Internet Archive BookReader

Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, : agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidhlig, 's ann Gail-bhearla.