Internet Archive BookReader

Ri͡azanskie pomi͡eshchiki i ikh kri͡epostnye : ocherki iz istorii kri͡epostnago prava v Ri͡azanskoi gubernii v XIX stoli͡etii