Internet Archive BookReader

Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlicke have : welckers sin-rijcke af-beeldingen van D.V. Coornhert zyn bedacht, oock met zyn eygen hand in 't koper gesneden : hier by is gevoegt 't bedrogh des wereldts, of het luije en leckere leven door Pandolphus Collenutius, mede den lof-zang van 't goud, oock gedichten op den A.B.C. alles in seer leer-lycken dicht seer stichtelyck en vermakelyck gestelt