Skip to main content

Full text of "The Nabaloi Dialect"

See other formats


-^ depahtmeht of the jf^tebior 

Ethnological Survev Publications 

-i- 

VOLUWR 11, PaPTS IL and Ell THE NABALOI DIALECT 

Bv OTTO SCHEERER THE BATAKS OF PALAWAN 

Bv EDWARD Y. MILLER hUNIU 
1903 ■ y ■;-^'':^^r--Wft. 
THE WEW YORK 

PUBUCLIBBARY 

315774 

tfLM^ FOUND AT THE NABALOI DIALECT as ^ ■'''■?■ tk^- f-'-.^ik ,^ i4 -ril *?fln '^^0i7^ 


i>^:^-^^:: >'■■■■>:■■ 1^^ 
1^ ■ ■-■■^■'^'l^i^V^) V. .-ll?-i^'^ 


.' 'i ^1 /^.-.' ^.J^ 


^:^:M -'*■- .''J ^y 3^::^' 
r^.-' 


.- . ■I.\z I .n"- _^: - ' 


■^' iV- ■:^:fji--rr-'. LETTER OF TRANSMITTAL Dki-aktmickt or the IsrEHi-oa, 

The Ethnological S^'nvev. 

IHawla, Oetoi^ SI, 1904. 
Silt: T Jmvp the honor to traiiHhUl two pft^wm, one a grrtiiini.iT niul 
viicnliulaTy chfthe ?fllhlll^li^iiftl^^^tof BengueL, hv- Utto Hoheerer^ tliu otli*-r 
iil»rii"f nroiimtdftlic Batfl-kwof Palawan, hv Edwnrd Y. Miller^ govenmr 
nf Pflkwjin. I reuoiiicni'iid that lhi«e fajwra he publiKbcJ as Parts II 
nnd ill of VolUJiifl II of tliescientifit studies editoi hy the Siiney. 
\'pry renjtectfully, 

Merton L. Milleb^ 
A<i^i*g Chiff of The Elhuntajfienl -S'lirrrj^- 

(loii, Uean C WokcRsrEHH 

Sfirrt/ir^ 'iftiie Fi'ieritir, M'fi'ittt, 1*. i. 

M7 :■.■- l-^i CONTENTS I'lU'ArE.. -*-,-.--- -..., .* - flfl 

TiiM Naiiau>i Dmi..b;t ,^„^.„ ,, ,_„ -,._-,- _. W7 

^belbdoi Igorot W 

THb*ln»nM _.,„ 9T 

Chlntoe InflnetJce ^ ,__, ttg 

KrlMit 6f territoiy flft 

FJemeiitjiiiN*bil<d 100 

Dltncullr Ln raduciDft th« fiUlect to wKtlna -— 101 

Th« NiibilDi dphtbel - 101 

Pronunnidon -.,---„--,-,_, _ 101 

Diphlhongs - - KM 

Ht»lii9: Irani^Mflitiwi of ™welfl.„, — — — - — _ lOS 

Bigna eiiiplQyeal , ___ _ |0& 

UoDtfi and iwrtic^ lOfl 

Thearticis lOT 

Definite lOT 

IndeAnite — — 107 

The noun — — ,_ — - - lOB 

Cfvnl few, Duay, all, aame, no, jnothvT----- ______ lOft 

UbboI ivbl, left,bDlh ^ J10 

HelHtlon of NAlHloiUoUterPhmpplnedEBlectt. _....... .. JIO 

The adjedlve ^ _.._^___ ___.„.__. __. Ill 

ModiflfAlkHU of the adjwtlTe— _ _ Ill 

TIhi tumd Hod tbeAd^^TC,........- , 112 

TheprDDDUd-' - --— - 115 

PuwbA] and po«Hilv« 113- 

iDdependoatlcniiB.... -..-»... ,- M^ 

Fomu uhIodJ/ inooiupoflltion- _„„.-,,-.,- IN 

PHHdTB piuilclH -J -, IH 

Da*\ pemcuLl pronaan .----.--_-. _— — 117 

Demomlniii™ prwiQno— — ^ — — -^— 117 

GonJnflUian Ot'taU l»»" ud 'ta b« thtn" _ lift 

H«IiiUf« pDDOOD ^ -,._ _ tJO 

lDtem>nktlTfl pnnoUD tBO 

Adv«rbitDdadvBrt)UL expKffioiv-„^_- — — --. — i*l 

P»podtloM„-._«..,— _—_-,— ,.,-.- IB 

OoDjivtionof "tolw in tlM boDH*' _ IM 

m 90 roSTfiST* 

Tnk N«iitu>T l>m,if-r— Omtlmarf. rtfr 

Tli^vflrl-,. - „. IM 

P'PnidUch lAiI jiHlmrm] i^t>Utih-r 'it \vl\u.\ liJniii ..-^. tS 

(Jn imrUclM ..___..„_.._,__-.___.__._. ,„-,-., IS 

■Aiilerwf- ^ Iff 

I'AniliirinB - _^.....__..^.. .... L 13fr 

fhii\<iy ut kilt __...._..__.._. ,. . _.. 129 

y|j.jt, ID plllkt -. — - — — -- — ,_- 1W 

N^fllUipfrtfiii" _ IS) 

fluH.'t.w kill - _.. I8L 

,[*ji,T/ipliinr...__.„^... ._...„._.__._:. IS? 

Tlip ]iBin^v 1.■ni^e . , , ,^ ,_.__.,^„__ im 

Viu^N, (fh IilII _.. 132 

CrnijiliAlimk CrC IrnitH^llL-i^ L«rl« . . . l3:i 

k'^/Lig. tuilrike *llli ih* rtiil.._ ------ - . i;W 

K\Mig^ ^'ilh peFHinal iin^inun b< nhj^-f ._,, ,__.._—..-..._-, 10 

F"rlher H^iatiL|ilcH "l imn-ltKc '-frl" _. iM 

liitianpitivB verf«. . ^__— ^ - . . . ._-__.^. ._^^ . itS 

Tr> t*ttilnilF .___.-_ - -_.. 13B 

Tu l>i; tiuiWT^ ,, . , L,..^ ...........-U ...MM, I3U 

h'ljrllier ?)iaiit]il?P ^kMnrraniiLl lv>- I'orhs . 130 

ft^'Hoyt^^ iiaaiv^- - - . _,.- I3R 

^'uri'"* l^^^*l fHjrji»n..n. ...... _—.^_^._._. __..._ IHH 

?44yATH'bi lubil iihi-^miTvlr-trii": Knttlruiriib _.. I'M 

t'.\)n»iL nf.n-^\t\i[ i\HiiT*-. iluKj; iilf"> ej*i|[[^n[i1lnf uml HiuiHtflit^ 

f.HTiiM .^ ._ ._ _^.. 145 

Kiirlh^'i'i'^uitL^ilb'ji "f tlu' ht^iuFm naLinn oFnnibi tjjii parltr'tHi --_,. 141 

Heiiiloriiui* 4if "W lie," ^'ti^lia^'e", . M 

¥ mwlUiT I'sXnif •\r^'}i [l» rvndtri EiR of L^ts KnplJnh I'upiilK ^'Lobe*' t44 

Inf^rn-rllim" ^^ I-Ul 

On [fif Hull ui K,-nnnn [urmi. erwUim wHh Ipipfl uu-ri*iy] 146 

IVrilin? UTi'l |>njiular "our^ I4# 

XjilAlnl vijLiAlMjIarv — . .- - — — —.,,,..-, -,, W 

>Vr>.in- . 1A1 

fjLFUi nf Ihn liiiinBU fmilj' __.__. .__„_.__. _.. lAI 

C'lihllijnir andnninuieiilji ,._ ..__-„,,,-,..- IBl 

Tl*^ hniwjiiiilil^M „- ._ \tS 

ff iiHiiiiiF, i n I [iltliulil'' *Tiil iili'licili'. ._.-...... ^SS 

W'liiiiEii *are._^_. _ IK 

I run I'dfl - _..,.....__, I&4 

MJ»<vl|:aiveii»i'J anii'lt* - ........ ._. IM 

llwkirtwBi^ ...__. ._ IM 

I iiiphin rail'' fnir BF1I ili|{, u^aviim, ^pinninK, elf _- M4 

Vnn.1 __ _ .-„„_-.. lU 

CiJics-- -_-,- .-...-..- — .-..., ... ... IW 

^ipinltVf.....-,. r ^ .. 1V» 

C.\Lr<ltnitl , .,. , JAA 

{7nlln»L . -^ ..., iUl 

NlinibMl HrlVl'rl" ..... _^_^... l|7 

MnllipllmliBc ...._. . W( 

UtidrlbntUfB _ _ l^: 

Mwunv _.. _ IIVn 

nivliUin dE Unie ._.__.,, -_.-^„ IBfl iy>VTENTtt 91 
TlIK NAB4I4I DULifT— <!Q*lUnt»*li l 

NuIiilIoE TOdUiliu?— ConUnuvd. Ptmt 

SMpdiHTjii 9f vhIuv t , „.. Lfl# 

AalRMU.- .^ _.. IM 

Uusmtli . — — -_ IW 

PtTb or the ba>!y oi muniii*]*-, .,__._...,. m 

Bird* 1« 

Ptrta Dflha iK-ly of binlii - - MO 

¥Uit. eU-- - -,-.'.,- _ m 

»Vt*p(lhieWi5y, en-,, t?tMi IM 

R«ptLa«, etc _ .._._ ._. itfO 

Inncu... _. _„.__. _, IHO 

Pltntfl ._„. ua 

(i«i^irdLj»liir temip _., . 10] 

(ifq^n^hlf! niLinHi ----- --,- 141 

Meteornloftlc otihI nether ptyelcBl phenomena aii<l i>bJn:T« ]i>l 

Kinship...... .....u.L--.,.-, .,_. toz 

XJnu] d»««iui^ils ol hIT, iriaresprnking iK 

LifiMj flmmdantB of kW, maJeBpaiking- WS 

Firiti»]|iLtenU linn, mule epealrii]^ r . ^ ._ lOS 

AlflnLtiFfl thrDugh r«lBtiv«, daHcmJinu d aaW, m&lpaj«jiliinir- 10:1 

AlBnltiH tbton^ti the lUArridge rJ aaii, male pippabing IfM 

Affinitid Ihraugh rplalii'M, Brat rf\Jgtten\ line . . . 1A( 

AfrtnilieHllimiaghlheiiiarriaiireof fle)t, female Kpeilrlnir Iffi 

OflIiiiaI nmnefl ol eliililTen _-_,._, Iltfi 

V&HiMIH F4«iAl LfTiiia —_-,---„„.,,. lOi'V 

FtiniVflilHUj^Lttflih uhdTul drilihinE ^MHl^s ..._... 1W 

l4Dv4ram0Dt 1lta 

Worla»rf CDBtdTje, et* . . W 

Ltodily i^i>iLHJit1ane, «M ._ .--- Id? 

Ainiupmeiila , ,_„ lOft 

New nDrdf _._____. 109 

l^ermnal namefl ^.. .^^_ -.__ ITD 

Mule- .. _.. . . IT* 

A'Id|'^«<] 8^paiihi<b nAirxw -_ .-_ . ,_ ^T0 

Ki-niilt _ ...,. 171 

AiliipViil H|iiin1flli naiiiAt .._ ., , ,. .. .. . 171 

TnK iHiiji] li:niEj«t HievKKTV^nvK Yeauh Aij*i ._, _.„ 17^ 

PfiVT III 

Pripali .^ -- --- 181 

THt Bat .III u^ PALAVEAri — -.. IJtR 

ArldEtlonal inrinnatloa in thr [kalali pM>j>lB ^ . lAA 


xs 't^'m-'^ '!m^ '^>. i^":i>- W -v^ ^'<i'M 


mi *:-^L^^?r 


^r*P ^^■t?^'v^ lT?..-'.' ILLUSTRATIONS Pawk IJ hvu III After |Mfp 
PiATK 3^X111, MkeLch tanpi-Wi-Uonof iKJTth^rnLuiLonpHhdwinirlbdoiuTS.. M> 

LXfV, LurbODj A btrrio of Bapiio rlllig« M 

LX^V, HicetorrmMa, KabByan villB^ M 

LXVl. Kicaten««fltDdmaiinUln4idepnlnieUM)E°ri1friii, KsteyNTi 

vi|l(i(fe „ M 

TjXVJL J<ic« WmreH, Aicno viJli^ ^- M 

JiMVIlI. Typical IIaJ^ dweiling having pine-lAard Hdt* uid rt*"' 

rool, ftikdiU li*rrifi, BUtfUiD vlllv? ,_ w 

IfXEX. Typicsl [Ittlof dwelling. Pico vfllofCB (cvreinDiiial iplAtEnnii 

in forv^TDimd} ..._. M 

LXX, Betit^L*wllal(^*lwelllng,TuWiiy vUlaii* *« 

LKXl. Ibtloi Homen (airl on righlaidej . W 

LW.11. Sbaloi nomeB on r«CJn^ pTjiriitrrii at dv«l ling -.-^-,.,- 1 

IfXXlII. Ili&tc4 H'i>n]aii cMT^inir ■ b*by_ _. . 1 

LXXIV. Itttloirain proteclar 1 

LXXV, Tftttodneim arm of ]biil<il rItI 1 

liXXVI. 3haloi cvuriere; womnn bdcI onp Jiian wilh caiTvinK frune 

{chd-p) ,- I- 1 

liXXVIl. Ibalin mui InmLDir Bail for pLsDlin^ I 

I.XXVllE. Itnldi voniAc «kh arrytn^ liukH [lu-yd-liasp) 4^n l^p 

bofk; oaiipnniiig cont (a-fl^l pdflnH o\er crown oTlKftil... I 

LXXIV. Ibaloi woinui tisnepoiliDg rife in kB^yd-h«nj£ L 

IjXXX, Ihaloi nnmBD plf« carriers reffUnumi Uieimll HH 

LXXKI, IbaJin baekec Hxirk __ _ -„ lU 

LXXXJI. 3bAlDi lMHt«ta _ __ 1U 

LXXXilL ]T*loi w-ofiden hwi* uWnrilB IW 

LXXXIV. IljgliH iiijplenieiiEP, elc - - -..-— 14« 

LXKXV. Ihalol muHi^ iTutmni«t1fl . . ... ItH 

LXXXV[, Crodpnf Batik people, Hhow^n^ ^hts-fl^ heads of woiiicii.-.. IAS 

I.XXXVIL Crroup of BUak people, rihonlntFPhEvciT heiuln of nwn. IW 

L.rfXXVlll. iirniii of Balak: Hainan, phowinv iliyad-bu-k flkirbi ajid 

Bhav^dhwlfl ise 

LXXXIX. <irvup i>t typkiU Batali people, iihfiwlafl rlodil-ng. rhmvrA 

hfvdfl, and Uowgun ____.. .... 100 

XC, LHgflgTwp 0^ BaUk people — - ,.-. .,.. -- -. — ..„-. IM 

XCI, Btttk rkft ceranooy IM 94 n.I,13STRAT10VS 

t^tiiliht: I, Ah iihklalilifltid iiiBcHptJcHi enyr&veJ on a lioanl uui tmuwl in 

iJip- iiiDunliUn* inhnUted by tgont pvijil? In I*tn I4fl 

2. Flml ILiw of ■■ popDiu- Ib&lDt HD^ .__. 14» 

X Second liiwof Apopularlhalol wnji _ I«fl 

4. Pint line nf mc Ibaloi meiatly ..._ ISO 

J» i4e<4nr] lin^of Mn Ilml-nj iiwlo^y ._ ._ Ifift 

*, TliiF^I linp'^ffln Iiflki mel'j'JT .»..—... IM PR E FACE Some time b^ th« HWt Peftn C- Won*ster, ttecretary cif tita InU-rior 
for the Philippine TelandB, put into my bvids -ft bound voIueih contuninie 
450 pttgee — partly prioted, portly in blank — a tuU prograinme tor tt^e 
ethnological Stud; which ha dKir«<l mo to wiite of the lbnl«i T^rat 
of nortbcm Luzon. Adrc^^e circum^tancca did ruft admit ot wy fiLliiig 
out more than one chapter ot ^lerol ii^onnadon about this trilh' in 
nddiiion to the twenty-ni»ie whalnl&i which vi-rv d^TOffned to latr 
in en eit^ieiv? vofahulary of itA diale^it 

Froni 4 il^TTQ to work out at 1«Ai4t tho lin^ui&tii- ]uin I'f tliia ittu'Jy 
to the full extent of 1117 kno»lfcJ(W» I afttTward* Kmlt hi Jnpan and 
dediratfll fa> th& dietiiii^iiBheii gpntltmnn jtint minK".l a pnjKT eiilitlwi 
" Notes on the Nabaloi Dialett," in whic'h 1 ^wi^■^^J.'^^ iu jl im^lhofUiiil 
uinnner the pronunciotitm of the laiigua^t anil thv different I'vtU' '»F 
epefijh. giving under each heading idicjuiHtiiMrxampL* and fininliiiig with 
a rihort converfla-tion and a few noleu on Xaboloi music .and aiofciiif;. 

BoLh manuBcnple «^ve compile Into on« paper by Dt, Merlon L 
Miller, the Acting Chief of The Ethnological Sarvey fo-r the Philipijiiie 
Islands, who rfi^itt«d the same to me for a filial revision with many 
valuable si^geiH^Qna, I h£.ve added a paper entitled "The Ibalol Ignrot 
rii^venty-five yean ago,"* being the tfanelatlon. of an account of a Kpanieh 
cxpcilitioin againatthiB tribe in the year 1&29 and tfl-k^n frujn « wvrk lui 
longer caaiU to b« o-htaiaed. Thie seemed to me to merit 1-einff bmught 
to light again, aa it ia highly instructive on the pastuf the Ibaloi Igori»t. 

Jf the present memoir prftves of Jnteteftt I aiw sure thii will Ite 
dii« to a great extent to the part taken in ito cotihpldiuh by the excellent 
colLaborato'? ibo^'e nii^ntJcned. Complements like the jiic^urca, the 
ukop, and Oit:tet d'^tai^H C^ mention only the inucb-to-be-wel'^aiH.'d 
spelling "Igorot" of The Ethnological Survey agutust ^*Igorroto" in 
my nmnuscriplA) are indeed, as regardHine* only "j-xirrowedplunu-s," 

OtT*I BCHJIKHKH. 

Tokyo, Jidy, 1904. 

The ihankF of The Ethnologitffll Survey arv due Mr. T. E-venMi 
Conaut^ of the Bureau of Puhliv J^nda, fur liwkinir ovur Xhv mjuiuwrrii* 
of this paper. If Mh }4vhecr?r Atci^- in .Mamiri b^ would liethe Aratta 
expren hie obllgaticm U? Mr. Conant THE NABALOl DIALECT THB IBALOi lOanOT 
TBIBAL mAnr. 

Tlie tiilie whivu' liihgiini^' is clin'UFwil in tJu- "followinf- jfagai is not 
coiiir.ionSy known liy j| a^hlehI nnnn^j but i' licbijotiLleil fri-ncpiMy by 
tin: i-oTiifuvlfci'O^ivi* term '^Igorot,'* Anoilier fHvoriltf tifuini^h Ipnu lot 
tlii^ nm\ *^K\Kl JMiilipiiiiit^ Lhuuiilidii Irilin' nho olviif^nlcly n'fu;Htil 
Iv Ih* txHiVurlwl wiLH ^'iofielef:" — thnt J*-, psgarif^ Tills IhILt tf-mi in, 
uf ctturt*, ill no seni»e it trilHiI dcrii^iiitiohH hut iiii-ri'ly indu'li'o in 
one ^r^at grniip Hie |jtoE}|{? cif !h.^ PhilijipiTipH who did tiol nccMjjtt 
CliriHtiiiiiity. 

Tlir tvriii ''Ifltirol" first <.ii'i-nni in the climnidt^, in ilH original 6niii 
'^Y^JoU*," af ;i cleE'ipiiLtion for the niountflin [H-it]!!*^ of tb<- thm 
linktVMn hinUirljinLj vpf h^Tigoi^itLn n mid Ihtop {ta-i\aY kmtvn m tlie 
proviutes and rIintri(:(M of Kingoet, Kuiajn, Aiiihumyafi, and L<'[>nnto); 
Bul»eqii4?ntly ib* urc <>xlqiiH<Hl, nnd it hafr ofttn ^hi11l applied irithout 
diHCTiiLJiTifltkCin tir Hny nuiiibt-r of iu^i]-(]hrit4liaii jnounUin Iribfv of 
north Luniii or of Luzoik in (fcniTjLL This uJi]ELrg-.'d uw: of tlii' ikjimi- — 
(hough not wnfliK, if nnly t'lyn■o^f^i^.3lUy t-on^idjTfii— in iiiialfadinrr and 
hhou]d hv diflcontiiiuod to avoiil further tonfui-ioii. 

Murt' trtrefiil aulhorp^ hisvtf nn|ili>ycil thi.' U.nu> "IktiguctjimiH" nnd 
'■^rrot*8 of Bengupt^" which, wbile luort precLai^, wtill fail to distin- 
guieh the tribe here under m-ipw at< b unit from ile congeners in nnd 
around that sanip provirce,^ 

A n4tivi> of Benguet, when lU'ked hy an ■r>ntHidi'r a^iut his trilAJ 
ftjTmtf^on, will ansiver, Igudiii-id- — that is, ^T nm Igitrot' '—hut let the 
UDie quention be rained among native* from the j<^>ut^ arid othern fnmi 

tli« nOTlliw«flt of bhnt province an^i it will elicit i^plicv^ ifnihi iame-- 

that is, '*We arv Ibaioi"— from the former, and Kiui-auai t^iw-*— that 
ift^ "We are KHnkflnai" — from tliu laltt^r. in which tepliw a direel 
ttfeteiice in made to the different dialuds spoken by the two partiw, 

namely, NabiUo^ and Kunkanai. 1 linve therefore- u«ed thn temi IboJoi 'II will b* aaaiiy apn (lul " B«IV»a^" I-T thfl purttrnv cl Ibii mUtdy. iH^iriia boU ■□□ 
■□Dch 'Ud l» ItHtt. Tbfl Wim Janlddi* prcprlj aII lbr pe<i|>]c «! bnmirl, CiHiBfa »■» LhIhik U 
Ihff fn»i|i h*h DDdtft ^*lw and ponti iId mL Thnune wvtf br mid pJ '■ Hn « inw —1 BriBoct'' ■ 
(rrh mMe^ IdcIiiAhbII tfao I<4M In lll> VIoiEht, bo^h lb« ipvik Let Ui* dU1*Tl h*1V C-AaMefnl 
■ ihIdUifiIv bmUb WJhaIdiIbUiuifdIIAD ilUBVarWKti n«de urh(i«nH luiirr^l Wr, a vhilV JlJIi] Irtii'lNi' 4 li-eJjfiicLLiHr] i i,\ tllht rliviHil4l -.'i thi' ]|[HjrLit 
ihJLLi kii4"N.- i1ttTijNL'1v-f Ji" TIklIol 11114I thi-li ]jtjr|-iijiu«^ :ii' Mii^ial'ii. 

Tln' i-tviin»lmv "f Oil- iTfinlM lljiiini iiml Ifumrt in j^hi-r"i Ttudi 
l>r. T. H E'nIvUi ilr TilVi'Til'h KlltliHtlueril <!'' I^i" Ki^illinH 'k- KurAr: Jr 

InnMV hi IVIII^W^ AI tin- r^t 9'^^ (miiunlflln dipjn, In T*(|»lo|iJ f/pi\ 

tliij- gitvFLi i' (ilv'<"]lor in, ur jX'Haj^lf Chf^ dJiiL mi^itFi "iiiiM-jtldinEi^r" |ta Gtraiu, 

The Hiiue anthur niyi': 

Ji\<i-'lm, iri EbH nain^ 'if a iliat&l Hpobfri l»y Itip l|r<i rroTiii, aniT rLlv hvipf<I, In 
IkilHiLri, nljriitik#:fLFii|>li' "Idituiiaifr- nf KiTuiuf m." 

V-vi fiirllHT L'\pJiiiiiili<iii l^nlri' f'.irrn''; <-Mii'lK'iit ViwuLnlnriJi 1I<k'ij- 
l-i.|iir[nl ' (dvi'-, IT- fNtliii, w}iii'}i irt il^iiMLii^ tln' t^Luii- ][?. h'll"', iJii'Miiiii^ 
"t>k>- f.irth'-r niUo '\i '-* nr^^r iprnf ibi' wii," jlii'J Uftl'iK, i\t tfiij^i-f^sUn , 
"flTAii^pr t>r in-'iMiii frLHib iH-ynmrl t]v fi'ii-,'" "tk.^ cm llw tiliiihuu ur 

K|Lr<k|lb."illlr 

I \vyy i]ii1 IsL'i'Ji II Ml' 111 ilipiiiiviir iiiirniijf iIji' [l^iliil li^tiiE vLlli Litiinii 
I linvi- lvi;ii Lii i'i.iiili"-t rii^' Iniililimi <i* '^iiii^HPrl liif iiltsi 'tf Ihcir 
lJJ[Vbll^^ "KiiiJ friiliL i^hlfj<-ii}itL[ litynsiil lllr ^l41*, l»Ht a r-'Itnilc' Iutv 

hiiejn-i'ls ilsflf to Ihi: ^►lli>ff6iT> i»f lliif ^ihiiJpw J^'rwiir Liutiiluiiif, wlm^ 
u-]L>^t iKvic^i'd ill lli''>i liy \\w HpLLiiianr& in liu i.'iii:aiu]»iii['iit lit Tli-' 
rinmth <»f tlij; Afl""'* Uiver, I'r(iviiiL:p uf t^nn^isaLJiiiTk, iiiJiiie juxid l.i;' 
i^n'iLpi'i bU'Oonlii*^ III llif chruiiiclcFf liv irljaiidoiiiik^ |kit1 iJ liis lr-Kh[L«| 
ihrli'i t\.<t!\. Ij llic hillur "Ir 1'' iKipiiiarlj MUiiiB^fl." siya Jitlin Foreimiii 
in bin hooli, Thi: Philippine lalandu, '^llml from Ihewe fugilivif 

ili-HL'itrJ.i litk- rjii;!' i>r fiLii|i)r ill ihiil |»niviim:E' f I^li)jDPi ii:iil1 r'liU 
iliistLi>irvih]iii^i]i^ tiy llbeir obljqne eyn Biid knona liy the naniL^ -A 
IjIiirnili'-CliliiiTir." 

ThiTHj ii- purely iii>|liiii|r innrkrfHy Chiiip*^ iif IhE' iNhljIy ^i] i^ipiirtiicv 
• A i.[ir tl.ifliii Ij^trm ii"t^ HP fur aa my kiiohvleJire uE I'iiiiu-H- mil's, in 
lliE'ir i:LLriIi»rii^ mill ri'llsioUi* rdi'abr, <h'Jiirli i>lt llii' i:ihritt:i rv I |jik|' q^ 
ly^fifriHy ]MMliTi]flii-c H- siicli iin I'TitiH l^l.lt m*? niFiy >Tn(1>- jia iheJr 

llukr ilii' ^i^f^i (1^ tlif li^'iliMHl IniwliinJeTiJ. STnmi-h iiiitiunv luivt Ix-^i 

iiic'liiiiHl 111 iMH> nn i]iili<':iliiiii 'tf I'liilii'^'i' iliHlleliii' in \\\i- frii]lliTll 
HLi'Lirri-'iKT in tin' NjiIuiIhI rJirlvcl ->F Hn' i^iiniiislh d': tills in iiiileiH) 
iiiLCLiiibiikiJii ilk lIil: ulliur ^hilijipiiif luii^ii:', \\'\i\v\\ HLf^i tiion: i^tt 
lli'iri'inlly In |»[riE^iJlb3ii'i' l}ii^ Mriiil^il Ks t',' f>ur I'Vi'li FHe- llmlDln, »!■■>, mi 
ihi' iiuit|]ii^!iii>ii tliJbt triuy nri' ili'Su.iirLiriiH i>i ^'hiiiEi'p, fiiiiI wIid hjiAi'lhf 
MWii'l rh In liiiiir vprrmtu Inr, wniilil munT likvly r^iflin the whip in 
rji Eiri|H^rte4l ChinifL' wonl, hji^<- in their vm-iOmljiry Ihe "wortl '-&tn fur 
Ou'CliiiiuBuivJirddin[1f.'ii| fie.' r^, p. I02j. whii-h ia knuwri nil nvp-rll^t 

'Yioiiiiiiirkiiinni^ifniti, Fi, ^Tidmwrrci xmLiu.EBih 
i 

a 

s 

a. t 

X 

5 1^ 

J! 

1^ THE NAUAIh^JI IjIaI.KCT 99 

frljimL". 1.^11 tlifiitJitrUiin'^r ' hnvo fmind aiirnng riulni fi-nawinl nunw 
>i>iti<' ilijtt nh? iniTc JninitipiM- rt^n-lf. aucli m itirni (In .lajiaLiHe, 
"li|jM/" **^iift lienvy'^) Jinil ^d'riJ (in JiirninHKi, "hial:," ''ilfflc"), and 
i1 i^ iiLiM> iitiL'aTHrinp U> iioTi! ilmi u"' "^ <Iip itri*in hcaJineii. of 
tiv Ti£[>Fi>t i[[ Itik^^iiiLj, iai|nlnL *'i Beiijiin:^, Imli^ [li-- vuty nanit of 
UfiiJiliiiLii^'a litiiUiiiinl, ^iuc^j* v]i'}iv (lii. u]<t i-lifLaili'ltr, (janpar ile 
Hull .^KHflMii, sliil-'s iiJ liavi? bLTii Ji JjiiMiiie-it. yurrlios iiireBtiipilitm 

r-llJlilHTillP^r 

KXTEKT QC TKHIlSTOPV 

rtevcml jblUhJirtih )jiroE nXn^u^y Hern mnJe In the Inc-'iti^ii] ot Hjs 
lllll^'irt lliitl tl>* rsli'llt of llic hTTil.iri- i4-4-ll]ii4il liV tin-m. The <itpUt 

i>t"lh=i[ Ifirilory Ir. iht omiltry ^r<iuinL lSiTj.1110, (111' jm'-^il iJi|iital <>Elhi- 
rritvini'f ikF l*.'iij!ii.-[i Hi limit in thii Jii^flli ii- A^itI I^v [hi' mni'hgiMH 
uf Kiilsiy^iii, Al^nk, iiinL Kjii^miuiir m Llit wwl l>y Ihns.' i^r ^abkit 
ami r.biti.nni; in lln^ i^uiilh bv tlu^ r-Lnilitrinr' Mfnuh'il in Tii Viiijm jinil 
I'liiLWi^iiiiHi PniMLiix-a oil tlin f^nillEcrLi f.KjlliiHi^ yf t>(? Maugiikiraii 
i-OI>i|)k'l. Ktl.ih llbL-W last, hu'4-pvi'i', iLJili'l fcjC tlOOliU?-! ?-ime thnt Jiie 
|iuopU-.l hy Jpjntt, ibiU*(l by II.'' Flhiluir^ W^" (IliX'imii, l"^jm, "newly 
jirriVixL jH'L-^nii,"' "EiiwU- ™iirerl"L CJirisliyln" >, n-llU, iIK'^Hetiii I.j 
ri'lu^n^i Wi-ri' i<J^|i..rlnl Ihitlior from rjiitti<-[ north Ky Hie Sp:iiiifih 
liimTinnciLl. Tlif mti^m limit «-niilil Jn' tliF A(rni> Rivi.T lu'lvicim 
Kjt.in.jni jiuil S,ni XL.-'.litf tml ffir -"m isllyins! Umlfii rtTtleiin'JiirJ 

liVUllil ll]'' Vll-JT ilk Uu- llifHllil'l of K-ILlflll 

TIlu limiiln^L <J iilrhvlihiuli' wm^^k^rrip Hiv l^wl^ji lllUi'l tiP lirtne^ri 
laJIfXi iiii'l l-">,QO0. Thi' toinl |>o]niljiii<iii o[ Unij^tt i" 15,000, Init 
it i» lUjiihilfnl iT tliy muiiWr ol Ibnlnt Tyrsroi livlitg in Ia I'liinn, 
['Ull^siliur. :iiiil KjiljkEiil would lllJiki' il|» for lllO -ttcdlli'lioil lo Iw iiuirlc 

fur iKorot rL-^irlniL* ici U<:iigLie1 whu aiv nnl Ilhiloi. 

fur llu' siiT^iuiiiliEiti tcibw ilk whii^f miilft tin' Ibiili.i Ij(nnit liv*. H,i^- 
linvt llic follL.ui[](r i,iiiii{Hs: Toifjml Hn? rmttlm-Mt oinl the iiortli, ibe 
^■,fJf^M»fJ: ;iinl A'nlrmryi^fljt if^\\. CJllimniO lE'H^t ; llnrllU'llfll HUll tllfl, 
fj-nrnS wiiiL'li thr it-litlJll lj<xi.V n\ IbulnLf. (Till Bi'^rj/,- scmllb, /"h? Mflrr"! hoej, 

tiTiii ^riL-ifii Lriiift Mniimih (I liihnl iiLiuii^ ns n biiU'Enl UtT^igmiiiini i»r iho 
hiniiil-liiinliiip, nillli-thii'iiTi^, LiEnl It 1.1 na j-i iifl IfLirnl living iiti.uinl nini 
Huntli i>E(!iriu>i"Tiliun rJjilnin *Siii1 id iMiieTiiii^f'* raillivl Th^' Ktih-uiilnmit 
t-'[Ti[<>T\- (it tlitf Blaai'l. Willi llicm tlii' IliraViip hjiv*' LIvitI ■.iiitt filiUn 
liiiLL'a in rlniilly fi'is'l. ( Crhin|iflrt lln' Ilrhimo iKinU '-IitIhi:^!, ■ lux^tihly, 
iinl "Itikl'Ciii'ir," liL' vrlni wisheH nr^lm'" fvil [i^hliuUht: 'iiriiiy in ^iJir,) 
K(ir th<' pi'ijplr liviiiH ill Ibv F^rililll^ iirnl iilnliiH i'^lW- ■muHi mnl m^-l, 
ln' ihi'V (Jliriwliini* or Iflnr^'lr llif IIulIh'I )iii»hliiinlLiiv: Imvu iilwk ^^H' 
Ui'iimil IhTiii ^frnji^'nifffi 1^— iTint ifj, iK^iipk Uvrn|i lit l]ii' Iml InwLiiifl". 2«»i — a 01.1774 I01» TIIK SAim-f^l liTArKfT 

II IrH, uf I'l^iirsi', I'liKV Jai ""■ Thiit IIl^- V]Lrii»LiK iliviHhtiiH 4»f tlu' tK^oiPl 

l>iLi iJLi'y ilo 110I Itnvi^ tli4' lilm of lirlii]i;riikE l4i a nw nkr iknli^Mi in ILf 

Hiiiin' nixTJ^e Jiiii] jI'vi'JujmtI fiitiu 111 hIjIi'Ji l*i»lii lil'nn- ^H' i^-iiwiit in 
41-iiT iiriiiil. 'I'Iu'Ie hL'iuit ('ultiiLf riih] llirir iinlunil iii4'liiiAiii4t I" \\w au 
iixifpi'iuU'iit uml ri'ljnNl Wfi- m llu'ir moikJibahir' n'lul'T tli^'iii mlli-tr 'hill 
ill I'Oiii'riviiLp: iiLirl inilift'n'iit lit ri'l^Liniiti;^ iili-jiK ihst ^ ]icyuii<i Otn'n 
iiiniieilint'' iiiiri?[sii — ji ili^j-iaitiiMi ib.it (Iihtj iii:l, }|(hvi'v»t, prci^^'iil 
rliLir Iji'itiK slbri'wnl t>i'mj^h ^il'^iir ul^iTvure vi n'liiil tliev ev<' i^t lln' 

lll■il,'^i^>o^ille Ij^nr*-! triln.-r' .ind .ileo '^T (vinj'n]i>?uiiiity nith (hp C^b^i^l3dLl 
lii^'JjtitaETH finiiL iimtm IlLL'v m' ^4'|qt eM I'tl, |n4»rr' tliJtit }^y |tnylhJr}( flsi^ 
liy 1]bc flirt tlmt thr l^tlcr }t,<vi' -idopte^L KjKuiisli tn\tit ninl ^-kviliuidim. 
Thi] i]iLL'T^ii\ '\i "lijilcrrj., ^<}iii'li ic> ^min' ivnuIiI ^^viu ii prvnt linrripr^ 
ih'k-i' t'if't nf»|i(^T ^1- to FlU'iii, f4>i' M'hitt iiidt'.-il it^- »\\ ihcRi- JijL^r'bH, 
ii4iLi\' lEiLiFomt ill rtidis, ('■MthlTiiclioii, jmhI iiHH^i' (if r'xr»rpHsiiiii , Imt hi 
iiiEiiLV vnriEilinnin nt our mi'l llie Miiiif nieLuily f I! Up ihi'- rar'iiil tii-. 
ttiiu rriiitfivuil is iLil[li.'rj tliLiir rrinaciniiBncBa "f living' lia tin- wimi' liiLi'l 
mul iif h^viiii; i^itifL, lit clic hamb^ ut tlii' S|iiiiilt<]t 4-<iri4[ii(Ti)r, i"i 
hnnd-mlE. (J ypiUft, iii'iri' "r lefB llie bbiiii' fBtt us the wIkt mlipri'.l 
CEjci^tiriiL wr tiuii-rhnr'LJiLJL iiihuli-itiiLL^ mif rnu noL LjrruLl tlioL Ihe 
[linln-i Igomt pli^fi IIP' wiikiiia iiji In tht' ifltn nf iiiiLhuiiility. 

KiKuiemv In ?iAiuLni 

Vnti\ aiitheiAW- v»ifHial\Brif*' \a-vp Ikvii HnilnniJ fn-iii thv tn^xH i<i 

iliL' nonli mid l'i\kI,' Liijikitijr |i.>&iililr! n in-un^ '(knij^rt^hi'iiiJiv? ^tiirir "f 
>.■i^^lJ |<ii, it iniiEl aiiflitf I" Pint*' tli.ui rliif rjjjilin.'i i* rr^i]i|>i^-.<fi nf ll^ri'i' 
uluiucnt^ vii, l^iinipipiiijiii. (tMi.imii, iitnl Chini wbii'li iniiy In' j^muint 
Nafinl"! or wiiirh will iimrc firobuMy clins»>li-»> it^'lf upiin ui-m TutIIjit 
tfXiiniiiinlJnii iiil(i vari-nii* -cnni jinnen I?.. T^l1; firel iw* cltriH'iitr. ^i|i|«':it 
im^n- Hhr h^ diefi^iinil Ijy ifii' (lifErivitl iilioiitnlir FintnLiiici.iln^ii -i 
tWc iuifi^rt; IIjp rnii«ai'iiiiiii istln, inmniiij? "[JiiTi' i^" whirh luTdiiir.-^ 
^vjflV4, iLivl Ibf llucniko iLimyjin, u kiitil nf Imiiicur, ahkh ^H'Ciinii'^ 
i-tuir-i.yit\, iiijiv i^'rvf flu 1i']ti<:JiI iiistnin^^ iif llii' i^iinnni'S &» iitt-iicriiii:- 
Tln' inflin'jH'n nn Nabiiloi nf thi' laii>;ii]i^r nf l^inpii»jii.:iri, fiNtrii wliini'li 
l>n»viiioi- lliu main lunly i.f l|i^ Ibalni I»riin>1 ii Bepiiralesi nikviirlayi' liy 
tlin littli'-inha>iiter1 iiirmnlnin I'niiipli's nf tlm ^rniiyittrimiL Vnik iil'mtt' 
<!'.■ i^iili' Tniiiaa), «h-1|ih t" lin'e tiln:ii itlncc in n fonimr ]k'rioiL uf 
^ir(fljihly ^-I'lKiT iirriMJinity nl ilii' llinlui Ijrumt aiiJ ihu 3>t4i|il<' "f 
l^]n^ij:<iii4iLii^ 

TIhj llnHMiiiLi hmj^ujiiiF', (in ihi' iiIhiT (uml, ii|i|niirK still <o iimlii^iitf 
fi-ciliii/ jiiirl iiimlifyiiiu thi" \iibin]"i; |}n- Niibiili>i rli?i]i'i'l, in tni-\, I1 Html 

llfr HuBoeN'r Imd nul UDn VmHSI^ r&l TIVSHbll^nlLob* nl IhL-Snl-mi -Iicnlli1>iiu«r'llv«. 
VnllDcJpTJlt ftinKT lr>inL, hS Ur. ^Itrn J^rnrfl J.-nHH, imltllV 'H l»iai4]V« 'mnwb-irillhT -* ■ 
|«f|i^ k^lt 1' HcrifiKS, 

>l4f HI IbB l-iL[|[ flbl^l hIf JIotik lif |hjilv|.. hIi L<- Utr^. f. IE, |*1>. Idl^lTI. lAiMd>i>il 
□J q q|Miilili iriiwiliElati ifnlrHil^P FvcimL.h THi: KAUALOl llULEtrr 10-1 

luilv tvjchjn blif Iribe. In t<iiivi-h«itluik ivlth mitni^len iincS ini afflfljil 

iHjIliHiuinl kiionik'iiire. 

lUtTICCJ.TV IN hKIII'I'CNG TIfE ItlAIJECT TO WHinVt 

MjttMloi, jif'VJfr ln'fore rcfluc&I 1i> wrtlin|j, ]prf?writrt to the dtuiT-iiit 
c^TNiLiL ilifllt.'LiltiL? iniL^iiiiirh Jin i\n* ]pK>iiLini'itilJari in oftuii varvjii^, 
lijirrl Ei> i:nk'li, iMnl [lurali'iB l(j fix \iy iL'lTrr. TheiM- Ijionjl art 
]ii(jii'over very oarcteas cjtfaki'rti- thi? \:i.J>jiliii e4|iLivnlciil fdr *'iiij," fur 
jlial^iit^i lyiU i"- lieiipl iiit-l '•Ui-a iv 'f\' \>r jicii, ^inni'ljun'r' ftfl 'u'lfrJ. 
Init hjtrcJly <'Vtr in Us tnir' fnriii •i,ifi\K vihk-h i» Ihc ['piniiJiHirnii nndi, 
$Atii4.' 4ib T^ipiilii^ liiiifli, 

Diffi-ti'iit i'iill»'i" ■■<niiimLiii|Jr'- hiive 'liffecriit In-Trns loc ^|]K' m'i Illf 
I'ariki' tiling, Jiin^ pven Tiirhiit on? miifherlji or A-ELli'nii'ut inquire' for the 
nflirif ikf 11 rorLiiik Jhiiiy ^lil yfleii miw a. ('onTrovtray ]1))l.uI lit.- |-m)]t<:r 
vonl. I [luiiil l}iii< i»iii ni»t in onliT r<> ^'IiImiii^jli t-nt nLl-hi-r to limit ilj<' 
vflliip iii tl«i- vi-HiOmlury pven lieri'with, in hv)!!::}! ^Fnubllp--^ there mav 
It fouiiil nmiiy (Timji. I jtm-'inf to ii:in' (tit only a imrmH iniil 
lliruiij^h Ihe jimele uf llfin liitherto um-vfilorer! Ei^JTilurv, l>ut l>v (ht 
liK^it t^iti" lEit lit <iii-|}t^r ii]i-iflT3]G'tian will 1"? innilL' niciiT jitnl iiinrc 

THE MABALOI ALPHABET! 

[A.btrre*ialLaiJBr Hi., Nahaliid; 1.^ Ikicaih>; I'., ?iiii^fimLni T., Ta^faioai 
Hti,i ^raniBti; ^'■'i""- R[t,, tomipTwl fnim fljuiniitli.] 

'riilLiriyJiKiiatJindunil]inf*|rtuijehji[phnbct^ I he^iii wilh uNiiie rtfciinrk:^ 
nil tlie pmnunciBlLon, (?iiniiJiriii]j jil tlie same t[iLie tJke ^jibaUu anunJ^ 
iind •ytiltt Milli tljpir e-iiiivHlcnEi' in Ihc iiei^iTliiring JiHletts. 

A 

till- ywr\ ncPBUM— 

( L} Purr ilk 4rjifa, fiillti'r ; riNrur-UNi, ji i»r1iiln I^in. 

i;il CVreriJ|^[i^L,ipl" r ut cv.ii j liy IhiiiJhiI jirinmnclnlion lit HnjHi'ii^q^ tiutub- <.l 
n Eai]]illty, ifaa't. ta pliir\^'.' pil-C/.. piiri-. 

ISt Oltwitipl pLilJ nci>T^?lj nutHbl? tr ba'dal, tiiit] ifuf^tf, Wj i" ILVE; fl'millllli 
heavy, gni\ Dlherii. 

B 

in Piirr bn b<JA«F, pliw t]T4; bWiJi, tMamMd. 

4 2) U'lEh jl -.Hon ■'V^ilmlrJ H nOpt It brlcirc a. Itakiy «#| hmtnAnp, llrli iiuld. 
heodwaiii intlahi^ f«t, 

I It) INxklng hnta r I" timnl In Ehe norllicm Ilin1<»1 itneherLtiii fdiUi for biAiP. 
lilld* Idl, rrLlth. CUinlTj I riirr( lirr baA:i. IlltllnP, 4^^ niH Ultaln P,) 

' KVupE wIhtt UBil Uh ■■■» prwitlnrrHn tnltU>^« 1r "W UpbolAl^ llir [hf dT lulln Uiim^kiXIt 
Um 1(1 L h tnntt rti"! I<j Wi-hh nf ihi? Vabalul AklrrL 
'InEbk, vin nilhr 4'atu Lab' OH, I rvnltr lb* Numini fwe mnrd IndlnU'B iE ui arlliA !■> Ihp 

hn||L|ii|t|riqtll1li'|. 1l>^ TIIK NAIIAUH MAlXCr 

TIli^ l^inni^^i liiijinoili'iilnl i- '["'" iidI u^vitr id KtilmlaiL |t^ nuUUnl e l#hn*> 

4r^ 1^, JiiiiL jf, A« iLimLer K.I 

Till' iH\i-[H»n'i' ill NuImIiii iif ih'^ I'minjirn iil j I i<i f ilt ( Iimtii! Itn' -'n-'il In i»l rrnpllipn 
'1^ln^l^n|^ fldHiorJi in llieir u|minni iiTftinLInf; llir lIuTift^ (Ie*«n1 n( ilic Ij^nml. A 
I'liiiifiiirLHnn ^hitb olbft njitlv^ iIiilIci^a altDAti- MiEr JiOiih^I Id Le lUDO-t otle^i ar 
tilLvniiLlJi] hiiIa1L[ilIc tot 1l]i> J qF t]\* Iuii4.']diii]i'r^, Jii alituuly BtatHl \ig SUilldlrto 
hIif M^Bl It likEii-lv n.'[j]jiH>i'« J 4h[ r: ' ^I'l^rn 


moHl 


1. 'iHlail 


JJnr^iji. 


att-.-rtnion J. itkali-iii 


AfMI'l't 


iJlVlJ 


J. d'liilnil 


GA'di 


tii>ij h|^ ]^<Di 


l.iltl 


liii^iii- 


1. lltlt- 


/fJrfi; 


HlVI'n flp. lITnlr 


Ift-f 


l«|] 


J- ilULt 


!tm;i^'i\i'ri,i, 


A [imn r<|'. J^ui I'lTiiArLilii 11 

>^Dtn lll^'lnniling thk' siibilJI iiIn^fl nf ch EDr d. lik 111 DFilriLlpnl In llw |h[cc^iIliLjf 
L-:(il1tl|l1cB, ih^Tt 1\JV JhIUI^lI rjjiri» iilrilii l^till ri'lnin flir jV, yliJrrjiJij, '^tlBHlKV, 
^liQ"1,; dinrrj-FiHL,^ llic ^puiV iiilhEce lliE tiiii^i iijiptfrf"", Jight ni vtlulkl I aridi/f^il. 
Itiinlr "lE'^i^ftr, ?cilt , itaMf. i1i?''i|3iiFilicii lor Ji |»baau fif tlx? Jiijwn. 

I) 111 NjiImiIdI i-IjiIIhEh ^rl) ihll^l^ III—-. Ili^hU^li Dihl ulntik". fiir / in Urmn", 

l-j^ nyjiBliiiLiL, [!,■.? .iJuiriJrii, |«F.Hj|t|H' , in W B^lfi I., jnBlmlln: IdoKo-, I., llDto; 
'I^P", Iik4i': I'r, liipri; J'iiri«fii, T., ^Ljnili»|. diatidatr, IhkIhIohiI; P.l dukHlAn. 

The riuilii;! liirlliLi' ihinnchunfi- ji d itb^rly nl^iayii Ivrnr^ ilu- fiiutJ fU .Irl.^li, Id 
i'lklL^ I., ^>'ik1r^ dEgt, jeur^ 1„ iv. ktLt^ld^Jg, imn; ^\',. nnltflln, ii^ elw i ^iiier 

T.| 

K 

I J] FW ESirLnii.'^^i-i1ir a m Mv I'lLlliFiriini; iLiiili'd.-i. MiiL^iiiitlnir Itftumi r paA ■: 
Al-'f, brill i //ua'tl. r^ipei ■ij^'Ja^. IJiry. ir**i'iLl'-> itnJiT l.l 

(2j V4iry ufi™ jinr| hnwil, JLke IJA r-'injim n in nj^ut, pji^'i '.tiwJ, Hiumlef; 
r^i^ FiHii. 

P) l.ikii 1|[L' nnKii] ii in Kiufli^h "Ihill." Ihiil iL littk- itt^Mv^r r^h Mbt SjutnliJi -r ; 

Tli{^ bUiiLC uf the I'lmluat oi Ikll^pict l« [dUUULIIwl Iq: Lire nnlnr^ JfriiLg-:ia{Hii.* Hn [i— j^iiPTiifH fin lie uittipi- uiifci'llli^Ll, Wlpil-^ Lfrt^JnDl- ill -^pn- *nr.l-— p-i 
tor ^(iiiii|il[?, •'iJiJi'. ■^►[1: ndj/rji, Id -iiiTDrD|nipy fcniipiini^y. |i-ii( ni irjMldiip, Id 
[III lojp'Hni- — jn (illiiT* It l" iKii^nl im 1i Pf rviil I J' nc f nr p — 'fDr ckjnigkEi-. hf^^^ or tt/ti, 
L|p|liT"ifE; Kfp't nr Kvfrl, ii /crnnlo nantc.' .Vt> a mnHHiieiipe dI EIiIm l^ndcn^ Id 
iFilrrrhiiiit!*' f JiniL i llic Ib^lnii' -Iknn- vilh uIIiit l'lil1l[ipEhi? ]>'«|p|<-h llir liirllnnli*ri 
lit -ulixMliitr" p fiir lilt f In Sciii^LlHlt mnnl'^ TlirL pinv Jian pirldn'' Ad ^ ^n 
K'thi^ipId, pirljiu for InnD iLrhllrl, He |Sn' nlixi iiuhIm H ami |'.) 

I ll-iwirli' (■liHillAillj, In ■lilliimMLHil TVxIiF n lnlL^lnpr plHT iDrl^Hlx. ll !■■> h' liiJrtnil 
liH' Fi'lKim lial lliu lldtHib Eutru ll-nl K ll'l Ml III I ni-l r lidltf^ Ih inX' Hmul '■flll'in. nil IHl' iliiTn-F iJ 
imlVHiiti'U'iiiiih. 

-Wiir/-nr<"r Uniliik-im. 'ikUmrkiU'-iiiiL iii» "^ lA ■«ini^4i»1y nr -nur HiLib <)■<» 4*«iii4i !»■ 
[li^L'ki'l d'li ll^r*! Jilim. 

^Imruil rlL^ HJEiU ll UnllHl "EkiXII" ■illlti' FLaklHr lnfUlrJ" I4 lilt iRnrai. AlTvny;' Imnli l-^^ri, \\. ^iqli^i, imilnlji ."ti'H^', iliilLcitk^ nfjuj-^. (IhkIi. j.-m^i, a 
l.iiiil ff iLln>i iLp^iCtfrtt In NiJmIui ]ioIvi-<- Ih' nli |ili diihitu »l at ua oil tie 1ui.< lumlrn, Ihr 
"a nE III- ii^LHleni VilL|>iiia nrtliDtC^iiliyi lliu^: .l^^riii ^|inuih-, kmiiar' -. T.. ubwaj 
^Kour^ n»]-'i I- iuiddL; gwl", tigitti T., ualoi fuatO. ihaif i* ; r,> OAIb; In 1'-i 
UJllH, tJllTD In IIUl.' 

■kff 

TliLfl lEUikl aa-arv In KnbitlDl lite Bume ilh in eiII '>11>«r Pi1h|ttnA Hlljk^r«. Ngcran, 

\i\Kii anjiulAilni. JiUpiacry, JjrMjruiii tc ait dcvn; ^,. (t^itu, 

H 

'HiLH DH|tiiDtr Jfi^:^ naf dcgut. For iwitipjiJion I c»vr 'vhnic TajfulHto ^'firnU 

miLl^LJiilnj; tlijs fclter 4iiiil llii-Ji Nubnlftl 4H)iilvii]tf[ili- 

lljir^ln C wind I, cli-iy-rJi . k-linni j MQiid^, '-in, Imlnw IlijJirh, ti"-,!. 

T 

r culls f«ir no otiipr miiark Hiiin T-Nr grntiiLl not a^ipljloc 'o a'l t'llipin" 
ilTiklr^v, [Ilbe iL im aftai not Id ti» JLslmgui^lK'i] froni ^n A JliClniit ■ la hearJ Id 

ixt\i tfiY^j— nH-, i'ir tTUHi|tli!, hi iii^fjir, pdimiiiiiimE ; i^4, niiniQ uE ■ uudKrlu; 
lug-lii. i-i^'t. ci6mi, Tien!. Ail nirbiEun-H- i Ji|hpe«rtt In tjJi^ir^, etiawohil: Bas'^. 
rnpiliil inf ]1riiuii»4; I'ika, a mDcticniL; pd*''. 'J*"''' -«I>MV IIA ■ 1klLj»1kl Jl|i4 l4 

|irnii(iiinr4''L UN n i^lmrL '^|iiri|h t, i^'if alio UEitLer !<].> 

J 

Tlik Ji|iif]iiFili uHiihl Aoet not i^lrt In S'[i1bjiIqI 'Flie ti*iiii> .liiin ii- rii-'fli.^uin'&l 

rbr comniDn fi \f fnLiiid in »"r[i? IHre iufetoltf bcaAi ti:chfl, pi^; ^tnr:, •m; kia, 
"Xp&L, iicJ*'iJ, ■ piTBHiuil imnii'- In uiIilt h-ulJ^ it 1- niijn<>iiTin>i] lil.b- cfr in 
Swululi loffli, fl BouiHlfap wlileli I ifoiplioy tlK I<?t1*r a ; /Maitii, mat; I., ilaoHa; 
txil\tk. egg-: 1.. illof ; T., ililDf[; uAnrffJ, mncli, nuju'; 1„ d4ikli*l. girAl, l>rgei 
Dfrfcii, oldjuu; ^, nuiktu^ ^^rJ^U, haivlL 

Jj 

L-rannnni-eJ ns In ripjiiiiHli: Unriiur^. c'\^.r)I'. malul-'t,'. jiiepnunl^ fh■^r, Uood; 

Tbta i^piLnl-h «i»uiki1 lIhvb airi enlpfl is NabfiM. Ln ^nmn^ iit^ S^nlaL ti'^nlp 

nHltillnln£ it llpe Jbolfti H'Q]kivrt It IjiIo fl^,' S|i., bjIIei, tilifj/i. 

I^EDPOunceiL In Ltw ordiTiiirj wy. 

s 

TliU *lpiillL-lb kltfT ijiict not iweiir. 

ttfflnvtkiLwi iL pkirp fj, ■" In dm^^n^ hanU rutfi't, IifhiI, i-tfk, Bumll, dr, In 
4illicr i\oi.\m It pjiiiiiei Into ii-^fnr miln|ilc. rtnjfi', ukjilLiI u| B:cnim*tL anlalrnf. 
Mnub^ 4EH, di^.' ■ L[ lUT Fji bom itii[ iTitfimg fllntTHnn in.piiLir| i-ro^^ in ir^ di.i a|«tiiiii ■mhoni, (]up>r 
il« Bah )iD*<1n vrilH IJovm^u hwL1in>B« inA TknacidP fur T«iiiii>4. In ll')rT> -^ Und 
■IriBji] k IrV UBibWb, IhUL VkVk EH Uinniwi jn SIv. 

■IE PiluiiUl B* rniHii ItitL .' Kiiwl m LirillaiUi iln iKIiH nUFtJ lEh^n trndrr K. 104 THE NAKALUI I^IAU^CT ^Vhilv EnvniEulilr En nini"! ca***, tm In ^1/, Jleur; pdJiog. jj.in'. jtiim. Hp_ pp-«<iL 
III aribarB \t [iiiav4 inlo /, 9* »hoH d iir'lp-r thM leUf r. 

1lii» IttUi IB nr^ iihr^E in wriiSng KttlwN 

n 

Pratiouiifcd ih'llli the Iooj^ih anil nitti«T Holtlj: b'ra, they; nariitil, pnll^L 
HMC nl'n rbc fvllv^ElV L<^^''' ^lii^ii^-^' i?liaia, IhIhxxI- 1., ilaru^ 4flrrii, tfliHik, nntfhc 
Stv, Feloij iliiiigffot, aunrrt^l; I., nrjigur;. gicho, wjit; S|».f Riiirni ; nJiJi^, rtjiniMLj 
I'., nri«ISl 'irW^, iPiJlSl I Sp-r n'mreoi Ji<K^y, b Innti; I, AHn^l'; WrrrjJrJhH,, 

Mpuriiuiiieri hp,i (EIpii-d, <JS^ hIhii unirr !■ mul fli,| ^Imrp JQ itiJfffpM". 1f> roll ii|h; ofla*. In -it; ct^Lnrpj^irai", |*f|. r**", Huff irj fJN^'rr, 

111 n-rlt*^ aJjH^, "I'll rifilji, UTid ciIIiiti. — ^^WiiHir^iaJ ab ordinHrilT, llicufb It \9 oIIpd nof rejilllv dlnlEnsfulflliHl riuiii ■/ ]p\ 
I^hoEi Iji 'i\iiinil. to Lalk; itodirri lo tie, i^c.i long la biritv, to kll1| nuip 

y^T IF nn-j # Kt m>]tT ij nnd i>i irfpfttlvflj". The uIJipt >VLjni|ii ila iwL HHurn 

pUH*]iHnj/ inrhapa f, ulileh Ji^ihtiitlfhra Ihf h4nfl NabnloE fi, ami f, i*(iiph ■» u*Ht 
to ivpioi^iinl. liic ihhiliE idliqi^ KJven untl^r K. 

lUfUTIIO^UB 

A Iii-jhiI '' JhiEirA to V nhort n; Bfd^, mn^: .IP I'm i'4Il ji |>«niinfll itmtK', olr. 

*^ 

SniLhiiL" likP Uie ilij.lilkiDn^ In Kn^liK llicy, ninl Ih^m (Iip |klBce o-I Mn» llokaiiLi 

"I'i .1"ff ilcnili vUi-i^ Iht'Ti Jii'i^ih lioiin' I p^ftn, iniilily. 

■HI 

A iane Kolloiv u. TKLi w>i]dJ mTriM^JiOlulH Ic the ng in Inwlanrl dlaT«r|*; AXoi. 
•HJil, JiL^L ; T., iirn(»; iimw", rL?e HfI^I; iiuii. ki bE|r iititlioi ^^Jmr. □nniL' nl kt Jivufil^ : 
fkijioh, lEip iT iiiouiiliiln, J., tApjui 

nil 

E.lk» '<•!' id Knjtllib nni.': JlfHb, liimk: f^fnrf. 'Inn Icotan. a liliil, 

nl 

J<llwi|ir' <iipiitlie<i^ jh Kni|]|-]i Hnj^; ,||.^riirfH||, >|jfi|nTjL \iib*ilni, miiir nf Ihln 
il-ialaet, tto. THE NABA1»1 IMAUCr 100 

iiiATiji; THihepoirriDit ur tawtia 

TTnTi' luif in NiNnLld, ae in Ilncjiiui^ fx'itjiiii Mirrin the ntrn'ct 
|inimiiidnlE(*ii i»r n^inh ivquireq il ihlj^iLn-l likituH t-» l>4- JntrrpiiHei^ 
bt-tinN^n tw, eyll?ilpl4!H Of tlil« IliiuI art: TViy-m^ & J(T ; /*Jfji<^w, 
^^inE-^if, ffam-o/j three pursuiial niirtif k ^ fcjfWjn/-^^ liultfrHv ; iilani-ani, 

4 fL'ni - n"i-a^i, li> pi lo §eo. 

Tlio }iibtui^ 111 flhefitliiii jfc Like ihe nne re<» ntuliE' in EnRliuli in t^iu'li n 
wapl iii^ li<7k-taeh. 

II iijoy be remarJiejl fiimlly that tlitre nn- ti- ^'e f'pund ui Kaltilitt 
i*!ciniiiili'H of thnl puris'UH trmiB|Uhni([<ni itt vt:vA\' witliiii iint watiI tint 1a 
Ti]['t nilh jil^i> III IlucBJio juk^ otIiiT ^liilivi- ilijil^xrlrir Bv 41 ehnne? nf t^M 
kiml l?!!! wvnl iinif'iUitiffel, (tarhj fnr in^tiitii'r, will L»e hejinl a:4aw>.ir/uif4/rr. 
mil] iit'hors Piiiiiliirly, A in'rljii]t fluthjr Jicu^ nucfs in ilijd capric>iiii]>^h4>«> 
in Biienlsing niie; ipf Uiv CTHje** "t tlie ^Teul \'ariely of PliUippinp diah-cte. 

I'.r'iioi uir-uii^i^ 

TliL^ tmi BuiimlB fltictLi:ktiii|T — thi? •vac in-twmni c mid ^ luid tiit 4>Lber 
Ivlwit'ti Ahi) H, for ejiuli of which thr^ ol-t I'hilippine alpliah^l^ Imd 

iiiilj' (flUf <-](Br,Ttler— I hhjill invt rliatiimnihli l»j ■'pi'djil pijiiiis l>ul wrilt 
wiiTii* ^iiiiTaiiuiliK tlitJij m* I huve hennl Ih^iTii/ 

1 dJJ^^ihhl fuiibvr the diftbiicLion in wratirig Ix-lu-i't.'ii t}ic Hrst iiinl >Mi:tnnl 
x^FUiuk uniiiT A, l.utweeji the tliree kliifLi of (', juiii iMivc'vn the [Jrul ami 
i^cLiflnl bouiidij uaiiT K, iM^taliBe, Ijeiiig iiLfluoite^'il ^ly iW Jiel^liboniy; 
fljiilyj^l*', th*y th?(»]iii' niiitn or lutfl ^tistiTar't ficiyir-liiip t" tlii> fteiiHrii)jhai.'rtI 
liKiil\va '4 eaeli rmif fioriji, Thu i^xuiiiples ^veii hui^v suflith hi illuplmle 

tllCtll- 

Iflifltly, tijij differoiiie ln-livti^Ti ?i|]jir|Muii[ hufl ' ami lunfj md jJiortH if 
mrt mt ''i(.''?'&[vi? ^ lo ruinler dijb'riticjil rjiorks in'ce*f*iiTV. 

Tiff'cx (vmnin oilIv lliree njiei-'iAl ainiihdh to In- OMLwidered: Firnt, [li3t 
whidi [lif f^inifiiarii't, Piuiiii^f it in Jill dijili>i'tH iif ili(?!m IjilaniL', n.'iid«nii1 
'*>' 'h< "if' "^ "9- Ij'iivJiisjiNjiii' 1hcniiu'h-di'l»flto[l[juen|iH-iii h»n i< iflri be 
n'pn^uMiti-J laufHTLy fur ]HP]»ii]jit, jir4HJlii'aJ uhc, I rowiii in thir'dludy Ibe 
niuipJenl Spuiiinh fisnii irf wiiiinjt llir ru»t)inl "rf." TlnivioftiliiT aoutnl* 

HU"1 npudlalH Int T-Kiiliv t]nl»gn|]bj |lif 11*1 nr ih-i ' ■LK««Jier, Htlrh Jh hia nu 
jrimdiicnl krdondini irnicn. Ht Miriillii aii]» rbc j n I ih. -iwo v aIiu4— J Jii lUff !□ Mdh iif n -mrd 
i:H|htiIhIi n nd- 1 iHfe DdbJ «FII>&I« b LI^IIo itacn» ufKn. 1 1 b r Jii Eitfl IiJi -'rprrj," " flii#ail} "— thai Jl 
n HHiJid Mwpan f Biir^ 'r ot " iM nli\ii\tt\y tart iliat 1p rh« ihLhULv c' t vsnl li Buondi ELke ibi 
'l«iilili «, InL nn 11 ippviH ■ riiiUi ■Dd ukv an liirvnD»9JkEB tonitd Ivihnn t aod - In Jltal 
■iiiiWii. fi lui laaEcb. u ID uif! »w or Eiiid I iHih pinoii ea IfllLtrt iiiKi ihv FUJriiiv -Hii>lr.y«d 

i7 Btad k lndHTswitls. HImll »im IhkD s'l Ot tBn InlirmMll-lil VJOiIl U EUHO, pD<i«. Hf,. he 
|)n]i]aiiDcv !□ Foniiilii Ffflllf ofi 1) a lur| tliul °. Ha vlblii UTB^r^f^ tt|f |fUn V Wlf lu /IIhJ 
miatlH,j|lrlrLi(iLirii*aLDB'il0iJ'-LFi>Lli.d«rki'rlliaii Eb#nallaiL a. 

'In puUni I IfllL 4iDlr IxVlT □UELh.L Ebp BlBq • UTOKlk UlC dHVbVU: WPIch lid- HlnilJ lit 

vLfbII talT-daiktljiLbioM BpkDlafa it lBii«*d eT iIib ,4 pminvd h] Mm, >li, It dati Dnrdntnq ito 
I'hbranirt DTUivjivlialWl purtLnl* « In mntrulliini lltv lAwH Ada for NaH na MH. 
LTbtiiiiiwr pPtptM 10 idrpi Uh duiimir II III plui or lAhit In ihq iir ihf tui UiM Uavth 

TKri- Kicrat afTHDBBLBI MCba i-lidDTB dI ibln grum IDd hIh kWHUr Uta cUHrtorat ^ ««ll 

ituriiifibvd, I r lia* ■oqm*)! irfat 1«r tFia pi—anl W wpt t— m Ui^ mnwd <if n^.'-b.) 10G TTtE NAllArJlI dHALECT 

nn Ihu -ii'v tl['s[|'ifi['[l iiiiil.-r H? nml tlit |«iljit«l Trioilivi' iiii'iilir^iinl 

LllllllT K. Ah \)"t\\ lin- 1'Ut1Hl?L1kl]v tlHt^ ?L]|i1 I'lmilv }||-]LT<I llirV llh^llt 

ilir-liiit'livi- r'igiJ^, Jind I j;i^i- iJn'iu, Xta- lin-l willi " jn>il llic wi'^jihI mill / 
(Ah'JLuiiifi.Ht f]iEj»lH]4nu Iiiieni:i[i'iinl<'.Jr 

H0OT9 ArtO PA.HTICLE9 

Nnli^liii, like fill Phi^Fi]th^a Jitil4.-[HH. Ir* nitRlLitlnatlvt, Itullt uprtf motj' 
mill imrlii'li'S. 
ISy HMik I inriiu hi<rc r^iii|i]y thP woni* Ebut c*inv(?y ii certiiiii ik-fiiiilf 

jiinl iinJi'pL'iiilL'iit iilrii — fitc mjiniiJi', rj-^ii^', fir<:, "Ofjf, lilllc^ fifiiif, to 
kEll I '!•'!", Ui". Viini'.-l-.'f 1 CiiU here n'rtnin fylljibk'^ vi'lildi, inkfii {•}■ 
tUfin^^'lM'^i I'ii-^i' pin [llE'lLllill^■^■^lJ^t^''-lT i|iir| [htrtfijre jur*"!.': 'K'cjr kiiij^Iv 
III Xho ^I'lfjriiii.' jimt wliii'li bfcsmic sij.ififlirL<iv»' 'nily iiljL'n iiifi:lu.tinnii'fl 
ti> ti'iit!' nr roLiijH^und w<'n3» Ihe iin'iiiiiiiH uf whi^'ti ihtv mrxUfy m a 
'■.iri'Tv of n-iiys. AfiflJiiIin^l.ivi- p^rdiilLf jiri' ii|l»<.T jm'tis*.''! -t iiiHsfl iir 
'^dllKtil SiniiL' fKAMiJi^ will illiflrrtfr On'ir un' . 

I'f6^\ )i\ibi^ iL^entiii^gloss if by it&'lf, liiu^ Th^-^e^ fif Adding ElifMi^i 
"■iwiier'' (o the schsj^ eiubodied in the ^teai. Tflliing, for iiielamze, llic 
word h'/Ui. htiUfii>3 ive ^( jfLrrtni?"!^?], Ort^iier of liouse; i'iiif,'ni!iif''t'!yo, 
oU'iiwr of liftrci* luiil &> on 

liifts lid rtiTVCK to make Liic psist ti^iist- of verbjil formn. Sloni: Ttpg-ui, 
ojld; air'aji'fi, lo bec^miecoUL; f'^'N^'''^j'f"H !<► ImTeheojiuci-olil. In thin 
cnic ("he ^ of inlis j'^r hCTTiiiiis uh fur n^Bson? of i^liuiruLtic; pruniiiLdalioii. 

Siilliii jij[ dL-nii[i'hi l<"2iiLi1_v. Tiiiot: Apt\l. fin'- trii'ii-ut, fi!>-|>lnn», 

Tlie Tiiiiiibet of pnrlicle? a Rlein may take ie not limiud tQ oac For 
in^^lflli^'e1 

Rata, Piatpifff, yttto^itn. he.it 

+ Prefli itu flod inffix fn- ' t'*-i'{t<e)'<\i'ii"\i- Hoi lectilory. 

ID IIjf hoL CerriLvrvL 

l!y ciftiiiii ]>ikrl:uli?R ,i verfi^l fH»[ct i:-: given to iiiiuiis. For exmiiulf', 
li^ i\Yi^ (TinLTiniinJ U'arrl rrjiiJ^^Jii. fip'plni'j', tln^ id<yi of "tn iii^ hh'^ ift 
flujicrinldcd liy llie ^irelis ^j"i'. 

Tliun— 

U'oiild inj'nn : 

lirt tlilnlh' ya\ir nrt|ilaL^i iikr, liiaelly] inalif vikiir flrv lipr^. 

Thv enmt- hciiIcmci? i" rE^it^prci] lu n ittn^ucnt in t^tc |>jiat U'kiK l>y 
hl'ilillR i lit* > f /" ri rr^jj' irr-jj tliE' piirtit'lc I'j^' iK'n . n . q« 4tihi)|Q. iiaiitDi mlirr ihin|D<. Ilia LvimiterVitt lit Lv1iir]i Hk mt* i<|iiv*Rd Iq- ihr 

FTHil liru'iiln. 1'lic nViic !■ ■!] ir.ilBibrr nf llilii Ui* bn rciTtrrrlC >iiri4: fiir H-liklnii I liJc*' r<iV1|>tlN' TUB NAUAIflJ ItlALEOT 107 

Siiiiliai r pi'utiitpiiUjn fan 
(Ml.' T*<ii>?re ti>c iKiiii^TL'riAK LiiLiii?! 

TJiid LB lit? iiilib't lEtuI H«r^^0l| yotb io iiinkef k; {ilt) yon il4l« yyur Vtwe Iiefp. 

TliQ ii4irjk[j]4' i^NJnt [n this fonn iq llist U enprtiHwn lnjtli a !hiii|E niiJ 
Rii actinii^ mill Lh^t ^ich |||{e duality hi seiige rit^t'i'hlB ilfr }(ininmiJtii^l 
ftplnifirrfrme. It is p-recedpiJ Tty the nrlicJe like a noun iiid it cjlii be 
itiodilled AB tti liiiLH like n verl). W'i fian hot tKprt brinp it jneiLy Liiiifi'i- 
ellliiT of Iheee gminiimticiil tultKoriee of omt*. ami ihp Iphb we Irv to do 
BO tlie HijiiiiE'rwp piiter into llie spirit oi |1«<jm; idioiui'.' (C'ompaw ""nn- 
V-fTb,"p. 126.) 

THE ARTICLE 
IJEriTCITE 

Tlif dfrtrjil'. Jiitii'lL'i us*d f or siugiiliir jin-l pliij-nl ami for})olhge"Li'<'", 
\r6. flli* pMJYOLmtpJ ■ (Sp^nJah pnniunciaitioti). 

'IliH derletision of a noun willi tlie [Lefi-nite actiole in Eiiglrnlt ftonjd 
iLpppjir ill NpJjaiui aa Tollows: ' -ii - .- Uu^i^,Lj-j, I4i tLu mini* rAc Wed. to the hniiHte ' 

lo'iLTT, themsn; r ru'di'i, [tie huusu 
In A|N^]LJiJ}t i^r per^one the apccial iLiiicl-p *r in used ^'itli Ihuir petvonal 
nmiLPa snid hIhu wilh words whieh esptoeis lilriH^kip, as aj^ij, father; f'«ii, 
mother; 'W/f, lintlh^r, siater. Il le like^iiae uniefl n-illi the pronouns ini. 
■hii^. Hill] imiAiv, tliat^ if tlk4t_v raf^r In pcraone. 
Tlie difTerent cime* are ahoivii m tin' fiilSouiug csanipli?: 

t^muj native ciee: p/ JriJi?. 

UbjpfbJ'F-e L-flse: 'i"i ur >Hi'tT« ^nrri^' i\ Sfti/'i^. 
Si, if follo^^iiig J v-jwel^ ia Reneiiilly nbbHi'iJiCed Ui a'' Jinei pronoikikccd 
tu? n ftntRK tu rlir- worfi |>rttrjftlrTip it, (Sti? e<fm)it.l4V J 

Tho tndfiflTfil*? iirlioloi**^;r^"J, orae Joiii&l to the tioun liyT!nspiinj<-jp-^ 
Tt fuiinH iJbc foUowinn otsLQ: 

Fo#«Hiv# udu: j/rrfrjTf n jrmJ', isEb child, 
Obiin!lrveiBH: . .7;. 'ntaMjB'JlfKr\tftif\^Q\]f UpnJDL lint bare Ui>LtLLEi41lfll1 1 Mkr OUT miniDiU uL ci1f«Cirtw ■■ iL 
fnuiJ ii\*ii ivr LbLih' Di>l.« i.ni CTJiiUDti>lls vac lETQii iflk-gr Fn^B oitr irtTU-BKi [ lUta ibEia ba^iw- 
i1i<1 ur TuDlHAr umi mn buHMH rrmuaLIt*! ictiiih hkhI In aEuHiiHaiL Uniiuifi Al «iB«tl ] t. 
HMi^kn diBlDFl llkr KklnlaL 

"Thin ivonJ "flMlOrHlOn" In IIkA hrremnnlT ■■ ■. nulUrnrf HBTfDiFDH. SlttCUl IfidktlDa. k 

wnni wiiirii iIdh rnii^iiiinire lolunniomlifltrjBiiKrFfVD^FiuniiDD^dHiiaHi. 

'TAV^BEL-riiBl-EErlfliiiTiliiiVT^CiDlTrDrLlvlrvbdlW. WIeD IiuhIdaH EDImm UiU KMi unnairf 

Imr* iipjn rHliuiumu UijARUiri lipiipiMi ii J b^ Frv|)V^|l^* M kf r'^ in^ nllK Hi LOR niE ?*>iiAM« pi.WjKC^ l'j'iii\jiffii Ak-uff/Jig c 'i'h, 

S' Halea r Uiknoiiy. 
AUuI^ge halfi wii tifulil. 
Actaj:icl t onab "an Hmnt. 
1if DLvn-^p f piEinJ lupj tuo. 

Ouai'a'i fluianr 

CAu/Qvv oJi^ Aofci nap* JValeir f"!. 

ittilci nan Jf alrn, 

Tmr'u Jnnus-'fu'ii ^u 
/pgAiri<Lij 'rrAuiti ii bu. c;. ^l» niikn In hill, 

Tl*- [r&. i- lipiili, 

MaLco u 4l lienilmaii (i»[ ricli mqn) . 

Mfllca ia tiiff licBilniiirj . 

Uh hoLuv 0' th? Spanlani la liLj/. 

iltLny KPT Ihe dtlUnii of Jubq, 

I hove ^T»B the but U U»c do^. 

'l'h>>-r limii^^ belonif la IIk linuH of 
I'lir houK ChF &laliih, ' 

^likll'Ll'd IlhjlJH<^ 

Ihi" (psroon) Ib |[hmJ. 

Eliia Ib b boiru oJ a ihiot oiEin. 

(ij ve ilie Itiliir Ur an Igonit. 

I himi^ win lh» hnntan (^aturD^. 
I lllkf liCLlI UOHitn. 
I liiLir i-'pii 111-] uiziiiiarin 
] lim? rffr MiiHi WD>HHi. Tlip ymiihii'siB iiS>tiiiiie'l ffjr "iiifliiy'* in lln! Liixt wulcncc liy ^mltiiij; 
tuihttfl al iho lni^LiLiLiiiu Jiml tln^ itt-finile iirbii'lo irnirK-Jiritrli- iiflt'r is nu 
I'liymfllJc iflnalructiuiL of'ini tif Ijis renricRii tjy pucih rcL=LlJvu iilinisi'* iif 
oiirn ji^ "it I'' Jit' who,' ' -.'tp. Fur iiiHtiHiEi- Bibalt B kiniiblg-tf 

J^i'InrN r oir|7nf4f pit l-itla^i^i. Et In L ^'ho UBb HltiiH'L h)' him. 

I[ i» you irhn Ilfilv bf^d Ilx? I»tj]p^r nf THE tiOVN fiir Njihiili-ni niHin hitn iiii -diiiiiiidivt rmniB hi d«iHt« nmjilx'r jir 

TliL' pliirni, if iiot left lo Iip- iiiiilei>lntfll from llw i^nCt'tit, i« 

rs|pr<*HP<l 1p,v bih'Ij wopIh us j-ipu^i, :i!l; 'd'Ajiij^ rtornei -rfh-'H'i. uiiiiiv. 
cli'. Thoro ute, Lim-piTr, in u^e i^iiie naune^ iiiiwllv IvIpilgilW i-t 
Ht^ lloi'4ino liinlccL, thnl form u plitrul by retlikplioali'in nf t^n* Tirnl 
MVllnlilf |iliiH iKf!" fuJl4>wiiij! uOiiBoriAiiti tor t-^ntvfi'!: H-'fa, lnjwa'- 
fiffl-htflrJ, hoiuffi; ^V, biwni f'M/j, towjin: '"Hi^. i't>iiitiiniiil, onltt; h'l-lufh\. 
r'iiiiiri3jiri<ln, imli^rH. 
Til CApnsH tfic j^i^iifler in llrp r-^inn cif jiiiijTiJils Iki' wunJs lU'rr, \m\a, 

n.ii . -iki4 iiitiTiBr." TriHin'ii |o]l4l|lL'^ll1lT^'lhh1 nm^inL miiirii iirtKiiiL- Hiii^iiiftr} \vi\' 
-Elk l-i," mtil Ll^tl II11' \tt* I'l ii 1- mil hhILh'1 Iil ihf miLin rKi|iM*n"vi<, priirNMH, xllii'il^'' 1 
Iniuii'ivHil iliK, Ihi-Mw fllHrtB nmn>li-v ivlll it^ni r ■^niln-iHlb Jn itid" r.nrv '^^' nrnl^' ■'Tfc' 

tl-Lil'l'Ek>.''| THE KAHAUII UTAr^KCT 109 Mid lyr'i, ii'oiiiqii, ft Kinltrh"!" nini l"fnjilyiji nn- iiinJ*' H'p of — * uti'" 
't'iii t\te-liin\ '■'""'m FjNj tho l>iMi. H'-ne Urnd nuiTC nrv hih-f'iyo am} 

i-ni'ft'hfut^ ' ihi' Imll iiml the w)w of Iht canihafi, nwin-f 'i hi-Ud-i'i" ^m^l 

Ill II few tsuGH djfttiiiet wofda ary umd for l>ic n^flV jin.l female 
utiiiiinlh, as; Miil^ Jiig, i^nj; feniBte Jo^j frjur; jsipEi^ oil, ^ih*i,' fcmiilp 
Tilt, Jj""; riinle iJeptj ifutt-^jW; tsuia^i- i\fiM, l-tt-hUfitu. VBK. OF PEW, MAriV, A^L, QDHE, NO, A^friTKRJl 

Th« followms pjuxmplia ahow Ihciiflijn ni ihe fnmih f<jw, mniiv, all 
Hinip, Jiflj fliuitin'f, rifflit, Mt, both, aiid are gir<.» here heaiuae ji 
Un'riJ blion hnir the plumL id^;:! is e^^provie*! : pnrt ff fill" n ^I'r 

/.««.,' N Ji, 
J-'Mll t'MI 

Aiiim I' t6\r 
.IrJlir^i N l^'l^ 

!*ii*\ ii iitt 

fMit Hi £^r 

Ar"'" " hi' 

Jc^4INL IT ^^1 

.Inihi !•" 
.Ifn' '• '"• 
ft'j'i ■' i\/iiiftl. 

Tilllllw ■ HfljJII J 

yll-Jr^^ ■' "iu'it- 
,ldil\M " rk?purri[ 

.\ti\{\.\ rjrrrjfri 

OJITJP'JI IMfl 

l^t'hlii fjiirj 

jliirif 'f iltiFj 'r«'i itteit 
Tt»if« iitSEt 

?Tuii ineo 
All rlie ii|«r 
^oiije men 
^o man 
Anotliet jnui 
Onu Oilman 
TsiTi wdinen 
ThrM woijjun 
^en iitmcWn 
Mfliiy wonif n 

A]] Itie VOntt;ii 
SoutB Kompri 

Anmlii^r iToiiiJii 
Thlrt U»^ 14 

Waoy boj* 

All line t>r.yii 
PoDic- hove 

So llThJ 

Ont daf 

Three hIh)^ 
'^Unj il'ifUi 
All Hit rlrtp* Sur^'i " /-••ill' 
F-'itli /rj' N r'"'"' 

J'Mf H -t fri'i" 
. ['"/•^I'tf i\ ji-JjriJ 

.\mii' iriiMfhT 
A 'I/-M ffiiiH 

Siirriii nni\ihi}'irkii 
''Airn'ij fiii'iiAlaeh'i 

"Mit n aiAini/'ii'tkif 

'An 

AA\'i<t itf^fiifHliirhj 
.JjicJ^J ^iwliriinrh'i 
- \f\'^ •' enmfrHci'chv 
M'rei n Sutoi^p 
Ck'M^i! Fiabiutj 

T^Attlo tiHts""J 

.\rh/l.Kri " htttii-Jl 

AmJn n ^j«t'mg 

fAru'iJ l^\!-\ 

WtJ-l •! Ifhi 
A'-hA\"f t' A<jj.i 
.[rxur HI l^rh^ AiKither dDff 
One arrow 
TwaAmhWF 
Three unu-nn 
Vtv Arro«-a 

4JI Ibi Bimm 
^inE BrmM'H 
Ntmti'jw 
AnDlh.^ arro«' 
DuekpE 

^'eiv IibU 
HAIIf luEi 

A.il IlH Ijftlfl 
SontE haW 
Kfhlm 

Unel|!«r 
Twii lf#vrE 
Three Ieaim 

AH Ih^ lMi-E« 
OnveUme 

Two Btonp* 
Threp Wme* 
fr« HiMlfift 

Ail ih* uruTLEH iTliii-l'n|l|im> in lOlirHl IflTmni [wo -arrln 1 1 aM-IWtllBl. JTrkbai^rt In <l« Pf«nlpJi - abilhf 
ITiB'iilLnDi.Dll llhi rDir>ir>', In i'QinniM.-1 14 lliii IVd (■rLli'liii Ci| nr^l Jluindnlblitr In lr.Ft -4* ■ Mof 
'"1: lk"*rii, WI^F, WDrrlnli. ThI" CHt^n-ninnnlH tvlcH ilv< Li-mi-outhni Lif Ihurv^H nu4 ''■rJ wil 

r . \MiiM no ■tiiK SATtArm nuLRTT Mi'J" ni'i'i""! 

MnJii iiifi'li I 

Sutrl fllMtr'tt IFI4r/'l 


Beth ^ye* 

lEi|^h-t ear 
T*rt Mr 
Bolfci ears J'/IH" "•••ll'llll 

Jtiw in'iili 

-Sntii rti"itifi<i [Jill hlUI-1 
BtiLh liimlfl 

L*ftfoot Itt'.'i^lr-. wlint may be pitlippfl from tin? eyiiniple*^ sivi>rL vitiE^t 
*'l*TniiuiKJnlia-ii." I yiropoHc "i^i ^liow here l>j n iimnLter of coninimL 
wurilN, ilen^htiiig iJnrls ui' thi' tntniiii" Wly, tl>u nflinity of Sjihaliw to- 
othur Pliilippine di(ilr-(1fl: nHiiui 


VaimliA 


noiruia 


r 

PiUfuliiBD 


Jtaiurfo 


ivaloi 


IMf 


Anir^l 


bi«a 


iBLLAll 


lalavin 


LiftTBLtan 


S«iul 


[□hiul: 


iiii^ 


ola 


^q|qt 


(i\t 


Hilr 


',Mt 


htvA 


l»ii«h 


"Mutk 


\vabtiii 


Eye 


ima'B 


□■■TA 


UU* 


nifiU 


niaUi 


Mouilt 


itnt\ia\ 


rjilMt 


nnnBl 


■nbuh 


bit* 


Tdnsiir 


i^hllB 


iIIIb 
■llllFL 


dllFL 


Ear 


Ulh|Il4]hL 


TAllrffA 


i"j>ir 


hllujtiiE 


ULnEB 


actui 


PPB"!" 


lianiliinR 


ixgir^u 


lalki 


dlMLQ 


dbdoldar 


aUdd 


■ij4«!4 


llt4lA 


1*J4 


bUihil 


Ff«<t 


hnl'lo'i 


biill»n j ftl UlliHl ) 


bVlilbNh 


UUI 


Lilfl 


^rm 


Uldjil 


H^iajr 


utkj 


utd1 


lAiaul 


Hnllil 


dd^jK 


Ld* 


llinii 


AHlDBl 


LBIKkl 


Anus 


<ilH;E 


iib#r 
lAldIt 


|Hl1t 


Rl9Tl 


1>1ldO 


imsQ ' 


pflM> 


|>lDll 


piLH] 


Fetf 


HlujUk 


■ll|n 


111 [ML 


Inpa 


inrbli* 


Bi;ll> 


hVi4 


Han 


Iff" 


■Uajb 


Ubii 
1*4 


L4tr 


Ll1]lD 


1ll[ipL] 


j||iO 


Hani 


roQi 


PWrll 


^Hkn 


ulL 


bLlI^ 


Hplbf 


P*<M 


lulnoj 


pnlial 


hiltd 


ImLb 


Hhla 


bwlBl 
("UH 


tHlBI 


IdUr 


Illi>Ort 


(flklH 


1I..L 


^filn 


'Itf 


diipt 


JLnlD 


iiUik 


oLik 


' Ul[l 


uidk 


iiiaH 


Liver 


11.11^ 


dfllvrti 


filUL 


xL<l 


-IS 


n?flti 


rlomtn 


iHir 


, . . 


IHItlBIL 


]iiin«Ti I furlhtr ^ive ci niiiiilter "f Njiluilnj won!* flWriiuntily (-Wely iX'Iftteii 
to MjiIjiv |irii]ier i^hil [>nr1ii'Liljirly iiileirr-tLiiir l^ei-iuiKr llicy IlliiBtral? the 
ciMiii'LtLeiiei' (tl NnbnliM •■ft willi Hnliiv 'i}: TRli ft^DAIAJl I'lMMyr lU [ Ivlliti 


btifcatm 


HllH) 


'1 EbUbb 


KkbklaL 


JUbv 
Td^I 


hiriL 


lillBDil 


U4E1I 


UtUdllBl 


leUhunrprilllttidJ 
1 CitA 


■liPd 


■uninl 


Riln 


r^ar (nmri 


Quiljaa 
1 liJriLin 


UdimuL 


iDtliun 


Td BtE 


mflDill 


iljilli 


IUHltll 

fi PHI ill 
|r>c 


iiWi 


: ijtQ 
R«Bl| 


izhalar 


dJiJiD 


|nHdr« 


riHktB 


^ll]UrBJL 
1 Kffl«) 


ambulal 


broL 


L 
L 

THB ADJHCTIVH 

Tim EiiJjcftivi' lixiftts, like the- imun, eilhcc at n BiubplH^ root word or aa 
iL n'i<t with II prelK aflf^lutinaUid. Tlie nilji'ttivo^ if iibi'^l pT£di<^1lv4-l,v, 

jireoedes tlitnaun. anil im'luijfa in LtH?KlliE> JiieBof "to he." A dieliiiol 
vfrlml (^hamicltr is piven to it hy ceTlain pjirticJes wJiic?}i fldd To it llie 
uieoikiiig "to benuiif.^^ OE thiH foriu u pn>^EH4iv<' jiei^I a. |kA$t Ifine 
evjfltu 


Thfl ern«ll l^ifliw, 

TliC hoanvwhiih lb Email. 

The* liter lvci?jitH {or will hecont?) IiIII^l 

The TalBriH bemining IiiUcl 

The qater bu bficCnLe Wilis. 

The mlvr ia abroSy IiIILb. P.LLil>IFl4JATlCWe OF TBB ADJGcrnVfe Till? (uLI<fWLii^ in ]i lint lit ri nijiiiluT fif i.nrrent ndjectr^'en ■'}iowiiig (he AAjtVltt^B To be Blnlfat dliKi 

rflw ..,„_,. J uj-ii. 

Qlarlk ' BirrofoDg 

Hbinc ' antLafE 

Ml _ ] airiiLlli 

:4llpprlT ■□naLiLUr 

ILtvhliiE ■mlHlalnii 

Vfhlle jtDnai] 

Wfll uiiiint 

HK_ _ anpMmjl 

Bid „...._ BkDiBl 

cwriLwl mnoif 

AlLkB _. mbtMg 

ewii FiUL iiiidn-tvE.' apaic 
Tuitjid...- .„ miiot 

eifQllir^ ,—„.„.. mk'ulmiiii 

F-i J nmmtf 

aoat J mnWfOi GfllniE m JmmaH | Td be Inimiiliig Bju^tlrn 


tlBBndll^ 


arsq|«Bji 


■Huigiif^ru 


uiqj-liL 


ABanLV-Iii 


mil'iLciijr 


RoiBiiHiumi 


UldtJflE 


btdbdUfcI 


OlDDIldlllli 


mtlivllu 
mko.nlTil'il 


bBBia^BdlUB 
■DabalUpr 


■ m DlilnliBlTur 


uatniil 


kruuimiil 


DKHKB 


irBBbSIl 


DtpVtlH^ 1 


iraHP^Uiiil' 


makvEal 


UOHllTUb 


Dfln-lHllI 


uuiFLonjr 


BfbtUff 


HlkBblV 


Dit^nc 


. . . , 


BtkUDL 


inHnglilliP 


Uipkfl^Ttg 


Uiianirk|iE)wi| 


rnkTiHiiiiL 


iii]IbBiiUI«d 


iuiI«Ih 


■iDiiinE'l'i- 


afnpmrrijr 

Ta t\in iWOTW 

dlmlbg 

TRlniLrmB 

UBj^-fn 

rlLoiDai 
tLnuIEu 

nBUmtliilcil 

pIedtiiI 

■ bBU 

^ImoUl 

UmucDir 

umMtan 

ElVUhll 

^BlEbDPJr ITbBclmiilctfl H|dtlk1t-<1iiW'lBIV,4lC. (p., PLVnPB.JtHlt. 112 THE NABAL^Il UlALFATt Aiijei-Llvin ure jrivcn a ncKaliv<? Beiiec fvith llic }iL-Lp uf [hi: ^purtii^li' <t^. 

A.1I Adjeolavr is LiLleLkflitii.il in lueniiinc by Ihc uat i»f tli*? 4'i.]>riia<LiiiL 
Fill fliilf or iii^rr r^i7r, thiifl: ^ifijif^rji;, wprin; "rjrjitTuMV "'J 'I''!'', ven* 
«iimi. 

CuiiLi^ariBun in e]t|>rcsBeiJ jl:^ follovis: Oitt r'm'« li fn-l''-^ M jJI Ijic 
huLfnE'a, iiiiilii' r ttmjirbiitf i"r t'iiHal r iimii-fffntf mr r-ii'!f i\]\a Ie iJit 
nHrji] oBJt (or thi' wB-nneBtJ. 

TUli ^4J(jj: AKD TRE AlUlK^EVR £lBtfMJ)Jffl AheJci (at a in^fi. 

T'lflOE I'ja^iiii Iff i/i^otg bal^if 
Chiiat a batons taWf 

lladti da iai a tmlti ; tiimUf JTrA^rnn, 

ilimiifot imon a biir\. 
Salm awrni ^agi n? a^rtt a IMIei. 
ffnom aniH era ne aarei a bafti n^ojaf 
rait jffreL a aotlk. 

iFKAf tfllEt-ri'. . 

Aiohi baiei-tit 

At\f,\i 

HbUra, 

41111^1 abftdfg n i''lr'- 
\f\ci'' 'a^^i " bulei ahvkf. 

flvnta'd haici-lof 

'luarp'e sm-im ehl balfi-itit 

'^iinrHr n'miut hEJci-nin abadrtif 

flan ts hmtta^ (ufii ^4ii d^a mj^rk 

.Kiiputi r? kabadjfu-lii 
Abu'eg c 'aad-ko. 
UiWffr fl r-fffli-ffl. 
■'iiJdchiiH c IithtlJ re. 

I'ltaitfo ai KtKtti f'l-itiytArr.w. TbJi EiOiUa Lb dhw. 

!Pbla b?r« la th» □»« Wit*. 

93ii>w BH a new hoiuv. 

Wlter^ Is the alu fhf Uir jww hiniinFT 

WhEfb li [be DCir ht-unT 

Wlio iH Ihf i>4Tirrnf tbli SidoacI 

rii]4 hi»u>« was iL€w; now it iaold. 

That bodH a rotiea. 

That Kduh hA9 t««HU» rthtlAi. 

] BUI IkiI]<IIiij{ x l\o\iat. 

Ha bui [lEi Iidilugj 

He til* IWH. 
Helm-. 

Tlure im h< biff Jiotiae. 

The bniuB ii not Mj;. 

31rb be A house ?" 

I^ Ih in bid bocu^ 

Are LhAf In Itla Iiohh?" 

la youT fallier |q bis IkUklHtf 

Held 

llelj not. 

HlLVe TUtl >■ llEjt llDllkC* 

T viah IQ biij tliiit Hmtill tiHIH {-Ibat 

hauiv nhlrii ■■ HinpLII, 
Jlj hfine E> U»k 

Hln kBEA in itniiiJI. 
IIIh bald? Lb Blinr|P. 

.l4tliii'B lirik In (lull i.\,H.-. hmb.- lik ^d 

.Ilkl^lL iK ilullh' 

1"iir liiit I* iiIlI, i^Mfar'-II.HBVTHjelHl. Ikk ^iiB NAMIiOl JilAlBCT 113 . tt^do a hdavna. 
Oililc « baiel-eKa. 

aUCV >lli1.bfW lUHnA'i, 

jtnpefdiL^-Pca nuQUn. 

Oilili; a balii. 

.iCniniiiir "'>'r lllir iiU'D|>^ Voitr Fiijuifl li jHw. 
TboJI houHS Are iidbII. 
TJVlE bO^HI AK IflF^ 
J Bin mid. 
Yoa n^M wid. 
Uq -wJII bfl odd, 
1 AiQ 'fartn. 
You vne l^'a^ll■. 
He iv311 be waToi, 
lantttll. 
You wore l»]l . 
iniiEif Ij). The boy b'llE b.^ (all, 
Tbe Ine Eb tall. 
Tbe hfpTH IP lijsb. 
The houjic PH hjgh. 

Th' hoQ^Hi IB litrp. 
llifl hQBH ie mLiall. 
Tde TiAt Lb larj{c. 
The bin ii blph. 
TlH hill Ji lo^^, 
T^» nountfLEfl ju h^^r. 

Tlw ingMPlairj. J" [l>^r. THE PRONOUN ■'KHIIONAl, AfD FtWBZBSlVE LiennleiH ere nut <Liii.tijis^iiglie<[ by different furnis. Thu ptiiaonfll 
pionouii ep[>i:am m twi> fonnn: lNliEri^DE?4T limilK to deSfcyniitJ' [111' "iPix'njKinrtlTiE ptTumiB: SIdud] kc 

Miitnl 


rLmiwrnT. 


llocmidprnBQ 


Thlnl|4niHL 


— 


<|keH,< Til? ^UTerence hetw^en tHam/ and aiiWErfi^ tuiiiiiiit?; In t^isL thp Intlpr 
in-(^liir]-en heude? the Hpe&birr and ]ii? T^rly th^i ^uirty 4id<lrp?«d, vhile 
the ^»^1lte^ eichiJihi t^u party jiJdn-HnE[3, Acordin^ly ajitni'iiT wit! hi: 
biiinl, int iiiPtnrrE', in p. rcBpe^ful rp|wirt tv a iJU|Jcrii>r| VfiloMyOr im 
tba <i>iitT'jityi III fftlirJIiiir teW miinriF niunl". The Buniii jnopiiply lit 
HF^i'rikiiky l# fr^utid in Jl^UiAiic^, Tjcnlnij, (.[:., h^it ii! i-fi]>i.n'j]|] ly ni^cUnrtliv 
iLinniip In^iipL wh(^ olhtTwiFiu RddiM^FW vvtr^ybr^riy, high "t h^W, with 'itat' 
(fhniL^H LiFti-r Iho funhiun of ihs Tymlvnv niounLnliK'trflr ]J4 Tllf^ HABA.UJ1 IHAr.ECT oflA^; .VffNflTi, flwjjfl-ff. Fr>[ii tin.' r»|1i]iviri^ <-icjin L]]1e< it vnM he tvta 
Ihnt (he pn^iiDLiii (sitrle* with it. Wit-: tlip mniii imd the Jidjeclive, the 
ii-Lejimng of '■lo ht:" Jtflrit i jFifji'Fnjifn. _ 
I'U'ughi *•. Cm. I am th« mrw vhu iflhEs larr (at clu^ 

Wp (ilid). 
I have seen Iiiql 
Thej' ire my WTiaiUjf, 
Wfiuiro y-ou? mBim i?i3» DV1Y 1-1 auiPQPiflrUJ (2) Tlip lomis used only joined to nther "wonlH^ tTie niunm^ylUtric- nvn Flmpsivin 


HDgiilu.^^.— : -ki 

■ ^^^ (iiH.|[p[,e| Ik nirtprnun i|toii.i* Tli-e pron(niii& ^vva ill tKja UVili.' im, iis the ftisl pl^HE', b* Urtwl, with 
Itie eKctpliDiL of Fin, m tli? wh^v »iliomi by thij lollniviiig i^xAni|>l»i: 


1 Alii I^i oL 
I Bin |iojr. 
Vpu ire liravv. yjrrilJpjrrF rT'J With a verluil ftfrm Hit j arc usutl lis fnllowB : 

Then euIcbT, J/iljrr^'ji-Nir AViJN' 'Mil's"" 
}S"'i'Jr<\i friV^ 

J^l'IMJ"" l-P^iH 

AVt jrrrJjrH^FN We are Ifii. We dl' 


PD'4imr«i r' pirirLi* Thti iHiKMeanivL' j^ntiHtiiii ix re|>rcfli-nti'd >j.v the p^nLlivi: o\ ll>c IhpI- 
luiiitlrmi'ii (nrrii>: 

1 1n Elili IjiiUHi*. U UpI/ U uliirTVlii*!' Ir llm' nmup. I iln' Ihr Krutlbti |ila»l lenr, Bhlrli 
HJFPtmTIH -CflltD IJk-PIDI PAHH OVIN OOWtl OF HMD. THIE N41I\U>1 111\LIXn 115 rm ^M I'rmmiliVi'l^ -- 

H««qiMl xnpm dnfiUr 
MmuO |>vfK«i liLiiral . . 

Inhfd r«i>a« tAiM" tbm\man 


UbHt* Ifl ■P. Ira 


I B a<iu HidlBfl Id ■ . I, >. dc ■. Tht up^iJioktiihiL nf thcK poHtcfsive parlicleB will lie awn from thv 
(f() Willi it^tiin HiilfTJiTitivo ttfrminutiiift: in ". f, f. *» « — .iM^i-i 


Mr rather 


/jifF-n 


Tby raochn 


ll.tr"-t 


My rhirl 


H^rriA 


Thyfot* 


.l^>-t 


Mv iXov: 


JpO-HI 


thy grmodtaUKf 


A^k 


\\y >irnOp-r 


\1^-N 


Thrnmb 


TininitAtiiijr 


f^th'-rwi*'— 


lt.i^J.i!-l'^ 


Mj RI>*"S 


^^ll^n-KIr 


OurroAd^i] 


liMtilm*-t" 


JljDKfc 


^^flM-HH 


Out itasi{») 


T'rf''-h' 


Jfy iinr wine 


Aobi-JH 


Oarimmini 


Itu-l'f-tH-i 


Thf luuL 


ToUot-i^ 


YtHirhAta 


Cfi{ff*-""^ 


7\,y rifle 


Stitgki^i-dft' 


Yoor hand ipadH 


/fUilp-irfi 


Thy itkk 


K6lnMso 


YomloiiidoaH 


KflUii'-l'- 


Hi^onler 
HlM-k>4k 
TboirbHH (a) 


'iapnit-f-i 


Hid rrt|« 


n-iU'n-d^ 


ThfidrgoiH I'HMilfe ny tlvllBlMli ■t iw Brilh: kdh eDi «>dlBi.qr vH rltBi'n adlP j ifeldlUriliuD(lbtH-I*i^t4Bdii 

loiB (llDflllkl^ rflmUa-Qf, Don IdMiBHc bA 

I Pbokl dlBH lltaoH LWD I 

riLB>-b>:gr. BorvMlgDullr. ■!■[■ ■tdt-Hk, w mUrbinDraA-lo 

■dlHkTB Bk (« hef 5 ... Out iTEar ■»! ■ t1- 
CUt (^h ukd Ai> .. -L J! CtM(iiril.|)IUal.>lidBj>. illwiblP Out ti^r\i MBi Bil 

Smt l4Btl1... . 

TtMr Idnt] 

YOM (plBMl) -,,— - 

n««ipiiu4>— 

Sfi-Wfl 3 dLm»-M 
AUA-dfidhiik 

OBA-ftak'D CbhL 

AHUJTB 
4lDu-A» mil Utn 

Wll-B* 

vdlUro 
Md1-4t4AM 

Bdl4n 
Mdl-cta U(\ TIIK NAIUU>I lllALBCTf imtMwIvB ia,hc at-' - ..__^.-.^..' ■in-nii"ic 

Vonr {•Inr^Br] liHrMQi nm 

IIJB4«Ji«rJ_ _ I liBbaay-io 

fiiir { r4"ir <iii J ms). ... \ kslisd) i>[iuo 

tmnn-i" nTui mil 1 iBMiiirHMho 

0<ir |[lifli Hitit ui^l I Imbady D-Qi' ■luk 

AHUL 

•f<l-LB)lP 

umi-Biv 
tnu-Qi« Hr ai 

l-kkaln k kaSma 
]>«kii-r4f ■ kiilini 

InkH-Dir k IuIdiI VnuUdLJiilh 

Tbrir |r||]»l|... 

TLHr <i<tim^)._. tHbl^^ odfO"!! i>JllU I UIL-iIf'^D rltlH IpAlH-ilTan ?]LIB B kBiDD UBldH y (-eliB ■nj-rliK'r I'bim ItakK-rlia'r Chin, t itloa 
amV-Vh^ ' hiki-rlik i IpViU] ■ (ft) With verbal fomii? (verljul fjt^.f^ liAi-f Uiu luilure jjf ilourb; ^f; P^a^-ll^ Thnn li^mt, 

Hellkffl. 

T itml mv tnv. ^ptiiuijf-nn iSrrJ'-Fjn? Y Da I offl yon f deliver 
iHgtiayf-iupmif^o He Ji«t hie anon-. 

My horW >^'''ilit>iif.rr> ' t'lA'j./ir'W-- Piaa-OV Vfc like, 

Piaa^Jffv VoQ like. 

ri'tt-fl/ti Thsy lITiP. 

/Mt^Ji' hjr^t J cat m V foul, 

/oirf-Hfth ^Jrpjr Yac cut Tour EiiOil. 

lifkft-f" Mtll\-"r He^DlQ hj^E^, My .tog 

Thv dnj^ 
HDnln^ 


TVp t^M Ilii\H-fln- ufT^ifii. Onr tonrai li!wpfiitf-cfifl fcil^nfirfi-j*' niip (tun. 

TliFirhanen h7>i 'Trj^-rJif ■ li-l-'ihv-r'i. ThEirdrfni 

By nll^ring in niiv of thv?v v-mTfiU'w tile mUr of the 'wordB And 
julilin^ Iha orUcle to tiie vurbsil f<>nii ihe thj»r?clrr of iioii]i In-fHnl in tlie 
ve^l fnnii W:iini«i more niDntfcsl: 


1 llk« rii# w-infi, 
Vice *irie li in-j ilfelre. 
Mv fo<»t lelhtf IHtt Iiriit (not my huirij, 
!i|y ticifl ^vu Ibfl iibje^'L oT hid hHIIng tn^ 
my h(»rft the objHt or hia BtfaMB^. 

Thu- i>ronmin may fllatt |vpc^i)4? ihe verlml fonii. Tliia ia h»jtl 
M^Mifllly ill iilwfft BcUleiici'B lite— 

jV'-t't,' HrlrJBi; (Imp,") Mr-iuwa \Cifi\*>.vtt&L 

K^-'-'tm! I*nfci ti}r>-il'"y-i ^Hlr! tplur Imr^) 

7LF-;irt^ !l4.-hublivn 1ll]r CArr-hifNir-N Thnj jirviHiij'iDkllt irmita fffiimiir, Fa Ivd, ■fKOlKMH, »■[«]. ■Fraab— >Hl«lElll. THB NA|I\[^I UJALECTT 117 Note hIbo pJHUti t>( proiiDLEn in n^oLive fLiniia: 
.lit-.li]-}ibi. I don't Like. Ak-ii-&iHi6' I 4«P>'I iHJDW, The pcraoiml praiinun fe'fci rm^uiree ^.pecial iaci3tl'>ii, ItcouiprehemJM 
the Hirt and Mcond persons, "Uiou hikL I," together^ I[ h-w no 
kTidependeikt fiiriu like thu*? ^veii at the Iw^nnin^ uf thin chapter, ancj 
it L'fln Jiot be PomfitniF4l iciLh jmt 4^mj»i. It? pone^ivivc i^dA^ i^IhesAjne 

eiB the iiiin)iTial3 ve ji.[j<! imn iiol be eoiploy*! ii'ltfi trther houiih thunthii^i? 

rEprcBejilod by vurlt*] fomia. Stmuin Lisa 'i\t a b^l- - than ukJ T jpn la Jiaai In, 
TJUJU flini J B16 pOOl. 

i They are be^tin; Ihee ajhl nn;. 

They ha-vfl flftnjn Ub, 

CNir hUuK (ttine^nd miii>-}. 

Thcru and E will hi]l thl' cn^n. For f urtter esaniplea of ^liie US4' of ji|] pereoittl pronouns n itjj verbfl] 

fonne seelahlee under "The verl>." DEMOMSTinTivE i-irn>rouS 

Number and ^mier are not djatliiguiflheil hy differwit farms. 

Tlie FolkiHing la a iiomparative list of the J^nbalin demoDfltratire 
pfonnuns hthI thoflH yf the iLocano rikI PaDgasioan IsmgUEiieBr I Add 
jtlso fjjx eoanpariein the wardri fyr "herPj" "there," "now," and 
"btftJre,^' HB tht remotenfsa both in h|uc? ami in Ijine Mema (o grpveni 
tJiu LHff d tlia^ J^^^)llyu^Bl though I can n-crt ^ve pitciBelj tht finer 
fihiLdes in the respective mtU]|iiljp< of ejich;' BvilA 1 3tottma 


PuLfoaLiuD 


TBjh < lUlUt, IM 


tVH 


TbE ileUL.dlLU, ILbI Mb 


.U>TI 


TbBEllanlin twaii itUUW, IdlU 


paiDka 


H-nc 1 dlUJ 


dJa 


Tbrn diu, HI»L 


eUurt 


TI]cjF(rkM1i4<Eain>1 iPillpil 


CllDiaD 


r'o-' Lia 


rtEvi "'*»H ( BBiDrr rlEUkiq 

itHtbH ItflHIl BIL'LIBI IrtdUl, llL 

! hhui, Uaaii 

I etui. iJlU, tvLlAli 

! clikmBni-iTDiaiDi 
iilljun 

niriUMl ■Bbu tiJiOar "jI^'HIib uid Bilvirfdkl 4]i|irwii|crtit" Tbe ikiEiOhHLrativv |»tl)iiouii iiriLd adjti4i\'el> pr^cedeii the iiu-hii ftiiiTi* 
iWliilerl with It by th? Fmrlick a. Be^da tuUin Ih^n «cUti' Lhi' fann 
itfiict, which \w iiBtd ivithmit theco^jula n mid in DiPTunnn^r oT p rleflnite ua l^B KA&LLUI DtAUXn> jkitii^u wliuTk rafi^rTiD^ to BoinL'thiikg of v'hich a [pri-'vioiiH kiU'ttUdKC it 
pnvijiiie*! 4ir ii'hich Iihb nLrea*!^ been menLlojied. Abuut the unc itT iai '■li n £aFa- 


Tbia bouH Jllv«# luiuai). 


firlci idi. 
TTilfl In ■ haiAU llhbtc- bec liiHI«e«>d 


.^■rUiri a tofr^r 


TTiiit •l*iBB hflH- 


^faik a affD. 


TltBt di^. 


Vtir nira4 
11 tat IP wwd. 


l^rol frox. 


Tbat ^B bAd. 


^aniilTi 4L IvDn 


That p«rBan. 


'man n HHfal. 


TImt Wt>r 


rtKipU'f fl 


OBO ni iaI' a aana^. 


Tb doff at tills iHf IB vliil#. 


rhumi fro 


mm inan a ioa 


I luva RinD {ll| td thai tiub- 


Juiuf^it 'd 


ffhfn- tin^Ui. 


TliBE AFanhptil l-gf ubom yuu liBOi-F baH 


■ 


■ . - 


nnlrcd. 


-. — — — - — ■ 
THa 


-nw 


nt^ 
Hu'AhW 


Uikl» 


WUHBD 
WflbU 


lUnuhJl ' iBltfaU 


Pot 
kilauTiBl: 


ll&B a ahDBt U a la nak 


lh.1 


' IuIdbiii 


jl&a a BJii M a a«u 
lUn a kBMrtye hi a toJHdya 


IICin4 


lul ■ bBMHyj 


KoLh 


UlaUi^^ 


1ia.BaU*d , hiattvl 


lu 


Jol B JTItoHll 


IlKn a iLk&Bal lU a fuu^l 

1 
TlmHH ' TIubhi^o 


HHTl 


tma'a^lov 


III 1 a i^lkua' n liXh llAnlp cboanEoo 


Wwri 


- H-hPibH 
L hail lUEul. 


l<L I f bDk'D Idl 1 ILati a ritiHQ W 


bg 
bv 
h^Ti k imi 


iaI t rftmM.'n ub ' llan b^iiiid ant 


KcfBV 
■tan ■ kktadfT 


U1 1 ■ i^iicn kibaA»D ' |£u] 1 a cbDBB haliBilre 


KmlH 
lion k lOad 


IhI ■ f buk^D FJhI ' IbB m dmui llul 


AK9 


'LHB>i«dJ 


111 m Ehua'n iina^ 


Ibn a chiHn puiBaA 
1 ^ PH ol I'rtn alnnH 


dvfl farm" u PBT Qbl » 
Td n 


ITEflfi 
/» 


Son 
(puarM-Qit cAiii-l (i»T diaii 


I 
Gmni-ka dia! 


Kou 
SAam Itn 'ikoib pvarff A'ilo -d 


11 You and 1 
flitdfD rmra tfrai 


fte 
Bikdio roK tl^-ah, jiwirs ittme 


dinr H^ud 1 
Omua tejio'ii dHhi dlaC 


Ve (dul) 
Ohs-m ara'n niiiiA dlo^ 


Tln^ (duJ) 
(luan lajiD dloj 


w* (retDiri 
(fiiAn famtr dU 


^'a (Uwran.! |> 
(FunMaiflfM 


\'t f plural 1 
liuara era JM 


TbFy ri^nnlt 


Ijmdiiif hPril. TUB NABALU] DlALElTT no The pnat lense is expreaKd by Adding aL ti" 
jihPitw, ||iMllE% "i^J-^— 11 "Ih^^it?,^^ ami the future Uy a(3iliik|i wirL vi'^jinn 4tr 
'LflUiT un," TO U TlTIU I run- 'hn'ff Hibniii ran utiit pirortr Jrila V-man Yon aad I 

fJ'kJio gvrra '/t'Dtst I3# 

Hfcilo mK tihak puora Jiaqit- 'd'jno^ K^ hfkL 1 

'tfUnra cfb'i' ehuit I'lhiimui Tb^ (dual) 

'j'uara laj/e 'd'nian S\e tje bdiI I> 

QMora batmi '^nian Wr (thrj md T) 

OuOfHi iiAfro 'hPhhui Vfl IpJaraL) 

tfwiTdlVir TmiM : Tiivy (plurtl) 

BEL4.TIVK PftOHQOJI 

Thu mlaUvx ptnauiun in Nabnlcd, r^pk^fl^ntritp eIie; Kii^linh eKpr«BBinii» 
" wtidiis,'' *' wMdi Jin'i" ^ndecrvJiigforbo1.htnmilii^r»HJi[lBllMMiilHDi, 
j:' 'f)/ic Til*- rtmileriTin of ulhcr F^pLJsh r^lntive {^)ii»tnietii>ikH wltl Ih- 

HJillu^t^fl (ixmi till' Wl"viii>^ i<tii.niallc onim.'oBiiu.is: /nOKlEiic fi Lahillff 1^ df/a liiuUmkal-lM.' 
SirfHi ^u d^ Ma,aalt-ko amanbadeg 

A^-akr-iKoimig aula Huan-lo.' 
HanOin-fcit mta lao'n' kbiiiol faJfodsoli^ Thml Ilhow whicb n flmall. 

The nui vha bitllt Mi bouv la d^|. 

T|w hurH Wbin^ I bgueltl bas roD bbaj. 

TbLI □» what be nid. 

Tbf tT» lint I planted hi ^rawta; w#ll. 

Whoever did tt bIibIL p^ for it. 

W]nl««vr four bult, tell it 

I da nob belteve nhat ^ ■^J*! 

1 ibJM kill Ibe miu who ktvie uj Iioth. 

I Kill f idii Ibi boTBt Ibtt Uinir llw iuh. Fur lew, niany, all. Home, Iwlh, Jin, sither, see under "Noun." i]JL' U'»nia-»'kTEUbmap|]h'b WBBinichBmjiJrc. 
^Llt- InMniHlICHiLklDtUnsllHl-iilLlFlivaiiarlili, 

HjJti:tWl"»S"l|leli m»HifcJtcUrf'p[«otiii|iiiliMl..|*niBi1r|| gml adtr 

■ Ul: Evmnuwllitbifiiilt lli]D«.ltHii ihLH. 
tuE,:rrHA.Mi«ihHiii«-iriikbi>*riiLi^ 

dl»Ji T^ anfl 'nfiiiti— l iM ii .BilBftil nHn 
. >U(,3 01l>niHirkLI1|«(n1rLacriAEUi>'liDHalabaiHBlna. ■» ( BtBl, Ih D1U VlH 1W niB HAIIAU>1 bEAUMiT 

'Hie UNi of iiilorrogalive iinmnuiLn nnil ut iikLfmiitativi- AilvetiM h* 
illiifctniteil ill thi' TnUitwiiL^ cianipleti: 

WKor ffninr or ^^fo^; 

5r^ 'nvnn jnn ithan^f U'hd 1> tbat person T 

Frpal dial a dn^T Wbo u lliu manr 

WtflX T i'l^Vnf or EitpifaiiT 

iLa|H'pan 'imV^OO d^t Ivtirn did Ihe^ Hrrival 

HOW MucOr T Hdv MtrT- Pigar or J'^^P 
/Vjm iiKhryaiT mcF 'How mucJi dtd jqu pay t 

fiirdi nb^uffn naf IVIltiv &rr van dcJne^ 

IVII^TT Tt^a'iaf ^oalj kh a single Jnltrjv^iriii ^ 
faj/fiiamti'F 4LlIl. Hi nabLi.J 

\garamtoi mo tapat dagiT ^^'hat are jnni doln^ t 

WlllPPiT Chitanf Tt-iit TiaT 
Ti£4i eSala* faftot ^nieh ta uir rHdT 

r«4^ ni»J fc.t*riJj;"FF.r |m.cl,«jaQr]«r»t 

r,r* p««p «fo.; J ^^"^J^ '• th. wv to do d.l>T 

^ How iBtbli donel 

TiEidJ I'oSoJ^ ij/a linitmkAt-mat > ^hlcli lierBB (ar homH) h>va /ou 

(^AMian e babeiffo'-ii Uruintbat-t^af f bOQglltT 

Sgaratnai im^ua^f'kaf Whj d^ yoa |CflT 

VponEstifi ajprqianinjd>uiHP yv^j did /on nei wtT 

y^iitaiiiidiii-iiiOAnpMflHihr Wi^ ilid ^ou nf drlnkT 

.Vpsfunilo a^'[n4"4iiaiB0< ePil balti--mQt Vibf dtdi/ou ool go bomtT 
Hf/muinto Bj-mo'snoipot tiki bohi-no Wh]r did ^ou b«kd bwHjHUrdmjr 

Kffanmto dj-no diMit?iJis^ msmh d IVhf <1i^ ydd Ht bu^ m Vth whu ^ 
tabadjo nnn pimro'Jw aM SinHf^p- ncn In Wflihtii|it«T THE NABAUll DIALECT 121 1i«FEikg in 'iLirnJ. the SKLBlentiF in ynbalcd of the Bpe<^ prvAji ni-iiLiT, 
t" <le[iD(v i»wrn-Tidii|i, II ifl Villi ralural lliat "ur i^a^ry "Whiiw bun*' In 
tiling- flhouid iu thnt dlolei^l he : '^Who u the oitner of thin hcuwr^ Stpai makabal-^ ulai t 
Sfpnl makaaait Tiiaif 
Hvpai 'oakaltad ttialt WhuB knife b tblal 
WhDH liAt ■■ Ifabf ADVHRDS AND ADVERBIAL SXPREBfllOBfS 

A lint iii tha rnorc tumnion ndverba follovFi with <^Bnll>Lifi 
inuatmCinK' tlu^ir iihc nii^i nhnwing nkf hrjw huij'? Eh^ihIi a^hvrlM &?»J 


Well 


JffjyxmjHTFT 


BnlhiftrLelint 


Jiffi^oji 


Nenrlj', a!) buc' 


J/niijiLl' 


Ueluir tJie lajit 


I'\p'flii 


Uki^im 


TotSpVK 


La tratlL 


JVrr rfifr- or Pijn c^r^r 


Very 


Afpichn (Sp. , hh- 


^reJy 


O'WU; 


AUttfo 


(uro) 
itli"!' 


Atllft 


^Win'jf*, i^' 


Alpo 


^itwii 


iScwi iLJ-day 


.l^d 


^c moj^ JK? Icn^r 


K'tCll VlftH 


Yaalerday 


^fl 


Not 


KitiiumflH -iLJVi 


The dfty hrforfi 


f m, on 


Ym 
j'eetonlaj 


TiHooeit 


Ttitly 


?^\i^l,m 


BeEmv 


fiialti 


Xd 


Alfi/tty •fi' 


LdDog a^ 


l^'i-ri' tltt'' 


H«re 


AtriNfm Dr jww 


UtH 


ftpiai},^ 
MBUFi"'!'' 
'ifwA 


Thou 


Jififlr nfflinhrp 


AFLerwftnla 


LtrlM"^ 


^Aoriipi 4'itjH 


Horn? otheF lEa^ 


\rmn 
^■uhe; . 


,Koty« 


<?fti imiifofp 


Wllhia 


Tnrj^hnu 


In t^kElentOon 


Chi ^ti^xiff 


Bvluv- 


Ji'^iJAian 


IdBt mght 


l.fii •naifapav 


OcLDp 


f«rfririiBajL pnl^i 


rn-raorrow eflri J 


Ctii iiaikaa'mff 


Above 


ugiin 
Ch! ^qiJiImij 


UnderDnillk 


fnti JiEi^ iN 


Lutywr 


itii iini6sb»f 


Jiloa^Hs 


A'r'f bU&TM HTpf 


XeiL monbb 


fttr 'luii/Hnffeh 


Ucluiid 


/fji-dhm 


DiHj' 


m iuaitauii 


in Uw inldait 


ihnrii^F' 


MuathLy 


aiij/iig 


Qq ihe nT^Lcr R[de 


-iFvtnijn^riF 


WLrniBver. ilivv" 


JfiHJnrf 


Onlf 


Angim '•gnromtn 


Anfbov 


.Si^ 


Yb (oiiE^tirV 


■piaettj 


"It 14 K, U 1 «^ 


A»iikin iirAi 


Whertvflr 
tlmp«LU«nllyy' 


K'l^uoHm 


Tf-inorro« 


Stl-^fl 


Hd H, in tfafl ume 


B'rutliy 


The dtf afler Lo- 
t^tB 
mortOw 


Jt'pwl 


A nB|plk}D Emi« 


B't'tUf mirri 


ThB BtcOb*] dfty 
UlaEng •■ TittT' 
tfMr UMnorniw 
fltunloaoiiHlhiiifl 


^sAnnE 


Vocb 
dkfbnat 


Ai'gtvt 


ToD miLch I CHot, fftfpuni. 1114 fUToh act hWiigitd bI 11h pHlIri* rA| Hi. *"< hmnl). vlilrt N IIk 
■UindoAD ad and tbt EaDtuial «. ud Al knm knA lliii, n^CbHrcli^. ntu, m in9l ■• ikt 
qlm vain iflwlK bwliraLv wlU eh( fur fuplHBH hudu oIIh bIiui* Ifeh iV tflv ■ *«inJ 122 THE NADALOl DlAlfCT Erittnjilf^ Ji'a*iiiPh alt. 
Jivgit-Hre 3itthin-lo. 

fnatlak nuiUim. 
Altimi-ak Item ntai. 

Baiei-wio iaif 

J.iirm'ji lo^eUic, 

A.Ugoa'n !einibat-ko ifiiioAitiearLe. 
XiUmien-IO'iia rv-m itabuajaq. 
Foleaia rfiVi. 
AiHiHia-itHi 'J'eian. 

Jminttiuii-TiiD vi^itm diuiiiq, 
AcSarel e ina^tiat-lo. 

Aigenn nmnan tiilf- 

Ingbu-an-ko tgo. 
Vofonffdu led, 

tgda ai'UM-iabll. 

Aijjl-rn pi^n ag all "fnasr-oadilfai. Cto (It^ wfllL. 

I VMM 11k point of <lrlii0r 
CVmt Iwrs qui?kl jr 
Uh did it tba Bune w£^. 
It u vtTj bat. 
UA U vp a iitt:«, 
Ajik h^lDr 
1 Bkw it aQ*. 
.1 kiwW IL bvlora. 
I ih^l go later on. 
»« Arrlv^ yeBtfr^y, 

It n tuA h; it 111 1 ^ffeniDl one-. 

It ia oot IJiifl, but ■ different diUl 

It ii oat ny lioiut [but (hut -af oom*- 

I did Bot riful U; I bonoa^ il. 
IshalF "visit jaa ta-iuDFTDW. 

Gq thflTV. 

Tltera n do vatEr here. 
Vihii bitj fin it -llirrr, 

llv EiHfl iv«rTid oiUcb. 

t H» onJf ■ 11IU€. 

T^at la Ibd^d tfltp raufb. 
He In mlij^ d»d, 
1 liara Btid tvO) ptsth 

Thtaonuflnt. 

7%«r cflBH birt- 

'rli>7 liBTO TiDt yil trrivfid. 
[Ua Ib| no lfiii|;eT Hidt 
[Vin'L ycM ^biUc; nnrr gamlil*, 
Ltlr) itcyri ronHa n^itlii^ (ifih). l*RSP9&JT10t49 
Tlic f(illi>wJTij! ojiniiipUfl SljifK the JLiji>njjittr riiJiJi!riil£ in Nnhnlin of 

o^^ur tliey ure printei] in t«il<lfiin' "L.vpe; Ar^rLES itira 'd Bpngngct. Norbapanrmaa nilon tBfbd JWr 

A i-a-duiigaia'i' mat e ptfdot L gfl to ItvpB^. 

Ift UH ItLO ^ to I^HEIHt- 

I Mw fQD ^Hlh JdIid. IIJl.: « Jptn.l 
WlEh vbun did fcu pf (Lit.: Who 

ItlLb jour nPpABCoHt^ 

Thr? Are PglitlDg ac*lBitlb GpanlBTda. 
tUL: Tlwy jtrtMag Rgttcn of tk* 

[ Hv *Miig tb>t rnei haiv. 
Tb« rlwr ts vNhkn tnta it*f. :mB NADALor br^uicT m ftfeHAt f Utai-lm oh] paUmf-ko.' 
JfuKflviAV f iiuiHUi oU lUor. faB^pw v-oA- ]■■ ti hu from nj ^i»ii<4 la jtu bootr. d^i J^ouohan ne maaavaa gaora tM] 

Sri-kf-vnt-nvAtil r mitt eU JSoe. 

Apciii vaplftf waa aikoFa vt^kfi isnn. 

i'aiaaiKa-ica Mi attglta4 Jd^aoHn. i 

yvB IS nkam . OiaM-anilao, ■ 

PirUU/lM. 

in^Jnon-nc. 

Jf ivibodbi na Pitortsan HdH ^ Ma- 
im Wu, 

Saai-lo « fwOiiHibftiM^ne. 

To l)« Id Ibmalk Ui1< niual bE rHidered ; 
;«UPHiD'L^ r AoEn iTiqiitafiind tXi padoJe. 

Cmei' ^11 wU lilt BoiKo iq ihn rt»orO 

lati. 
S ttb dAdlLTiap tihV rJtftiu-n. 

Attjao h«Mfiaii Kuui abl ti^aaadi^'oB.' 
4iiJiiD tofiff nan inak eU MivliifrHL Tbt moD li ilutdiiif f™ ■ '*>■' 

T wtll pdt ivf kalfe in m^ pwdidl. 

Yi»u will pul J4nr Laih iji YODt poAtt. 

I will put aj tM-t DD llu bhle. 

Tlwd«riRitutd4ivin tlMbuHlHH. 
1 rive Bt Bastilii. 
1 IIvaL at Bigulo^ 

Hm dsn liv«fl Jb t^ VDDdflL 

7^»j Lie tiiinili^ dS IIm e^^™ ^ Ph4. 
Tlwre Ih not e«€D one b'>°^ (omlit 

I kfid tlili Ik 7011) tIJt to-nmrov. 
"HilB feUir ii ror joD (Uiii U >our 

ir (tt mni bK (tor) r^Q' 1^ iwomi 

nut p*'. 
I did Hi) lifforH. 
I shall do undtdln^ ta ^O-Jr wurdflr 

Oou ffln oot »bI vitboat iFDrktHfr (UT.: 

][ net work.) 
Wean talking wboat bis oAr«. lUt^ 

[ill oOfffl (Ib) LIh hqple of m.) 
I .Hrl|t*HI,*|rnJfc- (UtiKnWawM. 

cny iQBbniDiDat In TDrking.) 
The tDUH l] b; Ute rlrrr, 

Tb» Imiok -will b€ bj Ibe rlw, 

Th« hctbH ifrM l»r llu rlwr- 

Wood a«la In tfas valer. 

A Kiu ^\tkt in Uh vttw. 

An arrow Soilf Od (k« irtUr. 

1 will Bfl lo VFB^i«ten wllb Jotn. 

1 Will pt la WubliglaB vilfa aj ImliiH. ri^tjiiil 'tmkeE" 1v t«aiv< "tilA li a ^Ul wMMrwafk lukal inc evtr Ho *n«Hflr 

■mffflltf UivnlDUCBataHaariialfiln nlMb. u kodoB tkbleb la (AlHd AJHw 
HJfcMfal TW MHn iw MWJaf [Whnt If Dm ilH or Mp iHwtT] Nrt'HTvkam . 124 THn NA4IAL«1 INALISCT .Vnfiiy-tflH-il, riijq. rriLtfrNl ■■Dm ntniaJ; ahl I iklll jyi Itanttf •Jell ■Inlir. 

r *IE| ^ ^iimv br^PFJ' oif fiither. ^litl 
I MHi RTrinR Id bf tin- Drii v1io wvh 
vllh rrlatioji Ur aiij JaibEr Ui hmiiir,) 

[ will ^ liuma vrivr JdIid. | IjI. i I Aiti 
^Uj to to lb* lul wlif- pwi HjlL 
jilpltnn Id Jobn Id Iidhv-I 
l/nuiinH-f-dit: rijjn awjmr idh dniirt ctL i will rd hong afu-r my JnlhHr 


l/r imtU fiif An "" Will Wflfl 
Will 1-' 1^1 k^ i^ 
Ari-ii^' 4'u 
IJnl'^' ulll Ih- J'l"l-kl\'fl"t-t"-t-l 'Kl'llllll 

rir'l-l'l'lill\Q 'jU-"<t iih< iff FFU i'-iItI 

Jifnt4^' •I'l"'^ eU Infill 

J'. f<t'\ i/i'ilni filil riHi-iliii n I'NfTir t'< ilb llbV - VVa.1 Sirtieini II f A4/n 

f nN I'llntfTFi ij i|i^ ^"t" 

y^irifwfy jii (iar»h 

CIlL f NrJ i'/ rlj-'i Nr rill'ii^irHr 1 
Vnii 

Vhiij iin-l \ 7Ti. iji^^F i'- iir iitji ^Bir/w 

A 'riH^r H^ifJir'i abl •-''lJ''"-t-t^-- rii'ri'''~ 

iLt Llii' ptiithti 
Snir Ih' 'lone 
TiUli^r Iht kliLlh 
- (Hi Tte tunt 
V'-y\ii,'[ llbctiihr 
(in flip ftwtrr 
Li III' "Hl^V 

'ID H JH TlIC IIDL-dr 

J ojn i^i the h[j4Mr 

rj.riira^'.ti ebl bnTri THK KAUALdi: brALKirT 125 He *"• abe) 

[1<I ILlk4| I 

'llm^ (dnul} 

We 1^ Hd IJ 

We (Urt^iindl) 
Yi (plunl} 

TIhj (plui>il> HiMti/ lflp» f iliAl:, ^bom tumc nlil tnM 
l^uoTfl fta'n cAud Bhl ImlH- I Aim For the pa^t Ifiirss ni'^iriu' aitii far i.lie fiilure li'iiep 'Mnwm *vp nrm 
CONJUNCTIONS 1 Bmi j<Hi- 

1 1ht» lo-do; Bad rflluil] to-rattfiai'. 

JL 
AlttoLieb ] HQiched wclL, I itid lut «» 

(It). 
I'Eiy Die I iMmwdLiiig) , tvfia fW St ta) « 

little. 
[f laLippHloBk four FathCE *tu>ul4l 

1[ jDii lite, let UH gn iQ^Si^r. AngkBn inap-to ngtd itifk-iniau, 
Batihan-wiu-aX ungk'm O^tQi. 
KmrmtPi alfi aloBtOBi . . , 

HflHl P'hE FJ-NIQ OWVdup ^Id- 

Stm duuDltaii Dsm frabwHon ibn^atdo'^. H H rain* (oirioriow I "Jiiin. "ol ko. 

BeH] U4i4-i^ t^^et 1 "Jdf^om pirtrci^n- IF 1 ^^^ ' Ll»#r J 4111 ntiotf ir- 

ko. 

Wffli fiAdia(-«.o Mfi ti[HilK3.-Co-A:4ir nie liop «il[ 6J[fl 3-01. it j%rti kick him. 

Mm /Hiakfl layu BiaiAip-at-. 1 'pi'lll Bleep IF yoa vilJ be sUM, 

rtnfljactot' Tftl ^UJ*i-fi't Mm tfVMtilWJ- I i*iH g&ti'^l'n' *litn ni,v hoinc l^ Hnigbtr 

elui iabadj/itk. 

Ifigrd /mlvngao-ka laji iiviifdi-ltj. llf Her shl down lieroiiM! j-"ii »rr IJrrf. 

fiaty-mitwiijanMH^tr wi'l^-amai' HMn. i jlid noiim hiratin^ biwitiiw E an 

lievjiune j(»ii «trt?k <iit: 

llal-piaii Jin Mim^ii tap ■HAC'AiW'HrA . 1 do not unnt lo i^l iiitcHi |#«4|ff I jiid 

^^>lH;El^Ml» e ^bri'^a '''■L pa^au Hi PhhIuif (Iit Iidtu Id tb? ricn IItI'E in 

mntaba. nr-lcr Lo hnvc H bwuipi' hf. 

y^j-fli^rrt f Juje^ifn PJio Id kIhH WIijlI flu j-ou -do that InT' 

|fnfMV4HlJ-.t:H luiiriJI'droDBaiB'ffslP'puii I tiU him la go nany. biit lir iituM 

dliM D»li™ t** »Ji' Piiu^Hfl. Tin lint taurb it, lepil ,1011 l»Ttnh K- 

><■ nB,biTA?np r Hiat an^i^!iU, AfV* It i>"* am-liB-l nLirlr^ rhri* will 

i« fiiiap^iiip. 

AntbH tlra an Driiohm? * Bimijiiii. Ulutfri irterliavins (InlfliH w^ "i"-!- ■Til Cliold HbelhppwiiieMrBf^BiA 12G THE NjLBAIAI UTALKItT 

l^>EIHATtri.V AJID GRHEHAI. Ill A RA LTE^E lir VEHBAId POlEHS 

Till' N'jitinliu virlt jartmTiE^i the Boiiie fDiiclimenla] fliaia^^b-r ib« UlP 
verh of aII tlia othfr Philipp^nii dlulpi-b, 

])lv^|jri|{ it lit thv iwRlulinal^d pjlt1jc1l« va And dri kcnipl Ibe 
roit w-urJ, the hjiw cxptt#eicni of n skii^e iJlca. i^iich n root ia, fot 
tnel4iii<-L', 'l*i<f-<i, ii\p^n\ng n? well ^'the work" art ''to ffciTk," "io (to," 
■*to iiMke" {|Art i[iiii«£i, rJ/Nwrsn), WilJi [he help of pflrtidis the 
1nii^ujLf(e ^evEilDped Lheee rihibi into u'onlA uitli nj4>re npn^ilit ineAiiiiiR»<, 
ittji !j>' r'aiALii^liiitg a tliidinebioii eniiikeiding pti-elatly wiili that in 
Kii^lish lH?tMTi?n iiimiLfl liiwI i'e'cIih l*ul by €:(]jr*+*iii^ ttirouj^h sp^dat 
|>:i]ticlvB the 4'l{ifier rtliLliitm eKiBtiiig, i^^corvling W the s-nvc at the 
«|]ii¥}ij [iiit'ri'<'fi tU' rmtivily deiioloi) by thi- root (»ih oiu- miLp bihI Ih^ 
prfomer or tln' ohjcit, thi> btnlltyj tlie Jiii>truiiii:Dt, etc., of that 
iictjDii oil Iht' oth?r HiOe. The wunid to which tlien-.' pArlicleti liave 
hpKi ndiloil jiHiJ whith uiprea* thin n^lntion sta giiv^ iIie' jjlianifl'^r -nl 
noun? but they i:uii ln^ iii(idin''i| mm t<> time libe v^rha. 

TIju*, froi/i n-bovt^ tihpI it^^-fl, "for iiintjiin-p, tw<j furmn are nbfciiiieil; 

[I) Willi lire St: jriu^j^ jnnMi'n^^ TIib worteri 4lc«r, nialieF-' 

(yj WLllk ifflllk i'i« ifrrflvi^ The uyw-l Hif doin J, iidlLln^ TJie-notk. 

Thd Bfirlenee '*I mnkfl a houftt" oau he <lonbl,rj?:^preBecd: 

Mif.atl'igi-iiii iu^ Mitj-ei 1 f'ltlgi (or) Snif'f- l"iJe' e lingt-^-kv 
Hiter 1 oE p liDU'41: ,\ ]LDU>« iHu uart oln» 

ll'utli'nBf' .TrjWrjf^i, wv liwher] (PuLtensB' fhrj;^, 4'J4 TOFk) 

Thh' 4uyfl|l<"i 'yj E" v^hifli ol thcte two Ifrnns ifl l» h^ iif^pl in siij 
(wsc in iloclilud Uy [hji fic-^-'^jt the fljicnker is ]ayiii|; eit^ivr oJi tliP 

iirtuiifcelBinip oJ liij" lJ^■ill^i <-£:i'Ufik'fl n- niip who Ixiikla or on the ohjcct 
nt hiM [nativity, iJi^ li4>Ur^, ni* will he ic^ii from Iby Inllo^vliig g^ttieti(||ll' 
nixl mi-'^^'em: 

WliFil ii-*ir|(cr Itiil' H'UTlfUl 4r lini« 

jVjfTJ'rrjNfrj ' liiifi^u "iPn,* H"^-^' f tfn^l^il I" 

Tli-1 iniiiitii>r I" ■altii'li (}io lelnfion eiLLalin? betwnmi thv vi-rl^il ^>rtii 
aivl iinother piirt of the eoi^terce in jiniMftuflU'.l Uy m^ltIii] ivirritlc* ip 
iLtiirtrLiu.''L funlj4?r in Ui<^ ToLl^tuiiL^ I'Xknijjlijn: 

(IWL, iPiKT^r) 
'Or"loliiillHinirki'Mlrarquki<F." nnnpn liiulniilr'iit(i»qpliiBiirt»F"T»»UriE.i' 

'Alii hf rol IKIIr in* "IHIklV'^l Ivll'l" bit! PilmUV' BMt bLiiI mUHnrkT nf KrulM "'U Hi" 

LD ]il]mv< II Ir "frl DvafBlKll." TUU N^DALOI DUU^JT 127 FrelSii, mawj; 


SuIBk, fh: UbaE U>] (.itJacLnllticfaiiisilil^" 
ii4i>H iiiiji« isif DbjuE ur iKdrLi^ rDiDe- 
fpeEii iiTiif suffix, ^j"Tipirjf; 

' 'iTbtn ' 'tlkU iHclkln^ plain! FblrE itI wiud' 

'DnrUitJV L^E M [G bin g plKC m Lite 
(Inflf, up; pUl, j»i'imJi^''rii^r') Prefix, j^'fij; nk IQa koHTUDifTtC ill l|1f bLoir mlna 

VtiuJ Ibc Bipplln Uil-H III ivbatrV 
Si Maim e ti"fliti t" m' 

Thia pHuliar trut D-f inaLiup lEtfe dE ililTtTcitt \«rh&] forms having thu 
oinnwter of mum to marh the relatroo eiiaLini^ between Ibe verb and 
Hinie nthar part of the sentence-, or, in nlher worOs, to morlt th? 
jkredominHnce (n ft Beii(?:ioe tUKer c-f ihu perJomi sr or the object^ IceAlLty^ 
InBtrmnent^ Ct^n *>f t^^ aclian, clearly shows the relfilioiiahip of >'DbnJcd 
to tlie other Philippine dinlect*, all ot whicli havi- this preuii&rity. 

ULriJDliMri^ewith rhifl Ir^t thnt the performer «hauldb?-?nipih&siwrl 
H'heii-Qper tlie obiett i< Ji more <tr ]«h inJQAnitc one — for insbiDce, wben 

^HfiH LdlfrOkUmlj, 1H>arci>kr» f poukirUl-Bd-r HmI Uir wood: |Hn|iv<". f^ luB-TtofllkUa to 

« lit v riuh woo^ . 4lu Eha tBtm B iwd. 

JTha r«ikPlEirnHBilpUili'«Hofaf«in • lUi lula on. uhlifa nhinDlv Imfallir. h tofcnaUiif noi 
iFTkliM«wDiiilwvivhittiwrnlTin>viP"t*m«>>«4U)' r-' •'"^i •» mHoti uiw fdHt 
■iii( kin hxBAn It divn &□■■ Uri lA|LUh yntraniTAMl uwHPiDlKitiL -rrm 'liav hr^'P'r"' 
i«l«D«r' btitrrBoa In t<il«lel- 

■ lUiDvtpDhd^'Lli'BnilBit'tonifiarUf tt' -'sf lhl«." 12H run NAHA|>>| [IMLKLT 

H ]iRe the iiiiJifliiite urtkk Oiven the root f<aim, lo kit], "I kill v 
Joi!" *uulJ he l^iimN'!"-"/,- lit WLtg' -i ii^>t (LiU; ^""Killer I uf a doH," 
prefleiit or future), tjut ''I "kill this Jog"' ("iIiIb" ^mphuiud) je 
fhuKiin-kf i'll uffsi- (Lit.! "KiPiivK olijeW mine \h\» Aug," present iir 
future)/ In Iwlh niHeB, hoi^-ever^ (he vUbpheBis eon hf vliifted Bjoiin 
hyji ji^ Btrfln^ fl£s*i\tlial]<tn ttf the other purl: 

All it" 

I EIh kUkr iilrbh ring, not J^n. 

1J.IW li r.U'!ii denoting not ,111. jKliviEj- but a thiik^ may be piven verlpal 
foroi' ha^ !i]i«jiily bpeii shohvn UTLdnr J>i« hp-adjii^ "Ronta and purtickB." 
Thi' Jniluwin^ Jirc! iiialflnc:^' of the vprlfflliflitidii uf rootti Bi^»ryin(r 
aiihHtJiijui.' with tht JieLp of (In- ptelis Mnjjff: ^^u, vhnnI- iPinuj^MaS*', t> 
tnit o-r fttcli ^\iii>il; niipjj gmsfi; m^'iij-fuiH^ lu -ciul uiifJ fi'Tcli Hiate ffor 
fodder). 

OS PAHICLEI 

The v-Lbor it'ri^iifH*', juieI tlefrance of 1hi' ^tnlu^jiii d]iilMj<, t<. vhlcU 
NithblKfi (^Inir)^ beJonj^i rfsult fntrn nrid nnf ]iro|>oriLi.nnL?to l1iFtit;Hi^i]n' 
the;^ nU liJU'c fi iip|^hiliiiiitivc |wtI]i:U'» (>r ^-arinius lu^mnm^ i^jUpJH 
with Clic iiliimey of tfie rjw-t in fl<linil1iiig mlicIi |>arEJ4?ieB. TIie' Fmrlickf 
eiiipioy^f |jit>ieesnniploftT->fnri|ii<>te{i ate oiily fKJ.iP nf ihc nun: ui^iuil 
'men. Tfii^y mij- farther mil \w n^^l^l]EJd nl wilJ to jiny and Jill root*. 
In Ihc tubk iullnwina ihKW' ixpliniin.iTv i^.Jiiflilis iiill be fimnd Uio 
nmju^itlgii iiT the v<:rh 'to [tlniil,' rLMii'. This \crh, to cmphQuiic tJi? 
Libji'rtj (Inch iicfl Inki' Ihe Eiitlix ,?m nr fjj l>iit tin? prefix f", irhich rik Ihi* 
[ViTiihinnlioii Higiiifliifi thr EH'liuii I'lpni^'rl by the root Ejf e^ei-M\&\. nt ntr 
with ik[ wjtti ruiplioji Ui tljc ^jbjrtl jn i|Uii^tiuii Itu<ak im hi a in; "Let 
ihie In* U- Ihi' "hJ4-Ll ot ^hjt whli) wliith ycjii cj:i:uh(>? tliR opcmtioii nf 
pBjUitljiK'" "[lUist lIllH Irnf." 

The iiKLiiiiur lit which tht nnfl jii we]| ah ^hi; iNirlirJi! nmy In- aRE-ttoil 
liTiiiii[.4lL.iJly ttimuuli (In. jigialu^icijitinii— Thiil in, their tondi^icy Co itielt 
Jiilmmh tithjjf— liiil iilhiiily Welieen nitliox! in th<? en*' i.f Ihi'iinfiT 
«W('ij;, wliiolij II" ^fioivn, fnnin '<iii'ii-ttr t'^rri'iK: 

Bulnir? /h [ho FJfi JL-apfiear^ hivllw injn-erlffHt •rwT.i.w.M" (rwn, I.-'it] 

'kfl '^11 tllB TwLlrEo ~i 

lleTHiK J file IPJJ in redbU'eii Ifl rj j~jji-/^jh;^ 

HePorF ^[^1eJr^ ikrxLiiiLlHl-TJllir J if [ho rf-jl jr(rjj~f. h^jp (rooT- JJfi| 

I li=>T niyML'lf with |ifj]rniin;oiii thii^i' Irik-r rluiiipi'- [u. thrv <>ivur 

ii: Ihi- <'iijhii]|»k'n iin-,?! hy lur', witlimit jirii<iiL|-<ihiu id (>«lnli|JHl] »uv mW, •ttlYA NAUAOH IHAl-WT 129 ON TKNHH 

JiL verhul funni* like thu» prewnt'^ jit th? hi^akiiJTiM if thii' P'octiDii 
(n4Mt(^^, rfri^t, Hifuujaia, cuuUn, pat^tilaa'if etc ) it in niit ilii'lileil 
H'heElicr Ihe acLii>ii is lo take place now, p]¥«ently» cir ni «oii^ lutiir tiTiU'. 
Jf tliEB ■«■ not to ^le undemliKiil fnini tKe Kiit-? of tht spefuh it inuv-t K? 
}ii<id-] ['Itiur by ndrlin^ riuc}i poniR jls hiMa'K, uo*r- aaaiip'r; IuUt •m; 
MttPi^iH; lu-anwnH', el& Tlit raiigt of thij' indt^nUe Ifnse ir liiiiileil 

(1 ) A contiiLUHtivc, BJi^Lf^nng that tij? ac^LL^n hef already l)ojjuii anrl 
^ri W.ill pniijces-lng, 'Hi^H ip fuTnii'-l rsfi*' tin? fulloHJiiii Ubleri) witli 
la-nnuiu (mua) for verba.] fomiB emphasizing this agent^ and ia-pai'- 
for ver hal foraia emphiiLJJEirLjj ihs ohjeL-t, locality, etn'r 

(2) A ]niet lunne, r-mri<ni wilh p»Ri: ffuj fnpi, n) or ij-j^h? {jjrt,f, fuO 
iir -liii'i^ fori'erbiil fnrprmft eiitphaBiiiiig the a^ent^ iimi with ]»ivli:c up 
lofix m 0*") ^'JT verbal bnii^ i.inphjti^iit]Lg Ihe oljject, liiciility, etc. 

TAKADIOHB 
flopt, pFii^if, To Klip 1 
i^r Ui^ 


nm panvL rir pjJdt. . :«<■-■& Anu-iEicirii 


in*iiniiTni-*» 1 


■Bir nu-ik' 


B«H?tldpn«jil ■Inan'*' m-»H ■iru-mnim 


■TUiriiilii-UA 


■la'iEii-tiL 


Tbird ii^nuii •msnlix. T'--Bii uitB-rniiiku 
Flnl|i?miii tluml Eicd' to <iiiM.-iiiurn 


qi0mtiriL-i(i 


BJmiDIJ-LO 


rnkmiinn Vmiiv 


141111 DH kuDe ' 


1 BCDIHia liQIWHI plum . lUTC ^4 H ft H- fill] HI J 


DiAninnit kPfHi 


kDiiiiiJkBTa 


- Tb1r4lr«n>ir pIiijb1._. In ^<i * rnn-ui ikoii 


D0Qirnit en 


. HDLi^ nu vra 1 lliLr«rilLLb». >ii>q''4S'>a 'In VTit fljutniUj 

'TiamM cimiticrwilii? npaLlllaH F ■[<«□ anl[ Ili« ifKcl lbI*f ii I irlxl , rliv LQuIlhivij rlunl niki LUf 

ilLin] a » liTplalitud l>F nmr^T )"il«lltiL|lTiii Ji(pi> Of tkh, iwphl^t«| j, for ia>v iir mr of uiv i—nnllrni 

4 OlhrT fCH-riL" ^^-unifii-U^L mhi., <ini9 I'mn-Mii-il-l-Hl''. VlC.I'pkM MUHV ikf cri? LOIkELr^llHllVi: FuTId i DBJRTT EVPHlHIfEP Vlon prrviTi ilDKUIar . . ^^to-imn-DiiDiiiL 
Ib«i4>ni4]ifllwiilv' HD-RMWi-eiin^i 
Tbj rd pniBcm fliviLla r. T>tii-r<iiL-^iiiqi]ii 
Fim ptiwifi ploTiil r . L r| Ka-lii-f«iii-lHimKi 
BacTfliil irfimon v^nral . rj l^n-lta^paq^baniiii 
fill nl prikio vIoihI...' 4'ba'kk'pUI'liLabDk ; TpllHLtln ito ' 


: iilrrk 


. ''ipiilii'pi:!' 


' ''fmm 


iHim lIii<'ii 


, ]iiir<j-pt 


Ihlhi iIt»'1thj [»Brn' 


lilnil-TDD 


IahiiIimItv 


bLsLi^'lj'in 


Imli 1 LlJtcliB 


. bbDU'4'ljn 


bnii4a-*a 

I Aim BiniiJ* inf fi*^"". ^TbfH] paniclHi fa-pon H dDbftfUnl »LA 'rrtal rriFTiV TiaylUjr Hit ilimi ii ar 4ii :4ian|« U^l 

4tlli: jiile n: naf!\i-lrv. mf E^lnt o^ liL'Liilrir: [hi llniiallK. vn-fa-prnt iU|H. HdiAnn-ri^ thi- 
]km^ tIiLM by m: u^^n nifrhnU IEiidE, ^MfHaif, ID iblfE j Imhc En iv^Ji^'^ |iuEJiP| 
^rfnidpn-tii. lo bn tlH uhjHl fli Hr4t i«l en ciF inliH. iiKillmiiaEtvr. ■a-Hiiiv bi^Hm. ISO fHi uahaloi urAi^ucT Root. Amil, To Plaft Turn CHdBdfctiK Etritt ■Hue hinlH^ FTnf pcranri lEiifiilBf.. VB'tai bdibh Bah 
SeLUDd IkHwiD iLlWIl"! K^kBUTuraBk 
Tltim 1P«1K1I ldr|blir. TlfiM UhbH amk. 

J^nlnrnon plitrkl ! Ruaa ka kmBn uaL 

enovnO I'mm iiJuT*]. J Xiyj hk jbuc anb 
Tlil>4 |uni]Q plDT*l I £rk feA uniut sal: 


DiBDpunli twmfn [HnHAl'k* 
niDtotk-lD 

a|i|<i«1l kBT<' 

LknJ- lmpdr<illv?, hdPwO^'d tiaJFTT Ebl'Huili&Kli tirhlinjitiri Bli>lo]at..| E4a-ta-|iui-9uak 
iAHjpi4rvnrrfiiil]iCijlBr| Mo-kafan loou 
TDIrA i^nun blDsitlar Te-kfe-jnii-l^flk 
Wtal pFiBcm pliiTkJ I Ue ka |)«i IihI 

BtumC MiHiD piti nl. .1 DTH>-BK-[annlBHh 

TMHI pCIBDIi pl^Tfl] ...' H3ia-^k-Jnll'lBiBk ■ka 

lBBlh-ll> 

iBHk-cliq UHnk-fee 

InMH-W 

lT>«blIK 
Inaat-dfo 
ImsJi-eliai Tnlp^ipUiT, «»*^fl Thi C.iT»H 1" Kim. 
R»L Rn-rfp l^p Kiu To no I'dnitDii nllre Wdh 


I'HflUDW SErmtfl IwHuli llrLpJor Virka kmikii ibuu jDti 
ThLm |.moii UDgUliI. . Ti^Ub Uiuii iHULirrid 

FJnibTvill jjarsl FToDil' Ib ■■dbii punnru 

?«i4irid parppQa Uunl .. Kklo ka unan ihiiiijIiij 
Vllrd|4rHII|tll]Ml.-' EhlaabtQiHlBliLU D lUBpuHIPbl-Ak 
I miTDptuailliil-n 

aumirii miiiiL1-10 

aiklD|ri|DI|L|||l ^(tn* 

munpuniLTiii it,^ 
iMMinpainuiim in nHDpanv.LiiBk 

QbimaKtllLlL-Lk 

ItimVABldDII klfih 
TUHipflBdDII b)i7 

■i*ti|di|iiirjLi «n' fn>r«rn-tlT(. iHViTV&BiiiiJa rirH B*ni>ik Vpjffular. . Nn-kPtrHtliiaii iBbunuk 

lUraDil pinBui ilngDliir ' Ho-ln fidupi pAEnmnrta 

I'biwi panr n linfliJiiT. T^la'palmilD r^lninu in 

HlxL IwlDnIi ploial 1la<k><|dl]iiQij |riibuni|-inv 

riai«L4 (cnau irluHl . ' 1>yir-H«-|mi^iiiiL iHriirnLid^n 

"ftilTHt |)f mD n r^nraL . . I rJi-ba-paT-ip^i , |iBhiLiiii<i'lik ImpabBim* 
I m pah-ID DID 

IrB^bBDB-b 

lBa|4liianij ma 
Lib IHlm D D ^Ui 1 m|Arhtl''c. putainiiB THH NAHjiL-OI DlALECTF 131 T^i C*ijt" re Plakt fDRS ccmuniHiin mm pibBBiDf mnii* Plrfl PHHHI -rillflDlU— 

nMpiFhD ■trvoJu. 

Find ^mn -plDnd,^. 

hfflikd pfenn plunJ-, 

TblM pOHb plcntl ,,. ^■rLp UDkB puiKk 

JIftJlB||IUllllWi«|| 

Tfrki tbiklf puvV 

■r ^1.^ ... ^- >- 

carD la uub puafr 
£n ka an ad ^BBbk lDIpenEi*B,i 1IUta|BHHk-flk 

naxiiBHHk.ki 
j DUDpUMk-lBio miUD* BVnpUBlh-laia ^ OBJECT ESIFHAeilEI> FIM liCiHD BlDBiiEiir, 


till-)(l-]lUH.k' 


IkMbkB 


'inpuHEb 


3a<eitd iwihb^dbdIu 


KiftirttObX 


! pvuih-Bo 
TDJid pcnm iljicn]>ri 


T»l;i-|HUk 


i pwunt-to ' 


impuml-a 


Flnt penou pUmL ,„, 


b<»k«-^4UlH 


1 p*H>li-B« 


BKronfl pHHd plur^^. 


bjvtB-liflAHB 


1 ytMrnHUo 


1 hnpHMtilji:! 


t-^bl-kB-ptUAlkl 


1 puateltt 


< ImKiubk-fhB 


Imfcnllrt, ^iaaial-i>*» k AJn lU-JI^pB■f4dH■^ pk 

Rh>j(, Jiamry Tn Kiei, 
AOBNT EHfHASTZBD Verm CndltllLlBaiTa ^1^ Froriit w hiiore BHHtdTBIHDII&inilu, Hllpui tt-kft-lBl DUDU I M^ta DUBoqn 

Tklidp««iiirL)u'hv^ ^ifPtm-M-uiaaBBDV. | i^to mBmimii 

niK t«f«H fildnl — , AllribfekDUbuiUHIinil ■i-kuDanumaBD 

Hoaand fdlHIL plUhl.. AllgirakAjoSuKmia Bimili kf-karo Jihdhiiiii 

Third P«KII muni... AUjiuaDnkaUDHBULII ir*H DUhOm PWUDB StI UlIDiIi 
V-kk amniiD 
■T-HUnliBD 
■t- tUB c ■muD a ImTtnUvi, agna 


OBJnJT EHttHUlZED Rue ptmui idriBliP. 


AllisL BA'karpifl.iiDDU if-b^lwrVr 
"'^n 


BflnadfirFHD lUqolliI 


AlLfVL mi>b-r«D-lHDm ig-n^bunalA 


feC-Hn-hJiiu 
Third pflaA UBgalMi 


AWtBM li>tl-[«ll-DL1lb ' ■fl-EO'lnnlilr 


■l-U-faFHD 
^Jnl pHHH piml ... 


AlkfDik iaiOl»p<UI-lHIHia Ifl-DtB-bllDdlP 


1 Wwid pnmn pJtnl. 


ALWiLdrfrb-|vi-DaaLi4 v-d^e-tutidla 


■r4FC-4llll 
1 nrirdpHHD plonl.. 


Allfui.dU'ka.paD.TaiPU nf-clH-lvniLlii 


af-cbk'blau 
1 


lapmUn, b^-mo t^aagt a»86— 4 13:i THE N^UALUi DUIjEOT Root, Atak, ^0 PL4T1T rara Contaaillv* IfHH mmfl ffivperwn iliiBulkr.. Allru na-lu uoaD aavk Hat im. h ^. 
0rciiqdmajLriD|Uiir! ajuu Jia-li ibih hA ! ffc* inT iM ^ 
TlkLntpamDilnrilkE- AIjbh W-ki •run Pa«h | a^.m muiuak Ah'iiii^ perKB T^uiiil., 

Tlklnl IxoiHi miLn] ... AJIfll* tjuni ki 

AllgDikB^ KbbDiBD 

All|iu Eia !■ auaD I J-Tur I ■*, >«ar * ^J->mfc ■ v-karo ■rbuaaak 

■i-nuuMfe 
■f-hantanaHk 

■r«r>uHHk lDLp«mtLTC Vd Baiuul 


pinr -ptiwib t\!isni]a.. 


AJIniA lU-^ipui-lABk 


■f'tDlwk 


1 >rke iDiHk 


gcci^Tkil priBDo obiiKular 
■g.ioo liBk 


1 aB-mO iBIMk 


l^ilri pviAB ylmul^F. 


A]|J|W4 lo-^fHin-ItU^ 


■VFlpLHMk 


; aji^^ElUMk 


Tliki pcmD i>]nn[ 
■jrnifl U^ik 


1 afl-ma Inaaal 


dJmDdpnHiniilunl.- 


AllEld d JlhtipBD^IlHll 


■E^SUik 


■CTrDliiiMk 


Thlid jTiaon [ili]-rti .._ 


AuBUIiCbB lut^D'^uak 


■(iriiB I^bIi 


^ ■K-cbft iDitok 
Im ^-nrlia, Of^iits Aunt 

rjJE I'jhWirK TUrCE ffua". To KriL FmB 


E Am llllf.4 {prcHiiL of 


imkroFrucDbBcr) 
UabuiLitah 
MahLwi-ka 

Hibuqa-lnDic 
RDdDd prnmi d ApiULB T 

Tldrd peihAtlbidiUr 


aDDHD-tO 
kEniDu-kMilf 


Thlid pcikHHi plajal .._.. 


H-bUd D>»n 


ADoBa-VH- ^znTJ'irinff 


I uhall bebll^Ed lO-niDrniw. 

Tbere- in h mv killed^ Another rciiilurin^ of ihc )ii4Bsiv'D voice ani'l ana apparenlly Tuan in 
U^" it ri<.^tiifB M the Mlpnliig ?nniJip]?D; 

CB<r-ii t- hr-j)^ip'AirrH^ Tbey sib killing dmj or, I am bolDE UIIaI by Ibem. 

OltWB- 

di'r'li-'fuir'ti'-itij'lri'fii-/' Tln> are kllllrjg tis; or^ <wf itq heliij{ kiElsd bj' Ibani. 

C^T-itn^nNA^jriT frn hfi^pj Tba^ ftre hilling Uieid^ ^, t^^^ V? I>?^°| ^^^^^ ^ 


13S Bbrnmi-rlmirin mUMo Thsy killht hlini or, hp w|w h|||ri tf tttflL CDJtJDnATIOX Li^ THAHBinVE VESBfl 
Root, A'aTAt?, To Stbib* wirn tbi Yorc 

OtHra nnplHriH^ ' 


i ;vi Hfotv'i'uuvjw, Ha 


I' brlnff tmtt hVHVUAtUfljCri. ^, 


TV-tt-uXilllrikte 
En kH BBib DgilbLif 


Hd-^b pui-lkalUn. 

DiHl-ha pu^kalblfH 
Cbk-ka iHii^alblBii 


HOf^t Hid Dq JU. Ac. 


VOfi'm'tAv Ivn^iAJihM A 


.jlOftlUi-AH 
lABflUltt-H 

Aiiffillila«n 


IClii||Lbl?->Di 
k'nilidr-niD 

tluklUli-Die 
jtiDniriiriira 


iKfajutAatftJtjimfWjvwfi, tit 


!l Hntri ^ BF-iNU liiff ipiVlMl 0V/bMr/|, i<b. 


HtntHLUi-lD 


EaJbfm^'hD 
JOlDlfln-DA 

KalUHreivu 

IUbl|iHi-bie 

£mMr«L-dia 

i[4ieii«-ffL& 


TbH 


liiiL nrlBLDf 


i anTni^k 


! ^nnt» 


U k» k»EV IP^^Ill 


< tlniLhi-U t> 


blUivHlkl 


Bim 


fb hflput knlblBi "TPi rikiw 


klnallPJMoMJiialUlo 
VCJ 


blu^^pui kilblcf, 


tlntlHf-U ta]o 


Ulbl jeIi-Lb tij^ 


Tbto. 


1H UliUL hklUga ntii ill^ri, 


Uaalblr^o en. or, 


UlbluFD-bDm 


kSnalUi-Ki biiji Hktm 


■"iflUtin-niMin 


TTin nruEiw 


TluHiiBIkH 


Ki 


nr<4ti^iiitin|ft 


iiiiu]ii[fl-iiaii& 


WbMin-BDd 


Him 


!■» kipvi tklHfa HD AUIo 


tlbklbU^ina Ml D riUla 
■:» 


iM beta kkpu bUjlp 


kbulDli-DO Ifene 


tllb^MI-BD kuDf 


1 -m*^ 


■a vft aar*° mibdi*: Or, BID 


krvilbl|-iM» fln; er. 
1 


kipu ULH|aiiib illaM 


h iDklljIflVa no Blin 

134 THE NAHALOL liUIXfft Cb-^u^l^-nfllirln'Hlilfrln^.'tiOl-'t*iihiff,'-f1r.--4!anAtltaA 

l|p^AIBLi4 


Haimat 


kaJbttM-CDtt 
Mt 


lDllhk>pUlalE4B« 


HmiH^g-l^ w* 
■Cktm 


K kk k>pAD IfelDlfh 


llB|]bIfr0ka 


halbl|«-tab 
JUw 


taikaFAD blfcln WD dflo 


klDilfatarTDiibiUlltLD 


UHfiii-l4 m lOUa 
Til 
klUlMMMflkMOH 


UVfvo-lPbai* 
Vou 
moUb1fl-«i tATD 


kilVflBi-lD ^aia 


Tbeia 


Ed «n bpvi Ai^blfa, ci. ro 


klH]tla-» m: Hv. 


talblpD-Ea vb; ^ ' 
hiptv kmlblfm mn dlafk 


klulJHtf-la nm Akmia 


ti1bl^m4D iBB illun 
W»*reKTl.klifli ; WeBiMlL 


W«Krib 


k]ulMs-Di« J:* 


kBEUB>fl-Brt> I 


aiu 


ag tipaa lalUp lUii UiAta 


tUHlDli-nEdoii sIlAtn 
VCd 


■e klVQ kip>B im LtdBA 


tLiki 1 Q U-n O* F" 


halFHcwkaja 


TbMB 


m« «!■ kaiOD kalblaa, «. DW 


tiLilUff-DW vra 


hiilVpD--Bc an; a, : 
fc»HJpU.T»» »Tn^ >■¥■ 


yen B» nEltlnB ^ 


Vfli] Btnrk 


TenHclte 
Ha 


dTO aE kai4n >tl1>)ff<i 


ktii^blfli]|i> a 


blblc«dr4»ak 
Hloi 


dio bnu bdUlm HI iduic 


hLiulliLpd]a ninilkAU 


lalblfei-dFami dUHi 
Uk 1 diDbuMbiiuhkAlvii 


kLmlfa [g-dfa kHmr 


kAaUflffli-dta bBB 1 


TbAiB : Hfo en kiptii hmlblfi; hw, dyg 


k 1 Nil bifid] <■ En; de, kl- 


fcalblcei-di'e at; or. 
t ^ 
laltaiED-diaiiui ritan 


TfltJ in Xrlklajl 


Tttej am A 


TAajiUllH 
Ms 


rbi it ka^D kHiblth 


hlB&lbUr-oDaKk 


1 blUpn^liB *k 
Ttn 


rbikslitHDlalliLta 


KLulUfl-Dba it 


1 hJVfta'cbBkA i 


Him 


cbB^flpan kklbln lua >lhil» 


HluJblf-aliA nn tikaw 
ll„ ! eLi kwDE kapu ABlHct 


KlBBJlllf-iAa tUI4 


1 »"IWn°^" *•"■ 


tfou J c1i> hB>o kB|iiii t allhUia 


UatlbEf-obB tAiio 


1 lulbLgvi-clu taijo 


Ttwn> 


^ha kMfmn kk1bl|A HID alKbn; 


HDiLUi-flH HOB ainn- 


1 bJlrLpoclia BOB iltan 


. 


4w, ebk«H kBpan tklljLfi 
! ITIhhibDiI 

Hi and 

yp ud I. ire 'Tim |il*ii)iiHflni'iii*iM HkUQ UD Blkak, IdlB . 
Mklb> lar nLkak. me , , 

nu' DiuAiUi, [Kja . 

&kar> lin HkAk, UK . . 

fiki^ dfe . . . 


or »HBi;9«T JD. In *kld UH The pHt i™»« oE tha cmtiniullve fcinn 
ampbaalilTiglliBcbJect ontoiDf Icnowt- 

DwmnlDg "mmH lEmafo/' la Uih prvo- (A ) V on Are «tiiig brrad. 
(ft VcDBodl Uc«b[]d|i bread. 
Ci^^ We ire hIoib brW^ 
to Thej pre wtiiv "bt^a, 

Vm mn naHnf LiiKd. 

We van OUiOf "blVhl. 
Tbflj wepH -HllDfl braAd, TBB VABALOl DlALDCT 135 S( A'uon pan ian^ hii^ir 
la KuoitpaD iavil ir^^r 

E ilAtd^io pan imai lijir. 
Ehlta-pmimai aOit- 

Jtif^airi-dl -nr rhanmt. 

^ AT^^n 4IFIIP HJC4I IV cAiDiurA. 
£ hiiadgo amaa inovi ue firaiiam. 
E nsflau aaan inpM le cAnhrUJi. 
foauanm rnani NfrAmtNip. 
f7>f%BiI oiqaii TUDiJi ju chuivn. 
H faibd^ 'miifriii-fo e adihi.t Joba it tmUxg brtul. 
Jobn ki eUlDf ntnL 
John U BatEnf fiah. 
Jo^ \b tmtiag HHip. 
The bDZBB 1v «fttij]g «ra. 
Tfae row ditttlDpgnB. 
Tba bird If MtJ£|t o""*- 

J vn drinkioi woieF. 

I imt dniuk vttcr. 

I wir drink ind«F, 

John iadrinJilDgi'iUr. 

The boFflp UdT^nkini imblrv 

Tba tut li diin^EDe- mlsr 

The dog b drinkiDif wMen 

lbs bird 1b rliiakio^ mJM. 

The bone Lhrew the boj. 

TlutbarearlltihrowrDD. 

I will guindUla^ &eei. 

I HOI 10 honbfav Qhnntnln iWa (in 

trap*) 
1 will go «tLHX»tbigH3aBilB. 
I will go liutOtMog eoglea. -Vrit-NUinaiAop ne hnif, 

Tt maBtbe borru^ in rnlnd that cha pm^-jding Kiiglleh B«iiteii<¥s cwi ^le 
rendopail Bn Naboloi witK lie help of two diffarent verUI fomifl, 
Bcponynjf (0 whetJifr thfl nilqert or Uio objcd ia emphowEed, In the 
finrt Benlence, JTo-in-pafl tanoj iiimp^, it will be fcj;»iid (b^ referring to 
lhi} firftl Ubie, root Auhu) tlinl Ihc ob)ect i? (he aeoentTiateil part, II 
Ihe subject WE-r? t-j be aecfintiintvd tie Benlence would be JV4r-£4( flpjij 
■fjfffl fie Ihutpat (paat teoH, Jn^-jipon-oit mr ti'Ui}mi'). 

JVTBAr'SITn'E VPHH 


H* ^_.... 

Bcv^l V«14luI> i 

Wb 1r« bBH 1) — 

U|[||4,ud1h. 

-T>(plii>i1) , I <iaL CAIrMr 

i a>-hd aDuni afeiju 

! inunuTiiilhih ImaDiD 
I Akda 

b^ii b ■DiAii aim ■ 
«m k> UBHi tlnni a 0I1 u I WMlhlny IwDiewlhlnlF dkuiu hi uitaiLakin 
kiTB kiADian ihM Dkdfill-ki 

tftUh Call BiLBk !■■ 

ItHI tik 

DUt«L-H 

^UV tao idtik, rik. 

atm kame 
pjutiH turn h oil lU 

nvkov kam* 
iMiko^-taja EUatHl-tl 

■Uan Ud dhk, hh- 

■LpukBHF 

< iDBakda kaTO a Aoa 
ua»«B nn'B elKja 

naalviklBt 

iBiakovam ^HBd Mkll JAn, Md H IfellKf 
jBMwn*— * rtjJiPi Ttffcoiw Itaitan' 136 THB NAMU>I THAIiKT T^ tnh-nfrt 

IwliqiiflrT 


■ ■■■■hiiiiTT rulllhAbBfrr 


1 1 - . . 1 — . II , . 


DBjuHFUiid'inl 


BukBDf^t • ■Mkaar-ik 


You ._... 
<-- fc-^-.Vj ^iB^lupiB fc^ 


ThH ud 1 .. . 
Akuv 


■lUDI t lU Blug kLCfl 


a» 


■luri kkam-Lo 
Be ud 1 ^ ribiD <pn -Itih hjiiuiHii 


■IbW Ua illiat, Bt- 1 rifcAlo Ua Hbt, ■U' 
.t.,^ 


■Ltof h4ips aktna bme < 


■¥r|iHulJ ._. 


hmyn L> aJDan akvig a 


-iMm\Mwiw^mmm 'Ii-h i-aikxokAn < ^»* ' 


tfUtl 


' 


TblKI (dull 


ribH'D. i*fLU jriai 


^uhuig an'o cbD> m ■ irtm m-'m rtmki 
Abnr: H.uitaaiiBD 


AhDfl-BdllH 


' 


lt»4iiiDaL>_ 


finuirciii laia kkint 
Itt iHw UiJ 1 1 - 


UKUH tl lAin IbQC 


•ta.b-tl.V.ra 1 n..k.nf k.r. 


YflCtLunJ]... 


Laye tt uiuL fttaai 


IHihaCgkajo 1 pi' pfcjng >■?€■ 


TftfJlplOBlJ.... 


HHn feUD dIDIi DE, 


HBaHlHnm 


tn^^artPT 1 
AmoiiatdlvHBhd 


Hv JiAd b JkUBJni 1 
AnrntfuveuriH 


[fill Tlw bcinr Ji Biiam NoTL— In- 111 r«bi oldKf li dn ^lonnui^ V^' '" ^^ V^H tfw Uw h A b^Mlr 

■JroDUvniwd Id,' FQd luiifl ippir* W tllpandlffVlB 'ifn IM-tO AHA H^TOIIb. Fvrlher riwmpfei ijf tiifma^tite vttbt Jfa-ka SKWhL boneiig lot ningm-ing. 
inan katimg-lu Ian ^hiptine-io. 
yn-kil 'TMHin tnnsao 'db Qna-ir^nn- 
Jnan liiiffoo-lo l/m vid-ii^K. 
Jiuit kaneng-Ht Ian Hr iMpat olnfon 

iniiiip-lo foilag. 

Jhoh iiane'ig-to tan 1o-kajiaa iMI^f 

K aniwk ■n4i» ninfit lot oai-'gai^. 

Jli Kuan vPhon oxal tan amaiug ngiiiu. 

AiHBM Tayab « |uysJ. 

A mawi kv'^elutp c fUng- 

A HiHTfi ngoiliai c iton. 

Amnw bidii « d«i. 

hI nop nffiifii c PiahrJyD. 

Airom ntripid for opiian ajpFh f jtb j<ii^l 

^naji pgaliiigalc e hoithdcaii. 

^jifut Hlnp ^odloldit. 

Vff'Prv ninnn oicr. 

fjiai oirE-ai'. 

IfaBjWUfJ-dit a«ffnr«>. He wpi etanJiPf and Eaablnp. 
I flHi bHLIiv bbA nHag. 

He wa» slaadlnE aid holding a gUBr 

He itttd & |[iiiii 

He pb1ot#l II BU. 

Hr K4L» HtandiDB ^od polirtJiiH ■ Ki'Bn 

TIk Ik^ wk> crjfin^ and ^iKn^r 

.Tabn 1# wdllilii^ and •hLialknR. 

Tbe irird U. OjEngr 

Thf waa3it ■■ cn.wliD^ 

Tbe Ssb Is HwlmiDlw, 

Tbe dog la bai4rinf. 

Th? hoTH la uEjihli^, 

The eaplt l« HmmEr^. 

The fr^ |a trr^fngc 

Tl» liH la tai^nitikrift 

I Mu turn v. 
I have Ui]k«l. 

] will ttVi. THK NAD4L01 l>tALKCT 137 han atml-ka prni'Bir 
Sutdfo Hmah omsI. 
Bl JCiiffn amimn om^I- 

ifv-ki II nan wt^jit.' 

jVoMiiifii-at'. 
Ma)utitMfU-alc aiattem. 
Ina* HfrTpffVA, 
S*kttO OnHi iwiffli. 
Ainvi mngit ei Suai. 
ffa-ka iMiuit hadev 
Inan hadei-aic. 

fpHHJ badau-ab. 
yambaifnt-ka, 
fi^lo wnwn totfru. 
Bi Kuan ONOtt b/idieu. 
Si Euan uniui itiMaii. 
t/Brkt tfinwi ieUbaii. 
Ina» keUiait-ak. . 

HinfktUitaH-ak OBonem. 
lima itffUiirii ta. 
BibAta aman krliHaii. 
tfi JCnov amah ^Idiaa. 
Ya-Jni omtox lufdAo, 

Vtrvl urdtff-ai: ii«i|isq), 
loan lmNh» At. 
i^TiKilfo nw liilibo 
Bi Euoit amim-lvlitv. 

Inim itfinp-alc. 

B^ito o'BO-njjins!. 
Bl Eiisit ama-H^gi. 

.Vs-Ia aD<B'nt4DplrJ>ait. 
Juan nianfii-ab. 

/qofi muigU-lia. 

iff ffim tma-nmietd. 
JVonkaoaHMiitid, 

Jndn ato^ffJf. 

^D4tffM'B,t, or f iid±iii''dJd. 
/jTiB aitBd^ita, Vou were t«lklD|. 
He It WklBf. 
Joba U-Ealhliv. 
J IB erjlnf. 

Ihawrrlid. 

I will cry. 

Vcu in» «Fj1p^- 

He ■■ ?rf lag, 

1 an lUl^lf. 
f wb« lEiililiv, 

1 wtll ■log. 
Vbu W4IQ riiipiit 
Vou luve flUDg, 
Ha 1j ila^ng, 
John |« •EngiliB. 
Jflbd IB iluratfng, 
I anL atumtjng. 
L Wta fifaOUt^e. 
I h«H >ELDiil«d. 
rwUlBbont. 

He Eft iJiOuliie. 

Jnhii u Hboulli^, 

1 AID whiapsf iiV. 

I HiW nbJBpflriiw. 

I have wlilapffred, 

I fflll iiibi^vip 

Vou -were nfadperlng, 
Jje Is vrbliprrlB^ 
-lohn |i v]ii(j«ijii^, 

I ttm IvuBlitEiR. 

[ hlLVt lAUgb^, 
T ^<ilL kngb. 
I'ou vera lai^^lrg. 
Be la r^u^tlDg. 
ilohn Ea ]i^b|pg, 
J Ui aiDjriDg. 
I Wim bidMLdBl 
I utiJ nolle, 
iffiu wnre mllEiig. 
1Tb i> MHiling. 
John Jpi emlliiiB. 
I am vfllhiiig. 
1 wai vraTliinr. 
I liBVB vallwd. 
I will nik, 
I im flff, 
Vvi mTfl walklaf- iTiu n« ywd !■ duhm'[;r b¥Vd ■ >Bifa <*•<««•. 138 inB NAKALOr DIAUOr BiUlo ai^im oJ^od. 
8i Sman 'mm aJroJ, 

iaiait sndww ff luriptl. 

ec KMrntt BUMn^ Kfiliii. 

IfVldcJtM hblUM, 

^H» Bran b«jMrnan, 

JV?m OMhwi Df mill addnf Ojjiiit'DfjdiLJO. 

Jn^ofin Htm kaHuimi^. 

Van ro^q (BCEiaHq ii^dJ^aiidpo, 

JmjMldiJ^ itdOliuvitw. 
flT'fTWBJ IFBIItW ' fWDl ^bWCffll, 
Vpik snpdfdnj itabuo4«i ap-ai-uidBa, 
fluarai iiMfivm tttii unlitiHHL, 
4~Ufi 'hnptrm oAi chaj/a tiitiwti. 
fluana ckafon Obi Atul taelUinah. 
tiiura HKJ-hQ ehnymn cPii nfo^Mn n^ot 
Jbdlu4ffn. 

Jntn pnH^ct ehi lelsi-l6. 

JnnAlct c^^ hr(E>-ro HUonffM. 
irnihrpLm anaral e\i tOrhi- lo. 
Impakflo-ait ai^ongdn. 

T'indgiidf.rti^^ pnanpnn. 
TtgiMin-la-ka aaanem mavgan. fU ■■ wAlkiiv. 

Joba ll w1IH-j 

ThfldOBd UitittlMg iMiawlyi. 

Jdbm i> -wUitl^ 

JoltH ■■ tddbIb^, 

JahB 1> jWpllH, 

Tbfr faoTH Ift mlUng, 

Ihfi bdm ii niDiilB|. 

II ta^at maw. 

U niDHl JHl«TilftJ. 

II vfll nip Id'BQmHi. 

IMInUmld-nlehtlilull B4t^ 

It haUi »w. 

It iaiM ra^rdaj. 

It wtll lull tfl-DWrrow. 

intfaallt tj>Di^t iiikaiiiMii^, 

Jt 1> OJd DOW. 

It WMB OQld J4a|«lUj'. 

It will te rold to-Dorrvw, 

IT Jl b cold to-QUHTDiif X ahall hA ga. 

Jt Ll wtni ■««, 

It Bu mm JflttVrd^. 

It vlli ^ wLrm bo-norron. 

If il is wum tc-QWfTDw 1 MbrnJI not ^ 

ThB BOPtt irtBd blows, 

Tlt& u»t ■End it bbwli^, 

Thfr ta4E w[d4 m blowEng j«ierdv- 

Tbc HHitb wl^ nil] blnr to-mom*. 

When djd JD1I ffo faonic' 
He Jb cDtniDg faont, 
H€ am» lorrw. 
Ha hEII hhim bonr. 
IvL htm gD liome. 
Hp asked ut to Ht. 
I Vlii UkllDl lOHl. 
1 a>1»d >ini to tat 
I trill uh ;au lb cit. ilEKLEllVR >>n]lHS I ;iniiiMP!w«y**ii,rt.; T -iTwh BrMii. aic. iiiiinBikEHjwn.He. I I 111-lAIBUllHmi 

Vntl.-. ...rr-j lu-blDUkAlUB 

XV... - -| bhlJLVHU bibii 

Tdq (iJjml) hire b ABU kalHf 

Thi; — r,-.„.T,. vnltlVlB UbM hvD UbM-lk '■Av-kHlhlB-ka 

Liiuliiiiii|-b.ar.d. i-Btv-Ubtr<i> 
U(c»iB»-blktt i 

! 1EH titbir n I ■uf-utMn 4an>hidibHHnJB| ri >' piDfa>Uy:'- Ai hwi, Tihlcii^b lb #<4a 0ml d4«f wCCh (W jW ISO 

'"sliaiESa-* 
Taa ukd 1 will ilri te «cli 
■Iku lu ribt» fellftkk 


^Ti^ Tfig tftok, b4fl 


rfbH (u Mtak rartH 
kmoo-MBllbti 


liaaklidUf 


UUIUcUH^uaB 


BvftBdT-^ 


dkllD hn 4b», kuv 


duifr tu MkMk. 


riklU HD «lr>t. Hn- 
kmuBu-taniiUv 


kuj»DuiFklllAlblf 


H^lhbb.-.^...-^ 


-V- Mm.lL 
inu kUbUfaV bso 


VH«k1q|ltll|k'a|<i|tl|iB 
•amn hinuidir 


DhH 


■■flw 


HiBf (doall .___. 


■Iktn'ii ehDk ert tt 


ID^D *iimiHj an.*ii 


mnkHnllNl'n'n pTiiib 
■■Ti-m 


Vaf|«ud.r} 


ribro ■■■ rihfet, Upa ta 


ui^iiliiullhlrnTP 


IBBlU4n% kiS MM^ 
■JBuldaUbJr 
aaa 


WeftBer uid l>_. 
inuj baitblE koHH 


rrHnVfiMlhta Viinn w 
kkUBuklnlUi 
Den 


T(m ^ . 


Iftja kbuHBii AiUnilB 


!nu kliMlHr k>Ta 


Ujuldidlblf km k^' 


Tbflj ^ 


HvbivofiDUDUbLr Inon tiDinilg: en 


■nnHniltej tem—DBPi 
JobD is AlfelDf J tape 


JcAd itnKk JuBe« 


jHikn vUEKfUBJum 


BUd piHlllvdT 


d Eun pADkalUp hid 

H Eiua fuiKalbl^ AID 
^a' aan IEbIdw 


baiDEi EfeluD 
H Kivi kuwiktlbU-CD 


d i:unkUBI(qu4iiiio 

KBDHfllU EAlJOVm' 


J iM naimliw] 


« EuoB kanb' f*nkal- 
bv ma Blaine 


H Btuq kimi Inui- 
^■bb.-EDII]D £BlBH 

BnnBAlmAiiQDIt 
UHnbabUt 


d Bim ft MifcM 

IDHUI ITafc* ■■Qlf 

d Bun hBlbliHi4Diiiii 
4-imalAHIk ^cnid> ll h hUi ite, tHiKki, titwi mi (1-, tmt. n ImpHHiuil pHUva nrt, uoulnf "H In 

RN |r 

X^fUipeand iinptratiti Jbrrm; permuwm 

Bt Kitsm ag-b txaxMIMf nit Kwt^i* Jolu did a^ nril» iltUH. 

X'lHMp itao-Mlfr^ tut Smime- John, ttrib Jiah (noBiAdttf J. 

fiHih nopfrUftlf tun Jlolnp,' f dIu. itriki JhiUM [bOH^ng), 

^ £■«< BiahoHdtti-io UOIfM «« 7d^ nxir itrikt Jbaw ff^rini paniii- > TlH iHHiUDr mH 1 limniribaiiiD ibB lifli go k «lr Inlifnd ban Ik oDUaqml in. fan 

I BATI DO AbaolBlB HfblDLr ol IL 

* HAddi- aay, a*B (I., matAJln}. 140 THl VABAUH DIAUWT 

fitnnr aprarii^ dabVy <JiUSf; oZK/^giHaJafto and FountHv^iniH' 

«f Svih piait-lo balbtglK tm Kiiwt. Join dntliM ta itrilv Jilbhi. 

W lEiiin plulan-ia toliVH wi Xohh. Jolin dnltid to itiikt Judh, 

£i JEbOii «lr>>chb plAn-le ibd^BSH «« Jata %UI dflkln La ilriU JmttM. 

Koinm. 

HI Knsrt fllfonf iMni panlEolbiprv^lO «>« Join OU^t to ft vlriUlV J^x'"' 

Si KfOD tifitd nam HanlniUlr-lD nut John ougbt lo iinkfl JudH Id-IBtmw, 

8i AinHi HfvJ Adin IfnoEftl^ro ■<» John ou^bt to haw aLrurli -JadH jv*' 

EtHPie iL^eJiiniaii. I»rda7' 

Bl Sua- 'a-lca-pai'-kslbigfn tiai Hm Jdbn lu fr^iKBll^ llTiklng J>wb- 

Si SfWn ^Fl4n t^^'4~'4 *" ^-'^' ""■ Ji^bn fn^uHjIlf Btnidi Jarasir 

Af Eaat kaaigrn-to ni iltot «iiik Edmh^ Jnlni nilt Tnqunll; atrllu Jaiui. 

Ei JthOh ( nv'rffpurHi toi ftar^'j^m lam Jaba ii raiuinn Jibhs 1o flirtkf. 

1^ tfuan ixBlfpiMU-fD HI lialbigai it^ 'J6)ia diui^ J^koU tb Atrllu. 

A Juan Pnotpinrii WDBfrn u£ IirU/tf^Q ilohn viW cdUH Jbbhh Ed iiI]:EL». 

nsn Jfalnie. 
5i ifOinjf plorirttr itibiltal Hiii EiHD. JaiDH dTiaiics I? ki^ Jnbr. 

M' Ka^KJfl eijiuSo pitn-lo iiitilriiJ »iin Janm kIH d^tlr^ b Lloli Jriia. 

Si foinir 'iptrJ la^nr in/miUdial-lo nn Jbjiich oughl (n be kicking Jahn. 

UbOtl. 
€l Kaime eigad ne'n uiAdHF-lo •»» JiudH OH^Ilt ta kleli .I4O1D tHa-marrow. 

Si Hfliinff eifted nem iatitJial-l^ "M" Jflri« oufht to hav* kicknl Jnlin Jth^ 

Eudit itvJiiiiun. UFda;. 

ffi Jtainu la-bf-pan initdiffi pj> tf^ai boh Jbitih i> rir^iuriitlj fiErtlilDff J(Aq. 

Bi Hflimff inon i»iirfiiT[-fti "i *ta* JHh .luniei frequnidf Sitruirk John. 

Kuat. I 

St Kaime isikilal-lo ni atai wn Ktum. Jhihtpi iMI ft«H|tKinly alrilu JqIih. 

Ni A'aJm^ matiapaan sal ieikdia' nm Jajiiv is rntoi Hg JrtSn t««lzkba, 

S> Halrsir iTotpiniw Jn Ifli ijititoi/ *flii JaD>« lauaeLl John lo aLrJlia. 

Hum, 
fil Kaimt malptan oeoRtm wi itikdial Jbokh hill Hilu« .lohn "ta atrllu. 

nart Kuan. 
ffitoit ff qiaitHE^an d^a liitdfo iltaai/ig I caW klin lo lhi4n H Kttn^ 

KJEii d halA. 
ImikpuBii-ah iffHi Uiuplf-ra iuff£ a ItolO I cauBvd lilm to tlirOir ■ AlOIrt TVlcriBJb 

' AB9n< [&■■■ iwiMDE* UflTt in iDAfl vlklobi FBlIt EiMmiPHl ti vomtt. Frn>*1 ■i<V4 ^'VBt* 
u maml T«n. 1 «iil4 uid fronU bi'v Invlilri Ui> SnfltA ibie ntoH milr, Ml h>*< rnAm4 
V diHTodoE* *• vnU-IH lEHrBHi fBiAaf lUa 1c« Efbi of abal W « avHin^ Eh ivi] oVm ri 
EbbaiiwririHa.uiMtM«t4(if4««iinpntiTi1iiat|kltpiQ iba lUatDBoKiH Ifwnc 
tH am* TVDBifc filillB Id BULT H»f MBtHMi flm li HlMm tfc nis tHI HA^iaXM buLBCt 141 JtotfiMiMi* riya itimtt-ts * ktHlnrmf- J eauM Um lo pnL hii lut uk tJtt UU« 

/pfOb^Hii-aib d|« Ihmbh-Io ta4ibimg-io I HkVHd Um t# put hb lut m Ub ImUm 

UmkfAait-ok 4jfi ituma^to * JdtfdtOB^ I will «iih him to puL bli lifll ajl IbB 

l9 At donMan ihui iboliiawi. tabk Lo-morMir. 

Mtkpitan-Bi d>a iibat^^^O rflwi a fdpa I uue Wm to tlirP" ■ dnb aow. 

nwiofl. 

/Hatpnaii-ii* d^ IbrupLf -l(h Mowel d pd^vi T HUwd bira to Ibroii a dob je^erOwf. 

jfat^nmn^iib djH ikd4pip-'o HBosi a ^po I vill juuh hiib td i^rov m rlub tO' PAJEiTHifl-itD mn ffijtdro nljiia4, 
J^tUmM-te IBB ifMfp tiJltHHd 

Inpaii*ti«(ii-k» jwn «ltJ(« kmltiaiatt. 
Pun^iufm-KiD fun ffJbdJo n^m JkAbiMXH*. T <viu« btnj Ut eat mw (u irwaiLtDB I 

ptre 1iJuLb>€at aavt^ 
I ouud liini if, dt jvktfidt^ Ipv 

qwadId^ '^■'^ bin tD «[). 
r will WUv him lo «iL lo-morrow (as 

□HaDiDfl 3 vifi j{iveh1m to eat } 
I taax blm Lc drink hiv. 
I «auiuJ liiifl ta Jtiiik j*"te[HlBjr 
I Hill cnw him to driolc to-murrnv. T^BTHICR Ej:AKV1£S 0? THE C<MBIXATIOK 0? fiOOTS A?lD PAHTJCIfft' JTahi^ ZKiDinpn-^ir J-qjur J^i-i-^ff JpuF-fifj f^'Off^PJ Aool, 4;tii, Fni£ 

ImpervtJte. "Hfkeflre " (.fil»*'t<dL rirtf'), 
ftifHB wnoptfir "Who jn tlie one Ihit 
□ukMOrB Ittatboitarice)?" 
To In an« vho ordffi fire bj h« loide; num- 
p.iKiyHi'ii- Iiuptrttkte; "B« lh« psiHm 
tvbo orden fin to be mule;'^ "rA fin 

■DBdkk*' 

To bE Lte IbinK lo whUilk Are Is applied; 
ifjp-ji-fljo [m rj Ao^ {jhTQiioDncKI Ari:4«). 
ImpentJvc; "l«ttbiflriGeb« Ihe llilog to 
»hkh jMi »pply fire;" "boll thin rtraj'* 
fc^i gnenllji bu lb« a«iiB« of " K bot) 
rlAj'^ ijnipuiai boilBd rice, ISke Fn^lLBb 
biBfll:i=Uu1ed bmad. 

Td b« the thin^ vbl^b !■ QrdtFfd tf? ^ 
buW, pitdfiHti-BM lai n h^Ai Impti'fe^ 
Uto; "L» ^1« rice bv Oa tbin^ vhlch joa 
anlei-bbv btilled;'' "gtitbtH ri<:e lHii]«d." 

To In the flroplta. 

To 1m tho place obKI fornulilii? (1r«; aIboU 
)t tha pot DBd fop balllrVr {Oompin 
. vndar "B«rliiBdpvlJrlH") Jf^mnpu'-i lit 
A^-br aaan ptwipui St -ke pa p -iatfri Jfn-fm ptiapul 
Imnp^i ipu I- to 

jVa4iv ptiunpaitt ilvllialallwJnBii J dr* Ikt ttva* Haw Idt iti* hH pwirin HkfUir. 142 THI KAMjiVH DmaoT a<n(, Sitdal, TxB Wbtih- F't-l-miil'il 

Ntm-p^-doToi 

I'/fi-iialnt ■unHdBl ^d/ To ta tha wrW: Sf»> £ 
"Wlu ^ [}v ■Tit«ral thh7- 

Tq be nae wbaordflffi inodiarto "-ri**; 

fofeutaf^fl. IiDpeni|iv9! ^''Ordor hdw 

10 "ifte." 
Ta be t^ tbiiw ■rriOan don (« vriflw 

iJkdLI^ itadal-B^ial abidla. ImpentlTe: 

'iWri^ dawD ttda ordEr." 
To ba UkB rJiinf aboiLL >b]cb Id write sn 

order u fino; paiaiiiJ4''-PJV «i^ ^I'div. 

Tnipera^live: "Hstq that oidar vrittsD 

rtowp." 

ItooL AiMi, Leaf 

llve: "Leipr" 
Tahf Ibal wblchta uude, AuHd, orOnlemd 

"[«( tiiehant be Ihol which yoa cmjobo bo 
leap;" "KartthtbocHCoTErtiiucmk]." 

Tq tn «w who nvtn ?r «^e" f^ leapii^r 
Sepaitmnmpad'ilatiifiafitdS'if ^'Wtoinit 
ihaLrofeiura Ibe hoiw W]ump7" "WtH 
Blarn the hom 1dv«- t)»9Hh:3^" 

Tr» he ibe obiact in nliUon lo whJiJi Itw 
leBplnH u done^ idalot'm^ inC " onrmt. 
Itm^ratxa: "lUvUklR FhtldiTiyooriiTnu 
anj leap wlthil ^ovHrlhu Gi«ek>,'* 

Tf* b« the dhjatf io nlarioii Tn irhlch Ha 
lH|dsg Ifl orderetl lo ba dooie; p^Mtttnt'iit*' 
!ainti"rMk- liapenhve: * 'Have iLta chllil 
UkUj] In anoi* hp" "me pem™ and Irt thU 
psraon Ifvp lllll It (orerlhiB CTeek}.^* 

To beooe who Vti-U; •n/tiMJttd-lta.' Impfv 
ullvc: "Wiltl*' 

To beans who OFdHita Will' wmmpaiM-ka 
V pndi^p^.' linptratire: "Ofdar the 

'p«]]Mu' ■ u mJt." 

Td LeEhU which itcrdend, onwd Lo ulit; 
yhr^'tDo Pfcji iicUAi- ImpHrafiwj "Ttll 
blmlo wlli." 

To be tJie obj«t oE lH« prornn of vdtlnB In 
a l/iin«]llv» ■H5»i ■■MfiJ-i'w tniof^pifr 
lnip«nili*«; "KffBpmj hofBBWiJdiig 1« 
the doDF xs.AinBt Qij ■rrloLV" f-i>M 1> 
not. oaed Ld. conPLecHfia with Ik pVBDD >« 
Qtj^flct, liace It Wrtdld nxvi Uut luch 
pBnan VIIV tu b« y>tiA\\f Ud held of uid JftlWifiB^ 

Vo-la OMnpakrfal 

.Vt-^ iDBim t^roJ 
PvfaiBt-to Nanpadnliik-at 
MaotpaAiUri-iil 

ftiJntoJilD 

Inp/fvfali/k-lo 
J^ivla/ot-h^ ?ia-ta aa>a» ikbil 

thrtnlkfd-nl 
JtfonpoiM-si! 


TBI KHAUH KAIACT 14S Sitht^ 


Jfo-b 'flffWH'M ifoivi&iw Jiem-pa^ilM/f 4A^»9« l-Mibog [To Iw one wbn ^Iieilh; agni c mvii J^iif \ 
I "Whota8oln«u>krri2Kter' ] 

To b« one wboonkntliB imgaLiDb; Htarnt^'- 

iiktea HplrrigM#." 
Tp be tiie 4b]«t <>f iPvMJrai; i^y™-'™"' 

Tf b» tliB th[ar *]tJl irbl<b the nparaljOiL of 

ctonu™,- iiftofl-HB. "DOB'l throw That Jf^npoibcifAit 
Na-ka pat titopa 


jfuiL-trjfr'iUH JCUflnMlrJ /■.tnUi'iii JV^jniu'iiiFJnii .VmncKJ-irN J-jipwirfm To be one fho ■luab, 

T& iiB aut Vfhc it shQatfd li>r: Ir^ tinJraiJ-i'JD 
uvj tJbSro. "eboallarblm." 

To Ik Un al^ecLLhal gilvH fauaa for eboutiogr 
For liuLonce, iE ■ maHeriger ^ieparla ror^Dl' 
Ung t^Q leHflT be b t4 CBTT)', T wduM 

mffd. "Call blm liuk tj riiovt^ ^ i^lie 

tba Ifftler," -or, more littMl]^, "Let the 

Jrtter bO: tJiT muivebr DhDatJag." 

^^oo^ jV^imhj (.Vmimiih^ Misd, TuodUin- UfPikalditu-fili 
^tt-iapan taJdiain 
KmaJdiamm-to I'ltal/Hnu-lv 
lttrl4iini-to i To bfl ore who thlnte; nuumi^wni-fci. 
[ IidiierVJve: "Hatt&'t Mnatder," 

To b* Uie nbj«* □! Uu&lirig; Fijflru*ifl> irnj-i'fl- 

}iuit imMtfJur "Ot whiE vt yni Ltilnk. 

iflgT" 
Ta b« fJia UuBR ot wbJcb ooe U mlTulfuI; 

jivmnrth'Dia lula otihuai-iti. '*£« Id|iii|Fi]1 

dlVfbUlbinHld." /imavim-nit 
jVo-hipai imviunl 'to he" asn "l» HAVB" 

I UD 

Tbon ATI 


GudTB^ 


Hill doom ihnn* Wa HV 

Aunmcn Tber HA 114 

Tirni Mei-mot fittara e atak-maf 

Bitara. 

Uuara'a amam cM balvif THB Nil** WW ViMXiTF Vnmt b fDUT bouHT IVbnra do jim 

Uv*! 
Hy liODH If In BteaUf. 1 Ifve te 

Vmvb jthi got fo\ir dlnwar witli ycut 

IIUVB. 

1b jdut fathBT Id the bmueT 

at if. 

VeniT FT\tpA «■!» >iKnr vhdc tinB A>jM puiro^^fe pAI itapidn numBTUta'-ofr. If 1 bIuU Ik In Mtnila I vill 7b Aiif , A» i^fvtt iliAitra /iiiftii-tit [^iiit'tiiii'ty I have 
t/uiirn fmTFi-t'E Tbab tkooL 

rVriTr'E f[?L4in-Ar He hA» 

GiHra ojran-aft nc aarH a ama. 
(Inara OTran-ka nc ck-ua't dima. 
Iltara CUKln era fc Hnrhnnrl iaka. 

ilnaia dnffn kai*^ •"' "'•"B. 

Jtagio nvntan. 
ffatiio aula fOa"i a-l**. 
4itfAl aiirjpj Hit; MR mM. UiTi atitti toffo Vou have 

f'Varf nitnn rra Thap h&vp 

1 have a fatbEr. 
Tbou biHt ti*o haodBL 
The; ba^T man^ rossi. 
Vft (yvu and 1) hiro IwnH. 
V> jlic mvi T, ur the;- nod I) ImvB 
ll*ldB. 

lie -FiH liH.\e A hmi*e M fiLkgulo mj:I 
jear. 

Ilp^t t IlDD H ^^^T 

I liare UD doB- /VriAfr cjh[J"jVm ij/tfif rcii'lcri-tf/ of the iCiiglt/*!i etjnd^ ' 'lo hi" llman lai. 
iiaki-lo ipmn. 
ifvr' HI Ktian iai. 

HfJcit'- diuff. 

ftexi amno aaufCM- 

A^M^D " Or^fli: miiiMir. 

Sii-afo e iiBBi ■Liinfiii'. 

A'ph-Iv^i Kvtn for Auifffa li Kiiom) 

-Ijli Io'm Salmt. 

f^vlo'a Varia. Thin ta \r\<f bat. 
This 19 Ihy fl^ld. 
TbiiC n biR houH. 
TTilt I* Jftbn'H >logr 
Thou d^ nif bcHM. 

lie IK A muL 
He van a mui. 
R4 wiEl bs B man. 
It 1« nn ■«. 
Hv van nj Ealher. 
Sht vmt joiat taoila. 
Hlohn j> hli rilhtr. 
Jmian \t hli btcUiir^ 
Marp |i hli iiliiL#r . ^GmptnrooUiDu luriimiiLaurdar'TtLDUUrir." T&B NAVAUn mALMJt 146 ^MfvcJr tl Maria Hvn »««bi. 
VtUihat aU. , UavT ""' "" mj wife 
Jdlm will be mf hOMbmOi. 

!■ It ffir^ TMftff INTSajBCTEONS 

or "wLlh HjlfltppointmeziL Anonlebnriai viih dlrAppcovtL ur i^rtL J]lU6UI4j;(«1QdD( i i-IU LlT^b^^ & t^qUfibt, OH THE TRAIL TO BENOUBT 
|i ovif hhcqd vim i^DTQtivrL^n.] Of; toJiaia! 

Plaa-Biio BHuivfroD 4vti tikakf 
IkaJi pioit ta^i^ pHbt) 'ap ^F4dt>^-ali:=: 
lap fftau-a da i;^r>n Ibo. 

Poitiga hoffot 
AMMH kame. 
MwAg« nfa Xd^pvODi, fuora up? upon 

TdffUfi era, 
Togiia-E-na itaffinUm. 
TogtiH e bwRum niia. 

KapottffJ^I-ica. Cpanffiun e ohaian. 
Oil pian-dfo mann^ofi mnliktAt 

h I My] Jdnt ONDB benil 

When i» ymir honHT 

I nm froia Brn^iuL 

n^ill ^DU bv a -etrrirr foi mtT 

7 da not vaol lo btcouM I unj ilrvd^ 

benmUH I llSTp ollVB*)? a ICfldr 

WEiflt is ^oat load' 

L bavfl a Icud ^ lalB far my iieBdman. 

Uatb yoa no c^raipaiiiaiH T 
E hnyn. 

Wt ir« Mis. 

\yf31. thfn, BBi6 those wm^wnJoiis— hure 

thef loadB toof 
1 dont hiLov ^bonl tfaeniL 
Call J-bUr minpruiLQUft, 
I iJo not kUDir thtir vhFitiiboutt, 
Whf ro )■ r&iir ■Ii«|>ln^ plart h*w ? 

Tn the luiiH of CapitKD S. 

Cums nkidfl; l«t ufl go; be my eoiu- 

tao In fninl ftOd lud lb* Wftf. 
J.00I1 lier*r WEIE ^u he my c<rrienT 
We io Dot wuL Id. 

Wbo til ypu U tiie htdirt 146 THE JljkJUlOl PUUGf m JfotffaH -r Mfmran la. 

tUMT 
Guam mjiimam-m* « uJn, HH WbT T^lt jfli dM anr (or bhI 

We lun to (WT mlIC- 

l^iMD Ibru of f«i fiHlr Imald do for IbptAi m*i£iua toyc- 

laxei a fcooH [Up.. tBJOD| dvaflftofffpiu' 
r ff«uyDii 40. 
Am! ItmtdiJiat < eJkatOfi Im almlrg a 

Saia ohfiyoiL ■■» feoon HidjlKDiaibta e dag- 

ha eta iu tinii—. 
A-tl! /^noiH-tD e AaUa; til rmhihIii^ 

^yom Iff Aoon . 

pan^aAttt dya iai. 
Tieot ohagi'B. 

AK^aa'n a>nfrbls</ OHjibd'tJHd 
ifaLdilh*. 

^Ot S oHnfari* (Bp„ treinladM ciurtcA) 

AU-ol f» nlbm/ 

if4npait tajff cHl dhd^Ofi (or rti rtu « 
paiiaaiuii fOya^. I #111 pif you ml^. 

JI would deK ndiid) pnp a«a pfHt ^w 

eftoh of jotL 
That la iamatiuBt 
Wlut iGtDd of Indi l»TO 5«if 
Thuv Ja ■ bundle tied up In i Ditt mi » 

bra vhlcli muHt be umad ^ tm. 

TElvH mcF The rmd ih ''ttj dilBralt and 
the Tkt^r It Kaglllus fwfoUy bigli 
|a river binl qd %he tniEJ. 

For UioK wbo CArrj Uh boi T will 

llUrEOIf tin p>7 bf U GentB^ W^wiimi 

Cann^ I'll nlioir ^n t^ loAda; make 

liHxIfl ani mm b^ddi. 
Get twa Mie^ bauBH tu ttm tot Arr?- 

Ing the boir 
What tlnK vll] bt yomr ^pArtuitt 
Now, At onae- 
TD-moTTDW, rarl^. 
TIlc rood u tm hot now. 
Wm have ddI ^t ■al^ii. 
Wariikll ilHp in Siibliii. 
TiB thll boffvth^. 

WktH li ^bur «iU^ {fc urt 4f f*trj- 

iHTTdl but tW U hmTTl 

IL ii not litA'TB't ftll j ttiaquile liflit. 

Et IB ioipoBaiblt. 

II h pCHAl^le, 

We IkBTt m pT«ilK^ON for tbt nud. 

I ivilll«hnDL iQrllut, 

For thnfl ZD omtfl, UuSmd, jnO may 

iny ymt food. 
Trf^ ap[ It is dayllelit- 
W* iball Ht u th« rout 

vrnth ii tbt nHdf I M Dur khftltiladUlk* lo pnnnDH bdr own DBBn.1.1 b h|wII*bI »■ Bd ■nHMi'a «b>« rn*i 

■ Ild Ifvm widd PCT Innt ga hLmil^ ht ba-rlnj ainiptiJ rrrn ih* agM ■JnPliaina IrrH 
klUicjl SiKpnitad nriaalnn Ihilr n mr [np^c^nev «IU Iba d>n»«ir-n4 tHd h i I—, yrwuMmnut 
vlUintn«rvlta4id(ivdBr. TtiaturiKlnuBnilrHt ta.hPVMiK ihiHnliiahLllr feql br 
hLia lb* Ih d-vKlwd hi k THB NABALOl DUUOT U7 AWI^ ■ *■■!■!■ . . . 

Ar-fro-Mv. 

Itapiwi tuytmiiu. 
DalHaimiat. 

JteArf-DH ■HMh 

fnoltaj ammo oht phalan. 
O^ars Mm tikilo. 

ArOffwi itm oht 
Aro^i -nt vflik. 
AnM Obanujnt Fian-io oniiwin. 

PafiwHieff-PHD-ab tu nt^- 
Ahrthi-ak ma duJcle. 
Tk^ kvTibiar 
Oivra bsM a cHponT 

IfHuspiGlriba «ai mon-tuln. 

Ikuafi imo't atHoD offf. 
Kai'df/a Hifnn. 

dinfrlnt-nw twi tikiio. HiLT4 ^H foTBotUa aotUBiil 

Wi liuJl DBlH tbi iir« anr nUuf 

plun. 

W^t ii UiU eUlBdt 

Tfall n A>U . , . 
Jnt t«ke boU dJ thia, 
WaH il jaounL 
PqL foor lokd ddwa. 

op«D cbii (bf liruogLbfl lid). 

Uollelhla. 

Bondle 1( up i^Il 

WFme la TPJ prOTtaderT 

It BKmi lo luive faHtn down dn tb* 

H« Tiu goL il. 

TlK Otbara -are not 74 hcrt. 

Our CAjpuiiojiB are & Invtf *ay oO. 

i< it i^m farr 

It u not ¥f jy fiLF. 

Il tbnv DO witA* 1 «Qt Uf ilfink. 

^sn s»iuB to he HOH telow. 

BA » Lmd 14 to luvB aoBit t/^ttt 

brODghL 
W* ar» tired; l»t u rest 
1>Dd lOfl ^ur ImifE,' 
Glvr m* B Hw»L potmlA 
WJicrc Alt lln Diilfbfiil 
la tbgre a bcUH to sl«p iaF 
T^w U onl; 1 hut. 
LiH^t B. fliQ for HokiiiB. 
Boy a cUoften, 
Tell iawB to «io« Inn. 
COOD* hflre nli of foiL 
Wmltr tbfl bona. 
Put the honw Id tiiB- puture. 
Help him. WRlTINd AN1> l>aPULAR MONOB 

Tt !s doubtiul If the Ibold [gomt fiver had a eytitpni of writing. 
So tr«e of ttQj ie nowadays to be Jound amung them. There .are 
hflnded down to ub tht i^haTai^terB of the ndghborinf^ Ilocdno and 
pBhKUuiiaa which iheu tribal, Mke others of tlip Icpwla^e, nlAndcHied, 
together with their cojhjnii And r«ligioiifl beliefs, after th« arriTol i^ 
the BpAiuBTdB, who» culture thej have ever ainee striven to adopt in 
a progreBriTQ apirft, The Igorot iHheB ore, however, dietliK* from the 
fonnflr inamDuch fw they tn older uriviJa on Fbiicppjne boU u^d bave 

■-ht fenlh^ BfV fc«UW iHd. *t»Jd IM ^BdM lu» inaiiU)r, >^ H|iii<vlvBl hi "ttiuk ^a'' 

assse — K 148 THI NAVAUII MAlATT 

Rtninixl theJT n*ti(HiBl or triiml p«oij|4*dtM«' V^ «sWi^ ^ iwt 

bring the Brt o( nrlUng with tbam nr Ihej^ forgot ^t — parimps with 
nther mBJiifEflUUcniB nt a lorniet hJKh«r culture — becauie at ti» phyitul 
^flrJitliijM Ui«y had to V"^*^ "^™ pnahed b^ eubAequent 1F>1«lTB0 
Invaders into the inhcnpatabte mauntaln IbnUi»ks nf the interlDr, 

Por whfit It mny be worth I reprodw^e hqre an accurately as poHible 
the EonrpLe nl ancient writinH f^VKii by i3inibe\dn <]« Mafl- m hu Inlitaae 
Sobre ?t Eslgvlo de lu IbUu FilipiiifLa en 1842 (Mc^rid, IS4$), 

Fie. I.—Ap ini14«Dl]n«d Jii*:npIloii «Dflnved hhi a D«rd anJ fduitd In iTu BdUBblu 
iDhaMUil b; Hem p*d]dr Id IHI bf.a id19Iibu «|wdl|loD, (Vwnr^^f 

Oil ihiB he obser^eB: '^Tn tliiP eloAA of alphabetn (llo1talK^, RatanjEU, 
Fflrnpangft, BulRcan, fliid Ttfui^^) ey^niff W Ijciong the aneciipu™ (ftrt 
I^K- I) viU^v^f^ on H bunnJ tlial waa found in 1G37 by- & milieajj 
eKpedition in tlie moLuil^iina inhcibited by the mivtmee coiled l^rrotciar'^ 
While Diuible tn improve fl^i Ihie ^ubiOBB «lJi?cOvefjr, I Un gloti t<> be 
iLhlt to grve two bits of IgoroL ringing and thereby t^ contributa a trifle 
to tbe pTivtrvation of ^nuiae Filiprno music 

The iiMiioi iP| ill iL vay, rajher fflnJ <>f MUgiiig. Wandwlng through 

liip Eilflnt wonde he* vii\\ unburden hip htart by singing eome low, inelo- 
dioUB Etniin, the jtEAintive Bound of which revcaift tht mottJicholy 
underlying the Malayan chwracter, Af^in, fttfiOlll? fcrtlvfll, fliUUlgWltii 
otheni around iho fire, he nitl, in lees harmoniouB- lonH and between 
ftcq^nent mpn of rii^ wine, ehB.nt Incidsnta of his Fflmily ]ife (o his 
toBembled relalivet anJ fri«idS| who 4t illtei^'-ftl* <;hime ICl JD choHiS 
until an ot^cr^ being alluded to, takes up ihepoi^ in Hke manner. Many 
a time, ns n. fi^iieist un bUdh oc^TaBionB, have T laid uijei^ down to sle^p 
vn puine ^efnhiu cjjily to fiud Uie next mamm^ the aune p&ity etilL 
droning out iheir conSdential commiinimlirinq, thougli nther thy tcrmv 
for a night during which th^' cocdhiivt eheilnith Hce wine had been kept 
constartly going flTOand. 

With thifl hflbit it ii not lo be wondered at tliat parLicidarly ntirhng 
iiicidentji oF T^iot life ahould become thu eommon prapeiiy of joung 
And old and, clod In mare homiDniaaa ronn, str^v^ 94 DOpulv b^llftds. 
The best linown of ihe^e in one in which a young girl rehite& the cruel 
tt^tmpnt illll!etcd nt the handa of her alcpmnfher; bet lurtlre flight to 
Kaia^p a di^trirt Adjoining Bcnguot, where e^e l^wonies the wile oF 
a Spanlnh ofPs'er; her Bubsequcnt good Tcrtune) and refusd ever lo 
return te her home. 'If 

;? -^ -. -v^'-v;^/ ■r' - THE NABALOl IMAUETT 149 

Tilt hcEiiiiiiiiB -t lUi- Mmg ic ihe rillowing, the tune luid thv poculiM 
rcfHflilijjiuf eatluie-iv phraflcromaininp the name Jill through lo the i-d± 
j|-'' | i'^iTi 'J ^^^ Audim-nk clii K'linj"; ar,diin-vi ehi Kniopa '7^ ^ i\(n nU^ rrn-. n.-Brtoml llTieolii popular irBlnlfcTTJt ■|BkrD«iH>iir uId Bjt Ij 
/Wj'j^^-j cAj Si"&f Jfiwa^ jjftj^iF^to tf^f SnFi^ Run 

The followiiiif ia u frninncitt of unother ballad Huiig lo the Bflm& erer 
rieing jinJ falling melody add with tlie rame repetition of each line: 

Than hiiShlai, F prai Ihm. Oh, mrMm! 
Hlmll ■d^otvnliirL ] tvJwn unncrrow 

I iDnll It l^jcr 1^ BplllDP Id wrti' V pillow al m? *L(e 
A'imc'/t flr*rt f-iiaetn 

H"i*ojtiL'l I Uic n«4nikn -hcHiiatnibfl Uiu knoiEillBD (labn} 
haliiKj'fa to tifiii tj'if/ium Iv 

Intmti fro. jnrFMFi^"flj; flt fhi I'JnJia 

Bilil I, Bhill to dti^n I lo Ii4iku 

Kt'*<,f}giil, to tfljjft ff J<itf.-1 l-o 

I4lldlcj|afl h?. Hidbr, lUo hc*d mlnirclcF 

Another Tiivlofly I hivo htanl Pimg, yntc to a rrivoJouB lejct anrl 
PRnin wi:}i im pxlrciml^v mouniful ai.lence, a* r Pcrt -if f^iritml hymn in 
whitli l\Hi frimilK of Ifm dwrnncl urn inviunl ta Htrilti] in hi« huniW 150 THB NABALOl DULBOT tlte litBLrunii'itbi^ lliat nervn the ]^rot Im Usellng ttme lo thdr dnnceA 
1 ^ve thd fev noUe' cf which it conaifltB with thfi lattoi Uit; li>'" J ^ ■J I J .I J J I J i 


rj-^ ^ A.'iEh, ita^ d^/ l^-) Fib. IL— ^Mri Uh dE tn L UilOl liriHh4 T. (Swue mEliriy u Ln flp, h tml 4.} 

Th<' fcilluwjn-g UL B rhyme fur cIiiIiIkti, arnvc rocib"! llian euDg, a 
HGrics ui aiii^ld -words Btrunj; I^t^lher, bo to nfly^ by th? r^p^UtJon Ijetire 
a following wurd of u part or the wKolt of Ihe preceding one and bv h 
mrthotiical thnnpe of the atft-nl whic-ij |»^ucf3 Ihe rhythm. Tlie 
i^O-hLlg, niurtU|V UJlconimon one', I could nul completelv trunBlate or gift 
tmiLBlatdd^ tin- fKutQ BePme In t* rather inn>liei#nt: 

KogbaBilA Bsfllfflgb^lBiDbi^ TaiHbA Tanahl^gaiik 

TiilBiuljIg---- TolnnbiEiiilKia Buifo^l --.,,. Po^ligpti 

^■HllillL Bawili^Anai AlHg|iilL . _. AliQiKlpJiyaii 

KHkflnJi KaluiHTidpiiDu Pilyijia l^yuiiiltinilaa 

Napundi Napunflri U^H Alimb^u Atimbia hiiif^Mi 

Dia^ ...... Wigiinthu [EitJ [E ■,] 

■T^«eni»rm«A»:fieiBriba0uidi!ift||atfi, (-villlUllini-tfdpcdPLJDdbiidnuriiailoH^^ 
tirt bnHnaW illtrflmELr-Hrb bf ani nma-. Ola Ant. a LI1.lJ» rAaFT« Id ininr, r»f Im vU tJH 
LaDBTiU* qT LbiDQiUTSIcliMiaplUd IdtuOtiirrMot baU bmha [[rnniinii. |ilt ..inlm oT 
hIliilUb iIbib, boiL ilapa bdw akuri lul HPUUIbfl wb, m ba ifprwenMd feRmJoubdr Ubi 
JITfhl-Lpri, ilibi-im, ritbE^iTLiilliI'lDlt Tlw tlnrcf la jiiurh In Uui Hm*inMiBflrh» vhh tJte 
dmrif a» Omi onlr tba cimt-bui] dip. lUauiumHiu vlih u» nibi-us4 i^p dI ibo ■irrifuiTirnr, 
MiHDdM, -MIc III- ]>rt-liariJ imtB li kM^I^^I" m m enl riicP W ohh ud Biaa 4V *lb(«H«n! 
TDe Mli WTdUpBDikieaE foroUtd tf Ibc tlmm ^ Ibr nOhoji Bh ftHflfm Bl UJuvliq 
iDDDDigituii mmd: Blflit'. TMbt'. riglir. rt^jilV 

The TH4>n' "Ulxvl], UtmC" prod BHd bT Ief b dsfliHHmibri lailn nana ad H bwd fcr a 
rilfUnitdlhlC. jr 1UhFUlH>lHjiii Ibc hJI»i. Ti«ai}irE«rmit^_ivi tlBF«dl>ato^iai 
rBLlDdliibi.dLcnhirffii^ thrMBBlTrvBnblabriBHiiMiHlkMlbeHDp'IU trnl«nht*a 
■M iiMic qiiLai«n4Hpif aaafltBi. Thair Uiiii».|i«tir a niHr dHdAnii iililiitit 
li'«*r aHDil Bif tH diuM TIh dfeutlm iri laa Irwri baiufH, ndlwl r«Uf, Hnak ou * f hM 
Eh? oOtar. nBFldoi tb»MU». 

r^ ibU ■■ iDf Ml pnHdlrw mt dl atoBlff I Bin Indrwa » Ht. C CutallA iMdiBK Of lb 
N-iaUn] mioiil, HuUlL i-bfi b«l lidcvTi hTWrnf tW tas HABAIfil DIALBOT IM HABALAE VOCABULAXyi 

[Anaofrt hjMibim^ Micl 
jpBfc"J 
BvUi 


NlHlDl 


■BiM'lk 


Hdbalipl 


H>ii 


a»-.i 
nnju 


■l-pllW ■-TLIMie A 


W^niHd 
(f.. 


Harrted iobii m 
vaBun 


lD-«-ld-|« 


Pomi 


rjMi 
U-U» 


OUDbh 


■4L-iBn 


ba-llh4feBfl, aii«IJ4- 


ciu vnun 


■■IM'lal 
M-rw' 


TnrtHai»n 


h>J°Jt-ll 
The aid poDpta 


H-Eflfl-KDf 


Vnirtif wmiHui 


iH-rl-nll. 
Tlr i«iii( p«)|il« 


H-UlMr]|-bDg 


VM° 


nu-ri-:iEt; ba-li-anf- 


AKAtklkvr 


M-iel > iDk 'DdL^nm 


Bcr DTflrl 


t-l-rik 
A ■Hm 1 pFmn 


H-Ul A Ilk'tk-B-U- 


IpFaEil 


wH-rra 


kkd 


Hkltinrul 


riAI-JiflA di-il 
Tbkr 
nmilaiDiiini 


]||U-r|K bL-l 
Qetdb plindLLfl ■ [■0ii|iro»iniufni]tiiipibBniiwiiRpiR»i]iif bvpDniiRt\flaih»e(tiMndiiiiD«i||qr: 
Uw iihI AT In m* ulule or a iri»nl miiH br pfwmiiDcaa v ^niwDlliii Ihcc irllBUaK 
'9f-adra a -old nuik" In lU bdrrlm HtF Itcvm, Bamm^. Id Ii4lm propf? ard TfclnKr. fll-p<r. EDlLIA 


NalBlnl 


DiflBit 


NaMM 


Btma 


b't-mk 


criJn 


iHuH 


lUr 


iHi-og 


^MlL 
CniKTi nr Ihr h^Ld 


k-dl-lil-^>ii 


Adan'fl a^a 


ia-rtrti,njii 


fl»lp 


bii4iil r1 lot-Uli 


GQ[»r 


Utkal 


P»oo 


dii-Vi 


BAdT 


ir>f^rl 
ItnUA 


iBmildBT 
£j«, pupil ot Hh an 


ra-V 


Sbmilder blado 


UnlA 


EfsIhIi 


lAf-ptB 


Smc\ 
Frabn^" 


Kt-dwL 


nrcB4l erf ■ vsn cr iri 


Bl-lll 1 


UppfT E jB kid inr Ico^r 


E«-]o-nBl ■■ 


t vcdiiRii iDauna] 
eralld 
HittU* 


dnpjitp-ar 


£iir lot« 


ta-blDrBii 


ITIV 


ihM 


Ear 


UrirMa 


Dell) 


>kli 


TerfontloD In eir 


lui-bfcHf 


^k^ft 


tIKlBI 


Kimiitl qiiDlri ol 


kn-IL-dlna 


Arm 


Atdal 


ViBHr 
Ulktimni 
JJnaiBiii] rMfaof mat 


ment 


LvUann 


E-k-d-lL^d 


HaVi 


jQ-ld-IIII-tin 
taoL-ll 


ATVpll* 


rffBl^pur 


UbHl 


BLl"^ 


Bl-ID 


Bib Id 


l-nilDI 


KlflTiMhsir 


tf-uwui'iiln 


MhidUi 


lhimr-«i 


iBfl cllmr 


«|.ial:^ 


irnHritp.iniiriip 


nbEL 


WiU 


Sif<lDiif4wi 


ThIvU 


■wJ 


lUalnwMn 


9afl-)BiiC««a U'l' 


TDTLfOa 


eUl-lq 
llB 


Bt1l<a 
PalBl* 


n^-cba 


L«n*zH 


JUTTHl-frU J-fU 1 


ta-lufAAU 


ffBDd 


44PWI 


TbnHl 


U^P-HB 


JUlblbaaa 'kaHuOir "THa naia,- rffkl. Ml. Mb. ]Jt2 THE MAllAlnOr i'iMAXft i^rt'frflbe tivin '-^tp — CViatinufJ nnvmn 


UatoM 


Khxilili 


N'Wiri 
lLI-UiiiL-||l<1 


(Tcfl 


JltBlUl 
l^ltii M luriil 


.'Bi-m-^ar 


Tf« 


1 \M^i-ni\A 
lUifL m Idrn 


biiii-Dii« Til f4ktEiik<i|i 


ITRO 1(4 


la r|B-iwt-ui T. 


-Ml 


Fiuirai 


ki-lu-mul 


FUULDrmtUUm 


1 kL-Klrj rlv-dl 
T^umii 


Ift-HHFl-r-liaHTI 


Tii^ iikll 


1 kivmiil u-dl 
1 im ILiigcr 


taLii-nJ-Aii 


UJi>ik1 


^ tBfrIa 
WritnJ Hiiprci 


I* k>ii<a-iii 


I'd n "T UTlTi 


K let 
SdhJI PP|rar 


[El|Ml| 

In-in 


Brain 


U'^uk 
»rnH"r mil 


BlkJilur 


. U-EtJDH 

JpOw 
Kiin^LIc 


bii III nk 1 ti-lu-oiiil 


0^ 
tlFacE [iL'IViccn 


IBM m nb kii'tii itihiE 


■iBrf 
krai|i'l:li4 
EUaq 


Iw^lB 
hiLlUfi 


it-|ii|i| 


Um 


■l-ld 
Ltg 


HtlLL 


BIWHDb 


1 lil4(Ma 
Ihlull 


fltpo 


■TDi 


, UK''1UW 
Kiiiw 


pHTP 


Vi'rl<l)tB, ifilTui 


pp.-llk 
VrHimn 


ki iiJ-kt-u![ 


IVi^pKnr 


lA.dr 
[I'll lH>]rMk kniHi, n" 


-la-iirt-jiuip 


4t1n 


]K,.Adi 
ai 111? InF 
toHB 


i^m 
An blr, tin kic bu ilr 


|lk:-ALri« 


InivDiv 


1 huCI 
r«t 


iMFfil 
JVrUl Ihf] ■rJI 


r^ l^'i'liMfilJi 


Bi^yi 


HibdDl 


tUfllUlk 


bflbalr>1 
THIIiUI 


[■□-dlLL 


lEdl 


i>B-ll-kv 
HK 


kl4-4ll -iMHir 


Jnf-Lvr 1i7 c i-Dnfeib 


a.'i.i 
Cr 


ol-nlriip 


IMOuHt ^crt^ 


• dl-wLr 
**tOrpj|Ki| 


BB-la<jiUii- iMiis^l 
fliuh-anp- 


*^»Eiirs 


dll-Di> 
tiirlrj, Uti^t nr? 


UrULllt- 
pTtMhi'l'Hh 


P^tol 


dun iId^ 


iFi-nrf 
flo.1 


Kn-iHf: ii-Jni 


KlU« liDa ilnir Ihdi 


Ihlih]! 
Jarkcl. pjilrl 


U.m 


Qi'L'c«iL iii*o in' 


rniilBKiink, ■h'dL 


lul'HH |A|>,> 


uJlh 


Mil 111 
TBETonJqB 


; liB-Iin 

'^kron 4* paint Icnf [■D^vp lur rifln, - ttflrt«W«t bbnr Evt WU>Hl FBHUi S-UI.4 V1IU» 

UWi-lllliir iDi'mik 

IIIHhJhIlll 

nrc 

JIlBb 

Aimii 

LlrlBirtAili 
■waoDdf , mil) 

I n-Hik-iib; 4ll-ltlt 
; >.]llll 
' tl-ii 

' B-lHlL 

I tn-\wt I11l<» 

CCI3LIH 
IHH 

Dt«nLiifl roE lOrifliTL' KahaM rO-Vam 

01M4I 

U.llb 

(iiir-rniiijr 

iMAwmr 

thfuii 

; !>.■■ . pM40Dlb H-Ilni I Luldrr I IH-^ 

t|| vMni ■■ If lIhi tiiirolL ^nm Uiffr niiitQni nf iirin* 4ll4>«^>i^l!, Ii^a k piwar 
■v|1liir«,'- Tliv) II1IAW. cr nhii)4 tbB [iDffuii? — iinJ ki' imrBlD, - ill," bi ti i^ i| mw U| n 1"Clii^iii vttrMiHnV. 


THQ NAUAI^I WAUKtrT 163 Ttif Ar^u^ifN^^jL^f— Ootlhuail KnilUlt 


NfiQlkiL 


Biiiua 


Vabfllul 


jHhU 


Oo-pofe. 


Airou 


Ih'Id 


SmnVq 


p«nV 


]ri>k4 


cm-] in 


a»n 


diirtd 


Fldd ■JJaNm iDfl 


H^ng 


Attl 


UP|-a^-UIL 


IlOllW 
CSlkU 


m -Ibh a -Ifit { 1 1 nk: miL t 


J rPffBikng H^mial 


lli>-]«l(iL 


Apon 


nnoi 


apilag 


l-dq-idbil: i-m-lan 


H7 Jli'I'i'? 


t*W\-\C(, 


WkHr 


KbliDDDl 


1^r"ll (TUlQMlil r'lkD 


C^-ldnj} 


K«E 


bU-blt-biar 


*«i4> 
Itwvirt 


l-ll Bi [ 

l-bDllB \ 
P 


■» 


L-iA'iDVii 


Nhuil^ iFriJ^IJ, i'lHj^P^i'un=Wl, Huii MtfUMit knflW 


KikLaloE 


Ej>«ILia L j^jdnlgl 


Voimri '"xd 


hiL'luii s nl po'rk 1 


b?Q ' hil-bV«' 


SoHnlllrLj; 


■LlB-Dl r l1 p^nH 


yirireibaloi) :|-[|k 


Amhi* 


Pd-Pa 


BImLb ■ B-Up 


9iH«JLLain4D(uraw 


■eiVru 


Qua I pti-UA 

Fori j U'-DefUl Ifrp. ran Bdn] 


bir boLHiIrl ii( 
Airair itrvfl-DT irDtid 


po-DH tl-n 


TqUBi|H)«n |«.nilf||) iTfl 


Ano* xhalr aF roed 


pO'Da blda 


WuckuB 


l*F- 


faripAT 


b«-yiLin 


P^DtnUr dHiind<m (Up ,lHn]olk| 


F]''i>i«'ir 


n-ra-imii 


FliV tlmiMrlri iRiu pUKr-kflji 


gill old 


Ln-I(4AL 


w 44nTtBP virv - 


FIdiLiM 


I'll! 


pUrek 


FIflilLDid: 


biDl'IIBULE 


t!jp IIbEid, ■ "bav/l nlig^l * 


Hvl rcr kbV] ilPt JIhH 


LML-L-^th 


madi' 'J uti?-liHU 4iF 


rlpn ^^lr BTiT DUjq- 


iut-lici 


rlolj 
npuEFD roF nri or 


tni-iiliif 


Cflppn liRClfl ' kun-blDfl 


el v«iii]h 
Wkb'tpDl u-lflo 


FIAIkUkn 


bii|-]al 


ihrv Anliik 


Tiller n 


EJi-Vi-lin 


FHn fcrb-rLn iSp.^U*^) 


C^livr 


EA-rli 


Ham^ H-IUl-VJL 


CliaraEFV 


H-lu-ril-dTC (Cun Sp.' 


Uchlc 1 H^bl-Broi 


K»lnijt 


ea-B 

I Tb| bmi k nor Id UbiiOWlii Ibh trIbB. Tti4 uort ■'i|iJlP*r" mlif HE bC TBDa^Iri ;qb^&> KjlriBd 

■ ^(iL iu<d 1>T lilt lUlirir Bijya 11 ^ ali>0r ur Itf Er L hile 4tbE riuLier Jrm »bj4ii} <nuMHi in i 
^||4rdl^l Hlt-J|l|Kr brr«l" I^C . Ihmf I, rba lUUr [ii^Iiie DfbI b«i| rnuilfj 4ll1l \mf Uld? rnm DfoMF iiiuiii. Tiif QitiE did u lomn. mII^ H'3iA" Lb l^fAinf. il abd^vi tr nti 
r|ia JaUmili, 

wooded: «\itE ibTIi rMEi«i 

AkUPbon In brloi 


brlntr f Btfr ]□ | I PerlUmklDrandliiillluiIeu. 

'Cvtfi cm dl «u plBDi, oOBipnilnj' aai Dt om bvHi f4t IuIIhI rin twi nt't, vliti Hit 
Hilar, tu. 164 THE NAPAUIJ niALECTV Jlnrtlbb 

VabUol AtflWi NalBlnl ■ '.B-Kfel 

kaE-Fltn 

■»]|ID| k 


BDIEF pDlDE 

Krilfeidpc 
Bonr 

JIUUIDH vl nOOFIH 
Inn 

.tf-Lifl^ nivid ■irrr4Jc" lEJIflltil 


1 


BanliOt 


L-iwdiawk-dnJ 


rtnn 


m-b^dl 1 


[min 


n-U-liu: klm-hd | 


'iOTif 4jr nrCal pliloi 


bla, plD-tak 


Split dur. tmiDlaliiK 'Ilci Irahm jgnlDil 'i1h| IudE surd dnrlug 


Pt^OOJ II., hl-bD|(> 1 


rBlny FPHHO'i 


*"W) 


B'RiLiitiiiiiTtnmpiAHvLtnwpi^fnii \it cvnWMHJd Mn-E dhuHi 


kfr^nc 


bM ^tniffc wHTHlmiTilH ||li* J qWftluiTpJ 


[ anBKrr ware RlifIi' ih^lftiiTi baAel bw mpovtliif Frliib patilfHU paC.lenr SttuII mi ■IroTif Lrlrlnr ■rii*kf4 viHTi Ii^lUff IrCiDi thG dieUlilH, Ebr 

"|HKin"iilUHliaJf-niikn1 IpmL 

^ iial? at hHBI baYi^Lliifr iHvkaE, mHTaF ' luiT|jlp],'' Inl^i' 1'Q|ui1tI4 d-J1-Kl3l 

. nuiiHliliL "wlTin") ***" iHPLBUbJTS FOR IBVIEflB, IfRlVraO, VIVKIFfS. tftr". Thff m ■ 1 mi<l 


Tdhow 
iDentltroldtf 


BtTV-piUl-^ 


TOHK 


feODlnldl 


EtHdh 


Q Ill-bin 1 


MkM 


kl-dl 


Builolb- 


H-U'TlU (Bit, UdDpI 


i^oUeri elall;. niblLci *liH blac o* n4 Evidn imnei' ' fca-ln-fia i 


CQLLoti kMiIi. miLlllKalnfri. ■[ripfd Hull: Ulth. HUB, nO. JtiUm 


b^tri 


nnvH' 
taiOn dnlli. ci1h4ii*tb4 diilfB, Hut ind ndatbli^l Bbd >iinfl 
•qUMl' 

lllaHtt^HEEABAUBlnUllr 1^ klvMI TfBTqL 


105 ■itf»h 


^4111191 


tl|Lld> 


HkWri 


^ 1. 1^ 1^^— 


,...— ,. , . . ..^ 
■Ml^_^J 


Tan 


Bt-LUL 


Orim 


U-p» (Sp » 
|QH<l<ll>l|1 


Ti> 


I4t 


Ormii|Hi 


■nii-l^iig-lliU ^B|K, 


Hiip{t-nyL) 


cbiffi 
UnEj]uJ 


anMl 


n- nil- pull 


Ittrami 


in-iMD 


bm^FTVo^ 


Ufa 


f»[*l«* 


]«-|*JIa 


mil 


UrUa 


blE 


hIh 


n«Hr 


d I Dff- 1 ? I Hi Eo-d lolu D 


BiJtHi imeloiHl 


dUit-kiE - 


JnkcD 


qdO-DDm (— *1flr) 


BlIOT lH|Ul*T »l[4l] 


ni-HD-kE 


a-HipiKiiHi 


dilk-m' 


■Vinfffi 


lu-b 


Bui Lad lire 


IrJIBrJlol 


larf 


da-QB|i 


UhfliaaL 


kSb-dlit 


*«■ 


ai Juh 


Triad nuAi 


l-BiDf-flfU 


Jtiihrdlifrf 


IM^ 


mdi 


L-lan 


SAItaDl 


r«-Hd 


a»r 


l-i-pafi us brii-hA 


Ohmjo' 


Dtq 


P%jA 
^tiitnkta 


flWUllSv.} 


PHlHH 


IfiTijn 


Bil.nff-kl 


dMooi 


i]»A-D> 'BOililiL Iccmi l}k« Cbilnlu^ 
■ haAHL, lEjhUliki Eulld 


vaAd&i Ed^iiiIi 


1 


ir«niil1liiD 
Bid . 
^pint 
4l]1rj| 

1 Vdlih- 
lAivHthiann 


i1h» 


H H nDAOaCU drKClnwy In dlDTJnrElHdi 111 I'dDn UDnnc ll^ IpwctUHT KJrniaifl nUiET IDRUiIt annibE DDilHinia oT Uhu HirH nbilD nMnn, B»«nlllW U I^Ij ihwle md iTlvliJ (iHii (llBi>l.tnaii^roBQO[Bruiiff invfa^Uculltil nui-il-la, lui Uili uori ■'OFm jgeiiv 

' FttMrnHQEWOl-'Vindr'' 

lOnL pKllllBClBEtfil] C[ UielJfAIDa Wuri "tU-rma." 

A'irraAer» EwlLlTi 


JWldql 


BVIU 


FaMlol 


OW 


1*441 


IHibl 


ItllaM- 


tn 


:tflhf 


U-lIb 


TIVH 


Hul-la 


THI 


Mni'pitJai 


rav 


»P-l-t 


BaHv 


a-*a E D» H-ral 


r** 


dJ-Bt 


Tvdn 
mt 
-ninwi 


f>-in1iiil4id4a 


hw 


-nmtn 


■ -■ll KB IppU 

1 
■ B I I 

150 THE SA-PALill lUALKITT CARJii "All— aiQUqULHl billlA 


Ittbtiol 


EiiKLI.b 


N<ibilH)| 


FI]|L>«1 
Uii« IiudiImi] Lbrfi 
aitiHiL 


fa-VHln^'unrln 


Olif b Undml Innr 


■ID dAiii Un iffdT 


aL^DDLl'IML 


w uii nc pitm 


"n^ q upUtK HIV 


^41 da mr, Can dlDU 


Rllfhrtrn 


pa wd] iLcjnula 


(mr tuDdn^tm 


■niii-iipiiiiiiiiiuiii 


HlDV-HB 


m-val rtt lit] hb 


Dd? h UDilir-J HVCQ 
'■on 


L^liilA-TiiIln 


*J]itliijr4rt<lE^k 
cIiiIA'III^Id baieI |h 


(m* h LindnJ mnB 


(■A ilB-nn bTD diliiD 
L.Bi]-9(i rcnucL) 


Une buDilnid Inn 


hh daiud tan hd]- 


TwiuiHw) 


eU'da-t^JD L'bUa 
l"lU- 
eHHt-liUiik l>i|i|ir 


4lPILr bmodn^ lLdcoii 


«iJL 4i-mH IkD qun- 


C]lll»-p-"£i B]iti>l 
pjlal4QMi(1 


elhilfl-pOjD rlpriui 


Onn ^ rrdmii'r Lvr 
T-wratj-HX 


?1liLi< flln mTLlm 
paLoUD fhi^ 


THoncj-wvoii 


diili-pillD plIlD 


Tb|> llUIHLrfll] 


HbUa iIbBUI- 


"CmrHj-gifrln 


elLi Ik-Till 1 1) KlUld 


ThicE huoHLiEd 


WI/edUH 


Tirtnlj-niDC- 


e]iil«-|iilJi> dHliiTTi 


Feudiundrrd 


■P|iU Hiawn 


Thlrl> 


lMltlll>-pillo 


Pjvf hlLltdl«<] 


JJbii. dHmin 


TbIrEJ-QILH' 


Ljar-pUIUBii'Ll 


WltiiBiln4 


budIid daiQi 
SIFTFD hniwL^d 


lAll>,imMM 


PhI} 


Eliilir himd-ml 


rbioiuiip 


PIElf 


HlmA-iiulr 


.fidr hinriml 


dVlllD ilUld 


aiiF} 


q QDllD-llllllt 


Oltr lliGUBBiid 


wDHIlin 


finLDlj 


plLLD-piLle 


orku-niLrtiJikDirb] 


(^fflL-]^tlL 


jjincr 


pr iiii1i>piilB 


^iPrH-li all |]n i|iLaD Met] 


KknaE]- 


^ulaiD u]Id 


^^1 


a-mlB 


LTtR m LlnlfHa 


un Hla-BiiB 


Hotub 


fii'bau 


OnD hundiral oin 


WD 44-PIH [H3L <BTtL 


Scnu] 


Vt4ltl 

1 


ODr himdiHl lit a 


P*n ^ mw [nil l]lt^s 

OJtDltAL rir. 


nu-IMng-ipi 


El£]it4#alb 


1 
mil nmaL m (HiIq 


BNunfl 


IQI^LlllgLID 


Murnvniri 


rail Hval ill ililiLV 


xnipil 


IUbI-Li ddn 


. T'-^ns^n 


□nl rliuB p jIo ' 


FlHTlb 


miitiirBE 


TbiniDUi 


ml ibUu pun 1 


FiTrb 


Tn»i Ittrtlmn 


Finrlci?! 


rail BHUlT pule 1 
mal dimi piilQ j 
mil BnaLro polo 


smtii 


iQiJ hailAJiiiJm 


niririn 


SlvnnUl 


ImBi kBtllld 


SliUclli 


Rlllilli 


Binl Hk^iilci 


ScivnlLqlk 


|||f|ipL^mpiJ9 


Kliib 


mnJ luililiiJL 


FMllllliA 


mol 911*^1 poln 


Tmnti 


bial liBjniati iId 


VlTlt|l«Th 


JubI iUkd e<il1d 


El«'ni|1i 


ni«l ■nhiJ Til nit:?! 


4lPllf buDllH-dlll 
Th'tlllti 


■ukliiBtlnl (hua 


Tun ^ILIWl Idllll 
TliKWanlh 


niBlbTilnl UddD 


: Fdiit liTmiln^Ut 


■dulap^r iIhiui 


FDiiTTcfiirli 


iiKi^Mwal nLBHiai 


FIec liiirilTaillb 


D4l i|ITI4 41 UVI 


FlFErfbEl^ 


tauliBvil n\ ilint 


, ikTen liiUi^nHEh 


md I'll dibii [ 
1 


»b<niiirlb 


UtRl MWkL Di knnlln 
KTTDEWrUL 


mil ■■ti qL |ilm 


UutE 

: THB NAIIAI.U1 tUMSCl 157 HavAm — ConLLiLLi€d 
rfUHEKAL ADiVKRBfl DENOTI^h} PEPETITIO^ OF AtTIO^ EDtliO. 


! HaHLcL 


Itnglyta 


1 


'iact 


: plUnh 


Fmr'-ucD Uma 


J 


T-ln 


: piBobit 


J1ILAPD Hmw 


jilQ'Hmtl dlmk 1 


tutidb 


IplBUridfl 


ailEHDllDia 


plD-aavol Aaobb 1 


FmirHiiuB 


ijUnndL 


3avenU4D CmH 


Vm-qUfll ^^14 


Flic U ma 


' lUndLiBU 
, plnum-Un 


Elfli<«vi [Lmoa 


plo-^iri] gnolQ 


ill ELian 


T^lneUoD Uma 


pIn-iBirk] ALuD i 


C«Hi "llnH" 


< pInpllM] 


Tiian ET Hita H 


plDFqaHpiile 


Hl|kLVn> 


' irinEiiaLO 


Tbinr iiiDH 


pin Uddo E^lIo 


HiBDiiDA 


1 ]>]pi]llBTit 


t«lt triD» 


pin l-nial pnln 


Trtitba^ 


1 IriDtlile 


nri} iLrcta 


pin ilLiBi piila 


Elnab Vau 


j lUt-HU'lil HT^ 


lliu bundHd Elmn 


pJnfuni 


TwaLTWIInvB 


1 plH ■«[ IflddD 


Hn lioDiIica Unn 


pin dima iIbbua 


'nUrfcDD flnm 


Ou EkCTIMBi] ElDht 


pLi dim HULTlFLICATrVE" DmUQIMTVEB TA'H-JCiIlL 

JMor-rolJ 

pirD-Tnli] 


Vi-jH 1 ThliEDrn-rutd 
■ PE«EUip« 1 PIK4«n-lold 


|*"*f F-PPfl M^ 
iB>^ dloik Inpc 
ihiibL innlii] Uiw 


NDfrMd 


■ HTllDI tiir>e 


TJIncLuii-nild 
T-eiLy-MH 


Bird! plIEo ropn 

Hnl KlBID Ed|W 
fhid pDh* lD|>q 


QLaxii'riJd 
r-riic-lrid 


■jnt pnlolapD 


TDLHT-leia 


■ppar pjl« H][T OOBKiSVH 


UMi-ili-krl ^idI 


FOOTtHn (Q Mieli 


■ IIr|l»lBl BlB^ialD ! 


Ttfo ut tmh 


■iD4lihkHl lAint 
(■b^lirat 1 


3^iri|B m H"]! 
iKUWoMMrDh 


HD-UB-ni MB->alD 


SVilliomllb 


Hr-flU-L^I HPfHt 
Lu4liH 


WX'iiottuB 


afir-<Li-^t1 ^lu 


ainreeiiMeuD 
B\sunm* 


HH-lll-illl Hqlm 
tallBDLib 


llmni m rm^b 


aum^UHtMo 


S|v«alHD Fo orB 


■u-nt-m ihb-]iijlp 


Eljilt E0fMb 


HD*>hl|IHb 


BDphEik 


PkrHlOHCJl 


■IIKh^tf dtfua 


EJlHEASDlnth^b 


Bn^lfrbcL MBk-pUlC 


T*n toaidi 


UDfUAlC 


MlDamn W Futtt 


UBPtlll 
tB D J■^■-T^ 
Hn>il^lrb autarMiia 


Twmlf Biomdi 


■AD-ili-kFl «^iu puis ' 


fill rE T EO far B 


MEt«1»k«l Kddnpiila 


Fdriv u «ch 


■n-di-hilV^B'flla 
UDIadda 


flll» loHrh 


HHlt-ktlHUoa-TolD ISA THB NABALOI HIALECT JVnrnrr™ EdbUiIi boBlJ, luiaad, L^WD iBim, Jrprb Hid dlamElBc Dil wh\A 
iT« li«ld lo mrmi'itid wllH bj Hditm Ut«i rn>iit IsprtH 
oT k floBi'i Jbd liQiB ipiD belBrfBTi coiliniTli'liEd Umaib 

uidimL filler r«p«iLip»]r 

Two riiiK iU Ontcm Kllln^ bF I raBl = l3| «dU, 

HtHLViD; [i) OMLUrtEC Belli Df U 2 F4A]« = naUDU, 

11 411 Ian 
AL** lilt "iFkliui" IntrMuHd Iit SpaoLaidi aeJ rom- 
duitiLt rqir^rbd Hp fi»ir Ubm lbdKiB|'ii|i iiif I Kb 
n«<A[iiiUa[ Bvttallon rilmn 

lot BDfllllEHI 
To otHaiUT 
LODHUL Di IITIE HHJIKT 

lipiTi balirani Up al HuOUtUbvl IhniBb iikil uildillB Ungfi 
Prura mldilli' ul bmUthi Up Df ii]lddl< d oner oT iHirairH'li I'd 

Arm 
fnrll v"*-^ °( IvLti VTBi ]>ou Up oT oar middit niww » 

4]| .I'Lib, Ibf- numtVE li aUI«d dI bomUn if |Hddy 

> II -il I'lk If Uif D«ldii 
ft) For |i"Miini Iadi], llin mnmlwr ol rWa 1» lUiMd that 
mrdjunc-lDiilpHIiJniHi Uivm Inqliarfajr 
W«1ffii[ nxim T«i for snin ii^Hn/Vr at iOifi 
hVtl^liL [J VebIcbti ildUr qj dU !l|Hii]Ui "flulw" doll V 
W<lBblvrB|HDlibhl-ceDt p\rat 

W-H^l «r ^ILlBlL I-n4[ pLUDB 

'i^^lgblol t1[* dIiL 1 -nil |iLai» cir at hniTUHj pint cdIhc^ bTlbii larplQ^dll BiBl-dh'iad 

ilfriad 

riiB 4J4p }; Hir, 
«]iM» 

Clll-pt ■.ppU pall* k*|iTUI ' 
ti»Lo nL iHanr-^' 

ra-IO-ilFU 

Iliii'buiil Blapl 
llD-HDg bLlL-UDK 

■lOl-lHBg 4^ l-fl ■«> Kol^ "bmiHllEi ol |HddT- I « Jlufflclr m hr U h^ul dT iHltlc. QillUili N>i>roJ A. IHKUl 

UAUtl 

Tu'i>j|iLftnijnviiiriv 

■JIDOll 

Tbnpqiiincn 'in 

Tullnihin 

Tlim-q iiarHrt >■■□- 

Inj ■»!> 

TuH|-qii>rliiii "WHiiIng 
mron Jl»n bUcIdi nna 

□rURBl 
Ihii 
1^ diT 111 hount bil^Uii 

ua-iie b«-iiLi-ii^ 

]|lnlflw-^illr|^lAlll- 

iiipuir-k«-kB44lk 
a-U-ri-ilk 

DBd-TLrd , 01. OfrAqfl 

HP«L l-kOU [in HlMl VtUM UldlmcaiBII 

HDbl 

AdBmoDB 

»wMn 

Diuk 
ETtnlDI 

■■■J bflbfB f^ndk^ 
To-a« 

Da> BTtBT bi'tf □'nil' 
hir UmlidnAk 

Dtva j riAir^^ia 
' hi<liU>kit>Hii 

iJlHnBbE I4I-IH 

. titi-uu-in hPU-llJ 

L-Dil-itpl-tfb 

l-vftcBnn 
l-Bix-ku-a e ditvl 

m-mn 
t:>-DH-«ui 

blUBA 

DDD-bUI 
t.-UI,B>ta4«U 

■«<1 th-cl-D dbdk-aii 
■tlVblJfllilV ■ oiM dir >iid oDi utbL 

■ lb Ota lania ri ■ wOf ■hat bni rUL : Tl« lari. r*> wtlBi el HI«mb ) 


ISd Inilifh 


TfatAlDl 


•fli, M>Il4UI a WUWW. ^>WLUk] 


HD iLDidi 


MH, -mim » MirlH. Bpv>lib| 
Ul|, Hnhitn (• caiirVk Eqaolib) 


Uilihp iL-Dcn 


tH, HailnD in muhn, epajUahl 


•PPfi n-moii 


iM^ V-iLbd (uAdJe ml. AeabU) 


■I'kii^k'lD 


aiBLKeitduCI ntl, aixallb) 


■1-ktpil 


l}.at, JltTl«U |1 nilBi. «|mii9dl) 


Ur-EiBir 


4h SUmpultMHU 


A-Uii'lLrABl 


ACtHnliufliHl^ 


tHddDCB-ie 


an IhxLrwi (4 mlU) 


b-ll-TL 


OSI, MvJwi 1& win] 


md-pHAhpH 


V.lB. HmIbii TD raln^ 


kuim biD-Uiv 


fl-»l,?l""i~°L'T^*> 


kadp LH IhUd 1h^ 


I.DD, p««], UEilffui {B mlPft> 


pl^UB' ■ [lainiaM fiota "utiDE4 !r aw"— iiu< iH. t7 man^. E|Ii|]I14l 


K*l4Kil 


lf.^1h>i 


MJiU« 


BtE 
OrU 


ktl-4:biiv 


Ciiibta 


iitl-Aiia 


ta 


|[I<Ibii dd kal^hLoB 


<-J(wlUj 


BL11-dl> 


WiUbl* 


a-nk-DuiJaL 


S4 


AM 


flA^ 


kft-lM-d!hi(ep.,HWb] 


D» 


mt-iLlQut 


P* 


lecJUJ 


KHH(HL4ID«> 


lue] 


airftitv pif 


□ntbiHCfl- 


bl leeutBieik bomr) 


EhlaE 


V4HIPII>«" 


dcirti 


14odU) 


iH-m 


HiKlLtrieii 


Uu| 


o>* 


I4-V1IBV., FUI> 


Bou 


mol-Jml 


Vdl 


fc|,-ilK-"k1^ii Df b^-kkl 


B«fil= 


pd-KlD iSWUfrtBr'-pJMII." ■Oi*iifril".flPiprfta*U AoUnn 


■■t-dad 


IfiKh 


ol-rc 


ADtU 


IL-Ecd 


Hnt 


•J-PW 
INIdD 


Ftw 


brlniHH 


limin 


u-Lrk 


hak 


faOU 


dk* 


Aa-lB-nod 


Ub 


V«-4iiD| 


Lhllf 


tw 


lunp 


ji-lwl 


rp' 


dBriKb 


Bkull 


purii] ne LeknuA 


PdI 


H-ro 


faomutti 


ta-ia-ta 


HbdT 


briw 


eiLB 


H4M 


UM 


b4i 


Tur 


»** 


Ban 


iHk4it4 


TcBAUi 


■4M 


lUt 


bUiriL 


Ttnli 


>MVJ 


Bttn 


pim 


nmaiB 


dl-lK 


iDHlltBH 


Wl^* 


TOftHllH 


tai^lkk 

kb*4*-tU 1 


Jdid 


UB-dlDI 


Wcnb 


LOW 

1 


«« 
1 160 THH N'AHAI^] UlALECT 


MHlh 

iHlrflrL 
Baoklrj 
TWIlhi biiriifii 
yaba^iri 


EJItlLiA 


NakaM 


HLrd 
OVfc 

Jiir^la mat 
Will] duck 
pa-M 

fUhl-Ull 

qeOMI til BJAD-lU-ODk 
rigt-la 


noniiLii 

SpJUL 

Pa nut 

?aRHFqu?| 

Pip™ 


lUk 

i»]au 

D-IJPf-fb P^fia '^r Tfl£ ADDV 1}Y lE|3m FaElim 


w-ira 


li HW" 


1 aa-ua 


BJ11 


Dtd-fLb 


1' ymk 


. lrih-i|i>U 


Vmjilk 


ftjnjHU. 


£?!]- 


■DRXrl 


niTur-l 


k»'lMll(-*-lUB 


;: BHh 
Cr4mll]i4P 


ni-iill 


1 *^iiS 


: Ti-i*J 


Em 


tTU-l> 


TaliraHtlwia 


p4l-cfeaB 


Eiu 


■AftrL-ela 


I'fff 


1 bL)v 


NiiMJl] 


rurlsrj 


■ fmr 


! ia4 


Ef^lld 


paJv-na^U 


i™ 


1 ko-io F1SH,KT(J, 
htHbiii rjiRTS OF THE MtDV, KTC, O-F FJaH blLUPTdll \-M B- 
"UlddfT 


bi'mm 1 


■^kll 


it-iik 
aula 


Ht-dh 
Toiwlm 


lulu pgrol. bit BtJ^JLBe, ETC . IJiar<HM|f) 


EL-IU iBIle tlBU][) 
l-iliJU-^d 


l-HO 

u-Lflt 

[ iKaETTa Bh 

lHaLI« (UBliMlAf), 

IBo^lDdk 

DaUplllu ■-Ihi-ih -Uu 

I U'lDLt 
ve-dLbkan 

klL-b*i>«l]( Vlv 


-|B4D|i 


wy 


•*UlH*l 


C3™«ii«r^(r 
liVUll 


^u-mi 


Lm 


t»«ii 


VlWA 


dMBA 


hnltqulU] 


t»l 


Apdhr 


■.kaJ^iVfiji 


WUThfjilliii*} 


ft-l4-aJ4'^ THK JJABALOI blAT,C(?T 161 Fhiiff KngLldi XerU 

Elinl 

t^iilh. 

UaitnrjiJn 

tllll 

flAin £qg1lib 


KtliaJcd Enilia 


HIibIdI 
BnAvlUvi' 


rDsn buto-DjIi 


Snidi 


dCot 
Imf 


Mt-Jvil 


A OaWM 


tpuri-a 


Lrinb 


l""B-" 


rnwwi 


n-llil-jiD 


fX IIi4i|l' Inrh 


U.plk 


FnilL 


d||4Bm 


PCd^ /}< iTiinlc 


bW-dari 


lilBDI 


.^E 


filump 


(OTfl-H 


TMiAl* 


Ul>Dl|l 


RiAl 


•it-mtt 


BLp* 


■JdiiiB 


Tn* 


Hit-Mi 


ITDHtA 


■<□»■ lUl. 


'Hot 
Wml 


tl-J 
/■iV^ifjihlf 'i-rir> :4iLl4lol EdhIWl ■M cbA [■ 
' 1-lM-rl-nu 
I as-Ill: v, lA-iK 

rliDn-Iiik 
. pd-oti 

I'bUki-dan 

FB-liU-LltEl 

|[-riL-q]Brt lElnr 

i^nBrtiuii 
!; TDvn pA44: 
mml-Ml-UEAi 
•uMriBU rliBDiarD |ni 1 Tlir [LocuwHTDTd "III" !■ JWl. Jii" raaHIJ Id imdgnHM "jliclillui [Qari, it 

9' 4iii4(uii A GflxuiD ma k^iilj nniMinL rei] iriDwiBu. 

lliBkHl&D; OT, dahUD' A L«^ pJm In Uic blUi. 

BIa|i|MDj luhl rklnr of iBbrlicrlk Boifiilal: 4ltprr, BmiB'mTen'il lan^ 

ItmiriBWBIi: A lilau Wh«i' n.4 nl] ihuiia be Ihr nrJah 

KnpUoBAi: 'ni«L^iiTiii Mmd— llMl ■», EbD <ruiiL iMiIDIIJn aitd tfklns wol nirt •"Lth 

ol BEnpirr, I TiklDD 

IrrnllH ■ iHh dinl^iHilE C"l(»lii pl«C" ir lnr||5ill#* mli*[lmr lnlutblUd m JiOt •»» fQEBDnnlr CaXtD 

■nnupmninqritr mm mwonnF oiiiiLriJ JHLjrvmuidiPi iViVn/rvjf'i^irri/Lif iv[hi'[';jh;i«frvif jr^LUjrrfjfn Airf rj^/rrfh BTIIIdl 

<:udi«i«ii7iid* 

Md*Iiihl 

lAi «AUH «l Mf He NAhiri RqllMi iliini-kL 

liL>llirDl dHiwII EWilM lUiriAi uiuc 

I wiknuiti of , llilL airhbi Mw 

lOVj : dl-nn 

\ UibfDdv 4bl| valH) atBlf I dnEUD 

R<1r H-HB 

T^iiiLdcT kvm] 

IilrDEDini ba-lUaE aod OmlMT «t]Hi k 111* 'taf' n lu llc«ua. 162 THH MAftALOl DIALEOT J/dN]rubvto«llIfl(^ jAjfllHf ^klAi4di'7i'i 'n-^ ci^rdi—CoDliJiiwd BndU 


TffellAlol 


biiyk 


1 
rffllalol 1 


Voni 


IrinLan 


Wkud 

VbLrf-liid 


1 
izlik-aiiDi 1 


Full niLXin 


tird-U 


a-dl-TBl-EuE 1 


?]&ikatA'.rh1>Urt 


U-LAA 


IVphoML 


Pftjclt 1 


Kdhiib 


■jikin^lrilMak 1 AkH 


ll«jnidDi] 


bdiU 1 


^nbuvi 


blLOjrqkjL 


Lnt 


flPM5>! i 


tw 


til-p« 


■IM 


fi-M 


rvm 


vrdw 


MU 


H>d1 


Hin 


4TaD^ 


IM-. 


b-bIh 


Wibic 


4jnfl-niiu 


flock, ilanr 


lH-hF 


jmngp r^BKltil Hj 
PafEliijLuke 


r^-iA 


V. lICE 


i-dl-mn 


BlhPWUc 


"1 <i-l«-iaii r Q-fUL 1 


gludo" 
ll»a*y r^iL 


iiH-(lkl-Bli '^mi 


F4Mjn 


iKa1> 


Jdiifaliii hLu 


Ua-mQ^A 


Wttli' 


ilhA-aii-iua 
1 


Engll^ 


VmbMltA 


U^ ma ■Hni'i v^n 

llyB9Dfliluii:bl9i^iaD 
ii» r«D a toa'i dAiurnnc 

31) HUtB^HUffUbCliJfllllbHr 
flf Bin Hd'i ojU't imW^B 

Hr BMI^ aUD'B lUllllEcI^ n D 

■7 rafe odd's ilkUifDEEi^ dsuiliin 
H} lUnfflttJir 

Ht iluiKlirri^ Bail 

Uf dkUA^rti^ laa'i hb 

11 T rfBOflticf'i dBLijhctz" ilmffhUir 

Mr dH||lila'i i kUfblaT'i Hm'i bmi 

Vj inuthAb^a dBUKlinr^HD'i duiglib^r 

tf T iWn^lkiari il|iirhE4r> dAi4lit«'E sub 

UTilaagiUvfi at^fbtefi danfbur' d«.il|bl« 


■■□■tlik 

l-pa naa bf lifecltiH 
I'pnbi !■■□ kfipirHiJiEo 
li-P4-t4]UI1t'1fLhk 

tptKkc niii kiploUil^lv LIPBAL AAJBatDAKIV OF efauP, UALEOftAltgai HrTBED^riliULcr 

Ki raUiri tiilwM ■ wiih 

Uj tmlbBftmntbB^ iMAa 

Mj hintriBHturiDviUDi 

lEDK tun BBikk 


l-pMUq Uht 

■li^;^ &^r.5^,'i;:ssi2risi:wtffi?*""'^'""" ^^ ™^ *" ** THK WAEAl^H DIALECrr li;:^ 


^> rillini^ Itthrrt lilliT^'H InllLir 
HyliLlK^'iJaCbLr'i tallin'mctliEr 

Ilk DUUbET^I falllfT 

U> DmEbi'l'i mullicr 

fSf iDDllkrr'i DuirliEr'ii iDDlKiir 

Uy umihn'i aiL^hci'i ■Darbfri fBlbcr 

II ^ iai>11i«r'u DoLbcr'- nuKlm'ii aiiLnHtr IJahkl Lurtin'ruiviiDinaii 

OIjU lu H Jimk 

a-[rii lUD Ira' 

■inimD 1E« DtD iBkh 
Iruiun kpnikMI IIMt FIRST IILT.ITSITAI. WE, MALE BPEAAIBQI Hr 'Xt^t brmikf r'B KikiiliErr 
BIT "liJ" iirflilfcHr"40Jk" wn 

tfr "''''" braUirr'i dBiirblcr'i ilqiijbitT 

M r ndLnr burilifi^ kjd'b hh'l vin 

Mruldrr biullin'n dauf liter 'j da ie^Iqe^ dPIIfhtar 

Mr HlLd«E flULec 

Hv cilil«r «l0»r~B "Ml 

H T cl^r *iHLHir H hEpui ^niar 

U r ')fd4ir iIiHt '■ <[iii'± vin 

lij 4lldEE bIbI«C~1 dkllRlirfc' k HlflUghHT 

Hy Hilder BlaKn suti 'b jis 'u •on 

Mr iXi>pr fifllAr 'f 1<ii] iUHr' b lEuaDrer'a duipibb'r 

U )~ IDUIVEJ bmUiEr' ■ Dm 

Mr reiLTI|« DKLIbUE' I Mb V DUD 

Hr iDitun nnniLi'rid&i^iHr^iitiiftiUr 

Filr fHuipr ulaHr 

tSj 1C JDIIflF itHHrt HOD 

Mr ICUDHU lHHrfj dDlialilrj 

Kf jiniat"\'^K'i\ kii'd no 1 1-tlk miw d-dB-as 

]ADlLk DbTL BpLh JIIIipilllll.TL IK Tunaslb |iuigiidi]|]| B^k poipnln.1 

1 

\ 

I aulk uiJi'liliii 

.linok amn dtI^IiIiii io 

U-sv Ban urlfhUaJifr 

I rijtlkiiiLdihB 

I U □ kl BPn n ricb te Jw 

E« r*D IITlrillkn-i a 'Bee ]«itDin»Di] EV« IK 
AFPrsmiffl THROlftH RELnitflft DBCErfllAHTa Olf BELF. MILE ft*E*l[ [Jm 1 HV HII'I MPn'i wlbi 

Hr vi'B MurJivr'n rnjiurd 

ily i]kii|liErr'i buiband 
Vj-dauiliWil Mil vlfe «MC« Bin atkik-hk 

|kM|a> DID k|H^ko I AnnlUn 11i'h>:b1i rv1||lrL« dc>itildirtU ol >qlF. IdUlo >r**lll V^ >l* tHIBD U D^r q^kH^, 

2568a — s ■ 54 TUB NAIIAUH lOALJaTT 

APri^JTlUi TIIFVniUII TUK HARBIAihF IfI" VF^LI'. JIAUL HCEAITIKII I Evmti 

Mi •tiit'tHiaa 

H, ^]»'Dbl^vr'h^'Ol«r 

Jl J wllo'i brbn*! "Milt Ml^ 

llr ''llB'HUllfrBlmiliT'POVlfL' 

^) h-I|D'K I iH !!'[■■ ilUej'K liiiMi-Ild 
111 wiic* wpiitbCi 

Kt wIIe'i boihi' r- iul nvr 

MT WlfS' TJHiIll"" b:i«lirr 

II) vllW filler iminflr 
Uyu'LWi'^ldinbmlliaT'i al> 
Uy i^lh'Pi T^iiW biT>lltiir 
Hywltc'l JCLiDH¥l'lliaUlFr'l Utit 

U) vIEc'k bnXliH'flHIL 

Ml TrllL'n tMlkeCfl iJLTislmi 
b^Wiat tlHi«rnl1«r 
llT bLV miliar hIMl't'i. kivbdnd 
Mr ■'I'd" jaiTiKaibmi 

Hi vLFtfT im^i'Dxrn 

H] irUr'ii BiflHE'ri dflilfrDICT Vabllol 


Lo-pn nkD Biuuii>ak panir k'liiA'iD inm uafiMl 

dnnnHla Dn-li piD | n-mO-BTL n Bil 4i«jmt 

imn^-l-nB-ar rum uiai'i 

UHi'i'ii ri.n ]iaiifr-l-DB-aii Ditii iFA^nik 

E*iP|"blULI [IPl*l lM4J>i&ll 

jiPTuElriBiiii ran ihichV 

iUENiD □ jh pinidiilii^ ElHiL iiiw>4k 

tut otKit^ii-inlt Iian aJta^Da 

*X\ nrtiDiTi nun tMgitu 
jmi^H JibLQ 4^ nun Avsvli 

BiAE'4 riHkEi pann4<ia n rui t ■4V4"1l 

HEicJilun naTt uupmLj 
FiAiiHmn*!! iirlcblu] nao us^nat ■If fT iwrm^i? V Ennt-idn i»iHgc Ji^, 
AFFiKiTiBia rcinir^iir EitL^TrvEi;, ytasr fCkLL\TBRAL like Hi ■rlin biollii-i'D —Lb 

Mi <ldrr liiOllii-r^ Hi rO'luHT 

Hf *Ultr Tmiih^r- i5pnie''"T'" lnwH^Qrl 

Vf plrlpr lnnUip'i iim'i Bn'r irlje 

tit uFHtac VcEbi^ri do IL»DUT'k UL^JiIH 'h nuiCmril 

Vs ridrlplhLi'I'ADinViQil 

My tl^fT -UlU^k llllIlhkTklL'K ■■IlK' 

Wj ciaiT 'iHltr'H »«H "ini "[ft 

Hj (Idur iIiHTb dBTiiilin'r'i diiigklD^ HUibnil 

Vt TDuann bHuJu+B ■Hi' 

Ut fouruTT nro1]i»r'e <iiq'« nlli' 

Hj jTJBBar bmllirr'pi rlmiplilcri lioiliiiiiil 

U) fWjQinr brellirr'B hip'n uinJ-uLrt 

Mf luunnf Ui »r« ••'nil n Ifc 

irr I'lHiP IH'F nlUi"! dmu'til Lr'i h iipIiihL 

Ay t"ili V'-I^^l''"li'"""'' ""'' 

nr iwiiiiBnriirikT'iii«iJii]iyrhiiniuMii-in»flnmi _ liHjQI n^D i>otipiiIlibii-1d 
If L nnii WAg£* iikD |HTipir]LiiTinkn 

jcu Rf i»i >|H] !!■□ poni^ dililtbl 

iiU|r4ui nun rAn^iidiunkka 

kul iLBn BBiiiiwk linli E>D|f IL4llall ki? 

[ubblhi hkh uiibL nfiQ iwnfemli^it i-hr 

JAHJM Hdn ilTO DDTl |AD71ldlun'S;4 
iMjIcrii nan nrl chlaTk-^a 
Wv" I"!" arjiti urtrbUiD-ko 

kun^m lur <iLHi 1KB ^rlriil in-lik 
4Ui|fl4 urilTl>niin-kD 
ui^fiM «iii>'riili pulk Brii'lakBB-lir 

vimi<M laan a|ii>piin itpVibifhi> TH£ XAa.\[X>l ilMLECT }m k'li iiA If — Oon I i n n» 1 u I riLBb«ni]'ii Ebi}i«- 

H')' nuiCiMiHL'ei>[iii;T'iiriiiJi«r 

Uy liLBtuDil'B fillirr"! nnUirr 

H^ ]LiiBba[iil> niliH'B b reLHvr^ b' tf 
^ f boidKliia^ lilbg r> UMh 
H I liiixlMrkd'B bUin'H itafBi'i li uibanil 
U» hiLiDkiiJ'B mollkrr 

H F tiUkliULd't nHhlli rl'U In^lhtc 

H [ rnulMnd't annibtCfl mcilKT 

U T miAmiil'M nuHlifCH nnpntr 

Mf nnikiuiil'ii quilh Lr"* l>rH|Uiu'K 'l■|f^- 

II J- biufiiMiiil'i nuiU] «'■ jEiFlt 

MrhHttBDd'i jiuiUlcj'i ilDbjr^ liiiilwrkil 

Uj ^Hlblld'l- e1i?r bKl1i*[ 

Mt liitE4rii]'4 flM^r bToUJcTfl « ir? 
H V Bih^euid'i rnariiBr DnvJi^r 

W liiBlWiil'i yrmugn b'olliDr'a v/llii 
Hi hialjiDil'i Fld«> IuoUih'l iiH 
MiblB^DiI'n Elder EniTllHi'n dnliRlilei 

UiliiBDird's.r'liln MHn 

U 1 IlibHdiI'b ?Jilrr mier"! DnitULd 

Nj ii«»BiJ'D T^i^Pitninnr 

H^ niBHriiiiil'i >iiiirprr ita Irr^ tiUKlxn a 
bLutiu]i]'i rldH rliTET'iiim 
btidmiil'i- rldu rliKi'n dugbur Nllril^L ana OMn au^C^k 

latQ OLD iiTiirut 

' ranR'fe'mi'in stri iHf mk 
lir^t>a.llDD L»ri|4.-iiil-Aii ruii tHf iMt 

rrj-l-U-aD HBD Bbumk 

, BHBu. QUI FTJff-^-^-aik iian ■njT'Ak 
Qto nan OB^Hb P« mn HHvm: 


l4nrfl.-m4-BiL Dan iHnoak 

vjiSH ran iianfinibuii nan laifrHk 

■MIfim DAD |HIIElE|g<D njP bOmL 

IHliliidiika ukD ■idfulc 

Bir#|(l> DBD iHUIJlldDID □■!> ■— fliTfl* 

an£lLl4B lih febbtD^ 

VHrmi LIU dflOHJHIk Paia uupnk L^Dak Qon puipiiiiELBiD □>□ ■■■gaal 
puiKoiIiiiii nm lufiit 

■■■■ID IIKDg piDgudlllD DHn "TUl * 

Motat TAD nrtEblBD naoaiapn^ 
^dbIi DkD jMnjodaHii (mil wgiiak OrfU'iff aamn ofi^li'lif'm RTU3EV 


Nalialal 


^ui Ank-lyin] ihLId (malr niSnoMtn) 


ADf ll r«ir|(IL^IKiP 


Tbr >.-:eitd hiTlL fblLd (liUir CH |i?iuL>a] 


■idL'lD laiii [oifDdiiiiii 


Thn lliim-Hm rEiHil {mkla ir Icnalrt 


hll Hn kapUHbiU 


TltQ Fiiiiiirti-liirn] I'lilli] Imdh Of loirulcl 


Kdl run UtlnLBdila 


Tbn Unii-lKini rhlld (Diala h hmil*} 


k4i ["m kurln'il'E*! 


Mc pIKO.-IhM uhlUl mtltdrrcmdi'l 


■dl niin kB|diii1lD]i 


rto ^^(Dili-Mrn ^hild fpopiJn or Jtrrulel 


Kdj hbb kiE^unnEiB VoAnf A*^^ Iribh' iipia»i*l> 

llBLeoiflun, laDUwrdHd 

H iT* oivliiiii. ftthar Hind nuiriimlad. 
hraOh BT^Iu H. UUin in^l TDH3i<r rlmil 

nailBHpnui ibiii«'i1evI 

rOBriv Dt|iluii, B\a|^tl^r a**4 XlHbi h me 


KnjlHi 


VahalDl 


FVHV tpiwc itlMwD ll»i^ ill ^llH■ 


tlbiAtdBli^ □!. h'bliiiii uBtii 


UoFbcr nliiiiE H^lldcu bn-kcaLL hUoI 


FHlllJhHiH L malr f rjlld 


L-r«l| ^ktpllL'llJil In. 14. 


qai1^Kirrkhint.L«l'bll'l 


Fui<U> 


Mi-mk 


iiMi nr Fiqiitr 


univin loorliJlliJ'F^ 


HeKtlTfri 


hi-H klka 


^UDibcr d rimlUu TrrnnlAliiit aiL rninDJiJii Iindmnn 


ln-Jiiiir-hil 


A Hiii man 


bLi^ a Nik-ruriE 


.^ VWIFHH 


■*»«! i ll-iJl-?*^ 


All *iliip[Bil i^ni'rl 


■I-IL Dijn 


17t> itim w;D dI Hia >1pbr« 


intU iidien di *D^ka; CT. 
juCa aalifik pm Jm^ ir 


A H'EVnUl 


fB/t\ a iIIMLb iH f\ii!h 


TTiv prL4'E''<4 OE did vurDiiii flii-«idD| Qtr i^ihMI 


ta\p viD-iiis-ipd-rj idif 


{-dvi bEwi »nch:").Of >1H|| qviwjfr^k ^Hhv Mo Esim nwi "inri fit Ipnaad'' und ~ inJUilditd.'^ AuHHh 4>iL L'hildliLnli 

To Gun lEi'lP'Hffl 

A» liineT"!" li^ilh «"r«iire rn f*ii imrtj I 

Al miirlBfi: Dt aEJur Ki«luJ vrti4ni'(i]T mui'l&'l'dlr 
l-BbH, aE. rill-Ink 
atbraa 

TBBH-l-fllll 

tar-bar 
L4-aDlt 
ki-l^lan |l . tilltar) •It Uto J nvr au Hltdlnkij piopLc citiIUdIIiiiI Iq n ririi Bim 

IftrbtHllroFuriVhlinHiUlirip ltnru11rriii]v4iiii:&rEli«1riiimib(T niHl-ti.nil 
Ln BCiita« hai'/y Jb1h»t aIUi 'ii»v>liivilI hlBkiahn'rinff nl n\i • 
llKlJmlCilr>(TrLlliiff"J , ';.j^>r«j"'"f 
&IB1U 


XtfuM. 


CUnullvin 

Mnilnff « Silrf 1|bL Dim ihlurai' yniH^f EinndulTiMn JiAEki' 

Frirrri jopt oE ninEliur Mbri 

Pnrijij- roiiE-iriiiiiTrib«iiri«ni»ii>nnp.iiaiinirHiflieiri:i|i>vrh 

EHrTn^ imM D<k[hriDrr Ulbr| 

•"^ifllwFHii.ni^liiwinc'fln iiiiat«^[i*, rttf 


BinJO-EfrdiiL «, ■un^lAb' 

S-ELl-ib 
i-vtb THE K*mif^l PlALECT \f.7 ffmrrH jpjnjj— Cnjllli nuwl 
Bnlkh FlJliniDr 
K'ar 

Wjr i¥buap 

TbEmLpiBmD vnd «f <1i'' lam')! 

TIK uni'lvllU: v^ai:nbla bfLTUiK i>l rbi: |«*r 

TlLU miUTCi W«r]i] 

TIm iporrciB of HLcjid peptic „T yabalih! Tb» p*™ll«r ulnmn 'vndllLw wlikli up F^m for * w\nUa 
rHinlL,-) btlhiiTa blmiir]! lobe Jnaiid mlilfh bt Im niqjLivi] qi 
k«p up, BLdn iWUkLtT L>1 pint lib mr fit hom Ibc tnii tln^, <L < 
Hi'iiair p]tkH4 14 IklH IIT» CiDfiinicB, dnrh Hil ■ tuvm, rb' i t 

I kB-ri 

U-pn»4i|-d4iL or El IT 

I Tim-ui-ipii t-]i> 

■■TU4 

1tiiUJ[diiT,,|]iiMiiF 

|lt-4lB< a ur < ]]lIi nod Mflib Ui Lm TUi>iVnLBfd D^ Itt ItOTM all a>n- Lh< naitbriD ytrl al lnHO RU i 
juLjijDt miDlEiiEaliOU Ul BEnUEE il Ihc hjs. BuE Ottre a ua Di|ipiil*L i*Dnn]|i [Hidrml hb 
9rm>j»l Of II ■■ raFB^rbiD Lu rbr ppurl^l untnlloD n<|iiinH| dr iIlt LKmUeKniE noJii] a 

' IFb iWlQ. VDIi'n Inilie AODdBaTHlllU lUati, ComU b Hir Koimr IIIiloDkEil iE»n *ii miUfrfl/ 

■TllW I?!)''!'. kIiIIe pJd'it. muil iiuE EnUii^ idoiiI roL iJmLI rbllnm Idio b]< IbtfOfc ind Diaiil and 

-at fanllPb DfAdbOdr 

cr^tK if P\i.n 

lin*»(i' 'lUTiir 
CuFpo jf biw 
C«]i|4r aE gill 

Birinitirsodi 
Urm In lie irn^iii'l 

QmDinkHAiia 

CdDP 
Fuiwnl EmELvaL 

Hui w«lLlii( 

Bark ■im Initil -pth »rouTid Uie 1«lrt bj "iBlnTlBUlrf imiwiniflu 

laml ly 
■uikml pnttJ lo pT«TiiI« dK|Tl«<l MiL]L nitb lixtl; cm iKt'iiTmu^ 

DTd^rb 
t'lLIKrftI IBifll BE I1i« bAib ul > dnd niklLiE. vllh iht IJ«a c^ 

rorrBcillm ni^ ^p«l<'r !>]' !«■!. vir., ciqmd lo Jilm KaBAlm tiwdnau a«l l-nU-lxur-kAnDn 

t-ro-iJan 

d1-|ii| 
h4>]Dru 

I'l-lBl^dibbk 

dtl-Hivnf 
ti>'rin(Jjlii-l-E-l 

ro-ii-ilrt-rav 

IDKnLl.l:! Jfn hoifOt nvfiHun", fic. WckrEip 
rair 

CDr1kraHlUi>n JIbIhIdI hfll^do-LI-lL 
LHdrUl'Jlllll- A MIilhI nui 

^ rilFhl HUDkn 

jl Hlii4 b«f >idAj« iiaiil a i-a-nal lH- 

ir ~b IGft tilt: SAIIALi)! l>UM!OT !Ui<S\lil i^miHr'n"^, fl'\ — CiHi1lniie<l Vniu 


NtlxUtf 


&1«IIU 


' EWmIdI 


BU^MUl »M>:-nfe 


Omajvi 


B EU-JlJ-rUhH 


TPvMl^'e 


httal 


Ado^lKk 


t.n-k-iii 


OtM 


E||Ull>C 


A d<4l wmnhn 


Afirt 


HIIQ Uipill tOE'l'l 


AHi4*<,ri->» 


4irl a Bldlh alO- 

IVDI 


ULjrTfaca 


i>L^ 1 Bna4i 


■v-iHb 
pUnLI 


SlfBU 


1 dDTri 
huLimiff 


qL'ihI 


' «U-1* 


Abdl 


IihI-hib: 


HjUit 


'UlB^ 


Aum 


clia^Tiit'iJikii i-ILi-kH'E 


I-lJUtf 


'•(■4 


A«K 


l-DHntFI 


UMinn? 


ilfU 


Ahu 


miii-kt-l^l-Ri'l 


» BuJlrl'ii' inar 


1 mniiilv 


A iBallhs 


dl-HU-Tllff 


4 IDffl1]i:' IIL LIUIDDn 


Bgribril 


n.pm-ijii-iQi 


&TEdldii<^4 bFji"' AiDi 


^'1 


hikikiDtn 


uiid a ]ii«n-'«-hl« 


AiInnQ] 


dfl— kod 


\ lunr nimBlL 


|«u<l'p1-l»E 


ATh*ill 


iUA'D rail JihI h^i ir. 


A IlIQT IiLtB 


u(i'L>B-a-riaBari-J4l 


A-HbJd 


r RBTi-U-hl' ^IQ [pcnit l¥ll#] all ^1 cdl Df ilrkiiuB ^^ be FLinA by Ml* hlainUVrt-Tke nf >pto. tiuL iml'Eiaa] 
HHldj IciEBiL IJDnrt ■JlflMUli", ftHrlLiTlUHl waaKj re Ibr lll--]ll S Urf r-fl*l Bfl 1il8|*rl«l "iLiL«| 

a> mull iDUfB Die pcop*f hamuli" " cnrommla. , ,. * „ 

^'THa Uklan al MOruilflkHhflO IQiubUt*! mil Htuil CiT |ID4iI<I-h> wm^r^n plilcb il nlibUoll 

*iE*rale UicIt->ih1b Bnil bmiela Irani ETe crinli. Tbob^d fli™ ■Snai- lu sum lHa Dlo™iHjn"w- 

bJm uhlLAEHL IthI LrinB-^ln mmnnl " <TrBrfllatU™ Ihoii filimwraWll'i DLr*ISh*lJC NbU]bfLn>, 

ApcDdLW, IlL L«SOlJdBTl>Jvr. klApiH. I«>L> . , jy, , 

EiU]i«[ FLTL41 ^Wi bLm k hiAi^ JKB i^^ui TDUKiEbef rmD AivL"] iir iKiiiiEiir inr in ■ Ow 

jlBniMDmirfl BUIM 


: 


NitiUciL 


Doll 


U-DAta-tAA . ^Fiir 


K'dID 


a4Tun] iBIlI? 


H-iDHl-]-in ' DmuiC 


mim 


tlKHIft DllHUf ■ HUk 


IHrt 


Arhw 


bfiiA J liincildln 


■m-Kk 
^I'lr irHhjY?^ 


InFflHi 


KobOlH BiqlU 


nijibL 


Hl>IK4' 
kf-cbll 
HiIb. ih. mi-ia 


Cflfl 


Lu-mJ 11 liliiin 


X4-lliif niintilK 


, BHII 


kj|-|r|BTiniiilu.kt Cfrib 


lUO-I'llE 


OK 


lh«L> kfiuti, m. hvL- Hi'h 


■t-htl^l 
, irr. ha-ta i ti-Mn indole 


iM-d)IL(PE.,jflm 
1 lip.} . Bvl>1l« part 


>t->P 


: OiF 


1 hA^Al^ nai , Briiii? 


pIpriO^Kp.. rnriDf 


C-LI 


: kl-lncnn e-I" Uinh 


Hllr^lu [Sp., clBdiB) 


huhT 


i LkliHiD 1 n p.,n[]i«nhh H^r* 


KUl-Th'C THE NABALOI D-IALBCT 1&9 mmiaii 


ME4ICIL 


ErilLnli 


Hibilgl 


h'liip 


PUlV 


UI-KB itp,. Hlson) 


LlillJliVc 


nau-l-lui-Jfl IB^.IhAll- 


Bb^ 


■•-r<i-lM 1l<4^' VmbM] 
(di*: 


kHLt 


bD.lmj|Bp.J 


A\iger 


kcnU-LcL 


dMiipen 


lErir-kt(ap..i'falbelu^ 


Tnia BiF^wlLtaJ 


IohIJiIIi 


atJ^Linffi 


nadUfl cep.) 


EnntnlDrlii j(ii«nl 


HtnilkFrKh-lB! 


TU-dTD^np.fflBa) 


AnHcriBVl 


biQ-dll: oE, £iilfri:u k 


Brma 


EirUnpal 


Aw& 


ir/BO 


Fliwr 


iTiTiaiEiPr, Jianni) 
■111 


filM. eiiTm , maJ 


U-nt-pung 


^■Icli, liliAJni 


DlL'kLMtL DH kwtW- 


Ccml] |UDkll ) 
GunL (blrl 


ll-F» 
bin' 


n->!Kl-ul 


BiU i?1IDlli?]U« 


kU-TB-bll 


C]«lL 


OL-riLi /:«t.. i*iot1 


Ctnilln 


kun-i]M-1a |9|k. HEir 
dlju-kll imtpi^l 


hbifh -fniaii » 


u-mi 
L'tnBniro 


dui-u-iH jn]i„iHiii«Hi 


NiiS»p 


Fork 


ttDDnd; Id nc rlml 


Hop 


a-baa (Hp.. JatdDk 


TnlHr'i'e 
QJBM. 


'iVIbInk; 


iJllkLtErilUdll ! 


B» 


tap-riiD 


WlB» 


Baiman 
l3arBl 


kln.[o(flp.,UBbk} 


UrulllUlB 


FKufcr rinR 


dnjaliig 


rnhn knulc 


tfllrbrn {^p-.r^Mnn^J 


UllIE" 


Bb-illllf 


TId plalf 


plr-luli nata-oLlaa 


Pdh 


t4L-p.J 


ni»L. 


HlHll 


KdUi« 


H-Ji:! 


P41IK01 


ROM 

mudow 


m-Hiiw-iei 


Ta.tl\e 


mm:] 


[mUtx o-li-at 


HranolluiLH' 


a.kuEJa.B[] 1&|>-. ■■- 


Bi:iiJ-flc 


cueii) 
Chiui'lj 


Bllll-E»I«D 


curj 


QbIT 


dj-»i^: or, iiflB-biil {PD- 


UlBp 


i^fal Hf (Jlp , rJfls) 
lm»rn| 


Rimniil 


UbHl 


IUTD 


bkus 


CanDmi 
Ifnrll 


do.pli fSp , lipli J 


Ai[kL 


Ifu 


pluiDkl^O 


Citi t*ri'Ln>iiii] 


liii]#i]a CBp.] 


Ink 


UdU iS|k) 


HjififUF 


■^i^-BiLpi lep,, pji vo- 


I^^r 


Ptl4l1B|i..|4|«L] 
"1 

ffnj-ilT>di 


Jloob 


dllnj(i[i(^, Utro) 


eobir 


KtwiaNipLr 


dLnnUTO C^.dlulnJ 


. Bnbi 


Rud 


I'fal-laP 


1 Oirpr 


hBio-tiBr^ 


WitfHl 


camoii rBp.,«rT«LJia) 


1 Uald 


tB.1l.lok 


0rHr4 


V4L 


1 

1 InjD 


JUn'blhi 


w.ti 


kUioa 


Idfvl 


dU-MI 


B&llnKd 


MHyHUU |BT>^1 


blLi'tr 


pL'^lb 


■UlL^iAdilBJ 


H-HD lAp.. Enn] 


Uniini" 


(jL.IiI; ITT. ka^orng 


lUllmtilDDBliH 


iBi^u ofQ hnv 
Dk-dOTi- 
PaiB-lll-llLrlnj 
ai^ (B^i 


HltabhUI 


pi-*ciL t,ef., 'tp«iL 


ILokabD liil 


kk-ddriuni 


TBtBflnpb 


lll^BDUm»] 
«-l(-M 4A|i.i Htm- 


TriVraliB Hblh 


lu-ab«c 


EIbeI: 
1 '^"' U«-i 


Mrrip 


InlppnUr 


imrv-'-Ivi^ 


blHc^imllli 


d|ll.lB«li 


Hiiin 


lil-ro 


TPIdW 

' To TUiti' *lr« bi iili1)lru- • mrl V^'^ "■^'t"'- i^iir^I'il'' 170 THE N'ABAl^n MWMT 

A'nr biWr- •ConliDUbl 


ni|bA 


]rph-liil i! ruBlbb 


HllHllL 
CbllHlltUI. pnJ^HTTDr 


ll-rla-l>ii-iio m» , c:b- dil m, marlUH 
nlltluD 


IIUID) 


dlDU.| 1 


Ctiaiil[[|ir]Af< 


Dl-rr r&^, ]AdiT 1 MIhUej 


KD'-r^ro LSV- hI- ' 1 


Un 


illPI-lCil 


MODI 
laa^rT 


Bnbo'RtLrD Htp. Mlnf 4:j|bl4BCi 


M-mar^i ib^. <•■ 


»dc1 


l«]la| 
l^miDilcr 


■DJi-nfJ-dlr-ivf 


iJHpjfl. iiiDiiiiiB»iiiinniaTiinn iiflpBiKnx" inwrF rmih "Jiw 


■Qd "iirnlRbL" 


itawnxil Nirr4v' 


MILE 


AbHiiia 


(!lia1lLI ffllVdDB 


IfCIH 
Ahv 


HjliE^E ' Bi>ltOl 


nq-4 
UdLHl 


Olnnrl qurUiWL 


Pfct 
ll«k«d 


flillIlIllRIITI IIjIgDil 


Fill 
IBIMQ 


Cbnpdl ' tuLUI 


FUJplh 
At- 


CbaOII 1 ITulrei 


FliiH-aii 
iHJbu 


Mbi ' lunjHiiifeD 


PCnlnil 
ADfflQ 


DwBiti 1 ldni#n 


rtiBM] 
ApulOH 


11>|>R*il' LmHI 


noi 
AttAl 


I^iOm iMllrff 


nbi 
\)iABIIII 


ami Labam/ 


imkilh 
i*njgflT 


OoaxV LumBhhD 


l^hLn^D 
BBftdBlm 


Itrriinn 1 MBlcDK-iamr 


Ulmfjie 
BBtO 


liBHC 1 Jbltalu 


BkflHi 
UIHH 


Uoljrip UulgiB 


sdb 
Hibi 


KUDIBILHIH 1 UinriH 


BiH-Ai 
Jtuiiitqi 


ILaDjMJLlI ; ULIq 


Ho** 
■uliTin 


Hunhdng 


VUdi 


farBijIUm 
BtMV 


htAl 


ika^ 


BuK 


Kim -III 


Mm 


nMAi 
hHt 


KUOBIll 


OVmtMo 


Afed 
BiiaDpD 


Hiril 


Paotm 


TMuD 
Blu 


Kbil 


PAd|i 


TOlAdiHi 
fllnurifli 


HiiDr 


M^QIfl 


iU4i[a 
QlHUIIf 


BIcBIL 


PnllVk 


DfeUli 
Biihil 


flfiBiTUin 


PnllkiDinil 


Mb 
DflkKai 


Vlbpuq Pilvrsia* 


QHIIU 


tril-H , hrluK LI1a.MlhDi1VilBe[&pfl.lTDl«flili-J:iH.r£FDlli«n wliUji. Illf V nviHdtr li^iiipnirbrlLFr fvi^r 

EJtun. '^l«rhTrnll^L■Dpl«]□uJlclDB■J|«lTllll'IIlMAltell1nvlar*ukrd^rEbrD■■■llt1TOldvrh«nl 

QiniELflD^. LIBUIP? 


IWikLluibl UooiliisirtrJ 


V'FluLrtrt L'^tillltfTmn) 


0&lru|Qll.>1nft1 
ABAI^AfrilU] 


I>iiT«vo Cliomici) 


VDlDl(fLkvlHi 


4>T4ilin iCAdAtiJ 1 


iltunm 


UlH 


Kun iJuanj 


i^L ^vvn 


Evintu 


Kludki (J idmche] 


nihiiB 
ABlMVa 


F«DB(rair»» 


FbldliDit iVirlirnJ 


ihinH i&nnj 
Am^aajaiiiaHmlt'] 


HaAu (CfelliB) 


VM*9 


Vl-lrh* iVtHtnl 
ItBIH 


K«lplo [l^llHTplal^ 


VoUlr- THK NAUAL03 UJALtXI 171 ntHALE 
ADOITUt BPAMiaH KjVHVB VmditL'ilJfidnEii) 


"'"" i^ ' 


^ ' 


i.^;-'; . 


■ ^ ' 


■-'■■ 


\- i ■' 


..' _ 


Di. 


V , .' ■- 


"' ' ' 


.' 


' ^ >- "^1 


-. s ■ '"-. V ^v;^-''- .iJ^..w^v■■ ' .^^;- ■■. :'■■ ■,-'^;^?'' v!^^W^.r ^^^-^-^^ THE IBALOl IGOROT SEVENTY-FIVE YEARS AGO jLCCOUNT OF A BPAN18K EXPEDITION TO BENOUEr IH 
THE yXlAR ibgi 

l-rnnriatflATmi] likrannc aabn' el BMttio iv lu IbIu nLlplniieii IHO Ibf S. !■■■). HiKinA ISIE 
murror EMmiir QuItc;. iD-^oiriiiiiuiiiaiUie ^arcH lor lIid lupp^^ra iX cnnninna not.i 

This WBS th& first eTpEditioQ on whiclj I ppcselrated intrt the interior. 
On my I'TflwdinK cuioa I had not gmn? bcyoinl iht- first mountain 
ohiLin, OB the kiiie fttldfl of tobacco plBJilftl clfliidestirLely, which I 
had to dEBtroy, detained me many da^rs, flnd when my prDVieiuiin were 
tKhauAted I had to return to tJie towna. 

1 hud hear*! ennie Igorol bbj titat Iwyund iTie great niountflin cnllcd 
"Tonglo,'^ w]tkh ovwlooba siinlth Tonik and Agou nnd in one oi tlic 
noteworthy mountaiiiH of Llzoti, Shere was a veiy larg<? town BiluaU'-l 
in a broad and fertile valley the inhahitainte of «hich n-cre -very rich 
und biTive penplft and made wbj upon the pofffliis nf the rootJiillti. 
But no one »l the Ipnorot who were inj friendB had the enuTagc to guide 
TavdT even knew the road. They knew, it is true, the direction and 
the p»int whow tho lorni lay, but wer« not ]i(y|Dfliint*d with Ihp predse 
trail to be taktn in th-e midat of ao many upfl and downa and intricate 
windinga. At In&t I iflduc«t my first Igorot friend, Pingue, Ifl guide 
nui, proiuiHing myself )o find thw road, if I were lo lose it, with the 
help of my crimpoBB. I ofeemhled ill Agofi two oEcptb, three fergeanta, 
eix turpor&lB, and fifty troopt, with 200 polistjis' to carry proviaionif 
and be^gH^, snd in the sftomoon of January 4 HSt out tovsrd tho *mL 
FoUoTving the bed of the river of Agofr till 6 o-'elucik I reached, a barrio 
of Ihifl town called ^'Tubau." Here 1 pawied Ihe night 

fiflJi dajf. — I HlflTted at 6 cycioct in the morning to march toward the 
NUthuLst, and entered, the bed. of the Kivei Ariiigay, Thie we foil-owed 
for one hour, until we reached the foot of the mountain, when we 

I- Tbe f UneWr otf Oito eiimlllbn, «1i1^ iraB loiLf due cl nuir dnllir «iL«f nndirOkvi Iq-rliD 
UHrupId GalKV. vlll be- ban nodentwd by LhB mUHrtrlai Hnurt OBOe In UhIq bN Inrnmoa , 
dikpUr ■'raUuian,"pi(»U: '"CliiiKt liJutiLrn {tliC I Bpt^U ^n'^ ^a'' ■» "" * "^toni Iibdhiih Aildi 
'4 HfaiHWQ, •abith Urr ■nlTcdui''' It: lo Ihe [i'^^tich, Tbe ODBrqutDH La llKmiD oTHwIobuiK 
HT^Aiia, lilt PAtdllEr Af WilHUlDllI fflLUdl Wid ITV|B bv rhtiTt UU U*lf«IIIL Uie nknJDu 
xblcbEfaVBt^nrrOlcLaliHiDBUllii Uuloinii, «iid. In ilnrk v ■d'iiT eipoB"* '■m VoiUh Que It 
livtmi DPciBV] aim out qdh kaHodDiii t^afM Hrmaii«ii>inn, uri tbu aiiJkUHnt w be 
1 qnaatUiii vf iiditoua laLiicmi. In olHtr hcId» Ui«r kiAwI OiM p<W«hil CliilHUn Vtwat u4 
nm4flr IhfivU ii-dBii^Bnui OiM EL Ji dcH rnwIbLi] to pm aver puoh oI Itiero «IEtLrK]( ui ««n" 

m ■..- .lUlMx' 174 THa KAllALOl PlAl^CT 

k-jiaii It] ^'liiiiti. Thl'^ fiipt jt^^vnL in verif Lin-Hijiise, and kb iIir finit 
iii^ijiitiiiiLR Jiru- Ihiikly hia"'" hv^t, bninn mven-d with •la-otf unili^r' 
Erviilli, Wb' [Jiijirin.^! ii-ilh «reiit didiicuUy At 9 w-e arriveil at n iniatl 
vitlii^ EidJn] ^^rilji-luiiijf, '^siliiofed on Ji |irc>iniiience fT'iiiri whJdh lhecou*t 
ift viHiIJi', I "wpUf n'tHVi.'iJ hy tht heAdjiJitn^ (willt^l Mtltt, bill 1 found 
nribody <:]»*• in The \il1ji^^ an all iJi^i iiihsbltHTtt^ had tl^d, taking vifh 
tl^vin aLJ their piiBi-'.'BhLCijLb. I trHtted Milo tn thv bertL s-nd he hu 
Kiiii-i' bE'fii vi'ry um-ThI jiei'I |<jyjil to inii. At Ihia plaot I had ilu- tativn^ 
wjTVdl out. At 12 WL- pnrBUiti our iifarcli lowerd thp north-nofthea*!, 
wi^iirlinf^ o-ur ivsiy uj' kill thir-ugh rt " Mijional,'^ ^ where, witli Ihe 
sini ri^ht ovi'rlif^tl niid n?flei:ti''l by the coyun fjr&W, we nuflered an 
iiitiemiiljiible bc^it, Al 3 we uiit4Ted a hockI which, we fullimeil IJIH fi, 
whi'ii wEi hiLlln] utiirflinjiU vilhijc'of ej^ht houBcii called "Liif*ng." I(a 
iii^iiihil?iiktA liiiil i'neu|-J-l, Imc I wue retieive.l by an Igorot whr^ bwught 
TLiu \i IjJk^^dfd of ciLniotca aiiJ utLur luhiirH u^ a iirt»i;ijt. This waa tiio 
]ji?a(J]?ijm, "iiiinied E'ipiuan. We poftied Ihe night here. 

AVjifi ftiy.— We starred at dawn after maiiy diflicultW I -obliged 
J'ig>iliait to ^ Jn fn^nt, prUniLHinj^ to bet him free in the dral vi]|qgp E*' 
nhitlt liEj phoiald iv\<i iiiij- Wri [)iBr[:}ieil toward the nDrthensf. At ti 
4'dfitk «ii jW^ UltoTt u hE^igltt u viJLq^e n-hicJi Pipinan told int wna 
Milli^luii- *r vnjnl ail oiid Fmelit^ it ul «, We fo(<nd it deseited. We 
4'iiiilinuiilo|]r tnareh ftercias fields of bw^ et pnUtow, and Kcdng down lull 
liOsvi^A u woll in w'hich. wa found a bow and annw, th? pjrourU hfing 
BpiiiikSiK] ii'ith blo^id. K.y guides tnJd me thst this was t. ve^ bad 
"iRt\, Biiici? it ijigTiLfied thnt th? iRorot ivanted In Bglit ua. I roaasuiTed 
thc^n, and. walking mi for hti hour jeii>E n lialf^ we nrrlved at a unjill 
plnin [vill('[3 "THhtto," rthtirH? I halted to ^vo time to eat, Hy intention 
WJkq to U'litinue the niiueh in the afternoon^ but Pin^ul advised rac to 
]iiiM i\]f\ iii^ht here humiuEi^ on iJit road nhi?nri iif ub ne ^'ould meet 
with many dilfieulljes, in the midet of Arhicli it "noold not be well Id bfl 
ULirjiriBed hy the night. I t1i<^n:fi>re r-jsolved to remain, and pU9t«l 
Bi;iiliiicl:5 ATcnuid tLMJ oitnp in ^iiid ii^lntit a QLirprifte. 

^e£nfhd<is- — I etnrled at daylight. Aft*r cruaaiiig a xiiiBlJ ralley 
wa JKigan descending tbroiij{h very dense cogon. We adx'jinoed very 
ftlohvly, as wp fuliriJ ibi? trnil I>liii;k4-d Up with iHea laid Hcrosft it^ and ji 
niLHib^r it filter nbatmetions. At 9 oV-ioek wi' hHtnl AJId bIiduLa and 
^i^ttaJLvd A (!Tou'd of nrmfid l^ret on th^ oppoaite niigi'- At Uic vAeqc 
time it berjicnti iinpoBniblv to ailviiiicv. The path wne beset crilli Mkinll, 
vvfy HbBr[>-|>OLiLttd pieces of bainbcHi^ and Bome of paiiwi iSnipq' driven 
into the nrrii Lid, Bud with devji pltfiLlls txivored qilh RnwiaitdfumiibH) 
with IsiiiiiIkn* H|Aare in the cienter Thuri' noa al^ u-iolher kind of 
tmp, (VLlii'd^hB.Mti]" by the pngvis, which is mad? by plaeing two drawn 
bhwrt iiith nrrona reaily to let Ayi conccnlirtl in Lhe hit^ Wfiim gnm, oiie 

1 A EnctcilUII ihvrv fTua, ctvit M ■ lilfh n n in'iii on tonfiuh.— |T KxHi-finu. | 

■ I cnrika mJuHn— [D^'Nul ^iLiH-J TBE NABALOl DIALECT 175 at each side fd the rmlL From J.heap \n^v9 h eiuaLI siid «v][-ijin-TBU.i 
Hdn^ Icndi to the path, &nd vhi-n this aTrln^ Ih trodilen nn Cha luii 
arrDug fly o-IT nlLli Bin^h forcK Af to p&M e^uXy through □ QLrabAO.^ tii 
t^bw arii>w»| eonip am aiincd m> ris lo hit iJie iHxIy^ ittVinn ihe If^s. ll 
»viiB iie^mwary tc> <ir-fpr ttn men to Ihe front wha, lilitt bv litLl^i ami wilh 
great iliflliiuJtj' nn^r ¥]?k, iPULOveJ t-hu IrapB oni' by oiu-, ^ut nnt before 
tJieee hud wouiidcil siid dlM-hlvd hi lew than an hour a nrrEPan" nnd 
foorteen men, who afLcrwnrdH hHd Ui he CBiritd. Finallj at 1 in the 
Biternotn we reeched the IxplEtrin i>i s mvine, where we ftniiiJ a rivpr 
called the ''Cfi^linf," «hk'h ifl the lunte atrsDEn that Hovs ri!ir.t 
Ariimair' anil hjifl it& Bouroe on Mnunt Tungld, We t<iok uur raliunH 
In eU haste, as the Igorol wen- b il commB.nilijtj^ poaJIJon Aiid 4iuf 
ditUBlinn was ciiticel. For Lhia maflcrri I wieh-M] lo gain the lu-JghL in 
i>rdpr lo pnm the night in greater oafeLy. At 3 in the iifteciiDnu T 
(aHnmenced itii flBcenl tuwat^ thi; mjulhenal, Halfffiv up tha shijie, 
<vhich wHfl very Bteep, rotky, mid ulippi-ry, Lh^ Ignrot ntlaelfid um wilh 
n ul]<iiv«T n^ BirmtB. but ft voUay {nmi ^ur ^ide put the enemy br lliglit, 
with the low of one man killtid, whom thej carried hj3. Al half joet 
5 w Bi-riTpd at » emuli lovcL p\aL^ nn tht tlanh nf a lllOUIiTain. We 
huiit i)ur camp here and psaaiid a mi^pcahle nigfii, dunny "hit^h il 
dJd not ceflw to rain. Thi* ap^it ip very [)icluje«que. At h shwl 
djfllance in front wi: had. Mount Tonglo, round whioh we had -nulked 
fln<i upon which we diflUf.Trit.i a villapej e bip wabjrfaJl runheil down 
into the Cs^ling lUvt nt oirr feel; toward the eaal y^en grawfuJ hills 
corered with peeii, end tgwan! ihi- srmth iimnanba pini- foreate witli 
here and there a hut. 

Rtffhihdny. — We Ivil Uic •smp at ^ in the luiunlng, m^rchinx 
■Dutheastnard. After cioiaing a Bmull hrook wo c:Lmb«^ the hill n^lcd 
"Tumoiir" On. top rre auw n ponji of Igorot witliuul hfiiib who were 
ahnuting that they Biahid \n s^mk to me. I ordnrpi my mtn to tell 
them, in reply, to Appronch withnul fe&r; but ih^j^ wme unwilling lo 
I'ome near until i wmt tdem two men sa ]iopta«iii Thereapo-n f<>ur 
Igj^rol -:ajiie forward and prpHrntftd Ihemwlvep tu mp tKinhliiij^ly; 
thej^ were from Ben^ueL Tliny aslted mt\ whither we were goings 1 
afiMffpHd th«n that wc wcirfi golnjr lo their town. "And what do 
you want t<i d^j in Bei|gaet7'' thuy Ksfcrti, "See Tour country Hid 
make fiiandu with the Igonii." They told me thereupon that Uiey 
were i!*nt hy thrir hea^hiian, DansaLit, I jirenenl^d each one with » 
hondlnrehief diid told them to ^t bacV Lo Jten^et and aj«iire 
DaBBaM and thfiii' ^thet countrymen tha.1 th^y had nothing lo frar, 
U I Intended no harm lo ihem, They went back (o the olhcn and 
all dlaappvB red through the copon, ratring Ihui r way ca^Lwajil throuKh 
a myinfl. in a mirm^nt llifty wen' uul uf nipht a.nd I bnik up 
the mareh ajfam. Al fl I irHnie iipi>n the fliwt pine tieeej Lhfl ro"d <W>iH Hri]D-:T|UW4T0ll.| 176 THK .NAbALUI Dltl^jfTT 

becBJUEi qUJtB open — no cnj^nn, nij Lmdrrhmirh, TTli" Tact reflHUnd 
me DnidilderBLilv-^ db I f-flrcd a KiirpriM. I halted nt Jl al n hroolt 
and had iha mtianA dintributfd. At L^ 1 i-Dntmlied the jnarch, 
tuniiiLg loivard tht- cnaL. Tlie fuuntrj; Ittrd in iHf^ificent Bud, 
Ihoonk it IB hilly, one mity no aa hnn«cb&clr uhhoul Hlfficultyr On 
n\l HidtB w« f4>uiid sniaFL vaUayfl, some ot thcEr vul\ uaAee cirlrivattnn 
and all Bueceptible of pruducine irhatever mii^ht be vbihF'd. 

We mil lejge hfrde of ciinhLic«^ cowa, and hitaa. Tbe »oi1 wai rtd 
and bEis'Iij' in Bonfe placee. At 1 in ihe afteirnjon we dUcovfred hom 
lliB hfighte Ihp beiili^iTlil vBllejr ol Brniguet, Ihe Kvely Kglii of whicJi 
Aurprioeil na a\\ an that e^-^a the ioJditin gave venl lo their adTninrion 
b; joyFul gtioiita. On oitlitik neurer wf »u a great manj' ptuplE 
running in nil diretitions nnd EhouUng wildly. I«miin&ndai1 inymrai 
to JnMid the gune, ULid hoiBt^^ & vrliite blanket oa & pole as jt okgn of 
pence. But it n-u all of no effect I went donn hill jumI on arriving- at 
the Wttvm^lh? YAlley^e found imraelvffi before a- nvn of CQBfuiera^tR 
Biae and irf cryelalliiLQ water. This lie ftirded ami fiLartly oTbvnaEds 
cutmc uprin th« bgAutifol A^ldA of Bi^nguet W4 hdji harcelj Lulvanwd 
a few pacen when ttvo I^n>t planted themeeilvca bHToir? up, speer in 
hnnd and ebouting furiouriy. I ordered bii Jiiun hp niii Mp to them 
and oipEuni tLhein— il pceaibJe, wLtJiout dulng ■Lhpm any harm. Th*M 

men \n?cii aLt&clied by tho Iga^'^ '<"lii^ hurL^d their gpear? at Ih&in, 'xie 
of whi^li knoclrud oEF tht auii Ittlm?! of b HDldi^r, hut by diikt of blans 
with th.B butt enda of tlie jfTinn the Igorgt were at IrbI dieanntd uid 
boillul. They Wfre drUitk, and nothing WAi tc- be goL DUl of thew but 
rniiiJicBa and InHUlIi. I dlrprled my itfij* towurf n group of hmiasa irt 
onp nlde of the vjillBy nnd there halted. Svon afterwards four Jgorot 
wBre brought he^cl^e ms, nne o' tbem the ion of Dansalit. Th-oj had 
lipsn cBiight nmied^ hidden in Hwell. To the son of DjukHklit f efpivsv^d 
my Burprise at llie Teceplion they were jiving; ub. T Told: hiia to go 
bficif and l?3L thv hmdnien lo oome Lo see nc OiU th» fallowing day iLrd 
tu araure them that no harm would be dniiie Ihvta, but Uial if they 
ntlflcberl me 1 would bum down their villas 

1 |m| oat my jpntriw und an juivjirici.' pop( line oti lb? alert ilt ni^, 
U['iiKU'--t 1* a. vnllpy oF a luagii? and -t hnlf or more in eirtumfenua;; il la 
ftUiTLtnnitiid Willi Mlttin^3, unci fonii" P Iflsin. The toil was very veil 
I'ultivati'Ji i»itfi ininii'niie fiplilH of sweet pirtatoffiJi gabe/ and F<agBr are, 
bul 1 Kiw no iiadfly in thia i™rt tit lunrf, All wat well im^ldd 
niiii fiiiced in hy dlviiLiihR lln^ at tanh nflpr Ibf mniiner nf Spain, atlJ 
Ijivvided with wellf. The hviisc4, which ^mittbeml ^ine fiOO. were of 
l>T.tprl pine UmriJs liut very ilirty. It la 111 thin valley thai J have 
^inngniMil h' mtn.lihHh ih<! 4iipiljil 4>f Eho dieCrirt. ' 

'i'fii- lUhrht wax ivty i|uii^, Imi Tbn l^ttUm^ i>r Iht' valley vu covtnil 
nith liig, It wiif vi'ry iihlij, miiini II n'rlirlt thi' llii^nunn^eler alnnd al 

iCHulhlB, n- biqd 1)1 wiilmi nnL 

■TlH-nri liilli>BHBliii.l1i-|JarTf«lD|iDUi"-lllAE]>,tllv41-<llKliri>i:?fHl4rK. THU NABALOl L>IAUOT 177 

7" Hbuv-e ff ro CR^iimuT). We san' nuuiy flnifl on the heighti, anJ a1 
d&ytireak all the iUmiUndllVR hilll WtTt MV«ted With UfatA Ii^MVit. 1 
perceived fit oncn that their int«titi4i^» wne uai ihi best T bad two 
ratioTiA n-Tvad out. At 3 Lhe valley wu full at pa^ns, vrho little bj littlr 
ajipti^iUihid wir camp with shfuite. I detAched. hq offi«T with twBlv* 
men with ordetv to keap tham back, Sh^rlly aft*rwfl.niB ht opened 
fire, but nithout th-ereb^ piiltinft.thit l^orot to Jiight^ and seeing the 
offiw ntircil^ BUrrounded hy thran, I BtdTtcd with twenty men to hli 
rHCirp^ leavrng the rnt of my troopB dmwn Up tn chu^ ot the other 
t>!H4j«r, 1 alw iiiiuDmenced Ering loj^ether with the (iret offietr^ and we 
killed n Tiiunb^r d -people and t^iptmvd tv«]v« IftoroL We Blifu had 
uv 'wnund^.'d on our side. The Ip^orol retirt^l little by little and were 
piiJBUt'd by ni4^ an far a? th4> hille after the firing had lanted Tout 
houm. It (TOB ulready S u'^]^k 111 thft dft«rn4L>n. I Ktum&L lA the 
rampf which I reached nt 3. 15, eairyin^ with me mj wauiided, and the 
pnBEin<;rs, who vncre aFI drunk. The paganF. on seeing me retina, 
ciim-e down the vdll^y iL^IIl alkd t^k UI> i \i(>6il\&A &t a dietanre uf a 
^nflhot and a half. During the night half of Ui i^lept at a linie while 
the reaT watched, and wo wure aJamipd -only a low tinns by the fl^ioula 
of thie savages. 

]fiilk day. — At daybreak 1 found mytelf a^n aurraunded hy the 
pagans, who w^K more furious than the m^t i>«(i)n\ I r«aolv«d to 
give them a. l«Eon. I started witb all my trocrpe and cafiierB, tiling 
and making- for the l&rgi^t group <3f haufles. On the way we caught 
liflfen prisonvrs, of whom w« ]?ft one who had hia J«g pierced by 
fi balL Arriving Eit the touBeBn I set Lire to them, burning down some 
Imndrcd and eighty, and returned to thq camp followed by thf Igorot 
and liring upoii them while retiritjg. After eating I prepared to 
take up m^ return march la the towna. My two guide?, Pin^fu! and 

ripiwan, hftd twapfd during the h^^t of \ii^ flghl, but as I bad 

iwenty-fight Igorot prisoners I had them put in front with orden to 
guide lie till we nhollld arrivEF at Arin^y, wnniJiip them if they did 
not do this 1 would qhoot them^ but that if they proved ^d4k1 gaid^ 
I would wt them free. We Bt«ited at S m the aJtemooii., gning 
EovUiweat and clinjbinR one oi the hille. The Igorot on K«ing ii* 
lea\^ followed out rear guard, but 1 kept them back hy flring a few 
fchotfi al them trooi time to tJme. At 5 1 (nmped on a level plaee 
on a ridge ealled '^ Vaiara,^^ where 1 passed the night quietly. 

Tenth day. — 1 gave my troo|De a rut; during the whole day I saw 
Igorot only far off. Wo were aunoundod by pine trees. 

EUvailh rfdy-— tt'^e h»lf* -ffliiip at Ahww. drtWi^dii^B a wry (t«p m\A 
elon^ tlope with d«ep prteipicc* od ^mth oidi^. At 11 wu hailed and 
In order lo ]iL4ki' a comphAd U* cut ihu ciig»n And ntCan with wliirh 
u" v/^v Htirwinded, .At 3 n'clfwk In Ihe nflL«rniHin w<- rtartKl njpiin nn.l ih-Heciidui aJutliiually imtil ^, when wv hnil&i at a t>tu'>k bi pa^.^ 
the night, 

TWf^A iliiy.—AHvT foll-iiwinji th<j Im-ik fi^Mji 4 tf> S, wp jmwod 
tliPirti^h It villnge of tui'lvv lioii&u* tutli'il * "'^ *J Th.- I^Pi^tt fled 
with imieh Bliniitiii^i if) H wt hiilted in a ^iw], Wc iiiiircherl nl 2 in 
ibe aflcriii«>ii ti>W]it:f iJh? auulhwfRt nnd }|j||rE!'l at 5. 

Ililr/feiii)- ilfiif. — Aitvr aonii' iips ijtd downp, anil .ifc-T h.iving cut 
diiwii soiTii" t'tlhK'c^tj we rcncbt^il, nt half pn^t JO, llie Yillngf of Talcs, 
ivliere 1 iimt ken nttwiiiv. The LiihfllriijMife r.-wiv-c^l mv. In thr- 
nftenifwm I n-^iit oil drBcending In^flrd the wi*t, Jiiid Ht -1 I'Qnipod on 
rtfit gtimnd by ft i^iJiall rtrintii. 

/'tuii'leei.th tf^}f.—At ^H.vhreiik I fTnrM, f^jJlon-in^ thH stremn with 
niurh diffieulty, jind nindi: a Laltjil 11 in RcmpiWf on the barkfl of Hie 
Ariiijmv Riv<^r. I atortftC Jifi^in ot 2, fnUowitiK the river, »ti(] after 
hiivinji ffjnled it fnur Iijijeim 1 arrived at ,i st the loipn o-f Ariiigav, 

ThiE tfipfditi™, thrjiigh Hhort, pprvnl rnc h?U fn-r tlio*e 1 made lalir, 
HH thy Igiti-I of Jkugufll ehurtly Hiftcrwjiriia jiaked nie for psati? ami 
Jutw silica? ]>fL-n my fri.iidp. On diffpTwrJl [Kjjetlitiime I have iisbpccI 
eij^ or tE'n litJiert thrimgh th<'ir vaM-^, suA, far Iroui uttocfcing me, 
XW-y hiivc tnwtnl inc witli hiinimw, pnu-iiiiiiK nie wilJi rir*, -tm^ mid 
(rthur fcHKl. Still, nh » cmiMqiieiiee >>f t}iij fsjiejlition nnd -of Ecii^illfiox, 
this kivm Ji^r lietii redu&r^ (.) iilinut n huiidivi^ h("jfM.'s, I jini, 
h,iwE.ier, [lyiitjr i^vfirythiiig pusaihle to iiiakf i1 flimriH}] njiJiill, Mlid iny 
lii^hmnd renchra thtire' I A ^ar\i! Id Hit Hi»lBlii«]^;Taiy*r-Tii(i.] 

tohIht fiiLmirr nnlrnln* iiuiBHiniiLiiiviifcigi,— [AprjjUf'i Nwr.! THE BATAKS OF PALAWAN ■■tjj-..^^- ■ ^ — _ — 25586 7 17B :>■,:. 


■ ■ r*i :"■ 

■ I ^■^-- --A ■. .:;-:^,-. '• . . ■ '^.■■: ■■-■■■■- :--:;^V:;^ ■-^¥^^ 


- ' ii! -^- -^'^' ■; - ^ '--^■r:- ■ '''.\ ^^' -i'r- ^^' ■ ■"^' "'^^-'".^- >\Ci' .■'■^v'-/r^ ■■■:-■;■ ■■";..-:?'.■/■:■: ;;v:.:- \r-.- s^--; '■ ,.:-:.:v-;-.. .--:.■- 


. " ■S)ii/:.:}}i--J: - h 
i ■- 

. ' ■ .' H■^^^v■.■■ -'1 


PREFACE The following report on llie Batftke of Palawan hoe been recently 
»Mived from Lieut E, Y- Miller, Bovemor of Fala-wam, The ftddkiotifll 
information which follows hia report ia from two papers ieaued by 
the Division of Military InTormation, Philippints DiviBion— the one, 
pamphWt No. Ifl, articlcp on the tribe* of Palawan, t'iiialat«d by Capl, 
B. A. Hdmick, Tenth Infantry, the other, an artinle in mfln-u&ccipt^ by 
Mamjul Hugo Venturello, alao tranelated by Captain Helmict. 

There is very little authentic infomi-ation a-bonl thene people of 
Pakwan. 9o fer ba tb Icnown, the phoTogrflphe tflken of thenj by 
L]eHto^|p^t Miller, reproduciiina of which appear herewith, are the 
firfit which have ever been made of thoin. !t will he notieed that 
Lieutenant Miller and tlie writers of the two other articles are in 
doee agrtiSQi^t on such details m are given, one supp}ementjng another. 

There is at Inast <tnn group of people in. thin part of the world 
who bear ahuoat the some name ob these Bataks of Palawan, Thej 
s» the Battas or Battak^ who live in the northern half of Suwathft, 
between Ij' and ^'' north. latitude. Their neighbors on tb.e north are 
the well-tnowfl AchmeBe. with whom the Dutch have been so long at 
war. The reaembbjice between the n&nies Bstak and Batta, or Battak, 
is probably merely aeddental and das not indieate any early connection 

PT relation between the two peoplee. Marsden, in his Hiitory of 
Sumatra, pa^ 294, eaya of them: 

The Batlu *tb In th«r penoiiB rViiw below the Etatoiv of the Halhy^ nod tJwir 
compTetlOMaTefidrBr; which may pwhapB beowinfflott*rfrdlft*iicetronith*sBi. 
aiieleiD*ntlh«7d-iiDDtat alirrequflni. 

Their complexion removefl them a long diBtatite from the Bataks of 
Palawan, as do^ aleo the fact th^t they have aCtamed a c<msiderable 
degrw of culture- They have a. language and written eharactero of 
their own, *nd a large proportion of the people ctui read and write. 
Tbey were, it ie true, POm< years' ago known to pmctioe caanibaltsni, 
but cannibalism does not netwwarily indi<!4C« a low stage of aulture, 
especially when, it is practiced for geremonial TcaMina. Thwe referencae 
are ma^e to the Battan of Sumatra to bring out the fact that, although 182 '\}^. .TEM9AC% 

-IbeTUuneitllmikilotlwtotdieSttakiQtFlilftvnQ, awebn&nuoo 
far thinking the™ ii mj OOnnMllm belWMii the two peoptoa 

Tlu wurUay of the cffioiala of the Diryou of WtHmi; Infomiatuii 
in puiidttinc ths luw of tfaeir printed ind Qunuoriift Inf^^ 
tint BatAka ifl gmtehOly mokiunrlodged, --[,£11,] THB BATAKS OF PALAWAN' The peeulinr primidve people Icnown as Batake ate to be founiJ in the 
muuuluiiiH in the interior nf Palawun, about 40 milefl noTlh of Puerto 
Priitcei^a, tiLck of the coast villa^s of BabtivAn^ Tinitian, and SIal<atnpa. 
The.v number ftbout 600 mtn, women, and ^ihiMreii. Among thetneelvea 
titey are peaeealile and hospitable. Usually several familieH live in a 
single Targp nipji hut» liividcd only hy lines or eticltB on the floor to 
merle the limits fur each se^iarate family. Each small aeittlement is 
nove-ned by jin old mfln who settles minor disputes or takiv them to 
thK eliief of the Iriht. 

People from o-ther uoii-Christian tribes and the Christian Filipinos do 
iii>t molest the B^talfH or encrua^h iHi Vheir t^frritor^ beoiUHi! of the 
diflieulties eiieountered in reacbing the plaeea where they live and also 
from ffiar of the blowgun, the favorite wenpon of the BaUke. 

They art a very »}]j people and do not mingle or intermarry with the 
ot^ier native tribes, so they have retained theif peculiar customa. If a- 
white perwin is aoen nppronchiit^j, the wom«n and cbildrnn wilT run to the- 
jmiffloand hide, II. ih drnt^t iinpoHHible to e^e evi^n the men unlese 
arrangementf ar« made in advance with the chief to gather thu people 
tugether and to s&HUre them that they neeil ha-Ve no fair. QittA of food 

and tobocm .and kindly treatm^t soon win their <3onfid^c& They are 
then no Longer shy and their peculiar cuetoins may be studied. 

Tbey resembl-e HUmen'hQt th.e Negritos of the Philippines, bvat ecem 
more like deficriptioiis given by travelers of the wild inhabilAnta of the 
interior cif the Malay Peninsula,' They have long^ kinky hair and 
thick lips, and soma have hairy faces and bodies. The hair stands out 
over the head like a bueh. They nre smflll in ntature, but well foxTnod- 
The men are slender, but the women are usually faL FaLnees seems 
t<f be a mark of beauty amonR the youn^ nomen* 

They live close to nature. They do not cultivate the soil except to 
set out a few plantu which yield edible rootsj and in a few pUocH plant 
Email fields of rice. In addition to ri?9 and roota their Tood Gon8iit« of 
wild hogs, monkeyfi, snakes, lizards, and honey. Wild animals are 
killed by mesns of theblowgun, from which they ahoot a small poisoned ■nd JUind nl Fattfiu w divirBd U iiuL at Faimwui. En Voliiiir lud la Ut AiA pW ni 
V DlaD e H o< d» pObltPAtlaiia ofTlifl mmoloclv] Sn my the uus Pmpu ni niBd. 

*ThkHiftflrkri«ibilaBiJilDkliisfllLhflSsiuHfB.Lljfl u:ii9 bj wnifili Uq N«tAbi of tfai Itilu 
PvnLimlA m known, «■ lli« Sftkili, ■ pwjpJaor-DlAMl HflplbiBDd lbli)uibl«id.— [Kb.] 

IBS 1B4 -THB BATAKa OK I^ALAU'AN 

dflrt. The wound from the dart n nirt severe, ^ui the poiinn lu\\» the 
ttiiicnal in a short time. Wlieii tlic- game is ea^>tured tlie hunUr i^ulfi 
ri-ut thi- nmiit from itroui^d the wuund and Hirttivji il uwiy. The re«t in 

plflTfld in fl bed of oialB ami roes-tal. Tht^y hnve no couking utonsiltt. 

B»iides the liltia quHivfltin^ which Ihey flo, iheir (Wilj indiUftrleM are 
iiUTilin^ to Secure fend end ^therin^; nlEiucign and opal tre« (cuiiie 
whiph th*y CHiry Ui the coast and tr4ide ttyr ri<K, beads, and hoi™.' 

Thi-ir niily artiiili^ of dtesH ift luado Trom tlie biirk of tlie "lis^t" tree. 
Thij* }iiirk ip conked in n Htr«am mHil i( is ""ft jind im then pouiid«l 
betii'E.'eii jibine^ until it bec^ni^K thin mid pljiiblt, Tl^e (loth, wheii 
dr^'^ i^ uaiiiLlly ornaiiieaitol with co1r>ml liiifB nr df^ji^P madi? hv 
v-effttflble dyes ]>»epare<l Uy the iiativei^, The niqn wenr only the 
Lrreecheloth made of thirt burk cLth^ und 4he woikiun ji xhort «kirt of 
thv aait;e nmlerial.* 

For pennnal adornment the H'L>kneii uae dried grssBeB, tihella, and 
beads, with which thoy decorate llieit hair They wear bIbo ^ong etxipe 
of colDred bejuco aroiiiid their Ix-iieB, d<^ct>ra)ed bands of bambno an<3 
nhcll uii the Hrma and the ankles, and shave the eyebroH-a. &Dth men 
mid uonipn shnv^ the part of th* head In fvunt -of a line from ear to ear 
over tlie (op of the head and anoint their ^wdkB with h*;^'^ greH*£. 

They itre eoBily nmutied and Heem to be happy and contented. Their 
only dLveisiroi is the diincing of the men; the women do not dance. 
K&ih dailuer perJonna alone while Ji compianion keeps time on h nutlve 
tom-toia. 

The marriage <^reinon.y ia inlcreating. Tho eontraclLnji itartiee, "wilh 
an old men' and wnman, squat doH-n on eiLher aide of a dish of cookt^ 
rice. Thn old pe^Fpte each take a ball at rii* and ^ichanjjce, theii Ihey 
hand tlic l>altR t<^ th*.' bride nnd groijm, -nhc^ exi^hange theni again, iiftor 
vhic}] they eat tlie rice and tht ciemony is ended. Polygyny and 
piilynndry are pemiitted, but Sfonf not to lie pwt'tiecd at preeeiil. 

The Bfrtahs IjaveanextenBive knowledge of th-e use of medicinal heTl« 
and To<it9, as in proved by the fB.et that the ChriBLian FLIipitio^ -who Live 
aloiitr the ennftt td PalaM'ai^ ^i tt\ them ior medicinM. When a death 
oeciifB Dinon^ them thp hody i« buried and a Are jb built araund ih^ 
gravQ- The liouse in which the death qicciirs is al>anduiiedr 

Their mli^f»iv flr^^a to 1>e h wonhip of tlie liird or anini^] that 
happona tii nhound in their immediate vicinity. Their lan|^|ce in 
Himilsr to that ipoken by TagbimUB and Palcina-n trjt>ee- of ■'ak-wan- iVffnicnlLdfeijiiaiiHhinnvnhluclBBn'roltfrr-Itdli} iHt BaUHa-QP]} wTirji tl4} nrv amOtond 
ti} <!|ir1ilPiB nnrbinEi." 

iThvAliLrtTruliBmiii [Ik '■nUi |[> ih? Iitiw Vcntdn^'IlD till n k» It it '^hardl j 4e»iiL aitlrit It 
the nlDutcniB DHiitilliTiHiBliri." TBH HATAkfl OP FAMWAN ia& A.DD1T10HAL IMFOKMATION ON THE DATAK PEOPLE 

The ftJlniving inrutinfitlun, iltrived from Bitie1» written by Bu£«nlo 
MoraleH, of Puorlo Princwftj ftp4 MftHllrf HURt^ VenlUMllo, oC Iha nm« 
HktitikoipaLityH if preufnled to eupplement Li&ut^niiiit Miller^B repoit: 

The N^^rritoc within the mun!-cipality of Puerto PriTieeaa ai* 
iliBtribEit^ in the following settlenients: Guinaratjxn tiivFT diBtrict, 
})elniiirins Id th9 jiiiiitdiiriloii of Mfilcompo^ where Ihe Batu-W an trithuut 
n rhief or known rfipnwmtalive, B<nne aubmittiiiB to tha authflriti' t1 
tbi vHhifin, others bring inilcpanilfnt ami living in the moinita.iiia fd 
thfl inipriiiri Garuroy River iliBlriel, in tin Juriwliction of TinitUn 
iiihubite^ by pvuple of the game race living v\\d-?i tlje name omdilJODB 
nnd nitli Ehu name cUBlome; Lan^gma Riv?t distnixi:, one of Ibe moet 
important in the inMiiltapnlily l>ecau» of its lai^f j^i?ld of Blmnciga 
(resjn), bejucQ [rattfln), and other v-aloa-ble natural pmducffi, occupied 
by Batftbs who tecogn.iie the cab^za^ of Tinitian an their chief; 
T^mbannn River diBtrict, nettled hy Balata who recognif^ as clilef one 
uf their own Dinnlier, a cerktn Lonawflnii Babuysui Bivei diJlriPl, 
iiIho i^i^portant on account of ita valuable producta, 'There are two 
flfUlementB on this rivKf— <ine, dialled ^'BayalaBf" located ' nen r the 
source qS the river, u certoiu HanJal being i^Jiiefj and Ihe otber^ called 
"Mjioyan," near the middle uf lis course, with a e^trtain SicfiBiivn M 
rhief, who recognizee the au(ht>Eity of the village of Babuyan, 

On ihi oppoeile coaat ar^ <>ther Helllenienlfi ol Bataka in BmaJl 
numbere. At Caruray, op *}■« |!*y nt Tibbon, is a trilw nf Bdbika with 
nft inrt»Vn chief, but Ihcy recogniie the authority of the c^beid of 
Coruray. Between Malcanipo and Barlwcan is located the setti^m^Qt 
of Rnhayan, which readier from oowet to coaat. This tribw ia mlled 
^'BuhflynnflJi." They B.re aaidto be the bravest and moel independent 
of all th-e Bntakft and to have pretMrvnl more of their sava^ cubtoiOH 
than other Balal? tribeSr 

A little to the north uf Gnrnrfly and umt the Day of Tagdunan 19 
fymui H tribe called "Tandolanenf" who iiumher about twenty, 
including men, wonicii, and children. The people ft thia tribe live 
iiidcpendpntly nf the olbera, avoid all puntact with them, dn rml form 
wtlLemeiif* ht ptmaonent dwellingA, nnd occupy points and Bmalt 
ifllandB, fronn wliich fact they get the name oJ Tnndolanan^ whidh 
aiKniflifl Inhaliiranta of points. Their didlecl U a mixture of Tagbanua 
and bat^h. 

ThflM triltfa with dietjniH namea an well known^ but therfl arv 
wandering tribea that M^rn to liave takeu the nAine d an aniokal itr 
bird ur object where the chief or headman happened to be bumi for 
bitfince, if thfl wMher pli^e birih to ■ ion under or naar an ip»] tree, he 
ikiigM receive the name "IpU/' 

>"Cai4Efe."liB 'r"l>'>wofldDHDliif ■lirtd''uidiridi^VDiiiqljnHdledtBcuHEk«bk>dlnaii I8fl THB BATAKS O^ PALAWAB 

VpiituTHllQ nflyi* thai in »p-ite of invA-Li^tionM tvlesidJMK over tweiitj 
yt'OM. and notwithntDnding hiiq intiniflto relAtinitri witli th« native tribfifi^ 
he hae "been uiuible lt> delermins defiiiilel^ tlie ori^n of Ih4^ BatqkK 
Thi»4 per^inpH is not tEmiiHe, bill ihero tfppiean nu rejinon tcj dituLtt tljnt 
t|]«^ b?]oii]^ |i] tlio AArnB nof ok tlip otlivf Kegrj-Uw of th« IrtUnda nni) 
ma s11 LliAt Eire left uf a toimfrly mart niiiii^rouH Kri>u|k of NpgrKoA LP 
Faluvdik. AccoTdiii^ lo iiiii)niiB.liorL Dbtbinac] from the aid maD of thiD 
Iribf^ the people of iJie wegt coast, eBpeciflli)" of the Ktrilemcnt of 
C^rEiniy, ate the oiies Innn whom the tribee of boili c<uietB sprung. 

Accoiirit^i givHn t'9 tVnj |^llyfli(^ll cTiarntterLHlits <?f t^? }{iittfl(£ difltr 
iilighily, TJiiti IB Lo 1>Q oK^f^'tifd, aj^ the people iLoublliifln ^iSet HliHlitly 
in appvdniTku^ fwm givnii) In gruup, ojul the deecript^on Riven by an 
uba^^rvcr is baaed on Bome aim Email group and \a nr^t i ^nHrslimllun 
made froiiL deaeri^iLlQiip of Hi-vcnkJ ^upt<. TUwa diffniEmceH, Jiuwevcf, 
ATf liniii]|>ortant. 

Ac b> color they rio noL prennt the mie cliAnK!t«rl«EL» of Ebt S^bw, boL in 
tUtir cdrly hair, ihjik lipa, etc, tbey rebcmble that rscp very nmc^L In ^talure 
th?y <io not ^lltfer (rem the TairhnnuM oM ftftfr t^hpknM. «fm bdria (All A&d 
■oull: stiDrt. 

Venlurello eaye of them: 

ThE«B tribEA all hai'e thE izhnrBclervtica of the Afriran a^gtn. The Xinky lildi 
tB nolL»»ble, ^t the eoJor ia « ILCtle lighter &n-i Ihu l!p« an jiuL hu tbich. Thej 
pre ^enpTAlIf of nnalt BtAlnre, bul there ^re not ^'uitiiff thiuc "VFhn very luUCh 

mtpu&te the AEricnn "i^rfl, 

Rict: ii; ]tlatiE«d in r^u-^h hitisI] quautitEe^ ab Id yield hardly ennu^ 
to HiipiJy thtm tjr inort than a lew monllm or even days nfter the 
harvL'st- OiiiJ wrilfr aaiH tliat liiey s?t out aII kinils d phnls which 
yifUi «liblfl rmlfl, but lliat thfiHc auinunt to little tm accinjiiL <jf Ihe 
eii^tom uf planting in one livcility one ye&r a.nd bnnviiig (n unolh-^r the 
following BfflBon. 

Th'! time uf the yejir whic^b they most enjoy is the wa^on h'h«ii t>H3 
hre murtt i>Tentifldr iJurinn thit tune young bci's and houey form 
their prlni:i[ul diut, niicL njH biii^ da lIie^d Jnt^L tUfv du ]|<>t tliihk of ^oiiig 
any work. They nre said ti eat iiiore than dnubk the ClilitUht of 
fituil u'hieh a man iiRiially eate i\t oiie tiiiK'^ l>ut thia is on nccount of 
thu long inl-'rvjilM bL-ioi-^'ii iimi* of enlinj^. 

t^tnteineiilH a|-N>ut tliu rtispuAJtidii *if the B^itak pcs'ple ikt li ml iipprar 
cnii-flic'tiiiu. If thf^y arG^pfa^^onhlt iiiid friendly, jvi& nuhtW iii iH^t^dp 
who ltiir>w tliKii any tli^y eit?, why prr th^y feared by olher trihte 
fiiil ii'h.v liMve they Aueh u ropulelion for iisiiig Ixfiva and 3iTn»'H> iLpiJnvt 
their on I'll iJ^rt? ThcproliiihlevxiiliiiiJitioiiii^i'inijilQ. ItiiiqLnij?[iiiAiihlL> 
EiiiL't aniiJiiK IbeEiimilvL^ they arc peac^euble but l}iJtt th-i?y hnw Ihvii ■ HinilM.MTHimDrH1tlltTTTrli>matkiii, NolUM- 9IL 
n^aio br MilkT. 

^n Lnjiivi. aitoup Of ttiju nom.t. utomtm bhavid Ki*n ov womih. 
X 1 

* i 

I 

■" !- 

_J ' 

o ■ 

< - > Z- 
& THE EATAKe OF PALA^'AT 187 

^' iiiiF£LH?i4><l biy i-wple of other tiibe* that they liai-t crflne <o look U|Bni 
JL HlTimaer lib aii Lifl^^my uijd lo trait Kim an auoh. It ir ninre thuii 
litiily, hiiwivtr, Ihul vihvn ji stranj^er La* ^^nif^L tht^r fftijfiJtute 
l}n'y iiTi: iU'rfrcUy rriendly. Itoulrtlese in tiuiun pLU-l thtw Litlk bLiflw 
hnvf> h(*!i niiiiiy tinniA uttjwked. hy the MaJnyaH t«l#* jnul fjrt-ftl 
lu nlian^hut their }i(>ini» imrl 1.1 seek others in 1cm a<]««aiLli' ptncA^ 
Jn'tE^I^* in otiipr juiite nf the PiiiU|>pinefl flm timid and aniciuu^ 
^o av"id r-lntiiRcre, Ll liti^ bptu nolicci in Surijpis> tliflt tl»y MBmanuaa 
■n'Jiii fjmfci' f'tiiT_v I'tfiirt W csi:u]>p from fltrdiiRETH wi3l on the oofasion. 
ft » si'cond nicctiiig, cvpji if it ia actiidenlal, ^ivc a fnpiiiiiy, coiifldiiiji: 
Hiuili' biiirj ii.\nyv HO dciiir" (ci fun awflj, 

Tilt BrttHk" of TAm})a.iian j^d Langugan are wid to- hfli.>^ killed 
pri&MU're will* tSfjiped hom ihe iJF'Qnish jiathnritW jind fled into the 
iii[^ri,>rcjf Ihiif-lan-l. It is cflej- to IwliE'vp, h^-wevcr, tluit thffc tarepHl 
liridiiitra Irealcil the Rt,tii]i^ h, nuch it way Ha to force them tj Klaliate. 

All otTnTiei* nrrl i^niwi Ibifl Ihjin munlerani^ adultery are punishable 
liy whipping. In tlit cnee of innrtier the brothET. falherj ur ftlbtr 
tfhUivf hnf llie ri^lil l<> tiike vengranev in the mdio hour tbul the erim^ 
ft'SLh [iiiHuiJttf'dj fliKl if ]ti- ane* not do thi* if oiifiiiuci lo a fine cF 
100 dii-iiLiii|iE], i^liieii haii t^je value wilh iJierii ot abrnit W peaun, 
KleKicaii cntTuncy, But Iho n-iljusi^rs oT thu fiin' hjLve tfie power of 
nmhiiii^ Oiu i-i|iiiv!L]iiii of the [■hfujintin 1 ptw. An niarriaep umioii^ 
(.h,i liitilifliB i[nlib?,,lDble, adultery iapuniahtd only by whlijpjng; hutit 
tW- Init.ti:-iiii3 ^\\v hi6 eoiiseiJt, the woniHii inaj ku with die mtier mfln, 
Liii. latter |«yiiLg ^ fine rf m,i \^^ than lOO bundi; if the husband 
wirliliEildf hie eniiBciil, the adultprcr, tven tljoogk be doM not pos^fw 
Ikirrk^-clf L>f|be woman, nimt |Hty a fifle of liX) bandi. Tftbij hnaband in 
witliiijr, bmlb men maj havi' the aanoe woniait fljid iive in ihe Bamo 
lionne^ but in this i-mt the sea-sitt burtban-l in no mint thtin i survunt 
Tiir tliii firal. The firm hnw all the authi-rity end iloea no wori. The 
ftame rule a|ij>]i^ when a man has (wo wiv-pa, 

IT Jilioy uiabLH l^i fnairy a ^rl lie hjw the right to nfllt fur her, paving 
later ]L biiiidi (priue nr fliii^), g& do tho TaEliBnuM of ApuHhuan. fh.-ir 
marriii^w art rLCf^onipnnitil b> no reli^oim ec<i¥inonv ab thtwH nI Uie 
TiiglHLiniid6 are. Tiie I'nv ^^remoiiy ha* Iwen ileBcribad alrejidy. If the 
pafticfl nrc rich or pt nerful il feant IuUowb Iby rer^monjr. 

At the lnrt}i of n t-hilrl u name is ^ven lo it vhich la migRKterl in- the 
lilime iiM>irtli, (lii.u«h there Ib no ceremony of any khid. The child often 
ticar-i fi (TiirisliBii naiiii'. 

All di^eaeee winl^^ nre of a fontajiouB naturp J>ei:!0]ne poBlilpncefl 
nirmnjT Iho Balnks, bepflusc tliey Jire *nftt»i^ly RHhy anJ diflwaw are 
oiiPilj .MiumunieiitHl. Kven cntacrli i^ a beourHe ami.ti^ [hem. They 
eiu- tiaiil U} quaraiiljne or drive yut of the triln- iItom who autttt from 
it, Litid in UuiH pjtrt cvuii hurieil Ihem alivp. The iJirnt wimmoii 
ilitwiiwh jire puj-tulea uri*^ herpes and dCber- lucal troubk*. 3ftH THE BATAK& QE PALAWAN 

liii-y luivR iin jiicdhh of writiTis ah Ihe rajiliKnunfl }i]ivi'. \l"hwn 
oiie E*rBi>n wi-li.'h l^ (flniiiiiniii'UiB will, jnidlhiT lie iiijife^s uhc" ot 
lilt <i.fiji?i'i Ihfit Jtiitt"'*!!. thv idea lie Ji'hIi^i in jmi>!irt. Tln' y'>uii/ 
of builf ni.i!tf- iniike u^,' of ilii', iiitwjip i?I t.jiimn.iiiJr.aHi>n mheii thvy 
denire ti> c^prvrirF Uieir ]iv^, and tig it Iihb l-eeji jiTiii^lj-Li'd /lom n very 
<>iirty B^t the>' fwn urmlPrJitjind wilh gt-™t r^ioe, 

Vi'iilnri'litt ^iv<fli (Hie of -lliuir i^'ri^oue iiiytlia w}ih1i it mny bo W4^U to 
Iknjfi'iil ill full: TliohH Irihc^j likt lli.' Tiii^haruiie, holicv^ in the roA 
Qillrd " Miijtiiinilift," wlm b Rijnjrte tiiiiKi flim^ Jimmif llkiii At Ihe 
r^illira^ <>r n Hjihrii Ijin t» siifiply tliuir iin^eawliM ami [ii mri' Ihe ^icli 4ki4| 
Tjiirte thh' flrntL IIiiviiiK J»een de^vivE^l ujul nriitrereil st onv lime by tiiB 
IftmlifUji.eii, nJI of tlip rjitr^ frofii the i-art to the wejtt ill Ehi^ iflliunl ivero 
ciiri«?d am) jU^iiriveil of tlii^ir pj-i. The fulloKdnji In bq acc^ouiit uf this 
oriiui? o^ii6t tliE-ir RtMl; One duy the Tjiiidolniii?ii , nj^hin^ to tvei the 
if.-vvt vi their ffod, i-unjihr Ji Jargc ehiirlt nnd wrappoi its (teud body in 
du iii|ia nmt, and wilh fulw lenre and heiroilings called uii'ui the gnd 
'"MaKuirnU" tlirmijib Ihi: BaliaiUiu' !l won t^ie hnbit of thu yiid tn 
[ijij^er in ecrfjiin iui^^ in thi> foi^ii ^.f q inaii, Atui po in thia c^uit! fj<? 
pTi'Wiitiifl liijuHcif lo Ih^ awembled pfttjtle i.nd anltcd wIfccTe the dejta^f! 
M.AH, til which thot* pikj^iil replied poinlinj^ lo the nipw bundle in ihe 
i>ii1er t>f [he room. The gi^d arwe nnd. hf(^BP<C it and ypi-urf [Jit 
btindle, whoii iJi.- shnrlt wa? foiling To be isii vc an-t aHivt as if it ivere in" 
the W'li Upon BC*iii)i Ihi^ deMplion tht jtjhI waa gtE^atly on^ercd anJ 
thuiiihT^..] rurlh a ientiiicH, derkrin^f Ihjit from that ilaj- he would ecano 
to mcuor Uu'111 when (hey nppi'alt'd to him, smd turned thcin, d^clnring 
tijjit nil the trikft uf ihrir met wmild reniflm huiijiH;! to all biTfde of 
hiilT^riiia mid^iealh, find ihat he nemiil iipi-^r agjiin ifliHi theni from the 
dead. Whni he liod <aiJ ihin ji iizjird iiiyeterioapiiy pi¥»4mited it&?lf 
nnd 5j>oke Ihwe ivntclf, ijkt ft iijjlli; "Cefl it'll inmli, " which, Ijeine 
iDl[.ti.r^[ed, BJ^milleH, "YnureMia wili BUcwed yon, Ihwi you will dis." 
And HO il happened^ (o tlilh liny llie puci-l^ are ffrefllij a/r^jd to hurt 
w kill the Ghann-I^"!, ihrtt s.mci^lmw tunip gtiiCTi jtrnl puffs out liis 
throat ufjiin the upproiieh aF num. J^hoijld one of lh™> lillle harmJ^^i 
hirimrilu full on thp rieht fii'rti ..t a man it is wmpidered a m^ that the 
entirif r4mijiy of tliis tiinii nilL aoon ilie; bill ahfluLi! it fall on "Ihe J^ft 
Btin it sigiiifi<?4 tlic death ot vytp'! wl^ilivo only. 

AVhcn this j^cid Pt-t^rstPd luiiiBE-if froin fheao pP^pJe affer th^ cutw, 
tlicy subBtitnl*^! fur hiTH Ihi' ^-kJ Pamen wlbci wns married to Bpiiguel-en, 
whoflL: THiweis eKtendtftl cinly lo the lK-li|y nilmeiila nnd who woa caU^ 
D-pon b;^ the Balniliici only wLl'h Ihcy were i-uriri^BcimediBL-any. These 
l>tojflc ehiini Ihjil yihat tb^ roiI Magiiin.ba lieiani,' offended Jtt th,^ 
denifilion or the I'AndcUnen Jiiirl kh thi:ni ho joined (he cod of li.i- 
GbtiBtiana. 'J1-ri-]lki] I.- n.-Hun iik^iiTTi- ^-^i-riin"ri|illrri m m imnyi ■ m*i. f^ ■">"fiii hhaIIv 

i>|i]-i>lij»l,|(1lHulruJ, BipprUilll' In dotard pdcVnf*, THE BATAKS OF PALAWAN 1^9 

]■. a footQ-pte v> V^iiturello'fl- paper Qiptairj Helmick give* the 
following a(WTinl of people whom, he saw m Palawan. It would nneni 
thai niOJij of thi* ]>eopl5 whoon he describcB vara not pure No^^tue: 

Thu taw BftLHbB tbBt I hiTe vkh CMiflhn Lte Mthoj'B Btatenient u b iKeir 
^etwrtl BppeniuicH. Tinm I «w, wiih iha exiepUon ^f the chief, were htHttvt 
medlnm height, but h&d welUftHmed liudq aod Bplendidly developed b(>ai«. 
One ttt-i deddedly frliily h^r, hut the oLbera b^ wavy tair and tbrir Jipi were 
m>t » tbicfc Bfl Om n^itfB, The chtri waa ■ nuui ot inediMin ^» and well 
deveropad. I ^Rt Tor Unaa U, niBK tue at ibe uduaI flesl* ol iht harrio of 
TinlTian, ia ihe munldpaKty oi Puarto Prin««. FalawdiL They eonld not be 
proTiiJed upon to brtng thRir women, And were u Uiali! Umt 4pon ai-fmBf h of niy 
parly tliey fled ttom lh« t1LIik« md were ptrairaded ■lith dlffltultv to return. 
T]ipir4]r«BiwneEated of a belt ud brwch plewa of ]»Hi whiob were rerUunly very 
Diiich flbtn*.Jaial, ai tlu tnOm [VanOmJIoJ nflt«, Their umn mnrfated o| 
bowB aaij acruwi. ind blavRDDi. Tbaj van po fajuJ of the liquor prepajsd tor 
ihtrn IhtL nearly alt ot them hecaine dnmk. INDEX I9L INDEX TO VOLUME II \ Put. 

A^Rifnai. K trib* vt B>ubVh XBl 

jTuiTTtDiii, eunpiei tt nomBct- 

Uaofl rf. ■■ j;ib«loL_ IT-I - 

— , Himpln or HH bT, tUL oaim.. Hi . 

— .bow Karapind- - -- m " 

—, how lnWnlflrt io mMDlBB- - — - HE 

— ,bo1 pvflii m iw['U-« HDU lit 

^mrvA BpuilBii naiDflH or wnr^ In 

IfdulDl 170. "t 

Adoihuht, pvnanal, bdidiii- NuH- 

UK aa 

pfttt.- - 82 

inMM 1^ ai rgiaiaaiL In NabHlal- lEl 

.AlWV, 1 ntlft luu fur NietHh - 1^ 

^,VH*lnlulH it 84-^9 

jtirmnii'ibroiiri o* nu-rliUB dI 
i Hir, reoftlfl BpaaklOt, HalulDl 

' unu »r - - '«s 

— , IkrouEli T)i« Durrlsii Ct v^LT, 

WBJevn^htH -- '** 

— ^OimiEb roUnva^ Snt cQllalaral 

, llo* — - «* 

Uk- of niB-wu ID...- tas 

IM, at NfelHbL *vb<. 1£« 

Adar-unviTiarj In Wibifcoi iiw 

fcocA rlT«r utH Iowa In UalQD Frcv- 

inn - -.-.- I'-S 

AaBimiLTinUL ImplMDeDti d£ NDcrl- 

W» -^ - — « 

CHAE .._ - .— "fl 

^ UDflDB NBjp-ITf* ** 

AotJi, fiBnw o1 HairlEDi or Albar 

trorinca — — .. ^* 

AioVAT, lelaiLA i»r. pnqnn ^r Vt- 

ariW flfi- — — - -"■ iB- 

Alb*t. E4a|rit« la- — -r- la 

ALCDBomv uDkiuiwn HflijiiB Nrcri- 

HH .- - 8t 

AULU»iL tBllUfl4 tr V-l-K' IB*^ 

■Ed Id vrltloi N>baia1- - Vll- 

— BB«d hj WVlUBff Nkbilol - ' 101 

Av^aauBinH, tIalWlHir wudH lor 1^3 

— «( H4rU« — - — -. 4fl 

AHOURTTU. Niplbw an T9 

\mjtAt4- timtrf in Neirim . . _ »* 

Aanoa. VtpiV*' Mitf Lb. ^ Airclftui FBamtcc, N4Hr1l« at SO 

ATDBAmiANp TiabUUU 1lt_ „-„.r ^BT 

Abujoat PW"s ITS. XTB, ITT, ITS 

AIM, AtiDeriDll Itmpb of, oE 17*- 

pIlD* - - BB 

— , mraMLrniMDE n' Ibe. cf r^eBrEC«- 3\ 
AuDflH iiie4 bT NFcrltoi Id. 1iiiiI1Iil| 

and Sshliki .-.^.^..— ts 

— uud Id imt hT HeirKt* M 

AuICU. lie deAnlH. In NAb^loi 107 

— , UBmlH o1 DM or, 1D rilbllQl - IDS 
— , ipkUI, i3**a wILb pro^i aamM 

lO NlbllD] .- IB^ 

— . tbfl juJeBdIU, In Nabalol- - 107 

AflCiFTiAVTa or AiLTp utfbii ^mulv 

il4»hL[iB nMlDcU 16S 

— , nmFa apuhlDB — ' 193,101 

BABDiaD, river Id PkIbwio, — . lU 

— , rLllan Id PKlmnm - 1^^ 

BAunid^ trip D»*a br I%nnt l?-* 

BuidQA. nune fer VaFilD* - IT. IS 

Exuna Hii«ar« >M In tba In1l bf 

TEOrdL U ITflUl BVIHIH 174 

Bk3r>^AH, vlllaBA 10 FalavAD- IBB 

' H\BE ciOfE tbide br NDsTiiai. ..... ST 

inDfl brBaub (4r irT4M)uitiai.. iS4»u4 

: BONlt,B»l^ OiM.- - I" 

B4I*>9 mallnB lun^iaS NecrlHn l-i 

— vare, Nhb>1c1 l«rmi tnr vulaDi 

VPiM ol — ^..- IB< 

^tMt*' Nflcrl'ff cm<"Ti« in — — ST 

, -^HUrHh Df. flEKrlbBd _^_^ U 

Bk.TAE.t. piinlabruDt fOr iSlAOrT 

■IDH1B ..— -' InT 

' — , ADnBcifi. rAEbHvJ br — '— — IM. 

— ', ■mdseiiHDb tl- — __....— .—i,^.,^ IM 

I ^ ndMBl l C&UrL.bT :: -=--^ H* 

I— >WA IhiI ior birwlHlfitb bf 1S9 

\ '—, bun el bw Uflfl H«4 t*>r bwHb- 

cMB b!> .- -_-.-.—. IS* 

I '-^beoi ealen ftr -.„.——"-. — 'H* 

l^^bDiTB aqd fUDi" used br - IVSim 

' — , brtafloKKli «gm TV — ^4 

— , bTA^^vf □» . MB 

. — , HlflF of. - — IW 

\ — , cWHUdi of bwd br lei 

' — .caLII-'UnncdirciiiDaM IW 

' — , EMUrai of ifcoMiwa — ——- sa 

— ,^u*lDf -(rt _._.__..^...L,^, 13* IW INDEX D4T1KB. dlHliH4 IBdW ... t*1 

— , dliPOPLIlHl Df llSr JM 

— , arou at .-.^-.— - — — H4, IW untDf N-trrhB* . - »-, djH UDd Iff—— IH I BLiinaiiTiivr qunid on Hrciiin in — , E»a 4E JBiE. It* I 

— . TdDITfll *H#i™0» ot-,—— —, -. IM I 

-~, rmdnxk r«r llqaor I^TbOIIC- -~ - - ^H | 

— , KHfln cr IBS 

— , ■STmnmit H< .- 1BS.1M.1IT 

- — , KHBBB tusd bi, l4h auilDL LIlB 

bofll .., .. ,.,_. ,...„..„. 11*1 

— , mir nr . HM 

— , luid ^hawwa fn-. ^. IHi 

— , bnorT flaloD br. . US 

— , tubrtdcf. . lat 

— , aumiBi hr .. -..— lh* 

— , LBibllllr at. FD wrllD IBS 

^, ludlMEki ri IH 

■ — . loi'k OF cl*uilliw*t UBmx 1ST 

— , LuifllKf cEl.-.--,..— „,..—...,-,. 

^. mritlM irf ..„. .. .— JBBv IM ! HI li Bintbwmlalil IiObUi 

Bd^v, Ntbhlcl nuBH Far pirU Jif.. lei, lei 

Dduhao, iT4Kb tri K*crlH> d.n.-.^-.- 7fi 

BQPI frUCUi"*. W«»ff*"' lr»[iiwiit 

for _.... fS 

BOTK, ba*< HtrnHfl la NtfUd ILQ 

it -- 

—. nioabar Ol T4r«r1ieB ID. _ 

ifrlbsa 

BnaAorB i>r N^p-IIO -wHUrb 

Bv£UTA!4i l«Il«aHl «EDl(»B 

BiniATUtA}j, Irn* cE J i ilii *" 71 it 

at 
lit 

■■n Lh BinirDJ'o>J. iBlvTOBrrlw villi . — . maruhaBB biiuiiik, lofllHolUlilt ... . 
— . UifPHiS rtWtMiy ftf. 

— . DDdlElBaH. HDCmrie^ oil UMDfr 
— . tlJIMlt tVaUl -m,.,—m.„,w,;——,— 

— . dbumb dT . . _ . . - 

. — . HalilDn oT £'b]lflr«D IIVAD hr - - • 

— ^mimbr aT -.... 

^^oriBl-ii ol- 

-^. VAKCDil HdnniiBHil of. 

^— . phfKknl i^borai'Uclpl.m cF. . . . 1&7 
IJI4 

laa 

IflT 

^u 

IHH 
lU 

IS3, 

^fO|wm*d BrrnrB UMd bT. . -. .. 161* 

— . pOlymiiaij pBlmHErd bj. _ _ . . IM. 1ST 

— , ppijurm' p«ribi W4 1 r. - ^"^ 

— . punHHTPBiit of "bBi* br . .- 1BT 

— . TillBlM irt . . . Ui 

— , rUw «rBiiu]^X at - ^ —• .—_—_.. IH4 

— I [kfl, UOUUat 9!| IlliatltiKT 19^ 

— .nttur* or. laa. im 

— .llmiaitT oi _. _. LU 

^, -Hviniiiif 193, U« 

Dai-eas, a iilO* tt Aunvun, Vtr«9«i] 
QUBlDil on , , 

— , rumllnllBDi Df . . .._. .__.___ .. 

d??mff]fl]«l IJT n...-.- .n-.-r.— - 

— , i^unr* "t — . - - - 

BathIi ■. >att1»£iBni of BbE A B 

Db, m. tuH itf lliif Torb if rdiibB. 

IdL . ?4iiriaiilB 

— , N&lMlol reaOtrliLi oE _ ...r 

Bbjitgo fillMrBd *j BiiUki . ._ „ 

BBiarrc, mp lUpd bv KebIIFb*-. l._.. 

BBKQUET. Bp in l*l| «]i#aiElati Id. I 

'■— , loilfr d[- . . . 

Dj:ir<ii.iFi>!aB. 4B]« ctlar t4 

Urm . . . _ . . Tao^aaH GT 

BzumiDuBBiTlUKEHi HE Arha, mra Ity 
Kniflm 

DiTKL "lit »ir"lr cn^Wrf 05 NflHH- 

IDI .. .. _ 

B^TIUIHAE, litBD]]lE U} aUTARtTri, 0/ 
NlflTl[D |1l1 

— iinrlv. laienir'^Brlmi 

UilTDi, rdiFpilipL QBiiini Tci NiarlbM SI 

BuLxUFJ TfeevEHfiB, HflirlLe* Id It 

— .vDubijiir" r»B _- si,83 

BiTBLkL. N'^nio nuiii*r at pBrSeno' 

ti\t - «L 

di-aiH^ Tbalol buUllir tDWkrd. 99 

— , alflnlflfftim or Urm — . H 

CuiiLuiia, rlv^r «r BbdibM -..-.r.- I^A 

OlQATAV Pionii™. NiplbM HpUtiA 

Irown _ __ _. BO 

CAinau ai iftititi* ...<....—...»- a 

Cauaukbb. N*«tIWi Id .^.^_. ....,.,.,..,. U 

CAHHIHALnil el SUtu - 7V1 

■iIId Op^loLfd 70iT] 

CdbGiD liLAKD, VmeBG* Of NfpL- 

tH « - r.... So 

■□nl . n* 

''naiilnilhTT ^T V6 

CAIUKIT, riTBr uJ -°I|Ia(b at 

PdaoiD .. lU 

Cimiau? UtOtx tt tt^ttJI^t... 3* 

IS] ■ — , bmDE nnslai, dF Ltihi^ ._.!_. B9 

Ufi I — , nkLjlvid, afUr • n«f>Mnjl luH . 4B 

I — . n™ - ri": 

](i6 ■ CUaH, fflmUt OHd *■ ■, bj NTVl-Jirv . tT 

j.t4 1 OH Kijtia ID faMoi dikJta na 

ISA I CaniJv-^. crdbiBL mqniB of. Ill lei 

1B1 u ■ 

-lilt 

ITfl BT 07 

leo Vb.Im1dL 

— , trMOaniE »f. M h^itlid p»i*pii» . 
CbifhiBb Inflirintm On Ibalni IKqiuI . _ 
OHIBTh^ 4U«Tfa 4B HiailUB j>T ^^- 

grlliH i*r PanBT I'D klxlrantli 

«atU73' - n 

Cwiwai:™ iHi f^miino". «■««■ Ear 

EbIIuiq Of blku rmr . ... 
— . SiMirJHb anrrH In ^MS <ibuiE ,.. - 
-.-, tiroii of dacifM 4if IHI 

oluluhii r nr oiniin of jihieilh ..... 
— , UHfl bi Hi tiki Or brtKlKinb... 


If 4& 
4Z 

ST 
IB4 IlfDEK 195 □LDTair4a, Tlk^alnl itfibb Far artLdi* 

nf 

[rf VBIMIH — - 

EVhTUiTmni vt TfifrlU- UM UWH- 

ODUia oE Hdpdbi lALa _ — - 

tQUV of bAVtm U*l bf ^■fLwi__ 
Cotfpuiup et idlKll'B In HBtiUcI . 

jkolftlibDElfia dliLaela- — 

Dowopv el Halnr' 

DHUfTVfttir Dl HiliKlfll r^ti... ISS-lie. 

GBBJUBPfWtfl L3L ^rl'M4h..-. ^^^ 

■BIHI N«[rllai . . 

DmnnATlTP ihu In Ntfaalal .^ 

fdlAd L4 — — L 

UllV *f .-.. -- 'T* 

CBora vKmWl hj r^^nrllH. 43 aa 

H 

iia 1^ Pam PVt 

EilHBUCITLHM or HaOBLTdl, iMlbal* 

PteBlnw -...- - IB 

— .UirlveEfli piHbl*' -- - 91 

—.FJtrroi rBTiiia .___._ 20 

— pOnlAnaHrE Lwb u_......nr l.t.2f 

—, MlHB K|» FnvLvi* so 

, — . FAnn l«IU9 __- _^_.. _. 2Z 

— PaAV ^^'^- - 40 

— , ftHLle tihD* 19 

--.fliul PfwlM;- IS 

— ,_ Bui HanwIlBD VdrtlD . _ .__ V 

,BD»«gCD PrOVlDC* ,.r. 

— , BurlBU Pro^lii c* — 

— .Tablti liluid — - — 

^ , l»iaiTi»lM PiQviDm ^ 

IJItUIUP it Inter aBWDB N«FltH 

DimiCiKR HIT ID* PFmJ rva 

Vra I P^V^^i TdnrlfM' ■■!■■■ af . . _ . 

I DguAQjiI, A Qab» bF H«cr3tC« _. 

— , 'DuAiUarr fnn -. ,- — T9 L- V Dahcebqf PIOIHTO" — — -. BB, D2, US .bB-luV -.- 33 

El 
B3 llrl **, dlUl dHSrr , llIiubiiiuliiuiifiii 

— . Iirkan' flac?* l,...^^-^— ,., -^ 

— , ^ure aaacB . BH 

— .[orHir* 4«ir« _. es 

pIMa _ ---- It 

DuiBILlT. bmadmBD It > B«DEME 

TtLUiB ,..,_„.„.,„ ITB.lT-a 

Difira Tiani(l« tm, oh *it. ■□ fa- 

btlcH FhjUUtU 1D1 

mOLKVaiOV Df DOJB kBi irVcN In 

Na>hL«] - , lOT 

mxQ^BTU.Tn'a djcw^lo* la Na- 

telM ...._ -, lir-llB 

apHTlBi, KiIaIdI 

i^t....— rmAHifl iAt 

--.naleauMtlDi, ^mHam t^ruEor- Ift^ 

J)r.iL«?r 1* Ui» 2biiIi»I . . SA 

— . nlalDBl NtriZJH M 1^ 

]>Kii4iiDi 4B BfrBBOiC rrall Ufl-ILT 

-Dm niH uU>d UTV. plEffAbf .UH Ei^'HNO. Knrllit Dtiniiir tit. . 

EHPBkBldr bow HiBrri IB HlbKlOl 

— , bDw IHiDwa CD p«rA>nDBr or 
objiK la MtalDl L'fi-bii 

Eonni IM- 

BfPCia^mx -of ^OBrllim .. 

Ehqh^tb ih' mBOp ■□ICa iimrilf 


iT IhiiiU. llMlDi aUaH flif. ISS 

THrBv, HrfrJld' trUAlVWDE rcr...— . SI 

TiLTHiuiflB a^ Ntflrllofl .^~- 41 

PiBL HflirlLH' aflfbod d naUpi..- <• 

PUHIXD, Hurim waji at 43 

rOHDUn, JwV, qUoTrd iD >DdlN« 

ChlDEH aUala bi Ifl4m. 9K 

■^ FdlOflT pnriBflU HoJd t; E4flpll» -. - . a 

, rDUOH*, DJl|lD or M fca Ml a im 

■ 'AT - 7_^___j-:^ ruluu 16 »vr of, -■aKfKi DniAi^ SifrIC*' Jm oE c*Di*o'-- 

Ti1rqiBD>a> b NiAalal . 

□i^^uumar< it Nf«nWH In r«uril . 

Dm-dHrmw DT BMaimiB In III* 

niUfVEOB TtlUdI 

—.M\f\tmt UlwaA - — — ^- 

— , AmE«i CaaarlDa* hvvton.,.- - - 

— , BitHBd PjDvljll'b ..__ .^__. . . . 

— , BMBiAB funia 

— , BjIubo PhiIIhi'D ... _ 

— »Cl|HIB fnTlBCt - 

— , OolDiBrb TalkOd . _ 

255fi(5 H OlHTlT, D-. 

from. LTH-ITB 

dtfbXHa amons HfENlH. _r _. . H 

Qambb, covpnriiC** ii-dk oE, uoooa 

^■■fUD" ..- . 4S 

QDTpn, l»v upmuJ in Mhkl« 

*" 41-lKl !M 

ti.' anflAjjiin uDdi NaUhi _. Vii 

d9 ; OOLB, bew C4D«ld*r^ aBHqg H«' 

10*! *rlliiB _.. W LI It 
u 

>1 

3D 
IB 

a? 

11 iinini^ M<pr<iM . . . 47 

Ckivurduin: umr Nf«niH 70 

-^ HataM **>* r<ilrtlB« Id. - . . !9». 197 

OniiABla, pitiiB H AflHIeo In.... 21 

^Dh'lLBvr'H. rhWP of PbU-pd IBS 

HUTTAT 01 S'piru flf Z4Dlialii. 

Tirlw, BDd PaDii«iB|k L._ 90 

O/M «E P4AM. lU 

— ipf jruFHoi . . _..... u im- LNDKX ^vEh «, NfefiAM*eA _.. Hi 

tnuBT cr Hvtlhl - It 

[bucLCB, Cut. U. A., 4aat«4 cb 

BKtbi — — - laa 

-'i tnulkUr of irtiplit mi Irlbi* bT 

PnlpwaiL _— IBl 

HuniB Id N-btLcl II-Ih* 1CB 

Boh «Mn br P>(-M- - - — 1U 

BHm 4tlQ tt B>Ukl \n 

Bhuwi, hw barfli aE, In Bw- 

■BM _ , 17fl 

hhtiutt imcwhd Hwrltot nod 

aiiattS pKpli cT Cuna -, 31 

bom iBfl PtH, NsDalel '•nD* ro? 

ObjKlB In UB. IM 

JIuvTiKa mtntca NaaflittB. iDjiiBBr 

DT - - *1 

-^ relliEciw c*r«aa4lfa nt^r -IS 

tioynmuD^ PibliiftiiHKmiiHuFl^- ^ 

Hots, coovlnicllaii dJ Hfl(rlUi a 

Iba. auBbsl ndtvlu^ ^riHa . _ .__ to. ^2 

Ib-uH, mnuilDV Hjf IniB «S 

^. IIBIIT4 l»t O' )J"ni». _ _ . ST 

— M f Dlp^H'P fflkn UQ LTH-I^fl 

— *tHlD<-|]A iifliiUir -iBBt _. _ ItT-IHQ 

roovo*. •■riDi'i^iT Df HrA 9a 

^.BgU Witt ^_^^_._ 176.177 

n — , origin^ hroi aE nama. BT 

iBOTtrjOAX, Ibalol uk of tsTte fla 

iLaoAFja A bkLAci, wLdc nan Ln BHfnt 

o[ . . Ifll 

— d«B«.t In NaImSoL — .-.. Ud 

' — enant/tihaatl « Zuib*! Ur- 

tDdt _. a 

'■— "^. ■■■■rim «r Hm SB 

Tapuriini-Tft, IfpbtLtil Unu Ear iCt 

liiTHbrna **rb TerDW la Nabalal—L l^t 

liJDU. KborlllBtl lBbKCLE4dtB 

vt _- , -. rcWBoU IB 

TNra i>, H-bfilaL, .. _ 104. 1S7 

iFUnl, MiBIiIdI UBH M— 1«0 

lETHUCTVMd lib Ct KflclbM-- « 

URBBJBCTTDHfl In FTabalCi Hf 

iNnAKHnn verb^j. »mia|AU4B cF, 

IB JflabilBi.. ^_.... IIB 

— ,«kmp1« t]L la fiMlat r, _ 133 

tnr3EuictTi9P cf hwibIbbb cT 

■UiRlHt In V^ihUal— ill 

ImutaOM/nn Ad'Orln In Hab^Dl.- l^Q 

— >nuiiu la rfunioi — — _ LZO 

iFUn- DBBVfi Vtcii ICl "HtUB iKja . LSB 

HapLuw In __ It 

JATbNIU HflM^ Id NafaalDl _.. E& 

K'^HiH'iti. nfll^hTV on M l«rai....H.u. n 

KiLC «, CDoJii^ElirD at In T^Bbklnl.. ^J9 

KiKflRrp, NfeAfelDl Imaa >iipjr^liia. . iSZ 

]rtNJ.W4Er. Sum cbhr 1BK 

LUHDAOa of HbIU* of iObllvk .. . ISI 

LuODBAil, faUHfl Ol 147 

— HflTW of P>L|*P|,q -,_ ISB FBI* 

l^HLCTB w0rD bp KBtrKo*-^.— — ,— - IB 

LowLiA Bfllu br HbUIi> — i^-..^-. ISS 

Li:u:ro. Ipiml VlMifc— — — - 1« 

HinimaH, lod of flitilii IBI 

HlTdE JaDIUO, HltTlOB oTi K Ki- 

tkiiii. 11-a, 111 

— FflDi^HiiL inbthuuu 0E i<a 

UAL^rav crlilii oE N*crl» flUocb- 7C 

Haueo, cwbpIhzIob ciEr. Ill 

-^■UAan d' m 

MiLCLXPO, TiLlllfl flf Pilnu- - - liB. 1«B 

U-Plka. KaHuBuif of BaTpkL IBB 

Ujuue4m. NHum or uunhKio, 

dllEi-lbUlIm irf... 32 

— , llmiailT of lil 

umu oqIU uncDr NairLU* flfl 

UAVEVjem ■■ KDil tra4» BSHHiff >«- 

fThH it 

UablvblbBi Kigrlm 'Q - 31 

ifAiuADi hitava NHunH. diHrlt- 

LLOD Of Uw HtU cr >«■• 

GHBlIli 09 

— ^ho^ irrBBgad bii _. a a 

^^llif Hff« nramnar - B7 

NraiTllO* . __ _ flt 

HBtT^ DIDkbOT BT, BDlOnr NDfTlUW. tD 

HBtanBaiDiirTB Df HwLUb. BDLIm- 

panHrlG 7B 

KEDieiMW. kDB^ric* BT, BBHHIA 

BlUib ....uu....,.,,., - Hi 

UiiTAii eipoellv it rfl«Br][<« QS 

Jwiria goond ob -flU'rLlnumi cE 

Mairlro- -... -..- 17 

WHJTJKl IrftMi-HTft™. DrrUIOH or, 

■ckqnwIaipHoi ia . — Iftf 

HnjxB. UduL BL T.. fa^tniST of 

FKlLifbi IM.ia* 

UlLD. JWOdBBD CT FIEtlUES ]7« 

MlllBAKAOp NffTlMl lB^.....».».._... StMS 

UHHnOi E4effFltM 1h— ____,^_.. SO 

MDUKwn mHb br Batata 144 

E'DWf'iiw, vor>&iiUrT "ISbcKS br, 

nEnrad In 7t 

all BUBlH. IBS 

— . niLtttft oo Bfciata. laa 

Houia. rcnuBmoD hUrDoo Nvrl'B 

■nfl MBltnn ._ Ol 

tloBom. tOvA oI Iboir pintles on 

tPLrobBltnlB - - IT 

tloarctat (.UB^omi, HBliJd •"otit 

OODDAULM vLth Ii.7 

VunuLJiB, «l1]lir<il^ HlUt... 17i 

WDiiDm, ponlihDiHBE Eur, aiaaaa N«- 

BtLW* __ U 

WnBlC, T1»1dI .„ , l*i-lSO 

— , cbajBccar ol HvpLlD. 00 

AlDOUKL u ■TBi|i(|arj?a. IbBlal- PDOtooifl ISO 

— , I'mpiU/ . B« 

yitmwn mj.LB(^. 1 For nhrvBHO 

Jndl-vldual kUbJ»ctl ] IBDIX m TB UK i9X 
IH9 Hun, Ht.Hri. br »«iir44 iB la- 

IivAb «lin «- tvf r|pc>m- v« 

" or Ikktal dtoauHd- — - Ml 

H-crlllx — - - - ii 

— at D^W^ ^^* flUHD br [bBm ' 

iiem ---. rtoann M 

— .tr^er, or ET^irllca- GC 

ifiHi.jHHK M Hinlin.-.-,,,-,-,,,,,- «• 
— pUlnlftHd ibiHiHDl »[. oE H*' 

(tRlm ,— 

«4HBa IboM I|ar«___ 

crUD mlna . 

nat.im lonu at Nihiti Ttrt 
hrtb, ic ilJl - 

— puUrM 111 EfabfeluL .____„ 

— TtA tacmi ki f^abalal— r — ^ n— 
'TftM—lirt tif UhLcIi. iiiim»[iR » 

Nniir>B, 4brrlb<'l1aa aC Notrlrm In . 11 

Hun woTimlt NaT-bgl IB8-I7Q 

Hqbp Dt NvOnlTDa. bv^dA at.. Si, IB 

— . Inpb bT .— . BtTS 

Homiinmuc Ldidd. momber of 

HoiHIm In .- li.ZD 

HgljB. Ibfl. ID ITBbftlDl -.. IDtplll 

HQ<m bai« rbftiftoHi at rerb___.__ 107 

— , VBIbBl iaIDd IU*ED| fbark4l«r Of, 

Id NkbAldl 127 

DJcriTt BcuA. d iHiniMillDa td Ff«arL- 

[HBI... .,- (A 

r^DIDUClf n>IOJ IlHVE-— 99 

-- el Nurlmi. «iiiiiiiiri.— — ta 

InWibiiM -,,--,„ „ "0" Omx^i ImHt UDDbaBUad ID on- 

■□OUd^ III HBbklDL--.. 131 

NUFITH Si 

4uu4a, bU. MD«iB NfflrElH e7 

dhoin «tt BicTMimj tf at Htatao 

TKi ^— ; fv/tmt^o 14 

^vuotfT*, NkbtLql nma lor-- IBE 

— miia by f^BErUq*: IT 

DwHBKiHiv. bDnr ■rnrriiin Ln Ni- 

blbl lal 

PttiViUi. j*Vtr en HUlLi q1 lU-lBQ 

—'. a iFlb« dT ib4 laUod dF TalM'D.r U* 
PXHAT IfldHD, dumbimna Htf Nt- 

CtHhm lb ___._.. &■ 

^> )li* and bsiM of Nfirlloa Ld 31 

PUJoUWU' klnUnt in NtlilflJ-. 100 

PHPCAKki nliriea U NoaiiUfl flli- 

nittfi -...dikb. >.—.......>... fHlDV^ If 

FuuHoHVidMbtTiil ptrbK.r.- -.. -.r.- 3M 
PdiOK. |Ii>d nC BitOi ' .-- — Ifii 

MHBOLH D4 HADlDHn..— l . 13B 

-^nuplH of ooDbbaUoB air w^l^ 

HHtl 1(1-UH 

— . D-UDJbUr of, A rioID dAT UB« ... . IM rbDDfl^ In. „-,-,-,„„,..-„ 11* 

— , BHIllll l Ta _____..^_ lU 

PAsnva *cle« ol biiiaiii Ea bill, ■■ 

NiUlal iib 

Fimt-tmr nrlrwm la ^— if— i-i—i 

?nilin - -, ZT 

^affwUm al^lnUoB. j' ^jp^jmr, 
dWr*, BumplH er ^abiAlril 
BUBH ar auirHalBi IBS^lil 

I^BBOHL Huna- bf tbUol Jfant— ItD 

^ Ibalal ccifom 4^ tbtaslBi, afl*! 

ll nbr m ....._.._.,_ FoCsof LTA 

P^kDM. tBjqt bif. u4 In tUitm^l . i^L 

PHVUCIL *b»r»clMrlB[l™ d f*- 

Ifllot , ,_ BS 

— ptaDamfeiu, NUMlnr mardi bir_ lil, lil 
l%iAFBTTA, nFandd la. « EUftlUL in 
PiLAniJU, IJDTiK vLUatft. 171 

PlXATDBQ, rODIUlUla OF Zklllb*l^ . _ 10 

Piiran, eihm ubidb in.ii*.m 

FiFium.ii^aieoMa III LucHia. . ]7t,17T 

nriALu wa bv iworn in sbfliun 

InlU . __.. 17* 

Plaft, to, faDjuaULcD a^ In Na- 

balaE ._ __ _ llO 

PidVTB. N.hbaJal irwda ^aBDacHfl 

wlUi „..„.. lU 

Pldaaii Ldf«, Law aipnu«d In Nt- 

Dilol ~^ IW 

— ' oE uaBD*, bcw axpTHfad In F^ 

Calal 14S 

huLbo m^rns vn«aD» d HvtIIh 

la -^ .- ^ 18 

hLTiHlHII. PUIhIiuJ 1>» BallVa. 1*1. Ifil 

P^LIOArit amaOK HaBHlDi. AD 

POLTHTiii (mfflUUd bt Haua. lU 

Paan.>m>ii 4rf rallay of BhkdH 

»4<'?t4 fO tMiMf-.^ 1.7H 

PaauaaiMi viwoDDa >3d part k lid- lU-116 

PaiiiL 4iia iDflLi nrtff^n drtd Id 

F^AlMlal . IBl 

Punx I, DHitf, La NBbaleE.-- IDS 

— tm' in iMa Nbiiaitt .. .„._. .. io«, 13T 
^ #rt4 V'O^ ta NilMlal 1D> 

— I« QKOt td NtMlal...M - X» 

— -vw, wi sT, la Vafaabi-...- . — lET 

— wut, a" ot. hi N«bMol lai 

Punamotu iDjCaAklal ._. __ 133-lBa 

PaanibTHm, aEaefife tl, ta fapl- 

UM _ _.r. 99 

FsniwD^, a«DDii«nI9Ta, nari al- 

lldlnlT )B HabaloL— ....„,. . IIT 
-^.fBinaal. Ill UabaaoT^ loal rant 

or _.__. _.. iiT 

■—. taoJnaLve ODd arclailro fom m. Ill 

^. iBdBpfvdaal fanai af. -..-...._. US 

— , iDEariHIaHtl tDrtBm □[. . IIQ 

— iPOflHum .... 11-1-11P 

— pfVlPlU*! >.m«^»»n_ ..,, llfi 

PnOBovP*. In uad i«[li »•«"] 

fitraia ^ 114-1ia 

— , daaauErabva, oonvtrUlvo IIR 

uT - -- 117 

— , TanDb md miLr In oHnPDilIlaB.. ILI 
— iffflBSan cat amuaoUboA Id 111 l-^" ' V. 198 (HDEX PMfjdin™. p1«i» at— -.. 113, il7 

Ula niilnBul of- 10l-T-0fl 

— , lB#la&L|llTi*' - ^^"1- 

FDiBFo PurwrfAi, miiLiciiniiir nf 

rotma —■". laa, lm 

n Ib tbe B(illD» aialKt- - -- "t 

^/Lina br it^tTiWi iD 

aBFLBUva rcroLa of "nrti b Vafaalak. 19^ 
Rm-tTKLX w Nifcii^i to ma»r 

gjiiim lift 

— m Mp-ui — - 1" 

AAKDIH *ViM »7 tfiirltOr Sa, AT 

PlMjqiV«Tli« fiw NearllM, p1*iii tor- 31 

PiOnT iiri Kti UU cr KVIPI [m, En 

NatialaL - no 

fiflSf _ ruHote 106 

?ifal Pmonvea, 41 itrlbiitlaa ol Nc- 

irllH ID...,*, — -. If 

BaNVM, T]1]ac4 Jd B«BBBDt._ ITS 

Henna, dtiBDiiMB of f^TiBiDi loa 

— . uamplt* it ccmblitBlInd or 

vLEb vi.nicl»< - - lil, il3 

P m IT, ■ Irlbfl dE tbo Halar FtDllL- 

luJi -,-- . FMwn iaa 

ZftBlmlBB 

iB -- — — — - 

eAiTTA r^ TH|i:Bl](i1ur from 

aiunoTojU". nunmlila ol. — 

^■nuaa, 1 tTlb4 0f Eb* IfllHf Pflnlni- 

■uU ._ Tootame lU 

flaVlHiL Nb1w14I Uraa for ■rllclr* 

UrtdlB - 

ai, kbVarlUIIHL itf , la tr>balai 

— , arlli^lci vmO aLtli prrpsE humi 

laHflHlikl -- 

BlAq^^f, BaTak dUBT 

SihDiNiir Ibktol uuiHr ir 

■'-. NurLU DULoar tf - 

amy 4]HaK,XBrlIa LodlffHaiinU. 

■■lb" --- .- - 

BjuurQJL paiLunk trnwiii i^. 

HKAHOS »l«Il br BlakB — . — — 


Ifil D3 AT BUOHIHa. prflTiLancB Ball Diumiir 4f, 

k-aumg FTanrlUn t2 

'flor-ULiflnu iD?rQW» i^Q lm 

incurr, atile ia faw^i-o 33 

twm, \ttiaL _ ns-iso 

-' i»r iliE NBtilUa- - -. ^'^ 

b(rw\Boaon. HttnioB In — i^ 

>'B(r1[ai La ... .___L Sa 

9f^h vI tnu dt rresriLi:* ^E 

tFSBIJB^ UttCOQf ball«E In . . K 

3rj,TcaE or B^Ul" Ifl8 

— oEBiHUi oT iimatrfe .. _ IHl B-ixnju ei klalaji I^L 

— □[ NflBTKH - flfl 

fliAiii, vbcAKituir r»B — Bi-fta 

aUtaASIA, HABUDIJI'iB HTBTaif f. 

qwM - — - ISJ 

■n rtM arun™ oE F'oplioi CQ 

BuBfrUft IbnaniMu dE. - - S2.iVJ 

■Birniiiaii in N»li»lifl- -— 1-M.1S7 

— dP JH NabklDl 127 

Tutio, omait ar a plmln lu DBiwuof- IV* 

Tabidii NflirllM iL OdluniH la — SQ 

TtaufMi JaDfiac*. ImiuUiii ol Ebdi- 

btl VrrlluT . SS 

Tao^akdab. aarrluB* □[ — ' IB^ 

— , HtUun or. ^r ,— US 

— ,lr]hi ol Tf\mwv. JwimoL... Vl.lSi.lWi 

— . wrlUj* ol-. H' 

Tv)DD)iiiii. Tiij DTi rba man at f Ha- 
waii IM 

TALK, 'll^HO -E B«ip«fl__ . . „.. ITfl 

r.lKPD[-ir4v>J, IrLbfl of BatObl..—... Kb, ESJ 

'Tuwi. hlU In Bfltmur XTB 

Thu^uixh, BatatiaL _.___^ ilT 

^r|.>n a! PklawaD ISB 

T*tJ3u. riiitHiiUUeaf Nf«riu«iD.. ifl 

, Tami. flllm: Uu, uuBB F<*(rltH BB 

TkHMblDU La fitBI'JH -..,.,-,.<-,- 1-?^ 

TifftH, llkB uUlnjaClvh Id Nabalol . IM 

— .fDrmAtm of l»iat KDd lUtOTV I-A3 

n — ^rmion, hnf uprauvdr,,. LIQ 

— iPuF. Ju* TenoM -. I-IQ 

— , tur. Jbow «fr«HJ _- LU 

— or v«rbiL loraw- - - — IW 

TlBBJrOBrcMM]eLlAorat,ulBatDr.. n 

THXIT, pi*i|I»lin«n| tor. UBOQI Vt- 

BTlIo. fl3 

TIFBDE4, &■! on UiO "tiimi at P»lfc*aB_. iBC 

TiHTLU'. viiikp ot PbIkwu] laa. IK 

Tn,i^ixs eiitU»r^ ^ lUo UarM ar 

BBngiiot _. Tumaolt 11^ 

— loH Dj NrSrllM ,_ „.,„l, H 

— iii»| br KrorHH ^ K 

Tarn, rHwm ttu iBnlBI Oiwari miDODB 

N«cr]E« OS 

TanoLO. ouHuiUlD of Luk/b- —.— - 3Tfl, vn 
TofhtH, Lmn. ^ftluFoI tona* tur 1-54 

TOHTnTRl. UW n[ ISb Hm-dB-mdn by 

KmiOH _.. flfl 

TairHVJTi'& *KiBB, ennplM oC, Id 

Nab&lol ^ tM 

— , i:«UustElM or, in NafaBM IBB, L£t 

TlUJfHKmirJO* ol-niBh Id NlAaloL. LOU 

lolL blMH ^ - 44 

— tor AtDbiDr dHr — — *fl 

TmAD. bLrne ot Aa^a ... tTH 

Ifbina or TaEuB, N»ffini' KVJitliiL" 

i aB«* "Jtt.— M 

■ rrnnBn*. Uroi> for, to NaBlFtJ US 

viiHu. a [ACkiiij La scniiiflL,,,.. .— m 

I it mrtlcle on llttM Ot Pala- 

-n.il - J»l. ISG :o - ■ s inDBZ 109 OB nlUtou Bjlbj er D>l>b- lf» 
— , qiWMd SB SaUb.i rHKBHai LH 

Vjiu. fDrPi-it>«^ and manl cbaini^ 
Ew of , Id Nji1«IiiI . — r.— 

'^. abpU-HIr ". 10 NAUU tB wb >d 
oFbar PUIIprileB JIbIdfu 

Ywui. rrrTBH ai nrrini defrsM sT 111 IZS VuH. panili^ oL — .. lU-lltt 

1B14T1 TT. DBotf br HigrllH— - - - ka.»r4Gr47 WWnrr wirvp Kibtlel lem* Ear 

krtIdH oT UB. 

Vafibia NnlioEcil. dlflcnltj o\- - IDL 

— .Ouortlmi of foTntr knowtodg* ot 

UBanBTInlid r I'T ST SS tju>.»->i aceLuiL duUBfl at__ _l 

— J AHdnrtranw or-... ...... .....^.:^f 

tiew »Bk« Dl, vhb 

Hiinni - 

or... — — .. » 

— . ncBbiiliirlH oF. — . *»,« 

IflSU* qduTaJ Kb furtiiAr JoUlnrDd 

of NdbHIh. Ifl 

— QMUtEOU NflnlEDI In Bulaun- . . la 


• I m '-'■C'