawrzyńca Jabłonowski, z 3 wł. śl. i z 9 

morgów. 

Summa: wł. śl. 9. morg. 20Vt. 
Roski WoczkI, śl. Idzi s. Wawrzyńców Rosko, z 10 wł, śl. 


Parochia Poswiączieńska. Brzozowo Chrczony, śl. Mikołaj ol. Pawia Brzozowski, z '/< osiadł. 

i Ł ugrodn. I roln. 

SI. Krystof Brzozowski, imieniem ojca swego Bartosa, z mórg. 

24 ila.-h. 

Si. Paweł ol. Matisa i Jan ol. Marka Brzozowscy, z 4 wJ. śl. 

Ś!. Jakóh ol Lenarta Kapusly, z mórg, 12 śl. 

Si. Miliotaj Pietroicz, z I wł. śl. 

Siiinma; wl. śl, (5, mórg. 6, wt, osiadł. '/<■ 

Dzierzki JanowięthaThomkowictha. śl. Jan Proszenski,z5'/i wl. sl. 

Si. Stanisław Zębek Dzierzek, z 4 wl. śl. 

Item śl. Andrzej Łupienski, z 1 wł. śl. 
Summa: wł. śl. 10' .. 
Dzierzki Stankowiętha, śi. Andrzej ol. Szczepana Dzierzek, i. 4 

wł. ślacli, 
Dzierzki Starawiesz. śl. Stanisław s. Blasków Dzierzek, z 4 wł. śl. 

i 7. murg 24. 

SI. Symon Kamieński, z Vi śl. 

Summa: wl. śl. 5, mórg. 1V». 
Kamieńskie Jaski, śl. Szczęsny ol. Jana Rasieicz, z iv. «'ł- śl. 
Kamieńskie Oczioskj, śl. Jaromin ol. Jana Kamieński, z 3 wł. śl. 

i t mórg. 1, 
Kamieńskie Wictori. śt. Jakób ol. Mikołaja Kamieński, z 4 wt. śl. 

Tcnźe od Tomka ol. Andfzeja, z mórg. fi. 
Solnikj Brzozowo i Łukawicza, śl. Wojciecti Brzozowski i brat jego 

Marcin z P/j wl. osiadł., od ogrodn. 2 roi. i z '/i pustdj. 

Item od matki swćj dal z 'i, osiadł., ogrodn. 4 roL 
Summa: wł. osiadł. l'/4< wl. pust. ]. 
Poiwiąthne Gołębie, śl. Grzegorz ol. Pawła Gołębiewskiego, z 7 

wl. ślach. 
BrzoiOWO Antiqua,śl. Stanisław s. Piotra Brzozowskiego, woźnego 

ziemskicg.i, z 5 wł. śl. i z mórg. 20. 

Sl. Matis s, ul. Szczepana, z mórg. 24 śl, 

Sl, Jurgi Brzozowski, ol. Stanisława, z 2'i't wl. Sl, 
Summa; wl. śl. 8'/i, mórg. 14. 

Brzozowo Maczkowiętha, śl. Francisz ol. Wojciecha Brzozowski, 
z ti'(. wł. śl. Lat PODLACHiAg. 

Brzozowo Korabie, śl. Gr/egorz ol. Macieja, z 7 vi\. śl. \ z 18 mórg ; 

SI. Grzegorz ol. Macieja Brzozywslti, ł 12 morg. 

Brzozowo Anthonie, śl. SLanisław ol. Łukasza Brzozowski, z 7V|^ 

wł. ślacli. 

Brzozowo Paniti. śl. Jakob Ijrzozowski. z morg. 2.Ci ^1. 

Si. Symoa Panek Britoiowski, z 7 wl. śl, i z morg. 10. 
Grochi, śl. Mathis ol, Wojciecha i Fiotr ol. Jana Grochowie, ». 

wt. ślach. 

Z 4 włók jiogorzalych odpuszczono, 
Piethkowo, śl, Tomasz Ho.^iisz, urzqcln,, ur. p, Hanny i Grajewa ' 

maU. ur, p. Jakdba Łosia siolnikacicclianowskiego, 7 f$ wlok 

osiadł., I wt, pusta, ogrodn. roi, 8, młyn doroczny. 

Ze wsi Tburka, z h'1-i-^'i, wf, osiadł., ','. pusta. 

Iitm i Bohomoliow, z l'/i+-Vt **- osiadł. 1 wl. inista. 

Ueiii -r. Solnikuw. 7- I wł. osiadł., 'I wl. pust. 

Summa: wl. osiadł. 14Vi, wl, jiust. 4'^. 

Parochia Saraska. Hwoszna, śl. Sn/ĘsnyEysimoni sl Bohdana z Tarnów slug;a, z 

wl. osiadł. 
Gąsowka Slarawieś, śl. Marcin ol. Jakóba Wazbutha Gąsowski, 

z HI wl, śl. 

hem z Olesina Gąsowski, z 2 wl, śl, i z mory. U. 

Item z 3 wl. śl. i z mórg, 13. 

Śl. Stanisław Gąsowski Stotnicz ol, Szczepana, z 10Vs wl. filj 
Summa: wl. śl. 2t), morg. 4. 

Gąsowka Oliexino, śl. Hanna wdowa, ol. Piotra Gro.-ha, z 2 wl. ftl] 
i / tiioiy. 10. 

śl. l^awel ul. Macieja i Szczęsny ol. Stanisława GąsowscyJ 
K 12'/. wl. śl. 
SI. Maiis z 1 wl śl. 

Summa: wl. ftl. 15, morg. 17'/i 

BiałyStllOkł dl' Wesołowski, śl. Jakób Kamieński, urzędnik p. Pion 
tra Wesołowskiego, z v/\. osiadł. 70, wł. pust. 4, ogrodn. roluj 
10, 2 młyny dzied^iicznc. r. 1J80 STELSCEN "J Villae gen. dnae Dziatkkowska. 

Turosna, śl. Jakób Karheut, służebnik p. Dzialkowskićj, z wl. osiadł. 

54'/*, pustych wl. 2'/, 4 V,,ogrodn. roln. 1, szewc I, ralyn do- 
roczny 1. 
Łapy Wągliowka, śl. Stanisław Rzączca Łapa, z 9 wł. ślacheck. 

i z morg. 10. 
Łapy OemboWiina, śi. Mikołaj ol. Stanisława, z 7 wł. śl. 

Item imieniem śl. Mikołaja ol. Aleksandra z Wąglowizny, Bor- 
ku ha^u, z 1 wł. śl. 
Łapy Burzietha, śi. Mikołaj ol, Macieja Łapa, z I'/*-}-'/* wł. śl. 

Si, Szczęsny s. Mikołajów, z 3 wl. śl. i z raorg. 20. 

Item tenże od śl. Walentego z Łap Witów, z '/, wl, śl. 
Łapy Withy, śl. Fraoc. ol. Piotra, z 10 wl. śl. 

Item z 4V* wł, śl. 

Summa: wt. śl. 14'/i. 
Seronosy, Sl. Piotr Szeronos, z 8 wl. śl. 
Zimnochi, śl. Jadam ol. Grzegorza, z 12 wł. śl. 
Borowe, śl. Jan Jendrych Borowski, z czesnikami swemi, z 34 

wl. ślacii. 
Chodory, -ii. Jerzy Czaczkowski, imieniem śl. Wojciecha, z 15 wl, śl, 
Ciaczki i OrOldy, śl. Jerzy Czaczkowski. z 10 wł. śl. 
Juchnowiec, dni Włoszek, śl. Jadam sl. p. Włosków, dał zł. 58, g. 10. 
NiewodniCza, p. Koryckiego, śl. Jan Chubaczewicz st. p. Andrzeja 

Koryczkiego, dał zł. 50 gr. 18, 
, Siestrzytowskich, śl. Michał Siestrzylowski, z wł. osiadł. 4. 

Sl. Benedykt Niwiński, imieniem śl. Mikołajowej Sieslrzytow- 

skićj wdowy, z 3 wł. osiadł. 
Lieszna, śl. Jan ol. Romana Lieszniewski, z 6 wl. śl. 
ProkuratłlOWczyzna, śl. Ilia Borowski z 2'/ł wł. osiadł., z Dubna 

z '!, wl. osiadł. 
Srzedziensicie. śl. Stanisław Pawłowicz Srzedzienski, z 6 wl. śl. 
Oxtulie. śl. Stanisław Gaszowski, z 3 wl. śl. 
Oetasze, śl. Sebestyan Lieszczinski, z raorg, 24, 

ViUae dnae Lewicz/ca. 

Miewodnicza, Kozany, Złotniki, Dolistowo, sługa p. Hanny Lewiczkiej 

ŻiidU fliieiowc. Tom XVII, , 8 "4 PALAT. PODLACHIAŁ r. IStlO Z Porydzka s^dzintj ziemskiej bielskićj, dal z wl. osiadł. 60, 
ogrodn. 12 roin., i 2 kół mtyńskicb. 

Parochia Raigrodzka. 

Łazarze Kllesczewscy, śI. Jakób ol. Łazarza Kliesczelewskiego 
z 10 wl. śl. 

Skroczkie. ^l- Jan ol. Łukasza Skroczki, z 10 wl. Al. 

hem śl, Maciej Przestrzelski, od zagrodn. I>ez roli. 

Przestrzelie, śl. Matis Przestrzelski, z 10 wt. śl. 

Kuligi Lipki, śl. Oać1>o^ ol. Łukasza, z 10 wl. śl. 

Wojthosthwo Raigrodzkie. śi. Jaa Woydowski, wóji rajgrodzkj z 3 
wł. śUcb., wojtow. wl. 3. 

PJenczykowo. śl. Andrzej Pienczykowskj, z 3 wt. Sl. 

KarkoWO. śl. Wawrzyniec Pienczykowski, z ft wt. śl. 

Czyzewo, śl. Mateusz Czyżewski z matką swoją Katarzyną, z 2'A 
wl. ślach. 

Kołaki, śl. Maciej Kołakowski, z 17 wl. Śl. 
hem od pp, Rydzewskich, z 12 wł, śl, 

Wolka Piotrowskiego, śl. Marcin Tupitzewski od śl. Adama Piotrow- 
skiego, z '4 wl. osiadł, i 2 wł. śl. 

ThWOrlli, śl. Wojciecłi Sabinowski,z Va wl. osiadł., z 1 wl. 61., od 3 
ogrodn. roln., 3 bednarzy. 

Cayzewo. śl. Grzegorz Wi^clawowicz Czyżewski, z 2Vł wl. śl. 

Kr088ŁW0.śl, Jakób Karwowski, / dóbr ojca swego Wojcierlia Kar- 
wowskiego Rudnika z 5Vt, z pust. ''i wł., ogrodn. 2 rolo. 

POffliany Seliatowo Solnikj, śl. Jan Grabowski, z 2'/, wł. osiadł., 
ojjrculn. riiln. 7. 

Potniajiy Thoczyłowo, śl. Stanisław Mieczkowski z 1 wl. osiadł., od 
ogrodn. rolu. I, od 2 krom rolej, 1 7t wł. Śl, 
Tenie od Śl. Zygmuniha Bogusza, z 2 wl. śl. i 2 I ogrodu, 
bez roli. 

Summa: wl, śl. 37*, osiadł. 1. 

Plenczukowo, residuum, śl. Stanisław Kotowski, z 13 wl, śl., i z 10 

morgów. 
Ssymany Pomiany Sełistowka, śl, Stanisław Kotowski, z 14 wł. śl. 

Śl. Marcin Ssymanowski, z wł. śl. 2, wł. osiadł. '/., ogrodn. 

bez roli 1, ogrodn. roln, 3. 

śl. Grzegorz Rydzewski, z I wł. śl. 1 z mórg. 21, F. is8o DISTR. BIELSCEN. "S Klikowo, śl. Tomasz s.Jurgiego Kukowskiego, z 2 wl. osiadł., ogród. 

rolii. 2. 
ThoCZyłoWO, ś!. Ambroży Toczylowski z 19 wł. ii., śl. Jakób Suliew- 

ski, od siebie i brata swego Sienickiego, i 2 wl. £). 
Summa: wL śl. 21. 

Oanow^ śl. Ambroży Toczilowski, imieniem pp.Danowskich, z 10 

wł. śiach. 

Grabowo Kamionka. 

Item ex parochia Tykoczka Brzeziny, gen. Matłiiae Strubic 
secretarii R. 

S\. Jakćb Ailiorowski, imieniem p. Macieja Strubicza, sekreta- 
rza kr. Jmci, z 9Vł wl. osiadł., ogrodn. roi. 1. 
Jtem z 11 '/i, wł. osiadł. 
Item z 4 Vi wł, osiadł. 

Summa: wl, osiadł. 25*/^. 

Pomiany Łabęthnik Solnik, śl. Rafał Borzimowski, imieniem toay 

swiij Katarzyny, z I wl, śl. 
Popowo, plebani Raigrodzensis, śl. Wawrzyniec Podgórski, wójt ks. 

plebana, z 7 wł. osiadł., ogrodn. 4 bez roli. 

Item z 2 wl, wojtow. Item z 'li wł. osiadł., kotodzićj. 
Rosskli śl. Wojciecb s. śl. Pawła Reski, z 10 wl. osiadł., ogrodn. roln. 

4, ogrodn. bez roli 3. 
Zrobkt, śl- Alexi Zrobek, z 2 wl. osiadł.. 4 ogrodn.rol. komor.l. 

Parochia Dolistowska. DzłCCZlołowo Tharuse, śl, Michał Niewierowski, imieniem śl. Jozwa 
Tarusy, z 3Vł wł. osiadł. 

$1. Rafał Kalinowski, imieniem śl. Piotra Tharuse, z 1 wł. osiadł., 
ogrodn. 1 roi., kowal. 

Wroczenie. śl. Mikołaj ol. Konrala Wroczewskiego, z 3'/. wł. ii. 

Oolisthowo, śl. Baltazer Falkowski imieniem tir. p. Marcina Grajew- 
skiego, pisarza wizkiego, z ddbr Dolisthowa, SmOgorowki, 
Stajnego, z Woźnej, z 1« wł. osiadł., ogrodn, roln. 3. 
Item z zastawy, którą ma od śl. Mikołaja Sobieskiego, z 3 
wl, osiadł. 

Jaiwlly. p. Wliewskiego, śl. Bartosz Wliewski, z 8 ogroda. roi. KLAT. PODLACHIAE r Tjte Parochia Gonędzensis. 

Mikiczino, śl. Jadam Pęski, posłany od p. Lewickiej i dzieci ol. Mi- 
kołaja PĘskiego, z 14 V. osiadł., Vi wł. pusty, ogrodo, roi, 2, 

llem 2 Głębokiego Stoku, z 1 '/. wł. osiadł. 

Summa: w!, osiadł. 15Vi + Vt. w'- pust, Vi. 
Krzei^zkOWO, plebani Gonędzensis, śl. Kazimier Burzinski, sługa 

Daniela plebana goniędzkiego, z wl. osiadł. 2'l-. 
Brzozowa, śl Iwan Karp, z 13'/> wł. osiadł., ogrodo. 1 bez roli. 
NieresIJa, śl. Mikołaj Waskiewicz, z 10 wł. śl. 
Sikori Niereslia, śl. Mikołaj z Nieresli, z 4 wl. śl., od 1 mtyna 

dorocznego. 
MOflkf, śl. Mikołaj Niereski, imieniem śl. Stanisława Baykowskiego 

z 3'/i wł. osiadł. 

Śl. Andrzej ol. Alexego Mroczka, i H wl. śl. 

Item lenie z 1 wł, śl. i z mórg. 10, 

Summa: wł. śl. 10' i. mórg. 10, 
Kuljeski Kosówka, śl. Serafin Sobiesczek, Wojciech ol. Marcina, Jakób, 

ol. Piotra, z 15 wł. śl. i '/• wt. śl., ralyn doroczny. 

Si. Jakób Gąsowski, z '/i wł. Śl. 

Śl. Jan ol. Mroczka Crasowski, imieniem śl.Jurgiegool. Jana] 

z 4 wt. śl. 

Si, Andrzej Mroczek, z 2 ogrodn. i '/i wl. śl. 
Summa: wl. śl. 20, mórg. '/,. 
Kratnkowka, śl. Jakób ol. Staniiława Skwarka, podkocn. bielskiego 

1'/* osiadł., 3 ogrodn. bez roli. 

Tenże z Talarów Kramkowski, z 5 wl. śl. 

Si. Stanisław Łukaszewicz Skwarek, z '/i-{-'/i osiadł., 'Z ogrodc 

bez roli. 

Summa; wl. śl. 5, osiadł. 2'lj. 

Śl. Bartosz ol. Bernata i Sebestyan Crarakowski, z 12 w(. &\ą 

Śl, Matis Skwarek ol. Matisa, z 2''i wł. śl, 

Si. Jerzy Czaczkowski, imieniem Jana Woyna, z '» wl. osiad 1. 

ogrodn, 1 roln. 

Summa: wł. śl. 14'/,, wl. osiadł, '/i. 
Sobiesczki. śl. Stanisław Gąsowski, imieniem Śl. Jana Dzierzanow. 

sktego, z l/'i wl. osiadł. 

Si, Ballezer ol. Mikołaja Sobiesczkowski, z 6 wl. śL r. 1580 DISTR. BIEL5CEN. 117 Kamionka Grabówka et Sikorl, dni Wotowicz. 

Śl, Grzegorz Raska, bojaryn jmp. Józefa Wolowicza, wojewo- 
dzica Smo lenskiego, starosty dangowskiego i przelajskiego, bę- 
dąc posiany od Jakóba Jasieńskiego, z wL ogjad). 13, bednarz 1, 
ogrodu, roln. 5. 
Item 2 7'l, wl. śl., z młyna 1. 

Summa: wl. osiadł. 20'/,. 
Thuznowczyzna, śl. Marcin ol. Frącza z ThuiHOWB Horoftntczy 

z V,\ wl. śl. 

śl. Maciej Rykaczewski od Stanisława "Wyrzykowskiego, z 1 '/« 

wl. ślach. 
Wr0CZ«nie, śl. Sebestyan Wroezeński, z 17)4 Vf. 

Śl. Kasper Wroczenski, z 6Vł wl, śl. 

Ten*e dał od Cibora Wrocienskiego, z 2Vi wł. 41. 
Summa: wl. śl. 9'/.+Vi. 
BiełOSUknJe, śl. Jan Grabowski, z 4Vł w), śl. 

Śl, Mikołaj Bielosuknia, z 5 wl. śl. 

Si. Sebestyan ol, Jana Boruthy, z 5 wl. śl. 

S], Adam Cramkowski, z 5 wł. śl. 

Summa: wl. śl. 19%. 
ZbylithOWO. śl. Sebestyan Dworak, woźny ziemski, imienieniśl, Sta- 
nisława ol. Andrzeja, z 3'/^ wł. osiadł. 

Item z OldakOW, z 2 wł. śl. 
Rudkowo, śl. Jurgi s. Adamów Rudkowski, z 3 wł. śl. 

Si. Andrzej Mroczek, imieniem śl. Piotra Rutkowskiego,z2V» 

w), ślach. 

SI. Bartosz Wliewski, od 3 ogiodn. roln. 
Oziekonie, śl. Sebestyan ol. jurgfego Dziekonski, z 7 wl. śl. 

Śl. Stanisław ol. Szczęsnego Dziekonski, z 7 wl, śl. 
Summa: wł. śl. 14. 
Moniuski, śl Jan ol. Mikołaja Moniusko, z 8 wł. śl. 
Maximowizna Swierz Bienski, śl. Thomas Swierzbienski,z4 wł. śl. 

Item tenże ex inquisilione, z 1 wl, śl, 
Sacziły KuliliOWka, śl. Marcin Kulikowski Saczilo, z wł. śl. 10, 

Item z DzJanOW, z 2 wł. Śl., a z CllOdorow z 1 wł., młyn 

doroczny. 

Summa: wl, śl. 13, 
Rlbaki p. podscdka bielskiego, ur. p, Ipolit Janikowski, pods<;dck 

bielski, z 5'/i-ł 7t wł. osiadł., ogród, 1 roL ilB PALAT. tODLACHlAE. f. 1584 Parochia Trzcienska. Sorcie Czybarzewo, śl. Andrzej Zebrowski, z 2Vi wł. osiadł., ogród. 

6 ro!n. 

Śl. Stanisław Sorcz, z 1 wl. osiadł., l 4 wt. śl., 4 ogrodn. roi. 

młyn doroczny, solnik 1. 

Śl. Wojciech Sorcz, imieDiem śl, Zofii SorczowćJ, wdowy Mi- 

kolajowćj, z '/i wl. osiadł., 4 ogrodn. 

Summa: wl. śl. 4, osiadł. 4. 
Wisowatho, śl. Walenty Wisowathy ol. Wojciecha, od zastawy sw< 

od Stanisława WIsowatego z 1 wl. osiadł. 

Śl. Wawrzyniec Wi.sowaly, z ^.'ItĄ-'^ wl. śl, 

Śl. Paweł ol. Wawrzyńca, z WU-\-'lt wł. śl. 

ŚL Szczęsny Wisowathy, z 5',i wl. śl, i z mórg. 10. 

Śl. Grzegorz ol. Pawia, z 5'/, wl. śl. 

Śl. Matis ol. Marcina Wiszowathy, z lVi wł. śl. 

Śl. Sebestyan ol. Marcina Wisowaty, z l'/i wl. £l. 
Summa: wł. śl. 2V/t, raorg. 2'.'), wl, osiadł. 1. 
Baykj, śl. Cherubin Baykowski, z '/• osiadł., od 3 ogrodn. laln., 

bez roli. 

Śl. Jan Jurkowicz Baykowski, z Vi wl, osiadł., z ogrodnj 

roln. 4. 

Śl. Sebestyan Baykowski, z 4'/i wl. osiadł., od 1 ogrodn. rola., 

a to: z Baik, Zalesia, Bliutowa. 

śl. Mikołaj Baykowski, z bratem swoim ICrystofeni, z 3VJ 

wl. ślach. 

Śl. Jadam i Michał Baykowski, przez Sebestyana Baykowskie-J 

go, z 2 wl. ślach. 

Śl. Jakdb Baykowski, z l'i wł. osiadł., 4 ogrodn. roln. 

Śl. Jan i Siman Baykowaczy, z 2'/. wl. śl. 

Śl. Nikodem iStanisławBaykowsczy,2Vł wl, osiad., ogroda.S* 

Śl. Jadam Piotroicz Zawist, przez Wojciecha Sorcza, z Ogroda. 

roln, 5, 

Śl. Lenart Baykowski ol. Jana, z 2'/i wł. śl, 

SI. Stanisław Brzozowski, z '/i osiadł,, ogród, roln, 1. 

Summa: wl. śl, 9'/,, wl. osiadł. 9. 

BoguSBeWO, Masie, śl. Cryslof Chmielewski, sługa śl. Wawryna Wa- 

skowicza, z I '/• osiadł. '. isflo DISTK, IHELSCEN, »9 (Bogussewo, Masie), itcm z 2'/i wl osiadł. 

Summa: wl. osiadł. 3'/i-l-'/*. 
Yllamowka. śl. Jan Wilamowski imieniem ojca swego, z 10 wt, śl. 
ChOynOWO, śl. Jan Wiliamowski, imieniem brata swego Matisa, z 1 

wl. ślach. 

Śl, Wawrzyniec ol, Jagustina Choynowski, z 8 wł. śl. i od Ka- 

rasiewicza Jana, od ogrodn. 1. 

Si. Lenart Baykowski, z 1 wł. śl. 

Si, Andrzej Mroczek, z ■'/, osiadł,, ogrodn. I roln. 

Tenże Andrzej od brata swego Roslana Mroczka, z V. osiadł. 
Summa: wł, śl. 10, wl. osiadł. 1. 
KulJeski. śl. Micliał ol. Marcina Kuliesa. z S''\^ wł. śl. 

Si. Idzi ol, Marcina, z 2 wł. śl. 

Si. Stanisław ol. Jana, imieniem śl. Mikołajowej, wdowy I od 

Piotra ol. Jana, z 2 wł. śl. 

Ten^ Stanisław od brata Jurgiego, z '/t wl. śl. 
Summa: wl. śl, II, mórg. '/,. 
PiSSanki, śl. Adam ol. Grzegorza, z ID wł, śl, 
Młiewo, śl, Jan, ol. Stanisława Milewski, z 14 wł. śl. i z 17 mórg, 
MagnUSSt), śl. Maciej ol. Marka Magnuszewskl, z 8 wł. śl. 

SI. Stanisław ol. Szczęsnego, Wdziekoński imieniem śl, Wojcie- 
cha Perki Magnusewskiego, z 3 wl. śl. 
Summa: wł. śl, lO. 

Kuczyno. Sohdancze, śl. Grzegorz Moniusko ol, Marcina, z 4 wl. śl. 

S, Jaromin Wdziekoński, imieniem śl.Sebestyana z tiogdan- 

cow, z 10 wł, śl. 
Mroczki Kamionka, śl. Andrzej Mroczek z I '/, osiadł,, z 'i ogrodn. 

rolnych, 

Tenie Andrzej od brata swego stryjecznego Rosłana Mroczka, 

od 3 ogrodn. roln, 

Śl. Jakób ol. Piotra z bratem Cherubinem, z 1 wl, osiadł,, 4 

ogrodn. rotn. 

Summa: wł. osiadł, 2'/ł. 
Boguski, śl. Jan Bogusko. z b'U wł. śl. 

Si. Andrzej Mroczek, z 1 wl. osiadł. 

TcnJe Andrzej, od brata swego Roslana Mrocfka, z '1% wl. 

osiadł. 

Summa: wl. śl. 5'/*, wt. osiadł, !'/«. PALAT. PODLACHIAE. 

Parochia Knyssinensis. 

Gors, śl. Tomasz Sokołowski, z 2 wl. osiadł. 

Jasionówka, Kalinówka, Słomianica, Słarawolia, Chobotłiki, ur. Jur- 

giego Kur^enieckicgo starościca płaskiego, śl. Jadam Danowskt, 
sługa jiiip. Jerzego KurzenieckicKo z imion wyźćj opisanych, 
z wi. osiadł. 1 33, pustych 24, ogrodn. roln. 20, kół młyn. dorocz. 
3, komornic 6, 

PfSkie, Głęboki Stok, śl. Jan Dlugoborski z I wl. osiadł., ogrodn. 
roln. 1, 

iaworowka, śl, Sebestyan Dworak, wo^ny ziemski, imieaiem £1, To- 
masza ol. Wawrzyńca, z 10 wł. śl. 

ViUae dni Laurenłii Stholyski plebani Knysynensis 

et Kalinouski. 

Ks. Wawrzyniec Slłiolysfci, przez sługę swego z plebani kay- 
syńskiej, kalinowskićj i krypnieriskiej, dal zl. II, gr, 9. 
BogussewO, pop ruski od cerkwi, zl. 1, wl. osiadł. 1. 

Parochia Thykoczka. NiSCZJecze, t\. Micbal Nieciecki, woźny ziemski, z 4Vi wl. Ślach., 

a przy nim Jan Nieciecki stary człowiek prze ubóstwo, z 1 wl. 

Item śl. Mikołaj Chrostowski, z Vi wł. śl. 

Item Maiis, Marek Nieciecki, z 3 wl, śl. 
Summa: wl. śl. 9, 
Hormany, śl. Maiis Herman, z 2 wł. śt. 

Śl. Daniel Herman, z 4 wl. śl. 

SI. Grzegorz Czocłiański, z 1 '/i wl. śl. 

Śl. Jakób Siekierka, z T/t wł. śl. 

Summa: wł. śl. 9. 
Zayki, Si, Marcin Przednikoiez, z 10 wł, śl. 

Śl. Grzegorz ol. Macieja, z 3 wl. śl. i z mórg, 12. 

śl. Jabram z Jątewia, z 5 wł. śl,, mórg. !'/». 
Summa: wł. śl. 18, mórg. l3'/i. 
Białobrzegi, śl. Marcin Bialobrzeski, z T/i wł. śl. 
MileWO, śl, Marek Milewski, z 10 wl. śl. 
Babino, śl. Wojciech Babiński, z wł, śl. (. ijSo DISTR. BIELSCEN. III Cziesyny. śl. Andrzej ol. Stanisława, z 9 wł. śl. 
Popławiany, ks. Stanisław Fogielweder. archidiakon warszaw,, ple- 
ban tykociński, z 3'/, wł. osiadł., ogrodn, 1 bez roli. 
Chobodki. śl. Tomasz Kuliesza i Piotr Kulesza, z 4 wł. śl. 
Radulie, śl. Mateusz Hermanowski olim Jana, z 2'/i wł. Śl., wł. 

osiadł. I '/ł. 

SI, Lenart ol, Macieja, z 2 wł. śł. 
Thatłiary, Sulma s. Szczęsnego Mortliazy Tatarzina z dóbr ojca 

swego, z I wl. śl. 

Si. Jjazar Borzdzikow sj-n z Białasem, z 2 wl. śl. 
Saniki, śl. Herkulies Jurc^inskJ, z 3 wl. SI. 
Dobki. ś!. Jakób Dobek, z 1 wł. śl. 
Bagjenskie, śl. Andrzej i Mikołaj Bagienscy, z 3 wl. śl.-|-'la 

Śl. Marcin Bagiński, z '/i wł. śl. 

Summa: wl. śl. 3V.+V(. 
Zendziany, śl. Wojciech i Jaronim Zędzianowie, z 6 wł. śl, 

Śl. Jan Z^dzian, z 2'.'i wł. śl. 

Śl. Matys ZĘdzian, z 7 Vi wł. śl. 

Śl. Jan Z^dzian ol. Stanisława, z bratem Piotrem, z 5 wl. śl. 

Jurgi Sacziło, z I',i wł. śl. 

Summa: wł. śl. 21'/.. 

Parochia Ruska. Bolesty. śl. Jakób Bolesta, woźny ziemski, z 4 w), i raorg, 25. 

Si. Jakób ol. Wojciecha, Stanisław ol. Bartłomieja, z 2wł. śl. 

i z mórg, 12',',. 

Item tenże ex inquisitione, z '/i. 

Tenże Jakób Bolesta, z 1*;> wl. śl. 

Si. Michał ol. Mikołaja, z ;j wl. śl. 
Summa: wł. śl. 12. 
Zawady, śl. Jan ol. Mikołaja i Marcin ol. Jiirgiego, z fl wl. śl. 

1 z mórg. 20. 

Tenże Jan imieniem śl. Jana i Pawia, z 3 wl. śl. i z 10 mórg. 

Śl. Michał Bolesta, z mórg. 16. 

Si. Wojciech ol. Stanisława Zawada, z 3 wl. i morg. 18 śl. 
Summa: wl. śl. U, morg. 4. 
PietrzikoWO Wyski, śl. Stanisław ol. Jakóba, z 11 wł. śl. 

Si. Andrzej ol. Michała, z 1 wl. śl. m PALAT PODŁACHIAE. r. I5to Gdalie Poraiewo. śl. Jan ot. Mikołaja Zawadzki, z 2''i w). £l. 

Piotr ol. Jana, z I 'U wł, 

ŚI. Matis ol. Grzegorza, z 1 ',', wl. 
Summa: wł. śl. 5. 
Skrzipki Wypychy. śl. Jan s. Łukaszów, z 1 wł. osiadł , od ogrodn. 

roln. 4. 

śl. Paweł ol. Stanisława 7'/i i / mórg, 25. 

Summa; wł. śl. 8. inorg. 10, wł. osiadł. 1. 
Wisrczionie, śl- Jan i Stanisław ol. Szczęsnego, Jan oL Simana, 

z 3'lj wł. ślach. 

51. Jakób ol. Jakóba i Syman ol. Tomasza, 6Vi w'- śl. 
Summa: wł. śl. 9. 
Yilla p. Hrełiora Walianowskicgo i p. Piotra Broskowskiego. 

Śi. Walenty sługa p. Wahanowskiego, z 8'/ł wł. osiadł., pop 

ruski '/i wł., rzemieśników 3, 

Item od p. Broskowskiego, z 9'/< wł. osiadł., ogrodn. 1. 
Vi]la p. Jesmana w Lewkach i druga wieś, śl. Grzegorz Pogorzelski, 

sługa p, Jesmanow, z 3U wł. osiadł., młyn doroczny. 
SiecheniOW PUihły. śl. Abram Wyssowaly, odśl.Jana Sełienia z I 

wł. osiadł,, ralyn wieczysty, pop ruski 2 wł. 
Słhudziwodę, śl. Abram Wyssowaty, od śl. Jaaa Lipskiego, z 4 

wł. -ślacłi. 
Janowłętha z Br^iezirtskiemi, śl. jakób Jakubowski imieniem śl. Zo- 
fii, wdowy Stanisławowej i od drugiej Mikołajowej wdowy, 

z 2 wl. Śl. 

Si. Nit". Jalb. Wyszenski, imieniem śl. Jakfiba Brzezińskiego, 

z 2 wl. śl. 
BrzoSCiianka, dni suhjudicis, pan podscdek dał od 8 ogrodn. roln. 
DęmbOWO, dni judicis, śl Szczęsny Zakrzewski, sługa p. sędziego, 

7. 3' j wl. osiadł., ogrodn. roln. 5. 
0I8S6W0, śi, Troian Kossienski i Mikołaj ol. Pawia, z ł wł. śl. 

Si, Lenart ol, Macieja Olssewski, z 6 wl. śl. 
Summa: wl. s\. 10. 

Vy9ki Kosczielne, Lubicze, Drozdy, Warpęchi Antigua i Luczaje 

Filiy. śl. Andrzej Wyskowski, z 2!ł wl. śl, i z mórg. 6, 
Śl. Mikołaj i Jurgi Warptjcliowie, z mórg. 19, 

Banki. śl. Hrysko. z wl. 6 śl. i z mórg. 20. 
Si. Maiis ol. Oleska, z I", wł. śl. 

Puchły, śl. Jakim Puchlowski, z 3 wł, osiadł. r. ijSo OISTR. BIELSCEN. "ł Woźna Hsnczuthy, śl. Józef Kunczewicz i brat jego Hoheinias, z 3 
v\, ślach. 

Si. Supron, z I wł. ii. 
Si, Senko, z '^ wl. śl. 
hem z Hanczuk z I wł. 

Si. Decz z Woznćj Iwankow, z 1 wl. śl. i z mórg. 5, 
Si. Lewko, s. śl. Lawryla Haaczuczicz, z 3 wł. śl. 
Summa: wl. śl. 9, morg. 20. 
HriniflWJCze, śl. Tymos Woźny, z I3'|, wl. śl. 

Si. Andrzej Folietylo, od śl. Marcina Hajewnika, z 2 wł. śl. 
Si. Sieńko Iwonowicz i Piotrasz Miclialowicz, z '/, śl. 
Śl. Abratn Yiszowaly, od Marcina Hajewnika. z wl. osiadł., 
ogrodn. roln. ■^. 
Spakl, śl. Wawrzyniec Radziwon i Iwan, z 7 wł. osiadł. 
ŻyWkowo, śl. Andrzej Źywkowski, z i'/, wl. 

Śl. Iwan ol. Andrzeja, l'/^ wł. śl, 
Olssanicza Rybaithy. śl. Michał ol. Marka, z 6 wł. śt. 
Łoknicza, Miekisse, ŁenoWO, gen. Joannis Łokniczki tribuni Biel- 
scensis, z 12'/i wł. osiadł., ogrodu, bez roli 1, kowal 1, młyn 
doroczny. 
Sumki Hawrylki, śl. Wojciecłi SkloUo, od p. Borsinskiego z Olsflwa 
i Lubina, z '2'l, wł. osiadł., zagrodn. 4^ roln. 
Si. Abram Wysowaty, komor. liemski z I wl. osiadł., z li ogród. 
roln., młyn doroczny. 
RzepkoWSCzIzna, śl. Matys Rysko Iwan Adamowlciy, pogorzeli, z 6 

wł. ślacłi. 
PuIbZO, dni praepositi BieUcensis śl. Stanisław Łączinski, urzędnik 

probostwa bielskiego, dal zł. 1!', gr. 22. 
Kajnlcza Malinowo, śl. Jan ol. Aleksego Malinowski, z 1 wł. osiadł., z 2 
ogrodn. roln. 

Si, Mikołaj ol. Jana, z 1 wł. osiadł., z 3 ogrodn. 
Śl. Jerzy Malinowski, z I '/i wl- osiadł,, ogrodn. roln, 4, 
Summa: wł. osiadł. 'ó'/i. 
Brzeznicza. śl. Aleksander Brzezniczki, z 2", wl. śl. 
Si. Roman Brzezniczki, z 2'/, wl. śl, 

Śl. Jakób Thopiczewski, z SiVi wł, osiadł., z I wl, piist., OE;rod. 
roln. 5, 

Si. Jerzy Brzezniczki, x I", wl, śl,, ogrodn, I roln. 
Summa: wl. śl, O' i, wł. osiadł. 2Vi, wt. pust. 1. PAŁAT PO DLA CB I AS. Roznowczima. p. Fiedora Yahanowskiego, 2 8Vi wl. osłsdl., pop ■/«• 
KlersnOWO, śl. Bohdan Pawloicz, z 7 wf. śl. 

SJ. Łuka^iz z Sieniioneiu, z 3'/i wł. śl. 

Śl. Hryez Kiersnowski, z '/. wł. 

Summa: wt. śl. 13. mórg, 22'.». 
Łubino. śl. piotr ol. Stanisława, z 2 wt. osiadł., z 2 ogrodo. bez roli. 

śl. Nikodem ol. Piotra, z 2 wl. osiadł. 

Item od Tytusa Korzączkiego, z 1 wl. śl. 

Si. Mateusz ol. Piotra, z 3 wł, śl. 

Si, Jan Luba, z \ osiadł., z 2 ogrodu, roln. 

Śl. Chrystof z 2 wł. śl., ogrodn. roln. 4, młyn doroczny. 
Summa: wl. osiadł, 8' 1+',.. wl. śl, 1. 
Dzlęciiołowo, pani Jerzykowiczowa, dala zł. 46, gr. 24. 
Truski, śl. Jurgi ol, Lenarta, Wojciech Dominik ol. Stanisława Tru- 

skowsczy, z 7 wł. śl. 

SI, Grzegorz ol. Augustyna Radziszewski, z ti'/) wł, śL, ogrodu. 

roln. 7. 
Wojencze, śl. Bartosz oł. Andrzeja, z 2'/i wl. £l. i z mórg, 4, 

Śl. Gaweł ol. Mikołaja, z l'.'i wl. śl. i z morg. 9. 
Summa: wl. śl. 4, morg. 13. 
Hlwino Leane z Kamlenskiemi. śl. Maciej ol, Wawrzyńca, z 10 

wl. ślach. 
Poplawy. śl. Stanisław Adamowicz, z 6 wl. śl. 1 z morg. 4. 

Si. Tomasz Popławski, z 3Vi wł. śl. i z morg. 14. 

Tenże z części Królewicz od Symona, z 3V< w'- *1- 

Si- Mikołaj Popławski, z 4'') wl. śl. i z morg. 3. 

Item Chrystof Popławski, z 1 wt śl. 

Summa: wt. śl. 17, morg. 29. 
NiWino Borowe, SI- Grzegorz ol. Jana, z tO wl. śl. 
Niwino Spaszy i MrUCZky. śl. Maciej ol. Jakóba, z 3 wł. 6L 
Poliethyły, śl. Chrystof Polletyło, z 3'/, wł. Śl. 

Si. Stanisław Poletylo, od siebie i od Kuryla, z I wł. śL 
Summa: wl. śl. 4'/i. 
Niwino Antiqua, SI. Sebestyan Niwiński, z 6 wl. śl i z morg. 20. 
iołthl Malinowo, śl. Andrzej Niwiński, z 3 wł. śl. i z morg. 10. 

Śl. Jakób ol. Stanisława Żaka, Grzegorz ol. Pawła i Jan ol. Ma- 
cieja, 3'(. wl. śl. 

Tenże od śl. Grzegorza z 2Vt wł. śl. i z morg. 20. 
Summa: wl. śl. 10. T. rs8o DISTR. BIELSCEN. m I HrinieWiCze. śl. Jaa Krabowka, z 2 wl. śl. 

Śl. Mielesko, wójt, z 1 wl. śl, 

Śl. Chwiedor, z 3 wl. śl. 

Śl. Zdao z Łukaszem, 3v< wł. śl. 

Summa: wl. śl. 9'/.- 
Warpęchi Oiseanicza, śl. Szczęsny ot. Bartosa, z 10 wl, śl. 
Niwino Poplawy, śl. Andrzej ol. Serafina, z 8'') wł, śl. 
Sasziny Tworki, śl. Jadam ol. Stanisława, z 5 wł. śl. 

Śl, Jan ol, Wawrzyńca, ze Szczepanów Borowych, z 9 wl, śl. 
Summa: wł. śl. 14. 
Sasztny Kalinówka, śl. Jan ol. Stanisława, z 3 wł. śl. 
Mierzwino Barthossawięta, śl. Jan ol. Szczęsnego, z 7'/> wł. śl., 

mórg. 4. 

Śl. Tomasz Popławski od Prokopa Mierzwińskiego, z 1 wł, 

i morg. 6, 

Summa; wł. 8, morg. 25. 
Siedlecz, śl. Jakób ol. Jurgiego, z 4 wł. śl- 
Borowo Szczepany, śl. Jan ol. Wawrzyńca, z 8 wl. śl. 
SzaSStny Vithy. śl. Jan ol. Wawrzyńca Borowski, z 1 wł. śl. 
Boczki, p. Brzeskiego, dano zł, 375, gr. 17, a więcćj dać nie chciano 

z tćj przyczyny, te powiadali, iż bojarowie z panem byli na 

wojnie, przeto niewinni, o com ja prawo przewodził na p, 

Brzeskiego. 

Parochia Thopiczewska. Hihnathki, śl. Paweł Brzoska, z 2'/. wl. osiadł. 

OlienCZkie, śl. Krystof ol. Bartosza, z 1 wł. śl. i z morg. 2. 

Si. Wawrzyniec ol. Pawła, z morg. 20 i z Falków Filipdw, 

z morg. 9. 

Śl, Jan ol. Pawia Olienczki i <iynowiec jego Matis ol. Jurgiego , 

z 1 wl. i z 6 morg, śl. 

Śl. Blasko ol. Mikołaja Olicnczki i Mikołaj ol. Swiętoslawa, z 7 

wi. śl, i z morg. 9. 

Si. Stanisław ol. Pawia Olienczki. z 6 wł. śl. i z morg. 2. 

śl. Stanisław miernik Olieczki, z 4 wt. śl. 
Summa: wl, śl. 19, morg. 18. 
ThopiCZeWO, śl, Jakób ol, Jana Topiczewski, z 4 wl. śl, i z morg. 4. 

Śl. Jakób ol. i'iotra Topiczewski, i6 wl. śl. i z morg. 4. Ii6 PALAT. PODLACHIAtt. tjSo (ThopiCZewo), śl. Józef Mierzwienski imieniem ks. plebana topi>j 

ciewskiego. Ł ogrodn. roln. A, bez roli I. 

Si, Maiys ol. Lcnaria Topiczewski, 2 3'/i w), śl. i le 3 mórg. 

Tenże Matys od synowców swoich synów Tomka Kierstnow- 

skiego, z 'i wł. śl. i z mórg. 2. 

Summa: wl, śl. 14, raorg, 12. 
PhalkiWłosthi Skltmowlęthi. śl. Jakóbol. 1'iotraTopiczewski, z 1 wl.i 

i z mórg. 5. 

Śl. Więczlaw ol. AugusLyna Idzkouski, z I wl, śl. i z mórg. 1. , 
Summa: włók śl, 2, mórg. 9. 
Thopiczewo Slączyno, śl. Matys ol. Lenarta, z 4 wł. ślacti. 
Łukawicza. ^1. Jan ol. Jana Łukawski, z 3'. wł. śl. 

Śl. Andrzej ol. Jana, z 2 wl.śl. izmorg. 10, młyn dorocsny. I 

Śl. Wawrzyniec ol. Jsna Łukawski, z 1 wl. śl. i z mórg. 2. 

Śl. Wojciech i Nikodem Łukawscy, z 8 wl. śl. 

Tenże ex inquisiŁione, z 'l-i wl. 

Simima: wl. ślach. 15, morg. 20. 
Zaliesie, śl. Nikodym Zalieski, t I wl. Śl. i z mórg. 3. 

Śl. Bernat Brzozowski z dóbr ojca swego Teofila Brzozowskie- 
go, podkom. ziemi biclskićj, z 3 włók osiadł., ogrodn. 4. 

Z Dobicz, z 17t wl. osiadł., ogrodn. 3, młyn doroczny. 

Śi. JWalcnly Zalieski, z 18'.. wlók śl. 

Tcnźe z Łukawy, z Vi wł. śl, 

Śl. Kryslof Zalieski, z I V. w), osiadł., ogrodn. roln. 3, ogrodn. 

bez roli 3 

Summa: wl. st. 24' i, mórg. 3, wl, osiadł. lVt- 

Olssewo Antiqua, śl. Gaweł ol. Jana, Michał ol. Stanisława Olszew- 
scy, z 11 wlók śl. i z mórg. 21. 

Śl, Mikołaj ol. Jana Olszewski, z .5 wł. śl. 

śl. Stanisław ol. Wojciecha Olsewski, z 21Vi mórg. 

Śl. Jakóh Falkowski, imieniem śl. Jana ol.01exego i Jana olim 

Klimunta. z 1 wł. śl. 

Summal wł. Śl. 18, mórg. 1279. 
Phalki Klimowictha, śl, Mikołaj ol. Stanisława, z 5 wl. śl. 
Phalki Phitipy Nowoeady, śl Uartosz ol. Stanisława Phalkowski, z 5 

wl. 5laL'b. 

Si. Lenart Phalkowski, z g wł. śl. 

hem z Włostów Falków z 1 ',', wt. 

Summa: wł. śl. 11 ■/,. t, isBo DISTR. BIELSCEN. lay Phalki Jankowjętha z Paskowięthy. ^1. Paweł oL Michała Pbalkow- 

ski, T. 3'/, wl. śl, i i mórg, 10'/i. 

Si. Wojciech o!. Jana Phalkowski, z 2 wł. Si. i z mórg. 13. 

Si. Paweł oł. Ssymana i Katerzina wdowa ol. Wojciecha, z 4 

wt. śl. i z mórg. 9. 

Summa: wl. śl. 6, mórg. 22. 
Budliewo, śL Mikołaj ol. Stanisława i Mateusz oł. Jakóba, z 1 włóki 

i z mórg. 'A śl. 

śl. Andrzej ol. Marka, z 1^/^ wl. śl. 

Summa: wl. śl. 2 (6'/.) 7Vi. 
Gawiny, śl. Mikołaj ol, Stanisława imieniem śl. Marcina ol. Grze- 
gorza Gawina, z 3 wl. sl. 
ThopiCZewo MoakWino, śl. Jakób ol. Jurgiego, z 10V« wl. śl. 

Item tenże Jakób per inąuisitionem, dał z mórg. 4. 
Włofithy Phalky, śi. Wojciech ol. Jana, z 18 mórg. śl. 
Górskie, śl. Szczęsny ol. Jakóba, z bratem Więcławem ol. Simona, 

z fi wl. śl. 
Płialkt Barthki Godzieby, śl. Baltezer Phalkowski, z 10 wł. śl. 
Bagienskie, śl. Michał ol. Jana Bagienski, z 7','ł wl. śl. 
Ptialki Ptlilipyi śl. Jakób Phalkowski, syn Grzegorzów, z 14 włók śl. 

i z Diorg. 22. 

Sl. Więcław Idzkowski, z i w!. Sl. 

Tenże Jakób Phalknwski, |iodj)isek grodzki, imieniem śl. Jakó- 
ba ol. Łukasza i Hanny wdowy Grzegorzowej, z 2 włók śl. 

i z mórg. 14. 

Summa: wl. śl. IS, murg. ti, 
Mierzwino Antigua, śl. Blasko ol. Mikołaja Mierzwiński, % 2'/t 

wt. ślach. 
MlerzwinO BarthOSOWJęta, śl. Jakób Phalkowski, podpisek grodzki 

bielski, imieniem śl. Jana ol. Aleksego i Jana Klimonlowicza, 

z 2 wł. Sl. i 7. mórg. 3. 
Pierzchały, śl. Jana'ol. Wawrzyńca, z 4'/t wl. śl, 
BoflUSSe TrzeSCzkowO, śl. Krystof ol. Macieja, z 3 wł. śl. i z 12Vt 

morgów. 

Śl. Stanisław ol. Jana Sczisk Trzesczkowski, z 3 wł. i z 10 

morgów, 

Item z Gawinów, z włók 2. 

Item z Pierzcbalow, z wł, 2 i z mórg, 6. 

Summa: wlók śl. 10, mórg. 27'/). ^^^H ^^^^ PALAT. PODLACHIAE. 


■ 


■ 


łi>M 


^^^H Kozuskt. śl. Matys s. Wojciechów, z 4''ii wł. śl. 
V 


^^^H Koczmiery Anttqua, śl. Maciej ol. lakóba Kocz 


raier, z 


9V, 


wl. sl. 1 


^^^^L^ Koczmiery Wypychy, &\. Niemicra ol. Lenarta Koczmier 


z 3'/^ 


^^^^^^H 


^1 


^^^^^^H &\. Maciej ol. Jakóba Koczmier, z 1 w). 


Si. 
^^H 


^^^^^^V Summa: śl. 4'/i. 


^^H 


^^^^r Zdroyki. śl. Marek ol. Jana, 2 5 wl. bl. 


■ 


^^^E MIASTA K. J. 


M. 

• 
1 


^^^^^H A naprzód miasto Bielsh 


^^^^^P 


zlot. 


gr. 


tlen. ^^k 


^ Szossu według przywileju 


100 
1 


^^^^1 Rzemieśnicy, a naprz. kuśnierze, których jest 12. 


5 


4 


H 


^^^^1 Złotnik 1 (ten if. nieustawicznie robi) dał 


^ 


20 


H 


^^^H Podstrzygacz I (ten dal bo nie mistrz) 


— 


12 


1 


^^^^1 Krawt^ów 9 (w tćj liczbie 5 ubogich i partaczów) 


3 


22 


H 


^^^^1 Stalmacłi 


— 


10 


^1 


^^^^H ZduniJw 3 . 


1 


10 


H 


^^^H Od solników 1 przekupni podług ich mołności 


29 


24 


■ 


^^^H Słodownikćw 9 


S 


15 


S 


^^^1 Dubotolkowie, których jest 54 


34 


1 


H 


^^f Szewcy, których jeit 62 (w tćj liczbie ubodzy) 


36 


— 


H 


^^^^K Kowale, których jest 11. 


8 


IS 


^1 


^^^H Od S kotłów gorzalczanych, po gr. 24 


6 


12 


""i^ł 


^^^^1 Rymarzów 2 (obadwa ubodzy i nieustawiczni 


^^H 


^^^^B 


— 


25 


— ^^H 


^^^^B Bednarzów 3 


1 


5 


-J^^H 


^^^1 Kaletnik 


— 


1 


1 


^^^H piekarze, których jest 18 


7 


22 


H 


^^^1 Rzefnicy, których Jest 21 


12 


— 


^^^H 


^^^1 Krupnicy, których jest 4 


— 


24 


^^^^1 


^^^1 Przekupnie od śled/i i od ryb 


. 13 


12 


-^^H 


^^^^^^B In Summa summarum, lak ud szossu.Jak i 


od rzemieśnikdf^^^l 


^^^^^H gr. 


J DISTR. BIELSCSN. 
WŁÓKI MIEJSKIE BIELSKIE. 129 I Sioto Augustowa, z lan. 144 m. I7"», oraz z pogorzalychlan. 15 m. 
Vi zI. 144, gr. 17, den. 9. 

Sioło Młodzanowo. z łanów 40 m. 'h, zl. 40, gr. 7, d. 9, 
Sioło Ko3CZino. i łanów 29. zl. 29. 

Sioło Stanisławowo, z tanów 50 m. 12Vi, pogorzalych 10, szpital- 
nych 3, zl. 50, gr. 12, den. 9. 

Sioło Piotrowo, z łanów 42 "/,, m. »!,, pogorzałych 'I^, zł. 42, gr, 18, d. 6. 
Sioło Pieczki, z tanów 15'/.. in. '|,. pogorzatych "i, '|g. 

In summa summarum, z włók miejskich, zl. 322, gr. 7, d. 4, 

Itetn od popów ruskich, z łanów 10. 
Z wójtostwa bielskiego i narcwskiego, łanów 5. 
Od dwu kól młynowych, po gr. 12, facik 15^ — 24. 
Od przekupniów wyżej 29 — 24. 

In summa summarum simul juncta, tak szossu, od rzemieśników, 
jak z włók, zł. 597, gr. 26. 

Miasto Narew. 

Szossu od domów rynkowych 16Vł (pól domu wolne) zł. 8, gr. 24. 
Z domów ulicznych 107Vi, po gr, 8^4>laców 30, po gr. 4, 

In summz z domów wszystkich i placów, zl. 42, gr. 1 '/,, 

Piekarki i krupniczki, których jest 16, po gr. 15. . zł. 

Rze^ników 5, po gr. 15 

Krawiec 1 

Szewców 3, po gr. 15 

Kowalów 2, ci da 

Szklarz 1 

Dziechctarz 1 

Bednarz 1 

Rybaków 12 

Kolędniczych 1 1 

Slodowników 2 

Komornik 1 

In summa od rzemieśników, zł, 24, gr. 5. 

Źródła diiejowe. Tom XVII. 2 


15 


— 


15 


1 


~^ 


— 


29 


— 


10 


— 


10 


— 


10 


4 


27 


3 


12 


1 


20 


— 


d PALAT. PODLACHIAE. 

Włóki miejskie, z łanów in? po zloiemu, z pustych 25. które lasera 

— zale^^ly, « wolnycb 5, z morgów 1 12, po gr. 1, i młynów od 6 

kół, po gr. 24, z folusza, gr. 24, od stępy jagielnej gr. 15. 

In summa z włók i kół mtyriskicb, zł. 1 16, gr. 6, den. 2*/*. 
In summa simul juncta szosu, od rzemieśników i z wl^k, 
złot. 183, gr. 1'/,, den. 2'.'.. 

Miasteczko Kleszczelie. 

Szossu Ł domów 38>S, summa facit . zł. 51 gr. 

Piekarki i krupniczkj, których jest 11 . . 2 
Od rzeniieśników: szewtów, krawców, kuśnicrzów, Ico- 

walów. itdunów, któryci: jest 20, po gr. B . 4 

Z Włók miejskich 322 m. 7. 322 
In summa summarum simul juncta, tak szoszu, od rzemicsnikdw, 
jak z włók facit zł. 379, gr. 15. Miasto Brańsk. 

Szossu z domów 291 i ogrodników 51 

Od rzeniieśników, a naprzód oil krawców 2, mie 
cznika, rymarza, siodlarza, rzeźników 6,zdu 
nów 10, piekarek, przekupek, prasolów II 
szewców 15, kowala 

Z włók miejskich 132 m. 2'(i 

In summa summarum simul juncta, tak szossu 
iłem z włók, zł. 226, gr. 18. zł. 73 gr. 27 den. 20 18V, 
132 2 

od rzemieśnikćwJ Miasto Szuraż. 

Szossu z domów 186, ogrodników 131 . 
Rzemieśnicy a naprzód komornicy, których jest 17 
Rzemieśnicy, których jest 7 . 
Piekarze, których jest 17 
Rybacy, których jest 3 
Szewców, których jest 9 
Kramarze, których jest 3 
Przekupni 2 ■ zł. 56gr. 2lj 
3 ]l 28 
9i 2 

6 
1 
2 
I 
— 2] i<iik> DISTR. BIELSCEN. 131 Kuśnierzy 2 . , . 2I. — gr. 18 

Zdun . . . . — 7 

Od śledzi . . . — 6 

Włóki miejskie w liczbie 147. , .147 — 

Summa summarum simul juncta, tak szossu, jak od rzemieśników 
i z włók facit zł. 222, gr. 21. Miasto Tykoczin. 

Szossu z domów 240, placów pustych I02Vł 
Rzemieśnicy, a naprzód krawcy, którycti jest 5 
Kuśnierzy 3 
2fotnik 1 
Ślosarz 
Balwierz 
Siodlarz 
Kowalów 3 
Szewców 11 
2dunów 6 
Rzeźników 3 
Rybaków 18 
.Piekarzy 27 
Złotnik 1 
Włóki miejskie 81 
Summa summarum simul juncta, tak szossu, od rzemieśników, 
item z włók zl. 163, gr. 14. zł 


43 gr 


.28 
2 


12 
1 
1 


12 
20 
— 


15 
— 


8 
1 


25 
5 


15 
2 


10 
3 


9 18 

9 — 

— 15 

81 — Miasto Knyszyn. 

Szossu z domów i ogrodów albo gołych placów (279 

i 213Vi czyli) 492Vi . 
Rzemieśnicy, a naprzód rzeinicy w liczbie 4 
Szewców 6 

Piekarek i przekupek 15 
Czapników 2 
Kowalów 4 
Komorników 6 
Kotłów gorzałczanych 6 9 zlot. 


gf- 


79 


9V 


2 


— 


2 


25 


6 


27 


1 


5 


1 


24 


1 


G 


4 


24 ^^^H iji PALAT. PODLACHIAB ^^^" •■ 


i^^l 


^^^1 Zdunów 8. . — 12 


1 


^^^^H Od przekupniów wybrano in sutnma 14 (I 


J 


^^^^^H Summa summarum od rzemieśników, zl. 36, gr, 11. 


^ 


^^^^^ Włóki miejskie 96V,, m, V. 96 22d<;n.9.^J 


^^^^^^^K Summa summarum simul juncta tak szossu od rzemieśników, ^^| 


^^^^^B z 212 gr. 13. 


^M 


^^^^V Miasto Goniądz. 


V 


^^^^H Szossu z domów 247, gołycli placów 72. zl. 59gT 


.23H 


^^^^H Rzemieśnicy, a naprzód szewcy, których jest 8 


4 


~^l 


^^^^1 Kowalów 3 . 


1 


isH 


^^^^H Rzeźników 4 . 


2 


— ^1 


^^^m Rybaków 27 . 


13 


ifi^ 


^^^^ Przekupniów 7 . 


3 


15 J 


^^H Zdun 


— 


l&^l 


^^H Od śledj^i wybrano 


4 


laH 


^^^^^^ Włóki miejskie ia summa wszystkich n-o 174 i m. '/•• 


138 


— H 


^^^^H Summa summarum simul juncta, lak szosu, od rze mięśni ków^^^l 


^^^H jako i z wlÓk farit zl. 227, gr. 5. 


^H 


^^^1 Miasto Rajgród. 


^M 


^^^^H Szosu z domu 129, ogrodów 36 zł. 23 gr 


^sB 


^^^^H Rzemicśnicy: szewców 5 . 


2 


15 H 


^^^H 


— 


16 ■ 


^^^^H Rzeźnik 


— 


inH 


^^^^H Piekarek 4 . 


2 


_ ^^ 


^^^^^H Kotłów gorzalczanych 2 


1 


18 J 


^^^^H Komorników 3 . 


— 


isM 


^^^H Włók miejskich 73 . . . 


73 


— ^1 


^^^^1 Summa summarum simul juncta, tak szossu, od rzemieśników 


^^^1 


^^^H jako i z włók zl. 103 gr. 29. 
^^^B Miasto Augustów- 


■ 


^^^^1 Szossu z domów i placów n-o 395 . zl. 82 gr. 


19 H 


^^^^^^^^^^H 


1 T. ISiO DISTR. BIELSCEN. lU Rzemieśnicy: a naprzód rzeźników 10 . 


zł. 5 gr. — 


■Piekarek 16 ustawicznych 


6 — 


Piekarek 12 nieustawicznych 


3 6 


Szewców 9 


3 18 


Kuśnierzy 2 


— 20 


Kowalów 10 i kołodziejów. 


3 16 


Rybaków 17 . 


4 13 


Krawiec 1 


— 10 


Komorników 8. 


1 li 


Ultajów 4 


i 14 


Od przekupniów in summa 


8 — 


Włók miejskich 223 


185 — 


Summa summarum simul juncta tak szosu od rzemieśników, jako 


i z włók, zl. 304 gr. 26. 

Regeetr wybierania poboru z tbołoszczt K. J. M. 
albo starostw. Bielsk i Narew. 

z tego starostwa, to jest z bielskićj wolosczi i na- 

rewskićj, wydano in summa . . zl. 1060 gr. — d. — 

Kleszczelska wołoscz. 

z tćj dzierżawy wybrano . . zł. 237 gr. — d. — 

Brańska wołoscz. 

z tego starostwa wydano . . zł. 250gr.— d. — 

Surazka woloscz. 

z tego starostwa wybrano . . zł. 318gr. 5d. 9 

Tykoczińska woloscz. 

z tego starostwa wybrano . . zł. 371 gr. 19 d.9 'H PA LAT. PODŁACHIAK. T. KnyszJńska i Goniądzka wołoscz. 

z tych starostw wybrano . . zl. 850 gr,- 

Raigrodzka i Augustowska wołoscz. . zł. 482gr.— d.- 

Sumina summarum simul juacta ze wszytklch wolosczi, starosti 
albo dóbr K. J. Mci, facil zl. Z5^8, tir. 25. Regestr wybierania poboru z leśnictu} dóbr K. J. Mci Bielskiego leśnictwa woJoscz. 

z tego leśnictwa wydano in sumina . . zl. 463 gr." 

Tykocińskiego leśnictwa wotoscz. 

z tego leśnictwa wydano In summa . . zł. 10! y-. IJ 

Summa summarum simul juncta z leśniclw, facit zł. 565 gr. II. SUMMARYUSZ POBORU ANN! 159 PRIMI 

z ziemi bielskiej wybieraif^jo z dóbr ślackeckich 
parochiami rozdzielonych. Naprzód w paraphiej Wyszeńskiej. Włók ślacheckicli numero 130, czynią pieniędzy 

Włók osiadlycli 9^, 

Ogrodników rolnych 11, po kjr. 3 . 

Od ko! młyńskich dorocznych 3. po gr. 12 

Od komornic 5, po gr. 1. 

Summa, zl, 40, gr. I',',. zł. 


gr. 


32 


15 


5 


2 


1 


3 


1 


6 


— 


5 r. 1S9I DISTR. BIELSCEN. 135 Paraphia Domanowska- 

WIćk ślacheckich H" 156, czynią pieniędzy 
Włók osiadłych NM7 . 
Ogrodników rolnych N' 19 
Ogrodników bez roli N" 28 
Kół młyńskich 3, po yr. 12 
Od komornic N" 6, po gr. 1 

Summa zł. 53, gr. 1, den. 1, zł. 


gr. 


d. 


39 


5 


5 


8 


22 


— 


1 


27 


' — 


1 


24 


— 


1 


6 


— 


— 


6 


• — - Paraphia Oąmbrowska. Włók ślacheckich H" 188, cj;ynią 
Włók osiadłych No 7 
Ogrodników rolnych N" 45 
Komornic N" 3 Summa z). 56, gr. 6, d. 6. 

Paraphia Jabłońska. Włók ślacheckich N" ii<l, (?), czynią 
Włók osiadłych N" I'/^ . 
Ogrodników rolnych N* 7 
Ogrodników bez roli N" 1 
Komornic N" 2 Summa zł, 24, gr. 4, den. 3. 

Paraphia Kuleska. Włók ślacheckich N° 235, czynią 
Włók osiadłych N" 2 
Ogrodnikdw rolnych 6, po gr, 3 
Ogrodników bez roli 4 . 
Kół młyńskich 2, po gr. 12 
Komornic 4 . 47 3 6 

3 15 - 

4 15 — 
— 3 - 22 16 7 

- 227,- 

— 21 — 

- 2 — 

— 2 — 58 22 - 

1 — — 

— 18 — 

— 8 — 

— 24 — Summa zł, 61, gr. 16, den. 4. ■36 PALAT. FODŁACHIAE. r. 1591 Paraphia Thapiczewska. 

Włók ślacheckich ."* 247, czynią 
Włók osiadłych N° 22 
Ogrodników 16, po gr. 3 
Ogrodników bez roli 18, po gr. 2 
Kól mlyńskicti dorocznych 3 
Komornic 2 . 

Summa zlot. 37, gr. 14. zł. 


Br- 


d. 


22 


16 


— 


11 


— 


— 


1 


15 


— 


1 


6 


— 


1 


6 


— 


— 


2 


__* Paraphia Brańska. Wlók ślacheckich N" 03, czynią 
Włók osiadlycti N" 45 m >^/^ 
Ogrodników rolnych N" 37 
Ogrodników bez roli N° 23 
Kół młyńskich dorocznych 3 
Komornic 4, po gr. 1 

Summa zlot. 44, gr. 5, den. 6. 15 


22 


22 


26 


3 


21 


1 


16 


1 


6 


— . 


4 Paraphia Lubińska. Włók ślacheckich N" 10, czynią 
2 


16 


Włók osiadłych N" 10 . 
5 


— 


Ogrodników bez roli N" 7 
— 


14 


Od kola młyńskiego dorocznego 
— 


12 


Komornic 2, po gr. I 
— 


2 


Summa zlot. 8, g 


'. 13. Paraphia Wyskowska. Włók ślacheckich N" 48, czynią . 12 _ _ 

Wlók pogorzalych 20 . — — — 

Wlók osiadłych N" 2Vj .1 T/t — 

Komornic 5, po gr, 1 . — 6 — 

Summa złot. 13, gr. 12';ł. r. 1S9I DISTR. BIEL6CEN. 137 Paraphta Bielska. 

Wlók ślacheckich N« 105, czynią 

Włók ślach. pogorzalych 2'/*, a osiadłych 2Vt 

Wlók osiadlycli N' 337Vt. 

Ogrodników bez ro)i 4 . 

Kół młyńskicli 10, po gr, 12 

Komornic 8, po gr. 1 . 

Summa zł. 223, den. 4. zł. gr. d. 

27 15 — 

168 22V. — 

_^ 8 -- 

4 - — 

— 8 — Paraphia Płońska. 

Włók ślacheckicti N" 134, czynią . 
Komornic 3, po gr. 1 . 

Summa zł. 33, gr. 18. 33 15 — 
— 3 — Paraphia Sokołowska- Włók ślacheckich N" 190. czynią . 
Komornic 8, po gr. 1 . 

Summa zł. 47, gr. 8. 

Paraphia Kobylińska. 

Włók ślacheckich N^ 220, czynią 

Kół młyńskich dorocznych 2, po gr. 12 

Komornic 6 . 

Summa złotych 56. 47 — 
— 8 55 — 

— 24 

- 6 Paraphia Po&wiączińska. Włók ślacheckich N» 85. czynią 


21 


7'/. 


Włók osiadłych N" 52 . 


26 


— 


Ogrodników bez roli 4 , 


— 


8 


Kół młyńskich 6, po gr. 12 


2 


12 


Komornic 7, po gr. 1 . 


— 


7 


Summa zl 50, gr. 4, d, 4. PAŁAT. PODLACHIAE. T 1591 Paraphia Suraiska. zł. 


gr. d. 


Wlók ślacheckich N" 112, czynią . 
28 


— — 


Włók osiadłych N° 205 . 
102 


15 — 


Ogrodników rolnych 6 . 
— 


18 — 


Od kól młyńskich 2, po gr. 24 
. 1 


18 - 


Od kól 3, po gr. 12 
1 


6 — 


Komornic 3 . 
— 


3 - 


Summa złotych 


134. Paraphia Tykoczka' 

Włók ślacheckich N" 78, czynią . . 19 15 — 

Wtok osiadłych N" 17",. 8 32Vi — 

Ogrodników N" 5, po gr. 3 . . — 15 — 

Komornic 2, po gr. I . . — 2 — 

Summa zł. 28, gr. 24, den. 4. Paraphia Knyszyńska. 

Włók ślacheckich N" 7'/i, czynią 
Wlók osiadłych NM4 . 
Koło doroczne 1 
Komornic 2 . 

Summa zł. 9, gr. 19, den. 2. 

Paraphia Dobrzyniewska. 

Włók ślachcckicli N" 20, czynie 
Włók osiadłych 6 
Ogrodników bez roli 4 . 
Komornic 3, po f^r. \ . 

Summa zł. 8, gr. 1 1. 

Paraphia Kalinowska. 

Włók ślacheckich N" 10, czynią 
Włók osiadłych N" 100 . 1 26 

7 — 

— 12 

— 2 5 — 

3 ~ 

8 — 

3 — 2 16 
50 — r IS9I DISTR. BlELSCEN. 139 Ogrodników N" 3 . 

Ogrodników 4, po gr. 2 
Kół dorocznych 5 
Komornic 4, po gr. 1 

Summa zł. 55, gr. 27. 

Paraphia Dolistowska. 

Wtólt ślacheckich N" 21, czynią 
Włók osiadłych N* 38 . 
Ogrodników rolnych N" 13 
Ogrodników bez roli N" 16 
Kół młyńskich dorocznych 3 
Komornic 2, po gr. 1 

Summa zł. 27, gr. 26, d. 4. 

Paraphia Trczieńska- 

Włók ślacheckich N" 185, czynią 
Włók osiadłych N" lit . 
Ogrodników 32, po gr. 3 
Ogrodników 13, po gr. 2 
Kól młyńskich 2, po gr. 12 
Komornic fi, po gr. 1 

Summa zł, 108, gr, 9, den, 4. 

Paraphia Goniędzka. 

Włók ślacheckich N» 78, czynią 
Włók osiadłych N* 26 . 
Ogrodników rolnych 8 
Ogrodników bez roli 9 . 
Komornic 6, po gr, 1 

Summa zt. 34, gr. 3. 

Paraphia Raigrodzka. 

Włók ślacheckich N" 131, czynią . 
Włók osiadłych N" 53Vi , zł. 1 gr, d. 

- 8 — 
2 — — 

— 4 _ 6 


7 


19 


— 


1 


9 


1 


2 


i 


6 


— 


2 46 


7 


57 


— 


3 


6 


— 


26 


— 


24 


— 


6 19 15 

— 13 

— -24 

— 18 

— 6 32 15 

26 22 'i MO PALAT. PODLACHIAE. Ogrodników 27 rolnych. 
Ogrodników bez roli 15. 
Kól mlydskich 4, po gr. 24 
Komornic 8, po gr. 1 . 

Summa zlot. 6ti, gr. zł. 2g. 21 d. 

I — — 

3 6 - 

- 8 — 12, den. 4. Summa totius perceptae: 

Z dóbr ślacheckich, zl 1220, gr. 20. den. 6. 

Z dóbr waniewskicli, zł. 97. 

Z dóbr Orlińskich, zł. 75. 

Pogorzalycłi włćk 40, zł. 10. 

Summa juncta totius perceptae, zl. 4963, gr. 28'/». 

Solarium panu safarzowi i poborcy według konstytucyi UOi- 

wersałcjwćj, potrąciwszy z tćj summy, zł. 165, gr. 3. 

Zostawa summy generalnej, zl. 4788, gr. 6Vi. 

Summa z pogorzałych zl. 327, gr. 15, 

Od Żydów „ zl. 50. Stmmarynsz wybierania poborowych pieniędzy z dóbr 

do stołu jego kr. mci ■należących-, w roku 

teraźniejszym 1591. Naprzód z woloaczi Starostwa Brańskjego. 

zł. 

Z wlók osiadłych numcro 240, po gr, 16 . 124 

Z włók najemnych N" 22, po gr. 7'/,. 5 

Od kól dorocznych N" 12, po gr, 12. 4 

Od ogrodników N" 15, po gr. 2 . 1 

Summa zl. 134, gr. 15. Z wołoHczi Starostwa Bielskiego. z włók osiadlycłi N" 1200, po gr. I6. 
Z wlók najemnych N" 50, po gr. 7V,. gr. 16 — tiOO — 
12 15 ^K r 1591 DISTR. BIELSCEN. 


m 


wu 


Z pustych pogorzalych N" 50 


d. 


^^^M 


Kół młyńskich N" 20. po gr. 12 


8 


_ — ^^H 


Od rzemiefioików nędznych 


4 


^^1 


Summa złotych 625.. 
^H 


Z wułosczi Klesczelewskiej 
^1 


z włók osiadłych N°200, po gr. 15. 


100 


— - ^^M 


Z wiók Dajemnych N''50. po gr. 7'/i. 


12 


^^H 


Od kół młyńskich N" 10, po gr. 12. 


4 


— ~ ^^^M 


Od folusza kota 1 . 


— 


^^H 


Od kowala 1 . . . 


— 


^^H 


Summa zł. 117, gr. 4. 


V 


^H 


Z wolosRzi Surazkićj. 
^1 


z włók osiadłych N'' 299, po gr. 16. 


149 


_ _ ^ł 


Z włók pogorzalych pustyrh N" 59. 


— 


— — ^^H 


Od rzemieśników 


3 


^^1 


Od kół młyńskich 


12 


— ' ^^1 


Summa złotych 164. 
^H 


Starostwo Thykockie z wolości Thykockiźj 


^1 


Dano in generc 


160 


6 ^^t 


Summa zł. 160, gr. 28, den. 6. 
^H 


Starostwo Knyszyńskie 
^M 


z włók osiadłych N" 1111, po gr. 15, czj'ni 


555 


^^1 


Pustych pogorzalych N" 72 


— 


— — ^^H 


Ogrodników N" 38, po gr. 3 


3 


^^1 


Od foluszów kol No 2, po gr. 15 


1 


— — ^^^1 


Od kół młyńskich N" 17, po gr. 12 . 


6 


^^M 


Summa złotych 5(36, gr. 6. 
^^M 


^^B Starostwo Raigrodzkie i Augusto 


wskle. 


^M 


■ z wołosczi Augustowskiej: dano in genere 


231 


^^1 


^^ Summa zł. 231. gr. tj. 


• 


1 141 PALAT. PODLACBIAB. ' 'S9' 

Leśnictwo Bielskie- 

zł. gr. d. 

Z leśnictwa bielskiego dano . . 2tf4 — — 

Summa złotych 264. 
Summa juncta zt. 2262, gr. 28, den. 6, 
Pustych pogorzałych włók N* 181, summa zt. 90, gr. 16. Summaryusz wybierania poboru jego królewskiłj moid 
z miasteczek ziemi bielskiij w roku 1591. 

Miasteczko Augustów. 

Szossu z domów dano . , . 60 4 — 

2 włók miesckich N" 170. . . 75 — — 

Od rzemieśników różnych , . 16 6 — 

Summa zł. 150, gr. 10, 

Miasteczko Goniądz. 

Szossu od domów . . .62 — — 

Z włók miesckich N« 70. . .35 — 

Od rzemieśników różnych . . 22 — 

Summa złotych 119. 

Miasteczko Knyszyn. 

Szossu od domów , , .76 

Z włók miesckich N" 96 . _ 43 

Od rzemieśników różnych . 26 . 

Summa złotych 150. 

Miasteczko Raigrod. 

Szossu od domów . - 22 r. 1S9I DISTH. OIELBC£N. "43 Z włók miescfeich N" 73. 
Od rzemieśników różnych 

Summa zt. 64, gr. 24, d. 4. 

Miasteczko Tykocin. 

Szossu od domów 

Z włók miesckicb N<> 96'/> 

Od rzemieśników różnych 

Summa zł. 144, gr. 11, d. 4. 

Miasteczko Suraż. 

Szossu od domów 

Z włók miesckich N" 168. 

Od rzemieśników i komorników różnych 

Summa złotych 144, gr. 13. 

Miasteczko Narew. 

Szossu od domów 

Z włók miesckich N" 100. 

Od rzemieśników różnych 

Summa zł. 113, gr. 28. 

Miasteczko Klesczelie. 

Szossu od domów 

Z włók miesckich N' 202. 

Od rzemieśników różnych 

Summa zł. 171, gr. 4. 

Miasteczko Bielsk pogorzało. 

Co zostało domków nędznych, dali z nich 
Z włók, które na wsi mają N" 220 , 
Od rzemieśników ntjdznych 
Pogorzalych włók N" 120* 
Szossu tam przedtćm dawali 

Summa złat3'ch 180. zł. 36 g 
6 76 
48 
20 22 d. 4 
2 — 4 — 

Th — 40 
84 
20 13 — 47 
50 
16 24 
4 50 

101 

20 30 — 

110 -^ 

40 — 

łOO — ^^^^^■^^^^H 


■ 


^^^H '44 PALAT. PODŁACHIAE. 


•S9* 1 


^^^P Miasteczko Brańsk pa^orzałe. 


m 


zl. gr. 


d. H 


Tam przedtem szossu dawali zł. 50, teraz tylko. 10 4 


— ^1 


Z włók miesckich dawali przedtćtn zl. ) 14, a teraz 


^1 


dali . . . 12 — 


— ^1 


A z miasteczka . , ,30 — 


— ^M 


Od rzemieśoików ró2nycb. .84 


—^M 


Summa zł. SO, gr. 6. 


^M 


Summa juncta zl. 129S. gr. 9. 


H 


D)gorzałe w tych iniauttczkach w roku prz&szlym. 


■ 


W Bielsku szossu nic dano zł. 70. 


H 


Z włok pogorzatycli N" 120, zl. 60. 


^1 


Z. Brańska szossu nie dano, zl. 40. 


^1 


Z włók pogorzalych N" 102, zl. 51. 


^1 


^^^^^ Od rzemieśnikdw pogorzalycb, z), 6. 


^^^1 


^^^B Summa złotych 227. H 


^ 


^^^^1 Regestr u\i/bier<ima pobonncyck pieni^rłzy z dóbr do 
^^^^H stołu jego królewxla^j maści naleiących to roku. 
^^^^H temżniejszi/7ii 1591. 
^^^M Naprzód z walosczi Starostwa Brańskiego. 
^^^H 


d. 


^^^^K z włók osiadłych numcro 248 124 — 


— 


^^^B Z włók najemnych N<* 22, po gr. 7 . 6 IG 


— 


^^^P Od kół dorocznych N<* 12, po gr. 12 . 4 — 


— 


^^^^1 Od ogrodników N° 15, po gr. 2 . 1 — 


— 


^^^1 Z woło.<<czi starostwa Bielskiego. 
^^H z wlók osiadłych N" 1200, po gr. 15. 600 — 

^^^1 Z wlók najemnych N° 50, po gr. 7 . 12 — 

€. 1591 DiSTR. mELSCfcN. Hi Pustych pogorzatj'ch N° 50 
Kól młyńskich N" 20, po g.\: 12 
Od rzemieśników nędznych zt. gr. ci; 

8 — — 

4V,— - Starostwo Klesczelewskie. 

z wotosczi Klesczelewskiej. Z włók osiadłych N« 200, po jfr. 15 
Z włók najemnych N" 50, po gr, Vi 
Od kół młyńskich N° łO, po gr. 12 
Od folusza koła I 
Od kowala 100 -- 

127. — 
4 - 

— 15 

— 4 Starostwo Sarazkie. 

z wotosiczi Surazkićj. Z włók osiadłych N* 299. 
■\Vłók pogorzalych pustych N* 59 
Od rzemieśników 
Od kol młyńskich 14M - 

» 14 

12 — Starostwo Thykockie z wołosz. Tliykocki^j. 

Dano in genere . . 160 28 I 

Starostwo Knyszyńskie. 

z wołoszczi KnyszyńskiiJj i Goniądzkićj. 

Z włók osiadłych N" illl,poKr. 15. 555 15 - 

Pustych pogorzałycli K*" 72 . ■ — — — 

Ogrodników N" 38, po ^r. 3. . 3 24 

Od foluszów 2, po gr. 15. . 1 — - 

Od kół młyńskich N" 17, po gr. 12 . . 6 24 - 

Starostwo Raigrodzkie i Augustowskie. Dano wszystkiego in genere 

Źródła diicinwe. lam. 3CV11. 231 6 — ■46 FAŁAT. PODLACHtAB. r 1591 

Leśnictwo Bielskie. 

zl. gr. d. 

z leśnictwa bielskiego, dano . . 264 — — 

2 leśnictwa tykockiego, dano . 55 4 — Regestr wybierania poboi-u jego królewtke^ mości 
z miasteczek w ziemi bielskiój, w roku 1591. Miasteczko AuBustow. 

zl. gr. d. 

Szossu z domów dano . . . 60 4 — 

Z włók miesckich NV70 . . 75 — — 

Od rzemieśników różnych . 15 8 — 

Miasteczko Rajgród. 

Szossu od domów . . . ' 22 — — 

Z włók miesckich N" 73',i 

Od rzemieśników różnycli nędznych 

Miasteczko Goniądz. 

Szossii od doinów 

Z wfók miesckich N" 70. 

Od rzemieśników różnych nędznych 

Miasteczko Knyszyn. Szossu od domów 

Z włók miesckich N" 9t)',j 

Od rzemieśników różnych Miasteczko Thykoczin. Szossu od domów 

Z włók miesckich N" 9d'/: 

Od rzemieśników różnych 36 


22 4 


6 


2 — 


62 
35 


— — 


22 


— — 


76 
48 


— — 


26 


' — — - 


76 


4 — 


48 


7'/.— 


20 


'- "59' DI^TB. BIEL5CEN. H7 Miatteczko Saral 

Szossu od domów 

Z włók miesckich N" 168. 

Od rzemieśników i komorników różnych zł. gr. d. 

40 13 — 

84 - — 

20 - - Miasteczko Narew. Szossu od domów 


47 


24 


Z włók miesckich N" iOO 


60 


— 


Od rzemieSników i komorników różnych 


16 


4 


Miasteczko Klesczele. 


Szossu z domów 


60 


^_ 


Z włók miesckich N* 202 


101 


. — 


Od rzemieśników nędznych 


20 


4 


Miasteczko Bielsk pogorzał* 


). 
Co zostało domków nędznych, dali z nich szossu 


30 


— 


Z włók, które na wsi mają N° 220 . 


110 


— 


Od rzemieiników nędznych 


40 


— 


Pogorzałych włók N" 120. 


— 


— 


Szosssu przedtćm dawali. 


100 


— 


Młaiteczko BraAsłc pogorz^ 


0. 
Tam przedtem dawali szossu 


' 60 


— 


Teraz tylko . 


10 


4 


Z włók miesckich dawali przcdtćm . 


114 


— 


A teraz ze wsi dali 


12 


- 


A z miasteczka 


80 


— 


Od rzemiejników nędznych 


8 


4 

ąli PALAT. fODLACHlAE. REGESTR POBOROWY Z DÓBR ŚLACHECKICH 

z pilnością wierme zubruiii/, w ziemi bielskiej wojetoÓdt- 
hiia podlatkiegn, w r. Ió91. Naprzód Paraphia Wysseńska. 

WySSOnki, włók ślacheckich 82, z Unid€j po gr. 7%. 

Wtijk osiadłych W/t, i dwie iricnny. po ^r. 15. 

Ogrodników 8, po h'''- ^■ 

Mlyi^skich kdl dorocznych 3, po gr. 12. 
Kostry, włók ślacłieckich 48, po gr. 7'i't. 

Włók osiadłych I, gr. 15. 

Ogrodników 3, gr. 9. 

Od komornic 5, gr. 5. 

Paraptiia Domanowska- 

Domanowo. włók ślaeheckicłi 8 i 3 ćwierci, po gr. 7Vi. 
Włok osiadtycli 7, po gr, Ift. 
Od ogrodników rulnycłj i, po gr, 3. 
Ogrodników be; roli J, po gr. 2. 
Od koła mtyAskicgo dorocznego, gr. 12. 

Piotraskf, Skłody. Żocliy. Riepnowo. włók ślach. 44. po gr 7%' 

Mień, wlók usiadlyjb 11, po gr. IS. 

Ogrodników rolaycłi 13, po gr. 3" 

Ogrodników bez roli 2, po gr. 2. 

Kó! mivnskic!i dorocziiycli 2, po gr. 12. 
Prosanka, Markowo, Piekuthy, wlók ślachetkicłi 3a. po gr. TUĄ 

Włók osiadłych 3'',, po gr. 15. 

Ogrodników lolnych i, po gr. 3. 

Ogrodników be?, roli 2, po gr. 2, 
topienie, Koboski, Krasowo wtok ślachcekicłi 58, po gr. 7'/,. 

Włok o^iatllycli 1, po gr. 15. 

Ogrodników bez roli 17, po gr. 2. 
Prosanka Antiqua. Tliokowisko. wlók ślacheckich 10. 

Włók osiadłych 2. 

Od komornic 6, po gr, 1 — ^r. (j. IS9I DISTR. BIELSCEN. M9 Paraphia Dąmbrowska. 

Woiny, włak śiacheckich 33, ćwiartek 2. 

Włók osiadłych 4. 

Ogrodników rolnych 24, po gr. 3. 
Gieralłhy, Sepiełhowo, włók śiacheckich 30. 

Wloką osiadła 1. 

Ogrodników 3, gr. B. 
Dołęgi, Plewki, Wlosthy, włók śiacheckich 40. 
Mystki, średnicza, Stawireie, włók ślaclieckich 35. 
Moczydły, Brzózki, Pułaiie. włók śiacheckich 50, po gr. 7'/i. 

Wlók osiadłych 2. 
Ogrodników 18, po gr. 3. 
Od komornic 3. po gr. 1. 

Paraphia Jabłońska. 

Jabłonią, wlok śiacheckich 30 i '/,■ 
Włóka osiadła I, gr. 15. 
Ogrodników 5, po gr. 3. 
Ogrodnik 1, gr. 2. 

Kikolskie, Usenskie, Samsony, wlók śiacheckich 16. 

Włóki osiadłej '/>. 

Ogrodników 2, po gr, 3. 
Sembory, Osinkt. Prosanka, włók śiacheckich 16, po gr. 7'/,. 
Rykacze, Zarzeckie, włók śiacheckich 10. 
Sllwowo, Jankowcze, wl. śl. 20. 

Od komornic 2, po gr. 2, 

Paraphia Kutieska. 

Kuiesze, wlók śiacheckich 60. 

Ogrodników 4, po gr, 3. 

Kól młyńskich 2, po gr. 12. 
Kalinowo, Golaaste, włók śiacheckich 80. 

Wlók osiadłych 2, po gr. 15. 

Ogrodników 6, po gr. 3, 

Wróblie, Buczyno, Czosnowo, włók śiacheckich 25. 
Chotane. Grodzkie, włók śiacheckich 70. 
Od komornic 4, gr. 4. "JO PALAT. PODLACHIAK- Paraphra Thopiczewska. Falki, włók ślacheckii^h 58, po gr. 7'/}. 
Mierzwiiio, Bagieńskie. K'izuski. włók ślarheckich ł3. 
Kuczmiery, Górskie, Olsewo, włók ślaebeckich 16. 
BudlewD. ThoptczeWO, widk ślacheekich 30. 
Ogrodników l(i, ()o gr, 2. 

Gawrny, Trzesczkowo, Otiędzkie. włók ślacheckich 35. 
Łukawłcza, Liza, włók ślacheckkh 10. 

Włók osiadłych 20. 

Ogrodników 15, po gr. 3. 

Od kół młyńskich dorocznych 3, pO gr. 18. 
Zalesie. Zdroikl, włók ślacheckich 25. 

Włók osiadłych 2. 

Ogrodników 2, po yr, 2. 

Od komornic 2, po gr. 2. 

Paraphia Brańska. 

z plebanii BrańskiÓJ. włók osiadłych 19. 

Ogrodników 4, po gr. 2. 
Popławy, Wolencze, Chrosczlanka, włok ślacheckich 20. 

Ogrodników 1 1, |n) gr, 2, 

Brzeziny, Zamlanowo, Sleliecz, włók ślaclieckich 10. 

Włók osiadlycli 4. 
Siedliesz, włók ślacheckich 4. 
Kiewłaki, włok osiadłych 3 i "/i- 
Kosewo, włók iisiadlych 8 i >/|, 
Kierznowo, Polethyły. włók ślacheckich 18. 

Ogrodników 3. po gr. 3, 

Ogrodników 6, po gr. 2, 
Sumki, włók osiadłych 7. 

Ogrodników 20. jio gr. 3 

Od kół mlyriskicli 'i, po gi. 12. 
Malinowo, Brzeznioza, włók ślacheckich Ił. 

Włók osiadłych 6. 

Ogrodników tj, po pjr, 3. 

Ogrodników 2, po gr. 2. 

Od koła młyńskiego dorocznego, gr. 12. 
DęhOWO. Truskl. p. sędzia bielski, włók osiadłych 6, « 1591 DlSTR.BlhLSCEN. (Dębowo. Truski), ogrodników 8, po gr. 3. 
Od komornic 4, po gr. 1— gr. 4. 

Paraphia tubinska. 

Łubino, włók osiadłych 10. 

Ogrodników 2, po gr. 2, 

Od kota młyńskiego, gr. 12. 
Truski, wtok ślacheckich 10. 

Ogrodnikiiw 5, po gr. 2. 
Od komornic 2, po gr, 2. 

ParRphia Wys^owsa. 

Wyski, wińk ślacheckich 8. 

Włók osiadłych 2V,. 
Borowo, Sasiny, Olsanicza. włók ślacheckich 30. 
Warpechy. włók ślacheckich 20 pogorzalych. 

Włók ślacheckich 10, p-j gr. 7'/,. 

Od komornic 5. po gr, 1 — gr. 5. 

Paraphia Bielska. . 

Probostwo Bielskie, włók osiadłych 10. 

Skrzypki, pogorzalo włók osiadłych l'/i. "^ 

Ślacheckich włók 2Vł, pogorjtale. 

Tamże ł włóki usiadlej, gr. 15. 
Banki, włók ślacheckich 10. 

Osiadłe pól włóki pogorzałe. 
Panów Wołianowskicł], włók osiadłych 20. 
Malinowa. Sakowsczy, włok ślai lieckich 20, 
Sobociecz, włók osiadłych I '>... 

Ogrodników 4, po gr, 2. 
Zawady. Niwino. Wiercienie, wl^-k ślatlieckicli 40. 
GIsewD, f^orajewo. Solesly. Pjetrzykowo. włók ślaclieckich 20. 
Studziwody, Hryniewicze, wA)k ślacheckich 10. 
Lewki p. Wyskowskicgo i Jesmanowe, włók osiadłych 20. 

Od koła młvń5kie;,'o, gr. 12, 
Loknicza p. Lokniczkich, włók osiadłych 10. 

Od kół młyńskich 2. po gr. 12. 
RzepnowO, włók ślacheckich 5 >i» HALAT. POliLACHIAE. '. •«• Oz JCC ziołowa, p. Jerzykowiczdw, włók osiadłych 40. 
Od toła młyńskiego, gr. 12. 

Kalłeyczycis. Puchły, n-iók osiadłych 35. 

Od kół młyńskich 2, po gr. 12. 
Boczki, Jegomć paoa wojewody mirtskiego, włók osiadłych 200. 

Włók najemnych 20. 

Od kół młyńskich ), po gr. 12. 
Orlia.jcgomć pana wojewody wileńskiego, danozlofrchin genere 52, 
(habetur ia alio loco). 

Od komornic 8, gr. 8. 

Paraphia Płońska 

Płonka, włók ślachfcŁich 20. 
Roski Luplanka. Zdrody. włók ślacheckicb 80. 
0>9e. Jaliłonowo. Krzyzewo. włók ślacheckich 34. 
WanIftWO. jegomć paoa Szczawińskiego, kASztelaaa tęczyciciego, da" 
no in genere tl. 97 (habelur in alio loco). 
Od komornic 3. po gr. 1 — gr, 3. 

Paraphia Sokołowska 

Brusewo. włók iUcheckich 20, 
Pfze Krusflwo. włók śUchcckkh 20. 
Sokoły, włok slacheckiłh 15. 
Oworski, włók ślacbeckicb 20. 
Truftkolas. włok .ślacheckich 20. 
Porosła, włók śtacheckich 20. 
Idzll), włók śłachcckich 30. 
Ptiascze. włok ślacbcckiłh 10. 
Jsmiołkł, włók śłachcckich 20. 
P«r1li, włók slacbeckich SO, 
Noski, włók ilachcckich 5. 

Od komornic 8. po gr. I— f-r. 8. 

Paraphia Kobylińska. 

Kobylino, Sikory, wtok iUcJtcckich 40. 
Wnory. włók IUcheckich 8I>. 

Od koła młyilskiojio doroeinego, gr. IŁ 
Carbowo. Ciałki. wl<^k ^Ucbcckieh So. 
Franki. Kurzyny. Zalsslf. Mtlowo. włok ibchcckicb 20. t. tsm DISTR. BIELSCEN. Ijj Kapicze. Leśniewo. Kłoski. włók ślacheckich 20. 

Od I;ola młyńskiego dorocznego, gr, 12, 

Kropilnicza, Makowo, włok ślacheckich 30. 
Od komornic (i. po ip- I, gr. 6. 

Paraphia Poświączińska. 

Brzozowo, Zaliesie, Dubicze, Niewodnlcza, Lukawicza, wjók śl. 40. 

Wlók osiadłych 12. 

Ogrodników bez roli 2, po gr. 2. 
Dzterzkj, Kamieńskie, wlók ślacheckich 25. 
GruGhł, Gąsowka, Gołębie, włók ślacbeckicli 20. 

Ogrodników 2, po gr, 2. 
PietkOWO, Wielkowo, wlók osiadłych 40. 

Od kół młyńskich ti, po gr. 12. 
Od komornic 7, po gr. I, gr. 7, Paraphia Sarazka. 

Borowa, wlók ślacheckich 20. 
Niewodnicza. wlók osiadłych 5. 

Włók ślacheckich 4. 

Od p. Koryckiego, z wlók osiadłych 40, 

Od kół młyńskich 2, po gr, 12. 

Ogrodników 4, po gr. 3. 

Od panów Lewickich, z włók osiadłych 60. 
ZimnochI, Chodory, Okstule, Czaczkr, Sredzlnsczy. włók ślach. 40. 
Turosna, włok osiadłych 20. 

Ogrodników 2, po gr. 3. 
Leania. Proktjrathowczyzna, wlók ślacheckich 10. 
Białystok, wlók osiadłych 40. 
Buzyoy. włók osiadłych 20. 
JuchnowieCZ, wlók osiadłyih 10. 

Od kola młyńskiego dorocznego, gr. 12. 
Strabla, wlók osiadłych 10. 

Od kół młyńskich 2, po gr. 24. 
Zywkowo, Hwozna, wlók osiadłych 10. 

Włok ślacheckich b. 
Łipy. włók ślacheckich 30. 

Od komornic 3. po gr. 1 — gr. 3, 'i4 PA LAT. POI>LACHlAB. Paraphia Tykocka. r. iWi Zędziany. ZaJki. Łazy. Saphranki. włók slacheckich 8. 

Włók osiadłych 4',,. 

Ogrodniliów 5, po gr. 3. 
Zyranowie. Tatary, Oobki, Babino, Bagińskie, włók śUcb. 25. 

Wiók osiadłych 2'.j. 

Siekierki. 'Nieczlecza, Hermany, Komorowo, wlób ślacheckich 20,^ 

Wlók osiadłych 3. 
Strubicz, Brzeziny. Popowlany, Saniki. Rogowo, włók śtacb. 10. 

Wini- osiadłych 7'),. 
ChObOtki, Paiewo. włók ślacheckicb 15. 
Od komornic 2, po gr. 1 — 2, 

Paraphia Knyszyńska. 

Gtfboki Stok. Pęskie. Bora Sokołowska, włók ilacheckich 7Vt., 

Włók osiadłych 5. 

Od kola młyńskiego dorocznej^, gr. 18. 
Borsukowka. włok osiadłych 9. 

Od komornic 2, po ^r. t, 

Paraph a Oobrzyniewska. 

Po$wiątne. Plebaitskie, wlók osiadłycłi 5. 

Ogrodników 4. po gr. '2. 
Sokołda DobrzynJAwska. Jaworowka, wlók śłacheckicb 10. 

Uł^ika osiadła I 
SaCZiły, Kulikowka, włók ślarlieckich 10. 

Od komornic 3, po gr. \, gr. 'S. 

Paraphia Kalinowska- 

Ze wsi jegomć pana starościca pii)skiego. 

Z wlók osiadłych 100. 
Od oŁ;rodnil.ów 10, po gr. 3. 
Od ii<'\ mlyl^^kicll Joroiinych 3, po gr. 12. 
NłeresU, WaBkowloze. Sikory, w-lók gUcłieckich 10. 
Ogrodników 4, po gr. 2. 
Od kół młyńskich 2. po gr. 12. 
Od komornic 4, po gr. 1, gr. 4. r. tSflr DI3TR. aiELRCEN. Paraphia Oolistowska. SmOgOrówka Wroczyńskich, włók jlaclieckich 3. 

Od kota młyńskiego dorocznego, gr. 12. 
Brzozowo, Karp. Ozięciołowo, Tarusy, włok osiadłych 10. 

Ogrodnik I, ^r. L'. 

MihiczJno, Pęakie. Jazwity, Wlewski, włńk osiadłyułi 10. 

Ogrotlników 10, po gr. 3. 
Stoznowczyzna, Horodniczy, wldk śUcheckich 7. 
WrOCZenie. wiók ślacheckich II, 

Włók osiadłych 2, 

Ogrodników 7, ^lO gr. 2. 
Krzywa, p. Komorowskiego, włók osiadłych 6. 

A z Olsanki, z włók osiadłych tt. 

Ogrodników 8, po gr. 2. 

Od kól mlytiskith 2, po gr. 12. 
Monłiłskl. OugnO. włók osiadłych 4. 

Ogrodniliow 3, po gr. 3. 

Od komoruie 2, po gr. 1 — gr, 2, 

Paraphia Trzciańska. 

Sorcie, włók ślacheckich 4. 

Włok osiadłych 4. 

Ogrodników 10, po gr, 3. 

Od koła młyńskiego dorocznefjo, gr. 15. 
Hiewierowo, Tatarczyzna. włók ślacheckich 20. 

Włók osiadłych 8- 
Bogusewo, Dziekonsczy, Magnuse, włók ślacheckich 39. 
Kuciyno, Bogdancze, Kołodziesczy, włók ślacheckich 12. 
Masie. Heity. włók osiaillycii 6. 
Boguaki, Mroczki, Choinowo, włók osiadłych 4. 

Oi;rodnikow 1(1, |io gi. 3. 
Kulesze, Kosówka, włók śładieckich 30. 

Od koła młyńskiego dorocznego, gr. 12. 
Triclane. Niewierowki, Wisowathe. włók ślacheckich ^8. 

Wlók o&iaiJI_\cłi 4. 
BaUr, Zalesie, włók ślacheckich 10. 
Wlók osiadłych 5. 
Ogrodników 10, po gr '4. IS6 PALAT PODLACHIAE- r. tyti Choinowo. Kołodiiesczy, Milewo, Pisanki, wtók ślacheckicb 30. 

Włók osiadłych 2. 

Ogrodników H', po gr. 2. 

Boguski, Wielamowskj, Szczokołda, wlók ślachcckicb 20. 

Wtóka osiadła 1. 
Ogrodnikiiw 'S, po gr. 2. 

Triciane. Leśniczy. Thykocz. Sogusewo, wl-Jk osiadłych 80. 

Włók ślacłieckich 2. 

Ogrodników 2, po gr. 3. 

Od komornic tJ, po [<''■ I — gr- 6. 

ParapMa Gont^dzka. 

Rybaki. Kramkowka. ZJełepucliy, włok ślaclieckich 15. 

Włók osiatllycli 9. 

Oj;rodników 4, po gr. 3. 
Kramkowka, Thatary, Sblitowo. Grodzkie, włók ślaclieckich 20. 

Wtok osiadlycli Ij. 

Ołdaki, Soblesczkl. Mońki, Maksimowizna. włok ślacbeckioh 20. 

Włók osiadlyrh 3. ' 

Ogiodników 5, po gr. 2. 
Białosuknie, RudKowshie. wlok ślacheckich 20. 

Włóka osiadła 1. 

Ogrodników ł, po gr. 2. 
Piotrowizna, włók osiadłych a. 
Sthoiusczy » Goniądzu, włok osiadłycli 3. 
Poświątne, Goniądzkie i Trzcienskie, włók osiadłych 4. 

Ogmdnikrtw 4, po gr, 3. 

Od komornic 6, po gr. I— gr. 6. 

Paraphia Raigrodzka. 

Popowo, plebani raigrodikicgo, włók osiadłych 4. 

OfCTodników 3, po gr. 2. 

Włok wójtowskich 2. 
Słelltowka, Zrobi ' OlBcłiiiem. włok ślacheckich 5. 

Łabętnlk. Solnikl, Pomłany, włók slachcckich 8. 
Włók osiiułlycłi 3, 
Ogrodników ti. po Kr. 8. r 1S9I DtSTR, flIELSCEN. »S7 Reski, Kukowo, Karwowo, włok ślacheckidi 6. 

Włók Dsiaiilyuh 8. 

Ogrodników 4, po gr, '4. 
Tłioczyłowo. Rudnih, Krosiowka, wlnk ślachcckich 20. 

Włók osiadłych 4. 

Ogrodników 2, po gr. 3. 
Kuligi. Zlipk, Pinczukowo, włok ślacheckich 20. 

Ogrodników 2, po gr. 2. 
Wolka Piotrowskiego. Włoki Raigrodzkie, włók ślacheckidi 2. 

WlTik ijsiadlycli 'i. 
Ogrodników 2, po gr. ó. 
Grabowo. Kamionka, włók osiadłych 12. 
( >grodnik I, gr. 3. 

Plebania Augustowska, włók osiadłych 3. 

Ogrodników 2, po gr. 3. 
Symany Tworki, Longa, Kołaki, włók ślacheckich 20. 

Wióki osiadłej '/,.. 

Ogrodników II), po gr 2. 
Przostrzeiskie. Ciyzewo, wlóIi ślai-hcokioh 20. 
Oanowo, S^rocz^tie, Rydzewo, Klesczewo, wtok ślacheckich 20. 

Wfók osiadłych 1'/,. 

Ogrodników 8, po gr. 3. 
Czarny Las, Lipowha, Gęsiurka, włók osiadlycb 4''i. 

Ogrodników 2, po gr. 3. 
Dokthorowizna, Ruthki Oanowskich. włók ślacheckich 10. 
Woitii Raigrodzki, włok wójtowskich 4. 

Od i;ól iiityiUkich 4. gr. 24. 

Od komornic 8, po gr. 1 — gr 8, Umiiniarms krótct spLtniiif v'ijbroaia poboru z powiatu 
biełskieyu, w wojeiiództwin podltiskiem, ex anno 1579. Naprzód wlóki osiadłe ślachecl<ie. 

Tych włók osiadłych ślacheckich w [lowiciie biel- zł. gr. d. 

skim «:' m. V,. hiorąc po gr. 30 z włóki . 621 22 9 IS8 r>AŁAT. PODLACHIAE. r. 1579 

Włók najemnych 46. 2. tych włók pustych, biorąc zł. gr. d. 

po gr. 10 . . 1« 18 I'/, 

Summa wszytkiego czyni zł. 637, gr. 13, d. 6. 

Włóki ilacheckle. 

Tych włók ślacheckich w powiecie bielskićm jest 

2056, płacono z wł. po %t. 15, czyni 1028 8 1 

Wsi i imienie księżny sluckićj- 

z tego imienia księżny sjuckićj, wydano poboru. 840 4 — 

Wsi Boczkowskie. 

z tych wsi wydano poboru . . 356 29 9 

Leśnictwo Bielskie. 

z tego leśnictwa wydano poboru . . S22 1 — 

Leśnictwo Tykockie. 

z tego leśnictwa wydano poboru . . 110 8 — 

Summa latus zł. 2257, gr. 20, d. 10. Wiyi.OSCA KRÓLA JEGOMCL 
Wotoscz starostwa Bielskiego. 

z tej wolosczi wyd.tnu poboru , . 1060 ■ — 

Sarazka wotoscz. 

z tej wolosczi wyd.ino poboru . 330 — 

Brańska wołoscz. 

z tej wolosczi wydano poboru . . 265 7 r. 1579 DISTR. B1EI.SCEN. tS9 

Tykoczka woloscz. 

zl. gr. d. 
Z tćj wołosczi wydano poboru . 371 12 — 

Okrom poddanego, kióry pogorzal, bo nie dał. — 16 — 

KnysziAska ł Goniędzka wołoscz. 

z tych dwu wołosczi wydano poboru , 850 10 — 

Raigrodzka i Augustowska woloscz. 

z tych wołosczi wydano poboru , 464 19 — 

Kleszczelewska woloscz. 

z tćj wołosczi wydano poboru . . 260 — — 

Summa latus zł. 3571, gr. 18. Ogrodnicy i komornicy na wsiach. 

Od tych ogrodników i kotnorników ze wsi wyda- 

DO poboru . . 83 29 — 

Rzemieśnicy na wsiach. 

Od rzemieśnikćw na wsiach . 18 18 — 

Młyny różhe. 

z tych młynów wydano poboru . 20 19 — 

Karczmy. 

z tych karczem wydano . 27 13 — 

Żydowie Tykoccy. 

żydowie tyltoccy wydali. . . 50 — — 

Summa latus zł. 200, gr. 17. Ićo PALAT. PODLACHtAE. t. 1579 

MIASTA KRÓLA J. M. w PO W. BIELSKIM. 
Miasto Bielsk. 

z\. gr. d. 

Summa wszytkiej percepty z miasta tego . 963 12 6 

Miasto Kleszczele- 

Summa wszytkiej percepty , , ' 304 10 — 

Miasto Narew. 

Summa wszytkićj percepty . 189 15 — 

Miasto Saraz. 

Summa wszytkićj percepty . . 376 28 — 

Miasto Brań8l(. 

Summa wszytkićj percepty , . 385 13 — 

Miasto Tykoczin. 

Summa wszytkiej percepty . . 351 13 — 

Miasto Knyszyn. 

Summa wszytki<.^j percepty . , 341 16 6 

Miasto Goniądz. 

Summa wszytkiej percepty 308 2 9 

Miasto Augustów. 

Sumuia wszytkićj percc|Hy 523 5 

Miasto Raigród. 

Siimmn Hs/.ytkićj ])crcepty . 148 28Vj — 

Suinnia summarum z miast powviszycli simul juncta 

/I. :t«8-2, t:r. 2. 1-. 157? DISTR. HlELSCEN. 161 Regeatrum wyhitrania poboru w mieście knyazyńakirm . 
roku 1577, mensis Semptembrts, (He 18. Miasto Knyszyn. WlÓk miesckich 132. 
„ wójtowskich 3. 
Krystofa Łukaszeicz, 1 wł. Pogorzala I wł. 
Pustych wtók 32. 
Płaconych włók 95. Rynht 1 strona. Czekwart, gr. 8. 
Wąsko Cbrabot, gr. 8. 
Świetlik, gr. 8. 
Matis Wilk, gr. 8. 
Rafał, gr. 8. Matis Twaróg, gr, 8. 
Tcszka, gr. 8. 
Lukas Czygan, gr. 8. 
Popka, gr. 8. 

Kownacka, gr. 8. 
Surma, gr. 8. 
Piskorz, gr. 8. 
PoFTOsk), gr. 8. 
Andrichoicz, gr. 8. Kotfaek, gr. 8. 
Malinowski, gr. 8. 
Niemiyski, gr. 8, 
Jan Łowzianin, gr. 8. Druga sti-ona. Lukas Wiercziosek, gr. S. 

Zainesnik, gr. 8. 

P. Ostaffyeia, dwór wolny Trzecia strona. Zielonowskio, jtr. 8. 
Borowski, gr. 8. 
Kosenski, gr. 8. 
Kr3'Stof Lukaszeicz. Szczęsny Kuczewski, gr. 8. 
Jan Kostro, gr. 8. 
Czywunikowskie, gr. 8. 
Dzflbczynskie, gr. 8. 
Iwaa Grodnianin, gr. 8. 
Jan Derdoł, gr. 8. 
Milewski, gr. 8. 

itAdtft <ItieJow«. Tom XVII. Czwarta strona rynkti. 

Strzelczowa, gr. 8. 

Wąsko Chrabot, gr. 8. 

Ordziey Żolnicz, gr. 8. 

Lukaszowa, gr. 8. 

Zabielska, gr. 8. 

Postrzigacz z Wi;grovvianka, gr S ti 

PODLACIIIAE. r-lSn ^ 


^^k 


Staivdu>orna. ^^M 


^^^P^ Lipsnica, gr. 4. 


Nastazia, gr. 4. ^^H 


^^^1 Szczęsny Sroczko, gr. 4. 


Piotr Pigułka, gr. 1. ^^M 


^^^1 gr. 4. 


Jakób Dichta, gr. ). ^^M 


^^^ft Stanisław Kucharz, gr. 4. 


Malik, gr. 1. ^^H 


^^^1 Szczepan, gr. 4. 


Mikołaj Zakrzewski, gr. 1. ^^H 


^^H Matis Ozega, gr. 4. 


Stanisław Zakrzewski, Kr- 1. ^J 


^^^1 Gawricz Sznriec, gr. 4. 


Wojciech Koczmier, gr. t. ^^H 


^^H Stanisław Olisieicz, gr. 1. 


Matis Ozega, gr. 1. ^^H 


^^H Barkun, gr. 4. 


Thimicnski, gr. 1. ^^H 


^^1 Bartosz Szwiec, gr. 4. 


Matis Gumowski, gr. ]. ^^M 


^^H Trzaska, gr. 4. 


Paweł Rudkowski, gr 1, ^^H 


^^H Morawski, gr. 4. 


Trikowski, gr. 1. ^^H 


^^H Wojciech Twaróg, gr. 4. 


Szak Kozłoicz, gr. 1. ^^M 


^^^1 Tomek Kuśnierz, gr. 4. 


Dymitr Gieslia, gr. 1. ^^H 


^^^H Szemion, gr. 4. 


^^1 


^^H Druga ^^M 


^^^E Józef Parka, gr. 1. 


Thacz, gr. ^^H 


^^^1 Wosginth, gr. I. 


Rafał ^H 


^^^H Koczmier, gr. 


Jan Postrzigacz, gr. ]. ^^H 


^^^1 Paweł Miczenie, gr. ]. 


Jan Knwal, gr. 1, ^^H 


^^^B Stanisław Strzetiec, gr. 1. 


Stanisław Licszniczy, gr. 1. ^^B 


^^H Tenże. 


Stanisław Bąmbol, gr. 1. ^^| 


^^H P. Zalieskiego plac. 


Szak Oleszkoicz, gr. 1. ^^H 


^^^1 Marcin Krawiec, gr. I. 


Piotr Gemanoicz, gr. 4- ^^^| 


^^^B Odźwierna, gr. 1. 


Wąsko Saffranek, gr. 4. ^^H 


^^^1 Michał Twaróg, gr. 1. 


Stanisław Kolesznik, gr. 4. ^^B 


^^H Blasko Miełnik, gr. 1. 


Choma Jackoicz, gr, 4. ^^B 


^^H Kudzin, gr. 


Jan Ozegoicz, gr. 4. ^^H 


^^H Byłina, gr. 


Matis Olszewski, gr, 4. ^^H 


^^H Ruczakowa, gr. 1. 


Wojciech Kudzin, gr. 4. ^^| 


^^M Jan Rybak. gr. 


Jan Zarembacz. ^^| 


^^H Ordziei Zolnicz, gr. 1. 


Tenie. ^^ 


^^H Liesnicza, gr. 


Lebioda, placów 4, pogorzało. 1 


^^H Ulica iMcorska. 1 


^^H Karasz, gr. 4. 


1 
. J 
SUnistaw Kuśnierz, gr. 4, 
Mikołaj Prus Siodlarzewy, gr, 4. 
Eymarz Icrolewski. 
Tenże. 
Pizun, gr. 4. 
Dzierzanowskiego, pusty, 
Kozodoy, gr. 4. 

D>'uga 

Pop ruski pogorzal. 
P. Zaliwsltiego, dwór wolny. 
Siemion Joskieicz, pogorzal. 
Daniel Morela, pogorzal. 
Podkoinor, pogorzał. 
Jadam Lebioda, pogorzal, 
Jan Rybak, pogorzal. LSCEN. Uias z Bohdanem, 
Trikowskie, gr. 4. 
Tracz, gr. 4. 
Waszko Rzeznik, gr, 4. 
Roman, gr, 4. 
Krawiec, gr. 4. 
Lebioda pogorzal. 

Strona. 

Onaczko Kuśnierz, pogorzal. 

Wąsko Rzeznik, pogorzal. 

Marcin Żydek, wolny. 

Marcin krawiec, gr, 4. 

Klimunt slosarz, gr. 4, 

Jan slosarz z Cbwieczkiem, gr, 4. 

Wawrzyniec Sznjtka, gr. 4. Barwierz, gr, 4. 
Dmochowski, er. 4. 
P. Lobeskiego, pusty. 
Kania, gr. 4, 
Choreszczenik, gr. 4. 
Bojarzyn, gr. 4. 
Grysko Maczkoicz, gr. 4 
Oltuch, gr. 4, 
Czuczereioua, gr. 4. 
Szmurło, gr. 4. 
Rimek, gr, 1: 
Kloszek, gr. 4. 
Matis Czieslik, gr. 4. 
Michał Czeiitka, gr. 4. 
Brauszczanin z Miśkiem, 
P. Woyny, dwór. 
Tegoż, pusty. 
Brzozowski, gr. 4. Zamesznik, plac L Ulica TykQcka._ 

Kamieński, gr. 4. 
Jakób Żydek, gr, 4. 
Jako!) Matisseicz, gr. 4. 
Blasko, młynarz, placów 6, gr. 6. 
Fraczek Worszik, gr. 1. ^ 

Waszko krawiec, gr. 1. 
Wójtowskicfi placów 15, wolne. 
Borowski, placów 2, gr. 2. 
Niemiyski placów, 2 gr. 2. 
Burmistrz Krystof, plac. 8, wolne. 
Czenika, placów 2. 
Adam Liebioda, placów 2, 
Aptekarz, placów 6. 
WĘgrzin, placów 6. 
gr. 4. Wojciech Mielnik, placów' 6. 

Rybak pogorzal, placów 13, wolne, 
Pułiaay, placów 3. 

Druga strona. 

Augustyn Pietrasz, gr, 2. ■ 


164 PA LAT. 


PODLACHIAE < 157; 1 


^^H 


Liewon Puliaaoicz, gr. 2. 


Łomziaoin, gr. 4. ^^M 


^^^H 


Chwieczka Pulian, gr. 2. 


Kostrzica, gr. 4, ^H 


^^^1 


Marcin Homon, gr. 2. 


Stanisław Grzegorzeicz, gr. 4. ^H 


^^^^1 


Teaie, gr, 1. 


Daniel z Stasiukiem, gr. 4. ^H 


^^^^^b 


Nosek, gr. 1, 


Kamieński, gr. I. ^^M 


^^^^r 


Korbanka z Zomechnikiem.gr. 1 


. Przeszdziecki, gr. 4. ^^M 


^^^H 


Bartosz Nabinczik, gr. 2. 


Stanisław Nieciecki, gr. 4. ^^M 


^^^H 


Czuczerey, gr. 2, 


Micha) Sczuka, gr. 4. ^H 


^^^H 


Tenże, gr. 1. 


Zdrodek, gr. 4. ^^^^| 


^^^1 


Jakób Matisseicz, gr. 1. 


Topiczewski, gr, 4. ^^^^B 


^^^1 


Owdzicy Narkoicz, gr. 1. 


Wojciech Łuniewski, gr. 4. ^^M 


^^^ ' 


Gawet Stansbi, gr. 4. 


P. Ostaffyeiow, dwór w lyle, ^^M 


^^B 


Ulica 


Kościelna. ^^^H 


^^H 


Wojciech Zdun, gr. 4. 


Łukasz Krzizewski, gr. 4. ^^^^| 


^^^H 


Jainiołka, gr. 4. 


Paweł Czimochoicz, gr, 4. ^^^H 


^^H 


Jakób Bayka, gr, 4. 


Jan Szwiccz, gr. 4, ^^^^^ 


^^P 


Ulica 


Spitalna. ^^^H 


^^H 


Frąnczek, gr. 1. 


Czapnik, gr. ^^^^H 


^^^H 


Jan Szmale, gr. 4. 


Czarik, ^^^^H 


^^^H 


Szobiech Dipka. gr. 1. 


Auriłlo Mokieycz, gr. 4, ^^^^| 


^^^H 


Waszko Kozak, gr. 1. 


Mikołaj Kostka, ^r. 4. ^^^H 


^^H 


Tomek Gudosz, gr. 1. 


Spala, gr. 1. ^^^H 


^^B 


Ulica 


Dowody. ^^^H 


^^H 


Michał Sczuka, gr. 1. 


gr. ^^^^1 


^^^H 


Kostro, gr. 1. 


Rhosz Piotrasz, gr, 1. ^^^^| 


^^^P 


Mikołaj Skapik, gr. 1. 


Jan Karass, gr. ^^^^| 


^^^H 


Szczęsny Kuczcnski, gr. 1. 


Wasziel Somoicz, gr, 1. ^^^^| 


^^^K 


Tenże, gr. 1. 


Gaweł Stanski, gr. 1. ^^^H 


^^^H 


Liesznicza, gr. 1. 


Augustyn Piotrasseicz, gr. 1, ^^M 


^^^H 


Karasz, gr. 1. 


Szczęsny Chwiedoroicz, gr. |. ^H 


^^^B 


Siwietlik, gr. 1, 


Kacper Woziiicza, gr. 1. ^^M 


^^^H 


Waszko Krawiec, gr. 1, 


Rhimek, gr. I, ^H 


^^^^ 


Koczraier, gr. 1. 


On-dziey Narkoicz, gr. 1, ^^^^M 


^^^B 


Rudkowski, gr. 1. 


Grzegorz Saffiey, gr. I. ^^^^| 


^^^H^ 


llko, gr. 1. 


Iwan Kuczmierz, gr. I. ^^^^| 


1 


Szczęsny Kuczenskf, gr. 1. 


Matiszoua, Czuczereiotia, gr. łi^^H f. IS77 DISTR. BIELSCEN. i6S 

Druga strona. 

Andrzej Droboth, gr. I. Kostro, gr. 1. 

Jan Kostro, gr. 1. Mielnik, gr. I, 

Niemiyskł, gr, I. Chrabol, gr. 1. 

Michał Czentka, gr. 1. Czapnik, gr. 1. 

Hricz Czieslik, gr. 1. Wojciech Mielnik, gr. 1, 

Mielnikoicz, gr. 1. Tefiże, gr. 1. 

Liesinicza, gr. 1. KrysŁo^ Łukaszeicz. 

Wojciech Szimanoicz, gr. 1. Tenże placów %, wolne. 

Ulica Siodlarska. 

Wojciech Mielnik, gr. 1. Szczęsny Kuzenski, gr. I. 

Simon Dzietko, gr. I. Mikołaj, bednarz, gr. 1. 

Wojtek Mielnik, gr. 1. Tomek Gudosz, gr. I. 

Tenże, gr. I. Olchim Chimanieicz, gr. 1 

Rhosz Piotrasz, gr. ł. Czapnik, gr. 1. 

Marcin Homon, gr. 1, Sziman Poszwiata, gr. 1. 

Zamesnik, gr. 1. Tenże, gr. 1. 

Tenże, gr. I. Krystof Łukaszeicz. 

Liesnicza, gr. I. Tenże, wolny. 

Ślepa Janowa, gr. I. Chwiedor Szczęsny, gr. 4, 

Jakdb Kłosko, gr. 1. 

Ulica Spitahia. 

f.ukasz Krzizcwskt, gr. I, Kalixti Borowski, gr. I. 

Zamcsznik z Czyganem, gr. I. Michał Szczuka, gr. 1. 

Paweł Zamesznik, gr. 1. llaczko, gr. 1, 
Popka, gr. 1. 

Druga strona. 

Michał Czuczerey, gr. 1. Karasi, gr. 1, 

Szwietlik, gr. 1. Tenże, gr. 1. 

Michał Szczuka, gr. 1. Oltucb, gr. 1. 

Pruszik, gr. I. Wyszemierski, gr. 4, 
Jan Porroski, gr. 1. 

Ulica ijroniądzka. 

Obijrda, gr. 4, Czabayka, gr. 4. ^^^^F I6g PA LAT. 
^^^^^1 Tatara, 


Rudziowa, gr. 4. ^^M 


^^^^H Sobici^h Dipka, gr. 4. 


Wojciech Chrabotfa, gr. 4. ^^^H 


^^^^^P Liachowa, gr. 4. 


Mikołaj Cziesla, gr. 4. ^^^H 


^^^^H Jan Boczwinka, ^r. 4. 


Jakób Riidzieicz, gr. 4. ^^^^| 


^^^^^V Radziowna, gr. 4. 


Rłiosz Piotraszeicz, gr. 4. ^^^^| 


^^^^^H Waszko, gr. 4. 


Sziman Litwin, gr. 1. ^^^^H 


^^^^^H Kostro, pusty, gr. 


|-Iricz, ^^^^1 


^^^^^1 Czicchanowiania, gr. 4. 


Marcin Falup, gr. 1. ^^^^| 


^^^H 


Szienko, gr. • ^^^^^ 


^^^^H Tcn2e, pusty, gr. 


Jan Sroka, gr. ^^^H 


^^^^H Mikołaj Czicchanow, gr, 4. 


Kucz, ^^^^1 


^^^^^B Jan Zdunek, gr. 4. 


Andrzej Droboth, gr. 1. ^^^H 


^^^^^B Matis, bednarz, gr. 4. 


Hawrilo Rakoicz, gr. 1. ^^^^| 


^^^^^P Borowski, gr. 4. 


Waszko Samoicz, gr. 1. ^^^H 


^^^^H ł.ukasz Radzicicz, gr. 4. 


Oleskoua, gr. ^^^H 


^^^^^ Andrzey Kocz, gr. 4, 


Yaszko Kalis, gr. 1. ^^^^H 


^^^^H Waszko Zadworny, gr. 4. 


Ctterubinczik, gr. ^^^^H 


^^^^H . Trochim Szienkoicz, gr. 4. 


Krzizewski, gr, ^^^H 


^^^^H Stanisław Kurek, gr. 4. 


Rakoua, gr. ^^^^| 


^^^^^E Matis Miziolek, gr. 4. 


Wojciccii Nowotnic;:, gr. 1. ^^^H 


^^^Bi Druga ^^^^ 


^^^^H Grzegorz, gr. 


Andrzej Wnor, gr, ]. ^^^H 


^^^^^K Siman Nowotny, gr. 1. 


Marcin Grabarz, gr. 1. ^^^^H 


^^^^B Radzio Samoicz, gr. 1. 


Erazmus, gr. 1. ^^^^H 


^^^H Kurek, 


Krupa, ^^^H 


^^^^^P Rozlan, 


Czabay z Czarową, gr. 4. ^^^H 


^^^^V Matis Miziolek, gr. 1. 


Stanisław Safłiey, gr. 4. ^^^H 


^^^^K Gaweł Stanski, gr. ]. 


Sziman Novotnicz, gr. 4. ^^^^H 


^^^^H Jakób Bayka, gr. 1. 


Sziman Dzietko, gr. 4. ^^^H 


^^^^H Yosginth, gr. 


Waszieł Samoicz, gr. 1, ^^^H 


^^^^H Grzegorz Saffiey, gr. 4. 


Jan Kostro, gr. I. ^^^H 


^^^^^P Tenże, gr. 


Stanisław Chamko, gr. 4. ^^^H 


^^^^H Tente, 


Jaszwinski, gr. 1. ^^^^M 


^^^^1 Droboth, gr. 


Karasz, ^^^^| 


^^^^^1 Olteskoua, gr. 


Jan Chwieczkoicz, gr. 4. ^^^^| 


^^^^^1 Maciej Biskup, gr. 1. 


Paweł Spałik, gr. 4. ^^^^| 


^^^^1 Hrin Rakoicz, gr. 1. 


Hrin Rhakoicz, gr. 4. ^^^^| 


^^^^H Rosłan, gr, 1. 


Czwintfiuszowa, gr. 4. ^^^^| ^■ęmpa, gr. 4. 


Czapnik, gr. 4, ^^^| 


^5akób Bayka, gr. 4. 


Krapina, gr. 4. ^^^H 


<jrzegorz z Piotrem Rakoicz, gr 


. 4. Soplowa, gr. 4. ^^^f 


Mikołaj Porroski, gr. 4, 


Andrzej Bolesta, wolny. ^^^H 


Mizgala, gr. 4. 


Jamiolka, gr. 4. ^^^| 


^^irabowski, gr. 4, 


^H 


^B' Ulica 


Grodzieńska. ^^H 


^BVojciech Suinowski, gr. 4. 


Tomek z Marcinem, gr. 4. ^^^| 


^HVi/awrzyniec Rhimek, gr. 4. 


Wałosz Koval, gr. 4. ^^^H 


' Walenty Szwiec, gr. 4, 


Choroszko, gr. 4. ^^^H 


Jakób Kowa!, gr. 4, 


Rzeszotnik, gr. 4. - ^^^H 


\ Moroua, gr, 4. 


Stanisław Wioteska, gr. 1. ^^^| 


^^rothasz, gr. 4. 


Hieron, Kuśnierz z Marcinem, g. 4. ^^^| 


^^', Dulskiego, dwór. 


Józef Parka, gr. 4. ^^^B 


L Tegoż. 


Paweł Kamieński, gr. 1, ^^^^ 


^fcZygmunt DąmbrowskJ, gr, 4. 


Filip z Bruszoua, gr. 4. ^^H 


' Marcin Mazur, gr. 4. 


Wojtek Czortek, gr. 4. ^^H 


Malis Sulko, gr. 4. 


Dzienisz Panaszeic, gr, 4, ^^^| 


Wojciech Stanski, gr, 4. 


Dzięcziolkowskie, puste, gr, 1, ^^^H 


Wojciech Gówno, gr, 4. 


Piotr Zdun, gr. I. ^^H 


( Trojanowskie, gr, 4. 


Matis Chimanczik, gr. 4, :^^^H 


Mikosz, gr, 4. 


Arcisz Malczanin, gr. 4. ^^^H 


. Rudkowski, gr, 4. 


Kasper Mikiczic, gr. 4, ^^^| 


Taruza, puste. 


Tnichon z Bobrówki, gr. 4. ^^^H 


Tenże, puste, ^ 


Andrzej Pozny, gn 4, ^^^| 


1 Zygmunt Dąrnbrowski, gr. 4 


Iwan Manczeicz, gr. 1. ^^^| 


^^an Szulkoic, gr. 4. 


Choma Uworanin, gr. 1. ^^^H 


^■Zqbrzicki, gr. 4. 


MaUfiey, gr. ^^^^ 


Plasinskie, gr. I. 


Dec Paskoicz, gr. 1. ^^^H 


Stanisław Szwiec, gr. 4. 


Pierdzioch, gr. 1. ^^^^| 


Vosgint, gr. 4. 


Tenie, gr. ^^^| 


I^K Druga strona. ^^H 


^Suproo, gr. 1, 


Jaronim Kuśnierz, gr, 1. ^^^^ 


1 Duda, gr. 1, 


Andrzey Pozny, gr. 4. ^^^H 


Mikithka, gr. I, 


Maxim Manczeic, gr. 4. ^^^| 


1 Kołodziey, gr. I, 


Jarosz Malczewski, gr. 4. ^^^H 


^Jakób Choroszko, gr, 1, 


Andrzej Kraszowski, gr, 4. ^^^| ^^H 


, PODLACHIAE. ^^^^^ »- 


>)nl 


^^^P Piotrasz Kociclko, gr. 4. 


Tente, gr. 1. 


1 


^^^1 Jan Karasz, gr, 1, 


Mikołaj Zakrzewski, gr. 4. 


I 


^^^H liczko, gr. i. 


Stanisław Zakrzewski, gr. 4. 


^M 


^^^H Piotr Szwiecz, gr. 4, 


Kobyliński, gr, 4. 


^H 


^^^1 Hołobutka, gr. 4. 


Stanski, gr, 4. 


^^1 


^^^H Nadolnianka, gr. 4. 


Kraszewski, gr. 4. 


^H 


^^^V Zagroda, gr. 4. 


Bąnibol, gr. 4. 


^H 


^^^H Kalixti Olsewski, gr. 4. 


Andrzej Parka. gr. 4. 


^H 


^^^H Mikołaj Skrzinnik, gr. 4. 


Mikosz z synem, gr. 4. 


^^1 


^^^B Matis Dmoch, gr. 4. 


Maciej Gumowski, gr. 4. 


^^1 


^^^B Szak Kozłoicz, gr. 4. 


Filipczikowa, gr. 4. 


^H 


^^^B Stanisław Mazur, gr. 4. 


Walenty KovaI, gr. 4. 


^H 


^^^B Magacz, gr. 4. 


P, Zaleskiego, dwór. 


^H 


^^^B Pawcl Rodkowski, gr. 4. 


Paweł Kuśnierz, gr, 4 


^^1 


^^^H Mikołaj Rhimck, gr. 4. 


Nakrapisti, gr. 4. 


^H 


^^^H Szczęsny Jaworowski, gr. 4. 


Erasmus, gr. 4. 


^^1 


^^^1 Tomek Mikuczic, gr. 4. 


I^awel Paluch, gr. 4. 


^^1 


^^H 


Chiman z Michałem gr. 4. 


^^1 


^^^B Wojciech Koczmier, gr. 4. 


Jaromin Krawiec, gr. 4. 


^^1 


^^^1 Tenże, gr. 


Andrzej Slosarz, gr. 4. 


^^1 


^^^P^ Jan Karasz, gr. 4. 
^H 
Nadarzhiska. 


H 


^^^F Czapnik, gr. 


Borowski, gr. 1. 


^H 


^^^1 Tentc, 


Mikołaj Potas, gr. 1. 


^^B 


^^^1 Ten2e, 


Sziman Dzictko, gr. 1 


^^H 


^^^H Michatkova. gr. 1. 


Szwieilik, gr. 1, 


^H 


^^^B Mikosz, gr. 


Tenże, gr. I. 


^^1 


^^H Ten^e. gr. 1. 


Andrzej Bolesta. 


^H 


^^^1 DcJtlol, gr. 


Tenże. 


^^H 


^^^H Tenże, gr. 


Tenże. Tenże. 


^M 


^^^^^^f Dmr/a 


H 


^^^V Zembrzicki, gr. 1. 


Koczmier. gr. I, | 


^^ 


^^^H Zygmunt Dambroweki. gr. J 


Jan Kłoskoic, gr, 1, 


^^M 


^^H 


Paweł Paluch, gr, 1 , 


^^M 


^^H Mazur, 


Parka, gr. j. 


^^1 


^^^^^ Wal'nty Koval, gr. 1. 


Marcin Mazur, gr 1 

i 


1 '■ '577 DISTR. BIEJ-SCEN. ib9 Rozwadowska ulica. £rasmus, gr, 1. 
Derdol, gr. 1. 
Czapnik, gr. I. 
Szuiko, gr. 1. 
Paweł Paluch, gr. 1. 
Dambrowsbi, gr. i. MikiU, gr. I. 

Mazur, gr. I. 

Choma Dworarfin, gr. 1. 

Maxi{n Manczeic, gr. 1. 

Andrzej Pozny, gv.\. 

Zygmunt Dambrowski, gr. I. 

Jan Szuiko, gr. 1. Jan Rakoic, gr. 1, 
Marcin Mazur, gr. 1. 
Decz Paszkoicz, gr. I. 
Stanisław Bambol, gr. i. 
Stanisław Kraszowski, gr. 1. 
Tenże, gr. 1, 

iJniga strona. 

Kasper Mikiczic, gr. 1. 
Marcin Mikuczic, gr. 1. 
Paweł Yozgint, gr. 1, 
Piotr Zdun, gr. 1. 
Stanisław Jabłoński, gr. I. 
Tenże, gr. 1. 
Paluch, gr. 1. Ulica Kozielska. Jarosz Malczewski, gr. 1. 
Paweł Miczenic gr. 1. Misko Babik, gr. I. 
Mikołaj Szwierc, gr. I. /Jr7'ffa slrona. Kałisti Olsewski, gr. I. 
Szwirith, gr. 1. Jadam Lebioda, pogorzai. 
Tenże. Karczmy gorzałczane. 

SrzeBbianka, gr. 24. 
Jan Zdunek, gr. 24. 
Cziecbanowianin, gr. 24. 
Wojciech Zdun, gr. 24. 
Barwierz, gr. 24. 
Bąmboloua, gr. 24. jamiolka, gr. 24. 

Bartoszowa Szewczowa, gr. 24. 

Mazur, gr. 24. 

Zygmunt Dambrowski, gr. 24, 

Parka, gr. 24. Od fevk>t fszynku) gorzałki. Strzelczoua, gr. ti. 
Helska, gr. ti. 
Vilkova, gr. 6. Kania, gr. ti. 
Ordziey Zolnic, gr. 4. 
Szwiathka, gr, 3',';. •7» PAŁAT. HDDŁACHIAE. f)d sćnku piwa. Potasz, gr. 6. 
Prokopowa, gr. ti. 
Florian, gr. 6. 
Niecziecki, gr. 6. 
Kiełbaszą, gr. 6. Jan Poroski, gr. 6. 
Jan Koval, gv. 6, 
Matis Chitko, gr. Q. 
Bukyan, gr. ti, 
Porroski, gr, ti. Rzemitinicy. Paweł Zamesnik i od towarzysza, 

gr. 6. 
Piotr Dubotolk > od lowarz. g. 6. 
Wojciech Zdun, gr. 4, 
Jan Koval, gr. 4. 
Bartosz Szwiec, gr. 4. 
Marchel Dambrowski, gr. 4, 
Ilonienko KovaI, ^r. 4. 
Jakób Koval, gr. 4. 
Wotosz Koval, gr. 4. Kusnierzowa ^-ukas^owa, gr. 4. 

Andrzej Kuval. gr. 4. 

Chiman, gr. 4. 

Vaszko Szwiec, gr. 4. 

Kasper, gr. 4. 

Paluch, gr, 4. 

Hias, gr. 4. 

Janek Slosarz, gr. 4. 

Iwan Kuśnierz, gr, 4, 

Matis Bednarz, gr. 4. Piekarze i przekupnie. Trochim Przełącznik, gr. B. 

Ciarowa, gr. 6. 

Grabowski, gr. ti. , 

Simon Kempa, gr, ti. 

Stanisław Berk. gr. 8, 

Czaboyka, gr. 8, 

Iwan Wolkoic od krnmika, gr. ti. 

Piotr Rakoic, gr, tj. 

Hieronim Krawiec, gr. tf. Erasmus, gr. ti, 
Lach owa, gr. ti, 
Ozienis, gr, ti. ■ 
Boczwinia, gr. H. 
Jan Sutko, gr, ti. 
Kudzin. gr. tj. 
Trzaska, gr. ti 
Ilko. gr. 6. Hzeźnicy. Jan Wifhowka, gr. 6, 
Jan Snialcz, gr, ti. 
Stanisław Milewski, gr. ti 
Maczalski, gr. ti. 
Krupa, gr. 6. 
Piotr Skąpa, gr. G. Waszko Nosek, gr. 6. 
Daniel, gr. ti. 
Gawc! Stanski, gr ti. 
Piotrasz Kocielko, gr. 6, 
Stanisław Kruczieyko. gr. 6. 
Boczwinia, gr. Q. '- '577 

Iwacz, gr. 4. 
Ołliowa, gr. i. 
Anka, gr. 3'/j. 
Matis Micz, gr. 4. D15TI*, BIELSCEV. i7» Kachna, gr. 6. 
Cziechna, gr, 4. 
Oxima, gr. 5. 
Piotr Mikolasczik, gr, 6, Domy i place z których nie płacono. Domów pogorzałych 5. 
Plac<Jw pogorzałych 38. 
Damów pustych 10. 
Krystofa Łukaszecz dom uliczny 

i rynkowy, placów 11. 
Wójtowski, placów 20. 
Dom wójtowski uliczny 1. Rymarza królewskiego dom, pi, 3 

Stanisława Kuśnierza dom. 

Jan Zarembacz, dom i plac i od 

palenia gorzałki. 
P. Scipianow, dom. 
Popa ruskiego, dom 1. 
Mochoczki, od palenia gorzałki. Odzwiercaz 2domów, z 3 placów Grygłowa Mloczkowa, odpaleni i od palenia gorzałki. 
Stanisław Kucharz z domu, z '* 

placów i od senku piwa. 
Marcin Żydek, z domu. 
P. Dulskiego dwór— 3 place. 
P. Zaleskiego dwór, 2 place. 
F. Ostatieia dwór rynkowy. gorzałki. 
Matuszowi Ławnikowi, o o chodź 
grabić, odpuszczono od domo 
wych placów 2, co po ł gr., a od 
4 po I gr. 
Posłom 2, co teź grabić chodzili 
od domów 2 i od placów 2. LUSTRACYE STAROSTW ZIEMI BEŁSKIEJ. 

STAROSTWO BIELSKIE. 

FOLWABKl KJMci HOLOWIESK, STOŁOWACZ, 

HUZYKI. 

1576. 

Wsi do folwarku Hohiaieska. 

woJtDw^iwo \\a\-i włók wiJjtDiiratwc lioło n-łdk 

Pilikowskic 1'iliki 46 Grabowieckii; Grabowiec 5(1 

Hredelc 33 

]Vsi do fohuarku Stoloivacza. 

wójto^v>4lMQ iiot<t wfók wiij1owjttw« tiolo włók 

Ilaczkowskie Ilaczkt 30 1'luczickic Husakow 15 

Pionie wiczc 30 Nałogi 20 

Ilraboly 15 Antonowskie Antonowiczc 86 

liajskic Rajsko 51 Woyszki 4ti 

(lrzecho«ir/e 34 Pawlowskiir Pawłowicze 6K 

Ploskowskie Ploski (50 Rybolowy 17 

Dc nisk i 32 Swiecziciele 24 

IMuczickio ["luLzii-zc di Trosciariskie Troszczianica 74 

Kysc ft Socze 46 

Iłinaiki 17 Hielki 30 

Stir/('\vi<vi' 1 i 

Wsi ./u lolwdikii //nivk'Ki.'. 

»(ijlow«tu.> -i.!!.! i>!"k ".■;t..M»ln.i liola włok 

I lolodowskic, Uolody |iO Kixymalyoki<- Krzyinatycze 40 

Kutly M Paszynki 46 

Sakv 10 Rakowicze 20 r. IS76 DISTR. UlELSCEN. i?3 Vnł) MJWB Iwo i ło f o 


vilóV 


Zubowskie Zubowo 


50 Zyg 


Knorozy 


44 


Pod rzec ze 


30 


Zygmuniowskie Zygmuntowo 


150 


Hukowicze 


tJ 


Ogółem włók 856. 

50 Zygmuniowskie Trzesczolki 4 Kozliki 


6 


Kacza ty 


4 


Janowo 


10 


Loknica 


24 Reg. zvybiera»ia pobofu 
Z LEŚNICTWA BIELSKIEGO. 

1577 (Ki. pob. 47), 

WójiowshvQ Piizula Riuinika. 

S. WiŁulLowo — włók 30. z kt. osadnych l?'/^ pusl 12'/, 

s. Stok — wl, iiO, z kt. osadn. 27, pustyclr 3, karczma 1, 
•nlynik o I kole 

s. Koryciszcze— w). 20, mlynik o I kole, rzemieśl. 2 

s. Korniao — wl. 30, karrz. 1 dorocz., rzem, 3. 

lUiijluwslmo Marka i Tymosza Daiiifkowiczów. 

s. Marze — wl. 30, karcz. 1 dor,, komor, i rzem. 3 

s. Brzozowo^wł, 30, rzem. 5 

s. Mochnate^wł. 35, karcz. 1 dor., rzem. 6 

s. Zbucz— wl. 20, karcz. 1 dor., komor, i rzem. 4. 

lVójtoiushvo Klima Nied£7vhtioia. 

a, Jahodnik — wl. 30, z kt. osada, 20, piist. 10. rzem, 3 

s, Szostakowo — wl. ti 

s. Loknica — wl. 30, karcz. 1, mlynik o i kole, komor, 
i rzem, 5, 

Wójlozoshoo Mikołaja Hrytiitwickicgo. 

s. Kuraszowo — wl. 60, z kt. pogorzala I, zaścianków wl. I, 
ralyn, 2 o 1 kole, karcz, dor, 2, nadto osobn, wł, 2, komom, 
i rzem. 2 

s. Kamleii — wt. 20, z kt. pogorz. I, karcz. 1. 

Osocznicy i Słrsftcy. 

s. Koiły— oBocz. wl. 24, karcz, dorocz. I, kom. 5. 174 PALAT.^ODLACHUE. r. iS77 

s. Czyżewicze — osocz, i strzel, wt, 58 (20 + 38), karcz. 2 
piwne, 1 gorz., komom, i rzem. 6 

s. Krywiatycze — osocz. wł. 20, karcz dor. 1, komor, 
i rzem, 6 

s. Dawidowo — strzel, wl. 27 

s. Lada — wł. 9, z kt. na folwark Leśniczego wl. 3. 
W reg, zaś pobór, tegoż Leśnictwa 1570 (Ks, pob, 47.) 
znajdujemy nadto zaznaczone „leziwa" bartnicze onego. 
Maja tedy Bartnicy: 

w s. Czyżewiczach leziw 24, s. Koiiach 13 
ss. Kosowiczach i Rakowiczach 16 (pust, 6) 
s. Dubiczach 12. 

Miasteczko Narew. 

1576. 

Domów miejskich J78 na Kulaszewie wl. 115 

Placów niezabudowanych 53 „ Makowcze „ 20 

Rzemieśników 47 ,, Olszanicy „ 2 

Domów, które ról nie mają 58 ,, Waniewie „ 13 

Wójtowskich „ 15 

w!. 160 

Miasteczko Kleszczele. 
1576. 

W Miasteczku domów 385, rzeoiieśl. 20, karczm. 32 i mły- 
nów 10, włók 150, z kt. pieb. 3, pop. 4. 
Wsie Dobra woda wł, tiO Wsie Trubiarka 

Babicze „ 30 Nurzec 

Zaścianek „ 18 Kośna wi. 


28 


u 


59 


>f 


42 wł. 237 Wsi do dzicrżatoy klcszczeleiuskiej. 

Wieś Dubicze wł. 60 Wieś Jelonka 

Obychodnik ,, 60 Czochy 

Suchawola 36 Ruda (żelazna) wł. 


30 


1« 


90 


1 .. 


5 wł. 281 r. 1558 DISTR. BIBLSCEN. 1T5 

INWENTARZ STAROSTW BRAŃSKIEGO I SARAZ- 

KIEGO. 

(Akty komisyi archeogr. wileńskiej t. XIX). 

1558. 

STAROSTWO BRAI^ŚKIE. 

ni, Brarisk włók miejskich lii7Vi i 149 mórg. 

Wieś Potoki włók 19 Wieś Krupki włók 12 

Odys^ewo „ 36 Chocewo „ 22'.'; 

Jośki „ 12 Oleksino „ 42 

Swirjdy i Zanie 49 Holonki i Kiicliy „ 33';^ 

Maleszę „ 55'/, Siedlec „ 25 

Czuczerepki „ 10 Zamianowo „ 20 

Ogrodniki: Siedleckie— wioska Wolica . ogrodów 15 

g dworca Bonowskiego . „10 

Młyny — włók młynarskich 25. 

Folwarki Brańskie: w Kiersnowie, na wójtowstwie, w Bon.owic 

i w Sielcu. 

STAROSTWO SARAZKIE. 

m, Saraż — włók miejskich 137'/ł. Ziemia Juchnowska włók 3'/, 
Wsie Zawojki, Rimki włók 21 

Dubki „ 5 

Oziat>ły „ 13 

Doroszki „ 1 5 

Wyprotka,Mienka „ 21 

Tryczowka i Zapole 24 
Młyny — włók młyńskich 25. 

WOLOSĆ TYKOCIŃSKA. 
Fol w. Stalmactiowski. 

włdk wcSjiDwntwD %iolo włók 

33 Broniszcwskie Broniszowo 27 

29 Kadtile 34 

24 Pajewo 26 

Jeżewo 30 Wsie Rostolty 


n 


25'/, 


Pomihacze 


it 


27 


Mionki obrub. 


n 
Ciekuny 


n 


9 


Rudnikowskt 


obrub. 
Klepacze 


tł 


2V> w6jtowitwo 


sioło 


Sannickie 


Sannickie 
Sawino 
Leśnik i ^^^^■^^H 


^^^^^^^^H 


■ĘPl 


^^^1 


^ ^ ^^1 


^ PAŁAT. PODLACHIAE. 


1 


- 's^H 


^^^^^^^^H wdltowatm 


fttD^D Wjók WÓjlnwltWO 


atolD 


wl4^H 


^^^^^B 


Łoputhowo 37 Lipnickie 


Eloiorya 


(ifl 


^^^^^m 


Stalmachowo 10 


Siekierki „ 


2lS 


^^^^B 


Kapice Folw. Mazury 


Mazury „ 


21I 


^^^^^H 


Kobylino 6V» 


Broh 


21" 


H 


Makowo 2 


Wolka 
Kalinowo „ 


U)^ 


^^^^^H ^eg- ^yb- poboru 3 Leśnichva Tykoc. 


; Goniądz, 


■ 


^^H 


LEŚNICTWO TYKOCiŃSKIE. 


J 


^^B 


1577. 


\ 


■ 


^^^^^^1 Folwark Trzciana włók 50 Sioło Brzeziaj^ 


włók 


20fl 


^^^^^B Chobotki* 20 Pszczolczino 


ml 


^^^^^^H Bartnicy Leziw 32 Bartnicy Goniądzcy 


1 


^^^^^^^ 


, ,1 6 Osocnicza 


11 


m 


^^H 


STAROSTWO KNYSZYŃSKIE 

1 


J 


^^H 


1578 (Ks. [jol.. 47. fol 392), 
H 


^^^^^^^^^B wt>J1owi1wo 


ftioło ł*lłik wójlonriiwo 


■ kolo 


I^H 


^^^^^^1 Chrobolskie 


Chraboly 30 Dobrzyńskie 


Dobrzy nic woB^I 


^^^^1 


JasLrza 22 


Czajki 


2fl 


^^^^1 


Czarna 32 


Pogor2ałka 


4^ 


^^^^H 


Przytułki 9 


Ryb akt 


48 


^^^^1 


Czechowszcz, 23 


Kozapatry 


4^ 


^^^^^^1 Długołęckie 


Długołęka ti8 Lelnickie 


LeCniki 


6afl 


^^^^H 


Rekle 5 


Krynica 


13* 


^^^^H 


Góra 35 


Obriibniki 


10^ 


^^^^^H 


Krypno 40 


Kulikowska 


%cM 


^^^^H 


Zastocze 42 Bobrowskie 


Bobrilwka 


5» 


^^^^^^1 łJoguszewskie 


Trzciana 30 


Brzozowa 


sul 


^^^^H 


Wzubole 12 Jafiwilskie 


Jazwily 


sfl 


^^^^B 


Zalesie 6'/i 


Mogiesze 


30^ 


^^^^^ 


Boguszcwo 32 


Romejki 


18^ 


^^^^H 


Kruszewo 7 Zabielskie 


Zabielę 


4tfl 


1. 


Jatwieź TDoIislowo 


4« •"- »J w. 

DISTH . 


BlELbTKN. H 


■ ' 


Nadto 


sasi 


naczono 


/y/io r. //Ó7. 
Satyjewo 


widk 


16 


W 


sie Bor^iikowka 


wt6lc 30 


Kobylany 


łj 


30 
Gniła (llniła) 


.r 17 


Ruda 


T? 


30 
Supraśla 


.. 14 


Kalinówka 


n 


50 
Hryniewicze 


., 20 


Kropiwnica 


B 


50 
Jodeski 


8 


Bagno 


if 


32 
Gulbicze 


4 


Jawnówka 


Tł 


9 
Nowosiółki 


„ 10 na 
mu INWENTARZ STAROSTWA GONIĄDZKIEGO. 

1571. 

„(gdy Goniądi! z Rajgrodem impani wwdzina witebska An- 
adziwiildwna Kiszczyna osobie własnej JKMci spuściła) przez 

Górnickiego, śekr, etc. 1571 spisany — ap.Stef. Bielawskie- 
zicrźawcy Kuyszyńs, podany". 
Miasto Goniądz: 

Włók miejsl^ich 123*/^ gruntu średniego i miejscami podłego. 

Okólni mieszczanie, co ku miastu przysłuchują: Białosuknto- **'^^^ » ki. mają włók 12, Łupicłiomcy — ^lVi, Szedzie — 5, Zyburto- 

**'*^ —2, Pyzowie — 2, Kosiorkowie — ^7, Puszkarzowie— 2, Jaski — 2, 

^^^^V* -^hwalowie— 2, Owieczki— 4, Downary — 3'/i. 


lVołość Goniądzka. 


^^^Ł cL *ie* włók 

Szacily— Bojarowie 3 
*^^^***^ «■ .=ądzki Smogorówka 18'/, 
Krzecze I 1 '/i 
^^H Klewianka 25 '/, 


folwark 

Potocki 


wlet 

Dudki 

Potocczyzna 
Przytulania 
Rusaki 


•lAk 

I6V, 
12 
2 


^^H Piwowary 12 
^V Kalinówka 50 


Konopki 
Boguszewski Ginpze 


4 

IV, 


W Krupleoica 50 
Krasowe 


9 


Bagno 32 

S*^^ Łtows. Dziemidy 2 

Szpabowo stare 10 


Trzciański 


Zaprudzie 
Boguszewo 
1 Zalesie 


1 
30V, 

5'A 


Szpakowo wielkie 13 
Trzciane 


30 


Wzubole 


13 iitOM diieio*«- '^'"^- XVII. JZ I7« PA LAT. PODLACHIAE. T- 1577 TalwłrŁ 


wlet 


włók 


[plwark wiet 


włók 


Goniądzki 


Romiejki 


4Vi 


Goniądzki Ginie 


IV, 
Kołodzieje 


17 


Horn ostaje 


19V, 
Cieszę 


10 


Oliszki 


2 
Koleśniki 


1V4 


Dzieszki 


3 Wioski 3 p. Sieklickiego, z którycti służy wojen.; Wojszki, 
Masie i Maiły z Micszkuciein wl. 15. 

Krzeczkowo wieś plebańska. 

Młyny: przy mieście 7, wójt. 2. 

Folwarki: Wielki Dworzec — pół mili od miasta, Szpa- 
kowo, Potoezyzna. 

Puszcza Dobarz. 

Miasto Rajgród. 


1577. 
Domów 145, 


włók 80. 
Folwark KJMci 


Wieś Żodziki 


włók 6 Wieś Koszyły " 


włók 10 


Zrobki 


„ 9 Miecze 


,, 16 


Woźna 


„ 1 7 Kosówka 


,. 34 


Czarnylas 


„ 17 Cłimiele 


,. 6 Sioło Berna tki 
Turowka Miasfo Augiis/óio. 

włók 16 Sioło Zaścianek włók 12 

,, 14 Żarnowo „ 60 lVłosć Aitgitsloioskft. WÓJlOWłtWO 


wi«i 


włdk wćjlowitwci 


wic* 


irtM 


Neckie 


Neta 


78 Drestwieńskie 


Drestwo 


38 
Brzozowa 


30 


Krosziowo 


13 
Tajno 


50 


Barscze 


6 
Barglowska 


55 


Pruska 


23 
Ważna 


17 Barglowskie 


Barglowo 


9B 
Orechowska 


4 


Rutki 


12 
Jeziorki 


35 DOBRA SZLACHECKIE. 
H^IELKA H^ŁASNOŚĆ. 

Pod samym Drohiczynem z lewej str. Buga włość Korcsew- 
ska.— Na pocz. w. XVI-go należą do niej, oprócz Korczewa: Bart- 
ków,^arDow, Knycbowo, Laskowice, Starczewice, Przekop.^Osla- 
tnia z Korczewskicb Elżbieta wnosi dobra te w dom Hlebowiczów 
(Stan. wwdy potock,), Nb. w r. 1580 należą: Bartków, Szczeglaczyn, 
Czaple etc. do chórki. Arnolfa Hleb., który przybiera nazwę 
Hlebowicza Korczewskiego. W r. 1595 wtość tę obejmującą: 
Bartków, Korczew, Szczeglaczyn, Sarnów, Slarczewicze i Kny- 
chów, dostaje w dziale z bratem Mikołajem, Jan s. Jana Janowi- 
cza wwdy trock. i Katarzyny z Krotoszyna stolnik w. ks. lit. 

(arch. Korcz.). 

Do dóbr lindzkkli Hlebowiczów poprzednio Korczewskich 
(Arnolfa elc.) w r, 1555 należą: Rudka, Wilczocby, Lubieski, 
Spieszyno. Czarna, Targowisk, Plutowo, Malytrzyno, Kozłowo, 
Koryciany i Slenica, lecz 1538 do Zofii z Korczews. Hlebow., 
oprócz wymienionyci), należą jeszcze: Uleski. Siemiony, Sucho- 
wierzby, Mironowo, Nosale. (arch. Korcz.) 

Do Doiobowa Harynków 1555 należą: Widźgowo, Smoluby, 
Chrościanka. (Kap. odp.) 

Włość Gródecka, którą stanowią: sam Gródek z Mlożewem, 
nad Bugiem poniżej Droliiczyna, oraz 3 wsie (Grodzisk, Sabnie 
iHolowienki) nieco na .str, (w tejże prf, skrzyszews.) leżące — pier- 
wotnie królewszczyzna, potem 1569 Radziwiłłom oddana; 1580 
w dożywot. dzierż, bisk. łuck. W. Wierzbickiego, 

Włość Krzf nut' lisia nad Bugiem. Krzemień, Osnowka, 
Polch. nad. 1534 Naaucie po, 2yg. Kicjst.; do których przyby- 
wają nowoosadz. I45!i Granne i 59 Kobyla. W r. 1580 należą 
tu nadto, jako dziedzictwo Kosińskich: Sledzianowo, Bużyska, 
Dzierzby, Lisowo etc, — Ale w samym Krzemieniu oni lam mają 
jedynie ogrodn. rolnych 17; bo wieś właściwa o 30 w), osdł. 
do Kiszków (z Ciechanowem) należy. 

Nb. włość .A/oM/sitfl, zapisana 1546 przez Elżbietę z Hlebowi- 
czów 1 V. Sapieżynę 2 v. OśtikoWĘ, Zyg. Augustowi, obejmo- 
wała; m. Mordy i wsie: Czotomyje, Cepielin, Stok, Wyczólki, 
Zapole, Stryagi?, Głuchowo, Rogoszcz., Ptaszki, Skolimowo, Sta- 
re Skolimowo i Wirowo. (Kap. odp.) lao PALAT. PODLACHtAI. », PARAFIA CIECHANOWSKA. 

1571. 

Ks. pobór. 47. 

Zcajdujemy opuszczone w reg. pob. 1680 r. pewne dobra 
wwdy Podlaskiego Kiszki — mian.: 
Imienie Pełcltowskie'. 

Wieś Petch— wl. osiadi. li, ogród. 5, młyn o 1 kole 
Kamieńczyk—ogrod. 8, kolo ml. 1 
w Kobyli w(. osdl. 5 

Skórzec wł. osdl. 18, ogr. 4 
w Picrlejewie i Leszcice wl. osd. 2'/i. ogród, 3. 
lułenie Krzew ieńsbii'. 

w Osnowce wl, osdt. 6 
w Granoem wl. osdl, i^]^, ogród. 6 
w Dzierzbach wł, osdl. 4'/ii "^Sr. 4 
w Krzemieniu młyn, kól 6 
w Leśnikach ogród. 5. 
Lecz z tych wsi jedynie do Kiszk<łw oaleią w całości: 
Pelcb, Kamieńczyk, Skórzec. W innycb podług reg. pobór. 
1570 ma swe działy i Jan Kosiński, pisarz ziems. inwentarz dóbr lVozniku 

(Akty Koraissyi arctieogr. Wileds. Tom XrV). 

1591. 

(„Invcntarium Wozniwi tapitanenei Drohlciensis) = Mik. 
Kiszki. 

Woźniki — dziedzictwo Kiszków. 

Do folwarku Woznickiego zagrodników 7— na posługach. 
młyn o 1 kole. 

Sioło Lawy włok osiadłych 9, p„5la 1. w lem I wl. wdjta. 
Sioło Cholycz wlflk 6 Sioło Zienie ..bojare puioi" wl. 4 '■ >S77 UISTK. BiEŁSCKN. rtł lV4jtowshvo Sietuńska prsypiska. 

Sioło D^ietkowka wtólt 6'/i Sioło Krzywosniki włók AYs^^^i^glych 
Boża wola „ 9 bojarskich l'/j 

Zarowlówka „ 6 Krawac „ I 

Mielniki „ 4 Dzięcioły „ 5 

Sielawniki „ 4 Nieszki „ 2 

bojarskich 1 
Szroczyno szlactieckie 
Chmielów folwark, — do tego folw. kmiecie Chotycze, 
Inwentarz dworu Chuszlewa. 
s. Huszlewo: dwór, wójtostwo włók 12, zagrodników lO-ciu. 

Sioło Wolka włók 7 Sioło Androsze włók 3 

lVójiosłwo Pielruczia Poludstenin Lńvki włók 16 
Sioło Juniowicze — włók 6 Sioło Mszany ^ włók 4'|, 
Miłej ki ,. 6 Włość Chroszcza Choiikiewicsów. 
1598. 

Miasto i dwór Chroszcza, oraz wsie: Zastawie Barszczów, 
Ogrodniki, Zółtki, Numoziolki, Ruszczunie, Okrącz, Ostrówki. Reg. ivybierania poboru s imienia 
Watiiewskiego 1577. (Ks. pob. 47). Wsie: Śliwno — chatek osiadł. 5Vj, zagrodn. 6, ogrody 2 puste, 
młyn doroczny kaleka, mlyń. kół 2. 

Panki— włók osdł. 7, pust. 3 

Izbiszcze — wł. osdł. 14, pusta 1 „posiadła" niema, ogrodn. 7, 
pust. ogród. 3 i chałup niema, karczma doroczna „na ten rok 
poczęła warzyć," 

Civitas Waniewo— wt, osdł. 24, plebańskich 4, między któ- 
remi 1 wł. osiadła, pustych 2 „posiadła" niemasz, ogrodów przy iSa PAŁAT. PODLACHIAE. r. 1; 

domach 14, szpitalnych 2, młyn. dorocz. kól 3— potytku nie było 
dla nawalności wody". RzeniJcśla. 4-ch świec 1 „kaleka", kraw- 
ców 2, ślusarz 1. 

Kowalowszczyzna— wl. osdl. I4, bojarskich dożywotnych 4, 
pustych 4, „posiadła" oiemasz. 

Pszczólezyn wl. osdl. 21. bojars. dożywotnich 3'/,, pust. 9'/, 
„posiadła" niemasz. 

Kurów — ogrodn. 6. 

Razem wl. osiadł. 88. 

JVźoś£ Orkńska kst. Siuckich. 

1577. (Ks. pob. 47). 

Wieś Kotele włók 31, karcz. 2, zagr, 2. 

Wierwieczki włók 25, karcz. 3, komor. 7. 

Topczykaly wiók 38'/;, karcz. 2, komor. 23. 

Sernic wtok 9, karcz. 1, komor. 2. 

Khiźki włók 24, karcz. I, komor. 3. 

Krywawola włók 8. 

Toporowo włók 23, karcz. 2, komor. 4, ogrodn, b. 

Rudolty włók 21'/,, karcz. 2, kom. 6. 

Zaś — młynów 5. 

lyiość Boćkoivska. 

r577. (Ks. pob. 4?) 

m. Botki— oraz wsi dworów Bo<'kowskiego. Knorydz i Dubińskiego. 
Stara wieś włók 24 z bojar., komorn. 2. 
Knorydy włók 47 z bojar,, komorn, 6. 
Mokre włók 33 z bojars., •/, pu«. 
Romaszki wieś bojar, włók 15, komor. 2. 
Krasne włók 46. 
Dzidziule włók 6, karcz. 1. 
Dubno, włók 44, karcz. 1, ogrodn. 12. 
Nurzec włók ti. 
Mołoczki włók 3, '/i P"st, 

Koszna włók 20, Piotrów, ogrodn. 40, młyny zle 5. 
Szczyty wieś plebańska włók osiadł. 5, 1 młyn. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P A LAT. 


^^^^^s^H 


^^^^^^^B Brodacz! .... 2 koni Zemiane Neteckie. 


5 koifl 


^^^^^^^1 Krasnoduby y karczmy 5 Werewo . 


- 1 


^^^^^^^K Wlodkowe ... I koń Maleszewskii 


» ■ 


^^^^^^^B Smonewo. 2 kont Wreskowo i Blachi 


" 1 


^^^^^^^1 Recski zcniiane 1 koń Stelugi y Blochi . 


" m 


^^^^^^^B Sosnowski! Trestiancy 


" ■ 


^^^^^^^^K Rozbit Katneń 4 koni 2aleskii 


- 1 


^^^^^^^m Swinariń . . . . ti koney Ratyncy . 


- H 


^^^^^^B Sawickiy . ... 1 koń Wyszemeiskii y Hrymaly 'i . ^| 


^^^^^^^P Foi:zoski zemiane, 2 koni Zeleznicki 


' - ■ 


^^^^^^^ Blońskii .... 4 „ Poliorel zemiane 


' " 1 


^^^^^^^1 Pan Jan Błoński sam trel. Dybowo .... 


' " m 


^^^^^^^P Sikory .... 3 koni Rurcowe. 


^ ■ m 


^^^^^^K Źcmly .... 1 koń Dtugiy zemiane 


^ -I 


^^^^^^^r Mcczyno .... 2 kuni Żochowe 


' ' m 


^^^^^^^B Kniażę — Pole y Skupe ł> Paulinskala Malgoret 


koń ■ 


^^^^^^^P Koiuchowo . . . 3 „ Ltpkowe. 


^ - ■ 


^^^^^^^1 Koluty zemiane , . 2 „ Żołkowskii 


' - 1 


^^^^^^^^ Prewoztski . . . 3 ^ Kosowskii. . 


6 ich a.^ 


^^^^^^^K Rozwcy Andrey Hruszowski sam ZeJeżnicki Lawrynec. 


1 sam II 


^^^^^^^P wtór. Prustynia y Cholewy 


3 koni flj 


^^^^^^H Repki zemiane. . 3 koni Poderewskiy, Mincowskiy 1 koil^| 


^^^^^^^^B Krasowskii. Tchornica. 


3 koni M 


^^^^^^^P Wilcnskii, . . . 'A „ Worbickiy 


^ - I 


^^^^^^^H Oziabłowe ... 1 koń Paderewo Kobuski 


t koii ■ 


^^^^^^^B Rudyi zemiane 3 koni Łazowo, a MatiasGazłi]Ka,i innyl^^ 


^^^^^^^1 Naseradskii 


10 koney , 


^^^^^^^1 łan Sasin sam wtór. Toczitskiy . 


• ■ 


^^^^^^H w Tokarecb lakubKrotsam piat. Buialski 


4 . " 


^^^^^^H St. Olendski sam na piali kunech. Knia^ Michaylo Hlinski sam tre^^ 


^^^^^^^r AlexandrSawiczowicz sam 5 wtr. Pan lury Rączko 


3 koni M 


^^^^^^^B Wyszemerskii zemiane 2 koni. Nemirski 


1 H 


^^^^^^^1 Padkowskiizemianesam czetwert. Lużecki Jakub . 


4 koni ^M 


^^^^^^^P Chulino zemiane 3 koni. Korowicki sam na 2 


Lonech ^H 


^^^^^^V Paweł Szczepanowicz sam wtór. Skibnewskii sami na semi konech '' 


^^^^^^^P Rytelewskii zemiane 2 koni Newedumskiy . 


1 koń ^ 


^^^^^^B Swiackiie Ryteli . 4 „ Morskowo , 


- ™ 


^^^^^^V WAsy Wesello. zemiane 2 Wasilewskiy 


2 .^M 


^^^^^H Buczya aeło zemiane. 3 Pan Jan Klimczycki 


"^m ■ 


DISTR, pROHICEK. ^M 


^^t^^ 


■ 


tewski 


2kon 


Bohusze y Żale. 


3 kont 


^H 


Jan Kainenecki , 


1 sam 


Kryńskii zemiane 


3 „ 


^^H 


Jeronim Jabłoński 


sam tret 


Ukii . . . 


4 - 


^^H 


1 Zembrowski. 


1 sam 


2erowe .... 


3 „ 


^^H 


Blaw Hrymafo 


1 sam 


Porezinski . 


2 , ■ 


^^H 


Bay Sernatski sam 


wtór. 


Maczurskii zemiane. 


6 „ 


i^^^^^H 


łne Lunewekii 


(i^koney 


Szmurlowe zemiane. 


3 „ 


^^H 


hdckiy . 


tf . 


Smorszczowe zemiane 2 . 


^^H 


ko Tretiniczy 


10 „ 


Tarbosowskii zemiane 2 „ 


^^H 


iwe .... 


1 koń 


Chochlowe zemiane. 


I ., 


^^^1 


r 


6 . 


Rybalty zemiane 


3 koni 


^^H 


nskii. 


4 - 


NewerowD zemiane. 


4 „ 


^^H 


iwskiy , 


3 ., 


Krasu wskii zemiane 


3 n 


■^^H 


atnenia zemiane . 


tf ~ 


Oźepowe 


2 .. 


^^^1 


azow. 


5 , 


Korcnewko zemiane 


5 „ 


^^^H 


blotia 


6 . 


Zaręby zemiane. 


4 .. 


'^^H 


łwskiy 


3 „ 


Korowe zemiane. 


4 „ 


^^H 


1 Kuczyński sam 


wtór. 


Kocy Uorowyi . 


4 . 


^^H 


a Ambrosowaia . 


2 koni 


Woytkowskii. , 


5 „ 


]^^H 


luczyńskiy . 


2 „ 


Niemyiskii . 


4 . 


^^H 


iraia Kiiczynskaia 


4 ,. 


Klepackii . 


4 „ 


^^H 


tutiiisz . 


1 koń 


Kosińskii 


4 - 


^^H 


lech a Petr . 


1 . 


Koskowe, . 


2 n 


^^H 


rowo 


9 koncy 


Twarowskii. 


5 . 


^^H 


naki. 


1 koii 


Krakowski zemiane. 


2 


^^H 


sowę 


4 koni 


Rediszowo . 


3 . 


^^H 


»ne 


2 kuni 


Polonowskii 


1 koń 


•^^1 


352 . 


1 koń 


Jeszczowty . 


1 n 


_^^| 


' 


1 ,. 


"Borimowe. . , , 


1 ,. 


^^^1 


aynski . 


4 koni 


Milkowiczy , 


6 koncy 


^^H 


thacki 


2 . 


Cholewy zemiane 


1 koń 


^^^M 


jowski ; 


s - 


Werchuczaia. 


. 2 koni 


^^H 


■Kzki zemiane 
Hnkii zemiane . 


4 „ 


Dobrohostskii 


. 2 , 


^^H 


1 koo 


Łopuskii. 


. 2 , 


^1 


owo zemiane 


4 koni 


Byszewski Jakub 


1 koń 


^1 


ty ... . 
Mofzulski. 


■ 1 . 


^1 


tiski. 


3 ., 


Sobolewe Kryńskii 


3 kont 


^^^^ 


i . . . . 


4 „ 


Jan Klimczyckiy . 


. 2 „ 


^^H 


ia zemiane . 

■ 


5 „ 


SkiM-skii zemiane 


. 1 koń 


Ą ^^^^^18^^^^^^^^^ 


PAL AT. 


■OOLACHIAB. 


^^^^T^^^^H 


^^^^^H Sadowskii zentiane 


. 2 koni 


Seklickiy .... 


4 Icon ^^^^^1 


^^^^H Semen Mohota 


. ] koń 


Wyluinowskiy. 


■ 


^^^^H Zofeia Izdebskaia . 


. 1 « 


Klopotowskiy . 


■ 


^^^^H Woyt Dojohicki Andrey koti 
H 


^^^^H Juri TechoDowski. 


. 3 koni 


Pan Lenart Kosińskiy 


■ 


^^^^B Maiinawo 


. 2 , 


Behowe zemiane . 


■ 


^^^^^^ Smorkliwskiy . 


. 1 koń 


Molmotki zemiane. 


H 


^^^^^1 Ohnizskiy. 


■ 1 , 


Banki .... 


1 ■ 


^^^^^H Osmolskiy 


. 4 koni 


Putkowskiy 


^1 


^^^^H Warko Klukowski. 


. 1 koń 


Triaski zemiane . 


1 


^^^^H Stanisław Horbowski 


. 2 koni 


Skirwin 


1 sam ^H 


^^^^^^ Petrowskiy 


- 6 „ 


Pan Patkowskii 


^M 


^^^^^H Wirtensky 


. 4 , 


Olechno Bakey 


' ^fl 


^^^^B Lubowickiy 


- 2 „ 
. H 


^H 
UciT. Lit. ki. 


XXI, ^^^1 


^^^K Regestr zemian Melnlckich 


Męienino zemiane. 


3 koni ^1 


^^^^^K Tirlikowskii zemiane 


4 koni 


Rozwadowo zemiane 


■ 


^^^^^1 Jan Hinczyn . 


1 sam 


Chibowo zemiane . 


H 


^^^^^^ Zemiane Puplawskii 


2 koni 


Zemiane Sernackii. 


- _fl 


^^^^^K Zemiane Wiriki 
Boratynskii zemiane 


- ^^1 


^^^^^K Pan Jaa Oreszko 


8 „ 


Tawliriskii zemiane 


" ^H 


^^^^H Pan Cherubin 


• 3 „ 


Koienewskii zemiane 


H 


^^^^^B Bolesty zemiane 


- 2 „ 


Lipińskii zemiane . 


i ^M 


^^^^^ Wyczólki zemiane 


. 2 .. 


Dedkowskii zemiane 


kont.^^H 


^^^^^ ' Szanikowe zemiane 


2 . 


Kuty zemiane. , 


koni^^H 


^^^^B Petrusy zemiane 


1 ,. 


Jakubowski! zemiane 


- ^H 


^^^^H Szawły zemiane 


^ koni 


Malewski zemiane. 


^^^^1 

^^^^^^^1 


^^^^^K Riadlino 


1 koń 


Pan Juri Dornowski 


.. ^H 


^^^^^1 Bernaty zemiane. 


2 koni 


Zemianka Prybikowaia? J koA ^^| 


^^^^H^ Scaryi zemiane Berna 


- 


Sutiński zemiane. ' 


■ 


^^^^^L 


2 ,. 


Zemiane Ostrowski! , 


koal ^M 


^^^^^ Pan Szczasny. 


1 sam 


Starosta Melnicki pan 


Nemira ^^M 


^^^^H Zemiane Bernatskii 


1 koń 


Hrimayticz (1499-|-1533) maiet ^| 


^^^^B Zakryi zemiane 


1 - 


slawiti .... 


25 koney ^H 


^^^^H Patkowskii inde pisai 


ly 


Pan Paweł Rączko 


^H 


^^^^^1 Nowoselcy zemiane 


3 koni 


z Ruskowa Mystkowi 


. ^M ■ r. (S^S THBBA BIELSCEN. ^^^^^^^ł^^^^^^^^^H 


Mikłasz Janowicz. sam ^^M 


^^^B Zemla Belskaia 
Juri Stanislawowicz „ ^^| 
Woylko Matejewicz . „ ^^M 


^^^^M Paraphia Belakaia 
. Jan Matijewicz . . . „ '^^M 
Tyi maiut stawiti 3 koni ^^M 


^^B J^efo Skrtpkow Zemiane. 


^M 


IV tomże Sek zemiane Foniaty, ^H 


U Micrtia} Markowicz , 


sam 


^H 


H T'<z>r»-mko Markowicz. 


■ 


Matey Poniat sam ^H 


1 01^«^h Skripok . . . 


u 


Woytko Mateiewicz , . ^^| 


H B^ r Łosz Kras zastawnik . 


« 


Matey Jakubowicz „ ^H 


H z tych wsich 


1 koń 


Stanisław Martinowicz „ ^H 


H fi^^r^Jor Wielblanin 


Skon 


Jan Martinowicz .... „ ^H 
Juri Jakubowicz . . . „ ^H 


^^^b Se/o Bolesty zemiane. 


Z tych 2 koni ^H 


H ^*^*r»islaw Snitczyc/ 


sam 


Seto Petrikotuołuysski zemiane. ^H 


1 "■■^«<irey Snitczycz . 


n 


^1 


" J* Łc o b Moderko. 


n 


Stanisław Mikolajewicz sam ^H 


Mi *coIay Marlinowicz 


n 


Mikoiay Stailkowicz . „ ^^| 


I J*-*^«:>waiaPetrowiczBewwaia„ 


Petr Mikolaiewicz ^^| 


H "^^^yiko Mateiewicz 


n 


Tworkowaia Mikolaiewicz wdo- ^^| 


H "-*~*<drey Mikolajewicz 


n 


wa koii. ^^1 


■ Mi.l<;,-,(ay Andreiewici . 


a 


Szczepanowaia Mikolaiewicz wdo- ^^| 


St-^r»ko Płaksa. . . 


m 
Milsłijiay Muźilko 


71 


Z tych 2 koni ^| 


^^•""^^^^ł Matiiewicz . 


h 


^H 


^^^*-*^ko Mateiewicz Solka 


n 


5«/o Petrykowo Solubki ^H 


S^^Ł^^y Kopot . 


n 


zemiane. ^H 


-^^ lych wsich zemian 


4 kon 


^H 


S"<3ia Belski pan Jurey 


■taczko 


Mikolay Stanislawowicz . sam ^^| 


^ Powetu Belskoho 3- 


VIelnic 


Mikołay Petrowicz „ ^^| 


K ^ *-» ho y Dorohickoho maiet sta- 


Jan Petrowicz sam ^H 


^^^^wili 19 koney. 
Matey Pawłowicz ^^| 
Petr Pawłowicz . . . „ ^^| 


^^^^^^ Seło Zawady zemiane. 


Stanisław Pawłowicz „ ^^| 


^^^v 
Jan Borutin ziat. ^ ^^| 


^^H JŁP Mikolajewicz. . 


sam 


Janusz Janowicz. ^^| 


^^H )A»tey Janowicz. 


n 


Z tych 2 koni ^| ^^^^^H^^ I9« 


LAT^O DLACH1 AE. 


1 


^^^^^^H Seta Paraicwo Gtiali eemiane. Matey Stanislawowicz 


sam 


^^^^^^^r Andrey Mikot»iewicz. 


sam Matey Szafranikow Syaowcc ■ ^^ 


^^^^^^^^^ Matey Mikolajewicz 


„ Petr Szafranikow Brat . 


.■ 


^^^^^^^B Stanisław Poniatko 


, Andrey Kostrewa 


.Ę 


^^^^^^^B Jan Mikolaiewicz. 


„ Jan Martinowicz . 


w 1 


^^^^^^^E Markowała Udowa 


Z tycb 2 


koni 


^^^^^^^1 Woftku Mateicwicz 


, , " . Se/o Niwino Jctowskii ttntUint. 
2 kom 

1 


^^^^^^^K c- i *j- ■ %i ,- 1 . , Mikolay Je^ewicz. sam 

^^^^^^B Seto Ntwmo Malinoxvsktch 

^^^^^^^B Martin Jeżewicz .... i 

^^^^^H Seio Aamcnka semian. ^| 


^^^^^^^E Petr Jakubowicz 


. sam Matey Michayłowicz . 


sam ' 


^^^^^^^K Woyckowaia LMowa 


„ Tyi z Jeżowskimi maiut stawili k^^ 


^^^^^^^V Michayłowaia Jakubowicz 
^^^^^^^^B Jakub Michaytowicz 


Seia Niwino Popiawskii ^| 
semiatte. ^M 


^^^^^^^V Awgusztyn Woytkowicz 


Augusztyn Andreiewicz . 


sam :, 


^^^^^^^ Jakub Wiiowicz 


Petr Mikołaiewicz 


'"M 


^^^^^^^B Stankowaia Udowa 


„ 'Jan Andreiewicz. 


.fl 


^^^^^^^B Paweł Stankowicz 


„ Pawei Andreiewicz . 


"■ 


^^^^^^^B Jakub Stankowicz 


„ Stanisław Mateiewicz. 


jM 


^^^^^^^B Stańko Pelrowicz 


. Kazimir Mateiewicz . . 


ifl 


^^^^^^^B Jan 


„ Michał Mateiewicz 


^U 


^^^^^^B Jakub Pctrowicz 


„ Jan Mateiewicz 


-■ 


^^^^H 


1 koni Woydowaia Udowa 


"■ 


^^^^^^H Seio Niwino Janawiała ze 


Mikolay Mateiewicz , 
Mahaylowaia Udowa. 


1 


^^^^^^V Szcepan Janowicz 


sam Matey Micłiaylowicz , 


--■ 


^^^^^^^B Andreiewaia Udowa 


„ Bronisz Woydowicz . 


.■ 


^^^^^^^B Jan Totnkowicz 


„ Jarosław Petrowicz , 


"■ 


^^^^^^^B Bernat Tomkowicz 


„ Lenart Szczepanowicz 


-M 


^^^^^^^B Szczasny Tomkowicz 


„ Z tych .... 4 


konL' 


^^^^^^^B Tomkowaia Udowa 


, , '■ . Se/o Nitoitto Leśnych seniiat^^M 


^^^^^H 


Mikołay Kowałewicz . 


-■ 


^^^^^^B Seło Staroic Niwino se 


miatu. Matey Kowal. 


-m 


^^^^H 


Lawrynec Mateiewicz 


M 


^^^^^^^B Stanisław Szafrannik. 


sam Jan Mateiewicz . 


,m 


^^^^^^^B Mikolay Stanislawowicz 


., Matey Tomkowicz Kapturok 


i 


^^^^^^L .^^^^L 


^^^^ 


1 ^^^^^^^W^^^^^^^^^^CalAT. PODLACHIAK. ^^^^^ 


I 


^^^^^H Woylko MikołaiewicE. sam Stanisław Sasin . 


sa^l 


^^^^^H Z tvch 2 koni Siank Zitnnochowicz . 


•• ^H 


^^^^^^P Seło Łubin. Szyman Zitnnochowicz 


u H 


^^^^^^V Matys Łubia .... sam Warko Jakubowicz 


" ^1 


^^^^^^K Petr f.ubia s nich 1 koń. Jan Łukaszewicz . 


11 ^1 


^^^^^^1 Dwanadciati zemian osełych, wo- Z tych Zcmiaa 3 konH 


^^^^^H tok z zostawnymi na Łubine Seło Tworkowe semiane. | 


^^^^^^1 30 y 4 wołoki^a Zemian ko- Jakub Miebałowicz 
^^^^^^^ toryi I.udey neniaiut Holowa- Stańko Pawłowicz 
^^^^^^K mi 27. Jan Switrigay łowicz 
^^^^^^1 To Ludi w tych zemian niżey Jan KosCesza. 
^^^^^^1 pisanych zosiawnych. Tomko Szymanowicz, 
^^^^^^B Jakub Meński. koń Petr Kormanowicz 
^^^^^^m Ostasz Woźny sam Martin Klimkowicz 
^^^^^^k Bartosz Warpach koń Bartosz Switrigaylowicz 


„ 


^^^^^^B Martin Smlrdikroch y Sostasz Jan Slankowicz 


„ 


^^^^H 


kon 


^^^^^H Woln>-m .... koń. Seło if^ysskt semiatu. | 


^^^^^H Woytko Buyno 


sa 


^^H Parafeia Wyszkowskala. "'"'^'■^^ Woiewodicz . 

^^^^^^1 Hrehor DrazdowJcz 


» 


^^^^^H SełoSasitiy Zakrewsktzcmiane. Petr Kaszicz . 


>> 


^^^^^^B Michał Siary .... sam Jan Kaszicz 


i> 


^^^^^^1 Jakub Michałowicz Bernat Andrisowicz , 


i> 


^^^^^^P Szczepan Borowy Pawlowaia wdowa 


II 


^^^^^^B Jan Szczepanowicz Kowal Martin Mikotaiewicz . 


, 


^^^^^^k Jakub Szczepanowicz. Matcy Panok. 


1) 


^^^^^H Stanisław Stary , . . ,, Jan Woytkowicz . 


li 


^^^^^^P Miklasz Szczepanowicz Klimkowaia wdowa 


•» 


^^^^^^1 Jan Michayłowicz Janowaia wdowa. 


ff 


^^^^^^1 Z tych Ziemian . 2 koni Serafin Pawłowicz 


^ 


^^^^^H Seio Stis/ny eemiarie. Mikołay Buynowicz . 


<• 


^^^^^^K Jan Stawianowicz sam Martin Lubicz 


II 


^^^^^^M Andrey Sasin Mikołay Godiaba 


■ 
-1 


^^^^^^B Woytedi Zimnoch Andrey Drozdowicz . 
^^^^^K Łukasz Mikołaiewicz . Brat Jeho Jakub . 


, 


^^^^^H Bartosz Stary ... „Z łych Zemian . & 


kon« 


^^^^^K Szczepan Bartoszewicz 


i 


^^^^^^^^^^^^^^ 


1 
fl 

^^^^H 199 FAŁAT POD1.ACH1AE- i, ifM 


^^^^^M S^fo Falki GoHiaby stmiant. 


Jan lakubowicz Podebnicz sai 


^^^^^^^ Un SlaaistawowicE 


5201 


Petrowaia Szczepanowicz . „ 


^^^^^B Brat Jeha Beniat . . 


t> 


Lenart Petrowicz ... „ 


^^^^^H Iczof Bernatowtci . . 


r* 


Bernat Petrowicz . . . „ 


^^^^^^P Markowali SunisUwowict 


Z tycłi zemian 2 kon 


^^^^^H Z tych zemian koA. 


Stio Słaroie Kotnury stmiatt 


^^^^^1 Stło Faiti Jatowfata Ztmiaat. 


Matey Woytkowicz ... ^1 


^^^^^H Styiaon Pawłowicz 


sam 


Petruszko Streliewicz . . „ 


^^^^^B Paweł Petrowirz . . 


tł 


Jao LawTyocewicz 2ok • «« 


^^^^^^P Tomko Janowicz . . 


tt 
^^^^^1 Tomko P«trowtci . . 


łł 


Marko Woytkowicz , . . „ 


^^^^H Stanisław Rybah . . 


>t 


Bartosz Woytkowicz . ^ 


^^^^^H Stanek Palolkowicz 


■* 


Staszko Liaszkowicz Dworak ^ 


^^^^^1 Mikołaj Suńkowicz 


»t 


Petr Martioowicz . . . „ 


^^^^H Uikolaj Woytkowicz 


• »■ 


Staszko Mikotaiewicz . . „ 


^^^^^H Scralia Lawryiic«wic« 


• fł 


Mikoliy Sury Was . . . „ 


^^^^H Stańko Petrowicz . . 


■> 


Jakub Uikotaiewiez Wołk . „ 


^^^^^^1 Mikotaiewaia lk>roiJiDaia 


wdowa 


Adam Ławrynccwtcz . . ^ 


^^^^^^V IłaitiD icic ziai . . . 


tt 


Woytko Mai>owka . . . ^ 


^^^^^1 Jas Bernatowicz . . 


9* 


Z tycli 4 koi 


^^^^^H łIr«l>or Prtrowirz 


•• 


Stio BmJumskkh JmkmiMriat 


^^^^^B Michał LawrsiKcwirs 


■■ 


atmiatu 


^^^^H Suaisław Woytkowicz 


If 


SzciepMi Jaknbowks . . &a 


^^^^B Ktimlto Mikulajrkowkz 


• 't 


Andrej Jakubowicz . . „ 


^^^^^H Lawrjocc Bcroatowicz 


»» 


SacmGo Juiowtct . . . . ^ 


^^^^^1 Z tycb t«mlaa 5 


Eoa«v. 


Ukob WojUowkt . . „ 


^^^H 5*49 Kołmiry ZJr^in 


mia 


Aadrcy Woytkowicz . . ^ 


^^^^H ttmidmt 
Z tyKh scmiin 2 koai: 


^^^B MikoUjr Klimkówkę 


s*« 


Sfło BsJtmskkJk r«mJka»»at 


^^^^H Tomka I^K-tk* . . . 


>* 


WWMMr. 


^^^^B^ Jan KlekotkowMz . . 


^ 


Jaa Tombo«ici ... &ai 


^^^^^V Ao4rcv Jaaowtca Boyko 


M 


SuAk ToaUtowki . . - » 


^^^^B Ratal Klckotko . . . 


»» 
^^^^H Sunk Kor:>«tt . . 


H 


Z RcB zBwian ka 


^^^^^B 


V^«i 


S*h P^*^ twmumt 


^^^^^B SrAr AV>Amarv Ił '«>>«,■ 


' ar- 


Tobiasz ł*«nbitfikiy. . . ■■ 


^^^^H 
Ławt^fimc StBOlLO^iCC ^ 


^^^^^H Jakub SłtCł<'^ 


i^m 


Bn> Mte aabotey - - . - 


jwm ^^n^^n^ ramo* . . ^ 

1 r. 1518 TERRA 


BlE^raN^^^^^^^^^^^ 


I9^^^^^^^B 


Matey Jakubowicz Czastnik sam 
sam ^^^H 


Woytko Radiuczycz , ,. ,, 


Jakub Markowicz .... 


^^^^^1 


Michał Radczycz . . . „ 


Lenart Stanisławowie z . . 


^^^^^1 


z tych 2 koni. 
^^H 


Mikolay Baykowicz Zdroiewskiy 


Seło Budlewo zemiane. 


^^1 


Seło Treszczkowo zemiane. 


Woytko Bohuszewicz , . 


sam ^^^H 


Bohuszowaia wdowa . . sam 


Brat ieho Ławryn . . . 


^^^^^1 


Andrey Bohuszewicz . , ,, 


Matey Gotartik .... 


^^^^1 
Paweł Pttrowicz .... 


^^^^^1 


lVoyi,ko Bartoszewicz. . ,, 


Jakub Bugay ..... 


^^^^1 


' S^rtoszko Michałowicz , „ 


Janowaia wdowa .... 


^^^^^H 


Bartosz Jakubowicz Bagiński „ 


Stańko Bohuszewicz . . . 


^^^^^1 


'■^ Q Jakubowicz , 


Mikolay Michaytowicz . , 


^^^^^H 


-■^^vrynec Tomkowicz . ,, 


Z tych zemian i stopiczewskich ^^^H 
^^^1 


z tych wsich 3 koni. 


Seło Gna/owe Zemiane 


^^B 


Selo Górka zemiane. 


Jan Gnat 


sam ^^^H 


^a.t«y Petrowicz . . . sam 


Stan Janowicz 


^^H 


' ^t ieho lakub . . . , „ 


Pelr Mikołaiewicz , , 


^^H 


■--* «~1reiewaia Horskaia „ 


Jan Konunkowicz . . . 


^^H 


•i»Tiko Andreiewicz ,, 


Paweł Konunkowicz . . 


^^1 


^*- »-tin Andreiewicz . , „ 


Woytko Kenat .... 


^^1 


^■^^el Andreiewicz . . ,, 


z tych zemian 2 koni. ^^^| 


*- ■^Pwel Drab „ 


Sfiio Moskw/no zemiane 


^^H 


*-*~tosz Woyikowicz . , „ 


Ambroiey Mikołaiewicz 


sam ^^^H 


2 tych zemian 2 koni. 


Jan Mikołaiewicz .... 


^^^^H 


' Seio Gftwinowe zemiane. 


Szczasny Mikołaiewicz . 


^^^^1 


* Itolay Stary .... sam 


z Eych 


^^H 


*~ -^hor Stankowicz . . „ 


Seło Topkzewo zemiane 


^^H 


^* »-tosz Stankowicz . . ,, 
^^^óko Stary .... ,, 


Jan Stawek 


sam ^^^B 


Mikolay Bartoszewicz . . 


^^^^^H 


■^*-*ey Mikolajewicz , . „ 


Martin Bartoszewicz , . 


^^^^^1 


^^^ nk Hryhorewicz . . ,, 


Sztiepan Mikołaiewicz . . 


^^^^^1 


■*~^hor Stary .... „ 


Martin Mikołaiewicz . . . 


^^^^^1 


"■"*. nislaw Szyszka , , . „ 


Andrey Mikołaiewicz . . 


^^^^1 


z tych zemian 2 kon 


i. Paweł Mikołaiewicz . , . 


^^1 


Seło Topkzeiaka zemiane. 


!'etrowaia Baykowaia wdów 


^H 


^^^Łjiisiaw Konun , i . sam 
W^tiey Krak „ 


Petr Andreiewicz Szolayda 


^^H 


Mikołaj Geronowski . . 


^H 


Źródła diirjowe. Tom XVn. 


13 


J ^^^^^^^^^19^^^^^^^^^^^PAtI 


™ 


ODLAciltAE. ^^^^^^t^^m 


^^^^^^1 Bartosz Petrowicz Cholewa 


sam 


Serafin Stanislawowicz . sam 


^^^^^^^H Jakub Martinowicz Swekuta 


,1 


Bartosz Janowicz .... ^^ 


^^^^^^^^1 Klimko Hryhorewicz Krupin ,, 


Jan Mateiewicz Żolucz . . ^H 


^^^^^^B Matey Petrowicz Geros 


>• 


Z tych zemian 2 koni. 


^^^^^^^V Jakub Zimtioch .... 


i> 


Seło Staroie Olszewo zemiane. 


^^^^^^^H Stuczynaia wdowa . . . 


■ 1 
^^^^^^^1 Z tych zernian 4 koni. 


Jan Jakubowicz Olszewski j^H 


^^^^^^^1 Selo Łukiawica zemiane. 


Seio Nowoie Olszcwo zemian^. 


^^^^^^H lan Żuk Woźny . . . 


sam 


Jan Petrowicz Rybalt . . »Mi 


^^^^^^^1 Bartosz Czepelewicz 


11 


Mikolay Petrowicz . . tVI 


^^^^^^^1 Brat Stec .... 


1' 


Z tych obeiucb seł koń. 
łi 


Seło Olrandy zemtane. ^BJ 


^^^^^^^B Jan Pekułowicz .... 


ti 


Stanisław Swiachowicz . . a^H 


^^^^^^^H Tomko Michaytowicz . . 


1) 


Martin Stanislawowicz , . ^H 


^^^^^^^1 Matey Mateiewtcz . . , 


>i 
^^^^^^^B Stanisław Kotalewicz 


11 


Paweł Chrszczonowicz . J^^ 


^^^^^^H Brat Jan .... 


*i 


Andrey Jakubowicz . . , ^H 


^^^^^^^H Andrey Koikowicz . . . 


)' 


Matey Pawłowicz Siroticz ^H 


^^^^^^^B Mikołay Stanislawowicz 


11 


Stanisław Swiachowicz . . ' ^H 


^^^^^^^1 Gralinaia wdowa . . 


1 1 


Serafin Stanislawowicz , . j^H 


^^^^^^1 Matusz Mikołatcwicz Krasowski 


Woytko Mikolaiewicz . . ^| 


^^^^^^^1 Hryhorewaia wdowa . . 


>i 


Krysztof Chrszczonowicz . ,^'' 


^^^^^^^B Stanisław Czepelewicz 


'1 


Z tych zemian 3 koni. 


^^^^^^1 Mikolay Bernatowicz . . 


■1 


Seio Mirwitiskich Bartossowiat 


^^^^^^^^B Andrey Michaylowicz 


i» 


zemiane. ^| 


^^^^^^^B Wąsko Micbayloivicz . . 


11 


Adamowaia Bartoszewicz wdo^^ 


^^^^^^H Z tych zeinian 5 koney. 
^^^^^^H Seło Zalese zemiatte. 
Masko Adamowicz , . . ;^H 


^^^^^^^^ Stanisław Bagiński . . 


sam 


Juri Adamowicz ^H 


^^^^^^^1 Sera^n Janowicz . , , 


11 


Oleksziy Bartoszewicz , ^^| 


^^^^^^^1 Serafin Mateiewicz . , . 


1' 


Marko Stanisławowicz . ^H 


^^^^^^^B Jan Jakubowicz .... 


łi 


Bartosz Stanislawowicz ^H 


^^^^^^^1 Wencław Stanislawowicz 


»ł 


Petr Mikolaiewicz ^H 


^^^^^^^^ Sebestyan Janowicz . . 


11 


Szczasny Adamowicz JH^ 


^^^^^^H Z 


oni. 


Sefo Mirwino J akszo7oiat<t. 


^^^^^^H Mikołay Stanisławowicz 


sam 


Michał Janowicz Łazebniko- 


^^^^^^^1 Mikolay Puszczykowicz 


łi 
^^^^^^^P Klimko Puszczykowicz 


11 


Stanisław Janowicz . . . ^^fl 


^^^^^^H Ezof Jakubowicz Puszczyk 


Ił 

■ 


Jakub Janowicz Kapusta ,^| ^H>. X S^8 TERRA 


BIELSCEN. 


<9S ^^H 


^^ftosz Maherewicz . . 


sam 


Bartosz Martowicz 


. . sam ^^1 


St;a.nis(aw Maherewicz . . 


)t 


Brat ieho Matey . , 


_^^^^^H 


^'^^t-«iewaia wdowa . . . 


n 


Seio Zimuochi zemiane. ^^^B 


^omko Michaylowicz . . 


ir 


Jan Jakusiewicz . . 


, . sam ^^1 


J^-^ry Stanisławowicz . , 


11 


Brat ieho Andrey 


^^^^^H 


"lit^fca! Maleiewicz Szczyrba 


1* 


Marko Martinowicz . 


■ ' ^^^^1 


^^'"oyiko Mazur . , , . 


!■ 


lanusz Martinowicz . 


^^^^^1 


'^3^»"tosz Stanislawowicz 


>ł 


Stanisław Jakuszewicz 


^^^^^^1 


Z tych zcmian 5 ko 


ney 


Janusz Guzewicz . 


^^^^^H 


Brat ieho Matey . . 


^^^^H 


Parafeia Sarażskaia. 
Szczepan Janowicz . 


^^^^H 


Seło Sredtnca setniane. 


Andrey Janowicz 
Peir Andreiewicz 


^^^^H 
^^^^^1 


**^hał Adamowicz . 
■^c^zepan Adamowicz . . 


sam 

łl 


Lenart KUnikowicz . 
Klimkowaia wdowa . 


^^^^^^k 
^^^^^1 


''^■ituh Adamowicz . . 


11 


Guzowaia wdowa . . 


^^^^^^H 


r^^^*-nislaw Janowicz . . 

^ Weł Janowicz .... 

.^'*^^3ytech Boranowicz . . 

^/^^*-rtin Baranowicz . . . 

"^^^zepan Bartoszewicz . 

^«n Petrowicz Woźny 

-^^-Itub Janowicz .... 

^*- 5 kłaszowaia Woytowaia 


i> 


Jan Borowski . , 


^^^^H 


11 


Lewonowaia wdowa 


. . sam ^^^H 


11 


Czekleiewaia wdowa 


^^^^^^H 


11 


Z tych zemian 4 koni 


^^^^^^1 


)i 


Seło Ziniiiochi Sus/y 


^^^H 


n 


Onkowaia wdowa 


. . sam ^^^^1 


II 


Misko Blaziiewicz 


^^^^H 
Misko Bartoszewicz . 


^^^^^1 
11 


Jan Źotnerowicz . . 


^^^^^^H 


11 


Jakub Lawrincewicz . 


^^^^^1 


^^B Z tych zemian 3 koni. 


Matey Onkowicz . , 


^^^^^1 


^^K Seio Uszna zcmiane. 
Jakub Michałowicz 
Janko Onkowicz , . 


^^^^^1 

^^^^H 


.^^ «tr Pribylkowicz . . . 
"^^ taiiko Bartoszewicz . . 
—^^n Romanowicz , , 
^^ oman Senkowicz . , . 


sam 


Jakub Pudlak . . . 


^^^^H 


>r 


Hryhorey Adamowicz 


^^^^^^1 


11 


Z tych 


try koni. ^^^H 


fi 


Sth Drozdy zemiane. ^| 


■Jan Szczepanowicz . . 


VI 


Szczasny Drozd . . 


. . sam ^^1 


Stanisław Szczepanowicz 


II 


Bartosz Starikowiez , 


^^^^^H 


*^awel Mikulaicwicz Kulesza 


11 


Stanek Mateiewicz 


^^^^^^H 


^łaley Szczepanowicz 


I> 


Michał Woytkowicz z 


bra- ^^H 


Szczepan Romanowicz 


11 


tem Hryhorera Tpis 


^^^^^^H 


Hrat ieho Matey . . . 


■ 1 


Z tych wsich koń. ^^^^| Seło Hohwki 


zemiane. 


Semen Peszkowicz 
Seło Csaczkowe 


zemiane. 


Matey Janowicz . 


. . sam 


Brat icho Mikolay 


H 


Mikolay Maleiewici 


>1 


Brat ieho . . . 


„ 


Z lycb 


wsiech koń. 


Sfio Ssironosy 


semiane. 


Jacka Sziroaos . 


. . sam 


Brat icho Rud . 


■ II 


Fedku Daszkowicz 


>i 


Hrycko .... 
Sopotko Maniszicz 
Z tych wsich dwa koni. 


Selo Chadory 


setitiane. Jan Martinowicz . . . sam 

Syn iehu Szczepan 

Woyiko Chodor . 

Mikotay Chodor . 

Paszko Malko wicz 

Malcy Stecewicz . 

Martin Stecewicz 

Bm icho Misko 

Z tych wsich 2 koni. 
Stto Borowskich Grykowo 
stmian*. 
Manin Kiyk ..... sam 

Woydo „ 

Ji>n 

Matyk Mariinowlcł ... „ 
7. tych wsich koń, 
Mikołay Korycki . . S koni 

Ztmimi Stło yfkkatoKf. 

Mikolny sani 

MiMy Stuhay 

Paweł Mateicwica . , . _ ., 
Slantiilaw Zaiac Hrehor sa. 

Jakub Jadet „ 

Z tych 2 koa 
Baltazar Petkowski . 4 konej 

Ztmian Se/a Borowskich te 
Ssepetkt, 

Stanisław Szepetczycz 
Syn ieho Martin . . 
Domenik Szepetczycz 
Woytko Kozakne . . 

Z tych wsich ke 
Seło Borowskich Hrehoreiotc-. 

zemiaM. 
Ławryn Martinowicz . . s»S" 
Michał Staruszko . . 
Jan Zimnocb . . . 
Woytko Skorka . . 

Z tych wsich Ic < 
Seło Borowskich Makary 

zemiane. 
Dorosz Ihnatowicz . 
Iwanec Ihnatowicz . 
Jasko Makaricz . . 
Iwaszkowaia wdowa 
Andruch Makaricz 
Choć Hrynewicz , . 

Z tych wsich 2 ko**'. 
Stło Borowskich ie iVyfyci 

semiąne. 
Stanisław Mazuronricz 
Matey Dubowski . . 
Jakub Olkowicz . . 
Łukasz Mateiewicc 
Martin Suchoszewicz 
ŁawT}-D Suchoszewicz 
Tiborowaia wdowa 
Hryborey Tiborowtcz 
Woytko Malirewicz . r ąa TERRA 


BIELSCEN. ^^^^^^^^r^i97 ^^^^H 


Lenart Suchoszewicz . . sam 


Stanisław Mitaricz , . . ^^^^| 


SUoislaw Gołoiuch . . „ 


Stanisław Paszkowicz ^^^^H 


Z tych wsieli 3 koni. 


Stanisław Petrowicz . . . ^^^^| 


Se/o Holitby semiane. 


Hryhorey Paszkowicz ^^^^| 


Jao Mikołaiewicz . . . 


2 tych wsich 3 koni. ^^^^| 


Mikolay Woytkowicz . , 


Seło Borezowskich Maikowiata ^^^H 


Matys Pawłowicz . . . 


^^^^1 


Seło Berezowskich Chrszczony Stanisław Matkowicz sam ^^^^| 


zemiane. 


Ezof Mateiewicz .... ^^^^| 


Bartosz Berezowski , . koń. 


Szczepan Tepilowicz . . ^^^^^^ 


Matey Chabda , , . , 


sam 


Hrehorey Tepiłowicz . . ^^^^^^| 


Brat ieho Jan , . . 


•1 


Z tych wsich koń, ^^^^H 


Stanisław Martinowicz 


II 


Seło Berezowskich Aniontiv ^^^H 


Peir Janowic; . . 


II 


^^^H 


Matey Janowicz . . . 


■i 


Awgusztyo Nemcewicz . . sam ^^^k 


Oleszko Mardaowicz . 


■ łł 


Stanisław Nemcewicz . . ^^^H 


Martin Pelrowicz 


II 


Juriy Antonewicz ... ^^^^| 


Brat ieho Bartosz . . 


11 


Mikolay Andreiewicz . . ^^^^| 


Jan Kapusta .... 


łi 


Martin Andreiewicz Pleszka ^^^^| 


Abram Andreiewicz 


11 


Szczepan Andreiewicz . „ ^^^^| 


Janowaia wdowa . . 


11 


Z tych wsich 2 koni. ^^^H 


Oliasz Michaylowicz , 
Moysiy Michaylowicz . 
Petr Woytechowicz 


11 
II 
II 


Seło Brosmoskich Pańków ze- ^^^H 


Martin Woytechowicz . 


Ił 


Martin Penkowicz . . . sam ^^^^| 


Bartosz Woytechowicz 


11 


Mikolay Soyka .... „ ^^^B 


Martin Barankowicz 


II 


Szczepan Pańkowicz „ ^^^^B 


Martin Oleszkowicz . . 


n 


Matys Potaskiy .... ^^^H 


Matysko Kostenko woźny „ 


Z tych wsich 4 koni. ^^^H 


Z tych wsich 4 koni. 


Seło Brosmoskich Szady-Kcrsz ^^^H 
^^^H 


Sfh Berezowiktch Siaroie. 


Ezof Jakubowicz .... sam ^^^^H 
Mikołay Jakubowicz ... ^^^^| 


Stanisław Jakubowicz . . 


Paweł Jakubowicz ... ^^^^| 


Jan Lenartowicz . . . 


Matey Jakubowicz ... ^^^H 


MartioDwaia Mitaricz wdowa 


Petr Korab ^^^| 
Juri Szelasowicz ^^^^| 


Martin Jakubowicz . . , 


Jakub Szeliaczwicz . . - ^^^^| 


Szczepan Pawłowicz , 
Z tych wsich 2 koni. ^^^^| ^^^^^^r 198 PALAT. PODLACBIAE. r. ^S\ 


^^^^^^H Seh Lopeney zemtane. Andrey Mikolaiewicz . . sau, 


^^^^^^^H Martin Ławryncewicz 


sam Matey Mikolaiewicz . . . ^H 


^^^^^^^K Jaa Pctrowicz 


koń Jan Mikołaiewicz . . . ^^t 


^^^^^^^1 Martin Andreiewicz 


sam Z tych wsich 2 kogu 


^^^^^^1 Juri Janowicz ....,, ^H 
^^^^^^H „ ■ r- , , Jt'(o Kamenka aetmane- ^^ 
^^^^^^^B Stanislawowaia bzelebowaia Kod 


^^^^^^^1 Woytecb Stanisławowicz 


„ Jan Pawłowicz .... sągfa 


^^^^^^^1 Stanisław Jalcubowicz . 


sam Michał Stankowicz ,^| 


^^^^^^^^1 Dranciszko Ławryncewicz Martin Stankowicz ^| 


^^^^^^^H Paweł Andreiewicz Pań 


Mikołay Stankowicz . . . ^^ 
„ Jan Bartoszewicz .... J^^ 


^^^^^^^H Nemera Jakubowicz 
^^^^^^^H Jan Lawryncewicz Jeżne 


Stanisław Woytkowicz , . ^| 


^^^^^^^B Migureiewaia Mikolaiewicz Michał Markowicz , , . ^H 


^^^^^^^1 Michaylowaia Ruczczynaia Szczęsny Janowicz . . . ^^ 


^^^^^1 


koni. Andrey Janowicz .... ^H 


^^^^^^^H ^ , r. , Matey Andrciewicz . . , J^M 
Jakub Andreiewicz . . . tUM 


^^^^^^^M Klimunt Janowicz . . 


sam Z tycli wsieli 3 koni, 


^^^^^^^H Jan Woytechowicz . . 

^^^^^^^^U Wit Woyteciiowicz 


" Seio Smirdigrochł semiane. 


^^^^^^^H Serafin Woytecbowicz 
^^^^^^^M Tomko Stary .... 


Mikolay Janowicz .... ^^^ 


^^^^^^^H Woytecli Toiukowicz 


Jan Tomkowicz Pysz ^^| 


^^^^^^^H Martinowaia wdowa 


Stanisław Tomkowicz , . ^H 


^^^^^^^H Jakubowaia wdowa . . 


„ Woytko Tomkowicz Rudicz ^H 


^^^^^^^B Woytko Jakubowicz 


Stanistawowaia Janowicz ^H 


^^^^^^^K Serafin Jakubowicz 


„ Jan Stanisławowicz Suslo . ^H 


^^^^^^^H Matey Tomkowicz . , . 


Petr Stanisławowicz . ^^| 


^^^^^^^1 Martin Tomkowicz . . . 


Andrey Paniata .... j^H 


^^^^^^H Woytecb Martinowicz 


„ Z tych wsicb 3 koni. ^^ 


^^^^^^^1 Jan Tomkowicz Skarż 


A połowicu toho wyszey ^H 


^^^^^^^M z 


koni. pisanoho Imenia derżat ^H 


^^^^^^H Se^o Kameńskich Oiesi 
^^^^^H 
^^^^^^^1 Ławrynec Jakubowicz 


sam Brat icho Sedłiacb . , ^H 


^^^^^^H Matey Jakubowicz . . . 
^^^^^^^1 Tomko Jakubowicz . . . 


^^^ 


^^^^^^^^^^^^^^^yim^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


^m^^M ^^^^S»8 ^^^^^^rnCTRralELSCEN. 


^ic^^^^^^^^B 
Szyman Stanisławowicz 


sam ^^^H 


1 Ezof Markowski .... 
^^H 


^^ 2 tych wsich 2 koni. 


Onk Zygimontowicz . , 


^^^1 


^B Stio HHStyivka zetn^ne. 


Brat iełio Paweł . . . 


^^H 


Jakub Wiazbutowicz . . koń 
-Andrey Burec .... sam 


Jan Janowicz .... 


^^^^H 


Matey Rachowicz , . . 


^H 


"Tomko Burec .... „ 


Alexander Mikolaiewicz 


^^^1 


ł.awryiicc Woytkowicz - ,, 


Brat ieho Mikolay Kucz 


^^H 


Jakub Woytkowicz 


Woytasz Szczyrbicz . . 


^^^1 


Staszko Jakubowicz . . koń 


Jakub Woydowicz , . 


^^H 


"Woydo Jakubowicz . . sam 


Brat ieho Szczepan . . 


^^H 


Jtfatey Jakubowicz ... „ 


Wit Tomkowicz . . 


^^H 


Petr Szczepanowicz . , „ 


Brat ieho Marko . . . 


^^H 


Matey Szczepanowicz Drab ,, 


Marko Onkowicz . . . 


^^^1 


Z tych ośmi kon. 


Woylko Onkowicz . . 


^^H 


Seło Łapy (Jhlewe eemiane. 


Z tych wsich ó 


foney. ^^^^| 


Andrey Stary .... sam 


Heło Kosmytki Łapy zemiane. ^^^| 


Mikołay Andreiewicz , . „ 


Jan Michałowicz .... 


sam ^^^^1 


Jan Andreiewicz . , , „ 


Tomko Linczicz . , , 


^ł 


Matey Andreiewicz . . „ 
^^B Z tych wsich koń. 


Z tyc^ 


B 


Seło Lapy Źakowe eemiatie. ^| 


&V/o Łnpy Korczaky zemmne. 
sam ^H 


f*etr Kraskowicz . . . sam 


Marko Sasin .... 


^ 


Alikołay Kraskowicz . ,, 


Matey Zakrewski . . , 


ifl 


Se/o Lopy !Vifon'f zemiane. 


A^arko Witowicz . , sam 


Bur sieni zemiane. 


^^^1 


^^rat ieho Martin ... „ 


Mikolay Janowicz . . 


sam ^^^1 


Juriy Mateiewicz ... ,, 


Matey Janowicz . . 


^1 


l^irehor Mateiewicz ... „ 


Z tych 2 koni z fiusicz, a 


z Łap. ^^^B 


Z tych wsicfi Lap 2 koni. 
J 


S^/o Łapy Kwtly zemiane. 


ParafeJa Kuliszskara 


<■ 


Piątych Jakubowicz , . sam 


Selo Kali»otvka Troianki ze- ^^| 


Jakub Janowtcz Woiewodicz ,, 


miane. 


^^H 


iomko Janowicz ... ,, 


Stanisław Dobkowicz 


sam ^^^^1 


Stanisław Janowicz ... „ 


Mikolay Janowicz . . 


. .. ^^H 


Z tych Łap koń. 


Michał Mikołaiewicz . 


A^H 


Seio Łapy Rnchowe seniiane. 


Brat iegu Jakub . , , 


^^H 


Jan Rachowy Siwy . . sam 


Lenart Markowicz 


^1 


Zygmunt Pawłowicz . . „ 


Michał Markowicz . , 


J p 


3QO PALAT. PODLACIłlAK. r. Ija^l 


^H 


Petr Markowicz . . . 


. sam 


Seło KuUszi Jiokihiica ze- fl 
mianc ™ 


^^H 


Bral ieho Troian . . 


II 


^^H 


Matey JanowJcz . . . 


II 


Matys Michaylowicz . . , koń_ 


^^^1 


Stanisław Janowicz 


II 


Jan Mirbayłowicz .... ^^H 


^^H 


Wojtech Dobkowicz . 


• ti 


Martin Jakubowicz ^H 


^^^H 


Z tych wsicb 


'i koni. 


Brat ieho Stanisław . . . n^l 


^^H 


Seło Grockich zrmiane. 


Jan Martinowicz .... n^| 


^^H 


Matey Stary .... 


sam 


Syn ieho Mikolay . . . i*^H 


^^^1 


Syn ieho Mikolay . . 


II 


Stanisław Michałowicz , . i>^| 


^^V 


Bartosz Szczep ano wic z 


■ II 


Petr Augusztynowicz "^| 


^^H 


Michał Mateiewicz . . 


■1 


Z tych 2 koni." 


^^H 


Peirowaia Pawłowicz wdowa „ 


Seh Bukowe zemiane. ^J 


^^H. 


Stanisław Janowicz Bayko „ 


Szymko Boruticz .... sat^H 


^^^v 


Andrus Grodzki . . . 


11 


Brat ieho Michał ^M 


^^H 


Brat ieho Mikołay . , 


II 


Z tych koi1.V 


^^H 


Stanisław Mateiewicz . 


II 


Seło Bukowe Gorki semiatu. fl 


^^H 


Łukasz Mateicwicz . , 


II 


łl 


^^K' 


.lakub Mateiewicz . . 


■ II 


Jóief Petrowicz .... iifll 


^^H 


Lawrynec Mateiewicz . 


11 
^^H 


Jan Stary Grocki , , 


ti 


Z tych koń^l 


^^H 


Matys Szczepanowicz . 


II 


Seło Bukowe semiatu Pecowskti 


^^H 


Woytech Szczepanowicz 


i' 


Choitnka. 


^^^a 


Woyiech Mateiewicz . 


- II 


Obeciian Slankowicz . . san^i 


^^^1 


Jakub Mateiewicz 


' II 


Paweł Mateiewicz . ■ . m^| 


^^H 


Mikolay Pawłowicz . . 


' Ił 


Matey Stankowicz ... k^I 


^^H 


Szczepan Woytechowici 


• ■* 


Stanisław Obeyianowicz 1*^^ 


^^H 


Woytech Pawłowicz . 


• I 


Z tych koń. 


^^H 


Pawłowaia wdowa . 


' II 


Seło Ztmiant Wykno Kultssy. 


^^^^^ 


Z tych wsich o 


koney. 
^^^^1 


Scio Lifwuitiy stmiaitt. 


Szczasny Petrowicz . . . koń 


^^^^^ 


Paweł Mateiewicz . 


. sam 


Mateiewaia Borowaia wdow« sam 


^^H 


Tomko Mateiewicz . 
Woytecz Szczepanowicz „ ^m 


^^^1 


Ncniera Mateiewicz . . 


^^^1 


Martin Mateiewicz . . 
Stanisław Janowicz Dobko- ^| 


^^H 


Woytech Mateiewicz . 


^^^1 


Stanisław juiowicz 
Woytech Mikotatewicz . . h^| 


^^H 


Bohdan Hryborewicz . 


n 


Matey Janowicz Dobkowicz „ ^| 


^^H^ 


Petr Scankowicz . . . 


' tl 


Jakub Szczepanowicz . . „ ^M 


^^Ł «, 


Z tych wsich 


3 koni 


Stanisław Szczepanowicz . „ ^| 


^^H^^^^H 
^^^^H 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^H t »S^a< TERRA BIELSCEN sam Ł^s^-^trryn Dobkowicz 
B^ł-tosz Dobkowicz . , „ 
■'^^^Busztyn Stanewicz . . „ 
F*^tr Mikolaicwicz ... „ 
^'Ist.rtiaowaia MikoUiewicz 

'wrdowa , 

3 s^a Stahkewicz 

J ^n Szczepanowie! ... ,, 
Z tych wsich 5 koney. 
Seło Kuless, 

^^^ dawce sani 

^'Silsiasz Andreiewicz . . 
'**"^hor Andreiewicz . 

Z tych wsicb koń, 
Seio Byki zettiuttic. 
"^atey Szczepanowicz . . 
*^«"«3czek Bartoszewicz 
'^^łdrey Petrowicz . , . 

2 tych koń. 
^^^•o Gołase Mostiska zemiaue. 
*^tr Woydowicz , . . sam 
^^łZłyiech Pelrowicz . . „ 
'■^■nisJaw Petrowicz . . ,, 

*~^"^ Martinowicz 

''^^cub Janowicz , 

"'^^Wub Miltolaiewicz , . „ 
J^r» Petrowicz .... „ 

Z lych 2 koni 

■^^iŁoIay Michałowicz , . sam 

*czepan Michaylowicz , kort 

-'^■^ Michayło .... kon 

*^^a Goiasi Diibowych semiane. 

•'*>n Matkowicz .... sam 

^^oyiech Urbanowicz . ,, 

^*-»losz Urbanowicz . . 
^-^ley Urbanowicz . 
J^^of Urbanowicz . . . 

IJ^^lcub Pawłowicz . . . 
-^^^nislaw Pawłowicz , , 
Selo Goiasi- Ptiszcsa semiaiie- 

Miholay Staszkowicz 
Martin Pyryndicz 
Jakub SCaskowicz 
Awgusztyn .... 
Jan Prokopowicz . . 
Stanisław Bartoszewicz 
Andrey Prokopowicz 
Jaliub Prokopowicz . 
Woytech Staszkowicz 
Mroczek .... 
Bałtromey Prokopowicz 
Petr Pawłowicz . 
Paweł Prokopowicz 

Z ty&h 2 koni. 

Sc/o Biikoio Choienki semiane. 

Jan Martinowicz . . 
Szczcpanowaia wdowa 
Jezof Szczepanowicz 
Mikołay Stańkowicz 
Abram Stańkowicz 
Martin Janowicz . 
Jakub Janowicz . 
Adam Pawłowicz . 

Z tych wsich 2 koni. 
Paweł Choiertski .... kod lOt PALAT. PODLACHIAE, fr ISift Se/o Kaltnatoo Sułki zemiatie. 
Stanisław Tonikowicz , . sam 
Woytech Tomkowicz . 
Filip Tomkowicz 
Matey Bernatowicz 
AniJrcy Martinowicz , 
Hrehor Woytechowicz 
Matey Hryhorewicz 
Matys Petrowicz . . 
Petrowaia wdowa . . 
Jan Petrowicz . , . 

Z tych wsich 3 koni. 

Seło Czinowskich Kalinówka 
zemiane. 

Mikolay Ławryncewicz , sam 
Feszim Bartoszewicz , , „ 
Matys Ławryncewicz . . „ 
Filip Ławrj'ncewicz . , ,, 
Z lyeb wsich koń. 

Seio Kurowskich zemiane. 

Michał Martinowicz . . 
Woytech Kurowski , . 
Toniko Mikolaiewicz . . 

Z tych wsich koń. 

Seło Wróble zemiane. 
Martin Cholewicz . , . sam 
Jezof Stanisławowicz , 
Jan Cholewicz . . . 
Jakub Pawłowicz . . 
Mikolay Pawłowicz 
Jan Szc^epanowicz 
Ławryncc Szczepanowicz „ 
Jan Sebezkowicz 

Z tych wsich 2 koni. 

Seło Buczyno zemiane. 
Jakub Stanisławowicz . . sam 
Petr Stanisławowicz . . Szczepan Andreiewicz . . sami 
Woytech Tomkowicz . . „ 

Z tych wsich ko 

Selo Mikoszi zemiane. 

Stanisław Woytkowicz . . sa 

Stanisław Mikolaiewicz . „ 

Woytkowaia Goworkowaia , 

Z tych wsich ko 

Parafeia SokołowskaJa. 

Seio FasBcsy aemiane. 
Mikołay Jakubowicz . 
Paweł Jakubowicz 
Dobko Woytkowicz . 
Matey Jakubowicz 
Ławrynec Jakubowicz 
Hrehor Jakubowicz , 
Łukasz Janowicz . . 
Martin Mikolaiewicz 
Michał Mikolaiewicz 
Stanisław Dobkowtcz 
Woytech Olkowicz . 
Martin Olkowicz . . 

Z tych wsich 3 

Hclo Brtisoioo semiatu- 
Jakub Woytkowicz . 
Lenart Stary . . . 
Jan Lenartowicz . . 
Slaszko Lenartowicz 
Petr Brusowski . . 
Jakub Nartowicz . . 

Z tych wsich 4 kom. 
Seio Sokoiy Ruś zemiane. 
Woytech Sokół .... ko 
Jakub Polpanek . . 
Stanisław Jakubowicz 
Andris Martinowicz 
Petr Szczepanowicz . 

Z tych trech koń. sam » 1t II 
II 

kont*; 

koń' 
kod I 

4 

ń 

I koń 
sat ^K 151! TERRA B1EI.SCBN. 


203 ^^1 


^^Se/o Sokoły u Kosteła zemiattc- 


Matey Jakubowicz 


^^^^^1 


^^pzczepan Sokot . . . 
Stanisław Zastawnik 


^^^^^1 


Z tych wsich "i. koni, ^^^H 


^^artosz Sokół . . . 
Seło Stiilna Dritczi semiatie. ^^^| 


^^Totnko Jakubowicz . . 


sam 


Matey Stary . . . 


sam ^^^H 


r Chrszczon Martinowicz 


'1 


Woytech Mateiewicz 


^^^^^1 


^H Z tych wsich i 


koni. 


Mikołay Stary . . , 


^^^^^^1 


Stanisław Mikołaiewicz 


^^^1 


^H Se/o Buynoioe zemiane. 


Stanisław Duczka zastawnik „ ^^^| 


^^awel Jakul>owicz . 


sam 


Z tych wsich 


^^^B 


Mikołay Stary . . , 
1 IWiclial Buyno zemian . 


■ it 

11 


Siło Porotl fVoysławy stmiane. ^^^| 


Stanisław Michaylow ziat 


sam 


Martinowaia Mateiewicz ^^^| 


^Łezof Micłiayiowicz . . 


tr 


wdowa .... 


sam ^^^H 


^H Z tycli czotyrech koii. 


Mikolay Martinowicz 


^^^^^1 


^H Seło Riadci zemiane. 


Mikołay Michałowicz 


_^^l 
sam 


Jakub Hrebenka . . 


^^^^1 


i^E^limiiDt Petrowicz , 
Martin Stankowicz , 


^^^^^1 


^^V1ikotay Mateiewicz 
Oliasz Martinowicz , 


^^^^^1 


•ŁSerefin Bartoszewicz . 
Bartosz Michaylowicz 


^^^^^1 


I ^\dam Bartoszewicz 
Woytech Martinowicz 


^^^^1 


-^Ą^ndrey Toinkowicz 
Marek Petrowicz . 


^^^^^^1 


_Jezof Mikotaiewicz . . 
Tibor Jakowicz 


^^^^^1 


■iSzczasny Martinowicz . 
Jezof Michałowicz 


^^^^^1 


i^Szczasay Janowicz Kowa 
Rafał Michayłowicz . 


^^^^^1 
11 


Stanisław Mateiewicz 


^^^^H 


^H Z Łycli wsieli £ 


koni, 


Andrey Bohuszewicz 


^^^^H 


^H &eło Stiitna Noski zen 


lianc. 


Abramowaia wdowa . 


^^^^^1 


^B.awrynec Sneteński 


sam 


Jan Mikulicz . . . 


^^H 


" Jakub Stankowicz Opraw 


ca „ 


Z tych wsicf 


^^^1 


-Abram StaDkewicz . . 


M 


Seio Porosi Hłi(chowa 


^^^H 


Szczepan Stanisławowicz 


łl 


Martin Kowal .... 


sam ^^^H 


1 Woytkowaia wdowa 


1* 


Matey Hryhorewicz . 


^^1 


^KAndreiewaia Janowaia wdc 


wa „ 


Sfło Porosi Hrńvicz ł 


emiatir. ^^^H 


^H Z tych wsich 2 


koni. 


Michał Hrywicz 


^^H 


^H Seło Pąie zemiane 
Matey Hrywicz 


^^1 


^^akub Szczepanowicz . 


sam 


Brat ieho Martin 


^^1 


^^tlikolay Szczepanowicz 


<• 


Hrehor na na-posachii . 


sam ^^^H 


^^Łenart Szczepanowicz 


11 


Z tych wsie 


1 ^^^H ^^^^^^so^^^^^^^^^^^PALAT 


PODLĄ CHIAE. 


^s5« 


^^^^^B Seło Porosi zemtane Miko- 


Maley Mikolaiewicz . . 


1 


^^^^^^ łaiewtała. 
Szczepan Konozek . 


- "1 
sam 


Michał Reszka . . . 


- •- 1 


^^^H Martin Petrowkz . . 


T* 


Woytech Jakubowicz 


. ..1 


^^^H Bartosz Andreicwlcz 


■ 


Z tych wsich i 


koni.^ 


^^^H Stanislan- Suslo 


n 


Seło Kruszewo Warweiewiala J 


^^^H Awgusztyn Martinowicz 


■" 


semiane. 


1 


^^^H Tomko Petrowicz . . 


11 


Marek Warwelewicz 


sBmfl 


^^^H Abram Janowicz . . 


7r 
- " 1 


^^^^^^ Dominik Jakubowicz 


fł 


Petr Hryhorewicz . . 


■ .. 1 


^^^^^^R Z tych 


koni 


Paweł Warwelewicz . . 


■ ..1 


^^^^^^ aefo I^rosl Liibuezvo semiane. 


Hrehor Warwelewicz 


••■ 


^^^H Bartosz Lubiiewicz . 


sam 


Jan Hryhorewicz , . . 


. .^ 


^^^H Filip Lubiiewicz . . . 


n 


Z tych wsich ! 


koni. 


^^^1 aeio Diuorakowe seim 


ane. 


Seio idyki semiane. 
^^^H Jan Dworakowicz . . 
Martin Lipicz .... 


sam 


^^^H Petr Dworakowicz . . 
Szczepan Andreiewicz . 


•i 


^^^H Stanisław Dworak . . 
Mikołaiewaia Koskowaia 


n 


^^^^^^L Z lyfh 


koni. 


Bernat Woytkowicz - . 


ir 


^^^^^^T aeło fyrki zcmiam 
Stanisław Jaoowicz . . 


»• 


^^^H Stanisław Mikolaiewicz 


sam 


Pleban Sokołowski Kniaj 
^^^H Ławrinec Mikolaiewicz 


Ił 
n 


^^^^V Matey Starec sam 


u 


Michał Otwnoiow . , 


1» 


^^^K Jan Peirowicz . . 


n 


Awgusztyn Mikolaiewicz 


Ił 


^^^H Maley Klimkowicz . . 


n 


Andrys Maleiewicz Ma 
^^^H Andrey Petrowicz , 


h 
■ * 


^^^H Jan Andreiewicz . . 
Jakub Janowicz Ptach , 


11 


^^^P Matey Andrciewicz 
Matey Janowicz , . . 


■« 


^^^^R Martin Andreiewicz 


'r 


^^^^1 Stanisław Woytbowicz 
Woytech Jakubowicz 


i« 


^^^H Stanisław Andreiewicz 
Z tych wsich 4 


koni. 


^^^^1 Marek Woytkowicz 
Heio Truskotrsy ^bramoi 


oiata 


^^^H Woytko Mikolaiewicz 
semiatie. 


sam 


^^^H Szczasnaia wdnwa . . 
Petr Abramowicz , . . 


Ił 


^^^^1 Z tych wsich 4 


koni. 


Jan Stanisławowicz , . 


■• 


^^^M Helo Kruszauo Markozviat 


a setn. 


Ławrynec Abramowicz , 


n 
sam 


Szczepan Abramowicz . 


•r 


^^^H Jan Jakubowicz . . . 


II 

J 


Jakub Abramowicz . . 


II r. IS1< TERKA BIELSCEN. Ławryncewaia wdowa 
Stanisław Abramowicz 


sam 

•1 


Jan Konopka .... 
Ławrynec Janowicz 
Szczepan Sudkowicz , 
Stanisław Sulkowlcz 


11 


Jan Ochowicz , . . 


)' 


Awgusztyn Ochowicz . 

2 tych wsich i 


• > 

kont. 


Seło Trttskoiesy Woytkt 
zemlane. 


świata 


Ławrynec Us ... 
Bartosz Ławryncewicz 
Nemera Boruticz . . 


sam 


Liachowaia wdowa , . 


II 


Awguszlyn Liachowicz 
Moysey Michaylowicz 
PaweJ Stary .... 


it 


WoYtko Sutkowicz . 


II sam sam Z tych wsich 2 koni. 

Seio Trttskoiesy Niwinko że- 
rni am. sam t> 
II 

51 
II Wlosti Borkoleskowicz 
Michał Konopczicz . 
Matey Olkowicz . , 
Bartosz Tomkowicz 
Martin Jakubowicz . 
Szczepan Olkowicz . 
Matey Troian . . 
Stanisław Kuhasicz 

Z tych wsich 2 koni. 

^eio TruskoUsy& semtane. 

Matey Szczepanowicz , sam 

Waley Dtjewicz .... „ 

Jan Dijcwicz 

Matey Kret ,, 

Z tych wsich koń. Seło Franki ztmiane. 
Pelr Franec . . 
Woytko Pelrowicz 
Stanisław Petrowiez 
Jakub Franec , . 
Martin Jakubowicz 
Hrehor Jakubowicz 
Jan Jakubowicz 
Janowaia Matkowicz wdowa „ 
Z tych wsi 2 koni. 
Heio Jamelki Petrtnviala zt' 
miane. 
Stanisław Petrowiez 
Matey Faszcza 
Jan Koniinowicz . 
Mikotay Zagraba . 
Szczepan Mateiewicz 
Tomko Zdrod . . 
Matey Koniinowicz 
Matey Swekła . . 
:)tanislaw»waia Modzelewaia 

wdawa . , . 
Jan Bartoszewicz . 
Jan Zagrabicz , . 
Mikołay Proboszcz 
Mikofay Bartoszewicz . . „ 
Stanisław Tworkowicz , . „ 
Stanisław Janowicz Koiek . „ 
Stankowata Pyrltowaia wdowa „ 
Matey Szczepanowicz . . „ 
Ławrinec Mateiewicz . . „ 

Petr Swikłicz 

Z tych wsich 5 koney. 

Seło Jemełki Mikołcriewiata 
zetniane. 
Bartosz Mikolaiewicz Switltk sam 
Andrey Mikołaiewicz . . ,, 

Matey Kłus „ 

Stanisław Mikolaiewicz , . „ ^^^^^^ ao6 PALAT. PODŁACHUE. %. ly^^ 


^^^^1 Stanisław Ualdyka 


sam 


Selo Maykowo. ^ 


^^^^B Matcy Baldyczycz . . . 


>i 


Andrey Maykowicz . . . ^B 


^^^^H Szyman Mateiewicz . . 


łi 


Brat ieho Marko .... ^B 


^^^^1 Mikolay Godiaba , . . 


it 


Stanisław Janowicz . . ^| 


^^^^B Jakub Goszka .... 


II 


Z tycli 3 koni. 


^^^^1 Matys Janowicz Krichticz 


11 


Halo Kersh«wo semiime. 


^^^^B Awgusztyn Mateiewicz 


II 


Matys Janowicz .... sam 


^^^^H Jakub Janowicz .... 


i> 


Ławryncewaia wdowa . . (»^B 
Żadiani Tomkowicz . . . m^' 


^^^^^ Stańko Andieiewicz . , 


•1 


^^^^H Szczepan Polpanek 


i> 


Z tycli koń. 


^^^^H Bartosz Szczcpanowicz 


II 


Hefo Kuriny umiane. H 


^^^^^^B Z tych wsich 4 


koni. 


Jakub Źoludko .... sai^f 


^^^^^^P Se/o Jeme/ki Kotoali semiane. 


Andrey Jakubowicz . . . '«t^| 


^^^^H^ Stanisław Mikolaiewicz 


sam 


Paweł Janowicz , ^B 


^^^^B Mateiewaia wdowa . . . 
Prihok Mateiewicz H 


^^^^B MikoUiewaia wdowa . . 
Andrey Woj-tkowicz „ ^| 


^^^^H Tomko Mikołaiewicz 
Awgusztyn Jakubowicz . ,, H 


^^^^1 Andrey Kowalewicz 
Martin Jakubowicz ... „ ~ 


^^^^1 Martin Kowalewicz . . 
' Z Łych wsicłi 2 koni^_ 
Helo Franki Ukurin zemiane, H 


^^^^^h Parafeia Kobilińskai 


a. 


Andrey Hryhorewicz , . san^l 


^^^^^^^ Stło Les}iezvo zemiiih 


e. 


Woytko Ławryncewicz . . ,, ^| 


^^^^B Marek Staiikowicz . . . 


sam 


Jezof Karasewicz .... „ ^| 


^^^^V Slanislawowaia Bartoszc- 
Stanisław Mateiewicz . . „ ^| 


^^^^H wicz wdowa .... 
Tomko 2ak . . ... „ 


^^^^H Matey Bartoszewicz . . 
Z tycti wsieli koń. 


^^^^B Jan Mateiewicz , . 
Seło Garbowo Utayote eemtane. 


^^^^^^B Bartosz Mateiewicz . . 
Paweł Hryłiorewicz , samfl 


^^^^^^H Stanisław Mateiewicz 
Olekszi Groclii .... „ ^| 


^^^^^^H Jakub Bartoszewicz . . 
Rafał Mateiewicz .... ii^| 


^^^^^^^1 Janowaia Stanisławowie? 
Szczepan Garbowski . . . >i^| 


^^^^^^^B wdowa 


11 


Woytko Garbowski .^B 


^^^^^^B Z 


koni. 


Andrey Garbowski ... „ ^B 


^^^^^^B atio Borkoim zemiat 


te. 


Woytko Janowicz Borodicz łi^| 


^^^^^^m Matey Borkowski 


. sam 


Z tych wsich 2 koni. "i 


^^^^^^1 Stanisław Mateiewicz 


11 


Seio Kioskowe Swigonewiała ^ 


^^^^^^H Marek Mateiewicz . . 


11 


zemianc. ^B 


^^^^^^H Matey Szweć . . . 


11 


Jan Mateiewicz .... Bai^| 


^^^^H 


1 koń. 

m 


Jezof Mateiewicz .... i«^| ^^^^^ 3ol FAŁAT. PODLACHIAE. - Y. 93 


^^^^^P Seh ]Vnory Awgussiynowiala Woytech MikolAiewicz . . lud 


^^^^^ 


Szczepan Woytechowicz . „ 


^^^H Jezof Awgusztynowicz sam 


Szczepan Gełbodeiewicz . ,. 


^^^H Jan Górski Wnor ... 


Mikołay Helbodeypis . . „ 


^^^H Martin SkarbnJkowicz 


Matey Pankowicz ... „ 


^^^B Stanisław StarkowJcz , . 


Z tycłi 3 Iconi 


^^^B Mikołay Frechowicz . , 


Heio Sikory Tomkowiala se- 
miane. 


^^^H Jan Pawłowicz , 


Troian Tomkowicz M^| 


^^^^^^ Awgusztyn Pawłowicz 


Martin Tomkowicz . . ^)l 


^^^^^H Z tycb wsich 8 koni. 


Olekszi Tomkowicz I 


^^^^^H Heło Wnory Grybkozuiiita 


Z tych koń^ 


^^^^^^T 


Seło Sikory Pnwionjiata zemiane, 


^^^B Moyżesz Andreiewicz . . 


Jakub Pawłowicz .... sao 


^^^B Mikolay Braclinowicz . . 


Stanisław Pawłowicz . . „ 


^^^B Jan Borzdyi 
^^^^Ł^^ Stanisław Plebankowicz 


Martin Pawłowicz 


^^^^^B Z tych 3 


Z tych kod 


^^^^^^ Seio Mowoie Garboiw zemiane. 


Seło Sikor\ J akuszktnoiaia 


^^^H Ancirey Mtkołaiewicz . sam 


zemiane. 


^^^H Matey Jaaowicz , 


Bartosz Jakubowicz . . . sat 


^^^H Jan Woytkowicz Kulesza 


Seło Sikory Mikołaiewiala ze- 


^^^1 Stanisław Koszewicz . . 


miane. 


^^^H StanislawowaiaDaulka wdowa ,, 


Woytech Mikołaiewicz . 


^^^H Jakul) Jakulkowicz ... 


Stanisław Woytecliowicz . 


^^^1 Woytko Koszewicz ... 


Seio Sikory Prtromiata w- 


^^^k Mikołay Pożatka ... 


tniat\e. 


^^^1 Awgusztyn Koszewicz . , 


Petrowaia staraia wdowa . saj 
Mikołay Petrowicz ... 


^^^^^b Z Łycli 


Hryhor Petrowicz ... „ 
Stanisław Pctruwicz . . ^ 


^^^^^^ &/<> Zatese zemtane. 
Z tych wsich 3 kon 


^^H Jan Mikołaiewicz 


Seło Sikory Bartkoiuiata ze- 


^^H Stanisław Mikołaiewicz . 


miane. 


^^H Jakub Pankowicz . . . „ 


Martin Bartltowicz ... sal 


^^H Bartosz Pankowicz ... 


Bral ieho Łukasz , . 


^^H Ławryn Bartlomeiewicz . 


Petrowaia wdowa 


^^H Jakub Petrowicz . . . „ 


Z tych kod 

J ^ «■ is*8 TERRA 


BIELSCŁN. 


]og ^^1 


^^^^V Seło Krusznoo scmimu. 


Seło Makowskic/i zemiant. ^| 


^^^^^1 micołay Petrowicz Worda koń 


Marko Mikolaiewicz . . 


sam ^H 


^^^^H Stanisław MIkolaicwicz 


Michał Makowski . . . 


^H 


^^^^B Xau-el Mikołaiewicz . , sam 


Stanisław Mikolaiewicz . 


sam ^H 


^^^^^P ^Voydo Mikolaiewicz . . 


Woydo Mikołaiewicz 


- - 1 


^^^^^K Peir Mikolaiewicz Wardicz 


Woyslaw Mikołaiewicz . 


- - ■ 


^^^^^1 Z tych 


Z tych 


2 koot. H 


^^^^H Seło Kuleszala senjiatie. 


Seło Kropiłnkfi semiane. ^| 


^^^^^P Stanisław Mikolaiewicz sam 


Marko Kernozck ■ , . 


sam ^H 


^^^^H Jczof Mikolaiewirz ... 


Bral ieho Awgusztyn . 


- " ■ 


^^^^^^ Andrey Stanisławowicz 


Jan Kernozek .... 


- » ■ 


^^^^^m Fili]) Mikołaiewicz ... 
^^^^H ^Z tych 


Jakub Gayk 


- . ■ 


Brat ieho Martin . . , 


- - 1 


^^^^K Se/o Kobylino ztDtiane. 


Paweł Wolynec . . . 


- " 1 
Mikolay Tomkowicz . . 


- - ■ 


^^^^H Kilijan Piniażkowicz . . koń Jan Paszkowicz Materna 


" 1 


^^^^^1 Markii Pinia jkowicz 


Woytko Paszkowicz . 


' " m 


^^^^H Woytko Liszcz .... sam 


Paweł Paszkowicz . , 


■ " m 


^^^^B Woytko Grocki Nacziti 


Slanislawowaia wdowa , 


■ - m 


^^^^^H 


Prewk Gorczicz . . , 


■ " ■ 


^^^^^E Szczepan Mikałaiewicz 


Z tych wsich 


3 koni. ^M 
Seło Franki CitrosliUi semiane. ^| 


^^^^H Stanisław Worobey . . 


Michał Mateiewicz 


sam ^H 


^^^^^B Brat'icho Mikolay ... 


Adam Staszkowiez . . 


- " 1 


^^^^H Z tych wsieli 5 koney. 


Petrowaia wdowa , . . 


" 1 


^^^^H Seło Tessimowe zcmiauf. 


Bernat Taczeiewicz . . 


- " 1 


^^^^^B Adam Janowicz .... 


Mikolay Jezofowicz . , 


- " ■ 


^^^^^K Szczepan Jakubowicz . . 


Jakub Janowicz . . . 


- " ■ 


^^^^H Jan Stanisławowicz ... 


Z tych 


2 koni, ^^M 


^^^^H. Stanisławowai.n Mikołaic- 


Seło Czayki zemiane, ^| 


^^^^^V wicz wdowa . . . ■ 


Troian Czayka . . , 


koń H 


^^^^H Jakub Żukowicz , 


Stanisław Troianowicz . 


- - ■ 


^^^K 


Adam Ławryncewicz 


- " ■ 


^^^^H Seło Poltorełka zcmiane. 


Jan Pawłowicz . . . 


- " 1 


^^^^H Petr Mikolaiewicz 


Tomko Pawłowicz . , 


" ■ 


^^^^^m Jan Petrowicz 


Matey Pawłowicz . . . 


- " ■ 


^^^^^K Martin Janowicz z bratem 


Takub Starv .... 


. . H 


1 %^ Ek *4 \J *wJ ^%m * T * * ■ m 

Ławryncc Martynowicz 


- * 1 


^^^^K Z tych 


Matey Andreiewicz . . 


■ - ■ 


^^^^K^ Żi&dtft ptiejowc. Ton XVU. 
J Andreiewaia wdowa 
Ławrynec . . . 
Stańko Jeburok . 
Brat ieht> Malko 
Pawcl Jakubowic/ 
Stańko Jakubowicz 
Brat ieho Szczepan 
Butto .... sam Sdic Rozki Janowlata zemintif- Woytko Zemakowicz 
Ławrynec Zemakowicz 
Mikolay Zemakowicz 
Jezof Zemakowicz 
Hryhor Petraszewicz 
Szczepan Pelraszewicz 
Lenart Pelraszewicz sam Z lycli wsich 5 koney. Matys Pelraszewicz . 

Olekszi Andreiewicz 
Parafeia Płońskaia. Newer Andreiewicz . 

Szczepan Hryhoreiewiez . 
Stło Jitbłoiwwo zemiane. Szczepan Hryhorewicz Kru- 
szewski 

sam Woytecli Miloch .... 
, Martin Pelraszewicz . . Paweł Nedatko Woźny 
Brat ieho Stanisław 
Pclr Martinowicz . 
Pawe! na Czasti 
Szczepan Martinowicz 
Matey Martinowicu . 
Michał Woyt Krizowski ,. Jan Pelraszewicz .... , 

„ 2. tych wsich 4 koni. 

„ Se(Q Rotki Troiany zemiane. 

„ Petr Załoiia ..... sara 

„ Jakub Martinowicz ... „ 

Z tycli wsich 2 koni. Jan Andreiewicz . . -. . „ 

Seio J ablonmoo Kuły zemiane- Woytko Liaba .... „ 

Matey Miloch Woźny . sam Z tych wsich koń 

Jezof Martinowicz ... . Scło Rotki Bitikt zemiane. 

Bartoszewaia Janowicz wdo- Lenart Slanewicz . . . . sam 

wa „ Jan Beńkowicz . . Woytko Witkowicz ... „ 

Jan Czayka „ 

Awgusziyn Holowaczewicz „ 
Martin Chrszczonowicz „ 

Z tych 2 koni. Seło Kriiowo zemiane. 

Urban Petrowicz , . 

Woytko Petrowicz . . 

Stanisław Petrowicz . 

akub Janowicz . . . Dominik Beńkowicz . 
Hrehor Beńkowicz 
Szymon Urbanowicz . 

Z tych koń. 

Seło Rotki Woytkomiata 
zemiane. sam Szczepan Woytkowicz . 
„ Awgusztyn Bartoszewicz 
„ Matey Bartoszewicz . . 
Liasoia Bartosiewicz sam Z tych koń. Jakub Petiowicz TKRRA BIELSOEN. ail ^^rlarlin Pelrowicz . . . sam 
JNitikołaicwaia Mjtkowaia . „ 

Z tych wkich 3 koni. 
-SJf/d Reżkow pyiotki zemiaiie. 
etr Jakubowicz . . . sam 
L^Sliclial Drozdczynowicz , „ 
t^Ławrynec Jakubowics . , „ 
DCMichal WJodok .... „ 
Lkrlrat ieho Tomko ... „ 

Z tych wsich 3 koni. 
,~^Seio Kozetki Płotisku- zemiane. 
i^Blikotay Jarnoltowicz . . sam 
i-^Matey Matuchnik ... „ 
k-^tiernat Mateicwiez ... 
I ■^Olckszi Janowicz ... „ 
i^Dliasz Olekseiewicz . . „ 
L^HToytech Baranko ... „ 
^f Z tych 2 koni. 

— 'Selo Nowaia Lnpianka zemiane. 
-^wgusztyn Woytkowicz . sam 
Xlicbał Woytkowicz 
Srtatey Stanislawowicz 
Jan Klimkowicz Żak 
_Jan Sosznik . . . 
^Woytech Ilryhorewicz 
i^awel Janowicz . . 
3artosz Michałowicz 
Michai Bartoszewicz 
Jan Bartoszewicz 
oyŁko Janowicz . 

Z tych 3 koni. 
Seło Staraia Lupianka sc- 

miane. 
omko Stanislawowicz . sam 
Serafin Stanislawowicz 
lakub Stanislawowicz . 
Jan Hrehorewicz . , 
tio Petrowicz . . 
lakub Hrehorewicz Janusz Mikolaiewicz . . sam 

Szczepan Mikolaiewicz . . „ 

llrchor Mikolaiewicz . . „ 

Jan Domioikowicz ... „ 

Brat ieho Łukasz 

Małe/ Bavdicz .... „ 

Jan Woytkowicz Sułkowicz „ 
Matey Benkowicz . . 
Wenclaw Benkowicz. . 
Jan Petrowicz .... 
Mikolay Hryhorewicz 
Ławryn Petrowicz . . 
Jezof Dorainikowicz . . 

Awgiisztyn Mateiewicz . . „ 

Paweł Mateiewicz 

Woytko Mateiewicz ... „ 

Misko Parzkowicz ... „ 

Bartosz Pawłowicz ... „ 

Woytko Pawłowicz . " . . „ 
Z tych wsich 9 koney. 

Jan Skwarok kod 

Seio Płonka zemiane. Ił sam Szczepan Martinowicz . , 
Ławryn Martinowicz 
Marko Janowicz . . . 
Mikolay Janowicz . . 
Stanisław Malysewicz . 
Jan Matysewicz 
Mikolay Wołynec . . 
Stanisław Woytkowicz . 
Matey Woytkowicz . . 
Szczasny Woytkowicz . 
Jan Petrowicz .... 
Mikolay Woytechowicz 
Stańko Berkowicz . . 
Staszko Mandruic . . 
Martin Rusicz .... 
Z tych wsich 6 sam 

n 
M 
II 
n 

i> 
11 
II 
II 
II 
II 
II koney ^^^^^^^^^^t^^^^^^^^^^^^ PALAT PODLACHIA^^^^^^^^^^r^Ś^^l 
Stło Zdrody zetutaiie. 


^^^^^^^B Sefo Osoic 


Olekszi Stankowicz . , . sam 


^^^^^^^H Adam Martinowicz z matkom koii Matcy Stankowicz . . 


• II 


^^^^^^^1 Brat icho Jakub . . . 


sam Mikotay Jakubowicz. . 


II 


^^^^^^^K Seło Woylechoioc aemiane Jan Jakubowicz . , . 


II 


^^^^^^B 


Woytko Jakubowicz . . 


II 


^^^^^^^1 Andrey Woytechowicz 


sam Pctr Jakubowicz . . . 


t» 


^^^^^^^1 Adam Woytkowicz . . . 


,, Stanisław Jakubowicz . 


II 


^^^^^^^^1 Woytesitko Szczepanowicz 


„ Adam Jakubowicz , . 


it 


^^^^^^^M 


łioń. Woytko Martinowicz 


II 


^^^^^^^M Sefo Rożki Ssczt'patiozvia la Stańko Mariioowicz . . 


11 


^^^^^^^1 


Mikolay Osikowicz . . 


n 


^^^^^^^H Baltromey Szczepanowicz 


sam Woiikowaia wdowa , 


'■ 


^^^^^^^m Jan Szczepanowicz . . . 


„ Matcy Onkowicz . . . 


1" 


^^^^^^^H Bernat Janowicz . . 


,, Jan ISarioszewicz . 


*l 


^^^^^H 


koń. Michał Martinowicz . . 


Jt 


^^^^^^^1 Seło Rożki Mkhalkowe 


Li- Stańko Naposiahu . . . 


• II 


^^^^^^^^1 snyi zcmiane. 


Ławryn Prechowicz 


IT 


^^^^^^^H Ncincra.Miclialkowicz 


sam hukasz Precjiowicz . . 


II 


^^^^^^^H Augusztyn Ripka . . 


„ Andrcy Prechowicz . . 


1' 


^^^^^^^1 Micha) Jakuszewicz . . 


,, Mikotay Prechowicz 


11 


^^^^^^^^H Szembor Mich tale wicz 


„ Jezot Bartoszewicz . . 


t> 


^^^^^^^P Mtchtal Jakuszewicz . . 


,, PaWL-! Mirhaylowicz . . 


}t 


^^^^^^^1 Matcy Michayłowicz . . 


„ Ławrynec Jal:ubowicz . 


fi 


^^^^^H 


koni. Martin Petrowicz , . 


II 


^^^^^^^H ^ I n r • f-r Stanisław Onkowicz 
^^^^^^^H heto liońki LhrszcsonoiMiata >..,,. 
^^^^^^^^1 Aweusztyn Michałowicz 

^^^^^^^H Jan btamslawowicz 


II 
II 
tl 


^^^^^^^H Stanisław Stromiło . . . 


sam Tomko Stankowicz . . 


II 


^^^^^^^H Brat icho Matey 


,. Z tych wsich 7 koney. 


^^^^^^^H Michał Chrszczonowicz 


„ Popis Botar Bełskich Hry- 


^^^^^^^^H Martin Stanislawowlcz 


,. newiczy. 


^^^^^^^H Martinowaia wdowa . . 
^^^^^^^H Marko Chrszczonowicz 


,, Petr Hrynkowicz , 
^^^^^^^H Stanisław Bortkowicz 


„ Macko Ostaszewicz , . 
^^^^^^^H Klimkowaia . . . 


,, Miś Rymasewicz . . . 
^^^^^^^^V Jakub Andreicwicz Olccho- 
„ Dec Bankowicz .... 
^^^^^^^H 2. tych 3 kont. Iwan HaicwDJk .... 

T. 1518 

Tyi Boiare nemaiut 
Trotil Decewicz . 
Tjmosz Decewicz 
Hryn Sakowicz . 
Anchim Sakowicz 
Seliwoo Sakowicz 
Sanisoin Sakowicz 
Oleksa Pry stu pa 
Senko Cibinczyc 
Senko Andreiewicz 
Okuła Cibiczycz 
Selen Kotiszewicz 
^uś Andreiewicz 
Melech Pechowicz 
"rjn Tupiczicz , 
Waniuta Warsowicz 
'wanko Miłoszewicz 
Jnko Oniskowicz 
**ahoza Olizarowicz 
^^nec Ostaszewicz . 
'w^an Ostaszewicz 
^waj, Kloskowicz 
^iś Liacb . . . 
^'^ari Kloskowicz 
^^«lko Kloskowicz 
■™-*sIło Miłoszewicz 
'^^s^ko Kobiaticz 
^^ras Kobiaticz . 

'^ <3 rey Wasilewicz 
^«^=£ma Wetkowtcz 
*^** Jankowicz . 
^r* Jakimowicz 
^xi Liadowicz . 
'"^'fcor Liadowicz 
«y Titowicz . 
^•^Kiita Moszkowicz 
^■^ryn Jeskowicz 
^^^^'^tial Falkowicz 
*'^*'*n Fackowicz . TERKA BrELSCEN. ai3 sam =>lis Ludey. Roman Żiikowicz 
sam Senko Kużelewicz 
„ Prokop Oniskowicz 
Nowicki Szandra , 
Andrey Olechnowicz 
Kuc Protanczicz 
Jan Kolupiczicz 
Miś Barsowicz 
Stecko Iwaszkowicz 
Fcdko Iwaszkowicz 
Juc Oniszkowicz . 
Oleksa Paszkowicz 
Kopot Pyżewicz . 
Michno Haiewnikow sestrenec „ 
Andrey Tilwikowicz 
Fediuk Andreiewicz 
Petko Andreiewicz 
Anton Biloczicz 
Truchon Michowicz 
Macko Michowicz 
Filip Bobdanowicz 
Miś Iwaszkowicz . 
Hr5'n Iwaszkowicz 
Huk Iwaszkowicz . 
Łukian Iwaszkowicz 
Jeśko Waniuticz , 
Malofey Klimowicz 
Michaylo Ochimowicz 
01exa Senkowicz , 

Tyi wsi zemiane maiut wypra- 
wili 18 koney 

(z czotyroch 1 koń). 

Boiare Bilskii Rohowskli- 

Scło Rohoiuo. 
Misko Gołko . . 
Serafin Staszkowicz 
Petr Boroda , , 
Macko Minewicz . 
Woj-tko Minewicz t' II 
II 

» 

1' 
>) 
11 
I) 
>i 
n II 
>I 
1) 
■ I 

!• 
'I I' 
11 II 
I' II 

H •I 
II 
1> 
II 
tl 
'I 
II 
II 
II II 
II 

11 
II 1' 

II ^^^^^^314 ^^^^^^ 


roOLACHlAŁ I. 'SS* 


^^^H Mikolay Mincwicz . . . 
Pawol Janowicz .... sam 


^^^H Macko Pctrowicz . , . 
Mikolay Szepetczycz . . „ 


^^^1 Wąsko Słuszkowicz . . 
Bernat Staoistawowicz . . „ 


Brat ieho Bartosz ... , 


^^^B Stańko Słuszkowicz . . 
Stanisław Martinowlcz . . „ 


^^^H Zdań 
Z tych 3 koni. 


^^^H Z tych try 
^^1 Seło Opłot 'lVoieski 
^^^H Jezof Matciewicz . . . 


koni. 


Sfło Jabłoń lVoylkowiała 


^^^H Łukasz Mateiewicz . . . 
Woytech a Szczepan Stani- ^^H 


^^^H Bronisz Mateiewicz . . , 


^^^B Jan Matciewicz .... 
Bernat MJkołaiewicz Zarecki H 


^^^H Ławrynec Stankowicz . . 
Jezof Mikoluicwicz - . ^^B 


^^^B Jakub Markowicz . . . 
Mikolay Otprawczycz . . ^^H 


^^^H Olechoo Stankowicz . . 
Petr Otprawczycz . . . 


Z tych 6 koney. 


^^^^K Z tych wsicb 2 


konL 


Paweł Jakuszewicz . . . sam 
Bartosz Jakuszewicz ... u 


^^^^K Parafeia labłonskaia 
Jan Jakuszewicz .... n 


^^^^^^ Słiwo:vo zemiane. 
Sianko Jakuszewicz ... . 


^^^^f Szczep Koro) .... 
Michay Jakuszewicz ... j, . 


^^^B Mikolay Andreicwicz . . 
Jan Szczepanowie! Podawca a 


^^^^ Z 


koni. 


Jeiof Janowicz .... „ 


^^^^^H' Stło Pelroioiata Eemiane. 


Z tych 3 koni. 


^^^^^^ Jan Petrowicz z Małkoni . 


^^^^^^ Tworko Pelrowicz . . . 
Seło Bhłfupki ztmiane. 


^^^^^fe Z tych 


Matey Stanisławowicz , . sam 


^^^^^^ Seło Mocmdłowe seminnf. 


Michał Stanisławowicz . . „ 


^^^K Stanisław Pctrowict . . 


sam 


Szczepan Mikołaiewtcz , . . 


^^^H Jan Petrowicz .... 


■ 


Bronisz Mikolaicwicz . . „ 


^^^> 


koiV 


Z tych kod. 


^^^m Seło Jabłotisitich Jun/iouyi 


S$io Jabłońskich Dobowzoc 


^^^B Martin Jankowicz . . . 
etmiaiit. h 


^^^H Mikolay Jankowicz Surbło 


sam 


Bernat Dohkowicz . . , sa^^H 


^^^H Martin Mikolaicwic/ Snr- 
Bartosi Hryhorewicz -I 
11 


M.łicy Adamowicz ... 1 


^^H Janowata Szepetczynaia 
Woyiko Pożeba .... II 
B 


Z tych wsich IcoA ■ 


^ ^H r. 151S TERBA BIELSCEN. "S Sf/o Wspały zemiane. 
Jakub Petrowicz , . 
Matey 1'elrowicz . . 
Marko Stanisławów i cz 
Woylko Mateiewici 
Mikoiay Mateiewicz 
Andrey Petrowlcz . . 
Woytech Petrowicz 
Mikoiay Petrawiez . 
Marko Petrowicz . , 

Z tych wsich 3 koni. 

Seło Rikacsi zemiane. 

Jakub Stankowicz ■ . 
Mikotay JanowJcz ... „ 
Stanisław Janowicz ... 
Paweł Janowicz .... „ 
Woytko Stankowicz . . „ 
licbał Stanlcowicz ... „ 
Stanisławowaia wdowa ' „ 

Z tych 2 koni. 
Scła Jabłońskich Markoivit 
zemianc. 
Bernat Markowicz . . sam 

Mikoiay „ . . . „ Seio OstAki semiafif. sam Stanisław Bartoszewicz . sam 
Woytko Bartoszewicz . . „ 
Z tych koń. 
„ Scio Proszaiika zenttane. 

„ Andrey Martinowicz . . sam 
„ Jakub Martinowicz ., - . „ 
„ Lenart Woytechowicz . , „ 
„ Szymon Woytechowicz . . „ 
^ 2 tych koń. 

Sela Ssembory Andreiewiata 
zcmtatte. 
Jan Andreiewicz .... sam 
sam Mikotay Andreiewicz , , „ 
„ Stanisław Andreiewicz . . , 
Bronisz Szembor .... „ 
„ Matey Andreiewicz ... „ 
„ Bernat Andreiewicz ... „ 
„ Z tych 2 koni. 

■ „ Seło Sshnbojy Janowiata 

semiane. 
Wołodko JanoScicz . . . sam 
Stankowaia wdowa ... „ 
Z tych koń. 
Seło Szimbory Jakuboiuiata 
zemiane. Staszko _ .... 

Z tych wsich koń, Matey Jakubowicz 

Seło Uszeńki Jabłouskti Paweł Jakubowicz 

semiane. Awgusztyn Jakubowicz 

Malcy Pawłowicz . . . sam Mikoiay Jakubowicz . sam Stanisław Mateiewicz . . „ 
Z tych koń. 
,Seło Samson semiane. 
Melen Samson .... sam 
Syn ieho Iwan . , , , „ 
Paweł Samson .... „ 

Tiszko „ 

Oleszko 

Z tych 2 koni. Stanisławowaia wdowa . . „ 
Z tych 2 koni. 

Seło Kikolki zemiane. Jan Mikolaiewicz . 
Lawrynec Janowic; 
Stanisław Janowicz sam Z tych koń. ^^H 316 PALAT. PObLACHlAE. t. ^^H 


Seło Mocsydłowf zfmiiinf.^^\' 


^^^^B ParafeJa Dubrowskaia. 


Jan Stan igła wowicz . . . kort. i 


^^^^^H Seło Połasie semiane 
Sdło Stawirey ztmutne. 


^ Paweł Wlotkowicz . . 


sam 


Bronisi Matciewicz . . . sam 


^^^H Ballromey Jakubowicz 


n 
^^^H Szc^asny Włotkowicz . . 


n 


Matey Michałowicz ... 


^^^1 Matey Jaaowicz .... 


B 


Maley Pawłowicz ... , 


^^^H Martin Pawłowicz . . . 


tl 


Bernat Matciewicz ... „ 


^^^H Atlam Swirz 


n 


Dobrobosl Matciewicz . . „ 


^^^1 Brat iebo Paweł . . 


« 


Stańko Michałowicz . . , 


^^^B* Andrey Włotkowicz 


w 


Z lycłi 2 koni. 


^^^^B Jakub Swirz 


^ 


Seło Szepelowo Mikołairwiata 


^^^H Marko Hołubowicz . . . 


jp 


scmiafie. 


^^^H Woytech Hołub .... 


■1 


Serafin Petrowicz . . . 


^^^H Brat icho Jakub .... 


rp 


Wencław Janowicz . . . sam 


^^^H z tych wsich 3 


iioni. 


Szczepan Janowicz ... , 


^^^H Seło GeraltoTOe semiane. 


Paweł Jakubowicz ... , 


^^^H Petr Aodreiewicz . . 


sam 


Marko Stanisław o w icz . „ 


^^^H Jezof Mateiewicz . . . 


H 


Petr Jakubowicz .... , 


^^^H Lenart Matciewicz . . 


*) 


Andrey Slanislawowicz . . „ 
f> 


Z tych wsieli 3 koni 


^^^H łan Jakubowicz .... 


» 


Seło Szcpitowo Mikoliti(Zviata 


^^^H Paweł Jakubowicz . . . 


n 


zemiane. 


^^^^H Sziman Janowicz 


■ 


Mikolay Mikoiaiewiez ^m 


^^^H Woytko Janowicz . , . 


Ił 


Jan Mikolaicwic)! ^^^| 


^^^H Bartosz Markowicz , . , 


11 


Jakub Mikołaiewicz ^^^| 


^^^H Mikolay Stankowicz 


fi 


Z tych kofi^ 


^^^K Stanisław Petrowicz . . 


n 


^ 


^^^^H Ławryncc 


n 


Seło Serednica semiane. H 


^^^H Matcy Prowicz .... 


ri 


1 


^^^H Jan Komarkowicz . , 


II 


Stanisław Matciewicz sam^f 


^^^^^^^ Janowaia Ceraltowaia wdowa „ 


Jakub Stary z synem Ma- ■ 


^^^^^^t Z tych 4 


koni 


teiem „ ■ 


^^^^^^B Seło Szfpfłowskii Łowryii- 


Matey Pawłowicz . , . V 


^^^^^V 
Jaliułi Matciewicz . . samH 


^^^H Jakub Ławryncewicz . . 


sam Watey a Jan Sredni-rki . ^ 


^^^H Ilryhor Ławryncewicz 


łi 


Jan Matciewicz . , . , san^f 


^^^^_ 


koń 


Ławryncc Matciewicz . . „ H ^t^S^^^^^^^^^^^TERfi^BlELSCEIł. ^^^^^^^^F 


^w^^^^^^^H 


JtKOf Mateiewrc£ . . . 


sam Wcytko Mateiewicz . . 


sam ^^H 


Stanisław Andreiewicz 


„ Mikołay Mateiewicz , . . 


n 


Z tych wsich 5 koncy. Jan Goczkowiez . . . . 


p 


Se/o Brożki zcmiane. Ławrynec Stanislawowicz . 


" 


Tomko Statiislawowii-z 


sam Martin Stanisławowicz . . 


» 


Slanistaw Ławrynowicz , 


„ Stanisław Martinowicz . 


,. 


Bartosz Mateiewicz . . 


„ Jan Stanisławowicz . . . 


łi 


Stanisław Maleiewicz . 


„ Mikolay Stanisławowicz 


ff 


Stanisław Pawłowicz - . 


Z tych 4 


koni. 


i^aweł Brożka .... 


„ Seh Plewki zemiane 
Z tych czotyry 


koni. Jan Andreiewicz .... 


sam 


Seio Mystiki eeni/at 


ie. Stanisław Andreiewicz . 


n 


etr Woytechowicz . . 


sam Matys Andreiewicz . . 


fr 


Jan Woytectiowicz 


„ Andreiewaia wdowa 


n 


il*Trłior Woytechowicz 


„ Petr Janowicz 


i> 


WojTiecI) Petiowtcz 


„ Pawet Janowicz . . . 


w 


Stanisław Pawłowicz . 


Z tycli 2 


kont. 


Paweł Stankowicz , , 


„ Seło Doliangi zentiatie. | 


Mikolay Petrowicz . 


„ Matey Janowicz .... 


sam 


Szymon Mikolaiewicz , 


„ Bartosz Janowicz . . . 


» 


Matey Petrowicz . , 


„ Awgusztyn Janowicz 


rt 


Jakub Matciewicz , . 


„ Matys Stanisławowicz . 


M 


Marko Petrowicz 


„ Brat ieho Jan .... 


■t 


Ławrynec Petrowicz , 


„ Mikołay Siary .... 


' p 


Stanisław Ławryncewicz 


„ Jan Mikolaiewicz . 


n 


Z tych 4 


koni. Marko Mikolaiewicz , , 


n 


^ Seio Jiitn zeiitume 


Ławrynec Mikolaiewicz 


' a 


^^^katey Jakuhowicz . . 


sam Z tych i 


koni. 


Stanisław Jakubowicz . 


„ Seh lVoynowe zemiat 


fp- 


Lenart Maleiewicz . 


„ Ławrynec Woyno . . 
Matey Stankowicz . . 


„ Jan Petrowicz . . . 


Mikotay Stankowicz 


„ Jakub Petraszewicz , 


Z tych 2 


koni, Stanisław Petraszewicz . 


Seła Olszanka ll^łosH ze 


mimie, Pelr Janowicz . , . 


Wlost Stanisławowicz . 


. sam Jakub Janowicz . , 


Andrey Wlostowicz 


„ Stanisław Ławrynowicz 


Stanisław Włosiowicz . 


„ Raslon Ławrynowicz 


Ahram Wlostowicz . . 


„ Petr Ławrynowicz . 


Jan Mateiewici: . 


„ Stanislawowaia . . 


1 


_* PALAT. podlachiae. , sam sam Martinowna .... 
Juri Ławrynowicz , . 

Tyi Zemiane Woynowe maiu 
stawiti 7 koney. 

Parafeia Wyszenskaia. 

Seto Wartele aemiane. 
Stanisław Mateiewicz . 

Jan Stary 

Tomko Janowicz , . 
Stanisław Pawłowicz . 
Jakub Mikotaiewicz 
Paweł Janowicz , . . 
Mikolay Filipowicz 
Martin Mikołaiewicz . 
Jan Filipowicz , . . 
Jakub Filipowicz 
Szczepanowaia Filipowicz 
Petr Woytkowicz , . 
Matey Woytkowicz 
Michał Woytkowicz 
Mikolay Woytkowicz . 
Jakub Mikolaicwicz 
Paweł Stankowicz . . 
Jakub Stankowicz . . 
Mikolay Ławryncewicz 
Matey Ławryncewicz . . „ 
Z tych 5 koney. 

Se/o Woylechi zemiane. 
Abram Woytechowicz . . sam 
Pawd Abramowicz ... „ 
Hrehor Janowicz ... „ 
Woytech Tworkowlcz , . ,, 
Mikolay Pawłowicz Kurtlilicz „ 
Mikolay Abramowicz , „ 

2 tych 2 koni. 
Seło Kosiry. 
Jan Pctrowicz .... 
Szczasny Klimkowicz . . 'I Ławr}^! Stanisławowicz 
Jakubowaia Czachowicz 
tPetr Czachowicz , . , 
Jan Czacłiowicz . . . 
Jakub Potazski , , , 
Mikołay Jakubowicz 

Z tych wsich 4 koniJ 
Seh Wypychoitse Wyszeńsscz;^ 

zemiane. 
Oliasz Mikolaiewicz . . 
Jan Mikołaiewicz . . . 
Stanisław Mikolaiewicz 
Sałamon Martinowicz 
Dawyd Stanislawowicz . 
Janowaia Wypychowaia 

Z tycli 2 koi 
Seto Wyssonkt. 

Jalbrik 

Jakubowaia Solowczynaia . 
Woyt ieie Stanisław . . 

Z ty cli 3 kor 
Szczasny Tworkowie? . . san 
Jan Newerowski .... 
Lenart Mikołaiewicz . . . 
Tworyan Welkowicz . . 
Jan Stanislawowicz Pirchała 
Stanisław Lenartowicz . . 
Wsi tyl maiut stawiti fi koney 
Seto Wlosly zemiane. 
Mikolay Pawłowicz , . . sag 
Michał Pawłowicz . . 
Mikołay Jakubaszkowicz 
Hrehor Wlostowicz . . 
Lenart Jakubowicz . , 
Andrey Stanislawowicz 
Jan Dobkowicz . 
Matj's Janowicz . 
Martin Jakubaszkowicz 
Petrowaia Pechaczowaia r. IJlS TEK RA BIELSCEN 319 Jan Fecbaczowicz sam 

Jan Hryhorewicz , . . „ 
Lenart Stanislawowicz Ksl- 

górka 

Z tych 4 koni. 
Se/o Zalcsnyc/i IPyszenskic/i 
zemiane. 
Jakub Petrowicz Suk . , sam 
Petr Jakubowicz ... „ 

Jan Petrowicz , 

Martin Janowicz ... „ 
Stanisław Szczepanowiez . „ 
Hrehor Andreiewicz . . „ 
Z tych 2 koni. 
Helo Ripnych zemiane. 
Hrehor Stankowicz . . „ 
Andrey Hryhorewicz . 
Jan Stankowicz . . . 
Petrowaia wdowa ... ,, 
Ł-ukasz Petrowicz ... „ 
Z tych ^ koni. 
Seio Żochi zemiane. 
Matey Źolner .... sam 
Mikolay Holeniwicz 
Petr Holeniwicz , , 

Z tych koń, 

Parafeia Domanowskaja. 

Seio Sklody zemiane. I' II 
■I Selo Krasotoo zemiane. 
Mroczok Krasowski . . . kort 
Bernat Krasowski ... „ 

Liasota „ 

Woytech 

.\ndrey Micbaylowicz Pe- 

kołka ,, 

Stanisław Kras .... „ 
Matey Michałowicz ... „ 
Jan Mikołaiewicz Liaszkowicz „ 
Jan Mateiewicz .... „ 

Brat ieho Martin , 

Matey Liaszkowicz ... „ 

Paweł Martinowicz ... „ 

Tomko Kordasowicz . . „ 

Z tych wslch 6 koney. 

Seło Tiecse zemtane. 

Idko Szczepanowiez . . . sam 
Ławrynec Prezdecki . . „ 
Stanisław Lawryncewicz , „ 

Jan Rybalt „ 

Andreiewaia Proszewskaia „ 
Z tych 2 koni. 
Seło Łopine zemiane. 
Petr Janowicz Zubltowicz . sam 
Brat ięho Ławrynec ... ,, 

Petr Soboczycz 

Jan Zubek , Stanisław Mikołaiewicz 
Matey Mikołaiewicz 
Birnat Mikołaiewicz 
Oiekszi Mikołaiewicz 
Petr Mikołaiewicz 
Martin Jakubowicz . 
Olekszinaia wdowa . 

Z tych wsicb sam Seło łjipiane Pefiuły zemtane. 

,, Jan Pawłowicz sam 

„ Mikołay Jakubowicz ... '„ 

„ Brat ieho Swiacb 

„ Swiaeh Jakubowicz Pekut . ,, 

,. Marko Mateiewicz ... „ 

„ Andrey Janowicz Rotko . ,, 

koni. Oliasz Woytechowici . „ no PALAT. PODLACHIAE. ze- sam Rafalik Pekut , , . , sam 
Jan Matciewicz .... ,, 

Z tych 3 koni. 
Seło Pekitty Janowiaia zemiane. 
Urban Janowicz .... sam 
Pelr Urbanowicz , . 
Żygiinont Janowicz 
Hrehor Źygimontowicz 

Z łych kort. 
Seh Skitptiue Koboszki 
mfane. 
Szczepan Janowicz . . . 
01eki>zlnaia wdowa 
Jan Michailowicz ziaL 
Marko Kobaszka 
Paweł Koboszka . . 
Mikotay Jakubowicz 
Jakub Stary , , . 
Tomko Petrowicz . 

Z tych 3 koni. 
Se/o Sklody Ssczepatwwiata 
zemiaiie, 
Woytko Szczepanowicz Ło- 

peński sam 

Ławrynec Stanislawowicz „ 

Jan Malinowski , 

Stanisław Boruta ... „ 
Mikołay Malinowski . . ,, 
Z tych 2 koni. 
Sełtf Hesniki zemiane. 
Mikołay Andreiewicz . . sam 
Bernat Andreiewicz . . „ 
Jan Markowicz Grizun . ,, 
Z tych koń. 
Sefo Markoiuo semiaii'. 
Jeznf Markowski . . . 
Stanisław Janowicz . . 
Woytech Puchalski . . 
Hartazar Smurło . . . Juri Brozowski ... 
Lazar Markowski . . 

Stanisław Woyikowii'/ ISo- 

rowy .... 
Michał Woytkowicz . . . 
Mikołay Woytkowicz . . 
Pleban Domanowski kniaź 

Bernat 

Puchalski .,.-.. 
Michaylo 01exciewicz . , 

Z tych wsich 4 koni. 

Seh Pctrasskotve semiane. 

Stanisław Petraszewicz . sam 
Matey Stanisiawowicz . . „ 

Jur Petraszewicz 

Jakub Pawłowicz .... „ 
Klimunl Petraszewicz . . „ 
Woytech Pctraszko . . . 
Janowaia Broninaia wdowa sam 
Andrey Woytkowicz . „ 

Mal«y Witkowicz . . „ 

Szczepan Michałowicz . . „ 
• Z tych 3 koni. 

Sfło Prosntukii Staraia ae- 
miane. 
Stanisław Kazubowkz . . sam 
Jakub Stanisławowie^ ,, 

Andrciewaia wdowa . . - „ 
Jan Mikolaiewicz Kiczano- 

wicz 

Lenart Petrowioz . . 
Woytech Mozgalewicz 
Woytko Kiczanowicz 
Mikuła l'roszeński . 
Markowaia wdowa 
Swiach Janowicz Koszewicz 

2 Łych 3 koniT 33 PALAT. PODLACHlAE. r. IS28 

Mikołay Matciewicz . sam 

Parafela Dołobowskala. Jan Strokowicz .... „ 
Seło Berezyńskich Janowiai Tomko Kowalewicz , , „ 
zemiane. Matey Janowicz .... ,, 

Mikołaj Janowicz ... 2 tych 3 koni, 

Paweł Janowicz .... 

Z tych 2 koni. Selo ChrosHańka Bereinica 
Seło Berćsyńskolto Wytry- semiane. 

kusza, Michał Janowicz . . . sam 

Mikołay Mackowicz . koń Jakub Kosek „ 

Z tych koń. 
Seio Woiencza zemian. Z toie Parafei 7 koney. 

Awgusztyn Mikołaiewicz sam 

Mikołay Awgusztynowicz „ Wsich zemian powitu Belsko- 
Stanisław Awgusztynowicz „ ho maiet ku służhe wyiechati 688 
Ławrynec Sitkowicz . . „ koney — wodluh toho Reystru. 
Woytko Andrysewicz . „ SPIS MIEJSCOWOŚCI. Andrianki, 49. 
Androsze, 181. 
Antonowicze, 172. 
Antonowskie wdjt., 172. 
Arnchowo, 15. 
Augustów m., 132,142,146, 

178. 
Augustowo sioło, 129. 
Augustowska wołoscz, 134, 

178. 
Augustowskie starost. 141, Babicze, 174. 

Babino, 120, 154. 

Bacziki, 62, 63, 76. 

Baczki, 18. 

Bagienskie, 121, 150, 154. 
, Jałiubowi(;ta, 192. 
„ Janowicta, 192. 
„ Tomkowięta, 192. 
Bagno, 177. 
Bajki, 118, 155. 
Balkł, 22. 

Banki, 78, 122, 151 186. 
Barglowo, 178. 
Barglowskie wójt., 178. 
Barscze, 178. 
Bankowo, 15, 179. 

Źrddła dziej o«e.~Tom XVII. Baśki, 54. 
Bejdi (Beydy), 73. 
, Klimi, 14. 
, Biegowo, 186. 
Białebrzegi,'69, 120. 
Białosuknie (Biełosuknict, 156. 
if-n Białystok, 112, 153. 
'""' Biditki, 45, 54. 

Bielioni, 18. 
,f.Q Bielsk m,,^ 128, 133. 143, 144, 
.^^*'' 147, 160. 
,.. Bielska par., 137, 151, 187. 
""• Bielska ziemia, 172, 187. 

Bielskie leśnictwo, 134,142, 146, 

158. 
Bielskie probostwo, 151. 

„ starostwo, 140,144, 158, 
172. 
Bielki, 172. 
Biefosuknie, 117, 
Biernatki, 178. 
Biernaty,-,76, 186. 

„ Skolimowo, 183. 

Stare, 64. 
„ Swirzbly, 64. 
Biskupki, 99, 214. 
Bistri, 46. 
Biszewo, 50. 
Bizie, 53. 

„ Lubowicze, 54. 
Blachi, 184. 

1 ■ 


Blochi. 3:1, S%. ISl. 


Itronisse, 17. ^^^^^^B 


^^^^^^B 


Bluiowo, łl8. 


Broiiiszewskie wójt., 175. ^^^H 


^^^^^^K' 


Błonie ulntque, 24, 25. 


Broniszcwo, 175. ^^^^| 


^^^^^^K 


Bobrówka, ItiT, 176. 


Brońska par,, 221. ^^^H 


^^^^^^^H 


Bobrowskie wójt., 170. 


Bruaicze, 70, ^^M 


^^^^^^1 


Bochi. 18- 


Brussewo. \0ń, 106, 152, ^B 


^^^^^^H 


Boczki, Ilio. 152. 


Bruszowo, 167, 20;'. ^^H 


^^^^^^H 


Boćki. IS2, 


Biiki, 9. 57, 70. 72. ^^H 


^^^^^^1 


Boćkowska włość. 182. 


Brześcianka, 122. ^^^^| 


^^^^^^p 


Bogdancze, 155. 


Brzeziny, 150, 134, 176. ^B 


^^^^r 


Boguse, 46, 185. 


Janowirita, 222. ^B 
„ Trzesczkowo, 127. 


Brzeznicza. 123, 150, 221. ^B 


^^^K 


Bogusetro, 118. 119, 120, 


155, Brzoski (Brzózki), 94. 06. d9,^B 


^^^^1 


156, 176. 177. 


149, 217. M 


^^^B 


Bogusi, 46. 


Brj^ozowa, 116, 176, ^H 


^^^H 


Boguski. 119. 155. 156. 


Brzozowo, 27, 153. 155, 173. IS^H 


^^^^B 


Boguszewskie wrtjt.. 176. 


Anciqua, 1)1 ^H 


^^^^B 


Bohdancze, 1 19, 


Anionie, 112. ^H 


^^^H 


Bohomołe, 112. 


Cłirczony, 111. ^| 


^^^H 


Bojanka, 40. 


Korabie, 112. ^| 


^^^^H 


Bojarskie, 10. 


Maczkowięta, 111. ^H 


^^^^H 


Bojniao, 66. 


Panki, 112. ^B 


^^^H 


Bołesti. 65.77,121.161, 186, 


187. Solpiki, Ul. ■ 


^^^^H 


Bonczc. 16. 


Buczyno (Buczino). 29, 71, 8^H 


^^^^1 


Bonów, 175. 


101, 149, 134. 212. H 


^^^H 


Boraiyncia, 11, 


Budlewo. 127, 150. 193. ^^M 


^^^^H 


Boratiniccz. 62, 


Budztcska, 21. ^^^^| 


^^^H 


Borki, 27. 103. 


^^H 


^^^^B 


Borkowo. 206. 


Buiałi ulraque, 35. 36. ^^^H 


^^^^H 


Borowe, 113. 


^^H 


^^^^1 


Borowo. 151, 153. 


Antiąua, 106. ^^^B 


^^^H 


„ Szcjcepany, 125, 


Bujnowo, 203. ^^H 


^^^^1 


Borsuka, 60. 


Buków Chojcnki. 201. ^^^B 


^^^^H 


Borsiikowka. 154, 177. 


Bukowo, 200. ^^H 


^^^^H 


Boricłii, 26. 


Bursiczi, IW. ^^H 


^^^^^ 


Borichowscii. 64. 


Buski, ^^H 


^^^H 


Borissi, 18. 


^^H 


^^^^P 


Borzichowo. 17. 


Butkowszciytna, 9, ^^^^| 


^^^^H 


Borzini, 48. 


Buiiska tBu2yska), 10, 179. ^B 


^^^^H 


Bou Wol.-». 181. 


Buzyny, 153. ^^^H 


^^^^^ 


Brańsk m.. 130. 144, U7, 


160. Byki. 201. ^^H 


^^^^^1 


175. 


^^H 


^^^^^T 


Brańska par., 130. 150. 


Bzdziszcwo, 106. ^^^^B 


^^^^H 


Brańska woloscz, 133, 158 


^^^^H 


^^^V 


Braiiskic surost.. UO, 144. 


^^M 


^^^H 


Brodaczr. 25, 184. 


^^^H 


L 


Broił, 176. 


,, 1 ni Capie, 37. 

„ Andraticwicze, 37. 
,, Obrainpalki, 37. 
Chadalki. 16. 
Chai. 9. 
Chądzyno tChądzino), fi9. 

„ Dwoje, 34. 
Cliechlowo, 46. 
Cherubiny, 71. 
Chibowo, 77. 
Chmiele, 178. 
Chmielów, 181. 
Chobotki, 120, 1'21. 154. 176. 
Cbocewo, I7ó. 
Chochlowo, 175. 
Chodory, 113, 117, 153, 196. 
Chodów, 20. 
Chojane, 149. 

Boruihy, 101. 

„ Gorciany, 101. 

„ PawlowiĘta, 101, 

„ Pieczki, 9ft. 

„ Sierocit;taSlanki, 101. 

„ Stankowiqla, 100, 
Chojenka Pieczki, 200. 
Chojnowo, 119, 155, 156. 
Cholewy, 32. 42. 18i. 185. 
Choroszczew, 76. 
Chotkowicze, 49. 
Choucz, 180. 
Chraboly, 176, 
Chrobolskie wójt., 176. 
Chrolowicze, 48. 
Chrome, 25. 

Chrościanka, 49, 150, 179. 
Chrościanka Brzeinica, 222, 
Chroszcza, 181. 
Chrosiczewo, 63. 
Chrotiowicze, 35. 
Chrszczonv, 197, 
Chudaki, 45. 
Chuszlewo, 181. 
ChużyDo, 184. 
Chybowo, 186. Ciiliicraki, GG. 

Ciechanów, 17, 

Ciechanowiec (Cziechanowiecz) 

m., 4, 84, 
Ciechanowska par., 180. 
Ciechanowska Wińska par., 40. 
Ciekliny, 175. 
Ciepielino, 12. 179. 
Cierzpigorsz, 12. 
Cieszę, 187. 
Czabaje, 13. 
Czaczki, 113, 153, 196. 
Czahi, 9. 

Czajki, 103, 152, 176, 209. 
Czaple 15, 179. 
Czarna, 6. 176. 179. 
Czarnkowka, 45. 
Czarnoti, 16, 72. 
Czarny Las, 157, 178. 
Czarkowo, 185. 
Czartajewo, 9. 
Czechowszcz, 176. 
Czecziele, 73. 
Czeglaczyno, 15. 
Czekanowo, 15, 72. 
Czeranow, 33. 
Czeranowska-Prostinskapar., 31. 

Czesnowo, 101. 
Czochy. 174, 
Cziesyny, 121. 
Czolonia, 12. 
Cziiłomyje, 179. 
Czortki, 35- 
Czosnowo, 149. 
Czubiki, 46. 
Czuchowo, 77. 
Czibori, 41. 
Cziczibor, 68. 
Czyzewo, 114. 157. 
Czyżewicze, 174. 
Czuczcrepki, 175. 

C 

Dabicze, 126. 
Dadi. 41. 
Danowo. 115, 157. ^^^1 


1 


^^1 


Dawidy, fil. 174. 
Druczi Sniina, 203. ^^H 


Iłąbrowka, 9."». 
Dtibicie, 163, 174. ^^^H 


Di(mbrowa Ka&ki, 55. 
Hubki, ^^H 


„ Mocziilli, th. 
Dubno, 132. ^^M 


Diiiiilirowska par., I^S, 14!l 


2li; 


Dubowa. 214. ^^H 


Deiii&ki, 172. 
Dudki, ^H 


DĘmbowo (Dijljowo), 122, 


150 


Uugno, 151. ^^^1 


151. l»il. 
Duplewirze, 14. ^^^H 


Dibowo. 28. 181. 
Dworaki. 54, 71, 152. ^^H 


IMuga O^inbrowa par., S4, 


87. 


Stai>kowigta, 106. ^H 


Dlugawa, 71. 
Dworakowo, 204. ^| 


Dlugif, 70, 18J. 
Dworskii ulica (w Knyszynie), ^| 


Dluf-ic Luki, 32. 
■ 


Długołęckie wójt,, 17(1. 
Dziany, 117. ^^^H 


Dlugokka, 17G. 
Dziatkowiezc, 51, 7B. ^^^| 


Dmocbi Rogale, 19. 
Dziatkowska par., &2. ^^^M 


Dobici. 45. 121. 151. 
Dolobowska par., 40, ^| 


Dobarz, ptis;c;?a, 178. 
Dzidziule, 182. ■ 


Dobra woda, 174. 
Dziegietnia, 22. ^^^H 


Dobrogoscze. iii. 
D^iekooie, ^^^H 


^^^_ Dobrzyniewo, 17ti. 
Dzickonsczy, [55. ^^^H 


^^^^H Dobrzynicwska par., Ili8, 


154. 


Dzicinidy, 177. ^^^H 


^^^^H Dobrzyńskie wuji., 171). 
Dzierzby, 17!), 180. ^^H 


^^^^H Doktorowizna, 157. 
Dzierski. 10. 153, 178. ^^1 


^^^^H Dolistowo, 1 KI, 17t}. 
Dzicrzki JanowiĘta Tomkuwi(;ta7^H 


^^H 
■ 


^^^^H Dolistowska par., \'dH, |n» 
Stankowicta, III. ^H 


^^H Dokgi, 97, 14!), 217. 
Starawiesz, ]ll. ^^^M 


^^^H Dolobowo, 49, 7>i, |7f). 
D/ierzkow, 198. ^^H 


^^^^H Dolobowska 
Dzinliowka. 181. ^M 


^^^H Domanowu. 'Ji, 148, 221. 
Dzii:i'iolowu, 124, 152, 155. ^^^| 


^^^H Domanowska par., 92, 13.i, 


148, 


Taruse, 1 16. ^^^| 


^^H 
Dzięcioły, 69, 181. ^^H 


^^^H Doroszki, 175. 
^^^1 


^^^^H D(>wcjdv, ulica {w Knyszy 


nic). 


^^1 


^^^^H Dra/iiiewo, 
Pbalaticze, (5fj, 67. ^^H 


^^H Drągi, 
Falki, 48, 150, 183. ^^M 


^^^^H Dreslwieńskir wiiJL., 178. 
n:irtki tiodiieby, 127. _^M 


^^^^H Drestwo, 178. 

^^^H Droblin, 
^^^H DroblitKi. ófi. 

^^^H Drogii^.ka par.. 
Hartoszowicta, 191. ^^^| 
Fibpy, 127, 191. ^m 

,. Pbilipy Nowosady, I*tJ 

„ Godzięby, 192. 

H Janowi(;ta, 192. 


^^^H Drogicka ziemi.-i. 183. 
^^^H Drogiczyii m., 1, U, 73, 82 


, 8;i, 


,, Jankowicia, 127. 
B Klini,.wii;ta, 126, 191. 


^^H Drozdy. 113, 122, 195. 
K I'aBkowii;ta, 127. Falki Wlosty. 127, 181. 


Golasie Piiss.za, 100, 201. ^^^^^^^| 


„ „ Skliino;vii;iy, lllti 


^^^^^^1 


Phassc/e, 107, 152, 202. 


Gopi^dzcnsis par., 116. ^^^^^^H 


Franki. 152, 205. 


Goniądz m., 132, 142, 146, 15<S, ^^^^| 


. Chrościele, 209. 


^^H 


, Diibrowsc^y, lOiJ, lOM. 


Goniądzka woloscz, 134, 169. ^^^H 


„ Piaski, lOł. 


^^M 


Ukurzyn, 206. 


Goniądzki folw., 177, 178. ^^^| 
Goniądzkie starostwo, 177. ^^^^| 
Gonit;dzka par., 139, 156. ^^^^H 


G. 


ulica w {ICnyszvnie\ 165. ^^^H 
Góra, 120, 176. ^^H 


Gaiki, 72. 


Sokołowska, 154. ^^^H 


Gaiki utraquc. 38. 


Goreczka par., 65. ^^^^| 


Garbowo, 102, im, 152. 


Górka, ^^H 


^^ „ Antiqua (Stare). \i)i, 200 


Górki Hukowe, 200. ^^^^| 


^H Nova (Nowe), 1114. M6. 


Górki Kukawki, 14. ^^^^| 


^K Gawmv, 127, I5li, 193. 


Górskie, 127, 150. .^^H 


^ Gąsowka, 163, 199. 


Grabowo, 53, 57. ^^^^M 


(Gąsowkal Olcsino, 112. 


Kamionka, 1 16, 157. ^^^H 


„ Starawicś. 113. 


Grabowiec, 172. ^^^^| 


Gdalc 1'orajewo, 122. 


Grabowieckie wójt., 172. ^^^^| 


Gqsiorka, 157. 


Granne, 10, 179. 180. ^^H 


Gieiti^ino, 105. 


Grądy, ^^H 


GicralloMO, 21S. 


Greski, ^^^M 


Gteralty. 92, Ufl. 


Grochi, 153. ^^H 


„ Antiqiia, 98. 


Grochowo, 26. ^^^^| 


Nova, 90. 


Gródecka włość, 179. ^^^| 


Gincze, 177. 


Grodek, 36, 179. ^^H 


Giuie, 178. 


Grodzieńska ul. (w Knyszynie), ^^^^| 


Glina. 30. 41. 


^^M 


Głęboki Stok, 120. 154. 


Grodzisk, 17H. ^^H 


Gluchi, 107. 


Grodzisko, 10. 32, 37, 70. ^^H 


Gluchowiec, 12. 


Grodzkie, 100, 140, 150, 200. ^^H 


Głuchowo, 12, I7fl. 


Grykowo, 196. ^^H 


Gnati, 53. 


Grzibi Czepi, ^^^^1 


Gnatcwo, 193. 


Grziniali, 28, 29. ^^H 


Gniewosze, 35. 


Grzybowo, 66. ^^^^| 


Gnojno, 61. 


Grziwi, 107. ^^^^| 


^V Gniła (Hnila), 177. 


Gulbiczc, ^^H 


^* Godzieby, 106. 


^^^H 


1 Gogole, 55. 


^^^1 


1 Golanki, 69. 


TT ^^H 


i Golasie. 73, 149, 200. 


^^^H 


^ft Golasie Dąb, 100. 201. 


^^H 


^B Górki. 99, 201. 


Haezkowskie wójt., 172. ^^^H 


^H Moscziska, 09. 


Hndinowska plebania, 6). ^^^^| ^ IlarbasI, 


Jabluna Kuska, U, 35. ^^| 


^^^^H Ilcrmany, 


JabłoniK. 7^. U9. ^^M 


^^^^^H 


liiskiipki, 80. ^^M 


^^^^^^1 Holonki, 


Dahrowji, ST, 99 ^^B 


^^^^^^H Holodowskie wójt., 172 


Dobki, 9S. ^^M 


^^^^H llolody, 


Jankowc, 214. ^^^H 


^^^^H 


Jaiikowczc. 97. ^^^H 


^^^^^1 Holowienki, 


Kościelna, ifS. ^| 


^^^^^^m Holubla, 


Markowicta, 9?, 215. H 


^^^^H 


Piotrowcze, 9H. ^| 


^^^^^^H Hornowo, 


Rykacze. 90. 98. ■ 


^^^^^^B Hornostaje, 1T8 


WoJtkowięU. 214. H 


^^^^^^H Horodniczy, 155. 


Zebrowizna. 9tj, ^M 


^^^^^B 


Jabłonowo, 152, 210. ^^^M 


^^^^^^H 


Kaiy. ^^M 


^^^^m 


KqlV. 210. ^M 


^^^^^^H Hreborewiczęta, lDt>. 


Niedziaikt, ) 10. H 


^^^^^^H 


Jabłońska par.. 135, \iQ, 214. B 


^^^^^^^ 


Jaczki. 1(j. H 


^^^^^^ Hrusewo, 17, 73. 


Jaf;odiiik. 173. ^^^H 


^^^^^^H Hruśniew), 35, 


Jajki. 12, 183. ^^1 


^^^^^^1 Hrinicze, 


Jakiibuwicze, U3, 76. ^^H 


^ Hryniewiczc, 123, 125, 151. 177 


• Jamtolki, 152. ^^^H 


^^H 


Kliosy, 107. ^^H 


^^^^H Hukciwiczc, 173. 


Kowale, 108, 20U. ■ 


^^^^B Hiisaków, 172. 


Mikolajcwicla, 20.^. ^M 


^^H Huszlewo, 181. 


Piouowi^ta, 10t>, 205^1 


^^^H HuJyków, 


Świetlik. 106. ■ 


^^^^H Hwoszna (Hwozna), 112, 15^. 


Jankowo, 2U. ^M 


^^^H 


Jankowcze, 149. ^M 


^^^^H 


Kuczmiery, 97. ^H 
Janowiąla, 122. ^^^B 


^^^^M 


Jaaowo, 173. ^^^| 


^^^^M 


Jarecz. 22. ^^H 


^^^^^B Mlynowskie, 108. 


^^M 


^^^^H Wykno, 


Jarnioliy, ^^^^^H 


^^^^H 


^^^^^1 


^^^^^ Irczyce (Ircire), 60, 03. 


Jaroslawy, 18. ^^^^| 


^^^M 


Jailipury, 26. ^^^| 


^^^H Izdcbaik, 95. 


Jaskrza, ^^^H 


^^^^^^^ 


Jasionówka, 120. ^^^| 


^^^^^B 


Jaszczołii. 48. 185. ^^H 


^^^^B 


Jatwiei, ^^^^1 


^^^^^^1 


JawnOwka, 177. V^^^H 


^^^^^^B 


Jaworuwkn, 120. ^^^| 


^^^^^^ Jabłona I.aL-ka, 31. 35. 


Jazwilskie wójt., |76 ^^H 
.lazwjly. 115, i55_ i7g^ ^^M p^^p 


VII ^^^^^^^^^^^^^^^1 


Jelilka, 43. 


Kamionka Siknrl, 117. ^^^^^^^^^H 


Jelonka, 174. 


Kapicze, 102, 153, 176. ^^^^H 


Jeruselie. 19. 


Kaplsna, 53. ^^^^^^H 


Jesmanowo, 151. 


Karp. ^^^H 


Jezierna Tibori, ń6. 


Karskie, 17. ^^^^| 


Jcziorki, 63, 178. 


Karwowo, 114, 157. ^^^^M 


Jeżewo, 175. 


Kąty (Kąntt), 63, 76, 186. ^^H 


Jędrale, 103. 


^^^H 


Jodeski, 177. 


Kielcze. ^^^^^^^H 


Jośki, 175. 


Kicipiniec, ^^^^^^1 


Juchnowiec, 113, 153. 


Kiersnowo, 124, 175, 221. ^^^^^H 


Juclinowska ziemia, 175. 


Kierzki, 105, iti6, 206. ^^^^H 


Junlowicze, 181. 


Kierznowo, 150. ^^^^^^H 


Junochi, 45, 


Kiewłaki. 150. ^^H 


^^^ 


^^^^M 


^^^^^ 


Kikolskie, 99, 149. ^^^^H 


^^^^K 


^^^^H 


^^^■F ^Z. 


Kisielani Kucze, 20. ^^^^^^| 
Zmichi, 20. ^^^^H 


Kaczaly, 173. 


Kisielewo, 66, 77. ^^H 


Kaczino, 55. 


KIckotowo, ^^^^H 


Kadlubowka, iJO. 


Klepacze, 47, 175. ^^^^H 


Kajki, 68. 


Klepiczcwo, 59. ^^^H 


Kalejczycze, 152. 


Kleszczele, 102. 174. ^^H 


Kalqczino, 107. 


miasteczko, 130, 143, ^^^1 


Kaliuowiec, 94. 


^^H 


Kalinówka, 120, 177. 2(i2. 


Kleszczelewskie starostwo, 145. ^^^^| 


Kalinówka Irojatiki, 199. 


KleszczcJska woloszcz, 133, 141) ^^^^H 


Kalinowo, 149, 176 


^^H 


„ Sulki, 101. 202. 


Kleszczewo, 157. ^^^^H 


„ Trojanki, 101. 


Klewianka, 177. ^^^| 


^^■JCalinowska par., 133, 154. 


Klicby. ^^H 


^^Kaliski. 14, 16. 


Klimczice, 10. ^^^^^ 


W Kalnica, 221. 


KJimuntow, 12. ^^^^^^| 


1 Kalnicza Malinowo, \'i3. 


Klimuntowszczyzna, 53. ^^^^^^| 


1 Kamiąnka (Kamianka), 55, 56, 72 


KlizDwka, 8. ^^^^^^H 


^^L Laczka, 13. 


Klopothi Patri, 7. ^^^H 


^0 Ruska, 15, 36. 


8. ^^^H 


Kamień, 64, 173. 185. 


Waśki Stanisławowie- ^^^^B 


Kamienobrod, 15. 72. 


^^^1 


Jaski, 111. 


Kioski Mtvnowiqta, 104. ^^^H 


f, Oczioski, 111. 


Klukowo, 9, 53, 71. ^^H 


Wiktory, Ul. 


Klopoli Banki, 51. ^^^^H 


Kamieńczyk, 180, 


Kioski. ^^H 


Kamieńskie, 153. 


Kloskowo Mikotajewięta, 207. ^^^H 


Kamionka, 119, 188, 198. 


Świgonewi^la, 200. ^^^^| 


,, Grabówka, 1 1 7. 


^^H ^^^Ę 


VIII ^^M 


^^H Knkbowo, *i4. 179. 
Korotezkie wOjUMtiro^ 177- ^^H 


^^^H Knorozy, 173. 
Korowicze, 39. ■ 


^^M RnorydY, ISS. 
Koryctany (KorJcziuii), 14. 179. fl 


^^^H Knyssineosis par., 120. 
Korycis^'^"- "3- H 


^^H Knyszyn ui., 131. U2, 146, 


160. 


Korzec, 70. ^M 


^^M 
Korzemowka. 68. 76. 87, I85.^B 


^^H Eoystyń&ba par., ISO, 138, 


15ł. 


^^H 


^^^H 13t, 


159. 


Minor, ^^^| 


^^^H Knyszynskieslar. 141. 145, 


176. 


Kosczino, 129. J^| 


^^H Kobcliany tKobylany), 20, 


2». 


Kościelna ul. (w Knyszynie), 1 A^^| 


^^■^ 183, 177. 
Kosewo. 150, 189. H 


^^^H 
Kosiaaka Borutbi, 46. H 


^^^^^B Skorupk.;, 
Sura, 46. ^^H 


^^M Koboski, 14a 
Kosiorki, 40. ^^^| 


^^^H Siódma ki. 93. 
Koski, 48. ^H 


^^H 1: „ Skiit>cwe, 22ł>. 
Koskowo, 4S. ^^^1 


^^H KobrU, 179. 180 
Kośna. 174, 182. ^H 


^^H KobylioD, 152, 17t>, 209. 
Kosówka, 155. 178. ^^^| 


^^H ^ Pieme»ki, 101. \(r2 


Kosowo, 69, 70. ^^1 


^^H Kobylińska par.. 137. 152. 


206. 


par. 29. 30. ^H 


^^H Korzarhi. 
Kosowicze, 174- ^^^| 


^^^^B Koczari. 
Kostki. L'9. 32. 33, 73. ^H 


^^^^^ Kofze, 72. 185. 
Kosiry, 148. -.:I8. ^^M 


^^^^■b „ 
Borówki. 90. ^^H 


^^^^^^V 
Litwa. 90. ^^H 


^^^^^^H 
Podsędkowirta, 91. 93. ■ 


^^^^H 
Połacie. 92. ■ 


^^^B 
Kosiylr. 178. ^^B 


^^^^V Koczmiery, laO. 
Kotelc.' 182. ^H 


^^^^_, Antigua. 138. 192. 


KoUy. 172. ^H 


^^^B Wypychy. 128. 


192. 


Kowalowszczyzsa, 182. ^^H 


^^^^^ Zdrojewskie. 192. 


Kowiesy, 25, 183. ^^^H 


^^H 
Kownaci^ka, 27. ^^^H 


^^^H Koleśniki. 178. 
Ko/any, ^^H 


^^H Kołaki. 40. lU. 157. 
Kozapatry. I76>. ^^^| 


^^H KoJodzieje. 178. 
Kozarie. 40 '^H 


^^B Rołoty, 18). 
Kozielska ul |w Knyszynie), ł69^| 


^^^B Komorowo, 54. 
Koziełki. 103. 173. ■ 


^^^H Komori, 19. 
Płotiskic. 211. ■ 


^^M Konichi. 63, 76. 
Kozicradi, 19 ^^^| 


^^^1 Konopki. 
Korabie, 19. ^^H 


^^H Korabie. 20. 
KozłAw, 44. 179. ^H 


^^m Korczew, 179. 
Kozołupi, 24, 70. ^^H 


^^^H Korczcwska wlo£(, 179. 
Kołuchowo, 71. Si, 184. ^^M 


^^^H Kornczowka. 60. 
par.. 23, 24. ^H 


^^^^H KorniRO, 1 73. 
Kozti^ki. 128. 150. ^H 


^^^^^^ K»rtii<-ie Ud, 
KrAkowLi, 48. ^^H v^V 


^^^^^^^^^^^^^^^^1 


Kramkowka, 1 It), lóU. 


Krypir^skie ^^^^^^^^H 


Krasewu, U). 


^^^^^^H 


Krasne. 182. 


KrTwiatvczc, 174, ^^^^^^| 


Krasnoderabi. 23, 1 84. 


Ks'iczr>|jć.1e, 19, 21, 184. ^^^| 


„ Kasini, L'3. 


Kuczali, 32. ^^^^H 


„ Rafihali, 2'.i. 


Kiicziani, 19, ^^^^| 


Krasowicze Antiijua, 7. 


Kuczyno, 119, 155. ^^H 


Krasowo. 148, 177. 219. 


^^^^^H 


Rjbaliy, 93- 


^^^^^^^^1 


Wielkie, 92. 93. 


^^^^^H 


Krassi. 16, 


Kudelczino, 19. ^^^^^^^| 


Krawac, 181. 


Kukawki, 183. ^^^1 


Króle, 43. 


Kukowo, lin 157. ^^^^1 


Kropilnica(Kropilnicza), 153,209. Kiila^zcw (cz^^ić m. Narwi), 174. ^^^^| 


Gajki. 1(14. 


Kuleska par., 135, 149, 199. ^^H 


„ Kiernnski, ll>4. 


^^H 


„ Raciiiory, lOł. 


Kosówka, 116. ^^^^| 


Kropiwnica, 177. 


Kulesz. 201. ^^H 


Krosiowka, 157, 


Kulesze, 149, 165. ^^H 


Krossewo (Krosziowo), 114, 178 


^^H 


Krotoszyn, 179, 


Ciarnowo, 100. ^^^^| 


Krupicze, 8, 9, 71. 


Litwa Bogdaitowicta, 100. ^^^^| 


Kruplenica, 177. 


Marzkowięta, 100. ^^^H 


Krupki, 175. 


Podawcze, 100. ^^H 


Kruszewo (Kniscwo. Crussewo) 


Podlipiic, 100. ^^^1 


71, 102, 152, 176. 209. 


Rokitnicza, 100, 200, ^^H 


^^ AnŁiqiia Głąby, 107. 


Wykno, 200. ^^H 


^H Markowiąta. 204. 


Wvkno Antigua, 100, ^^^H 


^B Koziki, 107. 


Kule&z^ta, 209. ^^H 


^ „ WarwelewJĘta, 204, 


Kuligi Lipki, 114. 157. ^^H 


Krynica (Krinlcza), 20, 17t3, 


Kuliknwka, 117, 154. 170. ^^H 


Krinki, 14. 48. 


Kiipiątyno, ^^^^| 


„ Bialokuiiki, U. 


Kupno, 23, ^^H 


Krisczki, 41. 


Kuraszowo, 173. ^^^^| 


Krzecze, 177. 


Kurcz, ^^^1 


Krzeczkowo, 1J6, 178. 


Kurcze, ^^^H 


^K Krzemień 33, 4li, 179, 180. 


Kurowo (Kurowi, 101, 182. ^^^1 


^» Kr.iemienie, 10. i80. 


Kurzyny, 103, 152, 200. ^^H 


■ Krzemieńska włos:*, 179. 


^^^H 


^H Krzcszlino, 27. 


^^H 


^^ Krzyraalyckie wójt., 172. 
W Krzywa, 155. 


^^H 


1 Krzywawola, 182. 


Lachówka, 9, 47, ^^^H 


1 Krzywokoly Piotrowo, 51. 


Laskowice, 105, 179. ^^H 


^^m Krzywośniki, 181. 


Lebiec'zia. dU. ^^^^| 


^B KrzYzewko Mydłki, 110. 


Lecziczka, 13, ^^^^| 


^H Krzyżewo, 15-3, 210, 


LedziRnowo, 10. ^^^^H 

^^1 


^^^^^ Leśniz, 153. 


Lazarze KIcszczcwscy, I [4 ^^^H 


^^^^1 Leśaiczy, 


tazow, .33, 176, 184. ■ 


^^H Leśniewo, lOł, 153, 204. 


Łazowska Sterdinska par,, 33. ^| 


^^H Leśniki. 10. 175, 180. 


Łazy. 54. 154, 186. ^M 


^^H Leszc^ka, 180, I&5. 


Łempice Nowe, 42. ^^^H 


^^^^B Leszna, 113, 195. 


Stare, ^^H 


^^^H Letniki, 176. 


Łcnowo, 123. ^^H 


^^H Lewki, 122, 151. 


Loknicza. 123, 151. 173. ^^H 


^^^H Lipini (Lipiny), 14, f>\. 


Łopicnie, 94. 148, 198, 219. H 


^^H Lipki, 


Grochy, 93. ^^M 


^^^^1 Lipkowo, 184. 


Piekuty, 219. ^^M 


^^^^B Lipno, 


Łopitchowo, 175. ^^^H 


^^^^H Lipnickie wójt., ITtJ. 


Łopucliowskie wójt., 176. ^^^| 


^^^^1 Lipowka. 157. 


Łosice, 61. ^^^| 


^^H 


Łosicka par., 64. ^^^^ 


^^^^1 Lisowice, 27. 


Łossicze m., 5!j, 79, 85. ^^^H 


^^^^1 Lissowo, 10, 179. 


^^^M 


^^^H Litewnibi, G&. 


^^^M 


^^^H Litwa, 


Łubin, 190. ^^H 


^^^H Litwiimy, 200. 


Łubino, 123, 124, 151. ^^M 


^^^H Liza, 


Lubińska par., 151, I89. ^^H 


^^^^H Longa. 157. 


Liiczay, 191. ^^^ 


^^^^■i Lopiisi, 47. 


Lukawicza, 111, 126. 150. 153. 


^^^H Lubicze, 122. 


Łukiawica, 194. ^H 


^^^^1 Lubiejki, 63. 


Łuaiewo Szczubly, 53, 72. ^^^H 


^^H Lubieski, 33, 179. 


Wielkie, 53. ^^H 


^^^H Lubińska par., 13<i. 


Łupianka (Lupianka), 152. ^^^H 


^^^^H Lubowicz, 9L 


(Łupianka) Antiqua. 109, 2I1.^^H 


^^^H Lubowicze, 47. 


Nowa, HU, 211. ^H 


^^^H Luczaje Filki, 122. 


Łuski, 38. ^^M 
Łyse, ^^M 


^^^H 


^H 


^^H Łabętnik, 


Macza, ^^^H 


^^^^H ^^py, 1 53. 


Magiiu5se, 1 19, 155. ^^^H 


^^^^^^B Burzieta, 113. 


Maiły, ^^H 
, Denibawizna, 113, 


Majkowo, 206. ^^H 
, Korczak)-, 199. 


Makary, 196. ^^H 
, Kosmytfci, \'J9. 


Makarki. ^^H 
, Kwity. 199. 


Makowo, 102, 153. 176. ^^M 
Rathowc, 199. 


Makówka, 174. ^^^H 
. Wąglowka. 113. 


Makstmowizna, 15tl. ^^^^| 
, Węglewo. 199. 


Swierz Bieasn^^H 
, Wity, 113. 199. 


■ 
Żakowe. 199. 


Maleszę, 175. H 


^^K 


Maleszewa Nowa, 30. ^M ^^v 


^^^^^^^^^^^1 


■ 


Maleszewa Stara, 30. 


Min^osi 19. ^^^^^^^^^^^H 


^^H 


Malewa, 76. 


Miodusy, 45, 56, 185. ^H 


^^^^1 


Malewicie, 63. 7t!, 


,, Piotruwi^ta, 56, ^B 


^^^^^H 


Malinowo, 50, 15"), 151. 186. 


„ Slok, 56. ł 


^^^^^1 


Maiki, 16, 183, 


„ Szczepanowi^ta, 71. 


^^^^H 


Markowo, 94, 148, 220. 


Miqduszewo, 185, 


^^^H 


Marze, 178, 


Mironowo. 179. 


^^1 


Masie, 118, 119. 155, 178. 


Mistale, 55. 


^H 


Matecz, 40. 


Misztanie, 185. 


^H 


HatkowjĘta, 197. 


Mistkowicze, 77, 78. 


^H 


Matisczino, 44. 


Mlodzanowo Sioło, 129. 


^^1 


Matylczyno, 179. 


Młozewo (Mlozewo), 17, 38, 71. 


^1 


Mazuri. 46, 176. 


Młożew, 17!). 


^^M 


Mąkoboczkie, 21, 


Mnich, 35, 72. 


^H 


Mąkobody, 72. 


Mnozewo, 49. 


^H 


m., 2, 82. 


Mochnate, 173. 


^^1 


Mcczyno (Meczino), 21, 184. 


Moc7,vdtowo. 214, 216. 


^H 


Medle, 43. 
Meity, 155. 


Moczydly. 71, 149, 

Kukiełki, 47. 


H 


^HMezeniiio (Mqźenino), 67. 88, 


Pustelniki. 98, 


^H 


^H 186. 


- rt 

,, StankowiĘta, 'Ji. 


^H 


Michałowo, 196. 


Stare, 47. 


^H 


Miecze, 178. 


Mogielnicza, 38, 87. 


^H 


Miedzielieska par., 27. 


Mogies/e, 176. 


^H 


Miedzna, 27, 86. 


Mojki, 105. 


^1 


„ m., 3, 70. 


Mokre. 182. 


^^1 


Miekisse, 123. 


Molmotki, 72. 186. 


^H 


Mielnicka par., 01. 


Moloczki, 182. 


^^1 


Mielnik ni,, 58. 79, 83. 


Moiiioiki. 18. . • 


^1 


Mielniki, 181. 


Moniuski, 117, 155. 


^H 


Mień, 94, 148. 


Mońki, 116, 156. 


^H 


Mienka, 175. 


Morczka Niemoyska par,, Ił. 


^H 


^^lierzwino, 150. 


Morcikie, 12. 


^H 


^H Antiqua, 127.' 


Mordy m.. 2. 82, 179. 


^H 


^^H Bartnsowi(;ta, 125, 


Mordzka włość, 179. 


^H 


^H 


Morkłicze, 10. 


^H 


^^H Jakszowięta, 194. 


Morszkowo, 35, 184. 


^H 


■Wieszkuć, 178. 


Morze, 49. 


^H 


Miewice, 60. 


Moskwino, 193. 


^H 


Mikiczino, i 16. 155. 


Mostowo, 67, 68. 


^H 


MikosY. 101,203. 


Moszczona, 62, 76. 


^H 


Milejki, 181. 


Moszczowa, 60, 


^H 


Milewo, 119, 120, 152, J56. 


Moszczyki. 100. 


^H 


Miłkowice, 185, 


Mroczki, 119, 155. 


^H 


Milkowicze Jankowicze, 8. 


Mszany. 181. 


^H 


„ l'askowicze, 8, 9. 


Mystki, 96, 149, 217. 


^H 


„ Ruskie, 7,9, 10, 11 


. Mystkowice (?), 186. 


^H 


Minczewo, 8, 35, 48, 70. 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^t 

Nadarxyńska ul. (w Knysiynie), 

lUS. 
Nagorki. 91. 
Naki, 27. 
Nałogi. 172. 
Narew m , 129. 133. 143, 147, 

160, 174. 
Narojczicze, 9. 
Narojki, 71. 
Nasilawn, 16. 
Nasurie, 179. 
Nieikie wójt,. 178. 
Niecziecza, 39, 72, \h\. 
Niecziccze, 120 

Niecietv.ka Zcmbrowska par., 39 
Niemierki. 'ÓG. 
Niemije, 41. 

Stare, 41. 

Niemnjki, 72. 
Niemvki, 75. 
Niepiekli. 29- 
Niereslia, 116, 161. 
„ Sikoii, 116. 

Neta, 178. 
Nieszki, 181. 
Niewtadoma. 39. 
Niewierowki, 155, 
Niewierowo, 47. 155, 185. 
Nicwndnic^a, 113, 153. 
Nicwodriic^e, 105. 
Niwicze, 61. 
Niwino, 151. 

,, Antigua, 124. 

;, Borowe, 124, 189. 

„ Jaiiowi»;ta. IS8. 

, Jeżowskie, 188. 

, Kamieńskie, 124. 

W I.esne, 124. 188. 

_ Malinowe, 188. 

'^ Mroczki, 124- 

Pniilawy, 135, 188. 

;, Spaszy. 124. 

;; surę. 188. 

Nosale, 179. Noski, 108, 152. 

„ Sniina, 203. 
Nosowo, 05. 
Nowosiek-ze.*64, 85. 
Nowosiółki. 177. 
Nowosiółki Stare, 77. 
Numoziolki, l8l. 
Nurzec. 174. 185. 

O. 

Obnize, 8- 

Obrubniki, 176. 

Obychodnik. 171. 

Oczkowczizna, 54. 

Oilyszewo. 175, 

Ogrodniki, 181. 

Okrącz. 181. 

Olcrąglik, 32. 33- 

Okstule (Oxlu1ic\ 113. 153J 

Oldakt lOidakii. 117. 156. 

Olcchny (Olcchno). 72, 156. 

Oleksicze, 4^. 

Oleksino, 175. 

Olenczkie (OUdzkie), 12^, 

Olendi. 16. 44. 

Oliazki, 178. 

Olonczyce, 60. 

Olotki. 50. 

Olrandy. 194- 

Olsewo (Olsscwo), 57, 123, 

150. 151. 

Antigua, 1211, 19łJ 
Olssanicza. 151. 174. 

Kybalty. l23. 
Olszanka. 60. 155. 
Olszanka Wlosli, 217. 
Olazewo. 46. 47. 

Stare, 194. 
Oli.wieiiki. 37. 
Oplot Wilczki, 214. 
Orla. 1.52. 

Orlciiska wl\>ść, 182. 
Orli. 21. 
Orlicze, 16. 
Ornowo, 63. 
OrzcchowJrze, 17'.*. XIII Orzechowska wieś, 178. 
Orzesówka, 27, 
Osewka, 12. 
Osini Nowe, 21. 
„ Stare, 21. 
Osinki, 98, 149, 215. 
Osmolia, 51. 
Osnowka, 10, 179, 180. 
Osocznicza, 176. 
Osse, 152, -212. 
Ossipi, 72. 
Ostasze, 113. 
Ostpicze, 22. 
Oslromiecziti, 63, 67, 77. 
Ostrówek, 16. 
Ostrowiec, 37, 62. 
Ostrówki, 181. 
Ostroźańska par., 47. 
Ostro*any (Ostrozani), 47, 48, 

70. 
Osze, 108, 109. 
Oteski, 198. 
Ozicmbli, 16, 175. 
Ożepowo, 185. Paczoski, 184. 
Paczoski Major, 18. 

„ Minor, 18. 

Padarewo, 17. 

„ Dwoje, .33. 

Koboski, 184. 
Padkowiczc(I*atkowi(zc), II, 64, 

65. 
Paiewo, 154, 175. 
Panki, 181. 
Pańków, 197. 
Papi, 16, 86, 183. 
Paplino, 26, 70. 
Paproczka par., 15. 
Paprotna, 16, 87, 183. 
Parajewo Gdali, 188. 
Paszynki, 172. 
Pawtowicze, 172. 
Pawłowskie wójt., 172. 


Pelch, 179, 180. 
Perki, 152, 204. 
„ Antiąua, 107. 
„ Mazowsze, 107. 
„ Nova, 107. 
„ Wypychy, lOr. 
Petri, G4. 
Petruszewy, 78. 
Piskie, 120, 154, 155. 
Pęze (Pąże), 152, 203. 

„ Lenartowizna, 107. 
Piardi, 16. 
Piaski, 102. 
Pidaje, 46. 
Pieczki, 95. 

„ sioło, 129. 
Pieczyska, 45. 
Pickielki, 92. 
Piekuty, 93. 148. 

Janowi<;ta, 220. 
Lepienie, 219. 
Urbany Starawies, 93, 
94. 
Pienczukowo (Pinczukowo), 114, 

157. 
Pienczykowo, 114, 
Pieńki, 21, 54. 
Pierlejewo, 87, 180. 

,, Leszczka, 45. 

par., 45. 
Pierlcwo, 87. 
Pierz.haly, 22, 127, 192. 
Piethkowo, 112, 153. 
Pictrowi<;ta, 214. 
Pictrzykowo, 151, 

Sotuhki, 187. 
Wyszki, 187. 
Pietruczia Poludzienin Liwki, 181. 
Piqtki, 185. 
Pikathy, 108. 
Pilaki, 46, 
Piliki, 172. 

Piiikowskic wójt., 172. 
Piotraski, 94, 148, 220. 
Piotrowizna, 156. 
Piotrowo. 50,' 182. 
„ sioło, 129. ^^^1 


P 


XIV ^^^^^^^^^^^^1 


^^^H Piotrusy, 185. 
Poro&la Gluiliowd, 203. ^^^M 


^^H Pissanki, 110, 156. 
llriwicz, 203. ^^H 


^^^^H Piszczały riotrow(VL-, 104, t 


JOT. Luhiejewn, 204. ^^M 


^^^^H Siankowtqta, 


207. 


Mikolajcwięta, 204. ^H 


^^^1 Tosiki, 
Wojsławy, 108. 203. ■ 


^^^^H Piwowary, 177. 
Ponezini, 43 ^H 


^^^B Plebańskie, 154. 
Postrzcłskie, 157. ^| 


^^B Plewki. 97. Uf>, 217. 
Poswiączienskn par., 111, 137, ^H 


^^^1 Plinthi, 
■ 


^^H 
Poświą(ne, 154. ^H 


^^H 
Gotql)ie, 111. ^^^1 


^^^H Ploskowskic wójt., 172, 
Potoczyzna. 177, 178. ^^H 


^^^^1 Pl;:cz!cze, 
Potoki. 175. -177. ^^M 


^^^^1 Plutnwo, 179. 
Potrikoai, 25. ^^^H 


^^H Pluty, 183. 
Rude, ^^H 


^^H Pionka, 108, 1 52, 211. 
Procłienka, 60. ^^^^| 


^^H Kościelna. I0<). 
Prokuratowtzyzoa, 113, 163. ^H 


^^H Kozielki, 
Proniewicze, 172. ^H 


^^^1 Rozly, 
Prossanha (Prosanka), 98, 148, ^1 


^^H Maliski. 109. 
149, 215. ■ 


^^m 
Ai]tiqua, 94, UH. 220. H 


^^^M Płońska par., 137, 152, 


210 


Baranki, 94, 221. H 


^^^^^^ Pniewiska, 13. 
Prosiinia, 32, 71, łSi. ^^M 


^^^^H Pobikrowska Graminska par 


.,43. Kuczaby. 70. ^^H 


^^^^H Pobikrowy, 43. 
Prusku wieś, 178. ^^^^H 


^^^^H Podawcze, 16, 23. 
^^^1 


^^^^H Podlaskie wojew., 183. 
^^H 


^^^^^H Podniesne, 20. 
Przesmiczka par., 13. ^^^^| 


^^^^^^ Podrzeczc, 1 73. 
Przesmiki, 14. 87. ^^^H 


^^^B Pogorzalka, 176, 209. 
Przestrzale, 114. ^^^H 


^^H Pogorzel, 28. 
Przewoski dwoje, 23. ^^^^| 


^^^^H Pogorzelsczy, 105. 
Przewoź, ^^^| 


^^^^V Pokaniewo, 63- 
Przczdziatka. 22. ^^^| 


^^H Polethyly, 124, 150. 
Przezyska. 91, 106. ^^H 


^^^^H Połazić Świerże, 9t]. 91 


'. 


Przybysino, 40. ^^^^M 


^^^^H Pomiany Lab^tnik Solniki, 


115, Przygody, 20, 183. ^^H 


^^^^H (Pomiany) Seli^towo Sol 


niki. 


Przypki, ^^^H 
114. Przytulanka, 177. ^^H 


^^^^H Toczylown, 


114. 


Przytidki, 17a. ^^H 


^^^^^1 Pomihacze, 175. 
Pszczółczyn, 176, 182- ^^^H 


^^^^H Poniaty Zagajtic, 46, 
Pszczułki, 4ri. ^^^^^| 


^^^^H Poplawiany, 121. 
^^H 


^^H Poplawy, 64, 124, 1!>0, 


231 


Puszki, 179. ^^H 


^^^^H Popowlany, 154. 
Pucboli, 51. ^^H 


^^^^1 Popowo, 115, 15tS. 
Puchły, 122. 152. ^^H 


^^^^^1 Poraiewo, 151. 
Puczycze, ^^^H 


^^^B Porosła, 107, 152. 
Pukropy, 100. ^^^| 
^^ 

XV Pulsze, 123. 
Pulazie, 149. 

Futkowicze Nadolne, 8, 48. 
„ Nagórne, 8, 48. 

Raczibori Nova, 105, 106. 

„ Starawies, 108. 
Raczki, 66. 
Raczino, 14. 
Radlino, 186. 
Radlna, 65. 
Radule, 12]; 175. 
Radziszewo Króle, 42. 

„ Stare, 42. 

Radziwiłowka, 60. 
Rajgród m., 132, 142, 146, ItiO, 

177, 178. 
Rajgrodzka par., 114, 139, 156- 

„ woloscz, 134, 159. 

Rajgrodzkie starostwo, 141, 145. 

., wójtostwo, 114. 

Rajsko, 172. 
Rajskie wójt,, 172. 
Rakowicze, 172, 174. 
Ratiniecz, 34. 

„ utraque, 34. 

Ratyńce, 184. 
Reczki, 19. 
Rediszewo, 185. 
Rekle. 176. 
Rembiszewo, 25, 72, 
Reinboszcwo, 15. 
Repki, 18, 70, 184. 
Ressti, 115, 157. 
Retki, 63. 

Reżkow Wiotki, 211. 
Rimki, 175. 
Rogawka, 6, 
Rogowo, 15, 72, 154, 
Rogoziecz, 87, 
Rogoszcz, 179, 
Romaszki, lS2. 
Romejki. 176, 178. 
Roski (Rożki, Rożki), 152. 
„ Bachi, 108, 110. Roski Bienki, 110, 210. 

„ Chrszczonowięta, 212. 

„ Cziczonki, 110. 

,, Dusieta, 110. 

„ Janowięta, 210. 

„ Michałkowe Leśne. 212. 

„ Piszczoty, t09, 110. 

„ Szczepanowięta, 212. 

„ Trojanki, 110, 210, 

„ Wlodki, 110. 

„ Woczki, 110. 

„ Wojciechy, 212. 

„ WojtkowicU, 210. ,, Ztemaki, 1 10, Rostki, 27. 
Rostolty, 175. 
Rotmi, 45. 
Rozbiczka par,, 18 

Pieb., 18. 
Rozbity Kamień, ]9,'184. 
Roznowczizna, 124. 
Rozummi, 19, 
Rozwadowo. 67, 186, 
Rozwadowska ul. (w Knyszynie), 

169, 
Ruchnia, 26. 
Ruczka par., 44, 
Ruda, 177. 

,, Plebańska, 6. 

„ Żelazna, 174. 
Rude, 73. 
Rudka, 179. 
Rudkowo, 117. 
Rudkowskie, 156. 
Rudniki, 37, 157. 
Rudolty, 182. 
Rusaki, 177. 
Ruska par., 121. 
Ruskowo, 77, 186. 
Ruśniewo, 78. 
Ruszczunie, 181. 
Rutka, 60, 73. 
Ratki, 178. 

Rutki Danowskich, 157, 
Rybaki, 117, 156, 176. 
Rybalty, 46, 47, 185, 191. 
Rydzewo, 1 57. ^^^v 


^^^^^^^^^1 


^^^^v 


Sauino, 175. ^^^^^^| 


^^^^K 


Sawie, 78. ^^^H 


^^^^^^^H 


Sawli. (j4, 188. ^^H 


^^^^^^^1 Świeckie, 33, 1S4. 


Slilitowo, I&6- ^^^H 


^^^^^1 Riihowo, 


Schal>i, 41. 42. ^^M 


^^^^H Rząccze. 107, 203. 


Sibosezewki, 37. ^^^H 


^^^^H 


SeliKi, i)4. ^^^H 


^^^^^^ 


Scmbory. 149. ^^B 


^^^^^^^1 Rzepkowsrzizna, 123. 


AiulrzcJewicM. 9EI. 2ł^| 


^^^^H 


„ Jakiibowł<:tii, ilti. 21 J 


^^^^^^^P Rzepnowo, I4S, 


Jai)owi(:ia, 216. ^M 


^^^^^^K Rzcszotkowo, 


Włodki, 99. ■ 


^^^^^^B Rzewuski Zalc, 


Scrnie, 182. ^^M 


^^^^^^B 


Scraczynn, lij). ^^^H 


^^^^^B 


Seioliosy, I 13. ^^^H 


^^^^^P I^ym 


Sidlowka, m. ^^H 


^^^^^^H Rybolowy. 


biedlecz, l2.i, 15l), 17a. ^^H 


^^^^^^^1 


Siekierki, 154, I7ti. ^^H 


^^^^1 


^^M 


.Siekluki, ^^^H 


^^^^^^H Sabnie, 


SirUwniki, 181. ^^H 
Stelccz, 150, 175. ^^H 


^^^^^^H 


Sieliiowka. 150. ^^^^| 


^^^^^^1 Sadukirrj!, 


Siehiii^kie wójt., 113. 9^^| 


^^^^H 


Siemiatlize ir. (SictiiialVf2^^^H 


^^^^^^P 


■ 


^^^^^^H Sakowsczy, 151. 


Sicmioay, 1T(). ^H 


^^^^K 


Sicnczurh, 42, ^^^^| 


^^^^^^^H 


Sientewiczc, 10. ^^^H 


^^^^H Samsonv. 


Sicnica, 179. ^^^H 


^^^^V Saaiki, 121. 


Sicpieliee, 59. ^^^H 


^^^^H Sanikowo, 76, 186. 


Sikory, 153, 154, 184. J|H 


^^^^^^B Sannickie 1T&. 


„ bankowiąty. 102, Sm^^ 


^^^^^^1 


,, Barlyczki, 104. 


^^^^^^H Sara^ka 


Janowl^ta, 104. ^B 


^^^^^^H Sarazkii- 


„ Mikołajewi(;t3. 208. ■ 


^^^^^^1 


Pawlowicta, 104, 304. ■ 


^^^H . 


,. Piotrowic:i!t, 102, 20S.M 


^^^^H 


Tomkowi<:U. 104. :i08.M 


^^^^^^H S.isziny (Szassiny), 151, 190. 


, WojlkowiĘU, 104. ■ 


^^^^^^^1 Kalinówka, 


Siliaki, IS. ■ 


^^^^^^H 


S!od!arskauL(w Knyszynie), 16™ 


^^^^^H 


Sipitki. 23. ^ 


^^^^H 


Si|>ki, 43. ■ 


^^^^^^m Satyjpwo, 


Sipnic. 69. ^^^^M 


^^^^^^H 


^^M 


^^^^^^1 


SItibniewo par., 28. ^^^^| XVII Skirwin, 186. 
Skiwy, 6, 10. 47. 
Sklody, 41, 94, 148, 219. 

„ Prziruszy, 9i}. 
Skolimowo, 179, 

„ Biernaty, 183. 

„ Stare, 12, 179. 

„ Szcz(;panowi<;ta, 220. 

„ Woynowe, 12. 

Skopi, 17, 18. 
Skorupki, 24, 183. 
Skórzec, 180. 
Skroczkie, 1 14, 157. 
Skrzypki, 1.51. 

Wypychi. 122. 
Skrzisewo par., 36, 179. 
Skupie, 21, 184. 

Koboszki, 220. 
Skwierczyn, 16, 183. 

„ Ruski, 17. 

Śledzianowo, 179. 
Śliwno, 181. 
Sliwowo, 97, 149, 214. 
Slochi, U. 
ałomianka, 120. 
Śmierdzigrochy, 198. 
Smogorowka, 115, 155, 177. 
Smolaki, 21. 
Smoluchy, 49, 179. 
Smoniewo, 24, 184. 
Smorczewo, 48. 
Smoroczów, 20. 
Sinurli, 72. 
Smurlowie, 44. 
Snitna Druczi, 203. 
,. Noski, 203. 
Sobiesczki, lltt, 156 
Sobocziecz, lol. 
Sobole, 48. 
Sobolewo, 185. 
Socze, 172. 
Soczewki, .^3. 
Sokołów m., 2, 83. 
Sokołowska par., 105, 137, 152, 

202. 
Sokoły, 152, 203. 
Solioły Ruś (Rusz), 105, 106, 202. 
Sokoły u Kościoła, iO'-i. Solniki, 112, 156. 
Sorcze, 155. 

„ Czybarzcwo, 118. 
Sosna, 20. 
Sosznia, 183. 
Spaki, 123. 
Spieszyiio, 179, 
Srednicza, U9, 195, 216. 
Srzednicza Jakubowii;ta, 97. 
„ MaczkowiĘta, 96. 
„ PawlowiĘta, 96. 
Srzedzienskie, 1 13. 
Ssymaiiy Pomiany Selistowka, 

114. 
Stajne, 115. 
Stalmachowo, 175, 176. 
Stanisławów, 50. 
Stanisławowo sioło, 129. 
Sthani. 20. 

Stara wieś, 26, 56. 182, 197. 
Starezewicze, 9, 179. 
Starodworna ul. (w Knyszynie), 

162. 
Stawiereje, 95, 149, 216. 
Steczewiczc, 172, 
Steługi, 184. 
Sterdynia, 69. 
Stctian«i, 33, 34. 
Stępki. 60. 
Stok, 173, 179. 
Stołowacz, 173. 
Stoznowczyzna, 155. 
Strabla, 153. 
Strubicz, 154. 
Strupki. 36. 
Strusi, 25. 
Stryagi (?>. ^79. 
Stitdziwodv, 122, 151. 
Stypitłki, 105. 

„ Swiachowiłjla, 207. 
,. Szymany, 105, 
Suchawola, 174. 
Suchodot (Suchodol), 29, 70, 73. 

,, Rzewuski, 14. 

Sucliowierzby, 179. 
Suchożebrska par,, 22. 
Snrłioieliri, 20, ł«:ł. ^■K 


^^^^^^^^^^1 


^^^^^^^Su mtci , 
T^^^^^^H 


^^^^H lUwrylki. 123. 
^^^1 


^^^^^^^M Supraśla 177. 
Tajno, ^^H 


^^^^^^^H Surati, 
Targowisk, 179. ^^^H 


^^^^H Smaż m., 130. 


160. 


Targowiska, 73. ^^^^| 


^^^^^^^H Surazka par., 138, 1^3. 
TarnkoWD Małe, 13. ^^^^| 


^^^^^^^B 


, 158. 


Wielkie, 13. ^^H 


^^^^^^^B Surazkie starostwo, 145. 
Tarusy, 155. ^^^H 


^^^^^1 
Talarczyicna, 15.i. ^^^H 


^^^^H 
Tatary, 121, 154, 156. ^^H 


^^^^^^H 
^^H 


^^^^^^H Sweczko Rossochate, 55. 
Terlikowo, ^^H 


^^^^H 
Tesziuiowo, 209. ^^^^| 


^^^^^^^^^ Swerze, 
Tcbófznicn, 184. ^^^^| 


^^^^^^^H Świt;chowięta,* 105. 
Thorzowa, 27. ^^^H 


^^^^^H Świeckie Rytele, 18t. 
Thorzice, 34. ^^^^| 


^^^^^^H 
Tibori, 72. ^^H 


^^^^^^H Swiecziczele, 
Zochi,'55. ^^^^1 


^^^^^^^^ 
Ttecze, 219. ^^H 


^^^^^^H 
Tloczcwo Prossaoka, 93. ^^M 


^^^^^^H 
Tocziska,'35. ^^^^| 


^^^^^^H 
Chrome, 35. ^^^^| 


^^^^^^H Symany Tworki, 
Średnie, 35. ^^^^H 


^^^^^^^1 
Toczylowo, 115, 157. ^^^H 


^^^^^^^^ 
^^M 


^^^^^m Szawly, 
Tokari, 14, 184. ^^M 


^^^^^^^M SzczeglaczYD, 179. 
Tokowisko, 93,^48. ^^H 


^^^^H 
Tolwino, 63. ^^^H 


^^^^^1 Szczokolda. 
Tonga. iG. ^^M 


^^^^^H Szechiiiow Puchły. 
Topczykaly,' 182. ^^H 


^^^^^^^B Siepietowo (Sepicthowo), 


148. 


Topiczewo, 150, 193. ^^H 


^^^^^^H 
Moskwino,' 1^6. ^M 


^^^^^^H Mikolajewięta, 


, 216. 


par., 125, 126. ■ 


^^^^^1 
SIączyno, 126. ^1 


^^^^H Wawrzmcze, 9ti. 216.-popiczewU. 193. 1 


^^^^H 
Topiczewska'par., 136, '150, l^^d 


^^^^^^H 

^^^^^^^B 
Toporowo, 182. ^H 
Thorna, 11. ^^M 


^^^^^H 
Tornicza, 35, 72. ^H 


^^^^^^^H Szpikowo, 178. 
Wiski, 35. ^H 


^^^^^H 
Tossie (Tosie), 30, 31, 33. ^^^H 


^^^^^1 
Trczieoska par., 139. ^^^| 


^^^^^^H SspiUlnt (w Kiiy»ynir 


). 164 


■ Trebicze Stare, 16. ^^^H 


^^^^H 
Trebitna, 32, 41. ^^H 


^^^^^^H Sirouyno, 


i 


Treblino, 25. ^^^^| 
Trojanowo, 50. ^^^^| 
Trojanowskie (w Knyszynie). 1Q^H xix Trościanskie wójl., 172. 
Troszcziaaica, 172. 
Trubiarka, 17%. 
Tmbnicza, 46. 
Truski. 25, 124. 150, 151. 
Truskolas. l05. 152. 
.. Antiąua, 108. 

„ Lacbi, 107. 

„ Niwisko, 107. 

Olsyna. 108. 
Tnislcolasy, 205. 

„ AbratnowiĘta. 204. 

„ Niwinko. 205. 

„ Wojlkowicta, 205. 

Tryczowka, 175. 
Trzaski, 42. 
Trząnka kulawa, 56. 
Trzciana, 176. 
Trzciane, 155. 156, 177, 
Trzcianska par., 155. 
Trzciański folw.. 177. 
Tfzczeniecz, 62, 63. 
Trzeczioy. 55, 71. 
Trześciańce (Tresliancy), l84. 
Trzesczkowo, 150, 193. 
Trieszczotki, 173. 
Tunga, 23. 
Tunkiele, 8. 
Turek. 112. 
Turosna. 113. 153. 
Turowka, 178. 
Tiiznowczyzna, 1 17, 
Tuznowo Horodnicza, 117. 
Twarogi. 10, 
Tworki. 1 11. 
Tworkowo. 190- 
Tworkowice. 40. 
Tworogi, 46. 

„ Laczskie, 45, 46. 

Ruskie. 47. 
Tyborowo. 185. 

Tykocin m., i:n. 143, 146, 160. 
"Tykocinsba woloscz., 133, 159, 

175. 
"Tykocińskie leśnictwo, 134. 176. 
Y'ykocka par., 120, 138. 154. 
*Tykocka ul. (w Knyszynie), 184 Trkockie starostwo, l4l. 145. 
Tykockie leśnictwo, 158- 
Tykocz, 156. 

•O". 

Ugoszczą, 27. 
Uleski. 179. 
Urbani, 19. 
Ussa, 72. 

„ Uiraque, 53. 
Ussenskie, 98. 149. 
Uszeńki Jablodskie, 215. 

Wa-kow, 75, 76. 

Walino, 66. 

Waniew (część Narwi), 174. 

Waniewo, 152, 181. 

Wantuchi, 19. 

Warchoły. 26. 

Warhele, 90, 

Wielgie. 90. 
W^arpechy (Warpachi), 151, 191. 
Warpęchi Antiquae, 122. 
Wasielewo. 36, 37. 38. 

„ Olssanicza, 125. 

Wąski. 63. 
Waskowicze, 151. 
Warleie. 218. 
Wąsy (Wassi), l8. 

„ Wesoło. 184. 
Werezuby, 183. 
Węgrów, 74. 

., m., 3, 83. 

Węgrowska par., 26. 
Węgro wianek, 161. 
Węże, 19. 
Wichowo, 53. 
Widzgowo, 50, 179. 
Wiecbedii Major, 18. 

,. Minor, 18. 

Wielki Dworzec. 178. 
Wielkowo, 153. 
Wierczeoie, 122, 151, 186, 189 ^^^^F 


^^^^^^^^^^1 


^^^^^^^H Wierczenie Pionowo, 51. 


Wojikowicze Stare, 41. ^^^^^^B 


^^^^H Wierowo, 


Wojtkowo. ^^^H 


^^^^^^^1 Wierwieczki, 182. 


Wola. 57, 100, 105. _ ^^M 


^^^^^^H Wierzchucza, 48. 185. 


Borzilowa, 67, 77. ^^^^| 


^^^^H Wieży, 


Horoszkowa, 67. ^^^^| 


^^^^^^^H Wilamowka (Yilamowka), 119. 


Lisowska, 14. ^^^^| 


^^^^H WUczocbi, 


Markowa, 94, ^^^^| 


^^^^H Wilki, 


Osowska, 68- ^^^^H 


^^^^H Winna, , 


Stara, 27, 120. ^^H 


^^^^^^^H 


Wolica, 175. ^M 


^^^^^H Winni, 


Wólka, 6, 32, 67, 114, 176. \8^M 


^^^^H Wiriki, 


Jajki, 12. H 


^^^^^B Wirowo, 72, 


Lisowska, 27, ^^M 


^^^^^^^H Wirschacza, 


Niwicka, 61. ^^M 


^^^^H Wirzbicze, 17, IS, 36, 70. 


Piotrowskiego, 157. ^H 


^^^^^H Wiscmierze, 19, 29. 


Podleśna, 27. ^^H 


^^^^H Wiski, 


Wołki, 64. ^^H 


^^^^^H Wiskowo, 


Woźna, 115, 178. ^^H 


^^^^^^H Wiśniewo, 


(Woźna) Hanczuty, 123. ^^^H 


^^^^H Wiaowate. 118. 155. 


Woźniki, 66, 180, ^^H 


^^^^H Witąki, 


Wróble, 149, 202. ^^H 


^^^^H Witki, 


Cholewy, 99. ^M 


^^^^H Witulino, 


Wroczenie, 115, 117, 155. H 


^^^^^^H Wituhowo, 


Wrotnowo, 27, 28. ^M 


^^^^H 


Wrzosbi, 28, 184. ^^M 


^^^^H Wlewski, 


Wspały, 98, 215. ^^H 


^^^^H Włączę, 


Wyczolki (Wiczołki), 12, 65, 179, 1 


^^^^H Wlosty, 92, 149, 218. 


186. ^J 


^^^^^^^H Olssanka, 


Wygonowo, 51. ^^H 


^^^^H 


Wylazły, 46, ^^H 


^^^^^^^^ Wnory, 


Wyliny, ^^H 


^^^^^^^H Augustynowięta, 208. 


Wyprotka. 175. ^^^H 


^^^^^^^H Grzybkowicta, 208. 


Wypycliy (Wipichi), 41, 46, 4^H 


^^^^H Kiizele Pisczaty. 102, 103. 48. 70. 196. ^B 


^^^^^^^H Starawiesz, 103. 


Wirozemby, 70, 183. ^^M 


^^^^H Wandi, 


^^H 


^^^H 


Wyrzyki, 65. ^^^1 


^^^^H Wojciechi, 92, 212, 218. 


Wyszki iWyski), 151, 190. ^^H 


^^^^H Wojencze. 124, 150, 222. 


Kościelne, 122. ^^H 


^^^^^^H Wojewotki Panki, 23, 


Pietrzykowo. 121. ^^M 


^^^^H Wielkie, 


Wyskowska par., 136, 151, lO^H 


^^^^H Wojnowo, 


Wysnewo, 71. ^H 


^^^^H Wojay, 


Wysokie m. (Wisokie), 4, 83. ^M 


^^^^^^^H Dąbrówka, 


Wyssenska par, (Wyszenska), 9^^| 


^^^^H 


134, 148. 218. ^H 


^^^^^^H 


Wyssonki, 143. 218. ^1 


^^^^H Wojszki, 


Wyszonki Klinkowo, 91. ^^M 


^^H 


_■ ^^B 


^^^^^^^^^^^^^^^^^H 


lYyszooki Kościelne, 91. 
^^^^^^^^^^H 


„ Rusz, 91, 92. 
^^^^^^^^^^^^^^^1 


Wypychi, 91, 92 


,218 


^^^^^^^^^^^^H 


Zaleśae, 219. 
Zdrody, ^^^^^^^H 


Wyirykusz (?) Brzeziński, 


222. 


■^^^^^^^^1 


Wzubole. 176. 177. 
Pisczewo, 0. ^^^^^^H 
Zdrojki, 128, 150. ^^^^H 

Zdzichi, 49. ^^^H 


Z. a. 
żebrowa, 185. ^^^^| 


Zabielę. 176. 
Zelezniki, 28. ^^^^H 


Zabiciskie wójt., 176. 
Zembkowo, 22, ^^^^H 


Zablocie, 185. 
Zembrowo, 39. ^^^^| 


Zablolne, 55. 
Zemli, 21, 184. ^^M 


Zadembie, 30. 
Zendziaoy, 121, 154. ^^^^H 


Zajcczniki (Zajeczniki), 7, 


9. 


Zerczicze, 77, ^^^^| 


Zajki. 120, 154. 
Zietepuchy, 156. ^^^^| 


Zakrze, ti4, ti5, 186. 
Zieoie, ^^^H 


Żale (Żale), 46, 185. 
Zimnochi. 113, 153, 195. ^^^| 


Zalesie, 14.34,38.60, 118, 


126 


Susły, 195. ^^H 


150. 152. 153, 155. 176, 


177 


^^H 


194. 208. 
Złotki, ^^H 


H „ Łabęckie. 104. 
■P „ Stare. 91. 
Złotorya, 176. ^^^H 
Zocłii, 30, 47, 93, 148, 219. ^^H 


Zamtanowo. 150, 175. 
Żochowo, 184. ^^^^1 


Zaaie, 175. 
Żodziki. ^^H 


Zapole, 175, 179. 
Żółkwi Utraque. 38. ^^^^| 


Zaprudzie, 177. 
Zołti Malinowo. 124. ^^^H 


Zaręby (Zarembi), 50, 185 
Żóltki. 181. ^^H 


Zarzeczkie. 149. 
Zrobi, ^^H 


Biernatki, 98, 


99. 


Zrobki, 115. 178. ^^H 


Żarnowo, 178. 
Zubowo, 173. ^^^^1 


Zarowlówka, 181. 
Zubowskie wójt., 173. ^^^^| 


Zaścianek, 174. 178. 
Zurobicze, 60. J^^^| 


Zastawie Barszczów, 181. 
Zuzolka, 26. ^^^^M 


Zastocze, 176. 
Zygmuntowo, 173. ^^^^| 


Zawadi. 24, 45, 121, 151. 


183 


ZygmunŁowskle wójt., 173. ^^^^| 


187. 
Zyranowie, 154. ^^^^| 


Zawojki, 175. 
Żywkowo, 123, 153. ^^H 1 ^^^^^^B SPIS RODZIN I ^M 


^^^^^^^^^^^^ -A.. 
Jan i Simon 118, Nikodtn^^ 
i Stanisław 118, Lenart ol. Ja- 1 


^^^^^^^H Abramonńcz Wojciech 93, 


Sta- 


na 118, Lenart 119. ^J 


^^^^^^^H 
Baik Stanisław 191. ^H 


^^^^^^^H Ailiorowski Jakób 45. 
Bakey Olechno 186. 1 


^^^^^^^H Ambrosowa Hanna 185. 
z Banków Hrysko 122, Matis ol^J 


^^^^^^^1 Ambrowski 8S. 
Oleska 122. ^1 


^^^^^^^H Andricboicz 


t 


z Banków ziemianie 186. ^^M 


^^^^^^^H Arink Ailam 
Baran Jan (Lupieński) 93. ^H 


^^^^^^^H Aruteński Łoza 183. 
Barkun 162. ^1 

Bartoszewicze Jan, Stanisław ^^M 

Tomko 191. ^M 


^^^^H 
Bąmbo) 168, Stanisław 162. 169^1 
Bąmblowa 169. ^H 


^^^^H 
Bejdowie Biernat i Stanisław l^^H 


^^^^^1 Babiński Wojciech 120. 
z Bejdów Stanisław ng, Anijrz^^| 


^^^^^^^H fiaborski Jan 
J^^^H 


^^^^^1 Baczyna (Baka) S, 63, 88. 
Beldnwski Mikołaj 92. ^^^| 


^^^^^^^H Bagiciiscy Andrzej i Mikołaj 


121. 


Berk Stanisław 170. ^^M 


^^^^^^^1 Bagiiiski Marcin 121, Michał ol. 


Bernatowicz Wojciech 94. ^^| 


^^^^^^^1 Jana 127, Bartosz 193, 


Sta- 


Bętkowski ks. 71), ^^| 


^^^^^^H 
Białobrzeski Marcin 120. ^^M 


^^^^^^^^H z Bagińskich Jakubowiątziemia- 


Białostikniowie 177. ^^M 


^^^^^1 
z Biegowa ziemianie I8S. ^^M 


^^^^^^^H z Bagińskich Tomkowtąt ziemia- 


Bielawski Stefan 177. ^^1 


^^^^^M 
Bieleńscy Jerzy 18. Baltazar 18, J 


^^^^^H Bajka (Bayka) Jakób 164, 


166, 


21, Eliasi 18, Stanisław ^Ah 


^^^^H 
Jan ^^M 


^^^^^^H Bajkowski Cherubin 1 18, 


Jan 


Bielska Pawłowa (wojska) 189^^ 


^^^^^^H Jurkowicz 118, Sebesi 


tyan 


Biclosiiknia Mikołaj 117. J 


^^^^^^1 118, Mikołaj i Kristof 


118, 


z Bielosukień Sebcstyan oL Janfl 


^^^^^H Jadam i Michał 11», Jakób 118, na Boruty 117. ^M 


^M 

^^^^^^H^H^^^ XXIII ^H^^^^^^^^^^^^^l 


Biernaccy 186, Jan 64, Paweł 


Rafai ^^^^^^^H 


76, Wojciech 76. 


Boratyńscy ziemianie 183. ^^^^^^^^^| 


z Biernal Jan 76. 


z Borków Mikołaj ol. Czibora ^^^^^^^^H 


z Biernat ziemianie 186. 


103, Stanisław 103. ^^H 


z Biernat Skolimowa ziemianie 


z Borków ziemianie 206. ^^^^| 


183. 


Borowy Stanisław 220. ^^^^^^Ł 


z Biernat i Swierzblów Mikołaj 


Borowscy 161. 163, 166, 163, ^^^H 


Dg. Wawrzyńców 64. 


196, Jan Jędrych 113, Ilia ^^^H 


Biskup Maciej 166. 


1 13, Jan ol. Wawrzyńców 125, ^^^H 


z Biskupek ziemianie 214. 


Kalikst 165. ^^H 


z Biziów Lubowicza Andrzej, 


z Borowskich Grzegorzewiąt zie- ^^^^B 


Habram 54. 


1D6. ^^^H 


Blasko 183. 


z Borowskich Grykowa ziemianie ^^^^| 


z Blacli ziemianie 184. 


^^H 


2 Blochów Jan n. Szczepana 33, 


z Borowskich Wypychów ziemia- ^^^^H 


Stanisław Janów 34. 


^^H 


z Blochów ziemianie 184. 


Boruta Jan 117, Stanisław 220. ^^^H 


z Błonia Małego Paweł 24. 


Borychowska Anna Piotrowa 64. ^^^^| 


Błoński Walenty, Maciej 24, Jan 


z Borzichowa Jan z bracią 17, ^^^^| 


1S4. 


Adam Grek 17, Jurgi 17. ^^^| 


Błońscy ziemianie 184 


Borziński Jakób 123. ^^H 


z Bobrówki Truchon 167, 


Borzychowski 183. ^^^^| 


Bobrownicki Andrzej 50. 


Borzymowie 185. ^^^^H 


Boczwinia 170. 


Borzymowscy Rafał 115, Kata- ^^^^H 


Boczwinta Jan 166. 


rzyna ^^^^H 


Bodak Jerzy 189. 


z Borzynów Stanisław n. Piotra ^^^^| 


z Bogdartców Kuczyna Sebeslyan 


^^H 


119. 


Brodacki Stanisław 25, Walenty ■ ^^^^H 


Boguchwałowie 1 77. 


^^1 


Bogusz Tomasz ll2, Zygmunt 


z Brodaczów ziemianie 184. ^^^^| 


114. 


Brodarzki Walenty 66. ^^^^H 


z Boguszów Jan n. Janów 46, 


Broskowski Wojciech 73, Piotr ^^^H 


Trojan Mateuszów 46, Krzy- 


^^^H 


sztof ol. Macieja 127, 


Brunicki Jan 70. ^^^^| 


z Bog;uszów ziemianie 185, 186. 


Brusewski Stanisław ol. Jakóba ^^^^| 


z Boguszów Żalów Marcin Mi- 


105, Wawrzyniec ol. Macieja ^^^^| 


kołajów 46. 


105, Lenart 105, Lenart ol. ^^^H 


Boliusz Jan 185. 


^^H 


Bojko Andrzej 1 92. 


z Brusewa Stanisław ol. Jurgie^ ^^^^| 


Bołestowie 77, [akób 121, Mi- 


go 105, Walerian ol. Sebe- ^^^^H 


chał 121, Andrzej 167. 


stiana 106, Lenart ol. Piotra ^^^^| 


z Bolestów Jakób ol. Wojciecha 


106, Jurgi i Szczqsny 106, Mi- ^^^H 


121, Stanisławo!. Bartłomie- 


kotaj ol. Stanisława i Michał ^^^H 


ja 121, Michał ol. Mikołaja 


ol, Zachariasza 106, Matis ol. ^^^^| 


121. 


Jurgicgo 106. ^^^^H 


z Bolestów ziemianie 187. 


Brusowski Piotr 202. ^^^H 


z Boratyńca Bartłomiej Andrze- 


z Brusowa ziemianie 202, ^^^^^ XX17 Bruszowski Matis 106, 108, FIq- z Brzozowa Starego ziemuni 

ryan 106. 197. 

z Bruszowa Filip 167, Brzozowski Panek Syraon lli 

Brzeski 125. Buchną Adam 51. 

Brzezińscy 122, Jakób 122, Mi- z Buczyn Wawrzyniec n. Mai 

kołaj i Paweł 122. cinów 29. 

zBrzezinJanowiąt ziemianie 232. z Buczyn ziemianie 184, 202. 
z Britcirińskiego Wytrykusza (?) Buczyński 87, Stanisław ol. St ziemianie 222. 
Brzcznicki Aleksander 123, 
nian 123, Jerry 123, z Brzcinicy ziemianie 221. 
Brzoska Frydr\k 96. Kasper 96, 
Michał 96, Przecław 96. Ja- 
kób 96, Matis n. Stanisława 

Wawrzyniec n. Bartosza Bujalscy 87, 184. Jan 
Wawrzyniec n. Matisa 36. Walenty 39. 
Paweł 125, 217. Bnjalska 25. 

163. 197. Paweł ol. Bujno Ambroiy i Piotr 

73, Wojciech 190. 96. 
96. 
96, 
Brzozowscy 

Matisa i Jan ol. Marka Ul, 
Mikołaj ol. Pawła Ul, Krzy- 
sztof Ul. Bartosz Ul, 197, 
Wojciech Ul, Marcin Ul, 
Stanisław syn Piotra Ul, 
Jurgi ol. Stanisława Ul, nisława 99, Kaliksl ol. M^ 
Ro- chała 101, Brykcy ol. Pio -« 
101. 
z Biidlewa Mikołaj ol. Stani^s- 
wa 127, Mateusz ol. Jakc:S> 
127, Andrzej ol. Marka 1^ 
Budtewa ziemianie 193. 

SlaDisł ^ II. J Bujnów Stanisław ol. Szcze 
na Perka 106, Solomon 
Andrzeja 106. 

Bujndw ziemianie 203. 

Bukowa ziemianie 200. FranciBz ol. Wojcieclia Ul, z Bukowa Chojenck ziemianie 2 

Grzegorz ol. M.icieja 1 12, Sta- Bukraba 91. 

nisław ol. Łukasza U2, Ja- Bukyan 170. 

kób 112, Stanisław 118. Ber- z Bursiczów ziemianie 199. 

nat I2ti. Icolil 126, Juri 220. Burzyński Kazimir 116. 
Brzoirk licinianic 217. Bylina 162. 

Brzozowa JakOb ol, Lenarta z Byków ziemianie 201. 

Kapusty Ul. Mikołaj Piouo- Bvszewski Paweł 50, Jakub 1 

wicz 111. s Brzozowa licmianic 183. 
B Itrłuf o WA Antoni ziemianie 197. 
I Hrioiowt Cluicsoiiowa ziemia- 
ntc 197. 

■ brzozowa J«nowiąt ziemianie 

I ltrii»owa Korabie 

■ oK Macieja 112. O. Chabda Jan z Popław 221. 
Chadalka Sebescyao 16. 
Cłtomko Stanisław ]t>6. 
Grzegorz ChądzTński 2. 

Cbą<łzyuska Anna 31, 34, 72- ■ UrioiuWB Macikowiąt ziemia- Chechlowski Andrzej 46. 

tiłe I9T. z Checbłowa Wojciech syn 

tUrłoiiiwa Panków itemiaoie 197. otsfaiwtJw 46. 

■ Itt:i>łiiwit ^ \uti(iuaet Z Cheebłom ziemianie 185. 

M«li> kyu .>n« III. Cberubia \ł Knyszyna) pan I ^^^^^^^^^^^v ^^^^^^^^^^^^^^^^^1 


Che rubin ckUc \z Knyszyna) 166. 


Chwiedor Szczęsny 165. ^^^^^^^^| 


CTherubinowie 77. 


Chwiedoroicz Szczęsny ^^^^^H 


Chiman (z Knyszyna) 168, 170. 


Chybowscy 77. ^^^^^H 


Obimanczik Matis 167. 


z Cbybowa ziemianie 186. ^^^| 


Cbimanieicz Olchim 185. 


Ciecierski 17. ^^H 


Chitko Matrs 170. 


z Cierzpigorza Paweł Głowacz ^^^| 


Chmielewski Kristof 118. 


^H 


Chodkiewicze wie 181. 


z Cieszyn Andrzej ol. Stanisława ^^H 


z Chodor Wojciech 113. 


^H 


z Chodor ziemianie 196. 


z Cybików Andrzej 46. ^^H 


a Cbojan Szczęsny cl, Andrzeja 


Czabay 166. ^H 


^k 100, Wojciech Szczepano- 
" wicz 100, Jan ol. Jozwa 100. 


Czabajka 165, 170. ^H 


Czaczkowski Jerzy ll3, 116, ^^^H 


z Chojan Borutów Szczęsny ol. 


z Czaczkowa ziemianie 196. ^^^| 


K Mikołaja 101, Szymek 101. 
V Jan ol. Petri 101. 


z Czahajów Stanisław Wacławów ^^^| 


^H 


3 Cliojan Pawlowiąt Mikołaj ol. 


T Czajek ziemianie 209. ^^^| 


^^ Jadama 101, Jan ol. Wa- 


Czajka Srzednicki Matis 96, ^^^| 


H| wrzyiica 101. 


Czajkowski Marcin 103, 110, Jo- ^H 


^bojeński Marcin ol, Michała 


zwa syn Adama 1U3. ^^^| 


99, Jan ol. Marcina 100, An- 


z Czaplarkuw Adam 37. ^^^| 


B drzcj o). Franciszka 100, Jan 
W ol. Jozwa 101. Stanisław 101, 


Czaplicki Paweł 37. ^^^| 


Czarnkowscy Jan i Walenty 45. ^^^| 


Jadam ol, Jadama 101. Jan 


z Czarnkówki Zawad Wojciech ^^^^ 


101, Adam 101, Paweł 201. 


Rafałów 45, ^^M 


Chojeński Sierota Marcin ol. 


Czarnoccy 72, 1B3, Walenty 16, ^H 


Jozwa 101, 


Stanisław 24. ^^^| 


z Chojenki Piecek (Piecowscy) 


Czarnota Andrzej ks. 47. ^^^| 


ziemianie 200. 


Czarowa 166, 170. ^^^| 


Chojnowski Wawrzyniec ol, Ja- 


Czapiscy ziemianie 183. ^^^| 


gustina 119. 


Czarik 164. ^H 


Cholewa Maciej 4, 


z Czarkowa ziemianie 185. ^^^| 


z Cholew ziemianie 184. 185. 


Czechowski Piotr^40 ^^^| 


Choroszko 167, Jakób 167. 


Czechowa Jagnieszka 2. ^^^H 


Choroszczennik 163 


Czentka 163. ^^^| 


Chrabol 165 


Czekwart 161. ^^H 


^Uirabot Waszko 161, Wojciech 


Czibon Andrzej 26. ^^^^H 


f 166. 


Cziechanow Mikołaj 166. ^^^^H 


z Chrościanki Brzeźnicy ziemia- 


Cziechna 171. ^^^H 


nie 222. 


Czieślik Matis 163. Hricz 165. ^H 


Chrosnicki Jan 35. 


Czimochoicz Paweł 164. ^^^| 


Chrosny Mikołaj 24. 


Czohański Grzegorz 120. ^^H 


Chrostowski Mikołaj 120. 


Czortek Wojtek 167. ^^M 


Chubaczewicz Jan 113. 


Czuczerey 164, Michał 165. ^^^| 


z Chużyna ziemianie 184. 


Czuczerejowa 163, 164. ^^^| 


Chwicczek 163. 


Czwinthuszowa 166. ^^H 


^^wieczkoicz Jan 166. 


Czynowscy 202. ,^^B ^ ^ ^'^ ^ ^^H 


^^^^H Czyżewski Mateusz IH, Grzc- 


Domanowski Stanisław 221. ^H 


^^^^^M gorz Więclawowlcz lii. 


z Domanowa zieiriaoJe 221. ^H 


^^^^H Czyiewska Katarzyna 114. 


Downary (mieszczanie) 177. ^H 


^^H Cygan Łukasz 131, 165. 


Drąg Baltazar ol. Pawła lOS. ■ 
Droboth 166, .Andrzej 165. 16<t. H 
z Drozdów ziemianie 195. ^H 


^^M 


Dryzdezel Piotr 189. ^| 
Drzemlik Piotr 51. ^^M 


^^^H Daćbóg ol. Łukasza 114. 


Dubowski Maciej 196. ^^H 


^^^^B z Dadów Wojtkowicz Jaa*Lenar- 


■ Dubotolk Piotr 170. ^^B 


^^^H tćw 


z Dubowy Jabłońscy ziemianie ^H 


^^^^H Danowscy 115. Jadam 120. 


■ 


^^^^1 Danilkowicze Marek i Tymote- 


Duda 167. ^1 


^^^m usz 


Dulski 167, 171. ■ 


^^^^H Daułka Stanisławowa 208. 


Dworak Walenty 105, Sebestyao ^M 


^^^^ Dambrowski lli9, Marchel 170. 


106, 117, 20, Staszko 192. ■ 


^^^^H Zygmunt 138. 


Dworanin Choma 167, 169. ^^ 


^^^^H Dąbrowscy 185, Stanisław Ó4, 


Dybowski Stanisław i Polak 28, 


^^^^H Jan 54, 55, Mikołaj 57, Che- 


Paweł 28, Jan 33, 66. M 


^^^H iul)in m. Jan i Daniel 103. 


z Dybowa ziemianie 184. ^H 


^^H Dąbrowski Wilk Mar. in D6. 


z Dybowa Wrolnowa Cherubin 


^^^^^ Dąmbrowsey Bartosz 55, Jakób, 


n. Walentego 28, Sebestyan ^J 


^^M Jan. Abram 55, Mikołaj 72, 


Januszów 28, Stanisław 31. ^^ 


^^W ' Zygmunt lli7, 169. 


Dziatkowski 88. Wojciech 76, ^M 


^^^^H z Dąmbrowy Moczydl Mikołaj, 


Daniel 76, Jakób 76. ■ 


^^^^H Piotr, Barbara 5ń. 


Dziatkowska pani 113. ^H 


^^^^H Dembiciiski Jan, Kasper t)8. 


Dziatkowscy ziemianie 186. ^H 


^^H Derdol \GS, ld», Jan 161. 


Dziecinny Stanisław 90, ^H 


^^^^H z Dębowa ziemianie 189. 


Dziekoński Sebestyan ol. Jurgic- ^^ 


^^^B Dichta Jakób Iti2. 


go 117, Stanisław ol. Szcię- J 


^^^1 Dipka Szobiecb 164, 166. 


snego 117. ^H 


^^^^1 z Długich Łuk Szymon Mikola- 


Dzienis 170. ^1 


^^H 


Dzierżanowski Stanisław 21, Jan ^H 


^^^^H Dtugohorski Jan 130. 


116, 163. ■ 


^^H Dłuski Stanisław 32. 


Dzier2ek Andrzej ol. Szczepana ^H 


^^H Dłuscy 


Ul, Stanisław syn Blaszków ^^ 


^^^^H Dłusczyk Szymon 32. 


Ul. i 


^^^1 Dniocli Matis 168. 


Dzierżek ZebekSianislaw Ul. ^H 


^^^^H Dmochowski 163. 


z Dzierżek ziemianie 198. ^H 


^^^^H Dmoscy ziemianie iSi). 


Dzietko Szymon {Simon, Szimao) ^| 


^^^M Dobekn. Bernata 98, Jakób ]-2I, 


165, 166, 168. fl 


^^^1 Doboch 88. 


^H 


^^^^H Dobrogocki Jcronim 51. 


^^^H 


^^^^H Dobrogoscy >8^. 


^^M 


^^^^1 Dolega Jurgi 97. 


j^^^^^M 


^^^^H z Dołęgów (DoiiaogówJ ziemia- 


Ejsmont Szcz(;sny 112. ^^^^^| 


^^^^H 


Erasmus 168, 169, 170. ^^^^1 ^^^^^^^^^^^^B xxvn ^^^^^^^^^^^^^^1 
^^^^^^^^H 


^^^^R 


^^^^^^H 
Gajk Kropilnicki Bartosz 1 04. ^^^H 
Wawrzyniec ol. Stanisława ^^^^| 


Falkowski Jakób 95, 126. 1-27, 104. ^^H 


Baltazar li 5, 127, Bartosz Galąskowski Apolinar 31. ^^^^| 


ol. Stanisława 126, Lenart Gałązka Jan n. Mikołajów 30, ^^^^| 


126, Paweł ol. Michała l:i7. 


Apolinar 'AS. ^^^^M 


Wojciecli ol. Jana 127, Ja- 


Gałecki Christoł 11, 38, 76. ^^H 


kób svn Grzegorzów 127. 


z Galków Jan Saczko 72. ^^^^| 


FalkówDa Marusa 60. 


Garbowski Bartosz, Mikołaj 104, ^^^^| 


Fałkowska Ewa 95. 


Bronisz lOt, Andrzej, Szcze- ^^^^| 


z Falków Mikołaj ol. Stanisława 


pan i Wojciech 206. ^^^^| 


126, Paweł ol. Szymona i 


z Garbowa Stanisław oł. Marci- ^^^^| 


Katarzyna wdowa ol. Wojcie- 


na 103, Heromtn ol. Andrze- ^^^^| 


cha 127, Wojciech ol. Jana 


^^H 


127, Jakób ol. Łukasza i 


z Garbowa Nowego ziemianie 208. ^^^^| 


H Hanny Grzegorzowej 127. 


z Garbowa Starego ziemianie 206. ^^^^| 


^H z Falków ziemianie 183. 


Gaszowski Jakób 108, Mikołaj 108, ^^^| 


^H z Falków Bartoszowifit ziemianie 


Matis ol. Adama 109, Stani- ^^^| 


^1 


sław ^^^^1 


^H z Falków Filipów ziemianie 191. 


Gaszowski Slomicz Stanisław 110. ^^^^| 


^^P z Falków Godzięb (Godiab) zie- 


Gaszowska Urszula 108. ^^^^| 


^^t mianie 192. 


Gawin Grzegorz 127. ^^^^H 


^^B Z Falków Janowiąt ziemianie 192. 


z Gawin Mikołaj ol. Stanisława ^^^^| 


^^K t Falków Klimkowiift ziemianie 


127, Marcin ol. Grzegorza Ga- ^^^^| 


H 


^^^^1 


^H z Falków Wlostów ziemianie 191. 


z Gawin ziemianie 193. ^^^^| 


^H Falup Marcin 166. 


Gazluga Matias 184. ^^^H 


^H Fascz Marcin 107. 


Gąsiorowska Agnieszka 94. ^^^^| 


^^B z Fasczów Szczepan ol. Marci- 


Gąsowski Jakób 102. 116. Paweł ^^H 


^^P na Fascza 107. 


102, Marcin ol. Jakóba Waz- ^^^^| 


^H z Fasczów ziemianie 202. 


buta 112. z Oleksina l)2,Sta- ^^H 


^H FichCa Paweł 29. 


^^^H 


^^M Flilipczykowa 168. 


Gąsowski Stomicz Stanisław ol, ^^^^| 


^P Florian 170. 


Szczepana 112. ^^^^| 


Fogielweder Stanisław ks. 121. 


G.tsowscy Paweł ol. Macieja ^^^^| 


Frank Wojciech ol. Mikołaja 108. 


Szczęsny ol. Stanisława 112. ^^^^| 


z Franków Maciej ol. Szczepana 


z Gąsówki Matis 112. ^^^^| 


104. 


z Gąsówki ziemianie 199. ^^^^| 


z Franków ziemianie 205. 


z Gdalów Porajewa Piotr ol. Ja- ^^^^| 


z Franków Chrościeli ziemianie 


na 122, Matis ol. Grzegorza ^^^^| 


209. 


^^M 


z Franków Ukurzyna ziemianie 


Gemanoicz Piotr 1 62. ^^^^H 


■ 206. 


Gieralt Jakób 94, 9ń, 96, 99, Mar- ^^H 


Frąnczek 164. 


^^H 


1 


z Gieraltowa ziemianie 216. ^^^^| XXVIU GieroROwsid Uikottj 193. 
Gic^s Drmitr 162. 
Gliftski Mtchał ksĄlt: I8t. 
GtBcbcnrski j*k6b e«. Maciej 7. 11 
Glacbotncy aienuLnie 183. 
z GaatAw donunie \9i. 
Gaicwiecki >kób 20. 
Gaicwoaowie Paweł, Stanisbw 

35. 
Gaofeslł 81. Dorou 49. 

Godtktu lilikobj 190. 

Gogol StantsŁiw »&. 

t Gogołdw MjtT3sx i &t b e stij ri 
6*. 

Gotess Scaabtew oŁ U«Usx 99, 
IfalMa oL Wtiyciecha 99. 
WdcBtT cL P>«fa 99. Pa- 
nł 99. UitTs sYa Banoszs 
IM, >atwa oL HkhaU 100. 

Gotesi Uorka Staai^w ot Ma- 
da 99^ IO«L 

1 Gobsi^K Aodrtcj Nwaira oL 
Mata 981. J»k4b oL Skm- 
« Gofast^w Dcb« 
sGolftsMw G«rek 
s Cpfc.iaB Mftfnił 

ML 
X Gnkwiów Pastcn 

s Golcbis Gcxc«!ora «L 
tw»:6^»««kMjco Ul. 
GaMM«dU Pa««l Ul. 
Gorctycska r*«H $& 
> G*c«^ B a ł BWł iifi ii 
tG^fci ilialuJL MS. 
Oiltfcki Łakttia 17T. 
Ctncr liiMnii t$3^ 
G«nŁa A»*t«fan 1«X 
£««»• PiaRr 9Ł Graban Marcin 160. 
Grabovsfy 1A7, 170. Jan 114. 

U7. 
Grajewski Marcin llś. 
Grekowic Wacław i Mikołaj 70 
Gm TofDck 51. 
Groccy iOO. Jao 200. 
Grochowa Hansa Piotrowa IIS. 
Grodkowie Uatis ol. Woiciccfaa 

i Piotr ol J»na 1 12, Piotr I T 
2 Grodzkiej ziemianie 200. 
Grodicr SCtkolaj oL Sunislawa i 

Staiiistawoł. Macieja 100. Wa 

Ican ol. MicbaU 100. 
Grot Jan I. 89, Bartłomiej 14. 
Gryglowa Mloczkowa 171. 
Gracconcicz Suudaw 164. 
< GtttIMw Jan s^ Maciejów 7 

Wit 7. 
t Gnnuł Piotr spi Jaknbow 
GrzTMla ScMuktw IftS. 
fiiijMahiBii 1S4. 
Gnywkz Banoss C5. 
Godosa ToMk IM. leS. 
Gwowski Mack Ifil Mao^ 16& 
Cońowte Jan i M>lj« oŁ Josws 

109. i Jas M. ba 

•LSi' IST. ko^ Dccs, Lcwto sjB LawTj^ 

H»T«kM«e im 
HttaU IM. 

OL 

Hmk 139, O^Mi lan 

tfk. 15«, 1791 


^^^^^^^B ^^V^ ^^^^^^^^^^^^^^H 


Hlebowicz Korciewski Arnolf 17E 


^^^^^^B 


Hlebowicze 179. 
Hlebowiczowa z Korczewskich 


Jabłonowski Stanisław j 10, Mar- ^^^^H 


Zofia 179. 


cin ol. Urbana 110, Stani- ^^^^H 


z Hlebowiczów 1 v. Sapieżyna 


sław ol. Michała 110, Szczę- ^^^^| 


2 V. Ościkowa Elibieta 179. 


sny ol. Wawrzyńca I 10. ^^^^^M 


Holobutka 168. 


Jabłoński Malik Jakób 98. ^^H 


z Holowek ziemianie 196. 


Jabłoński Rilcacz Abram 90. ^^^^H 


z Hołubów ziemianie 197. 


Jabłoński Rogaty Stanisław 97. ^^^^| 


Homon Marcin 164, 165. 


Jabłońscy 185, 214, Cherubin ^^^H 


Honienko 170. 


34, Marcin 39, 69, Salomon ^^H 


Horbowski Stanisław 186. 


5t), Aleksander 56, Sebestyan ^^^^H 


Horka Szczęsny 25. 


98, MatYs n. Szczepana 97, ^^^^H 


Hornowscy 78, Juri 186. 


Paweł 97, Baltazar 98, Józef n. ^^^| 


Hricz 166. 


Piotra 98, HieroDim 185, Sta- ^^H 


Hrimaiicz 186, 


169. ^^^^H 


^^ft z Horoszkowej Woli Bartosz i 


Jabłońscy z Dubowy ziemianie 214. ^^^^| 


^^ Paweł 67. 


z Jabłoni Mikołaj o. Pawła 97, ^^^^H 


W z Hrusowa Walenty Grek 17. 


MichaJ n, Mikołaja 97, Szcze- ^^^^H 


1 Hruszowscy Andrzej i Rozwój 


pan n. Mikołaja 97. ^^^^| 


1 184. 


z Jabłoni Dąbrowa Paweł ol. Jo- ^^^^H 


I Hryniewicki Mikołaj 173. 


zwa ^^^H 


1 z Hryniewicz bojarowie 212. 


z Jabłoni Jankowa ziemianie 214. ^^^^| 


1 z Hryniewicz Sieńko Iwanowicz 


z Jabłoni Jankowiąt ziemianie ^^^^H 


^^H i Piotrusz Micfialowicz 123, 


^^H 


^B Chwieder 125, Zdań z Lu- 


z Jabłoni Kościelnej Sebestyan 99. ^^^^| 


^^H kaszem 125. 


z Jabłoni MarkowiAt ziemianie ^^^H 
z Jabłoni Wojtkowiąt ziemianie ^^^^H 
z Jablonej Zacharyasz 71, Jakób ^^^^H 


K 


B 
i Szymon 35. ^^^^H 


z Idyków ziemianie 204. 


z Jablonej za Ntirczem Szczęsny ^^^^^| 


Idzkowski Więcław- ol. Augusty 


Stiborów 7 1 , Matias n. An* ^^^^H 


na 126, Więcław 127. 


^^^^1 


liczko 168. 


Z Jabłonowa ziemianie 210. ^^^^H 


llias 163, 170. 


z Jabłonowa Kątów ziemianie 210. ^^^^| 


Uko 162, 164. 


Jackoicz Choma 162. ^^^^H 


Iwacz 171. 


Jadamowski Jakób 30, Mikołaj 30, ^^^H 


Irzykowiczowie Jarosz i Okta- 


30. ^^^H 


^H wian 78, Oibrach 62, 78, Ja- 


z Jajek ziemianie 183. ^^^^H 


^^^ rosz 62, Oktawian 63. 


Jakubowski Jakób 76, 122. ^^H 


W Izdebski Wojciecł) 10, Stanisław Jakubowscy ziemianie 186. ^^^^| 


^K 


Jałbrz}'g Nikodem 51. ^^^^^ 


^H Izdebska Zofia 186. 


Jałbrzyg Wyseński Andrzej 91. ^^^^| 


^^K 


Jalbrzykowski Jarosz 55. ^^^^| 


1 


Jałniu2ny Jan n. Maciejów 21. ^^^^^ ^^^^^F '^^ ^^^^^^^^^^^^^1 


^^^B Jsmiotka lfi\. 1(17. 169. Jakdb syn 


^^^^1 


^^^B Mntiscłw 106. Paweł ol. Mar- 


^^1 


^^^^1 cina 107. Jan syn Marcinów 


Kaczyński Jakób ks. 33, Jcdrz«j ^H 


^^H 


55, Jan 83. ■ 


^^^^1 1 Jaraiolelc Jao ot. Sunisfa- 


z Kaczyna Heronim Matysów, Jdn^^H 


^^^H wa 106, BarCosi oL Aickse- 


zef Oleksy Stanisławów S5. ^^^^| 


^^^^1 golOd, Michał ol. Andrzeja 


Kalinowski Lenart ol. Wojcicchl^^^H 


^^H 


101. Rafał 107, łl5. ^^H 


^^^H a Jamiotek Kowali lieaiianie 30$. 
^^^^H z Jamiołck Mikolajewiąt tiemianie 


z Kalinowa Trojanki Wit oL Ja- ^H 


□a z Kalinowa tOl. ^| 


^^H 


z Kalinowa Sulki Matys ol. Mar- ^M 


^^^^H 2 Jamiołek Piotrowiat licmianie 


cioa 101, ChristoloL Marcina ^M 


^^H 


■ 


^^^H Jamiołkowski Paweł 106. 


z Kalinowa Sulki ziemianie 302. ^H 


^^^H Janikowski Ipolit 47. 


z Kalinówki Czinow&kicłi ziemia- ^H 


^^^^K z Jankowców Jan n. Biernata i 


nic 202. ■ 


^^^^H Stanisław syn J^wów 97. 


z Kalinówki Trojanki zieciiahie ^H 


^^^^H Janoic StaoisUw 90. 


199. ■ 


^^^H z Janowiąt Zofia Stanisławowa Kalis k&. 33, Waszko 1€6. ^| 


^^M 132. 


Kaliski StaoisUw 14. ^^M 


^^^^P Jwtowicz Stanisław 19. 


Kaliski Prosnyk (?) 183. ^^H 


^^^H Jarnicki Piotr 21. 


Kaliscy óeraianie 183. ^^^^| 


^^H Wiesski Jak«b 117. 
^^^^H Jasiewski Łukasz 10^ 


z Kalnicy ziemianie 22 i. ^^^| 


X Kaliiiczy Malinowa Mikołaj oL^^H 


^^^^^ Jaski (micsicianie} 177. 


Jana ISSl ^^I 


^^^^B Jftskiewłct Sicaioa 163. 


Kaloicki Jnri 231. ^^H 


^^^^B g Jasidołt ueauanic łSS. 


Kamczniski IS5. ^^H 


^^^1 Jtsccsdha Toousi tS. 


z Eagaiesia ziemianie lSi». ^^^^| 


^^H Jaoczuh łan 4S. 


Kaatiduerki Jan ISś. ^^^| 


^^^H Jsstwtnski 166. 


Kaoiedscy 163. 164. 183. 198, ^^H 


^^H I Jnrordwki T<wi»« oL Wa- 


WawrzToiec 13. 67. Bartosr^^B 


^^^H wnyAeów 190. 


13. »4,'Zacbai7a&: 15.54. 72, ^M 


^^^^1 Jaworowski Szczęsny I^ 


SeraBn 66. Symon HI. Je- ^M 


^^^K sicłiŁbłw Pori«zina Balmar ^n 


rowa oL Jana III, Jakób oL ^H 


^^H Piotrów z M«dlów U. 


Mikołaj III. Jakób 112. Pa- ■ 


^^^H Jcczykowkay Ifil. 


vel 1C7. ■ 


^^^H Jeraykowicsowa IM. 


t ri^rrt ti ToMck oL Acdm^^l 


^^^H JcsBiaa w Lcwkacii ISl. 


^^H 


^^^^^ Jciwiauowie Itt. 


EuHikska Abob 10. ^^H 


^^^^P Jeicwscy iłKiwinlzicaułuc 13& 


. 1 Kfioaki Mateosz 71. S<cz«-^H 


^^^P i^dnl Pioa srn Stanisława Iłtt. 


sa^ ■«. ttmrambm li, ^^^H 


^^L * it**> Sttni4«w ol. Jana I«3. 


2 KajMoaki maŃMe 188^ 19&^^^H 


^^B Jwfto Sokol Suwktw l«L 


a Kaanoi^ Raskie} Banan syn ^H 


^^H X jMtiMwk< >dM na. 
^^H J««zT4tki Hecialrs ISl. 


saa 31. ■ 


^^H >Rtnk SctMS«y«B 31. 


Kwil lO. !«>. ^^H 


^^^H- 


1 KaMAv StMJsIhw B«. Ju0vi^^H XXXI Kapicza Stanisław 102. 
Kapturek Maciej 188. 
Kapusta Lenart 1 II. 
Karasicwicz Jan 119, 
Karasz (Karass) 162, 
166. Jan 164, 168. 
Karheut Jakób 113. 
Karp Iwan 116. Klepacz Priygodzki Jan 20. 
Klesczewsk: Łazarz 1 14. 
Klimczycki Stanisław 66, Jan 184. 
185. 
164, 165, Klimonlowicz Jan 52, 127. 

z Klizówki ks, Adam gardian dro- 

gickl 8. 
Kloszek 163. 

Karski Walenty 17,67, Jan ng. Klukowslti Hrehori 9, Warko 186. 

Jakubów 44, Mikołaj ng. Ja- Klukowska Anna Kornulowa 77' 

nów 44. SzczĘsny Żerebczy- Ktopotowie Michał, Mikołaj i Sta- 

ciy 183. nislaw 189. 

Karwowski Jakób syn Wojciecha Kłopotowski 186, Baltazar 7, Le- 

Rudnika 114. nart 9, Pawet 42. 

Kącki'81, Szczęsny 76. Kłopotowska Piotrucha Pawiowa 

z Kątów ziemianie 186. 42. 

Kędzlerzawski StanislawS, 63, 88. z Kłopotów Marcin Zbożny 7, Ja- 
170. Kempa 167, Simon 

Kęsie ki Jan 26. 

z Kiczk Baltazar 18. 

Kiełbaszą 170. 

Kiernozek Jan 191. 

Kiersnowski Hryc 124, Tomek z 
126. 

zKiersnowa Łukasz z Siemionem z 
124. 

z Kiersnowa ziemianie 221. z 

z Kierzk Matis ng 
10,5. 

z Kierzk ziemianie l85. 

Kiewlowie 78. 

Kikolski 98, 99. 

z Kikolek ziemianie 215. 

Kilianowicz Augustyn ng. Bar- 
tosza 102, Źolia ag. Adama 
H12. 

Kisiełenscy ziemianie 183, 

Kiszczyna Anna Radziwiłłówna, 
wojewodzina witebska 177. 

Kiszka Mikołaj, wojewoda podla- 
ski 4. 15, 26, 48. 69, 180. 
181, Jan starosta żmudzki 
22. 26, fi7. 

Kiszkowie 179, 180. 

Klepaccy 185. kób Wasków 8. 
Kłosko Jakób 165. 
Kloskoic Jan 168. 
z Kioskowa Mikołajewiąt ziemia- 
nie 207. -' 
Kioskowa Swigoniewiąt ziemia- 
nie 206. 
Kiosków Młynowiąt Wojciech 

s. Jozwów 104. 
Kobylan ziemianie 183. 
Stanisława Kobylenski Matis 101, Serafin 
iOl. Marek 102, Jan ng. An- 
drzeja 102. 
Kobyliński 168, Marcin 16. 
z Kobylina ziemianie 209. 
Kocielko Pioirasz 168, 170. 
Kocz Piotr 41, Andrzej 166. 
Koczera Onisko 7, Mikołaj 7. 
Koczowie 72, 185. 
z Koczów Baziew Stanisław ng. 

Wojciecha 42. 
z Koczów Borowych Maciej ng. 

Wojciecha 42. 
z Koczów Borowych ziemianie 185. 
z Koczmicr Maciej ng. Jakuba 128, 
Niemira ng. Lenarta 128, Woj- 
ciech IG2. 168. 
z Koczmicr Starych ziemianie 192. 
Klepacski Jcronim s. Wojciechów z Koczniier Wypychów ziemianie 
47. 192. 
^^^^^V ^^^^^p ^^^^^^^^H 


^^^^^ YKoctinier Zdrojewskich zicinia- 


Kosińska Szcicsoa 9. ^^^^^H 


^M Die 192. 


Kosiorkowie 177. ^^^H 


^^M Kołakowski Maciej 114. 


Koskowie 185. ^^H 


^^1 z Kofot ziemianie 184. 


z Kosków Falków Stancdaw s. H 


^^M Kon>orowski 1 55. 


Macieja 48. ■ 


^H z Koaacbóur Jftkób. Uaciej 83, 


Kosowscy 184. Malcher 29. Kas- H 


^H Ma^rau s. Pawłów 76. 


per 30, RafaJ 30. Marcin 30. ■ 


^H Kopot Maciej 187. 


Walenty 30. Wojóecfa ^^i^^H 


^^L^ Korabezyk Jan og. btani^wa 


Bartosz 31, Jeny 69. ^^H 


^^H 


Kosowska Jadwiga, żona Sewc-^^H 


^^^H z Korabiaw Michał Kozieł To- 


ryna 30. __.^^B 


^^^1 masz 20. 


Kosowska Kostnewina Jadwign^^^H 


^^^H Korbanka 164. 


29. ^W 


^^^H Korczewski jao s. Jana 1 79, 


z Kosowa Wojciech Rafałów, Pa- ^^B 


^^^ Mikołaj 179. 


we) Janów. Jan i Madej n&^^H 


^^^^ Korczewska Elłbieu 179, KaU- 


Mikołajowi 70, Wojdecłi aK^^| 


^^^^B rzjna 179. Katarzyna z Kro- 


Janów 70. ^M 


^^^^^ toszyaa 179. 


Kostka Piotr 28. Mikołaj 164. H 


^H^ z KoFczewskicłł Hlebowtczowa 


z Kostek i Sachodoła \\ awrzy- ^H 


^1 ^nfia 179. 


oiec 29. ^^M 


^H Kordułi Marcia 93. 


Kootenko Ha^ko 191. ^^H 


^H Korowicki 184. Cbnstof 10. 39, 


Eosiro 164, 165. 166, Baltaza^^H 


■ Wasil 39. 


&3. 92, Malcher &4, Wawrzj^^H 


^B Korowicka Dorota 10. 


itiec &4. Stanisław 91. 96^^H 


^H z Kotowicz AiMlrrej ng. Szcz^ 


Marcin 91. Szczęsny 91. ^l^^^H 


^H suego 39, Wawrzyniec Ja- 


letisz 92. Christof ń, Cństo^^H 


^H nasowicz 39. 


ng. Szczcsnego 93, Piotr "S^^^l 


^H Kortaiszowa Aaiu[^otn>wat09. 


Wa«rzvaca 93, Jan 161. I65^^H 


^B KorTcicski .\dan 14. Michał 16. 


166. ' ]^H 


■ Kor^i 113, 1»3, Andrzej 113. 


Kostio Gorzki Piotr 92. ^^H 


^H Korytedscy zienuanie 183. 


Koetro No«efc Stanisław 90, G»- ^M 


^Ł Koriącki Tytas 124. 


bryd s. Stanisława 95. ^| 


^^m Koi ncniewtcy 7, Mikołaj & 


Kosiro Lndymita wdowa og. Jiir> ^| 


^V Koneniowsfci Stanisław z Mtko- 


gtcgo 91, Katarzyna ng. Jar- ^M 


^H tajowic 63. Stanisław 93. 


^ego 98. ^^B 
t KostrAw Matis ag. Rosbas 'I^^^H 


^^^^L KoneniowsŁa Dorota 87. 


Jan i^. Szcz^sneso 91. l''^^^^! 


^^^^1 z Korz«(u<>wki ICliataj og. Ja- 


cin ag. Łokasza 91, Jaa o^^^^| 


^^^H c>.^w 63. 


Marcina 91. ^^^^H 


^^^H z Korzeniowki lieBiatue I&gk 


X Kostr«w ziewanie 218. ^^H 


^^H Koćciesa >n 190. 


Kostrzewa .\Bdrzej 188. ^^^1 


^^^1 KosieAski 161, Trojan i Uikotii Kastrtcwina Kosowska ladww^^H 


^^H DC- ^*^ is>< M»^ 1S8L 


2sl "m 


^^H Ko«a Wojoo To«asa Mama 95. 


Kostnica 184. ^^M 


^^H Kesite7 179. 185, Lenart 9. 


z Ko&iewa nesbaie 188. ^^^| 


^^H 70. 77, 186. Jan 10. 42. 71. 


Koibek 161. '^^H 


^^H 180, Paweł 4d. Trojan 46. 


Kotka Jaa ks. 51. ^^M xxxni Kolowski Stanisław 114. 
'Kowaiik Jan s, Andrzejów 207. 
z Kowies ziemianie 183, 193. 
Kownacka 161. 
Ko^ak Waszko 164. 
Kozieł Lenart 64. 
Kozielek Heronim 104. 
z Kozielków Płońskich ziemianie 

211. 
zKozierad Szczęsny s. Maciejów 

19. 
Koiłoicz Szak 162, 168. 
Kozodoy 163. 
z Kozuzek Matys s. Wojciechów 

128. 
Kożuchowscy 71, 81, Gabryel 24, 

Malcher 24, Piotr 87. 
Koźuchowacy z Zawad 183. 
z Kożuchowa Stanisław Jurga 

23, Sebcstyan Maciejów 24, 
Chrisiof Jakubów 24, Maciej 

24, Jan Wojciechów 24. 
Krakówka Jan 125. 

z Krakówek Wojciech ng. Ja- 
kubów 48. 

Krakowscy ziemianie 185. 

Kramkowski z Tatarów 116, Bar- 
tosz ng. Bernata 116, Sebc- 
styan 116, Adam 117. 

z Kramkówki Jakób ng. Stani- 
sława Skwarka 116. 

Krapina 167. 

Kras Bartosz 187. 

z Krasnodębów ziemianie 184. 

Krasnodembski Mikołaj 23, Wa- 
lenty 23, Jan 25, 75. 
^ Krasowski Jan 19, Andrzej 29, 
71, Kasper 100, 101, Stani- 
sław 102, łan ng. Mroczka 
116, Mateusz 194, Biernat i 
Mroczek 219. 

Krasowscy ziemianie 184, 185, 

z Krasowa ziemianie 219. 

z Krasowicz Aleksander Stani- 
sławów 7. 

Kraszowskt (Krassowski) 168, 
Lenart ng. Bernata 92, An- drzej 92, Matis Tomaszów 92, 
Marcin ng. Piotra 92, Chri- 
stof 93, .Jan ng. Wojcieclta 
93, Jakób ng. Walentego 93, 
Więcław ng. Jana 93, Jan ng. 
Mroczka 93, Andrzej 167, Sta- 
nisław 169. 

Kriskowski Jeronira 22. 

Kropilnicki Mikołaj ng. Jana 104, 
Wojciech 104. 

z Kropilnicy Wawrzyniec ng, 
Pawła 104. 

z Kropilnicy ziemianie 209. 

Kropiwnicki Jan ng. Marcina 104 

Krot Iwan 184. 
Kruczieyko Stanisław 170, 

Krupa i66, 170. 

Krupicki 81. Stanisław 8, 71. 

Kruszewski Serafin ng Jurgiego 
93, Solomon 107, Stanisław 
ng. Stanisława 167, Jan ng. 
Stanisława 107, Wojciech ng. 
Szczepana i Simona 110, 

Kruszewska Barbara 57. 

) Kruszewa ziemianie 209. 

z Kruszewa Markowiąt ziemianie 
204. 

z Kruszewa Ustina Janówna 102, 
Mikołaj ng. Stanisława, 107. 

z Kruszewa Warwielewiąl zie- 
mianie 204, 

Kruszewski Szymon 110, Szcze- 
pan 210. 

Kryński (Kriński) Paweł 13, 14, 
Stanisław 13, 48, Jakób 48, 
Jan 48, Lenard 48. 

Kryńscy 185. 

Kryńscy ziemianie 185. 

Kryńscy z Sobolów 185. 

z Krynek Białokunek Mateusz 
Mikołajów, Jerzy. Jakób 43. 

z Krynek Sobolów Tomasz i An- 
drzej ng. Mikołaja 48. 

z Krynicza Jan Stanisławów 20. 

Kryski Stanisław wojew. mazo- 
wiecki 86. 

Kryska Stanisławowa wojew. ma- 
zowiecka 70, 73. 

3 XXXIV Krywonosowa paai 183. 

Krzyźewski 166, Wojciech s. 
Szczepanów 110, Łukasz 164, 
165. 

z Krzyżewa ziemianie 210, 

t Księiopota Smolaków Lenart 
ng. Marcinów i Mikołaj Mia- 
zga 21. 

Kucz 166. 

Kuczeński Szczęsny 164. 

Kuczewski Szczęsny 161. 

Kuczyński Andrzej 52, Jan 52, 
89. 185, Marcin 53, Suni- 
Elaw 17, 52, Elżbieta 52, 
Adam 185. 

Kuczyńska Janowa 185. 

z Kuczyna Stanisław ng. Miko- 
łajów 52, Jaktib ng. Pawia 
53. 

z Kuczyna Lubowicza Szczęsny 
52, Józef Rafałów 52, Józef 
Matysów 52, Wojciech Sta- 
nisławów 52. 

zKudelczyna Stanisław, Andrzej 
Jakubów 19. 

Kudelscy Jan 18, Jakób, Wiecz- 
ław 19. 

Kudzin 162, 170. Wojciech 162 

Kufat Jakób i Stanisław 71. 

z Kukawek ziemianie 183. 

Kukawski Maciej 14, Pawcl 14. 

Kukuwski Tomasz s. Jurgicgo 
115. 

Kulesza Więcław 99, 100. Ma- 
tys ng. Ruslana IDO, Andrzej 
s. Jakubów 100, Jerzy ng, 
Michała 100, Matys s,' Mar- 
cinów 100, Kaliksi s. Piotra 
lOtl, Michał ng. Marcina 119, 
Tomasz 121, Piotr 121, Pa- 
wcl 195, Jan s. Wojciecha 
208, 

Kulesza Zagrobik Michał ng. Ja- 
na lOOi 

2 Kulesz zemianie 201. 

z Kulesz Rokitnicy ziemianie 
200. z Kulesz Wykna ziemianie 

z Kulesząt ziemianie 209. 

z Kuleszek-Kosowlti Wojciech 
ng. Marcina 116. Jakób ng. 
Piotra HU, Jurgi ng. Jana 110. 

z Kuleszek Idzi ng, Marcina 119, 
Stanisław ng. Jana 1 19. Mi- 
kołajowa 119, Piotr ng. Jana 
119, Jurgi 119. 

Kulikowski Śaczilo Marcin 117. 

Kultski Malcher 31. 

Knncza Stanisław 53. 

Kunczewicz Józef 123. 

Kunicki Sunisław 45. 

z Kupna Piotr 46. 

Kurcowie 184. 

Kurek 166, Stanisław 166. 

I Kurowa Bartosz ng.Mikolaja lOi. 

z Kurowa ziemianie 202, 

Kurowscy 202. 

Kurzeniecki Jurgi 120, Jsrzy, 
120. 

Kurzina Mikołaj 103, 104, Jakób 
ng, Augustyna 103, 

z Kurzyn ziemianie 206, 

Kutnowski Trojan 37, 

Kuzenski Szczęsny 165. Laba Wojtko 210. 
Lachowa (Liachowa) 166, 170. 
Lachowicz Jan z Hoczydł 47. 
Lacki 88, Teodor 65. 
Laskowski Paweł 17, 
Laszkowicz Jan 219 ' 

Latko Stanisław s. Wojciecha 102. 
Lebioda 162, 163, Adam 163. Ja- 
dam 169. 
z Lecziczki Maciej Marcinów 13. 
Legencziowic 103. 
Lenków Roman 46, 
Lepka Jadam i Mikołaj 19. 
Lesiecki Bartosz 37, 
z Leśniewa ziemianie 206. 
z Leszczki ziemianie 185. Leszczyński Seb;styan 113. 


Lączyńs)(i Stanisław 123. ^^^^^| 


Leszniewski (Leśniewski) Jan s. 


z Łentpic Nowycii Stanisław z ^^^^| 


Stanisława 10^, Andrzej 103, 


Andratiow Nowej Wsej 42. ^^^^| 


Jan og. Romana 1 13. 


z Łempic Starych Abram s. Sta- ^^^^| 


z Leszny iiemiaaie 195. 


nisławów 42. ^^^^H 


Lewiccy 153. 


Ł(;czyr:cy 183. ^^^H 


Lewicka pani 116, Hanna 113. 


(?) 185. ^^H 


Unda Pawet 19L 


Łobeski 163. ^^H 


Lipieńscy ziemianie 183, 


Łochowska Jadwiga 32, ^^^^H 


Lipińscy 88, 18lj, Andrzej 51, 


Łokniccy 156, Joannis trib. 123. ^^^^| 


z Lipin Maciej s. Mikiitajow 14, 


Łomzianin 164. ^^^^| 


Lipka Andrzej ng. Walenleyo 29. 


Lopieńscy 198, Jan ng. Jiirgiego ^^^H 


z Lipkowa ziemianie 184. 


93, Wojciech 93, Wojtko 220. ^^H 


Lipski Jan 122. 


z Lopieti Stanisław ng. Marcina ^^^^| 


Liski Jan s. Rafała 183. 


93, Jan 93. Piotr ng. Pawła ^^H 


2 Liiwian ziemianie 2l)0. 


93. Mikołaj ng. Jakuba 93, ^^H 


Litwin Sziman 166. 


Wojciech ng. Stanisława 93. ^^^^| 


Lubowiccy 185, 186, Andrzej 47, 


z Łopień ziemianie 198, 219. ^^^^| 


51, Sebestyan 51, Jan i Pa- 


z Łopień Piekut ziemianie 219. ^^^^| 


weł 52, Jan 52. 


Łopuski 185, Szymon 47. ^^^^| 


Lucłiowski Jan 30, 


Łoś Jakób 112. ^^H 
Łosiowa Hanna z Grajewa 113, ^^^^H 
Łoza Stanisław 16. ^^^^| 


U Ł. 


Łoza Aruteński 183. ^^^H 


■ 


Łozy ziemianie 183. ^^^^| 


Łapa Rzeczą Stanisław 113, Mi- 


Lowzianin Jan [61. ^^^^H 


kołaj ng. Macieja 113. 


Luba Jan 124. ^^^H 


Z Łap Mikołaj ng. Stanisława 


Łubia Matys 190, Piotr 189. 190, • ^^H 


ll3, Mikołaj ng. Aleksandra 


Stanisław 189. ^^^H 


U3. Szczęsny s. MikolajaI13 


z Lubina Piotr ng. Stanisława ^^^^| 


z Łap Korczaków ziemianie 199 


124, Nikodem ng. Piotra 124, ^^^H 


z Łap Kosmytek ziemianie 199. 


Mateusz ng. Piotra 124, Chry- ^^^^| 


z Łap Kwitów ziemianie 199. 


stof ^^H 


z Łap Rachowych ziemianie 199 


z Łuczay ziemianie 191. ^^^^| 


z Łap Węglewa ziemianie 199. 


Łukaszewicz Krzysztof 161, 16S, ^^^H 


z Łap Witów Walenty U3, 


^^1 


Franc. ng. Piotra 113. 


Łukawscy Wojciech i Nikodem ^^^^| 


^^H Łap Witów ziemianie 199. 


126, Jan ng. Jana 126. Wa- ^^H 


^Hec Łap Żakowych ziemianie 199. 


wrzyniec ng. Jana 126. ^^^^| 


^^Kasicki Marcin 59. 


z Łukawiczy Andrzej ng. Jana ^^^^M 


^^K.awnik Mateusz 171. 


^^H 


^^K Łazarzów Klesczewskirli Ja- 


z Łukawiczy ziemianie 194. ^^^^H 


^^H kób ng. Łazarza 114, 


Łuniewfcy 42, 72, Matys ng. Je- ^^^^| 


^^■Z Łazów ziemianie 185. 


rzego 53, Salomon 53, Sta- ^^^^| 


^^Kz Łazowa ziemianie 184. 


nisław 53, Stanisław ng. Ma- ^^^^| 


^^K.azowski Jakób 33, Artim 33 


tysów .^3, Wojciech 53, 164. ^^^^H 


^H^ Jerzy 44. 


Łuntewscy ziemianie 185. ^^^^| 

TXXTI ^^^^^^^^^^1 


^^^^H I Lupianki Antiąuae Katarzyna 


z Maicszewa Surego i Nowe-^^ 


^^^^H wdowa ng. Mau-us^a 


109, 


go Serafin n^ Szczęsnego J 


^^^^H Jadam i Wojciech 109, 


An 


^m 


^^^^H drzej ag. Mateusza 1 09, Stani 


- Maleszewscy 164. ^H 


^^^^H sław ng. Stanisława 109, Ja 


Malik 162. ■ 


^^^^H kób ng. Staaislawa 


109. 


Matik Jabłoński Jakób 93. ^ 


^^^^H Erazm ng. Stanisława 


109, 


Malinowscy 161. ISS. 221. Jakób J 


^^^^H Jakób ng. Marcina 109, 


Mar- 


17. Jan :i. 220, Aleksy 183,^ 


^^^^1 cin ng. Stanisława 110 
Jerzy 123. Mikołaj 220. H 


^^^^H z Lupianki Nowej ziemianie 


211 


z Malinowa ziemianie IS6. ^H 


^^^^V 2 Lupianki Stare] ziemianie 


211 


z Malinowa Daniel ng. Joannifl^H 


^^^^H Łupieński Mateusz |09, Zygmunl 


' ■ 


^^^B 109, Jan 109, Scbestyan 


109, 


z Maików Marcin 16. ^H 


^^^^H Michał s. Wojciecłiów 


109. 


z Maików ziemianie 183. ^H 


^^^1 Michał 110. Andrzej III. 


Manczeicz Iwan Iti7, Maxłai 167^^^ 


^^^^H Łupieński WerddicJ Marcin ng. 


169. 


^^^P ' Macieja 109. 
Markowski Maciej 94, Ezot 199, 


^^^^k Łupichomc;*- 177. 
Józef 220. Łazarz 220. _ 


^^^H Luźecki Stanisław 3S, Jakub iSł. 


z Markowa liemianie 220. ^H 


^^^H Łyczko Mikołaj 94. 
z Markowa Wołki Stanisław Og.^^ 
Mikołaja 94. 
^ 


Maruszewski Stanisław 31. Wa- 


^H 
wrzyniec 31. ^J 
Materna Jan 209. ^H 


^^^B Mac2alski;i70. 
Matisseicz Jakób 163, I6t. ^H 


^^^^H Maczkuicz Grysko 163. 
Mattszowa 164. ^H 


^^^^H Maczurscy ziemianie 185. 
MaU(iev 167. "1 


^^^1 z Maczy Jakób 11. 
MazurltiS. 169. Marcin 167. I68,J 


^^^1 Magacz 168. 
169, Stanisław 168. ]^l 


^^^^H Magnuszcwski Maciej ng. Marka 


Mitka Marcin 102. ^M 


^^M 
Meteł Sunislaw 103. ^H 


^^^^H Magnuszewski Perka Wojcteeh 


z Męieoioa Jan 67. ^H 


^^H 
z M<;2eoina ziemianie 186. ^H 


^^^^H Majewscy 186. 
Mcicński 88, Szczęsny 7, Piotr^| 


^^^^H z Majkowa ziemianie 206. 
67, Leuard 7, 67, Jarosz 88.S 


^^^^H z Makar ziemianie 196. 
Maccin 88. ^1 


^^^^H z Makowa ziemianie 209. 
Michalkowa 168. ^M 


^^^H Makówka Wojciech 192. 
z Michałowa ziemianie 196. ^^^H 


^^^1 Makowscy 209, Michał ng. 


Ma- 


Micz Macis 171. ^^^H 


^^H leusza 102, Mikołaj 102 


ks. 


Mitzenic Paweł 162, 169. ^^H 


^^^H Mikołaj 102, Stanisław 


ng- 


Micleszko 125. ^^^| 


^^^^H Jurgiego 102, Jan Wojda 


n.«- 


z Miena ziemianie 221. ^^^^| 


^^^m Wojciecha 102. Micha) 


103, 


Mieński Jakób z Lubina 190. ^| 


^^H 
Miertsi-y Jan. Jakób, Piotr 221, ^} 


^^^^H Malczaoin Arcisz 167. 
Mielnik Blasko 162, Wojtek 163, J 


^^^^H Malczewski jarosz 167. 169, 
165. M 


^^^H MalewskiJcronim63.Szcz<;sny 76.Mielnikoicz I6S. ^^^H ^^^^^^^^^^^^^^xx5vi^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 


Miełoczewski Sunislaw 49. 


Mieczkowski Stanisław 114. ^^^^^^^| 


Mierzwińscy 194, Prokop lia 


Mlcczyrtski Christof 89. ^^^^H 


Józef 126, Blaskc iig. Mi 


Mloczkowa Gry^'lowa 171. ^^^^| 


kolaja 127. 


Mlozewski Jakób ^8, Jadam ^^^^| 


z Mier^wina Jan ng. Szczł;sne- 


Cliristof 38, Jerzy 38. ^^H 


go 125, Jan og. Aleksego 90, 


7. Młozewa Jordan, Przecław 71, ^^^^| 


127. 


MDCzydlo Marcin 97. ^^^^| 


z Mierzwina Bartoszowiąt zie- 


z Moczydł Andrzej ng. Mar- ^^^^H 


mianie 194. 


cina 97, Jan ng. Bartosza 98. ^^^H 


z Mierzwina Jakszowiąt ziemia- 


z Moczydl ziemianie 2łi, 216. ^^^H 


nie 194. 


z Moczydł Lacbowki Frącz Bar- ^^^^| 


Mikiczicz Kasper 167, 169. 


toszów 47. ^^^^H 


Mikita 169. 


z Moczydł PtdajÓw Bartosz Le- ^^^^| 


Mikithka 167. 


nartów 46, Mikołaj Marasów ^^^^| 


Mikolasczik Piotr 171. 


46, Szczi^sny 46, ^^^^| 


z Mikos ziemianie 202. 


z Moczydł Skiw Tomasz s. Ja- • ^^^^| 


Mikosa Marcin 101, 


^^^1 


Mikosz 167, 168. 


z Moczydł Starych Mikołaj Clia- ^^^^| 


Mikuczicz Marcin 169, Tomek 


riis 47, Maciej Floryanów 47, ^^^^| 


168. 


Mikołaj ng. Stanisławów 47. ^^^^| 


Milewski 161, Jan iig. Stanisła- 


Moderko Jakób 187, ^^H 


wa 119, 170, Marek 120. 


Mogilniccy 18't, Stanisław 38, ^^^^^| 


z Miłkowic ziemianie 185. 


Piotr 87. Mikołaj 87. ^^H 


z Miłkowicz i Sławków Jan Pa- 


Mogota Semen 171. ^^^^| 


włów 8. 


Mocboczki 171. ^^^^1 


z Miłkowicz Jankowie/ Cliristof 


Mokieicz Auriłlo 164. ^^^H 


ng. Janusów 8, Jan ng, Sta- 


z Molraotek ziemianie 186. ^^^^| 


nisławów 8. 


Mołozcwski 185. ^^^^1 


Miłkowski Cłiristof 8. 


Moniuszko Jan ng. Mikołaja 117, ^^^^H 


Minczowski Adam 8, Szczęsny 8. 


Grzegorz ng. Marcina Ił 9. ^^^^| 


Minkowski 184. 


Morawski 162. ^^^^| 


Miodus Wawrzyniec, Stanisław 


Mordzik Przewoski Piotr 23. ^^^^H 


56, Dawid, Wojciech, Maciej 


Morcta Daniel 163. ^^^^^| 


71. 


Morowa (z Knyszyna) 167. ^^^^^^| 


z Miodusów Wojciecłi ng. Si- 


z Morszkowa Mikołaj Mikos 35. ^^^^H 


H raonów 56, Wojciecłi, Szczą- 


Morze Jan 49. ^^^^H 


^^P sny i Walenty 56, Kazimierz 


Mościcki Walenty 56, Andrzej 73. ^^^^| 


■ 71. 


z Moskwina ziemianie 193. ^^^^| 


■ z Miodusów ziemianie 185. 


z Moszczone! Cypryan 76. ^^^^H 


I z Mioduszcwa ziemianie 185. 


Moykowski Sebestyan 105. ^^^^| 


1 Misko 163. 


z Moyków Stanisław i Jan, sy- ^^^^| 


1 z Mistłialów Augustyn 55. 


nowie Marka 105. ^^^^| 


1 z Mrsztan ziemianie 185. 


Mursz Szymon 96. ^^^H 


L Mitarycz Marcinowa 197, Ezof Mużylko Mikołaj 187. ^^^^| 


H^ 197. 


Mysick Sebcstyan 97. ^^^B 


^Blizgała 167. 


Mysłkowski Jan n. Matisa 96, ^^^^| 


^^bliziołek Matis 166. 


z Mysików ziemianie 217. ^^^H axvm Butos 164. 
KMloInwik* 168. 
Ns£«rka Jakób 21. Cbnslof 91 

WaieotTSl. W«eb»9l.»i, 

Mkłuł 91. Lenart 319. 
NaŁnpati 1«8. 
N*fioicx Otdziei IM. 
Nawlow^fci W^coty s. Suai- 

sh««« 19. 
2 Nssiełowa Wojo««łi LcawlOw 

IŁ 

1S3. Nirwiadowki 181. N •ewtcnraa 185. N'ic«iero«&ki MMid 115. 
Niewifowscy Wofoccfa i Jerzy 
, 47. 
Niwiński Benedykt lU. Sebe- 

slyaa lU. .\adr7cj 124. 
z Khnaa Borowego Grz^oiz ag. 

t Niwifu Borowego '"f '»"■* 189. 

1 Nłwina JAnonąt rifiwiie 1 89. 
f Niwina Je«cn Monaie 18& 
z !6wiu Ijeteeca aonnie 188. 

2 ruvxtKB 
ISS. 
yii^i iŁi i$t. 

!6eMtki Ki, lO. l«w •U. KiemU !BcHc<y ISI. IM. 
II*. 

I$t Ofeąyte ISK. Fi &.«^ I*. aiCPhml lS?5ft2 W* ««. Okcii IC tó. Ita- 0*c*c^ IT. XXXIX Olendzki Wojtiecli 26, ?. Osinelc ziemianie 215. 

Oleskowa (OHeskowa) I6łj, Osiński 2, Tomasz 21. 

Oleszkoicz Szak 162. Osińscy ziemianie 183, 

OIcriski Stanisław 68. Osmolscy 186, Grzegorz 51. 

01qcki Jan 9t, 96, Jan njr. Pa- z Ossego ziemianie 212. 

wla 125, Blasko ng. Mikola- Oslaffyey 161, 164,171. 

ja 125, Mikołaj ng. Święto- Ostaszewski 72. 

sława 125. Stanisław ng. Pa- Ostrowscy I83, l86, Stanisław wla 125, Stanisław 125, 
Olecka Jadwig 94. 
Z Olęckiego Krzysztof ng. Bar- 
tosza 125, Wawrzyniec ng. 
Pawła 125. 
Olędzki Stanisław 184. 
Olędzcy ziemianie 18J. 
Oliksieicz Stanisław 162. 
Olkowa 171. 35, 37, 62. 

z Ostrowca Jakób s. Jana 37. 

z Otesków Kamieńskich ziemia- 
nie 198. 

Owieczki (mieszczanie) 177. 

Owsiany Tomasz 44, 94. 

Osima 171. 

Ozega Matis 162. 

Ozegoicz Jan 162. Ozięblowie 184. 

z Oiepowa ziemianie 185. Olkowscy Michał z Brikczy 55. Oziemblo Mikołaj 26. 

^ Olsewa Andrzej Tybor 57. 

s. Olszanicy Michał ng. Marka 
123. 

a Olszanki Wlostćw ziemianie 

217. 
Olszewscy 186, 189. Gaweł ng. 
Jana 126, Michał ng. Stani- 
sława 126, Walenty fł, Piotr Paczorski Grzegorz ks. 
46, Lenart ng. Macieja 123, Paczoski Maciej 25. ^. 14. Mikołaj ng. Jana 126, Stani- 
sław ng. Wojciecha 126, Jan 
194,Jerzy 194, Kalikst 168, 
169, Matis 162. 

OUzewa Jan i Trojan ng. Wa- 
wrzyńców 46. 

Olszewa ziemianie 189. 

Olszewa Antiquac Jan ng. 
Oleksego i Jan ng. Klimenta Paczosk Major et Minor Hie- 
ronim ng. Wojciechów 18, Jan 
Lenartów 18. 

Padarewscy 70, Adam 33, 
Piotr 25. 

Padkowski Christof U. 

Padkowscr ziemianie 184. 

Paluch 169, 170, Paweł 168, 

Panaszeicz Dzienisz 167. 

Pank Stanisław 53, 34, 169. 126. 

I2 Olszewa Nowego ziemianie 194. Panek Brzozowski Symon 112. 
1 z Olszewa Starego ziemianie 194. Paniata Andrzej 198. 
lOłluch 163, 165. Papiński Andrzej 16. 

[z Oplot-Wilczków bojarowie214. Papliński Piotr 70. 

Oprsiany Adam 55. z Paprotni ziemianie l83. 

2 Orland ziemianie 194. Papy ziemianie 183. 

.Orzeszko Christof 66, Jan 188. Parka 168, 169, Andrzej 168, Jó- 
fOścikowa z Hlebowiczów El- zef 162, 167. 

żbieta (I V. Sapietynal 179. Paszkoicz Decz (Paskoicz Dec) 
[OsinkaJan9:J,H.TLina Janowa 98. 169. ■ 


^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^^^^^^^H 


^^^f 


Panlińska MalgoraU 181. 


z Ptetrzykowa Stanisław og. Ja- 1 


^^^^^B 


Paifcow^t 138, Piotr 64. 


kuba 1^1, Andrzej ng. Micha- 1 


^^^^H 


Pawłowski Wojoedi 93. 


b 121. J 


^^^^^1 


Pa«lovicf Bohiiu 124. 


2 Pietrzykowa Sohibck zienunie^H 


^^^^B 


P«k Uuj^ »4. 


1S7. ^M 


^^^^H 


Perka Hatis ng. Pavta 107. 


z Pietrzyków* Wyszek ziemianie ^l 


^^^^4 


Perka Magoostcwski Wojciech 


^M 


^^^^^ 


119. 


Pi<tka Szymon 53. ^^^H 


^^^^^L 


s Pcrk słemiaoic 3M. 


z Piątek zietaianie 1S5. ^^^^| 


^^^^B 


1 Perk W.TpycIfcdw Wojcierti ng. 


Pigułka Piotr 162. ^^^B 


^^^^H 


Macieja 107. 


z Pilaków Maciej 46. ^^^B 


^^^^H 


P^kftwka Jak6b 1 10. 


Piotrasz Rhosz 164. 165. ^^^B 


^^^H 


P«ski JMlani 116. Mikołaj 116. 


Piutraszeicz Rhosz 166, B^^H 


^^^H 


P^s^a (i KoYszyoa 101). 


2 Pietraszek Stanisław ng. S^^^^| 


^^^^H 


Pęta Lenart 107. 


rieja 94. ^H 


^^^^B 


t P^i złeaiaaic 303. 


X Piotraszek ziemiame 220. ^^M 


^^^^M 


t PiardAw Bartosł 1& 


Piotrowski 186, .Adam 114. ^B 


^^^H 


Piecj\-ski ZyKnnot 45, 46. 


Piotroirska Irena 39. ^^M 


^^^H 


Piekut Staatstaw ns. Macieja 93, 


z Piotrowa Erzywokót Kilian s.^| 


^^^^^ 


ScrafiodS. Grse«:on 93, Ua- 


Wojciechów 51. ^^M 


^^^^^^H 


cicj i Jan »a. 


t Pioirowi^t ziemianie -14. ^^M 


^^^^^^H 


t Pieiul Jan a|E. Bartosza 93, 


z Piotruś ziemianie 186, ^^M 


^^^^^H 


Balleser 93, Stuistew ng. 


z Pisfzai Szczepan Jazysczik 104,^H 


^^^^V^ 


GrM|tort« IH. 


Stanisław Markowicz 104. ^^ 


^^^^B 


1 Piekut Jaaowiąt liemiaaie SSO. 


z Pisczat Piotrowiat ztemiaiue 


^^^^V 


Picnciykowuki .\ndriej U*. W»- 


£07. 


^^^^H 


wriynifc 1 U. 


z Pisczat Stankowiąt ziemianie ^h 


^^^H 


PienijiUiewirt Kilian i Uarek 


207. H 


^^^^^ 


aoi>. 


z Pisczat Tosików ńeinianie 207. ^^M 


^^^H 


1 PicAk^tw Sjcli(c4«Jakdb Su- 


Piskorz 16!. 


^^^^H 


nialawOw M. Matyss Jedj- 


z Pissanek Adam ng. Grzegorza 


^^^^1 


lutk M. 


119. ^ 


^^^^H 


Pirnlfiocb ICT. 


Pizun 163, ^M 


^^^^H 


Pierlejewłki Jan 45, 


1 Plewek ziemianie 217. ^^^H 


^^^H 


I'iec1ejew»cy iJemiauie lS5. 


Plewka Kazimierz 97. ^^^^| 


^^^^B 


t Pierlcjrw.i ' >:o 46, 


I PHot Stanisław 16. ^^^H 


^^^^1 


Jan nu, W .< Sicrc- 


. Pliska Malias 13. ^H 


^^^^H 


>ny i Ualtaiar 4o. 


Ptiscy 183. ^B 


^^^^H 


Picr)ew»ki Jao or. J«nt.tw 43, 


Pluty ziemianie 183. ^^M 


^^^^B 


Pierłchabki Tobia^i 192. 


Płaksa Suako 187. ^B 


^^^^K 


Pisrtctuihi WyueAłki Maleuu 


tPłonowaJędrzejng. Maciejów 51 ^H 


^^^^^M 


01. 


Ploikski ks, Abiata 109. Jakób ^B 


^^^^M 


t IScrtchat Jan 0|t- Wawnj-ńca 


llH*. Marcin s. Michała 109, ^1 


^^^^B 


137. 


Jan ng. Piotra 10&, Wojciech ^J 


^^^^H 


1 Piertchał liemianie I9i, 


ng. Macieja 109, Bartos ag.^H 


^^^H 


Pletkomki Balt.t:«r 196. 


Scbesiyana 109, Grzegorz 109, ^H 


1 


Pittrau A«■ł;u^Iyn Itt3. 


Kasper llU. ^H ■I^p 


ZLI ^^^^^^^^^^^^^^^^^1 


£ Ploaki ziemianie t^ll. 


Popka ^^^^^^H 


z Pionki Kościelnej Bartosz s. 


Popławski Staziislaw 64, Tomasz ^^^^H 


Sebestvana ng. Szczepana 


124. 125, Mikołaj 124, Chri- ^^H 


109, Grzegorz 109, Marcin 


stof ^^H 


ng, Walentego 109, Symon 


Popławscy 186. ^^^^| 


ng. Grzegorza 109, Matis ng. 


z Poplaw Michał ng. Jerominów ^^^H 


Stanisława 109. 


^^1 


Pniewski Jan 13. 


z Fopław ziemianie 2!^1. ^^^^| 


Pniewscy ziemianie 183. 


Porezińscy ziemianie 185. ^^^^| 


z Pniewisk Wojciech Jakubów 


z Porośli Głuchowa ziemianie 203. ^^^^| 


13. 


z Porośli Kriwicza ziemianie 203. ^^^^| 


Pobilcrowski Maciej 6, 9, Pan- 


z Porośli Lubiejewa ziemianie 204. ^^^^| 


talion 43. Dobrigel 43, Ma- 


z Porośli Mikolajewiąt ziemianie ^^^^| 


ciej i Erazm 43. Erazm 76, 


^^M 


zPobikrów Kliraent i Jędrzej 43 


z Porośli Wojsław ziemianie 203. ^^^^| 


Poczoscy I SI. 


Poroski 161, 170, Jakób 107, ^^M 


Poczuta Grzegorz 189. 


Wojciech 108, Jan 165, 170, ^^H 


z Podawcza Jan 16. 


Mikołaj ^^H 


Podd^bek Jan 48. 


z PoFOsia Michał ng.Jurgiego 107, ^^^^| 


Poderewski 184. 


Porzeżnicki Stanisław 43. ^^^^| 


Poderewscy lb4. 


PoBZwiata Sziman 165. ^^^^| 


Podgórski Malcher 8, 9, Woj- 


Potas (Potasz) 170, Mikołaj 168. ^^H 


ciech 3l, Wawrzyniec 115. 


Potaski Matys 197. ^^^| 


Podkomor 163, 


Pozewski Stanisław 12. ^^M 


Podniesieński ks. Serafin 20, 


Pozny Andrzej 167, 169. ^^H 


Jan 20. 


1'ożatka Mikołaj 208. ^^H 


^^K Podaiesieńscy 183. 

^M Podsędkowie 88. 


Praczko Iwan 8. ^^^^| 


Prokopowa 170. ^^^^H 


z Pogorzałki ziemianie 209. 


z Prosanki Antiqiiae Christof ng. ^^^^H 


z Pogorzeli Jan Dzieciak 28. 


Stanisława 94. ^^^^| 


z Pogorzeli ziemianie 184. 


z Prosanki Mikołaj ng. Jakuba 98. ^^^^| 


z Pogorzelskich Sehestian ng. 


z Prostyni ziemianie 184. ^^^^| 


Michała 105. 


Prostynscy Christof i Frącz 32. ^^^^| 


Polaski Aleksander 96, Matis 


Jan 30, Maciej 33, Stanisław ^^^^| 


96, 97. 


32, Mikołaj 32, Walenty 32. ^^H 


Poletyło Andrzej 123, Christof 


Wojciech 32, Adam i Woj- ^^^^| 


124, Stanisław 124. 


ciech 70, Sebcstyan 71. ^^^^H 


z Polazów Wawrzyniec ng. Mi- 


Prosl3'ńska Jadwiga 70. ^^^^H 


kołaja 92. 


z Proszanki ziemianie 215. ^^^^H 


z Połazów ziemianie 216. 


z ['roszanki Baranków ziemianie ^^^^| 


Polonowscy 185. 


^^^H 


Ponial Maciej 187. 


z Proszankt Starej ziemianie 220, ^^^^| 


Poniatko Stanisław 188. 


Proszertski 80, Jan 111. Mikołaj ^^^| 


Poniatowie (ziemianie) 187. 


^^M 


Poniatowski 185, Stanisław 17, 


Proszewska Andrzejowa 219, ^^^^| 


70. Walenty 6.S. 


Prothasz 167. ^^^| 


^ z Poniatów Zagajnych Rafał 46.Prus2ik 165. ^^^H ^^^^p 


XM^^^^^^^^^^^^^^B 


^ PrTbtkowa 186. 


Raczyński Andrzej 14. ^M 


^^H Pres Mikobj lfi3 


z Raćzvna Mikołaj LeoartAw 14. H 


^^H PrithóT )akob 13. 


Raacz>Tiscv 183.' ^M 


^^^^P Przcdoikoicz Marcin 130. 


Radliński AodneJ 65. ^^^^ 


^^^^1 Pnesairccy 1 S3. 


z Radlina liemiaate 188. ^^^H 


^^^H PnestneUki Maciej llł, Matis 


z Radul Leaan ag. Macieja 121. ■ 


^^H 


Radzicicz Łukasz 166. ^^M 


^^H Pnewoski ISł. 


Radziowna 166. ^|^^ 


^^^1 Pncwoski MordriV Piotr 23. 


Radziszewski Jerzy 42, Andrzaj' " 


^^^H z Przewosk Dwoje Jan i Woj- 


43. Jan ł2, Scanislaw 43, « 


^^^^P ciech Uardoowi^u 23. 


Grzegorz ng. Aognstyoa 124. ^M 


^^^H Pnei<UieckitPrzeszdziecki) 164, 


> Raddszewa zie»iaiiie I8&. H 


^^^H Wawrzyniec 319. 


z Radziszewa AaW|aae Jakób ag. ■ 


^^^H Przygodzki Klepacz Jaa ii. 


WawTzvńct»w 42, ~ 


^^^^__ < PnyfóA Bartosz s. Mftotudw 


RadriwiOowie 4. 17». Christof 


^^^B 


57. 


^^^^^^^ X Przygód dettianie 183, 


Raddwwi Wawrzyniec i Iwan 


^^^■^ PseaiciTD Matj-5 s. Andrzeja 1 07 


123. ■ 


^^^H < Pszczółek Sjctcsnr Afi- 


Rakoicz KawiSo I6t, HHn 166, ■ 


^^M PBcł»lski 1S0. Wojciech 220. 


Grzesori 167. PioB 167. 170, ■ 


^^^H z Puchałów Mikołaj ag. Szrzc- 


>n I6». ■ 


^^^H sa^o 51. 


R^owa 164L ^^H 


^^H pBcUowski Jakin I**^ 


RasŁa Grzegon 117. ^^H 


^^H PwblowM S7. 


Ramiska Zofia 30. /^^H 


^^H pHlju Ckwieoka 16). 


: Rarnica urzcgarz as- Stani^-^M 


^^H rm^Mtmkz Lie«x>a I6ł. 


«^ 34. in, HikobLJ i Su- ■ 


^^H Pb^nowK 163. 


Msław a^ Andiaciow 34. ^| 
. z Ratyńca lirMiair 1:>4. 


^^H PMa» Je^o **'. 


z Ra^Ara Za&esa Kkołaj Mar- 


^^^1 M pBlkovtcz Nas^roTcb Fiip & 


cio4« M, Macig ^4. Piotr 


^^H 1 PiiCŁowica Słdalnjch Profcoy & 


** «. d 


^^m fNn Ju 198. 


Reczaiscy z Ckado«a f^ ,„ ■ 


^^^B Pyonic 177. 


RcaUsacwski Aadwej S, MŁo- ^ 


^^^^^^^ 


k^ at. 


^^^^^^B 


1 Reak^ JerzT Grek IŁ Wac- 


^^^B 


hw Grrk 1& Hftakk} Grek t&^ 


^^^^^H 


Reska Wociech s.Pawb 115l H 


^^^^^ iUethwStaiwfa»«K. P>«fal0^ I Rejowa WlMfco* zieaMoi^H 


^^^^^^ s Radbor SOMiftiw as^ Mapce- 


211. S 


^^^H sa RacJhor 1*5^ Fr^u V. ROmK Jk^ ^. Adw* *l. 


^^^^ Łakastt 10«. 


RłattTiri^n fll !•. Soi^^ 


^^M Rac3ł*«W Ckriasf i Miiihii >M 96^ ^^ 


^^^^ n. Jmt ISL. ISr. P^«Tt Raiaa Jilliliir Akna ML ^^ 


^^^H 


1 RAacaAw acaiMBe ZI&. ^H 


^ Raczte«a S^ RacakoM r^M RmcŁ m^iaiit ttk lA. WiliM 
. ^ MSL ir.,.,p«MŁ MT.^H 


^^^^^^L 


— j 


1 


. 1 xLm Ritel Paweł 3|. 

z Rhla ziemianie IHi. 

z RitlaSwiĘckiego Szczęsny ng, 
Staaislawów 33, ng, Andrze- 
jów 33. 

Rochwat Mikołaj 183. 

Rodkonrski Paweł 168. 

Rogaty Jabłoński Stanisław 97. 

z Rogowa bojarowie (bielscy) 213. 

Roguski Joannus 87. 

Rokiczik Wojciech 30. 

Rokitnicki Jan 77. 

Roman 163. 

Roskowie (RoszkowieJStanislaw 
nR, Marcina i Augustyn ng. 
Mikołaja I lU, Andrzej 95, Se- 
bestian ns[ Augustyna 110, 
Stanisław ng, Marcina 110, 
Stanisław i Sebcstian 110, 
Idzy s. Wawrzyńców 110. 

Rosko Losz Franc 110. 

Rosko Krzyżewski Idzy 110. 

Rosłan (i Rozłan) 166. 

Rosochacki 185. 

Rospant Stanisław z Arnolfem 
34. 

Rozbiccy 18. 

z Rozbitego Kamienia ziemianie 
184. 

Rozwadowski Jakób 67, Jan Mi- 
kołajów 67. 

z Rozwadowa ziemianie I8ti. 

Rożkowie Andrzej 219, Marek 
199. 

z Rożków Bieńków ziemianie 210 

z Rożków Chrzczonowiąt ziemia- 
nie 212. 

z Rożków Jano wiat ziemianie 2 łO. 

z Rożków Micłiałków Leśnych 
ziemianie 212. 

z Rożków Wojciechów ziemia- 
nie 212. 

z Rożków Wojtkowiąt ziemianie 
210. 

z Rożków Trojan ziemianie 210. 

Rubieszewski 183. 

Huczakowa lt}2. z Ruczian Ałeksander 19. 

Rudkowski 164, 167, Jurgi s. 
Adama 117, Paweł 162. 

Rudnik Paweł 173. 

Rudyi (?) ziemianie 18t. 

Rudzieicz Jakób 166. 

Rudziowa 166. 

Rutkowski (Rudkowski) Piotr 117. 

Rybałt Jan 2ły. 

Rybaltowski Józef 47. 

z Rybaltów Jan i Trojan ng. Wa- 
wrzyńców 46. 

z Rybaltów ziemianie 185, łUl. 

Rydzewscy 114, Sebeslyan 92, 
Grzegorz 114. 

Rykaczewski Maciej 117. 

Rzączca Łapa Stanisław 113, 

Ri-.^czcza Stanisław ng, Andrzeja 
107. Józef 108. 

z Rząccza Józef ng, Klimcnta 107, 

z Rzącrz ziemianie 203. 

Rządcza (Rzączcza) Tomasz 97, 
Józef ng. Klimenta 98. 

z Rzeczek ziemianie 181. 

z Rzepek Paweł i Ualdach ng. 
hukasza 9). 

7. Rzepek ziemianie 184. 

z Rzepkowszczyzny Matys, Rys- 
ko, Iwan Adamowiczy 123. 

Rzepnina 90. 

Rzepny Bernat 92. 94. Mikołaj 
92, K^likst 94. 

z Rzepnego Stanisław Matisów 
92, Abram Janów 92. 

z Rzepnego ziemianie 219. 

Rzewuski Jan 67. 

Rzewuscy 183. 

z Rzewusk Zawad Jan Lenartów 
s. Smiesko 14. 

z Rzewusk Żalów Marcin s Wa- 
wrzyńców 14. 

z Rzezników ziemianie 220. 

z Rzymu (Rimu) ziemianie 217. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^V ^^^V ^^H 


^^^^^^^^B 


z Seraborów (Szembortw) An- ^1 
drzejewiąt ziemianie 2 15. J 
z Semborów Jakubowiąt ziemia- ^M 


^^^^H Sabioowski Wojciech 114. 


" nie 215. H 


^^^1 SaczUo Jurfri 121. 


z Scmbofów Janowi^t ziemianie 


^^^^H Sacziło Kulikowski Marcin 117. 


215. 


^^^^H z Sadokierz Brzozowskicb lie- 


Senborowie 97. HLchal 94. 99. 


^^^^H mianie 197. 


z Senbortw Stanisław s, Macie- 


^^^^H Sadowski S^\ Sunistow Staoi- 


jów 99, Michał 99, Wielislaw 


^^^^P sławów 7, Siricsny ng. Woj- 


ng. Stanisława 99. Jan, Bar- 


^^^^H ciecfaa 7, Jakób 7, Christof 


tosz, .\ndrzej sTnowie Macic- ^^ 


^^^H 7, 66 7L'. StanislaM- ng. Sta- 


ja 99. H 


^^^^H ni^wów 


Sepiciowscr Wawrzyniec ng. ^^ 


^^^^H Sadowscy ziciaianie 166- 


Abriiui 96, Chiistof ng. Tro- J 


^^^^H Safftey Wasiko 162. Grzegorz 


Jana 96, UÓjlesz i Wicocslaw ■§ 


^^^H 166, Stanisław 166. 


^V 


^^^H Samoicz Wasiiel 166, Wasiko 


z Sepiecowa Józef ng. Jakuba 96, J 


^^H 


Piotr ng. Jakuba 96. ^J 


^^^^1 z Sansouóir Paweł ng. Harasi- 


Sernaccr 186. ^H 


^^H Ba 98. 


Siedlecki 80, Fraoca 46^ ^H 


^^^^B z Sansooa zienunic 315. 


I Siedlca Jakób ng. Jurgiego 13>, ^H 


^^^H z Sanik zieadaaie 186, 190. 


Siekierka Jakób 120. ^1 


^^^^H SanikowscT 76, 


I Siekteiek Rolek, Wojciecb Mar- ^H 


^^^^H Sapieba Aodnej 79. 


ciaów 9. ^H 


^^^^H SapieiTna i Hlebowiczów (a t. 


Sieklncki 178. ^1 


^^^H orkowa) Elfbieta 179. 


Stekloccy 50. 180. ^^H 


^^H Sama^ Jan 35. Mikołaj 35, 1 84, 


Sieklucivna .\naa 9. 10. ^^^^| 


^^^^B Oiristo! 7a, $$, WawTzjniec 


Sieaicki'113. ^^H 


^^H 75, 87. Jan 75. 


Stestrzytowski Uiclul 1)3. ^H 


^^^K Susacka Zofia 66. 


SiestrzYtowska Mikotafowa 113. ^1 


^^^^H s Saraak Adam i Ser«Sn 6S. 


Skwnil M^koUj 43. 48. 


^^^H Sftsw Jeny M, AnAmj 190. 


Sikora Pawct i«. Jakoba 104, 


^^B >a 184, S(anńfa« 190, Ua- 


Tomasz og. Jaaa 104. Sera- ^m 


^^H rek 199. 


Gn 104. Wojcieeb og. Mar- ^1 


^^^H s Sasin Kalinowski Jaa ag. St>- 


cina 104. ^H 


^^H ni^hwa 12& 


Sikora Zaleci Mikoląl i«. Wa- ^1 


^^^^V I S«aa Tworek Jadas ag. Sta- 


wrzyAc» lOL ^ł 


^^H aittawa IS5. 


Sikorki AndRc] Stanisławów 19. ^J 


^^^H 1 SMJa Zakrzcwtfc ,rif WManie 190. 


Aiteaty Jalńbow 19. ks. lla- ^H 


^^H Sawkki 1»4. Pa<nł a. Pfotrtw 


; Ws Adu nc Piocn Htt^ ^H 


^^^H IT.StaabławGnegonAw U. 


Susisłtw 101. Ratal ag. La- ^M 


^^^^K SawiccT TJPMiaaic ttt. 


kasza IM. ^1 


^^^H Sawie/ 3S. 


X Sikor Twmiinii 1^ H 


^^H SnncaowKa Akk9Wi«er IS\. 


* Sftar BactfcawMt i Pawiowiąt ^H 


^^H t SKmktm Aadmd Pawfo* 6L 


M«b oL Serafina, Bartosc ^1 


^^V ScUm ITT. 


oL SoaeftMa. RdU oł. ta- H 


^^Ł SiftcM^iaa 191 


kasMjakAoLWflyeiecfcaldi. ^1 ^^^^^^^^^^^^V ^^I^^^^^^^^^^^^H 


z Sikor Barttcowriąt ziemianie 208. 


z Skroczkich Jan ng. Łukasza ^^^H 


z Sikor Jakuszowiąt ziemiame 


Skroczki ^^H 


208. 


Skrzinnik Mikołaj 16S. ^^^^| 


z Sikor Mikolajewiąt ziemianie 


z Skrzypków ziemianie 187. ^^^^H 


208. 


z Skrzypków WypycłiÓw Jan s. ^^^^H 


z Sikor Pawlowiąt ziemianie 208. 


Łukasza 122, Paweł ng. Su- ^^^H 


z Sikor Piotrowiąt ziemianie 


nislawa 122. ^^^H 


208. 


Skudosz 185. ^^H 


z Sikor Tomfcowiąt ziemianie 208 


z Sktipiów Lenart ng. Marcinów ^^^H 


z Sikor Wojlkowiąt Rafał ng. 


^^B 


Łukasza 104. 


z Skupiów Koboszek ziemianie ^^^^| 


z Siódmak Stanisław ng. Jana 


^^H 


93. 


Skwarek Jan ng. Stanisława 95, ^^^H 


z Sipitk Mikołaj i Sebcstyaa 23. 


Stanisław 95, Matis 106, 108. ^^H 


z Sipniów Stanisław wójt 69. 


Matis ng. Matisa 108, 109, ^^H 


Skąpa Piotr 170. 


116, Walenty ng. Mikołaja ^^^H 


Skapik Mikołaj 164. 


108, Stanisław tl6. ^^^^1 


^ Skarbkowie 80, 81, Piotr 67. 


Skwarek Łukaszewicz Stanisław ^^^^^^| 


^B Skarżyński Jakób 36. 


^^1 


^H z Skibniewa Jan ng. Jakubów 


z Skwierczyna ziemiame 1811. ^^^^H 


■ 


Slasa Stanisław 108. ^^^H 


Skibniewscy 184. 


Slediicwski Jan ^Walentego 96. ^^^H 
Śledzik Gierałt Jan 96. ^^H 


z Skirwina ziemianie 186. 


Skiwski Wojciecli 10. 


Slepowroński Jakób 28. '^'^^^^H 


Skiwscy 219. 


Siiwowski Jozwa, Piotr 97, Ma- ^^^^H 


z Skiw Stanisław i Simon 10. 


ciej ng. Jana 97, Jan ng. An- ^^^^| 


z Skiw Moczydl Tomasz s. Ja- 


drzeja 97, Adam ng. Jozwa ^^^H 


kubów 47. 


97, Jadam 97, Wojciech 207. ^^H 


Skłodo Jan ng. Matisa i .Andrzej 


z Śliwowa Marcin s. Stanisławów ^^^H 


ng. Mikołaja 92, Mojżesz 94, 


^^H 


Marcin 94, Wojciech 103. 


z Śliwowa ziemianie 214. ^^^H 


z Sklodów Jan ng. Stanisława 


SlomiczGaszowski Stanisław 110. ^^^H 


93. 


Siuccy ks. 182. ^^H 


z Sktodów ziemianie 219. 


Slucka ksictna z Siemiatycz 5, ^^^H 


z Sklodćw Szczcpanowiąl zie- 


^^H 


mianie 220. 


Słupecka kasztelanowa lubelska ^^^^| 


Skolimowski Wojciech 12, Se- 


^^1 


bestyan 12. 


Smalcz Jan 170. ^^^H 


Skolimowscy ziemianie 183. 


z Smicrdzigrochów ziemianie 198 ^^^^| 


Skolmowski Joannus 87. 


Smierdzikroch Marcin 190. ^^^^| 


z Skopów Stanisław Mleczko 


Smolikowski 186. ^^^H 


— 18. 


z Smoniewa ziemianie 184. ^^^^| 


^^f Skorupkowie 183, Jan ng. Ma- 


Smoniewski Jakób 24, ks. Adam ^^^H 


W ciejów 16, I'awel 24. 


30, Stanisław 85. ^^^| 


^^ z Skorupek Salamon lladamów 


Smorczewski Piotr 48. ^^^^| 


■ 


Smorczewska 35. ^^^^| 


^^1 Skroczki Łukasz 114. 


Smorszczowie 185. ^^^^| XŁ71 
105^ mka^ IM. 8£ ItS^ 


^^ Sumowski Wojciecli 167. 


z Szepietowa Wawrzyńców zie-^^^^^^^^H 


^^ Sumina (Suiniia) Wawrzyniec 


mianie 216. ^^^H 


H 50, 62. 


z Szepietowa Podleśnego Brik- ^^^| 


^^ Supron 167. 


czy ng. Mikołaja i Szymon ^^^| 


Ę Surma 161. 


ng. Hieronima 97. ^^^| 


^K Suski Andrzej 75. 


Szeionos Piotr 113. ^^^H 


^Ę Suslo Jan IdH. 


z Szeronosów ziemianie 196. ^^^^| 


^^ Suliiiscy 1S6. 


Szienko 166. ^^^H 


^^ z Sutkowa Stanisław og. Jana 


Szienkoicz Trochim 166. ^^^H 


B 


Szimanoicz Wojciech 165. ^^^H 


^H Swejkowie (Szwejkowie) 4. 40, 


Szmale Jan 164. ^^^^| 


^H 85, Marcin 32. Antoni 41, 


Szmurło \li'-i. ^^^H 


^H Stanisław 53. 


Szmurłuwie 185. ^^^H 


^H Swejkowa Stanisławowa 41. 


Sznitka Wawrzyniec 1 63. < ^^^^| 


^H Swejkowski Stanisław 40. 


Szpictowski Jan ng. Matisa 96. ^^^| 


^^H Swerzewski Stanisław 26. 


Szuba Wojno Wojciech 94. ^^^| 


^H Swierzbieński Tomas;; 117. 


Szulko 169. ^^M 


^H Świecki (Sw(;czki) Jan i Bartosz 


Szulko Jan 169. ^^H 


^H 55, Szczcsnv 55. 


Szulkoic Jan 167. ^^^H 


^M Świeccy Rilele'l84. 


Szwiathka 169. ^^H 


^^1 z Świecka (Szwęcka) i Rosocłia- 


Szwierc Mikoluj 169. ^^^H 


^^1 tego Jan Olcksi Bartnszów 


Szwietlik 161, 164, 165. 108. ^^1 


^H 55, Jan Jurga 55, Jan ng. 


Szwiritb 169. ^^H 


^^M Piotra 55, Grzegorz ng. Ja- 


Szurzy z Sączków Jan i Sobiech ^^^| 


^H kuba 55. 


^^1 


^H z Świecka Trzccin ziemianie 185, 


Szymanowski Marcin 114. ^^^| 


^H Swiderkowie Wojciech z synem 
^^1 Swinarscy Stanisław, Jakób 21, 


Szyszka Stanisław 193. ^^^| 


^^H 


■ Jakób 21. 


^^H 


^H z Swinar Antoni 21. 


^^^H 


^^1 z Swinaryaia ziemianie 184. 


Tarasek Maciej 30. ^^^^^ 


^H z Swirzbów Wawrzyniec ng. Ja- 


TarbosDwscy 185. ^^^H 


^H kubów 64. 


Tarnkowski Jan 13. ^^^H 


^H Szafrannik Stanisław 188. 


Tarnkowscy 183. ^^^H 


^^H z Szawel ziemianie 186. 


z Tarnów Bohdan 112. ^^^| 


^H Szczawiński, kasztelan łęczycki 


Taruza 167, Józef 115. Piotr 115. ^^M 


■ 


Tatar ^^M 


^H Szczepanowicz Paweł 184. 


z Tatar Bazar syn Borzdzików ^^^^ 


^H z Szczepanów Borowycłi Jan 


z Białasem 121. ^^H 


^f ng. Wawrzyńca 125. 


Tatarzya Mortazy Sułma s. Szczt;- ^^^| 


P Szczęsny pan 186. 


snego ^^^1 


1 Szczuka Michał 164, 165. 


Tawłińscy 186. ^^^^| 


^H Szedzie (mieszczanie) 177. 


Terlikowscy 186, ^^^H 


^H z Szcpietek ziemianie 196. 


Terlikowski Serafin 67. ^^^H 


^H z Szepietowa Mikoiajewiąt zie- 


Technowski Juri ^^^H 


^^B mianie 216. 


z Teszyniowa ziemianie 209. ^^^H xLvm Thimienski Ifi2. 

z Tleczy ziemianie 219. 

Toczycki Jędrzej 35, Jan 35, Je- 
rzy 35, Wojciech 35. 

Toczycka 35. 36. 

Toczyski 184. 

z Toczysk Marcia 35. 

TociyJowski Ambroiy H5. 

Tołwiński Jan 63, Christol 63. 

Tomek 167. 

Tomaszewska 90. 

Tomkowicz Jan 41. 

Topiczewski 16i, Maciej i Piotr 
17. Marcin lU, Jakób 123, 
Jakób ng, Jana 125! Jakób 
ng. Piotra 125, 126. Matys 
ng. Lenarta 126. 

z Topiczewa Jakób ng. Jurgie- 
go 127. 

z Topiczewa ziemianie 193. 

z Topiczewki ziemianie 193. 

Torotcki Jakób 35, 72. 

z Torniczy Wisków Jarosz ng. 
Piotrów 35. 

z Tossów Stanisław BartoszówSI 

2 Treblina Stanisław ng. Marków 
32 

Tmbićki 183, Christof 27. 

z Trębicz Starych Stanisław Pio- 
trów 16. 

Trikowski 162. 

Trojan Jakób 54. 

Trucbon z Bobrówki 167. 

X Tniskolas Jan i Sebestiaa ng. 
Michał* 107, Andrzej ng. 
Erazmego 108, Michal ng. 
Piotn 108, Matis ng. Stani- 
sława 108. Roch 108, Jen>- 
mra 108. Bartosz i Andrzej 
ng. Scbesliana lOS. 

s Truskolas lietntanic 305. 

I Tniskolas Abramowi^l ziemta- 
nie S04. 

z Truskolas świnka ziemianie 
205. 

I Truskolas Wojlkowi^l ucmia- 
nic 205. Truskolcsny Christof ng. Miko- 
łaja 107, Mikołaj 1(^7, Sebe- 
styan ng. Lenarta 107, Ra- 
fał ng. Jana 108. Stanisław 
ng. Marcina 108, łicronim 
ng. Bartosza 108. 

Truskow Jan i Paweł 189. 

Truskowscy Jurgi ng. Lenarta 
Wojciecłi Dominik ng. Stani- 
sława 124. 

Trzaskowie 162. 1 70. 186. 

z Trzasków Cholew Jan Piotrów 
43. 

Trzecióska Stanisławowa 71. 

z Trzccin Wiśniewa .Andrzej. Jao 
ng. Jerzego 55. 

z Trzeiciańców ziemianie 184. 

Trzesczka Wojciech 94. 

z Trzeszczkowa ziemianie 193. 

Trzesczkowski Stanisław ng. Ja- 
na Sczisk 127. 

Tnokiel Simon 8, Iwan 8. 

Turek .\ndrzej 1 7, 18. 

Turobolski Mikołaj 14, Sunisław 
U. 

Turska Anna 6Ł 

z Tiiinowczvznv Marcin ng, Frą- 
cia 117.' 

Twaróg Matis 161, Michał 162. 
Wojciech 162. 

z Twarogów Mikołaj ng. Jeromi- 
nów 45. Stanisław ng. Szczę- 
snego 45, Wojciech ng. An- 
drzeja 46, Jan i Trojan ng. 
Wawrzyńców 46. 
z Twarogów Ruskich Mikołaj Je- 
ronimów )?. 

TwarowsŁi Łukasz 17, Walenty 
45, 

Twarowscy 185. 

Tworek Walenty 96. 

* Tworkowa oemiartie 190. 

z Tyboftjw ziemianie 185. 

ł Tyborów Dawid 56, Lubiewa 

66, 
a Tyborów Woli Jan ng. Pio- ^^^^^^^^^^^^^r xus ^^^^^^^^^^^^^^^^^1 


^^^^ trów 57, Michał Szczepanów 


Wirhnwka ^^^^^^^^^H 


■ 


Wi(;czkowski Wikloryanl. ^^^^^^^H 


Tymieński Jerzy 57. 


Wieliczko Maksym 45. ^^^^H 
z Wiclgich Michał ng. Szcztjsne- ^^^^| 
go 90, Romanek 90. ^^^M 


TJ. 


Wierczeiiski 186. Michał 51. ^^H 
z Wicrczcnia Jan i Stanisław ng. ^^^^| 


Uszedscy Stanisław ng, Habra- 


Szczęsnego 122, Jan ng. Si- ^^^^| 


mów ó3, Jan s, Pawłów 5;J, 


mona 122, Jakób ng. Jakuba ^^^^H 


Michał i Kasper 72. MaCyas 


122, Symon ng. Tomasza 122. ^^^^| 


72, Jan n^- Macieja 98. 


z Wicrczenia ziemianie 186, 189, ^^^^| 


z Uszeoiek [abloń^kich ziemianie 


7. WJerczenia Wielkiego Zygmunt ^^^^| 


215. 


ng. Mikołajów 51. ^^^^H 
Wiercziosek Łukasz 161. ^^^^H 
z Wierowa Lenard i Stanisław ^^^^| 


U '^^^^ 


^^M 


■ 


?. Wierowa ziemianie 184. ^^^^| 


Wahanowski Hrehor 122. Fe- 


Wierzbiccy 184, Andrzej 17, Jan ^^^| 


dor lU. 


i Malcher 18, Mikołaj 18, ^^H 


Warchel Jakób 91, Jan ng.Tom- 


Malcher, Jan Serafin 20, Adam ^^^^H 


ka 91, Wojciech 97. 


Malcherów 20, W. biskup 179. ' ^^^| 


z Warchcliów Wawrzyniec ng. 


Wierzbowski Jan 93. ^^^^| 


Marcina 90, Filip 90. 


Wierzbowska Zofia 93. ^^^^| 


Warpechowie Mikołaj i Jurgi 


z Wicrzchucy ziemianie 185. ^^^^H 


122, Bartosz 190, Jan 192. 


Wilamowski Jan, Matis 93. ^^^H 


z Warpł;chów ziemianie li*l. 


Wileńscy 184. ^^H 


z Warpęchów Olszanicy Szczę- 


Wilk Matis ^^H 


sny ng. Bartosza 125. 


Wilk Dąbrowski Marcin 96. ^^^^| 


z Wartel ziemianie 218. 


Wilkowa ^^H 


Wasielewski 184, Łukasz 38. 


z Wilków Szymon 54. ^^^^| 


Wasiiiski Barlosz 20, 


z Winnej Stanisław ng. Janów ^^^^| 


Waskiewicz Mikołaj 116. 


41, Wojciech ng. Stanisławów ^^^^| 


Wasków Jakób 8. 


41, Jan s. Macieja 41. ^^^^| 


Wass Maciej ks. 18. 


z Winnej ziemianie 185. ^^^^| 


Wąs Mikołaj 66. 


Wiński Jan 41, 42, ks. Maciej ^^^H 


2 Wąsów Wesoło ziemianie ł84. 


^^1 


Wą?. (Wąaz) 88, Marcin 19, 20. 


z Wirików ziemianie 186. ^^^^| 


25, 73, Jan 20, 21, Stanisław 


Wiroząb I'aweł i Lenart z Woj- ^^^H 


20, Jakób 32. 


^^^^1 


Wdziekoński Stanisław ng. Szczę- 


Wirzbicki Ritbet Stanisław 36. ^^^H 


snego 119. Jeronim 119. 


z Wirzhic Erazm 36, Jan, Miko- ^^^H 


Wdziełkuński Jan 54. 


i Mateusz 70. ^^^^M 


Werbel Matis 91. 


Wisemicrski Jan 7, Maciej 29. ^^^^| 


^^^Z Weroziib ziemianie 183. 


z Wisemierza Jeronim 19. ^^^H 


^■Węgrzin 163. 


Wiskowski 78. ^^H 


^■Wesołowski 112, Benedykt 4, 


Wisowaty Walenty ng. Wójcie- ^^^| 


^B Piotr 112. 


cha 118, Stanisław IIS, Wn- ^^^| ^^^^^^H wrzynirc 118, Si!'*zcsny 118, 


Wujdowsbi Jan 1t4. ^^^^H 


^^^^^^^f Matis ng. Marcina 118, Se- 


z Wojenczów Bartosz ng. An- ^H 


^^^^^^^ bestyan ng. Marcina 118. 


drzeja 124, Gaweł ng. Mi- ^H 


^^^^^1 z Wisowatego Pawe! ng. Wa- 


kołaja 121. ^H 


^^^^B wrzyńca 118, Grzegorz ng. 


z Wojenczów ziemianie 222. ^^M 


^^^H Pawła 


Wojewódzki Marek 67. ^^M 


^^^^1 Wiot^ska Stanisław 167. 


Wojewódzcy ziemianie lS3. ^^M 


^^^^^1 Wissowaty (Wyssowaty) Abrani 


z Wojewódek Panków Jan i Mar- ^^| 


^^^1 


cin 23. ■ 


^^^H WUrelin ks. 26. 


X Wojewódek Wielkich Sunislaw ^H 


^^^1 Wizenscy 185. 


i Marek 23. ^1 


^^^H Wliewski Bartosz 115, 117. 


Wojnowie 163, SUnisław 52, 77. ^1 


^^^H Włodkowie 72, 181. 


Jaknb ng. Mateusza 91, Jan ^H 


^^^^^1 Włost Wywiasz Grzegorz 92, 


91, Stanisław Okulnik i An- ^H 


^^^^^1 Grzegorz z Poplaw 221. 


drzej Nogalczyk 95, Stanisław 1 


^^^H Wlost Żebrowski Jan 92. 


ng. Jakuba 95, Grzegorz ng. 1 


^^^^B z Wlostów ziemianie 218. 


Matisa 95, Jan i Matis ng. 1 


^^^^K z Włosców Olszanki Stanisław 


Jana 95, Jan 95, 97, Erazm ^J 


^^^^K ng. Mil;ołaja 92. 


ng. Roslana 95, Piotr ng. Pio- ^H 


^^^B Włoszkowie 113. 


tra 95. Kliment ng. Jakuba ^ą 


^^^^H z Wlotek Bartosz i Cherubin 35. 


95, Jadam 96, Wawrzyniec J 


^^^^H Wnor Łukasz ng. Stanisławów 


H 


^^^^1 103, Mroczek ng. Winccnte- 


Wojno Szuba Wojciech 94, Jur- ^H 


^^^^H go 103, Stanisław ng. Stani- 


gi Pietrasz 95. ^H 


^^^V sława 103, Łukasz 103, 104, 


Wojno Kosik Marcin, Tomasz ^H 


^^^^^K Andrzej 163. 


■ 


^^B Wnor Plawacz Michał 102, 105. 


Wojno Piotrasz Jan, Wojciech ^^| 


^^^^^^ Wnorowski Zygmunt ng. Stani- 


95, Jakób 95. ^H 


^^^^^B sława 


Wojno Zagroba Piotr 95. ^H 


^^^^^1 z Wnorfiw Andrzej i Florian 


z Wojnów Wawrzyniec ng. Ro- ^H 


^^^^^B ng. Stanisława Metcla 103. 


siana 94, Jurga i Jan ng. Ja- ^H 


^^^^H z Wnorów Augustynowiąt zie- 


kuba 94, Jakób ng. Mikołaja ^H 


^^^^^H 208. 


i Marcin ng. Andrzeja 95, ^H 


^^^^^1 z Wnorów Grzybkowiąt ziemia- 


Wojciech ng, Jurgiego 95. ^^M 


^^^H 


z Wojnów ziemianie 217. ^^M 


^^^^B z Wnorów Surej Wsijakób ng. 


z Wojnów Pogorzeli Małgorzata, ^H 


^^^^^B Pr'^eczka 1 03, Łukasz og. 


wdowa Zygmunta, matka Jana ^^1 


^^^^1 Stanisława Wnor 103. 


H 


^^^^^B z Wnoniw Wypychów Mateusz 


Wojtkowscy 185, Maciej 4 1 , Wa- ^B 


^^^^^1 ng. Jegustina 103. 


wrzyniec 44. ^H 


^^^H Wnuk Stanisław 110. 


Wojtkowska 90. ^M 


^^^H Wodyński Mikołaj 183. 


z Wojtkowie Starych Bartosz ng, ^H 


^^^^H Wohanowscy 151. 


Ludwików 41. ^H 


^^^^H Wojciechowicz Stanisław 94. 


Woliński Jan 27. ^H 


^^^^H z Wojciechów Synion ng. Jana 


Wolski Wawrzyniec ks. 6, Sebe-^| 


^^H 


stian Jl, Marcin 12. ^H 


^^^HR z Wojciechów ziemianie 218. 


Wolkoic Iwan 170. ^^^H 

Wolowicz Jń^ef 1 17.* 


Wyszeński Jalbrzyg Andrzej 91. ^^^H 
Worda Mikołaj s. -Piotrów 209. 


Wyszeński Wypych Wojciech 92. ^^^H 
Worszik Fraczek lG'd. 


Wyszeńska Zofia, wdowa po Chri- ^^^H 
Woyna Jan 116. 


stofic 92. ^^^1 
Wozbut Jakób 112. 


z Wyszonek Piotr ng. Trojana ^^^H 
Wozgint (VosgLnCli} 162, 166 


^^M 
167, Paweł 169. 


7. Wyszonek ziemianie 218. ^^^^| 
Woźny Tymosz 123. 


z Wyszonek Wypychów ziemia- ^^^H 
Wróblewski Mujzes ng. Micłia- 


^^H 
ta 99, Mikołaj 99, Józef ng. 


?- WysKonck Zaleśnych ziemianie ^H 
^ lana 99. 


^1 


^H z WróblówMatis ng. Wojciecha 


Wywiesz Włost Grzegorz 92. ^^H 


^ ya. 


Wojewodowie: ^^^^H 


1 z Wniblów ziemianie 202, 


Mazowiecki (1580) 27; miński ^^H 


1 Wroczeński Sebestyan [17,Kas- 


(1591) 152;podlaski9, 36. 39, ^^M 


l^ per 117. Cihor 117. 


40, 66. 72, 73, 77, 8o (1580), H 


^^b z Wroczenia Mikołaj ng. Kon- 


189, 181: pan podlaski 71; w. ^1 


^^1 rala Wroczewskicgo 115. 


wileński (1591) 162. ^M 


^^B Wroczewski Konrat 115. 


^^^ 


^^ Wroczyńscy 155. 


^^^M 
Wrzoskowie Szczęsny 28, 29, 


^^M 
Stanisław i Paweł 28. 


^^^^^^^^^M 
z Wrzosek ziemianie 184. 


Zabielska 161. ^^^H 
Wspala Stanisław 98, Stanisław 


z Zabtocia ziemianie 185. ^^^^| 
s. Pawłów 98. 


Zadworny Waszko 166. ^^^^| 
z Wspal ziemianie 215. 


Zając Szc/Ęsny 24. ^^^^H 
Wyrzolkowski Jan 65. 


ZaJĘcznicki Christof, Szczf^sny, ^^^^| 
z Wyczólek ziemianie 186. 


Michał, Piotr 7. ^^^^H 
Wygonowski I8ti, Petrirsz 51. 


ZaJĘcznicka Anna Chwedorowa 7. ^^| 
z Wyla^Iów Jan 46. 


z Zajków Grzegorz ng. Macieja ^^^^| 
Wypych Wyseński Wojciech 92. 


120, Jabram z Jątewia 12(1. ^^^| 
z Wypychów Jan i Trojan ng. 


Zak Stanisław 124. ^^^H 
Wawrzyńców 46. Jan Woj- 


Zakrzewski Szczęsny 122, Maciej ^^^H 
ciechów 91, 92. 


199. Mikołaj 162, 168, Stani- ^^M 
Wyrzykowski Michał 65, 88, Sta- 


sław 16^, 168. ^^H 
nisław "8, 117. 


z Zakrzów ziemianie 186. ^^^^| 


^H z Wyrzyk Stanisław Jerzego 


Zalescy 162, 168, 171, 183, 184, ^^H 


^B Trebickiego 65, Piotr Woj- 


Zygmunt z bratem 13, Jakób ^^^^| 


^^1 ciechów 65. 


34, Maciej i Mikołaj 38, Ra- ^^H 


^B Wyseńscy 91. 


fał 40, Trojan 91, Baltazar ^^^B 


^m Wyskowski 151, Andrzej 122. 


92, Mikołaj ng. Wawrzyńca ^^^^| 


^H Wysseriski (Wyszeóski) Pierz- 


104, Nikodem 126, Walenty ^^H 


ei chała Mateusz 9\, Nic. Jalb. 


126, Krzysztof 126. ^^H 


■ 


z Zalesia Maciej ng. Jakubów 14. ^^^^| 


^H z Wyszek ziemianie 190. 


z Zalesia ziemianie 194, 208. ^^^H 


^H Wyszemicrski ltj5. 


z Zalesia Starego Michał ng. Sta- ^^^^| 


^H Wyszemirscy 184. 


nistawa 91, Baltazar ng. Ja- ^^^H 

m ^^^^^^^^^H 


^^^^^^^^^H kuba 91, Trojan 91, Marcia nim 121, Jan 121, Matys IS^I 


^^^^^^^^^H* ng. Andrzeja 


Jan ng. Stanisława 121. ^H 


^^^^^^^^^^ Zaliwski 


Zielonka Maciej 68. ^H 


^^^^^^H Załoga Piotr 


Zimnoch Wojciech 190. ^H 


^^^^^^H Zarcniliacz Jan l<i2, 171. 


z Zininochów Jadani ng. Grze-^| 


^^^^^^H z Zarembów Grzegorz ng. Woj- 


gorza 113. ^^ 


^^^^^^^B ciechów 50, Jerzy 50. 


z Zimnochów ziemianie 195. ^| 


^^^^^^^1 Zar^bowie 185. 


z Zimnochów Susłów ziemiani^H 


^^^^^^^1 Zarzeccy Stanisław i Mikołaj 


^M 


^^^^^^H 98, Biernat s. Mikołajów 214. 


Zimnochowicz Stank 190, Sz^^| 


^^^^^^^M Zarzeccy Biernatkowie 98. 


mon 190. H 


^^^^^^^1 Zascziński Malcher 17. 


Złotek Bartosz 31. H 


^^^^^^^1 Zawada Wojciech ng. Stanlsła- 


z Zochów Mikołaj Maciejów 9S^1 


^^^^^^^B 


z Zochów ziemianie 184, 219. 


^^^^^^^H z Zawad Gotard 24, Jan ng. 


z Zochów Zadembia Szczęsny 3Q^ri 


^^^^^^^1 Mikołaja 121, Marcin ng. 


Jadwiga 30. ^H 


^^^^^^^H Jurgiego 121, Jan i Paweł 


Żołnie Ordziej 161, 162. 169. ■ 


^^^H 


Zolny Matis 99. ^M 


^^^^^^1 z Zawad ziemianie 187. 


Zomechnik 164. ^^^ 


^^^^^^^1 Zawadzki Jan ng. Mikołaja 122. 


Zrobek Aleksy 115. ^^^^| 


^^^^^^^H Zawist Jadam Piotrowicz 118. 


Zyburtowie 177. ^^^^| 


^^^^^^^1 Zawisza Wojriech, Aleksy 24. 


Zygmunt August 179. ^H 


^^^^^^^1 Zbożny Mnrcin z Kłopotów 7. 


Zygmunt Kiejstutowicz 179. ^H 


^^^^^^1 2 Zbyłiiowa Stanisław ng. An- 


1 


^^^^^^^1 


^^^^^^H Zdrod Lenart ng. Jana 107, 


z Żalów ziemianie 185. ^H 


^^^^H 


Zarczyńska Jadwiga 68, ^H 


^^^^H Zdrodek 


^ardecki 26. ^1 


^^^^HT z Zdrodów Matis ng. Stanisława Żebrowski 185, Jan 53, 94, Je^H 


^^^^^1' 110, Jan ng. Serafina 110. 


rzy 54. ^H 


^^^^^m z Zdrodów ziemianie 212. 


Żebrowski Włost Jan 92. ^M 


^^^^H[' z Zdrojek Marek ng. Jana 128. 


Z Żebrowa ziemianie 185. ^H 


^^^^V Zdrojewski Mikołaj 193. 


Żcrowie 185. ^H 


^^^H Zdunek Jan ItiC. lt}9. 


Żeleznicki 184, Zygmunt 28, Jai^H 


^^^^K Zdzichowski Stanisław?, Kalikst 


28, 39, 70, Jakób 28, WaS 


^^^H 49, Paweł 


wrzyniec 184. ^H 


^^^^H Zebr Wojciech ng. Matisa 108. 


z Żmichów Jan ng. Lenartów 20^H 


^^^^H Zebrowski Andr^.ej 118. 


Żochowski Jan 55, ^H 


^^^H Zcdloic Gabriel 92. 


Żółkowscy 184, Baltazar 17, Ma-^H 


^^^P Zembocki Jakób 60, 61, 88. 


ciej 38. ^1 


^^^^r Zembrowski Stanisław 33, 39, 


z Żottów Malinowa Jakób ng^H 


^^r Jan 49, Jakub 185. 


Stanisława Żaka 124, Grze-^^ 


^^^ z Zemel ziemianie 184. 


gorz ng, Pawła 124, Jan ng. 1 


^^^ Zembrzicki 167, 168. 


Macieja 124, Grzegorz 124. ^M 


^^^P Z<;bek Dzierżek Stanisław 1 1 1. 


Żydekjakób 163. Marcin 163, 171^ 


^^V Zubrzycki Marcin 108. 


^ywkowski Andrzej 123. ^H 


^^B Zędzianowie Wojciech i Jero- 


zżywkowalwanng. Andrzeja 123|^| 

Sl4"1O'0 Un^Wkl 
D5 005 1><1M leS V. I"? STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES 

CECIL H. GREEN LIBRARY 

STANFORD, CAUFORNiA 94305-6004 

1415) 723-1493 

Ali books may be recolled oFler 7 days 

DATĘ DUE JN30 1995 \