Skip to main content

Full text of "Vocabulario de la Lengua Ilocana: Trabajado por Varios Religiosos del Orden"

See other formats


i' i 

í ■rl 

f rud^ :! ¿ ■^^SScmSS^ 
aas, í"^^ Pieseiwed by FC-flOH -^^SZ,^^^^ S'L >- . ■ ■ -í'l . ■- ~í ■ VO€ABO.iUUO ^ 1^ ITtABAJAINl m VAEUDS HLWIsé IIL mm 

N-RS. AGUSTÍN, 

COOJtDimDO 

T DLTOCiOUWlB AftADOKlL 1 rDBSTO EN HEJOK OBOEN iLTiebDOa , 

IK)S RELIGIOSOS DEL MISMO OUDEIV. 

fíincrj Eifirína. 


> J t^íí..^ S9t ^ '-■ 1 1 PROLOGO. 


pinnAFO i* Pí. lUtíTfiH VennlLa aubpiuJaE ¡£ cmUiUr^ raD femra DirciiHiBrliKi (nqni'lkii DiiquE^LlH. 
liSiUqilírf l>CÜnrllO Uifur n. Ai'-.b» »«>. Iuldig^rir^ ^n ]u lizi^i, ¡lonnÉ, dai»™ hIo 
hdtef impifHi in ltí¡afi\iiín. J ^^ 'lu^, 'i ^pLic^ bctliiiklEj] d furmaF'nL VHHvlxihrin -k r^itain- 
na hI llitoK lí fioal tfn^lu f'll.mml* |i-ki iiniiíiiMn ilr (emprirH iTra«li', ínma sitelt BiirelFr 
i, liH áacIOB Inlxinima, r» |M]i|i> kíEpaiiii-rki, □! I^mpoiu TuiítiAr pI Vocihuljiiih que inliTiLitlp d^l 
tloo] kl iMíldlam l^ilc rrnUridi» Id (rabay^ j publn», nnn norubn' d^ l'Hniir). fl IL. P, iM\iio 
Fii- JiKW r*í6iFJti.- iTiín-iiilvlc^ ¡ uiijiliilil pern'l P. yr. tíi^fií flíííír, XiiiiEln> hL«I Poello iLfl 
frarac; dr el ixai IcmííDU ieulIuh «jümpljcrf 1:11 t^f Pro^mi-i^ ilm^iu; prW rniKiila laitiii]^i>, j 
kO« lluiiJí ^tcrrí^íi 7 (OnÍQíiviWi yi it& |iarliibiD|NrlLl¿ik kiiuluiiutDm intli^nB, ^ ji 
purqueiaJn una aí\j\1\3, y ijúLUba hii ^I, Iit igisc le pinina rr^-jur -iía noHij?. taltndi» ¡nifi Ia rai- 
IHÍJ in ffle Lli!|ibiril4D «eUh]», rífluilHuniri «iln? «}!^ In^ Sujirtiihi^ iV i'iU rEcivinoa llacinn. ]i 
H diirliiTon lu's ^«inlii im^li* muzDL ¡a i[ik ¡Ib íLb rn^dlIa^D; "pcr boiil n aplioriip T^iiaDR'Drf 
á TcrgMiJr^l V^abdhFia fOnXB^ l/ prc^uú □□", que í^trzíiraa ie IcJaaesiBE uum:!»^ j pjjiíaa, 
por «üTld da h lir|ireii[H, librsrH c\i lu aufii^Li di' U^e^ feiilnileB. híuHimn rada IfU? ifr ¡nr 
ai 1 tc« ^Jn^ tnLuíiliWi \l\it it<4o«v y c^reiíaJm m li Imgiia, parj h|iI( ciDmíi^vn, bo^iaí^n. T 
íiaJiMcraJj üDfld'iiaíi lelra, 1^ nlia», !□ qm mpjnf lea ■pnmrtJi'; liitlíranb m; t |anliia, j Hpra- 
\aáa^ I na pepilr!, ícmi; mmnieridaniu * nil üI diih írtciiririr^ Inl», para «n^ 1n iMairra en linlni, f 
«V diaposlinimili' {f^V \'iU ¡liliirclK^^ J raliral pi1l>|ieih 

■SÉ/ 

Aunque nik^lro uíiii> M^i'ilra «r^ Ij [fUnJi Tr. Fr^Hniu l.4i]in i4' MVtvrl -na funlilnrlHi li 
faiTilumL«aiia, iHi ebalanlt, Iny Ji j li> ^ tiaa h^i|^ Jipiin|iie li>^ itilür»lei k n^niiioJjri}!! i íidíb- 
1^ eBr■MicTe^ jya tdrqijc Im tuihzrinreí la Fian pivItiEiliii bilalii^iiU', mu Junliaiana nHiLi^ua; j el 
piineipaLá íhl \^. d, imiioi i'iini|Lt1'«L]'li>:4 nleVcri <iiar b kn^idü 1i>9 eonqni^m l^i^a, «aia doj 
aceA^c ^ ne^ Im uai üI rcirmiiLe 4| iri un^ ■li'lim u Iih'. Ruiíbiiii'i. RiirJEnr ¡o üIhici pauía de ola bik- 
Htu, c? pun la iiforLLdjJ ki"!^'! 'Ii^ veHj (iika NinaUnia, Ja a]iKlii]Ddi]r fsU idmini tliKanu, lajoa 
niuial» V |i jn r^'i^LliL^ aiüQi|iit ririrli'rtii'iilr á r^LmllRr, ¡ u^^r ji iiairn nlxlrr' «foikil. C^ trapui- 
ble «iDjirelii'Diler LiDlJiii-ni°, eid Inerrit Lar^a prjnvm ilr aun f^ui'L^n''^ paoiiLiiieineiiiii, j piH>^d: 
y -itílit, nUando ealn iw M'lugr^, ú3i> moiiH nr ijuenl» el euniuefc, Je qaeloa pinutíta mak- all- 
luiiíi iuülIhi, inr ítifí-i-ia ivcnirid ii li uii^ial»il iluram. rirruHJ^Ltrinqiir oiic in 14 vn- 
ilerrra pm msa liñlnlcii lii Imtipiii dii^, i^Ue nurarrie Teim rjUcL auM^Vín^; ; üjla i|iid JQ- lufia 
Jí|u¡, M MipH» vitíiHiiiríla i|iíi!iJ|ifl umiúffijHL j ui ullinaii'i Idb flUffaM lejwno, fi niKliih dr 
lia Hiali'i Im pinxiori eili li'ngua floema niujfeilj, Klibar», y dinünuii, nbumr a \is^tiBci^va, 
ífliBila eiHTH»i[íri lipLlInldrláj |vrft lepan i|ii4Dim>íi cirufarneolíi amim'nEe, i^iWdlíH, irlfe™- 
Ti^. y pcnrriüíi bieD sua ^ndw, y «¡euhiki ifijii ultmrE'nle^ qui lus bnrlHiiia íHUiQ rmOtira^ 
pcis ehi lulirmiE I»j¿Ib la pi'eacinle, \i H^nl^mi iurlc Jf liia Lciirvnid, rrf;lMH, ^ Í'H^í^ riA^i^ Im- ■-^ íyl pitdicn: ami^orlB, ni ronk|velii]iiilrrl' miilinii'nrnli; ^itinii^rL whr Ta íúlpj Im p'rna, rl ni'lc- 
«, ^BUli^BH Cnn lwji>jcinnlniiiilL^jilü^riiniaili'[a untili^ima luii|;ja itdIíií! ^ífint.í'ú^ li» 
«rltJiHiS p^rj i|Lic lariUnwfi, ¡mu» sü n«n}i>': flaeile uf»>|ilj) w^dkii: iJandn odfi riFizai iiiln ¡iluil 

S.' 

Cjimli» MnqnÍBi^rf 1*nKi^ Op ¡Un Juiail? íjIi^Jí. yti lot Büuidi: 1ítl2, í^U Piuiíbpb *■ 
lliidq, losiilniv^j ni^nlci. qm: m lLIb bibd lan «liferciHai, iHHim k 1^ juii ^ll>>' iJh «'ü iwi'lilli'iv dr 
Jltunln, eiafl IiIihiu ^rjU'^n, ípihí bvji. Sno ni 'i*^- Vfn)^ T^tu rtipibre, udio 4LLilBn:n jrK&.ia 
Ib diH viK« Sk>, a?; i. t>^ qu\firn üin^. d. lUI L'díliLa UUiglLA J^ FlnnoJa, yelpaa iafoa* 
Ae aioB iiLll*¡ por |4 cijal niMlíih frircBroi jnlrfrijma, h|lh aiMwifirtaliaa i.\ jj Tü-nniíinado Bm- 
H|itril>di)r B^laIu, b? ÉgilnariHi i f^le; y iiii'4liiiklH' í\i apJiaritn, y fl rrnPlí», y KintuLJa Ji' Iúj ita- 
Hmlia, ¡iub a* iBtiiDvOa. V k/p^i] haarlD «niiTi, 3 iiil^r 1^1 1111111 <»[? Provim:! b, qi» h'íi 
irn-aU«i p HHlm luí Purlilin, jleftloflunjup h4» .1^ liirLlU-vi;, lu unaniiis i|iit IijTiüti bBuLa. 
lifj lid ri tiiL^iuiiiiMb Supti^i- £L vtilgi>b Itiiu laigoa [laun, fwqüi: ai Ih HhidiLbh k« ii- 
dt«.que cfi iiiafor du nvm lubi l>Eijii li [n^ra, miDttlira tn RiíHliüriRB, ; fiHlilKLUa |)n|iHÍLO& ilr 
vanlP, J i¡ijíinpfi[ii rjmiLiJi-, i*lü w; ILtQfl, NúuIjpJíIIi! U íili^iimiJ Hliiúnlií inpilmi íiLwjiMrfl'i, 
a'íBi|iru H|^lb9]^^)ll B^r-'^iiEoí ¡íw» poilGrlcí te\tio¡w\ taibibüt l¿'nn¡iii]iB j vi^h^lLi ku oiivi^ ¡i]¡i»nn; 
B jp nnndoik 1'>^ 1^^ viliA cüins iIki, k hIoh eriBDlaii'lfe IVr''¡Di?j, Jr Joadu ntv L oHifusiim , 
j vin» p iMíiiLii ci^ülun Je iDudiun itesl'* ^rft. Añpo, jln^nji^i, Ari/tám'. H[i|r Imlne dlca ayiilVaT* 
uuniuTUfau; cU* «a; Oíili^Jitdib ^llihd; St^aJt, Sáím, SJ¿¿i. Schbat.SiijIál, Sa^alm, Iíhi- 
"ji, ^aráinrU, Ci'f¡jiu\t. j nms ■oih^h's, i| uc ¡c biLh rns fliuirádaB pnndriKrpu ¿ialií Vn^bj- 
lirHi. PuiiV 0n Uila lieiKlaií^ igiiP dú iinjiidí' iEitIb dijunzliua, j vorULiiui ünr^luuli^ nsn k lit- 
lEligfiKA, ; AKiHir'jiLt ííMí iDAjiircB lUerüGj, ínmmu m iaipide íh Cainila á ka ^^jíln^n, j 
táui^tatri U-áiL^ H^LK EitiwB HAiimuc on Abldrianib. I\irlii||ijijj;% y CaBUzllinn; pu^a ui[ii|irr- 
soB diTiiHiHJaliHiicj. üQlre m, pm» lAÍaja Icii;u?ic1 tniHiil^rv, pv- wr icdo^ d^KanOvnl^ ib 
Vnm BilaniB Blalrir. 

A." 

* 
[Niifiiln) inalgK l'3JreLn|«r mj^ íD^b qm Jud-ra y kí farinli-rtí -n tt Impn^ua Ji:l uri- 
iDcrlilini ikl Bfi^naino.j Did Pmla^ii ¿m Yonltikl^rui, Ioü umIi'j Li]fliLrii:i ur iJiiDad» As \i 
In^in Tnifib, nma ¡gm' eii. j a hI prewUeb au >aiiHLii, ; raUmlidB m alBa IbLh FüipioBs; j 
niL Eoi J^LLwnUií 

A, EWI, OvelU, B, C vd 

¿>^ .^ J? w s^ 

M, >\ Pvcir, S, T, 

£1 ¡¡•\t ixiPftípdrule ú U H, m sa »jirnH, IbI ven jK* laañNih ea ti ^oralmlÉiia Je amalr» 
infl¡|^Pjiln Liiiiiiz; vnlblm u^mlitlnw^ ka Ira. iniDHnnBaa vnrBlo, jIu.iliHe f^^uiuiUa, nvit h 
3/ 


r' 


vciCL 


D, 


G, 


L^cllV 


¿^ 


",^ 


7/ 
V. 


I^S- 


21, 

t' ■ ■ * 

iH quelá'rE 6- ■■ 1^^ ^. |(. ¡^f^ ilud IcLcu C^' f ^ tlL»ii d>ia. Pir^ qilF tf i^Hnirli •¡•r^ 

liieifl lí El ^ kJI, ac|Hir>f un panra ubnz Ib ixuedub □m, l, ^, J^ ? que quiri^ d^^i'-^ tA^ 
, Yfil ilí^ piitnlfl «I tal imrlO Jrlíji Ju 1í rairnOHíftii;, w^iiilVn :¡-\r- Liti 1 (I. vjJ ITi i. g- 

L^* C-^', CB tlil^l, Vil InJto.CuamVi li hA'uvid.iiiIj] uIb. flJEjwiuH, íín hoir A viKaLnc Fr \Bbf- 

il=|fl¡s uii- Ciiii; -- B- í// í4l9 J''^ f/^.piiKBmtan. Efl1iiffnríJ¡piiiiiini,y-ifliMi 

píMinbríHiHíaiei jni3iiiijiii¡¡w, |i4iiii!ci|ii5ro"a«' \- E^iíísimijH s íWI\«Jí ni» obaUBit 
»L][|jiiMi3 4I1: miiizUiE JuiLj\ c\ lid n^Ut^lr^ liuViai pmai^urilo Jm fl1°, f rvliarun»] amclm 
[lepiíMB, quij m itontiAii itüa Ldiamia a aiHUní ilfjbíin, y prcoiiiifiafioii * b* iiimiliiiiíJí; I* 
E. j t» 1. iHit h^oeral, is om misíii' fclracH ísU Ichri»», |Hjr li-qni'. jn bt ¡►J^ E T* \. \:tr 
miflíiiaaLH^ imq Ih O, ^ U. <|ü.^ Eli^liLiti 1^ l Uilü pMtlIlttJL^D^ t^ttai^ Sit¡t<Pn tXfir. 4|LK üíl H U 
rcRki flíi fJl>í iL-JifiMi Efi ponen ai|.ult(iii Jiíltihion ^^l^ I«ti|íiii" íou O, ü om Üi p^m «un Jar» 
íí uUri^la li|a- T I"* nulurílcí praisooi « ipríTiinJiríít Jiito úb hnll'if rl ifiaiuií. queHrmptrl* 
«D É, eirisla leira, bmcilQíC lj I; ■i om 0. yrn ue ¡f lialljjrep Hit l-irt. iHmali-m 1^ 1.1; y 1» 
muiH wni nie liria Tinitiai ana es lallua«l lenjiimf, que IJi'rB*!! rrndiaC, u Ih tn íI lo- 
^, i|Lii^ lid fjniiie, cflmhjrmliBD md oís \^iBa, Enift^Uns! en dunife Ip CUcí, ft-n biankiM «b í, 4 
L'iyla üBSinn íl amlrarki. 

i fumwu^MTfD a\titiEi«, -pori|iH ixiDdt«, 4pie » prunjíin* y. y 1^, A>niw « «crjbr: y ú li v^rdaJ 
Bi d mu kri, jp Bmlm ¡hbOí: wn oLm PÍemMUn^ivnrM», j mu mL» obsiibíiIi', «tiifi b pru- 
DQiidB iwnfliilo |A Ihii3 fíttsi c\ba¿o ae prouiiLüidiL la^ tí--al¡-3: <aa li 4] <lficiii'ii. <\iie p^" i^iw li 
pfiimrtr'i^ik ati ^tig«k, a a/^fífut iiLlLir HT iva furrra [|i]p iiv iVíliaiL'ia ni ali^ilP por he m- 
riita. Para dialinft j ir oUj ^anaiinHn \i^ rliu k-lrü W j ü. y imirlfl EdCj^odciLn miloiia» lüIr*, ai; 
pnc füciiTU J u lj| iIlHl un lilJi: Jü ^-«u muiBrí « v. p,. iiing. 

Cjj&fiíiWiiliinTiidí Ibv hlrij P, J, ¿ R. Pw La prinKní i-JAlfayüQ P. ilificnJa Tuíffi, ol 
!j^ril6 rii«i^ PniaBn, pnrUiBiir PaTsr, |nríi''iJt; Pi^i, ptr f^iaj l'n-lijri p"' fL-dofi Puínm [«r 
lucrilai F^CIfnh. [nr laliriik; yjEi Lo k ñbfti lamtín. Pnr Li «^nnd í que «1 Ij fiu, HifliiUjín 
h K, f Jii>fi Keijr pnr Jcaiie Kiini piriímr Ncnr por jiiríi" Hjbno pnr Jubón, tü. P"' I" 
lerrn'rjqiir » L» í, lOslilujoi Ir S, y Jii"!! Sa|HlM pur Zapiln=i Sen" por Ziür"^ S*|iñE»rDi 
pcE Zii|ikmbl; S<^b« [u^7H^lf^; ^i«i püi 7.]mti: i^N. Cw li £, biAi la mliian^ i^iu coa le uu- 
laisdul^; [írarw eh^iIgIip MiB«r caTo BiínumoHi. par que la miama fi JisTc rn E' p.HBB rtm luí S a- 
IsMitDie, ^jUiÍiiIh^ j AriihlibjH'i; y aitnla Ibh^ui liliua, ^lkbe Ibd aDÍ^rrMl. <l« d^k iifQrd IVU 
la pnaiJiitLa í-L lUlLdin», queüL Phik^. j -qnp el Ef|ia¿1íil V lo» iiiluricu luTianoB midiriiiíj. in- 
trtíiBn imiülüE-rEpotri premiTnsir, j i-n fsrribir la Fnigua Eilii]a4le li>& llnliBrt'H ^111:1^111*. i«niD m 
piTrilr vrr, y oJrnirín-ín L» i"^ Lmujib miMlrc inai^ne P^cb^m. iiiliUilaifcifi Ifiv^nmimK F'ic- 
dií-y. liaitier. «Prt. ülH- idiorm |j do I. Imn-íalLa ii«igüLa| de Ibb lolrstr., yO, LaalamJnijJ» 1- 
K, pp [ftiff fit, |.j prviiqDqin^i ¿V. >fMÍmittB ai unju Ib» vwiIcí; v. j Kb, i^, i., !,«, lü, 

/ N "r^i pfrap^lHiltYaHlí ícr eiHrettfVi-ai ''•Itam iuia 1^ naUlJiutOb cd aJ lug Arlas dra lelnr C^ ; O. 
\ Hb-díii]» ae Ji3v«l?n|i|i un a!wsn RrjuilL, i¡oi-ae Ih i nUJulUfiili' n'nlifl lilpua lícc^lc •diDíDH. 
'QíUtíi Síff'llir IJ ili'i|iai'^ ik U, curio U-Jj'.jn, l^niíT^di; Id mal ih Jibe Jct jh, sinii jjd di'bc- ^ 
me? c-nliir ^früi, 'paqn; JBLfn 01 al^uiwa fcrmiTi'ls h|ui' Lunm dlpmDftO d, JIí- ^ i\¡^ i'ikiHiwif 
ícrt nmjnr faciiliir unr, j n" ^rr, v- g. friÜiTíV, ^ tip ba-a^tct. Vü aniíDiJi Ji^ di;finf^rjfí¡ p^n 
Bangui Id ili: ^r h¡d la ü; ilifli» ctinlvinJu hti lía^o. pur que m I^h^I-iIIbihi ihi h bizoúu'jii, Ib ri- 
Ha do N[JJ Id, [nir \iifí\}.^ífqaUHr¡mi^. in lii\iiaü fíncaita, nuaiiv¡/n bij\ü.'iiit. ' 

!.• 

- La Lflií fi, tiunr icml pronuiic'iÉi'iiHi ipo HhIu Isa toíbIti; J' nifldi^ i|lii jimia fii'iirlj f\inr- 
u, H|i)e H'iilpe BcsolrM liírtc, iiir^li'íidü i E, Ij v, rt- ^f^, í*J"f I^ 'i"^ Iü j[UillaiTiM jnfíilikiiiiii 
ll<lp|niíB ia i]IIb^ '. g. ^'rru, ff^imín. ¡"►í ia ¡\\ia na i^ ikLc i^ürilii r en ule ulinínn U iliíri» 
dflü, limijs 'iii'bí primuncis jamu por ti ranlririo k Jeln: eiriiliir 1.1 Jf^pilíS -iIí E,P, H; ■í. r, 

THur-J, tlK-ffrftfií, pUpJjaJíJ, J un Blíf, freífi'ií, f4Wfir|í, tdlUL'laíllliiün ih DLliHlfafl IHJjniItlJ- , 

üilBH, Tift. lili, 4¿a. "I, ch, liLL, Ella lengJl í" (iíkii V ^oll9l^t|*u^«; ptro iLnia orido- de Ir Y, , ^, , 
düliam de Ib I *«ílr 

a.* 

Vincú ^ eWH ekrmEJH, pis^rD» a |Ja nliifionci. i|*; ^t cll"^ »<■ fwrWTli á IPB ijiie Tjm*- 
Ibhieíhvt. p«rqiH ik i^ina ^Jiíjuvule adorjiajlu con kt eoDiiiosiiJiin, r&Hilla Ib imztTi^:!! nEpru-' 
hÍh Ju lo» lUib'pULi. Lu vmfUimis aaa«|je[liH q-ji: pOr ^L oaii tlKitirKJii, y i|ii^ nirm a 
UtsDuJh; f.p.. Raii.Taif. Pirt^"j, .Ir, Iaü Jrupli'i kh »i|lk1Ib, •[if t!Í vnt ai^iluao. j qas 
ae flDüLfli i»?rii si4*ej v. ji Ti», y'ahIiI, íínrau. Sieimiar Virmn, uIí'l Eda «mpueHaSv sai aijue^ 
IIk, qUrii HLinrJüjei» Mm pínanrrii paro una mucll* í|iLHlaL hwlBA d r imiímjtaálmBrli *«, f(f 
raiiü, qiiu|v]fDdiiii|Ki)iáf]¡ -n-t- i-iijaiái, ffa^n, Cu.veji,&¿í^r^np''i'''iip*'''Ji^^i. C'iir"rriii'i. 
MaHopiiíS. 3lc. Tod«*filBT r*i(i*M pmwi víl i'flP Vinaírtlana I*™ i» m pomo la» HHalmíoila 
«npuHEiR, pUHEfln nuHi ualiir. 

»." 

EsluraLx'i, iuimlh li^Iaa ac poica nuijúgar. ro üli^Uiklc, ai «1 dmilIi] á imtir cu mj i-hhIit, 
tiiHBK>J*li«iHiliK™j<»nicnlt '. ^-J'-i->. Lraí'', CanJaji rtrB adfli'^aiTHUIe, v. |i. finarte. " 
DvfueJ, .llJiíf^,' (ilraa vtrluliiiBiiM. ¥.■«■ P""}^"- üi'n^si'ir. ^Wüuij; j flUa^ h Jíwhiíl inoilo * 
». g. JwOBipitfj AnflBiiÍJil, iSür la qm; fli' deb-mUr, pur imjmfLir nuicbn, piu aiia jiiqpM. 

t I"' 

A1giiit«ltnik'Hi J? j^e ifuma piin, pin m %íl~iiiii priHuncAJiinn. piradj. i1 Jrlrni'iiM. 
H^nlra uflatlibu; iLa imJn fl« pi rwanfc* JiioiiiiOí. i Isa oidki Llainin l¿rji«ii« i-- c«UdtlL(i 
V-. 1^ Tiit-^. Siit-¿6. Ltli i^uf ftikt r^n piraJi^ .I.Bjitifi -iri unuuatii li lunik anineinliiEf i^iu 
i liTiHBlBiklraíJcalr. ñi hurirs Ik bibjÍíhH toíbI, i. f- ÍV< ¿i, kíH>«f J^t^. JVf fvie.'om' m 

■ iLblbibií Ih [fjliiinlH iDiimlj^t fn b^oublD j bcibffsllk n^nDli. ja u iian ilr h li, dI df Lé fi 
limdn í, 'I, U- ¡til" launmilrib II, y tb dcrjbu Ji->d | oi >L?«». Ü-^¡M¡t:i. j natíit^.tH l«niiiirnbi 
ddKiHmiET üi' li C jdKiiIp ti. I, nMum ííft' il" '"r í» lii.i«f«Mt j ^nii*nLi>i, ]mr lii i|ud qubliii pd 
nlb lipi n^* H*í V*t 'I- BiHar íd Ita |¿rr Jh t ** i 1. ^ 

-V clin. !iib laui aiiiiu iIa iiin \i ^l^irli'ikUi vncitl, a nTn^otianii', i. ^ üan-a^, \ nm riHiiJl ili purUDiii^ 
cii»n E^ ivila^n 1(4 Lármí»', i|i4 ■->?ni'it ilm enHOfiili'^ m irnaü^ il^ luf|<ii: jiii bi |ininmz4B ^- 
jimU .1 Ja ical ^■g1lyLJl^ '. a Otrllu:^^. g Ai/wij^ tíc— miBo lamlikti Im lítautateaataftÚDe, 
■¥. g. jfJ-filriL, Hmí ¡\^etl- 

n. 

A.1gjnii^ l'nntiiiq. pOr L.rm rH>]<jjil]ü3d^ Ib pnrlH'ia ai\iba. an ei|L]L-/iiian nw fl fliml. v. g. 

VlHSliUljnn ÜLrM lutlTIlIlM [OT KllujllnaJlM, fíH'qui VJlCUl tco ii meljIjM, V. g. fjiirKiroliíí, Si' .. 
AJHI-Uií, faJir^u'J.r, |I|e H'illul^Df U \M li n'lEDIl jIuIÍHIIiII 

Ulh3id4 límüBCiSbín dminfHD^n Ü Hcillnra, Uni-iiMi n rarilr ■o d íipi'i^iadii parla Ora- 
t\\\/Á Jüt JiTijilnj i, g. Af'Ji^^l' I*. I LuElir UTB iXi&jpdra iiawriltelia moclnj; .■üiio, (Pr C-^ilurll 
iTurn ílcBídn Jin ré), ú Imla. íFuju^ ¡V. I' \ pjJlf, ífú^irj, ;r.-(;, | rUrrjnjr H^ prucu" *ilJ. fl-ne va^in 

tQHlBIlfimTIl&lFjiMllfliiwl'f l^'i^llfl Ji'*iilii«l)i; j paf» ln[j]l¡^aiiiia icaít i Hiil m\^r>3. ^ 

íéití si^uJvaa VaitaSa iJü la tr^mdL] IIucbiih- 

Be I« 4caLDs. 

áuJrt, T MeiJínf4iÍ«. AfijjLa'itíifíiAei el qilc UMi'ril^ "iis'i|ii|[-Hlui'&iiiipihr'i^,íi||«e »^H' 
iiDUidrrijuí Ji^iLOnipcinli |NirB, y.^vaSi"a,Qaiut. ti nHizn» ridio), »cil la ^uLlLdq '/«il; 
. |iaiin^nipiuaia^ caa\aa otnpitácmaiay íh, I nn, ic íoiri^ .iu irtrnu ri b M^ukaila "íuíih SurdíM, 
i'jji/Líi'tt- y H^|j;ñiii:L Almilla ¿ictiJ^nMl, u OiÍB^iifüiii. Uniu emiljD f^a tuibW^ nlrou d^ ánO" f^ 

jIrK fuairo, j olrtó bdIm Jca 4^1» snn pcnuT/imí ¡fndwiHy n pct-Jlimi* ^Uf^it', hi Ip pnisLin 
Lgii|iii] rraa lisi'irn'i ani mm. pU^' bi-iUrí |i"ri U tij.:ni |irii|Liir>-liiiuTi, y uhnl intNye»:!». de 
U rUBiiLiiIiildL! IdEiLiivvJíKi l]i: ¡^LUliilLi^iDiLCaii pvnrtLüriVL ¡ikiIlüU que u 4irTaB,1i: I'< r.iWilifi 
imlu LHínniiu, i'u^ |H!a líLLiuii víhj-Lu pvjQimc'iB ri:ukB[iilo rDi^la, j r^i ma ilnipjÁadaU', il Ij mi- 
wwii aui' ■loiuitúk pr^iiviiiziaiiii}^ « iMf;^ f^kn>^ tjwppniii, cía. Cmi pcíitllltmn i^itrriUB. i\iMra<- ata 
aai: V.C. au diLemilo Urmí m, hjhJ* lillim' ^■"'^ e* J^W- priMianciBniJciiE mu fuum, que pireía » 
flfUntf, j rKBlfHtntlfji, BlaiiPni;r»i|Lii'iiiiiiJlPiHpfiniiin^íiii:iilUk jitrL^riUfli úflhi,aíaií> fPJ"i*ih 

Rr^as para ie«U» de pdüllína pnidKU raikil, 

j.i LiH ilíiviihiei ilr i'JBUa lalTEE ¡ijü rD Bücdid limi'ii doB vaalt^ aisiqiikla. f EteiíiaiB 
«m (le Jrailtt ll'- P-) V. ^- 'füfl* fcioiviii™, Hi'i 

3,- Lbb JLiiaEK^ 4»rs|ma[HB dü áoñ fuOa. de «QjU» HnKÍiiLl<-i, £« ileaRdlD |?' P-] t. r. 

« w ' Z* Laa diff iones que rcpi Lea por fiual la sílilm inicial, »>fl de aíomo (P. V.)v. q. bttquHiic , 

4,1 Ijüs dicdaiiffl querinBlizaoirdujilitaiiilo sus Irri letras lUCdM SOJl di! 9il6n[i>;(P. P.). 
V. g, arimongámong, eñmoaimocy alibudúlmd, alisostísog. 

a.1 Los irísilabofl, cuyn primera vocal se aparta de laa dos por- lo dicho sonde a(;eD.tó[P.'P,]- 
y. s- gf^^yf'* Stñtiáúíi, er-di-ao. 

Re glas parA leeilo (p. c.) radical. 

1j' Timen el JumLo { F. C^ ] Vtin l^a d¡o^DF«^ que » cotnpoaen iJo dus f-kJabafi se mojantes, 
uabadaa m Mnficnanlf, v, g, ofcdft, fratfrac, baíhát. 

&■ Tudas las -ÜGciones , cLiyaa dos ültimu silabas. & EOri dd todo ¡«omr^jaDLes, o solo se 
dilercnoian en variar algima fflruoiíant^ quc hiera á la illtlnna voc^T, aon d9 amilo (P, C-j v. g. 

3^' Laa dicdonei Ae dipTongos atf, j ao, que lo replLea, son de árenlo {?. C ) v. ^. baifbái/ 
taytáy, hiJfláy, ele 

i' Todi dicción de ulaha que fuere da corladillo, ei de acenlo (P. C) ¥, g. cjíí^tí, car-ín, 
«/-i', ele. ^ 

fS.* Toda dJcdoQ queanleade 1a úSLimi vocal, luvjcsedos amsonamcE, de si^jito ^P- ^^ 
' . T. g. dfJd^, a^án, haníóf; isla r^gb eS Univei^al, fió ^h pan nic«j, ¿iita timh^rii para loa 

GOIEipueslW per? VUdVU d decir, qil? íU «lePKnlO gangoso f'U^J es Solc Ufla ffjflsopaple. 

Regla de lo^i ae^los aeeidenlal^ 

' -~ 

],« Toda rail dei P' R ] oompuo^La ron las coiapoiicdiincs. ea. aa, muJ^n sü acento á la s- 
guknrí «'dril, V. g. ^(d, (P P.) quMm. jpíitóm. Lnraíacnosundf^a hs raicea de ;3^. C.} pero ae 
C\«ptiiafl aopííí, flWflí, {P. C.) (|Ue loronseryaD isj su lugar. 

^' Tuda r^iz de eilaha de acenlo (P, VJl compu^^U cnn la^dimpasirionm ca,*aa, nu, T^aco, 
prdida au primera vncal porflincopa, se hacen jJa/a^Dl" P,CO¿án^(P, P.) inahn^d^iy*. C.)búí\t^ 
J (P. P.) iftHHí P. C) frangir ^. P.l Cfíin^ir .R.tí.] 

3,' Ia? rajcfj ite acfQlo ¡P. P.) roinpUHTas cod en, a]¡,|)en]ida por sicixpa eu iUtlmB v^ical 

■ehacmíP- C>v.g. Éásflí[P. P,J ^üííébí [P, G.)&flrííM¿í{P. P.)ftflrJc3ííi{P. C,)fraftd5-?nP- P-J *«- 
frilf Í^A (P. C.) 

4.1 EfiUa dicrjopps ama. iná^ npj, ^P, C) se miid^n á iP. P.JaalececliécLdDTi^^Ias pj^LÍculaj 
n, Rj, *í atoa (R PJ eii^ Pan e&to ex oe^ftaño bUEiL oido, 

17- De las figura&v Irqios. Uno lofi .ríatvrídes de <:uflDta3 figuras rttdricas GOncNi^DKia; h hipérbate loj gs muyfíniiliAr, 
«Mllajidú Biia coilas; la BinedoijDe k o^eccntinuamcnfi^ lanmcdo v. ^ frir¿úrj¡fpr casadla ironía ea L ' -.J ■' ia\xy TreaueíiuetiEtUireuniaihji vÜtiaUíi: ta meiJfor?, iío La pünJiMiaJJ i\m aa luí aam nM^mai, 

H^na H QfiJia da Ter en eslc vocahuUnu. 

18.- 

UDi)& c^lLltpgii? i]i3 iiiujapadrif, qije ejrv^ B«lo <J,<! ^fimp]^ l'9t sÍQ^píLS UDid ¿un reculares; QLraa 
irrcLguUres; las regataren sen aquellu, en q]i£&c suprime una sola vocal, ú una vocal^ ;r c^soainre 
suspensa, qu« no biereá vocal; ypar tinlo nahai:^ f^lca i Ja pm^unclaciati, yrg.d'iléng, pf^díéng-^ 
alcp, atpáfí; ¡Qiiéí, iQíán; qjieitáy. moci^áiy/ipi^aliNs ian 2í\iid\3.s, m qiuf ^cdr^figjr^ laUlimjnie 
La raíz 1:011 lu mucha iuprcvun do Inira^^ !(■ «jiie sucede eapei;L»[nKnl& cuq las coinposkioaes atn, 
y wuh^t'V' q- iajüis. uauíais: ebbas, umbits: mas no se biiüi|uea eii' eiEc vocabubria \<a siucopaclos 

!.■ Las nicQS, qui) inpücQZinm cnnamante, compiieaCs con «sisb c{>mp[iaLiüuiKa co, no, rm- 
ca,z, pierden rrgii.larnifn[R la prímora vocal, anioián-lü^c h cnnmmnW inkial en la prurmnciicion 
ala vaal supómide; üuando liene la rjii dm con^onanlcs. lisrdflti jüULaiQente li printerj» v. p. 
díi/íao, cfldí^i]; sflrf-rfaja, Bíosííflan,' (l]ji? PígulaTmen"^ por qufi @9 c&jnun cuando Lá prirnefi v^cjI 
de la raÍE ta f^ I. ite; pro r», cuandncí oln vKul'^ .sobra que, aii]ic|iie pr ele^arm las on» ve?«í 
se jiüeda aincopar, no hao^odolo, «jiifia el Lérnüno iraa iateligiljle, anogue iihb broaco. 

2.' Las raiix? Acabadas en niDscnaD.to. moipuc^las coa las compo^donos ea, L ín, suelm 
perii^r la üítioia vo:a1; Oílu &« cojijúd, Elcado el lérminulrl^Libo.' v. ^.balaaél. hatíztfját: ioffiíiped. 
saguíjiddA; ía^ainép. laguinpe'i; j también so vi^ par lo: ojeniploa, que se hace esía »DcapA aieiD' 
prc que la vocal última ¿c la t^z ea r. I- uf; ^ mcnoi cuando e^te ilrplonso lu se vualve en a 
con fe composiuLOFi un ). v. g. lam-éc, tatnai»; atép, otpáa; saha^^ s^tátt, 

5.' La foniposkloii ííh -siencln agmie, ra gL:mtivo de[ pronombre siac.'i^üa tí c. ^tfñ&h 
"- *■ g- ar^afec, a.rzAZfi/ú^f t; esTa pirtiuilaífl, :^^ie ea nijü^lrch ya, si s» arritna á dícciun acabada en ^ 
^cal, pierde la e, v. g, ¿íú^ijiie, [lor ¿fuiíáei-. K-,ta partícula caí, Biilepjesla ó la partíi:uLa ac, pínr- 
00 la s, V. g. canf maüíno, B^tA pscíizaianffaríid. se siDcapa ooil íi'ecudnaia ^ ^^'i^', y ^ta 'Ó^^p 
ta Iv, es^jo^ialriKate eu.£us poíáia^ 

Í9, 

Xudanza ilc Lclras. 

i,' Eü el pirttriTo de h [:i>rDpo3Íci.ni i^ que oomennndo la rwi en oonsunanle es ííI, &l la 
tal ri>nuiíianl^ es í, se ■□iid'i la n eu ^; } si fs p', se nuJii i^n r, v^ g í^^iTtrn', ir-ramnh^ lo ru'uunu 
3acr 'r ^n ki fl de rsla compoaicioii u^s^jí. 

±" Ijiidlplun^s Sí, L Kí, DUmiloae p'etden por sinr'jpi üe rcnvterUin en a, cnn esla con»- 

posIclDQ ún. V. ^^ ¡bhiél. ií/baldn; sia^puel. singpatáa^ eíc 

i.' La Jotra Ji, ^iomf^'S gjü iftf^ cúiüftú^eiojí, 6 sÍhúüiíí atilpcede d ft, p, m, se muíí ai m, 
v< (;. ^fíie, [jrt^'for; inimyeCj imrajmuéc; oel léuff. iiñtiRl-tán^-. 

4,* h^ c K muda en ^ cuando hifio por conpajicion á kt P, o á la i, v. £. -í&a-:^, o&daufh; 

**UJfl4, qiátaiáii; «ino lanbiéd la^ se rtiitda en c, ciianda un hisre, v. ^. ^tiesfai/H nwcMTí;aji lani- 

bien en Iss psivas de fa, ür, alüiüio perauna úpenle h parLiculn f/rj, í6 inuda la H de lia cortipo- J 
-■-^ ■ ■ ■ " ■ 

SUMOS f» i, V. %. futiaei!», inwit4ngay\o; penf «(o lo Mugd por jiul jalrodvciilDi y fMlra. 911 
scrilura dDÜgiu, jr Ir^Líroa. 

S ■ £»La putLcüla «n. £^üiiU al prúDdititire sida coa aus- dum, f gonitivo de sica, se cnn- 

vierteo SD M. mudúDdow k e cit o, v. g. nu/piiíacaí, cmmonioii. 

20. 

No K apüdtuí iq;ui todas lu aiRi[Hs:e¡D]Ka, que piieik tener iidb t>¡z ef^üp las rp^taa dH 
kT\£i soInDHiile pondremos el ¡vtiga de algiinaa pura ([tie Girii de ^empla. Pero ?d Eas raliss qus 
limen aI^dh jue^ intñiuida, y ea^üal^ nd ¡itcluid4> en las reglas ^feoeral^^drl Arle, h ntuñfes- 
Umoa aquí DÓsmo; e&loai, ap r^ cuprpo d^ fi^tc vacabultrio- Algaaas raüvi lionfDSLi dilicultid, para 
entrDdtrsiijuEga, i c^uaa dn toier doi reapeclos; lo que suixde con las qtie coDStaD de agmie, j pa- 
denT^ T.g. nui^fáf'. itf 1711^ r|jit.?i^^ ai^át. «te;- jadvióA^Jw, qLie imure^s. íc loman en cua alo 
obru del agente, y otras ea cuanto stm recibddas del padúnlr: ¡ e^ oBoEsítio diatingiirb p ira dar 
i la raÍE Ja Locnposícíon, j casia, que segim se lome. \k competa, 

ftl. 

Asi fxiao oiTCce eitR ídiiMttB dr rJríclércs propios iIs □limeros, 1^ umbien ar^céf de ven, que 
fligaüique tiempo en abslrarlu; y ¡v'.o la |íi?lcq <»nLrahidd á tiempo de taf. (■ tal.co^. 

Gareeetambiendo'ipocide afio9;perD Tieire vArjas cronologías de susparus lomadas df los cfticlm 
naturales, que corresporaden puntü&lmente i nuFstr^s pjrticiaíKS dol apo; y es como nbaj» Ae de- 

ITootin, íño- Domo ti gi, entrada, 6 prÍDc¡plos'ae año. Tenjnjd, I, o^o-!/ (i ®, rnfidio, il la 
mtttd del año^ No nacabil li ^fn, pasada, ó vencida laosajor parle del bro. Ariaoims, J, üT-ímúiot 
ri-^ ño, úáruies del sño.flalyaú. iisjdgaó, Tjempü-de eccas; deídeEoero-á Junio. Taffniápudn, L 
no umariddc ti lángiiett;}, no amaniféd ti sibabasá, titmno cercano d Aguas, que es el Je los meHs 
de Mijo, y Junio. Dupp^, lo miioio- Sifrafruá, tiempo ¿e aguas, que a desde lulio hasta Odiibre. 
Osiirínj. fioai de las aguas, que es i naos de Octubre hasta Noviembre. Láua^ tíennpo EOedio enire 
el ipdñn$. yctdyaó, qoí san Noviembre, y Bldembre. Ojiróiar. lisfi^Dca que no llueve, y hace 
mucho caler, q^uefon tu calladas qiie suele liabereu tiempa de Bguas, o (iempo caotcular, Panag- 
AuAiííiw, tiempo de poner almacigo, 6 semlirar arroz, para después trasplantarlo, quees en I0& meses 
da Hfljro, Judío y Julio- Ptena'jmSpt tiempo de tnspEaolar ol arroz, qve fíi en lus meses de Julio. 
AgQ9lo j Sepiienübre. Panas^Ai, ü«nipo de cosecha di; arn^ que <j por ins meiea de ríovÍEnabr^ 
DLCfmbrd y Eticro-- 

Tayert üey, e&te año. No. I. 'ciu jai^ ^, I. foi jan^ ^ p4 año que viene, iVo mu 
eadva £S, de equi i dt» añM. AT^ to/uiteíú % de ai|UL a ird años. Na ^acapái ^. áé aquí 
á ruatru añas. EId p^ictdo de di^, se dice aú: Wa maconicatJua ;^ de aquí i oax tms- iii ^ 
á nopaa, L naLAuéfi, el síin pabilo. Oosoa^ ^ á maisa, abrirá doi afios^ hi^noc^io á ^ ahora 
tivi añH./Jz natufjaí, rrocofinui. cLr^ t^n pasando da dLei,an: Idi nac/mcoAiia iti naca^üi á ^. 
Bliora fiUorce lÜol fdi noconuiufo ifi noco^unti ^ I: idí nfUTOJitca^fd' Hnu ^ ihori veinlR j cin- 
•va. i¡\ ^ d nvdamd, 1. agpanffná. año presente- Ifi gg d masóii^, aña futiíru. Guddua li ^ 
milad dd tPO. Apngeúila li ^ l«ri>sra parle dclsño. Apagactpdi, apa/fcoliwtiá, erc.= tóoenen li jig 
Copiídfi. a^Ocám, «c^ aüear.deer por añi>jCa|HliQ, Alcalde, ete. TznaaenJaof n, cada -»ño, ó titifos 
LoB sños^ Con e^las com porciones y partículas £c jorcan tajnlnea laa ptlaliru b\dim. piirsur, l't\^tí. 0biia.t<gití.imJfi*;r£^,t¡ütíit¡iM:\biíai\irtíf6. jtiM urmAn nmUvatídüi&vaiiev- 
J B^Sá*. Ljh; t u lAiVi linbva por ma. Dmuí ii S, I, ftarrj a i^, I. Mftaá. Losa DD^Hr 
Ta^B^ íli <ia^D. «I el B.tir ÍBdirhlii, dinur-rhio J^a fwnUjde Ia Ludr dI Hjrirnli:, h|i|i; vUh^ 
)uHi llonirM. Tag^Lt"^ pIi boJ, u índitdi» aiu piuit» ininii g r] [>in,irnli", <\u<- ^i h'I uwn^umc 
TlrivAaim. nm* lía Ii llau. Cob^'i. ef'pat'i'M. LuiU IFnIB. iVd iilhh'im^ iSt his, « cjBEHki h 
llcginá VflrtL Sol s tiLuii, lihiiIuc íntej It ulr= qifli^ ae E*ne: ^|iit rs- arla, t hIí5|H]» de li llpiJ- 
Tünifi&jiiii, cffaitc Ib omjBHiiiim. Lf.aHa íníüit, I. no mííhjh ", uí^ Jj^ujíiiíh ojijíiu^ídi. 
biVlnRLiBrí lis Lmufl, ^or üh eT^Us uluiild «[uí auoikn m dLu; } "me ü^Uú ten inUrlioei od 
wnTÍi'm íD niu i:t\e\iV»^ Ja nuj tu^iEario de Ih BrügLU*^ y ([ot juv ijn h Ih» Tinguiía», u 
Hfí: PapjflfjianrTÍ rinpñ. Ih Llih deEwm flue-*iT> li qi» di llor d i-ohíe. i'ni\as¡fiid-'a§. 
Jel Lllti^ itjFffWiv, qwíH en li qHc -jK.rn»' »Lf peíaila qui .^ i*iW, éÍ ipífl. J^UUJíDÜUÍpiíf, 
luiijdi' Píirij», enHgiKliIrnLc pct-uUfo. PniiarniAr'nj 'i f\iÍLr^il¡. \\i\eA^ Mi-ü. m «(LitlIaHCí 
«lie ftrbol. ParwvMfr4«í r1 frifürTm, Ljdb ib Miyo Piijlü¡ííhJ6ikií Jlajüuaj, ¡lUiflHle lnuo, /**- 
rjiTjíflíaiBj li (jinifj lumih Jjito. PmrirjiaiJiiij ti ea'í<^<i)¿oi\^. Vopt de .íiimW>«i ijiie Ifcríwt- 
ul4 iDAilni'i. Parjirfuíiin^ fí. hii^A- ^'Wu it S^lHmbp] cQ H|i|a ftiracc ciin T^La% j H|ue s halla 
í^ltf lia UMH. rma^ijjfh^ LiiUdrUcliolirt cu i|i|ii Is/ Éggawn', !«■» par» wgir. {Í4i¡i-ÍTif, 
lüiu dp Pleviembra. Loud, Ituu dt EKdHkbn^r TORUNOS DE HEHPO, \ mmü KM m EN ^1^ Affi ÍML--- - 11>. 

jy». um. 

Pawioi dkiJIn- 

AUae Dh<- 

Sw^ HiüH 

tfdfaD Til*. 

BM:. N«lir. 

- Ttt^nfa. /. t^^ll RaAlJ'- BIHIb Bwh. ' 

ParAnogiin j dJoTifii- A rr^ dn Lu dni da la éu- 

ñiiiB. 
fí j*ih^ d fl6a6)Mi- A riodr ba liCf. 
faJüinf^n, I, nt ff PWM'" " moBÍt. A Ja tui- 

Ln il« li ih«hniu 
A^M ¡t^l ^iTCdí, iMrt iIh luca por li idd- 

LklUi. 

Jí^iHif^Boa -I pf DHTiPrní fl aclirir rl Su- 

ITiiiliklIní 
fi..Mirii«ri /iird. \h'I apcniT 'p"'" 4eL AoT. C 

■ BICK- 

lanH^i^hhi, f l:imii¿fV, L luifiVi -luí- A (1 
ralir 'I nJ |[ 

«nilalu i^ik I frMgira^iFHkarJríi^.XlHlklrilr iDiniiiilBI' 
Pard^rtet^na In tijas. K k^i>;lin dr la mabDi 
Pjitd^diiHif iiHiiíai. i Ifl^ iiMi]*n ii?b mmii- 

fHj^upmeiWfiD pj. ^ ur^ffl^i^iin fi Vn-J. CtCúl ¿e 

ITVdl(k|IÍlL 

.»TJ*"- HídiüJit, 

rufuil^iayoik H IbU. P»udi> iDadiídM. 

iVOr^nrj Ir frjU. Cakndn b djlu JH UU- 

/íHHirá* n díflPipa- A eJU Ja 1» i*|i- 

íeLKHTuB d ■"iTiBprií- 1 S'* de lü It-ií. 
/^lri^ld^dy0 dn'fjK'^'"' Con» A !« iiiiLre iL« 

u mrtt .'" 
/■ji'ujúirapju m rJi nrur^m- fiiH A Ih dn^e. 
I^r»Wújnlv "I maH'H Oír» -cíítt ih Mh W»- 
/■írmJMMnfliTfJ Irl ™''-ni i™"» I-a »d'- 
Paiu^iMj'i'fii. COmn ptaiÜBi lut rik 
5Bniirirínvd^ fj Jpfü. i"-etlí í: pwn- <" c' 
Ti^iiiriAdii ri Mir Lu rniame. 
Lumiin JF JuU Pniwni! «I &J- "V. 
hvbnaqE' frS- PltWji a" íol- 
JjiiBHr^ii'Jr VogrqiKfr. ín rlErvpOFriiki ah- 

parElwi, A cnrra ini hn'itpH la ImiiI' 
5-"JJn» tilcfalatiíjorU iltí U nv^r, H IíIihIP K á"' lie ¿iiioiit' 
Üariltim á adaltm. Como ¿e atíta i di» Je la 

noche. 
Maicaí, tr iiffíidaf^ lí a^a-arfam, no aoan ümal- 

fítaüíing. AL rtccierK, 
Id¡ u^fiía. En Uempoa po^adu». 
Iiti coa» en iquel liempo. 
Asanftaytifi- Siempre por BicmiireH 
PatiiM^jm, Hlempri> en los tiempcia ^? anlekdoD. 
^mín fio, RiinifTC ?ii lia tifmpnfl voluntarios, etc. 
Basá^. i^rSaaa de mucho tlrurpn. 
íflfJoff, Urde, piMda el lifiupo CTdjneriDH 
frií. f' JmH. BreremeDEc. 
¿jiffíffanrZr^, en un iinLanle. 
Apa^^pái- Lo mismD- 
Z>0rá3r BrCTemcale; pr»tQ. 
AiOiííitiiiaí. «n una pal^bn. Jpa^ur^rrjóf, ea un ahrir y cerní' de ojDéf 
{Piííúí, girií-riir, ijarííai, re[«n[|Qitm-.'nIú- 
hay, L há. &hara. 
lia unaíft ahoru, Qhon mi^mo. 
Ilán coa, poca ha-, ú deciantcH, 
Madama, ea el aclo, 

lHo^atudaiPa. Deapuia, iJa aquí á va pooa. 
Mi qjioJ' 1. toA otio? cuando? psnt cosas- futurjts. 
Cddntt^ fuandu? pjira ?4»es pn?4d«a. 
/ttaatmoaf a tañen?' italan? oiiioo^ rlc. CuintUí 
añoí? mc^n? i|ia6? ote, 

Jítbbuen§ ti t<i'\&asaa^s^^ o mapu'j. uti «uartn da DEL NODO DE CONTAR EL ni\ERÚ EN Em LEnca 

^w ipv \iKí ^úiiíii ú i^í^atxs ú aa caduatut si6apái,eatkr\alintiiíg,eiG^ lo que dign. 

que Ib cucata <l& la plata la tomaron los liocts de loa Tj^^Los, y Páiupangos, j ss la Gi^uicrrle: Ll 
moneda mayor enlre eilas, para coiifarla, es el Toslon, á imJlo peso, ((ijo llaman ¡eíiTp<; ton lk 
pjrLJculi JÍ. junta ú la ocUva parte ds esta müncda, ear^, d sar^n el licaaaló. <\ae ea ni mdia 
real; sacin Ja cuarla parte^ que ea siaap^^ el nal; j i las trea parles, llaman faí lamJnE^, 
calOf^ Ires parl-es de la moneda, que íon ires reáleí, 

Pafiflndo de un lo^looi, pra Jpclr cin'üt realeg, dicen: eediiana aicapat; esto es, cí qii-e hice^ ú 
componed niíiocro (Iojcdu el une, que ac supone, qiiG ei el Loston, es un rpíl; con que son dnm 
realeo coi lofia íi^ffin^/, el q-ue hace ti™* con «loa; piiei quien señala Terceru, supooR prioiero, y ee- 
gundo. fon que doa loítofica, y uno de á dos, sod diez re^lrj. Put^i^n prau^uir de vsln modo- ea 
PflíM íúrffaiiia,' edímaníiíflííflniÉaj/HÍ, cic=|vf(i ya na m usa, púr hiber pnLpjJo on b cuenta 
pop peuu. - 

EE modo de fonlnr el orfl j plata, cala ya puesto on el arre, por lo que la euprímn aqüi; y mn. 
esto JMfi^ fin » tMs Lrabajri, y q^ie sea á majur hdnra, y Tiloria de Tlios ^J, S. ayuda di? mis Pa- 
drcs, y termarips MlnisLru*, y prDTed!o de e^toí po^tna llo«ino5. Acrren Jo^us, i^. , ^/a/rf'f i^. j/ij'/'i. ^ I>i; Ln Iciru A. 1. J- lllL«r>!^LlUn Jl'l ilUL DdTlbTJiT C. jin/4HH-r 
Áh lir^ ti SdPJl'J i/a JJÜ I 

1i>r, H|i>tV Ou^DUiI IiI] mu4li' b^ qn' PV diir 

hI Ik JfUbu Ib rbUn h'I ilm- Ikiblí, V. Ij. n¿i¡ 
<illi Uil liimblí: Llill'i T ■« dici' Bi<i>, lyprinrli; 

bI qilF cy V . ^U' , goT ? l>iir ¿1^' J. (Jrjr hiliJA - 

dM tn llo^i n-jnrini ici uji^^ ^i^l' ^uninri, 

IM i|iK?^¡ li rriiuiLicib] i'n S-iHnciriJiiirjií- 
ii' Híiiiirirí . ni q» ii] príau ntn: r^u' V li nunpfrf 
iTi ri''4ii,vi'<ipi-u^i!, n^^riviiriiL'<?4r.it.iA- 

il" 'ú IImIki I.ii ■rnrriH^ IrlIH , illrí , ( ^ r|ur> 
i. Errrih il^lt lil ÜrtiliJ ll Kiíit\, Tifi:^ JÜnruirlr 
11 □:>.!:. yn^wiu^iii r^nfm ^1' ilnnLn' iItii- 

mc«ri4¡i-PL|i]'' Fk . I tW<Lh^¿ 4 El rVilBn, man 

dncmi'dBn, Lwo^nt i-\al.'\. S<^u mun »' LUtrio 
lu qjiii^ns. Ulwn ^ub rie-iii" hh'iülIiii iki» 
mBlík uj uiT a Jilif |h ^1 li'i^i»; I, a-nr-. ILubu- 
ih le^ ilkiTi uiiH iliJiiri, ri>4iiiailLni 1 Üñi a 
Bi. lli:>i; ji lihriilKiiilu. 
J Oin. 'n"l<ll"Oi tiMiilo I-I fy P" 'B nüúBi- 
pjüiilixnn '/ , -Hi, lili: Y. C. Ft Jii>rrilin! , i|iir 
idji^: Fr^ li^ ti ni^aviil Bnlfcdi] « viiljI. 
Cii .\jiTi i'l ijUL-i Iii a¡jE nc l^iLilJu^t SriiLhUÜ 
pjnfij.Tiq. 

\. A. 

A. t. ^iBiilon i'i|iiLL3lDn ]iivi',ir-o mi\i3\'0^¿e 
rj-ipi^nikr : oh ivrJi, ^ jm^r ^^nni' naw 

de»» íi^linr.' itílupúíi pv, ^w ft^/^a^ A, A. 

rrncit. ?, n', 1^, V- 

A. iH. n^, *> Ov-i iwLiil» lili" TBiflia wttIiIí. 

ri '~iihjn, hgimf. Ifii C, iiii tn 4ii 0* '"' 'I ^iiTiJAi. 

J*|^^ P. P llrEuTifjiii>, qiir <ia|i liQi^r . rpinn- 

nln b iliT^ii I In ¡¡w ni > Rii^ : ■* nniíri dr Iri qi|( ru quiün: mr ; ildi » , lh íl Hlu d' rr- 
litiiEjMJr 
A. u i]ii¡í' !► C hicr i|Ui"Í piil L|<ii' T Diirt ^(Kn 
la ni f« ji"" "^I^TbI ü" lúrnDuli llilOrji'lion, 
rinrJIrjIn i|r fniHímiHKu, J -h úLÜnlrlLIOIU 

A aiife R 

-^iTr r. r. E-iiülli' dt j'ifMiir, ú <{4 una tbIi 
trnil^i iLil [hils, líimiDili D1I , ru ^1 hi]ji, Bsn- 
i|UV LliO^ Oh ^ ULjBh lili b Aliilir bI :^i:IiiIb. 

il/'O/r. t. P. HiiJili [iiLn piir ÜblDr, illi i:ii3- 
'il-B nt dniL. 

Jftnfl6. I» i'.Bi-bíi dr luansinm «1 « fn i 

birLoruJí ik. runLi|iiii:r rim- .Vi Gi daílaln d 
Mr»ri""*r Imcnnuí'* dciiflU I . V. HniP-fiT. 

JbuaQ P. C lou i]oiU, liali, ainim \. G. 
Si'CDinn, cfltuon, ülC. « iiji «■!, [.lUinami- 
Hitii ratr\ ' A r^gJ i^'í.ni. ü^rI^ia kijñ. 

Aliúbob. D. P, Bhji> lia piH^o Efniíin; umu lioi, 
biji>,|li?, 4 df 4llJq', 1, ^Jb Jiqnrfí, lufor fl 
bnTn niniaii, 4 ¡le ihitb nrrdbi ndldud i *ri 
lugn/tniía, l¡i]iie iiuc i> jjii^D», ¡I gkaDiv: ll. 
fIh i1^I« h\ rüBlinB. \uila ilf m,M- O ¡m 
ti .haragán. 

Vi-ah. P. í. Bilrian, f^ BfrriHBi nírtPiEíT, f 

ffi- Tuti^ A, fi H|LH uiip« ll krrBiiiB ir. dif^ 

pri^ÜD V- iToTiiir /fiunm/ii , 
íftijc. P. P. (¿lamnn; "ni on ¡iie^Pi ►" «i 
iwlpi» Tiiriln He. Tiimlmín F*^oilka U pf r. 
didt, ^Lir V ftacc m InF» ACtu*; V. G. iPiUtai 

4. i;L L|UH 4IIIII; mu «. f1 i]||e Jllilllli-, fljjiEi. 

ftnn t Jb , Ti nnM, ia nlmh, SBiiín ft pi-. 
TliLun; 'icnirur.i Inmpimfl rn lí^iicrn, ¡Lirlii, 
4 iln|>ulj|- V JfííiIf "T"'"' I-L. *. «1 bI- 
irurul parL'» ip Imiio atuluUH^t púc It 
pAiliilii, 
^ft5. P. r ^irric ifn; phirl»íi", fiQú Innfa 
kií 1- Ib tí"? úr\ i-innrfin 4|nnlnt pira dr- 
ilflfj, T "^ lisr^n í.n&Ti:' tnuí íuerl^r V. fa-t_y 

flM. 

ÍArtJn. P P Pfjr'inulirr, il Vjcg uinnrM. A ■r _ , 2 A h-^ittn. d ntnAó imll^il*^ di' Kí\'iin!i V ¡Ü Ott> 
itiiifta i/i'iq'iís. TfiYfirli' &ic f^Ái\Aí<r^ ^ laada 

Jihtiija- "P. r. Hombro -So! n^urjin: V^ m r/ar^^r^i 

Abagá. V. C- 1. übi"¡ay. 1'. 1^. nv-. i|Iji? j.l con 

Genliniicnln, >' enrjiílQ, por In que A tjrjo Ifi Ji- 

. cfDt Ule hacen . |i cu) I, totaK^ancait^n, ftru: 

4^uc bucTiJ] ptEtl? que ei'i's lii ; $ eti a^^ quila 

allaLn; miren cun lo que se viene aUDra, V. 

Abágaf. P. I'. LFjiiiuin aa al vicnLa Sur. A on. 

pjirlü del Sur. V. Aa^n. 
Jfirty. P- Pr ng <1 correr; ¿Mminar erapereja- 

do\>\ i^iuiliEuil de yoi^cs; He cu^rdw en inalrii- 

nienli>; de costumbre. Vr I-amia. 
Abáfiv- P. Pr 1ra^o[iaiFt la hcrída elo.iuní^ ü 

Mrg, í. íílts^. 
M'afafinl- P- V- Especie de «i:arabj]ÍD negrc. 
-que HO'dí Icspunlw di^ ^-as y^-rbcs. V. jVrjn^ 

diidm¡. Ba'iijba'igiíian, Acntaatt, Aroioivs. 
Abafaj/ái^ P- C. i CunHuegro, ú consuegra; 114 

Abiibaiá]/. P. C. JiTifu^tc dt muchachos; a/f « 
tf acia. 

AbúKii. P. P.^u^nii fclan&Q\ í|ue cúme la piv 
drr. Vl^ fíantirrmig. 

jVwnj. P- P^ Tqííigy; l'jM 1^ otra císq. i|uc 
(ta tHiPULpor ■■Iquilla, i^qn, ulq-uihr, pjiRandth. 

^uhfjf^uif^V^OA. P. P, Ahpiod grue»'. y largrt, 
qiií lifQo lin alas fiiüir-jsiHi brilJenlta^ j con 
r^a ftiTilPH fic om-iiin litfrnijpiwr Iüj* pe(aqu¡l[ü*i 
lio Liiyu j í|uc Vnn do Iffjiicn» O pPtaltir 

^AOM íl/n', P. P. £jii2 de Uiluí QiQFJkdQ nEbCum; 
m cama. 

Aí^'Eú'i. 1^. P. Liini|paruiic4, V, Pasi/f^iL Vl- 
i'íTWÍ ^ LLiLI CiLfCílJlJeTifH Oujfl niií rnapudii, V 
pufiiiá, ^Im cora, 

Abofü^.s. \*. C I|4Eiiilda-l¡ tu/ ^ Aiin lí^unli^; V. 
4!. doa ijiii? hon ounii de nn minirin iiierp'^, 
1^11? I? rLLllii £iJ uiit> niü> |inL:^h, p^m l^iisler al 
ulra; ora v^ en cuerpo, ura o;l v^'^LJ-di», ora en 
peLn, rLicni) V. G. dua ratjalli!^ E»inlu6> que 
son cua^ dt' un mlamu ^la. ú d^ii^ hombrea, 
que ^iyo fQ,:/, dLihaíJes ea luí c^i^luccibres. üc;&' 
■guíildad, 1^ Jiren-ncia pi^qn^rj^, ■ 

Mai. P, P. BiiHCU i^EimJJia per ali'ji.patjijicíir- 
rarlai *a uno pur un cJ^ming, y 4|uier« Hlir i 
oiro. Que vi it uirnl ¿firl« de Ja de A ^cuje B 

lien'; ul i^mnicio; gí "* '^"l^'' 'i 'l"f'"< ^ ""'¡"^«^ 
Tmcar por bueuaa fiiKlnmbriíS I-ils irmliis: c'irro- 
^i?e¡ reijllluir til l^uonii ^riliiiil^d 11' |i^>jrr"v; 
resJsllr a la l^nfaclocí lo\¡ Iiiíj.-iiüs v'^i^'Jtmii'n- 
[oí, y bicGiioH prupoi'ilíi'H V. Sitrtofú, 

^ cu^ por un lado, y rtEni, V. C. 
etli;ir. 
J^flíii'. P. P, üiiíjino, ffUO inljiílrn lo« vil"^, 
[■ojoii, j cflñBí; i'n (1 A fáf/o, túí(-, «íiío^h, 
palo, tiojn apuJLTiiado pur di tal ^icHitiiOr Kl 
^n^aní} de la confrencii, (|ue loc *?! nima, 
Abboí. V. C. Coi^r, ü prendei' aíf^una civa cnn 
lo? dienloFi ú LabloH; V. G. ü un dx^fo ^^sr0^^ 
lúmbien rlg^ito, A perro j sur hjja^. 
Jt&iilig. P, C. dy (ft, Objílai, u poner emhira- 
in; tHlorb&r; t^ lo que ca opuc:'!». i^lc:. 
r^, lo- qnc n; nitaiie; rjrma &. lo que I» can- 
Vi: ú.Uríic^ $, lo i|ue nu pued« laUI: J'ui^fi 
4* 1TJ, Aijul i7n lili. V. T'ped. 
\S!iiquit. I*. C. ItuM^niLliTiirl nt f.t«a» V. fr. de 
puerfi^, qiit nc tnci^iiin, ¡tul' Jr-ii^uaL^; ran- 
bieri duü palos, que por mal Jiechuíi no nj liaran. 
Em^rúpulo?, c^vlLacloneq. muiniurariíoiirH oír. 
Áh\iüaf¡. P. Cr PafiD, ú munla, cian que sr cubre 
Q tapu cuniqujcra (ku; ^unn'Aaíuj/. y.Ar^ao, 
CaliA. ület, elp. 
.■■UiiTiiü. P. C. Bne]ueiv»[i, A agLíjiin» graiiiTc: en 
¡Mtrcil. [kucTla ú ciíji: jía ^ un» cu^ ñ¡^ui?u-íi- 
tla ::on boquoron. V. Altttfi^io. 
A/ndat/. 1*. P- y ^ A' ttlOj Jic4:Iiiit In nuinlii rt| 

hnmtim. 
Aitti. P.P. Sh^ Inma iiqui |tnr el arlo acnsunl 
!<i'i'iymai]o ifn lirmhre ti mu'^er; y no fie liom- 
fi:i' i KüTTihri; ; rtíni^KJ ^ íW puríUfff t /ff O , Sim- 
|ili' rtrnimcion, ¡jacriti-fílíi. Yr. lujuria en f^i?- 
iirml, •■if^ V, /ídoi3í. 
.lAíVí/í-ry, P. P, Oimpairlir rina co:4a n^nlvc ruu' 
iihif, V. O, iin írv,'*r.it rfn yin" entní iIícjí, n 
daí'.r: <^[|j i?n: Ln-lter dn i'' ; rvi ^ 'jn ni- 
'Itlii/t'li '"iilainnii ti til<'Qofi'asfi> , i'hIíW \i!i\ fu* 
'yiTimpiiñCTíH, rjiii! iiuh i^iidjiíin jI hi'hiir el rnj!s- 
('1^ iTc vino; y Iñ mi^mii padrúii dn^ir, Ion que 
Ijiicerj b¡-'nf4 niomroncDii ú \yt ro^its» j biun^:-» 
de Itifl' PjiTrjiíi , ele. 
.íAiiflí. P. P. Cnní'LLñ"! oq p da. *ion coifcuíiQ*. 
\filúl. V. Cr Tirar ijarj eiio]íi, d furor Algujiá 
cdti coníra ti S[^ülO; nv^ ^aiéinf, m ^ íf' 
LaíínífiJ d ííFjnMjdifflaf lo culrellij d caballo-, 
en qu? iba nuinlado. "''V f B -^ AfAi^ r. C. Ünlu rwiiitiLé*, T. ^FTiMifq, Pú»- 

ii. iMi i^iir^Mlrr quf '-Ju * 1^ prrf^n. \. 
Ifef, ínr í* i;l TTw» pnipiu , |Mn r«í.i i'J 
A I'' íTiTiil Dnrn ilul^m, ó i|l>; TiJiirUi ilí 
&IKM&^ hiflni|i|*riing, *! i|lic i™ -ywthí- ii«i 

a^. t- f TiTiT |ji!iuid(i iicaEiii:: v\ nrlu 

4 ^11 : '"T- i'fiIilihIi' i^ iluJii 'i>IBIILOIiIi^ í i'i U^uiI 

tul, ^' rujii 1 iPuiIjii FlUiT i ^^kuillldu i|IJi] 

llam ITIL'H 
Atli'r. I'. J!. {"u^Li! Bin t, (iill^r, l^:^||□A^ 'i' 

Ni~ il. Iiimir H'J puto, liMhLix: ■'b utñil -:i\ 

i4 -iLfUfL iIl ^i jilBJrL'k LunlM biii Juan buU- 

DHa. -i 
lliMi^^^ p' C l'rvdh, ia 4111" liBL on jiiEBnm; 

I j^rlrhm ik' Lunu ¡lui- I laitiuikt. 
^uT. I*, t'. LhJiJu, i^a ^okebL; o^n, bíbcId 

ili-li'l'r: riT-'iiry ii 'I 'ojiiilnr; riiKU -9, i:[ ILk- 

iTii i]r> klifií ; ^n^^^^iMun d iidTMUiv irunvi 

irnu fikíj tir-Bintiilc J^|iila. 
.l-l-jk". I^ 1^. «JijIu r «Dli>^nli». 
.1^1 li Pi lt(i>jíifiihNrj viponl^i 1^ T'^inE^ 

*i/ii\¡. P. P, líniím, nnirTMíiin <i nlríimn ¡uli- 
bnp, fi ííiQi, wp nn i«j* bnpnni, n mjTfc' e 
luiha Jipiíiinn h.fli mo lU Ji^p" , iiinla ' MI 
pcpmo 1 r lAit ■ii'iLi'^ 1'V ii| J^ Dipiii^? . tp^íl 

alfil , ±rLji'lí 1 fliEH NiTllii', J li*' iiiJn'iLi' In 

dirrMiiir». V, ^||«^. 
.«^'Viir ? I*. 4;-ll<iii] niBirtA. 

^ íii J'*|i|'4iT'. I'. H. í^UlClilH BiüJ ^milíliJ, tallu 
V- <i. ll ¿ilQ»; V VirAid, qu.' lljfTiUn ^iiSlIii.! 

■iBLUmlil d 111 (JiB |Mirri»ijli-, i|iii' |i" -irM ilc 

\^\".<\\ u ilir':r'.HiD ik-Uivip ^iH 1:1 Id <:".ní 
ilij nhini üebiu'u. 4 do LtiLCN'. 
.iDunV- I'i fi rili in d «liiikli^ ^crü.¡iji]ni V huc- 

lün viiij kM llLira Jiitíh pulhfi'S. 
^nnjigar I'. I' Wem, LuIL 4|ui' ^ riivunl »i! Fl 

U^-ri. C «r mu darrii-V j^'lnc, IIVlLii iI-> I-'L^ 

m |i>iiii, ¡inn I'I ^Fn^kj Ji? ?l(. 
JMr*^. t. ■' l.ljin<iik ll hihiidE, I', fi. ll 

jnm, A |i-iii'r|ji , i|iii^ pirí liiiLi lirnibl-i^ , ii 

Ib4ii^ iTiiíliiii; 1' mliriiilr Umliirn |l<^ h IFilOT 

.)i>r |Hipf nn^lmn •\'. iii^ irmiaii gl'ngrn 

.'ertfüii, I', P, F«irú illl'"ii. 

Júñiiii.ji', I'. T. I iiiii|ii''. -lijiu V dil, i liAiaH drcit. ^h^M: P- C- ^41 uKQlirí, 1'lTM quü Tilii 
iiijC 1^ jnhkTTiii ll' dirran dr i^i.i-^ í-r.ínuci" 
""tú Mí B|"flnUifl. "1 

.^Anl. Pr P- .llraiicir cnn li t^j. É bftf re- 

4|itli:i^cl i^ikkín V. Ci. Ellipli', i|i]D ükuríR 
piir In nUn trk-pjnUK di: b ^IfU^ áüc Uilf 
fi Uiir Jf ^ng I, ti\\\c INI uknnrü ^u ü \'^t 
iJd lipll- 
v'A'JI, I'- '■ >|rijLC^ , Cu (iidIi|iiI^9' LiHi: mlr (■ 
ir iii^giuj^, Limraiiüir ^V ninLiü iJ pL? cn lin 
■^■'E-i; O un; TU ú 1". i-^lif d^uj>ri]iirlii V- 
^ani''-!'? ^ijijliiip'jtiii. eViuuj -ui'ii. 

A. ím^'.í::. ^^ 

^Icitfií. I", T Cl>-B HTWll» h '¿■V'iTiiiiir lili* I i*n- 
IkllÜ Vi LLL. ™ 4 ''^ '' FiTIldilfliTJ a , IllXt Ullll 

rnni Jü lililí .. V. '»iir 
Mk I'- Ti TJimlFi ftriiiir; » jn. LUii^rlHi 
.íij-mr.!. I'. C. Ellnii*i di! ünu, i|i|f llnriM- 

uiiK iJBliili^li. Salí: di irJú 
Afa'i V. i'. inPEirf'-TiJj. T iTfgn 17I í»"°- 
dn m lI ijirfrril I JiHff^ dajuin W.ü , M wíJií- 

ilii üviiu: ll" FC liiinrlpn "i iTíia \iil IBMi, |iii» 

riiLi| uiIel*., i'i Im'": <! ín i imi , r^ü-if 4, í • , 
fot^a" i'lL. 
J'Or. t. r. I114 4 Mii-dnr U Uia ilu Uil tu^r 4 
iLm V. C. billi ,-[Krt.l,taM: r#. Hlllí<u, 
V. JiJj Tunblcn V dmí-di; loi ■■nfi'nni'iJi- 

dl^, illlU'-e ■lHnil''ll o '•ID LlillU^iU^'. 
Jíul P. P-írn, lli'iiiiji'l- Lír^S ds 1"|IH | O pí- 
^|J1?', OV. FC diiriii'nin iil ^il : u Iill1|lijlsil lilTB 
iiKI, i|Ue VpkíEii AmlrUc, U ikl EUtlii, ik lilrp 

pUfHhUfl f míiijjL'li:. 
jUr^li P. r. in W huiN^j Kiu^br^ J uiiBraH. i]'!- 
irmli ipiiriiLi' . iil 111? LinL I^Lii I fKi f mTiT 
V f^fflb. [jrm*f 

^^riujq. P r. <Ju^ I1J iiiii) nljicrli»dr^r- 

n'n, Liniii (infLUFCii "ll liorniirí, n onírml- 
iliiM Hi'ni' luibíl'., ilih''iif|íí, nlp 

jlrrnii. I" I'. Cniruniir ft |riin:f*;nj 4 ¿ mníiuE! 
^4111 Ir HiJuHi^ 

-liTi" l'i C! p ih, Ouii°" nnr ran*i V.íi. (Juila 
i'-O jll.idl iim, 1 íiViiJi^ líflflM j-nftnn nai^í 
Illa f; ii|rli|i|9 i'" S 1" I pi-^UHif ^ di . hücnJ- 
inírr Jl ^iiTflUfli* flíf (in'iaiiff, *irrinBl-|«PlC. 

Y. ■ir'^. 

hiinq , r^lnlr dr^ünji Ti. [iitill, UUibUDIim 
¡jiHifiv t *iis i^llii-k- C' . r ^^ Jnll^m P- V- íiiprl- nlfliina rn^ rlr lijjii ilcl iii- 
btea, i'^ii. V. iijpi'i. 

AfU: T. r. l^urli.ij'iiL ~rjr^lL, '\iif ule-? pUrl 
Ití- l^T^cf^LÜ^, ijll. ^jiiircJ rj- Jiij Luli.irlIlL- 
rn r{i' vl.iml.i . il£i><.'l liuL'fu, ¡luij ll.iiliDrlii^ po- 
fíltlld. 

íiIdp. I'.!, (j ivi. Hi'Fuiiiii. <^ ninpltrfi: fl ¡'ijiurluij 
n ^jifi'iFyD ii .SinJii JJuTir l'/ine/i. \ii<^'4.a^'- 
fiurj Ju VprH^ii Mlfii , i'i ihui'^ri» n'fii jr , ¡ i'w\v- J». J*. r. A niL Ktíi^lJIr 1 UU' lifüU^ i|LdLqLiiCia 
cirí>\ ri'i:lbl[^DlHri|iin du li^ haünj* ¡ilim hi^ 
i^Ili'i t f ro dmli d luiiiivibiigjiD'^ii m dtin 

d'miijú, \ii rcnlufi: ?l -UUllfli»!! . y LUdrjm Li ir- 
jr^piiBrl^Hli: ÍLU?l1 LnHlilliiÍHl , por JíM^m 

<|i' mi iifcilli'aclari : ¡¡n^l, 4 mvdcd^rD mbrr m 
Af-ylUm " Hhí;f-ji|ü«4ffíiii eii*flpjf,¡ r i.>N>liT" 
irrlbini^ j|i] 1>ii^ ^rhii pacnitu ¡'■i pjgn dü rl In. 
n. Brn|inrnr, xi^r cui if^üjil^ tihjpj^^. 

A^A. Fr r. ;ia^4 ''■"a 'I iniiii Jmiljr Ibi rfia- 
ItM Pl flLtt rííJ I íK, 

rtiiigi, P, C 4»II<, JiilllJr,CUB 1i FDin» rf' rnn- 
L« mnw. |i|iLdi i^lL. V. Cnuiun. 

Aipp. P. P, fiiftíí BIIJ t^U. V. (J. la tullir» 
[«I liUinignjHi.H^cun Ll l-1LU[ar>iii; uiiihit*, 
paga, rl ■lllnilli^DKi HUa i|<ii': jionf # ¡rn, 

Aaft. r ogirr. r. C. imAvAjiru' ll rtinrii- 

qiHla, ll oluiiiU, qiL?V LiKi-' : 'Hi||r|^i;i| (DI I— 

bieii|iin mn'j' U \ti fuMi,_L|u''i4"ii^ri'i hjí- 

MWOn, Td "■« IrJ 'iiWiibaJn lI hu^i' It Imci: 

16 mi tili OaillU''lj|iii ^- tuLiLHilr 4^ ll n.iic^b 

üil . V. Oa'sV 
A<al-a'lil t. I*. \hi]^i ^^Inifo, ) •¡m- firi- 
nu. HU i;ai ilt Itaf* , [irnini üI Ímtv. 

A aiirc J). 

JilaJn. r* r. A'üiil . b I wjTi [Bvlinr^il-i . -r— 

lIiJiU i'n lI n)|im muLi il p^v:.ldri. 
-lílir' I' ^^j Bm A hliJ^iiL^- Ir ritr rl nLH'|Jii: T . 

Adriiiiii, e. C. DI1l'»iiLiJ L'fl LJL- Uní rihi l\ 

til'. ^4:j JiÍi'H'JilI.i Iimj «ll' b l91 ll" rnJrn 

í I» di li-HíH «g *'■ '-Híng ll" f'iFru v"^" 
JJuTiii rii |iiii"n ■-> illfi'ici Inn iMi- il.i i'ii'- 
ftadim T.n lii illF,-i|i=lri ni i3il ni'ípJi mr ■! 
t<lljti|i]ivJr idiii^'iiky Jiii uja hII/ihu 
Vd |iii'n difi'n'ui'iii «II rl «liitiiiiih tí mu I- 
!u. rjtn 4 li mjjdilriig , i|Drn muduy \ Ir/lifí-^, n 

4rLiiii. P. (-. t en. VnlDuZ!» diiii>lHurj hI-I Dí- 
k, iHr? LB [lii'dra ilurj 

Áifíifli. P. I!, r.ijiii- MiM'iiii r'JiiT iji: ?>Ui V 

|-iriinr Jb eniía, nni 4, Alijnru: T ^ lUF- 
ILT li'|ii^ Ll nipji. V lüJrrijih -lilivunT 

^Jlfi- P- I* "JiTn. 1^ í». í|iriTnl|» dr irn-- 
nv^'lii ' 4h i^a; ^ii'^ivniNr imrj ih'k'^i^ ng Q 
■n ^^ipiflta'itW i ri-i-^ii, jiiTiii'fl *i ■ islll- 
iJlil'n Qf/ i?,ii|ili|i^ fli ^hiiliiivii iFT-r^niM jiiTi e 
|ii'liulli{iiilii. V, >*r||f, íir.Lír-fl. *il^ii" Hf 
■nn^ni d mniirfdVnii , m^au^^ii^i^ urjirsuif 
^flfliiif'ii"iN , f1 nm: i]iinnri" "ur mlnn rujira- 
ii] iMP vL4liii:lii. 

diTüriu. ?. r. ]l«ii4^' cuhlnin^i. ío-bbIhii- 
rlu, ú pruruikJü: l'L laaulm. T. Un Ttgl l 
nr^f, Lnitodi 

liFirni. !► i'. CírVa: í'JTVITr'i^ , UIB ll fl r|rni- 
ilrT vi^nii f iin; dititüc ill|;ii , jO'-^'l'Nf- 
■-r A [ViT^HiB , n'n ; 4'rili'n h ^Irlii ijn ^i| - 
CiKTPrt. I* riprr'nr qjr n »ji|ir"i, ¡f^utl p\- 
üa Anlh ili ri[Jiii|Vji; jiriiLir uru» n^aKLu:* rMili] 
pn^l^'d! KViiJiiqgfki'l ipiM rlc \ JpdiiT. 

Átlü". r. F- 11 V. tfirrii'lLT riii''Hi. ih Ilit- V. 
rjjDgilJ- SjIoa a m: «irUralKudVlCuMQs d 
4i' ¡¡"d pini', 4 rm V. i. 4ilb. tdcur 
COtiin d' frnljri, iTilii^urir. 

*iFaV- Pr P. ■"t t Fnnrn' ürlAiifi' ilo cLni i. J 
Jiltrii^Vik '1^ ^ jn imrmr , niaih'irnj. ilC r^ 
•fln^, T hIc ^il^iipjfl, quL? 4-H pri'ii'nlj rt. 

ijilf, ?. P, M ll ^ l^miT b '"^1 ^ nnliii, pHri "^ 
ildi? iiriJliC pi'O'! V". |i iinn rají rf'' nifn , iT 
Hidl iF-r- |itf hliriH iiirn nur.^LrD.. ll IiiiPiSrr dr 
ll Uíin gurln' I 1 «Inlin», 

Aif'tr. P.P. itrf b Piiorln rimiii rliiln, 'i Tihn- 
ll-i.^ «■:. irni ul'^r de rnrrb.i'fl. V Jioiirnj 

Í^ar4il'. P.P. pm * ftln]ri"Ti|' iiin nií^ : » inL. 
lie i|i*i]e. V, fíngtru^g. 

AMü. P. C II'lTn «loi: y liíWr,*maiB(hi, 
m'iilniiiu. ^ w i'Jl.a\U mnlio jn^^inji J'i- 
fli', In ili]r>i' I-I Pidrí'. 
^■Jil".í^ r. C 0arH, Pfi'IFnr, fl i^|¡iiroljn idi- 
ü-tO "I '■ "f^i . Illiir*j^-V. J-iii|r^í''vi- 

A4liA'Qii. P. I",, Liijii*-: jiiiij ñ i^j; PiiKlIr líi* '\' 
ti litnriri; r^[kr ^Jrii jim Jr iiFr^ . iTiT rfi- 

Ji'/fqr'-p, Pili /"if/tinj Pipn iJi'l iijr nrtiin , n 
nilU^' s^ttani'niiir fi laj ^ AriTa curi ^0:1^ 
lnl.^llllll^ 

.LiFit^fJ. r, C- Cfr«i, aqa*ii^:rrin{i uncK) 
iLTiiiJuiildi JiidMiinvaiii Vrtiijiiir C <n^ 

pnm^ mj^ jJil'B LLUti|uir1B Llh< it f n^ jilfiUn-^ Á ífllfcl , liiffcUinj; Im ^K»^lll^. V. JÍ^Hi. 

A^AvM. P, r, OJO J^iii^E ^^ ^'Jl pn^ «- 
lli iln ullllitul, ni pruTLLlhi tmiu iL^nU- 
Aw: tM\\vv\^-. V, Ir. pu tniñk tdo «^nglii, 
V. LdiAfiíiduir , SíiT^^fi^ii- 

iiftlürM?. . r. t. iiir« a düira; Tiiirm i«iu*tilu, 
jHiTi ciimpUíOli, (inm panbmilii M. ^ InolniBI 
blrn JiipuiJlLlS, üHl rrni>tTii|* &« lü >itUjd 
ilr b Ri>^ ilivlni, nnf-iD ¿m? iliiyTiiir' <ú- 
mnra bjik jüiiiUgr^'J í« ^lVrí Tí Jlll'i^W ó Ji'n- 
íin. V. Sil*«fqlV' qüf'lanincii Inrmírm; *- 
■pn>|jViL« Iklta Ib llini>TBrliin ili'J Ivvilin: miL 
ItH biu'nb, -¡ tBUlJf ■MMUvIiIHn : ki rf nmULion 
de k~''li-iDi'aL^i'iLr:1|LiK¡ii ínnC, rf,- 

tádüÉ. F. ^L Ap^upui^mí , Eli|ii( ciiviru II^ 
rluiFHlii Id rnlpai liUCd lUi' ta. Y. fouT^. 

,14^. P. <;. .irdir |>arfi'LlkliV4iLl C-rllilt^, nn- 
■tjB, di: adf ,Tlil VunoV iMU dr 1l'> "idi 
IilIíI; iqmcn v mlaiib , pdrlf fiAUI i:! i|il^ Id 
lu^c , "tang t rTr. 

M. P. c:. ni^s buri-jHw iv 1i iiñnKrn ¡IrLcr- 

IBiru^inn ; rn'riii^rc ^WulDI lufl Culir^tlniliü 

dulv^r I^ni[kiii4iii4, ui iiu jIü únar pm f^í 

Áái. í- V- 7} hrnniiLi», ¿ li OITiLI Oí TiWH ir , Ri- 
le -i|i; lidl. iivln'ca^ 4lir^li'iKil ik dIUK rrsU 
D tHi."-. ciimn V. t. UiLfiLMU, ^IFi milclinrlJ- 
[n, iiTi mihrlinrli^ , ¡ nlm «niiiW, ^hIo' 4"!^ 
aj S ¿1üti; [KniiL? ilL'uiiir|i ulcci lisy '*^ 
rnuBTin, IL1IC luj mlc? «luí: b FnniBli 4il fB 
JM rndH r^irl^iulEí , »HJm vilamu]; y mn- 
IrríilcH. V. £|iTiriiiiiI. 

*di\pii- P- P- «Vljmiin ili' ailili]il| [' TiiUet: 
lEiiiTiiiriU taqMSr duguTE JoV Ea vqaFiidDJ ili 
4 d maypanj idj rJvmdiUU; »i 1^ ^ühLi' 
n d urfiUi puc i|Lir LVDib [MMihId, i 
In^Liiil^íihi J■lgll?^ iirLCijiiiriIi pn rj«l C^nifulii. 

Mnr. P P. jUiírtduT ^ l.',Á¿iñ á| ^^ Jl 
J'iulrrl' nilondr LiJn rJ Padcr7 4 '^ pHl|J^|lJ|' 
non id 4'iU'arMiL j^'' dlL^iiiIí i*^ d pt— i , 
Ih ihIii iIl^ t\£ liwt V .VnTnu '' 

JiTmJ. ?j <_ I, iinjiiC V. i; nr» '«''J']1]i: i. ( l|i>'iri 
qill- ■iJLi'lLi blo-; minu /a ota na i<'|Lr'^'''''ll^ 

diT/JillIii. i'. I*. If^liMi, dr qiLilqoíLi mnilo rpii: 
ti . iL IBcF <HlrB|iia- hj [hor linrin: tuLpiiiii- 
qUí mu p pi|lH|ar hk.- ilrlBvJLLhT t>rii, atlip>n- 
dflr' por T Milu r-í, Huj HWkLfo 4^drva T jTt *iiijí n 
nul^ii^^ra^ jri ivirni-iu. , Ji jiimiai'.YUliin □ Ü^láHjrMijü Oiabi^, Id iBiKidí' fi'C il ihlf^ 
Lbnu 4u]Li£i di"! drviiii*'in l'l cl |i«aila 

nmUl. 

jldírjn. Pl P- 111114 AT(fi|i cL tmiM^rn: F, 
QiiTDk. iJon^d, 4|Dr hin liinijuiii qiinh; jh- 
ite. 'i. Scf,. Lap. 13. ^ tkfÉiiwr^n '^ aé- 
lu •'it UD mcfiiniLfi, -j ii^n imi nriii llofia: 
il aiiIjiiiM] rJr lyiiiijcirnrfd iTiiiiiiiil'Jiui^rr^^ain no^ioiV 

ilriiilqur- P- P, Ni> Dja üL liDmlm, iinrj ne- 
nrnrT , k mariHlnnlr f4iTl-T, ^ iJiiHiEliiriip hJO- 
Jiiil ele. I r> ^oB DHFi rv. •vaaiu'üyíflO gW- 
ibii, "0'inn^iñii' ilf mdcdtei- 4 '11'^ 4|W: 

B aiU iliuj- JCiiiiBi ^hBj 

Ada V. <1. Dliicbn: BihüikdBiLd] de qirilmh 

F*l I^UIB; LVD?lklj>, |i BlIÜIi pllUHiilll ÍT HHI- 

m □' tf -m id lofn f i nijum^la» 't ma^gu^ 
Ja 7 AHát á iFj i du pñl^, muT HiPTJinle 'I Uoog-u, 
qVt a IblitU i|fili0UiirilQ':*ii:^4iEiiiiLr]t Ctnv 
iUujl iiri'ii'^ , ciiifüi nn niTRTbi, y lbii|k. 

AilFlmp. P. ?. l>4i^, Glnraolai didiuieuiU. 

A. ante G> 

jIV' Ccinqin^ci^ MlikJi y 'dg'IK" jiJ'Hiikii^ 

UinH7iinK V. C. 4 Ji^itoil lijJ, Ulíls'lii 
Fiflilltilo ! riM qikF ñVl liEBll ll'nK^- 

ilijiTr P. r I^hU Vil u^, [l?n( Fiieiuiíf dm 
Fj^niürxdiK diUlubn; d Dim <? ^1 Fidj, ú 
ílpr i\- lo ipl? IIBU rimliili f» brhLii 4 lu qíia 
h-k|inrn>1l4]llu, n iv\\n, V, l!. « dr«, hUBln 

li Tirn LU. El H^undn ñii>>ll«it^H cu 4l nn' 
jTtr fl lu^r, n mídiila lia iiiiB lum; V. H- 

Ha ití t», llrfln fl Bg™ hblfl íl piariLíBii 
|i^ip0^*Jilrt, iHiOiillU. 
íjiflí r. P. i]|fl*,i»o6ití,. ♦llaH'S'lH*'"'.' 
«iiii:lii4^r>l niliir JtL lii^gi»; kHAru; nl- 

ifti , riiTTbt Iv muLliaiJiHI , dd ifliRiil i> di' ll^iP 

n»'nli'Tii>iilepi'l«iF ÍT*fl»"i?uliB¡ idLíonn- 
nn áw lítjiBii I'HiliIim'i; , ndupgor, y oLm. 
iijmJ F. P. RpnlT" iW qi^ Ih ífladrids, por 

'¿iCUhI : íllil"ni>, ü K^ih dü piJUC4n 
A^.íi. P. C V. 4lIn HmTBBIK, dr-iwIlM, 
HUu mluilill. r T- VrfWflfUiiH íIlTHlir* iBr- ■; o 6 1 <v fr i vJiTJi loln-', h^ljJm' l-¡^ 1 i'lni- 
J^V iTVfl'". 1'. '-. Mliir>jJ hnLili^l", ^"- "J- 1"- 

Lis, C;Jll'l)^^, 'Mpo':, tuT]'! Lun H|Ui' linbiltn- 

ibni j^i^nrrol ili' -dlinndi ji:^ , urifaiLi iriJQIrrJ^i «> 
-lijiiJ. I* P. uní I» (iniíMdi' i'l i|ii^ L-^ laíilMli'. li 

di'l rnii|lini?lvi fltio- hii^ i'ii'Jn li- ri^fit^ ^ ü>I di' 

nfrea rijriiirví i^r dniíirr n~ tt 
A^l^n P- r. K' 1111^ ¡"IfTIl' I lí rinfmjlK lililí 

írjrHli?. Tl^pcíflv^ 1 k*nl'rii, y ■? criDn rn 

l"i"jr«iri'" lililí i"i»r¡ I PtniTt Tilunffl lumnrHn- 

A^iia&^ r. V. ÍitH\"rti. Ha nur K ^LCinlj 

1^1 arfvi. 
I^i'iri. P. r. Arr^honc hj «IhiitiIici'.hI (i'r'iinn 
Bnobeludi^rj ArrLbirirlr kiirv, k i|Ui? [Ii«r 
• n li minn. *■ m i V. flDmnr. Iini^n o ifrf- 
FF./! iluiiiniim.idilíTuIr HnilJaTii r^n 1I7111IIÜ- 
^'11 l«i ili'iniiiixrH jiu^ak Id a rLlafinn ii»i V' 
loiidi^hlmr ^itiif b ?v Lfi riinif <f 411! fi<n 
4k üu, jrúnuaciin nr. muilo y Cch'-h ¡k lu lon- 
lUBi'JU (» ilfiTJiirr Jn4ii^. i'nln; ilm Iuíj^i: vii 
IhTir piTri' il^ I'ri:.ti \\"i pictn ¡Ir I* Binnu'É 
j(^rn^VnüF'. P. PrlrifíHiiii ibín-íi IvfiEiJi 
'f no 1-1 ri^lu l^rm ini> ili' li» am: 4ei»iIVi , ieiii' 
-r^ puHiNi i|uiiivíbrii!i 1ii4ii4il pir la |«diuji, 
¡ ti ' e itíl'fl *■] iTmlíKi 'Mi>iur I'. Jíúno^i 
Afojt;,. P fl- Mt-h .1^ fiilifer! pm«í W- 

■»lTi1í. V A,i,p. _^^J^ J-^ 

•T" T^ '^' II'itiitJU . & Bii'ÜMimfil-'. 114 «I 

■pI ifur I' nwilli'lna ; piiaví fl JH "L ímli'lír»; 

-mdPH I* r| Vi^iui, !• ciirtiiil'i i>. 
Ar^a- r. P- í!ni[jrii, d ibIiic|i>a : iij rt.í! í|ik' 

lloni" iiimi>|Hir nirlii jwinr b-llklfúlt"" hfl Id 
i|ue hAiv, ll fr Uiri harir: 4 ^^ '' alU- 
irjiíTiga , iFilc pn^ia , nnili >i|Lrl|i> ri| ^laci'l Ju 
qnr IidCi'i : ib cuna Jr qdi ii^.i'ynir , ni> ^ iImiiHi|| 
rn lib fi>iDP que iiM] iFe pm nlli'iit: tmty r^lcili' 
LU ^ 4J1L10. ILiTrnn, l'ji iiiiaqqiii|, ijJiprii /f 

riVIbii: kf □rlr''H, iF' im IiHílhiU' Vltl e^birii. 

T .linri', 

Jffin- í C ^n iJnii^iiHipoilciidi-iiulHliiJS^ q':i' 

ii|ilkiii|iiF. a\ Kt\\o.li ruL'i Ib lim^ii ni^upIIciii 
PEiiililtol^ ■ n-* imifldii; piiri ilff uní rm-il dii , 
U iDnririi, ym IknmjiHd \\o fnúto J Itihlrr; 
i^^Lc r?. piriiib iDihbup.: ¡k ing^AM, ■iit IflUfilc^ 
fBkl^rlili Ff apiftaúa. ■iKidn ijiidIh üipi- 

A/J/I^i. PC ífViltlAiuhi rt fBbfriinc'lb: d /ti 

L'i'Kijitiii', ki^dIJ'Oii U iui iI«I G n|i| iubiIh ; 

v.^ kn IbpIiiivf. 
l^ili. I' C m^Y i> fi Afililii I 'iibrir oliLiTrliil 

i'l iMItalm», eiri»4H: iIuMdIw Ij^ pm 'Imihlind-i 
*^\J i^Ti'L¡ilo Llmr-ilHl, I iLlLrr nitiilirj bIi'- 

imnu! ^ i^Lv ^ l4iiitm vwi oiiIiiiikta uLrd 

Si"l|,,0 JlllUl- 

4gi|ffii4|;iu ^irmiitr; jU-tf pIuhIAiI ir uu cMIl 
T ^ sr npl KK pi^ I1 ^iiti i'li'cim. br;i|| 1 ^ 
'lili oCrtiin ' JiliH. a n FnicmEciLiifr eliiiiih% V 
l'laKCi\. 

JyiU^. P C- iiiT 4 '^ iÍJ||ii, Tli'ick hiinii^ilt, V 
pni L~l l|:T|il, <r<||i> Ihp tijinup. ■JirinlTiip. ¡ ifn 
''UiilC liv l'Pll' Irmilii4i Ün ÜKnil^''' i-1i">- 
lln hiimiilkid , '\or ri'botí m lj lii^rri , r 
I1 ^^1■lll^^: li biirnn diirlrinj TtIIIIzb ^^• tiFnus 
Hl nivpMuí, mi'ii qii/jnérij 4 aoniiriajbaj^ 'fi 
riniiy lí mirrrrjiíi A i'i'J'iir^-iUi nr-nimq; Jnrrn li t.^ 
jv |in~LmF, L|iL^ r4 rianmUa, Jia tf ujuri^^^bH 

FlQllfD . 

Afir/ani. P. t. *í\\<: TuCHt 1. g. ik mk sma- 

pF^iTiHii iFi ihlii'QiiiJ TuarjU L? IruEnrAn .riD' 

flllL' 
Aríyag^A. V-^.. V^itiili lofí E-^nliili-r j , «Ad 

t, guriú* Wl 1t<[fl4i -UW/ Jintiirma, v«nli4l, 

i|Ui] ixi niliiillij ríFirii 41 ¡Judir. 
Ji^B^, P, C. Onitn iTIAt piJ\t\l. üi que ^v 

Fi'|i:*di> di' lii Ti|i|. 
jlgum. P. P. ^1 "ifci. 
jig'du. r. P O "I < ri^nK^i llEfir 4|uiidih nj» 

htr^li nJi t íl-*l upw jr |i*ni **■: íIc. 

hIqI" i*- CrHí-ririt i|r rT«íiK,cllin JrtllBl* ilu 
\lf Igl Tl^lí^i 

Aii\i'f. P C- L .IngFflíltSii: bPn «, iH'iBr V. fl. 

Ir niinn drl Pirln; Ji i'L Ti^Lni ul Diini: Jignih.-, 
ínr ''>|uil<>,I di imD /\ I'uJre, Iil~hj |d ninDii j| I*] 
éwz agriitri Fi nb'ti^i Ll-=ii i'l FO'Jrihjl riiriii. dr. 

DUiqíM' nHi piiNiiü L4 ulc'i |*>Ii|ilV hii modihi^ 

biMCn I' Drii'iiir<> 

AqM^ r. Iii l'L']VDÜ''blí|l<^¡^ ^^ \tt- 

A^. I- í' Ulv -k kF irrix h u niedíiilde : 
nal^L 

Jipr". I', r. 6lrrnlir,n Ungir ■!"■ <f-k1 1 qno nu 
<i V 1; ^ jmrtJr-, *.iniiili, r'i Ti f PiJiIra: 
Q líi-nh. ^|iip[1i|í' fh (iTimiríW-n^ ünFl' ü"- 
Iriuiu; t iii^un V li^iiT di'l i|í|ií im ailir; 
U ^rii^jirr; H^ 'iv', ^ Urt^r tiihiiii , ir ílnin 
TnlitfiU; 4 iiiurrJi>, 'hi' friip^ ^inlii, "imi» I111 
Fir¡«r-iii liHliii, 1I lupikrTiln'' hIi' ■nDnrr.>^ mm nfvlkuliili- Ungir, laque ill^i U rin, n- 

qijii'n ^' j unljri-. 

Aijni P- P- nm 4 D^rlrir, ú ífirlancí di]L lu- 
f^i . fn ¡inr m^n ir bilLi. iIji lupur pjia q"" 
iLiiD poi'i^irsirnEK. 4 luí Jf JWre Ib iü^UBit; 

dar li^r [Mro quV '-- iIiTpI^ I'I fMc UIJDrll 

^«ilhk^ P< 1^ bhV A C^rLtdiil Lh ii'piiii na IV> 
a-"'^'' * n'i" i «mili* il 1" S:T'I[. \ . Üj ^iia w/: 
U 1|i> tcif 'iieIii 

^'fHU- D P- O "I* -^M^hlAc 111^ i'mU üncbj V. 

' ': iiiiJ Lihlj, q\ir t-- (Dlljlln, |Hir IB i>rill.L, i» 

DiuL iFuili, riuLnr. In i]i|r iiilini i|i' jii^Ixil 

AflUr™. p.p. roálcil, >■ *|lil4H. raJiílj líüliiL- 
||I* li^jn^iH"! i" i i'^ TTHH'i^P"> ^ nrpliii'lííi. 

Jgív^T- i. ''r Nnrli pníHlmrnli: hnbtiEidih, \, 

r'JlVIíl^''' Pi 1*1 'L'"''^"^ fijf rlr iil ^^nnoj 
¡Éyiil P. ? CuniunU He ni>'¿uhi¡ r^iibra Ui 
liul''imi. |kTir (Jin li ilirraiíH^ii iW i|v^ ¡Ijil^ 
H ir^C ■■mJiliTh iri» íTrüT ii, íih^Li- u nfli qikil 
'r|.u>rTD mrni'nle di DgDi: i<iriir|-iiga^ e^ «jurl 
p^ihi iitIiotüii qii^ I1.17 4?nrr« ^nLi, j F^arVE- 

lin, pu lu IBILLllfH inHÍUUllHli:'^ 4I1- J^Jr^if 

riruL. ^L Fiii^iun. 
Jgi.iiT. V. V. ILiini[u^ú: iiq 0. V. At/ut^. 

A. iiUí Y. 

if, P P |i>, TnlPc jnj ^Cnl; iiCViriB |iUp¡tU. -qui' 

nicj fi IVH dLlrmliiDilB, I. U, llr?viJlii>, lililil- 

Lr , h^mln , K 1 1 Ll qiiMji a, i?li|ai' fH"; Jifi- 

qiT'iip g, niibniEc I <ciino. 

tg, P F. ^-1 n llbLir Afiü^BCliV irnlRUn.! 

rHrri>. U. ipjtflD ^EKi .IpiJfílLlL' Ú ^ilii^a If'l- 

'm Tir^n iH ^iq^ iVHiliiir , i:KU <rlli:Ei|ik b u- 

jiliru funli VirEi'QHuriBivdiJiai) iTa^iriiv r^- 
Ifiariu vivii If^ü^O ll ^^n J/ill-4 [irgm, 
iv prii|hi>,i1 biiiéu, n ii|iTD|h:'lli> |iire r<iii!i|[i4 

' .'^n«j Ll Ypr^ii Uiii*ik' ii'i^ip'i 4 mn'flr, » 
jiriipiii frirn niti i>liJj| rl ir<Ki4i]n]i|irar:iiiMiii 
e dNua, nniicn: pihio'his^ 4 ^i- ol Iíhhi» 
íft jor Tiir h^oliA ll til iT'l'íTin»: «nili.'imi^ 
lilni fh, lii^yr ! iB<iHljr Iraii nlpann íiHh; V lij 
■ >&! '''■' ^! Ji'i'JJi ty¡ nianp A: ■igriüís lauí- 
|i|i]ii, iinlc- 6 ir rjpg 4> <□ . ruipa 4 ihiO \)nt 
•Jl ¡M lV fi' J'itTrr ir l'i'tíii. 

^Vii' I'- Lj. 4 i-wÍJ* tdJli^ul.i iT^riii;Biili' . ■|iii' 

I-- piJiJ^, nr-i ii^ BmVimI I^ hl [Kir IW hlll Q 
1^1"^"' I, *■ JHHiIh gilIjllML^ .*HÜh- P' Cían A llínir, aiiiüii^ikii m \U. 

niiit >ir ^ uii;|li ^LcDh i|LwiiiBPklk nop» «; 

1^1 d^U ilí^ii-K ntiiiilap-md^UiEl i^tn^H Ui- 

mDrpu dune □ ; e dnus^ m tardm, giW ^hAoiodl 
Jb'íÍV' ^' ^- í ' lilvritriur Jr tumi , y dnFar^ 

^ ^,^1 ly pclindo IL ^rii»i ^ ¡u^ ifi ¡^i^d 

q^ DlDirrl A-Y |»Jli L4H. «I-E. 

^4 d^m. I'. Hü. Ibir du J^ IJriin: um ff. 
r BiFi[ir> di'l 4 uiigr^ , í ou» ■ni vjlr}<ii , ^o- 

llir nfac ílr. 
Jy ayuH. P W.Büi iv ^f^aíain. balgfltflD 

dr rri^riu: pwl 4, og A it:iJii Af;xiw- iM Iri- 

bnjn. 
Ai fljiD. V. f. rjTkIa, * Ilbsiiju, uriní, rjiLc 

Af iyVit. Pr P. !■"■ A . UiiBiHiLi'BrEp! iznn '^ 
íkíllu lílirbola, ^'- T'nwprft. 

í^ dyfú^i. P. P. A-T Jiíii', (Wjiu iinrn diíi; 
Q Pi Juan Ji ifíilublUiH ft n i^ibiE u- 
niíJti J hlj» ilr CJj TTiJLlrt, y qiir ™m «n 
pvi<!¿]U4|i]ü ia:diHr 

Jr^rTMOi. t. P. FmpirHH, uLm, t. ijíí- 

Jr^í.. I» C. ™ *, naca si "pe, eftíi- 
i&-inlu^ iiorlBhkriB'Mi^ií'itH'lí^ Ihav- 

niüD frtildia. ÍH qiu^to i™,i' B«P">ia H 

^bIch «Iü ni&dre; i-rfnniW* Ir Jim LrWi* íJTi ll 
flrfr^ 4lt ll liiM: n- iiríJUBüliin : Unr |iiiJ« 

ü iJUlUlULOrí íCU «i'tflCIttJli I ^ riol j|i! t- 
tV DhIiIií, ll nalil InmliF V. ,Sli»D|*, ^EÍiI.P';- 

Áfa/ V. C. C"Hi- - tMítiü . plncnr; ítfilCtiUi 
I iimi I í w* l"ilih ini] ?i[> iBii O rtn HU 
fiHiip|Hfliilcini]? '. B- "8 *! unifl; ra *i un 
ti, Jiü|f * Hia;pirli * iin ; i "Tía' ilHiOllH. 
4 ^um # i^ü ^fluAiT^iirf , llíl"M. oriiiu^™i 
ililHll n' |inffi; pn «JíH, lyiniilbr Jl iLÍllrL n- 

einr dL vfrfl6, pu^i^ei"! "Ilü™!- ílpí ■"= 
TLilu, jiüíifl N? *: imirrii imn ■ fl l>LH'I, m- 
ramrik tt im^i i nnr^ 9 h CJ» *lr I"" JLiiPira . 
li Ulmll. Wailiii. Ajar l, Incaw/ . i/\i"i "ftÉnp' 

ittnamflirtíiiür j^mnriiiiurtíi miMríi^i''r 
y úí iijívíf^ '>iiiH I'I atai rn^c^iiUo- 
ÍSTll. Pr P uift, imfl , ri^rai mulnu . dr- 
saüidni , qi* ciin Wdif ijiiipri? Inflar , cmni» 
|Uí ll.'ví'l lurliir,! d Kíili p*r tllclri , ¡t 

llB[|LTnlrí.n. fJ^ n ílínNUUn |*liíT d gj"" * 
1l.vlii« iIcdIíü pin ri"' l"JlolP. V. Sníiii||cn r^ r S A 

A^eAJ^- P- 1^ klri^liiiii'iilii 'bnlüDliF ¡h c] cu' 
ar^ j1 Dimi-iw, 4 unuiiandu; nÁa , fn' 
nrr iniiclii foi'na , pnin UniInUC, ciQlli i]>|lII'{ 
i|Dr: pnrwr un I* minlidiiD bf [LuT^Itl , j 
p(nii? , Iw r^Tonlnm df el ii^rpu iidi iiD- 

riVC V Ir tr^"! Ii>'^ rah'iB'irilK - ] Diiilt tlilDii 

umitdonikBcki Kd" kL ninrrii; eiD «■ tp 

nV *, H* KB pi" nrio, ^ Jim liiL JilCUÜ- 

clcn *-! fiHTim: rwríjDr d niñn íor* lu ]ip, 
ih lilla , bInt? , MB Q- 
Í^r=tt. P. IL h!^ UHtilU , n IHIm I^ViI- di] 

ll^lm parir , A b* A .ilgLuii jiDiIl' V. g. uoJil 
a " J'JiiIrE iti. rl PhliT rii9ji' tIj^: ¡arirrj- 
Jr dq^iD ^ RiirinV xih'' lif liffUi ía'jij jiikoiitl 

rfflilaiilflfiliTI- 

J^ P. C. Uiiii> ?■ el ¡it^, d |irfni»Tii. 
«a 4 dmoi mr inHiu. utr pAnHTO h]ui' Ilti 
^■« p«T Id mili i afo^v « f^p^i ^a u- 
nrtK TB 1'^'^ ^nriln: <¿ idWjn r» ícroilnu 
iltirminlm iiiiii1iii:h«rn]iH|iii:Eirt. V. fMfrd. 

Aui4i. P. C. biliadu i'ipftiDL de fLdli|iili:ii 
itiM, *. g. iJl Hai'DTihiihu , dü lí^ iHriH 4111! 
Ifeif m Ifl iIf'ihivj ; d ';cJ)t[iiiilur in lud 
iM^bU; y ^ l'!\ittí ia a\\as. j «Ihil V, 

I^dBiOá'j. JllW°l^ 
jIUDg. P. Pl jtrnqnc Jj fOqbrf , llfii'C \h tid- 
¡a 6 jnr> ll rnPf nTiribd : inh poilLC EViJicVir- 
fj' de ["Ib : diLiiiiDi b vli¿, \ '¿II hIi' In^ln- 

Aiftm. P P. ntn^iT # fJ lunl- Bbmli'DiM: ]j 
|r|ngA fijn d ¡""V ilr !■ i'rgA m'iii'iTU' bR n- 
■iffH hIi'I Jibol nnn '^ TirüLiij V. ^tiCpiucL 

^D rj^ij. Pj P. tv 4 a dalai, ^unanD larri»; 
*jii 4 ^ ^J r Ihe^i» ¿oiilrL 

ApOB. ¡'."i: qilliDí tiEBliiih llgUiin Culi. 

*. gL dHirdiv ilü itiulFuV tfiB; I bíHK dü 

TUEid rukimii c iIl umi ^ n; A un; m 

^ ni; 1^ 4- Vn'^r r^iiT. 
Jprii?. T. V. t BU , hujwim d» laniA 1^- 

Dh", fUDii>1i liHlJ ilrl i^nnb hl?Lo . not 1ic- 

wi^ti'lih tliATiiH: M L^rLh^litbkniljii4. V pn- 

co iidtirlc hIl' 1ii^ iiiuikTiiai. 
rigrcU". f. P. Lillpiidfl (■ li){ri[ <|iii.'<|b'- 

cr» &*i: la fl !*■ íJiPiTii fii.JLiiTiiir lU OTJ- 

lufiHii: aifiilijn i 'irt 10 niptr-ínt- mr U*- 

lujo. Vr ftrvL íyuyallj. I'. I'. Lugar MUrtl UBI lnffdi> flBi' 
li|v iniih '1: harrr 'iRUfH CHd! ^ HJ 

A ^^n a gm^jr^u^imiiiid. V. Abuiu; 

^(iMnti. Pr Pr 4 Hin, iLi'iDi'ndnr, '1 cmnpn- 
nvr ri4:^ hhIiiki * nirn qQt|i|iiiiFi cdeh «II^ 
Mil» iirHlD driaiiiF j- ipie Ec inurn ehi 

«I bijDKi' 4 "" ''"i/l"V 'í\l^li Inilaglf, luí 
i HIDmiFüi , i, nli>>' rciilíhlillHlir, b roq- 
IMnirurTo ;rq i|»dlr( |ifc Ibl tsa.: ■ilmlircTi nr 

PDi!i[|! j|ilii]iir4l |iliii¡ jn ijiJi'Jlili! ali-J n- 
lui», q«r en lH ] ]iBi Jiuch' H'l pivadn. 
AuMtiom, P. P. TimIé rni^Bivii : larln» ti 
buen nJur ik hs ■Irl^tili^ :' v ^ ni 1"^ 1° 
causí, ú lU iiuü b nuU >■- Avn-JliWn. fin- 

J Vnii'Kil''^' I'' I'' Viibi pard ilJneto; liligi. 

J^. P- r. Hig 4> CdTiHir <4rih lli|Uiiln: jurg f» 
uqj Jiian ]^"r*irilr: ^ *f <ñ. Ihkt enr- 
iar \¡ IbI niti , Fi^ n^i , (1 jn i^iir iVti] : ;iii^ 
»^iii ;^'JrtiUiijlitHilHi.r. piir& "h tí rnuticm 

lumiMwr 4r íüm. V. ^lUVLit^ frniu JV^ 

A finr«^. I4. 'Uit. f. d Ek! v«L qibtuuLi, r^n llar priiu 
H'n il¿iiita cíAU. h nliífl : jia wj^Vtc^uito vi 
ilurui' poud MI ii|Ui]llii , pui^liorr' t ^'a^'ial- 
íiga^. ibH|iE¡i>ai * l|iTi]n(]i' r : i^D riimiJblLrJ 

Cb^i lIlUl* |irjl-4 Cl fl LFk1lB|i> 1^ uliJfUlUll|f 

rgurúir; i'n, pU Ub dc LznfUi; Hia<=ljiitiy] p 

I. H9ia um, 
ítj. P. P Sj^iéiIíi Idíwt ¡ LruT ' It-i^i , lui- 
-Lir il^tiiun»^ ^rit Ji paglii^itaii- Uii'! qm- 

*ii i' p. i'. HKiiBiiBik dr irBh^ HirJiHilfl , 
■fliit nilii™ bojit aíli'ti'- Y- "í^'i Aial/ , A' 

lliT*iM&. p. F. flg 9- l"inr jinrmníJinL iln 

T[il , rnlmn lU" HJni|i||ífl i P íiipMr , Bh TUn' 

ibiiiiuriiKi lii?l'<uniln- 
Ál.al P. r. "in tt. US fl, H^BjiirÉr «ai Ji- 

il[ii1U>l: -H ídH^ dr|i>ir.>Vjiñh]i>, 4^ll4T. 
^«UÍilii- I*- P Súnliiil: P>a 9 ll 'lü^F PJ- 

Itlirx ]iu>^ : ilii:i%' Jrl T¡i'fiLrh , 1^1 Iv n IVifit 

i]il. FJíT * ; ifí * ^ iiíMiir 't-Pa^MUl. YaH. c<Hi -^ t\¡--\v I ih Lnilii r 4 ai- riTii iij Q, 

H ■^11^. » K "^ ' nnl"*»™ ' V. SiimCmiicl". 

AlaJ, r P Orri d" IiiitIi', fi iir'm"rLi'|-SI íí 
'I. ■ n ip ai \ll fiii^ii fh / jüiíu-iia /¿ l''\¡\e. I j 
faiLTrln it^ Poilrn i''Fi. ^rrrkHlj cu n toj i. 

^dmid. P p. ^Trd^lq- [uicm:] , ih -lu\ Iiii9ih mil"» 
to H|iir nn linri'' ü n^^ i A< C- F/Jiiín 

ilMiLi r. {L. 'Li-EíTiim ik' IfeiLidv ¡ (r Jijiiri^ il 
fiíi/n-yiiQ. H|Lif l.^iJirin- i^iil^ p lini-i i|ii|lijjdii <■[ 
jDirr'; n fa^ n' iIuii||itritfiT ¡jm.tín. niin lii?Li- 
|fin r|iii:.^ [I li:.iin^n; n ¡iicniíl nririli'nrlo iil.i ^ii 
li r| imnr r|ur Ir li'^nrn: 9 p¡t\¡ z /uirn a mii- 
■i'yiiir: rviin l.iilini.i , n n rnU laj^irQ i-n, i|ii|< 
JijiniM^^ mfirinii : iiilT.giJ- jfiiril nuiif ¡l HnLUiHin 

|l iiinijIfiT QV'MM^ijti LiEiÜFTkn^ L" , ^mr ^ priF 
AliiltT-V. P. P. iiq V |i JiiifliLtm lll|□ll■^BI^ 

mii^hri i'l ppnviniknilf , pntUrbin.i rnii Varin- 
ii>4 ij^ ^r'"'''^- riitrj.ir,ni i|^'al>il l'L [ilrVí- 
inignli}, fi-irri'i nfi]uili> , '\'i\- ru 'UIil , h^ q'il- M- 
lUi]!'' fii l> irnfii ■i'^ii^ fi fiati/n Jj 1.6riili|jiii| 
n lüimarJilagiuJIfl 'ifá iii pimúg mufcaír i¡ fli|_ 
HiiiAii^, ri i| |i I ^ fililí fi 1^"' Ji |iiiKniiii|Jrr'iiiil'^ 
~Lii7Ji^diir I 11 ^IiilLJiHi i]iL^ nnJi iTilÍTimiFH) 
Hti *i!Trii|i|'^|i iMiitíifion , Liunln r(4irii-i'it iIh' 
I' n|cnillnii^al^ ImilrJ; riorlu cihnCii'<ñn liln- 
¿w'i. ik ^r iLillnr^ raiiy Orutru-4, !.! Ili<:^ ilc ic- 
IHíitC If lii^*- ^' jIFiilh^f. A/--la iif-la 
JUAm^iULL F. I. íiJicjLci dui] lniinzm dr m- 

Alní^ P. P- $ MJ " ftirfiHfl, Hm-lm, ínunn^ 
tinndi, lu Tiií «'liV ^lliJ . 1 'iuniihtc "iutocit 

rflflün- P. r Fiiíili'.ni': il íkTcaBwS» ita -Inft^ 
l^n ■r"C" el iTurruIri 'ni^inLJil^ r/^n^ana/inn: 
ÍFirn^iTiirg : l illin* 4&n rnarfiiriti , qui' hn^ , i'nrk 
i]if^ r| il^iV|rin[) imliiriit > piifrli^ il^ ^Iw 

Ahili'nininir r. P- T^rBiirm il[ nilmlrmiin * Jr 

iiT<fiii'™Tii|-ihk i|iin no'ífl íiU 

</nrJ"*^íihMii P. I' uin n . V||HTiii.iT , el lii'' 
^ nliii^; inraii rl pi:1^Jll^ rlpuín wp. 

Alñlll\ial. P- P. IrtiiLli'rivl : ii|j 4 ■niliLvI'i^ 
i|iiu un Iti'i k' ke-Ii'ki^ jdrn ulncrn iin |ii|pir. < 

JÜani. P P- Pi|~'V'r, ^ rinLIr de nlpiina 

-4lllmiiirT I' P IIJl|>i:iliril n-RIIDJ Ll'ÍHT. 1^ 1 

ll itoi ciiLn: iiiil-i L|il fi \' PaViif^ 'jlFiini- 
jI-^J"- r I.'. BU 4, ll.ompliA,„|(UEWB''i» ^' 

biiT'*. V. rJfifn ^-'y 

JÍNrJil |i C. ini: I* l¡ 'iiriTi^Tii, Vlin.' i'l lii mr.lln'rh Kflfltlkt ■íTrln-'^ mJj^ li aFII 
6 I 1^n/'ilM|r lí afv^jiirjii ; i Hit iviadb. 
(|H iniifl 'h' (it^jjj|-r< ' "■ 

l''irj-iTii. 1' II. Ir en, Itrirjirr ni in«nli'. íiiPl- 

i3ii tM\M\ ll IhiLailiir. "• 

^fiín^UI. P. I'. hii'ii|^un ca bi''DC ilr fiTliiiia; , 

'i'm^r^ A 'Jr p.L'iii|)fiiiE;|iiL ; m pnnli. vgler^ 

pji~l iii^ ÜIi^i'iiIl' NAHini \lifi 'I iiltHli IMi pil''- 

iIl' ILLulnTiir i: i'ii !«■ iitIjiIcf |irTillilri, fuir 
iit ■oiM'liiLi^ Cu! 11-1 il'míi i awi Ir Hiii^fiiii 

i^^Liin mjiiiun lili iipi iiiWffv! K¡ Oiiii, rn giijiiu 

n inlir^iril •! finnir^ii i'ijiii^ lY |a^} . 
Al¡i'¡ r. 1^ hiiLDE irij nw., L-iiJ |ii|i]rríi! ilv 
i'll:i miicÍLii V.n.inñfl iinlfí^i-, ^01 FOn 

lu-E", ^'T pniMlHliií^rJí 'IJM rr-urhi* wr- 

Tu:. \. (i np 4 4 Jiu? lí^a''!? íO^h <li' S'íi' 

CMilrl -' piLfJrn hí^fr ili>t i||;' |uj jh 'Hl liá- 
ii» sipí pnr In niÜDim, y lurili., y 1h.l|i" \i--t, 
iliai, iJí fl |L iHffpiiu Juüuí ifl 4h ^ iiiiJrn^i' 
ni tt'l iiii^ulfs-- 
Jliiii. ? Í.C ifTi' fliJiil, 3*"T loi|ucUrvh 1^ 
3^1 iii rntrIniLlí 

ifHI^. C. V- Pri"fB ill''lKDle, n]l»lill4!m# 

n Mu), '^vu™ nfliliiu] I P|. 
Ah^. P. i:. El irntbml, üpnla-iFnB Hl^ fS 

uni^inll Ll paurU. \- árno'tO'a'i. A'Htia- 

lían. 
Afán. I'. C- CíH" ilr- d T^iHira'idjil , ínilcí«ir|ii 

f qui] 1i rn riflinul HliijirU. 1^ pr imrli- iig «; 

J|>Tlfl, luicnr mtII" mu, idc cíii"» ilt: rMn- 

gnl íi rf aur »í1nilrwTilli lníC ÍB Inf rnf» "n : 

mroiiT b rl rRcln i^r iIht in r<^ri> In |jl nma. 
nif i(, »ll^l^^; rmí fl, H arl(i rii^ilir rn rni- 
(rn? V|. rr™ iiii'jr^ rrul jin imu T impcnjii:- 
HjJ, ini[i^íi'rrli>ii 
i|A?d. P, '1. ''ef^¡^\■> un wü li'fi'n * ^'r^rvu^j-i 
it ru'iTiril, i|ui' i'P Diiclin, j H^|in|iiiii| V fu- 

d ¿1^ r r |in TBihA míJH l-rt;! b ViüPHiti 
irjHi ilui n ~iiJMiH , rl 1IIL iiiiiliilLñli: a linnlin 
mil ; rn rl mno tiunrjii i'l ^jh'I^C, i lq lI 
nlin nLia un rorilcl [tim ninÜLLlr, r» é^ 
rruTniC t Lm |H'~rLi\, y ^on i''Ld ^ nMihgii^i 
qiií ulvilEll lili pilVli iHnlfl', j njirpT i^ 

. fiicdi'l; iJ ■Ifn.iiCHli ü I J^ir li> qiii? dif^, Uii- 
gilli iil irUdriitul ñ m, i'l irki iln |j>t jniL bL 
BinirEiik: &di:pjiL 9, Biim'l ti^nnid^ U 

ji^vkii, ^ n^M^r^iLTi^ ^.i-tUi'im^! iiivii* 

nu, Imirnnl: ;. ilii nif.;ii *, i'rürnipi>«i flur, 
ni moiifl, V I™" = ^ í'iiiípn. riiipj. ■^ 10 A ^ Alo^m^ Vr C. De caTnat, m-indflr el linean li 

carne: Jiscarnar fu mufla, pnifl hürarla ^ ati: 

& fu: a^ ^ d ¿peo; F;a 4i,lt acción j?Ei:. i!& a- 

itiapú'íLu vBtw iiicrtl'lDii. 
Alliiüiá^.a. y.' F, J']^ íii eqLHVAJerilc, Bamnii}. 

Bidáy. 
Albái. V.V.. d^ 0¡ v\amji ^ Onlincliúvaniaila. 

T.^a/iauó'f. Alajnr, abq t^n camina d úLguna -i^a- 

ra CQ^j^rk^ 
JUúf. P. P, Día. 
AU^- P' C, uig i) Hit prleítu: ^ «n, lEar priiííj] il 

íitr-if «ijifelkrEdi^? uno, un lo que luce, ú iln:!?: 
. pflíidfli*, ul (¡pnipu, ú mnJti llL■^. V. TuíflTFff; 

Júiui. P. P, lln 4ií1nl'ji!si lUnmiíifj 1 Ufin^laloijii 
intlia <-(\TD."m&- -' 

Airp ap. V./t.. BLanuí, í oinjiLasiit qui' M ¡if^ia. 
V, Tapai. 

AíL P- P' Minclta: fin «^ cm, hubi^Tse manuliarli] 
LEiia liLiF'fl ixin olra. V. G- ci capole 'üLÚ-nthatCn 
-con el color cEbI B^orro; cuinu E&ml'ien i'J i|iict 
ancla á caballo err pcEo, gm? sv a]Bni;hB roEi i'l 
fludordel animal^fjucí:^ l>. la raíta. ú Eo loo 
causo la lal cnaikclia. V. G. íüdnr. 

Alioó- P. 1'. £^¡ra]ilü: ciu que la CBua, moiáai 
•Qi ea¿i ú M, m^rlii hi^rrar^ í^ú ¿1 t^pn^n: 
4^ r4, híiLír <\MC -lira se eapanlf : fdo^^ '"p^V 
4Í ruj^üii fJ d/a^ií, («ilo el iiumbre de d^riblame 
cauBa horrar . y «^RparkCo ; rJí pinna^.a^l ^ ^i 
Pt<fro, cuaLJdJ Pcür» , y Lus mj}'ü) M: h^rroTí- 
«ron. V, íirr^oTJi. Aiii^. Simifin cía. 

Alibatgláie^. P. C. Lln. arb-il, «¡-uc U» Iiíijbs nDn 
, flKriflSi lian ¿c [■llasi fjUo de vídjjbjb. \_irí- 
wuí. 

Aiihri. P. Íj. nu ^. fl ijuc nnicri? repenliciameD- 
le Je hi^ridA. f^gnlper mni'^i Q, ú qii4^ cau^a 
la laJ niurrü?: rliir gdije el [^Elo con Ja iia^iaj/i, 
r Tiwlflr i\ c<}nyvnY\u\ iiaflupiinp á fliir^'^ífuria, 

, no <> ^nfflr^andMy. 

i4Mjj¿Ad. P, P. pj ^, Bc-melíncdr el psswiLla 

GD cL eoTTQl , 4j f Jt Ja poza. V, At^fiouiíi Alinij- 

no: AüjKgpúg: 
ÁUhofr/fúfiíiiíg. V. P. VepoT de CMii calJínlPt 
Alifíwib. P. P. Vji|n>r líe flgLifl cullcnl». Y. ^úf*: 

Al/scgciift^ : 
AiÜf^' ¥. C. rrg ^ ü iaá, Añila riogoi Itombre 

ragrihiindo. 
j^.fi/ji^rr^ruij'. P. P. tlcs^ de ciJiili|ulera cofn li- 

^idil, &Dnio ü? BfCfle, o iina-&v, 
J/fííííí. P. C. E'pcíii; ([( Ingurlo, ihm gr^üdi: quij lj Ingar^Lja, j tu vcjuni^a au nmrdiíjjf V. 
Ah'ii'l. 
A!kA¡"'í'. P. P- fletTBmJiULUs iIp jil^Aerüi, Í'ut'- 
pinlciroft, I^TfTSoB, ele. un 4^; ¡jq p. \. G^t^- 

Aí'tubcfih: V. C. 4 ít, iCcilfAr, 'i- currav ciial- 
qiüora cosí, t, s, ptan1a.s , pura r|i[c no I{lí i1ch> 
triiyan \(fl aninLaLiTi: cnrs |utrii qui: iiu gi^ liiij- 
pa; 4J CEieni.igD4 , para «giiii ii>mi; cai^apcii, Vf 

cercarl.i, ^ íji; 1 O- 

J^rim/'id^/ip. P.C'f^!^ ^Ri^Vi^ldtiUir la.s JiT^í cnlt 
alto. T. fi. el LViláuri; li^ pJlfirhDs A BoLoiidri- 
naa, V. Iluciaitan. Sra{¡. 

AlicadA^. P. i'.. ItcinAír ■'onicnd,'! , y siilCaTido, 
cojno los aiijinii[i4an el unpat iot raiic:1uG^« 
'•fi h cslk: um tí; t¡^ 0, liacurlocun'Cíirv- 
linua^ion; jianag <>, r] liemix, (t moJíi de clr, 

Jft'runú, r. C. Ut^iiiqlin'v de jigi]B. V. Alíita- 

Jfk'Urg. P. P. IiL^iiii'^Eüil : na ^'^a jr^j'^mii- 
clinco íii(|iiii^]o , y trb%\cuy\ ngil ^: naa^4J;f , 
de Andp \ lo minino a^dii ■ lambitri ae to- 

^a en maliL parle. V. CllJilíl^l^. 

Aíidíiaqft. V. P. fiín <>t >HA 0, SrriíiTaJ, d 
dJ^ihIcz de una tusa, v, g- el qac Pilí cn- 
failaiJci^ na ^ fi ff-*j]fljwf , eTi h Mra ?e le t'¡- 
ni>w el enojí; inmiu : Agua tendrcnaos, -que 
d'^La el Cii^Ia onlulilailQ ; jjd <^ fj Inn^-l , qtitt 
lur/vidiiusa ¡aaiq ti GdJjiVná: ayai 0; wa- 
m <>, 

AlidánqdtinS. 
CdD TU.Ü(i: 
tía. 

ílííjr P. P. Abfja> que íiafiQ la infcl, ycj?ra¡ 
EAfL mn^ cliLiMi» , qui^ laa qia llJiu^n ^yu- 

frln. 

üiiu di^ pelü. V. ^. Vota, E:abilla: ú h%r^\, 
brc,i1QC IJíQC lenLQ-JjQO, O cnconlrudoel pe- 
lo; raapur ¿eoikirapT'lci, Ir desounonar el htt- 
Icro bI ^{uc jifi'jta» ^ tn. V. Aüjin^siui. 
Áfikc. P, 1* Algüdün muj Cdo. V. Víjiuír, ln- 

^/í7i'p. P- P- IPri^a: -yjoí ^, d:rie prii^FO, V- 
AN^. 

Aí-lh' V. P. IIJfjrÍL'^uaa cata ^ -pawa vCra oca^ 
t¡jn , ó liempo : ».\g. .In^ficila , para 1ji (le-* 
tav^; eJ vlaflin para «Ira ocii:Íjd. Vr Ján^ P. C. £» HApTapiir la cabida 
j olra (fífl , i1 mudoilí^ manli- I. 11 r" Jm. P- P- Bí'ti™;: tim^ílh T*ctlBt=* Unu, 

■ qnr F- hiftn.ilini»,'!^ Lr i|i- bofadn ; ' *. 

de lllKii ii] Ur-nn 'ul luí rij.Jr, V. A/imUíi 

.lomlií I ^fii^ oJ ^ man fi *«"? ilnj i"! 

^lín^ümU íí. 1'^ I', flj rt I irm *i: ril n^, JflHi| 

e Qji, IHVlíIL, u liiTClliiT iiíLl i^na iniij k- 

¡"^. j 1JI' J]ipnj^ «r H'i-oiüí, iinii t: []^- ii- 

l^lirl, ^U^ IlL-lll' ■■ vIbIiI tnij 'Klllllln T l'l 

liidii iiLU- |j[iii:^D , r "11" ! ^ ! '" '^"1" ^^ ''' 

príriirvjii dijl n^'iB. í h 'jí -im k pfti- 

V. ífjrifH-rjíltúii SlfUinilil^i íMlíiftiJi íii, J^nr. 
irii : Srf-ir; MínyiWiH^. SC-.nLlT'r' tu limnhin- 
rk In Unfa di.'-'ill Inri?, Q *fJ^riLir« ün r<in- 
Imii, i|ii L? i]Ui] ^iK^li> n iLni>, n lilm f\\ 0- 
Iru iLíiiii»; arriHi'iM-ij mdfr 'd, ^, ininnuru Is- 
™*iffla 8 ii 4I'[í™^i ii™"i^i m MiiAr^i'i, n. 
piimy.y i«iL nui]li^ icnTir^lui nníJ-Mimbili' 
rru ninri . > , 

AliihAHgaít V. I. CülWilfC liTVlí ! iWÍT « iVl- 
pil^, »lii>T» fiiiiiiMi'í O lillr»Lfll|l^^r di] rul cn- 
T'fT tucJid : 1^ i iN. la ml^mirrlfl, 

AU/uOiie. I. V. Sin^ljijiiJiiú mnVi ln> dr E^ 

/piilB. 

JJHmlflyhJiiflvirtr P, P, iEj?«ir iTc Hvippn ■ h 
filcndil qun ilí" C tntnWnlilL' , i aa n; liDcj 
ihHi mnrir uh Piltra dr i'llií 

jl^JinftiFUiJ. P- P- PxiLi iLr iicEín ^ ld r<.in]i '- 
itá ijc on di>'in|i- V i4Ai|iiir|i^. ft^'nifihj. j9- 
ííll.lÉ' 

J1^lllrtlU''ll|| P. i.' rdilinjinn, ']<]|' v finrii' fri 
rL 'Tlrcniíi di' lj r^iifiu iJ* 'I ']ai' l'NIi |ic^- 
■i>j ^ B_ ur |ii'iJj.ru lír pjln ulnndr, iiui' íH 
cinvi ni L^lciihi di! Id CniJ^iili pJIIi|iii' iii> li] 
pucili Iliilt, mi pii dii'iiikiLo Lrir[¡ur el |it:d: 
liinlrj t|. r|Li^ I] BlB J Ié |1iJill3 M cnr^rl _ 
^n i|iii' LiLi Bludj Ib ^bIIIi< , r^filu, (ii:-r 

pnrin^ii' nU li] liLililui» B^r" ! I|4ini|i> IH il|- 

i.r A ai, ID in diLkfd" !>> 1U£^. 
JJfnttabilj^ r. I'. Abr]iirt Tii:p'i>, j "imbu- 

dikl. 
^Ji Tiliinr^l. r. r. <^Ji> df í»ICi, ipjC ll»rinn¡ ü 

Ifiiu lili iiiLi iniit n nimnilí. T 'B vii- 
i:iii» [Lira til iitIl iMiDi '■ , [■illli>, T ■iplii'Dili> 
n i]-lii^: i-imtliv finliM rl vt''" «t'i'-Müa lu- 

Oii^i T IkMrlni . pi>T In liarla Inlerlor Jrl iiii^- 

ll ll^ll^fd^l Htfit ti liiLU di' ll pMÚtS \le 

riiliillB , Ia rii^ilridt- I fn dr |iui'ni> IILdLi4 

Alimie. P. V. iiuinjS, [•^n— íVIt^», ^aIUt- H- k^ i|Ui! t:>lJblP lIlKidi, ^ K'''""''*' '^ 

Lir luriHi üíirdlid.^ 4 lili- V, bljtnfc. 
A'l" \ii fiii^ l'l C Am-jnlünj" niurli" £(«». "Vl 

fMTirWijliiriirj 
Al^mj-ii. P. C ^ rítüJifiiflilIcfirluiiTi rurt- 

¡■1. ya"'. fnbATij 
Jí/niDifui^ I'. C. (¡JT^l rniTIft V, WJibiiiirr 
.IJitihiv. I' I'. l.iiHuL'ir ib un g^i' . iniia 

^^ [tilia lil IiUELiíi «I (Ifl^iW i^l lnv^ndn, IM 

^ r¿ rnlfilO dr J'llíLiííiM J f^icninn; <ii| C 

uruEi^iiQlilE lii] ulnn^piinr Ui«i illnUtniv. 

ili unovmn P. P- üiprck Jn lii"l"ln: I» hf Plli>, 
! íinüTillj; illTIt^k™, i<\napiah l'UíiHliP 
1^1 liDniBÜui. 

ííimriíiirr. P. T maiHf m i!M"t>a , jt \na 

tllUF^= Clhíj*! V. lelilí I J'-'J lili iT^. 

AHi\^\\V f. C Sunuflnil ikí i-iriKuLu i|p rlo, 

O BITIi?i~i; III4 ^ ^r ^4|ri|||i|r, fi>Ti^ i1 Ciu It4n- 

íiihi^nríL fidifírínrlr * í«iinFr. iw í», huí » 

III-itMIbI íHnílli V- <í- li 'aTfcflrl IILÜ"¡ Ik 

^iinvldod ilr tiir lili^lnn rtiny Eím. V. LJmirr- 
^Jim^iiHir. P. P. uní #, tfLiii'DrvlBa yi'rli»!- 

U^ «uBiuJn KilIb JIBUiI «nlmiJ tnlTi' ?4Ibi.i V. 
'J. [4U , ij ^IrliCI. 

Jí'iimii. 1'. t. Lhüi ilf Fulwlil , i|iii' FK LLeae 
gj1i>: niBl lU'unndB cmnLdi, iue • d ^nUifim 
V. LS'úJillnl. ■-^ 

AalTiK. P. P. 1Irp:(íi''^^i']uLU , úvBreiidtri 
di- iiu" Iibci'h Li>ril?Wi. 

Alliiv^ P.P. I'al'ad? fc^T ^d'vJH, [uian Vi 
C iKlLU iiuJildU. h1 Hlui'rp^ iLuKihni» 'Unn'nLdli 
¡i^n |H>lvii: laniliHiiB dlc^dül pul^e, h|iib 
iL'Laiiri: KkkiJud cuBnlu In inF^n. 

MMiv. t. P. l>.^TdDVíiiEil'jii[v'k lAi-Edr nid 

Jl hH", n>in ir^>]<ii<Efi>; L3Ui II I^DE tliLTBr CUUl 

Hiif íiAiTriif pryliifi'lü, V, ü. d qiiE ííiIib J? 

i|m Inrrc rii"| ^H', ü ■> iiru mL^ gr3 rifl prc- 
fiitidii|ii1. V. AUvik. 
linirfMií r. f;. 'Hm'nriíjfld gianñi:' f.ihlinu> 
prjiriinilii flijr niHicnr li|í,^ni|i|iri|nri*; Irm- 

liil'^ull? Knlbirn gitn la I^UAJilI ^«iiilillcJ: 

llinlilcii HIH r^D'"'''"'' il^ pKBilUC HilitftlitJir 

ll pM/ü<i ViúM 1m di'^i^ fan 4ii!iiri'rtn üilail: V. 

C liiililli imiJ pi* i:n1i'[i V-daiirK i y Bl frl iliC^, 
qi>[ It priic Jit ImUEi 4» ■ii> }ndaF t^ViT. pd- 

TB LrniT ilgm I iiiIiIt , ú btliBÍ IJldi> i^fi «IDii 
piK i]nfi'nníll fed , L'l qu? ll lI^ ¿1 iZBItVfir, d ll? 

jtliir^ ) u\" liliLTDu « iijBifi[iir^i : ^'. Ep-epi ^-, i 12 ., ^ A 

' GlM I E>iolktndr^ 'ivl rio , Li^uiia ú pozo, V. Le'i- 

Aiinna. P C OlT.conl^ginKnle, úfoncr noJicijiq 

,' úbíicuijis á'- p-I^LLtüi rus^, Tj'i 0^ il.'ccLibiiriíc:,' r» 

mdiiiri:siii]«i^ V. Liiüfi, AUir\í/a^ v. g. jVü <ií 

fTJ? T'' han n nlis:ifiilo? 
fíJj'rujiin'Tfjffn P. P. dr; 4» ^i^ "fj^^ úi^umjir^. Bc- 

in:r li iMifjii , cim» Lus li'ín.ifliiv;. 
>tfhj)r>. P. P. PuíTcn rriüiiiL^i. V. Abn\io. 
Aün-t/tieC, P. ■]■ Coli^riLJd de alleffcr-c ^i iiJi lic- 

riila » fq^L'fiJn, ú 4;ululirii : rtacíttil ^, lUHir 
- i|UO honwLUL como v: e si <^l lnJi' m^'' 

lu ni VdiIii^ ; i^nl. .Vamri^ £i ti Ituí ü di't\.a- 
' aal'tmflíniíéí iU jujeínu , tfJi¡r^, quen }ia- 

ímihtJ. Ciipiq Iiarf4>r i!l h»Mhrü c\itf< m. 
élitro- P- P. Di^iii^ra : ma ^ , (ífl' J^íiíí- 

^^J^'^p P. P- RcnioTii» de BgELik : dg ^ ^ í f aj-q- 
J/«Ff . hjiccr rrmiilJTifJ cl rifl : IjiintM,:^ flig- 
iblljce cl laisnio bitlLvnr dv^ m'>liiiai V- A- 

. Urvwié- 

ÁiinúiM!^. Pi P. lír^eliitiii^iilD , |>rtr nrisfl in- 
[rin-'i^i^a : *. p- jini ui^iwlliti ú u'ra 4:ai]ia- 
, V- Boiavü A¡i¡ab"iag. - 

JfiHUfútf. ^ P. C. ofl i> , Bemliator de co- 
U4: V. g. ks Iranliv di? iin citunulnr < la? 
Íltj4 dS mi? lUapeoM. !■> rojii de una ca- 

Áh«lL P. (:. \Jtnk\a\i ili^ Ifl lEcFrj]. 
Ai\aiiii¡§Qqün. V. S. Jhluln- flLi[i|:(LLD ili: t\ü, 
por 4iiiilii ciFif*) cl rii- i^n iz^tiM (i'-mpci^. 

Á'"il6iii:. P, P. ArWTjgi"i''*-r y. C WUíng (> , 

~ i^mikinnrhO , ú fnrnraniüCMit rn F^tH niiiidv riiii^ 

jilliti üí'l. JiíbuK <jj ^: til ^vjííí^fljijfjü^í íi 

Chris¡>mi> fu' Apaítl^'o ¿ í/¡'ffJ lí v/oj'ip <^ 

üf*^u.iídJ4d líf" Onpft'j^A á ^jIíjí i'ímífl. V. Pa- 

tilCJIJIlIK. 

■Affi'fú^w^- P- P. Cirmb, fln <]ue ae flimr- 
dan fllsuoaB <;iiiaB. v. e- el opLí^ del labaco, 
lu JtBbrca ^k e^^*, y ngnja* ile sastre ^ y 
aHi ij4^ Qliaa citsus i l'nni1>irn t? nqiiclLua caii- 
Jekrilra qkip ki^ |«»ni^iL RL.bVddm cd i?I Un- 
rúr du Lua «lur-ca < ai^hidlu cbjíu[lIi>^, en 
que 41^ lijan la^ fEíNiJcLif» : dicsv IfiLiLblan, 
jiarit aqu^'Ho'^ Lrúi:j]IL'ú4 ' qiii: m ponen en 
te! bflcjifl di? la hülj , j se fljj na la [liiia , 
para liiK pof i-IU atLgu vi ca'd*». L "O ■Atipuíifí. T: ^CJiL^ dc'rpn|ij, V- D'iíéfía- ro. A/rpih-n. V. V. Li Ii^lnraíta i|iio Farmaír Ijir 
jirnn.n;; jicqui^ña' , pígjila k la pareü,' 

Al'fi'-Qpi^j. W.C ficfnlinfl dfi >íi;nLo. \' ^^f- 
nimti. 

Ah'pirM. P. i\. aij fi Aii'lir i\\ redrijitr li- 
cita . á miUiiti ; dr. V. AUbniiao. 
AUiiIcí: P. C- A.iii1fl ripgj) ' Oíf''^*!' n íUfl llJíiH- 

hrt luí. V. jMiüc. 

Altíi'í\'3r¡- P. P- línraiCiji 'iin fl ; ni ^il , cn- 
fulni^u ; líen? cam jLilM'ia íFg cmilci. 

iinn coa] j| nlrn ; v. ^. liün . 4^ fnrdnii : kb- 
loHCiíTK, la i'nrcd.jJkiEs. cl arbul : ú la fuln-' 
bra 1^ Ij pierna , nai -d. 

iÚ',T. r. P. A¡>íirlBr uoA cv4i , mi»lüJ4lf/[ii 
df. un liiKir a nlm ; mudarla, / 4^ ^ JimJ 
tfm \^'\ihr -fcr mud-ida; lanLLlcn íe ilicf- de 
liis rmícrnu'iliulcí ji-i'f'ii'^i^ < ti^'l víliicIhn, 
elica. -pIi:. na O art hj /"rJ^^d Ht i^a^i ai 
/áidH. TaEDiifii> tmnbkín pnr ci>?A icelun rnu^ 
d[ididíi:iin liE^inr i^ ntrii, v, g, rj>^ , (rrijií ^ 
pjjf íáeiJí; fuf" <^' un puy láfig ■- Hinra^ díí?. P. 
Cr J^l iTi^l parto H na tf íin> miigcr de tnl pudo. 

JJfifei^. Pr C, wn &, EneuEíivf «le tct- 
juenTfl. V. Aripnjiá- SerifUcn- 

Ahi^lsitíf. P. P^VnifcDTi.'^ j qu? h[i«:Ekit !a Hbr- 
ra p pasiidn el uguaccrDi V. AlHiOHgoboitgr 
Afop')o]t^ ÁfiM/'irr" 

,ll'*it*ir --im-lC í ^ Vaciaren olm: v, s- iimi 
línnjn dn ^inn, 

/iVií. P. P, ^ n>'. Tapar lo mjuJurji if\ n- 
m , ú v¿iMjn cnn cení , ü otra rft^Hr 

-Iflííir. P. Cr CllcbLPn gmiLilL^ V. S'tH'hl^. 
OS cl ■bulo de lo* díl AhiJi, <^ TJnfiiia- 
neHr 

Aímitiájur- Pr G, £1 hup-o ilíl vefhn, jihi- 
ra Tii eB.qnriU?, 

J/juajijriujJtig. P, P- SL^m de lo qui; niu^ 
|irevlcne, íi- o'pera In tii de acoiilí'cnv ; "í. 
^ íí políifscoa, mr d.L In macrln yci m^iíüIi'í 
de i]iLí '^ nic'j'.a ■ d^r «cíi^le^ ^ ^ iNilii^rlAB 
de «Igiinr», ifj i^ /i cuspar/. 

jí/mnJír. 'P. (\. Ujgatundj iionifire Vr Cat- 

J/fprj. P. C. uiíl ^ giinjr la vi'liinlad i als"n" 
i-«n IjsojijsSr rj''^ini'nli^rijM , que Inilan d^ i'i'l.i^: 
riuf'ííf n [NiniliipTimíTii VC.7; íim^ifln lílmblnri 
rí tralar d' i-a'iarolerLlo. Vr AUmhi'f. Suijpn^'iO. Al-/t¡a¡-t't P. Cdy»LíiJh«"i?«ilufl*'^|'li'i'ii»'- 
rrt.\wLniHpTlwtií. i^liHC|iir llmnuiíiiuJí; 

mul nEJMflni.WíporvlTiT i'n ufi pMrhlOr Uf» |"H 

üoriiniJ^i^'-'i' ** ü"" ^f' ^'' *'°''"' ■^''" 
M-I^W- i- ^ ^rULllj .H Ll.iiüJjlIn Iru- 

jMiPian^iiM V. r.>AuiiHn..Jl.»!U<ifi'pin- 
íh . T dü aur "iiiy iiliiirr». 

úu |"irlí * alm I "«nnfli ft. "I q". r^lnT 
« iTm, rl l«gn<: illilJ *h ■'' n"" "^ "i"™" 
con cúrJUiiU'iiia . "Oiigi • ■!' ^Vi li P"- 

dDDfl iiín f^it. tí ilfiiHWni ih hy p^iji*"! 
qii^ »nHj llüMBíi*! Il^ t^ilp^ Bírmi. TiíB- 

A pailí- . iff *■ V- í rin' 
*í-r,Tjjgai p p. rjiniminTii. 

ilHigaríí." Ir* flirt «!■" BptUdin 'iiiiijftBn, 

dblIglT l^TH Ji'Eflllíí»™-- 

niBÍKi"! iTiBni>¡ í t , Irrt qii" liUflBR llfl i;»"- 
ilülBÍXq il'H Bl(Br, i pjrar k.'. IdmpBrSB Ür 
iíull»f" •""iIiIh: l'rBi3icli>n, rpiB pm lie II*<í 

II-Jh- P- <i. IdlciJI oí ft na nflrt íiDi"í 1 ü 

11 Ij' litllo bIDll ' 
.il-Jrd P- <; ííTfc 

Jftíigífljj. I'. P. 1» ■"* . P«i" ■""* * jui'i* 

rti |i> illodt jIjjíi íTbiil V. rrBn;^ 
Ji-IrAiih P, 1. Fj|imwJT?i: , iiinEDnia» nd 

4 ; riiriig 4 , |ik fli" (buD. Ij «giriVul^kiOn 

TfjtuiiHi fl iMflXi, 1^ diLlH, V. Bal\í 

fri- 
jff-U' H <^ ii'n. Hi'n'Ml Li»'B plfHílj, |ii}i 

H |Hii|i]|ln nlrir 
JUittlfl. I* P n^rrihi' vcJni 'm '«iDipji al- 

BlillL 'C- li Alg^iriD (iiiB , lili Ü iTi Jj rmrní , 

A^rili iiqiu a .niiirH ú íñ^ , IfiLi-i»! Fii ^<? , 

J ve ll■['^~lll , fliir no ^TBk \Vr 
/t\-!i¿a,¡. r. 4!. IIpIh, ¡k t^lCt luí i|ili' liBCÜn 
■nlri^icli piKHiTB. Q '2*. IPUnOllu. 

iflíViLuf. P. h. llBtIhh, <i beFIbI ^i>c iI?|4 enli 

■I ^J-7|»f|iL, II lilf¡\í LIPI^. L 13 

IJ-Jan. I'. C^ nni 4 E4 niiifHi oh drb me, 
qiLí nD ipiLiKi. V. ¿iiiWiJs«n;I'»iiivt q*r 

liBi:; (I ri|Li|in fril i'l e^l , «iHíkln iirn Din 

tiiii [iil''- uniiLc , Lh ckiiú flí nijr4>- 1- 

Ju ti hlLI' jrnUciJi' uní luCB !k-V- Á' 

uf^I TúBW «mima pnc f1 hUB, 1 ""i 
■njem ilel Lülie. n »fi>; ug Ji ti uf^na. 
lA liev IM lie Wta- 
A'-Hl t. C jf 4 , f^iiLiiHitirii, T ivIfDE- 
mldlil de LulunLiiIfs, «yia ^ Aa njí ii^- 
^u , viTOn «n urmiB ¡k vnluBlH^m 1^ 
•m^ -Ib TilijwtTimd iiT' JDUrdjrf a Dloi . fird 
nimliiuadncinm ft-ng t davjVm qu«iiiH4rH[; 
[lucí [(ri^uir il iiic Le ^om^a DIm Lu^ 
rittfa , CklB mil]' einrmnie en Irnr^ . y hi- 
1H]< lir qiJE f BI StJlF^U >4hltf HiL y, M- 
iif^tUl ilmg. 
Áríwiu^, Pj i*. Arrifadu»! qur .viliDn rn k 
oiLiEUi^BiJ, Y bbii 4 hiieleu reri'D bI^ha Trii' 
guHFU, « FfjVTi^E: lilQ Iduü aullllN jni- 
ila, Hidüat [UBlpa lU Isaret^i, vi J? IüF' 
Ta, ¥■ dü gilApiD, a FultÉUtl: « [inifel^B 
eeiili]li 6 bujueu |»jre lareiE a linnb(.iB ba 

ITiBr^rlllei üii li 'bri 

.IJ-J»1iin. ^-P Cflnnpl|,rD ■!« imdíD WnH bI 

úrej Ump h> B"' ■I' K""!" ' 1c"ih"||*i ™á" 
ilierliin, y Tiir>ii n™ íiimt , itj-*. 
jr-,iii^L67. P. P- Míii'í^ihML V. flffiíiiir 

J^ÍLlJl. P. -T. Hl"#, vn t- Etrnr 1 IkiBh a- 
\aBlB^i:^. eili> C"¡ eR» unrt hilliiiibs y pBiB. 
iviii i|j¡eii V iniHl^. ■^ íi i H bfelbnd* 
rijirij i^í, s le IicjjIií rl Imai nJuc ni 
biitnbaCj 
JZ-rfliií. k. P. Hum'deeei E miliiiiipn í«», 
liíini í IU|iíi ^^V'>' '" |ii»iii^*í >1 üijiiiiii}, 
ji pul lI v:ilini>deln minina; Jirq * 4 illWi 
lirm ImtvdBi V. lilti^. flfiyiiHTij'íajií. fla- 

Alnrtí- t. C. ri íiflrí; ljiKirlmini:íii|*riJ«- 

insliñ'i am i?wfi ¡Ir kuaiadul- V. ^u- 

piWf. 

H Hf)/.. 1 ule* f(H- ' 

Jlé- P T Art..«™i>4l. t. J'M. - 

UofinJiBU F. P. Li fHip ic lur pemln li i^pl^ 
Jr Trj^ u Biriu. '^ 14 A 

jUf^ P.Pd Tfcín bol. airaJBil"ir'3" f" ■*"»- 

.^ pL Ll-^iinK'4: iDlllilin. 

JM-K. 1: t. Tk"i liiJUí dlLI|a[ ¡inlBPUEO, 

IiiIutkoh mi HwníiníT" "■ ''"^'<* I" *^''- 

^«iiuliD. r.P.ronlBriiií'flpinitnruni Íii- 
- «Tmi itj 9 ifualll "atlas* tailB^t'-l'^uiBinVi 

im QlL'DlDI Clllt*.. V. Inilléí. 

Ji^p^rflü.. P. K IfvtiuBTd TiarHilm. j wr- 

nrff<»« r-ir 1-1 |.k"iliiii: o "11 nfcilrflfliMí 
,i.iiOín|.ÍLh. V. í'«Jí. JiJiifiiní«J. An'¿l- 

(BlBib f udi 1LU cbfu , il lioclii»'! dn> 4t; ^9* ; 
4 rrn , «U. 
^^ii^uÍHün r. C. 1 ilrní Ini» B« Llft^in , y ¡pin jju'hih 
u'Bn iIlm-u : ivj Je raoliltira; rr> Eunlr htb. Yl 

Altipiap. P. r. Vnpur mala , -ú Bvinoile la Firr- 
ro ; 0$ A R ñirw., axy.^-i ldL ^tpit' 

JViju P. (L Igruro : iipg * , fuloi if ría U rH> 
III na ü til^cliinii nrivíJ ^, Uiablí:'! a id>ü- 
n>: apa^ 4i moillu qr¡i>. 

jiriitng. V. CUnrUTuii qur h ifraziPCBni el 
□rr^j; idn^ a un, uní lai^D, i^ ]Hlandiir<i : 
tidmMth>dj-^.^Pirl4IH ij IH? i;UJttH lir^E 
Imln'lv ]iilhli>r &iK« ik izmiparní , cuhbiIi» 
llJL Blbonil^. 

JÍNnJ". P. P. CMJiliiía : rtner fulíLi*,, imm 
cdi^Ch RUDrJHrH, iDÍnr '«nni 9- Iidt' ¡v- 
u L i>u, priHurv lTo mi? i^l^ l^mi 4 am 
Ir itiMrWiíri° |i]l> ItiUflll Cimll nm Jr> qiar 
Jlli^i^; ñfii"^. «-n; |{i|irH]|li'; mpro [craa 
Hifaí, llu 4 in "i" lUPHHfummii , EnfiTa- 
Tu, y »i|i|[T[^ »llií r»€iilí Je "braC, lp Lu|<<in< 

n d rsWIBii'Va , lh h; n|if;*r Im dnii>I. u'dliLi' 
D |i i^piH. «ipuii sniiu U II Einij oiTii iF m&i 
M 4iidT <-j"i raa ff Bicmlufl; J i|i]ierL luí H 
Vln^r iJiHitiTlIrirqiirlJilliJl <li;l tíltu: 
0jD p? i]t«i:iil» lui luih Id ciioBinlrliid p'^bli- 
Al^unita lliím. qJF<i.L«f4 J'uMrtfii J AM'vS- 

1b |irilV1l V(r qqr ^Bll J lilblUT. ú llllm r|r 

tiumlijnli 

jl^tn?. P. F. DTdqbr ^, ElH«nlri [ Id i|LK Éil 1 

{UBipric . J» J ■uaili^r, inlr^ ilf H^r k Al\íltf4. P. C. fl liliL'l'',Hl brbjl. qui' liDLni ft 
InrjDbLUí u (t^m dr '.iiii , ú lii'JUCU. V. /^ 

AiM^ t. 7. CjüIjIBIBLla I LÍ' iimrHhi J olTn- 

jRDilIr mb |ji''lh'r>t «jLrv: pan Q f i? Jl ir^^iliu 
rtf Monnlfaq n •tai'iimiia.titii l'i 'noi'iO'fif i 
iai\vap Pirrní iii[iiii ; lur |'4imni|rH:i|in dü 4i| It- 

Br^LilBir a liiibni'lVrHfl, f rfiMiCa, qiH IIWii'J 

ri'^M,i5Jr4-l I' jFÍg. (7|JVflrijfli|- 
Aft^fr P- T- Et»tiiIhii> . d nifurflifl íi' ego". 
.I^ii^il^i Df O D ibnrHüarF '.lir « .^bn^iii< 

ii' rli>,i|||i] 11.1 lli 'BCC»l»dilti irk biiL'nj, h1 oipli 

l>iiitr;|]-intli!nV4líri!4li' hn inirmlM . inr i# 

DOiman , T 4: JEiIBp^d t ■! L THiTit, t rq, í qn, 

AfnlJil^. Pj r. V Q Hi^rlr, hjTri'nnr , ^ ^fizoflli'ir 
al 1^|i>, ru> iLTnnilo pitr J-iv£||i> 1i hirrtfiar 
Li rfjniíqur ■rfla"'i ni milariH , i« + r dul HT 
ú punuiln rtr «Jr B'-ifr^ V. f/J^^, 

ALi^M. P. P. Qf a, 4 n4ar A] nnl^H , » fíBiTrin 

dulv m^ íl n[li>, i'nmi" llMTÍL llLl IüiIlIu- 

'linfL 
.l«ihr P P. IrboNM Ihni*.. 
4Jü.r-vt. P C .rjV Dc-liririo, bujuitdihdi'pi- 

ki-'va, il.'iqaltli baJ''''V. ^/^i^- 

1- li> ilJC V ]i "H «II binrmn* IH. Wr pjET- 

lii fn Ip^ihU, 

3!lilli\/. P r. Plnrrr, y JeBHfLiU dt Bl qnP rp- 

li i'n pjmibri'i, |Viro| pjIcif i|iii It4 puilí^idu ' a 

IJttJ. 
H/iiiiiirmi«, P. P, SiuiMbiI, li »Fdtilt<¡Bif ■di' 

it^ro', 1^ Fial'bTkH, ¿¿c tulural; ¡¡a iiinli>, ^ 

dr ijlrnljm , pjq n^\.&rj]ni. ilñpiirav 'hu*, 

J^vtmnniiy. 
J^jiM^fiii^ji P. 11 Sivb'iibu ' '^smlpid In n|H 

■no q<ii' Ti jBleibtr 

^JuJiirmiw P- P iIl jr^uiE^. Cillur iu; qUEhlli 

n^Llik. 

^J|4Ar.7j]P.TJni- r. r. ['rU in:ilD flk llllTi4dl MUÍ 

iituM nm-i», ijuí' i'(hB , i|iiii lÍDmadi ?i|iii{iIb iln 
{Q l^iirn»: jiünif U rrt , i^ulür qnu lili o "^it- 
fiii, 1 IrTmiiH»- V. ¡mma/^nniumai'i 
HlfHíV/pr^lllJ. P. r. A'*lpll fr- í flahri^^ pra- 

íHum i» r. * m ílu mrinnir niir b Iruii 
;íJij*,í. I» C.jig»Piiki3iTiliilüDBín Inroíf- « ^ BilllnU [ilD um LCjIU , lU» ^ Inri ?BbIéIII?I|4|i 

p>:it Jiimu. V At>n\m. 

Jrtiiiii P.F. ^fti, oy Ar r-imi-C üili b'iHn- 

¿t , 4in |4n , nurtiiufif. 'L^- 

ih-ii pIí'dlDi'n i]i|¡|L;En. 4 «.4^11 1 iHdtl^ Al 

Mí, 

Jinivi^ir. F ■'- PiL-ilc pliLlHiu r?m: Hii ''l'nHi^í- 
miii iIl'I ^ di'l lilQiLlBBh iziiDn di> fBliiB rnas 

Y iríT^ii pi» ■'Multar j^BlUiB huí, « |IHM ll4- 

A^^|ilJ^^ P. C-Hm #, n* ™, Picnl íí pBLkdu 
ín i'l [L'lni|íl ptJ-mkr íl|»«:iilu i]ii'l Bniucf^ 
|oc li.iWi Irnemlí fl ralm i^r ''^- ifi"!™**^- 

/IjIJHUIi 

un «M. »i !- i;L tic li»ii il* IB 4tW p«'> * T* 

(f,; iTdjiprlnr Ib BIBÍii™ rfc diWldc el», 415 *i 

I (I, t||H[ im- pi'liwrrlcfil^ no fa tlUTrt^V- 
&Mi.i:4if 
Á'MÜI- P- P VJH*% rf* A, ivivínc?»w h 
rBDi'Fí t™ tüBilJ» > ^ ln-ltiilB . 1 laiiili™ p« 

H^ií*!.. !►. C TíPiM dr FiicBO : Bm « ín . PC 
M\ hiriiTiilu VB Úm" : A i" "Jiíi Jr^"""" 

ilnf" moUiV ^ llbnhaiiir jTr -UtuT it nidltfji- 
ji nr^ir p D Uimiixi. 

■IIhC'I'- P- t. Lq*TH» r»-'n. 

Aíii'ui-i. P- P. Bnrri. n larn'la, ih Her- 
riT, pato, OTí, ri Ji' cLr» flülqilTPrB &M 
fjinin tí« lIí iHiTiprikín, pi'B ■■L iHloe 4t 
tcjiili>, mvi] Mr^birn ^Mj: I^HIilnih |iBni i^pH- 

I3T, cilBBda K cnni^uB ú piulnr UE4. 4lB i?T- 
iriiiU llí piVlilii, -na í-iliWn. 

A- anjn M, 

^m-i. P. |1 h'unbn] fti^bt i!c pinli^ , ni 4 f 
inl [idiIk, ElraLikl Ft difti ^, f-ü l|i^- 
■fx, el iJL Jiu lih n; 7 Umliígn |v pdm 
II ui l»ijitFkPi¡ [Jiiainn ni Pi^in , nmi rl 

■urahir JmI jjrlniüt 111^0, AmanK. 
jliiioijai. t. J. Iiui t- A£irii:nlalh- r| tmI flc 
■■ilB ICid-L, f,\ñ iMydiiTJ d|l Fili>, Inbla, «lln, 

' Bi eijii TB'lik' tnlUiun*, iiKmciilaiiF , p ri' 

H JJIITJTEJ' li li^idn , Ih pUMBml, «U. un (h, 

<iiWa A , Mr. V. l^byb.T. ^F4JII'4dfJ. 
^hk^i r. {. Ifir^r. IhiLEdr f liflcor jbuní ¡ti- 'D: na lüiBrr, DD I rofcar «n bj rrut, chidu d» 

'IDIK. ^1 i/itrl ton A ñ iliilliiliir'ilDird i'i'' [d^f- 

jit^Aja oraiiiriiEiL» uril Fuk pUDE pLT Minie 

Tiin hinrrln aiif ■^ IrmlurB' "n a-pii»f • 

i|ii. Clr V Yrnít ilqiDhja. 
/liiiiÉd P- C iF^n ^ |xiiiiñ t r Pin di'jiT fitvr- 

li ^nr rifkir rii] V J'uniTFimfl. 
JuhIhI- P. F ^i:4inm nlgiiv iFiirT. d l^trienr 

lí* Ol^ rnlN- 1 raWurg. JrnFiíJ. 
AnfliJ. P- P- rrunndDil düL [Olu, tifl bL ^i/f 

firin^; loScí Ifi qiK ru i4 ^1 úiHHn dnrrikli^, 

V t¡\f d^rUnk H|r In civvB V lltailfl *n 

JuliiV. Pr P. Pllilwin IP ^IlIiU i[1iM>H^r| Jii ; 
ÍTflgBHi' ih iilníjii" rti|Hlli «|i7- ■^M JP pOr 

fulli lie tihifptdiriienrní .ra per r»ln(ini rO' 
|ii1li 1 Qwirrk ir liBbfa. '. ¡. * iil4 JT iurjinra- 
li>l^y: 4 n lira n ruu riup, 4 iVguiV nanq--- 

Ji>i-i|pK P n. Uiuní iLiD fy, Krlrnirfir, u- 

uiretn I Inpirrrii Ble. D '^- ™i"FI * '^ 1i« 

hi lir-nc prn uíHiW ÍÍHIO Im IJIiilBÍMi lUt- 
^..■rdP.W|47. P. V. tBDla: «nmfnTO. qii^ iVÜ- 

nm iHS^i Míoiná". munrann u Ip íiiicp 

J fiB"^ . IHB 14 le HIMb^B. 

X*-Jli|iilPíín- P. P"- Hi'linü sjj * I iWjríT í) 
£.níi]i™. . cJi la fi'í'" -Jrl ""I ; (nruhle* "T" 
efJJri- iiarn f' qi*^ IibUi 1 laiUv, y R Iochb. 
na V idpjiB iip «|j^i>, (lUiT' ¡luc ru Ikm 
-7khil ■'■ jilirin r/ian hsUn. 
1i™ir»r P- P /*- if *' BwiprrtrJ plrn- 
rlnii™- do t^imi-. i. f. r"lill' í * i^i JVJri" 
n ñ,nnii Jiruú v 4ini, vnj i fnL«rej:i;nni: 4n1 
ftdr¡ I "iT * pi'iliCBíieoili'pl Pnlrr rn l« j' 
ÍHHUn, 'n iLfili' liB ru^O fiilnni>'cn ilb 
kIIi'Ikh L irfrmrS i hliP In» Irjlujr* , ^uf iH- 
aciriiiin nuT'JrHf lUíJilm- rribtmrlb: tlti- 
Unnt* '. a'ámÜ 4 C'l"^"* " aqpii\/ln, " W1- 
■njTiTrTMní nf lí-lijí a thfli- Jr wr^twgnp-'á- 
-puti II maflínmiií mdiíriH ■!' iniiiii*i'i6jiiiif- 

JnV^i Tinibli'D f^ BncBrV'iT lu IMJChn . |i^- 

« ,v, 
JpiMiiua^ P' 41TL'iD'irHL?rrni;l«l]l|l'rlnir Iv- 
ruÉTin ni ibliE I í rtiriT i til íí -* '«nj n' 
¿iai iti\i faAuninil jmiifi#mrfjiiPii , ^^l^ hmn- 
hiL ?Pi un dmilruilii ni in i*<n. \.' dl- 

uuiy. 

Umai^ti. r. Cr PflmriirÉ ik «dnlrui^imí ; « 

li ¡m^írqiifl iiji nFUnihí ./ ¡I iiili' taiinii , i flUí r-^ 16 A 

*uLmirii|.lr -üJiral V- Ittm- Tüiiitiicn t? pjr- 
ibCul' de pindeíflí^lon. J alabaiiífl ; 4* '' 

ri^jlen \if\or . un prsü, rfi cti medida, t,^,^ 

Jhoí. P, P, Hali'íí. í»H> ri páiífly. tala "- 

]ü f.\ palay, V. ftniícr^. 
JtíiM/. ,P, C. Crw ^íJil.tttd, mmo agua mii- 

ü , de ia\a¿a, j 4hIí«, *u ^ éiasúv. V. 

^rnNáí- P. C mugni (>, JTacer Dlgunft ¿üm|iTfl 
de compaiíid , para repariirls dcapms., M. Sug- 
pon- Ranló. 

Jtwhíis. P. P, GorriBifij mc(eTM Jegutra con 
oírnB. wn ^; «rriiudrw d mücbai^ho í ^l- 
gunn, rpara que li^ d^n AlgiinH f^oM , ilc 1ú 
que LHK^ •> lieti^iiL íl oquicQ ec ¿rrimí 
^. ffl i|i on: 4 í"i íí «6/ng n l"iidr#, b? le 
' -Brrima --I nruchacho al Padn-, pom que le df 

Jv\¡KifiitíJi- Ps^C- PjiIq d4 que hai^en mdíi». 
í\Mt; iJrv4i |iara hao^r ^bon. V. Cd/ap^™'. 

JflWílH. P, C. Yiiiutn SifrEa. 

^Qi^JV V. P. TodnL Uirki ao isi 4' "úm- 

- brP ilii^ribuUvD; In mi'^aia futía lieae cu 
BÍn^lir , que en pturaL 

Amk. P. P. Alcanzar, t. g. I» dü "M^^Íti- 
llalli que vdn úUoag, sl lea akamaU n^ 
ch-s un el iram(ni> ; 6 Ocho c^MoA di^ iriga , «■ 
jilcamn t la oCrd cosccbs. 

Jo/r. F. C f> rn. Car^fir ilgd, V. Aoit, 

AmifúOr P. P. Ariimnl , qae no tiínc ma», que 
un U'atJcuIn fuere. 

AnSOy. P. ¥. FíoMr, i refreftJir lUfiíBiimen- 
le alguna c»^ , y cala cuniiue ^a unLan- 
da; lo comnn q Accim de cnriíju Lomu |>a- 
BiT la nuiíi^ bláni^B mentó si rtiñn parla ¿a- 
T&, de^rJüLÚD Jóle : lavarac ka carq cl galo, 
coma flu^e ; tumo a?\ a\?iar) eL perro, n- 
^TA ^ : ^ « j mdR^QFJi ^i if ain ; 4 "" ' 
VU' V. ApT^í, Ajf-ojto. Appújfuí. Sóhitnüij. 
Dnnprp, J _ "^-^ 

Am^aúáñÁj. P. C. ¿uícca de pa.lo,par0 m- 
clor par al IoiId , pag ^ á dT^tencu di) Pái- 
iará . 4]Ui! acn Ih alp^realua de la liírra* Vr 
Baquia. 

Atnmarñifni. V. P. ¡^fc^r el ni morisquelij 

,Am*finN P. P. *flii; Bocoaadit dúflípn, que 
Bi^ llerií En L& b"Cfl , <in Iriigir»?, } íln ei*' .i/ M 

roJarLa- V. Jf^^muy. Ab-ab. 
Ammrmrafl- P, tr o?; ^ Volver el delaianlc tl 

B¡ dp] {iLurdiiQienln ; el que 1^ luto, u por 
Rülpe , qu4^ le dieron . O ae diu ek , ú po' et- 
fcmiedíid: p\ que npcnaa CHimieiiia ¿ ^^i^n^a- 
Ifliror ilf clin, ú ccimjcrjza li ídliE del peligra 
V- jVüMUb. Mr-aj/. 
/1ni]i;4V P. f'. páaiíacá ^, , üdb'dtcria ^ ú conci- 
timjhib rlü ¡ilguiin foiíQ, <^ i?n; O AT' 
pací A oa; puMjp «¡j mi. ^;lc. ^Eitítii^ia: No ta- 
¡¡ülif'ic nrjJiVj^vu ^ an. no OHnccií. S' qiilc:- 
K^a tur sfiLiLi^» 4iftniiri>lf .a ti i|i¡^ni4i: ¡icdír |¡- 

Jmnidqrj. P, Gr Ye^i;!": haccii polIflrTrwí r al- 
■ooliadfla de olla por mt Itlnn Jn. 

^mJfíVji?. P. P' trg (^ |C«iVLdii'''Q doer^moBi 
pOTA liaCoL' ú Itabii^r en r^-mpuñJit ; «yudar- 
ae EEiijLuamrnlLi v al^jita •ibta. 

ÁRfavIv P. G ij rrn,C!1iupDrse. únuimam^ d n[- 
¡tc 4^t[l 'iln : Idner en U bocj szucar. etCr 

,|ijirjE¿^rfí^ P. ('.. JunUir, amonronando algunu 
'CciflBs, »':jin piliiK» Liiflurn. i?lc. 

Ammwi P. C^ Tt^rmiDo Je mnldicion: tnaam ^ 
ortfq , alii ti' mufcis Bfilea f[iie j*. 

Jwqaá. P. P' WH (t Urijofar d^jl iiecldcnL± , b 
delaenfeinieila-]: liif diferencia Je este lérnLi" 
□kJiio 9, ei de anrinñPLi'^a^r Vr I^obii^. Alaát/. 

AmnáL P. C. tW 4> Ctf4 Coneo-JL, j iIiücjI de 
rismpeTae , eamo pdlu , qüs ao i^h vUnopo, ú 
que i'nta bleo curmla, i5 cordel fuíite, j mole- 
rla ap^apal:a lo la\-f-fí-Ahoca-- Po. ^ en, refor- 
7i]r ni üKciiilQ fomJcrL^c. 

.Ímjj?, p. P. UtiaciliunbTe ■- fosa mansa, na ^: 
iman'^r, uiu ff cu; maiig ^ el que: um ^ , se 
mniliTiia d- tnban»ar; si: va imanaando; man- 
djir giujinisBi, ü li^icer |iun|iie ai? amanse, j4 
<^, fOEjiud ^ «T que tiffoc por oürio el eman- 
ar: lümojm <^, rtiqp puoi3G hacei nuLnso, etc- 

AwSofi. P. P- Ipülwer, apreciaisip c"Hri íie fu- 
biida. ^ 4;Dih]]a i^ifi' ^^ ^^ >'h4a á Mj!u^Sj}i1ü; 
i Juan (juiero yiP, para nuc me h^ga L'[»nL|tB- 
Tlíil; aprecio^*' La irúmi^onia ^ Jiimn: ma^ i|u¡i'- 
ni m pi]eri:í>, pera comer, que* ice; üM ^ iüli 

.Antai. V. P. Boela de la mariona. 

AtiifMyofj. V. P- 4» «ri [■liiolcDi ni ni^Q lirári- 

doli; lidióla urrllm. V- Ti'Mtfu. 
Ampiagr P- C Enrcikdeía; la^ njaa san bu^itaa 
I-ara llngua. \ ^) fc 1 L- — - /^. pi^nlíT*. ' 
Jm^. I'. (L h> un iM'Unililb lIiJ IH , Ornar, 
ffilL lirwí i'nvl ["iflruju nrji i^jéip. J LipL- 
liili, rnrt i]Lir pin, ^ lini r oiikIiih djlTa ; piw! 
II piM i »iil-nijlr -iJ íiilulliir rin rninii; ni 
]mUiir"i ■» ™ iúil"r«l le riir|i il^™ rniul iL>. 
ynw qiiL' li' inlljllin T I^H^ (üTiblCb Julnr^p; 

<□ íorj 11 l'-L^^]l CjIiOI iIiJ llbBKi lu'Vli' 

rn li ^Ihiiirn, J LhIÚB JD (iHrli' liiH^rndilB. 
Vi IiI p'^ .iüjII'i, h~. 'lLliimi'i>, niiLbii- ■ rfiii'- 
RfiilD; lili liir 'i-i 11'rdiH, j el que r» Imir.^ 
HiijT f'f li"* ^'' '"-I f^^'' I '^ ilin^oldiü h 
iJJ'l |n;ii I n ¿r bfl '\iihrcilkin il^i' i'~ licgr 

fíudtju ilfl ilPiLrin- IíihiO, burrkliEiii ili: 
tartí\i\o\ nJU^i lionüirr ii«>Tril:]n, ijuccim 
|iútu tLi4iiti>ii«iil(i sicudí' u hli'ív il qix «hi 
If llqH , i1 LilLH: HOibiH Vin mulDÜxIun. 
JmJiT£ r I'. r^piTirili' íc^lrn , <'lj irdfn]itii>; 

pm nn B'ii'ii'*'- ^K 1^ i|ii' ^ iiuhisii jiFü- 

Joliipi ; Alfiler ciiIncJdtf- IiilTia^ 
Jüif*. P. C- FlfnñT, V fíiilr l>niii^. 
ám\ifn. p. P. ^*#Hlll:"^ll|l: i|"ii' im li* I 

4iiiNi^. F. C li^ini^r cdii m^inín. buyüni Ai 
hnmbre '[•K i''|i9rtl4, arci-vii. íli-rw»riTBr 

Q HVHi ITKlJimA. IHSb qiU '^|linl]^ V, 

Jpgnq l~. I'- Oji'ir. IBLOBldi'J'i-. ^. t ''^ "" 
mnE^, qir^indin tlplIVi-: inHILE, I J^ulEBr 

mr njliürll, 4 nJiiapLo, I n< ''< Unjinlly 
Alnlf. A. ani<^. \. tn. CniariB'íiw PJfl^ i" T"^ I"'^ ■■■Ib™ |iD- 
■■Lfa, j t:i ^ pclniBfB Cipmt ^iIje^ ■■ í-h-s 
llCi:]ii; j rn pí*ii] ll aHo ll^l i|iir Li uLjn, 
w, f. TT In H-uni|i-I, 1 ^VíllB , ll nricLf II , iiu» 
1.1 linrn ciHi ll |iU[li:ul] 01. miin ininciJId- 
[Bnirnií .1 !■[ i'tií ifoíiKiivr'T , ^. a-m^ '"' 
iLH'^iVtLi ur t^-!-: |iri]^iJli|.in n un'., (LUiilU 
It Mi" f íi'\\'\¡bi r^^ |> <iili^iii \i"i ]ii mi. 
pniMliV ii"fij. liin^vll i]n itn pr^n' llin 
í"<f l-rpiirm, Wl*'". 4 ijiik^ rtijr ic Iií -ilu" 
í-IflT jjirTiliíiiili^, k lutríH^ drnrumriJ- H 17 

■IBnli' imr Jj Ei^ ■ (. ¿bnulnii' Jj i°id^Hi- 
Oúíííi Lrigi> iV^t hiKibt úMcurt |iúr lj, OH, 
Loit mjT ü.ílIitiIo iuuiEi^u. ^riiiiB lolra 1 
'I arl" Ji' i'fíiíi'ikc k úLru, ^Itt O! tr«pl4 
ili: kn MuiiLrcn: li?^ cna [uidBÜJ il A1« H^n' 

i'IlQI rlru parLÍi<jla\ piÉk'* ^"- QHi <!■ t1 

l-ibrií 5 ■■ líip. -.i. 
jfKrliT'i, P T. IZ4111111' dr [biliTU, qiiE LiinE 

anii' \t-y3 IJMIJ úrrluis. j Jr ¡jnc tiBlFB 

Njinbream, -i i^pii, |i»rj dif-;!.'! ü\: li~ 

Aiiii^Jii^ P. !■. Ffu iIl ^u'. ^ijI fli"^ lutlo. 1 
ilLÍiirrifrí di' I itjnlihi, ¿" Id ¡jlh lelm^Dn v-t 

Mmiiiid' tif /^ ttfwg f ¡l^)'3aiMr'\'-"KJ\. V t\B 

^ «o, íl uii kETiuilLo lio luí Hirtialin fcinrnáo 

IraL», j lü lui ^ lill'i (I"" ■X' 1^ I* 

rnnVi;rViniio, íinn El ■"-^^ íli uH»- 

ipiiir- I* 1'. Ili^i d ll|il n3 liBlUr'l. II "-Fi- 

j-Fiiiil. i:i4|i'jiJrar I ifuU íj fli pañE jííuiI- 
TTim>- ii^DiJii|uu^ fitíi^ hI nf V - piLl« do 
Ifl |fiii]rrn, jmnizí A. Iilli|íi|i, ín fl 'í\fia"l- ' 

4i|U<|^: ^, -Tunjirmii: HMIIil A- i'l qiK, ol 

imlritn, ^ irtUlrirQ: liHEVr. inufO ivrliniFnlrh 

|]„| tiLiíiibTe-IHlriWHfly»: VBnlrqiil" *■ p-^ítO, 

piriiR, --ff jonírt a an : HíMiKhni . iUtP 
B'JiElnü liij> Ji inj 1 lOimiiin , !■! rt ui: ¡a 
ú nupüz Uí*,V> «. riui' iiiiLft k pri'ñJ* . JB' 

l^f^nan>:*li'lk*; »"LbI: L'.UdilnE^EiljrurfE 

^„r hii Ji kiLLir lili t^iM a.rííi lí 
TUrlIniU, í?q, iJ ll p'i'»"'!''' i«; ' P- '•'i^ 
Tir» iinj 1» 'm la/flun íJjíI n un £"» , lil - 

Ti.Ji, rn Lil ■pi'rro. r"io 1"'^ 1'' il* LriihUfo 
i|uc íl h:j«'Ic dlr^ tlEn en irn-- mV °' 
ji ™nM'; r ll ki iliiT.' líin fi iHELiEuli 1 
.]|>A lili írruti rr.mo <. ti n^ íbuIU ijoír 
riu nnj» p.'í I? 1í ülz/d^l/ lf"í-- li (urmEJíJ 
r:iLdBirt i|-l fHl«í|o, hllb roFBp'^mlir ilnl 
L>üih IB nlUlcuIrMl: í*a¥ fl fln, i'l ii<i^. 6 
■ni'rir ■ll' ll iniipr V'. fliklW-''rtiii'- 
Idiirj. I'. P. CtíTurin, e L^¡ib, Diicvi NBII« 

iii|iifl guíll I i ?»>inE Dllursl 
Jn4? P. C. Irñ i 4lnnir pH ti rncUl bI 

PULÜb» llHf. 
írMgLLTi. ? IV Pír-lTEí lüUJ' íirfTTr, m Bpll- 

riimi ¡biri orijiin-. '■. nf"r!wr"-^^t- 

^iLllT'-l. E'l- 

4ruiT- T. 1]. TgnaL* JifUH ti'4 ^ ii<i->i ■■ 
1^0, .^ ll miTljihJ dE, f, H rmm r.impH», ni 19 lui&iti ■' ii- r.i«^i?io, r¡ iiii^iiii' y Riu^iáif. 

■|<'nlfii HlrL BRi** ' lo^il'ii- 

fli"]fi/lf. IV r. ClMíliiTrn; innrrin 

.ImM I' r. Anirciilnr '¡•ir i" Lmbi]i, ii [ro- 

W|ií |ii.ij lilii^r ^1 il.a, V/n\ ,-, 
JrJ'lllni IV \' (''^ i|iii' "iii i>'n rJiinilD iti 
■li^huJí r.rírtí' "Hg fl íl i'iínm Li^nc |j 'hIpti 
■niLV fij lu| i< l^iii'E (I rnirii lii' !■ ■ üIii'pji tiid\ 
li'Viinl nlii, s "O i'iji"i> fomuniiioilr- |j i^umo; 
I lu iiiliiio FC dki: ili ulia ro-j, b4 i:ii(rii> 
■ iici». 'Lr' 

flihliiüÑj/ I', n. Elpr-ijir JiíDÜLjíil, qvi" 'íiill 

^ ^uíze |IL>T liB ['Clhi 
J lililí '"I P- ''- tiilil'll" '"^1 l^'i' '* i'ii"!-'""!'' 

<!' til=|n |fc^ulllJ^ fljiri^ i> " iVi7M[iiii, i'LI 

llblH 1 1 kL!"> 

Ínfii||-[ii4 I* C. Ijii'rir übrí^nln nli'L h-i'rL(n 
1 m'H JiíM lil' i|i"' "P Miil.il m'llínüi» por 
Ifi't "■ilO'irD. |iii>^niLii di'l iÍl'iiI'i, > |iri>riiiAn 
■oiIlV. ■'. l'itfttO 
ÍJim ti t. lriif'^i''0: nn iS ii 'ifii "fl j miir-iii 
íliul.jvln-o : oiTitii o, JllisiTMiniiírtiíIltHtlíii. 
^líi'i'fU' 6u'3in'.i 

Jniíhíi- I' C Ajii^l" ii| n jv" l> djii^rnüj 

Lililí* im^i I i'i]*, Ti|iilci il 
Artfl I'. Ili ^..iii|ii á ^l''il !'■ il ^ il ^T li ruDí 
illliT n lll^.l|^li ili" \rlik lir*r.í.. í-Lr , i .i 
■ll! lUI il[l , 'CD lli^ Ikr-rra, i> il^ riiii.l<h 

.]iiD aun, P, 4] II h" 4 lli't'Brii- il.' lI-f< iBbl i' 
■Im DiOIIl i| iiITI i'i>'iI ; Dl^ir^J |inr 1a jiIiiIUTJ 

AiíSH Pi C fti^'L!", di; Ipil' í^i" rix iij^iin nm 

T B U li'' ri"^l^ lllllÚF'tlII . Tllll n l'gll<.lll 'L^l 

■■I (nT i|uilli |illi-i liini'i; ll iii' niTifii iTíj'miiJ, 

IHJl nri"Lli> un, 11 h'i Irilmn'', iilii 'T, 

CULInk liiy liili'liiiiiniii.ii |i'ii raiifii, li E'^' 
|k:'. clf- 

<ii|¡i;g P. I' Cnvlfi' ^.M.uiliT íh ,"j' 1.1 Tirr- 

pJh.l Li[ilííi f Cún'li|-iL V .J.^' |l i|i"' lümi 
■I roiiMJi'IOi "<■! ¿' Ili I'IH I1.ÍÍII ilr i-|iiiiL- 

lüilU': 1^^^1311411^11"" li "I 'l^i'i. .1 hin 'a-!a 

«u'fi Isu n'iMN ú Ji|i|iiiv<|i:iñiiJi~ fi jiúi^riii'iii iirri?, 
íiTjHl.í iMijií'jflailii 1^ iií^, ■"! pnn rinvilf:, qiii' 
lii 9 1 1 íi-j fl'nsrií. 1 li^ Pniiriji"^ I Al-it' 

mli^ ih 'ii lí iiii> 
ílLi|ü.. I' P DvíemnE-.l lilnil . la A li tntn^, 

nhuj-r ll ■(■•u ii'U." I i|Ui] "i|i ™i|ll| la lífilin- 
nriTtiiiiJ iT ii|. in'lii [inii^mLriiliil - I' ^f- iiKirJ[¿í»li^i' L i'úBHi k^ i"'[ri>-, ein, ^ 

diiir^, 
Jl^ii^. r. C U^ui'], i lú^ih^^g^, nmar 

r» Ahí ü inlllU I (1 L i|r4i| HU plnLl . Ii ItH.r- 

um-m, i'i4 liii-rii, v laib |kHí. i-iüi (hl^i' 

uLiiirv u:^ mjíli>4 i^ir^ ni liuiafJviiiLn, 
Ár^í\ul. r <:. ~[ii|ii^i, \ k'iliLLiiiJi:i dn |«r- 

■it-ik, b ^i>2 Jj hiil olar, fobü i4iwlii:cl^ 

iDiJi', j ruinlu.ü li i\tt\\. nii4,fiir ul 

obr df Ijl'Lltr. r Ai^si. 
^1^^. P. V. M i[i^:-i|il i> d rJL'nq, Pliixhfhl 

inii[iitii' fum^^ruBU H 'it , |4'a > f«™ *u 

k tlCí Id* imt-i'H. 
^iijii ? C > pvo:. m 'nli> , wi« vidcizD el fitc 

(ir-ni' iliijiii rU- .| m ilj • , H liniJílT rl Liil 

(4>':IdiIi]'|I(i V. iiiinii'ii ('Qfi'iNli^ 
.í'iyfPi P. *^ ^|^+lJ| II Tn|iiíl"=| que U^nDLB 

Ol ^ill ilc ipi 1111». tUanüu lu lln>»lii. ■". 
A^T. P. t. Cjirr rp«, |iiB wr rmli, 1 

\Vi ilg'*!^ ''-^' 

rfii^^i. P. P. h.-iinrir-ViFi, í. «Ileiilo: um fl rí5- 
lirar Ji"ilíu fl. m J"!'*"" ^1■^■I'J'- *™ll' 

4rjiiy, di O^iKi l'> iV" ^cEl^i' !"■' )'b P" 

■'■finir, p j[ i|iii' ü-^itWi piinli; ixh;i|iíí1 JíTff 

I' d im pjilTU-yfü« / 4| "li' CB l> li' 'I^Ij II roi- 

fiinrifíi' ImlJú iJO blLil.i^ di'l qi» '-'-h I1ii>l 
l.ili0iilii |iur»n"i"LlOil. riiUfl-i. ft *ilnr: j iili¿l«í 
í' nni' fi rtiiimélij d inoínrnLiiQ Cunrufi tU 
"Tinr, ^. buui «rlLU ill'" lU'lir- In r«|i|ilLiCi|l. 
J| n- CBiJJ ir ipi" rníliiliú ¡i: flnflWH Jjfaí, 

i'^liS) rnih wfth: tiiil ifl*lrt.^4l i Ji' ungWik «1.1 
mu- ÉiLi^Jih i'l JMUlKfl: T"" ÍH'afcHBr 

í|linliLiilrr.i (j>rH,,lU5 ^ii* f':^'V^^\ 1 bIi^RH- 
ni|mli>, i|iii' 3lB'lliL> pwl'l-: dr iiruduilMirra. 
íi in-iiiriij-rn, !■> dUd pi" íjIí. Liruii-í > I M 

n, pillir^LLl l'Il Vi i'^l ITU- fflfnjfí. 

Jiiuyj V. L U'ir. iíi:ii iiL mil flPftir^. 

]i[.ar I* iTinnií bI Píill'-i niiniiTi' ün i]l [■((!" 
nlrl ^.nrur.riü.í M ITminr. . rWN JU íilUF 
i|iiJ liü-ur. t A||n^' 
.irjv gii.iiii. I*- i^- A|i"Lih4, giíla. ilíU|.>J' 
uiiB C-ía- !■ í'nflí Irmífli i»n r1 i]!» tl><f 

Jü HiihIiIm i ^ bfll lili 
An'jil. Pr P- ^^íüüa puiilfi, pifB^lilJi - *i 
rurli Pi . 

Irtjn. I*. P V"i:iiLú | fúMiHa i'? Jirf üíncilJ- 
mi'.it nmiln i-nnlo hiii-, 4 nr príjuii» 
iilll '^nln liDi^Bn Fiínrmirr V t\i i|; liFiMar 
pjT íl li'rmino goniTIcn rl- ípgií- i' U. niT ' 2a IV fíiiüif. mui^bo y'unlo \!aí.\!: owii tí pi^i\al-ii}i. 

mp'ji? loflpnndcrún , j^WMi dlbo^fi -?h^r por 

Piia pi'ci^'n'i li^LiiiJnDa: v¡4-iilo fievo, noeal^Ni- 
ifm á f* líopúl-oif ii O ' fi'fl 9LiJii€ I' I vicbla. 
V. Dójijrg. íf;iírjr. Sofoj/rjji'yi. í.ína"ií, Pul-üify 
mnl >¡rnto I4 Jiii ilo-ila, Jirj^rfiTfi f/ ifó^wu ri 
fi: buen yitnüi Itcva Ij tmbaiUclon» iiaitii- 
Img lí ^ li hirangáy. 

JngFifii. 1\ C. Hedor iTe ropa iLi«m¿<lii, lOl^, 
tener el iat hrdor. 

Áhg^ií. P. C. Ili^i^iduder; c<iífl d»' mal oLor, 
vlor rItPtüLio, y de ^i^^quit^^, ""-^ 

jíngpep- P, C BfvcDlr*!; 'el i^o^on, sea df 

Ypoi'. ele. >' FiifJ-|í^íiLr. 
JiflrV. P. C HíiloTi " lufo frw pc^fíJífl, ciiaiiiiií 

Jo naTi^n «ft'Jimiindíi. V. lan^-tii. 
^iiQ'-ápr P, C AJrJgaíJir algr>; «¡ucdfir la_con 

dilaado por golp.*, na ^ an. 
Jngrúí. P, C P-j!Cfldu llflninlo cutLinn, 
-Iníi-dt, P. f, unt *j r Ji'dpar de p""!» caiiB^íl": 

foCrií^Ji] pnr enfcirmeilAJ: v. gr'el hidcúpicu- 

AngnQ. r. C. na (^ Nedor deorjnaiMrmpla. 

V. Ansül- 
AngtA. P. C.^ tín\ ^ . Hfdar de i:au nhum^da 

V, g. murjaquet;! . carne. oLc. 

^Fi^rjJ. tr P. ü^judemlB, ü pciCe. 

.Jh^f. I*. P. 'Vu^, b tieilw i cuaJiuicTd que 
iiC£'. adda ma ^ ¿ondin^rr pi^i'-mAie^ d¡fáy, páTrre 
guc |pu''lq JiquL aJg>i buLT'Oi: oE^-r icnla, ^ á 
daqvts : ciúi pi^^iiTnt^ nacaro ti -fíolútiiirs ti ^ 
iliJS'r -ülir que cauaH agrjiJu,' y; no Tm^íAís, 
neimoi Ú ^ na: i\\eríJ- \m animales, úgAng^i* 

Alrguniíbt P, C, S<ip!l«rí)r, d cañ-uln, cdH qu" 
soplta el fuegoi con.elJi cCe Ik qai^ licúan 
pailriluíi de ^jiedoí (^TmmiíGts d^^. toa Pan" 
esúuanea, y Pjiinpitiifioa ^; i?h de uD cUvrEiir 
grard? de earebno- 

ApÍ. P. Pr CoBecHe li?Fi triiloa: panái)^, el 
tieiupa de la cnF-^cha ^eiii:;rjil, que i^a ci 
á^ avTQf: m. pa^ # an el lu^úr, r» ^nipiitcrs, 
«Tiie fie 4a a coTlar : itirjfur ■), 'flriar «^n ccm- 
pDÜifi, jiciE' fi] paga: inaquipa^' O , ti Ir 4 
ajuditr, y parlicipar Alguna ca^e üi- ]i¡ i|iie 

Aiij'ri. t*. r. (Jui? CLSJ7 f.mún, qup co'a roi 
querrá £■] Ki'bcniddar , quinos llmru ehorflí A qijqíJJia fiiJüiup^ ^ a^aaiKQ rki'Júi^ ele, 
Jnr^qr- P. P- Vík,ú eta de liia a-vüi^ que 
aun TIC piii'jlo» mular pnr lii-rnaH: Píioun 4: , 

Anift- P- P, AriEB'' dffL'lM¡THB: pa^ ijí f^ darfy^ 

■ pa'íítíf, e^ts arma de rungo, cí lo n^'c ti^Jigo, 
■S lleva pnrji mi defenu: Aplicír^i^ ijimlúci] 

para ln iLcfi^n^a e'-pirituDl; v. g. miiclio ajiru- 
vecha la ronlinua urari-in, ca^ ijví! ¡to,'f-q il 
paf/ * it i■'^au^^ui'^a^il'1í á pwa^c¿r(itrafaif ¡i 
nsíniti^H iti fUfív. !ji4 ji^iiniw, onifiorií^, y 
niflrliUí'aí'iíiíii^í M los penlidu*! fxlpjMH, oh 
in-urlii dr'fíin'a, pare gunrreur rori t<\ demonia' 

ti pona^^tinor , q\Ki¡ panágctireatáro^ , qii^a 
p^aanlepitl pay inietí caáagaiti ricaa li tm^nt . 

Afíifríini. P, V. Palme, du que aacaTi yoica. 

Aartf''!)-^- P. rrALomas, 1» co:iiii rapnrpí*^ que 
despide el -^F, por f,\m¡ njín par la mitiann: 
buñdtk» ú ranqiildo d'^ Ion puerfos cii.inda to 
e^piDlaii: djci^^ Ijimbien d?l vapo", Ahuma 
df Iji pi>]a áa arrai , li olca;^ yertasFi meJi- 
tiAlllr^. fbr\ qi]2 qúltüiunn in^ pjcTDJia JiiRlIinfidBt 
íj enferman. 

Ániiídán- P. C Lar^r de cuali^nier eaaa- V. 
Ái!dt¡¿ii. 

Am^íUtíf. P. C, Ccp'A izquhcrda ú ^iniv^E^ii; hciD- 
bre de peníimicnlaíi zuidoü A BJnín^tr-c-, Frío a 
njtf/ ^ (i;jni'i>rfiai^íWfEar T, Cnli^id. Caaia'r'i' 

Anii¡- P- C Vo['i C!»pjna3a, qui? liumau de cu- 
If'hraS dti que lineal, TodElis ^ evuJos. V. 
Itaccuif- 

Aaiií. P- P. no 1^ Cana i]ije huelga' qucniJidcs, 

como ccr;!, muri'quol^, miernu. ^. el tul uloi'. 

AniÜ P. C. Pürhi^r» ili^l riAo, quíridf» IIatéi 
ujpr 1^, luifi'iloí: paq^ at, la ciuaiT [tnf que: 
Marí'ibí P- C. Aquel tociqullo , ¡[ua pone el 
muthaclirh , i) niño, ctEandi> nü i llura r. 

Ar\iaifú. p^ p. Cosí diífflnü, C :ríala)¡na, cíimo ^ 
<-¡dr¡(i, er[4t4il, 6 pipejo, en iiitn f*e rppresi^nla, 
Id qiLi' "c le pune dL^I.LiiCe: aj^ 1^: inri ^: fo ^ 
qjr. F, /.im, Fuifli^g, Jnri^iíiif^. Et'<i ■& ap]]- 
i-obh A lililí -r"-! rl'irji , j si:i (^nipiiiü H eoinü» 
V. g. d citlii cuiind- LTBla di'^pejadr» üi^ iriib[«t 

' o\ agua , niJiFiiio i!^t:i ciara , y se va «I fnnd^ 

JnVprír. P. Cr Brejí, y rpi-íija de ciL* lierraí 
embrear, (!■ rn\¡;agQ, cod qui': ^ffif, ín- ^Uf J 

Jur^hffl, lo MiBiHii r. r/Ñ ■ V.- s N 21 Anroáaí. P. P- DuejidcV. jJ|-iirfilr dpíi'fjjdiis. 

Jnijií'odn. P. P. Soml^rii de nuiílíinií^ra c[i^i 
rcpre^Gü luciou , íjin? íjju^j Id. fnnifl^iB, 1 mníi- 
dai eitumos; v. g. ]b rcprej^TiIflí^iUTi que ni 
r&p?ja da 6 h frnoJi^niH quo se b pUliC di:- 
lniLliB, pagtf ím. v\r,.- 

Jjfrffl. P. C _4li;i»|iFirciiFio: V, Poffí- 

Jnj'fíJ. P- P- Si[prtfilit[ün: mowff i^ *^ "lUG pa 
«lipGNiciofOv Ó liii^i: ^^^Bi^ auperizlJciiiHa. Ido- 

jlTimrjTÍuOT. P. P.^ ft' ípL'í. ArrebolíH al mIítp 
í pmií'r^epl ?ol. Si e* pI reflíjo Qe li Iíidí 
b1 flallr» V. Árijnasantas: wn ^ 'i Ao/rüi, yi 
VB ealii^iirTa Id Luna. 

Aliñad. P.C.BtfA'i. i d&SMnílirzBn ífiií irno 
■^ Ueut de olro f^ fw paj an «te- /J! licntn; 

cnií^elfH prcfaiii^ian: ag -fy ca. aniíelí- c^nn 
nuidiidf»! nr» te. ñfq. V. jIaÍjj. 

cinn: irdr'nrrjritr ^ ^ ca danfüif-, ¡ti barvnq&f/, 

'^^ c'le piilu es dprüpD?Jto para árbol de la cm- 

bíri^rjoriil TL. i^^^ adudl di^ aSguua [kbra. 

m^dppo ^r 4V tj ^ubtM^iiia? Coma entaa de In 

Aimátn. P. r. II AupTA; lumhien, §e lotnii por 
un lifttun, que at hace ña una Tiredadcra; 
y i Tulla de ella üe hszi- ñz rtlmq ná'K^Taa, 
úpalos. coniD k cípícúri» da (jiniodpJ, con 
qjr pmhctunan el cotdfl de píiirar (1 fú^j'd: 
í^ ím fi" túbiá. ilali? belun^ ó finhiütuüalo. 

Afng-ih P. C. wFi ^ . AíOitt'tiT i mordcTai? lea 
onim^les; aiMineliT fiera, á Acras, coma la? 
que flMinetiaii b loiSunloí Martlrcí, y fiereja 
díL Icifi Itomiiios; ^ oi'dn daqaiti Sasvnloi 

^ da ^ni/¡E'7r -^ntríírj.^ ni'2iJi^^.7j rrariíii^jul d 

^rL^inunjjr ?. P. YJ^o, moiiar lii v:!^. t. g. dja 
4]iic CE^an Q'^ dislancja, en i|uc se jiuctlni Qir, 
coma Eiis 'CnUiielD', o laa cimEíami.^» 4311^ ^£ 
t oven de un inii^blo 1) nlro: agra ií ; Jíinj; O, clt, 
JffnÑuíií, P. R ífl tií: ca (^ "y., üíiür uno 
IihIio, 4^ hiLbiíjrJila con otro, j hai;''-r, ú man- 
daT hj]f4^r, M Alkrjir alguna cü^il- r, g, CUEir|>A- 
fiíji, hiii:?!' iMimpa^la con fulnn»; «.«te ?a estar 
liecho é ello; at «t at á wajpivi5nn¡ aa ■> ot 

toELsillarÍD; ninnu ii iptUth i¡i na? Quien fue i'ii 
ciníejero? e'lar lnhltuadci unu, it hcahí niaa 
á Rtandar ¿ unOp «jiie aleo. v. ^- cnuclLarho pijr ma.^ diligenlf; a^ ¡^ ae ¡inay d íi^ufi^n 

i'fTaFfrAF/ fiAm^ c^Li^ muc:ji9r1iik g« sijiiien tXr^. (a 

f 4 ao quei íffi^ ra^Tf'iíci i jHijurápuid , tij,!m 

. íJ cadjTfKEiifD, ma^ ^^\>v^ lic^'ho & Irabajar con 

n la Tnanu fuiíiiürda, que •mu Id derecha: para 

e]ipllcar A iDodo, «<»□ que Dtc^ faabla'ba coi ' 

Ucyan? ■ y tiiitpla eon muclLoa Sanlca, te ba^ 

p4)r e«tc t¿rmÍDD í^. 

[iidr'lfriTiiDadUH (^n^Meer, Ano bacer Id CQ^ap 
4]ur^ Ip propone. V. g. ir, b no ¡r á una. pon?; 
prjQ 1} an; paca $;pagi^ 0n; irrafdjú ^i itij 
4, Ff' C:l qi^i babla larcHlD en .aEguñ írELama í:ü- 
nio kfipriíifipíJiritcB. Vr rarríTjpjji'flgay. ^FmoupY- 

Anímiini, P. P. ff? <J, E'tjrpeiBfltini, por al. 
gnan ctna, 1^ AuceaD: pajr Q nn-i ¡a caii^a ice, 

Ánnmec. P. P. SueFio prnítinJo, y como rao- 
ilOi'i'iir ijj (t>, Ifnerl'i: y 'íistA aunque spq iior 
cnfirntedúd: locnaBO lumliií^n por el durmliae 
el iroinpo haltanJo. V. fddog, ^'"'''3, 

Junínír, P. P. Olor bueiw At ilgnuLi» ffu- 

JnnA. P. C i]p adiid; I, n^tpift aJ; I, H ICfHf 
no , no wfi qüc; v, g, tPJiga cL Padrf , j no 
pufilaa acflbarlo, ú no piJüinn venili *'- Jdno- 

Jnnojiff. P, <^. OÍLcb que uno licnes ♦ i¡ Ba~ 
bá\f U m^iM. qm iii fú^átfui li Vfvia « d 
a^aiojí; «i honibre pKrLfDcce Irabaiar ia íc-' 
menter** y á la muacr el hilac. V. Ta- 

Ann?r^lr Obediencia, d suBcc-lün dn vctlunEadi 
ol^edkLinle, na -^i "bpcdener, «IB ^; lo ^neae 
obedece, li flqiilun pe obodeíe, i> tn: Tu 
causa ftíi que -e ijbi'iiííc ,pír9 i> un: la ciiMa 
par i^ite ^f^ 4 f*- euiteUir la «ulunlapl [i 
oS'.-li^i^r, i *, fie. V. Príü. MimáH í(i- 

Ano. P. P^ Sara«^ Hi-rr«mpida , 1^ Interfulaneat 

que rfi vuclTe maleríii, como la de Im herlila; 

mnlii^P T CiOimmpiíl&H , y rarnca i&ilaR. etc. 

^fí <t íl i^oTFkd. Corrt-niperíP ya. V. Tólot. 

AHvád. P. C R'[fe<:io de bejuco qiio no iieoe 

jTüTnrrn^' P. P. jVnonfl, arhol aai llamndr>í In- 
dígena de U AinL'Tica: liay dos esp-^rles, d 

e^ixipetB: el oUo dú Ib fnita d«ol] de itef. 
.Atiüd, F, G. VflLdi,6lideTii ile mjnH V. Ohrr- 22 A 

Anl^. K C- (f Dril 4 en; i^ oclidr «d remujo 

qunlqiilíra ma, para que un «ft paw, y cor- 
rampa, Tr g. horlallií, ú crlra co^, t\uc a? 
ha de VDlv-?r á sembroT- cenií» ti dlnjJirigín del 
palaj ;iBra Ira^lnnlarlu ele- 
Jjif^. P,C--lp4 f^'*^P 1^ i^ui; t pupl que; ya-que. 

quo la quebrailc , síUa lodaf ¡a nliurl^nda^ r^ 
ou^a nuTff ^r^ fi móm, \, jaúvirniifJ foiin^* 
dep{]iie4 qnc! es djijio Liifo, d qia? lo dí^aiü^, 
HÜKcniQ nú. Btnra lo nicgBB, ^Cr 
JntiP. P. C. Ldgunilli, en la piare» ú cala 
f orilla del T¡ú, tic, á da[jdc elo JIfg? «I e^Bud, 
ca <> ivi, ele, V. F'üArar. 

infufri^j^ R Pr Tiormlgís ncgrj]&. y ^an^ie^ 
á -difereccia dp jlror^pui, que □» lo lori InulO' 

Jnud. P. P. Llevar la ccrrienle iA dj^ua ^%f^. 
Ría A : í ^1 |r> qui? ^ cfihfl para qm? lo llfvn 
la corrienlc: a.^ ^, lo que fl2 Af\^ Ikvar de 
la corrirut*? nifar^ ■/ 1^ daguiti aSigiv, lapno, 
au&a li adú ú v/ítdan daquiti SaiVt¿ Vem» 
á ftihitr corrienLe abajo Iob irisuer ftt- V. 
Oaúh- 

Aiiig-iig. P. C.LIiintfl: ilirar envoi])í> Jff*- 

^nünfo. P. Pr B,nj9quc, Lr^po, boja, li otrt 
cnqa, cun que nc Upan |d4 parfca vergonTO- 

Jl|ijnf.^j. P. P' Acabarse la eapEicit; ^a^r% 
dr'l-ioi^d V. t- ai arria d.'l bnobnbo, ni aiürar 
dc^ Ja dhpcma: na ^ en. ja di^ tíniqullo : 

tu ^aa ^ cücun rí na^aac tiuffii^. -^n- 
Mimlü la bitelenda de íu padre; dejrtlí pur 
puisrrfls; mods de hfihfurr V, Saíipúspai- 
An\lp. P. í;. CJiar orín perros, ú caball-)?! irmAfl 
1^. ?| qucí vangrtg ^ d que liene por olií'ioi 
VPJJ0 A üt que vi piaclico, f ilie^lro en íllo: 
II), lu ean quir sj cflii; el perro, qup sf 
fchfl A coffer d i'ennJa; Agbati^íd á oío. p^rra 
caiadoT» &Kniiik"rgnl, ptrro líiertio en cbmh 

A an, \í za^ , tjiae ne caza, ó ?h raiada. 
V. e- el Venadu, ^ el cdnejo: i^ Jk|illcjible 
A mucluiH ci>^a9 , nm^line parA ojemplo. 
^Jru«. P, P. P^ciiiaciu; leinuEfti flíjhilidad; 
roiislancia ; ous-Tidad de cdniliciikn^ de genio, 
di? nalvml* y cnatumbre: na (ft ú 'qd, hom- 
bre que Ueni! Lodo lo dicho» 4 en parLi t O 
tito ^1 Tíáij^ietiíTíó ili ñágatii li thoá: 4 ái^a^ 
üengj on-iMo, U lafUrt^Jio, r-ip'^o íungguiiadrL- O 

rmci tí Aporajjti á í>/"r; ti'n ^lí]o mucfin con- 
furmidad con Diii^ i-n ^hIj Lu fln.fcrniüdad, para 
^uo Au JHúgrsrod te premia 
^jjáivng. P, S^r HorcLillo, í\ú^ huaen en la 
ti^'^rít pareiirjner taua , ó caldi^rú V. Tagaáng. 

A ante O- 

Alta. V. P. Pn; es toim- d haiíLrhr P^ro niM 
chico V. Banii!ót- 

áoaét P< T. £cil Esnvralmeiite; wn ^, U^ncrLo. 
T- Alaii&ab- Araliaab- Oao. 

Aoag. P. P, Presos: pTegonar, ú púlillizjir Jil- 
pni C09Q, ag i): lambíen ^gnillca ^ríLar cnn 
Tuerrii e4 rírri^í^ ^^jóiacjíán a ajaaáúd, pü- 
hüf^T di Ih. qiao ealan prnenladct para ca?jirif; 
9 om Ji' |fi^^ grita al li^ful, \itri que venga 
nEí; um^, Hunar A vomí, V. Faeio- flifiú. 

AoiU. V. P. Pillo dftfr:lir>, IjmplQ, largo, y apio 
para «f ¡icario i i^nnit A.C <ri>rí , ^ ii^err:LÜa par^, 
hacer bu^naii tab^at 

Aoíif. í*. P. Cnlrcg&r, 6 reolbli', según lo dii:Lare 
la compDHJGÍün ctrmpcLHiEiLi:. v> g. Q aii áaifíii 
ea^aifo, isciiftW- r ^ wo, eolre^alo; ntaag 
f) el 4]Lig recii^e: van^ ^ el que entrega ^ 
an, Ifl j'Oi^níL de quien k rfct?e: pcingí^ <i^< 
U |tír»oiia ái^LLlen teenlrc^a, ele f '"i 'ia^'^J'f 
Idi e4D mii'iitriia hago, eCc- 

A^n. V.V. SiLcar uoacotia del lugar, b pnmje; 
en q_i]Q eA]£ fardada: y. g. ^ ^rji 'r Aá^'fa 
tíi laeúia, goea de la rijt el liJiIñEiv $ 'H tí 
l^áco m ái^j'EUfa, Haca di^ la^ di^ptínsji -L la- 
b|i:i>^ "nintj A el que: partq ^ an^ pjirle ^lel 
lugar in 6 dende^ Yt Iradvcjila cou^ relm^i'^cir 
rCc. V' E' de una lengua en ¡•lia, cui^ r^jj; 
inaiiÁ 4: ^^^ V a>i;rMU4^>i:íi ^t d irMuoEor, 
II expDSJl-^r. if amae ¡li po^isantc, sácame 
de mia IrjibAjoH. 

A ante. P- 

Apé- V. C. Cubrir cf^sn de heriJn, ñ hlndiaíon, 
ú Ifipjria conhoia niciIlcLiia.1: msirgí" *, el qin^ 
P&M l4 tal hi^ja Pi La tieriilBr í difi'rmfilj de 
■^l'^-'Pt '^Y'* |"ip'^ fligD'flcado es aplifarla 
^u^]B ■, no t herida, ni binchaTuHf ni ¡lor IaI 
cauBa , «Ino pW TfírearsT y refrisprjr li parlP 
del calori T- g- la i:abe?a, raandu li ríene uiao 
a.hcictuiT'nfldn. V- Tápal. Alep-ep- 

Apa. P. P- niiTs geoeralnkente: q[j4 ren^' oori ; ■hiiM-u. ta *, izl ma ¡iil^n «h lu Ul níit 
r^aanu^bl ^ nñlillir i|4r, n ¡ruila |)U^ l^l> 
li'ñiCn^: Pj'nnuy * ^ |ik|lLpd<ii k ilÜEi: jiog 
i im-.J/opgt a, li-UUfii 4r Pi» iiñ^^ H'''- 
4 if rrjDPj^nijiiliJ. írr^iJ fliV'ml, jimine |i •na- 
patuOt: ñlzn 1u tlillldii:i, di^UliECBíe \a3 
'fiilflfe. 

dql ^m" i-uuiLJo ^1 una, u ¡ífr nnn frwi. 
411Í fr^ üJliiiraUa, y fiiT c« In Imn nivliD 

fmiru, ÜVT, 4 dg^ V. ^r onr nnHm «la 
fapáf binibU, « ri-^llüHíTiro, T If^ F"!*^ 

jJrrñcj'Jiha , ]|i>r |iBrqi'lli' UuCllL [DU, 1 dliV 

9 "ti [TniuCuniJ jv'tiijrimpitl ^ J(HI>, TI"" 
linrijli] J-?UK, T lir i|i^ ll*" i'lIl^' m P" ^ 
■lieiBn Iiab-j1> DI I mi ri lío I tUOUt nuloíl Jic^i 
* ilandr VDiDirH A palta" LUD f 14 I SlJi^H k» qur 
dnjrhU; H]ii \í itjliiáliaili . V. JAil^ 
Jjrtí- P- I- PjHc Di' |4rLi:i l, g, rne m^. 

ji|Ui^B rr«i, d * V. ^. faoi un iBrlnn i;iiirr« 
cuinliMn r"!^ 'rnulru; luih mo din iTf Lf 
wiLr qiic 11 rui> a Id i^rMtT '. daylil¡/ tí 
C f^pf^n DiL parli', i>hUl4 l« liir i'lqii píT 
üliw¡i; \r\iiz dü Ll db^^llin ¿1 |n> rei^uia.'l hIc 
Jivi-l>iHiij nuisLn bkn, nor 41^ ruifli, ^ 
h] ^'■Dp-li'4ai , ES dlTrik:niti Hí f|iBtLi?ruB 
■iIr -i-iliilr^i bl ^ ir?i>ru. u o iTii iTo^Tí 
|iinii||[i»¿HD a ttíOHíkv'^. r. iri 4 '^ "d^ 
SÉiinipriif lUyairl pnJgnfwiiii liunr oLmi , I 

TnTKii dui LfUTiHi 9 abna- mrdio igrtti 

Irula T. (. lyuc Jdn no r>Ll modun: # limill, 

ki ■iHilii'niiilii ]-i, |p[iit rik Iq iif^Liu juti a 
ll psiuii. i|Ui! r&nilíiT' 9 irjUmii, •nii-\'a bl 
¡unt^ Ü aliir', FHln IHII1I1 * nri^iiiK, 
miDn BfeCiilo: $ Aa^? i. r, m jnimUnli' 
r^wi\H.* ItíUi^ iMÜA"f- 1 ta:ufi¡. n Vl\ 
nHnni'iilo: t piff, pamil-Tii, ruúndWc. i|uc 
HiülI? ua'Br, tijri liir dii ¡'¡¡t fí\ l^n tl^- 
4 rj4i ; v' 1 1> ]iíH i>Ji», -^pia. í tenn lo di^z 
d Slic^lTii: 4 -tirum, uboia Ib Lnmlrau iu 
fljn JilBilin; Hf fluiJiiJi ¡a'"J Irtllrtí a ■wiri- 
"11^ , tpMl fAf ti fLUfjmfiiCT njl Hlilríil^vH^L |i' 
íilfli m^iHJUiHn M^í dhja, r\¡ iri BlMiT, n CBrrír 
Jii •<f'i. =w airprie r-l [n'rBüo. |iui i'l cuil ir 
nU" n^rifii In pni piflrai. 
Jptl- F ■*- uin V. m'^clar^i' bUiíEMla^n bI- 

f unr (iBrTr t un, fi IiietiI cu qW ■'' BeIodIO- 

k r .IcriHtl, zutaLiI. i'Fr- 
^j^hn, I*. P. l^idrJ hIi' :nl Jf. nii 4 nñ ifiiniii P 23 

IJBrrB BilBiil , j Hit: On {■ridiHi' A |iul uii- 
EBiElk I» pul I-uiHl 
npauá.' F. f. ti pBILirull iiil^rrHlgBrL' B . *. g. ' 

TT udilirCun* ^ucl >A i'IIü'h ka I' Jl bfa l^- 

DJiluT IiiilIinH \a Idiibin por fDTlK^ula d? Bd- 

llliritiH iMillrdo b Edil. ^. ^ If , l> 4llfE=lT 
H|iiC' e> «hLoT i^ gm^rii^ |ijd H|<iB Stf -da 
ilueii», Jiiii^r O tullí 1^1 iJW] 4 niT ni> Ln I9 

denü ]HiV 

JjuP. P. ■>. tikTidij inL 4 d ffi'Jüí:»!!: nm 

t, '1 Bi^Lih ¿\- Hiiakidijr , t? ^iiB [unrE : 4 kh. 

\4 ursina iIe quiBit Ir liBUH ll Ul rnT|dl°, I, 
* un, [j [1IIB, que- I? Bl'iilJl, t i]iflkl>: pwg 
4 iTii^ l| fBiHin pur^iiB Bl Ib Ut an<h^\4.^C- 

Apám^f- V- P- tp'iiBt lil.« nuil: tpcnn; mr- 
414 'V:^ ''c 1^ 11^ I" |>^ii'i 4 ^ Mü^^ 1^ «^ 
U:¡a Jl J'ndrE, gMT ¡urti^'IÚí ■!■ V^, 'ficrui 
KjbJ i'l VArv Id U'dJi h Uj^trii «iiil'-"- 
r^riDUBl hnUfi: A il j^gi nihlnJn . ^r4 ¡^ ^ipH 
Jm^i flicim kt^liiiilaiii Ihn p u re imi\l\ 
]|i>nr. di4n ll ^gipudd lí^fT^u, (i'!'»^. ^ W"- 
v\aa a pa/fn\UHH. ü^íV- 

Apan^ 7. C. aáíat an«g»i ¡u^cii^ , Vpr" 
Bl^in dü LHJiLrUr 

A|^-¡/l. Tr C. SildldlTi», d(«l. DIH ^E pvir 

iftit\i dncLrj. t. g. mnnij, nm !«[kiv fn 

(] fi|ll4li i|i? ll i:í|4 P^T? qir« nn f¡ manclic 

U Tcpi, iní sr fonr rní¿mn' *flpi t paj^n- 

^r>-apiU||- T- f- Vl^" de nu parle í hiLib 
Ir f- di7 tlik loR^i * iHin, [im mejí -inLiI^ ¿ 
por (lll- liij 4 ^ju^r .^lOJihi^' i'fi' ro^i'/iraiira, 
■ll! Sfli<i|l-iln ^ncirn dn ■mm |hifrhliH i (Lroi 
car 11* iBrrraiif IB. 

AlH^'tU- P- F loa 4 ILu^BC ^IfuÉB LiQI Bl 

Ikcli*, ciHTii* l<4 'i^piif 1"^ "' Licli* liijii:iiik par 
iliKidr |r, i>/i i|iiifr |i^i^r: 4 '11 lu i|Dt! lamr^ 
Uirtiirn |iar lul&i llhdlniiiii' , 4 loriiB». Ti 

Ijur- P. C. HWdiD dV qUlI, 1 JUW. qVP 

IDIB fidin lA 'n IlB plajb , puní |iL^4T , A 

^A TiiiiLaBiiL4-i , ú >4 4ttEl nr^rn, p^ta oiur, 

4 «Xl' oifeiJi'EKil -de ill lirada dr niaparm, 
n Iki iHbteemihB Jn non^r'r ¡huí l^cmino 
lliHü, hiliik dn icr eii if4r línniíiaí, |*t 

i|Dr KOI dü i|iiiri, ^ IKiRi; V. ^¡LmáTi'g. ú 
(Til^npaii- 

JpdT P P. ürii|ii; 41 Riiil": ll iiDU. i|u<: flik» 
üiaír Lili Clru: IM5 4. líf'ty. ta 4 lL con 

qniLH. a^ «. Irnirlii InULnBDinnril Ek -M<i 

riodiib V. .'<"*4"^ «¿iirU. T'Hn^. Frinn). 24 A 

■ Olía- ^acimp, Alítnáiatq. 

Aj>aM. V. P, E^ iin arbal; cuya raií sirve pura 
lefür de calor^ün: la lirijj f q ftctuí pura It 
cfibeía. y k ícula «Irve de }ab9n, y a 
cirmeHlibl^- 

muj f(rti[idc; y am propia, cuando v[ mni' 
fi<:in muf «nrurfclJíü, y llrgan hub ola^ á 
qu4:hTsr ín lo m^^ ello «fe la plsf-at dlcAn. 
uhA ^ í im (í, püi la grande resaca' V^ AfOr 
bíiáh- 

Apgai. P. C. Ctm st^eáa, v. g. igua del mir^ 
comldEi. d h^bldd, Q oU» ro^ , i^iie de hu 
nalnralern <^ wleilff. V. Am^áí. 

AjíQuéiv Pp Cl E'J^oo-iniiciiti] de «[KUlin p/irLi:, 
a liriLdaí cirn ntriJic^ina ^ l^mblcn ea, v\ •.•^Oficl- 
m^t^jila de h^ o¡ s. V^ £riFii^n¡7. 

Ap'. P. C, CorUr. * liendcr á P^alaffi ílguní 
ca^a, como ceas. 6 Inblí i'lf. ^it: fa fy jii|m?- 
lla parle asi tii^rdidd , y p?Io , ma? qiio ¡■J'a he- 
jrtnt: pirte m^yor J? portea, na ^^ 

Ap/g. P. C. Punir por ijcalal, ú Arruial, apar- 
tando, y hacj42riilú camino, if fH, 

Ap¡n. P. P^ Hojíih' que pcirnr p<ir aslí^rtli, ^!l^ 
pt aeji^nlfi d^ 1a olla, tuando hacca muThi^iiirla^ 

jipiras- P. P. Alli^ar, A igualar com Av ÍBb\a, 
meUt 6 pillarla, tita ci^pillQ, ií ulu lii:rra- 
mii^la IdI. V. Piítaj. t'¡i!as. Ajyías- Aj^ápiras 

Api». P. C, C'irl(74i det coiXp junio il^a^mico^ 
aqiieth e^pi'Ci- ác lula, O ü^jidj. 

Jpíí. Pr P- Oiaechsi ffjrjip'f, irr paífrjg-vmrfjjro. 
W diRiaTn: ííi d/ím» i¡uai pAmm^irtíb^ cada- 

iTflfj noát fl"J ruji^/j?/ f r tFNbíJífdn "rfa agMíJÚífriJí. 
V. iní, í, Puros. 

Apfag. V- C ü-lend.T cijílr]úlúrtt fi'fla i!t ropa, 
pctilc, 6 esleta; ile M fnnciiífi tic ranio=f taten- 
dka ai49 veaalüífl- íji el cnminf», »c ha de ile- 
cJr, irr 4^ art^a tí dálanuá tadií^ii! -cao^tda. 

Apla^r Pi P. E^pfnt.ir In muj^úii, 6 moFiquLlQa 
«m In iDino, íi otta cdh, i. «■ al eof^rmn, 
d aI niiiOp i^Wi ?^Eit iliitm JiT' d*? , 4, fc Cr jrppYao, 

. gmi n0 4 ro ^rf ^i rji'rJáir. 

Aptil. P, C- Hojn 8'pera para aJisar etc T, 

ApláJ- P, C, PiifBtm, qnf ^& i^ria en lia pkn- 

luft, y -vrrdunsH J pnla/. 
Afil'- P. C- EtlPnJpr- V. Ap-úp- Apia- Apiáq. 
ApLi. P. C^ « OH, Afielar H íim¡^, oujgJ N 

eorJelillo, cinnJo esta caminando; ú d«r palut 
en eJ igua^ ú iprvtnr d ulro para (jua trn- 

b,i=. , Y 

Jjírj. P. (:. Abuelo; feúrtr; am^, nielo, ([«erirfo 
Ole lanío l;i tomín [mrs uno, r^mo pur^i ofroi 
ya por téntf}» de ib propiciad, y domlr**, 
ya poT el BJiíOT, y cariño: nicio «: bmatítú 
^ ItJ'imng: talaifiníelo, <> ir dapán-. i. ^, 
H siatS:^ Upifígj!, fl: ni tiin^ii ílri rúenla, 
ni pa^n de la qjinta ^enoration; eslo «¡a por 
ío común, y Iipb moa Je MIdh no la ronocen, 

Ap9^ P. p. CpI, geiLcriCLij cncfllur alguna cu*a. 
*> au-: f . 8- ecíur caí al buyo , d á la herida 
V- Gámpúf. ^ 

Ápifo. P, P, Hecnficr el ganado, cjiba lina, Vio», 
RBlllnaB, Pie. rccoferlüí ^ rn: l•^ i[it2 . ^oig 
^-. rrtOgrrae .ellos, wm I*; Ingnr á dcrndí' 
fwflfjf i> ffn: cjda i^pecií! tioni' au lugar pro- 
pío, j ti^rmino Fl^niümilivo : »> giijirjila V- 
C^ágab. Alf/iinq. O^rtg. efe. Cojrei-p. 

App/m. P, r, Ctfbo, (iiií flápioue en el anTHolo. 
[i.~irA iru^er pecK vjrjnrf i^ r| que: lo poqc! f 9 
el Lehy, ([ue Fie poaeeri cl- ni es anzuelo grund?. 
^ri pe'^aJos grandes, eíimnTies el& se dice 
pyr.cl cebo ^: Jos d^leileí, y Vflnicladcfl 
del muTido son eebo, qui^ pom; o\ demonio A 
loa hambrea para pei'flil'fl en el anrut'Eo dt 
1UI Jnfr^raal íu:ar, dü^ai'i p-iqíkrdei^n á qiii- 

dematio cadaqiiiii iti:i, lujiiío m^útapitd idaiH 
narunfisat üuay a ti^rmos. Yt Fisg.i, ú piim 
cagpr l'trLmgas, y oImi pwcs grandj.'i, faerza 
de b:Aza, -í da arco, j lamliieQ veíailM, ca- 
rubníM. ele. 

Appü». P. (]. Rueda, 6 cerí-i, cniC" el qui? 
hacen los -¡iica^iFailDrea: latnbieci aigníaca COQ- 
junfrv Jí FHitfhíiB coaai, r^ ^<^ una cap-"cie, 
ya de muchiit w. g. en el juegü, <|U2 ¿«íIijii 
dCi la CF-In (\ rini:ut:Gla praoa *!^iil2 ueto, f cada 
tino difc di' fluH cincuenla pcHO^. c^ m ilailof/ 
^ifrqf: die^e i^nj^jcQ por recnulinar: y. r. ba- 
Íjid \'-b pTiftmiRU?, A entrar en un puciblo, aa- 
ícnh P^loi, y jes nal*;!! ai orMH 'nlro; dEBCii- 
bren loa pncmi^n^» } B\ vcr> t\i!C Kn miii:ho':, 
ue hacen una Toeda, palo i* Ojf ^ •l^-. If> 
mismo c:', cuando los fañados se piuien t^u 
medit pura que no Icn ai:omelan IiIa nern». 

Appópo. V. P. Beclbir con la» maiin^ JmhUH, 
lo qui? Mu t una: C¡l tn, ei aclo de ri^ribiLr 
aflli a¡; f>, ei bcLo de paner V¿s m^moa: d.$. |i> l|L|i< 11,1 4? r.^4H| DOOg * p «1 ipv. 

Jpfiióiiqj I*, X' liii>B il ^ jdrFlT]<rliin , On '')fit^ 
■idIiI'I miC^ll, fii V iini! liiiETirT I Al 

^l^i^ui. ^ nr, V.ic^T, II nr^turi^ rjuí rl ir± I«h 
orlji^lH; HirriJifEifl pnij r|iii' Hf lIOtit imilj , i 
'ITI51 í" Inilli' nüi^í B, lí qiL^ ifiicff ft flr, 
liirp tni *TiiT- 

JiyiiiWi. P P C'Hn "^ iunviil»(l, y rauchi' 
Iviira un^ fiv^in L. |i, il nl^ik dü U chíiii, 
|iB-iBi'i ^* miiKi Iiklijiindiili:; llcui Li ramo 
ron niriLliJirl i^rln pnrlu iIhIihiJi, i bii- 

irnrlt, iZiiri'i lljItRjnilCilu. I Utiu cunu VI. 

Appi». P. 1 ri|i^r ««I Im mniirM ^iiijli|iili'n] 
hHiVi, V g, |iK- Ujirl, L bihLI, LmoFEfi^; rjpnr 
4il^lr|j|i:L3 na-a Jü ii¿uj:ni A ¡b¡ j^, ^H 

lí^rA t. L". Dje mi b i^liiiu ra lnñ fidih 
Jl ha áitoli'', h1 LTt li m'ilrjn dr ["^ BirinLi'>L 
fim A QFi. Piici'ÜLt Hff il qu" «ndi. 

Jjir^j F. C {«rr di' folpi^, ffll'Ii'IP., fi nirluí' 
tifS'. 4iii L'l mdu T. B Iru EfiiEh^ ^i" Lh.1t- 
IhIIC^, ton Un TlLiilnd lii Loi Ihrilh^, (i liurk- 
1iii':1 lia H^ , lu HiiH' rt rn^iJ: rimi^ if. lo 
ijiK] kri iTeTcIbi' •ia'A^i'i'- \i ruu^ por i]i]i>. 

^p'J. P. C. lliL*! Riznctklnin nli7; 9 i<,pccinr II 
fi>a .imniHfl tofi Im'l- nr|iM armrjuna de 

Hirli SfciHI'Nn l'l r^ a^iiDiTA pBhiXi 1! In 

dr rf '£tr, ináf -A irn ñ P^JiTitopli^ fniiji ^ |ia 
i ^jíViiiill'r Jii 1^ ni liiny iL )uin iicirunfiuiii lU 
tiijCujrnq J ii D^iicjuí pjji II Jr^mniéD. IVr 
Im i\'^lr^, iIi-IliIii , j ¡•ti\f ilr i7Li mrt, 
qu^ »!! IciLi^ dinni¡:inhi ir lu iJc ^vít, na 
4 im \muy ii pgiiiiáiJirnL fi ivirii'Nii ¡taQHttí 
fa^iiiTj^ nnni-áy, qum iuiidijdv ¡i\iálltJ\fl\anq. 
ítp\-jtM I' I' FiiiEnl, ü P(Jjnt hUiIVitufiiIl' cuil- 
i[ii|i'ni imiLl! Jlil LLK'fik): EUdUiliEíl |oJi|i>. Y. 
J^I^uíl J.iiibiy. 

jípfiTU- l'.l' I Jq 1 1 Afi l»[^ í-íi l'l ^iicln (cdJ'iI-íE, 
ú ^Icjúbi In E^ru ^ I D ■ 'u^lrvrlh n M iiin; 
la lüniB i'ucu^lilq. Lnl qii[ i'Qbj iId iriijkr, 
T ur i^lrii. ■"! ic bi de J.Tir |i-r mn vi^rlm 
4, ciiDiii i|Lili]r^ i'L \i»Tiiil*iL'ifiii|k^i"i, 14^ 

Jfli|lli3l|n, |i ll^liTH- Cirl"»l|i» iHl'rt 13^ ll'llf 

i'Á fi-tip^i í el *, ■* Mil" i*iTi f^L*inii'ii|í' 
•w jicTJij'- *- 'J"iiitr 
JjLiiii, r. C nrihiiuTii', iiiiirK;, kiIlvh', ^irit- 

Wif'i' lo I?!"' ilr* !ii ItiR^r. V T-iTjiiiN- 

Aw r r ri'iMiíiini riiiri^.. mi'; ijiit ni fp^n. Q 25 

qLt 'ieii'in ik'l mni i| li^ rlm. mincí f | p^l 

f II' ■^\ii¿¡\ a 1^1 h-[Brnli:rH, if<i rii>HDÍiI1l. 

n'Lii'ii. l'iiinniln Kin ^a LiL;inLi> rotTiHA, rjun 

(I i;iDn, llirrur JiiirjinN; [sEnib llrEBnk |ik 
qnii km ir lli^ir i^ ¡t<,\Üit. que r^ mi] 
piru, llnrHD Airv^; M LCiaiilB rouj uHrdu. 
Un Í(ti1^, } mnnflTi]. 
Aptá^. P. C. Ili'j,n||ii, ilftidj: V. t' nddizpz^ 
HÍ m Juan jfi 4jfiinjq4 ft»™^r| Un-n Ir H» 
^LKdinlii h Jiidn Jr"^ di] tD ■|ui' rar ^Lbit; 

rili> £1 ni Im Hrjl«i|ir lie pigOTL ^. liii|f. 
^Jlv^. P. P. FhiiriI pCBeruluitrLUL ±*^a Liib 

m-ik ik hnblir TUri» |urfl ^il iIe CUüiUr, 
dj 4 rofi'r inilCiliiaBlí: adn Fp If enm\, na 
IrnrDiiii nmtr. ijue rM.nuí- haciiriJu Dinik' 
ijucrn iq 1^ 1^ djkhid Di 'li-r|vi:lil; prp 1I u: 
f qi>- Ci^ZMil' f 4 úiigiirlup Cilini4l.^i LUCinac 

üHat rciinnLrji ( o uji LTir^Lkintr UBdriir, (n- 

rinnr, y |ui>« mnriPqilElU, IklIU i^ll 1 [BrauLM: 
"b" ildQ ¡J] KUWi V^ti, triiBiii f bu: 
«THlih niiyn. >. I)í2piai. ¿■n^iric fniur. J5 A 

]in-fiiiir<ii'[rii^^ lin^Likl^A ti Tui'^. 
ipincí b rlm. 

A. aiilG Q. 

JUuni. V. jtmiwJiT. 

T. e. ni P*T7nciii ^la fí ju poanMghi^nD ' 

ijrhrn jiiwnú\ana 'aifwfiii\ iiyihiniintu , 41 rflr— 
fn i^ PÉniíLit i'L ]iii>1'(D[ ] caifnnc é |n» 
qjr riiKln. 
Aijaüi. P. I* Ti'jiJt, [fiii' liuLI'ii AfaTiiii oLin 

'-j>á, r^ I1*" «''^ ^^ 1^ iiiiiirtí tt-K r' 

|WrU LurruI |-Tr^ tUpi |XtflJ'i; V H] bJipiTIl'p 

L|ii" ifAi \i\ luorn lie i*le ni»' * iv In Iik°- 
üiirt <l" mfl= fnniit |iiiri[iln, /- Jeiil.t, m 
i|ui| ir lui^L' |i> iliríin' di-iPicrli: qiir L'l Blir 

eillH illilir4 */»!•. fm l-^|iV| tu- K, O'^r 

y Ib fLiTli!> ni Bledo' n innHii Q: ag n- "*' 
t^ rn lii íurniii Jlclin: niifua* iH oikI-' hn'i» 

OE» Wa <t ns, Ipi nrM Futiré fl I L' «r 'fi jiUiiLTik 

In incluí. V. *M' íJa^ nUii: 
jtqirui- P. 1 ÍZhi ii||1 pbiIiiilIj qoli pUr 4 
p^la ni siBnlfKj ruJí, prní linLl fi vüE- 
üi>, í noinhrr ■'^illi'i muí lii>i k. ^ O ¡1"^ 
4IIUI l\ ^ 4iiii rn oiViViii' qilí^il V' 4:1 iluL- 
■III dr f^i: (BLiIIii^ A urúifliil. I, ilifti rí 
it briiuiii [liiFrlu" i|uii'ii kinr iiir'í A ifaqli^ V 26 A 

i, ati'uv f4dífn'l, iHTffHi> r/ii'^a//\/\ Snrtích Jwa. F C!l \imtc, Biilnúr !\ iuari|ur«ru cni. 
A pi'! ^ pilibrí '^ (pn Liiii: AJudd ii l~ii Ini- 
m^, pnriior iM'k'i'B, j ■ Im liumbrí' 1. p^wm 

IbF h lien pti^m. iTt lu qUi' llkVÉ, i llO- 
bljnrt og A fF qUL' DilKLK, 4 UJuH I-i^ Q m, 

H|iiv u' infila, '. E el grlloi Ib ^i>], ú üLirhi- 
vIciIebL': «Uu pnlobm* fi ha puihtA ullibi 
1. g. BiLPrní, lij'le Ikinfti, i'Mjn|krB dirúi 
«n kn ikmd' di UiiiiIk Ib Iibé IuhibiIi? hIb bfr 
{LogDjUWq. E<Ib rail 4> iijiiiillLi limbir-n tui- 
laroDra, h]w uiiii limí' ¡Jo unu zo-ñ. iniilinila 
VlIH. 1, g, ly^ WC |J^ Im ■í'JFAhJln, 5iJy fC- 
rifbJirrf: Uifl O lid mirtí -li TDq-iirrqima ^^ 

líivAil'iigi h In» nicriliil I i|ur mí'e inilLE. 
V. -íídlí, 
Jmli, p, F, Pviin, ij lii^r , Pi iatin paiUn 
Ji:* nnknnle'i npK^mfl rl» , [xrs if tt: Vit^i-i 
■I pnii- Ira Q: wd 9! pn^rr tWv: i^ Q-, 
^4 nti, i'l hig^En en dntiili! piAUn: hwiiu||<jiií 
1^, i\ PuiLiii? Jigjiii^pa 4^, ■niinilirf'ir "li, 

JiMlflflbr P. P. IrfTnii" lliiirliQrBí Jn . íjim* 

mujilí inir |i»i rikffl-j il- M»|ü, Junlu, Ju[|iii 
d LirBi|ii^ tiini'ili'illi 'I il' Im rBiiti-ulArf?i 
dlfiiilli'.i Itniliirii t\t mil, hirluí LiTilin ■<i'jLrii, 
Im Tiijn'B mvH crri'Ldu ili: ('lü^ il tú ; A|ik]i 
■L>iu, qiii? Jlnmon^ iriu\H¡f J^ li^^dhiri. 

Jintoi. I'j I*, bi uiibBiri pinlD, iiiu' Ji^lTiiJO 
Id-, ^üinlil^iliil, if |imLul 

AiJfutq. r. V. Ki Ib pLmla itl klk S'i iL- 

)^i|djii, i|li« 'Bíl ^| hilBÍ; LH-ldUit lu lll liLHIIH 

M i\\Va, ii uuL til ilt iTE bili* nn h LiiW.i 
del limn, iIiiili|i>'Vi ilcn , n Iil*^ ioüILbi. ; ¡lo 
tlti In ruij|ir ürt vv ilgLiilmi il« I» iwa, 

■n, iiflm'ilii n>i: mroH líOn rl*^* minn un 
Lii^iD ir» I* Biinii. T ^n lJ |#irii ni i^lreln* 
i'l NI-., ? f-lo ^. * 
j4ra¿. i* F. Viui gni^Tüliríiiln' l|jfj^r|ii |iiii|i> 
■urL'a Lll e^n iL^m dr i;i|.i^|l|c r» tliiiy, tar 
l|. a fn, lu i|Lw:ii n, lll ii"í rii.i >» Liuliil- 
Jl iRiiaiü enLr ILa^nn. i^mur^ ifinrj ir 9: jt^ 
A a«. IHmTiii iliinilu Ld IiBLl'ii . | [r iLUf. 4'-ij'. I' '. ílMTurlr icBdiim, la pacM 

T s n büüj, JiiiM, rn'Lri, in^n. ||hiiL.¡u, ftui'lrJ, 
ii ulia fiui, quj? ii'B ilr 1 nrf 117-11, hI 1 iil ik i*" 
manqf if ¡ j A: l'niT i^ n"^ ""m t "": yta 
a un; sun^t ■>, par* U am í'iiviii.ii-f ^ jni 
niaViirfaf i¿ rf. ^ l'\i,ini. Ani\ií\i 
Á'".\-ián\ l'i Pl AItéiu ELíLídlminli: ri^ A. 

nlpTiirirí 'IL4I, iIMij IiB niLiclin, i|ji' iifi lll lll ■ 

TItLO, V. Á^•rv. 4rrji'ihij. [JiinigLV.!..?L;. J|»raur 
I3 Limiji iwi'j 'i\^t\ñ. 
Jniírail^. ?. I^ Aihlál h «jFkH: luLIjnL ilr- 

|ih H'W B. i|lJi: COiH'liiirjii J gilL»r, JanKi ff |r 

^1 09 4l "'" 4' irV '^ ^ Árd"//^ ¿'irmiip. 
J'ivJiiJr I'. LV j4g úi '■ '^iH' Tiiii'l'^ Lllikiíi i| 

lilITLir, 4 liigiT ■! iBll^i'C dmniLdB 
nliiigiJiiq. I'- P. Ag 1^ , Tlktiu Lir-"' CDkl]iiji'rj 

Ci>-1 , [Hir 'iIb , J lll üiOii Lj|iI-Ib^ va rniin, 

ILtIlO^ |4r LIIqI [iii44u, 4jEi p^j ürLÍñig piic 

inil >Jinl]'la I13 IiIiIli ^l;. LÜLi^r L-iinlji;ii 
F^ lll' LrilpO ir>iiii'ilm['i| I TI' lIiL« ror lj rcipaiD 

[||[H> , 1:11!! »l|;bi|igi|B IBI |nni<.<ibp. ih-íjLitib 

^iE"b íl'» U^il-^i 1.01 iiiiiil írU fui; ifñjiiEC of 
If u iHiiV ii.^jj 1 nln II du A JiEir^ij- iilm^. 

Aiü^i\- ?. I', l'i^fl , ih iDUir^Lil, que Lu^n 

mi U nitr, v l^ uuIiilii. 
.Iiiuaír P. P. CiiJiLiLrri'ikii iIl punuiiis hti jI- 
iú\ib fiirlf fallía » IOiJb. ■Ml<\^f liJ^qn 4- 
[.-Niii»; u'ixlir ii i]r-liirnj, ^Ic. A^ 0. &■? «j 
ixuiLii' j ■hiniL i>iiin lu- li^i'ijM.-di'P l ^umpH- 

■TiiTIiIiIlE- , y fi l-IILirli'H lu LilD h«iiiJj,UU 
Vlig ¿f- lk^3T Bt^uliU 1^1 'OJi' L'plun lá -^üa 

Kr-n dI I»IIii1i:i|, ii j !■ Iiiiiri |mn rralrSIt 
Id Ujl-it^i», u p'i'|i"La di' ^11 iiTi 1 Ib lll ruU» 
L> ^riiEB. Aibulillo i->piii>i-j llui»Hi> hl: n^'f 
utli] a hig(iih44, i|Uiz ci>iH?iiirrn oit I3' Lm- 
riirri'iiLiB-i^Liu FM'Lr^i'K ■iini iFr i^|i>ne'. ijao 
hiiürii, ¿ |i'^i h lea d''iD^. V. -I""''- '■'"i ' 
.Lmmar. F. V, L-lgrí ILiIB i:i}UI|i]irt lULl" iniiiilii 
LumLrqlk, - m |i' íúriii]r.¡j; v h. ^I'n i'i- 

miLiiili» tuilm, iiiiin nli: i ^.iiii iinniii imila-, 

¡ ul iiLiii lLj I kri 1- íJirtr ti "Jin. > jim- 

Lii&i'iiii' li úv\ romrBüTij! M-n ^, iv <;■ 
fiird fr ^'/itu'^. 7'"^ il rv.iiir jiiiY fi l—á¡\i\ ¡I 

iDJií^tiu: ifilrf-^ii'íl I- Í.JAmjii«, Yl!*' A 'íJM'J 
jiLili vil" it iiianEiÜTi 4. Ijjfivi |. iKd4l^''"ii^ 

íl^ L»mhi^ 'EjiiIIlíb. rimr l|i flu. iji» in.~ 
ü Itirii, ifimo iHui'li^i |irc±'T lili mrrk.l.ir'f^ 
T « ilirmluí ^Lf ¡kijiJlil un íriinl.ii luin'^, 
T rr<ii, p-r |iir llfr^ii mjB 1 *nj"' oH'j mn'i. K Í7 la nru, y iFrfiB tí inioim bujHii-iiJiifa ^' 

i\a""liiiri. iiilf <* rjiifii I. ■•¡.f/;\¡-^ \-i L.iiriLii'. , 
^nlFn Lliu ^ri jnn i 'lili i li iii 'i¡ i ii qiiL üi 
1 iJllil!"?, j ili\¡"j L'l |i'lm-i liL fu, ■Y"! i'iiL n'rii 
jiiJ." ú riUi"i, Vl¡ i'iii Vil. r'i ^fá ¡"Jiin! iV'Jm'^ Ii'i'ii 
C^ Til, 'Ir. 1^ [ii II ••i u^n. 
íjiTinJ. y. I-. ül.ia, 'I l'ilmíi. Bn cemiitt J^ 
4, imI-idjifl •i\"it ki\ b qnr- rnor^. nmn^'n, 
rJ i]iic: 9 <~ir Ji> H|iii| H. ulhfl b 4 D" I P'lfi 
i|iiii'ii: |luiii/Q 0, I*! lUodu I ^ ri«li|>a , f ii lir, 
1^ lí.' r|ui'. ^J 4i i^fn' ruili'n IiUlU. maiVlq 
4r 0lir?r01 inuU 4, iIiliLM Ha hjui'lkj l^ui^ 
UÜri, ü iMbiji: hilf^gg * ifi «ojrbfüiiq, 
f-llirHl»| iii<iNiirÑn, i|jj^i rFuúnriJir ii^ V^J- 
■Djiú'lIi i"d lli ^'jgniL. r? imf gcjnil: «ibrriq 

IIL !UlJ^'U'| UII^'I? ilUI'^U llVllli I, JC ÍDIII- 

Uíl\e ih l'l liíliiyí ái. imLHC Ihih IuIi" 'liu- 

breruii ubror «i inuLj liurli', a fu] A nnitiJA 

^rrlir /í íM¡^li\u. liIOü Luiiniig» |i> iiUu [« d^ l] 
giuihilil íTtK n Diir-: lUi Ib LliElifkHiL lOIi 1í. j 

dDlJiínlu 1i priOitL.! LO<al,<Ud 0. Bi Ib luC- 
nu, |i lifiiL-j. lL' Iz ^1^1. 

irñpjiH F. F. IIji^I dü u^iUIÍUl f lüV^a 1 pii[i7 

rijjli|ur<ra LUbi I. g. LUiniimVT Uli |i|1|i| ll- 
DncJih, 1|ii-LBL|i| [tl^i» ^ prZíh pUCI H]i|« Ull^ 

liin'ni Ib lira: liBblii piKih .1 imur ^an nzinnu, 
J ^'iii>ri<r, rf AutTd /i JiilniJirtirinOtmil , l| il 
aSttuan.a ^üir f"i l'l liiljlBr . t,,UltaE«B 
iClioTí , T rK-|iii"j> V l'rMrriid. 

^ivjH|iA>i||r P V. Irirtiirili.i. ih |urii> I|IIE UEHÍI 

Jii' Tin ¡'DiDB'^ , H' lci»rri>1i'l pillflli. Lfifi iiiJC 
ii^ ln|iBrt Lip. □1L■]^^0^ ■ll^ r^*l^l '"^ ¡^^ 
{^undii Iriü.iFL, uTi !l4 Liil^du |iir?iL u» y;* 
rLunü'h cHan m Li BiTlli'liti^rf; di'TcrEiii: mü' 
l|:l tiJiiiuE -Jl I^ liUlfiíl'li ítiliJi^ liJ' i^ii- 
gei«:, lo iiHrfii 1 I" Bniíl»i. lap-imb' |.i' i;i 
iTcTb fiic Ül-||iiII|| y |i r d'Lru, r Im linit- 
|>rl^'i■ lo |ii|iiLi*i mil" hl" 'L' ■■ '.iJ* |fl1>, m- 
ilLiiurLUiiDiHilinili!- 

jtrUJiia. I'. L'. ül II"' cninn rnrnJBJnil , ' mU^ 
hrjB^ |>an.LJ«4 m IJE i^fI IuT" "• "WÜlUlhM. 

Awafaap I' P. HiZClur * icr nnn "^ ÜH 
iIixIb l'l L"ri riLLÍi I- g. iji"- fc» i'ilii- ■■ 
Uln oLlv.í i|iii' JIpí |i|||i]|'(i'' í In nlml iiiit 
>■" i-lii' u ■■poliiit H|in- ^inilr^ ó ni> >'ii- 
dr.l' ílr. 1(1 eii;iiir 1' H"mi' fi ^oIí" Vi- i"ib 
gin^riiiD, II lOn'l^^iilkrKul ib: nnü rif^qw^n--.- 
p»riii;r lriirr:r ü Ib -w-ll. A ci I Ti'|nrs-Jil 

^i^r^inV I*. <: {'úLBiüinlf liígiilnni ^ ^í- 
ITk <ir ^r '-fliía a. i"n*|i^l1*c lii gillini JiH Ihivii^: iV dH, lM1ll^^<y lii ^<||1■||J||^ 

^ iLin^BlIna il'J^li" ik hüUlQI; iXTH i 'i U ji' 

Jhi:ii 4iN liijin'lo'. V. Ttí'&Uí. Oü^ í\'Pt^_ 
Ir u 1 11. C. L. • UN| Amliift Blg*irw«i>« il- 

.^mliB [ h^. 
Ir^mv I' í- .\\\\'¡áir ■II'] l|iii' IIjidi, ^ Asi 

H|iH'#i|u?ji- hiULniu, clBbur, i;» *. V. Püc- 

*ii>. 0"i'i'"H" ^H/Jiíjc 
]iv4'r¡iii', C p, ITcirnil^ ■lonriv, > fruifl l. 
.Inir-'c. L'. r. 0:iBiiii|lri'¡ L^nerlhuia di ímwb 

4hii|u.' Ije ibiivi: ciuirln O ^u. I'^tníi^n Bf- 

riiilLB ■iL^ni?CprniClili» üokal^ ^ ^FílfUil Siil- 

1U| i^p riiilo. l'l i:(a« hjhi' i~Bir4lmrnir il niliBrlj, 
H^ b1 hieIb- JdinJ uid I^FpIb Dld^ pji/ini^J, 
T gmrHli', Qfu mUi"!" J-^vl^ fJilj, llíl «pOíUi» 

't' u^hi liTíi 'I rDiitrim; ii^ii tp ti que l4 

CBlDI. V (fiIrTM". 

Jr-dJifi F Pi GililJT iiir.iili>i iwi |i|IiIiul|i u 
(iLiCJ-: fHifUC » crní]-'. r ñi. I- I, nlrj [imh 

iruivrii 1HI, (II niS inTri A t\i, nurq A= 
PM^fl 0: i]l nn? ki <-jpii ^. 0\ai. 

Ir-uTii. P. C P^riJfl II llainaJu. 

Jp-iu. I', r. íiBpnllip !!■' IliHo, i lli^a' en 
íi LúCl: indiíiirl» mrnlr 1^^ itLlM'ri Lif PIuí* 
iBrobfcii li* jiíniTí.. TK* ol Ljlof del Iii^riiir 

mr n I I^J^i^c'''' ^ c^mi'J'Q Ki |lif4ri Eiiuil- 

üli'i *i llrtlJ rlí iHiiium. 
ArojaUf. P. P lljtlic ca •Tfii-at. it ncJn 
r[iii! Enlh liM il^l ii'Oi'lr» 'e t^fl"i^F nu 4 '''■ 

■njii aqiiiii. 1q rjb ij dli'i', il ImMb ilr«(L' 
■dUiIh, i 9¡ l'l HiUL l4lilri I**, rbinji «^^ Ll 
UBiíJ iM Eií-ii'ln, pilMfli Ü nnj hihlnral ndu; 
i> DldmliT nnn rjm |iút •-•<li'- niiiliiniLo Liif 
iif^ jníuilj|i n "'; I ■*! ' '"1 in'''''a'frl'í^ 

■el ■qll':' ^ i'a'r-J'ií^ 

ArjHu^-jni^ii^ r. r. rijiii iii- p-in \\.- i'iir 
iliii' ilh-iiBi I .■Hiilijíl a-"! (""■" '"' P"'liie'"T 
^UPindii íiIpii il'l cniíiiriiii, y l~, «Niri h^li 
■|ii- IulMíl b pluirn. T.-i ml'íDU ni J'j Ü- ""i 

fr-lllH l'.ilú', L'jlS^ HjLf . 

JmíiTTL P. P, iBm üiif^ iIl' fiWliai,Ji lllir*' 
Im dr LiHi'I pni» K-nrí, ' E' "' »'""■ t^" 
inti'r U nt)t\^\»ráB- ínriii', J piflFIíl), O *«! 
hna 4^ fin, iiiliv^ln iiiriLiljil i|l»? IiiIb 'r lo 

■dI, ó IBIi^r"! lio li t!iT\\'-. iTiiHil if, mmlD 
»ijM>i f"i wl" IhjT i i' uIm. 1'1'n * LilüiMiiíl, 

i|Ui; rflti* iirto 'H '■''l'l r*!" í'ifirW'jl' "I 

llkl>'> iiRrii •" 

íliWi. P. i:. Üidil'J.i, li lL'litfi'> .k Jo flLir 
fiirri: V. V, pPiTi^. pll''l'.ll^l lL ■i'VilbftV '[hc 28 A 

lainhien .Siin reliiHu (le Ji"iüf;rl»lo: Rüfí^n íf 
QJ'i el rcbuim, 
Árbii. P. C Agua Tiicniídd. ePl4 ^» dgiLikcerrk 

moriiritlo, y quii npcnan ae níenli.'; d iHífreiiria 
dfi Arii'inráJtic, {P. f.| <]ue l'fi el í|iie llams- 
mo', nnijii botits. V. Todo. Di^^o- 

ArdAn^. P. C Arlar a gulJH. V, AráiSaiiif. 

áféff-eb- P- C Aí^iiisl eco, rt retumhü^ del que 
hvi'ü rxn violencíiii como al ^llfl-^ wn. <^: 

?l JiguB, ú vino-, cuando lo echan fu el íramu, 
ú 4ilt9 fCtfíL de boca ■ngatlji: og ^- Y- A'-ibiK- 

JlfM-rd. P. C- Tire?) de cwa lir|iiiilt, V' ^■ 
Vina, vlna^tTfp ú de nguo; aqiielln porquí- 
líit. i\Mn l<¡ lidüc turbio, 

Aredác. P. ü> Loa |irlmerr>ii aiuac^irciA: um $. 

jJTfm. Tf P. hÍií # diti'jflr, 6 ^ianl'Hif- T>«i?o, lí 
apciUlf en tiMCQA , i» mala pirlG t tjtji ^. JJJ- 
(>:rp ííit prJníí * ai: V, Dm^v Jiiiit}. 

Arr'ndtrtt- P-- C- IlivMr una cohh h^u} lijo^, 
Comn V, g Ing i^em ¡fiA. la atulifi: lig ilu^Iüs 
AoAb \a mira ^4^1 enMllln. pag ■> ^'ji! Ifiínbifin 
« dlvTur Bign ^n la piúfundo del dgua. V. 

Atüc- V- (L AflEidír ¿ cililquhT funciun, prtn- 
cJpüIniiL'iLl? H¡ ifl dci hüL'lgBj ít de bmla, dj ^t, 

«fitiia nffii láa Mdaifliilt á'idttJoiív: Helfatfar, 
y muríQVi'V'loi' que ¿adu llevando fEíCla^iigenafl 
de rEi|iJL pira Bill, CDH v^^cdi*! 6 f\» fllu. 
vi^Hga^ V. Ai-laM. Aroyof. 

Aritáy^n^ P> P. CmiU por lioiiili: cürrc el 
agua áv\ lecho, V. Jjt;F"rj,aD. 

Afil¿üÍHi. V. I". GranoE l&s wn^iClaí, v, p, e' 
jirroí, cunniio lene la ^^\ñ'¿^ íJunca latn ya 
)]Jurt grjinad'i , pecu no -Cu raiuii aun ^ais K- 
gjtlu. 

JnBMiJf. t. n. Bi>rbolliin,ú Lorbuiloncj, que 
«nea c'l Bi=ua, cuamlu sale «ii tialcucld dt'^ 
<|d, lanibLi^n «ignilica aitueMu» b^rln Ll-cmea. lu*^ 
hfiíen fuindo el qn? rita do biio di]! aünji 
6c>|>!a: TamtiJen Iw iiluciinjcH, que despiílti d 
tal^EtaLa: 09 $h V. Aii*iuftit\if^. ArUtfrSf^tK 
Ar¿b-f}i. 

Aiib^rfíFafc- P- C^ ItíirtiollDn. \. 4'i^'ictrjc, 
4ri6-i*. -InJfNJíftrt, 

Jíjr.ut>j{j/jjífrtí, P, C Aniepucria dn pFísa, 
*J C3i>^l ^4 a^UP> ^1110 1^4 de 104 nia1¡Tij:s en 
EBuaE^Ai poro sra c» «qIq aquella, i|uu ^c: Clrínieu pp ísl íMiíodcJ ngiiii, piírs Wlorhar 

Su cortieni*', y muilurli ^1 o'.ra \tAT\p\ C4iim 
hui^eo 4:on lus riegm il''l lino i'ii niierLlra lierra. 
y jiflL miami) mt l4ii tm^rla^; niii iir*], fiiiaiidfi 
imfiliSen el a^ua. de h una ^rnenu^r.i, |>ar^i 
qu? ¡tfiHe á Id olrj , d¡ci;rt, 1^ an; nQ il: lim- 
bien ^l^ni/li^acLilirir, y jLbrígfl[ fl tuciiy, ya 
por Ib modi^^Lia, y-i per vi frió. 

^nYjJÍi^.j/r T'. P. CanzMwiO fie trnpul, *. n. 
4>uiiniio lili miichacJio] íi^cn g1 Uiinhiii', y r^i-* 
Rurri^n h Id nuvedad: a-ql también cuaniTü Iüs 
grandes haiii^n alguna cosa de Irepi:!, atn^ 
deein^oA, y eslo, aun (|u? ai^ en lumulln. 
Kí difif aq t^ lia. Hti ^, conf-iirrev ^ la nitveditil. 

jdfr^urnVi. I'. C- Ualig, -ú porfi^ieiliL, iiui' li^im 
el Jk£iJ!ip por na ei^lcr 'H:a]iiilitb 

i4ri'nuú. P- Ij- Cüidadci, pare no pi^i^^kari 4^ 
rompí'i' í'l víitlifa propio, ó iifl<;ro ú líufll- 
«juIrTB cii4¿, que csla A 9ll cuidnd-D; oma 
«■ g- el (yribrfjile oon cL pipcU Rcc^tn ca 
4^1 «'.uerpa y fn la lengua. 

ÁTi'cá'yie<íM. r. C. Becíiger rjw mi^niidg, j ili^ 
«¡ucíudad, como la» pajiU»", y bt¡»1í* ciL¡di« 
jujr le ^la, ele, para. arrojaTlaP: O»"" ^ ibtí-kn<f 
dagriíia i-uflj4íí, coge, y atrilla Kt auclfdad: 
a/¡ ^. e\ acia de liacür lo ijiie Bl^niün la 
té\z: tnotjv I^ el que Iü haCf, 

Atifap. I', i'. Tenlur aigunJi. CCü en binína, á 

miih pitrte: $ tddua dr^hunc^lrv^ M'f'i #. 
a,;: i^irao-iU <ti * "*■ V. 1;íirfli. Cafúoa. 

Árbcáneoo. P- T- Ri^ragcr la^jorha*, qiiir el 
arad.^ h^i iciuplli» rn la A^nientera: pacLLdir 
üüfia IrjJl&dd, 'Oiiw ¥- b- ín !-■► |»arvoi Irillain 
recoa^'f '=■ íifli». "y Büfiidirlji, jiara que deje 
In capi^, ft pl B^iinfi: Tciían^T euRÍrEiiiera cosí 
di; tiG?iira ^cui'flH» p^CLidicnJoh i:ijn lií msvv'^- 
RACüdjr cuelr|kEÍer<i rov de rapa. ^ en; i ^ (ur, 
ele, V- S^^Till'''g^lflg. 

Ariííafíiéaii'' P. C, üivi^ar algo áa Irjim unii 
pueblo oncima Ji? al^ít, piTií (J cft- í"¡t[|í Jí 
f>anrrr^i7V'íaji'í í¡i ftmtfil. V. .Ri^rJiiír 

Ann?. P.C. Ai-i?Li, qiicLiEto tieni? de al¡,'-uni t-^, 
T. s- TJiu 1) hU r^ /iiJfrrírji4>E j'^rj, jo [r]ienBs'^[> il^^ 
comei, lt 1]>ber eno: ^Jin 1^ an ij ghtjij'jhI^ i'írj, y» 
l^ngoaico dp mirar cw. vIj^. Tom-rjiprüTieuMiirr, 
Je llr^ar&c al enfítini" ili' conliijí", ¡lurqnc na 
ic le [HspuL", p-ifl o fTc rtfinp/ ir íii-}uiííNiifl, 0c- 
.fl/oíai: me hoo: •^.ubi'i'iWiií. Y /í-u,HJd¡, flíiHOJi. 

Aríít. P. C- Jjunbcices dfl oucipci liumaue: 
o^ ti-ELcrlSB. el rcacdli> cQcaí ea la fruid \y R 39 ín UVIIU. •> lIluVIl 

.Atig. f r i-M euIiIicj J" "HihMiiiL, T''^iiir'D- 
ntíom, \. |¡, ilrvli LuliCh pi]i«Lr, i^ 4 |i|« □ 
m O^miif iim ••- T.i^ oiliih l^í|i|i[i'l, (i rjr 
ñiq uti'ilii iJj|L ugiMiii^i h-il« pillii^i^ A 
DiIrmlH' oLr.ii., qiij 1^ lEilíii, k lili'i'n ii^Sni 
■i>^iri u fiiul^li, 1. ü 4^ D MililpHjjiU ^r 4Ü»! 
pln;, ihLi n.i¡\r |B['4>- luLC -Ipi 'j fim a ag- 
jm^tj, na 4lU KliiL'j 1^1 iiLr>lli4a^ 4lu Llul^, i|uu 

k^-^|IL|l> iZljIl Ijlj'-|l1 lUIM, ptC-JL^ Blg(C Cd^ 1^ 

Hlii, r 'b, n*.ihr¡ Hf ati; |iii? r^ ia , pic^u i^ 

■f'^IO'i'A. P. 1^. Aui ]Ml1 i?n iiiiii'lJl.' mpLii, j 
iJlLil Ul'li A -Vi'i"''l'^l''n 1 'lili H''* ^*'' '^ "ii"- 
rBii: 6 riiiniaír ^l^vf, h< üit ibUl "mi 'I 
«i:»: 9 J flifi^il UUiliunO-, r mi ^i -Iw rn- 
riiníli" LVc» |i> fue ifd'ilu. cumih ui iii|jii»i' 
aljii, ^ nndj 'qb:. V. Jn^niaiUi. tj'i^ififl PJía. 

j^i^hi- r. P. An^iH i1 tutLi'n Jl iiHdjcj, ] 

HiÉi|i|Ui' iM OolmltriB, -ü pilDC \L¿ ¡ii'iJii Lj 

Il-int1ii iR, TI jip^iLar li n^u' ú hu fi luijii rJuj, 
rri Lu^iiir pHt4 JiEJEdCi Vi jldigLii. iHaniiii>ji. ^a li LLiii iutLi. •■ \i"-^ uliii: oy A , Lh'ih-iI". 
4i|jjiir<iiiii^k ■■. 1', \riVl>li|i'i IB iiilK ílf u- 

|I4. |] Ti]LiLb ||i|i^Liid i'l J t^ h^lil Ih Ijiia 

iW4 #. IJJliw Ltmü'D p^r -i^Lh' k:iB<¡<-i, 4 
f ii Ik imlL^dlq, nU, IIiLV iilh-hli, LUiLi «vu 
riuL nidllitl, ^ |.«r lil ItlUf a-p'Ci, oinm 1. B 
í^liKiía pinl nmlliT]-, ntw, Ii\^^ ¡''l. 

Ji n i|irili<g- P. C. CllJilltip:\U id-l InoiBuit ■\il 
fldlu, i-iii |ik ¡Luí ih. iliLrri. a ljIuil^. 1u^ Jtr 
Li-7 iMi iMlliü lüiNllHn iL- Ldn^^pj, |M- di' 
puirii-^ ufkm br^-i y ^l^ll■ll^, 

Á'imfail^i \'. •". L'jiir ■b-^< íkL \\m'- Lirihdni. 

I» pili^i üblinti b^lii] Ii: piía, ^uiiio \iy- 

tPbuHi-i H-i^-iliL [leriiliii. ■^m q, i^^ ü: '¡■^ 
jig a <a nviNriiii^ ui iijnii ^Li lI riidii Li:iiiiu 

'li' M llMU', ll |i^]T lli^l(ilLi'i P^iLh.- i'IIjp. V 

Coiiiiiiniunr. riiirni^mifur- 
ilríiiiílifl P, I", rih ]iírj carftií ui-Itl' ite 

fllUllllll'í l(r|l irL'lllllLlll |"1li| l^iH- Ufe Jllí. 
Jr^HiVhii lililí'- P, P. Ltavlu iTiBI riili"i|<|ii' ilUL i| 

Hl>-|"H' iig O, oJnr I'.iiihiilIi^ tii V. j^rtfi. 
.lri'i-iú^h»H, P P r^ri'ni|J| hIi' |¡(ii|-|iii, l. g 
l^-rrüniA i|r í I linear lj iHifiTlin; {^^riiiij ik 
.ii^nbjriHi' H'l Inipl.iili', ^iirjiíii di' i|"HbiTiH> Idi ígniii íi If jilüAini; □ U i^injgaafc 4 ^r 
^üiiiiúlWi". ülr \ Jtkjieiíii } , 
-Lh luDiij I rli'jiiij. r. r. IVir riicijiiil I i" UBIbiii"^ 

ü dL «Lnj- ^iHv >. f pi|ji]| tugir i]n dju 

^ IViBi Ib 'jibj, i^k i^n i'IIAin^i t-^ V\\ Rital- 

iñ VI rn rr4Ji i|n |ii|il ?IL. fii. ^of « dn; 

img « 411 rp fnla^ni, i:l luljnr ÜJll ItumlhH'. 

V. S'hninii^ . 
JrjiL f r. E'lny |0T I»L T (úíí ilTiy] i-ir 

vciiHirIr 4 hn^iiuiriiii I rümii qE^níi. Voi-ft^ 

lirhrlon liriihkri: pvru JSj IhI lidG ll Liaigui, 

V Ciliil ^iipiiV. 
4riV«ii^ú>l P. P. g día Ti'ni'r lUlinM ilr uim, 

pJn perfil' [Kurrtr m m Lnlihi. i. t dmli 

'>■ piilr^ kl liiJOi Id mvilV ilJinrj rilLiTla. 

IILCD at >..- Jlir-^í OT li-niúr; i^Lii -(r: S> 

atina iim^, rrjriii JM ii|ai"1^1| d ■- miii-iiJf up, 

í nn lUlTJJ íl'lllT fíí ll|lJIM|4.|-d, i|i|hi"rÉ HN-m> 

k Tiibiu rn ly i"ílti|í¡ T ni piitíCi ^'i í'iiüi. 
jjTniiiifly. P ü Z*n-ii1u ili] fÉncu ijrgM^ 

ñ* liamliir, II jr* Bn".liuli V| Csiat 
J r/mírLU^Iiii I. P T Uílíin", j ""ipí Mm^^, 

qiu Inrfii lii i|n|m' iww, rcfiifli'lti rilu Mrmpri' 

(i>iLm 11, riimii |-~ 'i}idilh |ii^ ''oi'i'i ' iilllii: 

li'ng^m P 1'. Kmt ni'n^ifl: ■iibri^iij? V. 

jir/ti^^iilTi F. I— ^lihiliBiliilJh Riii^r' ■ilivi'rti'i 
'Ul ii^^iümIi? <^iI IÁ. Vii^nl^ iraiihH Ini lii^jH dp 
lid .iEDuIIk ú plkiilK, ag ^. pag^ dq. 

Jjv^i''4.>l [■■ P. filio Jl'l nñ], ilH mi?, ifr In 
LWI^I, 4^ fi i'iinlyjtii. «1c y. Jrinii||iu, 

.JTtMpliñ' P' ^ '^ lürimnip ili- ■niilíüiiiL V ¡. 
uii m u^li^clin, i]i*i' ii'lh Ikrví il" p'^n dir^: 
Hig « 'f ■ii\\n vM'''a'\/ia; ^ IIi'ív- <■ Labui, 
ri>iiii> violi'nn izari^ndi lir pniji". illc^n, nrn 4 
4r 'limmi Timtkri ir pm^r ■dIii'^I O ndn" 
in,i|'j[,irit ■mi" « \i hiilB df tqOil,|i|^| 
i^innil'i Clliin imi J rir¿j1iif, btn ^ Ji ¡lenffln,/ 
ñ rniiJuniT m lU^ni. n nuDlonri nr mi-q lit 
tmlini^ ^IIB^'I ki irio lai # Ji pi-i>i mnrnaiT, 
'üiln mu'l 4lii}iiJiJ /jDTii^ ^u^n d^guri d 
[rJifratv □ iiutLLilriiniM hiCi' lpj|ÍiTqin: rDii 
la l.iriJüuLl. r\\\ii f\ li^iiru JLrnhi fi mualliniii 
lar iFBiiAJ^i K |»~<.^i|iiln n I i's Ifi^fEiH?^ J Italllhi 
rltUaiMP. mliii Enll'iqliH. V. l'niVI- 

Aiz/i. i: V. rjrliillu fums Hiui" din W"-, 
]i»ia CB'lL.ir \u-i '-nciy-. i Hi^-^rl"i ^t |níi>|"rii 
limrr vIbul i* d- lii:*i»ri Jn hn!: ur'n |i*rí 
Ei;a"í ü ii-rti íli ^- ¿iT'ip, íjjJ'í, íflLui'iii. iií R Goffitit. 
Aripapa- P- C, Corliilinr, A frúi'o|f¡LttÍL'iÉlo di' 

iIcH tfolp^s, íi hi'rjJas» cnii luft mi ii» del do- 
lor, muírji. V vi^Oi el pQlnl^ftr cvn ci g-oipf, 

caúf^ñ iJi.'f[olhdi>, v<.c ^- 
^njírr. P. F. Alirales ilc Id* plnlcrcrii, ú de luí 
luc fajiccn Td^erliH con ahüLbie En t■^Ld I inrra 
rwn de oErd Tnrcnit , cman k y^ lücairn "puRr»: 
A OH, [o qDP «i ,?> clfa: aa 0, dbr^r i:(in 

Ib'UI híTrarnií-iitfi^ Mpi, pan IdYBnlnT jiri- 

.Ifi'fja^i'*. P. C Cú'^jiinla df miLcKn!^ w^4. d 
4]p Tiii]i:tuLi porli^H cTg unt i^^pcfidj U119 gri^ndí- 
mitidiJii Je pii4^ri:i:>ü, que m- junLai ^k^í, & 
f^bflHm; codiD ritE^mli^ Iba i^.illmB^ ó t>AloTnaq 

, *^Jii<it«n pan ccin^T, «^ $ tía: rüini>!j|]u de 
inucliCiikiDibrr- de p cacalo ea ria,. ú fn h EiLar 
Oíf ^ ti rtítn, 

Aripoiüf. P^ C- Luflir muy fílrKiiü, íi anguín: 

JrJpuyM. P. 1'. El lagcrli^ li rtiruiuilíi grande 
ilol iD\shz ^ p»Ni3jro uírjl nirx ^euc t4> la 
li-' ia arr^oror. Al lagarEú dul bmio I) aman, 
^ í( rari^r ■iiíF- 

Arrpúa^an. P. ('_ D^lfiii^ion^ «j di'írarwioii: ítimhj 
'^ ^^ aunt^ii^ Jiablñii ilq c.^a ia ir^luiji^r, nii 
?e dJC■■-l^. 

-^^JaJ^cíq4lí■J. P. <'. ftií*'iilT4.T !jl ropa ul niprpon 

nlrD,€4: loanlar l^fjIdiH di'Lujii «Icl brirp» 

■IrTí^iPJyifry. P. C. Bwplot j cuidcdo, que una 
tiesa « Nicalflr* ctfa, •i «lacUo. v. ^. uifiTr- 

punoQjiTJirfTi jurlí duyji, mi' rGCcIiba, nuí 
lí» leorrg:f«ni? muJa'fJi li cubica, eufludu ful 
il i:a£,ir fli orieile; 9 anta fniií ui capiiún, 

. mo rertliiLa At qiii^ el CujijIbu lesacudíi^i? 
el polvo: ^tl án'& tí pan^ {f o» Mip(ír.» 
y quv rt por lr> íiui' ree?ÍBb« lal.» 

irií-ÉFigr P. P. ^jnilLM ik una cosa cür olra; 

. 1. g. Eilirt dus PC lujrneijín ••t\ el ro'iro, í en 
*l andar, -ú en el h^hljr: oj (f JjíJ'u'% rfi 
ranflssásaíjífl,.^f;. ^^^ Jq, si^ Mmejari mu- 
fha fin pj!-*. |í isnMíatra, aunque ae di!r[[:n- 
cij^i i>ü U A-W; Vi. * corla diferíiiüft. El Á¡-i''U. \*. C. CnM ílílá, eomn \vr\\\\'. r^lj^mn^^ 

'4'ifn'f^4tf. Pi í'.t T,«di'n, 11 irií! i^u mrmtfí, 1^ 

hiirmncri, ^17 ^ f j iffifiaA-¡. luec Eiidpm rl 
b^rriirün. 
Af/sín^'j/uaa^, 1', I*, Chlspit r[ui^ tlenpliji^ el 
Tiirgn r¡m í*! mu] <^9rln>n: AqiiL'l cenlrlLor dfl 
fliírrn íTuyndirTr, i^janJu lo i'htan balivndü , VUt 
i>l I'] ijiknin fe del iii^d^irnaU (I P-sInboFL j1i' 
la e5pe|i[-tfli V. Bmir- 

Ár-t- T- P- CíLuinr i'nrBiE'>, v enojo con imU- 
E»raA, u oL'aHr V. Ar-arJl- 

Aiiltitilcia. P. C. Dorísolljni^H, qu;; hace el 
aaua , cuandi Hilr con tloioncle de ojo, i'p 
de la fuiínFe; (^ tu-kmlú cae prr^Li'iladaH ti\} 9^ 
utn r^: lo iiiiimii ^a ron h nngrc, cunndo 
Hale n bnrbollon» de !a herida ^nnde, ó rlf- 
gui'llrk: jiern ai ^Ip li rhorrii. V. PdmrrJí. 

jírffoj. P. P. Lw üariLllas íi pendil' i/tLi^. 

jlfrudniu. I', Px Via lácela, (tilr^tfm'^nlf ai- 
llama camiía d.; Sun'iaga; j l^ i^P nolar, qm: 
ruando ^e vg de Xerle á Sur' indica bupii 
liiím]>i>; pi^nt al del E^le d -OfVie, ci aerol de 
liurncdail, y agua, coma Lú JlcirdiCi la m- 
perji?i>cia. 

Jp;~ui]^, P. P. Fa mi ^i^nero dp eniwdFnl-r.i, 
i^uyas hcjaa dnn de comer a kn pncmo^i y par 
^i^[ egrja «neli'n dar e^Loq Hbor con ':1la>fcn 
fufl nam'iiLiip cíilr-ii?ondnljia un pDLuij v }ie- 
r-liiidihi li fict Corh lo qns quieren lirtniíT. I a 
Trirla e.'^ i'om'^ ■¡ha'^^ 

iínJjqíirny, P, P, Títmirin de raulliUirl, v. g. 
un gnin núirieru áf pnEm, fPfjm f> á cáyn: un 
moDton grArde á'- \fn^. inm ^ ópuglopyo: mon- 
lon graELdc dR Ilbici!^» J*'^'" (^ m ^''J'iií- íoim fi 
í Tidi^ÜTijnf a la'i, mullitLid grande de gen^Cr 
que miiricrnn du |w^l4i. 

^riíld^. P. P. Vüf:''FJ/1 d*^ '■Iqui'H 4 ]« qui^ 
gritan; de mucha gr'nti- fs obra 4:[n. iln ki& 
que h-eben , cuaodn if van 4]iilr'nliihdn «^ bi^dJií. 
ú ottn cualquiera junln; del Inr.r, «jui' «-vEa 

1^ an. la cau^i impul^ÍTad Vr /»-f. Tat/oFÍ- 
Aiiri'^. V. V. SignlliEa un gmír.» d^- ciigoño, 
ilUQ üivn p^ia uuQLi, ú |tefli:ar fiin finiiu^lnj 
*r R. penden urL hilo, ft cueriLj al echa, j 
pchinlo i la «alUna ,[Bjjn^u, a perro. el<^. (ra- 
EJila, } quedn c\ IijIü jiHii>o , f por vi jgarran 
]B prjí^e, por qflf ii^j imt'dí? rollar jjí el echiP, 
ira í* «íií-'a: íhai^f; ift, el irn; Lo linf' a^i. \. / v.-" A 

rijnA* V ^|l|ntri4|*|JrnI Ulitri'^lJL|iir,di>«- 
íulniíliir, puMbZJilol, ilílrBilcir di' In qnn ii!, 

11 iijí- "iiíiiF 1 1 ilr tij*" ¡' p<fA^n•^ 'lí' 'Ác. 
Áimí, P- 1' i> ifii Trrníer li> i» fiTTfíepi, 

V. p «I b (■>1i>[lin á'\ lüiaj. \. Jiuc. 
AwgfJ T. C yiDiug 4, hvae ditnmi'ln: 

um A' ^- S '' /'""í^ltiit, T' ^'^1^ Dnrcna- 

d'i' El LWnftil. 
,lii> f 1^ !/!>; Tirar '.g -Imrn'r i, BEiUrÉinlr. 

^Iig^irnilr F I*. Andar BiuT rnnm-indn rua ** 
pí«" i|i! lu digo, qjir 'I' paf 4 ""- ^ r^ or- 
cmlfifl (un rirní ili! nrviniili'r ibir [oío h" 
In tlni'. <\'^fi « liií^q rr ror-ariu] fílt^KfiW 
Ir ^Nii'T^il'^irTil^ 'r fiiD. jYdf $ úiu^ J/ J|iiiJ|TImi 
d J'¡U-Cl\l'/ilil <'/ hiiiiilif A' IjTd^ I»' juiDir-T- 
haAaPiliitV". Eli" 'J-niliHh h'hLi h^hi ji inhi» 
||>^|||> CUn Id prNiíLílB, un, pii^K In r.ii7 i:fi 

AtB'^\ i Fi] >fiUl»]IB[l liwqihj par iliiF^r que 

hinlci'lo iln n'iii'Ko LnUJu, nii w piifiJrn rp- 
írnrnr f^Hirirnlo : J 6-\ ifuíii iKjnirií, na 

ri' ri>"lfi" TiikrCHT. V. ri*Lhr Oiuv'v. 

'ii^ur, T P- Jn 4: .Mi4li>r, '\ (i^jr J^.iLbdn 
|jni fliir, ^1 5 ii> li] Ti^r» V flüL-A 

Iríiili^i, P. P, Tll'i'li] II Unli^liH, mil] piUiLli 

rn 1* h-^ h|p| «njn ¡ni|i|i. j^ib quí hd 
«n íiim|ii: ™ -i|i- li"] urn. ^ In pf*ion nriv m- 
im^wTiii: fi Fffl Bfiaihiríia, r*Mfúv ik|rrll- 
1-5, a T pirj drck dr nii'li|riHB ubr» "li' 
j^ii]!, qjr i»1a ^'l^rliri^j'L^ Liahaj^li , i^ hir- 
rlidi di<:^B na 4 dpj ^ u'iaY'n, 
^nia. r. 1i. Arbiil dI^i» Ii '[■ijaiilr oh piín '\r 
K pañi, diría DibLIu», ]|||4i1'i i^b ibín , rmnii 
ma k' \\¡- fil i^J ; mi <D'rin , j iñ\¡i^ 
i^rirnLik^ iimi Bii'j rili^lliriiiiln , piEA llrD|itBr 

luf malii- hjiiurui. '^in^n- furniiili, y 4.lr.i' 
riikli-i lu'i'rliLirtP , Lucn'niL^ dklii iHiaru, fbr- 
hMj lí jgua ijH bliüM ^iinilfHíridAii! M <l^ 
riLirli* ífli*'ii [*lr»f j|hjli"i'i'li' r^TQ Ib'^ nwt^i:- 
ria, ijr pídura-n ilfe h iitit"!': t- ^1 Taini- 
rwa- 
jLii^tiIivti. I^ P R. i'l iiil^Tilril''^, i|ii^ Ijiinu- 
iritii IJL' p'id I inu) irrdi^iiul, r riiri^li^D |b 

A"--a'i: I'. P. AIipSoi, ai>»a bI JUUÍu' n 31 A"^ P, C VLot, qii' ili tiniH IrullilDS 
^IHCJH» T Ifl tUULZiILtli:. dir ^ U^lLL iJrl 

mir, iljn lt«h« UilB rKj'B. qi»- pITuU U*^^. 

i^riHi^. Pi C <;EniiiiD ilt alBinnci^iULEmi^ií 
ll lildo^ uin ú- ■'"^iir 4= r t^ '^ l^r K 
• fil? IUhLT nraq t. la r|iii: i^i fiiDUi jmiKi: 
^tidti^^ f «orrui rl ruinilir |hI|J?.¡ If /tu. Ja 
Liuii fir i|iii: iij' pm^lo nl|i. ) 1jinlilii|i Li 
i^'j'iiij;*! , rir>dr, j L'nnp'i. i* 1<ii' ^■r' x'*'" 
ni Vf r hibIii» lili I 'nniiLi dTB muy n^ii'iul 

Jil^rü. P, I- lHiitrlr iini i-nv Irnliiíj rnii iilm 
tnliiV ^lin '- -R. un |THin|on il^ lriRi> ^'in it1-Tr> 
■t|i|ii|i;b h|i' pniii 4ii d| ^li| i^i ii1i|iiiot j cnraz 
fi am lliA-ji§ril ihjAi, nb'4>n i rulrí t' 
nillii ftai el [hiliiL^n 

Jj'a T. f . AnlsiEír J riii|-]ii'TO 'MQ- V .^nr 

AnM. P C- ^InTiiik, iTtijíin, i|_iir lriili> t" l<i 
ijiilri^ rrifjuliir, \ ün 'qjiiTTir ii i||i~ li: di'n 
Til i^Tt^ , lih BíTi'iiila IcfIh. 

Áriatlámlt. P. r. I[l umblrf Cí Ii pnirlB, OL 

Lkhl'D 1 Iwmw. Biil>44' quf W IÍJb h e-:BlrrB 

dl^ TTuál'CJ r-- 

4iL''iirj P. II lriia.T, i]K|nbilB.riili? lu lur, f* 
ftc O Dn, hh <]ii; 4^ di'if iliJIaJu . i> JÜEUiJi»: 
p|iig ^ Eli ilCHjiiInJBili'rU. 

A^lt'. V C. Cnrupi'ti'niiB: la^tr »n <i»di|h'- 
lancifl ofi |<iBfii, i> parHi. ram^vLii u^rim 
oLni, c4l obrí, en ílluzurfu, i«i utlifH di:. 
•un i¡n 1111^141 4i liBitr^ , Iiil I 'i IflUAltrb: 
d ib|. i.^. ¡^jl^rqi^mit fl prliif>|iiln H i|U'" 
FHi fn .31 I."» fl i¡i" íiiíllfliip, sr l|ii|í"n h(i"i- 
ÍBE fün rl p-inci'iil 

AiJdTF. Y- CBHIlTUUCyn, fJTH liill.ii isUlrn- 
dnlHn I ni li'T |n iBi] it<i'^ Mjliii VI. friliiT 
nm *. V. 4<inFJi^. 

jFfriii. I". I. E^-ib'vliir , UJiVjn' I rm 'iiiagiri' 
b (itht, p'Hfidiki» iuri:«Tii amln, Q in: Km 
Bp^k^i, ínmih '^ piíBifTilih H'ii jLliBrí ú i'n- 

Llirlillll. V IhlE'JU. 

HrcfiiU P r m oitcdi'l iiiii: V ínne UnuLr 
^lu 'riiir jph rmi rui'EHí mrriiT ilrmui^n" 
iinili'i, i> H-Tw i|iii' li> ldI^ 4 mi; Vi. f nii^ 
gik uaik luK fiTijitll^d^á. pirri ^^n m-didiv 
f^rli^l í-nii qiKi le iTiarUr Ih irdi^ iíe pisia 

^rJrfufn. y<» Lkr^ lAiminn in CVB lün^ilJ, t 
JU, 1 r[i]i'ii'V diTiin un ■d'll^j'ii ni blü Tii- 
wn^t- < g. h liB> df iJi'Cir |ili[ Blgilii ^iCairti- 

loqiJók i'fi' iiill9il<-Wi'[^ u «i'^Lim in' *"lTiri 7 A II' 

h"li , j|l «II iiLi-l|< b^ i^iOi. u luldurq ri .^liifn .VI \ lf\^iiiat^ UBili-, iiiiTi il^iL jrLinilih ir ¡'■•l\ \ia- 
briPi di' il^lr, i" w^^u nYarnin ii nij^irrii- 
Jarr lUli'riüii U /4rMli l'H'il'Jp u , v a'\: Nj ^a/zga- 
diMiuiiii, I , ■U'ivlni'í^i'^n HlUnni'i laVa a 
Mu¡t"l"lfi^^ iIj rrviM a Nitmal'ai. Itfibi^ii □?!, 

üi íUbi/Qi^"* II IDVI^jTUHiIII «IiJ|^. lui^bi- 

cláf/u iil l^rlIuJiar. V. Jluenici 
í\r/tll. I'. ''.. I^jr jiriniiiili'r t k i|<]i- liU Jr 

ILIri'C ■■ g if "I h ijpWiyii, f4iDii'itu, Ih dt 

|iriii'i|Ki>, t Iv qUS lili Ji' |iiEii: 1^ f'j /I 

'i|U^, i:Ui>iii>^ ¡iM-, airmir\<i .1 nurlkur. 

i^i-, no^r-r |ii iguc t.la .1 iriÉitU |4[j ibl olrih. 

"nariii ^iuli|iiliT ulrffiílir» df ■■ ii\-i. 

^i-iri. P, P, hrillOLjr ljd Li'irDDiIfliLjP. H'n li 

JnLEJI. A C-^! tTiiUV^IIn. mtiWg p, iJ q<ic. 

VL. »niHiili]i'|i| i lie algnikl ' pJ I Li' 4 " ialau. 
■I Tflilrilor, 1) |.' il^ nM. 
Jh||l(li>b- I' I'. B lnf.\ i> iiiBr^É •^r \wm\ii rr- 
|I<^I||4, ]' 'hilonlii. rniTl I? n timrv. DircK 
Jflmbirn [hit uLmrihr M|in, luin ¿'iiiJi>J ¡én ni 

^b Biniijr'ia, p,ir] 4]Wt KÜÜB Ii4l ll fiiLlrü 
Jrl lihunrliir. 
Jn4U4l. P. Pr llilU II liJn, ki ilOB fiir«¥. |. 

.^;■■l, i-n^i' lie Uii iiBni^o^, i> dfl Ib kaildL, 

ki||ipiii'fr ic !■■ iiin"'l[. 
Jiiig P. C- CrijirUTlr ¿ l'i^g^ 4 I ti 1^11 
■Ib jiif(ii, ln" fjflnilijwL T^nibf'k íi i;i> rifurrl r 
II |> JjTrrilnji; nm 4> -.ijipjf n),. I f, mnr*^ 
0^ ^«ii|J^ Lian i 111*^ fl 1 -Tuií-iL JÍH l^íí-lní 

Jm^fj iiBpü-í»i, ^Hn íHiiinr un fjíH" ^ 

■lUii- 

4rüM^- ?- P Fiixigar M> kaskjm. ?-LJiNilbL 

.lírJ.t. I'. <; (Vliiir rl í||C|iri C<in '<i|ní fuUÍli'í 
' fl: qi^^m-ir, unn ti «rujifiilcn, |i|rfl i|i>r 

rríliJ» til Ih ic|ij n*i jfi'í"' ^fl" Cl i^T^ 

rupniij ^NlfilUnJ d í^l lUÍniiiiu ■ f o iBi> /¡ll/»i 

Wffi H'^i»!'' ÍM* |ip|J^, 
Jj'Ciigi|4lr". IM]- Ifi itlUma Ji' t^ cminnn'ii, * 

Ji-llK P 1:. P-Tirul 1^1 Ul, ■. pr ilj fl fl 4J 

jIdq Jüd^ ifiTjjirifl^: pin«r quf hiI'H'I i?i Um^ 

Jidni, il^ A Ir-I III bit"! I ^ pJliJLii iiUC liB 4^ 
l|iH*r, í lioii" L»c» Jr t'i>. 

Jib'li^n, t- P U"ii-1lili ÜKlBi ^Vfli-, -Tlinrtdih 
jr^lnli luliV. i lii>-TBa S tu« inB^lk<!, "i 4 
4i |iBCi, ar ili|>! pnr liaLdiip, V dIilILI] t llii Ifill^'E^ i|-dii'iH4ih., riF.riTj nq 4I || ji.t-i|, 41 Vi 

lil iiiiC LIO lili DiiiJ lu E.ilii cHknL" li- 

IB.II-IB 

ií/ziluf. 9. V. nriui'czn. i|Ui' in* |iii[H :i li 

i'iifD qn" r'lB >ri Ipi'Liil.i. !■ -lirLul, íhn qn^ 

"BiuMí, 1 ff jlfjUr. íiiiM r'ti yi rriUjad.^ 

iF i|«iL-, i|t|i| 11'» [inilrliln, i| -mL'bfñÜH, H'lr 
■^"fli 1^ íl ijiií In Ikifi', 

vm^'í'iiiiii- 1" ? T-iin do oBií V. ^^iiyir. 
JiuAUíFúii it. f P 11 I' pKln LntrdlBrrh, ul 

]iii' i|r 1] e^j:>|iEB, i|iii- llBinrmín ¡ii-irmn 

^•1 fcri ílnii'erHi>s. 
Ji-ii£i1if. P. 1. l-i iiíJb «li'l »Ti^ Ih ili'l Lr¡V"i 

i|iii' "¡Im miiii'iliili i U '^jil^ diipitri iIe 

iFr^giBrin di- V. '■¡rr'iAri. ilf/'iff'^f. 

\ anU- f*. 

í". f P. mti' 'Uiiljilinm rn-B i||i liOT"- 
riK'iilri. i'i BTítanJ.'. *g ihij "i^[ii; /l^^íf ni|, 
|i pií^n; P b-iiir f iiii&lii 1 it» iviu iliin 4'^^ 
uLn "iM fliir», K J-íu im» 'aT-i i»|j#r4 i^ 
V, g, r-iHr^r -oiLírJm-.iii; íi dr^ íf^* * 1^; 
H'N iIüeJü J" (lü^Jb^ 4| plrrir* ipcii 4 '^i 
(D4lur iio] |irii|f} i?iii> iiUa 4 'II' n} ptidoiv 
tureHiJ'l. Ji (UiTV í: li-iEiim In i;*rn- ciM 
|i> .\-pri- ^r Ib ni|>i, Mnv i|' ^"T 4 

QtL '■ |il"l B 6 IT>^k-f;iin Vr Ji^lh .tiiUK 

flE/l''''' 

^UOi P. P. lL"im-rnln, «1 Ij^íiibIt" ninr-i' 
bi ifigL k, <m 1(1 ll|K"|i Jnl liBJHiiu^, r/ra/wg 
é: 1 i-i Hl"* riXtin"nli> ■|i" Hip fl li.i'rrn' 
hrridj, "ü ilii'i', iiliwiiiíd. iL" l-üLn. 

Xlflí- P C í*lhili«' íurri rlr uiioino, Jilu-' 
iQmbtCii |i|iL m|lT 1-4 rnmirii, '.^ lii.L'iinJ 
KITiiilI'' i-lWIU ti rj-rfumii. j hI i\'"' '"i ""J" 
qjlire lllBI 51 iJTÍtJiliT' fll í- ''- '' ""1- 
Ifeji/táiit. y^EÍqv. 

ilUiT. fi Ul AftlIJ^IlMi 1|«í ''*'"'' '^"' '^ 

]|iiiili du un |MIu ei» 1° Ikrrj, (Hínul? |HIIK-Ii 

lin-fimilHi ', g. 1.1 jnni-.imr* ÍHiiittní lililí 

«upjn^. C- F. l-RiilinDi*:: rL 4]'ii' uir*Hrdi^i n . 
n íini'irii por *l nuuliK i-ipirii'. y iIi-miIIítfii' 
qi EHiV^n iLirifi, mu il. ta iPlim» liC^ «I' 
riilii, ll 'iLrB (jjlijakl.i Cu-u iTjIL^ 'TTrrtlmri- 
í/,\i pnr -M ^iiclu 'v Viiiiril-I, li fUin 1. jI-h. 

Anifj. P. P. At"'!*! "ll'! P'^CUll' " 'li'l li^rriblí', 
ilii.^ lanBi^ii JHk hflii], mUL iJU» mr "' VHI- 
iiifiimilDirii Jí A Ln, illiCii t~ rUlLTiiiT- A i:iiurk1i> r" pui^lrn co^uplr iIf pm Eri|nlL: 
tplt. t. t. EiabBrArHi r|iL< pntirn r?n 'I i|i|, 

iKlll inji] iinli' iilH ij piKJ J'i , V fi>lcrli> 

ufari Eir|lBii?nlr¡ cilf «4" '" luLnn <miB 

l^ár, P, t En Wmiiijo E]|ií¿iil j k'urli'pabr 
Cía Iv [HipmiEiidiii uiin|Nii«rri!k i. g, ^ 

/tu ih^rir ftBitúl. V. TJánU- Tíiin. 

Jj 4U- P. P KrinJüt íóta Jr pSBe¡ VíJ«-rlu 

4 ífnikrr 

jH-d'fl'l. F. C &Ui> «m i|Uf imHB. 

Aviiu. D. F- CriíDun d? dofl, marlih, «mugtr, 
i'l fiimpiílTih rn Ih nprnt l*ifiL<ii3i|.ii t. g. 
ujiVii': l7Bvd1^ ¡ry g: rnrlon «ehIdl, d^ui- 
^1 ^' "iBLrl tunnlih ?■ hil r^htincLon ucri- 
[fhínUl. j-EUdg 9; Parnioi, i|ii4 b tiflv\ta. 
iTM>i-flf ^1 b/Piif 4nq n« '^ inAL^ # : iimblrn 
diLTk de laiiii*¡fl, iiuiviiH *1 p^M V fcdilFr^ 

. Ui 1BD mlfl muli» dr liiirlflri itm^ 4, n? 
rii-H üix\i tinlih iIb f4, fiHBU Ji] «lli; pm' 

' qip 4^1, y illa |«rLli:1pvi niLluinunU ilul 
DrLc dE LÉHi*''; f dr fequl, i t¡ i-iifwjiúq A; 
pntqiL» U -quA t<üVn k1 HU'nUritd lu 

fundía IbmlEl^ ki, mOfU»^^ A ^dW, Hlfi 
liir r^Bii mihliai lu «HnhnEin, ¡iíh 4? 
írl4ni^ p^rifiie ns prirLulipri kn iian tii ■« 
ir Un ir Ir^ nft. ¡Hit vt ilnsuiutu' ú^ nnc 
ú mm. T 1^ LiiiiEiirii->, mr» um ?n 'I ni:le 
Jr Ib b-'idB, a LteL*, iim nLli ptrUf Ipin ti>- 
iJm ilrH'llDi ninquí uacrt 4? un Bimb, j i»i-n4 
ili? fiIrG. 

^uj». V. P. 1;f h) ¡ uvlur ( \<ifn L-ugn^ A 
□m Jr ntaqi'J. 

AkP- P. r, Z-l"i™^i'>, il p!>*<í«t "^B" 
plhr ll líirrtn*». S d Cíí^maun: Upiti, p*f- 
ÍBIMn ntfV n^ '^1 qnDDu it> i:l kl^ Vd 

JiJ. P. F, QnnrnniH, i í-^M iiuviimi lino. 

JjJlf. Pr P l-S IllFFjFHilItl ilt Mtl. Ildi»- 
pailn, qiif orm n'Lllif, du |i> qiiT f"irn. ni>?^ 
ri^|HiiiJL< ú t'Li^ rOAAitr^ '. ii ^DÍINI Dfltir, 
V LihCiEiB fin Pi veiidd! 'r j. ¡rf^iiim iI" ib- 
kalull, iinj.1 KiniBI 4 hIu^ 

Airan. P. l'.Sualm lEtlIlift fl l^> Irm lilitl' 

uLliillBI^ ) Li}!» ¡Hf/tS- o f i|ri|ii» ilr lil InkrB 

bii'ii, lú í|ii* l'Mi'*- V, JdMi- 

1liiri.|. 1" C CfKnr'lni rt l-riíT ■» ii", .LiliBiil'. & 33 fiS qilfv '"■Bi*1TÉ| f il. lii^lUi^M Horr*, tíc. 

<^r ?- P- Hnnnr raunho ipivch di? «no •n^. 
ei]H iml'Lid. BM «liln. ts\ ilLizliiipan tnpLu. 
■n ipir H po^> nucí» d? bj dldLiii», lui- 
qu? nn un^ runriiitvi L-x ü m üvjp irnd- 
guntinrii aur* Hrv'iMjLdrrnf fdnn. 

jfjJm'ibVOI. P- P. IV^itni Ril^H^ laRB^ nudoJí' 

Bilr «1 liLiTao, nnnn cluojinni: legiti (i, nL 

nrm di' ri]'[J™i. 4 JriflillliJFir rf bLlilu). V. 
Jl^j»i>|i '^Wnfl, Sfl^-iiíi. Tq^ü«. 
jfjrii- P- C. SqI, H^rmlnicikE^' 4 un, -uljr 
nlAiiiti iva: ^ing 4, iH qi>r it< 4 un, i^b 

IBlDdl, 1 UHI/II^Ll I^ÍPn iZízUib; A4 4 il;4^. 

^1 e, icnirT <iit"i'nie m i»rr'|iLi<r j, ^ »4l. 
jlirpp. T P. P«Tbud»:ifl, p^TnlcIvD, \. g. ri 
itiolIlii^ qui: Bnilt püiludifaifia, j liBíinrin 
miL i liri Mnta, hiizliiÉPÍülup. 1li>rBC pfn '\mr. 
vi f-}T qiL^ A Ir^H HoPihn id 1^ a u^Tiiq: 
nunig 4- ^' ""^ 4 '"'■ '^L 1"" '^ "^ lidl^ilK 
7iinitli]n ]iflnl'li4 fanm üpirM, ■¡■¡'tordi^lh 
t\n\ i/vm" tm^"iwr:. ^i\\\t\\;i LiiBlilm hk«r 

HrI <lf ntV lUitHB Ir VHPt 4 f ¡■rifuJlli]^ 

Qiprn ijiurt iiifci. n fljr rii;. i'. íj^w, 

,|«nrtí P-?- E: ppnmirpliie in|fir"n"i'" 1 ^IPt 

1^ Ir* Ll Jr [>|iW, Jr "11' Aíiirfra, J i\rcwU- 
tnfvH ibibini^lrK, v. r< S Ji Oin'^ ^ Ji'rúBii- 
ginitTi □ SJii T A tíaiflaf' ifuSmSn v: IiiLIb ■«- 
laUhaB^i-nri' il<J nl;iln Uki^I^ f h'I iihí i>n' ru 
prclli¡i» tli'n ti nlir-K lid ■'iiri-o!. prLqvnli 
q.'4?iMaii> ¡Liikii ¡IIh; 4iit'f. 901 1 n íue eieT 

PlTB IH' iTraHuilin, ; iMUB ■nillklIBililB nuil 

el dUrJ: inJ rt^í^ Dipi|i>r "te B-runili^ 
■Ir'i' ttmtli>it |>nri Iih A|L'|jiñ4i', •/ mUanli- 

jlífpiru P, p. Inl^suTlini Jn nlntu, t fnu- 
fO h|i^ 1 i"li' niirKirví'; \t rK HII .«I d> ii* 

«V irB HíjUEÍ^ae «íJVFCLhH] AV hiBÍLE ¡«.TI, 

41 I? PíEiih PL rLiToi Aimrjidy lu ^^ivíijoT 
J^mitH. P. G. BkjiT i^iiOJlip i]iiin Idilrm i^b 

tBiíJüle. T rn» l4Mi nub i|iii: qbii . Ti- IriLUí: 

■H'I If t V. JfU^. 
«.^n^. I'l C Sum-J^BM fil^'Hi'nli: 4n prupk' 

*m\. W. l'i-liia, Tp^ui P^n. 
Ata. P. r. Ciiíhuí di] ibis form, n [iiirrír Vr 

Jn-. P. 41 EliinljL ^i«(rulD1''Dl i], rti íi tOTW-. 
dB ffiglLl, ú iit'B i^iiil|]iili<rB CÜV. qii^ rik 
ik-] pülfitmc, o IflilUriBrar i|iHi' lUl* ud, innia 

liHj nuilllí kmTli>i <iLfljiH,ra ibiirie Ja; h^lur 
ItUPiUt «r -Íf "iiiflP », 1" rniPi iL^ ri»r A L *HJ4 fltlL^I buril» píOtionupaj fldq. Hlíc. /'u- 

Miruiiii fr 4* l*rijiitiif gir-f ^h hidaiiiiK, Iiiiyi;[f4a 
iTelliaiDa, iliii rn m biBWi. V. JfllnM^r. 

Ji^ilr. r. C. Ainfí^, Ih 4ii |iIlii3'. ImBili" i:U'i 
lIIoh íf EiT iTi'JtT^' ^ H'l ^Ui]: pQI^ 4 Diii el 

Ili;éE 4 dUfftE, f. g. h kllimlllililll, ra hloü 
ptnxlrn Utadari. ndr^^i, iJ J<.lr> df pai-n- 
dvr fOL d UL Bllllti: nm Lunkvn dr csHi- 

AhÚN^V- P- T~< biflnjIlaLL i1 duiLi cm B ¥■ |» 

diR cnwffuir ki <¡te pj' pri'li'Ddi', v. p. duij 
Qiuii^rr, IH <llfinl(i it ilLirijr, ¿ ^ü iri|i|f, 

i|1ir «I PuiJlu IiIiZBILFk hI ^b^I HlJ ciin TiJi. lint 

•iijiíi^. ] '^||^ li Jirli^uiLa ii: iiLiiiFis lu bilí, 

« Si^Im , pug V dg firrnu i¡ muirw.iir t'pat/-i^ 

\. inirdqFliiM ti Pallan. 
^<l0ilV. V. P. ig a, dDfrnT Jid ffut h brg- 

uq pi?;l:u ill UiiO UUb-9 «1 iHjrnhra lE I nTru: 

14b •, I «. 
Julb. P. P. r^Hi 1^ p^b |Hra Hkrjiír ilji. 

dPaJ. r t. Ainíi, cjh 'J I, "I «n \HI 
t^mM >lc Eil, V £ dr llr^ir ni &lbjil d.1 
rrlbuuiL V l'iTa^. 

dittcar. I* P. .Iriic^i. V \iF^¡r 

AVut r. C. linrrr irin '«¿i ■lurlln^rir nniriiB- 
menlr üo*, i J| J lltn» 111 fBlf. i| itKI 

UDl hi'ii'nLiB, iiij O i&l V, Qi\íiii^ic¡, 

AoBj P. P fl.ií/íí líi|rr.i[m;||lt| pijrfn^T- 
■iii, pnr LrrtL-n», f\ ipnirrv«ail.al|i ric- ""■ 

A; iTjff; flifl 9 luí: iiirnUí) rtr. |i»ritími, 

L> «mijnL^&c i^iL xlizj^iiin. piilktidii ('■nuri'li^, 

ú ii\ará\\h pira(Diiii iL Luniiid 4' V dnrun' 
tWt. 

^iiU. P P ISfMii^iünjc annj Jm fL-i. V. 
Jta rwuiuni- 

\ aiilf T. 

Jia. r. I~. MbvL llriHi, ir'lluLi maf "'rd.', 

'la *i«Háj li miia tf, ar^ 'i<tit, Luna" pl"» 

ifliZdlIil; -n^B faKLhL^L^ LÜI-Til, iHIW Ll>|i|i|- 

Jíiiaf. P. P. S-^lliT. 6 mirCRr -rlinln iíi[ii- 
BidrU Bi íl UliliilV pin i|Ui? nlrc nalm nnile! 
imhiED ct ibuD^rulm 4? Ih jpmun r '>"' 
BinJid, piH íürrAFl^i b -ni ti^mp^- a ni; 

mai^l fl, rl qm Vi. «i iltmincn n dr il)^, 
1^ mu, JiiminuL-l, i|4l(BI ulni>. V. ^runf' J^IIJ- 

íiifj. P. P- \|iBrcir do* r™^ ^- j. íCT. iikl.», 
pH^irtifl JuiiiVi| [«idFiiiiiv ihii cmun. j; 

lili i^BH'kii, li óLC]^ i|i|f nii l'i Vn, loi^-f r 

flperMf, juv A íii i-i qj- n ípDrujiTn m,\- 
um 4, iiHtr Wii Tji jLiiiriL^. j b|ibi.^iI|ih, 
Im ínn«i Ib juiHifii, itng 44^ fit^Hii ir luqoAi 
fr /'Uflnij, I. ¡lü tf \ra Iñíitj ú r^i|''lil ll BIl. 
J"H?.' P: (L iJbf ll fc^A rl injueki, i 
nih priiiÜLi, j'riiiii O, u rn, it^fLtnir u li^ hiijb 
<l-iL^. LJcIlIjTBr, ) icnnuT ct rll'iv- 
Ai/ínfai/ B. biin iIdi a^vhIiip. Jin|t^ iBr^-ri, rl 
prifBlTlh -n Id (i'BiiiiiIi ■!, rl nfl1|kdi> rn ll 
■liDJiB, ) BiMi«pinLl< M i'in nmiflnM. kk j 
■HhFLkBib»*, iF* njii 65|y Ll. fi^», tr4rtc?4 
■iJBV< urna* 
Jjiiiit»r. I' P 4:imiiBdii \Xtñ. **r5f>aie, ¿üí— 

rtjJri'i ron [KjrLiilr;fi> '^niTLljinL 
i^^Ur P. F. NliibIo, inlp^rliD, mjii^in, ü llnvT] 
1^ IHiiU-jL «Inl^ ij 1) ürta; . In.ilin: crquihii, 
liA d a üii' bUBlni' lUBlí:! no , qiiE rruliiTU 
<|ij (UBIlIu V?, y jM-, rd i> ir ráa. nin • 'I 
kfl^i ^ 4, Ln mhrii» IndcHliLli^liiiaiL': iytt. 
íA íi]IU bimill" pili-iaffiUlUu: a O dn^a h^ 
jiiii, i'L lili i|U]i]a Eid íli'íie [^"lu: ría i> ie<^ 
^1 dí^Jitn ^ liib^ ílb {"ik 4, !« rriAiVqjia^ 
V «in, krBuv, p)n|Ui:: nh 4 au, li> ml'iru 
iiidi^ *i Hnnnijiif iQ, iH qiic r"cU, ninllfln, 
mT'lIli f|f- "i', JF- iiL^ücín- 
Jíiip. I'. C. C--ñO' miiiir tlflnni fluí, i|ii0 
MU Jli^i, 4 dvhinidk. L. H- pi" lie nun, it 
Cira tun H> iv-: J 4, lit cnn qu- un nmid: 
4 íHf ll Of^ 'ifíiünJi -»*: "i-jiLfiJ, h?uqqi 
ft d qirt li> hflcn uiu, V Pnr^ngíg 

llU. P. Tl t 1—. ScÜbIbI ■!'][>], juca il"- 

"iinl", j lurcr n-ii^Birmrnlnrfl- V|. HintiT»r,^ 
«Hiur CJ<H iJ? E^arnli]» p» ihhJliID ^joi^ 
lir#r, y. \ 11111 
iMr.iiiiiB I* P ^r^ii> p^iiilLñK 'JL-rriñii^, 

) mrdinnJij, qui: UIeQ Uíl lif- |4TriJi-i kll- 
nHilip. 

^.f P. 1:. T^'|■da JiJ lu fB43 en pi:ik(r|t 

|i|i 4lr ijJi LiLrní 17ii «k hljn^ pi»]| Q IHIli, 
rir 4f 4n i'l Klu ilf Lifliir a>li rtf^n, i^l 
lüc IB Eiu üT lücliHlii iniM^ri. In <|iil dH 
Cu^:fl■llg « t» «iD 4i>f: uiüug ?f fl í|ij^U- 
fliB, A kTJiBdiir. d?. \ 

i'!,, r P. Vb. I JH L]11ii.ilI4i,o i'litniViüfa H\- 
iJl(iiiia dü li .iTT>^Kj; lU hi^iiB ri-JtD, j s> 
lleici lo nhnn, 
Jr/ r. t í|iilnrTi; ul jpin dü [i^ ii.riíale- 
jm, |iihi>,pW. nia « in, rl»?' iuljJii ■■LjIiuí 
en a n", rl BLici lie íí-Ji-í: na V iv. J-L 
ltibri>c ipiLUilu. r'iiL tt! I^^f Ib- lurni. 

Atiban i*, f. • tf iiii<i fLrndlr t\¿'D laim ü ll 

jlíjtijpjjiaii. I'- I'. Zomlii*! ilf Ito »niiiij|i'f:h, 
Tj Fi íl^ti'i 1"™^"!'^"!' ; Inr^liiii rlgr-ir- 
^■lo hIuL f ifTTit J tilr«" B '"E' ■* íplicoblí (d n- 

bun Di iiír^-'l'" lie 1" K^-> *''■• "" fli r^H 
ll un, "V, 7j]iHv-Ji>j 
^\¡l,r-ir. T^lTDrriU r|iii: «C ^IDVU, A Mm CI 
iirnlo. 4 r"' ^ TTKirlica L|ui' Liiirinari: >n'ui- 
lai piilrn Liw i'l piL» ú mi la t^'A* *•'•■ 

íJiihlill. P. C- Oa IBÍD, oniii> tonliir, (ols, 
U oTm «i^^ 'u- ^i i** l^lri'3, Oni». II |l>l'^ 
1JIVI4- Ti'ni>< Lir||3i !■ aun , Cuma Ki. 

irlbl4ilri.. 'i ll'miL lAfiii dL Minli, ■>, Jrju< 

irngir ll nnv iidi' unn i|iiirm b 9. aH^ 
pr ll riK,. ;At \r lUir-niv- JiidiJB?. 
flfliTila. 4miUli. J/iilLTA'n ^nfifilic, 

,lr-ir.^í. r. v. V. JíhH^. 

jlU^ní. r. tGjii líi|'ilí"r|a, 1 iiirilj. V. liir- 

liirTJ- íanfgni'ií- 'iií^ii 
j1"iiiirJ|i|ln F. fr hlnK"' i 4li>' riiirrlIliD. ^inDi» 

krt m.iUlltlii'V T ' * bI"'i'"I'' *' ^""ni'- 
J/'Hl diiiinr, l^ C VnilTrr LJizl Vuilih DluldiniLiVU, 

ij 'i^riBiili>, rl 111^ f Liunlu Liiibi'Li'^fc'Ji», ^ 

roiiv ll)* iIi'itiillloK ini' '^r lliitiBii I] Lin í: 
imn^i*^- V. JíimiFii. 4rliliin^'B. 
Jii'mriLiJii^iif l*L C. Snnnhv , rtfiíjljn il^ n ti^ 
4liiDi|i>i 1 Lii>:^ IjIRd LvOiU |»p»VD» <TI'^"p ^'''< 

m iiLl« díinnr Bi fi L». iLEUtvIi'li-J } |i |i>l pUMVCH 

qii'l ■«< pdn miiirLLJ. V, J/i^irAniriñr^ 

ri^'n^H- 1^ T SkiiilfK bL -iIH^Ii lllíkiDn i1íi|i^- 

V. iJ-DJijaan. ' 
4^Hi^r^ F Fl SiJüLtuE Ji; lílirun 'i mi: nj 

¿t Itir^rLj. V. t>ñ'ih. 
A/i'^juí- P '- (JíiJj, ; &>Tli> di' 'iiii|Si \, 

nlfr'i^i'- C. C. C"ia iBJddt, bii;l>tik<lii- Vr 
T"ii|ii'fl T 35 

ca fljí ri'niíiiHi ii| u^¿,: iuTnrii ■1^1t^ rt 

íiLrj um» «ll' fl Lc^ij ifl f ; ina*/ ffl.'l qiii' 
J¿l|i¿. F. r F lixbnr, |iii|u.ilir una cint, ■ g. 
qon lilfk ivln, u I^LhI nlcih, viii tf; i H; uidhij 
¡!f_ miTfii it ; pUfa A lu l'^j' punaqliLjIag ilp 
■Til fiiii rlr mu.ij'ib'JM iifr jidjIi^i iiirTlo-i i/i 
bl niíiDU. fl miíiL A ladUnT' '' ngbiiv^ ifi 
JIrOi: Ib lii?riiiirij hIl Ii»» TiD-dirtibi Diii ri'Lnii^ 
«ll! í^CDI. Ffr nii/'ivdL|j HJ piiiiii<|viiif'kijr f h c hr.i- 
JruMV, l\ JiiUd a ún n' rl^truV^ii^l Vi di\qeiei¿ 
dminr^: lU I«i]biIi">, 7 l'UCliilbi Cmfi'iüii, 
bal i^lnrlii rl riitr^ n bi iikru iiil'giUh lui- 
b^ Vi » tu, riirmr, í|fliía"- "V. í ip.«l. íi^jüi, 

^J^ariU- P. P Villar' drl IIBI' piTB Diii.liaj 
lltiUBvIu, laiBO lib i|iir V pilililLfl rii *l 
inKilE. y li± biinijn |iiir liiK (Clrih'x GiíLhI iIl>I 

qij^ lli>rfl «m '"-^iíii"ij. If V. í''4"^i. 
lUrTTíiT^jiir. 1* P- Pi)|kii, i^ilu V ^ii-ililr- ik: \i\ 
r^t, n iH ipu] «iRtí- h T^|n. V. Ti^eE. f"«- 

tiritan. ■ 

Jí^Tiiir. P. rl ni"jf4r i-f vl^ifln DiU tiw*, 
T I IJIirii, [ii|s-l, píiii, ili' ll Piiiu i'li^' 
IL' 4, ]iolMiinlB iq «, lr\Bnrul-SL' lj IbI^ 
( |. ^ H -iLuLn. cabjlh ^ 

ri'^pitgi^ji^ t. r. IIiiu df <iii?>|>o Lhiiu, cnihn 
E^ d^ liirlo UIIj. V. A\imbl'¡/ii¡/^. 

á'íj: l^ V. &LBn.-] |>ll ■, N^i^ l« Ljirmln, |id 

q, it-jirln OiiJiLJtl: tl'l il [^, y. I CiJü OnJ.ilK 

nHni> -i Jifi', fJ ^ |>ili]i|i! kib'ir. '!<■ 

■ÜLülih. [Ori^Ui] }J ^it'u U linaiUil'iil 

H'u". F^ liurlúilj. i lii jIu-IhIm-i; iinumil.. 
Iiin BlniliLiin I', ijrn^nkilii'ulfluní im- nJn 
Ircij , iimariiiii : ni Sloll I limo d lli>:-» íí^irgnw 

dí^'- I' P. [^■íiíflin I TmnwJjinlir^ IjirtiuiL 
Ofi klilii^k ^ luh nnanuki riJiKii-, ijul LCili^jiii 
allí r^Kirol i|[| ' hi< g^ln^iru, rumu til ^11- 
lijre. >]i inliiTiii ^ jgilii'i, j n iii||v |^|ijj4~ 
liBiT rri&^riTjr ffi^i IdtliiI i. iih'iUf E'VI'i i^''* 
lk^^''^■l'>. <f '"1 al A 'n; ii'nl : i'<i-s n'" 
dilHl. "iiiit i^« fí tar'a «'iii li-pnmfnr 
iffyiliihi, PJí fifle ír "i"j iVlfl' íiúi, tf "I' 
t^' Jnftir fliurli.fi -^ ^u 'Jil^ fli'iiiwiiii> iiu ■ 
irtnuiiL Uiiug Jilii» yin ^ i^m T'iV ""^ '' 
■t&ru'^ jU ^urjiíiih'n^ , M|ia0 Jr-nKi^ang 
(Kfivlii ; Ui nrr Lrr*iil|mU'iii , ifaiíBrtli' ii 
r^^iArif^hiii Ji r^lyH'^'ini' cmrifmCil d'rl- 
licj, a flil. \ IVui flijroi'. Jfti]ríiuiJ. 7'iliifliliU, 

,4iUü- P IT; ^IjI jciii>3biiiiijilii, linmlirD dn 
nuil CMlilli?kili. Nú 1^ ll láu. 

flil-BDiiii 1" fl Ht-"*'"- ""■ 'I"" ■* nii'ii'Hl'i 36 A 

porto il<! tu lal pií^H *s guarJa pira otra 

•in.-'i |<ie ne ofr"'íi:a; v. k- quiera I* ma- 

iItr li.ic<ír rnpa pfl" WJB cVim|iiíIL05 , y dice el 
pailTjj no alcnnu 1* -prcEii, parí vetiiloB; 
iCs|N>nde Li mfldrcí a/\n\ iPitRO írttu pfilj?o 
giiDiilida de ^nérPí R^imo eotCr^ li:9 bai^aid; 
4uUrE ^ ri pilHif 'f Al■1b^^^la tniur ^n;}, ^u^r 

Jíí^i/. P, C- Aqni «I*, fl?™ lo que fiwre; 4i 

«, Ai^uí lo llenes. I, i^nl c*La yS; roino 

camidii se buiriaba udi dAfi, A ga esperaba 

sigo, ^' llfRi^T A B£ «ncdntrA» dlcfn j^ «n, 
aquí li> TL&nea J'S. 

Jftjnff' P. Pr Parece ¡o «luc djcimu^ Hieb, t 

ririlíDO. V. el ArtE. 
^//rcnn^, F. C. Corree ieícoiupüealaniEnle, tí 

caliallú (■iinndít ?e»:Li?lla, que »ú crircovejnrlo, 

y Gorrlciidu aI ralímo licVrtpií: iquilla cnrrPW, 

A'i^/yao- Pr F Agujero df- f^. -í Je oira cie\\- 
(juLePL r*B, V. j. bacjD¡ci, liuleto, ele; te^ 
plradi^ru lie frJIS . ú uLn ?iialqii¡4;r# vaaIj^; lia- 
rcntío (^ ojí; Irnirlo $ a», i» nu i^: Lani- 
íiai cv maihJuk. l|u.' híc en mpa- V^ MueJdil. 

Aüuil. V. C Cunlti pr¥i; mcncir que^lpein 
que se |>onp en ¡a p^rle opiie U, para liscot 
maH lie^.ndera Id rttga qoc «n un palo, ü 
conn i«- Crhnn aL liambTot lain1iJ4-n pj; enliiinJo 
dt oEro ruiílumer ronlíJi pfl-iO de la Tnlnm»_ 
njlnraleza. V, AuU. Baí¡KÍi'-j- BüípJ. Balló-nt. 

Atad. P. P. DpHi'iib:!i;iir árhíil, OddnJa «li 
litrnn: idm q-^e w» rana, A bí>in, para i^iie 
íiojfl cLTcrpü, f creica; ^ aíi : íu» i> (w; rjoM 

jirUn^. P, 1*1 Ainiinlitnarv^ unas i:crw RüIje? 
ülrap, t. E- lu l^rigo^ra, cuando ac ai^-itLi d<; 
inunton: iin noiilttn de gLitaiu:^, o ilt ^^rfl, ú 

, de muclucliu", cuandn é pi>[fia quioron ciyiír 
ki que \i-t ttrjn ¿ h ii'lnrííia. Mantón de 
g«nle. (|ue ae -cHtú Diann, flvbre manoL inúr «^ 
dii ti fijgini: ettif on 'i í¿o\ at ^ a fBftB- 
atfü íf iJiJ4fur(r h^^ilJr^, ule- V. Ifnlí'n'i^tog. 

Alipün. V. C. üLfinincB quoidr uua cobü d^^- 
iiaju de lAra: propimnenl? Cu. euanda ae Lumba 
]ii pLunLd "un Iq fuír'fl Jt^l »ípiiIií, í cangalle 
Iq givvedjLd di: la e^piRU ¡tüt eilpr es sazón, 
y oap tiieima -d? la me[i.<B fJiü^naiJii. 04 4*^ 
m if u fágaucá, mi iijrift gcdnadij k lam- li 

bii Babrc el vi^noj o vi]idi]^ 

A. ante U. 

j4ii P- P. Interji^iiün dt^enijii, j cr>rre«ponilo- 
á eftc romaitcc: iynx: Lainhieii aienificí t(^iin- 
fuño del quu ei cuErcQrilOp úniandddr»» ciiandci «f: 
dií^s-la CfTi lo qnü lií diegn, y ca mqy fomud 
erlre mudincho-, con *iia padres, y con «uS 
mayores: pw^ cujui'lo inv raandikn muchas eo- 
H^' camo V. «. qur vej^Ji á íinfiir agub, y qne 
vengí A pilar, pura quit euna luego la lao- 
ti^qiiela, ivapandíi ron pionuii''.tBclnn arpera, 
rlu, LJíi'H /a b¿tiH fi co^i/lo co/fa'ún, y rr'apandc 
la maflrf , iiaátt ^ cá cdni'ii^ Hf He Tpfun- 
fufiflfl'í V. AaSáa. 

Aua. P. P. Plstínnw iw mis ru^so^ que» 
connc?n Y menu^ lai^ que ka que llamiD 
litndu.qMi', 

Áú-ia'¡. P. Pr PenJíT la tiu-iin. la cosa, que Ja 

, «II n^Lurjiir?i| la tj^rt^i "TaiiDrnme v, g^ vini, 
vinagre, tibacu ttc Ufli $ ; na 1) rrJ, V.Iídao, 

jluúgi. P. P. Firk iIq itrui^n de caga, de ipo- 
ÉoiiEn, del puebLe, hí de otra ca«: uta 4* ca> 
fdlte TiieEá de donde fuere: ^rr^ ^, sdUr: pig 
<^ ilH, íki^r pnr dmide? pricú V *¡'*f Ib cau» 
pi»r qiir. V. Ituai: 

Anón- P' C^ "So haber, na lencr» no alar* 
M pirucr ele. «airrlú 0. perderaij: Ip, n. 
(Lii, pTc[N^?.ieir»n de abklivo: v- s- ún Iiíjlis mu- 
vUí, italaif latng á ^ ti an.'uifiio- Y. Di. 

Am.it^. V. V. Parle, ú parten tli* «mi^Dlctaa, 
diviilidLii per meilío de ^cabuLk'tiaH o l^iinnr^ 
formado^ de la misma ti'-tm snii:piai ^: Juá 
fHi 1^: «¡lE 1^ b divisiíon, uiidv» ná^ciiiiuiii-j ii 

pluaFts? l.'fi/HiJ ú m ^ cuatro. 

Áiii"3ii¡i- V. C En ninguna peitu» ú tugar, 
v.g.sn halla,ú»i^ encui^lni^ki quc^ ü oquii^n 
huieat, <^ paraiapMttm ili tapiiiím- 

Art¿n ffopo. IV C. Ni> liiy mikfi>"- V. 

Avá'igap. 

AiMir. P. P. JV* <í, Le-jiís: h"* *. apflitaiío 
lí'jni: í ^ lo que i-c ap^rUi. 

AnorA^. 1*. P. Fruía prpfiiiífL, <íIü es , que en 
iiDt hayil-xl et «Loe llene «eis iIpJúi en una 
mjinD. V, Spiufl. 

ijiiTí. P. 1*. Á^rütnirin ift, ¿Brtirca acr, O ha- 
ber niuchea úrbuleB de la aii^ma rapucie^ al- u a-? Ilirn, f.irrfd. f Ji 'pi>-tfJ4D , Ipin CiLSIt'i, O^fi 

t |i> iiptl dRa LaAh rrnU, riiDr> Ine ttkté- 
gji^ V- J»", 
Ju-Ji»!!.. P, P, Mlib di' linHnr lUriHmü ÍB 
k DMilia V. g. bI üIHhi riikidi> ■i'nt^ ile «- 
mar. La qnn h dümín; j jurlf ithh i iJi nn 
irc, j f4i4 n» lIrnE mi i[dc 4iTlr, A ku 

Jh IBOil. P' C PemC-i fn^li-jr mi, 4drB- 

[Tilvr, H BMlhnlDr iru nhi; t, |, gign^ 
rífljttmi jifrfLr fl ji]irio,anih«dndi:icinli*i, 

4 DiiiA fr nOilIlfrilf d lagoratiD: mb In qaB 

■ |iT mi*Ji] »- g. im jWEi» 1 pBfnlnifc- 

l-W, T tt pja Jr UiiTjLa^ OBdgiHIIUiá. mai. f¡ 
■Idr 4. IkhVitH ÍKilütii. |Af mil kubr riiH 
■dítabreí, i|ui! Hi riKib? rinv^Jm^ dI ^iliEdrcr 

de UsIbLLlÉr, iii> LiUl|ar, h i|utw rU« 

; pur «u i-t pa^r . gwi m u pdyraünuL H 

Awn^ P. F. Ero, y urfiliu ih iariHÉiDRTiLHi, 

CIJB|i|U[rTfl i|UeE«, (hiÚEMIi Ú t!B.ll É.|-Lna}ribB, 

tamlirir, ?Lb Idu lirEramBiHEi 4r Huldu, A 
h'r- ?. P. Bi-J4c[lt«fliWrqihO quAquccvrL; dg 4, Il3 'c: tbIlIhi; Oí g i^in? i^ua Ii^«ibIiI'i 
JoU C. P, ül^Uü' ■niJIrtB' ¡nn Je uao, nfli 

1 aWÜ Co". quf olrní r, (- nUR ÍIIB ImllDOi 

[u> MBiBE^di, iTuiiiQB iniiDi»! Ir a Ib Pm- 
tIdiíb drl &jr ifiie Ali ihl Kurlr, 4 mi üiriT 
li auwiiAiBTi^Jan, DflM rl q^nlnñiLati. \- 

A\ail. V. C- l>i>i|«|lHr «riB cu» rm hrm, ■. 
g. la ■■!■■ del Drlml, pBM tapj h rrj(p, ^ 
K BlraCr niga b>I oUrvido, V <li' um V, 

njnir «< -d i|iií. t. BkíHíp Vi «, UUiio, 

iHM^in T, F.OCckl do liirrrrríi, li plilinlB, 
ayirionlE, bm 4' límlm po» miilihi ^ ¡'I 

jIWT. P, ^ !□ 4 m, ■lEoIlBr 1 [iH ■¡¡LÜrS P^ia 
q» lU HdHC. 1109111, el Dimli» imiaMíi» 1^^ 

¿n. P. t. HhI>B, Inu^r, pfrBUilll.fliiOnii]' 

^ n UDbBzkoi cu fcuu daj 4 ttuI* parle; » *■, 
H 4, • anL <4Biif •iPH 4 ifl^ ng ^: mu 
4; pOra A dti mn Q¡ h «; do^ 1^ on. Vr 
r>,bd. HráiL f}^P*. E^f r(«- 
JbL P.IL LUíts*. 'í*,C»rpriaififlDtri*, b 
4|aB ruerr; f un; Oj*; niaiif^i | f ¡ |ijid f . 

V. Fkua, drjilir. Am-üf^ Df la ietra. B. 
li ar>ic A. ¿lia, F, 1*, El níiB 111 curi ipíc \i\iV:iU:n. t 
liriKii r<.lr 1 iai TiÍD(d; r fonilTL Jii porarln 

■liibrili: di^U ani. qmtriiij'h ¡le ri!p>'Hl' di'- 

uri'ijHilar r ^1 JiLt"' ^liii'l pnrurEi< xL ^,bi4 
■li]linlB ir le oj», be ^Ika -ibrrQnimr. de 
ftrrilh'4ir: ti liA^r «1 «r^oU^ bI ii»i^ » ,m- 

Tunllrtí lí bbitr^ V. t^uFiatil. 

fliijT. P. P. niU iÍItv famn arroi íl« « 

Hj áhH. 

Afloij P. P. lrngiIP|i>¡ |i>J>i|i4¡ og ^ |iiIHIH'|i. 

ff,«q|. p.v. ATtíiJipi jt liuiHTBliiKiired, 

boM. I- r #'□• an. izíUlUiT füu ulK-nle 
crwn riimiibi «Vliorohln: fiM fri»; 14, ^ 
^Liiniiuii, minc^i, ^ ncDipiBr Ii (alanrurii. I. P. 1*. Ctriklni» n-il; 4I Li mina pBfik ^ 
Siaii». Sl^iiJfliA limlii^fi H iitu ilíli^ iii]ltn 
^lüiirm ^iTheTtlBi. V. Stf^g. flii^iiu- 
Pib¿. P. C. Abijuí bijir tiiiB íAU dr >iiío«- 
ik «li, pi^tLrli mulkitii I 4;lii-qiat w biji 
V. g. lu Ikiki, 4 luilu ■![! fIi> h«i^ ^: wanj! i 
(} i|ue Li taja; ivüttg «, f\ i\nt h mamk lii>«r; 
pangif. ijL i|ue luliijili >^ii&v 4-^1 Q'tf w 
tnanid; ms^ii 4 hoiLarae, ü encu^FH ¡huí 

AiA^lj. P. C. Ariíguila ih mor, qu» h rrb 
H^ lir] Biredr", ^ lli:iK iim brait iBlBrfn, 

y «D pIlHHliirB . nai"^ ^|i nniM|p 

JJiiAiTi. P-? TBchn BiWBÍ ilr-l ImnürB V. T.>- 
10 $H B fJIH' BaU-ii- P 1'- WugPTí íi^mlirfl epiprnlmenle, 

en rjiciüiifll<#, irrBfi"!iülea j Tcaetalea: tófl á 
^ mu^n: <í á 1.^ pprriir ru ^ mi tj^ rái^n» 

bJcu maíhí, ^jiJO aala dfi f-or^ j do fruía. 

Babaiáo- Pr C, V'.hrrectlon, 6 lOpcpimion: que 

a lídu hací?: <i aJij^-ai; mu"!.!! ^¡fWfliFJüi- 

boft ilfl Upcnpo linnnJlIvciM « lií raii;i3P, lue 
comiifnian con D. P. II. piftdcD Id prJmern 
sllsba, y on su lug" entro, ft nt, u, n, fttt- 
^Lin U pLdDn, V- tía^a^a. 
Bahoiú. y. G. Ajue-os; tim ^, IiicítIij^ V. 

i/díij4Íc;fFí. P. C. P^ndíTifít, íi guírra entre 

tener pueblo, qu« «íi^dí en ajüd^L Af<\ una 

lie Jüfl dffl, ^lue .s^?rreín., que en e*[kjiíH>l 
deciiTioR sDcorro, ú lililí tiiQflJii" ^- V, <íii- 

Bahúv- P. I". BclTflrciiiDi ü flrrep''[itíciiiciil" £le 
tultür hecho ú deilJ^ríkiliiado bji^zer una cuas. 

fian, rplTili^la dHiTminiGicm, que tt^nlx de 
ir ¡\l >orte; fviVdfi^ ífl ¡Jun d oiíj.jiiá ftf», 
' mira ki qin? hacea, anlM que le cartea: «r- 
Tfpínlimii^nto di' Ia^i rulpaq cnmcliiljis p0im[j 
■f iii marvm'd ir fi'ííüh Jj 4- i'''3 * "": i* 
OBí paq^ 9; b'Wfiíí^. V. Batáa. ¡ta^- 

Saiiañiig. P, n, E^JCríT f^n la rnmiílji, jü 
pui^Ui rn la m-wi '- g. <> infi rflníii, ti 
Hj^Liipi, if por cniií'n. V. üañ. 

Ba''i¡rá. V. C. Imnrúit^: lencrltis, 0.) i>: í> 
«j¡ padecer la Isl. Tjitnt»kün HÍRnifica Jtab^mlla, 
V TuLla lie Animí^H hiItlJiEidci ea'; ^ ennae á 
■mapftn maffwsnñ í¡iúf¡niráp. noli-nso animo, 
pra Ir á' bablir il ÉVp^rLor. 

ffaldc P. C Prr>|!i^r el pjuti, lúrmiun ¿ 
luifor, T. g tn f-l T¡'i do t^^rripnti', níi ^ruijr 
roüitr el ddMeinliAH'Bdsro, por ln viiil<ínci,i 
■d^íl ORun, fon qm bija la cmbirniDciün, -ú 
bal«: e'Lr» ís, fj ^i Lo mísnuí i^ufliulft ifi piflr- 
-Je ti lirji, malogrando 1í punin^ía. tía {^ 
■1C iir ]';]rr;fujfiEn^ faiid':, a/- ma aj^unli^ bii^n 
-tion \í ílfc\n, i le quL'4^ k üci'lia. <iijü me 
cpiintHi V, Hutía». Ánnú. 

Balíá'il. Pr P- Penantn, iLn^o, ú ^Uanoi, qii4 
<a]i^ ünlffid^doa de I» marLos ú de Lm pios^ ííi¡*uj. P, P. C*niaflile Jis; piícici ppntíjll- 
niciil.1]. jl/j'rt;po, fi US moül^^i, ú jiball, quo 
"[Griinoí: ^i ca lefhnncillu, i|ii-? cojncnia If 
tehar CDlmillfl Il-imkn Ápám''^¡Aug<l: sj íaa 
lechín i^Llloa, llaman ff^rm. ¡f.é'ai-ftiix, yr'an 
úx\ ■n'^oE^i •) tcBQ do.Ttfalicoa: hI <-•* hr^mbra 
lltman í'fí&Hjig; si^a dfl moiU^, ú iJumiiLica: 
ti OS \3crjio. Un man VhiJiJ. V, ¿nu"ii. 

tfiind. P. P. CfloiuT de dja [iro, i> vaca; ni 
FH d:^ ir.hhüj'» LhniLn -rri;»^», por que ordm^L- 
Tiami^nTi! h enn: ai de Jiráüt, dii^cji A^ofM'y. 
íi 1^ pori-ndi^ri, dieea fofru^ipr; rI e^ tiirnara 
Erfiíiiii'» i|ue ;n camíenza .'^ ilar^ el loro, Dt- 
mSoa-n; ^¡ Ididabii no, llamark J^lmJliá^ttl\^•. r^í 
anama todavía, llucrLurt órb''ii, qi'a ]ie:nhrA, 
« »a micJin: el que ya no muma» lUmaTi 
Tonlf. s: e'* naachor T&-lt<o, y altMíi, lítr-j p[c, 

Buzáhitc. IV E', Cnjcoma, que le prgí á b'i 
p9lüí<, ú nni^i; df e'b^ mheioq, y Im C'»mi-, 
eiendo de mala cullildil ^ cji; &uurji:drfijr; aij t^ . 
'S- Bw^z. OúiG^QÚm'i. 

Ii\icv!'3f(i. . P, C- lricon>j|ii]lenli] isn lo r[ue ditX', 
¿ IralJi: no ir can^lguiurjLeí Ins Ir^tiL^os, efi 

.saKaürEü: rirrtíJnJ d.: erkli^nJimienlfi, «jue nu 
jtlcanii j aahor, InTúrmar, iS ikt^-lr la que 
tM'Ui; ó an «^nnví^rear. V. GÁqar. 

BácoS. V. P. Pugna, <• prlea: <> fn, el crkn 
iTiuen K pelcjt ^ rp, lo «'in qiii? If liran, 
V. g. Lnu, p.eJn, ÍJcdi:], rl-í. arpui ^, li- 
mr^ BXíu\M \\\v\Un->, \ii¡\\i\\\c\ i^li:, il nirit i 
tf, la quí>j r 1^ riid A-jíj'a, arrapa fvi lue 
l¡r:ri4'U Cu liLS mjiD'H: 'U'n¡ui (f, iicVnréD A 
vi^r t|ij¡i^ii piijid;^ m.L?. V. .4,ip;jrFj/. (f4¿[ú'- 

Bocalifo- P- P. FfuUlla a«i llamniljí; encamo 
de olea, p'^ru cln¡4]iiiCiL¡ üt-a^ aütifru c iin'j 
una pe¡MÍit n^'^i'a, 

Wan^r r. P. Zumbid íIí n^aTvian, lEiJtimrl'ilBa 
liicrlaa hiiin ruj-rji. Y. YUií. T'flTü"íj. 

Ba\-ár- P, C. ChIo granrl-. V. ^/^ií. 

flflíííHC. P C, ÜCHÍiISCrailH CO^Q, V. g. Allano 
bien cacidí, tirt.ja, lí «□^-.cona. i|ii? i^^Ld de^- 
[lO^Lradiir DchP tHírmí»? laa snrnji*!. u Llagan, fon 
el raiímii'nLii lin la ropa; na an fi ijntclco, 
\. spl-langrf; c> ea tí bt'tcntcú ccc. V. Aii. 

Bacará- P. f.. Er yerba parecliia aianraTm. 

Bavrá- P. Cr l.lbrllla, ú p^sn en qiís [¡fi-CTi Ij9 

Bacnrg- P- C- Cmho, Itirrlo ii* rnfri>Mj'flnv, ít 

iniJiaiikjiltinj fJliU i|[ 4l IidI, ^1 1'^ b'ju'lh 
i\p. Anlid C\u\<HK pjn miiHniIrriiD Liimirk 

_r.^iii lvídivpiiiil3KiiiJY faiili, 1 liiW non («tni 
bK LTabl^iD i'iubLhi «t JnleJo, y liB jflrrrun rnn 
Wfií Iüídn ik^lriiihb-l ñiLiBlLi fl i'uhn pri 
'"kiilm-in, T n.iJi'l" ■JH'' ""i' ■' 'Tiip.irlo, ■t 
BUi'IUi 1' bilj, I llt '^íiBd t: rnJcr'nn <ua 
kl v|(ilon|iA Biliirjl, y i?l i'jlmkn i^iirib »«- 
]icniJIJo iKinMiiunJiv V, A/u'í Paccitg. 

B-t ím- P t « mi, luHir ni Inrlm Jl b 

iMIB. 

^iL- iJ<. I*. C Atuur pBli>, ti Ljik^: ndi'lgB- 

^-icl rnflKTS di I I», ^ '\l. 

H^'an P. C. Ctr^r bI liumiirii úia ^k^ « 

i/i, i^jijB' Id CrUfdu L.B InttJiH: UfVi d "I' 

Jd^ an jh r^ a V' "Li^H 'ii diciq fin^njJrri- 
JOt iff h^^'i'iiijj 1^1 m'iibiw 'd'iiiirLnl. 
^ncniil P. C l'JBjB iIb1 iiijr. V. 5uAi¡igiiTi 
^1-^vy. r. C. ^¡\ik & imiiizi pil; j u Idiu 
ruii(L> ^r Ib iiuUcrB ili> mh^^ti', tttno poi Ib 
r¡i|^BFJ' \¡ii'Mñ <>, lj iijb'ECB en au jt'lcocrih: 
mnmai i> lI que Ititu. v da mblcEd» qju 

I- t h -B illjU I] Jlü lL: i'iEi^ i'IB Li liluniB, J 

Aun >i{ir '< iu ilg? i]i^ irdiji lí fu, Iullík lil: 

afligí Al li igiE^B- Ih |hr<"rjm ni' la^ j]||rjinjbB 
ff \^ ribiiOni úmit li lUniiziiidrí I» je Iu(IliiiIjii' 
Ul. \. luiji 
íTirniFiv Wy E-iJi>i|ilii4l], cum lj iiJmimii 
ipi4ii] -^ ii]r tau inuí ^ri»pkiljJ ounu IjceIiu- 
llii BlliiTiunu. 
^úiviiuij- P. C. Cjinimlo, lijBE^ HiiiL düLiiiu^ 
l«yti A^lur ili: ubFkilü, 4 IliJbJi, 4 íji: na 

V 'li"- íluilu, 4 ImIi^iI? iIbÜu ú UIiu <3 [dI 

IIibI. 

I^.'v^. P. 1*. OiE^r i-n IH i'filHlirt, 9 «ii: 
»fir^ l!f , miB ClfRJ Idt V. JiKmY 

fia- -'ib. I' I*. :^-llBrili^ unB i:niB, 1 nlru ^. p. 
■'I i|iiK (ikiiJeil hilo il: li> que WA ,<i ^ pj^ 
«Ir lili ir^L r ü i»lri>; el i|iLr |4r nii|ii cit 
^'1 Ikleru \i. pLuifiB, iD h Ij tílLfed■^[^l; la qirt 
|Mir |«tir Ib iwliirH,3r innri >ii3iiJii; i:lqi>r 
|iiir H'Lji kI Jbiih it lii Itin, ii> Hi'td x I^ 
■itnr^ i:.] A dw; ^a^ 4 ii"- ^.ic- 
■tiiNil. p, p, LUfBiT], 4 n>rr3l üc |<Blr', ü 
íni.^. iiji> r| jfiií deu&JTlo: ílonJ; « hnun 

■J-lBIKlt. IWf f flu! |i>?iib quL K JiBlü, ^g 

qt: «t I' '"^ii "UrVí " FrU-*''" ''" ^lixl-iil- 

riTC I iIl^ ^.ll, ^ fsrilo, V F^r^ raí ni Piijufl' 

Eúi^U ti 1\ tlíhtJl! llJífllfúi Mi lUUj liT^- A 33 HM», T S™' iin;^ iiirví fluqiL^Ui viidn* liiT 

HfDit H blini]j: d|M]ti Ldi oiiiiLfs | eli^sLif¡ 
u 4 an, iiTi^l V. jtni|. JCJiduir. Ajnij|7. 
iTiiTii'. P. 1] T^iJ] 4; ííñi |iiira liíli'ii * 

ziVK, ; oLro. iiutc Itificn HBC^ coii ■I|;ilfi|i1 

lllrirrn^ cuma |u di' hn |^tl?<- 

fiiJI.4liÍa V. t rBfBdia mI HnrUBiJ Ji. 

«üHir. P. I» P*ln, ií..p¡iíír?aMíflii PñLíK 

^iHBI HU> pClnulpiin nilibWi ilfTOCll V, T i(p- 

Jiuíl Jl tf Li.ir, ir Ijrran ImjifniJi», por m 
luEi-r [iTÜdo (Ul Jado 'Ul di"*, ^"i 4^ ^i| C- 
iTU! ?4 j^uLIl f bH Ind i|<ir iri BU' prirvif iiK 
hhn Knlilo buoni 4Iib.iijb, y dtvp^rn fm Eli 
■nnluí i^íiujiblIIii >■: JM t ni^jadu. \. J^d^. 

ffaiJi-y. C, P, Lu^r, Ih riTij iIlB. rn ¿\n¿t; 
ri> piinj- Urgkf rlii^uJ if Ib trniidv f IN 
Un f BFKgj por mm BgiiB-, qur hija, nih 
Hiunln JOB B^«fiii|B üdo.iTj >, Jun\fíuij 

ÜaJamj. P. P *.jiid» ij ■ iM^li, lKiHP>| ú 
avBüjtli'. f f. Bjii'i«iH i>iii>0 oLro' on ri 
"*li*ffr 1^ » i?:viM«r[r ni nVi -Ü-Ui-.h pHl- 
gci> fililí tf: llar oiio a^ieiIh ir iZn'U, -Bl l|ui! 

U pLdki jnajiif &: nonrJjEfir uin llmiirimí 

paij DlgiiH] ralirirn,u i^c-B plfl, f 4 il°' !■ 

ukn, prinwi, r- iJtv, A 111* «r Bpiju li inl 

JlifdB dr i-iilB, |h>r lo i]<]i' l'fl JiilBiiíni i|r |j 
(ttlMíi, BiiDOjBlí ú ^iIkIi, cii ^^ hu; i^m 
rí plllii, Jívili' Dug U ittutnaf Vtf i>h^ iiiliBrkiJit 

Íl|<Ci 4111 ^ ]lJllll|iki. 

Büilairg^ F. C Udiron LarmruniTilc > ^f holik^. 

Hue vJuíkl^ ilu UHnllt, ) lili udiiA r'Ji'F- 
Ih-4 t°^ íi>1ar. ]i ph Bl. V. fiuwnq. 
Ddítt. r. I. rilada, It at-'. ¡ulmf rn ri niíkA 
í iBiii>, [10.S1 4 , 4 .E.^ ra ú i"'i 'I ■l^" 4 

|IBln- Ih Ij co'l i|u? ^ ikIIUiId. V. faiM¿C 

ütni'lí'. F. ■_ if'iJ 4 LhiEfl^dp' imnlBi IübiIji 

a li» Ji\a- V. PjliTf. 
ffidiUn^it!. P C igiiildfll lio una ou L.-n 

olri: Ki uní I^ubI fl o\'it en una. 1 nhiiohB-i 

rtJV 1- 0- íunru, í»lilíl|Lr[* . «iLun, licr- 

DiiiijrD, UTriri, bbIi]^ oIo igm * 4uiAi; fíi 

Ú lEur'il ■'IL. 
BuiUiif. P. C- ■L'rmifuíii', '- ;idUntlBrU> ilf 

qiif «nú tu que MuLi , n l« 'nni>ilHbaik Iu^l^t; 

} Liiwidu le Tifli-n, TefiLiifuri»; 6 c-in ih « inhi- 

PIuOj, i> IiUB ilr Id lcilfliu¡ nu jm 4^ 

af IJ ía^ Hl dnlnau ii'l'4r, JtfiuojuqadiEaj tir^ 
d /uyUn, i|i*6 3^ ^SI^' rtmir- DL TufuiiÍBiM . c 40 B q| tírn, es lo i\ue le Imtí, Aice. ü ¡iilonta lia- 
- Ccr; y- S' l'eise um lih emp'iiio, j Ie .«aíf n 

nml I44 <11llgcncii3. na ¿fluí! tin elfioliiü 

ú prrjpüs^to, haccrje di que no sabe, hacJ'r?e 
3a qiní tém, ¿ enulvoCaiÉo íprapasilo fl^uÍBibA 

Bad^ng. P. (•■ Ág *, ranlor 4 lo ensmoinlrt. 

Badrdti, P< C Aj 0. cantar dtUniDV^mFQtc. 

fltuíií. P. C. Tinfl con iweai do arlilkri*- «o 
14 tnmo puedd ét propi*) de la ^^ngufl, piwa 
ellm no Icnían UIh Uros, fañuaes, ni jircna 
alBiiiba ie fuego, V» fa![ú[r« tccJim T. His. 
tor- de Fír Gi?par. 

Báilio. P. P. V- BMo. 

Siíto. V. P- V«ttt*rio ordLnarijmeate otí llfl- 
9tdD, y tanto Vi Ates imr to camhji, como 
por el jubón, pnr la i»qiioUlli, «ni-j por k 
títpt, & Gisoca! T w'» ^ diFitr^Dcin fn que 
ai es -VKUjflrlP, para Ib^ fli^ilas de guardar di- 
a^n^ Á paqa/firíta. hff» poífra Mm, pojró/an, 
pagwrtíito». ele. * da tjÍi aga^áya*. V. fia- 
dro. Tao^j- 

Jfa(^0bádúc. P, P. Ea on ^.naro de ¡uncft que 
uU biIm Uguna^. de cHfV mwlto, w liacei 
pábÜDC pin. 1*fl lampan^; li fruta th ealc 
Jnm» lira i wlflTiiia. y fli larga en firma de 
candela; y leca ¿1 k\, pne-.ña flervic de me- 
rha, como d fiüHÚÍ. 

ifO^oc. P- P. Süa nquíllot otnditoa df fflgoBí 
que Tioncn entre el lUo de la íi-'i, fl'M para 
aeguridatl de b unión de una y clra ¡»írle del 
teclio í íunift jifini íu híriMíura «n m cafetia. 

MaAtjta. P- P. Fi'uU de Kirl-i?ii! se hace de ha- 
tíeo. ^ea de arroi, ú de tiíRü: se fric tao 
Aceilc, ü cún Dvaiei^a. 

Báed. P- P. Gaugn^D^ flc■^^^de naturaleza, ¿^ar 
mal hAULo. aj ()í ^ ci fwr acuídcnlf , lmni& Q 

BOflL P. C- Pro¡H)ftLüa de uriíi «098', á otra^: 
t. g. E^ enruip ea propoicbonadii A «U 
htflTli; tal diasLiríD, ch ¡jTOperclonida á lq1 cd- 
lendí minilo; IjI deiidn c* [iropurdíinada al 
¡lüder de «í dcudcn mi yujo -es innvc, y mi 
carga liRcra: díp CfÍBlfl i |m trÍitÍfl.imB: Mdíl 
fltífí íf*íriHTíjiíícff rí pflíu;f!ípiJM¿fcJVn«iiffda- 
r^rr á dicú}/ ma & ti banloítV;. no ai*ia Ti 
tiá'¡vemjiif üojiiác. fluínfWíí li Apiíay^ d Jchí- 
CAn'iJa co^FUb rntUflüJi d cqpufítít tfitm^'íti. 
ApLi::a4e tainhien, pan olm^ proparcioneÉ, j ^rcOBpaiidi'Dciiis naCoi ialc^ p mi^anLcuai que 
rmi -el us» dn la Icngus ai- íjibrAo con íühaW- 
■M, V. g, á turLlo L^ocjio. eone^poiLde lanía izu- 
car; ndrlérlane j^ue lontn HV ui^a el lérEninn, 
bib(a;]da aGrnuCitfllB^utút «¡omo por la oe^ 
^jva, '. g. va ^ ioi ^''^ i^ii^ 4- ™^ 4 rid 
iírnrr nía i^. et^. 
Bafrí. P. C EatorniirTci: ay ^¡el izlti de. c^lor- 

fiurf. P. C. EapW'^critrc dny crK^iiu. r i> ffí 
^ f¿ I^it^ii, g/tn ba^/i, iri i> íi La-iág, i¡iKn 
Sal PÜatriás: intúrvaln de tiempo, ¥■ ^- fti 
( ti maca Domiagt; il¡ ^ IJ pana^biág ti Ida 
U ii6d ¡' Dios á panajurámid ili naifibaq á 
pai'ingiál-'Uiia m niquí/ntiS ili pa^ñ.'^-lor^a- 
ptMAH^Aj^n^6 ^ewudHOtirá Diofljií honi- 
ibrc la villa, p^ra iiie cu au c«pDi:ia ha^ obria 
dignjLS dul dL-vinrt agncln: mcdJar, ccDcerlsi» 
COifurdaír volunlad^H d^^ivf^riidaa Toediondo 
JíMeniB Ccn^J-fl, y ajii9ncalícir>iní?i ataf^i 4>, 

■naJuiúoirdtiQjú ^ntif: fiuFn i^ paaajfrí^ pere- 

^rjDD, eEc 
Batt&n. P. C Vieulo Sacate: Fi. Camino real- 

Y. Soarán, 
Bfíit P. P. Fi^cBcomcndaT á ol™ una cüw para 

lo qui; fuirrc, v.g. pan cobrar di^uda, ú «cfluir 

pleilul firZM^ 4 o^ d Lip^idcrodaL ■ ^, e| 

acto|i|4S dar el podci: á It ¡teraana, que sa 

cligV. V. Liíor. ttóff. 

0agá< P- G. Dícir lo qU'^ ***ri '^ ™ccdír aí:«- 
Hr ú uiiu. de lo que lii^K i 4 cania, yr> Ic 

ílcí dacir, & contar, lo que ha tíhIi>. í $: 
mufu^ 4 el qui*: EftWüar íotim pjír fiorrec- 
<)Qn:niaF^f $, e^uoLpaminrij 0_ la cocrao 
(ion. amoncaticion, comeja bnena qiic uno 
dá "pari el alma; ^viímhég no tfe/iij'-fr^ fí 
pimmoq 4» fí í"''^' íiífjivwjTi, I, fAii'nar- 
táait. V- Boijbasá' 

Sá^!f. P r, Tonu! degentonar, loa que antar, 
dof ^ Áni'a! i ^ noli wi'm, cüLDuacon lg& 
demdaí armenia de lI]úsu^ap paiiág ^ Jt dicá 
■nji uní: Jfwui/ fr el -¡uc dcnenlcmü; nllrw^4■9 
(í páftíig 9 did, tan bit^n, no jerniD. V. J1í[¿^ 
tira. 

Bagi^aij. P. G. Cercar £ 1ofl veradiv^ go^ <■" 
tntiaa muy lirp de hujiifl do pilma, [UirD 
C(»gcrla4, oj *' 

Bn^nüí. P' C AindOL ú aeitlirae cuibarafiídi n 

alguna oLrj, au i/f dalátt á íi. 
£ligrií, P, C. A^roE Um^ia: eu^tsnda de La >a- 
iTlor df el^L I. la au^Biti^iii df li cou, 
guirdrí ^: granar, oi^ <^: e^lnr ya Lodo pura 

dítlaradin «li^ La coia, pnigi tf Ici t¿a\/papa¡rán 
ti m-i: airtH muy iLuetT'Sdi>a lo* gcaniH» na/ui'ré^ 

Bagbág. P. C. Un flrluil riuyaa hrtjoí poii bup- 
Día pvte dntar d4j Afibi^£0, y lirvfn pan riieDt*]^ 

ffo^o^, P. C' jimonf^lidari; ^on, Amon^H- 
Ur, L reTiir h olri> curcegi.'nüi^luz niatt f cL 
^u?; parNiH i^ » BinDui'stecion» Heriurtci, ^ nk 
■cta da !fi coErGzcionr «S ^^^üaout^ apr^dif. 
íi «h^iipiila, 4> án, ]■ ád^S'tJí, ^- iififir. \.ii 
Huí- ttcM a d»: Ind^milo. qur no^ rorrLgí 
hombro lacom^ibl*', rEr'j^^ 1^ ¡íjI r^r//^ír 'Ái^- 
wut ^ doiTc ''trn. p bt ^scitrnii'ciieJa: iscur- 

l^riar Á u:li> de la qae irLru le hiiKo cri^r* 

njfH^AÁd qnencfina: dHi^ngnñir -al Hv^- tlLQi^rc;, 

i^ij umctfti'iti ri patáijitff. 

-Ba^ag'iol. P. P. tn arbuLilln mnjicinal j4n 

CQirJnLifii^Ufi de mu[hl[iH) bacidldij pialJilQe iJc 

dieiiUü, 
BagMi- V- II. LcvimlBr ui« ca^, fo^ii^dolí 

enir? dq^ mann^ d entri- d»^ ItomEir-^S i^ 'n; 

t^ l^ird Jilur algo, pamoquáfm. V, AaijriA^. 

Bagrdvg. P- C. PunalaJs: ,4^ ^, hí^rir^c i^nn 
loaa sguJii.V. Aaq^^. 

/ffljjír- Pr C Luiero Je lu nmiíana- V. Tu- 

Eíflfft^jVrjJ, P. V. l'icdr* [■ÉpünjoHj, coino la 

Basnrt. P. C I^-om ú racdiíírtiBr,™>b¡eTCBE-fl<5ji. 

liarnos. P. ll. Imanar j\a delírierfíe en 13I |jmc- 

bli?, por dmidí psiraf í i>ir olra cfl-iiHi!, ^ lí 

4f» T 4^ a fua^na, V- Lt'ijms. 
flcLj^ r. C. Cona que st»» cumi) d c^jinraoi 

Ain curLciaí de arbileí» <5 piJnCjis dif-JtiTJtí-^: 

fn 1^ maiiojú graitde df pataf. V, M^Hai. 

OuíWírSw. jííffíÁ, Poüua. Tr^^umbarñ. AU'\aa. 
tilico, P. P. GflBfl uuL^Vü í» en, reneiffli: íírgi0, 

fljfliif. P. P, Ventura, quf uno llviio nlgitii \ 41 

4iu7il.í:4il L jiar/ol^u^, buena vflnlutfi lus tondó 
■ele. "V. 2'fli*fffloc, ' 

/filgút. P, C. Uiiaft lioi« grande» que m Cilan 
vn Ja* fjiBunas: iir« r^ice! Hamm Cafa^-. at^'ha 
íltir gmnJe, y drrjlro llene fruij, quo jhtpcp 
bellota. T. 5uf«íi, 

BaffiflflS. R C. Pp-vedlloí, que mlgarmjiilí' Hi- 
TUin tóiWHpo: pflíJt 4 alÉTfaja con ^nr Im 

B<^tti. P, G. PcHcaíi[(«, cínio jÍp uji pual», 

grmaaa ^ Bshrrflijs. V, Apta. 
fffljftny. fiff/ijí^íí. r. C. Aaa pnr^ piar aJ^ft; 

fíaiw±!Ífrii4ii, le^aiiLat ilgo, y ver b que peao^ 
(S tn, poiierJe au, orejí, aníll», ó adiderc- V, 

ÍJÍíu. P. C, SalLfl. 1"^H levflülar hacia arntí- 

^a-jur. P. C. <luerpo: tniemibTa^ dü íl, ÍJíig^: 

Cumbídarw Iik tdaIi irnig*:!-, vópi^igmii fi i> 

fia Bjjii páifíifLrflniíflr Intar 6ii ci>erpo coioii 
Ahj, i';idfírjndl tf na: maUrv, ^wr^Fi^riJia <í 
4i ii: tnlL'^ 4]:! Bu per^na, (a.\iá tf, jraittm^^ 
' juikia ife genlei, naclnnra, lengun^, ele. nog- 
¿•n/W-^i^uE rí ^JrJd 4^. fdi imofíT^ Ir' EípifkK 

Ainío, ad^ atnín ti qaiiiál'á if íitáa, I. ra- 
^4I^a/^'ri: prontcli^, que e«rJEiLrJA, rnmrrna f<~ 

4t fia TJ^ a^jriraf: eqIrangeEi do diforedta 
nacrúJi, ^JiQta $. Y. Cú.iMñsamg. 
Bá'iaÁ. P. P. Parte de al^n* que A uno lo d^n. 
ir tarca ote. V. J-miaiF^. 

fij^rí^üiV. P. f . riüma; [ii^qiii^ñajdf: gallQr V. 

fcErju^fj^. P, C. T^nazaq f^rcodca d.'l plattro, 

ím i\)x^. Líran ^ru, (y plnin. 
Bttqaii': P, C' Tenap^stad, viento, y a^alt> 

iiriL4;itit qirr' ILüRiiimtH. 
Bágitíi. P. P. "IVipis del ciierjioí lá gFíñdí. 

luifá/^i ff i>: rIflitrIpiTj i ^ am iian^' 4i 

(■I iiuc". V. ^uffíiic. Ititü n\j^ 
fljguííi^. Pr P- PuHal, que tHluí* ugii. V. 9aiij7!7, 

Bíi7-uí. P. C 4 ín, arrajtcar palo hincado: 

mam ^, d ijiiCr 
fíá-^. P, C- Arco iTp Híl'Iij, <1 ile jrufllqriiar 
¡slíumiiiiti elflí'kii flflufly. Pflíia. STf. (^ da 

fírjiJúnr, ini'ua qi¡i^ en nm mcido&bC fifl^mají 
Alan mii^^rL^e, V. Sa>jírt. 
íayu. Pr P. (> upi, dejir í\ -ittra hafpr, 

lo que lia-Lis; fruHtíis *■■ c' "J"-'^'! 'i'^'fiíiilr* 
^ ain bay 4 on 4i>jali>, no pro^ljai. 42 B I. P. 1*. La ma^or parle Jpl cli¡iich»rro. 

YL La c^í-ol[a.]UG aanapaüa ÍBlRuna petft"[iii, 

■ j6 para k^íitíí^iS, ja ¡jur lo que se delie 4 

«u oarMír. o lilnlfi. 
fíi\rfál-af. V. I'. G^ia^Bia?-: Triita bien conucldi. 

Bajf-üc, t'x C. Puerto pinldd') de muebiM cit- 

Pujpieófi-at. P, P, íum ^ ÍÉ ludo, Jiríy^iat ol 
agua; ruido da lo quo ilorr^mm^ V^ D^JS^- 

Baifáf.al. P^ P. Bsjai^ue de ln^ lufiL'li-q, V. 

Puyad. P. I', t^n^a: ^ a». pt^ñT -púniW'os; 
[uLgar lo i^ur ab ilclic 4 aq; el luno j surit^rin 
<3 ci rl miniü de hablar. |V, f-oidi. Baln. 

Ba^g. P. C. Tardan'n ^-n alE"; I' «^piici» de 
mutfuj liL'mpn ele, di^leuerac. ú terdJir ¿ CBSt^ 
Kn \<i qiif hao^, tJii 9- bí d? propúiLlnn d^ 1^. 

PáffiU. F. P. Tinla f n h^bhr^ lambicn nn olirar 
dii^^ lifr>, hirjaliJíilargo.iomtuaJij-Yl?! V^pii- 
cio di:l Ui'nipi: A' ijai/at ti sanga^iasM á inai» 
pf>r pipacid di: un »i^\q. Y1. d^pre?enidu de 

0arf4i'i'r!;r P. C. Vs lJ írula ilc h ahulra, y 

Airve inxn fmbarjacliar ti p<:4:jLi]úf como Li 

Jfiiyiiuac. P. P. Eatorpíon, ü alacrán. V. Ja- 

BayMy^ P- t:. PlayA d': mar: el moJio cü^dt, 

A CDinLiiar par plcya, niqinay 4. 
RaylwH' P. V,. Vo'ipn^i loa ijne arijjnn, t>ri lila 
' rnn igiiald-id» mj^uj ^^ og ^ «fi^ u^u mir^i'ri 
ird«i d mtacho^ muf cnpnri'j^iduq ; rierais. ^ 

Batfliáfi't. V. P' ^ A". peroIUr It casa, nin 

eiintiacti'i'trla l^anila j^rjE agurHÚjn- no cape- 
r^ü. J^iic^ ^1^ [Ludra bil ca49, ^ífi j| api /p iqljrr 
n^ ¡iea'l'tref;V. Pá\iay Su r-ulZr 
Dii^V' P. C' ituiií O Jii giuigar^ aplucjiriíc la 

ffllenlura. V. Bú'-ia. 
Ba^oi. P,C AFL'ininjdOp ú hi^rmafiuiillo, liom- 

inc liado i nm^efi^r- 
Ha^fugUruS- P, C, CiñiiLd di- fiiíii lurga puiJi 

t£i|ip de áid, & Lrfüi ñudos. 
fiár/jfabaggal. P- C- DH-?[iLPviirLLiIn, v. gr di; 
- UfPA'ip A rupi; ilti^iLuili» ^¡iL uní. ti, tero truc 

flijífl. P- í^. Ví?r5Uí'i'a: dí'^*íii(o:i!ad(>, aufM'ifn 
^, 1, auámi ^ nfl; avurgonziir a uno, ffrfj 
4>[ miing/fir^^. t:^ q"-- 11» l^Ji^r vcrguirnni, 
íii ilfcir 'jj'sa indtípniííií, dma i fp á iiAoaxg 
íi nacaaia tAt; ^ñhj lirig i $ ti naiviKü^r'ígtiU 
piTa mal, Brr^iilar, olí:. M 4l c^ar aforflon- íj-^ubi #H teoír YPrju^nTu, ruando Ií' mandin 
al^D nwiha.ia: ff^üúúlafnm tU fjjiMdhr} Aú Wtf 
<> em Cf|!>re1^ ^*v ui> »d ai ele QuiUi 

Bágo. V. V .as^; ^ en; n::M:dscinr el arnn; 

pojf $ dn.mnrlcrii. V. ^/Kífuy. 
Bai/útfurr.. P. ü. Ag eb^kliir^A la ropa |iur?ta 
en el cuprpt! arrugarse, IpvantñRe ]¡m pliiniai, 
«^ue tienca |JL giLlllna, ú el gallo cd el pacu^TiX 
*isj¡r p'impQ^t que iIjiiILb iDUCIiOj ni ^ 

Bálfúf' ^'- Pr J enArbular: li cota m 4> '^ 
ti' /lío li CnliVíOFiayo, c'-tarbüUT'in la civeiii 
lie Eturstro enen^igu. Yl. Sefinl qnf üüú tioiiH, 
piL'A que Ciro [||i iJ^bre ■^n^cLflIi liffra, 4 aii '■ 
lalónea; enlo ía en cada J*oif onj, qufl e* un 
fiudo en el rnCDle, parA ae^L: enriivtdo icanle; 
ttrtbnifug á baruan. V. Sanms Dtgdttj. 

Bai/rij. P- Cr E' lü taña raflcho. V. Bayu^. 

Pa^ütujiífioiitt. P. V. £viruLLCinni-S: mi^frere, 
furios milos, fly O pideceil s V. Tguiü. 

Biirt: V. V. Palo, ü cáaa ckvada en Li?rra, 
pin F^pinlar <i l.ta iiü]irüs en M aembruiíi*- 

Büij¿g. V. C. Sciltiírí lie Kiifihi edad, fi 
phcttiía ^iiji, y pm CJiar, n^^aci^ílflfM[ á ^: 
eaiia muy all^, *ia ^ 4 naaái^an ü lauf BU- 
Jura, r ciieMJs, t4 cunai mama; uua eriJ»»^ 
buenn para inoLGridLcí ú^ cuu, y cali Uí¡« 
inidii^ qu ! llBmm. V. Caiiüyait. 

Baia. i', r. QuillJ dül baruto í. /hij^i- Tápaa. 

fíaiÁ^mg. 1'- P. Vi^a d^ ua lacitlio, con len^uela. 
V. PalapoL 

Baii/^j. P, C Pniftirac Jilgi^, por lnher-n! hi- 
Ihür» á 1a reparliclon, i. g. Koqii *, diiiion 
me búrüLq, •' ie\a. 

fijí'i'rtl. P. P' birmií ^■. Jar4-IL* ft, E.ijambra 
Je iib-ii-: ííji 1^ an. Jonde « ftjr'iilBii. 

fr^^j^f-j, P- P' Bronco, d«l«*rado un prir<>r 
Eisí'er tarrji de liíi'rm. ^ -en '*' íi«Jm: bullr 
cosii de mi^lfll en k rfAnuB, ^ ín Ja^irni; a 
uw^fly: liib:l fl madero á cufilm eH-ininaH, (^ 
íii: friFi*. pHinliiadii: JflJdft'ígriiiíri. fj'zrjpiicUrv 
íi fji¿ídjía, fírn loinpadKa. 

í/dlJMflJ. P. C. Al través, tnptr ifn lo que ac 
ÍVvfl eargádo d hombro, tjmij «l lo que « 
alravicsn, Y. flofangan. Ba/fnffhí'n. 

fla^ácaJ. P^ I"' * 1". p^raiiBilir fl uno: d.veiür fl 
íiíMr.iiir la \tUtíra. J, pli^ilo puealo, ^ ffl'.&i*Jn «4 di^wUr t iigbn^ il-jjLumliiDii^'i i* ^-^y^- 

■diB: '. t úe. \a Élij|Vr, i|u ¡niel ti annjilu 
Hi Iib™. « ait. I- pa\fgipaúlat. 
flaJnunnJ. p. j;. 4, m, .■■rrir Li ■-roenLiTa 

^ ii lirRP on^ piirv. V- ruijiffafl. 
í.aLiiiÍ4iisT- P. F Hjiiilh, ptrj br'ia ^ ^ 

ffuHjDJ. ?- P- ^m «. b- 4I1U41K' JJ fiHimai 

iji^tM rni.|~li SÍjéiIkiiiIu J.? p»íiJn miumr 

Leu. 

faFiiflIin^. ■*- 1!- IhnurJ 4, I. Jblri^i» a ¡TJ- 
riD4Íu, Ciim' k SilUd. al) t-i rDrni'Hc ú jiiQi 
fa^ likíEiiHl b^ d iLi|u JIlf^ pUc JíVriHii, Ep- 
Uiiiji» vnUiJUk ú il^i^lmi. 

Baiaii- P- P- l^v^ apt\K^ iv tobrCb # rí mr- 
dftij, H^Lu^U, f H 4IljViD i]|01 LUDiüHn Jü 
llbclh poogí • un, «Le. urnbll Ji'L ^ihüti, 
Aa/ g II iLfblVit Uj iíi4atJiit I\ Vlr. crrwh. 
i Scatc ¿ir is^. Pib 4. LllaJjrH Vi bUiE^ 

». E^ Ife IptIií, ili3al«:d. buq 1>. oj 4= ■'H'BH i"- 
XI, miiB*^ culüBihNi, tlult»i|ji[i •: l-íiijbibc m- 

pido, 4Lr. I 9. ¡i\n/tf Jt "' ^"^i ^E'^'^ "" 

ora, 1 a Uj' to^Td*^ rÉill(.ir clUI, 117 ^, I 

oporárahd ^i' ^ 4 Id dtn ti'Llia. onJii 
4]iir '?lU lia tliaHilo, b \\^li puIb «11 cjU, 
■iftaTf a trtd^iigi'j: >i^ üil Hi.'Lv u' li Ohi- 
^m 4l V. fimiiFitq. ÍUlClT. 
Hii^fiiug. P. P. nullnifH il: p:]ii(B'l 
Ba'a¡)rt\f P P. TiJDdi'J Jiu ■ & Li'idjr bI;u 

■L Aire^ pjid 411 ' 4 wgitF. V. fiífi'v. 
fluü^r. P 3*. Virt iLd bniabru 4 dítiltlli 

4 rti dnbUC j iiiii> tL VBVU. V. Aolií^ 

AiE'dü. P. K Uiüiili pin íu^r pu.'^L^ 'I 

Jdlüftiía P- C- j^rtmi pmri^LuiiJ n lluiHHiM. 
Ilív flL» pmnili "|"ii' IUtiju-Bl !■[<■ V. i*!!- 

JJilk<iij, P- P ^ilÉvub?, 4 liiiYib.'r rr^rlkilo 
qBB milj trnanFi' pir l4l ib^üli'^, f -l'rJkR'' 
<:\im A Bidii', T 'oi'li'i DiuL^ iiorn' i3i<l |ii-il"fl'" 
] i- li c^io. >. .Siúra.q. Jauaij'. rili>iEli|'i- 

ffjrmiDBB. P. P. lLcjh«-iinL "Ih i^linuKi, ü 
|iiiitII tU JlIn'iVdii '^^'l e* 'I. ^ g. pi|li\ 
fultbrU, DiiQ A: pJlitrln »mi, f A' &1inii>'i 

crlriiloC:in ^boiBi, úf IIHh «iTI'OI'dpa 'n iN 

naNiJ f dtiúiliLlliD in Cii^. V. iFiiin^^iij 

BaUn^ir. P. P. Cuiuid '« gvitral: gnlniAUi 
dt lluTbrí, « a laAjiildiig. ^-vt iimpí^ minii 
^ fUiEHMilj, I *: ll iId :, C, klAl OEOSi», 43 « d Hdlai/íiS, t, P, ViTDH lU qu? m livf nriHiA 

T fl |i«liH1 (jmlirj: itlp! ui Ih IJFuau D 
(4(ri|>; <au}'|iil!| iliC el L^lng' n Uunlq. 

PiltV^J. V. L. qu p, L mibaUfn ^slbruf^a 
«n (I lu'k. 

lUrilLild^. L', IL |Jii,i dr rkloii, A rorn- V. 
/'oUrdligL hlúipnr. 

fa^. ^. Fr I^IUk niiDlTHl^ ^crullii- *í 
d ÉJirailV": ¿■¡[il irf 4, hi> 1: jpul-H- IL4 
lEngfl^ lil^dlh. y^i ^ain/Uí Jiffa igJra'av. aiayn 
pSh m^'iuilai. <^jb ^ \k\^ af Eurpaeiulmi' n 
el ifue k iKmpa m' |hii]*k«e. 

Eal^al. P. P. F4^u 4, eM mcifHi uiiu 
cao uFim. AI-I\iUiUm, ¡/iM iwdy* un^- 
'iiptntv. CuiriLEo, 4|i>r (u ole^ld ^<^n>i- 

i]TL1 4in llViln. < 4 '\ MÚH^Bg úí iTiquei 

(cnur hi tunnn n bu|ir dü mih». ^1.4 ^d 
P'S'Dila jQi llanidi». \. JlúU^i'j^ir. 

KatT^uiiTiiiií. F. P, ag ti Vmiblu iiili^uh 
C^irnri, i> 'UDru di] tgHuim. V. "auni^L 

JV^iUdrif. P. P- fnllL»», y IdiúilVK, 4|ljri tJlk 
T^ V"" '^1'''' 4 '"- liBbliE LDn tiLia «m 
IwLibrB* alquiCqi IriUrle lilandaHCD-le nw 
r^lUk inn^narM vuldiMait maniiA iJilJi;!- 
LifEii 4?<ir'4fUf b H*iriidma«4 gtrninr, fil H 
linli» f IhLIi» n^kidiinBnLi'- f ¿ ba^^- 
Uiyici]Lli, ^Irgün, V u iai4 ^i? tr Im vudmi ■ 
qbEWDU un . 

Hjti: 1*. L IV- A^rnlur tlFii» rn- n' suclih 4 
1 lu Ur^i V, ^, ptjii, iMiiIrlii'- ilLJiTiBjrnt( 
I cíiT in~ H; "t 4^ V- l|VJi. Ifitr§, ün- 
Janli rd . 

fid'o^gr V. C LIf'hd hr i|ti' Lij^ii s 'n^'fl'i 
\tB miiLunluríi '\i- !■! UtiJ' <lr 1p Liéiiue,: 

n, ÍLrjIn'Ji, Tomli^ii I* 1-1, tu iiíilaj, ^nv 
|iri|i'« ilílLtJi> ilnL i]i]b ilLi'Li>_ 1 liiil]i lu qjF 
alr*Li|H"t 1ii>r rarim di! lun hjjiIip. 

DVMmS P r. UiiiLsaL k.IiVi^iU íIi^ Ifltuln 
riiuniiilni V. AiMtuc. 

&1MÚ7- P- (!r irjil' Mi li rr ^'díii: t-ülr in 
iiBiil. V M' iiiin &. LinL'icrr'j, 

GiUIhI^V"' '* ''- ''! 'í- '^-"\*' tif-^l^""^! na- 

IPlI. \>VI '■'•t'^ "VI Lllll]|dálj. I. ^. lIlClll I.1I1I 

liilirli'is, 'Jil H iB/ii. djimi ii-ridiariiiiav -1^ ^^^1 
I iifuiriq-iy iIli^ r vi dü di] gciiLL^, i> i: i^iíla- 
rL>i, Of mi. Jii /lj vbiivurHii H ror tnHnbicB 
ilrdiIrraLCH ptKü'ui. ny 9 dú in iJi, 
fTiiniiir-Ai Ib. I* I*. P*4r riix Aift ilr m n- 

iiiiiiii. li ii|riiH líT^iii'Ofiiíi- íí ■!"'- Ák B JffliVi'ilfiíiig, P. P, IK' fíui'ilfiiiiú, liiinlmiilln qu^ 
MMú/í. P. (L ÜjfHlin ^ runlnm, 4|h mn 

un piH»_ ÍKIG h'BD'n r|UL: iiiK 0"n->rT» ¡vffl, 

V. SifruípiH. 

Pi»lrr[r]i-i H|i ijijir mn iJli». Jiüfl B ""í " 
iiqjflíüijii, ^ I*!» miJ- V, Wifiifl- 
íiimijJfí. r C. Jil'rciiilipll 's fi l>nl»nr»iTü ipir 

llrVU 4 Vi'mlíE !][> urtl Liarkdfl |i>il|iLi] ¡yivi 

dü lii]fcúnr¡": ag ^ "I "^"1 I^S- "iilni'i 
íHh ciKH cnmiiilii nnn'Pi i|Oi' T píi^n diH 
ílirüiH Uiirui|>i, fir-lf Hipr 4 h1 jiuqi'l'/nilM 
H^^/jiirl.Viiii LÍ Uo'i': tiii^llni ^\\e if rl ¡wn 
ait Im^himlu ¡ O «I cilinnn, ^ ^: junnj ^ 
n] iffion ilí dm la >iiil(n'. V. ffiJíf. 

ffiíO-j^i^i. r. ?. iJidiii. p víiii cniíiiciiri: r 

la<rili>i'4i lk^^l■ riP|iilu-i ■ji'^. 

BqMIhi. P. r. Iiiromlinrj] u rnniljl-. q'-c 
iiu- pin K-> Bii ^Ti Vl f. ttuGiln ^IJé, ig 
a , I, <uiru II Da'Br-4iliiu d ru 4 irn lipaWay- 
ipif/ÚV" iiiiij, I. ri iMrirjK'ii'Ji->: hMit rnmhdu 
miin |ii|bIiiivi>I» tu IIli», f\ tu it\a\, »a^ 4 
Íúf"tf u Jr pj'jr'^'urgn', I J ilr trdt^iniiij*' 
'ii-iDlilr hIi' ninatm. o inuifblí', tHriUÚiqa 
miniilliürii^ •' n^/"ei\//¿z IvIjInUliiIi <|i' cUi- 
luiDÜrLi , pairm O 'I' tii jorllt ü üajUTi. V. 
^iDiiir 

Ball^a!-la¡a. V r. B 'iTnEi^iQ SilL«>lh- V. fa- 

AuIDd^ic. I' C. bo'Lk iFr L^nunri: '^"t- 

Ljijih. 

EnViiJ. r. r. R<i||i>¡ h" 4li' r.i|kL, 4 piiili'L 

frmu'iiiir. ij 'n, i]nTi»l^ir lcq»! cnn nmlfli 
iTü^LiyLínií. P. i:. maí i^; EmtiTsrnnr li 

^mli ir^i^ifin; ni> p:iihl n^jl- fiuMniFiJ. Ba- 
JjHJfllL 
iiTi|Jn- P P. fina- 1^'' ^ ^^ "" HremiMTM 
Ji' 1] rriihldih, 4 iv ib J.'I |i^igi|¡ ' g- 4 
ir ÍMn i]kri ?j. ^^"Jll"r"^T íl Irtr-n irrlhiili^ 
6lih e: ** íl'i ViTi^mn. i\it mil '"n» '•' 
•¡twr. r 4, llu í: TrrtJIil Iti>, fliir lu p«la 
bnrln V*nKilCli[: ni"i|»t-: tu™ «, 'rnoj"*' il^ 
fl , cjü luí ■ír^'^iuliv r-iiii|jiAD/nttiiú Jh idPi- 
piíiM, Ijina veíiH*n« ili' m biTm.inn: piirJIír 
trt pJ:r.ir 1l í|inl"»riii, r n pnLibi-Ti^ M'Oír 
^Miri, <J^VM 4' Pirr. Ir^ iiartijLiq a DiaHIiií 
If fflmaFu ÍB' tl^i, A^ ^ JdA Jirmp, IK A 

uiiifHrj Tutl flw^■l^'í, íi'"lí "í.UunJi-i" >? 'tIu- 
riltJniL Ui' li TjrluioHi ^liji iLel lionluv- No- 
iu Jh'd'íJN. rii>Tir rn la nlirki |iii!nf¡ 
ulic Lrju|ii liiTii. V l-i'rB-¡o-\a. Pal^M.Si'^M- 

H.if'/e. l: V. AIüdI *V IEattiiJ i 
filiar P. i: E'EüiL'^Mrii^r.' pru t- ^iKfl- 
caipj' iijViiJ ii. 'IéC ijiillH ■> flmli;in'&Lia«.' 
Ail'/'v I^ I'.. Itb^ iil hmvLirr, hI anLinal. V. 

ffníi T- <" UilJHI'e *I ll^nK "irrní ir 
Viril" 1 Siii. ng- í n úti^n: n]^|iW. i' 
rnriilAlur rjg^P ■> O^lrun 4, [YglICín, VH! 

riM l-Ci' b^ 4' '^r !>> IjBi' II' '"fli'- l^'iaB' 

l-iif Tihi f ii iDi-iDiu, *. f. Jiion illpL iKn 
üti'fí f." iii Hiiili. IL^^Ifh k iBbf' Puñm, f ^ 
i'D ^| lfiiiu¡~ii' 1 Jiuii, k iiuc liCil? Pi]bli>iir 
pnr Anl^ii'iii > Jjiii riMpordiH qiieiullDftlv 
luí, l'iiih ai" Aitlntivi Til' *¡ ^UJ Itl1il4 hl- 
hfjiíl/vm'i ■n^iiii \ Ifiinni^g. 
iTPflli'ihiiii^ro. I*. í L» liihniij iial! lu lV?f«- 

flnnii'- 

flul'Jí- P. 1^ PríKiLilinS'iil» r|irri|H»r ful- 

Qitirrp rn-i it ^Ulif», > 'H A H^lIU & ^' 

H«iiT^ V, rn an llii>Oii>'klJi, 4 pmlinlE Vl¡ 

miiVtiiiiyia ri Kirr^nLI, e* dHB puljíiTBL 

íüJ^WHTT.yuf P. (L flfrrrir a Hnrrarane 19 

izukbu. I. TfiíiMJLXiJ^: fiHJpii<ü &Éii4,riiUB 
da |itn >. Trnajlü^. J^- 
ÍUl'ilJ Rd.tíal I», r. í J. VnillMi i'uliLiii''' 

CiiU V. B- *l LBli|i b\ mr ll^ir iWiPjii: qU # 

Liklii k: Jir 'itllh d ciirrnmi, CH i'h 

fliT'Hiiírij. I'. í.. Diihl(j:»r íl (iii"|fOL hmun- 
ilit Ij-riJ, iJB'í flpí fiJpi', 'o 'i'"'\ '' f 

VIlUliTllli» lEUl'.'^, i> RuLjIl', dU a l¡ IBtl^^'l, 

I ü hirVi^iii 

flffJijfl, P. P, ThMIII»r i'iíi iLtii' H!" "i '^'■. 

I Lu:1iilli> ik oiDilnr la ciiisln Lii»^ 

JláÜ-l. Pr T- IMil'n quiiidN (■ Ti}4n podproH, 
.tfif'rt 4 fl^-i^' ma * Tr í. "■ a '^K" 

íng ifjvi" P^iU" P'f* Hirrr>l|i^ t' \^ft 

irn°il ^ Lmpd^blí' rvl»rr«l|i •mea 4' ptule- 
CDIii p^rn kfeTTT jIbu; kld4i>í 4 44 »^r fl rn^'^"- 
e^ni^ fj |hic h'iiUirii i]lcT BnM|i>ir<T jIrd, puir 
4 fiL ■! iLiaii ^Aig: Dii» pi>i-i|i; □>lr|iirir, lu 
i|úL qUinLlt; rrl iTtM ii|ll|iU|T iR BU ■Jirimú'iií 
fj iiaaM Ir iiLia'itu: MmiLii ¡Ir ri:ii> m h I iimBih, 
rJiim 4 II ILÍ^ J' n^MiM' arírTuarra: J' B á^ jll'h, ruñii a íiiEíai waiwlnijli in'-' ir ""- ^1 ^ 
\\t rui^urjl, vr.i ^ firlilp^til. 'iiiiiii nrií: ij^- 
p'nuT fn I ñv< ili^ niuiij imi^nlni, ^ en ^1 
Mnii ?'.^)i^ fi ly^ wii|,= ri^iirlr nlfiy fl 

lih^llLrilL'i Qj rn: ii|iEiibi^.i fl a "\«t\ i) 4 
'II dli iiji í'i"H íi iVnj J 'iivJíiil fcpin:il 
D>la. ú liii|ili' qiiicírilínnpEncrTMi' 4f flfliiflli" 
fii iV. ii'^iW ú li .V' líiiriTv 

iTafií^n-vlii. 1'. P- C'iliTB, 11 lHll^4|iitfln \om\t. 

nainrillU, y irrile. 
fi^r^j. ■■. r. Oír AJ-'^Mü-. ik li> i|<it iilrn 

illjii. rQ iV /i UiIm: fH^piiiiJi'r |ii'< dlnilu, '\\ii' 

IijUjIi.iii tiili i'l na h aL ría. V. Ia\-lit\^ 
Bü'iti.i^V I*' '" t't'i'lr tuiDí i'l t^iiTinr^,- 

lii'rii iHl üi ill'hi^o, 4 [i'iTi'n h rnali. 
fiüfiqf i'ü. I*. 4]. 4I11ÁI1 ]IiiljL-ii^ j i'iiLinil'liiJjt 

je'nlih'^ 1 \¡ iniiiu, ^ EJ ¡[■il hBCP HidI, hIh 

Ra''-f-ny- I". <:. r-i, B 'in'Ci'i In Enm^j ik*™ 

■Ir- i;il1r pUl-i i|iiK lllyí. V. 'ir^r^i 
fla''nyT. r. r Mi'r'Ill'i' 1. ^ h'J'nbl" dü 
|i>- t.ilii-nmi-=i, 1I |i I- líFí hiirm'!", \al If dtt 
<]Viilii-rli», lu^lL] b 'irD « mi l^ll^l, |Hir 
mr-rifii'ilul, ■ia'''4- H^ . I . nira/'ny, J da^i- 
^ifi [j pr [il". 

■t "III lninífliílm» 1 iilT.i p*rri'. 
/íilf.j*íi' p 1;. líf i¡4 rimii pnínlbi, j 

6"É "liiiH [I^T ii r» r-iini t íiiL IHirilP 

Qh,, i|.| fl- ni mn I. ilr .lii;), nrri^n i> ^n; 
mitq -,| iiin e (ii qtc- ^' J"*'!». 
JTj riiicu|J i|A^. P- n. ik'i 1), ^liiimrt il.': ¡irv- 
fUtil |bi|, {Ii llnTTi, '1 iiiiTO í\it Jjiin mu -1 
Lluif üCiiri, í-1 lUiTlilTi'iliriiV ftlirnif, 

ria'jfiLvJ l^ ii n^i.'^ ú,- i\-". y. g. hhUt ¡ü 
Q iiiE Tiilr'i j1 ír'i^ jIeh ^ fi hiiImi I) 1 1 
inr r-o-o1^i r <iibri' d 1 iiiL..irjii, rii |t ii<r di 
^DFJ^ii vllr■l^'llfJ T MiLii* ]1 Bit. 41111' nn litip 
Iniín, romi fiilil* '^ . rpi rii vii'i.'n"|i- Ii'h 

UI':, lh|i|P II1lk'N>, nid # ll F^llJillll' IUTl^lVU^ 

jfl^, ■Hlinl l'l L'■^^'1ll1l| Hll ^<i '\\i> Lllll ["- 

(illI^ii, 117 i>, I .rV^r d: ni-^n^.ir:^ <l^^ 
Fh unlq, ■! qii* inucri', ^v'"!*^' ^- -P"- 
kinit. 
JtiiV'^ p r nu'H"!"^" ""iJ ■''■I ' I"'- *- 

llai".n'-ii P- y A'i^Tilri 'll' V9 Fi'ínrTiM cr> "1 ■ilfiji. V- r^iriiiAiTli, _ 

jiibHT"r !►. í- Orí! dorfiíJo pjr Jl timn, ijui- 

fiiíjil rn^Mir H n : CnlileHií du um, qu/niL'LtfriL. 
lír ^ V, /MWd,!^ 'yiiifiíl, (JHnurut. |í-i1Jítíj 

J'jílii. P, e. Tj Mñ |Hi1í ^.1 riii u mu; 
liMúJ Ni it U fii.iivi.^, ^Ll ^11 ll iiirj bDihk 
út\ riij ilrJrnr í| «jilir, uu O '1 VH'!" ^ 
> iil;LI.', u piirTuirdiLr . *.|p- i,: nuJimn 
tita UWt iTí riiirii K^tit^, íf {¡j- iiiT^ A> 
ii^uJ i>; r^iHjlir I* nn"» imilif ^1 i|i]^ ki. 

n vns hiüiL, iMn^r o,T^^iidüF! Ti'prik- 

ii kííLon Iw ■hkIihJiiü, ipi OJiOHl WllííJl 

Ji iiinrrfdrür: miifli'nrl.ir <j1ui f3"A\ 4 Jrl 
bu^ a irti~ nnq U, ^ 11 ir' mijilir '■líklrt^ 
(Vb: i ¿í I lidLuTiibrtK 4 -iV lU'r^^lJ'''''^! Ii-'~ 
ri'ijr h ii'iBLii liTj btr.ioJ lu lir niirTü, n 
irn a UlfilEv. fil'CJl r¡u , ¡1 bnm dr i*itr 'ir\ 
ba''a. I» ■lin i'lli, ÚDiD ¿: mir:D U , fi^li:^ 
i'Lt. pIHiiIlin ¡y Allí! ii/larii^l * ^- iTiTiiy tKDrrr 
Q lú irdurl. 7. ffi^Aólib. tlal ¡""¡1. 

fi.:¡¡i'\tH. I'. C. KdJuiiSaiiOn ki: Hiim 4, Lh^rn 
Uaii 4 ^iBrtLiT Fii 1^ ■lluini.h», junlni dr 
finürjii, y CUiihukirr 6 di yaía nju f/ii. 
pütsiijAr, cmit-ter. h|, ni r<H linca, í\ 
?l p^hiniliir, Bil^'^rCCn^kt, i> JiUlU. iCu^Uy 
iTir ^ «il«iiil[n |ii ifi'iiü liicur. V. T^gaiiinifldti 
l'l. IEi:!p:iiii3ur i oTn, iiun qnu ortln'iiilB . 

ffdr-i'ubvy. 1'. P. i^ iti. Uiiiiiiir ijrq jiiiMiiu en 
uiiu aini^ihiili. V. noAilMg. Jt.:4i|l JiiK|- Jp- 

ü-ll-lil*N-riii;, P. C- ^pnrí-rri', f "l™rii^ 

i|mtriirrii:r'l' lii ^mbiTiniiriii. V. Th'dmn. 
ftl-l^. P- C. "f 9- MniiilLi ilr oíd ndUnJv 
¡Ja\-''i<'<-\- Fi Ci ^i'ilii', 1ii>: JiüLuii diililM <|i] 

iriii ijillC'': ) Li^ i'iiaii'ii. 

''\\i-!^l'^. I*. L. nuil 1 iij^iC'rir- DoblW'li'p 
fl r|ii" j'ii'u I íf'lí-rnfi'uü' 

/'lií.viii'i I-. I', l'niir i[t inu firii' i mn 

fTLnj'hJii íjilliil-i, II TÍO V, fJu¿ViiJ-J4l MJ 

Bi^f^J1ll.l. I' l'l Ln^'^fitHii] ununiii i|i4^ 

¡cu n l^uilllcn IJi] JiJ" Iflirr*!' , T 1''^ '^''^ 
ll LiL'ril, rn ilniíilr liiltiiU 
ffjl fiir- P^ iJ. ti«l^ ili~ mirlii" ij^lof^ rrmio 

innitji, u'iir, iiLr ^ir^ 9- ^'- fianni-ji. 

Pil^Jii'i'i; ■* P- ía l> 11^, ^lar Jf^t ü |i>^ 
ii|M ifri rjrfiMil»!! , riDkni. f Ir! ni V tW/u 
fli ^ihjTijji, Ffii' -&ril mm uhLiIII. V. J'iiAJrii- 

B.JJai'Ma. I' I' l'üüiLi. fiG B |kir olrijR cjn futírzn, de trinli giiü hífin <?í 
fiLfiTti?, caí^r.'^n Av •^^[Híi^, ^ iJft B^affí. VE, 
Tritlcar, vender Cflass par* ganar álgn; Dícíi 
úmmo (I offftaí if tía sabe? íoflwrciar. V. fiff- 

ffaf'fmil. V. P, íjgCaf ^. Fa:íeintc di ¿TEiba, 
pnrd al»B}a cnnLkauainenLr! burji ^^alrav^Hiir 
el cárnico de ud Ladu á n|rú, V' g. cnldbrJii 
V. Ballag. 

Bal-H^í. P. P. TrEiinlb. J^6a^ ^» Cmlnr virlnria 
lua vencedarc Sa^fnagar á /¡ñja ^. Ti^iñiUi 
ttiunrADtc, 

Bai-íóloa^. P. P. Ag i^ Paacr Ise mano; ci\- 
címa de la cobcid encajadas: dablegam'^ «^1 
que hiíic fjGfTfl pñTA diaUT, d^ if. Y. 0d- 
^r^iTur, £aI-Jai¡És. 

Bal-tiváli- Fr C. Ind^ri^d que rt^ aabe, 4|uc 
haCf-TS?; <igboi 4 ^' r'df i^fti, genio mudable^ 
Íni:i»iitaaU; 4 mpJ9iK Li rorCuiH, i? prciaperu, 
enadrersa; í ni COntrnTÍO- V- nfjmns^ 

/íoí-íJgff- P, P. Uní (üiits wcLi Como ciwtaila', 
con que jucRíü I» iniichni:liiH. V. /Jpaj. 

ffu/-fúluir¡y. P. P. Aghal-'-^T'g. lUihal d branv 
BtnbK la ubi^a, atollada mu». 

Bufó. P- C CalifinN Ao. caü^a iIhIc^ que HcF 
limtaraii, ¡'m ^; p-ila Aguzaiin^ piiq «'la^ 
íiriü forao c-9la4]j|, h rcrca dp hucrln, V- 

B¿h. P, P- VÍMilí>H í¡ Viuda: onvimÍJir, wo j^t! 
de quien enriudo, na ¿a jl i*¡r¡rfi í¡ kqcq 

^iiífió p AQj. cuanJi» iii> IralA de Cü^rac: 
Tludfz, c^lar «kn ciii^nrle, p&ittiacá ^- 

BalóbaJ. P. P. 4brazartí l>« que rÜLCí: arroz.. 
que poca falta para »tar Lliopi:». 

BdloaiH. V. C- AplaHlarae zambrera, pelaca, 
ca^to ú <»Lra coví o^v, aplastarlo; ó apla^larne 
can el ylfnlD, con lík muDO, A tan el pie, 
fqn ^: fTjaraa^fJEÍJ, ek que la bace: m l^' 
qngrn, el vienln lo puFHi a^. V. Pilpii. 

Bitífnni}. P. P, Hlnthainn: bun^ *¡f H iná\Oi 
■Hül lie oj^4» ínandq se hinchan L»n gran dtl'ir. 

T^á^rm. P. V. yaiFilnia^L', li |ir?«eni;irin, piiia 
famina, ú navígaclun: camer muL^ho tí. en- 
tfmn, A c[ «ana, que tiLce ^'^^^ ta vida. 
amirr^uj if- 

í-U/ipjeÁik P. P. Pl'i^ [Ig Ij ro-nana grsaáa, 
r» rh^a, 

Sorji^. P. C Raja de ufib: ({l «Ji, parllr, ú 
ciiftaf madera ú la larga; d^rr/^a $ ó ^i^í'^t una ra],i pn^i-ieñis hncer kíia para ol fUCR'», 

ffdttgca. P. Ch EmhiiTjiciíii chi^-i. V. Uiivn. 

Bánga. P. í". Olln, en que ^n cuete, ú kuíh9 
Jilguna CD^a; ü k fiLla ^TiinHe, 4|ue IIeí*ji 
mucho condiam'Lü, ilumiin Djwjihri.q; el i^ 
rhjfo dicen 7~¿i;arh; 5il es aiLti para agua ilti^i^n 
^71^1^1*1; Al f3 fnuf grande dieen Tmárttj^ 
caá. y t^ln üítyc. yt para coaa ile cernida» 
ja paia ngua; alca mediana llaman Talia- 
S\i'»- Tienen elro mado de expLiear», para 
s^K vaHijíN, V. g. a¡ (ü^cck^a chiquita, cena 
Cszi]i?la, dicen tnacaféppen^, al en algo 
nuynr vjo^iiduri ffji^n^; p aíil prosigu^^n 
Mibiando, A bajaaiic, pur Lúr ordinfllea, Otrc^ 
Tni-liH habrá, que no sean comunUi Cn e| 
Niirtc^ ú uLa^ ellas para agua,' llaman ¡tíaiá- 
¿i: ¡ttalúffi a ¿ac/ptfl, moMbi á hassíf- BÚA§^ 
^ l-a calavrra, l'amblen ea juego de nia» 
toQ tieTii. \- en huí rei*p<«IÍTflS dieciones. 

£ari^0iV. P, P. ^ ffrj: Pi'giLr c'i-n el canlo 
del bulOf nLCh 

fJM^^f;- P^ P. Sia ym, *. g. el que perdió li 
Toi, V re -le lia aalida eira tei; qui^ila (r^ln 
10' cumrt do b^iicir, tiq ^> V, Párao. 

Báfl^it. P. P. ^ aJL i^ el palo, con quO' 
«fiea» fueí*! en na Ña, y alrvc de. lo quVi 
■^1 ORlebun en b pioilra. V. CniUi. 

íl/intjiUM. P. C' Ca^lren. cabrío, y íii ra CnlerO 
3t llaiii:in (7a!dit\^. a^l ml^mo IhmurL 4^, um 
•vvilíüñ fiHpuda lie uno JJKpooie ili> c4iL&mn, 
potJ d'^r.ínsa iJeL aguau'^ro, qnii parcijcií car- 

Bá^^/iit. P. C. Árbol ilel nut ¡aCírt tbiflera 
hiiL^iiJk para tablas. 

Bg-i^Ar. P. C. Al-bol bú llnmflJíí, y muy 
pcin|in4% en el euul l-e:iiaii le» anLign^ts vn 
Hupcraticionf; la fmtfl de "í^íi; flrliil, íí 
inayrir que las manzanas ni ienlrjt e^ll tierna 
^tí cqmi^i man no cuando ur'iriadd por que 
hace dauUL hacen de chLa TíLiLa aceite^ cUual 
|>ucde «r-vlr i^ira alumbrar, y can el preparar ' 
i'j al^oden para que ssfihi bien í\ tinte. V- 

Ba'rQ-ár. P. C, * a», dptabogar, dar lugar, dc- 
Í!Lr reiipicaf rualquiera CDija; la olla, q^ue por el 
niii'Un ruego, w «erucB, iIIcod i^ an li o^^r/, 
tlianhügar el Tuego, aparlarte un poco del 
fuego; iliJHahogar el cora mu ifíLgido ^^ 
tíi,: de?aliesar la rcli^Fitiira , ta & aa ligo- D 

JJatigD Un^L P C Uk ucjU iril llon^ih, l>^ 

«iilldu: drLg untlikn pa» i>lLt>kT iltuTi 

JJnn|jr.lí. í. i:. Tti-ib iiTmlU, I fr*\}\a 
pnra ^mTnHnl. J Mi"»' ili: ÍIUlI^ V. f. riK- 
liHH^. aiBÜL3i4 (ir. Di^fH rjDiDlon ^ ül 
umiTiii piK lirr'*' -íiíTiflPjjitri rif-ii^i Ih&'i- 

pir ilimJu i^kinJíMinfL 

cíbrzi- luTibian Bnob <iiiii«ii* pir H luc*" 
Fí JhIU Ii cllHii; IJiTinr Kiotkl poi \a\ 
imrly., S ciinJiiBHiiíí ■l<A üLrtrpni y pkj it- 
rir-iniEiOüPoimn rx'BiFn.oiiii ihk« m 
QriTbt, ■l'ffi, niuoijafr nliuín " R^n4 t"> 
^iijrims, P, P. Plilail ilM pnljiísn voii" 
FLuF aWñ irup piii [ínirr la nur^n'^'* ^ 
■Ticr .Xh^irlii riBiad^SUi B^ivlidK i rvrcrjih 

JJiU'^^IIiId. r. P- Alg' il'D Iciíldi] llr iXi|i|i>Jn' 

£aníi^ t. C. 4 ii 'Ira- Pürra cinJor' l«ni»r 
ífllf l*nll]nc por |m»]i', lugBr^ f) lafflliD, 
) la pirle í! lMmi»L",i'íi'" fíímA ot^h- 
áii A lAdu piiii> i3ii lili luguri^i a roHlim ili' 
ll* lirHUlirwt- y. ^nil|' 

fiai\j^ t. C. ^ 9, lilur ite pula p-i]riila ule 

I- ?! H vo! TP»s Ihíb. na *, 'nf E'Bvn. 

Jíflnfvi. V- C. Polm, '>3ii '[«1 cniíBB .ilgu, l*<i. 
diibi ü Ih lírRí' Ln H|ili' Pl^nn nn [«1» Im 

|ilr>B3- 

fl«ÍM. r. C- Bí^nclsíi il"kiilir ael i|iii] 
.- -.ntíx muj íBnwile, iBjrií'> '*" *■ '■ -kfT'- 
' ínujntij-yi- P-C- É' l<T»1l*n iIm HIuIIiI mi, hJ 

mictttJuinlwnj ^.g.urfji^rrjiíi ™i timi" mili 
lifml de <iiip^-. una BinuJi tin tai"" n"- 
DWril dr miilii tn fli"" nnnill* ^^ pr'!""!!? 
!i>n lanlie «p^íí^. Pira riplliar ún &>•"- 
bife, ft Bi«"». *■ ^"- <■ '^" "^i'*- ^"•'■"' 

tfí 4, dil. 411" ffcfi^il^i liUflm il'j'ir, 
«lliH ÜJ«i>lí bmnllfl. íííiUiniii fJ*!^^! 
cmoML* i'nlrt pm™, y Ji"n lue ■-^íi J"'! 
vli]flüii cfln irntiR bbnfíh ilm'^ii' i^ 4 

hIi¡¡ 7 W nii^i^ limiBl pir d límnoiir. V, 

&,^¿^. n™i. ¡raDuoij. roftitii flDBiir.;£iiii 

íüt^i". P- li- BalB: rri # Kftfl rpii' dJ HD- 47 puM f -nndh il ^iQHijúy: airojir i^m-i, A '"• 

JTiüliih^ P. P, ¿fvn^slir, a BrrmriT urigifr, 
piri- ei" I"' Be iumki IbvwiUtId, ¡k onih 
ili'ríijlKi 4 m jf raíj, I & ^p: inrcLf unr» 
Bi[jlik1r>r o; 9: B rn Ji rali, i «4^ jvf 9 

UD, Ib LBbb mr BRüJorM ihirnlt W lUiJCSC. 

Jíilrji P, P. PríVi f-Tff 9 úí, ^ i^ríct: prJ- 
■inr>.«, paínnaam ¡i nj ^i tur lai DBinufl, 
9 fi: nnbirfjAr luii'E'iiifn, 4 rrf f 9^ ^IM^- 
üBr, ■ H- i/Mitmri-i^i'i^ W ífíiDimnu JíUHi 
patniln , qiin LÍe]>íiL« fllpilio, pj. 9= pr^iJ" 
Hr*di pgC InlTrj, bin f: ndila lun 9 i^nín 
inüiic, ¡a. •liq¿ \lí\l Jr ¡Uavjct^ onflicii' ^H^r 
p[tr>]l |hir t> Llul! ilcliia, 9 "" npiih 9f(I 
qUE prtivlí. R'.-lt. Silai. BDU nnfiE^iL^i. 
flj3iiiij.i ¡I a^iMifi. Pirra, I iiuff mi 

íat^mij. F, p, O^iD HTih piij yannt n\iñ: 
* aíi? HdH^ ?r li niDli»ilLi: li^Ij va ti 
nr v wnr cL pi:h> ¡h »4rM iJjauIb du bU' 
IDlJim, V- Aa6¡ak 

fnlunobliT. P- P- ApruFiprTc l^rc» fíqilfPj^ 
ni^ Hlbrdi, qiWiJiili un jv^rirnlaHM^ 

Biü\m*ií. e. P- ItI»! *ii lUrMJo- M 4«fn 

Inri iLifftii, ) nltB^ liñ~IhTdi>r-<ira& i>f4e A[- 

Imh •ofa ^^. ^t Éiltfiíri. 
JoTnniHj. P. kl AlJibe, C IrBnuí; Borrar con 

rjli, li itIibeIi, baU-\bin', t'.rii\cti; Iñnaifm- 

Urt ü hIiull p-him 9. tí ¡fvn: I ■, 00 din. 

lu^nik 1l^' '-^iiDiluru ie ara. 1 guBiilLiB Ja 

ifmúmn. j-na D' 
^iVunviiriT. P. 1*. ILi'luraar ¡J piauaEOí iDnarln 

loclüo. V. ifupalpiifi' 
i^rujriiN. I*- C. -Cnvar pk dr iil^a V Cn- 

Vihn'; piitiii r| DcrciT i'lc. rdirL lIIb. 
pan ■Tkn■[■'|^L■IV^ in 1^. nn InrJiíirH' iili> di- 
[jbT ailcire>, r|i]r m' riinipiHir da UnBI- CtfiH 

Bir?jlail^* t Bianrcj ilU JiLiiV fHll L-iLru^ 

ll r^ba 4li: |bh -trntcnlcIBi ]□ erkdid, 

ÜJiUi^ii F P. íi^iKin ÜL' bujiii ítImI Jtij Tb- 
inadi», d^ n"r I|hl^ la'4ijrHf m bumlh «H \^^! 

mil lílm- 
Jflua^i- ?- 1^ l'ii BariíTi> di pjJeiíj ia\ llu- 
ibjiJii, a buLiHi |uii inMuí ■¿? iS í\ AoMiibiidiñ- P. C. Ciirlii iMiroii^n' nj ¡^ linbiv 
t-ii;i ilirtreni'ld un hh'rü it ft ^i^? ^'''¡i "fl 
n ilil |iiiiU I lil\ rorki'i II' lll'^kll■ 

IT^niig P- F |1 I r--Ln: -Ipíml i! íanmg fi'im- 
rqfifuii^ Qur ^ilUi Ih i|ui' le^ulrjil < li.i Irnldii 
lii nbm ' -'ain/i ii •luybawliUBa/jantíii an/m. 
lüln luí' in lanih. 

Samag. P il. Li 7aij.l|am ll.i~ pii fcimifrri'i 
n biiL'BD paca Ti'C. |-i|:iT^ j |kiti hn i]iil |Dn 
iT'vcii pnrRii-i \ifK P'Cik f ii')rivi |>rn |ia 

íIlHrl- 

T'ili' HJli. P. G- 4Viiili'l, fn qiii) i*N^ cttaTlniln 
la ít|l #^ Krf"i| -^ W'^t: fl "n '^■nrLirln- 

ffrtlkilW F- 1^ LJil'niri JJ<llTu1t«^ í cnüu iiiv 
iflonul- 

ffíjuaijúrtüj. P P- CiinTiir» ^^"í-Im: bu Si 
f rüu qut usl n^ ^ tu^di mín^Hr^ i qut 
oiin itll cirllul i;^ntii« iji> i^ilc i:>firiii. 

Aiiadiinni\ P. ]'■ yiii«^ i-nn muclin lulitni iig 
•f: la ¿I. 

BfluuiíMf. .I*. P. A*ni (í ftijii&i ílr 4iJ-nil]ü,i 

fiüUili P P. Sti i'iiI''t:h n|liP, ii i|iip nn 
atjíiEJ rl "kftiV i""»!! iH lid BSiinrcríi. 

B^wala P- P- (!iiM] ilr ri|iBii~- r'iiBr> V. r 
Ivn^l-K, (nniíH ^Ir. qui^ licli'ü.iriin ifr iib 
inl^l^nJiii, T hIp j]!!!* üiirriJnii i iiuinn j|iiimlA 
lüii |iiL-jj dn Larili'lj 

- Hjuial^t. P. ■_ l.niili. Ha 4, LhT de íj 

flLiib, ll rni> H|ji' lat \¡e dIIi». V. llcfi/tOi'r 

fiuQ^ÚD P. T- IjIllilK A LiuLti ■l<± i'lla\ E«IT||- 

iLiK c~i prdkPjM Dii ^ brrlij^ I-ioIaí, u 

[■UrilLK ]ikia Lkj'r 'i:*!! i 

llamb/b/\a- I'- I* nj"iiilr- rjoL-L^rma . \. JJ- 

OTiH. 
ftni|*lf,i. r. P biTiniHh III? -A H]q^ enfr 

-f DkDchn: v Liiii bv^ DifSD bl^ A HHUJou- 

Y- <kr. 

- fwM^. P. P- EXPlkluLi]: ll |iluu;.-r f "gi 

t«tr. 

fondiir r í; l'nr 1^; mri n, Plumiji" Inpl^- 
■Tp ll' vi^ijTio' ii J f-r'iihiiJLiií-ügiiriiiT. LIUiBIn 

HM bI Minii'i» iHin f l»- 

Turif^. PC ^¡r ú ll fii^ lliimbii' Jü gran I 

vTi b", li nni^li'i il^ ^< 
ItHir^. Pr C fi« 4p BiMila 4i]t plkiii, cit 

H[ae jiltiTiL 
BifiJ*- ■■ C la nJaJ VD^^il: mbiii 4 f' Ni» 

4 mjkWiiT'l fi jDFiFiiiáiiii V. P<iiiiiii-I|j . 
^il'^lD''- P <' '■^ ^1 Hutdu, uirlmlir il^l ^.i.i^ f. r. r. ^u j>. OfiimllD ngrinIflU^ tama 

iri ilvl |inn Ii^LdiIiIj 
llar/gii-'. P I! Tucr^i'' ii^l (F^riicEa, li ii mi 

HiiTl^D L 'abi'Fk üit ]i .ilnki^hiiili , llljiíilii 
i-1l] uiiih j'.ElJiki - nu jh Jj Ic^ |¡ iA~^ 4 iliiif- 
p\injÜM ^ i/uft 'f\i Ji jioj'-jijrjidaii liu^iiV l'"5- 

fiuDgig P. 4T Pnliiil, jtiH oTi'nrltj'. ú piilil 
ilr lLiigii.1 it vtrj , i|iie II. ¡man: ^ rn, bi'rir 
Ciiii ¡Ai Up O, i'l ferio: ipj i| , (i>'n i|ul^ lii^ 
Iki^iiJi 'oo l-L IjI puñnli gihb-i ^ i'L lUmn 
lu dl^^, dir iHÜlUdjK- ^'n Dipuiirr JfnifHUb^. 
tfiinJiT. k* P. Lnilr?, Ih t/j%íi/¡ii ik fiiiliiuli'C 
[iiU. BL liik ikl pldru ^L iiufii' el hPji'lEr^n, 
fr^wn ^idfiy líi Fum lE^a'l ll ¿OLTlníldil 
hI hilu hIcIViIiU, ■* i r*1^inii>;vvairi¡i|. A ll 

IBiri! dLL ciriL-iiLn, S pjlu in ilá]¡tt\ i-muLar «I 
lidii, di'J'iiJii 4111 M^i\i< \* m^. ir^m 9 ili 
rfn |jirL'itlUM.ii iriiitvurví^ fii 4 nq. 4 ir ti», 

it Clnlurj IhufuJl: tlng «> BIh piZiiHi! Ik 

■iuLAiI. 4 ri wir.T'LdiU^llil, lihi fú^iHA dh kl 

lii]! ilrt lltr-i. V, frtjiiiij". 
£np^^L P. I'. RmibiJiiii: ^jii^ ^i, inadh» 

biirciLlm. V. ^/^^| 
Bjiw^ií. ■'. L AcüiJo "■■Bn Du 4! Ji^rdnm 

nd í''üniipi, ^H| fl- iiflirtilnr .1 MíJn, mi O 

^r.^ n r^ onnr: ui^iJiir'p: h ollii, •> aH* lunl- 

i^iiiria [iKB, mt fi 'O If nn- 
B.iit^ü P ':. l'uEu il'l |ii>ii»>]ii>: r*nil"r ilr 

*□«, lí lunillD il^ kLjl, hfdiir 4^ ^^ifeUjLi. 

HiMiüih IíiiukIb: ^m a. 
flUFfj'l', I', í, bUCU yljr Jf ■'ij-jlipiirm E44*. 

iliJO -Iii rhd -tt; p-ri> (i.iTn ii,ili:.ir Id in-ii- 

illcí* ik' Vfjiui: ll 'II li|J JArnb. Dumiii;^ 

(■> ta nailn í5|í Iiirm|ni» «>, n rii^r ujnr 

«IH ^Y'!"""^"! I "'' ^' '^'"^ llf lU D ^11 CiJif- 
rlíiiM- V- J gpJB.'Jiiii. 

filTOjMf- F C I^DIIj Vf ll311Blln,^lllflk:«l- 

kra^tn 41 milj milHQHI, ] Clllllllu IflBIIlTl' lll- 

rur: ('id 

fTiin^. P. P. ¿uní A I i'VBiifBrU' ni ¡L^in i]>|k 
Dcibbiki: k>:iQLir i bItI|iii> 4 '"' ^^ 4. 
n-di'ii Ich3iriidu. lL'>¿>ilir ' iiiUr mmii 1 nll^in, 
ú iliEnmDiJ; f'li'flLr, V Kiinlii>E i un". Jiirr, 
AILiIiIl, ll irtlplfo >|i''|lDi V rii' qa 4, J tzl: 
ktuilHT ^ibIo^ ifiC <*!■ lüiiüidoi «1 i'L iL^li>, 
klilMliir krifin-" [4nl L^On, h1 i'Biitnnii:iTb7 lIt. 
4 ll f<h?iiim 4, i'l d(LHi iIe r|i'- 

CüLi^'H'. P |! AciUt, Ih bitilja iJi' Id> lbIB': 

Mlllc 11 4I1' í^líi fi \u! ik liiE fniriiii. i'^i- II 

íio de cnrii"* «i caiiiíiQ; sea grande, * íes 

Jla'i§tit. P. C. HeJÍoQiict-^*í"fBcremenlu; »a 
4; búdlündo ú cúsa jjui^ Iiíüü? ft cllti, ifqn^ 
4>r iiQd jvrbd, que tiene Iíe vlrtad del poleo. 

Eaitgqwl P. V.. Asiilfro para corgir Unhjikl, 

V. Arácirp^ Sicrúj-Fij. 
fianij^uJrf'^r P. 1*. |jnJ<>rji, cucflb. 
ffanii^iL. P, P. lfcrca[LciB.¡ aP« lu q«c fuere: 

nicrciidcr. «lü ^: caLq ai« por la imar, ora 

par lierra. V. Gáiang- Bol-üad' 
Baniás. R P- Especie dd laacirla, llamido 

I^uHa: se Gome ú laü gallinaH» palaniaa etcj 

liiy fil^iiDffi 4^iie La tamen. 
fiqpN'ni^nu. P. C. Sorbeni? ku mocm loa mu- 

«li^Eiluig, Ifíim 4 ea ¡nutUñtügi fJia ^ di:. 
^riníroJF^. Kíipecke de cq^TfljaJr»: dar \uv\tes 

cama mrkllncí a^ <> V, J^ífV. farírúPig. 

BanaitfO'rg. 
BinKgqüf. V. Vr Sierpr'r y Tíega ú criat pe- 

lOH •! crin; vuehu. cufiridii muy vicjaa. 
00nr«iÍ0a<F. P. P. Ta aurorj; ^rg $, roiil|)fi' 

del iA\í¡í. V. 5L{np?ti 
iíanmV^ P. C. Anjuelu; peicar con nn^utila 
- og ^-. bainá 4^ v\ pe^iildT de cafii pwn 

Ifainuóg. P. C. BoTuíiIít:, íofiaii (^ Ifl infria 
lid 1j eJa^l di7l humitri?, ú aii m^jDr odail. 

Píiniiái: P. C- £i ürtn redecilla, qii*^ ponen 
■^ dai palOH» y ¡a gübLi^rna tino, pis^^anila 
con tiUiLp 'iii Bgiu dulce, 'i vn\a'h: og 0. 

Bann¡i2- P- ^" Cansancio, ai?a do \n i^nie Tuere: 
ag ^ i itn; aa ^; toa; »q $: T^ur^ pn; 
paca ift uiK Arjcd ^ au; eEii- 

Siinw, P. V. T>ab\w. HeüiL iIq la qitefui^rcu, 
V, l>iila"íJ'tang- PáUg. Piadaiq. 

Bamáti- P. C Encaño, m Jeiide se ^Lnirdiñ 
ciMs de coíiicvsi í du dispfi'B"- V. tofn^^, 

fiaiur, P' C Golp? dü Tin^Laditla Jando con 
Ij piCLiid una en la ^rganla dt la pií^rM 
del aLro: *> en, habrclc & uno lie^^Ho c4ú: 
lun <>. hqceclq á uim, d clni: ag ^ buerto 
úAL de oTdinitki. 

BüitiAt. V. C Anuitln graikiJe: p«cn ton d, 

flflfiífl^. P. l:. Mo-iite alEo, A cercn alio, j 
dOTM-lio: fu^ndd rl .curo b eit li> alia ninv ft A. 4» 

Q-UgüslOi \ Ftay dHp^riaikm á una p«r]^ 
f útn, 4 ^ 6/i4rtia^Aji]L monlc muj" encum- 
hridüi noúúi/Qj ri ^; ü ci maote Lmia, y 
qm apftnaa llene que andar por entimí, ^i 
DO que al punlcí cunsi que uno llega á la 
cumbre, cmpieiiL lucj^o S bajar ú, apoqcnr&- 
lÁ: yubir Ita mlania^ inontH lilcen fimiHad-' 
fd-fviñí ú t^: luH que hibilau, ú hábil ar en el 
p^onl?, fimí/' ñf' fon 4^^ lümai^ laminen esEe 
lérmind 4» P^^ CéalineLa, ú hncer ^uAídii, d 
irí fráfny: jwj rn.^ el aquilón ac niaiidfi hai?i^r 
guLtcdia: txg 0, hacerLa: ¿jRdurúp^OJ', h quo 
fuu euardfld4> ash gnardiaa do piieLlo-, de 

Boj-iqair. SoMg-at. 
BaiiiiD^, P. <i. OxdH^I, 4^e ac pnn: k li cw, 

ú embarcadnii k li parle del vienCú, para que 
riú la derribe. A lleve el vii^nlo. Vr Ijvms^. 

Bauú. P- Cr Figura, á i-^panlaju: ug i^ ponvrlo. 
V, Puíidm, 

^an(v- P. G >Ii>d;1d, ^ «hampuirij ile uha citu 
eon aLra v, g- Bangte mi^oUilii, na ^ á*íA 
rfoM: vino uEuimpurr^a, na ^ ún d avac: 
para e:iflica.r La pui^a «le l« sanlL^tma drgea, 
fie ba de ilccji", y<»~n¿ ^j'ijejí ú di qittí na lít 
oo, ia niJ-i^j^A pEHSd ^^riJ; ip«tar miutut^ 
coDtrH uno, ^ fin. V- Gam^f'i-. 

Bautüc. P, C £a1ia»H i|lis dd l1 ptí'Tcado en el 
corral, ú fn Ií iviI para soUrB':. 

¿f^FirrJf. P. ti Pendra:: cobi quo ríe hujei es 
l-esiLdf eomn pieJra, piln, cargji, m ^l- lóiiuite 
iBrabien c^Le lérTnino ^ 711' ka que ^n 
pf^adi^» en ^üí dlt:lio!; «h prupio taiEitrien pin 
r Kpii''ar aquello dd ■fllmOi Fimj nuHiJfUH 

cíiiílfljifts íi" í^ri O un íJíNfl füí^K? pnflrifl 
jiat¡\aqivna^ti,yi»iii>'. V, iM^j^n, /ífrjq«. /Im- 

íííiuí. P, P; Puítascaruri «jnitir k ciBccia 
¿ la ccn*Ji que la tiene, V. Boí'joí. Cádi»- 

Ba-ó. P- C lífllon gpnoEil raenli;: y por el: 
paa^iÁk ili $, In rslonpra. V. Wajvihíífí. 
JiáiJi'ii'fua, Oroí, Smqio. Cá¡iví. Salioc- 

Bao-ás- P. C Alivio, nTiigeria ec Iob. ditlorcs, 
6 Irubejü!; es muí apli^hlff para loi. da lores. 
y t^jrirLenlQ^ q;ue h-^ ^laiiecea oon. naDlInuacion 
fi-.i fita vldaí J aln LnternLÍ5Í'>rt ea la:^ pvnla 
elsrnaa, eiplirW le por U parl^ fiíESfi^*' 
V, ^ ídoc n dJ^rtíí fa <> 1" ^ ríifií d Ofldíi 

13 -- ^o B DniíD iTifffjjríi 'niifJilii n-ii'-íí'Jwr i^i bafnrii'Pai- 
fliW. f- P. fía 4. Alin-Hriü Ij VHilIIh (b |i 

lirifB' li'rdrrN' pilii EilEB ir BguB. BiBiid) 

l-nr itiniiiMlH •<! gttilr. diI ^ ; mlici A. T. 

ffadn. P. f^ RirkliTMc, mladih, ú iQi'n'D^CIw 
■■■tTi 4, «I qiK innaÜB' 1jiiiia4 A, d HiÉli- 
dÉili>T^ qiLf Fiidn ti ^miTE ntnilDr, 4 |i> BiBIhIb 
Ifvla' lun"! ir- r1 bi^Lu dE tiiBndir. iia 4, 
d iLB? Iiiij iBinrkik. iij ^ lUnbrn a BCLO 
dr piiBHUr I^TrlBrte, j rWüfrrii siudi- 
Trirni^ln, luc ran imclñiiriii nm» 

flii^ P, C- ''i^'B^; '■'■■i jiiiH»^ ilr Ij^}k4. 
jfjbi cnn Id JicIid f fti bivanf, üL que Tiií 
1^1 (DFir^JnE hdhi Vi <4 qn? « nllgl! 

■lUmd 4r ^1 T"^ ''* llJ^'p riM Ci»iilinLife(iilB: 

^nini 9- hi i^ii« quJ: pif e i ^^'*'*- 
iH-a í. P. A>ilB|HilkEi dn Ibl lnEHiüiüiB -di 

ídfn- F- t- Fklnlirn ¡It Fionrin ¡nji' utan ■» 
ineBOTT? mn k íh^ikiIv fwi'v. i aa^m ñ- 
dH en «I Nnrit. 

Ba/^ííd P. C. T-m» Tffijriiili, iiim« cnrcí 
frti^<rb, pnuiAlb, n:<i fliilrnidrallB; |»Thli}iK'i 
refniíiJ»': CM* ÍU^tc; hiimbrí: rífo»iíilo; ¡ 
lEk Je Bím'íi. K ihb; ^líIt, MJi; * ún í 
pffdrw "flü (tnviflUmr miliiaiiilf íVlíWcn" 
[ÍTlalniíij j ni" ni.i'qi'iarii ■■'h» rirUauíli, 

iitrqirf ir»íifci|jrn, rt virlud Í^Fllli'íMl i'On 

el om-klli íN. |hi kirLiidiH, no. Q; qn 4, i|^ 
riírrpí finf* rrlnonlii' na ^ r£irpiiJ|in|rt, 
FTiT^n F. P. Mnnii. li niHliin irviplpirnlf 

y. f Lir^r^ll. d^lTDf . 

fla^ff. t C TiHli np«in ii!' (inaihn lIi'íj, 

UÁ ririlHill LmliD ■rrlclun.il. 
OLi^Di. V. {'- '.í-J\Hu i pfiffait\r ¡mn punir 

lu ^BtlIiBi h^ IillíiWl 

AigLnd V, C- SuCfi» iiynih Jt mmifS. i 

fjiFi i|ui>'u?1on iJibc luí muiftri'i tn übiojiu 

hI? lidn" V. Am'^^^aig 
iUyn^. T- P Aot^ii Vi Ui iIiuz, ü iIo:«biiJi] 

kjizn, cncrí, « ni»dijti Jn íl^un tU. ffr-u 

4, dm dii'jr^ fU'- 
ffmi-wirtsrf P. í; AtViI miiv iurcrin. V. 

ffliTiinfl-. ^Tffliii'- 
Adiiofr' P P. UonFr, ü ljniT|ii? genrrul me^lB: CIK 

uuTBilí-nmn'rpinf nn, ^ fl i|ffHH,^, |tflrU^|w,| 

\li uT 4iill« ib rBhJECU oi ^1 riikliU il|J 4< Amij/i-UK^ 
ÍTiirn. P. P. Tiu Ji' Hcirn lircki Dirm nlc 

(■ncniLliíoilnj pa p ui, i/iá 1^ p¿ ^ fa, a^. 
Bitra >. t IIt^iiii^ ikd BnlriBt, ^ Wa ^cL 

AoTiitail. P. I* Vr~dBr, b rujjr, uiinqni; <ni 
L«ii |uiiiil1i>^ i'Li . <iibIi|l>ii'[ |hk[Lli Ucl 4U3'|i4, 
4 arr. 

ffdilUnAil^. T- P. II.JB ir ü<b<\. I» plBOU la. 

ImjBi i£: I ^ plBliiLCii pM LlIbi, j ^kJ'> '>: 

fnllNdo, ll\ HBUI JuL LcUn, JiLun, ^ tM f- 

V. í»kiltU4. PdnL^idi. Paia/imq. 
^ruqiltfQ. P. F. 4 0°, tjpCLiü du Dh.v 
coIediI.* que pin^i *^ii 1°^ iiuri-lLi i\i m 

EB'iVb'i 1 iLllm Un lleUdí Ll^wUI^ Nía iln 

bdjua dv nK4 il il« pUrHin. 

fdnLV< I'l ■'< HuiPliCJ ilu iiUBlim umidDq, T 

i]ii¡J 1 I].!!!!» Imilp Lii [iusi'P& qiw rriin. 
V". s™. 

fii-ii^iiY. P. P. A^ 4 uq, unminrBr ú «rhur 
uipi^j dI DmáisT. V- J'lvIui. fauñi. 

í^iiravrfiiiQ. P. P. Imi luuIii^ fonn» ruB^B du 
milniUr dar vu«iiu Ib "\i\\niiMin\ mía U 
FaurTí -iJ?L n-nulLiiü, i^ui' li fo^iú, 'Ufi v^n 
A irl dfiwr»- V. ffaJrnpAíNgL 

Ba/a-ngü}/. I'r C. [a unilbruLLiiti tn gínunl. 
V, fi.mj. ffIrWí- flflHf; 

íiiohvi?. P. P. ArbuL -iiL HuihblIw di uu 
ViHi l^ijlv t ntdo 4t pniii^i 4 IhiLi iJL^iiia- 
[hul^ 

AiLmiij^j. ?. P. iViL Ci flli^ii llvAní \iút lu 
le^ ik \lttn, fldn-]Li« Ib InUgu^iiLliuiiibrus 
gijí ii} HL |KHil^ einLigujr, fiiunau itriurt 

Imn^uy. I^ L. tJ^itaocu du ciHHiilu y 
/!t<\/!ü. B rlii^JthiU lrlbiil:«, 4U4li>rn&iL alroi 
[nniBi fiímNIas A ^uIuih:^ fuHlB un nihe'ii. 
pnicurAvJo el hunn úrJtn nnln: (Hib; dti- 
li ihjjeiiiJi» li}9 L?qijl<'B ¡Luc 1b3 nnriuipomloJí, 
7 iHiüriuduth «1 InlniLu) i/n lir mpn npirluí 4. 

fidlV^kí^Hj F- P- huldln qi": ItK Ul B^UB, 

fuiíub ^ duiíJtilu , "picrlp^, n uiirre tvn tiu- 
l?MiB. V. PnirtMií- 

Auranib. F. I'. V. Bo^i^mj- 

ba'aitV^. Pr P. PUfíIk k^l IIbuBiIb l\mU Bitri- 
lirin If* n4l0[4lH pin c\ íKiraiUnlr» dr huk 
líllll'ÍH^ t í^flil iTi^ V. í! .ílHílflí L|US IIUniíL 
|i>b EíRnlr^, rl ¡lue ruLld^^ f '•' iguu b-brdB, 
ri irniTiJkn |iDri ktrtr Eiiim ii iinm ¡h\j B 

:ii Milud dluroliu. \. finTur. 
jhiniv!'!- P- Pr' ArbDL?ili ile Ih mmhHK que 
kil til kn lliiHa, j vuiilUiztlH 4l« lia mun- 
liu, ta A di>; biHTWi amn', i> ^lik Mrnt. 

Paraobia. V. F. Eiim'lIc di' [n|iil^ dü li Mm. 

Ilu'aiir¿. I'. I'. Ü^lurrEU, quc re fimt i^ Ih 

Bliihjii lI? udj fjtij llar líluTEB Ddu, • n. 

Broc uní Om, qiBli lí odlijii, U] «i-. « dei- 

BilüV^ 4r u kjpr, pur hiliürn' ^dridu U 
Blkdur^ , # dv. 

fiamrO, P-- P. Sil, i|UC» LUifl HHiITdIbíi'IlU 

'll tjl r^^l'l T '^'^ Pllül'hr 

Bb'ü'I: P. Pr CtCEH, « lie iljn; BEdlU- V- dn- 

tasaa. 
Sim. P. r, FkinitnD Loiuluquc. 
flinrtí, ?- C. P liúinilffiíQ 1 pllí^^wlflH ml- 
' fir^ii nij; |riiri]u« qm^ ar 4inriinil[in rn Ui 

jNujrvuiiMP. P. I' I' luiilir iLUi*h?ln hfIib 
kI liiKl^iín iliji' ■Irví' lie bnul, j1 (jLiIIo- 

BjiIt P T- Viqip lajuli. \. bnilni^. 

B^uiaríng P. P. A tiran? 4 qm* pcüpoiiCa' 
piir 4|iir lairdV ^ln1l'1 pDtKÜeiid'h i t^ irarg- 
Ica riiaiDiu^i' , pDC i/iV 43lJp¿i, [h |iihr qiir iru- 

U-n, lu dt Wc <i» BÜT lile UuV le iiBjliiild 

a Il7 n ramaiL' 
farliarA P. L. -m 4 'd'gJil" i|<ji' Im^^Juir 

rt nj' LiL AHi^ [1] di^CiHupUe-IOT lii iLj a« 

RHiib<* bLl. '\ia\u J tct kainu UlvorliK do jil- 

tf^nv P. 1' JjiiLi- ([iiiiTeH, j fvi^fni- 
ffa'titcí. I'. *:. lA^'ib Ijr^ii I oku'W 4c r[ii| 

piTi LUgiT «JiDÉIdlb^a. p»» H> ffH, rl lifRir 

a-JiiJi m; Al4. ^n H ilit, hj 4|uo at [J^m, 
Ihroi'iilu; A «Hk Fri:Fi:i>l^. ■wliv q, ¡-l l|iju 
ULfai «I iIhIiu CHhllLli], 
iMrmf. P. T. 'j.'d il« |4ir[i rnB'. n imnii' 
hnriElD nü/i i|iii¿[<il a '«'Vv ^ VAm/lrU' A 
bm-ro^D ju ndg.diiií; |l 4 n Vniu'^. ' brj, ^i ill 
l1ii> i^e |i~ij> Binr, Ih miTilhV " |'<'^ 1"- 
BDrlr' ^lar 'I SbuIo nnubrí' ilc |lt(iK Tk 
'inn. ijaLi|H ^ rarv rj Dj^upOld li ^n^ 
lliuy ii nirgnii fj Diik mnoijip»^ # ll iliti: 

>d 4; I*"''-™ 1^ i'l^- 4 P^T- 1111^^ lili P^E 
11 nrut 
A lUruglJaFfiT^- I*. Pn &pBlii:iK-ii. í'at^ ^spt, ci- 
4Hlr IrferflnirUL Am ú frj ILiBiun »q .^ I?: A 51 

Li|il4i1, u Umid; [jtgiq. ft á Eufid /f biDani. 

hi KWJ^ Hnffl, ¡iiTífiTlrril i|?l IbUEndih 

BniMn- P. C. Lujar, q« Mllírv* Uid» 

lo NimríiHl, üafia]i«niinim. V, JPs^uÉmíjmrj. 

íarilijr. ?, P. tí*l¿H Jn urm f^a, ,. g, p-, 

InFiZ, Uhll i]rL. ilcjTcgiilD thDCCi, U ULfl 

fiíiiii Bfl A: n-jm a- '-•^^' '■ irfl^^i] iim; il4 

al linirm: lii>: ntiuin «, imb « V- íoflrUifr 

ihnfarrJ, F. C pamlr 4 p<^- NoHiIhi: i|Ue 

H Üñtie 9 \H plTlBr«l, Ir iKiliiidria' 

fiínVii -líoo*. I'. P. A^ t- hilir HDD di^L^^ 

«IcI Iddi», BH klIbDH, L> h^l BIJI¡IT- Hllnni íaijn^iiiKdrtPif, F. P. Aibtil m llori^Lb, 3 

lllli'Di» |hirH OIiMp, |IUr Hlaiabb, J ¿H ^ujdU-, 

qi||ll|M^ a* mw 
fiíiflK^iTr Fr P. Ir«u>c1dil ie\ nJií ^ (usbOu im 

U din lii niH' F^'^- 
ími^inhiri;- P C ll^iiDkiiInft ¡bl likfi^hIi-i- 

i^noipaqliK! iDquieiuil dn L» n^klm, viktl r^. 

pa™ lie ■^" inarlr^ i> rn ll UIIU. 

íaníuji. r. P -líiHírtr, fiií, prijflrti. " eLi-i 

WmiI iiDb ^fra. 9 aii: IdrjrjuM 
?<II'|!VI irTr r. P. Pir dr riiHiL'. V. Baiit¿\t, 
B<l'A'''"g. P. P. irolpie i¡ui da rl i^iie erU 

ÜBCii, pri ijcferun, i^|ij[ liuirjdhK ti^rm'^ 

CrUiUI^ tic. igUi] «lUn ■i>ILii[4'^ i DH^b 

Jai^nri^. Fr Pl FI i^nriliPiJii, i|*u tenu] luí 

fdcíi.. V. íriuilmftnv ■? . 
?.fi»dii^. P. C- UbIh ifibi. 4!k iidaiiiilH, 4l« 

ílúndr «I?' fcn- "'iiiJiM rci^-- V ff^i-flurifú. 
Piiríf. P. P- lli'í'm oi-íürtr., j [ikirtido" Ih 

i^i^ECB» 'l^^« puco Jmnrrnr: y lidHi^ lUBillriii 

jiiíTiTinni. lili tIIí. HiHf^íííl-Tiyjfrt rt O rt 
Aiuir P. c I.ÍV iiiir»Tir riinlhrv Ai r.nimc 

1:11^ □nügua. jU 4 ¿ii ^lc< lliiiihTBC Lu o''- 

ICnliU- ■llll¿ll:]< bULBlK, I» iPll», liMntni 

li '\Jb , C-'ir él imiiLir lLC ljüi , ,\ iiul b 
li'iii> imlj, imiiiia íy bpj jIí Ji[,Tku Ji jupug- 
bEDij MjHMi dinm Aiüivi qi J|iii Ojal- lüwOIal 
\.\'yica jmn qjr lnFl¡ri|iii' •íIl. <a 9 áiiíi. 
\ . ITijgii. 

Jt<ir4hiii;i. t. P AiIhíI uii llj3iBila i-i fueriop 
r lie iliifjclon |iBri ubrji; ihih cmiivi^B tu 
lliifüi Siir- 

ff ■J'driiW lll. P t- 4 ffn ll iqnnriiiiir Vb ojhi- 
Miifli: llscí^. |i^^ brcLr hIl Ciiri^lnnirjiLii" 
lU l^lliTirii |il ^lililí, 'i'i LQ lii V": loLn'i •52 A A k. S. [nuiudit, r«Elni ú CD^r, V. ^ludjnúik 
r«iiiúr. 
BarVUií. f. P. fJFírtrlr ínnP"6nMW. 

njÉrwlu M diupí'rfl, pretipilí, i i«rt íín 
'lilerulflr V. f41'ííf«- ITflran^iHií. 
SiifVI Pr tr .Ifr *: nuiniíiiii: MarJi tí que 

itmO, an U «iBini «mnrt, V. Sálfs. 
Barcal. P, P, IVi ^ilit wmO dr ifcH «tbIi 

i i>irn«9 ih lirgn, j ¡m uagile loiv^Lccmn 

lIcH «idn uu pBk4i ^r Aaia; ev pan 

H4r»r Ib Uarr». 
ffd'ji. P. P- «fln 4' teUiti- "H* ar M»la. 

HirUt 4 BlBmlm ^ jk C:4Ii «^ Limb, bn 4' 

tL llriihir. mam *- 
Sdrgirt. r. C- \lnin " Hlf ■ni'nlu:^ e™? lo 

■nk, T- ( i>C iZDlLrii uUrl^q 4|r: |rñ> c|it:i>1. 
hw iLK graad?, 4n JituLt In» rlvriiE d 
■nn"^ Óe arm JtjnrK n'i^ ir eampore 
d? HtH tMm P<ünm, lliaijn i) h; h'n ^] 
1 ilifürwirlB Jn ^^n". ^ P- C j qoe ngriilk^ 
Ugir la (fllrierU ¿n ruiliuirrA n?^*, ti 

ton lli>|l, * cm» rOff» EilnnwdJ uullanB. 

Barrüta. P. P- Jnnr» * idlkÍibMlm fluu 

Ci>li4lLli aik niHirr dei'Ttlilhi ll^JilOB pÜilIOl 

i fa m^rn ¡pir lU guldjild fU lullld ?> 
piAi^ll»: T ío* ni"i pi'o 1*^ li'"r r ^ Kion» 
d n>r riro. gÉB I DI qi]i> di'iijlw urirü4ili>« 

AmJCLn^j. F. F FfcfaU, ^EW iBlrafnl», ib 
IníBürL'. i> ¿c uiiHil. ¿«"IvoM. amlD n 
pmrrSiaf i eiIóIdi» áairii noiTalaj a 6< 

Búhw-. V. C. l(i]|pirLLiiií(DLii ih ^1» /¡ua 
K lidLi] piri obrii. 

Bi'íaUfi. P. C. V, Bí'^apji. 

fi^jidj. P. C. Di'iiilinv TBH ili^ iibolí iu 

Pli^ S^. S^J. S4¡>¿l. Fí»ílí\/r 
Bairre- P, t- PiriiiliotB grnoiklmnnK^ h^d 
4¡ na #; fliAi i> pnrríw UV anp^r-r 
iñínj. nurin üi- drniir, i|a»i> ei. to^ Blí' 
ICBID FarahlEü fjwm Jcnr 'I tid qBr ^fi 
ik lniTr? üii bilij iJi<.-ii: NiipnBpii ür'^ fr 
farn^ús: Jia lliatni'b tL bi>llklilh, qLir m 
1Il?v> IidiLb iii> ji'di'r miH. I^i-nlüncu. Juíiu 

JH.>4Liiij iM, j fupii» boirKrtiii, fiu na ^. V< 

TWrrr I'- 4'. ThIiiIupi icrl? qiif ¡'n llif Bmln ^OBUkK, T lun Im bi>inhrc'; 5 (B ¡ll lilfut- 

nr, qLLfl rnn ]i lnhi ü alKi 49 au frici 
Bfelaiuli Ith lijiniir, Jl fiL miirii, •\ian ciiBiit 
úi b^ Im lii-iLiAu, lip liiRi fAlrrcrt llfi 
fWUlHilL lui'LJjDdjh ilrB|jiil^ lan prwlri T 
lüi|iil qul! un muclDcbíi IbI ¡ilMiII' Diilir, ■ti 
prll^fu Blj^Dtj: dltcD iih inorBa lIlL LDlrnJn- 
V. JbiirauMWti. 
Ba'útmta. P 1: tiptfllnr. n Inl'ipTclc -le 
ia\¡\ar\ 1 lih^SrLUiiLl K ^Kc: iTopifi «f d: 
nog a, bii 4. utinriiuc tlE^iiD iflB. V. ini- 

Auruit^ P. C. A^9- Dvil4ilgBr^, bI IpjEi^d 

■tnUih i ll ^iillDD, ú birindillu hI<?I i'nln^ 

Ikr. CMiv HiLAii liuKrluiiiiíiiJii e4u pdisnj 

¿7 ckísBl V. fiavlE^L 
ffomiühji. r. F. Artul jeí Utrnab: «llii toci. 

j luufiCh iTi^ rimiv. 
AiirLLirii4i. 1*. <:. 11 í'ratquí pv omplolii 

ia njiliiaki ciih], v, ^ rfor uu nili, ; 

«I rair: TtiilaivBr ron «iLrípllik > ñw^rit- 
r¡i ka i|ua imTHíii Ju lalih. 
JhniL P. C Gh bi<iJiiI^ u i'npfeiiflii «t 
BguB! 4a 4 d^ hjjir qiiB nflínHlnt nnlD n 
nnj iijaiiiitvh liB^nn « bL lu^nr «ilinnlr 
ciMiLuir^ri Ibi 'frlknln da Im nmiUü; 4 
na, mnjir mni eiki: n.i #. b^, 4 nini mn- 
JidB: iM $. Liidí» rwiHm t imi nUrln hI, 
lu illrin ilrl UDnpi> IL^noen. ¡L ili; ■fiíi' "■ 
f □■, ;j'r|i>' rl Inil^rol hIi' obo^ iL; |bh 

LuiJuf ^r.rr|]. 
Bata. e. F. Ij:iíIií™i aj 4 Irrri Inlmilni nj- 
tei t/z mnBa^nilt.'\ r|Br IlíiJ Je cünUmUí 

rtill llBj]ULillr- 

ffiüDir^/ P, |], Uxirif fifilr, 7 ilBc^dLCD. 

Atmli. F. P. inq b \-jr mu h-H pimllv 

^lAipli^: p^fnlbi, pvjji' ^ fltr ^tfillAK qvc 

b- tOm¡inni¡n ir iIh i> 1ri.« ^jünübr, A lUV^iJ- 

finfin' Jlrrnnl iilu> Ji;cJ*i >'. Jjruni. ftlrar- 
Baimr P- <- t^UíH» riui; mtiinnnln w JQ il 

CÉfilVn uiLiil Jrl |jLii'til|i, T ni >liiii>'i nil 

Bii|iTnt)di>Tc^Lrl CipiLlii 4- 
B¿ta'. 7. f. ?BDlialliIH ilb, ■> PUlu'hiiF, bo- 

Ll-i] BpUilllL ajbuidn 9. ailngin. Kii ifJ agdi^i 

i^-tiMr»;. V. i^iin. /«uunr. 
Bí'fíir: I'. C. ^ an, flr^prvc fl l^iilr>, ü Li ^j 'a, i^'^iiTgrli'! ¡^iln^ir 

' Jar, ü ilmalt'ir bL^u. 4* '!■■ Ii'i>di'r aitdiit 
ífln TiiuJíifl, j iHlH',. V Eaüiii. ITiMufiJ. Bjjfll. P. C. [UjütJ r\ i^i tIu: jmrt O il.'jir 

*\ rio Lújurt. V J<W«(, 
Hasi^. V. L Ji^ii^ibrí' ilVM/i^, ^ Wb fl- 

oiiJij.qui' íl inil[ir.i[lo. V. Lipa. 
Mdj'. I'. 1^ Viiiú ¿w cbÜBi áiiki-: ikh rrk 

kilMT, 4 '«: flfb^ A fnl>-r>iLni: d i|ii^ 

lu hK', ii-nn 4- V. T'i^. ¿JuiTagV' ^^t""- 

PíiMpr. P. I*- ni'iHlp»' EL ^iMabuLulii umI'- 
iiuc ^|ii* Jii Cl"iip- 

ÍTiUiHí V- C- ToTLrlIf > iljtínrH üí pufBLH 

B Huiin lie li hjEiacbari, « il?bli<lBiE |njr 
'nlfc rvd jiL tai A. V. PM'l't^l/- 
ftai,\iau. I', t. \'¡y¿a ¡Id ínimtl; V '^' ^""" 

f J|C 4Ü dif u n .^hi^, I . b In-alla. -Mii HOO 

|iaiL vqiEii , ^Ll. 

&J<¿. P, t^ Prucbu iTc |i^ in^liU iIki'. kiklr] 

qiir rn Jíii m Im tNllírlIÍJa, 9- >\ I'Bj.o/ 

Il¿¡a¿ P. IL ILiilpi, ú pruJi>: FFBnwkr, nmL- 

nUHIllí |> nv Úita ll^MVlíiii I, ^' inui-^iP 

qiüarg U' JpH, fS rfimurfilM jn>^ü. Ijutrenlr^ 
Mr II wmH I' IhUlliqMÚI U ^nrwnoJia. ühm LI- 
<¡ll, iaüa a « ■ii> arflhWi^ Dn uilib jb jm- 
CHiijincdn. HiHllidLlilir iltfilu M.- ct\r, piii 

l!tl, ^' iLCHi" u lu IjlClll, /¡•i'liH, !•" 'M l/apu 

'\i^mri,p\lí JiiiiUilirnipfauliir, maoiJijS: iiC'ii* 
ikí 1 DiJl. niUfÉ frrím*p*-iift nniU fJDi 
IITnilirH Lil CrrlIilMI m. Hil ? QQ Jl !V- 
"\'. I. rí ffl*¡1iC nnic C» li^ ip"" Imni? rlr. 
la 4 ''I'- ^'''i' CiCiíJi. uu 4 «q- ccrsj .il 
liLiiirn, 'n O '"'; -"'' fl ""r li^HiiiLtr ItLiniihiihl 
j'i iiriih, íai ¡i "I, DiaAiij 4: LDia i^rlJiLii Ariii 
fl: cmu 9 mi. Ii» i|iii' R? inil V\c. ljiL»f 
1IIU ^rjiklr, ü pcqiv?!! ih, l<j i|<ir il! Ccho, rU- 
Uu it lili: ¿ «Jar jl Hivii. \l IJiuiu IviI- 
Jiina jlhhiii fh f/nijun riiiirui d ciu ifi Q.a ■«d- 

fdMV- F. I'. V. baUL 

JEiUllI. T. '!. 'tila, ihciiolImi; ||iKu LIiU pf- 

4li|ij¡9; mciiuilB, lLf pUi|iJilQ, j|idLBiiiÍ'i llgU 

4 iriii^ JciillUC Ib i'IJLirt lu, fr nihl li l/ÁU: 
pnril Din i|u?i|l Ju , iiú A isrdn: liViluorKi Jr 

fiaef[-L i>. >7r-lrT, ililDiDUlBhc , &Hn|4[MltLD, , 1 53 

ilijlnlir |i piiiiii'ni pil^bii ^- g. AiiL ^ UiJliUr: 
hIiíuI iil Ariiiili'. Diijs f] ^i^iiir 4 im^riiki 
"i^ iJtB b:ii| H^ ii l>um i?~i 1^ rFj\ iiiKrh 
lU i> muí' (Kt I" i|ii'ilJ. *iD 4 aiiuiJil 
irhnr pni>i il^ iiru '•> u, ¿ ií\i".ui . cd q ni. 
F^-rFfLL'ii! \r\am3 1 , uL l|^iu: ira ü BrUiflir, 
|i> qiiE tTB rii-ni>'H, v g. im 4 rí /m/uiui 
■niicBt Jj cli'Ljji i[iiLljr ciciiiiU tí, Ttim ccin- 
ilr, ca U- ffi rlimn, 'mr i^ ^^"•/ li i^rriíiiM Bi^ 
LjdKlH'i.iTiL V. Eaii-iu, "-i'í. í'l¿\\t 

Siisia. V. t\. 4 in- llil-ui l'K IJ ilii A ]D 
qiir Bü bB iIl i^k^n ^nToiiju' cJrg|ii ¡IhN Ei- 
|i.iai 41 1^ lu^jjr, k. f. i. ^^Tbíif. 

hutaaaa. W. I'. IIé llDril , liil llHIiBilir CU" e1 
olui ilül ju nu vj W\iKbt Ib i-Bri. V. r'uiiuniif 

PHijidí. P. t. «I 'n; bliijir il i|i>r hvjb pnrj 
BlcditaBrh-- V. ^ii^l^u- Alf'u 

ff.jíiw. P- P. Pír 1 1 riHiiiP if «■lime, rtiirf* 
Ib inj"«, '- g * i]B '■nfi.rriif, ¡iiar ao purír 
por i| uli> IfE.iiiltrii;; moiDiifiri- *\ íy\c Ir - 
'inU bI iiuf rifl purdr \. JJiiíÍJii 

JJo'ilif- P. C- Vil Q, >i>lnM, flaru. fTtnfi ff 
lUE tíifi li ^^t il' •ioipeíaia. tLbir lii iiuij 
Ijrn' rn fl rcnijon- nii 4 " a\-ami¿. ^rj, 
* h^Jlfl P-IÜIk-i 

Pa'ñi. P- T- ''j 4. PmiTiu iJ<í piíTH »brii 
íijt^ I» ^bir jhL .'rofiLirrr bVi íHiiOd ilo 
rjnw, o hmbir ^m dIi biip^Ii jI^iIi Jii1^ If d^: 
rripiBJi ü vLru. hUíícr^ÍJíLifN In Ij^ ^ll'tí'p 

il &]Tiibr4S^ jiiiif A atr. p'iuF BVt, J UlfU 

r\\ü\ CU iirhil, 0^ 4|r rliuclitiii v 2IJi]i]illi 
ti, V 4jviiriiiiüg|j. ^iglar. 

jJiUiiriui p. n iiu^dLiHi rjuiH dLl [Lclin ilr 

Id ídib. 'i iIh:^ii~i iIc h-(UI Ij. iI^ 4>, liBC-r 

JliiJiiLij P. 4 l.i L^ ^u^- li' ijii' fi Biiii'; l>1 

a UPJ V. P^f^r^l .íll^iil'Á 

JidruiiiFi/. P' 1'. 4> un: ]{ii{jiL>'3l r.ir J pdK^ 

1 piftlLOn. V. Si¡"'i. í'llJJ^í^■^L 
£<4<d"^i|. P. P. VIgb! Hcriv. panrrc He. 

V. Jí-irli'^i. ' 

^rá'U P. P. ltCn-ii]'*r"i' i|r rtnijh^i ni>4<irmir. 
fi/nlül. P. C. fl m, [►^r nolpi' cnn Ib fibíiü 

BbtrriH. (ii Im C'pnliU'; et^punr ¡^l nluodnn, 

budíiiil >k, a 'n^ ti f ik lúe juiím 9. >. 

.^ijHír. 

filial. P. C- PlnJiiru ili;l 'iicrpí» ili'l liOBllin:, 
l'imii \9h d|i Iri- Tinghiunev |hi|ilBrli>i *r ^il 
ptwlmin iLomlicr?, n.ig O; i/U 4 iV, fl nn 
puilidu, rnn jlulncín^ ^'< í'Vif''^^ JWunr. 54 B -'^FitrAij. 'V. C 'n*ii "pirFi 'cnaar vpdMo', y 

-■ puíTVft'i re liiíil'a ■■pii"'l3 ^ *" 'íiM' ¡ValoK pnrn 

■i^caTiir' ton'' r^dw, 'sg'-^; bai^^az-'msiw r^j 

■ *L qiit-'elí!. 

'';^fj'. ''P,--P. /-'4'De¡&r ^sa'CD 'jir^[M^<p:rrle, 

'Jfjif. Lp. < C. '\t3\y<ai^{»n: > ún •-'ti vn§ts, 
palliitir rpdii'^fl roroiToii. V, "Btíüt, | 

' ffnfrmídng'' ' 'P. 'C 'MiJl&jn 'dt-' cualquit^r ' svp: ¡ 
-JtÜpinwrzpiHrii cúHiciwn:'Omii)tii ttfa partípj, 
rpitlt sa'/iúáferi. ]t mnWi'Jn, 
Jhu^tfKrt. P. G. AB'-entn'du liiraJrfT rrtTrfJfl. 
!':fi>]A'(Erivn, P.'T.'Srbá'''*, E'lar-conCínurnuíQte 
r rtií/rts la tiiíiTfa'ú enlridí ííelc. 
Bai!ún§:. P. C' Píaijiroi" V, ffiF^i^JIní ftdjoJ, 
'Büíd. ■"Prc'Tinltfffln'fti'i.eT-al, GanW, * piedra, 
' como ata, -^'á ftbrFfjpúf iíhicfto de pwlrii me- 
iirtdB,'^ njflifrtítfMnj- pB¡ln^íl,'<íiniíe híymu- 
rha» ^irdi-an,' ca f^ ím: rncutnH mgr,- ^ a 
f^iA)íud'1'¿ fiáo::' lirar ion ikiedca. ilm «i 

K' lita; dro' vcrdadai-D-puro,' y iin'nri'Ki'lA, 
tina ^ óft: riiri'''fl, paW A RflBfl"pcMda que. 
ponen 4' Ira i^dft ediau'fnfil iguiiliína- ♦ 

íü'-*, snlpedWo con it piedte «n- Ja'niBDD; 
■lííáwrfl n ít Brrlrear! *'Éti1fiínaíí,"ipíidrfi- 
dh lioA^ (^i' 1a püsa'del úrloi, ' ír'dri nivela 
'SUlM. T. ^T- BuTn:' fiuJí it ■ hiiFiur: 'ditía 

'■bum ^i 4Íj^ ^,''?!'Linbu!4rTBú 'húdahrfú, "rb- 

'- lleudará la onlle; tí büftit^ifa; ag ^. 

Bóii'g. P- Pr' ¡Hiléis, nlatí hrleraiide--BeDie, ' 

-^ de ctn coa.i.'scw^ ' '^ ^ ts/} ^itc: froncr 

la roxir cm írva'.e de olraj i' (^ 'mr»/ I. r^ m; 

■ Tiídflf,"HÍ'' fnínlero de oItq, ca ti «ny '^ »' 
JuiíR quta'Tíáro: oritenar en' hHfre, prjjT 9 
etiT' T--^ B- " í Pí 1*^'' íój-íít íU/cnftüídar'V. Ta- 

tíáiftit^. P.P. 4\t *>'IMi?nr his -puercnt 
•Bufiári.'V. -P^Áít ^ bun. Ahi^r .eah las 
' Eitanai, echando los'plef oñlba. 
ffoífug. I r.-'C. Jlfrc <> < Cier de llta;iTii[do 

del goljiE: que diü' 
'fdlvdij- 'Pr ''C • El 'pMu<i« uiíia I alrave^ida, 
T.Mldt"TPr el ttñlja «n ']D'a!Udeiuiia''<ppe- 
' r^---d4: hiMti' pnenla c?rca dfl fiuQ;' Bl un 
"eAtremo - caelBAD el ' poinL 'pendlcLite'^ un' El 

curJfii V al íi[fO'"pin'?a un ■coDtrjii paid; j 

■ntn "-Bla mSqiihu - B^ran con fdciildad-' el 

''VBua: 'Pulo ¿i lablft'ijuc aln^lnmn «ocima de 

Dn-ti|ttico, 'ú- coHQ sflmiejfiíilf, ' y |ror efitroLc^ 

iLl[ni?nLr> ^ poi^en do^ uirit ú cada QUütfi, \ 

' a^ ^u^iit r "hflion'cllírifüiiííimínro!: Fígorad^- 

tnfnlc llnman fl9Í"a1'3jebcdúr'q[ii]'R4n'dcsi:an- 

mr- su' loniT un''ja]TO devino: Llúmai^ a^l la 

pjilaiici ^'pnra i^vAnlsr 'aljua jí?tD. T-'l^aE- 

titlan. 

"SaihJmtiás. 'V.'C. 'Rami.t^f irDmaica^i, V. 

''Tocái:. 

JlüUüü. P. C, Q fli: EflipliínT i!oi"tl -TfTn& 

4 ](itlu Vbii'Hi elc/rV.TLÍftaj, Tutójídit^. 

\*'BtiJ¡ang. "P. F. T*T ^Contrapeso qoe 4fl-pone, 

Jufa que laja It carga Igaal' al hambnK i^ 

'Onr'BquéHcT que caTTHpi>^de al p[?w.'V. -Átíttl- 

'SOftñfilH. • V. PJ'DhiíVi^I; F«]ani:B parfl kranlar 

algo pcatilop'^aii; ^■eji;'-a\ni-^ una paula; 

^ pfAr' im^ por uru paTle, cuanán ae piiuiága ¡ 

Botnüa. P. P. ¿gíá^ 4; Sallar ápíevjiAilas. 

"Buúbar. 'P,"P- OjTg?!;! ^ {Cm4ki;Ko di^jar aa- 

'íesur a 'uno,' V, "PBjpífV, 
'Bdí-TIj}, ''F/C.Tftli«KaralBa'íDrr«nnjci ?rt tierra- 

"Balanttáláki. "V:7.'V\a^rs,'-iavi, qa&dlrího 

'Bnmffnf. T-Pj'^tpf, Tiníel^ ^ejülliiiaíi un 

fhfinali^j'i, querrls UrariLi^;y ifesanflu «aUdo. 

"Baliríaíi. P.'T..|flíi"*| i'^onganÍBii i-: pnerco- 

' V. 'ífoiírüdi. 
''Bííaaij. ^ P. ^'P.L Giretda'de-' arca; ^Juir encor- 

■drlnr o\ ■Brcü.''\. 'Bá'j 
''BaaáñQ. 'PMl Atra; enltida' quijada de 
-TarJptíK 
Bámtíif. '^PJ P. AJD, ea'inedlinin «ñcft^'pmael 
7títí'-úí ilLAdre:üt WtXosí tomnn vnos riuan- 
' toa 'D]09 verdes, cuando < -e^ltn (m gruf^ufl 
Toina el dCdo, <r' «jiithda^ it* tatíf^y^ La 
(iwEillla de encLinsf ffO ati^u. un pDtti/ ; ¡g 
' inttadin:?n Pn-.ln b-itit'de'l» mldri^j ■ y cftm» 
por eicnn[ú In íiif-erina queda cutAdu. itn me- 
iiúB di! un cuirlqiide hnrs; A tbite dii^^j^ks. 
tiorejB ' 9in-i|pn''tr^r 4i cintro divnlf^ 'dii''a^'»ik 
veros, liH qiiü' tVindaJos; y^ inblLi>"na3bara- 
Úi^-'it 1b1rúdüú[^rt- .ío:>lB<irD¡HiiiH nnoeca. 
Sásüi. P.-'P. Falta, rújmen^a-fln liiiajq, ú 
TBMjreD roRBa eomeHlibtes? vs ^ aif.'lqbcTU: I ■wUTikiEiin i|iJilanitilr < krWlj4rS<lli • eiH 
flflnwitfiipn. I ' ttpijiiria: i|iiMirii<il^iiÍrri 
f»fl,nkiprljH]BfDELUrlB V. Lmñ^i' Omiq-ar- 
BíMn- r.i'f.'Bmna E*Bpirl"iHiK 'Ino, 
I ll< «Ul mlr|iiiQ| <vd. lllí)t|i |p 'Euviu npl j- 

PHqn. Jin.ulFrriin,' uLHrir.ieliLi.íHi 41 fm- 

«nqiHWikaibnbilb. rv».- 'tb-.'Vf^» t 

Paiti. r. r. Fh d>]l dinLf , ro »« H4» 4rl 

inVi:' dnln 4h Dtatrir 

. OiLn^. P. H. QkHT ruma.! hrcoju- pBII H- 

I EayHnfl,.üi'iHgiír 

•Pim^ P. P. ElHHfiVlUnlKTr"''* fB^''A'4, 

< i|mllllb imii «■40' Jl 'dtdi>: "tf«^iJllh>'1Q-al qur 
j^-VV'i'iVBArdi ■: i»W'#,-'*«i9in™<í*i 

.1^ t^F.M|l|lfclllH HCr .11 f6g P f!. iKipiEat Indo, Urrít. i »* 

HBirJnnlc h laDBikl 1 [fcd. IjLH riUlll ^li- 

dI^i ú EBqor ¡aiü olgiiDi a*?. V- Bl/ipiISt. 

BH't*g- P. f^ ^ .ft: ^bhcir «linii i , piHfl 
,ibl a^rpí TkIm.iDvrn'j Briuear p]b,ndü- 

BliánBf. t. I^.fl tp. falíid?r »1gi» pnr Ir- 

dn ^irLfli; bünr icun- parcthB (4i Jambor- 

íotkiÑir • ati, BtDllIcL^^ of A el Bclt- 

Bdm.S «I ,^iJi'; pam 4^1 lUo ih «11b: na 

pufioiiier ibujeHiii Am PtrAolln.í 14 An. 
ÍAidáldr 4. 'iLidl4ldi<UBi híadutir ■(iB:"ii'CHt 
i^g^ «I «w^pig »'iKi, Ja'iflli:.l imniriNgui 
i'bvidLlH df ^ ^m a^ 1 U dihih drl fi^n. 
i.dmn, 4 H|lii t'fffl 

BiftmMfr P-.C-iUnrlon fitodt it-.t\ciwi. 
T. .JIrtffiJJf, ílt^^l, 

d [irriu T, ^iifJ-, B^f^r. SiBtín. 
i\Btp¡^l. I P. LiiDurdil la* -ranmKi: C^aii J 
¡.^«□r HirMvudi iiciatiii. qm dd-h nutra, 

pii mib, dI pnr nnili. 
..b.H^. ,L>-A AbKliMi.ddik'V.'^ruúí. ÍAd. .P.P. [fu M> "Hlit iil Hvwdi^ qM ! -43 Uña ia Ití- bga^w 
'ÍpioaiL T. F. Fea ('JM^ L9 liiiwr«i 

ir-r&-r. P 1'. llorUliTE rimcEri^ lulih,' IobM, 

tfi>snrm.'V.' ffrtfT fto^, 
Anrdc. V. r. ^ i> TLovanUr pnEltmi, ^ 

liuvm, i|ui] iiua. V. r^Ji^. ^Jnrrrrki:- 

B. anlc. L - " 

'frlg.'P. C- Vil: LkLr iñdi nBlnril.Hi *: 
"ifl J» Jf ♦ m¡jrt, JBif n<»»i ■iTmirwrSf'ifíiii'LBi 

<n4.i, fmf fUffli fr-l , nart J.fftlilg>-¿HJtft¿ 

..*fiíí. P-Cr-IWíiíWJ:,-'fitra, iiií«Alie-«í. 
.dbiii'lf'4 iTW .-q«e IvB obc^ tr/ r n. 

TCr ra Ern* ~ i^Lidl r, rniKaCnV Im IVi dU- 

'íFTa •^M rarlai EmikiE^. ''íiat^W 'diiTJii. t-tV <i^ 
mi |iBr(í. í^n rr ngCdlEUiAlD , O^ Qdp-víilTi 

S.ai. P. C. A< Piíptrar ?liTi:vpDn ddpanc, 

cuflhb pita -Ifl fiFBJ ltírr."P4Md nfii Irfrbrdi, 
vemr nciopirv <■""» WArliirL' Arce imapTL^ 
ll'Bda, i llr^ 7 ji ^ni'lhrvlo 
'ffitr^L 'P. C bbliiN: knpjB fadl, nimiiL rr 4 
iir ^^ifioil, ]. o^Plrd*: furtan> d^r^gi 
I^IH, Md » Rlf' . odiTa Mir_ fórui jl ^ I 
THl^rd*^^ ll >di^.di]t 4li:JtD..BL Jtfchu^ by 
pnivko Lmzltr; IrrrncIPi boa, i^ímijíi V 
«Kn inInL , qiL4 ,lti>. izgmiiLw [L?a« Im Ji^m 

Í4i4. «, íu'i> 'Ja iHftli; rudí» tVu- ün uln 
.i»>^ ^-rjL. FvDr 44iIb . cui (liHi (U- T 

ÍJÜi'. P. C 4 .jin. .arpiar el Lihii» II li uJI^ 

'ru'ni|i>.J4 Jifli^Bii. y-iBhi»'. 

.Slraf-T ?- TJik jid.iTO lie ruña, jar: bLbui'Iu 
lio lii ri'nt- 

fi^Mj P- 1] « "Iriíii. AnaJn.u^Hi. ¡lul- 

'£^.^rU¿''J'''.]f-f'P-'i:^ jl!j:«;Tarwr rnitvirbdn 
■Ijfiin r lmlin< ai<«iMiiir mn, p^xig ftt QbIb[|- 

aparlniJn rl ppciimi, faiíjatii: hl^cr bbebiI 

\mta i|B»-ii> 'Erüc, f^r. 'tI n^ ¥RBmbilir hIl 

ll giIglDrí; pillm.- j^rúP: trUtib^, i'l qvá 

Si^üüi. . t. l\ Am^Ttíái, I boiMdir, |"^IUr 

'rmi ílrwiM ^l ;. UllKbi dolarni, ^« lihon 

' fiíür-dd. /TcUrf. i'P.- C- A n 'ruiiira/ Ibrir k^ dfi B hn¡H\ili- Ijii'ii: 11111^ lutnií- 
SfiTajig. V. t. \lif. IngK lio? \r*t\ lU IhiJlH, 
T mn'tLí Uil U"3 [nn.B üij IlIi 'jIIcIiiíiLiI 

]iln UDi^l'^l-IW rl 'uuí|iik ptr LimiuB il( 

Ib ^¡i: a aúnrra. V. íflin. 
ffjihTjr. P. C Fl liOrili', J UrilEí: Dli O 41^, 

r. 4M4ir. 
««Iiu r. G- ilgirmbr ■>, Uro- li Kltun. 

iTiMrdi> i ii^e flu V. Bo^iíilr. 
Pf*iij P- P- Fl|im iiIiiLjüd, ¡ |iB|lli<rii>: lu- 

mÉ» líBibKii p.c In" prn- nurgiLiJiE iW 

CLllH. 
íiLlJilil. f. C. 4 «t. Jlaairwuri ^^aÍMt IVfí- 

íildniíilr JifuiH rnv ini EBLn:EDiBiiE[jUb 

V. fftJilau. 
finí. P. C. PjpíTii, ín&rr"rífln. 
fij)¿ T. C. Nrgn, ¡iiki ivlaa iL g*!^ ''^ 

idrtti ñ^riEHhúp tunt Ifrligii. > ^F^r*"- 

dcx ciDij !■■ ie flunlM^nn 
ífRiw. ?. F. CiIlHp 4 hiirimni en sur im- 

pilÉ HFIIIpJli- V. I^ll 

B\giü. P. C. HlllDUJ, iliiieltA^ * Jinvi ui 

Hbv^ 1^1 In luichi' k>il] mini'na, ^i/it f 
¿Tí. T E aya t Hit a ifülv^ l"yvtV Mi^ 

Í<jh4. P- C 4 'rk, «inrLLC, d rrnMKV, il 
ilili: 441 i||ic Li^inrn iHin4-iú^ liiirfll >•! i^ Cl' 

lhi[ *, UriiHCt ilt hfiíjlwi tinB íi" O liU¿ ifí 
dlfHíT no D, IHi krrlti JlMoilAineDLc- 

fli'mV' Míii-ifbn ilí E piñnU Vr Juiínj 
Hf^iqu^- f.<L9 "i,'L*|*', ú fülKir 'om lit- 

Jj^, II fOl>«, fliritS'il, ft liíi^i, J nlnrli por 

rl ||i?u4ii:Ea, ^ A, 'm/i/Wi-'*'!. fr.'Bi1<i/hri. 

ír.^i¿. 1*. 4^. U ii&k 4ü<'- llTlL'lEU bI ürBbnl 
du ll pueril. V. fíuUffft^ 

Ubi. r. r. Jg 0. piDhTUi-v; «fimnain^, fir^nr 

fB lI liiirDlHii lUb }iuljiKa^ iJ«1 cnuí, iim 

i[v mil prl', T oLn iId Dlri ^ « «ti n 
<■ inVuiii u, ^ri nitfn. 
Rrf t P, S<.r U («I, it> qikr 71' Vñ't. du 

UB* upiclí, iiBi^iúii, lUMn A iBtUriB, '- ^ 

f iTii nja /Jimi, i utüilií^. Iciíds i -Ii llucib, 
A '1^ pnnrr i-- uta i^||i'li< éu riH, T- (- 

r^hriq t 'n ^ iiiigi'r üd BCIuE lU FTiOjOl^ 

A< 4 1*!! Ji "n/iti^. U Ju bb'i». na 4 hI- nojiiioidii 
fiiUíLnir^i LiLJiKiiLt Frlr^i'nlp * i «i""?!'!, 

l£>l|i1'nn lirünriliüi^. i^H- V- UliWa. ÍKl-ig 

y^rJi, P. C ijhED riri:Uiii itiAACim e <i>r4<i. 
«Le Lf Jl piiLH J Blguai purli]; pKH lirnifn 
lii^'n: rsmk Ib[d|j ^ MnuiW^ri pvzn Llinpip A 

'* diH, qu áim poco, ma #: bEer ilp 
bTi'VdndnrD , ¡xi 4 ^r 3I ei cdu qir^ pe fticf 
imiLlut L'hi'i, T. ^ tI ri'jiPiJT l.i^ cnnipBUis 
ciiJi vür ]ii>(4i; dhivTrii Iq iiibUcD, ti 't ti 

fl^r Pn C. IJmluio r V' i^njiifiii^ |H>ii[r bI 
EpíI, rjill|i|*r fiai , jrmDl ti nnlf nirli , ;^tí 
|||JB er IMi", |Un ^ il"'". 1^ He. 1 cnd rjijrn 
diXiJi; niíle" nL inL, i| j| nirí jmj 9 ¿'^ 
pilü, niiíHpJ, 4 ÍBB», i]r> rpiu n? pMii' , jia- 

SjMflifariflflii. V. flnfa^lHl*. HiUjiui- Ío^bB- 

Héiani. 9. Pl IjiririBioJ Ap rl qiir ?U. 4u«B^ 
1* fri>dl, ^inni[ja|n Ji<ii|^Q' ^^ nialjr p^ 
9H de aúniíra if rti. Id nLLUii, pmiiig lf, Lcil- 

-Lidiifri^i! a>''>ip ^"ii 4¡J>'fiBi'>"' ndnm, 

JLur n|h 't 0"'^^ ran^nr, dr Heiij ma 6, 1- 
HiibH Ji arTtPm» ¿ <r pu: ranujir OntlDadUj 
■aa f^: [hulron inri i>aiilac ü gOlLl', pOf t 
mf IJ 'US rDuillili:K *i'E4ui, Diprúiá A: Hmir 
ti/fi Tiiir biula , I ■> pHi a ili¿hU fi >'|iltl4: 
IfuijiD di iJ|ji>, Lirjiíii 411' lal flUl), JiT i} 

-OH n jiajiñfkViii rf S. H¡ Bun CiyiJ^, ^J^ hq 

naiíunn, ar Ct dn n' milr^rililfl V. Él^ 
man. HofM. Brff-htPff. 

ti',lii\\^¡a. F. V. Algüjfü: BlgiiBL.IL mv^nr. 4 

un, df li L^lci'l. Je IT í-iZwIü. 

JTTiiii. P, 1. ÜutIb ji mufl pUT itl^pn^iO' turq 

«; (1 ati Jí Jna, hirlJriK Ju tl^UEkn, |4i it|^ 
|iTri;¡i>, d¡cS<Dil0. Jiüdá, li]U"li Irnrirn. iltf- 
cnlirM'rbiln hI Liü¡i>, W 4 i'll- 
ffrftj. I*. P Fuiín il" Ttoiwn, íi «Mili»!. cTiun 
-rl*: vlrLiid iIe Ul^IiU piLi^Jail' hibhr BrUi:iU, 
I tlm, na * Jr JidrjdiJilpli'tU ' ilk'iili'i HH Ij: 
pnnliinn iri BiJhl, lO^Dl^pnnna: emiMlf^ *1 
rinn tB df ■milJi, I 4! Di*; "" pikIt bw- 
lir <] |iiE, a nav 4 ff ^i^l^: i'irLLl '.iB*- 

[711*5 -r na , ÍLim íl r^TCi'JI.T, Miinüu ils *l(|i. 

■ 4 rb iii.qiLf.id, I. Ar'dKi^Ji'- H^rr. Yn íAh 
I. fafíg, iinvtinají frll^. [■aiidi' liBF fimu, 
ilrrttlij *[ pinde. V. Gtni. í^4ilmpi;Sr PfliflP- 
V,qmS. Tab:^. 
b'¡\ii, V. P. lUfciHli; |iiiiul, dl^ j f^a 
Yr. griD lie rir#<i]i- V. ü]«j6írf. ittfJsn"- 

J.L'IITr 

Aifrii. 1'. P. MviHiinLeDLffi inBfiÜJk CB l^li- 
tMuDilj lU «: cv.aiitinildl fa l^^t"» I"" 
*: fnpsmctiil-i" pIíju i ilgurm i|iii: riBidüL 
írqtiJ ft ll jiiirarJciNiUp ll ri niiriiJíT"''n- Bilis. P, r. Sardins, peí. 

Bi¡-¡a. P. F.Pjlatd.Miya de ca?.1fl, pajara muy 
CDEDon: (fr fíil^^, ea mat paquead j pfrdci; unet 
y otra se cnmen eL piliv ilenilc» peT'JLid¡iLL[i- 
1ea Jil Lahredor como loa ^''i'i'i'^neH un Europa. 

Sfiáq. p. (^ EBp^:cje de í^nvi umairada con 
bejuco m lugar de i^Lfi^a^n. 

Aiíjís- Btúvs- ?- C Ag if, riend*^ con hadid, 
hiriendo !e[ia, Y. ñé^iq, 

Bitntiaf. V. Z- Dar peso A Ldi lanKOBLia en 
b a^menlerai da iwnuii CorjaSntInkIejiLo da 
loi dm^rioa nidiidu pur potüpaa^ no pucd^a 
Ininiar el viuj[^ tambiea al cnrjibaa cic- V^ 

A'nakAii|fan< r. P, E^pcrtí: ilc ttpMrcai^ion 
á la hfChuraT ^ muda liAbúy^ii. Y, Biiüq. 

Btni¿}á.yiti. P. C. GarLkli^ ft coada do nasa, 
T- flofto. .^j 

JfiniTní^- P. C Tíjido wmo ífllcra de tojo, 

haberte dad:» gulpf-; f -^u? Ino^ w d^alucv In 
hLncbBuin. YL Ta benaL di^l BolpU que 91: rcübiú: 

' nai¡binoA-tag, «ala acanlenahdn' 

Bin-^- P- Ci Quemir ctjsa", 4 u>(« para 
4ue ulgí Ls Bínte ó tfiuniabíi, que quieren. 

fiín-ff^. P. C. TcnBH iDur duran de palf-: íie- 
guir gL hilo cdflLendo tí ttí, 6 corlando lela 

Sm^ál. Pi G. i> ^n rfifuifii, Abrir loisojo 
tiranilo loa p^tp^d-os. V. D^/Jfurí, 

ÜJriJcv/. P, C. TerlQD de líerra. 

SrnSeétog. P. G. Tropl^Dii de baTro teoo, li^ffl- 
*nín^ lí iV jKtguaSTíla^, ele, 

fm^tíy. Pd C. Bejiarttcion, pcrEe iinesedd, 
de lo que koa^p, v.g. pgücadf. et£. n^p^irtir 
bIjq <^ «n: repcrllr uno, la que no eí hiijci, 
sin tener pirtt, mam ^: ka Leredero^ di- 
cen SkA tí ■■«■ 4 fodflHiR^; L 1 1^ Án- 
fiiKi» Iff UrúfAinif; manf ^ cL i]i:ií: c^c^- 
^r, para ?í La mayur parle, rMattaqw ^i 
cate cscoglúae la mejor parir, monna^ 
1^: porLIcIpar non ulra de alga, l\?süx prnti^, 
jid^urfuíg ^í ^ b^n^d^, Eú numn. V- Bin^na. 

JZrnfriffff- P- C. Trena na meiTlo de [a ca- 
bria 4 «fib 

firn^^. P. C. Insecto pequeño á mannii di^ 

pirlán que daBa mucho los plHiitta. V, Ap}é*. 

flrníípmn. P. P. Caña calorada. V, tnifgrtóngíin, 

KM. F, C Simirnle, que se giurdA pitra 

sembrar, t. g. de ecbollna, msií, cábonoa, i^la. I 57 

V, Bu-ititl- 

fíitiiós- P. C Cullar ríe oro. V, Palrtj'mt. 

Ein^ig. P_ C. Lo mi^m^, que ^Vif- 

íliPS'i. P, P. ^ f n. Ahrir mu iBs niaeo* cuiL- 

i^iiieT co^Q V. g. Iq Jj-íoh, ¡^ cualquier iijirle 

díil currpo. 
BÍFififlf.jj. P. p. Jfl ^, Poner en hilt^raaí ga- 

bernar procesión, pog q en riíá: rc^]Bl:i iJcí 

PoldaiÍDN, pffu 4» ín ííJ¿ fi^ii fjiJfljíffij. 
firnjioed. P. P. Ür^jücoa db oro ctc- jé no 

lea maa. V. ¿¡rAdr^. Pirdo. 
BiniiiiüJlya. V. P. Fi^p^lou di^ L| iiutc '■rk Is 

proA: dlijer^on de muchei^ho^ ¡mil^itiJo al foi- 

naa. V, S^r^l. 
jVinar. P. P. ^^'n ^, lt^"jiioo^ invinjI^dnB- 

i^inTíi'^. P. G^ Muacda. de dikn irale:', <» ru ' 
canLiJad, 

i/rr-n^Ef^, 1*1 P, Púi^hi^a de Lancia, y si\ía\, 

, T. trmigfliT. Zügflo, 

íliling. P. O- Champan nave de «^hincín: puerto 
fondablí^, pas fli di*. V. Bríríj, Cmfú, DaiiM. 

Siúi: P, C. ^ f rj, DdLIjt con «lol^ncía tanJi» 

p^Ja^ ú jrbu3 par U punCa, y iquc baji^i y 

ac doble. 
Sii-óbid. P. P, &.raCol?B urJin:irii.B lio COniÉ^r. 

V. Sot/i. 
Birúfíü. P, P- Ram íí , [¡líancliar el ju^tuijío 

la Cülfbrn úulro AnkiiLal, para emi>eslLr. 
fir'rvy. P' Ü- li^mbarucii^n de carga que cos- 

SñJrii. V. C' PoaeT el lúbio ft boráo h \a 
b-ieft de ia oEla eujinda la bactjo, ^ dn. T. 

ÍHíijí, P- C- 1^ ffn. I' tnomf jVí: dji" wjds, 

rifierulí al que &,'A prpieutu- V^ Itji-ü- 
Bintc. V. C Dubon di'biijo do la? i'cí'jjisí Um- 

paroDPft; oj 4», lícii^rli*. V. itipion. 
Birla. V. V- Diesi vfu c^poELola corrompida: 

(^ m, i^mbroar üruVÉd. V. Brea. 
J/iríirg. P. C. Ág i> furtulecer <) Bwgurar con 

cordelen, ^ bjuiioa, lo que ?e rae. 
Bif-ii. P, C. &¡r (j dn ú enpádn, reprender' 

i Blffimo -con cnr»^ü: rr^/jiV ^ al que oLc. 
J?ií^. e. P- Cicatriz en el parpnJe del ojo, 
B¡f4n-¿f>t. V- P' Caracol , oonio lus dc Capona. 

Birtífúat\>§, P. P. V. Bij-tróío. 

Buoroi. P. P. Aa ^, boicifiud't, d's gran cin- ss B <J tan. V- fiíiT^üiinf. 
Jíírrí. 1*. C' M ^\ Aunrúr, ma^ih^, headil^e 

\\ indderai ú oLr-a cqbi r^ventQiid?-É 
JfiViW- P, (^ Pe&tiiilLlb negEO) y berrigudu: 

bolo f^a^laiíii. 

lad» vi. V, J>ji7Jacjiuc, 

S^ofer, P, P^ 9uTn i> n^Eartij ^■rfa -ia iripas. 

J^ñrdf, F, C. 1^ en, iB-UsUr «llamindo, y. l- 
'ücatEif pnnerle igudl, FBltndPtlO' 

JTiJcúe^ Id?m, Pan i?ca, ú aliizciuluda que 
&e hace i prapjHÍlu para que «^ coniarve, 
pan 4Íe «gua Llaman al ordínsiio, 

Biiiítti. P. V. J^ ^ esparcir, reg^r Jigo 
¿úQ ha nunaa, rejtddtTA tín^ rendar, &q 
^. V. Oorjí. 5fAií^r Vonsioas. 

Biiic- P. P. Avlao. A^ áí\ # on, aviiiT al leati^ 
lo que ha de decir» ¿ iciairuírlo «ullamcnt» 
en la IfiLfediLd, ^ an tí Saai, I- r ^, Iq que 
ne le á\ci-., qu-c dj^j. 

^siil P. C. TiíiTb «ucEi» e?cabrou, y draL- 
^aali dlllcjl de romper. 

BMa. F, C' ITambrí', j guiLa^ de cüToer: ma 
1^ ae. Hrigrí í^lc, ltas,paMd(i de hambre» na 
<| i7Ti: liacnbED cBiLina» jH#n ri 4; L ^Túrn: 
maiai' il? hambtí 4 uiro, 4 un! 'J'TAroi/ 
Jpiic, hii ^ nanac fáfng: diitiiUladi>, na ^ 

OH! CH 4 Vi ^BliJf l^'i^ tripaa dn tmnibre; 
^írjitnaráiu»/ra /□hiq' iii A mr\ Ri^rr. j4-cian 
Ü dii^uF* q riropiiy r^i taq 4: paia fl hanihrc 
no hnT pnrt mnios 4>tbo, jV^ m^^rniQ d 
lUFHítt EL liengjatoí d iíá^'4^fp di'c4 «umcic^Ari^ 
ift uro OTUip uf^i^^ef, V- ^^apjuréí- 

Cvsfsc^Kif fiinj*;, íádí. rdj^fl^f. Tafia- 

BiífíK. P. G Veima d<f|gai!o di cíiíi. fi palo- 
Bti"ií'i¡i- . P- C- TtE^D?a en miüiío de la ^abeiJi: 

1^ en, rm. $?parj|r zip !« idaildb si trig^L 

etc. fwb ebrii: ceminu. ú el cabella di Idí 

Tnu|¡rtn;B. V. WtfS'l, 
Bis^ir. P. C. Abrir Lm narícerv de fníads» 

; lambLíik la dirün piir f1 rbtntlgí- en 1a9 

muRere", f huh mrlJTidri's icLSurribleí, 
Jfün^ff. P. C. if tir. frjna i$, Pás&r por Tm:< 

dio de algo, v. g. animal pi>r «nLr^ la 

cerca. 
BiuKÉI. P. C. Caricol r&ioiLdi], i^ue ee cria 

«n Iqb sen^enCíraa. 
fi'Rrjrg. V. C Arríjar, ú echir algo en bar- 

lairi^, poEú pLi^; nrab-rar loi falIciB úe lia 1 

|i!ii[ita^ u h cbüi dulce, r"i^ íi' 5a[ii^. f^^ 

AJsqm'r. P, C. flum ^, Kamper por .enlre 

^«[LLC, ^ Moa ti adú á l&a, 6ü¡^ V, Serrás. 

SisiiyoL P. P. (^ ai. Suupender algo con 

Ib mano, -^ pierna. 
BitiL ?. C BJnrrJi del TfHlli]i>, nafnsgá ti 
panáif 0. \- bkzirru ea el Teilida, itaitmiáiv 
ttmiíanna fr^a if ri paaaj t ni K- Afudar 
A vc^ir &! yoreriiolG, o^a fi Voi caalaSluia 
i^rronipidp. 
Bii*á<rai. P P, Juego de muducbOL BarrAja, 

V, Rarr^a. 
Bífay. P, P, Ahorcada: la harta, pog f an: 
ehnrcaVf i^ rn: q?^a (^ el que muida ahoP' 
^F: c«leai' topOj IccinD-, et^. 
Bildiffa, P. P. C&nraLea larg», cunio «1 

dedo, que ae crian en el Bfiua. 
Birlrii. P. C. ^ «n; og 4; Colear aleo 3i la 
imav, ú LIcvAT algo colgaLdv; - TMn l>á fü 
(\»c- \- Cátii- 
Mfl'ft. P. P. 9 m: Alutr» 6 Uner It dbino 

cun itlgcii oniílü i;l btau. 
Ai^ie- Pr C, Diuíirtri: i>, PilpILaelon del coraion. 
poT el cinsaucEo, 1. puhiclcii del cuello» laü^ 
do» dt la arleria magna. V. Bafíc. 
B'lrfl. P. P. ColRanLc; agbí (^, catgarje ác 
¡\\¿a. qun cHtú en el aILo, hacléadne ron 
la« miiicq: CNlar oolgido en alio, aqbí f- 
jjajuí cu ili N. lugjr donde, ele. t&tur 
m olido- de c^lar sa piéj va i^ t¡ 
6i>§¡f3\ \. g. a^ftíagáifiLC caá pa^.qiift mq 
1^ li an^^jca á a^taioid^r: colgají que se pono 
pnr biiflar en ti vemdo, ^ an Hi ráon bin 
& dní ■ 4 ^^ iailfin íAl-ía^ntií. cuélgtTU 
csiTc iumbrH^ro. V. Sob-il- Sillá¡/on 
Bitld. p. C. AlocLicion. og (^ hitblBi dbrigiqnda 
el diíC-UEW ú raionamienlo á alRuno. Vt» la " 
d^nqn^iu: iftiHa, dínuaciar ú alguEía; jan^Tii. ^- 
un< pHl:ibra^ una mation^ un raienandeíato, 
fí ^s¡i\':ne\6. V. Éaí-!aa^. Ájiíptñitan- 
Bittéí. P. C> hmn (I, Grandetilln ca coeapa- 
radon de ha pequeíioa: oo ae «nllOJide átl 
tiombre. 
Biiú. F. P. Estanque* püiOi ú cliterna» con 

agua, ^ i\a ella. V. Bafróin^Qtirff. 
Bii'ici- t. V. Bandulla de hambre, 6 anlnuL 
Btíúg. F, C. 1 4i. Estregar tí^a con rnoj], t. %. 

peraonu rte. "V- ^fifií. BaHíj.. 
Buiáyoa, P' P' -Ag 4 Eilar colgado ilgü SD B 1 O 59 BUiáo^. P. P^ E\ Arbial ^ald María» au regi- 
na, á noTüt ei mcilicinA pdm rev&atar, y 
r hflrer supurar ¿rftnoB. J Jí^ieías, f¡ apoUtBPÍ, 
AliU^?, P, F. 9 «K tuiQ 4, Alur el^ cnn 

ifATá^L P. C. Vt^rrugd, 119 1^, ^, tEDerlas «n 

sbuiulBnf^ie- V- Riiin^, Bitiig. 
Birtuia- P. G- E'LrelIfli ea g^inerDl: plineU 

copela (^ d ■■{■■/drí/ao: ?Htr?lli errante rJitio^iJ 

dejú rastro. 

e. ame. o. 

boÁ. P. G. FtiiIb iTe una palcnora que vul- 

- fíaraenLe üíeimh fá^a ti ^: d-a un peíUcJCe 
de eítñj }' iJe In bmjj de una eorcdadíra 
w bue el iiiifo. V^ Búa^a. 

Baáng^ P. C. /^ Sallar can delenliiif coma 
■gui; \acii e,tc; dcr pennJH. V. Basstting. 

Búl/o, P. P. NdHd. & moda de cfsLü grdndo; 
imanr cdd íI , maw i^;. iFálopna li 4- 1^ bolsi 
de El red ú chÍD^barro donde queda "prefio 
el pscsdo. V. Lala¡at. Saí-la^tL 

J^otún. P. G. HoFO, aiTU'> pocíLtii, qnt baceo 

' ptte Hjcir a^ua; ■cu^ia^ídlld prererjcJoDal, por 
' iíHti el aguí iikíidOQsda- 

Maün§, P- C. MancgoB áv cebalíeb; d^l lijado 
lile- V. BúJw. 

fliftor. P, P. Delqnfr le bsoM, cnn l« re- 
PW I i>- V- íilípíwr. 

Asea, P, C ^ ^Jh De^Uf rueri^iiier cou: 

' deflaLar ■> q\ig tsUi nUA^. ag 0; deS4^j>lur¥, 
4 en Q p?RrrúGt J^iuf it^r^d ¡i Saptuaf: eullar 
Je It cárcfl i^ Ja ^i fr/r/ud, iualla de tí\t. 
bin (^ áflneá Goi/^ineK: Hollar adrede A utra 
lio ]£ corcel, if ^'■^ ^rgülls de pcrrú ¿«r^ f^n. 

Búco^. P. P, Aq i^; ÚJirji <ít fi í4pdd, úbriirc 
ll eticara del sIgadDD; cogitr ct aJ^adjin de 
k mala: AuirA O, «brirRe el balan de las 
floreSd 

Soch^Q. P, P. Canserva., &fi 4 ^ N- ^icelih 
IbI cnrui^rvA; turrón di ajonji^lj^ iji d Lrrj^n^ií- 

BiKÁU P. G. Puerco iDoota; iwfii/'. . plojn 
griude. 

fíC^. Fi C- Arlrj?, í> -conjuntuTa d« Loa de- 
dost l> Aaiíii <ta ^raTlBH, ó canjiinlura de 
p(e: iditintm i^tnarnyáa^ a ^, el car^coL. Bacrh. P. C^ 1^ Vi. D?a3lar hu d« leñi, i^ 
■trui, L. dcicnvúUer lio, ó caaa OEHUílin; bI 
^ cot4 lUda c:iu paño, frwdifiirc. 

Bvttó. P. C- / í^ , capaiv.ir; v, %. dinen)*! imi- 
tarse cosa stada, na i^ at\: na í^, eL ta\^%<i. 
que ee toUÚ ele. V. Au£nq^. fofa. 

Büctói. P, C. JVü $, hQEracht^ perdido, que 
perdió la raftin- V, B&iitutw&y. íoit^dv- 

vadf. V. C. Di ma^ ^, na poder dlsljiLguIrEet 
entre otros: mai ^ confunürse: vm ^ r^n, cn- 
ger, A lomar lopiiorj por error. 

JrSdo. P. P. Oliflpaíim TBifo de ÉTrüí, »i s^í 
pi^^a al ciierpí] comc; w ^ án. ae le |icgi^^ 
y cdmele: irumun tanibkn i»,& eualrguií-ra 
P^Ili^b de IVula, Eojfo ^, un g'üSBUD ne^ra. 

ffojfitfj. P. C Mil f) f de^hiiceríe la taray i¡q 
CMidfl; tambiCD f^ bipco eapuiaa-), nkuj grijo*J, 

fi-tó- P. C. Yerrittf, puerco para caatear, 

ficUfl. P, P. I-dem de argoLla, que uaan pura 
jugar á ella: voi caBlellino, 

Bifmu P. C. EL pfly dclfludo, blando, ? an- 
uí del tMierpQ. V- ¡f^úat. 

Bolil/uL P, P. (^ ín, Tflpar loa agujcrog íe 
Jaa banean con bíimHi?, ele. Yt el rannrijo dñ 
pdla; qi]4 flc dá al que r^lubu Eegando en ladi> 
el dba, DfUDü pa«a- T|. |q que- ae lleva uco 
para fli ñl i^ába át Alguna oLva^-^. Bolnos- 

Bo-iiis. P- C. ií'q ^ art, rauda^j que ha^^n 
coa palilliH, para cuelloa, albafl. 

Boí-iiH¿i'¡g. P. P. Pjiiiirülo verde; «e partea 
al lorie?. 

BoJ-ÍO- V- G. Q tcbTarHe algo en alguna parle! 
o diHWnci^rlarBí^ il<!«oncirrLíiJi) , nnbh: tno- 
títtr^e. dirlñ du iiurJijIlosi jnífti'úM,' no i.ei 
qii^ I? -(líitfttris, iS dMoques bue^a-i' V, Ma^ 

BolHói. P. Ci (^ íA tí tsgpiíi, Evi^gür |i> mr- 
jar de toda: tm 4^ imd fiíf^r^ it ^EJi'v^TjirJfiHif 
rti qAiinái/o, escQRÍsle todü In b-j''nOi ú t4 
tdinaAlG lo atfiow de la rieiLdu: l^r^ia, d 
qulita parte del arroi, que hc eegc , y ei* 
d& por pa^p at que ayuda & cargar. V. Btftiltiit. 

Báííi. I>, V. Cuña d4;Í£ada, Ijna, y d^i] Inrgivi 
cañuLüH, de que bailen Loa dJidiae;, b tabiquesz 
ea 9 án, eL cañaveral V. Te.j-atl. 

BáJ/K- P- P. Caña del^eda, ú oFra ixisai que 
DQ tikrOi 

Bonei^, P- C, Cucñilldi ^ balo can que Ira- 60 B 

Buir^^. V P. Fn ln> unlíDiln, li" jinV 
w± \''i iQirrrtli ri»i IUhrit prrlmibJi "pnr *er 
llCinrlH*, Ul iiiiTdn:ig ¿ ^ Ji Imbail flOfr. V 

Bo"C¡"^ P i: PJAIim^ Aliirír«:n, ^ sburl- 

lliiB, i^na ¡tinlO^. 
Emi^ P 4: iLiiviiLfuiiu : juun 4i Trupo 

m» «n^^'l'cr: tmniLijir diriiBlc »i'n:ni*i>*- 

nr Jl^ I4i|l fiiñii, n «lira IHHI, 4 ^ ^° 

|j quí !■[[. pjdqnh^irÜB, piTir'cllD: 1 jiiitTHn- 
VÚii; i'Ii>i:iIIhi[ii h, Arn V. V Surguiri. M|kj|. 

tVlt'^ifmlnlfu iiiir fj'C coiTLiqa, Diii>irii|4i ¡r 
tt r^i lorr^Lirii; tnati^if¿ [ibIii, rUj 

4 CijlliiB^ih, di^ V. hait^ttí. TiJiífíf- 
^«Vi'i. I'. F. l?h4rilrtiLir« L 9 dvLrilijliil- 

l^onJ LUU. ■'A niix JiiTrlbii^Vi. 
Muir. t. r. l^iiriHi ilr niLujD rUilnl EHií- 

^1. A iln, i|i]irÚTKli, I -ili'>LnUHr7ir cdIhIb' 

luir, V 'n. "eUm ÍJ ?l iiif. V. Yrtgat. 
Bntlám. V. P 'k<i> rUn ij.oi' BirvilBaH 1 Lui 

lll^lu^ lU^^ n^ biJii Q-' \rmrAiiUéill, ipit/ 

(ipcüyrn, ilicii inanjúrr^ij 
iMii. V C. i,^ urlitU ailia A 4ii, etmfHr 

iju f^i i:iilr« rouLlr:»; ivH^». d^rlü pira 

k iMhtliIi, r^^r^ü ^ d^nt^f! -u^ ^r 
í.^. P. C. CiboLki «lü h lAru, aroML^r*, 

ú iK\i- iv h ^^liOM, UnJarifl in li -cibfvs 

V. Dal^t. 
Juiíní !► F Tlrnil'il "TI' cni^fc 'b-I»', aK. 
■n (: i|LK- un putiiif crn?» 1^11* ■ qiinluirliiTM 
iTc [lililí; Imnilirij: cdBi'<v, ik td^ji. pii" 
iHipniln fa riinli|n|^ [iLtIc ma f na uidji- 
liipgol' qoi'lKLdn i^iUr l^^^ na (. qinlHAr 
lDAli|Dii'r nKH 4 ina; TU 9. BTWia '¡\irtin 
i^zir ii»?lii7iil-<T riir l£ii]i> b 4IMirlin, miiv 
S: imuiii; 4 V. DarTiñr 

□1I1II. I*. P. lloriiilp¡b, igiií pUBB, f llJHr 

mdu m Lu lii»!!' 1I1' liQ úrli^lra, 

^vr. r. 1*. Üjliu Ad pía» 4 p[li> tCt. ri9- 
fiurJi. P. Cf Guriiri. llBrrup uihibb dü 

liilIKir: iJ Oirt ticisn, f?íiii.^fía liig\irrfuma, 

iiCTiiiLi: to uild rtrlinilii: 119 4 (unnliit 

\. Slifl. 
Pz/iuwj- 1*- l'r Drapmliirw *in pfdFE hinHH 

|ii i|l|i! l"Ll |iTi||iUlZElU^ llUhU 4' ^'^ ^- o 

flii-rüiij P. K vrrLwlitf hr» a.^LirlBiiubni 
i <]ri vllulfnLn p'rrJo ÍB vlruvlH: ¡K 4 
IHilmiLi': rfü ít "I* lluTM", Din fi. *. 
iüVuEÍ. 

flúifl V. P. G^n p'quñio, i|nn cdoi^b |q 

liHiLlLiChliP: 'aliliiillB Lli'inH. 

ffu^. r. P. UncM- na 9 imcDH: -tigai « 

■nccir^. \. nln^jiT, 
Bii*ií™. P. P". Balfi prqufPa, que Lncn d> 

CliliiBp fibiirLillii rb|i|uiLi>. 

üíiTid. í. P. Buli/i áa E'pjile, m i|iii: h 

[r» iLülla, ú iccrlaniq- 
iTuí». r. p. viünbc^ iM bQi>tr{; fr V (t pfHfflr- 

dii, iruEBrlE iteíBhiam: nU* il» vírpianM; 

t¡ iL iDiiaij, Op; fin i^( i uDfi^daF V, 

fflirrfiara, P. F, Fi™ dr iiB libol PiriHdit 
Faair. íiija rrali, fi rcnim biiBnJra pB[*- 
ÍA V H'Lhiií. 

fi|ir4^. tj IL PiiiiEnarilli di? Ia pircnR h jioui. 

fiurJj. P. C Hutn, ]Hpji, Uurt, fillt», 
y ii'iBi'jjiri.4 V. ínílnj 

AiFüMnU. P, P. Uil kilulD tlr)il4< rlH^ V. 

9wiirfi. P. f, btlni i' v^ldi»; VWlCft 
nliTiTEiiur V. g. jbIhhi 4 "* '^ JiAiln' ilijnl 
4i JinlliiHEí:: Vm «^iIkiIB dj^ nuda ibUb 

Auiiu. P. P. Aj ^ VuU, 41H 1? h13 «n ttv.^ 

Jte «I iHoBibnir 
£4IAt Pr C. Ij eii'gj in un mati, i ^ivurU 
atir H mclf CD Aguado A ihtoro Iq éIts, 

11. aiil<^ R. f'iij. F- r. Han 4 m» «nbruri hmiid. Y. 
ii. F. P. LiiLDial irraBii»niL B. nnlc U- 

Ahk. f . C. lis * i^hn: WH> d iBueknK 

JmBiEhir ñ jniíELJ q«r bufC ¡nr Innnr ^ ptr 

rpjiiLikdr ilguHfnVL na*. V- Ono, Han 

U; tam 4 : inmFnru; Vi Iim ^lK (aiunnun > ^., dat principia, iromper f1 Dombr^f que iatÁ moa. 

Sfiáua. P. P. C'^*TJ csp^fiíí dn cciiiídrLlQ; 
\\\6 muehüi ^'M, cftfni-^ 6 tú^tr tí cblrvan 
d al^no: bia^, c\ que ^uf^- CDmido. 

fiuJí. P. C WiA * li Sifbii, efe. arrancar, 4 
caer ile rsií el pUlnun. ele. 

-^wlf' F' d Inveni-ji^n, & tra^a de manum^nlQ: 
jMtíi # ircaa m darla pl Immlirí: gentil hnm- 
hre» dii'jiac^t*! eallardo, nainibaq ti ^ ntt 
nga lao. I na ^ á f&oi lo^tiid eilcrlar dcE 
cutrrpo. na ^ ti iaguina: EiL^pradfiT algo d?L 
Silicio, i> ñi: d!ác ma ^t ¡\^tllt . luvQnIír; 
i:t«as fHia-lL^, i^ tu; jirum. L bun 4< K ^ ta. 

Biiáfiga^, P. P. Hac^r cualquiera toa. ün 
inttrV4!ii4^ki>n. f» niinvjo i\v »[ro, pff <>: P?fr. 

que obra »in T4tl^l?J'^ tte. 
Búbitd. P. P. P"lvfl, qiieíe- oíIia eii t\ fíásf. 

í modo de le^aduri, m¡a t\ anl. 
BnfiíliL P. C. ^ «n» GuardjiT una cwk, j 

liie^ no hflllHiEU. í"¡r hahcr]i. hurlado: aa 

4 ÚJH h cotfi mam*, fl que Ib hurló, 
fiubr^ Pd P. ^ fjaí Dnr la primera rasuo, 

ú vuclla ■*- g. á Tin übru: ^ m ri bomgfívj 

cementar & arst e^c V. T'nftof. 
Aub%an. Pr V-Ag i^. nqulvabncia, ú Mme- 

janM de pnbbiaÉ, etc. V. Pada. 
BuHiit-lfáma. P. V. La iDatrJz, ú uEi^ro de 

1a mii^eT. 
fiá^ur. P. Pd f ^; tJdF $¡ piLc^La c-i dniLdc 

tnpe ¿un ti vipnla: aj *. pueato ai lientrt, 
Jjir&Mr. P. P. A tu. CdHM^umir, flEDlAn o^ií 

á 4¿ ijia 1^ la mi^riu-rdia de Dio^. que ^ 

ina^útabJEi; iL' thfi 4 p«durjble, por fi¡4imnr4>T 

a^t Á di PTiiMhuí, amor vf rdodcro del unigij 

muí íluL V. I'flin. 
Aíjcdolo- F- P. Un^a planta filmo ':\ méÍT. 

y. Huta. 
Bvréil. P- P. 4f an; De^nvolver di^a erjilji 

con pañüF "V. Bocra. 
Bacán§Cíiit§A r. F. ClÜi de moH ile uiut ciuirta 

de largo que bslicEidiJIa el pult-i wbni ȣT2- 

dablfniCnEi:: Si iiiílrumiinto de loa tinguíJitLCS. 

Yi.Jfá ú dojinij biía\ ai^iiífÁC^Á muy liona; 

ta caonda la vp.n ancliA ds barriejí' 
fi4ii?aa. P. P. Attoz vaiao, que no gieci^i v 

un |p cogen: limbien cfl la GalaverA- 
fúiVT' P' V. A^ ^, abrlnte n^Ut b Hcn^tm?^ 

^ |P! M ^ n\ cLi^. ^a :i^ ejiblar ele u 61 BtÉfos't. P. G. Carau>Iil|4^9 idcuutloa, V. ffurí- 

Baibúe. P. C. ■Gfrtíflj'i-, carciimt del Eorerijo- 
^ ta, oarc-^m-i'r^ la majiítm: [¡lU A, ooldíiTü 
db'L gorgüj": rfurar, irwdi> <íí em'.flrewt lo 
quí düTá, ^ M/íflFí í^FKÍ íi HjJpfnn "ííraffffl 
ca^p ent-ea h^^ pudrirán loa dienEi-i, que oMft 
madcm: pudrirsi- mucha madeiQi ó [U,|t«, 
b^n ^1 Fí. cftpircir» ¿ vaciar i^osoí líqgiJaf. i f . 

fáífoiT^jj^ J:^peclí de cocodrilo, ú caimán pin- 

liids, 
Brtccúl- P. Q, Aq cnvar, íiacioda teffooes 

f-rande^! 1^ an. 
BufE\'áí- P- P' 1^ m» Arraacaí alg-o con audorr, 

ú olro Irulriimi^niD. 
Bndáo. P. C fiuk, glolon; na ^'. ar^&rí ^; 

njbi^ 1^; golDBO quu lanw Ida pUtnii ^ TJrfi; 

na 9 ^ -vAJ^if. a|vbl?iáj?jFU lótift ifí ¡\íiíQ^ií. 
Bacüt. P. V,. Gula: na ^. goLciw , y r-imi- 

loa: hambiifinlo, que na u harlii, nq ^. V, 

Ars¿U. Bati&B. Mtlmtl. 
Bticnág. P« C- I ^ , ispatir-dlLicrc. V. üdcr^. 

ffEtíi'/W^- F' C- £uui ^, aprtAlemv^e BÍguní 
pflTlO d<;l tuerpiR íí'* í, lí hipcliaíflu. V- 

Bmráó. P. C Eatencion dfi cualiiuiar cosa que 
K pu,cáiátíü\ñi ^ encuben ^ n raTtrá^flir, 
eslcEidcr ka dedo^F V. Ocrád. 

Jturf'f. P^ C Feo por muy goido. 

Bunii. P. C. (]> an, Decí^arar arrai^ ú Frulji, 

BfKik. P' C. Itan^ ^«M tt ^ m^ iTDldU 
cion, ^ue SP pchíiii ¡larriaudo iIf barrina 
hinclmda, 6 goidn, ó hidnipic<i, $ a¡i. 

Búcad. P. P^ ^ ajtnd. Xúíair\a toAo pan U. 

(, qmíTcrlo todfl, mütji ^, el qu-P. V. Taaioi¡- 
Biuvru. P- P' Eípol-i-is. lomo de pcrsomii el 

eajiBclo exlCEiar, popfl Je cmbnn^acIdD- V. 

Biieiba/e. P- C A'a A. gordo, y corlo de 
Ciuerpfl, niño gordiHo. V. Aliirpec- 

BiMtái. P- i;. Uenciir^c h mam, iCTsnlJrae 
fuand-ci SQ vi la awir. litat IlL'cha^. hamcoi^ 
it/eás tilídrt'¡-. diác Vrcát na amvoc á ilidcitiii- 
itigal. V. Dunifáí, 

BmcIói. P. 0. CuletTJi inití¡\, grande cerno ari- 

flTií', laa liflj comfl de diez "ras, ¥. Abul- 
ia ' «2 fi taJiTwn- 
Siictmí/. f. il Tolo, uiii, l^ Tirirú an la 

l--ls, phí^ que iKi K ancniJ^ k|p ¡Ir uu. 
¿iMtiJi-- r. P- FlüT in iMii ptjiiti lliwdpt- 

flbrfjfti-tf. P- <^- lifii, H^ Tcndi- 4 ™, Alar 
ímlainrli», flfiñrn.nli- fjia íBrilrl,1i iH"D unmi 
AM a^ pam 4, irndi, toa '¡¡ni; i? itudu 

BlBono- 

¡/¡odiaüiMd. F. P, J^ 4 vj] piprln^ ^- 

fivJiTJir- Pr C- CirrriEBii; nLnir li nipe, f *- 
ínHTiTñr. ?. C- Cnipc ilc lumbre, ■[ue na 

porlnlla denrein: H-*i'n"lli íl hei"b" n^'». 
V. Baléi. 

fscdiT^ p. & Ttmiinn n ^ñdkum drL 

hitn cdi Di}^ q fí anilina r o it iát. 1 

Euafiüfí¡. y. C- 4 hh, PicDdillD toma DjuUlIik 

Bbmnu P. C Pb9 t- ^V^ulBr ■■ dülilik 
DEriiB] CaiBii/tin p\l¡ii/\ drpjJinm Tib^h^ |X[' 
pimoam úm/f: ipiHiim t\i¡^r. üfio/m pauai. 

AbriUIhE algo, ^ip: nhuirlii ^ Jiii i J": Tni- 
goB, pBgfhi a HTi. picFrE «1 birrm Inirlia IKH^ 
Vm El igiiA ^nurtr'ti, i ili^Di'fr t^lli^ile hl 

||«ÍC4], i»flrnftüMft¡ -t. E' P^ O rUi JOU 

Ano'ipf, la iTipjirr n^rúiuan fb radím^M. V^ 
SirDCidulQ FíTinrt. 
JJofiiirr. F. C ILíiuElId' ma A, ■L'^spr m ■■ 
niuní a'fLnjirLlj± V. Fbrfriif 

rl nllia. 
Jtur'-raai- P. P- EjIIkíU de puTljb tlIruAi: 
□f A tfñ, «jiDiir J^] puLbhr AuinUac, «I ^u? 
Ir Vae: -ilbo^lir d puvUu, rw düCic qac 

Júoí, hi)'Tftii<-, jlburvUne algunu: oj 4, ü 
«in niwhup. illiorola^: ^'^gfti '- n- i^ji 
qfd 1^ G 4f li1n''que uLtnTiili» 1^ alnJ Id [aura 
dGL Jünirui^b fa? » n": x^ g pq- 

ffM^Má^. P. C- Er»rlni dt »rrot rilgo, ílt. 

■rru iiiaíidií fe ruífirn, ¡t (ílirin rocflm'jiH, 
l'n i^ittit i[t HriGnl cu Int iruv/ct: «g- 
• A-. TMiürtn, |>ii[ IibIw íomiío íwtulIm. 
ff^rriTiig p. c. Pslmí itiii. \] 

BuiC lu/Tfan. P. C C>ilO nuf dvn: punr/^ia 

fffji, lurffí,^ lar/§. dr ílifnJiiHÜi. 
ffrff-faij, P. C. ti>"5, lírllr^ i|«Miii«r*i, 

h'i MHriürjlgif, in^<T. I* qiK nü roluCiHili, 

Im i> ilrnABiir m. ^nrril. i ü im< lana 

trriE il«n 4J Mjm^llLliinNd, LlfH r'n i|iji; no 

L]lr nuili: di runur dI|i> lubrc aIrcfu. 4 
dtejiOEnJ /lian l/s j-lnr/; ^llr» ^irü di: ei°ni> 
^[ Jeiil^ii nni^T'^g Ir .V, rí fii^puiíir 
pa gidUrti^ti, [ublrLcib; -aguiMeiq, baCfr^ 
turrpiK 

BrHlr'áj. W. C. Vll|^■(^ fl Ulít 1*1*, A ílUtiíi, 
f« irim tfwt iTir|iii, ¿ rniK fUm 

fiüflIUL IlL-dl |I- iTbvu' dg 4, d^rlB. 

ff4i[*H, P. (L ir«|d|di>n: ^f1f^fa^, l^jun™ bfr- 
ilnhu, lirrbQl pedarii'; hcmlúr gCiii'mrBBiLc 

Bilibuñ. P. C Bji^ni'l^flll, IKiAliaiDDnil 

liMU k nLi niEruiinlJ. 
fluTiíi&rTf P. f AiiUpnerlai m 4i ci"i 

(ruLii um i4il>ii:L[..«riiuir, t. V. rntaiu 
Bv\^aí. P. C. Ca f ñn, Tlia Fífi^ í fiiL'iitr 

nr. Vf Jji. íirn^ciTf . 
fiíiEijii jub ^0^/T. P. C ITnikila ron qm L¡- 

ían la iTniüiJihiE jiiMí-fMí4jflii " ¿Mura 

II ClfíKJt i agnagan «."rtljíft. V. PaJ-Uri- 

ff4n Jnfidí. P. C. Tearr raflumbrc er uiat 
Ul í4Ulr>, b >ricJn Jr liililai, UnÜlirn 
linbliT: «inxrriui 6 kiblor rl nhriD. u prih- 
iiurcli", dp 4-1 iijliiíní *. flmñijiinfl r^ ■4*ilu' 
ni*, üCl. 

oatn¿ii^¿L r. l!. AnlLpancí nnii oiifl J D[H; ú 
i>Kjiirirb. V. B\ii\a. 

ÍTUfijnJífl. t, C Iri^irihli', i|iif pci Klri>1« 

□EiriÚBÜolL. V. ChiMi Salutaui, 
ll"fi\¡j^t P. 1%. Anidir lai hutralrDi^ í ídhi- 
qiJLiil, j il:<iJr liii| qor r'il'Kr, AívfliiDifa 
fi Bvcuyv, trn^TatliriK, dBn iutr4 tUl orrcit 
izniBu lüL'pi a ilgoiiD, t ÉA ilntáif ^Jiguin 

BMinji-fi. P. k^ biLijiti^, HW4iKiijf, Aliizar- 
■r BfLiib U laberÉ in r^n K imdvr, r>L 
n|iav, ni afluíanla, 'r J. 8» H^LriM, p-ihUdCh 
ED «jn Je Id («d, u[i>n]i-flí alhMFtf^ vijlea- 

EiU, ^lK bl H|Ui] L>^P^ Idl^ dd bI 4iLe" 

hini^Drii, ele. ^ hPic 'ii^ i}\t'¡a na» Ttnln- 
flib Mili 4n ^i«í k tilq ^ arutuí^ qni^ 
litrre &m TicliiHUr 
B\ifnml, P- C. El lii«j| ü bikDi qix okih B 

de It caE« dul^. 
BtieaiáL P. C. ^ bu. K^lirJtr» ú atesir, v. g, 
cnriTe]: íflürer lus ubtili»^ ú «rejHft i> 
¿í; lirflr fjertenwnle, t lirantc» a Urgir 
íHliraüdQ, 4> tv, ctu líñniínnt d ítlfC V. 

Sutiiitá^. P, C, flíJHiír, Viga, que luy un 
mt^dio (le la en», ca ú\ sucio, d tit largii, 
ildnile fte jinilan Iji^ caaaa, q;ue haf en el 
sm\(vSoní^eit « unApi^ttado eU^ cusrtvi, ¿or- 
l&raa ie fruU, rjrqútn ^i s.qae]ks diviRiaaFS, -ú 
■iparledoB ^la ünt^^ i otina, de la^ dubcsq, 
de Ivs nBCBíiyiK, i^ tidJ^lnB, 

Puírt'^ég- ?■ Ci r^i^e 4 ¡aiti de Ja I|l^u; 

J?j>ffls¿. P.' CF&rrjro 1^ clauBula de fKiilLirm 

ioó, hablar d-i fspBüiij, y £ pedem^ 
Siariair. V. C- ^ dn, Piítcner v. g, 1a banca 

con loa remos i ^ Ü gávd: maí 4> i^fi 

s que dá ú pega bien e] v¡úiit4tF Vd ftítor. 

Sanib. 
Bufrfiaír. Pr C ftiiiuj^j BllIJo de aguacero 

fií^itv: fL ruido d« La avenida- T- Búribar. 
/hcfrnát^. P. C AilIihaE ariaco» ji feí^; na 

4 á tt^sáo, da^abiidü en htblikr, laQa, 

^iiubuá. F, C Sfvt^aca ^ Alado de cual- 

£iif£sdg. ?. C. Ntóiág. Ü^cüluTiáo ilu enfer- 

nied^d. 
fuíjsdng. P. C. Ouebrida i^e ^Lerra, 6 munEe? 

rjd ^ um quebrada! v«na, ú LoQd'ia coriadu 

del pifi drl hembrf, ú íalianL 
Bruiiái. P. C- Igualdúd ¿a ee^u. V_ Pesiáis 
BiiílhiiéL P. C. N^Allg^Ach ncr 4 d /iú d 

ttaunét', ntgllgeule eii lo qae le maiidar roD' 

ceri] <Dn pereda, fia^á Ogtísaoaz Lerdo, 
'' cnma barrica. V. TantJáq. 
Satíf/muí^. P. Gi Ditfíá ^ Qfí, Ver, 6 dd, 

hipn, y dialinldm^nlo Blgo- 
Jíafiiüangr P, P. Evimpar li lluvia lola\- 

mrnlc; Urdar en volver ú IIofgii 
Batuáe. P. C. jI? if; Abrir» la. poilems de^ 
- aii>xi, sin InuIrLinidntD: refentarln berrigi muy 

hinchDjJa, pieza, 6 arcftbui: nflfcím:, revenfú; 

h^tir le, inaE ea la pU^L T^ Sadil. Bini. 

rrddóc, 
ifu'^^ád- F- C. 4 «1, Hii^harfir hierf^ ba- 
■ lirle en harrcts^, uj f; maía, «n qiie ü 63 qiilEbrsQ p[sdraH, prifi ^: d 

d pflj 4. 
fijjetfñf. P. C. Calfinibre riel pie, ó cuerpo, 
por el filo. 

Battl^. P, C. La anuLrradun con que alan 
|UB iiiaa»ÍD^ de arrar: iif¡ttíiUc n§,iluee un 
Tn£n4>jDt ti nunojúa de irfití. V. i>rjq^. 

fiuMfÉá^. P, C. jlfarj'i^ui^ 4^, billiá^, bata- 
lias, o^KhILd^o, ijue de nada baee Éiz^iotns- 

Bagá- Pf P. [TniL rait- que cúinen; \m heju^ 
BOU i^otiLO Uii del úhi. 

Sai^aiji'-ií- P, C Fruía dv\ OroEuzíiIrre de 
giaiiOR pura pesar d ura- 

^Li^r^i?. Ph G Gar¡LO , beimejí^ de uLeM, 
T p,-lüí elbino A zflrcu, V. ÍJ/*a. 

f ligar}. P. P. i> en, Ahujenlar, I. ojear vlBt, 
ú mimiAcK NAVL 4; oij i>; 1. vctmr liu- 
gKfa , perrüH ele, mam ^ diU ííi tíf l¡f. ücIibc 
loa gorrlsnea: panq 1), con la que lig ectuitip 
cama paLii, pieiíra: ele. o^tIj 4, nrMlD, raa- 
jor dirán, ayha^úgao, snena la i]i]c líecimoH 
«n Míz de cunlar el carro , cjuila la carrcLa, 

01^. P. P. A^iugán 4 Júí ili halÁüi neta- 
£in, eslar enconlradas, no querer e| uno, qu^ 
el útra búbi'ásu caH; I. dida aycaité cané- 

Sirgas. P. P. TeIis; Id de deolra de[ p&b, el 
carama, que dirimas. 

Bit^sojí. F- Pb Ami^iq coc«r Como el ca- 
mote» murhqueli. 6 cntnfl. 

fiugbii?. P. C, B:¡aci> luur giu^o, y Idrgo! 
raigaa d? e^las , bin ^:; pop atqiKdán , ttmar 
deveraa ]&s co^s v. E. rm if ilá Jí ndjiáii 
«fií^q. Ir ntigtáUin- 

Baabi'glái'Sr Pr Cr HiJo uüí^.iüc, que no 
líene olro, ni TuLi-ú, □■ tunará ^ á üAOi. 

Bu^al. P. C- ^ da ¿ ^^¡lo, Ti:1oníraa en el 
mniF^ri]. V. Daguí-d&fvL 

Bni/i-alÁn. P. C- As ^, proseguir at slcanrn 
de la eoiit; nadi^jurlu Lue^, 6 irano trva, 
Cira Ji waccSt 4 A¡; ¿ipn ^ mic. Vd £iíiU,. 

iíufcán. P. ü. Ave de cara de galo, que 
cdüld ctf/Giííj enlerror, ú cii>ar: rsctl de tur- 
barse de CQUp que ni, ú O^t, 'it (^ 'n. 

ffuprfflfj, P- C jVo dwá nramiííFiJi, (> fimí#:Si 
no lo hacéis ie he de mar^r: algunos Coman 

«te téEHiitia pir quemar la casa. <^ ea quemar 

BuggA- P. C Lcvnr; bi^uUümo, Ib aci^ion dp ; m B fl tiijtiudu, iit 4 rin: Ij Oi'tiuc^Kiii iTd 

nr |ti|ilrnñ.F uiLiil'Ern ilr nlnlrn, [i|ini]; ffflu- 
lí.™íiirir, yn m i^W Idí ir Iv fuhí". cflc. « 
lf¿ i|nc jgDi Binrvn, agjn t): f^m^\r•tll\l, 
fú¡ V dó: llm]ujc Lüíl Hpi ■ruiliiultr ivu 

m jlDrlinlBr // áw\. 

ttn,. 

Brrp^a. 7. C- ! *)! Ursw. TUJUTriyinilu ll 

ftífii. i « U íipJiU .l/r^am, Hv^arli tB ^ 
tgHt. ¡a^a que ge qjiLi |i| hilkitlJ. 
Jhflslir. P. C. Jfl D. raífíáí r^ iiiúh^ «|ii- 
rar ?l hibi' nui:^', |, riji d dIhij ; h Ir 
falla, bluv JürH, riLi Ifií-ífl gitfj ifi fil fl aunn, 
no Ir Ulip iiiu dar rl ^v». V. ilütn. 

ÍAfl-Ul. P. í. lloi'Vd ih pc&adliL pTniidl bím- 

Pr^rAiv- P. P- 4 d Hld^HD-iiIeiDlH] mL 
Bijij. P. P. Ti" ií ft aj/n/^ I*- í|[iíriHr ■« 

f^mnna rk, V, fli^nr, 
&iq. f. C P<.1tini» prqurlD; ¡F» h9U Udr rl 

Ba\/a. V. V, ni?i:r(4[|i>ii: tvaí M que di 
^gü:. P. G. 4 ilu, EílurisiJDj [ihii> bitiLl- 

rBnrl4, AV^ » 4n hClVÜC VBijB, ^lan flor 

raiEJ, Ir rrií <lriii!. 1 1>. V. ruliú, l fidrAiv. 

r^)4ü|i. p. C- &¿inLllD df fBCriul: hr 4'] 

uiilí i|ur llíHHn: LlúSa 
Ba\inba\/ P. P, Ikilk Ltm lltlldu ^rl br^ 

k»" B modn J« 1arri»r V. Pdk.q'í*^ t^. 

0ai|iic. I*, {'. HlMiJnriri'i: •la i pur^Lrnfair 

4e LtTTLO, ú p-MBilo, -i atMí l]BLllL>jiLJn. V 

Btgt^. V. V. irei\ wip.ir. <iUb^ IHVi'Ii4 H'l 
úmi4, ■inUriKTBre «un ll riÉ i[i, ■> AilliH 

dijk?i, iii^V IH'ii'n'iiM -¿I fl. 

■ITdjrt/i. P. P. Pffít rn í ¡al¿»!'"- Ci>m in» 
ir holÜL', li tomf'i ¡KM Junln; Ih'Tjr Jm 
liir»4 1 la r'cudí, f^ » fn. V- ^j^tn. 

Bb;j-il*^ P. G. # rt", Ttaíi |J tíTiipi B-i'ilii, 
« blfrlgl nm nucí» rarne, 7 mji gnnli 
nln iHjilgjliT qirf «n, V. ITbijbig. 

íil|iiir P. i* rimio-^ncn lI i|uc4<'nnLre: 13 

nnEi)T3i|nc urHil ú tVff (n i;lmin^l', niir 
fatlii^r Bl^fHn Piij ilv .lili 0^ na aifülaiig ^ 

¡mw^irnuí na ú 1»^^ Á magru; lu 4 ra 
fliifla. ínaJii ri riJiwiriio, q^n n umir w^- 

Bfll. P. C. P^h^ 1^ fgi iFlilmCivn jnml qiir 

« L-jgt' pnurlg V rabiiiJi. b^ •» P'W*^ 
as 4 trilwlpr, 

IMqq, p. C. Jdf^ ita bID» (npTiIDJD Ü 
ilHn, T^ul V' i^Jii^l t, piprlr. íiamporlb 

ir4if>T^. p. d iniiD dE KDiviiii. qaúT 4: m 
rpamc 'r BUpl^al li> IIbdiib riraliEfi iiÍl 
V. Simi. 

fiíi^Jgirt. F- Pi VurgadiH duL Ivnbe: -aj 
^, alar rw rFi- 

fliJEdju P. F. E'pnir, rugada Al luela FrVa 
ele. V. Porraiü. 

P-<m'. r. P- El tinUl- iriKil VnDlJIlu. a 
bumi psH InUv r>i lujn "■ oiriLidaBreH. 

ff.iA:>lír P, C. a ín, llu.^ i^kiUa. ftm », -jb 
■iiifhí- 

flufrtn, F. P. Ldmc fri;crt iS\üetjMri 'i 4 
IlD^II cibIh'. J »9l d^E hIí ütiltt ta^wij 
Hí lif^ irtftt dJ tusili» prlBuiru. í^tUnj 
fJ| iéfv cflici rif h llrm, iafiiab\Miaii; B li 
ofiiiikicín llimn «biu, eumobu Ibdi lleni. 
Iiini irncn ihn^ii^ !■ uif^uira^ ^pnioñdi 
Ifflfí d ti ';4nii'T4*' í mqfuíJsfJ (iidl h. 
isIuIm liniU ll Ihifia fDiEii dra|>iEf qiK laü 
lie cfl-fl! CDirinniln fcr Iubht cnifi'»™!™ Pin 
mc-ia, tr4lsn^ de In que hi Jl- í^jc 
faiin. dnT pliabfn. mjiiiinidiifliijJD a 'OgfilI\ai 
m A. laiH ^. "Mnl iloH l"n« BuErJl; .líit™ 
i>, di» HlílL mora 4 diL "upia, Itriulil^ 
fiil Jüiil N, nfn ll"! ll*™; in mu tt 
[in1i: d 'I ""DilnH. &■ fBlh Jf b« fHJ^- 

rm d^ h el*r nnr e|Ib. 
ff4lAtl&l-riKl P, P- PetfnJfl «1>^iiU4. 

Í4I^^. P, Cn TbífL» di? lili 1^ qnB le 

fJu; Irn» rvhcd n" 4^ nllpimnib: ^^^ , 
4 dj úA^, U1E11& qusr p HBAtig J mHung: 
el Livtg. V- ^lud- 

ÍbL. P. C- PiBIna bllDeO, ^ rDgrD; plOBiB- 

lum ji|iHi|i>, 3 nuriei Qiiui pliHHi, V d rioli, 

V. Aniítc. Gaii¿"l- Pttrii"\fill- 
Oirtdrjg. P.P. Ms « pniv««r« ^ liuniD lí ruli 

}diU. llHi:r, ^deelí ^iciir4 eorji, em tnlmo 

di-renn. 
Biif^e'l. Pr P- V n PINU4, \hili ha t]--i' ¡i ¡rát¿ Iti N- DrfTiiir. ffiWoJ. 

On; Oj ^' Hf A, í fiiJrii iC niOailB i|Lia 

"T^r; lll"i™ • d Mrgaioli rÉLlmih ilr 
pUnlnHH, V- I'-niwí. 
J-Ugurtími. P. P-- ti Sanrr; ¥» toT.» -lFL- 

VE» UiH CiJi"¡ »» '». I ■ 'Hvlí, flkCn \M ^«r 

Jiir-fa^lli-lfln. P. P. Ai|)h lihU ilf i>l™; 
hiMlrtre üi- An nra» üi' ¡¿enj tí if; jrt 

Jiii'ifl/Jrií- p- p- Aíí^ iTM, 

^f-4ú-ir- r. Pr Tjnll. K n»|lr Jr ■a'\^. 

b (Lilit ri ulm fufiki fi nlrntuD. 
BaJ-Hnak. P. P. Colnr BiLa, 4 izhtu iiuI 

iJlBUl Iri- «. V, Pn^íüf. 
JtMt-k-ic- P. C.Ba t itii> ^1^ ^ ti mugir 

«V, V. Aí¡üe. 
Sii'\'ij. P. Cr .Yi «■; TihLila?alfl hjü>n i> 

prlicEpal ■ordidíni, ai4i> -Tildnf di' Hiat¿áqr0. 
J4i'<iili- P. C EntcnrifiiN : xa d d íociUry; 

' (nl|ki:>4D lirlarilIHt V. 0''^. 

JTuMf^-nnif , Pr P, V^i llinuikBir pat abOE- 

>i9r t Ik lniji 4e !■ uBk ^uka. 
fttfiW P- *"- Hop Jn cufcliiulp- fiiH «•"!> 
ib trhil, lifl likm rti:: |ib1| d» !»[»«, de 
■niika. T 4r¿||d. /¿puf. riuiUr 

JbJiu. P- P- ütJft dr iRoi^Hiirf i7»n do bUoí 

ímanf*!* B * ■■ bird^u V, riritAn^Ur 
H\Aiñ. P. IX fifíHj' iriBPiM.i.fl tí *, anoUr 
|(irr|*; Tl-riI iI 4ni||>jl, 4 'rt: liiar|if t^Ulí 
líjni. a wnimH ilr BiBliu. á t'c- mjtU ^\. 

oíM q, jiipii i ID euiiiix oqibüünrEíHii. 
yn t- 1 t "iW ^ irn^ny^, dginilibli K^d 
■g: üL iJi ck|ii (lili 1 iilTi> c«fir 

AiTu, F.C lUluTal 4(114 «vMnckrloi. lil- 

M dr- 
fij¡rrÉf. ?. C PTuiUtrw A «I. pr^iLir fw, 

41J1' L? >ii?li[: a^ri, ki i|u«Hpi4r r*!^'*^^ 
pjxt 4 It 'J'ri; ''iWl [ffriJ d ^ 1 ir ■louBrH'^ 
nc qalare prEular lu Ivcb: * npiy Jr Im- 
pji^íH^ fü-ilfrir»* lUfJjflllHn: &|'q ^: lih priNladi» 
a^ta 4, ehípir B"**: Afírr» fl, rC qii<± Dr^a, & 
prril^i> ri't'l ^'"i V:p<vj« o A' iiilín piic 
petMo iHiDiu iJlHllii ■ctüilD rliL bimi 9. 

rl iij'' pa » 4li<; hUM A iTi jN^ p" A ■IqKd'l 

Unuc jIb" PTT' "ilir, } fiBHIi' li .gjruB- li 65 ciui (wn í iH nHf rfn, RciUdi iIü Hurrnru- 

TB|, hI litnB^ t m lí JaUn. i|ii « dlih h 

rínlU 1 |iu l[U]Bil|[i^ k. ínnafiL 
fTiüuD. P P. Viifibi m Imp; 4r BU pupl- 

ff'jFm^. P- IL |]uDll|ll»^^ liii|B' A '' '^yF lin^ 
ikl JiliiiL, ú Lbnj, $111^-4. ann rujn. V. diupiqJii. y. C. Pfcaia t Dii]4u ilr1 puLpUl 

■Icodi» El""'^^'^ " I" lllOrtii ¡ofii'. I}h JaiibiB. 
nbPaTii^ 1^. r^ VdrEArnri, Hn* ^Ki^n^Dli» 

i'ir. V. ÍD11J4. 
íJjjiiii-iH[. P. P. ble ATizadn íil quf mullí 

«I.:. V. Jjbia. IM-Ak. OifJ.^. 
DaBilü. P. IL. Vln de ■a:ifiE nvdiB TBn ild 

Cuül-pa iM bOiBlí», I giLilihú li Sangaiipa, 

DHJt4l ¿V BiH 'iN: fW^n rli «< 

2440. Pd P FnjgUl'ILl^rB» fUU L|ULlk<l 4f^lk 
Ejca hila, 4 hlfl, uibrh h|iid ■Ivi'Ibiü<. V, 

Sái\a^ V. P. Af i «fn. BurrüiE vmí ' 

fiíLü-ilp. P. C. S] lü ulL-niB b9 lilfoi^pia 
hífliU, ¿ bA^iTil, rtli *. 

finiLii'. Pr P. Hiinoi^ LHilnkdB3. pa^ ^M, 
hanni|iifiTi>. 

BuiVt. P. C- Üu?dir: uu liB 4t i|iidir iln- 
(liiiu i|iji] Tiu mv^ MÍmi Ja'"v '• p "•' 
¡mif 'Máa\¿ií dMlpj Arin. pr^BAd ¡Ir Flsdn- 
4lh ui» ifiJi'iU Ubii i|i>rmida V. V. SuTn- 

Íhí"^. P. P. Frijl» üo 4i«i.l; khiiHi dn 
plnií^B, V. f. Ftbunovl' >(f4iUg>fl 'II Ib rmu; 
Irnnliliíai" lifl üAules. ig v; (4idl 9; iní^' 
iCf \bi liHhujbi rlbBni>, it Wrp hiiUUii- 
V. Ccrjió'. Jhn-P. 

PuPi^liDii'i P. P J *, mo-ír» r . pnhlkBri ndiiN 

fiu-T^il, Pr C- P"Liii mli"^°H nff *: "i" 'lui'lc 

jnihípij ii friifg. V, "iüittu, 

J^l-njirün. P- f- AftiuHUrlile 

PyitjW. P. *:. ij «- níiic píi^ift sn li n- 

btu- Vr fliiírJPiÍDJ. 
fFUHfO:^, V. I- lloifU di V-1i]í, ilH'tlfliUL y 

P^¡^^ P. C- Tnvb] ¿t lilM ^ fliL hl|U. 
iL i;uri]iil íiuíHiiUl V. fvoiiiit- 7\io§i¿. 

Rui^V P. P. Bungí rbu^ Húej. 

ffiorflj. P. P- lli-ioudr' ac li TDBErl. cJ » 
aii, Hleuiitrir, nflurJi" d^milHi'ila Id jnu- 
S", dr lUTle li" « l< iti d LLieípo, iZ¥- f. m u J^qfTihT. p. C .fu.» lílor '< KdLí, ¿ Biin- 

fuiMf^V- I'- '^ 1^'>">i ^«nqicl Ja fi:nLB 4|Ba 
vA de Diim|M''Li, ' ^iiSin^. 

JtBu^bil. PrV- V un. Ser niKliiH «-illÉ uan, 

bn V Htta«1i"n finían hiulIlm (oalra im 9 

íriljtrt'- P- C. C4rrup[kiiL- Pld H>, CcniHi^ 

pnrH ünu da limr, lumirriu inil dIi>t: Ik- 
diir 4c IulIiu, pciudí», di» Bgiii dEir^idi, 
di:. Pía f: jMidnili <v^ ú «HiiTiia'.mi g 

'«"JE^I^i f. ?. » UBI CnTHíE iTc fliilpe 
dinlnr» clt ^ dm dj^M Hr'^abi. cuMi.VlirJ 
■■liMiiil Ulilil V"" rumifLa: EmIhi. 11 i4i> 

dlrnib, poro qnV hL >! Uulii', 4 ¡m Jr unHTiáfB 

in uird, I dría. 
ffdniL I*. IV LjiliBit luí JnEi'lc-^ Akuk Dimn: 
dt «Tí IdiiHiiici, V.^<£.i^, -í LiirD|h>-ir f1 
BimfirY i|<]V i~{iilll(D |iiH)rc iii>nibrL; ^ nü 
er Wi fjnii] ui' faioíi^nQ dv:?r &bi i^gimiii; 
[Il1i> Ifnlidí» 6\. I? ilcf pamlirr i]<]r iv>nTi-ii- 
gl a Ui^ 1 lij loliindih A II'" hl iBiirrn 
Llempu. W Bboliü i:ilJ IiHtud oilrr ^ i^^Ji- 
lÍÉtilil pO[ ImpCopiD, j na rnmnlv din bI 
umriih de Ib h|Lir un oi-c^n ^die la IgEs- 
pjd. V. ffiinuq. 

£■1^. lili; Miri|if-i| tf rl Bilí u"«ruii \n 
inll^uN iTt el ÉiMiLLinj. i|iie k(iiiIIob Jbe 
hDDbn. ] pirifir raliB ■|ii|lidi>(il f1 ^ilulTi 

H^SB cBlBbr^ i?l <'n« IiVtIi *n C-iljlKli) íil 

mil ■rlHitnijn irirniii j Lrc; ? ni iiuw DLigon 

qUBi^iiBiillli^B tiTjr «. B-^gil. ffmr. 

fliHrrft. P C. PiiLianí iiíiniprva, j buih- 

410(4. V. Ar.r>i^ 
RlH^ I' J' Va^nlu U mtJu; nt^Blrín.' 

ki INiíai (M rl naLiiril? tlD de ft. V. í"u- 

J^^VI. ¿ladnií. 
ffiiiití»iüpj. I-. P. Dnríin ií Tinmi íI ■km dt 

nipi cLl. ^. Aru. 
^XiCldg. P. C. fiutn (t Dic EHida m npr, 

• r-ii bhIbi-l 

ÍMTi»!!. P. 1 HiUrDo quE hirrn I» IkiT- 

m^n »ljrB b liirin, t * "b" il'lti|k, il- 
da de «ILib a di' jliiifji 
ffonfctmu P. P. VtmjijRa 4li] plaiiliii UjgBr ín 
quB ir i|nni>rí, p-jj * ijiii ñtntliíiir triM 
pirB ilopv™ Hinpintrh, ni i>. e-B de w* 
Dllihlnili, rúa ^ 4it; tiP4trll *lii¡ dff^i II 

íi-lnnj. P. M. ||*|iu1¡r .V. Jr»iJ'Bt 
Ba<,\M. V. i'. Riuq d-^ fHiU, ft pepIL' 'n 
<uBl|itürE '-í^K rucii' dB r^nTin, t i'iihi 
dB icr, iinji # A mniVi: I iri~ni ilil hj^a, 
■ A'lgjMu.: pif^^ii 4 1 lufataix: 'lí» eiiEen, 
■i fli'il^iiiti plm cunu ;bIIiiii, \ iiata. lüi^ 
4 mmplrdh «iili-rj, fiK m ItIiIia n^JB, 
pUA' dir enleru U :|ii?ib Jt [itmapadu, 
pbiiúj fl i ,iti\ íxwMítr Jb áf InLrnciitne^, 
a dr Bi-imlr* intBfLLLurt , nidlQi ^ilg^rT^ f 
Ir áa\eni- terrawa dB iz^^r, uL tr- nnfl * 
□ .%' |o|nn4i:o If^ 4c faBrínn, imifidr «¡ joju 
átiiTrn^f: ndundB cnnali M», pij/'m » 
nnqrrDUiK'K üi^ 1^1 Dutuí di: Ib ItüU; muu 
V d ¿l^ifa !• N. tiJurrif^ic c^ dn pklil, 
trnlji^ 9 |l^ ptlliiiíbn, inDiuivDjIdh 1, mM0- 
Gk^iK^n, JixAilg. Jaiüfiirq iLrni—Tl- Jiltlo 
lííhíífcfLÚ, A crniT la qu? Imíijim. *«llfMI»l" 
fr d'n^o. V. Ib tiui|ji|¡|r , 
Ciquüj'i t, P. Va:« armjlll, qu; CHT*' T™ 

BB*i, « Q'iía^^^. 

ffugnu P. C- íífiííuic (f [I aiij.^, Itncr 

Bfaii, 4|lr, V Ani^iH. 
bnfuiíiij P. C. f -lulip 'm; If^^rini^tlla H' 

a DiiPia V- fian¿¡. 
Íl.*f4l^ P <■- Ff*, ár prníí borngí V. 

A'-ÍUJiuJ- P P iflfl,riirlm íjrair> lifllmj- 

ili irle 

íí^liJ'fll. P. P. <iT A: "M" ♦ Ji rnílfB- Ds^ 

Lubrinc ni ^il dr:i;|iim de njUBde: ücJidi?c 
bI ]iI izL imbi'jd-i. pni 4 Jf iitif. 

Sti^af^or- 9- P ClBir JfI limün.e gnbaublí 
uiliji>n ilr I9 iTlili d' Id D if-i- V. ¿rJsl. 

fflilMT. P P- *Jn. DihiTír LírrnniM Jí»ü- 
CSr, ^ h'rTB¡ di^idini: b fliriLr qiir r^A 
jiItLi, a^ 4, r»llíjrrn iriii: <r dnrki par *! 
piirliio, ii]'hjJr 4l *" Hi: brapjr K^idi h Ii 
n|ii> 1iL¿jr dQ IfeiMC'i. 4 "1= liE^r firlu A 
d-vilc dii:!!', tpá ib , Lirir jIIiiIF i. V. fü^^i». 

flúru^. P. P- ncpsTliiirMí; pnaii^i t, rL|tjrü- 
drr, di^ribiirdiH' ■ t. Id i|di': ■ A an. B-iJie- 
PFft. ¡I 121111^ ijuirjiíti K ■l'pBlLa, 4I diT^rJiu^i'. 

di> Drdioicio. 
íurayuc. r. I*, faiikl TrtH-llj, fuiTiLa d^ ^Ll], 

a [li'hilQ; JUL^flir'irili'iírL fí dimitir, IbihIb K 

|uiM ^t|lld p diJ dliHlv piikA. V. F<amB¿, 
/fiimn^ñi Pi li UiHn cnmkv ipi^ ¡iii'dr fiih R 

qu» in (inrra, V, Biif\at. 

Búnu. P. P, Pini^ B Ofi-tii ilr rum': Mgtl 
njHÍiuipn friiFa duL iiW; t^íT ruflij 
B^>^r>|, i[] B< -fe E.V jiTniTfb |>- ri'mpii di' 
la i'i>i-rliH; ovJpLúju h itl jmv V. ii.¡, 
Pupra J'ftnU, 

Siir^vr, F, £ Uirlnoi], iiiift Sí M 1 U luí. 

fl4iFfii4nin- r. P MidLi r.iiiüLin ¡ta ln «. 

flU'^. P- C. llnrTO^ biiig 4, k-riji |(h i|U« 

f» Kii^r?, ngiii. qi|i]|, uIp., ii^rhP |i|U'i, >.j 
if f^ 'I initm. v" ™ ifújiiij Tfi' ■mjiúAirr'j 
dig-ffljiil:. jHOJ liiiilír, l-iMfd.^ Vr/iLT?. 

¿■■«^ ^ 'C • amia. U^ük «DW liiDiTi, 

Pwrüi r. C. LQi:hiiii. V. A.L^ir^^. 

tfiirji;, T G- &|l]|i>3 |i|<iUdu, \i uITj IVe, 

malLíJí i3| virion mlnríi. 
SUr^. P. P, rizullurn. I» msliluri: librUr riir 
nrkip rT" cnrhH \ 9 ar>: illDU|tr oi, ü cnn 
i^iip^. «g 4i 4 n"! ^ '|Uf Ji^vjü ¡í ia- 

bflrf^, T liCi^lii» Fn t ^H, CilBI nUlurJIüj: 
4ihjjiliit, fniDib Vi fai4Jlflr. 4 ttn li ■m^n; 
9^ |i: guñw Kír nim mnrlll. runngO hIl' [ jchl- 
4ji o 4IÍÍ ft" ía'iiní; |ü'Ut i|r hlnuí, J iiL^lif. 
f Ha, lia t iir¡ liun «' i^IctllT IéIi-1'Jl> 
if rl-n. II aira irvLil. A pioJtj, 4 du. 

fiji-iuj^mj. t. P Vii^ I?. HiiiK^uelú ei'lí, 
^JL riD 4? r^B \. jHrJr^iTiBT 

Ajrfji. P. P. Jg • tw^rroi"' Ci^n Clipnr- 
V ÍJirirí 

ITiir^lEiiJeiz. P- C ■>k^i|l-1ln<, nmrdji, 'i hlilEr 

il D|iin| ^ t]i>p nriPiip, 4li^, í\rr 9. ^ rí 

Mi- I.II1, umivrf-^, qií" " mur-l liuJrPí: 

rijáJiiv- <| 11^ « BihnrU ilr nlr^, ipinyi 

hat'nñii i|r fl. ilii^rn, ■'i^ l¡ (n' AlAg; Bfm 

4- v^ fliipii^ nirt^-rt- 
Andr- r. i:- rimjj 
ffitrhiiii. p. ex V lui. Ii^T rii?'^ >1 iiiliibr, 

plrj qiir ^Bvn ■itTiintdi». 
íhiDiu^ P. C, |Lh|i|nt ap •: <> "H. 1rl[l|^^^ 

V. íirtTarLif. 
flHirr^rjfj. r. C rarra, -u Ib^i iI.I iIii¡í1ii irh, 

flLiriftM. P, C, l^vidiLln" nlnr"". flur nnK^ 

Sl4rj«. P r- li|il|ri ilt BiDBcaD, LluneninrJii, I 
'O^TnilnlFi II JPiimrijrj; BUtanHn, ' V «? iftíUa. t C 4JlTinUIUi: Op úr Ji^rltsi'f 

amS ^ I 4 aniy pin i K-. pa\t'\í¿m t' « ¡^ 
BiÜhinn m^ i:iHk:«i: A \a kdiilu iLcrii, miin 

Jl.uá. P. C- CqllMLh ú nBl)4 tn el i>^. V 

Suiut. P. P 1^ *, ÍLrlf-? d irfcuf. pin 
üL Ironm- bi-nila innd;ri cmi cuíh, # «■ 
Ih |JDrJc Imüj mrllLnüii fnliH, iWi í,: jmm 
■ , fin iTiie i'lc, 

fljVÜ P. F- l>Jvl»>, « prMeiTiB pi'qadodOi 

d t-ui'F|in; (LT) «I la pVü^EniltlI. 
JTiLur p F. Púiiu-i iv p«Liih > In iTHiiT 

puiiLj f, ;i línni] (HAld pwTBEd! «|irri^lDr. 

l>iiKT pll^-|lt i U miifiZBin:!! • dn, tan '4. 

'I jpruLMilrr, «unnt ^. ■ i 

Biibui. l: C. .'ftiniiflfA OHiniiJilinle i-imí, 
■ í d? huji^ ifBlLjpFm rl rElJü Jú üind&lA^ 

ratu t\t^ pul 4l1 ijirir l| tLiilijlJ, nía A. 
bla 4 an, p^w\ln Ia ÍJr'it, par csliir Étif 
cjnmliL V. L\tíúv. /■uihTV {'TiIV- 
/fiJiijirJut T. t. Un iatilillo «lli fliPH lllin- 
[fa, rf fauí'iH p.nrH IIhbbi 7 unrtLr' cjIc&Tlt 
fliL PaL: Ku TjjiliM rn muj r'HHl'í'íi T « 

fliiij. C. 1'. AnUí lutf^^ ag a\*r in. |m- 
iBrli' rm riiiatlr biLiu lt ¡i fsgan •10 ttaia- 
ía"^, in d]i[? uL Arlijr: üL In du i|<ii' lune 
foBiiik iulUj Ib cBicitj, tiin f U ramii' 
ijiiU'. ri^] t rodi, fi]j7ii<> iiriiiiq^In* ■!■ fifi' 

ruJnik □□ mirlBn Ib c-Ii^ >I dIiM bumbru, 

i4T iQr ^r (nirLi'lurjji iliEi'ii 1^ iiEi mucIdülHni 
i|iir pruiiuit:liu bn'a 1^ ¡jUl Jbbh, ^ L Ii>v 
i]iL? il'Hi'jrin i'l m.il 1I0 irlru, i^inndu |>*;uii- 
tio lid puiLrun, I» jn^iiciii V. Rujifíir. • 

Si^i'i-iAf. f. C .MdiOITdi^i b\ títff- ^T. 
tiiiiii-.'. ' 

B^'\u.:. P. P. lí- bM\ liJníilr puLd^i W 
Ik'JI'* lun tHllif luí di' Ik nungi- 

fihpfhj P. í'. Uii] >trbi, riijB» ríkeí. MU &J 

mnii iMiiiLufu, T 1"' rnrrrih Iuk DIIKhkllW! 

L uk^^Cnu'iHi- lliikian c'uyii i-h.IiIIhI. 
fluiJAn P. C. llMiili': B"!f'"" I" í|"í H^"'' 
A1.1 «- lia fl-frínun, qii* B^*'" LO'I l|l>>rifi- 
JiJ, IH Hj I iVT fl' Éia»qiinj Jll i»ilrífMi, 
iHiniia^iiJ <■' diíwriliriDdDli i|iJ<' ll-ili> lli dís- 

Lni.e, lfliV»Í36,M !> a oJpil'JiiL'Jnírtiji' jjm* ■■ 

duE ii< ll bi^rpda, ■ilgV<'"ilHi^; qiH C^' 

Mlir llínl"^'- l"'^- F^-^ '■'■'*'■ ' ' -^ «8 B Biitm\¡. V. C $ OH, (^nvcnlf A ilonde van, 
para iw en dcrechuTJ: # sn-'ai/ Ü «DÚNíafi, 

Jtmir^. P. C- ^ «j, CuLÍi, quo fle pone 
p&ra dpamcBJsr íi\ro. I- fliitfr. 

ifv^9iP¡^. P. -C. 'jWfl 4tp íflprl-s A uno h nuL- 
lÍLcion quf 1^ ci:hBron, b pir^r en mal, 

Jl¿sof. Pr E Contraria: IcvAnümicnln ñe\ puc- 
^ CDnEra bu Si^íiar, b "Rsy, biiam ^ dá: 
levanlaiTHe purblt, ú Ti:icJon, buTH t: cuaiida 
ha; hIeo lie Ci^la nianen, di4;en nSQ-án^m^ 
n^riti frimwínSiífíi: ftuerra rf<i pampos ccn- 
IrsriíiH, teDíTlfl, agña ^: eoemigoí piibilcoST 
ra A; tatif- V, l^r- 

J^nubdn^. Fi Gi fkiltdr cosa rcprnui^i ú áa- 
lenkila, coina «fiua, vacas eU, ^ OA- 

fuiitig. P. C, ITarlura: harto in 'utajer. aabsüg: 
hDTtar A oCro ^ tu: el que coíoe liarla h^r- 
tarat, ng ^-. H¡»;inpre ea pecedci e»la hjirlura. 

Basiúal- V. P. flNflijrl^í, pudorrero. "V- Ba- 

r6ib\iU ■■ 

^uíiiran. P. P. Yl^a riel auíTc <Ie U cusa. V. 

Suiffy. P. <^ Cfrocdm-u, ó ^alv^ilo ¿if la LétI- 
na; I'-^d^^ i^i^ <:bI ctc* hariEui nuJ niitlidji, 
na ^ á Arjr£-¿i>l>i que tl42tki^ tcrn^nciHD^; nrriji 
1 medio ms-lur; ¡^ViEnhaErDacs. V, Bunéi- Tá^ 

£ntá^f\S, P> Ph iJua lia}a» ú c£:4i:4,rai A'-^f-"* 
de U cu&L ac ccka el racimo He cn^a*. 
y fldiem üi^s; ALrvii parj imaritr |J4 uma?, 
5 corEí!^ pflra cogfr pei^^idn cN^ 

JtufAbf, P. C. ^ en, QiiJUr 1¿ e^var-i al al- 
goilon, anuilü de [ip capuHus: vjúa «, el (LLid, 

Ju/írrf. P. C. Temor 6 miedo: mu <t. lomer. 
V. g. flia ^ d ifiasDp^'f: teiutr que alguna 
(Fz ha de muiir» r 4f ^ «"í'áff- ni ^ ¡i ban- 
tiy umü'a^ ReFrAn, El fnieitk üiianlj la vifii. 
V. Amias. Jí^^iteil. 

Jf44/if^r»:. V. C 4> t*'^ Pinlai^a de alguna mez- 
cla, aunque sean colaron naluralcs; como galo ■ U ■ - 

pifjln de iJflrdü. f color odOj etc. V^ Laiiünv- 
BiU/tíic. P. C. Ka ^, repleto de eomídg, ampi.' 

chuiíj. V. ^oritinf. 
Búírg. ^. P. Verrugo: coaa verrugoUp'iw ^■ 

V- TÓDUilIkai^. 
Butrón. P. C Enrermcdnd en la naluro d4 Ih 

Sáí/t^i. P, G' ^:arai:olillü4 de rio zuy^i con- 

eha^ ^JTVcn de juguete de luucliarlLo^i: en la^ 

gild it lliimari S-'^¿i\¡. 
BSi¡y. P. P. Especie de rimólos: na 4'f >1^«<|' 

d^ncia de ele. V, Abí. 
Sju^ií. P. P. L'n pHi^da «i llacuda; ti vn- 

ncnoftCp fli aa U saben componer 4 ne toma 

psr Blwillliid por los chlquIlliyH barriKlidWr 
fiufjii^. P. C- Plílancd peqjelkDa, f alDaliUiriL 

son Se la iDcJar cilidud. 
Batit*pg. V. C. V. Buip^g. 
Biiiui. P.P. Bjcúlici, modn de hablar de gra- 

cLa: ^w ff , tral^r di; «Ik <lc, V. JVan^n^ 
Biraj'df. P. Cr ^ an, Abrir b tf^, ave ete. 

piLr[L sacarle laa Iilpaa' "rim ^ el que. V. 

Baiiaá^. P, C E-pPfiií de clgücfta con ^yte 
h\iBJí üho, punto un contra pe«a al eElrenoi 
6 puebla pAffi AliVkdf lA fii^riA. V. Ballnág. 

ffn^lMán. P, C- Cidl->4 de las macio^ a piCK 
tía ^ á láo eni^alltcldc: cjilludA, non ^- 

^itlliá-^tí. P. P. Hflíprpcw, í ífiíblarflalgiiDo; 
ag.rjiTdrM» piínerae mu; peeada la car^: probar 
c:?n tTaza»si puede F:erBaTi f duü^ner la airga.' 

Bnlíi^. P. C. GallÍD^D de i^ui. V. Cala, 

Biiübui. P. Pr ^ p, Dírrcmarsc grano, etc., 
|NDr relura del c-.'Sto. 

Baiabúl. V. C. lYn ^ Nilgiulrt. ú de griLcsflí 
p<Bii'lewR, rechoncha de cuerpo. VI, un ^í 
d^i llanifida. 
De la letra C. 
Cante. A. la C. Fot «i hdIa naría «IgajOca pues tío eq 
otia ríivx qué lint tOE lundá, -^Oü pospuesta 
£ Dumliru ú verbas eniDdti eatos [erminen «□ \Dcalr en e1 prinera « ou eomo ailjistlvo 

derlrjiíiD de la primerfl p^rBaüa del singular. 
V. g. ciJí>, CBbuu, jAnc, mi fabcza^ y en d ■ A G9 liiEiFiiill» Ul CDH i|rlcTrDl<¡ldfl- <;, anic A, 

H HiTrfllí >jlDt fli»í bI primrr fíCínluO SlLO. 
l„: .. s Al-'d\i¿f^'IL' rrM LirpIlLPTiT 
JfifuUl.AU llinpin. 
tn l'nrtlniíl» iiii' fonipioi T il '^l"' 
ü iMiiiiLiiis, T "■i'-" *■ '' ^1^' 'Ij"'*!'" 
liiiB, S rPi» wTiíjt"» m fl «mlrni. Sm- 

|Xd|»ik[iiln J I' rilE Ipi nirapnil clan rj>i-fl< 

hh»H'iii|'-i 1 H PíXe Wiwr "Hnn 'Biioi unir'» 

fU«B cniUn-i'iiiD iMiOa pccpU hIi]1 aiLC 1^ 

omilt iwi oír Uiniuin'li'- 
íiiüd. P C- í #, A'tan lili mi" "n»"» ú 

fll;uTin, pan] qLir iii> Ir cnjín Ji^JLUidinb. i 

iiim r^iic da^ui Mi Ihi^ cuu^k B|i]rri- 

Tilr, iti #. 
i^i. r. C. ApjmJn *í M mujnr: • ■- 

iTaJiLy, Hi h|í||i]'i>- V- '^liBg. 

f/auírtiiin, r. C, llíimiirí -^iQUi., fi ri'*tj"- 

Ijcbn lie nriLi], 1<ii' iJin^uCr^ t k] rijñl. 1^ 

Dlcrídilil C V, rrmaiaia. 
tódg. P< t- Lie- i^urlKiniH df raumi, v nikrlil- 

lii]|, Vr Pitif\ttl. ñM'ajiiíty. 
Crit-lii- V- C- -¡g M tf^ nja ti^inna: V¡'i]ei 

m unüv ili> «nliinlidM. V. J'-/^. 
rfliiniirüh'. P. ?. lííiliurBi • lí díi'ii'ii iT jiiii- 

ú nio [LU'biDa, 4 dil fl!IJi~li, ¡Zd;- V. 4m\a' 

Caaaáf V.'t. fijiMidní inlnr-íJnfn it iurlt- 

tNa: 4 /• i^dajM'aiVI diWu^ niaadih ]l «^i *■ ' 

flfli.íí P- <^ rj'lOI í^ nlifn Hfi nampp^r a 

ri]i-ln pmiüi. ani uili pnm Jnaní L «IgniK^u 

riiirLoLi piTlif. V, ,l|)|bg. 
íuiQpun. F. II. ldrTt|i|DLt, Cil ^I tlklc rl^L 

'^a a bcrlo. V. Vujr^- 
CTiNlliüd. t. P. VüHr^Ti, Hijr ürncn jiicl^ ^^iüii. P. P. C-kBcrvU, O iJidrid. i|ue ii^e 
Ili]bv, nilfi]r¡i:i]jilii, i:niii|qEimt, ^ IfAiinu dr 

apaduifi' ilu BlAUaii. qf kilCrcic^ir.Hl Iñ' 
del iZiU^lli», ll>4ISilL *! IkbiTlUlhd. Ülir>rTL- 

htí llllvr|i]i}ti||iL1i|p tMnrn'U' lJ j1- LHíBbE-li 
que íji'U iniiH^ M ninnindrrT dn cíthi, ^ 
plHdiW, qnr lll liJm K «miailUi:. üiiinj 

4^ pvdk Ca^cr, miii'ii ri^iB^ > ijuih i DlgUliih 

iHilJf ninit fíCfl *■ DKi dnLonM.qlH íBBl 
M'LIdih, V l}lrr, BBín V triltl lí Un Ug! 
C^mT'Klu, fi vtB ii bb-uF niurir<frilli 

iXin "IgUírli, pUHOnf/tfaáM; !ini[pMVIi, ti i|Ui! 

mBñiÍ"J*íi¿M, L tTtnq^júUR 

EÍ|r&Lrí. 
<^Ld. f. P. AbLlior iiL 4 «u, cnuiwlini rnv 
de ra|jB. V. Ji^. 

flaJúríw. tUnM. Eroa- 
a^Mtvfíü. P. C CiiLii'Dbic , 4i rttidí Hr mal- 
quiíT cou, 4 '*i ■■» ^^ aJicra' ^, 

pM 14a lUdmúdU. COiailb 'V<ra [I « no, Hi 

fh ij hHiili», «Liki, ú laeliimlHD. \. Vofi^. 

eaüáifti. P. P, ÜAbjUcí: T'l'"'' * " ff^^-r- 1^ 

f Biidur niiiH4iJ(i rik ^' napa 4 "^i ^Br«ií 

l|Ue le llK TUflICi rít 
Ca^. P. C. CoUI dn liicci-u. t invliTJ, pfb. 

V SEf^i^r. qsr uun tn 1B BW<ird. 
(b'diii. V, C HliIü Iuvel [cl i|i>r «IJi^rk 
irroíp ^ n^i'iVi -|« ii^" 'li^'h ^"l>ic '' 

TiBflci. P. P. j^a ú íU!" B^lü i 'li'Vríatlí d" 
Airf^ir"n 'Hin ^ 114^ Lí |uru vlí0 rU- í^ncbi'- 

Caf*ira\iáian. P. 7. Mi}>K di nilinlcii jCLuIS 

d»i «n 1il l^iaii- 
Luftdítn'fll. P. F, SupfTfli.'i^nde L»^ -liiliALLUI 
lliiTa. 

Lll A'' 4 A l'4 nviu^^ "i^ik ^ 'I Ijllfliin dii4liUil 

4 Pim-V m Junit^ 4IMIIUI| mirn J iinmoji i4l 

nrJuLi Mí? 4 1(1 nuaiuia luim íulmop • 7- 

Bnrví 
(Váilr P- 1^ EftDik piiTfedii üciiiiKlia cbpl<4, 
CaJwf^*. líiHj, ¡■niBii pi|iLnii¡ muí Uigs, li 

pVjilfl il« Lie»!"»' 
Cal*^ V . C< £wpilJ[ hw palatorMn H Ituhi. ■ 7Ü C i j b^qar Udif Blladr^rn: cgi^Ulnto. V. .£ií di 

CuUiF F. C. h- un^ kim^liiiH A ■nlBLli>dul 

Ih lkrn|]inilU 'n 
bl/m^ ^1 4i 4 'IL ItrvfBlfUnl. \l f&4áuA. 

tD[Lüu. ?- P. iLniíJHi', loia iiuilrr üerurDi: 

ligo, «M, liirpiE ijiri-ndi'C, ■oMf A- mCBíariT; 

liimiJi)!)^! DHili'lbna gniD -f pjD, Id liriTlAd? 

HViTiiHiii- Vj lntj'ttp. 

('a(Hi 9. P íu^lur An. tn\. bii'm, i^uil 
h]i' abajii, ipixFBa de uiojiLinnEl, Dqia 4 J^ 
pjv^ iqiij'j, 1. aS"! 4' *li>''i^< 1^ jrrr^irlj. 
quE Dii ri^iiirj, H'n la qiir lucr, "In liCBla 
flfiiib 9 Tariij: iJLrir tilviI Jrt'!, 7 b■^^rlJ^, 
ajífl S aqtiLuA: líñir íiWl «rímiiH, «^ *- 
nnn^Jn rnnuPiB", OUHJ 4 ñ amiJínnii- Htm- 
UL; ili: miirlmi. ifn"? f: ifo", ú iln»lt, fr 
ín" • 'iiL fcprnM?;- ni l-nm Je In rl^n, 
it ckitiIliIi! , juf V ¡m: h^bi pni Ica Irif nt 
qH. 4igid^ a la Uai^ Ird; -d>[i]Flii i|u? h Lí 

•nuilrtiiinEe, 04 «: Mt>4gcii 0. 4:1 lirrapo 
«D i|u» ej] blio: |itlurniirlw4«n ilvírn^'H, 
iiiHi con"" iiUcí, üí fl íf tdrwTtt prfdrjitfmi- 
Cui]iri4ii mil Ui^. línr^iirtú nuTifi^A Oii- 

liflH». ái-^iJlii 4H"niiip í| t ¿pWJii ifyiifl: punir 
«jU .TMI df oru pirt? B nlri, rnnd nn sj-i 
mo]' iiiB, f fin V nai\a-j(t- 

rnrrpJíJ^. P- ?- ?<TId: HifliliMJ • Jí MAiinJ- 

tinUn Jh*r(C" llflní «I TimrHli>. 
OA-». P. C- .líM *, «Irae i i"íiníhirpie --a 

[lüVU tí* ií inp*: HiiJ fl. Jr diHidr "E, rlr. 

V. C.,i(j. 
Cúírj'fl, P- P. P^ljlir^ imi «■Ib, liij-a «. V. 

¿"ilfiírtJi.. P- P Sil-IW-nr; jijy ^J ; fhm \¡ ta/fia 

U^ fhlfl *1 ulnLriTiiin faircc li»< qUC, üfi:. 

¡yludw * niíiiip p^w^v poj í ■"•■ 
Cí^m. P C- Vna i^ba nrom^Lii:]', purrre fi 

ll hrlüilcn 
C^f^- P-'!- l]^rkiru,ú1i[rmrin;li(rnRruiitin- 
dp inniii'. i>ij rMinuiim f ifirojuN tu. v, rnrulf 

1^ din mu ilv ^ liiuor: ti^ í'H T nu 

Cahíut I» t. J^ «, lilfei'htr l-F. r.irriniH. 
I li"irili|p. BQ OiliUdiH p»ri H|iiu nliD In» 

il'itil'iHii' [iin un lulpi' i|ilB>fi] i|iii! «f <k nm |j hUDi^, Jb J^vhi dr Ib Hona^g. i^jj^nrla rnj^ 

aIrú rúa ll ba:Bagia^ tf. hhhd d?L JHJaria 

«UBflilil rruirCE bi'lir. 
tartHí^. P. P. Doi vLulI», lTs niin, íIc. 

V, faJíPQf, O1ÍIÍ1; C'^*'iii(i!j- 
ValsHdi. P- C. .(r:B, n^.pi'Uir, dI li^ka difC 

íTiiftffi. 

fllídr P. P. .Va 4. tmlE TiUl Bl¿UBBIMlllr 

'. %. Ii-mlinr, i'lr T- ^ifpifc. 
fuhu. P. P. l'i^ llmB, DffiLrln dü 

fila i. í- cuJodD 4B HlpniüD V.\ UuL T 

Ib ljnl[ üll (luí' Ib BinrBaí, iira par Ib UchJ4:; 

lllmU Ogprrr/iif, ii '4r •tlimata ■ Tul ]ud^ 

L4JI EK Ib i>pmlLiiir>. F. fiíiAin, fiiriwi- 
Cabalar. F. I^ brrol^ ilnlinidl» HL'ErBnl 

Jiiñji □ * □ [un^ntu ría nu pjf «gÑln 

a ^hir.^~Ai|ir, tu lu* in^yiir Hincjiügi» quB 

d lliLjida imigh V. Eüia, 
CaínU. P. P. EmpylB ú fídlEjl dt p«r[D, 

|)cMBdij, tit. 1"\i tn qiit ola EBiLi^li b 

fiJEd. P. P. Uijrmuiu n»)ur Jb Ludia, 
EflinK. P. V. CbIüpi flii?» H|ar^iB¡?n criii; 

CHlilm L:um 4Htn A & PÍUIliCI HCirtHT 

Ib C'IIIiiB. jnLl4 hIi' pOni'r. Ih OLISÉda 1 3. <Br* 

f^iinoi iiJ.i, IM:. CriiLíiübla i'ítgBíifrBL- riulf; 
gclviinj', ^ untPbVap^ ili:cuBli|i>lDr B^circii- 
V. £n-. 

íánflMíiJA P. P-|Ri|iTi»r« JiThnH-V iamt.tafi. 

Ctan'ratl. P. C. BüTIBru, 

fdl^. P. C </J «, U ¡«hlu ilF Eulp^ 4119 

4 il' icii Ib roMín, «le- "V- ¿acMut. 
íafqW. T. C Lt mnlk Jípwim é iniHirde 

liBcn nílln ■- a- i'" "prn^ r'^''™ A™: 

lo mijnii- " *l 4iiiii"i"fli6*¡' 
CnM-ai"<a. P Ir * quiciir ftifcfljiBr«? 
¿Bdijini' r. C- Ha #¡ Kii bL Blru a hliLb: 

Cx'tti- P. C V' A, l^uluvBr d mr tn U 
pljj», tHr &<i finlprV * «rrií dt ^iptr 

Cmiitjg- P- P- Eunidn úa gfBH, A l^^r 

un/ V. 'üTa|ijnlH ih ROikl?: [4iÍ»D>ll'!^ !!"■' 

iOiiDimiiJ i J||IJIII IIBrre, V. QÚ\at' 
CaJarofia. P. C PlTl lHllttnh ^H^o. 

í^ür^tfin. P. r, Dn rftiTii^. lii'ip'i- iirifln búgbi Ir m», tl^ cin:'> daL runrpn fU- lim n' 

sjVETod Ui Ciplüí mig^, g>iq 'hh in'4 i¡ 

.Slmbúam LFÉlanihilf ii'4 r^ilrrii m db IíIiei 

"N n |dilLfiilBr: 4ií^a itn^üjiAnii rJi ^ H 

JA»J 4aB^ ?li «Lf Cjrrpc hIuI \ibro « 

IfÉla flD^--..- 
diTiKLH^.I I*. FrPA<" d''^ # ufa liiui. lín 

iIEjiIȒ 'paDlilm diori. T^miidi. 
rünTi^u-dl. t. C- ¡ffB a^\¡d\in{ (en nm 

I^Uill. ] 
(ÜjjaWí- P- C. Ptwt las, rntrn flliw.| tlU- 

■prlelLia! iTiLJaff Jl ouniiliigriin atmit iH|iíagL|i|^ 
lacaitalmi^ •.•^[r r^ d 'bIiitiIi! 4]n|r| riq 

hrriBHiiq. 

ijroijBI, lau [le t-d¡ " CBf ^ In* spil- 

riHr 1 Li nbdijrt nidn por iIe^iPíJu ¡tr tq 

brtuq li nnfirrB r|f UIHllllk 1^ fr ItrgAT lü! 

^ ni U FMiiSiiiiir V- fflpfljnt 
Caiam^at^ P- C Piimii IraU daL -|rb4¡ 

f iTff • a rmifn. I- lanit Oí ftiiiii> m thit, 

liiniidlEib dr hIIi, i p^ipa ¡Ir niLKi, ^ hIc 
clr' lurHi! ¡iM'n ti lEiD?, n Umnilirní 
|i»l*iialTí", g-4.i « ff ciirrJitT: "]■ Jn fclurn 
4 J TSMlúr: qvin 4 4 Auubu, rni iqi ifí 
Jiirrri>! wniDikr de p^lolni, r»nJjiiDc ^¿n: 
Ha 4 cuil^inrr f^\6t¡n. im li'onLa dvl 
'i>rlii. 

/lÜPifllÜlBÍ'- P. ?. Z«nnri[ -le '*"a, qUÍ 
liHirr Im inui^kt'liiig , it^iril^ pUc Hiüdlli, 

iiu ikiiM; vt f¡m\r¡ t"h pin'n f ^uit ?u 
'(n |i'^in(>iliM dL[ ^ithi. 
t^iiUp^jc, F. p, Fi'liLiil dL ruiB lLii|h«, V. 

C^api- P< r. 'ülUr ImlEBdU if ipi'mni' 
Irv pli^ fxic bk'i.i miicln dluf; ^iirlliiif l|, 
pLmáai|Ü"D ii iPilgiiii Vi- i?ipVld 1^ Afiihf 
ATiB'UrirJ'qr par muj ücblh nal: h'I ^U4 ^iVi' 
laBL Ixlili^inLnitj 

Cadai\i. r. C Pflia Id ilii»iliii ] ju '^ki'liHi'*' 

faiíijrd>|i>. V. 11 Pñii mnilmi lrclar»niliir 
?l qiii' IuIiIb: imbiiitiir, «LjJu>MlIi> 1 iUto'. 

Coitauliliir F. C LrfiLiauHriH uii lu^v ilgn: 
«H L|ii< V Inm ib i^iLüiiiKi; tfEiluBiltren V. 
Btbif.. 

Coflt^. P C mn fl, E'PZirbkd fiinfí, 'Biiin- A 71 

Jo U\ liraUjK' V Cnuar^ 

CidJ P. C- ''iTd, ]!«- ■cMb'i li^hi ilr (^i^L 
dille] ca^ATlLl'' hntli ihI Jm rBiiac, n riD ■ii' 1ra- 
ji'Cji |OT [iirriB el FjdH'] i[^qD|;iiE 4id pay csma 
rra iLinlÉ -giDiuijarii mía rpfrá'a Ji Piut^r* piH 
TBivIiin Ib LloDn H|tii , riKiiD 7ni' 4uLdd ¿Hd 
to^'rlhiilW d cnf mnñ''' 

eai'au. V l]. «JL JlrJ /oa; nrd 4 rnt>' Hí 
BEibu Jl üUiLi-lu^ irluii \íita. Liul « r^"; 
udiTu: Bi^lbr íi ■iii'ivk^ « ii^i huda. 

CviUi. V. V. ^EU cOiDD illiirii. V. 'oifiijj. 

f^aJtaa'ail. t. P. ¿ikIi] Üi; tav , pufnli'. I'?- ■ 

rlin dE up TipiilOi, riuF i!irinib>r|A pnr ^nrinid; 

-uiib|i|L P. t. IVin|iiiL|'t<i i'n ilgix aiiaD 'i 9 
C ■□ Ljii^ ciimpañiiii: pi>1irrni'1Ti1i[' ilcli 
p^l^ini, 4 fb iiiqiu' liKTi pnrr] ife I<m nnii?-- 
If an, CoTnay di^vidl ujjwiibiiüi- rodilU]"^ 
i^Bl U tf lilS' Ijiil 4 {'"''I ^'' ^ niBELl pviill- 
V Bkbnr-PaniiLg. 

^^Aurn. p 1^ DI nii^iiljiúf A repo^ilu Aa 
cukiu ipji; hIc TiHüa luiün niiH' 

fuilütw. P Tl 4? <r¡ hi^Iti (ürunv^cloB. 

V, Papal. 
CÉig. T- P. Jb V. y^nlirlua. quU «bIu bfL^ 
taLiL f un nunqilu líquUriiEE. Vb (^HEHU^. 

iUin P. C ylq 4 cüiiariv. « ljL^f^ La 
hmili, ang if ¡i rapa. 

Caimnit. r. C. jVuU 4 1^ JUJÚKA. |llBR'> ^ ll 

liiiirrm, ofjyijnlijrH itc lu^riHlillsE. Adn, 

Icüin kt fau?ia-i riH duíliiii- V. Bn^t 
rf^nb. P. I'. i^iiúA dHiívio dodiiJi: lu rn^ngr 

Ini pDiaipi: e\ jsnftd^ ■ijfnle Iíb ptincu r«rn lke- 

'irtii i|i' uiiu |iiira a nln. >. dihúnT^'^Ní 
Íj^B- P. 1^. í i> fj í'líi, U»nCB eíhfcdi, ¿ 

liitralB al kimbr-i nm-borür. 
íálflv. P. P. Fk hrtüar. [dmcnn Jü I] h.iriiU, ih 

aUiUilpUil ITU^ p^ii^hTi I|i|i] li^lxlrí^, i|i>r lii 

illfi. 4, 1^1 in^iiiii Sí lidui ha ■rivcLua. t . 

-Ci^r PlC Hmdi-i'ii' runrilnr intirul A bI^upúj 
lurik Si mnidiii^iiBAiih^p^riv sirLuLHtn^» 

gh, 4:it iiiiH -9: piiirlu ^ una nucIhOAbni' 

nljB3, ^rSilarliEf- j^Ui'l i9l*r wrk Iq loguirliLd 
dF lu plradurUi, niniibVl J' iMpl' m if ra 
t, ."í. V. AiU"íii4. Stii^y^ ^iie-CEí. í'flUab. 

<',T^i. P. C. Wi.idHfJj.' « iHTiuiilulib: ^0:1 

nninií'iMro; f Hj»[4ÜvI«i; <I^ -iMuqO, ¿m-B I ■72 G 

que parLieipe de BU comiát.waUt naíi anacaá; 

1. ma ^ eo li onñeca, elc-wVi si mi hijo. ele. 

«BtuTÍeTA pira que cumien de eslo. 
Ca^zág. P. C. Ag' if. íalenlarse al sol- 
Cágiü, V. P. DíJfl'ní^di ft tiífc dOítíÉídíí, 

nonentiin el hurabru- 
Ca^ís. P. C. Cant- ^. retorcer lus dedos, el 

quu »i í pclliiMrí na podur aalr: f-esM.irel 

tbgjói. P. C. S'áa lá£i§ qüfi li di rk ún, nd 
me TflU üao cflplTjiT, etc. V. Ba^iftl. 

Cagad. P. P. I {^ li mai^^n Há a^ú; aomeT 
úci re[>Jirar por habiT ntnrho. 

Casam&aa. P- P. Jí *> filcnlírie lo pyrtóni. 
■AUPr^i ú 4 eanisr, ^^ á oLra dicción, ^ «rt 
tf fMUííii''l [' <i Amflú^í^.'n, IcvanlarK! rrg ■> 
ca líyd mdnfiiírt. < <¡i nao íía/ídj cuFíPtí v ">■ 
II w>ir¡|ánj anLmile C cunncr: e^oiiar^B ct 
enfermo ^ M n" tuan^v, 4> m lí MfJííiJ f 
^, Id iuc loiTifl. earaníndose: ■< 4 ihh da]i~ 

C&tjiín. P, P. AkJliiielcflr , flfl «, lercero 

jan mnl, gnin 1» ojj. A quLi^n; maníi c>, el 

que, ele. 
CAfia- P. P< ?t^ O I ganancLa, blk en una ciVa 

^ue fu -ülra: aéírwa tt na ^ -nff» orímíd ií 
I aspop^if, auna a^iáian? a^aáda !i gí^n^ || 

-ere 
^yii^ P. P^Cum^^vufi^'Hái^n; revoleleír 

Ifi pliimap ro^p ú pnpel, can el TÍealOL 
^vatány. P- C. Uo^et golfifl gniHim, y raldq: Yl- 

Cist" grande donde cnr^n Ici4 chinchorrcrus 

Ida iVííííIm que cfiaefl. 
r;iK>/á%ai. P^ P. á Uidir. Afuoeero, que pfrtí 

pttslo. 
Taija&ivirp^ ü™ 4p Baiir d ave^ ke alnn^ 

como el ^lli^p cuiiLdD ijuEere caolir: ov 4i 

cum c>t j'WJfíy/jaj/iifíiOcí dicen lo del sacudir 

k inania. ». C- cu^ndft íP ha quenaítii viieln; 

el flüto, pflFü¡^ii¡f fl; narfflW^wíe (í ^ ü py^oo : 

UeiiQ Pl vuelo reck, pánnafó », V. l'af^ 

de lopBi ele— por eí^ar ttil|;ji.Jo al viente», 
Hiaí 0T alear el evft, o^ j^; nub». qiie iL 
parecer quiemí dcflCdre^r leiULCcrD. V . Ra- 

Gtuáoíy. P. P. A^wr alEo: *. «h piedemeH 
parJi pQDa^ cuüa. ü pclaLe debiio* irrd (^í 
e¿Ur uno para flajir; eslar «n un pie, cumo 
luele deciíBO' Cai/aifiíeiii- P. P. Cvni ^, Cumlirw fuíft'^ 'íují, 
el oincer, h cou. que hc e^biender «^úrtio 
eaiDo'cp, raelf'i"í, elflr V- Sj^pjípwp, 

f^ff^'Ti'Eni'in, P. P- Ag 4 enlfiíarM hien ií? 
rama° de eiiFciIaderaa muj cnn^araQiLdas. 

Cayáaiiit- Fr 1*. «Ij f^< Cavar i?L hoanbre cirD 
las iiijflí, ú con loa plíS. V. Carámifí 

fluyan, P. P. de Vciiy. / í>, HeHampafar £ 
olgunn con Pnuin, í ^ ntf UEFUf ^í^r; rl Ai\ac 
mo^ DenampBr.e'nii?, alendo tu b¡)h>T 

rTiii/riniíC'rj. Pr F, Sonidi^ ü roce de cosii oapera 
curtLú veFilido, etcr Vd Gofjuár'Eí. 

Cpfftt''^' P' '^^ ^^4 4p AbrLr, j aparlar Lg» 
piefn^^, etpiírtancaise: aq ^ ramón. V. Arji' 

Cayánjü. P. P. Arbslito hík dú uub, fJQr 
rolor^ail», A manera de amapola- Jpjj. Gumt- 
rncla. 

Cáym. P. P. úima 4, Guerraro, qi]« m 
lOiJa uc^icn quiere guerrear, y no plcnat 
gino fn liacer guerra, o^cá^ i^^ c^ulifar í 
tlgUAú tn gu^rn if «n; ^uiA i^ dii. va el 
cencido en guerra, j pritinniTü. 

fi^j^-g^ F. t:. Cun 1^. Nail^r cüruú daoda 
■noiea. 

f^íT^ápas. P. ?. Genero úü luronjuai el& V. 

£vi:b4Ínb Zuluífuisfri. Suá. 

Cai/ápiKp. P- Pd Cali O, Entender el ave 
laa ihs par) lOUr. V. Cai;ái>ab. 

Caj^i. V- C Qarrdncí; bajiido enlre ru.:tLD9. 
Cijfls. P- P. ♦ an-. ag «, Arielguíar el be-juco, 
limpiliiiibie, f tK6T\úa\t Id ils cu nedio, 
dejándole la eúniíara: ^iiru ^ an. el yiü 
limpio: mondar, cU- Vd AIjuÍ' 
^gqr, P. C. Querido, dk hu»na, ú inalfl 
purteh iiU""^e algíi; rfayrfi rj c^ na, aquel fe su 
qiieridc^L 4|iierer al](o V, g, $ foíí saúm, quií^ro, 
Icn^D hurLo 4Íc oírle; desear «Iguna cosa 1^ cu A 
¡a^laquipin rjrcuúi/ iiuHa<fuH^ aniajit^- 1' ^ tis 
TJ^? ele.— ünLo por lanlfl; na piiípiVííndar, 
Mf 4 £0 íí fliopán flOdr jV, em fr'. ele. V, 

Derrép. 
Canbaán. P. í. Duende; oáát Jíiaquitanjin. 

djcen, qTíe le ftit^ü f1 ducnije Je hacei por 
él hementeíft, eta--j linan ]m imiia^ duende 
de mnntBr no cawro. V. Amifóas. 

CapaSy, P. C. Ag «, Barreí en la lierrt, y 
fluelo. EiD arriba en el lechit dú la caiDí 
Urt ti p^rw'^^i"- V, SóyaJ, 

Csycrtf. P. C íuerní de cüjcr Jirror: UqfiT- rnfWi A i", iva pifia ^ i""*-, ".' 
fa»Jru. P. T. IH "i4 nii inMlfC itEiimiii 
ijianuii t, Dar rii^tiHi « ntnleiriu ul kiitci- 
nii>. i>* luí ■bli>'i' I V. fiiDií. 

can el fui'H" niT «F av'*' ""^ ¡'"^ f 

Cantuta. P. 4'- Q án; í-ifOLrffaiTifl dr iCac' 
■iLiBc riiii il^fi C04 y lortfili rn i^>l>ni^. 

gir'k'd. tpii»?Lli3l« dü li> ^i>c i[ tniriin- ^ 

AqTTi |r iiiiiti^ngili^ ú 'aá li ÜIOP, rii Vii^il 
;ii aue riK kJi: blii: * iL°, Ifnrr IwJiíim, 

dntcrii]. ^i hij i]ibIixi iikrt imf nf- Amn 
Tianaiíilín iWhtinr. 
I^^n. T- C Uiii^iIkc (h dík [Blini> rhirli|i> 
ccm (iLt^ Jr \\r UlBngkh: ^nml A mnaic 

cB dn pni'blí». ron ]iia ínnAt: inlumit 
dunjulnnl» V farJniliig. 

Ca^mnai*. P- Im ^fkXhlo; iFj'^, 'ir> cmHrldih 

Laif. P. P- ^ja. ■íillib onlmuií» lie Ini 

CiiyrT^d»^. P. P, AiIi^Of r»rTUTailí, lie an lilfc- 

i^iífiHÍMn. Ju™ ^b fiHnimii'aiS' Jm b^iiClli 
e™ Hü" i'itMT ™ FonOHi? rr>w |iBnill ^nlTC 

1" dlm; 4 ni .rr4dll * f'íJn>- V. aii|ifr4ílT. 

>i]ali| iiA- 
¿ijn. P. P- Aitill IDMlfTI. pHM alIQEír, il 

|Hh H"-!^ n PJl flbr'íi' LrurCU ds IH-IPIi> 

du pUpUíK^; Jb uní IkIiliíi, ü *1 "Mi 

li ¿. ií Mi» e íi 1^: li'üBJjrF ¡lui^ ■* 

p|[ l^^^ ti mnHirCF "iflii Jau ♦: Ifl^" ^ ii" 
hIfii Jf "í"'' f"^'"'"'- "'i^' *^ "^ *■ ^■ 

^ 'no In fHfíilH , !■ ron ti p\1. 1 * mi iiaiitJi 

tiiír rsn 4iL ilcñn, u ví"". •" qucifipcíi 

H-n i?< íi»\<'- < I* ^ diEüíaF"!'^ m dLi>i[i||i[B 

m "laMfl HtilT a-.i]I ilpl ruin Jtuiin, I *: 
,.^|iniln Jfnl¥ii i<tr^ lUí na « Jb"» » ¿i" 

c^r-ii- V. p. Si'ijfl 4f r"'!""" '" "■"=' 

&,™irfyr4iJ P- C-Oe e^nr if*rciii>, SUl- 

J-„líi.,tj. P- P- Cui^úilí í- I'p'fl- 

íToa.-..;.'. f. C- Tri;[iar híLia íintiF pu' I«»Kf 
|hIi> -*:. íum * -lí a^igini fl í». ^'- i""-'!' 
LOniü^iM. 

C^llltii4l^it r.í; l'Ml.lo.', invT^rl.^, (Tnni ! "^ A 7S' 

1Lip:|ri{iiui fdfe, rtoíe iífa¿\f, |DTB fue ' 
'■tk. 4 ■Iri' >^nT amü ü O Jn^iTil' 

¿^ayjo- f. G J 4p liHüJEpunr uno luik.ch 

""t. i rrii^lir, j uBlr BL ri^tfllu dH d 

llíH, ritm A |í ^qiiTdm ^lt Gaioioá- V. 
Glf rail Jif - Ci»i|iT]jnri, 

Cij^iiipiL P. P, <i n, QulIhe ilg4id« lufiifi 

tBl¿- F. C H^BlKli^ll di] BiUi: UB pkjlfil- V- 

Cal^tni. V. P. ^KiUm a,\íB BiF Vrii^- 
npl; (slrBiila 14 tlpiq, f puuiiHiri imbiiji ^_ 
dr ¡JI^ido, ijilíuib VI U hf^i 4'''^ ^, 
dukc Jü ^i|iiwB , Ft prncfdn da HlJOC. 

tUpiHi- t. f' Iipicli» in iiD lupar j ctn^ .^ 
f. i. iíl prlnclfin ■! oiiJíd. 1 al tnitni; 
S in?dli p<iLr. 

fiíírtlB. P. P- OilnirnB, 4 füiiiil de BbrJHd; — 

fVJfrzfl. P. P tAij. Siiií H> 4 fofl^ ".1*!- 
hüUu HnclHh dnbiliL 

CaiiíVB. r, Pr jig ^•. ucear. cHlnFc tur, i4H . 

!■' Impui, íiín*. y. TaiK. " 

^laeaK 9. P. ( n^ ia jfOlu. Tl^fA nd BrM 

íilflrxiTülifíi, T Pi""'" "n 'Ib™' 
í^dini P. P- *J *- Pl iHi-bre. aai' 

ihJ, qdi] Ji^ pai duBdn im liB]i i-toilcrc ,. 

f| El per t^i? 4i[^' if™ ^- ''' ^^-ilr- 
aM#. r. p- fcF'i"*» 'lí " !"»«■ '■ "- 

un nu? mn'cnlrT^'a ■ SI -/'«'* *■ Pl?t- pcíchi 
pnlJijMF r*^ "« HmJlIfli 1 K PTirlBnn. 
lirBí: ■qurr* li» ^im l« !■■■< uVIia, Alaírn 

íaÍD^Ji, P- Tr. íSiFH *- «lOf^iTiBcie ra ra 
HH illa, rdim n^liii: fllriroír ui títí. i 

(Hrriul, paigr bnnMIlda, *n pHlClTim»*^ 

mt-M-^ ^ ti iviJgB, firtnnE ri fábato T. 
í}j^^ p. p frrtiíJ fl. v.caraJpiACfi 

J^rtU™*. P. P' iVa ^ Jr MflüíBIWF írtí" 

nn iiD pía, ■tlt'Bal'ii'lí- dB Liw. 
CflÍ4.r«iTti, P. P.M.,Brrelri.í,eLtV-&BÍJÍ. 
íüip-ilj- P- -f- Í^W" •. mWf i"iwinla PM 

í*ralTiffg- P- P. ft*lrfl il* li 'f^'^ ^ '^'X*. ' 
■iiuIf-s mrel; i\ nb e* *T" .^"™" ' 
mWA Vflufitf^. ■ . , ,,- . ,Av 

j^JflLirtní. r. P. -Wnnfl.lJ *S Jáoi VTífnHA ■J n c ■• zque HD (idne coo ^quc |iaur. V- PafiJ^. , 
dfODicdK. P, C Cum f, Eslaader, 1, «dd- 

Ufij^, revolvere la r^pa de unv, con ]fi ,4-e 

olrc_ 
{ji/dnf- V. C- ^ ^ ti daai. ikm reieu. 

por bibtrla filtadj cJ e«ua, j peideru iua 

■Büihndoa. 
(iiúiji^iea'i^. P. P, Cvm^. sonido de li. c^- 
. cin de Ib frürfl^ci. v. g. UinarÍDdo: nDJdo 

€t^i»^M- P- P. CuUtuif |d|>Agiyc blanco. 
€QÍaj0fpi\)'f. P. P. Sonido ds arjncí^ tidKm», 

Ca^bSlev. P. P. CuDE «! ct^ml d, &BLfBr 
Por irbtJ, i, parle arriba; ir da uaa i dIfa 
por ciF^a^ 

drmuupf P. C. ClflTa deE baevD. V. Ciíon- 

Cafúutu. P. P. E cedro, buena ninifüra, lun- 
qae DO Lin fLierLc, oomo el CaHti^tn. 

CáTaa. P. P. fíagráí ^ á J^utUo^ r.Elar eo 
ttair a\ tiempo coneBrlidD; I. fjüir el con-^ 
cLerlo, Vt-^ avfl tteoMipo. «beza, r pico 

- ^raaÚB, Y iDor-adOi t^e dá eMnlmoce^* qu» 
no «e di^nsWD de lu humuia, V, Ctí^tót. 

Gt£q«diAn, P^P. d c^¡ •'b^os, peregrinoa, lín 
damjcílio. ¿¡^fu j ^ dndar «rrantca. 

CAJvoi^ia. P. P. ¿4IA (^L cilear eI perro, 

Catap. P. t. PcBCQi (Tj^, peficador, quepAU 

con ndet ordlnarlAn; ^ pe^mr. 
CBüifíio. F- C. Cftaia, ú caBjJla iid par^dt^; 

ntüng ^ el i^ae. V- Pdjnd- 
CíispAff. P- Pi púlfuna caflera; paFoTUBT» boJay 

lí t^lpag ^ on: orfim íí (í, pAJoiDJiío; picbnij, 
Cahplnl- P- Pr Pulo de qu? bacen ccpju para 

jnbon- 
Cífátas^ P. P^ AdfiTBi, TodelB. Tnnqu^lt pog 

(^ »' fi^f, paaeraéla del^nlf: og ^ utarla. 
flifffnijjn- P. F, £1 arcedm. Canat por dvnde 

corra el idoiIo d? Ií cai^p dulce q.ue Kr {ffinía, 

-# eiprlioe m el (rflpichi^ fl*pccíede püenlo 

' 'icenlndo put doiidt pnRa « I igua de una parte 

I fliri parfl icjar [jí lemenlerai, V. ÁSOI- 

fa-atfdfi Smín^jín* SiMs^láJh 
Cífitícát- P. C funi^¡ c» onna f^cAj/o- Enre- 

dane ó subir la coreiUdiiie per el palo* tr- 
iol; ftP,T=finTno el hnKfi, frijnlc*,#lr..y, Culi- Ciflauag- "P. P. Eapi^l^ra Jonda i(e ■i^ii';|gBn lOB 
ulrníilioa de cnrina; dordc be culucan Ion 
piat-nn: en donde Hcúerne cal V. áa^úpg- 

CalaAs- P. C. KaTrfmailD: ^ ündi/ ffr pan^áo, 
e^ suma all pobtvji, ctt. V. i*flw¿r'íia, 

fiiMJí. P. C ^ m.JiítáP cüia, aofuabií^íén- 
dolé leFiflA, que venga. eLi:: cuín A, lirat de la 
faldi: tocar las ci^erde^ del arpa , -^li^, ^ m. 
ia ^ dti, donde fiü Hii el ¡oque á algún 

JrMramenlD ÚtrnO^kñ^ 6 slgura Daquína. 

Calfál. P. C. -Arj c> andjr irán de ^u nuncebn 
can dMCúa dcahoiic^toq. SUBPrir, ¡ncilar Auro, 
nav^rle I lo que rucre, yt bueno, ya mahk- 
T, tfd'üd. 

ffiían^. P. G- PFHid?x. JJib wuM AirHídrn^J 
d ^ dd nfiü TAcFj^f'i/R^á frf íilro/da. ^ pap 
I4fiii Contrito lij; b nil^aELiia hi que petú. ^ 
d ih' i^LU^^jqa: E»lada en <|i]e[ai: b'Ha cj^uc 
S'B ■>□ puede reEnid^r 

Cafaittffjiid^ P, P. 1^ patf ti foúm jrd, irf Fod 
lu JV, Lojcia <síf¡ Jo quB dicee, de \o que 

Caicafia^. V. P. 'Éífti lo que euejia en Edr 

vallps, t, ^. ag ^ irr Palid^. 
Caidaúrí. V. C CaTriiiL: ^ d nan^u^ « á 

fioHPJiJr, uríital, Ceñ&veral, eEc;— «peAa. V. 

Riquél. Saitiíc. 
OMiní- P. C. Cebra! cabrito, urb^m li ^: 

Adivinar»: Hm^ji» corral á (^ mqj^mp^/Hi /of 

itflfAfmVrf; eL nj^estro de eacuelB, j dub dI- 

Bu». V. Btild. BM. 
Caldti. P. C. Abcflurfl <3b sangric » ú de po^le- 

ma, hetlia ton InUniiD^nto: abrjcla ^ m: 

nBJcr verdtosaij gm'n Qi nri"^ i^ el qu^; ^ 

láncete, L pa-ní i^, 
Cd^. P. C. Hambriint; ü miuá 4 na vene 

hería de algC' V- fívrMi- 
Calgáo. P. C \eruito, V. Datádar. 
Cali. P. C Are de rflpiFmi tíiBcie de nülano, 

que c*J$i \*ñ pullq?, 
Can. P. P Hujo pera arE^ue, etn-. cavar, o^ 

4: 4 í^"i 'a parle que &e rova: ^og ^ a» 
dandi;: h^ü-) d€ atlgue. HOff ^ dni ddFanlerrar 
eavande po^ , ú nlrn cusa í^ tu: cnl^Tur 
muerto, f I): ipüínpüen: et^vír arbolea poT- 
el yie, y. i- camnleB, ^nóg ^: deacubtiflt 
er^i unid <> úr ift Mfíírr whjs't leinilíi^" 73 tu. fr y. X'fii^ íWíipiMM. Sap-n atr. 

<1|Í||J7. P. CBriíÉI ll! ]Pi ^tIb dul nBtir. 

d6 Milnii Je -oraj Jim *i ** 'ntiini: i?, 
iniloniliiE d?L nqnlD- Vl fUibnramiD. fAif- 

tüTirtúiígi- t.P. Tr,>|ii?lili!|rrtlí, qiic'5iu"l-, 

j| itrflfjín™, irue * j"-"l»r «n li multiliiili i 
♦ na fi ijuntoft '* " dvorKeni, íut«(*i w 

CüíWiinf í- f- ata * tTilrfIr l4 JtTln rv 

d Fdi'li»' 
íolnJ^BJn. r, P, Kl íí»^ ♦ ai^ P™^' ^i^" 

CiDJfl&M. r. C. íflní « Eifian ú dcjüiiüi 
i[f Lin hjpar A mili' 

rl Hjaiii, WrinrJi;"! niflc"' ■» ^' Phjmp«- 

Cíh P. r. IBjriiBl: mj ■ C(¡rillnlT ll Mpoila 
nüc*d.il JjTfi'itífarliHl^ilBUSUJ*. V faO. 

íflüi. P. C. IW k »lí«ríi'r tan pilibtv í 

■iTOTlHífB lí> ICUfíiCi I|1H üi^ 1» laUrnr IT 

ÜPiifü, íHíi podo' epTMTrthífn,í<:>íllÍT 

DOqUmNil hjl afflHIiti". lifcWír retüiiBú. Ytn 

ÍÜU, P K Cill> 

Cfll-íflPfcJiB. P. C- PnrriCÍC, í ClHi C"P<iLm fla 

li,^ T("Bi.lrni» f nBúlo; hit tI ,|a? U IcBíJi. 
tf lumia piir 1KP, 7 IwinrhJnr 
i:al-fiiL P. C IJiiMtíe, flnftiHi na «■ «gino 

dE plIltriL ■mlilLffidil <f3 f. I flrif II CfiflB^ 

TlBrdi> A ■iBJnifi iTÜdiH 4« J*f= "^ '"" 
T Imci: mn, ffpaT fl'lnitipCTn, iilí h Ifdi» 

ragiAB maní^ ffl IIBpBlMi, minlieíAi, flf 

«r ft íiím* nri, re. Cai-ríJ», t-J-™. » '^ 

IhfQ, i]4r rf k>K ed Im ctnriliM bI llftnpg 
d* rvlp«. 
CoJJnüHf, P. <: tw hJdi^. Lb Ditrrriv 9. ■- 
^i; UmQ n u^ nryíiarii, h tJii de 
ninil u|<]|Ib i|H DrJiPi ik dhampiiún^, V- 1^ CH-hVf- ^ <^' &Hia4n™ IqiiB, eurürnt 

■nnlin; |. T'nanfBH. 
CarjLui. F- C hodilln Dlib dn rcidrl^ pjm 

\f\-jv aVi cat\vl^ a ■!« (BDiuita, C p«rB 

Cií-íllnJ. P. C- J^ií'r"'-' Tí f n flm iri 

hir|fl iit miiiH|Diri4 ac. 
Calmif. P- C liT*f. 
Cülnan. r. P. C«n*V. Y.lfiijii, 

CíloatUp'ii. P. P. D- tHiJüJinji' HbpM bi 

M|Ba TUS Bí fl tmí" vwtírL V. fljiü- 

iiaír ¿¡•'fli^iit- Tírntti^ 
ÍMltAf. P. Cr • .M. aiOqW A BHFí RUy «pi- 

M, rn dnn'n i»a uwr'i' diEviLlad r«rtn «1 

bI. V. íáí.iy 
4}ifg- P P. 4^ dPT Fmbc^Bt: quin 4 dq 

E£4i BD brt<][adB¡ Up ^; VOi j a, fl i|«L 

CabibtA "P. C aupur&ürii fin- * lí bPldípn 

darBitK plataT-, * CU V píTOlE UHarlUl iF» 

ATOt fun V an iTi DomihdLr i* i^Tf. k i'tf 
lünf funma ir puAiTxg: U iiL^miflcla Eflmr' 
■K i tL cal hU MÉflotrih m * dAg>q 
a ndgiKn irl ?J. 
CaWtyt- V. r. Aiidqfi Jrl la^ At la hería' 

IWVnU, 4 irUh 'k Pin, gr-iL # SIL. SU4> de 

ptMik^ en Lb liHla ^ b linu^ laiiB" de 
Iñirn^ ípií K p«" H»TPO ín* UQfcdrtí, _pl"4 i: 

fdT^iMDii. V. 9. JTaüaJ «: Fallí pwa pn. 

camiillTí-k li> "que U i*Lii'Bkü «bt, ft ri 
burilm fake, <- t li urcB dal fKi» lUr 
niHr ifl ledo rJüJnDitii corEÜDduli quc^i 
ir-di dBL p^llrln, -hj.^ 4 H U^ mióf. 

Caloiu!». P. C « ■- Di •; DniMr, muftfir, 
la DiH- 4 >no, a üi-í» * la hibmh 1. Haría, 

ffl^ííl„í. P, P- V. liiMBí 

/^if^.^ p, C, Cuinito na -i lü^-- finaela 
na 4 Ir ¡TfiTaiiifatnÍBI, 

¿Uid- 9. C "^irtáuiM ^ K4ai1qal4i maV 
ciAiBiU, liH. 1^ e'b^' '^ i^piilLuíJ^ ^ A 
im/nr pen»il™ ¡h la^ qa» * 4 moTii: UpU 
roa ¡nnín: ü cutí"! Ba ganoril A J*í 
■iAk^ * el ÍHÍi PT^™- ™n fl"*^ í*i> 
*, hnniL'iB ínfiti *1r», lapailn- íl* íl; í ♦ 
■u Apd Mf4i m" Pu-ijáK í- ff íní" ff' 
rirtih il?l firiK loíi» li>í« tai Jrt-li4" 
fli, amiX El fliHíi • ai^ I- «íioiuíilfi™ " ta- , 
■tfji. i«rni H bqu, T i>^ tubUc, puj * ^ 
a- t^^aTr'di #iiBfaní«p. ■•rtBfil»l»<«B« 7fi C toda el Ü\a. «íe Wá ^ ami tillan w£íi ootna- 
lóm. V. .li^'Tir. Saíkb. 
Cobdtbába- P. V. Agcal i^'- La mí^oio, que 
CnübúSia; r'íC'vAasív bullía c[ haitoD, 6 N-V. 

t'aJána. R P, rrohihidon: i i>, priihihir, ¡m- 
padir, e^lurbür. Ytr ^ defi^aifíir A ajguna ilu' 

í[ui^ Iq \iBf*i mal, 
'7r;furnpagjtl, P, C. EmvdadEirB, que dá la flor 
eiúli y ka rmU ccrnu> loa E. ■joÍl'b; suele llt- 

(7j/iinpfrjf. P. F- r'Ur ^- hombre p^vid^s ¡d- 
di'puusli] pan Irabijo. 

Cilúr\As- P. P^ Bled49, qu» llmliiii guilileí en 
ilauiíap 5?iilcncid: Vií atidég m aytvriff ¿ 
ch Qwná/Hts/, cas man^a^it iii ^ ¿ piir^- 
iHln'o/ qqr^úy: «i r^ oh, lugar ca donde K 

- r^/tfn^jraiTiiHi^. P. P. HuMa líe Arman, ú cadr- 

PA4: fl^ 4, ta accH». TLljEritla ñeca Ac\ lama- 

rj^do. V. €aiff\§iq^n¡. fJafaji^dcnqg. Camii^ 

nuil. 

Ct\h/ipápii. P- P. Hablar por rudco, p' ^ fí 

<ri^jjc^, P. C. (^ an, Aforrar peEscri^ itani 
(>,. el i|ii^: a 4, Lo can quo ge oTorrai' dorndo, 
tnanf 4 fU bo^iV^: c^ on ^í haguí Ü¡ VUt- 

(kdvpíi P. C Geila r.e^o, que ii^id cMbi^Q 
cuidIiiíd; iL-ene bipD;hay ch.¡iwi, y grendafl. 

Cñlia. Pp G. Ba^o; ínUTumeaLo qne ^irvf^ 
psn iauílar |ga ineflidfla de groEtoa, t\ tual 
K h^e d? ui pitln roltim, y rocna por Jas 
diii paiibi4^ V. f^i3r. 

Gihlf- P- C, Cutí 0, ^rrar idbI la herramicnra. 

CalmláUi^f^ P- Pr PecTiUo: ciim 1). jiuirdarFci' 
no eailiArlci. V, CwmáiMi. 

Cátaa. Mcm ácX E>pin|jh a^ ^ huer'a. y. 
"Eitlü. ¥d<¡a. I'ii camO' -i^t/Za lueer la Rima. 

CiwAhWWi. P, P. «^ «Hh ÉlcflnHr alg'or Vt. i-^perih 
preLendEcudu: iü frplpg ^ p^nonajín íí raiac^- ~ 
mQ.ta.mtnfa'¡á Á rritírtini. la vida eterrJi. que 
^j)i?rani»^ eÉe. tta ^^Bh^iint aiguu ctna- - 

CÁHas. P. P. FJDjQ cíe is cubcia mas chico , 
qiie el tale; pe if]-. 

Cifáynn- P- f-t ^ íi nEo^Nq, ptir^ado ea aii' 

Camaíü'a. P. P- Haníeba ni coiiciíMqíit og 1^ 

andfir ainmir^pbad. t. 
CtnaÜf^. P. P. r^mipin piir.i In í^iiü fupre. J' A 

€úfi,¿nAa. HflDtkifl graj]d4]B en él rostro, j 
Ciierpü: {a] paTig. 

tÓJ^aní. P. P. Aüjgida, refugio, Vt. ¡«renlesco 
deallDldad p^r cílpula licíln, A mcHa: da^fi^^ 

íüraní cnifaiá idáflffa cnjmoFinflflfí^ nji nai ^ úá 
cadacamí ili pano^sáoa. 

Can'án^. P. P. Balí aliTnenircia qu? «abe 
ílgo í la pipa: wflwj *, ir por ella, y 
«ae¡ir]t de la -ríen-A^ 
CuTutug^án. V. C. Espídelo dñ incienaj, (Juc 

viyne de fihíim; ea muy oIoubo. 
<7irTiiarq. p. c, EFrredadqrji, que di la hnja 
fomu el bufo; ph la pinkjfnta de Iúr rjítura- 
l«; C4 picante, y K<i^tQHa' 
Cámu. P.P. i>eíp, píTflíguir n* (^igrtírJáma/cn 
dpjífíí FNijíff4ríro, HjjcM dÑií na 1^ on fiii iros 
JH|iiel, quG: huelo, pero nc» pude aleaii?.arLe: 
c<tfrvr CD iTconrf de clro. cum ^; 1^ ^in: 
cmbíístír, j huir, unM eon dIiTíb uiTc^mt^^. 
Camaló. P. C. T^cúnlulii: v^ cura lo picadura 
con orflpch,n]u ín sgus, y eslrfgirtn; y quil 
le úc(\. ti flfiufl d lielu-r; ^ luego se aplica 
el ore j^ la jticadura, j sana: larublen a| i;aina- 
ron. qiij? Kene la lúFiaeiila corla Ibmun ^. 
Ourttal. V. C, PoUf* w^AGiiv* de un piipnw 

hueva, 
^amfiuda. P. C. Tl^pecle de taogo&ta que íuela, 

p^CQ (4) uflOR. 
ram&iir, P. C. Enpccle de Cílnij; de eu fíiiti 

se Fui?3e[L bacer rcHuriOfl, V. GoftiUi. 
t'flmcdmfnff. P, P. Lai manda, y dedm del 
ciiflrpií,ert: partea Lnt4>gTale4 ú nieEibroA cfaL 
j^irerpo, ^ eí bffijfu. V. ffa^'. rViemdn. 
<"íjinímff. P. P, Arüol fer]íinflí&: MhínrhauTio 
^i le dá el vi''iilo, que-poga por ''I Inl árbor^ 
BU curj lis tcfce^ríte con abI, A barureg ^-n 
Agm "fladn; y de no hacer C4tO, a; OiLLerD 
Bill ri>i3ii^il|c» el cufsrmo. V. ffafrjáio. 
Com^- P. Fr 1^ «n: Cuidar de lo qii« ^il4 

ú ftu tir^o. V. Jarr^q/ci. 
Caiaiaa. \\\pm; TeB^idí» JíitíHur V. JiMa, 
Cámr'tr P. P. J^ cj, llunsr c\ kq^üi gue fun 
Eiü c^A en pcroD, ; par Ta mj^iDii líene la 
LOFna pegaiid aI tasco; rijpav nng if^ Apdr;(t» 
recion pefljjdo. 17. i^ P- C. Ul^Trulitr de algt, 
V. Catomá'iiii. 
CamlBL' P. C. ladigoucia: ma-fivarít f), püLro 
que ap^enan Llene eon qus paajr, por tus pocuG 
P^ialblet 
CoM'-i V. C €afA ^, ^f:\\f> quf nd Al^anra, Din iv iTIli: dn pri'Li'nJr. LuHil' 1l llilh^r 4 

itnH ilí uní pim B oLtj ii? lu ilki de la 
í'jrtirttii^. P- C. Rfilr.'iiB iiüiiunní, v l"'a"- 

¿lj«mjÍHj^. P.C.dr T^jí^. <í-ú,rJinÍDr -Hi 
bñ^, ni Hdrm SknIkiinlB, ^ l« SnnUK, aLr-jmí 
b i]D, í'\ iltlI^D- ■'< tni|inn||it, 

írthtfflP P. C <>4tt pCEÜldlIlcrt H auíio: rwar 

B pnrio ag 9- 
Cainiiii-^'- ■' ■'< A'ng Oi BsntpLdn, t tj-'- 

rlriLBlnili> dü A^lp!». i) fulai- 
FTiUJinjiirr. P. G. ^Iltfnj Vi P^1l"n i piLÍiiJi> 

rb muc^ui'U, i|Ue flr flrnrlk i»n 1i oinnd 

birnujiilU Ulh boíl. Et'hill- 'nf/a nía ¡rfll^ 
' rutiBirunf rJ 4r im: IJ^Ii'Ja qiLe IjaIJ. buonl» 

pii'cdi: 1^ ¡í; «llui f, co^ ^iMi li nauíu 1^ 

n'^bLLiii'l.iL V. ^Higii'iH- 
ÍSmí P. P. y ip purumli" n ílíimn p'B^iir 

rutiiL^rDl idrLIiLj, \lll^,ynj\\\tt'liflai¡rfri fipaJa 

a m. m\.\ii\v ul iniijlmo «1 "f-i. pi* ¡hibihi, 

II rr*l rjumiita: ■# qfi rUlliJl^í- ni liEfji. Yl. 

AiHinmrf ni iirJinr, n en luca «tb uw" 
iL^hi 4, piin^i'm Hit Brnnlupr, ■'i D"JiirjlEi>. 
IMi frciDii a d biLiilMifq, U inkíii aroDiribi Ir 
liafirjjngí, ][> Lar^lTí pnniíra, riUL' t\!i\gil qm» 
lijí/a i^n cfnrn. 
Cm^'"- r. t. SiC3 miiliv.: LumBii' pjf d 
uIpliIÜJk, S srfll»írt iTinliRnís \. üjiitmlí 

<limiiífiUjilL I". !■. Sat/iuipila Lnmm; pLIO 114 

la jururJ. V". P.j'fol-i'iÍmr- 
fií^p-frn]. P. Pr Idcrn- ^' fljüTi'Hi^.íflIi. 

/:flrTiprí.irj. P. ? Alfiirn mtlni?, u E^lilr- 
r-iuipir I". C. y H>, SilL"r ojil ^LrB ffiJ, II 

Jmir dItB tU-ü difiínilí, lI ■ I» iHH' ii] "sü- 
ífluiplr I'. I] JiL-zrl.i de í'in^ flilimHc^. 

Púj-U ft il ilifu li líflítí^lJN ^ iV, V. Iinn\pcrr- 

LutK. 
{aninga'i. P- I* E-^L¡i] ik lk'i»n>i gnciiL:. 

V. Ca^üriw fiírtnií. 

C'Amifi'li F P- (^■iiUli'r MTli»!" nil^rjitia. 

Qi. P. í: IJií(E| 4 JlC«ÍTli pBile Jí fi"' 

KI-iH, rail ja: dnin ■]"* |ii| i'í iln lí" 

fmlii Vl. a rnifc L] paTiitiiln íM» prípij- 

nrnii; *^ '-i riHL|i]i]l», nunruiL' se l'nnii p™ 

1.1 ifim'dj ni^lynl]! iiL'. l.lmun nue riHnc " 

lUj^ Il-jCh, J Tiunu Ut lirirLn, ii^iljií[.íjmijiii| 

J[>*ií. nlHiifuílilu lie i'oiTi-ílilili''i fííiii^ 1 A 77 

"I- ¥ Ciriüi lili. 1i nf 11 . 

rüijii r. P. Iki|i>r H^ihii hd tiDutTTffi. Fiitnli 
Yl. Kiliu, ronii: ri^iHi ^umBm. i'l-i'- ^iiii" lii^nii 
li írihipiüd if Jifjii. Lf^rLtlio InUir, ikTítdi- 
iT-ffi ; ii fn ioriVieitiílLiiI, i¡wr oíi LIms fillí, >l 
Ll^llD «IriviL 

ftiM^iil P. P- .j^ti A. aqúTa'M' '^' ^gof - 
Ri\t T- 1 i'^r iirhii', '«di Id iTiünu h^iiA 
niATilBIJ; * T rpliLuIr |mia lii út Irllbi; 
i^V^' 1^ T^Lit Ji'l uitId- agtivhi ili' 
¿rdb'ir di ¡avip¡ 

fmioJd. P. C- .filf 4, GsTiv.niínln J«3ll «H 

tt, L|uoTa. i|[. V JY*rt 
CuPjiLjiíii. P. P. Dd un riirTüi oumbiE, i O^a- 
JiK ilL^llllfiír, ft dJertnrií ünlrt ["'Mi 
Tuliiia drill ijtu fiv.1 riDj mi É^ Ira bilí, n m<t 

flJJa sr>«il^ii ™rn lnnUiiTíifaiid ""df J tW"íiT 

Q. ina Cl^|l^•|l^^f ibraeiirLi, !ní-la J 4 " 

ruili^ I. rj^ 41 9, 1- bjfHír li # d jmiif^- 

i'nn, LLilIru plídí Ji" diltiíaWa líl«n 4 

fi], ni WBJíIi 
íiinflijtiij. P. C. 1*1 * i irt-íig, íuv ri«i 

«Idci. 
íflnfljiDn. P. P. i> xít, ABiíprní" OM» aim 

dMditarii'HiíiErlinir uoiigi A. al i|iiC: nuLi Vi 

piidi'CUiD íiimu-E B^'f^ii- T.ía*i ^i-m. 
f^iii^ll. 9. P. IMiliif 1IÉICH1 WiRiFfjilBr 

■naníj A fl iTir' iMl if. V. ,V*||i™. ínmlaf. 
CilDiiraq. P. C- i Ii müHA, Q S l| pirlF llU 

Ib ilr^ri^lti! i|i> tnuiEUinilr'il l< ¡uhíiM tXiE 

iTaFiin, u! nifi 4 J' ^flr*fliinr 

CanUiíoI. P- P- Pfí'íiilr'i], 1 miitríT, p»TB ^ 

fclir Jj CBIB^ |B p*™ '"slflri* fífflriTPS'! 
a? ". . f 

Jandu/^ilil. P- P e Piln ubri-U^ Cfln fliic ^: 
ílihilüIdM' Ik 4 lii'n^ cl'ii iT? i^BivIpi ^JTi^^Ln' 
L* I runiB, qm iln ^1 BiUul ilBimJn pr^nv^. 'u^j^ 
JlOTi^p. maiiiilb^ dirniiLdcD ua oli>T Itnr aEridin 
ble- V- l-¡H\'y. 

Caii\^ P- P Vfla» L. níidfla * ■njím: iTJ 
C tliarlir I» t'Brrb i]l> ll ID^nd 

(ijqi|if[r», Jdpm: |^ j ^r^i;: ^ ira ji droír, 

IKincr fB^rlckíin, ílc 

CailiTjfillfl. P. Pi i" di ««IW"" ™* |i*" 

tJipiiSii ^ n. Jr ]Q'ni Hit V. Ta'fMü 
(a\ii^- P- P- Fcdilu B^l llnpiiil'íi <fi Tí(t|i> 

[liFJiWMiflit F. Vr Bolj. 'íi iniü líinn íodi 
rffiíilii. pjii |iiiii]r¡ ü ''iB^f "ra, ofí. Vr 
J-Viiijpij ^ 78 C A Oinén. V. C La cDmidii en ecnarih ñar da 
comer, pa ^: manweáa, e\ que ái ds 4riiTni?r, 
ú procura p[r>V@^ ds famJdaí laffaqmpéniía 
lutay n pa^n§itn§tíiiáJanaa aia 4. Rd- 
fran. No ^i ma^'¡áif U ^p *ti asi, diea 

■ ^larüquat'v squicJi na Ifi sobre ptcip no cUi: 

Caiitfá'¡í. ■ V. C. Ha ^. Sjnbr nie1; no llegac 
t^en ú aui^b ua pie d? banco: ap^rEfliJií 
tabroit, qiio floUin eitar junla», por hdbi^rae 
Becado, na 4; ^urniu ^. 

Cflftíírf^y, P- P, Sil T4ií ;>5'íi'' Eflpciura, lo 
iDBs fficuru, Sdq'dy á i*, Munlc alLo, de. 
Vr NSiiil. ínso itfgra. 

CiiflñifL P. G Faca mii Venid coiraJíft curai*- 
V^í^tf 4' nrffgiríjwnfinj'áy rk> cerned ran- 
migo: írdnn « iafíóy. damu «sLib modo 
Sii]/n de pejlir. 

Cb/jfdtf. Pr C Sup^nX-iciun; abUHiún: <> ^p cti 
qcH Ke Urní! 1 Jifr rip ti ba-í á na¡ay. llene 
tbuí^oEL #n el IttAq ibutTtú; V^ %• pil» 
d?jiir Ca íem^nl^rp: mL3"^, 6 vor^pi^js ileL ca- 
diídd, por haber ^islu. ú oííji tul. ave^ un Ir» que 
Ae pone el agüero, Q rn: mi <i|iiA'< creen- 
cli& de ]oft r¡n|iiiiine3 inHülíiS. V' La^íq. 

Caaibáj. P. C. '4^ A p ■JD^ttr mal doi tabla?, 
\. ^. de nicflB. 

fuiU5tuúiiafi. ?. P. Fin de cualL^uiercüSQ: 1) 

Ü hiÁq, Dn de Ía vJiJa. 
f^n'fÚr P. C Pando el numera de diez á 
veinti^: de veirtlc A Iremtii^ y ii:íJ de dcrtrii 

«ÍTidpotfüf 4fj»d, iJnce: caLnrce. do en úrdenp 

mis ^ daáfHÍ-lAt uj^áf. 
Gmí^d. P. C MflDo Izquiardji, ú á Id parte 

de la lujuierdi: iri ma ^- V. CatígfixS. 
Canimhásar. Pr P. TTiqi f^. Ruido de m urlioFi 

pica, que andan juntos, etc. V., Arímpadéc: 
CiXnJoo,!. P, G Infrdcci^EJ de La Lfj: ^rnn ^W9 

li bíün li ^iffí, no fumplisle lo que DJoa 

tn«núi.OinlTariei]Ai]|Opohii;]onL m^ naUtiifíü, 

B flu RDulFitria s^v aj ^ ilo, ion, V, faorurV. 
Cítr^i•'á^ilí^ P. P, ^g ^ li tsipdn. En^inntrAdrvs 

CamifiíM!/. P. P. Cmítis blanra, 

CuJlfi- P- C- Ej U- inümü «¡ue oúi- Ss dicft, * 
diCílli dfíiiJ <>. dÍ4?4it^üC f4r&. úqu^ haf: ^^ 
^j detJr par lubsr cl^lo, b también cvnm du- 
dicfio: ag <i, hacerif dfl qae no iÉbet a^an i¡, 
iriUiae S hahlarv> como tmiioar ¡naB^Ifan ^< hacer apracio de algo. Dimanan ^, na 

hacrr c^iw do nad^, úr^líoso. Di *caa ^ 

íi tiiU», nc ubedei^ET' si mando. Y.-Caníifn. 
Cojiorcúe. P- C, RuidOp que hácc ti ii^kKor- 

rnn. que m di coa pilo, an la relieiu. 

fflTio^, P, G. Can P. Afudir m piz^lieu!«c 
i tina oow, T. g. d llbrarl^^ cuandu ha}- 
fiii>Bo: (íf SiMbÁojí íi itayuíTi á caTi. ^ á 
yanaiM ¡i^a mtiúiimr, la Iglesia tea prime- 
ra, eC«t Di can p , dL:jDT £a tal ctúa^ V. ¿luu» 

Caaomó. P- C De NatnA. Aq <*, Iguoleii * vejiír 
hjien á una co^. V. Namo- 

Sfl-NiMn^. p. P. fft ^(, Compañero en Ion 

lrBt>:iJút: áaita^ U ct 1^ <or Áctíp'iniuim^^á' 
¿fjjiti^ tfitu fuú oji compañerap cuando arríba- 
mos: parlji^ipanle del ihaI, 6 Lrab^Jo, ra 41; ■■ 

CaníÁ. P. C- Ji^ A, Cnníjir de T^ii^aí ^ m, 
I4 qiifi fu^ Q, canLi^ el actudcl, jHMf 
4 i inngoiillran^fi & ^ m, una caitclop: 
nvlnj *f, mú^icK curño 4>'i nirrrfla.GS, canlor: 
úQ «^ s^rloi Vi Daim. 

CaiiHf¡§;n. P. P. El ccdra. V. Calánta^^ 

Vatmn. P. C. ^ «n rf danüm, aLi^nlor el 

a^iiB con la mana: í ^ ü foca. 
Cao^oaíi^. P, P. ^-4 1^, Hiichedumbie de 

pescado en La mar. K. Gálib. Pan^ft- T'a- 

Cñod. P. P. t^ enp JunlaTp y recodar aiu dejar 

nada d^; k» que ha quedado en la olla, 

tinaja, tic. 
C&og. f. P, Ciuf t^. loTtxrtf elnro, palo. 

e!c.* doblarHc algo v, g, cuchULn: ea lambien 

pan UFLH], que e;U muy nrcei^ttiio da e^ardp 

hambre, V, Pd-í.ij. Pímíj- 
Caa^á'/ifr P. P. VuelU cain» ia c&rdefpB, 

cadrna eLc, 
Ca&itof. P. Pr /Janí ^ dBín; i r»e acabando 

el Uempo d? la fruía, V. Tt^tIi, 
CáoH^. P. P. Camele, 
CiÍASi F. P- MeJia i:jl4co de f:iici> riii limpiar 

con que nacan'llerra del hoyu, Plc. V. Bo^- 

Csiti. V. C, ÁLi^rCuTQp d golpe dit raldriquorfl 
de casaca, clu.Leei> ele: 1^ ón, AhriiEe Gaal- 
quier ciHe: tíi ^ án U fluum'ifi; edAf^n 
jn^r^r lii meri^ en e\ baU& ^a dfi^jjf aIjo í, te- 
corLü efpcUvjiniOEite. f^n A ¿n ff ele. Rapillq 
corlada, ele. -ú fon lljer^d, 6 cuíjhillo lorclrtai 
^■tjiq 4 ti ^A^á^(ost\h3a, Alcanrar algo, ú c 

re&lÍBr íflmB ir rlb,fliun#na nmuí &ftiian 
ri"!!!^ d «onituBf: de nnra JIiHmU , 4ICDC In r|Ci' 
viUilihJa iln Lmlri: n "J' V(. difiutl. >n| 

tOtUJo, I ÓMRrip»in;]n1U muí A. V- EJdiitaii. 

Capvttn. P, P.Di;.4pii<lli'ilirr?|irH;ndkBdi>^Dir« 
bqur hilU 4i>fl a Id fuet * fu, j qjirn. 

dpddiiL f. P- IruiI , ruDi|i4iiini|j umcMif^ii 
mil. V. F-tjl-i- 

OtpOPÉpm. P. P FIbJÉ iIü iSui fCfllm pui 
|d piBia ¿H t\. "ObS ^ 

L^u^niBikn. P. C- Sci d c |irc^''dii», 4 Ennrr 

«■lor Jé.iZWi: «iliH» fi"*, "«■ ■»& pOf» l"i- 

iHrii rniiBjiili]: idcnuiiiri toa, iiimiHE 
üijLiI l'l. El UBLiTTJLTLe i|Lt( <r tm A 
li píMQfii, G nm 4i'^ 

CajWr. P. P. ll^oJciii. f1 Ti'DuDl A ll ^"^'±1/. 
llgLLiliM ikjín, 1 íiln* tilUbb; UplICHr» r^ll^ 

A l:« qiifl qulí rf n * »1e"ii™, ¡t ufrí* iWcí- 

Copal. P. C C«i[|ii, H'l un" cumple wbi' *! 
n-mrra tru^ HJrtín a « ijij\ no innaí"i*eft. 
imtí t tiWfHií 0fi ír>n- lÉ ni' M ujijül. 

C^kulí. í. I- Jífl, flIHjnr É lieiilJ.tilwiiirBi. 

kNOiUr hn p(H wn linnli», I » » ^ra, L 
¡wrlMjH 4 p" Unííiriui; mm *¡ umbAí *í 
ICTLir ««■ quiüiiidi, pjii 'it. M f*i ca- 
Ikalr ^ dtl, i ^l-liiii. i. iFíjUlilif Jl Urrftdli, 
I. Ilittianz pllpir I clilLUrui buh'BnJu jiji» 

9ai{üim ^ pTMbjT J 1.ÜI Al í™ WnJl., f 

Xb: ta];IU '. I- /ilüiiúiiüa rj iq'JiUDí 4> aund 

Mmr iHpril. V, liaiaua, 
C^rJiíL P. P Cipllli laiinrilílBl»""!'»^'^! 

Ivtltn; A upilla il>^ lAullur. 
Cupirtfi- IlIi'"^, Jt il*dpȒMi"i li*''ifjui Ji- 

CopiUiL, Ue~; *1 piiftlu, ft Eonti flíWrnm, 

£ i;^i\t\M ií 6\. i • lili, iiirldiLlmi íu 
CubriiHAír ifidb», pr? C ¿nii"- 
ÉSpuOTí, P. í. ínliiiciu-L, ano ii™f i*nrt rtí 

<ju LiHB, 4-HirXi «DMolU, o tueauk frlul^- 

íip>»a. P. F. A] a. JUE*' ^ P"tti. <• 1^1"'^ íí 41' DlTiri V. P«in- 

l^iur. 9. P. A ^> ^^' f^" "' ihblDliU (Ti 
*tu*. ll hÍBFqiKir Ik pnind ^H- 

CBfiAa. Ur\it\ lítmvi ffldiifliuu. 

Canil r. r. CiiigS|(i rie naUB «ulw: HiiUiM. 
^Jl^■nfl|^|lr^flí^ W »' ifláP^U HlUUlll «i^ 

Jlipjua. t. P. Ll pH. BanonriLHE* * ClinMtünl 
liq Iraiklm oiicm^i hliif, fa i^. 

íipW !■. C_ Lbi tofirla* dij Ih »ln>r|M- 

Cü^n- P. C. / *, JToülh muí di' loJo 
b i|nr pnren, p" Irilil. & quc IflOn iini> 
diii-ipil", fTiiyo: íUm 4. iVaÍAp^Jü n"*™ 
EíiTut™ ll innto, imgiií d í Ja™"" !■ 
Pffliíglfí*i| 4 fljiíir lü. 1^ fapmtn^ pirciAl, 

^UE -í Ihíe ll lni>dn dü flfO fJ" lujlidid 

qin- «: nolucii^ lumü laiigmll '"oBartf: 
^l^iiliJid di! ll pi"n Je aI|uiw, pQ'íi » 
Jahi^iiJ a Jk fli >hiuii, ih «11 lurl^UB nkri> 
Jldl. fcBdlJp t *■""" ^'' 6*^' rJ •in 
H^jiB^r Saauivi A muios iodi MinM- VE oiuii 
JT * iinfliLimtf4l.y.ídliF"íilíii(5itíf*i- 
üpifatnn* P. C- De nU parir, a dr ii|uí- 
llí dal TÜ: O í Otafliwi, h ?«rK *Jl &l"= 
4 U atnñpjaq, h|c ll pbMe iH NdIH ílí 

rdpHB'- P- I". 5«niriU düL inimbra tIhU t 
B4i>, Jiien Tiur JierJi, ft in"ill»i »Ih"I'" 

IfnrrH, üLbar ™ti& Ift! flPJÍI1flJlM|t, ^ U 
ipi^— Ir. pM-íiiiiDii, rfCfliWM. imumini J" 

(BZ-l-railMír «liki í l1íim>, tJHt fl' Pjlirir 

fl^njcnlBadi» nHJiTil^i^írJi ídjftjpmni! 
di; dgii Pl« «: ' * W íiMl^ J'~=. — *!' 
jum inimí »: üñíP-LHÚ h>, m» inli'ilo «mu!, 
aminaiie, ii nHfHiir^ ilc -IHIH pi"»— ílt. 
B' cflpuin Jf laJt I furo A '" "'1"'^ 
t^\r út ni; H Bgimir 1 mt iiminc bi 
ÍLtfriB^ 'imPfí Ir JwniTrij^pl-l'jfi 
Gip^. f. '- ILniLiioi*, d HugeiiaJ. iW iw, 

Ú ll> IJUC 'í pAIÍ P"™! ""* ^ WflJ^ii: BBdh 

di ri> li.nt*i «miiln. -twpLÍ t; «iwilerLlif, 

]■ tiirerinih aa fr V, '«!■ -í^í-iJ- 
íapdga. P- I-. <>r4iii.in V fl JOfa: ii^pílf" 

* Sltrr-- ^LíBBilli i:L tiiHh i| |liii"i IlirV, 
&inWaii- P. V. J^üIí: bilIJici r*" *^J-ul». 

a'Tihíim! v""* ''flSi'irii' f * lí"™* '**"''' 

fipni- I*. I'- a^düPini * inaflíj taniRir- 
nii dr liulEJii jNfTi d, ifK" 1*11 ríilfdlh: 
^líi-, ^m •: VI. ^imiii »J- M il'^ '|in -so c 

a^ lUmndD, quv tíeoe uno bolas cnel riielln, 
, -. y -pe-ca, depoBiliindu on rila lo que coge. 
Co'jufgmt. P, C, au, ICn un aticlr, y 
cerrar de oítk- Saa^ t^en dd Imlaole. V. 

Carava.l P- F. Trúbcdi^; ú Ir?» pií^iínn , Aübr*: 
'. {^ue punen Ib nlla, pjn-a cocor mariiquela, 

cic TüsaáiS- 
Cara^ 1*. íl. Jjinj « n^ii Sanr^f. Ladera 

CaraCiñsií. P. V. &j^bau (oLur^ilii: b/Yúrüj^fiJi 
Cflraíiíjjnn- P. C Amchi:; lauodic pafluiTa; di? 

Cov^m. P, P- J" *, A. pnntrt crudo, ú c| 
ÉMmíiitü' ptMíHü fn íjiifrrer hacer ilj-^i v. ^ 
ftanbod n' agnPiOmfjjiEr f'íi ojjco'ifeiix'-t '''»''•' 
a agtitik iíi íi^pfirpar. ffirn ag^it^súili Vr, 
B liempo de la ■abamlBELcifl. Vi. A^f a^i lln- 
madíi. V, Safársac. 

Coiytffürab- P, P. f«mm t^; cum ^^ Ampn- 
Ifn dff haliGise quemailo ciuii de [lan; em|ii>- 
]b«. que w l^vánlm. 1- g. di lirlilljig, 

t^irO^Kd^- P. C, Gorgonu, ó nut^i diH g£r- 
nitf? I. |&^(Hn>i rifiy.jw á ^ mo, niidJI' 
cion. V, PflJfÍJf. 

r-sfú^Ef^, P- P. Conchu áf. ílmi^ja, cuaqun 
K arquean el |>d-u; L?a grand*: j celoraUa: 

- quKane li beiba ci>n cird» drf ^'. an quien 
ae la quila f] irifo; ^' o^inu "ot l^nqíUh 
de hlcrm- V, Aripii- Tabiíg. 

CarAíttis. P. P. Mw 4; noi j^. Vonij á la 
p]ilrc; V. R. anabaiLn h cdidíJj: L p[:[(Ecr 
noa^on; yenir laril?. V. iJúÑ^írd ' 

Cámif. P. P. Udle de la^ liitja^ grandifs qu'] 
hay en ln lnfEuna di! Pamsii- V- í^rj^of, 

¿^d^'dcd^. P. C. Eapecle in SarlL-n, i^n '|iii^ 
frjcrt a Biiísin algo, V. PurJ-or. 

í^jT^ii"-, P. P. El inlenlo. ft rn, -du^iíar, ¥(. 
TADtiwr, úcalcMljirLü que k ludt hii:?r f» 
ah^t, 41 indiuLTÜi:: ciicnla que bi^ b^iCv il? In 
£c?Ead4j, A ff jiued^ go^nr ea una m», ^ fn 

' ti naciay. 1. muciüi/íii: og f) cfhíir aü cui^riTú! 
aifqLiirir hnrlfnda, proturarlit, ct^Oír <> Ui 
pagát-afúan Ui cíatá: prevenir I1 q.ui^ tG hu iFa 
tiñt^F, ttpXe-Mtti'i. O ítj: InLa^lnor. ú lonü^r 
alga» ug" a; tttiia ¡i 9 ojo ú jranríu/cj'rt nuim 
ilá^Y fuidar de ine^Diui: baaLaLe el día bu ird- V J Jlantdaca*!. V. V. íCuiJo- del quo andH en c>- 

íia^, bcjnfl . cLc. 

<7ürüíífl^, P. P. Jflcijí ^. múüT i gaXaa [oü 
ninofl» ciLindo ae anlmoD ¿ amter en pie, j 
ddn de hctcicnv floiJar pr^tiHHiB, 4>=c[c, en 
Cnílro ploí.p oy <lJi I. pinilm ili; niñoi: aubir 
cufBlBR 4 gala", 4 íFij (irJiíírjjriFi (j sm^-áí 
ivt/ ^ 'f ü flup nn^Lla cne^Ui, que, ca roe- 
ncBler ir Ji gülns/ V. ¡lamúii. 

Gü^fkaá. P- C Ligeruíi fH trwrtGfSCL YL el 
buen eplado de la hilud eorprir^l. El qua 
camino i' anda ¿ \'ln^ ucnínjilir, na ^i- pi^rrn 
cuJdor, y Ugero» Tid © Mínrfíjy, ^upí íujiuIt 
ai^ii B¡iti\Br anjaiiil*] ó camiELnndii, ^ a^r (■ 

^arvíie^. P, P< Coii 111^ ícg^n cdtí&Qlítloa 
de rio. 

CnráálAif. P. P. Ikmar al'ljfltilíip t\\íf m\n 
tc¥\'Ip, á 1j bruja, ú Biiferfltii^Li.9n. V. T4^f¡Fi¡i/y. 

Caragátaa- P Pr I-irjer arj-ni^cii, 'i ?¡l¡o de ra^- 
eajode piCiJraBr V, fíaijbíff- Cttj,ani'ii¡iiit. 

jugBr el nifio con lU-wff. 
Crjrai^flJir P. C. Rio de afiíiü dulí:e. 
Carfl^apÚJi. P, C Cwm *> mannifii d.^ pollii 

ole. V. Ta-fed, 
Catáifit. Vr P. jtfavíi <>íj' tóo fVi jV, Mistr.ir 

p| hambro ta BÍagiln di^ vvr ji|(tii, ríe. sn/i'ij'j- 

íSijÁí, macatuál, <?i In niJ^ iiwdiJ- 
Coi'íyi-ü^. P. P. -lí d: C'jvar, ú cífurüjir 

lininü b gallinj. ú d [opfi: '*iiJflí/ )S, úl qinf. 
Cijrjirrl, P. P. Basiro de jiinlor h^Rurji: 1^ an, 

lini[ilar con i^L la lifcra, ele. 
úir-ariiiat. P, T, JfJ "ti : Arrastrar lo ropí 

Carárfa. P. P, Cum ^: Ir junio: t querer 
Ir en i:ompnr^l[L dn lo? que vo" A olrn parle, 

V, g. [ftkü-io, fflflif, ú vi.ije, *lc 

Ojrd¿f. P- P. ^ «1: B&et cin roa iiñaaJilBOi 

I. MRpnr con ellas algo- V. Cu-úrjrm. 
íliiuNfd- P. C. /cóí- 4-- ARl'lir una í[UG filra 

veE í lo íjije eslatia iTajadú; como el Mnlof 

d la Tgle^la. 
CflJtfWjj. P. P. CíTibro; !og que sírvCfl A 

ciU gcnlG, Gh olla grande, 
dr-dihu/f. P. P, t> QJíl cwm ^t; aj (J: Amílar 

CUQ laH uFLrfl: atañfir»'^ iiiir>t il olroH, aifatrá" 

£:^áfüiudy. !*■ I*' Largo de|H-?[r-n^p 4^ zamraH, C^rdrt<i. P. FnT^aUr ú pilpu i dLuuibl h 
fv. A CBr[k4« lita 1^, C 1 Ll?gH. ¥|- 
T«<in>mU> dii iDiJgtXK eii im parli-i, ibilIil 
444e , ^ ík Frtvbrr. Totir, ur ^ n; giiínii7> 
*; I. tjgitmiii, ¡fim/t^i^ LdfiLdjm. Ieu 
li BiDíu b lBihliiii?>4u pur üL rurr|ii>i üór V 
A'ri"aF t- r^fdplwiUr, I. pJlpir, • H^ 
0ir 4 n. V. 1p-Hiel'-ai< ^^rnrud. And^- 
CarmeM. F. P. ArtnlLla hi Uumadiü -canU 

rA>chri íinrn Ua rcite*. 
fdnÍDtD'D?. T. P. Cliklionlli^ t¡u^ liBi ■!> 

Ihiit Ab>. Vr Hiitiw. 
Caripunj. P. P. DlüaLq ib ^f¡, vK"^ ^ 

Mroi- frulii. 
C^Fd>'4tí. P. C. JYhti itnamíB t. AiiiniJu 
cijurrii» puriu, e[ ¡f^ guLi-ri' hkir, i. |l «L 
Mmi. 
CdrArvq. Pr 9. Ondiu. «n q*« h 
lude á Día iIjol ú I wu Surtan « iHi n' 
i>p«, I ^ipji Scnloti L tiEi° *: Ir^ A pur 
ituiHi H m^p: onr iilüHdn ilfii, d^r •: 
pfikLtii, i|Lt« hifi' um, riíflii^i pdpú^ A. 
^r fHhir .mu 4r> dR !■ i^lNilü: IldOír 
i Ím it u ticiib, « ait ■iT .^i at:?quib, 
piHff • Uf mu ■"» ttdUV! lUh^Hftdf téitl 
tU £^H ifl iWdy; itt'imbai ¡i A At bir fnu 
qwit J'id'i J £i¿w ti i trioiiu nfivnwt r\e- 
quiíE llifiP, i|ue blii»liiT3. V. C'tí'í. 
C^tark^ P. d PüIhi ¿h lompri, iJ uIh ¿jm: 

Evnlhj nj?iJi. 4 H Carina. 
Carniaí I- C. Alni; 1« ^^^ Hinque Carmi. 
I. MiIhb: 4 14 M°Uyiii°i]i H^truDLüili ptla 

dmi. Pl P. 4 "i AdiLfor el qio] í la om- 
Inrurlnní 4 ax, Ib etnbirciLloii nig 4! 4 
■n, qnlarla: BcTituí ^ brai IihU na Hdir 
DidB, ^jáii d 4 'n' mgr^riiin, li bnm'n 
rm qur » ciirai"- V. l-iiié¡. 

Cmrfv*\i. P- Pr Cum 4^ lui 4f ¡kq^m •auno 
*Ml|ih, ft Ifl» ifiir "mma. faraitáti \a mnrM 

. píit -cnctaBL VL ri¿Lfe ir liii}ari«i:4^ vn», 

fDimlQ K plH>- V, OuiUiiBü^- 

droH^. P. C- Oik'lirj miL]- pifliF>ntii»i 

íi-af. V. C- i'mmín.jiifuoB if « M. Tínar 

¡mm almr 4' mi li «inníT*; [w 4 m, ítTi"c 

mu, dr DafU. nij( H^g t*i;D Hlrifi! Ifín- Vp 

b«r[ BiBiihn nl- 

l^AiKfld, P. ?. UiilfJi ECi4iidu |iin EdlQ- úmiñui- P. P. Sutaáo il# lüpir^rn. ccdki 
}«blD pm- pslrept ü dt niHiridi, elc.-qiLB 
<*e rn rl búbIq. 

íinzJifl. P, Cr Curdi'l, inr Imnr f«ilB Hto 

ri p-n:iiilai, iIbj|»um ie mIiit !■ BUrrajL 
Cfl-ür. P. C. t-. *, ilím^r Ir Ll?rTh, 

&>iiii> «I i^t mjuiidu cGirr pir h minar 
fj-HOnúáB. p, p, tuhiupUt, dcjinici Ibirq 

?i pfin, 4 m. V. Sñ'JiL». 
4hViTj|-. t. C- M-tnL-lbl fei UkiTfiílq; vclu llBl 

Cflffrl»^iHin. P. ir <lím *, ¡LÍ ruiilí qnfi K 
Wc oin hn ilirnle!- tiiaadn p« roiiH chb 
lir^nii^ ibrriríifliq, ií pucmjflm. 

v< B' rJ viif^lA li Li]nlFl. 4 limni, 

fiUi. V. ex FMbltliFlO, bmin^BDiür Hawia 
ÍOiüit tíiLunlnr J AidUv Vi \:l «^nlrtn, 
iupLi«rii> i|u iTip, i|i ir vftbdrlB 1ii>y A inHdiih 
pirfftluT diToil nu 4 Jn mmiiniiíl ;¡ ÚUiil Ul 
JmTkjpúad jti'maii a bqay-nn m Vbra^ di 
oLJi» nilp</ SiHp«Ebic. V- liMí * ', ii^i'4iD, 
ílc. Crwr fl. í(jBrrfi> ümr btdkiúiite íllo. 
^H-d^ e n pañu^annD: ^ im^j 4 dn- 
m» * niiü, M pn la ditli Ib >:ku en dud* 
- tu rU-, dú qiri It ptc^H^ que ifah de Eer 
«4I Jb noB. dLÍ4ik pamagof, fvaane ¡fU9 

»U, I lúipH^ii»: atmnlM.h ^M.^M M 
pUlfiB LUB qUB [cnnrrUn dc CBHirJO, piB 

ii|u?l quf u volvi™ mu, ¡ ti nn^ 
Wf ri • d lí*J. ap'Jr * Jo, iLilOin ÍM« 
anu 4 DLChI 4II: bBr<r, Id '\an mim^iLin. Villa, 
a fntnaa i Dim, d & ImnJiri', 140 b^juAia 
Hl HJpannihl rdr ^ pcuior-ii, i|<]|] urin- llli^ 

lie sl^i ■ 4 nd' '^l*ii 4^ liH<r iicanc 1 1 

ll Air^ J «C U]*iljr pnWii^ pm Blgí», |. 
pnimnLFr, ■ 4i ^il'U- r 4 ú gonjou, L 4 
iF InjifiAFn: p^riHlar mwluh, y kBca goev. 
I 4: ma^f 9 |[| diliL ^^m ibrid piihi tam- 
pirtinz iieuQ Lrni~<la> uncí, r A na jJ r>agmtwL 

láJ iifdiirur lIxiHKnBlA, i|l^ ie Kt Bfeoiri'- 

riib, mi\i • iJidy it gqirfjK ¡i lOlafi mui 
4 a arlurftn ilm^ ff Ja<lilrJil»4 V^U JOhi 
tlgoDv ihv'iIh Iibi rnuj 1 boDilnabla': saUn- 
lu 1X41^ di||ii4 ia &■]■ crcidB, laa^ ^ iIboí 

a PtWh; [HTfCBE, ^vl 4 *. J.d'q "tlf- 

>h piitri'LiiE hr OLHbpi^ 1401 V u japfiÍEii. 
■lare^:! b^ tmlaili; Ann; qv tu^t uk <■ 
DLnii ivmr i^: * oimí ti nvtmiit Hití/ftiía 
armn/iiar im<i juIoIum! 4 nn, 4 iLnla k 82 C. ■ SDienaiii ícñr ^ li» cwims con íjije=v. §.- 
■■ araeiWnndijlB.; y iM cowi, cfln qutlf ame- 

nizA, fueron decjirlc, <^a le dnria dp palog, 

■ y echurJa par [a venloiw, qn¡n ^ aiOiO.. qi^fl 
ítí ía ^ «a. pat^jfany -arenca, q\ití iaAfmál 
ftf táira. GOnut Criítrano taen^ ^. cihílvis" 
bÍ p^river, ú As L^rla. V Cuj. 

fnríap, P. G. U&nAüa d*^ [uIIa?. V, fumamp. 
(^ifribnas. ¥. C, Saratopiiiii, V, Can\6ras. 
tiiH&i4«- P, P- r^ (Hina ií bajüína mdo^iifr 

JV. Efitrciiielerwt h confuDdlrse con lis yii 
' uoladi}:', pare i^ue ís cu?nU:n enUc dloa- 

Tt. 'lendo ano el olrn, que está orup^do, 

loDifl fllguna cObs, 7 haye.' 
dwttrud. r. C YertM mfdLciiml: ei para 

heridvi, hinchazón, ü ^nm"; ts mttji, j te 

pona. V- fWíuli- 
CoTÜmó. F. C. rTun «, Apresara:'^, darqc 

p7le«B enlo que Ivice, ole. V. Coírábir. ü^ 

uaf. mbiisá- 
Caridad. P. C Vd. * iVí Dwi, CíTidíd, ú imor 
' de Diot; A á Troivjfr'irj i'fí pufü n^ ido. V. 

üríff. P. ?' 4 paijfd: BosU qdc. 

Gir¿d, P- C. JWfll*, [gufll, J jiítfl para el 

hecho, T' ^n^por-A^nf de flrCfi^f, 
<:;xn'^ai'4. P. C- V aui pi>r ow. V. Jrf^. 
^r-ín, P^ (1 ^ m rí r^t: Separar li yerMí 

rtCn pii't ILie pane la bcnta- 
'CaMrt.' F- C- « rn; o^ i>. Cavar Iit batuta ile 

li tierra, ú ponerla, f emparEiJEirla. 
¿«iriifiDi. P' C ArbdL baeno, giara Ubla^; la 
' hoja licma ei buena para quiter el dmlor di? 

c«bi?ia, Y V^'" "^^If" rcd«: hli raii ae pií- 

■Cáril. P. P. -^ if : Arrufado, cabenido, por- 
Jlado, c]| Eü pjrcccT; 1. alrevido, que ae 
ponfi GDU QLrtr, aunque pucdi dlos qu? Clí 
r?^lDD¡ rrgaLtaT la mercjiTicte, V. Siitjttir. 

Camáu F. C l'n Árbol sai llamido; hiicFn 
dulct de li Trula: f^ ítri^ráo. a oLro árhol 
llamado nal, y h pH-rcce aI prin^ero; el ci> 
cimicnla de la cacara es Itiiena para el que 
(Kue la hOL^ lisgiJor 

CÁrOr V. R Fiibna di-l «oí fio, lí mordíJurfl 
de miniiLlf 6 liiífiA áf' iHpdiciiiD^ ele: r. g. 

li *ti¡iipip¡ai§; Atapó; Capíi¡tííd: perder lu 
fuin-H cou de TBeiklm. par eaur afieje. ^riijnqi /r ^ nd: «enlir liainhr?, cu™ ^ if 
'jif^n: por burhdi^n; íttm í^tí99áRn-q^imón\ 
te 4¡RnIi? U hambría d? lo que no ha comidu: 
"epCir coi^Bi fun 1^ 'r [1/. K-] inda Á burt: 1, 
t^' ^ ^: ríí CHPJi 9 '^'^^1 ^0 m? hace ' iDclh: 
Cun 3 n rnihÜDii ;d haiir efecla el vine: falia- 
fdcer poT fllBun delitD, 1 4' ttunJJl i#, pI L|ué: 
V, g- y¡i Apüfa-Tfó á JfSií-Craío 1 (k na (i 
haipima üi bami lá^ amin & toa. 

Cafif. P- P. 1^ en: Sararí ü qullar la Carne - 
de\ i^ti, fuande KÍá bliOda, j tierna. 

Cárai^ P, ,P, 1^ en: Hi^caTunt zoct, saclrle 
la cbtüa nuií'-ílc^ra^par nveadaBEgo, ^án: 
riispDiltiro , 4»n qué, paj 4:.raedero, con que 
rd«n como -cucJiniu,-! 4 ú 4, ruiduriiBi Cifi- 
paduriB. V. Caaaut^ 

Carói. F- C Aaii, quo comcji, y echan -ea 
reinüji, pare. beneQi^Larlti V^ Yaain, 

Canniíaii. Fr P. Ruido de ditWriH en bolu: ' 
Bonar cumo nuei vaní, b avellaniB; cum i). 
También si pan ulrji^ OEno^, cod-í toriidü de 
armas, Anden iiq, elubotia^-irrc. V. Otraigi^in^ 

Ca/vt-i'itt. J*. C, Ciuti 4; S411II» dé t^ii ú»n, 

que «D mBa^, líorrut les -manj^ Lirados, ó 

hueao, en Ina dienles d^l perrn, V- €arérií- 

qnem. 
Oirpoeáií. ?. C< 4 '¿í úilnrrü: CaT^adA moí úa 

fruía, qiiú s? dei'linja de puto «rgnda. V. 

Ríf/nc. Bón§io. 
Carqu^á. P. G. Ag «: Qu« iiBi:«n juning i 

k vei (v, g.) el pbcado origiinl cnn «I atmn. 

V- Tibo. 
CüTUíi. i'. C. Eupeclfl ¿P WHiFít ú flofran 

del pal-; de au Trula ae pueden hacer roAa- . 

rio a. Vr Cainb&t- 
Cai-/¡¿. V- C Pfl ^, pueblv:¡Ili> de pDeaniiHg, 

4 inenw; y^Op ^ lugar. 
CfjrrJ*. P. C. Tijeras -iJe corlar: i i& corlar con 

ella^^ ^ en. despibilaT candeln con «Han: maníf 

CaJf¡n^' P' €■ L^^rera: na 4^ < p»i>n, camini- 

ditr: a¡j 4>> s^dir apriesa» 4^ coiri^iLdu. V- 

(jirddtflfJ. 
GifúiCa!;' P. F^ jlg St- E^carE^r la Balitea, it 

c»rra av^. 
Cant'iáha. P. [>. Jg 4. poner Idb- bram v»- 

hre lu redMks, ó AriEepecho de ventirii. 
Carafáp. V. C Sai¡§ t^: L'na culüerLa, i{Uf w 

pone aobre algo, tea de yerba, palo^^ pCHd, fürailBl. t. C. ib A: BijjC ■dL-lliiSodL»', 
¡•BE [to di'ffiu'iirh I- diilluiv niai dü ni 
pBit}: ¡Btl'tf rl inirrul, |huc lii> illrniTpi: 
biso ?É la Elqri, qj Ql V. Cüf\ii¡wiw. 

Cklj V. Cl C*irDii. t ipiiií Jrtaií, [mnn ]luB' 

L V ^ftiia- <HiDir> rii¡ it biiri^ aup" jiinlrk, 
C ¡m^D, tiim pjh, 4 ^B-Hiiii!. HiroD jil; |, 

' piren ruOiu jií, C ItV HbiH rlj K rl rninm 

hi}f ib rr, 4 lai Aná^ a Azaoom^ fv^Gn 
bu bijj ni iiiuitr, por tet huhm. j H vinin! 

' »ITIC Ü nn fCDIfl BU hp, ^ nal Jf WÚCi 

if fllúJ ¡r^iihiill. ufiii iziHiiQ krmkiiinft' wdí- 
' ftK\ tiimi>. f ni^ d ui'íji D/^nililin, 

hiL un Bifüdnr A iguiL ée dbiI<jb, «mf- 

|pW «1 -da Mktuki luli LUtd, mioiir lo 
1 que u iá, qnD tu Ls i|iid ei pHr, fj^rapn. 

4 EBUit vmr Utn inirtie dDibi furm b- 
, qiiD Iktii4~ ilf n-iit iteiplarlin v. g. tmc- 

<lDidi> i^n. Id cijiI h ]müIiI« hiuEír, « 
, riti', '. g. nr^u rsTd loburj^iin, orna 

DHT&aquüra moa ¡¿tnS ^ J'^i lllf^ ''' t- 
. klBDK dr Inpu" «■ -gl «mln* bI i:il«ink(ii¡ 

^ Tiuní liuM de tcpir ^vi ^ 4 ;dj 
Aifliig trr jpurDD^ray u hnatn^ il>Ul>LinaBaLB, 

y íUtü, A quf lijbla, i «UP^ib'r fUat fUIDU 

rini>, d 'Jr V. B- A ^'^ iP'l^, &»me ilm 
l4 tUbüTA }ú Jichii. \. J'^g. 
CttM. t. C SrroivK ibj 4, pHIcBi iL 
jinebliK pul pild, poy A an. ■'■r^li'j dmi nriniiT 

b», J «lllWikh íodi? el¡ ÜBüE AlEilnBi 'Icn 

K4fa. 

€*iMar. P- Pn Idi da lui «hIbü, y LiLinin, 

ra iDie im c letón, 
^diujd- P. C. 4 tíf^o: AnlB ajur, 1» di» 

dm hrt; b iiliBH ^ rnlki^ih 4le Ibubim; 

in», HfL 
r4iA°4ffV. Pl ?. EL SuniD lie bu jininbcr, i> 

Ommri? 9. C. Cuit q.iiH iBl'qLK lnB bh^'i'','- 
^ i|ue iHtii'nt 1I0 4|iir luiBifLo H^ 9 u 
ladn^fii^riia, 411a gnadur llrni:!' Qjj -nTüf' 
: %fi>a. ijín Wi ilUp 4 Jir^T tmitv iniH 

A^mw^f nddiind líUii bihfedOi I. drta í^gnul 
[uta rr> i^iikfld», |I4M pregUnUr, 1 i|li« 

hlei dii^iL « n'tfnJibidi I. Ji nmiaiuni^ A S3 

V, Jlyíir. 

íiiylr. P. C. ruúiií 1" prartaoiAM: CubiI 
''nm BcLml: izawi' ri oimlrUii & alguDuii I. 
iliíomir, Piumiij 4. oimafl Pair Uíkama^ 
* mAiiviBíí" lEfefHíiiiliq , iKi« tavAí*. 

t^ilni'. F. ». Tuní 4: IjdfIhIJb; pli^rniil dB 
\. aum 9 iípif rl tdcik a t^urjb^ yoiib- 
tulriiilk icnV H^lir'dh Jb( ii*'-™*^ dü blU- 
urli]. 1 

ííwdiHIi. P. P. BlilnjTO, í rndEBTrin; HiiSirJ 
*-Míai f q f^iifíhliJvi i£i IcAy» 4iia rtift 

Ir ZMii a PUOiliHl^ áitbK UibgroH oLeP, 

■IfelÉ^IILi^i. pa^rnn». V. ^riTiüilji. 
CdiiLSA ?. p, Bl0ic« iIb k «nilki di: li 

IdrLugt: lj 'cnrlta, «IbihIi» firUL-U, 4 iDi. 

C4itpDJ. t. P Pnmrri tnu^ ild miElAn 

u * HiK hIMf V fiiwidpln. V. ^.^ibL - 
f!lrir- F. í. Uiünii nurinitr 

CflUn^Hllifliííflll. P. V. Ciinipjbcrrt 41W HlbH 

n ipurlj di u iirüEiv ^ 4 J4, mth iViUJiI- 

¿m'tin'q. P. ÍT. Prima hdmnm ^ q, r» 
■ni primo, O iinmL ,, , 

íaaV. r. t, llLi:rrLL|uC CIUIB titIbv^ HlldU-. 
iTtra, \\ie ürti-n tl^nm, iiuc ul qti' b [r*- 

jBre rOiHJ^, IM le Tupia, kq quí V|n i 

precdiTli-, pur i^iie «■CBp.t boIci di- IIüebe 
Lr« H|uu ■□D p4r í\\ v luptnL ¡[¡¡ra. 

diifl^. ?. P. PuL) liii'M, hjuii4 pan EAjai. 
y mBli|ur«iu ubru. 

fm^nj. P. C. EBlTUBidci i:in vmwrJB, 1 . rolda 
du viuf^ 1) golpfi-: fffa^iE ri 4 ddi dyfúi 
4l didu n?i"0i'iM: TiioLi i^»n Ddiln^ raiiki, 
a^c^ 4: 'h'ia "^ 1*1 I iTi^u manJLm^: 
paui^'faí-^ ii flt ^Bindn dm hvcl ^¡w di 
Tirnr ni {inC[rjni>. 

-(h-ún. P- C- Oij'ni dr li la^rirUn dnaJc «lai 

ííNJl. P- C- Sri^n, ', ftlíü" 

í'iUla- P, t *-tl, lie H*» •"■nc" * milfl 
Menj, Ai 14 IrtilnirvLi:: «sj ^1. 41 nj i», 
n n^ jiijT'ayiii: m ¡9; B&mDodn n^, dgpuyad 
Jdínfi da L|r maüni. Iioa d Lille, ^i I. ilr 
dll ¡HBOeía, liUB, A IbIIc hiwnl;^ g qi, 
■ifepe liei:lii küiiii t. (. « ikiíih if. Rinh bul 
4 fji; piiDiil <it, Lu modu dB hiKr Iv Sfi , c 

cOtíÉ t<: como do éHaa hemí^ vMú N, ^i 

■ le liin pri^ndLdDr y qu*^ ^n *1i>*3il ^ ih/JrMr&ii 
n«pDnil« 1^1 , iil ^ -n^ miKah¿ioí, mahll'iás 
maet IdtHíiidQÚdúma-. -ti^ao^ un hamaf 
iHta hfibcr peiuiilD, y K quedaran con vJdd- 
V- El^e. 

CaiHta. P, P*. EsFiñoil: 90^ á quifÁ (jf. leneu' 
efpe&olQJ ascaí g^ parlarafl como eapafLo]- 

Coi^ri. P, P. Hará tma: pitfl eocarecpr Linn 
cusa, q.ue ^ i'trfi. dJuQ « d láaatn tí ¡mióy, 
' a aoán ti ma^ía nffa pada»d; tamo quien 
dice: ¡nre<:e menLira. 

Caita casanSftnoéa. P. C, Comn anlaSo; fasí* 
rarfinnooiíHi CQmn a^TA ^f>^ a^- 

Cai%-m. F. P. ApI-, cDcna ]fO hogo; eoií^v» 
MTneJBnU á 4l$. 

CuffNf. P- F, ti mnlvivtKO^ ú ilEca: llainnii 
también alníKClct nu vais coclíi . j lonndt 
el HELiQ) FarLliLa la ol^ve- 

Canitub. P. P, Parjflfl ♦ Piníntom» de wn- 
lor^uLnldid: OJiía rí pjBBí yo^ que p&rfln- 
lekcb teneia? mirar en pnr^n^ísco, ó amiiUd, 

- ea FBEDii di dar oEIcIds, A i^ouniJeniJj, tíot 
4: li wá droa ifdj if Ü pnianíHédim iH 
afitío. DO vaenlft,F. ^-, p-if Tiadt pnr^EtC^sco: 
por lii de |>AreDle:''£o wá ni darua ft^nt^ít^ 
4l fj agüílitl ili urüi/ apilgp(Tf4j44iarj eí agailed 
tíi Aroft, I. fíTflífl. V. Tágnng. 

€aiu*la. ídem- El gaÍBadc, ora de catns. ara 
de |KBcedo-«[c. 

CatúifLba. F, F* Aiafnn de la llcrn: el fo- 
l^rio, og «: 4 ^fa rí etc^ cofer !« nof: 
BZDfniar, <> tta qu\A 4i «.EAÍruudo alEO- V. 

^nui#i4d- ^. C Diw tmtívt «t uhequr^ 1e- 
Díf, h IndÍBpvkciun?^, «^Eú. « di^ uiin VCklUnUd, 

" y ptrciier. T. Sai¡titt. Canomnif 

Cúntüfon. P. P, Humero, A el caFíoai 4^0 la 
chimenea de 1& codaD: colgar aiso bÍ Lan". 

í »' 
Cd^rat. V. V- Menguar cosa muy Ll^na. Y. 

€atVf>tfA. P' Cr Ruidn ricf^ivo de ~miif;1ii genle 
Inqulefi, y junla: um ^. moTmiilla. 

Cálaii. P. V. Lh bob^; <3 ^allM mi, ^ , Iratiusd: ^¡la 
déla iriOi,i| Uióonafriooa . 1. IcNidÜaen que 
cfAá, ú mam tndfvia: i^nrnEia de la fulebra 
que echa cnandg f^ca, ^ Ji úlrg: humedad, 
que té veiüiUi, } Bfil« de tiCTra, 4) rí^ogd: iujOHi lierra, huínt p^m sambr-ut. na 4 á 

da^. \. THprd. Tobbig. 
Caiáii. P. G. Atarn que lo lleva lodn ^n de- 

jaT Dsda. V. Mjütú. 
Calatís. P. G. Ab^ado^ valelor, ú ^rorcce- 

dnr; Vir^f ^ tí liárl a. agiuray jrl JV Pro- 

cundori que praeiira pleileB agenDii^^ 

o-mo^iíójii^; re,Ti]r,4|iiú Be dú 1 oEr^r ^í;n- 

diéndole, ^ufa 4' ^^- '^^ bombre » de ijuLeit hB 

puede fiar- V, Toiéc^ 
Catám. P, Q CetÑIlo: £CH:pillar, og 4: A ^Rj 

La qu^: fui'q r^ In aci^pillada, L. vlnitas; lo 

que peen el d^pillo- 
CflfMftiU/. P, P. Ruiflí da Us que lunan; d 

eco de yq^: buklii!ii>. V^ AnoiiáaA. Tanaitat. 
Caja.fiffiáJm'g^ P. P. ^í *< coa abay^da- f 

lambli^n, el que pi^r aprender una cOu, M l6 

olvhla Qtrn-i 
Caiai. P. C. Ja.ula para p^jiroi, ele. « on, 

enjmliir rnanf i). ca^ar a^4, V, Cdt&pSw 
€ma^. P. P. Bianr rgirn^^ aq (f. ríiúrñoi 

que con pau acn^LiD He ríe , aqcat f^t. aleí^, 

4^ue ht anda lii-ndo, na if: donare, ó grecu, 

CüfariíbuN^. Pr P, Pluniaq iJeroBH, y reden 

(flUiiafl del ave. V^ Pí■i^ 
Cálhtfit. P. P, Carne MCi< tap, Ú liwajiS liEího 

en Lkraa, A pedaciliHd 
OifíiJ'i^r- P- P, í ^ Crt íáíiif (í «oe: En la 

punía de La lenau* iMigDp'ln <|ue=elc. V. 

f^rddí. P, <1 Quifif^F; ^ n; Cortar efiiigast 

hr]is. caitoLlot, rU- eon cLii:hi]]i]< d !« dedoi- 
Caii. V. P. I-ibra de pe^ petar con romiu 

al^, « rV: romane pagueciif ^ (n! Cd ^ 

lA, rgnifliLa flcandc. V- Gitó. 
Cüíüat P, P. Jff ^; * *n\ Devasiar hilo 

en la manei 4 rn elra cou. 
tíir^pii. P. G, Htuí i2i]Liierda, d Eurda* T. 

Cai\iif\i!á. 
CátrL t. P. O^j'fiifien, eocono, 4 enemlttai 

cunllnua de doBi d ma^. 
Cat'nq. P. C Bubu, lapra, ^5 Lubonn par 

todo el CLterpDJ p* dijr« t^bali V- j^f^'- 
€o,i\lia^. P. F, Pan de jahon. cde^ que lahan: 

flUfgí 0, un pDu de jnbuü; düá ^, dei- 
ülfH[j|iiJii, F' C Amiga 1. maiiij^bd en mala 

parte ; ajnouE-ina; amancebado, l^l- soAÍiad 

al»arief(ana.da eilar él. 6 ?l]a; as^- amanu- 

1>trví a^noTjf^fln^áo indar TorueUoa.- T' c Cai-údaí/. f. P' Ár^ol k\ llunidir. CU74 flur 

Calaqñn^n. ?. F. Suegro, ó flufgra, Reffün! 
Oinrí-tó flifl flfrffoen íí fOJiijanfHní», «m li 

Ciíüi. P. C. / * <i ffld CflJuá Deleasra^. da 
dfcir Ihi floe íé üfrerla: tener en la punü 
de k lengua ilgu parn rfetlr, j dejíCloi I * 
íi El iffílff fluemüúnfl. njem diflí tnufí íbaíát 

, LcEi^alu dcbai" de It lengua, y no b puedo 
dúclr- 

fíi4id. P. P- JVaí * íí íócs, Aficntar el pie 
ep.un \acio: Mía do Viaür v. %. áa b\a 

■ - pasayiemoo. Ethldiclan: mai p cO. Pan&i 4: 

qucbnr ti concLurlo, de janlarae 1*1 dii^ j 
. eL cjne lultar, Tnan^ ^. el faltar upo: ín ^ 

nU ni Juan, me hiic CilLa. V. Abíil. Subo. 
Caüáao, P. -Pi Eq-lacnbe^de Id raVEit^^eli. 

qiia quiUn a« Ib oHa» dC' í'^^^ Taía^^io^ 

pepeada aii lUmador V, Cal-Joafg- 
Cáuad. P^ P^ ^S • cumflü d arníi íaniflaia á 
^ opl^n poAu- li ntaito par delmLe, pirL 

no caer Aa hocitni, V. Gáa-ái. 
Uuúg. F' n. Lir^ dr coef^ia, unoiAi ii fiet- 

iiH Sargu lie hQmbre. 6 ave. V^ t^újfoi. 
Cauágan. V. V. Caüa gnicaa: cdi^averal de clU^ 

ea ^tm. I. míüm (>;si«n ftemlrfldavguindM 
' 4 qn, 

ü^d^V' - ^- C- Vuelta ci4» de cadena. 
CÁasl.V.V.^mtHitraa, 9«c*t el ftarpja 

de Ia baca, con \at áeio'i locanííntü do 
- mugerf* «n bus jnfíei. Inir^ando- can p 

ii; qivnáu ^. 
{^ífiar. P- P^ C>d#M de hierro * vajucm. 

■V. ítóídí-- 
¿■¿Fja.- P. V. fia 4 á tófli I^rgün h alto de 

Cui^rpir: Zanca, ít ¡lierna larga -ifl tLombre. * 
! eyí. ate, M «: fMKHUp ^ niM Lara-i. \\ Jíi- 

vad Catioq. 
C&ua. Ph P. Ancla. 4e ns*»* 
<:^iitíuán' P, C Enfermedad- dP ileütre rauEoda 

por Ifn giiHnos. ^ 

Cgvri». Pi C' Hopa de él, a de ?lh; Iraje, 

í^iíe üiin ui: flfl * ítí" * -Jflüuíft" canEkhk Qm- 
; :Aej(i? rri' ^mif <■ ido, «HRi^PH 11' ráoJrJrn, 

«m»] niiAiíifX V, Lúpfil. 
CaiiJ4M4r tr P, ^ íh: Enrro'icflr bejucal; 
. flfer coriel enrrrta<;jHiiiiüle, i* í«i; TOdoír 1 H 85 por a\MTj 6 rio, tg ^i^*"i"'S ^ *^^ ^"6- V- 
-- lAcao- 
C<ail\. P. C. ^rn 4, AsItV UM ' ^ úlTd. 

fon lo^ pErriflí, "ec^nitiiT, d Iniliir ecla- 
boQc» uno con otro, pop ^ cíe; ZencadillA 
pera derribar á fil^aj], 4> ^"^ '^"^ ^' ^- 
.Ic^Ér, fLifciiJ. ¿HíTJ^. FabúLoP. ¿^f^ 

C<LUJ£^ P, V. A^^, Volf^r eL&ÍBOodía qa£ 
uleí mnác rdaóg, VHf^ a^ tt do rócnj?; a- 
mjnadoi dfi citmin". laxgq, ovna 4^; hb dice 
pur JtonLa: enmv og ^, y Unli muriliad 

í;»!!!^ P, P. Garubaco: liBi» que uj^o puede 
llevar á cueareSi '^fl^.i 9¡ ginthe, ron qua 
rtigpn elgo, pqn^ ^ 1(1 A' con qoe sleeDcaa 
de jItQ cqh harqnilU.: BHir von ga^£bJL;o^. 
«f ai; Aidoj 4 el qa^ i cii ^ an^ ln ramana. 

CauHait. P. P. Gallo; rarafloa graitde, m ^, 
peudv, A- «gan^hidor con í^tGü*. 

CatíiiiSi. P. F. f'iun 4>: Aalrig á nlra, parí 
que le lleve i cueiiat , etc- También ai^niHca 

' un incale da hojaB Arpera?, j dbLfnllla^ bjaii- 
Cq; di^'^VI hojil maelincadA? gon buenfifl para 
l| descoDcerUiJiira d& hutvn, 5 draolladüra, 
jf anrUdure, pne^Éa eruilma, j para nta la 
raJiE es leajari irtr» IIaiqbii d tata uale, 
Carffnuá, y Hfrt -mpinr mezclada con caJ, r 
Biiles lavar la herida coa caúLni.leiilú' dé ^- 
bruí^jr, ^Jmñaitíiíil , par oLra Doinbre: ea 
CaSLilla Llaman Lmmps de elerunle al dkha 
laCAlQ da Arrita?!' V , r^uj;. Pen^n^á. £a!aiiieáa, 
Puüpd. ^• 

Cmmél. P- C Efpi\úa de galla. ^ C. ante H. Cflj. P. G. IdíTÜn K TW, . i , 

fAdPfl^NJn. P. C' ídem: Emb&rcacinD dt Qiifd. 
Chara- P. P, Cifla hooha con v¡Mar(, cebara, 

4 Ha]iTji]?ra, V. Ariiií BalánSfj. 
Ckieta- P. C. Ygos Je JiLfon í Itft Vay ftu 

TigiloH» 
fAiVf, P. F. Plmienlo: ^ d f>faiidfi, «s qhicó.' 

y pica miickú. 
Ctójí/iEj. P. P. Zueco?, í apilillJ*! Tn«- 

t¿cas. , 

Cliaeoiart. P. P. Ídem: as p. tcroírlo; mn- nÚA? 41, gran tanudor dv 4 ía m « 

Cktíiináa- T. f. Ídem: ag f tocarItSr 

JVoAii Ijs diccione» interiotea hs pronunclin 
«odS., poraer impropio d? 1a lengua el cha, etc. 

C ánlc. L 

nnfa. F- P. Correí, ú cinta de N. P. S. 
¿BUBiin. I. iMai ni Anáiaiió á San Ásm- 
tín. Se pranunela cop, S. 

C. ante. L. 

Oanti. P: P. Qava^ de speciaa. V. laiuá. '. H ante. O* 1^, l. C, D? mi; fewtivo del prnaaabK tiác 

r. g. frúnum. anMiüií«. 
Coa- V. ,C, PdArznfrjyihi ddgbííj inoNfíá 
. Bltw, teatimoala, d citaponieion de pilabr» 

fibiA, 1104 <» iáin^ djaúu: iMueer alfLina 
- uu c^mu prapka, u^ui ^ «n 'í (^ IL Hifiaíj; 

4i <f 4aí4iiJu, I. p nai bist^ina. lu pi.rLr« 
r dfil ti^mbi-fl. i¡ de la uu^er^ propio mic, ^ 

^ I fiá^EUií ^ iqi .^q !« demu pnjiHmljrte- 
, toan b que no a tuyo, /a^ ^ en; tnii- 

uagni i^, -el qu¿. 
Cid. P- C- ^ c, cu»; toii; Iktir elgo, r 

^«tPrio en alguna pjirl?, í <), \. 8< ■ «^ 

el luBnr: eou a^fít. nuq á « rí Mguí; 

kdhErn. ó mal* to^ucabre, panágea (i, I. 

fNi«<ifi^^if.]á: dafwj ti pataitgnSoÁ fí übrnf 
¿f^i^. V. Síeoa. CarL6gan. 

Cii6álig. F. P. 4> m; Düt fiupoliciELeí A ilgiino: 
«■uu 4, ú quien u «ítú^ fchar á nisr <■ n; 

^íniDiofi ^, TDLKhna ¥ec«. camo latrnuchachoft 

Cdh Ji pfloli. 
«^bm. F. p. J^pa ^t Hnmildarl flikaida. 
^;ViUdAa. P. P. J^ «, 1, 0ff«o6 ^ rei^DUanie 

ubre algA m»A niMca. ir paumono ¿a la 

veiilana. V. P^iggiiÉd. 
CAbáo. P. P, Honotaila J; ^, Arinel tnlieíllr 

ffelartlmal. v, g. el caballo ¿ manotadi^; ou-no- 

Ccflf, cQibiaUendo, j Icviatlndose nobre loa O flH- C*fitL P, C. Goroví ú gibn: JÍ« «i tá^ng d 
nágna, andar cun \aí numoa en loi hFJai-ci; 
"U f , círcübudo. V, Aroeúían, P¡¿roi. CtaíSbS. 
Catioár. P, C, Ag «, Sallar hacia anihi 
cnn tuerit Jo que cueci?; ó nace aga)A 
^ n abíuig. iKJlar el manantial du agua. V, 
Parócpóc Pusífiae. 
Cvleób. P- C. CsrgAda de hombra^ adda ^ 

nu. V. Túoíí. 
CoMi0cabún9. P. P. Pabellón cui^uitera; 

'tmn^ di^ cmña pan coger im peiroB, 
¿íkM^- P. P. GiApí, que se dd con la luncí 

144 4> ^Mrdf&Hcfr, ct aoEililD lífl golpe. 
Coa;Se. P. C, ^ an: Golpa en cimpaaa» cm 
pltdca, ele. tocar i jt puerJa con Ja meno. 
^Dcú- Fh C, V^a de ctulquíera quK lei: 
EDudar raü uEai por golpe., ó onfermedAií* 
. ajiinvii tí 4; ;, rcHH^ vuer láe¥\§: pie da eai- 
inal, V. g. tara ^, ReTran i|ue iiplij^n h 
loa viejca a\trot. Agtof^t li iabt, fea di 
agiufáí ití ^¡ Bi\jda el loba loa dieotcA, y 
na Ja metitfi- V, PaJai/ao. 
Cócoa. P. P. Participante ds t\^o, a^/iqiiipaq 
4; mdguipagratnrá'na'f, maiptiJ'annd: BiBjH 
út U9D. etc. coHlumhre huena^ ú nula anuí. 
gjB, ¿004 d jnwdij $ tí GOíiüi luvuam fii 
coiTa fjjTa warj^Mdtíi Anu^F. Jiociarida do 
p'obrs. V. 5ii6áfii. 
Cúd^r^, P. P. ^ bh; or; (r: Ued pan cojar 
[iCjitro^: mons ^r ^1 '^■■¿: pana^ 4i el ILempo. 
Ytd os 4 cúdqrfT bombre, ú caballo, qu.e ae 
cotr^BB pn el iueIo- 
CvJapts- P- C Hambre, b grano Daca, y 

Coddóor, P. Pb jJf ^, Aq.ael Bi>i]ji]a, que 

Fuu- et aguii, al Iraf[arls. V. Arcb'ei^ 
Cüdiáp. V.-' C- JfaEi-cba en Uh pJ^a, ú en laa 

maciQBH Como deaollido- 
Ctráiapi. Fh Fh Violoit, guilarri. o nbcl ctm 

do» cuerdas de alambre. V. Sir\b. 
Coiisi. P. V. Juego de iDiiíha<ltOftr 0; ^, 

ju^rle, 
Í7e/r¿lf!, P. P. ídem. ' 

Cufrádl^ P- P. [dtm: dqgui>i ca/racfrt, Im 

frlf^nú. P. P. B^juui delgado, y de uparioa 

cDTlcq de iludo á ñudo- 
Cogi^HÜ. P. d 4i f'ft- Bociar enaas accas: 

úíciK del luj^r ?n qví llurit ivc?; '1 tu í*l"i- P- F- ^ ff^ Ibniflr, ricímwiaír «■"■ 
A44II', n| i;b^ cIlTLIWIilridrir, flár rlimni'ldit, 

Unilrc. P. P. Algodnn vi |l>rmd|.^ ^ ih 

filfa. P. P. liktT' t "I- rwxilir r^irt wli, 
(I tiÉUHimi: 4«Ibi dliImgiiRitT bo iilsni 
MkhiZBi. V. Pi-ít^- ríiw. 

fáUba, r, P- Snbrc k Eri iCn 'Ifn t, <, » 

la L?i:Ih, h iiwlf, que mliinibi. Vr Lilmb. 

Cvladi^n. T- C- Ai ir, HKtiDitirfair, tlqiH 

Cvkn-üní- P. C L» Pirli4 de bm Wtn 

del iiiliniL 
GilfíiWiuJr P, P- U'chan, m nnnnpiíi. V, 

¿Wi^. P- C, P«lli> VI Im Uri», pi(iicl«, 

I di>T en fl lli»ipa etm'miia: Hf kí -^la, 
Irfin^iTr rnpnpniBliA t ]iL4>ii H -niHiPig4tiiiui £4- 

I anf, n* wpi T Tsi lír M r i|Hnifn ririnmir^^ Cl. 
Y(- ViDioiV g. Ilúrotí? Li^iH", ilni^). 

, nc V. JJflfl.», 

C^iH^Mít- ?. C- j^ *' Cvnvt. iun tenia 
(■Ibni tlrji, quE por Tms qan b cunen 
taemiirí olí Ju», T bhI ladn ^nCie Je 
H^nnil» rariimu- 

ílhlel*n p. C IdiMD. CitíPtaio, 

UiTi-il^, r. Cr PHI4I' na 4 nn, mmjnfmti, 
unr nnluiu'ili», «m» 'I i|nr ie cíinrjn 
iln íBiL^Iiii crivip, i|iL( nii l>* lirnc ¿liu DudnitiK! 
^rliicliBr ni giu; «^Ij fiij-vnif^, m^t^^ *^ 
■■lalilii olbnnilAdi», 1^ ihriTBJii, Lrnrr IILi^lnp, 
■dda t; uiriH Jr pHiti.iínJsii U ^ú a ^.' 
ETileliilri [DiBn mjilfp pa V< ILrrrin-j .VaiB- 

.'unOiq rí itHÚur íi iMiíja ij'-in n\ ti á 
-HOiniMs: tvt^r a la riHla Lumpiniri an, inc 
vi bUütk pLH-U. V. CalUIotí. Rini. 

f->ldoi. P. C. J^ • J OiiMd'lif: DnCinlr [□■ 
IM cilm Hk'ifltriH; au c^mñuí ifu □urjd'iij, 
I «a^iAa^ J OffiíUá. 

f:^r P. V. idüM, I k>^El^ s rmMlHBu- 
£^^l■fM^j. f. C. Li BÉripHBL 
f^lb. P. P. 1^ ¡rttliLiDmlJ ¿i lUE ee tJcii 
pi^l uiur TiJifU; TUmi^i^ iMar Ijcsd tea 

cwrla J iicirlon Jo nniLd, ■«fiflEB4li> una 

Hañn üin cLcK Hig eI qjr. tn'r. aq t- ''^ 1"' 
I iiii í IhfBr. o :§? p:-P.-C. Erfifantn. V. ¡.fq.. . 
Coüiíltpff. P. <;. Tmr d m*rl«re-BLc. 

poim^rB. ra diiui^ poirÉiüru; I. tuarle ji 
l-nr ün iHib, >. rUI- pirí., ¡rHh-i^clij ^hr, 
Fa|imitu«, 4^ Id propn», 

cfírtíi»,. p, f, CtKiiB, 4 uriir, qun ponn 

A Ih ^iinlflHi ü IiDLeifiBr. V, Itiaán^- 

Hiclitaa, Bina flubrr nuil, rcnininliii^Bs k4C'r. 
V. Poktlfjwil, 
for^. P. P. 4>.a * n JioMJj, Gruir vil 

A trrvi- 
ClJii. P. P. t "'U irif" b terlcQ «Ir le iwrii 

Í0II Id dlMM, D Huiaru^nir 
CU-l6at. P. V. Chin mal ECcftdJi. 

Anát. 
C^-SÍ P. C. Ai *. fifliianí' i hifli Ékii- 
^i> per il^íkL taSap(rúciaa que p^ pd^b 

CMoiI. P. P. IdiLfl, 6 barHni^pKi ituje- 

r-or Ubi», -6 re^qi- V. Ca'ícM- 
dtüímj. p. p. CMidlem dn punas, po-iq 

ilr. n Hum» iLni Hiqille, i Hlne lnubtm 
peu hnnnr I» m^Ml" rír ^it j j»u. 
I^^4i. P. G l>cipo. ^ pu> dr uIk-Id, cDDie 
I al del rhnirr tmTib ilrl «nar ui Ibmaili. ÍL 
4 uní rlEü ir< nr|nifl i^ue faiT '-n ('^l 
mwil'í, V. flofi'nipüft*- 

lb™4r P. C fLr pen Ci»«r n<'' HlblfBlB 

|l,r(fl -. n. jpjnrtd, ^ ,ql<lii panfiol- 
liir, j PUTC pira rf prrEi'rlt^ InpfrírLU dtl 

^llbJurri*l^ Tb §. bd S ih aiTd a i«if diiC). 

odA 9 t¡ ajbúl^ ri habirli— df. 

CuiiHU. F. F. DeJliHcloal vi*^":'! «Inlllf- 
'jirn LJ» TmjD, 'di tii]».miiwita; líci pueble 
lan liliilí— Fio, tat t '' y** >**»■ 'l^^" ^ 
\'-v\v. qui] i4 ¡tu? iiiu?ri> ik mpenlp, «j A 
FU, p.3r li iviiil, «ilBD fl t. i|ll? iMllt, 
que ?>4 -arinüiiLr, qi>a en uo rairaBLa 
ilíBliHiJuiulifl, il \fi9 Hlflii: ntiFfl QféiflMjn 
d iaia4a&í lil r>dUplh nt l>ia pirerldn, o 
|ii fu, íüh^ü rL U ^hiUm «um* 4! 4r 
Vr Vn\av. 

(Üh-Ji^- P. P. Cjnfc InreJili inoíni Iffllo— dr. 

dtmlÁrwy- P- ?- C*eh\v\tw. 
ú E-pniíJia'] pin rl4, r ^ ^- 88 C 

Cmnüo- P- II litan Imcrrhi of «i «ni 
I* fljfc Ir de la luí lepretínlar -m 
pÜblM. «í ^ TcpjvUnlfElon, ^r»4ii t- 

íflOinWci? P. ?, ííir*o oláh' I aonuMa i\ 

niTDiirl flE- V, Ha^^tL 
BtU. T, ünÍL 

funoi/;. P. P. JUi 4v «pcHudar rop- pwk^a 
Bíi hmr, li» i|us lifliA -A m pi' potn^ V. 

C?pib^'. Pr C. « a: OiimjlBiii, »ulji[ ^ 

SlDlflLfHi»: n^vijmuJfBr, qL ipif |i? ^L 

&ail, P. C. D'-tí-- V ni Jlnn. ihi« Iidk lIíi>- ri 
*ul^, 4 fbi dirr, A no- V|. Peman cunda 
ItB^ipitnitii fqufli 4 "y ñudainTh, I. 

' II Jrf riiifiii V, Aé^ II. Tmw VI. \. bv? 

Cartic-ípt^. P. C. Pun, p^rjiínCiiidi»; I d-Jn 

(^hM, P. Pr Jlii^litiiiiKc iiui kuLi» T paiida 
M dH «u Rtifrrria, £ Itl mur pcF^vov 

' ft- 4li'dt PHHAi C ni» purin ■ii>*fr[inn 
^x^'-f P. G. ÍMW MiniLlIki de i:4ib>í, A 

Ciiiirm, F, P. Jb A i|irJi!'4nr dík CublcHa 4IK 

dHimoe de f«i> sol, indio Miai«ili>n Tn 

fUMCIIh 

tí'fiür. Pr Gr 'ti 4, rcTiEinr nn prudiH 
rtr- ifl f mr ji AdiíTiu ivifs'r^r rl «on^wn 
■I |iii|l«Lr. 4 fn; ainMatfnar; 'r ^r iv 
ronftiar-'it II moufiif^ Ciinla>iin ptir»l. 

roanuinn, i|jn f n H "lí Jn i^üil-JUr fl piVli- 

[EiAr, panf ^ pjnMIno, H icindaí cmn?- 

■ut, rpii; ayft rI p«ihHlll9, fiTi'Jr.íui/líV4« 

rji BnuDiiir: ilnnro dn ciiÍNr, ^npiiJg. 4. 

J^o^mo- P- P- ¡¡Tupifiii^iiid uibyuJí ^. 

UnUnnr pl Obipii; ^ Vf d l^ld d» li 

fó^nm^ P. (! 4 41", DbiBJir t^, mmi i|iitrn 
bÉH dt jn ^dn lirtl |dl4. í CdcVlÉn; i> 
Wh buril *" niwl-"»i "OflflhT ol iwdílí 

rH Vmt H^nnl, ¡uta qjr k FTfH |«r il^ll« 

ir |u de hrwlrr, 4 on Bcfr^n: rf.JrA^ d 

|i EoiJ f^ li gil"'''^ 1"< I* ^i'iv TTI«1l.lr 
Cii^p P. T- Pn ff DiTj.'ojuí 4 1» «J ^Jdy 
loA A. P»rei:r>Dii: * vi. qur eMiki «11 Ji 
o^ de r'r rm ?l i}il8>l( nw dh'di'Ij «I O 

híUr L m '4lii:r dínlo riiiiii ñ uiir^ir 

ÍÍCr y. flÍAÍJlf. 

r-nhkprir Pr F, kkuiiH ik |ii»irj<i ti 41 

rio, qUB ÉObr? hI|{1 A an ^ d^niLm Uf 

¿vifAl p'ra, II l«rru|ili!ii «u El Tin ni ¿rdi'a 
t k»HT fui]rl»L pour piLdiiii iiad^ inibit 
qiri uiibr^uir. V. íimld. 

4:^^ P. P. A n. «■igBÜaf 1 UlCd, >' B- 
d^cl'li: qiÉü *UTJi ipir UOii' qur Nlbltr, | 
dofiaui NiLir ü ■■ patahiuf iBBiqhhq, ri quí. 

íiímií. P. P. tiíjolcí ulnHdni H^ pivr 

HlPí; I. I» ItalrDil dü BU ijdfJIL. V- ff4QIIV«>iJ. 
Cvptíf. P. C. L«>lnrirM, J] haJiiK U l4i>qf, 

ruma csimlii it:olliDiM, oj •; ciiferlr li 

' ^llu ]« liiJiKka LDo b ilm. 4 iTK EUbrlr 

d«r u^ifl 1 <i», pcFi 4HII' )tr iftieniifl-^K. 
CopJn. P. C. 4M, rag"-. 1. inlik», coBa 

t]bl fie. Slaii^irri dqaAi dojilu' qia>li|uterfl 

a^üt «]«, 4 Al- fluinai™; a« #. V. ÍIíq». 

Cnfi;!!'. F. C. cbalo dt aiiiv^, T. f!^. 
rvurd^. ■'. F. HuAd cji^f l^e T( ilfei> 

lliqíiu VDUli. V. Lhi^Pí. 
fii'bk t. H (Tnq 4, rrHngBr 1i ifli ku ri 

^i^nU eU*«. ÉrtaE> dr pbín^ ¿ ir* r,Ln Hdl 

DiBr fHidi, íun 4 1^^'''9W ^' ^if"*^- V. 

Ciimif'. V.C- A aa. Ibmi A 1q pHI-K 
l^rdda. P. C- HliLmfcm. riMniV mulla fae íf 

Iwi qiLn Idk dli'nl'H: n de iCrní lriBplHli>, 

j Iv Indliti bt hacn i^C IÜBl 
Airí&iir P. P. ^n; uf 4. mibkT Tiunlii* . 

[□■ plDiDiq, t mu rHqh (I evt'^^rr 
^Ca^. P. C pj|-|o trgl, qu, {«](| il 
BfBÉni'rb'r. V. "iab^tigí 

Cwi^iiifti, P, C Idm, ruina d inERi^fnlD 
Car-H. P.C- V41 4r diwll'nr in p»qdi[ii, por 

Iviirc iii|tiijii n njpnH pintr 
Oir/Ja P. C. Pulpv na *. ih ilMikiwir i«, 
íiriH/as e. C- A¡ t, iDilir k|4i4d4, "V. 

Ch-íí-ífffluií-iinír 
C^^"^^ Pr C. J; 4' b?« rd nnlkikiin, 
CdfU, P- P. Bfllaci^Hr V. BsO. SoÍi9i. 
rWf^ 7di^, V. {. de liiicnir V. flJdd- 

fwjhf, p, C Jflulfl' 4 '"1 pii BDlDiria 
ronn ir g. (mnoDA, Vr farde 

C^c^ P- F. Cipninurtllia parj 4 lUnoTí pan 
penirlMi >. J^újiqiir ' 

O/rmi P- C. A|im(i> ih wu rlr. 

OuTta. Idim. 4 m' JipoM^ á Sáti jí^ln^ c 

I'ariübw. Idcm, iIe 1é <au. 

(binuy Pr C. I «, Bl?li'> L>^ fi«, Tr g. « 

i|ri|<iro, 4 «n 1ii5 izulfuiri^ pira irinorwluH. 
OM*- t- C. ¡liai 9t üiKE dK gDl^ rtherLik, 

uei vl?^ «I:. V. Faro^H^, 
füum^fi o». I'. T- y trlii mrdlclBil; B» IriOü 

i^:viiiiun[i» curi i|ii« r Ifi^i Ik ktmiu. il\kmat. 

T Ijfi *! riDi'l'i'inn 1h Hi^< per Ji pirL« 

líiWriür, 4 fíi ín", no por rl ríT«. 
fu^irjkg, e, V. iulbt mfi\t,\niVv dhjiüdi bt 

¿W^ "ni^ülm rn 1i blncliinu, i^tta». 

dabivbrf, ikntrllnili}, jKirrlIi; I. «livniTNdu 
■h liTibn:. i^at « f'i llilitna. V. fliíJji. 

CoagaP- P. €. D Dnhrdi:. V. GiifM- rdaiU' 
(iUfUp. f-9. Of^bn^uf vJ il|^, FHM fm^- 

fuiiim. Idüoi: Cmilniíni, Edm. 
CvMitáa. T. C. .Va «i i:iLin «, I^Mt vi 
t^iiiumul. í. C. OEitf », Hluiiiln, en li> ¡jnr 
Ilui- ¡'■Diur^onr iMií ik hllcí O í«: wt^ 

di-'gli'iiaJril [BEii'lk-. 
Haifil T. {L 4krnLijit il JUtrnUí í * V Jí 
njHliiii: qoli'lr ibELl, qm'n'l parri'rr mcfric, 
4111! uL dUii; un inafii ketiÜD, üru n rln 
Ci-u; 1. I C Pja i^a ■l\-l)Vil<Mag, I. man^n 

fuipbFJ P. C. m V: Q üDlurili'. V. Üv^uñ- 
(^ufd. r. h ForlDlcni ú CDililhi mjrn <lc 

cEuilÉd, ú |>IJi]b1u. Ir, »(f rrilólt i-Unqu? llaman 

fi hiL riirnii- 4 a< V. Bütnt. 
fVvki^ P. C. JuIkci iIü al»*: oí 1i crvlru 

In un Árbol V. fijkiq. tiitiJir Amiuauun. 
Cai^a. P p, E'nfclc du iríigA qui! dcaruye 

]i4 Hiiofet 
C-Mc^. P. r. If ft. iDlIidiiili; In TTuní* p*r 

i'nl'tmriiá: wp¡ppf^ rB U «fhl, lUííWi 

JB i»>ilbi. V. J'rAijj. 

tali/ií. r. I_ Kl gnFilD qiií imn minu. V- 
4Jjh]ii. 

firiU. IV Pl liii}t di Ib rj1]i'j:i[ «a fl ñu U' 

4i|i|, rii|iLL^IC li cBlx-u, inai\g O. el l|ul l«- 

IHTlfi D uim. burFin. rn'fJfA jrpjh^LLijiíri 
b, it.'l furm uli' la mnej. 
ío'ljErLl, |^ P, Tjiiis il mBitm ie [mhiuii, F[r^ 
lancilki rT* Imrm, íhtlo rlaio. V. <ii¿^/L ü 89 «H [&^UiÜiU> f|Llc pifin Hklli:!», J dt prit^, 

« ik Vomlffií. 11 rl KBUdí» qi>« Jlaminkw 
nrríidof, „iib4B.HüFc«. i<«a müaJ^üiU lU 

t d di rdiTiK^urJA ¡fA-^ » 4HlBÉ bra*a 

d li-an fontci Ir pinCfi» 

i:«i]nin P, C. .¥a V. mtw IIK. iTtapBiMch 
di; fri^ V, MJíp. 

CafíH-ü r C. ILBCD pn- írftnn&iíü: tü^li- 

iluEnrm^ snuitlüiigi CLiiiidii t pur (smicj, 
njm'rfluf mrufcgri'iH'rK , fl'm ríirmr?Li[l(]. 
, na4frRrrrin.r-nflnliiiujiiJi«fí(Mimíirjflii 
fl filma»: &E ron iiJii piL«ro, Ji me>>c 
trllMl. V. r.'adVl C ame a 

Oím™, BflpjiiK « Ijt*; r,rBP»|ii:i*tai lutlidi^ 

Hi dlHn^GBiyb. 
<:riinia. P. k Idcn. ^n» j Uxa; por I» 

Guniiiii. 
CVIiU'. r. C. IJéia: rMaüí-iü a foff, i- Sar- 

mDíf. ^iPipUr. 
Cfi^tram. l*-úi. ,^ fr, ^i-r ^jjnlini», i ij hi 

h^liu frHliuruL L>Li^T<riiiv. 
G-f*^. Iihfii: díSfltilil 1^ fra^, li ¿Bf^^ ^fD¿¡ 

Higí pCIElgriBr^j] ^ EBoüBLUTb'. Vl JJttaiy. JJfOI- 

C aiiie U. 

(iidCii- P. r. ti Nirra. Ti^in «1 Lksir i 
ufi^nlRi» dcphfi kl pu?ilii flAdoBilarHi du 
nnlii <rirlixin \- Bi/rMji- SDMuy.m. 

ChuuEiIi ig- ?. C. II?i1m, íhj IHrF<D e<plaJL 

CMn. P. P- EfixlB lie hln , ion que Inpia 
Iflft WUjrn^fU' T»rtií. V. ^nwil^nj, Euaj- 

dili\L. V. P. l>P»la ihwa; rs "mlIo fn'ir rib" 
inri ilcijij i»i ^[1 \ m\ pjii-hXi ilip ^ m 

|,IB*TÍ<' '"Uri qiH K-' 'I'^ 11 IciiTiH, Jicm 

por liiimtlilDri . umiiviii' "t/ñj A nii, V. ilhtUj 

ruoiiT. P ?. Piurní dF ieiíipII- L MrímidHd^U 
¿r 'II1 ]iuli ¿r jiuorLc, o rj [i-jbug': jnc~ 
^rJla 4JU ■■ ^lea. ^\K 4iii ^1 unimiE » Ma 
I1 pierna. 

r;biJ,r. Vr t. D i]!!!]! o ^mtloi ^ nn, [c- 

lll?i:Hr ■iiiicndu, ¡ lüi Diil4iiiJ (I diDJlib ton li 

iin4, V. LiJU 

J3 90 C 

Oi^ntíd. P, C. if m, rncnr; frflgnr h ^ía oii c[ue 

está pepda p«rl-! tía la muri'^Mgrfl, '-te- ^ 

oiii PBKBdar con qn-i iin<i *e raicn tic- pag 

f , ilmoluig para :aball«i paq f; ellos u^ii 

de el tutrúdan. 
Cncwaér. P. G. Aj 4í, andar nuno lobre 

iDniíDt eDccfiJdo por anreTmcd^il. 
Ciíd^- P. Cb ITn genero de abejan ni^grú, que 

menea Iti eabeu hárfa aliajo. 
f^ddiU. P. C. Burla, ú nsloia: eud p éñ íí 

«■Jiid, pcllLEcAndDle; jffi^ ^, una p^rb?, 

una idrttrllla, ele. ^ pell¡£i:i>. 
f^rk/4^. P. C. Hcm^'^ V*^ aparecen, j ccc^n 

pe^ado^ á loe árbelc?, 6 posEcH. 
Cirdítín. P. P. ya ^ á waírwo^onfp planlu 

desmedra iJ[ks, que nd crecen bic]>: rerejldrid 
^lite^ P. C f^jR ^ Trd-bajdr pono; dicen 

«guacida quieren jr á lrabA],ir; atm ^ ac pay 

Aonir. 
Cik^ís, F. P. Dei^ladura. iJd ^ an, de§Li]]£r»« 

algo, CDQku pji^, o mano f Le. 
Cn^Uudil- P. G. Diligcnle que eiempre llonii 

que no para. 

Cttdfir. P. C Fi^ner gualijuicra cosa & la kr- 
e». y. Piondf,. 

.f^t^tp- F.Gi l'Obre^G^ rudcia, jViJ 4»nNiciirD 
p4ir ¡taca luí; claiú coma crf^LiLl, auih tí ^ xáTL 
ndVíi'í4pm0,1ÍE're 4 obscurecida i?l i^nti^DiJimifu- 
lQ;U[DbjpnlaínLeTÍar de la entizna Oh lübrcKii' 

Cudü- I*- C- Ea JEii?^ de mui'hanbii', con 
pEedredU^H que tiran Lina bs-cLa arrLbt, ; 
cnjcFL Uh (ilraa qii? ctAín tn el lueliir ag ü. 
jmgnrle; ma"^ ^ -^1 *\i¡¿' 

Ca^g. P. r. 4* ph: Seguir au gu^th, y \o- 
l-iiittad <^ii Eodui p tmta li náfiíeimá; na ^ 
el qiié. VI. i' ^ (/ 6ag4firja Jfr rf. quiere 
acrciíjlflne, y caa^tsüsifc con N. 

Tüi-'in Jrfp'rá. P, C. Hu t*a: fíiia li eíitia •¡irá* 
que Lufsa h^i 7 de Cüú^ qu« es la raif pto- 

rüa. 

^UínMj. Ii£?m, del rci^Ti*): a^rataié iíi 4>, 

baccrlas. Aq « ujarln^ 
<7uA-rAu. ídem, ña gnllarraüra ^ im^ lo eocor- 

dado D9i torn/ft atpc; encordar, $ nn. 
CUffjD. P. P, P^Hrnda, capetic d? barbo. 
Cagjál. P. C * fn; j ^. lilpcar cu la tierra 

lanu, ü Cira com. por no lenefla en la ma- 

Bd, i $ íi e[^ 
Cvj/áeofi. P. P jjj ^¡ fmn ^i, paLenr el nir^- ü 

in ol aire, leQLfnddTe ^giJo afgiinu; Agnirar 

de lji pierna a lEgum», y .cocear, d¡^ ^. Dar 

al L^abalJo can Ina piernas, 6 e^püclits, qg ^- 

y.-Can-ót. Siati. Oafdaq. 
Cui/amíiiiia'Ñ. P. P, lus gu^ntllos, que ge 

erinn eo en la Iknajn del igua. 
Qisóanaú. P. P. A^ 9. \ai.it, que ponen la 

unJi vara larga para CQgPE gaULniía, ú otn 

cosii, V. Sito. 
CúaOi, P. P. jVa é íí >il;i(lníj, tiene el rofl- 

tto* ^ Cera flIlliLira, i á'^ipeda- 
íiiy-flí. P. P Cum 1^, levanlar el cuerpo, 

6 p-iorna di^l sueb , ¿andar tirando paladas 

t^nUar ú que ae mui:re, p^ ^, cupji «. 
tVi^pifi, P. G. <> oi; ag «, reooger qual- 

qiLkera eou, eomo rapa bU- 
Cúgtp. P. P. Cafríe de suono; nmniíuyíp, (j 

el qui^ lanJklcn coerzo de hambre» a¿f (^ 

CífjfliíHy. P. P. Llívarjlgft deiitii, jí «iri par- 
le; en la priftion, v. g., íc Cristu nufislre bi^-n, 
^ en. 

Ciijfug- Pr P. Gompahiai i^4;ní fUM acoirpañfir 
á otro, ir con el ; a^flaipiipar ú raücliOH ag 
^; J. a^cu 0, csciiB.rTi'n de^enlf de guerrj], 
^ an; trrjjHjra ^. ficTrnin: I'u\/iH^ /¡uet igiip^ 
dinuirapai} ^ ■,ifí\]\íit j Borber, no pufdcjuritü 

(CFr V. Báijití. Dadaiin. DiüaqúÁuq. Tú^ul. 
€ul-láao: P. P. Mcdufi-lo, ave «onecida, qw 

i^« noche dd gra.adQ« %ú\m, 

CidOrtami'. P. P. PcrcuniLla, que de n^-cEie ilunr- 

bra, k. lucernllla. V. G^ilialaitá. Par¿Bírtm- 

fü/dffl. P. P. Brujj. ¿ brujn, qu^ iCi'^^n Tueta 

de nnchi?-: itatjffd 4>? il' *jiii= tiono ciiId tícío. 

iTKAimao. P. P. ^páj 4: Poco mai de nadi; 

1^ apene» untar el \\a.ifi. 
</>fiVtmiiu E". P. i^ <r Jcí mard if mosa^uíí- 
LeBaÍLOíi dc1 ijue e^lá para murir; aHuot ti 
voÁ C i'i maiátuL, Umpiíle los la^ña^^ dJhh, 
■lucbrados por ntar ciega, na $ oji ^t \iiaia: 
psiar rfiíiin, que apeiu tienen nada, \. g., 
iLUfBii, na p. V. ffivmurffi/- 
(^uíoAíiirjfr. P. C. JVa O, h que ricilmenle 
Bú miLcve; ladearle el navkO, ü otra co&a por 
irse la genle i una banda: njvlo que í.icil- 
mente sg vá i 1^ bihdá, tid O' V- U^g'^ti. 
Cuiaqi^. P, C Brincn: «»>a 41 'icabaífo, briucir 

íl cuh&llc^ 
f^Jíio'L P. P, Pellejo, ú ida del bue^fl; y 
umbien (1 pelkjij-, quB tisne U molleja de Caieiiiio. Uem, rftuib de rumer. V. ¡•o'^tta. 

CuMpAi. P. C Trli lli r lar ir^ne b cíOi >dnn- 

IFU, qiaa pmE pap^lh ] urva pur ^1. V. 

, fuH^qu. P. P. Cu7?i A, JeuzíAiridih d? il^c 
d? «lEDr ih ¿nJdpji, l?li ü Ir IIHé dv Ibi niLi» 
v^rii^, noa i|ij? Iipnl» 1ioi:u dr-JUta. ^n 
■It^b dt 4iil«rip ría f. A Lelllli cuoiulidtJ 
tm^fu di. 
C'Otaí, r, r- JVif V, ^uthlLtv ijii? Tiv cürLi. VL, 

|irukili>, iL n^Jn MI hv«r bF^ii. V. j^AF*!!!/, 
nii4^ P. r, IdIftvji: d^ Qi rriKiLi; uur 

Rpnnrtlla Jr li^rlfit, dkf*, {U qbii^dnlj Q 
PHiiJirniin Ja Kf ^. 

fiíhiiif- P-C 4 í«, el Luerpí» d^llddú , ^ B^i^n 

qiir \t Iñk ^i\\i LUDl^UKiE (OM íiíhAm. 
'SnUpp. A3 e . I«bii r &>n runula, T (. , «n iDiqi. 

l7k»^J^ n de>ui4rBMrli! pra ucbiM mlil. 
O^it, t, C. SigmlliZD rl punU, d li daos ih 

üi ivcnlurB BÉllgiifl. 

ftifmej. F. C .jj t, indir iftcliidii: |>MrB>H 

Jfl^nl? iu Bl^liOn. Vr Cr4rnii4. 

fjr-róajr. P. L*. */. «f olhLirrEtET) 4 haprdn 
1-1 luF, mnc», r. g., ln uul>a i^Lia p jirnm 

fliMi1.rJ^ P. ex ifJLd C iIbC ClIifUilK, r| 
qUÍ i>iLt 41-rlldi», ilariiliíildUIB. V, fb^nín. 

fTiiE-rdrilirJ. P. P. fÜgBr H'lilr^ild, |llrh-Bci 
4iv¡ y fiida omi Ib lü^v Je imi injBD, ^ 
üi pit; 4 tu. íIjHb ib nurBLuLn-, ú jndBr 

dB l^ll Wi^M FB <Ort lI. 
r7iiMarLÍIi| r/. P. P Am Bii lUsBilf, «iiiHiB dr 

dlriliEi 

V. 0\aMaal. 

■ giiL Ü4lijr qtiBh tvln ?ii oll|. 
újrwTóu T. G. Ir df ^¿ I4-^im: ÁncTa» Irai 

i|iJB Bií Bíiiip:. V. Ow^Mv- 
Cumfi. V. C A} ü- H i'- Culúur, h [vm 

LJidjilQ Lidian bI pj^ar iT^bihi uvBjm, ^ 1>Jbi 

^^^Ll» Jü'uitiE.'l IJpiivvr^; ^a^-^/iD'Si 

UiliT^U dlKrn hIuiiMÚJ, I. OlUm 'I MiVmhÍ <f 

/JÍM ii jj (1 líi'ttdfpflflij M^Mtf*. V. /ijilr. 
ííimííii. P, P. Ml«[ gcihiÉlnierHe cmlq^lcf 

riíii. 1'. Quiín IU Hiir 
(ImAti F. C. ATwmíln í mrn I [idiÜBH, 

iii djrií ii^r 1 Jrriiirr'r' lO' W, ^ avirní 

HLrlLi«|lu, i:i>r(BC ln Fimprnlrnln unq rrfei. 

í üLniíKi.r'iiii VrliMiiií.^ Qait-tatüi^tvi. Cu\t\miiff P, C. Jf 41 Sei:i>*9Br la Uhsi q' 

brt -rl bmí^ , d CChlTH] ulm^. V. nidmblf. 

Cimn¡\-i. T. p. 4^11. f. nr^JIdu, ^jb □! crcccp 
ni mrJrk V. <Julp.iliií. 

Cu>^pf^. P. ^ l«:ivpir li Uif ia: m D ^ 
FiFV jud^ ii Julp, nprifoms i quE qnriqin. 

CflIll/lrJ, h ?. SuniE Ji fluní, [Bliida ic 
«v:ril>B. V. O^'ñií 

iTüAi^LM, r. ?. ni^ni ml^ 1^1 tnUfl ua 
dloiLifl, r4rna cjñi dulrt, ci^m ih incE 
00.— ndlDuiín Jimrcí, CU- « fljifirtnu.V. 

Cmnii, k C V*r[i>HlíT. ú (ín: Acnrlir, 

A qirf^n^ ULIb, bIb. V. Qujiilu. 
rUnn^ij. F. C En^lnjUr bl|jrli tnljln»[í: 

InrdNr ?t| llcivtr. V. ygóm. Qiirld/uf. 

Otatüi. S.CGümtri baciÍM-V.(fmvn- 
fUmn'liTf. Pr Cr Hanud^ dB mnüiiq pjj litado 

SB\kni-- d TtiLii 4ii« liifíiL T. ^ir.> 
'^iioiir. P- Pr dg «1 L ubririB lod» el conrpí, 

T rkbrí, •- (-, pnr Jn BhnqiDLiqi fr « rí 

¿4igiTi, ■- Jf pdita «i^ liu. m. jiii runii. 

Jfl^i |4ri lifapci ie Iriv. \'t. uJiüt p^r 

piailitínd, 4 an fu' d^Ji^ldn^ 
(kinMit P. P. TajffhJechlchirrLIL]. V. J>i- 

dnílí, 

rTúii'm. P r. ^ 4 '{fi^- iiublii-a hdB «1 
bIbIu: diB Ibmíii. • lcirj4EB dr onlcvUtalihlB. 

ÜUntnj. V. P. jVa t. TitiIJih bd hfnodrr bI- 

¡it: na V 4g dpiimi4-i4. 

I^uiihíu". P. P. EmiFiZB', >. j, r*rJfl, 4 nr 

m #, nhi tntfoii. «iiTK r<iBi» ¿a- 

CIF'Vli», t\i. 

f^iidg. Pr P. Bi^It imirliu urjdir Hhri nu- 
fliMÍJ ^** I» '^ilnn ; li^r m"' muchH 

'Irludíl. V fll(r»li>- Lulmo. 
flirnií- Pr P- >^^lli|iií Vn inoirírp; b CriBU' 

ri un fl rii]*lni, AliiiiiiL'HLidKELitit drl its". 
füiiiiV. Pr C ft'viE Dkp f I Hiñe «n el p«hii 

iti Ib mndrí. 
CiOyg P- P- nnbuME, ^ g-hgBila: nuf f, 

<TjiUi^ 41LF iifr»F. j [u fjniplví Imiiibre 

nn iialiliia. 
C¿pa. P. í. Xd «, <fr« ?BU; HJ f □ 41VU. 

llBmb^ iln Br^»L 

LijpDq. y. P- Lil>prí ifr1 CiK» prriHdi>. 
ÍM/Mlip. P. C- U ¡rn, pHri^i il DiDQ Oilm 

liH lirdm; mw V, r. Burnj^tpHP, rl qnr. fc- 92 G Q ll qiit í. I>>irpi]||^. 

fea KiiUe jliHiluidn. 

fi^up, P. P t OM. Blur ÍBrrlouBlr, h 
q^ ilr ■Tfle'rfa giurdBr ItaJüba ILiarp']. i L , 
conrrrDC «■ ll hKacIfl, fUiHdH'*! IÑcn i^imi 

ri Brroi, 5 m gr^íUT. Vr T^a/L 
£úpa. I» p. 4 fü, íbuH" »Jb'>; ^iiiidi 4 '^1 

^\lr! ci'nin^ Ib iLfTril, ^ IE>B', ^ *! Hini 

latíiem. a nkrdki umidii, A 1X41 ib^ltftdi, 

fTürjid P. p. Aij 4, (HM>¡i>, íMermeiW de m- 

liifl,qiiriitdi> r| cu^io « un linpci'iri aj V 

fDipi de li nlcii 0; hai|uv Lni|ir«pL]Dfril« 
ilirliit.^nlfi44: TAUio'd nüjiiUiic, uoioariL 

lllu líe uní nudiji Oí ilBUdjjn: cuandu a 

nJCliT d? rubdi'll, Úk» (U'ná: hKarb Biii- 
nd, A|dU nQr^li^i^: hil^llaHí, ) nuS^lAliü 
f# h iDtrtIur, ^f4 4 á paS>b4. van^ A: 
BPDgufl it ''iii[i, ele. qar ULi bI^o, iTa Ja 
qm UDD proLund?, ü qiw no bIciiiui Ir i 
ntaniiv algo uJi ihi, i^it t Jaium ti I' 

■oij. Uíii^B», I» TbIUl 

CUrarasmil. P. H Uurrl^lBgid poiirtOia V. 

Cur-i'u^ Bli?icik« Jm hxhIi: h^U 4>i unirpjDnr, 

f jrojrj 1'. il. LbriDr lih EilirmK- 

Carcun^ P. 0. ÜAlii|4n ik [DClnli ■irrirnli:, 

ú miHG dr ÍDTIBa. 

Cl\lA T, fl- &i:jrc¡iii> J-i Tir^o; (* ifTí- 

a*^, T "Tialfl "I Ir 'vmmi Jírcn iic liana 

Fa ci*i*rfl «r"|iífi . 
: ^nd-^. P. P. Un JnaLiuiBcnCí] dn lujc^lkliiii 

TurU/. P. C. CrlUu. iu« ««■; ra comn «I 

■ 4b EiuILj; <hí U-ei ornada. 
Cúní. r. P. Ü dii, andar, 4 tiht (I pa, 

*. C , e^ riliH, b OB li ^ll-^. Vr Cnruli- 

Uinúodirim^. P. Cr AtViI «e* Hanudn ; k i»\í 

rdi^Bili, ponlH «I >■ |>|r«dirTH de (iilplir', 

i\ixa qiKi fiñ^ b' rirTEnmlj» biramn a 

rnai cbcir. ^ma nEfl fv^rlmvUdDr Ea i'l 

^n^ouLfUE [i^le. RcniüilA pbfB r^rlr, pan 

ilricfenin ¿Cl DWnrilWi, pd<l bulm, T "^ u^ V. AiirhifAaf. II 

£ur,44iJ- P- P. [■■ilu ^jnliiiiijt, flip i]Hrfc|>ar» 

íiittr sl^o fii Ll, «rti, hll-o^ui Ji. DcFíún 
lÍL mnaVá^ ni nuyia iija p , iiiiii,jB,n ifl 
lanSa/Hi^ \. Arar. 

tUrlfW- P. P. iiiD|)ü cilínt p ,,, tOj «, fKlT- 

bir bh Hliih|H H^ 'ii|.|ijirr <««, y, Jiwinr, 

ÍW-filór. I'. Ilfi JiBI Ji fl HlhíHjliHlajiíaJiffl, 

Lrnvr hmta irr kfr a wm, <^ ¡^ ¡una í¿i}dí 

p át lÉ íVnniíí £!>, no Ib lUlíJi' Tur. 
C^liHü^l tXdf e.psIgliirfwBimrvtprJ- 
dB, a UcimanUifi lie raufili', '. f;. ücllmB 
l^rfiJa ll «ihcH; h |<r|iiai, A guidn hia 

iJhllh BijUB ^irOllEUi dLL V- Jl^oijlál. 

'^ip^i'r P. 1^, ^ íH, nyic, ■> HfrlUr di li 
lüni, roFBoCcIiLe, cukiiIvIi nifiirii] n icú uda, 
rri*. V fllunj, 

C\tn<A. P C, Pajr; puLpu. 

t\nr¡fg. P. <:, builicr^, ll lumbar df I» DJ- 
fkkrho^, a ni] biLH-n can jnn u¿n. T. Cr4li^d'r 

Iímt^-¡h: \'- V- A E.1 i\ óar^m. il«rrllh3i ol 
♦(■■í h iJfnn ili: b hfíJId, i, g, rk; irvH 

-Tiinir niTi», ilqJ A li dai^a. 

fiíTiínff, P. (1 fa.pl lid -rupiia afilan tBfonL- 

]li^ >ei:Bi- V. La^. 

CumTi. p. p. Pflfl A 4L1, TTiJn" Jn dipíe n- 
¿nn mrinl; «7 Vl Fuurloi rrl>rn». 

iirncii I i||iirT[i:a t !« alrKi-rlurlilaJnln i- 

lYJr, T- Fii 

íiiaíU- P. C, l-B ene 01 il: fr ™, *« Ji' r*' 

■ 1^ O klflin^. 
l>;iiiV^ii^- Pr C Q»olrL«iT I* Tcl cmnb 

Jh TklJV L liur ^ixr? d Blüíf riiv^Q Id 

Q^tLiQ. ^n JVDGDasrrL ^a:iiJ. 
Í^Mpil. P. C- jVii « ri?nnrr«**i. S íínrETiilo ,, 

dcL Mi i ^l'^i Q^i'lld dliLrLJl ^vB [BWI¡ : 
O rl blHindlK^F 4 iZUFUiilila rpia i|U»dl jfcyM 

imn' ll* liahr» rin^drí, V. ílirjrjií, '' /f 
CuJifli. P, r- fl m: IWM rl ■iii'lo,* liinílfl- "l 

ilid. ¥1, rH|io'!fltj|iLf.rB|idiliirii. V. Ciiim 
f4lllr4liji|l- Pr P- En|riBiil''rl ilBlflll, J iEb 
)1k||i [I|1m1 « [TKdiílril. 

ClWC P. C, ílüitíl-rt tó«í, ÍDret b Húlil- 

qunlB ¿ molla ixim: pn *, pi^Jíih ivUi. 
CbiEp. P. P. riiinfilKl V Id Iñi, pur lu 

qua cun i|iai;ii1Lfed jTde bic^t t ™ 4'i'' ^ 

|BU lid iHirnilln CBknmi'ii'C «rapigi: rd «, 

Liruii IMi>iii'il^n 
Cutríui. Pr P. A^ 4, mi»znr-<^ 4 ^''f «'ilfi-- ■*J d3 I Itr, El BU jufftp qm lou . parí- fauíiar I 

Cmifdiif. P. T. CaihuI hIc ttai. "V, S«f. 
¿^UfIiFl F. V. fumif. Vlil'er llrlilirA rn bliniZIS 

i^uDih niDrdiiidD t fl^E^iv «n» iIhp r 4U( 

^Dciin m btn h iLur lirnc dfliiiU^ '^- 

í.lira'mp. 
fjiliq. P. P. IttltQilm aircrVc. JÉHrku'lli:!!: 

ita f BbHliiKnli:, i|ir na com' 'E h» v^ 

H:vnra la olrifl; ¿ tliiirnnT'r, 
LIu^uiíJl r. C. El i|Dr lifiH Iv'i;^ pr^u^iliv a^ 

f IU[#rlii> pi|iifflrflr 
l^^f. V.C.Vinl4iúirBHi defOHjijMQ.ig*^ 

jjii'Llli» de vom gliiiLi. fr iiieovti^, vAinriU- 

Ikrri, ú írinH CB jlm, 
í:éíUiía. Iilnn. Vlrllj niffiHno^ 

f^r-iAnii- P. P- Tin A, Arifluc ^ i-iHfi, qv^ 
K fcijrMJt, * ihnn: íopLtbii™ m ea>i¡i. 

C»Mf. P- C. Hl9Mr 4n rnrtir b bbü'b'p 

cmnile fi kt punln^ V. C6citi. Taip^lK. 

ÍMáK I"- V- J *Tiafi p nfii^B p: ¡Efgil IrM^IT 

. ]1c Virrrr iw^Fr púii htm, I. bu firuu^K 
tiblinilii, 1 birlEdu !■ obra conaenuí^ b ^W^ F. P. Ltpr*. FafrlrriEilM' ^ *, lapi«a: 
IllbUilfl Itdbli'r^ IrmMtím^iUa^mtU tam- 

cIlDK' bfli^lia Dil b üi'Crf IDI hnji* pnncB jni 

QiiíiTiP. P. L na 4, bulirir»!», 4ni^Lf44, j 

ludfii nrllln \. £ur¿f. 
CbrJffld Pb C Aj t, i\í PvAu it bunErla 

rirtfiín^ Ir (DuluDa «I orna an*t»i ^ Ac 

Ülúnf. f. m. *fii,BICnUE ^Ufi «htD, «ITl'— 

4 krr ¡i nli EiLilr, 7 l]|m {kHiHluí líJna 

V, Dr> LInriri- V< I^U. 
CAHr V. t. TjiilH dr li lulBi. 
Cimi. P. Cr rnHlrvro, izuairiij *bd tmh^Iih. 
CboAm. r. t- Ciüliin iM üíriiruil, pon 

H'lki iMBvrt £iin kpi dfinir V, Trioi 

tjumál. P. G a «k ^uffr rfit, totuL^v fa- 
[Hkh n La<lc, biilfl ¡iub ciI^ 1i voHm; 
L Huiiidu áa Fh |irpl«L iihuln», rwn pk- 
dn Afl AH^ip 7 *^"f- Vn fl^rJfiiir. 0c U. Utr^ D' 
D aiile A. filLIVi» ill'l |)UjI|I 4i! A^. 

Da. UiL-B, ú vrri|i dij. mnib » L^m 1^ Hn- 

Dhb, hi i'MAiMJIi^i Ti', ICIi("Uh.* nUl 'i>j. IV. 
f, uHu, i|iiii» jni, rrliitla un p^ift 

fiircar. 
tUan, r. Fi CnU DDliSiifli I. llliW. (UW 
Afihr'jiJi en UB HHrlKliLii. I. Ijurrjqil", pin 

ciihI|liwc rfrU vik iiH iiianmiln , rvjp'iU 0: 

•plr^inC, d aiiünibll lo D?Li3irli», |/<l fr 1t 

b ^wiií pihvuua, 4 pri}fHi]irflil, ¡HJi' uri» 

/tuMiUT P, C- &^bs 1 iil; 6 irk: Ir iL-"''" 
■11*: Hm jHi k Inri; nUi «, initífiídiM íI 
i^rD. i mloi la Buinila pir h hIiciIi» b- for blua, 

ÍFúM?rt. P. r. VuDlriM pIOpiM. 

D-tOPrl. P, C- f&fUfHU , yú ^ fitln^n, doíam 
Jfl. t. fli|«l i1- V' b< !">■ T ct llf"'' líainni 
m fld^Ii y^i j l^'J^1>, ilii«"r" O"™ Patlm. 
V. ii-r-Eirt. 

PínHí P. ■:- <>F|«de lie 1i üe>m cj jtr- 
krcilL. 

DúarM. P. P. HomBd. V. Rirlof^iJ. 

Dallt. P, ij. CliinclKirr i> larga, ion if^ V^i- 
da an ]i mic: aq V-f pisMi ri^nElí Ir n 
qMr Hrliih 4lc p^BiI^rf], -i|tin rsU" aov- 

tiniE> !U! WiiVI"ii*- JHL^WÜnfHlI' [fiijinr MAf 

mjirÚL'HSr ; ilrjrniH J, liia qire iTi/'rüik CCtUd 
piZh^ir i^m i^il Ijigli l|1[ alraviEd (1 lli^ 

oin rpri- 
£a^a- P.l^ A( «rfJAl-^lltWiríUrDi^pyni. 

■ a» M D Arrojnr Iu'dIhi aI mtÍo á la müH; djr k 
la cnaU; \. sMr li crabjri^^i^iin p'snlJdi, 
«le. m éi ■■ dikr en pliiyd JMüliki, & liinto. 
íPflí ftiVt'PO'a riu<""mpn|o divulgada, ú tjucvo 
UM]» quü Jlanun T'ul^rmantí la idihU. V- 
Sasbí"- ^•antbác. 

Dacair. P. G. M « euiLquiüra «uUi que 
tchú el agua á la oiína, 

0SCÚMIII. P^ P. Un qangrtfjg a^ lianudo- V- 

Dáear^ ^. V, A\}Uiiáiiw/\o: t & üü ti (v- i-) pafialiaS^ 
«n-rer cafermEdad por loa dcmai piiebloa; »Jf 
Ch,/t HUh ibundnr aI iin^íaiiA, i^iie i tempotii- 
daFi ?B aualg coger tn ci rj'd. 

üffd^f, P- C- Grande :ífl ^ ¿it. h^cel ^rBD- 
¿e tfriTde Bfl ^ce? v^^t 4* ¿ ca (ft, ln gran- 
deza; fliiíjHi * príteiiwn mikjür quí oiro , rfffc 

it á táir. hncPne^EuEbt.ú ir creciendo, «fiin 
^; fdmpo esjucLniOt ^ d fúA^n^ a (UfEii P 
fiAof: grúmTcL^ dn lo que Fuere, en ft; parji 

' aiQi*nlecer lo qn-: ^ iiaUfl y halli, aurangat 
c* ^ náh-Piniríf, y maJtf , Oa ■fijí. g, üddá 
pan íaquiíi Djdseqvéfrno? Asia ti úinacqatíánf^ 
quien le crio? V, j?r%- Pgyaimig- 

JfacitXa^ P, P. palma dí ¡a mamn medir oiai» 
cúii tr firibha di! Ib vataA, Jjl dn! Jdir^'d 0: 
^ arj. OD laalode la mi^dida, 

DaéÁ«i.í\' P. Pi ^ ao: E'pitrar praveoído aI 

' i^up ha da venir» \. %. ^ ao^o^ frjn ti Padrtt 
ía diemeaii can l/áy, a§ 4; el i^uc, Y. Oavi, 

Badá^i. P. V. Fl (t^v'Gdq que llniTiLin lengiafldu. 

Dadatiptit. P. C Uuj'ür: II. pailr^, J madre, un 

Ladáel. F. V. "Echar A p^rJar: íhtrl'» hcfha 
úü milicia, pana ^ ilí jici^t cusa «chadá 
& perder, ú donada , na ífi 4aTiM qui^ ^e T^^fEba 
en la hacienda; a4|u?]mi)dii d.^ robarla é pi^rdür. 
ptiinticá 4 l¡ caíuanv. ciirromp^r á dúncolU, 
^tn i¡ qiJná tir^niidí insL^Lii meti^nilo £¡iana. 
mnoá ^: 91 JV. fi gapA ii pd<iirJ4'q i^ tí nñ'ptem. 
O' ff. I, fW: Jí Juarj /i Hflci 4i iri nfffliie?jiii 
íí. riiel¡6¡| Jí--^iíle. D:íshaE:4>r cuali^nier coso. 
ecblndnia ú perder r^ «m; orhaT^e a perder 
ligo/ íni 4; e»lar en di^n^iunes lo que 
lifnoiogíío <iiíípfVíif, flijíiff cKOfl, j, BüBíít, 
^i fncoi nfa dií Q rn; prtidivii, ooifq (■ 
ííí coeoo ti^ baiüáz ele— violar la TglcsU, ntd 
4f Ii iJú^d? (i irrnUrJn iii i^an d ardRUc^. i>Jria^ P; .P- F^olv^ dirroi verd«^ iiue 
auif ni c^Iio del lodn cn Hinii, V, Armáe. 

Djiiid™?. P. C* 'n, cflfí itar BJfl j al fuc¡^, iíolj 
■1^0, ca3.?nLar cual^p'er co-ib; 6 ul^iilane^ 
fxita if, el qu-^F 

fii]i¿f¿n- P- C, tffi * fri^uenlí: i cnila pam; ^ 
«o: canEiiiujir aliu^a ^^'\^ C^niD viia '^ncJDiii 
ú ai]c[an. Ai]iiirtvD£D: Di cai/Af ¿ ma-^an^ lylJ, 
nadaddan i¡ita á mnpíiú'i: v. g. la CDfiTrnpdtd, 

Dadd'íiaa. P. F. [ai dfllfiaL ■) flliiuriOH! laii 

á láo ti Míala U Oío>a3u, qaat p^nvpaiia^'ta^ 
U (I, fiiH fniM^Jon'fa. Ir •, «\ts\ bombr^^ 
llívtl El O'andHp alf^unna niiUrnn. f i ítrn^ 
«oUarom qiiQí crcGfl, j oLnn nd, fnavúh' fi 
4, Mari ^' O- 
DáHü,:. dadas, la mfíniOi con q^ie juej^an. 

■ürqv: £1 m->fur de loa djiio««q naju^rloi. 

í/oiípilLtf', P. F. nuLiJQ- de lírbDl qoe cic. 

í>4¿¡^. P. f^. Gravedad, ^allR.rdiJi, b tna^lad de 
IterHODJ], ú otra 4]au: rra i^ d tii^d qiílliailAeiK 
fH^Qiis ftravc, 1. na O ^Qulmna. V^ Oúr^aij 

DoíH. P. C- D± ^ tn dr^lrnir cualquier cntft -d 
«r,lifir á ¡lerderi maia ^. 1j> que^clc^ tiQ'Ti 
^. \in^\¡a Ht eichú cEc; d»EraÍr. v, ^,, Ina aem- 
br^idua. pbiáidalev dá^fii; -iTTarfa^, d^lrairse; 
íiispcrar i uoa rlüAi^i^le» da ^ tn liná- 
q^flin Ir, f«^ L rjioi poJa/aim ac^npaarj, icp^r» 
dj ntidá 9: naatáii ^. (prelerlLD, ] lo que ucl»^ 
á perdtr oLra cosa. 

DáH. P. P. Apfiia^: & iárn^. ra p'^námpagdá 
fl iápoc ai la^^aAlmo, gact iigsá<itrii<aii* ape" 
BSi te u.cíiá\Krao el puJva dü Iuh c^Lioioa, 
T jfl HúT^-Q^id nobuvíen con iiaí. ^ ja juj 
■id; I. 1^ cufr 

i>4Íf^ P, P. CantinK^jnlfl; civnriaKQnCLa IfiíüJaoLe: 
^ j4 prfji H9 adda. sumáiann. ta maSatfif'.tn. 
haría Tenliira, éí v vnnrle, auiH^iii: «a 
b^rjiUi» Lurqn? -¡^a e^La echtdo á perder; 
hirbv b'ro en. d^r algo, ^ la TJiuiíldifd 

iJ^-fd. P, P. Apro^Et^liAr ocafÍDn: v. ^. ^ 
flá addá mapán. pii» que Ij rorluiij lo iguhD 
tic; ^rccnn-ü, no lagf^ poce ei darl? bI|d; «lo 
es l|u^^:l■dl]ae «1 ^\tO. V* I7a. 

Da^if- P. C. ^ Hiir, frui/iv-, shujantiir el oinl oLur, 
ó dü^iqül.itiu con pirrimcH, ú inpániioBe kt 
iiarÍLH; JÍ^'nd ^.laal olor, querjopueJeaguBii- 
tatas la hedíandoi. tUíl. P. P- I Jajntl l¡panüg¡ta*Ht iPÜkpwHit. 

Ja miln Jr^iMniur mu ti. J t'>T|nd 4 «J 

' fli4.'yaíJ4«' nniiír Iwi , » " r¿|iii-a, Yx Ciljif. 

JJflaiL P. C Tírri wi B^ftfrah ^ f^ mcHuiji 

CUar LatlliflnL', bula da' i^nll 43T14:'I ll 

ÉUidla, iiin Va 9 : 'ori 4lundi> riKViga «B ni eufIu, 

, me -lyfú^a^ a jujutdj'uaun; Uiiiii naili plChic- 
UlUlk. [•.'b#umB^& 4; üi'lia. ügu dan, } Ri 

n CVi IH^lBl ^^ J IiIb^A ■ 4 ifr IDiUnUiCq, ^ 

Up «Ir; lircFB iiUi'bl'aiLl cm hif», ] burriflOHll, 
o n^i fuJTLmtpiriad, lliirj Inn», pliarilTl- 

gbrtí AuBUw; mala bücri |liri un4, qUT no 
le^cui'bo] dlit lOiitKii ¿r4 t '4n Jnáj- 
Dige. P. P. lüfiij. *g * UUrll. 

¿t^nj. t, r, Calor s'ui^e. « bvkíH 

□rL ^r¡ tií ü lí aUou, gru b^i^lHiraa. 
.IlLnpu [Dlnrirtfii i ul» •; |ilsir ni M. 

f'iHiiidifi Cl r. f'Lim Vi. irder Mrn la cu^ 
T. g., «I »NlT4jii imr «ulni tffik T. 
yrvvi4<iJ^ VL B !"■ I <>■ IH-Iini'', ú 
iKtbiir por ñtfuadt, i> breen lui t »l ju» 
]qi|iib u Diandi, [Liri a^^urir kh uj i]íii- 
plloiLMla. * h, ISiapuiirl iI^u-a i|ueiii|4 
^<V/t ll MU. 

tfófti. P. Pr TeuJn: nJ S, |<uJa, lardo; 
•mSpíiííí a «Ur 'iii>cli4 llntiiM. ít JvAa 
le «nvkíh tirJir «n Ti>lLiir da iTtbdj fii(r 

Itajii- P- C. I'nnl*; prnln, hir?i Ja praila 

. tlfli' d"?'! 'd'H *. f. il^nvD n IfUdmiiJ, fd 
4, Jk>iJ jHifi áiifí pr\rK e Ir.ibijir ri" 1<"' 
le íMlir prialii Yi T-'íor, i pnur jucjleuní 

. Hilo, ■. ■ ■ Qi i'K ^ Ib Igli'iia, |»^^ i ll LnH 

llüJcil.T rrtlri'Bili' MKirU: tlV uiajrfftirj 
luí ^mbooii^ ¿n/raf^m \l\ tnlOfi m JmHI. firl 

UUfífli*!! qurn'ifiina lof IIÍi'3'm. 

Hi^'^T '- C-PriU' O nibkt nidin priB4. 

ri. b-ju.'a. 
Dugii'OV- i' Fi ^f *b carrur li lIcniB luli> 

f liib ilí la IHUB. 

frjfjrp. ?. Cl El pno Unli»«n lalilic reimt 
?■ Ii» Bianl: na p. tím pn^ili; hantn"!' 

PiV^I^' P- C- ' 9i h 4- """ ^ BnrriV ll 

í.i&™i-Jé^, Bjmtnlíicflft, Ir E linm, 
JPofii^'m^riiii Pi Fi Jf ^, auHuB- d üih, A 9¿ 

pnxrH uhiLira^ i:l«h nulilBib ^In 'imln, ni 

*{Lii, íixi aldih (risdi]^ ih iiurcLr qaa IL^ 

um, A rí TrJifjT. 
DnjitniuAinBr, P. C Ddni 4. qLh hacha 

tl cuRriv, « cuj^uirru <tat. •tai iir]ji di 

Hipai. \. iMvIpaapKi 
JUguiMAi. Fr C. » «t: Hrliamc LfÉdjHH ^ 

ik4in, pin ¡lanhcuim li^iri uf ^ liv^c ^r>a 

jai:l|irMii. 
Da^uMv- ü- C GsUd ; íí * pui «Ubi ddLi'u< 

aniiellto, j iHi^id. 
¿Ufuni. P. P. Afirji «n {nerBl; » «, «I 

]^t>4iiL ih Ji <b^. V. Otm- 
P^p. P. Pr D lolil da cja&|Ui^r (Miriiri- 

Da^tíf. p. G- H^MK A prfltdh:^ Vit- Jiaitgrr 
■ ilpjjnn cDiflj dvi agjuiVprl ¡Liiodl pumlj: 
piiIlBC pil i'^rrn i TTj ¡hi^Q V: iTqbrr iTdiJi ^ 
udoaoni, inh ^ kquEikicnk uvaLcoi. LpIVID- 
ri[«T. ú ir j |Wd[ d OH ile-calc. tff t¿ 
iKfliujifjr A nli^no «n m C"! P<t^ 4 '^h '"^ 
Hf íl HUÍ, Vr íiimpniíJ. 

I>ag\ll- P- f- l-if-Rri; ■■HBnlnUmCUf: ■ « Fi 
magna, ddi^iiüiuitr i le iin díFriIaK; Jai- 

pKJinl desiHÍUh, a jiIi^iP, • m d D&mfB: 

daapacltai aDie^uidí <l [uaraa^ qi^nana ia 

fixri., tfq « m rí iruiMitdVl^ 
Mv ''F- J'i'iii^v: 4'Jiii' gcirrIixiH. 
£Ki y. P. L. Hi»: lli, s pidri!Jri>. Yr Fijo"- 

Jh^- Pr C B^ili! pirnt} $ ¡rofair/l 4ijiv«fi: 
f^is <»; il'íil_df a í"ifa, lür lJ( fümíT fe 
PHUa^ gmle rn l| biiJi; I, neorn nWJrbL* 
"umididni. V. Jt)fi|r- 

DMyo P. P. Orjtnlr: «rirnrDL, Jicn^ l¡ ^. 

Ifigainí. P. P. luí, fumn dLifiiti: iBiuiaijiaa, 
Ob a, lI m\rf uliLi ^iin ^li- Yl_ lupjr i;ua 
Ilo |iin bIbc. 

^M- f ' ^ /diBEiLüJ» ¡nodtb, ^ hLEinnurH 
maclur, 4 ^iliii irroMia 4 ll í urd^'Un, gilanB. 
fUi í ^IDH. fHJ ^ w: \ VvUH U3^t:4- 
liil: ¡Loa -<a ini eiiii>i]a lullai al Ba^ n 

It-a^i'iáifiai. P. P. Briilir riiliu diHlaa ra- 
EiiBÍiiílaiUD , d rii|ii[iiT ii^iMhi, áai)' t Jd(^- 

Da^i^diivDj]^. t. P. Hi»lgiFBnarl°? *í 4 ''■- 
llrsuan p]:nri1V. higBífl^; Tílt'^ilix p" ^1 

Jill.>tll\ J (Bb. 

DBjflLi. I'. V- llunr», I nr*SL4i|— rlt 11»- 

nar I irrhO, rcajiriir. o *r^\ai. ^ m. ^ 96 D "n dlObEr i ivf n\ñvii ma ^, atr aSahi^oz 
*>& na ^ frfistrú4feri, /¡nei nteiát/aii- Alahir ciul- 
<iuii:ra ro^s» en acucian, que por r1 mÍHincí 
ca^ qi|.ií le ildtmn nmcho» ^In pear, na ^ 
tí p¿jag, ra bj^wóioT; HKAfEiF caiuediiDÍen- 
to atm-ijir ^ rn; cociisie can respefa, ^; 
Icnerlíi. (fr mna ff ^V. Gou ItuJile» j ái^va 
etz. áa\f (ftrq; Ijuro, elibaim, jfiud^^, aüi^ 
t» dn; deBcom?didu. h^ug Ji ninf^uito lime reflpelOp 
il^MAí O? «L eliiriH, j alibanu, que se dá, 
jtonagdaí/ if en; el que á tndta r<apeta, rjinndu 
4. UefroniíVffti "^ li ¿i iiia¡j''ari^ naCaoog á a^ 
abí. Seninadaz Nadáy 4 li TuíiifJfag á dfáñiíá, 
ir^4i ití p Á Idard; nwjor e^ la ncibltu, 
que por lo virlud 'P gaai, i|i]ii U qua de 
Hngre inaai. V. 5aJ. 

i>a¡fdf. P. C. ^ an: Binar hecLdu c«q <^oci- 
niienlo rtc. 

'i>y^a3ád«. P. P. /him <i: LloFEr ri cioíflnj». 

^ V. JlogríjrJrrf. /^fg^. 

I>aie. P. C Hue^D dQ tortuga í dnií 4> "aUr 
■A poEKr la InrUigB bub hm-^oa; ?l que \as 
hiHf:i, irraiarrr 

i>á'd£ P. P. Ai^uel, rebtand*! covipBiiiiÍi:Aq:ue]lo 
r- g. que Klabn junli' a^i ^ ; ri^n^ira, A v¡i:Jc» en 
Id hablar que Lrjis «¡ti^ii ^\3bTí ú\ce, ^, 

J>firc¿d£f. P- C, Anui^U diíinoilrind&le. 

J>a^rr'' P' C, ^et-éii da 4^A«Ai flúbrcpuí^lAB 
por mal fenrAdes: ma ^, men^ane gílJj, ú 
banro pj:r «iint vi, cuando anda flguDD, j 
pii« puf cein;i Je éV, mcní-aTse *, E' "¡I 
iJClv de Ifl cnEA, por f4far fucrle, ma 0. 
T. íiHgjvi. To¡l¿lo¡-l¿ii. 

Dayrg-f^S. P. ^ Dam #, llover ¿ rántnE», 
V. l>fáoi. 

Dá'j. P. P' Maratmn, ú timí Og •$ Consa- 
minc el faombre. par enfi^rmedad, óli'it 

Doy6. .P' l^. Li tcntji]i: agdagoA i^af ''rf jrnü. 
HU Ji^pilB^an [iiu4 ¿ o3rofl en la tatiiduríj; Q 
Af*. fiPtr par la mano; ütác tnpbalf'iá^ üh 
tí N. A ^ leim. Paao^ittr^m iU. 

Daj/óda^- P. V- Paj « «^n, calK^L-ro. para 
secar rapa dentr-o d^' cw. ó á Id hembra: 
colgBf jilgo i>btA ai^ar A kiiitubrip í^V 
■II i^m, eF armuro. 

I>fWrr P. P- Coíitiayerhi, ú trlji-a , para 
picaitura. ú otn p^i^zoTLa. V. Dita. Sa\Áúi'n^. 

Uioür. p. P. Ccitiira p«t lucera u^ (^¡ j^n , A 

^- ^ 11, coBcr; fl mnda Je toser. jn^ncüIi 
coBluTa» La quo ya &[A hoefia en la rosa «^us 
fuera, hO^ |r aa-. co^liircra, ír¡;(f(i c^; cns- 
lurera, habjli «jiiG «ib'> coaer Pi^n, ifui^á 
4>; tijar'wii'; eníutif?riiar libro, « «u, ^M 
rbd/'Éy, corría, j pnni^rji? eubietlp; iil'KO- 
dü, cosldc uno cud oLro, pU'Q^ ^\ pag ^ 
íA, cúhtIoh, funUrlof, elcipjjpf ^; t. pahcrr, 
hilo, ú InHlramcnLQ gqd que v co^e. 
J^diri PHU^Y Aúffl^- Ev propio, 1. «Í40. V, Ta. 

Dailós- P. C. EsEa. I. cala. V. J>4«Júív. 
Dalaeiídt¡er P. P, Jíd 4lp ■' d« juiítolp wit 

Kpararae. 
Daláy. P. C. Peludo muy camMo; doK ea 

<:ua]i|ulera parle, j lo -d^inen l«i enfermo^ 
flaíi74fQduf. F. P. Huida de hombr», 6 aoi- 

malea, que carren: og ^. 
ItalAti- P. Cd Tlesuello momeulcnen. á d?bil: 

I í, rií!i|írflF^n^p(ííCí *. gr r" ^ w ft" ele. I- 

illanco dirw! 9 H Ai^K'\t d'iói/. ele. V, 3in- 

ííflMyfljíj P. i", Umir fijiln Tcilom'oE limnii 
Brande, y áe 7nmo, ^ ú'daeqa¿f, íji^sf aaibúg: ■ 
cjdra, e^wcie d? Jimua. ^ d íZac^r^ if tiapütcot 
li o^viíwi. I Sii¡ra. 

Dafaifiláífr R G. Aj «, echante brua per juega 
á do» mnmn. Im «^irc le binan: i 4 echir 
iudviad p'ir lüist parta. 

Jhi'oÁfrl P. C. I^UAÍdaí) eajiecial. ^ «Ji. igua- 
l.ir Alldiianda cütñj que se t^te cea niarÜ- 
lio: ULiichedumbre de peci.'cilki& que AadAa 
JiintoR ramo el jpon. 

Data^úáo^. P. P. Carne trema» a^uaunM, úi 
Cira cosa por ni> citaren sau>a< irA 4. 

DaiaA. í. V. Gamim. YtA'jlagu' ^ rr?l?, d^ 
riniina Iralar de cl^; Jtbrir ca mliia pit olro. 
parle, por '^ae nn i<; piBcn bu scmenlpra, 
aifpa $¡ iibrir camino fil «í^ua, paio que raj4 
par ülra parle , ipa ^ f j' r^oiuím; camino 
tlevaa de paritr mal. mnai <> ití y. ttóquet 
íi OKta ngn ptináqi-ücüám; I. ardMl^jirr>; en 
preUrJLij. nmrá *■ ca pífl4.aníJi, en llri hag. 
parado en tnal-. modo: cncAnalnar á uao, 
ib^(fiifljñ fi <t; pasar po-r citalqiilar p&rle. diáni 
^ cíit ifí Vh'^ á duma^tui ^allr A uno al 
caaii:rn ¿ relLÍrle, áai ^ eui raanál ff en- 
tfí¿n tamác- V. Sotla». If^p^c. Ri^\úb. 
Lreñc- Tibbofál- T-íiÍia¡¡á. Tiba^ár. Uj/ul. 

Dafaités. P. C- Arrimaría, ¿ allegarae el que I) K telrae Ji? V"[RQi:níi. V, D.-ndin. 

Djí!éni/^ádiiní. P, P. Aaír, f> CfllPnlur á La Llama 
dunda ^ucLtsa al asador, para qLkr tío a? qu^mr. 
\a 4UG GOELtiüEii^, f (^. tt\iin f), 1t cLBiidildu 
Ifl Liina^ fuindo «ti ve r^ir'd úa ter», 4 
iQOHVrareo la Lucj, ¿» p] Suk aobr^ la» man- 
íes, 

líafiíiJV'Wi'í. P. C. Tapo díi pttMdij flowii ^ 
rd, ebtir pencada, paní 9?<!Biki 09 6 i^l quú, 
V. r^ff. 

iJifuid' P- P. Una yerbn modífjrLsl, eapp^iaN 
mi^n-Ef tuntra maWicDt'Jí Ln liojn Oí en^ha. 

Dalaoadaa^ P, F^ >g «< Ira^piiaar 1j vi&lEipar 
rri^tal , y ver ni c¡fi[[>=et':. Pcnclror pI Snl 
cufllflLiietA trivial. Loa e''p[rLlM^ cinLlquierfi. cosa; 
eomn en l3 Concepíinn díl Seüur. Jfl 41 f-a 
fjUD pam d? la in?dldj a regla; 6 \a m^a 
lat^. V- ^r^ináo^. iarrít. 

tlalápQiiat. P. P. EjiFad^t, «l enojo ti^ escep- 
ííioa: nírgf mm li P,jdre, í| Tudre fle cdMií 
con ladDH=iclc. 

RaJápHi- P, R AEroptllanli^iiío^ ^-fji. I, 1^, 
atrüj]4'l|i;r aL que vú delaitLc^ i^ab e? Lropeur 
con 4j1;A &V11 fdn ella ele. y |>ii.iir adulBuleí 

í>a¡áiir*i{. P- P. La balsa. Pasar rio c-in vVa. ^ 

ttifiaqít an. el liipr por docd^j í 4^ 1^ ifui; 
K F>a':d. V. Bnqafl. 

DalafiJtl- P- V. JVa ^, to^a muy pcgBJiKAr 

CDno cnla. V, Paiír. P^j^ít. 
'>4if''rrífl/0n. P. P. ^ rn, labrar Tuadcro, en- 

quiíLi^ndch; i e^íuinar, labi'ttniio=?ít. V. 

Da!tpdip- P- C jtfqi ^, apelioaiaTa? La llcrra, 

por La ?upet-l]CLi> coEi U llnvh- ú la i^hq ddci- 

mM, Ji^cnlareu al pnlv" con el agiiacero ele: 

estar ocupados 1a^ cgi-onlciSH iMiQítdi» s'ii'nc al- 

gurid, trtd tynii. Vl ^ úl r^(rigfrlü cünlrj d 

cnlor, ú «ira eo^a, ¡rom-a el vienta \. qac Llaman 

CAloq daf'^jdr/] li dagatuig ti angAa d uiiran. V- 

Talralti. 
DaHtia». P. P. Dol fin, cuaiJrar madcrD: 1^^ 

Dcliávada, tUnáí c^; biliiabincB, Trilla a<j LEa- 

iDBila, V. Ba!ab¿^. Faiágal Sú'L 

JtoU^ta. P, P. ^1141 0, perder ta Tuarza «^1 vino 
pncd pi^ echarle mufha agua, rf'wifL ^ ii 
líuiítirn, I. Q¡ar. cíe- V. U^an. 

Oah^iíéí. y. V. ífitm 0, comenfar á ulir el 
6iii3flr de cnQl|uE.'Ta cobu. Jftt ^, correr el 
ftndnr d^l brtzG ha^iá l¿ t'.lntuv.i, U^ií ¿cédale 
sobre c'Iji; t. gr nn ^i ^rjij-fr.na. V. LatJtií^. 

i^A'mnn^i F. C. Ahiño. Yr ^, L nd 4ii cnmpuner A 97 lial-lbifon. P. P. Ola del mar, i liLgutií: «la. 

■que revienU: 4f M, di^qvtnccem; Iji cabcrH pnr 

■nlanaa enfermedad, 6 iiúroliiCMB-V.jüíníao. 
DoAfnprrfij. P. G- CabplLu un poco oriíadoüCd- 

lanlrillo. V. Ároroéro. Colül, Paw. 
í>ii;jpii<ij. P. V. Ciii^pi di ciulquLeri c™, 

que fle quema: pcgarNe fuegij de una cau. 

4 oLra^ m^ ünj nn ^ dn, RcmoliiLe da Ut- 
maa que uibr, V- jlfj/jógq. 

DaMnés. P. C^ fuPN 0, acercáis: í ^i la coh. 

que K acercij 
Da^^nfine'a. P. C- ^ ta; ag i^, guardar, á 

componer Id» cosag. VL í^ mentar, hacer 

aAciAo la obrí, t. g. udi cai^^ú pared awalíds. 

Ti- üg i^i. relra^r^c por vergüeña, 6 miedo. V. 

ltalinin0ng. R P. Montón: « íh ^í ain á tíly^ 
amünlDnar Lpü™. V, Pniang'jo. ^aiUto». 

Itfiiipmpfa- P. C Abriga c«n rnp"i * dn. 
abrigará^trc; & A9I lulama, miLtíMüiú ^4nU 
ropa , o^ fE wasttpiit íti ufei. "V. DalrNfiííii^ 

J>d/]^rv^^^^. P. G. <4^ 4 , p^er lo» hrabj'i. 

cru'Adop; Ea hacrn anf ruanda hsblan eoo pe-rtonn 

ú<- respeta. 

IfáU's. P. P. El Edia del cuerpo del snimiU 

V. MlaUti. Safib'i. Pátí. 
DoKiongiáai. V. C. Ditn ^. poto de Li>4.tloq^ 

eslFiiilLde> j grande: labia de agua^-ú tajo. 
l)ol-i^¿>Mn9^ P. P. 0:Jaúlid «ETi7niaJai fui 

, o^ir^L&lma »Lar- 
&a¡-iipáoEi. P. P. Pala aai llamado^ j bui'iiA 

p^n laiila^: Lr cib^eiira es contTa oBlenlura^-L 

Dl1^^^n. P. P. Ola del naor. ú lajviia; cg 

laque rcvicnla: 4¡al ^, mstíf-^r^t onlinua- 

ineiLle míindar algo a a\g\¡n a V. S- bnricr, eio, 

V. Jí-A.rt. 
Dol-Sút. !■- (1. Eílirarw il(i& du Iüs «anoí á 

pt"bir quien ae attae Jiai. í'í^ 0, canlar ú 

bailflr al eiUlo de Ifl li 1 Norte, Iqfeiendv 

íiu «n li fiiriomni a^<f, el quF a^ eantAÚ 

baila. \r J>rrj^. 
Datoaliifí P. C Aiúores aecnt puntada t qua 

se dáof^ún^d. V. Dalúbiiii. Par'npirt- 
HoSofiíJúii^. P' (!~ ií a/t, cubrir, 4 lagtnr la 

ub:f£ii uon pa^uolcL, ¿ nurAa du mCnlElla. 
Dprüj/^. P, C. Monlon. de euiiliLiiLti^ ífM, qna 

«Lrve dL' obi'.laeiibü: tja Q ñ coloí^o, coua 

amonlanada^ v. gr paloa, qn'^ lia Iraido la 

aveiLJiliL, \ Gfilorbaí c3 psio del rio; Kii de 
leña , dina <■; 4 m; m:>nion d? mucba leuQ 
i>-. ía ♦; fiJi. T- Jíflíímugíiupff Pnprn. 98 D Dalofritpil. ¥. C. Conjunta dt- talJvBS, i^ue hu?^ 
' d 'que e»ufe mucho: dim ^ íi mprám, hoa 
hfclio clc; ■■ Lñs bflsuris. y eKremeclm en 
- la atWi drl paeblo eLc. Yf. ^ , monli^n 3e, 
tiE^a quE; por su psao, 6 modoB e^lan bien 
dprjínldB^ ^ Vmcrelaa- 
D^lvbd^é Fi C 1 tt tí dágum, puniida qiif 
ti- áá, CDalcmli); preüdercon alñler; puimiWh 
V. Toáoc. 
Dalác. P_ Cr 4 ^Q, 4''^bsr elgun puerca, har- 
tAnduli! de ^^ODliniio; ura 4i ya lí bábnn ta 
nohicH^l oaban pcqucíiú, na á bá^¡/. V. 
Drn^, SatíNSstnS. 
Dshtíiéi^- V. C J§ 4, aquel Taldi>, d?l trc- 
pci, de loi que cdrrcn, cuaniíi} aunrauchoB. 
V. I}anapi3ip. 
Daluvtjilitai. P. F' Losa oalnral de f^edra are- 

Diaci. T. jVojí. 

üahiMúA, P. C. HulilplJcarai^ lo» que oatabna, 

con Id» que viúzianL v. ^. ejlando eiperandD 

. bibi ¡HM pnsar el rio; ^agpcquiífcqufrdaii^a 

niaunutir, hater flii^na , para salir ele: ta 

-^ iw faiKf, q^l áicám ^acaty^iíf. hü pader 

Jtacer fiera pira ale. 

Díáumfinaif. P- P. Scnlaiie bíi^n en el auelo, 

ag ^. V. Dafupiaac. 
Asfatp^ ' P. C. Monlon de arrc^ en tamai 4 
rp^&manLonar el arcoien la flemcnLera; n^inlon 
^ de irroE por Lrillar, in p; saaga # án. V- 

Bafús. Ph G< lJm[ric«i Úe ciuliiuií'r cn^a; aij 
nci lo ñflico coEno en 1ú maní, y ispirilual: 
cnsa limpja, iia ff; llinpjar, ^ Aa; a| i>, 
el qii4; [e^ nlljmo ne usacomn rcciproffi.] 

Dahi^on- P- P, Manida de co9a« diaLInlaH! ^ 
Aii aaiiintdiiaTlas, pcmerEaa JunTa:^ üi ^, puea- 
tsi itiiMtFi'L ■? trata át pcnerJa» juíiUfi tn 
W9 luf;jir(^; p^M ^ an. el tíUo donife ae 
juutanL atr^pellar^g luauDoe, i \091A1as, e§da 
4» <íd n§a majna: ■lr-i¡H:ll*rfle'=c[c. de im- 

trupel de g?nEQ jimli, (^; og'íflí t> » pI acto- 

l>alíitá¡flas- P. F' Aq ^, z»fm por ■^m^yi'; 

UBQ vL que se apirea, ü agr>D¡TaikEe, Vt. smilo- 
Tisr«R árboN j [il'^nLia. or^ 0. St.FIt^eri 
para lado^ na « n^fl etc. 
Uámd. P. P, Pd;; ^ ari! EL taUetu^ ; ¡ica- 
iw de lu daiujq, b tj^dr^^E un quf aú jiie- ga Etc-=^]d^4: con quj^ be Juega; ^9 «> ^^ ^i^^' 
iJain^, P C, AclualmenU: e*ta coiiiii^iidQ ao- 
LiifFmeiile wú ^ r/^a nuiíi^án. 17. J^oríüifi 
^lupRO un ralo, deapiuq: KftravffrM/rt Jio madam 
(, Tendroa etc. T^ AqdiA if, lra?(iir^n ili^ 
cierEo tiempo: idi atj^ií ^ li ptiaag'/aa¡¡Jty, 
habiendd elJoA pisaáu l^rgo rjiLo en i?l L^eñliale, 
D^rjMJr. F. P. NotEcK ü novedad 1 Ejimn de 
filBiLHo, i^ue eorr.? por loda-^ pirles, mai i>; 
aaitnhag a iittpa ^ dd farjiác á pastágr.ácoám 
N. Erhar faioi rslu. Mianf,^ ^ t>' »aan 
á a^ajfsñ; afamad'^^ que tíana fnnn i^ 
U\ na ^, I d¡^ ^ m .Y. olt. V. PoBín.- 
i¡áyao. ' 

DavíáyiK P. P. DíflflTíiH]w, CHtar de propo- 
silo nnielm Llempu hiiclenda algn; ma£ú/a (1 

Damci. P, Cj La maldad en I19 coHlLiiiibra, 
Tmodoi tfe Lrjitnr fqn oiroa, j1 dir°reiK¡a de 
danjifü^í £ datpifa que sí comF^ mh^ íiin 
li iiileiiclüTi flii ofemler á olroíi y A íí^f- 
reneJa de ¿an^c, uve e? Iq \^\^lí^, ppr- 
venird^d, im|deJjid, ó barbarMcd; j áedaútnae, 
qw « él dftqpsrditlrt íí cnaae. j relaJÉftlon 
en Jo eípirilujil. Tan (^. MulvaiJo, malheeligr. 
Yr Damrae. Jian^/fái. Ufpil- Dongcor, 

Damdaii. V. C I 4íi ''«r oou de fruía 
coDiQ pldtanü4 ele, jneiii:niJi>lji Ijoja li ccdíe^ 
calleóle. V. i^itlum. tiíM. Tdnrr. 

i^arfl-rg. P. C. Huniedaií: humiidn, ni 0. 
roma lierri^ ú orilla i^l ría, que nuLi^a ic 
HTDa, V- Gaíaty. Baréaba. 

Dam¿gdam¿g- P- C. Huida ilel Lonibre, que 
Corre ea tÍEirra &gcs. 

i>flOb;uji. Fr C- Duií ^ pa^ar, ain líeEeneru, 
por aE^LiEi pueblUf úcaH. Jnipa 4* 'u faeír^ 

Dójití^ P. F- ^ rrj, iJaL en rostro a aira f^n 
alga- V. Cind-jn'fí. 

Ifataili. V. V. "Bitia roi^íiliii comn ladrillito 
Rtc. ^ 4p bdrm labradu,!, g., ^rf^ alfatrii?, 
^ 4Ín^ agdafi ff; ^ ba.Íií qae—ttr.lÁbisr 
cotfii de Tierra, ^ «a; harnllln lalirar,. 
hacl^dala do turro, ^ «n; ollera, ú ollera 
qui? hacEi. ^5 liihra ollaa, ^an; L o^dtH ^. 

ilúmif. P. P- ÜMfcher 4 ^^ c^^i' ^^ 'rula 
d9 lo esinbrailo. ^. ÁfáL 

Dñmo. P. R El principio del liempo: Ydi 
r^p bL prjnclplti; 4* "t ti -ifffrúd^, primeTa 
fnitJ, fliw d& ti áHbalj fiftTVidnrí fih^fi A D 

' hacer Aa n»»!, na tí ag^iuf íiait^ ^ 
li aaluDaq. emeaec^r, cdmeniar ú gclarar el 
pul, ú Ifl luna ele, V. Ittafitpaga<i. 
Jífliflrij. P, C. Afilia pira IflTBr la ciíi. V, 

JíflDiJíc P. C El rfeípcrdicio de cohm, r 
TfliJJCion tn lo e*|ilriluJ.; n¡l ^p homtfc 
liesperflicifldar de aua Jiicnen 4 «io vtrüi', 
ü EVlB-^JidD qii*i W potiA CDidado de bu all- 
YACioni deapi^nlitUF c'mi. & anojt ti !V; 
relBjaií*, $ dnon íf ranirufl; cuuHr dtriií 
al |ir6eimi> eo é1, i^ en A>ifl cosila, irnan 
rl poiU ¿ fao; rchar A perder cosbh, áet- 
nrruir^aLi c[4^. ^ jUatl ía^tí tona. V, 
^iitr^^ai. {>7píf. 

dind, P, C. Kl natrc del cjmÍDo: Dbrircamina 
por enpesara, ^ ¿m ft á^a tt^h pogaiñiti 
kI>d ei, pvando por el alajo-^clc. ^ ea el 
cairlnii u^ado: ai;, ^ luccrle, r. g, en 
BiQnEt, ¿ e^peaure; na ^ an, «1 i]ue ;a ests 
hcGho cdmÍDo por entre auLlerrcleíi, YU /htm 
4 e[ que ^jgu? .ínmediaLAnLenle ¿ otnx ^i^re- 

DÚJirrfj P- P.Turb-Ddan.pafjNOfafJd?!!!; lémur 
Ci^n rítelo: v. g . Aspalaloán li á vo; turbado 
di: puru íncnjJda, put <^ ai; lurbndor que no 
idcrlLi ú l^áiTcn— gr^, L Qlúritida, ea ^ in ^a n^^ 
nirj; turbe tMidA terguenu, ma^ an, V, Stt.lá. 
DánaiK P^ T- f.afíiine, 6 charco. V. LPiíO''§- 
Danaoaii^ P. P. Ternera griode, que ji cD- 

Danapinip. P. P. Pitir deapaeío: «bin ifj* pasar 
£iji gcnLkr, d galamente »r oídos lo? pie^ -leí 
ijui^amlfl; r. g. rntin^egco li 4 '^ 'i't" ^u^ 
pi^ddt; i) ti el ruido dcioB'piü&T de Iob i|iie 
■iitEan. V. Aiiitpailéc- Daliigiítlüg. 

Dánar. Vr V. L^siiin! na (i, i^ctopirairi]! por 
que ciyó d^l o^hoCh, ú J* un tn>ppirt:i ele. 
Tanhien íe Ijima ^ cuiliiiiei ^jurio c|ue i^f 
fllro ae recibe. Tü. « ¿I iPfirtrtqfJbfl úé ta ^i- 
lud eorponl, j de hi^cieiidn: Md^: DiJiae^ 
rrj, nn rn? p4>rjuO-que5> no Dt hasatm'ií, no 

líanti. F, 1^, Dfífiprcclo^ Ida ^, df^profiiur £ 
una, lenerlo en paea. Yl, La decfidencii 
que uno padece en f,a rppulacíon, y bLene^, 
& chrÁij il? mola forluna . ú maidLctcm de 
íiiR pndr-ca- V. ft^irorjien. Irmml 

£^4^m~. P. G. í!-aoc¡HrEo, ú conchavo: ag ^ 
út; conahavanf' dici^si* lambion de C3ws A :99 

quo ^on íü un ciiInriiinaniiriiJ T^ttana grai», 
can Ub que wn da mig be^i e^fora. Moflir 
^ ca^asuimiiiituáaa^ I. ad/pMí/ti.parl-icipBiiles 
en. ilgoi iguales a el p*w^ alf- a^ú «: 
agjjQ'íjiaiiTjh'naj^A, fiíí tiui^^j i^; p^rlkCipBr 
di? lo hurlsdd, Htaqrüpag f ; ᣠidan ^ ti 
nóquemp cío luioer eaai dn k» f[iie ^ce, 
4 iii4J€ «I ri,| V- B-, borrflühu, ü han no 
mrdjr \a Capacidad del que be, al que mj 

^(Tn^n^rííJi^. Pi ü. ñfftmfmo^ por riibido^ 
ddH ^ <!■■. lujuriar do palebta con en^o A 
fllgUDoi ag () refuiir»nar aquello ^ quv Iropie- 
H, ú ín i|iiñ flf! hitjú: refunruíítr ei que ei 
rnAadado, que e^ propio del pcren^o, dum- ^, 
d^ ^x ¥"1. r|p H toma tambloii por La roproji- 

Dán^ajt. P. P. El pulnid ; medida: riuní ^« toc- 

dJr d pikliurja't 4 ^'^ B^fran: A'a^/jSJo, gim 

Cacn^n^^ dívítítomtf á nn^a ^ , do líüii í 
aobutiáa, [íO \u¡j pulma enteri>. 

Daa^íiáái'san. V. V. Cuuna «al Uimudot a 

grande cihin't (Jiín pifla, 
Ddirgmi. P, P. In^^clo hedíoikilú, que cthak 

perdi^r el arroip j olna plantas, 
Dan^. P. G^ PerTenidndp impiedad, barbarí- 

dDd, ^ \ilc^: va tf á loo, penoni iaipii, 

piiTvenia, daihanTida* bsrbaíB, y vil, V. CoJA- 

qoBs- Dáas- fíttmsár. fíffng^^. ■ 

Hojí^. P. C. Cierta Inirtípida^i ú pTrcipiTí-ilon 
dpi qot títtif gHm enimi^a. (• jucom; lam- 
Ma?t la jilegr]a»-r^ gracia nííui'^l: im p, ol 

que pa fl*[ fllí!grft de -coudicind- T. *»amnain. 

DOfijep. P. C, 4> tn. AplicaT' «Pnid ceUcnie, 

en^iioELB eci un ttapi, al (¡si^ruB^i ü iLra 

perlo del fluerpOp cufladi dutle; i ^ íí níw; 

hube <|ue da rafa en ralo tierren Lada cL 

cielo, y lue^ abrei. Ve. «Jw!! ^ Ü un^na, 

le liejie la colera, b 4e enoja. V. Báras^ 
Summ. Tiiffíúp. Dui'jfíStp. 

Dan¡Ur. P, P. Olor bueno de fruteip como piua, 

melón, eLc- 
Dau^á. V. C. Ba el agno cagLo, arbiistoL m 

bueno pjirji. poner en la cabcu, ouando ne 
' cjiDína al Sal. 
Datifn^ó. P. C. Lb cMlmtclon . ú ]]red¡lacRian; 

ira- 4^ «manLep querido. V. JJun^nJ^ 

Da'iS^Üi V. C, Piensa, ú peno pira eilraer 

eceile Ole, A para pieaur piezas de ropa ^Ic; 

» íHp prensar; pog ^ aq, b pr^ioa- V, D^fjiif. 

^nffwri. P. C, Vileu, lorpeii. T. Dan^, 
Diimfa. r" 100 D DBn§fé. P. r. Hotnr di> cotaa ¿n arabia. 

tinado» «tC'=-;uc aé pudr?; mi ^el que des- 

Tüidú lal. 
Dvñ. V. C.f^i^rra; O cercanía Ue trampa Y* 

JtfOHÍ, raTiinííí;. 

l'amcii?' P' P. BrjisercH, qus 'P^IO^ ifii]. 

Dánju. P. P. Canto pnrfanu: otp 0^ cdiilur i 
Id profüFiD; Harar cinLandi^ ¿ ■« dJriinlcM. iiia. 
4f ti ^iÁfti\i. V. Sadidit- DinóM^- Suáj^n. 

DaaioAroar. P, C. Na <t, D»cini|kailj, i]iic 
te dfJB ver en cL cunfrio, V. Oáoás- 

Ííá3tag. P. P. Puiiiilaní djdü con puSa cnrr:id(i^ 
ti ini JjiM 6, güIpAATLi ropa, hvAihdDÍi^ ion 
^ m; ^tti, A 4]uiei k dá; riu^ján li, d i^iib 

. d-á; püSuUiD dtác ú olrú con li qtjLIb déla 
mano cerrailo , din ^-^ Tc'\\r á puüeL^ b^ci), 
fjfi^ÚA fi Eopelon, que pc dá en la cabíza^ 
ú €11 cualquier partid del rucrpu» en Ciiaa 
sabre?dliínle, mn 4>: ^n^c g'iljj^^ de pilcha 
P fffll ÍÍ^ÜJ■L^CH-^fllff, V, ÍH^Íff- ^4'*n/- 

iJniTiiPt. P. C. As'i3. en ^nerjib i^amliirr'ra, ú 
lugar doaJe ec guarda c1 egua ¡tnra hebtr rTe 

-. ordlnirioT poQÚa O saí Cüee^r cL agúu, 
L^rjiofgiir/ 'í <Ih RerrBLi. Saptifen ti ^. iiC 

. Pátffftfg d bob&n, buscar sgiu en Taenlf sa^a,. 

V. tiíídJrS- 
^nuii,- P, P, Ali^lDCSi A llf^dfl: inr^ca t^, n\- 

tanrar una.co». ií no. Junde. »i^ iirelr-ndis 
i que Ikswfl íIü; ini|«rrij5iy flfT (^r-, j^v" q 
lu p aq ir JV. I, ti fluwJfl Crísliano. Impcrfjtffl 
rríniaito i> crisiianldid iinperFtcca; incamprcn- 
, flEble, que ntr iIcqilíij «dd el CDlcuili míenlo, 
, dima 9 ii íi>P. 1- lún/cn; InLerprele , o^i ^ 
UÍ taáj pagui ^ en iti saú, mnngí i^ i^^ inú; 
llcK^r á al|L[n. lugir, ñ parte, V en; imura 9; 
-nía O. Panánun: lener h que fe nuJJcJQnEP 
, hjsLa 1. e- k coi^c^a» dii^ uno; lieniin mu- 
cho ornu? lenecr paíiáíati^o iU paaagÁíiL 

Batvpi'á. R C m eedro ; bm^na Tnadern, perir 
mji ti]£[ii¿ quo ol CoMit^tü. V, CúitTj'f^^fn- 

Zhidv; P. C- ArbH>L Jii¡ iLamjido- 

Dñi'r'. i*. I'- tíspi(iL d-' irro'; 0^ i>, ci^plgarL 
(splgJ dú pal^n, sanjp- VT. ct mljj. 

DJníq^doN^. P, P, Ha.rr«t tnjíni íli, andat 

■ Atí burracbn. Til- «líüvaneceríp Ij cabeza» A 
man^arni:. 

Jtafing. P, G. NflO, ú nave gre^ide. V. ií^i^^. 

iliT^ocJajiaCr P. C, Buido de píen. 

Dipdáp. P. Gi Dit pilaiCa^t. y tiocer mudaniJi Düjiaj. P- P. Viento «[lenliiii^ MüAh árígeá 
n^ fUmtíii/já $, han vonMu de repenLe, can» 
vienlo; cas dírntaalít^ ti ^. 

Dnpín. \>. C. PhntA Hay p:^» 6 pata de 
aniinjl: iiie]b de íDfatQi, ijf li stipáms, 

l^vpai. P. P. Pá\iaiitá fí: na ^, co'd cundí i|ji,-it 

lluna, como el Sflnlísimí» cuprpo ,h[ Señor 

con ]oj cíird eniíEcj; iJ íemi'l<ir« llíiiflí de 

InnsQstaí, I tiün <i la^cr d? jaa oom^nlera^; 

ra íi scmi?nlera circuimecina, A el dueño íe 
calBr V- J>riíiin. 

J>4Lpér. P. C. ^j (I, dar vaelLab lu» que TlQen. 

cufit Jirrita, iMIdI Abriju, V. Pa¡oá. 
Daptán. P- C Grudd Ai-r puerLa; efl dondo 

B^ienUí La e^cakra. I, el umbral, latían. A 

piedra de le puctU. 
Oápjfj. P, P. V en, dif A unfl íe plana can 

bclo, ú cuebLjla. 

i>íipf?. P, C Medio Tedüaido. ochavaiSi], ií 
Clillís. V' £t|ppíg. 

Vhi^rCk P, P. l'rapicl]? dj ca^A dule;c! ^ «q, 

cTj 4 riT' Maá^, e^pcimir la^ caDas diilcL;^, 

pan tjccr uL timn^'i [hdIíjio, poi^ ^ apr, ifaiía- 

Dapi¿c- V- G. Jj/pd ^, puncr Fuego por ^arlo- 
leali), pura qu4> abraae, ^ lo coD&ünuí Loda. 
V. Diiprác. Snubu^- 

Dúpi. P. C. Ceniza: if dn poner ceitisa en 

■Iguno pirt?. O ^1 t*^lQE ícQÍclenCQ. f^amapti 
hatcrK cenlnt- 

i)aj}a^a. F, C. Lugar doiiilí guipan, r^fu^Dn 

de embarcedon, 6 cJisd- 
iJa/ip¿E. P. C El <:0inp'i rjL9o pata la JjibnnEa: 

Klo, A^Bt^tíi Ai^regn'k al piiGbl4» ú nElfhcrIa. 
Dajipio- P. & Redondez: 4* aj4jajtnorfl-iPind, 

redQiLdi cos-i, eonio paleo', ele. 
Dajtpb/a: P. P. Ituidii, que cau?! el iolpé 

da iniider4i, V. fíodpújir- 
Dú^urp. P- C- Abr>ara: ag i^ fibrarar?e loq que 

niLOr^ íi pnr amjítad c^i^.-^rcndi^r en euvrra-. 

9 jji, VL Darpu^n: Pjendcr, al qu*^ hur*^ <^ 
ae e^copn; L caulivo. V. T^lió. Ttbrntá. 

Da^i. P- P' Cusa malfl? ^ o panognjcaií, 
abuu!, 4^ mala cDHlumbre; alear A uno, In 
(|ue hai^e. para que [o de^ tlc- pai^áfi^n '^ 
aráFar'''ra» U }Ai'Ettfí pil>f na j'djiáiiiiii; maniH 
^, el •{va afea; ei:har, « llevar ü mak parle. 

10 que atra 1i»cQ. fp^L^rU fti ^ Jf oraniid íj 
jNÚfa n^a. fi40; jiizifar por inal'^i li> que td- 
jlii eiendúEo cljrainenl?, pdiÍQi^rijra fj fao^rfo- 
U>i(i; mahu de cualquier cmn, Cd (^» V' a- D 

j aoidnldn ea tf[ ó iiuel «le.— malo ii" voIud- 
(ad, ú iiirrbr, ^ ff niigii;Fni|ii. Hena^pieciat 
Unlmfl? á una an poen, fiadifí^Ji, I- ^lail^a- 
ilúc»4- OilU» ú eDnEDk«<Lai], 'yiav tiinf 6 oíti; 
4 ^' -qq^ímo ^urví iV^ lleiernctado» « H 
^atúina. Dañín insca ^t V. g. dayid fi rnanfl 

pui la cau^a dr^ mal, 6 dsTví fA m-ira ^l <^ ""^ 
pToidD. Empun-ar. dum 4- it^l^Di^ A echar si 
perder d alaaní maí4 ■$■ na™ *■ Echar li 

I nuil fíríf [Q piUbra. que utio dice. c«n buena 
lotCAcrQn, wdpnaif^ i>; jHidpaJaca^n, ci:lurla ¿ 
mili iinriC' Peor uan coai que otra caiopaTin- 
io, 4 ''•Vp itmanSsa ^ fii^l 'u>. Ueprobar ak- 
giina cci»a, ó lenerla pnt iDaIa. dacfíHj jir'qq i^ 
fn. Fjliiih iHlEmoEii^ pnnrniaifprida^es jdAodfu 
(^ pac. Senteibcii: Acn padd^/úoaii rí taníroá. 

. Kd h4UÍ¿Ji^ii« 'I gafi^na.-. Na alaben la nquniA. 
ú la lEeafBEiul gíntdá. i^iiiiidJpa 9 Tabú 
leMimnnia. V- ParUffift 

Dára. P- P. Sangre: dM.» ^ Gchar sdugrii; m 
Ididi Lamilla] potla carn^ dpHcigwi"*; flujo ilfl 
iingro. por \o boca, A otra partí del tucrpa, 
09710 9- Prejíunta: onia tí aiaagan tí Q ^ticoF 
lE b da raiMr^H^ ^. a^wáoc ¡tí ^: «I 1^ 
h boca, o^upriiaii -fif ()¡ ensangrenlar k a1- 
giiQu, ^ un; -lui 4 ari. taHigiruntada tún 
Bíagra- aReaii; duin * ü bÁgjiF- Rtffrin; Tti ♦ 
li Hanfl^um^ írf fura, La \ctTi con sangrfi 
cnlrt. V. An-a. Jflugrg- SiíTon. iJorflisíJ' 
Dorpa^ TuprA- 

Dar^cQTi. P- P. Miden flufi dun muclin. y 
nq li come el garujo; ?h ül. fiurayod desque 
hafii qulMu de aaTJtn V. f.'Arí^ 

í>0/-adar, 1^, P. BaLii; tiero^K» de calare»^ 

Doradáíd' f> Pi V<rrbi da la golondrina: e^ 
muy inedJclMl parj herida?, yalnjar |a «angre^ 
haqLa cL e^lreino de soldir lia vena, V. Jfa- 

Daroádán- P. & Se^uidi ci>». <» /i', ir Eujuidu! 

¿ailúi tí dvit íf. e^lo ei} '■igiif- 
Dara^jfip. P- G^ i^qü'» $, murLipLicarac cosaa 

á EieB4ir.iQB! >r juDliudú V- B- fjllts, f pa^J^r- 

Laft loda» de una vei. 
DflT'jy. P. C. FBcililir, cjuilir maca i; con- 

cenkir, atraer. V, Aok». Ar-af¿c Par-an. 
Jtar-aif P. G. Ayuda ■- e- dajíAJíi" aahnbay 

k BxÁmA, ftiíriflür ^ Jd nfa ffgtónínjri, d. 

wocabjífj ití g-rm.íi. "jiC íníj ííí GuMrití. 
i>0r(iifiiHfFim., P. P. Wi/ * oacno pjr la A fOl 

dtUotiTfl; amarrar, ú bijir Ia cibe»; ag 

^ ó abid^ii. Vd íhtdiilduin. 
ZJjirán^. P, C LaN llamiu del fuego ■rlíflciol: 

dmi 4, arder ú alumbrar Ib candela, elc^ 

¥L. La fuena d?l calor del f(H^> eLc^ 
DardA. F. 1^. Subrc'criir una eou d otr-ai dumur 

^ rl urfJrj^ Ije pzirrdi/porJj^rciT; Jhti ^ '■ 

Rd^uíc d ddan. volver la ml4imB enffrntedadd 
^arahffiiiaii?. R P- Ckiideil de Ea luuaídunL 

(^ riAilffl^^ ya B«»int h cliTidait t^ la T.ojia, 

la ¿clara. 
üura;i^j- F. C. Bj'qIbc Éangrc cdn ahundio- 

Cia de UDi heti^, ^S^^=á,^*^ ^ es lé,tñ^ \tí 

d.4Íni4i, V_ f^amH 
í>ar-aii^idaDjqn. P.P. talarla fruta pira ma- 

d.ürnri ú rncdiu madura: 41 on eatir madu- 

Tsndí.. 
j^oriT^irJQnJ'. F. P. El Ekodmienlii de la narit 

i|nQ e^Ld entre ■« ojo9. 
DaxBM^^- P. -P. BuídoT a; ^ D'iuií (r índií, 

retuTflbir el Uro de arlLllería; Tuldu dvl mu' 

albo^oUdú. 
£>tlr-áa- P- C AUuih para dlila^J ^ lUtalalB- 

yaij pdf c^ an. lü^r altura dundr h) lilua la 

aLalaja; og/la ^, el que mira de alto: fflinr de 

l^n^r otw^vando dCfldela altura, lo que Bueedo 

para dar parle. O^ 4> t*^ ^ o^p mirador. V. 

Itajémé^m^ JiaAü9n,^Mj. Tan-do. 
i^ópflt 1^- P- A^ 4 p calar «oslado miulKH 

UTLD il lado de olro. 
Dam^i^. P. C Aiuela.: labrar algo ccrtí tita 

aj ^, 4> ^°- ^' I^iufardii 
Daropógn- P. t. Ag i>, Ladraise d vencene la 

cnsa r^r la fueru d?^ viOJitOi flaj « ri baláfi- 

i>ár'U. P. P. Perifidrti ag ♦; jírniear* tívqaii. 
vulpej la -enfvrmeiad, rajeodo, j recayendo. 
¥1. Vli: J>4^ «, diH v^cca: r0^^l é- ^r« 

Dardí. Fr G- Prcslcia, prnntn, ligera: o^ (1 rC 
parjajjoirild, hablar aceteraiJo, L. a<fdiir t^ dá 

Daraiadái. P. P. Jíim *¡ fa ^ "Sa tvdr. 

Fufrlc aguacero- , 

OánU. P> V. Areno- w iu< arcaaL. Vr Mjf- 

Jtoníflra, P- P. Conalancla, forlalfía. Mi « /^ 
nd^^íQi: Confirmarlo, úaniíraiw [a vülanlad 
coa Id (¡ue oje di^ bnena; ToTlati^corsa loa 
ctisliaaab con ti aermon. 6 iludió marlirip. 102 B Dnrdarú-m. P- C' Chume, afu^^lon: a^ 4. i 
«> flo í¿ íf ^.chismiiso 1 a^iíoiLdo ú aIto de, clt. 

Dflríflidfln- P' C. « W, I- pflM/ímdeífl/ji, no 

ver rasa de cuaito se puele divanr; L cllii^inr 

bI^o da leiiii', ele, V. AUmaóaaiad, Arulúin- 

dflPR- Dar-áo. ¡)v{oA^ 
Dartpüp. P. C. Sueño, 6 Bo3ir hoblíndo^i qae 

fflñasle Ofla nocVie? ama (i úía (i tno^ ele. 
fidnctófl. P.^C. DarMludpV.B^Dio^. YLHnblíir 

á priH i cimliamlo agurjonear «. V. Doí^j/uií. 
J>arfirar', F- Pr Dajirccrü con psUbras, 4 lu- 

■qlto: f ^. ^ «"i dítprútJfr mL 
Dflrimfl6mdt P. G. *q p ^ tnar^m Ü 0¿¿a 

caniAWL ojthüt aLn' recelo, Etn repArar, elc- 

üoríriiU- P- P' aecaída fie cnferined*ii ma 
^, recaer por C4u« ds fiEtder al aol «^1 cod- 
lilecienle, y. Darira^. Re^vtaí. 

iíflrtniínái. P. f-. De hoDho llcvjitlü tadp; no 
paqar, ó dejT nada- V. B^MU 

Bitriannfi. P. C JuTiUr^ i junÜTO, ♦ íx; 
dg ^ enafdír^ A componer lia coaa^; ^a <^i 
compui^UB Junlirae: areLune unn^ i olro^, 
dun (^ ir loo, I. fflí í^. V, í>ii'ÍJnáíiB, 

Dar^n^^'jjii. P. P. El flujo -1¿ flKDgrG for ÍU 

Itofioanánajr^ P. -P. J^ 4 "^^ paléale, á U 

dcKubrirndQ algo, V, Büiaú. Dar-^a. 
DorÍin^S'^'\g- P. G, lloro tunlii Hiera, ^Aa- 

nifQthfldaríi, V. Dwrúpi. í"*fcWní 
líflnÍJMjpu^. P. C, Mnjadii flramlü, ITJB flc IV- 

c=bí. du"! ^, -■> ^, mttjar-^; na 4*^ m'iado, 

?ic^' — hincho uno anpa dü h|;iiji. 
iíorí'ííiíl. P. P- Acliífd'bír áaritTan: faifátiút^ 

ff a^M^ autv> a^úrji^ hehldr a priesa, ú. 

obrar m lliiera; Jiligeale, I, ulud perÍFcLa 

icaer. 
AirlTOiT. P. P. flecQJdi: r^ <t. recaerán la 

enfermedad pcir haber ido w\ AOl- V- Dorf- 

nu. 
fiorlH^r P^ F- FiniJ comn oth; d oro Iti» 

muf lubido, fia (i 1^ boU^. 
iJopíidra. P< C' A'ri 1^, reHbnladÍE^ «oí ff leA- 

bili^ V. &drJ4. ¿obJínf: 
Uai-Jion- P- P- Diim r^, 4i en, ^Eropellar A B\~ 

ffiino; 41^ 4* 'Lrapellane unum á olros. V. 

/Iflfúfsn. PnrojL "*■ 

Dató^. P, C. Clnro, Cdnlrsrja d? wpCTor m- sa agnada, cuma cbocoluta, atula,. elc-=Aii 
^. V, 5flJ^4ri. 
Dd»^. P, (]. Jfifln lí mTi ^ áiQ^k Sa #, 
grava, aHiblf, «n Bobcrrh, ni do^precia de Iré 

demís, e\c. 
Da'ik- P . C .'^adartáa ti uneg iíi arar, quírnurní? 
]£^ LrrpBü, por bebi^r Tina deuiaúpüj, V. f^úun*. 

Datiicmajua. P^ Fr Caída, Caer di- bruce» tin 
lliigar«lroatra al «uelo: JVdfi r>- 

Psri'n, P. C. Aenuri^a: Nfar 4», icngar i 
algonQ; ^a; 4 dn, anís qiüpn ae aDüqa; 
AdPT^i ^, «I que; aca^rfle , coiEía en la cod- 
fueinn, a[P 4 o?, i*ar£rr, iri baquie, ta ele: 
{^ m Pa^rt U balate- aenume, Pddie, ele. 
nunag^ni' 4, el -«oploiib 

Dm-umñ. P- P- jIv 4i ^^'^■" s"^ 'B"" *^ 
Lavatge, á bebiendo par falla de cuidado, tt 
carLi»i:dBd: K enücnde Lambietl de la cúmida: 
na (f n§ii íá", hombre «apeWi ú nücio «n N, 

J>iiruqiljk, P. C Ptomo neG''o. V. JJaíl. 

itaj-ündíifl, P. C Fruta po^lrera, y desnic- 
dradir V. Sagafba, 

DarnsJüs- P. C- Instrumenlo para cacirdoT 4 
limin.Br la lierrai cilra^r la yerba con alCH- 
cardillo, -I «ira herrainieiiti al cFefto, 4 ">- 
aq <i. V. lúrfdTJi. 

l>as-át- P. C- Menear, ÚEolpíar el cato, ú 
lUH^dc, -para que quepa mnft í ^. 

Dasi. ?. C. Carne bociirrilía- ¥l. Tropeinr, 
j no ceer. iwi] <}; nai 4, f^roi 4>t tndar 
tropelndu, fiin d.>b]ar lp rodillfiS- 

Dala. P. C, Lns do*. Lu. J jüj oiciumíi^ 
menle; pritnonibre duaU tu; f ^a, j. N. ilorá 
ffjiffl ^ V. Ta. 

Bala. ?. P. fiq i), puaei^í boca arriba: 
Doner orra coaa a^i, fira? ^ «aj eqtar desla- 
podo h"*! ".rjpfl ^; lieisr el jarro, ¿ va^-l}!, elid= 
a^í, íMFuiij *j poflda * epj, di^jarlo por olvido: 
pQger al^o boca arriba, jm ^ flfj; áimapá 
^, no puede eitar bofa arriba; txq i^ nja 
d^j^írJffii, «rar boca airlba ■coalodi^ Y\~ A^Aa 
41 clarimenLe ; co» clarif r palsnlo. Yrl^' 

i>df¿7. P. C Alegar ba raioEía. que tonfla: 
dirdencarifrt, ctc a!írCa 0. R /^^ preentar 
Algo di^larle do olro. Á^ ^ ptw-nteTSí, 

DriUvd- P. (^, XofutroH, inclu^óDdoip god 
quien it habln; eielufc^adcc dúrami-- áolio. 


D li peruiH: no agsürat dmáa, ñ la p^thoda 
Htrltie. 

DaáP. P- C. Ciñm del nielo ^ \i CBii, I. 
.]ai hninsan áaaii efi «^k^atn la gfnla: «olaf 
áa ^2 CB^ de cnrmí, ú LabLaB, ^ an h balá-ii 
iti taúÁyin, búli ef^- 

tUtat. P. P, Gud]]ui<n co&a ]fieñn i-a in- 
nL^sSi d Au^lap ü i4 vhta de Infl clrAunBUn- 
10% como Ifl ci>nLÍd:« file- i ^ ptKf BÍsa 
tff.. Yt Jm^ropiín^nlB dicniT í 4i Dir ^ 
racji^ii al Au^eotc t. ;, f ^ tno si mí ii^n aoán; 

I, I 1^ tah /I íSii^iu, í^lo éf¡, de coaa cocldii; 
Tfpiriir Id comiik en pldloi, c ri 3Í4a 
d!il!7uiVr inan^iíii: rcpaitldnr de alga, a¡jrjt ^; 
^ ri'i;» j£ Ai1juíí;d, rtparUr de muda- quu 
CB n^^pi ^ bdov f ^ rTo-i? ¡Átt\S. ía aíái<e q? 
Í0I7 » apartfid. mi parte, y li [DmorA d«pimd 

Dafóál. t. C' Posarlo todo n'n dejdt nide: r^ 
M^Já nfi IriJanen; I. jo^'I/ír^ elCd Hd ht- 
<)ia , t. K,, ILcvarjQ lodc^ na hilfr dejado pasar 

ifaU"^' V. C' Llcgidfl, J^ 4It ^i^ELi^rae con 
mu^r cu Ia m^la piTtf; llegar t lal parte, 
ú tiempo , hora ele. vm p: v, %. d£/H íf nJ^máií. 
\^it ayar. UüJabla es nus cosa^, supapA^; 
giio no bHce hu antojo, yi quiere, ja nbnireci!, 
iinfanj le Aa^rmiAi a^h agfia^afjf. ag^Ki'Ijja 
p, lüplhr ili^a J^Oi^Ba, b eacejurlafl, ag i$. V. 
Adasiír DA-lao- Ran'Jpp- 

Dáitm. r. P, Orerta, í ^t oTffrer elgo á Dio*, 
pflM^f 1^ di ni Diw \lt Bníoan.a marl lariy- 
iWicnr, ü orr&'vri ■' ti; mai¡§! ^ , el qun, 
*, gi saüipa^, íanilílj jííflííflí. V, í'flPHf, 

fláj4a, P, P, La eapi^a dfll palafi rnajz, 'lriAi>h 

nojiila puñnK J> lantn. Laiurta larga, y de 
gcBTi hl^trn, fi /í lurái/í v. g. Ji piniTii^fr^a 
gutacuñna. la \lar:rpielinaii tí lagalna. 
DaLááao. ¥. V. Ág 0, Sobrepujar, ser nijt 
l»T§a: so'bre^lir ciblrc lagd:md!, v- g. palo, 

UflA-ói. P. C^ tfrtín p. p^ir en salto: mai 
<t, praiiDur el c:iaib:ka; estar en el petado 
compriTjJIdo; ser cómplice «n el misino diputo- 

II. EinfjrrotTi que habla, lo qde nn éa. V. 

J>iruiU. P. P, PeCicion, rupRo: v¡a i^ no. al- 
oitEiEar uno, la que ptdp, canHeguir lo q.ui^ le 
fidn, ú desea, ma 0: impc^rluao , á pcdi- * 103 

^UeEa, que no paro IibbIii qii4 le concedan 
la que pldP, ntf 4"; mortáíJflu 41; diiina ^i 
pedir iLguefi co9í. ^ «, Aiíi (. el quí; 
pedíi ra^flDiln alguna cesa ^ pniTarriíJif áita'» \ 
4(1 riJ JV; pviílr perdón do Ua deudasr ú peca*^ 
dü^, dun iii patnunaaui&it Ut ulaft§iíá\ 
pedir ginüerido «l^una cdüq, C^isiKf ü^ úwn 
'4ri pedir ccm Uburtail lo i^ua |c di^btio, di 
ogqjtJau^ «gn dvnríval. 1. g. í«i ÍV; «u iti 
tila:i^a tfunca, I (i. FrolhKÍdid en pedir, w 
0. Hefraa ty ti mdnirjr cabalan, (J^fi. Huago áel 
Mi^roao, e» mamdata. V. Dánan. 

DaaoJdaaai. V- Pr OillJllv, Ú -campiiÜlEB dft 

la gjirgaDta, ú ^malo- 
¿laiidiTiJ. ^ P' G. Artaf, qnu jt camienn i 
flsllrle La fr^pi^a, opdg (r; brntir lua eiiplgfla, 
n^g ^ ú áaaíT. srt de ciuilquier catf la 
D'l^ga , aun que «ea de plál-ann: Mlir li espiga. 

áaiti 0. ¥1. i li v¡ao^ aLiHT U lu^ -eein- 
ptnerla. ~V, AiilBiáfio. Táduf. 
Dgufl. P. G. CriwLdfld, barbaridad, atrocidad; 
a dElCrcriDla &t Vi^ f|üo e^ li liriDia. iVat^ 
a lA'i, danúMiT pcrjLiJkEal- Yt^ Ia tempestad 
de Ea mar, R^rran: Ui 4i> '^cm: ^ lunuibrd/. 
Deapuea d« ia tpinpsalad. barLB,nta. V. Fuo^^ 

mvr. P. ?. A4 <», nudr» , c<^mniiL Ea que BuoF» 
■acodar; Ma mu r^clUmesKguraqiioiueúda: 
imar de cana mu| IrL^ial, como camina, pala- 
bra, f atia Goei, ita ^ n^ Aal&n. Caáojt^hn,' 
Ira ro^túmbrjB. Yt. El acLik ?n que q\ pocjida 
H cege, eoganebado al amueb, por conter el 
cebo: datn^ , ler c(»gidaeai. Sétima tambiea 
j»ar \m ac^iaianei en queeae anc, coEnn tuelen. 
itefir, en el f^rlUí], Hodo: fJi'in ^ri! Fu cnrynr 
[bilí] indchii;.] V, LaatÁ- BaiinUl. 

Davj'fs. P' P. naabaliíD. J? 4>- bBnboleiLrae 

«amo borracho; manáu fr, el q\¡é- YL -A ^ 

«I desnivelado, mal Jijnstadi>, Ico- V- Bvi- 

fií^. Batios, 
flárdí. P, P, Vnellia que di vi ri^¡ aunque 

pr'Jf^amcnte »e dice de laa puntad, que liaw 

la tli^rrn^ aub leoguai^, ú naenida^. Ttmbieii 

^, el aa^rtadero, en dunde se encartan 

pescadna: hecnr uild, ma-^ ^. Y1. EHIIo 

penetrante de; la epadF», íLfi.— nF|udezi da 
cualquier cohq. V. dl/mmÚJ'^b /fcao. Saro- 
piáttli. Rauií. Setidéí. 

D ante E. 

Drrdvc. V. C 4? en, remoleri <• volver á moler 104 D áa 1i oAini diinifl ^ ri fnitJIM. ElUr UDU 

l/fO^ua. r. <^ Pegar qiulqali^ fuii ata «o- 
gnjiTi». « Mil» »l, Jifff • fu" ' Al li» i|llí-1E p^Bi & 

|uiU n4i flru avu. 1^ ^^dqwj'ijii» zata 

«HiJhivil ■ni* (aim *H'lih «Lt ¡Yü • 
ElH|Br eilú ^niAk H^i«, úad? iii inrwer. 
iiíiJi. P. P. Aj|iid: rtUEuDilu mu ]iauib,li*tt 
ibiifba ItüiqLC, u- JiErntivlJ du Ju^IaVí O 'ii¡l¡ 
4«íib^iliJ,ljnLÍrAli» * ul iirT P^frlf J ^4, 
tu b dima piEl?. il liqac, «Lt. k. £hrr^. 

blj-i<. F. ^ ^ Ea. Lla>lLifJI rL BrE«i, 

va'leDOulu Pr^^rVlk *rJ. V <i<ái. Dndfc. 
ff^iHp. P. C harunlfh l&kliiliin, Aüfldli, 

Hhlt Itat, d VieirniBr, j| iiD |J Aiqdl d 

trittíttfa: aani^eq. r\ qi^r, I Vr lo qim ib 
IfiBib, íHdI (i, U l|uc Ji' bcrlH le— ["LE. 
Acnvül UmlcnlD ^iT vr. ¿ rn, mn 4 <w: 
dmti * OP T p<t'abai\ja. Añiillr, v b, 
4laii4h, 4 hIpj d 4 un a' Au.v^, din • in. 
piílAII». Pi^EI Limt'irn» FniHE^ (i UiijuTilili 
M^caiu lu rorlüB J , lUbj «, mi ¡^i^llitndo Fo; 
(DNl^r kd nuna, Q m upuuiir, ^ Upitf- 
pja; li flüui, mpi|i> aj^^ a £1)^14914, J. 
AJlJiMill. Y. ¿Urna. IXIraiiidrjiHi. Tap^J^Uip. 
n^^. P. C. L* «ÜLnih>[|i 4 r^Eru iJc b Uu- 
llfc.lJ«;i'Ui]i[3nJir JilliiTjt. Tiitili¡u<i b 
qilbtli' iDprcpiuTirDir k InJn ]n4|iiB ^kiiü ic 
k iltii. [iimu U f^mlon Jr U ír-Ji, iJe 1i 

DliHLrpnjnliB.íU. > (. JVii g o^ mímica Adirm, 

Jl^ Jl-apflm. 1^ pompar ürturriis, J^"? V. 

ittgffii^. f. C. Lf ■luilli'. lotTU lifoDlIHl FfBl 

1[. rir ClBrlibJ. Aa a, rbn; Jh^lrt V. 

Si>4-du. 

J1«iaa¿i. ?. <:■ fli^pi au *,4liiiB0iHj, m>bkr 
^d4 tu ti aimíT. |^Bdi> Al" ■n'kor j|i] 1b 
roeiidi. toB Ibriuit: f. ru4P4ii cUbi ei ?l nw?- 
jnr Ho*' ole. dlreni J-an^iv, ^na íuajuWí- 

■ÍTiHI. yi- C. 'Jiim^iii. TUtlft Blxin AifiriB Je 

l»rh», tu li nuBjr. 
a^idf. í. c ífflT o; iir V. V, c-íJ^. 
üigiiií. 1. C V. J>E,jqi[-i. 
^i/-^ P. C. d|r A. 'dolLu ri nlüi> li iHk. 

&¡ jd p. r- ftpn 4i JrJíí^iiJij^.iiij- 
di' rl li>dc ¿r U ri'BiRiili]!! , «a igri'la 
dBhjUFl tHHi uaien lUrult .(uUir H mru, Ib que liilñ ciWiprbda 4e nnmvmi, dtmla 
'iRit Tvín 3 mn fi4rci,i 41 na hji^ácqa. 
Timhitn ifl rntmiWrrü] ciMutr.q, 7 t'rílHm 
VOT fnif rr^ |iirlrJilir Itfi" taniim. | dui4 
•i iií ^trNnAvjBpTHr» dquiiue k diwrienp 
«riuDilün, qLC >« opirLü, ümlp.,. | !■ mh 
piufuri^lnLiiUi d tittHu V. DnriTiU. 

DfT-tifr P, C. Su^líáti. 4] HBLIriBL BdfilTBclofi, 

■D D'lv?ri?KFiiiCdiciiiircAavT|irrdrnii] irq p 
^ <ir4, CHinlir o rv&ilr k qlisDrTiit iiIhiieuFe 
0i1Ii]i!I'iIf E:liDr ik irriHiiD|p;i>,!iKlmdH 1KI. 
qiH rfllUdBlnúiKra. t n^ *, r. HdiH n d 
^diTúU, InU eAu loargiqil. Equ'i-irít BILÍ 

pt'M-ie, pur Di> Mn*:ci rt Jb iHífl, iULiltiii. 

Rii pr^Jiir v\ Lbni í l4i 4U£ mia ,b 

lEoribri-nJia p'mq. V. í^iíJib, Scd'iUiiir. 
Itrl-lei. P. {■^ Tni'illlfkp, t >IKB<. pu»U| 

uh» IBI h(]1rrH pvi dlLV IbI IbBIiI drl 

imbI^l 
OlT-JH' P I*. Er 'riKim: o^ d, Lrmr, V, 

Aniitiii P.O- Gniribr «ni:a>o, ik ntii ia- 
JDnlm^ lP|Ti|il«rjA tOAp; «prlnur «I ¡^MAtdb 
«nlÉÜBiTo. Hndn' JVatiuag d V J^^nm rí jm^ibrai 
furwma, Tj Ime |ini>i|ii» qucie üiuf LiiL?r«n- 
diiL 14. D^-ihinHricli pm |«i?ui «yiTB f, 
irmin^i-JHp |OT re*ilei: jwikdu n ro- 

IHindrr, n «n li^DHUC^ Tr J. ^dl f d 

Ijmdln^lVi plfliJn ilp CiiS<|» JWÍ KflíliTr»-- 
dfed, ifHíi; Dn 1: pBDde laTBi4ir, ^Je a d 
Aimia^n: anii lunciHi |«r lu lnlii|iri 

n^miiiiíiif P- C Jj 4 ') fflfl"fjil| Muor A 

ir« TTkuiiF, £ Irvknlii i?im 1:411 iliH IHVild. 

Ontái^ P. r- í * , BírÜTMJ «lili > flIgLMii 

pnrlf, Bríinit rtiwi pnrsua. Dm C ci 

MiT d**,- Arrtíprr. T. JAira. iUiJlHl. ftlM.. 
Drn^ PaH]¡. PfJ^, 

Dinjdeaí P. <; V *"■ tliPlílUlí WKinr, p«rt 

Eiiinrr; fl lalliiN afl • nnalínj mciaii cdp 

■p<ii lrni|i|aila ow Ai^tik- 
¡InPÍíiag, P. C. Kl «¿a Fmug fl, cl irntídil 
dMÍ «iTg. IIiT fiBalqaien' rn«a- lnanjuÑIfa, 

la 411P H urrr ni^, pnnH idvrini^iiEki i (4 

ITW Aetn. >. g. «KHTHtn «b 10414, «T? b 

quí 1* diU. Oií, iHlgAr^ mihlia dn nir 
ilftt ü« au pJilHi: fl™ ■unmív íi ™'*ní 
■rr lV. «iitiJiih ide bivlgn iTc di aIt. Idran; D 

PH^na. £X qv L^bll U i\Ut iinirira, cLfú 

TVil.'dB^t*- V- I- rrlciHriru üi: V^í^ll ^''i^nlEl^ 
ll IkiJéí m nliiiki n.irLn iIeI |nj«p>: O rg, 

im*tr|r u| «FidTnih parid u IidjV cd|í:dI«. 

V- rñrwfr 

JiVuniT- P. C lurin, «rriBlilÉ ¿e i^n. J^ f, 
lunCairf jii nln bI uLrn; cb p, -I qnr eili 
JilfiLU B X- *- H- ^' Ji>ii 'I taülitiuic a of- 

HfnnfJ. Pr C- ^ 4 imi a' mh^i ¿ir hisuiíi. 
HiiJÉr pliiiDD ci> rl Ud10i>, a'^- i 4- V^ 

¡t!¡tíri: ?. C- i in. nv'íii ul in«nd¡u, ú 

luiju^Tct, ú dtlLCiw-i di:! iiTiírjHii qi>c i^ biBnil] 
d fniiga 4 pDM, rjiriD Luí, nnilM J fugu. 

VFl ^ n, UBDitiELur, I. (l dDliH, ^n- 

nit^üi» nigun reTB<J¡D , A ^ Limlrc, fv\^ 
iBicBd D Algiml Hu^ill:] , cnLrE EBnl4, que Tifik: 

Ji cinnlJi; mil 4 , m bfhiIIiE'i^f "'■'iii 9- f" 

qiX lucL 'I FbI «TitIq, jhiiipjBia 4, l-J Liebiik], 

IvnrEW Tb kiilonlid, caliiiki Wi ^biU. ¿ul 
lililí, lid 4 ll DiiTMiT^ rH [rfviifeiiir iTiiliiiv 
ruviib 4 liB<^? ll bUd^uSk J le din dIbC, 
va S lí <nfa^ }jrir vi ^L^n iIl Dq^Blh, \flV 

AputLLE nriKr. V. Sfíff, 

l/tpii. P.CyJa liiEÍiilBii un. Ag ir 'e Irgqupl rí 
tAiTrfdi tljlú|jiibllc.liiLliUI1WCl [uL^Ui ú kir li- 
li (Unikli, !> Iiurr^k v'B. pnirvliimlu. 
IMjiiM. P. C. BriH ilí Iv bPariri a^mdidiii: 
^Bii-dJi: ^ jiiufdif^, (iM tnri; Aid nfij'liiiL, dihS 
UT-lü, Bt^! dniM V , (1 qtú VitM llT^ hrHú! 
' FTiüiJir ilgu i üriín, C fn. Ag V tuf4TW 
tin i:r<iE, 

P'Jf^lJ, P. P. Cterb!, irA'pmLine In que 'V 
qurnn, cnom d itrlii> Jr i* rvi. cCr- «^üT- 
pifll, "- ft. y j"-] laiWií 'f fci^íiin'n 
Aun nn fl' |a itiihi nutRlil i'BU ijuLrFHlj, 
cV. Tí-riq Oi Bi^liBi dr i|flc^iiui lilmiiliii, 
mninr, irí/j|j V. 4ñi. r/jífiaj, 

Dtppaai, V. P. numjwiH, rriDr '1 ramín"¡ l*ntn 
pcE uL Liahaiai^ i|r 1^ jcibii], 4 IrLuilir 
Ip pcnuñ. V, tüai, 

DtjIIP-T. P. C. ídpií, iTiprirrii fclljpdú , ¡mprírt, 

£?hlfili>i 'Ji^jifil nnpTimrr k-tninüi:. u^ (; 
imfirciim, E^H>dn, 1.^ líluLirai piHrpiíloi 
cnllriilfi ri> la Itlpili, ií-j»'fi|i^f lUJkid diiMn 
iaiti: (in»iv |j raiíurf^ hIc |i llvgn^ f m t 105 lt/{f!r. P. C. TCliT^, (lU bin punli. «ni* 
JlCi^hd, ¿ inilm, «C. DuByr>rr. If^mfy/r. 

úca|i|4i mr d vlonlOi ihbi^iiio; di^lmiT j1bi> 

[l vk-vli», cnmj 1 r FH , uiiid^-*, MiTpífr rclvrin 

T- f- al irrcr toa ^^m. a¡ ^maipü. V. 

PfBpm. P. P. Ciujiib: iLj a . 4iu|i c bI aikftrnr 
ti ^ui'lmr^ il^Ch, 4HnL> Bioadii un AtI^dL» 

(H, ti llgUlil íbUlrTB ■I' rüiapci «li^L VBLrm^B 

ilr bnji4, ] lia pikr, i|a^ miliu oiitzkrn Vn 

jí"-rn P. C. GnLCEjB: djCiilBI 'nL0. CLDadih 

luB DrrjDtítilik un iirgUDí ck. V. rr¿ 

^frti/Hi. P. P. 1(?'i>lLL«IUn. por HitfD ^ 4, 

iciiJin'cli |HiL>1ii:tuii («t Hi4Li> iL Ai t, 

liUrmnrh:, ||MC]l^]^j|] Hlirtlü bku hiiiliidii ilgo, 

por nit lEjirr, V. S- Dif^'^ ll 4iliiii«d.' ]. 
MU*".' tlfJ 
^>u-nr'ii- P ?. Ibirui» (riiidf, 4 jn^udí; 
hijBrin H FiHtfiq, 4 nMiUní ^niimfckd^rü. 

V Curfi- euiMfl. I>m¡fiiiiiflr 
Dmjm. P, C- 1 1* fí^ipíuln" JafKa Jb |wralí 
el Sol'nn «, icnluTsr v. «, Ib Iu^ dul Sni 

pin lubMij; l-irsÍD. Bl-T' 

Dttt^ f. i'. Lk f4ni|nipi|rfBrü tnniBl. Fl. 
^, nv, kbIiiIii IfiÍQ, fH '^n riiPliTii'iili» Jrl 
■|irFi4i> kcjipIJ'u. [¡ut hnuí] piíInrKiL Vf. 

'jIpjjDil'uli: i «n 1ji piúiMil'i ilFWldoikdih 

Hjttl£i^ic JjB iiDrünu PmHsjo-^, L wrin' 
rfu^'lí p^tffrjñlB. Ff 1^^ «WliLvIul -Uavo 

VíliBInmUL |LmibI ) 

INiíá. P. C. PudrüihiiHLií Ha t/. \iiidñne.ty 
f i>rrillll|ji'I4 Jl 43 r^, ú f^nda, Im *, ^rnB 
rvlnili iTevii: rm C di'ipvginu Ib obeiu' íb 
k/a Itim-'i, pon riiij «ex^u, dalmoi'r a «1 
Lueíprt |>ir fiiriiirii|i«il I poifrl-MB ^rti\tinn^ 
í»H,q||ií, y, p^flJSfl íí,riií, 

&«ii|^ Pr Gn 3fii 1 1'\- qhfunu ¡l! BuJur. 

V. th^Mr 

Cculu^ P. P. ijt, ipurcD dul rutllli», C 

?nihrtíd^i í^í, útíioa'ia'iiK ruiiai 9q>ilip 

níuidTtkáng, ng 4< P?rpl?|<». qu' im u] 4b- 

[iirmini, iíia<T 4 <r Jid^ufumu; lujirtn bikim 

'I qiir rgU t iznliillii, ( u: im rblnc en In 

quF liH dr limpí, di Mtri'iiV O fl njiff4iííiiiia. 

V. ffUuCáiJ. .'lanfAi.r. raf.«¿if 

Dfuáir. P. I*. Ihib*la 4lí h i'Bu. (flpnM f/tt. 

V- fUiTiUiirdti. 

Ibfifar- P. I'- TranílB Jr nolpti ng t «nr 
97 "KJ O, 106 D ' ^uí áaptMnñw^. f qiw ^¡oe gran mida; 
Fl oa puco, aqíaripá£ptiv\ g^lp?ir Lfl lllDr en 
la playa, atf ^; -cJi Rranie b pequeña, mo- 
«dcTíAi ai^uül jionar do Ina ohi» Uri-Sjlúj Ji 
jobdujiv: ruido Je In Ola. si rerlanla en La 

^ piíTaf A « p^iiucüti naniJiitDr. V. Gaióc~ 
goiúc. 

Bfin. P. P. Ew, Gtf, «íOL V. i)ff{;a. £)í/d|^. 

JUiP^. P, P- Aqucíle; !. mE«; v. g. esLj, n 
el qiifl lo hiiTlO. 41 ^ Aoglaeao; «ata ' Eolq^ 
iDflAtí, «ta na Tua^, i^ U^iiJ. Í^j/^' 

D ante L 

Di. Ne^clon; cnn la porLIcola ta4, f en Lt 
Hion^ Be di»: A a que aino fuera: 4e Ii> 
rantnrld N- ele i. g. 0j'di] cad non ^vd, Id 
n&ümcagí rama rauH Aiíaj. Á L^ , que bÍ no 
catublera alada, d preoD. qua fb oa nJieriB 
etc. JhJd un rildJi nddddndA ¿Ti tAri^;i, fd JV. 
etc.. A re que mIeio hübl4>ra Culbida la ^DinldA 
i ellna, que— ele. ^ , nj; vedanda fllgc^ t. g. 
ü^ RUfHTj^i'ay. No malea. Nü me lie en- 
terada de ev-. fJídc pii;i(nHy Míifp diLirW, 
I. aminJ. Naí¿, li> qua me pregiinia, Di'de 
üiaiatí. Y aM las demU petaoniiH . ^ en amnú-, 
rio la Hbt& De ninguna minen pue4]a com^r, 
4 « qutl üíoaipangawt. De uinguiLi manen; 
1. nuncLi. (I ^uei. i> viaiiá. rji> poiíer hacer 
alguna cna. flJ. itorr^iada de D^; eI^ISu 
aquel, La-cieoda rokacian & naa cou pagada. 

AffliL P. P. Lluvia fiicrlí: durtí 1^, llavír i 
cÉntiToa, di vaat^t na ^ iLmyá ^4^. V. 
AdiwU, Dagcgdeg. Dígga. 

DMilp. IdeiD. V. Jn/M. 

Zháu. F, C- jLboireí:! miento: 1 ^, abcrríccr 
iH flnímiJci á aua hJjos* v. g, i 4 ^n tí 

i>*nid^ F-CQdUa aLl£ [ Di^jiime d iníl d drji, 

qu? fo Jo harH V, i?BEadJ. 
D&tfd ürayl P. P. Nq k me da nada! [mema- 

preci-indo al;r>] Fuo que no qukarai; que ae 

me dá i mlf ^ no nadita. püüJ'nt eaáiJ 
DicaifíH<a^. P. P. Dirldií-» 4 Jipjrtar I» j^fliba^ 

b arroz, cuando van indjado por él, rte. 

« n. V. Oá^iuj. 
Dícíflhfí. P. p, Ay ^: RebflñÉr pin, pláalinoj 

«te. ixn Ia miel pegAdp en el v\a\o. 
¡tíe¿¡. P. C Cú?eorrorií ^ en, «Ibt coBcaTron 


en k eabeía con el AuJj del ileda; lirn o. 
nwLer L« d?dq& en Jo9 ujoa dindo há^% ^ 
en li mala ti lat\ átAia 4^, í-\ qnf; puiteTAzi 
t puño cerrado, ú caí Lrca «jeikn á moda de 
higik t if iffi; Djíi i| «jieru'ú maní Ya te pcgaf^ 

BJcpií. P. C. I* auclídud de l« dieniia. 

l>Jdra, P. P. Dmno:.49 4 dcaenarac doajuebCúü 
A rañlr. '^úiucli&r, 

Ojüi^. Fr C £apjinla, auB-to; Mq fi espaolarte, 
con pavor- V. Ames. . 

iJÑ^JiJ ?. C PAT4-d, aea de 1^ quo fueiv; ¿ 
d ¡áp'. á to/(^ i Qsrd, etc. aunioe ^ea dg ||ip9i 
Cabite ■? dlfie, sJ ta iJa pleiíra. Senlcneia: 
A'modAbEjn^ji j>í 4» «■' «üwd á ndmAoAaínJ 
HmI« Id s paredes oj'eD. 

f^^ P. C. Catdo-» ó ziin>ode cualquieTmu; 
^íiAi'óg, etc. almíbar, ^ n' úucdyo; v. g. 
Fomni'd'or'i i'ff ^ dd^/ra coiurrtfl, Ai nama^a 
lindi/, Hcia alnltdr de eHcan«r?i, qiieeaEá 
muy aecQ. CLichara de caldo no u^n- Dicao: 
^ ¿m ff íPrJdfl: ^ anpáy. echa aitm. ílc. iJura 
«t «: páy, dame lm poro de vianda; a^pa p 
f\ que lo di. 

¡h^tfiíidt^m. P. P. AumodtD! ^ an, flchar mn, 
d iDadir. V. ttrifii^ 

DfijoJigóa, P, C. ffeio^idad: aj ^. estar inano 
íobre mino dcI^r-i, V. CiiOímaíf. Jtalicümm^. 

Plsurm. P. P. Jíam t>aaenlar bea lo qas 
le eDC«ji, V. g. mircoa. O «¡Htf, 

J>ÍSJU. P. P. Biño: ^ tu; atf *, lavane rl 
CLLfrpa ín d rju. A u^a; luriii^c. o^ l>; 
datn. 4i ^ '"ii Irai^ar i oIto» L £rr 6itj/uj¡ pa^ 
<l SPE, el baño b lugar en dandi-— vlc, 

Dí/a, P. P. Ldngua eii^neraL-t 4 U latú^v, 
lengüeta de p?^a. lEel^ campana, etc. Sentca- 
eiai Aoá-n tí nap^gaa, nfy íOi íli Bi.nnágpvdjia 
A ♦, V- Dái/aiK Lhuíl Páa^. 

PilH"f. P. F. líchar Ma ea d íue^; cebar 
pora 4^ (k dji, para que dq ae icihe el 
t\¿íp3- V. Soilrúd. 

Dilaí. P. P. fin 4, luccr gc4U>H» mciado 
la lenBiif, 

D'ldü. P- C. 4 JA, lamer cuarquiera fusí, 
jWTftjna. ó anjmiil, como fato-, A perra #te. 
■jLie lamen i sm hijojí: Lame^r, que Ludo 
lo lame, manag ^- V. LSitiU. 

Diti. P. P. Raed, á PcFlaBco: Ca ^ iii, 
ir[GcJfe\ liacD, ^ peítav^ ]ui>tn d la OTlIll 
del mir. Refrán: Itípatt^ar, auno dfavumir, 
dapr^jtama li 4. D'dlvaí quclonlan puüas. tí DÍUq. P. G, Camparafion: I ^* wmpprflr. V. 

mi-láí. V. C. Eílraíieii: Dil ^ i i&í, pove. 

dsdiquePí CQíiLla ck, V. Dcl-tatí, 
JW-iuí. í. C Jj *> Mllrarw dw de la 

manna A «r quiínn i Jjaíen £« irie bsfta d- 

V. IW-tií. 
Düpál. Fi C- ''""^ ^r relenKrifl los libioi- 

V- Dtídí¡. SMinoi. 

nerK un poco. Pbp* 1 ant dfl ele- Du'Sí*' 

^dflcd íiTí ^ofa^ ni ft'. r dale eiü m'1*p 1P«' 

^i^nto «Jai;!^ rurar- V. Dn^üi- 
DimjH/í. P¡ C. TmrTenli. T. DtppuiU 
¡>inári$dinaAff- P, P- Ocloaidad : Ag 4. títu 

ociflso, lunn» aolti-o nuno 5 no ^e^>e^ qua huer- 

Díaooo^. P- P^ El canlo curuidi « embor- 

richtni aj <■. cioTar en It bcítadwn 

BUfl iritíguaElca. V. D^iito. 
Dktp. P. P. Arroí bi?n tnoiisdo- tado Meo 

e^bgtdu, na ^. V- ¥ád¡. 
Dipgánij^ P. F. Abeilura. Ag <), I, og Irea^n^í 

íidagü^ abrjrso Id tierra, coa litloleDCia del 

IKv^f. P, P. RKpirAcinn dfhLl; I ^ «a ^^ 
dh^n». re^irsr ud pnco; / t> ea U e^biAto. 
rcjuir; aDlToAndolc algún. UnLo. láoláíf. h- 
loifca di naidaJáí lí án^fift dit^^. i- baptic 
dlfó^, ele. 

Dí'i^. P. P. En Ctiot Celdr animala^. A^pt ^. 
arríndar. ú dar 6 criar puercD<_ íí galilea^. & 
nn^iüí-y el qu? loa lamji á N. «arr^'fií; pI hoük 
dedica I ealn. flj *i ♦, tu, ?! (üimil que ae 
cría. V. J>afiif^ Tátaqum- 

lUn^h. P- C Frenu: mulinn de ateile, 

Dingtfar P- 41 jíg ^aplamar»> apelmaur», 
aprelane r. g- tivíit- \- Atm/. I^báo. 
Seéiii. 
Diic, F C EiLocadff de gnlpf, que k 'dti 
' dar docadj á aLguno ^ m K jV; pic^r 
rfln punía de cacMllu. «spadj, ú olro ta&s. 
A\ícp: DiáqutA; áum ^, dar ttlocadA, ^ne- 
TBlmanle ; dar puñalfldi Con algo, ^ íq 
driiííf; A ^n: Jcitn 4>; preLérílo, dini''u'i{e. V. 

Dios. IdDui; lliinuin loa viajen k Dioa jt^n- 
' dpp¡ Vananvui i ffiuf» ^ lUimaban otrmi 1 107 

Jfiií^á atroi: Supt^m^ inleligeñcÍB. 

ZfjM^. P. r. AKoardar ua pw»^ ií «gualdi 
del — tía, Aibarden, Divipán, dkoj poy, dida- 
pai/ ele. con lafl dkhu penaran. Olro dlt. 
ponleDdQ dllBclan en ol^ ^^ il^jiá^; 
Bun no; I, rapera un poco, flua no «c. StHln 
pdy; fiSAOcurS, ft aguarda, un poco. V. Tva^ 
¿na. Túno-eaú- 

itipát- P. C ^pog 4, ea un moraento, ü 
{nntaate. 

fJipprV. P- C. üiAId défreiite, Ad^lACibeEa. 

Ajf/u'f- P. f^ 1) éit, e^teoft^r, paUneanda «iLre 
lufl fqnfiúH, á rebalidü en hoja delgada» p 
A bahitíti di'Hpíi: preñar, h i^srfftr rS^ 
peaflda coi^lina de ilfluai coadi dip ( ñi ii 
etc; abrumaT al^ld[ltmenl?t ^l ^ ^^ abrn- 
muh penviai ma ^; .IgitUpo ^lad^dp la ns 
4) Dc Vetede ahí, que im fibrum», e^^ 
ct, cargaran tabre él, tf apfrptf , d^ Appj ^, 
BbFunuirae un» á olroi, rempLijúndoK. T. 

Dynii^i. P, P, Lad^aTRc can el «iento: hdg 

^ ti AdTdy. aa veitd^ 6 ladea la cobb. V. 

Bagpó^. 
Di^n. F> C> BtidillQ para acninabr en Ja 

cabera cánlara, tabla, tía. 
Diquitídiqftía. P. C Ea el cien píífl cliicü, que 

no pIci. V, Gayámaa. 
IHqitft. F P, ArroE a:4 llamad": e» muy pe 

ga|<wir Yl, Especie de core dulce, j llerito- 
INrMhh. P. V- Ghamuinai: fin 4i an, queratina 

los ptloa [v- a. da la. mano, por eociiiu del 

ruego. V, Ladátnan. 
Wraffl-Jj. P. G. Aguí pan \a<a U tara: d? 

^» lavara? 1a rara; ^ ifi, lotar A oIto; púQ 

«, el con Id qué, v, fl. egua, ele; puS P 

aa, 1a JilnloCa. 
I?jf-í\ P, 0. Grilo de enlufiimnw para wpaotfT 

al eroñii^ü, ó para celebrar el Inunfa «le 

flilip elt. DüM 4, B'i^iT, levínlar U «ií, la 

muger al maridOt v. g. « aiiuu^ ^ vi ^ 
£^X¡^. F. C. Poner aI^d torcidar -coma ÍMi- 

tfll ele. 
J)Jí-ií. P. C- / *. Wfnttr el cdo •. í- 

pan quQ quepa mas, ú el poE'o. InfiM. 
Dr^iüg, P^ G. ^ fJi. TronipaR?!, que dan A 

■1^.0110 , 6 loprtan. 
D¡lptnl^n^ I^ím; ú Marordumo. 
Ihj¿r_ P- C Uru ral£ «u llimtii . «a- mcdiclrni, 

y -coDlra verieno. lo's 


e * HB^ dlH blan ■rnl*l1, |i Dnpil diiIiIj, V. g. 

nal 4a fau, ílr. JL^nlar on rl \'f^ . In 
l|l|r ai tiM flf "'í» I *-íwnnl<, a ¿llln 
dn r»U H'Kr »- í- JH'Htd? U * JJ Si^ifliiPj 

E#i Bi»l K^UJn. -'NniíTifliií n nna * j!pj"J, 

In qut llrvÉ * dn, l|iblir Ji iik[i»ic»1' «dn 
m» íií &41 al, '• aiii" [a li«W«' "*»^ 

?| qijí lii'ni' hicn ip V" 'í' í" T'i^'Ol''' 
í fB^ínr fluc *í*B", T «liÉi li inrr, TI. 4 
irnrlis* libcar Bl^n, -. f llatlii:, á ¿f%. 
irtanrn Liüh», m* V 4> Fj Jliuom. jait. -íc. 

ft4ia, p. II iiti. 

DifO- f-l/- Vflüt |i|ri EBip4nEilí1 ir |B tif*B: 
íi i^tWB iIb |Hh¡ LjnáfÉ iUlU, OÍM-. El' 

||,;r|J<i (na Ifftil iiJ» d" *■, 1" "iLffi^'i H'" 
fcrginih Ib h^rtJi ixm '^1- V. SuJra- 
DúauL P,P,Bí|ilMililJi^Himl'*ikliinfl"' 

Siij^ iHai[i]L FiiiniiiiiiBa,* II pfuaii Hjdüfl 

iniiiiüía. Jtlin lienr ja hIhIlHI kfLki ilnnlB I» 

vrLHia üa ril cjh|id. 

Bina. t. C. It 6 jerbA BlL HkílUih HU']' 

nnlkliiBi. V. D\-k- ¿lucJr^r 

IjutBilj. ch^lípfL". HÍg i íi' J.iffúPifl J? C, 

D aaie O. 

fri^ P. fi. Ucgí» uní cj™ hur» Éif íxfHíM 
V. g. I* kal¡ [I lifliiibifl r:r- V. SipOi- 

íhvM. t. C. L^ ifiLTr^; Mma «, lo qui; 
UUA «InqlliuLt, IV, N'l^"'la»» "I^Ji" 

/U'filDU, r, r. Toim^ 09 S.vutvi Iniw 

pfi|jriii», I EUiH, •- ''. í"fJ-».í. 

M-Vr P- II ViimncJig*, nirinur,dic ir- 
4|iigjdift 1 flu* flulnro TiuTiil«r, >. flaftJ. lloc- fl. Dun, qni: ponuB n luj priuElpnln;. 

*, njraaiar Din f- 
JJi.iLb'. P. C / 4. eirinbr aI^ i 01^1114 

ptrlt! Ii»p|[ diH |>[r«i>ií, p-!' oplnr i>1iiru'ih. 

a Lro|ivnr ila finclit. |<cr li ahr^nilBil mad 

$i ±^ ti '^P" ''^ prn^nüj; »«ai fh, lopBr 

Bn cuBlquIíT (nrlt. V. il[4il-'n. 
Y^furk. P. P. Mdilcr«i que ijurfl mucliDi ; 

nc K dmt iTj ¡i>fR*|(i. V, rfti'fn. 
VJrtnf. Fr Pr V iTi: ag t, dir de ciiii«r luí 

Doóm. P. C- ^ •, aamut ni í'me vmln, 
¡iBiDEtdiWa , T tli^J^Hi-^rüniliil? CHA IviUnriHu, 
tbi;confl'Ji ai4 A, t^' ^n^^i Ji'J'*^'!'!- 
El piliT Urina V, Huu^itflr-, 

D3"i<. P. Ir j% *: ¿vr» A, d oiht >]|:Ji>, 
S aov^ftñu. i|ue uik Ih^ I1 \n^ A r<i 
nidtllH. V, Sa'a!^r'. Tfinfi¡ana^. 

Di'Ov. V- C- TVidifliliunlun' *hi 4f tollina 

íiirflj, P. C- Vil « fj büUbi, Ei4inv?DtiJg 

jIjniM], eTii' Vl Haia. 
PtMí- Hr™. V. Sa^a- 
Pttuúar. P. P. Dbmiihi>:Iluhlii ilr |i (íirrlrT 

(r 4d nn, ú (mil, « ^f irwaMi^lf^ "t ^í" 

CrnE^ lid 'EXÜr 

D anlv t. 

f>^. P. C DiK rn tki^iTi^rc! liú f^ifrí, ft 
gdii4; di4 c^nlDN JDil, * ^a^^ii<:4. Algam» 
it 1ii» ibi [di mnb furi^uay |Kiri enlce ifi4 
i:l>fb^ (iBra ileizkr, ian 1» flit«nail iTenlliM 
mviilí! ^-ili^ JJm# tvln AuVtuiiyl d V, 
t. ^ ^diti Uhtv imUrn^ ¿'■itiviif^ d"^ 
Ad^Ur elCrVcliilt ciHUnda, ^frt'-^: It/^ 

£rB^<4d. P. F.DiiLlfl: .I?* iluilkTi r<Hiriif4<] (r- 
»r(4 BU ponunkrtLn, y rtk aiki que Jinirc- 
n]¡ Imli^rlu. d lo aun lii di^ liniri, m 
f . Skii iluiJjr *" ' Nii duiLa «1 dir, 1^ iiua 
plOííiílWíS íhiUl i"I 4 ""■ ¿ía^nfluincd p4j 
iirtifli^r.yi[ nmti/at'tv írtti'íiaaanmáHft. 
flWí HjjtfiíBin.i'A" pofl' Plorni'lMelí], IbII 

iludí lid jT rif Diiilti que jiiu lli^nr »•- Ta) 
41I1D ti JV!n '^V Cücpi^iiD P°a^ii°aiiiiai', 
airea rn^q- V.Jii«ari. ifuniríiiii. ribUM- 

D>Jj. P. G. P4r[il. i Uiüi, JlFlflUfl -di U - ' ' D 

thiarjyá. P. C, CerLi^ioi parn coníüiar al lanñn 
al niüfl cnfliicunflf jiurcicodoilcH i^ nc<Btfliiü'fta 
con el: inaa^ pI qua. Ag ^, mecur el niño, 

IÍ}KM. P. C. o Óri, ir ^ *" íi 'an, v. fi. 
<í amaca]iM íí Ocdj'i. (^ ca d aviso impDr- 
lim^ parflalBO, i^ g. el dumlíiT. que k perpwap, 
j^unnd» le colrii aii ecti^dür, se dice. JVj 
JV. tíifl ^ rri uíaflíífHr V. fdri. Sacal. 

D\aání. V. C. -Ta $, mucbn viiLumen, y no 
IMidír íabPf pn una íiji, i- g. Jl'ii (^ í" í"- 
fii¿e 1^' ^uciua: >~d fibe gji úI arca, c\z- V- 

abrir agujero. Y. Túdiyfí. 
JíuflííTcrrjní. P. C, Matraca decualrn cíüiitoa 

ÍJncÍíJí, 1". C. V en, liCTÍr InciiP irrlha fon 

cualinJiJtfl arma. "V. 7'o[6¿b. 

J>lif^L P. C Lb Btreraí-lLdii: <* en urrcmetcr. 
Yt A^ O flfümplprile pmtKJBcadjj f^engucrrin 
Prnli^rílu: dai ^ ríacam ¡^ ^ttitm^aá'mit id 
leUa'tg'. h'o* flctimcliiirün, chHíhIo kbenkffl cami- 
h,i]]Ja |jsr d dlí'í.püblado. T. (íufifldJí. /foiWiJí, 

Jíucnóí. P, Cíjiiii, lejcr irenu de Irea hilos, * 
li pmtfúl-.rn 0» Icjlda; flianúírAü/, elquf: Icjer 
con los djdo:^ un hilo con olro, ( fír V. jiHio. 

m^ ^ ó íjíUni-íi^, L, finí e la -tfflsa^ifí ^ flíaná. 
cííar h ffibcia lidjD, ít Cflidí por dolar, ú 
pur úarmir. 

SurraHint. P,r,.,4fli> ítiar revoleleando. Vuela, 
* Tcvoli^lfü miiB líajil, <iuü alio, V. Poí^vjjíj. 

Ducül- V. C. jfffl líí MJiuniPn do matl p'ir calflr 
mal piiKÜa- TI, Lugar inci^moilo. YU Triíttí* 
iniciiiir, flpiitfl, aflicíion. Ufa ^ onoc i'Ü 
irirarj f' ^aúc^'" ¿ biij*,iii ada á ^ratn^o. Via. 
He opuroi iii« anjij, me acúngoj'i, put no 
lener quo enlrcjar por LrihuCa, eor Imiloa 
jjuc liaceti^í que Ictigo. V. Siiu^ii. Saj-jun!- 

JíiiíCon. r. P- J-aiigffila- Vt í^fídn. Pagoií^fíaj. 

Duilí^Nrar P. P. Eifueríu; í" », ícI'ht toda 
k fníiCTa, luciendo algo, Auíiii ir ¡¡¡•mv. Aüf^ 
á iliilts: I. dumn lí pafgamr-úitan; L- fliíUJí 
íí bviraen á liUtQ. ?íft dFJnt fuerza por ei^h'"' 
eEe^ A.nddiT á la larea," Ir^ibajo oidinarie, 

J. yiaceral^iPiK'.liHiotp^gg'íf'i''^- a^ifomí 

I' oqa.rám\á iU -¡Y 
Di'diinif'ri. P, C- Arrrtt vpriie «ine eait dos- 


tí 169 graofidn, ¡ qullada la eiKota: bit-ue Turi|« crt 
NI CRpigs, ai/ Q, V. Jtnolnv 
Jfútiat. T. P. LiiÍ£Eidfrd;Fr£<lilJ &i 9 a*, liviano, 
de poca grtvrdadf y «^enm; quina $,que 
Hc ne pr»r pa^i^o Ac kn^mi- \'t. f) l^ inelh> 
naúD íüi^. !tía ^ an, malLfaNise algo- 
f%rjúi;. P. C. Ilr^haolinltcilo: "!■ i^CBleir 
]e pBitllU de c-hecoilale en el figue. I^arrup- 
dlün, I) padre en k ^flmc» rFia A; of Vi 
pedrirv La carne. I- dai^^ró íh coia di fnili: 
vtadúlec. V. Doj-ótjr Vnís^. 
JíwgSTÍ.'ffl. r. C. MiJcPS í«fifl. 
Üujt-jí-i. P- C Mutnrcfll grande on el tnonlc. 
drtiide cojo™ Ion -veoBdoí, jivhMm, eh- atújtvj- 
bim dn^ili láo. vnn ¡L coger jevali^ <n el 
matorralr Yl. UonEort de yerba, j olreí cosís, 
que junU Id puerca pjira pDTir. 
Jírtgnái/, F. C. 4 «■"- «a^ t>. ¿fitar fif- 
Ofl^i^^oigiile ^oeidii It comiiU; 1^ "ra ^, 
mojirao loíB Iü rcpj; v- g. nfl ♦ íi Pedra, 
eilá todo miijado. V, ffwsriiiíí. 
Bngüdftg^ F. F. Vienbi nordcflU: og i^iS'jpivL' 

cale *ienlo- 
Diiguldúgnl. V. P. Tina: (olondroQ de palu, 

ú de otra eom. 
Dai/áfial, V. P- ¡^ 4i,p^alo llAní?, I. no honda, 

coTuo belí'fli I. tiHJKp-íitfyui, I. nasai^ad. 

búgaa. P, P. Jamacaí -ij O ! JJflJ ^ flWWWíi- 

r/an, íl i^u-e la haw^ colgar tw nüioi, ú otrn 

cDHi en inania, al iBodo Je jArnncn, p&r& 

carRír!(rt con DUBlvcilidHdt 4 en. V.fnJflirfflíl. 

J>Hi/iifyíií. P. G. Jfil^deiir íbiC'la pordHCuLdo 

puCTla, cflifl, ctt— que de ordÍMcio «sU 

cerrada. V. Odia. 

fltfjfíiiSií. r. C j4í *: Comidí, inK liaccrt de 

ralabaUli U poAea en na pialo, ; la Lajan, 

y dtípue* le erbín lp.-tie de coc<i: I. ♦ m. 

Düir. P. P- Ag i»,' indar coríüvflilo, por eBlar 

dijircn^ado . 
Ifújfu^. P. P^ Jtfi^dla cd^oarfi ile eoco, q^ie 

le^ fíTMí (le piala. 
i>ij^u-if. P. P. l'ej?iTniliet. 
Dúfang. P. F. Meafl qul' usan Iw indios par» 
comer ; es como una Uiima, j propotíiorjadJ 
parfl cSUir en ci^illoa. •> aenladoa enulfluclo: 
I ^ liLu, ponió unoíma de la mfst. 
Uviao. P- P^ GouiclJi ?aiiialr>> baibatc^» A 

crlnDoL 
DuiMg. R C. Cochinada, > i ÍO». ^a inicia, 
ooobinn» yíí- Vl.=Siirníi di in.'rro: oo ^^ W- .11« D DoMiií. P. Cr f 1» n" pirííM*!» +■: Compra: 
lo qua otro Icqíp concfrladoi í ^ mif^aaíí 
pfrácHB á i§áímj üi talpáí á linonÁroMn? 
Maa^^ ii{p\raca&-. PMrñaT al qne^fn^e, i^ue 
le vendt á 1^1, lo i^ue úLro Icnia cuQcertiila. 

- T. J)f*dáL 

Itü\i. P. P. ^ «^- FdUa. ú UrhB en 
«Igo: Df nti 4> no tlena filts. V- T/j^- 

J)íjMji- t. C. ílifcpciaii , 4 direrencUi * ai, 
-exceptuar, dife»nciarse ano da vlrq! jlaq;i 
rí ^a4 mJociiy iíí N. Na kj- df^-rencJa 
cDtre Ta»Lra« de X. 

JhtUdaí. P. P. ^ ai: I i> ; d^ 1^ ai< ^^r do 
Goraer ni enferma, y nnEmirleáque iVullJi 
miMa{ídiíi,e\ que animii ole- V, Saí'nug- 

iJii^Qr P. P- El lugar dond^se guardia fOias: 
i ^, ^aardtr cualquii^r ou eitfol'riéidaldi 
4 nplláaiiaia ?n olra parle, queJniila d?j- 
ocüpido el loB^Tf qu? ai:upBbi; o^uJ ^h 
tfl que; -deBocupur, comi> ci4at ú apa^^T^^i 

I tsoa^üi siHd; ttuni it tJi^ tada^uíii nd- 

«áfíúlápoTí, qitn daHAff lü^fi^ ri li f en, f 
fti6 v'f> «TCfpIdU, f^ircpcuBr pcisana; luccr 
DI» par uno, qun pnr ním, i' ^ dá, {'.^) 
daqa&í auiaaymda. \. PitdArtlr. 

Dá'ü. P. P^ E'iigiijaia como gcJj, e&:: na ^, 
pegarae, 6 f[u?A¡rx pegmlii es cuas p^gejmD. 
410010 mnripQ^ en cera b]aidj; if ludí cow, 
-que cae, y a? quedn pejidatloinJo dü- Sucie- 
did ?n quD ne canvierLe loqui kq «^B^Fijce 

' mtK loH deílo«< t, t. tvniaoico. rlLlneJir. 
Me, V- Pííuí- 

Z'jJniñi. P. C JVd 4, rapa mal acca, ele. 
V. Du¡pi!. 

Dabtá- P- C Bum, ^ »omaF iu rosip ú cnmeq- 
Ear á Rubir, cnmo mareu al principia- de crecer. 
V. M&b. 

i>c^ii. P. P. Lirjds de herei][hdr cjani3r> hay 
niicha llprra en ini^dlt»: alindar iem-?nlera 
una coa oirm, ng-^a i^; el que aJüidn con otra, 
oi i>;íEiDJiJD, termina d? lieiraa: po n?r n^jon . 

Diifon§^ P- P' PrtkB de cualquiera coaSr 

Daipn&r V. C, ^v'radit iUi «, ropa cual- 
quiera mol tfíct . fiudif y húrriEda^ 

Düídi. P. P. Aú^ÁMJiágan linaip. Platilloa 
' en la nii»a de difer^nleB mqcjjinAd Servir á 
la msia^ Bg]a¡ <i: og p. 

Itama, P. P. Deiigusldail, dircrencia. Ag 4 
M ití Birid. ton át3Í^io\si en coUumbrrB. Ag 4 u 

dá iii angipa'.a Ee diferencian ei^ diei. VL La 
gje fuere ¿e mi, a^rá di^ ellirt: cmniln lld- 
manj ú coniLilaR a al^uiiDii para alguna cou 
d^lrabija, dlfon; Poijaipág ^ atífi paij rada- 
ya\¡i cailuii; 9, ^ajttrpág 4» aepág: \amvi, que 
lü'quG filiará á¿ snl, sarA lieeiloi, puQii una 
tenlurfl Tamü^lod:). 
Dnvo-itasadai. P. V. Arrecinr ta lluvia. V. 

Aumaí^^i. P. P. Gallina, qn? aun ni> po:ie, 
6 pi>l[a. V. J/anrk. 

JVvpMTflr P, P, Gdsb que uin'^Ia A-i Bingre, 6 la 

' echa; j W lomi por li c^rne : Paitajsidát 
ni 9, Liempo de poder cjmi^r carne. 

Damtzranüdor. P, P, Buida de traíaa, 6 ¿A 
mar, ú 9ubleTT¿ELi». V. Dara-rutilar. 

DustbáL P. C. Ma «, volver alráf con el 
viento FbnLrarEo. Ma ^ rnirufim tí dir^'n. 
Abrir breche ú cimlna el vienlo propiamenle. 
V- Sor^jflnif . Surupí. 

i>um!'^'. P. C. ^du ^: R amo de punfai f. ^, 
ígiijiT J?uchilla, ete, T. Sibr^t. Sa^pttiL 

Dumii'na. P. P. Diferencli^. H:cer dif-i^reDcia 
de una cosí ú o Ira, jjaj «^ rru Di>:a^ awno «t 
pirf ^«M lialdaa: Noaabeíii hacer dT^renclH ¿a 
dlaa, pueilo que lod:>H Ln díat no son iguales. 
Eunerame Ca BlgQ en parlicufar: 14/ na tí 
ag&ayat i¡a^, la at¡Ja pimftn l¡ PnHii'ri^t 
j asi c LLaiqui^ra ccaa» ú ACIhÍod OLi;. Vt'ls. 
que se djt cnfs r'n rppiniciiin , la p dá cala^ 
famU ur>B pitu-. ele. Coja de tin p'é cuaniía 
e* inm corlo, que atro: « fi tacana. Rala: 
ectmr e-I tí^Iq en cualiiuiíir co^a, I ^ ti 
JV. V. g. / ^ m fJ a^ifaj/ií, gu^' adman^ 
á nao^atínf^ufi á agpapagáJia'a: Echa el r?RlD 
ahora en la camtik, que am heains jun'.^Ai 
machón aml^. Ti- vanLaja. V. Sorio-Hf- 

DiíiiditmtfÁ. P . C. &iisiosi> por algo, ¿dMA el 
ambiciona 1 loj honars f dignldedi^; ff\ pobrn 
i ha rjqueíaa. Yl. En^LTirne, Ó mvbiTbícont: 
cflii lo que le dan, J querer rrmi. 

Z/tmnfffS P, C OJfi lO quc dli^en^ Je /ifhjn^. 

DüTapari. P- C, Plflnia i]nmi> las vírduljgu, 
pero mAfor- V, roWflflríctií. 

Oumpíá^lJi F. P. Na (V, pialo ilaao» ú cihita 
como balea. V. Duyáf/al. 

Owfirái. P. C 4 ti lóda, arreflar la lluvia. 

DHJttidu'ii. P. C Mil p, d*T de Lnicfl, j 
cin [a cara en rl audloi no/ ^i in *>, dl6 D 

Mn la cara, elc^ Djr I qEtü pur dcfráa 
dp rípentc y LsmtIo dar de bni]i:eR. V- 

Dúmag. V. P. Jía ^ av Ct-'h-b^: a^ tíf. 
egdfihar uno 3a cabria, Dlcenlo Lambien del 
¿rbol, quf sf^ ese Ac ^?,to, y podridlo. Cami- 
nar V. g. rab-iiba^, camo quien bui^n sI^d, 
Hj (^. Andar, y catar iriale y pemnlivo tiOn ta 

el i|nc íBii macenda, A dnrmiendD, I. dur 
cah^tiida^ cLc. V. Dunjú. Súf}mB. 

Du"^-át. V.CCanlü liorna» de duelo, lamenlaclDn; 
ag ^. cantar II (arando; ^ dfi, á qni^n ee plaña; 
pniirí? 0, llanto lie nmchnB, i^as hoftn al 
nuerlü, og (^ lin^ dnid «^ «U; o^ ^; rMfjn ^Ip 
loifl plañidera^, qiia lleoen esEe odi:!». Bttr. 
^ ti a§¡aoitl: E1 Ihntii del biTederOpíH rE^a 
dii'lmulddi. 

Dui§éáb. P. C. Golpt que w di la boa 
conlra sF^d, como nte\^, pared, sli^. tjj/ii 4> 
topar n^i T -(0 ilinr ?l fiieg^i cud nlguu 
in'.lruQieiilo, fociLir caña hudua; wptar con éL 

Huiigifilpl;. P, G, OHt grttáe, on que cu^icen 
1bi verduras, ptacadn, eli^.^UcDe la boca 
grawlí, V- rd^, TaíOJtgrarj. 

DüttSir. P. *^. Ti^mblriF Je c&bi^u: maiiunf-r, 
oij f t isen04raLí Ib cnticrai rainQ A \aa viejos: 
piilecer trmbln-rpa dt «lia, 

Jliílífj. P, P. OjJfíi *, no itl-erTrcer la ykb 
al ginílfi dc^^Jilodosií sin bflcpr «mo dcl 
cordd, V, CúTíi. 

Ihm^^t^^ P. C. Añcion, ■arccEo, cariño, que pe 
llt^uc a una coia, can ^llniíi^GoMomQblCpW^- 
H^ri á ^ ñ. ainado, querido, ealiuisdo, i^C' 
fu. lu que ■lUe^tinLit etr-=iinflíior, afikhri^ na 
Q: Es-lmi. qü-fi Bi£ haré di^ imd oiU ^: 

' Dacnud li ti Dios cadulaijü: litando F^linia 
llene Din* de no^OiLFOR. E^lirnAr fi^^k en 
miichú, ^ «Ji liiajr. LiberAl, que dá, j 
no repara va dlncrofl, ctc.~dj' ng (^ r'JpiVfíc. 
Querido eúbre mancni: Xadnfii ünaj/ iti 
ojfinfi. quiere luucho á fu nii^lo. Bi^;^l&r cerno 
jiiLdre -al bijo, el maridD S la mujjer, p e/'i 
oij (^ í^ JV. m' oirocná; ]■ nrc 4: afable, na 
4i qutl noJniLi ^ 4rjfi»fjDiiTr Be^aki en comer, 
1. duleile, ^ t7i \i frflgíií, PaentijíT 4 úDo 
« f", V. ^nfoy. Ayá.f. Sadót. &>3>r«í, V 111 

Diírt^. P. P, Curten can ^jue tifien al al- 
godón da íuhrado: la nadara ea como It 
Dsrn. V, Pváai. Sü-iip. 

Dwnípiip. P, C, « ía; dum «, h«rír A la ¥aca, 
íl carabiu cPrrJIn etc.=.T. e. áirt li naánS 
ni JV. Y. Santdó. 

J>u»gtáo. P. C. Uum 4i. nsomiT li caberet, 
cama la tortuga^ 6 ^Upagú, 

fijinííH- P, G. Siieñn íiiera d^ liílnpK A^ 
^ caenicle li cabtiiL de lurHu, ó por 
¿oiTacbD;durmklAr. V- Dutnín. Snsitei^. Sugiáel. 

Doñ^iñ. P. 0. Jg ft, topar una «nibarcscion 
can olra; ludir ana Cosa con o^t\ T4aí A, 
loipar por muitlidad, 

Dm^oL I'. C HiLio, d martillu de bierro; 
mirtiLLo úrdicLBiio- 

/^li'w-, P. P. IdaÜLnadjn, llaga, urdetial: ^ 
er^ aporrear A al^ao; mtn 9¡ «1 qut^V. 
Ptifi^-ióT, DdnnTi > 

Dupaq^ac. P. C. Jfc p, eiparranceda esLir. 

Dupflí. P. CRepalleion. Cflnüniuif ljncí)(ín, 
TepeLirii, volfer k decir 1q ya dlcli^ ^ «n.j'V. 

DüpdJít, P. fi. Apagar candelí, ílc.=.4 U pa- 
ffdf A en el süíIí, elc^ 

Jhi;]^. P. G- í ^ ([' 'ilot I- jb^ií?, flflnnar, 
n artimaf U Rikb^u, ó ul bombru iíi algocm 
piTlCí para r^mpujir. 

Di^pó. P. C OToTiiK. cuirtB pirl4 del a!"io. 
Tardame li% agua^h ^friía h' ^. Aspd^p^^fflo 
ho. iV, HirsiQtta 0147^^ s'^Lnbr-ar^ia^ 4capue?h 

¿■u/jpdor. P. P, Riiiifo de lo que ie derribe, 
Motraca para eapanlar píjirov V. Dacdv'^i'^. 

i?Kpráíi P, C' Itíti 4 Cim^iiEELir tí fjt«D, b 
el rajo case, palo, gi^nle, elCr Vt. ^arsc 
algun eüiñclo par muy viejo; tua <l, k cnn^ 
«uiiiir^ Hidfi; ^ fle^lniyí la PiBbiTeaciítn, iftc. 

Dtipiijliíp. p, p. Ferifl, 4^ marcjido ü dimáti 
tvilim van á íum/trar bI^uivb cosfti v. g. Vigan 
n' ^ ^ tfn 1 1 d^iíJUnj m tuplupuf: Van todf» 
& Vi^nffr Islas. ilVí^arseal fuí§«, dj ft. 

/IiiíiWqJ' P- C C&Lda al nuclrt del que indaí 
1 1^, htfítt Att de bri]¿% ú IIi'ai' £ um al 
euala A'oi (^ uja áa bEiii^es em ti bjigId, cDnk[» 
Críalo con La Oeu?. 

Din/nínúr. P. Pr Ai^iii ft; nal 0: Coias h- 
p^rndaa pvr cüdqalar parl^i y m?! líií- 
naiia's *< |¡n llbroa. V- Painás. 

Dvgtít. P, G, Ap<is <* ü ffífmo/íaí, -vallar _ 112 D 

pitólo de donde tá,:BJD hacer e^periF- 
DurAúvi. P, P. tfArUbJiAa, ú cAotint ffraiuLo 

para t¿ü£. V. ¡Htab^^a- 
Dúftc. P. V. UdEírkd de los oid nt. V. ViAfi^g^ 
Dúrt. V. "P. E^pinam de jiEunialt -d pi^'s^io» 

burder, á Cansa d? I(hs kiCúi^ V, 7ajUf' 
J)rtnái. J^d G- CamoleB olWe&Lre^ que aun de 

Ji'Gguro del iiM. 
biíiiU P- P. Cou mur mili» A o«;viLBti>4B; un 

4 R rjrqmrd .i^^yfá, cOíq quu l^usb oildla^ 
. co^ lerriblE!. etc. 
DOTpá. P. C. Dum ^ mwrf ^oíJíf 'f dÁJ-ait^ 

gniítm-^ Coriei' la Hangr^ de la Eitridt en 

ifattiidilJ. V, Darfl''g'-a. 
Itüflán. P. C I p, ayuí ^, arrjisLFar Ta 

finbflrcaciDn p&ra eckorlt en cL agua. V. 

PtíTutiáut P, P. EMitúrpKle. T> Sartálása. 

Dwiin. V- C EmpujoD: i p, empujar; vianp 
^. el qite cmpují cluiI'^ii'i^t cana. Vi. Im- 
pulw inicrior, 9, Vi BaS-üád. Rutvá^. 

Jtüriii- P. Pr Lanz^ de etí& cdrLji: -BÍrvO 
para eaur. eb:,=i| m (i ugsá. ^erir fui 
ella si venado. V. ^üd. 

Dtisa^ P, IV CtUÍED, A pi>w(f4Ji^r in^ «> 
impone: ^n^igüduf, iitanuitix cc&t^ni' ^a-n; 4^ 
«i; dp tmbíjí ■<? pnedi' u*>r¡ ^ anna íía- 
gv'r rnnnuijiri/ay, ttc Gorjd-^naciiin: cen- 
dcnadi>, nq ^ penilciiriA put algiiiii delllo, U in A. 41 cBiT d\: brucj-s. y e.itcúpeiirai ;it tara CüDLra 
el Hílele. 

fliíjníí. P. C. * rni Levjijiflr el íicnto el Ic- 
chi> quE^brsii^lv jca píjfl3, ú ü&jo: Icmnitar ú 
[irki> |(H IiLbiii^ tuicla arrjba di^ na aurnEiviron; 
nfl 4 naton. V. J>rvúí. 5in^.íuf, 

i*usjí¿d- Ph C. Kmpují: &i raiííaiáffq. empujar 
algo poniendo el hombra; 41 «jí, dnr <>nconlran^ 

Duiiiúg. P, C. Estocada can pilo, Ú cd^a gne 
m jert, Gk- 4> ™: " tofi Eq jT^p llevt carifíidü, 
tna tf; pitar coa ú[, «n. V. J>Hjiiíj,^ 

Siurirír. V. £,. Veltn de «cualquiera parle; vrlIoHíi, 
de miLchio vella, eU.=iM « ¿ i¿o. ClíIü]!, i plu- 
mi, (^:CiifiüuarMlesa.*c4, furfltíU fí * ft N. 
EnlreBMflrfllfiacBSlirandüu dula que c^tA eC^du, 
V. ^. de UD hiu, I) m. Pelar cua3qi]Eer ave deg- 
puíídí icLueriaí^Nan; rníoffjca « an. Plunn 
do am cujl^iiior que ^» *, Nacer el py|q 
dI ave, que «e !■> había cjiíiki, ^junü^ á 4. 
na. Pela de juniQ a h vah^^, ^. paludo 
hombre, ú animal, na *; cuando es largo. 
Yí. ^, ptíjoiiáúi, Hcar premia pora cubrir 
Itdi-udJ. YL ií la Bímpatia át Aa^, iLmav Aqca 
■V íía V- flJKJi X. llenen Eim^alia N, y N. ^ ffi 
■ [raer e^liraiado la v-oJuutaí do Dlgumij, V 
Sü'dél. Mh^új. t^árui. 

Búiec. R p. Diwíhí, dpoiiídQ, cflmn fruhi. 
■caruc. 6 pe^cii^ podrid^, ms ^. I^ugail^. 
I)e la Lrira E. EiW. P. C. A.cubarJaT'an Ju solo caiuuderar, 
que [iepe muGba i|Uis hicer. ú andar; v.^, 
(> M idínj á attpaífüfai¡qiKin iit adúá tirá- 
utidco. r?iii^r en brjiíQ» i¡\ uilioi 9 f'jir Si tlen^ 
dm; ilyúiSjiiBrá fi ú;^ 0. Cargur «n loa eapsldi» 
«Ifliú, i ^: \. ^ én LEevar aqunLBdo ui pauo 
i modo de ilñf/an. if ex. ag ^¡ 1. traer 
<¡ lleiar m braífB, V. (Imtá. 

Eb'Mc. P. C' Uojn, denlro d*^ la cual enlQ 
el raüinD de irláoLinoB, j la bl^nBfi, cuanlo mIcü. V. Sar-áy. 
Eb'jtíí. P. G. AliullJdn, medio |iiiit;hJ]da. y 

dejciiloriJu. fdiúpicQ, na ^. V. Gurldtii^r 

ifmbál. 
íflftÍTJ. P, C Vjicii'iijid.S lanrdBÍ.ft diad, iiíce- 

dad einp?fli>, nL mtdirf?; boUn vaeia, y blcl dine- 

rds, ^; vanidad y. g. ^amíq fi t-Kmdifótí Jagá^ 

capápaáyicnnii, ete.M-vaito, j QJn aiaBtancJa guodI» 

hay í-n este m lindo, Vr Ubidán. E U lis ' vjiiliiL mcnpar ectuilmiínle^ olli ^as mi^íLgod 

blrtieadú aj ^j. V. Uw'-iás- 
Ebfi&l. V. C, ♦en: Dr^inr cufllquttfr cüw! v. g. 

áü trfibíjfií-, pIc..-=U wUifcr ftl^i, V. JMfl/dpf, 
Miái. P, Cr ^ fii: 'afilar fin uu tr, lo 

que bB?U parjL ¡loa I?i^cb. V. hicapiatna- 
Elihóng. ?. C C«á huera, roim Ihievu, V. 

Ebrás. P, C' Di»fi£T4: I f^ decir Id qaE so 
«uJird« en fl pn^htv; ^ /n, iJiaparar d^rdo, ú 
UvIli, ü ijlrii co» oiirimida úv tnía te- 
nor, «> ct!pr^io:i; ag *,. pronuochr. V, E ante 1>, i 


tA i^inii. a^if'í f, e?.lAr af^^bdji; vm ^ 
fctie'ns ppc un ralo; um ^ ca^ oci^Hlarar con 
•¡\rH. DTd (larD bli^n. on patt cnLil, m^qiurui 
0; patjMitÁ 4 dji. ct cun quiei Be ai^ur^La. 
cúiuA, en que i-l hambre k arni^^t". i- lo^hn^ 
fíd-r 1^ fin: durmlr ei aemenl^rg. i^ flcí p^rLc 
pnsa giuard-úrli, aj i> y- ti- cdV ^' «<ni(ri^ 
dnrmiE Junios, o^coca (^: etELBrtíi cuma en 
oimii 'j>a O la: la primera nocltf de cseadoa 
llaman ñ Li csmi, ri^ damomi Cr oj 4- V. 
L/f^üe, PñlpÁ. Ydda- 

Eddítit^. P. C. Manada ^, amlar A Imnccfit 
ú d;;aDTdínadiLninnle ■ V. Addai\ff. 

EdJép. V. C Ap.igikr cDfii3c!d , h fi]i7g:o: Aiaiig 
■», el. V. ^tbi¿b. Yúiíf. 

lidié!. 1*. C. E^ÍUArrn vlnlonto pira «bar ali^o 
de «1: J7rji ^ empjjar, hucfr pcr-a pn^'^^eis?, 
I. Jmiífr 1^ pujnr It qni^ piiTt^» uw 9: ' ^ ^"' 

Puja dU cOiníiTJiB. Mdi!|«! ttíaWití Inen'J li OJ 

♦, QfKf quLln tjiíif^ ¡i i^aidtm, q¡nií nU-miiiU- 

ErfíiúfflU. P. ?. fli; T. g. d íii If fffliw, 

il-írramar, b eiicnlcc íuiíIiiüítí cmsj- V. 

Eilli, F. €■ Ci^niiiTú: i ^. gamídít, A í\ stlt 
áa ^líinir (;i>n cuya pL^44ii].n; i^ i^mit Ijs 
que (taron. 

¥» aiitr. (ix Eg^nííl. P. C. La Pinpc^&ji. Ciunda al princapio 
de ella iKidefen ^1guii,i dl^^a^:ia i HucJen Lpliht un nul &'4tta, dLccn^ i>a^íj ti ^. Tocu 
ic cnn inBB fEKiiencit pnr el principio de ellfi. 
It. i ^1 E^nar miedo, ó lemtr do aL^q: f 4 
ca; ifíca riid^n fa f 4 *Jii "^ pingad. V, 

EygjH'j. P. C. Cutíiio g«Eierel; en c¡ue liay 
en enrna, pe^i^aiía, raadcra, Bembradoh cLc. 
Vl Gorgijo lie Iba plantan, iiue «n unoa guia^ 
Dimf qufl tudo Id deilriifen. V. Baitiraitf. 

Eyipííg. P. C IJ>ji^^, dar carcajada de rlat 
cqnio lofl necios, ; tostoa. V.fTarae^^oc. 

K ante. L. 

^/fi/to. R C. if'L ^1 huníTiH sí pip en co^ 
blaDda, aami lierre, V. J.fúAqa 

£^f¿. P. C. f^ (|l dri, púdfi^g cE ari^A m 
la. ]li7rrj>, enini> «m^iliit crurame el c:>rdal 
en la earn? pr»[ imiif apn^ladr». Yl- Aqu'^lla 
sínal, que dejú el cordel. & ll^lur^ fn la 
i^Bine; undí ^, ccf/un tjwa^ vifiUt. ^ad 

El-táa. P. Gi Voiadnr» que nmn loi mutIuchiH, 
alado con uo cordel. V. Al-láo. UÍ-¡áo. 

El-lic. F. C. Uinl^, qLkcdnTHS sa habla el 
oiño de puro ccrsje, A lloro: iíhi 9. quc- 
dsrai^ a!n •liEinCij; <^ iiAjj'j; i^ luñc. V. Bat- 
s¡t- Cratn. 

Ei-liií. F. C, tíA ^. p-irecer fucrle li cdu 
ilfi I^Díi inüiKiT «WP p?BBdLi. V. jli-/fn, 
4jiLe a cíes u^ad*!, 

E. ante, M, ^jff-' Pera, empero, «ld J^mbargo, Saaná rosfa 
^á«ri^ T^, aliemos que N. no cb boI'j co; ; loega 
di^lr lo rlemOi'. Mns^ h^cieiiifo Comparación ♦, 
I, "iflcui; Y ío iicf) TUfjOr ihii 1ti ¡Jl i^AiHUi I* 

4 'íiirjdi'r^ij. l^^tB iinígi^iL en mejor [[ue aque^ 
lia. Maa c^bo cu c^ra tinaja, que en eu. 

Conjunción (el] m^^a, mi «jjeEMi' pf^o no 

obUanli', muH i pesar de ííií-. 
Bmrrii, P. <1, Ja ^^^ an. c^riir fiiortoraEnlr 

In? libiu^ 
Epittiic. p.(i, Kfiinomij (* ejí^ ya»larrcia juteTa, I- *v ^n ■ IH C . írí DLDijLliJ^. ^- SmL I^FiTür. 

fmiiid. t C. a^p»». irjbiltilwl. xa A 1^ 
TdiL l¿|Ki1ii|n, mujiida, } tiablc do Dandi- 
duií. ¥. TiiJiid- 

Ennib. P, C. Ir rBHKl-.Lii linJih J Ji(1l|i|i> 
ib li lX4^ 4 iDM hlm li Dnatd « bfUml, f 
u, Rl4ir «1^4, »Ti>ubli, 4 piHrfl.Fle 

En í. 1°. Qilart -Imln ir ft hjnrr Inl-iLc. qu? fi 
íirwiil» Jn «tilInLlu-n; ií iIkí- püP Mi iü 

MlCl *e»bil", *, maiiiM. ñn liliiSUnfl |i*rll- 

rulfl ciUTií lio liik Hi Hiüní, ílc. y -hl 

Cll nliM S JD^ ^ ir' DliLggilil, Ti>J— ^IC. 

ih^an rfál^iM •■ir: f». ti lurohl?» >diar|ilh 
i Ü"^'^ T^ nUTl. i^luikId d pnikíra 
pflMIBh ü- mi irari r. (. * Bfflii. JUcrt 
4(|h c,-in IdF ifclniíDi'nril, 4i >. ^ rma S. 

pg-iptKfTB ■ifDirri' lj í . Caib Unir ED IbI ilii liui^r 
M\g¡c fl I. (. -DUIiTiHi/tl fr ¡^/'lite. Ctil 
*] inViB^, 4 WHiJBl, TArmdki .mi^Hg, 1 Bü Lm llr< 
BH^D^urjii éI^ i-LjniÉiiL4i JaLr ruWih «I 
ji*cArf hIi] ki ^ut Tu^fh' '. ^fiod f . iqitkt, 
d nwr bF|4] rL raMn; blndil Ip quB Cua |4[ 
ol drilrdlilhk f H iu p<el«rllci. Eihar, ifnni^t 
« UL *¿bJ|, aílr iZDjfl, 4iL& tlgo, «; y 4il >«II 
Lrr d? lo i| lie ÍLürr, >. gr IHí ^^ áijVlra- 
fiii! ElIii «Ei> B'r^ ?! d i:«Li>. /Ufcup^ Jnf 
fll^itV LIlBirl L^Ltnl^i píTPIp 4ir|ll4'>i 
«Le- I BiHiin', 4 dubUniTc l< fmv Hll-ibo 
Tf (f Wiit«ii)n''idi»ii* nln^ He Hmnh MaT 

VíiT, qufi ms pli'f. • fl* íilií 1h1^ ArnaiL* 
dr Ijkjm En HüVinriiiP. ^ 1l e Tii^I' 4 
pr>:i|Tir nnUliJi'i, Mn''[' Ei loiBlheii «iibiiD' 
Mtiin p"!lT| Id h. X. £ ilinH fl: ptiLínLo ih 
«I y nii 1^ dfraj" HTrtLH. K«, p t#ltj Jr t 
ll^u jihiLk T^rliipn r\ c\\2\pa\t\om puikl 
'. B- flctñ í; i4tiiir •- l-íBfl, • 'le- V. Hrór. 

E. aiil^F ]V. 

tiiih4>^, P, P, Viu'db btmiiIe, d rAhcl 4r lu 
MI llH'inir.iil- V. Cadmpl. 

Enjgi, P. H EE L^rminn, ^ flik • dtt, blHlI, 
hni»r|i iKinr uilqiii?r 4(ru i^iTirt» ecltindli 
DBLL<, fie. V r>iL >'^ Hjili, *. |. * /J hiiiíJiKf 
balóla lariL:, eLl'. l?iurdi' CiJnlquitr -ill>rBF f 
dth I. flrjBr híl Iv luaui, >. g. Df^ulrl ^- 4; >. g". £i> V 19]' ¿J J, 'ff J4-l9yjliti^qf ¿nrf. 

GeiJimtii que m linrt üe naoMii, tia. 4 r^r> 
railni> do Ib i:i>^ *: n? Cf l^rir. Q Jlullzín 
r-tiivkno il<i.le K «Mbi fí'. pdrt^ <p s.t; 
mBvIuir di] unfl l-^e, h i|jn lu ilc ibcl'— i>ib, 
pv • Hit: jufní^ii Puiinlr-F i'' lu<lci «iJnr' 
4 iJ . par-i nntñ JítiIrUnldis v. g, * i^ 
f lunafiiDc. muui Ji* 4iir.^iT.; tf tana'. ilaA- 
nor ñiir li'm'"'' na he ilJa ci^i larpcjinlü. Uj'd j 
IjI pirfF, nn ¡imr ii a\,. Aj i Oüt Ma 
Xniitaj: flj ¡t wu mdf Ba"\i: lUm IbI pailí 

UrttiídiLik í'raíiiinlnn; hkT dníTlBl CPBCio- 
AMf pUn ííí mnilm |h^ralHflC^>^ r*0 BU! d^ 

i\: iLFul' nundi, iinac f ¡rti ¡k' lailoiíJM; 4'- 
nil[ A un á raa^uBidn. lltHli iHiUi Si^. J. 
■niriillal 4|iin ru. lal-ir^r. 4 Jr_;lr, l/ itf— €lc 
4 ü' iBÍiTiiliiy^ DilítíTa^Mflfi »í5irru mup 

Jin, IKi K'B, |ILK1 nU iJÍnr-n Tprnr Ikl ]| 

ranr, dith A ns rt? rrnr r fn. -anjn tí fi I/, ^ 
JIh I0K 4il<ll jt^tCUiii iludg Ji « wi tlt- T. 

Fii^fuS. ?. Cr tfDrntalki f^rre dknrin il"! Púbr- 

ik 7 |'<in]]i>'j: Ag t r^r^nfallBr ,VIl rar- 

VíMuIn en le langui, j lulilfl- 
Hi4'^^ V- C *i 4, kparLiru luí J* h|u? 

pini:ii; mAmLj t. poni^ne tu niüirHU ¿í Iuj 

n ni;i>Hr»ili* 
^Biid- P. C- 4^114 inudd jmr li «rcui. que 

ftll rpc nUMi" f»" Fa^ir nL V- ^U 
^□tkfrri P. C- '^fB B Dilm«i|' '■ciK'fnLni, 

V II *"'*'■■ 1^' ""' í « ''*1i flf^MUli 4 

d pní-ln. V, rtui'B' 

TrlJrmrM. P. C *n|ii ri llmpnrh. ^^-^ P. Cr i^ BU. U\tat nPt.5 (IhU liIlsb- 

tr iMH iTiBila, |iBri uJuJu: Upar li boiza, 
fr fllgiinfl icHf iiiic Ici^ Imuí^ cuní] it^'. 
can li nHUfi, * ^n; i. g. p«r^F i|iib gruileí 
O nabiVit. qBF (rllüi i li mBün] il hi|U, 
H|iiiB IFern: 4- ilriií i^i ntlirwi piri loJn Ji> 
qnB m H'jicubTir cliriliri, ú ruipluMlna. V. 
LWriH. 

Eppfií P. C Lúa «n dihi lonEiirlB^ cUl 
V. Afip'i''. 

£fifi^- r. (^. Grvio, ú pFpilB iIb luljiUniE]; 
d mhUir h-iiir la p«l«inB,úk fiK«|UliiD'ki- -] .- a la tn\i^T. i quicu UEd EnUiramcnLe, la 
Imhn para flriir. . 
EpsóJ- P. G- TíCflr, ú limpiar, en niü cuando 
limpiín el hih, ln» ^l"^ co^ii; v. g. errelándale 
de jimio ni ^6i>]^> T ^^'J^ 1'^ ^''^ dedoa, 6 con 
la míino; tirarle hnilFi el rcmale, por estar 
d?in»pjaili> torciáty. *¡le.—Y Atl i^n cualqnirra 
c<ñB. de hilo; üroríc- Apsót^ Batían^. S'aMúí. 
y. Ap'tot. 

£ ante R. 

ff^iidca. P' P- Ls j?rbi, ino ILam:Ln de Sanlt 
Miirla, mu^ ]Qedii:iiiBl. 

^r^rsA. P. F, nra é p enlrarna é\ cnrdüj íD 
La csrafif cunnd" fle sprielí dHim^iadLP. Arru- 
gar flCgii ron hilfi, ú cordel. V, Eí-íl. Ln- 

Mrait, P. C. Üe^pclrv ú reretectía. ifi 6. re- 
parar mn Icmor: m^ alrev^ns 9l1?^i'á K-v, g, 
^n A' JiS/qa ¿ umadanf qu^FTCirána, na mo 
Btrüvn''-^ítc. V, "/ntíí, 

.Frtpd. P- C ft ín, deenlcTiar mucrlo jnrt 
lrjjiUilR.rle: «anf <^t f-l que. 

KrpunJ. F. C. JVoí ^ Igual üBlir la cviL: dimai 
(>, no Iguala con loa deDi¿í=clG, V- Sandiar. 

Erres. P. G, ConAünclon: UHrtJ, Lne con- 
sLimi^ndu: um i> n^ Juaitn. jí Juan w iá 
cnoHimlínda, lambiente tam por et laen^iur 
de U luna. V. euiabU. Qufbbét. 

Ertin, P. C- Ag 9, X IdiIoh jqdUh k & Karer 
áips, para u^bar preMOb V, Pinián. 

1^ antq S- 

fj^iáii. P, CDe «jftie: Dcflear: audJifi dJ'pa#, tr 11$ fijsAn. P. Cr IVi 4p codifiDio.. qve EmKi 
lo qui! vé: Aiinn ¡i lUrta c^ón: No h«y 
CQ» qud na deBee^ 6 B'^etaa. ImiUir Ibb 
nbraft de üLrM, por a^nla. emb|ati4ii| unuAnt 
"V. Arláfi. SíCqv&tí. 

Eiláff. P. C Parpai]d¡T. g. ^ ironúAo, |nicí 
'filtA para caerac- Pfdyudiay^n ftí gai/ait§: Por 
poco le clivi^ Ia lanzar A^ufsEay^n n Prdra 
ú naJjagán: Fu: poi:o le diú á Pedro en la 
cabeza lo que cbtú. V. Gayáo. ysláy, 

Estai%cfa. ídem. Dehesa. - '' 

E ante T. 

El-/r. P- f!, Iffl 1^ 04 fí pcfnJapoPjMfl ííí faíé 
hundirá 1s cnrac C4>n ei ciirdi^l muj iprelHla. 

Et-i^- P- G HiieTfl, A^ ♦, deflüTar,"<l aorar loa 
pi-fjfi.6 [na avf*. diaatadpro -ie lifl pe^sf, 6- 
3i,nAe r>OE>oii Ib* ^lUnas, ú pijaroi, |4^ ^ 

£ííd. P, G' Sni^lrdad de arrc^L trigo, ele. id'¿ 
ti 1) fUX- !fif ^ li bagas it&^: Tiene murlu 
porquprEff, Rüfriin! Kik hi^ trlg^, d ami bin 
paja; ú di que mucho habla, en ilgo, ele.' 

Eaúraa. P. P. L Jrciíuii; ha ^ on (í r^ma, 
cjira incida de vlnieluH. 4 un con hiDChM 
bovoi: 4, iJcoco, A cageLpicaiIi) docuírroib 

r 

E ante V- i^caii^ata» ídem, nont^Tof £tí íe£4 fi Di^- 
De la Letra F. 
F antff L ponrrg ^-- u^ ^, caLebnrla, 
Jiriio. Idecn^ i»mi> wmbrera- 
Jfrnui. a> iJi ti ^rw, íirmir riadJ, ii otra 

cosa do au nr>mbri?. 

F aiifc L» 

f^;i:ai. Á u^ ile CihUIIb, íiLem. Fú¡aypt¡v ¡i [muíales. V. Gfrj-ííift/iiv. \ '1 F ante R. .M^xa. ^ fl/í, frano, ú enfrenar. 
Fmada. UanlA- T. flurftürftfi. lis G tFfoklúl. ■ UttÉi. '^ , ffOT4^ Per La goifTBP Ja F. lu proniintíaQ CDIBD P. {". g.) pur ildcjj' rr^jna^ dlÁ^a pivuo» 

Ble. 
De La letra. G, 
G ante A. GaaMát^. P^ C Ag ^. alropelUrae Ae iVi- 

proTiw loa y™ 4 fo» viroa- 
GáiBff P- P. Jfi i^j ibrirae olla, ij oirá 

rrqa purftlA eti c\ fuc^a JVj ^ JaÁEdj/ ^rjjii: 

sa dJ]rií> »U olh i^ai cL calor del fuegü. 
' ^^ ^ mur medLO-punUllA de camña lu mu- 

ger«, pnckma del pecho. 
Grtiiajrr ?. P. Tariknffl: nui 0, imir d U 

poRlre; v.^. subida Is cornldo. Vr fi^rdÚJii, 
^^iti^ P. Pr BrO£B.i que trae Iji cairleaLe del 

rio. V. Ur^úí AnurL 
fíabM P. C- ^DíadiUdt ag ^ tiS, ki^bar ú hma 

partida. V. TAlar. SaéL 
Gabho¿i. P. C. 1*>4rljdd de uní pnrLe para 

ciLra: aj A, parlir»j de lid puc^blo , psra 

otra; v. g. Ttihaprc li ^wina? (^ mo, ele? 
. .,4dJa pay fúji^: Todavia «e eald pTepi^ramlOd 

^ow V iJaRr Y< na mtrtímnj 1} mari:haroa. 

íiaWii. P. C. A.il3í, pirj cavar Mcrra. 
Gá^a. P. P, Di^BwniencÍQ^ ú aícend encía en 

Ib ^nanciqQ habiJa Tuera del mnlrimani". 

Si cu el matrlibonlii, po^of. Ni Djv'd 4 'Airr 

troN^r. P. C. 4 dq; guriu^j/on. .SMibri^haf Je 
arejia, ó (ierra: aj if, i^ aa, spúrccr Tn^ 

' famoLeí, Qchar tierra íitcrtBii; echir tl^rm é 
■l^d, ó cubrirla coi lierra, if án; <r^ 9; laj^nr 
el hora con t¡e:ri, 6 bnaura, H& ^ arj, V. 

(roAud'i]. P. C. J^ ^; i^dfrnSrjr nial' vdvbs du1ci?« 
para que echen AEierpo. 

&úf>iii. P- V. Dam «i (^ ín^ 01^ ^, arrancar 
li jcrba i:cin ^ajiLiatu; lubrar ^niüEiterii ^e 
rafeadla» 1^ «n; afr<r^r^iirj. l'Ei'guiilii I4 difcr^noit 
de fLIo^^ y blla::fi[Di en aii^ [ug-ír^i. V. j4niifi. 
Ganal. Gird-id. Forjof. TaraipíH, ÍUJ'gJU, 

GárajF. P. P. Ijuza di bop a^uitdo, 
f> c-on punía. V. SMúii§. 

Gáto^ ?. P. Guirecer^ librar de peligro: if>. 


iO piií^í'—eic! manjí ^ el qué; »aaij*, ynín 
u^add: ^ Yn» ampQi'ar. Yl ^ ea el d^pi^Ca: 
' 1^ depuaiur aigr» «n poder do cLia. Y. 

<^d«. P. C Pata eTardü' VI, ki^odidiiEn fTe 
vasija. V, i'«jw, 

frár^onj. F. P, ^íi ^^ curio: Vi gi nlbi, MblLfrí 
etc- Agmiquo nn Ueja n li cintura «uhniidur*. 
mil 6. V- Lap'ia§. 

Jodiía, P' P. tí an. curfar ol pplo díJAiidoib 
hr^ir: curiar lea riitL&s dtl ¿rbal |nr lu alta, 
i> eir, V. Püfq\íit. 

&adda. P. í]. Sirnd, qtte mIg (^n Iaq raana^ 
y cuerpo: a¡/-i^, tenerla; LtarnoM. V. D/ádó^. 
Ur/íif- 

fíod'a. P. P. Kíer^nte., aqnn^ Ji ^^ \n trompa 

. iTe -$1: {"¡""3 fi 4p niDrltl. V. ^rjjin^. ^drjq.^, 

Cígia' P. P- S^LIniBükiD, ni1rdmiealo,aUTieinii. 
Hi^Iuí^ iVájanüc f ^ da dajm'Ef auníictía: J.iií 
ViÚTGi miran d s\ii bjjna. ¥1. ifnnrír «1^ 
mainjL'áf¡\il: wi^Jr^iaái/, apllcxr ú airo Jilguna 
cata buena. 

Ga^n-áfiíiJi- r. V. Lis Irc^ M;irl34. i[u? Ihiain 
ú liis tr<¡i eilrelks €n lilJura. Armazan de 
madera en que lai^ mü£e^c^ engandiarj el 
fllgotlDnya hiJid] antes úc tp|i>rtiF. V. Ttírai/ÍH. 

Gatear- P, P. D«eu vebemeale: qg ^ de^eor, 
querer mucho, * djnmaiiiilij Ylr í> üi, cortii 
que no arierln á hebUr < 6 '¡aíf^mbCi i^u£ 
babla oJ ff /fíím, V. Bacafinrá- 

Guifára- P- 1*. Adrede: ft fu; prcleritaj gí[<f4íijflF'o; 
V, B- DftiTiajáraTt láít¡^. idrjrJo It liii^üld; L 
ite pt(r|iilsilL>, 1^ de malilla: hacf:r tl^a ilij 
malji^id, «^ f/i, sli:/='d^jJTla «Hcapar, d tai- 
Jarlo 4I? indu^Eriar Vr g. ^ ía á ibltaldn. 

>'jj qithlili^ di? jnaliciuj* Hacer de propilsilo, 
I»diiiridu9lrjai4?lcr^^lgn; ^^''^'n i^enlf fi mitJi, 
de milicia nn qniun?; gitiJiaijáraj: (1 bat}\iká Íi7 HD^trira ííí ájptiúrti. da mnüíia comí camr- 
bnrcr 3lga de pro¡iAMli>, ?lc. ^ nj, lEabkr 
bijo, 1^1 qufl hablfl rFi:la, dii:a 4^ en rí ógüti^ 
ra inárioc áitUfiij; Etnpixirsr la sarrnaeiki]^ 
^m ^- Inlenla que fe Irrtlie 4i£ J»Éci '■ 
f^gínjQi? ¿ qué trihue? ^inS bu»i:afiT qii¿ m 
Iw oíreraT 

Gii¡iaráti-aln. P- P- KE liUr^a it \t «i]tEild4. 
A piitiTLon; ea ni InUrr^lu de uno ú olrn. 

Go^ü^m. P. C. Inhndnn m<1s ile ^^r mil 
siEmpre, comd dA c^aturnbK, r- g, ^ na ii 
ogalpíi. 

fjd ^ á a^nTomid, hacar ilg-o d4 ^oai lener 
buena gaoa de hni:er ¡fis"- n<n (i, I. na 
«V (M i'fárf a y, RaFr«ní La bneu dillgeD- 
til n msíi-ff ll4 |*lLifna vcqlura. Ju¿-i. íí 
JdTUJ á ;i(Tnqii;Í4ÍifaA (i ^. V. .Car^^- 
fiffWíi. TalgiUd, Tarim. fljítci, IWa. fiuij- 
Jád. RegJá. 

Giirj-Kic. P, C- Rotura ¿b ynMAü: roto, echo 
jndrjijis, nayán ^¡ I. nsi^^ds^banf. T. J'f- 
gvit. 

Gáffad. P. P. Lflriior: ^ tí df^^ «nalea, 6 
Iw oriLloa -ilet techado, por donde corra la 
UiivU; TD^ liLrga, como vealidu, eLc^^ala d^ 
vellida, fia ^- 

Gayb'ln^. V. C. ^a i>, vcatldo. ó Topt etbt 

Ga¡iágaf¡. P. P- InlciuLnu conque com'miaiDat al 
punto d« piner algo en ol^rjií Idí j^ojajvc tS 
araeapm, Ün/dlrtídnnnae-- Cúandn camaiLEalia A 
cEleodec k» ¿rawa pun ac^ee^iei Wi v^ItLA I^j» 

, Cnpal^BH, I ^p ttsriar la mano, pirj dsr, á 

recibir alga, v. g. ■ -^ nuf/ car^ÍAii, fu«f líiiia 

muei fai^tl ea alirgO 1 da: un cordooi y m le 

- úib. VL. HEgnlQca Lamiiken el d^^o- V. Gay-OÍ- 

Gáyttm. P. P. Ea «prestan de idmírscJQEL. vu*a- 
d^l üj^n nlgn, j te CüMllmi A¡f--a]f ^! Aj de 
ODl úfii <■/ Si, pue^r Vt. Caii]£r:idH,L que 
cclualmente sa liaras UM Ji aira; &pai¡^ai 
•? qiií eH í^o, caouiTidaí y tambiun, pa f 
iN7 íí .Y.¡ u-máifCLi pa i^ ca. V. C<i^j>rji. Sa.A- 
Aagú, 

Gtvshnm. P. P, Cien pie4 ^faridoi «i?i piei 

Ae purrfo^ que diuen, ^ ü bdAuV! aurlir 

_V atetado, de iqiil para eLlj; -coj jHAuíiUan d 

I Gayámal. P. P. Ijñ braiu ¿2 Is njo, ú pulpo. 
Tambicn te UBmaa ^inoi: ^m i^ niendar UH brirffl dicho anjm&l, O indat can ella^. 
Vr- }<]l buHila de ^to: puní <>. bufar el pLa 
«riiándox, 

(rOfeiiniiíJao, V. ?. La figLirOi apariencia, A 
Irflra de elguia Coseí Amn láir^ ¡i ^ iiEa: 
No lir:iies buecu trau, por muy espeao v- £.. 
i3 iDaL (Calillo, elcí 

f?a^á'4' P- <^ Jjnii ciiilqúLen: lenuri i^ cL 
acto i^r c1l£. pjrnóg' ^, v- g, íh^d^ej^ fi 
piRdg ^ na! O, ci>ji qui^ rucris tira U Unial 
Laarjllas quo ma« en ^lan*a^ jIhífj. ^. T, 
"c'^iti^, Biicaf, ^Eljud. Pniispif. Táoag, 

Gáyao. V. V. Por pncfi; ó fin raen ca1llbl^; 
' ISaj ^ on jí Pfi!^ á naína^iít Por paco 
le dlü P«dTU en In cabi^id- T. Tii&iJ. 

Qay-at- P. Ch AmeiL^in: ¿ aq, AmeEiAiar eon 
cualqulfra co», *■ g, ^u/^nr^^-áMnadí íff 

iíáic. Ff P. la limpíela dckc Üerrai, camlnet, 
ú nuatcft 4 Bii ^9 4i ^ hi tt r&K, abrir, 
A ilnipiír la Bcmentorip 6 cemino, etc^po^ 
^, el látmmant^ con qu?; i ^ sn, por rujo 
reipeí^ ffi limpia: v» gn f ^ an A Obispo 
m líá/an; rmar ej cíou ni), -abriéndole, ^ ait 
cí «Ufojit reíador -qijoA^c- ag ^t rour t 
treclm?, vaáiuadiau ti ^, V- JJri/íiu. Btiiba. 

Gü¡fiim, V. G, Aoiigu. Cfimaroila; ODÜUaT 
■miílid, naifmpagáifaoí- SíntencJfl! JVdnHiuA- 

ÍÜKd- El qiie te iunla Con milag earnpmjta 

ae ¡Hirrlerte. V. Cdíran. ^idu^, 
Cai/ikíri. P. C Hedida it uda rHCÍiin pan 

uiit pcrHona para mt d¡A- 
f^aydn^j^d Tr C- 1^ ¡i latac. eanlar de b rana. 
Gtií¿i, P. C, Urj^e^H catcgorfa, rna, Tanihíen ea 

ap.'llldg de| nortitirp, 
Gala^Ja. F- P. CierLa especie de betún para 

Im MutuTñt dt |aa embaccauanea, ?lc: i^ n^» 

enbetiinar. 
drafat^d. P. C. Na /^. moTÍrtf tu un dEa 

padre, é bljo; el uno á La nHñinji, y «I 

otTO * la larde, m? <t^ 
Gáloj'Q. P. V. Braialele ongo^lc» y labrAda^ 

¥t der hi^nro a nrot V. g, a^fllieniía 1 la 

b»dD, d cokcsrle on uik puoaio úll1, fi bano- 

ilUcoí í ^, * m^ y. Guiítrít. Sagut . 
Gaiasu^. P. P^ El deruL'íadij empofio por 

coraiTKiiii' sISDí IjisúHt <) esmero pr^ ello! n^ 

(^ el 4^110 por prclendec- algt parece qob üo 

CB^ fld iL mismo. V. ■'¿r^ro». 
30 lis G 

Gildlgát. V. C- ¥*rbí mtdiílrtalr m tnojia 
tía huja^, j Be empla^Lin en el luiDur: coa 
eBlí yerba crien A \oi vamdüa. 

Gaíin. P, C. Bflun da m1, s «"Ifer ¿de 

=|iBFa Idjur linajdt, ú aira c«ui guínalém. 
embtlmiada, ü miiendadciL ^ip^r quchrAdura^ 
tf fl^djero de thhIJí cnn bcLun; sáltn¿u; giií- 
naWn, preterLIa; fi¡ íh hfndJdiLrt, dican aíf- 

íolrira. fdem! *AuiKié JSdf {[fJ^B-af, bei de 
^r cDodeDada ú galerví^ 

Gal^!- V. C. MaiCBT on seco: mascar 
púr aira, t # OH niñear hu^^p ú aira 
co», (^um c^; cflna^rw, v- p. Por wrk '{\¡c 
me UDW cn eawüariA: iS-upasf wa ^ 
h' di?ai fiKf mdfía ^^ tfi idn^' d TJuiH<{f&i^ 
mdaoijríi lííqij; 'áfiS Mj/^í ú fcwM>iiT)- 
V. Ifeahffál. Ov«"i. 

úa^viífúi. P. C. nb <>. ombllgii, Ú Jiquelli 
cnaoju rHAlondA ij« ¿I. 

f^iUoM-r P« C. Cof^bd. coco de ccrLeu 

6d/«ji. F, P, BcbniMiii: ^ en, ctirliT rebi- 
asdn i lo Iai^ de cuilquier cou. t. g, 
inelon, papija, etc. maif 4> B^ <l<i^ '^m 

Pebinadii de piipaT>> "l^- >a#uú 4-1 ^^ ^ 
^; Tíbana^nr de iiKloneg, rjwnd (^, 

Ga/Ij' P. C íy^tiit, resbalo: A'a ^, mbate^izo, 
bltndii S' t^ve ma (^ iranio Bcdit, ctr; re^bálnrae 
uiHcantlaaiida, maH^.Dan'sdis. Libññ^. Lilneg- 

€n¡luR§júlU'\^ P- f. E4]Klera donde cuelgan 
ctefi de cacTna: "Yt^ en donde « cue-lgm 
l(ti nir^ 4= ^l< tara «i qus poD?iL el arfql 
pars pi]flarla. V. Ta'¡gcó!t>nff- 

Gátiif. P. P. Aladura: Pag^ alfldeto en getLera 
conque itán cuolqui f r cihs; alar cuali^uji^r c-om 
^ an; nervio dpl cuui'po AaX burnbfe» 6 
aninLAl, (^ if Mguú jNM^ O naf rKí taá. ^tc.=- 
«nridcnar isTonfi» írcDnNiguinncc, ai lo qu» 
prelLcB, Furilie, eLc.=^V. OijtSp. Lúi¡.a^. tlrp- 
ptiét. 

Gatúf. V. C H^d?, cano, tía. íieapal i f^; 
lalapi á At motali acuÜAilB.. y HÜadi; 
acuLÍ«j monedSf Kliiria^ 6 ¡mprimiriu el sello, 
1^ íft; tflanr^ 4, «I ijir^; fdih|>fir^«ri>, 6 Turidi- 
dar de campunas, og ^ lA' cap^jj^nd^ rundir 
alto ñ\ mo^de, ^ ím; la clnibEd acihre 
que w ijibricfl írco de pújíraj L jur^sbcn- tfaítti. AbÜícíoti, quQ ne llana Mn úlrfi^ JVj^^ 
ti jio-piemnai tíi Ettot: Ama N, á Dios fou íír- 
vor. jVaf ij ^(1 paxavd'faí; AlErii^nwJo al eaCudio 

frámay. P. P. Oro fine, de veinte y das 
quIljiLi^; -fi hechura asi llamada. V. /frq«^p. 

(rorjiíi^. P. C Hadar uniendo fiialquicTJl 
cfflD, V. g. ejua y arens. "V. Gamér. 

Gm^á^oA. Ph F. Porto prlTiieri> de la heinbrji¡ 
•w. g. ^ o^tuif, prlmeriu cu ^tít, mügcr^ 
■nima], etc. 

GAifol. R P. Mbd''jd do arrog. 6 algo- lo 
que cabe en el pnño; al-o ee* no apretada. 

údniiif. P, C. Reuiion de muchoa i^ne trabajas 
S Lin tíúnkpa. V. Ta^taao. 

Gamáo. P. C. La boya dc1 chinrbarrOd 

Gdna^. P. P. EnrollorlD de variaa cu«i9 akn 
bi^cnr «di 1^, envainar una coaa cen otri; 
que np B» ín(^^enl^^, p^r e^tflr a^d^ qxí if: 
(lescnrolvarHD, y Inegit biliaria, qif^ni 4- 
tiraora, ú cedicla del que «a levanLn cQh 
tuda flin dar algo ¿ Ij ^tra parle, ele. i 4: 
T. g. T ^ na ti batáf/ai: lomar de la parto 
de oíro^ t. ^- in ^ tí biflffáf/iv, tonto ati 
parto. V. Catan'cami P^Aa7^, 

Gárnai- P- F. Los mmalES de las Aitípüaos- T- 
GayamaL 

GamUnj. P. C Cabro: meliL coDorldo: W^' 
biga, e^ f>1 cainrado, 

<^md^fL P. C Des^o «uperUcial ^ di<aeo llevar 
Pái, ^otíiá&e á áláai iayia. T^ Calie^^uta. 
Gamfom. 

GánenJ, P. P, La D^ja. h leure: ^fa 4, 
ahja^ ú vavjd^ ttjiiar de cana^ irntrümenlm 
para C^^ oEcj alaja; de oro, j veglEdoa: no- 
r|, hacendada de ini]L:lia=ietc, Ttafran: ^ frvn 
fH^rLfuy, idifii &mq^^ Jiff auoy: El lesoro- 
r el lalcuro, no la dcondas -en el c&mpOi 

Gatnéi^ F. (3. Verba que ae Cria en lu r^- 
drai de la mar, y la comen. 

Úmn^dm. P. G. FrAlemiv^ b dMflo líe ilcan- 
lar ñ^ffl: ^ m. ásKal. 6 preleniJer alcansir 
alguna OK3,r, g. oJlcio. También «a meter enaii 
hacienda la ignao. 

GaTnigO-Ht. P- P. HerramienEm de herjero, 
plalffo, etf.-i-JnilrLimeiiloa de tejedot?», y da 
hlltr. V. AUfáHiM. 
Gáitift. P- F, Agcrgaclí^n, á dornicillcir ?um. 
^ jTPcinfnrae» ó igraijiE^o fn tin pneblo^ 
Giltn^ hrtnibrfi'tttíahjíríi, «t íiajjntií. / ¿ po- 
ner algo ca pod:r do otro» ¿i oei algun Lugar ■ iquiQi fia iisM tlmpO' V. Cánanj, ^n. 

rifliinad. 
IriPiimiir F. C « iHi iHibu de UBlquItri 
fiipa iimUnü^i ^ rneer iiDÜflib, ipnUBlu 
fI pUrÜL 

■dqünrqk «, |i tuiiidA füU^dUfUíVl iti «Llri, 
Kt. Aj f , -DPdic d tifbU t urHttiila luda li 

Cmmi T- f- C/fliea.ti frulb dü JrljDlh t\mB 
nrilm «ii (1 ^C pirA lemfilBilu, d ¿Érte tfilur: 

< fnrLrH iIb1 dTb«l ¡Ib bU DDHArt. 

CdiiHü. P. C. tram 4 ^ ^m nclln j uri 

i:dib, ama tí pf^iáa. i cara», ^dib^i? Ii 
taUn: d¡iAi« UrnUrn i-laT-v^-, ¡ti ¡ma 
uriMmfl t Diré , eiip4n4i<i: de b f4nn. 
TirnbNíiel imiejo, 4 'jBrcli:« il( nddi», 4<iin' 
ik ibrtTfl nurlm: Al ^ n vjii°"'^ in pi- 
-giBlhKi: rf F minrlfl lütoluMinUflilnl PivIJíif 

^nmiitii. F. G. U ivihe tv lirr ¡Ir nilquirE 

TFil*i -nur BT «riiiQií^n cnofl ¡ndrblia, « ■n.pi- 

UBBII'L AHUL JÍ fUU * blFDHHlHl idílIFli- 
^íH- Fnpln munl^^^ # eimA ri"? iTulñs, 
■ir «npb -™riH un IJiIdd. 
fív-á^ P- C IkdHriE, ú m^ tn «dtJ ü iSiDl 
jl^iMb de inie Mijorfi. FUcpa Adra ¡íApití 
^lUúnitK MaUrLiKl íal^n»! ¡h di^ AbUE- 
In». Vdilkiaii: diiE: nQ 4 4ia, I ¿itA ittotíK- 

□trlan rí múUni P4i>tkBllft1 IpUBt H K- 

■KrlCÜL !^A ^ awaai; fleiiiír B UiUn, quf l« 

iDurCU nnln L|ue lú, M rBTHlD ie lihI, 4 

«■TcrukídBil. V. AnuwiJ. 
C±Bb± P. P [ÍBgiJnElD^r lEíaiü, Ih Ifiirnir 
qiiDillini Eu^ra BlgunH ■ingu'BnVK, •¡UV fl\\tn 
4uEila taitn ^rtuí uoiii lüiiLlbrUDd ro 

rLcBFrpadr mm FJBpFhL lUlO'dmFrkla. 

Gaa\tir, P- C- NtirJn |ii:rfi]j.H'; g luí mnriflT 
■nirndi> ciulqirl» cii'i- Ve. ^cmlgtiKC bhn 
Higc «n tlguiii wu: ¡Y¡il A Irl fnlinilauíiu 
Uumlire iMinllib, iitn i' ^ (4ilr?vk LnlaluiíUii 
■I "ifha, V, isilf, 

CíiJMÍlii. P- r. ?li)aii> comí cniíf*. V, BuJir 

i|uflimidr>, iifi^j, cflinini, mcr 
fiíiiiH^^, P. 4~. í^bfcIhi] pira Ii mU: of 4, 
imlir Ii IüId. V. l-rj/tBif]^ QV H IH 
■ntidijii, 1^ iLlJId^C. 

CdltlUgog. I*. Pr HuvllDIfilm ii""^'*' drlqnF A - il9 

ra:laiU0iinnl« in loliklnLld dt iIrvu anfüi' 
< nifihd. Hd|>4d 4 , i. g ¡Xm oiiy-dii # fut 

ipu bjiitr; Nu 1811(11 IcrnntiUB da ■■'■i' 

ttíil"! rmii] tm,^lHi íii» TuiHi nlnn, *. iinf *i- 
Eomttbmt. V- P- iLuIHii di Id- qlH [UHH 

pnr *apnii"fc io fc!*!"*, nlr-—» '■on ralunUí dr 

I™ Arfcgl(% Ir Tilirlm phw iijipalh> So bft 4dí 

■kdBrt, * rBijcvcii; ¿ ild iirnlD 
Ganamagan- V. P. FdpCiEiHq, nOnhira iIb 

cilmlaii! iwin 4 JT fii'iqi"Hr Lfqi'c eulBfrMUv 
' 0Lim 4, I. iuma rigiL^m gitf íK: llHhJlur E ffií, 

naürnrn; ^ ""v Ara ItaltVIf t. V^Bllll4r4 
ffqAsb. Pl P. iVnlumhr? bFrFdidB iTf bdi piVra. 
MtHj]. P. C- lirnrrtliibJ hI4 ¿1(0. Cum 4 J 

4anilf dqmMy ii mili a Iwf. pinLiHDiil, qua 

H^UkjF FMJL'hU, FCLl— Vjj OuBUD, 4 Ú lití^ 

IrngaB Je Ii ^BLriiL ^ á dKb, Amiina 
EilMiaDi. X 

ffiinai. P. Pl DamalFu» p4r ¡ib?, C pw\ií. 
Af^\it; fam *, i^roiAír, AibneprhiH 
kirrc Hgii: BprouriblFriLii , juhO^ub 4! W 
Bil, iafrl-rí, f |Kir cuiiiplL<iik*lii , flitlit 4 
on; ubn depiM ikn driirUdc Im iiurro, 4 

«D bqua hKS, ^4 nnfT- 1- a/Ua ^ti A A^ 

^M HüO prl-fl, lun 4; diHl HltlC ^dh^ 

£¿druhi. P. C. ?flf.|di>,rDir'ñn Jtubra, «. g. UB 

tMiAüB, ina IhíLmi dnVklVAiliiifiHF, fU:- 

J (, -1II- puri llguru piilE I'. ALd^ad^ 
Cmita. T.C- 4^l»ii-íani>, cluru Ihh inimld 

Jf WKhñ Bíl ln ■fabanm. d llnoidU' 
Ciil^dC. P. Tn Oa'n <D nrrCLiC^, ú fli pLu 
Je ^^IBI rflnn V. úiUáf/4l. 

tiiJi^, P P ünTtfidi'r nPüzhidF fimlHB.n 

Sinquir • ■rii4, FnDFiJidaiiaili|iilGri«l V- 

JdoB. SalnU. 
^atj-n. P. P. CiiHu.quB jmofnti ImLAPU' 

bi Ú htluJlP. pBtB Crg«r |iB-K|i|Cir V. f4filL 

tiiL^^njJ. Lv P. HurriziT, o npi^Ln; "orq 4, 

•toKB iiUF burriirlFD, * ppanij. V. ^lA^tiA- 
Cón^b :?. P. CiiiuJ: mrf qi« 41 m peib» 
■Te oILb qurtndi: v, g Jjl Pufoi^nii ik'^ 
d 4 J patULa^inH ui rvimuí. Tirnla rn que 
ÍFrEílcn OKlBl, *. V- FúflMT- fiírifl& 
11^114» P' P- Snguiiltil díbiiJri<iiLa.-nii «, 
Hff» t-iiBlipiler fí«»- V. finTL 

^di^d/r. P c;. ^rnni^rfl ús uirs puéHu. 
■h lup:iBiiin4a . 120 G 

hufcsi i> g. m un montv^ e\ oao; iquel unida. 
' quq ctuH íl ditdar por cncioki «fe bovedir, 
- aLf; tfco cEflt tiWMú á9 leJQH, que c^uu con- 

CortKi. P. C Campini déla üern.A btitinljn: 
idner miichaa campanaii ¿e la lierTa, oi^rt 
^ ^- san lu lutliJúm dfi |4a RiíhjAf, ^ud 
vleDED de Boraef. ü GIiíhSf 

Cvur>. P. P. Tdem. 

GfítIínS- P- C. UitdJda de pao- ^ "tp pceír 
Alga. Ifiular uní coa, por^ qua .pete tqnlf 
d an lido, coido A otra. 

Gatrüs- P, C Varáar. ¡fa ^, roaa vtrila, A tierna 

frulfl, ^ comida UernA: na 4i p¿y & HHfS. ntc.-o 
£d4Tjf, P^ P, (^ ni. arranur la jírba. T. 

ffíftia. 

QM, P, C. As ^: ucir h moi1»|i]í(i coa 
cuchara, i 4i o»we jVimopáf^jps^ <^ cuchararv, 
ú jiiHtrumi?niat i^oi que a uci ilgo Je li 
oSlí. V. -<cíí. 

G^ÓDaSf. P. P. Bespeta- J^^ naii^o 0. thIcg- 
dDMtD VPhridfi, J?íi^0irM9^^7U"i4^''^^4£ 
ArUf i>, 4^iie tupedili d bs deEE^iflT X "^ ''"T 
quien «a íVt^ngDDCcn^^dj'mMífaalf. JhiiíU 
0ffd ^ Al. nte lopcdLla. !Nü hacer cüd {itodd 
rrrESTHi^^) áa it^ct otíai'} « poci; no lemer 
el LtaImJii qaP pued« canear. lUgoD ^ MiT.g. 
JWnc{^ 4^ ¿ arffrflñln Jagfo. bsístir en lu- 
cha, i> en rin«i hOfa <> tí JV- i^c nuca (f 
«unciadiiv Nn In puedo réuslir. Suppditir í 
atrir. Di máp^ ^^ dma gao p r-n, r. ovna A' 
jitfgrdcindK'u. I. avM ti jujfbifgHnml. Sobtr- 
bEc í^ue d nedíe rcapíla, 

Gáoat\§. P. P. Dearjangoda, tío naricea. 

GüOBñgQáBanQ. P. P. Na ^. tener muGhDS 
hofúa uní ccei, v. g. tiern, Lablu, ú pierna 
dd hombre, ete-=bicer mucbos eguJeriMT en 
lu pi-rf« dichas. fn íi dag¿. stc. 

GúOása- P. P. ^ en^ oTUDlnr ejgo . y£ 
ailu. Vt hondo; MndFir: di má^p ■ii> «4 
puede» eti^.—HmKi: Por poco nii a1canrr>! ivon 
iám¡ ti laiiU ¿ na (^, i. imtit U paattla- 
ndaOK Pitea t^Ma pan elcanar. 

GaoQÓn. P. C T^vár lamarmadop j cha- 
pu^indd li ropa, o yt^bt para que Aiidtc 
la porqucrie. j tierra, 

CaaQárA^. P. P- Reverencia He^pelar ^ ti; 
V.6ÚQ nursl[o:'Dí ^ tn daifa- No et coa 
qofl Dúi dari enucbd en qué, etc. V. Tagtá^tn. Gápao. pj P, Pedaiüí d^ plútip ii oto que-- 
braáü: Cuando es cona aichflp dflHpuífl de 
haber íerridu, h Il4in:a ^: t las lUi-nilla^ 
é- V. Báro¡. Trppin^. 

GápM. P. P. ^ en, Kjir rimrquien coso d4 

jerhi- V, Arip: 
GgjiS. V. C Caüv senoral: orígeni A principia 
liñ algún?) C4^sa, t. g. inrm £■ ^ ti taatáT 
QaP fuóift causad ^ Bantcli^ na. ConienzaT 
á tacff cualquier acciin, ete, mlinfl ^ á 
^qníi J. afj4iraf, eLc. Heredarla cosium^ 
deaiEiina caffl,^,Ra< ^ f^ng cflj'orvrai á ffóiv 
li agrjmóai. üteHccndeiifía ¿s\ Linage» tíc-="V, g- 
Sí fdm ri ff na. ErwCo. fwr ^ ¿4 
á vaaraaiid !íi SasíHíaiia Soerajwrdo á ]f. 
TnclliT á TcÜLi', nio/i;j0p i> pia;0^?n N. 
UaUbcip can que hu^« und fllg», Aniá ti t^ 
li aafíúoám W cdiTá? ptiS'pt^oiam, pífiSi- 
paáyanif Oraviotr, que uno <lk 4 oira para 
reñir, ¿ cnAjár^ft. JtiUa^&p 4t: fíaifog ir nri- 
cdj/óp «^ irf padar^padá f/j , ete:^Tiene bufa 
principio, fio/mbof /f ^ tía. Origen ddnlb) 
Viene. ^ sale algo p ^ di; y. g. Aáli tí ^ 
an tí >? Natural da qtíe ^c^Jot / TU, ^ 
mii V, g. iBaníá^ 4 na. Principio de cual- 
quier coBa, F. g. CasJati^ íi pojaiQáfiadnz 
Kfic TuS. el moUro, -ó In canaa do rrnjr. 
Llmge lie parentela ^. Por mi» cLC'^-ivr mj 
rrspero le hicieron N. Siic iH^ tí dina 
nomp/JAtn quam: I. liác li 9 A ^a'lfJ^:fanru 
9 imcd Tfi' jV- lid. Trva de malpd- buen liempa 
^ i. g. ifí irfT^ío. ]. 4 Lü l^jdaa. Lugfir 
rjGia,' que cLm dpjú cftdn; >. «. ¿flcr^i/ ag- 
íugáo^ H¿i/ $ £:. Venir át K^funa pBúe; pre- 
guntáis sadifto ti ^ dHJ' V. g. ^ rJAiP no. 
áüitíifílit dondfl /leño cate ? Ya na hay nada, 
Joón O. Sentencia: 7lJ do^sf <J ^ rfa, saii^ílain 
ti luTrQpáina. Áoait ff ua: No haf por quá, 
no hají EnuEJifH}. El que mal comieoeBp triste Ha 
Jlora. y . Ba'inr Gitei. Ru^i. lúía^, 

Gara^at. P. C. Cursajada Qumit, dar^carcejeda 
de nse:pdnaí ^- T. jii/ti;.^. 'E^fíufs- (¡o/v^guL 

Gfír4^. F. Gi Ffpoctf ^ '^oUqí Pitií « 
lepar Je banca en paio^ piedr^^ d otra coui 
fictí 4» tn. V. Sá^d. 

Gaiváijáá, V. G. Dcaolladorai ma ^nn^ dc^o- 
Kom P"t ra^parip en algún pakn na ^ an, 
rai'pailiiraa de moa, 4) rangiiiíDH; ra ^ an ti 

^rac ú ^urttiWcuií; raHcarfle. aobrc el Tealido CoTHjriufM r. C fiuldi» »rdn. Jf^r 4 1 
Itínea: ku^a mldi» mi btnlB'- )L punirle -dul 
fiDiTU rrudlinit, I Mnt^ ^ <^"h 1"= «imlrtn, 
poundn por bIeiifi piLtnLe, VH^ 

É|>rlbla it curar. V. ínriflOfln^. 
¡•jri\jm. ?. ü ^ *t- IllbJpilv de biiablC, 
i ir *}'" miM. 

«■ lít Innuk, H^ liMiaEm t Oti rí f^B^, 

■ eLÜF-pomi MuiU^i liliiBi pKEHl udb Wu 

, d( m'°- 1 ^ Ib puab de eli m pluiaiija. 

Y. ^iiir. LHr. " -•• 

caUi']. V. f.'fjiiq. UrdigiV. Covanj^. 
fíart^- P- P- Pjp lirg* «le arrui, ^ue aan 

dnipBEH úc kibc Rg*1u; a KJtfl hma ¿o Bi|ul; 
noTiiniipj, ijw niiraiiati. Tj ATutíit§. 
Üaramiígaa. V. V. SitHiIiIíIé ¡J , 4 IhüíIi. 
j^ ^ nu (ODiDi^ pedir cru ¡Id dumm, 
T i|iirdii>a íLip cQi; ej^npkrla piro bIi 

. iifcdBL KA 4^ df d'^mnÉ; leoiLial, lud^i», funn» 
- il rubn, <, níwn: rid f; hhiuI bd ** Nmv. 

i>4« riiUmui. V^jJibir. TliMraii. AdH. 

Garap^. i. C lincB, A (uilipjl«Ti «mluria- 

(iun lliiTi, por [H «ilBT Hi-a urjuh. -Y. 

BaJiaa. JN^dqiA. ^¿f}^ 

Soria, t- C. In^BkdJil vi uqatq rufiMnaa- 

• JVi C, dtfim n ^wi0ni«idna, tdlinj, n'l'- 

lo, f dD iBilii D^B¡H>¡ impnrianlE, rpc lodit 

to iLrapnlLi: ix ^ Imint'ii^ qnt dubc pmü 

qulfbrí^ f dp mbiDinna^ BU C d H^iViB' 

HLJií^rLr ii iLJftnh, V. /in^í. 

Caní» T- C- l*r«L|-IHcia n, ,S|| fl J íijiirJiíiri 
Ul nf^^Hi^Fiui;' arpjDnu cii ki i|Lt lucr, 
■Jir|m»dn rri In fl IK lur c, fll™ «, iIb wnlEp: 
M t ñ flfffdAnl jji ,V, Ilicmc hIi^ npif lumili- 
■dídL', j nn hht^d. ILrriaii. KiT pu A ii 090^ 
PÉnrd.dg^^LiriiuUir: EJfUBdiUilii^Fmv 
prvLCBF lir?|EiirirA. V. Caitáal. , 

l^rJiní. P. C. Tjüikar, A £ljt d» tuéin. 
Cl Himi k l[iu, «f 4^ limlorll, •; Ibnfeii^ 

Gtrftr-ili- Pr C GaiBviLllli; adiWDC 1^ p4fl- A t3i 

dn pirihM, Dlr-— L*iK lnnalBi iminnii tn 

r?| (übMc, fl CBrIllir 
Sar^T. 9. G- t iwi U láa ¿ ¡i: ST p"|i:Hr 

# n Ir p\UiiBS- V ¡¿¿"01- 
ÜB'^'H' P- C VilH»^ t V^ii «ih» kaujiik 

ploriii, «ü^adJlM, Ma^,f\c.^tla *, el ^utEitfH] 

BIKJvI dH cl?b >b rrDoinf. ¿HirdMd 
CdüTi F. t. PickciaciDn, múiacliia.Sar • <n, 

^rro, ü kil[ir 1 alguno, pnnwHdala- A 

Ira; liclUr A un!. « ^: ÍPolUr i m-i/A 
d(rJiniH#idiil, firffn; imii^ 4 al qu*: 
UbIt a lÍHnn hríuibE tnnxztB^ak, ^ f k' luigiir 
t,'! que r» pni'nrida, i>[aiilB^r T- Jr-ví 

lT4ii^iiii^iiiiiMK^n. Tr Pl j^b A Ji rdbsBi, 
[4lfl^ A- lidnAc, dr Kduidr «15 'ñJi U 

lir^ irj 4l It ^T H lla'i A UV friSO, 4 

a* □' mapia: iimcr ^ mnilHi Imlr, UBIt C¡ 
lanlor UIHlaDirfu, oj 4. V. {on^cori. 

'rJh^J. P. P. V#<Hi\ C npÉ nTa ■dUBiEDtq 
rcilara^ Ifli «n Uilh^ ^KnnUn á obnrJ; 
l^ld» 4f4 illiliidii; 4 hjii A jAle, ric V. 

Ganím. S. C. Aula^ drio, á ^idé ib Blgo- 

ChIic uU railB. puf y Ob; dU (ViII» dr eU 

ccnüib- diOi: ta^r 4 inri. I ¡UA: lo^ 

^ B Jl^ iT&Jfd. 

G<aii¡ái. V. C Udu Af turren. Jg 4, limar f 
« íll, 

I^OTbtinfifMDg. F.P- SiHlMa4f HKlbd.^rH 4, 

hmfll ti la!. 

GAmu T. P. 4 n. queb'ir, Uitnda As jnl]4. 
hLi>, A cnnErli ?Li].— |uekrir luniuTa, «nc.-* 
Far'iap¿'* J4 ma fl ^ii! Pineliilr'q purilBt- 
ií^tí^OfVtí ti HIlJlilT Eviparr rl mlAiD 
mrí^ehilí "u rwr^lE B&piuirir b iriln. 

Cdniírparl. ?. C. l-ÍHtfJi » nns-, Aa^d 
Aiil, Iwmkni. <ivHI'nr>, At unan: 1Ib«ii. V. 

Gatáfu. f- P- SlinB da buiEiI. 4 rni Ih't 

il-m dfl Dnim, II nln tvB. V- ^gd- 
ffdauxf. F. F. Pii:vilr- Aa 4 a «rU, rbla 

H. nbr OMln Jn ^ hiri Iw» r^f 

hhVl* Je Di BlB gkil. 

^lUn T' Ti SiihLi>,4 fufluiifl liitMfe, A arii. 
31 ._/ 1?22 a lilt'^ A tát, h'^mifa ¿rurLuiiBilú^ decLr la 
buoiiaveiir.iir« put Le« tajiaa de lai miEiDS, «1c.<-< 
' 4i nrK'oíanyi^ el qu¿ Desventara, ú da- 

- djchfl, «r dkliosi?, eLi;,:.±>nq 4¡ i, j. <tpayá A (ás 
lofi, namíepul ^ nal Refnnr lÜ 9 ^ ma\¡éá ili 

en fíiimn de un necio, \a haca luco; 
arofrjpjjiiniawrt ¿ DIm r >li ^cnturai por tip 6 
pM nQt ^cKna^ <) h^ü hCo» A equtlla, uLc.-o 
Mü-ivüí^ianaatai. ír i It veatur«. V, tfufr- 
friidy, Pafad. 

Gdcújon. P. R UJden fiicrE^, que dam mu- 
chn. V, Obiét. 

GásiiL P. 9. NÁ ^ na |i baguÍMi, evidir^e cna 
JkFMDia raxdDíH de iI^qilb tíbtr. v. g. ff a # 
M^ ti¿a^ie ili paaráiaiJda, ti ndliJil^ Ápam- 
barco^ liaiplar ti redednr de la flemealertp 

&^if. P., P. ^ 4a, faicer conlrapEBO. V. 

Toíoaío- 
Gasai- P, C, (Jenlo: wníja 4, ua denlo: rawiA^i 

Gátíib. P. P ^ íJi. corLor otú, ^ pUiB¡ di^E>tJT. 

■^ hac» dient» á alguna cou, v. g. cuchilla 

vJe]o; Qtrrar cun cL úiihi cachllLc, Qhj.^l^ ^; 

peddia de tc^t de ara, «^ lí túAoa; probar 

. «fúACUChilJoB ÚId i ñ\a, ag 4 ^ 

GAum^- ?■ F. G'iiDpu. jtfdnnagul 9,ciinLriilanLe, 
quelrnla Enuc1ia;tLcsde uro, utinnaqttííaoíaoarx 

_ compnr ta genereii, rjun ("^ ^iifijndJonf,. ^a- 
futori^; compraddr groada de N, ^ujftn (i: 
, díneroa, que andtn futra para gaatar, de or- 
á'mtfSa^ i ^ btcar algo psr otro, y. ^- eam- 
prir pnr éi. i l> aii: empli^r díiieraa en 
mercBderinB, ajiá 4 íii pirac: Lercero par 
ifujeu »& rompra slgo^ pd^í ^ en. Corají^ 
0! Compra j nnM. K^rran: ^ «iifufa ^í 
dinaeá iwirh« quien no Is conozca que la 
^«■pre. V. Tífluoí. 

GÁiV. V. P, L4í1lA »i| ge-rerol, de cualquier 
lieorlvTi: de coca, Qutfia. 

Cnebáoff. P- C- Vtiúáoi. A-¡£a 9. Blhorulfiíu, 
efe. V. Oáiíb. 

Gaüiio. P. G, Roturji. f dji, A^crjerar e^sfl^ 

Gdub- P' P. Jiovjatic'nEQ de pies en el rio. 

i lüíT. áq O, alborolirae el pcecnda; rala 

¿3^ V* Kf muchoi- V. Serme. 
GütiL 'V. G Gon>e(Oii, qoe ae eieule en Eual- -quieT' parLe «^l Cuerpo. M A, Lg Oirlt dUD 
come, A" üeai li cirmeznn; la í^aa. que li 
ciuu, RMcá 4; bnigo de liati^r «'auiíiIq coftfifl 
Dulu; «n poriicalnr, c«mclG4. ca^t¿an¡ 

inijsrJdJi, InpTDfíiiiaBDtB h^ llima ■) la lucü- 

TÍ4, 

(f^d. F. P. RucneíOD. ( m, remeur bojia de 
Jur», d labacoí quilarlBi do li mitLi; pínigi^a 
4- el liempo de la cn»!:cha düUibica,. ele. 

Gaok. P. & S]brfaLLH)fl. iVa « ti lu^iian, á 
nofo-suét Ji punágeócaáta: UaLa CDOdjuon, j' 

, avBbjü^i hambre de poca espora, 'mal sjfri- 
de^ i^ofl quiera In mml\it^ sí panto. mi 
4 A a^ran Ui N. Oh, ^aa pocí saper», 
^ue llenes] pma^ a¡fl 

Gau-át. P. C- AlcincQ. (> m; ^u« 4, al^tivur 
ligo da alLoL moniT 4. el quá. V. fijioáan, 

Gáuai. P, P, El Uempo de carealli, que dur& 
deul« que le- ha pltnl&dn el arroi huU qoe 
TomienBa ¿ eiiplgar, f d ntu^tjii^^'r. V. Pa- 

^[Jd, ' P. P, Remo. Ag ^, remar, mang ^ 
, remoro ^oa r^maj ^ nii, r^mar, ], bQ^ir, V> 

GiDtei. P* C Plinln que lljnuD buyo, f que Ih 
<9Dien. 4 Ñi, quiLiflu: 4- ni pang'áo, 
«■reJiders, cuju hojai cunen «n vci de las 
d^lbujo. V. -CaiMeai- CanML Gaind. 

tíáuid- F.. F. !)eLenijÍi?ii, eiLorvo.J(^, Agarrar 
■I que i& buj^ndo, i^ ae quiere huir; iiiaji§i ^, 
el que... V. f. di^en: ^ngá lipaMw^i^ Thu? 
JppgnoJii miri ri magia. ^¡ gusatrtí If naj^jii? 
DeCen^ A tlgua coni'iddda, A que ao h vaya 
V ^i eilofliar, ^ i-nipedir d. uno, qne no ha^ 
lo qijji quj«r«, monirí i^^ ag p, contcnerj v, |. 
el An|úl't AbrAham. Aforir fuc-ra de Bu 
pueblo, íüüáa mjtv Nn ^iáen^ ipití naga fifiá: 
KLi nanibre k mta vdLvíú. V. Pámi. 
Talmuíg. 

G. anlc L. 

Otaría. Tdem, Clqrillcar, ato A, dar glofUi 

G. ante. O. 

-, _ , 

Gatgáb. P. C, ÁWigci. f <> buscar abrigo del Ific ii\iní»biiir. fo^ t nt. iixnlint |W 
íHlguirr vkniiiB, i hiLBC eiid]- V- V^mj, 

Cui^. P. C.úuHi t, gruñir i]L imarnii, njind^ 
b>Jb; Bj|iirL ralli qat bfei# d ubilli» cdiailcí 

. V*\h. y d 1<¿]I lU laíM. V. JJ^liT. 

r^bih t. P. I 4 na rr ^£4. 4ic— dir »l 

n!'» 4Ie új bva bI^, hIc C1, lEflW Ipi 

^h. Hvn qnF ÉS lirtn Ib ubcUr V IftiJ- 

9ü¡. 
C«VipV''V'||^ i*' I"' HoTTCir, f^Muln ¡k luí m Ene, 
úiuiiiil. Pata 4 9Hi ciiudi. Vi. Himm'eiil» 
uiHi4ii|ior 'lgi>- ^7 4 manni» nlLlli:l«, A- 
ItIhiI» i^f ■fn'''TWito, 4 Dr>uik- 
itíl^. P. P. IIttceí», ^i *: Mr-*, qiia lidi» 
tnidí» iLinHi^p ln^nJ"!? nutin*!, v. ¿., 

r VDdnnkdliM H 1 il mancii rlc-— monf C, «I ql|?¿ 

. i^npñir il nnnpi^ai?, t. & dlLl£idulD» |# 
e^ i»rii el l^m^ pin lamilD ^1 dupim 4> 
dq. Ximg- « «, InTikr. V, larip. 

GriLmJjrttlqJ- P- "i I^B* > liruitL^. T. 

■1:4 MnfinJi»- 

fvdMU 9. P. GijH iIb ilg»diin: w-%. Maaú a 
UlAllal 

4^i4ULr. T. C Mcri'i>r 4g * H»-uiV tiolqujir 

G ante V: 

G\MitÍtl/ V. C- FiiMn4, :'\\ia6o¿', f aa, 

■bfLiiruiIfi mlodDiqUt» LnfLKBlfl CiKI-ll 

ikfliA, án hMtVk- 
iSurtlhiav. P. P. ftflWMí^ lumem". « fln,«Li- 
infdaní-; pinrr. quE tatlMrtl U1 hh mUB, 
[. B-H^lnn: 4 ¿nmo? bI qitr Lut«, IhKu m 

1r> qLU pBr^cLfl K liBiJlE. 

l^iir^ri P, C * rn, v4rt|Bi Pn(«r L« Bllfll»! 

(ir li l^nn In-Bn^É; Bkfir |b rtisdll ¡k 
Ib mr^ lnipdi>lB, ^iTfvan. a 'aba^\; 4 m 
dúJ/j JuHiL'jNtiikJi-, U ¿B-ní l-U ixi DiairJIíi 
BniiBr, Lofcii- cualiiDlcí i44fc uniré Ibb nxiiH. 

£l>Higril4r P. C PBDflCírrído Jfl*. ffrrarH 
Hflri, abimi |B DuñoB, a HilrB imo, ^W U ü las MH, 4 Jd; «irpu^u linri, j aa im, 4 

r^srmtMr D. C.'Cirril. Oinitrit. «uoirtuMiUii; 

«nwnlBr. ctrTBr *n LorrjL ^ rnaik tt paquIuy 

v>n ulviLi^ úHi bnbriK, 
iVbdU- P- G 4 ^, CDDr' fiiBli|DÍaE« rjm ia- 

\awTO, nana J ilfartm, 
¡¡•HMaii. t. k^ Aa (- l»qiT|i|i|i|||||i] bikiIii, iS 

£«nB. 1. l/eiráai. Üiaídafi. 
üarááil- V. C BrtiedaiL Gmindat, aln brr-B. 

4LK HltUbfl B->UÉ dio, •Uigital a TUUa^ mutib 

bJh n^ir 1 [na dJBi ih antAinnlBiL V. Púrói. 
If utuulaq. Üutí-fítai. üAMai. 
Gu^júfr. y. C. ISuani. « Jülbl h|ih la boca 
m phi. 4 yns, dtapniH de bDÍ*r roadidii 
«Ifl^r |4Ta i|iie, lu u mmla la nkfdldi: aaílB- 
Idi, 4 (ui; fium V ÚB, le tpan h inHI4. 

1IH imüpp 4jel)iii*lidE pmirdaí mbnur, ft 

ílllllKZ]l»lHpdR1-V. RipfAlr 

cordal, S imiKrH Jr ivm gulaüa- ns 4 rl 
snj^fflluí. dI ifiio uiBhjt Vl ifíJ^f, 

C»!^. & ^ijiii niincn- A' 4 ■■"•^P ^i^^' 
E41 rlriiMU piami IiB]< «itilaa !««». Í4i£d 
4, Dn li^T ■vliL> Jb LMB,«kv— Eji pln^n 
beinpi, iTi V- Jli 4 nd^ni^ d í(n en nñ-' 
pin limpí» puiú lV 440» V tmimbii^B, 
na llHir tvhIf» iIb befididr 

r/H^LU- I*. <:. H<IV1CI,« h>Hil4,r|aB iBd^Aikh 

tír-tiía. e. C Lecht ih qkv. qua <t uih 
AneHaf. P-C Ktuií JrfjriB !*■ ll«El KÜ. 

fmrdi^. T. í. llLihl^uri di> ti i>^ <^ '>"'* 

rwLll, ^HiMnf- 
furífít- F- C 4 Ui <^™[ ^1^ lUfiLÜíMíB 
ik un B-Jp* *■ türdi]l. í. (?iMB4irini. 

prrro: 4 >in, t i|<Mn, Vi- l^^\- BU llvTiBjJh 

^h<i. P. P. FL», uunilLiiDnr áiniSBuitai Fi" 
ftiiT- 'n Ju Ib iÍlU^ 4 JílmiJí. caodiWnHl ¿a 
lu MB imHJ que K liHiH- . ^ 124 G V, Rui. ' 

Gítiofuie. P. C Un p^jdrUo así llamadu! a del 
color ds la gqlDndrÍDB. ptro mayorb 

GmáiÁtt- P- C Por «I inb d^naraitaiH moiil«, 
4 cerro, ~V. Gutádáy- Vo^y. fiofo^, 

0iihUá», V.C ág^'. flgjui ^, hacer alga do*. 
ó iDüchot á la per: QUnA ^ « el act& de 
VEtOi Qi cuaqIo ^ A q^ <^i>D lofl otri» J ^, 
lo que w hace i un llempo coa olro. De 
quieiiR dille, que \ají i\iaia ixn M «^mis 

Gafábalo. F,F. Proporclniíp pTÍmGriOca^orL GuiiA 
4, Hmito '■ dfl^p dtr litMus, v-i, elcúTuon, 
Múins^ «Le. Y[. hacer algo jnc^niínenU. 

Gmddl P' C. FedtciIlHp d tajadLEfla. /'«iHUí^ 
diK 0uíddf ik «B. hacer pedaclllos uhA cou, 
inra reparflrloh JVÉJgQuúW « ¿n «f fáM#, fC 
Bddmni! ^KíAU (^ ^n^ hdrer lajndElat mcnudAfl 
una cOBa; ín 4= woní *< ^t qu¿- 

ñiidiJti^ P, f:.Difer?iK:ia-JsM«^dibr«IU¡árt<t 
Mt cosa de vira. 

GtOigaid. P. C. í **« níM f t rtSaguÍBí, pe- 
eane cmio ladilla., do t^urrer iíta, eanqut 
le edMii' YL nuil df tiJMi poolÉndoK JiiaBo- 
■n, I i^üTdraiLas; ag ^. lener cUe mal de ojui- 

f^fjFdíguíd. F- V. Pa§ $ an\ dg (r; Ri»an6 coa 
algún pal-J, rragándoBfl «I cuerpo, ú nfilgí^ 

Vptítl. m. ^ufjul^. F. C. ÁTíña poi^uepa, }> de zanca» 

largas. 
CreíguSr, P. P. Reíeht temor de que 1é hafédA. 

■l^ua m?lt 4ir 4 tóínyí' ^oíníí ¿íJ íí. 
Cfrt*- P- Cr La« pobclic» df bnn^ ^SispueatUB. 

para el buró, oda uno de por a. Pagffi ^, 

cufbiiki para límpier la bor^i di;! buj>}. 
Guil-üyab. P. E*. Llamarada de ruego, f h-nme 

gTaaáe, tciíi rcvuellOx f^um 4t Ihoi'iear el 

Fuígo, que se levinli ea ilEo, *- r- ^VciniM- 

^;ua^ tí ^ H potiioríi- 
OaíM- V. f. Vi^la loruda. lía ^ l^HÍ? de vftta 

torddfl. V- Ou/írf, 
Gialaa. P. P. Sacar una lira i la corLeí^ ^ol 

nai pora atar ujid can airo, 
Gtdtínff. Pr P. 4 'iip iuoIíd» para moler Lrigo. 
Cirfflífiü, 1"- C- C»Ja di Sierra, S lamhor. Áq 

4); L dJjVo/bu/i^ tocaría. V. GardáttS- 
Grcitnní^aiBiat. P. P. tierra dipe.A de boyaj, T 

iurcancJiíi 4 d ■ U" 

GuTrrtOii^j Pj P. CojjgrcH, reunión, cofnuni" 
dad. Jfa-jfl 4^ congn^gir gente, v. g. e| 
pudra, 6 elcslde; ma ^ da rdá: taDibien 
la GaiDedií, boda. fl^Ma, ele. V. Tmrú. 

GuÍÑtpao. P. C SinifuForidad. ventaja, Gvm ^. 
sohreaalir en «llure, d diiuezA. 

GliAl/hiJ. P, C. yLaali, ¿ sebada para ]o cama. 

fruíqad. P. Ll HdVLEELHaito iento, peudu, ¡/ff 
4f peuda, iBiijDn» etc. 

Ai^nriy. P, C, Armar látela, 1. utdir^ an p 
üi alrua. V. fíofl-dy. 

GuiaaiñmU. P. C Picifra beiar. I rlu. V. 

rjuín-úiio. V. P. Alivia. dGHineo. dc^aiiNo. 
Mua4< e^tar allvlsiío delIrfihBjo; quedar con- 
teoíd» dncaosar de Fí„ T. g,, dehaberw canl^ 
iadLA^0 d^f;d!^iiafAbaj| ^rpdJUtfijauflJAK! 
Oiidq' tí ^roM Üf fUfUHfica. 4 '"t '^ f- 
jodii d maís^ H ^ aa taái l¿n^, 1. pannofa 
4 Af^ respirar, d de^caour del amino, ^n 
4ff neata ^: ^ oh, lo con que ge decanaa, 
d alivia, ele. \- Sao-ái. Salu*t-ál- 

Úiíí"§a. P, P. Cfi-Bcol Tnarado, menor qoa 
el qus Laman PaJ-^4fÍ. 

Gafn^^. P. C. f?un <>; fdí 0. atacar, la quA 
ealú «n cosa honda, j larga, r. fr, bala en 
filarcflbui. Y[^hoj'ci^4^eipeHuraaonloirrui]itfi^ 
y JriieqUH. V. Stt-aél. 

iíaíi^Htí. P. C. TeoLtlor, 4 terremolo da 
LlGrra. A^ 4, ^n O, l«mblai la tieira, ele. 

Guii>fac. P. G, Es el prplérlr» da Guiáe. 

Gtnairíi, P. G. B^fiíalulo ta^aW-o, j labriido. 

Gaiao, V. P- DiHitCO á que flO Ürar Á giiíeii m?' 
jnr acíi^rU, giujii 4; apuntar al blanca; 
I- lit&c, 4 án, d tercero, d blanco i Jjvkn 
^ lira: maca &, ^úer UrB^i ^ 4 4p 
k quien mejor acierta. V, Báa^ú- SilgM. 

Guinaáitit. P. P. Orilk déla falda üo maule. 
V. AmáA. Quirbáy. 

Guiní^. V. C. Forcíon, reuniun. Magtiia 4< 
Juntnree la geni?, V. g. J<%híii 4 'r ^ 
4 nff^na jarü JV. KW.-^íumia 4 rí nipoi . 
laál JV, inucbo« in"ntona de ^Igadon, ele — 

Gúipt- P. P, Eiihar híjH el arroa, Jvdn rf 4 ' , 

Gitirón- P' C. J/fli^ 4 4i ifealrciar al^ el 
yicnioj c^ ea denlrontarBe las punEm; ma 4 

Gúirir. ?^ Q' Aí9nla4?[^Bi t\ tovi e\. búeiId, «^ 1''. ' G lí' 155 i^tontfl Je Eiuiii|ii|hr edUp gia' ^ aa: onvl" 

i?iiürj. f. c. F#>4.duri. Hpi 4: n^Mitr, a 

hiprv ifljír, Sil llrr", Y. tlufiíu, 
I^úIjU P, C Ia ptrC idEiib- * « Diqi^iil, 
rimo l^ln, \ tl\ft^p^: ^\twm tt JipmnqPBlJ; 

"MiuHü I 'i^t "Tí * M a ^■pr^lll: r| 

hiln tío i||iiitri pai lEd^WD, f*í, V- írt- 

Crufir- Fr C-I^HEin 'ncif^HoU lir^ir ^fn, 
pirlir cib» g l| Ifligi; ktffila' ll<H- 

liK iibhjt. V. r^F.' 

Cmli. f . <:, Aa +. Sti|irini4 i4«f d^ *llK1|i|lHf 
Irrbr, ctC V rr»!. 

lAtffi P, U. \lLUbi, b limti. T fínlunú, 

fiuf^Jfio. P. t^ Lii- vbdiIIj^I Id miHUv qiLfl 
etala. V. ^«n. 

DiraFr. 
fTiLiuiíif. P. C. ibtrliLTHL ^dn! Himilh^rliiTB 

eaol idinLrir^V. Súuiaj. 
SlMa. P. tt'.?nBni>. T. Mu. 
ffo^fr ?. Pn [^Mrt iJe DíBliÉrciizivín 4 a«, 

pvBr ?l IhIk, L flij 4, Vi. »rr«:lfü IIt^hmI' 

Vt fOH i|afnilir liEiftQ nirv. nuliLuLtr H qi>a 

ffhUr. F. C Lurlii- 4f f f . mtn i]a rl si:!» 

ihli ilfui pf^ndiw- T- i>4il^. 
l^HÍHlf. P. *J. Giijm- V «Hi h^I^'p nii4Li» 

i;iini|iirri|r ülcdadl, A |i|idi|i>fii 'fi^lnn^? (UCIEI, 

iTHnJ ft rl iiii^ cflBiicni* íc liíij* H^niTuí 

iiai rfdi'iLHi , rr^riimlik rlf-r?iiiBJiipaf 4 ari. 
/'DniíljgLL g ¡I b\ag P loa ÍUiíf roLoDlJ inga: 
L| h^ÜB dtl bomlin « Cu cJC |buiiiL« doa 
pnilinlU hiFaüi. 
Ifi^Aüj- Pn C- FurluriB. 4 iTi j|i>Tlirtkdi> 

G^M. 1. 1. LadijL Veii^r, apiunina li^n- 
rr^io d 4a *; InüiUr I IucIxt; irHr, p^ti 
prntsi, qii-t [uorra II«*h d nnnlivia- dg «, 
liicluT Av,¿m; ItMhiim, qucf^in imEm 
lui'Eife, "HntiDqbr V V"- Iñll^^ 

l!■l^ll^ V. V. Aaduo, rig A, (Btii hxh lEiibiH 
cmnii el ilfl ChIlIlBr úiEaifiib. Tr P- Xhrian «nm «icn « el 
nonLfi i^jr» efl m^M- 6 li ^f íb tfie, 

V. IrtP^it Üno-airf. Rmjurli. 

GuíAl. V. C trinEipiD pmbHEfFlI^. Uavígái 

qiH Id itiúívú. 
CdiTai, P. F. Per T^nt, iIb bLüuJit bL Ae- 
nchih Jn dni». lT>-it g ih¿i^ Hvzar, i LcudE 
«Igo pnr runu! CufFU i ilgiiniL nau^er. V. 

PllWr 

CbiTiíhj'A í-C. «¡ineTí, bniLmlilul, I fndBfJT: 
im 4 d o^^. Lelí IjuCi, O dn lillo riolR^^F 
) ib jHici «qaiiliini: Ib- V- lüiff- SaiBoUimni 

SaMui. T. C- Li tbiLbiI ¡In i^ixl^mnr ix4a< 
f 4", dliDbdlir; p*nlr ^r ?L iMdli]^ li nllpd 
iLe nnn RBnLi ir iiidi, ^ !• 4a'9:miláp. 

<í4lfl»irr F- P, Paiftenrío"- t ■"■ »i™^la'. 

fnnLinr: ^k ^ «n, m» ixaitt4u-. fo^ 

-.» 4", Jnrdr íci^el*! mana/*, H ipt ralKi 

elí: pDrgM^rLk JhiiIj w pariflíU bi hIdiuí 

ffb.jir. p^ c. Hid" dr tj ihh^ 

tilmJ). Pn F- Hurla, iwandr> blBnBuB, 4 fl"< 

biirlliTlf -de «no; viada I* Ibi^UI iBlblCa 

biirli, fiíiin #a£ üU- 

r^^uT, P. P. «Inuñn. * ui, ÜFOT dfl liga 
1lE>úitdnlo Iru m, ú pirB It, bTÍBILFOI tJfo: 

ptipi 4. f^toi [[■ bJU mil- «« um?b 

EiLiriii nmuia A, el nuA; laruflu <«é i^iji: 
p^Bn, vtiulc 1 La ifli cen bueo y'at\«, 
pcpj f. mmLC \t lemi-nU li Iíbtm íb Ii 
utíIId drlriOi b4 O t daH>iU«lf (qt^nd- V. 

íunrlilE Cus^C^V F''"*^- P^/wJ- Vfon- 

liLLVúpuv. t. C. ^419 V in: ]<i mrnli, (na 
que f^ Lili 1e lebe. t rn. IL^TBr ilgc irH 
í[ «míriliilii Mnflingrtí, V, flitíy 

CiUñgur. P P' l.iiK ■Jirn'uip TiL>lBiliB de ka 

*, hacciln». 

£^[01^ P. 4^ llklLarín «lr|iHÍl1 qUB BE d> 
FB li Wi-U, Jg 4 Tj fí-il- jlbenifH ran r| 

LE^I, i\iic ül fBiI nlr uní enndklDTi lergai 

^ CDii 1l pB^ dtl BTnd, nc. L |i nktoc lalBlÑi-D 

a li mífina flgufl i^tfi i|iie, r '■ """ ^i^ ^ 
neich toTí t-pl'll-i k íí^Lifii:*. V. Tina, 
-rjatulóunf- P- P-Fudr. cUnD (aanda ^jIüMID 
UuIHi " ^"^^ ntdiEq fvli3. 126 G 

CiÚHiJ. V. C. Analnli va II únfimi&l''. fh 
- ^. 'oIi'C i urr ei Jé utaní «DbrmrdíJ. 

Gbiritfjqlni.K. r. P. 5Ill;l•L^ j itnB niMttílWñ- 
cliM iSi rif4Vn» 4|>nr*r, t' cm fiíüfii^ 
HtdilirAidiili» dwynUPíVMiiiiieiila, vi ion 
obm, iunFelu ivi aIIih -■ «nletJur. VLr H«- 
iMí Vi. Ti^irorM Fn Vf IpLr^ilonr A rm», ¡I 

tiuuáinaií- P. Cr Alr|i}ra, ifu? Ik^d iini>, H 
■ipi' Riipfilti \tti tsiamlñ' y i^diji^iip. 

fiwtU, . P. C. HalKi ih liliD, I.IÍIIBII, Mbttí. 

• flUü^unnii • «Kr iiiherd jad ver kd-i»- 
bf\lta. Y- ffiirniutr. Pliijfplf. Po.-^, 

^pni Ti P. g nif nrUir. MfTJW da tjil' 

ArJaiaj\ iJi pdiur út timn. V- FíaJ- 
5deu|]. P- F- A'4ip''l4'h cmCir cu ru?^k 
d il mvet pwirTí:^ lin- 

liiqitr. P Cm Tfarit^ 4 iB^ E"'"'''' "I '■'■n' 
n hI Er"vrD. 'miv t^ora, pn ]iv J](in- u 

Crijgi¿>1ü. P. P. Lrinlad. I ^ li i¿fa amarga, 
■BnllC rl |jie bliiiihiiii'nir; ^ Bnlpí qm IT ■' 

Gip^- P- t. 4 in, inmrKBT por nwdfi» nP^ 

'£#B^ P' í- fdtuCd * iBi, rvUr per mrJbf 

CMlqalEta Eito. V. l^lipiiir. 
Gf<. P P. Udih ú mW" i> «1 a füPiíi. 

ibnrrrLET li Cviüátc, manf C, el ddi' iboniiiLi 

M'flK AairrcírlD, i If^iL» pn nula, fn; 
4U>i #, «L qur— rlL>^. b, B (hl él -ba^trui^ 
Xbii[i«iit tin Ki'Bili'? ll'T^Ur. a «d: 
ÜTfbLdr pjra qoe JiDncjíí, >hau|}r<iiir panfl 

t Dn- IpIíCaUli A k que liirn^ ■rklCAÜblí', 

qiH na qub^rt i|utlr lublr r|Hl>, imnan^ju 
^ D^ pa^míiL*; ninlilxi, out da lodu *< 
rnladj , Httii^4< t¡ «dlD entubarla a\' Im 
OilniaB, 4 ^ \\mv\fi¿ itr DUma fl fl<-u, 
f^ f" M<n'i^"i" irtífliiiyJí,n*B* wji IhIh, ü 

br.l;rilt Jlínip/t, bj^i lí BILBIc P« tlHirra- 

riiirnirV. Jpút tiJil /(.iifti. tiija. raia'an, 

ÍLmiUM". P. t. lETla, qoH DDEi'it " Bg"' 

fíMihíírfí. P. C. mdrapnli, o hlMbimuí ift 

blirl^r V. ÍLiCilr. ¿Nibiif 
CurJJflr. P, P. Üilnlun 4^ « leí*rli-elr. 
"V- P*«M. Puirf. S|ja(jwP, fflTiPÍfllíMrti. 

ffinfr P- Pr ULX»D: « (Ut hKTlIa Yir El 

privar Hircu qiu tibi: H iitiis t n'. 

ptlnciphr í euttmt la itoi' Mn el «wlfl. 
¿ri&anf, P, r. tipliidli de h lonru- V- U- 

M. 
limtiií, Pf C. Tdlilu hfnJiíliri. á nHladm pV 

iHdki. A 4 dn, «l^vF liA lirn?^ knpitiE 

4 uilindL V. fliahif . 
Grfjüfurd. P. C V^u^w^Adoi. ^ in, iHAiiKDrcBr 

■l|i>. VL. VBnUU quu tOBV VIH, faiBd'a IF 

*r|iUn, i> luí i[i|? lUH, ?l L|ulh lieULii tn^a. 

p*n KUpiirTpZ. V- ''SIA'l'.rJ.íf, 

i^°4r. F. Pr Jbiq« V. 4Kdidlr4 Of Blpi. 
TK inJi^nin^n Vi, UnínJií. 4 '.<"■ Ii^rli, i 
■luijEzr n| v«nidi>, piar», ná 

fiiiiil]iit P- V- ^efvieni í i h'litta. hpr^ 
luc b PBrux (■ qi>[ LflFi li hrU pHJ tJíi- 

B4i^ P, r. rJiÜiMUdAm, /I9ll, qDB !■ bln 

i»rTknnud{i e carirr, t. j.'. [hd, ptjiij'flb ale.— 
■BU]rrDLb¡ Hi|iia mi mirlulilir 
Gwl/a\i. 1: (L A^jrro. flh ■", igujiirar. V, 
Jjnrtiif. / 

íurMn^ P. (L C^lL^ piil Biribí, CUBO H 

líiiU «I |ilHin. Vl ^^«iif. 
^Ljfr^. P. I'. liD^^liiiHÜnd, iTHlitfln. Xfw^l 
*, riDll^br A ilMi,''-|iidiefrfiil? aI;;»¡4 rqnv 
nUnl' turi|ili' Hib lnattíla-,1 V. G\ilágM'- 

4iii' iiCTbliW. t. Cm. bDbrAalUí, ü j1l«r||iiM ||a 

liiim?. CrjTj 4 Jí «LTurili , thdiduaD rj rjo^ns- 
Im ^riFWd, ¡r^niÜren HljIfOlLU tur hBl dii^. 
Ifü^df 4 id: tri^ mil rMllidii. V. Deudor. 
Guta^l. í. t-, AhliaLU, V, ffMi|JBí. Bíl^\ TJFttil J^ ldÍE¿>M De la lotr^ H. 
. H anie A- V 

1^ ' B 

íüri, . P, P. Bef, T Sofiur «liuhlB. Ilnlu, 

í d *iC4<r IIuIbu, po^ * dn^ Bnkic, ng 

' f , a Uiraidí, i m gi iirD|il(, li- h, pird In^ 

i]unD hi isliliKüc lll^ ühbt» lvTitili?rt 
ll?»eji b. íoüiEe, (Híhn Dü-j, bnA^'i. ¿aUg: 

DiTÍiI. Di«r imd^ laLrc (4« llanii. ilnilC 

qua ta vJcHirr Imzir A orí n»1r|0i|i> El|iBHil 

- it ^Li«ll4f ranqvl'UdiíT?^ 

II ante O nt, E, P- tafl lérpiJín lr> flivlLTi. unr pin O J27 IkiTiflr «I 4|ua k« ^Hij pin frrjiírHr, 
dirle, « ¡bfiFlu jlfu; flBrk|ug fBla lEnNdHiT, 
m ti ILocd: parus qn h hjrt lanuiln da 
nufrn oiii, Vl g- nno, MDf.ii<^p(i, ihk 
<l 1KZ nm, i|iiíuul?nn dunr: dlm dlprní 
* aurtrmí lilwoii h ti UndimmLf, na 

Mr» Ih Tj|qId>, r Auilali»^ qLin BUSni 
U II- PirTHi J. E\ lífiTiiDU JVay, 4 rl foniBn 

flímiflu- /f Bf lii^-a pin k« djlualuk 
üar/ui. Mbíd' oh i||ii k mfli« «I piA, bdik- 
II.W, (Ic- 
De la Iclra . L 
I anle B- lüflJfn. p, p. Bilunínri. V. Q. £■[ IbbIh, o 

mil, rU¡.'^\i t- bant lU luílguabt. 
^^r. p, C- Dr-irrna. •in, itiir, Jlh ipifl Birt 
liii^icrkln, pirj anBilir 1 ida 4ffl1, ú ^ILIT t 

nlgc. ¥l. a.illorAL •□tliiUlLiT. 

Iúr4n^. t. 1^ C:f4 VkCbi 4 UÍi> BuiLincLt wm* 

buiT^C L Ulh «nipi>'lll]l' «1 linBIQ- 

rUMT. t. C f r<4. StíUi, '- g. jl uliillapiia. 

¡fue i]B pur iIihhIi: ifíirtin; "ini 4 4fl. rB^Ear 

Alffj ik li DHfHi. V. JJAffl- 
fMüi. P. C £T4pi:ian, dl'^im ^lnovn, dit 

IJdltrJli^clM. V. BuifUláf, ^ttu. 
n«. t.V. LTOro, lh4L4il?L iiliJi llionn. 4v9. 

ikirirtí nirio;iiinif^ V,rir« lar üi: iimliL iii>iii 

■njnafirA*- V- Bminía. íona. iarq-J. 
nnUr. P. o KnüDminji. I. <Ih[ pHí í la 

(rit ds ll luiEr>^1i d? [iMian conN'iilii^iE'i'li 

Jü Ih llíHiÍiinJt Ji KíBtiJci*. \. íí'mlmi/. 

Ra. r. P. Ariflii: * Ji Fa^7. '1 lid V^f- 

tban T f- Dk^hÍIci Jr rHiaEa<]| r|ui' BUTi 

iDirnj V íMiin- 
.ft^m-r P. í- PlnTr" íc la Irtíui iln herrt/a, 

|H|r i|i|*il|- hil' 'I *>TnFD -ti ruüglhj 
Ibúi P. C- l'>"Unriiirk. * Ui dCAlcda (IDlflr 

oiu iBT -düiuf» n(4iininLlblt; na 9 u, ^'i 
an a ^jüa» li M/^if. t'Blla rfiU' liürn! iiI^iijki ie ligo: ^ ^ dtwaui ■□' ÍOMáífB, ¡¡mnpaU' 

mnfitnafiiiiir. LiltfrjlUad: lu ia !D¡i4 li* 
Ipiel. Dima » dq J Ajn^nfiib Divi ^JaHgA 
¿lív. ToDiarlu ri>ili», bIlt que Hiwile iíbít, A ^■ 
Dtdrli> leju, v. g. loa ]j?c»di4 Jj f d of^- 
h^j in Aawl. Tt \i:4bBrK IIq^b, 4i (u^Hn, 
na A n.\. B-ntíil. Fiva. I^i^iU- rx^iJar 

I anlc C' 

Iti^. Pn P, Düülu, bitiiLIbI^b^^ dñnii^- ^; 
4, BtuBrriTn: vm. nt^lmivín Ir lapw. V. 

JiiljJ-klOiy- P- P- "m ^hi^ A- luaLliLil? iTlh á-- 
imlln rniíidn , 4 101 crDU. Vl PoULia Li LJirf ii 

^irfftibfii. P. |1 PeUlL. EhHiDjI OD fl, 4U « d 

mamm^ dciimic düi tt\ fi . aoni V: prUln 
jnia -EiL-iru', * d lugm p^MLs plrH4di>n ^ 

Jrái^ P. ^ P?ii:jJi> cu'lqijh» gn" *L Qlífc 

I feuUBltU 4^ O^iUK: im 4, ¿r abalidlhlh. 

J.Ui«. P. Pr SiKflTdcrlmk, pbb'. l>cu>' Jg «iCi 
taplt rir|i|L''ni'lB . aiv Itur* ulto 9erHit liUII— 
dx; ^^ vlñrjcrr ka Umiíl, qvi' ilfbll, «E. 

i^it- ?- C- UBr. A nitt, iiiDC Bm; k«m 1^8 i 

Afrí UHI 4 ULf. (, JdvU MfVfa Ifl ídüiY 

praL^rünik In i; nrin/^m^, d fUiA . tlaiD qu e 
■B dá bJ quu bñ iñ bia\v i^n, friTaUav; 
1. e- 4 in tudioviiid' J d^arJdU, qtrriHoV* 
«ratr^llil U 1lU<Vi)n- Prtvllffli», 4>iU hd dá 
por iljua Td^pali»,* d N, *. g^in fr n^r^ 
xi dóvo*" "^ -viB^wUrr Diol? ■'L lL«r tí^iUi 
|irt>ilE|ki. pur li|H[ aar*ilD en k gumB. 
Kí ™e í"i íjín T 4JnBfl ^ uinifii? L ú^bI 
nHiidlintffiUiP 0J«iidinpt«tiLira¿' Ho ■«> 

Ún-il I Al Blí dBD, 

ItBit^ P. 1^ * «Ki li inliHi i|ai: uoT. V. 

L^lr. PlC- Vui, ¿ pila,i\iai atojt isV^. 

ff,Mj>oi. ffi\itf húitiUe. i ktiJiuIr Tr Jgíl. 
frr4v< F. 41 ifd * VI. EiLni^ Je mvrli» 

T, t por palu , tic ■ 
leraa. P. V- IMv bd^». IH 4 i jqjuin^, llorar 

rnfit ^-.i en n>E htln. 
bút. p. <LTt*íni:bi, tnntan, calilii»- éju; 

dgV«Jldir, CDBH» d |l>4l«E iWi OTBiHr V- 

I ante "D. 

m. T- c rnD»' 'h^i- JiiipivnH 4, mh nu 

UiiBl t. 1*. Ibrerliar, tK 4|Brcer, iD ^\Kh 
dH pn hlHHH bln. ' g. EUtidl i uH 
«m N., f viHiib qiiB nu quñBre, ■B«il&: /J 
f ttWI^ 4 1' Ar^lK VW i\n7 Bu?l ^IwhD 

Ifl ]H(k. 

Ufa. P. P- \bHlH dB bi iniiíin TI. Pflú 

lH. P. C- Al panlQ qu^lru^inb, b «nlmi^n, 
CiBuit IL<BO li cerU U pBuniii BilBlarril» 4 

Mmmitilf r^^}aí Utajuiáá i^rnapUl, tí 
tfUmUí i|Li« Uttt i\ prcEO, I» imlpnin- hili 
ifufl V. (nDdi> nanln») *: t. f IhL», fuct 
Juifi k ^yibIh^ ['■pilu. ELi|ir¿ niiUiL Hfa 
Ct/tiü-n H Jnan «. [^ dug pavtdiil, ú « 
■q»"! írímp», í csd. Amfia Tua ». g, A omu 

^luf ir^ iBld qüE— «Ul AuLiBCQiHiifí. ^ 

fvd: t nota^l. ^ofoid, «a Hgloi pdiJK «rluvra ^. bií fLAia |>ifUfii,r, cnow i«ii 
fulrtra. Jaflwífl*.iMHiilH JO. fta^FlilBr*, 

■ ff*IÍW t ilflaíiií*'1>ín4,atDiír* nitl» 

pcllgrirlD BüLifim. AdHj ijuil; piT', cOHi 

JWhIk, tiíi'ply narpir H If^ia, uEM r|ii( h 
luhre, He.-En iqLiH itrnjci, ■• toa. 

I^f- P. C. Allí dpnikcii^Ci ki|LkT]lLfl, tti¡,m, 
•h lili. 

JdiApi. V. I-. D»;?|iirik liTuL-DVod, frda- 
wit, TI li: ealií: p lU JibUani. düjir A mío 
9 ilBirDpdiairb L ttíoiMw. «nmiDr Éifi>, 
ha qiETi'iiih *. la rtíi iTe Mb n Dt Drclr 
4Ji» 1 cLciL irt buril nmuiiDiL, .pt ■*, Punf 
f. QBr^ [I pflrif ^, El [ku<D dr Amwliir 
ll ■t^a: un qiHnir iiu tüit ^ \. Jlai fj^ 
|Lúí iTiAii, iH qjkrc ti{i. 

quartr Vitr Aiimnin In «ztiun, * qa dsog 
^^ fro^'mi; *. c- un oIbiTs iFnjKilldD, ^,— 
V. .IikUi;. £Mtf. 
^. P. IL V.J Ei]l«irM Yi » Btf.bi T«] 

íiilürMM, doArUc «: poTivdo, V. ftf. 
yjud. P. C Sniep. ífaíMU of t n^ üm 
l^VIWJDib, quí Dincí pi t^uIflU; in^airrn, 
iron na pm. A aj « n^ «pnid. V. firdna. 

Jíh, P. P. Cucluri fnpimtl PiAamBr e| 

mih ipt\uiiia^ Ji arnc fon fiKltvfl, « 

%d£ P. & iHpImlt idlDiilL». V- Dipfll. 

r ante G. i"^» P. Pr C?WJUii ilB |n IIjlIi. DETim- 
J|iFi¥<|UÍIl f^M 4i BlraUruBrar aMiciDfiU diS- 
pi>« du Id IIUTi»; IraiiBrlUh 1I u pp tIIUi;|ii>^ 

4in "!!■*" tíujré, Jd iLdn tí •Mupahl 
pifi ú'v; liBíitpih B-reau. na 4 u Jan^- 
irrtitJiljd di llempii, kí ai ■«■^r^dad. auni 
OOB Ki lie L>B lili «lo, Dm A; ju * ntan- 
pJav i»]iarím<ii I qoc N- "Y, l'.^jiA^ tfaií- 

^j^- P- P, nnllcu 'g «, rsHhr «n nllú 

di: Indirui 
Ifliini. P. F. liann iTe 'utiulir ("líi*, qnB 

■Bin. 
ÍHit-í. P. P. CrñlH- WnKiD pin cnbtr fl 

iranu. V. Jl|jn-í - "" 139 fyf. r.' V. Aligaría pqrjiln iKinnriJU Ttii Q 
isH6v ^'D^Pt ahmliiiui ^iV >"'t rio, 

t*|brtli. 
t^finán. V. I'. A^c, ^ Inn^E tlgn 4>in 1i 

jniKi, h'Lt- 
I;1||Ii[|"l I'. 1\ l*ii'iBilr>, niii|rrH|. 4t|T, |i liimDr 

■Igihton lj nMmi, ■jiri'i.j", I rjjiriiiiiil! Ikfir 

A lonc l'gO, CDz] I II BiBniü, UM t< Ui|i|<r: 4 

1. (. rr-ic yurr #. nukr i^imiL^ n -dI— «|■::_ 
Tt^Lr i lgi> iüi Ib Pinm, r^ijauíilii; hvinh klil; 

ICiilT jCliik|irii<l>li? ¿Iju niit ki miiMi F' f 4 Ui 

ffr ^ g- E^R' ^rn li LBnJ.-li *n 1k mnnd 
ífjiiJ. I^ C. ^ drit Ibjr^r d'bjft d^l afliKfl 

nlif. '- a 1" ^ibil- 
'TlMi I"- *^- il j siiJ-niriittJi; TíE íjii/r, iprt- 

iirh qi* npri:*li. V.' J^níj. Jriii. 
Ij/íi r. í;. niunj.iArtí miLi *|irtHil»i v. f. 

J>Eili unlimlail, in^ilrrkci», ric— pj ^; ignim 
nfiui'l,: inrajf], nírrlirl, i. ¡ , ín ti IhübIw 
V. riij. 
Y^iiP'r. t. I' ílnlU. Hljn.Orill» ¡írl piii'bb, 
n n' f'í &*i^r di I <.inrpn (^wulHu paJadi»! 

vn S: 'jv 4- \»itr amvK: íarJrt, ütPiLl* 

dj N. 4; lluijii j Inr.i, liq 1^11. UDLtgBn, 
liil| u, lll'Jibihi 4, (¡Lj^iii/'n fi 4; i>l¡l|u, i 

■TiiilBiJidl iItJ pufltlii, cr u D-m; |Lri>iGLl'ii, rji'i 

4- ^ JiHiIIg piiwivnn il'Lri^ ik DlUn, 
iJi- l-iU'] I, i|iii' mi Ir rm-^ uiflurír^a^ a 
NA ^! Ifür^ll, it wr^virii, ^ iluil^í ^l Vá 
n ílC— íHh, 4 af. 
ÍÍJJÍ. V 1. í^ü.h. íjS; r^^ áru, flOfLor 
"IiIil di - 

Ir-- r. r: T..ir-., iv (iinmn. v. tti. 

fhJ P. C- r.iH '"Rui, ú |uliLliii, lj liiin^ it^ 

J.ll bll>II Q rn, llL<^l|llJjr. l|IILljt^ll l.l^ L«||l.- 

n fd ñjiuvünQ, n I" ^UUlm; mi^ij linjBd 
iTe pilm i|iill|ini>:i ni IaHiu, Q au; ¡mIULm 
¿f iimti; T> It 'n^ilt^ kl^ilijlilliihilrl IMiBdh 
pjrj roolml"!, ^ hfli^er rii>rk'j i* nll^". 

1 aotc L, 

fb. í, p, Tuetq «iH -muIhitu liHiiEi. 

un J" íonijlljür ,1 suriin il rHFi'i, qui quirn' 

ii"--!'. i|-jL )» niri-Lii in foní; rToijIumi'iiri' 

1.1L3 nj rd pim CfiíLiT a\ ^tn ») ^i]|i jlli 
ílpii Alftiiinyi jiniTiUJiiuri filui 1 ii|r-ífl piJi: * í^ llíifl' a ríuhir gniilc pirj frUíAftil 
cIji cnED furümc p'n fi, fr6'<^'•U^ 

llml P p, [.'^ O- "1^ pmiT "nlfiiBilo J jlgijiv, 
niiínHiiui ^m |.[, \. AnflwnJ, 

¡laln f. C. Apn'.jirv j \vUmt dt b que 
•r ?chl ü prrrl". íiiMll «^ digno 4Jr nr 
jprífiH". r/afflíflyl Tipri^lnp do IbUIiIiH. YL- 
ti.rnj A, npaiiiEi-biT* r dr lloik; luirc tf 
H^linn. V. íüria.i 

'i'í™ D. I'. VL'njnrtuk, s ej>rti'ir>dr 1^ ^, 
IrnT LUrCL-lid i|r j||-?irrr ¡1 X. L Hnvt 

i]rri|Hii^lki, (^l:— if-n iinii^ Ü ; firi-r'li Qil E K 

ItniJ 1*' il|¡i> Jim (h. V íinLíí'^ ¡|^p(rfj(, 
'Mr. P. C. illi^w. iVjj ^»r4'in aiifí¡at\ it 
\n lliIKMfi ki c pifTlii. ' mpngii, r4c.~L' 
fM'fli', unji '(..luf^i ■iig''H;a V. SnKflirdfc^ 

i^. F P líi purlilik III iiiji'iji rniiivitinik 
iflln hi» loütiili, Oi|ii«liurr niu^lit gi^iLlr. 
fliiiii^ai 4 4; iLflT.imri^ffíu jf üí ihíiKutjr 

nuDiniLir el |i|icli^| Flliu ^itP pui'UiHi 
dugo i] HDhnl^g j f^t « Jm vl-rtf ih on 
puEUii, aaquipa.! if hdu ^ nlirmlTP rJI (, 
lúL^ui' 'i'/i'a íB r\ purlilik^ t ^''%' ^' 

V\ plWllIlhL V. t4I/.'llTI| 

Jjr?. I'. I'. UtBl<H Jl 'Drrpii. f.'q n, Hidur 
BnBiL.'biHl I, riieki[iiLli> bs ^Bdiui roiuiiInt^nlCn 
ü i«r luiivr i]liic.i»< JjdL-» d 1] w\t\: f^riiLrj- 
lirrlii:, itrr4n^uib d« cui'rnii, -m a V 
JfiiiniiA 

j^ir. I». C, Id nfa de éiiB «d^ Ogan 

pLKbrrhr 'I >lrti> cuiiiiId Putb. 
í^£i I'. P. rtu Piilui'. í iji'Pi» rtíuctib ibr 
Quii'iifi'. iWu t> 'foni'rji j|" ei iMiuniúi: 

I liiijr, kL'iiJij j hiiE^ni:^ t iiin' nuiíljlii, iiiil - 
O: niiEr"r,i4j «, ¡i m íonpBfili ilrJ qu T^ 

II lii" 1 1 ic vpn. 

VJ-f.i. I' C. ÍLml iiEuN L 3|j Q. chuIdc i'mli|ui|i 
L14» iiiiri'l wihi V hKtlII li"kr. V. flMrn. 

ÍN-in P r. íSruIhilufl. a íP, rnoipí^ir 
liyli|iiin[ i.iün, v. g. lulidir, « CunjuinLi iiu 

ilciu, rLi . 

VJo. ?, 1*. rug t>, UTTilInri, hi pijjul ¡jnn 
llinplBCK i'l [rjrrrn Elli HBlU-ali^ u'Dn 

ilcillk [lUliIni 4> aiL liii!Frb «I mii] Il1.]llu. ü 
ni r». 

¡tit^- P. P k-'m il* HEni ^lada: rii Áb^ 

nBiiJ -lijlrí V, tuüD, 

;jjiiE#. ? r. ?ia -i, tüittiiñ hu ^w^, ^w. |. 

Jli tl-loroL, • wuHCIU da Ltii^liH M # 
r^i qiiiJliIi. h 150 \ fDHidin H'r Urní: pir alL:!» pirtur; írnlnr 
ri ca?Ep\ ú liÉ fjxnii. IrÉTUmlj lii na- 
DM bliniliniaiMi- F"!' «nciiTU « Jt<; fmbibn 
qii4 i'iBuu VJi^ln do [miar, iKOjiB *; ojt^ 
4. d auB a finui^ piotrclnr qun as ««> 
do ilpird cibrí pciiiflih ''. f. Iiafa^niíac 1 anle M: ha. Pr?Wr*í ^IK Ib i™ r- I íi*, frm-í», 
V bn Itinbr'.Jí iHm .JphEr, Dllm1ll[3. 

luía, P. F. Jl«ni> de p:f"anii, bbI™!; elt— 
Édnp ilc vfriMUd í pmngt lTe fLiil«Li1iir 
mi. tnw alfi fnn Ih moriH, it t m; 
t. f. prnllc m pok cm i'llnh; d^uJm *, 
»ii H piiilp lu^Ei Hf loí 1WK abra, « 
IIB|ikJi>, J|Br ar hHr »n 1k m«iiib 6ilFt? 
bHmc iJo «n ^Hl^ fi ", j>ih 9. 
uba do TTtirTlIli, iTo.— > l< JnKÍ^i uñí 
di Ur>nik dn iTBUroiiliin, ^ A' i^nl V. IH- 

yiniJfinb IdíV. V. J4¿4rÉBii. 
Tiuq. r. ?. Xli1i> ^E p:maa nirJi»4, n 
ueiilii ■limdii i|iie 4R .ric»T«aip9[Kbi^rp 

■f fl; lllíln*^ til HhIí Tu qirt liÉtí, Ih-rM- 

gaiQ «; irilnrtr i\ra. la d, Bidríi^uto «, 

iHfaiíA. P. t. Cirledkd do Inlmtr r'm bi 

lerjcnirtü, j iiihi>jiiId fl"^ do v; nírr\e 1 

Dfftr k lH p-r^nna*: jtór vn *. mu 0- 

V. Jí-m, PiHií'ÍJJ. 

íiiijii. V. p, ii«] ub4T, n rJ<4lV- ^1d 4, 

«41 i4tirni- P^IctUí ^lk Ll^ntane'^ canrr, 
j bnb:i- mnuuft^Al «41 j^KliInni H A- 

hroi, I. I«nr[ 1i9EKi Hlriir. lu A- DñC « 

u Jr dOjivUn. I» l^m Jlli™ f9 b Mm'dÉ, 

pah «II qiri H mojí pn iprúlc , pln^i° 4 

rfr /AiUm. V- * mi>— i>fl. Cralú. 
fBaMn. P. C- HiiL ^ ti UiTier mnokH «vk 

ICBígupiri uuaii ío tll.ik Vr Ariá«. 
ImUtMa. P- Q, P«Il> J(u4t íw fanu, mn 

qar oirin lj Ikrra, ■ifli!londi> t»^fm- 
¡aéa^. r. C. BmlHlr 4 Ir 'o^"". brir>U 

Hie *alilBl«i|— Uf^l ilM bUdH, tu (. biinlñnH, £4^lÍUi*J; oitd* J^ laiiTri na hof hiLp» LDite 
ii|iiiH; BpriAír, A L4n?r rorhiflni anfl c«i, 
4 í'n; arilime ]i pngtr'I micA, po— ¡iV. ^ 
po- 4 " il riljrai*ir Buno'^cl: "vpo [■cniftHf 

j^irmÍHl] fl0 N., ) iMipdKICn rp qiK d livnD, 

|ii qu' Uant Ul to^- << Id que Ir it rl ■£■ 

rflar DUf rnbrnle. Duciu ntlBr ti [nli^Cnlii, I 
IH 'uhCr m ni- «UhO' 0¡¿f aDP.*ii qUnU^it^ 
fbn: Hi ■i'4|Br |]iiiéib V J'[c rn il. lE-ldliJ, S 
bcB-uilr Bueipir, • n ^HD^rdjbi, bflizw IMii, 
ú biiota otm, op-ardar^ Hi hi f ; irirlE, 
ú daiHi» diIiltbI ib b penaiia, «d f 1' 

jHlHpUCUt¡ ■ g. JW PtiltAÍ^ aláO. hUAltTD 

4e bUTOD FbU. Ji>U fv» n na 4 n? J1. 

HbJiH, fHipariDdi» itai hhii ¡ziw ulri, i»Ub> 
«: iDr>3[ lueni iBdim « gnn fiHüdiH JV. IIH0 

vdldrlB, ■la'in -C quH 4l y.; j liirgn Jrrkr li 

nivx Frffkihliil d? Ii {«i, p. Ifuribrí: tüi, 

ji por «h «I prlihJiuL, j idi|ulrre |i rnblc^ 

^ d rúvi rjriuiíili] iHribre iu*Jj>, tu iriqímo! 

■bDuible, ni tufiiii, al nilii, altn f ühi- 

V. íüíaAt. J^rJbf. 
fnUhlii. V. ■■. Enillír Jjí^fnlilHT'a l^inbia , 

K^pdñali I < 

ImiacMc e. C Hjitliu da Bmu lillliih. 
lmi\i¡ F. P. Abriga, R^^rJilidr Ai*, iuiir 

Miiigiiro, « Begum, nfl# íkr 4cinpliil<i V, 

7'Dvrnj/Aií. 
Tm fm. 1^. 1. Oliidü da 1i> riiid'>- 's A Jbíji^ 

ii V, «ji'idttv 4^ UTii>'ii''in «I dlnubriiiLi. 
lúi-im-rav- P. P, lingBLdu- ^ *. Wrrrt 

(Qti nnlrnjJ^ ipiL pin-TU EiTai üio^l'Ll. V. 

jlDnVDu'rHiVr ^E dnadr sT dcriklr 

TibWíirtt P r. A 4, IhuiJiii] fi»uikidi>, A 
VfilLa nrifec. 

/irUnf P. F. B prh ¡ffl b bjrlia. 4t qcij I" 
fi-nviiJB í idil Lt biCJiB, mda^lpl a t a 
IkniLViK bjrbuid. qm Ei«e^ U birla PBT 
pDli'BilB, iH 4 iltaü ptlu dil bl^lf, *: pr- 
lirri li hrlh^ 4 orn^niiij' '''m niu onu- 
fhuaJfl, -iTT 4r Car*F pEmmit quim «Ibiibu. 
V, Aiip». 

Irrút. P. P. B"rHnilrft i inrnEn miiBMil. ^ ip m 
C , CI>irnV4l90, l< mLiirac 1:4 bmaii lai ma- 

H?IO< I ^miinkC iFDlIilfDI In^bwill Bl^lílllllJi}! 

4lln'*aüvAiH iilB [na mmo^ laKirv; Biülin- 
iia ¡r» IKII^, á Ikmhe, prnuq 4iav V á 
i^jiKfí ; nBlindriifa, qu? il« ladih tar^ 
iBdiihlrv, inanogb uk 4 4 ogun^i bibl» I 

■niiUu, E^^tn íf a Of^. t. CJurilHÍ. 

iJLihiUir HnOp dr^-rPr^LinjiidUta Uun, 
Imutfmtmaa. P. P. CulUF LH|U«riH>. ti K^" 

KOI^^lI DiLtf ¿linf, I. a d flOBSJirtj- Slii^ 

^ibDiijintTbAtQ. 
tfmmand. P. C PrinKTih eii (jÉl^ulür dWL T. 

tlia Súq.!. 
ímniu. P C liDuri luiiidad, lioríHi^ri. 1^ 

4; -A n, ilrdr éIjd furou fn^ürj, ú UblB, 

Viii«^. Pl C. ¡ü •. i<i>Tmii4, i^iiE tur «c 

V, ^iitM. r:4iAh4*. 
luiilAí. P. CCwrliilirnprnrtí J-Blpiu ntri, 
WiHIfli" t , ili" H" * ílíiina 'i™i, y hwuLi 
rnviL.: *, t. Vii\!¡rrt i, ne¿n: it ^^ Sá i 
m\ «bni: **» lo ifiiE lirir. 

Im^-j- P T- Vúi: jlllDrHr pjh 'Ub JriLdi. 

Vi. C li^ ]q IhjiL [iiiIh, ] ÉIDUfeLniífliÜI 

1^ 1i4 Ailiiili^ ^ i'uiikriiaU'ii 
Imim, P, F Z-^^• i: iiiíi\±í. i üiDgrrt ¿ ái 

t\\lt\ iqIih rin Fíiildlj, CiiH! inli liulii itt tfín. <t- 
lupft^ F. |1 brain. -. g. A^d Si I. íiiliinr^in 

tmlMiil- 
/tMjn;^. P.C. rn^ahrii^iViLil. .Vil4 . «^ii^rünr 

tpiniELkuiV íl É ^u; Éd fiidi" d' jfii'nEBí, lllh]- 
¡nt. j ulm fUBtlv Od H\ r^ ^ 41*^ '"I 

qnlfC ■mgitrv, 
fqnjul. P. P. PríaiiBl», *i*rl6uBi:rtil. iMitpi-l 

V, BfrrkfU]':* ImintrLi pcepjiiUr>di|. 
ÍUiwf. P. C. CirftfcSaníaO, lufliÉi] Jni (iL^Jr 

Lfe*aT¡ iii*#M e, I jmiBJfiiií *■ hjb: r.jgi 

In-M, P. P Blr:ji|iihnÍDil. Aiprlík durH-i>, díl 

nuE ni qul01c ¿IC: A <■*. i'Otí qUlLH ll 

nBi. • ii|iiiBn no iü t\tii; ihei^tiLd» qi4 t« 

Vk in TmIi. na 4; i Ifereib , U ¡¡Tullí -iTVBM 

ÍÜB nL;Liii>, 4 d°*1 /l pd^B^DMIil! luHl3. 
y f^nnrii] {w^n . 41; "f Itilna . iiilvibI)1fi 

nH«"lái\ (44 #Q!ln— ^V, íjlp".. (luJrDirJf. Pflr;í^ N I anic N. Í31 Jq, llibÜT Ul lagiri! 'b1iii]4] pnlniriD drtnt 
ll r'^i*'™ f™»">i'inT, T lo W ^ti™, ' I 
1444^41 d^ 9 lUffTiíj. klA\ir biHin- ilj- 
jlfl « Al^Ja'*l|- faibiK Tli^n ap^ O ¡cuJiuTa 

kBhllC Bíl fUfltAlil. □ rrccln di: Aleuni fefrri 
>f dice pOE fl prrI'lU'» ^E ll Hi, que a t 

V. g. gw-ivm'i uidnr^N fiMfo. uLIltia, quí 
nb Jr i^Tdpd: « Isnbirn pnir^ciU ii U 
I, J ilJ m- yt iftoi liaa en liL JdJúBH 
jr^iHaJifl «w íii"'ii na TigiluKi fog'*" 

J*a. P, C- tfidrB i^or lieiW 1|L)I4. Hjdn iIe 
11^^ Pfdrt^U^ftjii Joan; 4 xr FiJm—cKr 

V. f. limaba. *.! Ifl! Uniera UipIií™ io- 
HUBIIt >i T Ci|iiL'Dlt í q.UfñiJVp t^ ■i""i>B- 
pnilr, 
Juij, P. P. FillD. ar»! .Wi ÍK iXaWit tígm 

fp ■niii'b ÍBDEü , H|iar ]i> piTi, a «43! '- i- 

ILU ^w|LHril,qil?|i[ir Hir^v, quí HKim (■ 
fimisilk, al bl « vltM S lubiE, ElfL>« 

J«^. P. iLtlvp^nlctiiAilAiTiiBiD. iifDrtirM- 

fiímlMa [lUHJd >i[ HTii fiOí IklllWf- 
JWiraiii t C*H flW mun» i rnlB^iín, i air 
lurciaír ti flLlnr> ár UsllíDfl. Yt Ií*ilr 
ibnimlriÉnrnluí i^ », *liLinL.ie t« im*íiii: 

diseLlLBr, t.í, «I qnnrr. ú i»TrH?r, ra *■ 

td n lOlld; Hig * Ja nía ñfilifl. V. Cil" 

Timnnn 
Juk4ñV' f-^ Ripacliill de ubKn. 1^ 4-^'" 
i]rt ll inri, ú ítaLireB, olor, lnnm, nr-wV- 
£igiiBaun. 
í a|j# -i. p. V. T^IMUr bIUic en plidra Juta 

|ia» BiriT, ^ ■Jiiilir ül ÜiUr V. 44-1^4» 

J[típ.>d, P, P. OrlpOSiUi ÍO» * P*Wi. «ll- 
Ji N r llllí I lip» blBII<lll**il*. V (, 4 n U nn* 
JiAfr; fidaí MiDdDIIiniLB-rlrii-llKrr «Ibd dn- 
|ihi4, a fn A' af X: /^mig V nía d didflií, 

pfíjrr M iiuü iliii|iirli> i>dmi B n vuns^íi If 
Ü qiitTu.yiid— irB.'E. nii;i|]ii II»' HiUir prun 
ra mtiii» a« cl^ , Id t i\ agiiHr t ti jr 

BoníinIBtf, J.irírnrfc -pKa i p*ra, ^ Tui lIí 

Innh. 7. C- IIbiiiiU, '¡ID uiin drl IFDWhI 

dr ll piklM. i|u4 IldUMP 'iiFirv, ¿ íuH: b 1S2 1 upiEn en rtni^n if- SimíiTr 

lum P P- rnELulnl>r« <Ji|Ulrli|>, l■KlllU<^0^ 

nirnm^i!'! iiimir^: t. ^ , ¡lliriKile bI^i. 

7 i|iliT(i fl'iO le ¿|IL wnplí iWflfLa i¡f 

riii ifj n:]]»! liH^r un'lumtni Jr H. tvi^ijin- 
Bíi; ipir n LiíPf i|i; u»* acím, fí * fli; 

1. ir. Ji ftur ir M^iwiU/ .f-, iKij raiuTu 
d Mili"" Jí roiía, nu Icng" orfijirilir» ile 
ta-\ linwrr i (iW íJfft, " iWiiLiiínlií.H1i, 
pnni^uí.iiT o . ' &■ -*!' WM nd *iMiT[iíl. ju^í m - 
^il^ 4 murJ AurjT'la f<kü V JUilrlÁvürt. 
IMmnf^ t. P '¡■"fí" ""rMíiili. » g. i> 
"* Hcar Ui íjVí|i> TTumrrJí. tk ^.l^ll '^] 
il^n; ^ Ja, L. A », lU 't I^B^'i^ UTiTiilrj 
tu rnHipi. 

JruHii K r. l>;«M'*ü, i|innii* ijriJi'ron. ^^ 

B, di:h'DriKll' ie LLMl)U-(r ilni, fh Ir jbj>h « 

Bfcnr. ü hH'fl 'lili, ig rt. rjní,l">fl- 
frid'iLiDD. fr Pi l^^pv""", ü ^uniirniz] Vial 
íj. uL iiul' üiMil^ nii l^iii^i "''- — <(jiei» dii^íl 
["Ir n". lí ilud". kliJ i¡\\t, miiiy 6 flc tt 

uifl(iip'iíJ,k "mlí Til'iií V Ca/í^- 
IwiVl. P. i». ÍIIIHIii- tfifíll 1», íiUfttT »tiLji]d. 

illu, f--T H^JC |ir.-nDil"i l3 lili" W le uiiloi», 

O rn- iiKiiJu i||i [iTíIailB, pimjafl Q. V 
TbilldD 
fjiap)fi4d P, C IbíSiiurlB. ■^mj"'! "ít'il'í. 

FOrirlii llrflBii. ¡Ir O rf « ■1'hIHt/tii, J.' nkjríT.^ 

•t,r/üfV- U ptn diilii— L^.— ?il ^Jl' l£i> liúrr 
■J liiimh-í MlvirLiHo V. Ai^i/ Tii/^iyi. 
Inmi. P- V S>lin HfH^iT" il-l 'lil' Ca S .|rt 

t^B' •< I' InrJ IB.'I iLln, '4fAI A HiU V, ] auV 

Par,mri. 
ín^lj. P. T- \L"ii' U. fil' U "poi^inn. 9 *i' 

miíBi, ntinJiT Ul^ 1T ^■*i|i'í-f'3iii'', '^ 

■-"^in dü oliri. V. ftinrjí 
litSúfáa, r. I", i:uJii ri ra:i^ Ir. jm.ii:D- 

yÁiiLÍ,l^|irT, iiiin-r 'I nLrin- rn l> riiífcn, S ín, 

mvíT ni niríi ?n Ib fjnn ü'íiin: Ju' 

■■flaJuí i'l n Ir Ji lUi 1^ J'i^ njii a/fímui/nH. 
La h|iiij :T iT''™"'^^'' '^""^i «""■¡'Fu 4lu rj 

nii;iil\ aiiniirf irt rjrjiii|i> Iw-iiñ^ ili] fmiili'' 
W, piir ivlinr nqiiLl ruidiiJ i jgiÉFkr Hfiliiy 
4}, ul i^uL. V SaziifuJ. Siii\ai. 

tudL^ 'V. I: IJBilJi iLiJi' ilrltnlili], V pTUTCi' üi' dlp;r V Jji,?^^ 
7iL^n. r C HiiTiiFirnlo inii||i-rjl lii ^ ipjJÉr 
4011 rllu^lTl«ll^= .iHiJI;ijlií, n-:i mlii"l'-i. ^- 

Jn-ji P. C. I iltnlO di' li»rir Dlp-o' |nvl|'r|l,h, 

■II a " II 'Ti^v? I' j'V- '■"^ "iii *l"r iGi'i" 

■ nlr'il^ \\e V, 
/,eA<'''^ r4li'Qi; ifti^V iM n ii ^1^ rLr,^ 
Jv^.r. I^ 4'. Amig^, f II luir i yinliüv ilr BAiIh- 
IkI: nnliki in' u<iiri li^ inD^um, f, g, 
'h' i) Jj tutij/jiD'uij^|i rjiNiur Hj -Jini^i idU 

l« T'ifSi^ -^ 'lia n U f i1 DJ^FjüI' Ui 

■njJrr ^^ m .iidI^i i,^~iljir^r i. 
/«^ir r r. IjinbJiU', iLiJiliTiirii El i|iii' un 

I, un!; jilIí'ji |i<'r iiii'iii>i, o H 'jn, ¡ rnn ¡í/ila 

f} r\p\i!lsy: li.ir'T dr l:ii rr.pjt r--, "irntii 
/ir^.. I^ V. >"iiLj in^ ir« fL^mnit 'a if "ti. 

d.' lu m-im'i iii.h.'do. >. CúfiHawa 

/m^uJ. F 1. I'ili'ij, niLTiib — ül. JILI-Hj 4 ,TI1, 

■hijIlC |fiI<^, (lili, j HiErl 4.11-j rn niqm'ai,», 
Q luiiliirj ü-' Lilijji, i'lc— Liinn |i> 11 pxj li 
■li"cluli, m'k'N'k y¿<, Onlr^ iiii dli'n'M 
■I '|ii£ .<jln<j» "li I^Siii nM l>9fli Ji]iilI a^iiiEj 

^? 1^ Jij ,|iii?ilji|j ll^i> mlL'j l^h JiuilIi^Il V. 

irjiii>!. 

7ii^''. I*. P. likJiDii, iiIl.iIjj, ú rHirltlüJ] di» 
cii]Ii|i]Il[ LlU Ailinn^i, v 'Vlr^ur?, <iin 

Ql bli'mi, Jü l.ilü'ili', fJ.i1™hV| J> i-rliriT ,iíÍ"J. 

/i Mfi^ihvi mU'íMi, ihi fi; «luirra (■ 
li gui-frí, il": •<" 4, t'fir-irn;: plu'lir. 

b l.il¡L-iilc,i|la t, í iirlt pjnii» viífO, -'1 VluBl¡rH 
r-M I*. ^1 liu 1^ IIUIIIilLl IDIId iU H, Tb 

Piyiú 
;llJ^v. I*. C. niflof, Firnii'^B, y li>Li1t^k 1^ 
^ n n-Ayu- iiiuii, fKini!°iili dü üiIdii, mr r) ^ 
jiii "flrií >■«", Jdlrb iljuíoí. Vr Ijigilt. 
p.|iiírii " 

í.i^,ív I* '! D'líndfT l>i]lftiili\ rnrwiu IjLIj, 
|||J^". ílf — rM fl: ^IJijl;*''"!' mii jmr^ Hj 
<^ii, imirl^ ii, fl ilHi,;; hiiiildcjl DjiJ- ['■Ii'Jii- 
llulOi O ri íA íJr«]W||M, 

In^í. P- '!- TiiBfimj Ih-ftKa a iiiilj'i>. Ca 
^ un. mIic mjl liiii|i|i>. iF lUrlJill. 

Jnj ,1 P r .^'jucd^iJ cu li> qiH bnifktn l"> 
,'j'm-l.m[3jlliiifi"i ,Yflfl íin, í^ ll í iin] un larnií 
pr'rvlD. rLi — ü" lnllnJ' fjjjil 'I mil fjr 
ib '-«iiiT lu FHDgii], liirnli. rlicrrii, ¡L f.i* 
lágrii-in, flj *¡ ijiEinifl. V. Wir^rt .íTiiK-riei. 

Jir^mf^r. V. t..^ tf. AsiMld IlLnrIki; iiu mi| miTiindBi, dyra a; b ""i '' '^^ V't 

mu n: rrtintk, 4 Bpr-«cii ülH» JBnIrrBAr 

IiHliUD. F, C. fiUiiiiliJ i^i LiU^BV. Varatil ^, 

£(¿9iW p. p Hiblar i'n lluro, ú lerniinii 

fDi-Ert. Fi P. >(liVlniiri|[ir Inníiib ,1g A a hiuijia 
giriTur d?i|ihr>ii; doi. nnrar fl«r[i] |iBrfli|ii» 
iiDi'pi mJLTidiDrnn vibiLnEJlgikiuii muclH 

llMiFii, J inLif |Hil|utLQ 1 })I|Cl>í '• i VtHul- Tnnr. 

ÍKÍi. 9- P. El rol ¿B[ dtlo. tonnr iL '«.I, 

ayuíi^ti iJiliilir bIíhI, i;4 a ; DbiLí^ldi' IhtrMna, 

Ina • Dpg, <□ ^ arj, lu^r lE'inik hIü iriaLlko 

Jp^Mi'niiiii. P, G- C(q* lili Hi7|n ?íit # J 

ii^n^ HuclLvhn di' Buen ii^v^, j lüunlü, 

7qiHi>. P. L' lq>vl''i|r> 4^ ^'^V I'"]''!!! 

ijllm, tOn —lAt dd. 
ÍAUD. I'. C riLVlliiil ileainiaiUi Un 9 WtasTi 

ti IjIBc IlLibd bI^ijiiB cu?!, [nula ^Bi? II! ilrmloA 
A [^unruniílit V. Sjimd. 
hminifl. P. P. Jj ft. BnlliT el [Tcmpn, j 

lmfi<i\r P, P. í^*fí^nl, finm ■* liljn Tiimnr 

¿M vA-. V. Vú,. 
ta^-Hmr. P Ll riiiitfiír^i f. A üs^ JrtkliJIo 

■injoTn s piiTitCnLlD; iikiwr oi tiJail , 4! <-e. 

1LK lü ^ÉlJun El^in'tii, 4 n^ iTigiEu^alFii ¡ 
il jir-fúIiLO ÜU amm^i UU mif i* Mm. 
rnuiiT. P, 1:. Kl |oE4, ii k^Eili] loft l|L|iiiJn^- 
Ju 4. mcnlJiEír Id InrtiO ik \<i ^nr JB GtllJ 

ÜB hV.I>]L V. PlHVHi 

Xiimr. F. ^ riiimr en ínlni, miíjlic jliea 
i|D" H' iiLfJi J^LiuguIr UBI tu» ilii (ilri, 
Ji un <i>Hl-'i dr aira: V. f. ^ uv ri'FrU ¡luUr 
l'rt bullid aninnK:? i|i: Ini julni ; f* o* 

7ini¿[. P-C Dolíeofin. ^ rliinjrilin ^ 4 ti?!- 
Jllr, dliir IXir Ijrm Hnripi « a I gurí Iliedci 
¡a^ 4^1'. «n Ainilc sr ümc tnlkl jimlai cía 
V- Sin- 

J*Wr. P. r. fiii « mu TTiiHflJi 'liio. * oír* 
liFQT , LJ«j5nil<ili; EflilJT. y lufí" 4''linllU fH 
1"» vmín , y dr b|U«1lu fifl rlm , linlB rpi' 

miMt rin.'-ni nj í. wnlBEÉflj VfP, íIiíJH Ibs 
Titr»|Wi. V. Á'-r¿-tS, Iniu^r. 

¿Bfitrií. 9. p. írrr^ujflyn, * pi. Btt^ ^\ P 133 

■»rrlffflBi-, II Lniulrlf pTrSnnlnníui ncudufar. 
pni'inii Eibsrki Imh, « ^j irnulir lu- 

liUrntaidiHt iIb Blgn^ |4KI HlbrrUi^g n AsBil 

If nntt 'flJfljBjNC fí.ip*ídiii¡ bBi|LJrUcr, ^- 

piOUnl, qDQ |i}i||» k qBitrr Hlmc, bUNHagdí 

í, naiiDnf#, pBqMfl, príwrKín, ipiü Uuh 

■u pcfliriU, pVJH, BI qii|:blll.:B Vlilu IBEUH, 

msiirinvbi g irj ^iutbiujui ;r dndunir «^ 

tilo- ¥. JfiMürgBl. ,?^n^-|LHj, 

jinE!j>i. ^ V. Au «. Uttnrarid it ímf^ -. ti ^di', 
elíi-jmfl tan, d-inJril, ni luígu. 

JilbO. P. C- n^Ul- .IpM-^.BlhlBVir Smdi.; 

LiBiArb i lirlur, pi 4 n^, ipi f- jDi^iri 
TTibco, ¿táta/la, rLi;:— \bri]VBilri-o , pngiu 4 da; 
lirLrC L'ik ERnLE^, um- *; bcbeibieU, y Lnnillii», 
V. g. rik Lnn'M', ^ lorMdltr^ ¡q V; brb^r 

CDB BlgU, 'l t nymi:w ll^MriB LIU ^T-i iF^tsT, 
J *¡ 'i E- Juai» '!■» Mjif! Wu hyirrw, 

fUiHIi, fuu 4^ui: bobru ttüíiv, -attji^ ^ 
'rr b'ub; bebFr DiBy dpluzBibfvnie i|irvUBdi> 
Iqh btiirt, |i|M|-«l!ra 1 Wm Si InMnclltLd 
if BilBiiMi, piniq* ; Iirbfe4l hi?n4, ü dibIb, 
1] l|UL Ivi^Ki iHimbaij ir 9 {ic líiiqiiri ú | 
tu; iBb piii lirlii'C^ I THii izuiLgulm , sn 
Hní LfIiHi, fr jí^l 

/bW. P. P. PíKih ü por^.h f» ^ íf»T*^ 

nud, pjra 1 pJU hiri'r DlF[a, i^ i eñ iH. 
■IL 4> mi B ilrñniíilEiE piuit t faro doi klRB 
Hl v^lm in"?H, |H« Hiar THhT bhIt pr«|n, 
hB A iri. i flutc P. /|iú< Tn C. Clin <^A AV|HhiLi:li«n ar arlmck. 
I1 IjkinUt < iriMl |L^ ri^mCíkli!, SlliiOiíDl 
qin' na 1^; f lui:^ ¡r jnidr U trif ift I* 
i|im HiífPi V. 1. ¡t paíriía iHniír, TTW! inlw 
fdo, iguo e^ nh lii]-; 4r or^ii lanioi'- 014 
BcluCBn^ 11IC liurl^ el(.— Enir reuT 1 U¡. 
t pan ín üvfnUp. 4 IV. ^plkncn |ari pie 

\eckiU. íc\\Jr. V.g. IlDrls 4:1 OTlcnlf, 4 ^|a¡ 
liBClB. N. «{. 

Jjumy. P. G. Aummdhr b i|ii« hi n'rií pjia 
iiTX CVi ¡LU? vrkl pirs ClTn; ■ ¡. Dan^u 
JuüuD aiinlk fr íili^il gauvi , a ci* ú pOgÚDW}- 
hiiai iFi rU^: E'll i^iij". 'Pii' nihtjli- Bldok 
aicnüilDt] , Blilfule piEJ lI almlrjHD dr 
lIuLi'. V. An- 

aA .... 13& I 

ípnaárMni. P. C T>ir parle ünú á olio, du 

Ipa^ P. P. Cuñada, V. Cdiron^. 

Ipdúoc\ P. P. Ca ^ an. ALraganlin'ila A van 

el piHTDf hum(^ ú igta; ü piTiT^ls eo laa 

aariixa- 
Ipig. P. P" Juntura, 5ii #; nc apurlane duSF 
I é fflufhcH; eviar, y anñar junloa en buena, A 
raAla parte; croh^jar La geiDilla delrlgo, arroi 

Jpif. F, P. Un árbol ul llamAd^. Vt. Ai^nur. 

¿''vM^p ^ cA ^i?F ^'''^ ™ JLialarLfl, ú LlOgaFH 

iCa; ]f á mi. 
If>ü. P. P. Lv Unaiillu 3&\ cmgwí^o, csidQ' 

tWLf etc— moid^ cod cllasp u'n i^ tí ?í,, 
' ^ cflno- 
jfrn, V. V- Pescadllks pígueSoí cítmo susa- 

DOi» qUD á ID Iipmpa' vienen por el mar i 

Ih tj«. 
JfHj. P. V. DiHü^ztiaa- Sa p; I. na ^, cRlar 

un pala fiopiulo án g^^anai, i agorgoiáda. 

Tamibidii «1 «Ima can el pa^adji; in 4. V. 

/;m^. P. C. Soquídod por h.\\a de lumn, 
perd^TM el Jvgp de Id cüH| r. g. de ud 
Uuwn. Aá 41 B'<> DO tisne jiigOp se aecú. 

/jiEUf, P. P- AvnlBiIeria, Iís ea^aa. NnlguiJa 
de gTiQifei iialgí». fjd 4; tna f), andjr de 
3u|p4 bJ que nv puede naa\ *. g, bajtodo 
ufli euraU. T- j^fud-üd. 

^ei P. F. Cnc&fBelia; inHecLa ui^u«nwr>, 
T. Aheáp. 

IpuL P. P. ^ íit, cortar á ra¡i de ta Ni 
«orlar de rali algs, I. ürríiiíar. <i al V. 

.^ut Pf P' Coíh de anlou-l. Y{, punía di^r 

lujíiriie. V. ¡Uta!. Pií¿c. 
Ip^anr Pr P< jÍj; 0. Arrúi, qjc ya carniojua 
^ d eacir Im esplsip Se lUru a^l lanibli^n, poi 

AütirraHu, al íolmíX qu-c tiene ul rabo cor[«- 

dn, ú toíkdIj I anle Q. Iqurr. P, P. Ag 4. nei:lLUtu?n, ú loa de 

i^ffiido. T. Qyt\^i 
I^iití. f. C. Ríd. Jy «, [ojerift; Tfldn; «, bJ 

(liuí. Adiidniínri: Di ttamacgalF.' no ái ludlu- 

áifunt ti maraña; la red. R 

Jgur'a^r P. P. Ln (p-ueBa da un miiiíaw- Ca 

Jqnit P. P. Ti*: ItamiQdipli el subrlno. V. 
Da^. VUtéQ. 

I anle R. 

-''^V. P. P. Etambt^lco ilc a.biiñ. jfair^ij^sr 
^. bankboleanf la cah^a del bDr.ei:hi>, ^iinn^ 
■ do Hulado; ¡MlinaTts cosa, ú árbol, jiijr el 
Viento, F. g. 4y 1». 

IronJ- r. P- <lna[llt altat cuma lorrefins, pan 
bacer cenUnela: lorre de piedra, ú ds mide- 
ra: se él» ad: ímp/t^á bal¿: ag^.ji^m 
parida. V. £á^a. 

Ifj^- P. P. Arrugo; áe nnlrú, cuorpo, ú 
ruilquiera cou. Ag 4i* irse arrugandiii na 
^á^l^un:. viejí arrügiiJ£;do1ikceBdc fi1gu« f 

frAirfa. P, P, Descm^aniicriLa cp C\ ó anejir 
dal Lrabajq. ft eo¿ puy hansii, dcbCúneaH un 
poco; liaccr paradills ^ f 1 que vi camidn. O rí 
aqlaráy. CuauLaa paraiJilToa habrá» meoo^lrr 
de aqiii hb^la «lia? Mttmin^nócantá a^ 
wihí « mflíijpud dfíóir, íngjal snúi Al V. 

frí P. P, GriltP, ^fl *, grllnr rfo cunE^uLoa 
por eiliur. k. g. un aríguc ü tru^ft; ó llu- 
randci; 4> an, grIUr rjüend'), A respci odien du 
con Hherhia. "V. Dir-i. 

trie. P. C. Atmí na ciscan. Maní *, el ^üe 
lo def^rana; ^ «n, líeBjraiiet. 

Jrig. P. P. Media íaldo- A3 *, echarle alju- 
□4} TEicoñladn- V. ifeppadr. Pá'"!/. 

Iri-id. P. C. Udledura. 1^ en^ qEiebrar con 
pledrjTi ciscar )« mangas. Pang 9 «n, eí 

Iriaq. P, P. Corlfl difürencii, que vii^nc ú íei' 
CDi[ \a ntí'^wn^ sEin-^janEt. Uaaít ti if dá, 
pQiMk dirCriiEicii brty de uaa ú olrOd 

If-iT. P. f- Delsilidid lino eauEfi precíumí^Dte 
el hjimbTc geuj>iel en tiempo de esasca, 
}fa ^, aj {>, sFuLlf li ral hambre. TdmbLi^n 
ea f^ el pB.ta que habiíniíu corrompido la 
lierca Icnld tu cverpu de Tuee^i Qf le qu?da 
iiLforrui^lo el cmazon; f Ikinaao esEo 
melafurici^L Ir ir: di' u 4 an, inaon^lhilidad 
ijc hüctLbrcBi 4 f(j ^hn^, Mtia, unginy 1, 

Irnit. t. C. l'^ncofLiinifDlo, puvlaiblmldfid. Mi f. R^pir»' lion Ifimur; do alreverai^ á He^nr i 
ti. \. ^. 3ía 4 ^^ i kiHadmí quenea. no 
me atrevo á tla^rine á LL. ITacer con tienlo 
{a 4]iLg w hice, L. ILc^r, cnn iD.¡pi]i>p uma^ 
n¡át\ J¡ a^ ^ á nifsaí- Vr Ernil. Aíwk. 

IfO, P- P. HoLUn -de dumanea. Ahumailo, Ui^nn 
deliollin, *. g. rhiim^uejit 4* ^¡ licuar, (f 
Oh: pmjiS ^, «I qué. 

frori; P, Q. 3^ j), m. nificullndqdeav nfreíe, 

- Ú iiilerpoD4 un elgo» v^ g. TfoJ^áí pqrmJi^^n-n' 
^^da^jQ^r ir 4í ftt, parece, que ja e&lnba 
acabado; Ludnvia tiene i\i difli^üllndi ■■ cd que 

. cateikder' Oue^a áe un BCa'go.á otroi Atlda 

ir ^ 6¡ á miHotanía caiuóc; I mrjpcci río- 
sú qulHÍenlD úo liifi' Tjlta doamlaT^. R^BiEJn, 
ú raatm de Tnali^^ c^Blumlir*^ Adiájiarf ¡¿f^g 
ir C"^' iiLi^ni:^ á ild^Ei: ag<^ áas^Támid 

- ¡íi >, hpreiitlif, ú no itre^efe i hacfir, lo 
que n* sitv bieri. F^crupnilnfl -dEj La c&ncJea- 

¡ron. r. P. PLLi^^u?. i^ ía: Correr coTtia^» 
unicid.jlo lida «n uq likdci; or^ ^^ Juntáis 
muclins flpretándfiáf^. 

Irúi- P. C Apretadura. ^ «a ff ri¡^'i]eufL ^ 
íA q iKCüle'i, ipretir jualiilo Id que Hfá 
Ou^» ^ |i que sAi alado; apreliLr atodora, 
ii Duilo, ^ e'i; num^ p, el qu^- 

/rV«if- P- G^ T^RiioD, «tiUEHLínlo. íftA, «II- 
rar lo quire^ti tlcjOs V, Áitéaf. 

iruk P.Ph Cliaaju?ii|uint> 9 on chumnacBr oitdt; 
rapüo vb-iJOh para cu-mBr, i) ^'. lírtlarlD a^f* 
flHOT fiL Turgr» cLarrai aui^io, 1. cnjueailoi paro 
murtirlnL iT¡| 4f-. maní p, c\ qiít y^ Qvii^s. 

ÍFUd. P. V. iVii ^ aj¡. Mi-Aio puuliiLgiiilu, cdeda 
hucTo , pc^uii, ele. 

1 ante S. 

Jad. P, C. Esa, 1. moim, ana. 1. unr», PtUfedsi'rrji 

£¿iyía tj^ dtiá. h»£ de ddi unf», 
Jitrihj. P. C. Tan^^!^^. <) flu. UnlíJr In «^uo 

íc ha de tiBi^f-r Anli^i» «le [lamirli] eo cgfrut'.LaEi; 

aifdfj 9 co ¿ aronti'ien't bitdy farmanilu cá^cu- 

Uj^ pern hatzer a1[(<». V. ¿íj^joir. 
IsM. p. Q. HliJi'ío', Tfinec gacA ds mcín jTfatá 

4¡ BtHbiter^ orinal «q que se inea, pag 

V «'li meon que todo lo mea, tuniiang if; 

orina dftflny'&ijj j fliLiiai cqq dcior, tarsoji- S 1S5 

ptiefi dáí&o d «rji 4>; iQear cmlijurára, um 
*. V. Ti^hi. 
fiFí, P, C. C&bEdad. Ufo ^ : CaExsr; lo qua dFf]- 
rnuBt que no cabe una aosa cu ul paK-c, v. 'g. 
un Empalo fingoiUi» JrW () ^rf 4Íii^dn.etCr-~arrci£ 
lempraoo, asi llaniada qijQ cojcfl CD el D1C3 
líe Seliinnbce, ^. V, iftüi. 
Jjflm. P. P. SonrÍH, ¿'mu i^, H-aannc, ^nrcifie. 
/ifü.P. P, FtwtícioQ, i *, aacaUr tien una \ajija< 
ele. — fcíiÜiLd-D COTÍ ellfl Ib Lierra; w, g. i ^ 
fttú tapttv Ú¡ t^üMay. por qus no He bambolti^ 
poner algn ladeaiíij» que « vA ú rcúr pnr mal 
HfEltilu, ¿fM^ In iujdí Aiimbdfii, fd íKtiná- 
áay rnasti tatlo c»a qn? rallan al^Dp pdjr ^ qp. 
YL Cntii. i>. fii, zñ\>ix.. limpiar arroi, il oira 
semilla, piadodoLa puiIa cribar V- J*^. 
fiift, P. P. HcivliaErniíi en el aeuUda d? loa 
«Jemploa si^uienlf^i Dímn^a ^. do poder rao- 
Verae de donde «1¿; Dg <■ ca rddi, quILalii 
alia; lalte de ai^uFj tPl?: maTcha. 

Atn?, P. P. PjúKd p(4^ii«ñi dEt madera^ v. g. 
jPua fj^ ^¡ dm plíua pt^ueüaa d? mader^i 
de can^lefT d^A ácágo ti ^, V. Cós/o. 

Jaip- P. Pr EnleDdimJCDtO' Enlendtr elan^» 
«■rucio, m,[,jyi ^í na- ^■y ímeüdeiiT.g. tíJiic 
i^nay «4 9 rr saóv, no alcanan 1 enleader, 
& FMi cdlicndo. lu que áioa'. Cddprerdc^ 
Ici que íe dÍEi^. 4 íracaa, jaa ^, í. g. ma 
4 tno dqílQi/ sdii? qr. ma 4 ^''^ Ir^niu d#l 
binlmi, perji enteiLder ejgo. et£.—^- P«[l4t 
alguno c.ü?(i en li nieiilf. I. pracuTir enten- 
dióla, ^ m. <\iimcia, I. ¡ELtciis^iicl' de alga, 
MQ 4»; Ka O' d^C fM ^t iko lo enLIcrjdu, ^ m 
puedo prnurb, ú rrllejt^ioairlo euii iDadurei. 

ís^iso. P. F. Fregedii, Ag tí: if in: Fref[ar 
algo con in maoo^ ü e^o. cuílquieí □&»; r^Cre^ar 
el merpoi, O en. 

loHá'j- P. C. Lali>[i que Ion IfuaiToLe^ meiEfiUD 
C(»n ül oro; ali^uiíniar 

SiJiíe. P. C- Ciaái^nn?, Ka\v algo de cnra^ún. 
^ í'iaU t^aaiiii fíiii'ñc, duélelo de mi, V_ 
Sc'M^ ^\i rfiíz. 

líápi. P. P. Ídem, tü^ que k ñiM i] a&púr- 
g&. V. róna. Üttfií. 

íifift. P. C- K:LriifdeloD, horlurl. Saliafiriienie 
1^ huilarB?; Ma i^ úh; i^ on n^riLiZ ii Ofiif- 
-bífíFin hocer Fh g, i^ue ILon bien; LaiUiKdD 

_ .andar en malos paao?, na ^ ^a £r jfa^uer. 
« nogatn-naa; no atiar aatl5ffifli& de íu pncjo 
i¿un 1^1 caailgfl dado, ^ác laa ^ a Mi^síHo 1 'W 1S6 I ü{ casta n^ pannaxaqtiü queMit/tna. 
Iipií. P. C. D?rcii;d, tmpai^núo & alguno. 

Mans <i, p\ qijf. 
lijiel. P-C- vLftf Ilocflnoa df! Sur, dicen lapol) 

AtragBiituti- jVflí jrt, alraB^niaisis can minjiír 

btpnn, y binado. JVn ^ ¿4 ti lúo. V. f'rffV. 

Istfuii^ P> C^ EflfLierzo. rl ti bo^aU csT^ni^nt:, 

Itiíc. P, C. Esparcir Tirjjndd f. j. el jrano 
rufiuilo m giembci. V. Purrr^c. 

im'óff. P< G. Impelir. L'ta. ^ ¡novarle acciarsdo^ 
m^nlí, f Gdn vlfileEii^la pam hujr, ú|ii}rugDlr 

ÍHfff- P. C Cuaal, 6 par poco: i. j. (i 
^a^d^o, par paco le cajú; ^ co ird^uf 
par para ifi Aoj can ti pala. 

hú. V. C Iiun\ iíunim. Biicrio esli^. 6 bagU 
ya. VroEr algo Igual, ú ¡utí*; ^- Igual, ¿utno 
peAii ^üslo, que en nadt fulla, caís 4> Atna- 
UrdiinjiincnlE, ni iriuchc^ ni po^o, fu ^ 
ánnd, Hedíarjo de ciitrpo, ni alto, ni t-aja, 
tüií ^ diiru p§a fao. Yt. fartlclo) ül, ellj, 
eUo, V . g-v (f ff nagsaó el ¿^, el qus ln dijo; 
IQ- irénij») ^ oattl látit!: el ici&oia i!fs el 
que Ed hurtd, ^ uiitel Jáfñ^ U n aglá^ao. Por 
cEUELlOt iTtsando, 4f tí ÍV. r. %, tí coñac. 
por taolo lo digo: ^l 1" u^^avac ^ubjco,. {a 
adi^ ibagát, paz lanli> yen^, porque lengo 
que decirle- ^a en huei\D hora, 1, ^i asi; 
ó tjué ^ lo que ll¡c?^ J. iTIcen? <IT ». Solo 

n^úT^. j^ulIflQnli!, q-u? faa^lá, «; v. ^. rrirair^n 
ú ^a t¿ia\dco, ^ «líiía úvij'n. Por e^i>, 9 ü'; 
T. g. r por taatü ac hizú iionibrí^, y miitió 
por él, quti ^ fi ntt^—Vtmü jgu£l, y «in 
engflilo, aq ^. Vr Parbéa/. C!mi»ú. 

1 ante T. 

IlÁ. P. f;. Ahota. Ahotí Tnismo, fl en -pule 
paoLü, f ro¡ m[eiht[a< LiL, 6 Uif^v. g, «j nírt 
Ridbfd^ fdf pafi caracartajafi pay ri agitdcáF-o iii 
í/aifliayó: mlcnltai vivirnos, 6 ohors que 
vlílnHj». trjlcmrfl Oo sati^rncer por nuBslroa 
peradot ft uns^, en exfa monii'Jilo- 

i^ú. P. C ^ -110. Dudik hiif; a ict& c^U'; J, 
' em Qlrii; v. y. lo de ü. DJoni'ir), 'O nofcUdoí fr lláJ- P. P. p coa- Endcuflnli'v J.nego; v. g. Jacá- 
h'da doidi pinfipóitiffda. tfuci ^ m naglrmni^ii^- 

/Idñ-. ^atí:ttii,Tíin iqa'^U í\UI¡ 0^AlAFÜ4], i lue^o 
HÉi CH'OJidierOn: ^ anlr*. 
Jlai- V. P. ^ uf&y- Lucgü Liicji>, ahnra, an- 
Ir?, íi a] punt:>; V. G- ^"^ ^IjIi^p UffífaJ 
dííjly <» cea. Cítpl-i ei|i|i ai«[e^; 1», ia''i't pay, 
abcrA fn úi^Lc punlu. lucgQ a! puuto^ v. g-^ 
^ (í ^Ji;]iif^, O) hab^lA iIq ir: abura acalca de 
li;>aularai^, lian^bauqnnna púy ^é 
Itün. V. C Ahúri ya- Saboríie; atoUo, do sd 
»iHbe de clerli>, íL serú eala, á avi arla >'. t. g. 
tí úicha de S. Djr>[iiaía: Am IkJLí í\asant 
pajitur, ale — ^ iKoUif-toi: A Ifjús: matCadael 
ti da^. etc.-^moda: oep-na malofóoc, ctc.-^aen- 
na, elc^L^ScQLia eso qulereame milar» pafa 
i/rnniic ^? I. jí. 
Ildel. P. U. (Lü? del Sur, Itdal.) iíaUdaián, 
ktnveíiíic\ii Jl uiLú eapina, hu^fo. erf-.=ún 
|dgarg[LrL[ik. Maca ^, lo que es cacma, ú \o 
taisipo, ^aa ic alTrvitía , ac^^V- IspA 
Iiér.. P- C' Arrea lúmprono bhí IJamado* Que 

nD ní^L^Bila df tanta a^ua. V. f-sdc. 
/^lí. F. C F)Diüva ca cciiniin. I/dén, v- g. Juan 
rr ^ eo qitinoL, üú- tengo q^uc darle; dar fll^p 
many 4» pan^Jf^q, ú quien qe úüi Üi^ncia 
i\\ia ac da para ir con otro, 4^; dma ^ á 
eumúifag guea "H. do me deja ir can N". Pa- 
gar fiumplidamBLilc 3;i deuda» naca O «i Juát^n, 
ja Juan pagó fion N. ^ dar; dale. ^ lao, 
I. lA^-TfA ^rn Pídro; preLíritd imed^Ohi In 
oj], ü^iií[Li;b la permno, á quiin ai^ di, if- 
d'^nná'! rít basfJ^E a sidár. pr^ti^rtlo r'rrirdaq- 
J/;. r, C, [árllculo) Pura, mp. po r, dtrl. lía que; 
HGgun ai» J>l C3?ar Jüs [TliUfo, nnmín^ruij, ibla-- 
livo r acu^sUvo, Mr*p pnta inJy* »u» minflciccs 
y Eambien p^ir^e oáf¡Tno 4a ha greclcnts; el 
üB'» d? eit4 mlrabü!! d Art., y raejor la 
saJitá-. ücrii liL 4oiniini4'acLcn ccu ellos: ^, U ^C 
arlícula dtjl prarionkbro, el, lí, Ltk 
7rj¿, P. P. PanarJío, ó uTleicd por golpe, A 
pt»r cipinn, qu? ve hinca, en ella, clc.=°Ti 

i^lc V. V. Vato CHKrOf j' maiHC. 

Ii-if. P<C.Ch¡lliif?4Ter«luD,c[c;^L^FR4, cLillu 

el rati'ii, Ji piíjiiro. 
ífiií. P. (3. Hueri> Je ciifllquiííi flvc, irgevi> 

Frcai^Qi cai ^¡ ag 1$ á ípa, gdJJLna poLicdcra; 

prmer la i^llina, im ^, Vi. Itgay. Uc^i/^ I 

liiná. P. C. üi;a-.ioii. JVi- ft, UiíjÍ^ ¿ buí'nD 
ncí«ij!í, por e*ljir v. g. Qctii.Umüiile vítiüenJo; 
fia tí í'' pn'iiJiftiÍMiti- V, Jíijin. 

te4 inÜGlrn, 
Ahi:'»^, P, C. SDíiego, ú i[Li;i'lLid. Ai) ^.estñr 

rejionacüf; v. ^. i^ fíi ui^f^díj -nn dj-jicsi^ llevnr 
de la cijlern. V. I'íífrjnJ^'í l'tppa:'!. ¡tí raiz, 

de h mijnM|iiüCc. 411& ijuodii pcgailii en -el V 137 liiim. P. C. LiijiiiiJurfLun. Patf ^énli naíooli 
Cerrar iiio [B boca. 

I anlc V, 

lüa. V. V- f4)d< "^f '^^ri': Síi^^a 4, uní 

I^JuIhi; tíaá ca ^'- carlur nlirieaiicip íf eit^ \. 
t}tt¡di¡¡a- Ti'peC- 
Oc la Icfra J^ 
J ante A. Jabón d'' (T;i^'l¡a. Idciii^ i. saiin': A\ Lipaij. que hikcpn llorar. 
De la lelra f.. 
L ante .\. Lóiul- P. P, Fi^nldail. Ka íf, co^a f(ta; ííqwífjo* 

ili 'toJáf/nn á ¿"ítl. M ere; Peo, no Ig enlrislua- 
cJi^i prgi;i]rii moa iiicji fccumpczL^Mo can Lúa 
tiuonúi modiilos. 

Zdar^. r. E'. AEliinJrtnú, -^ G^^DfiítCL rn Tik TiilirAnzj 

iVa ^ áji: AlvnniEnnjiiliL St^niünli^rd ¡tnr mucho 

EicnipnL licjiírUq qvic rriín inLatorralpt- "V'. Ltu'g. 
Láan- P. P. Jfd'a ij; titob'itabiatj. Trí^lecA Ujn 

Hlliccion. 
lAao. P. P, Votería, alronamlGnlo; cuiinilft «c 

lubla LiLiiclir}, recici, y vanamenü^r -Vi íf, 

alronailn, v<>cLri3lpríi; Q á sao. diclift cfcio. V, 

Anuúaa. 
l.aUac. P. C. fii>lpi7cis. ^ eíi, liaíjei algo i^n 

ppdiiTM; V, ff. iiatnr, pp-icfldiít etí -.Mala- 

f(Hl: Diir [uloq ij uno, f^ rn. 

íá/jífg. P. P. Ui;!.!! rt- [|[[|]. ÍOiijIl ^. Itil9 

hí'hra dü hjki, cala ís^ -Jn dnEilnn í^níi ra O, -loa h^hraa, e(e. 
Labaa*. V- P. ílolor encarn^Ha^ p Irtío lf> i^iie 
no es blaaco. íenle, ú Jii'^J'r»; pva ¡a\ ainar'iWti, 

dúo, amHT¡|liidiitn,iJ<íftiniliiri((iji einlfrmcjiíf'ipp 
4^ parkrrgr cnLirídji, lum 4; curjij^r iilguiiH 
rosu^ rntiihianr't ^n i(¡ cjirubjar A otro, 
jjQíf »li fn; íiiHi Pdlnrada, na ♦; lolo. I- ber- 

IMüjf. P. P. Maile-jiL de ilgidpo. Echarla, i $ 

Labñn. P. C Métela de inarL4|u<;lJi, 7 uido 
mana^i^in-iúli). ^^ $, mai^lJir árr^ ciuldo. 
con cüilIi^ Miera inaa. jicn cnini?:!», goidd qii? es 

hneer ic^pas; la ro^a eji f|uj pc ei:ha el arrear 

■^ ip har-pn 1*^ M]ifH, (J dn. V, Í-j^íj- 
í.nfr'ii'j, P- Cr Color piíiIOf ¡ civ^a [linlpulfl;' 
unid, fl i:iiJilri»i¡er Bíiiinal Je minjbijp coCore?- 

35 iU L é áh pFAj^Mlla. ^ dÜH dejar ilgD. YE. Feaur 
dq Lorgn por BlgsrBii pJTtp, na <» a^tfaif r' 
V^ d^onilc ilrni A N; lamlar & úlgQitH Eiia^er 
pan pr^l^nif^rhi junfl-b 4; piur por cüíI- 
qflier par[e, ^PA *< V- íaguW- ínhír 

Zdjbfrá, F. C CesL? p?quiíña, y «□i:hi>, eco 
CEJalro «quinu abnju. V^ Rans^ya^ 

Únblt. Pl C. ConcinT'redCia dJ -luti ú mucbc* 
' qoa hacen ana AÍ<[D1 C4>sa lí parOi. JVa^fa ^ 
AaÚiL j¡§apinatfív. lúa niitllifühoreí lemaUron 
*odD« juEkloa. ¥L D^qnienUiJa. ^ epi, demneiitir 
dúlr-f», con loila que 'licc la vcrd^id; de^niea- 
tldar, qtie d tvdo» dttmlea^e, manan^ ^, 

¿dlfif- P- Pi Cose, pintada de muCbua colofes, 
iftc."-V- AffWnj- íüWf- 

Cd^'. P. G. B^-CrcP. « ^q. V, Lippiád. 

fAbi. P. P. Sabrá. 4 «n, pitsar en bLac? and 
ccaa: p, c» propastree, camu la prEladi, 
que BC li^ rt(aTda fl parlOd V, LAnAv. 

ijibíg. F, C. Hojei de la pnliiu, quellaman 

LaAilibi. P. P, S«p^ VL (me^pliiiríre) ^p 
itarrlgan^j p^BfldH' • 

1 4 ^ ^^ ^ ^ P. p. CanUr e& «itrel^DínfMto. 

ioHHhlBa&l. F- C^ Palma, coa que IuCíd Iu 
ETimbrer», «le— V. Ana&o. 

pDT gdpe en el cuvrpu. Aci:denali>>^f| ^ c^ur, 
■elc^LuH ^ dn-qj ff fragiifj/a nffl iiniifl''ldd, 

todo aacuerpaelc— V. tfjflí'íds- 
Íi6j]if $' F' C- Hoyo ¿ molla áo íísuat grande. 

Lai-ÓTii' P. C. Laio- Ma ^, coger v, g. á 
Ja vgci, llnndoli el mtúú A la cafeeiB, 
4 (derna. Vi. Deslii. Caer ', {- en pora; 
des^ijarae: raer en culpa»; dcipenarHC. elc- 
Xai ^^. VL cr^r la lempnlad á ilguna 
«L la Dur, ú caminindO, -^ 4- V. Laem^. 

litlrfi'\^'s!fífiSr P. C. Cme ii4 mal ajiiale, Vedr 
una cúiB ajja, ú lul ijualad^ -og f^ V. 

IdAiJn^. F. C Dffnl». Jfd ^. cBcrae fiitn 
-dal «mijio por CHtar mu; a la o ilka de N, 
Tt. Lrangiefllon de le le)!. lum 9, queliran- 
Ur^ « no fumplU lo marjdado. V. (rghSy- 

Idbííii. P. P.Díseneaje. Map. nlino una eoaa 
' di BU LugLtt. V, Aúf'^ Láfong. 

'tabíafg. Vr C, A^-dUa, que llamattiH- 

lafftie. f. C, Lttiáot. Ivn « 11 vifv, d«r tatldm c^ alJeíito. etf.^V. Cuiddóíú., 
/¿[íEíiO, E C AgDmi. *fiiFiiní ()i, aBOrero* 
que prevgla Loa cuq» FkLlura^; I. labjuÍH, ci 
lo que ie IHm a^^ro; Jj qtu «e d^i» por 
éL «gai^rd, L «jocüttr lo que 9l aE(L!>ri] I? 
flljjnlQu, ú ae Let ailojí, i (|¡ inan^ ^ «I 
quí.-.s y t. Si]4Li>- .líabbjqji. eiJBtsiSQ .un^t onjcbo 
dernDiiügue no ociarla lo 'pxs haca. V- 

laiiiiég. P. G. Pr^aeumíenlo. Jg 0» pr-pa^arne 
del -Efirmiaq^ii r^gi iíl^hijuj^ jiU^drcDiul -lE^joao, 
aj 41, I, nag if^. 

ÍjiA-%. F. C Hoya para aorpr^ndi^r algo- 
Cafar hack'üdú hityii,. para abrir v, ^ lanj:'» 
pan qufl caiga el Jangoatil lu . A f anbad, ele .— 
4>n el }\fryv, pa ^i <ijpa ^. V. Caoa. 

laiúg, P. C. Ammtt-lda de dü^ ü ma« Contra 
Unú daloaamenf e. ift en, dm, ó lr« cnnieniJo-i 
CaiiEr« ui>ú en elj^cg\ ú t.icQ co'-a p:r Lriimpa. 

Ldbud. !■. P. Ueeaudez- Ag 9, quiUirw lodaí 
I14 icuiíloq; quedjrae di^mmiQ, ma ^ an-V- 

tobdira^. P. V. Espuma do cualig-uiera co^a. 
Ag e^puiiiiijeB.r como lOR iaTJM furkovn, 
6 1:8 que LieLLcn nml de T&lida; faunque no 
\n ciil¿ji, CDiTU ¡un NEikus. V' L'iiab. TaratuOi. 

ÍJicá' P. C- BarAluTa^ rucllídad. Lam 9, sj^ # 
lf Jdfd, ihapiüir la morcadurii; abamCiirla 
tH duena. a^pa if ¡ fiu ^ ira rí Aicanú; ¡palpe^ 
4i na; ooaa baraLa, -na 4*; hacer borato do 
BU laercDiliiEi^. pa^^i^r 4lp palác ^, '- j^ Aíf 
4- l> j^l-'fi^ V "^ f' ¡^ot^- I^A'^d OD olg[>i V. g. 
na (i ni^ macabitítlz ao. l^ n^ nmmaFn: na 
4 ufa K. fjell en N, Madu sujot Tnamm? ^p 
vianuQdutdaFúat, JncouUnlQ liuo ni> lien?, 
fle.t^-ScritciHLlfl. i(í <> fl^0 tlujimáU. ti mana- 
tiart ili tirí. Vr Natn-iy- JV^jiia- Sc¡/üi. 

laeaá:acai. P. P*. Carr^ti. urrrtan, ú carro 
Lriui.ritl, ai p OA, liei:ho cumu «rreta, i ir 
en ^1. 

tocay. P- C Hfunbre ínciano. 6 vlíjir Enwie- 
C^rK primero, qsie el Otro, ma^a A tjh¡ rffl- 
guí^i uA^FÍjrJ; cíivi^ieMrne iarh Pi envcjifcirhi 
en -el mal, ipOí p na li ■:aba&at'nrrfl n^ d<i- 
giiti; vi'ieíi quina p. 

Lac-am. t. fi. Guie. 41 .fu, i^i «, goiar, 
clc.=°coi]BúgLLLr jil^uiL gu^lo. Yl. juriidic¡on 
dd puchln, cLii.^^Vl. to^ro df la f|">^ ^ 
prelerd?, ú do ía oca''lari, p ett ti onyaoar/i. 

í-wáta. F. P. CajA para giiardtr ropa. \ Idud. P. C.'La carta de Id radílU. 

£ütf(l«. P. C D^ÜiidürA. ifd 4> ^n» d<&Q Iludo 
de qocm^duT'; mud^rie el pelleja a'^i. sin 
ser Fwa^ilddi), man^ 0. V- Laaób, L\^plúg. 

ÍJUioñl. P. C. SciTp-rena, encueíiEro. 7^'ii ^ ái 
tf 4l^ Ir boj/vf^ r(t Jrjácr, cojür a dgunD 
fa 'Imnpe^Ifld, Vf g, en el miCf L nofvnpi*- 
ihjanila ti düáfl. 1- higurd ^u? e^ urifan- 

ÍÁzü. P- P, Uercai1ur[B & icnLa en gecifíra!< 
Heri:Bder de Cnat^n^t.^ mántrtijjtii ^ ifí 
napaifp tienda do etc. pos tf dn; feudedur 
de Cüílqulcr cosa» ar; ^ fíí íV. 

fjiKf^. P. p. An^£ düBineludni que no |[jg6 
á culnto, ^ n^ ^c-r uE el pu/av"^ 

üoeilii. P C, JiEipnilLiDenCo en h^jlirdQ dititdu 
fu^ pDi Vei inunddCH'DC4 grinde^ Cojer li 
lemprralsd ú Blgiiih] fit cL rio, ú mar, 4 
'camJBEndo puT licrra. Ala ^. V' L&h &¡t§. 
ÍJttra-úi. 

Lu-tiplfp- P' C Piij.trÜI^, que Liinn, d gargéa 
bi« por le neFiana. V. JaÍDfjfisr?' 

XiJCAií. P. C. San^ 1$, dici mil; die^ mil 
ccdt uno ruj.^jfafdaf ij; cica mU, jan^d|i¿ía 
¿ «. Vt. 4», lldein. 

Luíht P. G. FiicrL>. di?(riB ^ "pirnl, wt», 
ú olra ci^id Eclur olgu fuer-a de la otra 
lurlí^ f ^; V. g, addal i'ü^ ^ íi Aiuriilp «4ti 
de la Glrj parle* TL. Bcicp^aa.. 4 eq, 
ecslmir, pun*]^ tparU^; naa ^ ibgu^^'F á 
cc--.i!pcion de» ^V:j= 

Iiocrdu. r. C. SflLLü, que se di pan paur, 
V, %. US arrciyi>, etc.^lfa <^ W9 {■ oáij 
fld^^ ALrfli'eRLii a pesar Kle fliro^o d« un 
golpcF IrjHpdHir, úquebruntar precepto, i> 
At; pa^er de un «alto l>arrnnca< t\r.—^tí '^- 
V. La^ló. Saitoáiio, 

luilb- P, C. SlCln Af«rc»di<pbiB9> A furEa.leHi9 
pan r-umbaliEl», (^ f n. ay 4» ceic^r muebla 
á uno: ^ m ii Aafnif» cercar vi^n«cl-> con Las 
fedei; cercar b di^ilitL' £ un pueLtlu, ^ ^Ji; 
Rj 4 dq caTHÍ á jdpjji Ui¡ bic^r, d- poiKrse 
, en el. n^lh ^. y. la^án- £icp>iiÍE. 

Lnnuénnai/. P, P, Indi nado por cdf^rmednd, 
4 por Qlra cnaa. Jk^ ^, o^uir liJ. 

/^Jflc. F, P. Bhcoi. ú peJiascO' '^d ^ aq. el 
HJtio donde Jcü Leja, V» D''/l. 

lodánan, P. P, Chimuiquiíid. VolL^ar cudl- 
q'üirt cQwi ul fiiejfl conw &liAmuT<4ndifi *. %. 

tflJnn, P. P. Ef^ijin. PaimnJ i<i íisOfflí, de iA 139 Ja pír£<uí U parfii fluaca tt blio bniEFO> 
audd rí n^¡n^^ ü pin^nf ^ ti mr^. T. 

£ádiL?, P. P. Tflrdjnia» ú pe^aJei. 3ian.a^íud 
« d JV v^ fi. d^iíjtittf. I- fliopup bria, A 
tflnja an, slc. 

£qddJnf. P. €■ Dlfdrencii pequeña 4nlTe 
coUVi V. g. biuatt EL 4 da nja 4i^; urnt^- 
cidnf liftuúta^ L. úgaL^aJiíIiiT; trauolit de 
Bmboí. Apúj fr^'^ifJii; I. ¿ajii' ii naqAituíif^ttda, 
poca dit^renclB at UcraQ- 

laiUi^ F, C- Usnri; preatafuis. ú amaqadurt: ^ 
«'. A.iniiaar,'e<€fidlaidDCr3mo toclLUí algons 
■MjaL man^ ry el que: «iLender larciLlM con 
paLú redando, ^ ('n, m 4: pieiiie pan el 
chücalaLe, piíg ^ O», VU lomo, con que 
qultaD las pepitfla Bl algodón. 

¿dd'fi^V. P. P, A.hSi]»TIi, ú trí^cEai m^lnncaUa. 
elt^Étitri'.IiícVTWVflS^iflaífld <), trL*le, clt.= 
la cc4a tTÍ^ •\ú^ i^auRj til^leu, lueoüd <»: 
trí^tiMa Con mela cara, p. V. J^ddai'J, 

L^AiC. P. P. El bagau del coco deqptiDB de 
habec s^cei^Q ?' sceUe. Tt. pn^o del icaile. 

Ludiao- P. P- Idcnn, ú pr^cLico m lodu iH 
coHn^¡ VQE araerkcnna. V. ' mÍIk 

Liái^ P. P. Peorli. Jfa 4 anaanKDUtw<i B- 
la piírdJd4 en el juegt^ HumeiitaTfle, ú ecr4Cel¡- 
Ihr el trabajo. 

LidriUrL P. P.. ídem, 

loJrU. P. C Cnpra de eleoHQu jaüm y um- 
biea bihdi], CuanJo e? KOieW- 

íjxeq. F. C. FaiidacionH fjrmAtioii de «Igo. j4g 
a. arniflc cüBliLoier g.4ELe4-t do InACnimenloc 
enlLdndeH Utrnl^eo- de Ue eimaB; ihsii^' if, 
el ^Tue- Yl. De^D£idn. ah:iELd>flo. Vacar' li 
(«meiLleri tf, na « úji, I. I&ripan Q 4 m; 
dejar petder k Bcme/ilera, elc^agca ^ ÓJi. 
UeUfoliCd M dl(¿ aI d^i^r la biieni CabUivi- 

IjTÍ, 

£iL^in. P. C. tnlarior. fldeutni' Meleí i uoa 
á Iflptrte m cuahiiriAr mía dehidiiH fr taú\ f 4 * 

f.%- ¡^ dK nuil U. BDiedma á qil también 

i la parL«, nn cualquier CD«a, e^ta fl», CQ «I 
lugar nu-B adautro do l4 Qu. Entra: £ii- 
nufljruii. La coioiiiLLon f parüupac-ioii de loa 
ganlie. on loa l^aa«» t^rltueles se explica 
«9l, cOD CAte Terbu Oa^M s^ ^raüa iif.» ím r'fia CrL^liáfiiifl» i|uu píIiíi ra sl'aris, hc 
c'OmuiiJ.^an «n wn bii^^ng^ nlira^ VI. [.r> quu 
Bfl pine, ú M hoco pnr Ütmñt cim lo qiiit ^ 
intcüLn pnrEii^iEr^r fí citro: f ^ u^c. p:»n 4il^ i¡íoh 
pura mi; ¡iflú^i'ini?. í- ^ cv I' cibfini'í' , liega 
iniFi pjirs mi hcrni'ino C9^ü ^, le fKJujP- 

L^cik. P. r. Arrcinlainicnlo de a[^tnenLc:iaí fon 
In cnniii'.ii?n d.i f[w el aiicnj-idnr li labre 
l^on^ 4 ún; oij ^, iiirL;rLi]:irld eíqo diulia cnodi- 
cicm, 

hie\i^. P, P, De loPo imnlii; crt^ifiirmii \n i|un 
H-' ilicipi ^¡ c^ iln cDE9q. 4]iii^ íif: fjiki^laroit V, g. 
jVifKfs tf en: I- ui'rr^^; hI t^ cirta do ohca, 
ic^pj^ri^ $ rn, I. D4p3¡j4n. Pú^ i\ne tu 
creii bf'Elica, jo lo j^jii^ li nErn; i^ tq jiojí^- 
pífít, jíi'nr lííií qacAcA; JíCíEcoiifíi 9 'f' crr- 

tnn giiliimi-ntr; m^rjivaisq fi £'j<'k, lan ^la- 
menliSi ele.i=N<i man; aiic $^ vo no nías. 
1^. d, anlcpiir^fu •■[ ma a\v,vi\[[ta ht^ico: 

latig. padecp »iemprr;. Vt (f. ya: Dirv-i^ i^t 
ilt^jnlo íiir 
¿.arg P, G. Lam ^: ^üdiu ildfi«i[i?. Ma ^, 
medir» pndriiín. cuino c^mc, j'lc,=ns Q. V- 
ffunjrú^. Siticm- 

Liíi- P- C. Compíifticinn de fiáificiM, CúrapMeT 
eiiOclo, FarUlifarlú. 4^aií. V, l^gdá. 

ÍMVi. P' V. Tlj'Jo do mCí, í pBlrnii, ir en, 
fnjsr p^laTi^^» ^DinLtcros, oia^-^i^. protériln. 

liif¿baA. V. P. jWá O in: ta íf. Hojnrse con 
el DgMB, que cnln m \a cmbarfaiiipn. 

iffjirími. p P.PalornnniiJv jiiirmo-iii, j pintailfl, 

Lij-ái. P. C. L¡UnriiÍFiii,.ú lijercíi de cual- 
quiera coíi d? íírga. I-igerñ, cQifl lig^tD» 
qve pRsd P3DI], un ^í ■olubLlidiiiT. 6 in- 
hQnalancia di? coraian, ^ fj nií^urm. ú rM- 
bnfSuan-, aligiTav la ruivt ín piíLi^iro, pa <t 
fin n lntta¡igaij\ ngjiipaí-JdJflO Jjj wfofj, bití- 
jpr ccaí?, pti' — ■pH'/rtriiM^'n: p(tlial't¡t¡efi\ dua- 
Ilnnrar iIü pnlabran fi ¡\s obra, jji ^ rn; |. 
ftlüí dolihanriida una Ji', eJjj,^V. Bdl^fi. 
Lanqpáo. 

LQ.^,idñ'jür- Pr P, \. Maqúitdatja. Calzonea an- 

Li^afS^K. p. C, nridilJii ^^ibn^ qni? p3¡i-nLgn 

alíj, ü ola fn-in; ende dcjiíío <■ raFiflj ú li 
liOcj d^3 L olla qnobradn, V. ^o^>¿. laq'iú. P. P. Pa:le en liimmldi, pIcí—Jíj ^Í. 
djinrlar pnrlc pnra ^i, di In i\\¡\- a? 7iah¡B 
di? rofiJjrlir, .S Euincir k p.irlií'riu al'iiinrt, 
iJi'iúiidnle aln iradj; uj O, oL qm^; fíffov a^/fliJ 
(> rí aíjM^ífud, ny i« »kjdjis dir In parís 
de Itrt (rtrm; gulo^rt ijni? va a comer í facondi- 
dii«, Tin 1^; himednn \á^i\^ H otan^iin, come 
il cíí'QnrliJní, ote, -Yt- Suslo pcrd-r cn un 
mDinfnLii el [.licin \)nv causa rt^penrinaH '*fnnH> 
qtir'ma dp cn?«, linndicp? la cinbírfHf;i<Jn, ele; 
ma it an nn arjirLar i"i liaíer, d dicir ol^o 
par i'pradfinni. b UtvAf. Ms ^ on. n^ 4, 

/j^¿. P, C. Firmcra. iUúfjJ <í, ApcrrUiir^i*, 
para aniUr li^jíro; frn s\ , f\ que calí aj'ercJbldo; 
ípíf-rik" fll^ri, ponerlo fucrlp, ^ nn; wortí 
41 el qirii: autnri/cr, v. j. l[4rr¡[LiT3, ILÍ C 
dj] fl' ÍJÍJFspn jVi /íjumufl^ cnn'lanfia df m^imo. 
■Id ^ ¡ flrnip, y rcrta, romo pucnlf. tuelo* 
elf!,=nii i/; Tirnicín, y Ü4iiin9 r.n alat», fy 
tC iNT^jiPFR fi JV. l'^rlilíf.ir 7,]^-. ^ ¿„: fiicrlo 
fn [a Ti'it , na if Hi p^rtmái'. V. J^iifir, 

/a¡}!?iEA. 1'. Ij. Ftillia di: jgtiii. -Ifu <l: Mi>ii- 
Süar -el agua del fialaMiuen na 4*. Y- ^til- 

La^trviTlo. V- P. LTuerla. tulUvarlji» oq 0\ 
pag í^ fi¡ I' Padie, fA 4]ue tíi-aa . et Padrí^ p^t 
li€rle1-3iio; pari3J?o de dfl'jlltis, O TJ^d uati- 

tilipuiia'x á¡i\m li naca&ij-aijal . 
Ltiij-oii- P. Fr !U?ne«r'e, ó blandiiAr^D uno, 

caminaado f*"^ e^niD de uit tabla, ú pba 

ftpj. ílí- la^, Ofj A¡ TJia <>, 
injiA P- C. Salti). ^^ujn i^, snUai íe Cunlquitr 

nianern; hu^df ^. «I i]i>e «Btl «jlUndu; 

larláoan. lo iior cacjrní], ríe 4]iie «r ^allnt 

suilnr lijlda nrribi, i:iinia hacen Io^ciIijíLijí. 

o^'d? i^: iv\<J\r el peacado cfl íl iGiiap d^u 

4 , ^fiirjÁrp 0; hacer rnbrlr^las, ailiaiiilrr, aglfg 

ZagvJfágud. y. J'. Inilliiacion, qii4 uno li^n» 

de Er d iin^ parle, eihib que A -aira. VI. el 
4JI1G li^fú m!.vlnLipn[i]\ y dj^ mnchin tupltai 
dekole de oLin, por Talla de bueojí f'riiiii7B. 

JJtfimd. P. V. Alllitrhi'n. 1^, ca. r' <>, afllar 
íjiiuliiLI'», ü o[[a ciial|nirr roii; í" |^ ma li 
nabasoT, nlLla lan naviLJm. V. Ápi. ^jl. 

íaifitip. ['. C. BJemaria, Fei:i]4-ri]<]. T.aíi ^ fa. 
flc^irdarT-c, prvcjriir acocJarsii, úLtr.=-[|e laij 
*. g. JÍific j'íí f^, nn ni"' atfínlí; nronUraO 
mo- ^fi jicotdiirBele N. procururj cLc^/ui} ^ 

r cnjfóf 4Í fdfj ilj m; iiscqaQrla, h^ recordar en 

brev& fll^a, a;«a¡;Aij[fGas ^^ palluca ^ iü 

fágujH. P. P. DunucLoii. Jífan^f ^, aplicar 

¡ú¿\iM cüia ú atrOr V, Ha^, 
la-}/ V. í.]. Yerbj i mod-i de -eo/úgiui, su 

Lmncí «irvc par« nmBrmr nrroi, 
í.afd P. C. Ij^igibre. JVn i|, abandancii tie 

eUoa. V. nasf^iS- 
Lá^/ij. V- P' Vg^a dv vmbarcacÍDn. Quadarse 

aJ^hJoH li^ de la nnve púr hi^bcrle^ dejaiSiN 

j ckdj á la vcIj, nn ^ 011; dnjir u-no por 

mDnff ^, aiifa 1^; iifi.Tfgai:Liin^ lí el a do de 
nitve^iki-, panagJa ^-. mannan^ 4i manneri}. 
Línámjy. F- 'P. Vicntir BDaajadih Mama ^, 
ioplitr sudiemeRLc el árenle», 

dti c»D, ó garíía. 
Lítyá^^ V. C- Con^lpliiclon, fxhaliiiiinii.TilinhiíJn 
K toma par fl i^ücbílíc muy rgliiiMeotí, 

/^ri^d. I*' F. Arción muy ligera, y tran^ilarij. 
I/iiif O ptiM una oai-a rikHJ ain apnEir^ azabar 
lanj [LL^pacÍQ al ohlqu^lla, ip^l ^ li sapíif iti \ Layáo. P. C. Salto. AgUif ^. Ircjuii; 4, hIU- 
dor á pisa ¿LinLos ^sLLnr Ha ua borde a oiri>» 
Ja'ii 4 ó unoZ-^d^o; ulLú aubte co^a', quf 
n liUndeaEL, íum ^-. Haltaf con q.i]g ae [uisa 
nlgo di? corridi. f'un 9-, if rn^ v, %. mu ^ 
<ni] jhLPna^ac d.¿r%i gjittíceniE; [>ridre^ pB^ar 
ríe un salta. V. Ltuján. 

La^ÁA. P. C' Eittfjiqloi Aí: Nqul^^ ■$ rtq, 
cuiid¡r, ú eT^Lcniícr^e ñL ogiu. V, Saia^Mo^p- 

lA^as. P^ P. Inlnul ealtrU, y-^rdú. UkdiUij: 
Hice el ^ilki> icrde: Nota'A 'fih.if qaü li ^, 
íitu tjuel li 9ii4^a ia*fa>p', cona, ca-w, l¡ Simti- 
lam. YLc>iltrJl perasna. V. Liipues- ^nfisa. 

LofiAsan. P. P. Hater, que ae abilíni^c de 
cmuGT, 1. |. cL cQbLlto, para que uc cullb- 
i]iicrca al^D: m^or dirán: Pacotbm^íii, para 
TiQ fionruDiSirLa con el Záv^a, qui? e^ animal 
estéril, y uhinrolmenle tordo. 

Lüifoz. P. P. Ixvanlar la mSTni, ij. olra coaa, 
en apiernan da qui^rff herir, / ^, fiacpr luí, 

en deacnn^ar a\%a: i » na tíiada, r[\i\pre Wav^r. 
tatd. P. C. Avenlaml-i:nla. ^ an, ag *^ aren- A 141 

tar algo; qüilarle la p^jd, ú poli'ú Jtl fimtú; 
FF^an^ti, el qu?. DLctnta p^rlIculaEmcale á.e 
Ifí mongoa, j es prupla ^ra palü» iLue «iiá 

CTilti- flei:(i, y verdf, Idcio, i\í\b ^eciíOíB. Y. 

idyúj;- P, Cr Licio, coinfi bujía áe nlgu. JVa 
^H mercíiild, V. Lata. 

íafnQ. P. G- El^tnda, btlleía, J\'a ^ cusa 
íIa^hüLü y bcU»; menentae. ú ^aalDacsne eü 
el andar, hai^^íadela d^ pnipiliíiLD, In ^enna 
fr fijrnFiagiiiin.ií hcriaw de uiiE^rpo, y cbta, 
na ii, I-' gerrld hnnibr?L reL|i]4>brar ¿ el^nrii 
tfi"TlS( Je^irlfl, qi^e H b'^rm^iM, i^fl^íj ^^ v. f,. 
al-áHij'iman-. pa'¡ong^atn'¡ ain\á^.f !fa V-^'^ 
pEci^tiía, r m^E 9, de prfpenl»!. nefrio: tii 
ayái, pa ^ «nna ir nofíiiLil, El amar^ r dea^ 
hice hDrrnuA'» Lo feo. V. Dn^iii/. Iit^ág- 

L¿i/€tg. P. "P. Largc». ^ rí irio^, cuco muy 
alie, i|üi^ p-rop^ú £u proporción, y pur ««3 
no dá fruLo. 

lÁgim. P. P, 1&¡iieflkin de beüdLrídn, con 
i^Lifi Eú pliíft á Dldb lar^ vJiid;T. g. i (^ euna 
Eí Jhof fi »^JlUllQls[ Pluguiera Dios i^ne le 
i^naerve la «ludí 

Laaon. P, C- Conliniucion, proldogocíúDF-jtfa- 
laij í^ (r Ipaponoí láioA, míj rcirtlnaaiDenlc 
á la wmunlera: nalafi ^ ^' í0«ri á diáe 
pattogcsnfnar, en ningún auo me «hiIIlBii; 
cuibir uoii coHi i;i?a oLrd, (j^ (^ en ti Jt., oj- 
Al^ $; posar sin de-lenerw en el lu^r para 
alguTi deBlino, a^ (fr: iSmircf ifí niafl>;a*t ri 
imbaaa. naq ilj ¡amstia. V. ^f&íii, 

flc^^Uj/^ Pr Cr jLuTt ^,bli«ndea]'. O hundirse lo 

r]u& flfi pífls, 'r B' puí>Qtí!, etc, 

íiu^ilf. F. C A,vU[LLdá^dp rit, inundncion, dilu- 
vio^ .Uii di ani^garae li lieír^ pur U armidn^ 
nu ^ , |>reLt^ri1u; i^p P íi Hi, j^nlrar bi avcnEda 
en el puntólo; ca^or le i|iie trae la a^eDida, 
ma &¡ 9 £ji, infldera grande, i^ne Irae It 
avenida. V. Zapdinu. Arbnibr. Salapoiop. 
lüiuér. 

Liláa.^. P. P- Galbana. Ma 1^, JeRmadejado 
que rada cikartn h? fa¡ cae piir au porte. 
[ndüipoBicJOLi dul nu^ taña cntcrmiiv. gai- 
bdnadn. tlajo ^n TijcrriiB. 

f-fjflftíiiínfi- P- P. Aipa; ej: -de devAnaden; 

Za'di^fi. P. C. Entraálaq; lado la iiuc -ülú en 

el iulurLar dd caerno animni. rle.=V. La¿m, 

3ri 142 L 

Latitaíl&ían. F. PLj íumpíiJllj de Ei garantí. 

V, Daaáiááaat. 
loASo, -P. C. Seqiiíddd naediina, marchllíE. Ma 

^, lido, conio fnili, ú horlaliras; trata em- 

Laíátjür- V- P- .MnE^hu; hoiribr?, ú anJmelí 
(^, var>in. üaptt (f. V. f-aijuién. 

LáfjU. V- V. Cuero de nuimpl. PdneTle en si 
tambor, láliil li ^, \- sacaban U fáyo^ dcWt- 
llir A elRLln Animal. 4 "^- votij i|, el qué, 

un. V. 9. ^ én. Arrollar ilgo eutrc ]a^ 
ri]«ii<j3. cijniv quien haco alnnradíguillu p d 
paloUllaii de sl^ndir^rt pa^a le etlreccUiijnCL&i]: 
I, nolpr. ó EDPiKar el molinillo, baliemlQ 
ctLDiMiliEe: t\iia batir, I lua'l. 

Lalo. F. P- Demasía, ?:ii:eHU. Pa^*tf m, añadir 
á Lt primara ocasión, que m diú, v. ^r rí 
vn^: pog # mil oidáTUfjqa, querer ei:hjirtd 
B perder mi»; a¡; 9, L ^m r> , empecrar, 
y- g- h enfermedad, A mslddd, ptü.— Modo: 

' Df!iOG9Íeda fiiA Id qus me date, na $ niuN 
fíüjf^jn^, E^nÍLO er«l ¡por mododealahanEa, 
& tiluperi-n} HM ^ (d/ I. nm ^ m yii^éií. 
IhciliT ¿ atrc. 9 qiip qe íAOJe, lal^ á^i b¡iL\'g 
^, el que. V^ Laui. Nasanas. 

Lavad. P, P. Sofllraccion, 4f encubrir algOi 
M; o? ^. úai^ciderAS , oculLarge. Ül. «^ b.tju, 
]D( nalunil. 

lómBí- r. P. PlflUlla, ^ íirt. V- Pflíi/áinh)'. 

lÁr"^S, P^ F, []ig« íiLWejlrea de- la IJerm, 

Lamáo- P- C. Daño iTe tga» calhaLn. ^ (r, 

boñir av.. ú puerco en ugua hlnifndo» pora 

|iejjir 

Lanibi. P. C. TÍEía par^ ttiiW; ñ IídCíb d? 

bnoi eDcM- 

£aiiiA«. P, C V^sÜiJú Ijirgo A inanfrA de 

Hcriana, H híhiló. Usan loa haubtes. i^e pete 

troja pan gj^rdur lulo, 
ZdJii-^. Pr C. Trin. Pa Jtt rq, enfTEaT eiial- 
' quiera cosa, I. ipa 0; irq C&, rria cuAlquiera 

CDBTt. V. íd^ÍJA. 
LAiom^. V. V. Ma'j ^> bundirni el a^ñf^timo 

en cera blanda; 6u la carne, elc-nV^ itón. 

£iSrjraV' 
Idnoáan. P. p. WísP lifi cnalTij pío»» y 0U1, 

la-jaJ. P, C. Fli.jcJad^ flexibilldid do err^ qm- 
w cfL^ú M^iiile. ffa 4 ^ rarjihrr> ImnUcir n<]io¡ naja, na Urania coma crvrJel, ett. ^. Juciüe. 

tflflife. P. P-F(illdíd. iVi 4, fsbr írío: 
Aff 4¿. eurriarRe algu. 

Iflfn/áffl, I". C. PIbId. ú cuchillo, tn que 
■fircilii r^LsLru di; manleca, 1^ ACeilt:. 

LantPiái. P. c. Bajura de agii^, que na ci 
demA^jido honiLj. Ma <), Égua, que cuflndo 
pasa fllaiino. no llena á la cora nu hojidura; 
ú¡ma<i¿. Je paaa el agito la ce beia. 

tawfflín. P. G, FrrflMfld de üompo, fno. Fric- 
lonla, noXaeá n§i a^ ^ én\ tns ifá^ lenfo frío; 
refregar «I MemiiO, A el fíenlo, itiiñam-te 
ti aji^jn: ;iq.'iTn-«fiffnJqy paj, e^percmuí á 
que reTrf!Ei|u?: I, asfé^¡a¡n-ítrfí>fpa^\ aafc- 
jmr el agua, pciuerlí á enfriar, ipa f. V. 
Lo.m.-ie. lambs. 

Lainó. P. P. 9 ín: Salpreair de uridiapira 
oirú no nui. JVi ^. 

lamo^. R C Flojeca, 6 decaimiento- Na p^ 
nawfíácnui. a^lo^tícra&woAo. corno cuiíipoflJji 
vigor, enf-Tra-r jJ muírUi^ Jjrtnwdjjfidy, d^ifi 
lleciJo, j con gfllhana. 

la'nnláw'o. P. P, Deanude^ desde ]i cjiberj 
& la eiDiurfl. Ei como el njfio rrcii^ naGÍdr>¡ 
pero comci el ^ ea ^oratlv [iiiiüti, ea to qite 
nidn. cuandoCüczilan algOr Dc«nudiJ Jnundín 

U CruE nuFslTo SeFiorlo^iEBiLifrjoAirnpd nara^ 

líí nua w /poífljo ú Jegw. V. ¿Ábuj. 
Lampad. P. C, Lo ancbo ds una cqhs, v. g. 
lfail¿y a ^ pq, ente es gu anchor. Dar golpe 

de (liano Ji ]fl íUEff}, cuTriü Cftjjildarjiíij, ps (J 

ffl, V. fdc^, Páprg. IquirS- 
J.á'Jfpara. V. P, ídem, 1, fug ^ aia. V, 

laaipío. P. C. Panales, iraarCoA, tf art Ü 

ttb'i'g. |niL?rlvfl al Xiiio. 
Limpúng. P, C, Animal dirarrói, I. mmtfi; 

■ nimal, 6 cu'lijuien paric-oai perro moni^s. 

j brtíviíi i^heífi del maole, ct(.^íuda mnu 

IrQo, m n. VI, El f[üe teiiela c^búlEéi'o, ^ 

pelo muf GTi>cidn, 
Zaiar^jiín. P. C. MjnHrduTUbie. £aNi ^ m- 

tatѧ ü N. pacíflc&> que nc H eiwia por pflco- 

Ea mcdo SLrya: Uc IrjiLa coma a ud huiQÍir'' 

f^io que nu ma tongo de enojar, paca lleva. 

Id 4]uoqki¡pro, ain podirb. V. Tsu-^ir, gua 

Ci pu r£kE, 
JEowr^ P- (X. [lermoaura, en cahr IriguoñD, 

Na cji licojii poj' mDr^na^ ptri» hermoxai. V- 

/l jum rnanuiíif . t/iíaiié-^, F' P. HeaDapreeio. lanLigén, a^i- 
mar- «n poco: ¡amti^'i ti párfa nJfi fáo, en 
he{^r cQHO, dG la ijiic dicen; itarle pai^i?» ile 
lo que hdce tnal, ^ai^ri^^ii frl?ii0 ti áa^ua á 
oniniíJ, no pola ^In vergQ^Jiza* pero con dts- 
preclo. V. flJri'nfl, 

/4ni»¿«. P. C. jVuv ^. ^iilnr?e el cardel iv¡ 
la carne, ti qii? Sí BLa con ^1; ^aatl-tfiiii li 
i^a. Yt M&duh de tb<¡3\\ ú atri fzftrAi fif{\l[- 
dad du Id LLerra, y 'giinL auan ^i' ^, no (¡Vrc 
íLifltancio; xa ^ □ il.^nvii, agua «blindante 
d« [ii^&da; liatwb táilW. nalanivís I naíjunqa 
ngrt rlogií' t^i Lni^lmap pen^aJa de Agnn dulcie, 

LiKucgáo. P, Gd Cejiacinnr IH ag íf, ili soyuü, 
onfilenquc, quí un autia dt i^urar de Id 
eELfpnneddi], 

¿rEm'i^ur. p. F. Siividai en el tBcti>. JVii O, 
CD!i3 BiiEvs en el UCta, romn Aeda; A deli- 
fjidn, f Eierní?. 

Lámu-i^ P. C Dí4CD. Uodo pan qullar el 
dew^p V. ;. Dikme al i^uiera un poro de fao, 
ja i]u^ nn me lurte? de ^]]<j. fqn^ 4 ^^ 
f/i cá'a^; V. g. Icranriác bassíl á pnifü ^ ac 
ni cáípyíi). Yl- Potajií, que conten flStos «"n ^U8 
ú\:itni. ijf\ Tl El dijit á i> rí idas^r^diii Hur.hca 
pnLajPS dftn ífl come-r. Y!. T/ago. Tragar, A 

eaafiii],]inpi]«l:iflufrtr. Ctrflgir laque medicr. 
TrjigArñii Ifl Lierra, A Iji mar, bI(;o, m 4» Jr 

-' úatáv, i. li diii^ii. ^: Trn^a de vLdo, 6 agoa; 
taatnniiaa á ñin^Htirr, m7ú,4tifn]d; de un» v« 
flc l« tra^iS; ifl Inmbien para maldicíonH Sango 
Aun trdgo. ^ au enEienle Ki^ri^nlmentv p>r 
lúJfl coqa de comor, li hubi^r; v a^í a| EragiJn 
a? le IhliB i^ii rnü-iii: Ifannifrd^'iuí. 

J.áJia. f. G- Ai:eil:e' Po^ln ^ On, sirurs; enlar 
manchado con ar-:ILp| na (^ nm. U ruu'eca-q 
Bf tf: Bceite de ajinjoll, (> li hng usa. VuceJ 
que ddban l« linguiflDc^ cunado hnbla tfiin- 
Ijlor; deíifin <^, 4, ♦! tlntir la cabeu cf-a 
(ceite, * ín lí lUoi «fluí <>, el que; unlar 
el cuerpo, Cl^ihi/iuaTa h' bagai. Yl, F.a i^ 
rr r>ta'\óE, ntiuella mign^kta de cara? que Uenc 
li gallina, eseima de b cola. 

I^Jio^d P. 1', Unlar cualquier Co^i- Uorxi; 
Aparan ?e unLú el Hielo del pialo, coii Ji> 
qun dliLer Apamsii ¡aeng na 4 ^ '■ f^ufl 

Tori-ñf. p. c. Oeno. barro, n lodn. malcría A 143 

de que fuú ri>rinido Alan. Yt. Lierra, que 

Irati la. BTíaida Aú río, y iieJ4 ea vi o¡\\\t, 

elc,^ 
J¡dA0d, P. P, loicripcfon, I «, eierlblr, ó 

inscribir, v. ^. vi Dunibiv de olaaiLo. 
Lanang. P. F. Sulduca de hierro, y li cus 

con qae, como p^U. úcobrc- (^ «Ji. soldar. 

ó iiinlar doa pcdaros de hierro, haciendo uno; 

poff tt en. callar fiofl unj mciclj, qu& lucen 

de píate, ú cubre; ^ n, i ^; sctlifadur de 

oro, mon^ ^; ag ^- Yi. ^ m«t, Compouclan 

dea[;iiripli^7Lfi, 4 Ai, bBMi qiie ie cí^oaciUen. 

que FíiEécr en paz. 
LA,n9a. P. Pr ^ fm, calenta.! al fuege hojj) de ' 

alg^i, Tjf 4: maní *t el qne- 
Latái. V. G' A|uií Wfu da ln lósr. ^a i^ 

¡i Mffiíig, llcgú U. maiVa A «ar rnas creciente. 

V. La^úi. SfctAc- 
LAmU. F. P, ChamuH[uina. / i», b tniímij que 

iiMOrOtn bamiücar al fue^. 
Lanáá. P. C Riada tie a^ija ea el tienrp, ú 

caládoA que dcfimiH- 
JTantfiii^ I". C. Fierro, un jdu de hierra, t. g^ 

de China. StiSFoiipa^ d 4>i ^ « barra amu 

la de Viicaya, dii^d «^ Yt, lún 4, mal de 

la ^r^nla. 
taadr- P. íl JVfl ^, «lar duem^da íu Lq eM- 

rior, y crndü ea lo Lüimior, Boosádo, na ^. 
Zúii^, t. G. A«pgcLDi almilltuij ^ ua> cosa 

coD oLro talle, f preai^nciri. Jh^ 4 ^ii¡ ^^ 

dd, ca 4i Hd, ra su si^mnjaQEa un el aipeclo. 
ijAiJ-dú. P. C JkM^ir«dL 4* (£11 M^o dpimi- 

ríCmi, tregET «lo pri^Bi lo amargo, e^.—para 

no percibir t\ eu?t4>; lifn^aJo 4e cümidfi, 

quo Af. una vce »e Lnga ^ «a, lun 4; pianiíq- 

aao d ^aq f, tra|^ar de guipan aarhfr caldo, 

recibir »apor. p. 
Laa^&S- P. C. Carrera Jibre. jl^siij 4p cerrar 

ú cabnliD en el campo. 
I^^i^-i. V. P. Falla de aulilencta. Eiajcracton: 

Di furjiarj^ii á 14. Slemjpre a''laLiendi>, im blLa 

Mn^?' P. P. LuM ^. rebour M b^» pov 

oaciioa d^J vallailO' 
Lanstiai. F. C^ l>HembBri]LLe, ilijiji, di^-mbar- 

df^cam á. ñapan ear^i Nj di»<:tilbar^cro. en 
fiufifhlú á la^ petMnn^. pAjf « on. Y. Dífjduf;. 
lati^íápi. P. P, Baoco, a^entu parji aentaige, 
ó rccoalatbc. 144 LmS^ái. ^- C. Ohra dejada á inedlu acihir. 
V, Lmpf'í- fí't'Q-''- 

Ia^íü. V- C. Bficha.i^Eidy7B, p^k ú otra cosiit 
en que maclbacan aL^e. Ponpr una ccAO hibrc 
btn pird |>aTilrl4i, elc.^i ^; pilífn &obrs cíue 
pican, ü rcjrürh algo, »: fffff 4 =i''<' "3a 
Ogí^pu^ L a^aáíAd. Yi- Ek cikliiniDladD. 

£aDj)«A, P. l:. Vublaiki KrLieflLiqim cubre ia^ü 
el cii'Ln. Mjttig i$: Cubrirá el cIf-Iü d? núbiía 
enteramente. 

IjfJÍÍ¿f. P, C, taíJíjapi (aincopfldü) echar il- 
íUDH ccsn» en lo qu? e^Lá hirtÍGDda, para que 
?c cLieit.B l^eji. V. Lamáü- 

lnn^Húa»^n. P, C. M?dio harlQ. 

Lang-ii. P, C. lEedor de pescihJrr, que e^Lún 
eviEUDELdo. V. Ang'-i- 

láo^. P, P. FsUaordiiiailQ. Aniübliiiie ta ffutfl 
de li piSnla, flj «. Jj 0, salir unflfl fnitu 
dulces, r oCm anurgai en un píe iü pl¿nE£- 

Zdri^j/dn^op. P, P. Cjí^a colaradfl ''LFJn, j muv 
dura/ V, Mn^^iVarL 

£an^2d"^/j- P- P- tSsreo. Ma «. deavanrrerFe 
la cabeeit pnr Gnrirmfdad, ó por hBl>er vludí 
del itavLij á tierra. V. Dal-lóí/i}». Dtj'itn^- 

lángAl. F. P. Ciclo. Co^L celealial fr^r ^ na. 
I 4, hiibi(aiL|« del cielo: ci^o ^^^ ^ll^r, de 
piTVlbn, etc.— ^ ^ . 

lan^láoí!- P- f" Anula rlc doe, «S fiiAe. j4gi ^, 
ü-míHiÑm, camf T da?, ú mmjuntoR, 

Lilafiiiif^lai\^. P. P. Camp» despobl^dn, lugSi^ 
TijcrLi d;l puebla; arbüled^s, 6 TBzalMlf^. 

IMÍÁ. P^ C. Kfrdh b¿nutt, Ma ^ . cíIk 
medJú huriti, ú juedio bifrr:ii;h'>- 

LÚnSüb. P. V. Cebadla. ^ fü, C4j?r» y unir 
pcda'W da v'*íe,ro, etc-:-:[bflia culiEif íai Cirgsii, 
A Oei de que no se mojen; v 4, lalüji de 
embarcación chCca; fií 4l, i<on ^ijh ¡lei^vj^ 
cosiJüH. ú Diodo de fdyún; nLuchi» 6 albergue 
d& kh -que n^ve^n sn &arpn^[jr.ii YL K\pí 
Cusida parB (erhat cpsan. V. SámirmC. 

LofigAy. P. C Nado, .4^ ^t núdar, andar d 
nado; Dad^dor* que hace burla dtl egLia, 

Jarjfpóa, P. C Levedad. Ha ^, madera ILvían.1, 

. que HC rinde, >. iajtrúji. 

lojifs'r ¥. C. Fplidiü. iVai>, c«H de loal 

ulnt, V, Lüny-'f. 
Jda^vi7aa. P. P. Cumn^pRnlins, QianrlD iUfrioi £l]k,7íáí, P, C Enreiadi^ra iiv^JitLiiil, bueos 
piiCA huridas; ie k^au tan &u cQciiiiiLUjpn'», 
y luiign ai^ empUialLiii »ub liojaa vi^nli-^ ma- 
«^hat'jlilBH , con un peco de i4:eite. 

LütSió. V. G. Vcfdor. Aa «; VcriJc, ú Azul 
«Cirro! ^u'^ 4^ d rj^VtJfíí^'ld J\'d ^, coaa Hernia. 

¿¿nrirf. }■. P. EapiriLua malignos, Fanlaami. 
qui^ dicen» K pone delanEe de qulrn ijulere; 
haji, y JespLHH m hace como tic monU; 
manifai «. el quc^ Rii-le Llevar leJDi i algunD, 
; lo dejjL nllá. Vl 3i[nuhc[an; laa ^ amtrr, 
I. f)¡igb/igáaa¡ma ¡i hiaulna, \- iii¡iati5r\a\ Ica^ 
que <i\ ei f\ f^i[^úá, fl«iri grili, llcfrar: líi 
que lu de candir d Ptrra, unti li car- 
reta. 

tAn't, P. P. Grasura de lonTCillaa, d loEiga- 
nlu^. P/\q (^ lUi, la ol|4 ^n que a? jueces. 
YE' Hucielad de aesWc, b mnnlpu] ¡ m i^, 
mmcludí, sucio. V. Lífxob. 

LajúU'g- P. P. E'sIatlJdo de irosa que he qu^int 
mucho, o lrai]LLidOr Zura 4>,f£l«ll0^ d? CQn^i- 

Lantn-iJóc. P- Cr Jg ^: Teni^r mala U larganSa; 
F, ^- da E^rrutitlD, cLu.-h 

Ziúhuf. P. P. KiirediLi^era. 

Latíiá^ P, C. Clava da blarrí; C- de palu. Clarar 
algücojí claiü, <J an; davur el misma Lk^On 
I ^; eiithvjir algo ta cosa cji que sa poriu 
el clavo, J ({}f ele.» 

CrETJSÓrJ, P. C. LlüDum iln Lifrrji ú a[rf cosit; 
m^didc. ^ na, el plaoa de JV. \L i'l lint ú 
cattD de. algc; a^l c^tc: Aaait & ira, rjnipii^ 
dei^lr. Niaerlecrdiii L^innlU. V. Adaffw, ¡m- 
enr. Ltssad. 

F-ai'iá\i^nit. P. P, Calle del pueblo; a la piinci- 
pql, b renl. clc.—V. D^an. 

L/'ileníii. ü!a\Utrna. Idein; toi cailíH^nu usadi 
de esloT. 

¡A'izfiii- Id^in, V, CoJdií- 

iflpfllflfffl- P, P. Arjthura. Ajusi^r mvl, vv»ir 
mijy hulgadrs v. g- eiLfoneillo, o^ (i^ (unir 
flojo Comn el man^ en, el asLdon, & bneliB, 
ag 0. Tp ¿flfidrvS^ÚEÍflf. 

¿Oo-án. P' C D^^cuido, caída impeniada- Moi 
^, ci4?r eu barranca^ r. g. rjaí <i i';l li'ppút^, 
]. fJ Fraivj $ anin, dndandn, -cají} de un d^ir- 
rumb[rd«ro, I- noicntc; cier «n algunf Mto, 
nai &. y. ۇva- 

LK-áa§ V. C Calzones inflm». I, 

m4->c:ldr üiici con oln; p^racríA n IjoIHúj^í 
TefoLver [q ile arritm á bap, Jing/a 0; i ^ 

Equ?. P. P. E^labriii, cama de aJont áv 

hierra. V. íil/iU- 
Lao¡- V. C, riunkijp. JVi ^ ^ bai'ahfiíl/, ^\a^ 

moin: su Ib popa de la nive |>&r lienta. 
IjiSfia- P. P. Olla de carrn», ii üLriííHmtnt 

luniadjj di'l coalellann. 
I.tmfáa. P. r, Ikülfinde?, i raJIu ilet'L^unikc'A». 

-tfflnanv (»> pugeadür une anda dJnd't vunliM 

i'n t«djj>Jür de N- ^/ ifr Jí V: v, g. ^ uí'^ií 

ü ladíifía, ««rtadla de kiiriltcrjQl rfiJuüotj 

na 4 Hflp eRln bien redotido; «^rcr ca^, «^ 

palio, úlc:.=>-ruifiiaTLa andundn al r^edi^i^Dr, ^ 

«n; $, fioriljat mnyfrr,. i|uo la i|iif: llanuirr frJíia^ 

V. iJbfrí. 
Ldi'n. P- P- QivLdiLd. 3fa 4> !< '^"'^ mu <9 

ú^fn, Gflticr, 1^ x\ti fn ca]an, etr.ir^ 
£iiii-Nrü/dD-rhi. P. C Aratla zancada, j M gnrtr- 

(If: barriga. ULil^ilIn de ikfiÜa i^n c]iiE' eslán 

!o4 Innovan, A-í^l /i ^. 
ZniV. Pi C< Cdurfi«i][iíeliila UbC:!? con bn[uca. 

if ífj, coiCT cotí bcjucúB ]fl9 labia» d^ la 

ambari^a^íoii; man^ &, el que. 
Lapa. P. P. SjAlaio. iffaí ^, aL^nnlayo; SúrIq- 

yn de golpe de hnza, ctc-^^'jrmofjá a ga^- 

Jfljjiíf!, P. P. Remo ri^likíido do palo ISTge. 

Lfipá^ag. P. 9. Oreja en Kei>etjl. OreJ^nn de 
nr^.ift anchaH, y grande', ani ^ «irojilan, 
t|iio DaccQ pügadia ü Ita úeIidIcs. y jiiatu i 
laFi rs^t, T poHlLiH, ¡op b i^ baS; rár lo 
que dlct atenULlK^nEe, « «nL cert del aida, 

I-^r. r^ P^ FLnan. det^déi. AlgOiiaEL 
Abo, 4^ JelgQiía, ha 4^ 1u cniaiDU ac enlicniv 
de lii irla. 

lApdiis. V, C De»lladara, Ca 4 aot des''- 
llcrf alguna parle, por C:«ii4(i (^fi.[i4:^lTe. ^s g, 
ins píp^ 4Lni]aDdi> por aluna con el mi, por 
efllnr muy cállenle. 

Lítpgaii. F. C. Yp 4, Diatroiado, comí libro 
d»eiicaider[Ladc^ d^^pe^sr ciulgu'ci' cana, d 
ra^sr cdsh de hoja ata víúLüuclq, (jf m; 
tirar de la^ orejus, ^ ¿jl-V, ia^r¡/Qq. fío^jiLf, 

LljiJ, P, P, Braniülo; cuarto ¿a ariinvíl, V, 
Lappá. A 145 

Eiljwgoi, R P. TíitcíjIij, í'^tirun de otojas, 4 
en. fsEirar ta:^ iir^jas, V. tupríi^, 

/hií-iÍ.'"P, a Flesibilúhd. JVfl i|i. Jo i|Lie fti; 
dobla facllmante, enn^n nj:4> nno, bejuco, elf, 
=.'¥(1 4i. íÉ satvna, VigVTii, elcj— e^iirár ti 
ateo- <le [a llfi^. ars-]Uedr|(», ú flcchailu f.au 
fuerza, como prúhamlü: ^ Lirar, ^ «4. 

tflpíAíí. P. C. Cantarín de ci]iilq.iiiera coao pan 
httCflC vtjrileleq. 

£ap/Ü^, P, C. Corladura. ¡Ha ^ lí cú±l. 
carUrut iil pi-LleJo auUImTiiLi^ piiT encima. 

Lapú^. P. C- [JuerLiL. Man^ O.'^l fiie; A tJi 
li dngá, jtbrjr waicnlera) alus en lU'mpo du 

¿lapálap, V, F, Pijiríllo [lardo, rjue aidn pnr 
loi fúniÍELi>. 

Zoj^nas. P, P, Inundación. Ma í^, vm^gtne ' 
la tjijhra, jimr íiirlit^e el mar de hii cenlni; 
iwklarFie puebla con Jo avc-nida del jigua, md 
(|L Rundir el rka por loda su plaja, ma 1^ n' 
caprlJwgríir. V. ia\jú^^ 

Lapii^tl. P, C. Emb.irjiífo do cualquier cosa- 
jVii ^ wj, quedurse qiii [milr-r ■allr par hablar 
cerrLJu h biim; no liact^r viaje por ubre- 
ícnlr mal [lempí^, ú -cerrarie ln Jjjrra, V. 

tqji/j^. P, C, nolinao, Jj 4, rebiwir la v^'.ija 
llena. V. laA^^. Leppiiia. Lipa\ai. 

Zvpsáe, P, C Uiba^tei. JVri t> , cosa r(^lll:a¿ 
hombre,£ cDLoLaLV. Laaí¡¡á. íw/att^g. 

lapti. P, C ti iitf ijuilar con La inann Tnt 
Teau»VL'd de los arbolea, 6 qi]cbrar''La ranu, 
dtflflFiJAndi'lB* V. LaMtiii. 

f^ívi, Pi Gi Ga 4 ^^1 deHÜnm^, ?si;iirrirK, 
cai:aparse de La^i manos como anguila, 6 ave; 
na 4f OA. \. g. na $ n'Tiiaüt i4uUúátiiitt d(^ 
lHí mgJivB. It. QüJUirfic 1^ inivlm, umdlas 
4 aníHu de loo dedoH, i> en. V, Jfiíií-mj. 

lapiúi. P. G. jtfa <f. Caerae, 6 d^tiíarHc 
iKiT vi cnhi] (Ii3 la Cana, por dü leriisr [Eundi 
«!^iiba[; i|uilBrlo de prapóiild, ^ en; mu^r 
«Ff^virr^mada. na ti; L AaJrUdii[|, m4Eaf[.rtcá' 
Vt- lap <lt Hi]i«dadí!ra. 

Lapiíit^. P, C. /Va «, certa, v. g. háfuco, 
aib«, iiít.-=V. GádíHij. 1^4n:ijí^, 

Lijjlúi/. P. G. DjuiILb.i^ui'ij, i;^ $ un, dp^llarHe, 
V, g. lo:s ptea por uidar al iiol, y por i'^Lar 
C^líeule Ij Licrra. 6 arenn. 

£iífM*¿j. P. C. Lito pejr^Jü runocjdik! ja pcfUAfiu. 

riit'.; h mcm>r, parAJlJ; la ^^i^^ piü^ucua, 

37 1A6 L 

. liOiilaPtláq-. Hiaríiarara. d1i3- 

ÍÁpin, P. P. Trapas). ÍSag « iw, filrA»e?,ir 
parte A pürld Id bula» e^ sa-^Ea, v. ^. ¡1/<iij 
4 an m pop^'-A, imj <J an t/J H. y pflmi A 
Dtra perla: iiatmr d-s ptqo pomlguna parfo, 
SED üelmcEiC. Jrii'i ^\ pnanr He lorgo, el 
que ctmnina bId fialudir i otro, v, g, dl'iflc 
^nj, fq /un ^ tí ideti^- V, BoHn^. lah^s. 

Al liAinbrr, i^ub i^ de»capulh» Ptc.= 
Cajuí. P. G- Filijl. un fiei:¡ HÍ^ni5i> chiqullki 

lo^iea. P, C MDrTiiiiicho;inu£cr varonil, 

C^rr^yn, P. P,] Loa fcirdi?li?i'. con que cali 
Irincudu el pjiu ilu la enLlurcieloEL, hada 
prúA. 

Üoiiig. P. C. Cameen ^iL^ral; añudiducji Rcbrt 

JA principal, ponv^ i^t ^ -¿uffqirar muff /^n^ 

Ips ^ «, ei^haiD? algo de i^Li; — i;i» CO&J^ 

<L't víbihJa: criDonlrar Ij il^gap fü ^ ün li 

K^uiíen, L tóqa i; tocino mngT.i, ni nTra ck^ji, 

elc.of» á Hüq; \, Mq d ff; pulpa^ arne 

ein huefio, ^ Ú bfrrf. I.c curnf *ra nncatTo 

prirripa.1 enemigo: 1). lauag ti Nang'o"ti ngr) 

faÑiisrJJ'-Mr/r). 
Laiaa^. P- P. 9 tA. dPienCBJflrgí' loü escalonca 

tfe U eviíhra, <5 kjl (urroEíB de la BLIln, 
Mire, huoín-, tti^quo ro ertíti cIjiíflikiB. T- 
Soctó. 

táiat. P. P. Papadi de uiii pATleQ aln. £uni 
ií>liombre,úBiiLinBl, que pasipitr cuilqnií^r 
kusat. V. Labas. 

tai!. P. C Cuspa de la i:eb«za, iVs ^ , ahundnn- 
c¡a de ele,-" 

lAtfa. V. P. SeparjicíDi^, Cmb' apartada üe 
otra», nm' ^; iparLar^ cada uno A ru lugar 
fi^i-li 9: apartarEP.^ & una paite, n^ 0^ 
ftiiii i>, enlu efl unq^ V. g. oj Cfljfli á 
tairü/ii-ili. #parla<iFi Caá de i-b'íji. puMo-, 
cada uno paro ti, no línlcodc» r.Liente can 
lot JcmúHiiio iME/ufíiJa rúo, ian^n^j ^h 
- dividir, Apepamr la saim una dcúlrn, pni^ «t 
fu; hacliind'j ái- «ollero^ 6 poIIc^jj qire «^li^n 
de por El, ü omaDCJCHiloa, ú ea^ndiMi, ml^hUnB 
hd llenen hIJo'L f que cada nliu coract on 
aus prcifJoR bienes, cgiü-ia 4; entra &accr 
imiii cüíá» dú oEr«^ las i& m. 

Láiom. P. P, ^ ort fí tuifay, íníerrup c^n 
rl muerto jilgunea cc-b'; bL ai llcmpii de plan- 
lar un úrbiil en le eclii un [vif d\ pi&. ■ ai^ pucilc ili^ir i|> an. Abiifm jbnií^Lio, qiii: 

}a no ii*ji[t- 
Laiotrá. P- C. CeLillua. 
LaiúK^á^iing. V- P- Lugar monlLLoaci. -Wr^ir^^: 

CaiiiinJir por iUciBh y bnyi*, V. TAbaa". 
Loi-üji. P. C. Ntx tf an- Cuncetur pnr CDJtg 

la mn^r, Tt, Cavidud. 4g |¡|, i^iilrar una 

coaa en üLTa» cctmo el ralon en ui n¿uj':ru¡ 

«nlrúr tai ^. 
Láiiit. P. P. IJbvrlad, emancipación, fai 

íf dJ', emancipar, ratar ys para podene eacaí» 

T Tdlcrse pnr si, i. ^. woJ ^ an ií .^ar¡a. 

Mirla «qlú ya [tara v^Ler^e por Bi» cpi <> or^L 

noy ^ an. 
Lalá. P. G, primara iimpieiik d^ tcrraiü. ^ 

nt h' da/jA, abrir nufva ecmeniLTB en liempo 

áí agnfi.4r nrqir^ O, kX qué. 
Lafatal. P. P. Cuña abierb, pin qu? enlm 

ei dalág en glje. 
C'UÚEiafi. P, V. Uadcra f^randn, i^ne Irne \\i 

Bvcnida. Vi. perder d rui-tr n^Lnrdf, |iii 

Cálame mucha Llcmpo cri ul ugun. 
LtUbán§. P. C. Frondanid^J. L'int 9» iMei^r Isa 

plan[a«, puncvpe rupo^aL 
LAitQ. P. P. Cumpañ:»!]!^ li tüili^ulus iJa 

hombre, ü animal. 
Lafgáti- P. Cr De l&ieg: cnlmai pot capar i 

e;itera con l^liculofl. 
£aEfu^. P. C. Síipedilar ú otro, *. ^. Áiían 

ti pang 4 ha:* Na le pareí:;, quí Iíltii*! 
compariones? V. Gá/^aij. 
LalL P. ^r Z.U41 fi, úmpa.^arFe f^pr']'. á ca^í, 

h]c acem, eLi:.=(j enturbinrle de propú^il». 
FmiAi. P. d. Ujtadura ¿a cobaüOr Sa 4^ a.11. 

láiue. V. V. Batea o pialo de efltm can 
pi^':^. Aaieola en d cúneavo de Lu embarui^ 
cion, síiiin $. V. Ban^jao. 

I¿üa- V, P. Anchorr JVa ^, cn^ Jtnclia, 
i-n 011M11 hui'cas como puirLi, -«'ic^nma- 
iifffln ¡t flfll i5 qnD aiiclia al etc^en^ri- 
c\¡fiT ensa de lug^r, ^ cn¿ pollo dvemcdr^ido, 
moi ^. Y. Jcuíja. 

Latéá/j. P. C. l]lD.r¡rlaH en g^noral, E^tar cIdio 
un lugar, na (i; aclarar e| <i¡ji, « ímencfer 
H^y 4i; f> E< ""j0 a^ ^, cu aauLMLii<!iii]-D, 
clü.-^YL Un pueblo dd "íorto junio ai rio 
QüCJi. V. Bannüwi^, Matapáitan. fíamiiás^ 

Láua^. P. V. FecJÜilad. Púepota i^ ai, arr 
le i^ UTJJ3 fát^ll 4iLgo, no iDner diUcullaiJ en L 

[■lili; iireL'iHo, jñnm-imr-i ^ tsn; ^r^OiH ^a^ 
m, pL mihi limü miicü), ep le bj^.i^ fai;!! 4nv 
niMcliü. 

íinnpre dr&niiila, comn los iadromjB, y burra- 

cboH en pelma, <^l4i^j« *. 
lÁJÁOS. Vr P' t^ñulo de. caaa. ^ Jf j'nil, 

¿anitla J^^l brazn' y lui^a ilirrit, [júéú fi 

s^, I, njiífln. V. Z]]^([4[l. 
/íinJr P, C. Occídenlo por dcmle íI ^(^^ se 

POTIP- 

£<llíj. 1>. C. Cola de gallo, Ji plnnia, I. pliima 
Urge (le Id rnln; In Urgas il^ pestaezo, 

líia plamm de cuaLquiüT úyi^ jtinL» ;^ l^s 
grnndca. 
LóiEÍ. I*. P, Tn^KUDii. ifdi^c^: &baLflnci?c di^ 
- ccmiír artcín ptr mucrbí: de /V. í ^na fl 

íátiit. P Pr Antu^lQ nuiijano. ATOJí? 4, 

QüharE?^ 7 F'^'^"' *^^ ^- ^ '*^ ^ hüñtiti. 

LtBtfí. V. C^. PunlB miif agüds du vom^, 
cn^eri.ilmenle criia.. JVa i^^ P"^^- ^ ^^'* ""V 
jiUDllJS'^ia, yi- LifteceiJ. J>a ^ d di"""! Lcn- 
RU3, t^ mano muy pra:L(a, ; W^'b- | 

£(iU«. P' C- DdiLH^LQ, bravad»! ([na dicen, 
carguriili] algo. Mibcmblcs, ^»^. íiü ücn^n 

. terrible calor, a^iacvTo, ble- na ^ vetda^ 
dero, cumplidlo quQ na E^ falU ofida en ^u 
gallero, im (|; can«ni'i->i eLc.-^^m c^ frfjan- 
iiuraín-ii, escribir mucho; napa ^, ea dr^ 

Ijúí, P' C. Cuerda, ú bíjiicrt^ con que au 
sjuirrik. V. Gá-im- 

L ante E, 

Jjhao- V- G' ApcImBiaiw, i, g. laticriL V. 

Lebliáü. P. C^ Cum^o; tnof^o. Uunilir^e el 
pie cri tiorre l^lnnda, ú cu J^osa poiírliía' ai 
Rri el iLd, niUi/bdD, moifAáo, V- Sfdiéd. 

L^¿C. P. l^. LefujMn. MoíaAale, ^ en, moler, 
^ majar i:aHaH menudas, como piínieriLa, clavo, 
ele — moler, tiociendo harinn, [^tic cg msijando 
el an-.>7 limpio, ^¡n; meJia hojí llaniBH p, jjj 
^. MaliljcLoii: MoLkiín veaFi, ftafA^'i'q Mi-^lio i: 147 moLldi] , df' na'bJc; "^^edra, eli^.Ȓ>jhr^ guii 

niBcharín ftlgo, paj ^ an. y. ■tfffcw^sf. 

Lfb¡fb. V. C. Es aquel «'ercd, ü bru^j^l del 
eacia^o, ni>mbrcrQ, ele -^ hmif du cajutkar 

£riA^. P- C. i\fa ^, (ttñi^ ia co^ como 
cuello de tamisa, la» hojas de las palmea wa", 
■]iU; je 041 litneti du3 de la peitca. 

teffidí. P-C. 4> íTJ. ArriDcur cuintQ »Hj akJLD^a 
con U mnnu; O pli^du Je [a p^red. 

Xirrób^ P- C- Desunir lo qun ■eí\i pcgiidn, 
cd-TTo punnte dj^ gnitflirá. ^ tA.tnok^, k 
j^L^ünen^ dcaencsjar labl'^n, ^ m. 

T4Ccánt)- V. C- Lo loiamo que LdfciiA. 

LtetAi. P, (L Temple. Aséeos, leiür biují lem- 
Hk-, V. K- nLjrpAÍLig A l> na; t aú ea otra 
cualqii'ier cosa di? caiDida uzoruida. Iji que 
uaan shorfl ee TimtLj^. 

Lerbv^K Jdpm! iJu EspaiiüL 

itcGíd^ P. G Dc^i^oslTar pialu cuaibdn Le labran. 

LftIdáanS. P. P. Melancuilba^ ó Irisl?Ea; pera 
graniCa, O leuidumbio. Naláñan^. eaLiilu^o, 
V murumiúlLCú ; fun^itaotí^, nvcr^mutisri 
fi|rissdiim}>rarae. y sollv los OQlcires^ ndgf <■ en. 
da lo que se enlria1:ei:¡á- á AvcrgoiLEd-^Lriele, 
y allEgido, na (^; el CQlor der tú^^xu, ^!^- 
dáanj. , , 

Lfáitá- P. C. Eslre^amienlo- A ^ eUre^arsi^ 
loA cjoA, b refrc^ailoa con lea disdim. V. 
Ltdlid. 

I^^^, Pd C Aparición. Ipálga: Gonfi^ion 
del dclitn. UanlÍLfiEarse. >. g. na O 'Tirje.E 
frrcji^ (íbüo/Ka. confuid de Llaijo so deLiIo, 
¥t. coaa ordinaTÍA fi; si;» Lo que fuer?, ci-íhd 
lo que ec Biica dij fó di^^^. pura saatar de 
cirdinaiio;^[^ f^ au. lo que ?cha, Yt. Sacar 
lo esj^ndido, Junii^ri eliit ^Ldiá j] lu£, ^ ^ 
fluíffí fn«íf: ^llr fl ijoo ojlubn fteondido, 
ÍH-'J'líWit'. íw^UflC SoiiLoiiCJai JTjaT4 fi BJ^ifjjFfAft 
d ffí nnipa^gíiri Pío hay cfnt oculuí, que 
nd w' rcieltf. V. fíird. 

f.f4jyv^. P. 1^ ¿«^dí4, ociilkr uai osa, rio 
minireatJiTlLi, v. 5. la Tiaclenda rotuub,- í 
pt-rdidiL. V. £e;fr^rí>^(7. Ciwíil. 

j(i'!í^«g, P. C Uotii[ii¡lwi fe.guvuas, 

líqjou, l'i^'ftüa de comiiLü, v. g.' Mano á 4i 
li iioel UN. ^nanunípal sadi N? 

Lem^oi' V. V.SaánT xIupAíMí. Pi{J ^ ha. 
H^tí.' ^iLditndu. V. lÁag ef- 

LEmtadiI. P. C. Limed. F-t\-zvb¡\iDÍ\-nlii- tínnífu- 
na, I4 encubre, A caLEu. V. l-ffiá''- liifi-d. US I. iííHmrflfl." P- C E*oni1rijrt. Agt}. eacoaúeí*'! 
■1^0 en glsnenil', i 4f> 'u 1"-^ 8C, ule. ; Q>icandrd]i 
«Tonde Re «CDndi: slgOp po^ <l oa; etter, ú 

. bacar algo á ffCarididdFi. ag 4». v. ^. ^f i> á 
WEJílWJfl, th^ oiiLiELs para beber; ir^ & cficoD- 
á\3M. as ^. nal ^ \. i ^ aa ti N; -en 
wcrct" hibh, dlcí, A haré ^ ^ ri V., v. g, 
í 4 yo tt oggd^ fíí bo/wíc, puiiClculo 
ccultimeato r-l ato. V. i^^r^dr Z^Aós. Límed. 

V>ffl4iifon' P. f. Aletoflla. MjfRmiin, alevow. 
V. Queí-AU. Ru&büiU. Samt- 

Leinmuíí. P- C- Ahcignmleata ItíafmKÍs, sha- 
girso ■en agua, fíáliimés^ proLúrlIo, líjenle 

' (imEHen toimraoporcuaíiiuLcr^i^o, aprieto^ 
aflkdci«i,«1c.=V. flerfir^. 

jl>ji^ú^ P. r. M 4. na <> an. Obra drJAdn 
i nieJio ocabaf; ^nda'iJlc lle^ba La obni? Jh' 
iafl^ iFÍ HÚ II ^. Tambicu « pj ra i:Bi]unaS. 

te^ffSn^. P. G. \ mtda -di; flilNÍnn, v c^mpn 
llBni> con bDN[ue'jiLlijq. V- Áfift^- 

irajpjjfl, p, C- Aj»[ii<jli| -i iVíci" plan[fl. V- 

Ltn^ngoAij- P- P- T«ní do vn7. CoDü«r por 
el liLiblí, í 4) ifjj- dmi'ioc li r 4f an, hú cuas- 
cerlc )iar In <ciz; nai9 of. si Jwa. 

I.rttijngá'i- V. C- BcruUJflB. lYí^ * an li díiíín?, 
ohrine un popilo algo, Ci^mci tabl [u? de 
cañ9i. ú [i-jaH, tn^iucírK elgt. V. Ára^/¡. 

Len^nsáo- P. C E4[ui:iir, Ubnao^ Puaír aIbo 
ui blanco, 6 flaltirlo, t- g- cuendn anndo 
Nilla 1^1 Ando, 4 an. 

£fh?n^. P. C, EL ppscu«a desd^ ?l Hl de 
Efrs' cabclloa pm. abajo. 

Lrnfaái. P. G. Camino enlrtf ma'^arreli^i, -cernn, 
ü knniB.. 

tfn^á- Pr C, CociniJe^Io de fruta-, <i ralee» w 
a^a, 9 «n, cnzet aign, r,iicno camirLcü» Aj 
9 7 coc ¡miento de fruln en b^\¡ii, 

Lenn^. p. <^. Unir''i0kLdad. iím^i i^á, 
rfparlir ái-aúif ñ nada uiluiit pirlü; r^ dfcLr, 
' á tod» VI es4!C[icEon, /r;na.in |i maifu la anañ 
ti binl^fitia. 

Líimtt- Pr C OcutULCLon^ ú liuniJliníi^to de 
Alguna cn/¡y. IfofuAcian, -ie O; og^í^/tffi^ d^s 
^; anochecer, b pjner^e el SjI^ lamnec li mil. 

Lftuigd. T, C. DeisperLclaii. fiimní'j, ¡ne ú 
piqu" wlso'. perecer en la imv por loricierLUí, 
^; A'mnnfp t. g. rl íiün^ ni jV, otn^ ¿i;rj^ra¡ 
1. na 1^» 4hihlTRe. Ei^hnr ATúndci nnvia, pat- 
nedtai pinaf-iciK proWMlw. Haprilnril- irse ü E 

fnndú. Vi, U -cfiriJUELClon iFu iii Luna, S¿. V. 

Lrpt^. P. C- SiLiíüftio, ft pnr re'pe^lit, ú pir 
'medci; '. g' hdj -^ ta íglr^Ld mu^ha mi^trnUlLb^ 
nrus el Padre, y q«&la ludu en lilcuciíi; 
d¡i:cD cHtofl: f^aieam TnnA itUiií ni ^ ar^. ^^ 
^, lener el lal sUencLü.V. Ul-ívn^. 

LtppÁ. P, C, DisViíivi»- íflní» íí eoflfti, 
ownLar bien, digerirs-i la úoniida; ■^Blar iaJi- 
e«to, ríj pKy Pii^lpiiáq^ V. Palpd. 

Ltpp±c. P. G, <) mi DKpcdíiEar una crt?a con 
\as minoL» y,- s- una flAllicui a^di; quitiir 
Us penca» A U palmi, «n. V- 0\^ráp. 

Lippáit- F' G. GüilD dn Aijo, i^ d;: nalunLcz.i. 
9 ^h nbajsr '■ 0. íina Táraa; i. I^idu de 
Hombri:ro, clc-^ííiiiHí ♦; i <í, V. Deppís. 
Talnsg. 

Ltppá^. P. G. Badfiida, modiii fl'pljHtadD, ó 
cFialii, na a; v. g. la calábala. V.Dumpap. 

LíppáJ. V. G- f'ti^iisian «fú Id que Í.Ú hiiA- 
^ Mj acabar abrj CDueD'Oiia; irua,^ ^, ui 
4]aí; acabarac de bc<tko, ¡í púJer^ icabav, 
ma^s; ^, acabar caá oñáo. V. Tüloff. Tun^- 
pú/. 

Lrppéti. V. C. V. Lappid. 

L~i^^7- P- C- QiiLbLuJ, Ge?4i:ii]n, calm.i.. Lutn- 
pía^, allojarflij «I viunLu, i) ILuvii, i^L:Alniar, 
Sipa^/ íli Dios, 19 pa'flín^inna ¡i úr^nj 
Oh ai qui^ieTB Dim ilLojar ck vienta, <; ecur 
el -»jent«! TiimbÍQi diciiii aJ^una?, i^cwtr li 
llovía, nia'pefid; aplsctrse ¡a ira^ iatApetig. 

Limpiad. P- C, üMfl viríltaatEis, cQDtMiojjt, 

orcjíí, ú pilma <ie mano,— etc. $ ej htaffid, 

parei^e un gela de n^gra- V, ISibi- Li¡/pia/i. 
Ltp^iai. P. C. Ui^b^Biduni. Lumpiai. vuiam 

¡a tajiji de jioro iLoaa, j io [niimo el Ci^Li*. 

V. Li/ipiás. 
Uppáuq. P. V. CíWa. ^alpóog. pe]U4ti par 

e;i fiarme dad, ú otra coaa- Vi. ^oriiorai! el 

irroE aembrjidij por Ifllra He agua. 
Lessaad. P. P. V. £aiíád. 
J £«í^i P. Ch CaiHllpaL^ioii- 9 en «tascarac Ldn 

□añera por cimstijtfnlo, y na podor rr«alÍJT. 
IIf(ii4i|. P". C- Deilii en co^a elA^ilca, en donde 

M hunle el dodo cun. Tái^ilblad. JVrürMí^, ünai 

b]«niia y ti^baiadlza aotaf ?isda. 
£urdc. P. C Abortuca, h^idoiJiira de madera, 

pialo. II lira cmt^ lumtái^ abrirle. V. 

í?ertyNflaí. ( L 

Crtáqf- P. C Csnft ibipüibUdu, ü V?rr» 
ihuí^ ui\c hhbliui ietí"ii>- *■ c^wL»»^ 

6 íiMli> illD. ^UrD! CnJMn? rí iJ?4afl''4ll4iiU 
la muTifliinic a 'iinníir-flru. I l nuilraraaff . 
fjjraij. F. C AlfiTiLHili O miiVTnUGhl». 
f iipi i ^ .> a|j|[K«r Jl rEp-ntr, üDulwf d? 
dvd« y\Ki uiHi! *, it 'UiU A íi 4Dgn A qürr- 

puLiila jbEU ÍS" ^rattfiKi>, «li:.— TuiminjM, J. 
lata^ar. eiln pmiiil ímitoii Ji pagaitnmli- 
yiltf Va hl iwrniíít r^pnlro Jialpí, qai' 
Imp] hl, i|Di] na pirarLBn T^impají, w 
iIhe Jr m» ftiu^-lillf. -qT B JraJKm a]MicML 

rio-— lliiC'^ Uh" b^nruo nolfl r ^ panfuduii 
. ri Dml. V. JMíHia. t-l-r^í- ÍUmfliiw. 

L-l'ii Pr C- IRUU imji]llH- Ca ^ ait, ^K- 
ibTK « UlUÜ («Klil^, ^ rmbiirH'r)*, '- Q, 

A^ ■ auiA* ixlldtr: Qiti- ci» "cri> h'] ' m- 

ptfBdii4{«a ?a i|i|iid4ni wtm V. 9» ilfi^r- 
THTli lidi^ ih iiTillrp n0ii)ii lir ticuiEL, tn- 
píU, A rvLtt puB MrnpljTli^ V. Jjr. í'mH. 
Ivt^. t. C. bilkluiciE- F-UTuTrir, biirbtrpc 
ll|U?[| «1 ^Ui]r|4: lilni^lttEna rli mln ri ibBC- 
Ti4, UHU^ 1< 1^, 1, ti M¡^l. T- íiuifau. 

Lrlli*í t. P- E^l4llL.]i>- .f^irW^hr, rvJndL 
In au"! *: iivL»»! njl*i i|iií liiir fl *^bIIii|[> 
da iruliiR, i;Lc-— tu'di' iL riDgBr li b^ii, 
nnfmiJraiq, iqmi»>|f4flj, InnuTíB. V. í«ffl- 
■iiw. P«&^- tr.fiv. 

i^tOnaf Pr P- PcripjBlibil dr lAirJnIhL £rí 4 
lu, *lLlkv<Q iliH i^tiHjru, j [■mtili'a ie iLin 
Hjrl cntal|i>- qac UuU. V. TVUJiKr. 

L #u1fi L 

una iCf üflatm. 4 dn inw- V. IAjuí, 

/«U F. P. Biiii». ia » Ji ^31-1', ^ihuia 

4|ir rb rl Mri'y dni qir' tí i '3fcilli>, £ 

-mfcir-finilg. V. 1>#^^. 
íiam. P. C Jt,|k«J|^niL|l4<ll.. k.Hi ^^ rn- 
Iht itlmlc ilrJ ilufSi» hln ^il' lo vb«. I M» 

A, IVluLlrillE CUBU» 4^|lkdl iriLBlBlh , } iHÍn 

^^ui ilí irD^i ^ EK,, I^Lir iBb anay, 

£i[^[. F. U. fí^guiui. J «» EKVblil k 4Lf 

I" uh; « Ad. iIü qiúBiL h- viLubii' , fnanfSb 

?1|i dB <mr^a Id qiJÍ U prBgUDlU; tiun^ ■. 

^qLii-iip|i;ipiLUPjf A, ii«gH LnilqulíT nu 

4i niolBa ÜOTIbLiIu; lod A. ilUaioir «□ pucu. V. 
LfAai>. P. V. g-DdB, Uflif. HiiNf 4, iiidÉi> 

purÉ BÍQfinB Bl^m drl iJBlifia. I|IJ? Ihj 

«■ d Bimiru VBil; IIK 1 O^niKliilv, O; * 
V. ¿Orar. 

írCiob P. P. tKi|ie, £ EHll]LkllUnlEnlL> Aq 

t, Ú llLin*dÍlBl ^Upt^lla ^LPD, T. j ^1 

^UMir, peor VU^, ^ a timU tIUrt? tuC ipjí 
Ir, liri.i'tt OH- tB A an, Jr r|UKii ''F Bij<Ej(4i 
iKiiHirDoil^- •^. w. y¡ if atmir ni H K^Ta- 
kuBinf niiDi pu Bqut, j dITiki piit lll^ 
Djtihjn fr; Dg V, Jiirtí *; I. ra/jfvavinaa: 
Saeaf, rsT hH itiíAc uIiIl DudlAbK, IriB d 
cHúndcri lori qjr hd k hofldi bu^iinTcldi 
dq C; 1^ 4n (EuE^ hI? v«rht^ lu hud md- 
fhii, |iim luianDírtrufl tlindmlihfi, ni>i 
£i, 11B ^HBVrii llmiiTae pe(Erni>n 
lAii. V. £. [Im flv^&iT»! k^l llHTwrU, f^n 
H(r4iii«; (o^ fbIj íh^iiIi, Imlnn dg|ilii>« 
|iir> htflnB ll ribau, ) h<iM npimi; Ib 
FniH ^ ILbiih, nuaMTiiJíiiit n ^rag^foj. t 

K CiMTH, & )* [■»!'■ 4n TBfljrrc qnr ifari'it 

n HullP, V. gb^úl 
¡A-a'- P- r 4taviriiB. ifnniLg; tf. -iIbilXhI 

qnB liarF ImcfeDU 6 IIPU , ¡faDiclléu í «Ilh 

Bu pHidu r > oiLi (totiT 1 Lrilcloii ^ivl 4 
d jdo, iMiiau. Vl f7iiríii. Ta^iOJ- 
LiUI. ¥. Cl brli qji: bf k*u Jru'iitmnLJ n 
«I IflUo. Hflcn niKHns A 'in; llfc*nv dr 
olra rliJBÍOH. maní • '• üwn, qw dr (i"li" 
« h|ih inv*j ♦; riDíB r|ií i^ luta ii« oI-ih, 

4 fin, |. JjtnlD P: • ntuiD: ürtijr^ 
T. ,H4H' 
(jUdufi. F. P. Ybihh ik h l>rrE.i. 4 ntrblM. 

. dqá At LerinlarM el Tifor ¡V Ih linin Y. 

ÍM . V. G- Tiukltiliil- Mi^-Ji. rnUchitr 
tEtkF " 4ii|lQiBrn ':'iu llr|i|i^, jgiii vini, 

n iqrfai, u 4^ V. Lvl fTini'ij-. 150 L LUmáo. P. C- Blanirn; p¡í?í\r una fúHi en blanro 
KLh aierla . e«ltaTlii é fl>l< V. Laiq. 

Lürtiia'*. P. P. llo^üuliliJr ■■ omivoncn CLLiili;n¡era Jjftfúir. P, C El niJivirQiemo. jíonidii deUpa 
que hace pI pe^iJHilo, cnnidn Bills. ín-ii <)■. fliil- 
tirel pG?«ido «n €1 asi<a.- 

lAbUnl P- C. Ugo, charco erniide en donJci 
eflá reimrLsada el a^üa. V- fíino^o. 

lÁbutnf. P- P- L3Í1 allikq, 6 Uhli^ Tfiílondiis 
que poBCD en loa Uiabobi^ pH^fl ^UG n» 
QLkbaii ratt^. 

£fbuL P, P, Vu^lu de proeefioFi, alc.=ToiUear 
a t": añilar al ikAiAst de algo, ftft j^ fn; 
P0|1 4 rnip «I lugar. £1 eAbbDn de cadi^na 
de derro» ^: jorLijca ^, uin vuelta^ ele. — 
I iTf Rf' Do-Uit^ mt^aa ^ tt octü; {¡le Obiu^a^ 
ditsunradoiCiM; un csljibcm. Fan^ir por dircrAicín, 
dj'ríTil 0; riE ^n dffl, ij ítm. sybaybayita ti§a 
ajAíliaeúr prú»idaii, af if^ rddBikr m proci^'ldn 
algo/ I. radear, (fe íq jí ff. V. PahuAi^u/flí. 

£Jaia. P. F, Vurltu ({rand?, d rod^o, flal eh 
rto, cama na Uerra- ^a ^ /f dú/Sn, I. carai/nu: 
EL aniño, ú t\ü licnü inui:hDa radeoSd V, 
Síraagícat - 

ZkcóA: F, C- iWcáfr, dncoiiradct prornadaoienLe 
bf^Difr Id nupi^rricie. 

'-líciMin^h P". G, Hiifo no pr^fiindOi cPnftl'i- 
d«r1. ?Va 0H 4:i)acav(t ctmii |il[ili>i d nlra 
C"M, bhI aanf caiüino no ifiunl. V- litcnti^»^. 

£á^i Fp C. necuiloi rodi^i]. ¿ht» «> djir 
melta á cai!? por la «jn^uina; v. g. hiwrf» 
* JfliTüfn av^^'^j^fn; doblar puali de tierra 
Dive^dniJij, hn 6- V. SúQ- 

Uecdong. P, P. Hueca. Iidj'ü do prorundo. 
4i ora, cosa «L^-lgiuL, cu que liay mui^hi^ 
a^jJflTU, cena el ¿Rdfivor, «rud b Vá CaiUÍi?j(dij 
la (Ierra, ú la piedra de arrcciri: en Ida pIcfA^^ 

/icííf. P, C, Apartadero de c&minOi y el 
s.partamíenta oiitmo^ tuit 0, rodfir caminandor 
Hita liHH ^, puLfnúGpn intufí ii diUan; larcer 
el camiau. ípjabc (fe, Vr.^ Peeden, escust. nega^ 
cwm, -dflíaTBptrQi íum i^ Jiscu^r, no^-ar el^i;^ ^ 
4. HQ corrfipondvr k la oliligicion «ini: 
ÍDduren I» atafíi^ <> dq, d^^jar, doaoiparar, 

I-fC7núu P. C ContúTnov redednr. ^ fa pon^r, 
frlgo it rfdrdar, «I r^rcarla; Mditi; #, el qui^¡ 
te H^ae ae pune, ^¡ ml^it mucliofl a tjho, 

lifípbáL P. C. D»i>ncajadiirar ne«CQcaj&r algt* I 

de divi^raa^ píea?, « en. V. íriWw. 
ircíál. Ph C. DunfiJiCflje, ^ m, dc^ncjijar, V. 

LQoák- 
Lictúá. P, C, i ^H aifúan. Atrarlar. (• t\aí{D.r 

la o^calm de li fiu, } ^onerU á un lidi^ 
£'r:ra^. P, C. DcaenHafiOd .Ha 4> atns^ití ■■□- 

^umtPV}, «slaf dufte'i ganado, 1, lie conocldú ln 

quf inuinuit Ji rd 4t 'i"' ^ ^ulen no «f le 

comee h inilj inli^ncÍQii; na ^ annc, q_uiíi^ 

Burprpudidd. V. Jfíi^s. 
U^lat. P, C. Tiorra tn seco quedef^el S^uii 

fl.'l río, iirqjr. Jt^^ 4,qiiULj£rgQ en becü^ ú 

Varado en la iqar. 
Liclúb- P- C Cerca cenada, que no hnv pnr 

domlG entrar. Ci^Trnr cnin ciRa la ctrcfl, de 

tll:ido. que no quede p-^rlijio, i^ "<■ V. 

ijjflflf, P, C Trí&i>rJ. dalrflj düJ?nalqii[úr cote^ 

V. ft. iJiia Aju^FUÍí p.ca: \.dfcíi füw ^; U dica 
ayudan 'íi « óí, Dejar al^o á lai cspaUas 
Cftio C£ alfliÜrN,, i> OS! V- g. 4 (ij/a Mep^ 
ti ápaf/o idicaá: Dejad ^-uotr^í enojOB anliinoB, 
; okíiljidlos EsCDDderac dtLr[q de alRuno, 
Ufi ^. Muriüuriir, ca lo que decímiq, corlar 
veílidoH, paipai* üBfi ífljffltforjj'n, I, ifla/pa 
1^ i» d^njugar^ MuriuuraT en auseucix de 
frtc-=- I*aitó^pa!¡ia ^ fía tjjü fl^ar/fagün. Poco 
í. pi>M haner elgn de lo qiiii ptitil ú íu Mrgo, 
^ ü"-; ái" faltaiia^n; v. ^. * om man rí na- 
rton^mn? t- jfñcdrtEan jdEñíiuq ir" urjAOn^^Jio? 
Trí4 lie piíraoiui, elt.=/íi « n N, V. B¿ia,i. 
Laakl. Urca. 

Liaip. P. P. Efltopb díí media carm: Imrrenar, 

ú GHíüpIPdr i^n elU, ^ an. V, CjfJw/. 
ÍFíüp. P. P, UecMci^ra, quií Bí coiJflerLü en 

«enaJo; d que ff. vuelve, ñ ciutvierLt: B-^r: 

Agba.l!n á v^sá. V, CiiJam. 
ijjpm. P. p, Olvjdií, jVá », Ql>idiJini, qnc 

M> ülvidB da üevBt lo necMario A itoide vJ. 

V. Lipof- 
Üdrls. P. C Garrifal, ri cañavoral do cafiaa 

pequeñaa. 
íóídJíí. P. C. Bamboli^o, J^ 4, na 4, bam- 

bíflear cuaLquiüra co^, ijuc flílenU nul, dinie 

b^tB. Vt. 4^ maiet bobaK. 
iJtLtüns. P. C. I>'!?ígiialiiiiil, dif^renriH. 
L'IM. P. C. InadVí^ítencin, dp^ruldii, olvide. 

Managíiii «, dtaeuidada i][ie i^e l^^do tfí ttlfjda, 

V. Li¡m. 
¡Ading. V- P. KJ anilln de hejuco* qnt 'e I. pane en is - turaülw Je Ln^ n^tiroa d? \or 

BhLüirLlúí. «^ rjii, paiicrlo. 
Liúitct, Pd C, Hninidiirp. a ph, bniíLlr Ig, tijpi; 

iw (^, cosa, brikrfila. M^lafarikL ^ ü^nja, YE. 

refivgar loa ijo?, rt tóLrrgarlü', i^ ín. 
£Ab> Fi Gi tiimiliinlcnEú. .^£ii ib, hundlTK 
. fiJga cnuiq los llibicu por ídltorLi^B |qs Jiínt-^; 

aai 4i P ^u^ aballbds; \. ^ caldercla, íncínHaria, 

itC-Bi 
LíQOú. P. P. Tain^P, ErárjíLo. AgTi^ ^, [tJ^aar 

par un pueblo» y^ndDK á olm, YL, Ponler la 

riier?! el vini], aiendi] pura, por i^charlfi mn- 

rhi agua, ma c^ fi íei-oc tifjii'jiiLStA. 
Lf^áSíg. P- P. MoíidCb tf t», mocular ron cuchillo 

I^'f^-íj. P. G, EstruJiidLírí 4f fn, atriijar piíijn, 
[> iDíiür licii.iirffl de la catfTa. ¥t. El modo 
íngealoflD pira liime,r i\%a, Uimir l^t ijun le 
dáa, ^ «I. 

¿ip4tf. P, C Calda && filgo iJe donde o^, 
Jfa ^4 T. ^ «a 4 f' dJ^úRAHiM^ eay^soDie 
Id qne ncraba en la cabEifl. Uno gobre üLiu» 
put^y» 4, PaBar «1 Sol de medio, día, ma 

' L\qd- V. Gl Exccpcioni reaervindo de alHuni 
ubl^a^ionF ^ fui. diapi^nsHi: 0:i4f jiEuar de la 
ley. Y(- Fallo' ífo i>, iIcbiIqi^ítm f[el araiay 
prliním. 

Jj'afli. P. C. Mii ^. cBerfiC al^Liini pnr no 
aEcnlar blcti eL pi¿. Tc^poíif?' urvo p^rn emi - 
útTü La ú^liiueciiiD par ^Ipa á \<^fh]. 

£tEi: P. P. I ^, curbuLar bandi^TSj i^-caika, 
eLc.=>. 

ZaJjfj. P. C. Oajú de naranja; lo» gBJos, que 
llencii dentro. \^z\ ^^Q^ soa^s <}; jojr^cafrj^'d, 
oAi ü u' 4» bíf íwtúi V. Biiii. 

h'lii. V. C- Mú ^i doblar:^ el ü!q dvarniD, 
j UD ocfibfiíse lie m^DUri \. Oit¡diéiian lí let- 
d^m^lL Temple malo d€ hnremifiílH, qu« cqc- 
rindo con elICK dobla d nid, r^m^, l-xa^ota 
tijii lanTtganSoári^ moáped, I. Tna í. V, Pono. 

Lioíá. P. C, Cinco, A ffUuip quinienlo^ finco 
dlaa hí, nani « i,ga úldao U paiúQmbbiiáJíat 
sd'ií If.; cincuonti, 4 poJp, etiL=Qi]iiildr el 
oro, pnmit 4 ^ tí,-itt.—' 

Limát- P- C. (jl á'\, agolar, 6 achluir el 
agua da lu cmbai-i^acion, hottí na dc^^i cada. 

¿iuijáq^. P. C. topacio, A Jnlárvjila de aligue 
:\ arigiií^ d^ CIWI14, di' h'íia^n í liilera de 


151 planlLiH, ttc-r-^d 0t íoa^ca-^ un Meoiü de 
muralla; unn labhdd; ^ ^^< ^■'^ b' «puío ^ 
flntjc Ij* ^B<nbrp-9. 

Z.iiibi?n^. P. C. Vapor, ü humo encjijcmado. 
tomo cL 4]iie aale pur chlmarea. YL Cual- 
riiiierB Givd» i|ui? lira derci:baine[iU il blancü. 
Vüí, ú íO[i¡-dy i|^u^ íií w/e df»de IcJM, por 
c:l Eilen.i:¡n, ú pot es-lJir encumbrado el Lu^cr, 
V. Alibáor. 

FMdñi. P. C Dl'imulij win fínrarronLidi's- 4 
na rí '¿frJDiHi, anculiro au cobariLCa c«ii 
fjnrdtfütiadat V- Pánfl. 

IJindó^ ,P, G- E'qúivez de peTBOni^ por falla 
de acDor. Jg 4» reñir cdiho catado^ ú 
aiauín'fíhiñVi, eslo en, e?lir d^sabrido^ S ¿P 
mala c^a; pof ^ iw» de fij ^úS tiUu jfii:pjih}; 
dadoi VI. TeriLura, A r^iLiiiflnto de iniuMii 
caiuAila por alguna nctcdad- De og 1^, in'icitpjhlp, 
LDAUarabk; oi/ ^, outtjnwtirct, mniao^itK 
por alguna dieagrarila. Unnn: jVubrnjffrdn fí no^ 
qttfTnua, la d( iacag oy 4, « df^ únLmo duro 
T deaagradable. V. Dii-laa. lÁipi. 

LMtr. P. P. SdeocLO. A^a pi aaá p, ham- 
bre CAllade. Vr ¡¡'fifc. 

Umti- P. ?. SecTi>lOt que uno |{ü«rda A nim, 
Lim-ien'Tfí li vm-ngárt. I. nulimtd á nnvigán, 
romer ñ osüondid^R fita^ 4> ti quí^ V. 

Liflif^Qr ídem. BoleLLa, 

¡•ímifíisaiAén^. P. G- Tjt^a huTidlda. ^ á ^Jiora, 

f^i^.— leoet loa ojoa enindos; ó ñaeo, por' 

enfermedad, j Lener ^e^ cjos 1,^ bundidí^. V, 

füArb^ff SU rois, 
¿{i'i'nrjjpflo^, P, P, Cardinal en cu<lqui«r« ' 

pítCe iel cuerpp- V- íqtníg, ¿""Sfríy eu ""91», 
tinirodojL P. P. A|dV£i6iJr, iTiidon. 4 Pn, slsve, 

que DO Bvlu A olro de aoLemaiia parg i^ut 
.SB ^prevcnHa, y al nnlo 1q hace delante dfl 

juei-, cuando roúnllleata el delLlo, eLe.=>í^-ar, 

^ ío; V, ^, Apa^ ti lúpilmo M.n.iác^ n< ^ 

iaen^ guftua; iic-a iHan iluAdíig faieüfau. 
VeiLÍ[le Auno la nlLi?rlP, &m penNirLu, fí\ahwon 

alc(o&id, paruEog ^, patianpll^áí 
Litao, P. P. Dlsfi'aE Pfa ^ au, fler descouo- 
ciiiú B.\gíiio por c^tJT di^fazadi^, eti^:^JVa 4 
afRAj U wia'i iM'rirqpurfiuo, I- aO-Wi-Un^om 
^»nw. DlBfrjfar«if!,úfl|>jLrqiiLar serotrn, mung 
ftl íl iiiLf. mdití/p'jfl <»; SiíSUfdfBJia í," Aiiír/mdl 15S h á iqaEa^ á¡t, bac-'t^ide prapi^ilo^i^ecúiiofid-]; 
'inanal-UtiSo daláo fOM JV, encu'brirw, na 
Aeflr^ ¡ymater:, par^cfima, que Beráj X. na 

• 10 ae quMotí, íonac tu sica ttF IV; ifítita 4> c^ 
miiel !Aen§, na Sti y'ó t? ptrír:^ nti-ft; reraorn, 
íi rcmiio, jf tlflco dn memorifli qun íin prnüdn 
la» «spucieÉ» na 4 «iii >'^e. 'm t^os daifta, yci 
t«ng^«aareinrAn iJe li, plc=.Va «-. olvidFiTflp, 
truCnrntrsa Ua ¡daos; traraTnrmarje ?n Aniel 
4^ luí. -«011^ ^ íf Diablo. V. tlffaf. 

íimiqíttn- P. V. Itip?cie d? Mrlala vernío^ y 

fjir^ii. P. C- Gu''l'J'4^ r-rta' -cocida, paTnA, 
]H]flC4iíú, ctc.-^inún A 4 f4 i'rí billjiBio7 
"Ka hay víinJí pti Iü rasa? 

¿Tn^Sn F' G. Ghgln, coma mflart mal redondo. 
fias ^. V, BnpSttg. 

LcviAg- P- C KfeEcIs. ^ «n, meicVr dcflleir 
cnalqür^r cjm; m*az\a de coloreti, ^, ^mü^ 
I. ermiida úe fiu^rfos 4 aBJmiiFn para 
"povado, eir.^l 4 oe i(f onii á pa^iaü- 
náoan üí iein; maits «, el ifue. 

Lfinús. P. n. l.lmMna, qnp ^e dá á iglegla, 6 

■ pobrK Lfmoqnfra, fhanan^ «: 4>rreniTed< pfln. 

fllc^—iae se dj para eL cül^ divJnOi ■ 4: 

primicias, que una dá iTe lo qu; ae cojí^, l^ 

Ltitalh P. P. B:iatra de maniera, ú «Ita romi' 
da que ee prgúá El mann, bocí, ú plito. 
Ab -Oh 4»^r mandindo de lo UL ¥l. Comilous. 
Maqta ^. \r A^^ comtlona. 

ZTaic. K^P. Banana, ú caIttu de Ca rnnr. 
Abmaniar, /un a); oj ^, rja rríoiía. 

iJ'nú^F P. C AlDJUdero, conu ladezal^ ú 

' pantnna. jfaí A rí áUor, alollfií^e en cieno 

- btandc, ü en atPna nufleáiía. 

llíiaf. P. P. Sazón en DUl^rift de ^¡[híbuIob. 
^ tK ay 9. sudJiar It moriBqtiotí, j dirlíd 

' punto qne corra punde. 

lÁmiIáBa- P. P. ArroE meiflo pUaJo: fI pfnúua 
4Ub dieen loa lag^l» V. Zjidofií. 

ffiwnf. P, P. CctTHECín de la Üarra, ijue al 
piTúcer es el uxit del iHlin- 

Ufidi- V. P. Torccdura. 5a*tjira t^, hebn da 
hila, ú dlgadgn Liin:)d« retnrrer hilo iJe il^- 
doD, a Din ccÉd. L totCPr, « «ii¡ toreer c«i 
Jos -ieéat ilg^, ^ «n¡ A • on, n ¡a parte 
wiperlnr del muald; tale de i$, por torcer, 
porque ea el mu^o lueccHi l« bebras, ó 
1» hikii. EiWdrj^. P. C. Abrigo^ ¡Vu i>h nnsaHuaHf}. 
pír»if «brigada para embaFencioncft. t oLrai 

LilfdfíM. P. C. Fondo drl rio- JVa ^h ¡na 
í pjquu ale»- V. Ltnnfd. 

Ij'ji^S- Ph G' DívcraiDn, re^reuioil de atiimo. 
ni^UElIr, entretoDcr eon razonéis p| 4]up ^1?, 
part qne h detenga, fing ^ en; y también 
ccín il^ní co^ ú.kn erlalura, que llora por 

L-rn^aSh^. P. P. Ev^ondrija. íhmaí^, do paJer 
4»iMnder^ auaque ne niela «nlrn nuchoa, 
pir ser muy iionacido. V(. l>ev>tiedJencia, 
DivnbedfCi^ B Dios, ^ «nna li bíiiri li ÍHot. 
Vt. Si>ri^ qM< bBiv, ^ i^t 00 qül«rf!,nuAetDdú 
la ca^nu; a^ ^, menaír a^ la arerL "V, 
Sodi. Ctmioát. Saiunga^g^ 

l''i/¡rd. P. G- Lii^r «iilLo, ú enUerío; y lo 
ci'Q que sa cubre para que no ns rea. ATolfnf- , 
doK, cubrirán alga concerro, v- g. úrboiet 
que no se dejan ver; «condersa tm de Unt 
parle, ú cou, Vi ii orbi^lj eU:i='jg 9; poneim 
delaule, tapar la liOí, umng A; og 9' 
panUila que k pone pava ciitinr, k luz, djj 
4i, /íu^dají, T. B. ¡iii§dan H mruá ¿ti ojni^, 
Yt. La tapadrra- Ta^r, ^ an. üloao: Im 
que la-pa la vergQciaa, que dicen, írj 
árot áiwtntén. ijuualiní ^ i(f fro/n. Vr Bain- 

tín^-á. P, C, Sudur del cuerpo, Ealoj' sudando* 
agfmp f^ oc, /En^-xTiiiuiai:, I. piVjlinS-oJÁ>*sa¡. 
]- paqVmáóasanac. pagdis^eíánac !t! Hní-ml. 
que dice que se e^ sudando arroy-in ia c^xaí 
Budar,dff Ar Hlpulliilo, fiíjiiiú- fí t> ■ Ir Palnjí 

lÁn^m. P. C. BjmhQleo. .4glln?Ci, niDaeiT»>«HÍ, 
Vr g- EDBngo de candelera; mecerá? Con In 
^' olas por ser mal hecKa la "nave , aglmS^ií 
4l\ remecer la bañes lien de aguü. pan 
quf sfilga, ^m^í ^ fli, biflfra A f''', M 9; 
luntHtíeBr^ cosa de asienta («dErnda, par i^i 

Dai/ig. Tat-lalul-laii. 

iMg-í- P- C. Movimiento repcnllna ñt h t^abem 
ínelInJniTüse d'LtDlado por evíÉJir el ^Ipc quA 
K le da. i 4 cí ru^ hüir la ciara, cüboiJii 
le quieren dir Ijafelon, ú por atra causa, 
V. fl. PoE «nfBdt. YE. Defensa^ ab^gamiento. 
í #, iarerptctar ^ dffeniier, cboE^r, exponer. 

íín^irxi. P. C. SimulacLoi, nni^fusLanr Ma 4 
confundine, dBiCDaucvne. Ple.n=V, l\n§olmi^. / L 15S lait^i'f, 3^1 biiNncr^ In tüibircacLúii. 
láaSn. P. V. ^emaiti dn &¡i^c din-i. Sfoca ^; 

nn O dii. UTm Ai^tnjna; alí.U domingo. V. 

Láwos- 
Lmh V. P. Siiikvid.Lif, linurji. y>E i^ d mrauáei', 

BUívfi jil 1111:1?, lí pplpar; mtlpij, cuerpis, elc:=. 

fia 'fr f' rJi^n.Jit; L. «a 1^ EJ pana^niit H ba- 

Liflintáo- V. P. B^*to di?l cielo, ti que cae 
piff Id lard", 6 por la nDc^he. Píjirjoúcan, 

fijincopiíilo) pjTier íl wrono. V< .imur- 
Lí'int^. P- P, Sombra, dp cniiTqMh'r mndn. 
G'.LBhr de U fiurn^rfi) di^en: jL^u^d]; l[ ^í (> 
qn? bien qii^ ?Jb? Ib B'tEitbriLl Snmli'ln^ na 
«; típflíol ie cii?il¡|ii¡nr cnflí, paq ^ Jiq; scslcnr, 
bi» 04 V4. ^miTi^. AfUTu^. 
ZiiWfíg. P, C. IMrpch^ en g^m^rjil, rauin, ¡ualícia, 
^ írin H-iiili-rg itiT lnrorL¡iloj cD'a íllr'ltit, sdi;' 
d fa 4 V''- ''i^'^'^i riEdURbii?, ca c> áiiiia; 
dnt Jil¡;q f»i>r í»LL4^ni^. ú allrmarlo, i1i fa; v- r- 
Jvdtjrun á lii-tcgaauíanfo muti táen/j V p/>»nn- 
fffifnmffí.Yn súiwf, c-Lc— Heclituí] de Juez, ^'l 
A pefue^ d Ocoau Vlrtüov, :'lni:EirD. fño ni nt 
fi tí Tiajurjunfl, fa Ui fári'^ co ^ onna tí 
cii-fBlna. M'il-T pDi cnlre Irw fnní tÍSgi 

£j'ifHÍu. P. C. Vfnlijj qiiF! eh ll.-^n rt úlr^ en 
fllgí). PílTJ-i fli flnn lo que M ttvíinlaja; id 
pnTmvaaimn-m i njiriirai d pana * aw. V. 

Saho-an- 
Uo-o-9- V C D<:mD4¡a, cacean, Hoccii' miLa 1I& 

]i) qun mandan; fXficdcraCf nn* ímj'i 0< V- 

Ijft'íi-ii. P. C-. Consuelo, uLivJn en los tribuLacki^ 

nea. j^TfiíiqíiiJ ■[>» cannaltidor, il alegrador coa 

biii?nu4 rvon''^; ak'j^rar, 6 conio-ler á otn», 
1) ^a; con^nluríi?, ay ^- fíiíian: Awm ti 
Jioíinbag apar} ^ an^ácoiíliiuíSil^inQil.qticn 
niiii¡aiíii^: lA hombro trille L:nnQuOlA.v con 
olro Ithi'-. Tr Lingóy, 

Lfpftif. P' P. n^b^B lilvculr^ y rcrloniifi^» 
cimo CA'^dñ^^ coD qne Juegan loB mijL:h>chu«- 
Ag ^, juRiiT ron eLLiLi^ de rii palo hiiivcL 4I 
G<iGii. \. Utii-tñg". 

lÁpa)f(¡[>a\j. P. P- La t^frt|ijí'"ielA ái; I41 rürlillj; 
freít lü loTuu di: Jipfly^ V- t'i«y, que ej 
Li corba. ti'/jíifn. P. P, La fruü de !■» nipi. 
fjpio. P. Pr Escapo pífr palto, l-um ^, übm- 
pjiriie ti |H3 por lo alio d^ la red; "Sff dp 

ZJjjiV' P^ Pr OEndo. JgNi7-fr <i, ¡n^raio qüo 
m^ olviiiii del bien, í|ue le hicieron. Pofta- 

ííp (^H TTiiiy- ol^idadisOd Eqiiiro^'flr^e, cti lo que 
dice, ú tiHco, b pi^ima^ tía «; m-i (i, no p^lar 
PT] ]n (LmP vA recudí», el^s^^i E?i Iroeindú, 
jnapny-^Ui ^\ r»lT¡ilaií¡rt»» i]uc presen nfi alrida 
do la qil? npri^niiiú» vinna^p ^; alvldurie 
a<:ji!S'i, ma 1^ un, v, ^ . na fj oc, no^roñj/oc; 
oCvidacsi? üe la LDJiíria, qui? Te hicieron «llf, 
9 an iJ ^QÍ fí ?í. rai^íóú; qui?ilnr?e olt^fr 
psr oEiido en cuenEfl, m» 1^ un; fagfaju^m, 
7M«t, 9;o d^ri qiA'mipamt ^ za*9 «m. 

íípi'J, P, C TorniBulo de potro, ^ m, dar 
liíTmtnlij -le pytriii irm-jj 4, «^l qwp. ^, 
flpr, ponpT algo en nkoiliu de los ¡-alo^ bícrro, 
6 ciinfia, f «letpüOH aprcurlú. IlL. Cakle^cneí. 
Y. Pfliíiflrnü, 

Jdipj>iií'í. P. I<- Belfo, que llene arremangado 
alguno de ^h IdEiro^ orcj^A, o palmofl de ntano, 
ú dr [riui: (^ CT, HfT InU 

lApfiüí. P. C. Heboa[LiInrA. J;? <i: Derrs- 
mai» ds pura llono. T. f.eppfin. 

L\pí>í>t. V. V. Gnslaíletii. Paj <» jn íf táínny, 
i^a^linuteír con los dedon; íejítijiJeV H im.aiSd 
n^a rr^aá'o. dtnur. ele. VI, Eslallidí, íoiildo 
del azD'&» mtnfU^íili r4:3.tall&f la hunda, ÍFin- 
pUi. Tt, pjloudiL^ palmeLear con la mina, 

L>¿. V..C. Abrevlnluía- V, E*^^^. 

íÁpaéi. P- Cr E^rbo, cnhierlJi, ^fj ^, escon- 
derse gente, « hui»dii «n |e1 monle por 
|r:mar de guerra; (1, c« el ealar en m4]^L0, 
CjUC na deja, t, ^., píi^L^r k voz de ^i^il l^iElo 
á elra ciuio ra^ea d^ pieJ^a, clfí^^na ^ b 
fitiec tr ^itipiftAi c\-tj= 

Up^u P. P. Traición* ifunanf « ftí padana 
ufa fáfl; BsallaT it^ltaiile, y mLtaniio, irrarj^ 
fu maU^^e a» nhismo, {> auna ti ita^t^m; 
ífflflpisaf, mBt*?* aiii herida; nofl^ascdní. V. 

lis-d- P. C. Liendre^ cujlquíeta quft sija. Va 

O, el que tioi^c iBUi^haq. 
Liíáfj. P. G- AIlíEu. ^'a 9, a>^, aliLtado, replulo, 
Liil'ú. V". C- Mür.Um ilt arro/ vi ryraa. V- 15& L EliMfifnJ. 9. C llLinik[iilün|j> Z/uiib Q, ni«i 

liorkJblí, i^btnit Irq cjihfr diH iliridiHL i'L' -- 
Erulai. T. C- E.Ihvtiiihi jtg 4, fi^lr Hl|r<( 

m ti[nt, n THiiltr] f| ^rnr d^nnriiijii' 

]inn kI «^ 01 "iip", v: ilii« (nrmlrMí. Vi. 

c1Im4Ii>JI d^l miDtan \\t, t. |^., p^-fjiiln, 

alli>í,1 I"iaití4". V. JflhtflC 
fifl. V. K tpilnmlittlü .14 H, DÍ^tlDipi' t 

•im taJU; 4 '"f •' '■"■'VI T dH Jugar ifiii: |inir; 

qjiUr hIsh ifcl Id^Br ilii[k!i' 11 jtmw.it '" 

TiUivú. V. íiiry-j. 

mnnt f. ^1 quC b 'dUB, Q [th, UirUÜÉ. IJi 
ikcu píxJi' df^lrii' 4°^vliDti, qUCiH rxiimiuir. 

LAW. I'. C. ArrciPtii^ a 'n, icirninr^im' 
|h mDri^u poto lihi-vt nl|c; orn^B^at^ir bk 

P41rn, iBIU 4i « DI " S. Hnf/-- Ib IeUIdi, ) 

llUfLiH, g ta Ji iMa Ir tddu loTjlilar i J^una 
''iiu, 4 "' '^f'v V- !'■ lue- 
Iñn^j. P- C- 4? 9- ^iLirc ttrc liipJrr- 
H«, li pipvibbB UD Mdi>r t- Li^^náf- Sim- 

Iffp¿e. P. G- í|j ^. PfluUiir f^ln' ¡» nMirt- 
L^iln. «iBíidii iJc fiidlIíH; ma ^ icikliTJi pai 

liwiríl. P- C. HfijK rrjidij --n (I míTriK 
íumil # 41 rdpuuD, f«i>, ili i:iti \\\jia*- '•- 

qvilirjilii'; 4i ^ínauhi^, ilc ■ifiotii^iilj, 
if^ U kibn^- Vi. IdaMlj Ddr Itnjáit 
«n i'lunbBui iMdi>l JÉiniil, que pBW ul t-mii^a. 
A fU. 
'luriii'l. f. F. Zunñfii ¿el lloír, qje ihLI i> en 
h Lm|i, ^g (, DiunluH Er< ?l firiiili>. V. 

Ui^lH. f- P- E'lrwi'idii lie «mi áe l\aitv, 

tmn'ftill- 
iM-itv. P-C- □tiidiiiTr A mt, nrl'iir i^iuliccii 

««3; nx 4, I Filiiah Uru' rlnii; 4.<lMHlini>, 

/*ii, PU t f H- Juq I, nrlnMrjí, 
lÜnn. P, C BtmnhM, í» diríuMlra pmtEifidiiK 

4n 'trira. C (ulas ijut Iü drcmn d ■m. 

VUnir P. P, litílimn* ifíRiui í.ilor vir rim. 
in; uIbi nufiu, Ctlim, itfl ^ m. L « 

Jifrlfílt. Vi- Olin f|i;ll pn DfTCllilr nleo. lin 

quí Lu» donúi la i:J|hd, 4 f&ifilui btrn V. o 

íu^il. Pl P- AlBiln"» iumc. iíi|Vh üniir- 
dq<, T K, H in-ii^ ilnl luí?, úluf*? k^ 
inii; lii^ih p^i^iKi^. líi l>Hus»:.-iiBiir» 4ir 
riymAlcn, 4 hi-j. 

rjríiij. P, G. BlnniFuMi ll nukiitp^i I. IxiVii 
fia 4, bLitidit -cnniii vU. ek^-VMbu^T <-\' 
rl toúi. woi O, V. ífim^r 

ljr^.> P. O lli»iiti»n>rnlii- «q 4 iwiiu- 
brirMi piir hI fH-^tn, l^qnn inUa IIA ¡^ íJMíl 

Bikini. iL tiúi quí íirlIuiCil^t M *^. ^ iIbO 

fjilii>qilr. muí 4, npin'ijrr ifna, lUU DUrilhi 
ri^ripa <[ había licDoilidí*, O fut 4 Din 
pille \l. dijblii que dviLii hjbili tm ilHiin^K 
ngui?k fl ^ •*t\t [ri'i'níife. 
¿rJ/rg. F. (] lli nrhjHin, EiitiWnj [I tar^-r 
t\ pánn, lH9igih bivlmili» d li^n ilril i^itrirnti, 

iiHiü, \', il. Agjji'cli ai loM Ao iriniírt, ' e 

yuEpU hII! b pliiIlBiti. .Va 4 an. jgiijctrir, v ■ 

Un.i|i, un:.— 
L^t^r^. P. .P. £UfUi|*dlh. HnJiHaídr-n^ Di>lil 

ptrLilia biOii, i-^Elh a4 Id iTiLCnMilga. 
Zduir^. r r. bilBLrjn ih liejTi]iL>. ^ 4 

n, JiblDr Id figi 4u luí ila |iDEiiLE«¡dibLi^ 
dur ilu ilcuill, tmiigUr^ltii If üt alan}, uinriu 

V llirtn^ ;■ úldHf !■' jV. Ki ■& iLllHlHld-k IV, 

liaan. P. V. íies\iSV\iíü. düViiJu. I7s ff 
"ñ ll •¡/•\üi, pIlDTH «I Ik-inpa mi '^0411^ 
«ITIiUFp; 1I4 jljü, >ir Cilic npaib (n atlt^ 
nui-, PjaMu « dn, 01^ úi « iH, ICC lu 
dií^ifliln- 

Lmd'. P. P. Jilarmpcj Un. iblriahí, l<ltÉ tn 
|j (tlighioik £i»D O, Ulu-, j Ul iitfir i 
|i> i|ir4i liUlli] hIi] «lilÍBdliii>:i; arEiii U V 'rs, na 
iBlfTfiílMr iMi Id aüri, qnr pf Wi:, il^mla 

■l^iiDOB dla>; /uin- *, kiUUC iBleT'uId, i>liilrl' 

rifiripli ^ ci|«l- 
UiHnffoi^f, P, r, Pi,.[ufiil|i]»l cu fli ifh, 

FDir, !• nito lugir dij b^ub. Uum^ t- '"^'f'' 
■liBii iiiBf > NBT- V. ííqJ^, 

ifUiiA. P. C- HaldL * nt IJIu^r tí fiMrpu 4 

hiBbiE, paEii, i;[L.— vir^Tir. ik«i«Jii urED. 

parl^ * uq \L Bedii> di" g^n, ni \h ¡mW 
ti\ta*H I, iriH it ítiiKltj, ir VI- snjix'h» 
nHdlAuu liara |4^bc. 

I. :iiilc (K 

Lililí. I*. L. D'-Hlriir'i'inn ili? Iiítm. Ib A, o 155 üi^truír^c la IIi^ita, v. g. pir dilui'hi; ha ^ 
ambí n tla¡á. 
ídñb, V. C. A adr.quLtir lo Je nmíma de 

I» marluquiiLir cuddiIa «lA tiU I" al^i>h ^ 

^ LtáU. P.C \Uaii\nb In Ll?r»» v. g. di<<«j- 
jiarecerse lu? ct^s'^ p^r ti lorremftto- 
IiübbDJi. P. C. Fr^(Bn'[.L de d^^i ¿ oíaq en un 
sFeIi>. Á/f ^ ¿a n^» aju'iF-^'j, pqnír doa gnlli- 
níJh ojiibin yn nri nidui rivii" <^o' va un* 
cd», 4 ir ert un caLLlla^arj ^, L pj/ra &. 

por ft írmfiníh pivWrico. 
Lutaiig. P, P- CollFitl>. Vill«dc miinleFL SiFija 
qji, \irvt cnmarcÉ; cümBrcaní], esta a 
[tfTga:ia. en 4 di^ Iralfiíidú tud*» jnnLoa, 

LtíCág. P- C Di^portBinknTú Hien d^^ tiempQ. 

Loíiisf. P. ü^ Flojcdid. TVi (|i, coija flujuí fomu 

üudí, & ciLCDje, qoe luda f"i corrt, eic-— 
existan. P. C X&raiiJB, ooiubie flénerjr^L 

naranjikl, ca p a.n, 
Loetóc. P- C' AíliJii^Dra. I p. afl-jar co^a 

esUriila; fjionf^ ^, el que. otr..= 
¡toefO^. P. G. BcndíoLcnlo, isLijpcion. JVi^ ^, 

amniflar. Hujctar, dnmir hambre, i> «nrniaL 
Leuio^^ V. -Gr yiriji^ra. bljiíluri- fiq 4, 

aHi^jirw mirchael cuprpr^ & ciifermedtil, quu 

¿íluj] Iqi^ EicrvL» y i^unjijnULrjia del cuerpo. 

de w^rto [[u<i «^LLfda qL hainLni iitúlil. D1i:»ib 

401 ■JAii^^Ji^i IQ mians^ ^ ]^ í¿it\fihr&, cnamfú 

mudí el pellcjtt' 
¿Oímuilj. P. i', fiariura, robustez. JVn <-. 

mbLLsiü, ^Túü de cuerpo; vn^rdar, tmn^; 

ei¡t^<irAiir a olro, po <S ffffti m"[[o de o^a- 

gf'Ti.i' Ja gardiira d? uno, nmiiarifiar ü Kir^- 

-ílnn. 
J[4>riir}. P. C. <í «Ji le^«[iUr, 1- S' pflbelloa 

p[Ln entrar denlro d^- «^1- 
Locsüb. P. C DHtenctJsmieiiLo. <) eii. I. ficitih. 

di^ünajar leb uLild'; nrq ^ as^, deHnca- 

fe^P*!'^ CQ 1^1 flfluj. Y[. QiLklila ví-íLenls, qui^ 

hikce el CAbúilo, cuanila cnmicrL» ú narreFd V> 

LiiMdb, P. G> DculUailaTU. Ca 4 m, deB^Herltr 
]iii[o, sed Iq i|iie f Jc:?: ■ru 4^ t^ii, (hm ptetériLo} dji'.pollí^aiia p i^ de^ollidi. 
Loadp. P. C I>ala, rtid^o. j4rf^;a^fiK O ^ 
fáu. hiiQbredn oriruort -dahlc! de^prccLar ^ina 
coM, p^ia cimprArlf, ^ «n. V- Golíb. 

L'}cltf, V. C. Abrv*laliirA dn eHi:r||Lira. Abreviar 
ü -cícriturfl, ía, m fl. V. Upió. 

Lo^dn. P- C Langa^ia peqiio^n que aua na 
ruela; Hn la^ hijua de ekLait. "V. LhUoii. 

/drííiáv. P, CL Monear Maiitd $. meitear^a 
m^aa, ú b^nca por «titr irq! tcnlad?, TI. 
marcjiJa aarda, ó ranres babsa i^ue lUma el 
vulga. Y. Dayi.j. 

Lüdac. P. t. ^j «: Gflzar pmji^nilii plcag. Ca 
^ an, l> q^ue » cijjie a«l; niUi^ «f, f1 qu*^' 

Coi^iírí. P. I'.Iik' o rur AíbiíJFLT. í envoLFer 
la ropí de la cBras . 6 iucIh. V. Fddon. 

líd-iij. P. P. AnlLLú- d« L^eiTitJii. Pan^ if at, 
vL ccrrujo; itrot ^, el entrar a-qiiel anillo: - 
arriT^^ir caü pbldi, cU\— pucrTá cdma dú 
corral do ^bcji^ f oa; Paq^ l^ an, el ejo io 
carri^ti; pag ^ gqii qué; donde Be penan Il9 
ruediL^, la ^ auna; ojo de bicha 4>- 

fiif^ay. P, P. SúliidQ, qdJtSniíaw^í ^KfFib^e^i 
'^9 $h qiiiUtlc al sombrero; pOJtff 4 ^"p ^ 
qiiLea SHj qüi'bHL v. r. ^on^ ^ afiíD fi Gvt: 
pQTi^ 4> ayín -dni/uííí Oatíla, tapno dida 

£rjf^. Pr C, f ^: ^t^mlarar', ú liaitr cam^ 
por cTjfllqiiÍpr achJiiiuP: í 4 lí ja^u-iF, Bepay na 

IjtgM'i. P, G. Ketloivul da «ve. Uart ^, operar 

lai avcft. V. Vt^f-h. 
L^-áb. P. C' tln^gíniL^nlD por algan a^baqneF 

I 4p i^ot^atge par i^iiaLqLLl^ achaijiie; btm 

(^, iHii'-iir liiHar abrjgailod V. /'Og^úc, 
IoqAIq^. P. P . AbDilij hunh:» de miUtia. J^anaqf 

« iVi N, hnci-r lo \.\\. V- 4b'«, ¿«ar^iúl 
Co^jdr, F, G- Inlffiliiiu, 4 fiI.»» -leí IraFero. 

El efrenta decirlo á otmi^ lambicn ^gnLDu 

le^ almorram». 
Lü^^- P- G' Ro^enjidan, en el mar, A rlaa, 
Loy-ání- P. C- Lqb hijarcí de I(r banibr««r 
¿nÍH-^ Ps G' Blandura do U frdLa> ü otra zvvi 

CiusBda par golpcn, 6 mamfet9- Nq ^, fa^ 

patuda do madura ú coi-a [rifA i^ue d4S^ni4fl: 

p ín, ubkiiddr liman, ^(i:,.=BprvtJndQ. 
Lótod. p.p. Ln parte p«reríai''i|e la pontoTrlLLa, 

qua íiLibi^ desde el cTcCnal huta ella. V. 

LQ^úau. V. V. Fodfednmbre. JVa i/- Cobo fOdri' 156 L 

di. rolan <' *Éjl^. T- Rocíp. 
toíiijflídff, P, C. I-iíW miiv pcqiic^fl. 
itííiifffíibííau. 1*. P. Peí, que pcrJíiT «sí d 

erizi de In inJir¡ j hiere. 
DoíDQuJAtE' Tr P. NurAnjiLu dulce V- I.'Utik". 
Lómay. l^ V. Suma Lüindiira ilf fnilifH, II 

oírflH EiiBlcriji4- Mfli ^. cmn ifc fiule fnidníía, 

cLc— Mei ^ If sN4',<z, hirntriiv -i'l -ieA^ c:oino 

tomaif-iji. P. C- FTn, ú lérmina, ^. ^^ Jf 
napia nü ^ tiaUo/j iú"'t<^, buen" Turra, ijiiu 
fig loErfrjj. Iij'li d lin» i'l4]..>^K4 verbo de J-a- 
y^q iiuu HJffiMJii^ii cr>rLLri luu^ lqh na ccha lárg^. 
Alfitgu'* nidH m vida, Ep i^iínLinue Lu autui: 
SVfjrjfíii /■' 1^'vJ ií biagi'io. itan ¡li p¡a ti 
baquim- y. /V^rin^, 

Lombalómba- P- P. Tlbiiror», que muerde A la. 
gfnlel lufiina» ^; aunque otr-p dJi^HT qire 
ea «1 hbvrrm glande, 

Z'H'ii'órfnif. P. P. OfMupaalura de oíCrpiy. ^ 
dá pga at¡dtn^diu^rii/cg ni ¿ao li Diot, curn- 
prnerUi 4 mcs^irarau cun nudcíije, c^nd» 
i>j€ii ROHJP de Dio-a. yi. LnaLc, Y añijldo» 4>; 

LoifldÁi. F. ClfsBoltitdtira. jiía« or'i dcriollaiw 

por ciiiusj de filftun Rolpe- V. li^dás- 
letidíi. P. C Rur.iTHe la mrn?^ di^'.oLianditw 

por fiulpp, üti:.=]Vfl ^ flíi. I- TjafifmdfTjrTff- 
ijjmíürti.. P. C. Debajo. / -i^ li Si- ití lemié/a, 

melrr al^ en ci rL^oLifi», paií i;iie h? ati'; L_ 

ciLlGnar, ú;ilsvarPG ^^iioItLiiíi^r civ¿\- 
¿OAirjiárjiJ. P. P- Djí'iaualdfld, jVa ft, íiefligujP, 

Vx^. candclcroa fuiealun en la^ ^ratliLLrkH, ü 

eual^^nea unof nu alLD4 i^un olri& ü/iadi- 

ó^'p C4 lo miL-i u'ífldO' 
Lamnioá!/- P. C'Bi>iiirvíic:ion. lam fy, rcnu^ane 

ciialijiiÍ4^r Cü^»t, t' uiúllá^A, I. remaurRC 

un homliF-e, 
LffJUied^ F- C. trflc 6. pique atge. V- £<^JA^d flu. 

taii. 
J[^ci. Fx P. Id^m; » Fa caní'? del lonia, y 

efl lEoca pura, pero ae pronuncia JrirFzn. 
£ifrn«. t. P. Lama, que te cría debaju def 

i^iM, y CQ Jo» ¿rífales V. ratfc{(<HÍ- 
Lima6l. P^ C. <i jí Ituág. I. ^lufá- Salir Jn 

earnc afuera en berida, ú Ion ojdB- pur ilJir 

vocea: aal taras loa-ojm, 1$ a wuá, V- iMiút 

que efl la rali^ 
Lomiég- Pd C. ¿¡^m f^, cciriimienlo di' hunior 

en híncbíTün» del cutrpí» de Ldti^ su lah. o 

Znifí-d^. P, €. ^í *¡*. caerílc S um lu fíln^nH 
t de nnq;Mt;£B, b da tÍho. . 

Lun\]bA>¡. V- (i. Arbil llfliníii^ii fihI, cayii íiula 
ge ctsme. Yt. tJinm ^^ caráaml ea H:un]qulor 
pnrlc dfl ciierpn, «iiie ^e pane rti^l culnr de «^, 
i] mondK {ífnmtcín ti iíjiaplíl ú Arjgirl, I. 
ft'ftáoi, ri?neerLdni ■'ohid cardenal de azcitr. V. 

ÍjpííínfQii. p.p. Triihp«Briüi quesapüaiení 
laí (luntníi del a^pa. 

ZtíiJfjüij, P. Pr IIu-'Co do cuflliiulíT cn^, lo 
inL4>r¡or ás PlJi, A ^nl ni « ürthül íiuoco- 
vüciij del cuerpo, <í íi fi*i[nit- V. iMpg^. 

t«ti§'6'*3. P, C Puftio, Aq ft, larrtnr puerto 
InH i|uO nnVei-^n. Vf. TE^mé» fArr^d^s. ^a& 
cln'Jiii pnro tucniír ^nmbra \<a pa^ter-H, tlc.^^-i 

Li\iíifa{tóop- P- P- Y^\\iIb. Maln^6i\'¡ian. rvi ^ 
cjn fj ^Dn» EihnBar^i^ de ''aler, por concur^ 
de ]a geiiLe, (|ue aprieta d uno; ea ^ 4T||¡ 
c^ pnr el muchu íemtirJa, que no du Eitgar 
&I ficnlOr Yu Lo interior de algún bonque, 
vw^^ e\ r^Mr^rlo inCi'nvrdel nionf? ^iipcsff, 
rjuf c^iu propio^l^nidcaiSD. V, Ád^oQ. Ilaráoai. 

lüng'iii. i*. C M9mA de {liruntn. V, Tabála. 

j[,ünv¿-üf¡. P. P. V. Lnnifjtijoúp. 

Lón^i't- P. P- Agríig^cJeET, cunjunto. Si Jisu- 
Ciitíü Ií nifoii' ^ an hjjii'h í¡ imiinrt, en 
Jcsü-Cri Co p'ldii liidu? los bjítiiei^ rccnnilos. Vi 
IfSi'mliiU parcl.»! de úl^un pufljl'tí lo que u?an 

¿ofl^^ P. C. CQF£iulfne¡a, ¿¿^rrlurji. tutu Q- 
irae puniendo rro^aeii^tn; huiubrí^ fiordo, y 
früH^d, pee.=. i^a 4. Vt. fi^ai'! qur hif pnr 
h4 flabünai'; ca cuandrt es ppqaeñllOp j verdi-. 
V. Lucatg. 

LonSlól- P. ti Piilr¿riíi¡on. ^ m. echar 4 
podrir C0W4, do i|üe hflcuTi cuerdii?, y jai^ 
oliH, oonio en Eumpii í;I cáñanio» j Inif; p. g, 
■^ fn íf' Jflíjurpj^íjífi, tapiifj la^irat á Fah'mi 
lamb-len á\ci)wt, ^ éh ¡i irvr^, qij« es una 
rai'h (Lue ootnan [lo^]iue:s de ri-mojiída f blp n 
colada, para ijucde flerne, j pierda ^u nniipiii; 
pnHrac fruta, podrjnic» na 0. Y, ¡¡tisji'ií. 

Lvnoi- Pr Pr Adel^azaniie i3r>, <i failii de W 
reapirücíon, por la muerdo, ü por^üi? uno ca 
orrcíi^UiJi? dü aisuna dul^un^ ú ifflienDii 
gramil'. Enleinecer^ turi Ja djilce, y a-morfl 
mú?icj, 6 CJinlo, ttuif ^ ti a"§£¡. I. q^i^unn 

ili N, jYr^j^^n (í ojj^fw, nnurii^ ¡c Ji" pDid¡>^ L ü 1&7 \i r^'.plil'lili', \': r.lLú -I lll.TdL.I. V. Bu-^r 
/^uLi. I'. I" VninriJl. Vnii cíl MU '?fn"i 

iiiigiii 4. Yl 9 riLí'U'l" "E'J"'i'"l' 
/rtLlnr. i C Sljrfíir,'?. HUm ÜL- JíiHJh i'ifl ft 

■íunliliiirr Ln'^ ivJjlJ, íLr-V. TuIoa 
7,yHl.% P 1" DonraltC' -í-ll"f A. IP l'l'ííi.''" 

ít |ji].iíbI¡ "íUI t. PiiliT il I'Il' ("I i]l 

lAjiiTs. F. í'- <>il« S'íní'' "»* L]pjJtrj¡ M 

di. cuíJí pirniiir.!!, |]ír» íinriT.i; npi- 
|™lJijj. P. C- l>caill»diLT j i Crf ij fli-r rtl^Jillarnf 

Inyoij. P- ^- Buiíli" iLí lUtrD" ü vi'LiJU. 
>a ^. blAiiilik, ili filian 'vinii ''I Dlüii; n,'^ A 
HlühllUihr ■*= l-íí It^-n, ■>■ ■^"-"^■li'l^loni 
irHíiB ni']iii]j, nHí iHcfiiB'fl- ^^ íiumiyiLftí, 

ídflf'llJD ?- t '"" e "11 1 '"^ '■ ''■'Pi''- UuíliT 

/og^n- P- P ^^ilu •- FaLr«níLi'rwp[í, «T-— 

I. iiiliirinrrri.ii'. V. íTii¡r¡¡í. P\i¡vi, 

I. lurm fl nnycJir; 6, Rotiu J¿ firtípj. 
Lh^jmJ p. I-, f a, cbIw Lqh UipNi, mnüat, 

^^,-H'V lílxpulUI- 
LoMíit. P- C- Apj;?n.- ff n, Ei[i.J.n;»i- '■iial' 

i|ij|i]rB íov: i"^'ie nu^lni* í^Uti^nil, üjTll ^i 

4 ni. 
tiuii, I», t. L-mül. TüJl riMí. rlW nf 

lüViíBU, i mUíJlñ nlpi. tfiRKi !■ ¡¡■■l-idí, 

.m; -I. rl".il»r lUi!» I^a MBilil* Ju r.rrujJi 
í-ntiird, yirijlir-lj Vi. iieLliiLMiiiu, ü Ja.-i|iirie 
d^ ÍI-. raiiiii, íiiíiii^ «nfl-jlli, '► lu liH üfin"!"- 
í^rufii V. C- Muilh-JlLíTÜini í-j* fl n lif, 

/jtff«, P- c *i-ji. '>:ii*m ÉhiJíuTiBiia Yl. 

Q.IuIb m 'I rj|-nB"L 

/^idug. I'. O Ri'ViEnK I' '«■"«"n- í^J^f■^^ 

IfH^lúT nLpjn nL CutftO. >\ Í£lf*lfl- 

t|.tMilií P. <■ tníHllrii'- l*iia li'i"^*. "i-""" 

*K— Hl A|kHPLi"il, HiLiti Jl rnL[i:ri!"iJ| Jum 
4 fl p^níiUfiHiWrii 11^ fdIi. iiL íríUi"""* '-'' 
bhD, V, ^OHa. 

L aiJlt' r' 
fd.!. P. C. t.^rlíBLí. r<UNr ili'rrirnliiHl'^L]'. H'd'Ll fh. /t4U d' JlUmHI', ll| NLHIi llugL|lD< 

l/t^. r. I]. Ripiimi lili ONi quo ^4^ CJieic. 
Lum a, liiji'ii L'ipuiii''jn'3u l< dkI, ^ d 
vimi, li i''pjini i|iif i-f Ji]i:i! «1 H ^iiillk; fl 
nii|ilo il* li t'\'. ^^uiiiz Hf Ié (iII], [ilal, »\r. 
-'jiüimiurO: 1 d dwi r^j^.i^üjiii euii í-i|Hj- 

niMk, ñu V. UlU ilid Id Inti. q-tc JilitiDli>l 

Ln^rt P. P. hliyl tulunlc i]i;k1|!ii Hit ■Jiq|]ifii 

Lll HU plt^ki p>r llU h1]l b^ll ?|kMJN|i| Jf^ 

ili' mi lu^nr Í! qi>ii w ^ri4i^i; Ajunm. 
i> ¿w rinviir, pua di ^r ;. hIi-dui ^ U myoT 

Juf, ] lupjia N.> PC ill?ili'-l ili» Ed HUCí -illn 

irliul, ih íliilh. V OifriiJ. 

Liia\\- í. I'. Bf[n. i¡ iKiílnn rjilniiinm. If 
«, lulJiTlI", ni rC"T !■ rhíHiru, tf - . -iFLiBr 
«I rrOilIfl, í4t^ fl ™ íf aNíBfiUr í u 
ganiiji, iliKlnnn ccüII^hi- 

^únf P- G- M^riJ, míngin. ÍJwn'maT á 
gHlIr ili:ll 'niljir nalii, rtí.i- fltv iyD|iepl[ 
Ji> H'iir?ío, iziini'nE^r|i> ^ R^'tai; 'niiíiiilvii' du 
«HH flifj eflOn i'i" "^\i^ <^i>^ eit— í li 

cLDiiüa Ir r.illi "iiiJiiTi -dU t^ Eo cvju U^ul- 

hIiK; rM ftifl, C!l6" ini;rwin>U »a*]i, í qiffl 
Im I1i4L1 Jipi: 1- i. mBa ti Ü niFi iD^IIBOdl» 
li> .|iit Ullh viai^ tn^Li, * I'. JliHi-m. i'Tilj. 
Lübaij. t. F- CdLmi'nb) lI> h^». ViJiip #, 
Hiu S 4imin»c tIj. « íb n 6u'ii>^'jj'. 

¿lp^. P. P. Cufliilli» EHibnUJii, r.illa ili 

BCCIii^ .Vil 4n 'niar fci. 

L^v^. P- IJ- Hi|ii f^uiio, ly tPI'Ji^ ^1- 
IndH iiliirklii qiK iiruduLt El ll?rr.<, ¿ f^rrp 
tn i^lp. T '^ '<^ ArlhiEp« ^"r ti ih^e" df It 
linivinp. ¡K"" ^ U'|i», ku nuil"* i-nrn 
|i>. ■ni||i>'H qii < pTUJUirfrí Pili ftíniíllj-, j pm "jI™ 
TlnuJ üi' Ib liTrn y nga». Inln -ni Im 
tn'iifli»*, í Bliuna^ |1i^ll^ V. I'aJmej. 

lilflu/ i: r. Ll 4«irirl ili4 -iilailar, «ciiun]; 
T ^ ilclB i»?¡M dcií-Oir. *■! fjríJl, dúMn- 
nii>n, im 6; ¡mg ft ilUiln JÍ Bii'mi, W Ülm" 

|ii Iaii^iiUi üit tt Fíniíirulna, ^ IB d^^LrllJÚ^ 

di-rj » liaHun Ji *4igili>"*m¿ viUI d|iHi|B«'J. 
Jr li liiijuíid ¡n dlcn ra'Hlu miumciHíi 
IMiVi'- r. <:. íCnv^l- -'ff *' ci"I'Jtn: \-\ 
lifl.Efji ■;" i-I »jln, T rí-"li*r^ '^ '•'-- P^ 

tt iin. rl Liipi, lI PjfirJuli p, liav* m-iikn- 15S L en \Ét culpoa: Á^idi/lubnuc tiibasol- 
liilmá¡¡. V. C. BpvQlIJllo. Ag ^ dá,'-e mci- 
áan. tamo Int Buainoa, linoi con otro^; Itnr- 
Tnlgns, e[c.=V. Oia\i. Iliam. i 

íi^un^. P. P. UuDda El iiic radü ?1 di^li>i 
fwiiafTibiin íj üu^; *ail-c de mpiiLis, f. uba- 
ns grande enlro rnnnL^, íic^ i&. Ijn mundit 
cEitero, saji^o/u^unü^n. SüiLtcntli: ^, r^ín 

- uíbiir', snayaaaoan liminúnu. Í^-gs mundiDAS 

Lúfml- P. P. £4i6íríA[jf. tf'tnrei^il'V, 4^ miincEtci- 

- pti'f uiM aquii aLfü -qU, cLr ■— iibctEodKaa. TE. 
Lo mn fñlTü^haiíi^l Cihinclinrra, Y. Catsgoá- 
pan. 

Lueáb. V. fl. Ab«rlura. ♦ ^, -guüat ¥, g. 
al fíricoJ sil CÉ*ríra; « «n, flraaWni fí ^ m. 
Ve. Abrir v. g. t\ lahiqur <ie lirtiEa gior la 
pnrlfl da íbfljfl, fluno hace íl Jadran, pnro 
íiiLnr d rObtr. 

LUíá^. P. C.- í» fK, drapfrlírfupta d6 U^mpo, 
V. Üdídfl. 

Í1Í4U. P. P. Da^übiSrlJ- 4 di» d^iCulirir 
la que <*tli id|>fld>i V. g. tlnajii, Jirm, eiCr 
-4Uiii;l]? ica Ib U|iadera d? It'oilrfl, ú ma- 
áert-, Abrir, ú di^nlapic CHilqnin CdU. 4 

■Lurii. V. C R] ala ávR^tii. 4i dn» abrir. 

/ ^ tno, ."ibrc pufrLa, "lenlarGH *!■!.■= 
í-M ai. P, G. ÜtiCElad, ^ úr^, «ollir c^ ^riSHü; 

¿aria libi^rlaú; A á cQSfi cit i^tfiiu. 
ÜjfHííj. P. G. DúbUdara. ^ tn, rcbnllDr panla 

d(^ EaríibaEú, ú Eniiieln; maí c, V. Cdnjjíi 

-L>i^ili<. V- C, Tu^jiEDl^iilD d.'íliDiietln dt varikti 
roníign iaía:Tiu, íí"n (^. na íj; rolinr pI pellíj:í, 
ó de^CLibrír i'L [iiL4r[Lr> el buhuo. 

L'iciitng. P. <], B^E^urt ^ cuilrpler cnna. 
^4 i>. ^«ii- N'fiilii. * U'nirl.iT ublB'idir algn, 
pa ^ ín: mamn «> el que; <^ eri^ ablendar 
jiin4qiindri; Bblniíditr^ caiiii> corp, olcWum 

^ t|l; ti/tn<n Cj í'ín ■■ iiv^ '6 ultíflida; fifi^ 
cjinnj tanfiífl; na ^, c^b* lii^rue; fia ^ [tírno 

' da cijr£«4in! ca ^ gn, c^niffjL'V- Rfiitüs. 

LúíDii. P, P. Inclii^iüD. I ^ i^nkolveft incluir 
uno tasi ^n oLra, ^inii uru eanit di^nlri* 
de otTi, Vt. El hueca d? algn, £ciii(» 4l butaca 
de la planta del pie. 

L'jcsútir F. C, DiaguaU. fíac'jlue ^- ■■ i^fi^r- 
Fi^ í UDO lim aUi \iüi hitacr tal N. ca ^i nottí H tiÁfi^q El 1'■^l■lJr[. Ir Hiñan fr ^ua^imá 
d^ ziz:=-\^w Bija i^ nií cnen, par ver el 
pflíiü fmla ttiagmíadft falar dr coHa', que 

■ MCf tn^^ af.ili piTíiaj-flcia fl'JV. ¥l- Enfado, 
fíítidiíi, Jfa 4 oG ^Fnijirrr, ^fllíiy enfddadu de 
ti. jVníii'uc 01 fnwH'o, fuicTire, faMldioc'3. 

Ifl^. P. C- TNuniM, í^Lii^ Unííu en la baraja: 
rt. Hii», di^üpegacsi^ la i^<rne del oocv pnt 
Rj «ola. 

Zitóüuí, P, P, Arroilo. Arrollur alío, cumn 
pélale» mmn d.^ pppel, A Tela de ruJo. ^ 
fu; Tijdii^ (tj fl quei euvülíi^r algí, v, g. 
fn pH^l?. I A; :nj?r cualquier Eio^a. arralLúnlnln 

ZiriFiT^ P, C- Bimbsba por mnl Helada \a 

co<iir Ha ril, aH^nlar ttibI gii i^l mv\Q, \. 
biinbaleara[], V. íiír^j. 'Liáid^. 

hMar^S- P> P' S:!BUDda p lindura del palay. 

I*», lun'ler ti arroi ap^iiadj vez^ úi if, 

avroi mcdi'j piladix V. Soi^i, (|ug rs la pri- 
mera r 

ÍMitp. P- V- Ifelal llsji iLu? no Uhi-d 9i?!la, 

íüLJíínír P, P. Hojo rli^l flüínnlp ilnb^jü i\it la 
Tinei Junln al pecEid' También el miaim) tiiirlo 

Ift/Hwi'iás. P- C, Cal^o- V. PvriJatdás. 

Ltidliídii». P. P. Vi'Jiadn v'wíd- 

Luáfiníj. P. r. Bulinn pe^railo cnnocidii; Finr 
inüdiD f:n Bdrigui, y DiD^rj!'» ] miicbíi itj^ 
en lla'hrd. 

Late. P. C' CiInLi, úi^ihünadj, daiid^ puvi^i^Ji 
ahiinnríií Ioí liariüí. 

/.u^'f. P. C A^j»la del linn, ñ vinagre. V. 
Afíd-éU 

£iíjjim. F, P. RúiadurB, fi^lEOgamienlo de 
liurrfl. fl.iziir, ú IJm¡iiiir la tierra; picardflt 
h ^emenlcra, iPi au, ag 0: 'íiMil'dlIo, íLc 
'-^nn qm: gi; csUe^^h i^i^^r *f- ^Ji'i^''-ion dv 
OiTi^ga-r» pSiidj ^^. y. Darasdilt- Saliimip. 

Lájan. P. P. T^rga míenlo, cjr^a. i^ ni', 
cargrir eaiburv-iciún, carro, eLi^.^cu (^ .(Ifi, 
ritiiLibaivaní; EiaiJrí /r ^ m, poea urga; am- 
harc4[fii per^oim, htm ^; cirib arcarse jiintn'í, 
agen ^, I. 0jr^ $ un; f ^i i^i'^i^ib rt^D^K 
(^ rrnrju; cmbaTracien, i^ casi qiie rcruln 
cirun, 1*15 9 u't; íi^bil^nr, ü rruniiUr lioulia- 

crnbarnii'iíjn, etc^l *>: luan:? <>, f- ra jM(n}>, I, 

iy\^/t/¡. r. P. f^Vlo! muy cxiilu con qsjji.íí I 

lüchf; phchiü, 6 rfíili!, <': ^^J" © 1 "i 4i, lo 

que ítia liecbít iiá, 
lAif\ú^. P. C. AmniDniííiil'i; i'n inod> ftunki. 

AtiLii^iLr bai-rn con Luí minüí. Ú riflftn O '" 
Ziflíij ?, C. lin íll""' aa¡ llomüiio, fleiDejiinlc 

jil alnnin<lr.>, cíii*a cAwari s^tve para l^ñir 

de ntsrü. V. SníoBsápí. 
Lhjjtí. V. C- TilIIIío, qiit^ apcnti imede mo- 

t'íjii^. P^ C- SJbrepui'ato. ^ an, u'oí -ntsoí 
pirniimlúl* ío Pl «if*^ y *Qbre,iun¡(DÜi 
un in'nilíin ílí- lirtjnH m-cfii enceruJMJuS í*'Jf- 
nnaii ít riJof, j'sw fi pji>9 "^^ ^'- f^'^^'i"- 

■^paleaml-iTito, i. fi. Tm^ :i üil am. T mf cara* 

flc palo?, í m-^ ^pale^í '^ * *'"^'"' '''f^"?- 
ar: tp? rargú Ju impr-iperioH, nn^íOíacanac- 

/jjrpiíJ, P, í;, Aumr'nlo, i'irga i*ohip -lira. Au- 

miifllaríi: v. g, el casaticiij, O onriTmídm], 

venir una Iras oira, mí» $ nfJ fi sdíJut, e1c.= 

u^i'l^» /o/in» aiiroÉm: iVo condi>4:Einiler con li^ 
ihiíiiilllüH para '\'¡a sfpan rcRpíitax. 
Lá:ia. C. P. Mollina, ú cnfailii. JWflJfj <». aTn<ili¡- 
nflrífi c[lfaJal^?■^), T imirnmrjr enira flNjnlPí. 

píala (¡» n fl^'''"^^'' H'Jüjc! Míidu, Hej squí,. 

quIcaMB riiía^ o'fdúco'* tjfang ftf Vedar fllga 

lirondo, íiifl ^- j/i/it- V- fíiira. tmcíií. Íj'j¡^. 

Lif-Jífli:. P, P, Mírii^ucla Ltlaridii, qu-e ai? pegH. 

Uinao. P. P. HpvoMTniíínfy. ^ m J' J^dfl'l'rj, 

revoUpr <jl iig^an, parn pc'Miflr, 
I¿ÉF4í- P- P. beHculjriinierLti) d« 1j! vArRíi-^w 

.leí liiimliTf: si di^ Ni mug^^ri]'^ fiti^iffJii m * 

L'sU-m. P. P, T.obriígucz, ÍjlU^lo luz y ílnriJná. 
Nnlie, íiüblaílu ííílír, t\a i> f\^^\i\\ Eitrbio. 

/¿ttdr P- P, Tiilun; Ifl pBfte pfk-lerior dtl pLc^n 
-jiir pulie J^'iIl; íI carcaniil hs-slfl laa pB[ití>írfl¡fi^ 

ífjííitt. I», r. Mínojilln di? yncba, ú ú". Imja'-. 

SfTíiiíifl <f* , íle..=.V. Bu&hii^. 'kfpti^i. 
hA>v\iif\^ P^ C. Mulirra li^-l homb^i:. 
¡.tiiua. P. P. De-luHlrc ^ol^ íf, íulla d^ lu-lrf, 

í'BlariniiPO'eaíl'tH PsLrí'iir'i'lí^ crnrir> viv^Vido \\c^k\ 

naht í, cmpj^ijiT"^, arrujur-i: >tsUi1ii, V, 

Lm\ít. 
íinmaf<-. W P,Pcorlin Rl -ni^LniHn.ibn, í iloTi- [J 159 mi'nlo de üI'^üiiq t.m^: Sa^iato ttatt lí 

(aia-limíi'f.ñ: Se h^ ¡kiie^la prar el mal. V. 

. Lvlo su rair. 

L\i.<iihii. P, C. Cnrrtr^r a pnriLa. A^ O» enrEer 
i1 porfiR, 9 rer qulan i^ürrd itiü^. VL lumEía f^ 
Pi7f gcandí' aai lli^inida, el fF&jiran. V. Otiaotífi. 

Lu-tKábut. R P. RonlitiS fiL iM^at, 

¿lipjiar V. P. La Carne de lL»Ltuj üp diHlquLi'i- 

animBl; n? Ili^c? purn. y. ÍJifUn. 
iia'U'iy' P. í'a- Bhndur.T, irTmica de cfHa'd? 

narcii;, nn $, nu^ii ^uüt'c en el LiicLq, ú iJuJi- 

i^idu, f lieT'io» r|uiT dnAímftJi, pjri fl trabajo. 
tpjmpífjf. P- Cr T/k miíTnii -jui» blandejrao pala. 

^ Uhlfln (■[c.'^ííni id pfsn, \. Ji;iin. 7'u«;j^^dr. 
/,'íMni-. P. P. RciBjii; *. ^, el ivagr- di^ 

trJIíiiU»» i^ii:! T^-^Xt i^ue- pagar. V. ájiIAa^. 
Iiiibúrjr. P. P. Pc^de^ jYiea ^. p^udo, «^ 

ELDiJD ligíivtp nk d^'pueRlú pira el tribajD, 
ZúRii?. P' P. l>.:rreliEniealo. L fundicíun. if 

tjí, d^Tretír ^eb?, lüBDlcfB^etr^^^csa ileri^etida. 

Cvilic eera, 6 melal, vú ^\ fiuiiüdot «Ir 

£urj^SF P' C. MinoacDd ^ ra, uLanrfiUiir ^np:k. 

tula, ú pspcl^ wa 4r. vnHLidu iivdu, na Tain-, 

I. perder elcdlorr Yt, Doipreüo. Luaíci. 1. 

rjii-o^en. de'prpciaf una coia, pici qua bi 

dfii bdrjiFi; míní *>; paji-í ft nii, hagerpBr 

díQJc sa la 43^1 üirala^ re^Dleír, el q^it' 

ca:B[>rD, -O rrj, ■■ 'írr'ii urjai/ ^ (a rf Padrp. 

i^íi^;— poner precio ü lu marcadiirlji, ele.-™^ 

en li, z\c-—.taat9 i) . el q.in?. V. fliír^ia. 

Ijf'^-á\j- P. C Movimccinln nmj ftiaaíc de k 

■i,nl>e¡Ej; r^ |k"r va ai Jad, ^ por liñbilidid- 

JVa í. fiJ^iíearf íudiiur Id übjía (lordcblU- 

daJ: i.idinji,i \t c>l>c£i, elc=V, Lfnj-^ti. 

LMir^aíari'. P P- Cualquirra c'flftn que hafii^ 

üUinbm, y LlGliuridc del &pV 
Í.f4fl5-ÚN. P. C Uígahojíí. I.ymuir5 aon fíUr 

sijliic agLinn flbíiyadu, V. .S'üj&ííuí, 
/.iiíifii[f P- P. Hiifliiií. Cüae huera, par Hlnntro 
■> Qíii Bg<tj?ruar, ealD t* liaccrli, quil^ndiílu 
l> mac¡EUi fiar) ^ fm. 
7..*i^jij P. C. Cundimienlo; cundiiío, «Mloflo 

de Ijil, V. g. *iaT[ui, elC'-^.'ra V ili ^ndáH- 
Ltírfí. P. I'. CLerra- iff «: <> M, tapíjr i-uerta, 

venbíiH, ebc.=V. Tamil 
LhiiúAr I". C. MJldi:¡")n- fieliiiRir,' I- echarta, 
V, g. /ííií i> -íia J' íiflgitJJíiii I. f" 4 "" fip"'^''-"" 160 L ' . 

miIdlcloiKii; f Uancti mcrlkie: ^ujiivur H4s. 

íijjcíiiíitnií, Fñffl- 
CAnu^l- I'- P ^UDe'flliiD ici Ib iinh > itu ^ünU 
it ü nir. 4 rl4 Uü 4Uf iMyi ruFicfa dt 
H;l|d.hi4 pBrdarrt, ú iiumlirü' 'nriiTLÉChii, 
ri» loH^li pnia. Vir ^^iinrnuUmín , cirtpi' nv- 
tínB. pa^ a<t. dir unu 1 kh iLri>i lu i|ui' 
■zv»' prnuli] ?4 Vi iikTCi', i|ii» la l?zj, iuié 
que i|,iJ']'h' -Olí l'l Iiid^, ^av \i>- ¡ii^itvone, 

Iffí P- G- Arbollli». cuft liupp. piJiiLLig 

^■41 fHKi^ii'n V. BOifa. 
íá¿mf- Pr P- DcKlhu. Luu ^ 4 magnA 1>4ir 

JqckliD. 
■-iMV^ P. C. LlJCLFHía-'lEDr^ EiLncli nDlmu 

lie bqirfH, Hl4 9. Vl ifjti^-áy. 
Uit-. ir. G, Dillkr f Oi dnbUr It']! d. 

Mira, C mEi4; iMileHliriÉ. \. Tiqir. 
j^it^Ri. r. C .ig 1, líminf CH HmbH 

pteruiú B iKi kiilu HMn:! iLiirJiíiiJirjii Iw rau' 

f^filL Vl liii'njf. Tii^thi^. 

¡A-pm. P. C. 0N|^ ^ [Bl Jh , «ilTH Ih ikl I^IK, 

Tipil, r. R C¿k:]» ¿r nl^iFcm, ú Jr bn.v>r 
(op'flj'. P. o. Ikilpilun lie irunlB. Ot 9 «it 

tr lOJ^ I. ÜBl'^irMfin, iMiInnr V- Hr hiH 

MtorBUiiB DHr lirtí, piT l'.K tir^njc U mpiB; 

ÍOlgir bL líJiJÍor df JV- íiUO(.-iB^aii;. íüJflWw- 

pmnj Ir 4dvr, 
¿«PA*!". P- t. Vr iJírflr hI nim^dn. 
ílJrW. P. C. HupTc ilr Li iilcrnn P^ralL dc 

Lnq<«; lABiUII, 4> Jr húbrr. V. ÍIaiA 

fifUd. P. (!x ?«JUB dLBi^niU it^ Fi-Hi^ii]. ¡Vi 
4i t*UÍB inaj IBiüiin: pL^luin ri'Tini ili>, j jun 
pDdIlliLqar la x puohi izarirr, rú # 

Fíi^ú^. C. <:. 4a * flu. te innlilil rnn 
hlvrrir, limprK ú nnia Eiliairn. \. TuiJmr- 

liíOUfl. Pr P. Hiipr E^l^rJ, I ntJfturrB, 
i|U? >□ imv. V. la\)Bi. 

tápof. r, p. CiMu duki', > ircuD. 

£^r f- V. Pi'llt^O, a ':iBii^ qiL? df,! 1i 
(WhArB^ ú i-llLT^mmlir rl prllijo, aq * « 

tiijnil. P. P. Tikdi> (¡TnrirG Jr Iflb^. ^f^Aiii} Cliil- 
¡giiirn, ú r(^ VeTir A iiLni pni -|'^^lld^, i'/ ir •\i 
hazirpJi. ¡ If ai; l g h * ¡rh U 'jW.üiiifii ii 
plih-r; ruprr'i- iiar i^kdr >c-Li|||i', iiijfiiiir l/i 
V a 4rmi[ir J*r Jr tcUh,i V qd, V, linlri- 

¿ifjlPl» P. C. # [*. Di-iUnr, lii ijBr mIB u UpIíJl» rnn btrri}. 
L'\íiaa. |^ Cr * jS QnMajil, n:irir]i.lii, f^i 

iÍl' tThI Uuinr. i| illií olimiTu . 

íbiirjr, P. C.rjiJn, ^ rhr^li üeimi^iu h'<i1 

jludih 1:1)0 ivifiltl. V'J 0/' ^ili'a, «jIi^jéIi hHj, 

[iDDi]|h KT vi liüijln ilrnt' 
CjitjiV- I' C TÍOII:*|«iniprilii íimip' Pií, Q rni|- 

[ur hLTfji Henil, I, u'^ l¡rin|jL mii 4 jipg, m¡ 

A mi. 
Zoirrt P, P UmmiiTiil i^j 4. rr-iiin'J, 

iJúrtMTO (orun pln[i>, tilon. 41 Lji liarj, r[r._i 

YL II^rojH ilí liíiTin i|i||j ibEliI Ir^ Diliiiilq 

|hBri Imfr ]ii>Hi, 

LmiUm. p. p i;h-»i|i>*, Ti'iiiiiHLj Sít.tn- 

íine, b Turu|ní,ir, J Jua^tufllUL Üi: MI lll||ir, 
bi'l. íli d/nn IWJ rfN^nipj gan uj J, psüir- 
fwiM budiJib: IJ i:i.iJ^riL ooln iLr \i dtd' 
Jirut, ?r fiiliiiru 
Láiarta- P- P- Tlotíh ornimí:*, y j|ini|ii>iLii 
¡IB» Wiobor lurl.illu, LiIk.^ , V\t -V. La- 

IWiJ. 

tiLiBli. P. P. F^ipum ik {iibIi|uki cl^l b 
ü iliiiiuD, hnihalluitia que Iiull i'I j^j, J 

Bl ILUDI»^!!- a| i^er; \i) i^uí IHIÜiU c^iinH 

en L ci'iií dul miiiDil; Inin t, liKi'rlj- 
l-aüái. PC 4 in, nuijr izbUMeb^, lufaMn, 

LüJa P. P. CnnriLínl* t [M, a*Tr jíiiíiaí- 
iBíiihi'. Uiqf «, íl i|ji^ .Tfl"! o iTU, i]i»nile 
ar rarrii iqorl Icaiplr. i| fiiKíi"|i] *U Ju lü 
f«i, II li nuHin, FLUí; p^ do, [4^ |L¡ t- f. 

jXiIIiTiViIJ Ji ciil\i t¡ lUL I- FJii fi 'i J>riii&Til i|ii|- 
diiDJiuf ilj uli.id idüii, bi^n UJOiLiJii; Niionu 

liiLF^ en ^ ni. V Pfi\'t¡. {JurTiif^f, 

tiiNi. P. I. [[.^rnl ,[1;-, í» Q <i>, iclaliac d 
liirTO, i|iii' K m* «iüiLcí 

Lulli! P ''. Kmluri^a iiiiii ¡r ^ur fl l'l 
QHiriLn ITli D irii, I. LaitiUaw, iLcjfdJihJ r| 
iKindih Lii •?! gjjBiLc \. Ii^bíJL 

^^4Ll F. r. LaÜHul eniKlU, i\iaá\t. y 
laCgU; aliilladLC^, quí V iliUiru; puiUixi, 
4n Ju'Ji'^n 'u A iin; £^»|i] i|ii<) iLiirtik n' 
Ki"! r4 A un ü ilMU^4tl, d iiiiirur|''ryui. 
V. JAi^uuu. 

tur^. P P. Muru iJe BgiU p^IjiLi ti Inlr- 
niit ilf-(.ivi, u BliiVI. V. Llilf. 

lufiá. P. I' ILiiinS, driLivcHiri liflal. Uj^LluJ' 
i:iinli|iJ IT 4i>U nuiliBiiJii ^ull lILj, I^' lii; *— !> 
O üiy, h i|iir d 'L LixIp 1^ du^lU jIu; nMJHIi 
«t, lj iiiiL ■Ii-iItjvi' ikl llrtii: V. ^. "dVUE boitibao l¡ liMOi it wúj gUAUd. EL peud» 
ei el que le La acaSadu de destruir, I. tjuií- ü 161 ¿uiiriE. r. C. SdioD , madiirái en Ib plcnli. 1)g la letra M. 
IM aiile A. Sí. (qfíDLiEvQ de 5''crí. Advierte, que si el 
Dumbre &i:aliii «n vonl en (lonv Jlf eQ lugir 
darnuj v. g. Hatn, tu cabeza. 

M ante Ap 

Ma- CumpiVilcIoD pssivi y nciiLrai lanihign la 
el de abimdincit, y ^ ve^e^ ^ ugan para ad- 
JLlívo, canu r¡ia/\t¡qoein, flu.^-y. c| AtL. 

Maalága. P. P. 'Tiiiíja tüm pHjuUtíar que el 

Moadiádi. V. P. Cosqí du nuyor A menor, 

\. g, eanaerterai, ol^s ere. 
Jfáííj. P. P. MenlícolQ, tonlrt. jVo ^^ muy 

MpAAi^. P- C. PalidcE. ifaü ^, m^il^nto» y 
enTi^rmO-. ?lci,>^V. Qpu^. U-art. 

tfdüfd' P- Cd Quebrarle al^ en al¡{min parí*? 
del cui^rpo; de^concerUiTR^ hueH. V. Bof-lo 
su Tíii. 

Mará, S. C. CH)icipo^i:lan poccnd^l icliva. 

Macahüca^. P, P_ Una ^nrídadcca nisiliciíaal» 
que ^rva pan dal«r de «qr^uági»; e^ifl^ndolit en 
a^QQ, ó pqn'^ndulfl en iciruaion eu igua caUantii, 
u dá de beTior ■! pncii^nle; cura lu licrLddfl, 
f gnniv, laf¿iid«l&4 ixn dicha aguA. y luegu 
poni?r ^tare Ij híbrida hechos empla^Lo ]^ 
hoJBH, y tallos. 

!^aiaeJipá£. P. C Acitidr^ en el lire cualquier 
COS.; i|4 HBcrfipáí; pref^rH» RWcOírfipfli. 

Afor^füfi, P, C. Maidéii, ^Áiu, deflustrer bI- 
gnnn cnM. V, ÍVurfríjj. 

^aiifjuia™. P, C- JVí *, De aquí ú na pocoi 
I. de H|ui á un xaS*,; luego, 

JlfqiFf. P, C, No qunreí'; -aiuinrAa (p, hacera 
<le ijuí jjo quicrn;. La ra¡T ca Jrfi^ 

MqJnEáir^r P, C. El que IkínG *i<m al psdre, y 
madiN^; fallar erabna, * diiiríj.-V, 5iiP4^- ?e qu^rofi. r/^ DJ ^f^ () (f Aúfa¡|Hii: Ana 
no M! lia hundido rk lúchq de nuestra cav. 

JVdd^ii^^ p. C Utccnú» nías subido que el 
del Indio: nc^ruBra. V. Pi^úi. 

Mo¿L P. G. Cauñami. envinerJmLenlD- Pagmi 
(^ jí pÁ/ifl, ]. i''ij^> ccHiÚar- ea La r^riía,[. 
Ví!or,V, /«íft Jiij-íd. 

^qf^, P. Cr Si^uedadr Socar , i5 enjugarse algo 
al aire; v. k- pa ^ ofi dogui^' ^pu^j seca 
ropa, 6 T^alidit, na i^; kq} gin humedad, 
na ^ án: -enUr jq kc?, h ^"Q K puto A 
aecar, na 4> anm; ca4 eei^t, d4 4> '- cnjubi. 
Carioaidad, llaneu en c:l vtf^ür, A en lo que 
se hace, na ^ r^ ^ncHjcvwffna pd} fi nrit 
ciiaj[Lr de inlmaL. 

Mag-áa. P. C Usan e^e 'prbn, para lo -que 
declmüs. icra buecia, Vl g, ü» na Bcria bueiin 
que. eh'.?=-^ no, I. 4 la no ifofad^a^ dai(% 
pírdc d cacupfr^^ií íli flf -^o sería. l^eM, 
etc?'^Sflria boeno? PnígiiriUiLdo, * so nuT 
V. g. ^ su líif nspoiopiiitatito no dumMeit§ 
ti Praiiííiwí? Eflfafl buena? *» m? íjufi lil 
E^rla &i, eb:1=.(n0l y.CuJBfana que » loma-- 
ñu del cetlcllem. 

^dffonddya. F. P, ZarcilIoH. ó Areldfl. It. 
Ceb^kh»! encbofl. 

tfqgrtrL P- C Pognadn. Comprendfir dm cmaa, 
4Í íitns en una. I. decirlo eu d-js benlídfiai 
V. g, JDud f¿ fugiuMii iJuUd sdd. De^tínAdO» 
y^um^ barracho, mi ^ át¡úiKrifc. Joraadati 
y. G' CuanfJb habri de aqui á N? Macamfínó 
dá ñíf tng^ ü Ai TjfEcagfrnj ead¡ "Hf Camifiiri 

4¡« ca, cflmLDi;pret«rLLQ'4H- ^ ■''**S^' 
Mo^ihín^. P- C. McdiaDlA. jVi ^t eattr en 

miTdLQ rlR cualquier coi'fl. rt pnrse. V. Tmgt\§&- 
MOi^ñViúi^v P. P. K^lcgü. A^a 4 ^ 'oitop na 

ajcujdov, aoi^^rac el mar con ek ?icn(ú de 

la brisa. ^'L- P-eíadfz, leniilLid, ó nuH biea 
i1 162 A 

fmi|i|]i| ?r> 1^4 mivlinlciKm; prnl» i'n *l 
:i[Jfn, nli'-^ Indii pltl rVilTrut iLl ft. V. 
íí|»rti. 
tf^ri^r. P. C- Qii'íi'r. H díIü, i r. ( ni 
ngC miJUAM'd ipien. NT B rni»!! Ili> il'nmrii 

t^'w tfü.VAi» 4 üí N*-«" ^*í«T rríUTiii, 

HjfliUrnilir í , T, fl. «.jrjiíiniil * ínnm, lifjq- 

Uai^. P. C Sir^f nlipjilniil». jis" hjibLii, 
tüIrlD hfl íipIIim'™. ■- 6- *• ^1- fii»rl" ín 

(I Edi d p"l-fx T "^ "" ^ ipml4 
ViiyurdiiUiil . IdlTTi. 
UiatiáL P. C- C^r 'nii. A¿aUri« Blgí» |HH lÉrtr 

[HliilljiLriBCnIc; T. B jnÉ ptW|l«rk ia ptrfh 

Jd í|ilh «m linnil ih h-ir»(i, elc — 
lí^4d«. P. C- nn úy. ?4«:rurii>, Iklir, &»n- 
*«ilfliLr, ^rrvnilirli q jp i ibú iKnc ¡Te jliiinn: 
■14 4r |É n ^l:^'MTll^ H^ pQüile Hoiri 'I ciinvLcae- 
Btll P. C. IHcm W-nü. 

Ma'4Ú- P. r L'ra 'n TiiihlVrD. Val », H^ün 
EÍn filBipüIniíIMnJr MhdjmiVllir,! iBilliniiiL 
tllü íl^ CP trUf Jlfliin» Hll*»Í HTCí-rM loF 

tiJiifilÉde-, p^ • mili rr nipatn^- 
Hug^f, P, G, knlilul iD^uiíítl, r^ i>p 

Urdid, por ÜDJrn. V r^irJpjod. 
HiiMkdHi. r. f. CurTIDii; li nlU^ ili^ ni^'o 

ruL 
ííiiHrii. P. Vr CAmt- i¡ dlü lurd iROih 'í'. 

JfaísWjilBfl. P. C riliWi ll*lí. HibUt -i 
kiilla jon Jwaiis fl? # -i afligí. '■- ít"ña- 

(foIflJrtíi- P- r. NíjIi», bHl' b üifJd ^f 

íftlftiijiimffir. P. í*. fillfl*kllPlf- J^ a, L íJüUlCiJ 

A á injm. j¡re miBHi. 
tfllral^>. P. P ÜrmiPA « Axtrqan. muT milit: 

tfoflap. ». C. WflT *, DmnHinr «n i'l flnloio- 

.VdrATir P, r. TirJr- k(n ranh, muT f, njrn 
rf. A 1| ipiiln- W» i: jarUBiT], i|*n birr 
rn ui ill«. mi^np <» ri tytí' K ¡11 Un 
mJi jV mns'- h1 foinrr 1 U iBnTt, Bmj -D 
odd iLVil^ ¡ni'i rl HlLfl lidUd lit "ivlii;- ag 
.*: V, K, m Vii i^uiiViLiq: mnlfiiiBii úiuoi, 
miAVH l«c lo Innlf 
»füírtttí*l. P. f. -ícnilJ ». tníT miiT «i-lfl-Li- 
gni^ rlr_iq *, ■«]4riLlg»r'4- íJiUm, P P. Nugiv, ^ iL»,iriijil, n V "K '' 

friT^», iBijrki JihIliIuiI UFl fl LinrjVi 
JfiCl rvafiliiyú- P <i< UinLfidUn. Butmf, l' 

iiixiiimicnlo. .VjA,iiiauija ulie eDibmmjn, 
i> iJIvarl lil'i V li> 4|<ii' bt.'?, quL aii ^nliLfiJ^, 

Ihlvaltil^ P- Pn r<i4iLi1, qirU IKhi' uk iTi^ 
klgí^, fiAT iMili^ ". p 9 flli lüa m JV. ü 

Vnl^Aiun P- P- l'i: rr¡>mlf, ¿ ií imiicliTi^j 

V, l/niniA^m ni iiii. {Jml-ldoT. 
HiVa. P- P- Njui. ^ I", iLiiJ 4 "'p EiJlH^i 
- tignni rnn, ^ Jnr p:il p, iS pilpfM. V, 

J*f(i|J-Jr, 
UnJ^iní. F, C Tifj pcandi? pica caliT* 

cTr-— 

iÍDÜflf P. C- (imP, que st rj* ílpínilrBdiil 

pif uiFiiiíMln. T írt«j]ir|p l« -iTra^ i^ 
lariBiihj YL B on. nlrihVUnw H 1i iroiln ^ 
b B^rglDll, 

irdTbL P. Il PuIiIKJ^I», JUI4II iTf Ji^t4. Af ^ 
piiIilIBfPCi P«i]r » dK, Fr *rdl« ilí iiurülLiF 

JrarbTmiir. P. C. EiLudrillBBilj-nlu dv mu^ 
nKíelr^ Ag 4, 4 m; dicj A m ¡A^nirl 
nihdna^dii n ílin, nu dtAoiliv* lits |iruili- 
^r^ ilü Unv |iu?A ma iKnoipri'rfenlibH. 

Hani^L P. C Bufi>. t^itdih^ f^ il i|ue ma^B 
rnvtlii» baf^; niK:flr \wj«, dp 4. 

Afjma^. P. C. DoHHIkl, a|>ii=4Jur por ünfür- 
HHdud. Jp ^ Hdsr ilAII, I |ie^dii, |Kr 
iin'f'IHl'fl- 

ilfnmiiIrTm P, Cr T>e™injíT^ ííi d «Bdiu, 
"iItítw *i iUf V, Tí¡[41j. ífiTiii;, 

H/i'vnil\ift- P- P BopiifímiMc, TEtiinifnli;. 
» Aiqrú74i4i, rnnrc <rlit:ipwi«: niklinlir^D, 

drjíTiilií J ai\ rnnipn If roí Urii, 4. 

UüíHjimrk. P C,(i|i3 dm-] MinlJ? ■'- &, í«i 

Ib », TÍ M ircl|i4«, b d\ |>JÍ|Dc;rii, V, 

fHa.--Wip¡u. i: f- Iü.>blrai, ú iiJnljIrB, V. 

ilairait/a\rtic. V L Ell.lf üilBDiOflM. Ag ff 
nÜr ^«habida V Hal^alA^. 

iliiiráwT^ii'r. P- G- T^rnTilnr du lütilo, r» 
HHLnrrii'iín^ e\ ruur|o. 1^ ¡Áqnf^'r. la 
ibIi, i]<iu 3l|jrill^ IfmUiir dü cuH'riHi. 

Vuiiiin. T. Cn 1^1 IStuinü iiiHci^fflbc i]ü 11»^ 
uiaun, prü^BnlBíklu; t ¡b lu* ritiTKtDli>i ii^p lHl^ 
Jlfinli»; rcniífl.'i L^füi- k, g,^ A hvdn^i P. ) S Moinrwi.'ián. P. C- tna ver, nv mía; de ftínian 

W nir. 
jtfatATF'pfr. 1*r C Ti^mblitr de fría, i? de mieiiir, 

V, Pirpir HD rí1z. 
Mathar-^ r. Cr Herpil aceite á h orillt i?pl 

puoblrt; ipomlii^ pTflérJtOH En BiiperítLclün 

4^1^ 1o4 £Ti1ep3Hadoi-; ^, igOPrOr 
jtfaTAJUiibrji^, P' P. E^'p'^cie de ■^a^^D negra erin 

e;1 pncueio bUncíiH V, TvA^nif. 
^üiimaülSc. P- G, Araiia de agua; en lenencaa, 

y duele s» i^íc^iIuei- 
jlfarjrmrndiVii, P, P. [áfí ^rudíin^) l-braoa añ 

al qnLiliiTju, -por qii4i auele beber en la piLa 

Sf\ aguA boitililB. 
Jtfflmmft. P. C. DisTmula, Aguí f, ralUr, 

y dULmalar la 4]ue s". alcnic, ú wl>i>. 
Wantpíg. P. C Arrf'tialar a\ ave ña npiTia 

k» pfkilúa da ]a9 gutiinaa, eLi!.=>ía^ (^t ati^a 

v^ umafira^Ab. V, 5ípfí¿r^. 
Mamrif. P. C Impaci-encídr JtfutH i|, a^art- 

pamrir. f^nf^Tma impertinente por cava -d« 

la ecifennndnd. ^nin ^. Ri^iioain, re^no-a. 

f^ niiLPh i() d huarja, temible al enf-idarB?, 

y anu^üaEini cinnii el enjm m, íuandí acometí?. 
Mn^iJinj. Ph P. Mam fy. Sileni^io de k cai:he. 

V. AUnméc- 
JAiihH^ P^ C DciIrLircJcin. M-ixi «Jj. debtruir^o 

cuali^iilcr cifiA, -ú Eq i[\ic giil^aüii^nlQ ac 

dejlruye. ¥L. f r^, molerla Eodu oii elegu^ 

jera con eafiicm. cainci| d |>lijSbI en las ?nlra- 

fi9& 4íL c?rda. e'ji:n='hB3LiJ i|4i- d^ se >e^ ntdo 

por fuerza. V. Curi^L 
3TaiiúJne. P. P, l'riat:. pcn»1jya. ¥L El r^u^ 

dcleriniiifl^ J ífüala "uria aultt cfl^i. Amar ii 

unoAuliii 'PnvfKf'r'iu á tedien- D£1i/;ii^ih:, bu raiz- 

flfrj'i. ¡panícula.) 1*- C Pur lu vida, Pot qm^y 
OLm vas. flii.iiJni ^ A inufore, gaijieti: Dame 
QKua, par tu. vids, amigr», Sitiaüsa^uj'rina $ 

If nfr^^ahjij' Por i|ui^ díNti?, r^ lieri^lQ á lu 

Com|iañQii»'* (Jjnay ^ ífi. Viene otra vez yii. 

J^aiátnt"^- T- P. Jk<jari ncgrn, y colorado, 

Sfan/itMi. P. C Hombre di juitio. ^íipay *t 

Bill] no llego al uso de razcm- De nOcnuiA 

?u raí!/ 

ifiinHg. P. C Sirvft para verbal de la Jfli 

ujtnili':^ ftííiiiifnfid, ptofeaion, -í ealai uno da 

li^bitiimÍD, líe l.i quE^dlna In miz; v- g. ^ td^uA» I M 163 . crnude akihuete; ^ 
eü:.= 

.Vaimn^HÍnyj'r fru- tffrion^H j toFigr^ ' P, V. 

Kl que ¿cada paa^ lüiraeUiüln. El A?.ttulci(;o,. 

por aiitoQomeíitt, por que en 'A eiérckío de 

■8u clenílfl iifca^íta ver pI herntreris. YL £1 

4^1:^ gübltirMí li «mbQruúiúii. 

Manáífuem. V. P. JuLi:ia4D, aj>i:fc1able, do 
cendldon bue ia- V, S<t\§p¿f,-í jVa^iif:^ hu 
rail. 

.Vanarpiís- V- \*. E^^llido de palo, á de Cual- 
quier otra ■XH'fl que ae quiebra. 

MantH. V. C [>ejar parte para oItO. ft loff 
iíi (/j^ogoavsn l\uli'ti§, úsivni'^ al^, par? COfflvr 
el niüo- De lid/iam tbík- V. To^áo- 

Síaniodnál V- C- Abrjon i\egto^ V. AbáJin. 
AndodaáL JSaawmf¡^íi. 

Wíní. P. C Verbíl» tí^nififia ol qu¿: con el 
flignilicitile d» la mi'. 

jWrniffírraciarafáí. P, (i. Pnbrí' <íe pnbrfR; d muj 
]KJ3Ti^. He aimUÉi au ral' que flí^Qna neceaL- 
djid BtitrQina,- 

Maí'yAn. P. C- [i^i! caHr] Camer. Comci]:riT, que 
comeniuchaa veces ftan ^i maagaiuaJ boisU, 
come Lin poco. Hddd: (cuando la muger le 
deuuida en J^afe^ Ih múriaqueta, óel.niariilo 
en ir a la ^i^mealera), t. g. Bia^ amm^ á 
lag'agarpen li 1^ ful Xo tu a^ü-ilTdJia du la 
bucílÍM? CdnníntM j»4 • li¡¡fií^ Ouridíi WaU- 
moade U bucúlIc^'T Comnon, queeomu muclio, 
nrp.iiH0jigan' V. Baíit. iuni^rAU 

Virn^cáci. P. íl. Terrihlet aobi>rbiúf r^ciner-iHo 
rebelde. Ai¡man^ ^^ aQíaDf.abiLr?e. V. ^u^ 
íuún. 

Jfai'^i^jffonia. P, G- Alacrán. 

JfanJ^ajrti. P> G, RI qus cuniíüuia. 4 ccij/n, 
ctman^ad. V. GapA bu rnli. 

!tÍa\igjiíéiL. P. G' D-; H^uál, TrBb[LJur por 
JorEial, ^n^^, iomalorD, ú pean para tTaitajur- 

VanffiítíHg. V. f\. Sucifdadfft que aparecen sobra 
1114 láUue^ Y rededor de loa ejoa. Aq p f¿ 
pfMsljía, Irjicr lagaña:'i V^ .^úml- 

Jfoir^ji^inan^ji^r P. C, lofrilvencia- \cijtrall- 
dai- Ag O itidiferciilp» ñ ní-utral. 

Knn'Jngajmt. P- P- h^p líe agu^ i^ Itainsdi, 
dft ^ico largo, 

JUaií§M^rg. P. C Olrae algrt que euena^-V- 

Mmi^njí^j;^, P P. Píjari d^' pfcD «nV y 
tópele eu4:ar[iadi]. j64 M ánimo por la buena e^roiuit qnr If pTomf-ten. 

JtfdN^r^. P. C UorJor^ fl Inbtfi Inferior. 
dai<«ppT4r^ por emuJQ. Jtfanj A, mirar fníaa 
enüjAilD, mordífliiIolDa labios flLc.—V. 0""^^^' 

Maitl P, C. CirahuaUn. V. OUvÁti. 

JBtmiá^ío- F. P. MlnflLro de la idalalríi, V- 

Mmiíanf. P-. P. Pd!vdrd. V- VhAl. 
JTimflJiía. P. P. Tinttírero» V- Tina, pu ruii- 
Jfiirjjn^f. P. C. Caiif HtiIg^Ih ll olraq planCns, 

qu par n ratar aun «n aaiin, A por Iji 

Rquedid de Id li^Tis, ««Un tleaiMiInriilin. 
JtfamiSo^ijn. F- P, UadrA^ra. Pu -«JBmtd, bu 

rain 
Jfan^uu- P. P- Jg ^. (UiLcr It mnaa en la 

ciiLtiin rofnn rfpnvalanle. 
IfooiroJ. P. Pd Adelgazar un palo, hacerle 

ponta. De fjro'f. mi nu. 
Maananicñfí- P, P, FaUt de dei^iiion» > reBr»|ii- 

cLon en vitn. Ag p, mtar indeciso, CQ b quo 

1i9 de filCer, 
KtuiáM&, P, P- AíiTjon llamada ast; a neg». 
MannenSJrttg. P. C Abcjaa pcqiieF» negro, 

y Ci>knda. 
Jtfaniiocd' P. C. Mi»qDUaa clili»:^, que andiQ 

«n Isa ilnajafl és vinagro, vino. i^ bási. 
MoAtífa, P. C. Idfirn. 41 ^'^p '^'^'' *"" ^"^ 

cualqaÍET coh; cdh frita, irIti ^ «u. 
Jftujd. F. C ídem. V. FavJdjr^. 
Mmút Pd {]■ Ciucit^i. ú coiuLtaa? Ea conun 

dfl ira. éca^ CuintoBiuía voMltifí? Mina- 

mcúm daj/ta naca? CüfinEo to CDHlí CM i4M:n? 
Jfantic P. G, Gallos glllinit Vti:.= namibre 

genáriiV). iTei qué andan úirtro loi bas']iteL 

man ^. T, iLm^hoc, ¿limaría;. (Wdc ^r«- 

Jímne^f. P. P, La úlUim <^a la cmiqítndB. 

JfoBiífsnf. P. F. P(uera^ jerno. 

Jfcqjdq, P' C- Ir genenlmente, T. Pan su 

Jfofj^í, F. P. Ampodlari^ rl siliij ptrr quema- 
dará, y. CBjrabáeab. ToQio- Capi^o que ea It 
nb. 

Maprát. P. C. El quK drvhnjiá paleniiguD 
Árbol, b hace oaer Ib TruLa v. g. ^ d nnta- 
mil. V^ jfpriif 'la nli- 

JfdFd. P. C lArtarnuda. Habltr el larta- 
■Dudo, ay ^. ^ariif'rHVú^ r. C, V^nadQ, qnc Id 'enpit:ian 
ík salir 1o?i cflr>j¡li>[Lta. 

Maraliui't. P- C. UnlonclllD r-jriieo nacido 
TAinLifn 01 mdi c&Oa de raten p^quench, 
onLuto, qufif qi no 3d Jidvierlcn, «u deja envol- 
ver MiLrc el pilay en rima, y Iu^eo pe 
manriünG, á nu laka. an I111 grnnora?, 

Viiracápiu. P. P. PaIq qhI Llamado; e» lig^rj^. 

^awagayAnan. V- P. Ticiaja da cuclla Iflrga, 
algo maror que laa ardJjiíTlaa. 

jVoraijdfáu. P. P. ¥crhd de la gloadrina; e^ 
mur mudiciiul. pan heridotí, j alajar Li 
teDgcCi bfitta el e^lren» de B>Ldar laa v^not- 

tforamiim, F, P. Kl<;>ei;ie 4I? Li^i peroea maa 
redonda, 

Máraníviáng. P> l^- Dltscuriríad ennde Hbra 
la mar. A^ (| A rada, «ubrine «L m&r dn 
Tkubei de upan. Vi. 1¿iit£, ú jiparicinn sor-^ 
préndenle áv idiicIlüh, como un eldrcilo 
uanip^di}, ?lC.=>Co4 palente, A d la vhla, na 
t^; di» que Tlñen, fW ^. 

tfordMFf. P. C. ArroE usdlo Buanido. 

XarapágaiK P. F. ^j 4, cmpcnr A amane- 
cer. 6 roinpeE el Úlá- Ti, El pollo del grandor 
d4 la palnmi, 

Jfórftp^pqr Pi P' Ca"li#J| tk<-etpnO| y muf 
crecidrt. V. £ídJá. 

JHanMUffayuj^an. I*. P. Pele recién nacido de 
[04 poJIuelm. 

afar^bvcd. P, r!. Uadera fuerte. V. Übf^ra. 

VorbrfiJ. V. C. JTacec pucheríb» el nloo, cuiodo 
vjI á l]on.r V. Anii-ü. 

Marc'i^ F. C< Marca, p an, TruTrar ckUv^^ 
ú anirutle^í aeñfilar ganado» a^ !>! inauf ^.. 
fl qfl¿; el flerrfl, ú rairci, paif %. 

jVoríbar. P. P. Gordura eslreriiaiÍA. "a i^ 'í 
^'u^-r^ia: muda de encarecer [a gordura de 
ano. V- LvcutSy- 

Bañcodái- P. G, PreparalivoH para.hacer alge, 
j el novimienlo pieparaUvo di^l cuerpo para 
lev^ntane, Yl- Uodo ¿e ¡snlarí\s en lugar 
pnljgrcijD, par» e^Lar djapuoflUí cuando icomeLa 
el cnomIgCF 

Jfaríiid^iirtaí. P. P. Cacr^ slgcicanabnndanc^a. 
coaa lag fraln^ de un árbol asilado por el 
TienLu, 6 cneneadu por algirne^ 

Mar^rfip. P. C. Cabrilla; 1«h aiele curellaí, 

JÍA-rjAdm, P, P Ederr. V. Mori^r^ . M 

Masáfra. V. V, PoJer^ i:fiitLcnrr il^i, iH ^, 

wbruilú- V, SalfO, BU r>i¿' 
Másana. P. V. Ali^nfiLtn i*h Iü ob'a; no quUnr 

1,1 lima üi» ulro> ríi ^ ii». V- irJFriE^ri, 

J^íUrrii^^rf. P. ^. V. .WUftJrijuarf-H 

AfUiTMj'iTNí, P. C. liito, íinQ líeni^ l:iflo Iq 

cim^^di» li? 4le liL f^iina di? bus L^enij^r 
-Wa^rfíi. P, C. Deip;:aniieiilfí. canBaTUj-ío, aíflforu- 

mientri iIü liubei tumi na do; pasmn- üa^^i. 

íV-váf ^^ hablar c^nnirada pn Üemj'o Je 

rHlpr. 
.MasÍMifiü.i- P. C- Enli^roi ó clitro: v. g^ «¡i 

I4] que coiniíi. V^ Nonüa. su rjii'- 
í/asírjii. P. C. Errar el camiin, ^rtr liabcr 

dm, d niri'^ cncrurijmJoH- 
¡tiasná. P. C. OcJinarid, 1. usadjj, camn «iidiídd 

muy trillflilo, palabra, ele— ^t i'fiti ¡¡¿tan. 

V. DdTcJ. 
Miisni?dai. Pr P, Senlm*e úi cücIICTb^. 
Jllajijiirjj. F, C, El [|iie ^ di^Elugur, ú a 

«t qui^ li¡M> c^to: J^y^Ji^ '' í^a aaugciiamii 
í/i*dflí"f<k YaHCncualiuiprcMiL. Mcaülaraisn.le 
e?, F. ^- et ¡iiie vienta rotrc Toa dcmnH mucha- 
cli3&p cuando- ^i^^n" v^ tmi; ú mucha:^ TUl^€a 
aiolirdo, por '■er irjKleft. S^i «inunonni ca 

Jlfoímúf. P, G. M^riciciLi «n lo iinc sr hace. 

-líiiíjíiaíjiji li ítrciJíLi'ff'Jíff Mira bien Jo [jue 

J/híh, r. C Üj) ilu hombrp, ú onLmaL Oftí 
daiflc miranilD c^mbcba^Ea, maní ^ ^> ^^""^ 
Iw (<|as A cqlar unj eiitertiilt», para q.uii no 
le engaHen, oj tfl; piidfí'j'r mal de oim, 
íjcp d: ñud-D'iu aiiaricíTií, lu it i't}a mi^u; ini- 
TAr «le sce pa^'. eEEiip voivÍLTnda la cabi^ri 
Crtrtio B[rynado.mijFij" ^ ^i ísldr dü tCTitiBela 
ivpti ^. yíüntx l-ní ¡fi a^u! Oi Hi Bi¿e: El í|iíe 
iDir* initj Bleiilaiieotí;- V. ¡luU'qaüqaa. /auit-iil- 
Qiiiletniíiti/áo, 5aüiií, 

JfiUü[/. r. Ch Mucre, o i?, muercí mL)rEr, 
TDorCne. ifUn^rma i'tja O íhíj'Í, inorUL que ha 
ih martr: mutiú yá, nwuj/i;n; m.alaiLi', pojaití". 
□LAlúli?, fi/;iruj(i¿a|;/m; maEaJoi't uiamapiítaijv 
V. P[iíájí sil raíj:. 

Jf-iirdn^. r, V, AlciitlQn, cuiílado. / 4/ aa, njnr 
Ja vhld; TifjEiLr, punor (uiiladü ea nlguira fjya. 
C JEnlEurla; r it «ijfo ti aaóc. pnnr-d «l^n^ion I 165 


j lo que (fl digo, V. jUiíiirr^. fmálatuj. 

^tH'V^. P. G. AHeraclon rpppnlh^O' j^Ueniri-c 
'h- rfpent?; 'Jaapt^clar dei-poidriil'h, vm d; 

iVálir- P P. Dolsu lir^ra, s|in! 'jcve iIt pielina, 
1:11 i\'¡ií a livfh'H etan el ora, ij piala. Aq- 
"Uil ^- li íán; -a^iqyju^api. V. I'aüllafi- 

Mfl'irjirííj'. P. ^'. [mimos c^íuerioH de la reipEm- 
ciiin, (■ del fiíei^o que ae vi^ á apa^r. fíoa^ 
&. ir npagítudysc pl fucEOr 

<]i]is iiu lieni'n currca- V, í'ümíM^ au raía. 
JiülrriFFi. P. P, TUciIlo d\a, i^fj> ce t \$iáovt 

di dm. V. Mdifdtf. 
ííflffíiidaf. P. P, Ociíjaidad- jWíI «. c^laPe 

ocioaD i^íi hucer Coaa fllgiina. 
!\lotfiür. \*. P. V, Mflííirriírjc. 
Mmiocóivj. r. C, himbrero ilAhu;H4, Asúmbreti^ 

para ¡e ú la Si^meiilera. V. SarrfoOj y roi^úcünj' J/e^Aa. Ideni; e« létminu Cii^Llacik. 

Hítííflvíc- V- C- rínutü d-iíln mülido. iVa <i, 
moTido, íoioo rioTina. V. Bufáy. 

ifcífltfíí, P C Fc9rn'i:n>J 'io- ^1 pslar. .I5 
4^, g«3Ur. f!iii,il4:ür la liickciida PcorúmiLO.-' 
mecLc; tjq ^ üaij¡^iisJ^, cc«núniica. VL Grifo- 
dmit rüjiiib't' JVu O rE'puHido, grete, y madGradi> 
i^n «I li:LlilJt ain afi^clacloa, Vt. Negligencia. 
CorlciSaJ, Fiegli^cnLc en hac«r La que te 
?nujm¡<^niiiin, na *. V. Batitoi. 

fíff^fr't. P. C. C■tmt^lí muv grande de 1^ m^r. 

.Wí/míí. P. C- OrnlMp lEmciH de iivolda-Co- 
mer fi dog íflrrillan, nif ij. 

ffentavfü. F' C Cíoliara, ú Ft[ii>^ oct la i|ue 
f^^■ lniniii *. g. cu andar. erc.-=>V. T^itui^ 

JVHmiKfV, P. IJ. MaED, ü partícula ?hr!lojo. 
^ flUj «ntra.r poilvü en lúa ojoa. V. Pa^Píij". 

.ffr:.sj<E(Ei^« I'. C. 40 an. Lo que to lienc en la 
m>iiia llíLi a-gairado. Asojurartu hien pera i[ue 
LLij ?c Hui^ltc ür [qb manoa, ni caiga, f qn, Vt 

Pur^jWr=!E. 

Msmmft. V. C. <> an. Ilac^niIaHo; connirJcritElí^ 
slgiioHci, e(f,=Yl. Meií|iildad, JVw <í mpínulnu, 
de puiio csnado. V- 5a/jnii'ííWwcí. ímal- 

M ante 1. 

Jíi, L fOHÚ. P. C. I>L' nriínfrop; aeniliTü áti 166 M plursi del pTonombrc dumui^lrnthoi Coíl ^. 
e* nu»Jrd. 
■ Milátír'i. P. í*. Idcm; tiimfldn dej CaslL'IUno. 

«t S. ÍV. 
AffInmM/. ['. C CobS '-uciri di* N-;», s- O '^'* '"'"í 

^icta dír/dv'rwji-vfm, la ^ fj' rújiriA. 
^fifATi/. P. C. Li^ mocos J|uc K pi^smi V[i l^is 

TAIiEoi. ^ ar4, macD<i>. hiuh ^ liniph cun \¡i 

mangfi, 
Ujiuíí. V. P. AltrnjriSp '. B- Afl <J íí íd-rJC 

hiTinic h\9 pKNim cfln abrüjos. Yt. EapinM 

rmi'ncurlniJiis ^i VI,, c,\iiía dcairoi may fino 

fi9i llnmailo;»! ni mm an^'i^rlor, que se eit^ ucnlrjir 

en ITtn;"!. 
M'ja^M^'Fjai^- R P- Uüvi[n¡i>nla pcudlElmo. 

As ^1 |i^[iLb]jtr, rp oiúvi^r^ii \bh l^itik^ por la 

di^mi>GÍJil£ roliuariii^ ü aheváed- 
Minamaláiiid. P. P. í^iimbrtrc» ás hojo^ paro 

ir lE rampO' V. Maifíicún^. 

petuiir». V. hnls. 
-. Mi"**'^- P- C' C^inro axi llflinlliUi por el tojida 
rolo de fatjut'o, á manera del ác lo? osíertiiO 
dfr !■■ »illlii^ i' cAlr». 
^ir^jn/M^. 1'. C. Hd^flocl míenla. RecoJioccr, 
6 vrr bii^ii I.L cosD, arp^a $, «^ arj; «g $, 
mírJir ci ht prorundun f dJ^Muguir tÜenEo^ ob- 
Ji'Lo^. Yt- 1^ f\ ijhurj,i|iii^ "ulg.ir, rf^l^tn^nle 
diciTii 41 lio Eli^riibrc lo ipiji iní& úcllILo, y 
úiEf, d cumU lo que e«|ú d^^bají de Ja lie^ra- 

Jí-í^j. P_P. El voWi:reiiíi-1eifletldcnle..^^irtmí 
^, lolvcr cnsí,cl <|ub i^<lvflniayú, clc=.V. 

Jfifciíí. P, C. Lagüllíi- jIIj * (jJ^aífSjio, la^ñoso, 
y por Id mífliDO c?^Ii>tIf 

J^nnri. P. Cr Ah^iiíie'fCifl foa por nalu raleza, 
tea por iruLpelcnna» ú leí pür fi.i:cÍQii. y*^ ^, 
obílínFnle de poco comer por, clc=i 

Mis^l. P. P' Eal^dn cun j^íía^ hnciendo C9tT 
el tabín Jnn^JrT, y ■iriifiidrLilü Iqji «jai. A^ 
^.. eitftidufe, f nwBlTar cci^o; icJrer coma 
agraciado de «Igo, a^is ^\ rcfuDÍUÑar, otc.= 

^5q. P-P, Ídem. Ag ^, dizcir mjvií múnidllo 
que ej'iii'a á miíia; ú lUi? hi-in ■>! r[nt manda 
dtfrit fn'iaa-, aijpa 4^ oi^ iliins, tna^i t}. 

JUiilmit. P- P. DcUmdczar mcliniSrcf en bebi¡rr O 

a irn» bi'hcr muy ú lo dujii'jiiloi cerrando lia 
Jieiile^; i-, gi ^ cu 'i uiíiiafíjh, V. Jwíui- 
K'Unil. Pr C FjiUa .3e »%uii cnel pnzo, i?6<"jiz<^. 
JViT i^H menj^^iAr, EüffiKi^flr el £gui á» ■qlBni|iiu, 
í¡ poaiJ, V. Ti¡g¡riit. Ou'dilil- S»ldil. 

M ante O. 

Mn. De li; gpnhií» Je ii'cfl. 

.UoTi'/'i'Tf' F. P. Om en po3vo. Tomases LiLm- 

bicn p'T h^í ripiíi*. y [vlaro^ <i<j ladrilína. 
Moró, Pb C' P^r(»l4>KiJiLl, Ag ^, dudar en ^> 

que jiingfi» dirf, ú \iifA% rii üg i^, eV-or 

ci£T|o, dú algo; n^lnr u Uífcchu íle bu parvíier, 

y. Da'uvf. Rana^oía. 
Híúi^mnio. P. C. EslupiílüF. .iJa^rj 0, LnELfo. 

qiin no ea1w dar ruL-nla, de lo que fo Cu 

M¿áia. P. V. MíiHOTlir ^i¡t. decorar, aprcodúr 

(Te memoria. 
Mo^müótfon. P. P, ScHiiimienlD. / i) na iia¡^ 

li ¡taqaímna, aigiir íiu pirci^cr, y vaíunlaiT 

en füJo. V, Sáml. 
Müitóny. P- C (franja, ó huerta He Jirliclua 

tratíiteron. ?ia ^ li too, el qito ¡a ]Í4!ne; 

bo^qui;,Ucrrac4iLi£ríirt[n,Armray rf i), Tmubii'n. 

leda ffeníra de pEAnUa, j árt»ril4*B frutiles. 

que ^ RUi^ten plantar en Ioíi Jardiin'A; mi'ro^oií- 

gan. la h^orUt on gur íNhn pUTitfidos, V. 

rálon. 
/Uii^df. P. C- Müidp do hata tarituin. y 

n\m cmaq. fag in, ajiüJar, A llr^gur tiien» 

íí mitidf lúa papcl*]^, ele. — 'p, I. jirJ^ ^ 4»» 

Fa ImpFpn^ai Bfllo r-in qtrc ¿ flflli. png ^^ 

V. Cfl^. 
lUuIm^ P. C. (i on, cliU|U]r algo, ú Imli^'r^a 

pn la b(K2, bln mo-rdcrlo; chupurm; Icrt dcd^tf, 

ft a» ij' rautndü-. ri¡y Ü> etiupuTRC lo^ niflua 

J^olmo/dH. P. C. Suciedad do pci?i>na, <i aa 
hombre «acia, pIc.^V. ^rcílMi^/rV. 

tíü^iiff- F. Cr I t^ OH, qiilrar Ihh hajim de Ina 
cjifiaa dulci?^; L agiri 4>- V^ Ooc-nóCr 

Ittimo. P, P, Llaj^n á lo^ ladoi de h boca, 
que Bii?]?EL «alJE d[fipirfn Je li ralonluii, 

Sontiíiómo- P' P^ E^lado mediano d? al^o, fuctn 
iú cual e^ Iodo On ealr'-iiia, Aián ^^m^ {j A 
Hd/ íti innrii's. í\v.h sn tul i^gtrocrw q\j\! iio 
E« k diiUu^iio pacte alguna ]iin|qa. M 

ñl-i'\i^'i^. r. \}r Tcínler?; Mía -iv ünli.'Tiiümii'íil-ir 

ác UQEciidiiFtL^ntG, 
Jírlp^ r. P- [íor&iiJ*il. jVaí ^ an, hiiprrinij 

¿V \>\\á:v j iDjilre- V. ÚlUíi- 
^iif€i^, P, F. P«i«ii coito de ciiiiaqrrÉfrn 

fluía, P&(M íl<! |"?cliij, © íf Hfhflii i1jspriorifl.r. 

Id que lii^nc iiciun, arciMícn U ^i i ^ an. 

?J<ifijNic-n?0ji' P. P' Ciimprtnn «lu china cm 
UEtik cHp^i^i^ d^ br>luri fr trii^dj^, «on g1 cllbI 

Jfnirin'rJi'. P' ^- ^'OLumita, piUr; lioio de cuB.k- 
íldJíT iiiJiilGrOr V- /ÍJ^rrí, 

jU^rjiir f. Cr Redond", ** íi, rcdtsndi'JLr [inlo, 
íujIt, (;T!^ — ya^ *, cun lo i\»a; víonnA ©t 
tftbiiBlo, dií cueipo reJiinilu- T. Ííüíjíi-7. 

¡tJardlli- idiitn. V. ftaítám^. 

^íñtdon^. P. C. Eitr-íiTTt,. II pucila da tual- 
qQkcr coa, V. iV^uJí!. 

jlijrfijwr. P- P. Iiij^rtUtiil en 1* <]up í' Indfenle 
pi^a la pena que i"-) mcfoce, Patijinof «j: 
Di^car^r fiL cnoin en nulen i» «Ijú iii(>L¡f«; 
pagar el infMiCflU! ptir fl culpudí, /W'íSíflflr 
í> ati díPCírgar la ¡m i;n iiiilcn nn lo merced, 
por [10 jiodiZT de^rar^rla pfl rl i^ur lilio el 
Bíra^io, ú diO M ocAíln-n, v. %. paajimrjr 
4} dhrjdG d ínauffji, ft dími "Míagaoají fíf PT- 
r), arigu?, hJ polo chamuscado, ^lic ciuedd d?l 
in^Jíiitllo; i^t cytIPí de ^nimol'!!., qsie [NireüC 

WftrLíiJflrf. P. í^ » an, cnrcnJur pnr prlmcTa 

íft el pifilo £[C La lín'lcli, y d-rspuea aiiiBírín, 

pjiLEí i]iiií 1&IÍ ^ri dli'faHkioll 4c DDcendi^rla 

d?hpuC4 f.jcjlniprli'. 
.Warúff. P. n. MeloTJ, Itiili ci^T^Cldí, pepino 

ctmn el de K-pflLia. 
jUrjíúí. V. C. DifLCiiUad. di an,i|iiílir lo oIkcito, 

sriam kdilifnUdd. V. üí-a<?, 
jtfflTíJ^ P- C, í ifr ft», qullar cpn la mjm 

lili grin"» Jf !■» o^pjgt. 
itfnííija. P. P, Somilla ^inini:lda. ídem, Sulwiii 

para xalpa, pa^ V iJii 
J/ofo, P. P, C'crna liuL ¡irru!. trign, y olris 

plBIklJI?,. 

JUu/djií. P, C, Clilovi^, d dicí rl:: la inU6«r. 

MníJí. P. P. K<]iiTii d- LiiiPadri^ja, o zotrillo, 
V. Mam. 

M anto L\ U 1S7 V, p, Ji^jit ^ f^: l.iiui^ate I[i9 lagaiins; r ^ 
arj -Tí ubfri?, limpi arlan di nina: la^añi^u, ncrpnu 

ñi ©; el liigrinwi, J^ajiíí O an, 
ífíiiTüit P. P, GLrflttiiaL PiMr&e íoa íBncaJw. 

cBinínnnda luiiB Ira? "tNJi, íe? «; i « fin. 

ú quien pÍ6an, V. l^uC 
J/u-íf P. C jVq <i, veniidft ain caern-fl. V, 

Mafp^niv^-i'j' P- €. Lt parí?, ó aiituTfl derymifi 
de til inii^r! jr por burk difinii! <nlívj4F«; 
mi n'u tittfetn. 

M/t^t. P. G Tüinhien. Sacíl, jfl íí&blín. írflc 

jlÍLifííáfiíg, Yerdjideranien[i-;Bfirmandü \, p, Tsu 
^. Ví-rdmicnraeote es egO- Pr'monQ b1 un de 
\ñ Tiíanx V, %. l^mimlff ^.: Vendrían M9. 

.\Jt1fpiin<]. P. P, FreTiír. TnPfl * m. el «jus 
ÜeciC ícniíl, * fBtri^llB eo La CrPTile, 

Mwt/ó^. P. C BWduTS CD ropfl. .Va ■» an, 
ropa raída; 1. nuparia'í H ¡¡ifíiül U i'íjntt. 

Jfuymjiy. P, C, Ojear MnibcOS, V- iíituií- 

Jfí'Jrt, P. P. Plánla, ^.lamhni. Ag ^. ;rianL"r, 6 
f,iiinbr3ii 'ftiribrar^ <«, í ^; aembrat eíliando 
pociJíemínlSiiap^'í ÍFlín-íJaí *i H »íf Ut mu- 
chaB. Tifljio^üíj íi pcjfJrtil *! lo mamo ^fn lo gnc 
Be irflsplajila; Fi?jailirinlur dantimDnáo, ajjuioo^ 
TaifKÍaac a ffj <í; símbnidor ile flrrc, ffj íi 
Eenibrjiílo en (-ejicrül, vmnufóiíA', TiiñUen i[iin 
Wajaan frej&lí*, i¡Ji J lambieri íc puede Jtpíiísr 
í kq granoH dc luí írpjsilpt. V. Suraotóo. 
/íii;. fíflíj>. ínf^iiij- 

Mh/ó. P. Cl Drinrlk I A fl^ífl" ''''i b'Muie; 

c*lo La usan, nJíciJo el priifiero qi* hube. 
Yl. \rkididQra. Aüailir uiifl malle, ó mtiH i !■ 
red, paca eiPJLQtliarN< O üíl 
Mtal'tviiíi. P, P. Jtfi[í.r de tenln, li.'ieia Iddn 
pnilea quo por rtiiia jue abre lí^ djo*, aun cm 
yii. iif *>, iTlrar ernijadn, j COn ojM airídos; L 
cbiii' lilf'ii lea iijín pomo iniíaiiiJQi f rakflT do 
hilri <fn liílo^con algún oaolo. V, WiJfP^'rPij. 

3lA!af- P- P' f:sliipiJc', ijnerancifl, iVa íl, 
IpnotanCc-. iiHrijar en hifoer ul(^, rr? «: -nanuf 
© hiirlaili>. i!n tn que esperaba- \ . f-áiia^ fiag- 

nrní, rsoi/'f. 
■TÍFííiTJiaíi''i7. I". C- PüSliira igaeliápiÍMi: pd« 
mtrar di^ liilif pi" *i¡1f. Nmol'Te abnl>Jiilji. JVa 
íp, mirar * uny o?t M * á cw^^í ^^ «■ 

.l/íifíiíL(ü- P. P. "i'oiilíta íujj liiTnu delocuroi. 16S M Mi*imi/lít. V. V„ Düjadc^ y Huciednd ú<i pcisulm, 
ituJiiúl. V. C. V. MolmOL 

ftittióniüg. r. P- EnjiiAguP di burn-, H^r^-r 
RJl^gar«^ ú gargn jamo^t, poq hanfftfqufa li 
ifaiiuiii ili n^eúat. A^ ^ ca, Lim^^ialr. <• I^Lial4^ 
la bien rail agiha. \. Bartvhec que i's el 
girgin^mo; a^finrfnljÉi:, gnr^írii,ir. 

M.'Stiao. P. F. Alivii» dp algünn nllorikciun pnr 
DinhríBgui^Ab & aliirdl^niETln, Af^ ti- Vmkür en 
»í dr un itli]ri3i[rLli<ii1n grnnilj^. Vúha^ í». &\ 

jTftiirfjr^. 1'. P. AiJi>, flíiiijiTi;, Ionio, tmMIct Iú^q. 
Mui/Séi. P. Cd. jVtj 4^, vcnailc» riín cüeTooc. 
Mj^rc^r. P, C Mttr f , mlgajds, i^u£ «i^ rafii 

dr 4a mciB. 
ÜuriFj^, p. Cr Saclsdad cui1i]uicr&; na i^, 

-Vri^'muj-nVr P. C Espcnao al LLempa de d^S' 
l-írler. ddi? $» expiTs^sr-e ú enlfl tienipr»; 
[l:TBnlaT?|;l.m«l^lV^altD,^^]nan^oAridllrla an. 

MtLHfl^. V. P. GdId^Iií algjilia. V. Cap\írr. 

Miíaira- V. P. ídem. V. fíágay. 

JVtff'if/, 4^. IV Hn^lr.ir i» dii?nlea si rolr; 
Foiiri^lrsc cc<eD-Liidolri». V. Patin^. Bita^if- 

Mutlád- P. C, jV-j (^. Víala canaada. úquebradj; 
njiH flrand», nFfiaJcH. 3fa 4 U nafána. lenrr 
Ürní?^ y ogudj la tIbIAt Kfado: Ma^iti tí 
lntq\ttí f inaiá fffi: !■ s¡a,tadém- Que ne ee 
cama, ni ni^ 1c luila le lisln; rianifu ü fáe^r 
y - Mn»J¿f^. qu*; te flijLLP, j ca ml unonioLO, 

WiiiííTFff. P, C, 1- Mvs/áA. - 

Mvsitf. P. Pr Lt i^oronillB ác la fmfa, fl^lo II 

ALLikitLln nii l]9 :i4^:il>£i1a ái-. Halir. 
MltiMí. V. P. TjitlaiiiuiIiiauíEiíiili', lattjinnida. Áq 
^, liublnr mal, Wni'¡ c\ larloniiida» deaiti^n' 
Indo, ^ lialtiucii'nto. á «jiTJO'h, Elltibcar, en lo 

ÁtiUia. P. P. Piíiltii prncio^a, y iCe vjidir. 
Bei^Li^idn, •^^íC nndA le dfüB, ^¡«¡''iiEa ¡i*li 

Ad/li ^ ^Uiintuiilno. fjui'f ^ qvft innitnai>ió, 

<iatlaií tí ¡ta'\nilvd. Pií^i^ da í^erpieole, if- 
Yl. La piedra hoíor. V. í.'iu'nffmmüf. 
^huimuí. P. P. PuQ.k ri pnci>, JVmiuf íi íh, 
cn'^Q c|i]e ^ vú ai::iLEiiLiido^ it lendídndu poi:a 

Mvt.i- P. P. Esfíiielc i¡4'Tnr.illu,BnLntDl i^oTie^ído. 
VI. A-bucidancliir .Vn ^, de aliiiniÍBiir'ifi. 

MtUmúi. P^ Ü. Alencictii 1 cuíiTiLi^fi, refere, .Va 
ffPf, f A dVp cLülar, p^Licr ulcnritmi ú tuidjLda 
en alqiine Cnait, parA Imllarla. Yt. Trrtnjrtí)^ 
for-du de ;ir^43. £ir rna O' lu lii '^*^[ii-> d 
pi;n&iin¡enlL>; 41 ^ ^ ¿iisoocit, habtar cir- 
cun&lEnioíadaiiiL'Dle 4Íe slgn, -proruudLurEir. V. 
Ufálang- 

JWjiJflc. r. P. DctrmimncidnH ennplazHiDieciIíi* 
eLLa, I ii tm. delfi-minai' el di<, ú hm en 
que el! ha de Itacdr algí), clc,T-«in|t|aza[ A 
nlzBMnri» CLFArlü. V. Büqú. 

Muifá¡r»a- P. C líl <iiijj ilípfl i-it 4'UfliLiinbii> 
lijar In vL^fa ceiiLa embittddn tn cada ona 
qi4^ iV: lf< rkLi^A^. 

!tfai-úi'í\t£. P. P- Indfigfleían por curLoaídad. fVt 
<}, pri?e<inlniu que lodo lo "prcgiinla. V. ím- 
!útt± MalutmúJ. IHaliflut- 
De la lelra N. 
N anle -\- i>il, l\a\nM coa obundancii de b ^w bígaíQcAr^ 
Ib tiIzt Vd g, nami^i:, nioH|uila; Tauchos Rlo^- 
qiiiüK, • Ndn^. 1(1» genitlfo de dídi'- Pf 
AL» ú bi'¥n. Para decir: Cada uiu mite pur «■■ 
elmi: fi-uanraiia franHíUA'iOi Fj^ laahiüA 
CDDkpMÍtíoii para hacer nombroe las- nue', 
y prelérilo- de la na.y. Adii. Auan. Uáo. 
''<.e-=ffa In UHBD mucho, dii^Leodn; Mira, no lo vcHJ* Uul] te pareció Vmñl Bien Qniplcedo 
it eqlá: flÍL V. í- le díecn qnd no dorr^i ^ 
carriendo se cae, gIc— Y. ,\l» que viene á *ipr 
la mi^mo en sit últiTQQ «ntiilQ^ í^c u«a 
^ eenernlinenilc para hncpr Ica adjedvi»! v. g, 
jlrTifl mnnafdumbrp: na ^, maiisO' 
^Vnáiíiifr P, P. RanoioBo pc^cadu, cnrní^, e1i:.= 

pi^iflult Como plniiliJbtB, l4il.<m > Jfa-án. ,V. G- Si)D compo^lclopc^; V, ^- Mesiim; 

nantísti^ntin. pflrocnmiaUftü, i!|c-.="V. El Arte. 
jV"flarfíi;-ajp, p, l\ RusgadOj v. g. vcHlldo por 

m^Mura Je perro, ele— 
Nalia. P. r. Caldi.. M'a ^, car;T de alio; haci^r 

caer, o derribar. 4f ti: i^neL" cabeía abajo, 

ífííéaimucc á ma 4];ifi'J4t caír olgu, i 4)^ 

precIplCB-i^e, ü deHperiiirec, lir^andUBlí departe 

■lli, ag &. V- TEitvff^j. 
iVflM, P. C ■prijLíi'ilo ilu TWiH Wuer ganiR, 

(i [loder V- g. ^ rj^^n pujo, 6 lubo ginns 

d<! crinaTh j nrini. 
JVowapflppdi'í. P. C í'dü ¿prHÍiijJ r,o?a Jift- 

qucEW^, y hoETlble, f^m'» i^l m^il de Li^ra, 

un íJirli^ver, i![4].-3Tai]i1]]enf f'vsa If itikliLc. 
?rt\calsá. V. C lül lipnipü- i|ii-i »e larli» <m| 

elgunj acrioji. pn¡a a!dilio hí gmi* un día. 

^u raíz Maf/sOt i. Ysa. 
yoi&mjoL P. P. Vesiiáo en caminarr LenLa gd 

ffacmá. V. C. Canoanúñuto; v- ^ 4^ c li na- 
qrvjMno, coiMwids le ten^o, de Qaeitma. 

Naarün. P, Q. Cordura, juicio, uso de r&iüa. 
Ma ^ ávbitQy [aüi^haclia de juicio; <ana (^, de 
me^ ju¡i:iur UiichjLi:Ka, que par aih procedi^r, 
; jiiicLDt pari>ce de edul m^duri, na ^, 
de J\'q^4r«M. Yt. ActiilriT'ivdAd. Hacer, ü dar 
|a iLiib quiut^H CDCiQ fac aliada. ¡^ delegBdade 
(|Uji^D UeiLi] poti^Elad, nae ^r 

JfiMDiúí!Fi. P. C Otfca'' fiíin IITictlad- *. g. Dina pag 
4^ ¡i pada'ia wja tM-- Bl que Érala O todo^, 
fi&nm si ft'k luViiJíflü ínlemJiíflktiilOr V, jVa^üffli, 
que tiajuinejí .In valuiilDd, f ea N taír. 

JViu4¿' P- (i. FiSdLdo, lí cimlquier cutrn aníiaBl 
ccigiJa, que na ^e puede ya MCJi|]ar. V. ffucnna. 

JVac/úf. P. I]x De^u^po'f prnli^riLa, yadjellvo; 
«praveehadci, qm? ga»U con ei^oELonilii^ v. g. 
^ á agroút. V. Qunppal- 

Nadna^vii V. P. FiiEsdfio; en "b que víbhc il 
jijirflr, ^. ^- uní mait COatumbre- O^itáfin 
Ji t> '^' panagaicuiot: ó i^ue k díú una 
tunhillíiLls uln querer, por no <i\\v hica. 

í^a^iaf'J- P- C- De tlreqiiél, cow Ijnm 'i't cohr, 
bji-u lerljilit, yt, Ojía bim ajuBlnJat y qiLe 
lurccc biiin. V, ÍJn:^u^r. 

Abdr^ P, C. iriilftTpe «icimabhdn. de moda qu^ 
qui-tCi? chorrenridú uu:¡l?, V. £. f> cA ¿ji;'i-^ 
F1' ¡áiin? ^. Aji^q tjopa^u/uiih ir war^ifSátui- 

Ha¿í P^C KcíJiJiícxid, c^adii en elguua parli?, 
Jí ^í POfcidir Díi íiLguEL lugjir pur niucbUp A lfi9 í por pijco tiempo. 

ÍVagnUd P. 1*. Kumbre propLu, 6 apelalíve. 
Dar nombre ú cuaLijuler enaa, ^ ía; ni ^ 
prelérlto; derjr el DúnilirD á It rjie«, f Q 
on; tener (al nnnibre, aq (fi niwnbrc que A 
unn k punen en rl biLLUsmo, Ipa ^; v. g. 
jish'q n' rnj/almo á ^ á Saulü á ipa ^ ¡¡o^ 
uNn^ C^ 4l qik Uamarne; V. ^- MS- Fran- 
eim, U ca 4f lu-. i Stlnio. I7q ^ otj, locado; 
i9« un mÍElho naiflbf?, o^coM ^\ codua 'í «. 
^Bübrenombru. Ypa p, aííú'íücí la^aVion ponfc 
npodoH, Vd fl"j- Coíáijiií. Cótorf, 

JVp^Maiiff, P. P- PifiaBtú.V. Adai. Gáian^. 

IKájf- P. Vr Vdc quú siric part lUpiar gtnte 
P"?D leBpelable v- a- i> '¿n, 

jVa-y. P. C. ^uc'bfliú, ogri^acion do muctat 
4^0111?. Jrf ^ 4Ía, He cantlcnen, ú c^in^i^rlan , 
bien; «rgna ^ aitpn á rigaí, lu Eraba^ vienen 
d an tiempa Lodiji, como par coDcierlü. 
V. Daníflí. 

JVól?. P. P' San^ O' Piprna 4ü íípdiq-, «ábd- 
nn, elc.^ 

Mgnuru Pp P. Ko k, 1>l qué -^ )ÚT coa 
que w roipnnde ú Ih ¡DrvrloreH. V. Üráy. 

^iain- P- & Parueer, que «e Llene djs tal, ete.i= 
V, g, ift ^fiíicjiTriii^ fincñ que liene buPit 
cain'-in; A ticnnignen^ÚH, tiecia parreer do tV)^ 
trio. IfUJ-tO, flc.= 

JVÁ^náv^ P, H. Agii: ma 4, Umoiirrir CLtrbí 
lirintiap acemite ^ lin de filgnn acto- Vt, 
El paradero áo al^, «■ fl. Ani'uri íOn » f 
pog ^ aa li saqM¡i!ol Uon^ Da^uii M rtiuM 
'arn^ Ir poj . <> ^'^ ^^ <^'^'^ ^ ^"^ pufirjti 
«la mi eQ(ermr>|ari? No f¿ "i len^ü de 
morir de egla, cLe.i=iiV, Datan. Ssoiáa. 

^qifna.^na^- P. P. Mkiertc léala. Ma ^ Uq- 
rLr^e pocu ú pooa, cama el ético- V. Pittál. 

^^^fí. P. P. Añadidura, parte Je cualquier 
tUEfi. A&idi: a^Lhrc En carga, que yú llevii* 
I ff mrj pa^ rfojioy Aaaait, Vt. Duraciao; 
peroiiLiLcneia. la^uJ i^ m. permaoccer na la 
buena» ú ea lo duId. $ üa, la cou dooilb 
so ánade; echar ma», sobre lo poco, i^ an; 
ÍDi^SQlafl du la {■D^n de niiesirú Sñior Jeru^ 
Giig^o, pina'^ $ da n^ natoíúoc rti Aporat/v 
A JiSvcristü; antigua co^, que dura viicJiri, 
v¡a ^- Ytr Inlegridrid fifliog An t^it. SoJiffíi 
j> a tnoQuai. mub Viña Qiir^ra; saf\gian^ú. 
^ á iamabat ir pan¿g... el llaoipo pa^a- toda 
entero, sin IftlprrupciorL V. BuatteT. CaJtauo». 170 N ■ SaruTtíún. '■ 

T, LusíAd 

de Las^a. 9U rail. 
Pfnio^A,' f. C. Ca^ pidrJdfl d^^ iniil nlor, 

|inr hflbE-rLu Bii^rdado nin nlnr «i^cn. Uí JL^. 

rViTHriffli^. Pr Q Autor, qiit; dJi prlticipki & una 
HHil, gue anLeí nof ü^Ma; eq vcrbft i]qc «b.Lb t\s 
A^it^^ ^ ivi propiD de DkcA. V. f*arruj. Porfliá- 

f^Uti-á^. P/G. Faclllildd en tuici^r algo; Yí^nlura, 
j dt^ídbogix A'a ^, cr^ rúi:il ¡fu haircr, ^ 

' i'l que hica can fcclliildil, O cnn ludd comoAi- 

iljd; WMS Tácll, 'rtunatn ^ d rjranif'ffn daifi: 

F&iHl co« do CArgnr, «i se ala bien, aa ^ fr? 

' ita n^agw'nmély la nala^aúna gAiiiiaiitlaa. 

Mwaa. P< P, PurquíJ^ prci^iinietidD. Qiiú? A 
j1 que prupú4Í{o7 ú: Pi>r qu^? tislo e^; cuamlD 
ae u^ HJn cdrapoeinioo. V^ N^ánvta.' 

¡Varainaná. f. C- Cuunlu reus/ |pr£tcrlLo áa 
mamínafí¿. 

Nantiñsan- P. C - ITiL^ vez. ^'r/nintlua, Aas 
nzw, prÉLeiita de vnim^cat^n, maminána. 

fiamwéc. P. C. Haden que dura muclio. 

JiinmnÁ-' V. Vr T/íéñiú enlte murhw, y, g. 
Imcier en lueilio dd ■[■ gente, pamaíit\oág[ftfn, 
• jNULUfflifiuq, 1', Tíü^iSa, 
fianmatita. P. P, &«p?rsnmi. (i í^ tüner «pe- 

«inri, íi cimüffTiyii. V, Inaiiana. 
j%nui^. V. G, AtdKBTBp, meU-la li cetir^^, 

¥, g. 4n gileíft; ti peSCaili^ m i'l njo ile la 
' red,' elt.=Di* PrngfMn mi/, qnin íLnifiCB el 

Nímóc. P-.C. Mnsq^Ifw. 

Jitofluúí, P- r« r/jfiu níü ^; en c] «crtCj j>'a- 

tnutl^ venjiiTo sin cuerno'. T. jlftíiiírí, ■ 
^JASno- P. P. 'IfalcriR, i|Ui; ímlr df heriifa, á 
■ ' 11fii(3' V. ftüffc. Ságo. 
Nnnájtoií F. C Ct>fiB rTurBÜcra. (>rrrnruír ^. 

duración inAnila, eLcrnidadr Aq 1^ Aaifatlt 

Htíj¿na. pnra !^ícmpro, l^rimno tiilln;to, L 

pfríarjililc, 
JVdnom. P, P. Gu<o, * '«lior; t. fi^ Aó^úiai 
' fT^i na, Vr í>5-iiiiú. I>^;áii,' /tHOf. l^^jí. 
■fianjalímte^ E P- T^u^alivo, que do hafaig 

palflbfQ. De Aiinirtr V, Vlifufr. 
Soj^ca. P. C' Frall así lljmaifa. $H valti^iv igua iiika cosa, ci lliiiii^jiini?; 

kr ^. la al], Yl- dcamígBJ^r ¡iub, arúcitT, cal. 

elr.=V. GUfloOr fíoNov. 
A'^rT. I". P. Trlprií-qimü.^^^, Hlar E>ih¥ Ugud: 

v* £. el rlq Hla Ueníi, do' hut-i cn kole, *j 

ry /j caiai¡ai. V. üapná. 
NipJá. P. C. l>i?p(ui4la-(JoH ^ liflrtn dp IjiífoflflR, 

f|ue pí^n;v. g. q fli-irta^^w'j'o''Vo ífípflniif|- 

íifiOíiíií; Ya filor fiiir[<i de uliseriar Ili pro- 

c«li'r. V. Pfddii s'i hiít. 
-Yápí» P. P. Gonniirii on h miTcadiirla, ú fr 

nialquicr ctwa. Pufflunii, j.flfqífn iií ^anamnn'' 

Cuanto ha? -aumciiiliiJo aobre, eti:.='^. c> 

thionic. ílanlo pnr fienToi $ ifAonjc /ipíaj; 

iatfíif: nLllarl pi^r mitad. 
Sap\éi\i. P. C. Diautinjir, ú tiirliar A nirrh v. g, 

4» j ^jlíA^/fM^paH desAlJDaHie le dij.^ i \^X.-.- 

Mijjpid^. P. C. R^parcímienlo, c^tecminii. I i^ 
«parcirj «■^fenilíT por el ^eln, ntcaf^j lr^4» 
ftf.=eHlend<;ríe el ^^u^ paf liL ticrm, a¡y ft. 

iVajutét. P. (L Sa(-Qn, A maduri?z. i> o^^ ro^a 
que e^ti en blii^n» i^ Eniiilurik, v- r. TraLa, 
li;irla!izs, elr.,*-Yl, aBll?ícchü ©. V. Pfiwrc 
vu ra iz. 

Wíjpii*. "P.'C. Coij ¡lEi-iie, ? umo valija, fte.^ 
<> fliwcnri. yji ftof lleno, li w mo acabfc la 
lUíifnri^. V. Paarvi, tu ib.\x. 

JVojJ/ir¿, P, C- r^oBa jiB^^dera. ^ tj^ abu*'/, 
pi?ni díi tein medianiiMi^nf^ hn^a, que putd-e 
pfliar. V. ímbúii. if Piá su rsif, 

jVn./'/ii'ífpay. P. I'. Qüel ?, g, 0«e fuera, aino-, 
hiibii^ra fomjirada ¡ron t|pni]>i> palay 1 ahnra 
nie hallilra an¡|ldi^ pftr flrijpr ciiQ\ * flü 
ifj'rA^ fniopa n'^írmnioraír^ üá pá^^iif. \. prapay, 
lü lisírpoe íf" gafflaMrpf ft?r-4iirair; I. afáJioinurn 
cumrj {[ rvdsqua tu dáu fníOpaj L natitéag 
fu q'ai la gii''Hiíiaiaatjüc. ctE-->-y aá «i oLrt 
Cu.i|r];Liier oss, que le (lesur^ na haberlo 
hfClin con ticenpn. Tjmbion Nigniliof , qiit> aun 
foAdvIa l»f biLHiaiite; Fr f;. qne g^^ir, ■» 
triii»g]Br, 

Ntf^iííFTa. P, P. Juicio, nWü c*. íotdLirj; tnlf- 
roía -¡4^ enleniJlmi^Tila, y vciunUid. Poepaani- 
nacmunr, agpacpoi^tñ 0, uuiúiLiir, b considerar; 
hrtnibrE] de buen erira;on» y iuicii, va A 
a íriü, U lai^baí tí ^ iidi (¡ijEir Cflrliaia, 
lior lo i^ui' capera de nljuna, aguinjia if, 
ra ad'la ciiilt¿g>iem\a *\§a ainen ^¡lenOianoi 
Dunaiwr njiirh"H anirajluí de d¡ií'r-.ii ri^c-ir N í I I7t T. ffí ivcrrofl, &1I0S, elc.=i:'i, ajraní 1^ da: ns 
1^» tener jhícÍil Yt (i^qh la Jii^gallta d'^ d^^n- 
icr^toaradu qinG d t-oátt Lr^Ca i:arnú 'irna luvíerjiQ 
enti^Di]iiiLiEnLn_ifj'niau]a^fli, f^i a^nm $, rJína- 
i^ofiiDmiurn rl^rudana ir^3 /«ínr. rludrir una, cq 

fítvi volLiEil^rüiinfiilt. Vr g- ^ rj4i> rr irj0^iErj- 

itauq ^i| J'írdro? qr. ^ M^ vii|-tintJiii ilobloiiu, 
tlria li i', hacfr J? B(i vcilunrud nJj^'i. ¡^oi/ii- 
mrA Ui ú, 1- 4» xi^ urjjiif ri pi^irpi^j^/rl; la 
JiuciLii fionGleDCkii bc diiiií iul, Jtai't^irq si ^\ mnln 
«afic^citLLiL, na\¡mt-¡a ¿ >). 
jVaffl. Tr P. nwria. inuJíra í«ehuj>Iii, eiiciir- 
nada, \ líiüy Imona. 

diap^TAi^e Id 4110 csLü armikilii, rniitú Um, ni- 

Ijifliírfl, ole. V. RoíOi. 
JVarfáa^. P. Pr J/d i|i, crujir el drhoT o t\m¡¡, 

ciundo lo tcoDcVian, f qulftn'nii. 
A^nsúnai. E*. P^ A7 ^, crecer In i'nfi?rm?ilid, 

ctc.=Yt- co^r, -ú catfr l'>dA la ffhln [Jc<l 

nrboU ora por hi^mbres» ^ita pi>r vEguIh. V- 

ÍVffarfíSH Ph C- BflíduraH de :anfl, pan crwifji- 
fler fiii^Kat g4:n4sralineLnlu. V. r^ucür. 

JVíCírmníflQn. P- ü. Ver una cwa de pasn, 
I', g, ^ Ef ^Hf. T. 7'a/d[afj. Toif-úrj. ifrUd. 

JVc^'?!/- 1. Miiiitíay. V. C UlfunEc, pri?1i:rit<i A<i 
«dld-^r if fji, y« miiiLii; Aqfaydndj» Ueiien d'- 
frrrLlo, ú^lrli de duelo; jir ^, mucrlo |ior airo. 
Vr i*aMfí 6U ral?. 

■Vaün|7. Pr \.'.. I,egutnln>'s, ó nialquipr gtSnero 
ilp \erbila i^üHníafiblti. CogíTlM, tí5 Ai pdNfl? 
^, iLdinpii j innil»; j-iu^nuJi^^ii-n^, el \i¡^x. 

jVojm'niv- l'^ Cf lli'jiii^as pidridns «jn^ )'■» cío 
■¡(.'uciJi efhrrea. V. Mofwrrjf. Ut Iftiirniiaij, íll 
^ nii. 

ftjiío- P. P, Lo n\ciB. iiií [nii flViÍH qtif pijiierj- 

jVrii"'- 1*. P, if. «j: M"iidar luíjucíiq; oj (>,el (|u<^; 
iituiididiirji^ lEi? Iiejuco^ lü i]L]c Hf aErúja» img- 
^ Air. Snn^Fiaii', jünrrufrriEdrEP', ¡'ma iLra Targa, 
y KgíildA de ti(Jiico,ko mianiu iiu-c S0r/rjanii^ün, 

I 

N ante E- 

J\'r. nE\ n^; P, C, Mira, míx-a. mim, \o lo TC^? 
A'cííOcA. P. C J|LLihrE|ml?nlíi. jMl( ^, ijailth ijiin pnr miLY rnrGado íe hiinJc y Id ontra agua. 

i»njjr^jr^, V^ i'.. Audeza, CanLerji, ignoruncl^- 
^ iFi, rljTar, 1^ njdf la yiíiEil embobada ea ai- 
Cuno; DlODUiila, neeio, C Lgnoranle.úli^.=r]a «: 
e^liir ürnbfk'íiikdQ, t embaLLirodo, 4p «■■r, ri^ ^. 
ík'rrlcii<'j:i: 4<JJ4 If na 9? ?^' ^áa «j át iRa}\§iíd 
íirl'ifiriiiii. V^ JfdinEdaFiJa. ^fii.'úeid. ^anyA^ 

Nep'\íp. P. (i. CflU» dP Bfiua, A'o ^, i"R|ar 1j 
Tiirbe r/irgada de agua. 49- «i, .llover mucha 
par r1 ci^paelo di^ fll^imuH diaa. 

jVfVí^. V. P. Uit pci llaipfiíJi] cardolf. 

IV ame L AV, Genitivo de ni, y qrgurda inrminHi^ion 
dtí núsmn, MoMrflraljiv, v. g. #, ííüií¿m, uwí- 
fiujfuu: Mirn, amlpo, yo bebe». ^ ú]a, aliendep 
óyeme, he ^lau 

Mbi Et/ccfí, á t>o^l''[ic¡Q cu buen aenLido, tiLn|i> 
ca lo malerpat, tom? en tij «Eplrlluol. ^anQ- 
niüi ^á gifí£i.]í biime^PMurann], 1^ rekkldad 
-ferdaden. tfangnffií ^ dajjaf. h U Terdadoro 
cnríilfld. Man^nibi * ítp/tag, 6¡ li boni^jd 
de Dios. V, N^niM j mbípif>¡ sdh compimlo?, 

JVjfiiVníí, P. O. V. mbnibí. 

I^^ítihi. P. C Uebocaduri. Síaarfi^, robiaado, 
ú mu; lleoo, i|ue ?e derrama; sea r¡o^ ú oliti 
ccvi; en ?l diluTie, na ^ líi rfapiujrr (r 
lííüpi. V, ÍJpptáí. Tipáp. 

Kínia- Pd P, CLticliikrra^ ú ci^rTa. V. t-uoo- 

M<ig. 1\ C. ínco, CmíI. ¿ jlrf>»leda de cocos, 
elc.=.Ca <i ou; en l|r>i>in l|p; ritfA dc veinte 
ff'pecie*. 

iVJorj'r'n Pr C. l^svAnecimienti, adormv-ít'mJeiLi]' 
iV4 <i ti tnnlá, BilorniecorFe con el Titíciii 
4Í cnn ^1 maviinieriTo M ta jimica, ele— 
d^svBiiPcerflc la fAtvrn de mirar la eonleDlc 
del agiíi, 6 de de^mnjíi, ma <i. 

J^is. i*. P. Id^tn, de donde sacan tíuk ^cn, 
T rioclda, nine pira tei:hei«; e. g. ^ fi^ 
áij¡ivi ¡i pmgaiép áa^!t Pan^asiraa: Paliza 
chict ^1 agua, 

JV^hf/, P. P, Madera foerte, y buena pan 
füdo, m^nn^ fiara an£u«, como eL .Saii^p 
Btuan^, Baroa, Ápnir, Bnnv^cwiorwi, y 
Atoó- y. Da/Miprfí- Lamfí- Kang^diopitf/. 
TVard. Obiéit. Sagái. 

^'ij-áiínr, Pi P, JhiBÍ| ^ riño de miel, f a^ii^p , J 172 K O «letU fliim», T fl"C i'M'nn lnl]^^Cl. V. 
fttnídiJJI. 
■TJnlí. Pr í;. Tmp. ^ on. n^ *, l|ín|.jr 
■1(11 I]!!! iripn Ibiirtr 1h viRDjrri tiMh. i> 
¿mni-i" iH ■uífü ili' la íB^í, 'i mw*, fie ,— & 
-ai\: HriÜT [<iLn^nin B^Ti. V 1BI Utliplnr 
<m irMiibilli, b mlEmí^ 
Hila. P. P. Fjuit^Jití nrw. ir iincliarrn 
rtfnbrmifl r¥^7 ifLividm- Vt- ( n InrrlHo 
■n rrrAlilli», qiH r^ rrnni» d nrijW. 
I^lllit. P. C- HfliTirqii, i> ruHiiyt hIi'I mir; 
rmlo I I i|ir? |iiieilri bajor b ruri^i, im O, 
1. Riari^lDl, I. naViiijiiuLati ti injnr 

N aiilc O. 

A'í. T. C q, ■.inr>, ruinilfl, 4 Jtoa Difluí N ^ na 
Tin ^ iVI AiThi}Hlu, ^wnuH^ifw AifPiiJ: St alcanB 
nffM rfc; tnlofl ic j ^ 'iw, me díLbúi-ji. 
CiiaBÍL> cjiCHiMíM, h l^t,Hi.==t jiinr 
h'Hm m ilfbMilq, He 

JV'í. f d íl. Can d 7'ir Hirtí, t ^1 bih ik- 

J>l(>, aenOlíi; «JuUitdoT iDrrnugtnt? de fiilJ-D. 
Y 4:1 Di ns r|ji> ukiMlo, «nawdn^rB- 
fiMiiHriiilii. V, J^iini 

A IbbdAii. Ta ft i^ourdm, «] ■uLlEv upo 

Ad coi mi P. C St^fOjHl |ioí ij |iau>. V. r; 
4 rfiínmíJií: hit !■ míwi llqui'. Atmu Ik^^ 

ínÍÉrM. rBlllnkh II -^ElHk Himlciidu. ^ arMI 
Hm^lleiV «14, ¿ hi Hltr», 9 k, j, diuvüdM^ 

-l'- íHKtL' P, C. fií ü»ul, ar^ui m» ^1*3 II 
DiflwiflnJiir^. l*iiBL> iLi ítin IblIiub. Fj Jt 
"A r fdlEir. 

JViHhHir. P. C. a n-, ^#, 4l^ilkWff li noikii 
^iMuJiMi t iipiHiiftiiri ]itii> nOirt iiiie uu 
h;I ikciIk, « leuilih, |4ih qv oari' c>r?d(, 
dT V. fá piif9|c I]* rl CCüliDU. 

Kio^a-ul p, p, f. Fumr '. (. 4 ilpd 
urouiEír, ttpIíItliMta lUma maU i^k^. Omo- 

Sut&nVÍ. P. P. BfHHirt de cmlqpkl nAJ, J^irt 

•OlMfirtlr' V CiUfrUim, 

fíl" úi. 9. II Ertifliin qm no S.; le mlanie que: Si M. T. ¡, ü ífl fliTJÍiTnj íují Jjiidf itWhyíiii,, 
tfijirTTii iTun jnuifCJJíurfcíP. G)m|«itl"ri i]? hu. 
j rfí. 
-Viifluf P. <:. Prnpníi'ie*!, rt «OTTKHlflnileiiUi ilc 
4'lh1B^. /ijiiu 4, pnip^iüludlr lili nuMa 4' 
Ib> |Ki»nai^ [Mire aI que le liJili |4i4i¡ 
j BiifW '1 i|>i{i Hd ni^muler Emtrliii, hi fueie 
Itan nu'hn; nq 4 , |ir<i|«n:laiklil{i1. BLUIDUda- 
ÍMiirK- rain (ilrí,., V. Pnii^. 

Mj P-iiíJnPíiriiiiii'. P, C. I^EtUe"! 1. £. di' Bl|ii| 

n UÉ iMa V. TfhuiiiDÚ., Cihnpirkiua ¿v aa. 
HvU, f duindaina, 
lVíU-U^Í- P. P ÍMi^df nuil íi' ralürte qu' 
■lufrí" Tuepi, ni irnjiii í«rtpjniHKÍI i;ilrc fi| , 

d$ Úi LnrB>[ ni IhUbIiIU Oil Ii4 ¡liH iqLrEinm 

■dL ll pabim. Fog f ^rf I-HriUnUí gifrí' 
J^l^l'^^¡ pum-JH falunukfl, eífe n, iTt lin 
JDilia úpoolin. 
jY>*ie. I-, i:. I^imniie (in ím, 4 mifi ú CDOtmiBí 
du b jin. ■)! lip dp 1^1 T<rlrvltr4 ftUbiDid 
cmKrfl rnUila Múi «, iíbIi blíii pifH lu ipiir 
ÍT fníí. J^tM 1^. tim'cniTw, mncrrUiD-. 
rionítr j'Ji ilgih. a L *. RiííRp, j «ritilfld 
en unCtJid, il «Bliibik. fl/a «iwiBe, ciUTle; 
l»ii;i>, HnilUihi. PanuavtTi p tmmAAd: DJi- 

prriM |g mtIi.IBiI¡ IU dHCQ fUimb hk»rL 
Bigur uliHaule, 

IViang. P. p, D «i[ir iBín qii'ri'le en d ^iia 
«» rfnnpa i|iiü Id nece^ciD pATB l^ngiac Au 
4. VL. uru B<i|0|4^, aptw^i^ár lafea 

.S'rXm^ F i: PuUtriiZdilik iv Ié [ilor, ei^p49 
al (vl\i ¿r f Bilqular iiunati vIhd. p. JU^u^ 

AmdLi, h f. y'\:iM inicn iIf Dipi, Nmf.* 
hí mir-ya, 'fiaiga pnr ^nCerú, 4 chHrmí»; 
^^Mtaif \a nrstu P*fil ¡moa, qnil PjMltt- 
noBnv j-EV ^tií: Lhílsl>iii»i mu licín, p? » 
lUH k ili^LFiei}^ inoir i> inbfi-lmgna Jlvfart. 
luniie iaLfl Jl firman, líhar *<iLíM pnr «rrHü, 
i>-rtfHb<iJdk quí flf rnnie. .ttin' « rb^x^ 

Jf Aotiobei d idctJjron, C'BCiU enlen h 

X>6. P. C RoMm, ü t*ia. Pnnor la iB]>a n 
1* trealt, i ttr a¡ Iibj rj^Bldra, a^ t. V, 

.*.4ifl7Jiiira|ln. P. C- ^e íJUImUl Jult^aü^i 

Ifti fíi T. b: », hirrjif /íJrT.fl JftiTUJIi-, FU 

nhuiiLQ, iH^gL> ipin miiiiiArii ihq rf rnudriii 
ffopiifíi;. P. P AhfiLih cb Id Bin alLo. ifn 
1», wnQiM «1 It mi QjliJ._Y. Hnirtíjiririi -r N JV0rthi«-. P. P. Arrcinamíen lo de l«a lierrjapoj- 
¿.nade pasdn ]bs aguB^ de U svunid^, ü iíh- 
JHa 9, fsmMhniraí Ja orilla dd rja pai La 
«venida. V. f^uOAU' 

ífoiú¿it, P. C. Si nu. Si na ah ¿ ti, á nqdíe ía 
dsri: ^utiri^^ p^pp^jidaf d sobali. ^ á ífca. Do 

JVi-Mvf' F- G- OiiipsdiiriL. $ f Ji fi ntamtniata 

IV ante U> 

Nvát"J- P. C Ctrjibia. O biitulij. lAamtr e.1 

i^Hind? P- C tiiajido? V. ^ ^ ^ jurman^ji 

£lrjjU|Vi Píipit<¡Ttí^ GvlTiO' ^Qpcn loa jindrEj? 
fía^l. P. G^ Pinp'-rrilitn eo la que se da. lauy 

^, pTq|nifUiur lo- i|uc ftí Aii cancoróai roaja; 

JMfiíu 4 0H< 
JVÜiivir^- P. P4. Ci^mpeoord en o! irabnjrs ú 

cam|klic£ -leí delito^ v. S' '^l^ hambre, elü- 

—"V. Ciiiifimn§. 
Najnús. P. C «V "^^ Adelg&mr, h^c^emla 

imola i cua ijae se enhila. 
iVi^HiE. P, P. rai^ieiuU; -ruando se VKpeit 

■1^0. Yl. UixIeracLaDf rellcilüp,. rDüignaciau 

en lo 4114 ae bacc. 

N aolc G. 

iV^d, ParUnila ciiDJunüna «gueiineivira juntar 
ÍQ9 Domlireí cuando acaban en n¡ v. g. nala- 
bága ^ ^T-ah/oí. Par vealura ny fo cIctLi^TD 
coma lu? ^tüaeead quana O 'JQ'J'LufJ' • q[ie« 
reldüro anlei^ediendu a votal; v. g. Sica ifi 
aaeopHfi, tu quQ no ipuedea. 

A'Jdflfl, P, P. DtBíiüTulOfiílt Ca ^ diiFtfl, ft 511 
desEendíecktc. "Yt, JVyin 4> '^'^1 tábida en mala 
guerra. 

7{§ód- ^abc-pa de nífffid- Por cierlo, I, f ijitla- 

A'^áiZiü- Pf P. tínuiu-leciiníento poi tHtt&rn/cáiíi. 

A por eitur para morir. Aq 4^, hablar iq^I 

rt DO puflpT pronunciar por enfcrniQi Vi-ExJ- 

ttíf. Múntl. 
jV^odai. p. :P, El palsdar, ú cielo d4 la "boca, 
W^S- P- V, ¡Hdg-nijníi? Como esl3?.T Itiirort, 

qitet £iea t^T j La? V- el AtL G 173 

jipr^y. P, C OEru qu? lal. jVcm^caí Er« un 
impia. Qi, Owr-íim i>: U ^rea otio que lal 

jy^a^íi:^. P, C, Gaibon 1^ «¡rí- JVs « á kiügiHi 
I. 6aA4Íy, hombre, b mugcr gsibuBQfl. 

jVf rí/a[j. P. P. Hilad p 6 irif diania de lus«r, lininj 
eLc:=.mü^pa 4; «J^a 4 dn, ln ci:«b A cuja 
mjtfld aij llega; 9 lí tjqfan, warciinrj, »U;.-~< 
mltAd del cAuílna. de la cuarEvu, V.^fr- 

A'^d^ál, P, C. Uo^ridura. niaatlciclüiL ^ en. 
nuwur, camo comiendo alga. V. GaJ^. 
Stfc¿/\. 

fíQalog. P. P, Verdolagn, jerlja J^DiLOcJdaT ISQalo 
4, fcrcgii del mar. 

Ar^moAJ' P, P, Áqué?ldqaf propdaila? Pur 
venlvra? Ea cuanilD « una í íolaí ain caUp-ni- 
rioEi; cuand'^ ron elia, iVjfouidn:' P«iqui^ Afl* 
Porqú? molivoT .V^dinUí mi 6 Ter porqué. 

A^gajfri'n- P, P. A qué pntpMra? J^WoruiMy 
i| dlüii ídu lis hay 1:011 la lram|ia, ind, 
nj4Mw li fORld? haTirl V, lítiLo aernBiiBLe 
CúHB? ¿Cúmfl ha nido eaoT La uaan muekii 
y eB acüpriorcs varkm. Y. Avíin^ 

N§íta§i. P. C. AbrimUnlo, aperluTB propia' 
mente ^ la baca. Áq ^: A brir ia baca; abrida 
mucho, CQinD ciundo ae boUou. Hombre i:oii 
]a boca ablerLa, nacan^dOjá faen^^ V- Titeacob- 

fíi/aiai§áAf- P. P. Cerca. 4 Pintibo. GtoínimT 
4aldA, d fíXiT para ucr;. apenu te pu?<li? 
ÜevaiiLar, ^ di nodia; I. di moláwat- EhIoj 
por eLc.:°4dlabrB de amninai ^ ca utfiiUtt- 
Eibjf ún puntu, hS aera á^ azr.Uirlo. 

N^n^áo- P- C. BocaLJB ?□ genEtalt IrtT^i Vi 
Pu^ipuif. 

A^OonjSin. P. C TUcullidii, As^, maullar, ú 
iTuifar cT galo. 

Njárab. P. P. Horde, cama anl^pteho 4e 
ventana; borda áa naifit; lábJo devnsbia, etc.— 
V, Faafec. BibiQ. 

X^ajvdan^nd- P. P. Llmga por ptaar Hobrp cuM 
qnelaallciLA- !Hs ^ ota, IftsEinur la v^^o" ^^ 
pi^p bundipodi» Ié caro?. V)^ Sonido do la f anfí, 
li palo, que plisa por el pEjdrEjgil, V. ReitiOc. 
Roncal?- 

!^HTasi\aig . P. P- 'íerdetítl do cossa male- 
riilcí, cffiuo tflcn.íl ^^ del cuchillo por 
lE^ »i «H agudii, eLc.=4 "i> puar e'I dodo por ^ 
el ciichiLlu. «ilc.^para ver ai oí-rlfi, i « echd 
á p^rdetL AguiíúDi, 1) (Eel¡»d«u ilc loa tlkia, 
1 ei ealü ftCtitliio te «nLicndc de I0& huesos 174 Bí i^lnr 'alguna finco; ^ :-f coijofc pahuiiüo Ifi 
inanripor füirima d\fí cwt^ü. 
A^rojír^a. Pr C EhIuJo i|iicbrailizn, j f ¡drioBU 
- de algo; j tarrbien ?,\i ^üOido^ ctuno el rhi- 
chaiTon 4:iliiii(1u fe ina^Ufni d ciipiH", ü aierm, 
CjiSnilq Bccpí^len, f rJfrrAn; iigdrin A, 
j^'^m'n:^ P. C. BpcIiinflmEiznEu. dr; ^^ rechinjir 
\m dii^nle^ de enoja, ¿ calando -durinieiiüa; 
' labior, ai/nfflr ^. -.. _^ 

J>'^an)rl. I'. G. Va- Pucí, Cierlamentc; pr^criy^- 
menLn; ¿ lu mencn pin ri:p]ii:a. ^Jn ní¡>ELca fe 
Iii4h?h3ci>r -üilo, oIc,=[di>i]ú: í, g. Hftifiacdo 
4 ir /ii^atfro, Id nuracap da^Hiii adigam: Sin 
n'plicaf ú cjcrlamcnle derriíiar 6 mi cqmh 
porque \ití erigun c^tAn fa podi'ldd^ üti/tg 
V enn II"! venga aL cabc^, €n tiata bucnn^ i^fa 
j'^Kca e(c.=ilnBB9^ c9to, que i^a&pui^i fcrcinoH 
>fl(er-±^|, poi ^; V. g. hállale un [laiiiEí:]», j no 
- rqnnri: bíi>ri. si ea ^^VD, j üke, ofaíWijEEÍ^Hiy fi, 
^ufl tmcio i'iei no moíoluásad li a/mn/va: 
"Id IL^vati^ sívmpix?, y dc^uea l« dirú al on- 
fufmiro Bl dcieñu, V. M. 
fíínrti*i''g'5- R P, Fiereza de pei-ni doimáili- 
ro. JV^^nurcsñ^'í. perro brava raaeru; y. g. 
mttin^el áog í^\ taláo 3aí canter iKrl rilon^ 
6 paro; ngum ^t. 
NffasaaRmaji? Pviü porque do? pu& no?Ei ís- 
'Crihii^i también hn de comer i\ \i latsar Rr f^? 
f^BÁn^s. R p. GcBüLFEilenJo, L gBsIftdura, 
' BLIo^miiirtii [En Algo por el uao, coma luciilllaq, 
rueda», eÉi:^:<(k tn, usar cqri e4lfGi^^i9f ú 
apreladij parai^uc Lijisanchi; , i^-aIIuJc con e! 
ino: T, f[. un vc^riJ-oalg» eHlreclLc, unan Liji^ra^ 
qu? tienen Jilga J^itrctedo el clavare, il tuiJiillo; 
ag 1^,. allajtrai:. 
JVffUd. P, C. Tal Vil. í/mafjacfo ^. ven^ 
dré 1*1 vczr Giíífl 41, |iireci3 que ca bhj:; ím 

A'íSiífln.aitó. P- C DffltL -4p i>t Jiiáír tíi% 

a^ui^lh, ñ nú. 

ÍVhStíÍfJííV. P, C. Rumia. ^ fq, ir? * , rumiai- 
loí uilmsles- ¥l- l^ífir í" tn>cn de alguuoB; 
>' í- WiflnaTÍ i>, dicen aPftuno?, bo oye! rrffrf 
1^, iluelr 9\ffl Como por ntiiicia^ vagn^, y ha- 
ttnr tijchi i¿ maldE filguno pnr c^j . . 

JV^fo. I". P, Arribar JVíf ^j A.[u ciifllquier coui; 
alEura, ca ^; v. g, eos PH. fi ai ^ "a. rnmo N, 
pa NU Alliir^^ omr'iQMFr m j>fid.fi^ríi/r 1^ (\\i^ 
gnmde 1^ ^u alEurjiF aliar h^t^ia artibii i^o^a que wli Ujs,^ 4, V. íúifflíf^-. JMi^, 
Ajíiínjcfd. p. c, Cortedail Je ciATííes," ^ m. 
acnr(ar; v. ¿. la carrea del rsliJIji, cdrilel» 
elfi.— 

AJíiírt, P. C, Que; (fOTn|ifltJit¡ío.j v. g^ Hejnr M 
esJi", que e«: ?íafmif\,ffng ftaiii^y i^ áaifla. 
Yin O (ndvurvio) md:i. Pf^iro, cmpptíi v.fl.jl^u, 
$ tíiuptrs. niuchi», ptTo mafo. Ivlá^Or * 
<í( trttíFDri, díjü-íflt': rnBft, I. pen> [>o qiiiío 
croür. V. Baisif. Etn. 

]>?fjjií¿fl. P. C, Voracidjid de fuceo- Ajjím 
O, eucií.idí'nG el Tin gd con man tfcLiviíJaü. V. 

JVjepnííjj. P. G- ObíeuriJad- JVfl ^, fiflS obflcuro. 
Yl. calrvi:hei de lu^ar, V(. Pejadiímbrí, 
dessior», diíJeiri^la- A'a Q d pa*n, corazón rlií- 
euBtudtf, de msl huiuorL V. Sipif^. 

A^íTíiflír. P. C, Azora itiieriio; frufiido, Yl. la 
ftiici edad , ú mWLfichQS. qeo queda tit, el rúqLri>, 
despiirídc hJk'r -eomíirii, quepa l<i niiiSpTa]dfl, 
JVffj'riiTJr Y. g. n^uj"¿rifl^"r ainraraej ^ anru 
li itbiní, gruriÉ' al Nuchaclia; \. gruñir ci 
gfllO, J?nLre iIIcjiIh, s\§ntn (ft. 

J^íníffí, P. C. V ffl^ dawncnuaar algo íVjII 
Jrt9 dicnlefl, f<jmo el m&nO( ú otro anima], 
Ylem, coríar con loa Uientca c*^ correosa, 

ft^fl. V. P. |,a li^iacicíff, ú Unlo ujimdo del 
flñil. 

jVím. P. P. Mciíct eufl|i|ij¡era; ItUbonc, raoaca 
íun flgmiQUi t> n nuání, Bdfn^ pii^, 

¡y^itin. P. P. F-slividad. PpFiaj « , djj de fiístfl, 
eg 4>. Ranlilic^arla , no Irnljiíjar en ella. V. 

jVjjno, P. p. Prei:ii> de «^omprap ü yflala. €a^ 
f^ó Ut ^ ¡ti pásaft iflíir .Y. na^ ele =Cüía 
pr^eiíHl, y ¿allmada, ím ^; regalÉjar tl gue 

»eiidp, a^pimqpa «; I. llegar m^ ,|cL jyaio 
pre^'iHi; V, g. í^q () áÁ A'Ut^ r^agaiii Papn- 
dff. Rncarecer la mercBí^i^ria por acaso, ají™ 
^r '■ Ttm de [" que crii v\ juaIo precio. 
Encarecer Ac prij|i*in¡lo, v>a ^, |. p^qm 
*: V. g. Ariíoí, tigtfiíi.^; na 0- , (^ na y„qj; 

I, pa^ní 1^, Cflrí!4lifl (I4: cufllq ultii' caaii, <>: 
curo, lo r[i]i? ai- vendí, -ja (; cBro lo que 
conli^ maa, dr In que laJla, napa A nr^, 
V. ffflíniíj. Pflíí7. 
jVfTíJrí. P, C FiíDnomía. .Ya 9 í/ rnpa ti 
. gamona, Jistrjfnia, elo-^Lieni; c^ra iTc [rancao, 
do Hih¡4t, rtc. H 

luí Jiünr i9 ^iiik ci*|n, rt íl qiKi ft-1 r|» m n rll'a, 

1^ Lnn Ini [¡JMOt, 
fl/íMii- P- Vr B.r» CD BfiicT»l-lte4iii.iitr dr 

DBÜ Irnjun', na fl-'V. Ti^^'l íim^jiL 
A'írpíii. p. f, IHnnleE ti p-urtií. Ilirnlia 

rairijilm, 4 n nnnn- Ua H'iLaciIlHi ild '-■*"- 

Hic]". C laimoUn, cci — S: piJca ils íniLi- 

rtíi'lf- V. V. M.'BTiiiiir Sa A, ciliar iirRrn; 
l|i rll4 Riijnilc Jd »ft. nd A d bii^nrJ Ej 
uiibili rnvDrt^Ci Buiín 4 V. I'\il¡/ÚL 

7'9^"rM^- P- '— ''"< 4' ^^if ilrl q<ii' llnrt- 

l^Ul^b ^- ^-- t'Blla Jt IklU, T I Id i:iL(liirD 

n friirr^li I]"'' ''' ™il3i pju h3; nirrjq Ci 
rnrdni^h ^ un- Hl huJiU. .Vu ^ a re^ 
hIci' nlauLmi^iLi» rudü. V. rülur. 

A^iufit. P. L. CHbu, punía, ú hlrviui dü 
rBi1i|ui?f tínt. D úlru «ln cerii'lullLii, 4 
hj m'd vibM: ¡ir^pui^li M vleiibfik ilrJI, 
a ii oiJrJ Ir utiftanan; i^u?-iLdd mrbuin ic 
uny, JuL A á til^U. V. HíTÍrV. Pó^i. 

jV^i^ajiri. r. C. Suma m^crii. bdxfa.i^Hr 
II ciiaü "lanuda Í£ íKf «Id td, v lumbí'. G I7S A^ViiJiip-ii . r. C. Agiimi. A^ «, ^^ijuijue^ 
'dn mniLiiUu; palnr cm^ li nai^rtí-- 

jVjuLJ- P. <]. Bj)i> riM^adri. V, J^ouiú Ju^i. 

%y4Ai:vn*i''iiv< l^ Pn Li E^iCc dil bitPíi, ¡ 
bii liuQ-D i3rl iMib ]1 liiMDbrd. V, Cn^'m" 

¡y^iimuyirn^V^r P- P CKirlir, u lublDi ilonin- 
ALiilo. V, Tn^jr!- 

JVmrilijv™-- ?- T- ft ro, |i tniUnilu ü Rm:- 

Hnr-il»: i|cB:iiin[MHii|i«, íiHfin Krnflf-lil, iIl-^ 

lljr JM, r|T»n¡(¥>ir. >' JTiiri lí:. SiU^u 

y^/l^n^- I*- P l^ridm I juiih'|[irii>t giBiuTcn 
i3i7l fü]^ikfi>n Stíam f '' amin^i kiiiiHlir, 
■ flinmi n alrana Liiti 1(4 ^Iprv U'l' I*-' 
ilún; moniijd lí riqrirjr, ^Ll^uu Ib puUlFd [ilai 
uíL 'niiiJ^ i|iiC íLnvjbCa la ^URlDi 

±^iiIil4iUiiu. Fl 1 E^cr-jch^ri. .Vai A, ntar 
linrraLln, } üii fiiniu^ m cjhmiiIdIciíLi}. 

j'Yb'rsKiL f. T. ^ubTB [íhIi-, ?iilri] loJit ¡^püzlal- 
ivbIp. as di ilfta tiiLii« iq. T, Pnn^i'^ii- 

LSlAmmuruHriTU. P. C- Buldi> il<-l niHicaí, 4 
ri>« jitL huti, l^ Dt^ ji^.^V- .iSarH dn^j 

III Itil. De la l<?ira (k 
O aiUt A, ILIU Jiu ^nu l3lIlLli>l |HrU Id HÜllLruCllaiVI, 
rnirnih -. g. ü. riJiimVJ V. J. rij. fti- Smj. 0- ante A. ^Ib ^ t. CnCTii»- ■Li^iri'iljrtT, 1^ 4i ftHtHI 

foofc ^ btn 4- It^iui. Idi idrafuCii hi 4. 

■«lid l\ a^pf^jitd- CrH CuCrVUft fUTH ¡pin if 
^LLCí llH Upi. 

i-Jn^, P. C CaiTilrHI liDiEiU; lllílirll. Vi- U. 

'Iiirlnne june ¿ 'úlulu Vi. Iijur |iHrLli; i|iuiir 
.1 oLrn, En ilfiwii* TiiKlilua del NaHii «lo 
nl'iiiih itiiq ^ifiTii. !>!!! t> br^ci» fMfiKlKiiiliiL:^ <(iiL IrofitLiJ, a 
^i>l|ii]ír cfin rllm d 1*^:1 la 1 Jci li lu niBln oa- 
lunUini V, l'flilifí. íi*»!. 
tUiTrnT- P- r lUuLlwilaiMlin, nlmindovii ilc: 

El|l7n L^H B,TIUlLltll. Vr 4^11. 

OAlBI. 9. P- yuilu, O lili] Bl "I íii(fLu * 

im duJMg, H-10 fH lih|rTinrb, rUilii, i UithI. V- 

fluBÍ-ija. 
Oirr- P. C. B4iji^ 
ííayiiiií. P- C- SluíHi-b tibLí, crlLU iTtf rfí-— 

A O"! 'JfeiB rrnj ft en ri ti"J"riu Vi iD™?. 

TKh »44Ui'h Ib Ivura Udivlo. ^n h^F^Lt la 

\ritU; i|Uf Hirk ü uiii> üíl Ti]|IB rlKlnPs 1^ ^ 

i|iiv r'JBi'4 ■i'Bi' «I lil|ii. 
DhIíhu. F. F- lili?ilAd- ibdiilkiw pu* '""^ 
mnl^iii'ii tí^i ^In knkTirr|»n>[n[ii Piv mmu- 
M^, uu "cnjí rípaulii, " isloy ■fc'onilH'n- 

tíümb. f F. firnihun. J 4 <l°> ^™ ^i- 
iLjLkn*. tm twcbIi'- "Vi !■ nJ psi* píkhv 176 O que fislonien on E>rd4?n Ina lillu que Lfjen; 
«H el lUiB dumbífi. 

Oanág- P, C 'Id^fH' Claridad, AouniJarr, llm- 
jñpzLi de slgrt, C"m& fiímlno limpio, y llano, 
■j unn n^chc rlara f Fírcna 4?on la claridAp 
He b tuH, A »iiii olla- m #. hot IS\: r^n 
csia dlferqncia, l\^v¡ el lurla, h |4ra cnanÜA 
el camicio eüi aombran iííIia áüi lL^iulnc«, 
4i, oaóa. Bita dpILcnbl*^ para doctrina» a^lldaí, 
limpia^, j cljir^. V^ ilait^. 

Oaaiiots. P. C. Sinida dfllvjuco, cimbrúniíülf, 
ü de la lopa de a^da, ronünloBe ai andar, 
if el Miiiilo del ave al valark A^ 4ft ufli Qh 
V. Arímpcdiie. Daimiiísip. 

Oai¡§ns&- P- C Modo, aire, ¡> fiarba del 
Immbrc. V. Qagas. U0Ji§n^<at5ñga. 

Oaraeoát. P. C- A buricmicnto de c(h» menu- 
dea, reuiiMa:', c'-hk B'i^AnDs. iiNiriiiiueLa aera, 
elc.=por eafar seem. Mwi^ui-la peca; duri; 
no BguAiuua, na V. 

Oar<tqit¡oae- P. P, t^q|rarciin¡?nlD de cosoj 
menuda» csmo grnnox, Ri^parcir lo que cblabd 
jiuMo; í f p Fflf-i>IVL?i:ear, ^ qn- 

Atmáe. P. C. Hanifúslackm, docljiracjoii, públi- 
cocían de cual^LLlFra cata. UanilC^lari á decía- 
carf I tfm Vé Ammó. tltaagáuijfj, 

(Garuar- P- C. DenpltgaduM. if en, úcipli-^r, 
desrojer, deBenvoI'cr. ^ tm tí üafalo. descogt, 
Ú deBeavLielie ti ovilln. V- (ksnár. 

Oti- P- C. Ma 4> des¡^DUr^e,ó borrar» alga 
da Ib memoria; relrocaícr, no hacer ja la 
que tenia unaFrapue)to;dgEidef:iiv.rGlraherfle.- 
Saan ámt ^, no padrr menug de camnlirla 
prüpiie.sla, ú promeLidn; es «facir, se ha de 
Lacee aln rallH. Yt ^, un árha] llanuda a^¡. 
V. Bufúag. Sflfflfl» 

f^iTn^wiu>if' P. P. Vufifo', ó rue1lAi4 que 
di el enlcrniD tn^u^Eiado. Ay ^. dnrloe. 

rTddnU. P. .C* Erqayo, ú ejCri^icin en algt-, 
Enujir^c harer egércirla, ú Jo que «^gercj^ jfc, 
V. S- ^ ^'^ '' fUlfn á a^albalifoí iFo¡/, tíc.=> 
suelto, y egi^rcila k lengua, pan i|uu « 
Kcalumbre, j itnjuund^hlaj^egürdtiirBl mño, 
qi]« Eprandu á cAmlnon uBitse lambían como 
redprww. 

O anie B. ^n hr&nn. <4g (p, UerfirK ti traerlo cu brazo-^r 

ü «n la uinLura. V. Ebba- 
OiiliiÍH, ^.^Jl»én. P. C. Cié Ka .clace de madera '. 

i]iie dura miicbDi j no ¡c roítm. drl g'Or^oJD. 
Úbif4^. P. 4!. U.ijch«i^í» Keneralmonte. Mucbaclu- 

d», púnan^^o» ri 0; ai ea bi^mbrc que delie 

t»nnr juicio, direnr fli^A i^ an, luf« cosu 

de muchjictia)- Vr iJalO'lága. 
Otmg. P. P. ^ fi so/ja. Pie iTe phoEam: c| 

corazckíi 31^ coma tu tiempo ^la hambre; UmbLca 

ei el iJet toía, i oltaa polmaa cuando ^|a 

lierncí; ei caiQ»tlbl4-. 
ÍJfion. P. P, ^ en. EiililUr agujn; ensarlar, 

V, s. cuenLBBr O ni, ü^ «; pi^ «i on, eJ 

hilOp i 4> 'J /itaíT I- á^gwn. 
ObónS. P. P- Chiquero. V. CaitínScábim^. . 
íftdFrflanj P. P. Gtnuto dB caria con lapadjn 

de lo riLlnmo, |>a.Fa virios uwts. 7) 

Obeír P. P. DErrame, Jf* 4» aa li inaabáqa. '- 

lierramane lod^ tía «jm'dtr ludA en la vuijti 

cIc^^Bcabar» ealerami>Dt--¡ v. i. la cjindcla. 

V- ibúí. > 

O ante G. Oeap. P. P. ^ ort. <JuJtar la» hoJM i loa 
camaLr^ i|ue llaman ^ig, lig^i lleaar £ \i 
medula; <t m, abrir libro, cLc^^briiflc almeja, 
flor, ctf^.^-na ^ an; abrir caña, ú dra cosa 

Oeunár. P. G. <> ííi. I>i^iioger coa rcHiita. 
<omoeELrolti:rio, pieu de eedd, eLc-=dLíscoger 
ío q-ue e*lá düvinado, como hilo; miapjn de 
cordel, clc,'=^i'a|>legar lapasol» o la i|i]a ?ill 
pierdo. Cuino calzjnc^, c|c,'i>ií V. L'ai-had. 

Ocas, P. P, ^ fln. Díftj^lOflir lapcaal, 6 lo 
que csLb jtleg^du, como callones, cti;j=^Ag 
t^, daqpi?j.iti:ie el cíelo, ntcampar; te jmcde 
daclt bieUpliuricA , 4uiiq.uo impraplamedle, 
como cuaniToeeiUvi Jen las uu^v^ v ñüiaD cliro. 
V. Ocartár. 

Omír. P. (3. Atadero de piírrüi v, r. f 1 collnr 
pariil pssflufrto. Aljir algj [Tal pescuezo, manf 
9, 1,^ spi; ¡aioja con ijucrluren aniimdo 
al perro por cJ pc^i^ueza |urji que eu pufdi 
embealír ú Ich í\ve suben jí Lu i^aa; la rjiün, 
Opalüiiiic ft le pont para que no muerdi 
el coriTrl. ^, j'l l^ro que pi^ícnjq i la 
garcinia del Salvud'T, V. Cáoat. o 

fmfl- P- 1^1 Pune» ih IflL v|||L||rh d. In i|irf 
Llinuin, Oidon^ji And; d úii\ <¡^J. V. /.qipi^i:, 

OrJup-, P- C. Currih ilelí mbi]»- 

ffirtn, P. C Alfulife J5 9. irr ikndr- 
An ijtflllp, ú Irlbuiuli Mttf V an;dLiunilx 
1III9 Ju9', ¡a fil 4li]iiUtVLiii, ü ijarh.1 pluili», 
1 (i niimfli • , don JUClBilir dL^i^nlAjí, monqf^ 
V! ]i|R ivi]|i|, nnluLirrinri ¡Iv ul, DDft; jdicid 
um^rrail, paíumí *1 fí Apaui^ á Juiíírip» 
Mdíflill'; Hfl'-i4j flum wífly: hHurr ííIíih «Ir 
rtí-Ljimiií # , oy «; jnp r rrntrnilin di» g|g n, 
4 ^11,1. m^r^ í; irt # |nvli^ri[|i, r\ "CUMilil 

, flUi^Hlie ínir LrilimiDl, a^iu Bl i <h <1 i|iik'i 
ITinewi», Liuu T Ji^ , niiiihqpjaJiiiinn A n^-j 
A jíifi/tiami: bn q'tf iliil -rit niiilTi, ]H|pi) 4 
[AliTutnr. Y. l'adliLrii 

Or^i- P- r. l^ihTi it iBbdliirt ü i'l qiiB In 
LK1 rnioa h» iRLHml'K 1 a\BUK* [lui'vm 

Ij^JiIii>4. Vr. étl ■mli^i'ilJ JM i:mu I^Ib?, ^IIL' 

Umuc 4'. 1: Cdn«r. E^m * fr lú^F, h^htíd, 

JIMSlfiUIflB Ul^r I.FiKaiiBnr, rULnilmlBlK; 
hiKcIri' Bltalile; u Jl b , b«Jib iiMBjIBiln^ InOUliJ 

?li Li> lundi» iM |J hnlill, um 4 " iDfurJrB. 
I'L hrru, niir «ijtlOd. Lu inL^riar hI9 lifl ptli», 
k drji ]4 '(Irlñr, In ^1 ^ B'^' "L^FitiIthi 
piB 'f^f üifiriLuJl^ '. g. «I I^Dib IHirlal 
ILKnB IfiUrLcCniailü üL BtnH: um V ¿^IW 
lEbúrid miaypuíii^ tllair^r^iá,^. Ofi^jKindi 
0<Aj]. t. C. Uaaí i>. CliraiB akllLni, inr 
?Ui WiiUI ü& luí bu^kDk. rmiuLliruli; CRlT 
OUk IVU IuI>Tl- llhi llurkCi. A flmm n íA4gwi; 

dliui^nr:L ha riiu^nni 4 nwa ü i^fiig: rdinr 

Itilü^ü li^B ^iLilB. peln ipií lúe ^i^i"- nfju 

(> rfi iiinar4ubliir a manóc, put ^lhi rirur 
i liH n'>ll"iv >l (sliF' (lui>eh 1^ Tonare 
fk'U. t. C. p «- JiKirm^r, Jir^pliiaHir, 
JiafcrmlM», Jia^'iih*r |«ij|i": Jirlr, c di^iplo- 

CiriJY^-^ rur^R'ii! iraniA, m^nulr^, plr— 'V. 

tkii'. t- C- AruruM, lut ?ii Tnnibífi de la" 
H^pl?ls, [trrIfilL i'Lf.— Vi finviik y- « chei 
i|i|i] nr'tii; M|rr l-ikl^ O iritAnw^, «r* uln^r 
|ik qi>r ir lin ib «ilir, fr ^« H íuQ.^uii, 
ii^4ú amuu íf 'pi-juir'P- V. l^^ii^r C^d, 1'. C. iHVMÜailHliía, LtUÜdUJofh ¡IfL - G 177 

uiHnn, Ir leRSIífr Um^ la/wg.Maiiaáavi- 
leían. IminTluiiBr t fllfurui pldlf ndut JlgDi 

úHiúrV. r. r, RrwiHnclk n ■". ** i". ^- 

rr-Lfuir, rriLjirr ifn^lJIíE «, U HHd qar 

[pfcoi]. I» «juv la Lil ri?itu?vii]. V. Mué. 

Sujmr. 
(Wjijj. I» P. HiiIiiitii «n pI hnblif, i]ii nf 
iOqIíiIu que difa Bl Ji;L|v|. Yitlln i|t tl^tnl 
pflrl'. Ag f. d.'pir pnbbTH UiMh, M|u>ün 
plJB)rHi hnlMi IroLiiL^ can ^n^V- Pa fl 
JiT, riipjLfB te dlflin. Tiirrui-, ^ ^íil'rr Ja 
dlimlr Tut I fl, I. 411 »l '- J 1 *> m íitnT 
it iI^IiMh Dij rFt \a rriinrli^ iimut '^ (m \- 
ipqiadiirf; IriiLo i^ pn mrl^li'ii, P'i^ 'I pni|<iii 

ri glIlllLldlh <Q, lETullC, 1) lElTDTVlIriT. o aiiti! EL tUx. P. C. S\ «ArnulillL [.b 4, iTinFKdif, 
ü i|nir flOn ^ '. ( BAin pii^ un «, «o 

doT pl Ei; tonirol» í» la que oi™ iüií, • 

Ofunilr Pr G- Ú d\-jiiaVlfB.i.s. Ü ruviritW 
4 pl [Tiflff 4>£i|qD iiiLiiHMr:q| l-rnuii paii]'|Wl^p 

¡AinniMUDd» A nlguiu^t 4 diIC lai^vr/il , <\0 

aumtriHiau. iim Jl d^i Vi JiiJ^i iIn^^i 
OiKun, P. <:. I a- Hiaur ?a «4rii ni nilmn 

ilrL pw-rlFi i|ue HiLo tsn lüb nrnm WGlrai. 
Offiii. t. i:. El HifUici dr In Tai-dshuí, d 

liejULii fli nimlifiírVL Vi Onn^iM.. 
04toti. ir- C bwifit ib tlfliniH iiiTT^ H 

A. Llvrn trfdnu, ^lidruBiiH dr nmi; «Imu^ 

« mi dlhuHaw if^ nrirm ui< O unte G, jifii"L LlPtU-^. <^ 

íJvm-fti. í. í MíinCi>ü ir Tnk, ¡\VV tUPtl 
Ib puiTCB, inri pniii- rtg * JuciUdi. V. 
Üp-mliiC. Oninr, 

n^. ? P, DInrii b^ Útlt «I 1)^ I* 

niATIii; numiiHi, ^lau V tíftU ri> ITIIE aíJU. 

pjpia a iiiL a lÜLÍiL. V. Al'. 
Iljlup. y. C kC[kdi>lti<ri»^n«ir Knniilr Ur mni 
riH' 4.un oLrB, } prúTHighii, • ^ f mimño^ - I 178 O A an, ciLolilfuar ron Iü paflado, i^ piv«i>guLrlo. 

Ú^i'nij. P. P, Carbón, ^ ti afu/áQ^> de Ij 

l^jB api ñJOfOi «irve para sacar n:ianc1ifl«. y 

fiuficdti] áe La ropí^ lirnar ú -li^ cqd líinc, 

pau $ an. ¡ugiir en i1^n<le¡ o^¡ ^, t^^" 
surio 1^ carboQ, V. Pife-.. Otíii§. 

O atitc Y. 

0]/am- P, F- I^ti^ ^r Xnagutkí arlLlIcLa para 
EDgnnar, ú CDger ■& uno; -arilid v. g. de 
^ciTe; InvínciiH Bulil» i^tialagcma; armar 
miüiaa i dUo, ^ an; vnu^s ^i *^ ^"^^ '- 

cn^fiíAr cíin 1ra1cLDi>. V. C^n- I'rjiíf. 
fííl, P. P. jtírJ 4. Cier, L> dejarvii nacr de mi 

^liátí. ü muy caiL^ci^o, ^aifUi baumqm. 

íe dejiS caer de coniJ^Jo. 
O^ómi- P' P- AbeiB- Colmeni* 6 puñal» luj^- 

Sfllnyflfl íT «, V. rprj% 

O^qf. P. C- ♦ ^'^- C^i^tr una rífta con 
inccflte, li irla tíjfludü, fi íirlIaiidQ poco a 
poctf, V. t'^fluv- 

O ante I^. 

^Oá. P. <:. <* m, í *, Kchar fuers. I» qup 
üfijie En La b^ca, v- g, el hntido; $ (Jn, fa 
AU lAalatml. vnMo. que no lo pucdr^ 
Iragir. 

fJifll. 1*. C. Ealcogailura en ct wiiLi<lii de loa 
ejampl»', que tignírt. Jtfííl •, estregarse el 
caballa, djiiilc» vuelta'; rplropirsi? lia mueba- 
thm i^n t\ uielo, 03"! ^^ V. Tápuc 

fílao. P. P. Mireo ep gecirral. A'u. <í, borra- 
cho, ú marefldi?» d^avAiti^ccrai^ la ctl^i^a. ^a 
«. V, AlüiáiL Tú!im.úAaf. 

Clip. P- P. Nube, fia 4, Diiblade ordinaria; 

■róblame, rPii/pa^i mau^n. 
OU. P. P. SubiJfl. /.%!*< rtfl i>d subir; 4>, 
4, ■>, -aTTÍba, nmhai arribo, comci eanudaDdd 
á fliihir é Bleune p*'!'^ wofj^ * ♦, el que 
inda uibíEiiido ya i une, ya á olra part: paca 
cHudriñar; y. ^. Iffnaaa íúrnj, ^ua «í íimi 
H^a h^cSyí Aadjr pblendo cun prclEiBloB eo 
lia ca?is, áubk jilgima cou, i^ en, ; O. Vm ^ L 

4:0: SliIh' |ü; ^, «n dunde ^uli'!! ^ an, por 
dnude «n nube- V. t^Jiana, 

r>/jújj, P, C" El qup «acapa de la [nuerlc, 
y de ilqbi?lla CDrermcdad, 6 JU:i:¡denLr, i]ue 
padeció, habieiido filie di^BflUi:Ltfrln iIe I ^ M^i- 
cüí, y pr-rdidu au^ íieiiUd:t^. Ag lí, e^caparne asi, 

OEi^a. Pr P- F-* ana e^p^cj-o de pilma pcqmsjia, 
Cü^aH h ]d4 irncn para el DumiDga «Je Uamos. 

CTíLÍan- r. C. JHüdcSí, fjempjar, nmeilra, li 
pacícnD- ^£'^ "(:gulr, iniilar e\ m'\*\ii\in i ^. In 
qu-^'He ¡iíiiIia; ^ ürjp declijido para lo que «u 
hn dtf harer. 

(J^i'ti. P. V. iTuPiranu da padre, -^ raadrn, d 
iltf ambafl. Itía fi, [¡uedaTHe huerrurmí linrran- 
daii de^ifraelada del que no lleno paiire. ni 
infiíJEe. tfíiina ^ ; v. r. 2>nfiuij anaif ü qarua 
^ ni JVr il -aoai tí eatalfcntí om^^iVj iJiíi^na. 

Oilinao. P. P. .Serpiente con oLai. YL un 
f^nlagmCiLI rinagl ILBrlo. V. Vleq- 

ÚíU. P. P. RepcUcl'jn de palabrn^ ú obrji». 
Jtíai^al ^, el qu^; hacei'b ai-i muchas veces, 
4f ni» 1^ (^ en, , W. TVn Oi imlrfilhifintL:, 
maílla. V. Sonson. 

Oltícg. P. C. tiD en ^rado ñs parenlrafOr Vi. 
á Icia maforea ae Ih aLH^Ji! lUnuir <J, 
por roBpela; y lio, lía fulanfi, tU Eaen^aua; 

OJ-U-rjor. P. P- Pju»; pMa á poco Pin ivrc- 
cJpIJarfle. ^¡7 ^; ^ en, ir d^pacio, ¡jau^Bdi» 
en fl müdu de tablnr. ú cantar^ etc.-=\. g. ^ 
m n' apsod; 1. Ú c^ió (íafcanla. Yt ^ 'jfM'íO, 
¡at ci^mpanadan piLUí^dt? para llamar H avm 
a\ pucblQ. V. laáffod- 

Ol-iilo. F. Ch Vuelta al rederlor- Ag ^, dar 
\\^\\&s d rcdedo", como el lr4m]iDi d pronTij 
Ti:. EL ¥ülaikir. V, Pusjpw. Eí-/iio. 

Oí-ío. P. C. Trflbi]o n jornid- "Mojf^'o, lI qué; 
V. g. para Kanaf de conivrí woipf m4fl^ i^Hel 
JDrDalein». V. í'fflfljMÜ. 

ÍW-Íjjóc. P. C. fiordiira, ü robm^re' de In muger 
diFspiifFi de hatier parídn. UmlnaE, ^gnrdar 
IBjiq I4 mugcr, dcapiie? de poriilj. 

íHm'"j. P' C ClojJ de ffjIJinai ú ñ^- nlro 
BniiDal. 

f^d, P. F. Cabrán cu ^cncnLl' CubciíorA d? In 
eiinia, (t arj,lr O iMqJi; bonibrí^, «^ adlmnl de 
cabe» grarde, 'fa <>; td^'^lio de In U'^a, Q iJ fra- 
/ü^. « *, uBíimicilo Jl^ rin; (J rjbcicrfl, d 
rA|illal deReincí, d Je prttvinciai ^ cabecilla 
enlre muchos. JVJ Sflnio Papa ti Oloáío U o 

ithi P- Pr nrüTnnaír Om *, t^jn; rft iii i[ir 

4 ^: V, |. iiii^iíiiiniav El ^ f iL r* 4 
fu, hvcr b4|ün ni^f 4 i"^ nuiíafjifj fiMir: 
|ti|ji| iHMsh- Jí*^ ft. "inrrLir IrajiT; <■. ft, 
J^ ^4ii|lilV iTiWíV n/ilai"?/ unarr ¿ ft»M.t; 

llBlCpnnKTÚ ln¡i" ííla iKSiiliñrBi n"ji. íii 

4 Hl*'; V, í JT'jilii^'J. £irMn,a ibiTiHii i|i iif¡Hul 
iVím-l nln lí mma ["iir Ubi cBrí, qiL^ eXnlifl 
JunLuí^ li Ti^rrinru, I brf , nur fu^ DOT duadt bíjü 

iTiníl fti --(.íiw-iiniiiiijj B ■!! p^ín'ciii'jdj, 
kiiili. Iniji li iiifí\. Yit t>, btJjdB, it'Pii'n- 
flimífiíi"; ■- B-tnaniJi ^ri> U^ riifli-riu t ijü' 
i|ií¡, (J raüJ poTaxiD, bi|> ^ir^j. Vi f[i*j 
FliHi Jl jii iiliunta A i^n», -i(; liniltinr >!§'> 
lie iird kuqud Q íLm, 4 tm nmi^ (* i]l 

jTBlluLUirL 

O ante M. 

'Jíva. ^. T. Fi lidiu di' oigo, t^\u¡it, ú irJ^.Jih 
Si ««htH ili' Limii'l, ld)rr, u IiIlüd; f bIjiLi^i', 

nía e. Vl ^Uiipjy'j. 'riTiD. 
Oi/^. t. II. ATl>oli-ib qifiniil^ |i>TB pjirlirir 

tliriii, -, burLlhCi ^ ni, di>rHinlBr Iiijctok EiMhí 
JKihl ^LtllLTjabK- 

Úman. Fl 4L iniwi'- fu?"! ^, pulir H^in- 
H^n i itlm. 

OhUmJl P. P. n í|ijr A rpiib |riq tmdi i|b 
blUí llim. OH |;i:nL'ii| ifcrDinDnin, ifHH IDlLl 
liiK ncjiMlLi piro np^üi'i'BiM Jr iuk luq. 

I^uiiir. I*. P. PJlLl úf üwntUf. Á'ina 9 ID. 

. llrROCiiil gilni UlOililli», HlhlL liubcüii, ■! gii^ ri> 

niiiljnir<ji ciHi 4Uua', ]hi iquu ei ilIfüLUiiri'. V. 

"pjmniíij P. C- ff^jnlrai, U iUlgragJtlor». íMiILhIii; 
rDanluWiUb rff Tidimí iIc jurl*, C ilü (OU li- 
h|uilU. \ 'robirá. 

'>ui>iu, P, C, LiLirUil, iIi-Cjiiii, uv|;rui]i|iZia. 

Obum V, i^>j iDirirD, IniliHialr, iIi^iutéUhIu, 
qii^ na nlu i]<i'l?£li, 1. riiL J'niLimi. 
Oitiu. P. P. PJilu iK a'H ■>'■ -ilduljiíj, 
Hi i'iirrJfedn romu miüi'^ iIl' aI^i'^iii^ rli — 

na f y, IImiIíüh" 

rjiinar. P. i:. 4lVijjJh p^r n in|pmi I» 
jlmliiia, Hi fti^il.i. l-í-iiLli |j ETiprEMi gl4iiilci- 
"■■" ilfu. V "j'gii-, ^' 179 

0|i|.á. P i; Tncll j hI. f iinli|ul^r tbJ ^ap*|f ■ 
Qit, i-l njHiL-ci ik i]llt. cumu ^ulplF di' 411.1 
Bu \a lirriiik li» q^r Le murhdiECii , ¿ Ji^qii^ 
b« biT bEn, rLi— ú irnlur hrin «n Jgnni 
i'lbi, rnan^EfilTlr, HrgDrlr. V. ^'pn■^ 

O ante A 

'fjiir. P. Tr DülBIIlcn, B'nD(t (Tul Bn «iblui- 
íirül. 4*tr ül pnrUífU en har rr, ü ilír|r¡T. g. 
-Viil el i|H « ir^ nyido: llbüb [4 pTimrn. 
"«'^W tífr ^ ddlJqlilLTr I^Lu 14 h QiJC 
^r Itk da \uci-' iKjmroK t pnrüj, ¡il 4| nkn 
■np^ utdi, flü 4 4i nnuii f , primfTii ^ criton, 

1. pnr¥irri> i|ue VA ilrlaiHi' dr ||h| n. V, Pa- 

¿vpfa. 
ÜiMii. P. P-. H^íj; <EJii»rb*a) imiT ivk 

lUuut^ Ulni^dlriBI <i'tUv, biiJ-ilfliruJir' 
Úia^nnd^ F. P, EdlTJiru'lUj', ^ ifl imlt; 

?r i. ípahüv- fntiir<iiiii>iiLe, I del I4J11, ddl- 

0wua. t. t. llküji ralrDM, diiniiiiuiiiHi ¡t^ n. 

«dlOBlnra, ú Imiri i^lierL UlC.—íat on, SBlL- 

iiDE, 1I Bikijii licMm. Ya A ii°ni fi ívidiiA. 
V. fia. 
'fr«*uiii, PlI^ Jg ^-F ^oirer i pnrí», *'l ¿jniftii. 
Hwa. 

itolri-i KU f Mh 1*rhf pULJlÉllb ]I^UpÚhtl^ 
AdiiIfLiruj' Áiun !• Kurtrrf. i^ rJ ■ BuUimiir 
jurfznirjiniiii' V, Ciinuiju. Omnfl. 
□iiiTa P. C- i^iiRiii li niminB qwiirrü iwn 
llíTií lj 0iilMii«:lDn, T «i'^r itiui ¡fí ui, 

linjiis c^bndii rl DnfJHB ll^r Jf Q Jaim. 

fb fN A' luTiip^i/ 

Oa\la\/. P. L. UruiDiljib Innultiid |¡r ütoiinirl, 
^'a fc lu Ijrpí, ijuí pir Eraplih ; H'»* pirií^ 
rurLi>. .ViL ^ H Jn^n, ciinini» lariri^ |ltni>. 

I Üpplif, pUf llh 1^ pr«c nncWl- íJlTi]" 

dirro: ludiiu. 
"wJn. J>. C. Ln lur^i» dr Uin r4«J, lili * 

4N, 1| laiflIfiTB. V^ /'líif.], 

"iilTiA. P P. Hmilum. fi 'dit, idhiIit ciiu 
i|tii (=|L i:nlcr»f 4 on |i?iluu ^nnir, nu 
■■rmlt pon 

<í"^u. !► p. h|,"iM|,iní Hi ij, nisririit 

miKhrH, Ih fuJí L igrfiilu; Kfl|>irin í-mllUil H* 
(imD, CUDHillfelr-c Id in|trr¡ic dr i:l«. — 7(li 
PüHllib- Va V- l^rdiTWhil ik^pkmrr inatí- 180 O quiera cosa. V, Púííiüí. 

(hjor- P. P. A-lLih de ilgunl itíTis. 6 nflu-. 
jtmi^nll- dni ünj «tadura. dr^ %, i^m ^,-Blla- 
jnr^ par ai miqma La ALadun, ¡i riudo; a/f 
4^, toVJ! 1^, Tdlrcr en ni deil^nn accidente, Gti:.=K 
TL AeíurrüLi^bQni iDEoúK por re^üiilhir, ciivo 
l^rmkno ilü le» Licué propio eab Irjigún. JVaj 
(^ jfr rof^ojia fifa aíiiaú, elt.=Fa3vLÚ en hI, 
í^reHuclliJ i! Icrcer á'a; lomo á Id t^^ V. 
Jvnjrwiray. Mjmaha¿. 'd/JirJr. t!ti§a.r. 

Oh^fáVr F. €■ A^ta, mango; pezón de la 
cslabacillii, ¿dclf4tea}iei^ha;eapeclede f in^Kavii 
' pard Hcar jgua.V. Móitijai/. 

OfljToU. P. €. La ruBca. V. JuriríA 
' f>A^&. P. r. DdnEelInda. Dar en i-jQa dulco, 
rlc.^=^Ta p'nb^rlo, if an. 

0«S''' P> C. GruñliJo del puerco, cuaniíú lo 
coRen. í'tiHti^ 1^, I. am ^t» girnEit aaí. 

{Aa^. P- P, SoDldü lío rio nouilaliiaii, Vi' 
rone|iiida faerle de hambre, ó animal: 4?^ ^ 
roncar fufrLemeote el enfcrnio, 6 el que 
dneinií. ú el qae asi se muere. 

Ott^olM P. P. Medio coeop que Birve de yeso 
pan tvlier. V. Sijfóbojf. 

OH^ptít. F. C Cumpliraíentú cnfdFa, ^ tatA\ 
d^ e^üun mambmienlOr If ei', hacer enrcipleLa' 
iDt'Tile loque leorJeaan, ft h quo qii:ere hacc:r. 
Ap ^ »t. Vi. l«loíi & una mano; eM'ar ja 
«abrirlo \, g, el orrcz; ; ^ ^Lraa coash V. 

^lap^ P. C, Coiifl deHÍÍKura^. JVá ^ ¿4: 
LlDEiuin, fíieaúa í iioa GQñn, palo, €tc.i=dc 
cortan ¡úa rjboft. ; ulen mal cortadog. \- 
Nrad. 

Oufió- P^ C^ DbQ, ú iiKlla -dv algo, coedc^ 
M ptt/bh, efe.— V. ffbti 

Owhír. P. T- Almeja pequdin. V, Kenuft. Tra- 
tHtiím. 

Oiió^. P, C Baba compueBln de les miami^ 
efcctid qde k [[qÍLitrt ¡u^r pitr el fíe, y 
comu por l« mu^^edumbEC de vü/m ae queda 
LuLi gncrile (L^un^ti vcccn i^npenufl^i; tiLoevc^ 
auFlpn compararEe Iúb que •□ilen tavf lenLos, 
«íii^Lendú: Casfala^- Ag 0. JEsjar tio abej'»; 
ú llevar fll^ prir la orjih dnl mar, ú lia abep, 
O «n: |a^ ^ dn, U bal^B. bar&tn, el&^T. 
Aartd. 

Onóoa. P. P. MiM-imiento TÍalínlo de ]« Intea- 
limK. Jfrj f , Tnri ^ ir crcvji: RevnIvoiW Laa 
Iripijia coa d tnOfíaiienCo de N; o^p 4 C flÑíjf, i?l soniíl» dfl iigiis ilííl ci>i''>, V. üáno^- 
Dflodn, P, C^ Búfu^aa e\kb^. 4 nipi irdienda 

^ra ahiijT'itliir loi^ Hinsquilos con el litimo. 
(inin, P. P. ^ ei, lernnrar en sito Urando 

por curdeL; maaf ^f^f el '\ué: lirjr di?l i^onlel 

ptiP nrrill^ A pij|(^ parí 4ublr l^mpaCLS V4b. 

e«^=<j m. 
Onrás- P- C^ í**mig i^. E>»icuia9; ei tomflíIi> 

duE Gaalrllmii». 
Onsof/- P. C Wtt &. inlernaraí e1 nuil da It 

iirriila, ó hincJiUTon. 

Omúy. F. C llA^Br prn^o £ poco, 9 ámic v:i,. 

dancansiindo á truchns qu el ciiminn, 
On/tpi' P- G- Kvnmen. * íia, i.'\am¡rjíir Ji 

fieTMrtA lít lo que apíemSiú; lí» fíi ii doclnna. 

y Iftianen; eKeinlnad.it aai| man^^; rann^fifio'i- O anlG O. Qónj^ P. C, ^ún. ú Icxla^ 1^4 o«pei:io4 ranirntitilm 
«I. de lioitBnH; Inij hay maj' «brou^, pero fjcilcs 
de equivocar con !aa nocivas. O ante P. Ofia. P. P. Gallina rlui^mi i^ mm bii'n ludí 
gitlErnUttinnKB, o nú panga tiuc\ifi.\^Diifí¡ala^. 
POTumiiin. 

Opa. P. P, Jornal, qii» gjtiJín i^to^ pnr tra- 
bajflr: jornglerc, pa.ra Lrabiijar, maqKi ft; 
ali[u¡rar persona, caball-i, It «mbarcnciaa^ 
$ dn, mai^O; ma^uJ ^, AlTiiiUnv pir pi^go 
Ib mi'm» pcr?on.a; arns-idur pnipeñ:ir, liLpnte^ 
rir Bún%eTil?ra pnr la mitad ¿a aii prodiiela, 
aspa ft; el que la lomo nsf, mftn^^- V. Abanj. 

Opjir^. P. P, DcHfiire. Op <t ^n, desiErfli', día- 

guslfir 6¡ alguno. Voli'er atmi. ^a ify ti nr/nl rii 

an^cf^ i;nfr¡or¥ liL voSuilad, A mal piirciMtr, 

qoe t'^in del enujo, V. Tópa^. 
Úpaapa. P. r. T^bor, qae JiacM sEiLndo, A 

Ruarnacinodo algo fnn hejuca. V. Í'íími', 
0;je'r P. P^ Bamujc.i^, ú/irojí, erhar en rc- 

meju c:au!^. para qii? » ablanden, ilpailcn. 

?lC-=HlfU]^ $, el ijtn! fcmoja rualquier coa; 

pméritD/ L4 ^¡ ri? moja do dcma^td9i°*^[iitVf 
I Jia *; V- 6- na 4> á nfl:/ifli*u b Jn ^ /asó. o - 

T, Tji'-ii^- ■ ■ 

« ILIJ? ¡allúip u [iip«, ^Jialljl^ 
t>,w7. F. C lliiLUdBiB e «1. hallar T-|. 

lahici>, ■iufi>. dr,— ^'< Pá;jiir. 

niro, kÍ |Fnr ti jiLi'Cla . t^ OlfA IJUEl « ñn, 

lio ptrr^ Ju '1^ k A^iriilil I HiiintlTlf 
miirlin; mal fr j'iIh'i» iU JVllr^ i:Mhi el 

IkUDtirf, qa" ÍIC h l'Lc'du rl Fulir 4|i] TkJfll 

|inc 1n K|iiii sa iii ntro^r h pciunH di; Fh., 
V f íLinidr. V. íanrüv. f-iir^g. 
JíjKjEf l~ V. C«ry4 vbii' ^L d HDlir u. r^ifldi 
m lL lLi>rritri> ^n pitu, 9 ^< V 4/ri4-<^ D .iHlfí Q. J]qiie<i, P. r. CifIivivi, jiMrniiD piHiiuíi^ V. 

itf^- P. P. P»ríí -ipftnniiKi Jl' Ii rBiEfr. 

P<Jnr*T nleilP nnlenTiíiLi d f n i'lli ú moda dr 

l^^*^"l^^^ aj C iTn'li; 4h> U, nndir di^niidj 

nVerBíinnti]. ínirn-íu. /Tun/An- 
0,\tt. V. P. C^-iklti' in-^c niK^jan !<» LbIiIíU 

ilrL übflfln*'!"' Vi- Tin'liiiii Hlcaní, ú plju^ 

4 'tr', riT, V. Gm-H- 

TTK-iiLir LLLiliLtr ínil», Hr--»» an ri .V. 
o Aiilr K. 

«VaIB P- P- PHdU í|d «ITfiB Kiin^tllt- Ú 

M, y.-nJrt p^it .iiCíiuJi^ Li rarnr uniiuwLihJ'. 
0\apu- V. i: Ko huu biv»ir Tr ^0"^i?-ii- 

r'my. r. j-ay-JU íig. 
'Friuid I*. P. Vülb i|» dL^nli> &}L^r «i qI 

ebteii, ij i>lrB ■HIhIi'M. JVl 4i IfTirrlu 14. 

a1Sili|i>n faibJn ÍAWii: Afil, kÜAr lllr V r'rinir. 

"^lU. I'. I'l llGrj ib lU i|Ui] at CiWipaiii' eI 

ilih LUn VJ rUdir, lamBib ¡Ivl Cnlrllutir I'nj 

A ilB. Ul ri'li^^i ag t- i'l 1> Ik"? 

{'lU. P. 0. TLiililu, ii btruieju. V Bw^m^of 
Oitiih. p C- Tiiil^ anLinuh en leílic, * l*Trvi, 

u InrrwlTn, imim 'flUHl, Uff^lO li* -piíi\m úi' 

Ll fDlLina. 

ílJiln. P.llflfB, Ilv<rilj|.^|p|irri4ilv'- S - Í8t 

Im 4|l nlriHi). 

"riDv F p, CbiU-íi .V, 'r^bu^r 

'V«ii[, p, L Tlíilf , ij plnLiiri o ». infir mn 
'í:í1|íc?i, ^ liInliT- V, fluri' fioaonuT- 

Orm^l r. C- El psli) Qílt nm» cn d C"p™i], 
"Y ^ lit lORleí, 

fJmn^ P C- Junln, HiíJnr», w nmítcrtar 
« '* pjnUr, ninonrt^í f^íH ili?híTBC»djF, 
ioiLlarlji. iloBJ It, el lur; rl rLuí! Ilcvi uiiLin, 
4. HiIÉih. Sáa l¡ 4 yn^ ^u «rv* cL qiK Iíi>jp., 
4] ■nBn^irni'H uLfc úlilrii^ v. g. nvlil rí h? g4 
a DifirF^iTBtl rJr, r\t^'-t t/ </u r\ lUijor^ijii, StC—^ 

Ilrí--. P 12. ILriHiLiiLin. ^q 4 ifa A nm^r 

iJ qif^ ilui'cinE; ToaoiTiH, qiiL± BiirlIiiaB fi^f^TB, 

Oi-im^n.' i-. I'l LiU de IfliDS, J 4, ewíttet 
ll pLA puncí ulu ll liirrrui 

0'-6'. Pr C. CHinLrlhii^¡i>i> pera ili» dg- fr, 
c:iiiLnDiiir vi. Jven Ji ^ iintr: Mu l^n^niih 
i^Oi' iJlt, porB vi njiínln^aiilii, « n^iSluariuii. 
rvrri^iu qrin ui bou ^ofitFjliUf^tble udi 
«ni> íIb i^Bild tn6 ma paqu\Ui. f, hl llBvniik 
iBihlileÉ A im lnirict, que ilan |hii hu Ina 

billP- ili]l -ifiu, StlTUriB SBOt], OirpUS, J I'L 

iMlien 6"[ piebl* 
Ciüf. P. V. Mt A ri boiibúij, cimrHki llm 
ti leiDlIln ¡til Ib "yerbe;. r^mlgiTiB Mli]iiln>, 
d^iir a. ■uvn^ 4, ti qim- ll. Urai ixic 
H imlu roí hrt ¡Jedni, rcana iriim phj 
litniJTCf- Yl- iinn ci^fijicdn iriurjIíRi» moj 
WIIi'|»rlii ■! ralijn. V. ffirn. Sf^rg. Snol. 

Ot'íi'. Pi ?. r.rru iln U «aEiJii üc LiulqiiiLr 
ciflB, Tm 4 Jí pifliTí, **■■■ T' 'H'rtB U 
ímiíhn itll nrnn. 

rhi'ik. P 11 Tdií: Jü Llüi'llu. Mang il- '■°' 

A, d ipiM lu riiT[H: oiTlir c\ r^klli-, 4 

lUi V. fa'Iut. 

O mil? s. 

0<4^ P. P. Pl bBguii hIü [q iZflTil dul^. 

Ovni. P- P- rciiic 1iBji>. P«riler al rahir. ag 
i^: na O a búnal. UM bp|r, ¡k ^ pUiZOII 
i|iillrií?¿ TTia A Hui l'B K iniU !■ [iLeiiLllTfl, 
i> rralHiBEml-c V. Hvf- 

tll^ t. 1'. Cmllja, 4 ciijiraieiiliK ^ mi, dfc 
liiijiK~ a nni>, porelBiin mUlrak tasLi qui? 
«HljriiiUltlíi I- 182 O 03Íl. P, C. PoquiLü; o pocaniío algn, ^ ea. Ifat- 

sif, 4, UD fioqiilla. y.Mn¿í. 
Okc- P- P. Pisa poT |4r^c t>?fa. InDlInandn [a 

pueda jniÍAr por ahí, aino libcllnfl:^ «ti cucrgHi- 

OsorS- P. P. Ve^Lidiira, yliAi^niía áa mp^üt. 
I ^ ti btid», e^ca^Oíanü, tít-.' — vertir, poiiiiJíe 

la CfllDIíH, GtCr= 

Ogóúa. V- P. Eaj'eloD: prz íilanquecino. Urgo, 

y redonda de cuerpo, y de hocicq agudOh 
0¡Ha P- Pr HffillA jura dcTJr UEu. 

-, O ante T. 

rifíí. P. V. S«^d; mflensnl. Ca^ a», sesera- 
j>^ 9 d rao, tiQuibrP 'e^udo. V. ííw, 

«h^ri^, P. C. E^fíiga dEil l«)b, ciif hillo, elc^ 
ifoa K melcp 3 a^gur« en el man^Q, ú 
^Lunilclon. 

Olae. P. P. EtquivalcncEa. ^ tn, cq^uíveEi^r una 
co« a a oln, BDidLomia, ú siip1lcnib> la iiup- 
Ic falle cLc^í 1^, lo qaa sú di) tn ciiinp]¡- 
nLi^nlrr» b ejuBle, v. f^ dci4 cadfOAi de t-ni 
di'BJgunles ea valor; d que ]|eva li buena, 
flñir^f li Oro lo qiia le Mtt, pdra lue no 
quede Ferjudlcida ; t. f. .4/hí££ dorroy rm- 
iúdi la <■ «jchi: Vo rae Hao eíla boonan y || te ilarú un oíiliívaIgilIl' vn €m. IlaeiHíiaj' i/i 
poJoiffi [u ^ fJTíw nfl mtif^irjjdn: Fr^lam-^ p| 
pa\i; oa cElidad de reinicgra. I.n iiil?,m« ?s 
tri fepiríiiniínld Jp cosiia de^lnuifaii ». g, 
á uno I1? dan un po^ud» grandú, y t P^K** 
fu-uire qu? equivakn eY uno. V. &Fnfrúf. 

Í)^Új/. P. C. ^KrevaiDJliiilo; cansancla can •p'ipo; 
BgubiiLmJcrtLi], Tjji ^, mn 4* o'^p ti^r¿r o gnblui^n 
cnri la citr^i, t- ^- ta l^ an a bagui Ui 
rm-r^, J. urn ^ '.r fia/jn^iD; fin r> on fi ba^- 
tDq, Vil [hi nif^q]!!, pnr la mucha carga, i^--l¡i 
abruma dn dr Cffii9.iii>-L0r 

Oíol. P. P- Movlmiínio, ó lavolucloTí de un 
mnnlirn de cdus, cnmo do gUMiníiLi, tie .-^ 
Ág ^. ravúlvurwi.1^1 unfiü aibre atrasen mon- 

Oí-dí. P. íl. Dilftt CilÉlquiéCa, aunque aa/i 
del Jninm, ú sculimiisnlcí- Tenerle, oj ^, «ni 
«. V. f'fljiífi, rií fií. 

Oííjífl, P, C. Altcrjidnn torpe Je la rarrie. 
Nota 6 (U i'fü' LJeLí; ¡AiPii' Ja pajarilla 
eDíftucc^? flc.= 

Oftáta. P. C Aflikntienlit ú ■saj^ion dp algo 
füMUfltü rork hoji^ «n ol r^Hcaldo. « an. »wa 
algD en el r«^CN]Mi>. envuelto «a .liojao, ú 
papel Tr fjigúb- '. 

Oííúí. P. C. Cu^&C3. PeiíTw, Tjn íAí, um 4i 
HoUúfSCile, 0^1 $: cD-mlda venEc^a, maeaot a^. 
V. - Bírroftilt B'uflHc^ Pa¡-láoif. 
De la Iclra P. 
P anic .^. Pa. C.uaipai^'ii-.ítm pBfA^^^ ¿c mando, «i Tiupera- 
llvji, y olrm uoNr 4 ova^áw li fiseal: Manda 
Ikomar al ílbral. ( cmrm li ttm/iiupiiJi D9. 
ú haz que cumi el ccfermii, eLc.^- 

Páad. V. P. Poda, j^i/ «. cbi podar el Arb-I. 
qujiarle l«fl ramia H<raB é ¡nütJlFii: podAr v^ g. 
^ vliiafl, ^ fn j] Hn^ Ji 6C/a¡. V. Sahr¡g- 

l'Áof^ P. P, ]>i]íiabrimíenlú por «cquednJ. Ca 
4 'i'ip V^t^íK et sabor, j aualADci^ toiJa 
fénfFQ 4i^ fruto, eECr>°Hi]p«H de miicrLn secos 
¿H mucho (Lempa, na ^ aa á la!at\§. 

Páati. F. P. D:aa;rc. Pa « tn, cloiafnr, no dar lo i\^aa aira pile-, Tronlrarle el inEenlu- 
Mapa i> per desajrírki, e[c.=V. PaidaHi. 
PSa'j. P. C. SenJriOt ptnvícho- J i^, üt^linaTle 
á ffl^o, 6 hacer oV^a par™ alg^mOr \i. Ofr^- 
cÉmienlOn 1 4 xa ffios, ^^rrecer j Díd4. VE' 
Coni^E^niCTJcii. A algún Rni ú atijMo. Mqi' ^, 
c^^ernjeiile; \ i), concernir, í hair^r que al^n 
íiiia pira una co^ delermLraiTD . Afjan i-i tn>pa 
4 ahrtii, la iiiiis no e^ puré nada; rnúlil, j fie 
niígun provecho, ¥L Aplii^jioinn por algn. / ^ 
H rnf» cddaijuir^ ridf-iy, Jiplícsr la inlji pur 
los dlíunloi esio ea, en EuriSBia, Ti. Con- 
TOni^EtLÍa, lielLiid, wof 1^, cnnvc'iiir BÍsuna cosa .^ d nfn: 4 « h^d'Hui'iiIií. l}M\iii *, vt J|l|i'||^ 
■Itipirtlflill, BU EuiinBbl-. .EiiüJi lapa $ annn, 
4^ 4il^=J ThL.'h pjia rhlD 4[hf.i fMil di^e^lii^ 

f ua^nil. I*. 1!. iliTiEniu cnn Id. roInU. > od, 
jtDn CVkiiilDi brdji». «I niiiiii» jm rniikiüD 
V . IfaliBi. l'ufHíjriti/. í'miúiiti- Ci||hJ' 

/W^r. P. IL ALd|ilLip it lnli>i |n>t iliimlp \& 
?l ugiu i Lii 'ümcnKTfli. Yl EsLururvirnlOL 
Tm ¡t, TiDjfitr, HlftJIar, t (vm iiu dhi 
imr üivlniii Je tirt, V. ffdbiif. 

r»J?A' P. C- HtHl ilDlriB? Jfflí • a •i.-' 

Pii^. 1*. c. ri.^^.ik. Aioin c n dK^n- L. 

dirl ^011, tlLiiJir Ib ^¡iru úí Ib Lan>|ji'iLHJ . 

PiWrfB, P. C- l^tTilon. *> M Jf ii]rt<HiJi|-^, 

é\r4^Bir t\ fan ¡Hl Tij^iLe; j?r¥ilik:in ilc|ii?i;ii- 

F'vJam- P. t JoipiiUificín 'aIai- A hip, 
impmv Q uiHi In ¡LDu »n h>i« A iitlii^ li 
ff^nAui, I- ^r;iiffiiv4^n, iiípa r^ nTa j4 ; il 
hi dLcfík |H»T di, I O Kd K ¿dgurmí n ja Ira li 
uuafi^i Oivií li KtMvtiiff, wnpminai 
Cr< xay\iiif\a. ipii^iiiL nfa fiu If luaAradii. 

PdbJftiiiL P. P. Luclu 1 nncBílplüH- S s°b ¡ly 
• , luihir liKi^mlcí UKftdlIlu^.LHiih Id ¡uriiu 

FdUtu^. P. P. Juklik , « n^ulirtun uln^aLcro 
3 fiurLn Uln. ^fjioA flda9Ji"4a. I . d a^ordm Ht, 
if'>:kr,4 Ikci" mbín bI^, focn nin-ú Biorv:^ 

?|C.— \l. Kfll hETI>l»4lt. ^flMt * Ü ^dúk 

hililiC iiH aimgBiiCld, J rnlDljLi9 ^m lulilnarif, 
Kana^pali , [BnCiI-riHiL \. PaiairunJ 
ísTilfiUiiJ r. Fj JnItcmEiun , v inlurwwaian 

itjmOilB □ ll A44ivii|iJ, L> pnriplii iiHI i'> Ihk 

DldíibjN, ü rfi^iKlnk CÍH^ Vh iiv 1l^'><■ la?a 

Ifl'^ fi>ÜP. nuLVpiWi, (« Ib pTiV JüAlgano. 1^ 

uankcñ. Y. Pa^tí 
Pati-U. P. L PéIi?U in. pin U ítmii Dlli|i|ulL«-n; 

jik HirriHi diiLCapJFltnn. V fnli\ti\^üb\nií. 
Paln-ifiOy. t. C. ág *, .: *. a^rntaír 4eHj 

al lli]ii|K qiii> H ptLirik. 
^mnemniiEt. Tl H. ¡l^\itu^iiin. líi] ir^ilid a, 

TPiTiiüNflJÍ *.*hH.r, inun&slir «y*. A-I-. 

ririQl r?M]LlTH] Jtki] luir rk MUlRla ■ a;nun^' 
4f ''' lliC, ilbprü¡i>e, B-) 4i J^ V. talülag. 
«ninul ru rilL. 
Pncj':- P C. Artul Bil IbmniT^, li ruLt ii 
LDma fnlJ luru. f b- p^iln ciii coma r>.ljitVr 
F4n BLiDrnrIeijb 

Plil*tl. P. P EmlillBila, «lio, 'ÍC4fídirrH- 

^1 5. tíc»WhfJ AriiLigiii 4i |.g n^íjnríii gpjru A 183 

Xfl.iVuní ■'¿'ijrfi El 4r^L *^l Si^DiimauípcJo 
D W«rBL NnliPr*r imííack*, ü úlCíOn.i tt- 

T, g, /# ju H/mn ¡MU Mivü tivf úHiDufjsDi. 

^rUiMbaim; i ^t, de hi qaB w:iU lniECr i'lr.— 

p'i'Ltcilu pjiuHBifflaq, 3 i|iiien Be «Lhü, mon 

■ nHOJitl, rl qi^! PÍT 4 "íí >*iT^ rtUffTHI 

^nlB flW **■ pM?^ínlil pí n luiluc lU nTiTjeBí 

4V Ú. 4lv;f-Bliril'. V J'jIMiimih.J- Filfr^lnq. 

PnlLayár. P. l-í&Jr'rTe m^Í,; Ih-ííijí:» dr 

i^r, ibimn |i« Ji» L* IriliCJ, (|lie bIhIC dB 

tiÍLTria^, Ir bjDcv- 
ÍWiin. !►. C- |Dí lait.) lian» Jo h lela . V. 

Tiiiau. t. I» Sibirpojr ]V« #, lubfBpuJii- 
ía lirji>, ú Bli^ n "'iilil: «r pI uhu om 

lj"gi»,-qilB ln- dBdUB. ÍTí nglim aI ^L^BdUf iliK- 

iK^pnnia e. V. tíotnjiúii. 
P^miirtij. P. P. Jg ». lniffir maJiulni rí' 
■rnurdUnrlk, t hiura^ iim k IibIIb ni» thhub |iki- 
m;L. f, fiaet/at^f t gomiL úí n^iii ¡r ^, u 
nm" KWais <\¡a jnaoran 1g\ng-\gpíem-.1 m/i 
* 'rr r^ IhnBJ Ul n^ntai jjiu díi^^ 
■UBI ufflil^ t bBLUE |iirlbLpiBlfl i Mra, ü 

t n|r» <fi! t qil'! Um» llaM^ •. g. pbcoúlr. 

¿ Tiri, qiie rff^ita D 9« imlgt^ V. Otiit. 
flilmirri, 

j-fff-qiifliT. p. í-pqrjín- *tii4rrflH¿^, ijpfliH 

^ ron, |Hiii(in|E Ui IcJiKÜU, « ilfadBkP. B- 

O (uun Poijrc Ja ujLiianain^p pej^üiiaiiiL. 

Pnilrr, T l'TiBii' l*lli|"l" flbírf' AqQip^li 
]ir[dDai V. ^«q Id lu^ 
l'ñcápnn P. P. II«JB»VJ Jl lid ^ilql'!. V. 

floroniOaj: Fa\¡apia 
Pafari' f. Ij MBrl ruapill fornü jnlrir; r-. 

dilL Curr, 9 dilL liUg, frpHi- dr pikDH. 
/'□(□r. C. P. Si-quL». Cj a a», aviti faom buu 
ihiBibrmur t. g. r'j t mnüa Trnge ta bur^ 
t^id de wd; k eilir íraaiiilu ¡le tná. em 9 
in. Yl. brutr HLuírb, 4 lira fart í/itfí 
mu; poner 1(4 LimliBiri en li u brB. La «AbUoi 
tr el farraiji', arfiginLltiTliii, tLc. — lé. 
PUi^rdii. 7. P. Elgulft, i\iKV¡ ihd b puvU 
piTB lliiinrn A^ «, klfíiur ll ll ini"!'^ Enlprai- 
iu; pvm ftlel riiFi». Vt.4& df », íafeUtat 
h nlrr* imniiie Ir jpiErfc qni; M hqj IhioVc ' " 
tctni- él. V. libmif. 

Paiaá. y. P. ¿KirOiBolO íe 1^ hhHBbdD 

que ivriDF bbini. 4 't^i eecu bíf», p^n 
qitr rpongüe el iftna V. i4'i f¡i' mi. ISA P 

flufni, P C. r f: Vii|ii>4iF riLBliiiiiiir tinp, 

drnMTLlniloii] ti Ncrn mn' Üi luIIi^ii'^' ^i. 

PflimniftniíX P- I' P"iB t, ^ íi ü diiipiíi' 

V l^tfapa 
l'aiLif. P- r C-rirvn. 'On'i Birii (Tc^llinn. i'r< 
puri»|j, liobfift; V f , |i|nin>'i4 J| jiariii li liid- 

^q il*^i|l, ti [fijlndl ll ]|lcUJ,íLt^flfln, 

V. Bnmlij 
PmWi p. C. r^^ «liBjn, * dn Imuci- 4 ■«. 
fíiDIí "»" |n iHU. 1*1 moiTiivJtft, iHquft qy 
í, pfl'tTÍ fl- ll p'™«M^'"1'l ■"*, 
"a *, ruT de iHinra; # ", nríhirlr «j- V' 
fUJ^. .'qnAa. 
ÍSCnJ. P. í lin^Dn, wlL'jbrl f^i «, .Tf #, 

f , mdir uUlBiH! (iDnlninln un un Tiunna, 
mtlurr, j*iiB G fa. i t- ^ li^ ^- dn- 
V, Piuíff 

fuú^ P. C Udb t"!» ihjHIiII^ l>a IÜItiBlU; 
p f\ta ocfi. T n'^ lún^iiUUilA. ñH^ih 

g, t^ii-po- [nDo iJüb jctliB. 

J'áiD. ?. P. F^ r1 [iiFH] |u^, que pUitni di 
|3T*JiMi, l»ri FnLipr. \. Sar/gtí. 

J^bdf. P. AL Uirlurj |inn ucnr fll cBUir /. 
Tira. 

fa-M. '- r. PcllK'n In limi. |hjia JlmpiacU 
( ^umIhLj]. VL 4 ■■■: l^ir. ¿ UxUI OV ll 
puaL] dcL IWriik 1 nU-ik cmlD IUj^c rl rnie^»! 
ú hn rifctfl- 

^Jiúibtt. I-, P. ViB". I* l»l» -ll'! 'jliilblr rii' 
ll r^Pili ^p aiis piran ln> nuifn], 

feípaí P. n 4 rn. PiAiLir h pzilirHH liA faii^M 
rt iiu, pi:fr*ili>, r'c.riXti nuLniía. V. taü 1 

^igiiliH, F. f_ lloniriiici nnr mPTor, fh |l■^U^ 
Jg 4: OiHcllir! runiiTii n LfillDn A 1 di» dF 
buíB fBtnjKi • "», ímifcrlír, miar a>|, j 

rairim P. C- Jí *: íchaiipajiBrai kfl hi>m 
«■ CBilqiiirfA ni:iuan¡ Ij ^ i^iiliiila lidd i^La 
inCundu. Hiibih' 4^di raüfilnirl Ir ml'jfurJiían 
úOif üilirpiiiiHiDvar. VL 'HwrDl tIb>, 6 boíl 
fÉrB Untr iDlBig. 

njnü. Fl 1'. I^[i ll: lat^jín, fjidl [Hirt 

f'Ufá. I' ■! AlgiidiL 4 eCiL'i. ,4; 4t "4° iqum- 
glilar arJ, h1 Iir.'Ihifi' iIe Hurir, iL (Diijii' V- 
Papju. Amo. TTfjrüi. V. OinuTüJ. 
Pa'inir. 'I'. C. hoLltjnj .Vj A ¡in, dii a Lini>, 
pTT dir d Dlfi»; 1. 4. Ir Juan ¡í tnill'ai^. 
^TTfl \iM t ai\na ^wm J'ifr^c dr i^Jii^le 
Incil l^C i> l> I^P^k^U,— liD «I aw, {ilr (turuj'qJ) 

''4l<^i^ I'. C. BlgVTÍh-. 4 fti, ilf^ldinr fo «u^ 
1; i:í¡'0 1^1 iIbVhII; E d^enujir ii]dl]LiKr 

rm-iL ljh D|il|i?nn ul Hehíndlrnií'niD ild ^]«r 
it In <'riií, V, J'flr'í'üiií. 

Pfli.riinJ !►, O. t fH: t^ndíTujar b hnrmlíi 

Furúíat P.P IIJpA Lr?HlB, o Sjlnllildii ÜBRidi. 
4rr f , liumilifli» hlf pdCurrriUlüt h:< In iMnl^ri^ii 
liLiinjIrbd, V. í'íKíH'iIní- 

JhmJümflJ. P P- tÜHJIi^rHil. l'fl t iTn, nb^lilWll- 
le: I. ^iiijMiii. 

J'oLiiq^Dü. r. C IlluniliIdJ. SMiIrnrtD: » i]t.yn 
daD-i Ji jmmB'ilv •lipoTgMU. V. ^^itann^. 

WjluunFfjjt, t. C. Kl|ullüLHLiiw ^ U plTl' 
dihoilL' iiE^ « billa, (mTiiiiiiimdn rl ilini un 
i|lia imw. 'M DJ ilijc Mblii nnln ,Vdf «, 
■Tui'iwúrtr mi ,, g c.nrf»rirt nnfc u mn 
idL'irrlriiLlu, i|u' s iiv Jonir^ n KiiId »ja 

^ d^inrn wlUSCrMí ilr lU ¡guc tl\UV Ji l-Jj , 
DIBÍxIl ijmii'r ¡^UfllinlüC Cl>ii R ll [flll^ Hr| 

pcinlcnlv.jLDR^Hli» 4LK 19 rf «lünl?; T Ilh^ 
i|Ue AdkiLrlr li eqdiTKJCÜn i||i;o. Iiib f» mi 
Ur l'clan xrdi Nr Jiíapn, fin lipLiLlb, rtuM h 

(ridbWra rn |i] iZHI de >,; 1 B!i <n ulW 

P*1ripo£. P P, Hflllica para ppfnlBr pijir™. 

■■fL.-ln ,3,^111. ikuíDOiH lnnijlllfUtrMjHlJ 

íu rw muh diinlc iai\ díame" ci^udih ■= U"lri de 
firtJh iJí fl jj ajiftnua. V. Di^Qüiir, facu- 

'-Inoll, f it mJ-rnuJr , I 

Picidan^ P. P. ^luuirjdiiL iJunjld^ ii 
pcii^iBii^nlTC lAiwig 4i hliDiiJv. difluf^iic, 
JiunilBnc nu mJtrw.dj B. v. ÍLlrimj, í»,,. 
r4>iiiaiir>¿, 

^di^. y. P. I^uildnd it uru cun cou ctra. K^ 

Hite \¿uf¡; ^VíklJirFp! FlL LiHEmidir*^ ^ «_ 
li fiániljaict-ttn flrfu K, l-H^iíliH" BuLlnH hpiLl- 

(iK, aK^^n li>i|ai| illirn: u itfil juB nÉnrikl 
[|||B, 0^ ltHpapatia\iAii. I, jiogiMUq, iTDpflrrjiír 
una fVü trHmlrn; filma, hl»[ll laim i'|li. 
« 'ii. hTi-jiiíu V, rl flue tmpun'jfl, I. py 

V nnj IKdqUu A, 1 i||]i] tguBlB du <hihI 
4I>» tJl ULrai I. f/ag A irii; Jguilirt Efi I iBLinuli, 

djrbíiii, ú olra tiihi, flj 4 iTa "^ müi^un- 

Iginll^ CÜBf OH nonrrí. *i )ugBilliF4i^ Og « 

dpr II íííNji wu dis rr< üi mníí ir hi ■íBilill pliiliin, Ot^.-^f] 'pz; íiudni ifBkl l^n 
hii'liD uilDiu lur^ik 4< ' ^ V 1^ ¿drrlanu^ 
^LirH ciiLÍiim, [luilrih ¿^ i;ialwn L4i|uiru, pjl^ 
v\t — -dy ú ^' ^nifiiiíiLii, -Qb!" rijuiiignl, I. 
rUiuLlariinu. V Padaí Piirl. 

f'iiiM^ii T^. ? n p¡i". ú i-iu-i» |J^H Bniíul, 
••n qiiE 'glriliD iii (iii'rpUj V. fiKdj 

i^ay^ 1^ I- ■¿iili>iiL'i| Ih^luiat, A lln^ikiL 
Ag¡niA e. liihUiiIlU D- Jniilril'i. "S'. ¡'liii'. 

PmfB^-riif I*. U. llHi^r fi urlu'IÜG'H i'l éiiIq 

fuBiiJu '1 II lloiir V. A¡\1-S. 

PMUma I'. C- l'uiifjrrüiiuijf. Ig t- i'iInT 
bruiDln; E^iifirduil du ^Ijj1lIi^._ 

Fm'^iafíl. ?, C I Won^ üni-ioii diriglili b Ldii>, 
pro qi>r rl dlro Id tiiLn'rhlB, Li-,fiü<ii|iLilu ^m 
^1- 4í 4f ri'nir»i!iilr bej V. FMati<Pr. 

PudaniUt'. V. V. n íclm p*rB nüDiT pno: pin, 

II baiJJi, IMI'I ili)4 puiiLA], dIiiId 'ijn imik'l, 

%'adao^ F. 1. UrqUiCf nBiiiu. V' AofriiiLL 

yDurraíL. fldñR^i 
raOap-Ba. F. IL hjB ¡RqUEíL qi*! if ■bvu- 

tut pula tíe U LifrTD. 
Ptrán^ir. t. ?. E((ciM>diriun, qup e Ikcq 

ü uol, ;3ti qui! h UiHD üL olra pan iL a 

un. leiliC ha. ^. PoiTaniJ^. 
fWiUv. P. V. üjuli Imii]i BrrHit- .Vi B. ilvt 

PMOi. IV P. E^ptrlsnciBr 

ÍWiTií?. C C Pkl^l, ^ nm fru ulI» IiB 

E4B, i|di: iLl pi'iFiHil, A uiiDial fitv W, pB- 

kni Abi, ílti-coii ÍLirrcí; aupaJ i, plIflE, 
H^ihinit Tmils bI u» úr l'Md'i pim G^ V- 

J^S^K 1'. IL 4!ualo^^1r míunl, ij lki^i>; 

LiinlonLBriB Bü, ilj fr. 

TudiinJ t' l>. LiHiiB. Pjiii'iiiI'I « O ^qrd¡r, 
runli: [HJiJliro. V. fiiurú^. 

J'udini^jB'r. P. I:. FtiiU'Jil i-ntl DhilBr Jj|UiE 

«in csnibiiBi, II BiiüBr ii'nkbdBnib tú ¡i dlrnr 
I'mliqgi'rdr'ig. |', F- AiidS iJm'dil IncpB lo^ 

biKH] de ir,^ ■maijJirflü I. rujl'll *■! 

flUtl-Jllh. 

í**fr L-, C, üniemí, it íiGrllfJ, «a « ilFi 
Ki'rlir (1 i]n|gnii|, ihiLLiTilii pu « hIU; U i», 

^'j\unir Bcnrliir; lulcriin^i^r, ícuna lucjin. A 1A5 

» Hrf, DU fl. 

faips p r Jq A iJ^ "D -iV' liiiraras 

uliüli>, ^1 'TulirDri'qiiiS rn N. V. Dujijid que 

11 el iilariii 
Pwt't. V. t. ■■drnr Kiili Jr Éfajim. » d 

iI^Lmiifiirr rJh fii« 
yuifrún. P.V. liJiTiiL Jprjml lU -I'. I . ■ C^ HtiqiaiJriW 

Uf: ai||tiditriir ili ir. cmp^ininjw-': 
railm. P. C. l'uOilHh. A rrj, hKiT <a?r an 

limobrr, ■> iniinil pir« diUjiIi', «kn^.4iiii]ii- 

■dds, lOllaJi'hi, douile HalHP de ÍHllE 

il Jiilnur- 

P.K'.^. P, C. EDkwncla. Na * t banti<t, 
i^>Tünbllfl du runti'; na f If jiofut, iImIiti: 
h]i] [^ddi> Im4i lloclla. V. Sa^fií Tanaf. 

Fa^íí- t. L rrur«r&i. b af, idi^lrar, i- 
pEüfrllur; i^llmii' üí tat^ por 'nili, 'vpmfl 
t> amu ^irMa¡ muDinlia SopIfiUUnMi fii 

"j *- 

ííuiíiií, p. c. ilii||fliíiil"iniULniaiflíy lietra. 

/^nlHijurjjiic i^ t' UfliiiiLiriLiHü I »; «luiii-- 

lirli:, ¿ rcJic lu qiiB nl)C< V. ^oú. JaMIqj, 
^llnl^lf í^niijJiimnÍL 

PúiíOar^. P. F. En UB lDlrUDV«bi CHi q4 

dLqliHLHH Im leTnjmll, ét^püK! ilfl iftil ll. 

I?■ll■'llle■■^. 

J'iUijii'ti. l: r. Aruutiúti viitLuj- 4?mJ ^■ 
BBUunv niulL[]ni?nU lubiBinb nilida, *. f. 
ei^haiiilijw Ib Eulpí d díb» 4 eliu-. Honfi 4, 
iMDil?»r pv FC nLiznok]; * un, an k qm le- 
i:it1|4n; I t. ki ^n* V. iin|ii>Linr ?. TJid. 

I'dduii. Pn F. VoijI, 4 "hu «juivBknlc, i|ua 
u pone al i^nn. 4 tt\i, imwilih 

PaíI P. P Cnriil i|iií FitfK f n ni rio. |4n. 
rrigrc prpjiQíliL ESaKtnal. luinrcli'; w?trai ¡¡¡IB 
Lim-ilcí, gDn^n ü pamabu lügurJi t. V. Pa- 

Ponij. P. -C. TLIiJoU. lil 4, ruda ilc EbLoi- 

diinleaLu; y. g. un S 'i U'>i 1. núq/u-f. Jb 
dtKmv ij i^jm^ndn d Mn ^ fim. V'. ^i i*- 
pip ilü arnn ¡zurUir Vn S^mIi^^. 

Pfll., Pr C. V. PM. 

^hkV P- C. E'i^iiplii. LBbiir mn iJI, «'U<; mai 

^ íl*iir, ■! 'í^fcHUPTM Ifl l|íi:li'i, "1^ '? 

r|iL^ N^ í'VTlB. Adi'ingnu' A mi|A4iii r» 4tf 

DiiiJnialHrk, i:l rauíjila. 
J'¿^ 9. V. Ai^ih q^L a' EiíHi'. ^41 ib ■4i| 

fon, dI'Liili'H:'* <|lla Wi Lillllli II btbFi ilr lo 186 P . 

que oiro ha I4>cadu, 
Pog^áacv Vr P, Risa deíme^iada, Ptan it. rarae 

d giijidvh ceroijiLilits. 
Págaff.' P. P- Arnii íti comuii: l4i^ (üspMies 
Sofj miichai^ Bjtlaiaa^. Casiman. Mararálfc- 
MdiMlo- I'ágaa. Tat^f^aitáif, HIa']í¿{f. Oád 
Ttibuti. Ma^ítpiet. Xa.v§}¿iiait.' Baga!. Patgáf- 
Orldc Soa^. Uuguíí. Farú^ao. Ipaa- .^ndn- 
ffáya. fpBTL Büngñg, ^tü.r^Diqufí. es cnnlquier 
(flp«{p de aiTQT . jie^ajúi^ ; Sik, n ctro a^l 
IIbihdí^ |>0a'i]ii4 sf vo^ii [fOk^rflnn. Sabóig. 
¡Katriñitftg- Bulíqui- Bánt. Bái'it. íitéc. Adlvl- 
niniA! OiifOimati li panOqsnScaa, n^eía tí 
ponaij/^íÑr/'W! Kl palay, 
/"d^rt^ifl. V. P. Afuada, ú amigo. 1. tamillnr 
áa ütro. Amali-i Icoer, v. f^. A^rn A r^ el 
]>TEriHra A quLín mieirLefla EUA Chéao, íu ^ 
un; Amii4«d tixer ínlrc dvv. dg f^^ ^ entre 
mucAiSi ú§pa^^ V, Af-^ tfai^vL 
Pagayópay. V. C- LangogLo, -cudüda emplera 

A volar. 
/"ffjflfi-Mqff. P. C. AptT^iift, ftlorenlis, ú 
inítrumvnlQ^ quí k rrqulerciD p&ra ana cota: 
resüio cDinplrtrt, parani?n|ú pan dec\r AfEga, 
elc.-V. fdfuf, 
^Ofdrtrjf. P. p. CatiTlcfilo d didIo de hand^^ 
rlHi» que ptiiq en lu úmbaiYScJonffi. "V, 
PdídiOtáí- iMíi'íjW/i'ií. Pif'¿pn'. 
PSjiM. P. P. Türtolí, a*c conocida, V. Jírn-ií- 

Poijto. P. C. Vúco, cuyo í«n> kíevc de escu- 
dilla, ú jicafi. 

PdjFU, P. P. Jfa ^t llevar c:l vienta fllgrt 
COD (lülencjd, como empujando, v. g. «■■ la 
mar, i la reli. V. Pdro. 

Psgal. P. P. Caot como las de Europa, "V^ 
GAut. 

í*ag^. P. C. Graniv, caí que peain cübis 
m^DudaSp cüvna fa lia batleas, y plaLerla^ 
doG« granon de bhffagAfJ^ t. r. hacen el peso 
de medLij real. 

i'irgnú. F, C CflULlDeda. Aqpaq 4> /atnf 
jfi f^', se Inda p&seando lodo el día jiar el 
pueblo; indfiT. ^wfii 4, vd^fQ^fV? ^ dn-^por 
don^ se eoilfl; y- g. .44^4 ^i ^ anfcy^ P-ir 
d^d? Jndamon? Cidiúiít A pie, ma O ngd 
idl-ú#; 4a TtoCM^. d^i ¿ ^, L m&J^/rl A' 
^¡ ceiarnar ¿ prisa, pordafíA n ij- 

Ptu/ndfiinii. P P, fieueflcio, i^ mcTU'd, que 
unt» barf ¿ ulivi; », g. i4ifu tí «Auj^-a fuen fiii raJz. 

Pú^iH^pín: V, 9. RulÚ9 ú« taimucra, ú f^isn 

«cmcjanle. A¡j ^ rí -oiv^.na, nji'car re-^ki 
f CuJlliriUfido. ■' 

Pagpa^- !*■ C. MotimicnLa agllado tic algo. 
Priíjft ^, Ireincilflr; ptrniag ^ n boúr. no 
aglaraif daláo, Ireniahrac, menesoe el cabello, 
ú caboUara.. úp\ quotá corriendo l-purji^. 
Yl, Sdcudimieoto. ^ ea, aacüdlr. V, Pai»;ú', 

Po^d^n. P. G. C'>a ncgncicn ¥. g, f>rtl0P 
^ an q^q? No hawi caai> d? mt' de rann 
flu ral£ que úgninca comed ImieriEo, j reveren- 
cia. V. Patáh. 

PÁStia. P. L>, El plalano JpI ahaed. V. Bag,^. 

Pd^ud. Pr P. Especie de chgu atalerLi. ^^ 
4v hacerla, V. Calapáo- 

Fagué¡. P. C Pena, congoja, fatiga. A^i- f^ una^ 
á ^na^DÑii;, yld& IIcdi de penAíi, ds cuigojí»! 

- y rjLiga. Ira^clencia, faLla de flufrimleolo, 
faallrlio , maUnrú, Inhpi^rlinentla . apureb, 
JtorroT. 1% ^ d ü^ag. Impaciento, insufrible 
na esperar, fiofo^ag ^ á paaiu¡cafjia. cenduciB 
Caqih^locA é imparLInanLe; pag 4 f" '■ paáa h§a 
íáo. DialtFiUr, jL|rürjtr i1 prójima^ fljn^üjmg 
^ á qrulqiiüam^ bnrciblel CdjliQj^ ^ fawán, erca 
cannado, ú fjalídlov; Tracto cnnio camino 
mnntüDflo, ita ^ á Jó'ojí; imp^ríoflo en lo «juu 
iTiDodjT na ^ üpinarjbJ^ira; kr^ulTiblCp do Ríala 
condicioi], no ^ á Eóo adfmailio-ed típanagca- 
(oáfía; inijiacíenlij, ínlmEable, imperlincnle, na 
()á 'dr, ?i^qu^(,dv lo que le Líki^: ^tjpop ^ 
Ed mún á 'r'Oi docjo tí bainno Á daaáfait- C.\iltfañÁt 

■ katoríor, «i HofiriLud c^n olftiicui augm^lic, ag 
4 d offpaqiaii'iftiáqatm iíi adü n§a arÚMiána, 
V. jVi16ii¡í. SobúU. 

PagrLer. P. Cr EetflCJidd di pulcü. ú eañaq 
puniiaguda. Vr, is- iioi linea, qi]i> «g eclia 
con un i^ordfl pi>r lo alio de nriji ¡lared i 
úlra, A -le nn atigiio i^ oír» pire \sts\ «^lA bi^n 
el tívut. V- P^Tlíf\Q. 

Fágtd. P. P. Raya, pai conocían. 

PagiUln^. P. C- Delanlc, O en prrsescií- V, 

Png-rín^. P. C. El galípapo, ,t (orlugfl, de 

Uerra. 
Vd^ipiti- Ph C^ Vuellfl, Iraolflílu de una psrle 

a filra. MinoJ (tp miidarHCj Ttia ^, el 1ii<^. V, 

B&Uu. 
PügitipgtiP§ft. P. C, Kscondrgo. t ^ na H fia- Pá í. P. P. Ffllnju ilrl pcKailu mil? ritpir 

kiRU '« ^1, i ei\. af ^. 
Pig- Tr C. PriDi^Ki; miíjc !b, inn; V-;. (kimed 

prlniíTO, [fi — Jlim^PMi^ i. ^a" uiiEvr« Wd- 

JH¡M, E 'lium ^ ir Lr.'rTiW«ü= I^iId'Iu » i'Li^.— 

Poirií:, r-. i:. AiB iivi uvi], 4i d» nrf\. é *. 
l'üuii^'. P. ■!. II mcneu, u ]^¡lBi>iin ilr Iv 
Pl]!^. í.. iZr a Hit, ■nJLi'C i'L dudo ün li« 

Ai^LlMp- P. ?. Ll AZi-iH] qnr |i' Iidih' fjHi Ij 

minii. ^ pinwl» iion ilumBEd a o"- iioriLE 
«v bI paliudu, u inJiHi. 

fAtflN p- p, ri4iii lubit Bi^ r4jf tt «. 

Piíjmr. P- r. a ú ouiEu, snEuieiduFi pMm-n, 

1- Rr *1 |Klil. 

PiniT. í. 9. B?i]iiiwUiit. • n, EWDur, uri- 

ni»4in, mu •, lüiodaní lio Ali|4fih, iil LrimlnJ, 

írmiy i'iiil, ¥. íMJhJIfí, 
Pflbf P C Aboíb». * dH, fli^DLir -ligo; ^ 

t, ■^vnbi^, ii |vi;n|jirK. 
PiTJihim P P Rlcrgulnjidr JVd *f. aiGn|irlna; 

± 4, k n"^. V'i', [Min 410I14 Mffiír i:l iIiIiIKn 

p 4 n lagui. 
TayTp^ P P. Trii.llli.Ejki ilRi»- Jj 4, iTíii- 

LtltnEjE», .> l^ncEfl du'kn Irin; IcqiUii it fri|>, 

ftr 4- I^Lnlurví iiilii'riBlUiiIrK, li |^.;iDnip. Vj 

5^ fi'gil'milbEill, r.^urnjiirr. 
^Hi^frd- l'rC. JiiTuUJu ¡tur lli.j^ j tn «piliiBrr 

,^ 9,|iiral^a f u H;]iiilr4r, iJluJic ih.Ihjli'c 

jl^n- 
Fatn^p^ P. C- Ch"=|i», pii|v.'Ti*íi, huí Efllií 

lH rDi'5>, uiimrh Ir íí>j.ini, flí* (Kh^pMr 

dd, t>Hiili™' ri piiii'Lowi ''I '■mlfc !••"'•. 
PafuPS. r. P. Tdpi fJil, A D^E'H'I^ 
Ptrupaf. P C Aliinv:^- ''hni (, Edlr^ir Ir 

'Til. V. Oirlab. 
I^H f- y. 9 fM. UnLlE b luiiiNpirLi Eni, 

J^bu. P. <;, ■>: lRoi, KUbd. 4 en, liarfr il^r 
dU V^FA? llH^fTÍaJüraiiLlik ú jl¡Eililit4ú, d? fi, 

I g. 0^ V tír^ plirKi^iHlirk I- dLilHE Bl^ 

r^ríCrilbtnFi', U 'N á ItnmuaWI^; 'Olir de 

II *H|fl, ü d.' 4(1 .|iH i.'iiiuhj, ma e diii fi A, 187 

Fnlprr P. C. AUtirg-UM. ^'d *, Iiu-UTUJECK 

I UlAlgBr V. e^ O fr ti >i\ 
Pila. P l^ bUBroaaDiBiLCüi, Eiügi. amina 

^ 1^, BünU- lirt pEliH ^ 'BDbJd hcll i|H|fl 

^ riadB; la t BU. vidieiv 1 rtrrfir da ^FC. 

BiinTHiila. Ilinrw WiT'lUaiHE ie nb/B-.f- ( ^ 

anlag Inei\} t\ a'i'iii'^íiia/o. fa tíln tv 4Hjd HM- 
Busgpal Ra dijimni riLL«Fn oblt, Ik^llB, 
nulnilk- 
¿'.^birn. F. F KugLnHJUB. ifumLjpll (, riV- 
giziiilar: cjiLdcnor iiDi fu cua pklibrH, 
■ UDim n^ dai/aaeiii V. i'nJKdl^* 

J'q^Uif. P 41, PieiB, ¿[^DleUlla piU rr'FHi' 

di- pirl^JB. J^ f- rBiivr>5ir «04^; -df Inblii 
i piin. V. nr^i. 

rffjjúv. P. i'. AUJ.^ 4f VfiiHi', o IMB b^JL•n■^. 

Pola^H, V, C. HDiJiD ^n [LiTllT Irchí, >'■ 

PirJitjiiic. r. G Hcijidv CHa, -D |Liliiiirc4r 
V. Bnt^. H^mMf. Patípaf- S^rt^ilw. 

FÜa/i. V. P. P»liiu d» t mm f- ttsjn 
in ll imIih iFe U riBin.. J ^ 4i>, ilcrli U 
Liim O m^L^ ifiruTii pw luTi<udrli fúrra 

/MUi. T- Pr Onipni 4c |144, n ^üa, .1 

["(íl pIllíBila. ú ÍH^Irtr 
Paloipii- f- C líje-pcrha sur i^iiirii, paij 

ql■i^ Jif 4I|Li|iiIIIm ni> h; ive""; I' ?l iDBiIrrro, 

qiir mnlfiir |be rcjtH. 
Pa^ P. F. Ff^DHilln» v^nq , di' BiulqiDTE 

g^Drní, i|iic kBh. lbEhe h:U' ^'- /VaLis^iLitirr 
Parida;. ■'. P. La JpiiErU. A^ fe, apIHlir 

^ a ^1 4i|jü.Taiiiiiiiii ii^~a|iraiTÍy ipiLiViiiifjHf 

Üdif. bc^lWC |.> 4^01' bB BpBBLl, & |<ir|lli 

P^Ji^fa^. Pr C. bu^loU» df Ih iLfn, cunAi. 
Jn iiiBLín, A re ítSaírap it\t «rzapiín L.> 

"mil*!"" °H Ih *iT*, rt paoiíii I p«iii p. 
r#EW' P' Pi Eia ih urixin wn wda^L guTib 

piCJ BCI-nií- Ti Píi«*(I« VíJÉ #, .piDUT, 

Itftir ¡le liurü- í /rtfínfl, 

J'üriornlní- P C \i(.ii|ii «iiiT llar, ""''n 
uinii 4j 4 JJ ^DjiJ, iP.^Jin«fl ^vm 

Pala\^pag. P. f^ |>IiirfBlit rn Ii>jiiií At 
tHddFlUi, H]jt pmiÍB tnlffH ^Bihab^ALid*^. 

/^P't^. P P. Vuuh, h1 Lu^tguirf- iiL«uaili'ali> 
4xq44.> |OT tL ^kulo. V<4i' #. Hn^ir filíenlo 
»|gii, niimn rr papcL íin-«-|i^nlc" 1^ rLimlm 
ll nolilmi.i'iii jmr ki TiigTPj iM ^iriri<^, n<|h K- 188 P 

PaíáK P. C, Fújnro Llamailir «ülJEatid- 

l'afalíún. V. C Ajorca, YI, Síñjil [luü w lian 
kM que flD han dv ü^íst- \- Pofi^ilv. 

Pnlálo- P, P- Sobcr'ka, «ccho, di-Tniuta. JVn ^, 
^b^rvio» |krKiimp1u%o; pi^rdf^r el mp^tú & 
»\^iii\fl. og 1^. IHm a^jpoi^ aaía^ti lai-laca;/: 
NotceíiBoberbez^iBCOD los víi^Jua. Meiun pieriar 
con ij*bi>rr¡a , pag^¡ ^ an. Ue^pcnií-cijir Ij 
^A^IeiL^a ^itB, pag O; v. g. Dica fJa^ # \i 

id^cQiEiHlido cnri íü padre. C'QL ^'CtJeiLte, 
ú d1 conlmrlo, >. g. i¡a 4 ^4 rDitopn, e[c.-= 

fdo Tjgd iTii 4i r^i'irD u^n^afo. 1) an, bJiwr algo 
rnu de la urdioaiu; eiced^^. V. Pánu. 

F^amÁ. V^ C. Uendkidjii^, Poi (^, mándien; 
df'^, L O^J 4>F rneudlgur do puettu en 

iiQ^Afn^. P. P, Con corta dififrcncin, ^^/uf 
4 á iiyAi(S, I, n EE^tiráPNfd, úecíri ú hacer 
alga Hobrii poco ma^ ó menofl. Vt, Du^ferdkid. 
1>en|«rditUr cun lB»dddñii?, i^\ *í linuatg- 
t¿i üi N . lí, Dáilíví. ú gTícjí, / a , dar algo 
eraliiítuBcnre^ moníJ 4, el quí, V. flíiBííú&. 

J'fltoíipiíit P, C- El gülps, quo K dú de plsuo, 
« íjq, berir, -í dar golfe d^ «luto, ú dú plano 
CDiu c^jiflldaniio. 

Poián^a. P, P. Silla pim ierLtarBe. 

Pr\lv4i^i. P. G. flciRulloi: holgaTancirn, ocjo 
Pidad. J-yiaí Vr orguHoM, jj^ímü poí^üG ai> 
quiere Irabijif, V. Ca^a^^n. 

Painoápao. P. P. Vano de njjunlud, ú di olra 
■HM.iilnnpnMrtCiiiagufmí/mÍDy fi-j, bfunbEe 
«In eu^lancia, que daéIij hece ciw d^ /■\. 

Paf¿^al, P, P. El Liro de raJA de cídíe, i JeGa 
■que le arroja con viokncia con li mano para 
Gojer alio, roma Icb fruía» du u-d ¿rhoL ^ 
m, tiriT A Alguno a*l, ix^mo para, herir, i3 
eQg«T gAÜina, ürúnd^ila psIuB, A niJia, Yt. E^pit- 
de de culebras cdm» ^^ nolEa van^ n^graii, 
que ciundq peT^igmo se ietantan, y k Jirreja-a 
■ú Id preaBx 

Palapáia. V. P. >|b4^nik, ú amiiKn], qufl hiccn 
j>in ob»i, 6 par-B colgar «n días d?l CoamSd 

Pa^^ilü. F, C Cuchara dn ^jiti depulnift. ¥t. 
la IkiJi mes hcjii pegada ¡1 lu tronce; •*.%• 
ef labat'o-. A 

Pníáfo'ig. P- P. Pencí de Ea hñji dría palms 

ú prálajlLi. Vt. lü piíln -que Lifulí: Cn nicdift 

la li'Jii díí lá pnlniH, 4 ^1,'itiinn, que en laii 

hoja:* pcniirfifle H'-ILuma lii. V. fi'í. 

PaÍQtipiti. P. P, Melmicha de mipl muj" cinjida, 

F cniri^npa, 
fflüfí-irtí, p. C' VuBb, * rcya]yloi> [lo muy 

jilttfi. V. V)i[franflR"r 
PuUupÁ. P. G- ül pie, ó eocíije Ac un nurco, 
(JLIL3 HO mole trn el Egujciüdc otrn. Vi. quicio 
di? pucrEa. V. Holio. 

Pall/iil. V. C' RngeDdraiDienLo. Aq ^. ^ p^, 
«■rgpndrar. Sí Junn tí tiAjf (^ qisijomna: 
Jum \c eagcnán': VI, ti engeiki^rAcla mimio 
es «. 

Fo^. P. C. Bfarlillsi^. Gfil[!caT, pá» ^l^ í¿!gti 
algo V, g. iiljLh'Q» ijinj « fapna jnulaá'i; Oar 
coKcarrdDeflH " jialmadaH, fi dn, Eti Otros 
PuchloBn PafiiE. ' ^ 

Paípi'§pci\g. P. G- AetracciüD, disuasión, í m, 
rela-aer» ú diBuaJir d? s.]pia ¡itJQaVí, á diTe- 
rmcJQ de ffir^^Jf, quo ea direrliri *. g. njiíer- 
tirk', p&ra que iLO«r^ vara aun: Liny^li^t^jn, 
/apno di Alaban prii; ftwpj. "v, T^/fd. 

Pafñt. P. G. fo|iMrjr en la líqniílo. Pal ^ 
Ofí. (Spoar, hsíwrJo eapcíoí na ^. íApenn, 
canto alóle. 

Pü^ác, P. C- UnniC-^lacLon dvl propio dclll*). 
i ^, deuubriT, ú oinfe^r de pljiao d pro|»Ja 
delito; V. g. / ^ n>i biijíí tflíFTÍ fí frawiWflH 
Vi Leggái\ n\s rsi'^ 

Pó/í. P, P. ÉAEQ do hombre, jí animal. V. 
fiatpibf. BaUbi. 

PaUdh- P. C. Jndirdcla, llccloni rombre dii- 
Trazaiíi] de la iioui por na nombrarla, pior 
su nombro. V, Colis. 

PulfcpiE. P. C. Budeo. / ^H echar, a ifflefr 
algo por rodeo. V. Palispis. 

Pj¡Ireúil. P_ Ci Suftiitulo, vííutío fiuc hnfií Na vece* 
de «Iru í. ^ jH^^írVc fa itdtía i* ma ^ cáfa- 
lécMü. VL Miirniuiei:inn, calumnia, Mur- 
TlíhTkt del auscnlr po¡ ^ a'j, ar^^«; andar 
rumor por el puchlUj e<c -fijpat O. Pe /^njá. 

Pal-id, P. C. ^ Oji, e'ipuiitjir moscas, ü mm- 
quitofl, con paño, 6 ab¿nlfa, 

Pali^. P, P, >1ovjmÍL;nto graii^ A fueru iIaL 
y'KMfi. Maí «, llevar el viento lidlenlimenEo 
¡H rjnbarcacloii; v\ es en lii'rrji, jfia'pa.láis ifi 
láffo; ' perderse en Ja teüf, nm/ *; Ikítípa, 
pflJííjflcM í: ajíOílar deirolüdm & K mü ^ ■ VJ 189 fi t'ti'iirMJ, üiHi^nro; r" cl liiirili>ii; IithIetk: 
4|i: (irthiH Tibci: li fc^TondillD hIl In vrnlonH, 
1J t: üi/pul B '' ■V^'dliüúir. V. {TbirrJ 
P^li^V. P P. IIi4^c( iiHiiaLIi. « m, pal a 
'tm, ji'LhTri'c iiJH ixrjiri S. cLru üir^w IafiiIiil.'p 
lid cln'n: rrrrxrrc cr>U nljn, bijucin. fiirví, 
!'([ — 4 'n\ rxiLai InariJn, fh C'>rd^l, liir^i- 

drhl llIK fLiTM, -rCIFH blíTLÍU, FU A □ Jj riTjJn |J. 

ruiíí^flfiff, r. t. \ctiB, O unviínin. tln— 

Ye. ti faUuitnJ d| ¿iKliiV TOlulili]. "Vr Fa- 

gnjiafi Pi'rÑpirj 
i^LJlVLü^. F. !'„ Gnllnr Jr nm. 

fnU'iiL f. V. l|lwT*ni!iiw. 1^ M. i>ln^vir, 

■niiark hliaLfr en» olHHinn jIriifid hmim, 
rmlürwhli 7 ImriMin Pfltrf 'Ib ri'ÜFnlrv. Vl, 
FüHliiq, o ihCrmiMín : ma 4, |4bii|ie. -9 
ni íai/fici/^ VréTüDi ni la qur puT. Vr J'4l/pi|- 

Palllñ. t. V -b an, tufnr rlr IjfI], ^plini- 

I11M Lumn IrjiíloN V. i*4iliit>. 
/^UitUij^. r. t. MfliJnll, ú d La mirad, f'ftrn 

qi¡4; rdi A, V. ^. li CbLEi^iT^u: Dhillhua, fb 

raf^i» i-lci-V. ftfii/üj. 
J^tl^'^tll^g. P. I'. Enuri'iiDloFld'jclii'rvIn, dn- 

vinüilDloilii, nr^llo. A^ ^eiigiaiVh '^- 

Vini'LIT!!', flilCirnurH' i^>ii ali'flMiaJL. ú alDlwrH 
n ]l nilItWr V. /'n^miíilfiM. 

Fahiiiiii. Pr P. Piiriiclia di] irU-Hr pugOf^dL 

J^i^. P. P- rrrii* M Llaiírir \.' Pidlin. 
PiU^iHUiT. Pn P- trrcJIUiiiMKiLii, ^uDüctilDn. 

^IT Vi B ■niilllIlTK. Vn /"iLrnjním'ilf. 

Piíliun^nÜ- P' G- Ví^iíicIb, ixliiriilnil - íg^mJ 
ir, Imnitira m^to^, qja hd liBcr rnifl i|iiü 

giínJ Slfiiiijlíir°r 
J'o^jial. t. P. Arid MrariHaitiii t u, dfId^ 

Iiir4i» dn U i\Ltt, <i gi Luii idlU, iídI i]di ■ 
barrirKiii-- V. Ífiip^uiÍ. 
PubtíM. P C, VtrjriH ú L^-Eu^iiXlD «n i?1 liiO. 
*íai <i, pihnr b bria Fvhi (ailDÜIh. Ye. 

Fxiiir^unn luíu/M\ txIuT niúini, O dcar 
ilgn f«r TCikiH, e iJiiJiirtiiilj li i!!»ri>iliia , 
I c- M. rr- ^>ir>iM pot diiLli.. V. Pa\ñpi6. 
I'al'tff. i: P. IViiiiLi da bI^ oniiih hIüL liiiiiMín 

í^iJ-iliíilu. I". I". \rr.i>iiTH-|iUi, Z ^,«74». J'oj-lirvA^^n. P, P- Oicilacliiih [K^IVlfrilih ie 
■jn 4ijrrfH> ^us^nillJi». rfg V, f^ihr, lArar, 
palm^Hr, Llrarilcí hjizlii trribd bI^. V. .SIT- 

i"iií-Jü^iijiiTii. p, p, cmihlüru en qu* Eí ttinl- 

E> 'l|li>, iiL«4iiidii lir^. Itf 4 i'Hil^r. YE. 

Whi-ibi íhIi» pnr hiJüilBil. Jy ^ blLabúldrH], 

rt/^Tfll-ííj||i¡ff^, r^J-ifljflq, 
iV-lii[|64ujJ^ P, C HíHhít e«na Ib ir lu> 

lüTUiH, ]' I1 iTrllnlili V. Fai-k"íi¡t. 
Fal-lvit. Pr O- SflrtdHbi, hjiHfe de Bturtai, 

liu V |HiHn, ciiDib qiHiu vi éoI, j iub 

m eipInuTri. 
rarjiínffnij. t- C Hon*, nini i|i]if linr iw 

FBUíli^lmf; fr ati, llrar. *a^— 
Pal iV^i. P. Clbriinl Can qirt trullH rú]1R . 

Pill-iiil. F. C tBia di: gjltq. 4« •, ptlBir 

lük gkltK llüiH tlA úTFúJ; iHí 4 ^ hKBrlm 
iK-ÍBir, gBÍb gruiLe Jb |ii4-a, r^uI 9. 

faüni. t, 4^. !*"< Al iBBBlfadi: ara nJmfa. 
V. R4-IM. 

PaiitniJ. t. C- ÜjBBiJit Id qar ttr liMon ii^ilii, 

4|LH la -iUhI iloiila H kCoBMB; 1. g. biibibI 

dBi nmpiL TnTiI^ dnojín Jr «I dü a i^h; 

Vaiih fi «ur rf >mdu que bü pjBJikL 
PatmmL P. C AiB^anda piri fujBrLa t pxi 

liaiiv^u. BCtai fiula^ «Ld ai4UDLii>, UolFb 

béIbiiL<:l. V. P^í-ftiií. 
PaJmd. Pn C. 4 11. lp«T haiHEir íI^ Inja 

ikl k^ui; iMHipixd* 4e Fu, 1 rfJDUT. Y'r 

UalilirAir. Fug^ « fpn^iii^ ^, inalilKlE 

bI prüjlmi», dcwtrLe mtl- 

l^to. P. P. ^Uf, HTIHBiT Ib UnjiHFfr I f 

¡ü. Ji^víií irfiirTaiiJf' Mutua li ivIb n^l 

PiíMniipan P- P Alrxht kIc bniu ilmlni de 
ll ellHp t üfiHo. ^ m, tíWtK OiHi \HñV. 
piii qiv un rf pil£^ b i|ue •« «diB on d: 
HiinnidiHi b t^Eiii n li toniieuj d^ d Ji 

raHití. F' IJ. OlM ilH riih 
hliH^D. P. C. PrrlHfliin, vwiltji, «ECKlanrlh 
.^ • an. ivaiLi^du, bi»IbdIi>. V, /?u4ar 

I\j|<bipi>. P. P. tilLÍI, ubru,^ Cgalnr 
PilHíinfl'41- P- C Un 'itMti, t<m\a_d ialtjw, 

|inríi P IMpithii 
Al/^. P, I! Rrn<.m,«rnluiiirnlü iTr It ¿dUilI». 

^T 4, rrp^r, bajur Ib luhiIiU; v. g. ^ o 

m pí^i qiin lOidiiii» a^a'MmU. 190 P 

Poifit- V. C. IrL^Lrinni^nLi áv, liiliLdüaioA «nn 
quü illDiiflP Lb If iTOHíS <riiis lenmlí pl flTiiÍJj. 
* *ií. QlsclilUiir teriún» i'i utri cua^ufvr 
Vn\ ViS^ para mi^harflr, íjflnf"inifl |ü que 

doncfe. V. Pai-fi6i\ Pitc-nl. 
PalpViFamá. P. <]. Fobie. mvndi^o. Ag «, endar 

■neQdígSiido. Ei^ 4^ Pa/nnd. 
Púipa^iio^ P. P, Obíiervacian frcj'ii'^nle; ele 

P^üit. ^ imt tÍDKiyíT por ttiucIlo liempfi, 

Yl. Ciiii9enUiDÍFDla. ^t en, jjfriDjLJrá uno qijs 

hagí su volunFad; v- g. ^ en lá/efi^ li onocnd 

T¡^ OBoráJur^ filj dó^ui'a: Permile á bu hijo 

quÉ obr» mol- 
PüIjHtHaa. P. C 'Divonjon del rmoeAmieutai 6 

A¡ la imfi^Tii4!ioa pirj «i^urfLr ol íeima- Jjf< 

1^, dkitrtlne asi; dr boó. a» riíi, 
PnJ^nfdinw. P.P. Biirla ^ua ta hace 6 umj, 

haciflido que h¿ le 4^ une cona, y hegn huir 

la mana ^ auna li codiano, cTc^^i de iinaU- 
Palpat-láioe. f. P. Lu4]jiirti la esícella vemr^- 
Patpalón^- P. ('. (jlmelcí» soUre rJ agua. Jg 

9,^ ínlmslcir Imniüuü en d Agua, Jugandn. 
Pattál- P. C. I^iaai llomadn. y de agua doEi^e; 

especie de BitíA^. V. Pi^r. 
Fatüác. W. C NüÜc^a ronfnaju ¡^ai $> en- 

Pahic- P. C- Hila grnaw ntiijuda i^a \iats 
^ti TifBT la maderi- RaysrMi, l^ dq;putJi 
lí.e'í qué. Cotia j^^an: frase* para ecfJigerer 
h r^cliliid de algo. 

PoMífS- V- P- NolLi:!! oflcura. ú eanrusa^ Jfiu 
^, entre-oír la yoi del qae IIjiitú. Díñen- 
lo tsmbken J? lo que fc ofe en la murmura^ 
thñt íi oe cft iiJn piiliLica la fallt. Tener slgúDd 
nnlicraH lisLieT entre-oido lal fí- atalim^ v. g. 
j4aqn n'^, Ea raaseplíubleá lo mídoio que 
h pueda D¡r Ea mas uamlo decir: tHobuallUo*/, 
Va iifgJiT d« ^T y, ff. /dr fír^í/n^tí nbiif 
nga abatí ri TnafnraQJaMf, iao H pasaatananac 
tí ÁiOc ti Diof- Ed La media noche, cuando 
catalii qujetif [no ffi níja nada) lodi La nfituri- 
leu, iiai:id. nU-^Tr A^onrúaii- 

Pd/flf. P, G. ^lahirvsEaeion C9au«l dP ¡a» parEei 
vBngonicwa. JVd « un, d^ulirine arsaoLaa 
p«Tt4 vi^nmrnBAftH liei racar (litjo el bojaquen 
ílc.= 

Prütúog. W. C ArcBbuí, tíro. Disparar, pain $, 
i ^^ areibUEíar, ^ lirar i -algo, <i 0n; di^(»jirdr 
MKtbui, t ^i V, ff. BadiUa li O dú. V, Bada- A 

Piifli'-í. P.O. K'.Lfujfin. ^ fír, rstriijiir, apreCürlit 
^ uno las Iripja, pava que lag arroje^ el ci]a p. 
pni*!! qu? la eehe, clc.^t ec!a tí itr^iiismü-. 
i. fr uiarayn. l'c haré eehar lo quo roraali?: 
^ eclü li ^nrnAanmo. V. Mailot. 

Palkhaí. P, 1*. Lúencio, permi^d. Aq ^; i^ -ari 
díir llfcncja; pcrmitlc 11-- dcñpcdida; acooipa- 
tiar V. g. ú los imespcdn il la denp^iLLclB, L. 
di>i[]edir; onvlnr; de^i^^ehar, 4f un. 

Fáiuc. P. P. Marlillaní, 4 an, í Oi "■'■'[¡llar, 
ir elavando, ú müLíi^nda algo. 

Patúdip. F. P. Mlrnda dq lado con que numin^^ía 
ininr, ú unoju, <l an, mirar de i^do como 
por dii^DLuki; hacer de gena^ ctin laa ajo^, . 
pura iise, 4^ an; j <i. 

Po^oA. P, P. El cuejo del hombre, ú anlmaL 

Pa/uAfdf?ir^. P. P. A.la del pr»:aifü, 

Paiait§pAi\§. P. C ReLotias de árbol, d«puea 
de cortado, y cubicrLn iiod ILerra; de los 
que de e:^1« qaedan dicen: Ban'i b napam" 
Tjorvo ciTdoijuííí 4) íi CEpaica. V. Td^vr. 

Pa\üipú,i. P, C Eiámcn; avcr¡Bu«i;íon rieornHt. 
i/ ETif cjulmiDar, averiguar can [Dd<j iriori 

i'aiiiad'^n. P. P^ TratainientOp acción buena, 
ú mala con algunn. Vr g Maiata li 4l «'a coni^r: 
Dcmaalado me IrdUn a mi, ¿Aiijatipaif\aaftam 
iñ datfltíii? Que hacca con csLo? 

Pamayán. P. C. Par-eccrp opínien, soHpecVia. 
Saan. prunaj^dc: PlGnun, O Imagino, r^ue no- 
Ht. Ploiiodad, indiferencia, frialdad. A^pam 
9 á ■J^i'Qiiirr', hacer algo fridin?iiLe; obrar 
can Indlfijrrncia, a^am ^. V. Áíap. 

Fapod-bri^, P. Pr El nunile, 6 muelle de la 
cerradura, ^ candado. 

Paintui&. P. C. Cuajo. Paq ( an, cuajar Je 
anlmnl. 

Pamoidv. P. C. Solera. V. Dasúrait- 

Pamaj-Aa§. P. í'. CsTt ¿a la leij, ¿ pa^. 

Pam^átrm, P. 9. Carted-ad, rep^rcr, dejfld«^i ' 
Pam ^ á umadani, I. mapaa waquiíac iVi iV. 
Tiene reparo de ocercanie A hablar con peneni 
de rerpclnn Yl< Indiferente, fríe, md tntcro^ 
de nada. V. Batía va laie. 

Pojnbarr P. C Au^iitixiii!, ''scu^, malivo; obslá- 
mVj. qii? Ac dJl ú iinni? paca bacor. ú [lo. 
Algo. .4nla Ü e i"ar ^JÍ fij» «¡Bdi'í Que 
acl]£que lieneí ahflrf, para no querer? Pag 
fiar. u^Fn na-^^jama mvíf ¿íivj^, P113 4^, 
pag" (^ nrr, loniar por cbi'iiiu una rusn, pura ha- 
cer de camijjoatra; v. g. ínnac Vi'Siin, fdjhij A 191 4 J m^\iiia-/ il\ Ajüm: "ífwU JiOf BOfaK|Lli! 

■c A \\^m, fawa dt cnmiBU taübr nL AViFdu 
irakiir. ArMir anaK i'viidi 2 «TJ!. HHIiiliU 

/¿••if aun l¡ O Uiii^^^DUrW di' liK?r flljUí 

pirrinlir, iiiT 4l V- PiláaO. 
fnparf-rtnífu, F r. (iiil* reuj dur», \. 

JMnUrfijPSiiín- T. P HjlIcju rufNe- V.ÍMidi. 

fdAAlV 1'' ('' ll^iimu^i. r^Liiia. Tam « m, 

liHÍTH' lie TiiKia^ UngliJjJii, cnmi r|it|i hi 

lUpii^M. 
Pin-ütdiJrtdrí, P, i:. Trriiir. * Ul^ic tíiá»il 

Hmsñ mn fvma. lndai^Hiiln, raim 
Pnmmnrfpodíuiiei. t- ?. FéI» traUnii*", 

cilinnki Di^ diLTJín sn iilt 
Fmii^ni. P. P- MlUd dr li «m tiAm li> 

■nlL*!, -r(r->'*<a U «n, k ma a naj* miUd 

^ "íbí. V. WiA'Vt 
PainnüT- P. P- nralmtrl"!™ ^i"' TOtipn. * 

II, Br»d"r tkJÍi» ncJrnlJTíin V, Sirw4irAfl. 
Ftrxpaa- P- C SnuifiliruBnln- fl m. uimlir 

iJUflfiluk»! IMi IUii.H ahn]r> 'i|B ntno. ^ pira, 

i^k irriliiu, ^ iHiEccJur, jib'l A iS 9z ^ 

m, PDrii Jir iL «urra d ]Ki|i4 p47E^''i'^^ JUiq. 

V- l'ffflunj, 
ParruflH P- <! '^Jllnaihif , ladnecHin, d «flUíBil 
^ i||it K pnrllim <iiu Ji^ehí;^ Dunqiir mi 
iRP pnr 'oJimilH'. Tíanfl iojí^ 4- lldilBÍ H 
tk il IhumlDia. iIebiIb] ^ iUih ArndoR 14 li 

tTMlDVlHr di^LInvibb. Ka hBLi-r, ■! hIi^It ul^, 

arui rnf^iiM, ^ □ i^n^¡Hi llurir. I\ agn)t^. 
V ¡. ?iHjiiH ^ itaiiiili> Uta pb ■mgi'r, luLi» 
p-iT ]j -iiiloju, v,U muñeca ul^«j nrun, 

poiii qjL Ikrj, BB lu^i- 4c r?-pwli'rJi', t 

l\ balrai ü mjianinli 
Faai'. f. f. SntoÍD. I]<lilir raifk rnfhíln. 

ci^FUr din au Fnii|n al qu^ HMí. aaiaa 

* ii mata^il. V. Vir"irJ[ 
fiiiiiiüiiii^ru P. P- PiiiilíTi. íl nríieríui, TMiif 

in, V iluriL J'^ d C 4^ jiim^it, iF-r 'iíbuil 

4i: mtrmol. 
Parumiftii- P. C. C"lílnn pnwJr* 
Pumiu^dLair. P. P. KnrB«Jii>. |<iU 1IH W 

Ikfe pLl4jLdi>, qiirbrflilit, ilcijlmiin, VlC^hatPi 

1 « Mib' A1JIL1 ¡t *. Kn HfiiU mnu-HiD. 
AlTiTil A: liLilC N-niriliii. JM. *, 01 nL^ (n 
vnUilA 4[ úúPiúilidAil.^JilDfr düJ HAjiljd 
pur aIiI ^ Euli» (s psrh raiirfr. U-Dln i^im 
Aé pinTcrlt> ^ nlildil ^ll tbtuun hti 4|jr llni par b\^al. tiBi IA»dl«, llHlrlnH ^i-— 

/^. P. C ALriliiÉdiril, lilfl nñmn- Ipa V X" 

.V IpIlLBC l7 qUj? hIí», a bBi« O til £«■' 

Dviriti, i> kiivrk ma bl l»Lfiili>. jmBJipa 
■( nn >1 pcpúdlED. i i|Li« Bh dke, ¿ lurf 

luiTclli'TBr luqve, ^Ic.^ip- «j v. (. ihil^ 
(un ^' O Ji folrf iiVmvR^rl piiri4iiv«ii 
lí arJBir. Lo i|ii? ru Jlri|í t inL pi^rniiD, ■ «¡ 

nriti^ 4 fl qu?-1l ^pnrrAlíMut^ miE 4- 

Fom. V- P. Ftr^p bnfU- flnliEn qiiE Iiti 
Ib fitiiB fi tuHlqiikrH fw, of ^oquiiQ. 
Pbiiu 4. orín» itul iwi- V. Áppmn. 

Panitoid. ir. C. iBBflmj dr SofM. V. 

PaiMtluíí. F C. HniDHlmieiili, «v*"*- 
■LltilüBlA- Pju V. in Pün ^lh: pig t if N. 
■imuDCi^m pm h, VL b|4]hi por Id qn^ 
^nc n hiir, mFurní». iii b. taawtjuno 
411 fliw fC. rtr—pií «, L. jiaiBiii.iiiiiii"ní, 
To qi*. De DiUfwr n mIi. 

PomlJ F r- Un jiApra ni llami^. ^' Pa'al. 

Paitai^^fyi- P- C- CumUiñÉbn; uw fílibi i- í- 
4 4b FiLmÍ ñqilrW Ir «dHU, H ürartiimbit 
do loB la^iinDlBi. TlLs TroniErnini lEvId, 

PtitaiUá", P< C Flure, «(«n ro !■ ¿eiiit. 
IUt iIrh ^ B[r«iliir, poviTiiü Ir il£ tíipm 

4iirmn, pOi t di p4[r MmJ, qnrr lEíd íblb- 
lai^ ^ uupjfHí. \. rodldrir 
fniihliiiin- P- P- ILípi»- TL Ft«ikiin de 
-rcrpffliiblB. ) mu p<ii|i«Ti™« ni? pliT 

tvna, P, P, Atilfnrlí. dqiñipi f, hKO- 
ilti'ií mircbt iH" qL-^lB raígnan: «iríMilím 
4í iviñi itít. i( il^dD ll piEKiwl* ^Ifolrai 
jqn^; V anm nj": Sfln qua jene^DTFTlE 
ilfra. De djsdL f4 hKOU, ri^4 «'*' '^'■ 

«ifl *, H diriuAD. 

Pan-do. P. C. IrAli |iin HMuiIh ¿«ti 

li> i|ii4 oi li^Ble Unaia tn^ra 
PiiTiii>jii. Pr P. l/i i|an h] pinL nitr? fll|ii 

uiníi iiijrM"1ii, il íiiri|i|fBirrAí *]«*; * au. 

JTiiMirli ron nim i|iie -ipnii és üiín, A 

dllllllLir 

PjiiiTJiAu- P 11 VíjulniiHpili. <( t- 1- imnfl 1^2 P 

□ndacBC en i drÍKD'-'tcs » agpar f^- V. JVcjnd. 

Pnnitjiiác- V. C. f-ifnetív- 

Fiíiarápafr P- 'V RQnqiicra. A^ p, calar 
ronco- V. Aaf'áar^ /íunflrnbsr, /'oroo. 

Ponul^ng- P- C- GonsUpadu, Ú cunltiniera leve 
índiípiV^fiaiL A^ ^, rsUr constipado. Pt- 
nafrir^njid^ni* Pjirccenic, qiio íiiiícrn darrau 
rOmadlif»? 

/^d^, r, C- CQQ»i:utJvanci]lc, hln Llujar tuda, 
O EF^, haier .ilfin coik^cnELVuinenl?, 6 por sj 
i^rdoii t-in ú(i\\\f nnifa; lacBrlc á uni> ^ii. tand^, 
pfí if an\ T, g. Ma « H'vaHá: A II viertG, 
ü cabe ahora. V. Balúnf. 

Pandó^. V. C Tña», ú car^L qoc púODii en 
Jmh i:ibal]pl« de Im iglc^inx, ctc,=paTii iflribar 
*\ Ifi'ho. Yt. Pab, cfiíuf, é piedra aobrcpuealt 
en el^. ú para prenutl» con vu p^^a, ú pnrq 

ti i^m, eprelar, prmaar, iflpflr con l^ra dcdift 
Ih lale* rlj:.=.para etc.— 

Pandáy. T. C. funáiijnn. á manufaclura, 
hírrcria, plnlürLi, Parday. olitial, (T? oto, ü 
fierro, & de oEtd cuáEquitr uCcIo; fi aa ^an- 

H -díli^ bah'ióe. elc.^L'lalero, «¡no r4ibrfl orcí, ^ 
dn ?'fí AdAfíic; luní tí ^ r^n, hisopa del 
l»ern!r&; Ji|-liC4in eale j1 Ijis bLrrlitfi,- ciie 
puedea caimir dU^dhlm. á riñas, J^ ^, ^ 
en, iibrir. Tundir nit[jir«, 

Pflüdards. P.. C, AEDela de «rpinlfm. T, 

ÍVwdÑVní. P. C Saru, aiígjaa de muaer, 

Jf «Pf poneni^la), 
JÍMiíflnff. P. C, CcilMJfl, ü inanlilli de muger. 

PtíijcmK. 1*. C ñevBlidfldan, fnnliiniáf ion iIp 
I" que anida estaba probaJo, ^ jn, revalidar, 
cimTirmar, aiegurar major llnnAa erj a]go¡ acin" 
rar nuu ít Ji^unío. Tt. l'crfcííion, comple- 
meafa de aFgo, á/na if ^n. hombre, ú (r]il9¡^n 
euslancii, por desmedrada. 

Paiftpáe. P. C. Golpe qme hace rHÍdo- P«im 
•>fiolpo9r, V. fl. olcarpiDi^ro, í parlfÍDr de 
lena. 

Panaaném. P. C- PeniBmlenltt. DÍHa^aití 
afámiilKo: Xo picEíAa Lo que Ihk, ¥l. Bi>ten- 
cian» Ailencía enn diHimuio de ln que InberJDr- 
menle kc qidcto ^-trir. v. g. AypoA 4» ca 
üat^ 0aí|ffrir. tj^h i^'gq qntt siumi ir adéUí di 
fWjífeMwo? Te caiifls. amigo, aiu dijcir lo que li-enOB cti laroriiiEUn? 

Pnaés. V. C. Luto en R^ncrülr A.<) 4\, cnInt.bilO' 
Pú'riij. r, P. ^LEi^rEa cíe] ifran ricn^ii, Inrmcnln 
en la^unfl, ú en !a iníirH vVr] lí dnr^frj; i, g;. 
^Warmcarjíi r'rj no jji d d^i^rir. 
/'aniVc'JÓJiDn, P, P, Luí enrc-d^d^^ra, ouyq rjii,^ 
i-B^pnrin, y pui^sto li ncpLidun, o nii-jiir In^ 
pnl*D4. cura LamparOnea, unUhlu^ primero 
OH n achile' 
J'aflSofliJjji. P. C, Vienl* M?te, 
J*áA|T.jt P. P. Travi-safiQF^ de racsa pnr aFuijn; 
les de la puírli para clarar liis tabím. Ti. 

i'd ^ an, eaealúiie:^ para subir J lii piilma. 

cnlumno, eli:.=V. T^r^4, 
Pfln^íNflFjg, P. p. A|Kijo' Pov 4i, anmiEtrai 

cu ífíie K, V. J'ivinc^ir^. ^ 
J'fln^mdton, P. P, 1^ ülllrao de al^^u^s eom, 

con que ^e pnedu onlaur otra. Tt, Echar 

tnda la Tueiza bacie^dcr algc-. 
Pm^ünán. P. C. l'unj «, el íümtrirtr, i, lugar 

desLknfliln para comeri fefecloria. 
Pa^q-áo. P. C. Prcudímií-nlo. Va o, (?ner lü 

qañ azuldn: ^ tu, wscr, prcjidcr, 
PflnjíapaiJífn, P. P. Artrel o?l JlimiiInH 
PtíngaF^L P, P. Ou[mi]]i] d!í? pueri:L> dorEii^Lko. 

V^ Süótig. 
Pawjaifám. P- P. Miicli ile amolar cuchillo; 

piedrn^de aülar á^Ata- 
Pái-gixr. P, Pr Campaojlla di?l gainatc^ 
Fmujáon. P, C. Hojaipara liacer peüiloB: Eon 

eama pencad de carda, y v^rde, pera iii3b 

angoíiiH, y muy lar^s; c* uní (lalma e^plno^j, 

cui'fi flor hucl? maf!bú. 
Par>§n^. V. G, Paaü tf ái, decir algg a 

uTJtt, para í(uo ulra k» Iprne por si; tumor 

para fií lo que dice por ütio; I. cíkrreree, 

r4^;j^ ^ AM de derr^vjji^, 
Ponjín. P. C. MiikiLud de pi-cen. cuandií ao 

alborolaii. 5awjira ^, una mmion de p«ysc^. 
PojiQ-h. P, C FilPiza qufl bu Kím pjira loa 

m>]4iH. ^líVE <>, limpianr, ú ^jigne lai aa- 

riccÉ. V. BíaIí^. PafBréa. 
Pang^JJ¡gmáaí. P. C. Alaíran, V. .Va'i^^c^má- 
Pang^éfl. P C, Seílal de la herida; *. g, 

?iaiaj¡üU. gaef eoan i¡ ^ na, no íe "í \a í-'iUi. 

^Ir Uollvü, CauW, Inleücjun, (¡n de cualqijú-ra 

acc¡4P[|. 

Pfl-jSíi-í. P. C, Bamboleo. Ag « ^, h^mbf^\exttc-, 
•ht Ir&npifiE. 

i*ii-íí-o¿«iu. P. c, cinjbris de Jircn. V. Galül » u doAm; jiInT.i dr la raic, napa m'ivni j 

fangimiara/ín P. F. I^lar (tlMiíllirit rinrn 

diAli'giirv, urr uninü J^ & |in iHiniDir pa^- 
pfljinJii", f H bunJín, il mm ipnju. 
PáiiyU. P. I'- Jtrjiílr G '^i "'I'H'f ^ qulljr 
»1g|i ¡huí liil^i dljinilnlj Ji»giiHlr 

J^ligrújiBl f. I', Eli DDliUDlih ■h(D an ITliV 

■nurMit; I' E' BivtMiM liV oilirpil, g^T 4 
JlnflJiíiif^. 

roijinlirnr^r: rBFnJig» jiUbrf, J l\Vi;iv\tbAi>. 1^ 
«I rv»iiiil»d di-m\ij pubrEniümlIffi, QuiiHi^ 
n ( 4irJ, (3 in^ , pAie du lodiP^ V. |. I^iat^tí 

que nliiwit. fl' L^d p í ^tmpvñ^ 1 f»^ 
•» fM U Pad/p-- "irvtío unlilHi»™ lonr — 
|. jpcnflt pmjf. linliriin ie tarnüoí |or 
mrK ; niiuBüi», i» pniciiji] ül ^tn^a^ñoo, « 
EE^^^v r/í u i^, jAfj ú jJinji: El polire 

P^Y^nn.í ^ogrrd. P. I]. l>iiti Jun, pVI, rHtlIU- 

"1 A. Dnií miHii ft: Ni> pu«Jd Hiilir. 
J^ngh^ F- L! TiKTBr para ^1, Li» i|«b h íhk 
inv üliii; I iH»mi»?. «Lt^T. |. jl^iin^n 

Panfdú- F- i:. liicanbiTKil. V, flUng. 
^t^-ojí^. t. F. Ordmuh. 4 d4, dlri^JTvIjir 
bferliTdn r|Bi' m iBlie, ^bíaduíci; Ir mirm- 

UiOirtí, L mjvqiTñliLillliilii; flUÍI roM IIUiIm- 
J'B\íaaú. i: i'.. Ajuna it! rUi'i»L«i||iB. pirdru. 

i"0.— iibim» ín- Un llliijrr«rn Im rmErLnS. 

fflFlJ-ilr. F. í;, fÜOi (tCT^- V ", ÍP?!"' 
n D^iiB^ nifl'Pif^-r'. íI i|i>-; ímnima-w: ["im 
nuinj-ilri CiHi|UC V. flO'rf. n.44i}r. 

Tang^iiga^^ P. P. Alínfiin, unrwrTrrjL i^i, 

fiui. t f- liB'^^f '^^'^ '^'^ '"^i^ rrnoii> O] 
iMnEidtrMim. Saan -d nn-a p J Iitp; tmEB 
d rn/j^rUign J r^uF HJvmlrif, ainriiii, euiIhio, 
íiir u4ii~ hice Mili *-^L Ni» li»tír«fl(i du 
li> 4]Br Ir dircTi, 'TJmflp'J ^. 
J'a-^psi^rHti P C- Ci-lpiblükd. f d « Oí 

MiriT VucR Lüiipu TI» 1| rjlpí «n h9uT V. A im 

■¡ru. Fh la uniiii. qiH F»ai¡a, 
Pan^aga- F. F. IrurrLlihjfcbr», t JiUc. Ir- 

af 4 qü, piTürpr, • inaglHr inrkiUi ih 

■l^t; ^.f fifiiiK □ <dia Auqmrí: Punurv, 

qii¿ ij lirjlin piüiLfU. 
P^nfrana. t. r. tjtfíirif^ii, tUiíiHclin piidl 

4 r^i i^l¡-YiBC um ri>u, mu h|ih oliin 
P^r^b^ f. I:. MbI tOVI. 
Pamf\a. t 4:. ítdfflrrlB, J bdtlJfVUllp- 
i^r^A- t <; Onhfi. « m, priHilviL ■iii:«f 

íiMi úrdrii Blp, Bü EBHmln; lApJf, qiE |i| 

dir * Liim sa t Hln. UL. iBlmuriCiiiB ^ 
aIbibii iiIhL o bU- Uui h Dri^W Clrn in^ 

1ri-nirB|ililL DvJ aQd>il»dl1lld If^an^Wl; rii» 

IiBbu télIb, qsi' Hr iDlrirLKillifc CVO Cl,qur 

Pantd. P. P. HuJh iu lllm, purria, itIb, 
Our; Eiilíii nb llbr^i, un mlpc, r<inj« p; ^d 
Ii1, dL - 

Panlifa\L Pf P. SMalielenla dn In cjiIi»a. 
ran Id bine. ^ f , pveí l4 runo m d 
4!iiillli> pinB«»i«r1i. 

rójiü. P. P. GTrdH. j¥fl 4 d dajá. Llirn 
nmludua, r t'i"ri4i. 

J^uimCiHfinid. (Da JiBDiHÍ ju nir.) P. Cndoü 
drl ULb. V. ^iVlL 

j^iiBiii:ar«L P. T. BulUlHi;»] n: hrwi «Iai 
imA «I Ud prLcí ciwbM Jal h»ii>, ^' ie 
Ibi- pltmn cinfln» «^i d kIheh, por hIrujii 
btrJfl, t} llnfii, *n iw i; linrc -ti !"«"- 
Iiamirlidr' ia ki- imii;m'<iio¡. Ag ( ín, bIIt 
■bI tlviliriin 

FmiDlrf^ F, C lliu walz qLrt DfiaeB; apíLlB 

I^nraigi4' r^ F' Id IU" u qul«f i|ija lui^n. 
/pn 4n Jiblbc qua HiLri» lii^i bIqu; d^ 4i 
d inr [q dk, 4 Düodl. Ul. PMF-ilr'^ lh«tÍL 

lliflui^biun, prnotNr, diZr— n» h |>tnf4n^ j 

- ulr dE ^PjUbpId i|UB Ñgnlllcii «iKÍrni'u. 

JNuiniLnf^arL P. & Cih, iIfi 4 {"i*^ 

plimiriLlQ át »\^. ^. rxnj^ia' n wi 
r^uinirs*. P. C Sutezim pL dilüicíN ü 4Heii 
i|n "TriL Jf 4, Afienir < 1r> ^v k mkidB, 
A ¡M írtvn pan «J^nuUr U «m b!-«¡iunlu 

i ll ITbiLriTlrHHil- 

iVia. P. C-Pailunlo. 

PiipMi. P I*. Otr «hn-ÉilLh .Va 4, íím 

akiifiiadv; Ir Mh lTí LúUKll íliimirll 
faiV>úr4L P. C- tu Ope lubn, dniíiir] d« «In- 
1» \ iWi 1» sodti Id que k St-bc, ú ¿c hecha la rcparli- 

Pa&lñT. P, G- LDgunkIlú, ú fliiiva ?n la pldya 

d? ri". 4Í nijr. V. Aalár. 
Panfoc. P. C. Allura. cumbre de algo, comn 
íful monlí, á el tahalleb^ del rdLtlcia, ■iiLc.i=ii 
V. SaiHjiá. Teetúc. 
Pantiíos. P. V. ilhíBt\v^_ii ateaoL 
Panúaiu. P. P. Fetiumierklrr, noiKiiiencicín, 
prude[jcia. Anuían <r; pan ^ m, con^lderir 
alga ea ni pen^itmkato, rle.i=Senleni:ii: 9 
4m d patíníifvu^ a ^Htpiíiáeií ti Dios tipu^ 
íom. V. A'áqiam^ 
Pao- P. P. EspccK de idud^ cIiícíb. ' 
fáoa^' P- P. CiiEipD n», fuera del Tucblo; 
Sfledad. Ág 9, It al caihpo, 6 uM^i úá la 
flcmenler-a; andw ?ala. o^ ^. "V. Pofh'. 
Páeá. P. I'. Oird^lea, coa que la tclcdora 
^ fe aU \3 tela eJ cuerpo. 

Paoíto. P- C- Tedio, ruEídio, aburriiuionLo, 

TeuDUmlcnLor Áy (, aburrirle: Dica ipn ^ 

ti btrgwm: No le aburras; I. r^o niegue» tii. 

cueriis. Naj^, que múchiaffces Be aburre; 

ile^slirid(% og ^. 

Poo-H- Pp C> Euvíiddt feniisiup, y li>qiin in^ 

cnyia- EELTtar algo con mGDBtgETci, í 4! uiqn^' 

^, «I que lo envía; ^ oiif B quien ^ emÍL 

cosa deteriDÍnuli; prel¿ril4» pinacJíton; pa^ 

^ an. Aquienao «mía det^cmlnadamcnteT ú 

cuuL-io quíeim que tea- Si Jiíaq fr pag' 4 

■ 4inAa i]^a pfUíiiafOri ^rí jurai: A. Juan ci 

""-t quilín lie DrdlDSELO envía Lia «rEig. 

Pnoná- R G. Vt^guardia- 4 ''^i '■ver ir 

dfhjilG' V, i'iipaoná. ÜJi4 ra la ra'ii. 
Pflflníí, P- C- A lí lütaü^ / 4, poner qn 
palo á lo Ur^o de crio cmb; v, g^ riij 
uoa 'llav^ en d hudrí, traen palo^» ydiguli^: 
J I) ^ d'yuín' Cfjj^ iií Se^qu^ üát Foriod 
cvH palos é. la lar^o de «« Ujitc, V bbí en 
cimbiuieta oLrt eOH, 
ííor. P. P. Síco, ¿ tíf'jnMlQ! w. g. Mi # % 
njdi^; na ^ dayifífr boláio'i^. c«ca anpjo, y 
sarouAdo, ^ á m^. V. 6^fb^. 
JUoi, P. P. Anbzia, ik Atseu tuuqujnQ' Jüi 
♦( flDíojurw Je "iBWW cpb»; "íseí ^Ijím íc 
coniiLiU, Jí/Mi ■>, flJilu^-iTa i|iic quitre lo 
quo no M ifeLie. 
1*^1». P> P. duración. JVa 4i* duredcro por 
mu^ba lifhípi^ in-Jn^aMe^ qu^^ no he Can^, 
nd ^ d /áv. Í^Ápa. P. V. Pdlo, 

T^cipdúi^. P. P. Fruitnfion, nidingra de: lo 
que íe deseaba y eqperaba , Jf u d, qui^ai'e 
fruslTdda de lo i^ue esperaba, ú 1^ i'» i^uitfrí 
úe \a9 nanos; na ^ da. si quedüron» i^F^^ 
Papada. P, P. Igualdad, ú paridad de c^osan. 
o qcirione^. Pum if, calar igu^i en a^iínli»; 
^ <^, e^Iar, l» bíf iguales; ^ un, reparlir alga - 
^Qn ¡"uildadr V. i*dda pralz. 
Pupáya. P- t, Ídem. 

Pttpá'ja. P, P, Avecilla que canta al albaradü. 
Papak. (de PaH.) P, d DoJures «oiargiirds, 

padecimienlos, Lrabnjnq. 
P^Lpáil. P. P. Tripa, en que rslii el amargo- 
de la BBCfl. Yi. l'na matlLa ds zucalc £ Id 
manara de berdula^as, y La fEínLün ^ali'eeliada, 
j eují vinagre, oiina cnaali^da. 
PofiaUfa/. P. P. VcrgHeiiu» que le caoM i 
uao, "ver Al^unm en acta tergonio^:!. ^aedir^e 
■veigoazado con?JÍ?randa la >ergiruenza, r[ue 
ello^ le adran I «la 4' 
^Bj^n. [ije Pdni) Ph G< Ma\ fy\ raaipaa^, can- 
ceraieule, lo que ü uno le toca, ¿ ca apropúilLo; 
E. ^. Eso « conceraiejile aL ollcia del flhzal -tfdi 
líuJAj i'u' annonü (1 ^^to;, L o^nojfj^ fí fiicsl 
ti casia; y a» en airea. Alributionts i'enLLilos, 
que (ieae uoa can: Afín lí íni -^ auna: 
Tleiií TBTliiB líúpciiiD^a. Kdur algo á bu^iu, 
ú mala parle, i 4; v, g. JVu nddií pianjn- 
ffcgna n^i soA, 1 ^ na í^f daquat Si oya 
alguna palabra de burla lo ceha ú mal. 
Daqoít ti fonjí 4 flflWÍ iViHVPM i'íPrí, w^: 
£la duda la ü^ua ge diea ahora, es por iiileulo 
malo. Vi. Idd, <5 jianidn, del que ^Q a sEguna 
'parle» í 4; t, g. rniuiniiü li i ^ mii^ 
r.iianiio le vas? 
Papaimá^ P. C VanguardiaH priraeift, fon mo- 

vlmlúFiLú príRuiv^r. 
Pnpii!. P, P. Ftíviriiu pi>r iininiix i 4> «- 
far¿arpe itiiu ín hai^rr, ■) di^cir i\¡f ficr imiicii 
mas [lúdej; saliafacer de pLenu pj gusLa, ln 
ira, ele. — i¥t. trjfado, ú repij^ani'44 qug 
CHU» alguna persona, á coéu iruilealn; ^ dn, 
realidiar, hacer qLce alguno ae pnfadCd 
Papaúluq. V. P. PuJituíia, para que uno ?e 

comoma poeo ¿ píxo. V. Batinai. 
Páptl. V. P. Knpuje. agraifamienlo, para 
tflJír qire algo «a rini[B ea un agiiBeru. / a, 
eJupiijaTh A apretar ima cuu, para que enJre 
bii^n donde se iiilroduce; v. g, la jmprenla Pii^iilj- P. P- Cwi> lirrr», fli"r J' roifw 1' 

N.4UH i'Vlíiiiifr 
F41J*"il. P. P. Fl ruídu. i| iiL' linríu iiniy, rU'Bdi> 

Eu i*[ ir» fl ludo, i nu* A'a 4- ''■l'*^ "• 

ill. \- Pmoao. 
?^. 1. C. V Wifnú. 
Pif^Uirt- V- C n*:i» ilg^nn ]iBNej '- t * 

ifflVU'ii; I- ^Bifa^rvi. TOa £rji ü h]ii[Li: drl 

íiili'mt- 
Pa^iniliT'i^i'i- P- P limgjl nbdini , prnlarliii'Blaj 

■«iniTfHEp^LL rti3Qii^iii- V, ,UlhlL|. Au-pium « 

roE- 
^¿ra F. r. BnHullint, Ag «, bncbíUU r\ 

n|pi, rli.— ^jjinik Vi rluícru it fkilp^elí'. 

Vc- *n li di^iIliIi qUE ^U ?l diCHi ibla 

it ^nljIlBI. V. Partac. 
l^u-iH^rr t. P [1uu<-drlinL:n ia \t avt- 

Vi TurBEpui . 

i'iLnMor. F. P. libiTlIiitaJ. UuAdU «, llkt-il; 

dg (1 j Ci dar «1ei> dü liD^nlUnl. Yl. 
Sh^ua ib jtgn, liAihiafl. TLtptnir, I 4; « 
m, J <|i|IViL. ^ULnEiB; j*^ COVilElIHi rj blL- 

inftkn. riipurlafiifi Im |«1ihu. 
FiFÚMiT. P P. T«nb9i>c4 Qcivi « <i^ Iü1lr 

Ii4 Hd^i i1í r^i^r rail lui pnrr&íR, qm loi 

pium "irjrgB- V. 5ii5"C. 
Fiíraci-^juU. P, C. j'^ 4 , nL fliir wt mu- 

thii incunruíR, > rnngín- 
ramwpiiff. P- C Bcnlnlflo Jí 4, m^LjIear 

el BVfl. C*[!irihni|(iT piin TOlir. ^ InílunJn. 

Priraiiinnj, tffíiil^ii HM nn U 'IH Tinrmu, 

!> \t/faw j^ V. fiiiViirr. 
riu-Ofnjiúv. P. I:. ILaidi iHljiLl. JVa 4, (nii 

ib p]l[^^ Ih 'a rr JOiilTo fl l>rrlLlL>. VL. I oVk'ji. 
Fa/luít^^. P. 1: fuiJill:] 1I1' I HWrpu ilü bandjlie, 

ú BliIrnlL He b Vi|fJ;JlB ilL IjIhi IltS I&iI 1 
/'d'iT^^U ?. 1:. AgiliiLlLl, HgiTÍU. ^'il fc 

kiirJuvi^ll, ^ nk iU.gn' llgPID. 

runiupiq. P, C VuBliT^, ^ilBli|ijkrB HUt, i|i>|i 

riid^i ki-li flttJUh CMIfl Hl^U^ Í [flCW 
n h cnlli *: ie|.|i|j, i^ii.. — ifaií, L pi™ 
9?'ihtaiiiiV]irv, f lujrlii, nndiednlfl iiHiifl. 
fujiuüj. p, p, uiiiuíi, ifuildBd, ilí«r», lujTi- 
iluJiJn nl^i. 4 m. iilltnBr,.ii tKuilirli iinm, j 

■jLrB í(«i; r»4 », ,7Ú* I£LI|Ih ¡Ht, «If |iif" liiiijlin. 

íMrJ«í P- C MBnirírt^clC". PH"^ 9. pnMCíi- 

hiblir <|»rr> O Inlíllaflít; p««"t Bl rqifti'rii 

dd lul, ri vjinlfa ¡mm 4!^r K- 4 "* '^^■f- 
L mig'itr ptTiiTK |i|l«i:ilb og a. V. Jlfuji- 
íaraii'd. VI. fam ,, rifUrlcr*, 

FuiUt^a. P. C. lirrní:, Jg *, BjIt d UTÜT 

ÍB [llTIII^ 

fm-ilti^diu. P. P, m palr^ t"ca. i gilin 

q_BB ^B ilElmlf ¿f l| rU^ i^ ilm nliScKi' 

n^piiriiDP* i'4|iLi|JiHr r ¡"OíAiim li t: Hlnila IbPi' 
|jbr rl hIíh á h^ UiHhh?- 

/'jimn^iimiig. P, P. NiriDrírdiit p«U><íiIbJ. 
llBblar iltln dMlBoTr de algníH, j ibiírl?, 

«n 14 i^BM la fiBb, Ir kCfKh i|uí IiBLÍl f 4 

na U^uf ydmmbia ¡iniin il aiKHulqa iiyiL 

I A, puDÜrar, lucer bulürlB ciMlquitri rm 

lllí4lD» d IHh. 
Fai^t^n. ?. P. Anarní fuerHintnLn cifd- 

bK lirlm^p iBGGp ODhT-nrJiífc i]Li:.^-|vr V^ 

diiblHr Ibh HBiBndh- 
rúTui^iE P. G IWrciinia ile ^vni FifIíIh A 

ii<"ni. J^n #, loiibijierninmaB", íTccriuti 

ilurntH nw íh-c ile «itiin. 
Pirran, V- P- nnmirrri, <^ * un, emuii^w'^ 

MTTJi; «Bür Tvrii, AQ A a * dD fd E^i' 

IVniA rDmiDcra. IW{Iii: niDiM "pBE iHiU 

lUirkT, Ji.j|i¿ras j/i ran^. V. {^iWr, r^f^ 

PariVp£n. P. C 4>]Bli|iDrl:a fOB VUh, J ILgUEA 

rnv qor falni dii4 il gn ¡alB l>ngillaj ( hjh, culnc 

pl)[<] qi run Cba^i «iikf pl'jHi BII^^hI Bpalur 

aIhi> Jt Lim i>H> w ;«ilLI-jLiiieBla. Yc hlabrí 

\f\m. DVtnl loH lia Ici ^HB «> fr dHirCI Jr 
mdna. 

PdP-a4^. r (L llijLdi>ilr npii en ^jn bw, 
«luidB ÜB Junll |iiir h f-nm ilr |n i^inifBlr. 

fnJ'iipirfl, P, P, ^iríimi'nf r>. ffo} * rf 
i^ul, -MpBliílnn finrl» pnCu" *"l ''LKr|Ki "prn 

■iipUTlcii 1- ''' "^ ImllD»- ffiWflrjiíDra, CH 

J'nniF^. P ?. Jt^úla, ipU kBn PCíiIi'bJii, 
■fliindu jCrB^iBB obon Iniu. Pa • iH^ f 

4, p»iicr Blpí ¡DE TBilill4¡ tri 4 0U, fl 414 

pvr ik&^u-^ r^4 iIh^ vitrt ti. 
PÓTiu. I", P. Vfiliir retí «rrclHna N" », l"íBr 

ili'wilc ífi d NlniUn- *i Ihiia. 
Puraup't. P. C. hfrnm, I miTliTHrrUi u irl J9fí tildólo iDilgr per agLLQ ^jj, ú slGuii bajo. 

J'drojTiÑrH r, C- Eüíe- * d, rotar, ú 
coriBr ]fls ratri?fllBH. V, 5i>rir^ 

Pj¡MU(piás- V. C. RmSa; lifllíuiOtnlo de 
náqüiikD; v. g. el ume usaron inuclici 
liranoii pare mdrlirizarí p á líomvlñai iU 
^iíiqtát, fuen tti^ú^, i>Lcr— chíhd It ik Sunla 

P^l^íipU. P, C. ERprfi*! Jp Juncna con qac 
PuamaTi li i^Lesia fm lo^ ilíjka de Úesr^. V. 

Panud. P. C. Ji]iaHÍdad. rhatiia- Jjigu^^t'^at 
GoD tmperlinencidaí ogptv 9 á o^raíii'áh^.i 
tricJBla. nrjpnr 4-: Iriza en üe^U, «^ un elobrBr, 
per ^: maintitpar é. hombre jugu^lonvq Eo 
qoo hace, j Jk^, V- Siríb. 

PnílOf. P. P. El aíflTiwdí! iklata. íiW-r-riiíí, 
ae pone en In al(i>. <> punía del Ktiíf.iit. 

Paraioij- P, C. Camino de areim ncnuai?, 
<om& én l4 platA, 

Paraiud- P- P- Giint[iliiici->n niu1u4 ^les hacen 
«utiK ^i l4iB p:irieiiti'»H T ^o paricni^ pan 
Jfl dol» do Jii4 i|ue Ao civn. ú el guio de 
li bEMla. 

Paib^. V. C MndoracinDi templana, pro- 
portion, n]4>dj¿ni|i; i, H, ni mucln ni poot. 
JjjptET 1^ da o^a fnargnangdir, ^m aj^iitpiír: 
Üft fiCEderK en oL gtúo de la comida, y 
«Pitido. ESiCA^ar lo quo se dá; do eicfdene, 
par 4 diii mediana Ríante que b^ilfi, c^ar 
^ ORPU; prüpifcloniídi) en ^rdura, fie — 
(apar ^ aniu '■ latuífgnü. Vt. Abilúaocida. 

Parbí P. C InvontiOTT, prcdufclon propJa 
¥. g, AJda naímbag á ^ ni Juan á pan^a- 
jdu tíi dac^oááíampana iti pa^p^uitarL Au- 
lor de cma anb'a deeícmfláa, ü lovonlar, 
nHUf 4l tFATar, ú ¡nrtniBT hE^t ^ <^- 
|iiir«Dl>T ntínlira^ ú ffd»§ Lf^lJmonlci&p og 4^- 1 

i'onú^ F. C. Aridi^E, sequlBr fa (^ aa, "Ücrr-a, 
¡KHO, b laguna b\x& en tiempo de «cor. V. 
Aü. Típag. 

Pürdáf/a. P. P. loipulacírinf calumnlab Par 
^ PA. Impular i aljünOr lo que na híiv. 
V. Poárdan. 

Panf&nat¡. P. P. Petfeccinn fcl hfM. ú J¡- 
Gh4>^ por biOL ocBbailti, « rn n (o'pp^i'p arar 
niuiíliae Teces la tii^rra, pata qu-« rbI^s *u hiTmcdod. 

Pardií' P C Prj»i, priHillLiiil, ]Lji>ro;tin .Va (^ 
d n'ifav "rtorir de tcprule; «■nmiiinr i pri^a, 
^ «11 rr fj;i^Nd : amaiujáit i» á nagará'tiií 
Ü'. iílí-=*\ii tiDtir háb^j», eic.~^Y. PiUit. 

Par^úi. p. C Adicidad, leaan en hacer alguna 
(0>a, ift rn^ Muer aJga can^aci^ame nle; t\ü 
íjjlíTniDipir In ro^a ha^Ja acabarla, iti 4; 
Ic^on i>q |D que ge? I(aci!, no d^-jurlF ÍH^!», 

Parguí- P. «]. SingjraTíJndp o^períJiEidad, (^ 
n» partLciikrjzaT;' V. ^, el raHfTjir AunDOiTi 
particular cuidado, ^ cu si Ti. ^ ü N- Vi. 
GaSarjura. JVa ^, g'olan, ú f(aliinii: aijipiii' ^. 
icIciiarBe. haccrae tñlü^a can -odüTuosH j gaCiii. 
y. jtfújan^, Simfií. 

Paria. P. C. La baisjTiifqf, ú BiMrgfHío, 

farj'iA, P. C. íiatidú.J. ihwb idondé Tendeo 
l4]iJo género de cosu- 

FnTÍeHl. P. P, l^uileriir JVfl 4i, cicaEorO, 
rrt^zqujno que hace dcseiir kf poco QUA dá; 
4 01^, í qiflGU ai? le lince ejCSKflr, flCtEaf 
lo que pide, V. Imúf. 

PíUmV. P. P, Frfaenra. í (i, poner tlgo al 
fuszK ponrra; la prnonfi^ «¡7 4; n ^ air» 
el lugar: iimát ag p, ¡. í ^.liáanúm, pona 
la iiíaa al frea&o. 

Paritnrím. P- C Ijh pufhctEto^ qne harén 
Loa niñoacuanda quieren ihirar.ji^ f^hncerrivi. 
V, Añü-U. 

Par¡a§if. P. V. Pedregal, 6 ODEnliiA pcJf^ío» 
de piedra» Biga ■giídsg. Par p tí dáíaTilif;^^. 

Parimúnt*. V. V. Eaciso en lai mcdid^d V, 
Sóo¿. 

Parintámm^- P. P. Arrodilla pkicnla- Aq -0, 
arrodLllane; pauparUtlrtmait^ji, la persona, 
BuIe quiEi 4? crroililla, o lugur dondo ho 
atrodjlld : lii nógelrt á J^sru. a^ tf dagjiili Aage- 
ki, fpiín ámin á láo, ^en t^aSlo. Arrodjilarva 
tropeEaFtdo. moí 9, t. g, jYii^ « »' Apofímo 
& lau-Ciiilo á nflmacíay íü fi-y.:. V- Paü"jfftiiuí . 

píiríic. P. C- El carBJir, Y!, RodaduTa. Aff 
gradar coma el ciel-p Bl rededor, y aal cual- 
quier cflua, qufl w- le parpipa, conu noria, fits.- 

PárU- P. P. Pr'»hibic;l(»i]. Di w^r ^, no «iLar 
prohibido; pmarílaA. flubre logue te pone lo 
prolilhiííon. 7 p«ai¿ o^ 4, el publicarla, para 
proJiibir a\¡i v. 5. 1^ an do'juiíi ogpapá^y, 
pub|lquf:n jiena, para que no destrupan li:« 
paljjje^i el'j.-^Ri^rran: El mieiTo guarda la íÍd-k fil dMUA lif duK 4 «uiea i, \t\ lú/i: I a 

^<U|Uy I-I HlliM. Vtdü DlUL J lillD ijI i»iIii-I 
lU rifbDl, ote— /"iiVjrrJOii IL ^^ufiiyu J D/^, 

rlc- 

^iwtrt F. C. lYbdia^ D\hni»ir f an, pratH 
rii>li|ijl?T M«; piiiLarun y M|id ü lvt iI b 
»iriHi I fib lE í aii, PitlKii IkwíJi j 
;i>luilh. R< ¡«ncaprid'i ¡la fi'tniíui m joir.' 

Pu'darú. P.C. Vliinriü n:Tufciiü« en EnFiiufu 

V, QuH". 

hina^ P Ll lMir|iiiiLiin. Iiuinilhi]|in ie[ 

írrurJH, « n; nMiflmft. ^| i\ah. 
PainiuiirL !►. P. ArJ|i| tnn i|ue imci llBie -I 
úli^ kihlúr mh i; h qu^ i|4j]ii 6ihr. I ji! 

t\¡a *n b^fHíii, nfccj^ ii rn Ib rainTríncÍDi, 
VL .VkiTLlarj, cVjilidfed. iliJH' Sn JiJlTC '1ei> 
pre ñtl^r. j-ItiIuHIj VL. TjiiIxaiA qiir Apii^Kn 

H'n IV fliKii, rn™i Irurlpl^K ll' nlrta líí Ij 

laiinil iiUiirilLj.1 qi»? niiiL'Jliif, c iiiir> Inr pamc- 
t4B nillnliM q'f J|nJlfC9| i-fi li AlmafJrri 
i|ije ¡irbfl^lÉit >jiiDi. J^iET t di 'ai\¡it. tí rlL>K 

OViiirCilB I UILul>lLrU>, pjia llii-i?c. 

PhJ'MiI. r. C. AtIkjI Ihiüiv» pBra hjiCcr im - 
Iru iinziilu 1. 

iw 'íi'J'.'rll mu uJ<.-(nLi:. Vfih guDidnjl*- 

VI. P(i|i> 1^ i?l Irltiiiiul. 

J'unmv. ll 1^ Bwlnillijiiib ia n\a m b 
fii«lt Ph4ib ^, linr^JrlÉ li>ail«, IntibulliT 
el -lliri iJií Ita ruHlU nililliEllo. 'V. CiTAur. 

/^mlal«4, I'. C. TniiDitiUa ihiü: M 'ü ^ra üa- 
Hirir, i> an, ilurmürUr il hIsdíid lun uuri; 

l4 'ünljll. Vi. Siiitdrli judicml. tiniHiUT 

^|k tlLr^b(& ll ¿ut/iridi?, pkfA t¡\\ü ¿¡B* fa 

vcrüuJ. 
^hÍ<ii^ P. I'. IíkIIihí UD. Na i. cupji dKlloi^ 

]iur l4juli>, ctL.— Ve. IbTüluru, tni'u^jiifíl^ . 

AbariLii Ié in^r^iirtÉ. ^ eUl 
rAT-naV. V. P. TiuLorui» de ¡'dülüm rt» « 

'• í/^fi. DO^dijnuuii IriiisrarBirr h ■fnu. 
t'iirottV¡ú. P. C. tJli-'ILuiik?rilu. A., f- 'irt 

l| -n4l4 de prihybilD^ ilnVi^lirEblUM iIlL ntil 

lirnifin. Vi. Ci>ii Miuiniiiriiii' GtL«li'al« i" 
|kUiiJ<d, ^^piiu iBnliiLdi^ H'.^V. foiaúiai. 

f\LrAi. I^ C- Oltl^UPtelun rrpmllDi. tíai V, 
erJlÉr|iirrcní ilí Hflljí^ p¡q- |j [,|(j¡n d, lü 
tanu'Ji J'flh^WHrtr ruíiiíi íiin*iri fi ftujuíiiff. ] A 197 

P. P. AnifLCBílijn. tí <it ij buu 
nrrjHir \uí [□bdliB ic b i:ilii-ii¡ pe- 
bdn, i^uc 'V le lidB (ixlu kri cjhlliH, f □' 
icvíui; pi'Lir Lidlqdbr uv? ErfBuh -Jn^ * 
oq: p^liFLt t-1 ivL a]únik«Jf: li pluBi, 
hv^«4">i; Af 4i ul lU"! T «I ^iK iIb pur M' 
jn le fm U^ püniiu ú ulrlkii. 

P^'jiú^n P- Cr Uigiillflilim, • ^n^ micldnr 
|i] r^EfZHU 4|fl «rj>- A BiRijllsr bI|ii, illi-i 
iblc (nlr^í. íi"TW uif* i'lr-— í- Poímí. 

Pdifidrui^. P. C- Ai^nlorj! crimfiüiiB Jfi 
&ik BverkluiBi'4 A bI^, inlninit<li«" : l. g, 
Af t *o f^i^ '2¡t'^f)ai lU jiiAdii: ilmilnnrlfl' 
1 ixrlit ni \vüaoS icnPi i|ue HtJiáu n>n 
rilu Yl, ibeihii:! IM\e!, dr> E«Uiirii ilguiiB. 

/M/|4- Pn C. TifiM qdu w diV pur eJ^II, 
í innli. 

>^iit P- i;- FL lii>kdn dr irit gfMU utre 
qiK "n |irini d nm!n|in iW iríjudif, V-Oie- 

P."!^!- P. C- Unn V, «parlo ih ilv idia; 
hIi] Tinta, wainJnti 4; 'c IrckiU, macaUd' 

Fariiic- Fr C- Snlp'i^kJjrnn Dvl^r ilgi>[Ciik la 

i|iii: |<L3D, píT dic inlpn un fHUi 1. ll>"Jll:'|, 

t ¡jiL lYü A üBr^ic N( Diwiiler Silptcic i. 
Hnr nuil kdn, V vl, V. mif, 
l'anlí- F- 0. lr>|iiii'Liid, buHirto it hitiiecHd 
in [[ iguD. Jqpir V, nrnaiH B'|irid «ti 

|iWkdU, bnULnik in el •K'^i CUBDdB lilj 

ujlI». ll. ivriiii qm «r lU ífi euiliiiilíf 

liciir, i[ua LL^rJriL: -r. (- dqna Teikh mcdi u. 

r«k ll' 1i^^ -A hüi, JA rI rtntmtv uiii 

Ue" infl ilr FFirrinB. 
PiFir-o, P íl Ciiilo"*. JfcM"ri4ii, ¿ Hulear' 

■IV, Crudur: nn n- |iEeli'i>lci! 4 "- i^'l"!- 

luicLr Algi> Jr ll luJi. 
tailaop. V. V. 1jU|ií[UICii^ pievB»! ' tfM' 

iti lif ÉjUIC. V a, 4f 4, lo^r^ BlpiiH 
\M¡t: dfl.T DKU lilXllii>1, iJt.— YIl hViih-JI» 

h]Gn4, I» Az^erigDlIe, qut ti: di. V. Bugd. 
roriJflii. Pr P- bnfl izurciLiiliin. ¡^e lim^ 
. ^rai ark U iu<lBi, ; ¡iiilliiiib, Ih itatv- 
littaitlt, liBi;i? Iiftin> hxiíbq culi; n-fíin, 
j nifli !][> t4iili|ui«T cu lUdm-i, n'tmv Iv. 
EJrgrr. v ruri li liiiJiln, 'It-— íjuridi, j' 
b-liidi, ruii liq jIix inaifH^ jialg.di' jiDikil:» 
qiie dlCr, iiuíhiiiilt, t iDL^Iidl [fili [iTl 
j kt^l«. {urB liu i| uvIiradiiiBi, uunqar wan 
Siioiki jia itlulIl? LlcBpu.V..Í4r«í[i^ qiA 

IhniBa i'IL t\ Sui. 198 P 

Paríac. P, f!. An>Tiimi4^rilf», 4^rc?iblla. Afm' ^. 
aubrcaaltar, cnnturlijiti crnwal nJLLU ilormido. 

pronto, na O- ^^- H^rmoaun, hcMa^i. N'^t f. 
■ lo belía Y liermoBo. 
Pilrléng- P. C CueTiln liranle, que eclian psra 

filiníir. V. ''¿r'^r. 
Fariti^. P. C Hcritlloí, ^ne «i^ñ ¿nmú tan- 

deleroi üe eí[cnti>. 
Pmábrn^. P, P. CcktúI piíra pi?fi:Aite; ú caüal 

ín q>i*e1ío dpl til í"OQ jilgiinjig luflIatL Ma- 

U CiWfl ■!■> prufE^íiQ, de^efi|vrado4 del mal 
ticmpíi; ú forar i-l iiaviii on lieria de profiA- 
píto c^n pcliBTQ, V. Pamns^- 

Pusag. V. P. El quilo ile la cabrea de la 
CLSa, J ^^«"rhiir cuesCa abajo pjilra, elc.^^ 
Yt-Oidí ú lo Iflrgo, como íiucF-dIó A loa qjc 
fueron á prender a. Clir¡»Eo. Caerse al^, d 
Ci^nrlti i AÍgano encima ciMia Larga per mol 
arrlqinda; ó hombre, que a^ EDürc -lira; lut 
^, prel^ilo. V. ^prft. BaJái^ P/tsaniüía^. 

Patásfi- P. P. Jn <>, palo cuadrad». 

i^1«i]7r«I. P. P, Pisii^^ilb ia^i V-tí^m^pOi 
^, anlar ronilflnda i las muchachu; W0fna5 
4, «I que. ¥L ZaKeriraíeDlo, (^ art, zaKerIr, 
ceiHurir lolijudamenEo. 

PardyofL P. p. Ud* de laa eEp^clei de cani- 

Poidiip, T. p. 1>iiUvB& que ^á el df^ptiaJo 

Fúnüo. F. C Cmoercio d? eiclavtfl. Ag O, 
cccider: if n. contprarEoL 

rouliif^. Fr Cj Comediddj que ídcnLinenTf te 
BcomudD á ij'LHtAr, eEc.c^VL. ET enlremetiild 
qu4 V! ntt-e dnmla un le ILimaiir V, Sn¡9aH. 

Foiaviános. V. P. Fliiecot. ctlc^jh, etc.= 

fáisn^. P. P, Equiv-DlíTití; v. g. ^t» crifa ^i 
«ona fidia ntucr (t nij También aqiiE Tcoe- 
mu otra TaiaD «quJválcDlt. í ^, AUBliFuIr 
■IgO ea lugar de otro; aupanpr alga. Ucanlo 
(amblcD de M «luc car^n, que ae avíenea 
bien el undf Cott f\ otro; V. g- Ca ^ o dailóg; 

- rff|£i 4 camJ. - 

Püíiwgá.' P. C. Albardfl con gai^chu^ para 
engiinfliar la car^^. 

Pojáq^ín, P, P. ApsrlaniLDnli} de la tjvia de lo 
qui? pfit/i guardando, ó le eufargaron, quo ffilre 
por ello, V. g. U'ca pag tf li bocaíja Á imbilág: rawij^4jj. F. G.QLtiJaa qur ñOHllenen c\ lc)úda. 

yt, Tij-irua del li^dn, V. Baíaíüát 
''ájdo, r. P. Fanrcrronado, dÍHparalf. .J^piu 
4f. Tanfarüoneai diupanlsr^ »a ^, rsafari^ 
quí dia|iaral|. V. Qu^uj^. 
Puja^iii. V. C Pcrrüf» do rildo.^. 
Paaarájj. P, I!. Alguna vi-£. ¿ i 'c^^^. Pos 4l: 
V, g. Püj ^ ac a^iúrní: A ruiüí OKTÍb(i, Dc 
cujindo en ciidniia, L pncas vfcea, fi, V. 
£ruaf. Saráy. 
Ptíaoriiíái. P. C> Hl ilcdQ mu Jar^o do En 

wapü , ú del Tncdio. 
Pasfád. P. C * íIh ncomelcrloa porros. 
Púíd£c. P. (i. Hinradura. Wflí ^, caer de 
punía alg^ nrrn)Ddo de dUd; ddr de punía, 
lo que rae do aClo. moi (f; binciir, 6 hin<^e^Ee 
el Te'itn. ú Inoza 4?n licrra, f 4. 
Pas'Uí- P. C- Ceatigo por equivcflfinn. ^^1 
I' ' Ifa cesUzar al que no Ikne culpan fin Ivgar 
dfl qu? la tiínn; v- ff. I ^ "a /¿Off t! onocna 
í'i ilíwfníóíflí, V, Fatii. 
Parútk- P- C EmpiramieibLú. A'a if á bttniáy, 
monte di^rfchoi, empinado j muf elLc: cor- 
néate, Ú dfwgne dsflecluj. V. Jín^^ao. ffüím- 
Tiao. 
Poj»:. P. C. FDgon e[|i:4jada en labia con ftOH 

pies- V- DoAcdn, 
Po'éf. P- C- rikvisLon.. parle, ala de un conjunto 
de B^nlv ordenador fon^rn. t^, un balslíon. 
VIH GDmpvilt. un fx^rcilf- do Aneóles de 
^^Tpnn, cltL—rTl. una cLliihuIa de e^iitun. 
Pas^T. P. C. iErlzamiFDtij,^^ i(, ErraarEC, le- 
lanUTBe el cavcllo áí\ animal; ^nt^ ú «Iplu 

del pee t.^. AqttihoK.magíí^iiefiqúaiiitt. 
Ir fO/^aq. So H^tíTin los prlos cuando uno 

i'aiLñr P^ C ^ Ve-ncímlerila, luij^^cion. Af^ima ^ 

i'ii, pelear de? ba^a venüi^rn^ na ^t^ cencido; 

viam ■) , vencedor. V- Paflülao. 
Pa^. P. 1". Purfu aJn niricliL Pos ¿ r?r, 

hacer algo puro «ínni^iclf,. Yt, Solafticnlc. 

^ drt d- br^boúiiM, íoEo dc-l mandan ir, ÚenrLan: 

\t\i: nocen barrer] imiinú^ el quC; embi^bcrKc 
en algí», pnnor tiid-o el penaamieiiLcí cd ttci^j 
« rni I. ^ en ¿.iasUtgaipf'n /i\. Yl, Firmrja, 
[onaf:iJjdi oíUli' üiihg enhqiijídijo, ú aii'iUíeuA, 
mfiiniiií^ «avnü; pocliada en ura coat, 0^ ^ á 
ogiOG. Nepáeig a ubituj. muchael» porüado. im ! "bI\^i}. i\ue ilempra r^\^ dlle uve ig 
■tfl. \L IulLjk lia Vwl:cfc\al\. t V <üfWan. 
\iiú\mmti pLIv, -fL^.^V. Í^i^riM|UAIIlL Púm 

tjml*a\\ív i:ILíqi:rLnliiiliiril. DÍV (S^Liü iiU|iin? 

quirrr iLir ú l^irfi «u ÜIUO. 
J^miTá^iH. I^ F. V«llgli»riL rDLbrnild. j 

i^riiljJ Ti'nnb Hi* [ufidDnXTillh. a^^di (- 

V, J^filfif. 
J"itliniiíniy P, P, IhwciLni AgjiD^«, |«|i|fi 

ni r^i'Lu i AlRJinn lyin «brTU. V- PilXe. 
ipiul^il- P- F- HlnrliHnri f" d lefutui. YL. 

.J-OllF^niA- P. r. PnLlSi^lin, íD^all-LicIv. 

it klFl« ?n f™^''^!- AhÍ i|-?3imü, ftllrjiírh' 
dcfícrLfl, r dcLürrT^riqdniíiCBlí; m In ¡luí: Iib 
de deil", elt^SfflflNP * ok ynf^V^ Oiipnn 
«tIbIkflIBIi ji] r-, 4 1lb:<' |i> qiH di^nninj». 
r-gmtj'^ l'n C R?i:liHKi lur u «ii ^ al^no 
roa hi irnii!, ^ 14, ^Brla 4 tlnuncí ihre- 

PaD^ulg. F. C- diu im^iUi da lidi». t <i>, 
vi}l^i UcIq irribt du canLik Litl^ , IIIici^ •^a.-^ 
panriHÓ pjb, urigui', ru.— i:iiaii> chiihIi» Iq 
pluiLkii, pui^r izufifl iliijn il?l ici|Lri, uLi.— 
V. 5rqW'g iS IDld. 

Pób'. Pr P, Pf-cí|4>iirt lnrianLe cunTiPi ¡bl 
'il]>j|ii di U *lhla, LW miilKi dt Ií Iuc. Vil 
^. ^uiubript i]|i> iJü klu-; r •, liBcir quB 
Hlgfliv diviv |ir« B^iliQilu una Luí Ifiognifíili, 
fiHUit pur li *lH(Ta. 
' ^ilhuf. P. P. En^ub, ifllllb^», ú Elúbjt. 
4 ILU. qi^Drir rm |uIdI)(Mi u -rHluLiaj VIj 
^iiCCiri, M ncitlmniln. nUin üL hijli U PsrtVfl 
dd l^diTr H rtl^llG de Ib pltulB, «Lt— 

J^inlr. F- L^ BiJim-D ilü cUBlquitc t-nei; 
y. t- nnrTQn ü^ lBidiHi ja]liLU<, AL.— iLor 

Fiiíñ- P i:^ -^ >i iiArtii^ru. luu 'ru^D 
niniijv. tü ¡¡■acai pira tust^uior g^nen 

-,, Pcilfp. P. C A4er4. hci'rBr, A drl. 

tntíowj. P. -C- Fm^ipiki'i J *i liiuJéf un 

piln drnlTHi i|^ üIihi, k. g ?d Vi tBfia; W\it\ 

, kraio^ qii» ic f^^n, ] iBia puri ^uaflutnlf 

\a Lf|Hdi'ri. ti v|Hl«r, a roLtar Iliii-i|ici[ 

V. J'bdi>A, 

FujiUiinL ?. P. Vdiiiiiir ¿r hii'rro. 

^«i^V. r. C. DuurKlloi JwiiiDHjIneiilUp 

- 4 Ulldl u lUE düL li'IU; iJl parla d¿SlU df f^ di! A luj. ItaioA ¡naf £ d^ ^ rí ogmiiEi' 
Curt lormrBlD j duUm «i^lli H IfLa' b l^r 

l'ar'íi'- P- P aclii'<r'JLlIa- í OUf CüLpr di] 

t»nlrl i Id t^núiia ilgu- |a;k rEÍPKirlBj 

nmi cualqijii't ruW ik BlIV, ■ 9, V ,4flj, 

V. ffalajfiDf, „ , , 

Pnv<. r. t. bUQ.íjlBBc á «Hlid dtl [[a, 
<l laLcjLli fiin qir iii> f« ilHiliDruQ!, Jdl 
4> mL T.E- '^■u V*" b'UJ^ng, lia&hdn-H 
ÍAfJ D£J inarwurv.lh4rLfl!l qiiiii.lí|dliila&; 
d ciininn, « ñn: iSbIt un nljc», p^i 
« fIMr V- JWvr 

PaHJcic. P. P. En^i]MDÍBn[i>, iinmíHinir ^np» 

Pli^rü^. P. P-£*pciB. Peí *(n, r4iF m^i 
ti -dI" Bfcifc tipri^irf" qjT Hcpic la i|n = 

yamat. F- P. H^nilimiBrfD ile b kcliDU^L 
Va A, bllirw iJil^*4u cao b irlt^rUiH- 
H^ini», rt quiüa le "pidr. !& k nüliiM] fpi?. 
¿bg ungjmD, ui midudaii; miiUiludij. 

foipaí^ F- C- ^lidBLtlDDi i» hnjgBnd qu? hd 

iHimdrl r jIpBitl, d BD^Ifú, d BBH Llürt ilr Hll[i> 

FB li^ir lI« Htlr=L / V J| ib^rT, ^nífarBI d EH^ 

Enn iiUv; ii pi^r c1 iDucuitE ¡n Lt caipAa. 

\, rapa*. SnU Jí pongí ^ om di AdiídiLllli 

Juan? Uf fDJLlEi't ti Ddllnlii par fa. culjuí 

faipiijarrtt F. <; Dv ciiuih mi cuiiiihi: M 

PniPiiV. 
J»nj«j|n^ P, P. l^nparuita^dlLU nflüiilu, 411V 

ffi lllllllD. T 9AlB. V. AUitHiB. 

lil^'- P, a PjIü. ¿ MUÍ i|hr rt pünr pÉla 
ipnl^nar h ü^in, praníídnln dciiLba< Pii"'c 

tlFiM ■"II minii, p»lB i|"rf queJí- nrirldiL 

a *!. 

J^íHflirkrf- Prt ^ÉtlnlBLíu, í difluía f» 
Bhtríliía flcl «niifc]. J[r -í, rnrBBKt por 
dü|iAbi; li b>riB Ir^ uduh ii'i&DUdi>i dp <K 
rwIrLiuodiMnciliüLiiarfiiiL, V. Piw\t6. 

J^rau. P. P- llün*! üE ^Ul«3 pifB p«k?Br 

?D ?L IHT- 

PfliImHíJll. P P- Di-írwlfcá de lu 4iie ar 

difi],« lilH Prtl f J|n, il iDCiiTklu ilil«niiLC* 

4g ínfitrBnbil::^ i|ui' do UiU^ É om' Pal 
iy a\¡ l¡ tMi li laqbillll. 

FoAaiii'S. F. C. OjirlklRi 3'>ni* 4? ti 
ibuHiXüBr^ TBihbifB bI ijuc iiU iKdn» ln^h 20D P 

ié vino lí dicoiiH MiBilNÍ. V. Saúm, Sb- 

■■«.,: ■ ■ 

PaíTo-jiÜB, r. Vr UiTctpiílo. ^ íiJi, pedir 

J^\3ü lí pnHcrien, V. Sursüro bu ruiT. 
Pala. P. C. Taelinq, 1^ meollo dc\ Tlui^ho, 
Páífl, P- I*. Madera Ugein, y buena parn 

PKác. P. Cr CLaciihd» 1^ manifc^Uicinn. JVn «"> 
ta qiiP EMt nalrillciilit, i'^lo l^-. 1n que «c vi^, 
dFadc dlgiin« patLe, y Iq 4]lia í^ sbWiIÍo dit 

laiÍM, piíblifo, T Píletilt W" * *'°^' ^ 
ve de»de squi, ú K pune en conocimiciiEti 

«le muchos. 
Pftíecpalái:. P. C Meiniíp que hac? uno enfal- 
do l« aEnUQ- Pu'n 1^, miin-iBrH eiu V, 

J^áuif. P- P, TguBldAd da coma levanlodag, 
eortidFii y puestas en Acdfn- Ag ^. veitir 
l^ual, por parle de la nrilla, *f [lunLa; imncí 
Iguilfíi aleunaa eo^» junlarlni Cibni r/imo 
V. g. palm de ecTco. jug i» r<i; eitar Iguale), 

Pflífldíjfl. P- C. IceTfl. A¿CTir. libar icCTO 

bI WeiTfl. pííflífflá-i. V. FaiiFp. 
Pmlogu^. P' G- ^ 1^ caldi de La casa í k 

Pnfáy. P. C-Hdcrle. FinBÍrÉemucrlo, osüfe- 
pa p\ carwxra. ú minador, atama^pji ^, 
vanBQpappa *! pa * f", malafl maerls» 
íiolPirtaiMülP, piíw 4: írllpsc delwl, puiOfl 
^ tí ífiJí; homicliiio ytJuolario» pamina^i 
■malídero de rctca, paapd 4» o". *"í« *> ^^ 
}ií>Tfl de.lBmoerle; Natag. «I difüDto. ffijuf rJi'- 
nAubois r' ^, stae na coma ti Amona, W 
Joarynf: Si la ra-ucrle fiKM por flu orden:, 
yfl hitJo de morir jvrimaro. tC *?r viejo- 

. £efnn: No Imy mue^^le flio uch^ciuf: Aíkm 
ti 1^ á éi sdJa jiaptbár- Sentencia: Di ua- 
¿inn ti '"pa 4 ti vdti'\Spil, no df^n^l ilí 
jHimijt^ |i ddquti: ln vida dd nula ma» 
daüa hace, quí It luunrte del biicnD. V. 

roíay. P^ F. ÜGciíiíjHi <í ftirnlcnci" ihc w di 
de Ib causa de elguno^ UclerminiET, ó dsi^i- 

dir la «ufl«( í « li ti^nfaqav, maa^i if, 
fl que. Yl. Tosiciiiii de algo Eflbrf alin- 
i 4i, poner algúiui cn*,^ «nbjc oEta. Pim los 
pies sobcelDiH tf-pMm |i'ra tubir y¡'Ma^fi'üit 

PdtaOi^ P. <:^ Um peitc« de h'>tiet puesta -\ 
en In bi^ik ilg Lin liQfa, T una- ourdii cnríma^ 
j In tocan lc>4 tu Lii:h sebos rcuno tnmborJlLlld. - 
Tomblen nL niiama »iailido s-jrda. y d^iaccunjiurr- \ 
do4Jcl timbor, f el lambor miíiinQ que «i 
suene. 

Palana. P^ C Sobra, Tp de iwbrj. jt^ i|i, ecbor 
mm da Id iiecc^ariü, pnr que no ÍBlti:. 

Paiánq. P. G. Citlculda, CoalecH. Pat ^ hi. 
frhitr lu «^LiEinlBK aubrv So que exinle; i. g. 
Hay tanto HT'roEüQgaati tuito lIfoch; discurro, 
quo alcBaiará, hasta la comedia, olc.=¥l.^ 
Convunuicluii lai^i 4 hlstiirica. Puma (>,^ 
que esAmÍKti df 4!>)nvrrsáclúria. Á^ 9. hi&lar 
-de algo, gaaliDilo f| ILeropoen 41 hjd prn-rprlto. 
Turno. V, ¡, S<M ti moi fu 4 >"* *<í^'' 
Uaflana kI'j^ tu turno, I. le locuri) A Li. 
Yt. Caiiuoliilfld. ^EU^ O á impaeninai:; Rucedlo 
por cuu elidid, 

Purnírt, P. P. AtiL4!liuiHaa graadei. 

Paíoc. P< P. ]h]-ji CQ quB ujio et suügnc. 
Jdria firjfj/0op|d nga « n inrr^m»: A&irfc ú 
tal -COBO f\ lyi" «á flh-ügüftdntc, rt, etc.— JdrJu 
mf ^ onrjú á t^í KricnDtrr^ una tjhla m quo ' 
' \i1«rae. Bofi. de qnn una k tdla parí arultr» 
jiiig ^ un. ^iHteaoric 1^» «aparan «.I'apí fí 
nriif 4 dn 41» : Lb tf tu rLLt],íl«,-a «ti eUorühd, 
qirc luya en la Idrupara. Yt. 4 't^ví. La' 
boya, ú hueso do 3a ílbía, y rirve A loe plitena 
paii. molde de cosa^ dolieadas qiie ctuieren 
fiíndÍT- II. 0* [mei.J ^4 l* acogida cm que 
«o Fal*a CLLoliiLLieTa qiie ealA en peligro, como 
el ABcramenlA dri U peoilenciB. Yt, Aquel i 
qulbEl fc caria loda li cidpa por el ycm 
que Gomelíó Aobro 1u 4^uí está á cargo de 
otra, Como eL ulEcial üc alfUD ArüHce. elc^ 

Po/apdp. P. P' drill, ú lÍ>i(on wbre qiio 
cardan las tablai del auílo. Vt, tener cual- 
quier ccatt en l« manoí, « tn.\. T^a^- 

Piiíapiáo. T. C. Rodeo en decir algo, J *< decir 
algo por redeo; '. £. diaulre, puc dUt^lo; 
basura, por mierda; Icasna p[i-r culo, V. 

Paíáxt>}i, P. P. A.lmibiTde Untdulce, EIicUeIo 

' agodinúHn, ú blando, ^ m. 

PaíarucrÉA-igr P, Pr ^ en, nuillir lee alnu^hndUi 
etCr^V. Sordenj, 

i'rU'ÍJt^aiir P, P- Echac toda k culpa h unn, 
liabhiidiT. s'p ELomlrarla persona, i|Lie edrga 
la GuEpi Jl N' BQ djci! t» í- &qc (' 4 dá\ 
A mi w me atribuyo fil ¡jocad'), (¡\/^=^>iñif^^ :nJ lili, M'vtMiJ. I . poiinmnn: t. |. m |r a, flr.- 

« n i^ift, InnriiM DlL:loi ap^wiir ni mIht 

Jr? iinn cm», |P»ni|-i |inilfcn*tnlr? el fi'Ti^ ^1 

rlln, M'flO" ■ í- J^íi? I "ir" I* 4 )Vl? 

'Yl. Pícjinlc- V /itJ^g 
fiitTijgii. P. C Fin, rt ■-jlin. VI FIb", i 

í-jnii^rlO iId i|i»'- 'Ig O-, imnnrli^ 
i-nat^.ian. f- C- Tir^n dr EiiTp >. <Í4U'fl- 
l^U r. I". C'iililfc l^i' PJ' ili fl In iiir II' rliu, 

<;[-]>■[, ^ 'n 

dicuBí^'l cnJ 

juri.i°iLii fi jn.«niiifr •<• Qjiu'^ü- i]r^iiii, n 
Tf«. jmdi'Viajr; (ri:rr ¡Ir liir^i panmiu! |¿| 
lo^l ri:lt sn frw, 'n qjt íi^, nfijiii tía 

« ÍH, £h4 par * ÍH 4I0JI1I: N^Tr*» ™i, 
DcicliCiLfiZQr « ln qiit ivriiB, lA numozí. 

>'i>¿ duL iMÍllliir.íi- f mnftriíi. ¿niLwidB. ¡a plmn 

niibi ú Dmim^iAlU, piUuiH&riina ti tnliqn 

Ed BTindi] Sil} lipcr ^i>%[ [«& nHibu- V. 

JruiMVU*. 
hl»4iU. Pr C- &^i*l ptri OHicrrtu- 1; I fíff pítalo. 

4 ^min Vf/mMat. faMan üia^í. |hi 

■m'. 
Paf^iwfl, P P, Lnalilidiid Jt ln p^iHnt 

iTaincrlj. Íí #. hcunfcrr ibuLI, HiL^ma +, 

hcmlire LcuJB. V. ¿apapaiqhUL 
Pflífqifcillfl- P- P CdiurjUL í'a^mjpir 4,i^BLa, 

i> fUili'Bdii dic [flnlOjj d iñm. 9 dq. VF. 

(■Ln:rrMi4 1^ f'üiaj. 6 pBljbrD rímlenli: 

,lfrji|ii?4ba [lr ripE JíriLdA ir C dü! T'rBtljiq 

le rtprrrn bI qoL nü dji] D^iUVJiH. 

^^.^Di^it P. Il Plnlu (Hodr, «oTia funlf-L 

Fa\i<\a\}im. V. P. loiL iDUjDtnli]; iiDtra|irr, ladm 
loi hIij^ B 'Hi «Jiiiriiur, ü lli^er Bildin» k 
07I Loro bal'- >. ^. ir<ra f 'n It OiMrH'dum d 
i^iHC PJu I? acuiTudabrn, nLr— V, AlüIiii. 

Faituetwfl^i \. CGua^^i LvnL^LlmkiiW» cvn- 
d^ [«-ilr«{.la . PmCaniid ^i miatiil, iir gifle, 
) cínviillE A w liljulii 41111 i]il?rr! Qdi'nKi 
m ^[[iirna, ikr fHiiiId mi^LI » 

fiUrt. P. LMiIcni, k ilflin itímlíni nHrflinn. 

Pflíu. P P, Culpü, i> línut le &"ppii^ . ^ I*™- 
hnf.ray i. p| üHaft J. pilirn, \.^müia\ 
rtfTi piíiOT iL\ * ||iL[if cu JnnJe, png «on: *1"io 
<lt Ln^r , jtiriijg ifc; |<i|jr hmlhir. íj»i|i'*i^ 
?lL.-Oíiii 1^ t; pn lr,n\ irgíflJ fl- 

^u^r. r. C I]biL¡el> qjr q Lnnu -pm al Jrl¡li> 
dr «Til, I a, ^uilljir, '1 i^tr^ir r\ i|Ui; 19 

Ikdi' LLi'|it, CD LujU; d^l rior U Lrfift ■. a- ' 4 DO. ^r n dniná Wi winA/tínixi- 0\tKt 
iBífibim dül i|ii^ i« «FrüLf i ^rvc, pm aliu, 
T Ir^ ill^imUL dr Bui^^ru Ivbii Jfqj-OlUii: 
I^ « Til d bngiiJiH ín AiTiii^iif hIbIk d ÜA 

P^" díl lll|l>TV i ft V. íflTO, 

Pndniq P. C. ToüB b nnrlir rLWlnuHil*. Aj 
ff ñ jV. pmi hBLiKnda il^ ladi dflwtiE 
>. E- «Tvnlilr, ir? 4 á w^ii"i'iíi P^^hc, 
dut^ir, '(f.^V, flipiij. 

roiqrr. P, Cr V«liani]Kli. I *, turcT bI^ ih 
[j»rici rarHfliD, L, g, i'L ^uí oro, ^ 4i'i:f|iHHp 

T. e- Poftjml í rmiili £ 4 ihar tMíg: 
timiLEiQ lir:^ inz^nieiirlanihd dt <:!lr tKükt 
Hie LHúg. 
i^D. r. P, [>uriT4[üi:hM, «i pHcrqc ntn 

bICUDB L>fli. f 4, KfTillBr B BlBiBifh Id hjiw 

dNV biDFE. TinhHi íigniriu II iniUriñ qifí 
iThd Jll?I üH jsfi'icq 1 }, JHlin b' m ^ A' 

Ombc áii ili<ijiniiiia ej AImUb, \l SíSaiá- 
■nianli» ¿t b^ nivihoq i;n Umo pin bF^iva 
aWVk^ lU mjrbb; rl ,|BC tbwi hI« (JI.:^ a 
iW" 4m r 4, icHiltr t «IjBiUh pBn h«i 

IdVBlK 4 Dfl, L O^t d IJBlail H IFdBU b^ 

pira lu ptcu, jri pi-iwiiB, Hi. diBhfl. Vi 
Pnwcr. Buníí 8, d<r pi parr^ar, It dHidic 
lo i^nB ID ba A- lnr.ri. Mr |rir?tii potiaM, 
iT«i i|iu «m bueiH.' I 4, d ButriibLij. tí. 
Jiilficn iBruaiariCx JTüd nghiT'iJ 4 lil'Aca 
nnfnifl: hi> Ilb^i J ii^L£fl LerifJBilv ¡ln toqiiE 
■m Htlr^^ II. ^ nlrní, na* n^ umn. 
Faiaijñiotí. P. Pr Cjfu u« b p»^ nn li ^dU 
ú: i\p. Pkilia anclada. JJ^^ n^ n^f- 

Pl^íipfíc. Si 19 pulu, ú (BÜB, Dipg^^iuJf, cjhki 

ülfMi||il.r. ir. >4q4n||, fniüpll, ir lllililllil, 4 , 

Fa/Mvti. F. r; 4^ (. cUfii]Mr A qsr nrm 

bL^B Lv que lE Iti lia Im^r, » itrír cEbs 

UcBI^B A oLn^ qiir ibulinM 

FaoWji. r. C. Uinroan íi; tlR» J *, íiii- 

Hit; PlUtSiJJ 4, KliredDr IhdjTwUTí. Ti. t>«i- 

tJn LfiiK P£ agu^ inn lii^nr jIjiV Poí * 

dq. ül iHÍMBU «jCnt^C, Jig 4, liirrr ll^ 
■r^lUi cllü. tL ^EDlumietla dr ilRark oflrlo, 
bIIIU, llempQ -6 luBar. 1 4n nailac jjga 
irtrrfni'iBiluDBi'iJii', hifod aWc'ia. lugjr, ilnk, 
clr--\1. RurPiíBja. ¡ t.fnKlHi úto^yt. 
J'u 4 f1 qui: ek BBi>ia;4riadi> i: tünr ^ui Ir 
diiigr- Vl un iihiA- Firecc i|U€ ule 1^ 
finJ.+, m JiiJs 

BI 202 P 

PslOf>ij¡áOiá: P. P. As ^> nadet. iCuitiIi] tbn M 

pies BDClmi del igua- ^ 
PáíimQ, T. P. CBdtrB del cuerpo mas abajo 

de- la cinLura. 0'iitú'\§tHiil"wg Wamsn i 1u 

que nU junto S la cinlurúr 
Paipai. P. r:. (í fn. dpímüDtir aenieüler*? 

de árliolA pr^ucriox, para sembrar 1a liurm. 

VL- MwidaiIiiraK áe kiejucoft- V. jVdui. 
Pilpatíi. P. C Dnrndiira ra loa úmitps una 

finjan tner loa antiguoi principal;?!». Pinat- 

paft&i A ti§Sp«i¡: Dii?iilGS dnradu. 
Paíífl. P. C. TraTa, A di t Jn qua se prupano 
■ para falirii^ar il^nia obra. Paila ^ fn, ttfinr, 

idear Algn; Lnmbicn cuandir acOpUcDoa algo 

- ]>ari «Iguri fin; aro|hQ malcrióles para una 

Pattáíaa. P. Pr Pelea hatlfl vencer. ^^áU ^, 

pelCfir «'», 
f^]fni^|^ P. (■■ Pdjiroa pci^Gfia), Vn, FaUi 

pe^aeño, V- Puf. 
Paaííec. V. P- llartaf^r ?fa 1> ilí bimu^ eslar 

reptólo coD denuda- V, Baliaia, 
Paim. P> C' Capadura, p an, capar ainmal es! 

preUtito, P'" V> fnanarjd, el que capa; ^ ari 
.d, uitfido, n capón. 
Paaót- ' P. n. Guarnición, A ¿sanJlft. Nn 4i 

4ia» eliiullada. 
PatUmsóstüí. P. P' Dfdo anular S.MvíOV- 
Pávac- P. P' Riflpí de pecado; li eipina de 

la cabeu. V. Pigar- 
Páaad. P. P. Manco i|ue le \i\Ui. la ouli^ & d 

brúii>. ^ sti, deíiDLCiGhar trb-ileii á ^\&aL&s- 
P&aüg. V. P, Soledad- *g fk á max^na, comer 

adI-i, y fíh ccnníiik"i[Ej íomu d'jo ¡oh. Diac 

ammi íitiasití'í ónaq í*fl fiO"^- V. í.'dyas, 
Favraat. Pr P- Torlu^. Pafttii i¡ ^. CQHf^lu 

de lorluge. Vr Vcj-ifíq- 
fdurií» P, r. PrDfajtlici^ln. J ^, ptohlbir algú; 

^ fl'i, Lu qiiei J>- á qiiifn Be proliLbe, cqido la 

fruía deL Jirbul ««dadi, elc^j^-noi 4ip '^ 

que. ÍL, D^lfHlmitaroi tcmplinsí. Templar 

el Ímpetu, T coUrs; deleaerla; 4l <■''■ ^ i^"- 

- §tCno\ ícn§i¿in ti unciría, L. ¡íá^rmmo. IL 
EiuiJisaz. ^ dii, eicaeoiir aT^o- 

J\iuifan. P. P- PuTila, cabo. BolBilla En el 

Cabo dflzcíildor; n^do ti «lalic- 
PAtu. P. P. Darflclon. A'd 9, lo duriblí*. 

Continuar al^a, bacienda que dmc; p?rmaibc- 

zft miiclio lianijio, durar vilo, ag fi. TE. 

Aj^uaute; GiirrímienLi}; fEíRpúi-iena. Na tf á E 

aqJiabafo, h^mb-rc, «¡iip /:% p¡ca nku^lLü trabDJ4í 
na ^ ó- loo, b -.ía^He dc^cmbiiraraJo, JlS|»ii4>sI.i>, 
ttc.—atjBaífn 9p 4 pintar d quii^n mes buftv, 
V. g, h hambro. de,— V. Jiim', 

P aillo E. 

Pebrf. P. C. Idoiti; cfl cnaLollmiC». Oi'i^i «3 
el iJcLrrit de c^loa. V, Qailáo. 

Pccfá, L'. C. Qjcbraitura demiLales, f iurros, 
^ JH, «iLLebrar iHiua de mctsl^ij bjrrq, 

Pecp^. P. C. Tu^iB. JVa ^. cosa mu; M^írui cama 
hoinií de Tiiego; granero, clc.=qiiO par muj' 
lloDl, Apejiaa puede rcsinUr lo (Lue ^i^nli^u*^^ 

J'fH^giie^. V. C Ccim|ire''JQn d« atgo v¡t c\ 
puna ^ la manu. ^ ^a, ayispiizaii j^I^o oh 
la mano aols, comn SApuroitn de inotiaijucta, i 

' arroz «ocido qu? es comprime C^n La ntana 
psTa cometliN; BfXw hcolio zomi lamaka. Vi. 
So-bidiica i|iig fic da cort lau mnaiA al p^iHO 
KrlamenLc dnl cuen>i'' # <in< &^^r auL IL. 
La p«|ueri.u j chii^D. óans^'^a Q, piicu; un 
puÉLo, rt puLiadi» CQCidu con miel V. rfpyuíL 

Feíjdá. ?r Gi A la vkí, úa andar can rodena' 
^ 001 h fi*^ 't cai/aiiiía á fi^Jna: En um 
pnEab'C» [Ei lo q^ucqiiíerc^q por la i|i]e veudeSd 

jPfiídá, P C EfflTlura, ú eofada ile alguna 
VitfA- Ag n^ mancan iU ti: Hartarse de 
canter, dn lo que lanía deeoo. E&lar harEi>, 
(i fííLiúaün. V. e- ^ aDdjr. ú IrnbHJur. e\c.=- 
?lapdáae& -magna- Traafiaaadu de muchcH fuego 
(i üi rai^rái^ ti apüm I. '¡araa^fái'g Hi apú^ 
i\e^ *iuñ dennos; daBlümbNiiaB loí ojos de 
mirar al sol, 

^tdpcd. P. C. Ri^frenamlcnlc , aplucamlenlO) 
mLligacioD. (^ en, refrenar, aplacar, mLlÍBar; 
f, gr (¡r en caá u opr^r^o: Aplacad vuestra 
irsE ^ em li toOro-- Hitíga mis [eDur. Vt Def^n- 
cídui represa'.' ^ en, dcleuer j aninial, nv'-: 
vA hüioEidv, PiVtfl tp Df pu^i^* e^c--^Yii 
OSlancaF BSHAFe. 

Piafad. Ph C Fi:l¡ftT4j, SfiiI?iicíii: ííí a^a^at, 
i'fí $1 ra^mn liri^nt El i|mi- üuHiiir d quiere 
el Fclii^ríH an *l perecci-JÜ. 

Pa^r^j. P C- Rapiílfií. Putn *, arrfciar el 
vícüIq; carTienlQ rápiíTi i|i- rio, wx <>< I- 
na^uA. V. Aqm. Síri. 

Pegpég. P. C. Muy moliiío, quebradu ú pida- 
ciiQf, comn aproz. V. Krfjníí, 1 20á Ptí-ü- f, r, V.'lJrü. Jg «. lo 'i^iir^Ji^r-^ In 

lÉll, ú.\[\í rniit l?ítrQ|iiliiíLíflFil V ASfüiV- 

rv-IÁ P. (1 T'iidk ilr iTürna A 'í. l|.Tid,r 
U rainnr pd» uhTlB! i[iVlil|[ til" *" |aiLl4p 

liun pi'ijil'm Ib fHiikfn itr/ $ riL V 'JtÉ\ddl¡, 
¡V-\¡"j, P, C- Alunlirrilrnln pm i nikHi li; 

till|i». WJJ tt. I, ITflF'riií. iulJi iLnru¿li, pr 

Jubi^lf diiki loflcín, i|i>t üIi:idej> ^^ 1141; 
ínrü^l&- Ji bl^Hl^ rUI 'I IrUMIH- 
IV-^. r. C ^ImlA lie rupo, « '"' ■- P''- 

ñn. ibuiína iH rrJiíli»- ^1. lljTki r , u kdmnxr 

Ku'ia; Blii'kliiri rlli, ngb^ nJcin^kr iniBiL':^ 

¡t'n'i Ji A'. V. iiiiii^g. 
Pjt iü: V. C. TaTizeduiL i|iti!mltir.i. Vn a. I- 

dliijiriii, LiP'L'ra', 4 ■l'JjIfli'^ i:ln^i>n ^ m- 

íhillih V. Jfl*r. 
Ptbttí r. <:, Pilóla Jh bl. .lij *, pH^ir^ 

i:t hU ^l &iiBf^ iL*it ti La idIí. Eil^nnniu 

JuprcpUi. 
IV^ I". C. «. 4111 cinUt i^iiuliodí kt |i«]i 

liF^l lie hB ÍIUniliDI iL-^nrrlK VL. di'jpiinlir 

tvDl^bíBEfi aa*- 
Ptlf^l- I' f- fl nitr Upnr 1i h'j non puna 

malBrrla, ¡n" qm ii^ (tiln, ilí,- 
PiHA-é T. -|_ UuTUTimlMiiivrilii. t ^n, ¡Sn- 

Cir^iiBlAi li* ntaja in iiñ kuf'-iv, [iiKii> 

liifrfriHi k? hiT^ii'i ul- I':*''!, tfi Iil |iriJI- 

'imuniUí^inn jniAürHr»u b m^ dL ciminili} 

pH^j^j l>. C. 1|» í^purlü At Tiiuliir 
Pn^n^ariipt^. t. C. ZriBJi' iiieillolDiil ni 

PrufUni^m liIrnL 4f «^^ hodilfl, cF^.^L^ir 

rral'iliiiJ- 
hiiiiiLw-. P. I'. ^lUil hIü bI;ii: l. ^ iT^ -rrjpn, 

¿"íiLoñi I^L Cr ífa e n™ , t Oijüiiunini. driuriú 
|»fruU tn i'LlirL'':^, T <*^"^ '*- ^i^- 

rrani. I*. C. SlW-nriiia. *■! V á KrirBfln. 
j-tTKrlW'U"hiirWT*f. I MliíriL:4'[ie- "^'l ÍCUII- 

íirnilo lu a u* n-íínl»" cu; » - 4. ilicl ii> du tvt'i 
uf, o QErriLuTin A luiliLiu^ ^lL'^iiii]al?i, i]aii 

qiK el fiHaiir 4 jiiiD^i* Vi- (''rratiTi cun 

■IIIU ll* '^■■IJ H'l DgD*. 

finn^r P- ^ Ccjhu ¡¡«^id-b, cmn» la do 

Ib íbIJl ! íKurmtKr, •> '■\ bi¡ii\h fwr^U. 
filian, r. C,Di|iy:H", / p, iiurij- ti r^f' ligo- ín flfcí, ih guDiJtcln ¡ r^nvid i> '4in prnvL- ' 
Mu» mJHD^L |>, iCi mu ^. 
JViilvp. P. II SL|alaaila fflrn ^cmprp. V- 

Pr^n*. liliélD. Un IgoaiDUL llnDDIí tCIrtHiln. 

r^r.m:. F, C Kllir LU ulb^ UibéI tali uLlHI^ 

1i>rliilnijHjlBi. hL luilic. 
I^mx^r. ?, I], Su.]iMlil M wVmbH TkTil. 1. 

iWñiJ P- C. UdBllHlA^IU. /*UIJ 4, |4kni1 
dalBfim, pira nu" 1^ 'üin; pon-ru' fruiUprn r 
dn j|;i>, V g, AH iil pam [talrirlí, i t 'i 
b"Vé Ul Iwr, I ¡tfí'^i', I. iiifliif^^ mlHTM 
Jm, 411J ^ iVrí' • Al qMrnqiana; To^Mur wn 
d, d? imdn, i|iii! |iiir fuünii rm >»ru4 rig 
9n minr ilc 1iil« üiklilw. V.rTiAiir 

fnifi. f. I- l^iÍTE aj í, OTilr-ftir. <S|itI- 
iBÍrr ■• s- liiBii^ -4-^1.^1 IIbihbik ílitzin. 
V. Aip'j. 

l^^i. Mnb, 4 binfJ. b 4 dnnü iTidR^ P«[ 41I''- 
nc Titdii? V. jI^il 

ta-ii- P. t ^ 4; 4 '"1 Uk^r-nira: jlrri'- 
liLa, DmEI-ucan. 

PrWE. IV t. ILi'éF ¿H Otilia ú mi ||H>. 

r^.yL'i, P. 1^. A fn^ i'*:p(jDir i^uAhiJiLif ¡^qi- 
L- fipffu'iíti. Ye Apurir i Blgunu pon h|lh 
U^ V a llg4 qiJE ilutl ú DiÉ* rir pvrtr. 

fnuBü. F. P. Suido dvl qiLa «mluH imrrl 
lELU. V. JVmdp'iiliI. PttptAav- 

Pmao T. 0. Riiltdo. Kojr^jtiaitt ~Sa^ Bf 
'UDit^ ti Lkii4^ ínliik. r^ nnMuií^ni {iíId 

íilUll. V. Áfíivwff. j4KtA». rrrrfl. 

fn^. V. I'. Arní iQidi Ir ciUj, iühíhd. 

?n^i. P- C. Piilift, e rtH. »BFíliirhiHi,n trnrr 
fuanímortH, In i|iio E^ limo rn li rinr». I'a 
A fln; E juCTicüiimin. 

flUi'n T- 1^ D c"- ili"EiaiiB[. '. £. fior^lm, 
(ii^cVi. fjm't'enliiiil i]a1i» ih lhmi r>ii1eT¡Ü! 

f ni, i|i]LlirA[ r. g. hUfVil3. I'. FlUl 

1> aiilc t 

Vj^. I*r C- Finli>d, V\^\tíB. nad ■■, TW^UUI 
n PriilgjirC rol^i JM V^, dur ^lui! nupBii 

9: i<iiiD|r 4! 'Tdiai' Bl t^UO^f O, 4lMl:ib|i:. 
±Vu|< S, Jit aumiijo hK: Iukji", ¡i vilt, ^n 

nji CaimPi^i» filOBItS- íf •, JPMiiHaiar Idi 
MOlIilfPI il^fl fl, pjIBifuLi, dr jljlfl^i V. - 204 P 

Piápay. P- P' Aprovpciíar algn lodjiLa.' f. s- 
Ipenpinian daiiirn !mu9i' 4 rajas, la nq ^■ 
Giu láintie este paqulLo «lo genera, que todavía 
a de príkverho, ¿ puede s.prQ¥ecíitr, ú wtvlr. 
Reparar «íq ccaaa de cuiüuj, íIc.^^is ^í v- s- 
Si iven ag « ift prrrtnüí- 

Pjípí, P, P. ^ff Op íiulear Isa piernw á uq 
ledo; It mueer, v. g. que vA á caballo. 

jSib^ P. C. At\y>\ fldl IlamadUp quu dil Isa 
tamJffi, fruta buerii pira iuke. 

Pítáple. P. P. SuTiJewllw del íoruon, igilj- 
ctoníí del ánima, y •i'-hentBnCHS Jel Jeteo, Ái^ 
í>» I- raurtiiMpíCi iüqulelira? míHeríblerm-nle 
El^una parla jm|>e]ua«lded 4]e^ludaH?o^e^ec- 
iM, A amor ¥1. Tflmbkir i|ii dientes, fl/fljuí- 
fdplt tómliiar dando dientes «m. dientea.V. 

Pkói. P, C Aniaju, A9 «. anldiane- En 
anrujábdffie d& N. todj I? uta es «qvelb. 

Pi«^. ' P. C 4j en. dabli^^ar cu-cbillD, ó t\atty¡ 
cotf reloTcIJa de meUl fU 4. r ;. CliTa, 

PUog^ P. P, Dübleí- 4 tn; pie] ^ fA, djbTAr 

Ip msdejj, Lilo< «Itn, elc,-=" 
Pküta. F. P^ Fúdifl} de troto alg» tcncldo 

cúD dot trave^tríM r|iie crinan, acanudidoa 

pan poner i }qí dílUicuenL» pira aroUtrlea, 
Piepir.. F. C. FtflmadiU. (i en,, fun «. dir 

palmada» á to nalgas, camo ae Fuco á I» 

JIÍDU4. ó l«reLúiiCLl[Q»p ú paLmidillan par vin 

de Uú^y/t. 
PidúJ. f. P. Soldadura, f ai. ^ an. forjar, 

ó juntar, o sdldar co'a.'^ de uro. V- Latían^. 

fidOi. P. 1'. CflFJnentííiira. * fíi, Off ♦, 

carnenac Lliiul, A Jilgodop; pü^Jos, |trcli^riia¡ 

Aoninfaj, ul quÉ. 
Pi\ldaaítv ?. C. Ag p (í AdcB, loparac un pie 

coa oí de ctro, ota « de pTOpód^tir. romo 

In^ cnAQiundm. 
Fidég. r. C- Kl tope, ú punió racm de que 

no ee paaa mi», J ^» arrimar » i^JualAr bIjq 

a oLra Cíon. V. Sid^Q- 
Pidi. P. P- PúlIJica. ^fi, pum «, pellocar 

á al^oo; polliicador. punj ^.\.CuddiJ. 
Pídií. P. P- Parcidad, ccino laque haccmiH 

para punoria siembra lala.JVa ^ -á d^PHiifs, 

^ilibr^t eetaBiidd p<M4 aemUlH, nri ^ rr^- 

nnyniUd, Yl, FiJiVTfi en laa acctonce, y oi&doa- V. MiíEo. 

Pidiipífitír P. P. Tjs barban do gallti, 6 güLíra. 
V. Tapavsár. 

Ptíú. Pr C ^ii. baHuah, do* vpffs h^T^r, 
ú decir Jil^o; I- barerlo otra yci- Vt UHUfA que 
§G ¿unreikla por dur pranlido, v. r. iStc cni), 
y ni^ Ciibijr ha^a, ctc.^^em loto iai^~ 
Hiüfm NiN-'me dúa Jibara Iq que nae d«bp«¿ 
^M^mela dabloda el aüo que ^isn?- 

Pnfu4. P. C 9 fu, Qlra v?i cdedi^ i^pitiend» 
■al^, *. ^. 4f ffí li a/inrila, Hembrar otra vez; 
rfconoi^aTBé pnra comul^r, pum 4' A^^ aoai 

• tí bdsol áipaiái¡, dicáfi pumtt'.ÜDohAy pscaio 
iDortnl,, n<\ valvaia inunda voi 6 iwnkitTOi- 

PtáHl. P. P. Lo que » Ci^je delgu^K ÍWl 
"0, cofler algo del eücííh Jfiirwiíuíi el H^úi 
ai¡ ^-. ^ en, alcanzar alga «Lfl un'la con li 
mann; i quíei se ■□endj>.pag 4 ín! hurtar cosa, 
■j? CTHner^ 4 ^> l^ii #■ 

Pp'^, P. C' I^oIIo dn gallEiia. Piar el pciUci. 
agpr 0: tamcna -uama un pollii de tórtola, 
4te.=4 a^opogsrifin A^^EJir*, coma cL rjiniriih 
■iel ^^ del munEe- YF-- JfjU ^, pom» ó ^La 
que cata pollofl. V. Aifapagáoan.. 

Pudra- P_ P- Amfrc, y piedra alumbre; na 
lÍBoeii i^rniiiKr; taj\n «n CagufAii; a] alum- 
bre llaman algunos Téuat que tt i^rmino 
(igalr). 

Pjífjir. P^ P. AIi dfll pacdda, aunque en 
^rti-^itlüf ts Aid del pallái. Ra^pi de pescado; 
la o^na de la cabeui, A col^, ^ b v^. 
^fa^i4, « laeolillQ de hueacdElaa blandoa. 

Pi^á¡. P- G, CjuETifr Ca p an. I og ^. uoane- 
Lalt?rídfl_ f¡ lUifla; proL^riln, V4r ^ an. 

Pigipifl. P. C. Pi^gilliftidad. JVrt I». Cofrío» 
fnino cnUf liga, pura rn^r jiajúrD^. Cma 
-pegajosa, coma engrudo, goma, elr.-^nii ^; 
' -acqutdad de brtci, na f¡) i^ luiray. V, Balafidff. 

Ptgtá. P. C. fuera, JVa ^ r^íÚi% perairax 
fuerte; tiabileg á ^, ^and?, j fuerte. Refrán: 
Jk cuan maca ^, ti adíi íí dai¡tt^iiKa: El 
que mucho abares^ poco eprisli. Y. fi%. 
M¿J. Pintee. 

F'gnót P- C Ojera. Jg «, ir cojetiido^ 
poEi leudo la punta del pie cu cL tuelu. 

/Tfjvi'r^ví''. P' C Temblor de miedo. ^ auflLO' 
V T'riítfííjuír- 

piguíir P- V- Raüffoit. i^ tft. n^ar; tira dfi 
papel, ú ]J4íii7ci| Aifl^ca ^. 

Pírír P- P. Pjjara pequeüa; pora motear i I 203 uno por pi^r^iieí^o, le UjimBn, Fí ^. T. PíWj'í^uf 

J*¡lú. P. P, Tiína muj djra, V ÍVit-njuiínj, 

Kíí^. P. P. Coló -en íeicul- (Wi'-ar de 

4:na]4]i]¡r:t mcnlo, jfliTii íi : "J flil "J" <í. áe'- 

rpngsjln» cüjij; m © preliirilo, Yl, pf «, 

i'ífM. P, P. Tacln, Lli^rccLD, nula, ídlU, culpa, 
9 Al. tiiEiliar Jl uno. eji lo quD ti^ct; de:j[lf^ 
qjf c^ dt:rL'i:Lui:ii4ij en aquelln. Áoai paca ^ 
Oí á ptanapUt qnenm. ¡a JV- Ser lliio cupaUlf;, 
fna ¡i, Ir p/f l> en- ■jijatbo hodü: Quo 
raucliij'* EllífldlCí-niiWii (> afái? PítcdiílflflMfl 
ílruíj? V, 6^ JiiBD cargí uus qup olrns ¿ Ouá 
muj^ho, »ii úl ti G| mau Rrnfirlu, y fiieplí'» 
uniré 6U9 cotupdllrrfia? 

Piláf- Fr Gf Ligunilld qiii? ac farma dr' 'la^ 
lli|V¡g<; poisi qui^ hice clflguarnro, MamiJñv 
fr í¿do\ HjhaTquIlloa, -ú íii-^drc4i^o i^l cflmtfLQ, 
pil ^ ámjn íi dalan. V. Dátao. 

Til^. P. C- Especie de runa que ea ronsnugH 
«■ Iq í?[E>CJIh V, J'ucúc. 

jPf/Cdid Pr Cr .Snlpicailiira. StL $ aji, lolpLcado 
de EliLta, lodo, eli:.=oV. í'ar»iQ£. 

FikáQ. P. C. Melladura, «i fn, nicCIar. ^ 0, 
milla de hírnimlínLa CGilaotCr 

PiH. V. P. £Hca¿liuieDLo. Í.D eacogidop os 4>: ■'^j/ 
^ an, de doEidc «e s^cagtú lo liueDo; 
cficagcr la bucnu de entre molo, 9 "^'i *'^^- 
jíilii, el qú£' Miriin é r[iiÍGi] dej[Ln de ¡untar-. 
Q di (isa^ilea; 4 ¡>Mrt?iida. '•ilíügsn. tflt--^ 
Atiiitl a ^ lelí Bdamn-4^ndA, 

PfU. P. P. BbU Bnchn, que rclu íl drbcil 
muy Yipjfi; It <le caiaaíai. ¿ cdro, m h 
nnyor- Yl. ijiflílurflmr.D Jp carrelon. 

PíUt^ P' P. AlriLViLiiFa; dA la -Uen-Ap i^ pi^a- 
ne:^ ?l úrhjl, anan^guí- 

PSü. V. V. Apremia, cumpfilijniciiLOh 4> bu, 
li|jrf!iiiiarH abljgar, 6 eomplcr t aJguno O 
hairer algo- jVaoií/rt, el que fm^r?»; diac pa 
<^, nü mu ili^jar£ foriar. V. fiúifru. 

PU-ün. P. C. V- Pí-iíní- 

Pjí ÍJní. P. C. Carleta de flrbiilí'i cloro>op. 
con nu« 9tí mhuman, V. '.'airilord'nii. 

J*f!jyiff, P. G Apiñamiento <lo fiíToíinir llccno, 
cauda b pilnn; aplit^Ear, if m; tntc &, iti qnú. 

F//uE. P. P. CfJn, ¿ i:fñí púgji¡»j, M^^bíe qiiG 
íie pega en lii a>lir> rfr.^'^wij ^- Slelafov^' 
6 moda-, qua u^dn h^''^ ^f* i|lic van Q ntrei 
cji'Uia, ^ turdan en ell9?, Iilcjiji dfiae pi^iidnS, J'Jojiin. P. P. CíorfflBfldé, Jiíi ¿s, pu», U¡- 

- c?<il? ?n «MiíiLcn, que otra hí diclio bien, 
y pare confirmarla, dicen: y. g- fí. Dblabí 
^nr lu hiJD lie N- para qun hicjeras Lah Anác 
iraca (> ni N-, i^rf jjtí n'^ponn ti^AcruM 
tí üTánviijiitt. V. jájí/jaísií, JúvAni. 

/Yndcri. P. C Coni[nj^¡ci<in, la cudI inlepufsla 
pao ülgun ncmiJii?» ^igniñca que el HirgtLo 
tf^ HiplüriEo de olEo r. g, Jt Sanio Papa 
üo II 1^ bao'^l ti Apofoi/o á Jestn^ñslo dúvi/ 
áasa: El Popí « ei mwin áa y. ^. Je^n- 
crisCo cñ \g Hsrtí. « jiiagján ti buiüng fl 

' i/ibi. 

I'iMCÁli. P. P. Virtf. da iiiLiJ snla, V. MtL 

Pinatirá. P. C. GuuiilvcillHS ff COBA .eulprn de 
ei-lo. V. Paif^^if. 

Pinanó- P, C GompaAlcjiín, cania rn^ol po^ue«li 
al i^ pre^uataroüB ú grado il« ^recitiMo; 
ó lamblea cufllq^ujBra rcacdnn que gdIau ú 
doa 4^ TDJia Vr |r. Jgoi ^ «a^aT' Que parenlesea 

PÍF4iLf, Th P- Lo rapo, limpia r 1''°*) ^^ 
suaTidnd; cumn una monfidii cuyo Hilo w 
borrú enC^raaLenlr: de puro vje^o, 9« «n. uno- 
lar algo, hücLcihiülij deaaparíwei' hu 94Iü A 
letci, «[C-— lamlaipa t^ en, aljanflc, d j^ualar 
lo -aiis pglS altík enn lo l)>]a; V. Pariiuj. ■ 

Pi'niiín;;. P- C TaHdjo, ú lapa. ^ 4 ■ ha^ifrlc; 
« SI, la que w bace ¿assjfi. 

Pij^a. Pr P. Lfi ^ue 1& filtj fllKui] podara, 
cnma [icIdfú de oreja?, narj?, eLc^^-IVa i 1^ 
au, tranquilada un paca, ccimn w eaele llaCcr 
can qI lulo, dando u.nB lijerEda- 

Pifí^tu. P. P. ^ dPt, corLar A cualqniíTi (114 
Orejas, ; mas propiAidenEe al oallo la creóla, 
V. Rit\giU.- 

Pinj^i/t. P, {!■ Mi>Qd, Jtlamíng^, el qiLU¡ (> <q 

títiióe, hacersi^ d endÜd-. 
fm^jdd. i. Pí/rJ.id, P. P. Dcaare]9dú¡ ara hci 

hDinbrj?, ú anima I. Y. flñr^r 
Pi'i^^áa. V. C. Plat^ naptbrc gcm^ral. V. 

Pi¡¡'jiIp¡f\S'í- P. P-- Dalm ú agnE^Jn qm rcfibe 
uno de muchas. en, ner muchos aabre, 6 
mnirí. una, t^a 4. i. marisougrifntiS. el qve 
ag pprpiíjiíb dii mntliíffl mrgar muftiías Hub-rs 
unn, drj^/ ^; 1^ i|* da, í. 4f, mabaáan^' 
bádair§tla, ayudanie uno:^ & olraa. 

P/hj!;. P. F. iJjbillD del p¡4^. Olim Hanun 
laojoJa^rsa, r ás lo tdbs oamun t propio. * -_> 20S P 

ci la mnjor parr« de eatoa aú confunde i^on 

Piít^'' t^njit mitLiiü elgniacoiiv üm i1 ^.\. 

Iiifra. 
Fingir- Pr P. PgtiLa del paAueln iJi; ln •nh^a. 

ú de lo^ ailinDBaí I. la orilla, L irflTgeni V. 

Pillan. 
Pinff-ó. P. C. V. Pisí-HÍÍ. 
PinS-ói. P, C Madifl desíciyiinüilii': Ion juesoft 

de los hi>es«, por clgun [ropleio, 
Pin5pin§- P- C Mejillu, carrilLudd de granilcH 

CBttjlloí» M ft. 

^! 4 A rt toW, íflcíi fuí^o del pr^ecnul' 
púigiTU^d, pederyíl con 4]ii« aacorj fue^u; <> M, 
uui fue,ío cyn íJíllVí; pnwjr'^í, !■ 
piedn. 

PíniE. ^^.V-VttP-,{^ú^ ¡ndiiBeriB de la Am^rlcir 

ftBipFB. P. P, üHoCftcitm acümodj^fl d^ u"ífl 
cúu Eúbre olía, paf^lM denlm dn nlgun 
ítpoclOp como en It «ifd. í ^, coloi^r alf^o 
donm mire olna coisü sjuiLidiincutc; mai 4; 
hopí^ 1^. lencr, ú haber Jn^r ladana parí 
^oarder lo liuv fuere, v- e- tJ búbiLi> -^[i \^% 
irgania. 

PiriAdoc P, P. HcdLado; T' B- de cuaresma, 
e[c.=V. PaüfíáoJí. 

PímS. P. C Uisfl^ á todo el hilo fut pucd^ 
conCeiKr eL üiuHO^ 

PmüoFi, P, P, CorpuloTuiL JKj « lí foo. bombre 
cDr|>alenla. ^a descendencia de ¿UAlifuitr 
fimiti^^ ¥L f'^i^ ni» de 4[i9 Artolofl; eoolan- 
dolitfl uno |nlt una, dicea ctianLoft tranoo^ Im}? 
lÍAiu f^ «ddJda. V, Po^n, 

Fintáií P, C. Do un* ^£- ^ ai d rocñonii 
roburko ,dií unn >-?i: na ^ íü' taiifg. fe Menú 
de bubHF Itaiipífiían '^dBcr, hcrha todo una 
herida. Vj Enún. MaKiníán iSeiig, uaA 
vet aoLe- 

Pinrd- P. C Pinluri. Ag p: prim 4, pinEs.t 
CüQ CQlorea. 

P^r&. V^ C. RobLisLeE. TVa 4. rnrnjdf» do 
mJemtoi', I. fiapj¡^jd i¡§tt láe- Yt- Ferma- 
lune» ea ilgon úün ú liignr. Sadípo tí ^og 
I» iM? Donde Eie-Tmaneces, «i te i^ued^a? Ag 
fh quedine; ppg # ti, hircr que «e «gucdc 

PjWtóc P, C líii^aalc- de oru, ú piula pora, 
adovnir lo^ vo'tldOH' 4 aü; \- paaóc; pr'q 
4 il'tí piaracfcr con oro, elc.i= 

P¡6a!f^ P. V. Curaibe. Ag ^, k vürcobuda- Prüí. P, C "Eipí-dc Je lordi- 

rjjfÍAa^, P. P. lücm. 

Piqíta. P. P. Adormecíml'Tilo de cftipmhm. 
Aiijií" i¡i|liaLn.TwaiJDTmeildií pI pií?, fie— Culain- 
bre i|ijc ii m braiu, <) pi^» fa/if i]i; ol p;á, 
eli:-— í-ln «api i} . V. Itkqn^- 

i'jijtf/tf. 1". Cr Pum ^ f¡' lUíp, deihacenie la 
nulie, ó TiublBdp, 

^'i^vJ/Jif. P' P. Fliiji> do UDgre de cualijuier 
parle díl ouer^io. i'udí (^ ff riíacfjj á dari' 
ijuejtrasno, ñn'^trigrarap ijor uríi^rmedail. Ad» 
olra infrefa. Vr Buwíi- 

Pirdf. P. C. PlalB eo general. HeftanJ Ití ^ 
s^taJa /i asa: POr dlrL^^m- beilu v\ pñri'ú. 

Pird^j-l P. P. ElilerOr ^g ^, poser^' «"o 
hilera; baterse lugir: urdOEíai^. y niAichar 
cDn igunldad. V^ Boybán' 

Pirapir- P. C, Cflta'i-iDlo- Y- PíijÁnat^ 

i^irri^. P. P, CoitA dífuEPiicia i^nlri' üan ■]>Haq. 
^pog (^ 4^1. poM «SifereEicia ?e llevan, V. 
Iriñ^. LadíH/ij¡. 

Pin'l. Pr P, ^ en, pwm #, oJEer con dna 
di'ílis bI^u, como Eal. elc.=ia"Sa p. irnUí 
fjQma m ci «e con Icn dn «Mo:^ dírése dtE 
nlTio. niandú cvn U manerillH fá cogitido 
la Icto. d^ 1^ (^! oflendef cera cotí lo^ dedos, 
pff ^ £11, fa ^alíifjliigr^; deucenunr eI^h 
coa 3oA dod-u. i) fn¡ Idtcerw Ih viales, 
pj> ^ «4 íj ^jolri^ undí, imFnpTi^ las jeman 
de tai dedoL 

Prrpfr, Pf C Temblor de cuer^. Morju'rjjjr» 
(omNar de Trio, «S de mieiía. T|. Vvla <^ 
cqm. por úanii'! ps cdnozu cj vi^nrú, iiuo 
ci>rrc. 

piíi^ndü, que ^i- lame bí abejea. 

Pitroca. I. rjfpü-fpffl, P. C. Prtjarfl (iiqueüo 
pardo, 

J'et/üj^. P. C- ^ sn; ir(afl§£n, Unt laq cuer- 
dos del JnRlrumenLQ» 

PirteiíS. P. C. Affi *, Hrantc calar algo csmo 
coEdsU clo.=-V. Part¿'\s- 

PüdiT. P. C / 4p 'prJ €>» ipormir ^l^ura 
ziffB, dando cdu gJIii en piedra, ole— ^r^mq 
la rupa cuai^do "v lava, V. hÍñi/j^J^ 

Pisa\i§. P. P, nociidi), ó pedazo quo ^e aaa 
de Guali|uji:r u^; v. g. <lo la tela, ú cuerii, 
ora »ea con la Jmca, raa cort hi^rraDiLenli 
Aiintn el sjtu^Afleddúi. Jf a <l On, cacarlo; 
df^mOLiuiar i?iilri5 laa m^nv-, ó con lea dedoa^ o 207 en!.'B^'i ( tu. Yt Denpi>dj?amir-Dla. t^ m, 

d&Lpcilfrzjr, dasfiorür, liacpr |>i^Jiizú4' udb covi- 

Píiáo. P. C Bolo, ú bfine/tíi de lu? IJngnldoeH; 

PiHopiiaa. P. P. Ktüdo 'flc3 nna oBmiiid eo 
?l aguí, « fb, liBcvrLci. V. f*rJi¿Hi, 

Pii¿!. R C. EitriijJLnieito. i^jíén, pect^'". abíin- 
dar con lúa dciJ^, ó la muría, apri^r CCD 
filia*; friíljir; -mar^fií^ twniífíupV, elqirp -i^irnija 
c(H4 Tnenuda eiiíxe W jJoiIub: j^j ^. V. J?jí. 
^'/. l.fjntl. 

^iii. P. P. PedacitQ de cualquier cosai en 
OAperjal de cumer. J «^ tiitc ña A', daiae 
un pediciLlo; fru rja $ fí útix, nt) mi^ pirls 
U ebiici-.t i^c doLur, VL. i), .i^uprdjdpl Btcn^ 

Pis-il. P. C. 1^ til, qu4^nr al^Q f^ejludd- 
b, ú d^ aLfá DianQj^a, Aal Id Virgen qnc- 
braiitií la cabru lio Iq ÍDrerncJ aerplanLe, i^i- 
nisíi, preLériNii annWiíí, rl *\yi: na flí, que- 
hriT» icj^ oujlj|uJiH-£ i^oas; rev^nUr nupcia 
■no^quIliH, ele.— 

PúJfln¿. F. C. TflUtü coni(. U mitad. Ti. La 
^□anclu !\WA gi^núráludiitú sú hite ralre 
ealos EULLúrale^. V. JVd.^^ 

Paiiag. P. C, IdlandroD de tierra. PiV ^. 
toli>ndianeH; ú clLibaioa de canlncti. Yt. O 
BilbO tnc^js ?n qac ec mclc algiiiiú cosa. J 
4>. üLEiler ■]£□. 

Pispíí- F. C. Sienea ¡fe la cabeza del hombre. 
Finispii, wíiancur ]b& quj]4dfla. 

FiíqaeL P. G. Parle carniza de Jai pitriui» 

(Mono:) Oueitiradmileiiia lis pceniiaáe b\fi- 

cartTí b1c,= 
Pistóog. P, P. BcLue1i:(t del cofermn anguati^da. 

As 0, tuvolcjT^ aai. V, O^jájif^^^dJU^. 

Pfsaáflíi, 
Prsii. P, C Cordal, ú cuerda hecha da Ja 

cVy:Att ilíl ¿fita, V. Tflí;. 
PfVdr' P. P' Rartn, •• Ceda. Üumlna hatreír», 

na <>; «iri'kdJdo, ■■> qfi; I. eitlodajee uni^ i 

nlruq, celiarsu barra, -^ p>rqLtf:rÍE& camn co 

r,ArD»ti>L€fldijQi a^ippKjn if< cüihugí^ ca fr a>i, 

pinilácsn; eHizenn^adíi e^Ur, heebo un ludu, 

^ «. V. £i»^üruf. 
Ptíaií-íúí. V. C. Ci^lcbrQ de liombrB, A nnimal; 

Pí/i>. P. P- Paíiicofe. 4 f'i, iIjf pepiroE? 4 

■il^una. 
fií-Jfj^. P. C. Jífl ^. crtgfrHc la mflua, o pis meu, oU.^¥l. PedazQ menudUlniD'de alga. 

4 «n, quilar ud peddcilLe de alguna coBaí 
PiUnJ- P. C. MuthnIcúLo eaci^mo. ¿'i nu 4f- 

fftad que apenca puedí rñovar» (If pe0d>T 

<na 9. imverlo apanur 
Pi'í/h!. P. C TierAr d<n por une, en eoHa de 

uHiira. yt. irn ^EVKf, nam #» V- PüfónJ. Tülm. 
Pilti. P. C Siele en númeiu 
Pjlpil. P. C. BbIliIji fmhrp tí«fl dE-mfltel. BalidüT 

do «ualiiuíor metiJ, o^ t.. pum i|; machaetr 

hierro labrAndaLa, ^l ^/^i macbdCSFi.iiri, auoiüe 

Hca edkAnitoe racima, om^. 1/^ itoagm. 
Piiiáf. P. CDp guipe, ú nponUDAueiLt^ jVa 

<t á -maio]/, morir de- repenlEd Yl..DerraQur 

áa un ^nlpD alguna cusa, Td ^ufMiiaj. 
PMf. P. P. CañoiLíft ^ua Uin? ?l ivf en ]« 

encuenlma de las atas. Gort&r dlrareBadn, ^ 

P ante O. 

fejuAic. P. P. Tú^Bltrp, T t^, Iwn uni Tfflja 

con oire cimlquiera cc^. 4[ne aci, J ^ nq 

drji;/a Suifúbr^'Üa coroanAa. J^ ^en «ío^ntira 

éiü 11^ ^vi^(^ l^s 11JU can otro. 

PofiTdof. P. P. Quebranlamienta, Pa^ ^ «n, 

quebrar una foH qdh ofA- V. Tkñl^ 
Píxúi. r. G. Uonccs ú ÍjUq de dedos, eti picn. 

ú manea. 
PdK/hfr. P. fi. Itnviin^n, mina de do^^. <■ mat 
núncrofl. ú uuUdideq. |im. rMumir;«LinuF. 
redncir eümer», ó canlldadea. Yt TraveH&o. 
Aj fi>, srreieaane .elguno; r. ^. in la fuería, 
-^tta U dsJST ínlrtí, 
Pacrá^, P. C. Pomi^ad de TruTaa que .]■ 
¿m^ltuye en cierlo enEado if« buen F^bv, y 
HJizau. A'a $, ccrfla potosí soxnnaiia; v. i^, 
j\Winb»j, ia tfa ^j e&té. en buenn flina. 
PiKlá'vr. P. P. AlrJbucisii de la anlpaal inocerrCe^ 
J 4, pa 0, 'urhsr U colpa ú atro. da h que 
¿J hijDi Y, %. Bominat qiití ^ ^ nn UAÍdc. 
A^a ^^ el qiifl echa U cuLpa. t oLm, d cftiarja. 

y. Dú/i^'. 

PeiL'r. P, C, Qué «q dá ca cauKi iJro]iiiL¡ rs 
L^rmina f^RhEelLaní?- Ifrdto H «; l« doT pi>der 

para qui cdLtí, «'ic.-^V^ iíJ%. 
Fúdon. V. P. >lodii de Toc'iy^c düiordecuiA^ 
conFasD, Fod ^ rji, co^ reiL, y i^ll didca 208 O al^u ni cQiA Bebible, Coma la ro^a, li i^mo, ctc.»- 
ntamiid 4>, quede Wth^ sñ B^íth'iia, ptni^Adfi-lj 
enlre oirás co^ni, ele— puncrL;! on sulvu 
ArrcbujirdD, ^ íA- V. (Jarjioa. Zúi^d, 

Pedonan- P. P. <Jjni enriada di? una lorfila, 
ú iDenw limpia qiEC uíbji po^» Jevjirj-ar 94¡;ail"°' 

i^i^r. P. P, Calor, ralenlum. .Ya &, casa 
Gilienle. Nalpas it ^ eo, guel auA^iiixiniiAíiL: 
Ya paiA Ea i^alenLara, 70 cnLoy bu:ji^. Yl. {Jtit- 
nArlie coo ' fiaego, ^ hri^rEn Cnllv^tcí -Vq $ tf 
^onofioh: Mi hijD ne ibriHÚ. ^ni'qf^'nrjjpn « ^um* 
cuanoj' Qué iiar(e del luerpu tñ li; {\nfn¡fi? 
Agua libin/iJ nrn i^Otf m?iiia i^Htrjtt, apaq ^. 

P^fód^ P. C, Raboa i^ni^ un tjúnn railra di 

Poj-íní, P, C, ■ (a ín, aEiuáar k\ acate larjoi 

' tp^d-nqf, (pratE^Eíra.) BñuiTado. 

Pfigifi. RC f «, ecliflralj^ Ji> la bMfl pnrla 
fuer» del JiEi^nto- Pam <i liapúif. Uarnnraila, 
i]ii? levBnlii fl íf^Z"- bufJT liia aiilnalff, coüh) 
que chupín. f)idfflü^<ú, 1. í»UHU^j4l; Tonat 

JPoiV, P- ^1 tfOí, ttoDchar «rj^iue A rji£ de 
la ' tietrar d lirbci], quedando 'Ib4 rtií^ 
tdenlFí' 

Fd^. P. C Co«a CUIDO biianelo?. JPÍK 4^. lo 
HüP m IiIeo aal' V, fiaJiiya. 

J^ifad, F.'P. Laq plumas que llene It Dcchs, 
ó h&úlfl ^ el cflko contrario- de la puolA: 
P¡ftal&áait Á p&ita. 

Paiá¡ttú. 1>. I", ilombrer quii pi?r falU dn 
tauesa cñama ne alreve v. nlteraer r:nii la^ 
de infi;0r.caLe5orld, y rango. V. Zn^ud^oijud. 

rtífcác, P, Gi jVbpliujifDltk de úntniQ, fa 4) 
on, iTja 4 ^EPi» con^orbrse intcriúimi^Eile de 
Irisleu; de apívsr, ma (> on; JJeg^r ú dc»3- 
p?ur, nri de »iilud. ora de cuijlquieri coiq. 
liiHBiperar por SMpecba, mtlicli, cLi:.=ag if 
ff «d^own; r- g, ft 119 ^ tí naqtbtnítuo, U 
affeavaniQ nvu íarnv: No pJHrJii la 
'«¡jarana, ^kir que biul Le pondrá bueiioi 
BD GonAar, deaesp^oi', nuíi^anUiiágiwií- 

FeünanSianS- F. C. QKa. JVa ^, cilvo d? 
pora ctbello en lodi la cabcid. V, Pcrl- 

Pél-tA. P. G. Diez ía núnierD. 

Pdí-Júfjj/. P. P. PeiJo nrdc; foSlotl^ 

J*DMy. P. C. Ptí^iil-óff, yopLijr rL yícntLi, 

I. airCx JoaFt íf <^: Fi'q hoj' lipnlo. 
Fóliag. P., P. A^caLn de liBbap pentoDl. Po^úf' P. C. Vciclla cn ]4is 4lEii^ [JrLiín. Jf)|)o^ 
4^. andur i vurtlbíp^ íuiil avfibfl, cniíT Jibbjij, 
Ida que riñen á brazo puitUn V, 7>n/iA- 

Poíof, P- C Oi'ío, *iníj<in. Pa fin, (ilünrj ¿ dat 
]f>i Sflnlo^ülco^, yt.paii^i tta.fi- krii^rA quien 
cclmc ]" CulpFi, í^lllndl, ha^ rantlni'; v. g. ^ffiífl 
Jírrn^i ^ OJI i|r> rlrJú HJ^ fi^. Vt. PmW.C 
aneÍLe con un pjucfl clilco 1 cualiiuici' rc«i 
rala para LupiMi. W Ptnianit' 

Polpoítkoi:. 1'- I'^ M^nclm. en Ia vstir, ir cuerpo, 
Ag $, Icnt^iUr 

Pu!pú!n¡. V. P. Pflsar. Mndo! Gnu oili^ pasa- 
Térnos k villa, v. r, loucrLa el hija mus qiie- 
lidtj queda aun otri^ I. pcidJiir-ciiilii B uno 
ODA bnena tact. que prnlú, y |f^ valvicron 
ütra no tan buena, cLc—Po-rno/pcp^q^roE iriy 
apüe; p^tmnfpólal&t daffla iii bota- Y aqL en 
otras cíHai; aniíniídu, t¡iti.ln curna Liaulmadap- 

Poí¡»eing. P. C. ííi, fldiiar mano do b 
único que uno llene, HoiTu Eiu^slro: f. g;, 
TriB qire ni? Ifngiy múi d^ üi4 de que achar 
mano: Jfttfj tf Twrna^a «Ja 1^ ^n^ ijí- 
aürta j¡$ii 4r fíFijAc d fyuMrr§. el&=. V. Po/rn^. 

Poípott. I. Palúj\oÍMn. P. C. fr an, untar cun 
pldmi>^ jn(>jB.ilLL9 con manteca, aetite, eLft,-" 

i^oíiJrjfíri, P. í, Ycrh* míiijcinal: ha cfnco 
llagu i]ue Maman. 

PíMífTjf. p. C. Bílurfl |:or meüio, ú fin» 
f^u^brjir algo por el mfdio « *«, 6 ppr \a 
punluL v. g, rebana. V. Paifón^. 

Foüó. P, G. IHai 4f ir diUna rifn ütjÁÚo, 
aallrsflú la Inngua por la inaMa dela4-iicateí 
ai tiempo da hnblitr. 

PoHún^. P. C fli ffl, cfuebrar por oieilio, ínmu 
un ríha-Urt^ ulcr=ni9Í dlciíii: Cnt pmoHoa^ li 
pq\rtlcQ-. YaWj i]uebranlAdt por Ij clnlüra. 
V. Piúlh^. RmQiú. 

PdíDord, P, C. Ídem, T. Man!ío.ng. 

P¿/iiot P, P, Tabaco di; polvon Á^ $, el 

Lü murió. 
Pónrq, P. p. Paqla ulDto^a. V, Samara. 

PofíS^iél P. C. bl pie quu qucáit. despüi» -de 

haber curiada uu árbol, cLl^V. Püngél. 
PflFJÍjú. P. H CnUina, j cualquier evo doHfly- 

Iflda, V. Pf>;drí, 
Portjjoj, P. C. AlidüTi de la bolu en qua 

meten cualquier c¡^^ ^ «jj, alar hoc^ ■]? 

bola, ú coftial, ílt—Yl. recíjer \üí puntaa 

dL'l paíiuelú. V. CaSÁff. 
"I J'úifW. P. C. Dal^a de atcalj-ui. o 200 An^ '?j f\ Uniuij* rlr jíciu l'I rinu Q 
'u. lUr iH iiriir ri> nma, fh Iki üfiH lunnim 
]lllim 

Pín^V^ii^iiiE. r. C. MiLfcrí hIu 1é □infC 

Ptnf^. I'. I*. 1^ ¡^. Htt, inr-ür ú alginm 
il^ liui ¡'nb'lliTH, bi'liJh-i l^ T^'"i'r y JiraiiLÉilii. 

F-iuÍpi^ V. C 4l..lni|<]i?-i-i|u^Ji hUj^c. 
4 rq, lfú-i(liHC r*!" ra-Jii> «Igit i»ii ii&L"i- 
mnilo. buL-i a&ilin'ln; mmJíffii unj, el qUi' 

iV^rd I'. C- Ptinrn nln liir<.4, ■'^1.-''^ nl>r- 
cutn, I piUI- ErJ^r il^FLdi riiIffH A lUI ilo^ 

"fEOnkM, í^jI 0¡ nrUc J [í^■pll^'^ di] UQ] 

Lud, liBuur m»*, agsi wn"""'"! ="l"i' orílüL. 
!> I\n íli; ll|n, *. V I^'l ^'S"'a. 
Fvni. P. -C Ml'T>K,, vi^iüu.t. Jg O-, < ". 

uJuriMT 'lli'Ei-i. liiiliiC^rtTin, Vit ^. R. fr iin 

Ir ar^rdiFil. \l. PrrpJlirU ítaí^ pkrn üiiBirr, 

llcnií. Yti Ln q"^ ^ H""" t*'^ riimpbm^Le 
dr -,1?... 

Tilunr, h r, a fif «l^r piíiqnii't ih]uiil& 
píipriiiiLrlu; imnifii\ai. el i[üí\ j iBulilni m 

» »qLL'<|ir 1K ir (tti]iÜí< 

fniyHJiU P. Cr Eíi|inr™i. I U lioatítt, niirríni-. 

ipnii^ 4, iimiiiiiiiviiiii, *1 i|uí¡ panjl U hIIh 

In líbUltlITO. 
Paan- P. C- Origi"H LUÍ, ú llf^H tu Ü 

.rti, LUmiin^rn ilc liiiAg^. PdL^lhlHíí ii iT"ri.1 

ii WLL^ÍM 9' rodil Ui Uno^ unn |iiirKl|iDlrK 

Lii4ei' ili:niir^i". « ^¡«i'i^ 4: r»lil1ki A 

pii' d" ArbolK, plinrji, yL'Elm ^ ITklfn, cmna 
■TiiiJ, "ÜIf el'.-tliQ LMIiilo, S JiiJIadü,' 

iniíBil. ¿ li.Hilbnr » Jr *lf .—l rinm lIc^iTÜoI, 

T.d íarlíiliH Dir aiff* ^t. Pl * an. &pil*l 

pica wa flCInr- 
PíJinr. r. P. 1fiiniii;»iir, HUf ^ lühilÉbs. 

V- Caminta- 
P^nía. V. C. Oi^i' *f "lO, i|iiC iiuMíi |n" 

iniipiiii 

rjfMÍrtl, I», <;, ^'-fl, riiffir thuül, .Ipuiij*-. 

.Hiriiivni^^. 1 1 gu^- 

PiUlllí F. C. l.lM- pi:i[ilirrt V. lafu't. 

PaiLür I* C ^'i" " 1* rai'rh: íii">". «* tu^l- 
i]ii|ír iiJllü Jrl íiiLriitt twln lie Uci*'" *l 
winli\ li iai\iiii ii- '-iiiftr.i, ü limrla, flur i' 
Jl B IwiiiLH, * aniírul; nunn t Liríglin-r^ 

. aj<rta !■* iTM In ■xjnftin, j B^im fl.l rniUil'í d- (]riJci niiíílrii ir rlcr, F/ ilifprwiii. nnjwr- 

^ULU, i|U?f:H Mir ^IptHik ¡k li> q" HllB 

Jrl miülii 
/^"ijin, I*. P. UJvIlJhI ^nZflLj f ^prupnr- 

Li^ihln kIi] LHllh niBn«i|i|'. 4ir Oi urgicul. 

Udk nimrí; THunbii flnm?. vl. iji^iui a 

fuiíJIB diirri^üilB ptro luci'l ¡i\¿V. F ^ fj ism, 
íRi-fljr iTHirlu lu inBiK, ?ti;.— 'ilinrun imiilii» 

clllli: t" U IJiiFidi, ID 4 iTiT JJ nlj rdi IhJKEi*. 

PiiríiK. P. i: *la it-Uí-ar i II ui pin iimipiíp ■ 

COB h .imn^rL', H^ d IIIIiLhI. 
Parii'ia. ITilevi, 1 Fui unT^Hh 
P>r/.¡r- P L' «un, ti^ ^4b IkjrrJ! >rflliP, 

rii-i>[ Bl LoiLlli», |Hir IDknU B^im. fff D! 

iminurW, fl qiii' 9l- NuDb'i' VJr 4hi üI 
|i»Ib^ igiie Mlkini] HJrn- V, flrJnc. (^ír#yiil* 

P4ia4-W4II- P P. U ^nlB ¿VÍ hJkqUE fliV 

t"Sl(» V^ delclpi. 
Prtj* P. I'. HhiiUiI -1" titi-uniiy Tan* 

V, f, |p¡k^ dü fniLTj 4l|n -li: mur liqixili, 

rrc— EiWr lifrciilo Lucm Ivf 'n Lurct^ 

iLiznioiIcjK. 
P^dnj, I PiriAjs-P-C Sl4cH-ÍB.»lfc|fBl, -niBnDfi, 

JVa ^ íiTnirrlp, yiHliatn jufc Irliil"!, jlrtí"*- 

j".i • ar*. Ll íQJB ■trpiHii'™ !■ (nrul.; *<ír- 

iiiiiinnij\ Vd /'fliúJ*, Fw-idiir*'' 
Pon« P. C hr-iij»di.Ti. *m, dia^qir: i^d 

9 I.ITMIBllílllli'ÍR^IinlBimlll, J Wí"l'll|"* 

i'^'.nlu is <1lB. V ^Pl<^- 
PmiiiM falritf . P C.I-Tmir,,'l**¿"hi[thJ» 

biuLi, i| Bii""! "1''"' i'li—V. Jh4rtJíMni3- 

Fiín/-. P- P Fljltííiíi üe idMI, fl oTiJi'L" M 

porU'iiliT. • ffl, |iim.íBlirliir, 'liBir iHür- 

TninfliLiiítnlí llíJIIB trm: ili?lrflTll ibuBr -■ 

(jm, IriB! HOB ft oLnM, A <Tl Ú niLntan. Jtj * 
V. E. r^ pa'foliaiSíM. üOitr li lliu luU? VdIT« 
oLr^ Wlh«^nif,í1 qiif. V. PJ.I|r in"iiii|f. 

fuí«<JL ?. I- SnlrüBd un b^u» hsat. ílilil 
i.n.ia BiífillB.fijm *! pmlili»- 

J'uiinJ. P. C. l7«Lli> iVu 6 d ftíi'q, Üfb rnrlft, 
m i'Ldlilü B" Rt^niiM ¿ i|jl locilrD A li C^Uli^ 

[Dmii^ >llgiEU, iTL.-i 

Fn\aM. P. C. Piqíí'. u pfV !"'■ "íUng^rs 1 
tniiidmir rl naui j l«L ii'oii'iili'rH: ilHirlurp 
hIl Jin, i^dr HnUJO. lnKhU llirr pjri i-l 

iiil.n... qn. tj 9 .. B- *•! -U -!**■ Paii|JB"i'>U 

dti|i|', rlr-Alir>r,T -"S"'. P*'" 1"i-' ■»!■ 
per i>|rn pl'll d i¡LU por mfilm ild iLiLat. 210 P 

P anic R. 

PtíbJ; I. Ptfnmí. P. C Dfl hit^ cu hllí. í 
^ O"! ii'Aiardfn iií fpHc Hin ■! sol d» hito 
en hilLi; Bjar lo vlíta, í ^. "V. Prnri'g- 

ímiFüi, líemí *fl Iífidímo eípailol. 

JViina- Iderp, do gullarra, eJc^ P ante D, TuJfl- P, C, Cola di pftMds, V. Pijar. Püjpúí- 
Í*iíftií. Pt F, Lbfe do inus?r, i, nitininl dande 

H di^pmila Ib leche, 
/lieiin, F. R El coile d» Arbule^- O 'rt, eorUr 

PilfUiT. P. P. Aniqurlafi'in; p^nlJddi un c» la 
del Jui!^. 'BiLit'fibJi En Virgen «I Nirioquii wlc 
Ktbia perdjilo, Mri 0. a9«bir. újKcder aii ^cr 
•ana cmt, \. borrikrH?! ileiapirec^rgf, df^partcfr 
de impruvieo; v. f. Ágdúrae, fígn maiiitiiasao. 

■ qud ifüif ^ü/t-i AMh A fflo^iiiUh. ^ di^^ 
á no^ 6. ¥l. AEucdimicnlo dfl que h d^iplcrla 
dr-4CiiidadO' DfEperUir drspirarki^ií , ma ^: 
deapertír al í|iic fili áoripíán bíd cuidado, 
^ ra; Tttrtíi A una ealindo durmiendo, 
prc ti; nranrucoa, «21 qiif;na ^p prclécilD. 
V. Tiigtáo. lJN§ao. 

Paaáo. P. (¡. Alirido, ú grito; voct^ ollas. 
Pbm ^, [. piEwrio, gl'ltsr; piHcdti, I. jji^ ^ 
pretArili?; gnlari?, V an. 

Pvdag'íag. P, C. Falín di> vivcis on el foEor. 
JVi? ^1 folor malu, 6 cdra mal teHiáa. V. 

i'iUíia P. V. Blineiira. JVd d, casa blsnuí; 
mblsni^uecerKi. jjmih 4>; ecñhlam^uecer oira 
Cft»t. ^ en. \- pa ^ en; ninmii ^, el quéi 
j]a;frs -4, f:oQ qu¿; preléritot íJÍfli i^. V. Puráo- 

Ptídfí/Í. P. C^ V^rdA^i. P^ir vürdad, of ^ 
n^ agiaó. Yt. AcierLa en lo «^ue uiu haca, 
a diüs. Ai^frldr eci !:> que baa, dsr en ello, 
ma 4t aa; >. ;, /)íffi: ma i^ au jf fnuramídrrjo: 
Na acitrlo ki i|ue me rnandea hacer. Drac 
vi4 4> " arámñdec: Na patilú arerLor. ni ddr 
en la drlEculUd áa lo que luigo. Yl. Acierla, 
O buen rcsulladn de Ea ccHa hechar Actrlar, 
6 ulit bien la nue lUce, 6 hice, |-un f; II V. g. TÑirmu^rLú fi ipmf^e jj/Q, 1. ti id^q?: Salló 

lú qiie d¡Ji^. Actrliir, ú djr en ln que di'^mihn. 
ó bu^abs, ma ^'. na ^, prclérila; v. g. JVa 
^ df Jj 4i4iTJ0fiirm d ofdúiv: Kc cncrtailD ú 
dar con uqs mug^r dú Lll^TiJI coFidldon. j>^ 
^' íflí iirqiM^uif nn íí a^híxbaiyj, dni^n ¡á"i§ 
ti qniOi'- ^i iinu noBclcrla ú dnepu^nlirEe, nula 
tueile Je p'pcrc kcazixi cL moda dr^bablar; 
V. g, 3l accrtasi^Pi ¿ dar con atgusa pilabrí de 
]ji3 jLa^a^, qnc fo Sii de tu boca: jVij^úl "hI 
drJr^a fpui^ 1^ m A caí toppói: Si' toma la 
mífiíard del dr^duiilciilii, 4jud cndürezd la 
rúiEilda Al dLcnlE, A dicnlr^ que le han qticda- 
do. VI. Primar que uno liuit -^n Lodaq Eo^ 
COHD, taoñi^ & a afWMÚnúi IL Verdad, no 
menlm, ^ asAo, a^poxm.iaan á liri. RAtmi: 
lu ^ uray tKabcnaal, «odirú magiáf: La ver- 
ifad surque eíÍi^I^)!», m fí: quiebra. ^DEcncini 
S'o foyaiBíO á pitiaitílno li araiiidmo^ sibubu- 
ififica ui Dioi á Apo^ 

P^dú. P. C. La fnilt d-i'l buya. 

Phíc. P, C. Lechuza. 

PiAgatl- P. P. Itaiilro, ümpíezi. de i:amína. Mi ü 
dáJriA, clmino limpid. 

Puqugáíi. Ph Ch ffa 1^, ropí discDlitridí, 

PimSisi^. P- C. El conjunLii de pers^iu^, 
anímak'Si etc.=^ui? se echan Eobrc AÍgnEiú i 
li vor, pnrs prendera, il dafiirle; tanibwii i'H 
(ft k mluno acciun ; cÍL'cm de cnharít; i} 
an, rodear, 45 cercar a ano;, v. f- los abajas. 

Püfisá. P, atan, fluir li gfiUira l44pi>lla«; 
jja e, lo) ftcii. 

Fvettei'g- P. C, Coriupcion de yerbm j sfloii- 
11^4 piir colisa ¿o la lluvia, ^aptén^ mticaji- 
lí'i^ii n<i¿ i tttáq, pcrdífae la aijjnilla, jMir 
dcmaliedii aguir 

Pvicií- P. P. Vni qu? buelUn al Lteinpo di 
escupir, riuindo Igh i:iui-a i?c{i alguna c-oít; 
mifu, 4> de^piEiCio que haces de otro es- 
fi^pi^ndalc, y Te^iwrdü it^rjiviado. muí', 
ciiiiiD i]ui«[i dice: Tu U[Db[i>n evsi llii iJidctenle 
mal eTifldo, 

PüSaif. P. P, ItebJiia» do'-íufnto. (^ <n, íIís- 
C^nlAr, rel^njtr, VL ^UL'll4 ciüi; lltvau demás 
por Lua mpTma^H l'"^ pui^de hfibcrj f «pf^ llegar 
s^a icmaa V. Qarísnjf. 

Pfgiári-, ^PoyíÁy. P. C.Ceida ¿f. una^Miv pueala 
würe otra, como una pjcdru abre úlra^ j lai 
baiigaa pue^tofl Uei^h tobTe oIíbí; *. 0. de l£ 
quF vfl £ Ib fuíitE0¡: ¡Fia O caerBe la cabcu u 211 P4i^rmi. P. (1 nil'onlnníi, ^ it#, rr^mLir, ih 

[*]ii|ii'[ ím*| <i ciwji rtínnaíiLf; na «. fe 

Tt-ünlií^ hi'ini.irtH i|í u1 T-HUrf, iM * 6ii- 

jüH. iVnj f íf ifiiflfl, rBiinnr. V. J'dIiIIí. 

fuj^J P. C- ^i^riL^ rli'] Vonle, \i ¡iLrflHlll- 
qiiiiTj f£qt iiiIlEj, i m"i ninr«u, 

fújLifd P. F. J Al nnpBCAr, h1 Drijilk t illlik, 
[¡me ilt U it.'fLniliriiiEüir: iinan^ i*, ctnin. 

I*iJ^Lii. P. V É\ e^riTB:, ^rrtincí rilin i| iic 
^ liacp i'n lii ItId lYi 4 i[q, a lI ]iiinii'~o 
iTf Ib (IIibI| ipir IIditiiii pamiiiirn. 

Pbj-iiB t r. '■4rprT> Prjm t, iiii|ilctr; hurim- 
•liU di' kiCfila di: cuinik Vb LiDDdj, ¡■iimiig 0. 

P^uJrl. I*. V V-jsLulU ilül H]<ji' rDUfVLn ?l 
LiJii, U mluvlaie, 4 «nic ñinilo lu piru i|iki Vj 
tfun. J^ f, iiiHii'i: í jm , úi^nlar «I Lriscn» 
Citjín ijULn JkL. Bi'ii uqul. TümDli]k K Imnn 
»r milD [urtí'. Vi. ELquo Ikm el ¡^irlu rmu 

uUiln. 

/'nU'iu. F. I'. G^n?iu ¡h chinn, fJtino lunl' 

PU^PU^ r, P, PillJV, <} pCMlIfT- iVfl # if 

nuTiJíA, |lcciHtifi> «1 ti »d*r. V. f^JM^iai. 
Pufiipiigim P- p. lUJfedB ir "K i^ TniTiif 

yi. Ti}|li> i?*niii{i |iLT ibv^i' V dm^ji 4lf u^ 

T il' '&U nzBLiilii le HiiB^ Umlirn ''■ iiiSll 

iwrv 
■"üyol. I* r Vdii luti cu ho priikrri iziiinivlil'- 

9IaLv, ■I^^TKlib'rr. íTdA, iknnfLiJii'. V. 'U^vv- 
PmupIih V. rl T'ila di' pn^iiLj. V. Fwi'. 
I'iif\t¡. V. I] AlgikLM |irr|iirjili> ^wn hllugr. 

Vi 13 [U|HJ dr iAziiIl 

Ma H> r\ N- E<|HTi:tr>« imn c-l flkr^, njiii, ú 
|Ci|tií ri^n U lunc" iliH ''knlií Iwrm Jn tIu^ 
4 iiii Ji ul^r^n. Vi- Fl vli]nii» EPtddul^ 

V, -njiB- 

Fir^Lif. I', (L Snnk il.; \-iítiI'i jin¡ In k<i|i 

In IIIH3, d cdíiilIú r\ Cui'gi , # n liini'hi r, 
PDflBnilii irfͣBi 1i clrn ir'U. 
Pblii. 1*. C fu\fiii\U^ |i>iadi» ^[ Colli^mi'r 

LUbr. E^ hI'i^LIlki runnüB dül iB^Bh, 'f, 

jli'^r ül (![■», i'IO.— Liin nlrrU^- IlüII' t\p/í 

£4HI «Dior ftH'mJil, <» na: a\wnipi\ V: "a 
fli fOlirBllí'i \li |J ^llllITD d\'l i^nnUTCj' 

IW'T^nr. t. 1* 9 dii, Onlaf, ■ lurg': d^lc ■ riiD qur; t. ^ * dn n mmiiiia frr ajam 

fH ÜDI bamlPTiT [Un Blgn, IhUn rJÍ ¡^ 

JVlfliij. I'. ?. l]vii>liKli>ii. i tf, <ultFr ilpDá 
ñn \\iiar. iloul'rr lu roLnih, ü Idiiikh IIcO, 
■J duiTtc Yl, ruLiluLior vanfi «■, d que; 

^nbCT I lU iB^Br In ülkuB KlrtODUBNBdUi, 

f V N* íUliJ'-^ Miliifr *: müidr' V, e[ ^U 
ubr, ^ inüdiTa imíiciwUe. V. fdranj. fub^. 
í^iTÍ- P- P, Sirtaiofi ei eoi^Ufi, r-tcz-rpam 
C- ir «x, vn^i BLi|irt u^l^ dil onplaDn 4 

P~'^'ii|]. P C 8 "f i^"*-l"ír. ainiTsi Mu fn\t 
JH. hy^fv ir ¡lulon *«rTiTDi], I. ía quírri 
Li'lkir Hinnü. Jgju-nii rfúiT^ jpu' 4 Fp"^. 
Iii ■nivTii>>r r>ili:n<lr (Id IniHBiBliiinEiniibh' 
Abui Ja mauDiigu dJü pal 4 ínE-Hua, l^ 
Aiuv'tL fiifl tTTOii^LLU DLidJ, Vi- rri>€i{kVtr, 
y rB|>BM[ Ljiti OBilquieie ro^, > I ?■ bid«r 
udaií ai «1 iiBiEruB, qiiE di> k otciHn'n i;n 
■nwJiU] hijB4 ib fl, f ^ m. 

fiiü'iij- y. r. klulB tfrl ^ J 4 miDiigriQ, 

gdviEiPí IjiOb^ 4| IiL aua b hDrt^ Dii A Vli 
¡ IIBIUB Ll\a, I» d mullí» llgj> Un «I 1^. 

ruJijW. ti h JB4»i(y>nir JiacMviladuTarD 

un UÉfB Ciíilil^ ilu I^ÍJB, Pdg 4 dni hIu^UfiBi^B, 

i v\ iirjidiJLii iIe hLch; «I qm «Fíiiih. up «■ 

O^jIIU itu lulo, püliripDl, I t. tHOl 4. Id 1 Lrf 

sf rmlM i]iiíia i]iiltbri, Nü^Vr fub^w 

P>|^. Pr P. IM«9 du gillui. / S, pMHr el 
giiln A i^lfrifr Ye Erir<ii1r<; ■' 4, ltuOIdc 
r| lOTcM d^l ¡zaballii, aH,"p«n du^nurV. 

J'iiTp^, f.C Cn^UnDumaiiti] JJ'imi/ 4 " °"^ 
P¿//o^ rnailn oimmla likf^n Eiir^lula puruibl. 

I^iif^L;^, P- C- t «iL c«iiir fl jtuk li» m^ 
jDUi prnihlc- V- ItiJiÍtii 

ÍVízn- P- 11 DMruTíim IdIiF- /ía t, iB ■*, 
Julnjfr del [(Hk- 

Pnliur Fl C- IMIe, i^Biaid ifnlDina, i1pr4 
* MyiirJi burBiBrHr* (lUHiiv^ I. de un nmli» 
Vi. [I» luugu HUÍ Hwfdíblirwi |K>H[ UB 
Ilh plirb ou Ibi HeiUi, qi^i h^u luil? eii a^a 
li u^e^ dr| i^lu uul^ibi y e^KbiIu bvHlA 
qu' uí nLJunlK, iiírrliiDdij uL huAbaf Aa t |aL', 
^ ileic^büli^ y. Pa^tiUl. Cáiroi. 

F\Jf»i. V. C. BflDUrB. A^-t, p m, ck^D ru li 
izncnnilln dr l| uhuí^. 

ni^ii- r 4] Piirii ■!■ rqfrrli- Ml It ¡r iij|lírii, 
|iLir4 bdiiBoUL 14. T'iljIíDUnEUi «iilriUrDriLlf- 
jYd i. Ld Oh ivdu lu lii[iDnjDi 

PbllMJiiliia . P. P. LlffD dul Bill. V. ^¡^qa. 212 P 

PüTtiy- P- P. Pjiliima Iutíiie, ü moni'*. 
Páoaí- P, P. Paño ilemBiíO*. t'ag ijr. pftnbfium 

^ ax. tiinpiar 6 otny, <rg ^, Kmptar cm 

piño la" "uan™, i* »lrii parle dol cüarpn; 
. rafrefüT lavPiihlü I» linrj, (*. &■] lUú CJV4i ilt 

la meia, L esErogfir. f on fr ^/nfd, i^ an 

ti ft^oirsáan- 
Punrr. '^. C CrtHor del cii?r|it] hum^inc. A'q 

# bombrc ftruaiD, ;r abultado úa tilLa. V. 

PaaSán, P- ■-. A^muljadi, Lb q\^r fe pone 
' pir fuDiId dB i^slii, rriLimrr nvríp ti Q. I. ftu^iu 

A' <>; alniahfldilla psra hjnrar lia Toditla^ rf 

4 pa^jurmruvjárj^rt; ri?cllnikr el broio en 
' tí regazo de oCro, ai¡ filí eaétana. 
Pun^d. V". P. ObsLInacioit, jicrtinaclii. t?rque- 
, dud, laBenflbblEldid. Nm 0, hombre ínMfnaLtile, 

téteOs ^ íj^domito; tjcí 9 ó onrmcf, bealia qu4 

no K piieil*- sugfilBr, FniTomiía. 
PúnS^^ P- P. PiBga di- hflnkbrf. 4-1c.=-0 li 
. jpaiiÚMa ti fiioi. cnatiíft de Ttlot. V. Diirttji\/- 
pHiiSél. f. Ck ZnoaLc AL^, ú el raglrcp que 

queda üt-ipiie^ de segado el lacalc. 
FltDfr/^' P' O. E^iklracJoD. J^a le áti^iína. 
. DJúVa ú]-lin|Q bcqocada. 
Pim§iáy. P, £. Srparjieion de une cjm ilo 

oLra^ nitunlmenEe conLigua. 4 p^gadi, Dm^a- 

jarae, y caer» rama de ÚrbnU paiivntjta^. 
Puit^liL V. C, Empuntad ura. ((l rrj-, L ^ r^n, deo- 

¡uatar cuchillo; r^usa diEpanledci ciimo Eania, 
. na «-úi; li'oihjhar í^n la» ibAilúí^ ftdláq, 4 m. 

V, Biinjlil' Piipaí^. Bapaéd. Pútláng. 
Pwi§lol. P. C Furia, il furor del que ala 

efujjadij. Sf]ilr^fi&: Ii¡ aian/nJtA^il iil (^ 'idpi 

Pmapoií. P. P- La unJ'kn de doA, ú man coau, 
^ fd, júnior ro^js, Vr T(^H. 

f%riir. I", r. Hoja di: pucrla, ü vcnlaiu, ^ mi 
encerrar al^ en apeaectu; (apar puerla* á 
ventana- \\ Pópoc. 

iWvS- F. C PlentitLid; y ■■> i^t^s W sobrepone 

. para Henar aI^u, O «m, relliíJiar, ó rppone]' 
Cúga, quú He mens^; (i^rtctiir cmtit|ii¡e¿ Vasija, 
O el. VL DJsImulú de \m raltái de alguna, 
V. g. f an f^ caran^tjo: UüImLilar, ó diapea- 
nar au def?c]>^, L iB^riLlLüA; gueci propiaiuenlD 
llenar, á tupín h que le fal'A al airo, bien 
con >u bi>aiJaili i¡kn a*ni t\a \tt\iúwiíBi ^l\j.-i 

PrLUnÚHC. R P. Cep^i <1 rali de Terbaa j 
planUii. ^ H mbó, cepa He pUtano. -6 de [| IJ itEru [iliinlu. 
Ptíüü. P. P. Gaf.[trií\iinlo. jVa Q, na ^ ttn. 
hor?aiBTcn(a «mboLada, que reil:i rD£l. Ti'iio 
g4Vi(;Fú á<: hrrramlecjld ^«Fjidii, I. deL^/ii^ni 
ai ^ am eubolaiw rc^a Mb'linri^, «i aguda, 
wa ^. V. I^iii. Tópil. 

Pwüíu^- P- C RevoliJJiiicnLa úe IrJpiiH. V. 
Jlisákq. ÜAaf- 

P^pHív Pn r. AnúliiIlamieaLD, d dsB^riii:c]«n de 
alguna co?'' Maiali (^, acabar» lJD/ige« ú 
hficlí-iidu; rT^Elmit onleramenle un puetile,el:r. 
— iTflíflfi «, SO jcabd lolalmcnle. 

Ptfrafh P- Cr Blanco, I. blancura en g^ncrtl. 
V. Púdaü. 

Pur^oriff. Ídem: i*ú[J!JiigúrrJi a paea^¡vsoa 
dttguvi carama h^ iiqaffotiit pj^a malftif. 

P^ri. P, P, Cüjda do ai^nn |ialo, d árbol 
parado, b por hibcTatl^ jv»JTid« el y\(,A pur 
4^üC i? coElaTDrí de propbFillú; j ae dicd de 
(odfh Lü que &e «'pora -de ftu trúiim pr>r 
algún di:1rirrLfn|ji. » por fuerza. Arj 4, faci-^u 
id rr^ia t\t, tfKio, por íjBlar kcLu; jjiidrJrw 
e] pnlD por e| pdr, y caersd, fna <». 

Puríi^Míí, P. V, Amoroa Bí'üfa, que deeinuk 

Pfísa, P, P, liAla domi'flUi^ 

fViwcnie, P. C. Pura bJericura, ¡fu ^. cib^ 
muf ¿linca. 

ifljdFí, P, P. AparlioiJíiilo, ^epirai'iíjrjiltí la 
ramília, (t j>aLtia; cemu el muehiiclio que dca- 
Lcian. ^ m, Hcpar[Lr, apartar. V. 5dnq. 

PaííUü'i. P. C. FoiUi. de foíúr í-u b4 ropas. 
lYa 41, rn|tu de-^olorliJa, ^ue pieidc «^i ci^Ijt, 
A lo IJme jv^njido ja, 

PmrvL P. C. Jlteflijr, dervidad. JVÚ i>, COM 
griresa, cü^na labia, itijbc t^pc^, ctc.=^ 

Pují^. P. P. Curuuilifl do la fruta. YL Om- 
bMgtP de lionibre, ^p anlmiLL 

Púsf. P, P. Lfl anfión iJe de^sranar, t *l 
mlsDii} grane «CEiarado del raciono, i> fn> 
de^ranar mai£, ^rjinada, ele— de^ranador^ 
narnúsi. 

Piitin^. P- C llistinlaircilc, "(n canfuvon. ^ 
ta S tannEti, cfplieiLr una cw» iliiMiklamerile', 
(nJi dialiii^iQHf v< fl. iiArrairJori 4 iil«LcirÍ£» 
elf-^YL Aporlacnlfinlo. / 0, Bpirl.ir, Reparar 
alguixi de iilrn, <1 una rju de olra. YL Con- 
slJcracíon, reflei^iiin. J*kj í& m, coiibÍ Jetar, 
tclliFCAiaiiúr üunLru de ti jubliu, j con Aten- 
ción . 

Pútü. P, P. Coraros gojjeralrncmc. DoiiqHH A TJ n% ^ ghJluli' íW\\n\ DiJFiaqJ^uFf Ji H T\añ 
fdli, liunilin' ■DbíiTir>. ínTrimna' /fj ^ ° ''^' 
jiTiiUf, ^ilduriiqii |l Ja/f\if a ¡mal: tí burji 
iZuiamii, qU'-bmiLB li rnnfj kfíiLu». 

P-íitil. I' P ll^nllin ili- liíla L|ur btr# lI 
i¡7iu], rl nlrxi iniFFjl; ■ nan ídihIi ui, pii fl. 

I-\it-a^ P. C n b parir rU 'lotlrii, i|i;ImJii 
ilfl nmhltKih, T 'riili» ^nl enpriiir, fo ibrido 

J^dr«ii F. |Z. V'urlLi ni rfil^rfiir 4ij ■), iI<t 

^liL'Cbi H'ii n-Jundii riin 'H|dr> i'| CDrrnii; livcr 

ndtf, ú itHlnf rvlijaLd «of, * U- V J'4i 

ApniL 

/''kUH^ ■■ |L Cfincl.n ]j 4, H-^IrUr. V 

frigiúl. '■nf.n^iiT. 
riuimc P- i- b^rbolbiii rrjm^, UlL»rliúoll 
nrrib «I afiíú, giiE ]ii''rn', 4 ufetf di! luf ■iL'. 
\l t'iiC^r. 
fular. r I' l'ib^iCD. Ag A. Inhünr cinl- 
4EIUI ¿Hl. H, iLkü JnlElKluJt t (1. ilfSBE 
BlgU rl iJdI uiiiim iríilii Ubf^ ¿r qililiirj, 

í.rt,í-i 

PmIIí; P. C. TiJiiIu, i|UU W hnir cdd Li 
hlUll. CDIHi LinPlill} lULflL íVÚiu. d nr^ 

CirLiJir llgí» B1i,4iHrl lallf^n^ ruDiHc purrias 

■ ■ni?iIiÉi 6v BH'^ja VI. lüjur üe liurro. 
Puiifui. T- t. AlJitan, liiTliÉ 4r purri 

^'irillHi [iiiiHi iní ]jbi}>ci lia iijvlv: uiuinN^ 

i^fl'if, ^H|iiri fL Li Blnldiu ii ¡k I^julu. 
_^iJiriia: ||.dr44ll/i^1- 
PulBÜ- F- C-/rLn> <, ponciir do ^ni, rijmJn, 

li p»r buril. Yl. haiHEO d» Inda uln ib|<r 

TiniTji ^ íi., rfliiHjTLí Imb. 
Fai'tn. P- l^ Di^li'rLi»! ¡z^ropo dci|Kibl3ihi- 

V. ZriíiHí- 
PuiBi'- F P- PrtlnHní ,Vrf a 41^; nnfi-r ■ ti 

rtailirill, Hlfcc HpDrljJ* uv P^Ií: -Vjni^Jiiif 

A, mmiiq-lUT-'JTai, nmiga Ji? E|l*r pjln. V. 

PvW. 
VlLl'i I Pikrr, P. P. Fii^Lb, qijfinj, ■nci'iiJirh, 

n i;Ih"I i-ílliirin. 4 ■". ^ *r lk«« p™i [""Bi^ 

I. Ililftiiijirt- V- Jpiij. /'ra.^. 
rilm, I- Fl'i'i- P P Ad^^ [i^Liz, <4]iiat¡Di{4jln, 

:ld||l|TII ^nFlI ^ PJ pTIIT|rtA 1lkBlll;fl^Ílllk, fOmil 
-!* 1^1 Vlllll IIIHI ll* gil' |KI'',<I 1*^1'. ''I'^.^N^ Af 

Brl>i:iLij, niLir^ V. g. pjflbflwJu, 4 Hn»nA?t?;- 
p«Tk>^ di' B\fv-- fv 4n|idLi, wi iqpBiiii, 
Crfnnn uiJíL ^'1. AiZkWmkniíh rui«n, Maf 
■fjHurt- fltílil; línUiií- V Püjtów. firana- /'üjii'^ P. P. FDr«rriiiili!ilci, prlflui. 4 m. 

lEiHT H^nri'irBil] aflípie Uqul ETt dnJi: ¡Tfl^nfr 

.^ alginnik 4IIE pk41 bU la pilírri, pcTiLJKdnv. 

drlinifl. if n;nKErriT B unitm Bpih-riilD, 

t XII. J d iTia A iír^: KUttk, ¿ ca'ltrttln 

rn l< HTliti. V. BiTrÉl- 
FóBMj- V- Pn b|i'"iirfl ^ 1i ilonbn. J^ ^ 

»^L^^.l■ vf^ «rliDmlcí , 4 ilrir^riBi^i» hiblIu 

rfmlllB, V. Hala, 
l-a/iuí'. P- P- &f«riEii:li AupiL tt '"■ Bi- ' 

ivrkincinv ddn rr na ^ on. trun macki ei- 

üíik\K'* df Hh Cía"; «pn KinríUr, í *». 

Su il>n civannaUe dn lii« ^kJu qur Ituí 

P^iJd, ii™!"!^ í *«ill** «TMicliBi caMK I 

aJ Li'vb diulIlo i|ue fiwUr. V. Filnr lu 

rÜE 
l^ipuii. P. t- Cflum iiiJi. } BiD riil4 ih 

■rlu. ^dr^ ni *, li^lirtliZBbdb» raniiBVB^B, 

ih lijen. V, Poítu-j. 
J^poTí Fi ^- ■> ^lublirimlB n(n- ninndibr, 

rurbUHU l4 'illl, ^iilúlillA« drbri? in h 1l]^ 
M •¡l|l|illl|[CllEllL4lLa4<l,« drqlUBlkTDdu 4h 
KlllkE 0t Si>l, md Al 

fiiTiiiirUi, p. li, Ci1k*, JM^ *, LihA, 4e |»m 
«i»lo m mu bj ul>BZ'. "VI. imrfl Hripli 
da pil"i. par müm de litriHt- Vl ñrtnwij- 

^uriíjl- P- C. A\f ^ ^Tunirar l« dirninil 

r(\vt- 11^ • d nnlin«IÍJDll, inoM«irle duf- 
■nidn. V. Mail-tir- 
I^ur-'i. P. C. CbeiiüILa de rDM«- fuB 4 n 

Pii'íi. F. F. &p^L q" 3n nal^ unrl pir. 

a (ililliiulfn HjLni tM» IRUi^l, rk— ti Ü ' 

tuilqitlDr r^l ¡auif- iVa + iinridC! Md k' 
i4|NJi^i> V. Aim^iir .^ibifiúy. 

Pnrrjm. P. P. ?ÍBmfcr«R p« [hUBlkdli|;-T Hr 

Ifl qiLc ji^hi H Hajú Jo la nu», j mw 
.rnriVifaU 1I0 lu kilrira- 
rüTiL L flir«. F- P- 1*!'' l^li'U da ireni , fn^' 
* A 4W- Yl Le pura Ha dickIi- 4 " 
Jil/fU- iHnpim. ül nifa Qm». 
PülfOc. F- C llbtil^dl puqUEriñ, VLDeieLUl- 
Jml Fm- 4 m Jr dpUjibl4. iriJrJ tiiBmi. 
■^ dr^lguBt mi]pq|i|'4,*1i|Dr. ii. Ueuaiuíkpil? 
4 un: ír^l Ámiíi^ i naun^f', B|iilrj;i>dr 

DOirBPilB] tcn'^iKl nriinlanii'BlO, HtüdCi, Q i^lM 

Sfmt^lí, íiinii^i- f; pflf * Hl*l, dnndr n 

iu*l»n¡ «rnlln üB gsi», nnpiir 4 ■'« "mtIh 
di 214 P 

g#nle junli, MJíJfl (í an. V. d*6á"i- Tíflfi^í- 
Pnrúi. T. G. í WJ, ci^er í^n la minit Ti. 

fruta del árbul. ifarflt-roj, el qii*^. 
JVrudc- P' C Esparcí mi-enlo do cowft mola- 

rialea j iDenudfi. Espirrir| tirando al aiick. 

V. g. arroz, roíii, dinero^ elc-^-V. Bocrú. 
J'EUfnf. P. C, S<p«nciún. K^.K^mbi; «m 

ifj ETüd. deatelar Al niria, que maina; niño 

íHitm debelado, pIjiMínJ. V. Ptisa:/. 
Pailpm- P. P, Vnvllí al rededor- Ag •, flníar 

il KásiQTi pay ^ drt, Al Litgar: trsi^r slguna 
- CVM #1 rededor, ^ fn; irkamujjjwi el gu*^. 

V. PfJiijtfií. 
Piur¿ P. G- Poli* ífl el íuego, 6 ipuv«(e. Jfl 

9. apaíUr; f i),eLij.-=l\a1[>ai&i^tf deUi^lelL^iiOi 
Piuán. P. C. Manso '^ ciichlllü, cltoPoneriílc, 

41 M- TU tprovpchaiflf dt lo queniro ñifc, b 

lueti! dPCir, eLc.r^njpir <i, V. Jiiúfaq. U^nas^ 
Patáo, P. G. Grm« d? hicri-an <1 maiTerB, ^ 

ún, poner colma, ú giUbs- U 

PJífí^ P. P. Cujií aní iimíJín; í'l píí! ífúl 
crjrrd^rj maclEf», ú olra coss pert^cid^n 1^ tüñ^i; 
el pie de c.tüii, que qnüdji ¡Icnpiicii ili' corLrid,n. 

Priíríí. I'r R Hi'dio larl ¡le oto ¥l. Ui ritdi/í» 
de CLidJiíuiT cupui; ^ nj, J. /Tiítí^ i:i^rlar ti- 
suria -cnsii Ijrga lianÍL^Ddoh pcdiwt: j'uip'/ttkn, 
Tiiifer miirlio^ pcdazon. Vr Cójií^á- 

i'álal. f. Pi Dc'i^nllQd.m. O 4^"* ^cr'^i' Ih> rjihivnp 
i ftiialqu¡''irfl C'tBn; tn/E^fo/, tlquí, (1 kordugj; 
ag ^, dcgniriir; p^rfl 0, 4]a[L qué- Toniu-e 
|«r Ib aliíriEirii qup se Qacp & Ij rjiiniaii. 
hdbJiEt, el«\--parj fotai la r-abtu. 

Pulúf. P. C. Pcrtíi, 11 olro Jiiiiiuiil, inPiTrOf i> 
rnti?raincrt](< d-i^arclatla- 

P1ÍÍ1.Í. P. P. lle-ci'Dílencifl. Pal (Ji^ d'^'cendii^o- 
tvK a^ ^, fngcudrurloH^ }iintUün 4. *Jv lÍTcngP 
en ]'\aBsv, ó coi4 propia d-i tuda ][i\bgt: V, 

PiifjiÑ'ru^ P. F, Los di^qcaiii^l'^nr*?^. i', g-. f| ^jpirn 
nj .^fíoN. V. Púttti m ralr. 
De la Iclni Q. 
Q anl€ A- 


Q ante E. puíbfiódt, P, F. Se:|ucdad de hiud, ñ pit1a- 
Cumtáal. ftéínt^ I* in*|B, <S Jirsan-BüJi. ¥r. 
&p^¡4 de -almejí píqutñíi. \. Qu^TÚnng^ 

Otififlféí'§, P. C EridiDícdlOr Ctimbens. ei\i«r^f 
pflrro, gato, gillo, ^Ic^Yl Arana. Vi, UFiaFi 
agudftu «]^Di ^, herir cnn ellaa. 

^uffl&á. P. C UedJda dfl gnieno de la cosa i 
también de It baca de Ia ti3i]ii. ^ ra li t'yíoaf 
lí mooMiicJ, A^ pujcaf fí cidi/n, Hniir algún 
palo (40 bojuco^ Ll oUe cou, gne tiene grasor, 

(^iMÉAft. P. C Entogiinl^ntfi par inquL'-iIiid, 
ArruBimíento de cutía, ó pIcL Cbmtrfr rcniirae |ii raFLd icrdr, dL=4|ue~FC: ynnrfp, y i-n- 
Irtriija pfhr medlu. Mroo: Un vkr'ju h; re- 
viene dr carnp: tVrfj, ir;^7ff. 
QufAhS. Pr C. Combo, Aq ^^ L'ni^nrtiidri. V. 

^ur^Aúrj^, P. V. E'-pceic de C'iriaoKi ilc que 
y\»i}ffa me catea, 

Qtifb'¡\iSb. P. C. ALr.t'o erErc doa en buena, ú 
mjila parte, 4j de une enc-^iüntJüíe, y pegAS' 
dti'f bieii al Aueld- Ar; fi, abroTtrM; dn», 
ea buona, ¿\ iDnla parle. Vr Sa^^'íd1r^, 

OnrOfií^c P. C Sonlife, comn de nietnl rajade^ 
CwnttifaK. «DJiJir raaE fil^iina cn^, cnnio 
ium]taibi], elr,=<»f 01 lam^ori frmr^urrh 

^UfirAán, P. 1^ Tr]rir con srrot. 

Qued^FÓ^r, P. I*, fluid't de nie[4.1eH, maJeres 
CfüaH, 1) -d^^ud. Ág O, I cii^rdaor. fiorer Eal 

Qr'aU'úí. !'■ C Pr^vomcion, eiipli 'Ji, impor- 
tunidii]' ti J?n Ir uvi'^'l. cuti]dr ú otra, jig 
^, |. fujriddú fíj/f ^r upi^iTcrj: Lfaee^ por qui" o u^iifd » Jfi nd||¡ií Yl. Huií^l". linli- 

LÍf liip. <-<jii~. 1i| |), í^rriirl ii; Q Jir.. I quJ'miiui, 
I. ^iinCiiinrii iLii ili^ ajii. IL. Tiidn lii> ii|irHii'% 
i?ji i|iiL^ r I' rrrr^uDLJj b Inri. T. {^u&lr''in 
CJrrnTitrn^ T l'n Uiikju i|iif diirn uiuclii}, r 
ni M' I '>nic dL gmgi-ijn. Vi T^'Titi idin, J- |i|iiFi> 

dp L■■^1p^ lii^r, riirLiiifid, utr^' /I- ^r 

Iri'H iliii iIl liif^jr, u lirinino, I) run, |. "fif- 
Hljin. )l., |úf&n.4, di'Li'nTLin<iri|iii f''liiff fl 
^4i[ird'iigiii ii, ^iciliLo Ij dcLt i|i|iuci (ifi, |i 
rr-úLuClaii. 

O^'^'nti I'- ll l^^iiLiiiHliinl. U iih, <\iL?innr!r: 
/iPlJiNiLU, Ln llh -m]^ uUidi» V. r.riiui 

^ir/iíyiioJ, P, C lli'iiik'ii'.i^, h1 negiCHn iii 

i|]i hi qiCt 3U i]i Ih'. Jif a r«JMir, iii:g>T|i", 

IV i|l' l|i 4li'li»lli 'Jum Q, Dii ipimi tr, |i 
tpiirlni^r- i|c lu [irtiiln', ', g. i'l iiimi 

Qi'-i'n't P. H. Cul^Uilu» pBrj Liirlopc^- I 
4f EülA'ir bI^i^ ibelí:.— >. b\il¿Htm. í>\ariú. 

ÍA|/^gii-ii|¡. F. C. ^>1il1i, (^ <c~Ltd di' Hsn, 

V^9J\<f^- P. C. £rDLiiiLi?d dlu ViKliur ttihüoCnN 
^lu:^. r, G- <¡dI|Ii^ dhlu Din ll ponli dr 

nlRi^ iMiiTHi (ii^ lifeilon. ^U.— i ^ li «iiiir^ 

ffi rfiiuir. cliiiir Lian. C Ji'Jmii ni <il PJi'la 
<Jii^-íilifr P, |f RiTiWilDIl, Ti'pí-iHiiianli'n'r, 

{URÍI^U mOili>i ifliLiiutl. JVar.'^udrtl ^i-i|j ^r 

iiLlif-'^rn^Ji /^LJi'^I J.l9^ i-L pnilTí; ^ll^^d^ T^ 
nicnül |i[|il3lÉ. ^rfOiFLliJI ü OLchi, jr lonia 
pm *iA,trtit\/-. iQ^il, iiinluúi, CE qii^, püiiM. 
tiiiiirn ii: rTr^nuSii i-l. 0:41 r li^'N-müadih A 
□r», ^ fV'^lni''. *>'ll-íl l'H'fLijlOili] lilieiH- 
mitrUB, iiUL tuiiPJi4^ «1 rTrJir ilu i^üfllC ir rUB- 
4lcrK i[urLinLii Vc'ii, coiU, J ulTJi «U- Cam- 
rt¡fn<uairi Tiidiiv, ílc =-Mixi» lir I üIíiiLh-, ItM' 
4liir ü iiialj]^; riiioloaf Ti ^ffi^, 1 iliVii ifí 
h lililí. Y. t-rUát 
<'4i'J-riU'. I'. I. Vi'l iiiiL dij'i rl ■nmiTiH'i. a 

Olí, ILHildiT i\(.c rnn li>^ rlfeMik^ Vi- l!m- 

durPí Ci^ülria it nl¿iiu] mcililln. 1 ^i, ^rri- 
ur Ié iriCilliJ] (OH Li^nrm. V ^uTnr-.. 

V '"Mü^l-rái lj< ■*< << I uiinnriiqi 'if fl. 
rnnfuruir* [híT mloi ■iH' d i J, ü ■. p'í. V M^ml, 

Q^'fl-ltil. V- C. H¡i¡\\i:l-la 'I iriMiiilirirní. iiitr , E 21¿ 

JUIúJéI ó\- riW. A CAhn. 
Osh-Nlrli \ OtiilJfl-. F 4'- Ti|ilil.4D Jr nihl 
cir .n''ir FAjiq, I. f irii, l'pii¡ 'iW¡^\m 
|hri'ii'cilii; n fj ijIpUJú, fjib'TlL'ia •If cjrjrul 

ti IIdíIiLÜ'». 

llr"l-^"í I'- Tj Ir ri>:m rb '"'rarailrri' Vl^ 
[Jiifvr-r^lJ. pli^N^li loi ciiiri llalli» Jh Ibrmillii 

Ílf\s-S-I¿lf r. 1:. iJinjuillnln ilr luiii li|urllU( 
liiUiv f.<t nii" ■"' ■ii'^i> lu luillHi|i| Vanümp il 
pihíFi] ii ^Iil; i^m^ji, J. HiiUrdini, ^u ilu«<Bit. 

Liornriíiili-iH" ñ^iii^. liJtji'iidü jd^racliNldi', 
ilnai' II" ^Pi Iti'k i'ii el lírli^lí. DIlcii lembirn 
fuiílfni V Fif:!^. ouBAilo ú Ib At? Uur[d im 
liinzcr >iiik lii l>ni en oL nirünjili', Didhb 
Eurrlvn i|h|'i^ii| \i jifa?, iIul H|iiiLrd iloúlr lUflI* 

Jl |4l|i>- 

^^e'mif p. <;. W-ilii filclmKnli». * i'-n, raiiTr. 
t íbijIiü riii^i'Ci ruriK', f|i:--^EiJi|ii n TnriHih 
cnci-c, d|ir í, ^uiQi^iiirJ: ntri!"' miilii, ff- 
'.iris, f» ■z.-iiFi', uii o. ^ii hriMbí lie li.irrl' 
ninK i|iii^ i:ilai|li Brlii: 4 nrJiLy ¡nm^. lüli UcUr 
In CJTFL^, ll |'?^j1iI'i '■n "fB* lucvirnilii, 
rtli |it?l^iilo, i¿iirprlaüt. I, nBaHltüI. 

■^u^^i^. f. f'.r'^hwpwwtów H^riUdn • •U. 

IdücE^ClB" I. g. 4 ""I *' JiUti □ iigapEil. 

>i Jtti/rt. 
■^iFiriiiL. f. T- I*:1ci PiHtb • n, Ir iilflr, d 

liiUE lUD -uaridiil; püorr lu DWinrk en Ta 

Jn'ihl? |)trB Vht '¡ hlf ulrnlUí^, • 'll tt 

■iiii|riirLi^~- luLir, ipniur aai úe airmiD, 1, g. 
iSiTeu», G *'i*i ^'^ 1^' E^iii'i' luí BiBtk:d Eubn' 
d^ ^¡n^ ikl i[uii |i3il<?ii muí dt íjJiK pri 
cuTNrli^; 9 E", <umi h\. Vi. enfmclikilBitUí 
di^ nr^il. .<Ü 4 de I. Mdiiú4í A' lb1fU0Dil1UI 
Orixiijili» I? loAgHi. 

flwviird^ losá^ai'. I. Oui'rlillidr[iiblüf.Jtl. P. P. 
BBrniiw |4'|L>oriii citanilin». V. rinvrqBih 

^N^ui^'j- P. G. Ct\iliira. A^ á. J^inrii-cHir- 

r|i]ii|i> tí Di>D liUJí] pBM iXfCiE?, ú íwpt 
C.iniTii», 1^ [KIIOJ" llli>. Cflgílü: If F~. V. 

TVIi. 
CJuiiiini^ii¡j. p. C- Hi^ncí 1^ <». rbgiiSii'i' 

b<*rjl P»í(ir |-i>nli^ 1líÍI^0í1I.V.tlwtor.i^í 
^[iTjitib7NiiHiiir4eii j- V. C- AriHil 4^iLnihiu ih^ie- 

[j|| dr iirlíi fur» 1#eli]l- y. Tl<ift^^- 
Onrminrr. I. J'iriiifi. I'. 1]. rr^u^miriil», «i ' 

^ilTijili» Úii iTbot-, rliji|i'(, f\í¡ —yat¡, Ti/iliic 

•\11 |Vr VI •-i\\i]^irt-r ciiliCiii, Ih inndin iikas 

V* V"*?; « plfl-ITl ífifilÜ Jl ail^M. V. 
' IjJIlhTtl'Ui'l 216 O AatBr. VL >1?lev ligo GnEr« Ic^ Hlienieg, tnruú 
0l b^i^eijq el cabollo. Pp 4 04. enfreofir; pnm 
ún, Viifi'fiiido; O ^ marder apri3lsndi» 
cuelquierH con- V. ^iHTr^iotJi. 

df^H' P. C- DiIJVD» acusativo, r fiblíLícQ dfJ 
AfUf-ulií ii, 1. 2Vj. ¥L, ¥, conjuockin capula- 
llvd, t. g> /fí -ir^g'En 'j /Im?, ^ Artár, ^ 
£»plrSiu Sanf". 

ÜUAJcd. P- C Dfilivn» 4-tc ^el pronombre 
Jii¡ t. g. A Uj áa ti; fiini ti; por ti; en 

^i»«nciüín4- P. P, ]>iUv4>i Ftfr^i^l prúnombrí^ 
£í'. V. ^. A fil. para él; por 6\i en ^1; 
ele,— 

^nná- P. P. Dühluz^ en^ario. ^lua p én, 
■rmBT fniclún, úq^graar can palibrca, para 
luego dar en ruAlro, C» en k cabeza, elc.= 
™a^rf ^T L nanfí'rind, el qni?. Vt. Sorpresa, 
d «I aclo de coger á al^un pi^sCHdn» que ya 
n^ puQile huir, fi'jcrtn; catiar el pencado, 
á olrt roH toatn lupar eti le rfd» cunurá. 
"Vt. Cercí DJi, pracúmidfld. An^cioi del j^nimn 
que iromenjEBüLotí á seoEir, eumna. Vi;[iír traba- 

^uenn^ívaj}. P, P, Orejcnri de pl^mia ^randeq- 

QMnalt, P, C- Reiejecida, deamed^adu. V. 
Otái^t. QuíñílíU. 

Ouenqüén. V. C. ATrejlo en loa eHlrviooa ¿e\ 
vealliifi. ^ en, arrollar Ifl parte fiúfurJür úü\ 
reíUdo, rcuigUnilcilu ninno el mnnLa jura 
que eelé maa cortoi * m f j nogaiail, acorFfir 
cdriandi], O hocifiDúulG una bnalfl; maq^pj- 
fwta. el que; lo mbitia ao enirende ile !« 

^nui- F. F. Reurio. ú nui^nlu^. 
Clu^jfjúf. P. C, Economía, Na 9. \- nai^ál, 
apruverhido, que «^La can Ikolo, ~V. Co¡a- 

Qatj^üii. p. C, Amilanamlenlí. Ctfjnp^, 
ai»qui;iATV de nieilD; ai];Lielli. accíeri de 
eucogfTte. euinilu le qulen^n pegar. 

QiitppuíL P. Cf9ri ir^a^ÓJia, ccrrar^lúi Qja% 
pcgandD Im p-ir|»ad[iii como ojm i^hicosi que 
■ flO abren loiif pcti^n. 

(?ui^P4iieÍj. P. C ^ on, abríBtr .al Dííía cntie 
Jci brizoa- 

Onfróm L C^uiraoJ. P- P- Eipecia de tara, 
ú Ciua equiialfnlfi parj sacar el ¡rntr, «le,= E ^ 

fftí Ij lasijn, i] [¡riJijik V, Ojiíí. 
Quefíiái. V. C- ífa ^, amoia gadi» <arii« 
Uc^r ni> podiidí; crrnifrfliií, ponccnp o»i, lo 
qiie É'lJ medl^ püdílíln con la f^l. que ae 
le íchíi; oncrudií^ríi', fidvn/^'la^ V, ^físrel- 
Qfuri'K, P. C. KL moriler*.!' el lüliio ¡Eifn'iictr 
por enajn, li olcj f"au. jWfrjiírJinfJÍJcrjí, mur- 
diiTKe I» l'b!«i por liil 
Quarquér. P. C Ataili-, ú rnflüíij-n dt? ciialqiiíiír 
coa. Alpr manopla dií í'fc.-|t nj; nrartj 4, 
el que; «an^ ft aj?aurV» un purjailade Kojjs 
de buyu. V, fítppéí. 
Qutrriaá. P. G. Küido, eaal4i» de golfea, ú 

rechinar de 7iU4.Ttfi, ú etri cAU. 
Quérráai-§. P. I*, Cosa de tucvi, fi lierrft 

íeca. V. Cfi^óff^ 
ÜFiÉrF'ás, V. ij. El rawrc, d raedira. ^ an , raer 
la m'^itda. Irptel-ííi H a^ ^i jhéí w citmú 
fiit\g, qnel caúii li jiuWe a ywnatan^. Hac- 
ilurj-1, lajicfáMi I. ma &. 
(/[íffjT^í. r. C. Tnijuielo, y clocado, que Jio 
aabe In que Iiací, Cflj ^ íí pflFirtOMnpí'Fe. 

Qfferrúm. P. V. Ruido que TiJieoii jMdienfe% 
cuando meaiicaa co« dura. Cinnroom. (r^irni- 
roíort, bacer rulda con Lofl difnleH, cuaníi^ « 
tama alguha cosa hccBh v, g. el arro7 cmdo; 
rpcbínir loa díenleí, cíim ^ tí nJJpert V. 
Carttaqu^m. 

QueiíAng. P. C Aspereza m el laclo. VeJliJo 

Qaéiíáif. P. C. U«lD. mengua, disminución. 
■^S «h flaalar ^nerjilmantei gnslar uhe* p<ir 
ntucliii^ Y diüjpucH h^er la cuínra para cdbrar 
lo que lííCB a cada uno, aj <> qnel ¡a ^nt- 
íflriíaiii ?i4PS © ííj, riiamlnuir, ú diímJniiiríe 
pacj A poco fiualquijr coíí. V- hiaa^. I'á- 
ga¡¡. OifTÁs. 

Qrteiiía. P. C. CMmfri. cacagerHe la ropa 
mojáFidülÉ. VL r^vfrjírae la ropa de algixJon, 
cuando k cthan ni fliielle, para icnirlc, 

QutKii- P. C Ouamadiira, Ma ^. I. Nac^er. 
queniarac jlI^, sea oin el fuego, sea con olra 
CM, CDmo la leDKua címlícBÍdtl huyo; ndíieí, 
pn^li^tilo; ifucraBrqe la fflrre jHáiululj, ú que- 
marse ^j riue no 'le vC pjir- tsUir onvueltn en 
cenÍM, clc.c-ínmjfií, 1. Pío e. 

(Juesíoác. P. C. 4 an, in"Jar coa remo^ 

Que/. Purt-ípregiiQtandoiiylBrDhien rcupi^ndien- 
J[k¡ V- g dlCCDle ¿ uao: lias de ir á Ulaníla, 4 o Ci^Iúil? b ¡Vü pauj/Hifíiat. ^jqCilVil-'i<> i|i i' 
Lafu-iii a ufin. F^rjiíe lui 'iu< ['i-iliii' iv 
himj il fililí [Ml^, ^1 llU VUrUiJo <l. k: 
LGiijiii>|Hii 'npubllkj 
tjMtlJr. V <' Uin n>iLü| U^ FIH Lril: TTUR 

^[íWriáí/. P. r. V pii" e>^- l'm^E^i-'LiH il" 

ijjWf, riLT, I n. 
>XvJ Q'i t. 4! ti'T tnüLii, alIuiiiIiI^ imn; ' lif 

Bi|UtL 

OiLTAI l^ I- UrianrJjt, iLU<bM|L[n Onülirir, 
IriHKliiir üif LTKDjui'o- Liijk|itiii niu- mil f- 
Uhiii-f ¡llupan iiV iTwatéa Ir il^fi, lyi^rJ imilCilt 
a di'/t. -Ina^ laen^ if mu i^Jig: Aur>:]L»- lu? 
ilrieiiLiji' IVh iiaij^jf, y mi? mniluc IJ leii^iili 

I» ItJ^LId LBlfhj 

OiHti'l. í. f- Cj.'Ii' ilu ufj'i', ele— Oirtrr 
iumb^ fiiiüfl. «■i:.->i^>uxliii[|ii )$ ^u MVaiigV. 
i^Li|u^;« 'IL !■:■ cixiriii, jiaami^rf/, il |iiiri|ii> 
di íarLurk; f iin^ A diLtl lu^r (ii lEninlc- bl. 
C<ir1ur, o prLiiilcr tluo i:i>n Id^ üñis- 
^uirrur^. >. C Cirojnrlij. Cum^ilnj, rinrBili> 
^n }. di; irncr^l^ i^i- Ik kisilu (Jiumliii^vii n 
\'i 1* niPT 'íW^I^ Pí -'', !■>•'- 

<í4rari'r P- G- TchiHt, ni irdvrii, T'ííTi «, 
mhoMTi 4 rizclidiar nlgiLiiB nnuip ioit» li 
fulúlu, Hiir.' 

rÍMrílV P- C. ilrriKmlfl iiMl'j.. i| nün (i|u 
Cuh*|f M, BFTUiiir í íl t-r Jij[>, í.íii uL n¿ii.i, ihl l^^ 

«Ufa l.ií inram i' KirfeíiK, cuiiilü ulr *; 

lnfL-i: l»™|iiííi n- 4ismi |iiir ciwj ícihunsaa. Q ante L 'eiiciilí ^n \* Tifliu, 'üíííiiÍ'. V- C^¡\'- 
VfVii' r. O dri^liTiiillilu. Yl.Cihr hlVTl1li>. 
Ümüii-lj. P. C. !"« inn i|Hf ar W|? n Irp 

BnliTiSllH, hhIi iiLdiiftla fotrirnili- 9 1M, crlii^nr 
□ litüMli]'- 

l/4iflAitaí- P P T^íi T^'í" I* "SBiPi^J' ■^l- 

UiL nuiíKii -1 LlarBhiii- 
(t4iiWil^í. P. i: ^'.-mi íTupuHi #, liJl-ür IJBLlia, 

(f4i¿iii. h- P- tuinjfln, ciil^JT^'. Il jfcn' -1 
liliV ik l<i iniiii» 4i' iiLcí^ lIcTir .i •flf'l 
li{ir |i] nnni>, <! BdiriL Je Li miiin iIl oLru, I !3I7 

Iji inimi ci>«ii> lid lu^-in^ og A- 
V-WJí^qWj. I fl4i.'4Ji|iiiftií- P. P. Lu rnmj 
r&^lP) II lili, n lilLimit df o, |i|ll[ |i"r 
tt-'IUiru' VR, fjHiin nHínir l^^iilulu rl püJllO 
fl iiiii* ri [Thi^rtí iii^ Urn^h mulik pTUf ir, f IHHilu 

4|i:i'iTPj^~ df 4hil ÜY.f-ínií. 

0^l^,^lfllíll\^. F. F. Li n<j>iu*i^iuria[i«i t\\H 

tmU. "ÍL AILlIüOlia iIvL |iUK|| a «rufin. 

Jq »^, pnlpllnr lL i^r^jj-fi, i^ i-^lif fl pdlu 
tlLi'nJii. 1|r o rj úiignid, boquerr ?■ iTKT||iLirili>. 
^lútur L'. d lUritiiilnü. V 4 "° ' ^"Bh 
cciiiiiJii^i i'l ki^, f bfloibolrar In ^bh V. 
AJijIaqD-. 

<V^nr^jj|&|iM^. F. r CitItrB iW CUMpo, i lIB 
QiA iBiil^ do I lilEik, ^ lilFl'ila 

Ü4ii4viaí. K C- O nlfl. as *, n>cr «I iBlcii 

klfU V- fJ'jriMllf 
^UlI-lr'M^. I- ^Il-^iil4- P- P. SuDLlk 1tn>, «Hirih 
i'iiliX4llii- Darní riHlJl LJE tm, Pl'Hl e '^ ""■ 

II' minj^iiiiJ "ai/. 

Oi^Üiv ?. t- Ci-j-íiIeL bidni. JiiHo drr«iiHp 
II uo-dein ufbUti^ Il fuiLTayiJi har^nr^Fi^ 
onn kií níii. laf S' fi onmh i4ni|j «o toa- 

ÍHdéllíi ?i Gi ^i>i¿iFiJJ- íiDJitUi^h flTqvi™- 
IM i?íifl, g4illDE ^ ij'>~ bui^FUiíliP ivEÍBi: t 
miihY. VI. Alivr Id i:.iJidrquitHiiiuhlB]fí|is 
i|i] Im ^¡i^n^ f « lUi V. Uiiríi°. 

Oniififrní- T- <;. PijIidLii^. ifniUCüi ü^irifiniu, 

ill^h-ll r JTh" el lio [Dii lL til?^. f«Uf>4n: 
Ananli jIi nmr.JBmaii ú u'li. 4i¡mt'i*"W 
il^aciUM"^, ¿\ Lñiiil a [iifa|lrii[iian. Vr Oifiüf^- 
QikMi. V. i^.' Vfilia\a ^\K teaeá.fvm 
pdlkcBr ^ p'^JuJí»! tiiBF, uli: ^011^ t. 

(liDílffJr. P- 1^ E«-i">]'. Xa 9, p^ «tWl. 1* 
nrfst. dii^fiU da 11 OiU^, t\»* riMí pW:j 
Il-iIie. j iIi'I |h>joiIi] pacn HftU" V. SüWjT 
(l-iTidrM. P. <;. J; 4, íí«rgT Fqh q». W li,l-^B 

IhidIjIBii |hJ[ cI lUflKil *- Q- Dli^ iimiil«: Nih 
II? iLui'IIDlB. flJ^ IT'IOi í: Vo pui'ilu iltfml', 

rl Ostli' krl iJI». Vi- l'jvnfiwuím ÚO ¡UUt. 

<ÍLill-l[rJ. TiiFIÍ- 

Oa\i!.'r. f- C- TLniuriUd. j^ 1*1 'i^wta. [om^^ 
rikiii:llB[1ii>, qiir ru qjiLCr ubrdlii'r. 

^jjii^. 1^ l_ UiiTiDiiluLU Hloi' h-ICi] iBlí], »(»[- 
Vnliih l>^ pL^, « l(di> rl rufipo i?HlaBili> 

hsLlDiiJi- fui n », porptT'ü Bil Vi. H^^liBii^iila 
i|iii: ligcrn Ini ncirniki. jl l»ijBr lI ei|jNiBfi7. 

(I\<ifta- V- P IVriiLkll'j di? pi'i hu, « I4IVBII lli». 

^rn^u^T- V- C- f-ivulLn liu. C n, Hivulvcc 315 Q ilgu mi iKllEd y, firriQi^. 

^\ií\)taii§. F. C. P iiikrn ^riClUJJ Jl Uliri'n, 
TLt»r, infi1iiHcv:iii Y liElUiiD^ poquoJud úl 
BiüIbiIl j'Fd ■, i^ln Bli; trd ■ u pniTimil. 
pflliUm Hnrir dUNi im t á ponn^Lvo^ ■nli 
iBiRtiliK Vt. luClalOrn ÍJI li uaLuTiIrrD, jVn 
9, duri> Qv iHíQpli'^LjHi. j nuEnilor di! bimli n> 

Oui¡p6i- I'' ^ ^mUi, a i4|>jrri(i. Va o, fcii\- 
Hne, Bllanrui UDDilirbr 1 hI^luil». ú 'h: 

WV^i^tíl. ?l itUil; Eifnilfedur. i|ui' d kiüuK 

ntikrdar d hm «; l^|L1ol4] 4|Dr •/< tr:t\ií aI 
prJiiol;ilLi M sdüni) con u<i kinLLi» flII lu di' 
Iihlii el Lii«r|iri, ffpguif 4 á Hvi'Ar^r Aa^ 

i^Mifat^íAn P. C Hi}>Jii|ii?Li fría, qiri ■u\m<, 
«iinfl.Ja^iln. "irsftT rbiimi]iii]U frlu, <- (. 
In rriie vhr¿ pnr lq n^bu. 

Qb/lang. P. P. CtíVxldi; ili|i"l, ll"lllhli> ati. 
qm t^'ii'n (n íF Linn pn'B di ríe mlnr, «lIi3lU 
f> t>ikK0, bifji lücrLi' li 'Ekb^. I'. Cama 

ffiir/An- V- C. Criiil?ti ib aiwf, li |ii»ciJii. 

l>Mirri?rui| In U'nc.« (Hf^adu, » Ji> qiK WrliTk 

"iBipaniT ''iin un íiih;i> ¡Tt víu^ie, j miI, 
y^. Hnr Tcihiiin ilc la fiij|i:r <l hiriüu, Ivi 

rqiUdní. pirtrnli^ ■ "Ilbpil i|Ua IB liiXQn 

i™i£iii|i piicf ¡iq Biijü^if.!, « nrm P («Vm 

Jb n. nn « rnlrcHe ile Idk H|dn in un 

piEinnirN n junijn'. V- Artíu. 
04ilAr444il4g. P C. EupBnl4, HnbbTn. <7niii «, 

iinniLüi lEr^onliniilii ¡luo rm imMn currar l« 

íijni, ir *'Hiini*Jir^ iIq [■íHohar. 
fjüil^p P, C iLrilli> tu n nrfiil r7|im «, I, 

riLiTiiJD|i if, kfllnr, <! rH|il<rHjrrrr ^ TBdjI 

bDjdldif. 
itujlnl. P. C. Ijí prurm» fruir ie 1]b DiIioI. 

t dn, n^r fL prñiifr iTjm. qu^ As, vi, 

Uil/l ¡[IK E« hII í BigUBii, aIicIi^hIi) Im dJi>'' 

U4 kd Aíiül. y lÜdthilA ^! 

(■u^. ?. C. tlüiB iiB ilr cUBl iiuiür OKB qwí 

ifiAr Vt Il?i^i]nc¡u hIi' ^ui. ú i-o1]iiriuj 

TI. rHwni^O rmi LOnfuiUn, l» fliq^i']:], ú piir 

■MHfloitu Ok^V^v ^' m-^C^i cJcnr ilr m 
trulla, n par (rj<i lyi!.!]?», 4 ecreiiBi'ilUil 
ipjmnJní, 
<^irtní P r.. Om prinePil '|i eipíMi. VI. 
9. |. ^iMTrn^i^J"?- El lonidu ¡I li CMiifMi- 
lulb. j airip mtUilm 4 li un^puklUa nkluaír I 

lfH/¡\n/, r. P- ViK'liu. dlg 0. Luulidf'i:» ^1- 
n^FM? J" iBitn fll^u, T. ;. li i?iiibiria£»ii . 

^n|tirJ. l'i I'. r.iiiiif fi i^iLh^liPi^r ]i Luldira. 
H. Pulu liiiviüii i|Uii riijn« iitn^liti im'ILin, 
^UJinnirí 4, I. f^lÜHiiti'.'iriJiA.Trf. l'l. Hci]^ 
míenlo- erLVí ikiii4lii Dol i]ii' JikdD. V. Jliiqbilii'V. 

Ciif^nfil- r C. ^hii:i> dul bTU?i> ilüL !»[□> 

tur', ^ BU' CIiILUpIIBI. 

ÜBt'lr. t 1'. U|Oi uFfI'4!uJu^. i'Hiu ^uandii 

^ú l|(^ni|ii f I 'itellii. Agpa i. ¡JUciUC un piM», 
ffn i'Uknr^ ^^a ftll^üil i^l tur^r, r il m.imf nía 
^ ''i'pklLi; INn> $, Luniencir R ir'rar^ kq 

^JI4 1 CfUHd ilül Bui^h; T, g. Un 4- I- 

íMüflíop* JP nrjr.H hfl.i mni'i^iiirf-in. ll- ir>i- 
j-Bc Jr rrnjiii 41 ihi lidih cinvi «uihMu, ri.ii 
O ll íLínrJfl, V, PoírJii" J^iIndiT^. 
ÜlF*íflLl P. -:, C fln, rnrr \i iini" dL^ rc<,> 

t>iBJ'/ol P. C. llíiliJíi Hl íJ ptl^iura qii,- 
CBr-ííinü i|«l?i* diCi', V» lElESlOa PiiFm thiih 

0,;íl-ló. P. r- TiifiídjM i:i,hi, t, pinrne 
l*h:l4Ui tu ■>, f*M [orrri»; JuNb» lii['ld.> 
cuoiih li>^ jii^ivpii ul^i Jii^iT, í^í ^ JiMn- 
rWJnrM. Vh. I^JupJxií. üti 4, i plnjimim, 
nriLíiirij liinili, Y[, tenrlt í^yit-ft., ínjcní 
Etlir. rm]irn«»re; o^ 41 n na.nq^y. ümKn- 

rtiM li fnfrmii'itiit Bjprjjn ^, DEntam: 

dI^i Luirn hci'd] i]iii' nr pudra ro» V 

C'l^iwrr^. 
^'«liií. P. n jUeoHíh lW pi n^ H.I jiiia. 

Oltl ijiiE K vni. itj¡ f, I, fl«rh ft nn'nfirh- 

íil [I pr'. 
e!4="lill, r. P. P04dÍPh. 
flü^iiidí P. C ]|dijDpis4i, Jtefirtipigiiíjr fun 

|rin|ii^Lid, i i\íi lUí. OH 4ir II n» mijf 

liinrmu^jí, íi,"jhL4 C; «inn |o iurr, runj|^U|¡i, 
(^líliini. F. a C f«. ]iBFLir t,,,^ Ib, ™,|,|,a,, 

bId tuchiili, pnn, rmlB. rlr— "Vi. Aj^Har Li 

IwH rmi Ib4 ruiiu. 
(Vn-iiidr. P. C BvbBdlirj dr la ebUih V. 

Üi^rtni^. y. í- lirilíin Hid., LTrisr, y nbnr 

^ ano \a". aniíFtliii, 
Wii\a. P. P. i>iTj fl f", reirJiíT llg^ Oo 

loi dod^cri, 

Ott-iM^, P, C yiiiríir»Sj Mii| .iHU*i ifíTuiffli 

p-i" iHiiifúniíe fl |i|rr T. (- '^I'IP p^'CUfll, 

|i iil curHrBNú, qiir n mji di'i^.i ür- p|,-, 
T grnoDi ili> Junra. 
Ü4liii|Jía. P. t. PrnlírUn *: ■íimlr'j. t U ihz- 
flikl"Hi. ¡TTlu, ú rlcm, roniif iliíunlm Idrírr-í Q 219 [iitlii i1 iliilÜMD, nimain. Da IJu JUEHí 1U 'lid 
flbhiLiirji 1'. IMIt«r rlr b'iciii'v, V (Jurmiifilj. 

<Jirrnuifji|. I* P Cnfril.iil l^qrn Ci Li^Nn *< 
l^lih, L jtyil'\ dr Viia, 4 dc OlTi> ín:i4likle. 
Tt TiImt i.«iJii úv Biirni^y, 1>- 

^iJiDii. I^ II ':unipi>'¡(Llin CiM i|k|i? iiplii:trTii>i 
i'l mLiJ.i, ^itfHu-. !> i'iioliilniE ¿\; Ib liHiv w 
liraÜLi'il <u Jii Ju ■liiriumi% Ln cnuiadr nlgoi ^Lg, 
jtti'lL di' b li''SV 1 i^iFi^i vurgcic* t^ul- njLL-rtdniL 
btj en d' j íinfl n A Jiijmi Hi rafia! Qo* 
<iltiliiil Jl nikl ^í <M ^ ^iirid n bulea^muf Vul- 
HlJi niollvn In pii-im! 

0'i'<\ik\)f. I'- Pn Hnnia, L'ln n»J llmiJilk ülBiiLik 

íhsiiiiUiii. P- C Xrsnditn, rf .— lt&l*i de culnrj- 
du. Vr i^r^UnT*. 

&í4,7iilftii'nj. I. ^íuríUilirfrilfl P. P,IJiaBf J*- 

lUí'í Ulh ■?! r«WCi *' ■■■ipt|iii. 1/. SilIiü^. 

^m-^ü^niij- 

olra t^t. I- i^fnili, 4 Ixirlii:- 
Qtfitarüai. V. P. EmimHijrj dn ni|]la<iiFi cim- 

V, SüT^íp. 
OlnHifuyu". P. Pr tjiiíijonn pirut. 'II Ib riuc 
na su Bsk Li> ¡irs una w liirr; ' r Trnin 
lanll'mdaat 'I f^n^ Fviri'^^^iilii 'IrAi'^ f^ 

Üiiinrir. P- C- Bcujldn, ^u^ nr> P'nrr. m mc- 
ilro, fTimpiii^ wrif/ruyrfr V. Hitdidi. 

lili/nli^mr. P P, Oi'^jnniK, ik atej£JiI>h i\e 
|ili||iin fllOf/ V, lili^l'S "S b- liairb'^. 

^bffll^ P< C- B<«iii>:i iltdiiiik»!^ il- IBI LnilUiV. 

jIiJ 4], 'mil V. nrclnii dr InN'iTlrH iDilW-f^, 
ildD Bli'n^i Ix r^fiat V. (FiDraurijiiJibir. 
^Illni^ il'!*- Pr P- PllE-rmfíiini'nrih éu cmelaa 
jlq C- Irmbltc, r iiaii> « oiiiila hurtT a"j¡ia\lif, 
alirniTLrc bj^oido LL LurEiiUi. ag Vj Fi 

ifnin)iu¡\avm. f. H], Hin ¡KiLi^lMl, f (HIDIUHa 

LuTiv-m i-fi lullc, «le — 

yiniuiJ. PC MsrJrf^- W4TÍ*T,J, lürhiHBJuK 
lUii If i||i]9l«l i]n tl>» rfc riirr. Latwr-fO. 
fljiü'ii-rjnt Baln ni \tini" Hohlfr, dViü» 
Hiin txmlii, ly^^fM fi og 4i riicr lunn, 
V au, nf fli. 

(>Bi"ihi- i*. C- ZjíipJnirii- íí * *. üÉguLiHMr 

llíU^t |,niB, ^caiii rillD, h^LUí H^id, ClT — >, 

f>B¿tM P H iAcicn cliiLiTia. tiktor i'l flc» 
olucriin; Jpi Urii^^ib^ fuiíi ¡lu piba ?L Amn; H "í*- t}i\mii~U- P- 1^- Til IrJIílo É^ l\uií¿iih: •■! 

rniHi IdbIIíi. 
(riirnit-ub I*. P. l^ni-efE dü uru ni Hanniib. 
Ouui-J^ujir^ P. II ^D t, cuEríT ia un pl& 

pBr i'allLlcniíJiienru; -hl a pal dU |iLiI?f mHi, 

í>D4nmriinUE. P. P. B1lul■l^b'^ 1^ biiaÍB Jf 

bJHriilüliú Ve Dlilil*Tbül, i^^bfitaiüiii*. 
(fafurd-VEn. Pl C. 1!][r«ntbiiiuBnl4 r^pinlinu 

EiTrfiíHiZB ne lii' rBpi]iilB, ujhJih Bkfiip midí», 

itT A' Vi. Ml'I» ib «ntidllibd. 
f?i>iXUrr P. C. ShiIIiIí^ r« tairruEh.ij iBlia. 

JV'í o, cuaIJi rleu, LUDM rábrurii eCd^ 
QMiUúiij D- C- ¿i t-- tjudtn^ wi\mittué dj- 

IiuithbK: l , |. iniMen iIii tn kjn nii-wa m orUrm 

VL- Et MU llImUlikO q<jB llki]i «n lü 

iiuiii> 'kl Dii}iL«ni, ilifiib '■vbte cL bundü. \l 
Sua qita JiBi:«n con lu iüdh^ vi bI Imidii 
ilul ekr|uirep ji-vluilih nttmua/^ai, 

tVgdm. P. C. Ifu A, I. Hjg «, I hingunnv: 
DKiWHM *\ HM 4JI rHil|]; -nuuru ?l ifin., 
u ni» llizur, frJ-ni^iB> 4>, I oiPyblxiiiic t- 

Oui/Aiu^. f. P. \a íoiTCi, il nn|iiudi>r Jg^ini 
4i (anlnr«t«, dhuzbpg «umi !■ culrbn ih- 
dki duxtIb. V. ^V' 

OuiMT. P. P- Cunliflrn di; *|lfl ^ar^ Tfnilnf 
t(i quu ixxitkne. ^ jn, ballr, A icEnlTcr L» 
<MK porit ¡LUC » iTbMflrJIn Vi. I^iinrir ¡o 
qi>r ir píx «I «¡In imi Tie nt r^vf par 
IjllBt rt"l'"Cr b ílln ei>n Ib i-urfam, i f, 
V *wi; no^ ■, Ir "Muijifl t. ri gm'j Ttrrfhf r 
In fiínitilp i|iir w rbIki, (LULL * n, 

Cnt™. P, P- ".neiilla rhit*, 

<íiu.i^r«i'ii- P. t;. la cnlJIa lW pvuHliP dü 
|iiiifj||iM blinr^t Timbica Bl mEui'irLi [üh que 
T huL jbíde La bIrUL Lr hU p>r fl BUnQ? 
di; iir rmini^ln filn, JlSBAeId inlir 4^. Vi. 

imÜK'Hviii, iDilaixjin. C an, ttmw, knnilnr- 

í¡\aMr. V. t. CuJDf Ai cn^lti. 
("Mlípl. I. &Jip*r P- C, CanjrTfi peípjníÍQ. 
C"Wl'-'- P-C. flinVi,T Anlii;ula.a|iliMirilBu. 
* fh V. Ciififllf. 

C'úwi^ p. n. SJTi» it cBifbA. r-jíta *. ¡iivir 

üi üiiInhlB- 0"n i* ¿ i\mpel Jp M^, iW-^ 
I3il]Ib[ Ib ram< JHlIro liitfúít '■Jimlit 1i> Ucra 
ki fulBbn, tam *. V- U-^- 
l^urqwL P. P. Gl.a|niltaE- * nr, luLrr nnqjillii, 
íbubvIbi. ^^ Brnlirl4% ibh 4- VL. IjUálBr al c 220 O brl», « H. V. Jnwtót 
Qvi^utíi, 1'. P. Callit. <4^ 4>i colegir el aniiitiLl. 

*; aierruiíarBi, fuíonafj íí ^, L ^l4j rjj^ iuf'. 

Afllerra eu Itüla: A oJi d^rta críyúr V. Ru^d'í^ 

(luj'f'ri^ P. Cr Eldciio p4^i|Uítia do lu marLQ, 

^ufráodr P. P. Tabü con qui^ Niran cL agua 
4Íe la v-aújs. 

('^y^:/, 1. C Curdliaem de moníc, VI. J]! 
Iiigiir donde reviiínun \'\% nlikH iTel mar. 

(¡iiití^. P. P. AlienLú, o Munr diíl ciitrcbo^ ú 
espiriLu; canfurLetiTOh AlenlíLr, animar» ^^ ^ 
PH, I. pOi^Jr^fíni «iFiurrJ, reriprüca. P<i<^ifAeíi 
li ba^f, dar vigiar el ciLcriio; viRaram}, no; ^, 
palq, D cjñ^i íperle. na Q; cana TiutEo, ú 
parihl» ú cstiLii> llrm?, $; ¡Hrsoria rabusLa, 
na 4; >¡ifii pri\\ era, qa ^. VL. Uei^aton di^ 
Iflniín. (>UMT>ríá'i, linza con reijulon; aürmarso, 
d eaCrihar en pala, para ullar, v. k. algún 
jirroyo» pnn^irdán a lamagáo- Ye Calcar. 

OnJri'i. P, C- Pfi-ínñfjfl, 6 fiíLlrtndn dt oja. 
Cu\iriréi/í. ^irrrojdrj, ma ^ sfi, guiEtar cL ojo 
a iLguiio^ BpJLi:BHe a \í Juoa, cuacdo apcuei 

{^ir-lJi. P. C. MuvirrípnlPlflnlO, t pScjuo; V.^. 
^g 4 cal bOítU: AparLitle un. |t(H:[i, ÍÍussaI 
i¡ pa§ ^ anrcuí itf N. ro?o b Eipnrli, Diwa 
^ np pDdi-r hacerle [#rdiír p\í', 4 n? pniFnr 
IftTiiitdrte df] «uclu, par praadcL Olea, mnn 
Jd«ii^ df i) d frun^Fim? fin tú mnet^^ t^u^nJu 
le Icanlan? 

Quínno. V. V. Pájira. especie de inaya. pera 
mei p^queüa, y pardo. 

Onirífí^. Pi P. Uuddüza de íigno; diíA que 
cumii^nnn €h1iib & CEUitar desde veinti^ áv 
Oclubn) ha«U veinti! T ciaeo de dicha mes 
¡tíloq ú\í9i [qn licüffi olEua p<ir ii^EiEjros j [naí'H, 
T de zt\4'¡ nflr i^ue «'srerau eii fU"* lriti.|Drria 
de liLinpii. Arli^UBiDi^iile se l'^nLihn por Je 

mal flgiir'EQ, f y aun hny iiía Lit pipninn 
iDuchúfl. It. Ijn pA^ro cJimo c«iiitni£, «^iio 
cinlB^ ^. 

OairmÉd. P. C- Agipiii' ^ tb^U. s asTrarU^F, 
ojM ajicha* vetes «unque fe> (fe usfurjil, 
6 coma \oi raüdrii^ivi, é hi¡inciirjiB- ¥L ^übs 
que b- baC^ji á «Itu, t. g, llamando, ú 
vciidHiida alg4. 

QuifOíéí. P. G. Gicalería. A'a «, e^Brienlo qm? I 

ni> {Iik naJi. YL riiiiladú^n. V. íjí^i^/ 
Qitiivg- P. C. f^ fn, iv¡ fp, [fi'lar cacap, Ror- 

banitos morisqu^'la, clc.^ 
Oi*'r-¿'- P. C. Torcera p¡l[LdLLra df I ama. ya 

ÜnkpLOd 

Chj'úí. P. <:. HcilesÜDSr Ciírr i^ aa. oHemc í 
o!rO( pvrlurbiirle, ú InquieínTl''; o^ufr «nr, 
PHi"§ir if, clf:|i!^; iulrintLidQ moda de lj«bkrf 

^iirVpd, ]'. C í'ropwon. Jfflí ¿t, Icop-'^ar, 
d'fblnndg las íodillfls, f no cicr. 

Qit)''^tií''- P- C, itiüpiidiir:], ^ aJi, limpiar loii 
j-alríinnH./ yiiperlirii'dv alsií, r.T-pjmlciln coi un 
CLL^hilloi ú ülry hülrinneulo, como quitar In 
aCgfilra al giitiij <i h podreílnrntiic, ú corlí'.a de 
\o h-ijiga, Yt- .Wfii' pJ, InpsL- rtb L <^arji, í cjbeira 
Ifi4 lantB'» " rf9S i:alg.id.ii. 

O^iirrá'., I- tíj*rr™i. P. G, ^ f», V. r- íí 
ífl'i¿/j, iiTrj[-,i[r, 1. laer I» meilída de firro/, elc^^ 

ÜJíifr;^. P. C. Iii^nielLirL bidljcio. Ya O, in- 
^llllOCOi aliifüd^, bLtLIÍLL4iiiiH elí:.<=V. Ou"'''^. 

Oainiáo. y. C iktjlij deJ qiio so qiieJ4- V' 
.4t'5í-jJ/- 

{íurrriij. P. P. RiiíJd dtf Id plUniB cunndo Hfi 
efl^TibeL i1i ea, cieriirífs, nonir anl la pluma, 

OuIrriH. P. P. S:^|iii>iljid Je frulia. j Ih^na. 
fiijíif/tf, L. fij-t^, ai'ijLii.efllBi. Ylr El I negrece rsc 
aluo par tLabei'.f^ piictLo al flul, fiímMYt. Vi. 
Denmedr^idd, cobb aii-intada. 

E?íiJi«f. P. L*. Hmjüu de lEJp.iis. <lfj 9, íioiiar 
ki tripas ú dar returlijun?^, 

Quisai.g- V- C- Voqucúaü, escia^e?^ Na ^, poea 
para lüiichc^, [como di>:i S- Fi'lLpe:) Aihorf 
ti ubiaj, sti:.<=ciit dicad ita durr^v uroílii 
¡muf/ á iiti? 

Oijíngíiís, P. Cr A.l'aiti'- (|i an,, afeilJit ú oji^ajji; 
0^ ^. afeUnr«e; pag 4* aa, lirgar; ;4]r; 4^, nava- 
¡B- v¡ai\'J íj>, '■I ■harbíjto. 

Ouitsidl. 1'. C. Diirt^ía do orne, O pcanada 
HHlddü. Cmmíúl. \. mopa 4>, L mapeai/tJ, 
endurecerle k t^ine [\¡n \a sal, que lo 
Ei'jharon. Sabría mucha \-nrt que na a tai-' 
rompa, ptusfalíA Hi afín. 

Qm^iivtK V. G- DkIIl ñíai í^, rnabnlar la laoía 
LirBdH, y pnsar 9 ü(rú, V. Pp^iái- 

ÍÍJiíVifVin. P. P. í^etreloj. ^ffjuís ^, hrtftjpf 

()ujiiJ£. I', fl. SemcTi de l,k gernjr4n;i*n arjim-il. 

Qitiísiii. P. C. Paama de lud i e' c-uerpo iQi- 

mal con ífUaliq -Je muerle, pur algun acci- lEmE^h A tPi^mtqu -dr píJinüntn- As l/i i. 
nAmtm- [hHVIJil Ui¡ ll. ^iVFpTi"loii fWi- 
pníBiiic, li tiifuiLir^ r^ililj, ilr — Aumifrí; 
fll□'m^l'4l, molúntÚL > tUTiur. 
tlujfi. P, P, Vl^lo, u Im Ji' |i>i oj"' A'uM- 
iTrní n junuí] b f-ü, I ^^ig « nurM 1^ ¡k 
j^iEl trut ^aJnr-^', II ninlf-"luLic ^.m 
L|iii' hh yson, flíJiii C"- ''*■!", ^iJ-in iJlipeiLa 
ib b "lia. Vi ' K- "üU"" Jf e f* n^rn- 

Fiuqa Jj 4 mi I^UrLii di' TbLí, ifi Ufiíiv Mil^iL 

if. UuurdDC jl^mij uki ír "ni:í|i.rÍA iji'l 
4l¡|iiri|i>, ú liWuffi', pi^a^if D '"' KI'iTr], 4 
fuUDli iliJ Jlriii B "D- Uih^ir ^D>lnii|l'>' l'i>Vin 

r^iL 4, il i|Li^, niuoiJijiD ü- |||'ll|l:"^1 ili! 

OUilÉi diJ l'UlJi bii ~! JiLL fiir i'L funiirqn/tt, 
bJliU da: Juque laJ cum 9 i^i úiC^u dagui^i 
UjtEirali ¿«Lir, il^iLulirllK» df^ U; p«li:i irr, 
HiiiCii 0. Buv:ji, '\ii\uta. 1.4 fi» v. g JVmn 
4^1 hilliki entniklrú. VL. it/rpa • Jr Dim Jr 
(■W^vliífi. V. PurniBiil. 
(iiuiiiriiiiiT. t. P. Xtiüía íiHitv. y Jur«üíTH 

V. -JWn. 
(^[Milf- 9. C. 4 fB, i]urLjr Jüífil^. Ii^ib, 

i4{ii|l|i>, cicerón cuchillu u, lhiii Im dLilon. 

V. íJídLf. 
^V4. r. C Ijiiidnr .37 9. lalLi ilgu ümbii» I 221 

«I &i»riin. iHilio, ülL — 

fliwftk T. P. fLíiLínlia. 

^UVfaf^ P, f. C>T»iIdi| ÜÍ K^nrm CKU. .^u 

«, 11:4] (4ilh f. g. bBbiLi», oír.— V. Ltptlif. 
Q^\'^ K C. Jía 0, natni'ini] üI qui ?n 

^uirujaiJHiig. P C- Hi>TprplunlHi dtl puln», <l 
nIrM niLCBibTih% ím^rtíjlia fiii|tídi> pnr Milu. 
Jfl o, BfcmLinfl.- mu f , *:^iiUqc¡ 'Jtjit, pji^ 
A mu. juna ir ni\. V t^r¿j¿ul 

t^\iil¿a/'. P. r. LHDlflInilj, nacdLiliiri; fh Hna 
lie k« LJ>nLl'<, i|Br Liundj eq fl p^ rrH?.^ 
^ulnJfdll^, I. ![■ 4, ibr JOiLflIiLlu lihjiii f| 
jüjlIi ¿(izoailD ^11 li^qnlnn 0^ iJBI lütnltpi 
K^ ±antu¡. 

Oiinrr^. I'. 1:. Vurilviluia tnuv pb|L>íru. f 
rni (nAifiri^i cmLt il^ nuirdltiiduhciirklw. 
diünls 1 ImLkdlícn; 4 «n, íuki *, moadn 
|iiii|ui4liiiDn#nLa ukpi, cmii- [nu,ú aut pt> 
HiuüúD, iiHDi» pe, clL.^uehr-iE toa Im 
dlüVvt un jniifiJiln, > itn. 
^ifrii^. P. C. Siimililkil ji:ll<mpih. fumEifí, 

44fJI| t, HIPrMIlTT^ íl l'PnriA, Vr 7f1»r 

ín en, ij 1:44- üc Ifl It^lra R. liúai/. P. I*. RjEimn hIi: ii.jp., O Brttirrl Que 
|irniliii:^ li mií, j ^ cjilftip * nmilii', (nf^i 

^DltL Vr g. iDKbV rqimcu^iB íTibIi, tliLUK 
tlt. - 

Ro^r- Pn F. &]iiiLi]liJjil, ú ¿v^D- S- V'li 
L^l-t-g, IiTilUlI, li ■iB'iVu. V. bmumúffl p;^, 

Pwu, V- ?. PotirrEa ||vi||Jé. Ag «. hkmv 
dr (ilIu'; |. | ^ m *Í VlpHirrid ^ . raclUm. 

Aúúu P. P. MtjlLl pllcnilmk, iiAiDVBiniiTtlD, 
liLorJd. Ii\i:s *>, fltrinnT'jr ln iiUrjdu \o\fit 

-•• lii'iiabí ni pniiririu 
VLfl[LU l'i Fi l^lllliu, blllln piiE ]ll|^lJQlC^ b 
diiílíLMC IrtJllUi pm (nlrrli-iiiriinnlli, rt 
Ikdiiii]. tJ liti tflJlUr, ü «Ijeíhut * jlgiirn, 

fUD i? fil Ti niiT^iiiL, liiglr mv di'i'ranq 

ai moda ilv EHrouur: diroí « dji^ic cdUe- liL'WB ch Bnj^Uitw. SahaVi ¡i t. ^qirml 
Forra -le btiHj.'l am^n, i9lir W^ BD ¡fiiau 
rlijioBi; ogriM ^, jii^r pur dji^ruDa; ipiipi 

ft l-BIBir ih bUTllU ICh ^LK Wi>Í]IB«, C diLI, 

BunquB HH ik furaí. 

ünt^n- F- C- EvrliTu dr ¡^uplplf* rmi: ^ 
. TupnltiJr. FiBi|vErDl, )iina ( an Ju bsr^r 

pUrKT algn ■nbie Bl£4i, j A, J, ijmJ 
Jiiir>Bi'4id. F. F. 4 4IM, CirtlDc hH diH ta 
3lgi> iguBlÉnilD, ->. g. 4B>i, inki aL^— iiii>7 
V, r|4|iHi, VI, UFHZuniJail^rtiiilH ilM -clali}, 

itiiii¡ 4, cdbririr ^ izilnli* ik nitlip, 
nalLgu. P. í. ¿ti¿\t Bil lljiDida. 
AnDilj. P. H Nnlir. Amchi'OCrla B ofh Cn fl| 

culiiiD> citi-ríBít n OD, !■ U O suin. 222 R aüocluxflr, rufliflbíj. Eípírfmta i que Ano- 
rbp£i]a: agparpa (f ttty ^itó^- IIdcft a]¿o 3c 
□Qcho, tali ^ m a agará'ti'!', haa^r «^hq se 
amyhBzCfl mu, iparjta (f ¡i aj V; LtaHirtchir, 
a velar scrtbieDÜo, -ele, rilt * fff U aija^ral. 
I,iifqr 41 rrA'. Yt. maa^ráb «, ?9 Imnbicn 4:1 

AoAii^j. P, C, Rdp^nf, ^ fn, orri^balar de 
repeole En -jue uno liene en U mrina sirt ^r 
Q¡dt, ni vJBto; £L Bciai TaJ con i>^pina?p u 
Oln cana ij£»dc Id alio, mít ^i v. g. me 
arrebítsraii el paño, ira <> rr paño ili sríl 
tí raoáyaa, fllc.=Yl. Pilnbraí Je po-M rca- 

' peto, fi también I» rimilMro*; Rab ^ á 
«5001 habtnr wn alguno del uno, ú del oln> 
idcnL) diclio, 

Jfa6q/'j. P. a Dwpíaadurfl. ^ rri. Urapi^ar 

■1gr>» liEindij lie &ijl|iO' V. Lapiptii. 

Jfnbpii^i, P. C'' ^ 'II- tirar de Ri:lpi: arrcba- 
taüio de b nunú. E4 k niimú qu? fí^ínf^r. 

JfoAn^f, P, C' V. Aururtí. Rabnój. ?^;'j>dy' 

RabifC. P. P. Um^aúh de ajgo en ai:ii?iaD á 
«I¡{Lina coaa. d parLe. .tfar' 4: L'e^ren dcü^iun 
en que N,; t. g. c^^ataii ktJíniQ, ^í üi 
panagtmpiimia; también h^ dJci? Cnmer dc 
goira vn una, jr «[n parla, nm^M fu 

fíúbóff. P. G. DelIcJidí^ia. Di]i|¡c4de, «jue clibI- 

^uífti endita le] hace nulp ¿- daüo» na ^ fr 

batjnina- 
Jlában. V. P. El prínflpío di^l JigUJC^re. I ^ 

na ti iJido, cemi^nrá i Llúvcr, 
Itab^. P. C El leLolio^ ú punía de la cafia; 

d? Rrirnlc, ea cm-mlibli^r 
Habar- P. Pr ff^' 9, vino de miel de ctñt, ; 

-Aofrcúr^ P' C ArrpbalamienEo. <> en, i^jt, o 
■rjebatir sl^u de peso, V^ Ri^mw- Rdmüí- 

J^dfiíifr- P. P. Tetdor del campí», ^ \ijrwito 
it r^rba. Ann ti ^ na, camian IJcni^ú. V> 

Jlaeab- P. P. Anchura de faoja, cLi^.c^.Va ^, 
sacha hoja de artiol, y. %, Ápujfá oaaj/ ^ li 
bnlon^nán! O que incbaa ¿o]as ELeneJ YL. 
i ^ ti talA, nmarrar, Irincar el Labique-, 6 
áijiáía de ca^K, 

BaccAfig- P- C- ifai ^, ocüptr niijcha lugar por 
injil col'K'dC' V. Sod^át^. 

Haeráf^ P. C Deslniuion, i1?BinaTaiiaiiiiei3b. 
d^LroED, iVd^, de&truidü, dHltoiado; mún^ if, el luc, V, DaJvtí. 
Jlacraqu/jja. P. P. El buclie di^l snimul; Xefít- 

blcu á'iLcn hMibró, 
Roirüquit. P. C. Pi^iru lú lljimado. ^apa 

^ff d r|ue sabe miicb'ta canlart's, 
Jlácur. P. Ps Unrredura al rnpe. jV<i ijl, turrpr; 

tl^vai'la lucrar i,ti quedar nadu; nrrcl^s ÑAr. V- 

RádajÑ. P, P. CorCeiJ.nd de vistn. ^j 4t. ctuta 
ác viaLa de parle de larde, v. g. d^ 9 i^' 

Jín/fr. P. C. AlArra;.a de pesccr coibinaí- V^ 
IlaiiiiiiÁi: 

Saint. P, C. lleniliinienlo, ii ob^cquio^ urba- 
nidad con ]>alahras <J aícioina por rcy«rpn- 
c]j. jtg <>^ rendirse asi: y si? dite [nHncipfll- 
Tni^nle do loa Húbdil», ú Ibijcia pnn ron vm 
«upfrjaii^ y padres; y en e^te Rsnlida nunca 
i"-- tnmt donde liay íEccíotj de la ifoluntiti'. 
liiHoc pffj I* fln: Nfi hríí cq^ú de mi, 
cnmo de que no \í puedo orendc/- V- Gáuny, 

fíarp. P. Cr Trasplante- jT ¡i. aq <}, Irsíjioner, 
6 trasplantar cualr^^ulera platila. V. ^it.'Or 

Jtflq^út, P. P, Skí't tt'vú^!- lis ^. Herrar. 

Itág^)/- P- P- Vibrjicii^n. Pag 9 oa íi' ^aitá¡i§, 
vlbiar la Tuni^, ?li;.^^ 

Ha'íaNgirai/g, V. P. ^ ti táqinr. PElnGljrlo de 
monle. V. Bá^ir. 

Sáqai P. P. lí-sruio- Eág 4^, rolaron, flol-tus 
de ke^lida, que se hnn corlidif; cnrlnr igua.- 
lando, V. g. i-[ rui;iJct di^l bdbilo, <l fi; i'\aig 
^, el qiiei copÉar ve*(Udo. í ^ an £f^ ch«í, 

/ífijrfljíj- P, C. Volnmei. JVa ^, fú'^a Vftluini- 
[lOHii, embarazmat j ile |ii;ca -valür, mmu uJlrn 
feíloa, ele, — 

-ftai^-A, P. C. Rcgopijff, Asrpg 0, rcgcHiijarwí, 
siiltiir -el (oraaon de contenió, y airona. YL. 
M-üvivjenloa impeluo^oq, coany el do los 
ülEfla en Ich brunoi df hu^ nmdres. hacJcndo 
rueiTa, y juaando, Yi. Sull^ Jp hembra, 6 
animAli^s, cuando pegan, 4 mMecdun ron rabia. 

-ffiigafóc. Pj C. Huida de fiílas elG.=-r«ien' 
tíiido»C!( OimndD fe queman. V. Ba^í. 

Jtagpíya. P, P, Tncti nación de com nm^lerial. 
como ¿fEhiI. Iiácia un laiio, j^^ 4, aligue 
muy Iridinfidn. 

-flfl;)idf. P. C. Aküria vrrdadeta, ú Tnlín. 
A3H130. fllígraiífl Bíl, ¥t. fijilb húcia arriLi, 
Ahrifo^ ^, vitar hficia arriba d^ p]eg[[0, Súllar R 

r 

h^GÍa nrnbñ l^u.LlquLe^ trnn, ürí eriimaüd, cacna 
inanimada, rdni ^. V. f^rfíu^iij^áV' 

poniluU. A'jra jünL'anc, i) Iil vez toik la 
Exilie del pueblo itsrn itlgcEiia obni roiciiiri. 
í). úkcn dd din ícñaljdu itávn taüi, T^ 
Uiiojí, ú iunCure ile una cocí otis. / f>> 

" en^ulvirr LEitB t\'^ \iaD i-trai junCjirld. 

fldjffl, P. r, Aj'ria 41: SüiDlirGroqiic u^rní Inü 

■rriba ub^jn- 4 'i>p ro'eaT, 
if4jr-¿r>' 1^ C. Alegría moclijrail.i lufl rauaa 
a1|i;üij& charca, ú buforLUdD. jVan§'''rrj^ 1^, 

rihurarrcru, quf^ liacc rvif á Qilfi, \. ^- 9 
TDüi:hdcha, ú nirio que r^j Silí-c liablar; na, 
if, ^enlc d¡*crliilii, V. B\iía%iiQ. 
m^. Tx C. Alifi:^!!, ^ ¡[LiLÜniLclaD a alguna 
peruana pij atrfli;. -<3 <^t ínfionaiíe t »\^m\t 
IWMMquc la llina o\ "jui JJflí ^ati, ^. g. A'o 
«rfilii. iFio^fiF^iüc J^ noJiilr^rj d ^ü'), 0^ ^ dc tícnf 
rjTTMcrirlira, L jjog' tfl üt tífrj^; En Tlejidt^ sLguíiLi 
pLiHjna di; buena gracia, m me van Ida ojae 
Uáa PlUp qLü.^YI. Enamirars^^ ¡le slgurio, 

¿E'ffn.a: Viola, y cuim-orú^ de ella. Pd^ (i 
1^ OH, de quien ge enamora algund, VL 
CampaFiln de muchos «juene rcancn pan filena 
Jiil- ¥■ Aar/rayi. 

J^ríi^. V. Pr AUiin eK£CHÍV4. TVa ^, ma& stlo 
^ la qn-G Aú Tí<i^ui?n^ ha ^ ('' pa^pah/on, 
tuanJo ea muy deHcom^idci. Yl. Olor ¡nala 
de ba^n. 

Rai^¿í^. P. Cr TtesplaudoTT no en ciianla 
ivHplaa^ccu; aiao por la mvclia Ihni^riLilii; 
rayo, ylvacidfld de lii?, ilum ^i, H&planile- 
■^r, lucirj cüniu -aiiidvlB, BnlüH:ika» BIi;fp-V, 

BAgra^^ V. C Ay ^¿ Hacar nl^o een gimiD daü 
eacampeillfl pera flguu buen Tiii, «'unio pr:Kar 
ocrtblr. htlar, gIij.-^ 

Raiiá- P, Cr RjiíTiJigi^ i[iie pnnr'ji en el aguí 
pala que «Itj'soven |uh ¡wt^^L censado el ramagc 
U)ji uiui red, ciiec-Q IM pisculüa A nuno, 6 
can Mn red patuefo, emlniíndu anle^ las 
ramos «■''^ eeri'o; lo Llaraiu tnrriLiien: jjoi^min- 

«q n' iliirjum, pDiier, 6 l^e^l:a^lD; ranún alraTi'fla- 
de^i [|Me no dejan pa^nr el üaroti>, aa (^ antt 
hñóq iit ionjíaitga; tfi t^ f n, lu^ar de peCeí. A 223 

Rámag. P. P. Délo en general, V, BoTíflfl*. Too^\_ 
Aá-man. P. P. ParUcipacidn. ^ i^omplicidnd' 
/If ^, decir, A hacer Lina co&a JaDlameDr^^ can 
Ltlroh: i @:F p^rllclp^r; tjioi' ^. pArlícígarjLc con 
ctLro, en lo buenn, ú maiD: 4 rulpir j] aire, 
inclcrki üo iknKi. 
HoMan. P- C. Ciiilo <le algo, * prui'ba. íliMlar 
Luiilquipr c'i^> protuc que -gu^lo livnv, 0im. 

Jiñinaa. V. P, Bal^a de liac» de caiíaa. 4jlc — i 

liúdas- I'. P. A-nin^amienlo. ^hí. ag (f, bmt^i; 
nuifjO, (il quí^. DAtmcír enlrela? minc% T.f 
un IfrrftD, 4» flj. Yt. Pekj, ú tmbpslida da 
düv c¡¿tf.\[fl9. Ava *>. Irabat U halalla. 

Niimai P. P. il^ndidura muy auM en el 
|Jat:), eLf-.= 

flfliíLÍ-aCr P. C FuTicl-n, ú Clcsls iLifiida, r con 
demostracionea Ac juhiLo, j diVíHl&B. As ^ 
ffdí ííi, etc.'-^íí onda tí, i^le.—na i^. 

Ita\n¡itat. V. P. Rum ^i '•i^iiir n\ cuelle para 
ler digo sobre los doiniis; rrn^/í^Aa^, a? lo 
man uudo. 

/ídmJfr P. P. Criela mur dimioütai peLo, qni^ 
dEHíimoH, en las herrainjUTila", platoa, etc,=- 

Ra-tnirrami. P. G. Gircun^tanfii» de alguciA 
acclun, ú hei:lka: petUetlioa, j perendiíngu», 
cdherenlea du elguna vt&- 

Ra-rn-üif. P. G. Dacaturfl. O ín, Apocar, <1 J»- 
preciar una c(>Sfi, ■cuande g« goicre n^mprar, 
püraqiiu t-i la den barala; raon'g 4i Gl qu^- 

^amiií. P, C. Capia, j uüchi?dumhr? dr cohíIIi!'. 
Na 0f muíha;7ja i^, cosa pomfosn, Lüllia ve^U' 
dii, i'ic.-='\. Racial. 

RaHíuéi. P. C Inclinación por mticlif» pü'ia, 
|trfip¡o d^ lai^ plJDli4, Ai^HlnrHP lii ineit dal' 
arroE ]ior muy Idiana, connendi, ii Jnellnar^ 
las espigas par entar Ecanodafl. JJf 4. 

^flrjiííífl, P, C, GtU, í VWlidV l"ijQ*>- íía- 
iflajrjtJi íi-, himibre lujoa'^ í'n el ^^Mí^. lAamao 
{melr} abr^fog, j ee aplLíflble al veaUdo ilc los 
i|iii^ ^ Qdnrnan por dn'jmular ^ll fealiíad^ YL 
Jitya en general. 

ffamrlr. P. C Rmíz. Bam ^, itam ^, iMJuir 

RanJ. " P, C Cofualidad, loinriJi^ncfí. flan^n 

iiriJnJ, ;u« nur 1^ ng,í áimiaatéH^ A.I punlo-qu? 

cslibamcH comlQiidi] llegú N- 1. ^9 tt '^-^"^^ 
d nai-^áii. íne 'i ver err una parle piLn blnn, 
ú mal, ag 4, v. f. *g4f ¡ani¿i tíl ttiliii m 

Frflna'fWT H05 it™«fl á ver, ^JiuntAf ala 224 R HFmcaltra dq FraiulwD. 
Roaadnád. P. C. Soibidn de la líjna. fíuia 1^, 

sonar bbI, 
Banogar\aQ. P. P.. Ruido que hncen, v.^.k^ 

fnitoH qiic -coúHr Hinn <^i -raeíai? a?J- V, 

Caratácat. 
RanSs- F- G- CaaBa de reüpelo, vi?iurfli:lüD. 

Ctt V ciJt leigo-le rcspelo: inaenpa t>; ^ira 0< 
if^njá. P. P- Vaaíjt bvbihíc, qua suelun Lianf 

para teñir 
Ran^-án^ P- C, Altura, ^ubre^Eii, It^vinEar'c 

00 aliQ, ngi Ci¡ fia <i vvb, ilra. Y. í'avajr 
flon^i^a. P. P. I^DDeLú grjinde anj llim.ido. 

V, Labtñ. 
Bí¡it§afí. y. C. Las punía? Uernaa Ac la plinit 

de Id calfibaidi j nEros come^liLilca- Yt. La 

cdljibdcllli pcqiicnLh. V, ffial. 
Eanl¡áraa{l. P. P. PubLicaciocí de cnsnii fecn^tJií' 

/pa ^, publicar, ]talciiliiar o\so- Vt- Punjipa 

4 an íi balrfúc mezcla de isU J [ierra 

colorada "para dar lustre sL nt^». 
Riegas- T- Pr Rcliatlns. Ran-¿rriíi¿¿/Éíi, ser 

priViKiiida Je mucbcs a un Cicmpo, fi i^n^nr 

Alu i'i:bdrine, 
Hün'jai. P. P. OriJIu, d Sí:nda di^ Mmunlri-a, 

Jlpf\^tifi. P. C Di^spedfiznajií'iLiO' Tían^; (^ "^j 
■leicuArricar á humlir?^ ú aiiínifll: Ttant/ 9, 
«I qirí; 4* t" 1' iifljuí. V- Iten^iá^. Tepéc. 

R<ingcang. P. ^h DLBL:iki:iije dii líoa Uhlnn de 
lUFu, LÍ L^ica. eiis^^ Desmiii'ae 1^4 Ublae pi>i 
la juntura, a^ 4; na -^ da^rEiTr' 'tr;ji| ius lubjüj 
cflti^n deseüCfljadio. cíe— V. Ang an^^ 

lt±n^p. Pr C. Ue^ilo, dijn, ú piwnlc. jMan^ 
4^* el quéi dadi*(iHO, ami^ii} de regaJdr, t^anajpn 
4iL J- «aiv^u^má a^^t^ ^¡ dar algo de ^na». 
ípa ei "'^"j'pa 4^, el i^ue ladü- la áA; mtrccú 
que 4C hsüUi pa 4¡ pr' 4* ^ip i^ quii^n; tJiamei 
^ d TUP líik 4^ pn-sente. Urfrnn: ll¡ jia i^ 
JJíHí Tiübürirf : DedjvsB quttusntan petuB. 

Aan^&H- P. G. EnoEdcctcnienli^r Rnm ^. 
ÉJiardecerseí rum í, medrar fjLH plSnlaa., 
Cferii^ndo muebo; pn ^ fq tr gaof^i d^jar 
crecer k plánti del buyo, nq quili^ndüle hojas, 

BoBfyÁ^ F. C. Mj^í 4, OQ <i> rwn <>, cos^i 
i \a Febalilia. V. &an§ás. 

Ranígái. P. C- VcJai:ion, figrfi.via. AgraTlAr 6 ai- 
ftu[ji>, ú hJCPTlo ii'JDULiU) O an; nupi^ ^, í1 
Qué; tirano Con duminia cruel, ruoont^ 9; Rari^'.^éi' P- C, jH|? ^, fljiíslar, pegandn tiien 
4lnB InUds, *. fí' qir? nci ^c i:cin(i7''a ¡j Luilan; 
ajii^Lar inaLdgicr i(ii^; ^^i itiy. Ylcm. nHllllir; 
juiilur.3 dci ccnz, ó c(i?J ^ue enuiíjn iLiia con 
oIrA, Ha »; V. g. na <> ú agpo\sn ti cuzx 
«libJ VAvn pacsjüdí. OOflii fi Wd^/uJJ'd ifji 
jkfryííiiíjjíTaFiiEfl. Vr Cocrf'i- 

Jídr^^id. P. 1'. ni^ncurn Ím, y nfk^uta, cíimo 
Ifl dtl Mil] pApp!, «.(c^nn 4. Lljnccm^í, 

RaugiátL P. C- Crieliii' en Iw picHr 

fl-iN^dVaní. P. P. Knlrada de tinsque. 

IlÁn^ig. P. V. ^ ta. likmnr -con una ranno 
e,it.yí út:\iciúñ. y üad ilc q'icbriir; v. «' un 
plato de viJrin dd^a.fiB j> íjfima-a li wni^- 
í/tictlíj nJÍFrí nOTíHL Tifloj, dicfT fOHf ^ ffrt íí 

Si pfin^dscn, f|ii'; Pi limar i>ni sola ujia mano 
una i-'¥íi\, fufli'nijerif i^iii' tva: lamj ^ en l¡ 

Rai\^páya. P. P. L^rinla. Aq if, eilar loninr,; 
na O' i^o^^ loiiinfl. 

fídNÍfiiní. P. G. líí'fflijidiif, ú LrÜln, la fuiíria 
di'l ai'ÜDr, que duspído Ifi abundanrj:i d.'l 
fiiüfjo. O la físgala, ft'a « iiiapñ¡/. traHFdítdit 
de mucho l\MVga, á aünlir mucha c^lar. V. 

litinglán- P. C Pijciile, ft paaadiro. V. Ttujlán. 

RsiUlrU. Pr i;. Chirrido, ruido de pa|ifl, rlc--* 
«1 llcm^ü áfl ra^gurln. £vni ^i qa O, fLiirriar 
el quido do In pneiLa, etc.— 'hacer rjidq fA 
pnpcl, ele — cu.iiiiJo Be raiga. 

Raimiáij. l'.V.. Iuí, o rjiípliridnr hminra^ deí 
hoE, luni. ü min-lliLs; ceipEiindrcer, aq «r¡ r^rn- 
farn'á§- V. Lduá^. 

J'nii^i. P, ílr Cíi'nsíon, (i proporclíia, Itan ^ uif, 
bu?cir ocjfllon^ <% bm^n tiempij^ paru ir a 
alauíia parlíT Tínjí^ea O íji d g¡tiíoei: V^'Jigo 
en oíosion á verle. Yt. Si>iiv¡i], «■ ífi, pruhji 
ür* cflrgn, y ver si ca pesaih: diccnLi ín 
la prliueca ven, *{u.c vj d ver á hi conL»- 
lanFC!. V. BagÜ',^. 

fldJHiJ. r, r. Cocmmiiiiifihn, parlifiipacion. ff 
■ín ifi y. comunicjr, hacrr com|)arL<» i <>líofl 
dn |\., ^■tmunkar'ie unos fon olroi, mt^Icr^e 
á Ib pjrli?, CEU.— dj © O ¿á. I. dirír « d¿: 
9 ín fí dndiiiKa, mclcr i ii\¡\inoi ú la varltf. 
y. €ocoa. 

B^nj. P, C GrikÍLido del puprco por hsra.- 
bre, 4) HJi, r^m 0, aq ft, ^tunlr el (flrdo R 

Ütfclf. P. fjr 4^fq:Sjii:ar drini en i:3in« üpí ^n^ 
nerú. Man^ f'. ni que *ic.¡-. (p ai, i-l Brri>£ 
que- ñtf Figi^ii. ^s AlroprllsmlcLii li^ zosa. & 
¡iUiii>Da col aüii^ ij ijj1*1ít^'': tUnac fumoy 
miirniilro. ¡¡o mu víngnR ii fliEJ^pullár. 

fínpá- P- C. Herid" cfihuhI. tfu |>. hi?rirae 
casu33in''nlp; f¡a ^ íi irjiifc, liurlme ti maiifr 
cíin ruña, c^.=Herfan: /ft flícafaíf o mu i>. 
ia^inot Tiíamagoii^iinó-- M pUíi^íáoT herido 
srt liBB' ciioido- V. Siit¡at 

taj/á, un pedaío, d g^j'' '■c aj«Ti|ibrer 
JU^, !■. P. 1,9 rikfs di* 3a nano iiuP li 
dlíiilí en doa pütiví. BErave^H-iidnla pof Pl 
mi-dio; y llamaii j> lamblen á U pHlma. 
ruismn que licnp lif i"flVfl ílíL. \t. Gwtí, '> 
|ajf»L $ fíi, nitlar iJe un gcilp-í h ú IüJo, 
pílfh, ra^Eíai clr.-^ 
itil^'ll. f, C Jfl i* i u?^«^ta^ «■arfiaJa ir 
la irniger coi il^h LiiiKhacliQE, 4 ^igar c^ri 
Jdh mara^. ¥1.' Enli'E'. Hado: Entre lo^ dema^^ 
que llt;vú, deb-ú df ir envuelto tul 7ft¡! @ s<j£ 
m innáhna nga sáraí dtíúr/; t» r. fllfinii pajicV 
«jiicasLiLba allí jiinl^ afertú d üosfirlo coQ JípS 
«Peinas; y eai ea olra^ cniíaar 
JíiT|iJJ. P. V. DclRídeí. rtta *, JelgBrlo de cin- 
lura; encoger la baTtlgu, ruin 9: "i ^. ictiída 
de cinliírs, L delpiiü de cuerpr). 

dejar nndi^. ffúi^^l, r1 qu^; «r 4 r^a ^la- 
(p'jrir^' Ivcba'íiíi. lodu nueílias. [HiimjA^ »ie 
]}e^aroa; na ifi i^ amin ü ¡áo íildi A] fodA 
La gente en H. ptreclú, era du liambre. ora 
por [!iirm¡¡{(»; cslrago de h-iiniliTca, ^ ti íáo 
¿ plfmft'j. \'- Ic'án- Irácur. 

fiappipi. P. P, Cn'-|pi bujo <le !cB bTizoi, llu- 
vflpdü lamhL^n Jilg" cii Im inaciDi. Wírrírp «, 
e*liir, O ir H'i cargadü- 

ítapaedM V. (i. itnp^'^n, Iruncliar clií 1^^ 
niflnos. V. í'uflfíJJ. 

íta/fMií. P- C- Hiiilado íf fiialquíiír cou; 
gpHcralniciilc lialilaiidci, flocMifíf, oi^a con el 
pub>- Vi. la lierr^mLcnUí qiiD uí[LiL pera pegar 
p\ tittaz. 6 palay. 

Eatnép. F. C AbroTo. ff(^m *, iboroir. i> 
übiBfgf CUTÍ 1a« m^iTiDS S alguno» ^ aun Intneo^ 
elí.=.V. JráiMp^ Dfl^rji. 

Jffgwr P. Pr Balíi li? íflñan Etj;.-^«ra andar 
pnt el Agiu, V, Stitafu A 22S 

ftíirflíwn. P. C Jí 4, ajiFííNlíT ftüSán mí- 
cUiirsA^ apreiidlr, o^ ^ pag laev^. V. jidnN 

Tíaián^- P- C Cficacül grande de nácar. 

fljroj P, P. ILanq^uida, 6 ailvu Jel TaoribiiodcL 
^^ ^, mm iT}, roiiLfir aei. YL. La pepiU i^uf 
^alc ¿ lub gnUinas en U lengua; ag ^ li' 

ifijr'rm. P. P, f ^, zamlinllir ii alguiLQ, ij h ftrpa. 

en i>| H^u.B, laiDiidoLa, 
Rúril. P. P. .4^ 0, lornnir cose» moniidj]^, 

nomn cucnlaB, cLf.i=YL Peider^ i[i([flr* que- 

E»rar acato, íi do propú<ili> cunUniL4ii>enle_ 

Yl- Zi cl galo ludas Las nochus al gallÍLieto 

i'l malar galüEiofi. 
ítar'ut. V. I'. AcrecenCamli'Dlo de la pérdiJi. 

Itii^H ^ tí pf^Fi, ¡ne acTeCnlHniio la rnlurn. 
Rürláffá. P- i*. Trinca dé vcIhí los curdela, 

iyür caUíD hacia la proH- 
Basa. P. r^. CiirvgTPJo #1 general. 
Jíiliily. V. V. finiera, J^'á 6f cwn nU fííJhf« 

EeU Tíü tupidi, 11' buter spenaa; como [nífa 

genli- fu la l^lcíin. 
flfliunfl. P^ r. A'íi *, <■<*" íScil dp ivüTilcriw 

gcuurfllracDleí Y. g-nn (p í£ dr^jjtfaifa tnnpíy. 
Ras'. P. C. Fragilidad. ^ «, ccm quebridla, 

como vidrio, eln.^ 
líaiif. V. V. m 4i, BliT quchradiifl ]iDr 

lidberae loHlndii jiL boIj Lo»liirie al^4? al sol, 

y quedar quetT^di^ mi ^. 
Au^r. P, P, Vi'hoMDCicia del Bnior. i^unt 1» íí 

üpütf. leranliir el fuego mucha llanna. ruml 

|[ paa^ttit. enceldriiarHe tiobre inariera, en- 

nrdecefw de iTA. 
Ilaíóan. P- P. Ras <i ra; pagrtzt ^ r»; Donn 

4> pundr un* co» idbTe ulra. V- Tóim- 
üairói- P. C Oan, TaHary-^ írttro el vealldo» 

como el '1110 fíene aarnn, CIcf>— 
Jiatípan. P, P. Valma de i|ue cogen pI ctha 

noairO' 
flultJiJPC, P' P- La^ ampüllaa que ae lavantaTi 

en Isa l'írMIli", f> fn ol pan, á en la quema- 

iíafiflC. I", C neHOCDiiamLenlp fle cnalqnipí 
«tu; «cínij prnpla de un rurloso qm dca- 
hTimji j dc^ruTc; 6 lambii'ii 4Ji?iíÍQn en parfea 
i^irnudoa de uní to» malarial qu? ^u^^^ ?1 
ine reparte can soreniddd. if^d $ en. deHUK- 
nurar, de^ri^iur, deinkanlelnr, deHlmir, (Eevn-' 
[ht; ú Ifltnbieii dlviilir algu en partófl. Yin 
Ueiliii que tleiie vnebía baca?, 6 cortadura^ 
b7 Sur Llnmaii G'^erra- 

csEri^cljflr ln a<:iiiíni ^^•■. c^^rft^^ ú luci'r tng to^ft 

Jb^. P. r. Be^lj ilf Lafifl, 4Í imidiírii. Kl'^Iut 
cua1.|uÍFr cr^j, ^ a-r, 7>riiJ¡g ^, el qii^ üh 

tüz castulIsDJ. 
Arcfiiá. I*. G. Ci'íta ^civuljnlarb aibjc jilgiina 
orcnit. ó cn^B que ln^lJín^, ü lii^rü- ^ irn, 
cfffTH^ itsi; 4 üJi- coner, í5 Qch"! ninuci 
A FüT^iLiiia Jirmgja; cagf-T a alguau iScafulíliiÜLi, 

fj^rjil». F. CGniüQ»<iua te num ¡Je .1a ?H|]Lga. 

4:aT<^iidik4ii de mniiarfi, may seco- Y- Pí^mía. 
AEfjjHTg. R i;. CaLild d4^ fruían, hr'jrt^. fi ca^í 

caérselas hoja i, ü la frutD dvl tiM, c[fi_^-el 
Irhol, elc.=3e domle w cn-i'ii, lífanj fr, dcí- 
periÜclOp caniD mii^rijsa niii' «i^ r^uen il-i la 
[fiíia. Vú üLUí jiJí^hiiJop j í'! íi! cae "í""^ 
cteufliidad alfio bíq mlrcTlirlu. tj le le plirdc 

JUsfa. P. C. Z\:lüy ij figilanciad j>a $, «loan 
j euldado^o en el cumpllmlcnla d« sltí debi^ros; 
O an, jffiaí. vigilar i Ina i]D[ie:Li]Le]ileH, para 
«cumplir \t% \c-¡,V9 f i\ís obllguLonea, . 

BeiJimág- V. C. De^luumientij, <^ •\'^'norfíaa.- 
rniento de ¿oaiaporuBa^- & ffa.'ia^Ker Tí^rm- 
laes do flzúrer, arena, elt=ii2eqmoT'aDa[?e Enon- 
ton de liorri, 6 iecronSi «(la >i^z jjlic lliivfr, 
marmáfj- V, flikir, 

Rtums*:. P, C. E'-p'^cií' de nuriac?- 

Jbeifli^f. P. G UoDLOü de palo», re^üUr- 
mi'nte ''i^pínuBUSí H'ic ^aueii ii\ pie ile eerojs, 
(t rndnia di^ QlgQ^ paraquc no nc ancrqufii. 

BemtíiH. Y- C SmuerjínD. I p. &et¡,iainar- 
g¡r oprirrti-endQ imnul, ú hombre enelasiUr 
para ijuc ac nliDguo; Rum^^rgLr a u-od i^n «I 
agua. 

Ríii^áa. I. £üiij-ari' P. C. Tnrcedura ^iulcnla, 
6 TTiDvimiJ^rito i](^l <: iierpo curiLra la naluraJ. ^ 
AH, mijíer ti cuírpo cpiitra lo D&lural, ó 
tüíclendw el ih-acueWd 

]ten§háo. ,P. C. Ctnrualt^n. arj, hundir i 
r«ffi lililí á oiro, riñejido; rum ^; v. g. 

fíei\§ú,a- F- C. Parada, ú dHcanqa v. g. Vq^ E^ ?27 fifN^rfJod. p. P^ BecbJnarnií^iilu. Aq' i¿t.\ 
Taifí'-gnQ'l, rii^hiüDr el arbul gracLda» ckjhhIq^ 
le, quiebran. V. SsftjÁo^. 

U:ii^'\gai- r. C. Abertura do la tierra por 
ei'qiicda'l, Eu.ma§ót, iliricae, r> rcqucbroraa 
Ld LÍ4?rra íun ul 'alot- nquctraT^c li íierrí, 
5 barro coa «1 calor dtí ^^cóCf *^ *^- Y- 

Rf'an'jpp, 1. Jfff'rfjfp. r. C, La uulofl de. (loa 

pjiííaíi, faj O tri, cofiSf Juntuí Soí pteisa 

ao Tí. 

Btt^^pás. P. C, iff ^, íi*ie lo niift por «ti*¡ 
V, g. dfbnuiLie 1 mi un lüf^i y yú á él 
co« que lo vale: oj O la ríJaiTld lar.aS'- 
ra''aiér[LDn Jo iiiut |iL>rlQ DtECis l^ln, 6 conoL^Hion. 
1^. i| 4]ji, CDüj^tuir^ i1 dar fia. ¥t, Curnpllr 
el tíenipü: *- g- lo% niu'Ví' mcv!*, para el parlo; 
Ó de ML¡:fiíer enitr-amenle la deuda- V, 

Refg'píür., I, Arii'jfafc. P, C El que rt de 
c'irtn p(j7«aE'^i>, VL áj ^, Ir cDiiovadu. 

Itru^í-jy. P. C ^> íJ<. corisr de^rítarandí 
V. g, v» vcMdo. V, itc^i^^^i 

Rein¿e. V. C. Abruma miejit-], falígi. Mam^ 
hiuc riti bariroc fojj imelnr- Ut Bienio abru- 
mado, ú Mígfldu toa. d pena di la cargi. 
EnibBiazado; balLaxac ea mucJias cctñs. i^iio 
nu sabe, í quo aeudlr, mp ft, I. mM-nfc, 
Parace hgf Iu míNina quü p^nnei:. qua ygoíQu 
antisraccjon, V. Arútíü. Teaéc. ^ , - 

ñ^nrén. P- C Arruga, i^ ffl, artúgat, dijhl-r 
ropos- 

fítpr'f. F, P, Dcflilnamíenlo- MÍLiitrpm, rethl- 
nar el pEtHlQ, ú caliuela ciundg lo qiiiekiran. 

kf^ta^r P. P- Huido de lo q"i> se quiebra. 
Manwpñiui, rcnhlaar el pcl? gritiiii; cuaodü 
lo quiebran. Vi. («mí,) Función, d convil* de 
grdridi^ üoncuTrenclas- V, Itiplie. RengisáoJ- 

ittppác. P. C. yoñjriK, I. M íft sflriffft U 
jV caer det firhnl, pur dc3Rí].iria kit raoifl; 
raairpnaín» al que le cayn encicna la tamj 
dfsafljsda. V. .Sgjjffif, 

Rf¡tpcn^. P. G. lifuald^d di^ ana? pa tüí 
ifimeiíHlDmia- .4^ >>, ratur igual uiFO coii clri], 
ser di^ una miama medida. 

Wífi^^. P- <i ifflrpnj''r, ii>E'';jaorji, e^to es, 
cnrpac'tii^ p[isarHe cualquier f-«H de madura. 

TlfppuiL P. C Maiioj.t Jf^ yfirba, eTcl=rilBdo, 
huí, ¿ hícccilk do cuali|iiicr cma. Sf¡¡peííi¡j 228 R rttprip. P. C. Infinidad As ^ule-, rtnbiDi. 
«tC-^YE. BdRuno, que pcbj ]b rtiAr en la 
pU^A, A el rlu, en lia attnMaa. 

JlftTfti. P, C. Arriiía, ,ÍJ 4», írrugarí»; ropa, 
ú cul4 iniigaiÍD, na 4i; hacír arrugas de 
prapÍHito^ ^ fp.; hnfer TmlaiLs ro lo que 9e 
G09«, na 4 'L poMitdáiti 4 íh» aj «, hac^r 
pliegnea en la topflr V. iren. RtitreÑ. 

Settáúc P. Ff equidad dñ jrrtjjí, zacnles 
ú plentn*» por In que ei: cúnHunifnr jUa A^ 
I. martoac, si-ane laa lalov T coEiaucnire^b YL 
Jíoflifae^ podrirae, A \ne cc^niierilii i uno la 
«nrermedid; v. gr el nal de Lazfiro iius jjcme 
Ja carof \ivez ttarióac. el ^Jiri>^ Vr Dcrsá. 

RrudrjJ'r Pr C. Quebradora mur peigueúa de 
alguna parteciliL ¡Ii? cq^js d? melal, y es Jiplí^- 
Ue aijperiBlnaenl? á Id eguja para i:(H^r que 
sn [« ha roto la oNia, ¥l. (^ en, de>pe- 
. daTar «1 calman a^ qu^^ coge, n<fí t^ ti ii láo. 
\. Ríans. 

ñmái. P. C. rp1etniprji»rr, cf^iciod. Ji} ^. 
1. rarntin, -»«r» IrJtemtmjir. E^^ampar la 
Hutld, si^r par un ntii; d¡J?t^f (nniblen de 
|j enferincdjd St¡ cauer^q tn ftCnerEil; reHla- 
Barae, d »1inciirie Iji lansri^ <le li nam, a^ 
4: V «a, hacer que se rfttíño cuii íJeo, Y, 

Rtíaso. P^ P. Cariaduras de tKo. 6 p^Uir 
ftaióoe. P. C, Crujldú da lot AuJo?. cuanda 
luden. j49 -^1 crugir bbí Ii» hueHos; ^ en, 
lucerLnfl crujid ffj^ 0, Jiprclar a^¡¡ nmiur- 
frliM /í dapffn. pisar caai que JeaLinu ía 
j^aoFi del pi?. 
Afiifr' P. C Agua clara, que ae enlurbiú por 
removería. Bacáni^tila dal hn^o, «^ iisijj. 

R ante L 

AAtc- r. C, GrllQ. Sirm « á agiaój grJIon 
que di muchba ioca, y ieíuüiaaa, cuando 
habla. V. Jjcja. 

AUnf. R C. Apertura, que ar hace di? projiósilo 
en pared, ú calunLDaT pan i^u? jjai^e Bigun 
palo que conviene poner. 

itíbSií. Batt ^ á ajun^i^ bíi\iT dend-i voces 
iil; demoiiBlrafLOnai de tlctoHa, ^ algazara, 


mnmiidohe del ^n^rtciíJij; ruirji i^ á ogup^i, 

I. ttgaij/i!. 

flíbflí, 1. turbar. P. T. TifSW íe jarro, olln&j 

pljlü^, elr.= 

fíJiííjíí. P. P. lolijhrtrúrtíR, ccnvü vfTrugaí 

cu el caprpo; ^ nn, e! í]iifl íaa llene, V. 

RibH. r. P. Mil en púircrOr 5ar^^ ^, un mir; 
nin^^mi (^, mil teLCS. 

fíJ^tj?, ]. fí'WAu'c. F. l'r <^cinri].''íon, ú aLInrnIu. 
fti $ rJi, confundir, deiordeoar. Como enlur- 
bÍBT agua, H> citnl-^uier cnu Ijfjuida. ^' r Ltímáff- 

Ftibmó- P- Ct. AceleFJiTninrilo, I. pri?a. ffdco 
A, acelerado, preamoM^ cji lo que hEiee; I. 
aforaría ft n a^rdvjrfl i'jf ur^niA/fnno; ifiuifnna 
^ cQmnn íflf'i^fti* i|iié? e&l-A^ inqyicli* ei> 
lo quf barií:^? 

eJci]An'ní¿i- P. C- Pailgü de fM^Itu en 4I r|ue 
mu^rc, di| 1^, Gjiluoircr;?r, r^ li'hanliirfle 
) bríjar^C el pecFio del qui> tajiird wn la faN^nF 

RuadiTfíiL P, C CiujiOLiojiLa de pui:rEa.. citc,>= 
Ram O. crujir la cihd ccn ol-iiíeUi. T. 
RttfÁielrtquíl- 

Rical- P- P. Viqnn, ^ íh, 1 4, i-cJiAr cC ojo 
j ilgOi ú d algujia pirlt pAr£ duapuísarerltir: 
ó tn peraaDa. ¡lara d&^pue» tcrge con elJa. 
V, fíini. 

Bicuá- P. C SenlidcK ^ tu, ciiiLirL ana ^, 
senlírní] algo- L/a seuljdaq eurfQrg1<^,¿ tiPAn- 
lo» Hon!^ dasviii ñená ti ¡tagnít ffí\fi"tida.' 
P^ueb». ^ ca. proLnr b uno, e^pcrlioenliirli?; 
pi<>bar líbala d^pcro. 1) di^ ai i:eiú isnlipnle, 
ftc-^i <^ peu:jida, eLc=lcjilar con 4:1 di'do, 
pura vur V raU duro, A blando^ dC-'-i « 
íi laujurfú; $ fn, ^nliifle; Hi^nllr al^nn dolor, 
lua «. Kl. BirvEitlmiOnLo. ifü^f ^, ri^cnlirK. 
V. Fáoi. Ra/it&. íflíVo, 

ftflú, P. C, Prevl'-ion. Ag ft, echar fl ú\ü i 
algo, para deipuen icirlar a peilr, el/..==.V, 
Pical- Bkal. SUal. 

iüws, P. P. Bi:í!eo. « ía, andar al rcdcdni 
de Alguno, 4 corilijiuar, á hacer una cusa, ü 
aceion Lnuctiaa veré;. V. Samán. 

Rkqiii. P. G, Bajadura. Jg 4, r^jarM coaa 
*J tiiíro, pK id ¥iíiiti>, ú pur «r dn mal 
bacro, V. Agñaff- 

7l\iiúb. P. C' físcavaiíJun al »Hlaj-o. V t U 
aqcáli, cavar al m\nju ji mpneti de cueva, 
dejando an^oBla la boc^. V, flugurú, 

Hícüj. P. C, Díflcullflií -Ytt ij, coaa iclrincada. R 

V dincuLtü^d t\^ tftlPÚW, V. Qüit^i- 
Ridiim. P. R VigiMfl. I. viniljiatífl- Sa (i, 
dlHjklcrla, j li^ilcEkli-, 

Jfid'to. r. F. Ei liueiia de [4 purria; rendiji. 

Ridim- P. C- D\a vpacü; luz incdj-D muerLa; 
fHltejo üífuro. 

Rid^p- V. C Principia iJ? sueño. Btm ^, 
princípí^ir á donair. i> c^rroT \on oios, j 
doqpoitar liingn. V. Lrlui]/, O^''^^- Túrag. 

Hüb. P. G- Ruidlt Ele niuchiis yoca?; ora ccnlm- 
dot (tía llotjnilij, rlc,^¿^nwas0 U rum ^ 
flii? i¡^fütttaáü»>iti. áfMo ogsoaS't'h? Qué Será 
E»c ruido, qi3ú «aojei? canian, iVlLorcn? V. 

Pígaf. P. P. Ptidei:iairenUit |vnnt y trubija, 
V^n'gf A^nari^rj, pidícerlrikliijii^^ v [>úbr(zi; 
(tciia qiig 1:^ di al filUgido^ jmij 4^ arj; Lrobajiidnri 
maüaj ^i tnbijo, que á Jilguna le vi^m- 
par alga, #. Verú^ coa quii se tumi nüa abra. 
el4:.=iíi:a ^ án d igógoT- Matita 4, fl que 
haca padertr ¿ olnM; ar^pnm (f. ^1 qur ape- 
.BOH, ú aai TiaiEn pii-i^cte, L el quf e^ilá j^ 
i^asi en BEcmiaB; ma 1^ a», el enfCrico 
de peLi^D, Hcrran: ^ ti odú á aqcacaaáaon^, 
tioüaa dagaüi í^nü^fS: Hil áv mucbos, 
mnMiílo ^ bobos. V. rdüc 

-R^rígávEiq- P- P- Jli>iD da árlNtl» d r^^", 
quJ? Uenp P(inw> puntaq Mrí(dfla. V- íKudJ, 

^^i. P. P. Trapn de vE^ldn vJej'», I. andrajo 
de4ei:ha; R^ p^ Bndnjiia. '4dil man H n'g 
fa^: Unrlo^ InpH lenenioa. V. Há^i- Ftai/ñe. 

Riiáo. P. C. Saaon. Gqlar el arrea ?n ^oq, 
ú para iic^jer mur presto, tt^íji V. Del}Ti'iát 

Hiii. V' V' 7/fa]fliivX9. Míicr cuflliiij'era ctta, 

i <l> Fnj (UoIlud, pOf^i' tt áfí. 
Ap'rJig, P. f1. bnprrtdcuipiilri. Diiperltr el 

dormida, ag ^, I. moca 9; 4 eit, iTosporUr 

AlgLiDQ^ nian^ 4, el qnc i^plorb d Iú>i demafi, 
RemÁi. P, C. Columbrúc- Pang 9 eq, dJvi^nr 

uno oigo lie lejos que epenal ven loa ajo 1 

BBfinia de otra toH. V, Jrrjfai'iffoFn. 
Aí'iMiJrhrjár. P. C, Brillo. Jtffljfj ♦ <i poy^E- 

rdon ''í icán á luináíoci tj^tnsi nt^MnAxa 

«\ pHcado, qi« siá «n el agua, o^jirai Thn 

4- "V. Srrpóc- 
iftuiMd, I. RihgluUf- P- C, pTúiulnen£ÍB, >'ri t, 

usa MibEetíUínlfi r«ma moDlt muj alto, eu.=. 

YL Saperiotilud, ú ciLCClcncia ?n lo -espirÜqaL I 229 

1V9 A 13 fofar, friJcidad aio^uler j rompIclEt; 
na ^ a ijiiraataa-üet difujíed cjíhM» é 
ilui^lre. 

Rfjnrr, P. P, CMcoriiífiJ. jVa i^ , coks obscura ; 
V, fl. déla, Uerrampat enlondJmientQ, ele-»' 

flimírjHi- P. P. DcsmiKbP, A d". corUr^ ü 
qukir ¡1^0 |nr el entreno al pala, A tilda. 

Rim-tr. P. C ía dcrimt de romper con víoIrdcío 
blfo, cQífítf nvi-'Wtnas ron una piedra. A tn» 
romper coa úmjb.ó piUlodi}]!, ú mon^íEndo^ 
apretaida can lofl dcdo^, ciimo pedizlLa de 
pan duro, ú oLro cú^a dLfhe-'hii. 

íjusa «^cc»; ^ourlrM 1^ á íqú, hombre aaque- 

rOBQ. 

Rimatí^. V. P. El nibEitaiidlIa d? Iciti. d 
zacfite. (1 rUf hacer moiilvirilliiH dí^ etc.— 
V. Omm-yng. TlpoUr 

Itmrím. H. Cr PitcherElo de rfinriA, ^¡^pv p. 
Si liicer iiH pucljerilaa el chiquillo. 

Binará-ga. P- P- Sombrero de ñipa. V- ^af- 

Rinúá. P. C- DEHcauEo, y (fiaalioga dd el tri- 
tujQ. / p, psTir de ciuradn eo ilguna tbní 
i 9 nii' ti a^sürai, nos levaníamot, eEe.ia 

Rtii¿t. F. G, MeDüdo, como Hvrai muj a-üMo, 
y qiii^adn: terroncLUm de harina mal mo- 
lida; i ^ aUt qilitsrlo miij' menuiJo, j que^ 
¿rudo del urrui. Vi. P^dicilm de pls]dTas.á 
otraa i:oaBs que ^ me'claa con el arrai, 

RifiS^s. P. P. fj>rUdura de mi parle Je la 
oreja, ó asa aal. 4* (Jnp arrfitcar paite da 
Ib oTe>s, tirando can 1a iq^no, it^Eie^Bi, ctc,:- 
& quien se le corla, ^ fu. V. PJiijfu. 

JiínSürii'g^. P. C, Barhflí d? Il r^t de lia 
cañiu. 

fi¡s§ija*. P. C- Alboroto, ccntuaion, pleila S<i 
^ dFi, cfl[ifuDi]i(W u!ko en vrr nu^baí caub 
i qa« jileJtder. H, pueblo ilborolido. Afldir 
1b ccu na Confuflion, y deurdel^ pi-r los 
íTiurboi i]ii?-luCGr?a, ú por . olra noieáij. 
iría 9 an !■ Ac^^r 

Riv§oá. P. P. DeaitrdjainieDlo. M « dA, orejA 
cori«da§ jn^asa, r^ por juHLicia; deaorejado. ^. 

RhispoA- P. G' ConcJuiiidrí d-u olgim i|ue-hterr. 
9 f, ntfl 0> conrlair corr obn», soa lo qii« 
fuírcí eoiL«luir, }> haber uabidocdo eluOcio^ 

M í». V. Jírtlíjflítf. . ■ ' 

niMJd- P. G. Con tedt,fiiori«. 41 ri ffi]'r'>';úr^f. 

bri 230 R ¿ar ciicti\\\edm Con ladt rueivii. 
Riaviií. P. P. BachiELamieEiLo^ A^ &.\- rimüini 

ríchlnar, ó chilEer la puerla mil quiciade; 

eaÜIIjir -a] pfiJo, quo ia fin'itbwt. rtaatiH. 
Riñquéc P. C. Coftoyji. Rtí/ii 4 iT maulla, 

mMear loa hjirabrna cafüindnila, j jiigaadu 

con cIIch; eocQfbadu CQO 4^1 peflo de Ib círgt. 

fftfiA^. P, C. TtepiHD ^1 Bgu9« ciinndo a? 
Efuenlt. Ag ^. uenrerse lo turEilc. 

Ripa, P^ P. AaliDD, fi d^lormlnacLon eci el 
aeníjda del ejemplo, jíóari^rí!/ l' i^ ru n^ 
agááuh^: Aua Do lífjic delemínacLon de Val- 
Tcrae. 

Rlpas. P. P, Ptíuelas de Ia lela, 

Hipal. P. P. Cms pBU)(era, y [iRerí quft al 
InslanLe te araba. Agtüan iíi<ipag ^, Kttv por 
un LiHlncit''' Vl^ Kl carie á ra.\z ás n]^a- /^ iSt, 
oj A| e?gVf I FAJ^ i^s I' MerrH' 

fíifntíff. P- P, ünlan da doa en nlguna parle del 
CLierpu. dg «, uítímc aal. ^g 9. lener dw 
muchacho»» i^ uidoa en lo» briEOft V. EilA- 

R^iip. P. V. Huelan de un -diEcuraOi ^ co- 

-"ftbcimiEQlO dt otro, ó juicio sobre alifi- Mia 
<^ inrenr, A jiiiSBr, Yt. AcfCho, ffuin^ «« 
a^maTwcoa tiento de miedo al quú pslá ]i'ji:>s 

-'par qae do.^ ve«n: dírisar, o inferir, pnft§ 

£i^^ P. C. I.e «efíal» A raj^ que di^ fl 
-pBpirl haciéndolo niArgen; In mi^nlD ae ^ntlondc 
de! cuero, petate, cdc.=i^ «■■, dnbUr »j; 
744 ^, -^uebTQfae doblan*!" ji^j. 

J^M^. P, C. AlgunB aiir^iedfd ?n el agna. 
ifli >H ^gua alga LurbEa. V. ffíiruÑ-. 

/T/gv^p. P< Ci Hüja rk puorla, ú >entani. La 
pq^tls, -li hojd do Lb vüDtJin&f 4 f 'áoil; 
Ci^rr^r ocialqu.ker cov, Hlpfiin, L ft nrj; con al- 
daba,' hüimíák', cernne de tuvo la ¡luerU, 
ú otre eoia, TJiar ^ fdf'r^. V. ' Guitib- 

RHi}Ut. P- C Eapeanra de nii>iilo, fie -tt, 
l<AaaveTBl, TnoFiTe, A mntdrMl r^p^üi effla dlílfil, 
y EartüosB. V. Rfcvtc. 

Riqníiriqnét- F. C. Ruido <!« mBí. dando nos 
4]ún otriB. 

Jüíraí- P. P. El <[ve ee qjííB tiflcho u-db 

- eslBca de lóalo, 6 patoifáí,. ña'A ^ falane 

. quie^t 13 clavado sn un lu^r rkn moTer^e 

de éJ; i^tnfcijii^t a lo irlaoiQ. HctáforicDmenh; 

■e dice del iDuchocho qui- un so meoeA cuando 

kllBiMii; DO querer ntínf an?, ú hLLC«r, maudáii- dülc, algo, i-ur ctlor senllüo d-t fiiiflt¡Bo, ruin ^ - 
VL fíuPA ifyi ^lav onc4£ldo, i] oei>ondJiioi por 
que no le vean;>Wi p, »:uir:rrgido, f> ^pulCedi)^ 

Rffí. P. P, Equ¡T0^£CJci], I. "perlurbaclon en alga, 
Wa <Ih errane Su al^o, camo en Ea cuenEa, üt- 
ptrdüraB en to cuenta, el que esfi conlardd; 
fHdri^ $, 1^1 4]Uú tiiríd al rontadar; ^ fB. 
perlirrbar al quo ciifntfl, duLiSi^rle la inu- 
glnafloa. V. Ríro. 

Ríro. P. P. Equivocación, T^i^Or dlaEracckm. 
jVwff ^1 el que irli^rriJEnps,4dlílra5 la cmi- 
vervacion de olroi^ qike callan entnitínidos en i> 
Ira coflB; mi^ ^ an, di^Lracrae en TULicfaaa 
co^i, siti aliaar a ciuL ileodcr, ^ es. dí»i- 
Irler, ú perturbar al que sttA fonlurdo, ■> 
conveiBundo. V- Bfri- 

Ritác. P. C ^ilEa Sf CDBB4Ó pesíido^ Du de 
animales, Bam ^, «uUar ul gitaz del mor- 
tero cuando Je mueJen, ó Fa «finare dol quo 
lA^lan A lofl camaror^B en el ji^ua. 

Itiía¡f. T- P. Balara de otc^b que divi- 
de en doa, 4 maa parLeSr ^ ■Ti fffjia^^Nd; na 
^ on, oreja parlidar Ff. Caerse la oreja e/itera 
por enr^rmpdad, ca f an; ma ^ íJ ¿apdp^, 
de^aiarae iBa «reJM, il otrt cow. iHd V: 

AíW^i Fl P- De^E^JQUiDleoLo. ffüüTij^ ft^ 
ilp^iHltiEar el calman al que coge. V. PítaR§. 

Biiaj'srinii§- P. P- FerHei:Dclon, Ma ^. «I 
mip- et p^íH^uido de muehoa. Y. Pw^fi^in^. 

Rtirc. P- P. lAví poqueiía. V. lajniíj. 

Pisifíi. P. P. Boiaduca. Jq ^, joíar, d ran- 
C«r6« ol ániítafil contra aleuD pOjo. A peiehrf. 
Vt. roiar |a ropa, ; dfacti&trar las llagan, 6 
flarjifl. V, Gwáinuid- 

Biisic. V. i]. ltrvi?nTai<ia que carnea ol calor 

del Bolf <i üci ruitgaen olgucaa ca»is cldell- 

caa, ú la acción del Tuogo- en la lefia quemHla, 

Rnvnk. reVenlarte aú lo eli^liri^, í- liWsüo 

. quemado, ; salUr ]¡ chispa, V. Aiiíait§á' 

Flfíiín^. P. C Sepanciori de una parle de &u 
(roneo, canu un individuo deau fitmilia, una 
rama del LroDco, ú uno fruía del racimo. 

' ^ en, aeparar cOHa^ a'i, (> arrancitndo. o d-es- 
Ka¿andnp 6 dÍTidii^ndola^, Modoi ManS tf ca- 
pay díf^A^^^ líhiM; Ciig5 4<ia phlan» ^ 
este farimo. Dosgajar los plalanra ñt su racimo^ R 

R!{í\n. V. F. UL]-iLhfUi<]i]]jre de gcntf; v. g. 
€au mvef laeiig $ ti pa^nÜAo-n caiocút^a. 
V. Jíuff. 

líiiv^Q. r. P. Vi^ELU^a. jVocr 0, l.i) qiip el que 
|i liení- Ti ■ Dedillo pf^gddo h viro, ú bullo 
de cama. 

SUfU. F. (1 fjilrrtijo iTe pajirl, tolii, ú ciiu 
acoi^janlii, al rai^Dra?; á La arción mUnid Av 
r^Agar. Aum 4i ' chirri^i el i-fllielf cueEtdo 'í? 
raRp. ú 4:u.LLli]UL?ra ijojii. que ^c dcppi^; 
^ en, rosgflT \fi\vs co^b. 

fíü4f^. Pr C. La &uc¡eddd, que enlurbía oL 
£gu¡^. 4Í IJutr, VL DgbLlldidds la vi^ta, Jj 4 '' 
ju¡/grb'láin, pdnune Ih ví^la débil eo aL^UEtaa 
bon^ Tr E' "I ponerw el m\- Yl- cengTi^jirai 
•rmgjjdo, y mur *^n(in'>»'>. Melárurcí: Lv^ 
demaaÍBd?TJri>l?nli^ V- í"^^- V* HM&m^ 

Rintn§, I. ^rTTEH'/rf' P- P- Aluidimie^to, ¡ffaar^ 
atdrdint, ú DO ecerlar d caminn que perdiú, 
no ubcr 4Í0111I1J rtiA el, 4>rjGiif, ij pcmli^ncc^ 
T equivocsrwpar un haborec nj-sdii en la parle 
eu que ee halle, ú na n^ber á do[jde vár 

iíiiiji. P. P. Lo l-wcido, y a?i rajndoj ^tn^ 

. fotlar al a^ago^ il oblicuimente. V, Piuit- 

Biiuiu. F. C. MiMon, Sa»^ rt, un mülon.; 
numúi ^p QD mlllDa de tegh, 

>OTA: Aíiay. (t", P.) RtsMí/. riía^sojí. nn- 
^Qi:'! \<t Irca prlineriH coDTieoca ea el aigiLlQ- 
?ii]d, que OH dfA^jtLHe ilguua t/iti¡ \. ^. <il 
oreja 4^110 se ran^ can el pwi de loA raicUloi; 
la pluma que» le atEansfl ol i>elt, t- «. ti 
pájaro viejo; el vraEidv -goe na hace liifio. 
C^f.-^-el rm^Ml, es amncaiíc d?! Iodo la 
orajii; Aarrfí§údant deaorejadu quft Be Ic caro- 
ron, 6 corlaron tas iTe\n de ritr. 

R ante O. 

SMidM. V. P- Agrei^a ivpenlinad Acoineler 
ifeiepoiU 4 M^v-e^ Ul iDoerte, 6 el enemiga. 

BábO' P' P. AEpvúhU. J ^. hacer aleíosta- Má- 
nj¡ p, aleve que felta a la fidelíde^, 7 A ln 
cunücrfadu; trnidur. Vt 4, la mazcrCA ftfi inunde 
ijjt^fi anidas 'os j^rano^ d«l Enai^d V. Cáoa. 
TuggM. 

Jlobot^. P. P- Hf>Jal nuena del ái^boi- Ruin 
«, cebarlas 

florú, P, t. lo r-ifin. y imnlu, A'u *, Üerra 1 2Si 

f'tfa, qi]í fdcilmanle 90 denmoroni, ó k hun-' 
da. Lo bronrt-, y loítcD* v. g. p^ln mal labra- 
do, nd ^. \\ Roioa^. que ^ mas pTopiu, 

RwM- P- G' froúdúHldad, Na f , frondriH. 

ffileafi. F. P. lacl^nacicn d? cuerpd- J^ «, 
íneLinarae jiaL. V. ArrÍ4>n?, BíKrÚ¡i. 

Rvfiúd: P. G. Mfdida, lamíkiLg, tr ecten&LOQ líti 
algún cuerpo, «f ■'^«■^i'' ri ra-ania flS<* ^-' 
la ealalura de un bumbrí; «Ji'ca ra ^1 no 
em de uní iDÍ^ma mHliiif; ¡aislan, y. %. 
vara, ú coaa equivalenlf» piins i>; meiílrdua 
CDBas ]ar:gaa 3 ^st ai aon igual'^ J^ "^ ^■ 
V. Beppftjg. Sdfw, 

Aüc^lPr P. C. Podre, carcnojc- Á'j « á cq- 
caia^"Oft, Ka^tarse li rupn con eL a^^ piidrida 
cDüiD la Tdpii Coiitl Eüilúr, laE fhtei'aE, bajucv. 
elc.^^on U humedud, na 4>- '^- E^í'- 

iíonú. P- ü. Bebüaadura Jnlerlor, v. g, de 
alegiia, afecto, dlc— «que ae maniñifaln ron 
ademinei eülfiriorca. jVa |r tíujiafnai le rcbv^' 
el e^^ do InlcDBa amür, ilegiiu, eto-'-V- 

RfKtóS. P. C ^cifncarl^n, 1» alioKaiLieDLo de 
uno pur Echarbc ulro rocinia. 9 in, sofivaT 
cDgiando á uno eonlado, -3 ecbindtwo ^bre 
au cilieíai miuf 4, el qu?, VL el qú?«MA 
cansado d^KEtracELlado, cama el fsrribtCDl?» 
aiMre^ etc.— 

floflflrflg, P, P. Gruñido conliouftía dfi poerM. 
Rujn (i| gruÑkr mui^ba el puerco. V. Goc^ár. 

Ró^fys. P- P' Corte de vnlMn»^ ^ hi, corliTlfli, 
II, Bafl^aduTi, relam. Jfd 4, «agarRe al iTiv^ 
díC«n d» ^ tela^ V. %. if «it íliijra ofiurV- 

flú^. P, P. Cafga de frutt* en el drbol- 
Ma tf. ealar ol árbol cardada de íruli, I, 
ealar indidtdo, 

RAaa. P- P.l, PauffíTMP-Pralferencla aobre olmi, 
ú oEraa coaaq. Pai^p en. PiUmarunacuas, maa 
que olra; pafff %mkli Dio» m umfn r^ Eimy d 
afrJo. maa estimBr A Dto«. y amn^le, que 
4 Lodo cuanto haj an el mundo; de aucrle 
Kjue gL ^(\'H§ 9 <>i4 EB fl <]l^ ''^'^■^ 1' cam^ra- 
ciori: y «il ae ha de echat tria el terbft de 
la civiB, que maa ealiiDai '• ft- pa-of O "^ 
Á i94ia^pán. BPisrclar«« maa de figiirlla, que 
N, floA íi «wv, \ím que de la ««mida; el 

. primfrn sn avenlejirae & todoa, rjan^ ^ -o^n 

Rotí^ii- P,C. Leobtuw.Tromo. It, Uulaciorh 
-mala de Beiobliinte; 'OiiO- Run 4, mudar la cara; 232 R O - eftio ín, hiicot innlaí^rii con el en^jo. 

Rov§-¡da- V- Fr Palo, * cerm agudn 4 que Cüdoí 
aCunapüpsiofiá h^iir jtLCrcidii'ii^niJosi: ^n nirver- 
tir tf» Id «^Jirui^H 1^ fi' ^ffn ra\f,mü.¿c i^hvjirwücia 
algo, JTfl ^, cíaviiK üli^un kbdi^Iwp ^c^plofl en 
pit, pierna, elc.-^V, J^fií'LS. ^íWf^r^^ü^. 

Roi^ó- P. C, QuebrcdiiriL de miñan^ paldr^ y 
hueao, ffa 4* '^ iái/án^i quebmrfli: el hiiei"> 

^i^Ti^. P. P. A^ ^; if, M, coger, 4i:orU.r aola- 
mente Jas eapigaa 3c\ arroy, iii^i^^ilc '< P^J^' 

Mon^r&nS. P. C, HJ cabú d<;[ cirio, o cari déla. 
f U punía del [abaco, 6 cí^Bitol el npüs- 

Bt>íi^iiit^¡r9f¡§. Y. P, EspeHirfl. de ho^que. 
ctc.-^EHjjíBit, como DialorraL, elc.=V. flíjiífí- 

Auna. P. P. CtiiBit como el carrizo. 

Wúiior, I. JVflmnfkT'. P, P. La bccíod <l« íPa- 
moranar hL agua ¿ la lierrn, y ef raismo dw- 
muronamlrcLu- Jfcfno ^, de^ntoroner^ ¡^ ori- 
lla del til]. 

Aú^. P. P. El EBcaiPi A \crbi en gonenl. 
Yl. fcaaiin, linmiindldj; 4$ aa ri batá^, m- 
9uciar la rs^ con cogat. ¥L. fíü ^ ai, da^ 
uar, b£i]fr agravl*^. 

Bópmg' P- P' EiU cbaLo, f tojuc. f (i n>^^4a, 
cha]4k, )t de naríf romiD. 

Arj-ij». F. C Li>a cuEcIcliia, que |ü?anbiii ¡i.e 

híli^a di; Ja lela, ^drg qu-- pofln Ld trioii. 
Yt. I» pJíegun dd cu^^llo de U caminí, f 

flonhj^. P. P. llunkcdfld conLinun. Si #, 
mojado, quo nuni^a Be acct. 

fiítfd». P. C. tt «H, desgranar lu espigan, 
co^er hojaa del Árbol, ú jerba; wi*^ 
^ «I qne; como que qiiiu, finara anilJoj 
Ó GDrllja, 40 f Ji. 

Bvstxi^r. f . C. ToAifue^fid, J^'a i),, palo branco, 

' £ [r]«[ igbr«da, V. ihüd- 

fiuHfVJr P. Ph Boic ü« ud cordel con i^lFo. 
Jj *í, loinr con ufl cordp] olrn rjjnluT, ó rom- 
p^rMí puF muf ^áslBii'». 

£f^Mr V. V. Kl i^irúrli&g^. flüJ/dJú^U^ri, Wd 
^, hüRllúp 4^iie urní liHiio i^e ¡a comida; le- 
ñar ndu»>sa9. 

Roñot^ P. C UraoiL i^ CBrcoma de In i^- 
barca-^ton. 

Rottóité' P. P. llLiDdlmleriLo de lecha, caRn, 
?lc.<=:}1i]nilirHi^ pi'd üc 4]DSfl, A púlante, ú dar 
coEifllgD en Lcrra, worji^cl, nar<4»(í Ü tAi- Ilafirc. P. {]. Rv\i\¡\\\r Jcl fS'CaiEa ca elagtia. 
Swa. ^, rebulllrae' ^1 piarada en el i^uu; 
i> ntüclio^ uLLi^nuSt meneúDiBolo^; Ir las hanDí' 
£119 en BU liucmi^ncirD- 

HitUoih:. I'. V. I'i&ida que hisrc, ih P tí 
*Iapán. p^^ar cond que laqtinid li piaitja, 
tiind Icniki la carrin-. IL- El i^rujido de Juh Iuic- 
em qiio ludi^ji, /Ig ^, crniir lo« dedoa, ú hue- 
sas. V. ¡^gaiff-tá'-.ffod. 

H ame U, 

Ruá^r Vr C. lluc}ii^iíiirnbr«, mirlIilMd, ibua- 
4^NCÍLi, conjiinCo de coBas, ciieili> «'njambr^- 
^e abE^j^^i UogoflEa, eli:.=iPan^ ^l Q" "■' tjíQ- 
núí, -^ridr gnllinea. elc,=ipara que cqulciplj- 

' qucn; aiii.|típ1¡cdT «ngendrande, a^ 9; zarza- 
rnoiii. «; mucii4>duinbre de cOídb, nríuflgtiflj, 

Ñunm, P. C. Hábilo, IncijiiieiDcrr á ci^alum^re. 
At^O^liimbrado^ babiluad-i>, na 4, L na ^ o»; ^ 
«'I ^1 jV acoi^tumbrarle &N. S<.iil(iicia : hi if á 
portfljsqpí !,i nqmifug^ ¡QíÑvndnn» íina^jírflc: 
Ucjorea ¡a sabiduTÍa, que, ttc— 

Rüan^üa. P, C- Puerla, ú enlrado, d elumbral 
de La puerta, Ti. entrada lambjen dt puebln- 

Biáp. 1. SarruBp^ P. C Son^rdfa ^. lechigada 
de ^jile, ú cihntinnnlt, d taiidj^ d de una -mie- 
nta edad, [leiapo^ □ profusian. 

Ruar. P. C. Fuera. I p, «aeír á fuera lo 
iiue vt\& dentrü de al^Or S[ilLr efuera, ru- 
mifár. V. Auaif. 

fiú&nnf. P. P. fierminueion- Rum *, com? nur 
á nacer el sembrado. Yl- Nficimieulo de dierr- 
lea PFL Ion viUiOi. üam ^ J¡ tigjpifi tí vfi¡ng. 
endentecer cf eiíílo; suLIrso los djetilcs. Yu Lm 
dDlor-a li Hiníonaa en Id que j^aro, ailch de 
T^Bli^F el nJrio- Agpa ^. paJecerloa la jqd- 
ger. V, robo, 

RtOJiaái.-^ P. C Prejharacion paca k marcba, f 
Ifi misiba luarcha, apartida. Jj^^parllrae, A 
preparaiHü pan partiise de un j^iibh pira Dlro; 
1. n- iT¿nani' U panag ^ i>ttt° Cuando será 
lu rtiuielia? V. fiubbvát. 

Ra/ifiúi. P. Ch líeinjiiij-ij3 para aLfüfi. .1/ffrútíf, 
I- H4 4> «r rempujailu cna ij<iicníia hacia 
atrat. V. Sipll^^l§. 

RuEfqüí. P. C' PereLrflcí-on de fllgo, par ín.\¡j 
fíipeaa, y lupld» que ealá. ^ sjj, panetTar cudL- [[iiírr nuk, -. (. Lip^purk omnli:, i'J^lfil», 
L> V\irwtí. II. í-p\i\¡li ik |iDb|iirn ü il^r- 

■ dTidk ¿iiHft npi V. ^urVVtiH- 

Ptibrúb P. fl- Lb [uOjU, J T|p<(ldnLl ¿\A t\ir¡a 
coMiúa inl: btcii IB leflD- O aa. o-ifMt El 
lu^4j nn lüiü, I ntlltnilclD-. II. Atrrri'nU- 
diledLc \^V In lUmns rilill ■■''■;r>, ó Jrirunic 
t un, ji'nKinLire H «nli^r drL fi^/i», ¿i/t- 
iJiilí DiBi p^lniln; nb idIiib r^rilMiiJiih Vn- 
a\^ #, il apop. I- JillP^iir, riiaot atr^nrlol: ü 
nlilB dcii pMHik. 1 1. TmliH wcvii- /ídiii f n 
i^liMi", ^likci";, o iHinLTlpmi r|iieBjilD,i] purr- 
(n li ^jjk V ("«»^. ^''í'mr- 

niiL«|rii^ P- P. Pl Bifriil, ll li»miL> ■TiEiirdiz;> 
pii ic^G nnn LJifcLllad ^k rDoiim. iitHl, 
ivAiirMiLB, íiirahniilhirT 

ffíib^^. P. ü. Iii mimir» que Vtidiü. 

□lA^ú*. P. i:, l'va l|Uf '■] Ii1[# jikh |drD 

«iiiric H t\smaB ]ii[|p. JfHí^viu, mm 4, abrir 

JiifllUu por iluiílr «uLI-jF, IiK^I? puiu, 4 

fn Jí [uruiC. VL. CHkdl im |IFMIlJí. Ui?riii4. 
« kjadlrit. ikiiit |4rcoLi j^lir llríH, r**^' 
Uwjú, lilü. 1. 

flbiiLiy. P. F. AkerLur», i> jT^ns iT'"' H^^"^ 
nkrSiBi, LUBii> bLi|ue!. ?iIíILdii» «Lr -^ ^i» «i 
ivHink* |Hir loriEduihHh i> |ii>' CBrfuiDir • hI", 
iliiic ilguní pBii'd, b ¡pilar il(U4ii rB^Sil 
D:«Li4a dül liuqiiL', K» iii pnif^sdLii, 014 por 
tara; j ^ «II atnlLdu m ^•huI? B cckl- 
i|a«r hIbüi que ^blüa lub i>ji'rp4h 441 mo ol 
{«lerur ri ügut, fierra |htI? ¡h Ji^ ptuile 
Ji» Unib ris "^ Ú dq. Vi. ¡^híketii: li iru- 
4rrBi padnrit. V. fíaaf. T'\'U\'Ii'"''b\- 

Kalal, 1. Cbt-ir. P. C. L>|iri l'il. I» nllirrogui' 
ridá f L i|ilt UlUbl Bll»nkdi>-i> nrt, «ilLir, lLII 
lll«nair'l pt^-i «IB dnlmiiif - K Pt^iíBr. 
ill^iar- 

^CMA Pl C- 1 nr]tnii^li iti prqTurkli Jiu^ [j' Iibi l 
T>iir liurfilUid. .I4 4i DgBcliBiK sraiiTalrDCDlH'. 

\. JÍHilDiia. 

Rbihir F. r l'r'oipB. JÍdA, rrlvl, O'^Tr^U 

PfUDpOA ^ ni^wUi^ 
Rnnúg P. C. InrlBiHioii Hli]t i:u?rpu A¡ *, 

bqirb' *lbl]Hli> Li CiwrEa i'm^ lH|¿ lujir 

li rccBi; j' 4 !• I^ul. liBjur Ib i^ibcFn Ihi-tixId 

ir] ]iila. 
nrHjrÍj- P. C. tí 'aiOlt ifc mtlí" ti |«lnl 

Utin, ¿ u ^uIb Uku Ii HHfiifi^'o'j n in V 23S 6/y^ p<iUli " rrpsdkhiija Ib nnpiirHilui ü Y- 

Ka/t, I. A'n^sut 9 C M-difldiHulirr, ifr 
■ífilQ, 4 ■ntrniilc'; na b o Joii, irmlllliid Jt 
HBnIc ioii'Pi '4ii>ú fo vitcbiEhi, ti^-H'\n.^\t ^ 

Pujai. P. <: V'js ll" i^Oib, Bluill Ib dl-T IB^ 

pibI- S*f •, Aiiilijjui. mpi Iw^Ih |iidB?i}^. 

ITiLfiiiir P r. Oidí Eiibre t<%^ gn? Ii^Libij. 
U. ^rrrnrLulB AFKnriL'r A Hlpí^^. Idi^n'"- 
i|ii, 1 k^unriib^ A a-, Lifni 41! t- J- V "°ii 
HmAiñiia ufa -agai/áftam: Erlis in'ru * m 
iMn|iiíirni, OflB r>llh^ iliL«l|[|idi>. ^'. ^iiU^- 

Ihími/- f- C- lircu"*. ^5 p, Jumniríii im *" 
pi>r^ li líLrrB gxif Hi I diIc. ?■?-— 41 úí tfpii^ 

flbgur. P ll. Prlafpui dn ri]uli|iiirr cbai. í 
sn, tuBiLnrtTi í»r pnfii'pv;ii'^f *hí> fli»'; 

<Dr»?nrBr ilbfB IlírllE ^ píX-H ■!■■, Ih «DUnOh 

f ni WAldfli na f an. ^. iTimf. ^^. 
Abgatl. P. t S^nirJiJi ra Hrr)írBl, ¡Vfl «, 
fiM Wíi; M * a qmi^ií'Jffl'i". tVi l|*l 
CUil'Ji Jl •'n-t 'HiJ^li; I. ibiciiruir ■; iHi|imi>- 
ui, (1 wjm, i|LiJ4i|iiillivu y ihJlfiilc iincdr 
|iidi> lign' rata. matMgrUV *k l=l"> l^pr, 
y&rqi>fnua, naarm^ d V- tfA'uili'iFIr. Ui- 

ÍN^ii» P IL AniTraju. V. íl-^ic. 
iÍHPPi(ir¿&«- P- P. llürrt>iBÉih?arth l prnunbn 
Hwubí^í. T V. Piri^Tifh. ti^Ji lETuñv. IIP 4' 

^1. £liriiw ¡Hit ■lU'. >. Intianf. ih-m. 
Ham'P. Jr Jl4irM<Bn. P i. ll'Vpnnii. hÉlibii, 

UP4, irncila iD-piiLrh.ú [ciSEgnirb. Si'nLrrvia: 

/rlpo^m C (tii^ rr pqBnru^fñif: H ninniiK- 

pilTIDrn m nnrpii>4r lUiilLH V. AfuJ. 
KUiufT P P. ^unbulliJi». I' -(p, I 'IVirviil, iriÉ- 

buLJii |n r«|H U>:i>duljr 
fiqm^. r 1: I^IVIudun, i:h||ihIi|0- Va 4 Jl t^i^. 

fl i-l^lo ■>! tu 11, LOino HH pon-^l^: kbü 

flilVaili]!, 
JrLim;i|iq. t- P. ±*b p. roa i;k*l'. r ^i" 

IV EhU tJUn LíJviiJ'. MI" *'lit""í =1^'=-- 
^iiilar Pr C En^TiiL rliid 'D i'l aql