Skip to main content

Full text of "Western Armenian Bible"

See other formats


%bM ^wnn I VktlFt^ U,uuini,utb' hp^ph^h 

■ at. ^p^ppi^ umbqb-by t 2 bp^ppi* 
utliAkt. HL. ufutptuu^ t^p hi. miiff-nLlt-' 
q-ph 'Iji'uj fuuMuuip liusp ttL. Utumni.-' 
b-nj Z,ntj.p% 2,"i.phpnu% ^jputj ^ip t^'P" 
^ip * 3 U^uuinciub- puiUL . ^l^nju pp^ 
[utj^ nt. inju bijuiL. x 4 U^u tn n utjuh- mlr~> 
uuit. np l/tjup ptupp {• ni. HumnLut^ 
l/fjup pititt-utp^h t^uttnhg i 5 lJ,umnt.uihr 
Ijijup^ tu%nL%p Onptr^ hi. pjuiuutpph 
Mu'itnLiip ^p^hp i^ptui. X ppplf^nL% nt. 
uitt-innt. pi_l}^ip*l^ lun.iu^Ji'i' ^Pd bquut. : 

6 UL. lXumnt.utb- puiuL* <fiSinL.pbpnL.^ 
dl^^inkijjp ^tituuitutnnt.p-pLh (mwj bt. 
^HLpbpp ^ttLpbpl^h i^tutirj^^ X 7 U^um— 
nt.uih- ^luuiniuuint p-pt^p pptuu nt. 
^tuutntumnt.pbut'hp intub bniuh- 9nL.~- 
P^PE. ^""'^"'''^'^"t-P'^t^'bp '[put J bntuh- 
^ni-pbpi^lt i^iutnbg nu tuj'hiM^^u bqutt. : 
8 U^utnnuiuh' ^iMMUtntuinni.ppL^p Up-^ 
kb'^'P k"t^9 ^'- pppk*^^ "'- tuntnnt. 
PLL'*'L"*V ^pkP"Pt ^PP bnuML. : 

9 ll,uinnt,tuh- putuL . «.l7p^^^p tniul^ 
bqtuh- ^nt-pbpp it^btnbn P'ntt ^tu-^ 
t-tu^nt-p'ii nt. giutftu^p bpbtHiiu^y^ bi. 
tujUiM^^u bqust. I 10 lJ^umni.iuh- giuifiu-m 
^p% ttt'iinL.ip bp^pp if-pusL. nt- ^lut-iu^ 
nt.iuh- fpt-pkpfl Xfntl^ k"t^9 * Ihutnmm 
nt-tu^ tabuwt. np putpp b'U \ 11 M^hui^ 
nt-tuh- puutt- * «bpllppp If^utUtu^ p4nm 
Pni pni-t/ffiff; | ubpif mnt-nri ptntn In. 
pp tnbuift^plt ^i^>v uf^$nnt~q^ mnt-nn 
m$nqutpbp h-utn. , np pp ffi^^ pp ubp-» 
ifp nLhbJ/utj ffp^ipp '(j'Wj^ nt. utjh'- tt^^tt bi^iut. X 12 0*- f^pJlppH l^ut^utli^ 
ptntn , pp tnbutu^ph "(^u ubpif tnp— 
L.nij_ ptnm bt. pp iabuitilf^p% tt^l^u ubpit 
nt^bunn tnmnuipbp h'tun. ^tuhbg x 
13 UtU tn n t-tub" inbuiut. np puipp bh : 
Ul. pppunt-h nt. tun.tnnt. pjitufnif bp^ 
pnprj. Opp bqutt. x 

14 U^umnt-tub- putuL. * «.bp^^^p ^tuu^ 
mtutnnt-PbiMshp «/'^£ ^n t.u ut t.n p% b p 
P"'L PlL"'^i nptt^iu tiP gnpblip tf.p^ 
^bp^h iftutnbh bt. ItyutiAibpnt. nt. lu*^ 
inbi/iibpnt. bt. opbpnt. nt. tntupp^bpnt. 
^luituup p££tuh X 15 lit. bpl^^p 4tMtU^ 
mittinni-P'btuup *^^9 ini.uiut.npbint. 
^utiTiup p^futh ^ npiM^i^u tfjp bpl^pp i^p-^ 
puuj in J" tniMth^ fit. lujitttf^^u btjjut. : 
16 Ut. lJ,Mtinnt.utb- bpbnt. tfbb- tnt.utMt-^ 
i-nphbp pptut. X IT bh- int.uuit.npp gn-^ 
pbbnt.uth tt.t"^L"^ Aiutftstp nt. tt^ipuiptf^ 
ini.uijut.npp t^p ^b p n i.iu'ii p^pMbytt. 4iu— 
if tup X lXutnq^bp% luf^ [ipuii- : 17 (ft. 
U»uinni.tub- bp^li^p 4iuutntutnnt.pbtu— 
hp ifl^^ tf-ptut. ijuAtn%^ ^ npml^u tjjp 
bpltpp J put J [njt tniuh 18 (Jl. gnpblp- 
nt-iub nt. t^p ^b p n i-iuh p^pib'b bt. l_"J"p 
ptun.utpk^\i niuinb% : lj,u in n t-iuh" tnb— 
utuu ^ np pwpp bit X 19 fri. pppJ^nih 
nt. tun.tnnL. PUJ^l^^l^ t"PP"Pt **PP 
bq^Mt- \ 

20 Uttmnt-tuit puuit. • mSni-pbpp 
^bhr^i*tiint.pbwh ^"^^^ nt-^bgni^ ^uttt9 
unijf^ni.%%bp ^"1 Atuhbf/ bi. ^n-^nt-V^ 
%bpp tplipp *lp**fj ♦ ^P^'^t ^«'*'— 
tni4ttnnt.pbuAtp bpbup P''^1_ /^'■■^W » 
21 UfUmni-isth- uuibtj_h-bg itbh-iuitbh^ 
^J^tnbpp bt. utif^ft unrjuignr^ ^^tut-np T?'li'b'M18l,2 iuif^h phi^utunn ptL^nt^* fin uihuui'-' 
ilh'U Ui^u : U^u ui nuuMh" uibuiuL. nn niu-' 
nh Ifh : 22 U^utnnL.ujh' Op 4% ha qiuhn'U^ 
puhini^ * «.U,'^htf^^ ni. ^utuig^^ hi. 
h-nt^hnni^ ifl^^ hqjuh^ 2_"*-P^PP, /^~" 
gnLffi^^ • f^n.^n iJb^ hph uif^ ^vH-Ub '//?" 
puii p-nn *u#i/rifu/2r» : 23 {Jl. hnpLnt-U 
nt. uiit-uint. Pil'"!"^ ^put^hpnprj- O— 
pp hniuL. : 

24 IXuiifnumh- puuii- * «t?/»^^/»/T P^"t 
Au/hl^ ^Suii-np l^h^ q-uAj jt^ ^p uihutu-' unnnL., hh'U uf^u* u/U ui u n L.Vb h p , 
%hp nt- f'P^ph q-uj^tutihhp* jiph'Ug 
uthuuilf^ftli ui^u^ X bt- utjUuf^^u hqutL. : 
25 y^uuini-iuh^ ^P^vb 1""l'"^'^ ^ P l]^ b~ 
ph'hg uthuiulifih ui^u hi. |lGuim(i]l «#— 
^utuni-Vbhpp fiph'Ug uihuuil^^Tli "(t" 
ni. a-hut%h pninp unnnLMuhpp pphug 
uihuuihh*ii ujl^u ppuiL. : Ij^u in n i-uuh- mh— 
uiuL. f np puiph hlM : 

26 H^uinnt-Uih- putuu* KilThp u^iuui-^ 
l^hpfi^ HL. 'bJiu^nLphut'Up i^^" itutprf. 
phh^^ : U^ h-ntj^ni- Ani^lf^hpniAi ni- hp— 
lipii^h pn.inL.VuhpnL*b hi. lu'hiuunuU— 
%hpni.% ni. pnfnp hplf^pfi nu unrjju— 
gnrj^ pnijip u n rjn lU'U h p n iSi ij^puMj ^"^ 
hyful^^ : 27 U^UMnm-tuh-^ [ip uj^uuui'- 
Uhpnilp utnhqh-hg ifiuprj-p ♦ U,uutni-— 
b-nj inuttnl^hpni^p uuthqithg q^uilip— 
but ^ uipni. hi. ^tj. uuihrjh-hg t^uihn*U^ : 
28 U,uutnt-ui^ op41^htf tj^ui'hn'b^ hi. 
ll,uiitni.uib- uAtn^g putut. * «U»^hffi^^ nt. 
^usmg^^ ni^ hpilppp ^h^m.^^^ hi. u/- 
%np uifiphg^^ nc ^nilni. A n l l^h p n i.'U 
nt. hptf^^ft pn.^ni.'u'bhpni-'U hi. hpl^pfi 
Jpuij unnuignr^ pnj^np If^h^ rj.ujU jiU h— 
pni.h /t^/uhff(^^yy : 

29 U^uuint-iuh puuML.* <f\j^^ui Ahijji 
urnLfi pn^np hpi^pfi flpt^J hq^uih- um— 
ifhh uhpif ntihann ^nm ni. uiif^h 
h-iMin. ^ npnL% if^^ uhpit uinL.nq^ b-uin.^ 
u^urni.q^ ^t"J i U,unh^ Ahqjt I^hpui^nLp 
ttiftuifi piiut'u : 30 (II. hpl^pfi pnijip 
a.uiauMVu h p n L*U ni. hplflj^p pn j^n p 
Pn.lni.Vuhpni.'U hi. hplip/i 4.P"'J 4^^"" 
rj.uAini.phuM'b ini.*U^ ni."uhgnti P" i" p 
unqni.'ii'uhpnL.'U^ l^hptulinupli <,uitfiup Luthui^ junin Ulin_[l)> : \\l. utjhuf^l^u h^-^ 
nuMi. : 

31 t?i_ \j^u in n i.uih^ jtp pn^np ppmitp 
tnhuuMi. : U,^ui ^uim piupji l^p : Ui. ft-" 
phhni^M ni. iun.uini. PlJJ"i"*l^ 'D'S^'" 
pnpr^ opp hqjui. : 

2U^ifpntj^utgtMM*b hpt^ji'U^ ni. hp— 
lip p hi. iuUn\ia pninp nwiprfh-- 
pp : 2 Qi. Ihumnt-uih- hp pn/np trnp^h— 
pp hoffijhpnpn. opp iiTiianLa nt. hop— 
uhpnpn. Opp ^utha^utniuauiL. hp pninp 
tjLnpb-hp^li i 3 CT/L IXumnLUib- hophh- 
pnprj. Opp Op^'uhg ni. upphg uuAih— 
liui * Jtuu^t njt luhnp if ^9 ^ luU u.u in um— 
guii. hp pninp a.np^hpl^h* npn'h^ pa- 
in hnh-iunn ph-ni.phiuU if 1^9 hiuiniuptuh- 

if 

4 Ihunu^ hh hpt/h^h ni. hphph itp— untAin.iih fLlibpp uhnhq umhnh-. nLut<r Ui— mh'Up : 

5 Upp S^p lAuinni-Uih- hp^^p% nt. 
^Pkb^-PP PP*"'^ » n-hn. rLiu ^uih*U P" inp 
pnjuhpp* ^P^pb 'Lp'^J ^hniuh- hi. 
n^uMyirih\i P"l"P juninp r^hn. ^pni.— 
auib- • Du/Uah S ^p (Aamni-Uib- hphph 
J put! uiujhiui..h^ lu^ciphi. phpuiO- ^^ p 
ni. a^hinh*itp ifyuthnn ifiupn^ tM.^'P ♦ 
6 Z^UMUiui hphp^% Z"tb h. ^LL^P "*' 
n.huilih'ii pninp hphup hp 9p^P J '^ ^^P 
U^umni-iuh- nhm'hhli 4nn^^ ^uhg 
ifiuprLp hi. tu'Unp n.'ht^ni.'ii^'iihp^^ l^h'b— 
n.ut'b n i.p h ui'h ^ni.^^ i^^hg ni. ifiupr^p 
hh'Un^u/bh ^ntfh hnuti. I 

8 Ifi. S^p Ihamni.ujh' iuphi.hihutU 
hnnifp brj-hifji ifl^f^ u^iupm^t^ inp%— 
hhg ni. jl p ^^hujb- iftupt^p ^ n*U r^piui. : 
9 \ji. S^p lJLu"fnt-"'^ t^hmhJ^h* inha— 
^hini. Aiu^hih hi. ni-inhini. uirjj^t^ ui— 
ifJ^lj itiun. ni. u^iupin^tjji^ ifl^^inhtj^p 
hhlUuig h-iun.p hi. puipji*b ni. ^"'PP 
ti^h inhi UM in I. h-UMn.% um j^ pnuugnug : 10 Qt. 
UMUMpuil^qp ^phf^nt. ^UMifuip (jq-hu^ij 
tj.hui ifp tlhjj^^p nt. UM^li^ t"P" ^b*-~ * tjpp', 10P4H' ^^^'^n8 2,3 qjt ^fi piuif-*Uni.^p : 11 U^^nLii lu'Unt-'- 

^Pk.l'PP ^P tMJUinuih n ni-n >nuLh H'tj 

12 IjL. iMij'h knLnfth nuL/fh tuffhtii. J^ . 
uni-tnutu ni- h nh aJt um jtiu n v'"/ ^ nu : 

13 //«_ hpLnnpn. a^kinh'li uAtniJUp T*h— 
^n% ^ • unujtl^ut *finL.^ ptt£^np ^/'^A/'Z! 
Lp uJinputji : 14 lli_ ^P P^Pt 1-1**^/*^ 
tuhniLhp S ["f-pl^i' ^ • uiujtli^iu IXunphu— 
utuihh lupkLhfhuAj If^nijijfp ^ kpP^uij : 
15 IjL. ^"ppf^pn- tLkiiip IfJipuMin ^ : IfL 
S^p thuuinutub- utmujiL iPutpn-p nt- tf — 
n.bii'h uiuMpuil^aji*h *f^9 ryptui. , npu^^u 
ah aiubhLiu if^tuJ^J^ ni. uj^iu^l^ : 16 (Jl. 
Si^p lJ,uisini-iub^ uj^tu ui n i-^ p k ^ tfutp— 
rLniLh* pukint^ . ^^ tu p tn 1^ qjAt pn ^n p 
h^utn.hpl^*U ^uMifuMp^iuil^ h.^P " ^^ *^''*J9 
puipftfi HL. l^"*pl' tj.jtuinLpkwi'h h^uMn.l^Ji 
ifh nLtnbp * ^ui%tjji utj'U opp n p umu— 
Ll^ ni-inhu ^ tu^^nL^tfi u^^ui^ ifbn.— 

18 S^p IKuinni-Ujb- puutu • «ilkqj^il ^^ 
np U^q.ujiJ' if^^uii^ PLf^J * ui*^"p oq.— 
^iMtbuih it p phbif ftpb^ jutpiTiupyy 
19 bt_ S^p U^uinnLutb- r^uiyui^% pn^np 
tLiuqtuVubp^ /»*_ bpl^'U^^ pn^np Ppn.— 
^rtL^i'bbpp ^nij^i^^i ^i#i&^^ bu IJ^q^ujif [I'b 
tuHL^bL. pbptuL. , npu^l^u tj^^ uibu'U^ ^^ 
uiiinliq h'^^ tuUnuU uj^^ui^ l^k ' ^~ 
n.tuif h'^^ uj'hnL^ , np rj-putt. ^^uiunp 
bb^nuj^bb , "'/^ brjuiL. uj^np uju/il— 
"hp : 20 lf,q.uiif pnji^np uAsujuni'l/bb p hl.^ 
rtL. bplAi^^ p^n.^ni^h'ubpni^ bt. r^ut^tn^ 
pninp if^iuquihhbpni.% luUnt.'ib'ubp rj-p— 
pmt , pi^JS U,q-uiifli^ jiupifujp oq^^uj— 
btuii *P p < tiuiu n i^b a ui I- : 21 \j i- o'5'A' 
\]^u u% n L.UMh- fi*npnL*blf^ ^ni*U if p pbpiut. 
IJ^qiuif^^ '/[t"JJ "*- uJ^ft^ui ^"huj^uji- : 
y^inp Ij^nqjihi nulj^np'ubpJ^'u i^kkP^ "'~ 
tiuit- HL. uj^np inbqp ifpu j^b g n i ^ : 
22 S^p lluutnLiu^ lJ,rj.ujtfl^*U utrLiuh^ 
l/^nq^h nul^npp l^ft% ^^lubg ni^ ^mli^— 
//"i Ikq^ujiffi^ pbpuiL. : 23 Hrj.iuif puuiL • 
Kf^^hituj tuubbut nul^npi^u nul^np /il 
ifiupif[i'b^u iTiupiflt^ ^ . uju/i/iuj ^/ri# 
l^nlni-li , ^uj'btifi ]ip wjp^'b uin*Uni b- 
qiuLyy : 24 fjjhnp ^luifiup in j p p ufftuift 
^ti tP ^"'JPP "'^ tP '^"'JPP ^'^ tP tq^ui^ p_UU'^ : 25 frt. lJ,rj.iuif nt. ftp ^^-^ 
hp* bplf^nL^lt ui^ ifbp^ ^/'^ "*- t^t^ 
iuif^tup : 

irupo-nh^ u^A*biiau^i-nM»bh^a 

3fr/- Sip Huuini-b^nj ppiuh- q^*"^— 
utb pninp a^utauMuUbpiu UMi.b^ 
funpuMifuAilj^ ip oAp ^ np 4i"ȣ puBuu . 
<iif»puj'^L U.uutnuiuh^ puuiu P^ *^iup- 
tnl^tljilb nbJ^ b^iunL^^ iqptnfi ^nLinl^^\ : 

2 ^/ihp oA/i% puutL' ^^lupuil^tjji^ ittu— 
n-bpniAi iquinL.rjJ^^ If^p'bui'b^ nt-Uib^^ 

3 ^uijff Lquipinl^qjrl/ ifl^^uibqp bquth- 
b-uinbh uttn n t-rjji'b ^tuifiup U,utnnLUtO- 
puujL. . ^UJhlf^l^ if^' nt-ui^^ bt. utltnp 
if ft' q-u(lli^ , npm^u tiji ^ifbn^ft^yy : 

4 O^p \^"t P_"""- * «fi'l Pi mU^ni-^tn 
iqfiinli ifbn.'uli^* 5 ^lu^qji HuinnLUsb- 
tf^puii Pi usfU opp np tu'blii nt-ini^^ 
MMj^^bphpr^ iq/tmp ptugnL/iTi bi. u/uin-~ 
nLuiit'ubpni- iqiu iqliinfi pf^l*"^* put— 
pb^ nt- ^'"PP ijitnliiu^nijy : 

6 m^Mp utbu'ubf^ni]_ np h^ujn.p utqiil 

ip Jlf^['*"k"'-Pt ^""^*"P ^'- <"'^^//'* 
lu^^bpni-'U nu ifi um ift um ^b jji [iifutu— 
innih pbb^nL ^uiifuip , tun.iuL. lu^np 
iqinni.iii'b nu If^bpiui. bt. [ip ipliutVu 
ut^ uinuutu bi. ui^liliut u#^ If^bputi. 7 //l 
uj'hnhff bplinL^ph tul^bpp pusgnub^ 
yuM% ni- ifbpl^ Pii"'i}'b^ t^fiinyut'u bu 
Pqb^fifi inbpbi'bbp liwpbffli^ ni. ft^ 
pb'bff h^ujitling'ubp ppPi : 8 OpnLUi^ 
qnil winb'iip uiinpuiitili% if^ uiuip- 
innii Sip liuinnLb^nj luifUp lubinif^ 
llri^uiif nu fip Iili'ifp Sip Ikui^ni-hnj 
bpbui'h muipinitilt'u huin.bpni.'U if^^ 
uiuM^nLbguAj \ 9 Sip lluuinLUJ^ H- 
rj.ujifp liui'lilby nt. puiuL^ ut'Unp • «n^ i-p 
buyy : 10 bt- ui^liI(UJ puujL* ^^'fjinpini^ 
qfi^i ifil ^ni. Au,/Uf^ i^ubgji ni t/uj/^- 
ffujj ^ ilwu"u q/i ifbpli ill nL uiui^ni-b- 
guijyy : 11 I) t- Uumm-Ul ^ puuti- . «()'' 4. 
jujjui'bbff ^bqfi ^ni. ifbpli pW^in:' 
iMipr^bo^ Ilbpui^p uijh hiun^iV npniSi 
^iMMifiup ^bq[, uiuiinm-fipb^li , np lu'U- 
ij^ ^niinbuyy. 12 Uriurif puutw Mfu * llVUlf, utku^tj^nL \T^^n>n8 3,4 putj^ I 13 Sip Ikuuinutuit puiui. lip^ 
nuusi-* ^O^ft q^u fuutp-kg nc hu l^k— 14 ljt_ S l^n UtUtnnt-Uih- ocifi^ puiut. * 
<dl»'* nhbiniurf. ^uuifian* fznf^nn uAttU'- 

atu'U% b n l^lii uAtjib-biu^ PUJ*"" » ^"ctt 
Jniuj ^utiku ni. Lkut^U^jirj- P"l^"p <>— 
pbnn 4nn nuutbu : 15 ^ni_ nu ^^rt^. 
tt^fuibn ^ ^nu uhpnthr^^rf- nu luUnp 

mlimjt ij-^bif : {},% ^nu t^ i^n t-Jv rj- u^^uili 
j9ut/u^ui^i bu rf.HL.'h uji'hnp t^ut ft ^ui— 
t*ltupp uipurfi "^/uujjPbu^ : 16 frt t^p— 
^"t /!"""-* «*^"*- jq^n'-Pbtn'Uij. gujt-b-. 
nn fufiutn uf^fiuifi ^tuuig^btf : 8uMi.ntl^ 

tj^Uiiiif. piituu nt. tuhfil^^ui ^HL. tl^ptuq. 
tll"i» : 17 bi- IXq-UJiflih puiUL. ♦ «/?- 
pntfj^buibi. q-niii ^tiL. Ifhn^q. /uou^p 
ifurfii^ pppp I"- t^J^ h-UMn.^'U t^bpmp , 
npni^i 4tjutfuip u^iuinni-ppbffp ^^lt 
pubintf^ '9nLUtbu uiltlil^^ , ^pkl'PlL 
otiL. uftutn£iun.tuuq. iuUJib-bus ^ PiL'^J \ 
l^buj%^fiq- pn^np opbpnt-h */*f£ %b~ 
q^nLpiti-^nt£ riLUtbu ui^li^ 18 [?£. ifrni-l 
tiL. urtutniuuif^ pnt-Ug^^ ^"IV f" iT" 

uift'it funmp ni.mbu : 19 tjpbujiq. ^pp" 
utfi'h^nil^p ni-utbu fill, ^tugq.^ tfph^bt. 
tj-binphp q-iunLUiu^q. , nup^^ tun.'Uni.b— 

ujbuijt q.uMO.'Utuuy^ : 

20 llq-tUiT pp ^i#«£ ui'haLhp §fr*-«i 
n.piui-* ilmuis ah uMMf^'b ^b%q-Ui^nL.— 
P/fi-h nuUbgn$ihbpni-'U iftujpp m^filiui 
ip t 21 bt- Stp ILuuinuuib- llq-u^tflih 
ft I- uAtnp li^nl liwipi <w%fi.bpA%bp 22 bt- S^p {kumnutuh- pumi.* «[Jl4u/ 
U^rLiuif ifbaiT^ if^bni-^ "l^" bnutL. 
ptunb'U nt- l^wpp n^h uih ut in i^^ bi. ^ptfut 
uj/tmft iff-nLiiuutnbif nn abn.on bn^ 
bn'hahi^ nt. bbhiuq Itiun.^'h tuj^ lun^^ 
bi. nt-in^ nt- jiut-bmbiuh uttqpp^ 
23 fii.umh S^p IXutnnutuh- bq-bitp 
inmpifi^tjj^h tf-ni-pu ppuit. quM^Upl^tu , 

npm^u ijjt ffpi/Ppp tfiutiii , "^pki 

lun-^nL-bgiut- : 24 Hjuiqi^u t^n.'hmby 
Hq^iMttTp nt- bq-bifji tquMpui^t^'U tupb-^ 
i^bf^bujh if^nqifi^^t ^bpnij^pl^'ubp nt. tu— 
if^h bnijiT tvutpann pngbq^^ uni^pp 
rvniuu , Lb%iuig irtun-b% Smifptuit iquj— 
^bi^nt- ^lutfutp : t bpp'. i^pH It'll bK 'tiNPUMm^'ulirOK 

bPpuauiiu-u bh sfih-bUMU-b p-uuq-hPi,bPt P-upq-u"ui.nhuiT -iU3U.USU-UbU.35 UhbSUPU-UUiiU"U bMbab8hn3 
150-UUbU4h 

3nPbUh'bUMu-b s-nuq-nnhra-hh-u 

1846 - 1996 Armenian Missionary Association of America 

31 West Century Rd. 

Paramus, New Jersey 07652 

United States of America t Syria 

Armenian: Modern, Western 

Bible 

1996 

Dwight/Riggs 

AMAA 

Paramus , NJ 

United States 

B210692 

WESTERN ARMENIAN BIBLE, M83 

© THE BIBLE SOCIETY IN LEBANON, 1981 

ABS1996-2.5M 

hpuhfih^-p •ibJMi^'imbai, iiusnMiwicnK-bSi' a%MOPnM*bii%.