Internet Archive BookReader

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling