Internet Archive BookReader - Sailm Dhaibhidh maille ri laoidhean o'n Scrioptur Naomha chum bhi air an seinn ann an aora' Dhia.