Skip to main content

Full text of "ISLAMSKE KNJIGE PRVI DIO"

See other formats


LICNOST ZENE MUSLIMANKE 

ONAKO KAKO JE PRIKAZUJU KUR'AN I SUNNET 
Dr. Muhammed Ah el - Hasimi Sarajevo, 2001 ■ 1422. H.G. Naslovoriginala 


SAHSIJJETUL - MER'ETIL - MUSLIMS 


Naslovprijevoda 


liCnost 2ene MUSLIMANKE 


Autor 


dr. Muhammed AM el - Hasimi 


S arapskog prevela 


Sabaheta Ceman 


Serijatski recenzent 


EnesLjevakovic 


Likovno - tehnicki 
urednik 


Nedzad Kazic, Fatih Farhat 


Lektorikorektor 


SabinaDeljkovic,OmerResulovic 


DIP 


Kavazovic D & T, Sarajevo.MersadMujagic 


Stampa 


"OKO"- Sarajevo 


Tiraz: 


30000 
KNnGABR0J19 


Trece izdanje 


BESPLAIM PRMIHIAK 


Izdavac 


S va prava stampan ja i izdavania zadrzava Vi pomodBiH i Kultumicentar "Kralj Fahd" u Sarajevu 

STAMPANO POD POKROVITELJSTVOM CUVARA "DVA HRAMA" 
KRALJA FAHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE CIP - Katalogizacija u publikaciji 

Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sai'ajevo 

UDK 297. 17 -055.2 

el - HASIMI, Muhammed Ali 

Licnost zene muslimanke - onako kako je prikazuju Kur'an i sunnet 

Muhamiued Ali el - Hasimi; (s arapskog prevela Sabaheta Ceman). - 3. izd. 

Sarajevo: Visoki saudijskikomitetzaponiocBosniiHercegovini; knj. 19) 

Prijevod djela: Salisijetul - mer'etd - muslime. 

Biljeske: str. 337 - 370 ISBN 9958 - 880 - 13 - 7 
COBIS - ID 593670 U imeAllaha, Milostivog, Samilosnog PREDGOVOR 

Hvala Allahu, Koji poucava peru, Koji covjeka poucava onome sto ne zna. Hvala Allahu 
Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetio izveo i na pravi put ih uputio: "/ doista, ovoje 
ptavi put moj, pa se njega dtzite i dtuge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od 
puta Njegova." (El - En'am, 753) Uzviseni Allah, takoderveli: "Red: 'Zatsuistioni 
koji znaju i oni koji ne znaju?'" (Ez - Zumet, 9). Uzviseni, takoder, veil: "Zato vjetujte 
u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetio koje objavljujemo. " (Et - Tegabun, 8) 

Neka je Allahov blagoslov na uciteija, koji upucuje najboljoj uputi: "Red: 'Menije, 
doista, jasno koje Cospodatmoj'" (El - En'am, 57), naseg vjerovjesnika Muhammeda, 
sallallahualejhiveselleme. 

Najuzvisenija znanost jeste spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji nacina 
ispovijedanja vjere Njemu. Sto se vise siri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a 
neznanje sve slabije. U hadisu se spominje: "Vrijednost alima (znaica) u odnosu na 
abida - poboznjaka jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde." 
Jer, najvredniji je, najuzviseniji i najdostojniji da bude primjen onaj ibadet koji je uskladen 
i podudaran s casnm Serijatom. A cilj i svrha egzistencije jeste cinjenje ibadeta Allahu: 
"Dzine i Ijude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju." (Ez - Zatijat, 56) 

Visoki saudijski komitet raduje i cini mu cast da, po preporuci njegove visosti 
predsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera 
provinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnih 
muslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moraine vrijednosti, 
ucvrscenje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost drustva i njegovu etiku te 
uspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i najcestitijom zajednicom 
ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastojeci valorizirati nas iman, nasa 
djela i razmisljanje u svjetlu njihovog odnosa, povezujuci dunjaluk sa ahiretom, zivot s onim sto slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije moguce zanemariti, pogotovo uzimajuci u obzir 
cinjenicu da smo izgubili hiljade nase brace u bosanskoj tragediji. Kuda bi nas to onda 
vodilo? 

U okrilju casnog tefsira, plemenitog hadisa i ciste islamske misli, zivimo s ovom 
odabranom skupinom knjiga iz serije "Biblioteka bosanske porodice", koju nudimo 
odraslom i malom, musku i zensku. Svako od njih moze uzeti iz njih ono sto zeli u 
skladu s obimom znanja koje mu je Allah dao, oboruzavajuci se spoznajom I nalazeci 
pravi put pomocu Allahova svjetla. 

"Ostavio sam vas na cistoj stazi po kojoj je isto ici nocu kao I danju, s nje skrece 
samo onaj ko je propao"- veil Poslanik, a.s. "Ostavio sam vam dvije stvari: ako ih se 
budete pridrzavali, necete zaiutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet" - veil Poslanik, 
a.s., takoder. 

Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga ucini blagoslovljenim i trajnim 
dobrim djelom i da nagradi svakog ko je ucestvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke, 
prevodenju djela, pripremanju za stampanje, distribuciji, kao i onog ko se njome 
okoristi, najboljom nagradom. On cuje dove i odaziva se. Direktor Regionalnog ureda 
Visokog saudijskog komiteta za Evropu Naser b. Abdurrahman e/- Saeed 
ZENA MUSLIMANKA 
PREMA SVOME GOSPODARU BUDNA VJERNICA 

Najvrednija je odiika zene muslimanke njeno duboko vjerovanje u Allaha, dz.s., njeno 
jasno ubjedenje da sve sto se dogada u svemiru, da sve ono sto se desava Ijudima, desava 
se po Allahovoj voiji i odredenju, da sve sto zadesi covjeka nije moglo da ga mimoide, a sve 
sto ga mimoide nije moglo da ga zadesi. Covjeku u ovom zivotu ne preostaje nista drugo do 
da slijedi put dobra, da cini dobra djela u svojoj vjeri, a i u zivotu, da se istinski oslanja na 
Allaha, dz.s., da prihvata Njegova naredenja, da bude uvjeren da mu je neophodna Njegova 
pomoc, potpora, da je pod Njegovom upravom i Njegovim zadovoljstvom. 

Prica Hadzeri - nakon sto ju je Ibrahim, a.s., ostavio pored Ka'be ispod drveta iznad 
Zemzema, u Meki El - Mukerremi u kojoj nije bilo nikoga, niti je bilo vode - a Hadzera je uza 
se imala samo svoje dojence Ismaila, a.s. - predstavija za zenu muslimanku najupecatljiviji 
primjer dubine imana (vjerovanja u Allaha, dz.s.), iskrenog oslanjanja na Allaha, dz.s., kada 
jestalozeno, mirno, samouvjereno i smireno rekia Ibrahimu, a.s.:"0 Ibrahime, dalitije 
Allah, dz.s., ovo naredio?" Odgovorio joj je: "Da." Njen odgovor bio je pun pomirljivosti, 
pokornosti, radosne vijesti i smiraja: "Onda, neces nas zanemariti."^ Ovo je bila najkriticnija 
situacija - covjek ostavija svoju zenu i njeno dojence u pustoj zemiji u kojoj nema ni bilja, ni 
vode, a ni Ijudi, uputivsi se prema dalekim zemljama Sama, ne ostavljajuci im nista drugo do 
torbu datula i mjesinu vode! Da nije bilo dubokog imana u dusi Hadzere, da nije bilo iskrenog 
oslanjanja na Allaha, dz.s., koje je ispunilo sva njena cula i osjetila, ne bi mogia podnijeti 
ovako tesku situaciju, nego bi bila shrvana od prvog trenutka i ne bi to bila ona snazna zena 
koju spominju hadzije i oni koji obavljaju 'umru - danju i nocu - koji je spominju svaki put kada 
se napiju Zemzem - vode, svaki put kada obavljaju s'aj izmedu Saffe i Merve, poput njenog 
s'aja - trcanja toga kobnog dana. 

Ova budnost imana urodila je cudnim plodovima u zivotu vjernika i vjernica, jer je 
probudilaosjecaje, istanjila njihovacula i upozorilasrcanato dajedino Allah, dz.s., znatajne 1 Licnost zene muslimanke 

i da je On s covjekom gdje god on bio. Nista bolje ne ukazuje na budnost osjecaja i prisutnost 
bogobojaznosti, u tajnosti i na javi, od dogadaja koji je vezan za djevojku muslimanku, a koji 
se navodi u djelu "Sifetus - safveti vel - e'ajan", a koji prenosi Ibn el - Dzevzi u svojoj knjizi 
"Ahkamun - Nisa".^ 

On navodi: "Prenosi se od Abdullaha bin Zijada bin Eslema, a on od svoga oca, a on od 
svoga djeda da je rekao: 'Bio sam s Omerom bin el - Hattabom kada je usred noci obilazio 
grad, te se umorio i naslonio na zid. Utom je neka zena rekia svojoj kceri: Kceri moja, ustani 
do tog mlijeka pa ga pomijesaj s vodom.' Na to je (djevojka) rekIa: 'Majcice, zar ne znas 
kakvu je odiuku danas donio emirul - mu'minin (vladar pravovjernih)?' 'A kakvu je to odiuku 
donio, kceri?' - zapitala je. Odgovorila joj je: 'Naredio je dase obznani dase ne smije mijesati 
mlijeko s vodom.' Na to joj je majka rekIa: 'Kceri moja, ustani do mlijeka i pomijesaj ga s 
vodom. Ti si u situaciji u kojoj te ne moze vidjeti Omer.' Na to je djevojka odgovorila majci: 
'Necu mu se pokoravati kada me vidi , a biti mu nepokorna kada sam sama.' Omer je to cuo, 
pa je rekao: '0 Esleme, pridi im pa vidi ko to govori i kome govori i da li imaju muskarca 
starateija?'" Pricao je Eslem: "Te sam otisao do njih, kad to bi neudata djevojka i njena majka 
koje nisu imale starateija muskarca. Dosao sam kod Omera i obavijestio ga o tome, pa je 
sakupio i pozvao svoje sinove. Rekao im je: 'Da li nekom od vas treba zena, da ga ozenim? 
Da vas otac ima potrebe za zenama niko ga od vas ne bi pretekao da se ozeni ovom 
djevojkom.' Na to je rekao Abdullah: 'Ja imam zenu.' I Abdurrahman je rekao: 'Ja imam 
zenu.' A Asim je rekao: 'Ja nemam zenu, pa ozeni me.' Nakon toga poslao je po djevojku i 
udao je za Asima, te je ona Asimu rodila kcerku, a ta kcerka je rodila Omera bin Abdul - 
Aziza." 

Doista je to budnost osjecaja koje je islam ucvrstio u dusi ove djevojke muslimanke, koja 
je bogobojazna i ustrajna u tajnosti i na javi, u svojoj samoci i medu Ijudima, a njen dokaz za 
to jeste da je Allah, dz.s. , staino s njome, da On cuje i vidi. Ovo je istinski iman i ovo je njegov 
dusevni plod, koji je njegovu vlasnicu uzdigao do stupnja ihsana - dobrocinstva, a njena 
brza nagrada od Allaha, dz.s., bila je u tome da ju je pocastio sretnim i blagoslovljenim 
brakom, iz cijeg potomstva je peti Hulefaur - rasidin Omer bin Abdul - Aziz, r.a. 

Akidu (vjerovanje) zene muslimanke koja je svjesna, cestita i cista, ne moze pomutiti ni 
najmanje neznanje, niti njenu cistotu moze pomutiti trun iskrivljenosti, kao sto ni njeno 
bijestavilo ne moze ugasiti nikakav obris sumnje. To je, doista, akida koja se temeiji na 
vjerovanju u Allaha Jednog, Jedinog, Uzvisenog Gospodara, Onoga Koji je Svemoguci, 
Onoga u Cijoj ruci je Vlast i Onoga Kome se sve vraca: 

"Upitaj: 'U cijoj je ruci vlast nad svim, ko uzima u zastitu, od koga niko ne moze zasticen 
biti, znate li?' ' Od Allaha!' - odgovorit ce, a ti reel: 'Pa zasto onda dopustate da budete 
zavedeni?'"^ 

Ovaj duboki, jasni i cisti iman povecava snagu, svjesnost i zrelost licnosti zene Licnost zene muslimanke muslimanke, te ona vidi ovaj zivot onakav kakav on i jeste u biti - kuca iskusenja i ispita, ciji 
rezultati ce se pokazati onog dana u koji nema sumnje: 

"Red: 'Allah vam daje zivot, zatim ce uciniti da poumirete, a poslije ce vas na Sudnjem 
danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, all vecina Ijudi ne zna.'"" 

"Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili I da Nam se necete povratiti?"^ 

"Uzvisen je Onaj u Cijoj je ruci vlast - On sve moze ! Onaj Koji je dao smrt i zivot da bi 
iskusao koji od vas ce bolje postupati; On je Silni, Onaj Koji prasta."^ 

Toga ce dana covjek biti nagraden prema svojim djelima. Ako bude cinio dobro, bit ce 
mu dobro, a ako bude cinio zio, bit ce mu zio i nece osjetiti nikakav trag nepravde: 

"Svaki covjek ce toga Dana prema zasluzi kaznjen ill nagraden biti ; toga Dana nece biti 
nepravde! Allah ce, zaista, brzo obracunati."^ 

Polaganje racuna bit ce precizno, da ne moze biti preciznije, i bit ce u covjekovu korist 
iliprotivnjega: 

"Onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjet ce ga, a onaj ko bude uradio koliko trun 
zla-vidjetcega."^ 

Toga dana, Gospodaru moci i velicine nece promaci nista, makar bilo koliko zrno 
gorusice: 

"Mi cemo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo nece uciniti; 
ako nesto bude tesko koliko zrno gorusice. Mi cemo za to kazniti ill nagraditi. A dosta je sto 
cemo Mi racune ispitivati."^ 

Nema sumnje da zena muslimanka, koja je svjesna i mudra, nakon sto prozivi neko 
vrijeme sa znacenjima ovih jasnih ajeta i nakon sto dobro razmisli o tom kobnom Danu, 
usmjerit ce se ka svome Gospodara poput onih koje su pokorne, koje se kaju i koje su 
zahvalne, pripremajuci se za ahiret i cineci dobra djela u svakom danu koliko je to moguce. 

OBOZAVA SVOGA GOSPODARA 

Nema sumnje da ce iskrena muslimanka prihvatiti obozavanje Allaha, dz.s., s najvecom 
vaznoscu, jer ona zna da je zaduzena odredenim serijatskim djelima, koje je Allah, dz.s. , 
naredio svakom muslimanu i muslimanki. Stoga, ona obavija islamske farzove i njegove 
ruknove na najboiji moguci nacin, ne dopustajuci sebi bilo kakve olaksice, olaksanja, niti 
propuste. 

OBAVLJA PET NAMAZA 

Ona obavija pet namaza u njihovo odredeno vrijeme, ne odgada njihovo obavljanje radi 
kucnih poslova, niti radi majcinskih ill bracnih odgovornosti, jer namaz je temelj vjere; - onaj 12 Licnostzenemuslimanke 

ko ga obavija uspostavija vjeru, a onaj ko ga ostavija rusi vjeru.^" 

To je jedno od najboljih i najuzvisenijih djela, kao sto je to obznanio Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., u hadisu koji prenosi Abdullah bin Mes'ud, r.a., koji je rekao: 

"Pitaosam Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Koje je najbolje djelo?' Odgovorio mi je: 'Namaz 
u njegovo vrijeme.' Upitaosam: 'Astaje izatoga?' Rekao je: 'Poslusnost roditeljima.' Upitao 
sam: 'Astaje izatoga?' Rekao je: 'Borba na Allahovu putu.'"" 

Namaz je veza izmedu roba i Gospodara. On je bogatstvo iz kojeg covjek izvlaci snagu, 
cvrstinu, milost i zadovoljstvo, cime spira svoju prijavstinu, svoje grijehe i svoje pogreske. 

Prenosi se od Ebu - Hurejrea, r.a., da je rekao: 

"Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kad kaze: 'Sta mislite, kada bi rijeka proticala 
pored vasih vrata u kojoj biste se svakodnevno prali pet puta, da li bi sta ostalo od vase 
necistoce?' Odgovorili su: 'Ne bi nista ostalo od necistoce.' Na to je Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: 'Tako je i sa pet dnevnih namaza. Njima Allah, dz.s., brise grijehe.'"'^ 

Prenosi se od Dzabira, r.a., da je rekao: "Allahov je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Primjer pet dnevnih namaza jeste kao primjer nabujale tekuce rijeke koja protice pored 
vasih vrata, u kojoj se svakodnevno pet puta perete."^^ 

Namaz je Allahova milost prema Njegovim robovima u kojem oni traze utociste pet puta 
dnevno, zahvaljuju svome Gospodaru, slave Ga, traze od Njega pomoc, milost, uputu i 
oprost. Potom, namaz znaci i cistotu za Ijude i zene koji klanjaju, putem cega se brisu 
pogreske i iskupljuju grijesi i zablude. 

Prenosi se od Osmana bin Affana, r.a., da je rekao: "Cuo sam Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., da je rekao: 

'Nema ni jednog muslimana, kojem se priblizi propisani namaz, pa se lijepo abdesti, 
skruseno i ponizno obavi namaz, a da mu taj namaz nece biti keffaret (oprost, iskup) za 
grijehe koje je prethodno pocinio - osim velikih grijeha - i tako ce biti u svim vremenima.'"^" 

Hadisi, predanja i vijesti koji govore o vrijednosti namaza, njegovoj vaznosti, dobru i 
blagodati za klanjace, mnogobrojni su i korisni. Sve je to potvrda sveopceg bogatstva koje 
sakupljaju klanjaci svaki put kada stanu pred Allaha, dz.s., pokorni i skruseni. Licnost zene muslimanke 1 3 POVREMENO PRISUSTVUJE 
DZEMATU U DZAMIJI 

Islam je oslobodio zenu od obaveznog prisustvovanja namazu u dzematu u dzamijL all 
u Isto vrljeme joj je dozvollo da Izade u dzamlju kako bl obavlla namaz u dzematu. Ulstnu je 
to ona I uclnlla I klanjala namaz za Poslanlkom, s.a.v.s. 

PrenosI se od Alse, majke vjernlka, r.a., da je rekia: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., klanjao bl sabah, a prisustvovale bl I zene - vjernlce, koje su 
bile umotane u svoje hldzabe.^^ Potom bl se vratlle svojim kucama a da Ih niko ne bl 
prepoznao."^^ 

OdnjesetakoderprenosI: 

"Vjernlce bl, umotane u svoje hidzabe, prisustvovale sabah - namazu sa Poslanlkom 
s.a.v.s., te bl se nakon obavljena namaza uputlle svojim kucama, a nIko Ih zbog mraka ne 
blprepoznao."^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., skraclvao bl namaz kadablcuo placdjeteta, pretpostavljajuci 
da je to zabavllo njegovu majku. On u hadlsu, za kojl se slazu da je vjerodostojan, kaze: 

"Ja, dolsta, pristuplm namazu I zellm da ga oduljim kada zacujem plac djeteta, pa 
skratim svoj namaz, jerznam kollka je Ijubav majke naspram djeteta kada place. "^* 

Allahova, dz.s., mllost vellka je premazeni kadaje nlje obavezao da prisustvuje dzematu 
u dzamljl pri obavljanju pet dnevnih namaza, a da ju je obavezao time, to bl joj zadalo 
poteskoce I predstavljalo bl teret za njena pleca. Zena nlje u stanju obavljati namaz u dzamljl, 
kao sto u danasnje vrljeme nl mnogi muskarcl nisu u stanju da obavljaju namaze u dzematu 
u dzamljl, nego su prislljeni da obavljaju namaz tamo gdje se nalaze - na svojim radnim 
mjestlma, pa cak mnogo puta I u svojim kucama. Tako, zenlna odgovornost za domaclnstvo 
I njene mnogobrojne obaveze vezane za njenu kucu, muza I njenu djecu, ne omogucavaju 
joj da pet puta dnevno napusti kucu, nego joj, naprotiv, sve to postaje nemoguce. Ovako 
nam blva jasnija mudrost uskraclvanja obaveze prisustvovanja zene dzematu u dzamljl, all 
ne I za muskarce. Ovako nam je jasnije zasto je namaz zene boljl u njenoj kuci nego u dzamjl 
I zasto joj je ostavljeno da Izabere ono sto je bolje za nju. Ako hoce, klanja u svojoj kucI, a 
ako hoce, moze I IzacI da obavl namaz u dzematu. Njen muz joj ne moze zabranltl da IzlazI 
u dzamlju, ako je vec trazlla od njega dozvolu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., o tome govorl u 
mnogobrojnim hadlslma, a Izmedu ostalog on kaze: 1 4 Licnost zene muslimanke 

"Ne zabranjujte svojim zenama dzamije, a njihove kuce su im bolje."'^ 

"Kada nekom od vas zenatrazi dozvolu da ide u dzamiju, neka joj to ne zabranjuje."^° 

Muskarci su poslusali Poslanikovu, s.a.v.s., naredbu, pa su dozvolili svojim zenama da 
izlaze u dzamiju, makartaj izlazak bio suprotan njihovom misljenju i poimanju. Najboiji dokaz 
tome se nalazi u hadisu Abdullaha bin Omera u kojem se kaze: 

"Omerova zena prisustvovala je sabahskom i jacijskom namazu u dzematu u dzamiji, 
pa joj je receno: 'Zasto izlazis kada znas da Omer to ne voli i da je Ijubomoran?' Odgovorila 
je: 'A sta ga to sprecava da mi zabrani?' Odgovoreno joj je: 'Sprecavaju ga rijeci Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. : 'Ne zabranjujte Allahovim robinjama Allahove dzamije.'"^^ 

U skladu s ovom Poslanikovom s.a.v.s., dozvolom zeni da posjecuje dzamiju i zabranom 
da joj se to sprecava, zena je u vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i poslije njega, navracala 
u dzamije kad god joj je to bib moguce. Obavljalaje namaz, prisustvovala hairii prigodama, 
slusanju predavanja i aktivno ucestvovala u javnom zivotu vjernika. Tako je to bilo otkako je 
propisan namaz u dzematu. Muslimani su obavljali namaz prema BejtuI - Makdisu prije nego 
sto je kibia bila okrenuta prema Ka'bi. Kada je dosia objava o upravljanju prema Ka'bi, Ilea 
vjernika i vjernica bila su okrenuta prema zemljama Sama, pa su se okrenuli prema Ka'bi i 
ovo je okretanje zahtijevalo da zene predu na mjesto Ijudi, a Ijudi na mjesto zena.^^ 

Dzamija je jos uvijek centar zracenja, svjetlosti i upute za vjernike i vjernice. Tako se u 
prostranstvu cistote vrsi ibadet, s njenih minbera sire se predavanja, upute i smjernice, a 
zena muslimanka je od samog pocetka islama bila ucesnica u svemu tome. 

Vjerodostojni tekstovi potvrduju to mnogobrojno i uzastopno ucesce i prisustvo. Oni 
govore o zeninom prisustvu na dzuma - namazu, namazu kod pomracenja, bajram - 
namazima, kao sto govore i o odazivu na mujezinov poziv: "Namaz je u dzema'atu." 

U "Sahih Muslimu" nalazi se da je Ummu - Hisam bint Harise bin en - Nu'man rekia: "Kaf 
vel - Kur'anil - medzid uzelasam (naucila) sjezika Allahovog Poslanika, s.a.v.s., (tj. slusajuci 
ga), posto bi to ucio svakog petka s minbera, drzeci hutbu Ijudima."^^ 

U ovoj knjizi takoder se nalazi da je sestra Amre bint Abdurrahmana pricala: "Petkom 
sam uzela (naucila) Kaf vel - Kur'anil - medzid s usta Allahovog Poslanika, s.a.v.s. , a ucio bi 
to s minbera svakog petka."^^ 

Poslanik, s.a.v.s., preporucuje da se treba lijepo pripremiti za dzuma - namaz, vodeci 
racuna o cistoci, a i Ijudima i zenama je mustehab (lijepo) okupati se: 

"Ko dode na dzumu, bilo od Ijudi ill zena, neka se okupa."^^ 

Ovi tekstovi govore nam o tome da je Esma bint Ebi - Bekr, r.a., prisustvovala namazu 
nakon pomracenja Sunca, zajednos Poslanikom, s.a.v.s., i nije joj bio jasan Poslanikov, 
s.a.v.s., govor, te je zapitkivala nekog covjeka koji joj je bio blizu, a to se navodi u hadisu koji 
od nje biljezi El - Buhari. Ona kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., ustao je da odrzi hutbu Licnost zene muslimanke 1 5 

(nakon obavljenog namaza - salatui - kusuf), te je spomenuo iskusenje u kaburu u kojem ce 
covjekbitipitan. Kadaje to spomenuo, Ijudi su se uznemirili i razgalamili. Nisam razumjela 
staje posljednje rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s. Postose umirila njihovagalama, reklasam 
covjeku koji je bio pored mene: 'Allah te blagoslovio, staje Allahov Poslanik, s.a.v.s., na 
kraju svog govora rekao?' 'Rekao je: 'Objavljeno mi je dacete biti iskusani u kaburovima, 
slicno kao sto cete biti iskusani Dedzalom...'" ^^ 

Kod Buharije i Muslima nalazi se drugo predanje od Esme, u kojem se kaze: 

"UvrijemePoslanika, s.a.v.s., dosloje do pomracenjaSunca...Obavilasamsvojposao, 
a zatim dosia u dzamiju i vidjela Allahovog Poslanika, kako klanja, pa sam pristala uz njega. 
Oduljio je stajanje pa sam mislila da cu sjesti. Okrenula sam se i vidjela jednu slabunjavu 
zenu, pa sam rekia: 'Ova je slabija od mene', te sam nastavila stajati. Ucinio je ruku', pa je 
i s ruku'om oduljio. Nakon toga podigao je svoju glavu i oduljio sa stajanjem, da bi se nekom 
covjeku, kada bi tek dosao, ucinilo da nije ni ucinio ruku'. Nakon toga se udaljio i Sunce je 
izaslo, paje odrzao hutbu Ijudima, zahvalio Allahu, dz.s., velicao Ga, a zatim rekao:..." ^^ 

U zlatno doba poslanstva zena je muslimanka strogo vodila racuna o pitanjima svoje 
vjere. Nastojala je shvatiti sve ono sto se desava, vezano za opce stvari koje su muslimanima 
vazne u njihovom ovom i buducem zivotu. Kada bi zacula poziv: "Namaz je u dzematu", 
uputila bi se u dzamiju da cuje koje upute dolaze s minbera Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
Tako se prenosi od Fatime bint Kajs, jedne od prvih muhadzirki, da je rekIa: "Pozvani su Ijudi 
na zajednicki namaz, pa sam se uputila zajedno s drugim Ijudima prema dzamiji. Klanjala 
sam s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. , i bila sam u prvom redu zena, a on je bio u posljednjem 
redu muskaraca."^^ 

Iz prethodnih vjerodostojnih tekstova vidi se da je zena posjecivala dzamiju u svim 
prilikama i ova posjeta u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., postala je uobicajenom i obaveznom. 
Tako se desio i slucaj napada na zenu dok je isia prema dzamiji, all ovaj dogadaj nije uticao 
na Poslanika, s.a.v.s., da obrati paznju na dozvoljenost zeninog izlaska u dzamiju. Njegova 
naredba o dozvoli posjecivanja, a zabrani sprecavanja odiaska u dzamiju ostala je vazeca, 
jer njeno prisustvo u dzamiji, s vremena na vrijeme od velike je koristi i ima veliki utjecaj na 
njenu dusu, razum i licnost opcenito. 

Prenosi se od Vaila el - Kendija da je u rano jutro jednu zenu kada se vracala iz dzamije, 
napao neki covjek. Trazila je pomoc od covjeka koji je prosao pored nje, a pobjegao je onaj 
sto ju je napao. U to je pored nje prosao odreden broj Ijudi pa je i od njih trazila pomoc i oni 
su uhvatili onoga od kojeg je prethodno trazila pomoc, a onaj drugi je pobjegao. Dosli su s 
njime vodeci ga, pa je rekao: "Ja sam, doista, onaj koji ti je pomogao, a drugi je pobjegao." 
S njime su otisli kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s. , i obavijestili ga o onome sto joj se desilo. 
Ljudi su ga obavijestili da su ga uhvatili dok je bjezao, a on je rekao: "Naprotiv, ja sam joj 1 6 Licnost zene muslimanke 

pomagao protiv onoga koji ju je napao, a ovi Ijudi su me vidjeli i uhvatili." Ona je na to rekia: 
"Laze! On me je napao!" Na to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Idite i kamenujte ga." 
Utom je ustao neki covjek i rekao: "Ne kamenujte ga! Kamenujte mene. Ja sam taj koji ju je 
napao." Priznao je sta je ucinio, nakon cega su njih troje dovedeni kod Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s. : onaj koji ju je napao, onaj sto je odgovorio na njen poziv i zena. Rekao je: "Sto se 
tebe tice, Allah, dz.s. , ti je oprostio", a onom sto ju je spasio, uputio je lijepe rijeci. Na to je 
Omer rekao: "Kamenuj onoga sto je priznao da je pocinio zinaluk!" Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
odgovorio je: "Ne. On je ucinio tevbu Allahu, dz.s.", a prenosilac kaze: "Mislim da je rekao: 
'Ucinio je takvu tevbu, da kada bi je ucinili stanovnici Medine, bila bi im primljena.'"^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., uzimao je u obzir okolnosti u kojim zena prisustvuje dzematu 
i bio je milostiv prema njoj, te je skracivao namaz ako bi cuo djeciji plac, kao sto smo to i 
vidjeli u jednom od prethodnih hadisa.* 

Jednomjezakasniosklanjanjemjacija-namaza, pagajepozvaoOmer, r.a., govoreci: 
"Zaspale su zene i djeca." Tadaje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Niko naZemIji ih ne 
cekaosimvas."^^ 

Mnogobrojni su vjerodostojni hadisi koji govore o Poslanikovom, s.a.v.s., uspostavljanju 
safova za zene prilikom zajednickog klanjanja. Jednog od njih navodi Muslim: "Najboiji 
safovi za muskarce su prvi, a najboiji safovi za zene su zadnji, a najgori prvi."^^ 

El - Buhari biljezi hadis o pravljenju mjesta za zene, kako bi nakon obavljenog namaza 
izasle iz dzamije prije Ijudi. Prenosi se od Hinde bint el - Maris da ju je Ummu Seleme, 
Poslanikova, s.a.v.s., zena, obavijestila o tome da su zene u vrijeme Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., kada bi predale selam ustajale, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., ostao bi zajedno s onim 
Ijudima koji su klanjali za njim. Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., ustao, ustali bi i Ijudi.^^ 

El - Buhari i Muslim biljeze hadis u kojem se govori o tome da zene upozoravaju imama 
pljeskanjem ruku. Prenosi se od Sehia bin Sa'da es - Sa'idijja da je rekao: "Rekao je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s. : 'Sta ja to vidim? Vecina vas pljesce rukama. Kada nekog od vas nesto 
zadesi u namazu, neka kaze: 'Subhanallah.' Kada neko kaze 'Subhanallah', okrenut cu se 
prema njemu, a pljeskanje rukama je za zene.'"^ 

Broj zena koje su posjecivale dzamiju iz dana u dan se povecavao, sve dok nisu u 
vrijeme Abasida ispunile dzamijsko dvoriste. Ljudi su bill prisiljeni da klanjaju iza njih. Imam 
Malik u vezi s tim pitanjem izdao je fetvu koja se navodi u djelu "El - MudevvenetuI - kubra" 
u kojoj stoji: "Ibn - Kasim je rekao: 'Pitao sam Malika o Ijudima koji su dosli u dzamiju i zatekli 
dzamijsko dvoriste ispunjeno zenama, a dzamija je vec bila ispunjena Ijudima, te su Ijudi 
klanjali iza zena, a za imamom?' Malik je odgovorio: 'Njihov namaz je potpun i nece ga 
ponavljati.'"^^ 

Izlazak zene muslimanke na namaz u dzamiju ne smije ostavljati prostora za fitneluk. Licnost zene muslimanke 1 7 

nego mora biti voden uzvisenim islamskim principima cistote, lijepog ponasanja kao i obicajima 
muslimanskog drustva. A ako bi se iz nekog razloga bojala fitneluka zbog izlaska u dzamiju, 
onda joj je bolje i obaveznije da namaz obavi u svojoj kuci. To je ono na sta ukazuje prethodni 
hadis koji prenosi Ibn - Omer od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji kaze: "Ne zabranjujte 
svojim zenama dzamije, a njihove kuce su im bolje." ^^ 

Izgleda da su se neki Ijudi bojali fitneluka I hodanja njihovih zena po noci, pa su ovaj strah 
uzimali za ispriku, kako bi zabranili svojim zenama da izlaze u dzamiju. Otud je i dosia 
zabrana o sprecavanju zena da s vremena na vrijeme izlaze u dzamiju i prisustvuju 
zajednickom namazu. Ovo i jeste srz prethodnog hadisa. Navode se i drugi hadisi koji 
potvrduju prisustvo zene u dzamijama i u drugim situacijama. Medu njima spadaju i rijeci 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koje biljezi Mudzahid od Ibn - Omera: 

"Ne zabranjujte svojim zenama da nocu izlaze u dzamiju." Na to je rekao sin Abdullaha 
bin Omera: "Ne dozvolimo im da izlaze, pa, izazvat ce fesad i sumnju." Mudzahid je rekao: 
"Prekorio ga je Ibn - Omer govoreci: 'Ja kazem: 'Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.', a ti 
kazes: 'Ne dozvolimo im!!'" ^^ 

Prenosi se od Bilala bin Abdullaha bin Omera, a on od svoga oca da je Poslanik, s.a.v.s. , 
rekao: "Ne zabranjujte zenama njihovu radost da idu u dzamiju, ako su od vas vec trazile 
dozvolu." Bilal je rekao: "Tako mi Allaha, necemo im zabranjivati." Na to mu je Abdullah 
rekao: "Ja kazem: 'Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.', ati kazes: 'Sprijecit cemo imto!"'^° 

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: "Ne zabranjujte svojim zenama dzamije, ako za njih traze 
dozvolu od vas. "^^ 

"Ne zabranjujte Allahovim robinjama Allahove dzamije."^" 

"Ako od vas vase zene traze dozvolu da idu u dzamiju, dozvolite im.""^ 

Zeni muslimanki je mubah - dozvoljeno da obavija namaz u dzematu. U tome je svako 
dobro, all je ono ograniceno odredenim uvjetima, a najvazniji medu njima jeste da zena ne 
smije biti namirisana i da ne smije isticati svoje ukrase. Zejneba es - Sekafijje kazuje od 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., daje rekao: 

"Ako neka od vas zeli prisustvovati jacija - namazu, neka se te noci ne mirise.""^ 

Mnogobrojni su hadisi koji govore o zabrani da se zena namirise kada zeli izaci u 
dzamiju. Neki od njih su sljedeci hadisi u kojim Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Kada neka od vas zeli prisustvovati namazu u dzamiji, neka ne dotice miris (tj. neka se 
nemirise)."^^ 

"Bilo koja zena na kojoj se osjeca miris neka s nama ne prisustvuje sljedecoj jacija - 
namazu.""" 1 8 Licnost zene muslimanke PRISUSTVUJE BAJRAM - NAMAZIMA 

Islam je pocastio zenu i ucinio je odgovornom kao i muskarce u ibadetu svome Gospodaru. 
Islam, takoder, zagovara da zena prisustvuje i bajramima: ramazanskom i hadzijskom 
bajramu, kako bi prisustvovala dobru i pozivu upucenom vjernicima. Potvrdu toga nalazimo 
u mnogim hadisima koje biljeze El - Buhari i Muslim. Izmedu ostalih, u hadisu stoji da je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio dasvezene izadu kako bi prisustvovaletim proslavama: 
djevojcurci, punoljetne djevojke i one koje nisu punoljetne. Cak i onim koje imaju menstruaciju 
naredio je da izadu. One nece klanjati, all ce prisustvovati svecanosti. Koliko je vodio racuna 
tome da sve izadu na namaz u ova dva bajrama, ocituje se u njegovoj naredbi da ona koja 
ima vise haljina dadne svojoj sestri nesto da obuce na taj dan. U ovome se ocituje paznja da 
sve zene prisustvuju bajram - namazu, a sve to u okviru medusobnog potpomaganja, 
razumijevanja, jedinstva, dobrocinstva i bogobojaznosti. 

Prenosi se od Ummu 'Atijje da je rekia: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio nam je da 
izademo na bajram - namaze, djevojcicama i djevojkama, a onima koje imaju menstruaciju 
naredio je da se udalje s mjesta gdje ce se klanjati namaz. "^^ 

Od nje se, takoder, prenosi da je rekIa: "Bilo nam je naredeno da izademo na dan 
bajrama, punoljetne djevojke i one koje to nisu." RekIa je: 'Izasle bi i one koje imaju 
menstruaciju, all su bile iza svih Ijudi i donosile su tekbire zajedno s ostalim svijetom.'""^ 

Od nje se prenosi i da je rekIa: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam je naredio da izvedemo 
na bajrame djevojcice, one koje imaju menstruaciju kao i punoljetne djevojke i one koje to 
nisu. Sto se tice onih koje su imale menstruaciju, one nisu pristupale namazu, all su 
prisustvovale dobru i pozivu upucenom muslimanima. RekIa sam: '0 Allahov poslanice, 
jedna od nas nema haljine.' Odgovorio je: 'Neka je odjene njena sestra svojom haljinom.'""^ 

U Buharijinom "Sahihu" navodi se: "Pricao nam je Muhammed bin Selam, pa je rekao: 
"Obavijestio nas je Abdul-Vehhab, a on prenosi od Ejjuba, a on od Hafse bint Sirrin da je 
rekIa: 'Zabranjivali smo nasimdjevojkama da izlazeza bajrame. Stiglaje jedna zena iodsjela 
u dvorcu Beni-Halef i pricala o svojoj sestri ciji je muz bio u borbi s Allahovim Poslanikom, 
s.a.v.s. , u dvanaest pohoda, a i njena sestra je sest puta bila s njim u tim pohodima. Ona je 
kazivala: 'Brinule smo se o ranjenima, a i o bolesnima, pa je moja sestra upitala Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s.: 'Nece li skoditi ako neka od nas ne bude imala haljinu pa ne izade?" 
Odgovorio je: 'Neka je odjene njena prijateljica svojom haljinom i neka prisustvuje dobru i 
pozivu upucenom vjernicima.' Hafsa je rekIa: 'Kada je stigia Ummu Atijje, otisia sam kod nje Licnost zene muslimanke 1 9 

i pitala je: 'Jesi li cula Allahovog Poslanika, s.a.v.s.?' Odgovorila je: 'Zrtvovala bih oca za 
njega, jesam' - nikad ga (Poslanika, s.a.v.s.) ne bi spomenula, a da nije rekia 'zrtvovala bih 
oca za njega.' 'Cula sam ga kad kaze: 'Neka izadu djevojke I one koje su punoljetne' - ill je 
rekao: 'Neka izadu one koje su punoljetne i djevojke - i one koje imaju menstruaciju. Neka 
prisustvuju dobru i pozivu upucenom mu'minima, a one koje imaju menstruaciju nekase 
udalje od mjesta gdje ce se klanjati.' Hafsa je rekIa: 'Upitala sam je: - Zar i one koje imaju 
menstruaciju?' - Odgovorila je: 'Da. Zar one koje imaju menstruaciju ne borave na Arefatu? 
I zar ne prisustvuju tome?'""^ 

U Buharijinom "Sahihu", takoder, navodi se drugo predanje od Ummu Atijje koja kaze: 
"Bilo nam je naredeno da izademo na dan bajrama, pa cak da izadu i djevojke koje nisu 
punoljetne, pa cak i one koje imaju menstruaciju, all da budu iza svijeta, da donose tekbire 
Zajedno s njima, da cine dove kad i oni cine dove, da traze od Allaha, dz.s., da prospe Svoj 
blagoslov i cistotu toga dana.""^ 

U ovim vjerodostojnim hadisima nalazi se ociti dokaz da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
obracao ogromnu pozornost na svijest osjecajne i intelektualne zene muslimanke. Stoga je 
naredio da sve izadu, pa cak i one koje su imale menstruaciju, s tim da su one oslobodene 
namaza i nije im dozvoljeno da prisustvuju mjestu na kojem se klanja. On je svojim pozivom 
obuhvatio sve zene, vodeci racuna da one ucestvuju u ovakvim velikim svecanostima, da 
prisustvuju pozivu upucenom vjernicima, da uce tekbire zajedno s drugima, da cine dove 
Zajedno s drugima i da prozivljavaju probleme islamskog ummeta o kojima se govori s 
minbera nakon Bajram - namaza. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., poklanjao je paznju poducavanju, usmjeravanju zene i njenom 
ukljucivanju u izgradnju islamskog drustva, pa je odredio vrijeme u kojem ce se same njima 
obracati. Upucivao bi se na mjesto gdje su se one sakupljale, govorio bi im i podsjecao ih na 
njihove obaveze, pa je ovaj njegov govor i podsjecanje preslo u obavezu da to cine i imami. 
U to cemo se uvjeriti na osnovu hadisa kojeg biljeze El - Buhari i Muslim od Ibn - Dzurejdza 
koji je rekao: "Obavijestio me je 'Ata' od Dzabira bin Abdullahadaje rekao: 'Cuo sam gada 
kaze: 'Allahov Poslanik, s.a.v.s., je na Bajram ustao i klanjao, pa je poceo s namazom prije 
hutbe, azatimseobratio Ijudima. Posto je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zavrsio, sisao je, dosao 
do zena i podsjetio ih na njihove obaveze - a oslanjao se na Bilalovu ruku dok je Bilal 
prostirao svoj ogrtac kako bi zene bacale na njega sadaku. Upitao sam 'Ataa: 'Je li to bio 
sadekatui - fitr?' Odgovorio je: 'Ne. Ovo je sadaka kojom zene udjeljuju svoje prstenje, pa 
one to i cine.' Upitao sam 'Ataa: 'Da li sada imam ima pravo da dode kod zena upozoravajuci 
ih na njihove obaveze?' Odgovorio je: 'Dakako! Naravno da je to njihovaobaveza. Ne znam 
sta im je pa to oni ne cine?'"™ 

U ovom hadisu navodi se da se Allahov Poslanik, s.a.v.s., obratio zenama, da ih je 
podsjetio na njihove duznosti i da je uzeo od njih ono sto im je bilo vrijedno, kao sadaku. U 
drugom hadisu kojeg biljeze El - Buhari i Muslim od Ibn - Tavusa, aon od Ibn - 'Abbasa, r.a., 20 Licnost zene muslimanke 

dodaje da ih je podsjetio na prisegu (bej'at) i da se uvjerio u njihovu postojanost u toj prisegi. 
Ibn - 'Abbas je pricao: "Prisustvovao sam ramazanskom Bajram - namazu i s Poslanikom, 
s.a.v.s., i s Ebu - Bekrom, i s Omerom i s Osmanom. Svi su ga klanjali prije hutbe, a onda 
bi se obratili prisutnima." Pricao je: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., sisao je s minbera - kao da 
sad gledam kako rukom Ijudima govori da sjednu - zatim se uputio prema zenama, a s njim 
je bio i Bilal. Govorio je: '0 Vjetovjesnice, kada ti dodu vjemice da ti poloze prisegu: 
da nece Allahu nikoga tavnim smattati,... ' (60: 12), pa je proucio ovaj ajet do kraja, 
a onda je rekao: 'Jeste li i vi tako ucinile?' Rekia je jedna zena - a ni jedna mu osim nje nije 
odgovorila: 'Da Allahov Poslanice' 

- a tada nije znao ko je ona.^^ Rekao je: 'Dijelite sadaku.' Bilal je prostro svoj ogrtac, a zatim 
je rekao: 'Dodite ovamo. Neka su vam otkupnina moj otac i majka', te su bacale svoj nakit 
iprstenjeuBilalov ogrtac." ^^ 

Nema sumnje da ovo Poslanikovo, s.a.v.s., obracanje zenama, njegovo predavanje 
njima, uzimanje sadake od njih, kao i potvrda njihove prisege, predstavija obavezu za njih da 
obavljaju obrede ove vjere. Ovo predstavija i poticaj na njihovo cinjenje dobrih djela. Sve ovo 
odigralo se zahvaljujuci pozivu na zajednicko klanjanje Bajrama. U ovome se nalazi i dokaz 
vaznosti zajednickog namaza u zivotu pojedinca i zajednice u islamskom drustvu. 

Posto islam ne obavezuje zenu da prisustvuje namazu u dzema'atu u dzamiji, on je 
ucinio mustehabom - dozvoljenim da zene mogu klanjati namaz zajedno u dzema'atu, ako 
se sakupe na jednom mjestu. Ona koja ce im biti imam staje na sredinu, izmedu njih, ne 
izlazeci ispred njih. One nece uciti ni ezan a niti ikamet. Ovako je cinila majka vjernika Ummu 
Seleme kada bi predvodila dzemat zena.^^ 

KLANJA POTVRDENE SUNNETE I NAFILE Zena muslimanka, koja je na pravom putu, nece ogranicavati obavljanje pet obaveznih 
dnevnih namaza, nego ce klanjati i potvrdene sunnete. A sto se tice nafila, obavljat ce 
onoliko koliko bude imala volje i slobodnog vremena, kao sto su duha - namaz, namaz 
poslije aksam - namaza i nocni namaz. Nafile priblizavaju covjeka njegovom Gospodaru i on 
ih voli koliko voli i koliko je zadovoljan svojim Gospodarem, sto ga cini jednim od klanjaca koji 
su pokorni i koji ce pobijediti (ulaskom u Dzennet). Nema boljeg dokazaza velicanstvenost 
stupnja, do kojeg dode vjernik koji se cesto priblizava Gospodaru svojim nafilama od rijeci 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji prenosi od Allaha, dz. s., u hadisi - kudsijju: 

"Moj mi se rob priblizava nafilama sve dok ga Ja ne zavolim, a kada ga Ja 
zavolim, ja postajem njegov sluh kojim cuje, njegov vid kojim vidi, njegova 
tuka kojom uzima, njegova noga kojom ide. Kada bi nesto ttazio od Mene, dao 
bib mu. Kada bi ttazio od Mene utociste, pruzio bib mu ga. "^ Licnost zene muslimanke 21 

Na Allahovu Ijubav prema Njegovom robu nadovezuje se i to da ga vole i stanovnici 
nebesa i Zemlje. Potvrda za to nalazi se u hadisu koji prenosi Ebu - Hurejre od Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., kojije rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 

"Doista, Allah kada zavoli roba, pozove Dzibrila I kaze: 'Doista volim tog i tog 
covjeka, pa i ti ga voli.'" Rekao je: "Pa ga zavoli Dzibril, a potom uputi poziv prema 
nebesima govoreci: 'Doista Allah voli tog i tog covjeka, pa i vi ga volite.' Tako ga zavole i 
stanovnici nebesa. Rekao je: 'Zatim, to prihvatanje prema njemu biva spusteno na Zemlju. 
A ako zamrzi roba, pozove Dzibrila i kaze: 'Doista fa mrzim tog i tog covjeka, pa i ti 
ga mrz/,'" Rekao je: "Zamrzi ga i Dzibril, a zatim uputi poziv stanovnicima nebesa: 'Doista 
Allah mrzi tog i tog covjeka, pa mrzite ga i vi.'" Rekao je: "Zamrze ga i oni, a zatim, ta mrznja 
prema njemu biva spustena na Zemlju. "^^ 

Stoga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., klanjao nocu, sve dok mu noge ne bi natekle, pa bi ga 
majkavjernikaAisa, r.a.,upitala: "Zasto to cinis,o Allahov Poslanice, kada tije Allah oprostio 
sve grijehe? " Odgovorio bi joj: "Zar da ne budem zahvaini rob? "^^ 

Majka vjernika Zejneba klanjala je nafile i zadugo bi klanjala namaz. Razapela bi konopac 
izmedu dva stupa, pa kad bi se umorila ill malaksala, prihvatila bi se za njega kako bi 
povratila snagu. Jednom prilikom je Poslanik, s.a.v.s. , usao u dzamiju i vidio taj konopac, pa 
je upitao: "Sta je ovo?" Odgovorili su: "Zejnebino. Klanja, pa kad se umori ill kad malaksa, 
prihvati ga." Rekao je: "Odvezite ga. Bilo ko od vas da bi povratio snagu, kada se umori ill 
malaksa, sjedne - ill neka sjedne"" 

Jedna zena iz plemena Esd, po imenu Havia' bint Tuvejt, klanjala bi cijelu noc i ne bi 
spavala. Jednog dana je prosia pored majke vjernika Aise, r.a., a kod nje je bio Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., pa mu je rekia: "Ovo je HavIa' bint Tuvejt. Tvrde da nocu ne spava." Na 
to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ne spava nocu!!? Radite onoliko koliko mozete. 
Tako mi Allaha, Allahu nece dojaditi i kada vama dojadi "^^ 

Poslanikov, s.a.v.s., naukpobudivalaje Ijubav prema obavljanjunafilaipodsticalagana 
njihovo cinjenje. On je istovremeno pozivao na umjerenost u ibadetu, a mrzio je pretjerivanja, 
sukladno savrsenoj ravnotezi licnosti vjernika. To je garancija neprestane pokornosti koju 
covjek obavija s lahkocom, zivoscu i slobodnom voljom, kako to u isto vrijeme ne bi 
predstavljalo poteskocu i teret i kako ga ne bi odvelo od njegova izvrsavanja i redovitosti. 
Poslanikova, s.a.v.s., uputa u sebi sadrzi i to da su Allahu, dz.s., najdraza djela koja su 
stalna, redovita, pa makar bila i minimalna. Potvrdu toga nalazimo u hadisu koji se prenosi 
od Aise, r.a., koja je rekIa: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Uzvisenom Allahu najdraza 
su djela koja su redovita, pa makar bila i minimalna." Prenosilac je rekao: "Kada bi Aisa nesto 
uradila, ucinila bi to obaveznim ( tj. neprestano bi cinila)"^^ 

Ova uzastopnost i redovitost cinjenja dobrih djela nije bila prisutna samo kod Aise, r.a., 
nego je bila prisutna kod svih bliskih clanova Poslanikove, s.a.v.s., porodice: njegovih zena, 22 Licnost zene muslimanke 

rodbine i bliznjih. Otome svjedoci hadis koji biljezi Muslim, takoderod Aise, r.a., kojaje rekia: 
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao je hasuru koju je nocu uzimao samo za sebe da bi na njoj 
klanjao, pasu drugi Ijudi klanjali kako je ion klanjao, adanju bije ucinio dostupnom drugima. 
Jedne noci su se sabrali, pa je rekao: '0 Ijudi, na vama je da cinite onoliko djela koliko ste u 
mogucnosti, jer Allahu nece dojaditi sve dok vama ne dojadi. A Allahu su, doista, najdraza 
djela koja su redovita, pa makar bila i mala.' Clanovi porodice Muhammeda, s.a.v.s., kada bi 
ucinili neko djelo, ne bi ga napustali."™ LIJEPO OBAVLJA NAMAZ 

Pobozna i svjesna zena muslimanka vodi racuna o tome da svoj namaz lijepo obavi, da 
srcem bude prisutna u namazu, da joj dijelovi tjela budu skruseni, da u toku namaza bude 
svjesna znacenja ajeta koje uci, da se poistovjecuje sa znacenjem tesbiha i dova koje 
izgovara u namazu kako bi joj dusa bila ispunjena skrusenoscu i poniznoscu prema Allahu, 
dz.s., i kako bi njeno srce treperilo i bilo ispunjeno uputom, zahvalom i poboznoscu prema 
Allahu, dz.s. Kada je u njenom namazu napadne neka sejtanska misao, kako bije odvratila 
od prisutnosti njenog srca u namazu i od cistote njenih misli, ona se predaje odbacivanju tih 
misli i udubljivanju u ucenje Kur'ana, as., i predaje se slavljenju, zahvali i velicanju Allaha, dz.s. 

Muslimanka nece, cim zavrsi svoj namaz, okrenuti se istog casa kucnim poslovima ill 
zivotnim problemima. Ona ce, naprotiv, traziti oprosta od Allaha, dz.s., tri puta, kao sto je to 
cinio Allahov Poslanik, s.a.v.s. Ona ce, takoder, prouciti: "Allahumme entes - selamu ve 
minkes - selamu tebarekte ja zel - dzelali vel - ikram - Allahu moj, Ti si spas i od Tebe dolazi 
spas. Slavljen si, Velicanstveni i Plemeniti."^' 

Nakon toga ce ponavljati tesbih i zikr koji se navodi u sunnetu, a koji je Poslanik, 
s.a.v.s., ponavljao kada bi zavrsio s namazom. Taj tesbih i zikr je mnogobrojan i raznovrstan,^^ 
a u najvaznije spada: slavljenje Allaha 33 puta (Subhanallah - Slava Allahu), zahvala Allahu 
33 puta ( El - hamdu lillah - Hvala Allahu ), velicanje Allaha 33 puta (Allahu ekber - Allah je 
najveci), a stoti put se kaze: "La ilahe illallahu vahdehu la serike leh, lehul - mulku ve lehul - 
hamdu ve huve 'ala kulli sej'in kadir - Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema saucesnika. 
Njemu pripada vlast i zahvala. On je mocan nad svim stvarima." U vjerodostojnom predanju 
od Poslanika, s.a.v.s., stoji da je rekao: 

"Ko na kraju svakog namaza prouci 33 puta Subhanallah, 33 puta El - hamdu lillah, 33 
puta Allahu ekber i to je 99 puta i stoti put kaze: la ilahe illallahu vahdehu la serike leh, lehul 
- mulku ve lehul - hamdu ve huve 'ala kulli sej'in kadir', oprostit ce mu se njegovi grijesi, pa 
makar bill kao morska pjena."^^ 

Nakon toga zena ce se obratiti Allahu, skruseno moleci da joj poboljsa njeno stanje na Licnost zene muslimanke 23 

dunjaluku, a i na ahiretu, da je obiino obaspe Svojim vidljivim i nevidljivim blagodatima i da joj 
podari prisebnost u njenim postupcima. 

Tako zena napusta svoj namaz ociscene duse, skrusenog srca i produhovljena. Njeno 
cijelo bice biva prozeto duhovnom snagom kojajoj pomaze pri sukobljavanju sazivotnim 
problemima i poteskocama kucanstva i majcinstva, bjezeci u sigurno okrilje svoga 
Gospodara. Ona se ne zaiosti ako je pogodi zio i ne odbacuje dobro koje je obaspe. Ovo je 
stanje onih zena koje klanjaju, koje su pokorne i skrusene: "Covjekje, uistinu, stvoten 
malodusan: kada ga nevoija snade - biizanje, a kada muje dobro - nepiistupacan 
je, osim vjemika koji molitve svoje budu na vtijeme obavljali i oni u cijim 
imecima bude odteden dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. "^ UDJELJUJE ZEKAT ZA SVOJ IMETAK Zena izdvaja zekat na svoj imetak, ako je imucna i ako spada u obveznike zekata. Ona 
ce svake godine tacno na vrijeme odrediti koliko posjeduje i sa sigurnoscu, preciznoscu i 
paznjom izdvojit ce onoliko koliko je duzna platiti. Zekat jejedan od islamskih ruknova i nije 
dozvoljeno nipodastavanje ili trazenje olaksica pri njegovom godisnjem izdvajanju, makarto 
bilo u hiljadama ili milionima. U mislima bogobojazne i svjesne muslimanke nikako ne kruzi 
misao o tome da pobjegne pred zekatom, koji je obavezna da izdvoji. 

Jer, zekat je odredena imovinsko - obredna obaveza koju je Allah, dz.s., propisao 
svakom muslimanu koji posjeduje nisab, bez obzira da li to bila zena ili muskarac. Allah, 
dz.s., ucinio je uskracivanje zekata i njegove legitimnosti ruznim otpadnistvom i otvorenim 
kufrom, a protiv onoga ko ga uskrati dopustena je borba i prolijevanje njegove krvi, sve dok 
u potpunosti ne izdvoji zekat onako kako su to pojasnili vjerski propisi. Stav Ebu - Bekra es 
- Siddika, r.a., naspram ehlur - riddeti (odmetnika) koji nisu htjeli dati zekat, kao i njegove 
besmrtne rijeci koje im je uputio, jos uvjek se ponavljaju kroz sva vremena: "Tako mi Allaha, 
borit cu se protiv onih koji razdvajaju namaz i zekat."^^ 

Ovo su, doista, besmrtne rijeci koje obznanjuju velicanstvenost ove vjere, povezuju 
vjeru i ovaj zivot, koje putem Ebu - Bekrovog dubokog razumijevanja otkrivaju prirodu ove 
potpune i savrsene vjere. Ove rijeci otkrivaju njegovo povezivanje izmedu intuitivnog 
vjerovanja i djelotvornog sprovodenja zahtjevatog vjerovanja. Dosli su kur'anski uzastopni, 
obavezujuci i medusobno isprepleteni ajeti koji u dusama vjernika povezuju namaz i zekat 
pri izgradnji imana - vjerovanja u ovu vjeru: 24 Licnost zene muslimanke 

"... koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. "^^; 
" Molitvu obavljajte i zekat dajite... ""; 
"... i molitvu obavljaju i zekat daju..."^'^ 

Pred bogobojaznom i svjesnom muslimankom nije skriveno da je islam taj koji daje zeni 
pravo samostalnosti u raspolaganju njenim imetkom. Islam je nije obavezao da izdvaja za 
opskrbu, nego je opskrbu propisao muskarcu. On joj je propisao zekat na imetak i ucinio ga 
pravom siromasnoga. Muslimanka ne oklijeva u njegovom izdvajanju i trosenju na njene 
zakonite troskove, pod izgovorom da je ona zena i da u osnovi nije obavezna izdvajati za 
opskrbu, osim ako u njenom razumijevanju vjere postoji manjkavost, akoje njeno vjerovanje 
iskrivljeno ill ako njena licnost sadrzi neke nedostatke. Hi, pak, zena koja je nazigled pobozna, 
all zaiutala, koja je po prirodi sklona cuvanju i Ijubavi prema imetku, te joj nije ni na kraj pameti 
da izdvoji zekat,iako posti, klanja i hadz obavija, koja samo ponekad udijeli sadaku mrvicama 
iz njenog velikog imetka. Ove dvije vrste zena ni po cemu ne odgovaraju muslimanki koju 
islam zeli. 

POSTI MJESEC RAMAZAN I NOCu KLANJA 

Bogobojazna muslimanka posti mjesec ramazan. U njenoj je dusi nastanjeno uvjerenje 
da ce onome ko isposti ramazan, potpuno vjerujuci i preispitujuci se, biti oprosteni prethodni 
grijesi."^^ 

Ona ce se naoruzati ahlakom vjernica koje poste, koje cuvaju svoje jezike, svoje 
poglede i svoja cula od svake iskrivljenosti koja bi pokvarila post, ill umanjila nagradu za 
njega. Ako bi bila izlozena fitneluku prepirke, netrepeljivosti ill galame, uradit ce po poslanickoj 
praksi vezanoj za postace: 

"Kada neko od vas posti, neka bestidno (sramotno) ne govori, a ako ga neko bude 
psovao, ill ga napadne, neka kaze: 'Ja postim!'"™ 

"Ko se ne prode laznog govora i postupka u vezi s njim, Allahu nije potrebno da on 
ostavljajeloipice."^' 

Svjesna muslimanka osjeca u ramazanu da se nalazi u okrilju jednog posebnog, a ne 
bilo kojeg mjeseca. To je mjesec u kojem se umnozavaju dobra djela, otvaraju vrata dobra, 
u kojem je post radi Allaha, dz.s., i samo On za njega nagraduje. Nagrada Allaha, Onega Koji 
je bogat, Koji blagodati daje, Koji je najboiji, Koji sve daje, najvecaje, najpotpunija, i ona 
obuhvata vise nego sto se moze opisati ill zamisliti: 

"Svaki covjekov posao se visestruko nagraduje; dobro djelo se nagraduje deseterostruko, 
do sedam stotina puta, a Uzviseni je Allah rekao: 'Osim posta, on je Moj i Ja za njega Licnost zene muslimanke 25 

nagradujem. Postac ostavija svoje strasti i hranu radi Mene. Postac ima dvije radosti: radost 
kod iftara i radost kod susreta svoga Gospodara. Zadah iz njegovih usta je boiji kod Allaha 
odmirisamosusa.'"^^ 

Na razboritoj i budnoj muslimanki je da uskladi svoje kucne poslove u ramazanu i da 
iskoristi njegovo mubarek (odabrano) vrijeme. Ne smije dozvoliti da je kucni poslovi odvrate 
od klanjanja obaveznih namaza u njihovo odredeno vrijeme, kao ni od ucenja Kur'ana, a.s., 
i klanjanja nafila. Porodicna sijela ne smiju je odvratiti od nocnog namaza i dove, jer ona zna 
da je Allah, dz.s., onima koji u ramazanu nocu klanjaju, obecao ogromnu nagradu I oprost: 

"Ko klanja uz ramazan (teravija - namaz), vjerujuci I nadajuci se (nagradi), bit ce mu 
oprosteni (mail) grijesi koje je pocinio."^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u ramazanu je bio izrazito marljiv u cinjenju dobrih djela, a 
posebno u posljednjih deset dana ramazana.Od Aise, r.a. , prenosi se da je rekia: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se posebno trudio u posljednjih deset dana ramazana."^" 

Od nje se, takoder, prenosi da je rekIa: "Kada bi nastupila zadnja desetina mjeseca 
ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi noc provodio u ibadetu, probudio bi svoju obitelj i 
trudio se da ibadet bude sto bolji."^^ 

Naredivao je da se trazi LejIetuI - kadr, kao sto je trazio da se ona provede u namazu: 

"Trazite LejIetuI - kadr u zadnjih deset dana ramazana. "^^ 

"Ko provede LejIetuI - kadr na kijamu (u namazu), vjerujuci i nadajuci se (nagradi), bit ce 
mu oprosteni (mail) grijesi koje je pocinio."^^ 

Ovaj plemeniti mjesec jeste mjesec iskrenog ibadeta i ne pristaje marljivoj muslimanki 
da njegove noci provodi u igri i zabavi i dugom besposlenom sijeljenju sve dok se ne priblizi 
izlazak sunca i dok san ne dode na oci svih clanova obiteiji, te im iznese ono sto ce jesti pa 
se nakon toga upute u svoje odaje zureci da utonu u duboki san, a da niko od njih nije 
pomislio na obavljanje sabah-namaza. 

Naprotiv, svjesna muslimanka ce u ramazanu voditi racuna o tome da ona i clanovi 
njene porodice zive islamskim nacinom zivota. Radit ce na tome da organizuje zivot u 
nocima ramazana, pa kada se svi clanovi porodice vrate s teravih-namaza, nece dugo 
sjediti, jer moraju ustati nakon kratkog vremena kako bi klanjali nocni namaz i sehurili se. 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio je da se ustaje na sehur jer se u njemu nalazi mnogobrojno 
dobro. Onjerekao: 

"Ustajte na sehur, jerje u sehuru zaista bericet."^^ 

Muslimanka koja je na pravom putu pomaze svim clanovima svoje obiteiji da ustaju na 
sehur, povodeci se za primjerom Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i ostvarujuci bericet koji se 
nalazi u sehuru. U to spada: podsjecanje na obavljanje nocnog namaza, podsticanje na 
odiazak u dzamiju radi obavljanja sabah-namaza u dzema'atu, a sve to povecava tjelesnu 26 Licnost zene muslimanke 

snagu za post. Ovo je cinio Allahov Poslanik, s.a.v.s., a njegovi ashabi su ga slijedili. 

Prenosi se od Zejda bin Sabita, r.a., da je rekao: "Sehurii smo se s Allahovim Poslanikom, 
s.a.v.s., zatim smo klanjali namaz." Receno je: "Koliko je bilo (proslo vremena) izmedu?" 
Odgovorio je: "Pedeset ajeta."^^ 

Nema sumnje da ce muslimanku koja bude uzrokom ostvarenja tog sveg dobra njene 
porodice u ramazanu Allah obiino darovati I povecati njenu nagradu: 

"One koji budu vjerovali I dobra djela cinili - Mi doista necemo dopustiti da propadne 
nagrada onome koji je dobra djela cinio. "^° 

POSTI NAFILE 

Bogobojazna muslimanka, takoder, posti nafile pored ramazana, ako joj taj post ne 
stvara poteskoce: posti Dan Arefata, dan 'asure, deveti dan muharema. Postiti ove dane 
kao i druge, spada u dobra djela koja brisu (male) grijehe. tome nas je obavijestio Plemeniti 
Poslanik, s.a.v.s.: 

Prenosi se od Ebu - Katade, r.a., daje rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan je o 
postu na Dan Arefata, pa je rekao: 

'On iskupljuje grijehe prethodne godine, te ostataktekuce godine.'"^^ 

Prenosi se od Ibn - Abbasa, r.a., daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., postio dan asure i da 
jenarediodaseposti."^^ 

Prenosi se od Ebu - Katade daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan o postu asure, pa je 
rekao: "Iskupljuje grijehe prethodne godine. "^^ 

Prenosi se od Ibn - Abbasa, r.a., daje rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Kada 
bih ostao do sljedece godine, postio bi i deveti dan."^" 

Isto tako je i s postom sest dana mjeseca sevala. vrijednosti njihovog posta Allahov 
Poslanik, s.a.v.s. ,kaze: 

"Ko isposti ramazan, zatim posti sest dana sevala, kao daje postio citavu godinu."^^ 

Mustehabb (lijepo) je postiti tri dana svakog mjeseca. tome Ebu - Hurejre kaze: "Moj 
prijatelj mi je preporucio tri stvari: post tri dana svakog mjeseca, dva rekata duha-namaza 
i da prije spavanja klanjam vitr-namaz."^^ 

Prenosi se od Ebu - Derda'a, r.a., daje rekao: "Moj dragi prijatelj mi je preporucio tri 
stvari koje necu napustiti dok god sam ziv: post tri dana svakog mjeseca, duha - namaz i da 
ne zaspem dok ne klanjam vitr - namaz. "^^ 

Prenosi se od Abdullaha bin 'Amr el - 'Asa, r.a., da je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s.: Licnost zene muslimanke 27 

"Posttri danasvakog mjesecaje postcitavu godinu."^^ 

Navode se tekstovi koji preciziraju ova tri dana kao 13. ,14. i 15. dan, a ovi dani se 
nazivaju - bijeli dani. Drugi, pak, tekstovi govore o tome da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
postio bilo koja tri dana svakog mjeseca. 

Prenosi se od Mu'aze el - 'Adevijje da je pitala Aisu, r.a., o tome da li je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., postio tri dana svakog mjeseca? Odgovorila je: "Da." Na to sam upitala: "U kojim je 
mjesecima postio?" Odgovorila je: "Nije vodio racuna u kojem je mjesecu postio. "^^ 

HADZ OBAVLJA 

Svjesna muslimanka pred sobom ima i prakticno obavljanje njene vjere, koje se ocituje 
i u tome da obavi hadz, kada za to bude imala mogucnosti. Kada joj se ukazu uvjeti za 
propisano putovanje na hadz, posvetit ce se razboritom, savjesnom i dubokom proucavanju 
propisa hadza, kako bi obavljanju propisa hadza pristupila s razumijevanjem, savjesnoscu 
i mudroscu, kako bi njen hadz bio ispravan, potpunih zakonskih uvjeta i kako bi bio na 
stupnju dzihada kod muskaraca, kao sto nas je o tome obavijestio Plemeniti Poslanik, 
s.a.v.s. Prenosi se od Aise, r.a., da je rekia: "Rekia sam: '0 Allahov Poslanice! Zar se mi ne 
mozemo boriti i vojevati s vama?' Odgovorio je: 'All, najljepsi i najboiji dzihad jeste hadz, 
hadz mebrur (primljen hadz)."' Rekia je Aisa: "Nakon sto sam ovo cula od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., ne propustam hadz."* 

OBAVLJA UMRU 

Kao sto je zeni muslimanki propisan hadz, propisana joj je, takoder, i umra - ako je u 
prilici. A umra u ramazanu jeste posebna, jer je nagrada za nju kao nagrada za hadz 
obavljen s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. To se navodi u hadisu koji biljezi imam El - Buhari 
od Ibn - Abbasa, r.a., koji je rekao: 

"Nakon sto se Vjerovjesnik, s.a.v.s., vratio s hadza, upitao je Ummu Sinan 
el - Ensarijje: "Sta te je sprijecilo da obavis hadz?" Odgovorila je : "Otac tog i tog" - sto 
znaci njen muz. "On ima dvije deve. Najednojjeisaonahadz, adruganamnapajazemlju." 
Rekao je: "Kada dode ramazan, obavi umru, jerje umra u ramazanu kao hadz." U drugom 
predanju, takoder od Ibn - Abbasa, stoji: "Doista umra u ramazanu ima vrijednost hadza 
(obavljenog)samnom."^' 28 Licnost zene muslimanke POKORNA JE NAREDBI 
SVOGA GOSPODARA 

Svjesna zena muslimanka ne zaboravija da je ona obavezna izvrsavati odredene 
serijatske propise, kojejojje Allah, dz.s., naredio. Zaduzenajeonolikokolikojezaduzen I 
muskarac I medu njima nema razlike, osim u propisima koji su vezani samo za zenu I ne ticu 
se muskaraca, kao I u propisima koji su vezani za muskarce i ne ticu se zena. Osim toga 
ona i muskarac imaju iste obaveze pred Allahom, dz.s. Uzviseni Allah je rekao: 

"Muslimanima i muslimankama, i vjetnicima i vjetnicama, i poslusnim 
muskatcima i poslusnim zenama, i isktenim muskatcima i iskrenim zenama, i 
sttpljivim muskatcima i sttpljivim zenama, i poniznim muskatcima i poniznim 
zenama, i muskatcima koji dijele zekat i zenama koje dijele zekat, i muskatcima 
koji poste i zenama koje poste, i muskatcima koji o svojim stidnim mjestima 
vode btigu i zenama koje o svojim stidnim mjestima vode btigu, i muskatcima 
koji cesto spominju Allaha i zenama koje cesto spominju Allalia, Allah je, doista, 
za sve njih optost i veliku nagtadu ptiptemio. "^^ 

"Onome ko cini dobto, bio muskatac Hi zena, a vjetnik je. Mi cemo dati da 
ptozivi lijep zivot, i doista, cemo ih nagtaditi boljom nagtadom nego sto su 
zasluzili."' 

"I Cospodat njihov im se odazva: 'Nijednom ttudbeniku izmedu vas ttud 
njegov necu ponistiti, ni muskatcu ni zeni - vi ste jedni od dtugih. Onima koji se 
isele, i koji budu iz zavicaja svoga ptognani, i koji budu na putu Mome muceni 
i koji se budu botili i poginuli, sigutno cu pteko htdavih djela njihovih pteci i 
sigutno cu ih u dzenetske basce, ktoz koje ce tijeke teci, uvesti; nagtada ce to od 
Allaha biti. '-Au Allaha je nagtada najljepsa. "^* 

Kada se u Kur'anu ill sunnetu kaze: "...o Ijudi", onda to obuhvata i muskarce i zene. 
ovome svjedoci hadis koji biljezi imam Muslim od majke vjernika Ummu Seleme, r.a., da je 
rekia: 

"Slusala sam Ijude kako spominju vrelo, all to nisam cula od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 
Ubrzo nakon toga, sluskinja me je cesljala kada sam cula Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
gdje kaze: '0 Ijudi.' Reklasam sluskinji: 'Ostavi me.'Onaje nato kazala: 'Pozvao je Ijude, a 
nije pozvao i zene.' Odgovorilasam joj: 'Jasam od Ijudi.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 
'Ja cu vas preteci do vrela. Pridruzite mi se. Neka niko od vas (na Sudnjem danu) ne dode Licnost zene muslimanke 29 

i ne bude otrgnut od mene kao sto se otrgne zaiutala deva.' Ja cu reci: 'Zasto ovo?' Tada ce 
mi se reci: 'Ti ne znas sta su oni radili poslije tebe.' Ja cu tada reci: 'Daleko bilo!'"^^ 

U predanju koje biljezi Muslim stoji: "Ja cu reci: 'Daleko bile, daleko bilo onome ko bude 
mijenjao poslije mene.'"^^ 

Covjek i zena jednaki su pred Allahom, dz.s. , u slijedenju Njegovih naredbi i izbjegavanju 
Njegovih zabrana. Otud zena i cini ono sto joj je Allah, dz.s., naredio, a kloni se onoga sto je 
zabranio. Ona vjeruje da ce biti pitana za ono sto je ucinila u zivotu. Pa, ako bude cinila 
dobro, i bit ce joj dobro, a ako bude cinila zio, i bit ce joj zio. 

Ona zastaje kod granice koju je Allah, dz.s., odredio i ne prelazi je, niti zaiazi u haram, 
nego se staino pridrzava Allahovih, dz.s., propisa i propisa Njegovog Poslanika, s.a.v.s., u 
svemu sto joj se isprijeci u zivotu. 

U historiji zene muslimanke postoje svijetii istupi zena koje su ispred sebe postavile 
Allahov, dz.s. , zakon, ne odvajajuci se od njega i ne zeleci da bude zamijenjen nekim drugim 
zakonom. 

Jedan od tih istupa biljezi Imam Ahmed i Ebu - Davud, a Ibn - Kesir ga navodi na pocetku 
sure El - Mudzadela, koji govori o Havli bint Sa'lebe i njenom muzu Evsu bin es - Samitu. 

Havia je pricala: "Tako mi Allaha, o meni i o Evsu bin es - Samitu objavljen je prvi dio sure 
El - Mudzadela." Pricala je: "Bila sam s njime, a on je bio starac ruzne naravi i ahlaka." 
Pricala je: "Jednog dana mi je dosao, pa sam ga nesto upitala, a on se rasrdio i rekao: 'Ti si 
mi kao leda moje majke.'" Nastavila je: "Potom je izasao i jedno vrijeme sjedio sa svojim 
narodom na zboristu, pa se vratio meni. Htio je da spava sa mnom." Nastavila je: "Rekia 
sam: 'Ne. Tako mi Onoga u Cijoj je ruci Havlina dusa, ne priblizavaj mi se. Vec si rekao sta 
si imao reci i tako ce biti sve dok o nama ne dode propis od Allaha i Njegovog Poslanika, 
s.a.v.s.'" Kazivala je: "Navalio je na mene. Odbranila sam se onako kako zena moze 
savladati slabog starca, te sam ga odbacila od sebe." Nastavila je: "Nakon toga sam izasia 
kod svoje komsinice i od nje posudila odjecu, i potom sam se zaputila Allahovom Poslaniku, 
s.a.v.s. Sjela sam pred njega i ispricala mu sta sam od njega dozivjela. Tako sam mu se 
pozalila na njega zbog loseg ponasanja prema meni." RekIa je: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao je: '0 HavIa, tvoj amidzic je starac, boj se Allaha u vezi s njim.'"^^ Pricala je: "Tako mi 
Allaha, nisam se rasteretila sve dok u vezi s mojim dogadajem nije objavljen dio Kur'ana. 
Poslanika, s.a.v.s., snaslo je ono sto bi ga snaslo (prilikom primanja objave), zatim se 
zaputio prema meni i rekao mi: '0 HavIa, Allah je objavio dio Kur'ana o tebi i tvome saputniku.' 
Onda mi je proucio: 'Allah je cuo tijeci one koja se s tobom o muzu svome 
tasptavljala i Allahu se jadala - a Allah cuje razgovor vas medusobni, jet, Allah, 
uistinu, sve cuje i sve vidi' - sve do tijeci Uzvisenoga: '...A nevjetnike ceka patnja 
nesnosna.'" 

Pricala je: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 'Naredi mu da oslobodi roba.' Reklasam: 30 Licnost zene muslimanke 

'0 Allahov Poslanice, nema ga cime osloboditi.' Rekao je: 'Neka posti dva uzastopna mjeseca.' 
Rekia sam: 'Tako mi Allaha, on je starac i ne moze postiti.' Rekao je: 'Neka nahrani 60 
siromaha dajuci im po vesek (tezina od 60 sa'a).' RekIa sam: 'Tako mi Allaha, Allahov 
Poslanice, on nito ne posjeduje.'" Nastavilaje: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 'Mi 
cemo ga pomoci s ferekom (posuda od 60 kg.)datula."' Pricala je: "RekIa sam: '0 Allahov 
Poslanice, i ja cu ga pomoci s drugim ferekom.' Rekao je: 'Zaradila si sevab i ispravno si 
postupila. Idi i podijeli sadaku za njega, a nakon toga svome amidzicu preporuci svako 
dobro.' RekIa je: 'Tako sam i ucinila.'"^^ 

Havia bint Sa'lebe nije mogia ni jednog sahata zivjeti sa svojim muzem, nakon sto je 
izgovorio rijeci zihara ( vrsta rastave braka) koje su bile nacin rastave braka u dzahilijetu, 
sve dok se nije obratila Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., kako bi saznala Allahov, dz.s., propis 
vezan za nju i njenog muza. Nije imala podesnu odjecu koju bi obukia za izlazak i pojavljivanje 
pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa je pozajmila odjecu od jedne svoje komsinice i 
odmah se uputila prema medzlisu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako bi cula Allahov propis 
vezan za nju i kako treba da mu se pokori. 

Nema sumnje da je ova velicanstvena zena imala posebno mjesto u srcima ashaba koji 
su zivjeli u njeno vrijeme i koji su poznavali njenu vrijednost, a predvodio ih je Omer bin el - 
Hattab, r.a. Jednog danagaje srela kad je izlazio iz dzamije, a u njegovoj pratnji je bio El - 
Dzarud el - Abdi. Omer ju je poselamio, a bio je vladar pravovjernih, na sto mu je rekIa: 
"Omere, poznavala sam te kad si bio na pijaci Ukkaz, kad su te zvali Umejr i kad si tjerao 
stoku svojim stapom. Boj se Allaha za svoje stado. I znaj da onaj ko strahuje od Allahove 
prijetnje priblizi mu se ono sto je daleko, a ko strepi od smrti boji se propusta (gubitka)." Na 
to je El - Dzarud rekao: "Zeno, mnogo si govorila vladaru pravovjernih." Omer je rekao: 
"Pusti je. Zar ne znas? Ovo je HavIa cije je rijeci Allah, dz.s., cuo iznad sedam nebesa, a 
Omer je, tako mi Allaha, najpreci da je saslusa." 

U Tefsiru Ibn - Kesira navodi se da je neki covjek, nakon sto je vidio njegovu 
predusretljivost i paznju prema njoj, rekao: "Zadrzavas Kurejsije zbog ove stance!?" Rekao 
je: "Tesko tebi! Zar ne znas ko je ona?" Odgovorio je: "Ne znam." Rekao je: "Ovo je zena 
ciju zaibu je Allah, dz.s., cuo iznad sedam nebesa. Ovo je HavIa bint Sa'lebe. Tako mi Allaha, 
kada ne bi do noci od mene otisia, ja je ne bih napustio sve dok ne kaze sta ima da kaze, 
osim ako bi nastupilo vrijeme namaza. Namaz bih klanjao, zatim bih se vratio do nje sve dok 
ne bi zavrsila s onim sta ima da kaze." 

Svjesna i mudra zena muslimanka ce pred sebe postaviti rijeci Uzvisenog Allaha: 
"Kada Allah i Poslanik Njegov nesto odrede, onda ni vjetnik ni vjetnica 
nemaju ptavo da po svom nahodenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika 
ne poslusa, tajje sigutno skrenuo s ptavog puta. "^^ Licnost zene muslimanke 31 

Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku, je iznad dusevnih strasti, bezbriznog 
iscekivanja, raskosnog zivota i Ijudskog izbora. Majka vjernika Zejneb bint Dzahs predstavija 
najboiji primjer poistovjecivanja s naredbama Allaha, dz.s., i Njegovog Poslanika, s.a.v.s., prije 
nego sto se ozenio njom Allahov Poslanik, s.a.v.s. Jednog dana je trazio od nje da se uda za 
njegovog slugu i njegovog posinkaZejda bin Harise, zbog dvije serijatske (zakonske) odredbe: 

prvo: ostvarenje apsolutne jednakosti medu Ijudima, tako sto ce lijepu Kurejsijku, prvakinju 
Abdus - Semsovih sinova i Poslanikovu amidzicnu, udati za slugu. A sluge su bili najnizi sloj 
gospode. Naime, postojale su duboke i jake slojevne razlike medu slugama i gospodom, 
tako da ih nije nista moglo slomiti osim stvarnog Poslanikovog, s.a.v.s., djela koje ce svima 
obznaniti i koje ce vjernici uzimati za primjer. Tako ce se ukloniti razlike, a vjernici se 
razlikuju samo po bogobojaznosti; 

drugo: ukidanje obicaja posvajanja koje je bib rasireno u dzahilijetu, tako sto je Plemeniti 
Poslanik, s.a.v.s., ozenio Zejnebu, koja je prethodno bila zena njegovog posinka Zejda. Ovo 
je predstavljalo prakticni dokaz. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ne bi se mogao ozeniti na osnovu 
Allahove, dz.s., naredbe u Kur'anu, a.s., da je on njegov stvarni sin. 

Izbor je pao na Zejnebu, Poslanikovu, s.a.v.s., amidzicnu, kako bi se prakticno sprovela 
ova dva serijatska propisa, unutar Poslanikove, s.a.v.s., kuce i kako bi ih Ijudi prihvatili 
zadovoljnih i pokornih dusa, pokornih zapovjedima Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.s. 
Posto ju je Allahov Poslanik izabrao da bude zena Zejda bin H arise, nije pristajala na taj brak, 
nego je rekia: "0 Allahov poslanice, ja ne pristajem na brak s njime. Nikad se necu udati za 
njega. Pajasam prvakinja Abdus - Semsovih sinova." Nato joj je Poslanik, s.a.v.s., smireno, 
s pouzdanjem i istrajnoscu odgovorio: "Naprotiv, udat ces se za njega." I dok su tako njih 
dvoje razgovarali, Allah, dz.s., spustiojeovajajetSvome Poslaniku, s.a.v.s.: 

"Kada Allah i Poslanik Njegov nesto odtede, onda ni vjetnik ni vjernica 
nemaju ptavo da po svom nahodenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika, 
ne poslusa, tajje sigutno sktenuo s ptavog puta. ""^ 

Tada je Zejneb prihvatila zapovijed Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.s., i rekIa: "Onda, 
necu se protiviti Allahu i Njegovom Poslaniku. Udat cu se za njega." 

Zatim se desilo ono sto se desilo izmedu nje i Zejda, sto je dovelo do njihove rastave. 
Nakon sto je istekao njen iddet, objavljene su rijeci Uzvisenog Allaha: 

"A kad ti tece onome kome je Allah milost datovao, a kome si i ti dobro 
ucinio: 'Zadrzi zenu svoju i boj se Allaha!' - u sebi si skrivao ono sto ce Allah 
objelodaniti i Ijudi si se bojao, a ptece je da se Allaha bojis. I posto je Zejd s 
njom zivio i od nje se tazveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi 
usttucavali vise da se zene zenama posinaka svojih kadse oni odnjih razvedu - 
kako Allah odredi, onako treba da bude. """ 32 Licnost zene muslimanke 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., proucio je ovaj ajet smijeseci se, a zatim rekao: "Ko ce otici 
kod Zejnebe i obradovati je da ju je Allah s nebesa udao za mene! !" 

Kao da ju je Allah, dz.s., ovim nagradio za njenu potpunu I izvanrednu pokornost Allahu 
I Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., kada je pristala da se uda za Zejda. A poslije toga ona se 
udaje za Allahovog Poslanika, s.a.v.s., po Allahovoj naredbi, na osnovu ajeta iz Njegove 
Knjige, koje ce muslimani uciti sve do Sudnjeg dana. Ovo je posebnacast koju je Allah, dz.s., 
ukazao samo Zejnebi od svih ummehatui - mu'minin. Zejneb je bila poznata po ovoj cast! kojom 
ju je Allah, dz.s., obasuo, pa se hvalila medu Vjerovjesnikovim, s.a.v.s., zenama, govoreci: 
"Vas su vase porodice udale, a mene je Uzviseni Allah udao iznad sedam nebesa."'"^ 

NE OSAMLJUJE SE SA ONIM 
KO JOJ NIJE MAHREM 

Pokornost prema Allahu I Njegovom Poslaniku ocituje se u potcinjavanju njihovim 
zapovijedima I udaljavanju od njihovih zabrana. U pokomost zene muslimanke prema Allahu 
I Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., spada i to da se ne osamljuje sa stranim muskarcem, jer je 
osamljivanje sa strancem haram (zabranjeno), po misljenju svih ucenjaka, na osnovu 
Poslanikovih, s.a.v.s., rijeci: 

"Neka se muskarac ne osamljuje sa zenom, osim ako je s njom mahrem, i neka zena ne 
putuje, osim s mahremom." Nato je jedan covjekustao i upitao: "0 Allahov poslanice, moja 
zena je krenula na hadz, a jasam se upisao (prijavio) zatu i tu bitku." Rekao je: "Idi i ti obavi 
hadz sa svojom zenom. "'°^ 

Mahrem je svako kome je zauvijek zabranjeno da se ozeni njome, kao sto je otac, brat, 
amidza, daidza, ltd... 

Stranac je svako kome je u osnovi dozvoljeno da se njome ozeni, pa makar bio i rodak, 
bilo da se radi o djeveru ill nekom slicnom iz njegove porodice. Svi oni su joj zabranjeni da se 
osamljuje s njima, na osnovu Poslanikovih s.a.v.s., rijeci: 

"Cuvajte se bespotrebnog mijesanja i osamljivanja sa zenama." Jedan ensarija je upitao : 
"Allahov poslanice, sta mislis za djevera?" Odgovorio je: "Djever je smrt."'°^ 

Rijec "hamv" (djever) podrazumijeva muzevog brata ill neko drugog muskarca iz muzeve 
porodice. Poslanikove, s.a.v.s., rijeci: "Djever je smrt", znace da se najcesce s njegove 
strane desi zio, zbog lahkoce ulaska u bratovljevu kucu. Stoga je i opisan da je kao smrt, 
kako bi to bilo prijetnja, zastrasivanje i plasenje i opisan je tako kao da osamljivanje s 
djeverovima vodi u fesad, fitneluk, skretanje i propast u vjeri, kao sto to smrt cini. Svjesna 
i bogobojazna zena muslimanka nece zapasti u ovakva i slicna serijatska odstupanja u 
koja, u danasnje vrijeme, zapadaju mnogi popustljivi Ijudi. Licnost zene muslimanke 33 PRIDRZAVA SE SeRIJATSKOG 
HIDZABA-POKRIVANJA 

Ona se pridrzava serijatskog hidzaba kada izlazi iz kuce, a to je specificna islamska 
odjeca koju odreduju nepobitni tekstovi iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog Poslanika, 
s.a.v.s. Ona nece izlaziti iz kuce niti se pojavljivati namirisana ili otkrivenih ukrasa pred 
Ijudima koji joj nisu mahremi, jer ona zna da je to haram na osnovu kur'anskog teksta: 

"k teci vjetnicama neka obore poglede svoje i neka vode btigu o stidnim 
mjestima svojim; i neka tie dozvole da se od uktasa njihovih vidi ista osim 
onoga sto je ionako spoljasnje, i neka vela svoja spuste na gtudi svoje; neka 
uktase svoje ne pokazuju dnigima, to mogu samo muzevima svopm, ili ocevima 
svojim, ili ocevima muzeva svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muzeva 
svojih, ili btaci svojoj, ili sinovima brace svoje, ili sinovima sestara svojih, ili 
piijatelpcama svojim, ili tobinjama svojim, ili muskatcima kopma nisu potrebne 
zene, ili djeci koja jos ne znaju koja su stidna mjesta zena; i neka ne udataju 
nogama svojim da bi se cuo zveket nakita njihova koji poktivaju. I svi se Allahu 
pokajte, vjernici, da biste postigli ono sto zelite. "'"^ 

Zena muslimanka nije od onih koje nose prozirnu odjecu kao da su gole, koje okrecu lice 
svoje od Allahovih, dz.s., zapovijedi, a kojim su preplavljena savremena drustva koja su 
udaljena od Allahove, dz.s., upute i pokornosti prema Njemu. Naprotiv, zena muslimanka 
podrhtava od straha zbog stravicne slike koju je oslikao Allahov Poslanik, s.a.v.s., o tim 
razgolicenim, zavedenim, zaiutalim i nemoralnim zenama: 

"Dvije vrste Ijudi bit ce stanovnici Dzehennema i ja ih na ovozemaljskom zivotu, nisam 
vidio: silnici u cijim su rukama bicevi debljine kravljih repova kojima tuku svijet i zene koje 
nose prozirnu odjecu kao da su gole, koje okrecu lice od Allahovih zapovijedi i sklone su zlim 
djelima, a glave njihove su im kao grbe deva. Takve zene nece uci u Dzennet, niti ce osjetiti 
njegov miris. A miris njegov siri se na sve strane veoma daleko."^"^ 

Mudra zena muslimanka, koja se napaja s vrela cistog islama, koja je odrasia u njegovom 
prostranom i osebujnom okruzenju, ne pridrzava se serijatskog hidzaba samo zbog tradicije 
i obicaja koji su na nju prenijele njena majka i nena, te ih je naslijedila od njih. Ovome teze 
neki besposlicari kada opisuju hidzab, ne nalazeci za to potporu u nauci niti bilo koji racionaini 
dokaz ili uputu iz Svijetle Knjige. Naprotiv, ona ga se pridrzava jer je njeno srce ispunjeno 34 Licnost zene muslimanke 

imanom - vjerovanjem da je to Allahova, dz.s., naredba. Njena dusa je ispunjena uvjerenjem 
da je vjera (islam), vjera koju je Allah, dz.s. , objavio radi izgradnje zene muslimanke, cija 
licnost ce biti specificna, i kako bi je udaljio od opasnosti nemorala, nistavne degeneracije i 
ponora zablude. Otud ona i prihvata islam zadovoljne duse, smirena srca i cvrstog uvjerenja, 
kao sto su ga prihvatile muhadzirke i ensarijke onoga dana u kojem je Allah, dz.s., objavio 
SvojpropisiSvojunaredbu. 

El - Buhari biljezi od Aise, r.a., da je rekia: "Allah se smilovao prvim zenama muhadzirkama. 
Kada je objavljeno: 'Neka vela svoja spuste na gtudi svoje...', pocijepale su svoje 
haljine i njima prekrile svoja lica."^"'' 

U drugom predanju, koje isto tako biljezi El - Buhari, stoji: "Uzele su svoje ogrtace, 
pocijepale ih s krajeva kojim su pokrile Ilea svoja." 

U predanju od Safijje bint Sejbe stoji da je rekIa: "Bile smo kod Aise, r.a. Spomenule smo 
zene Kurejsijke i njihovu krepost, na sto je Aisa o njima rekIa: 'Doista, zene Kurejsijke imaju 
posebno mjesto, a ja, tako mi Allaha, nisam vidjela boljih zena od zena ensarijki, niti sam kod 
bilo koga vidjela cvrsce vjerovanje u istinitost Allahove Knjige niti cvrsci iman u ono sto je 
objavljeno!' Objavljenaje sura En - Nur: 'Neka vela svoja spuste na gtudi svoje...', pa 
su se njihovi Ijudi uputili prema njima, uceci im ono sto im je Allah, dz.s., objavio. Tako je 
covjek ucio svojoj zeni, kceri, sestri i svim zenama koje su mu u rodu. Ni jedna od njih nije 
ostala, a da nije uzela svoju haljinu, koja je bila oslikana crtezima sedala, pa se njome 
ogrnula, iskreno prihvatajuci i vjerujuci u ono sto je objavio Allah, dz.s., u Svojoj Knjizi. Tako 
su one bile umotane iza Allahovog Poslanika, s.a.v.s., (klanjajuci za njim sabah-namaz), 
kao da na svojim glavama imaju erne gavrane (tj. njihove glave su bile izrazito crne)."^"^ 

Allah se smilovao zenama muhadzirkama i ensarijkama. Sta ima jace od njihovog imana!! 
Sta ima iskrenije od njihovog islama! Sta ima Ijepse od njihove predanosti istini, prilikom 
objave islama! Svaka vjernica koja vjeruje u Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.s. , doista tezi 
tome da se ugleda u ove ugledne i kreposne zene. Ona ce, tako, samu sebe natjerati da se 
pridrzava specificne islamske odjece, ne obracajuci paznju na golotinju, otkrivenost i 
razgolicenost koje je okruzuju. Ja cu navesti primjer jedne pokrivene djevojke muslimanke 
koja studira na univerzitetu. Njen primjer nije nimalo slabiji od primjera zena muhadzirki i 
ensarijki, r.a. Prilikom posjete Univerzitetu u Damasku, novinski izvjestac ju je upitao o 
njenom hidzabu i kako ga podnosi na zestokoj Ijetnoj vrucini, na sto je odgovorila (kur'anskim 
ajetom): "...Recite: 'Dzehenemska vattajejosvnica!...'"^'^ 

Pomocu ovakvih svjesnih i cistih djevojaka muslimanki, odrzavaju se muslimanske 
kuce i odgajaju generacije na kreposti i dobroti, a drustva obiluju radnim Ijudima, cvrstim 
junacima i one su danas, hvala Allahu, mnogobrojne. 

Serijatski hidzab za zenu nije bio novotarija u Serijatu. Naprotiv, on je postojao jos prije 
islama u svim Allahovim zakonima. tome svjedoce ostaci tih zakona koje nalazimo u 
iskrivljenim knjigama, a koje vidimo u cednoj odjeci casnih sestara koje zive i u islamskim Licnost zene muslimanke 35 

zemljama, a i u ostalim zapadnim zemljama. Ostatke ovog propisa nalazimo i kod pokrivanja 
glava kod zena krscanki prilikom njihova ulaska u crkvu. Danasnje bestidno odbacivanje 
pokrivanja zene, kao i odbacivanje njene cednosti, doista, predstavija nasrtaj na sveukupne 
nebeske zakone pocev od Ibrahimovog, Musaovog i Isaovog, a.s., milleta (naroda), pasve 
do nebeske cistote s kojom je dosao islam. To je odbacivanje Allahove jedine vjere, koju je 
Allah, dz.s., slao kroz vremena, a koju su donosili poslanici kroz generacije, kako bi se 
izgradila Ijudska licnost na istini, kreposti i dobroti i kako bi covjecanstvo koje je na pravom 
putu, putu nebeske upute, postalo jedan ummet, pokoran Gospodaru, Kojijejedino dostojan 
daseobozava: 

"Ljudi su jednu zajednicu sacinjavali, a onda su se jedan drugome 
suptotstavili. A da nije lijeci tanije iztecene od Cospodata tvoga, ov'ima bi vec 
bilo ptesudeno o onome oko cega se tazilaze. "' '" 

"0 poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se htanite i dobra djela Unite, jer 
ja dobro znam sto vi tadite! Ova vasa vjeta jedina je prava vjera, a fa sam 
Cospodat vas, pa Me se pticuvajte!"^^^ 

"A i If onu koja je sacuvala djevicanstvo svoje, u njoj zivot udahnusmo, i nju 
i sina njezina znamenjem svjetovima ucinismo. Ova vasa vjeta - jedina je prava 
vjera, a ja sam vas Cospodar, zato se samo Meni klanjajte!"^ " 

Mnoga savremena Ijudska drustva insistiraju na otkrivanju zene i njenom razgolicavanju. 
Njihova su nastojanja samo dokaz devijacije, iskvarenosti i udaljavanja od Allahove, dz.s., 
upute. To nije slucaj samo s islamskim zemljama, nego opcenito i u svim zemljama svijeta. 
Ako zapadnjaci ne obracaju paznju na ovu devijaciju i nastavljaju u kreiranju sredstava za 
razgolicavanje, zabludu i dekadencu, ne trazeci zato zapreku u svojim iskrivljenim knjigama, 
onda muslimani koji se danonocno mole ucenjem savrsene i sacuvane Knjige njihovog 
Gospodara nikako ne mogu biti zadovoljni ovom devijacijom, bez obzira koliko ih prikrivalo 
neznanje, slabost ill nemoc u njihovoj pravoj vjeri. Jer, njegovi (islamski) sveobuhvatni 
tekstovi iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog Poslanika, s.a.v.s., neprestano dopiru do 
njihovih usiju, upozoravaju one koji zastranjuju od naredbe Allaha, dz.s., i Njegovog Poslanika, 
s.a.v.s., obecavajuci im na ovome svijetu kusnju a na onome svijetu boinu patnju: 

"...Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naredenju Njegovu, da ih 
iskusenje kakvo ne stigne Hi da ih patnja bolna ne snade. "'" 

Otud pozivi malodusnih da se zena otkrije, da skine svoj hidzab - dovode do brzog 
neuspjeha pred nepokolebljivoscu vjernika i vjernica - djece islamske svijesti, 
rasprostranjenih sirom svijeta. Tako se u mnogim islamskim krajevima koji svjedoce o 
pozivima na evropeizaciju zene muslimanke, skidanjem njenog hidzaba i oslobadanjem od 
njene cednosti, kreposti i pokrivenosti, svjesna, obrazovana i mudra zena muslimanka 
vraca svojoj islamskoj specificnoj odjeci, svome cednom, serijatskom hidzabu i svojoj 36 Licnost zene muslimanke 

omiljenoj cednosti i pored svih zagovornika evropeizacije, zla i nemorala, pocevsi od 
sljedbenika Ataturka u Turskoj, Reze Pahlavija u Iranu, Muhammeda Emana u Afganistanu, 
Ahmeda Zogoa i Envera Hodze u Albaniji, Markosa Fehmija, Kasima Emina i Hude Sa'ravi u 
Egiptu. Jedan broj pristalica emancipacije zene i njenog oslobadanja od hidzaba i cednosti 
odustao je od svojih prethodnih stavova o nastojanju da se zena otkrije i da se lahkomisleno 
mijesasmuskarcima. 

Imamo dr. Neval es - Sa'davi koja je dugo vremena napadala hidzab i one koje ga nose, 
pozivajuci na opako, nasiino i prisiino skidanje hidzaba. Danas ona kritizira stremljenja zene 
nazapadu i njeno skandalozno razgolicavanje, pa kaze: "Nalazim se na ulicama Londona... 
Vidim zene polugole, koje izlazu svoje tijelo kao da je roba. Odjeca ima svoju svrhu. Ona 
cuva tijelo od svih prirodnih nepogoda i ne treba predstavljati zavodnicke poruke. Kad bi 
zena gledala na samu sebe kao Ijudsko bice, a ne kao na robu, ne bi imala potrebu da 
otkriva svoje tijelo.""" 

Od tada Neval es - Sa'davi objasnjava da podizanje zastora treba biti s umova, posebno 
kod obrazovanih Ijudi i zena. Koliko samo pokrivenih zena, srednjeg obrazovanja posjeduje 
otvoren i razborit urn, koji vrijedi koliko deset umova nekih obrazovanih, glupih, razgolicenih 
zena koje otkrivaju svoja Ilea i tijela, a njihovi umovi, instinkti i poimanja su pokriveni. Stoga, 
ona svom sljedecem potezu kaze da je to podizanje hidzaba (zastora) kojim su prekriveni 
umovi obrazovanih Ijudi i zena."^ 

Ona, takoder, kaze: "Ja poznajem profesorice, doktorice, zene inzinjere koje pate od 
politicke, socijalne i kulturne nepismenosti.""^ 

Ovo je poznati pisac pripovijedaka Ihsan Abdul - Kuddus koji je preplavio knjizevne 
krugove svojim pripovijetkama koje pozivaju na izlazak zene iz kuce i mijesanje s 
muskarcima, koje pozivaju na pies s njima na proslavama, skupovima i sijelima. On u 
intervjuu koji je dao za kuvajtske novine "El - Enba'", u broju koji je izasao 1 8.01 . 1989. god., 
kaze: "Smatram da je osnova odgovornosti bilo koje zene: kuca i djeca. Ovo je po meni na 
prvom mjestu. Da nije bilo moje zene, ne bih mogao ostvariti porodicu, postojanost, a ni 
uspjeh, jer se ona bavi kucom i djecom..." 

U tom intervjuu on, takoder, kaze: "Nikad u zivotu nisam se zelio ozeniti zenom koja 
radi. I ja sam poznat po tome, jer sam od samog pocetka spoznao znacaj zenine odgovornosti 
zadomacinstvo!!" Licnost zene muslimanke 37 IZBJEGAVA APSOLUTNO 
MIJESANJE S MUSKARCIMA 

Mudra zena muslimanka izbjegava mijesanje s muskarcima koliko je to u njenoj moci, ne 
tezitome, nitito podstice, ugledajuci se na Fatimu, Poslanikovu, s.a.v.s., kcerku, i ugledajuci 
se na majke vjernika, zene prvih generacija vjernika (selef), ashaba, tabi'ina, kao i onih koji 
su ih slijedili u dobrocinstvu i koji su bill na pravom putu. 

Razboritoj zeni muslimanki nije skriveno koliku opasnu stetu nanosi apsolutno mijesanje 
s muskarcima, kao i kontakt koji upraznjavaju zapadnjaci u najsirim razmjerima kako bi 
upropastili ispravnu naobrazbu. Stoga, oni (zapadnjaci) i namjeravaju odvojiti djevojke od 
mladica na mnogim univerzitetima i obrazovnim institucijama. Jedan broj muslimanskih 
pedagoskih uglednika je bio svjedokom ovog odvajanja prilikom njihove posjete Evropi, 
Americi i Rusiji. Jedan od njih je i pedagog prof. Ahmed, kogaje sirijsko ministarstvo odgoja 
poslovno poslalo u Belgiju, prilikom cegaje posjetio belgijske skole. Prilikom jedne njegove 
posjete osnovnoj skoli za djevojcice, upitao je direktoricu: "Zasto ne mijesate djecake sa 
djevojcicama na ovom stupnju obrazovanja?" Odgovorila je: "Uocili smo veliku stetu prilikom 
mijesanja djece, cak i na stupnju osnovnog obrazovanja." 

Do nas dolaze vijesti da je i Rusija dosia do ovih saznanja, pa je osnovala odvojene 
univerzitetske odsjeke u kojim se ne mijesaju studenti sa studenticama. 

U Americi broj ovih odsjeka prelazi cifru od 1 70. odsjeka u kojim se ne mijesaju studenti 
sa studenticama, nakon sto su pedagozi i mentori s ovih univerziteta osjetili stetu koju 
nanosi mijesanje u drustvu koje je naviklo na mijesanje u svim aspektima drustvenog zivota. 

Svjedocenja o stetnosti mijesanja u cijelom svijetu ne mogu se ni zamisliti, a svako od 
njih predstavija ocit dokaz mudrosti islama koji zabranjuje mijesanje. Islam odvaja islamska 
drustava, koja su na pravom putu uz pomoc upute njihovog Gospodara, od te opasne i 
ubitacne nevolje, kojom se rasipa energija i koja potresa Ijudska srca, osjecaje i svijest. 38 Licnost zene muslimanke 

NE RUKUJE SE S MUSKARCIMA 
OSIM S MAHREMIMA 

Neosporno je da zena muslimanka nema potrebe da se mijesa s muskarcima ill da se 
rukuje s nekim od njih, osim sa svojim mahremima, ugledajuci se na rijeci i djela Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. El - Buhari biljezi od Aise, majke vjernika, r.a., da je rekia: 

"Kadabi vjernice, cineci hidzru, dosle Vjerovjesniku, s.a.v.s., bile biispitane, naosnovu 
rijeci Uzvisenog Allaha: '0 vjetnici, kada vam vjernice kao muhadzitke dodu, 
ispitajte ih', do kraja ajeta""^ 

Aisa, r.a., rekIa je: "One vjernice koje bi priznale ovaj uvjet, pristale bi i na ispit."^'^ 

Kada bi pristale nataj uvjet, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao bi im: "Idite, ucinile ste 
prisegu." 

"Ne, tako mi Allaha, ruka Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nije nikada dotakia ruku neke 
zene, nego je tu prisegu cinio rijecima. Tako mi Allaha, Allahov Poslanik, s.a.v.s., postupao 
je premazenamasamo onako kako muje Allah, dz.s., naredio, govoreci im pritom: 'Prisegnuo 
sam vam rijecima.'""^ 

PUTUJE SAMO S MAHREMOM 

Islamska je praksa da zena putuje samo s covjekom koji joj je mahrem, jer put nije bez 
poteskoca, naprotiv, biva popracen raznim opasnostima, nedacama i poteskocama. Nije 
dobro, a ni ispravno, da se zena sama izlaze bilo cemu od ovoga, a da s njom nije mahrem, 
koji ce od nje odstraniti nedace i otkloniti od nje opasnost. Otud i dolaze mnogobrojne, 
uzastopne i raznovrsne poslanicke zabrane da zena bez mahrema sama putuje: 

U Buharijinom "Sahihu" stoji: "Zena nece putovati ni tri dana osim s mahremom."^^° 

U Muslimovom "Sahihu" stoji: "Zeni koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dozvoljeno da 
putuje ni koliko je razdaljina od tri noci, osim sa svojim mahremom."^^^ 

Postoje mnogobrojni hadisi o ovom poglavlju (vjere), a nama je dovoljno ovo sto smo 
naveli. Svi ovi hadisi potvrduju uvjetovanost mahrema za zenino putovanje, osim u iznimnim 
slucajevima koje su ucenjaci pojasnili i prezentirali svoja misljenja o njima.^^^ 

Ovako se zena muslimanka s pravom pokorava svome Gospodaru, biva poslusna 
Njegovoj naredbi, kloni se onoga sto je On zabranio, zadovoljna je Njegovom presudom i 
ustrajna je u izucavanju svoje vjere, vjerskih obreda i vjerskog ponasanja. Ona podnosi Licnost zene muslimanke 39 

poteskoce kako bi bila pokorna prema Uzvisenom Allahu, pa makar to bilo u suprotnosti s 
mnogim preovladavajucim drustvenim shvatanjima. Sve ovo nam sa sigurnoscu dokazuje 
da je ona spasena, da je ona ta koja ima koristi i ona koja ce uci u Dzennet, kao sto je to 
Casni i Plemeniti Kur'an potvrdio: 

"Tako mi vtemena, covjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjetuju i dobra 
djela cine, i koji jedni dtugima istinu ptepotucuju i koji jedni dtugima 
pteponicuju sttpljenje. ""^ 

ZADOVOLJNA JE S ALLAHOVIM 
KADA'OM I KADEROM 

Nema sumnje da je zena muslimanka, koja je pokorna odredbama svoga Gospodara, 
zadovoljna s Njegovim kada'om i kaderom. Stoga, zadovoljstvo s kada'om i kaderom spada 
u jedno od najvecih znakova imana, pokornosti, bogobojaznosti i poboznosti koji se nalaze 
u covjeku. Otud je svjesna muslimanka, koja praktikuje svoju vjeru, staino zadovoljna s 
onim sto je zadesi u njenom zivotu, bilo da se radi o dobru ill zlu, jer se u ovom njenom 
zadovoljstvu, u svakom slucaju, nalazi dobro, kao sto je to obznanio Allahov Poslanik, 
s.a.v.s.,usvojimrijecima: 

"Cudno je covjekovo stanje. U svakom je njegovom stanju hajr, a to je samo kod pravih 
vjemika. Ako ga zadesi radost, zahvalan je i to mu bude hajr, a ko ga zadesi nevoija, strpljiv 
jeitomubudehajr."^^^ 

Muslimanka, doista, duboko u sebi vjeruje da sve ono sto je zadesi u ovom zivotu nije 
bilo zato da bi pogrijesila, a ono u cemu pogrijesi nije zato da bi je to pogodilo. Sve je to kada' 
i kader (odredenje), stoga i jeste hajr u svakom njenom stanju. Ako je zadesi dobro, svojim 
jezikom ce mnogo zahvaljivati Bogu, Onome Koji blagodat daje, Onome Koji sve daje. Bit ce 
medu onima koje zahvaljuju, koje su pokorne i koje su postigle uspjeh, a ako je zadesi 
nevoija, strpit ce se i bit ce od onih koje su strpljive, koje su spasene i koje ce uci u Dzennet 

Pomocu ovog cvrstog i dubokog imana, zena muslimanka podnosi sve nedace: 
iznenadenja i katastrofe. Podnosi ih smireno, zadovoljna s Allahovim kada'om i kaderom^ 
pomazuci se strpljenjem, namazom i zadovoljstvom s onim sto je zadesi. Njen jezik ce se 
zabaviti zahvalom na Allahovom odredenju, kao sto je to ucinila El - Hansa posto su joj javil 
pogibiji sva cetiri sina, kada je rekia: "Hvala Allahu, Koji me je pocastio njihovom pogibijom 
(time sto su pali kao sehidi). Molim Allaha da me sastavi s njima u okrilju Svoje milosti."^^^ 

Hi ce , pak, traziti utociste na mjestu na kojem klanja, trazeci pomoc u strpljivosti i 
namazu, kao sto je to cinila Esma bint Umejs, nakon sto su je pogodile nedace, katastrofe 40 Licnost zene muslimanke 

i nevolje, kada je izgubila svog prvog muza Dza'fera bin Ebi - Taliba, r.a., zatim je pretrpjela 
gubitak drugog muza Ebu - Bekra es - Siddika, r.a., a nakon toga je izgubila i svoga sina 
Muhammeda bin Ebu - Bekra, r.a. 

Mnogobrojni su primjeri slucajeva Esme i El - Hanse u historiji zene muslimanke, vjernice, 
koja strpljivo podnosi sve nedace. Njih ce Allah bez racuna nagraditi: 

"... Samo on'i koji budu sttpljivi bit ce bez racuna nagtadeni. "^ ^^ ONA JE TA KOJA SE KAJE 

Dusa zene muslimanke ponekad je prekrivena gafletom (nemarom, neopreznoscu i 
bezbriznoscu), zbog cega se pokliznula ill je zadesio neki propust, koji ne dolikuje budnoj i 
svjesnoj zeni muslimanki, pa je zaglibila prilikom izvrsenja naredbi svoga Gospodara. All, 
ona ne ostaje ravnodusna u tom svom gafletu, nego zuri ka onome sto ce je probuditi iz sna 
i trgnuti iz njenog gafleta. Trazit ce oprosta za svoju pogresku ill svoj nemar i vratit ce se 
punom sjaju svoga imana, procistit ce svoju dusu i toplotu svoje poboznosti, trazeci oprosta, 
kajuci se i vracajuci se u okrilje svoga Gospodara, Koji daje smiraj i sigurnost: 

"Oni koji se Allaha boje, cim ih sablazan sejtanska doditne, sjete se, i 
odjednom dodu sebi. ""' 

Gaflet ne obuzima srce u kojem se nalazi radost imana, nego obuzima srca koja su 
zahrdala od gafleta, nereda, smutnji i nepokornosti. A srce bogobojazne i budne zene 
muslimanke neprestano je otvoreno za prihvatanje upute, pokornosti i udisanja povjetarca 
tevbe, milosti i oprosta. 

osjeCa odgovornost 
ZA Clanove svoje porodice 

Odgovornost zene muslimanke za clanove njene porodice nije nista manja pred Allahom, 
dz.s. , od odgovornosti muskarca. Naprotiv, odgovornost je zene cak i veca od odgovornosti 
muskarca, zbog njenog poznavanja skrivenih stvari iz zivota njene djece koja s njome zive 
duzi period vremena. Oni je upoznaju sa stvarima s kojim ne upoznaju oca. Svjesna zena 
muslimanka osjeca ovu odgovornost, svaki put kada do njenog sluha dopru rijeci Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s.: 

"Svi ste vi pastiri i svi cete biti odgovorni za svoje stado. Narodne strajesine i poglavari 
su pastiri, pa ce i oni biti odgovorni za svoje stado. Covjek je pastir u svojoj porodici i bit ce Licnost zene muslimanke 41 

odgovoran za svoje stado. Zena je pastir u kuci svoga muza, pa ce i ona biti odgovorna za 
svoje stado. Sluga je pastir u imetku svoga gospodara pa ce i on biti odgovoran za svoje 
stado. Ukratko, svi ste vi pastiri i svi cete biti odgovorni za svoje stado. "^^^ 

Njeni osjecaji odgovornosti neprestano je tjeraju na suprotstavljanje devijacijama, ako 
se nadu u ponasanju nekih clanova njene porodice te ih odstranjuje ako bi zadesile nekog 
od njih. Zena nece sutjeti ni na kakvu vrstu devijacije ili slabosti, nipodastavanja ili nedostatka 
koji nade u svojoj kuci i u svojoj porodici. Ako se to ne desi, onda je njena vjera tanka, u 
njenoj licnost se nalazi slabost, a u njenoj svijesti je nedostatak. 

NJEN CILJ JE ZADOVOLJSTVO 
ALLAHA, DZ.S. 

Iskrena muslimanka neprestano tezi, u cinjenju svojih djela, ka Allahovom, dz.s., 
zadovoljstvu, vagajuci ih ovom preciznom vagom: ono cime je Allah, dz.s., zadovoljan, cinit 
ce, a ono cime Allah, dz.s., nije zadovoljan, odreci ce toga se i klonit ce ga se.^^^ 

Kada dode do konflikta izmedu onoga cime je Allah, dz.s., zadovoljan i onog s cime su 
Ijudi zadovoljni, ona ce izabrati ono cime je Allah, dz.s., zadovoljan, bez ikakvog kolebanja 
ili kajanja, pa makarto i ne odgovaralo Ijudima. 

To je zato jer ona svojom dubokom islamskom svjescu i svojom suptilnoscu, saznaje da 
je zadovoljstvo Ijudi cilj do kojeg se ne moze doci, cilj koji svojom aspiracijom vodi do 
Allahove, dz.s., srdzbe. Ona o svemu ovome trazi uputu u praksi Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s.,kojikaze: 

"Ko tezi Allahovom zadovoljstvu time sto ce rasrditi Ijude, Allah ce mu biti dovoljan i nece 
ovisiti od pomoci Ijudi, a ko bude tezio zadovoljstvu Ijudi time sto ce rasrditi Allaha, Allah ce 
ga prepustiti Ijudima (da od njih trazi pomoc)."^^° 

Ovim preciznim mizanom i savrsenim mjerilom, pred zenom muslimankom se 
pojasnjavaju saznanja o pravom i autenticnom putu. Tako ona zna sta odabire, a sta 
ostavija, a njeno vjecito mjerilo, koje ne grijesi, jeste zadovoljstvo Allaha, dz.s. Time iz zivota 
zene muslimanke iscezavaju sve tragikomicne suprotnosti u koje zapadaju mnoge zene 
koje su zaiutale od upute Allaha, dz.s. 

Ima i onih koje vidimo na namazu skrusene, all su u mnogim slucajevima potpale pod 
uticaj svojih strasti. Udaljile su se od istine, a na sijelima njihovi jezici bivaju zabavljeni 
gibetom, nemimetom (ogovaranjem) i klevetanjem Ijudi. Spletkare protiv onih koje ne vole i 
izmisljaju protiv njih izmisljotine, kako bi im nanijele zio i kako bi im nastetile. One imaju 
nedostatak u svojoj vjeri, slabost u svom vjerovanju i nedostatak u svom poimanju istinitosti 42 Licnost zene muslimanke 

ove savrsene i potpune vjere, koju je Allah, dz.s., objavio kako bi se u potpunosti formirao 
covjek u svim oblicima svoje licnosti. Sve ovo je zbog toga kako bi covjekovi javni I tajni 
postupci bill u skladu s Allahovim, dz.s., zadovoljstvom, kako bi bill u skladu s Njegovom 
uputom, ostvarujuci autenticno ponasanje koje je islam zacrtao za covjeka u ovom zivotu. 
Sto se tice onih zena koje se u nekim stvarima pokoravaju Allahu, dz.s., a u drugim ne, 
svoje postupke ill neke od njih proizvoljno mjere, one su polovicne muslimanke i ovo je 
dvojnost kojom bivaju pogodene zene koje su se odvojile od upute svoje vjere i vjerovanja. 
Ovo je jedna od najopasnijih moralnih i etickih bolesti koje pogadaju savremenog covjeka. POKORNA JE SVIM ASPEKTIMA 
ROBOVANJA ALLAHU, DZ.S. 

Zena muslimanka koja je svjesna svoje vjere, vjeruje dubokim imanom da je na ovom 
svijetu stvorena radi jednog velikog cilja, koji je Uzviseni Gospodar odredio: 
"Dzine i Ijude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. " ^^^ 

Po misljenju mudre zene muslimanke, zivot nije samo zato da bi se vrijeme provelo u 
uobicajenim svakodnevnim poslovima niti da bi se uzivalo u ugodnostima zivota i njegovih 
ukrasa. Zivot je poruka upucena svakom muslimanu da se uzdigne do razine na kojoj ce se 
ostvariti njegov ibadet prema Allahu, dz.s. Ova razina se sastoji u tome da svim svojim 
djelima prikljuci nijet - odiuku, da tezi ka Allahovom zadovoljstvu i da se trudi da zadobije 
Njegovo zadovoljstvo. To je stoga sto su djela u islamu ogranicena nijetom, kao sto je to 
potvrdio Allahov Poslanik, s.a.v.s., rijecima: 

"Zaista se djela cijene prema namjerama i zaista ce svaki covjek dobiti ono sto je 
naumio svojim djelom, pa ko bude hidzru ucinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova 
hidzra je hidzra Allahu i Poslaniku; a ko bude ucinio hidzru zbog materijalne koristi, ill zbog 
zene - da bi se njom ozenio, njegova hidzra je za ono za sta je naumio. "^^^ 

Otud zena muslimanka moze i biti u neprestanom ibadetu dok obavija sve svoje poslove, 
kao da je u neprestanoj pokretnoj bogomoiji, sve dok je svjesna da obavija svoju misiju u 
ovom zivotu, onako kako joj je to Allah, dz.s., odredio. 

Ona se nalazi u ibadetu dokcini dobrocinstvo prema svojim roditeljima, dokje poslusna 
prema svome muzu, dokse posvecuje odgoju svoje djece, dok obavija svoje kucne poslove, 
odrzava rodbinske veze ltd. Sve dok to cini s nijjetom, povodeci se za Allahovom, dz.s., 
naredbom, njen ibadet pripada samo Njemu. Licnost zene muslimanke 43 

RADI NA POTPOMAGANJU 
ALLAHOVE, DZ.S., VJERE 

U najuzvisenija djela koja zena muslimanka obavija, spada potpomaganje Allahove, 
dz.s., vjere u stvarnom zivotu kao i djelovanje na primjeni njenog programa u zivotu pojedinca 
i porodice, a tako i drustva i drzave. 

Iskrena zena muslimanka, koja je svjesna upute svoje vjere, u svojoj dubini osjeca da 
njen ibadet ostaje nepotpun, ukoliko ona podbaci u ovom dinamicnom dijelu svoga zivota, 
kao i zivota svih muslimana. Jer, njime se ostvaruje veliki cilj radi kojeg je Allah, dz.s., 
stvorio Ijude i dzine, a to je isticanje Allahove Rijeci na Zemiji, putem cega se jedino ostvaruje 
Ijudski ibadet prema Allahu, dz.s.: "Dzine i Ijude sam stvorio samo zato da Mise 
klanjaju."'' 

Time se jedino u stvarnom zivotu ostvaruje znacenje rijeci" La ilahe illallah Muhammed 
resulullah" - Nema boga osim Allaha, Muhammed je Allahov Poslanik. 

Prva zena muslimanka je duboko spoznala znacenje ovih rijeci dubokom spoznajom 
koja oviadava njenim bicem, da ona nimalo ne zaostaje za muskarcem u odbrani, pozrtvovanju 
i smjelosti na Allahovom putu. Naprotiv, neke zene selefijke ovog ummeta, prednjace pred 
mnogim muskarcima na tim poljima. 

Esma bint Umejs, supruga Dzafera bin Ebi - Taliba, brzo je, zajedno sa svojim muzem, 
prihvatila islam u prvim danima, danima zestine, zaiosti, skucenosti i kusnji. Zajedno s njim 
je radosno pozdravila i hidzru u Abesiniju. Taj put su okruzivale razne poteskoce, nedace i 
opasnosti, a ona je sve to cinila u ime Allaha i radi pomaganja Njegove vjere. A kada joj je 
Omer bin el - Hattab, saleci se s njome, rekao: "0 Abesinko! Pretekli smo te u hidzri", 
odgovorila je: "Moj zivote! Istinu si rekao! Bill ste s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., hranio je 
vase gladne, poducavao je vase neuke, a mi smo bill daleko, odbaceni. Tako mi Allaha, idem 
Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., da mu to kazem." Dosia je kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
i obratila mu se: "0 Allahov poslanice! Neki Ijudi nas klevecu i smatraju da mi nismo prvi 
muhadziri." Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Naprotiv, vi imate dvije hidzre. Ucinili ste 
hidzru u Abesiniju, a mi smo bill vezani za Meku, a zatim ste, nakon toga, ucinili hidzru 
meni."^^" 

Dobro je Esma bint 'Umejs ucinila time sto je iznijela argument o vrijednosti prvih 
muhadzira u Abesiniji. Iznudila je od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., spominjanje da ova 
plemenita skupina ima pri sebi vrijednost dvije hidzre. Doista, velicanstvena je cast imati 
takvu vrijednost u teznji da pomognu plemenitog Poslanika, s.a.v.s., napustajuci porodicu i 
svoju domovinu na Allahovom putu. 44 Licnost zene muslimanke 

Zena muslimanka bila je prisutna i prilikom prve prisege na Akabi, koja se tajno odvijala 
u okrilju noci i koja je ostavila veliki trag u potpomaganju Poslanika, s.a.v.s. U delegaciji 
ensarija bile su i dvije zene cije se misljenje postovalo i koje su uzivale odredeni ugled. To su 
Nesiba bint Ka'b el - Mazinijje i Ummu Meni' Esma bint 'Amr es - Sulemijje - tj. majka Mu'aza 
bin Dzebela, r.a., kojaje u BicinaHajberu ucestvovalazajedno sAllahovim Poslanikom, 
s.a.v.s., u kojoj je imala lijepu kusnju i pohvaljeno mjesto. 

Kadaje Allahov Poslanik, s.a.v.s., poceojavno pozivatiu vjeru, u iskrenitevhid, kadaje 
poceo pozivati na ostavljanje obozavanja kipova, musrici su osjetili tjeskobu i nelagodu, pa 
su skovali urotu da ga nocu u njegovoj kuci ubiju. Zavjerenici su se sakrili i kovali zavjeru 
dogovarajuci se da njihova zavjera o ubistvu Vjerovjesnika bude tajna koja ce ostati medu 
njima. Vijest o ovoj zavjeri nije otkrio niko drugi do zena muslimanka koja je bila premasila 
stotu godinu, a to je Rukajja bint Sajfijj. Duboka starost i iznemoglost nisu je sprijecili da 
pozuri spasiti Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Skupila je snagu i dosia mu pricajuci ono sto je 
cula, te se on istog trena zaputio na hidzru, ostavljajuci Allahu najdrazi grad, ostavljajuci 
svoga amidzica Aliju da spava na njegovoj posteiji, kako bi zavarao zavjerenike, one koji su 
postavili zamku okruzujuci njegovu kucu, misleci da je on u njoj. Sve je to bilo kako bi ih 
odvratio od toga da ga slijede i ubiju na putu.^^^ 

Koju je samo usiugu ucinila ova velicanstvena zena za islam i muslimane!? Koji napor je 
ucinila kako bi spasila Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u najtezim uvjetima koji su je zadesili i 
u najopasnijim situacijama kroz koje je prolazio njegov znameniti poziv. 

Posto su Allahov Poslanik, s.a.v.s., i njegov prijatelj napustili Meku, skrivajuci se u pecini 
koja se nalazila na vrhu planine Sevr, njima je jedan djevojcurakdonosio hranu, vodu i vijesti 
zavjerenicima, a to je bila Esma bint Ebi - Bekr es - Siddik r.a. 

Ova izuzetna djevojka muslimanka usred noci prelazila je dugu razdaljinu izmedu Meke 
i planine Sevr. Od njene zadace je nije odvracala ni sumornost puta, rijetkost prolaznika, a 
nipravljenjezasjedaodneprijatelja,jerjeznaladajeizbavljenje Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
i njegovog prijateija, kao i uspjeh u ostvarenju njihovog cilja i njihovog dolaska u Medinu, 
zapravo pomaganje Allahove, dz.s., vjere, uzdizanje Njegove Rijeci i objelodanjivanje istine i 
njenih pobornika. Ovaj svoj teski zadatakobavljala je svakog dana, oprezno odiazeci i skrivajuci 
se. Penjala bi se na planinu kako bi Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i njegovom prijatelju donijela 
hranu i vijesti, azatim bi se vratila u Meku pod okriljem erne i mracne noci.^^^ 

Mnogo snazniji muskarci se ne bi posvetili ovom zadatku, kao sto je to Esma uradila 
kako bi potpomogia svoju vjeru i svoga Poslanika. Naprotiv, izlozila se surovoj zadaci, u 
cijem ispunjenju je bila cvrsta poput stamenih planina, onog dana kada su je musrici pitali o 
njenom ocu. Zanijekala je i rekia da ne zna nista o njemu, pa su upotrijebili i silu protiv nje, 
cak ju je i Ebu - Dzehl udario, prilikom cega joj je ispala mindusa iz uha. Sve to nije nimalo 
umanjilo njenu velicanstvenost, kao sto nije podlegia ni njihovom navaljivanju, nego je sacuvala Licnost zene muslimanke 45 

svoju skrivenu tajnu. Taj njen zadatakje potrajao sve dok nije dosao dan kada ce Poslanik, 
i njegov prijatelj, napustiti pecinu i zaputiti se prema Medini, kada im je donijela hranu za 
putovanje. Posto je doslo vrijeme da krenu, ustala je da pripremi njihove uzlove. Nije mogia 
naci nista cime bi se posluzila osim svoga pojasa (koji je omotavala oko svoga struka). 
tome je obavijestila svoga oca, na sto je on rekao: "Pocijepaj ga na dva dijela i njima povezi. 
Jednim svezi pice, a drugim hranu." To je i ucinila, te je zbog toga nazvana "Vlasnica dvaju 
pojaseva."^^^ 

Potpomaganje Allahove, dz.s., vjere i pristupanje pozivu u Njegovu vjeru bio je dug zene 
muslimanke u pocetku islama. Iman je ozivljavao srca zena muslimanki, prekrivajuci ih i 
silovito izbijajuci iz njih. Nisu mogle ostati u kucama nevjerstva, daleko od svjetlosti islama, 
njegove velikodusnosti i sjaja. Cinile su hidzru u pratnji svojih muzeva, ako su ih imale, a 
njihova hidzra je kao i hidzra muskaraca, cineci to iz pokornosti prema Allahu, dz.s., i radi 
potpomaganja Njegove vjere. 

Postoje stvari koje su povjerene zenama kao sto su povjerene i muskarcima. One su se 
zrtvovale na Allahovom putu, kao sto su se zrtvovali i muskarci. Vjerovanje u odredbu bilo 
je povodom da Ummu - Kulsum bint Ukbe bin Ebi - Mu'ajt sama ucini hidzru u Medinu u 
periodu primirja koje je sklopljeno na Hudejbiji. To je period u kojem je vazio dogovor izmedu 
Poslanika, s.a.v.s., i musrika, da ako neko dode Poslaniku, s.a.v.s., kao musliman, mora biti 
vracen njima. Allahov Poslanik, s.a.v.s., im je po dogovoru vratio dva covjeka. Kada je 
Ummu Kulsum stiglau Medinu, reklaje Poslaniku, s.a.v.s.: "Jasam, doista, svojomvjerom 
pobjegia tebi, pa nemoj me vratiti njima. Oni ce mi nasilje uciniti i mucit ce me, a ja nemam 
sabura da podnesem mucenje. Ja sam zena, a ti znas kolika je slabost zena, a vidjela sam 
i da si vratio dva covjeka." Rekao je: "Allah, dz.s., ponistio je ugovor u slucaju zena."^^^ 

Allah, dz.s., znao je da je iman Ummu Kulsum bint Ukbe bin Ebi - Mu'ajt iskren, kao i iman 
drugih zena koje su ucinile Hidzru samo iz Ijubavi prema Allahu, dz.s., Njegovom Poslaniku, 
i islamu. Stogajeobjavio o njima dio Kur'ana koji seuci, a u kojem seponistava ugovor, kojije 
bio izmedu Poslanika i musrika samo u slucaju zena i kojim se zabranjuje njihovo vracanje 
musricima, nakon sto se ispitaju i nakon sto se utvrdi dasu ucinile Hidzru, ne radi muza, niti radi 
imetkailidunjaluka, nego da suje ucinile iz Ijubavi prema Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s.: 

"0 vjetnici, kada vam vjemice kao muhadziHie dodu, ispitajte ih, - a Allah 
dobm zna kakvoje vjemvanje nphovo - pa ako se uvjerite da su vjemice, onda ih ne 
vracajte nevjemidma: one njima nisu dopustene, nitisu oni njima dopusteni...""^ 

U odabrane zene, prethodnice, koje su pomagale islam i njegovog Poslanika, s.a.v.s., 
spada i Ummul - FadI bint el - Haris. Ime joj je Lubabe i ona je rodena sestra (i po ocu i po 
majci) od Mejmune - majke vjernika. Ona je bila druga zena u islamu jer je primila islam 
odmah nakon Hatidze bint Huvejiid, r.a. Ona je bila potpora, pomoc i prijatelj Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. 46 Licnost zene muslimanke 

Bila je supruga njegovog amidze El - Abbasa bin Abdul - Muttaliba. Stajala je na protivnickoj 
strani supruge njegovog drugog amidze Ebu - Leheba, ato je Ummu - Dzemil bint Harb i ona 
je nosila granje, kao sto ju je Kur'an Casni i opisao, govoreci da ce " o vratu njenu biti uze od 
usukane licine", zbogjacine njenog ziostavljanaja Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Lubabeje 
bila jedan od njegovih najbrzih pomagaca, od onih koji su mu potporu davali i koji su se 
zrtvovali na putu potpomaganja njegove vjere u najzescim danima iskusenja i tegobe kroz 
koju su prosli prvi muslimani. 

Ona, njen muz El - Abbas i njihovi snovi skrivali su svoj islam, po naredenju Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i po mudrom i proracunatom planu, kako bi saznali tajne musrika i 
dostavili ih Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. Kada se odigravala Bitka na Bedru izmedu 
muslimana i musrika, stigia je vijest da su Kurejsije izgubili, pa je Ummul - FadI savjetovala 
svoje sinove i svog slugu Ebu - Rafi'a da sakriju svoju radost zbog tog poraza i kako bi 
izbjegli svako zio koje bi ih moglo zadesiti od musrika, a posebno od Ebu - Leheba koji je jako 
mrzio Muhammeda, s.a.v.s., njegove ashabe i njegovo pozivanje u islam. All, Ebu - Rafi' nije 
se spasio od Ebu - Lehebovog ugnjetavanja, jer je pokazao svoju radost zbog pobjede 
muslimana. Planuo je Ebu - Leheb srdito ispoljavajuci svoj bijes na sirotog slugu, pa ga je 
udario pred ocima njegove gospodarice Ummul - FadI. 

Ummul - Fadlje ustala kao lavica, napadajuci na Ebu - Leheba vicuci: "Oholo se ponasas 
prema njemu, jer nema svog Gospodara", te ga je udarila jednim od stupova u kuci, razbivsi 
mu glavu, nakon cega je zivio samo sedam noci. 

Ummul - FadI bila je strpljiva zbog rastanka sa svojim muzem koji se borio na Allahovom 
putu i pomagao Njegovu vjeru od onog dana kada je Plemeniti Poslanik naredio da ostane u 
Meki, a da ona ucini hidzru u Medinu. Oduljio se ovaj rastanak, a bio je srceparajuci, bolan 
i strahovit. Ummul - Fadlje strpljivo provodila dane i noci, trazeci pomoc u postu i namazu, 
ocekujuci dolazaksvog dragog muza u Medinu, po zavrsetku njegovog zadatka u Meki. 
Njegovo odsustvo oduljilo se do te mjere da je bio posljednji koji je ucino hidzru u Medinu. 
Nista nije moglo umanjiti bol koju je osjecala zbog rastanka sa svojim muzem, osim kada bi 
vidjela svoga najstarijeg sina da je staino uz Vjerovjesnika, s.a.v.s., napajajuci se s izvora 
njegove blistave upute, svakodnevno uzimajuci iskrice njegove blistave svjetlosti. Nije mogia 
ni zamisliti da je time historija priprema za to da ce u nju uci, na najboiji nacin, da ce biti 
velicanstvena majka "Hibrul - ummetil - islamijjeti" (ucenjak islamskog ummeta) i tumaca 
Kur'ana, a.s., majka Abdullaha bin Abbasa, r.a. 

U prethodnice islama i one koje su se zrtvovale i bile ponizene onim sto ih je snaslo na 
njegovom putu od ziostavljanja, mucenja i nanosenja boli, spada i Sumejja, majka Ammara 
bin Jasir. Pripadnici plemena Benu - Mahzum su, kada je bila najzesca podnevna zega i 
kada se ugrijao pustinjski pijesak, izasli s njom, njenim sinom i muzem u pustinju. Nagomilali Licnost zene muslimanke 47 

su na njih vreli pijesak, obukli im oklope i gadali ih jakim kamenicama, sve dok se nisu 
oslobodili njen sin i muz od jakog azaba, izgovarajuci rijeci koje su odgovarale musricima, a 
koje su izgovorili pod prisilom. Allah, dz.s., objavio je ajet vezan za njih i njima slicne: 
"...osim ako na to bude piimotan, a stce mu ostane cvtsto u v/eW..."''^ 

A sto se tice Sumejje, ona je ustrajala u svom saburu i odbila da zadovoiji musrike 
izgovaranjem tih rijeci. Ebu - Dzehl nije mogao nista podlije uraditi do da je kopljem probode 
i usmrti. Historija je biljezi kao prvog sehida u islamu. 

Historija islama biljezi mnoge zene poput Sumejje koje su iznad svojih mogucnosti 
podnijele mucenja na putu pomaganja islama. Njihova velicanstvenost nije nimalo umanjena 
niti je mucenje umanjilo njihov sabur. Naprotiv, prihvatale su mucenje koje bi ih snaslo sa 
strpljenjem i zadovoljstvom, ne ostavljajuci iza sebe bilo kakvu ruznu stvar u svojoj vjeri, niti 
su trazile za sebe njeznost ill milost. Biografi cak biljeze da su slabici bill, zapravo, muskarci, 
osim Bilala, neka mu se Allah smiluje - koji su pribjegli samoodrzanju i opstanku u zivotu 
izgovaranjem rijeci koje su zadovoljavale zaiutale silnike, a ne biljeze ni jednu strpljivu zenu 
muslimanku kojaje podleglatojslabosti. 

Naprotiv, ovo je jedinstvena skupina zena muslimanki, kojima je odgovarao azab na 
Allahovom putu i pri iskazivanju Ijubavi prema Njegovoj vjeri. One nisu prestajale pozivati u 
islam ne osvrcuci se na ono sto bi ih snaslo na putu njihovog poziva, bilo da se radi o trnju, 
boli ill kusnjama. 

U hadisu koji se prenosi od Ummu Serik el - Kuresijje el - Amirijje, a koji biljezi Ibn - 
Abbas, nalazi se zivo svjedocanstvo o bijestavilu zeravice imana koja se nalazila u njihovim 
dusama. On svjedoci o elanu koji su posjedovale na putu pozivanja Allahu, dz.s., kao sto 
svjedoci i o saburu koji su podnosile na ovom putu, putu punom muka, teskoca i napora. 

Ibn - Abbas kazuje: "Ummu - Serik primila je islam dok je bila u Meki. Nakon toga, tajno 
je odiazila kod Kurejsijki pozivajuci ih i navodeci u islam, sve dok za to stanovnici Meke 
nisu saznali. Uzeli su je i rekli joj: 'Da nije tvog naroda, svasta bi ti uradili, all mi cemo 
te njima vratiti.' Pricala je: 'Odveli su me na devi a ispod mene nije bilo nista. Onda su 
me ostavili tri dana, ne dajuci mi ni hranu ni vodu.' Pricala je: 'Do mene nije niko dolazio 
puna tri dana, pa cak nisam nista cula na ovoj zemlji. A kada su dosli, svezali su me na 
suncu, a oni su se sklonili u hiadovinu i nisu mi dali ni da jedem niti da se napijem, i sve 
tako dok nisu otisli.... ltd.'" 

Zena muslimanka nije se zadovoljila ovim iskrenim ucestvovanjem u pomaganju islama, 
niti zrtvovanjem na njegovom putu, nego je u mnogim bitkama pristupila da se bori zajedno 
s Poslanikom, s.a.v.s., i njegovim ashabima. Nakon sto je otpoceo oruzani sukob izmedu 
vojske imana i vojske kufra, obavljala je zahvalne i znamenite poslove, kao sto je priprema 
mjesina, njihovo punjenje vodom, zatim nosenje i pojenje mudzahida, zbrinjavanje ranjenika 48 Licnost zene muslimanke 

i nosenje poginulih izvan mjesta na kojima su se vodile bitke. Nije oklijevala u najtezim 
trenucima da nosi i oruzje u vrtlogu rata, zajedno uz rame Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i 
njegovih ashaba. 

Buharija i Muslim biljeze mnogobrojne hadise koji razotkrivaju blistavu sliku o zeni 
muslimanki u najboljem pokoljenju, u danima kadaje islam zivio u njenom srcu s njeznoscu, 
blagoscu, izricuci Ijubav prema Allahu, dz.s., i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., kao i o 
velicanstvenosti ove vjere. 

Jedan od tih hadisa jeste i hadis koji biljezi Imam Muslim od Ummu Atijje el - Ensarijje, 
kojajerekia: 

"Sedam puta sam s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., ucestvovala u bitkama. Ostajala 
sam kod njihovog prtljaga, pa sam im pravila hranu, zbrinjavala ranjenike i bolesnike."'^^ 

Od Enesa bin Malika prenosi se da je rekao: "U jednoj od bitaka s Allahovim Poslanikom, 
s.a.v.s., bila je i Ummu - Sulejm. Ensarijke su bile s njim kada god bi isao u bitku, pa bi pojile 
zedne i brinule se o ranjenima."^"^ 

Imam El - Buhari biljezi rijeci Er - Rubejje bint Mu'avviz: "Bile smo s Vjerovjesnikom 
s.a.v.s., pojile smo i brinule se o ranjenima, a mrtve smo vracale u Medinu."^"^ 

El - Buhari i Muslim biljeze od Enesa, r.a., da je rekao: "Kadaje bila Bitka na Uhudu, neki 
Ijudi su pobjegli (napustili) od Vjerovjesnika, s.a.v.s., a Ebu - Taiha bio je pored Vjerovjesnika, 
s.a.v.s., i stitio ga je od nevjernika." Pricao je: "Ebu - TaIha bio je zestok strijelac i tog dana 
je slomio dva ill tri luka" Nastavio je: "Neki covjek prosao je s tobolcem punim strijela, pa mu 
je rekao: "Baci ih Ebu - Talhi." Pricao je dalje: "Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., nadgledao je i 
pratio narod, pa je Ebu - TaIha rekao: '0 Allahov vjerovjesnice! Kao otac i majka si mi. Nemoj 
nadgledati, kako te ne bi pogodila neka strijela. Zrtvovatcu se zatebe.'" Nastavio je: "Avidio 
sam i Aisu bint Ebi - Bekr i Ummu - Sulejm. One su, doista, bile brze, jer vidio sam njihove 
halhale. Na svojim ledima su nosile mjesine koje su praznile pojeci narod, zatim bi se vracale 
i punile ih, pa bi ponovo dolazile i praznile ih pojeci narod. A Ebu - Talhi je zbog pospanosti 
ispala sabija iz ruku dva ill tri puta."^"" 

Kako je samo velicanstven ovaj posao koji su obavljale ove dvije plemenite zene koje su 
se borile na Allahovu putu, koje su se borile da ugase zed mudzahidima, da napoje njihove 
zedne duse dok se nalaze na polju zestoke i krvolocne bitke, na vrelom vazduhu od kojeg 
se izgara od zedi, a koji je nadaleko poznat u podrucju Hidzaza. One su se zapucivale ka 
zestokom bojistu, ne strahujuci od strijela koje su padale oko njih, a niti od ukrstanja sabiji! 

Zbog toga je pravovjerni halifa Omer bin el - Hattab dao prednost Ummu Selit el- - 
Ensarijje nad svojom zenom Ummu Kulsum bint Alijj prilikom podjele vunenih haljina medu 
zenama Medine, jer je Ummu - Selit sivala mjesine na dan Uhuda i jer je taj vazni posao 
ostavio velikog traga prilikom napajanja zednih mudzahida i obnavljanja njihovih snaga i Licnost zene muslimanke 49 

aktivnosti. 

El - Buhari biljezi od Sa'lebe bin Ebi - Malika da je Omer bin el - H attab, r. a. , dijelio vunene 
haljine medu zenama Medine, paje ostala jedna nova haljina. Neki njegovi bliznji su mu rekli: 
"0 vladaru pravovjernih! Ovu podaj kceri Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kojaje kodtebe" , 
misled time na Ummu - Kulsum bint Alijj.^"^ 

Na to je Omer rekao: "Ummu - Selit je preca. Ummu Selit je jedna od zena ensarijki koje 
su se zavjetovale Poslaniku, s.a.v.s." Nastavio je Omer: "I ona nam je, doista, na dan 
Uhudasivalamjesine."^"^ 

U Bici na Uhudu ranjeno je lice Plemenitog Poslanika, s.a.v.s. , slomljen mu je sjekutic i 
ozlijeden mu je obraz i gornja usna. Njegova kci Fatima ispirala mu je ranu, a Alija joj je 
polijevao. Posto je Fatima vidjela da voda uveliko pojacava isticanje krvi, uzela je komad 
hasure, spalila je, te ju je stavila na ranu, sto je zaustavilo krv.^^^ 

Medu zene koje su bile postojane u presudnim trenucima u Bici na Uhudu, ubraja se i 
Safijja bint Abdul - Muttaliib, Vjerovjesnikova, s.a.v.s., tetka po ocu. S kopljem u ruci ustala 
je udarajuci Ijude i govoreci: "Pobjegli ste od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. !" Posto juje vidio, 
Poslanik, s.a.v.s., pokazao je na nju njenom sinu Ez - Zubejru bin el - Avvamu da je vrati 
kako ne bi vidjela sta se desilo s njenim rodenim bratom Hamzom, r.a. Rekia je: "A zasto? 
Do mene je dosia vijest da mi je brat raskomadan, a to je mala zrtva u ime Allaha. Nista vise 
od toga nas ne bi moglo zadovoljiti, a mi cemo biti strpljivi i osaburit cemo, ako Bog da." 

Safija je ucestvovala i u Bici na Hendeku. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada se iz Medine 
borio protiv svojih neprijateija, izveo je svoje zene u tvrdavu Hassana bin Sabita, a to je bio 
jedan od najutvrdenijih brezuljaka u Medini. Jedan zidov prosao je pored tvrdave pa je 
kruzio oko nje, na sto je ona rekIa: "0 Hassan! Ovaj covjek, doista, kruzi oko tvrdave. Ja 
mu, tako mi Allaha, ne vjerujem. Mogao bi drugim zidovima ukazati na nas, a Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., i njegovi ashabi ne misle o nama. Idi do njega i ubij ga." Na to je on rekao: 
"Neka ti Allah oprosti, o kceri Abdul - Muttalibova! Tako mi Allaha, ja to necu uraditi." Posto 
je Safijja culanjegoverijeci, uzelajejednumotku, a zatimizaslaiz tvrdave, udarilagatom 
motkom i ubila ga. Potom se vratila u tvrdavu i rekIa: "0 Hassane! Sidi i uzmi plijen od njega! 
Nista me ne sprecava da uzmem plijen od njega osim sto je muskarac." Rekao joj je 
Hassan: "Ja nemam nikakve potrebe da uzimam plijen od njega, o kceri Abdul - Muttalibova." 
Nakon toga, Safijja je takoder ucestvovala i u Bici na Hajberu. 

Medu najistaknutije zene koje su se borile na Uhudu, pa cak i najistaknutija medu njima, 
bila je Nesiba bint Ka'b bin el - Mazinijje Ummu Umare. U pocetku bitke pojila je zedne i 
brinula se o ranjenima, kao sto su to radile i druge zene, gdje je ona vecinu muslimana 
obilazila. Kada se desilo da su strijeici odstupili od naredbe Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 50 Licnost zene muslimanke 

sto je njihovu pobjedu promijenilo u poraz, te su imali velikih zrtava, kako to Uzviseni Allah 
kaze: "Kadste ono uzmkali, ne obazitudse nina koga, dok vasje Poslanikzvao 
iza vasih leda... '"'**, ustalajeNesiba, isukalasvojusablju, ponijela svoj luk I pridruzila se 
maloj, all cvrstoj skupini koja je bila uz Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ona je bila poput 
Ijudskog stita kojim je stitila Poslanika, s.a.v.s., od musrickih strijela. Svaki put kad bi se 
Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., priblizila neka opasnost, pozurila bi da ga zastiti, I sve tako 
dok nije izazvala paznju Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa je rekao: "Nisam se okrenuo ni 
lijevo ni desno, a da je nisam vidio da se bori pored mene." 

ovoj teskoj situaciji, njen sin Umare je pricao: "Tog dana sam bio ranjen u lijevu stranu. 
Udario me je covjek koji je bio poput visoke palme. Prosao je pored mene, a da se nije ni 
osvrnuo na mene, dok krv nije prestajala teci. Tada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Previj svoju ranu." Prisia mi je majka i kod sebe je imala zavezljaj pripremljen za ranjavanje, 
te mi je povezala ranu, a Poslanik, s.a.v.s., stajao je i gledao u mene. Zatim je ona rekia: 
"Sinko moj, idi i bori se." Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Ko jos moze podnijeti ono sto ti mozes 
podnijeti, o Ummu Umare!?" Ona je dalje pricala: "Prema meni se uputio covjek koji je udario 
moga sina, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Ovaj je udario tvoga sina.'" Pricala je 
dalje: "Pristupila sam mu i udarila ga po koljenu, te je kleknuo." Nastavljala je: "Vidjela sam 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako se smijesi, tako da sam mu vidjela kutnjake. Rekao je: 
'Osvetila si se, Ummu Umare.' Potom smo se ponovo okrenuli oruzju, sve dok ponovo 
nismo naletjeli jedno nadrugo, paje Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 'Hvala Allahu, Kojitije dao 
da pobijedis, Koji te je obradovao protiv tvoga neprijateija i Koji ti je dao da se licno osvetis.'" 

Ovog teskog dana Nesibino tijelo oslabila je rana koju je zadobila dok se borila s 
neprijateljima udarajuci ih po njihovim vratovima. Vidio ju je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pa je 
pozvao njenog sina: "Tvoja majka, tvoja majka. Previj njenu ranu. Allah vas blagoslovio. 
Mjesto tvoje majke bolje je od tog i tog. " Posto je njegova majka cula rijeci Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., reklaje: "Moli Allahadabudemotvoji pratioci u Dzennetu." Rrekaoje: "Allahu moj, 
ucini ih mojim pratiocima u Dzennetu." Reklaje: "Nije me brigastoce me snaci nadunjaluku."'"^ 

Iskreni dzihad Ummu Umare, kao ni njen lijepi belaj, nije zavrsen Bitkom na Uhudu. 
Naprotiv, ona je ucestvovala s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., u mnogobrojnim situacijama. 
Bila je, tako, s njime prilikom zavjeta na Akabi, kao i na Hudejbiji, Hajberu i Hunejnu. Njeni 
dozivljaji na Hunejnu nimalo nisu manji nego na Uhudu. Nakon toga, prisustvovala je Bid na 
Jemami u vrijeme Ebu - Bekra es - Siddika, r.a., gdje se zestoko borila i zadobila jedanaest 
rana i gdje joj je odsjecena ruka. 

Nema sumnje da ju je Allahov Poslanik, s.a.v.s., obradovao Dzennetom, kao sto nema 
sumnje daje bila jedan od faktora uspjeha halife Ebu - Bekra es - Siddika i njegovog vojskovode 
Halida bin el - Velida, r.a., a tako i halife nakon njega, Omera bin el - Hattaba, r.a.'^° Licnost zene muslimanke 51 

U ovom svijetlom periodu historije zene muslimanke, mudzahida, spominje se i zena 
koja svojom velicinom nimalo ne zaostaje za Nesibom bint Ka'b, a to je Ummu Sulejm bint 
Milhan. Vec smo je spominjali zajedno s Ummu Umare, Aisom - majkom vjemika, Fatimom 
i drugim zenama koje su pojile zedne i brinule se o ranjenima. Sada cemo je vidjeti u drugoj 
situaciji u kojoj se muslimani pripremaju za polazak s Poslanikom, s.a.v.s., na put osvojenja 
Meke, a medu njimaje i njen muz Ebu - Talha. Ummu Sulejm je bila u posljednjim mjesecima 
trudnoce, all joj ta njena trudnoca nije zabranjivala da uporno zeli pratiti svoga muza Ebu - 
Talhu, kako bi s njime zadobila cast dzihada - borbe na Allahovu putu, ne bojeci se teskog 
putovanja, niti nevoija na njemu, kao ni neravnog puta i teskog prevoza, isto kao ni surovosti 
takvog nacina zivota. Zbog svega toga brinuo se njen muz, i nije vidio drugog izlaza do da 
trazi dozvolu od plemenitog Poslanika, pa mu je on dozvolio. Ummu Sulejm se obradovala 
pratnji svoga dragog muza, te je s njime prisustvovala Allahovoj pobjedi i osvojenju Meke. 
Tog znacajnog i znamenitog dana, dolina Meke odzvanjala je odjecima uzvika mudzahida, 
vjernika: "Nema dtugog boga osim Allaha, Jedinoga. Ispunilo se Njegovo 
obecanje. Pomogao je Svoga toba. Pobijedeni su saveznici. Nista nema prije 
Njega niti sta ima poslije Njega. Nema drugog boga osim Allaha. Mi ne 
obozavamo nikog drugog osim Njega. Iskreno u Njega vjerujemo, makarse to 
i ne svidalo kafirima. " Vidjela je i utociste idolopoklonstva i sirka na 
Arapskom poluotoku koje je bespovratno propadalo, a kipovi su ruseni rukom 
Allahovog Poslanika, s.a. v.s., dok je izgovarao: '"Istina je pobijedila, a laz je 
propala. Doista, lazpropada."' 

Ovi dogadaji su imanom ispunili dusu Ummu Sulejm i povecali njeno nastojanje i volju za 
dzihadom na Allahovom putu. Ubrzo se desila i Bitka na Hunejnu koja je zestoko uzdrmala 
muslimane. Otisli su bjezeci, ne obaziruci se ni na sta, a Allahov Poslanik, s.a.v.s. , okrenuo 
se na desno, a zatim rekao: "Kuda, o Ijudi? Dodite ovamo. Ja sam Allahov Poslanik. Ja sam 
Muhammed bin Abdullah." Uz Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ostala je samo jedna mala 
skupina muhadzira, ensarija i clanova njegove porodice. Ummu Sulejm je pripadala ovoj 
skupini, zajedno sa svojim muzem Ebu - Talhom. Ona je imala Ebu - Talhinu devu i pribojavala 
se da je deva ne nadvlada, pa je njenu glavu udaljila od sebe. Svoju ruku stavila je u haiku, 
koju je imala u nosu, zajedno s povodcem, kako bi je ucvrstila da se ne pridruzi drugim 
pobjeglim devama. Pozvaojuje Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Ummu Sulejm?" Odgovorilaje: 
"Da. Zrtvovala bih i oca i majku za tebe, Allahov poslanice." 

U Muslimovom "Sahihu" navodi se da je Ummu Sulejm na dan Hunejna uzela handzar 
koji je imala uza se. Vidio ju je Ebu - Talha, pa je rekao: "Allahov Poslanice! Ovo je Ummu 
Sulejm. Ona ima handzar." Rekao joj je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Sto ce ti ovaj handzar?" 
Odgovorila je: "Uzela sam ga u slucaju da mi se priblizi neki musrik. Njime bih rasporila 52 Licnost zene muslimanke 

njegov stomak." Allahov Poslanik, s.a.v.s., nasmijao se, pa je ona rekia: "0 Allahov Poslanice! 
Pa ubij one koji su primili islam na dan osvojenja Meke, a koji su pobjegli od tebe." Na to je 
rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "0 Ummu Sulejm! Doista je Allah to sprijecio I to je 
najbolje."'=^ 

Ummu Sulejm bila je postojana uz Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u najtezim trenucima, 
trenucimatuge I tjeskobe, u vrijeme kad se rasplamsao rat, kada su se zakrvavile oci, kada 
su se uzdrmali junaci I kad se nisu mogli gledati on! koji su pobjegli od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s. RekIa mu je: "Ubij ih. Pa, pobjegli su od tebe..." Nije cudo da joj Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., donosi radosnu vijest o Dzennetu u koji ce uci. Ta vijest nalazi se u hadisu kojeg 
biljeze El - Buhari i Muslim, kao i drugi, od Dzabira bin Abdullaha, r.a., koji je rekao: "Rekao 
jeVjerovjesniks.a.v.s.: 

'Vidio sam samog sebe kako sam usao u Dzennet, kad tamo Rumejsa'^^^ bint Milhan, 
zenaEbu-Talhe...'"^^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjecivao je Ummu Sulejm, a posjecivao je i njenusestru 
Ummu Haram bint Milhan. Kao sto je obradovao Dzennetom Ummu Sulejm, tako je obradovao 
i njenu sestru Ummu Haram time da ce se voziti morskom pucinom, zajedno s mudzahidima 
na Allahovom putu, da ce s njima biti kao gazija i mudzahid. 

El - Buhari biljezi od Enesa bin Malika, r.a., daje rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., usao 
je kod Milhanove kceri. Naslonio se kod nje, a zatim se nasmijao. RekIa je: "Zasto se smijes, 
Allahov Poslanice?" Rekao je: "Jedan ce dio mog ummeta ploviti zelenim morem na Allahovom 
putu. Njihov primjer jeste kao primjer kraljeva na krevetima." RekIa je: "Allahov poslanice! 
Moli Allahadame ucinijednomod njih." Rekao je: "Allahu moj, ucinijejednomod njih." Potom 
se vratio pa se nasmijao, te ga je ona upitala slicno tome. I on joj je odgovorio slicno tome, 
pa je rekIa: "Moli Allaha da me ucini jednom od njih." Rekao je: "Ti si medu prvima, a ne medu 
zadnjima." 

Obistinilase radosna vijest Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kao sto to kazuje Enes, r.a.: 
"Udala se za Ubadea bin es - Samita, pa je s njime krenula u dzihad. Plovila je morem sa Bint 
- Kareza. ^ ^^ Kada se vracala s puta, uzjahala je svoju jahalicu, koja ju je zbacila, te je pala i 
umrla.'^^ 

Njen je kabur ostao na Kipru sve do danas kao svjetionik koji prica pricu o zeni muslimanki, 
mudzahidu, koja se borila na Allahovom putu. Ljudi zastaju kod njega izgovarajuci: "Ovo je 
kabur dobre zene, neka joj se Allah smiluje."^^^ 

Medu zene koje su ucestvovale u pomaganju islama i u dzihadu na Allahovom putu, kao 
i one koje su pristupile bitkama, zajedno s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., svakako spada 
i Ummu Ejmen - Poslanikova, s.a.v.s., dadilja. Ucestvovala je u bitkama na Uhudu, Hajberu, 
Mu'ti i Hunejnu. Obavljala je uzvisene poslove povijajuci rane ranjenima i pojeci zedne.^" Licnost zene muslimanke 53 

Od njih je i Kebsa bint Rafi' el - Ensarijje - majka Sa'da bin Mu'aza, r.a. Prilikom Bitke na 
Uhudu, zaputila se prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., a on je bio na konju. Pored njega 
je bio Sa'd bin Mu'az, r.a., drzeci za njegov povodac (od konja), pa mu je Sa'd rekao: 
"Allahov poslanice, ovo je moja majka." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Nekaje dobro 
dosla." Zastao je, a ona mu se priblizila. Izrazio joj je saucesce povodom smrti njenog sina 
Amra bin Muaza. Obradovao ju je Dzennetom, kao i poginule clanove njene porodice i molio 
Allaha, dz.s.,zanjih.^^^ 

Medu njih spadaju i El - Furej'a bint Malik i Ummu Hisam bint Harise bin en - Nu'man, r.a. 
One su dale zavjet Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., ispod drveta na Hudejbijji, tj. zavjet "Er - 
ridvan", koji je Allahov Poslanik, s.a.v.s., trazio nakon sto su musrici odbili muslimane da 
udu u Meku. Poslanik, s.a.v.s., poslao je Osmana bin Affana Kurejsijama i njegovo odsustvo 
se oduljilo, tako da su muslimani mislili da su ga prevarili i ubili. Allah, dz.s., pocastio je 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i sve one koji su bill s njime prilikom ovog casnog zavjeta i 
darovao ih Svojim zadovoljstvom, radi kojeg se zrtvuju zivoti i do kojeg ne dopiru ni slatka 
nadanja. Allah, dz.s., o tome je objavio kur'anski ajet, koji ce se vjecito uciti sve dok je 
nebesaiZemlje: 

"Allah je zadovoljan onim vjetnicima koji su ti se pod dtvetom na vjetnost 
zakleli. On zna sta je u srcima njihovim, pa je spustio smitenost na njih, i 
nagtadit ce ih skotom pobjedom. ""' 

I Ummul - Munzir Selma bint Kajs bila je jedna od onih koje su prsustvovale zakletvi Er 
- Ridvan, a prisustvovala je prije toga i zakletvi vjernica, te je stoga i nazvana onom koja se 
je dva puta zavjetovala. Kada se Allahov Poslanik, s.a.v.s., zaputio s vjernicma u opsadu 
plemena Kurejza, ona je krenula s njima i tako zadobila cast dzihada na Allahovom putu. 

Jedna od njih je i Esma bint Jezid bin es - Seken el - Ensarijje. Ucestvovala je s 
Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., u Bid na Hendeku. Izisia je s njime i na Hudejbijju, a 
prisustvovala je i zakletvi Er - Ridvan. Ucestvovala je i u Bici na Hajberu i ulagalaje sav svoj 
trud za islam i njegove principe sve dok nije umro Allahov Poslanik, s.a.v.s., zadovoljan 
njome. Nakon njegove smrti ona nije prestala pomagati islam. Naprotiv, trinaeste godine po 
Hidzri, izasia je u Sam i ucestvovala u Bici na Jermuku, pojeci zedne, povijajuci ranjene i 
podstrekavajuci mudzahide da napadaju i ustrajavaju. Bitka na Jermuku je jedna od 
najpoznatijih bitaka u kojoj je zena muslimanka istinski ucestvovala pored mudzahida. U 
ovoj bici su mudzahidi bill zestoko uzdrmani, pa su se neki od njih povukli, all zene mudzahidi 
borile su se iza njih, te su susretale one koji bjeze s motkama i kamenjem, podsticuci ih da 
napadaju i da ustrajavaju. Ibn - Kesir hvali hrabrost zena muslimanki, kao i njihovu casnu 
ulogu koju su odigrale u ovoj bici, pa kaze: 

"Ovog dana su se i zene vjernika borile i ubile su mnoge Rimljane, a udarale su i one 54 Licnost zene muslimanke 

muslimane koji su bjezali, govoreci im: "Gdje to idete, a nas ostavljate nevjernicima?" Kada 
bi ih izgrdile, nije im preostajalo nista drugo do da se vrate u borbu."^™ 

Ovaj hrabri stav muslimanki i njihova potpora mudzahidima ostavili su najveceg traga u 
njihovoj postojanosti i ustrajnosti, sve dok im Allah, dz.s., nije odredio pobjedu nad 
Bizantincima. 

Ovog teskog dana junakinja Esma bint Jezid stavljena je na kusnju u kojoj se istakia 
njena hrabrost, odvaznost i neustrasivost koju nisu imali ni mnogi junaci. Uronilaje medu 
borbene redove i pogubila mnoge musrike. Ibn - Hadzer je pohvalio njenu hrabrost rijecima: 

"Ummu Seleme el - Ensarijje, ato je Esma bint Jezid bin es - Seken, ucestvovalaje u Bid 
na Jermuku. Tog dana ubila je devet Rimljana stupom od njenog satora i nakon toga je 
zadugozivjela."'^' 

Izgleda da je ova velicanstvena junakinja ostatak svog zivota provela u Samu, gdje se 
i odigrala Bitka na Jemiuku. Ona se preselila u Sam zajedno s jos nekim plemenitim ashabima, 
gdje je zivjela cak do vremena Jezida bin Muavije. Kada joj je dosao edzel, namirisala je 
Damask svojim cistim tijelom koje je zakopano u mezarlucima El - Babus - sugra. Njen 
kabur i danas svjedoci o velicanstvenosti dzihada zene muslimanke na Allahovom putu J ^^ 

Ovo su svijetle stranice historije zene muslimanke koje su ispisale ove odabrane zene 
svojim iskrenim imanom, svojim dubokim poimanjem stvari, sveobuhvatnom spoznajom 
zivotne poslanice zene muslimanke i njene obaveze prema njenom Gospodaru i njenoj vjeri. 
To su, doista, mnogobrojne stranice iz ogromnog i bogatog dosijea, krcatog uzvisenim 
osobinama, rijetkim zrtvovanjima, velicanstvenim stavovima, gordim voljama, neobicnim 
sposobnostima i dubokim imanom. Nema sumnje da danasnja svjesna zena muslimanka, u 
ovim jedinstvenim stranicama biografija ovih odabranih zena muslimanki, nalazi uzor na koji 
se moze ugledati, nalazi svjetiljku pomocu koje trazi uputu. U tim stranicama, takoder, nalazi 
i primjere koji govore sami za sebe, vodeci racuna o tome da se na njih ugleda pri formiranju 
svoje licnosti savremene muslimanke. 

PONOSNA JE SVOJOM ISLAMSKOM 
LICnoSOu I SVOJOM ISTINITOM VJEROM 

Nije cudo da je svjesna zena muslimanka ponosna svojom islamskom licnoscu, ponosna 
zbog svog visokog mjesta do kojeg ju je doveo islam u rano doba, prije nego sto je zena 
mogia bilo sta postici u drugim narodima. Prije petnaest vijekova islam je po pn/i put u historiji 
obznanio potpuna prava zene. Time je ona jedan dugi niz stoljeca bila u mogucnosti da uziva Licnost zene muslimanke 55 

prava Ijudskog bica, prije nego sto je svijet uopce poznavao bilo kakve organizacije za 
Ijudska prava ill povelje o Ijudskim pravima. 

U torn ranom periodu islam je obznanio jednakost zene s muskarcem, kako se to navodi 
u casnom hadisu koji biljeze Ebu - Davud, Et - Tirmizi, Ed - Darimi i Ahmed. To je bilo vrijeme 
u kojem je srednji stalez u krscanskom svijetu sumnjao u Ijudskost zene i prirodu njene 
duse. To je vrijeme u kojem je Kur'an casni objavio: 

"Cospodar njihov im se odaziva: 'Nijednom ttudbeniku izmedu vas ttud 
njegov necu ponistiti, ni muskatcu ni zeni - vi ste jedni od dnigih... '"'^^ 

Zene su se Poslaniku, s.a.v.s., zavjetovale na islam i poslusnost i pokornost, kao sto su 
se zavjetovali i muskarci. Njihov je zavjet bio odvojen od muskaraca i nije bio uz njihov 
zavjet. U svemu tome nalazi se potvrda samostalne licnosti zene muslimanke i njene 
sposobnosti da podnese odgovornost zakletve, zavjeta i davanja obaveze prema Allahu i 
Njegovom Poslaniku. Sve je to bilo vijekovima prije priznanja savremenog svijeta da zena 
ima pravo na samostaino misljenje putem anketa i izbora. Ovo je samo jedan dio njenih 
prava u koje spada i nezavisnost u onome sto joj pripada i sto posjeduje. Ona je oslobodena 
obaveze da izdrzava porodicu, makar bila i bogata. Jednaka je s muskarcem u Ijudskoj 
plemenitosti, odgoju, obrazovanju i sveobuhvatnoj serijatskoj obavezi. Kada bismo izlagali 
prava koja je islam dao zeni i pocasti kojim ju je okruzio, izgubili bismo mnogo vremena. 

Zena muslimanka dostiglaje pocasti i zadobila prava i sposobnosti koje joj pripadaju, 
koje su zapanjile zene na zapadu. Ovom prilikom prenijet cu rijeci jedne Amerikanke, prilikom 
predavanja jednog sirijskog ucenjaka u Americi, a to je sejh Behdzet el - Bejtar, koji je 
govorio o pravima zene u islamu. Ta gospoda Amerikanka se zacudila zbog ovih serijatskih 
prava do kojih je dosia zena muslimanka jos prije petnaest stoljeca. Upitala je predavaca: 
"Da li je ovo sto kazete o zeni muslimanki i njenim pravima istina ill propaganda?! Ako je to 
istina, dopustite mi da zivim kod vas jedno vrijeme, pa me onda ubijte!!" Rijeci zapadnih zena 
koje izrazavaju svu njihovu zapanjenost i cudenje polozajem zene muslimanke i njenim 
pocastima predstavljaju mnogostruku korist. 

Savremena svjesna zena muslimanka, kada sazna sve ovo, njena dusa ispuni se 
Ijubavlju prema njenoj istinitoj vjeri, sto povecava iman i jasno dokazuje njegovu 
velicanstvenost, potpunost, sveobuhvatnost i njegove bozanske principe u svemu onome 
sto predstavija srecu za covjeka, bio muskarac ill zena. Dovoljno je da znas da sve ono sto 
je islam, jos prije petnaest stoljeca, ostvario u jednom mahu o pitanju poboljsanja stanja 
zene, nije niko u historiji bio u stanju da ostvari u svih ovih dvadeset stoljeca. 

Dovoljno je da znas daje Francuska revolucija, krajem osamnaestog stoljeca objavila 
Povelju Ijudskim pravima pod nazivom "Prava muskaraca." U prvom paragrafu ove Povelje 
stoji: "Covjek se rada Slobodan i nije dozvoljeno da se pretvara u roba..." Nakon toga, tekli 56 Licnost zene muslimanke 

su pokusaji dodavanja rijeci "zena", ali svi ovi pokusaji su odbaceni. I dalje je prvi paragraf 
revolucionarnog proglasa o slobodi bio sazet na rijeci: "Covjek se rada Slobodan i nije 
dozvoljeno dase pretvara u roba..." Nakon jednog stoljeca, krajem devetnaestog i pocetkom 
dvadesetog stoljeca, javija se veliki francuski ucenjak Gustav Lupon koji je u svojoj knjizi 
"Drustveni duh" obznanio da zena nikad nije bila jednaka s muskarcem, osim u vrijeme 
dekadence. To je bio njegov odgovor onima koji su trazili jednakost zene s muskarcem, 
time sto ce joj se dati jednako pravo izbora kao kod muskarca. Tako je bilo dok nije doslo 
vrijeme "Lige naroda", nakon Prvog svjetskog rata, a zatim vrijeme "Organizacije ujedinjenih 
naroda", nakon Drugog svjetskog rata. Nakon velikog ulozenog truda i mnogih poteskoca 
uspjeli su oni koji su radili na tome da zena tekstuaino dobije pravo da bude jednaka s 
muskarcem. Oni su se sukobljavali s tradicionalnim shvatanjima koja su imala vjerski karakter 
i koja su im stajala nasuprot. Nisu imali nikakvih lokalnih niti medunarodnih zakona koji bi u 
potpunosti davali pravo zeni, kako bi ih iskoristili kao zakonsko sredstvo u svladavanju tih 
prepreka na putu do oslobodenja zene od teskih i mnogobrojnih ostataka proslosti. Prije 
petnaestvijekova istovremeno je u Allahovoj Knjizi i sunnetu Njegovog Poslanika, s.a.v.s., 
dosao kategorican islamski tekst kojim se izjednacavaju muskarac i zena, prilikom nagrade 
i kazne, odgovornosti, nagradivanja i kaznjavanja, u ibadetu, plemenitosti, Ijudskosti i svim 
drugim Ijudskim pravima. 

Kako je islam izjednacio covjeka i zenu u uzivanju Ijudskih prava tako ih je izjednacio i u 
izvrsavanju Ijudskih duznosti i obaveza, jer im je postavio da zajedno upravljaju zemljom i 
njenom izgradnjom. Isto tako izjednacio ih je u ibadetu prema Allahu, dz.s., i svakom od njih 
je odredio specificnu ulogu koju ce obavljati pri izgradnji cistog, savrsenog i blagoslovljenog 
Ijudskog drustva. To su dvije savrsene uloge koje nisu u neskladu, a koje obavezuju i 
covjeka i zenu. Na svakom je od njih da obavija ono sto je za njega podesnije od drugoga, 
u izgradnji covjeka, porodice i zajednice, kako bi se ostvarila solidarnost, medusobno 
potpomaganje i saradnja izmedu dva pola, a da ni jedno od njih ne sprecava drugoga da 
obavija propisani posao zbog kojeg je roden. Muskarcem i zenom upravljaju zahtjevi sveopcih 
Ijudskih interesa koji se temelje na tome da ce oni precizno biti nagradeni ill kaznjeni prema 
svojim djelima na ovom zivotu, kao sto je to rekao Uzviseni: 

"Onome ko cini dobro, bio muskarac ill zena, a vjernik je. Mi cemo dati da prozivi lijep 
zivot, i, doista, cemo ih nagraditi boljom nagradom nego sto su zasluzili."'^" 

Svaki covjek i zena jesu pastiri i zaduzeni su za svoja stada, kao sto se to navodi u 
poslanickoj uputi. 

Zena muslimanka koja je svjesna upute svoje vjere, koja je svjesna svog visokog 
mjesta do kojeg je doveo islam jos prije petnaest vjekova, u potpunosti ce saznati kakav je 
bio polozaj zene prije islama kod svih naroda svijeta. U zemljama starih zakona, a posebno Licnost zene muslimanke 57 

u Indiji i Rimu, u srednjevjekovnom krscanskom svijetu, a i u arapskim zemljama prije 
islama, polozaj zene bio je na najnizem i najlosijem stupnju. Zbog toga dolazi do povecanja 
stupnja ponosa zbog svoje licnosti muslimanke, svoje istinite vjere i svog visokog Ijudskog 
polozaja. 

Sto se tice polozaja zene u starim zakonima, njih je sabrao indijski poglavar Dzevaharlal 
Nehru u svojoj knjizi "Otkrice Indije", u kojoj kaze: "Sto se tice zakonskog polozaja zene, 
prema rijecima Manoa, bio je, bez sumnje, veoma los. Uvijek su se oslanjale na oca, muza 
ill sina." Poznato je da je kod njih svo nasljedstvo od mrtvih muskaraca islo njihovim zivim 
muskarcima, a zene nisu dobivale nista. 

Nehru je to tumacio rijecima: "U svakom slucaju, stanje zene u staroj Indiji bib je bolje od 
stanja zene u starogrckim gradovima ill u starom Rimu ill pak u vrijeme prvog razdobija 
krscanstva." 

Polozaj zene u starorimskom pravu zasnivao se na tome da zena nema nikakve pravne 
sposobnosti i da je pod neprestanim starateljstvom, jer je zensko, bez obzira da li je mlada 
ill, pak, punoljetna i zrela zena. Ona je neprestano bila pod skrbnistvom oca ill muza i nije 
posjedovala nikakvu slobodu u svojim postupcima. Bila je sa svim ostalim nasljedivana, a 
nije nista nasljedivala. 

U rimskom pravu zena je bilajednom od stvari koje su pripadale muskarcu, te je stoga 
i gubila svoju licnost, a bib joj je zabranjeno i da sbbodno djeluje. Sve to i danas, u dvadesetom 
stoljecu, ostavija traga u vecini savremenih drzava koje su jos uvijek u svojim zakonima pod 
utbajem rimskog prava. 

U skladu s rimskim zakonima i njihovom utbaju, stanje zene u vrijeme ranog krscanstva 
bilo je veoma lose, a na njeg ukazuje indijski poglavar Nehru. Cak su neki vjerski skupovi 
posumnjali u Ijudskost zene i u prirodu njene duse. Odrzavani su i simpoziji u Rimu koji su se 
bavili proucavanjem zene i njene prirode, da li ona posjeduje dusu koju posjeduju i muskarci ill 
je njenadusa poput duse zivotinja kao sto su zmije i psi... Cakje na jednom od ovih sastanaka 
odiuceno da ona uopce nema duse i da nece biti prozivljena na drugom svijetu. 

Sto se tice zene na Arapskom poluotoku, ona je u mnogim plemenima prije islama bila 
predmet om omalovazavanja i gadenja. Bila je mahanom, o kojoj su vodili racuna njeni 
starateiji kako im se ne bi prilijepila, tako sto su zakopavali zivu tek rodenu zensku djecu. 

Islamski poziv otkriva ovaj boini i bijedni pobzaj zene na vise mjesta u Allahovoj Knjizi. 
Tako Allah, dz.s., opisujuci degradaciju osjecaja i opisujuci ziocin koji je ucinjen naspram 
zene udzahiiijetu, kaze: 

"I had se nekom od njih javi da mu se todila kci, lice mu potamni i postaje 
potisten, ktije se od Ijudi zbog nestece koja muje dojavljena; da li ovako ptezten 
da je zadrzi Hi da je u zemlju zatovi? Kako tuzno oni ptosuduju!" "'^ 58 Licnost zene muslimanke 

Uzviseni Allah, opisujuci uzas ziocina ucinjenog zakopavanjem zive, bezgrjesne I ciste 
djevojcice, koja nije pocinila nit! stekia bilo kakav grijeh, kaze: 

"I kada ziva sahtanjena djevojcica bude upitana zbog kakve kiivice ye 
umotena."^^ 

To je doista bijedno, boino I prezreno stanje covjecnosti, a posebno stanje covjecnosti 
zene u arapskim zemljama prije islama, kao I u vecini tadasnjih civilizovanih zemaija, a 
posebno u Rimskoj drzavi, I u vrijeme ranog krscanstva, a potom I u vecini savremenih 
drzavacijisu zakonijos uvijekpod uticajem rimskog prava, stoje poznato pravnicima.^" 

Svjesna zena muslimanka spoznat ce veliku blagodat kojom ju je Allah, dz.s., obasuo 
onog dana kada ju je obasjao Svojim suncem (objavom), koja je svojom blistavom svjetloscu 
prekrila arapski svijet : "... Sada sam vam vjeni vasu usavrsio i blagodat Svoju prema 
vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjeta.... "'^ 

Naprotiv, ono sto ispunjava srecom, zadovoljstvom, smirenoscu i ponosom dusu zene 
muslimanke, ono sto povecava njen znacaj i ulogu, jeste postavljanje njenog majcinstva 
iznad ocinstva. Jedan je covjekdosao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: "Allahov 
poslanice! Ko je od Ijudi najzasluzniji da mu poklonim svoju paznju i prijateljstvo?" "Tvoja 
majka" - rece mu Allahov Poslanik. "A ko onda?" - zapita covjek. " Tvoja majka" - odgovori. 
"A ko onda?", ponovo ce covjek. "Tvoja majka", odgovori. " A ko onda?", ponovo ce covjek. 
"Tvoj otac", odgovori mu Allahov Poslanik."^^^ 

To je zato sto je zena svojom prirodom i fizickom konstrukcijom predodredena da nosi 
embrion, a nakon toga da ga doji, da ga njeguje. To je, doista, ogroman trud i velicanstven 
posao koji Kur'an casni hvali rijecima: 

"Mi smo natedili covjeku da bude poslusan toditeljima svojim. Majka ga 
nosi, a njeno zdtavlje ttpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni 
i toditeljima svojim, Meni ce se svi vratiti. " ' ™ 

Zbog ovog teskog napora koji je natovaren na zenina pleca, na covjeku je da nosi teret 
izdrzavanja porodice, da izvrsava svoju obavezu zaradivanja i pribavljanja opskrbe. Pa cak 
ni svim time ne moze dostici stupanj majcinstva u islamu, kao sto smo to vidjeli iz preporuke 
Vjerovjesnika, s.a.v.s., tom covjeku koji ga je pitao ko je od Ijudi najzasluzniji da mu posveti 
svoju paznju i prijateljstvo. 

Kao sto je islam uzdigao vrijednost zene, time sto je stupanj majcinstva ucinio iznad 
stupnja ocinstva tako je njenu vrijednost uzdigao i nakon njenog sjedinjenja s muzem, time 
sto je sacuvao njeno porodicno ime (prezime) nakon njene udaje. Zena muslimanka ostaje 
pri svom porodicnom imenu i svom porijeklu nakon udaje. Ono se ne utapa u porodicu muza 
i njegovo porijeklo, a niti se anulira kao sto je to slucaj u zapadnim drustvima. Tako zena, 
nakon sklapanja braka, postaje madam tog i tog, a izuzima se njeno porodicno ime i porijeklo 
iz rodnog lista i licne karte. Stoga je islam sacuvao zeni njenu osobenost i licnost i nakon 
sklapanja braka, a u mnogome joj preporucuje da cini dobrocinstvo svome muzu, da mu Licnost zene muslimanke 59 

bude pokorna, da ga postuje, uvazava i lijepo se ophodi prema njemu, ne trazeci od nje 
potpuno utapanje za licnost muskarca. 

Ako ovome dodamo jos i to da je islam zeni omogucio da slobodno postupa sa svojm 
imetkom i nijeje nimalo zaduzio dagatrosinaopskrbu, dodajucito mnogobrojnim Ijudskim 
pravima koja smo vec nabrojali, jasno cemo spoznati koliko je visoko mjesto do kojeg je 
islam doveo zenu. Bit ce nam jasno koliko islam vodi racuna o tome da njena licnost bude 
slobodna, velicanstvena, casna, otvorena, djelotvorna, da bude u stanju da se posveti 
svojoj ogromnoj zadaci na ovome svijetu. PRIVRZENA JE SAMO ALLAHU, DZ.S. 

U plodove ponosa zene muslimanke njenom islamskom licnoscu spada i njena vjecita 
privrzenost Allahu, dz.s. , a ne nekom drugom, poput njenog muza ill oca, a oni su joj najblizi 
od Ijudi. Vrhunacove privrzenosti nalazimo u postupku majke vjemika- Ummu Habibe, r.a., 
Remie bint Ebi - Sufjan, kceri mekanskog poglavara i vode musrika. Bila je zena Poslanikovog 
tecica (od tetke po ocu) Ubejdullaha bin Dzahsa el - Esdi, brata Zejneb bint Dzahs, majke 
vjernika. Njen muz Ubejdullah primio je islam, a i Remlazajedno s njime, dokje njen otac jos 
uvijek bio u nevjerstvu. Ucinila je hidzru sa svojim muzem u Abesiniju, zajedno s prvim 
muslimanima. Svoga oca ostavila je u Meki, a on se isticao po svojoj srdzbi i nezadovoljstvu 
sto je njegova kcer presia na islam, a on na to nije mogao ni najmanje uticati. 

Mi, zivot nije imao milosti prema ovoj strpljivoj zeni muslimanki koja je ucinila hidzru. 
Pretrpila je tezak udarac zbog odmetnistva njenog muza Ubejdullaha od islama i njegovog 
prelaska u krscanstvo, vjeru Abesinaca!! Pokusao je da je odvrati od njene vjere, all je ona 
odbila i ostala cvrsta u svojoj vjeri i postojana u svojoj strpljivosti. Rodila je svoju kcer 
Habibu, po kojoj je i dobila ime, te su je zvali Ummu Habiba. Povukia se od Ijudi i gotovo su 
je upropastili tuga, ocaj i nedace, jer su se na nju svalile nesrece, slijedile su je jedna za 
drugom katastrofe i nad njom su se nadnijele brige. Ona i njena kci bile su u izgnanstvu i 
tudini, i raskinulo se sve sta je bilo izmedu nje, njenog muza i njenog oca. Otac njene male 
kceri je krscanin, a djed joj je tada bio musrik (neprijatelj islama) koji je Vjerovjesniku, 
s.av.s., u ciju istinitost je vjerovala, objavio zestoki rat, kao sto je objavio i rat vjeri u koju je 
vjerovala. 

Jedino ju je budno oko Plemenitog Poslanika, s.a.v.s., spasilo od zbunjenosti, izgubljenosti, 
tuge i poteskoce, oko koje budno motri sta se desava s vjernicima muhadzirima i u kakvom 
se oni stanju nalaze. Poslao je Negusu glasnika po kojem mu porucuje da ga ozeni Ummu 
Habibom bint Ebi - Sufjan, jednom od muhadzirki koja se nalazi u njegovoj zemiji, a o tome 60 Licnost zene muslimanke 

podrobno govore biografije i historija. Tako se udala Ummu Habiba bint Ebi - Sufjan i ona je 
"majkavjernika." 

Prolazili su dani. Priblizilo se osvojenje Meke i pojavili su se znakovi opasnosti koji su 
prijetili Kurejsijama, nakon sto su prekrsili ugovor sklopljen na Hudejbiji. Njihove vode su se 
posavjetovale i spoznale da Muhammed, s.a.v.s., nece sutiti na nasilje i da nece biti zadovoljan 
time da ga neko prevari ili da prekrsi ugovor. Slozili su se da posalju glasnika u Medinu kako 
bi pregovarao s Muhammedom s.a.v.s., o obnavljanju i produzetku primirja. Glasnik koji je 
poslan Muhammedu, s.a.v.s., bio je Ebu - Sufjan bin Harb. 

Stigao je Ebu - Sufjan u Medinu plaseci se susreta s Muhammedom, s.a.v.s. Sjetio se da 
ima kcerku u njegovoj, s.a.v.s., kuci, pa se prikrao do nje, trazeci od nje pomoc u onome 
zbogcegajedosao. 

Iznenadila se majka vjemika kada je usao u njenu kucu, a nije ga vidjela otkako je ucinila 
hidzru u Abesiniju. Zastala je gledajuci u njega s ocitom iznenadenoscu i zbunjenoscu, ne 
znajuci sta da radi ili sta da kaze. 

Uvidio je Ebu - Sufjan daje njegova kci iznenadena njegovim iznenadnim i neocekivanim 
dolaskom. Izvinio se i trazio od nje dozvolu da sjedne, pa je krenuo da sjedne ne prostirku. 
Iznenadila ga je Remla, koja je brzo prisia i smotala prostirku i uklonila je ispred njega. 
Rekao joj je: "Kceri draga, ne znam da li dajes prednost meni nad prostirkom ili prostirci nada 
mnom?" Odgovorila je: "Naprotiv, ovo je prostirka Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a ti si 
musrik i ne volim da sjedis na njoj!" 

Bila je iskrena u svojoj privrzenosti Allahu i nije zaiila za beznacajnim muzem, koji je 
prodao svoju vjeru za dunjaluk, nego je ostala cvrsta u svojoj vjeri i podnijela poteskoce 
tudine, tjeskobe, tuge, napornog rada i nedaca u mjestu u koje je dosia cineci hidzru. Tada 
je imala najvecu potrebu da pored sebe ima muskarca, muza koji ce je stititi i paziti, koji ce 
ispuniti njenu samocu i koji ce se brinuti o njenoj kceri. A Allah, Onaj Koji opskrbu daje, Koji 
obiino nagraduje, dodijelio joj je ono o cemu je tadasnja zena sanjala. Sve to joj je nadomjestio 
udajom za Poslanika, s.a.v.s., i njenim podizanjem na stupanj majke vjernika. 

Isto tako, iznenadni susret s ocem kojeg zadugo nije vidjela, nije je odvratio od privrzenosti 
prema Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., kadaje smotala pred njim prostirku Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., jer je on covjek nevjernik i nije mu dozvoljeno daje svojim sjedenjem 
uprija!! Ovo je slucaj zene muslimanke koja je ponosna na svoju vjeru i svoje vjerovanje, jer 
u njenom srcu nema mjesta za vjerovanje u plemensku privrzenost pored privrzenosti 
prema Allahu, Njegovom Poslaniku i Njegovoj vjeri. 

Ponos zene zbog njene licnosti vjernice u svim vijekovima joj je podario snagu, 
postojanost i cvrstinu, te nije poklekia, sto ju je sacuvalo od pada u bezdan nevjerstva. 
Njena licnost ju je sacuvala od toga da je preplavi val zla (neistine) , bez obzira koliko on bio Licnost zene muslimanke 61 

snazan, rasprostranjen i zestok. To je u njenoj dusi usadilo zeravicu imana koja se ne gasi. 
Isto tako, nalazimo postojanost faraonove zene u njenoj vjeri, izazivajuci svijet faraona, koji 
je bio krcat svim vrstama uzitaka, bestidnosti i primamljivosti, omalovazavajuci patnju koju 
je za nju pripremio njen muz, ostajuci cvrsto u svojoj vjeri i ponavljajuci rijeci: 

"...Cospodatu moj, sagtadi mi kod Sebe kucu u Dzennetu i spasi me od 
fataona i mucenja njegova, i izbavi me od naroda neptavednoga! "'^' 

Allahovo je zadovoljstvo iznad svih zelja. Uzdizanje Njegove rijeci je ispred svakog cilja. 
Allahov zakon je najispravniji put. Sve ove istine nisu nimalo strane svjesnoj zeni muslimanki. 
Ona je svakog dana sve ponosnija na svoju licnost muslimanke i sve se vise pridrzava 
principa svoje jedinstvene bozanske vjere, kao sto se svakim danom povecava i njena 
privrzenost vjeri. ISPUNJAVAO SVOJU OBAVEZU POZIVANJA 
ClNJENJU DOBRA I ODVRACaNJA OD ZLA Zena muslimanka koja je svjesna upute svoje vjere, ucit ce rijeci Uzvisenog Allaha: 

"A vjemici i vjetnice su piijatelji jedni dnigima: ttaze da se cine dobra djela, 
a od nevaljalih odvtacaju, i molitvu oba vljaju, i zekat daju, i Allahu i Poslaniku 
Njegovu se pokotavaju. To su oni kojima ce se Allah sigurno smilovati. - Allah je 
doista silan i mudat. " '" 

Ovo su rijeci koje je Allah, dz.s., objavio jos prije skoro petnaest vijekova u kojim zena 
pronalazi sebe na vrhuncu stupnja drustvene misli, na najvisem drustvenom polozaju do 
kojeg je dosia zena u svim narodima, nacionalnostima i bojama koze. 

Islam je potvrdio potpuni Ijudski dignitet, dostojanstvo i cast zene, potpuno uzivanje svih 
prava i njenu samostalnost. U svemu tome ona se ne razlikuje od muskarca: u pravu na 
posjedovanje imovine, u pravu na kupoprodaju i pravu na brak, a sve ovo nije bilo ranije 
poznato u drugim narodima, nego je zena pripadala muskarcu, bila je pod njegovom vlascu 
i nadzorom. 

U rijecima Uzvisenog Allaha: "A vjemici i vjetnice su ptijateiji jedni dtugima", 
uzdizanje je zene na stupanj medusobnog prijateljstva izmedu muskarca i zene, a isto tako 
i njeno ucestvovanje s muskarcem u obavezi naredivanja dobra a odvracanja od zla, kao i 
njeno zaduzenje da podnese, zajedno s muskarcem, isti teret emaneta, radi kojeg su 
postavljeni na Zemiji, kako bi njome upravljali i kako bi na njoj Allahu ibadet cinili. 62 Licnost zene muslimanke 

Islam je spasio zenu od apsolutne pripojenosti muskarcu, od njegovog potpunog 
starateljstva nad njom, starateljstva koje se u mnogim slucajevima zavrsavalo njegovim 
odredivanjem njenog zivota i smrti. Islam ju je podigao na stupanj jednakosti i plemenite 
covjecnosti. 

Posto joj je islam dao u obavezu da nareduje dobro, a odvraca od zla, dodijelio joj je 
visokdrustveni i Ijudski polozaj, jer ju je po prvi put u historiji ucinio onom koja nareduje, a 
mimo islamskog svijeta, bila je poznata kao ona kojoj se nareduje. 

Objavljeno je jedinstvo dva spola pred Allahom, dz.s. , u njihovim sposobnostima, zbog 
njihove cast! da Ga obozavaju i njihovog ostvarivanja Njegove milosti. Mnogobrojni su 
tekstovi koji o tome govore u Allahovoj Knjizi i sunnetu Njegovog Poslanika, s.a.v.s. 

Ovim potpunim i uzvisenim formiranjem licnosti zene muslimanke obiluje historija, koja 
govori o zenama koje su se istakle po svom govoru, djelima i svojim stavovima, koje su 
otvoreno govorile istinu osjecajuci da su odgovorne da to javno kazu pred Allahom, dz.s., i 
niko im u tome ne prigovara. 

U primjere stavova zene koji ukazuju na snagu licnosti zene muslimanke, njenu zrelost, 
slobodu prigovora i osude, kao i na slobodu iznosenja misljenja, spada i dogadaj sa zenom 
koja je slusala vladara pravovjernih Omera bin el - Hattaba, r.a., koji je zabranjivao 
pretjerivanje u davanju mehra, pozivajuci da se on ogranici na odredenu kolicinu. Suprotstavila 
mu se zena govoreci: "Ti na to nemas pravo, Omere!" Rekao je: "A zasto?" Odgovorila je: 
"Jer je Uzviseni Allah rekao: 

'Ako hocete da jednu zenu pustite, a dnigom se ozenite, ijednoj od njih ste 
dali mnogo blaga, ne oduzimajte nista od toga. Zar da joj to nasiino oduzmete, 
cineci ocigledan giijeh?'"^ 

Tada jeOmer rekao: "Zena jetacnorekla,aOmerjepogrijesio." 

Vladar pravovjernih Omer bin el - Hattab saslusao je ovu zenu i posto se u njenim 
rijecima razaznala istina, priznao je da je to istina i da je on pogrijesio. Time je zena muslimanka 
zabiljezila prvi historijski dogadaj u kojem je prigovorila predsjedavajucem drzave. A koji je 
to bio predsjednikdrzave?! To jeodabrani vladar muslimana,najvelicanstvenijisudijasvoga 
vremena, snazni covjek koji je ulivao strahopostovanje, covjek koji je pokorio Perzijance i 
Rimljane. Ta zena mu se ne bi suprotstavila niti bi mu prigovorila da nije bila svjesna i da nije 
poznavala pravna pitanja svoje vjere, sto joj je dalo pravo da iznese svoje misljenje, da izvrsi 
obavezu naredivanja dobra i odvracanja od zla. Licnost zene muslimanke 63 MNOGO UCI KUR'AN Da bi zena dostigia ovaj uzviseni cilj pokornosti, dobrobiti, bogobojaznosti, svijesti i 
sazrijevanja, neophodno je da se namirise dahom mirisave upute iz Allahove Knjige, bivajuci 
tako pod Njegovim prostranim okriljem svakoga dana. Tako ce sebi odrediti neprestani 
kur'anski vird"" gdje ce se posvetiti jasnim ajetima, koje ce uciti s uzivanjem, razumijevanjem, 
razmisljanjem i tumacenjem. Tako ce njegova znacenja prolaziti kroz pore njenog razuma i 
njenih osjetila. Njeno ce se srce napajati njegovom cistom svjetloscu i prosvijetlit ce njenu 
dusu blistavom uputom. 

Zeni je dovoljno da zna kakav polozaj kod Allaha, dz.s., ima onaj ko uci Kur'an, kao sto 
je to pojasnio Allahov Poslanik, s.a.v.s., u mnogobrojnim hadisima, pa da pristupi njegovom 
ucenju svaki put kada za to nade zgodan trenutak. Naprotiv, trebala bi da ispuni bjelilo dana 
i mrklinu noci njegovim ucenjem i tumacenjem njegovog znacenja. 

Allahov Poslanik,s.a.v.s.,rekaoje: 

"Vjernik koji uci Kur'an je kao 'utrudze' - cedrat (limun, pomorandza); ima lijep miris, a i 
okus mu je lijep, a vjernik koji ne uci Kur'an je kao hurma; nema mirisa, a okus joj je sladak. 
Munafik koji uci Kur'an je kao bosiljak; ima lijep miris, a okus mu je gorak, a munafik koji ne 
uci Kur'an je kao gorka tikvica; nema mirisa, a okus joj je gorak."^^^ 

Poslanik, s.a.v.s., kaze: "Ucite Kur'an, jer ce on doci na Sudnjem danu da se zauzima 
(sefa'at cini) za svoje ucace."^^^ 

Isto tako on kaze: 

"Onaj ko vjesto uci Kur'an, bit ce u drustvu s pisarima (melekima) casnim i cestitim, a 
ko ga uci zamuckujuci i s poteskocom, imat ce dvije nagrade."^^^ 

Da li ce svjesna, bogobojazna zena muslimanka, nakon svega ovoga, zanemariti ucenje 
Kur'ana, bez obzira koliko je zabavili poslovi, bez obzira koliki teret nosila njena pleca 
izvrsavanjem majcinskih, supruzanskih i kucnih poslova? 

Da li ce oklijevati u pristupanju ucenju Kur'ana i zivljenju u mirisnom i bozanskom 
okruzenju, na taj nacin samoj sebi zabranjujuci tu obiinu i velicanstvenu blagodat koju je 
Allah, dz.s., odredio za ucenje Kur'ana? 

Na kraju, ovo je stanje zene u odnosu na njenog Gospodara: duboko vjerovanje u 
Allaha, pomirljivost s onim sto nam je Allah, dz.s., odredio, iskreno pristupanje Njegovom 
ibadetu, apsolutna pokornost Njegovim naredbama i udaljavanje od Njegovih zabrana, svjesna 
pokornostznacenju njenog ibadeta prema Allahu, dz.s., neumorni rad na pomaganju Njegove 64 Licnost zene muslimanke 

vjere i ostvarenja Njegove Rijeci, izrazavanje ponosa zbog njene licnosti muslimanke koja 
proizilazi iz snage njenog imana i njegove cistote i ispravno razumijevanje cilja zbog kojeg je 
covjek prisutan u ovom zivotu, koji je Allah, dz.s., odredio rijecima: 
"Dzine i Ijude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. " "' ZENA MUSUMANKA 
NASPRAM SAME SEBE UVOD Islam podstice muslimane da budu istaknutim znakom medu Ijudima, da se isticu po 
svojoj odjecL svom karakteru, postupcima i djelima, da budu primjernim uzorom, kako bi bill 
dostojni da ponesu odgovornost ispunjenja uzvisenog zadatka medu Ijudima. U hadisu, koji 
se prenosi od uglednog sahabije Ibn el - Hanzale, stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao 
svojim ashabima, prilikom dolaska kod njihove brace: "Vi idete svojoj bracL pa sredite svoja 
sedia i uredite svoju odjecu kako biste bill uzor medu Ijudima. Allah, doista, ne vol! neuljudnost 
neurednost."^™ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., lose je ponasanje, bijedno stanje, zanemarivanje spoljasnjeg 
izgleda I neumjerenost u odjeci I popratnoj prostirci, oznacio kao neuljudnost I neurednost, 
a to je ono sto cist! islam najvise prezire i zabranjuje. 

Posto islam opcenito podstice muslimane na to da budu uzor medu Ijudima, onda zenu 
muslimanku posebno podstice na to da bude uocljivi, vidljivi i istaknuti uzor u svom izgledu, 
pojavi i ponasanju, jer se to reflektuje na njen zivot i zivot njenog muza, njene kuce i njene 
djece. 

Zato zena nece zaboraviti samu sebe niti ce zaboravit svoj lijepi i cisti spoljasnji izgled, 
pored svih kucnih poslova i obaveza majcinstva. Naprotiv, ona ce lijepo izgledati, umjereno 
i bez imalo pretjerivanja. Njena brigao spoljasnjem izgledu obavjestavao njenom poimanju 
njene osobenosti sto ukazuje na njen ukus i preciznost njenog pogleda na njenu zadacu u 
zivotu. Ta briga ukazuje na njeno ispravno zamisljanje licnosti ispravne zene, ciji izgled nije 
odvojen od svog unutarnjeg stanja jer cisti, lijepi i uredni izgled odgovara uzvisenom sadrzaju 
i plemenitom dragulju, a od njih se formira licnost svjesne zene muslimanke... 

Razborita i inteligentna zena muslimanka balansirat ce izmedu svog spoljasnjeg izgleda 
i svog unutarnjeg stanja, te ce spoznati da se sastoji od tijela, intelekta i duse. Svakom od 
njih pruzit ce ono sto mu pripada i nece pretpostavljati jedno nad drugima. U ovom balansiranju 
oslanjat ce se na uputu cistog islama, koji podstice i preporucuje ovo uravnotezavanje. 
Kako ce zena muslimanka ostvariti ovaj balans izmedu svog tijela, intelekta i svoje duse? 68 Licnost zene muslimanke NJENOTUELO UMJERENA JE U SVOJOJ HRANI I PiCu 

Zena u potpunosti vodi brigu o tome da bude zdravog tijela, snazne grade, da bude 
aktivna, a ne mlitava niti teska. Stoga, ona se nece priblizavati hrani s prozdrljivoscu, 
halapljivoscu i prekomjernoscu, nego ce uzimati tektoliko koliko je potrebno za odrzavanje 
njenog tijela, cime ce voditi racuna o svom zdravlju, svojoj aktivnosti, snazi i spretnosti 
svoga tijela. Pri torn ce se oslanjati na rijeci Uzvisenog Allaha, koje se nalaze u Njegovoj 
mudroj Knjizi: "...I jedite i pijte, samo ne ptetjetujte; On ne voli one koji 
pretjeruju."^*' 

Ugledat ce se i na rijeci Allahovog Poslanika, s.a.v.s., na njegovu praksu umjerenosti u 
jelu i picu: "Covjek ne puni nikakvu goru posudu od svoga stomaka, ali kad vec mora da se 
hrani, onda nek jednu trecinu stomaka zauzme hrana, jednu trecinu pice, a jedna trecina 
nek ostane slobodna za disanje."^^^ 

Omer, r.a.,rekaoje: 

"Cuvajte se pretjerivanja u hrani i picu, jerono unistavatijelo i uzrokuje bolesti, uljenjuje 
i odvraca od namaza. Na vama je da ih ucinite umjerenim, jer je to najbolje za tijelo i ne spada 
u israf (pretjerivanje). Allah, doista, prezire debelog ucenjaka, a covjek, doista, nece biti 
unisten sve dok njegove strasti ne pocnu uticati na njegovu vjeru."'*^ 

Nema sumnje da je zena muslimanka daleko od narkotika, opojnih sredstava i stimulansa, 
a pogotovo zabranjenih stvari, kao i od propasti koje bi zenu u iznimnim slucajevima 
degenerirale od upute Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.s. Ona je daleko od obicaja koji su 
strani islamskom drustvu i muslimanima, kao sto je dugo i besposleno bdijenje u igri, kockanju 
i besposlicarenju. Ona rano zaspe i rano se probudi kako bi nastavila sa svojom 
svakodnevnom aktivnosti i kako bi aktivno, djelotvorno i sa zadovoljstvom izvrsavala svoje 
obaveze. Iskru njene aktivnosti nece ugasiti dugo sjedenje nocu (jer to ne radi) niti ce 
oslabiti njenu snagu losa navika. Ona je neprestano aktivna i djelotvorna i ne dojade joj kucni 
poslovi jer se drzi zdravog i prirodnog sistema koji joj neprestano omogucava i daje slobodu, 
snagu i aktivnost. 

Ona, takoder, zna da je snazan vjernik drazi Allahu od slabog vjernika, kao sto se to 
navodi u Poslanikovoj, s.a.v.s., uputi. Stoga ona neprestano vodi brigu o jacanju svoga 
tijela, slijedeci prirodni i zdravi poredak u svom zivotu. Licnost zene muslimanke 69 PRAKTIKUJE TJELESNE VJEZBE 

Razboritoj zeni muslimanki ne silazi s uma da briga o njenoj tjelesnoj spretnosti i aktivnosti, 
kao i njenom sveobuhvatnom zdravlju, predstavija jednu od stvari koje islam preporucuje 
i na koje podstice. Stoga, ona se, zbog tog ostvarenja, ne zadovoljava samo pridrzavanjem 
prirodnog i zdravog reda o kojem smo vec govorili, nego prakticira i tjelesne vjezbe koje 
odgovaraju njenom tijelu, tezini, godinama i drustvenom okruzenju. Tjelesne vjezbe prakticira 
u odredeno vrijeme, u cvrsto odredenim terminima od kojih ne odstupa, kako bi joj te tjelesne 
vjezbe poklonile vitko, dotjerano i lijepo tijelo, koje ce joj dati zdravlje, snagu; tijelo koje ce od 
nje odstraniti slabosti i bolesti i uciniti je sposobnijom za izvrsavanje njenih obaveza i 
spretnijom pri ispunjenju njene zadace u ovom zivotu, bez obzira da li bila supruga ill majka, 
djevojcica koja raste ill sredovjecna zena koja je prozivjela jedan dio svoga zivota. 

ONA JE CiSTOG TIJELA I ODJECe 

Svjesna zena muslimanka, koja postupa prema uputi svoje vjere, veoma je cistog tijela 
i odjece, kupa se u kratkim razdobljima i vodi brigu o cistoci svoga tijela i odjece. Ona se time 
pridrzava Vjerovjesnikove, s.a.v.s., upute u kojoj preporucuje kupanje i mirisanje, a posebno 
petkom: 

"Okupajte se petkom i operite svoje glave, iako niste bill dzunupi, i namirisite se."^^^ 

"Ko ide na dzumu, od muskaraca i zena, neka se okupa."^^^ 

Jacina preporuke vezane za odrzavanje cistoce putem kupanja, dolazi do izrazaja do te 
mjere da su neki ucenjaci isli tako daleko, pa su kupanje, radi klanjanja dzuma-namaza, 
smatralivadzibom. 

Prenosi se od Ebu - Hurejrea, r.a., daje Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 

"Duznost je svakog vjernika da se jednom u sedam dana okupa, da opere svoju glavu 
i svoje tijelo. "^^^ 

Cistocaje jedno od najobaveznijih covjekovih svojstava, a posebno zene. Ona najvise 
ukazuje na njenu omiljenu, inteligentnu i ispravnu licnost. Cistoca je ne priblizava samo 
njenom muzu nego i svim zenama koje je poznaju i muskarcima koji su joj u srodstvu. 

Imam Ahmed i En - Nesai biljeze od Dzabira, r.a., daje rekao: 

"Dosao nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u posjetu paje vidio covjeka prijave odjece, te 
je rekao: "Zarovaj nije nista nasao cime bi oprao svoju odjecu!" 70 Licnost zene muslimanke 

Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., prezirao je da se covjekjavno pojavi u prijavoj odjeci sve 
dokje u stanju da je opere i ocisti. Time je Poslanik, s.a.v.s., ukazao na to da musliman mora 
staino biti ciste odjece, lijepe spoljasnjosti i ugodnog izgleda. 

Ako je ova vjerovjesnicka uputa upucena muskarcu, onda je prece da je upucena zeni, 
jer je ona izvor cistoce, intimnosti, izvor radosti, veseija i smirenosti u kuci. Nema sumnje da 
se kod zene svjesni i duboki osjecaj za cistocu reflektuje i na njenu kucu, muza i na njenu 
djecu. Tako su zbog njene brige i cistoce svi oni cisti, uredni, uljepsani, njihova odjeca 
mirise, a iz iz njihovih tijela siri se miris cistoce. 

U svim mjestima i svim vremenima istrazivacima privlaci paznju cinjenica da je ova 
vjerovjesnicka, velicanstvena uputa o cistoci i kupanju dosia prije skoro petnaest vijekova, 
u vrijeme u kojem svijet nije poznavao ni kupatila a ni kupanje. Naprotiv, svijet, osim muslimana, 
nije ni poslije hiljadu godina dostigao nivo ove upute, vezane za cistocu, koja je prisutna kod 
muslimana. 

Samiha Ajvorti u svojoj knjizi " Od ropstva do gospodstva ", kaze: 

"Nema potrebe da se vracamo u dane krstaskih pohoda da bismo saznali na kojem je 
civilizacijskom stupnju bila tadasnja Evropa. Dovoljno je da se vratimo unazad nekoliko 
stotina godina, u vrijeme Osmanske drzave, i da uporedimo na cemu su bill Evropljani i na 
kojem stupnju je bila Osmanska cvilizacija. 

Princ Brandebourg je 1 624. god. na pozivnicama koje je poslao princevima i uglednim 
Ijudima pozivajuci ih na banket, napisao: "Gosti se zamoljavaju da ne pruzaju svoje ruke 
prema posluzavnicima, da ne bacaju iza sebe hranu, da ne jedu prstima, da ne pljuju u 
tanjire i da ne brisu svoje noseve krajevima prekrivaca za hranu." 

Ona dalje kaze: 

"Ove rijeci jasno ukazuju na kulturni i civilizacjski nivo Evropljana kao i na stupanj 
njihovog poznavanja pristojnog ponasanja. U isto vrijeme, u drugom dijelu Evrope, stanje se 
nije nimalo razlikovalo od prethodnoga. U dvorcu francuskog kraija Zaka Prvog, ruzni i 
ogavni mirisi koji su dolazili od kraija i njegovih princeva i princeza prevazilazili su svaki 
izgled raskosa koji se uocavao na barsunastoj odjeci i francuskoj cipki. Ovo se desavalo u 
Evropi. Asto setice Istanbula, prijestolnice hilafeta, bilo je poznato dasu evropski ambasadori 
koji su bill poslani u Osmansku drzavu, uguravani u kupatilo prije nego sto udu kod sultana. 
Oko 1 730. god., u vrijeme vladavine sultana Ahmeda Treceg, kada je Osmanska drzava 
pocela slabiti u vojnom i politickom aspektu, supruga engleskog ambasadora u Istanbolu 
ledi Montague napisala je nekoliko pisama kojasu kasnije objavljena. U njimase otkriva veo 
cistoce kod muslimana, njihov lijep odgoj i profinjenost njihovog morala. U tim pismima 
navodi jedan dio svojih sjecanja pa kaze dajoj je osmanska princeza Hafiza poklonila rukom 
vezeni peskir, koji joj je bio drag do te mjere da ga je brizno pazila i njime samo usne brisala. 
Za Evropljane je bilo nevjerovatno i to da vide muslimane kako peru ruke prije nego sto 
sjednu za sofru da jedu, a i nakon jela. Covjeku ce biti dovoljno da procita sta je napisala Licnost zene muslimanke 71 

poznata engleska medicinska sestra Florance Nightingale o engleskim bolnicama sredinom 
devetnaestog stoljeca. Ona spomnje kako su ove bolnice bile prepune prijavstine, nemara 
i moralnog raspada. Pisala je o tome kako su bolnicki odjeli bill krcati stotinama bolesnika, 
kojim nije preostajalo nista drugo do da svoje prirodne potrebe obavljaju na krevetima."^^^ 
Kako je to samo ogromna razlika izmedu potpune i bozanske civilizacije islama i drugih 
ogranicenih i uskracenih Ijudskih civilizacija!!! 

VODI BRIGU SVOJIM 
USTIMA I SVOJIM ZUBIMA 

Inteligentna zena muslimanka brine se o svojim ustima. Niko nece iz njenih usta osjetiti 
ruzan miris, a to je stoga sto svoje zube nakon svakog obroka cisti misvakom, cetkicom i 
sredstvima za ciscenje. Ona pregleda svoje zube, odiazi kod stomatologa najmanje jednom 
godisnje, makar i ne osjecala nikakav boL kako bi svojim zubima sacuvala zdrav izgled, 
cistocu i sjaj. Ona se, takoder, ako za to ima potrebu, savjetuje s Ijekarom za grio kako bi 
njen dah bio cist i mirisan. Nema sumnje da ovo najvise dolikuje zeni, i da je to nesto 
najljepse i najbolje. 

Aisa, r.a., vodila je veoma racuna o svojim zubima i nije odustajala od njihovog ciscenja 
misvakom. Kod Buharije i Muslima nalaze se mnoga vjerodostojna predanja koja govore o 
tome, a prenose ih mnogi ashabi. 

U Buharijinom "Sahihu" prenosi se od Mudzahida, a on prenosi od Urvea, r.a., da je 
rekao: 

"Culi smo Aisu, majku vjernika, kako u sobi cisti zube..."^^^ 

U Muslimovom "Sahihu" prenosi se od Ata'a, a on od Urvea, r.a., da je rekao: 

"Culi smo njen udarac misvakom dok je cistila zube..."^^^ 

Aisa, r.a., prenosi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., ne bi nikad legao ni nocu ni danju, pa 
ustao, a da nije ocistio zube misvakom prije nego se abdesti.^^^ 

Poslanikova, s.a.v.s., briga o cistoci zuba dolazi do te mjere da je rekao: 

"Kada ne bi otezavao svome ummetu, naredio bih mu da misvak upotrebljava pri svakom 
namazu."^'" 

Aisa, r.a., upitana je o tome sta bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., prvo uradio kada bi usao u 
svoju kucu? Reklaje: "Upotrijebio bi misvak."^^' 

Veoma je cudno da neke zene muslimanke zanemaruju ovu stranu, a to je jedan od 
najvaznijih sastavnih dijelova licnosti zene muslimanke i to je prednost koju u biti sadrzi 
islam i njegova postojanost. 72 Licnost zene muslimanke 

To je jedan od sastavnih dijelova njene nadahnute, omiljene, njezne i zenstvene licnosti 
koja u sebi sadrzi zensku Ijepotu, eleganciju i prijaznost. To je jedan dio sustine islama i 
njegove postojanosti jer Poslanik, s.a.v.s., vise puta podstice nacistocu i izrazavaprezir 
prema ruznim mirisima i bijednoj i prijavoj spoljasnjosti, pa kaze: 

"Ko jede luk: bijeli luk ill prasu neka se ne priblizava dzamiji, jer i meleki osjecaju 
neprijatnost od onoga od cega je i Ijudi osjecaju. "'^^ 

Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., upozorio je one koji jedu bilo koju vrstu luka, koji ima ruzan 
miris, da se ne priblizavaju dzamiji kako ne bi nastetili melekima i Ijudima zbog svog zadaha 
ispunjenog tim mirisima. To je, doista, najvrednija stvar i jednostavnija preventiva od mnogih 
drugih ruznih mirisa koji dolaze iz prijave odjece, carapa, prijavstine tijela i ruznih mirisa koji 
dolaze iz usta. Te mirise sire neki popustljivi pojedinci i oni koji ne znaju za cistocu, pa tako 
stete Ijudima u svojim drustvima. 

VODI BRIGU 
ULJEPSAVANJU SVOJE KOSE 

U uputu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ubrajase i naredbao njegi kose, njenomodrzavanju 
i uljepsavanju kroz legalno uljepsavanje u islamu. To se navodi u hadisu koji biljezi Ebu - 
Davud od Ebu - Hurejrea, r.a., koji je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 

'Ko ima kosu neka je ocisti.'"^^^ 

Ciscenje kose u islamu podrazumijeva njeno ciscenje, cesljanje, mirisanje i uljepsavanje 
njenog izgleda. 

Vjerovjesnik, s.a.v.s., prezirao je da kod covjeka bude kosa raspletena, zapustena, 
razbarusena i rascupana kako u ocima Ijudi ne bi izgledala poput razjarenog cudovista. On 
je njen ruzni izgled uporedio sa sejtanom. Potvrdu toga nalazimo u hadisu koji biljezi imam 
Malik u djelu "El - Muvetta'", prenoseci ga kao mursel predanje od Ata'a bin Jesara, koji je 
rekao: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je u dzamiji kada je usao covjek razbarusene kose i 
brade. Rukom mu je dao znak kao da mu nareduje da uredi svoju kosu i bradu pa je to 
covjek ucinio ivratio se. Tadaje Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 'Zarovako nije bolje, nego da 
neko od vas dode razbarusene kose kao da je sejtan!?'"'^^ 

Ocito je da Poslanikova, s.a.v.s., uporedba rascupanog covjeka sa sejtanom izrazava 
velicinu brige islama o lijepom izgledu, kao i prezrenosti nepristojnog i ruznog izgleda. 

Plemeniti Poslanik neprestano je upozoravao na ove estetske stvari u Ijudskom izgledu. 
Nikada ne bi vidio covjeka bijednog izgleda, zapustenog i nepocesljanog, a da ne bi ukazao 
na njegovu zapustenost, nedostatak i bijedu. Licnost zene muslimanke 73 

Imam Ahmed i En - Nesai prenose od Dzabira, r.a., da je rekao: 
"Posjetio nas je Allahov Poslanik, s.a.v.s. Vidio je covjeka raspustene kose, koja se 
rasprsila na sve strane, pa je rekao: 'Zar ovaj nije nasao nista cime bi sabrao svoju kosu? !"'^^^ 
Ako je ovo Poslanikova, s.a.v.s., uputa Ijudima, kakva onda treba biti zenama, jer, kao 
sto smo vec naveli, one su izvor ukrasa, sjaja i Ijepote, kod njih covjek nalazi smiraj, on u 
suzivotu s njima nalazi smiraj, uzitak, intimu, srecu i zadovoljstvo? Zeni muslimanki, zdravog 
rasudivanja, nije skriveno da je Ijepota zenine kose najvazniji dio njene Ijepote i da njeno 
uljepsavanje predstavija najvazniji cinilac njene privlacnosti. ONA JE LIJEPE SPOLJASNOSTI 

Nema sumnje da je zena koja vodi brigu o svojoj odjeci i svom izgledu lijepe spoljasnosti 
i elegantnog izgleda bez razgolicavanja i raskalasenosti. Pogled na nju odmara oci njenog 
muza, njene djece, njenih mahrema i drugih zena muslimanki. Pogledom na nju dusa se 
zadovoljava. Ona nece izaci pred Ijude kojima je dozvoljeno da je vide, mizerne, bijedne i 
prozirne spoljasnosti, nego ce se potruditi i urediti se, postupajuci po uputi cistog islama, koji 
zahtijeva lijep izgled i dozvoljene ukrase. 

PrilikomtumacenjarijeciUzvisenogAllaha: "Red: 'Ko je zabtanio Allahove ukrase, 
kojeje On za robove Svoje stvoiio, i ukusna jela...'" , El - Kurtubi kaze: "Mekhul 
prenosiod Aise, r.a., daje rekia: 'SkupinaashabaAllahovog Poslanika, s.a.v.s., cekalaga 
je pred vratima, pa je krenuo pred njih. U kuci se nalazila mala mjesina u kojoj je bila voda, 
gledao je u vodu i uredio svoju bradu i kosu.'" Pricala je Aisa: "RekIa sam mu: 'Allahov 
poslanice, itiovo radis?' Rekao je: 'Da. Kada covjek izlazi pred svoju bracu, nekase uredi, 
jer je Allah, doista, lijep i voli Ijepotu.'""^ 

Musliman ce sve ovo ciniti gledajuci u svim stvarima sredinu, a to je ravnomjernost u 
kojoj nema pretjerivanja niti nemara. On se pokorava rijecima Uzvisenog Allaha: 

"I oni kop, kad udjeljuju, ne tasipaju i ne skttate, vec se u tome dtze sredine. "^" 

Islam svojim sinovima i kcerima, a posebno svojim misionarima zeli da preplave drustva 
i da budu ugledni uzori, a ne uzasni prizori koji bodu oci i odbojni su. Islam ne odobrava da 
covjek, bilo da se radi o muskarcu ill zeni, u svom izgledu tako nisko padne, do nivoa 
mizerije i nemarnosti, vadeci se na to da je to zuhd i skromnost. Pa, Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., predvodnikje skromnih, all je oblacio lijepu odjecu, uljepsavao se svojoj porodici i 
svojim prijateljima. Kroz to svoje uljepsavanje i lijepo dotjerivanje vidio je ispoljavanje Allahove, 
dz.s., blagodati koju mu je podario: 

"Doista Allah voli da vidi tragove Svoje blagodati koju je podario Svome robu."^^^ 74 Licnost zene muslimanke 

U djelu "El - Tabekat" od Ibn - Sa'da"^ navodi se hadis koji se prenosi od Dzunduba bin 
Mekisa, r.a.,dajerekao: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., kadabi mu dosladelegacija, obukao bi najljepsu odjecu, ato 
bi naredio i svojim najodabranijim ashabima. Onog dana kada je dosia delegacija plemena 
Kinde, vidio sam na Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., jemenski ogrtac, a i na Ebu - Bekru i 
Omeru, r.a.Jstotako." 

Ibn el - Mubarek, Et - TaberanL El - Hakim, El - Bejheki i drugi biljeze od Omera, r.a., da 
je rekao: "Vidio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako cini dovu za novu odjecu. Oblacio 
ju je i kada mu je dosIa do gria, rekao je: 

'Hvala Allahu, Koji me je obukao (ovom odjecom) kojom pokrivam svoje stidno mjesto i 
kojom se uljepsavam u svom zivotu.'"™ 

Sve dok uljepsavanje ne prelazi u ekstravagantnost, ono je lijep ukras koji je Allah, 
dz.s., dozvolio Svojim robovima. To je uljepsavanje na koje Allah, dz.s., podstice: 

"0 sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hocete da molitvu obavite! Ijedite 
i pijte, samo ne ptetjetujte; On ne voli one koji ptetjeniju. Red: 'Ko je zabranio 
Allahove uktase, kojeje On za robove Svoje stvoiio, i ukusnajela?z Red: 'Ona su 
za vjernike na ovom svijetu, na onom svijetu su samo za njih.z Eto, tako Mi 
podtobno izlazemo dokaze Ijudima koji znaju. "^' 

Muslim u svom "Sahihu" biljezi od Ibn - Mes'uda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Nece uci u Dzennet onaj covjek u cijem srcu se nalazi koliko trun kibura - oholosti." 
Jedan covjek je rekao: "Doista covjek voli da mu je odijelo lijepo i da mu je obuca lijepa. Da 
li i ovo spada u kibur - oholost?" Odgovorio je Vjerovjesnik s.a.v.s. : "Doista je Allah lijep i voli 
Ijepotu. Kibur je nepriznavanje istine i omalovazavanje i ismijavanje \\ud\."^°^ 

Ovako su poimali casni ashabi i oni koji su ih slijedili i bill kao oni. Zato je i imam Ebu - 
Hanifa bio lijepe spoljasnjosti i odjece i ugodna mirisa. Redovito je vodio racuna o uljepsavanju 
svoje odjece. Njegova briga za uredivanjem i uljepsavanjem odijela sastojala se i u tome da 
ju je Ijudima i preporucivao. Jednog dana na svom sijelu vidio je covjeka stare odjece, pa se 
izdvojio s njime i ponudio mu 1 000 dirhema kako bi se posluzio njima i dotjerao svoju 
spoljasnost. Covjek mu je rekao: "Ja sam imucan, imam blagodati i nemam potrebe za 
njima." Na to mu je Ebu - Hanifa prijekorno rekao: "Zar ne znas za hadis: 'Doista Allah voli 
da vidi tragove Svoje blagodati koju je podario Svome robu.'^"^ 

Moras promijeniti svoje stanje kako se tvoj prijatelj ne bi razalostio zbog tebe." 

Samo po sebi razumljivo je da Allahovi misionari, Ijudi i zene, moraju biti lijepe spoljasnosti, 
najljepseg izgleda, najpotpunije elegancije, moraju vise privlaciti od drugih kako bi bill u 
stanju da prodru do najdaljih dubina srca, da njihov poziv dospije do unutrasnjosti dusa. 

Naprotiv, od njih se, za razliku od drugih Ijudi, trazi da budu takvi pa cak i ako se ne isticu Licnost zene muslimanke 75 

medu Ijudima. Allahovi misionari trebaju voditi brigu o svojoj spoljasnosti, cistoci svojh tijela, 
odjece, noktiju, kose i onda kada su sami kako bi odgovorili pozivu zdrave prirode o kojoj 
nas je obavijesto Allahov Poslanik, s.a.v.s., rijecima: 

"Pet je stvari koje se ubrajaju u islam (fitret): obrezivanje, uklanjanje diaka sa stidnog 
mjesta, odstranjivanje dIaka ispod pazuha, odrezivanje nokata i skracivanje brkova."^"^ 

Ova vjera preporucuje brigu o Ijepoti Ijudske prirode i to je ono za cim zudi svaki 
musliman koji ima istancan ukus i osjecaje. 

ONA SE NEOe OKLIZNUTI 

PRED POKAZIVANJEM DRAZI 

I PRETJERIVANJEM S UKRASIMA 

Iskrenu zenu muslimanku ova briga o izgledu nece dovesti do pokazivanja drazi i njenih 
ukrasa pred drugim Ijudima, mimo njenog muza i njenih mahrema. Ona je nece dovesti do 
raskalasenosti i pretjeranosti, nego ce svoje ukrase pokazivati u granicama ravnomjernosti 
koje je islam uspostavio za sve svoje propise. Iskrena i svjesna muslimanka neprestano je 
na oprezu i budno vodi racuna o ravnomjernosti i umjerenosti u svemu kako ne bi zanemarila 
neki dio svoga zivota. 

Ona ne zaboravija da islam, koji podstice na dozvoljene ukrase i koji ih preporucuje, 
zapravo upozorava na pretjerivanje i raskalasenost u svemu tome kako zena u ovome 
zivotu ne bi postala robom i kako ne bi ostavila svoj posao i veliki, neprestani interes. U 
hadisusekaze: 

"Propao je rob dinara i dirhema , kadife i ogrtaca od puplina. Ako mu se dadne, zadovoljan 
je, a ako mu se ne dadne, nije zadovoljan. "^°^ 

Nase su zene danas zapale u ropstvo i pod uticajem su modnih kuca i njihovih svjetskih 
trgovaca. I mucna zena nece obuci jednu skupu i vrijednu odjecu vise od jednaput. Danasnje 
zene zapale su u ropstvo na koje je upozorio Allahov Poslanik, s.a.v.s. Zapale su u opasni, 
mutni, gnusni i odvratni glib do kojeg ih je dovelo to naivno robovanje luksuznoj odjeci i 
ukrasima koji uz nju idu. Nakindurenost je preslagranicu umjerenosti, sto jeonu kojato cini 
odvelo od cilja radi kojeg je covjek stvoren u ovome zivotu. 

Medu nesrece u koje je zapao veliki broj muslimanki u ovom vijeku spada hvalisanje i 
mnogobrojnost skupe, vrijedne i raskosne odjece u prvim bracnim nocima. Proslava 
sklapanja braka predstavija modnu reviju u kojoj se pojacava takmicenje do granice 
bespotrebnog rasipanja i isprazne nadmenosti, daleko od bilo kakve razumnosti, 76 Licnost zene muslimanke 

promisljenosti ill umjerenosti. Ova slika dolazi do izrazaja u najjasnijem obliku kada mlada, u 
svojoj prvoj bracnoj noci, oblaci svu svoju novu odjecu. Ponekad se ta odjeca sastoji od 
deset vrsta odjece koju oblaci jednu za drugom. Svaki put kada obuce nesto novo, dolazi i 
izlaze se pred prisutnim zenama kao sto to cine manekenke na zapadu. U dubini duse 
gospode koje hvale ovaj obicaj, ne mogu znati da li medu prisutnim zenama ima i onih koje 
svojim materijalnim mogucnostima ne mogu sebi osigurati kupovinu nekih od ovih komada 
odjece. Zbog toga se njihova dusa puni zaiom, tugom i nezadovoljstvom, te je zaokupi 
Ijubomora, zavidnost, pakost i mrznja prema ovoj mladoj, njenoj porodici i prema onim koji su 
joj slicni u blagostanju i blagodatima. Ovo se ne bi desilo da se mlada pridrzavala umjerenosti 
i daje, u noci svoje udaje, obukia svega jednu ill dvije vrste odjece. U ovoj pojavi jeste primjer 
onoga sta se moze naci u iskrivljavanju duha islama, koji se temeiji na olaksanju, prastanju, 
umjerenosti i srednjem putu; koji zabranjuje pretjerivanje, rasipnistvo i nadmenost. 

Nema sumnje da je zena muslimanka, koja je svjesna svoje vjerske upute, spasena od 
ovog pokliznuca i iskusenja. Razlog tome je uputa ove velicanstvene vjere kojom je zena 
okruzila samu sebe i jer je za sebe izabrala put umjerenosti i ravnomjernosti s kojom dolaze 
svi serijatski propisi. NJENUM 
BRINE SE DA SVOM UMU PODARI ZNANJE 

Razborita zena muslimanka ne zaboravija brinuti se o svom intelektu kao sto se brine o 
svom tijelu. Stoga, briga o intelektu nije nista manje vrijednosti od brige o tijelu. Nekada 
davno pjesnik Zuhejr bin Ebi - Sulma^"^ rekao je: 

Tola je mladicev jezik, a njegovo srce je drugo pola, 

I nije ostalo nista drugo do slika od krvi i mesa." 

Covjekse mjeri po svojim najmanjim dijelovima: po svom srcu i jeziku, kako to kazu, tj. 
po svom intelektu i svom razmisljanju i rezonovanju. Otud i dolazi do izrazaja vaznost 
odgoja i obrazovanja intelekta, njegovog snabdijevanja korisnim saznanjima i njegovim 
razvijanjem pomocu izucavanja raznovrsnih znanosti. 

Zena muslimanka jeste obaveznik kao i muskarac. Obavezna je da trazi znanje koje ce 
joj koristiti u njenoj vjeri i zivotu. Ona kada cita rijeci Uzvisenoga: "... /red; 'Cospodatu 
moj, Ti znanje mo je prosM!"'^^i kad cuje rijeci plemenitog Poslanika, s.a.v.s.: "Trazenje 
je nauke obaveza za svakog muslimana i muslimanku"^*'^ spoznaje da kur'anska i sunnetska 
uputa istovremeno podrazumijevaju i covjeka i zenu. Saznat ce da su jednaki u znanostima Licnost zene muslimanke 77 

koje su fardi - ajn i koje su fardi - kifaje jos odkad se pojavila nauka u islamskom drustvu. 

Zena muslimanka je u torn drustvu koje je pokorno Gospodaru spoznala vrijednost 
znanja od prvih dana islama. Zene ensarijke su Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., rekle: "Odredi 
nam dan u kojem cemo uciti. Odvojili su nas Ijudi od tebe." Odgovorio im je: "Odrediste vam 
je kuca te i te zene." Dosao im je u odredeno vrijeme, posavjetovao ih je, opomenuo i 
poducio."2°^ 

Zena muslimanka bila je aktivna u trazenju nauke. Nije se ustrucavala pitati o propisima 
svoje vjere, jer je pitala o istini, a Allah se ne stidi istine. Zabiljezeni su mnogi tekstovi koji 
govore o radoznalosti zene muslimanke, sazrijevanju njene licnosti i njenoj pronicljivosti i 
razboritosti, zbog pitanja kojaje uputila Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., velicanstvenom ucitelju, 
zeleci time da sazna fikhske propise u vjeri. 

Od Aise, r.a., prenosi se da je Esma bint Jezid bin es - Seken el - Esdijje^'" pitala 
Vjerovjesnika, s.a.v.s., o kupanju zene nakon hajza (menstruacije), pajoj je odgovorio: "Bilo 
koja od vas uzet ce svoju vodu i sidr^" pa ce se ocistiti i lijepo ce to obaviti. Zatim ce se politi 
vodom, a zatim ce uzeti namirisani komad platna (od vune ill pamuka) i njime se ocistiti." 
Esma, r.a., rekia je: "A kako ce se njime ocistiti?" Rekao je: "Subhanallah! Ocistit ce se 
njime." Aisa, r.a., kao dase skriva^^l reklaje: "Slijeditcestragove krvi." 

Pitala je i o kupanju nakon dzenabeta, pa je rekao: 

"Vodom se ocistis, lijepo to obavljajuci. Zavrsis sa ciscenjem, pa polijes svoju glavu 
vodom te je trijas sve dok ne zavrsis s ciscenjem glave. Nakon toga isperes je vodom. "^'^ 

Nato je Aisa, r.a., rekIa: 

"Najbolje su zene zene ensarija! Stid im ne zabranjuje da pitaju o fikhskim pitanjima 
vjere. "^^^ 

Ummu Sulejm bint Milhan, majka Enesa bin Malika, dosia je kod Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., i rekIa: "Allahov poslanice! Doista se Allah ne stidi od istine. Pa da li se zena mora 
okupati ako u snu dozivi seksuaini uzitak?" Rekao joj je Allahov Poslanik, s.a.v.s. : "Da. Ako 
vidi (nade tragove) tekucinu." Ummu Sulejm je od stida pokrila svoje lice i zapitala: "Allahov 
poslanice. Moze li zena polucirati u snu?" Rekao je: "Da. Teribet jeminuki.^'^ Pa, kako joj 
inacelicinjenodijete?"^^^ 

U predanju koje biljezi Muslim stoji da je Ummu Sulejm dosIa kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., 
a kod njeg je bila Aisa, r.a. Nakon sto gaje pitala Ummu Sulejm, Aisaje rekIa: "Ummu Sulejm, 
zasjenila si zene. Teribet jeminuki." Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je Aisi: "Naprotiv, ti si. 
Teribet jeminuki. Ummu Sulejm, neka se zena okupa ako to vidi."^^^ 

U jedinstvenoj generaciji ashaba zena nije oklijevala u trazenju pojasnjenja serijatskog 
propisa od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji je zakonodavac. Izravno bi postavljala pitanje 
onome sta ju je interesovalo ako bi posumnjala u neciju fetvu ill ako nije uvjerena u 
ispravnost necije fetve. Trazila je preciznost pri razumijevanju odredenog pitanja, sve dok 
ne bi dosIa do jasnog dokaza, a tako je postupala svjesna, inteligentna i razborita zena. Sve 78 Licnost zene muslimanke 

je ovo sadrzano u postupku sahabijke Subeje bint el - Maris el - Eslemijje, koja je bila udata 
za Sa'da bin Havie, a on je iz plemena Benu - Amr bin Luejj. Ucestvovao je u Bici na Bedru, 
a umro je na Oprosnom hadzu, a ona je bila trudna i ubrzo nakon njegove smrti ona se i 
porodila. Nakon sto se ocistila, uljepsala se za prosce. Kod nje je dosao Ebu - Senabil bin 
Ba'kek (covjek iz plemena Benu - Abdud - dar), pa joj je rekao: "Sta ja to vidim? Uljepsala si 
se za prosce? Zelis se udati? Ti se, tako mi Allaha, doista, neces udati sve dok ne produ 
cetiri mjeseca i deset dana." Subej'a je pricala: "Posto mi je to rekao, kada je svanulo, ja sam 
se obukia i otisia kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa sam ga pitala o tome. Izdao mi je 
fetvu po kojoj mi je dozvoljeno da se udam nakon sto sam se porodila i naredio mi je da se 
udam ako za to imam potrebu."^^^ 

U Subejinoj preciznosti i trazenju pojasnjenja serijatskog propisa, kao i u njenom 
istrazivanju i trazenju jasnog dokaza, nalazi se blagodat, dobrobit, bericet i korist, ne samo 
za Subeju, nego i za sve zene do Sudnjeg dana, jer su svi ucenjaci selefa i halefa, a 
predvode ih cetiri imama, prihvatili ovaj njen hadis, pa kazu: "Iddet zene kojoj je muz umro 
traje sve dok se ne porodi. Cak kada bi se porodila jedan trenutak nakon njegove smrti, a 
prije nego se on ogasuli, prestaje njen iddet i odmah joj je dozvoljeno da se uda."^'^ 

Kako je samo velik i vazan dokaz Subeja ponudila islamskim pravnicima zahvaljujuci 
svojoj revnosti u trazenju pojasnjenja pravne norme, nastojanjem da je precizno shvati i 
tako stigne do sigurnog znanja u vezi s tim pitanjem. 

Islam je zeni stavio u obavezu trazenje nauke, kao sto je to stavio u obavezu i muskarcu, 
jer Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Trazenje je nauke obaveza za svakog muslimana i muslimanku''^^", tj. za svakog 
muslimana koji je izgovorio dva sehadeta, bez obzira da li bio muskarac ill zena. Nema 
sumnje da cemo naici na to da zena muslimanka zudi za trazenjem nauke i pristupa joj 
pridajuci punu vaznost i razumijevanju njenih postulata. Zena muslimanka koja je u svakom 
vremenu i na svakom mjestu svjesna svoje vjerske upute, poznaje vrijednost svoga trazenja 
korisne nauke kao i vrijednost njenih tragova koje ostavija uticaja na njenu licnost, njenu 
djecu, porodicu i na njeno drustvo. Ona, stoga, zeljno, smireno i zedno pristupa onome od 
cega ce imati koristi u svojoj vjeri i zivotu. Licnost zene muslimanke 79 ONO §T0 ZENA MUSLIMANKA TREBA 
NAUClTI I TEMELJITO POZNAVATI 

Prvo sto zena muslimankatrebatemeljito upoznatijeste Allahova, dz.s., Knjiga, upoznajuci 
njen tilavet (ucenje), tedzvid i tefsir. Zatim treba upoznati hadiske znanosti, siru i vijesti o 
poznatim zenama iz generacije ashaba i tabiina koje su bile najucenije medu zenama. Ona 
ima uvida u za nju neophodna pitanja iz oblasti fikha kako bi praviino obavila ibadete i 
imovinskopravne poslove i upoznala propise svoje vjere na cvrstoj osnovi. 

Nakon toga, okrenut ce se svojoj prvoj preokupaciji u zivotu, a to je briga o njenoj kuci, 
muzu, porodici i djeci. Onaje stvorenje koje je Allah, dz.s., odredio da bracnom domu i 
majcinstvu podari intimu, smiraj, srecu, radost i ugodnost. Ona je ta kojoj je islam odredio 
veliku odgovornost u odgoju generacija, kreiranju junaka i obrazovanju genijalki. U ovom 
vijeku su se, otuda, umnogostrucile izjave koje govore o utjecaju zene na uspjeh muza i 
djece u njihovom djelatnom zivotu. U te izreke spadaju i sljedece: 

"... Pita zenu","lzasvakogvelikanaje zena", "Ona kojadrmakolijevkusvojomdesnom 
rukom, drmasvijetsvojomlijevomrukom",...itd. 

Sve ovo ne moze zena pruziti ako nije inteligentna, prosvijetljenog uma, snazne licnosti, 
ako nije pronicljiva i visokih moralnih standarda. Zato ona i ima potrebu za povecanjem 
odgoja, obrazovanja, prave upute i usmjerenja pri formiranju njene osebujne licnosti 
muslimanke. 

Nema nikakve mudrosti u tome da su njeno obrazovanje i kultura u svemu poput 
obrazovanja i kulture muskarca. Naprotiv, postoje stvari koje su specificne samo za zenu 
i koje ne moze covjek uraditi, kao sto postoje stvari koje su specificne za covjeka, a koje ne 
moze zena uciniti, ill, pak, postoje stvari zbog kojih je zena stvorena i stvari zbog kojih je 
covjek stvoren. Svakom od njih olaksano je ono radi cega je i stvoren, kao sto se to navodi 
u mudroj Vjerovjesnickoj uputi. Zena, kada se usmjeri obrazovanju i specijalizaciji, ima 
staino pred svojim ocima uputu velicanstvenog islamatokom svog intelektualnog, dusevnog 
i drustvenog formiranja. To je zbog toga da je njeno obrazovanje ne bi odvuklo od njene 
osnovne zadace radi koje je stvorena i kako bi postala svjesna, proizvodna i djelotvorna 
osoba u svojoj porodici, svojoj zajednici i medu svojim narodom, a ne primjer istovjetan 
covjeku, gurajuci se s njime u poslu, zauzimajuci njegovo mjesto u drustvima muskaraca, 
kao sto to vidimo u drustvima koja ne prave razliku u obrazovnom programu izmedu 
muskaraca i zene niti u zakonima vezanim za zaposljavanje. 80 Licnost zene muslimanke 

Koja god bila naucna specijalnost zene, ona nastoji da je temeljito upozna, savlada i da 
obavljataj posao na najboiji moguci nacin, postupajuci po uputi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: 
"Allah, doista, vol! da kada neko od vas obavija nek! posao, da to temeljito uradi."^^^ 

NADARENOST I SPOSOBNOST 
ZENE MUSLIMANKE U NAUCI 

S obzlrom da su vrata znanja otvorena pred zenom muslimankom, ona prodire tamo 
gdje zeli I istrazuje dragocjenosti bogatog znanja sve dok to ne dovodi u pitanje njenu 
zenstvenost I njenu prirodu. Naprotiv, sve ovo prosvjetljuje njen um, istancava njena osjetila, 
a njenu licnost cini blistavijom i zrelijom. U historiji ucenih zena muslimanki postoje snazni 
primjeri zelje i aktivnosti u trazenju nauke, upijanju njenog blaga i temeljitog poznavanja. 

Majka vjernika Aisa, r.a., bila je prvi izvor u hadisu i cistom sunnetu. U cvijetu svoje 
mladosti bila je prva zena pravnik u islamu, kad jos nije bila napunila ni devetnaest godina. 

Imam Ez - Zuhri je rekao: "Kada bi se sabralo znanje Aise, znanje svih Vjerovjesnikovih, 
s.a.v.s., zena i znanje svih zena uopce, Aisino znanje bilo bi vrednije."^^^ 

Koliko puta su najugledniji ashabi kod nje potrazili utociste kako bi od nje cull jasnu 
presudu u pitanjima vjerovanja i preciznim stvarima Jasne Knjige. 

Prodornost njenog misljenja i njena pronicljivost nije bila samo u pitanjima vjere, vec je 
ona bila takva i u prenosenju poezije, knjizevnosti, historije i medicine, kao i u drugim 
znanostima, poznatim u njeno vrijeme. tome svjedoce rijeci muslimanskog pravnika 
Urvea bin Ez - Zubejra, koje prenosi njegov sin Hisam, gdje on kaze: "Nisam vidio nikog 
ucenijeg u fikhu, niti medicini, a ni u pjesnistvu od Aise, r.a."^^^ 

U Muslimovom "Sahihu" prenosi se da je cula pogresku u govoru svoga bratica El - 
Kasima bin Muhammeda bin Ebi - Bekra es - Siddika, r.a. , prilikom razgovora izmedu njega 
i njegovog amidzica, a koji se odvijao pred Aisom, r.a., te mu je ona to zamjerila. tome 
govori imam Muslim: "Od Ibn - Atika prenosi se da je rekao: 'Razgovarao sam sa El - 
Kasimom kod Aise, r.a., a El - Kasim je grijesio u govoru i bio je pravi majcin sin, pa mu je 
Aisa rekia: 'Sta ti je pa ne govoris poput ovoga mladica? Doista, ja znam odakle to dolazi. 
Ovog je odgojila njegova mati, atebe je odgojilatvoja mati...''''^^" 

Medu hadisima koji govore o sirokom znanju Aise, r.a., a koji ispunjavaju knjige iz 
knjizevnosti, nalazi se daje Aisa bintTaIha prisustvovala medzlisu kod Hisama bin Abdul - 
Melika, na kojem su bill i velikodostojnici plemena Umejje. Nisu nista spomenuli sto je bilo 
vezano za vijesti o Arapima, njihovoj poeziji i dogodovstinama, a da ona nije s njima nasiroko Licnost zene muslimanke 81 

tome raspravljala, kao sto se nije pojavila niti zasjala ni jedna zvijezda, a da nije spomenula 
njeno ime. Tada joj je rekao Hisam: "Sto se tice prvoga, slazem se s time. Ali, sto se tice 
zvijezda, otkud to znas?" Odgovorila je: "Naucila sam od moje tetke Aise."^^^ 

Majka vjemika Aisa, r.a., bilaje radoznala i Ijubopitljiva. Kada bi cula nesto sto nije znala, 
raspitivala bi se i vracala tome sve dok ne bi saznala. Tako je njeno prisustvo pored 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ucinilo da predstavija izvorznanja. 

U knjizi "El - 'llmu" imam El - Buhari prenosi od Ebu - Mulejkea da Vjerovjesnikova, 
s.a.v.s., supruga Aisa nije nikad cula nesto sto ne zna, a da se nije vracala na to, sve dok 
ne bi saznala. On, takoder, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Ko bude racun 
polagao bit ce kaznjen." Aisa, r.a., veil: "Pa sam rekia: 'Zar Uzviseni Allah ne kaze: lahko 
ce racun poloziti.'"^^^ 

"To se odnosi na izlaganje (pokazivanje) djela (vjernika), all s kim se bude raspravljalo 
tokom polaganja racuna, bitce kaznjen"^", odgovorio je Poslanik, a.s." 

Pored svog ovog znanja, Aisa, r.a., izrazavala se rjecito i poeticno. Kada bi govorila, 
privlacila bi svaciju pozornost i plijenila njihova srca. Na to ukazuje El - Ahnef bin Kajs u 
svojoj izjavi: "Slusao sam hutbu Ebu - Bekra, Omera, Osmana, Alije i halifa nakon njih, all 
nisam cuo govor iz usta nekog stvorenja koji je bio uznositiji i Ijepsi od govora Aise, r.a." 

Musa bin Taiha je rekao: "Nisam vidio nikoga ko rjecitije govori od Aise."^^^ 

Jedna od istaknutih zena u nauci bilaje i kcerka Seida bin El - Musejjeba, najveceg 
ucenjaka svoga vremena, koji je odbio da uda svoju kcer za sina vladara pravovjernih Abdul 
- Melika bin Mervana i udao je za jednog od svojih cestitih ucenika, a to je Abdullah bin 
Veda'a. Kada je Abdullah usao kod svoje zene, uvjerio se da je to jedna od najljepsih zena, 
jedna od onih koje najvise znaju napamet iz Allahove Knjige i najbolje poznaju sunnet Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i bracno pravo. Kada je svanulo, Abdullah je krenuo da izade, a ona ga 
upita: "Kuda ces?" Odgovorio joj je: "Idem kod tvoga oca Seida bin el - Musejjeba... da 
steknem znanje." Na to je rekIa: "Sjedi. Ja cu te nauciti onome sto zna Se'id." Cijeli mjesec 
Abdullah nije prisustvovao naucnoj haiki, zadovoljavajuci se znanjem ove mlade Ijepotice, 
koje je stekia od svoga oca. 

Jedna od ovih darovitih zena - ucenjaka jeste i Fatima bint Alauddin es - Semerkandi, 
kcerka autora djela "TuhfetuI - fukaha", koji je umro 539. god. po Hidzri. Bila je veoma ucena 
pravnica, a ucila je od svog oca i naucila njegovo djelo napamet. Otac ju je udao za svog 
ucenika Alauddina el - Kasanija, koji je bio upucen u dvije znanosti: usulul - fikh i fikh. 
Napisao je svoju velicanstvenu knjigu "Bedai'us - sanai'i", koja je komentar djela "TuhfetuI - 
fukaha". Ovo je djelo izlozio svom ucitelju, koji se veoma obradovao i ucinio to djelo mehrom 
svojoj kceri, koju su trazili mnogi vladari, all ju njen otac nije dao njima, vec je svome uceniku 
dao prednost nad njima. Pravnici njegovog vremena govorili su: "Prokomentarisao je njegov 82 Licnost zene muslimanke 

'TuhfetuI - fukaha', a on ga je ozenio svojom kceri." Prije udaje, pomagala je svome ocu pri 
izdavanju fetvi, te se tako na njima pojavljivao njen rukopis i rukopis njenog oca. Posto se 
udala za vlasnika " Bedai'us - sanai'i", javljale su se fetve na kojima je bio njen rukopis, 
rukopis njenog oca i rukopis njenog muza. Njen muz je grijesio i ona bi ga ispravijaia.^^^ 

Aisa, majka vjernika, kcerka Seida bin el - Musejjeba, Fatima es - Semerkandi i druge 
poznate i ucene zene nisu bile neki izuzeci medu zenama muslimankama. Naprotiv, broj 
ucenih zena i svestrano obrazovanih bio je daleko veci. Ima ih istaknutih u brojnim 
znanostima. Ibn - Sa'd je jedan dio svoje knjige "Et - Tabekatu" posvetio zenama prenosiocima 
hadisa u kojem navodi vise od 700 zena koje su prenosile hadis od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., i njegovih pouzdanih ashaba. Od njih hadis prenosi skupina vjerskih ucenjaka i 
imama. 

El - Hafiz Ibn - Asakir, koji je umro 571 .god. po Hidzri, bio je jedan od najpouzdanijih i 
najiskrenijih prenosilaca hadisa pa je po tome cak dobio nadimak "Hafiz ummeta". On je 
medu svojim sejhovima i uciteljima imao cak preko 8o (osamdeset) zena. Ako znamo da 
ovaj uceni covjek nije napustao istocni dio islamske drzave, jer nije isao u Egipat niti Maroko 
i Andaluziju, a to su zemlje u kojim najvise ima ucenih i sposobnih zena, onda moramo znati 
da je broj ucenih zena muslimanki, koje nije sreo, veci od broja onih koje je sreo i od kojih je 
ucio. 

Medu formulacijama kojima su se sluzili ucenjaci u hadiskim knjigama, nalazimo i sljedecu: 
"Haddesetni es - sejha el - musnida es - saliha, Fulana bint Fulan". Medu svijetia imena zena 
prenosioca hadisa, koja navodi El - Buhari, spadaju: SittuI - Vuzera' Vezira bint Muhammed 
bin Omer bin Es'ad bin el - Munedzdza et - Tenvihijje i Kerima bint Ahmed el - Mirvezijje. Njih 
spominje Ibn - Hadzer el - Askalani u predgovoru svoje knjige " Fethul - bari.''^^" 

Ono sto stranicu zene muslimanke cini jos bijestavijom, Ijepsom i cistijom, jeste cinjenica 
da je bila iskrena i povjerljiva u svojim predanjima hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
daleko od potvore i sumnje do te mjere da mnogi muskarci nisu uspjeli doci do tog stupnja. 
tome svjedoce rijeci imama El - Hafiza ez - Zehebija, koji u svojoj knjizi " Mizanul - i'tidali 
fi nakdi ridzalil - hadisi" iznosi 4000 osumnjicenih ravija - muskaraca, a zatim slijede njegove 
rijeci: "Ne znam ni za jednu zenu kojaje osumnjicena niti za neku zenu koju su izostavili."^^^ 

Savremena zena muslimanka, kada stane pred ovo casno blago za zenu muslimanku 
u njenoj historiji, ono ce povecati njenu Ijubav prema nauci. Spominjanje ucenih zena nije 
ovjekoveceno osim zbog znanja. One su u historiji to visoko mjesto postigle zahvaljujuci 
znanju. Samo je korisno znanje i ispravno usmjerenje njihove umove razvilo i opskrbilo ih 
ispravnim misljenjem, dalekovidnoscu, snagom licnosti i razboritoscu. Licnost zene muslimanke 83 ONA JE DALEKO OD BILO KAKVIH 
IZMISlJOTINA I PRAZNOVJERJA 

Zena muslimanka kojatrazi nauku daleko je od gluposti legendi, mitova i izmisljotina koje 
obicaji ugraduju u svijest neobrazovanih majki. Naprotiv, zena koja je svjesna svoje vjerske 
upute, vjeruje da oslanjanje na sljedbenike novotarija, one koji izmisljaju legende i mitove, 
kao i oslanjanje na vraceve i sihirbaze, predstavija veliki grijeh koji upropastava vjernikova 
djela i ugrozava njegovu poziciju na buducem svijetu. Muslim biljezi od nekih Vjerovjesnikovih 
zenadajerekao: 

"Ko ode gataru i povjeruje u ono sto mu on kaze, ne prima mu se namaz cetrdeset 
noci."232 

Ebu - Davud u svom "Sunenu" biljezi hadis Ebu - Hurejrea od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da 
jerekao: 

"Ko ode gataru i povjeruje u ono sto mu on kaze, taj je zanijekao ono sto je objavljeno 
Muhammedu."^^^ 

ONA KONTINUIRANO uCl I ClTA 

Kucni poslovi i majcinske obaveze zene muslimanke ne udaljavaju je od ucenja. Svjesna 
zena muslimanka zna da je ucenje izvor koji intelekt podupire spoznajom. To je izvor koji 
intelekt opskrbljuje hranom koja mu poklanja otvorenost, sazrijevanje, razvoj i dobru formu. 

Zena muslimanka iz upute svoje vjere zna da je trazenje nauke obaveza za svakog 
muslimana i muslimanku. Stoga, ona svoj intelekt naoruzava znanjem i vjecitom spoznajom. 
Ona ne prekida korisno ucenje (obrazovanje), bez obzira koliko je zaokupili kucni poslovi i 
bez obzira koliko joj je postalo tesko majcinstvo. Ona ce s vremena na vrijeme ugrabiti malo 
vremena u kojem ce procitati neku korisnu knjigu ill koristan znanstveni casopis. Njenu ce 
misao obogatiti nova intelektualna, drustvena, knjizevna i naucna istrazivanja koja su izlozili 
nadareni ucenjaci, knjizevnici i intelektualci. Sve to ce prosiriti njena shvatanja, razvit ce 
njene intelektualne sposobnosti i povecat ce njeno znanje. 84 Licnost zene muslimanke NJENA DUSA Zeni muslimanki koja je svjesna upute svoje vjere nece promaci da svoju dusu dotjeruje 
ibadetom, zikrom i ucenjem Kur'ana, staino i u odredenom vremenu koje se ne mijenja. Kako 
ona vodi brigu o svom tijelu i svom intelektu, tako vodi brigu i o svojoj dusi. Ona zna da se 
covjek sastoji od tijela, intelekta i duse i da svako od ova tri dijela ima svoje pravo kod 
covjeka. Covjekova Ijepota ogleda se u uskladenosti izmedu tijela, intelekta i duse, tako da 
ne prevlada jedan od ovih dijelova. U uspostavljanju ravnoteze medu ovim dijelovima nalazi 
se garancija za razvoj ispravne, umjerene i otvorene licnosti. USTRAJAVA U IBADETU I CisCeNJU DUSE Mudra zena muslimanka izvrsava obavezu prema svojoj dusi, a to je da je cisti ibadetom. 
Ona pristupa ibadetu ciste, smirene i neokaljane duse, cime prodiru duhovna znacenja u 
njene dubine. Sve to cini daleko od buke, zamora i drugih poslova, onoliko koliko je to ona u 
mogucnosti. Kada obavija namaz, obavija ga u tisini i smiraju, cistih misli, kako bi se napojila 
znacenjem onoga sto izgovara u toku svog namaza, bilo da se radi o ucenju Kur'ana, zikra 
ili tespiha. Nacas se malo osami i velica svoga Gospodara, uci ajete iz Njegove Knjige, 
razmisljajuci o znacenju zikra koji joj protice jezikom, razmisljajuci o mislima koje kruze u 
njenoj dusi. Ona s vremena na vrijeme razmatra svoje stanje, izlaze ono sto je ucinila, bilo 
da se radi rijecima ili djelima. Ona samu sebe prekorava ako joj je promakia neka greska 
ili ako je napravila neki nedostatak u svojoj obavezi prema Allahu. Na taj nacin njen ibadet 
daje pozeljne rezultate pri ciscenju duse i svijesti od prijavstina, iskrivljivanja i neposlusnosti. 
Ona ibadetom vezuje sejtana pri njegovim neprestanim i pogubnim vesvesama koje cini 
covjeku. Tako, iskrena i bogobojazna zena muslimanka grijesi, ima nedostataka i oduvijek 
je grijesila, all ona zuri da se oslobodi svoje pogreske i zablude, pa trazi oprosta od Allaha za 
svoju gresku, udaljava se i distancira od grijeha i kaje zbog pocinjene greske. Ovako rade 
dobre i bogobojazne zene muslimanke: 

"Oni koji se Allaha boje, cim ih sablazan sejtanska doditne, sjete se, i 
odjednom dodu sebi. "^^ 

Stogaje Poslanik, s.a.v.s., i rekao svojim ashabima: "Obnovite svoj iman." Receno je: 
"Allahov poslanice! A kako da obnovimo svoj iman?" Odgovorio je: "Mnogo izgovarajte La 
ilaheillallah."235 Licnost zene muslimanke 85 

Bogobojazna zena muslimanka neprestano se pomaze u jacanju i ciscenju svoje duse 
putem kontinuiranog ibadeta, zikra, samoobracunavanja, podsjecanja na strah od Allaha i 
Njegovu kontrolu u svim djelima. Ono sto Ga cini zadovoljnim, ona to i radi, a ono sto On 
mrzi, ona izbjegava. Tako ostaje na pravom putu, ne cineci nepravdu, ne skrecuci s pravog 
puta, ne nanoseci nikome nasilje, i ne udaljavajuci se s pravog puta. IZABIRE CeSTITU PRIJATELJICU 

I OBAVEZNO PRISUSTVUJE 

DRUZENJIMA NA KOJIM SE uCl VJERI 

Kako bi dosegia do ovog visokog stupnja, ona izabire sebi dobru, cestitu i bogobojaznu 
prijateljicu koja ce je iskreno voljeti, savjetovati i nece je obmanjivati pri svojim postupcima i 
govoru. Dobra druzbenica ima velikog udjela u pravilnom nacinu zivota mlade muslimanke 
i njenom vrsenju lijepih obicaja i uzvisenih vrlina. Druzbenica ili pratiija, zapravo je istovjetna 
slika njenog morala i cudi:^^^ 

"Nepitajza covjeka, pitajza njegovog pratloca 

Pa svaki se pratioc na onog koga prati, ugleda. " 

Druzenje s plemenitim Ijudima predstavija dokaz plemenitosti i velikodusnosti onoga ko 
jesnjima:^^^ 

Svojim druzenjem splemenitima phpadat ces njima 

i zatone pokazuj svoju phvrzenost drugima. " 

Zato je i obavezno druzenje s dobrim Ijudima, kao sto je obavezno izbjegavanje losih 
ljudi:23« 

"Kada simedu Ijudima, druzise s najboljima. 

I ne druzi ses propalicama, jer ces propast s njima. " 

Zena muslimanka vodi brigu o tome da prisustvuje druzenjima na kojim se odvija razgovor 
islamu, njegovoj velikoj ulozi u izgradnji pojedinca, porodice i drustva. Trudi se prisustvovati 
sijelima na kojima prisutne zene uzivaju u Allahovoj velicanstvenoj moci, Njegovim blagodatima 
koje je spustio Svojim stvorenjima, gdje se obavezuju da ce se pridrzavati Allahovih, dz.s., 
zapovijedi i kloniti se Njegovih zabrana i da ce Mu biti pokorni i ponizni. Na ovakvim i slicnim 
sijelima dusa se cisti, dijelovi tijela bivaju ponizni, covjek se uzvisuje, a njegovo srce obasjava 
svjetio imana. 

Zato bi Abdullah bin Revaha, kada bi susreo nekog od ashaba Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., rekao: "Dodite da vjerujemo u Allaha jedan sahat." To je cuo Vjerovjesnik, s.a.v.s.. 86 Licnost zene muslimanke 

pa je rekao: "Allah se smilovao Ibn - Revahi. On, doista, vol! sijela na kojima se hvale 
meleki."^^^ 

Mudri halifa Omer el - Faruk, r.a., sklanjao se od poslova hilafeta I obaveza presudivanja, 
pa bi uzeo za ruku jednog ill dva covjeka te bi rekao: "Hajde da povecamo nas iman", pa su 
spominjali Allaha, dz.s., (zikr su cinili).^'"' 

Omer, r.a., spadao je medu one koji su bill bogobojazni, cestiti I lijepog ibadeta. S 
vremena na vrijeme osjecao bi potrebu da se uzdigne, te bi ovaj sahat ugrabio iz dunjalucke 
omce i zivotnih potreba, kako bi se u njemu osamio i osvjezio svoje srce, uzdigao i ocistio 
svojudusu. 

Isto tako, i Muaz bin Dzebel, r.a., svojim bi ashabima, koji su prolazili, rekao: "Sjedite s 
nama da vjerujemo jedan sahat."^"^ 

Musliman je odgovoran za jacanje i ciscenje njegove duse i uvijek ce teziti navise i 
zauvijek ce je cuvati od vracanja nanize: 

"Tako mi duse i Onoga Ko je stvori pa joj put dobta i put zla shvatljMm 
ucini, uspjet ce samo onaj ko je ocisti, a bit ce izgubljen onaj ko je na stranputicu 
odvodi!"^' 

Zato je pozeljno da zena muslimanka praviino izabere prijateljice, okolinu i kruzoke, sto 
ce opiemeniti i ocistiti njenu dusu i uciniti je bogobojaznom pri vrsenju njenih djela: 

"Budi cvrsto uz one koji se Cospodani svome mole ujutro i navecer u zeiji da 
naklonost Njegovu zasluze, i ne skidaj ociju svojih s njih iz zelje za sjajem u 
zivotu na ovome svijetu, i ne slusaj onoga cije smo srce nehajnim prema Nama 
ostavili i koji strast svoju slijedi i ciji su postupci daleko od raboritosti. "^"^ 

Cesto izgovara tradicionalne 
konstrukcije i dove 

Zeni muslimanki u jacanju njene duse, povezivanju njenog srca s Uzvisenim Allahom, 
pomaze: njeno pamcenje dova prenesenih od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pri cinjenju 
svakog djela za koje je utvrdeno da je Poslanik, s.a.v.s., ucio dovu. Od njega, s.a.v.s., 
prenose se mnoge velicanstvene konstrukcije dova za svaki posao koji bi cinio. Pa, tako, 
imamo dovu pri izlasku iz kuce, dovu pri ulasku u kucu, dovu za pocetakjela, dovu na kraju 
jela, dovu prilikom oblacenja nove odjece, dovu prilikom lezanja u posteiji, dovu prilikom 
ustajanja iz sna, dovu za ispracaj musafira, dovu za docek musafira... Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., nije cinio ni jedan posao, ada nije proucio dovu, koju bi upucivao Allahu, dz.s., kako 
bi ga blagoslovio u njegovom trudu, odstranio od njega pogresku, nadahnuo ga da uradi Licnost zene muslimanke 87 

onako kako je ispravno, da mu upise dobro djelo i da ga sacuva od zla. Sve je ovo lahko 
dostupno i nalazi se hadiskim zbirkama, a potvrdeno je da je to cinio Allahov Poslanik, 
s.a.v.s.2^* 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., poducavao je ashabe ovim velicanstvenim konstrukcijama, 
dovama I zikrovima, kao sto ih je podsticao na njihovo redovno I pravovremeno ucenje 
(izgovaranje). 

Bogobojazna zena muslimanka, koja vodi brigu o uzdizanju njene duse, pristupa ucenju 
jednog broja ovih tradicionalnih konstrukcija, ugledajuci se na Poslanika, s.a.v.s., I njegove 
cestite ashabe. Ona ce bit! ustrajna, onoliko koliko je u mogucnosti, u njihovom ponavljanju 
u njihovo vrijeme i u njihovim prilikama. Time se njeno srce veze za Uzvisenog Allaha, 
prociscava se njena dusa, izostravaju njena cula i povecava njen iman. 

Doista, danas savremena zena muslimanka ima najvecu potrebu za ovom dusevnom 
opskrbom, kojom opskrbljuje i celici svoju dusu, kojom se udaljava od savremenih nedaca, 
iskvarenosti i degeneracija koje okruzuju zenu u mnogim drustvima, zaiutalim od Allahove 
upute. To je mnoge zene odvelo u vatru dzehenemsku, kao sto na to ukazuje Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., u svojim rijecima: 

"Pogledao sam u vatru i vidio sam da su njeni stanovnici u najvecem broju zene."^^^ 

Zena muslimanka, koja je svjesna svoje vjere, vidi (jasno) svoj put, mnogo cini dobra 
djela kako bi se spasila od ovog strasnog kraja do kojeg Ijudski i dzinski sejtani, u svakom 
vremenu i na svakom mjestu, nastoje da dovedu zenu. ZENA MUSLIMANKA PREMA 
SVOJIM RODrmUIMA POSLUSNA JE PREMA NJIMA 

Ono cime se najvise istice zena muslimanka jeste njena poslusnost i dobrocinstvo 
prema roditeljima. Islam podstrekava na cinjenje dobrocinstva prema roditeljima u mnogim 
jasnim tekstovima iz Kur'ana i sunneta Njegovog Poslanika, s.a.v.s. Svaka muslimanka 
koja cita ove tekstove duzna je pridrzavati se uputa koje ti tekstovi sadrze i uzurbano ciniti 
dobrocinstva prema roditeljima, bez obzira u kakvim se uvjetima i stanju nalazila i bez obzira 
kakav odnos bio izmedu djevojke i njenih roditelja. 

ONA ZNA NJIHOVU VRIJEDNOST I 
VELlCiNU I SVOJE OBAVEZE PREMA NJIMA 

Zena muslimanka, uceci Allahovu Knjigu, saznaje na koliko visokstupanj je Allah, dz.s., 
uzdigao roditelje. To je stupanj koji je covjecanstvo upoznalo tek s ovom vjerom, koja je taj 
stupanj ucinila odmah iza stupnja imana - vjerovanja u Allaha, dz.s. , i Njegovog obozavanja. 

Jedan iza drugoga slijedili su kur'anski ajeti koji zadovoljstvo roditelja stavljaju odmah 
nakon Allahovog zadovoljstva, a dobrocinstvo prema njima cine glavnom vrijednoscu nakon 
imana - vjerovanja u Allaha, dz.s. : 

"lAllahu se klanjajte i nikoga Njemu tavnim ne smattajte! A toditeljima 
doborocinstvo cinite,..."^^^ 

Stoga, mlada muslimanka, koja je svjesna svoje upute, cini dobrocinstvo prema roditeljima 
vise od bilo koje druge djevojke u ovom opstojanju. Njeno dobrocinstvo prema roditeljima ne 
prestaje nakon njenog prelaska kod muza i odiaska u dom njene djece, gdje ona ima svoj 
bezbrizni, odvojeni i posebni svijet. Naprotiv, ona ce nastaviti ciniti dobrocinstvo svojim 
roditeljima sve dok je ziva. Radit ce prema kur'anskoj uputi, kojom se oporucuje da se brine 
roditeljima sve do kraja zivota, a posebno kada im se priblizi starost, kada dodu do stupnja 
iznemoglosti, nemoci i duboke starosti, kada najvise budu imali potrebu za lijepim ophodenjem, 
njeznim osmijehom i lijepom rijecju: 

"Cospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima 
dobrocinstvo Unite. Kadjedno od njih dvoje, Hi oboje, kod tebe starost dozive, 
ne red im ni: VM' - i ne podvikni na njih, obracaj im se rijecima postovanja 92 Licnost zene muslimanke 

punim. Budi ptema njima pazljiv i ponizan i teci:"Cospodani moj, smiluj im se, 
onisu mene, kadsam bio dijete, njegovali!'" ^"^ 

Svjesna i mudra zena muslimanka, koja je prosvijetlila svoj urn kur'anskom svjetloscu, 
neprestano se susrece s ovim lijepim, bozanskim postupkom. Svaki put kada uce kur'anske 
ajete kojim se preporucuju lijepi postupci prema roditeljima, njeno dobrocinstvo i poslusnost 
prema roditeljima se povecava, kao sto se povecava njeno nastojanje da im bude na usiuzi 
i njena predanost u trazenju njihovog zadovoljstva, makar i imala muza, kucu, djecu i druge 
odgovornosti: 

"lAllahu se klanjajte i nikoga Njemu tavnim ne smattajte! A toditeljima 
dobrocinstvo Unite... "^ 

"Mi smo svakog covjeka zaduzili da bude dobatpnma toditelpma svopm... "^ 

"Mi smo natedili covjeku da bude poslusan toditeljima svojim. Majka ga 
nosi, a njeno zdtavlje trpi... " ^'' 

Istrazivac koji pomno promatratekstove koji govore o dobrocinstvu prema roditeljima, 
pronalazi hadise koji idu slijedom ovih ajeta, potvrdujuci vrijednost cinjenja dobrocinstva 
prema roditeljima. Ti hadisi upozoravaju na neposlusnost prema njima ill, pak, na lose 
ophodenje prema njima, bez obzira kakvi razlozi bill za to. 

Od Abdullaha bin Mes'uda, r.a., prenosi se da je rekao: "Pitao sam Vjerovjesnika s.a.v.s.: 
'Koje djelo je najdraze Allahu?' Odgovorio je: 'Namaz u njegovo vrijeme.' Rekao sam: 'A sta 
onda?' Rekao je: 'Dobrocinstvo prema roditeljima.' Rekao sam: 'A sta onda?' Odgovorio je: 
'Dzihad na Allahovom putu.'"^^^ 

Poslanik, velicanstveni pedagog, dobrocinstvo prema roditeljima ucinio je izmedu dva 
najuzvisenija djela u islamu: namaza u njegovo vrijeme i dzihada na Allahovom putu. Namaz 
je stup vjere, a dzihad je vrhunac islama. Kako li je to casno mjesto koje je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., odredio roditeljima!? 

Jedan covjekdosaoje Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., dajuci mu prisegu navjernost u 
hidzriidzihadu, zelecitimezaraditinagradukod Allaha, dz.s., Poslanik, s.a.v.s., oklijevaoje 
u tome da li da prihvati njegovu prisegu, pa ga je upitao: "Da li ti je iko od roditeija ziv?" Covjek 
je odgovorio: "Da. Oboje su zivi." Poslanik, je rekao: "I ti zelis nagradu od Allaha, dz.s.!?" 
Odgovorio mu je covjek: "Da." Milostivi Poslanik, dobrocinitelj rekao je: "Vrati se svojim 
roditeljima i lijepo postupaj prema njima. "^^^ 

U predanju koji biljeze El - Buhari i Muslim, stoji: "Dosao je covjek i trazio dozvolu od 
Poslanika, s.a.v.s., da ide u dzihad, pa mu je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Da li su zivi tvoji 
roditeiji?' Odgovorio je: 'Da.' Rekao je: 'Idi njima i trudi se (oko njih).'"^^^ 

Poslaniku, vojskovodi, koji je pripremao vojsku za dzihad, nije promaklo da svojim 
njeznim, Ijudskim srcem spomene slabost roditeija i njihovu potrebu za sinom, pa je ovog 
dobrovoljca odvratio od dzihada i svojom njeznoscu obratio mu paznju na dobrocinstvo 
prema roditeljima, a bila mu je potrebna svaka ruka koja dobro udara sabljom. Sve je to bilo Licnost zene muslimanke 93 

predstavljanje opasnosti u dobrocinstvu prema roditeljima i lijepom ophodenju prema njima, 
unutar savrsenog, ravnomjernog i jedinstvenog islamskog programa koji je Allah, dz.s., 
zacrtao kako bi covjek bio sretan. 

Posto je majka Sa'da bin Ebi - Vekkasa zamjerila njemu na njegovom islamu, rekia mu 
je: "Hi ces odustati od svog islama ill cu gladovati dok ne umrem, pa ces se osramotiti kod 
Arapa; oni ce govoriti: 'Ubio je svoju majku.' Odgovorio joj je Sa'd: "Da znas, tako mi Allaha, 
kad bi imala stotinu dusa i one izlazile jedna po jedna, ne bih odustao od svoga islama." 
Njegova je majka saburila jedan dan, pa dva dana, a treceg dana glad ju je savladala, pa se 
najela. Allah, dz.s., spustio je Kur'an koji je Poslanik, s.a.v.s., ucio pred muslimanima, a u 
njemu se nalazi prijekor Sa'du zbog njegove zestine prema majci u odgovoru koji joj je dao: 

"k ako te budu nagovatali da dtugog Meni tavnim smatras, onoga o home 
nista ne znas, ti ih ne slusaj i prema njima se, na ovom svijetu, velikodusno 
ponasaj..."^" 

U kazivanju o poboznjaku Dzurejdzu nalazi se velika pouka o vaznosti dobrocinstva 
prema roditeljima i azurnost u pokornosti prema njima. Njegova majka ga je pozvala dok je 
klanjao, pa je rekao: "Gospodaru moj, moja majka i moj namaz." Izabrao je svoj namaz. 
Pozvala ga je po drugi put, pa joj nije odgovorio, nego je nastavio sa svojim namazom. 
Pozvala ga je po treci put, pa joj nije odgovorio, te je ona dovu za njega ucinila, da ga Allah 
ne usmrti dok ne vidi Ilea prostitutki. Jedna prostitutka je ucinila zinaluk sa pastirom, pa je 
ostala trudna. Posto se pribojavao razotkrivanja njenog stanja, rekao joj je pastir: "Ako te 
budu pitali ko je otac novorodenceta, ti reel: 'Poboznjak Dzurejdz.'" Tako je i rekla. Nasrnuli 
su Ijudi da sruse Dzurejdzovu isposnicku celiju. Sudija je trazio da se dovede na trg. Dok je 
bio u putu, sjetio se majcine dove, pa se nasmijesio. Kada je stigao do mjesta gdje ce se 
izvrsiti kazna, zamolio je da se priceka dok klanja dva rekata, a zatim je potrazio djecaka i 
prisapnuo mu na uho: "Ko je tvoj otac?" Odgovorio je: "Moj otac je taj i taj "^^^ 

Ljudi su uzvikivali: "La ilahe llallah" i "Allahu ekber", pa su rekli: "Nanovo cemo izgraditi 
tvoju isposnicku celiju od srebra i zlata." Rekao je: "Ne. Izgradite je nanovo onako kako je 
bila,odzemljeiblata." 

Vjerovjesnik, s.a.v.s., u hadisu koji biljezi El - Buhari, kaze: 

"Da je Dzurejdz bio ucen, znao bi da je njegov odgovor majci preci od ibadeta njegovom 
Gospodaru. "2^^ 

Zato pravnici smatraju da ako je covjek u nafila - namazu i pozove ga jedan od roditeija, 
prekinut ce svoj namaz i odgovoriti mu. 

U srcima vjernika i vjernica ustalilo se uvjerenje o obaveznosti dobrocinstva prema 
roditeljima, pa su sinovi i kceri pozurili da im cine dobrocinstvo, dok su zivi, a i kada umru. 
Mnogobrojni su hadisi koji govore o tome, a neki od njih su slijedeci: 

"Zena iz Dzuhejne dosia je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekla mu: 'Moja majka se 94 Licnost zene muslimanke 

zavjetovala da ce obaviti hadz, ali ga nije obavila do svoje smrti. Da li da za nju obavim 
hadz?' Odgovorio je: 'Da. Obavi hadz za nju. Sta mislis, da je tvoja majka imala duga, da li 
bi ga vratila za nju? Izvrsite obavezu prema Allahu, jer je Allah najpreci da se to prema 
Njemu izvrsi.'"^" 

U predanju kod Muslimastoji: "Reklaje: 'Onaje, doista, bilaobaveznaispostiti mjesec 
dana, pa da 11 da postim za nju?' Rekao je: 'Post! za nju.' Reklaje: 'Ona nije nikad obavila 
hadz, da li da za nju obavim hadz?' Rekao je: 'Obavi hadz za nju.'"^^^ 

ClNI DOBROClNSTVO PREMA SVOJIM 
RODITELJIMA lAKO NISU MUSLIMANI 

Vjerovjesnik islama, s.a.v.s., svojim plemenitim uputstvima, uzdize se do vrhunca 
covjecnosti preporucujuci dobrocinstvo i poslusnost prema roditeljima, makar bill pripadnici 
neke druge vjere. To se vidi iz hadisa koji se prenosi od Esme bint Ebi - Bekr es - Siddik, r.a. , 
kojajepricala: 

"Dosia mi je majka, a bila je musrik u vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa sam 
trazila fetvu od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., govoreci: 'DosIa mi je majka i ona zeli da me 
posjecuje, pa da li da odrzavam s njome rodbinsku vezu?' Rekao je: 'Da. Odrzavaj vezu sa 
svojommajkom.'"^^^ 

Zena muslimanka, koja je svjesna uzvisenih kur'anskih uputstava i poslanickih 
upozorenja, tezi tome da bude jedno od Allahovih stvorenja najposlusnijih roditeljima i 
najljepseg ponasanja prema njima u svakom vremenu i u svakoj situaciji. Ovako su postupali 
ashabi i oni koji su ih slijedili u dobrocinstvu. Jedan je covjek upitao Seida bin el - Musejjeba, 
r.a., govoreci mu: "Ajet koji govori o dobrocinstvu prema roditeljima, u potpunosti sam 
razumio, osim dijela u kojem se kaze: 'I obracaj im se rijecima postovanja punim'^^", pa 
kakve su to rijeci pune postovanja?" Odgovorio mu je Seid: "Znaci da im se obracas rijecima 
kojima se rob obraca svome gospodaru." Ibn - Sirin se obracao svojoj majci tihim glasom, 
kao da je bolestan, iz uvazavanja i postovanja prema njoj. Licnost zene muslimanke 95 

STRAHUJE OD NEPOSLUSNOSTI 
PREMA NJIMA 

Zavisno od toga koliko zena muslimanka tezi ciniti dobrocinstvo prema svojim roditeljima, 
ona toliko i strahuje od zapadanja u grijeh neposlusnosti prema njima. Ona zna kolika je 
tezina ovog grijeha koji se smatra velikim grijehom, kao sto poznaje crnu, odvratnu i tmurnu 
sliku koju su uoblicili vjerodostojni tekstovi, vezano za svaku zenu koja je neposlusna 
prema svojim roditeljima, cije srce je okrutno i hiadno. Ta slika potresa njenu uspavanu 
savjest i pobuduje njena zaiedena i uspavana osjecanja. 

To je slika koja sramoti i ponizava svaku zenu koja je neposlusna prema svojim roditeljima, 
uporedujuci neposlusnost sa sirkom prema Allahu, dz.s., kao sto se uporeduje dobrocinstvo 
prema njima s imanom prema Allahu, dz.s. Posto je neposlusnost ruzni, ogavni i crni grijeh, 
uznemirit ce dusu iskrene vjernice i navesti je na ono sto je ispravno. Neposlusnost prema 
roditeljima spada u najvece grijehe i najruznije pogreske. 

Od Ebu - Bekra Nufej' bin el - Harisa prenosi se da je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s. : 'Zelite li da vas upozorim na najvece grijehe?' Ponovio je to tri puta. Rekli smo: 'Da, 
Allahov poslanice.' Rekao je: 'Sirk (pridruzivanje Allahu sudruga) prema Allahu i neposlusnost 
prema roditeljima.'"^^^ 

ClNI DOBROCINSTVO 
PREMA MAJCI, A ZATIM PREMA OCU 

Smjernice islama podstrekavaju na dobrocinstvo prema roditeljima, a neke od tih 
smjernica podstrekavaju na pojedinacno dobrocinstvo prema majci i prema ocu. Te smjernice 
sveobuhvatno obavezuju na ravnomjernost, kod sinova i kceri, prilikom cinjenja dobrocinstva 
prema roditeljma, kako dobrocinstvo prema jednom ne bi bilo na ustrb drugoga. A neki 
tekstovi, pak, utvrduju obaveznost davanja prednosti majci nad ocem u cinjenju dobrocinstva. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., covjeka koji je dosao da mu da prisegu na dzihad, kao sto 
smo prethodno vidjeli, pita: "Da li su zivi tvoji roditeiji?" Ovo je izvjesce o tome da je 
dobrocinstvo prema oba roditeija podjednako obavezno. 

U hadisu koji prenosi Esma, r. a., vidjeli smo da joj je naredio da odrzava vezu sa svojom 
majkom mnogoboskinjom. Dosao mu je covjek i pitao: "Allahov poslanice! Ko je najzasluzniji 96 Licnost zene muslimanke 

da mu posvetim svoju paznju i postovanje?" Odgovorio mu je plemeniti Poslanik, s.a.v.s.: 
"Tvoja majka." Upitao je: "A ko onda?" Rekao je: "Tvoja majka." Upitao je: "A ko onda?" 
Rekao je: "Tvoja majka." Upitao je: "A ko onda?" Odgovorio je: "Tvoj otac."^^^ 

U ovom hadisu nalazi se potvrda davanja prednosti majci u odnosu na oca. Ashabi su 
muslimanima potvrdivali ovo znacenje nakon smrti Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Cakje Ibn 
- Abbas, Hibrul - ummeti (Pero ummeta) i njegov pravnik, dobrocinstvo prema majci 
predstavljao jednim od Allahu najblizih djela. Jedan covjek mu je dosao i rekao: "Zaprosio 
sam jednu zenu, pa je odbila da se uda za mene. Zaprosio ju je drugi , pa je pristala da se uda 
za njega. Bio sam Ijubomoran, pasamje ubio. Da litrebam ucinititevbu - pokajanje?" Upitao 
je: "Da li ti je majka ziva?" Rekao je: "Nije." Rekao mu je: "Trazi oprosta od Allaha, dz.s., i 
priblizi Mu se koliko god mozes." Ata' bin Jasir, prenosilac ovog hadisa pricao je o Ibn - 
Abbasu: "Otisao sam i pitao Ibn - Abbasa: 'Zasto si ga pitao da li mu je majka ziva?' 
Odgovorio je: 'Ja, doista, ne znam ni zajedno djelo koje je blize Allahu, dz.s., od dobrocinstva 
prema roditeljima.'"^^^ 

Vidimo da El - Buhari u svojoj knjizi "El Edebul - mufredi", koju zapocinje poglavljem 
"Birrul - validejni", daje prednost poglavlju "Birrul - ummi" (dobrocinstvo prema majci) nad 
poglavljem "Birrul - ebi" (dobrocinstvo prema ocu), ostvarujuci time sklad i harmoniju unutar 
ove njegove klasifikacije, kao sto obuhvata i sve ono sto se nalazi u poslanickoj uputi. 

Casni Kur'an u dusama sinova izaziva veliko zanimanje za dobrocinstvo i pokornost 
prema roditeljima, te stoga i preporucuje brigu o roditeljima. On velica vrijednost majke u 
trudnoci i dok doji djete, kao i sve poteskoce koje podnosi u te dvije godine zivota na najljepsi 
moguci nacn. Govori o plemenitom trudu, apsolutnoj njeznosti i njeznoj samilosti: 

"Mi smo natedili covjeku da bude poslusan toditeljima svojim. Majka ga 
nosi, a njeno zdtavlje ttpi, odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i 
toditeljima svojim, Meni ce se svi vratiti. "^^ 

Kako je to uzvisen odgoj! Kako je to samilosno usmjeravanje covjeka! "Budi zahvalan 
Meni i roditeljima svojim. "Zahvalnost je roditeljima u tome sto su dobro cinili za dijete, 
a ta zahvalnost slijedi iza zahvalnost prema Allahu, dz.s., sto je glavna vrijednost i najbolje 
djelo. Kako je ovo uzvisen i plemenit stupanj koji je ova vjera odredila za roditelje! 

Ibn - Omer svjedoci o covjeku Jemencu koji je tavafio oko Kabe, nosio svoju majku na 
ledima i govorio: "Ja sam njena poslusna deva." " Nosio sam je vise nego sto je ona mene 
nosila. Sta mislis, Ibn - Omere, da li sam joj se oduzio?" Odgovorio mu je: "Nisi. Nisi ni koliko 
za jedan uzdisaj!!"^^^ 

Omer bin el - Hattab bi svaki put kada bi vidio Jemence, koji su dolazili kao pojacanje 
muslimanskoj vojsci, pitao da li je medu njima i Uvejs bin Amir? I sve tako dok nije dosao do 
samog Uvejsa, te mu je rekao: "Ti si Uvejs bin Amir?" Rekao je: "Da." Ti si od Murada, a Licnost zene muslimanke 97 

zatim iz plemena Karen?" Rekao je: "Da." " Imao si gubu i ozdravio si od nje, osim na jednom 
dijelu koliko dirhem?" Rekao je: "Da." Pitao je: "Ti imas majku?" Odgovorio je: "Da." Rekao 
je: "Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaze: 'Doci ce vam Uvejs bin Amir s 
pojacanjem iz Jemena, od Murada iz plemena Karen. Imat ce gubu i izlijecit ce se od nje, 
osim jednog dijela koliko dirhem. Imat ce majku i bit ce joj poslusan. Kada bi zakleo Allaha, 
On bi mu zakletvu ispunio. Pa ako uzmognes da trazi oprosta za tebe od Allaha, ucini to.' Pa 
trazi oprosta za mene od Allaha", pa je to i ucinio. Omer ga tada priupita: "Gdje zelis ici?" 
Odgovorio je: "U Kufu." Rekao je: "Hoces da za tebe pisem njenom namjesniku?" Odgovorio 
je: "Draze mi je da budem medu slabim Ijudima."^^^ 

Do kojeg li je samo stupnja dosao Uvejs el - Kareni zbog dobrocinstva prema majci, da 
je cak i Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporucio svojim ahabima da traze od njega da ucini 
dovu! 

Sve ovo dokazuje koliko je visok polozaj na koji je islam uzdigao majcinstvo, kao i 
davanje prednosti majcinstvu nad polozajem ocinstva. Islam je predusretljiv prema oba ova 
stupnja i on daje vrijednost svakom od njih, kao sto podstrekava i na cinjenje dobrocinstva 
prema njima. 

Dunjalukse osmjehuje djevojci premjestajucije u bracnu kucu, u ugodnu sredinu. Ona 
odiazi muzu i okrece se svom podmlatku, biva zabavljena drugim stvarima pored roditeija, 
pa manje vodi brigu o njima, manje im cini dobrocinstvo i manje ih obilazi. 

All, mudra i svjesna zena muslimanka daleko je od ovog nemara, jer slijedi kur'ansku 
preporuku i preporuku casnog hadisa o dobrocinstvu prema roditeljima. Ona ce se toga 
pridrzavati, neprestano ce voditi brigu o njihovom stanju, zurit ce da im bude poslusna, da 
im cini dobrocinstvo koliko god moze, koliko god ima vremena, koliko joj to uvjeti dozvoljavaju 
i koliko je god umogucnosti. 

NA LiJEP naCin Cini im dobroCinstvo 

Svjesna zena muslimanka, koja se otvorila pred uputom islama, koja je prigrlila njegove 
primjere, visoke vrijednosti, koja je poslusna svojim roditeljima, koja se na lijep nacin ophodi 
prema njima, trazi najuzorniji put i najboiji nacin razgovora s njima kao i ophodenja prema 
njima. Ona im se obraca s puno postovanja, uvazavanja i odgoja. Ona ih okruzuje svojom 
brigom, paznjom i uvazavanjem, pazljivajeiponizna, kaostojetoGospodarVelicanstveni 
naredio u Svojoj Plemenitoj Knjizi. Njoj ne promice rijec koja bi ih uznemirila, ne govori im "uf ' 
niti ih zaiosti zbog bib cega, bez obzira u kakvim se uvjetima nalazili, ona za uzor ima rijeci 
Uzvisenog Allaha: 98 Licnost zene muslimanke 

"Cospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da toditeljima 
dobtocimtvo Unite. Kadjedno od njih dvoje, Hi oboje, kod tebe starost dozive, 
tie red im ni: 'UM'- i ne podvikni na njih, obtacaj im se tijecima postovanja 
punim. Budi prema njima pazljiv i ponizan i red: 'Cospodaru moj, smiluj im se, 
onisu mene, kadsam bio dijete, njegovali!'" 

Nekad oba roditeija, ill samo jedan od njih, skrenu s pravog puta i puta istine. Duznost 
poslusne djevojke muslimanke, u ovakvim i slicnim situacijama, jeste da im na lijep nacin 
pride, da pri tom bude njezna, pazljiva, smirena i odiucna, a ne okrutna niti da ih psuje ili da 
izade iz okvira lijepog odgoja. Naprotiv, ona ce nastojati da ih uvjeri na najljepsi nacin za koji 
smatra da je najboiji u ophodenju s njima, a njeno oruzje u postizanju cilja jeste sabur, lijepa 
rijec, njezni osmjeh, jak dokaz i zdravo razmisljanje; i sve to na mudar i ucitiv nacin. 

Od djevojke muslimanke trazi se svo ovo dobrocinstvo prema roditeljma, pa cak i ako 
su musrici. Nije joj skriveno da je obavezna da se lijepo ophodi prema njima u njihovm sirku. 
Onaznadajesirk (pripisivanje Allahu druga) jedno od najvecih grijeha, pa i pored toga ona 
bez dobrocinstva prema roditeljima ne zauzima svoje mjesto u cistom i jedinstvenom islamu. 

"Mi smo natedili covjeku da bude poslusan toditeljima svojim. Majka ga 
nosi, a njeno zdtavlje ttpi, odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i 
toditeljima svojim, Meni ce se svi vtatiti. A ako te budu nagovatali da dtugog 
Meni tavnim smattas, onoga o kome nista ne znas, ti ih ne slusaj i ptema njima 
se, na ovom svijetu, velikodusno ponasaj... "^ 

Dobrocinstvo prema roditeljima u islamu jeste velicanstvena stvar, jer u sebi sadrzi 
najpouzdanije veze i najcvrsce Ijudsko porijeklo, kao sto su veze izmedu majcinstva, ocinstva 
i potomstva. All, ove veze, koje imaju uzvisenu vrijednost, dolaze poslije akaidskih veza. 
Ako bi roditeiji bill musrici i naredili svome sinu ili kceri da se prihvate sirka, onda im se nece 
pokoravati u tome, jer nema pokornosti prema stvorenju u neposlusnosti prema Stvoritelju, 
jer ni jedna veza ne moze biti iznad akaidske veze niti ijedno porijeklo iznad vjerskog 
porijekla. All djeca ce i dalje biti poslusna prema roditeljima, vodit ce brigu o njima i cinit ce im 
dobrocinstvo. 

Zena muslimanka poslusna je svojim roditeljima u svim situacijama. Ona ne oklijeva da 
ih usreci, da u njihova srca unese radost, onoliko koliko je u mogucnosti. Cinit ce ono cime 
je Allah zadovoljan, time sto ce se, s vremena na vrijeme, brinuti o njihovom stanju, cinit ce 
im usiuge koje ce njihovu dusu razveseliti, cesto ce ih posjecivati, prilazit ce im vesela 
osmijeha, otvorene i ugodne duse, dolazit ce s lijepim poklonom koji ce ih usreciti i obracat 
ce im se lijepim i njeznim rijecima. 

Ovako treba postupati u njihovom zivotu. A nakon njihove smrti, dobrocinstvo zene 
muslimanke prema roditeljma produzava se cinjenjem dove i dijeljenjem sadake za njih. Licnost zene muslimanke obavljanjem onoga sto je ostalo iza njih od dugova prema Allahu, dz.s., ill prema Ijudima. 

Poslusnost i dobrocinstvo prema roditeljima jeste jedna plemenita osobina u moralu 
muslimana i muslimanki. Ova plementa i uznosita moralna osobina treba opstati u njihovom 
zivotu, bez obzira sta se desilo u zivotu, koliko se uzdigle zivotne vrijednosti, bez obzira 
koliko se povecale obaveze, poslovi i odgovornosti. 

Ova moralna osobina dokaz je osebujne osjecajnosti koja je, hvala Allahu, jos uvijek 
prisutna u mjestima u kojim zive muslimani. Ona je jasni dokaz pokornosti kojom se odiikuju 
muslimani i muslimanke naspram velike generacije, koja se brinula o materijalnom izdrzavanju, 
koja se zrtvovala i koja se priblizava zavrsetku zivota. Ta generacija ima najvecu potrebu 
da joj se kaze utjesna rijec, njezan govor, dajoj se pruzi blaga ruka, drago srce i osmijeh pun 
nadanja. 

Ova moralna osobina cuva covjeka, bilo da je muskarac ill zena, od toga da se srce ne 
okameni, da ne presusi njeznost i cuva ga od grijeha nevjerstva i nezahvalnosti. Ona ce, 
napokon, otvoriti covjeku vrata dzenetska. ZENA MUSLIMANKA 
NASPRAM SVOGA MU^ BRAK U ISLAMU 

Brak u islamu jeste blagoslovljeni ugovor izmedu covjeka i zene, ugovor kojim biva 
dozvoljen bracni odnos medu njima, cime zapocinju svoje dugo zivotno putovanje u Ijubavi, 
jednakosti, slozi, prastanju, gdje svako od njih trazi smiraj u drugome, pa u zajednickom 
zivotu nalaze smiraj, njeznost, sigurnost, smirenost i slasti zivota. Kur'an, a.s., ovu serijatsku 
vezu izmedu muskarca i zene opisuje na najljepsi moguci nacin. Iz njega zraci poziv na 
Ijubav, slogu, povjerenje, razumijevanje i milost. Iz njeg se siri miomiris Ijubavi, srece, 
odusevljenjainjeznosti: 

"Ijedan od dokaza Njegovih ye to sto za vas, od vtste vase, stvara zene da se 
uz njih smitite, sto izmedu vas uspostavija Ijubav i milost; to su, zaista, pouke 
za Ijude koji tazmisljaju. "^^ 

To je veza pokornosti Gospodaru koja ne moze biti pouzdanija, koju Gospodar stvara 
izmedu dusa dvoje supruznika muslimana. Jer, oni se sastaju u Ijubavi, razumijevanju, 
medusobnom potpomaganju i savjetovanju. Oni osnivaju muslimansku porodicu koja pruza 
njeznost, otvara obzorja razuma, vodi duse ka Uputi i lijepom ponasanju s kojim je dosao 
cisti islam. Muslimanska je porodica cvrsta cigia u izgradnji muslimanskog drustva, jer su 
njeni pojedinci clanovi koji proizvode, grade, medusobno se pomazu u doborocinstvu i 
bogobojaznosti, takmice se i natjecu u cinjenju dobrih djela. 

Dobra zena jeste stup muslimanske porodice, njen cvrsti oslonac i stabiini temelj. Ona 
je prvi zivotni uzitak u zivotu covjeka, pa cak, ona mu je i najboiji uzitak u zivotu, kao sto je 
torekaoAllahovPoslanik, s.a.v.s.: 

"Ovaj svijet je uzitak, a najboiji ovosvjetski uzitak je dobra i cestita zena.""° 

Doista je ona najveca Allahova blagodat data covjeku, jer u njoj nalazi smiraj od zivotnih 
nevoija i premorenosti od napora i muka, pa nalazi kod nje rahatluk, utjehu, smiraj i uzitak 
koji se ne moze mjeriti ni sa kojim drugim uzitkom u covjekovom zivotu. 

Pa kako onda moze zena, koja je najboiji zivotni uzitak, biti uspjesna supruga, kako 
moze u svoj svojoj zenstvenosti biti voljena, omiljena i postovana? Ovo ce nam pojasniti 
sljedece stranice. 1 04 Licnost zene muslimanke NA LIJEP NACiN IZABIRE MUZA 

Jedna od pocasti koje je islam dao zeni jeste i to sto joj daje pravo na izbor muza. 
Roditeiji ne mogu prisiliti svoju kcer da se uda za nekoga koga ona ne zeli za muza. Mudra 
zena muslimanka koristi se ovim pravom, all se ne odrice savjeta i usmjerenja svojih roditeija, 
u onome sto je za nju korisno pri dolasku prosca, jer njih dvoje imaju vise od nje iskustva 
vezanog za zivot I Ijude. U isto vrijeme, ona se ne zadovoljava time da bude lisena tog prava, 
zbog nahodenja njenog oca, jer bi prisilio svoju kcer da se uda za covjeka kojeg ne zeli. 

Tekstovi koji staju uz stranu zene muslimanke, u ovom osjetljivom pitanju, veoma su 
mnogobrojni. Imam El - Buhari biljezi od El - Hanse bint Hidam: 

"Otac me je dao za svoga bratica, a ja to nisam zeljela, pa sam se zbog toga zaiila 
Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., temije rekao: 'Dozvoliono sto jetvoj otac ucinio.' Reklasam: 
'Ja nemam zelje za onim sto je ucinio moj otac' Rekao je: Idi. Nema mu braka s tobom. Udaj 
se za onoga kojeg zelis.' Rekia sam: 'Vec sam dozvolila ono sto je nacinio moj otac, all sam 
zeljela da zene znaju da ocevi u stvarima njihovih kceri nemaju nista...'" ^^' 

Allahov Poslanik, s.a.v.s. , u pocetku ju je uputio na to da ispuni volju njenog oca, i tako 
bi trebalo biti u osnovi, jer je poznato koliko ocevi vode brigu o sreci svojih kceri. All, kada je 
vidio da je njen otac zeli prisliti da se uda za nekog koga ne zeli, dao joj je slobodu izbora i 
spasio je od samovolje oca koji nasilje cini svojoj kceri, prisiljavajuci je na brak u kojem ne 
nalazi rahatluk za svoju dusu. 

Islam ne zadaje zeni poteskoce niti se zadovoljava time da ona zivi s covjekom kojeg ne 
voli, jer islam zeli da brak bude uspjesan, da se gradi na cvrstim temeljima jednakosti medu 
supruznicima, javno i tajno, na bliskosti naravi, obicaja, sklonosti i ciljeva. Ako bi se desio 
neki nedostatak u izgradnji bracne zajednice, ako supruznici ne bi lijepo zivjeli, ako bi zena 
osjecala da nije u stanju da pristupi muzu s iskrenom Ijubavlju, odanoscu i pokornoscu, ako 
bi se bojala da ne zapadne u grijeh neposlusnosti i suprotstavljanja muzu kojeg ne voli, na 
njoj je da trazi razvod braka. A to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pojasnio kada mu je dosia 
zena Sabita bin Kajsa bin Semmasa, Dzemila, sestra Abdullaha bin Ubejja. RekIa mu je: 

"Allahov poslanice, Sabitu bin Kajsu ne zamjeram ni u vjeri ni u moralu, all ja mrzim 
nevjerstvouislamu."^^^ 

Rekao joj je Poslanik, s.a.v.s. : "Hoces li mu vratiti njegovu bascu?" A njen mehr je bila 
basca. Reklaje: "Da." Paje Allahov Poslanik, s.a.v.s., poslao po njega: "Prihvati bascu i 
razvediseodnje."2^= Licnost zene muslimanke 1 05 

U Buharijinom predanju od Ibn - Abbasa stoji da je rekia: 

"Ja ne zamjeram Sabitu u vjeri niti u moralu, ali ja ga ne podnosim." 

Islam stiti dignitet zene, cuva njenu cast, postuje njenu volju pri izboru covjeka s kojim 
ce provesti svoj zivot i ne dopusta da je iko prisiljava na brak s covjekom kojeg ne zeli. 
Nema boljeg dokaza zato od price kojagovori o Beriri (robinji Abesinki) kojaje bila vlasnistvo 
Utbea bin Ebi - Leheba. On ju je prisilio na brak s jednim robom, koji se zvao Mugis, a ona 
ne bi bila zadovoljna njime da je stvar bila u njenim rukama. Nad njom se sazalila majka 
vjernika Aisa, pa ju je kupila i oslobodila ropstva. 

Ovdje je ova robinja osjetila da je samostalna i da treba odiuciti sta ce biti s njenim 
bracnim zivotom, pa je od svoga muza trazila razvod braka. Njen muz je isao za njom 
placuci, a ona ga je odbijala. Da poslusamo i hadis koji biljezi El - Buhari od I bn - Abbasa, r.a. , 
koji nam pruza sliku slobodne zene, zene koja je odiucna prekinuti svoj brak s covjekom 
koga ne voli, kao sto nam pruza i komentar Poslanika, s.a.v.s., velikog srca za tu upecatljivu 
situaciju i njegovo zagovornistvo u toj stuaciji. 

Od Ibn - Abbasa, r.a., prenosi se: "Beririn muz bio je rob. Zvali su ga Mugis. Kao da 
gledam kako ide iza nje i place toliko da mu se suze slivaju niz bradu. Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao je Abbasu: '0 Abbase! Zar se ne cudis Mugisovoj Ijubavi prema Beriri i 
Berirnoj mrznji prema Mugisu!?' Pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 'Kada bi mu se vratila!' 
RekIa je: 'Allahov poslanice, da li mi to naredujes?' Odgovorio je: 'Ja se samo zauzimam.' 
RekIa je: 'Ja nemam nikakve potrebe za njim.'"^^" 

Ovaj osjecajni Ijudski prizor ostavio je traga na plemenitog Poslanika: duboka i neskrivena 
Ijubav od muza i cvrsta odbojnost od zene. Nije mu nista drugo preostajalo do da opomene 
zenu govoreci: "Kada bi mu se vratila! Pa on je tvoj muz i otac tvoga djeteta." Ovdje zena 
vjernica trazi pojasnjenje: "Da li mi to naredujes?", tj. da li mi ovim rijecima naredujes, pa, 
onda mi je to obaveza? Dolazi odgovor Poslanika, velicanstvenog covjeka, uciteija i 
zakonodavca: "Ja se samo zauzimam", tj. kazem to radi zauzimanja, a ne radi naredbe, 
odiuke, obavezeiliprisile! 

Neka strogi, tvrdoglavi ocevi koji nasilje cine svojim kcerima, poslusaju ovu velicanstvenu 
vjerovjesnickuuputu! 

Zena muslimanka kojaje svjesna svoje vjere ima cvrsta, postojana i mudra mjerila pri 
izboru muza. Ona se ne zadovoljava Ijepotom prirode i izgleda niti njegovim visokim polozajem 
u drustvu, njegovim bogatstvom, kao ni drugim slicnim svojstvima kojim se zene obicno 
zadovoljavaju. Ona ce se zaustaviti kod njegove vjere i morala, jer su oni temelj uspjesne 
bracne zajednice i najljepsi ukras kojim se muz moze okititi. Cisti islam tekstuaino je stavio 
u obavezu ova dva svojstva kod prosca, pa ako bi kod njega bila prisutna ova dva svojstva, 
obavezna je da se uda za njega, a ako ne bi to ucinila, propast bi zaslijepila drustvo i nastao 1 06 Licnost zene muslimanke 

bi u njemu fesad: 

"Ako vam dode neko s cijom vjerom i moralom ste zadovoljni, udajte se za njega. Ako to 
ne ucinite, nastat ce velika propast i nered na Zemlji."^^^ 

Kako iskreni mladi musliman ne zudi za zelenim biljem koje raste iz dubriva, a to je lijepa 
djevojka koja je izdanak loseg okruzenja - tako mudru, svjesnu, mladu muslimanku ne 
primamljuje mladic koji se zabavija, koji je nestabilan i koji je lahkouman, pa makar bio lijepog 
izgleda i elegantne pojave. Nju ce interesovati vrijedni mladi musliman koji je svjestan, 
ostrouman, njeznog srca, ciste uljudnosti i lijepe vjere, morala i ponasanja. Pa, dobroj mladoj 
muslimanki dolikuje samo dobar mladi musliman, a nevaljala i zaiutala djevojka dolikuje 
samo nevaljalom i zaiutalom mladicu. A Uzviseni Allah rekao je istinu kada kaze: 

"Nevaljale zene su za nevaljale muskatce, a nevaljali muskatci su za nevaljale 
zene; cestite zene su za cestite muskatce, a cestiti muskarci su za cestite zene... "^^ 

Ovo ne znaci da zena odbacuje lijep izgled i lijepu pojavu i da se zadovoljava ruznocom 
i odvratnim i bijednim izgledom. Ona ima pravo - kao sto smo vec rekli - da se odiuci za 
covjeka koji ispunjava njenu dusu i istovjetno zadovoljava njena osjetila i cula po svom 
izgledu i svom sadrzaju. Nece odbaciti izgled na ustrb sadrzaja, niti ce odbaciti sadrzaj na 
ustrb izgleda. Osnova ovog problema jeste da zena muslimanka izabere covjeka koji ce 
svojom licnoscu u potpunosti ispuniti njenu dusu, osvojiti njeno divljenje i postovanje. Mudru 
i svjesnu zenu muslimanku ne zasljepljuje sjaj izgleda niti je to odvraca od videnja istine i 
dragocjenosti. 

Zena muslimanka zna da covjek ima pravo na skrbnistvo nad zenom, na osnovu 
kur'anskog teksta: 

"Muskatci vode btigu o zenama zato stoje Allah dao ptednost jednima nad 
dtugima i zato sto oni trose imetke svoje.... " ^^^ 

Stoga se ona zeli udati za covjeka kojim ce se ponositi zbog njegove brige o njoj i 
radovati zbog svoje udaje (za njega), a ne da se kaje zbog toga sto se udala za njega. Ona 
zeli covjeka u ciju ruku ce staviti svoju ruku, kako bi se zaputili ka izvrsenju njihove zadace 
u ovom zivotu, ka izgradnji muslimanske porodice, uzgajanju cistih generacija i odgoju 
razboritih umova, srca i osjecaja pod okriljem razumijevanja, Ijubavi i harmonije, a ne da im 
na tom njihovom putu prave nesklad i poteskoce u ponasanju, oprecnosti karaktera, 
raznolikost cudi ill razlicitost u vjeri. Stoga, te dvije zvijezde kod vjernika i vjernica idu jedna 
uz drugu na zivotnom putu vrijedne vjernice kako bi se obavila velika zadaca, koju je Allah, 
dz.s., ucinio ovisnom od covjeka i ucinio je emanetom u dubini duse muskaraca i zena, 
onako kako je to Kur'an casnizacrtao: 

"Muslimanima i muslimankama, i vjetnicima i vjetnicama, i poslusnim 
muskatcima i poslusnim zenama, i iskrenim muskarcima i iskrenim zenama, i 
sttpljivim muskatcima isttpljivim zenama, iponiznim muskatcima iponiznim Licnost zene muslimanke 1 07 

zenama, i muskatcima koji dijele zekat i zenama koje dijele zekat, i muskatcima 
koji paste i zenama koje paste, i muskatcima koji o svojim stidnim mjestima 
vode btigu i zenama koje o svojim stidnim mjestima vode btigu, i muskatcima 
koji cesto spominju Allaha i zenama koje cesto spominju Allaha, Allah je, doista, 
za sve njih optost i veliku nagtadu ptiptemio. ""^ 

Za ispravnost ovog puta i dosezanje do velikog cilja, neophodna je jaka bracna veza, 
stabilnost porodice i njena izgradnja na ispravnim temeljima dobrog izbora. 

Medu velicanstvenim zenama muslimankama, koje su se odiikovale snagom licnosti, 
uzvisenosti cilja i dalekoseznom izboru muza, svakako spada i Ummu Sulejm bint Milhan. 
To je zena koja je medu prvim zenama ensarijkama primila islam. Bila je udata za Malika bin 
en - Nadra i rodila mu je sina Enesa. Posto je primila islam, njen muz Malik bio je nezadovoljan 
njenim islamom, pa ju je u srdzbi ostavio, a ona je ustrajala u svom islamu. Nakon toga ju je 
pogodila zaiosna vijest o njegovoj smrti, a ona se nalazila u cvijetu svoje mladosti. Sve je to 
podnosila u ime Allaha. Sa svojim desetogodisnjim sinom Enesom, zaputila se kod Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i ostavila ga da mu sluzi. 

Zaprosio ju je jedan od najboljih mladica Medine, koji se isticao po svojoj muzevnosti, 
bogatstvu i snazi, a to je bio Ebu - Taiha, prije nego je primio islam. Bio je ceznjom srca 
mnogih djevojaka Jesriba zbog svog imetka, mladosti i zbog svoje snage. Mislio je da ce 
Ummu Sulejm letjeti od srece zbog njega. All se iznenadio kada mu je rekia: "0 Ebu - Taiha, 
zar ne znas da je bozanstvo koje ti obozavas drvo koje raste iz zemlje i koje je izradio 
Abesinac iz tog i tog plemena?" Rekao je: "Znam." RekIa je: "Zar se ne stidis da ucinis 
sedzdu drvetu koje nice iz zemlje i koje je izradio Abesinac iz tog i tog plemena?" Ebu - TaIha 
je bio uporan, te joj je ponudio skupi mehr i raskosni zivot. All je ona ostala ustrajna na svom 
stanovistu, te mu je rekIa: "0 Ebu - TaIha! Tako mi Allaha, covjek kao sto si ti ne odbija se, 
all ti si covjek kafir, a ja sam zena muslimanka i nije mi dozvoljeno da se udam zatebe. Ako 
bi primio islam, to bi ti bio moj mehr, i necu ti traziti nista drugo." ™ 

Drugog dana stavio ju je na kusnju vecim mehrom i obilnijim poklonima. Ummu Sulejm je 
ustrajala, a njena cvrstina je u njegovim ocima povecavala njenu Ijepotu, privlacnost, odvaznost 
i razboritost. RekIa mu je: "Zar ne znas, o Ebu - TaIha, da vase bozanstvo koje obozavate, 
pravi tesar - rob te i te porodice? Kada biste njime zapalili vatru, izgorio bi?" Njene rijeci bile 
su poput udarca koji je uzdrmao osjecaje kod Ebu - Taihe, te se zapitao: "Da li moze 
Gospodar izgorjeti?" Te je njegov jezik izgovorio rijeci sehadeta: "Eshedu en la ilahe illallah 
ve eshedu enne Muhammeden resulullah." 

Tada je Ummu Sulejm, dok je sreca oblivala svo njeno bice, rekIa svome sinu Enesu: 
"Ustani Enese i ozeni Ebu - Talhu." Enes je doveo svjedoke i teklo je sklapanje braka. 

Radost Ebu - TaIhe bila je tolika da je svo svoje bogatstvo stavio medu ruke Ummu 1 08 Licnost zene muslimanke 

Sulejm, all mu se s visine, iskrenih, dragih i njeznih osjecanja,vjernica obratila rijecima: "0 
Ebu - Talha. Ja sam se udala za tebe u ime Allaha i necu nista osim toga uzeti kao mehr. ." 
Ona je znala da se islamom Ebu - Taihe nije docepala samo prikladnog i plemenitog muza, 
nego je zadobila i nagradu od Allaha, dz.s., koja prevazilazi sve ono sto se nalazi na 
dunjaluku od najboljih (crvenih) deva, kao sto je to cula od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: 
"Da Allah pomocu tebe uputi jednog covjeka, bolje je nego da imas najbolju stoku."^™ 
Ovako zena muslimanka za primjer uzima velicanstvenu zenu, kao sto se ugleda I na 
zene slicne njoj u pitanju cistote imana, snage licnosti, ispravnog vjerovanja I pravilnog 
izbora. 

POKORNA JE I POSLUSnA SVOME MUZU 

Mudra zena muslimanka uvijek je poslusna svome muzu u onome sto ne predstavija 
grijeh. Ona vodi brigu o tome da mu udovoiji I da u njegovu dusu ne unese srecu, makar bio 
i siromah koji se nalazi u teskoj situaciji. Ona ne gunda zbog stisnute ruke niti se zaii zbog 
tjeskobe koju osjeca zbog kucnih poslova. U historiji islama spominje se jedan broj odabranih 
zena koje su bile primjer strpljivosti, dobrocinstva, velikodusnosti i darezljivosti u sluzenju 
svojih muzeva i domacinstava, zbog oskudice i bijede u kojoj su se nalazile. Predvodnica tih 
uzornih zena je Fatima Ez - Zehra', kcerka Muhammeda, s.a.v.s., i zena Alije bin Ebi - 
Taliba, r.a. Zaiila se zbog onog sta joj je zadesilo ruke od zrvnja, te joj je jednog dana njen 
muz Alija bin Ebi - Talib rekao: "Dosao je tvoj otac s robljem, pa idi i trazi od njega jednu 
sluskinju." Otisia je svome ocu, all joj je stid zabranjivao da ga pita za ono zbog cega je 
dosla. Otisao je Alija i pitao ga za sluskinju njegovoj kceri, koja je draga njegovom srcu. All, 
Poslanik, nije mogao udovoljiti najdrazem stvorenju, adazapostavi muslimane. Dosao je 
kod kceri i njenog muza, te im je rekao: 

"Hocete li da vas naucim necem sto je bolje od onoga sto ste trazili od mene? Kada 
podete leci, proucite 33 puta subhanallah, 33 puta el - hamdu lillah i 34 puta Allahu ekber. To 
vamje bolje odsluge." 

Oprostio se od njih i otisao, nakon sto je u njihove usi i u dubinu njihovih dusa ostavio ovu 
bozansku pomoc, uz pomoc koje se zaboravljaju poteskoce i zanemaruju problemi. 

Alija, r.a., poceo je redovno uciti Poslanikove, s.a.v.s., rijeci, paje rekao: "Tako mi 
Allaha, nisam ih izostavio otkako sam ih naucio." Jedan od ashaba ga je upitao: "Ni u noci 
Bitke na Sifinu?" Rekao je " Ni u noci Bitke na Sifinu.''^^^ 

Esma bint Ebi - Bekr bila je u sluzbi svoga muza i svoga domacinstva. Njen muz imao je 
konja kojeg je uredivala, sakupljala mu sijeno, hranila ga, odrzavala ga, kuhala i donosila iz Licnost zene muslimanke 1 09 

daleka zrnevlje na svojoj glavi. Pustimo je da sama prica o svemu ovome, kao sto to biljeze 
El -Buharii Muslim. 

Pricala je: "Udala sam se za Ez - Zubejra, koji nije imao nista osim svoga konja." 
Nastavljala je: "Hranila sam njegovog konja , uredivala sam ga I timarila. Mljela sam zmevlje 
za njegovu devu, uredivala sam je, pojila, pripremala za koristenje i kuhala, all nisam dobro 
pekia hijeb, pa su mi komsinice ensarijke pekle hijeb, a one su bile iskrene zene." Nastavljala 
je: "Donosila sam zrnevlje na svojoj glavi sa Ez - Zubejrove zemlje, koju mu je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., odredio, a bila je udaljena dvije trecine sahata." Pricala je: "Jednog dana 
isia sam sa zrnevljem na glavi, te sam srela Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a s njim je bila i 
skupina ashaba. Pozvao me je, a zatim rekao: 'Ih, ih'^^^ kako bih iza njega sjela na devu." 
Kaze : "Pa sam se postidjela, a i znala sam kolika je tvoja Ijubomora" ^^^ Rekao je : "Tako mi 
Allaha, tvoje nosenje zrnevija na glavi gore je od toga da si s njime jahala na devi." Rekia je: 
"Nakon toga mi je Ebu - Bekr poslao slugu koji me je postedio konjusarstva, a time kao da 
me je oslobodio ropstva."^^^ 

Iskrena zena muslimanka prihvata sluzbu svoga domacinstva i svoga muza, poznajuci 
pravo njenog muza nad njom, a to je veliko, veliko pravo... To je pravo koje je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., potvrdio rijecima: 

"Covjeku ne prilici da ucini sedzdu nekom drugom covjeku, a da prilici covjeku da ucini 
sedzdu nekom drugom covjeku, naredio bih zeni da ucini sedzdu svome muzu, zbog 
velicine njegovog prava nad njom."^^^ 

Rekao jeiovo: 

"Da sam ikome naredio da ucini sedzdu drugome, naredio bih zeni da ucini sedzdu 
svome muzu. "^^^ 

Aisa, r.a., pitala je Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: 

"Ko ima najvece pravo nad zenom?" Odgovorio je: "Njen muz." Upitala je: "A ko ima 
najvece pravo nad muskarcem?" Odgovorio je: "Njegova majka."^^^ 

Jedna je zena dosia kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., zbog neke potrebe, pa kad je 
zavrsio s tim sto je imala kod njega, rekao je: 

"Da li imas muza?" Odgovorila je: "Imam." Rekao je: "Pa kakva si mu?" Odgovorila je: 
"Ne uskracujem mu njegovo pravo, osim u onome sto nisam u stanju." Rekao je: "Pogledaj 
gdje se ti nalazis kod njega. Pa on je, doista, tvoj Dzennet i tvoj Dzehennem."^^^ 

Da li je zena muslimanka, koja cuje ovu vjerovjesnicku uputu, u mogucnosti da se zaii 
zbog sluzbe u svom domacinstvu i kod svoga muza? Ona se, doista, bavi odgovornostima 
njene kuce, vodi brigu o pravu njenog muza nad njom, a njenadusaje ispunjenavedrinom i 
radoscu jer osjeca da ne obavija teski zadatak od kojeg bi dusa bjezala i osjecala njegovu 
tezinu. Ona obavija svoje kucne poslove, znajuci da ce za njih imati nagradu kod Allaha, dz.s. 110 Licnostzenemuslimanke 

Ashabi i oni koji idu njihovim putem upucivali su na ovaj islamski odgoj, a prenosili su ga 
od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Kada bi vjencavali zenu za nekog covjeka, naredili bi joj da 
ga sluzi, da vodi brigu o njegovom pravu, te je tako zena muslimanka znala kakva joj je 
duznost prema njenom muzu. Briga o muzu i lijepo ophodenje prema njemu postal! su 
moralnim osobinama i karakteristikama kroz sve vijekove. Primjer toga imamo u onome sto 
biljezi hanbelijski pravnik Ibn el - Dzevzi u svojoj knjizi "Ahkamun - nisa'i"^^^ u kojoj se govori 
poboznom covjeku koji je mnogo postio I mnogo klanjao. Zivio je u dvanaestom stoljecu po 
Hidzri I zvao se Su'ajb bin Harb. Htio se ozeniti nekom zenom, pa joj je skruseno rekao: "Ja 
sam loseg ponasanja." Lukavo, dovitljivo i Ijubazno mu je odgovorila: "Goreg ponasanja od 
tebe jeste onaj ko te je prisilio na to da budes loseg ponasanja." Tako je spoznao da se pred 
njim nalazi mudra, ostroumna i inteligentna zena, pa joj je odmah rekao: "Onda. Ti ces biti 
mojazena." 

Ovo je ostrouman i razborit pogled na lijepo ophodenje koje je ova zena primijenila. Ona 
je dokazala, covjeku koji joj je pristupio proseci je, da zena ako razumije mentalitet svoga 
muza, ako upozna njegove obicaje, ono cime je zadovoljan i sto ga srdi, sposobnaje da 
pridobije njegovo srce i zadobit ce njegovo divljenje. Postojanje bilo kakvog propusta, 
omogucava puhanje vjetrova neslaganja, koji mute cistotu bracnog zivota. Zena koja ne 
poznaje ove cinjenice nije podesna da bude uspjesna supruga, te svoga muza, svojim 
neznanjem, nedostatkom i gluposcu, dovodi do loseg morala, pa on biva goreg morala, jer 
gajeprisililanatajlosi moral. 

Inteligentna i mudra zena muslimanka nece se tako ponasati, nego ce brinuti o tome da 
se lijepo ophodi prema svome muzu. Koristit ce se svojom inteligencijom, dovitljivoscu i 
razboritoscu u svojim lijepim postupcima koji ce joj otvoriti zasune na srcima, koji ce razveseliti 
duse. Ona ce to ciniti, smatrajuci da lijepo ophodenje prema muzu ne predstavija samo 
drustveni moral kojim se ponosi medu svojim bliznjim, nego je to vjera za koju ce je Allah, 
dz.s., nagraditi. Ako se bude lijepo ophodila, zadobit ce nagradu, a bit ce kaznjena ukoliko 
mu to uskrati. 

Najboiji nacin pokornosti i poslusnosti zene muslimanke prema njenom muzu ocituje se 
u njenom odgovaranju na njegove specificne zelje, koje su zakonom propisane. 
Udovoljavanjem muzu, na najboiji nacin i u najboljem obliku, iskazuje se uzitak bracnog 
zivota u okviru zajednickog zivota, posjeta, hrane, odjece, razgovora i drugih slicnih oblika 
svakodnevnog zivota. Sto god ona vise zadovoljava njegove zelje, to se sve vise njihov 
zajednicki zivot ispunjava srecom, cistotom i zdravljem. Njihov zivot biva sve blizi islamskom 
duhu i uputi. 

Svjesna zena muslimanka ne zaboravija da je pokornost prema muzu moze uvesti u 
Dzennet, kao sto nas je o tome obavijestio plemeniti Poslanik, s.a.v.s.: Licnost zene muslimanke 111 

"Ako zena bude klanjala pet dnevnih namaza, ako bude postila mjesec ramazan, ako 
bude pokorna svome muzu, ako bude cuvala svoje stidno mjesto, bit ce joj receno: 'Udi u 
Dzennet s kojih god vrata zelis.'" ^^° 

Od Ummu Seleme, r.a., prenosi se da je rekia: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 
"Koja god zena umre, a njen muz bude zadovoljan njome, uci ce u Dzennet."^^^ 

Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., zacrtao je svijetlu, jasnu i dragu sliku pobozne, drage, 
moraine i sretne zene na dunjaluku i na ahiretu: 

"Hocete li da vas obavijestim o vasim zenama u Dzennetu?" Rekli smo: "Da, Allahov 

poslanice." Rekao je: "To je ona koja mnogo rada djecu I koja je umiljata, a kada se naljuti, 

ill kada joj se zio nanese, ill kada se na nju njen muz naljuti, kaze: 'Ovo je moja ruka u tvojoj 
ruci.Necuzaspatidoknebudes zadovoljan.'" 2^2 

Mudra zena muslimanka zna da je islam koji je obecao obiinu nagradu zbog njene pokomosti 
prema muzu, i ulazak u Dzennet, taj koji prijeti zeni koja je skrenula s puta pokomosti muzu, 
koja ga odbija i ne mari za njega, kaznom, srdzbom i proklinjanjem od meleka. 

El - Buhari i Muslim biljeze od Ebu - Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada muskarac pozove svoju zenu u postelju i ona mu se ne odazove, pa on zaspi 
srdit, proklinju je meleki sve dok ne svane."^^^ 

U Muslimovom "Sahihu" od Ebu - Hurejrea, r.a., navodi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
rekao: 

"Tako mi onoga u Cijoj ruci je moja dusa, nema covjeka koji kada pozove svoju zenu, a 
ona mu se ne odazove, a da Onaj Koji je na nebesima nije srdit na nju, sve dok on ne bude 
zadovoljan njome."^^^ 

Prokletstvo se spusta na svaku odbojnu, svojeglavu i ziocudnu zenu, a nece se 
prokletstva spasiti ni mrzovoljne, spore zene, kao ni one koje odgadaju: 

"Prokleo je Allah one koje odgadaju, zene koje, kada ih muz pozove u postelju, govore: 
'Sad cu' , sve dok se ne sklope njegove oci."^^^ 

Brak u islamu je podjednako radi kreposti muskarca i zene, a nakon toga, na zeni je da 
odgovori na zahtjeve svoga muza, ako bi sta od nje trazio. Ona se nece sluziti ruznim 
isprikama niti ce bjezati od njega. Zbog toga se i navode mnogobrojni hadisi koji podsticu na 
to udovoljavanje njihovim zeljama, koliko je to ona u mogucnosti, bez obzira na obaveze i 
kucne poslove, osim ako za to postoji razlog koji joj to zabranjuje i koji to ne omogucava. 

U te hadise spadaju i njegove, s.a.v.s., rijeci: 

"Kada covjek pozove svoju zenu u postelju, neka mu se odazove, makar bila na samaru 
deve."2S6 

"Kada covjek pozove svoju zenu iz bilo koje potrebe, neka mu se odazove, pa makar 
bilakodsporeta."^^^ 112 Licnostzenemuslimanke 

Stoga je pitanje cestitosti muskarca i njegovo udaljavanje od fitneluka vaznije od bilo 
kojeg drugog posia koji zena moze obavljati, jer, islam trazi i za muskarca i za zenu jednakost, 
da zive u cistoj, prociscenoj i ugodnoj atmosferi koja je udaljena od bilo kakvog uticaja 
fitneluka i upustanja u zabranjene uzitke. Vrelina strasti se ne moze ugasiti niti se moze 
odagnati primisao o sirenju harama, osim koristenjem prirodne energije na legitiman, dozvoljen 
i prirodan nacin. Na ovo nas upucuje plemeniti Poslanik, s.a.v.s., rijecima koje se navode u 
hadisu koji biljezi Muslim od Dzabira, u poglavlju o braku ( "En - nikahu"): 

"Ako se nekom od vas svidi neka zena koja potakne strast u njegovom srcu, neka ode 
kod svoje zene i ima snosaj s njome, tako ce izbaciti ono sto se u njemu nalazi."^^^ 

Prijetnja zeni na koju je muz srdit, dostize takav nivo da se od toga prestravi srce svake 
bogobojazne zene koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan, jerjoj nece biti primljen namaz, niti ce joj 
se podici bilo koje dobro djelo na nebesa, sve dok njen muz ne bude zadovoljan njome. To 
se navodi u hadisu koji se biljezi od Dzabira bin Abdullaha, koji kaze: 

"Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s. : 'Trome nece namaz biti primljen, niti ce im se podici 
bilo koje dobro djelo do nebesa: odbjeglom robu, sve dok se ne vrati svome gospodaru, pa 
svoju ruku stavi u njegove ruke; zeni na koju je muz srdit, sve dok ne bude zadovoljan i 
pijanici sve dok se ne osvijesti.'"^^^ 

Pod Ijutnjom muza na zenu podrazumijeva se da muz bude u pravu, a da mu se ona 
suprotstavija u tome. Nekad se desi i suprotno, pa muz bude nasilnik, all ta njegova srdzba 
joj nece nauditi, nego ce je Allah, dz.s., nagraditi zbog njene strpljivosti. Od zene se trazi da 
se lijepo ophodi prema svome muzu, da mu bude pokorna u stvarima koje ne predstavljaju 
nepokornost prema Allahu, dz.s., jer u islamskom pravu nema pokornosti stvorenju u 
nepokornosti Stvoritelju. tome govori Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 

"Zeni koja vjeruje u Allaha nije dozvoljeno da bilo koga pusti u kucu, ako on to ne voli; nije 
joj dozvoljeno da izade, ako on to ne voli, ne pokorava se ispred njega nikome; nije joj 
dozvoljeno da se udaljava od njegove postelje niti da mu je uskracuje. Ako bi on bio taj kome 
je nepravda ucinjena, neka mu pride sve dok ga ne odobrovoiji, pa ako to prihvati, to je dobro 
za nju i Allah, dz.s., ce primiti njenu ispriku i objaviti i ojacati njen dokaz, te ona nece imati 
nikakva grijeha. A ako on ne bi bio zadovoljan, pa, njena isprika dosia je do Allaha."™ 

Pod pokornoscu i poslusnoscu prema muzu podrazumijeva se da njegova zena - pored 
ramazana - posti samo uz njegovu dozvolu, da u njegovu kucu pusta samo onoga kome on 
dozvoli i s kime je on zadovoljan i datrosi njegovu zaradu samo njegovom dozvolom. Ako bi 
potrosila bez njegove naredbe, pola nagrade od toga njemu pripada. Bogobojazna i svjesna 
zena muslimanka pridrzava se ovog serijatskog propisa koji je odredio Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rijecima: 

"Zeni, u muzevu prisustvu, nije dozvoljeno postiti bez njegove dozvole niti smije koga Licnostzenemuslimanke 113 

pustiti u kucu bez njegove dozvole, a za ono sto bez njegove dozvole potrosi (dijeleci 
sadaku), on ima pola nagrade."^"^ 

U Muslimovom predanju stoji: "Zeni, u muzevu prisustvu, nije dozvoljeno postiti bez 
njegove dozvole niti smije koga pustiti u kucu, kada je on prisutan, bez njegove dozvole. A 
ono sto bez dozvole od zarade njegove potrosi (dijeleci sadaku), pa, pola nagrade za to 
njemu pripada/'^^^ 

Oslonac svemu ovome jeste muzeva dozvola i njegovo zadovoljstvo. Ako nesto potrosi 
u cilju davanja sadake i dobrovoljnog priloga bez njegove dozvole, ona za to nece imati 
nagradu, nego ce za to, cak, imati i grijeh. A kada bi zeljela da iz njegovog imetka nesto 
potrosi u njegovom odsustvu i kada bi znala da bi joj dozvolio i da bi time bio zadovoljan, 
dozvoljeno joj je, a ako bi znala da joj ne bi dozvolio, onda joj to nije dozvoljeno. 

Razumijevanje i harmonija izmedu dvoje supruznika ostvaruje se samo medusobnim 
uskladivanjem u ovim i slicnim stvarima jer ne prilici ni jednom od njih da nanosi stetu, da 
uznemirava ill da uskracuje drugoga. Time bi pokvarili cistotu bracnog zivota koji islam gradi 
na Ijubavi i milosti, i zeli da taj bracni zivot bude u neprestanoj harmoniji, paznji i cistoti. 

A ako bi muz bio skrtica, ako bi njoj i njenoj djeci uskracivao opskrbu, na njoj je da bez 
njegovog znanja iz njegovog imetka na sebe i svoju djecu trosi umjereno i onoliko koliko je 
neophodno. To je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporucio Hindi bint Utbe, Ebu - Sufjanovoj 
zeni, kada mu je dosia i rekia: 

"Allahov poslanice! Ebu - Sufjan je doista skrt covjek i ne daje mi onoliko koliko je 
dovoljno meni i mom djetetu, osim ako ne uzmem od njega, a da ne zna." Rekao je: "Uzmi na 
lijep nacin onoliko koliko je dovoljno tebi i tvojoj djeci. "^°^ 

Time ju je islam ucinio odgovornom za lijepo postupanje pri upravljanju kucnim poslovima. 

Odgovorna zena muslimanka zna kakve su njene odgovornosti kojima ju je islam 
obavezao pri vodenju brige o kuci njenog muza i djeteta, jer ju je ucinio pastiricom, 
odgovornom za kucu njenog muza i za njegovo dijete. Islam posebno spominje njenu 
odgovornost, velicajuci je zbog vrsenja ove odgovornosti. To nalazimo u hadisu - muttefekun 
alejhi - u kojem je Poslanik, ucinio svakog pojedinca u islamskom drustvu odgovornim za 
ono sto se nalazi u njegovom posjedu i sto je pod njegovom upravom, kako niko ne bi 
izbjegao teret odgovornosti, bez obzira da li bio muskarac ill zena: 

"Svi ste vi pastiri i svi cete biti odgovorni za svoje stado. Vladar je pastir i odgovoran je 
za svoje stado, covjek je pastir u svojoj obiteiji i odgovoran je za nju, zena je pastirica u kuci 
svoga muza i odgovorna je za svoje stado, sluga je pastir u imetku svoga gospodara i 
odgovoran je za njega. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. "^"^ 

Iskrena zena muslimanka neprestano se odiikuje time sto je njezna majka prema svojoj 
djeci i sto vodi brigu o svome muzu, a to su lijepa dva svojstva koja se ubrajaju medu 114 Licnostzenemuslimanke 

najljepsa svojstva kojim se zena moze okititi kroz sva vremena i na svim mjestima. Plemeniti 
Poslanik, s.av.s., hvali ta svojstva koja su bila prisutna kod Kurejsijki, a one su predstavljale 
ideal arapskih zena, po svojoj njeznosti prema djeci i po svojoj brizi o pravu muza u pogledu 
njegovog imetka, njegovog cuvanja i povjerljivosti u tome, kao i ekonomicnosti u trosenju 
toga imetka i paznji da se ne upropasti: 

"Najbolje zene koje su jahale na devama jesu zene Kurejsija. One su najnjeznije prema 
djetetu dok je malo i one najvise brinu o muzu i njegovom imetku."^"^ 

Ovo je vrijedno svjedocanstvo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kojim oko vrata zena 
Kurejsija stavija ogrlicu od dusevnih vrijednosti koje uvecavaju njihovu Ijepotu, vrijednost i 
sjaj. U ovom svjedocanstvu nalazi se poziv svakoj zeni muslimanki da bude poput njih u 
svojoj njeznosti prema svojoj djeci i da vodi brigu o svome muzu. Pomocu ova dva 
velicanstvena svojstva i brak biva uspjesnim, usrecuje pojedinca, obogacuje porodicu i 
unapreduje drustvo. 

Doista je velika cast za zenu da oblijece oko svoga muza, da je zainteresovana i da vodi 
brigu o njegovim stvarima, ujutro i navecer, da vodi brgu o njegovom kolebanju i njegovoj 
stalozenosti, da mu poklanja svoju njeznost, blagost, intimnost, sto ce njegov zivot ispuniti 
srecom, radoscu, smirenoscu i sigurnoscu. Zena muslimanka ima najboiji primjer u primjeru 
Aise, r.a. Onaje pratila Allahovog Poslanika, s.a.v.s., na njegovom putu naOprosni hadz. 
Okruzivala ga je svojom brigom i paznjom. Mirisala bi ga prije njegovog oblacenja ihrama i 
poslije njegovog skidanja ihrama, a prije nego obavi tavaf, tavaful - ifada, mirisala bi ga 
svojom rukom, a izabirala mu je najljepsi miris koji bi mogia naci. tome se govori u mnogim 
vjerodostojnim hadisima, koje biljeze El - Buhari i Muslim. U te hadise se ubrajaju i njene 
rijeci: 

"Mirisala sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., svojom rukom prilikom oblacenja ihrama i 
kada bi skidao ihrame prije nego tavafi oko Ka'be."^* 

"'Mirisala sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ovim svojim rukama kada je oblacio ihrame 
i kada bi skidao ihrame prije nego tavafi.' I pokazala je na svoje ruke."^°^ 

Od 'Urvea se prenosi da je rekao: "Pitao sam Aisu, r.a. : 'Cime si mirisala Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., prilikom oblacenja ihrama?' Odgovorila je: 'Najljepsim mirisom koji bih 
nasla.'"3°8 

U Muslimovom predanju od nje se, takoder, prenosi: 

"Mirisala sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je oblacio ihrame i kada bi skidao 
ihrame prije nego tavafi, najljepsim mirisom koji bih nasla."^"' 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada je bio u i'tikafu, spustio bi svoju glavu pa ga je Aisa, r.a., 
cesljala i prala je. ovome govore vjerodostojni hadisi koje biljeze El - Buhari i Muslim od 
Aise, r.a. Pricalaje: Licnostzenemuslimanke 115 

"Vjerovjesnik, s.a.v.s., kada bi bio u i'tikafu, spustao bi svoju glavu prema meni pa bih ga 
cesljala. A u kucu nije ulazio osim kad je imao neku Ijudsku potrebu."^^" 

"Praia sam glavu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a imalasam menstruaciju."^^^ 

Aisa, r.a., pojacava svoju preporuku zenama da se brinu o svojim muzevima I da 
saznaju kakva su prava njihovih muzeva nad njima. Ona, cak, ova prava vidi tako velikim, 
vaznim I znacajnim da dozvoljavaju zeni da svojim jagodicama na obrazima brise prasinu s 
nogu njenog muza. To se nalazi u hadisu u kojem kaze: 

"0 skupino zena! Da znate kakva prava imaju vasi muzevi nad vama, svaka zena bi 
jagodicama svojih obraza brisala prasinu sa stopala svoga muza."^^^ 

Ovo je opis koji ukazuje na vaznost prava muza nad zenom. Majka vjernika je njime 
htjela zenskim umovima pribliziti mjesto muza naspram njegove zene. Zeljela je iz dusa 
nekih oholih zena i zena koje se uzdizu iznad svojih muzeva izvuci te osjecaje gorcine, 
grubosti i nesklada koji cesto vode do propasti bracnog zivota ill ga pretvaraju u patnju koja 
nema granica. 

Poslusnost prema muzu i njegovo postivanje, predstavija iskonska moralna svojstva u 
nasem ummetu. Ona spadaju u lijepa moralna svojstva koja su vladala u dzahilijetu, a koje 
je islam potvrdio, te su je prenosile generacije muslimana Arapa. Nasa arapska tradicija 
cuva izvanredne tekstove u kojim majke savjetuju svoje kceri da paze svoje muzeve, da im 
budu poslusne i da ih postuju. Tako su nastajali vrijedni, velicanstveni drustveni principi. 

U najljepsa i najupecatljivija predanja spada i ovo koje biljezi Abdul - Melik bin Umejr el - 
Kuresijj, a on je jedan od Ijudi iz drugog stoljeca po H idzri i bio je poznat i po svom znanju. On 
hadis prenosi od Umame bint el - Maris. Ona je jedna od zena prvakinja koja je poznavala 
rjecitost, stilistiku, misljenje i intelekt. On prenosi njen savjet, upucen kceri, koja je na pragu 
udaje, na velicanstven i prikladan nacin koji bi se mogao zlatom ispisati. 

Pricao je: "'Avf bin Muhallim es - Sejbani, a u dzahlijetu je bio jedan od arapskih 
velikodostojnika, udao je svoju kcer Ummu Ijas za El - Harisa bin Amra el - Kendija. Bila je 
spremljena i pripremljena da mu se odnese te joj je usia njena majka Umame da je nasavjetuje, 
pajojjerekia: 

Kceri moja, kada bi se savjet izostavio zbog lijepog bontona ill plemenitog porijekia, bio 
bi ostavljen u tvom slucaju, all je taj savjet opomena nemarnom i nepazljivom i pomoc 
inteligentnome. 

kceri moja, ako bi zena bila neovisna od muza zbog bogatstva njenog oca i njene jake 
potrebe za njim, on bi ti najmanje koristio, all zene su stvorene radi muskaraca, kao sto su 
i oni stvoreni radi njih. 

kceri moja, ti se rastajes od okoline na koju si navikia i od gnijezda u kojem si odrasia 
i izlazis u boraviste koje ne poznajes i kod muza na kojeg se nisi navikia, a on ti postaje 116 Licnostzenemuslimanke 

vladarem zbog svoje vlasti nad tobom. Budi mu sluskinja, bit ce ti rob. 

Uzmi od mene ovih deset karakteristika koje ce ti biti blago i podsjetnik: 

prva i druga: skromno saputnistvo i ponasanje, lijepim slusanjem i pokoravanjem. Zaista 
je u skromnosti smiraj srca, a u lijepom slusanju i pokoravanju nalazi se zadovoljstvo 
Gospodara; 

treca i cetvrta: ispitivanje podrucja njegovog nosa i briga za podrucje njegovog oka. 
Tako, njegovo oko nece od tebe docekati nesto ruzno, niti ce njegov nos od tebe osjetiti bilo 
sta drugo osim najljepseg mirisa. A surma je, doista, najljepsa prisutna Ijepota, a voda je 
najljepsi izgubljeni miris; 

peta i sesta: briga o vremenu njegovog jela i tisina prilikom njegovog sna. Doista je 
zestina gladi plamen, a remecenje sna je srdzba; 

sedma i osma: briga o njegovoj porodici i njegovoj djeci i cuvanje njegovog imetka. 
Cuvanje njegovog imetka postize se dobrim ekonomisanjem, a briga o njegovoj porodici i 
njegovoj djeci lijepim ponasanjem; 

deveta i deseta: ne otkrivaj njegovu tajnu i ne suprotstavljaj se njegovoj naredbi. Ako bi 
otkrila njegovu tajnu, ne bi bila sigurna od njegove prevare, ako se ne bi pokorila njegovoj 
naredbi, raspalila bi srdzbu u njegovim prsima. 

Zatim, kceri moja, cuvaj se toga da u njegovom prisustvu budes radosna kada je tuzan 
i potistena kada je sretan. Prva karakteristika se ubraja u nedostatak, a druga u vrijedanje. 

Sto mu vise budes pridavala vaznosti, vise ce te postovati. Sto se vise budes s njime 
slagala, vise ces mu biti pratilja. 

Znaj, kceri moja, ti neces doci do onoga sto volis kod njega sve dok svoje zadovoljstvo 
zrtvujes radi njegovog i sve dok svoje zelje zrtvujes radi njegovih zeija u onome sto volis ill 
stomrzis, aAllahnekatijenaklonjeninekatecuva.'"^" 

Ona mu je, zatim, odnesena i imala je posebno mjesto kod njega. Rodila mu je sinove 
vladare, koji su vladali poslije njega. 

Ocito je da ovaj savjet u sebi sadrzi i obuhvata sve ono sto bi se moglo desiti, kao i sva 
pohvalna moralna svojstva, lijep suzivot, ostroumno postupanje i ponasanje. Sve je to 
neophodno djevojci u bracnom zivotu, ate karakterisitke pogodne su da budu zakonikom 
za svaku djevojku kojoj predstoji brak. 

Bogobojazna i svjesna zena muslimanka, ako je bogata, njen pogled nece zaslijepiti 
kusnja koju izaziva imetak, bogatstvo, ekonomska samostalnost koju uziva, nego i dalje 
vodi brigu o pravima svoga muza, lijepo se ophodi prema njemu, bez obzira na razlicitost 
opskrbe i bez obzira koliko iskusila raskos i bogatstvo. Ona zna da je obavezna zahvaljivati 
Allahu, dz.s., na toj velikodusnoj opskrbi, kao sto zna da je obavezna dijeliti sadaku, cime 
izrazava svoju zelju za susretom s Allahom, dz.s. Prva osoba koja je predodredena za 
njeno prikladno i obiino davanje jeste njen muz, ako je u teskoj situaciji, te ce tako time Licnost zene muslimanke 117 

zaraditi dvije nagrade: nagradu za brigu o rodbini i nagradu za sadaku. tome govori 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji prenosi Zejneb es - Sekafijje, zena Abdullaha bin 
Mes'uda, r.a. Onajepricala: 

"Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s. : '0 skupino zena, dijelite sadaku (zekat), pa makar 
I iz vasih nakita.'" Rekia je: "Vratila sam se Abdullahu bin Mes'udu i rekia: 'Ti si covjek 
skromne ruke, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam je naredio da dajemo sadaku. Idi do njega 
i pitaj ga. Ako za to necu imati nagradu, udijelit cu je nekom drugom pored tebe.' Rekao je 
Abdullah: 'Naprotiv, idi ti.' Zaputila sam se tako, kad pred vratima Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., stojijednazena ensarijka, kojaje imala istu potrebu kod njega kao ija. A Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., izazivao je strahopostovanje, pa nam je izasao Bilal, r.a., a mi smo mu 
rekle: 'Idi Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i obavijesti ga o tome da se dvije zene nalaze pred 
vratima i da su te pitale: da li ce imati nagradu za sadaku koju bi dale svojim muzevima i 
jetimima koji se kod njih nalaze? Nemoj ga obavijestiti o tome ko smo mi.'" Pricala je: "I usao 
je Bilal kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i pitao ga. Upitao gaje Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 
'Ko su njih dvije?' Odgovorio je: 'Jedna zena ensarijka i Zejneb.' Rekao je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s. : 'Koja Zejneb?' Odgovorio je: 'Zena Abdullaha bin Mes'uda.' Onda je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 'Njih dvije imaju dvije nagrade: nagradu za brigu o rodbini i nagradu za 
sadaku. '"^'^ 

U predanju kod Buharije stoji: "Tvoj muz i tvoje dijete najpreci su da im udijelis sadaku. "^^^ 

Svjesna zena muslimanka neprestano vodi brigu o zahvali na blagodatima u radosti, a 
ne napusta je strpljenje ako je zadesi neka nevolja. Ona ne zaboravija Poslanikovo, s.a.v.s., 
upozorenje, dato opcenito zenama, jer je vidio da su zene vecinom stanovnici Dzehennema. 
Pa i ti trazi utociste kod Allaha i moli da ti ne budes jedna od njih. To se nalazi u hadisu koji 
biljeze El - Buharija i Muslim od Ibn - Abbasa, r.a., u kojem se kaze da je Vjerovjesnik, 
s.a.v.s., rekao: "0 skupino zena, dijelite sadaku, jer vidio sam vas da ste vi najveci broj 
stanovnika Dzehennema." Rekle su: "Azasto to, Allahov poslanice?" Rekao je: "Zato sto 
proklinjete i nijecete dobrocinstvo svojih muzeva."^^^ 

U drugom predanju, takoder, kod Buharije stoji: "One nijecu muzu zahvalu i dobrocinstvo. 
Kada bi nekoj od njih dobro cinio cijelog zivota, a zatim ti nesto zamjerila, rekia bi: 'Nisam 
nikad od tebe vidjela nekog dobra.'" ^'^ 

U predanju kod Ahmeda kaze se: "Rekao je neki covjek: 'Allahov poslanice, zar one 
nisu nase majke, nase sestre i nase zene?' Rekao je: 'Jesu, all one, ako im se nesto da, nisu 
zahvalne, a ako na kusnju budu stavljene, nisu strpljive.'"^^^ 

Mudra i bogobojazna zena muslimanka ako promisli o ovim vjerodostojnim hadisima koji 
govore o zavrsetku vecine zena na ahiretu, neprestano ce biti oprezna, kako ne bi zapala 
u grijeh nijekanja dobrocinstva svoga muza, mnogostrukog proklinjanja, poricanja 
dobrocinstva, zaborava zahvalnosti u rahatluku i gubljenja strpljenja u teskoci. Ona ce zuriti Licnostzenemuslimanke da sto vise dijeli sadaku na koju je Allahov Poslanik, s.a.v.s., podsticao sve zene nadajuci 
se njihovom izbavljenju od tog stravicnog zavrsetka, ka kojem ide vecina iskvarenih zena 
koje ne vode racuna o spominjanju Allaha (zikrullah) niti o Sudnjem danu. One koje se 
odiikujutim pokudenim svojstvima bitce odvedene u Dzehennem. Naprotiv, mudrazena 
muslimanka predstavija najuzviseniji primjer postivanja muza, hvaljenja njegovih vrijednosti, 
spominjanja njegovih karakteristika i sirenja njegovih lijepih osobina. Ovo je vrijedna osobina 
odane zene muslimanke koja postuje prava i ne zaboravija dobrotu dobrocinitelja. 

U historiji zene muslimanke nalaze se neprolazni primjeri koji zrace odanoscu, 
priznavanjem dobrote i isticanjem lijepih karakterstika muza. Neke od njih biljezi historija o 
Esmi bint Umejs, a ona je jedna od velicanstvenih zena u islamu, jedna od plemenitih 
muhadzirki. Udavala se za Dzafera bin Ebi - Taliba, zatim za Ebu - Bekra es - Siddika, a 
nakon njega za Aliju, Allah bio zadovoljan svima njima. Jednom prilikom su se njena dva sina 
Muhammed bin Dza'fer i Muhammed bin Ebi - Bekr medusobno hvalili. Svaki od njih bi 
govorio: "Ja sam plemenitiji od tebe, a moj otac je boiji od tvog oca." Rekao joj je Alija: "Esma, 
presudi medu njima." Rekia je: "Nisam vidjela arapskog mladica boljeg od Dzafera, niti sam 
vidjela sredovjecnog covjeka boljeg od Ebu - Bekra." Rekao joj je Alija: "Na moj racun nisi 
nista ostavila, a da si rekIa bilo sta drugo osim onoga sto si rekIa, osjecao bih odvratnost 
prematebi!"NatojeEsmarekla:"Medutrojicomdobrih,tisinajslabiji."^'^ 

Kakva li je to ostroumnost! Kakva li je to inteligentnost u odgovoru! Kakvo li je to umijece 
u izrazavanju! Svakom od svojih muzeva podarila je vaznost koju zasluzuje, a i zadovoljila 
je Aliju, makar i bio najslabiji od njih, jer ih je svu trojicu uvrstila medu skupinu odabranih i 
dobrih Ijudi. 

ClNI DOBROClNSTVO PREMA NJEGOVOJ 

MAJCi I poStuje NJEGOVU PORODICU 

U dobrocinstvo razborite zene muslimanke i u njeno lijepo ponasanje prema muzu 
ubraja se i dobrota prema njegovoj majci, njeno postivanje i uvazavanje. To je stoga sto 
zena muslimanka, koja je svjesna svoje vjere, zna da kod muskarca najvece pravo od svih 
Ijudi ima njegova majka, kao sto smo to vidjeli u hadisu koji prenosi majka vjernika Aisa, r. a. , 
a koji smo vec spominjali. Ona mu pomaze u tome da postuje svoju majku i da joj cini 
dobrocinstvo time sto je i ona postuje i cini joj dobrocinstvo. Ona time cini dobro samoj sebi, 
a i svome muzu, vodeci racuna o dobrocinstvu, bogobojaznosti, cinjenju dobrih djela koje je 
Kur'an, a.s., propisao. Ona je u isto vrijeme draga srcu svoga muza koji vrednuje njeno Licnost zene muslimanke 119 

postovanje i dobrocinstvo prema njegovoj porodici opcenito, a posebno prema njegovoj 
majci. Nista ne moze raspoloziti srce odiucnog, plemenitog covjeka koji cini dobrocinstvo 
kao kad vidi uspostavljanje veze Ijubavi, postovanja i uvazavanja izmedu njegove zene i 
njegove majke, a nije nista mrze srcu plemenitog covjeka kao kad vidi da su te veze 
pokidane i prekinute i da se ucvrstilo zio, mrznja, prezir, osvetoljubivost i pakost izmedu 
njegove zene i njegove majke. Muslimanska porodica kojaje zadovoljna vjerovanjem u 
Allaha, kojaje uputom cistog islama prosvijetlila umove i srca svojih clanova, daleko je od 
upadanja u glib ovih dzahilijetskih osobina udaljenih od Allahove upute koje se obicno gnijezde 
u sredinama daleko od Allahove upute, daleko od upoznavanja Njegove cvrste i istinite 
vjere. 

Zena muslimanka ponekad biva stavljena na kusnju svekrvom ill opcenito clanovima 
muzeve porodice koji nemaju lijepe osobine. U ovakvoj situaciji, njena obaveza je da se 
lijepo ponasa prema njima s mnogo mudrosti, pronicljivosti, na lijep i Ijubazan nacin, dobrim 
zio uzvracajuci, kako bi sacuvala ravnomjernost u svom odnosu prema svome muzu i 
njegovoj rodbini i kako bi udaljila sebe i svoj bracni zivot od bilo kakvog uticaja poremecaja 
te ravnoteze, a koji bi se mogao odraziti na njih dvoje. 

Neka zena muslimanka ne misli da se samo od nje trazi da cini dobrocinstvo svome 
muzu, da vodi brigu o njemu i da se lijepo ophodi prema njemu, a da se nista od ovoga ne 
trazi i od muza, da on nema nikakva grijeha ako se ruzno ponasa prema njoj, ill ako joj 
uskrati ispunjenje bracnih obaveza. 

Velicanstveni islam, koji je uredio bracnu vezu, doista je odredio za svakog muza i zenu 
odredena prava, kao sto im je odredio i duznosti. Tako su duznosti zene, koje se sastoje u 
njegovom postovanju i brizi o njemu, ucinjene nasuprot njenih prava kod njenog muza. To 
su prava koja stite njenu cast, cuvaju njenu licnost od bilo kakvog izrugivanja, nepaznje, 
omalovazavanja ill nasilja. Ova njena prava su u stvari duznosti njenog muza naspram 
njegove zene. Na njemu je da je postuje, da vodi brigu o njoj i da se na najboiji nacin posveti 
primjeni i sprovodenju tih njenih prava. 

Duznost muza muslimana jeste da se lijepo brine o opskrbi svoje zene, a ovo 
dobrocinstvo ce mu se ostvariti, samo ako bude uspjesan covjek u upravljanju svojom 
kucom i porodicom, u cemu ce mu pomoci svojstva muzevnosti koja su omiljena kod zene 
kao sto su: snaga licnosti bez zestine, njeznost bez slabosti, plemenita i uzvisena svojstva, 
prastanje, popustljivost na zenine sitne pogreske, vjesto, razumno i sposobno upravljanje 
kormilom bracnog zivota, velikodusnost i darezljivost bez rasipnosti i pretjerivanja, postivanje 
zeninih osjecaja i izgradnja osjecaja kod nje za odgovornostima u zajednickom upravljanju 
kucnim poslovima, pri odgoju djece i u medusobnom potpomaganju u izgradnji cestite 
muslimanske porodice, kao sto to islam od njih trazi. 1 20 Licnost zene muslimanke 

UMILJAVA SE SVOM MUZU 
I BRINE NJEGOVOM ZADOVOLJSTVU 

Razborita i bogobojazna zena muslimanka neprestano iskazuje svoju Ijubav prema 
muzu, brine se o tome da bude sretan i zadovoljan, nicim ne remeti njegov zivot, nicim ne 
muti njegovu srecu, govori mu ugodne i radosne rijeci, a kloni se ruznog, stetnog i neugodnog 
govora. Ona mu namece radosne vijesti, a skriva od njega tuzne vijesti, koliko je to u njenoj 
moci, ill ih odgada do odgovarajuceg trenutka cime ce ubiaziti njihov efekat. A ako ne nade 
nacina da izbjegne tu obavijest o onome sto bi ga moglo uznemiriti i razalostiti njegovu dusu, 
ona ce pribjeci nekom od odgovarajucih nacina pomocu kojeg bi s tim vijestima dosia do 
njega, kako bi sebi olaksala, a i da ga ta vijest ne pogodi. Ovo je jedan od nacina iijepog 
ponasanja, razboritosti i ostroumnog postupanja kojim se kiti mudra i prosvijecena zena. A 
to je najteze, a i medu odabranim zenama rijetko koja zena da zna tako postupati. 

Vrhunac ovog velicanstvenog stupnja zene muslimanke dostigia je Ummu Sulejm bint 
Milhan, zena Ebu - Taihe el - Ensarije. Ebu - Taiha bio je na putu kada se desio ovaj 
jedinstveni slucaj. Da se ne navodi u Muslimovom "Sahihu" ubrojali bismo ga u price i 
legende. Da poslusamo njenog sina Enesa bin Malika kako kazuje cudnu pricu o svojoj 
majci i o njenom jedinstvenom postupku. Pricao je: 

"Ebu - Talhi umro je sin kojeg je imao sa Ummu Sulejm, paje rekia svojoj porodici: 'Ne 
govorite Ebu - Talhi o njegovom sinu, sve dok ga ja o tome ne obavijestim.'" Pricao je: 
"Stigao je, te mu je prinijela veceru, paje jeo i pio." Nastavljao je: "Dotjerala mu se Ijepse 
nego ikad do tad, te je imao snosaj s njome. Posto je primijetila da se zadovoljio, reklaje: '0 
Ebu - TaIha! Sta mislis kada bi narod uzeo pozajmicu clanova porodice i oni budu trazili tu 
svoju pozajmicu, da li imaju pravo da im je zabrane?' Rekao je: 'Nemaju' Reklaje: 'Onda 
mirno podnesi gubitak svoga sina.'" Pricao je dalje: "On se naljutio i rekao: 'Pustila si me da 
budem dzunub, pa si me onda obavijestila o mome sinu.' Izasao je i otisao kod Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., te gaobavijestio o onome stasedesilo. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao 
je: 'Allah vas blagoslovio u vasoj protekloj noci.'" Enes kaze: "I zatrudnjela je", pa nastavija: 
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je na putu, a i ona je bila s njime, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
kada bi se vracao u Medinu s puta, ne bi nikad bez najave bahnuo. Priblizili su se Medini, a 
nju su uhvatili porodajni bolovi te je Ebu - TaIha bio sprijecen, a Allahov Poslanik, s.a.v.s. , je 
krenuo na put." Pricao je: "Ebu - TaIha rece: 'Gospodaru, doista Ti znas da ja volim izaci s 
Tvojim Poslanikom, kada on izlazi (iz grada) kao sto volim uci s njime kada ulazi. A kao sto Licnost zene muslimanke 1 21 

vidis ja sam se zadrzao.'" Nastavljao je: " Ummu Sulejm rece: '0 Ebu - Taiha! Nije mi onako 
kao sto je bilo. Idi.' I mi smo krenuli." Pricao je dalje: "Zadesili su je porodajni bolovi odmah 
nakon sto su stigli, te je rodila sina. Rekia mi je moja majka: '0 Enese! Niko ga nece zadojiti 
sve dok ne otides s njime kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s.' Posto je svanulo, prihvatio sam 
ga i zaputio se s njime Allahovom Poslaniku, s.a.v.s." Pricao je: "Nasao sam ga a u ruci je 
drzao zeljezo za zigosanje (deva). Posto me je ugledao, rekao je: 'Da se nije Ummu Sulejm 
porodila?' Rekao sam: 'Jeste', te je on ostavio zeljezo." Nastavljao je: "Prisao sam mu s 
njime i stavio ga u njegovo krilo. Allahov Poslanik, s.a.v.s., trazio je jednu medinsku adzvu 
(vrsta hurmi), te ju je zvakao u svojm ustima dok se nije rastvorila, a zatim ju je stavio u 
djetetova usta, a dijete se je oblizivalo." Pricao je: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 
'Pogledajte kako ensarije vole hurme.'" Pricao je dalje: "Pomilovao je njegovo lice i nadio mu 
ime Abdullah. "32° 

Divna li si, o Ummu Sulejm! Kako je velicanstven tvoj iman! Kako je velicanstvena tvoja 
strpljvost! Kako je samo velika tvoja vrijednost! Sta ima Ijepse od tvoga uljepsavanja muzu 
i sta ima Ijepse od izrazavanja tvoje Ijubavi prema njemu! Kako si mogia progutati gorcinu 
tuge koja izjeda tvoje dzigerice?! Kako se tvoja ispacena i izbezumljena dusa uzdrzala zbog 
gubitka djeteta, zbog gubitka najdrazega, dok si strpljivo i postojano provodilatrenutke sa 
svojim muzem, zeleci svojim strpljenjem, mirnim podnosenjem i lijepim postupanjem prema 
muzu, zasluziti Allahovo zadovoljstvo?! To je, doista, duboki, iskreni i istiniti iman. 

Allah, dz.s., usiisao je Poslanikovu, s.a.v.s., dovu kojuje ciniozatebe itvog muza, pa 
si zanijela te noci. Kada ti je poodmakia trudnoca, vidjela si svoga muza kako se sprema u 
novu bitku s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., te si prihvatala samo da i tebi, zajedno s njime, 
pripadne cast dzihada u pratnji Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a ti si u posljednjim mjesecima 
trudnoce. Tvoj muz zabrinuo se za tebe zbog teskoce putovanja, njegovih nepredvidivosti, 
zbog mucnog putovanja i teskoce jahanja na vrelini. Trazio je dozvolu od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., da i ti izades zajedno s njime, pa ti je dozvolio, jer je poznavao snagu tvoje odiucnosti 
i snagu tvoje Ijubavi za dzihadom. 

Prisustvovala si islamskom veselju povodom osvojenja Meke, a potom i pri iskusenju 
muslimana na Hunejnu i bila si postojana kao gordi brijeg, zajedno sa svojim muzem i 
skupinom vjernika koji su bill oko Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a bila si trudna i to u vrijeme 
u kojem su mnogi junaci bjezeci ledaokretali! I sve tako dok Allah, dz.s., nije spustio pobjedu 
Svome Poslaniku i vjernicima. 

Vojska mudzahida nocu je stigia do Medine i kada joj se priblizila, zadesile su te porodajne 
muke i osjetila si zestoke bolove. Zadrzala si se malo sa svojim muzem, all je tvoj muz u 
tisini noci dozivao svoga Gospodara, govoreci da on voli izlazak s Allahovim Poslanikom, 
s.a.v.s., kao i ulazak s njime. Porodajni su bolovi kod tebe nestali i o tome si obavijestila 1 22 Licnost zene muslimanke 

svoga muza i zajedno ste krenuli odmah iza vojske koju ste ugledali. Odmah po dolasku u 
Medinu, po drugi put su te zahvatile porodajne muke i rodila si sina, kojeg je njegov brat, po 
majci, Enes odnio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., koji mu je natrljao nepce i nadio mu ime 
Abdullah. Tako se ostvario blagoslov dove Allahovog Poslanika, s.a.v.s., vezan za ovo 
novorodence, jer je od njega poteklo deset odabranih ucenjaka. 

Nema sumnje da Allah zna za iskrenost tvoga imana, te ti je dosia radosna vijest o 
Dzennetu, putem Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: 

"Usao sam u Dzennet, pa sam cuo bat koraka, te sam upitao : Ko je ovo?' Odgovorili su : 
'Ovo je El - Gumejsa bint Milhan, majka Enesa bin Malika.'"^^^ 

U drazesne i ostroumne postupke umiljavanja zene muslimanke svome muzu ubraja se 
i ono sto je majka vjernika Aisa, r.a., rekia Vjerovjesniku, s.a.v.s., posto se vratio svojim 
zenama nakon sto se bio od njih odvojio jedan mjesec. A bio je rekao: "Necu s njima spavati 
mjesec dana", zbog silnog gnijeva prema njima. Nakon sto je proslo dvadeset i devet dana, 
usao je kod Aise, r.a., te je poceo od nje. Aisa mu je rekIa: "Ti si se zakleo da nam neces uci 
mjesec dana, a mi se sada nalazimo u noci dvadeset i devetog dana. Dobro ih izbroji." Na to 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s. , rekao: "Mjesec ima dvadeset i devet dana", a taj mjesec je bas 
imao dvadeset i devet dana.^^^ 

U rijecima majke vjernika Aise, r.a.: "Nalazimo se u noci dvadeset i devetog dana. Dobro 
ih brojim", nalazi se iskaz koji ukazuje na vezanost omiljene i drage zene za svoga muza, 
iscekujuci ga iz noci u noc, iz sahata u sahat. U ovim rijecima nalazi se izraz Ijubavi, dragosti 
i priraslosti za srce dragog i zeljenog muza, jer je poceo od nje, prije bib koje druge njegove 
zene. 

Razborita zena muslimanka, koja iskazuje svoju Ijubav prema muzu raspoznaje teznje, 
zelje i obicaje njenog muza. Ona vodi racuna o njima, koliko je to u njenoj moci, tezeci za 
razumijevanjem i harmonijom unutar bracnog zivota, sprecavajuci dosadu i gundanje zbog 
jednolicnosti. Sve ovo cini mudra, svjesna i razborita zena. Prenosi se od Surejha, koji je bio 
sudija i pravnik, da se ozenio zenom iz plemena Benu - Hanzale. U svojoj prvoj bracnoj noci 
svako od njih dvoje klanjalo je dva rakata i zamolilo Allaha da im podari svako dobro. Nakon 
toga Surejhova je zena pristupila, govoreci: "Ja sam zena strankinja. Ne znam kakvog si 
ahlaka. Pojasni mi sta volis, pa cu to raditi, i sta mrzis, te cu se od toga udaljiti. Surejh je 
rekao: "Ostala je sa mnom dvadeset godina, nisam je grdio ni u cemu, osim jednom kada 
samjojnepravduucinio." 

Islam zeli ovakvu poslusnu zenu koja iskazuje svoju Ijubav prema muzu, koja se brine 
svojoj kuci, svemu onome sto se nalazi u njoj, a sto pripada njenom muzu, kao sto vodi 
brigu o trajnosti suzivota medu njima. Ona ne slusa sejtanske vesvese i ruzne pomisli koje 
donosi dusa koja nagovara na zio da od svoga muza potrazi razvod braka bez razmisljanja. Licnost zene muslimanke 1 23 

Bracni je zivot najuzviseniji i najveci ugovor koji raskida svoju vezu zbog neslaganja ill loseg 
razumijevanja. Stoga, Allahov Poslanik, s.a.v.s., slaboj, lahkovjernoj i lahkomislenoj zeni, 
koja zuri da od svoga muza sto prije dobije razvod braka bez ikakvog valjanog pravnog 
razloga, zabranjuje miris Dzenneta, gdje on kaze: 

"Svakoj zeni koja trazi od svoga muza razvod braka, bez pravnog razloga, zabranjen je 
miris Dzenneta."^^^ NE OTKRIVA NJEGOVU TAJNU 

Bogobojazna i cedna zena muslimanka ne siri tajnu svoga muza niti ikome prica o 
tajnama ili stvarima koje se desavaju izmedu njih dvoje. To je stoga sto je ona svjesna, 
marljiva zena muslimanka; ona je iznad propadanja na nivo lahkoumnosti, podrugivanja i 
raspravljanja u bezvrijednim i banalnim razgovorima koji se desavaju u iskvarenim 
okruzenjima. Njeno je vrijeme, doista, vrednije od toga da ga provodi u ovakvim i slicnim 
uzaludnim poslovima koje upraznjavaju samo besposleni i banaini Ijudi i zene. Pored toga, 
ona samu sebe nastoji suzdrzati od toga da bude medu onima koje je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., opisao kao najgore Ijude u rijecima: 

"Najgori covjek, kod Allaha, dz.s., na Sudnjem danu bit ce covjek koji se povjerio svojoj 
zeni i ona se povjerila njemu, pa onda jedno od njih rasirilo tajnu svog zivotnog druga."^^'* 

Razgovor o onome sta se desava izmedu covjeka i zene ubraja se u najruznije otkrivanje 
tajni, a cine ga samo najgori Ijudi. Postoje i tajne cije otkrivanje ne doseze ovaj stupanj 
neodobravanja i osudivanja. All, u svakom slucaju, ovo razotkrivanje je pokudeno i ne moze 
se odobriti, jer se cuvanje tajne samo po sebi smatra vrlinom i potpunoscu, a njeno otkrivanje 
ubraja se u nedostatke, pogreske i mahane od kojih je cist samo Poslanik, s.a.v.s. Odavanje 
razgovora koji je Vjerovjesnik, s.a.v.s., povjerio Hafsi, a ona ga prenijela Aisi, i intrige koje su 
usiijedile u Poslanikovoj, s.a.v.s., porodici, dovelo je do toga da se Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
odvoji od svojih zena mjesec dana, zbog zestine Ijutnje na njih.^^^ 

tome Allah, dz.s., govori: 

"Kadje Vjerovjesnik jednoj od svojih zena jednu tajnu povjerio, pa je ona 
odala, a Allah je to njemu otkrio, on jojje bio jedan dio kazao, a ostalo presutio. 
I kadje on s tim nju upoznao, ona je upitala: "A ko je to kazao?", on je rekao: 
"Kazao mije Onaj Koji sve zna i Kome nije nista skriveno. " "^ 

Nakon toga suocio je ove dvije zene s njihovom pogreskom i pozvao ih da ucine tevbu 
i pokaju se, kako bi se njihova srca povratila Allahu, nakon sto su se udaljila od Njega. Ako 
to ne ucine, pa, doista, je Allah Taj Koji ga stiti, i Dzibril, i cestiti vjernici i meleki: 1 24 Licnost zene muslimanke 

"Ako vas dvije ucinite pokajanje Allahu, pa vi ste bile ucinile ono zbog cega 
ye ttebalo da se pokajete. A ako se ptotiv njega udtuzite, pa Allah je zastitnik 
njegov, i Dzibiil, i cestiti vjemici; najposlije, i svi meleki ce mu na pomoci 
bitl."'' 

Iza toga slijedi zestoki napad i strasna i uzasna prijetnja da ce one izgubiti cast zivljenja 
u braku s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., ako i dalje ustraju na cinjenju ove pogreske: 

"Ako vas on pusti, Cospodat njegov ce mu dati umjesto vas boljih zena od 
vas: odanih Allahu, vjetnica, poslusnih Allahu, pokajnica, koje se boje Allaha, 
koje poste, hudovica i djevojaka. "^^ 

U ovom dogadaju nalazi se svojstvena uputa zeni muslimanki o vrijednosti zeninog 
cuvanja muzeve tajne i o uticaju ovog cuvanja na smirenost dusa i licnosti i na postojanost 
porodica. Velika Allahova blagodat data muslimanima posebno, a i cijelom covjecanstvu 
opcenito, sastoji se u tome da je Poslanikov, s.a.v.s., zivot, privatni i drustveni, ucinio 
otvorenom knjigom za njegov ummet i cijelo covjecanstvo. U njoj se mogu procitati vrijednosti 
ovog vjerovanja i vidjeti njihovo prakticno sprovodenje u stvarnom zivotu. U njoj se ne nalazi 
skrivena tajna niti nejasnoca, nego se naprotiv u Kur'anu, a.s., isunnetunalazedogadajii 
stanja koja Ijudi obicno skrivaju u svom svakidasnjem zivotu, vodeci racuna o njihovom 
prikrivanju, pa, cak, i u slucajevima Ijudske slabosti u kojima covjek nista ne moze. To su 
dogadaji i stanja koja islamski tekstovi izlazu svim Ijudima, kako bi iz njih znali sta je istina, 
a sta je neistina, kako bi znali staje ispravno, a sta neispravno i kako bi znali sta je praviino, 
astapogresno. 

Ashabi, r.a., razumjeli su da je cijeli Poslanikov, s.a.v.s., zivot radi Allaha i pozivanja 
Njemu, pa zasto da skrivaju i prikrivaju neki dio njegovog zivota? Oni su razumjeli da 
dogadaji, koji se prenose od njega, a vezanisuza njegov zivot, porodicuizene, predstavljaju 
prakticno sprovodenje onoga sto im on nareduje svojim jezikom. Stoga su oni - da ih Allah 
nagradi svakim dobrom - prenijeli Ijudima najpreciznije i najtananije dijelove njegovog, s.a.v.s., 
zivota. Nista im nije promaklo iz njegovog svakodnevnog zivota, ni malo ni veliko, a da ga 
nisu zabiljezili i prenijeli. Ovo je bilo jedno Allahovo odredenje vezano za biljezenje zivota 
ovog odabranog Poslanika, ill je, pak, ovo biljezenje preciznih detaija islamskog vjerovanja 
sprovedenog u njegovom, s.a.v.s., zivotu. Pored ovog je i sve ono o cemu ce Kur'an, a.s., 
vjeciti zapis covjecanstvu, govoriti o zivotu Poslanika, s.a.v.s., sve dok je nebesa i Zemlje. Licnost zene muslimanke 1 25 STAJE UZ NJEGA I S NJIM uCeSTVUJE 
U ISKAZIVANJU MISlJENJA 

U Allahove zakone u ovom zivotu spada i to da covjek i zena zajedno rade na kultiviranju 
ovog svemira i upravljanju zivotnim pitanjima u kojim covjek ne moze bez zene niti zena 
moze bez covjeka. Zato se i javljaju islamski propisi i smjernice ka njihovoj medusobnoj 
jednakosti u svemu. Islam preporucuje covjeku da pomaze svojoj zenL koliko je to u 
mogucnosti, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., uzor je svim muslimanima u svojoj brizi i svom 

zanimanju za zenu, sve dok ne bi posao na namaz, kao sto to prica majka vjernika Aisa, 

r.a.329 

Kao sto se u islamu covjek zanima za zenin posao i uredenje domacinstva, tako se 
zena zanima za ovosvjetske poslove i aktivno ucestvuje u zivotu svojim rijecima, misljenjem 
idjelom. 

Historija nam govori o zeni muslimanki koja se borila na Allahovom putu, koja je uz 
muskarca isia u pohode i bitke, pojila zedne, previjala ranjene, namijestala prelome, 
zaustavljala krvarenje, podizala borbeni moral i revnost, a nekad ucestvovala u ratnim 
mukama i osjecala vatru borbe. Poskakivala je i kruzila izmedu maceva i kopaija, bila je 
ustrajna i postojana u trenucima kada su junaci bjezali i imala je nekoliko istinskih i iskrenih 
situacija koje je hvalio Allahov Poslanik, s.a.v.s., a o kojim smo vec govorili u prethodnim 
poglavljimaoveknjige.^^° 

U zivotu uopce, zeni muslimanki nije ograniceno ucesce u covjekovoj potpori u ratu, 
naprotiv, ona je uz covjeka i u miru, pomaze mu svojim cvrstim stavom, ucvrsucuje njegovo 
srce u najtezim trenucima i pruza mu potporu u teskim situacijama. 

Historija spominje mnoga imena islamskih velikana koji su slusali savjete svojih zena, a 
medu prvimaje Allahov Poslanik, s.a.v.s. On je ponekad postupao po misljenjju Hatidze, 
Ummu Sulejm, Aise i drugih svojih zena. Abdullah bin Ez - Zubejr postupao je po misljenju 
svoje majke Esme, El - Velid bin Abdul - Melik postupao je po misljenju svoje zene Ummul - 
Benin bint Abdul - Aziz bin Mervan, a Er - Resid je postupao po misljenju svoje zene Zubejde 
kao i mnogi drugi koje historija islama biljezi. 

Tako, mudra i svjesna zena muslimanka zna koliko je ogromna odgovornost koju je 
islam stavio na njena pleca, jer ju je obavezao da lijepo postupa prema svome muzu, da ga 
okruzuje svim onim sto zadovoljava njegovu Ijudsku prirodu, onim sto hrani njegovo srce, 1 26 Licnost zene muslimanke 

sto zadovoljava njegovu dusu, obnavija njegovu aktivnost i omogucava mu izvrsenje 
njegovog zadatka u ovom zivotu. Pored toga, ona mu nece uskratiti svoje misljenje, ako vidi 
da on ima potrebu za tim misljenjem, niti oklijeva da stane uz njega, da ga bodri, da ga 
ucvrsti, utjesi i posavjetuje. 

Prva zena muslimanka, majka vjernika, Hatidza bint Huvejiid najboiji je primjer zene koja 
je imala uticaja u zivotu svoga muza. Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., dosao joj je na dan prve 
objave, sav preplasen, uzbuden, podrhtavala mu je kozica izmedu ramena i vrata, zglobovi 
su mu se tresli dokje govorio: "Pokrijte me, pokrijte me." Odmah je pozurila da mu pomogne 
i da stane uz njega svojim misljenjem, ponasanjem i bodrenjem. Da cujemo sta nam majka 
vjemika Aisa, r.a., pricao pocetku objave Poslaniku, s.a.v.s., o Hatidzinom velicanstvenom 
postupku i njenom primjernom stavu naspram plemenitog Poslanika, s.a.v.s., onako kako 
to biljeze El - Buhari i Muslim. Pricalaje: 

"Prvo s cim je pocela Objava Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., bilo je u vidu istinitog sna. 
Sve sto bi vidio u tom snu, dolazilo bi poput jutamjeg svjetla. Kasnije je zavolio samocu. 
Osamljivao bi se u pecinu Hira. Tu je boravio u poboznosti i provodio brojne noci u molitvi ne 
silazeci svojima. Zato bi se, prethodno, snabdio hranom. Kasnije bi se povratio Hatidzi i opet 
snabdio kao ranije i tako dok mu ne stize Istina, a on u pecini Hira. Meiek mu je dosao i 
rekao: 'Uci!' 'Ne znam', odgovorio je." Pricao je: "Zatim me je uzeo ksebi i stisnuo toliko da 
me je muka spopala, a potom pustio i rekao: 'Uci!' 'Ne znam uciti', rekao sam, a on me opet 
uze i po drugi put stisnu k sebi da me je muka spopala, pa pusti i rece: 'Uci!' 'Ne znam uciti', 
rekao sam, a on me opet uze i po treci put stegnu, pa pusti i rece: 'Uci u ime tvoga 
Cospodara, Kop je sve stvoiio. Stvoiiojecovjeka od zgnisane ktvi. Uci i poucavaj, 
a tvojje Cospodat najmilostiviji.'" 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., povratio se drscuci, te je usao kod Hatidze i rekao: 'Pokrijte 
me, pokrijte me!' Pokrili su ga dok ga strah nije napustio, a onda je obavijestio Hatidzu o 
onome sta mu se desilo. Rekao je: 'Bojim se za sebe.' Rekia mu je Hatidza: 'Ne boj se! Raduj 
se! Allah te nece nikada poniziti niti napustiti, jer ti obilazis rodbinu, istinu govoris, snosis 
teret (pomazuci sirocad), dajes i pomazes siromahe, gostoljubiv si i pomazes( one koji 
zastupaju) istinu.' Tada se Hatidza s njime zaputila Vereki bin Nevfel bin Esd bin Abdul - 
Uzza, a on je Hatidzin amidzic, bratic njenog oca, zaputili su se covjeku koji je jos u 
predislamsko doba primio krscanstvo. Dobro je pisao arapsko pismo i pisao je iz Indzila na 
arapskom ono sta je htio da pise, a bio je oronuli starac koji je vec oslijepio. RekIa mu je 
Hatidza: '0 amidzicu! Poslusaj nesto od svoga bratica.' Vereka bin Nevfel je rekao: 'Braticu 
moj, sta je to sto si vidio?' Allahov Poslanik, s.a.v.s., obavijestio gaje o onome sta je vidio, te mu 
je Vereka rekao: 'To je Dzibril koji je slan i Musau, a.s. Da sam makar mlad i da budem ziv kada 
tetvoj narod bude izgonio.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., zapitao je: 'Azarce me oni izgoniti?' 
Vereka mu je odgovorio: 'Hoce. Ni jedan covjek nije dosao s onim s cime si ti dosao, a da nije Licnost zene muslimanke 1 27 

napadan. Ako dozivim tvoje vrijeme (vjerovjesnicko), pomoci cu te koliko budem mogao.'"^^^ 

U ovom tekstu nalazi se veliki dokaz i nepobitni argument savrsenstva velike supruge 
Hatidze, r.a. Ovaj tekst dokazuje stalozenost njenog misljenja, snagu licnosti, postojanost 
njenog srca, velicinu njenog poimanja i njene dalekovidnosti. Uocila je kod Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., lijepe moraine osobine, velicanstvenost njegovog karaktera, cistotu njegove duse 
i ponasanja i sve to je ucinilo da bude sasvim sigurna da covjeka poput Muhammeda, 
s.a.v.s., Allah, dz.s., nikad nece razalostiti niti mu se moze desiti neka nesreca. Svojom 
ostroumnoscu spoznala je da se iza ove nove situacije koja je zadesila Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., krije velika stvar za koju je Allah, dz.s., pripremio Svoga Poslanika. Njeznim i 
slatkim glasom kazivala mu je radosnu vijest ubacujuci u njegovo srce povjerenje, sigurnost, 
smirenost i uvjerenje: "Raduj se i budi postojan. Tako mi Onoga u Cijoj ruci je Hatidzina 
dusa, nadam se da si ti Vjerovjesnik ovoga ummeta." Nakon toga zaputila se, zajedno s 
njime, do njenog amidzica Vereke bin Nevfela, koji je poznavao Tevrat i Indzil, pa ga je 
plemeniti Poslanik, s.a.v.s., obavijestiooonomestajevidio. 

Prva majka vjernika Hatidza, r.a., plemenitom je Poslaniku, s.a.v.s., bila istinski pomagac 
u islamu. Dovoljnajoj je cast, ugled itrajan spomen daje ona bila prva kojaje povjerovala u 
Allaha, dz.s., i Njegovog Poslanika, daje bila prva kojaje stala uz svog muza Poslanika, 
s.a.v.s., pomazuci i podupiruci ga, da mu je pomagala pri podnosenju najzescih udaraca 
nasiija i ugnjetavanja koja su dozivljavali u pocetku njegovog poziva u islam i da je s njime 
podnosila sve nevolje, propasti, nesrece i iscrpljivanja koja bi ga zadesila. 

Ibn - Hisam u svom djelu "Es - Sire" kaze: "I Hatidza bint Huvejiid primila je islam, 
povjerovala je u ono s cime je dosao od Allaha i pomagala mu je u tome, a bila je prva koja 
je povjerovala u Allaha i Njegovog Poslanika, i u ono s cime je dosao, a time je Allah, dz.s., 
olaksao Svome Vjerovjesniku, s.a.v.s. Ne bi slusao nikakvo odbijanje koje bi mrzio niti 
utjerivanje u laz koje biga razalostilo, Allah, dz.s., mu je pomocu nje sve to odagnao. Onjoj 
se povratio i ona ga je ucvrstila, umirila, povjerovala mu i olaksavala njegove probleme s 
Ijudima, neka jeUzviseni Allah obaspe svojom miloscu." 

Ona je, doista, prva zena koja je potvrdila vjeru islam, koja je istinski ponijela teret 
potvrde i nema sumnje da ona zasluzuje od Allaha, dz.s., pocast, zadovoljstvo i uzdizanje, 
pa joj je poslao selam po Dzibrilu i Muhammedu, s.a.v.s., i obradovao je kucom u Dzennetu, 
kao sto se to navodi u hadisu oko kojeg su suglasni Buharija i Muslim, a prenosi se od Ebu 
-Hurejrea, koji kaze: 

"Dzibril je dosao Vjerovjesniku i rekao mu: 'Allahov poslanice, evo Hatidza dode. Ona 
nosi posudu sa smokom (zacinom), ill jelom, ill picem. Kada dode kod tebe, prenesi joj selam 
od Njenog Gospodara i od mene i obraduj je kucom od draguija u Dzennetu, u kojoj nema 
galame niti buke, a ni posia ni umora.'"^^^ 1 28 Licnost zene muslimanke 

Mudra zena muslimanka napreze svoj razum, duboko razmisija i savjetuje svoga muza 
u razlicitim vremenima i situacijama, u kojim on ima najvecu potrebu da ga neko posavjetuje. 
Stoga, ona i pruza velikodusnu pomoc svome muzu, cineci mu dobrocinstvo na lijep nacin. 

U neprolazne dogadaje, u kojima se istakia zena po ispravnom savjetovanju, jeste i 
dogadaj vezan za muslimane prilikom sklapanja primirja na Hudejbiji i stav koji je iznijela 
majka vjernika Ummu Seleme, r.a., svojom pronicljivoscu, mudroscu i ostroumnoscu. 

Ummu je Seleme seste godine po Hidzri, pratila Poslanika, s.a.v.s., na putu u Meku 
kako bi obavili umru. To je putovanje na kojem su Kurejsije sprijecile Poslanika, s.a.v.s., i 
one koji su bill s njime, da udu u BejtuI - haram. Na torn putovanju odvijalo se sklapanje 
ugovora na Hudejbijji izmedu Poslanika, s.a.v.s., i Kurejsija. To je ugovor koji je u sebi 
sadrzavao uvjete primirja, po kojim se obustavija rat na deset godina, u toku kojeg ce se Ijudi 
sigurno kretati. Ako neko od Kurejsija dode Muhammedu, bez dozvole svoga starjesine, on 
ce im ga vratiti u Meku, a ako neko od muslimana dode Kurejsijama, oni ga nece vratiti, kao 
i to da se muslimani ove godine vrate i ne ulaze u Meku...itd. 

Uz pomoc svoje pronicljivosti kojaje prosvijetljena Allahovom uputom, Poslanik, s.a.v.s., 
znao je da se u ovom ugovoru, koji naizgled predstavija nepravedno primirje za muslimane, 
nalazi iskljucivo dobro i velika pobjeda za islam i muslimane. 

All, ashabi, kada su saznali za tekst ovog ugovora, uznemirili su se i u njemu su vidjeli 
samo nepravdu i uskracivanje njihovih prava, a oni su bill pobjednici. osjecajima razaloscenih 
ashaba govori nam Omer bin el - Hattab koji je otisao kod Ebu - Bekra i pitao ga: 

" Zar on nije Allahov Poslanik?" Odgovorio je: "Jeste." 

" Zar mi nismo muslimani?" Odgovorio je: "Jesmo." 

" Zar oni nisu musrici?" Odgovorio je: "Jesu." 

Rekao je: "Zasto mi onda omalovazavamo nasu vjeru?" 

Ebu - Bekr upozorio ga je, govoreci: "Omere, prihvati to. Ja, doista, svjedocim da je on 
Allahov Poslanik." Rekao je Omer: "I ja svjedocim da je on, doista, Allahov Poslanik." 

Omer ga je napustio i otisao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i pitao ga isto sto je pitao 
i Ebu - Bekra. A kada je upitao: "Zasto mi onda omalovazavamo nasu vjeru?" Poslanik mu 
je odgovorio: "Ja sam, doista, Allahov rob i Njegov Poslanik. Necu se suprotstavljati Njegovoj 
naredbi i On me nece napustiti."^^^ 

Omer je uvidio gresku svog strastvenog suprotstavljanja, pa je govorio: "Jos uvijek 
dijelim sadaku, postim, klanjam i oslobadam od ropstva kako bih se iskupio za ono sto sam 
tog dana rekao, strahujuci za rijeci koje sam izgovorio. Molim Allaha da na kraju sve bude 
dobro."^^^ 

Nakon sto je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zavrsio sklapanje ugovora o primirju, naredio je 
ashabima da ustanu, zakolju kurbane i da obriju svoje glave. All, ni jedan covjek nije to Licnost zene muslimanke 1 29 

uradio. Poslanik je to tri puta ponovio, ali niko od njih nije odgovorio na njegovu naredbu. 
Usao je kod svoje zene Ummu Seleme i ispricao joj sta je docekao od Ijudi. Ovdje se 
pokazala njena priroda i ukazala njena ostroumnost, kada je rekia: "Allahov poslanice, izadi 
i nemoj se nikom od njih obracati sve dok ne zakoljes svoj kurban i dok ne obrijes glavu." 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., poslusao je njen savjet, te je uradio onako kako je savjetovala. 
Posto su to ashabi vidjeli, brzo su ustali gurajuci jedni druge. Zaklali su kurbane i jedni 
drugima obrijali glave, a cak su se mogli i poubijati zbog velike guzve koju su stvorili.^^^ 

Nakon toga su se muslimani opametili i sagledali dubinu ostroumnosti plemenitog 
Poslanika, s.a.v.s. , prilikom sklapanja ovog primirja koje je bib velicanstvena pobjeda, jer je 
u Allahovu vjeru, nakon ugovora na Hudejbiji, usio vise Ijudi nego sto ih je bilo prije sklapanja 
ugovora. Muslim u "Sahihu" biljezi da je Allah objavio rijeci: "Mi cemo ti dati sigurnu pobjedu", 
i da je ta pobjeda zapravo primirje na Hudebiji. Allahov Poslanik, s.a.v.s., poslao je po Omera 
i proucio mu ove rijeci, te je on rekao: "Allahov poslanice! Je li to pobjeda?" Odgovorio je: 
"Jeste." Nakon toga je Omer bio zadovoljan.^^^ 

podstiCe ga na trosenje 
na allahovom putu 

U stajanje mudre zene muslimanke uz njenog muza ubraja se i njeno podsticanje na to 
da on dijeli sadaku, da cini dobrocinstvo na Allahovom putu, ali da to ne bude raskalaseno 
i prekomjerno rasipanje imetka, radi uzivanja, gluposti i uobrazenosti, kao sto to primjecujemo 
kod mnogih neukih i prosjecnih zena koje su odiutale od Allahove, dz.s., Upute. 

Svjesna, bogobojazna zena muslimanka svome muzu neprestano zeli svako dobro, 
napredak i srecu. Ona ga podstice na cinjenje dobrih djela i bodri ga na sto cesce cinjenje, 
vjerujuci da ce podsticanjem svoga muza na cinjenje dobrih djela povecati cast na dunjaluku 
i ogromnu nagradu na ahiretu. 

Lijep primjer zeninog podsticanja muza na trosenje imetka na Allahovom putu predstavija 
i slucaj Ummu ed - Dahdah posto joj je muz dosao obavjestavajuci je da je kao sadaku 
udijelio bascu u kojoj zivi ona i njena djeca, kako bi zaradio grozdove^^^ u Dzennetu. Njen 
odgovor je bio: "Unosna kupoprodaja, unosna kupoprodaja." tome je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: "Kako mnogo grozdova ima Ebu ed - Dahdah u Dzennetu", i ponovio je to 
nekoliko puta.^^^ 1 30 Licnost zene muslimanke 

POTPOMAZE GA U POKORNOSTI 
PREMA ALLAHU 

U odiike mudre zene muslimanke ubraja se i njeno pomaganje muza u razlicitim vrstama 
pokomosti, a osobito u nocnom namazu. Ona mu time cini veliku korist jer ga podsjeca na 
ono sto nije znao, ili mu je mrsko, ili je nemaran, te tako biva uzrokom njegovog, a i svoga 
ulaska u okrilje Allahove milosti. 

Sta ima Ijepse od ugodne slike kojom je oslikao Allahov Poslanik, s.a.v.s. , dvoje supruznika 
koji se medusobno potpomazu u pokornosti, koji izrazavaju solidarnost u razmjeni dobra i 
koji ulaze u okrilje Allahove milosti, a to se nalazi u hadisu koji se prenosi od Ebu - Hurejrea, 
r.a. On kaze: "Rekaoje Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 

'Allah se smilovao covjeku koji nocu ustane i klanja nocni namaz te probudi svoju zenu 
i ona klanja, a ako ona odbije, poprsce je vodom po lieu. Allah se smilovao zeni koja ustane 
i klanja te probudi svoga muza i on klanja, a ako odbije, poprsce ga vodom po licu.'"^^^ 

ISPUNJAVA NJEGOVU DUSU 

Razborita, svjesna zena muslimanka ne zaboravija da se, nakon ibadeta njenom 
Gospodaru, u njena najboija djela u zivotu ubraja i to da se uspjesno zavuce u srce svoga 
muza i da ispuni njegovu dusu, kako bi on u dubini svoje duse osjecao da je radostan zbog 
zenidbe njome, da je sretan i da zivi u blagostanju s njome. Koristit ce se svojom ostroumnoscu 
kako bi dosia do sredstava i uzroka koji otvaraju zasune na srcu njenog muza, kako bi mu 
se priblizila s lahkocom, darezljivoscu i radoscu, kako bi sjedila na njegovom prijestolju 
ziveci u blagostanju, sreci i zadovoljstvu. 

Ona zna da predstavija najljepsi ovosvjetski uzitakza covjeka, kao sto se to navodi u 
hadisu koji se prenosi od Abdullaha bin Amra bin el - Asa, r.a., a on od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s.: 

"Ovaj svijet je uzitak, a najboiji ovosvjetski uzitakje dobra zena."^^° 

Ona ne zaboravija da je ona covjekov najljepsi ovosvjetski uzitak, ni nakon sto spozna 
kako da dospije do srca svoga muza i kako da ispuni njegovu dusu. All, ako ne spozna kako 
da dode do srca svoga muza i kako da ispuni njegovu dusu, ona ce uglavnom predstavljati 
izvor nesrece, propasti i tegobe za svoga muza. Ovo potvrduju rijeci Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s.: Licnost zene muslimanke 1 31 

"Covjekovu srecu predstavljaju tri stvar, a i covjekovu nesrecu predstavljaju tri stvari. 
Covjekovu srecu predstavljaju: dobra zena, dobro mjesto stanovanja i dobro prevozno 
sredstvo. Covjekovu nesrecu predstavljaju: losa zena, lose mjesto stanovanja I lose 
prevozno sredstvo. "^"^ 

Otud zenino lijepo ponasanje prema muzu I njeno priblizavanje njegovom srcu predstavija 
dio vjere, jer je u tome covjekova cednost I postenje, cvrstina I stabilnost porodicnih temeija 
kao I sreca I radost za njih dvoje I njihovu djecu. 

Zena po svojoj prirodi vol! da osvaja musko srce I u tome nalazi zadovoljenje svoje 
zenstvenosti, privlacnosti I zavodenja, all zena muslimanka nece se zadovoljiti ovim 
sklonostima, teznjama I sredstvima, nego ce u osvajanju njegova srca teziti ka Allahovom, 
dz.s., zadovoljstvu, Koji je lijepo postupanje prema muzu ucinio dijelom vjere, a za koje ce 
ona bit! odgovorna. Stoga, ona ne oklijeva da upotrijebi sve svoje snage kako bi ispoljila 
svoju Ijubav I naklonost prema muzu, putem lijepog ponasanja, lijepe rijeci I kroz omiljen, 
razborit I unaprijeden suzivot. ULJEPSAVA MU SE 

Zena se svome muzu uljepsava svim vrstama ukrasa I nakita, kako bi mu bila lijepa, 
elegantna i izazovna, kako bi obradovala oko svoga muza, kako bi unijela srecu u njegovo 
srce i kako bi ispunila njegovu dusu radoscu i srecom. Ovako su radile zene selefi - saliha, 
one koje su se povlacile u ibadet svome Gospodaru, one koje su ucile iz Njegove Knjige, a 
njihov predvodnikje majka vjernika Aisa, r.a. Oblacile su zanosne haljine, stavljale su nakit 
i kod kuce a i na putovanju, uljepsavajuci se svojim muzevima. 

Bekra bint Ukbe doslaje kod majke vjernika Aise, r.a., i upitalaje za kanu^''^ pa joj je 
odgovorila: "Plemenito drvo i cista voda." Upitalaju je o depilaciji, pajoj je odgovorila: "Ako 
imas muza i u mogucnosti si da iscupas svoje obrve kako bi ih uljepsala, onda to ucini."^"^ 

Neka zapustene i nemarne zene cuju uputstva majke vjernika Aise, r.a., o ukrasavanju 
svojim muzevima i neka znaju da njihovo ukrasavanje treba u prvom redu biti njihovim 
muzevima, a ne njihovim druzbenicama, celjadi i drugaricama. Neka znaju nemarne zene i 
one koje se ne kite svojim muzevima, da su grjesnice, jer nisu ispunile jednu od svojih velikih 
obaveza. Ova njihova nemarnost moze biti uzrok odbojnosti njihovih muzeva prema njima 
i uzrok njihovog zagledanja u druge zene. 

Zena koju njen muz vidi rascupane i neuredne kose, zutog i blijedog Ilea, pohabane i 
bijedne odjece, ona je, doista, glupa, nerazborita i neposlusna supruga, jer joj ni najmanje ne 
pomaze to sto se nakiti kada joj dolaze gosti, ill kada ide na neku proslavu na kojoj se 1 32 Licnost zene muslimanke 

iskupljaju zene, a vecinom ne mari za svoj izgled niti se ukrasava svome muzu. Smatram da 
je zena muslimanka, koja je obasjana uputom svoje vjere, spasena od ovog nedostatka, jer 
je poslusna svome muzu, a poslusnost muzu i uskracivanje njegovog prava ne mogu se 
naci Zajedno u srcu mudre, razborite i omiljene zene muslimanke. 

Vjera upucuje zenu da se nakiti i uljepsa svome muzu, kako bi on kod nje vidio samo ono 
sto voli. Vjera zabranjuje da se pojavljuje u tamnoj odjeci, odjeci zaiosti, duze od tri dana, 
osim kada zaii za svojim muzem. Dozvoljeno joj je da nosi odjecu zaiosti za njim cetiri 
mjeseca i deset dana. Potvrdu tome nalazimo u hadisu koji biljezi Buharija od Zejnebe bint 
Ummu Seleme koja je rekia: 

"Usia sam kod Zejnebe bint Dzahs, Vjerovjesnikove, s.a.v.s., zene, nakon sto joj je 
umro brat, paje zatrazila miris, te se namirisala, azatim rekIa: 'Nemam nikakve potrebe za 
mirisom, osim sto sam cula Allahovog Poslanika, s.a.v.s., gdje je sa minbera rekao: 'Zeni 
koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dozvoljeno da zaIi duze od tri noci, osim za muzem, 
kada joj je dozvoljeno da zaIi cetiri mjeseca i deset dana.'"^*" 

VESELO, RADOSNO 
I ZAHVALNO GA DOCeKUJE 

Ono sto razboritu zenu muslimanku uljepsava njenom muzu jeste radost, veselje, Ijupkost 
i prijaznost kojom ispunjava cijeli zivot svoga muza i cini ga sretnim, radosnim i prijatnim. 
Kada se vraca svojoj kuci, umoran od posia ill iznemogao od intelektualnih napora, ona ga 
docekuje veselog Ilea, razdraganog osmjeha i s ugodnom rijeci, odgoneci od njega sve 
nedace, onog trena kada je sretne. Ona time nastoji odagnati od njega makar malo njegove 
nedace, te, onoliko koliko je u stanju, ispoljava srecu, veselje, prijaznost i Ijupkost kako bi u 
njegovu dusu unijela srecu i radost zivljenja. Ona mu izrazava zahvalnost svaki put kad god 
prema njoj lijepo postupi, ill kad god joj nesto lijepo pokloni, ill kad ucini bib sta sto zasluzuje 
zahvalnost. 

Usiuzna, odana i svjesna zena muslimanka ne zna za nezahvalnost, poricanje ill 
nepovjerenje prema bilo kome, jer je vjera cuva od svega onoga sto je vodi u bezdan 
nedolicnog ponasanja, koje negira i koje je suprotno dobrom i blagonaklonom ponasanju. Pa 
kako onda da se ponasa prema svom dragom muzu, prema svom pratiocu na njenom 
dugom putu? 

Naosnovu vjerske upute razumjelaje rijeci Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji je rekao: 

"Allahu ne zahvaljuje onaj ko ne zahvaljuje Ijudima."^^^ Licnost zene muslimanke 1 33 

Iz ove velicanstvene upute shvatila je da svako ko ucini neko dobro, ill cini dobrocinstvo 
prema Ijudima, zasluzuje zahvalnost, pa, kako onda ona da zanemari, ill da oklijeva u 
izrazavanju zahvalnosti prema svome muzu, aonaslusa Poslanikove, s.a.v.s., rijeci: 

"Allah nece pogledati u zenu koja ne zahvaljuje svome muzu, a ona ne moze bez 
njega."3^^ 

SUDJELUJE U NJEGOVOJ 
RADOSTI I ZALOSTI 

Zena prodire do srca svoga muza I ispunjava njegovu dusu svojim sudjelovanjem u 
njegovoj radosti I zaiosti, u njegovoj tuzi I veselju. 

Ona ucestvuje u nekim njegovim svakodnevnim hobijima I zanimanjima, kao sto su 
citanje, sport, slusanje nekih korisnih hadisa ltd., kako muz ne bi osjecao da je usamljen u 
svom uzivanju zivotnih ugodnosti, nego da s njim "zivotne case" ispunjene slascu, razmjenjuje 
njegova odana, Ijupka, vesela I umiljata zena. 

U ne samo jednoj utrci izmedu plemenitog Poslanika, s.a.v.s., I Aise, r.a., nalazi se 
dokaz da islam podstice svakog od supruznika na medusobno dijelenje bliskosti zivotnih 
uzitaka, radosti i srece. To sudjelovanje ostavija velikog traga na razvoj bracne naklonosti, 
stabilnosti njenih temeija i ucvrscenje njenih veza. 

Kako ucestvuje u njegovoj radosti i sreci tako ucestvuje i u njegovoj nesreci, zaiosti i 
tuzi. Ona staje uz njega ugodnom, njeznom i umirujucom rijecju, ispravnim, zrelim i 
savjetnickim misljenjem i njeznom, iskrenom i srcanom saosjecajnoscu. 

NE GLEDA U DRUGE MUSkARCE Bogobojazna zena muslimanka spusta pogled pred drugim muskarcima. Ona ne upravija 
pogled prema drugim muskarcima, osim prema svojim mahremima, postupajuci po rijecima 
Uzvisenog Allaha: 

"k teci vjetnicama neka obore poglede svoje... "^^ 

Ako bude spustala svoj pogled pred drugim muskarcima, osim pred muzem, ubrajat ce 
se medu one koje preda se gledaju, a to je pozeljno zenino svojstvo, koje je drago 
muskaracima, jer dokazuje cistotu i cednost osjecaja i ocuvanost i pouzdanost pogleda. To 1 34 Licnost zene muslimanke 

je jedno od najljepsih svojstava koje se moze naci kod ciste i cedne zene muslimanke. 
Stoga Kur'an Casni, u kontekstu govora o zenama koje ce biti u Dzennetu i njihovim 
svojstvima, koja su draga muskarcima, kaze: 

"U njima ce biti one koje pteda se gledaju, one koje, ptije njih, ni covjek ni 
dzinnijedodirnuo."^ 

NE OPISUJE MU DRUGU ZENU 

U moraine osobine razborite zene muslimanke ubraja se i to da ona ne opisuje svome 
muzu neku drugu zenu, bilo da se radi o njenoj drugarici ill poznanici, jer je to zabranjeno u 
islamunaosnovuPoslanikovih, s.a.v.s.jijeci: 

"Neka zena ne pokazuje svoje drazi pred drugom zenom, pa da je ona opise svome 
muzu kao da on gleda u nju."^^^ 

Islam zeli da se licnost ucvrsti, da se srca smire, da se razdrazujuce misli, osjetila i 
mastanja sputaju, kako bi covjek zivio spokojno, sretno, ne brinuci se ni o cemu; lahko 
izvrsavajuci obaveze i poslove za koje je stvoren. Muskarac se ne bavi bespredmetnim 
uporedivanjem izmedu one koja opisuje i one koja se opisuje. On nije izgubio glavu zbog 
onoga sto mu uljepsava njegova masta u tim poredenjima. Ne uznemirava se niti se kvare 
njegove sposobnosti i djela zbog beskorisnog i bespotrebnog govora, koji zenu koja takve 
stvari govori, moze odvesti u zabludu, neznanje i grijeh. 

OMOGUCaVA mu MIR, ODMOR I UTOClSTE 

Svjesna zena muslimanka ne zadovoljava se svojim uljepsavanjem muzu niti svojim 
sudjelovanjem u hobiju koji voli, nego, takoder vodi brigu o tome da mu omoguci mir odmor 
i utociste u kuci, kao sto vodi brigu o tome da se njegov pogled zaustavija na cistoj, urednoj 
kuci u kojoj se vidi red i urednost, da vidi djecu koja su odgojena i cista, da vidi lijepo 
postavljenu sofru s jelima i svim onim sto mu priprema njegova razborta, ostroumna pametna 
zena, po svom ukusu, sposobnosti i svojim osjecajima. Sve ovo spada u lijepo ponasanje 
zene muslimanke prema njenom muzu, koje joj islam preporucuje. 

Svjesna zena muslimanka ne zaboravija da je brak jedan od Allahovih, dz.s., znakova, 
jer je zenu ucinio utocistem, smirajem, spokojem i njeznoscu njenom muzu: 

"I jedan od dokaza Njegovih jeste to sto za vas, od vtste vase, stvara zene da 
se uz njh smirite, i sto izmedu vas uspostavija Ijubav i samilost... "^^ Licnost zene muslimanke 1 35 

To je najdubija veza, koju je Allah, dz.s., stvorio izmedu dvije duse, kako bi uzivale 
smireno, spokojno, stabiino, u onome sto je dozvoljeno. Zena, doista, predstavija utociste, 
sigurnost I spokoj za covjeka unutar drage bracne zajednice, pune iskrene Ijubavi I 
natkriljujuce, njezne milosti. Mudrazena muslimanka najbolje razumije ovauzvisenaznacenja 
I ona najvise radi na tome da ih pretoci u prisnu, radosnu I sretnu stvarnost. 

ONA MNOGO PRAStA I VELIKODUSnA JE 

Zena muslimanka mnogo prasta I velikodusna je. Prelazi preko pogresaka ako se dese 
od njenog muza; ne pamti ih niti mu ih s vremena na vrijeme napominje. Nemavrline, kojom 
se otvaraju zasuni covjekovog srca, kao sto je prastanje i velikodusnost, a nema svojstva, 
koje zatvara vrata covjekovog srca, kao sto je pamcenje gresaka i sitnica, nabrajanje losih 
postupaka i napominjanje pogresaka. 

Zena muslimanka pridrzava se upute vjere koja daje primjer u rijecima Uzvisenog: 
"...neka im optoste i ne zamjete! Zar vama ne bi bilo dtago da i vama Allah 
optosti?..."^" 

Ona jedina zasluzuje sjesti na prijestolje srca svoga muza i jedino ona moze ispuniti 
njegovu dusu radoscu, srecom i veseljem. 

ONA JE MUDRA I SNAZNE LICnOSTI 

Zena muslimanka, koja je prosvijetljena uputom svoje vjere, istice se najbolje po jacini 
svoje licnosti, svom zrelom razmisljanju i po svom ozbiljnom ponasanju. Ove osobine se 
nalaze kod zene prije njenog sklapanja braka, jer su one rezultat njenog razumijevanja vjere 
i poimanja njenog zadatka na ovome svijetu. 

Ona je snazne licnosti pri izboru muza. Njen karakter se ne gubi niti rasplinjuje pred 
zeljom njenih roditeija daje skrenu od istine, kao ni pred njihovom zeljom daje natjeraju da 
se uda za onog koga ne zeli. Njena licnost, takoder, ne slabi ni pred muskarcem koji dode 
da je zaprosi, bez obzira koliko on bio bogat i ugledan, ako pri sebi nema svojstva muza - 
istinskog vjernika. 

Ona je cvrste licnosti i nakon udaje. Zato sto se odiikuje lijepim moralom, blagim 
ponasanjem i poslusnoscu dragom muzu. Cvrstina njenog karaktera posebno dolazi do 
izrazaja u situaciji koja to trazi od nje, a vezanajeza njeno uvjerenje i njenu vjeru, kao sto smo 
to vidjeli u slucaju Ummu Sulejm bint Milhan i njenog sina Enesa, koji su se cvrsto drzali islama, 
za razliku od njenog muza Malika bin En - Nadra, koji je ostao u sirku odbacujuci islam. ^^^ 1 36 Licnost zene muslimanke 

To smo vidjeli i u slucaju Ummu Habibe bint Ebi - Sufjan koja je bila cvrsta u svom 
vjerovanju i u svojoj vjeri, onog dana kada se njen muz Abdullah bin Dzahs el - Esdi 
odmetnuo od islama i prihvatio vjeru Abesinaca.^" 

Cvrstinu licnosti naziremo i u upornosti Berire da se rastane od svoga muza koga ne 
voli, i pored Vjerovjesnikovog, s.a.v.s., posredovanja.^^^ 

Tu cvrstinu vidimo i u trazenju razvoda braka zene Sabita bin Kajsa bin Semmasa, 
zeleci da se razvede od muza koga ne voli^^^ i, takoder, Poslanikovo, s.a.v.s., udovoljavanje 
njenoj molbi. 

U krajnjem slucaju, osnovni poticaji cvrstih stavova ovih odabranih zena, bill su: briga o 
ispravnosti vjere, cistota vjerovanja i Allahovo, dz.s., zadovoljstvo. 

Svaka od njih je u svom zivotu nastojala ciniti samo ono sto je dozvoljeno i svaka od njih 
bojala se da ne zapadne u haram ako bi se udala za covjeka koji ne vjeruje i ne ispovijeda 
njenu vjeru ill ako bi uskratila neko pravo muzu koga ne voli, ill ako ne podnosi da zivi sa 
njime. Da nema njene cvrstine karaktera, licnosti i njenog osjecaja ponosa zbog svoje 
vjernicke duse, pomirila bi se sa situacijom svog zaiutalog muza i izgubila bi se u labirintu 
njegovih zabluda, ill bi suzbijala gorcinu zbog propasti i nesrece s muzem koga njeno srce 
ne prihvata. Ovako se ponasa zena muslimanka koja je obasjana uputom svoje vjere, u 
svakom vremenu i na svakom mjestu. 

Cvrstina licnosti kojom se odiikuje zena muslimanka ne eliminise od nje njenu specificnu 
vrlinu pokornosti prema muzu, njeno lijepo postupanje prema njemu, postivanje i uvazavanje. 
Naprotiv, njena cvrstina licnosti cinije uravnotezenom i mudrom u njenom govoru i postupcima 
prema muzu. Kod nje nema smetenosti, brzopletosti niti lahkomislenosti, pa cak ni u trenucima 
srdzbe od koje nije spasena ni jedna bracna zajednica. Zena ce se muslimanka suzdrzati, 
drzatcepovodacna svom jezikuinecejojpromacinijednalosakonstatacija koja jevezana 
za njenog muza, a koja bi mogia povrijediti njegove osjecaje. Ovo je slucaj cvrste, 
uravnotezene i sabrane licnosti. 

Majka vjernika Aisa, r.a., zauzima pocasno mjesto kada je u pitanju ova vrlina u koju se 
treba ugledati svaka zena muslimanka. Formulacija njene zakletve kojom se zaklinjala 
Poslaniku, kada je bila zadovoljna, razlikovala se od formulacije zakletve, kada se Ijutila na 
njega, a u svakoj se ocitovao odgoj, ukus, postovanje i uvazavanje. To je primijetio Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., te je, kako ona prenosi od njega, rekao: 

"Ja, doista, znam kada si ti sa mnom zadovoljna i kada si na mene Ijuta." Rekia je: "A 
otkud to znas?" Odgovorio je: "Kada si zadovoljna sa mnom, ti kazes: "Ne, tako mi 
Muahmmedovog Gospodara." A kada si Ijuta na mene, ti kazes: "Ne tako mi Ibrahimovog 
Gospodara." Reklaje: "Da. Tako mi Allaha, Allahov Poslanice, jasamo izostavljam tvoje 
ime."^^ 

Kako su to visoki standardi odgoja! Kako je to samo iskrena Ijubav! Kako je to velicanstven Licnost zene muslimanke 1 37 

osjecaj! 

Snaga licnosti majke vjernika Aise, r.a., najjace se istakia na dan kada je iskusana 
potvorom. To je iskusenje koje je Allah, dz.s., ucinio kusnjom I ispitom Svome Poslaniku, 
s.a.v.s., I cijelom islamskom ummetu, kako bi time uzdigao jedne, a ponizio druge I kako bi 
onima koji su na pravom putu povecao njihov iman, a nasilnicima On samo propast 
povecava. 

U ovoj prici istice se snaga licnosti Aise, r.a., koju uzvisuje duboki iman u Allaha, dz.s., 
i njena uvjerenost da ce je samo Allah, dz.s., osloboditi. Ne nalazim nista Ijepse ni jasnije od 
izlaganja Ibn - Kajjima el - Dzevzija u kojem iznosi ovu svijetlu stranicu iskrenog i dubokog 
imana kojim se kitila majka vjernika, kao i snagu licnosti, jer je bila sigurna u Allahovu 
pravednost i nepristrasnost. 

Ibnel-Kajjimkaze: 

"Potpunost ispita i kusnje iziskivala je obustavu Objave Allahovom Polaniku, s.a.v.s., 
mjesec dana u vezi s tim pitanjem. Nije mu objavljeno nista o torn pitanju kako bi dosia do 
izrazaja Njegova mudrost koju je odredio, kako bi se pojavila u najljepsem svjetlu, kako bi se 
iskrenim vjernicima povecao iman, kako bi bill ustrajni u pravednosti, lijepom misljenju o 
Allahu, Njegovom Poslaniku, Poslanikovoj porodici i Njegovim iskrenim vjernicima. Nije mu 
nista objavljivano zbog toga da bi se povecalo nevjernicko potvaranje i dvolicnjastvo, kako 
bi oni Njegovom Poslaniku i vjernicima otkrili svoje tajne. Taj prestanak objave bio je zbog 
toga da bi se upotpunilo vjerovanje Siddike (Aise) i njenih roditeija, kako bi se upotpunila 
Allahova blagodat prema njima, kako bi se pojacala potreba, naklonost i zudnja nje i njenih 
roditeija za Allahom, dz.s., kako bi se pojacala poniznost prema Njemu, lijepo misljenje o 
Njemu, obracanje za pomoc jedino Njemu, kako bi bilo prekinuto njeno obracanje za pomoc 
drugim stvorenjima i kako bi se odreklatrazenja pomoci i olaksanja od bilo kojeg stvorenja. 
Stoga je i doslo do ostvarenja ovog cilja, jer posto su joj roditeiji rekli: "Ustani pred njim", a 
Allah, dz.s., je vecobznanio njenu nevinost, reklaje: "Tako mi Allaha, necu ustati pred njim, 
niti pred bilo kim drugim, osim pred Allahom. On je Taj Koji me je oslobodio." 

"Prekid objave na mjesec dana predstavljao je, takoder, mudrost i u tome sto je ovaj 
slucaj prociscen i stavljen na probu i sto su srca vjernika zeljno iscekivala ono sto ce im 
Allah, dz.s., i Njegov Poslanik, s.a.v.s., objaviti i sto su to neizmjerno iscekivali. Objava je 
bila ono za cim je Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao potrebu, kao i njegova porodica, Es - 
Siddik i njegova porodica, njegovi ashabi i vjernici. Procvali su poput cvijeca nakon kise koja 
padne na zemlju koja ima najvecu potrebu za njom. Tako se desilo nesto najljepse i najfinije, 
cemu su se u potpunosti obradovali, a osjecali su i najvece zadovoljstvo i radost zbog toga. 
Da je Allah, dz.s., u prvom trenutku otkrio istinu i odmah spustio objavu o tome, promakle bi 
ovevisestrukemudrosti." 1 38 Licnost zene muslimanke 

"Istotako, Allah, dz.s., zelio je istaknuti polozaj Njegovog Poslanika, s.a.v.s., I njegove 
porodice kod Njega, kao I Njegovu plemenitost prema njima. Allah, dz.s., htio je da iskljuci 
Svoga Poslanika iz ovog slucaja I da ga On sam odbrani I zastiti, da odgovori njegovim 
neprijateljima, da ih izgrdi I prekori necim s cime on (Poslanik, s.a.v.s.) nece imati nikakve 
veze nit! ce mu se to pripisati. Naprotiv, tu stvar ce samo On razrijesiti I 'osvetiti' Svoga 
Poslanika I njegovu porodicu." 

"Cilj je bio da se ovim napakosti Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i tako sto ce se njegova 
zena potvoriti. Ne bi bib podesno da on svjedoci o njenoj nevinosti iako je njegovo znanje ill 
misljenje bill priblizno znanju o njenoj nevinosti, a nikad nije nista lose mislio o njoj, i to je 
daleko od njih dvoje, te je, stoga, zeleci se opravdati pred onim koji su spletkarili, rekao: 

Ko ce me opravdati i pomoci protiv covjeka koji je, kako sam cuo, povrijedio moju zenu? 
Tako mi Allaha, ja o svojoj zeni znam samo dobro. Spominju covjeka koga znam samo po 
dobru i koji nije ulazio kod moje zene osim sa mnom.'" 

Sto se tice pretpostavki koje su svjedocile o nevinosti Es - Siddike, imao ih je vise od 
drugih vjernika, all zbog savrsenstva svoga sabura, postojanosti, dobrocinstva, lijepog 
misljenja o svome Gospodaru i zbog svog pouzdanja u Njega, zauzeo je stav strpljivosti, 
postojanosti i pouzdanja u Allaha, dz.s., sve dok nije dosia objava koja ga je obradovala i 
razveselila njegovo srce, objava koja je pokazala njegovom ummetu da njegov Gospodar 
vodi racuna o njemu i da se brine za njega." 

"Ko promisli o rijecima Es - Siddike, nakon sto je objavljena njena nevinost, nakon sto su 
joj roditeiji rekli: 'Ustani pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.s.', i njenog odgovora: 'Tako mi 
Allaha, necu ustati pred njim niti cu se zahvaljivati bib kome osim Allahu' - spoznat ce kolika 
je njena spoznaja, kolika je jacina njenog imana. Spoznat ce da ona blagodat ocekuje samo 
od svoga Gospodara, da u takvoj situaciji samo Njemu zahvaljuje, da samo Njemu iskazuje 
tevhid (jednocu) - saznat ce snagu njene odvaznosti i hrabrost u dokazivanju svoje nevinosti. 
Spoznat ce, takoder, da ona nije ucinila ono sto iziskuje njeno stajanje na poziciji onoga koji 
zudi za znanjem i koji ga trazi. Zbog sigurnosti u Ijubav Allahovog Poslanika, s.a.v.s., rekia 
je ono sto je rekIa, ukazujuci miljeniku na njegovog miljenika. Narocito u ovakvoj situaciji 
koja je najboiji nacin dokazivanja postavila ga je na njegovo mjesto i, tako mi Allaha, niko mu 
nije bb drazi od nje kadaje rekIa: 'Necu zahvaljivati nikome osim Allahu, On je Taj Koji me je 
oslobodio.' Radi Allaha je ta njena postojanost, a on (Poslanik, s.a.v.s.) bio joj je najdraze 
stvorenje i nikako nije mogia bez njega, a srce njenog dragog vec mjesec dana bilo je prema 
njoj odbojno. Nakon toga njegovo zadovoljstvo i prihvatanje iznenadib ju je, te se nije zurila 
da ustane pred njim, niti da pokaze srecu zbog njegovog zadovoljstva i njegove blizine i 
pored jake Ijubavi koju je osjecala prema njemu. Ovo je krajnji cilj postojanosti i snage."^" 

Da, to je krajnji cilj postojanosti, cvrstine i snage licnosti. Svjesna zena muslimanka Licnost zene muslimanke 1 39 

poniznajesvomemuzu, poslusna, umiljata i pokorna, alisenjenkarakternerasplinjujepred 
njim, makaron bio najdrazi i najugledniji od svih stvorenja, dokgod je istina na njenoj strani 
i dok god se pridrzava "najcvrsce veze" (islama). Majka vjernika Aisa, r.a., predstavija 
najvelicanstveniji primjer licnosti zene muslimanke koja se ponosi svojim vjerovanjem i 
svojom vjerom, koja zna istinu svoga obozavanja Allaha, kao sto zna da je samo i jedino On 
dostojan da se obozava. 

Neka ne misli zena muslimanka da ovaj postupak Aise, r.a., znaci superiomost, oholost 
i odbacivanje onoga cime je muz zadovoljan. Vec smo govorili o obavezi poslusnosti zene 
muslimanke naspram njenog muza, kao sto smo govorili o njenoj pokornosti, izrazavanju 
Ijubavi prema njemu, njenoj brizi o tome da mu udovoiji, kao i o tome da je obavezna da se 
pozuruje u svemu tome, a sve to ce ciniti povodeci se za naredbom vjere islama. Pouka iz 
dogadaja vezanog za majku vjernika Aisu, r.a., sastoji se u: ugledu koji islam daje zeni 
muslimanki i postovanju kojim je obasipa, sve dok se pridrzava Allahovih propisa i upute 
njene istinite vjere, dok god primjenjuje njena divna i velicanstvena saznanja. Sve to ce 
njenu licnost uciniti snaznom, uglednom, plemenitom i mudrom. 

Islam je dao zeni muslimanki odredena prava, kao sto jojje poklonio ugled i postovanje, 
na cemu joj pozavidi zena zapada svaki put kada cuje nesto o pravima zene u islamu.^^^ Oni 
koji zagovaraju emancipaciju zene u arapskim zemljama priznaju to, kao sto smo to vec 
vidjeli.^^^ Mnogi od njih su se odrekli svojih stavova da zena muslimanka ima potrebu za 
emancipacijom, a medu njima je i dr. Neval es - Sa'davi. Novine "DzeridetuI - vetanil - 
Kuvejtijjeti", polovinom mjeseca aprila 1 989.god. pitale su je: 

"Da li smatras da je Evropa uzor koji treba oponasati i da li je ona model koji treba 
imitirati?" Odgovorila je: "Ne. Nikada. Evropska zena napredovala je u nekim oblastima, all 
je zato zaostala u nekim drugim oblastima. Bracna prava u Evropi cine nasilje prema zeni i 
to je uzrok nastanka zenskih pokreta za emancipaciju kod njih, a takoder i u Americi. To su 
veoma jaki pokreti koji su ponekad i zestoki." 

Potom je rekia: "Nasa vjera islam dala je prava zeni, vise nego sve druge vjere, kao sto 
joj je podarila i ugled i postovanje, osim u nekim slucajevima kada covjek iskoristi neke 
vidove ove vjere kako bi uspostavio klasno, patrijarhaino drustvo u kojem bi muskarci 
gospodarilinadzenama." 

Ocito je da je ovo patrijarhalna samovoija koju spominje dr. Es - Sa'davi, a nacini li muz 
prema zeni kakvo nasilje i nepravdu, razlog tome je nepoznavanje islama i udaljavanje od 
njegove upute. 1 40 Licnost zene muslimanke ONA JE JEDNA 

OD najuspjeSnijih SUPRUGA 

Prethodno navedena moralna svojstva zene muslimanke i njene umne, duhovne, 
drustveneiestetskeosobenosti, pojasnjavajunamdajetouspjesnazena, pacakdajeona 
jedna od najuspjesnijih supruga, kao i to da zena muslimanka predstavija najvecu blagodat, 
srecuidobrozacovjeka. 

Stoga, razumijevajuci svoju vjeru prilikom izvrsavanja svojih obaveza prema muzu, ona 
s pravom predstavija najveci uzitak za covjeka u njegovom zivotu, jer kad ude u kucu, 
doceka ga sirokim I blistavim osmjehom I ugodnim pozdravom, docekuje ga poput proljeca, 
uljepsava njegov zivot lijepom rijecju, Ijubaznim govorom, savrsenim gestom I ugodnom 
salom. Docekuje ga raskosno nakicena, savrsene lijepe prirode, u kuci koja je cista I 
uredna, docekuje ga ugodnim i razdraganim razgovorom, raznovrsnom i ukusnom hranom, 
cineci sve ono cime ce on biti zadovoljan i unoseci radost i veselje u njegovu dusu. 

Onaje, doista, pokomasvome muzu, poslusnamu je, iskazuje mu svoju Ijubav, vodi 
brigu o tome da ga zadovoiji, ne otkriva njegovu tajnu, staje uz njega u teskim trenucima, 
potpomaze ga cvrstim stavovima i misljenjem, upucuje mu iskreni savjet, raduje se njegovoj 
radosti, zaiosti se zbog njegove zaiosti, ispunjava njegovu dusu svojom pojavom i svojom 
nutrinom, ispunjava njegov zivot srecom, radoscu i veseljem, podstice ga na dobrocinstvo 
u svim njegovim aspektima, podstice ga da zajedno ustaju na nocni namaz, cini dobrocinstvo 
njegovim roditeljima i postuje njegovu porodicu i rodbinu. Ona odvraca pogled od muskaraca, 
cuva se bezvrjednih stvari, naklapanja i ruznog govora, vodi brigu o tome da osigura mir, 
rahatluk, smiraj i postojanost svome muzu i svojoj djeci. Ona je i snaznog karaktera, a nije 
grube i neuljudne prirode, njeznih je osjecaja, a nije suvise blaga niti slaba. Kod onoga kome 
se obraca, izaziva postovanje i ugled. Ona mnogo prasta i velikodusna je, zaboravija zio 
koje joj je naneseno i odbacuje prezir. 

Otud je zena muslimanka s pravom najuspjesnija supruga i jedna od najvecih Allahovih 
blagodati datih covjeku. Onaje njegov uzitak koji se u njegovom zivotu ne moze mjeriti ni s 
jednimdrugimuzitkom. 

Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada je rekao: 

"Ovaj svijet je uzitak, a najboiji ovosvjetski uzitak je dobra zena."^^° ZENA MUSLMANKA 
NASPRAM SVOJE DJECE UVOD 

Neosporno je da su djeca covjekova zjenica oka, izvor njegove srece i radost njegovog 
zivota. Zbog njih zivot je sladak, zivljenje je ugodno, zbog njih se pribavija opskrba, za njih 
se vezuju nadanja i pomocu njih se smiruju duse. Ako otac u svojoj djeci vidi pomoc, 
podrsku, umnozavanje potomstva, produzetak i snagu, majka u njima vidi zivotno nadanje, 
dusevnu utjehu, radost srca, srecu zivljenja i sigurnost u buducnosti; sve ovo ovisi o lijepom 
odgoju, pripremanju i formiranju djece za zivot kako bi bili faktor koji koji ce graditi i djelovati, 
a njihovo dobro ce se vracati njihovim roditeljima, njihovoj zajednici i svim Ijudima. Stoga oni 
postaju ukras na ovom svijetu, kako to Allah, dz.s., kaze: 

"Bogatstvo i sinovi su ukras u zivotu na ovome svijetu... " ^" 
Ako se zanemari njihov odgoj, lose formira njihova licnost (karakter), bit ce nesreca za 
roditelje i prijetece zio za drustvo i sve Ijude. 

ONA ZNA ZA SVOJU NAJVE^U 
ODGOVORNOST NASPRAM SVOJE DJECE 

Zena muslimanka ne zaboravija da je odgovornost majke u odgoju djece i formiranju 
njihove licnosti veca od odgovornosti oca, zbog toga sto su djeca blizu majke, sto mnogo 
vremena provode s njom i jer ona precizno zna sva njihova stanja i kretanja u periodu 
razvoja i u znacajnom periodu puberteta, u okviru djecijeg intelektualnog, emocionalnog i 
djelatnog zivota. 

Zena muslimanka koja je svjesna upute svoje vjere, koja je u stanju da izvrsi svoju 
pedagosku zadacu u zivotu, svjesna je potpune odgovornosti u odgoju svoje djece, o kojoj 
Kuran,a.s.,govori: 

"0 vi koji vjenijete, sebe i potodice svoje cuvajte od vatre cije ce gotivo Ijudi 
ikamenjebiti...'"^' 

njoj govori i plemeniti Poslanik, s.a.v.s., u rijecima: 

"Svi ste vi pastiri i svaki pastir ce biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, covjek 
je pastir svojoj porodice, zena je pastirica u kuci svoga muza i njegove djece. Svi ste vi, 
dakle, pastiri i svi cete biti odgovorni za svoje stado. "^^^ 1 44 Licnost zene muslimanke 

To je potpuna odgovornost koju je islam "objesio oko vrata" svim zivim bicima i nije 
nikoga izostavio. Islam je, u skladu s tom odgovomoscu ucinio da su roditeiji - a posebno 
majka - odgovomi da ih odgoje u duhu islama, kao sto su odgovomi i za njihov pravilan 
razvoj koji ce se zasnivati na lijepom moralu, o kojem nas je plemenit Poslanik, s.a.v.s., 
obavijestio da je poslan da ga upotpuni i utvrdi njegovo porijeklo kod Ijudi: 

"Poslan sam da upotpunim plemenite cudi. "^^^ 

Nista bolje ne ukazuje na velicinu odgovomosti roditeija naspram njihove djece niti na 
velicinu odgoja njihove djece, koji prilici bogobojaznim muslimanima, od misljenja ucenjaka 
da svaka kuca cuje Poslanikove, s.a.v.s., rijeci: "Naredujte svojoj djeci da klanjaju kada 
budu imali sedam godina, a kada budu imali deset godina, pa ne budu klanjali, udarite ih..."^^^ 
Svaka kuca u kojoj se odbacuju ove Poslanikove, s.a.v.s., rijeci, u kojoj roditeiji ne zure da 
ih primijene i sprovedu na najpotpuniji nacin, naredujuci djeci da klanjaju namaz kada imaju 
sedam godina, niti ih udaraju ako ga izostave kada imaju deset godina, ta kuca je grjesna, 
nemarna i zapustena, a roditeiji su odgovomi pred Allahom, dz.s., zbog njihovog nemara i 
zapustenosti. 

Kuca u kojoj zivi porodica zapravo je jedna mala zajednica, drustvo u kojem se formiraju 
mentaliteti pojedinaca. U kuci se formiraju njihovi umovi, cudi i stremljenja, dok su oni jos, 
zapravo, mail ptici koji su spremni da se susretnu s rijecju upute i cvrstog usmjerenja. Iz 
ovog vidimo da je misija roditeija unutar porodice velika i znacajna pri formiranju mentaliteta 
njihovih kceri i sinova kao i pri usmjeravanju njihovih koraka ka spoznaji, uputi i kreposnim 
djelima. 

Svjesna zena muslimaka shvatala je kolika je bila njena odgovornost za odgoj njene 
djece kroz sva vremena. Bila je vjesta i spretna u formiranju Ijudi, u uticaju na njih, u 
prodiranju do njihovih srca i u zasadivanju plemenitih vrijednosti u njihovim dusama. Nema 
boljeg pokazateija za to od toga da su ugledne i izvrsne zene dale i odgojile najplemenitije i 
najbolje potomke od plemenitih i izvrsnih Ijudi. Gotovo da ne mozes naci ni jednog velikana 
naseg ummeta, od onih koji su se borili s nedacama svoga vremena, savladivali njegove 
prepreke i pred cijom su se covjecnoscu i hrabroscu povinovale sve pojave i nedace, a da 
nije bio duzan svojoj velicanstvenoj majci. 

Ez - Zubejr bin el - Avam je za svoju velicinu duzan svojoj majci Safijji bint Abdul- - 
Muttalib, koja je u njega usadila karakter i sve njene lijepe osobine. 

Abdullah, El - Munzir i Urve ez - Zubejrovi sinovi, plodovi su onoga sto je zasijala njihova 
majka Esma bint Ebi - Bekr i svaki od njih ostavio je svoj neizbrisivi trag i ima svoje istaknuto 
mjesto. 

Alija bin Ebi - Talib, r.a., uzeo je mudrost, naobrazbu i lijepo ponasanje od svoje majke, 
koja je obilovala mudroscu i druzeljubivoscu, Fatime bint Esed. 

Abdullah bin Dzafer, predvodnik plemenitih Arapa i jedan od najboljih njihovih mladica. Licnost zene muslimanke 1 45 

ostao je bez oca dok je bio dijete, te ga je nadzirala njegova majka Esma bint Umejs. 
Darovala mu je mudrost i lijepo ponasanje koje je posjedovala Esma, jedna od nezaboravnih 
zenauislamu. 

I Muavija bin Ebi - Sufjan je od svoje majke Hind bint Utbe naslijedio snagu i cvrstinu 
licnosti i blistavu inteligenciju, sto nije naslijedio i od svoga oca Ebu - Sufjana. Posto je kod 
njegauociiaosobinepiemenitogrodaiinteiigencije.dokjejosbiodijete, recenojojje:"Ako 
pozivi, predvodit ce svoj narod." Na to je odgovorila: "Da bog da ga izgubila ako ne bude 
predvodiosvojnarod!" 

Muavija nije uspio prenijeti na svoga sina i svog halifu Jezida ono po cemu se on isticao : 
misljenje, zrelost i dovitljivost, jer je njegova majka bila obicna i prosta zena Arapka kojom se 
Muavija ozenio samo zbog njene Ijepote i zbog ugleda njenog plemena i njene porodice. 

Isto take, ni njegov bratZijad bin Ebi - Sufjan, kojije predstavljao primjerostroumnosti, 
pronicljivosti i dovitljivosti, nije sve to mogao prenijeti na svoga sina Ubejdullaha, te je on 
izrastao u jednog ahmaka, nesposobnjakovica, nespretnjakovica i glupaka, jer njegova 
majka Merdzana, kojaje bila Perzijanka, nije posjedovala osobine koje bi je ucinile majkom 
velikana. 

Historija biljezi dva velikana iz plemena Benu - Umejje. Prvi je poznat po pronicljivosti, 
moci, inteligenciji, mudrosti i energicnosti. Drugi je, pak, utro puteve pravednosti, dobrote, 
postenja i bogobojaznosti, a obojica su plodovi velike i razborite zene. 

Sto se tice prvoga, on je Abdul - Melik bin Mervan, a njegova majka je Aisa bint El - 
Mugire bin Ebi el - 'As bin Umejje, koja je bila poznata po svom snaznom karakteru, po 
prodornoj odrjesitosti i cistoti srca. 

Sto se tice drugoga, on je Omer bin Abdul - Aziz, peti " hulefair - rasidin", a njegova 
majka je Ummu Asim bint Asim bin Omer bin el - Hattab, kojaje bila najuglednija zena svoga 
vremena zbog svoje potpunosti i druzeljubivosti. Njena majka je pobozna i bogobojazna 
zena koju je Omer uzeo za zenu svome sinu Asimu, posto je kod nje uocio utjelovljenje 
iskrenosti i postojanost u govoru, onog dana kada nije pristala pomijesati vodu s mlijekom, 
kao sto je to od nje trazila njena majka, jer je Allah vidi. 

A kada bismo svoja Ilea okrenuli prema Andaluziji, pronasli bismo ambicioznog covjeka 
i mudrog velikana, poglavara pravovjernih Abdur - Rahmana En - Nasira, koji se uputio iz 
kolijevke jetimstva kako bi osnovao drzavu u Maroku kojoj su se pokorile nezavisne evropske 
drzave i njihovi vladari. Njene znanstvene institucije cesto su posjecivali ucenjaci drugih 
naroda i njihovi filozofi. Ova drzava imala je velik udio u civilizaciji naroda islamskog svijeta. 

Kada bismo istrazivali koja je tajna velicine ovog covjeka, naisli bismo na zenu, 
velicanstvenu majku, koja je znala kako da u njega usadi duh energicnosti, velicine i 
ambicioznosti. 

U periodu Abbasija nasu paznju izazivaju dvije zene koje su u svoja dva sina ugradile 1 46 Licnost zene muslimanke 

duh velicanstvenosti, sposobnosti i posebne nadarenosti. Prva je majka Dzafera bin Jahja'a, 
koji je bio vezir halife Haruna er- Resida, a druga je majka imama Es - Safije koji nije vidio 
svoga oca, jer je on umro kad je ovaj bio dojence, a njegova majka se brinula za njega i 
njegov odgoj. 

Nasa historija biljezi mnoge istaknute zene koje su svojim sinovima podarile tajnu uspjeha, 
koje su u njih ukorijenile velicanstveno ponasanje, koje su bila iza njih u svemu sto su radili, 
u lijepom ponasanju do kojeg su dosegli i u svim velikim djelima koja su ostvarili. U NJIHOVOM ODGOJU KORISTI 
SE NAJUSPJESNIJIM METODAMA 

Mudra i ostroumna zena muslimanka poznaje dusu svoje djece, uocava razliku u njihovim 
karakterima i njihovim stremljenjima, te na lijep naciin prodire do njihovih dusa. Na taj nacin 
prodire i u njihov cisti i bezgrjesni svijet kako bi u njima zasadila visoke vrijednosti, uzvisene 
vrline i visoke moraine vrijednosti, pridrzavajuci se najsavrsenijih i najostroumnijih metoda 
pri formiranju tih blistavih karaktera. 

Priroda majke sama po sebi bliska je djeci, draga im je i privlacna, te ona otvaraju svoje 
duse i srca pred njom, otkrivaju joj misli i osjecaje koji se kriju u njima. Ona se posvecuje 
njihovom usmjeravanju, uljepsavanju njihovih naravi i njihovim osjecajima, vodeci brigu o 
njihovom intelektualnom stupnju i o njihovoj dobi, jednom se igrajuci s njima, drugi put saleci 
se s njima, treci put laskajuci im i obracajuci im se rijecima punim njeznosti, blagosti i 
simpatija, te je oni jos vise vole, prihvataju njena usmjerenja i upute, a to cine iz sveg srca. 
A kakva li je razlika izmedu iskrene pokornosti koja izvire iz srca, koja se zasniva na Ijubavi, 
postovanju, uvazavanju i pouzdanju i izmedu lazne pokornosti koja se zasniva na ponizenju, 
nasilju, ugnjetavanju izabranjenomiskoristavanju. Prvojepokornostkojajeneprestana, 
nepokolebljiva i to je pokornost koja daje plodove, a sto se tice druge pokornosti, ona je 
privremena, krhka je i nistavna. Kako brzo iscezava i nestaje s nestankom nasiija, 
ugnjetavanja, ponizenja, grubosti i sile. UKAZUJE IM SVOJU LJUBAV I NJEZNOST 

Zeni je muslimanki poznato da djeca imaju potrebu za toplim krilom, dubokom i 
neizmjernom Ijubavlju i za iskrenom i bezuvjetnom njeznoscu kako bi mogli rasti u zdravoj 
sredini sacuvanoj od bilo kakvih bolesti, zivotnih udaraca i nedaca. Njihov zivot ispunjen je Licnost zene muslimanke 1 47 

optimizmom, njihova srca ispunjena su pouzdanjem, a njihovi umovi zaokupljeni su nadom 
i ambicijama. Svjesnazena muslimanka u svakoj prilici ukazuje svojoj djeci Ijubav, njeznost 
i blagost koji izviru iz njenog velikog srca, te tako njihove zivote obasipa radoscu i veseljem 
a njihove duse puni pouzdanjem i smirenoscu. 

Bogobojazna zena muslimanka milostiva je prema svojoj djeci, jer je milost izvomo 
islamsko moraine svojstvo koje Posianik, s.a.v.s., preporucuje svojim rijecima i djeiom. 
Jedno od njegovili najizrazajnijili morainili svojstava biio je i miiost prema drugma, a posebno 
prema djeci, kao sto nas o tome obavjestava Enes, r.a., koji je rekao: 

"Nisam vidio nikog milostivijeg prema djeci od Allaliovog Poslanika, s.a.v.s." Pricao je: 
'Trazio je dojilju za Ibraliima u selima oko l\/ledine. Kada bi posao, i mi bismo isli s njime, usao 
bi u kucu i poceo ga Ijubiti, a potom bi se vratio.'"^^^ 

Milost plemenitog Poslanika, s.a.v.s., prostirala se i na mlade muslimanske pupoljke. 
Njegova milost sirila se i obuhvatala djecu dok su se igrala, jer ih je obasipao svojom 
njeznoscu i blagoscu, kao sto to prenosi Enes, r.a., koji kaze da bi se Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
svaki put obradovao kada bi prosao pored djece te ih poselamio.^^^ 

Jedna od njegovih pedagoskih izreka je i sljedeca: 

"Nama ne pripada onaj ko nema milost prema djeci i ko ne postuje starije."^^* 

Ebu - Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., poljubio Hasana bin Alija, paje El 
- Akre' bin Habis rekao: "Ja imam desetero djece i ni jedno od njih nisam nikad poljubio", pa 
je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Onaj ko nema milosti prema drugima, nece ni drugi imati 
milosti prema njemu."^^^ 

Posianik, s.a.v.s., bio je veliki pedagog koji je neprestano pokusavao da u dusama 
izazove izliv milosti, da njene zasune otvori za Ijubav i njeznost, dvije najspecificnije Ijudske 
karakteristike. 

Jednom mu je dosao beduin i upitao ga: "Zar vi Ijubite svoju djecu? Pa mi ih ne Ijubimo." 
Na to mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., odgovorio: "Ne mogu ispuniti tvoje srce miloscu ako ju je 
Allah, dz.s., odstranio iz tvoga srca."^™ 

Majka vjernika Aisa, r.a., prenosi da bi Vjerovjesnik, s.a.v.s., ustao kada bi mu dosia 
Fatima, te bi je pozdravio i poljubio i posjeo je pored sebe. Kada bi on usao kod nje, ustala bi, 
uzela bi ga za ruku, pozdravila ga, poljubila i posjela ga pored sebe. Ona, takoder, prenosi 
daje (Fatima) usia kod njega za vrijeme njegove bolesti, u kojoj je i preselio (na ahiret), pa 
juje pozdravio i poljubio je.^^^ 

Posianik, s.a.v.s., uznosi zene Kurejsijke, jer su one bile najbriznije zene prema svojoj 
djeci, najvise su vodile brigu o njihovom odgoju i razvoju, najvise su se bavile oko njih i 
najvise su se zrtvovale radi njih, a u isto vrijeme brinule su se o svojim muzevima. Sve to 
biljezi Buharija od Ebu - Hurejrea koji je rekao: "Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kad 
kaze: 1 48 Licnost zene muslimanke 

'Kurejsijke su najbolje zene koje su jahale deve, najnjeznije su prema svojoj djeci i 
najbriznije su prema imecima svojih muzeva.'"^^^ 

Zena muslimanka, koja je obasjana svjetloscu Allahove upute, ne posjeduje nista sto je 
suprotno ovoj visokoj vjerovjesnickoj uputi da bi mrko gledala ill bila okrutna i gruba prema 
svojoj djeci, bez obzira koliko ona po svojoj prirodi bila gruba, okrutna ili suhoparna. To je 
stoga sto vjerovjesnicka uputa mora dotaci samo dno majcinog srca i izazvati izljeve njeznosti 
i blagosti i rasplamsati iskrice Ijubavi, jer djeca su "dijelovi roditeljskih nutrina" koji idu po 
zemiji, kao sto to kaze pjesnik Hittan bin el - Mu'alla:^^^ 

"Doista su nasa djeca medu nama, 

nase dzigehce koje idu po zemiji, 

Ako zapai)ne vjetar neke od njih, 

za cas oko zatrepeh. " 

Tako su majka i otac otopina Ijubavi i njeznosti, izvor briznosti i paznje, val zabrinutosti, 
pozrtvovanja i roditeljskog zagrljaja. 

Nema sumnje da ovaj izliv njeznosti koji osjeca majka muslimanka prema svojoj djeci 
predstavija jedan od najvecih razloga njene srece u zvotu. To je izgubila zapadna zena koju 
je zaokupio materijaini zivot, koju je iscrpio njen neprekidni svakodnevni posao, te je izgubila 
osjecaj za ovaj porodicni izliv njeznosti. svemu ovome govori Selam el - Hafar, clanica 
jednog zenskog pokreta u Samu, nakon njene posjete Americi. Ona prica: 

"Uistinu je zaiosno da zena gubi najvredniju i najznacajniju funkciju koju joj je priroda 
odredila^^^ mislim na njenu zenstvenost, a potom i svoju srecu, jer neprestani, iscrpljujuci 
posao uzrokuje gubitak malih vrtova koji su podjednako prirodno pribjeziste i za zenu i 
covjeka, a cije pupoljke ne moze otvoriti niti pustiti da se siri njihov miris niko drugi osim 
majke domacice. U okrilju porodice nalazi se sreca za drustvo i pojedince, ona je osnova 
nadahnuca i izvor dobra i kreativne sposobnosti.^^ NE PRAVI RAZLIKU 
IZMEDU SVOJIH SINOVA I kCeRI 

Mudra, svjesna zena muslimanka ne pravi razliku medu svojom djecom, nego je pravedna 
medunjima.Onaniucemunedaje prednost jednom od njih nad drugima, jer zna da je po 
islamskim propisima pokudeno pretpostavljati jedno dijete nad drugom djecom. To davanje 
prednosti jednom djetetu nad drugom djecom ostavija los trag u dusi djeteta nad kojim je 
prednost data njegovom bratu ili sestri. Tako, dijete koje ne osjeca jednakost izmedu njega 
i njegove brace i sestara raste u gorcini, mrzovoiji i zaiosti, njegovo srce prozdire Ijubomora, Licnost zene muslimanke 1 49 

mrznja i zavidnost. Nasuprot tome je dijete koje raste s osjecajem jednakosti izmedu njega 
i njegove brace i sestara, koje raste u zdravoj sredini, lisenoj bilo kakvog odbacivanja, 
daleko od mrznje, zavidnosti, pakosti ill Ijubomore, a njegova dusa ispunjena je optimizmom, 
zadovoljstvom, Ijubavlju, nesebicnoscu i tolerancijom. To je ono sto islam trazi od roditeija i 
to je ono na sto ih islam podstrekava. 

Buharija, Muslim i drugi biljeze od En - Numana bin Besira, r.a., da je njegov otac dosao 
s njime kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao: 

'"Doista sam ja ovom svom sinu darovao svoga slugu', pa mu je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: 'Jesi li svu svoju djecu darovao kao sto si ovog sina?' Odgovorio je: 'Nisam.' 
Na to mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Onda ga vrati.'" U drugom predanju stoji: 
"Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 'Jesi li tako postupio i sa svom svojom djecom?' 
Odgovorio je: 'Nisam.' Rekao je: 'Bojte se Allaha i budite pravedni premasvojoj djeci.' Potom 
se moj otac vratio i povratio svoj poklon." U drugom predanju stoji: "Rekao je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s.: '0 Bisre, imas li ti jos djece osim ovog sina?' Odgovorio je: 'Imam.' Rekao 
je: 'Jesi li svima darovao ovo sto si darovao ovom sinu?' Odgovorio je: 'Nisam.' Rekao je: 
'Onda ne trazi od mene da to potvrdim. Ja ne mogu potvrditi nepravdu.' A zatim je rekao: 
'Raduje li te da svi jednako prema tebi dobrocinstvo cine?' Odgovorio je: 'Raduje.' Rekao je: 
'Ondatonecini.'"^^^ 

Zato je bogobojazna, mudra i svjesna zena muslimanka pravedna prema svoj svojoj 
djeci, ne daje prednost ni jednom djetetu nad drugim, bez obzira da li se radilo o izdrzavanju, 
ill poklonu, ill o postupanju prema njima. Stoga se pred njom otvaraju sva njihova srca, 
njihovi jezici su zauzeti cinjenjem dove za nju, a njihove duse ispunjene su postivanjem, 
uvazavanjem i dobrocinstvom prema njoj. 

U SVOJOJ NJEZNOSTI I BRIZI NE PRAVI 
RAZLIKU IZMEDU SINOVA I K^ERI 

Iskrena zena muslimanka u svojoj njeznosti i svojoj brizi ne pravi razliku izmedu sinova 
i kceri, kao sto to cine neke zene koje se jos uvijek nisu oslobodile dzahilijetskog poimanja. 
Naprotiv, zena muslimanka na svoje sinove i kceri podjednako gleda u milosti, pravednosti, 
brizi i njeznosti. Ona, doista, zna da su djeca dar od Allaha i da je Allahov dar u sinovima i 
kcerima blagodat koju niko ne moze podariti, niti promijeniti, a niti odbiti: 

"...On poklanja zensku djecu home hoce, a home hoce - musku, Hi im daje i 
musku i zensku, a koga hoce, ucini bez potoda; On, uistinu, sve zna i sve moze. "^^ 1 50 Licnost zene muslimanke 

Zena muslimanka koja je obasjana svjetlom upute, ne zaboravija ogromnu nagradu koju 
je Allah, dz.s., pripremio za onoga ko lijepo odgoji svoje kceri, kao sto se to navodi u 
mnogobrojnim vjerodostojnim hadisima. Jedan od njih je I hadis koji biljeze Buharija I Muslim 
odAlse, r.a.,kojakaze: 

"Dosia mi je jedna zena, koja prosi, s dvije kceri, a ja joj nisam imala nista dati osim jedne 
hurme. Jajojdadohtu hurmu, aonaje uze, raspolovi i dade svojim kcerima, aona nimalo ne 
uze. Zatim je ustala i otisla. Poslije toga dosao nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., i ja mu 
ispricah sta se desilo, a on rece: "Ko bude stavljen na kusnju s ma koliko kceri pa bude 
dobar prema njima i lijepo ih odgoji, one ce mu bit stit od Vatre na Sudnjem danu."^^^ 

U drugom predanju koju biljezi Muslim od Aise, r.a., prenosi se da je pricala: 

"DosIa mi je sirotica noseci dvije kceri, pa sam im dala da pojedu tri hurme. Dala je 
svakoj od njih po hurmu, a trecu je podigia do svojih usta da je pojede, all su njene dvije kceri 
trazile da je pojedu. Tu hurmu koju je htjela pojesti, raspolovila je medu njima dvjema. 
Svidjelo mi se sta je ucinila, pa sam ispricala Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., sta je ucinila, a 
on je rekao: 'Doistajoj je Allah zbog njih zagarantovao Dzennet' ilije rekao: 'Oslobodio ju je 
zbog njih od vatre dzehenemske.'"^™ 

Prenosi se od Ebu - Hurejrea, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: 

"Ko bude imao tri kceri, pa bude strpljivo podnosio njihove nevolje i ko bude strpljiv u 
njihovoj radosti i tuzi, Allah ce ga uvesti u Dzennet zbog njegove milosti prema njima." Na to 
je jedan covjek upitao: "A ko bude imao dvije kceri, o Allahov Poslanice ?" Rekao je: "I ko 
bude imao dvije kceri." Upitao je covjek: "A ko bude imao jednu kcer, o Allahov Poslanice?" 
Odgovorioje: "I ko bude imao jednu kcer."^^° 

Prenosi se od Ibn - Abbasa, r.a., da je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: Kome 
se rodi kcer, pa je zivu ne zakopa, niti je ponizi, niti daje prednost sinu - to jest muskoj djeci 
- nad svojom kceri, Allah ce ga radi nje uvesti u Dzennet.'"^^' 

Milost plemenitog Poslanika, s.a.v.s., siri se na zenski rod, pa pored kceri njegova 
milost obuhvata, takoder, i sestre. To se navodi u hadisu koji biljezi El - Buhari u djelu "El 
Edebul - mufred " od Ebu - Se'ida el - Hudrija, koji kaze da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "Svako od vas ko bude imao tri kceri ill tri sestre i bude lijepo prema njima postupao, 
uciceuDzennet."^^^ 

U predanju koje biljezi Et - Taberani stoji: '"Nece biti niko od mog ummeta, ko bude imao 
tri kceri ill tri sestre, pa se o njima bude brinuo dok ne postanu punoljetne, a da nece sa 
mnom biti u Dzennetu ovako, pa je sastavio kaziprst i srednji prst ruke."^^^ 

Koja se to inteligentna, razborita i stalozena majka zaii zbog odgoja kceri, ill koja to 
majka daje prednost sinovima nad njima nakon sto je cula uzviseno poslanicko usmjerenje 
po kojem se uzdize pitanje odgoja kceri? Ta poslanicka uputa obecava onome ko ih odgoji Licnost zene muslimanke 1 51 

ill ko bude lijepo postupao prema njima, da ce uci u Dzennet koji je prostran kao nebesa i 
Zemija, kao i da ce biti u pratnji plemenitog Poslanika, s.a.v.s. !? 

Doistaje u muslimanskoj porodici i u islamskom drustvu koje je na pravom putu, djevojka 
cedna, neporocna, omiljena i pocascena. Ona uvijek moze naci topio okrilje i potpunu 
zastitu i brigu svojih roditeija, a posebno majke, bez obzira koliko dugo bila u kuci svojih 
roditeija ill svoje brace, ill, pak, u kuci nekog drugog ko se mora starati o njoj, bilo da prede 
u kucu svoga muza ill, pak, ne prede. Tako se islam stara da njen zivot bude neporocan, 
ponosan I koristan, on je stiti od nepristojnosti, pokvarenosti, neimastine ill propasti s cime 
se susrece zena u Ijudskim drustvima zaiutalim od Allahove upute. Posto djevojka napuni 
osamnaest godina, posto izade iz toplog okriija svojih roditeija, susrest ce se s okrutnim 
materijalizovanim zivotom kojije ispunjen opasnostima i neugodnostima, ito u vrijeme kada 
ona ima najjacu potrebu za zastitom, njeznoscu, brigom i cednoscu. 

Doistaje ogromna i neopisiva razlika izmedu Allahovog, dz.s., zakonodavstva, koje je 
doslo kako bi usrecilo Ijude, i nepotpunog Ijudskog zakonodavstva s kojim covjek muku 
muci. 

Nema sumnje da cemo na Zapadu, kao rezultat ovog materijalistickog zakonodavstva, 
naci vojsku raspustenih i izbezumljenih mladica, kao i skupine posrnulih majki koje nisu 
udate, skupine djevojaka koje su nesretne i upropastene, a njihov broj je u neprestanom 
porastu iz dan u dan. NE PROKLINJE SVOJU DJECU 

Prosvijecena zena muslimanka ne proklinje svoju djecu, jer se povodi za Poslanikovom, 
s.a.v.s., naredbom, kojom se zabranjuje proklinjanje djece iz straha da se ta molba (kletva) 
istog trena ne usiisa. To se navodi u dugom hadisu koji se prenosi od Dzabira u kojem se 
kazedajeAllahovPoslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ne proklinjite sami sebe, ne proklinjite svoju djecu i ne proklinjite svoje imetke, kako ne 
biste potrefili trenutak u kojem Allah udovoljava onima koji traze od Njega."^*" 

Stoga, proklinjanje djece nije lijep obicaj niti je to plemenito moraino svojstvo. Za sve ono 
sto majka ucini u trenutku srdzbe, pokaje se onog trena kada je srdzba prode i kada joj se 
povrati njena razboritost. Majku, koja je prosvijetljena uputom njene vjere, ne moze zadesiti 
da izgubi svoju svijest i uravnotezenost, pa da proklinje svoju djecu, bez obzira sta docekala 
od njih, jer se ne zadovoljava time da propadne kao sto propadaju agresivne, lahkoumne i 
lahkovjerne zene. 1 52 Licnost zene muslimanke 

PAZI NA SVE ONO §T0 OSTAVLJA 
TRAGA NA NJIHOV RAZVOJ I USMJERENJE 

Svjesna zena muslimanka budno prati svoju djecu, motri na njihovo kretanje, njihove 
aktivnosti i njihove hobije. Ona zna sta oni citaju, sta pisu i kakva prijateljstva sklapaju, kao 
sto zna koja mjesta oni istrazuju u slobodno vrijeme. Sve ovo ona zna, a da njena djeca ne 
osjecaju da ih ona prati. Tako ona kod njih otkriva bilo kakvu neispravnost u misljenju, 
usmjerenju, obrazovanju, hobiju, ili pak otkrije kod njih povezanost s losim drustvom, ili da 
zaiaze na mjesta koja nisu pozeljna, ili da upraznjavaju neke lose navike kao sto je pusenje, 
ili da su sklona pokudenim ili zabranjenim igrama, zabavama ili bilo cemu drugom sto 
proturjeci moralnom muslimanu, sto ubija vrijeme, uludo trosi energiju i sto maloljetnika 
privikava na dokolicu, zabavu i trivijalnosti. Kad majka bilo sta od toga osjeti, ona istog trena 
nastoji popraviti tu neispravnost i pomocu svoje njeznosti, ustrajnosti, mudrosti i energicnosti 
nastoji ih vratiti na pravi put, da ih svojom razboritoscu, mudroscu, uvjerljivoscu i marljvoscu 
ogranici na ono sto je ispravno. U svemu ovome ona, doista, ima vise mogucnosti od oca, 
zbog toga sto je ona u neposrednoj blizini svoje djece, zato sto se duze zadrzava u njihovom 
okruzenju, sto su oni otvoreniji prema njoj i sto svojoj majci, vise nego svome ocu, otkrivaju 
sve ono sto se nalazi u njihovim dusama. Stoga je velika odgovornost majke za pravilan 
odgoj djece, njihovom zdravom formiranju licnosti koje ce biti kompatibilne satemeljima 
islama, njegovim vrijednostima i tradicijom. 

Tako se svako novorodence rodi u islamu (fitretu) pa ga roditeiji ucine jevrejom ili 
krscaninom ili medzusijom, kao sto se to navodi u vjerodostojnom hadisu koji biljezi Buharija. 

Nepobitno je da roditeiji ostavljaju veliki trag u formiranju intelekta novorodenceta, kao i 
u formiranju njegove licnosti i odgoju njegove duse, s napomenom datu postoje i pedagoski 
faktori koji uticu na njegovu licnost od njegovog djetinjstva pa sve do njegove punoljetnosti. 

Knjiga koja ce zadrzati djecu na njenom proucavanju treba biti takva da bistri njihove 
umove, da formira njihove duse na lijepom vladanju, da njihove licnosti snabdijeva uzvisenim 
vrijednostima, a ne da bude knjiga koja ce atakovati na njihove umove, koja ce pomutiti 
njihovu urodenu vjeru islam niti to treba biti knjiga koja ce ugasiti iskrice dobra u njihovim 
dusama. 

Hobiji trebaju razvijati dobre strane u njima, a ne lose strane. Oni trebaju paliti iskrice 
istine u njihovim srcima, a ne iskrice neistine. Oni trebaju u njima odgajati zdrave, a ne 
bolesne osjecaje i cula. Licnost zene muslimanke 1 53 

Sudrug (prijatelj) treba biti takav da vodi u Dzennet, a ne u Vatru, da usmjerava ka istini, 
a ne ka neistini, da upucuje na mudrost, plemenitost, uspjeh i dobrocinstvo, a ne na zabludu, 
propast, razocarenje i neposlusnost. A koliko je samo prijateija koji su odveli svoga prijateija 
na losa mjesta, mjesta propasti, bijedne bezdane, a da ni ocevi a ni majke ne znaju nista o 
svojoj djeci? A sta ima mudrije od rijeci pjesnika Adijja bin Zejda el - Ibadija o covjeku i 
njegovom prijatelju ( koji se druzi s njim):^^^ 

"Kada dodes u nekinarod, druzi se s njihovim dobhma, 

ane druzi se s propalim, jer ces propasti s propalima. 

la covjeka nepitaj, negopitajza druga njegova 

jer svaki se drug na onoga s kirn se druzi ugleda. " 

Tako, majcino oko budno motri na njenu djecu, ono ih budno motri pri njihovom odgoju, 
pri njihovom usmjeravanju na odredenu knjigu, casopis, na odredenog druga, hobi, pri 
njenom usmjerenju vezanom za skolu, predavace, klubove i informativna sredstva. Sve 
ovo ima uticaja na formiranje licnosti njene djece, na odgoj njihovog intelekta, njihovih dusa 
i uvjerenja, a ponekad, kada je to neophodno, ona intervenise nagradom ili kaznom i uz 
pomoc oca, ako se za to ukaze potreba. Ona ce izabrati mudar i nov nacin koji ce u sebi 
sadrzavati djelotvornu pedagosku dobrobit za djecu, a koja ce ih sacuvati od bolesti, nesreca 
i losih djela. 

A koliko porodica, za uspjeh u odgoju djece, odaje priznanje ostroumnoj, snalazljivoj, 
obrazovanoj i razboritoj majci koja je svjesna svoje odgovornosti vezane za njenu djecu, te 
ju je ispunila na najboiji moguci nacin i odgojila djecu koja su svojim roditeljima uzvratila 
dobrim kao i drustvu i svim Ijudima. 

Djeca bi bila losa i propala bi da nije roditeija, a posebno majke, koji znaju za svoju 
odgovornost naspram njihove djece, pa su na najboiji nacin nastojali ispuniti tu obavezu. 

USADUJE U NJIH PLEMENITO VLADANJE 

Svjesna zena muslimanka vodi brigu o tome da u duse svoje djece usadi plemenite 
osobine, kao sto su: Ijubav premadrugima, odrzavanje rodbinskih veza, brigazasiromasne, 
postovanje prema starijima, milost prema mladima, radost zbog ucinjenog dobra, iskrenost 
u rijecima i djelu, ispunjenje obecanja, pravednost pri presudi i slicne lijepe moraine osobine 
i pohvalne karakterne crte. 

Mudra i ostroumna zena muslimanka zna kako prodrijeti do najskrivenijih dijelova dusa 
svoje djece, kako u njih usaditi ove divne cudi i pohvalne moraine osobine, koristeci se pri 
tom najraznovrsnijim i najdovitljivijim metodama, kao sto su: pruzanje dragog i prihvatljivog 
primjera, jednostavnost, druzenje, lijepo postupanje, milost, njeznost, zaiaganje, skromnost, 1 54 Licnost zene muslimanke 

prastanje, Ijubav, paznja, briga i bodrenje, blagost, jednakost, pravednost, savjetovanje, 
izjednacavanje i usmjeravanje, pruzajuci im pri torn nesebicnu paznju i njeznost, strogost 
bez grubosti, razgovor i pozivanje na odgovornost bez pokazivanja nezadovoljstva i 
zanemarivanja nekih pogresaka bez kaznjavanja. Tako djeca izrastaju na ispravan i 
uravnotezen nacin, bistrih umova, zrelog razmisljanja, izrastaju kao dobri, cestiti, posteni, 
sposobni da daju, pripremljeni za konstruktivni doprinos i izgradnju u svim aspektima Ijudskog 
zivota. Nema sumnje da ce odgoj majke muslimanke uroditi najzrelijim plodovima, jerona 
predstavija prvu skolu u odgoju pokoljenja, onaje prvi uciteljtalentiranih koji su zacetnici 
civilizacija, kao sto to kaze pjesnik Hafiz Ibrahim:^^^ 

" Majka je skola, koju ako pripremis, 

pripremio si pokoljenje dobrog ponasanja. 

Majka je ucitelj prvih uciteija, 

njihova slavna djela privlace paznju kroz sva vremena." ZENA MUSLIMANKA NASPRAM 
SVOJIH SNAHA I ZETOVA a) PREMA SVOJIM SNAHAMA ODNOS PREMA SVOJOJ SNAHI 

Zena muslimanka, koja je svjesna svoje vjere i koja se odiikuje visokim moralnim 
osobinama, na svoju snahu gleda kao na jednu od svojih kceri koja je predodredena da 
bude zena njenog sina, koja je dosia u porodicu i postala jednim od njenih clanova. Isto tako, 
djevojka muslimanka, koja je odrasia na vrijednostima islama i njegovom moralu, nakon sto 
je napustila kucu svojih roditeija i dosIa u novu bracnu zajednicu, gledat ce na svoju svekrvu 
kao na svoju majku. 

IZABIRE SEBI DOBRU SNAHU 

Svaka od njih prije braka vodit ce racuna o dobrom odabiru i svaka od njih ce se 
pobrinuti da oni koji stupaju u tazbinstvo budu predani vjeri, moralu, ispravnom odgoju i da 
imaju dobru reputaciju. 

Mudra zena muslimanka kada prosi djevojku za svoga sina i kad trazi odgovarajucu 
djevojku za njega, neprestano mora imati na umu da u svoju porodicu pridruzuje novu kcer 
svojim kcerima, dajoj kao i njima pripada podjednako postovanje, Ijubav i uvazavanje, da 
ona kao i one ima iste obaveze koje izvrsavaju u okrilju velike porodice. Ona ce svojoj snahi, 
koja je stupila u svoj bracni zivot, pozeljeti uspjeh, srecu i smiraj. Stoga, kod djevojaka koje 
su za udaju, nece je zavesti njihova varljiva pojava cije su karakteristike Ijepota, Ijubaznost 
i privlacnost, nego ce prije i poslije svega toga traziti ispravnu vjeru, lijep moral, postojanu i 
stalozenu licnost, pri svemu tome povodeci se za uputom Allahovog Poslanika, s.a.v.s. , koji 
jerekao: 

"Zena se uzima zbog cetiri stvari: njenog imetka, dobrog roda (porijekia), njene Ijepote 
i zbog njene vjere. Drzi se one koja ima vjeru. "™ 1 58 Licnost zene muslimanke PRIHVATA REALNOST NJENE 
PRISUTNOSTI U BRACnOJ ZAJEDNICI 

Iz ovog mudrog i postojanog odnosa prema snahi i njenom prisustvu u bracnoj zajednici, 
kao i ova mudra predodzba snahinog mjesta medu clanovima nove porodice kojoj ce se 
snaha pridruziti, proizilazi lijepo postupanje svekrve prema svojoj snahi i nadvladava 
pravednost i pravicnost u razlicitim situacijama, postupcima, djelima i reakcijama. 

Bogobojaznoj svekrvi muslimanki, koja je napojena islamskim odgojem i njegovim 
vrijednostima, ne pada na pamet da joj je snaha otrgnula od nje sina, koga je dugi niz godina 
odgajala, koja je za njegov odgoj i bdijenje nad njim potrosila mnoge noci i dane, pa cak i kad 
je odrastao i postao muskarcem koji je sposoban da daje i da se zrtvuje. Njoj ne pada na 
pamet da ga je njegova zena povela u sretno bracno gnijezdo, unutar kojeg ce zaboraviti 
svoju majku i sav trud koji je potrosila i ulozila u njegov odgoj i njegovu spremnost. Ova 
sejtanska misao ne pada na pamet dobroj zeni muslimanki, jer ona zna da je to Allahov 
zakon u ovom zivotu, kao sto zna da njen sin, koga je nadojila islamom od ranog djetinjstva, 
nikako ne moze zaboraviti svoju majku zbog svoje lijepe zene. Ona, isto tako, zna da njena 
snaha, koju je izabrala izmedu mnogih dobrih djevojaka vjernica, nikako ne moze biti zadovoljna 
da njen muz zaboravi svoju majku, jer bi to bila neposlusnost prema roditelju, a to islam 
strogo zabranjuje. 

A ako bi ipak u jednom trenutku Ijudske slabosti svekrva bila Ijubomorna na svoju snahu, 
potrazit ce utociste u svojoj vjeri, bogobojaznosti i poboznosti, te ce se osloboditi tog ruznog 
osjecaja, povratit ce se budnosti svoga imana i bogobojaznosti i povratit ce se mudrom i 
ispravnom odnosu prema svojoj snahi. Ovako postupaju bogobojazni vjernici i vjernice cim 
ih sejtanska sablazan dodirne, oni se prisjete i odjednom sagledaju pravu istinu: 

" Oni koji se Allaha boje, cim ih sablazan sejtanska doditne, prisjete se i 
odjednom dodu sebi. "^ 

Ovako se odvija ravnoteza izmedu snahe, svekrve i muza i ovako sve stvari teku 
svojim prirodnim i mirnim tokom kojim ne gospodare strasti, oluje, nedace i zablude, nego 
njime gospodare vjera, intelekt, mudrost i uputa. Licnost zene muslimanke 1 59 SAVJETUJE, A NE ZALAZI 
U PRIVATNE STVARI 

Mudra, bogobojazna zena muslimanka od prvog trenutka u kojem se njena snaha udala 
za njenog sina, prihvata da njena snaha ima pravo zivjeti svoj bracni zivot u pravom smislu 
rijeci, sve dok je taj brak u okviru onoga sto je dozvoljeno i sve dok je u dozvoljenim 
granicama Serijata. Niko nema prava da zaiazi u privatne stvari bracnh drugova, osim ako 
se za to ukaze potreba, neophodnost, u smislu savjeta koji se trazi od svakog muslimana, 
povodeci se za rijecima plemenitog Poslanika, s.a.v.s.: "Vjera je savjetovanje..."^^^ 

Pravilo ovog mudrog ponasanja kod svekrve, bogobojazne muslimanke jeste njen 
postupak prema svojoj kceri. Kako ona zeli svojoj kceri da zivi svoj bracni zivot u pravom 
smislu, da bude sretna, samostalna, zadovoljna, da njen zivot ne remeti uznemiravajuce 
uplitanje u njene privatne stvari, tako ni svojoj snahi, bez izuzetka, nece pozeljeti ono sto ne 
zeli ni svojoj kceri. 

ClNI JOJ DOBROClNSTVO 
I LIJEPO POSTUPA PREMA NJOJ 

Mudra svekrva muslimanka cini dobrocinstvo prema svojoj snahi, postuje je, lijepo 
postupa prema njoj, nastoji da ona osjeti njenu Ijubav i postovanje, pomno slusa izlaganje 
njenog misljenja, slaze se s onim sto je ispravno, podrzava i podstrekava na ono sto je 
ispravno, pazljivo postupa prilikom pogreske i pri njenom ispravljanju. Njen glavni vodic pri 
svemu tome je nepristrasnost, pravednost i dobrocinstvo, a presuda je onakva kakva bi bila 
prema vlastitoj kceri daje na mjestu njene snahe, atu presudu njena majkaocituje povodeci 
se za rijecima Uzvisenog Allaha: 

"0 vjetnici, bojte se Allaha i govotite samo istinu. " ™ 

Ona ne zaboravija da s vremena na vrijeme izrazi svoju srecu koja ispunjava njenu 
dusu, jer vidi da je njen sin sretan sa svojom zenom, cime ce ispuniti dusu svoga sina i 
snahe najljepsim i najplemenitijim osjecajima. Ona, takoder, ne zaboravija ni to da se u svim 
prilikama prema svojoj snahi odnosi kao sto se odnosi prema svojim kcerima, pa je i ona 
prati Zajedno s njima, sto czini da se snaha osjeca jednom od njih, i ne samo to, nego i da je 1 60 Licnost zene muslimanke 

ona jedan dragi clan porodice otkako je usia u bracno gnijezdo i otkako se udala za njenog 
dragog sina. 

Tako svekrva postaje draga svojoj snahi, jer je ona potvrdila da joj je njena snaha draga, 
sto je suprotno onome sto vidimo u zaiutalim i zabludjelim drustvima koja su skrenula od 
Allahove upute. Kod njih vidimo mrznju, osvetoljublje i prezir izmedu svekrve i njene snahe 
do te mjere da je to neprijateljstvo postalo ocita, tradicionalna nuznost, o cemu su izrecene 
mnoge poslovice, ispjevane mnoge pjesme, kao sto vidimo i da je to neprijateljstvo izmedu 
snahe i njene svekrve tradicionaino neprijateljstvo koje je neizbjezno. Sve to sto se desava 
ne bi se desilo da svaka od njih, i svekrva i snaha, istinski odiuce zivjeti onako kako je to 
islam zacrtao. Sve se to ne bi desilo kada bi svaka od njih zastala na granici na kojoj joj je 
naredeno da zastane. Stoga su i prestala ta tradicionalna neprijateljstva izmedu svekrve i 
snahe u svjesnim islamskim sredinama koje se pridrzavaju svoje vjere, njenih propisa, 
vrijednosti i obicaja. 

MUDRA JE I PRAVEDNA PRILIKOM 
PRESUDIVANJA SVOJOJ SNAHI 

Ponekad svekrva biva iskusana snahom koja nije lijepog ponasanja, pa cak ponekad 
biva neuctiva i ruznog ponasanja. U ovom slucaju do izrazaja dolazi mudrost svekrve i 
njeno zivotno iskustvo po kojem zio dobrim treba uzvratiti, cineci to na osnovu rijeci Uzvisenog 
Allaha: 

"Dobro i zIo nisu isto! ZIo dobiim uzvtati, pa ce ti dusmanin tvoj odjednom 
prisni ptijatelj postati. To mogu postici samo sttpljivi; to mogu postici samo 
stecni."''' 

Pod dobrim zIo uzvratiti, podrazumijeva se da svekrva od svoga sina sakrije ono sto je 
negativno kod njene snahe, kao i njene pogreske, u onoj mjeri koliko je to ona u mogucnosti, 
da je u osami posavjetuje dajuci joj na znanje da ona brine o tome da u njenoj kuci vlada 
dobrota, Ijubav i dobro djelovanje. Ona ce nastaviti da je savjetuje sve dok se ne rijesi svega 
toga sto je negativno ill bar dok to ne umanji. Na taj nacin ce snaha osjetiti da joj je svekrva 
bliska i draga prijateljica, a ne svadljivi neprijatelj koji neprestano vreba u zasjedi. 

Mudra i bogobojazna svekrva muslimanka bit ce pravedna prilikom presudivanja izmedu 
njene snahe i njenog sina ako uvidi da je njen sin oklevetao njenu snahu, a to je zbog toga 
sto je njena bogobojaznost i poboznost sprecavaju da stane na stranu svoga sina ill da bude 
pristrasna na racun istine. Ona nece prikrivati njegovu nepravdu niti ce surovati s njim u 
necemu sto ne vaija, postupajuci po rijecima Uzvisenog Allaha: Licnost zene muslimanke 1 61 

"... i kad govoiite, da krivo ne govoiite, pa makatse ticalo i stodnika..."^'^ 
"... i kada Ijudima sudite, da ptavicno sudite... "^'^ 

A svjesna, mudra zena muslimanka, koja razmisija o uputi ove velicanstvene vjere, 
nece zapasti u grijeh i prilikom svoje presude zadovoljit ce je samo pravedna presuda, 
makar ona bila u korist njene snahe, a protiv njenog dragog sina. b) NASPRAM SVOJIH ZETOVA ODNOS PREMA ZETU 

Odnos punice muslimanke, koja je obasjana uputom svoje vjere, prema njenom zetu ne 
razlikuje se od odnosa svekrve prema njenoj snahi. Tako, kako svekrva gleda na svoju 
snahu kao na svoju kcer, tako i punica gleda na svoga zeta kao na svoga sina. Kako zeli da 
njen sin bude jedan od najboljih Ijudi, isto tako, zeli da i njen zet bude jedan od najboljih Ijudi. 

IZABIRE SEBI DOBROG ZETA 

Tako punica izabire dobrog muza za svoju kcer i bit ce zadovoljna samo ako bude 
vjernik, ako bude lijepog ponasanja i ako bude imao lijepu reputaciju, kao sto je to preporucio 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., govoreci: 

"Ako vam neko dode, cijom ste vjerom i moralom zadovoljni, ozenite ga. Ako to ne 
ucinite, nastat ce fitneluk i veliki nered na Zemlji. "^^* 

Kod zarucnika njene kceri nece je zavesti elegantani izgled ill visoki polozaj ill obiino 
bogatstvo, jer ona zna da ce udajom svoje kceri za njega, pridruziti svojim sinovima jos 
jednog sina kojem povjerava svoju kcer, njen zivot i njenu srecu. Sve ovo moze imati samo 
covjekkojije lijepog morala, vjere, ugleda i Ijudskosti. 1 62 Licnost zene muslimanke POStUJE GA I ClNI MU DOBROClNSTVO 

Neminovno je da njen zet bude predmetom njenog postovanja, dobrocinstva i uvazavanja, 
da ona u svakoj prilici cini da on osjeca da je postao clanom porodice otkako se ozenio 
njenom kcerkom. Neminovno je da ona zeli njemu i njenoj kceri srecu i uspjeh u njihovom 
drugom zivotu, da joj je on drag, da on cuva ono sto joj je najvrednije, da je on taj od kojeg se 
ocekuje da ostvari nadanja i velike zelje njene kceri. Ona, isto tako, nastoji da on osjeca da 
mu je ona druga majka, koja se ne ustrucava da ga posavjetuje niti zaii truda da omoguci 
srecu njemu, njegovoj zeni i njegovoj djeci. 

SAVJETUJE SVOJU kCeR DA BUDE 

POSLUSNA SVOME MUZU I DA LIJEPO 

POSTUPA PREMA NJEMU 

Svjesna i mudra zena muslimanka nece prestati savjetovati svoju kcer, nego ce joj 
saopciti sve ono sto je korisno za nju u kucnim poslovima, u odnosu prema muzu i prema 
njenoj djeci. Ona neprestano otvara oci svoje kceri kako da usreci i oraspolozi svoga muza, 
ona je podstrekava na to da obavija svoje bracne i porodicne duznosti na najljepsi moguci 
nacin. Ako uvidi da kod njene kceri postoji neki nedostatak ili nepravda ili nebriga, pozurit ce 
da je posavjetuje, uputi i da joj pomogne daotkloni taj nedostatak kako ne bi svome zetu 
ostavila mogucnost da je omalovazi ili da umanji njenu vrijednost u njegovim ocima. Ona ne 
zaboravija da s vremena na vrijeme istakne vrijednosti i pozitivne strane kod njenog zeta, 
ponavljajuci to svojoj kceri kako bi je jos vise vezala za njega, kako bi povecala njenu Ijubav 
prema njemu i kako bi povecala njeno zadovoljstvo onim sto joj je Allah, dz.s., odredio. Tako 
ona postaje najboljim pomocnikom svojoj kceri u ucvrscivanju njenog bracnog zivota i 
njegovog kontinuiteta i sirenja srece unutartoga braka. Licnost zene muslimanke 1 63 ONA JE PRAVEDNA I NIJE 
PRISTRASNA PREMA SVOJOJ K^ERI 

Punica muslimanka pravedna je u svom presudivanju ako dode do razilazenja ill 
nerazumijevanja izmedu njene kceri i njenog muza, ill ako uvidi da njena kci uskracuje lijep 
suzivot i poslusnost svome muzu ill ne ispunjava svoje kucne obaveze ill ne vodi brigu o 
muzevim zeljama. U torn slucaju ona nece stati na stranu svoje kceri, nego ce govoriti istinu 
i onako kako je pravedno, radeci po rijecima Uzvisenog Allaha: "...i kad govotite, da 
krivo ne govotite, pa makatse ticalo i stodnika... "^^^ 

"0 vjetnici, bojte se Allaha i govotite samo istinu. "^^^ 

Ako primijeti da je njena kci sklona kradi, rasipanju i neogranicenom trosenju, da njenoj 
kceri ne koristi savjet, ona ce govoriti istinu, pri torn ukazujuci svojoj kceri na njenu gresku 
i na njeno prelazenje propisane granice koja je zakonom odredena za trosenje, povodeci se 
za rijecima Uzvisenog Allaha pri opisu Allahovih robova koji su na pravom putu i koji su 
pocasceni: 

"I oni kop kad udjeljuju, ne tasipaju i ne skttate, vec se u tome dtze stedine. "^^^ 

A ako u licnosti svoje kceri primijeti nasilnicku snagu i nastojanje da umanji dostojanstvo 
covjeka i njegovu pretpostavljenost u brizi za porodicom, pozurit ce da urazumi svoju kcer 
na najrjecitiji nacin: da muskarci vode brigu o zenama, sprovodeci u djelo rijeci Uzvisenog 
Allaha: 

"Muskatci vode btigu o zenama zato sto je Allah dao ptednost jednima nad 
dtugima i zato sto oni ttose imetke svoje.... "^^° 

Ona ce svojoj kceri ukazati na to da briga muskarca o zeni ima dva dragocjena razloga, 
koja zena nikad ne smije zaboraviti, a to su: prednost i trosenje imetka. . . "Muzeviimaju 
ptednost pted njima za jedan stupanj...."^^ 

Snalazljiva i ostroumna punica muslimanka, koja je obasjana svjetloscu svoje vjere, u 
ovakvoj pravednoj i mudroj situaciji ne pravi razliku izmedu svoje kceri i svoga zeta. Kako 
ona zeli da njen sin ostvari svoje pravo na brigu o svojoj zeni, kako mu zeli da on upravija 
svojim bracnim zivotom uz pomoc svoje muzevnosti, odiucnosti, racionalnosti i mudrosti, 
ona to, takoder, zeli i svome zetu, pa makar njena kci osjetila malo i poteskoce, jer jezik 
pravednosti i pravicnosti to zahtijeva od svake zene koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan. 1 64 Licnost zene muslimanke 

Kako punica muslimanka zamjera svojoj snahi na prekomjernom trosenju, ako 
prekomjerno trosi, a sve to iz milosti prema svome sinu i suosjecanja prema njemu, tako ce 
i svojoj kceri zamjeriti na tome, ako prekomjerno trosi i ako je presia granicu, kako bi 
ostvarila pravednost i pravicnost i kako bi slijedila uputu casnog Kur'ana: "... / kad 
govorite, da ktivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika..." '^°° 

MUDRA I SNALAZLJIVA 

PRi suoCavanju S PROBLEMIMA 

Ponekad zet bude posebnog intelekta zbog cega ne miruju ni njegova zena, a ni punica, 
a ponekad bude i izrazitog temperamenta koji njima ne odgovara. Otud dolazi do medusobne 
netrpeljivosti, razilazenja u misljenju i razmirica. Duznost punice muslimanke koja obiluje 
uputom svoje vjere, jeste da se u ovakvoj situaciji svome zetu obraca na sto je moguce 
Ijepsi nacin, da bude mudra prilikom postupanja prema njemu, da bude snalazljiva i razborita 
kako bi dopria do njegove licnosti i njegove razboritosti, ne odustajuci u ostvarenju toga cilja 
od strpljenja, ustrajnosti i lijepog postupanja. 

Ona ce veoma paziti da svojoj kceri ne preuvelica negativnosti svoga zeta, nego ce, 
naprotiv, nastojati da te negativnosti umanji koliko je to u mogucnosti. Ona ce se truditi da 
ispravi te negativnosti na dozvoljen nacin i mudrim metodama, dokle god te negativnosti ne 
povreduju licnost muza u njegovom moralu, a niti vjeri, jer ona ne zasluzuje da bude uzrok 
propasti okriija bracnog zivota. 

Na ovaj nacin punica muslimanka, koja je obasjana Allahovom uputom, biva dobrobit i 
blagodat za svoju kcer i zeta. Ona je svojom pravednoscu i bogobojaznoscu jedan od 
cvrstih podupiraca bracnog zivota, dajuci tako dokaz da je ona druga majka svome zetu, a 
ne tradicionaini neprijatelj bracnih drugova, kao sto je to rasireno u nekim zaiutalim i 
zastranjenim zajednicama, kao sto mnoge anegdote govore o tom utvrdenom i vjecitom 
neprijateljstvu. A to je u stvari posljedica loseg sprovodenja vjerskih propisa od muslimana, 
kao i nedostatak njihovog pridrzavanja islamskog morala i njegovih vrijednosti. 

Mi samo mozemo pretpostaviti kolika je sreca dvaju porodica: porodice njenog sina i 
porodice njene kceri, zbog ovakve punice i svekrve, koja je dobra vjernica, bogobojazna, 
dobrodusna i kojaje podjednako draga prijateljica i zetu i snahi, a rezultatte Ijubavi je sreca 
dvaju porodica. 

Ona je svojom mudroscu, bogobojaznoscu, pravednoscu, razboritoscu i lijepim 
postupanjem prema svome zetu i snahi povecala srecu u zivotu svoje kceri i svoga sina, a Licnost zene muslimanke 1 65 

na taj nacin je ostvarila u njihovim porodicama cistotu, rahatluk i spokojstvo, a njima dvoma 
je posebno veliku korist ucinila, ona je ta koja ce se vratiti njenom sinu i kceri, prije snahe i 
zeta. 

Sta ima Ijepse od ovakvog postupka razborite i dovitljive punice vjernice! Sta to ima 
potrebnije od toga da se sinovi i kceri vezuju za nju! ZENA MUSLIMANKA NASPRAM 
SVOJE RODBINE I MAHREMA ZENA MUSLIMANKA I BLIZA RODBINA 

Zena muslimanka koja je obasjana uputom svoje vjere ne zaboravija da njena bliza 
rodbina ima pravo na nju, da se od nje trazi da s njima odrzava rodbinske veze, da ih postuje 
i da im cini dobrocinstvo. U blizu rodbinu ubrajaju se oni rodaci koji su povezani s covjekom 
po srodstvu ( krvnoj vezi), bilo da se radi o nasljednicima ill onim koji to nisu. PAZNJA ISLAMA PREMA 
ODRZAVANJU RODBINSKIH VEZA 

Islam je ukazao veliku paznju odrzavanju rodbinskih veza, paznju koju covjecanstvo 
nije upoznalo ni u jednoj drugoj vjerL zakonima, sistemima i filozofijama. Islam preporucuje 
odrzavanje rodbinskh veza, podstice na njih i strogo osuduje one koji to negiraju i koji 
prekidaju rodbinske veze. 

Velika paznja islama prema odrzavanju rodbinskih veza ocituje se u velicanstvenoj slici 
rodbinske veze koju je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zacrtao, kada ona ustaje pred Allahom, 
dz.s., na sirokom platou na kojem je On stvorio stvorenja, i kada ona trazi od Njega da ju 
sacuva od prekidanja rodbinskih veza. Tada Gospodar prima ovu molbu onoga ko trazi od 
Njega, a covjek obilazi onoga ko i njega obilazi, a prekida rodbinske veze s onim ko s njim 
prekida rodbinske veze. Ovo se nalazi u vjerodostojnom hadisu koji biljeze Buharija i Muslim 
od Ebu - Hurejrea koji je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 

"Allah, dz.s., stvorio je stvorenja, pa kad je zavrsio s njihovim stvaranjem, rodbinska 
krvna veza je ustala i rekia: 'Ovo je mjesto onoga ko trazi kod Tebe utociste od kidanja 
rodbinskih veza.' Rekao je: 'Da, jeste.' 'Zar nisi zadovoljna da obilazim onoga ko tebe obilazi, 
a da ne posjecujem onoga ko tebe ne posjecuje?' Odgovorila je: 'Da, jesam.' Rekao je: 'Tako 
ce ti i biti.' Zatim je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Ucite ako zelite: 
- Zat v'l ne biste, kadbiste se vlasti docepali, netedna Zemiji cinili i rodbinske 
veze kidali! To su oni koje je Allah ptokleo i gluhim i slijepim ucinio. ""'^' 1 70 Licnost zene muslimanke 

Jedan za drugim redali su se ajeti casnog Kur'ana, potvrdujuci ulogu odrzavanja rodbinskh 
veza u islamu. Oni podsticu na cinjenje dobrocinstva prema rodbini i upozoravaju na to da 
se sa njom lose ne postupa niti da im se nanosi nepravda, kao sto podsticu i na razvijanje 
osjecaja rodbinske povezanosti i na ispunjavanje tog prava odrzavanja rodbinskih veza. 
Jedan od tih ajeta jeste i ajet u kojem Allah, dz.s., kaze: 

"...lAllaha se bojte, s imenom cijim jedni dnige molite, i rodbinske veze ne 
kidajte...'"'' 

Naredeno je da se samo Allaha treba bojati I odmah pored toga da treba rodbinske veze 
odrzavati. To je tako naredeno iz pocasti prema rodbinskim vezama, sto potvrduje njihovo 
mjesto i vaznost u islamu. Ovaj ajet podstice i na njihovo odrzavanje i na cinjenje dobrocinstva 
prema rodbini. 

Kako bi spominjanje odrzavanja rodbinskih veza bilo zivo u osjecajima muslimana, 
Allah, dz.s., u mnogim ajetima odmah nakon vjerovanja u Allaha i cinjenja dobrocinstva 
prema roditeljima, nareduje da se odrzavaju rodbinske veze i da se rodbini cini dobrocinstvo: 

"Cospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da toditeljima 
dobrocinstvo Unite..." ^'^^ 

AubrzonakontogaAllah, dz.s., kaze: 

"Daj bliznjemu svome ptavo njegovo, isitomahu, iputniku - namjetniku, ali 
ne tasipaj mnogo. " ^* 

"lAllahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smattajte! A toditeljima 
dobrocinstvo cinite, itodacima, isirocadi, isitomasima, i komsijama bliznjim, 
i komsijama daljim, i dmgovima, i putnicima - namjetnicima..."^"^ 

U cinjenju dobrocinstva stupanj rodaka dolazi odmah nakon roditeija, jer usmjerenje 
casnoga Kur'ana ide ovdje od najviseg ka najnizem stupnju. Kur'an casni objavljuje Ijestvicu 
Ijudskih veza i odreduje njihove stupnjeve, pocinjuci od roditeija, preko rodaka, sirocadi, 
siromaha, putnika - namjernika i komsija, jer dobrocinstvo doseze i siri se sve dalje i dalje na 
rodake i rodbinu, sve dok ne dode do svih onih kojima je potrebna pomoc u velikoj Ijudskoj 
porodici - covjecanstvu. Ovo je poredak koji je uzet na osnovu onoga cemu tezi Ijudska 
dusa, a to je da se zapocne od onoga ko joj je najblizi, cineci to po islamskom programu 
uredenja islamskog drustva. Islam je ucinio da drustvena solidarnost pocinje iz okriija 
porodice, zatim se prosiruje na krug rodbine, a onda se spontano i lagahno siri na drustvenu 
zajednicu, ostvarujuci povezanost, medusobnu naklonost, razumijevanje i odrzavanje veza 
medu Ijudima, a time se ostvaruje sreca, radost i veselje u zivotu. 

U paznju islama prema odrzavanju rodbinskih veza spada i to sto je on svrstao 
odrzavanje tih veza u prvu kategoriju principa i velikih nacela islama s kojim je dosia ova 
vjera covjecanstvu od prvog dana kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., javno istupio s naredbom Licnost zene muslimanke 1 71 

njegovog Gospodara, ukazujuci na temelje ove nove vjere i pojasnjavajuci njena znacenja. 
Islam je odrzavanje rodbinskih veza ucinio jednim od najvelicanstvenijih i najjasnijih znacenja 
u Serijatu. To nalazimo u dugom razgovoru izmedu Ebu - Sufjana i Heraklea kada je upitao 
Ebu - Sufjana: 

"k sta vam nateduje vas Poslanik?" Odgovotio mu je: "On kaze: 'Jedino se 
Allahu klanjajte, nemojte Mu dniga ptipisivati i ostavite ono sto vasi ocevi 
govote. Nateduje nam da obavljamo molitvu, da budemo iskreni, posteni i da 
odtzavamo rodbinske veze. '" 

Odrzavanje rodbinskih veza nalazi se u skupini velikih obiljezja ove ciste vjere, u koja 
spadaju i Allahova jednoca (tevhid), obavljanje namaza, pridrzavanje iskrenosti i postenja. 
Tako je odrzavanje rodbinskih veza jedna od najizrazitijih znacajki ove vjere koju je Ebu - 
Sufjan prezentovao Herakleu, kada ga je po prvi put pitao o islamu, trazeci da mu objasni 
ono sto je najvaznije s cime je islam dosao. 

U dugom hadisu koji se prenosi od Amra bin Abesea spominje se odredeni broj temeija 
islama i njegovi adabi. On u njemu kaze: "U Meki sam usao kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., to 
jest u prvo vrijeme njegovog poslanstva, pa sam mu rekao: 'Sta si ti?' Odgovorio je: 
'Vjerovjesnik.' Pa sam ga upitao: 'A sta je vjerovjesnik?' Rekao je: 'Allah me je poslao.' 
Upitao sam ga: 'A s cime te je poslao?' Odgovorio je: 'Poslao me je da naredujem odrzavanje 
rodbinskih veza, rusenje kipova i da se Allah jedino velica i da Mu se niko ravnim ne 
smatra...'"^"^ 

Ocito je da je u ovom hadisu plemeniti Poslanik, u pojasnjenju najvaznijih temeija islama 
i njegovih propisa, najprije spomenuo odrzavanje rodbinskh veza, te je tako njihovim 
spominjanjem u kontekstu islamskih temeija i nacela ukazao na njihovu veliku ulogu i visoko 
mjesto u programu ove vjere koju je Allah, dz.s., objavio iz milosti prema svom svijetu. 

Stoga i imamo brojne tekstove koji podsticu na odrzavanje rodbinskih veza, koji ih 
preporucuju, pobuduju zelju za njima, upozoravaju na prekidanje rodbinskih veza i obecavaju 
kaznu onima koji ih ne odrzavaju. 

Od Ebu - Ejjuba el - Ensarije prenosi se da je neki covjek rekao: "Allahov Poslanice, 
obavijesti me o djelu koje ce me uvesti u Dzennet", pa mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 
"Robuj Allahu i nikog Mu ne smatraj ravnim, obavljaj namaz, daji zekat i obilazi rodbinu."""^ 

Kako je veliko pitanje odrzavanja rodbinskih veza! Kako je samo tesko na vagi Ijudskih 
djela! Ono dolazi u jednom kontekstu zajedno s robovanjem Allahu, Njegovom jednocom 
(tevhid), obavljanjem namaza i davanjem zekata. Onda je odrzavanje rodbinskih veza jedno 
od najuzvisenijih dobrih djela koja uvode u Dzennet, a cuvaju od Dzehennema. 

Od Enesa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko zeli da svega ima 
u izobilju i da mu se zivot produzi, neka obilazi svoju rodbinu."""^ 1 72 Licnost zene muslimanke 

Odrzavanje rodbinskih veza jeste blagodat i izobilje za onoga ko odrzava rodbinske 
veze, kao sto je blagodat i za njegov zivot. Obilazenje rodbine predstavija povecanje imetka 
i njegovo unapredenje, kao i produzenje njegovog zivota i njegov blagoslov. 

Ibn - Omer bi govorio: "Onaj ko se boji svoga Gospodara, ko obilazi svoju rodbinu, 
njegov zivot ce biti produzen, imetak ce mu se povecati i njegova porodica ce ga voljeti.""^" 

Zena muslimanka ne zaboravija da se od nje trazi odrzavanje rodbinskih veza, kao sto 
se to , isto tako, trazi i od covjeka. Ona zna da je ova naredba upucena muslimanu, bilo da 
se radi o zeni ili muskarcu, kao sto je to slucaj sa svim opcim serijatskim obavezama. 
Bogobojazna zena muslimanka pristupit ce odrzavanju rodbinskih veza svom svojom 
iskrenoscu, marljivoscu i toplinom i od toga je nece odvratiti razne obaveze, zauzetost niti 
odgovornosti, bez obzira kolike one bile. 

Zena muslimanka, koja je svjesna upute svoje vjere, zna da zenino odrzavanje rodbinskih 
veza predstavija blagodat u njenoj opskrbi i njenom zivotu, da predstavija Allahovu milost 
koja ce je zadesiti i na ovom i na buducem svijetu, da predstavija povod za to da je Ijudi vole 
i hvale. Nasuprot tome, prekidanje rodbinskih veza predstavija nesrecu, belaj i mrznju od 
Allaha, dz.s., i Ijudi, kao sto predstavija i njenu udaljenost od Dzenneta u kuci vjecnosti (na 
onom svijetu). Dovoljnojojjedacuje Poslanikove, s.a.v.s., rijeci: 

"U Dzennet nece uci onaj ko prekida rodbinske veze."^" 

Dovoljno joj je da zna da je Allahova milost izolovana od onoga ko prekida rodbinske 
veze, pa se ne spusta na njega a ne spusta se ni na narod u kojem se nalazi taj ko prekida 
rodbinske veze, kao sto se to navodi u hadisu koji biljezi Buharija u "El - Edebul - mufred":"^^ 

"Doista se milost ne spusta na onoga ko prekida rodbinske veze." 

Zato veliki ashab Ebu - Hurejre nije bio zadovoljan da cini dovu Allahu na sijelu u kojem 
se nalazio neko ko ne obilazi rodbinu, jer to sijelo prode bez spustanja Allahove milosti i bez 
primanja dove. Na jednom od takvih sijela u noci uoci petka, rekao je: "Insistiram da izmedu 
nas ustane svako ko ne obilazi svoju rodbinu", pa niko nije ustao, sve dokto nije ponovio tri 
puta. Tako je mladic otisao svojoj tetki po ocu koju je napustio prije dvije godine. Otisao je 
kod nje, a ona mu je rekia: "Braticu moj, sta je to pa si dosao?" Rekao je: "Cuo sam Ebu - 
Hurejrea da kaze: 'Ovako i ovako.' RekIa je: "Vrati se njemu i upitaj ga: 'Zasto je to rekao?' 
Odgovorio je: "Cuo sam Vjerovjesnika, s.a.v.s., da kaze: 

'Doista se djela sinova Ademovih izlazu pred Uzvisenim Allahom u noci uoci svakog 
petka, pa se ne primaju djela onoga ko ne obilazi rodbinu.'"^'^ 

Unutrasnjost zene muslimanke, cija osjetila su islamska naucavanja izostrila i koja su je 
navela da cini dobra djela, uzdrmaju ovi tekstovi koji joj ukazuju na odurnost prekidanja 
rodbinskih veza, jer ona zena koja prekida rodbinske veze biva izolovanom od milosti, ne 
prima joj se dova niti djelo. To je, doista, velika nesreca koja ce zadesiti onu zenu koja Licnost zene muslimanke 1 73 

prekida rodbinske veze. Ona cini dovu, a ona joj se ne prima, cini djela, a ona joj se ne 
primaju, trazi utociste u okrilju milosti svoga Gospodara, ali se udaljava od nje. Iz ovoga 
zakljucujemo da zena muslimanka cije srce je uspunila radost islama nikako ne moze 
prekidati rodbinske veze. 

Prekidanje rodbinskih veza jeste grijeh koji ne odgovara zeni koja vjeruje u Allaha i 
Sudnji dan, cija je dusa otvorena pred bozanskom uputom, cija dusa je ucinila da zaboravi 
slast pokornosti prema Allahu. Naprotiv, ona izbjegava da zapadne u takvo stanje, a posebno 
kad zna da je prekidanje rodbinskih veza jedan od grijeha ciju kaznu Allah, dz.s., ubrzava na 
ovome svijetu, prije ahireta, kao sto na to ukazuje hadis: 

"Nema goreg grijeha, ciju kaznu ce Allah ubrzati na ovome svijetu - pored onoga sto mu 
se nakupi za ahiret - od nepravde i prekidanja rodbinskih veza."^^^ 

Prekidanje rodbinskih veza i cinjenje nasiija predstavljaju dvije ekvivalentne stvari, te je, 
stoga, Allahov Poslanik, s.a.v.s., te dvije stvar u svome hadisu zajedno spomenuo, potvrdujuci 
vezu izmedu prekidanja rodbinskih veza i nasiija. I doista, prekidanje rodbinskih veza je 
veliko nasilje. Koje nasilje je vece od prekidanja rodbinskih veza i raskidanja veza rodbinske 
Ijubavi i naklonosti? 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rodbinske veze oslikava na taj nacin kao da se zaie Allahu, 
dz.s., zbog nasiija prekidanja koja im se desavaju, te im Allah, dz.s., odgovara da ce obilaziti 
onoga ko je obilazi, a da ce prekinuti vezu s onim ko je prekine s njome: 

"Rodbinska vezaje dio imena Rahmana. Ona kaze: 'Gospodaru, nadamnom je nasilje 
ucinjeno. Gospodaru, prekinuta je moja veza! Gospodaru. . ." Pa joj On odgovara: 'Zar nisi 
zadovoljna da Ja prekinem vezu s onim ko je tvoju vezu prekinuo i budem u vezi s onim ko 
tvojuvezuodrzava?'"^^^ 

U hadisi-kudsijju Allahov Poslanik, s.a.v.s., velica rodbinu, jer obavjestava da je Allah, 
dz.s., njeno ime izveo iz svoga imena, a u ovoj izvedbi imena nalazi se pocast i velicanje 
kojejojAllah, dz.s., ukazuje: 

"Ja sam Rahman i Ja sam stvorio srodstvo i njegovo ime sam izveo od Svoga imena. Ko 
bude obilazio svoju rodbinu i Ja cu njega obilaziti, a ko ih prekine i Ja cu prekinuti vezu s 
njime."^^^ 

U ovim tekstovima nalaze se nepobitni dokazi da je onaj ko obilazi rodbinu sretan, voljen 
i postovan, da je blagoslovljen zadovoljstvom svoga Gospodara i Njegovom miloscu, kao 
sto se u njima nalaze dokazi da je onaj ko prekida rodbinsku vezu bijedan, nesretan, 
prezren i izolovan od milosti njegovog Gospodara, a Njegov oprost i zadovoljstvo su mu 
zabranjeni. 1 74 Licnost zene muslimanke ZENA MUSLIMANKA OBILAZI 
RODBINU U SKLADU S UPUTOM ISLAMA 

Zeni muslimanki, koja je svjesna upute svoje vjere, odrzavanje rodbinskih veza nije 
nepoznanica. Naprotiv, ona neprestano odrzava s rodbinom veze i od toga je ne odvracaju 
majcinski poslovi niti odgovornosti za kucu i muza. Ona svoje vrijeme rasporeduje tako da 
moze posjetiti svoju rodbinu, slijedeci islamsku uputu u davanju prednosti rodbini. Ona u 
obilazenju rodbine pocinje s posjecivanjem majke, zatim oca, zatim blize i dalje rodbine, kao 
sto na to upucuje Vjerovjesnikova, s.a.v.s., praksa. Jednom prilikom je neki covjek dosao 
kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., i rekao: 

"0 Allahov Poslanice! Ko je najpreci da se s njim druzim i prema njemu lijepo postupam?" 
Odgovorio je: "Tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoj otac, a zatim 
tvojablizaidaljarodbina.""^^ 

Zena muslimanka za svoje dobrocinstvo prema rodbini i za odrzavanje veza s njima ima 
dvije nagrade: nagradu za rodbinsku vezu i nagradu za sadaku (potpomaganje), ako je 
bogata i ako je u mogucnosti da im materijaino pomogne, ako su tome potrebni. Na taj nacin 
ce se ona obogatiti za dvije nagrade kod Uzvisenog Allaha, a srca njene rodbine bit ce 
ispunjena Ijubavlju i dovom za nju. Islam voli ovakav nacin postupanja, a i Poslanik, s.a.v.s., 
tome poziva u hadisu koji prenosi Zejneba es - Sekafijje, zena Abdullaha bin Mesuda, r.a., 
koja kaze: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 

'0 zene udijelite, pa makar i od svog nakita.' Ona kaze: "Vratila sam se Abdullahu bin 
Mesudu, te sam mu rekia: 'Ti si slabog imovnog stanja, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam je 
naredio da udijelimo sadaku. Idi i pitaj ga da li cu ja za to imati nagradu( tj. ako sadaku dam 
tebi), a ako nemam za to nagrade, udijelit cu je nekom drugom.' Na to je Abdullah rekao : 'Ne, 
nego mu ti idi.' Tako sam mu se zaputila, kad pred vratima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
stoji zena ensarijka koja je imala istu potrebu kao i ja. Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., dato je 
postovanje, paje pred nas izasao Bilal. Mi smo mu rekle: 'Idi Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., 
i obavijesti ga da se pred njegovim vratima nalaze dvije zene koje ga pitaju da li ce imati 
nagradu ako sadaku udijele svojim muzevima i jetimima o kojim se staraju? A nemoj ga 
obavijestiti ko smo mi.' Usao je Bilal kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i pitao ga. Allahov Licnost zene muslimanke 1 75 

Poslanik, s.a.v.s., ga je upitao: 'Ko su njih dvije?' Odgovorio je: 'Zena ensarijka i Zejneb.' 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao je: 'Koja Zejneb jeona?' Rekao je: 'Abdullahova zena.' 
Zatim je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'One imaju dvije nagrade: nagradu za rodbinsku vezu i 
nagraduzasadaku.'""^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: "Sadaka koja se udijeli siromahu je sadaka, a sadaka 
koja se udijeli bliznjemu je dvostruka: sadaka i rodbinska veza."^'^ 

U djelu "Sahihul - Buhari" navodi se da je Mejmuna bint ummu Maris, majka vjernika, r.a., 
obavijestila Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je oslobodila robinju, a da prethodno nije trazila 
dopustenje od njega. Kada je nastupio njen dan (u kojem Poslanik, s.a.v.s., dolazi kod nje) 
i kada je dosao kod nje, rekia mu je: "Allahov Poslanice, da li znas da sam oslobodila svoju 
robinju?" Odgovorio je: "Azar si to uradila?" RekIa je: "Jesam." Rekao je: "Kamo srece da 
si je poklonila svojim tetkama po majci, tvoja nagrada bi bila veca.'"'^*' 

Poslanik, s.a.v.s., potvrdivao je vrijednost cinjenja dobrocinstva prema bliznjima u svakoj 
prilici koja bi mu se ukazala. Posto je objavljen ajet: "Necete zasluziti nagtadu sve dok 
ne udijelite dio od onoga sto vam je najdtaze... ", ustao jeEbu-Talhado Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., i rekao mu: "Allahov Poslanice, Uzviseni Allah kaze: 'Necete zasluziti 
nagtadu sve dolt ne udijelite dio od onoga sto vam je najdtaze... ', a ono sto je meni 
najdraze jeste palmovik i on je sadaka u ime Allaha, a ja molim da on bude dobrocinstvo i 
blago kod Allaha, dz.s. Allahov Poslanice, daj ga tamo gdje ti mislis da je najpotrebnije." Na 
to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Oh, to je veliki imetak, to je veliki imetak! Cuo sam sta 
si rekao, a ja smatram da ga trebas dati rodbini." Tada je Ebu - Taiha rekao: "Ucinit cu tako, 
Allahov Poslanice", pa ga je Ebu - TaIha podijelio svojim bliznjim i svojim amidzicima.^^^ 

Allahov Poslanik, je duboko prodro kroz vrijeme oporucujuci odrzavanje rodbinskh 
veza, koje sezu kroz vijekove i vremena, kada je oporucio da se lijepo postupa sa egipatskim 
narodom, u hadisu koji biljezi Muslim, a u kojem se kaze: 

"Vi cete osvojiti Egipat, a to je zemija u kojoj se mjere stvari kiratom, pa kada osvojite, 
lijepo postupajte prema njenimstanovnicima,jeroni imaju zastitu isrodstvo", ilijereceno: 
"zastituitazbinstvo.'"'^^ 

A ucenjaci u tumacenju ovog hadisa kazu da je rodbinska veza koju oni imaju porijeklo 
Hadzere, majke Ismailove, kojaje njima pripadala, atazbinstvo je po Mariji, majci Ibrahima, 
sina Allahovog Poslanika, kojaje takoder njima pripadala. 

Kako je samo velika vjerovjesnicka cestitost! Kako je to sirokogrudno dobrocinstvo! 
Kakav li je to samo Ijudski poziv koji se produzava i siri, tako da obuhvata i potomstvo od te 
dvije plemenite rodbinske veze kroz dugi niz godina! 

Zena muslimanka kada cuje ovu vjerovjesnicku uputu, pozurit ce da se sretne sa 
svojom rodbinom, ukazujuci im svu svoju iskrenu Ijubav, neprestanu vezanostza njih kao 
i svoje dobrocinstvo prema njima. 1 76 Licnost zene muslimanke ODRZAVA RODBINSKE VEZE SA SVOJIM 
BLIZNJIM, MAKAR BILI I NEMUSLIMANI 

Zena muslimanka promatrat ce uputu svoje vjere, pa ce uociti da ona tezi prastanju i 
Ijudskosti, pa tako preporucuje odrzavanje rodbinske veze, makar njeni bliznji bill i 
nemuslimani. U hadisu koji se prenosi od Abdullaha bin Amra bin el -'Asa, r.a., kaze se da je 
rekao: "Cuo sam Vjerovjesnika da glasno kaze: 

'Potomci tog i tog covjeka nisu moji prijatelji. Moj prijatelj je Allah i dobri vjernici, all on! 
imaju rodbinsku vezu I ja ih obilazim na najljepsi nacin.'"*^* 

Nakon sto su objavljene rijeci Uzvisenog Allaha: "I opominji rodbinu svoju najblizu"^^^ 
Allahov Poslanik, s.a.v.s. , pozvao je Kurejsije, te su se on! sakupili I on im je rekao: "0 sinovi 
Ka'ba bin Luejja, spasite svoje duse od vatre dzehenemske. sinovi Murreta bin Ka'ba, 
spasite svoje duse od vatre dzehenemske. sinovi Abdus-Semsa, spasite svoje duse od 
vatre dzehenemske. sinovi Abdul-Menafa, spasite svoje duse od vatre dzehenemske. 
sinovi Hasimovi, spasite svoje duse od vatre dzehenemske. sinovi Abdul-Muttalibovi, 
spasite svoje duse od vatre dzehenemske. Fatima, spasi svoju dusu od vatre 
dzehenemske. Ja vam nista ne mogu dati od Allaha osim rodbinske veze, koju cu odrzavati 
kao sto vodu obilazim. "^^^ 

Ova se uzvisena vjerovjesnicka uputa odmah u pocetku islama uvukia u cula muslimana 
i muslimanki i ucinila je ono sto je ucinila u njihovim dusama, pa su cinili dobrocinstvo svojim 
bliznjim i svojoj rodbini koji nisu bill muslimani. Svjedocanstvo o tome nalazi se u hadisu 
kojeg biljeze Ibn - Abdul - Birr u djelu "El - Isti'abu" i Ibn - Hadzer u djelu " El - Isabetu ", u 
kojem se kaze da je robinja Safijje, majke vjernika, dosia kod vladara pravovjernih Omera 
bin El - Hattaba, r.a., i rekia: "Vladaru pravovjernih, Safijja voli subotu i odrzava rodbinske 
veze sa zidovima. " Omer je poslao poruku Safijji dajepitaotome,pamujeona odgovorila: 
"Sto se tice subote, ja je ne volim otkako mi ju je Allah, dz.s., zamijenio petkom, a sto se tice 
zidova, pa ja medu njima imam bliznje i ja odrzavam vezu s njima." Potom se okrenula 
prema robinji i upitalaje staju je navelo daje tako potvori, te joj je ona odgovorila: "Sejtan!" 
Safijjinodgovornatojebio:"ldi,tisislobodna."''2^ 

Omer, r.a., nije vidio nikakave smetnje da pokloni ogrtac koji mu je Poslanik, s.a.v.s., Licnost zene muslimanke 1 77 

dao svome bratu po majci - musriku/^^ 

Iz svega ovoga zena muslimanka moze vidjeti da se Ijudska dobrota ne odvaja od srca 
covjeka koji izgovori sehadet, nego se iz njega prelijeva na bliznje, odrzavanjem rodbinskih 
veza putem potpomaganja, obilazenja i dobrocinstva, makar oni bill pripadnici druge vjere 
mimo islama. Stoga se Allahov poslanik, s.a.v.s., i izjasnio o tome na najljepsi moguci nacin, 
rijecima: "... osim rodbinske veze koju cu odrzavati na najljepsi nacin", jer je rodbinsku vezu 
uporedio sa zemljom koja se natapa odrzavanjem rodbinske veze i cinjenjem dobrocistva, 
i rada; plod je Ijubavi i medusobne povezanosti. Sve to presusuje ako dode do prekida 
rodbinske veze i do razdvajanja, te tu raste mrznja i medusobno otudenje. Istinski musliman 
omiljen je kod svih Ijudi jer oni u njemu vide otjelovljenje plemenitih moralnih vrijednosti i 
uzvisenih svojstava. 

Islam podstice na cinjenje dobrocinstva prema roditeljima, makar oni bill i musrici, a evo 
sada podstice i na cinjenje dobrocinstva prema blizoj rodbini, makar oni bill i nemuslimani, 
polazeci od prastanja, Ijudskosti i milosti s kojom je dosia ova vjera, upucena svim Ijudima: 

"k tebe smo samo kao milost svjetovima poslali "*^ 

ODRZAVANJE RODBINSKH VEZA RAZUMIJE 
U SIROKOM ZNACeNJU TOG POJMA 

Kod zene muslimanke mnogobrojne su strane odrzavanja rodbinskih veza i njihovo 
podrucje se siri, njeni nacini i oblici su raznovrsni. Ponekad je to imetak koji otklanja oskudicu, 
koji prekida bijedu i koji umanjuje brigu. Ponekad je to draga posjeta koja ucvrscuje povezanost 
blize rodbine, koja pospjesuje medusobnu Ijubav i paznju. Ponekad je to savjet, njeznost i 
nesebicnost, kao i druga djela pored dobrocinstva i medusobne povezanosti koja 
prociscavaju Ijudsku osjecajnost, koja razvijaju osjecaj privrzenosti, medusobne milosti, 
osjecajnosti, solidarnosti i Ijubavi medu bliznjom rodbinom. 

Stoga je i dosIa vjerovjesnicka uzvisena preporuka da se nastavi s odrzavanjem 
rodbinskh veza, makar i u najprostijim oblicima koji najmanje kostaju i najmanje iziskuju 
napor: 

"Odrzavajte veze sa svojim bliznjim, makar sa selamom. "''^° 1 78 Licnost zene muslimanke OBILAZI SVOJE BLIZNJE 
I ONDA KADA JE ONI NE OBILAZE 

Zena muslimanka, koja je napojila svoju dusu uputom svoje istinite vjere, odrzava svoje 
rodbinske veze, makar ih oni prekinuli s njome. Ona nece prema njima postupati po pravilu 
"obilazi ih ako je obilaze, a prekida s njima veze ako oni prekinu s njome veze." Zena 
muslimanka jeste ta koja odrzava rodbinske veze i to cini u ime Allaha i radi Njegove 
nagrade. Ona, zbog odrzavanja svojih rodbinskh veza, ne zeli nagradu prema pravilu niti 
zeli razmjenu rodbinskih veza. Ona svojim djelom i svojim ponasanjem predstavija najuzviseniji 
primjer Ijudskog ponasanja o kojem islam neprestano vodi brigu kako bi takvo ponasanje 
prodrlo do dusa muslimana i muslimanki. To je, doista, veliki uspon koji je tezak, osim za one 
koje Allah uputi i cije duse su se potcinile Njegovom zadovoljstvu. Zena muslimanka, koja je 
obasjana uputom svoje vjere, spada u ovaj uzviseni primjer naprednih zena, koje vode brigu 
lijepom postupanju prema rodbini i bliznjima, postupajuci prema rijecima Poslanika, s.a.v.s., 
kojikaze: 

"Nije dovoljno samo uzvratiti posjetu svojoj rodbini. Praviino se ponasa prema rodbini 
onaj koji, kada ga rodbina zaboravi ill odbaci, obnavija s njima veze."^^^ 

Ovo je uzviseni Ijudski moral koji islam trazi i zeli da muslimani i muslimanke teze njemu 
pri postupanju prema rodbini i bliznjima. Stoga, vjerovjesnicka uputa velica kod njih moraine 
vrijednosti: zrelost, strpljivost, oprost i medusobno prastanje, a posebno u dusi onoga ko 
odrzava veze sa svojom rodbinom, a od njih nalazi samo prekidanje veza, odvratnost, 
odbacivanje, grubost i nepravdu. Vjerovjesnicka uputa konstatuje da je Allah, dz.s., na 
strani onih koji odrzavaju rodbinske veze, a ne uzvraca im se istom mjerom. Ona predocava 
zastrasujucu sliku kazne koja ce stici grube, odvratne, nezgrapne, one koji negiraju 
obaveznost odrzavanja rodbinskih veza i one koji ih prekidaju. Jednom prilikom je neki 
covjekdosao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao: 

"Allahov poslanice! Imam rodbinu koju pazim i obilazim, a oni mene ne obilaze niti me 
posjecuju. Cinim im dobro, a oni meni uzvracaju zlim. Ja sam prema njima blag, a oni prema 
meni grubi." Na to mu je odgovorio: "Ako je tako kao sto kazes, onda kao da im u oci sipas 
vreo lug, a s tobom je Allahov pomagac sve dok se tako ponasas."^^^ 

Divno li je odrzavanje rodbinskih veza!! Kako li je samo tesko na vagi odrzavanje 
rodbinske veze roba - vjernika! Bijedni li su oni Ijudi i zene koji ih negiraju, i Ijudi i zene koji Licnost zene muslimanke 1 79 

prekidaju uze Ijubavi prema rodbinskoj vezi! Kako li je velicanstvena nagrada one zene koja 
obilazi svoju rodbnu, koja strpljivo podnosi prekid rodbinske veze od njene rodbine! Pa cak 
i Allah, dz.s. , pomoci ce joj da odrzava rodbinske veze, cuvajuci je od njih I ulijevajuci u njeno 
srce snagu podnosenja njihovog ziostavljanja I ucvrscujuci je u tome da nastavi u svom 
moralu I Ijudskosti! Kako 11 je samo velik grijeh onih Ijudi I zena koji prekidaju rodbinske veze! 
A Allahov Poslanik, s.a.v.s., usporedio ih je s onim koji jede vreo pepeo, kao nagradu za 
prekidanje rodbinskih veza s vjernicima i vjernicama koji su ih odrzavali! 

Tako, u svakom slucaju, iskrena zena muslimanka, koja obilazi svoju rodbinu, nece 
prekinuti veze s njima ni onda kad oni prekinu veze s njome, jer ona zeli time zadobiti 
zadovoljstvo svoga Gospodara, uzdizuci se iznad zabluda, gluposti i losih djela. Ona s 
vremena na vrijeme posjecuje svoju rodbinu izbjegavajuci beznacajne stvari koje zaokupljaju 
male Ijude i rasplamsavaju srdzbu u njihovim srcima. Ona cvrsto vjeruje da je iznad toga da 
padne na nivo beznacajnih, trivijalnih stvari, zabluda i gluposti koje upropastavaju djela i 
ostavljaju traga na cistotu povezanosti rodbine i bliznjih. Ona ne bi trebala pasti na ovaj 
stupanj, a istovremeno slusa rijeci Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji kaze: 

"Rodbinske veze su zakacene za Ars i govore: "Ko me obilazi, Allah ce ga obilaziti, a ko 
prekine moje veze, Allah ce prekinuti veze s njime.""^^ ZENA MUSLMANKA 
NASPRAM SVOJIH KOMSUA MUSLIMANKA ClNI DOBROClNSTVO 
I OMILJENA JE KOD SVOJIH KOMSIJA 

Jedno od moralnih svojstava zene muslimanke, koja je svjesna upute svoje vjere i koja 
se pridrzava njenih najcvrscih veza, jeste i lijepo ponasanje prema komsijama, dobrocinstvo 
prema njima i briga o njihovom stanju. 

PRIDRZAVA SE UPUTE ISLAMA 

U POGLEDU PREPORUKE ClNJENJA 

DOBROClNSTVA KOMSIJAMA 

Mudra zena muslimanka svjesna je uzvisene upute islama u njegovoj toploj preporuci 
da se brine o komsijama, pa cak da je to i najjasnije mjesto za koje zna covjecanstvo na 
Ijestvici Ijudskih veza, a koje se nalazi samo u ovoj vjeri koja mnogo daje. 

Allah, dz.s., jasno i ocito naredio je da se cini dobrocinstvo prema komsiji: 

"lAllahu se klanjajte i nikoga Njemu tavnim ne smattajte! A toditeljima 
dobrocinstvo Unite, itodacima, isitocadi, isitomasima, i komsijama bliznjim, 
i komsijama daljim, idtugovima, iputnicima - namjetnicima...'"'^* 

Bliznji je komsija onaj s kojim te, pored blizine, vezu i rodbinske ill vjerske veze, a daljnji 
komsija je onaj s kojim te vezu rodbinske ill vjerske veze, a drug je onaj ko je uz tebe u 
onomestojedobro. 

Otud svako ko se nalazi pored covjeka muslimana ima pravo na komsiluk, makar i ne 
bilo medu njima rodbinske veze ill vjerske povezanosti. U ovome se ocituje postovanje 
prema komsiji i uzdizanje povezanosti komsiluka u Serijatu. 

Navode se mnogobrojni hadisi koji potvrduju ove velicanstvene Ijudske vrijednosti u 
povezanosti s komsijama, jer ti hadisi preporucuju povezanost s komsijom, bez obzira na 
rodbinsku povezanost ill na njegovu vjeru: 1 84 Licnost zene muslimanke 

"Dzibril mi je neprestano preporucivao komsiju, tako da sam pomislio da ce ga proglasti 
nasljednikom."^^^ 

To je visoko i ugledno mjesto koje je Serijat odredio za komsiju, a koje preporucuje 
Dzibrili Emin Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., sto je potvrdio u nekoliko navrata, tako daje 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., pomislio da ce Dzibrilove preporuke vezane za komsiju podici na 
stupanj rodbine i uciniti ga nasljednikom poput rodbine. 

Nasuprot Dzibrilove ponavljane preporuke o komsiji, Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
neprestano je podstrekavao na cinjenje dobrocinstva prema komsiji i to je naredivao u 
svakoj prilici koja bi mu se ukazala. U historijskoj hutbi na Oprosnom hadzu Poslanik, 
s.a.v.s., govorio je i o komsiji. Kada znamo da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u ovoj svojoj 
velicanstvenoj hutbi sazeo sve sto je zelio reel vjernicima, jer je osjecao da je to njegova 
posljednja hutba na tom velicanstvenom mjestu, onda nam je jasno kolika je vaznost 
dobrocinstva prema komsiji. Casni ashab Ebu - Umame, r.a., primijetio je veliku paznju koju 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s. , posvetio u svom govoru na Oprosnom hadzu, te je mislio da ce 
Poslanik, s.a.v.s., takoder uciniti komsiju nasljednikom. To je ocito iz njegovih rijeci: "Cuo 
sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a nalazio se na svojoj devi prilikom Oprosnog hadza, 
gdje kaze: 'Preporucujem vam komsiju.' To je ponavljao sve dok nisam pomislio: 'Ucinit ce 
gazakonitim nasljednikom. '"^^^ 

Ponekad je Allahov Poslanik, s.a.v.s., izazivao osjecaje ashaba podstrekivajuci ih na 
cinjenje dobrih djela, pa bi svoj govor zapocinjao rijecima: "Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan 
neka radi ovako i ovako..." On bi ponavljao ovaj sugestivni stil naredujuci dobro ill kada bi 
podstrekavao na moraino ponasanje. Jedan od hadisa u kojem je upotrijebio ovu sintagmu 
jestehadisukojemkaze: 

"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo postupa prema svome komsiji. Ko vjeruje u 
Allaha i Sudnji dan neka lijepo ugosti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka 
govori samo ono sto je dobro, u protivnom neka suti.""^^ 

U predanju koje biljezi Buharija, stoji: 

"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne ziostavija svoga komsiju...'"*^' 

U samom pocetku hadisa on preporucuje cinjenje dobrocinstva prema komsiji, te je, 
tako, dobrocinstvo ucinio jednim od znakova vjerovanja u Allaha i Sudnji dan, kao i jednim od 
Njegovih lijepih plodova. Licnost zene muslimanke 1 85 svojiM komSijama voli ono 

§T0 VOLI SAMOJ SEBI 

Zena muslimanka koja je otvorila svoju dusu prema bozanskoj uputi ima njezno srce, 
darezljivu dusu, blagu prirodu, koja je draga njenim komsijama. Ona ima istancano osjetilo 
za sve ono sto ce im nauditi ill sto ce povrijediti njihovu cast i ugled ill sto ce im nauditi i nanijeti 
stetu. Ona njima voli dobro kao sto ga voli samoj sebi, raduje se njihovoj radosti i boluje za 
njihovom boli. Ona sve to cini na osnovu njenog razumijevanja Poslanikovih, s.a.v.s., rijeci: 

"Niko od vas nece istinski vjerovati sve dok ne bude volio svome bratu ono sto voli 
samomsebi."^^^ 

U predanju koje biljezi Muslim od Enesa, a on od Vjerovjesnika, s.a.v.s., stoji da je 
rekao: "Tako mi Onoga u Cijoj ruci je moja dusa, rob nece vjerovati sve dok ne bude volio 
svome komsiji" - ill je rekao "svome bratu - ono sto voli samom sebi."^"" 

Svjesna zena muslimanka ne zaboravija da se s vremena na vrijeme obaveze da ce 
svojim komsijama koji se nalaze u teskoj situaciji nesto dati, pokloniti. Hi, pak, svaki put kada 
bi se sirio miris kuhanja ill pecenja iz njene kuce, te taj miris izazove njihovu strast za 
ukusnom hranom, a oni nisu u mogucnosti da sami naprave jelo slicno njemu, ona ce im 
poslati jedan dio tog jela, pokazujuci na taj nacn drustvenu solidarnost koju preporucuje 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., u svom obracanju Ebu - Zerru: 

"0 Ebu - Zerre! Kada budes kuhao corbu, dospi malo vise vode, pa od nje posaiji svojim 
susjedima."^^' 

Udrugom predanju stoji: 

"Kada budes kuhao corbu, dospi malo vise vode, zatim pogledaj ima li ikog od clanova 
porodice tvojih komsija, pa jedan dio od nje njima odlij.'""'^ 

Doista, zeni muslimanki, ciju svijest je islam izostrio, nikako ne dolikuje da vidi svoje 
komsije u siromastvu, tegobi ill lisenosti, kao sto joj ne dolikuje da im ne pomogne u onome 
sto je dobro ill da im ne pruzi podrsku, postovanje ill pomoc u hrani, a posebno ako zivi u 
blagostanju, rahatluku i bogatstvu, ako uziva u Allahovim blagodatima. Ne dolikuje joj da zivi 
raskosnim zivotom, a da u isto vrijeme slusa rijeci plemenitog Poslanika, s.a.v.s. : 

"Ne vjeruje u mene onaj ko zaspi sit, a pored njega njegov komsija je gladan, a on to 
zna."^^3 "Nije vjernik onaj ko je sit, a njegov komsija gladan.' 1 86 Licnost zene muslimanke LIJEPO SE PONASa PREMA SVOJIM 

KOMSiJAMA U SKLADU SA SVOJIM 

MOGU^NOSTIMA 

Zena muslimanka, koja je svjesna svoje vjere, ne smatra beznacajnim dobrocinstvo 
koje cini svojoj komsinici, vec joj cini dobrocinstvo, bez obzira koliko ono malo bilo. Njen slid 
i njena Ijubav prema umnozavanju imetka i hvalisanju, ne sprecavaju je da pruzi makar malo 
od tog svog bogatstva pod izgovorom da je to nepodesno, pa da zbog toga ni to malo ne 
pruzi svojoj komsinici sve dok ne bude u prilici da joj pruzi nesto vise. Ona bi na taj nacin 
zabranila i sebi i svojoj komsinici predodredeno dobro pri iscekivanju neceg vise, a to vise 
ne bi docekala, te bi tako propustila priliku da ucini dobro djelo. Na ovo plemeniti Poslanik, 
s.a.v.s., upozorava, posebno zene, pa kaze: 

"0 zene muslimanke! Neka komsinica ne ponizava svoju komsinicu, makar to bilo 
koliko nokatodovce."^"^ 

"Nokat od ovce" oznacava njen papak, i to je alegorija za malu kolicinu, to jest, neka 
komsinica ne omalovazava komsinicu koja joj je pruzila neko dobro, makar ono bilo malo 
koliko ovciji nokat, jer je to bolje od nicega, a Allah, dz.s., kaze: 

"Onaj ko bude utadio koliko tnin dobra - vidjet ce ga. "^"^ 

A Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 

"Cuvajte se vatre dzehenemske, pa makar s dijeljenjem polovine datule, a ako je ne 
budete imali, onda lijepom rijecju.""^^ 

Ovaj hadis, na osnovu njegovog opcenitog konteksta, moguce je da u sebi sadrzi 
zabranu omalovazavanja upucenu komsinici kojoj je udijeljeno. Onda to ima sljedece 
znacenje: neka komsinica ne omalovazava dobro koje joj je udijelila njena komsinica, makar 
to dobro bilo koliko ovciji nokat. Naprotiv, ona joj treba zahvaliti na tome, jer se zahvaljivanjem 
za ucinjeno dobro siri prijateljstvo i bliskost medu komsijama, te se razvija Ijubav, solidarnost 
i medusobna milost u njihovim zivotima. U Ijudskoj zahvali na ucinjenom dobru nalazi se 
jedno od islamskih moralnih svojstava koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s., potvrdio i preporucio 
rijecima: 

"Allahu ne zahvaljuje onaj ko ne zahvaljuje Ijudima.""^' 

Islam zeli rasiriti medusobnu Ijubav, povezanost i bliskost medu komsijama, a Ijudski 
putevi do ove Ijubavi, povezanosti i bliskosti su mnogobrojni. Jedan od njih jeste i davanje Licnost zene muslimanke 1 87 

poklona, te je, stoga, Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio, posebno zenama, daomalovazavaju 
hediju (poklon) za njenu komsinicu ill hediju od njene komsinice, bez obzira koliko mala ona 
bila, jer je zena osjetljiva u ovakvim i slicnim prilikama, te to moze uticati na nju i njene osjecaje 
prema njenoj komsinici. Zena muslimanka treba obratiti paznju na to da hedija ima posebno 
znacenje Ijudskosti koje se krije iza hedije, a ne materijainu vrijednost te hedije. Svjesna zena 
muslimanka ne smije zaboraviti ovo znacenje Ijudskosti, pa da umanjuje vrijednost hedije 
koju je poklonila svojoj komsinici ill da umanjuje hediju koju je dobila od svoje komsinice, jer 
u islamu znacenja odredenih stvari imaju prednost pred materijalnim vrijednostima. 

OBRA^A POSEBNU PAZNJU NA 

DOBROClNSTVO PREMA KOMSiJAMA, 

MAKAR ONI DILI NEMUSLIMANI 

Kod zene muslimanke se krug dobrocinstva prosiruje i na komsije, te ga nece uskratiti 
svojim komsijama bez obzira da li oni bill njena rodbina ill samo muslimani. Naprotiv, ona se 
nece ograniciti samo na njih, nego ce obuhvatiti i svoje komsije nemuslimane, slijedeci uputu 
islama, njegovu velikodusnost, preporuku dobrocinstva prema svim Ijudima, bez obzira na 
razlicitost vjera i grupacija, ukoliko od njih ne dode nasilje ili neprijateljstvo prema muslimanima: 

"Allah vam ne zabtanjuje da Unite dobto i da budete ptavedni prema onima 
koji ne tatuju ptotiv vas zbog vjete i koji vas iz zavicaja vaseg ne izgone - Allah, 
zaista, voli one koji su ptavicni. "^^ 

Otud bi casni ashab Abdullah bin Amr, kada bi mu bila zaklana ovca, upitao svoga slugu : 
"Da li si sta poklonio nasem komsiji zidovu? Da li si sta poklonio nasem komsiji zidovu? Da 
li si sta poklonio nasem komsiji zidovu? Ja sam, doista, cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
gdje kaze: 'Dzibril mi je neprestano preporucivao komsiju, tako da sam pomislio da ce ga 
proglasti nasljednikom."'^^° 

Nije li ovo najobuhvatnija milost islama prema Ijudima! Ima li sta Ijepse od pomoci onih 
koji zive u njegovom okrilju i pod njegovim prostranim i sigurnim hiadom! Historija svjedoci 
da su ehlu-kitabije (sljedbenci knjige - krscani i zidovi) u mnogim islamskm predjelima zivjeli 
pored muslimana u potpunoj sigurnosti, gdje su bill sigurni za svoje zivote, zemlju, imetke i 
za svoja uvjerenja. Zivjeli su bezbrizno u lijepim komsijskim odnosima, plemenitom postupanju 
i slobodnom uvjerenju, a njihove crkve postoje jos od najstarijeg doba u muslimanskim 
selima, na obroncima planina, a oko njih se nalaze na hiljade muslimana okruzujuci svoje 
komsije sljedbenike knjige, paznjom, brigom, dobrocinstvom i lijepim komsijskim odnosima. Licnostzenemuslimanke U SVOM DOBROClNSTVU PREMA 
komSijama DAJE PREDNOST BLIZIMA 

Zena muslimanka, koja je svjesna upute svoje vjere, ne zaboravija precizno ustrojstvo 
koje je islam uspostavio u cinjenju dobrocinstva prema komsijama, jer je preporucio da se 
dobrocinstvo cini onome ko je najblizi, vodeci racuna o povezanosti komsija, koji su jedan 
uz drugoga i zbog osjecaja koje obicno izazivata paznja kako bi se sacuvala bliskost, Ijubav 
i harmonija. 

Od Aise, r.a., prenosi se da je rekia: "Upitala sam: '0 Allahov Poslanice! Ja imam dvojicu 
komsija. Kojem od njih da dam hediju?' Odgovorio je: 'Onome cija vrata su ti najbliza.'""^' 

Ovo razvrstavanje u cinjenju dobrocinstva prema komsijama ne znaci da zena 
muslimanka ne treba voditi brigu i o daljim komsijama kao i o dobrocinstvu prema njima. Sve 
dobre komsinice koje se nalaze u krugu njene kuce ulaze u skupinu komsija i one kod nje 
imaju komsijsko pravo. Prethodno spomenuto razvrstavanje u davanju prednosti najblizem 
komsiji predstavija poredak pri kojem je plemeniti Poslanik, vodio racuna o mentalitetu blizih 
komsija, jer se obicno izmedu dva najbliza susjeda nalazi povezanost, kontakt, bliskost, 
Ijubav i medusobna saradnja. 

ISKRENA MUSLIMANKA 
NAJBOLJA JE KOMSiNICA 

Nema sumnje da je iskrena muslimanka, koja je obasjana uputom svoje vjere, najboija 
komsinica u drustvu. To je stoga jer dobrocinstvo prema komsiji spada u pohvaino islamsko 
moraino svojstvo koje se nalazi duboko u svijesti zene muslimanke koja je odgojena na 
temeljima islamskog ponasanja i na njegovim lijepim svojstvima. To moraino ponasanje 
predstavija komsinicu, koja najvise cini dobrocinstvo komsinici, najboljim komsijom kod 
Allaha: 

"Najboiji prijateiji kod Allaha jesu oni koji su najboiji prema svome prijatelju, a najbolje 
komsije kod Allaha su oni koji su najboiji prema svome komsiji. ""^^ 

Poslanikova je praksa potvrdila da je dobra komsinica jedan od stupova srece u zivotu 
covjeka muslimana, jer ona za komsiju znaci: radost, rahatluk, sigurnost i smiraj: Licnost zene muslimanke 1 89 

"Srecu covjeka muslimana na ovome svijetu predstavija: dobar komsija, prostrana 
kuca i udobno prevozno sredstvo."^^^ 

Casni Ijudi iz prvih generacija velicali su vrijednosti dobrog komsiluka, smatrajuci da je 
on blagodat koja se ne moze mjeriti imetkom, kapital koji se ne moze mjeriti nicim u zivotu na 
ovome svijetu. tome svjedoci historija koja biljezi da se komsija Seida bin El - 'Asa cjenkao 
za svoju kucu trazeci sto hiljada dirhema, a zatim je rekao musteriji: "Ovo je vrijednost kuce, 
a za koliko ces kupiti komsiluk sa Seidom?" Posto je za to Seid saznao, poslao mu je tu 
vrijednost i trazio od njega da ostane u svojoj kuci. 

Ovo je svijetia i jasna strana dobre komsinice, a kakva je strana lose komsinice? 

LO§A KOMSiNICA I NJENA CRNA STRANA 

Vjerodostojni tekstovi potvrduju da je strana lose komsinice tamna, mracna i da 
bogobojazna i senzibilna zena muslimanka ne moze zivjeti s njom, a da samu sebe ne 
uzdrma i ispuni strepnjom zbog lose komsinice, da svoje osjecaje ne ispuni mjesavinom 
mrznje, odvratnosti i gadenja prema njoj. LOSA KOMSINICA 
LISENA JE BLAGODATI IMANA 

Dovoljno je mucno, odurno i jadno to da je ona lisena blagodati imana - vjerovanja, 
najvece i najuzvisenije blagodati u Ijudskom zivotu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., potvrdio je 
odvojenost ove blagodati od svakog covjeka koji je istrajan u cinjenju nasiija prema svome 
komsiluku do te mjere da se ubraja u loseg komsiju. To je cvrsta, kategoricka potvrda bez 
popustljivosti i odstupanja, jer se tri puta zakleo Allahom potvrdujuci odvojenost imana od 
takveosobe: 

"Tako mi Allaha, nije vjernik. Tako mi Allaha, nije vjernik. Tako mi Allaha, nije vjernik.' 
Upitase prisutni: 'A ko to, Allahov Poslanice?' 'Onaj od cijeg zla nije siguran njegov komsija' 
- odgovori Poslanik, s.a.v.s.""^" 

U Muslimovom predanju stoji: 

"Nece uci u Dzennet onaj od cijeg zla nije siguran njegov komsija.""^^ 

Ima li veceg ziocina od toga!? Ima li veceg grijeha od toga!? Zapast ce u njeg covjek ako 1 90 Licnost zene muslimanke 

bude zio nanosio svome komsiji, te ce se time odvojiti od blagodati imana i bit ce mu 
zabranjenulazakuDzennet!!! 

Iskrenazenamuslimanka, kojajecisteduse, prozivljavaovetekstove, stroge propise 
koje oni ugraduju u svijest i tamnu sjenu koju navlace na dusu, a koja okruzuje losu komsinicu, 
pa joj nije ni na kraj pameti da nanese zio svojim komsijama, bez obzira u kakvom se stanju 
i uvjetima nalazila. To je stoga sto cinjenje zla svojim komsinicama i upustanje s njima u 
spletke, varke, neprijateljstvo i svadu, ne spada u male grijehe i beznacajne pogreske, nego 
spada u velike grijehe koji odstranjuju iman i prijete njenom zavrsetku na onome svijetu. Da 
li se zbog propasti, nakon gubitka imana i propasti na ahiretu, uznemiri srce zene muslimanke, 
da li ustreperi njena dusa i da li se uzdrma njeno bice? 

loSa je komSinica zena 
Cue djelo je uzaludno 

Ako je losa komsinica izgubila iman, kao sto se to navodi u prethodnom hadisu, onda je 
ona zena cija su sva djela uzaludna. Nece joj koristiti nakon toga ni pokornost niti ce joj biti 
primljeno dobro djelo, sve dok je ustrajna u cinjenju zla svojim komsijama. To je stoga sto se 
dobra djela u osnovi temelje na vjerovanju u Allaha, a vjerovanje u Allaha nije brza rijec koju 
jezik nepromisljeno izgovara. To je precizno sprovodenje onoga sto Allah, dz.s., trazi od 
Svojih robova. Posto je losa komsinica izgubila svoj iman svojom istrajnoscu i upornoscu u 
nanosenju zla svojim komsijama, nakon toga ona ne zudi za tim da Allah, dz.s. , primi od nje 
dobro djelo, bez obzira koliko ono bib, nego ga unistava i ne ostavija nikakva traga, makar 
u njega utrosila dane i noci. 

RecenojeVjerovjesniku: 

"Allahov Poslanice! Doista, ta i ta zena nocu klanja, a danju posti. Ona cini dobra djela i 
udjeljuje, all svojim jezikom nanosi zio svojim komsijama." Nato je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "U njoj nema dobra. Ona je stanovnik Dzehennema." Rekli su: "Ta i ta zena klanja 
propisane namaze, udjeljuje suhi sir i nikome zio ne nanosi." Rekao je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s.: "Ona je stanovnik Dzenneta."*^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., opisao je loseg komsiju kao covjeka od kojeg nema nikakve 
koristi, rijecima: 

"Od troje nema nikakve koristi: vladara - ako mu dobrocinstvo ucinis, nezahvalan je, a 
ako zio ucinis, ne prasta; loseg komsije - ako vidi dobro, prikrije ga, a ako vidi zio, razglasi 
ga i zene - ako si prisutan, vrijeda te, a ako si odsutan, vara te.""^^ Licnost zene muslimanke 191 

Ovako se smjenjuju tekstovi koji oslikavaju odurnu sliku lose komsinice od koje dusa 
ciste zene muslimanke osjeca odvratnost. Stoga je ona oprezna da ne bi zapala u grijeh 
ziostavljanja komsiluka. Stoga je ona veoma daleko, da ne moze bit! dalje od toga da jednog 
dana ne postane losa komsinica, kako ne bi raspirivala svadu izmedu nje i njenih komsinica, 
ill da ne bi nastupilo medu njima neprijateljstvo, ill se razvila zavist, ill rasirila mrznja. Tako, 
Poslanikovo, s.a.v.s., upozorenje, zbog ziostavljanja komsiluka putem svade ill mrznje, ne 
napusta njen sluh niti to ona zaboravija svaki put kad se rasiri zio, razdor i svada medu 
komsijama: 

"Prva dva parnicara na Sudnjem danu ce biti dvojica komsija."^^' 

MUSLIMANKA NE USKRA^UJE 
PRUZANJE POMOCi SVOJIM KOMSiJAMA 

Bogobojaznoj zeni muslimanki nije dovoljno da se kloni ziostavljanja svojih komsinica, 
nego neprestano nastoji da im pruzi pomoc, onoliko koliko je u mogucnosti. Ona im sirom 
otvara vrata dobrocinstva, dobra i pomoci, strahuje da ih ne uskrati u njihovom pravu. A 
svaki put kada neko poziva na brigu o njima, na njihovo postovanje i cinjenje dobrocinstva 
prema njima, strahuje da se ne ostvari ono sto je Allahov Poslanik, s.a.v.s. , objavio u vezi s 
pitanjem prezrenog, nezahvalnog i skrtog komsije koji malo pomaze: 

"Koliko ce biti komsija na Sudnjem danu zakacenih za svoga komsiju koji ce govoriti: 
"Gospodaru! Ovaj je zatvorio svoja vrata preda mnom i tako uskratio svoju pomoc.""^^ 

Loseg li kraja! Kakve li propasti za pohlepnog i skrtog komsiju koji ne pomaze svome 
komsiji! Kakva li je njegova propast onoga dana kada Ijudi stanu pred svoga Gospodara! ! 

S aspekta islama muslimani i muslimanke su cvrsta i kompaktna gradevina. Njene cigle 
su sinovi ovoga ummeta, a svaka cigia treba biti cvrsta, koherentna i cvrsto povezana s 
drugim ciglama kako bi se osigurala kompaktnost, cvrstina i stabilnost gradevine. Ako ne 
bude takva, ta gradevina je izlozena propadanju, rusenju i devastiranju. 

Islam je svoje cigle okruzio cvrstom vezom duhovne opskrbe koja cuva njihovu 
povezanost, potpomaganje i cvrstinu, kako bi zdanje muslimana ostalo cvrsto, koje ne 
mogu poremetiti nikakvi dogadaji niti ga iz temeija mogu uzdrmati silni uragani. 

Sta ima Ijepse od Poslanikovog, s.a.v.s., primjera povezanosti muslimana i muslimanki, 
njihove solidarnosti i potpomaganja. To se nalazi u rijecima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: 

"Vjernik podupire vjernika kao sto dijelovi gradevine podupiru jedan drugi.""^" 

"Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj Ijubavi, samilosti, suosjecajnosti slican je 1 92 Licnost zene muslimanke organizmu. Kada se jedan organ razboli, na to odgovore ostali dijelovi tijela nesanicom i 
groznicom."^^^ 

Islam vodi brigu o povezanosti clanova ovog ummeta. Ova cudnovata povezanost 
sama po sebi ucvrscuje vezu komsije s njegovim komsijom, a ova veza se temeiji na 
cvrstim osnovama Ijubavi, dobrocinstva, solidarnosti i lijepog postupanja. STRPLJIVA JE KADA 
JOJ NJENE KOMSiNICE NANOSE ZLO 

Nije nikakvo cudo da je zena muslimanka, koja je obasjana uputom svoje vjere, strpljiva 
kada joj njene komsinice nanose zio. Ona im na njihovo zio ne uzvraca na isti nacin, niti se 
rasrdi ako je zadesi neka od nedaca, niti im za zio uzima njihove zablude, nedostatke i 
pogreske. Naprotiv, ona im prasta, na taj nacin zaradujuci nagradu kod Allaha, dz.s., zbog 
svoje strpljivosti, prastanja, cvrsto vjerujuci da kod Allaha, dz.s., nece propasti ovo njeno 
plemenito prastanje. Naprotiv, On joj omogucava da zaradi Njegovu Ijubav i zadovoljstvo. 
tome svjedoci hadis kojeg prenosi Ebu - Zerr, a govori o njegovom susretu sa Mutarrifom 
bin Abdullahom koji mu je tom prilikom rekao: 

"0 Ebu - Zerr! Do mene je dopro tvoj hadis, pa sam zudio da te sretnem." Rekao je: 
"Tvoj otac pripada uzvisenom Allahu!"^^^ 

"Pa evo, susreo si me." Rekao sam: "Do mene je dopro govor daje s tobom razgovarao 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., i daje rekao: 'Uzviseni Allah voli troje i prezire troje.' Rekao je: 'A 
kako bih ja sebi mogao uobraziti da slazem na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ?' Rekao sam: 
Ko su ta trojica koje Allah voli?' Odgovorio je: 'Covjek koji se strpljivo bori na Allahovom putu 
nadajuci se nagradi, pa se bori sve dok ne pogine, a vi cete to naci u Allahovoj knjizi, zatim 
je proucio : 'Allah voli one koji se na Njegovom putu bote u redovima kao da su 
cvrsti bedem."^' 

Upitao sam: 'I ko jos?' Nastavio je: 'Covjek koji ima loseg komsiju koji mu zio cini, pa je 
strpljiv na njegovo zio sve dok ga Allah ne postedi od njega za zivota ill smrti...'""^^ 

Doista, medu svojstva zene muslimanke, ciju dusu je islam odgojio i istancao njene 
osjecaje, spada i strpljivost pri ziostavljanju od njenih komsinica, u onolikoj mjeri koliko je to 
ona u mogucnosti, kao i uzvracanje na njihovo zio onim sto je dobro. Ona ovim svojim 
strpljenjem i mudrim ponasanjem predstavija za njih najboiji primjer lijepog postupanja prema 
komsiji i iskorjenjuje iz njihovih dusa korijenje zla, skrivenu mrznju i prezir koji su se u njima 
talozili. A iznad svega ovoga ona slijedi uputu Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji kaze: Licnost zene muslimanke 1 93 

"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komsiju..."^^^ 
Neka poslusaju komsince, od onih zena koje gube osjecaj za pravdu, kada se neko od 
njene djece posvada s djetetom od komsija, kako tada zazmire, osipajuci na svoje komsinice 
paljbu, zustre i zajedljive rijeci i bolne psovke, mlateci komsijskim vezama o zid, kidajuci 
veze Ijubavi, suzivota i bliskosti u trenutku srdzbe. Neka poslusaju kako su se usprotivile 
islamskoj uputi u postupanju s komsijama i kako su zadovoljne time da budu lose komsinice. 
Neka su radosne odgojene komsinice koje su okicene strpljenjem, njeznoscu, 
ustrajnoscu, stalozenoscu i lijepim postupanjem, kao i one koje na isti nacin ne uzvracaju 
zio svojim komsinicama, neka su radosne zbog toga sto su one dobre komsinice cijim je 
mudrim ponasanjem Allah zadovoljan. ZENA MUSLIMANKA NASPRAM 
SVOJIH SESTARA I PRUATEUICA VOLI IH I PRIJATELJUJE 
S NJIMA U IME ALLAHA 

Povezanost iskrene zene muslimanke i njene veze s njenim sestrama muslimankama i 
prijateljicama razlikuje se od njenih veza s drugim zenama i te veze imaju drustveni karakter. 
Ona svoje veze i povezanost sa svojim sestrama muslimankama gradi na osnovu bratimljenja 
u ime Allaha. Aovo bratimljenje u ime Allaha najvrednijaje veza koja povezuje Ijude, muskarce 
i zene. To je veza imana - vjerovanja u Allaha, koju je Allah postavio medu svim vjemicima 
u rijecima: 

"Doista su vjernici samo btaca... " *^ 

Bratimljenje po vjerovanju - imanu najcvrsca je povezanost srca, najcvrsca veza dusa 
i najuzvisenija povezanost umova i dusa. 

Nesumnjivo je da cemo sestre muslimanke koje su se bratimile u ime Allaha neprestano 
vidjeti u jakoj i cvrstoj povezanosti koja se zasniva na Ijubavi u ime Allaha, a to je najvrednija, 
najcistija i najcednija Ijubav u Ijudskom zivotu. To je Ijubav koja je lisena bib kakve koristi, 
koja je oslobodena bilo kojeg cilja, koja je cista od bilo kakvog nedostatka, jer se njena 
cistota i prozirnost crpe iz svjetiljke objave i Poslanikove, s.a.v.s., upute. To je cista Ijubav 
u kojoj muslimani i muslimanke nalaze cistotu imana: 

"Kod koga se nadu tri stvari ,osjetit ce slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik, budu 
drazi od svega, da voli covjeka samo u ime Allaha, da prezire povratak u nevjerstvo nakon 
sto ga je Allah izbavio iz njega, kao sto prezire da bude bacen u vatru (dzehenemsku)."^" 1 98 Licnost zene muslimanke STUPANJ ONIH KOJE SE 
VOLE U IME ALLAHA 

Dosli su mnogobrojni, uzastopni, iscrpni i vjerodostojni tekstovi koji uzdizu one koji se 
vole u ime Allaha, bilo da se radi o muskarcima ill zenama. To su tekstovi koji opisuju njihov 
velicanstveni stupanj, njihovo plemenito mjesto, visoki ugled koji ce im Allah, dz.s., ukazati 
na dan kada ce Ijudi stati pred svoga Gospodara. 

Muskarcima i zenama koji se vole u ime Allaha dovoljni su ugled i cast koje ce im ukazati 
njihov Gospodar, Koji ce na Sudnjem danu obratiti paznju na njih, pa ce pozvati: 

"Cdje su oni koji su se medusobno voljeli u Moje ime? fa cu ih danas staviti 
pod Moj Mad, gdje nema dtugog hiada osim Moga hiada. " ^ 

Kakva je to velicanstvena cast! Kako je to visok stupanj! Kako je to uzvisena pocast! 
Ljudi i zene koji se vole u ime Allaha to ce osjetiti tog strahovitog i zestokog dana, dana velike 
zaiosti. 

To stoga sto iskrena, cista i nesebicna Ijubav, koja treperi u Ijudskom srcu prema 
njegovom bratu covjeku, zeleci time samo Allahovu nagradu, predstavija tezak i naporan 
uspon koji mogu savladati samo oni cije su duse ciste, za koje su dunjaluk i uzici na njemu 
beznacajni, pa su se njihove duse uzdigle iznad privlacnosti materijalnog zivota, njegovih 
strasti, uzitaka i koristi. Oni zude za blagodatima koje su kod Allaha, a Njegovo zadovoljstvo 
je najvece. Nema sumnje da ce Allah, dz.s., podici ovu izuzetnu Ijudsku vrstu na najvisi 
stupanj i da ce im pripremiti mjesto i blagodati koje dolikuju njihovoj velicini, uznesenosti i 
njihovoj iskljucivoj predanosti Allahu, dz.s. To nalazimo u hadisu koji prenosi Mu'az od 
Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji kaze: "Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaze: 

"Rekao je Uzviseni Allah: "Oni koji se vole u Moje ime imaju balkone od svjetlosti na 
kojim ce im zavidjeti vjerovjesnici i sehidi.""^^ 

Nije nimalo cudno da Allah, dz.s., pokloni ovim plemenitim robovima ono sto je 
velicanstvenije, uzvisenije od tog stupnja i blagodati. On im poklanja Svoju velicanstvenu i 
dragocjenu Ijubav koju ljudi dostici ne mogu (sami sobom) na ovome i na buducem svijetu. 
To se navodi u hadisu koji prenosi Ebu - Hurejre, r.a., od Vjerovjesnika s.a.v.s.: 

"Neki covjek krenuo je posjetiti svoga brata muslimana u drugom selu. Allah mu je u toku 
njegovog putovanja poslao meleka, pa kad je dosao do njega, melekje upitao: Kuda zelis da 
ides?' Rekao je: 'Zelim kod svoga brata u ovome selu.' Upitao je: 'Imas li neku potrebu kod Licnost zene muslimanke 1 99 

njega?' Odgovorio je: 'Nemam, osim sto ga volim u ime Allaha Uzvisenoga.' Rekao je: 'Ja 
sam, doista Allahov izaslanik tebi i Allah je, doista, tebe zavolio kao sto si ti Njega zavolio u 
imeNjegovo.""'^° 

Nema blagoslovljenije stvari za covjeka od Ijubavi koja ga podize na stupanj na kojem 
zasluzuje Allahovu, dz.s., Ijubav I Njegovo zadovoljstvo! 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., znao je koliki trag ostavija ova cista Ijubav na ucvrscivanje 
Ijudskih zajednica I drustava, na njihovo uzdizanje I na njihovu srecu. On nikad nije propustao 
priliku da muslimanima preporuci medusobnu Ijubav, bliskost I prijateljstvo. On im nareduje 
da obznane ovo svoje prijateljstvo kako bi se otvorili zasuni na srcu i kako bi se rasirila 
Ijubav, harmonija i cistota u Ijudskim dusama. 

Od Enesa, r.a., prenosi se da je neki covjek bio kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa je pored 
njega prosao neki covjek i rekao: "Allahov Poslanice! Ja doista volim ovog covjeka." Nato 
ga je Vjerovjesnik, s.a.v.s., upitao: "Da li si ga obavijestio o tome?" Odgovorio je: "Nisam." 
Rekao je: "Obavijesti ga." On ga je sustigao i rekao mu: "Ja te, doista, volim u ime Allaha." 
Odgovorio je: "Allah te zavolio, Koji je ucinio da me ti zavolis u Njegovo ime.""^' 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., to je i sam cinio, poucavajuci muslimane kako da grade 
drustvo Ijubavi, bratstva, prijateljstva i cistote. Jednog dana je uzeo Muaza za ruku i rekao: 

"Muaze! Tako mi Allaha, ja te uistinu volim, i preporucujem ti, o Muaze: 'Nemoj zavrsiti 
namaz, a da ne proucis: 'Allahu moj, pomozi mi da istrajem u spominjanju Tebe, i u zahvalnosti 
prema Tebi, te u lijepom robovanju prema Tebi.'""^^ 

Tako se Muaz prepustio sirenju miomirisa ove ciste Ijubavi u kucama islama medu 
muslimanima. GovorioimjeotomestajecuoodAllahovog Poslanika, s.a.v.s., o tome 
kakvu je velicanstvenu nagradu Allah, dz.s., pripremio za one koji se vole u ime Allaha, a 
Njegova Ijubav je veca od svega. Imam Malik u svom djelu "El - Muvetta'" biljezi hadis s 
vjerodostojnim senedom od Ebu - Idrisa el - Havlanija, koji je rekao: 

"Usao sam u dzamiju u Damasku, kad tamo mladic blistavog osmjeha (bijelih zuba) i oko 
njega Ijudi. Kada se oko necega razidu, njemu se obrate i postupe po njegovom misljenju. 
Pitao sam o njemu, pa mi je receno: "Ovo je Muaz bin Dzebel, r.a." Sutradan sam poranio, 
all sam ga nasao da je dosao prije mene. Nasao sam ga kako klanja, pa sam pricekao da 
zavrsi sa svojim namazom, a zatim sam stao ispred njega, nazvao mu selam, a zatim 
rekao: Tako mi Allaha, ja te, uistinu, volim.' Na to je upitao: 'U ime Allaha?' Rekao sam: 'U 
ime Allaha.' Upitao je: 'U ime Allaha?' Rekao sam: 'U ime Allaha'. Prihvatio je kraj moga 
ogrtaca i privukao me sebi, pa je rekao: 'Raduj se. Ja sam, uistinu, cuo Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., kad kaze: 'Rekao je Uzviseni Allah: 'Moja Ijubav je obavezna za one koji se u Moje 
ime vole, za one koji sijele u Moje ime, za one koji se posjecuju u Moje ime i za one koji su 
darezljiviu Moje ime. '""^^ 200 Licnost zene muslimanke UTICAJ LJUBAVI U IME ALLAHA 
NA ZIVOT MUSLIMANA I MUSLIMANKI 

Islam je dosao da izgradi najbolje drustvo koje ce se bazirati na IjubavL prijateljstvu i 
medusobnom savjetovanju. Zato je neophodno da se zasije Ijubav u srcima pojedinaca koji 
sacinjavaju drustvo. Stoga je ova Ijubav medu vjernicima i medu vjernicama postala jednim 
od uvjeta vjerovanja s kojim ce uci u Dzennet. Imam Muslim biljezi od Ebu - Hurejrea da je 
Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 

"Tako mi Onoga u Cijoj ruci je moja dusa, u Dzennet necete uci sve dok ne budete 
vjerovali, a necete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Hocete li da vas uputim na nesto, 
ako ga budete radili, medusobno cete se voljeti? Sirite medu sobom selam.""^" 

To je precizno i prodomo vjerovjesnicko gledanje, koje uocava da nista ne moze iz dusa 
izbaciti mrznju niti iz prsa sprati prijavstine suparnistva i zavidnosti, osim iskreno, casno i 
uzviseno bratstvo i prijateljstvo. To je bratstvo i prijateljstvo koje rukovodi zivotom muslimana 
i muslimanki, koje ga ispunjava Ijubavlju, medusobnim savjetovanjem, bliskoscu i cistotom 
i koje ga cisti od mrznje, razdora, varanja, ziobe, prezira i zavidnosti. A put do svegatoga 
vodi kroz sirenje selama kako bi otvorio srca za bliskost, dobrocinstvo, Ijubav i cistotu. 

Zato je Allahov Poslanik, s.a.v.s., cesto ponavljao znacenje ovih rijeci, namjeravajuci u 
srca ubaciti iskrice Ijubavi, zeleci da se vodi briga o njoj, sve dok ta velika, cista i blistava 
Ijubav ne urodi plodovima, koje islam neprestano zeli vjernicima i vjernicama. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., putem ove ciste Ijubavi izgradio je duse prve generacije 
muslimana i muslimanki. Oni su s pravom bill cvrsti temelj na kojem se gradio uznositi islam. 
Bill su svjetlucave zvijezde na tamnom nebu covjecanstva koje su narodima osvjetljavale 
put. 

Putem ove ciste i iskrene Ijubavi Allahov Poslanik, s.a.v.s., uspio je izgraditi najuzornije 
islamsko drustvo utemeljeno na bratstvu. Ono je predstavljalo pravo cudo po svojoj cvrstini 
i stamenosti, sposobnosti podnosenjatereta dzihada i zrtvovanja na putu sirenja islama i 
uzdizanja njegovih zastava i na istoku i na zapadu, kao sto je predstavljalo cudo u 
medusobnoj povezanosti, potpomaganju i solidarnosti unutartog bratstva koje je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., opisao na najvelicanstveniji nacin: 

"Vjernik podupire vjernika kao sto dijelovi gradevine podupiru jedan drugi.""^^ Licnost zene muslimanke 201 

"Primjervjernika u njihovoj medusobnoj Ijubavi, samilosti, saosjecanju, slican je organizmu. 
Kada se jadan organ razboli, na to odgovore ostali dijelovi tijela nesanicom i groznicom.""^^ 

Zena je muslimanka u svojim prvim danima, a i kroz historiju, ucestvovala u izgradnji te 
velicanstvene gradevine islama na temeljima bratstva u vjeri. Ona jos uvijek ucestvuje u toj 
blagoslovljenoj gradnji sirenjem vrednota Ijubavi u ime Allaha i sirenjem njenog miomirisa u 
islamskim drustvima. Ona svojim sestrama i prijateljicama prilazi punog srca i osjecaja, te 
na taj nacin ucvrscuje svoje bratimljenje i prijateljstvo u ime Allaha, kao sto ucvrscuje veze 
Ijubavi unutartog prijateljstva. 

NE PREKIDA VEZE SA SVOJIM 
SESTRAMA I NE ODBACUJE IH 

Zena muslimanka, koja je svjesna propisa svoje vjere, ne zaboravija da islam podstice 
na bratimljenje, medusobnu Ijubav i bliskost. Islam je taj koji je zabranio prekidanje veza, 
svadanje i zanemarivanje. Islam potvrduje da nedace koje se desavaju, ne razdvajaju dvije 
zene koje se iskreno vole u ime Allaha. To je stoga sto je veza Ijubavi u ime Allaha jaca i 
cvrsca od toga da je bi je prekinula prva pogreska koju pocini jedna od njih. tome svjedoce 
rijeci Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: 

"Dvojica se muslimana medusobno ne vole u ime Allaha ill u ime islama, kad ih moze 
razdvojiti prva pogreska koju je izazvao jedan od njih."^^^ 

Dusom zene nekada oviada poriv srdzbe u trenutku Ijudske slabosti, te tako sestra 
muslimanka nanese zio svojoj sestri muslimanki. Ponekad srdzba i svada medu njima 
uzrokuje prekid veza. Zena muslimanka ne smije zaboraviti da islamskoj uputi nije nepoznata 
priroda Ijudske duse, da je ona podlozna srdzbi, izljevima osjecaja i njihovim promjenama. 
Stoga je islam odredio granicu u okviru koje Ijudska dusa moze smiriti svoje uzbudenje i 
obuzdati glas srdzbe, a taj rok je tri dana. Islam zabranjuje zenama koje su se posvadale da 
provedu ova tri dana, a da se ne potrude da to izglade, rasciste i pomire se. Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Muslimanu nije dozvoljeno da ne govori sa svojim bratom muslimanom duze od tri dana 
i da pri susretu okrecu glavu jedan od drugoga. Od njih dvojice boiji je onaj koji prvi nazove 
selam."^^« 

Ocito je da rijec "musliman" podjednako podrazumijeva i muskarca i zenu u ovakvim 
obligatnim i zakonodavnim tekstovima koji ureduju zivot pojedinca, porodice i drustva u 
islamskom svijetu. 202 Licnost zene muslimanke 

Uocit cemo da zena muslimanka, cije je osjecaje islam oblikovao, ciju dusu je odgojila 
njegova mudra uputa, ne prekida veze ni s jednom od svojih sestara muslimanki, bez obzira 
koji razlozi za to bill, nego ce nastojati da to s njom rascisti i da se s njome poselami. Ona 
zna da je od njih dvije boija ona koja prva nazove selam, pa ako njena sestra muslimanka 
odgovori na njen selam, obje ce ucestvovati u nagradi za njihovo pomirenje. A ako ne 
odgovori na selam, ona koja je nazvala selam oslobodena je grijeha za prekidanje veza i 
zbog toga sto nije govorila s njome, a ona koja nije odgovorila na selam, sama ce imati za to 
grijeh. Na ovo upucuje islam u hadisu koji se prenosi od Ebu-Hurejrea koji kaze: "Cuo sam 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaze: 

'Covjeku nije dozvoljeno da ne govori sa svojim bratom muslimanom duze od tri dana. 
Kada produ tri dana, neka se susretne s njim i neka mu nazove selam. Ako mu odgovori na 
selam, zajedno ce imati udjela u nagradi, a ako ne odgovori na selam, onaj koji je nazvao 
selam osloboden je grijeha zbog toga sto ne govore.'""™ 

Nema potrebe da se objasnjava da rijec "covjek" u kontekstu hadisa o prekidanju 
odnosa i napustanju, podjednako obuhvata i muskarca i zenu. Koliko god se produzi taj 
prekid veza, produzava se i grijeh, povecava pogreska i potvrduje obecanje dato onim 
zenama koje se svadaju i koje ne govore. Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: 

"Ko ne govori sa svojim bratom muslimanom godinu dana, kao da je prolio njegovu 

Strasan li je ziocin prekidanja veza i negovorenja u Serijatu ! Sta ima teze od njihovog 
tereta za onoga ko ih pocini! To se, cak, izjednacava s prolijevanjem krvi! Islamski program 
u odgoju dusatemeiji se na Ijubavi, bratimljenju, povezanosti i solidarnosti. Pored toga, islam 
trazi od muslimana i muslimanki da iz svog zivota odstrane medusobnu mrznju, zavidnost 
i neprijateljstvo. Islam nije zadovoljan time da njihov zivot remeti bib sta od tih losih moralnih 
osobina koje su strane bratimljenju u vjeri. Stoga, njegova uputa dopire do cula, ispisujuci 
najvelicanstveniji moraini kodeks za koji je covjecanstvo saznalo otkako je covjek na Zemiji: 

"Ne raskidajte medusobne veze, ne okrecite leda jedni drugima, ne mrzite se i ne 
zavidite jedni drugima. Budite braca kao sto vam je Allah naredio.""^' 

"Cuvajte se sumnjicenja, jer je sumnjicenje najlazniji govor. Nemojte prisluskivati, nemojte 
spijunirati, nemojte se nadmetati (u onome sto je lose), nemojte zavidjeti jedni drugima, 

nemojte se medusobno mrziti, nemojte jedni drugima leda okretati. Allahovi robovi, budite 

braca."^^2 

"Ne zavidite jedni drugima, ne podizite cijenu robe ne zeleci je kupiti^^^ nemojte se 
medusobno mrziti, ne okrecite leda jedni drugima, neka niko od vas ne prodaje nesto 
kvareci drugome njegovu prodaju.^^^ 

Allahovi robovi, budite braca. Musliman je muslimanu brat, i on mu ne cini nepravdu. Licnost zene muslimanke 203 

ne ponizava ga i ne prezire. Bogobojaznost je ovdje" - i pokaza na svoje grudi tri puta. 
"Dovoljno je covjeku zla da prezire svoga brata muslimana. Svakom muslimanu je zabranjena 
krv, casti imetakdrugog muslimana.""^^ 

Zena muslimanka, cije je osjecaje islam odgojio, razmisija o ovim tekstovima poslanicke 
upute, koji u sebi sadrze sve lijepe moraine osobine, kao sto su: Ijubav, medusobno 
prijateljstvo, bratimljenje, savjetovanje, samilost i nesebicnost, u svojim grudima ne moze 
gajiti netrpeljivost niti moze dugo drzati veze prekinutim. Insistirati na neprijateljstvu i prekidu 
veza moze samo zena u cijem srcu je bolest, u dusi krutost, u naravi devijacija, a u razumu 
okamenjenost. Bogobojazna zena muslimanka veoma je udaljena od svih ovih losih moralnih 
osobina. 

Zato je i dosia zestoka prijetnja onima cija su srca okrutna, umovi okamenjeni, muskarcima 
i zenama, koji su skrenuli s Njegovog puta, cije duse su zaklonjene od Njegovog prastanja, 
svjetlosti i velikodusnosti, zbog njihove upornosti u prekidanju veza i odnosa. Ona predstavija 
prijetnju za njihovu poziciju na onome svijetu, zaklanja od njih milost i oprost njihovog 
Gospodara i zatvara ped njima vrata Dzenneta. To nalazimo u rijecima Poslanika, s.a.v.s.: 

"Vrata Dzenneta otvaraju se svakog ponedjeljka i cetvrtka, i oprosti se svakom robu koji 
Allahu ne pripisuje druga, izuzev onoga ko je zavaden sa svojim bratom muslimanom. Tada 
se kaze: 'Sacekajte ovu dvojicu dok se izmire. Sacekajte ovu dvojicu dok se izmire. Sacekajte 
ovu dvojicu dok se izmire. '""^^ 

Casni ashab Ebu - Derda' govorio je: "Hocete li da vam kazem sta je bolje od sadake i 
posta? Popravljanje medusobnih odnosa. Mrznja, doista, brise nagradu." 

Doista je ovo ispravno, dalekovidno i duboko gledanje ovog casnog ashaba. Duh ove 
vjere, koja se temeiji na Ijubavi, bratimljenju i medusobnoj povezanosti, natjerao je ove zene 
da razmisljaju o njihovim svadama, vrijedanjima i prepirkama. Ovaj casni ashab, koji je bio 
izvor povjerenja plemenitog Poslanika, s.a.v.s., zbog svoje domisljatosti i zbog svog cvrstog 
stava, smatra da mrznja upropastava djelo, brise nagradu i unistava dobra djela. Zato je za 
muslimanku popravljanje poremecenih odnosa okretanjem ka svojoj sestri muslimanki bolje 
od sadake i posta, jer njen neprekidni prekid veza, okretanje leda i mrznja vodi ka brisanju 
njenih dobrih djela u njenom ibadetu. BLAGA JE PREMA NJIMA I PRASTA IM 

Zena muslimanka, cija se dusa napila islamske upute, blaga je prema svojim sestrama 
muslimankama i prema svojim prijateljicama. Ona ne drzi u sebi prikrivenu mrznju, srdzbu 
i prezir. Ako je zadesi srdzba prema nekoj od sestara muslimanki, svoju srdzbu savlada i 204 Licnost zene muslimanke 

oprosti svojoj sestri muslimanki koja je zgrijesila, na najjednostavniji i najlaksi nacin, a da ne 
osjeti samo prezir i omalovazavanje u cinu prastanja. Naprotiv, ona ce u svom oprostu 
prema sestri muslimanki, koji izvire iz dubine njene velkodusne duse, pronaci dobrocinstvo 
koje Allah voli kod Svojih robova, a koje Mu ih priblizava za jedan stupanj: 

"... i koji srdzbu svladuju i Ijudima prastaju - a Allah voli one koji dobra djela cine."^^^ 

Stoga, ako kazani srdzbe prokljucaju u Ijudskoj dusi, a vlasnik ill vlasnica ih priguse ne 
poprativsi to oprostom, pretvorit ce se u neprijateljstvo, mrznju i prikriveni prezir, a to je za 
covjeka teze i opasnije od srdzbe. All ako covjek ucini da srdzbu prati oprost i prastanje, to 
ce ugasiti iskrice srdzbe i ocistiti dusu od mrznje i prezira, a to je stupanj dobrocinstva 
kojem Allah, dz.s. , voli da teze Njegovi robovi: vjernici i vjernice: "A Allah voli one koji dobra 
djela cine." 

Zena muslimanka, koju je islam na temeljima njegove upute formirao kao model 
dobrociniteija, nikako nece u sebi cuvati mrznju koja se rasplamsava u njenim grudima, jer 
je plamteca mrznja tezak teret na dusi, sve dok je ne savlada, a ona je plamen i para koji 
prze srce. Naprotiv, ona ce pozuriti s oprostom i prastanjem, pa ce se tako njena dusa vinuti 
ka horizontima svjetlosti, ploveci kroz atmosferu velikodusja i prastanja. Ona ce tada osjetiti 
hiadnocu smirenja koja se spusta na njeno srce, dok rahatluk, mir i radost preplavljuju njenu 
unutrasnjost i osjecanja. 

Zeni muslimanki, u savladivanju ovog teskog moralnog uspona, pomaze saznanje da joj 
njeno prastanje sestri muslimanki koja joj je zio nanijela, nece donijeti ponizenje niti sramotu, 
nego ce joj uvecati ugled i visoki polozaj kod Allaha. Na to ukazuje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
u rijecima: 

"Allah ce robu koji prasta povecati ugled i niko nece biti ponizan Allahu, a da ga Allah ne 
uzdigne.""^^ 

Ako uporedimo razlike izmedu ove casti i ugleda i izmedu stupnja dobrocinstva do kojeg 
je dosia zena koja je velikodusna, koja prasta, uocit cemo velicanstveni ugled koji uziva ova 
zena. Ona je kod Allaha jedna od onih koje cine dobra djela, a kod Ijudi je jedna od uzornih, 
omiljenihiplemenithzena. 

Doista, zena muslimanka koja je osjetila dasak upute njene vjere, ne moze nikako u 
svom srcu imati ni najmanji trag mrznje ill prezira prema bilo kome, jer ona u potpunosti zna 
kolika je vrijednost oprosta i cistote srca i duse od ovih prijavstina na Allahovoj vagi, Njegovom 
oprostu i Njegovom zadovoljstvu, kao sto je to pojasnio Allahov Poslanik, s.a.v.s., u rijecima: 

"Bit ce oprosteni ostali grijesi onom covjeku kod kojeg se ne nade troje: ko umre, a ne 
bude Allahu pripisivao sudruga, ko ne bude sihirbaz koji slijedi put sihirbaza i ko ne bude 
mrzio svoga brata muslimana."^^^ Licnost zene muslimanke 205 

doCekuje svoje sestre 
muslimanke vedra lica 

Iskrena je zena muslimanka vedra cela, sjajnih obraza, blistavog lica i osmijeha. Svaki 
put kada sretne svoje sestre muslimanke, prilazi im vedrog, blistavog i nasmijanog lica, kao 
sto to preporucuje Allahov Poslanik, s.a.v.s. : 

"Nemojte nipodastavati, ni omalovazavati bilo sta od dobrocinstva, pa makar da svoga 
brata (muslimana) sretnes vedra lica."^* 

Vedrina je lica jedno pohvaino svojstvo na koje upucuje islam i on je vedrinu lica ucinio 
vrijednim Ijudskim nakitom na ovome svijetu, putem kojeg osoba zadobija Ijudsku Ijubav. 
Islam vedrinu lica ubraja u dobra djela koja donose sevab i nagradu, jer blistavo i vedro lice 
uglavnom dokazuje cistotu duse. Islam vodi brigu o tome da se muslimani i muslimanke 
okite ovom unutarnjom i vanjskom cistotom i da to uzmu kao svoju stainu morainu osobinu. 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporucuje: 

"Tvoj je osmijeh upucen tvome bratu (muslimanu) sadaka."^^^ 

Poslanik, s.a.v.s., bio je vedra lica, osmjehivao se svojim ashabima svaki put kad bi 
pogledao prema njima. tome govori casni ashab Dzerir bin Abdullah el - Bedzeli: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije mi zabranjivao da udem kod njega otkako sam primio 
islam, a niti me je vidio, a da se nije osmjehnuo.""^^ 

Islam zeli muslimanima i muslimankama da medu njima vladaju cvrste veze Ijubavi, kao 
sto zeli i da korijeni bratstva budu cvrsti i postojani. Stoga im je islam omilio sirenje selama, 
vedrinu lica, lijep razgovor i lijep susret kako bi duse ostale ciste i otvorene za prihvatanje 
medusobne pomoci, dobrocinstva i dobrih djela, kako bi bile u stanju da izvrse islamske 
duznosti, bez iziskivanja truda i pozrtvovanosti. 

ONA IH SAVJETUJE 

Jedno od svojstava iskrene zene muslimanke jeste to da savjetuje druge i upucuje ih da 
vjeruju u Allaha, Njegovog Poslanika, savjetuje vode muslimana i ostale, kao sto je to doslo 
uvjerodostojnomhadisu: 

"Vjera je nasihat (iskren i cist odnos)." Rekli smo: "A kome?" Odgovorio je Poslanik, 
s.a.v.s.: "Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, rukovodiocima (vladarima) muslimana 
i opcenito svim muslimanima.""^^ 206 Licnost zene muslimanke 

Ovo moraino svojstvo cini zenu muslimanku savjetnikom svojim sestrama 
muslimankama. Ona ih ne vara, ne obmanjuje i ne krije od njih dobro. Posto je ona neprestani 
savjetnik svojim sestrama i prijateljicama, ona to ne cini iz kurtoazije niti zbog iskazivanja 
drustvene blagosti, nego to cini iz uvjerenja da je savjetovanje jedan od osnovanih islamskih 
temeija, na cije cinjenje su se prvi muslimani zavjetovali Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. To 
povrduju rijeci Dzabira bin Abdullaha r.a.: 

"Zavjetovao sam se Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., da cu obavljati namaz, davati zekat 
i da cu savjetovati svakog muslimana.""^" 

Prethodno smo uocili daje Poslanik, s.a.v.s., rijec"vjera"oznacio rijecju "savjetovanje." 
Ovo je njegova potvrda daje savjetovanje jedan od temeija vjere, njen cvrsti oslonac i cvrsti 
temelj. Savjetovanje je jedan od uvjeta za ispravnost vjerovanja (imana) i uvjet za njegovu 
potpunost, kao sto se to razumije iz rijeci plemenitog Poslanika, s.a.v.s. : 

"Niko od vas nece vjerovati sve dok ne bude volio svome bratu ono sto voli samom 
sebi."«= 

Sasvim je logicno da covjek ne moze voljeti svome bratu ono sto voli samom sebi, osim 
akoje savjetnik. 

Da covjek voli svome bratu ono sto voli samom sebi nije nimalo lahka stvar, vec to Ijudi 
tesko dostizu i potreban je naporan uspon kojeg mogu savladati samo oni muskarci i zene 
cije osjecaje je islam odgojio, iz grudi im je istrgao nanose egoizma, procistio njihova srca i 
duse od mrznje, zavidnosti i prezira i zasadio u njih Ijubav prema drugima. 

Iskrena zena muslimanka u cijim se dubinama duse ucvrstilo misljenje daje jedan od 
uvjeta ispravnosti vjerovanja i njegove potpunosti da voli svojoj sestri ono sto voli samoj sebi 
i da se njena vjera temeiji na savjetovanju, predisponirana je za postizanje ovog teskog 
stupnja. Dapace, ova su uzvisena znacenja normalna stvar u njenom zivotu, u njenom 
postupanju prema njenim sestrama i prijateljicama. Ona je prema njima iskreno ogledalo, 
ona ih savjetuje, upucuje i zeli im samo dobro, kao sto to kaze Ebu - Hurejre r.a.: 

"Vjernik je ogledalo svome bratu (vjerniku). Ako vidi kod njega neku negativnu osobinu, 
ispravije.""^^ 

OvajuzvisenigovorEbu-Hurejreajeste, zapravo, posudeniisjecakVjerovjesnikove 
s.a.v.s., upute,jer on kaze: 

"Vjernik je ogledalo vjerniku i vjernik je vjerniku brat: cuva mu njegovu imovinu i stiti ga 
unjegovojodsutnosti.""^^ 

Prirodno je da veze iskrene zene muslimanke s njenim sestrama i prijateljicama i njen 
odnos prema njima budu na ovako visokom i uzvisenom stupnju. Pa cak i kad bi htjela da se 
spusti ispod ovog nivoa, ne bi to bila u mogucnosti, jer nije moguce za onoga ko je u cistom 
i nezagadenom okruzenju zivio s miomirisom Ijubavi, postenja, dobrote i bratimljenja da Licnost zene muslimanke 207 

spadne na najnizi stupanj mrznje, obmane, prezira, egoizma i odvratne Ijubomore. Iz svake 
posude se zaiijeva onim sto je u njoj, a samo misk oko sebe miris siri i samo iz plodne zemlje 
raste dobro bilje. 

ClNI IM DOBROClNSTVO I ODANA IM JE 

Islam se ne zadovoljava podstrekavanjem svojih sinova i kceri na cinjenje dobrocinstva 
samo prijateljima i prijateljicama, nego ih podstrekava, takoder, i na cinjenje dobrocinstva 
prema prijateljima roditeija, potvrdujuci na taj nacin vrijednost odanosti i dobrocinstva u 
Ijudskoj dusi i ucvrcujuci ih u islamskom zivotu. Klasicna djela ispunjena su vijestima o 
odanosti i dobrocinstvu cije primjere imamo u cestitim prethodnicima, koji su se njima kitili u 
svom zivotu i u svom postupanju. Oni su bill bijestavi biseri na celu covjecanstva. 

ovome imamo predanje koje biljezi Muslim u svome "Sahihu" od Ibn - Omera, r.a., da 
je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 

"Najvece je dobrocinstvo da covjekobilazi prijatelje svoga oca."^^^ 

Allahov je Poslanik, s.a.v.s., s radoscu sijao sjeme odanosti i dobrocinstva u dusama 
muslimana, svaki put kada bi detaljno svojim ashabima opisivao svoju uzvisenu vjeru. 
Jednom je prilikom dosao neki covjek iz plemena Benu-Seleme, te je rekao: 

"Allahov Poslanice! Da li sam obavezan ciniti dobrocinstvo svojim roditeljima i nakon 
njihove smrti?" Rekao je: "Da jesi: ciniti dovu Allahu za njih, traziti oprosta za njih, ispuniti 
njihova obecanja koja su dali za zivota, odrzavati rodbinske veze koje su oni odrzavali i 
paziti na njihove prijatelje. "^^^ 

Plemeniti Poslanik, postavio je svjetiljku zeni muslimanki uz pomoc koje trazi pravi put u 
odanosti i dobrocinstvu, jer je vodio brigu o prijateljicama Hatidze, r.a., nakon njene smrti i 
nikad ih nije zaboravio u svom dobrocinstvu. Ovo pridavanje vaznosti, od Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., Hatidiznim prijateljicama nije bilo po voiji majci vjernika Aisi, r.a., te je bila na nju 
Ijubomorna. Potvrdu zato nalazimo u hadisu Aise, r.a., u kojem kaze: 

"Ni na jednu od Vjerovjesnikovih, s.a.v.s., zena nisam bila Ijubomorna kao sto sam bila 
Ijubomorna na Hatidzu, r.a., a nikad je nisam vidjela. All on ju je cesto spominjao i cesto bi 
zaklao ovcu, podijelio je na dijelove i poslao ih Hatidzinim prijateljicama. Cesto sam mu 
govorila: "Kao da nije bilo na ovome svijetu druge zene osim Hatidze!" Na to bi on rekao: 
"Onajebilatoitoibilatakvaitakva..."™ 

Udrugompredanjustoji: 

"A kada bi zaklao ovcu, poklonio bi njenim prijateljicama od nje, onoliko koliko im je bilo 
dovoljno."™^ 208 Licnost zene muslimanke 

U ovom Poslanikovom, s.a.v.s., postupku i njegovoj praksi nalazi se potvrda odanosti i 
dobrocinstva koje se siri i obuhvata dalje prijatelje, priijateljice od oceva, supruznika i majki, 
a kako je onda s blizim prijateljicama koje su zive? 

NJEZNA JE PREMA NJIMA 

Zena muslimanka, cija dusa se napojila islamske upute, ne uzdize se iznad svojih 
sestara i prijateljica niti ih mrko gleda niti im se mrko obraca u govoru, nego je neprestano s 
njima blaga, njezna, obazriva, druzeljubiva i slatkorjeciva. Dovoljno joj je da prouci rijeci 
Uzvisenog Allaha koje govore o svojstvu vjernika i vjernica: "...ptema vjemidma ponizne, 
aptema nevjemkima ponosite..."^^pa da se pred njom ukaze stanje u kakvom treba 
biti zena muslimanka sa svojim sestrama i prijateljicama. To je uzorno stanje skromnosti, 
njeznosti i lijepog postupanja koje doseze do vrhunca njeznosti, do te mjere da ona cak slici 
poniznosti. 

Kada zena muslimanka obrati paznju na poslanicku uputu, uocava da je ona sva u 
znaku omiljavanja covjeku svojstva blagosti, cak, cini ga ukrasom svega u zivotu. To se 
nalazi urijecimaplemenitogPoslanika,s.a.v.s.: 

"Blagost i njeznost ne nalaze se ni u cemu, a da ga ne ukrase, niti je se bilo sta lisava, 
adaganeunakazi."™ 

Zena muslimanka razmisija o Poslanikovoj, s.a.v.s., siri (biografiji) i zadivljena je 
velicanstvenim svojstvima kojim se odiikuje njegova licnost: visokim moralom, krajnjom 
samiloscu, drazesnom blagoscu ivelikomnjeznoscu u njegovom postupanju. Neznaseda 
je ikad ikog mrko pogledao, ill mu se grubo obratio, ill da je bio osoran i grub prema njemu. 
Istinu govori velicanstveni Allah kada ga opisuje: 

"...a da si osotan i grub, tazbjegli bi se iz blizine tvoje.... "^ 

Ovo je Enes, r.a., njegov sluga, koji opisuje njegov moral i visoke moraine osobine, 
rijecima: 

"Sluzio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., deset godina i nikad mi nije rekao: 'Uf , niti mi 
je ikad za nesto sto sam uradio, rekao: 'Zasto si to uradio?', a niti mi je kad za nesto sto 
nisam uradio, rekao: 'Zasto nisi ovako uradio l?'"^"^ 

Enes, takoder, prica: 

"Vjerovjesnik, s.a.v.s., nije grdio niti je u govoru nepristojan bio, a niti je proklinjao. 
Prilikom prijekora rekao bi: 'Sta mu je, zaprasilo mu se celo!'"™^ ™'' Licnost zene muslimanke 209 NE OGOVARA IH 

Oprezna i svjesna zena muslimanka ne uvlaci se u ogovaranje na sijelima na kojima se 
to desava, nego ce opcenito svoj jezik suzdrzavati od ucesca u ogovaranju, a posebno ce 
ga sacuvati od ogovaranja njenih sestara i prijateljica. Ona smatra svojom obavezom da 
treba cuvati sijelo od zapadanja u zagadenu barustinu ogovaranja, jer je ogovaranje 
zabranjeno kur'anskim tekstom: 

"... Ine ogovarajtejednidrugelZarbinekom odvasbilo drago dajedemeso 
svog umrlog brata - a vama je to odvratno - zato se bojte Allaha, Allah, zaista, 
prima pokajanje i samilostan je." ^"^ 

Bogobojazna zena muslimanka neprestano cuva svoj jezik od zapadanja u razgovore u 
kojim se ogovara, znajuci iz upute svoje vjere da je jezik taj koji svog vlasnika ili vlasnicu 
vodi u vatru dzehenemsku. To se nalazi u hadisu u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
upozorio Muaza bin Dzebela, nakon sto je prihvatio svoj jezik i rekao mu: 

"Cuvaj se ovoga." Na to je Muaz rekao: "Allahov Vjerovjesnice, zar cemo mi odgovarati 
za ono sto govorimo?" Rekao je Vjerovjesnik, s.a.v.s. : "Jadna ti majka! Pa da li ce sta drugo 
Ijude na njihova Ilea", ili je receno, "na njihove noseve, u vatru bacati, osim onoga sto 
pozanjunjihovijezici."™ 

Ogovaranje je pokudena moralna osobina, kojom se ne moze karakterisati zena 
muslimanka, koja je obasjana uputom svoje vjere niti joj njena licnost koja je napojena 
vrijednostima ove vjere dozvoljava da ima dva Ilea i dva jezika, da bude prijetvorna da se 
prilagodava i ulizuje. Njena licnost joj ne dozvoljava da ogovara svoje sestre i prijateljice na 
sijelima, a kada ih susretne, obraduje im se i pokaze im svoju Ijubav i prijateljstvo, jer zna da 
je ova prijetvornost zabranjena u Serijatu koji se temeiji na ustrajnosti, iskrenosti i jasnoci, a 
time je obojio vjernike i vjernice. On im je ucinio odurnim kolebanje, prijetvornost i dvolicnjastvo. 
Upravo je kod njih izazvao odvratnost prema tim moralnim osobinama, proglasivsi one koji 
se kite tim svojstvima, osobama sa dva Ilea, a muskarci i zene koji imaju dva Ilea kod Allaha 
su najgori Ijudi. tome govori Poslanik, s.a.v.s. : 

"Na Sudnjem ce danu kod Allaha najgori Ijudi biti oni koji imaju dva Ilea, pa dolaze jednima 
sjednim,adrugimasdrugimlicem."^^° 

Iskrena zena muslimanka ima samo jedno lice, a ne dva Ilea i to je najbezazlenije, 
najsjajnije, najvedrije, blistavo i jasno lice, koje nije prevrtljivo, ne mijenja se i to je lice sa kojim 
sve Ijude susrece. Ona ne zaboravija da je zena s dva Ilea dvolicnjak, a islam i dvolicnjastvo 
nikako ne idu zajedno, a zene dvolicnjaci ce biti u najnizim dijelovima Dzehennema. 21 Licnost zene muslimanke 

IZBJEGAVA S NJIMA SVADU 

I §ALU KOJA StETI I IZBJEGAVA 

IZNEVJERITI OBECaNJE 

Jedno od svojstava zene muslimanke jeste uravnotezenost, mudrost i dovitljivost u 
postupanju prema svojim sestrama i prijateljicama. Ona ih ne unistava prepirkom, svadom 
i odvratnim i dosadnim zanovijetanjem, niti ih opterecuje salom koja steti, niti ih iznevjeri u 
necemu sto je obecala, povodeci se za rijecima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji kaze: 

"Ne svadaj se sa svojim bratom, ne sali se s njim i ne obecaji mu nesto sto ces 
iznevjeriti. "^^^ 

Ucestale svade i prepirke, doista, raspiruju grudi, uzrokuju odbojnost i mrznju, a mnoge 
sale koje pogadaju i stete, remete cistotu izmedu dvaju sestara, kao sto obecanja koja se 
iznevjere, slabe veze bratstva i prijateljstva i umanjuju uzajamno povjerenje medu njima. 
Prosvijecena zena muslimanka daleko je od zapadanja u ovakve, covjeku nedolicne 
drustvene devijacije. 

DAREZLJIVA JE, VELIKODUSnA I 
PLEMENITO SE PONASa PREMA SVOJIM 

SESTRAMA 

Zena muslimanka, koja je svjesna upute svoje vjere, plemenita je, darezljiva, njena ruka 
je velikodusna prema svojim sestrama i prijateljicama, a njeno lice je vedro, veselo i radosno 
kada ih poziva sebi, kada ih docekuje, kada ih ugoscuje i kada ih hranom nudi. 

Prijeteljski susreti na sobetu, ucvrscuju bratske veze i snaze veze Ijubavi medu 
sestrama. Ti susreti u njihovim zivotima sire duh plemenite Ijudske suosjecajnosti koju je 
izgubila zena na zapadu. Nju je odgajala savremena materijalisticka civilizacija, koja je u 
njenoj dusi razvila koristoljublje, egoizam i individualizam i ona pati od duhovne praznine i 
bezosjecajnosti sto rezultira osjecanjem gubitka prijateljstva i iskrenih prijateljica. Ovo se 
desava opcenito covjeku na zapadu, a posebno zeni. A sta je njeno radosno prihvatanje 
pasa i njeno prihvatanje njihovog odgoja, mazenja i brige o njima, do nadoknada za izgubljenu Licnost zene muslimanke 211 

Ijudsku osjecajnost koju je u njenoj dusi isusila materijalisticka filozofija? U francuskom 
izvijescu stoji da se 7 miliona pasa nalazi u Francuskoj, u zemiji u kojoj zivi 52 miliona 
stanovnika. Ovi psi zive sa svojim vlasnicima kao da su njihovi bliznji. Nije nimalo neobicno 
u pariskim restoranima vidjeti kako psi i njihovi vlasniciobjeduju zajedno zajednim stolom. 
Kada je odgovorni u Drustvu za brigu o zivotinjama u Parizu upitan zasto se Parizani 
ponasaju prema svojim psima kao sto se ponasaju prema sebi, odgovorio je: "Zato sto oni 
zele da vole, ali ne nalaze medu Ijudima nikoga koga bi voljeli."^^^ 

Covjek materijalista na Zapadu ili na Istoku u svom drustvu ne nalazi iskrenog i dragog 
prijateija kojem ce pokloniti svoju Ijubav i njeznost, te se okrece ovim zivotinjama u kojim 
nalazi vise prisnosti i odanosti nego sto ih nalazi kod Ijudi koji ga okruzuju. Ima li sta pored 
ove destrukcije Ijudske osjecajnosti koja srozava covjeka i cini ga prisnim sa zivotinjama, 
nakon sto je izgubio svjetlost upute i blagodat imana? 

Ova destrukcija osjecajnosti koju dozivljava covjek na Zapadu, te presusuju izvori 
Ijudskih osjecaja u njegovoj dusi, prvo je na sto su obratili paznju knjizevnici emigranti, 
muslimani i nemuslimani. To je stoga sto su oni promatrali materijalizovani zivot na Zapadu 
koji preplavljuje covjeka u zapadnim drustvima, te ga takav zivot cini predmetom koji od 
zivota zna samo za naporan posao, proizvodnju i grubu konkurenciju oko profita. Njegovo 
srce se ne obraduje prijatelju niti mu se usne razvuku u osmijeh Ijubavi prema sudrugu, 
nego je on dusevno rastresen, obuzet zurbom, masinama i guzvom. Ti knjizevnici su se 
uplasili od svegatogajersu oni odrasli u islamskim mjestima, zivjeli u ambijentu njihove 
duhovne prostodusnosti i njihova dusa je ispunjena Ijubavlju covjeka prema njegovom bratu 
covjeku. Poceli su Ijude na Zapadu vatreno pozivati na Ijubav, bratimljanje i medusobno 
upoznavanje. Nesib 'Arida nosi zastavu ovog humanistickog poziva te poziva zapadnog 
covjeka, cije je srce obuzela materija, ciji su pogled zaslijepila civilizacijska svjetia i cije usi 
je oglusila buka masina, govoreci mu: 

"Dragimoj, prijatelju moj, druze moj, 

parazitska nipreteska nije Ijubav moja. 

Prijatelju moj, s 'bratemoj'odgovorimi, 

iponovi. Doista, tojeizkaznajljepsi. 

A ako zelis da budes sam, 

iakotibudemdosadan, 

idi, alices cutiglas moj 

Ispuni obavezu 'bratemoj'. 

Gdje god bio, doci ce ti odjek moje Ijubavi 

pa ces njenu Ijepotu i velicanstvenost znati ti. " 21 2 Licnost zene muslimanke 

U tim zemljama pojacava se pritisak materijalistickog zivota na Jusufa Esada Ganima, 
te se osjeca odbojnost prema ovom zivotu, preopterecenom tegobama, prepavljenog valom 
jake materijalisticke struje do kojeg ne dopire svjezi dah duhovnosti, bratstva i medusobne 
Ijubavi, te se u njegovoj dusi rasplamsavaju izvori zudnje i njeznosti prema arapskoj zemiji, 
zemiji islama, gdjeje izvoriste poslanstava, izvorduhovnosti, gdje je zavicaj Ijubavi, bratstva 
i cistote. On zeli zivjeti pod arapskim satorom, ostaviti svijet civilizacije i njegovu vrevu, 
buku i bijestava svjetia, pa kaze: 

"Kada bi sav moj zivot ispario za kratko vrijeme u nekom arapskom predjelu, zahvaljivao 
bih Allahu na kratkom zivotu u predjelu, gdje se Allah nalazi u srcima njegovih stanovnika... 
Na Zapadu sam se umorio toliko da mi je dosadio taj umor. Uzmite auto I avion, a dajte mi 
devu i konja. Uzmite zapadnjacki svijet, i zemlju, i more, i nebo, a dajte mi arapski sator da 
ga podignem na nekom od brezuljaka moje domovine Libana, na obali Barade^^^ na obalama 
Eufrata i Tigrisa, u gradevinama Amana, u pustinji Saudijje, u neispitanim dijelovma Jemena, 
u podnozju piramida, u oazama Libije. Dajte mi arapski sator, stavit cu ga na jednu stranu, 
a ovaj svijet cu staviti na drugu stranu i ja sam na dobitku..."^^^ 

Tekstovi koji pulsiraju ovim taktom mnogobrojni su u emigrantskoj knjizevnosti. Zadovoljit 
cu se s ova dva teksta, a svaki od njih oslikava izbjeglicku zed za sentimentalnim natapanjem 
koji su izgubili u materijalisticke m svijetu Zapada. Taj gubitak je u njihovim dusama razbuktao 
izvore zudnje i ceznje za Istokom, u kojem je islam rasirio Ijubav, bratstvo, suosjecanje i 
solidarnost... 

Na Istoku je islam u dusama zasijao mladicu Ijubavi i u srcima zasadio biljku bratstva i 
Ijubavi. Islam preporucuje medusobno posjecivanje, bliskost, razmjenu posjeta i poziva i 
ucinio je one Ijude i zene, koji pozivaju na ovakve i slicne skupove i susrete, najboljim 
Ijudima: "Najboiji medu vama jesu oni koji nahrane gladnoga i koji odgovore na selam."^^^ 

A obradovao je plemenite, velikodusne i darezljive muskarce i zene time da ce s mirom 
uci u Dzennet: "Siri selam, nahrani gladnoga, obilazi rodbinu, obavljaj nocni namaz kad Ijudi 
spavaju, pa cete spokojno (sa selamom) uci u Dzennet."^^^ 

On ovim velikodusnim Ijudima obecaje specijalne sobe u Dzennetu: 

"U Dzennetu se nalaze sobe cija spoljasnost se vidi iznutra i cija unutrasnost se vidi 
izvana. Njih je Allah pripremio za one koji nahrane gladnoga, koji blago govore, koji redovno 
poste i koji nocu klanjaju kada Ijudi spavaju. "^'^ 

POTAJNO uCl DOVU SVOJIM SESTRAMA 

Iskrena zena muslimanka, cije je srce ispunjeno sjajem imana, voli svojoj sestri ono sto 
voli samoj sebi. Stoga, ona ne zaboravija da joj potajno uci dovu, dovu odsutne za odsutnu. Licnost zene muslimanke 21 3 

ispunjena toplinom iskrenog bratstva, koja proizlazi iz srca iskrenog prijatelja. Ona zna da 
se ovakve dove najprije ispunjavaju, zbog iskrenosti skrusene molitve, zbog topline osjecaja 
i uzvisenog cilja. To potvrduju rijeci Poslanika, s.a.v.s.: 

"Dova koja se najbrze usiisava jeste dova odsutnoga za odsutnoga."^^^ 

Ovo znacenje ustalilo se u srcima plemenitih ashaba, te su trazili od svoje brace da cine 
dovu za njih, svaki put kada im se nesto desi, zudeci za tim da im se dova usiisa. U tome su 
ravnopravni i muskarci i zene, sto ukazuje na visok nivo cijelog drustva u torn svijetlom 
periodu nase historije. Buharija u "El - Edebul - mufred" biljezi od Safvana bin Abdullahabin 
Safvana, a za njeg je bila udata Ed - Derda' bint Ebi - Derda', koji je pricao: 

"Stigao sam u Sam i nasao sam Ummu Derda' u kuci, a nisam zatekao Ebu - Derda'a. 
Rekia je: 'Da li to zelis hadz obaviti?' Rekao sam: 'Da, zelim' Rekia je: 'Moli za nas hajr 
(dobro).' Doistaje Vjerovjesnikgovorio: 'Dova covjeka muslimana koju potajno ucini za 
svog brata, primljenaje. Kod njegove glave nalazi se melekkojije zato zaduzen. Svaki put 
kada moli za svoga brata hajr (dobro), on kaze: 'Amin, a i tebi je isto tako.'"^" 

Pricao je: "Pa sam sreo Ebu - Derda'a na pijaci, te je i on rekao slicno tome, prenoseci 
od Vjerovjesnka, s.a.v.s. " Allahov Poslanik, s.a.v.s., usadivao je i razvijao drustveni duh u 
dusama muslimana i muslimanki i ucvrscivao medu njima veze Ijubavi u ime Allaha, sirio je 
medu njima duh altruizma i u svakoj prilici koja bi mu se ukazala odstranjivao je sklonost ka 
individualizmu i egoizmu kako bi ucvrstio u muslimanskom drustvu osjecaje Ijubavi, 
povezanosti, solidarnosti, prijateljstva, kontinuiteta i nesebicnosti. 

Jedno od njegovih uputstava, koje u dusu zasaduje duh zajednistva jeste i ono koje je 
rekao covjeku koji je uzviknuo moleci: "Gospodaru moj, oprosti grijehe samo meni i 
Muhammedu." Rekao mu je: "Uskratio si ga mnogim ljudima."^^° 

U ovakvim odgojnim prilikama Allahov Poslanik, s.a.v.s., ne ispravija samo ovog covjeka 
koji moli, vec usaduje u cijeli islamski ummet duh zajednistva i poducava svakog muslimana 
i muslimanku, u svakom vremenu i na svakom mjestu, da niko ko je izgovorio dva 
svjedocanstva (sehadet) ne treba da trazi dobro samo za sebe jer vjernik uvijek treba voliti 
svome bratu muslimanu ono sto voli samom sebi. 

Ovo je zena muslimanka koju je islam odgojio. Ona voli svoje sestre, bratimi se s njima 
u ime Allaha i ona je u svojoj Ijubavi i svom prijateljstvu iskrena i brizna savjetnica u svemu 
sto im koristi. Ona njima voli ono sto voli samoj sebi, vodi brigu o opstanku veza prijateljstva 
i Ijubavi koje ih povezuju. Ona ne prekida s njima veze niti ih napusta. Ona prasta njihove 
pogreske i posrtaje i u sebi ne nosi ni malo mrznje, ill zavidnosti, ill prezira prema njima. 
Uvijek ih susrece vedra, radosna i blistava Ilea. Ona im cini dobrocinstvo, odan im je i vjeran 
pratilac. Ona ih ne ogovara niti vrijeda njihove osjecaje putem zestoke svade, prepirke i 
neprijateljstva. Ona je prema njima velikodusna, plemenita i u tajnosti im dovu cini. 21 4 Licnost zene muslimanke 

Nije cudno da se ovako opisuje zena muslimanka cije je osjecaje islam odgojio i ciju je 
licnost formirao putem ovih svojstava. To je islamska muzdziza (cudo) u odgoju covjeka: 
muskarca ill zene, u bilo kojem vremenu da su zivjeli I na bilo kojem mjestu se nalazili. ZENA MUSLIMANKA NASPRAM 
SVOJE ZAJEDNICE I DRUSTVA UVOD Zena muslimanka je u svojim obavezama ista kao i muskarac. Ona je nosilac poslanice 
u zivotu, te je stoga obavezno da bude drustvena, aktivna i utjecajna, koliko joj u tome 
dozvoljavaju okolnosti njenog zivota, zivota njene porodice i njenih mogucnosti. Ona se 
druzi sa zenama onoliko koliko je u mogucnosti, obraca im se u skladu s visokim islamskim 
ahlakom koji cini da se ona istice medu ostalim zenama. 

Gdje god se nade svjesna zena muslimanka, ona je blistavi svjetionik, svjetiljka upute, 
izvor usmjerenja i faktor izgradnje, usmjerenja i osvjescenja- rijecima i djelom. 

Zena muslimanka, koja je obasjana uputom Kur'ana casnoga i koja se napaja s izvora 
cistog poslanickog sunneta, prvoklasna je drustvena i kulturna licnost. Ona je kvalificirana 
za obavljanje njene obaveze misionarstva u drustvima zena. Ona je otvorenih ociju, intelekta 
i razmisljanja o uputi ove velicanstvene vjere koja je u svijetu uzdigia zenu u veoma ranom 
periodu historije zene. Islam joj je podario veoma veliku skupinu lijepih moralnih osobina, o 
kojim govore kur'anski i hadiski tekstovi ove ciste vjere. Islam je ucinio vjerom prihvatanje 
tih moralnih osobina, za koje ce covjek biti nagraden, a ako ih ostavi, bit ce kaznjen. Ovi su 
tekstovi uspjeli uciniti licnost zene, iskrene prema svome Gospodaru, jedinstvenim primjerom 
drustvene, kulturne, odgojene, bogobojazne, njezne, velikodusne i cedne zene. 

Zena je muslimanka svjesna propisa svoje vjere. Ona se istice u svakom drustvu u 
kojem se nalazi, otjelovljujuci vrijednosti i lijepe vrline njene istinite vjere, prakticnom primjenom 
ovih vrijednosti i kiteci se tim vrlinama. Osnova njene izvanredne drustvene licnosti jeste 
ogroman saldo tih islamskih vrijednosti u njenom drustvenom ponasanju i u postupanju 
prema Ijudima. Iz ovog velikog i bogatog izvora zena muslimanka crpi svoje navike, obicaje, 
vladanje i ponasanje. Sa ovog cistog i prijatnog izvora zena muslimanka napaja se kako bi 
procistila svoju dusu i formirala svoju licnost drustvene muslimanke. 21 8 Licnost zene muslimanke LIJEPOG JE MORALA 

Bogobojazna je zena muslimanka lijepog morala, plemenitog suzivota, darezljiva je, 
njeznog govora, blagog obracanja, dobrocudna je i druzeljubiva. U svemu tome ona za svoj 
uzor uzima moral plemenitog Poslanika, s.a.v.s., o kojem svjedoci njegov sluga Enes, r.a., 
kad kaze: "Bio je covjek najljepseg morala."^^^ 

To je stoga sto Enes, r.a., nije vidio ni kod jednog Ijudskog bica moral kakav je vidio kod 
plemenitog Poslanika, s.a.v.s., niti se tim moralom moze opisati ijedno Ijudsko bice. Pustimo 
ga da nam prica o jednoj od osobina morala plemenitog Poslanika, s.a.v.s. On prica: 

"Sluzio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., deset godina i nikad mi nije rekao: 'Uf , niti mi 
je ikad za nesto sto sam uradio, rekao: 'Zasto si to uradio?', a niti mi je kad za nesto sto 
nisam uradio, rekao: 'Zasto nisi ovako uradio!?'"^^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je uzvisenog morala, kao sto ga je i njegov Gospodar 
opisao : "Jet ti si, zaista, najljepse cudi ""^ 

On je svojim ashabima ponavljao kakav trag ostavija lijepa cud u formiranju licnosti 
covjeka muslimana, kao i u podizanju njegovog stupnja kod Allaha, dz.s., i o njegovom 
visokom polozaju medu Ijudima. tome on kaze: 

"Najboiji Ijudi medu vama su oni koji su najboljeg morala (cudi)."^^^ 

"Zaista su mi od vas najdrazi i sjedit ce najblize meni na Sudnjem danu oni koji su 
najljepse cudi. A zaista su mi najmrzi od vas i bit ce najudaljeniji od mene na Sudnjem danu, 
'sersarun' (nametljivi govornici), 'muteseddikun'(oni koji se samodopadno prenemazu u 
svom govoru, oholo pokusavajuci da istaknu svoju strucnost i sposobnost) i 'mutefejhikun' 
(oni koji pricaju ispunjenih i razvucenih usta, diveci se svome govoru i uzdizuci se nad 
drugima)." Ashabi rekose: "Allahov Poslanice! Mi znamo ko su 'sersarun' i 'muteseddikun', 
all ko su 'mutefejhikun?"'Rekao je: "To su 'mutekebbirun' (uobrazenjaci koji sebe uzdizu nad 
ostalima)."^^^ 

Casni ashabi, neka je Allah zadovoljan njima, muskarci i zene, slusali su ovu velicanstvenu 
Poslanikovu, s.a.v.s., uputu o lijepom moralu, a i svojim su ocima gledali zivo utjelovljenje 
plemenitog morala u licnosti Poslanika, s.a.v.s. Tako se u njihove duse urezivalo plemenito 
cudorede koje je postajalo jednom od njihovih karakteristika i jednom od njihovih moralnih 
osobina. Tako je izrasia ta jedinstvena moralna generacija, u tom najboljem drustvu i u 
najboljemvijeku. 

Enes, r.a., prica: 

"Vjerovjesnik je bio milostiv i niko mu ne bi dosao, a da mu nije obecao ill ispunio mu ako Licnost zene muslimanke 21 9 

je mogao. Jednom prilikom je uspostavljen namaz te je dosao neki beduin, uzeo ga za 
odjecu i rekao : "Ja imam jednu malu molbu i bojim se da je ne zaboravim."Ustao je Poslanik 
s njime i udovoljio njegovoj moibi, a zatim je stupio u namaz."^^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije vidio drugog izlaza do da saslusa beduina i da udovoiji 
njegovoj potrebi, iako je namaz vec uspostavljen. On se nije Ijutio zbog tog beduina koji ga 
je uzeo za odjecu, koji je uporno trazio da udovoiji njegovoj potrebi. Postupio je tako jer je 
gradio moraino drustvo i zato sto je prakticno poducavao muslimane, kako se musliman 
treba ponasati prema svome bratu covjeku. On im je uspostavljao moraini temelj koji treba 
da gospodari muslimanskim drustvom. 

Ako se lijepo cudorede (moral) kod nemuslimana i temeiji na lijepom odgoju, pravilnom 
izrastanju i naprednom obrazovanju, ono se kod muslimana temeiji, prije svega, na uputi 
vjere koja je moral ucinila temeljnim svojstvom covjeka muslimana koje podize njegov 
stupanj na ovome svijetu i prevagnjuje tas na njegovom mizanu na ahiretu. Jer, na Sudnjem 
danu, na dan kada ce se racun polagat, nece bit tezeg djela na mizanu (vagi) covjeku 
vjerniku od lijepog cudoreda, kao sto nas o tome obavjestava Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rijecima: 

"Nista na mizanu vjernika, na Sudnjem danu, nece biti teze od lijepog cudoreda, a 
Uzviseni Allah, doista, prezire onoga ko bestidni razvrat cini."^^/ 

Stavise, islam je lijepo cudorede ucinio potpunoscu imana, jer smatra da su najboljeg 
cudoreda Ijudi ciji je iman najpotpuniji. tome govori Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 

"Najpotpunijeg su imana vjernici koji su najljepseg cudoreda."^^^ 

Islam je Ijude najljepseg cudoreda ucinio najdrazim Allahovim robovima. tome svjedoci 
hadis Usame bin Surejka u kojem kaze: 

"Sjedili smo kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., kao da je na nasim glavama ptica i niko od nas 
nije govorio sve dok mu nisu dosli neki Ijudi i upitali: "Koji su Allahovi robovi najdrazi Uzvisenom 
Allahu?" Odgovorio je: "Oni koji su najljepseg cudoreda."^^^ 

Nije nimalo cudno da Ijudi najljepseg cudoreda budu ujedno i najdrazi Allahu, jer je lijepo 
cudorede u Serijatu nesto velicanstveno. To je nesto najteze sto se stavija na mizan svakog 
roba na Sudnjem danu. Kao sto smo vidjeli, lijepo se cudorede izjednacava s namazom i 
postom, s dva velika rukna islama, kao sto to potvrduje Allahov Poslanik, s.a.v.s., u svojim 
rijecima: 

"Na mizan nece biti stavljeno nista teze od lijepog cudoreda, a lijepo cudorede ce svoga 
vlasnika dovesti do stupnja posta i namaza."^^" 

Udrugompredanjustoji: 

"Doista ce rob svojim lijepim cudoredem dosegnuti stupanj onoga ko posti i ko klanja." 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je plemenitim ashabima potvrdivao vaznost lijepog cudoreda 
i podsticao ih na to da se njime uljepsaju i da ga zavole. To je cinio na razlicite nacine: svojim 
govorom i svojim djelom, znajuci koliki on trag ostavija u odgoju karaktera, u prociscenju 220 Licnost zene muslimanke 

dusa i uljepsavanju moralnih osobina. tome govore njegove rijeci upucene Ebu - Zerru: 

"0 Ebu - Zerre! Hoces li date uputim na dvije osobine koje najmanje opterecuju, a koje 
su teze od bilo cega drugog na mizanu?"Rekao je: "Hocu, Allahov Poslanice." Rekao je: "Na 
tebi je da se lijepo ponasas i da mnogo sutis. Tako mi Onoga u Cijoj je ruci moja dusa, 
stvorenja se nece uljepsati nicim slicnim poput ovih osobina."^^^ 

"Lijepo je cudorede razvitak, a lose cudorede je nesreca. Dobrocinstvo je produzetak 
zivota, a milosrde sprecava neprirodnu smrt."^^^ 

Jednaod Poslanikovih, s.a.v.s., dovaje: 

"Gospodaru moj, u lijepom liku si me stvorio, pa uljepsaj i moje cudorede. "^^^ 

Dova plemenitog Poslanika, s.a.v.s., da uljepsa njegovo cudorede, a o njemu Uzviseni 
Allah kaze: "Jerti si, zaista, najljepse cudi"^^^ dokaz je njegovog velikog pridavanja vaznosti 
lijepom cudoredu kao sto je i dokaz njegove tople zelje da muslimani neprestano traze 
njegovo povecanje, bez obzira koliko se uspeli na njegovim lijepim stepenicama, kao sto je 
njihov velicanstveni Vjerovjesnik trazio njegovo povecanje putem ove dove. 

Lijepo cudorede sveobuhvatni je izraz pod kojim se podrazumijeva svako plemenito 
svojstvo koje krasi covjeka, koje ga prociscava i uzdize, kao sto je: stid, blagost, njeznost, 
prastanje, velikodusnost, vedrina, iskrenost, povjerljivost, savjetovanje, postojanost, 
cistodusje i druga lijepa moralna svojstva. 

Temeljitiistrazivactekstovadrustvenog usmjerenja u islamu imapredsobomveoma 
veliki broj ovih tekstova, koji podsticu na svaku od ovih visokih drustvenih moralnih osobina, 
sto ukazuje na dostignuti cilj islama u pogledu preciznog formiranja drustvene licnosti covjeka 
muslimana; on se ne zadovoljava opcim stvarima, nego zastaje kod svakog djelica i elementa 
morala koji formira jedan od aspekata potpune drustvene licnosti. Ova sveobuhvatnost i 
potpunost ne nalaze se ni u kojem ustrojstvu drustvenog odgoja, kao sto se nalaze u 
ustrojstvuovevjere. 

Neophodno je da istrazivac koji se bavi prikazom licnosti zene muslimanke, zastane 
kod svih ovih tekstova, da se upozna s uputom, usmjerenjem i propisima koje oni sadrze 
kako bi mogao prikazati izuzetnu drustvenu licnost po kojoj se istice covjek musliman, bilo 
da se radi o muskarcu ill zeni, i odredi karakter i osobine te osobene licnosti, a neke od njih 
obradene su u sljedecim poglavljima. Licnost zene muslimanke 221 ISKRENA 

Zena muslimanka iskrena je sa svim Ijudima, jer je razumjela islamska nacela koja 
podstrekavaju na iskrenost, koja predstavljaju vrhunacvrijednosti i vrhunac plemenitog 
cudoreda, a koja zabranjuju laz, koja priprema izvore pokvarenosti, nevaljalstine i losih 
djela. Zena muslimanka smatra da iskrenost vodi ka dobrocinstvu koje vodi u Dzennet i da 
laz vodi ka razvratu koji vodi u Dzehennem, kao sto nas o tome obavjestava plemeniti 
Poslanik, s.a.v.s.: 

"Iskrenost, doista, vodi dobrocinstvu, a dobrocinstvo vodi u Dzennet. Covjek, doista, 
govori istinu sve dok se kod Allaha ne upise istinoljubivim. Laz, doista, vodi u razvrat, a 
razvrat vodi u Dzehennem. Covjek, doista, laze sve dok se kod Allaha ne upise kao 
lazljivac."^^^ 

Zbog toga zena muslimanka vodi brigu o tome da bude iskrena, da se pridrzava iskrenosti 
u svom govoru i u svojim djelima. Iskrenost, doista, predstavija visoki stupanj do kojeg 
dolazi bogobojazna zena muslimanka putem svoje iskrenosti i cistote duse, te se zbog toga 
kod svoga Gospodara upisuje istinoljubivom i casnom. LAZNO NE SVJEDOCl Cestita zena muslimanka, ciju su licnost formirala islamska naucavanja i njegova visoka 
uputa, lazno ne svjedoci, jer je lazno svjedocenje zabranjeno (haram) u Serijatu: "Klonite se 
laznog svjedocenja."^^^ 

Lazno svjedocenje, pored toga sto je zabranjeno, rusi povjerenje, steti casti, i obezvreduje 
licnost onoga ko to radi, cineci ga u ocima Ijudi izopacenim, razvratnim i bezvrijednim. Stoga 
islam odsjecno zabranjuje ovo svojstvo kod Rahmanovih cestitih i odabranih robova: i kod 
muskaraca i kod zena podjednako, kao sto im zabranjuje velike grijehe, jer kaze: "/ oni 
koji ne svjedoce lazno, i koji, ptolazeci pored onoga sto ih se ne tice, ptolaze 
dostojanstveno. "^" 

Nema boljeg dokaza za tezinu ove neposlusnosti od toga da ju je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., stavio odmah poslije dva najveca grijeha u klasifikaciji grijehova koji covjeka lisavaju 
blagodati imana, a to su sirk (pripisivanje ortaka Allahu) i neposlusnost prema roditeljima. To 
je muslimanima ponovio nekoliko puta, upozoravajuci ih da ne zapadnu u njih, i to je rekao 
u stanju najdubljeg uzbudenja: 222 Licnost zene muslimanke 

"Hocete li da vam kazem koji je grijeh najveci?"Odgovorismo: "Hocemo, Allahov 
Poslanice." Rekao je: "Pripisivanje Allahu druga i neposlusnost prema roditeljima."Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., bio je naslonjen pa je sjeo i rekao: "I lazan govor i lazno svjedocenje." 
Ponavljao je zadnje rijeci toliko da smo pomislili: "Da hoce usutjeti."^^^ 

SAVJETUJE 

Svjesna i bogobojazna zena muslimanka ne zadovoljava se samo cistotom svoje duse 
od losih osobina, nego savjetuje svaku zenu koja joj dode, a koja je skrenula od Allahove 
upute. A koliko samo ima zena u zenskim drustvima koje su mnogo grjesne i koje imaju 
potrebu za tim da ih neko posavjetuje, da im skrene paznju na pravi put, kojim je Allah 
narediodaseide. 

Dijeljenje savjeta od mudre zene muslimanke nije njena dobrovoljnost, blagonaklonost 
niti plemenitost, nego je to obaveza na koju vjera podstrekava. Pa cak, sama vjera je 
savjetovanje, kao sto nas je o tome obavijestio plemeniti Poslanik, s.a.v.s., rjecima: 

"Vjera je nasihat (iskren i cist odnos)." Rekli smo: "A kome?" Odgovorio je Poslanik, 
s.a.v.s. : "Allahu, Njegovoj Knjizi i Njegovom Poslaniku, rukovodiocima (vladarima) muslimana 
i opcenito svim muslimanima."^^^ 

Casni ashabi zavjetovali su se Poslaniku, s.a.v.s., na namaz, zekat i savjetovanje 
svakog muslimana. tome svjedoce rijeci Dzabira bin Abdullaha, r.a. : 

"Zavjetovao sam se Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., da cu obavljati namaz, davati zekat 
i da cu savjetovati svakog muslimana."^"" 

Divne li su rijeci Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji kaze: "Vjera je nasihat (iskren i cist 
odnos)." Sazeo je i sabrao cijelu vjeru u jednu rijec - savjetovanje, kako bi svakom muslimanu 
ukazao na vrijednost savjetovanja i na njegov veliki trag koji ono ostavija na zivot pojedinaca, 
porodica i drustava. Savjetovanje se nije rasirilo ni u jednom narodu, a da nisu bill upuceni na 
pravi put i nije nestalo savjetovanje ni u jednom narodu, a da nisu veoma mnogo zaiutali. 

Stoga, savjetovanje i jeste bilo jedna od prvih stvari na koje se zavjetovao musliman 
Vjerovjesniku, s.a.v.s., i ono dolazi nakon namaza i zekata, kao sto se to vidi iz prethodnog 
hadisa Dzabira bin Abdullaha. 

U izjednacavanju savjetovanja s namazom i zekatom i u zavjetovanju ovog casnog 
ashaba Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.,nalazisedokazvrijednosti savjetovanja na vagi djela 
covjeka muslimana, kao i opasnosti od njegovog zavrsetka na ahiretu. Savjetovanje je i 
jedna od vrlih osobina iskrenog i bogobojaznog muslimana, koji vodi brigu o svom liijepom 
ishodu na dan kada ce Ijudi stati pred Gospodara svjetova. Licnost zene muslimanke 223 

Stoga znamo da je odgovornost u islamu opcenita i da obuhvata i muskarce i zene, 
svako od njih odgovoran je u njegovom drustvenom okruzenju, kako nam je pojasnio Allahov 
Poslanik, u rijecima: 

"Svi ste vi pastiri i svaki pastir ce biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir i 
odgovoran je za svoje stado, i covjek je pastir svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado, 
i zena je pastirica u kuci svoga muza i odgovorna je za svoje stado, i slugaje pastir u imetku 
svoga gospodara i odgovoran je za svoje stado. Dakle, svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni 
za svoje stado. "^^' 

Ako to znamo, spoznali smo odgovornost zene u pruzanju savjeta svakom onom kome 
ce koristiti njen savjet, u okruzenju u kojem ona zivi. UPUCUJE NA DOBRO Bogobojazna zena muslimanka, ciju je dusu islam odgojio i ocistio od egoizma i Ijubavi 
prema isticanju, upucuje na dobro otkako je saznala za njega (islam), kako bi izasao na 
svjetio i kako bi Ijudi imali koristi od njega. Za nju je istovjetno da li ona ucinilato dobro ill neko 
drugi, jer ona zna da onaj ko uputi na dobro ima nagradu onoga ko ga je i ucinio, kao sto nas 
je tome obavijestio Allahov Poslanik, s.a.v.s., rijecima: 

"Ko ukaze i povede nekoga da uradi dobro djelo, ima nagradu izvrsioca."^^^ 

Zena muslimanka je daleko od toga da samo za sebe prigrabi dobro, kako bi se njime 
hvalila pred Ijudima, kao sto to rade zene egoisti, koje su iskusane time da vole isticanje i 
hvalu. Zeni muslimanki, koja je usmjerena ka cinjenju dobra, dovoljno je da zna da je njena 
nagrada postojana kod Allaha, dz.s, u oba slucaja, a Allahova, dz.s., nagrada za bogobojaznu 
zenu muslimanku veca je i velicanstvenija od reputacije, popularnosti i isticanja. Na taj nacin 
siri se dobro u drustvu kako bi svaki pojedinac ucinio od dobra ono sto mu je Allah, dz.s., 
omogucio da ucini. 

Koliko su samo ove dusevne nesrece unistile dobra u drustvima, jer njihovi nositeiji 
umjesto drugih sami zele da ucine dobro, all njihovi uvjeti im ne omogucavaju da to sprovedu. 
Na taj nacin dobro ostaje samo kao zeija, interesi su blokirani, a drustva su lisena tog dobra 
koje je kruzilo u nekim glavama koje su ga skrile i presutjele, iscekujuci priliku koja ce im 
omoguciti njegovo sprovodenje. All, ova prilika im se nece, mozda, ukazati, a zivot ce se 
zavrsiti, i tako ce dobro ostati zatvoreno u njihovim mracnim glavama. 

A muslimani, muskarci i zene, oni koji se nadaju zadovoljstvu njihovog Gospodara i 
Njegovoj nagradi, daleko su od ovih bolesti. Oni upucuju na dobro cim saznaju za njega i 
tako zadobijaju nagradu njihovog Gospodara, kao i onaj ko je ucinio dobro. 224 Licnost zene muslimanke NE VARA, NE OBMANJUJE I NE IZDAJE 

Iskrena zena muslimanka, kojaje uoblicila iskrenost, i kojoj je ona postala jednom od 
njenih osobina, ne vara Ijude, ne obmanjuje ih niti ih izdaje, jer varanje, obmana i izdajstvo 
ruzna su svojstva, koja proturjece iskrenosti i nekompatibilna su s njom. To je stoga sto 
iskrenost zahtijeva savjetovanje, postojanost, odanost, nepristrasnost i pravicnost, a 
odbacuje varanje, laz, obmanjivanje, podvalu i podmuklost. 

Priroda zene muslimanke, koja je napojena uputom cistoga islama, bjezi od varanja, 
obmane i izdajstva i u tim losim svojstvima, kod onoga ko ih posjeduje, vidi znak udaljavanja 
od pripadnosti islamu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji biljezi Muslim, kaze: 

"Ko na nas potegne oruzje nije od nas i ko nas vara nije od nas ( ne pripada nama)."^"^ 

U drugom Muslimovom predanju stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. , prosao (na pijaci) 
pored gomile hrane pa je u nju stavio svoju ruku, a njegovi prsti su se od vlage ukvasili, te 
jerekao: 

"Stajeovo, vlasnicehrane?"Odgovorioje: "Pokislaje, Allahov Poslanice." Rekaoje: 
"Zasto je nisi stavio po vrhu kako bi je Ijudi vidjeli! Ko vara, ne pripada meni. "^'"' 

Muslimansko se drustvo temeiji na cistoti Ijudskih osjecaja, savjetovanju svakog 
muslimana i ispunjenju obecanja datog bilo kojem njegovom pojedincu. Ako se medu tim 
pojedincima nalazi varalica, obmanjivac ill izdajica, onda je on uljez u ovom (muslimanskom) 
drustvu, udaljen je od njegovih pojedinaca i daleko je njihovih divnih osobina i njihovih lijepih 
svojstava. 

Varanje, obmanu i izdaju islam ubraja u odvratne ziocine koji ponizavaju svog vlasnika 
na ovome svijetu i potamnjuju njegovo lice na ahiretu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., objavio je 
da ce svaki prevarant biti prozivljen na Sudnjem danu noseci zastavu svoje prevare, a 
iznad glava prisutnih glasnik ce povikati upiruci u njega, obracajuci paznju na njegovu 
zastavu ivikatce: 

"Na Sudnjem danu svaka varalica ima zastavu, pa ce se reel: 'Ovo je prevara tog i 

Kakva ce to biti sramota za Ijude i zene prevarante koji su smatrali da je vrijeme prekrilo 
njihove prevare, kad ce se sve to na Sudnjem danu razglasiti iznad glava prisutnih, a 
zastave njihovih prevara bit ce uzdignute njihovim rukama. 

A njihova ce sramota biti jos veca i ponizenje jos gore kada nadu Allahovog Poslanika, Licnost zene muslimanke 225 

s.a.v.s., od koga se iscekuje i trazi sefa'at (zagovornistvo kod Allaha) na ovom 
velicanstvenom mjestu, a on obznanjuje da im je Gospodar protivnik, jer su pocinili gnusni 
ziocin prevare, a to je, doista, veliki ziocin koji lisava i udaljava svoga vlasnika od Allahove 
milosti i zabranjuje mu sefa'at - zagovornistvo njegovog plemenitog Poslanika, kod Allaha, 
dz.s.: 

"Allah, dz.s., kaze: 'Ja cu na Sudnjem danu bit! protivnik trojici Ijudi: covjeku koji zada 
rijec, zaklinjuci se u Moje ime, pa prevari, covjeku koji proda slobodnog covjeka kao roba, 
pa potrosi te pare i covjeku koji ne dadne platu najamnom radniku koji mu zavrsi ugovoreni 
posao.'"^^^ 

Iskrena zena muslimanka, koja se napojila sa vrela upute njene istinite vjere, izbjegava 
svojstva varanja, obmane i izdajstva u svim njihovim oblicima, a oni su mnogobrojni u svijetu 
savremne zene. Ona bjezi od toga da se nade u u skupini zena varalica, obmanjivaca i 
izdajica koje Allahov Poslanik, s.a.v.s., ubraja u munafike (licemjere): 

"Kod koga se nadu cetiri svojstva, bit ce cisti licemjer, a kod koga se nade jedno od tih 
svojstava, naci ce se kod njega svojstvo licemjerja sve dok ga ne ostavi: kada mu se nesto 
povjeri-iznevjeri, kadagovori-laze, kadaobeca-prevari i kadase prepire-prelazi svaku granicu."^^^ 

IZVRSAVA OBECaNJE 

U moralna svojstva zene muslimanke spada i izvrsenje datog obecanja jer je ono blisko 
iskrenosti, ono je njen prirodni rezultat i jedan od mnogih njenih zrelih plodova. 

Izvrsenje obecanja su jedno pohvaino svojstvo koje ukazuje na savrsenstvo zene koja 
se njime kiti. To je svojstvo koje joj pomaze da uspije u zivotu, da zadobije Ijubav, postovanje 
i uvazavanje Ijudi. 

Ne moze se sakriti trag moraine osobine izvrsenja obecanja u usadivanju duhovnih i 
moralnih vrijednosti kod sinova i kceri kada uvide da se njihove majke kite tim vrijednostima 
te im tako pruzaju najboiji primjer i predstavljaju najboiji uzor. 

Svojstvo izvrsenja obecanja, kod zene muslimanke, nije drustvena odiika kojom se 
ponose njene prijateljice, vrsnjakinje i drugarice. To je jedno od najboljih svojstava islamskog 
morala, to je svojstvo koje najvise upucuje na ispravnost imana i iskrenost islama. 
izvornosti ovog svojstva i o preporuci uljepsavanja njime govore mnogobrojni tekstovi iz 
Allahove, dz.s., Knjige i iz sunneta Njegovog Poslanika, s.a.v.s. : 

"0 vjemici izvtsavajte obaveze!..."^ 

"...I ispunjavajte obavezu, jet ce se za obavezu, zaista, odgovatati. "^ 226 Licnost zene muslimanke 

Ovo je, doista, stroga bozanska naredba Njegovim robovima, vjernicima i vjernicama, 
da izvrsavaju obavezu i ono sto proistjece iz nje bez ikakvih prekrsaja oslobadanja od te 
obaveze. Muslimanima i muslimankama ne dolikuje da kada preuzmu neku obavezu, pokusaju 
da se izvuku i ne izvrse je. Naprotiv, oni su obavezni da je izvrse. U nekim se ajetima 
obecanje pridaje Allahu, dz.s, sto ukazuje na Njegovu svetost i uzvisenost, kao i na 
obaveznost izvrsenja obecanja: "I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim 
imenom obavezali..."^^° 

Islam prezire Ijude i zene koji su nametljivi govornici, koji se hvale svojim obecanjima, 
kao i brbljivce i brbljivice, koji nista ne poduzimaju niti izvrsavaju niti sta sprovode: 

"0 vjetnici, zastojedno govoiite, a dtugo tadite? 0, kakoje Allahu mtsko 
kad govoiite tijeci koje djela ne prate. " ^^^ 

Allah prezire da Njegovi robovi, vjernici i vjernice, padnu u ponor praznog brbljanja i 
letecih obecanja koja potom iznevjeravaju, izbjegavajuci njihovo izvrsenje i neispunjavajuci 
preuzete obaveze, jer to ne dolikuje ni vjerniku ni vjernici. Na pocetku ajeta nalazi se 
osudujuce pitanje koje govori o toj velikoj odvratnosti koju Allah prezire i ne zeli da u nju 
zapadnu Njegovi robovi, vjernici, govoreci ono sto ne rade. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Tri su svojstva munafika: Kada govori-laze, kada obeca-iznevjeri i kada mu se nesto 
povjeri-prevari."^^^ 

U Muslimovom predanju stoji: 

"I ako posti i klanja i misli da je on, doista, musliman."^^^ 

Lijep islam zene muslimanke ne sastoji se samo u obavljanju ibadeta, vec u njenom 
sazivljavanju sa islamskim ucenjem, njegovim visokim moralom i takoder vrhunskim 
vrijednostima, tako da ona cini samo ono cime je Allah, dz.s., zadovoljan. U zivotu iskrene 
zene muslimanke, koja razumije ucenja njene ciste vjere i koja radi po njenoj uputi, nema 
iznevjeravanja obecanja, nema varanja pri postupanju s Ijudima niti obmane prilikom ugovora 
i sporazuma, jer sve je to suprotno islamu i njegovim pripadnicima i nalazi se samo u moralu 
licemjera i licemjerki. 

Neka znaju tu istinu zene koje lazu svojoj djeci, koje im nesto obecaju, pa onda iznevjere 
svoja obecanja, te na taj nacin usaduju u dusama svoje djece sjeme lazi i neispunjavanja 
obecanja. Neka to znaju zene koje potcjenjuju obecanja i dogovore i koje ne drze do rijeci 
koju same izricu. Neka znaju da ovim svojim omalovazavanjem ispunjavanja datog obecanja 
ulaze u skupinu licemjerki i neka znaju da je kazna za licemjerstvo, kao sto je poznato, 
samo dno vatre dzehenemske. Licnost zene muslimanke 227 KLONI SE LICEMJERSTVA 

Iskrena i mudra zena muslimanka jasna je u svom govoru i svom prosudivanju. Ona je 
daleko od zabranjenog licemjerstva, obmanjivanja, ulagivanja i laznog hvalospjeva jer iz 
upute svoje vjere zna da je licemjerstvo zabranjeno i da ne prilici licnosti iskrene muslimanke. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., postavio nam je putokaz spasa od ovog zastrasujuceg pada 
u glib licemjerstva i obmanjivanja, kada je clanovima plemena Benu-Amir, koji su ga hvalili 
rijecima: "Ti si nas gospodar", rekao: "Allah je Gospodar." Oni su nastavili: "I najboiji si medu 
nama po dobrocinstvu i najveceg si ugleda." Rekao je: "Govorite onako kako vi govorite, ill 
jedan dio onoga kako govorite i sejtan vas nece opunomociti.^^" Ja ne zelim da me uzdizete 
iznad moga stupnja na koji me je Allah postavio. Ja sam Muhammed, sin Abdullahov, 
Allahov rob i Njegov Poslanik."^^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., onima je koji hvale, prekinuo put prekomjernog hvalisanja 
Ijudi, jer medu njima ima i onih koji ne zasluzuju hvalu, time sto je zabranio onim koji su ga 
hvalili da ga opisuju kao gospodara, dobrociniteija i kao uglednog. A on je, bez sumnje, 
poglavar Poslanika i najboljih muslimana i on je najboiji medu njima, jer on zna da ako se 
sirom otvore vrata hvalospjeva, to ce dovesti do opasnog pokliznuca u licemjerstvo, koje ne 
odobrava cisti i slobodni duh islama niti ga prihvata istina na kojoj se temeiji ova vjera. 
Poslanik, s.a.v.s., ashabima je zabranjivao da covjeka u lice hvale, kako onaj ko hvali ne bi 
bio odvucen u licemjerstvo i kako ne bi onoga ko se hvali, obuzela opijenost hvalospjevom, 
gordoscu, oholoscu i samoljubljem. 

Buharija i Muslim biljeze od Ebu - Bekra, r.a., da je rekao: 

"Jedan covjek pohvalio je drugog covjeka kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa je on rekao: 
Tesko tebi! Prerezao si vrat svome prijatelju. Prerezao si vrat svome prijatelju.' Ponovio je 
to vise puta. Zatim je rekao: 'Ako je nuzno da neko od vas pohvali svoga prijateija, neka 
kaze: 'Smatram da je taj i taj takav, a Allah ga najbolje zna i ne tvrdim da iko bolje od Allaha 
zna kakav je on. Ja smatram da je taj (ako ga poznaje) takav i takav. ""^^^ 

Ako je neophodno da se neko pohvali, onda ta pohvala treba biti iskrena i u skladu s 
osobinama osobe koja se hvali. Ta hvala treba biti umjerena i odmjerena, bez preuvelicavanja 
i pretjerivanja. Samo se na taj nacin prociscava drustvo od epidemija licemjerstva, lazi, 
obmanjivanja, ulagivanja i dvolicnjastva. 228 Licnost zene muslimanke 

Buharija u djelu "El - Edebul - Mufred "prenosi od Redza', a ona od Mihdzena el - 
Eslemija, r.a., da su Allahov Poslanik, s.a.v.s., I Mihdzen bill u dzamiji te je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., vidio covjeka kako klanja, cini sedzdu I ruku', pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
upitao: "Ko je ovaj?" Mihdzen ga je poceo hvaliti, govoreci: "Allahov Poslanice, ovo je taj I taj 
itajje..."Poslanikjerekao:"Stani. Nemojdatecuje, upropastitcesga!"^" 

U Ahmedovom predanju stoji: 

'"Allahov Vjerovjesnice! Ovaj covjekje jedan od najboljih stanovnika Medine', ill je rekao: 
'Medinlija koji najvise klanja.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 'Nemoj date cuje, upropastit 
ces ga.' Rekao je to dva ill tri puta. 'Vi ste ummet kojem zelim ono sto je lahko.'"^^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., slusanje hvalospjeva nazvao je propascu, zbog dubokih 
psiholoskih tragova koje ostavija u Ijudskoj dusi, koja veoma vol! da ga cuje. Ako se onaj 
kojeg hvale medu Ijudima uzoholi, uzdigne nos I prezrivo odvrati lice od njih i ako to ponavljaju 
hvaliteiji, dvolicnjaci, lazljivci i obmaniteiji, a najvise ih ima oko uticajnih, uglednih i vladajucih 
Ijudi, to ce mu postati obicaj koji udovoljava silnoj zeiji u njegovoj dusi. Nakon toga, takva 
osoba prezire da cuje savjet i kritiku, a prihvata samo pohvainu kritiku, hvalu i uzdizanje. 
Nakon svega toga, ne bi bilo nimalo cudno da nestane istine i pravednosti, da se zakopa 
darezljivost i da nastane nered u drustvu. 

Zbog toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio svojim ashabima da bace prasinu u lice 
onima koji hvale druge, kako se oni ne bi namnozili u islamskom drustvu i kako se zbog 
njihovog mnostva ne bi rasirilo licemjerstvo, laskanje i belaj. 

Casni su ashabi izbjegavali prekomjernu hvalu hvaliteija, iako su oni bill najpreci da se 
hvale, cuvajuci se i strahujuci od propasti u koju vodi hvala i kiteci se islamskim ahlakom, 
koji je daleko od ovih niskih i jadnih manifestacija. Prenosi se od Nafi'a, r.a., i drugih Ijudi, da 
je neki covjek Ibn - Omeru, r.a., rekao: 

"0 najboiji covjece!", ill je rekao: "0 sine najboljeg covjeka!" Na to mu je Ibn - Omer 
rekao: "Ja nisam najboiji covjek niti sam sin najboljeg covjeka. All, ja sam jedan od Allahovih 
robova. Nadam se Allahovoj milosti i bojim Ga se. Tako mi Allaha, necete neprestano hvaliti 
nekog covjeka a da ga ne upropastite."^^^ 

Ovo je, doista, jedna velicanstvena izreka jednog casnog ashaba istancanog islamskog 
osjecaja koji se pridrzava Vjerovjesnikove, s.a.v.s., upute kojom se krasi u svojoj tajnosti i 
najavi. 

Plemeniti su ashabi razumjeli ovu preciznu primjedbu na koju je neprestano ukazivao 
plemeniti Poslanik, s.a.v.s., u djelima i rijecima, u njihovoj cistoti od licemjerstva. Njima je 
postala jasna velika razlika izmedu ciste istine radi Allaha i izmedu licemjerstva i obmane. 

Prenosi se od Ibn - Omera da su Ijudi rekli: 

"Mi ulazimo kod svojih vladara i govorimo im drugacije nego kad izademo od njih." Ibn- Licnost zene muslimanke 229 

Omer je pricao: "Ovo smo ubrajali u licemjerstvo u vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s."^™ 
Iskrenoj zeni muslimanki uputa njene vjere daje ono sto ce je sprijeciti od propadanja u 
provaliju opasnog licemjerstva u koju zapadaju mnogobrojne zene ovoga vijeka, jer misle da 
nece preci granice laskanja. A nisu znale da postoji zabranjeno laskanje koje ih vodi, a da i 
ne znaju, u duboku provaliju odvratnog i pogibeljnog licemjerstva, a to se desava nakon sto 
presute pojasnjenje istine (vjere) ill nakon sto se prepuste hvalospjevu nekoga ko to I ne 
zasluzuje. 

ODLIKUJE SE STIDOM 

Nepobltno je da je zena po prirodi stidljiva. Stid koji se ovdje podrazumijeva jeste, kao 
sto su to definisali ucenjaci, plemenito svojstvo koje neprestano podstice na napustanje 
onoga sto je ruzno I na udaljavanje od uskracivanja necijeg prava. Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
bio je najboiji primjerstidljivosti, kao sto gaje opisao casni ashab Ebu - Seid el - Hudri: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je stidljiviji od djevice (kada se prvi put osami sa muzem) 
u svojoj odaji. Kada bi vidio nesto sto prezire, vidjeli bismo to na njegovom licu."^^' 

Plemeniti je Poslanik u mnogobrojnim hadisima hvalio svojstvo stida, pojasnjavajuci da 
je ono cisto dobro za onoga ko ga posjeduje kao i za drustvo u kojem zivi. 

Prenosi se od Ibn-lmrana Husajna, r.a., daje rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s. : 

"Stid donosi samo dobro (hajr)"^^^ 

U Muslimovom predanju stoji: 

"Stid je svako dobro", ill je rekao: "Svaki stid je dobro. "^^^ 

Prenosi se od Ebu - Hurejrea, r.a., daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ogranaka (dijelova) ill sezdeset i nekoliko 
ogranaka. Najvredniji je ogranaksvjedocenje da nemadrugog boga osim Allaha, a najnizi je 
uklanjanje prepreke (onoga sto smeta) s puta, a i stid je dio imana."^^^ 

Od iskrene, bogobojazne, odgojene, dobrodusne i osjecajne zene muslimanke ne dolazi 
rijec niti djelo koji nanose zio Ijudima ill vrijedaju njihovu cast. 

Svojstvo stida, koje je ukorijenjeno u njenoj prirodi, pojacano islamskim razumijevanjem 
stida, odvraca je od bilo kojeg suprotstavljanja Serijatu, odvraca je od bib kakve devijacije 
u postupanju s Ijudima; ne iz stida od njih, nego je to, doista, od stida prema Allahu, dz.s, iz 
bojazni da se njen iman ne zaodjene nasiljem, jer je stid jedan od ogranaka imana. Ovo je 
nesto najvise do cega je mogia doci zena putem svojstva stida. Tako se zena muslimanka, 
koja se odiikuje stidom, razlikuje od zapadne zene koja je skinula sva njegova vela. 230 Licnost zene muslimanke CeDNA JE I PONOSNE DU§E 

Ono po cemu se istice zena muslimanka, koja razumije uputu svoje vjere, jeste cednost 
i ponositost. Ako je obuzme tjeskoba, ako je zadesi siromastvo, ona ce pribjeci saburu 
(strpljenju) i potrazit ce utociste u cednosti i ponositosti i povecat ce svoje napore u trazenju 
izlaza iz krize oskudice koja ju je zadesila i ni na kraj pameti joj nije da prosi, jer islam 
oslobada iskrenu muslimanku od toga da se stavi u takvu situaciju i poziva je da se suzdrzi, 
da trazi od Allaha obilje i da bude strpljiva. A Allah, dz.s., pomoci ce joj I ucvrstit ce je u 
strpljivosti, bogatstvu I cednosti. 

"Ko trazi cednost, Allah ce ga uciniti cednim. Ko se zadovoiji s onim sto ima, Allah ce ga 
uciniti zadovoljnim, a ko trazi strpljenje, Allah ce ga uciniti strpljivim. Nikom nije dato nista 
bolje niti obilnije od strpljenja." ^^^ 

Zena koja je obasjana uputom svoje vjere, zna da je islam u imetku bogatih ucinio pravo 
siromasnih koje ce oni ostvarivati bez prigovaranja, ziostavljanja ill omalovazavanja. Islam 
trazi od siromasnih istovremeno da rade na tome da im to pravo bude nepotrebno, te je 
obznanio da je gornja ruka (ruka koja udjeljuje) boija od donje ruke (ruke koja prosi) i da 
muslimani, muskarci i zene, trebaju raditi na tome da njihove ruke ne budu donje. To im je 
prikladnije, dolicnije i plemenitije i u tome se nalazi podsticaj siromasnim Ijudima i zenama da 
povecaju svoj trud i da se ne oslanjaju na sadaku i davanja. Time ce sacuvati svoje 
dostojanstvo i svoju cast od ponizenja. Allahov Poslanik, s.a.v.s., s minberaje obznanio, 
spominjuci sadaku i suzdrzanost od prosenja, sljedece: 

"Gornja ruka boIja od donje ruke. Gornja ruka je ona koja daje, a donja ruka je ona koja 
prosi. "^^^ 

NE MIJESa se U ono §T0 JE SE NE TICe 

Mudra, inteligentna i svjesna zena muslimanka ne mijesa se u ono sto je se ne tice niti 
upire svoje oci ka nekoj od zena koje su oko nje, cackajuci i istrazujuci njihove karakteristike, 
svoj nos ne zabada u njihove licne stvari, ne mijesa se u stvari koje se ticu drugih Ijudi i ni 
izbliza, a ni izdaleka to je ne zanima, jer se zbog toga grijeh vraca njoj. Ona se kloni 
zavlacenja u ono sto je se ne tice, cuva se bespotrebnog govora i praznog naklapanja, 
naprotiv, ona se pridrzava morala njene cvrste vjere koja covjeka muslimana uzdize od 
beznacajnih i glupih stvari, povecava mu lijepa moralna svojstva i upucuje ga na najbolje Licnost zene muslimanke 231 

nacine u postupanju s Ijudima. 

"U lijep islam nekog covjeka ubraja se i ostavljanje onoga sto ga se ne tice."^^^ 
Od Ebu - Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 
'Allah, dz.s., zadovoljan je da se kod vas nade troje, a prezire da se kod vas nade troje. 
Zadovoljan je da samo Njega obozavate, da Mu nista ravnim ne smatrate I da se svi drzite 
Allahovog uzeta I da se ne razilazite. Kod vas prezire 'rekia - kazala', da mnogo zapitkujete 
i da uzaludno trosite imetak.'"^^^ 

U drustvu koje zivi po bozanskoj uputi, a koje islam razvija, nema osnove za 'rekIa - 
kazala' niti za prosenje, kao ni za zaiazenje u privatne stvari Ijudi, jer njegovi clanovi, 
muskarci i zene, zauzeti su stvarima koje su vaznije i vece od toga. Oni su zauzeti obavljanjem 
njihove poslanice u zivotu, svako u svom okruzenju i u okviru svojih kompetencija, kako bi 
sve svoje napore usmjerili ka ostvarenju Allahove "Rijeci"na Zemiji i kako bi rasirili vrijednosti 
islama medu Ijudima. A oni koji se zaiazu za ova znacajna djela, ne nalaze vremena za 
upustanjeutegrijehe. 

IZBJEGAVA ZADIRANJE U CaST LJUDI 
I ISTRAZIVANJE NJIHOVIH SLABOSTI 

Bogobojazna zena muslimanka svoj jezik cuva od istrazivanja Ijudskih nedostataka i od 
zadiranja u njihovu cast, kao sto prezire siriti ovakve price u islamskom drustvu. Ona slijedi 
usmjerenje casnog Kur'ana i cistog sunneta, koji Ijudima i zenama koji sire fesad - nered i 
koji kaljaju cast Ijudi, nagovjestavaju zestoku kaznu na ovome i na buducem svijetu: 

"One koji vole da se o vjemicima sire bestidne glasine celca teslca Icazna na 
ovome i na onome svijetu... " ^^^ 

Onaj ko zadire u cast Ijudi i siri bestidne glasine u drustvu, isti je kao i onaj ko cini to 
bestidno djelo, kao sto o tome kaze Alija bin Ebi - Talib, r.a. : 

"Onaj ko bestidno govori i onaj ko to siri, istovjetni su u grijehu.""° 

Zena muslimanka, koja je svjesna upute svoje vjere, zna da lijecenje Ijudske slabosti 
kod nekih tolerantnih zena i zena s nedostacima ne moze biti putem ispitivanja njihovih 
nedostataka i mahana kao ni putem njihovog sirenja i upoznavanja drustva s njima, nego 
biva tako da im se uputi lijep savjet, da im se u lijepom svjetlu predstavi pokornost prema 
Allahu, dz.s, i da im se u ruznom svjetlu prikaze nepokornost Allahu, bez klevetanja, 
konfrontacija ill prkosenja. Ugodom rijecju, lijepim savjetom i lijepim izlaganjem istine, otvaraju 
se zasuni na srcu, duse bivaju vodene, a dijelovi su tijela pokorni. Stoga je Uzviseni Allah 232 Licnost zene muslimanke 

zabranio da se uhodi, da se istrazuju nedostaci muslimana i muslimanki, rijecima: 
"...Ineuhoditejednidnige.."^^^ 

Obznanivanje nedostataka Ijudi i zena, ispitivanje njihovih slabosti, njihovo uhodenje i 
ogovaranje, ne samo da sve ovo njima nanosi stetu nego nanosi stetu i vecini drustva u 
kojem zive. Zato Kur'an zestoko prijeti onima koji vole da sire bestidni govor u drustvu. 
Ukoliko se rasiri razvrat u drustvu, umnozi ogovaranje, glasine, tracevi i sumnje, u njeg ce 
se uvuci bolest raspada, a zapadanje u grijeh bit ce nesto sto dusama nece tesko padati, 
pokidat ce se sve veze bratstva, a medu njegovim clanovima pojavit ce se neprijateljstvo, 
preziri; mrznja i fesad postat ce sveobuhvatani. Na ovo upucuje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rijecima: 

"Ako budes istrazivao nedostatke Ijudi, iskvarit ces ih ill gotovo si ih iskvario."^^^ 

Zbog svega ovoga Allahov Poslanik, s.a.v.s., zestoko je zabranio da se kaija cast i da 
se istrazuju nedostaci. On je zaprijetio onome ko je u tome nemaran da ce ga razotkriti i 
osramotiti, makartrazio utociste u svojoj kuci. 

"Ne nanosite zio Allahovim robovima, ne sramotite ih i ne trazite njihove nedostatke, jer 
onaj ko bude trazio nedostataksvoga brata muslimana, Allah ce traziti njegov nedostatak 
sve dokga ne osramoti u njegovoj kuci.""^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., osjecao je veliku neprijatnost od onih koji se bave besposlicama, 
nagadanjima, sumnjicenjima, a i onih koji ugrozavaju ugled i cast Ijudi. Njegova casna dusa 
uznemiri se svaki put kada do njega dode nesto od ovih napasnika sto vrijeda druge. Ibn - 
'Abbas opisuje Ijutnju plemenitog Poslanika, s.a.v.s., i njegovu zestinu prema onim Ijudima i 
zenama koji kaljaju cast i ugled Ijudi: 

"Allahov Poslanik, s.av.s., drzao je hutbu tako da su ga cule i djevojke u svojim odajama. 
Rekao je: '0 vi, koji vjerujete samo svojim jezikom i u cija srca iman nije jos usao, ne pratite 
i ne istrazujte mahane muslimana, jer ko bude istrazivao mahane svoga brata muslimana, 
Allah ce razotkriti njegove mahane. A ciju On mahanu istrazi, razotkrit ce ga, makar i u 
njegovoj kuci.'"™ 

To je, doista, vatrena hutba u kojoj se dusa plemenitog Poslanika, s.a.v.s., rasplamsala 
tako da su ga cule i djevojke u svojim odajama, a zapoceo ju je ovom prijetecom formulacijom: 
"0 vi, koji vjerujete samo svojim jezikom i u cija srca iman nije jos usao." Kako je samo 
sramotno to djelo! Kako je to veliki grijeh! Allahov Poslanik, s.a.v.s., lisava imana one Ijude 
i zene koji ugrozavaju cast i ugled Ijudi. Licnost zene muslimanke 233 ONA JE DALEKO OD LICEMJERJA 

Mudra, dalekovida zena muslimanka ne zapada u barustinu licemjerstva i hvalisanja, jer 
u uputi svoje vjere ona nalazi spas i odbranu. Ona je iz svoje vjere naucila da je bit ove vjere 
iskreno vjerovanje u Allaha, rijecima i djelom, kao sto je naucila da bilo kakvo licemjerstvo 
ponistava nagradu, brise djelo i svome vlasniku priprema ponizenje na Sudnjem danu. 

Stoga i jeste robovanje Allahu cilj stvaranja Ijudi i dzina, kao sto to Uzviseni kaze: 

"Dzine i Ijude stvotio sam samo zato da Mi se klanjaju. " ^^^ 

Ovo robovanje Allah prihvata samo ako je iskreno u Njegovo ime: 

"A natedenoimje da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskteno, kaopravovjemi, 
vjeni ispovijedaju... ""^ 

Kada djelo zene muslimanke poprati licemjerstvo ill zeija za pokazivanjem i ugledom ill 
slavom i popularnosti, njeno djelo propada. Potvrda tome nalazi se u kur'anskom jasnom i 
konacnom upozorenju, upucenom Ijudima koji trose svoj imetak, a koji svoju milostinju prate 
prigovaranjem i uvredama, cime vrijedaju cast onih kojima je milostinja potrebna i koji su 
uzelitu milostinju. 

"0 vjemici, ne kvatite svoju milostinju ptigovatanjem i uvredama, kao sto 
to cine oni koji trose imetak svoj da hi se Ijudima pokazali, a ne vjeruju ni u 
Allaha ni u onaj svijet; oni su slicni litici sa oskudnom zemljom; kad se na nju 
sruci pljusak pa je ogoli; oni nece dobiti nikavu nagradu za ono sto su radili. - A 
onima koji nece da vjeruju, Allah nece ukazati na pravi put " ^^^ 

Prigovor na onome sto se da siromasima, unistava nagradu za tu milostinju, kao sto 
voda nosi prasinu s glatkog kamena na koji pada. A zastrasujuci osvrt dolazi na kraju ajeta, 
pojasnjavajuci da ti licemjeri ne zasluzuju Allahovu uputu i da se oni ubrajaju u skupinu kafira 
(nevjernika). 

To je stoga sto je cilj licemjera da se pokazu pred Ijudima cinjenjem dobrih djela i njima 
nijevazno Allahovo, dz.s., zadovoljstvo. Allah, dz.s., pricanamo njihovomstanju, rijecima: 

"...\ samo zato da hi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne 
spominju."^^'^ 

Tako im njihovo djelo biva odbijeno, jer su Allahu sudruga pripisali, a Allah prima samo 
djela koja su iskrena i jedino u ime Allaha, kao sto se to navodi u hadisu Ebu-Hurejrea koji je 
rekao: "Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaze: 234 Licnost zene muslimanke 

'Rekao je Uzviseni Allah : 'fa sam jedino neovisan od sudionistva. Ko utadi neko 
djelo If kojem Mi je ptipisao sudtuga, fa cu ga ostaviti njegovom sitku 
(mnogobostvu).""^^^ 

Zena muslimanka, koja je obasjana uputom svoje vjere, oprezna je u svojim dobrim 
djelima kako ne bi zapala u ovu opasnu provaliju u koju ce se obrusiti mnoge zene koje cine 
dobra djela, a da ni same ne znaju, jer ponekad ocekuju hvaljenje svojih napora, spominjanje 
svojih imena I isticanje u svim prilikama. Tako dolazi do oklizivanja I istrosenog pada. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., detaljno je govorio o ovom pitanju, ukazujuci na strasnu 
sramotu I ponizenje koje ce dozivjeti licemjeri na dan polaganja racuna, na dan u kojem nece 
pomoci ni imetak, a ni sinovi, osim onih koji toga dana dodu cistog srca. To se navodi u 
hadisu Ebu - Hurejrea u kojem kaze: "Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaze: 
'Medu prvim Ijudima koji ce na Sudnjem danu polagati racun jeste covjek koji je poginuo kao 
sehid. Bit ce doveden pred Allaha i saopcit ce mu se njegova blagodat i on ce je prepoznati. 
Reel ce Allah: 'Pa sta si ti uradio s njome?' Odgovorit ce: 'Borio sam se u ime Tebe sve dok 
nisam poginuo kao sehid.' Reel ce: lazes. Ti si se borio da se kaze: 'Hrabar je!' ' Zatim ce 
biti naredeno da se odvede pa ce biti vucen po zemiji sve dok ne bude bacen u Dzehennem. 
Isto ce se desiti i sa covjekom koji je sticao znanje, poducavao druge i koji je ucio Kur'an. Bit 
ce doveden pred Allaha i saopcit ce mu se njegova blagodat i on ce je prepoznati. Reel ce 
Allah: 'Pa sta si ti uradio s njome?' Odgovorit ce: 'Sticao sam znanje i poducavao i ucio sam 
Kur'an u ime Tvoje.' Reel ce: 'Lazes. Sticao si znanje da se kaze: 'Ucen je'. Ucio si Kur'an 
da se kaze: 'Vrsnog li ucaca!' Pa je receno : 'Zatim ce biti naredeno da se odvede pa ce biti 
vucen po zemiji sve dok ne bude bacen u Dzehennem. To ce se desiti i sa covjekom prema 
kojem je Allah bio darezljv i kojem je dao raznovrsni imetak. Bit ce doveden pred Allaha i 
saopcit ce mu se njegova blagodat i on ce je prepoznati. Reel ce Allah: 'Pa sta si ti uradio s 
njome?' Odgovorit ce: 'Ni jedan nacin, na koji Ti volis da se trosi, nisam propustio, a da 
nisam potrosio u ime Tvoje.' Reel ce: 'Lazes. Cinio si to da se kaze: 'Darezljiv je !' Pa je 
receno: 'Zatim, ce biti naredeno da se odvede pa ce biti vucen po zemiji sve dok ne bude 
bacen u Dzehennem. "'^^° 

Prosvijecena zena muslimanka koja je udahnula dasak bozanske upute iz Knjige njenog 
Gospodara i iz sunneta Njegovog Poslanika, s.a.v.s., cuva se da ne sklizne u licemjerstvo 
u bilo kojem obliku. Ona povecava svoju brigu o tome da se u svim svojim djelima preda 
iskljucivo Allahu, dz.s, zeleci time da se susretne s Njime, rukovodeci se prema Poslanikovim, 
s.a.v.s., rijecima, svaki put kad se pred njom prikaze strasna avet licemjerja: 

"Ko svoje djelo, hvaleci se , obznani medu Ijudima, Allah ce ga osramotiti na Sudnjem 
danu. A ko se bude hvalio svojim djelom medu Ijudima kako bi ga uzdizali, Allah ce ga 
prokazati."^^^ Licnost zene muslimanke 235 PRAVEDNA JE U SVOM PRESUDIVANJU 

Ponekad sudbina zenu muslimanku stavija u situaciju u kojoj se trazi da ona kaze svoje 
misljenje ill da presudi. U ovome izlazi na vidjelo iman zene muslimanke, njena mudrost i 
bogobojaznost. Mudra zena muslimanka pravedno presuduje. Ona ne postupa nepravedno, 
niti je kome naklonjena, niti je pristrasna, bez obzira u kakvim se uvjetima i situacijama 
nalazila, jer ona iz upute svoje vjere zna da su pravednost i suprotstavljanje nasilju srz vjere 
i njeno jezgro. tome govore jasni i odsjecni tekstovi iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog 
Poslanika, s.a.v.s. U njima je naredba u kojoj nema odstupanja niti kalkulacija: 

"Allah vam zapovijeda da odgovotne sluzbe onima koji su ih dostojni 
povjetavate i kada Ijudima sudite, da pravedno sudite.... " ^^^ 

Pravednost, ciju srz je zena muslimanka razumjela iz upute svoje vjere, jeste cista, 
nepristrasna, precizna i iskrena pravednost ciju mjeru ne remeti ni Ijubav, a ni mrznja i na 
njenu cistotu ne utjecu ni prijateljstvo, ni rodbinstvo, ni porijeklo, a niti simpatije: 

"0 vjemici, duznosti prema Allahu izvtsavajte, i ptavedno svjedocite! Neka 
vas mtznja koju prema nekim Ijudima nosite nikako ne navede da neptavedni 
budete! Ptavedni budite, to je najblize cestitosti, i bojte se Allaha, jet Allah 
dobro zna ono sto Unite!" ^'^^ 

"...I kad govotite, ktivo ne govotite, pa makar se ticalo vasih stodnika i 
obaveze prema Allahu ne ktsite... " ^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., dao je najboiji primjer pravednosti, onda kadaje Usame bin 
Zejd dosao da se zauzme za zenu Mahzumijku koja je ukrala, te je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., naredio da joj se odsjece ruka. Poslanik, s.a.v.s., tada mu je rekao: 

"Zar ces se to zauzimati u pogledu jedne od Allahovih kazni? Tako mi Allaha, kada bi 
Fatima, kci Muhammedova nesto ukrala, odsjekao bih joj ruku."^^^ 

Pravednost je sveobuhvatna i apsolutna i za veliko i malo, i za vladara i podanike, i za 
muslimana i nemuslimana. Niko joj ne moze izmaci. Ovo je razdjelnica izmedu pravednosti 
u islamskom drustvu i drugim drustvima. 

Ono sto je historija zabiljezila, o cemu se s postovanjem govorilo u palatama pravde u 
cijelom svijetu kroz vijekove, jeste stajanje vladara pravovjernihAlije bin Ebi-Taliba, r.a., 
pored svoga protivnika zidova koji je ukrao njegov oklop, pred kadijom Surejhom, koga nije 
sprijecila velicina i slava vladara pravovjernih da trazi od njega jasni dokaz krade njegovog 236 Licnost zene muslimanke 

oklopa od zidova. Posto vladar pravovjernih nije imao dokaz, kadija je presudio u korist 
zidova. Historija islama biljezi primjere ovakvih vijesti koje ukazuju na autoritet istine i pravde 
uislamskomdrustvu. 

Stoga je zena muslimanka, koja se pridrzava svoje vjere, pravedna u svojim rijecima i 
djelima. Ovo njeno svojstvo snazi cinjenica da je istina starodrevna u njenoj bastini i da je 
pravda ukorijenjena u njenom ummetu. Odstupanje od istine i pravde je zabranjeno (haram) 
u njenom zakonodavstvu (Serijatu). NE ClNI NASILJE I prematome koliko bogobojaznazena muslimanka vodi brigu o pravdi u njenim rijecima 
i djelima, ona ce se kloniti nepravde u njima, jer je nepravda tmina na Sudnjem danu, koja ce 
poklopiti nasilnike i nasilnice, kao sto je to obznanila Poslanikova, s.a.v.s., uputa: 

"Boj se nepravde, jer je nepravda tmina na Sudnjem danu. "^^^ 

Islam je strogo zabranio nasilje i njemu nema mjesta za raspravljanje o tome ill kalkulisanje. 
To se nalazi u hadisi - kudsijju: 

"0 moj tobovi, fa sam Samom Sebi zabranio nasilje i ucinio sam ga medu 
vama zabtanjenim, pa ne Unite nasilje. " ^^^ 

Ako je Allah, Stvoritelj, Vladar, Silni, Svemoguci i Uzviseni Samom Sebi zabranio nasilje 
i ucinio ga medu robovima zabranjenim, pa da li da bude dopusteno slabom i prolaznom robu 
da ucini nasilje svome bratu covjeku? 

Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., odbacio je cinjenje nasiija muslimana i muslimanki prema 
braci po uvjerenju i vjerovanju, bez obzira na sve razloge, okolnosti i uvjete, jer je nezamislivo 
da nasilje ucini covjek musliman koji se pridrzava najcvrsce veze njegove vjere: 

"Musliman je muslimanu brat, ne cini mu nasilje niti ga na cjedilu ostavlja. Ko pomogne 
svome bratu u nekoj njegovoj potrebi, Allah ce njemu pomoci u njegovoj potrebi. Ko od 
muslimana otkloni nekakvu tegobu, Allah ce od njega otkloniti neku njegovu tegobu na 
Sudnjem danu. Ko pokrije sramotu muslimana, Allah ce pokriti njegovu sramotu na Sudnjem 
danu."=«^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije se zadovoljio odbacivanjem nasiija prema covjeku 
muslimanu, muskarcu ill zeni, nego odbacuje i bib kakvo ostavljanje na cjedilu svoga brata 
muslimana. U ovom ostavljanju na cjedilu nalazi se nasilje - ito kakvo nasilje! On podstice 
muslimane da pomazu svome bratu u njegovoj potrebi, da otklone od njega njegovu tegobu i da 
pokriju njegovu sramotu. On kao da ukazuje nato da je oklijevanje u ovim vrlinama zapravo 
nasilje, grijeh i neispunjavanje obaveze bratstva koje povezuje muslimana i njegovog brata. Licnost zene muslimanke 237 

U prethodnom odiomku vidjeli smo tekstove koji podstrekavaju na apsolutnu pravednost 
na koju ne uticu ni Ijubav, ni mrznja, ni pristrasnost, ni rodbinstvo, a niti porijeklo. Vidjeli smo, 
u ovom odiomku, tekstove koji zabranjuju nasilje prema svakom covjeku, makar i ne bio 
musliman. Uzviseni Allah nareduje da se bude pravedno i da se cini dobrocinstvo, a zabranjuje 
nasilje i ziostavljanje bib kojeg covjeka: 

"Allah vam ne zabtanjuje da Unite dobto i da budete ptavedni prema onima 
koji ne tatuju protiv vas zbog vjete i koji vas iz zavicaja vaseg ne izgone - Allah, 
zaista, voli one koji su ptavicni. " ^^^ PRAVEDNO POSTUPA PREMA 
ONOME KOGA NE VOLI 

Ponekad zivot zenu muslimanku obavezuje na suzivot s nekom zenom koju ne voli, kao 
sto to cini isti krov nad glavom koji je sastavija sa zenom iz kuce njene svekrve ill nekom 
drugom zenom s kojom se nije izmirila i prema kojoj njeno srce nije otvoreno. Ovo se 
desava u mnogim kucama, sto je nemoguce zanijekati, jer duse su mnogobrojne i raznovrsne, 
ako se medusobno upoznaju, harmonicne su, a koje se medusobno ne upoznaju razilaze 
se, kao sto je to Allahov Poslanik, s.a.v.s., obznanio u hadisu koji biljeze Buharija i Muslim. 
Kako, onda, zena muslimanka, koju je islam odgojio svojom uputom, moze doci u ovakvu 
situaciju? 

Da li ce biti negativna u svojim postupcima, stanovistima i reakcijama? Hi ce biti 
dobrodusna, pravicna i inteligentna prijateljica i dobra drugarica, pa cak i s onim koga ne 
voli? 

Odgovor je da je zena muslimanka, koja je obasjana uputom islama i cija dusa je osjetila 
zrake njene velicanstvene i zadivljujuce vjere, nepristrasna, inteligentna, razborita, 
dobrodusna; ne pokazuje onome koga ne voli ono sto se nalazi u njenoj dusi, ne promice joj 
postupak, situacija ill reakcija koja ukazuje na njene hiadne osjecaje prema zeni koju ne voli, 
nego se pokazuje u svjetlu koje prikriva mrznju, odsustvo Ijubavi i zadovoljstva koje se 
nalazi u njenoj dusi, te se osmjehuje toj zeni, njezna je prema njoj i obraca joj se lijepim 
rijecima. Ovo je moral s kojim je zivio Allahov Poslanik, s.a.v.s., i plemeniti ashabi. Prenosi 
se od Ebu - Derda'a, r.a., da je rekao: 

"Mi se, doista, smijesimo (nekim) Ijudima, a nasa srca ih proklinju."^^" 

Od Urvea bin ez - Zubejra prenosi se da ga je Aisa obavijestila da je neki covjek trazio 
dozvolu od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da ude kod njega, pa je rekao: 238 Licnost zene muslimanke 

'"Dozvolite mu. Los li je on sin plemena' ill 'los li je on brat plemena.' Posto je usao kod 
njega, bio je blag u razgovoru s njim, te sam rekao: 'Allahov Poslanice, rekao si ono sto si 
rekao, a zatim si bio blag u razgovoru s njime?' Odgovorio je: 'Ah, Aisa! Najgori covjek kod 
Allahaje onaj koga Ijudi ostave, ill napuste, cuvajuci se njegove neuljudnosti.'"^^' 

Ljubaznost prema Ijudima, blagost i njeznost prema njima, ubraja se u moral vjernika i 
vjernica, a briznost, blag razgovor i izbjegavanje grubosti prema Ijudima u razgovoru, jedan 
je od najvaznijih razloga prisnosti, medusobne Ijubavi i bliskosti koju islam preporucuje 
muslimanima i muslimankama u njihovom postupanju prema Ijudima. 

Zena muslimanka, koju je islam formirao, ne povodi se za svojim osjecanjima, bilo da se 
radi o Ijubavi ill mrznji, nego je umjerena, objektivna, pravedna, realna i nepristrasna u 
svojim istupima i razmisljanjima o zeni koju ne voli. U svemu tome presuduje njen intelekt, 
vjera, Ijudskost i njen moral. Ona samo istinito svjedoci, pravedno i nepristrasno presuduje, 
povodeci se u svojim istupima i razmisljanjima za majkama vjernika koje su bile na vrhuncu 
nepristrasnosti, pravednosti i bogobojaznosti u razmisljanju jednih o drugima. 

Aisa, r.a., bila je najbliza Vjerovjesnikovom, s.a.v.s., srcu, a u tome se s njom takmicila 
majka vjernika Zejneba bint Dzahs. Prirodno je da medu njima postoji Ijubomora, all ova 
Ijubomora nije im zabranjivala da istinito svjedoce, te je svaka od njih opisivala svoju sestru 
onim svojstvima koja je ona, doista, posjedovala, ne umanjujuci nista od onoga po cemu je 
bila poznata niti prikrivajuci bilo koju vrlinu kojom se opisivala. 

U djelu "Sahihu Muslim " Aisa o Zejnebi kaze: 

"Bila je sa mnom izjednacena u svom mjestu kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Nikad u 
zivotu nisam vidjela zenu bolje vjere od Zejnebe, niti bogobojaznije, iskrenije zene, zene koja 
vise obilazi svoju rodbinu, koja vise udjeljuje milostinju, koja se vise zrtvuje u cinjenju dobrih 
djela kojima se priblizava Uzvisenom Allahu, osim sto bi se brzo Ijutila, all bi je to brzo 
prolazilo."^^^ 

U Buharijinom "Sahihu", u kontekstu hadisao potvorizbog koje je Allah, dz.s., objelodanio 
njenu nevinost, velicajuci Zejnebino svjedocenje o njoj Aisa, r.a., kaze: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s. , pitao je Zejnebu bint Dzahs o meni te joj je rekao: "0 Zejneba! 
Sta znas? Sta si vidjela?"Odgovorila je: "Allahov Poslanice, ja cuvam svoj sluh i vid. Tako mi 
Allaha, o njoj znam samo dobro." Zatim je nastavila Aisa, r.a.: "Onase sa mnom nadmetala 
i Allah juje zastitio putem poboznosti."^^^ 

Ko istrazuje knige o biografijama, pronaci ce mnogobrojne izreke majki vjernika u kojima 
inace one jedna o drugoj nepristrasno i pohvaino govore. 

Jedna od tih izreka jeste i ono sto se prenosi od Ummu Seleme o Zejnebi, r.a. : 

"Zejneba je biladraga Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i bioje mnogo kod nje. Bilajedobra, 
mnogo je klanjala, postila i bila je vjesta, a udjeljivala je i milostinju siromasima." Licnost zene muslimanke 239 

Prenosi se od Aise o Zejnebi kada joj je dosao smrtni cas: 

"Otisia je hvale vrijedna, pobozna; ona koja je bila utociste jetima (sirocadi) i udovica. "^^^ 

Aisa, r.a., je o Mejmuni rekia: 

"Tako mi Allaha, otisia je i Mejmuna... Ona je, doista, bila jedna od najbogobojaznijih 
medu nama i jedna od onih koje su najvise obilazile rodbinu."^^^ 

Ovo je bio primjer morala, nepristrasnosti i pravednosti majki vjernika prema inocama, 
a i medu njima je postojala Ijubomora, takmicenje i osjetljivost. A na nama je da zamislimo 
koliko je na visokoj razini bio njihov moral s drugim zenama, pored inoca. One su ovim 
svojim primjerenim zivotom zenama muslimankama dale program naprednog Ijudskog 
suzivota koji apsorbuje mrznju prosirenjem intelektualnog obzorja i ogranicava prekomjernu 
Ijubomoru, akojeima, nadvladanjem nepristrasnosti i dobrocinstva. Natajsenacinzena 
muslimanka nepristrasno ponasa prema onoj zeni koju ne voli, bez obzira u kakvim rodbinskim 
ill bilo kojim drugim vezama bile. Ona je pravedna u prosudivanju o njoj i stalozena, razborita 
i dobrodusna u postupanju prema njoj. 

NIJE ZLOBNA NI PREMA KOME 

Bogobojazna i iskrena zena muslimanka, cija se dusa napojila upute cistog islama i koja 
je odgojena u duhu njegovog morala, nije ziobna ni prema kome od Ijudi, jer je zioba pokudeno, 
stetno i neprimjereno ponasanje, koje se ne moze naci kod bogobojazne zene koja poznaje 
uputu svoje vjere. Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio je ovakvo ponasanje i upozorio na 
njegovo cinjenje, rijecima: 

"Ne pokazuj ziobu prema svome bratu, pa da mu se Allah smiluje, a tebe iskusa."^^^ 
U dusi zene muslimanke, koju je odgojio islam, nema mjesta za zIobu, naprotiv, ona je 
njezna prema onim zenama koje su iskusane, zaiosna je zbog njihovog stanja, nastoji im 
olaksati i suosjeca s njihovim bolom. ZIoba se ne javija u dusama koje se rukovode islamskom 
uputom, koje su obasjane njegovom blistavom svjetloscu, nego se javija u mracnim, skrtim, 
okrutnim, okamenjenim i ziobnim dusama koje su sklone obmani, osveti, mrznji; koje vole 
klevetu, nasilje i koje su osvetoljubive. Bogobojazna zena muslimanka je oslobodena i 
udaljena od svega ovoga. 240 Licnost zene muslimanke KLONI SE SUMNJICeNJA 

Jedna od karakteristika iskrene zene muslimanke jeste i ta da ne sumnjici Ijude za nesto 
cemu nema dokaza. Naprotiv, ona se kloni mnogih sumnjicenja, kao sto je to naredio Allah 
uSvojojKnjizi: 

"0 vjemici, klonite se mnogih sumnjicenja, neka sumnjicenja su, zaista, 
grijeh..."'' 

Ona, doista, zna da nagadanje o Ijudima moze onoga koji nagada, odvesti u grijeh, a 
narocito kada onaj koji nagada, prepusti svojoj masti punu slobodu mastanja i raznih 
mogucnosti. Tada takva osoba propisuje Ijudima mahane, lijepi im etikete, a oni s time 
nemaju nista, i to je ono zabranjeno sumnjicenje u islamu. 

Stoga, Allahov Poslanik, s.a.v.s., strogo upozorava na sumnjicenje i nagadanje, koje je 
daleko od istine i stvarnosti. On kaze: 

"Cuvajte se sumnjicenja, jer je sumnjicenje najlazniji govor."^^^ 

Vjerovjesnik, s.a.v.s., sumnjicenje ubraja u najlazniji govor. Bogobojazna i iskrena 
zena muslimanka iskrena je u svom govoru i na njenom jeziku nema tragova lazi, pa kako, 
onda, ona moze zapasti u najlazniji govor? 

Vjerovjesnicka uputa upozorava na sumnjicenje, ubraja ga u najlazniji govor i usmjerava 
muslimane i muslimanke da prihvataju ona Ijudska djela koja su vidljiva, a da se udaljavaju 
od sumnjicenja, pretpostavki, glasina i varki. Nije moraino niti je bitno za covjeka muslimana 
da otkriva tajne Ijudi, da zaiazi u njihove licne stvari i da kaija njihovu cast. Skrivene tajne 
poznaje, otkriva ih i obracunava za njih Bog, Koji zna tajne i skrivene misli. A sto se tice 
covjeka, on o svome bratu zna samo ono sto je vidljivo. Tako su radili casni prethodnici: 
ashabi i tabi'ini, koji su udahnuli dasak ove Upute koja je cista i sacuvana od bilo kakve 
mahane i nedostatka. 

Abdurrezak prenosi od Abdullaha bin Utbea bin Mes'uda da je rekao: 

"Cuo sam Omera bin el - Hattaba da kaze: 'Doista su Ijudi prihvatali objavu u vrijeme 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a objava je prekinuta i sada cemo od vasih djela uzimati ono 
sto je vidljivo. Ko nam se prikaze dobrim, vjerovat cemo mu i pribliziti mu se. Mi ne znamo 
njegove skrivene misli i on ce Allahu racun polagati zbog svojih skrivenih misli. A ko nam se 
pokaze losim, necemo se uzdati u njega, niti cemo mu vjerovati, makar i rekao: 'Doista su 
njegove skrivene misli dobre.""^^^ 

Zato je zena muslimanka koja je svjesna upute svoje vjere, i koja prihvata samo nacela 
bogobojaznosti i dobrog djela, oprezna i vodi racuna o svakoj rijeci koju izgovori da njome ne 
povrijedi svoju sestru muslimanku, izdaleka ill izbliza; provjerava svaku presudu koja se 
tice prava Ijudi. Ona uvijek ima na umu rijeci Uzvisenog Allaha: Licnost zene muslimanke 241 

"Ne povodi se za onim sto ne znas! I sluh, i vid, i tazum, za sve to ce se, zaista, 
odgovatati."^ 

Ona stoji kod ove stroge zabrane, govori samo kad je sigurna i donosi presudu samo 
kadimajasnidokaz. 

Bogobojazna je zena muslimanka neprestano svjesnatog meleka koji neprestano prati 
covjeka, koji je zaduzen za zapisivanje svake rijeci koja dode s njenog jezika, svake 
presude koja dode od nje. Tako se kod nje povecava strah od zapadanja u grijeh sumnjicenja: 

"On ne izusti nijednu rijec, a da pored njega nije prisutan Onaj Koji bdije. "^' 

Prosvijecena zena muslimanka cijeni odgovornost za rijec koju izusti, jer zna da je ova 
rijec, koju izgovori, uzdize do stupnja Allahovog, dz.s., zadovoljstva ili, pak, zbog nje pada 
u Njegovu srdzbu i bijes. tome govori Allahov Poslanik, s.a.v.s. : 

"Doista, covjek govori rijeci kojima je Allah zadovoljan i ne misli da ce one dosegnuti ono 
sto su dosegnule i da ce mu Allah zbog njih upisati Svoje zadovoljstvo sve do Dana kada ce 
Ga susresti. A, doista, covjek govori rijeci koje izazivaju Allahovu srdzbu i ne misli da ce one 
dosegnuti ono sto su dosegnule i da ce mu Allah zbog njih upisati Svoju srdzbu sve do 
Sudnjeg dana.''^^^ 

Kako je samo velika odgovornost za rijec! I kako su velike posljedice izjava u koje 
zapadaju jezici brbljivaca! 

Inteligentna i bogobojazna zena muslimanka ne bavi se mnogo glasinama, govorkanjima, 
sumnjicenjima i fantazijama koje kruze na sijelima, a narocito onim sijelima na kojima 
prisustvuju besposlene i neodgovorne zene. Ona ne dopusta sebi da prihvati ta brbljanja, 
glasine i sumnjicenja, i dalje ih prica i prenosi bez dokaza o njihovoj ispravnosti, vjerodostojnosti 
i pouzdanosti. Naprotiv, ona je spremna prenijeti ove glasine prije potvrde njihove ispravnosti 
i nepostojanja lazi koja je zabranjena, a o kojoj Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Covjeku je dovoljno lazi da govori sve ono sto cuje."^°^ 

CUVA SVOJ JEZIK OD GIBETA I NEMIMETA 

Zena muslimanka, koja je svjesna upute svoje vjere, bogobojazna je i boji se Allaha u 
tajnosti i na javi. Ona vodi brigu o tome da joj ne izmakne rijec u kojoj ce biti gibet (ogovaranje) 
ili nemimet (prenosenje tudih rijeci), kojom ce rasrditi svoga Gospodara i koja ce je uciniti 
jednom iz skupine zena koje ogovaraju i prenose tude rijeci, a kojima Allah, dz.s., zestoko 
prijeti. 

Uceci rijeci Uzvisenog Allaha: 

"...Ine ogovatajte jedni dnige! Zarbi nekom od vas bilo drago dajede meso 
umtloga btata svoga - a vama je to odvratno - zato se bojte Allaha, Allah, 242 Licnost zene muslimanke 

zaista, prima pokajanje isamilostanje"^'^'' ona osjeca ziocin gibeta kao grozno i 
omrazeno djelo jer se poredi s jedenjem mesa umrlog brata. Ona tada zuri da ucini tevbu 
(pokajanje) koju Allah, dz.s., spominje na kraju ajeta I utociste trazi u istigfaru (trazenju 
oprosta za svoje grijehe), elm nekoga ogovori. 

Ona slusa rijeci plemenitog Vjerovjesnika koji kaze: 

"Pravi je vjernik onaj vjernik od cijeg jezika I ruke su sigurni muslimani."^"^ 

Ona osjeca da je gibet grijeh koji ne dolikuje muslimanki koja je izgovorila dva sehadeta 
I da se ona zena kojoj gibet prede u naviku na njenim sijelima, ne ubraja u dobre muslimanke. 

Od Aise, r.a., prenosi se da je rekia: 

"Dovoljno ti je da o Safijji znas to i to" - neki prenosioci kazu: znaci da je ona bila niska 
- pa je rekao Poslanik, s.a.v.s. : "RekIa si jednu rijec koja bi, ako bi pala u more, nadvladala 
ga. "™ 

Zena muslimanka pomno slusa saopcenje o sedam velikih grijeha u kojem Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., trazi da ih se kloni. Ona pronalazi da postoje i gori i opasniji grijesi od 
gibeta, a to je potvaranje za blud cestitih zena i bezazlenih vjernica, sto se desava nekim 
zenama u njihovim drustvima: 

"Klonite se sedam velikih grijeha! Upitan je: "Allahov Poslanice, a koji su to?" Odgovorio 
je: "Pripisivanje druga Allahu, sihr, ubijanje neduzne osobe, uzimanje kamate, bespravno 
trosenje imetka sirocadi, bjezanje s bojnog poija i potvaranje za blud cestitih zena i bezazlenih 
vjernica. "^°^ 

Zena muslimanka razumije i shvata ovo velicanstveno usmjerenje kako bi prestala s 
gibetom, te kako ne bi zaglibila u neki od njegovih oblika. Ona nikome ne dozvoljava da 
ogovara na njenom sijelu. Naprotiv, ona stiti svoje sestre od jezika nepravde i neprijateljstva 
i odbacuje los govoro njima, slijedeci rijeci Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: 

"Ko zastiti meso svoga brata od ogovaranja, Allah ce ga osloboditi od Vatre."™ 

Bogobojazna zena muslimanka cuva svoj jezik, takoder, i od prenosenja tudih rijeci i 
ona, doista, zna kakva je uloga ovog poroka u rasprostranjenosti zla i nepravde u drustvu 
i u prekidanju veza Ijubavi i prijateljstva medu njegovim clanovima, kao sto to obznanjuje 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rijecima: 

"Najboiji Allahovi robovi jesu oni koji cine zikr Allahu, a najgori Allahovi robovi su oni koji 
prenose tude rijeci, koji rastavljaju one koji se vole i koji nanose nepravdu neduznim Ijudima."™^ 

Zeni koja prenosi tude rijeci, koja zavada one koji se vole, koja siri neprijateljstvo, 
dovoljno je ponizenje na ovome svijetu i vatra na ahiretu, ako ravnodusno nastavi u svojoj 
zabludi, zaiutalosti i prenosenju tudih rijeci medu Ijudima. Ovo je vjerodostojni i jasni hadis 
koji svakom ko prenosi tude rijeci, zabranjuje blagodati Dzenneta: 

"U Dzennet nece uci onaj ko prenosi tude rijeci."^^" Licnost zene muslimanke 243 

Ono sto dusu vjernice uznemirava i ispunjava je strepnjom i strahom od teskih posljedica 
prenosenja tudih rijeci jeste cinjenica da se Allahova kazna obrusava na svakog ko prenosi 
tude rijeci, odmah nakon sto se polozi u njegov kabur. To nalazimo u vjerodostojnom hadisu 
koji pored Buharije i Muslima biljeze i drugi, od Ibn - Abbasa r.a. : 

"Pricao je: 'Allahov Poslanik, prosao je pored dva kabura, pa je rekao: 'Ova dvojica se 
sada kaznjavaju, a ne kaznjavaju se zbog velikog grijeha! Jedan je od njih prenosio tude 
rijeci, a drugi se nije cuvao od mokrace kada bi mokrio.'" Pricao je dalje: "Te je potrazio 
zelenu granu, raspolovio je, a zatim jedan dio usadio na jedan kabur, a drugi dio na drugi. 
Potom je rekao: 'Mozda ce im biti olaksano dok se ne osuse.'"^^' KLONI SE PSOVKE I BESTIDNOG GOVORA 

Zena muslimanka koju je islam odgojio nema na svom jeziku besramnog govora ili 
bestidnog razgovora i nikoga ne psuje i ne grdi, jer zna da moralna usmjerenja islama 
izazivaju odvratnost pri cemu i psovku cine nemoralom koji djeluje na Ijepotu covjekovog 
islama. Ta usmjerenja bestidnika i bezobraznika cine osobu nepozeljnom i omrazenom 
osobom kod Uzvisenog Allaha: 

Od Ibn - Mesuda, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 
'Psovanje muslimana je razvrat, a njegovo ubistvo je nevjerstvo.'^^^ 
'Allah, doista, ne voli ni jednog neuljudnog i bestidnog covjeka.'^^^ 
'Doista Uzviseni Allah prezire besramnog covjeka koji je neuljudan.'"^^" 
To su, doista, svojstva koja ne dolikuju zeni muslimanki koja je iz upute islama udahnula 
dasak Bozanske upute, cije je srce ispunjeno svjetloscu imana i ciji jezik i osjecaji su 
odgojeni putem propisa i nauke Seriata. Ona je, potom, udaljena i od vrijedanja ili prostih 
prepirki u kojima se ispreplicu psovke i prosti govor. Prosvijecena zena muslimanka sve je 
dalje od ovog moralnog propadanja i posrtaja kad god se pred njom ukaze lijepi primjer u 
rijecima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u njegovim djelima i njegovoj izvanrednoj biografiji. 
Poznato je da od njega nije potekia ni jedna uvredljiva rijec koja bi povrijedila osjecaje nekog 
covjeka ili povrijedila njegov ugled ili omalovazila necije Ijudsko dostojanstvo. 

Enes bin Malik, r.a., koji je bio sluga Allahovog Poslanika, s.a.v.s., dugi niz godina, kaze: 
"Vjerovjesnik, s.a.v.s., nije psovao, prosto govorio, nitije proklinjao. Kadabi nekoga 
ruzio, rekao bi: 'Sta mu je? Palo mu celo u prasinu.'"^'^ ^^^ 

Stavise, Allahov Poslanik, s.a.v.s., cuvao jesvoj jezik od proklinjanja musrika, koji su se 
udaljili od njega i svoja srca zatvorii da ne slusaju njegovo pozivanje u vjeru. On ih nije 244 Licnost zene muslimanke 

ziostavljao niti im je upucivao uvredljive rijeci. tome nas obavjestava cijenjeni sahabija Ebu 
- Hurejre kad kaze: 

"Receno je: 'Allahov Poslanice! Prokuni musrike.' Rekao je: 'Ja nisam poslat da 
proklinjem. Ja sam, doista, poslat kao milost.'"^' '' 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., tezi iskorjenjivanju zla, mrznje I neprijateljstva iz Ijudskih 
dusa, sve dok ne postigne maksimum u tome. On muslimanima predocava da je onaj ko 
svoj jezik koristi u neprijateljstvu prema Ijudima, atakuje na njihovu cast I njihove imetke, 
istinski muflis (bankrot) koji ce izgubiti I dunjaluk I ahiret, jer ce njegova lahkomislena 
neprijateljstva prema Ijudima izbrisati dobra djela koja je ucinio u svom zivotu I sva ce 
njegova djela propasti I na dan zastrasujuceg polaganja racuna bit ce nezasticen i nece mu 
biti spasa od vatre dzehenemske. 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao je svoje ashabe: 'Znate li ko je muflis (bankrot)?' 
Odgovorili su: 'Muflis je kod nas onaj covjekkoji nema novca, a niti robe.' Rekao je: 'Doista 
je muflis onaj covjek iz mog ummeta koji na Sudnjem danu dode s namazom, postom i 
zekatom (koje je na ovome svijetu izvrsio), all dode i s time da je ovoga opsovao, onoga 
napadao, zakinuo imetak ovoga, prolio krv onoga i udario ovoga, pa ce od njegovih dobrih 
djela biti dato ovome i onome. Ako se iscrpe njegova dobra djela prije nego sto se podmire 
njegovi dugovi, onda ce se od njih uzimati grijesi i njemu natovariti, a zatim ce biti bacen u 

Nema sumnje da su iz zivota iskrenih muslimanki, koje su napojene s vrela cistog 
islama, odstranjene isprazne besposlice, kao sto su odstranjene prepirke i svade koje vode 
psovkama i vrijedanjima u zenskom islamskom drustvu, koje se temeiji na vrijednostima, 
odgoju i postovanju Ijudskih osjecaja i drustvenom progresu u ponasanju i dijalogu. NE RUGA SE NIKOME 

Licnost zene muslimanke, koja je napojena Ijubavlju prema skromnosti i udaljenoscu od 
oholosti i uobrazenosti, doista, odiikuje se osobinom da nije moguce da se bilo kome ruga i 
ismijava ga. Kur'anska uputa, koja joj je usadila Ijubav prema skromnosti i prezir prema 
oholosti, doista, je ta koja je stiti i cuva od podrugljivosti i ismijavanja drugih zena, njihovog 
omalovazavanja i potcjenjivanja. 

"0 vjemici, neka se muskatci jedni dnigima ne nigaju, mozda su oni boiji od 
njih, a n'l zene dtugim zenama, mozda su one bolje od njih. I ne kudite jedni 
druge i ne zovite jedni druge ruznim nadimcima! 0, kako je to ruzno da se Licnost zene muslimanke 245 

vjemici spominju podtugljivim nadimcima! A on'i koji se ne pokaju - sami sebi 
-cinenepravdu.""^ 

Iz izvora poslanicke upute, zena muslimanka, takoder, crpi osobine skromnosti i blagosti, 
kloni se oholosti, ruganja i omalovazavanja Ijudi, jer ona cita rijeci Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., koje biljezi Muslim, u kojim se kaze da je omalovazavanje Ijudi cisto zio: 

"Dovoljno je covjeku zla da omalovazava svoga brata muslimana.''^^" BLAGO POSTUPA PREMA LJUDIMA 

Zena je po prirodi, njezna, Ijubazna, blaga i dobrodusna i to je najprikladnije fizionomiji 
zene i njenoj konstituciji. Otud dolazi do toga da se zene nazivaju njeznijim polom. 

Zena muslimanka, koja se napaja iz upute svoje ciste vjere, najljubaznija je prema 
zenama koje su u njenom okruzenju, najdobrodusnija je i najblaza u suzivotu s njima, jer su 
njeznost, blagost i cednost osobine koje Allah, dz.s. , voli kod Svojih robova vjernika i On cini 
da su oni, koji se kite tim svojstvima, bliski dusama i dragi srcima. 

"Dobro izio nisu istol ZIo dobiim uzvtati, pa ce ti dusmanin tvoj odjednom 
prisni ptijatelj postati. To mogu postici samo sttpljivi; to mogu postici samo 
vtio stecni."^" 

Kur'anski i hadiski tekstovi, jedan iza drugoga, omiljavaju blagost (Ijubaznost) i na nju 
podsticu, potvrdujuci da je to visok moral koji treba vladati u islamskom drustvu i kojim ce se 
odiikovati svaki covjek musliman koji zivi u tom drustvu, koji razumije propise svoje vjere i 
osvjetljava put njenom bijestavom uputom. Zeni muslimanki dovoljno je da zna da je blagost 
jedno od Allahovih uzvisenih svojstava koje On zeli Svojim robovima u svim stvarima. 

"Doistaje Allah blag i voli blagost u svim stvarima. "^^^ 

Doista je to visoko moraino svojstvo koje Allah obilato nagraduje vise od bilo kojeg 
drugog moralnog svojstva. 

"Doista je Allah blag i voli blagost. On za blagost (Ijubaznost) daje ono sto ne daje za 
grubost niti za bilo sta drugo."^^^ 

Velicanstvena vjerovjesnicka uputa uznosi blagost do te mjere daje cini ukrasom svega. 
Pri cemu god se nade, ukrasi ga i cini je dragim dusama i pogledima, a sve ono iz cega se 
ukloni blagost, pokvari ga i odbije od njega srca i duse: 

"U cemu god se nade blagost (Ijubaznost), ona to ukrasi, a gdje god ne bude blagosti, to 
bude unakazeno (manjkavo)."^^'' 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., poducavao je muslimane blagosti u postupanju prema Ijudima, 
usmjeravao ih je ka najrazboritijem nacinu postupanja koji dolikuje muslimanu koji poziva u 246 Licnost zene muslimanke 

vjeru Allaha Milostivog, Blagog prema Svojim robovima, bez obzira koliko situacija izazivala 
srdzbu i raspirivala Ijutnju i gnjev. 

Od Ebu - Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: 

"Ustao je jedan beduin i mokrio u dzamiji, te su ga Ijudi napali zbog toga. Allahov Poslanik, 
s.a.v.s. , rekao im je: "Pustite ga. A na njegovu mokracu izlijte veliku kofu vode ill veliku kantu 
vode. Varna je, doista, naredeno daolaksavate, ane daotezavate.'"^^^ 

Blagoscu, olaksavanjem, ugodnom rijecju i prastanjem otvaraju se otvori na srcima Ijudi. 
Ljudi se pozivaju istini.a ne nasilju, otezavanju, grubosti, grdnji i prijetnji. Otud Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., upucuje: 

"Obradujte i nemojte biti odbojni, olaksavajte i nemojte otezavati."^^^ 

Prirodno je da Ijudi bjeze od grubosti, surovosti i nasiija i da im je prirodena njeznost, 
dobrodusnost, popustljivost i blagost (Ijubaznost). Zato Uzviseni Allah kaze Svome Poslaniku, 
s.a.v.s.: 

"...a da si osoran i grub, tazbjezali bi se iz tvoje blizine.... ""^ 

Ovo je, doista, vjecni govor, postojan i cvrst zakonik za svaku zenu misonarku koja se 
prihvatila pozivanja zena u vjeru, jer je na njoj da do njihovih srca dode na najboiji nacin i da 
pri tome iskoristi sve metode blagosti, vjestine, dobrodusnosti i njeznosti, pa makar od onih 
koje poziva dozivjela i odbacivanje, indiferentnost i izbjegavanje. Blaga, njezna i draga rijec, 
bez sumnje, pronalazi svoj put do svih dijelova dusa i njihovih otvora, kao sto je neminovno 
da ostavi zeljeni trag na dusama onih kojim se obraca. Ovim je Allah, dz.s., posavjetovao 
Svogavjerovjesnika Musaa, a.s., i njegovog brata Haruna, kada ih je poslaotagutu (silniku) 
ioholomFaraonu: 

"Idite Fataonu, on se, doista, osilio, pa mu blagim tijecima govotite, ne bi li 
tazmislio Hi se pobojao!"^^^ 

Nema sumnje da blagost u uputi ove vjere predstavija svako dobro. Kome bude data, 
postici ce svako dobro, a kome bude uskracena, bit ce mu uskraceno svako dobro. To se 
nalazi u hadisu koji prenosi Dzerir bin Abdullah koji kaze: "Cuo sam Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., da kaze: 

'Kome bude uskracena blagost (Ijubaznost), uskraceno mu je svako dobro. '^^^ 

Vjerovjesnikova praksa pojasnjava nam da se ovo dobro razlijeva na pojedince, porodice 
i narode, ako je blagost vodic u njihovom zivotu i ako je to jedna od njihovih lijepih i 
velicanstvenih moralnih osobina. To nalazimo u hadisu Aise, r.a., u kojem joj Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., kaze: 

"0 Aisa, budi blaga (Ijubazna). Ta, Allah, doista, kada ukucanima zeli dobro, uputi ih da 
budu blagi."^^° 

Udrugompredanjustoji: Licnost zene muslimanke 247 

"Kada Allah zeli ukucanima dobro, medu njih unese blagost."^^' 

Prenosi se od Dzabira, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Kada Allah jednom narodu zeli dobro, medu njih unese blagost."^^^ 

Sta ima velicanstvenije od moraine osobine kojom se okiti Ijudsko bice, te mu bude 

zastta od vatre dzehenemske? tom nas je obavijestio plemeniti Poslanik, s.a.v.s., u 

drugom hadisu, u kojem kaze: 

"Hocete li da vas obavijestim ko je zabranjen dzehenemskoj vatri ill kome je vatra 

dzehenemskazabranjena? Zabranjena je svakom bliskom, Ijubaznom, blagom i jednostavnom 

(covjeku)."^^^ 

Vjerovjesnikova uputa uzvisuje covjeka, ona u njeg zasaduje osobinu blagosti 

(Ijubaznosti) i od njega trazi da bude blag, pa cak i sa zivotinjom koju kolje i to ubraja u 

dobrocinstvo kao najvisi stupanj do kojeg dolaze najbogobojazniji dobri Ijudi. 

"Allah je, doista, propisao dobrocinstvo (lijep postupak) u svakoj prilici: pa kada ubijate, 

ubijajte lijepo (dostojanstveno), a kada koljete, koljite lijepo, i neka onaj ko hoce da kolje 

(neku zivotinju) prvo naostri svoj noz i neka polozi svoju zrtvu."^^" 

Blagost prema zivotinji, doista, dokaz je njeznosti Ijudske duse koja je kolje, cime se 

poistovjecuje sa svakim zivim bicem. A u cijoj dusi se ucvrsti ovo znacenje pri postupanju 

prema zivim bicima, takva ce osoba biti najblazi i najnjezniji covjek. 

Bogobojazna zena muslimanka moze predociti sebi obuhvatnost islamskih smjernica 

upucenih Ijudskom rodu vezanih za blagost koja, cak, obuhvaca i blagost prema zivotinjama. MILOSTIVA JE 

Zena muslimanka, cija dusa se napaja iz upute njene vjere, milostiva je. Iz njenog 
velikog srca razbukatavaju se izvori milosti i njeznosti i njena dusa je dobronamjerna, jer 
zna da je njena milost prema Ijudima koji je okruzuju , uzrok izliva milosti s nebesa na nju 
samu. Ona zna da onaj ko nije milostiv prema Ijudima nece zadobiti ni Allahovu milost, kao 
sto zna da onaj od koga je Allahova milost zaklonjena pripada skupini onih koji su propali i 
kojima je ona zabranjena, kao sto se to navodi u sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: 

"Budi milostiv prema onome ko je na Zemiji, prema tebi ce biti milostiv Onaj Koji je na 
nebesima."^^^ 

"Onaj ko ne bude milostiv prema Ijudima, Allah nece biti milostiv prema njemu."^^^ 

"Milost se ne odstranjuje ni od koga osim od nesretnika."^^^ 

U dusi bogobojazne zene muslimanke nije milost ogranicena samo na njenu porodicu, 248 Licnost zene muslimanke 

njenu djecu, blize i dalje rodake, nego se u njenoj dusi krug milosti prosiruje, sve dok ne 
obuhvati sve Ijude, jer ona slusa Vjerovjesnkovu uputu, koja obuhvata sve Ijude i koja milost 
cinijednimoduvjetaimana: 

"Necete biti pravi vjernici sve dok ne budete milostivi." Rekli su (prisutni): "Allahov 
Poslanice, svi smo mi milostivi." Rekao je: "Nije milost da bib koji od vas bude milostiv prema 
svome prijatelju, nego je to milost prema Ijudima, milost prema svima opcenito."^^^ 

To je sveobuhvatna i potpuna milost cije je izvore islam rasplamsao u srcu vjernika i 
vjernica, koji je milost ucinio jednim od svojstava po kojem se raspoznaju, kako bi islamsko 
drustvo, sa svojim muskarcima i zenama, svojim bogatim i siromasnim Ijudima, kao i ostalim 
njegovim pojedincima, bilo solidarno i samilosno, drustvo u kojem vlada milost, u cijim 
dijelovima se i siri bratstvo i medu kojima vlada atmosfera medusobne blagosti i njeznosti. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s. , bio je jedinstven primjer iskrene i suptilne milosti. Cak kada bi 
cuo plac djeteta, dok bi predvodio dzema't, skratio bi svoj namaz, uvazavajuci osjecaje 
majke koja cezne za djetetom. 

Buharija i Muslim biljeze hadis od Enesa, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: 

"Ja, doista, stupim u namaz i zelim da ga oduljim, pa zacujem plac djeteta, te skratim 
svoj namaz, znajuci kolika je jacina osjecaja majke zbog njegovog placa." 

Jednom mu je dosao beduin i upitao ga: "Zar vi Ijubite svoju djecu? Pa mi ih ne Ijubimo." 
Nato mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., odgovorio: "Ne mogu ispunititvoje srce miloscu ako ju je 
Allah, dz.s., odstranio iz tvoga srca."^"" 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., poljubio je Hasana, sina Alijinog, r.a., a kod njega je bio El - 
Akre' bin Habis et - Temimi, te je El - Akre' rekao: "Ja imam desetero djece i nikad ni jedno 
od njih nisam poljubio." Allahov Poslanik, s.a.v.s., pogledao je u njega, azatim rekao: "Onaj 
ko nema milosti prema drugima, nece ni drugi imati milosti prema njemu."^^' 

Omer, r.a. , htio je da jednog muslimana postavi za valiju (namjesnika), pa je cuo da kaze 
ono sto je rekao i El - Akre' bin Habis - da on ne Ijubi svoju djecu. Omer je odustao od 
postavljanja ovog covjeka za valiju, govoreci: "Ako iz tvoje duse ne izvire milost prema tvojoj 
djeci, kako ces onda biti milostiv prema drugim Ijudima? Tako mi Allaha, nikad te necu 
postaviti za valiju." Potom je pocijepao pismo kojim se postavija za valiju. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., prosirio je krug milosti u dusama muslimana i muslimanki, te 
je ucinio da se ona ne svodi samo na milost prema Ijudima, nego obuhvata i zivotinje, 
takoder. To se navodi u mnogobrojnim vjerodostojnim hadisima, ajedan od njihjeste i hadis 
koji biljeze Buharija i Muslim od Ebu - Hurejrea, r.a., koji kaze daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: 

"Jednom prilikom neki covjek isao je putem te je ozednio. Pronasao je bunar, pa se u 
njeg spustio i napio, a zatim je izasao. Kad tamo pas dahce od zedi i jede vlazno tie od zedi. Licnost zene muslimanke 249 

Na to je covjek rekao: 'Ovaj pas je ozednio kao sto sam ja bio ozednio.' Potom se spustio u 
bunar i napunio svoju cipelu vodom, prihvatio je ustima, popeo se i napojio psa. Allah mu je 
(zbog toga) zahvalio I oprostio mu (prijasnje grijehe). Upitali su (prisutni): 'Zar mi imamo 
nagradu i za hizmet stoke?' Odgovorio je: 'Za svaku "vlaznu jetru" (zivo bice) ima nagrada."^^ 

Takoder Buharija i Muslim prenose hadis od Ibn - Omera u kojem se kaze da je Allahov 
Poslanik,s.a.v.s., rekao: 

"Kaznjena je zena zbog macke koju je zatvorila sve dok nije umria od gladi, te je zbog nje 
usia u Dzehennem. Rekao je: 'Pasu rekli: 'Allah najbolje zna: tije nisi ni nahranila ni napojila 
kad si je zatvorila, a nisi je ni pustila pa da jede insekte i (sitne) gmizavce (koji su izlazili) iz 
zemlje.""^« 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., tezio je uzdizanju milosti do krajnjih granica. Jednom prilikom 
je legao te je dosia ptica crvendac leprsajuci po njegovoj glavi, kao da trazi utociste kod 
njega, zaieci se na nasilje jednog covjeka koji je uzeo njeno jaje. Rekao je: 

"Kako li je zaiosna zbog svoga jajeta?!" Potom je covjek rekao: "Allahov Poslanice, ja 
sam uzeo njeno jaje." Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: "Vrati joj ga iz milosti prema njoj."^"" 

Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., ovom svojom smjernicom zelio je da u duse muslimana i 
muslimanki usadi osjecaj duboke, potpune i sveobuhvatne milosti, kako bi, svako ko je 
izgovorio dva sehadeta, u svojoj prirodi i naravi postao milostiv, pa i prema zivotinji. Kada 
srce covjeka bude milostivo cak i prema zivotinji, nemoguce je da bude grubo prema svome 
bratu covjeku. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je milostiv prema covjeku i prema zivotinji i nista ga nije 
sprecavalo da u svojim usmjerenjima navraca na milosrde medu Ijudima i da ga produbljuje 
u dusama muslimana i muslimanki, potvrdujuci da je milosrde kljuc Allahove milosti prema 
Njegovim robovima i jedan od razloga Njegovog oprosta i nagrade onima koji su milostivi, 
makar oni bill neposlusni Allahovi robovi i gresnici. Muslim u svome "Sahihu" navodi hadis od 
Ebu -Hurejrea koji kaze: "Rekao je Allahov Poslaniik, s.a.v.s.: 

'Jednom priliikom pas je kruzio oko bunara, a zed samo sto ga nije ubila, kada ga je 
ugledala jedna prostitutka (pripadnica) Benu - Israil. Uzela je svoju cipelu, napunila ju je i 
napojila ga, te joj je zbog njega bib oprosteno (predasnji grijesi).'"^"^ 

Kakva je to milost! Nema vece blagodati za covjeka od nje ! Kakva je to milost! Nema od 
nje Ijepse moraine osobine kojom se kiti covjek! Dovoljna joj je cast i ugled u tome da je 
Uzviseni Allah po njoj uzeo Svoje ime, a On je Milostivi, Samilosni! 250 Licnost zene muslimanke POMAZE LJUDIMA 
I OTKLANJA NEVOLJU OD NJIH 

Iskrena zena muslimanka, koja svoju dusu napaja iz upute njene istinite vjere, vodi brigu 
tome da bude element izgradnje, koristi i dobra, ne samo za sebe nego i za sve Ijude. Ona 
neprestano istrazuje prilike za cinjenje dobra, zureci da ga ucini onoliko koliko je u mogucnosti. 
Ona to radi na osnovu rijeci Uzvisenog Allaha: 

"... / dobta djela Unite da biste postigli ono sto zelite. "^'^ 

Ona zna da je cinjenje dobra drugim Ijudima ibadet, sve dok time zeli Allahova nagradu. 
Vrata cinjenja dobra su otvorena pred svim muslimanma koji su u mogucnosti da produ kroz 
njih kada god zele, te time zadobiju Allahovu milost i zadovoljstvo. Nacini dobrocinstva, 
dobra i pokornosti Allahu, dz.s., mnogobrojni su i njihovo polje djelovanja jeste prostrano i 
siroko. Ono je dovoljno prostrano za sve one koji rade na Allahovom putu. Bilo koje djelo 
plemenitih Ijudi, koje ucine u ime Allaha, upisat ce im se kao sadaka (milostinja). 

"Svako dobro djelo je sadaka."^'*^ 

"Lijeparijecjesadaka."^"^ 

Doista je Allahova milost sveobuhvatna i ona obuhvata i svaku muslimanku koja je 
procistila svoju dusu i ciji nijet je iskren u ime Allaha. Ona ce razumjeti, ako ucini dobro i ako 
ne ucini dobro, pod uvjetom da se kloni zla. 

"Prenosi Ebu - Musa, r.a., od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: 'Svaki musliman je 
duzan da udijeli sadaku (milostinju).' Upitase: 'Allahov Poslanice, sta ako nema nista da 
udijeli?' Odgovorio je: 'Neka radi svojim dvjema rukama, koristit ce samom sebi i udijelit ce 
sadaku.' Upitase: 'Sta ako to ne bude mogao ill to ne bude cinio?' Odgovorio je: 'Neka 
pomogne jadnom siromahu.' Upitase: 'Ako to ne ucini?' Odgovorio je: 'Neka nareduje 
dobrocinstvo ill dobro.' Rekose: 'Ako to ne cini?' Rekao je: 'Neka se kloni zla. To mu je, 
doista, sadaka.'"^^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., zapocinje hadis rijecima: "Svaki musliman je duzan udijeliti 
sadaku", a potom nabraja nijanse dobrocinstva i dobra, pomocu kojeg je svaki musliman i 
muslimanka u mogucnosti da ubere plodove nagrade tih milosrda. Tako je, zena muslimanka 
duzna udijeliti sadaku, tj. na njoj je da cini plemenita djela koja ce graditi njeno drustvo. A ako 
to nije u stanju, ill to ne cini iz nekog razloga, nema nista manje od toga da svoj jezik i svoja 
cula cuva od cinjenja svega onoga sto je lose, a i to je sadaka. Sva aktivna i pasivna djela 
kod muslimanai muslimanki usmjerenasu kasluzenju istine kojavladadrustvom muslimana 
i muslimanki. A covjek je musliman onaj od cijeg jezika i ruku su mirni ostali muslimani."™ Licnost zene muslimanke 251 

Zato zena muslimanka neprestano nastoji ciniti dobro, tezeci ka njemu i nadajuci se da 
ce ga uciniti. Ona se kloni zla, izbjegava ga i ustrajna je u tome da ne zapadne u njega. Time 
ona spada u najbolje muslimane i muslimanke u islamskom drustvu. tome nas obavjestava 
Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji biljezi imam Ahmed u kojem se navodi da je Vjerovjesnik, 
s.a.v.s., zastao kod Ijudi koji su sjedili i rekao: 

"Hocete li da vas obavijestim o najboljim i najgorim medu vama?" Narod je sutio. Ponovio 
je to tri puta, pa je jedan covjek iz tog naroda rekao: "Da, Allahov Poslanice." Rekao je: 
"Najboiji je medu vama onaj od kojeg se ocekuje dobro i od cijeg se je zla sigurno, a najgori 
medu vama jeste onaj od kojeg se ocekuje dobro, a od cijeg zla nije se sigurno. "^^^ 

Zena muslimanka, koja je svjesna svog islama, koja se napaja s izvora ciste upute, 
spada u vrstu od koje se ocekuje dobro i od cijeg zla se sigurno. Ako joj se pruzi prilika da 
ucini dobro djelo na ovome svijetu, ona je, doista, sigurna da njen trud nece propasti i da se 
njeno nastojanje nece izjaloviti. Ona je sigurna da ce biti nagradena za svoje dobrocinstvo 
na ovome i na onome svijetu: 

"Ko od vjernika otkloni jednu od ovosvjetskih tegoba, Allah ce od njega otkloniti jednu od 
tegoba na Sudnjem danu. A ko olaksa onome kome je tesko, Allah ce njemu olaksati na 
ovome i na onome svijetu. "^^^ 

Zena muslimanka ne zaii truda u cinjenju dobra, ako je to u stanju. A kako i da ne bude 
tako? Ona iz Poslanikove, s.a.v.s., upute zna da oklijevanje u cinjenju dobra, kada je to u 
stanju, prijeti isceznucu blagodati: 

"Ne postoji nijedan rob kogaje Allah obiino obasuo nekom blagodati, zatim je ucinjeno da 
Ijudi imaju potrebu kod njega, pa on pokaze mrzovolju, a da ta blagodat nece biti izlozena 
isceznucu. "^^^ 

Zena muslimanka ne omalovazava ni jedno dobro djelo, bez obzira koliko malo bilo, sve 
dok ga prati iskreni nijjet (odiuka) i cinjenje djela samo u ime Allaha, dz.s. Ponekad je dobro 
djelo u funkciji otklanjanja zla od muslimana i muslimanki. Ovu situaciju oslikava nekoliko 
vjerodostojnih hadisa na najvelicanstveniji nacin. Jedan je od njih hadis u kojem Vjerovjesnik, 
s.a.v.s., kaze: 

"Vidio sam covjeka koji uziva u Dzennetu zbog drveta koje je posjekao sa sredine puta, 
akojejestetiloljudima."^^" 

Dobro ima dva Ilea i na muslimanima i muslimankama je da ih cine i da se takmice u 
Allahovom zadovoljstvu putem njihovog cinjenja: cinjenje dobra i koristi Ijudima i otklanjanje 
zla inevoljeod njih. 

Otklanjanje zla i nevolje od muslimana nije nimalo manje od cinjenja dobra i koristi prema 
njima. Oboje se ubraja u dobra djela za koja ce imati nagradu i biti nagraden onaj ko ih cini. 
Drustva u svim vremenima i na svim mjestima imaju potrebu za ove dvije vrste djela 
Zajedno, jerse putem njih siri dobro i dobrocinstvo u drustvu, ucvrscuju korijeni Ijubavi medu 252 Licnost zene muslimanke 

pojedincima i putem njih oni osjecaju Ijepotu i zadovoljstvo zivota. Ovo je cilj cijem ostvarenju 
islam tezi putem svog neprestanog podstrekavanja na cinjenje dobra i koristi prema Ijudima 
i na otklanjanje nevolje od njih. 

Jedno od visokih islamskih usmjerenja u otklanjanju zla i nasiija od muslimana i muslimanki 
nalazi se u hadisu koji prenosi Ebu - Berzeh, a koji kaze: "Rekao sam: 'Allahov Vjerovjesnice! 
Poduci me necemu cime cu se okoristiti.' Rekao je: 

'Skloni s puta ono sto steti muslimanima.'"^^^ 

Udrugompredanjustoji: 

'"Allahov Poslanice! Uputi me na djelo koje ce me uvesti u Dzennet.' Rekao je: 'Ukloni s 
puta ono sto steti. To ti je sadaka.""^^^ 

Koje je drustvo odgojeno i napredno kao ovo koje islam gradi, jer ubacuje u osjecaje 
svakog pojedinca da su dobra djela ta koja priblizavaju Allahu, koja svog vlasnika uvode u 
Dzennet zbog otklanjanja s puta onoga sto steti Ijudima? 

Covjecanstvo je danas u najvecoj potrebi za ovakvim odgojenim i naprednim drustvom 
koje islam gradi. U njemu svaki pojedinac osjeca da ucestvuje u cinjenju dobra i u napretku 
drustva, sto ga priblizava Allahu i uvodi u Dzennet, makar njegovo djelo bilo i otklanjanje s 
puta onoga sto steti Ijudima. Postoji razlika izmedu drustva koje formira ove osjetljive duse 
koje ne podnose da gledaju raskalasenost, nazadnost i nemarnost u drustvu, i izmedu 
drustva koje ne obraca paznju na formiranje licnosti njegovih pojedinaca. Vidjet ces ih kako 
ne mare za tim da na put bacaju izmet, necistocu i ono sto ce stetiti, ne obracajuci paznju na 
to da ce time nasilje uciniti Ijudima. Ovo nemarno drustvo prisiljeno je da izdaje zakonike i 
odredbe koji ce kaznjavati prestupnike. 

Kako je samo velika razlika izmedu drustva koje je na pravom putu, uz pomoc upute ove 
vjere, drustva u kojem pojedinci zure da sklone s puta ono sto steti Ijudima, povodeci se za 
Allahovom naredbom i zeleci Njegovu nagradu i izmedu drustva zaiutalog od Allahove 
upute, drustva u kojem njegovi pojedinci ne mare za tim ko baca svoj izmet koji je bacen sa 
balkona, prozora i terasa njihovih kuca!! 

Ako je civilizovani zapadni svijet dostigao visoki stupanj uredenja, privikavanjem njegovih 
pojedinaca na postivanje tog uredenja i njegovog preciznog i energicnog sprovodenja, pa 
islam ga je u tome pretekao jos prije skoro petnaest vijekova s ogromnom razlikom. Ta 
razlika ocituje se u tome da se pojedinac musliman predaje sprovodenju uredenja svojom 
iskrenoscu i odanoscu, jer on smatra da njegova nemarnost i izlazak iz okvira tog uredenja 
predstavija nepokornost Allahu, dz.s., za koju ce biti kaznjen na Sudnjem danu. Za razliku 
od toga zapadnjak u suprotstavljanju uredenju vidi samo gradanski prekrsaj, za koji ce koriti 
samog sebe, ill, pak, nece ni koriti, i tako se stvar zavrsava, osobito ako bi bio daleko od 
ocijuljudiiodocijuvlasti. Licnost zene muslimanke 253 POMAZE ZENI U NEVOLJI 

Bogobojazna zena muslimanka istice se po prirodi svoje moraine i dusevne konstitucije 
stvaranja i njena licnost odiikuje se prastanjem, lijepim moralom I lijepim postupanjem. Ako joj 
njena sestra nesto duguje I priblizi se vrijeme ispunjenja tog duga, a njena sestra koja joj 
duguje nalazi se u teskoj situaciji, ona ce je pricekati dok je ne prode ta njena nevoija I dok 
za nju ne nastupi olaksanje. Ona ce tako postupiti na osnovu rijeci Uzvisenog Allaha, Koji 
kaze: 

"k akoje If nevoiji, onda piicekajte dok bude imao... "^" 

Cekanje na vracanje duga onoga ko je u nevoiji ubraja se u plemeniti moral koji islam 
preporucuje, jer se u njemu nalazi ostvarenje Ijudskosti covjeka u njegovom postupanju 
prema njegovom bratu covjeku, makar mu on dugovao. 

Zena muslimanka, ako se povodi za ovim znacenjem Ijudskosti u cekanju na ispunjenje 
duga njene sestre koja je u nevoiji, ona se povodi za naredbom svoga Gospodara i time cini 
dobro djelo koje ce je spasiti od tegobe na Sudnjem danu, koje ce joj omoguciti hiadovanje 
u hiadovini velicanstvenog Arsa, na dan kada nece biti drugog hiada osim njegovog. 

Od Ebu - Katadea, r.a., prenosi se da je rekao: "Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
da kaze: 

Koga raduje da ga Allah spasi od tegoba na Sudnjem danu, neka priceka onoga ko je u 
nevolji^^^ ill neka mu dug^^^ oprosti. "™ 

Od Ebu - Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Ko priceka onoga koje u nevoiji, ill mu oprosti dug, Allah ce ga na Sudnjem danu staviti 
u hiadovinu Njegovog Arsa, onog dana kada ne bude drugog hIada osim njegovog. "^^^ 

Iskrena zena muslimanka moze se popeti do ovih visina ako je bogata i imucna, te ce 
svojoj sestri, koja joj duguje, oprostiti njen dug ilijedan njegovdio. Nataj nacin joj pomaze u 
ispunjenju tog duga i time zaraduje velicanstvenu nagradu, jer ce joj Allah, dz.s., zbog 
prastanja duga njene sestre, nadoknaditi vecim, bogatijim i velicanstvenijim oprostom, 
nadomjestajuci ono cime je uskracena, prastajuci joj njene grijehe i spasavajuci je od uzasa 
na Sudnjem danu. 

Prenosi se od Ebu - Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Bio je jedan covjek koji je Ijudima davao pozajmice pa bi svome slugi govorio: "Kada 
dodes do siromaha koji je u teskoj situaciji, oprosti mu (dug). Mozda Allah nama oprosti. 
Susreo je Allaha (umro je) i On mu je oprostio."^^^ 254 Licnost zene muslimanke 

Od Ebu - Mesuda el - Bedrija, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekaoje: 

'Covjek koji je zivio prije vas, polagao je racun (pred Allahom), pa se kod njega nije 
zadesilo nista (od dobrih djela), osim da je trgovao s Ijudima i davao im pozajmice i oprastao 
im dugove.^^^ Bio je bogat te je naredivao svojim slugama da oproste dug onome ko je u 
teskoj situaciji. Allah, dz.s., rekao je: 'Mi smo u tome preci od njega. Oprostite mu (grijehe)."*^ 

OdHuzejfe, r.a., prenosi se da je rekao: 

"Alahu je doveden jedan od njegovih robova kojem je dat imetak, te ga je upitao: 'Sta si 
uradio na dunjaluku?', a Allahu nece moci sakriti nikakav govor. Odgovorio je: 'Gospodaru, 
dao si mi imetak ija sam pozajmljivao Ijudima. U moj moral spada i prastanje. Olaksavao 
sam bogatom, a cekao sam onog ko je u teskom stanju.' Uzviseni je Allah rekao: 'Ja sam u 
tome preci od tebe. Oprostite (grijehe) Mome robu.' Ukbe bin 'Amir i Ebu - Mes'ud el - 
Ensarij, r.a., rekli su: 'Ovako smo culi iz usta Allahovog Poslanika, s.a.v.s. '"^^^ ONA JE PLEMENITA I VELIKODUSNA 

Jedno od svojstava zene muslimanke, koja se pridrzava propisa svoje vjere jeste i to da 
je krase moraine osobine: dobrodusnost, velikodusnost, plemenitost i darezljivost. Ona je 
velikodusna. Njene ruke su darezljive prema onim koji su u teskoj situaciji i prema siromasima, 
one obiluju davanjem i dobrotom, svaki put kada neko zatrazi davanje i svaki put kada se 
pojavi prilika u kojoj je pohvalna velikodusnost. 

Ona je u potpunosti sigurna da dobro koje ucini nece propasti kod Allaha, nego ce ostati 
sacuvano kod Mudrog i Sveznajuceg. 

"..A ono sto od imetka dnigima date - Allah, sigumo, za to zna. " ^^^ 

Ona, doista, vjeruje dace joj, sve ono sto potrosi na Allahovom putu, Allah mnogostruko 
nadoknaditi, jer ce na ovome svijetu zadobiti veliku cast i ugled, a na ahiretu ogromnu 
nagradu. 

"Oni koji imanja svoja trose na Allahovom putu lice na onoga koji posije 
zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu ztna. - A Allah ce 
onome kome hoce dati i vise; Allah je neizmjetno dobar i sve zna. " ^^'' 

"... Sto god vi udijelite, On ce to nadoknaditi... " ^^^ 

"... Imetak koji udijelite dnigima u vasuje kotist, ono sto udijelite dnigima 
neka bude samo iz zelje za Allahovim licem. A ono sto od imetka udijelite 
dnigima, potpuno ce vam se nadoknaditi i nece vam biti ucinjena neptavda. "^^^ Licnost zene muslimanke 255 

Ona, takoder, zna da ako se ne cuva skrtosti i ako je zaokupi briga o sabiranju imetka 
i blaga, pogodit ce je propast njenog imetka i njegovo umanjivanje i raspadanje, kao sto o 
tome obavjestava Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 

"Nema ni jednog dana u kojem (Allahovi) robovi osvanu, a da ne sidu dva meleka. Jedan 
od njih kaze: 'Allahu moj, nadoknadi onome ko daje.' A drugi kaze: 'Allahu moj, podari 
propast onome ko ne daje.'"^™ 

Uhadisi-kudsijjustoji: 

"Dijeli, sine Ademov, i tebi ce se davati."^^^ 

Iskrena je zena muslimanka u potpunosti siguma da njeno davanje nimalo nece umanjiti 
njen imetak, nego ce ga uvecavati, ocistiti i dati blagoslov u njemu, jerto potvrduje Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rijecima: 

"Sadaka nece umanjiti imetak..."^^^ 

Naprotiv, ona je uvjerena da ono sto potrosi na Allahovom putu, ustinu nece propasti, jer 
je to zapisano u stranici njenih djela, a sve ostalo je prolazno i kratkotrajno. Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., muslimanima i muslimankama obraca pozornost na ovo uzviseno znacenje 
darezljivosti, velikodusnosti i plemenitosti, kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao Aisu, 
r.a., tome sta je ostalo od zaklane ovce: 

"Staje od nje ostalo?" Odgovorilaje: "Od nje je ostalasamo njena plecka." Rekao je: 
"Ostalo je sve osim njene plecke."^^^ 

Zbog svega ovoga, zena muslimanka, koja razumije propise svoje vjere, nastoji biti 
velikodusna, prepustiti se davanju i prednjaciti u plemenitosti sredstvima koja posjeduje i 
koja stice, kada god cuje da neko poziva na velikodusnost i davanje. 

Jedan od primjera velikodusnosti, po kojoj je zena poznata, nalazi se u hadisu koji biljezi 
Buharijaod Ibn - Abbasa, r.a., koji kaze: 

"Na dan Bajrama, Vjerovjesnik, s.a.v.s., izasao je i klanjao dva rekata prije, a nije klanjao 
nista prije niti poslije. Potom je dosao kod zena i naredio im da daju sadaku, te je (svaka) 
zena davala sadaku u svojoj halki^^^ ill ogrlici."^^^ 

U drugom Buharijinom predanju stoji: 

"Dosao je kod zena i naredio im da daju sadaku, te su bacale burme^^^ i prstenje u 
Bilalovogrtac."^^^ 

U trecem predanju Buharija biljezi od Ibn - Abbasa, r.a., daje Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
klanjao dva rekata, prije i poslije kojih nije nista klanjao, zatim je dosao kod zena, a s njim je 
bio Bilal, i naredio im da daju sadaku, pa je (svaka) zena bacala svoje menduse.™ ^^^ 

Majke vjernika i zene casnih Ijudi iz prvih generacija predstavljaju najvelicanstveniji 
primjer velikodusnosti, darezljivosti i plemenitosti, a historija sve to biljezi svijetlim slovima. 

Ez - Zehebi u svom djelu "Sijeru e'alamin - nubelai '™ biljezi u biografiji o majci vjernika 256 Licnost zene muslimanke 

Aisi, r.a., da je ona dala sadaku u vrijednosti od sedamdeset hiljada dirhema, a ona je, doista, 
krpila dijelove svoje kosulje. 

Muavija joj je poslao sto hiljada dirhema i ona nije zanocila sve dok ih nije podijelila, a 
njena slusknja joj je rekia: "Da si nam od njih za jedan dirhem kupila mesa", na sto je ona 
rekla:"Damitonisirekla?" 

Muavija joj je, takoder, poslao ogrlicu od sto hiljada dirhema, pajuje podijelilazajedno s 
majkamavjernika. 

Ibn ez - Zubejr poslao joj je blaga u dvije velike lanene vrece, u kojim je bila vrijednost od 
sto hiljada (dirhema). Trazila je tablju (da na nju sve to istrese), te je sve to podijelila Ijudima. 
Posto je zanocila, rekIa je: "Sluskinjo moja, daj mi moj iftar", a ona je cijelo vrijeme postila, te 
joj je sluskinja rekIa: "Majko vjernika, zar nisi mogia da nam kupis mesa za jedan dirhem?" 
Odgovorila je: "Ne ruzi me. Da si mi napomenula, ucinila bih to." 

Njena sestra Esma nije bila nista manje velikodusna. Abdullah bin ez - Zubejr, r.a., 
obavjestava, govoreci: "Nisam vidio velikodusnijih zena od Aise i Esme, a njihova 
velikodusnost je razlicita. Sto se tice Aise, ona je sakupljala, a kada bi sakupila, podijelila bi. 
A sto se tice Esme, nista ne ostavija za sutra. 

Majka vjernka Zejneba bint Dzahs radila bi svojim rukama pa bi to dijelila. Ona je bila 
medu majkama vjernika najdarezljivije ruke u sadaki, davanju i cinjenju dobra. njoj je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., svojim zenama, u hadisu koji biljezi Muslim od Aise, r.a., rekao: 

"Od vas ce mi se najprije pridruziti ona kojaje najpruzenije ruke (najdarezljivija)."Aisa je 
rekIa: "Medusobno su se nadmetale koja je od njih najdarezljivija, pa je medu nama 
najdarezljivija bila Zejneba, jer je svojim rukama pravila i to dijelila kao sadaku. "^^^ 

Poslao joj jeOmer bin el -Hattab, r.a., poklon, pa posto joj jeunesen,reklaje:"Neka 
Allah oprosti Omeru. Bilo koja druga moja sestra bila je preca od mene da ovo dobije." Rekli 
su: "Sve je ovo tebi." Uzviknula je: "Subhanallah (Slava Allahu)! Istresite ga i prekrijte ga 
ogrtacem." Nakon toga je Berzeti bint Rafi', koja prenosi ovaj haber, rekIa: "Zavuci svoju 
ruku i zahvati koliko mozes i idi s time do plemena tog i tog do plemena tog i tog, do njene 
rodbine i njenih sirocadi. I sve jetako bilo dok nije nesto malo ostalo ispod ogrtaca. Berzeta 
bint Rafi' reklajoj je: "Neka ti Allah oprosti, majko vjernika. Tako mi Allaha, mi u ovome imamo 
pravo na jedan dio." Na to je ona rekIa: "Vama pripada ono sto se nalazi ispod ogrtaca", pa 
smo mi pod njim nasli osamdeset pet dirhema. Nakon toga podigia je svoje ruke prema 
nebesima i rekIa: "Allahu moj, podari mi da me nakon ove godine ne zatekne Omerov 
poklon, te je i umria prije tog poklona."^^^ 

Ibn - Sa'd prenosi daje, nakon sto je Zejnebi odnio ovo blago, ona rekIa: "Allahu moj 
podari mi da me ne zatekne imetak koji dolazi iza ovoga, jer je on fitnet (kusnja)." Zatim ga 
je dijelila svojoj rodbini i siromasima sve dok ga nije dokrajcila. To je doprlo do Omera, pa je Licnost zene muslimanke 257 

on rekao: " Ovom se zenom zeli postici dobro." Otisao je do njenih vrata, nazvao selam i 
rekao: "Doprlo je do mene sta si podijelila", pa joj je poslao hiljadu dirhema, trazeci od nje da 
ih ostavi za sebe. Ona je i to potrosila i nijednog dirhema nije ostavila za sebe. 

Jedna od zena ciju velikodusnost i darezljivost biljezi historija bila je i Sekina bint el - 
Husajn, koja je bila darezljiva s onim sto je posjedovala. Ako ne bi nasia novaca, skinula bi 
svoj nakit i poklonila ga potrebnim i siromasnim. 

Medu njih spada i Atika bint Jezid bin Muavija, koja se lisila sveg svog imetka, podijelivsi 
ga sromasima porodice Ebu - Sufjan. 

Medu njih se ubraja i Ummul - Benin, sestra Omera bin Abdul - Aziza. Ona je bila znak 
plemenitosti i darezljivosti. Govorila bi: "Svaki narod ima strast za necim, a moja je strast u 
davanju." Svakog petka bi oslobodila po jednog roba i darovala bi konjski tovar na Allahovom 
putu, govoreci: "Uh, skrtosti. Da imam (jos jednu) kosulju, ne bih je obukia, a da trebam ici 
naput, nebihisla."^^^ 

Jedna od njih je i Zubejda, zena halife Haruna er - Resida koja je dala da se, za 
stanovnike Meke i za hadzije, iskopa tekuca rijeka koja je sabirala izvore vode i kisnicu, a 
koja je nazvana "Ajnu Zubejda." Ta rijeka bila je jedno od cuda toga vremena. Posto je njen 
blagajnik smatrao da taj projekat puno kosta, izrekia je ove neprolazne rijeci: "Radi, makar 
te svaki udarac sjekirom kostao jedan dinar. " 

Kada bismo zeljeli istaknuti velikodusnost i darezljivost zena u nasoj historiji, nedostajalo 
bi nam prostora. Dovoljno nam je da znamo da ova vrsta velikodusnih i darezljivih vjernica, 
koje dijele sadaku, ni u kom slucaju ne nedostaje islamskim drustvima od samog pocetka 
islama pa sve do danasnjih dana. Naprotiv, zena je diljem islamskog svijeta, u svakom 
vremenu i na svakom mjestu, bila posebna i istaknuta pojava o cijem dobru i plemenitosti 
svjedoce mnogobrojni vakufi, velicanstvena dobrotvorna drustva, skole, dzamije, bolnice i 
druga djela dobrocinstva i darezljivosti. Svojim dobrocinstvima brinule su se o potrebama 
svih gradana i obilato su darovale sredstva za dobrotvorne programe koji ce koristiti 
muslimanima i muslimankama, koji ce Ijude oslobadati tegobe, siromastva, neimastine i 
bijede. One su brisale tugu iz ociju sirocadi, ubiazavale patnju siromaha, otklanjale tegobu 
onih koje ona zadesi, pokrivale tijelo razgolicenih i zbrinjavale nemocne. 

Zena muslimanka, koja je svjesna upute svoje vjere, ne omalovazava sadaku, bez 
obzira koliko ona bila mala, nego trosi onoliko koliko je u mogucnosti. Ona je sigurna u 
Allahovu nagradu koliko god njeno davanje bilo malo, povodeci se za rijecima Uzvisenog 
Allaha: "Allah nikoga ne optetecuje pteko mogucnosti njegovih... "^ i radeci po 
rijecima Poslanika,s.a.v.s.: 

"Bojte se Vatre, makar i dijeljenjem jedne polovine hurme."^^^ 

"0 Aisa, boj se Vatre makar polovinom hurme, jer ona gladnome nadomjesta sitost."^^^ 258 Licnost zene muslimanke 

Na zeni je muslimanki da dijeli sadaku od onoga sto kod sebe ima, bib da se radi o hrani 
koju ima u kuci ill o novcu njenog muza, ukoliko vidi da je on zadovoljan davanjem sadake 
i poklona. Time ce imati nagradu za ono sto je potrosila, njen muz ce imati nagradu za ono 
sto je zaradio, a I blagajnik ce imati nagradu, kao sto se to navodi u mnogobrojnim hadisima 
koje biljeze Buharija, Muslim i drugi muhaddisi. Jedan od takvih hadisa jeste sljedeci: 

"Kada zena udijeli jedan dio hrane iz njene kuce" - u Muslimovom predanju stoji: "Iz kuce 
njenog muza" , a da ne izazove fesad (nered), imat ce nagradu za to sto je udijelila, njen muz 
ce imati nagradu za to sto je zaradio, a i blagajnik ce imati istu nagradu. Nagrada jednoga 
nece umanjiti nagradu drugih."^^^ 

Islam muslimanima i muslimankama zeli da budu faktori izgradnje, dobra, podrske i 
pomoci u njihovim drustvima, da njihovo dobro neprestano obasipa bespomocne i siromasne, 
zavisno od njihovih mogucnosti. Islam im je ucinio sadakom svako cinjenje dobra, kao sto to 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., potvrduje svojim rijecima: 

"Svaki musliman je duzan da udijeli sadaku (milostinju)." Upitase: "Allahov Poslanice, 
sta ako ne nade nista da udijeli?" Odgovorio je: "Neka radi svojim dvjema rukama, koristit ce 
samom sebi - i udijelit ce sadaku." Upitase: "Sta ako to ne bude mogao ill to ne bude cinio?" 
Odgovorio je: "Neka pomogne jadnom siromahu." Upitase: "Ako to ne ucini?" Odgovorio je: 
"Neka nareduje dobrocinstvo ill dobro." Rekose: "Ako to ne cini?" Rekao je: "Neka se kloni 
zla. To mu je, doista, sadaka."^^^ 

Islam je sirom otvorio vrata za cinjenje dobra. Otvorio ih je za muskarce i zene, za 
bogate i siromasne, kako bi ga svi cinili. Naredio je svakom ko izgovori dva sehadeta da cini 
dobro i to je nazvao sadakom (dijeljenjem), kako siromah bez icega ne bi osjecao da mu je 
zabranjeno ucestvovanje u drustvenom dobrocinstvu zbog toga sto nema bogatstva. Islam 
mu je, stoga, otvorio vrata ovog ucestvovanja i ucinio sadakom cinjenje bilo kojeg dobra i 
dobrocinstva, za koje ce siromah biti nagraden kao sto ce biti nagraden i bogatas, zbog 
svoje darezljivosti i plemenitosti. 

"Svako je dobrocinstvo sadaka."^^^ 

Time je islam ostvario ucesce svih clanova drustva u cinjenju dobra, izgradnji drustva i 
njegovom razvoju, progresu i poboljsanju. On je u sva njihova srca unio rahatluk, smiraj, 
veselje i radost ovim ucescem koje cini covjeka da osjeca svoju covjecnost, cuva njegovo 
dostojanstvo, stavija ga pred njegovu odgovornost u ovome zivotu i ostvaruje njegovu 
nagradu. 

Plemenita i darezljiva muslimanka svojim davanjem suosjeca sa skupinom bijednih 
nesretnih siromaha koji skromno zive i ne prose nasrtljvo, a Ijudi smatraju da su bogati zbog 
njihove skromnosti, te se brinu o njima koliko su u mogucnosti. Oni su najpreci da se prema 
njima bude velikodusan, plemenit, darezljiv, njezan, da im se pomaze. Oni su ti o kojim se Licnost zene muslimanke 259 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., brine, govoreci: 

"Nije pravi siromah onaj koga vrate jedna ili dvije hurme niti jedan ili dva zaiogaja. Pravi 
je siromah, doista, onaj ko se susteze od prosenja."^^" 

U drugom predanju, koje biljeze Buharija i Muslim, stoji: 

"Niije pravi siromah onaj koji proseci kruzi medu Ijudima, kojeg vraca jedan ili dva 
zaiogaja i jedna ili dvije hurme. Pravi je siromah onaj ko ne nalazi ono cime ce zadovoljiti 
potrebu svoju niti se umije snaci osim da mu se udijeli sadaka, a niti hoda i prosi od Ijudi."^^^ 

Svjesna zena muslimanka svojim davanjem suosjeca sa sirocetom koliko je u mogucnosti. 
Ona se stara o njemu, ako je bogata, odgaja ga i trosi na njega i brine se o svemu sto je 
vezano za njega. Za ovo njeno vrijedno trosenje bit ce nagradena kod Allaha, dz.s., Koji je 
za starateija siroceta pripremio visoki stupanj, pocasno mjesto i veliki ugled, jer mu je 
dodijelio blizinu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u Dzennetu. Otome nasobavjestava Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., rijecima: 

"Ja i staratelj siroceta smo u Dzennetu ovako (blizu)", pa pokaza kaziprstom i srednjakom, 
malo ih rastavivsi."^^^ 

Dobrodusna, bogobojazna zena muslimanka svojim davanjem suosjeca s udovicom i 
siromahom. Uputa ove ciste vjere preporucuje dobrocinstvo prema njima i obecava vrijednu 
nagradu onome ko im cini dobrocinstvo i to uporeduje s nagradom postaca i onoga ko klanja 
ili nagradom onoga ko se bori na Allahovom putu, kao sto nas o tome obavjestava plemeniti 
Poslanik, s.a.v.s.: 

"Onaj ko zbrine (siromasnu) udovicu i siromaha, isti je kao i borac na Allahovom putu", 
a mislim da je (prenosilac) jos rekao: "I kao klanjac koji se ne umara i kao postac koji nikako 
neiftari."«33 

Dobrocinstvo prema udovici i siromahu, kao i starateljstvo nad sirocetom, ubrajaju se u 
najcasnija djela i najplemenitija Ijudska dobrocinstva koja se pripisuju zeni muslimanki, koja 
kod nje povecavaju njeznost, Ijudskost, cistotu i plemenitost. 

NE PRIGOVARA NA ONOME §T0 IM DADNE 

Kada Allah jednog dana uputi plemenitu i darezljivu zenu muslimanku na davanje i 
darezljivost na Allahovom putu, ona, zaista, nece zapasti u glib prigovaranja i vrijedanja, 
nego ce se brinuti o tome da njeno davanje bude cisto i iskreno, u ime Allaha, te take biva 
jednom od onih o kojim govori Allah, dz.s. : 

"One koji trose imetke svoje na Allahovom putu, a onda ono sto potrose ne 
poptate piigovatanjem i uvtedama, ceka nagtada u Cospodara njihova - nicega 260 Licnost zene muslimanke 

56 oni nece bojati i ni za cim oni nece tugovati. " ^^^ 

Zena muslimanka, kojaje obasjana uputom svoje vjere, ne zaboravljada nagradu za 
sadaku nece upropastiti nista poput prigovaranja i vrijedanja. Ona ne zaboravija da Allahov 
poziv vjernicima i vjernicama, i kad se radi o zabrani ill upozorenju od prigovaranja koje djelo 
cini beskorisnim i brise nagradu za ucinjenu sadaku, ispunjava njen sluh, potresa njeno bice 
i cini da ne razmisija o rijecima u kojim bi se osjetilo prigovaranje ili vrijedanje. 

"0 vjemici, ne kvaiite svoju milostinju ptigovaranjem i uvtedama..." ^^^ 

Prigovaranje covjeku siromahu, koga je potreba natjerala na primanje milostinje, doista 
je omalovazavanje njegove Ijudskosti, ponizenje njegove casti i degradacija njegove 
vrijednosti. Sve je ovo zabranjeno u islamskom zakonu, koji onog ko daje i onog ko uzima, 
smatra dvojicom brace medu kojima nema razlike, osim u bogobojaznosti i dobrim djelima. 
A brat nece prigovoriti svome bratu, on nece uvrijediti njegovu licnost niti njegovu cast. Zato 
je i obecana stroga kazna za onoga ko prigovara na ucinjenoj milostinji u hadisu koji biljezi 
Muslim od Ebu - Zerra. Allahov je Poslanik, s.a.v.s., takvog covjeka svrstao u grupu 
nesretnika kojim se Allah, dz.s., nece obratiti na Sudnjem danu niti ce ih pogledati, a ni ocistiti 
od grijeha i njima pripada bolna patnja. On kaze: 

"Allah, dz.s., nece se obratiti trojici na Sudnjem danu, niti ce pogledati u njih, nit ce ih 
ocistiti (od grijeha) i njih ceka bolna patnja." Allahov Poslanik, s.a.v.s., izgovorio je to tri puta. 
Ebu - Zerr je rekao: "Izgubili su i propali. Ko su oni Allahov Poslanice?" Odgovorio je: 
"Uobrazenjak kojem se odjeca vuce po zemiji, onaj ko prigovara (na ucinjenoj milostinji) i 
onaj ko prodaje svoju robu lazno se zaklinjuci."^^^ BLAGA JE (DOBRODUSNA) 

Mudra zena muslimanka, koja se napaja s obilna izvora islama i koja se okitila njegovim 
visokim moralnim karakteristikama, doista je blaga (dobrodusna), ona svoju dusu uci 
samosavladivanjem u srdzbi, uci je prastanju i uzvracanju dobrim na ucinjeno zio, postupajuci 
po rijecima Uzvisenog Allaha: 

"...koji stdzbu svoju savladuju i Ijudima ptastaju - a Allah voli one koji 
dobtadjelacine."'' 

"Dobro i zIo nisu istoi ZIo dobrim uzvtati, pa ce ti dusmanin tvoj odjednom 
prisni prijatelj postati. To mogu postici samo sttpljivi; to mogu postici samo 
vrlosrecni."^^^ 

Savladivanje srdzbe, blagost i tolerancija ubrajaju se u najljepsa moralna svojstva 
muslimana i muslimanki koje Allah, dz.s., voli kod Svojih robova vjernika. To potvrduje 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji se prenosi od Ibn - Abbasa, r.a., u kojem je rekao: Licnost zene muslimanke 261 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je Esdzu Abdul - Kajsu: 

"Ti kod sebe imas dvije osobne koje Allah vol!: blagost I smirenost."^^^ 

Otud je Allahov Poslanik, s.a.v.s., covjeku koji je od njegatrazio savjet, uputio savjet 
jednom rijecju: "Ne Ijuti se." Covjekje nekoliko puta ponavljao rijeci: "Posavjetuj me", a 
odgovor Allahovog Poslanika, s.a.v.s., svaki put bio je sadrzan u rijeci koja u sebi sadrzi 
plemeniti moral: "Ne Ijuti se."™ 

Zena se muslimanka ponekad naljuti, all ta njena srdzba bude radi Allaha, a ne radi nje 
same. Ona se rasrdi kada u zenskim drustvima naide na potcjenjivanje islamskih vrijednosti, 
odustajanje od njegovih ucenja i propisa i bezocnu drskost u vjeri. U ovakvim i slicnim 
situacijama, ona ima pravo da se Ijuti, a tako je smatrao i Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu 
koji biljeze Buharija i Muslim: 

"Allahov se Poslanik, s.a.v.s., ne sveti (kaznjava) zbog samog sebe, nego kadase krse 
Allahovi propisi, te se on sveti (kaznjava) zbog Allaha."™' 

Poslanik, s.a.v.s., Ijutio se i njegovo lice bi promijenilo boju kada bi naisao na krnjenje 
ugleda vjere ill kada bi naisao na neko lose sprovodenje njenog propisa, ill nemarnost u 
uspostavljanju njenih hududa (granica ill kazni). 

Naljutio se jednog dana kada mu je dosao neki covjek i rekao : "Ja kasnim na sabah-- 
namaz zbog tog i tog koji nam oduljuje s namazom." Niko nikad nije vidio srditijeg Vjerovjesnika, 
s.a.v.s., kao sto se tada rasrdio, te je rekao: 

"0 Ijudi, medu vama, doista, ima onih koji razgone Ijude. Ko od vas predvodi Ijude (ko je 
imam), neka skrati, jer su iza njega stari Ijudi, djeca i oni koji imaju neku potrebu."™^ 

Naljutio se i jednog dana kada je dosao s puta Aisi, r.a., i ugledao finu prostirku koja je 
bila oslikana. Posto ju je ugledao, sklonio ju je, a njegovo lice promijenilo je boju, te je rekao: 

"0 Aisa, Ijudi koji ce najgore biti kaznjeni kod Allaha na Sudnjem danu jesu oni koji 
oponasaju Allahovo stvaranje."™ 

Naljutio se onog dana kada je Usame bin Zejd razgovarao s njime u vezi zene Mahzumijke 
koja je ukrala, te je Allahov Poslanik, s.a.v.s., htio da nad njom izvrsi kaznu, a Ijudi su rekli: 
"Ko ce njoj govoriti Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. ?" Rekli su: "To se ne smije usuditi niko 
osim Usameabin Zejda, Ijubimca Allahovog Poslanika, s.a.v.s." Razgovarao jes njim Usame, 
te mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., srdito rekao: 

"Zar ces se zauzimati u jednoj od Allahovih kazni?" Potom je ustao i odrzao hutbu, a 
zatim rekao: "Upropasteni su prije vas oni koji bi, kada bi ukrao ugledan covjek, pustili bi ga, 
a kada bi ukrao siromah, kaznili bi ga! Tako mi Allaha, kada bi Fatima, kci Muhammedova, 
nesto ukrala, odsjekao bih joj ruku."™" 

Ovakvaje bila srdzba Allahovog Poslanika, s.a.v.s., iovosurazlozisrdzbeuislamskom 
zakonu, a to je da srdzba bude radi Allaha, a ne radi samog sebe. 

Zena muslimanka, koja je svjesna upute svoje vjere, uzima za primjer Poslanikov, 262 Licnost zene muslimanke 

s.a.v.s., ahlak, njegova usmjerenja i njegova djela, te se suzdrzava od srdzbe na Ijude, a 
njena srdzba biva samo radi Allaha, Njegove vjere i Njegovih svetinja. 

TOLERANTNA JE, NE MRZI I NIJE PAKOSNA 

Zena muslimanka ne mrzi niti pakost pronalazi puta do njenog srca. To je stoga sto je 
islam iz njenog srca izvadio crnilo mrznje, ugasio vatru pakosti, ocistio njenu dusu od ziobe 
i u njoj zasijao korijenje bratstva, Ijubavi, tolerancije i prastanja. 

Islam je objavio nemilosrdni rat neznanju, fanatizmu, mrznji, odmazdi, neprijateljstvu i 
osveti, a u dusama vjernika i vjernica omilio je prastanje, medusobnu Ijubav i prijateljstvo i 
dobrocinstvo. Uzviseni Allah kaze: 

"...koji stdzbu svoju savladuju i Ijudima ptastaju - a Allah vol! one koji 
dobta djela cine. "°' 

Ovaj ajet, doista, u sebi sadrzi uzdizanje onih koji svoju srdzbu savladuju, koji ne mrze 
i koji ne pakoste, nego su se uzdigli do obzorja prastanja, a to je, doista, visoko i svijetio 
obzorje i visoko mjesto do kojeg se tesko dolazi. Do tog mjesta mogu doci samo oni cije su 
duse ociscene i koje su odbacile poriv za agresivnim ponasanjem, osvetom, mrznjom i 
prezirom. Oni time zasluzuju da dostignu stupanj dobrocinstva, a Allah, dz.s., voli one koji 
su dobrocinitelji. 

Ovom velicanstvenom uputom islam je bio u mogucnosti da duboko prodre u dubine 
dusa, da ih ocisti i procisti, da srca koja su prekrili zioba, neprijateljstvo i mrznja preinaci u 
srca kojatrepere Ijubavlju, potpomaganjem i prijateljstvom. 

Jedan od najistaknutijih primjera tog cudnog preinacivanja nalazimo kod Hinde bint 
Utbe. Njeno je srce prije prihvatanja islama bilo ispunjeno otrovom mrznje i vatrom 
neprijateljstva prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., njegovim ukucanima i njegovim 
prijateljima, da je cak Allahov Poslanik, s.a.v.s., na dan osvojenja Meke, dozvolio prolijevanje 
njene krvi kao kaznu za ubistvo njegovog amidze Hamze, r.a., u Bid na Uhudu. Nakon sto 
je primila islam i nakon sto je islam prodro do najskrivenijih dijelova njene duse, dosia je kod 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekia: 

"Allahov Poslanice! NaZemIji mi nije bilo nistadraze od ponizenja ukucanatvogasatora 
(tvoje kuce - tvoje porodice), a danas na ovoj Zemiji niciji ugled nije mi drazi od ugleda tvoje 
porodice."™^ 

Na Allahovom putu, na putu Njegove istinite vjere, oprasta se prolivena krv, nestaje 
osamljenosti, okupljaju se rastrkana srca, iskorjenjuje zIoba i odstranjuje poriv mrznje. 

Kur'an casni sluzi se najsavrsenijim nacinima uzdizanja Ijudske duse do tog teskog 
visokog uspona, jer je odredio da onaj koga zadesi nepravda moze uzvratiti istom mjerom Licnost zene muslimanke 263 

i odbiti atak na sebe, jer je kazna za zio isto takvo zio. Ali, islam covjeka kome je ucinjena 
nepravda ne prepusta osjecaju gnjeva i osvetoljubivosti, nego ga njezno vodi ka stupnju 
prastanja, kao sto mu je i omilio ovaj stupanj, jer ponavija da je to jedna od najvelicanstvenijih 
stvari po kojoj treba postupiti: 

"I za one koji se odupitu onima koji ih ugnjetavaju. Nepravda se moze 
uzvtatiti istom mjetom, a onoga koji optosti i izmiii se, Allah ce nagtaditi; On, 
ustinu, ne voli one koji neptavdu cine. Nece odgovatati onaj koji istom mjetom 
uzvtati za pretrpljenu neptavdu, a odgovatat ce oni koji Ijude tiace i bez ikakva 
osnova ted na Zemlp temete; njih ceka bolna patnja. Sttplpvo podnositi iptastati 
- tako tteba svaki pametan postupati. "^'^ 

Nakon sto je val tuge prekrio dusu Ebu - Bekra es - Siddika, r.a., povodom dogadaja 
"ifka" (potvore), o cemu su grjesni jezici govorili, a koji su dosezali do njegove iskrene i 
cestite kceri, zakleo se da ce prekinuti pomoc i podrsku onima koji su pogresno govorili 
njemu, a on lijepo postupao prema njima i bio se obavezao da ce im udjeljivati i da ce 
plemenit prema njima biti. U dubini svoje tuge i gnjeva, vidio ih je kako su nezahvaini na 
dobroti, kao sto je uvidio da ne zasluzuju dobrocinstvo. Ali, Allah je ucvrstio srce Ebu - 
Bekra, koga je u potpunosti posvetio Allahu i Njegovom Poslaniku, i nije dozvolio da se 
ono prepusti osjecajima ziobe i osvete, koji su se javljali u njegovoj dusi. On je svoje srce 
vratio njegovom pravom izvoru, ocistio je svoju vjernicku dusu i krenuo ka stepenicama 
oprosta,teje Allah, dz.s.,spustioobjavu: 

"Neka se cestiti i imucni medu vama ne zaklinju da vise nece pomagati 
todake i sitomahe, i one koji su na Allahovom putu todni ktaj svoj napustili; 
neka im optoste i ne zamjete! Zat vama ne hi bih dtago da i vama Allah optosti? 
A Allah ptasta i samilostan je. "^"^ 

U drustvu koje se temeiji na bratstvu po vjerovanju, medusobni odnosi izmedu njegovih 
clanova ne temelje se na biljezenju i hvatanju pogresaka niti na ziobi, osveti ill na licnim 
pobjedama, nego se temelje na medusobnom bratimljenju, obzirnosti, prastanju i na 
zaboravljanju pogresaka. Ovome poziva islam, a podstice na njega i bratstvo po vjeri. 

"Dobro i zio nisu isto! Zio dobrim uzvrati, pa ce ti dusmanin tvoj odjednom prisni prijatelj 
postati. To mogu postici samo strpljivi: to mogu postici samo vrlo srecni."™ 

Zio ako se neprestano uzvraca zlim, upalit ce medu Ijudima vatru neprijateljstva, mrznje 
i prezira i raspalit ce gnjev. Ako se zio dobrim uzvrati, ugasit ce vatru neprijateljstva, umirit 
ce glas srdzbe, utisat ce dusevni nemir, oprat ce necistoce pakosti i zIobe i utisat ce 
glasove kivnosti. Odjednom ce dvojica neprijateija bliski i iskreni prijateiji postati, zbog jedne 
lijepe rijeci ill osmijeha jednog od njih. Doista je to velika pobjeda da zena zio uzvrati dobrim, 
te prijateljstvo zamijeni neprijateljstvo, a Ijubav zamijeni mrznju. Do ove velicanstvene pobjede 
doci ce samo ona koja je srecna, a na ciju srecu ukazuje plemeniti ajet. Pobjedu ce postici 264 Licnost zene muslimanke 

putem strpljenja, smirivanja zivaca i tako sto ce zio dobrim uzvratiti. 

Ovo je moral iskrenih vjernica u muslimanskom drustvu, drustvu koje se temeiji na 
medusobnoj Ijubavi, prijateljstvu i prastanju. Brojni tekstovi plemenitog Kur'ana i hadisa 
casnoga zajedno djeluju u pravcu ucvrscivanja ovog morala u dusama i njihovog neprestanog 
privikavanja na prastanje, koje iza sebe ne ostavija prostora za mrznju, prezir ill pakost. 

"...zato ti velikodusno optosti."™ 

Allahov Posalnik, s.a.v.s., svojim je rijecima i djelom bio zivi tumac ovog visokog i 
plemenitog islamskog morala, morala prastanja, oprosta i preporuke da se njime covjek 
okiti. 

Od Aise, r.a., prenosi se daje rekia: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije nikad nikoga svojom rukom udario: niti zenu, niti slugu, 
osim kada se borio na Allahovom putu. Nikada ga nije nesto snaslo od nekoga i da mu se on 
osvetio, osim kada bi bill povrijedeni Allahovi propisi, te bi se osvetio radi Allaha."^" 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., povodio se za uputom njegovog Gospodara, Koji gaje uputio: 

"Ti sa svakim - lijepo! I trail da se cine dobra djela, a neznalka se kloni!"^^^ 

"ZIo dobrim uzvtati."™ 

I bio je jedinstven znak bozanskog morala. Sve Ijude obuhvacao je svojim velicanstvenim 
ahlakom (moralom); na zIo nije uzvracao zlim, vec je uzvracao na zIo prastanjem, 
darezljivoscu i izbjegavanjem neznalica; uzvracao je zIo dobrim. 

Prenosi seodEnesa, r.a., daje rekao: 

"Isao sam s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., i na njemu je bio nedzranski ogrtac, grubih 
obruba, pa ga je pristigao jedan beduin (seljak) i grubo ga povukao za odjecu, te sam vidio 
na Vjerovjesnikovom, s.a.v.s., vratu trag od grubog ogrtaca, koji je nastao prilikom tog 
trzaja. Beduin, zatim, rece: 'Muhammede, naredi da mi se dadne iz Allahovog imetka koji 
posjedujes!' Allahov Poslanik, pogleda ga, osmjehnu se i naredi da mu se dadne. "^'* 

Cvrstina moraine vrijednosti prastanja i njegova dubina u njegovoj casnoj dusi bila je 
tolika da je on oprostio jednoj zeni zidovki koja mu je poklonila zatrovanu ovcu. To se nalazi 
u predanju u kojem Buharija i Muslim biljeze daje zena zidovka poklonila Allahovom Poslaniku, 
s.a.v.s., zatrovanu ovcu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., nesto je pojeo od nje, kao i skupina 
njegovih ashaba. Potom im je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Prestanite, onaje otrovana." 
Doveli su zenu Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., te ju je upitao: "State je navelo da to uradis?" 
Odgovorilaje: "Zeljelasamdasaznam, ako si Vjerovjesnik, pa Allah ceteobavijestitio tome 
i nece ti naskoditi, a ako nisi Vjerovjesnik, otarasit cemo te se." Rekli su: "Zar da je ne 
ubijemo?" Rekao je: "Nemojte" i oprostio joj.^^^ 

Nakon sto je pleme Devs postalo nepokorno i odbilo pokornost Allahovoj naredbi i 
naredbi Njegovog Poslanika, Et - Tufejl bin Amir ed - Devsi, r.a., dosao je kod Allahovog Licnost zene muslimanke 265 

Poslanika, s.a.v.s., i rekao: "Pleme Devs je nepokorno i odbija (poslusnost), pa moli Allaha 
za njih." Allahov Poslanik, s.a.v.s., okrenuo se prema kibli, podigao svoje ruke, a Ijudi su 
rekli: "Propao je Devs." Ali Allahov Poslanik, s.a.v.s.,milostiv je, blag, dobronamjeran I 
brizljiv prema robovima, kako ih ne bi zadesila Allahova, dz.s., kazna, te je ucinio dovu za 
Devs, govoreci: 

"Allahu moj, uputi Devs I izvedi ih (na pravi put). Allahu moj, uputi Devs I izvedi ih (na 
pravi put). Allahu moj, uputi Devs i izvedi ih (na pravi put)."^^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u duse je muslimana i muslimanki usadivao moraine vrijednosti 
oprosta i prastanja, makar se suocili sa ziostavljanjem, odbacivanjem, izbjegavanjem i 
prekidanjem rodbinskih veza, jerje svojom pedagoskom pronicljivoscu, kojom ga je Allah 
obdario, znao da se Ijudi vise odazivaju ako im se prilazi njezno, blago i s prastanjem, nego 
sto se odazivaju uz upotrebu nasiija, grubosti i kaznjavanja. Stogaje i rekao Ukbeu bin 
Amiru, nakon sto ga je ovaj upitao rijecima: "Allahov Poslanice! Obavijesti me o najboljim 
djelima." 

"0 Ukbe, obilazi onoga ko je prekinuo rodbinske veze s tobom, dadni onome ko ti nije 
dao i ostavi onoga ko ti je zio nanio." U drugom predanju stoji: "I oprosti onome ko ti je zio 
nanio."^" 

Ovaj visoki moral uvukao se u dusu majki vjernika, r.a. ovom pitanju prenosi se da je 
sluskinja Safijje, majke vjernika, r.a., otisia kod vladara pravovjernih Omera bin el - Hattaba 
i rekia: "Vladaru pravovjernih, Safijja voli subotu i odrzava rodbinske veze sa zidovima." 
Omer se zaputio Safijji da je pita o tome, pa mu je ona odgovorila: "Sto se tice subote, ja je 
ne volim otkako mi ju je Allah, dz.s., zamijenio petkom, a sto se tice zidova, paja medu njima 
imam bliznje i ja ih obilazim." Potom se okrenula prema robinji i upitala je sta ju je navelo da 
je tako potvori, te joj je ona odgovorila: "Sejtan!" Safijjin odgovor na to bio je: "Idi, ti si 
slobodna."^'^ 

Nema sumnje da je majka vjernika Safijja, r.a., jedna od onih o kojima Uzviseni govori: 

"Dobro izio nisu isto! Zio dobiim uzvtati, pa ce ti dusmanin tvoj odjednom 
prisn'i ptijatelj postati. To mogu postici samo sttpljivi: to mogu postici samo 
vtio stecni."™ 

Ona je s pravom jedna od onih koje su srecne. 266 Licnost zene muslimanke olakSava, a ne otezava 

Zena koja je svjesna upute svoje vjere, olaksava, a ne otezava, jer je olaksavanje jedno 
od najboljih moralnih svojstava kojim je Allah, dz.s., zadovoljan da se ono nade kod Njegovih 
robovavjernika: 

"...Allah zeli da vam olaksa, a ne da poteskoce imate..."™ 

Otud I Allahov Poslanik, s.a.v.s., podstrekava muslimane I muslimanke na olaksavanje, 
zabranjujuci im da otezavaju: 

"Poducavajte, olaksavajte, aneotezavajte, akadasenekood vasnaljuti, nekausuti.'™ 

Ona koja pribjegava otezavanju I kompliciranju stvari, nakon sto joj se islamska uputa 
jasno ukazala, nije bogobojazna nit! pravedna zena. Otezavanju, dok joj Seriat omiljava 
olaksavanje, pribjegava samo ona zena u cijem moralu se nalazi neki poremecaj, u cijoj dusi 
se nalazi kompliciranost; u licnosti je neki poremecaj, u odgoju je propust i u prirodi je 
krutost. Sto seticepravedne zene muslimanke, kojajepokornasvomeGospodaru, kojase 
pridrzava upute svoje vjere, ne zna za otezavanje niti kompliciranje: niti pribjegava ometanju 
stvari niti njihovom otezavanju. Ona se u tome povodi za moralom plemenitog Poslanika, 
s.a.v.s., kojem nas obavjestava majka vjernika Aisa, r.a., govoreci: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije nikada birao izmedu dvije stvari, a da nije odabrao onu 
koja je laksa, a u kojoj nije bio grijeh, a ako bi bio grijeh, on je bio najudaljeniji covjek od njega. 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije se nikad svetio (ill nekoga kaznjavao) zbog necega radi 
samog sebe, osim kada bi se oskrnavila Allahova svetinja, te bi se tada svetio (kaznjavao 
druge) radi Allaha."^^^ 

Svjesna i bogobojazna zena muslimanka zastaje kod upute Poslanika, s.a.v.s., ne krsi 
njegovu uputu niti se suprotstavija njegovoj naredbi. NIJE ZAVIDNA 

Najvise zbog cega obicna zena zapada u zavidnost jeste to kada pored sebe vidi 
mnoge lijepe, obrazovane i pametne zene koje su utonule u bogatstvo, blagostanje i komfor, 
a ona nema srece da ima imalo od onoga sto one posjeduju i sto imaju u zivotu. All, 
prosvijecena, mudra zena muslimanka sigurna je od ove teske moraine situacije, zato sto je 
razumjela propise svoje istinite vjere, koja ju je naucila da se sve na ovome svijetu odvija po 
Allahovoj voiji i odredenju, da su ovosvjetski uzici, ma koliki oni bill, uistinu, mail u odnosu na Licnost zene muslimanke 267 

ono sto je Allah, dz.s., pripremio za pokorne vjernice koje su zadovoljne s onim sto im je 
Allah dodijelio. Ona je svjesna da je istinska vrijednost zene u prevazi njenog tasa, na vagi 
bogobojaznosti I dobrih djela, a ne u onome sto je sakupila od ovosvjetskih prolaznih I 
privremenih dobara. Sto su cvrsce I stabilnije ove vrijednost! u dusi zene, njena dusa je 
cistija, smirenija i ona ce biti od stanovnika Dzenneta, od onih koje su zadobile zadovoljstvo 
svoga Gospodara, makar ona i ne bila od onih koje mnogo ibadet cine. Imam Ahmed biljezi 
hadis s dobrim (hasen) senedom od Enesa bin Malika, r.a., u kojem se kaze: 

"Sjedili smo s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa je rekao: 'Sada ce pred vas izaci 
covjek dzenetlija', pa je izasao jedan ensarija. Njegova brada bila je cista od abdesta, a u 
desnoj ruci je drzao papuce. Kadaje osvanuo sutrasnji dan, Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je 
isto, te je izasao isti taj covjek, kao i prvi put. Kada je dosao treci dan, Vjerovjesnik je 
s.a.v.s., takoder, isto rekao, te je taj covjek izasao u istom stanju u kakvom je i ranije bio. 
Posto je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,ustao,slijediogaje^2^ Abdullah bin Amr bin El -'As, r.a., pa je 
rekao: 'Ja sam se posvadao sa svojim ocem, pa sam se zakleo da necu unici kod njega tri 
dana. Pa, sta veils da me primis na konak dok ne prode to vrijeme?' Rekao je: 'Da (primam 
te)."' Enes je rekao: "Abdullah je pricao da je s njim prespavao tri noci i nije ga vidio da ikako 
ustaje klanjati, osim sto bi, kada bi se probudio, okrenuo se u svojoj posteiji, spomenuo 
Allaha i proucio tekbir i sve tako dok ne ustane na sabah-namaz. Abdullah je pricao: 'Od 
njega sam cuo samo dobro. Posto su prosle tri noci, a gotovo sam potcijenio njegovo djelo, 
rekao sam: '0 Abdullahu, izmedu mene i mog oca nije postojala nikakva svada niti razdvajanje, 
all sam cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kad je tri puta rekao: 'Sada ce pred vas izaci 
covjek dzenetlija', pa si ti izasao sva tri puta. Htio sam da me primis kod sebe kako bih vidio 
sta radis, pa da se ugledam u tebe. Nisam vidio da ti radis nesto veliko, pa sta je to zbog 
cega te je Allahov Poslanik, s.a.v.s., spomenuo?' Rekao je: 'Nije nista drugo do ono sto si 
vidio.' Posto sam se okrenuo od njega, pozvao me je te je rekao: 'Nije nista drugo do ono sto 
si vidio, osim sto ja u svojoj dusi ne gajim ni prema kojem muslimanu bilo kakvu ziobu i zelju 
za prevarom niti bilo kome zavidim na dobru koje mu je Allah darovao.' Na to je Abdullah 
rekao: 'To je ono sto ti imas i to je ono sto mi ne mozemo.'"^^" 

Ovaj hadis ukazuje na utjecaj cistote duse od mrznje i zavidnosti i cistote grudi od ziobe 
i prevare na sudbinu covjeka na onome svijetu, kao sto ukazuje na podizanje njegovog 
mjesta kod Allaha, i kao sto ukazuje na primanje njegovih djela, makar ona bila i malobrojna. 
Ovaj je utjecaj veoma jasan u poredenju izmedu slucaja ovog covjeka, koji je malo cinio 
ibadet, a usao je u Dzennet zbog svoje cistote duse i zbog sigurnosti Ijudi od njegovog zla, 
i slucaja zene o kojoj je Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio upitan, a to je zena koja je nocu 
klanjala a danju postila, all je zio nanosila svojim komsijama, te je on rekao : 

"U njoj nema dobra. Ona je stanovnik Dzehennema."''^^ 268 Licnost zene muslimanke 

Covjek ciji tas uvijek prevagnjuje na vagi islama jeste covjek cije je srce procisceno, a 
dusa ociscena od prevare, mrznje, prezira i zavidnosti, makar njegov ibadet bio sasvim 
mali. 

A sto se tice covjeka koji mnogo cini ibadet, a njegova dusa je ispunjena osjecajima 
mrznje, zavidnosti i izdajstva, doista je njegov ibadet formalisticki i ne temeiji se na cvrstim 
temeljima imana, te stoga ne ostavija trag prociscenju njegove duse od zavidnosti; a Poslanik, 
s.a.v.s., obavjestava da se ne moze zajedno naci zavidnost i iman u covjekovom srcu: 
"U dubini (duse) roba ne mogu se zajedno naci iman i zavidnost."^^^ 
Od Damurea bin S'alebe, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao 
je: 

"Ljudima ce biti dobro sve dok medusobno ne budu zavidjeli jedni drugima."^" 
Razborita i svjesna zena muslimanka ne spaja lijep ibadet i cistotu duse s tamom 
zavidnosti, gomilom mrznje i talogom pakosti. Ona tezi ka visim stupnjevima bogobojaznosti 
i na taj nacin dolazi do najviseg stupnja kod svoga Gospodara. Ona na ovome svijetu 
zadobija Ijubav Ijudi, njihovo postovanje i velicanje. Na taj nacin ona biva jednom od cistih i 
cvrstih cigli u zgradi cistog, povezanog i naprednog islamskog drustva, dostojnog poslanice 
njegovog Gospodara koju je poslao ljudima. UDALJENA JE OD HVALISAVOSTI 
I ZELJE ZA ISTICANJEM 

Jedno od svojstava zene muslimanke, koja je svjesna upute svoje vjere, koja se kiti 
njenim lijepim moralom, jeste i to da je ona skromna, realna i iskrena, da ne zna za oholost, 
nadmenost niti laz. Ona se ne hvali onim sto nema niti trazi ono sto joj ne pripada niti se 
"puse" pred svojim prijateljicama i vrsnjakinjama. Ona se kloni ovog ruznog i loseg moralnog 
svojstva, jer ono ne odgovara njenoj licnosti, koju su formirale islamske vrijednosti i njegova 
nacela. Jednom je neka zena dosia kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pitajuci ga da li da 
kaze dajojje muz, doista, dao ono sto joj nije dao, radi hvalisanja, koketerije i pokazivanja, 
tejojje Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Onaj ko je uobrazen i hvalisav onim sto mu nije date, poput je onoga ko obuce dva lazna 
odijela."^^^ 

Islam je vjera koja se temeiji na iskrenosti, cistoti, skromnosti i realnosti. Islam prezire 
laz, varanje, umisljenost, oholost, uobrazenost i reklamaciju onoga sto je lose. Nakon toga Licnost zene muslimanke 269 

islam prezire da se kod njegovih sinova i kceri nade moraino svojstvo hvalisavosti s necim 
sto je lose, umisljenosti nad drugim Allahovim robovima, kao sto prezire da se kod njih nade 
oholost, uzdizanje i gramzivost. Islam pojacava propast covjeka koji se okiti ovim moralom, 
kao sto ce propasti i onaj ko obuce dva odijela koja obmanjuju. 

KLONI SE CIJEPIDLACeNJA 

I izvjestaCenosti 

Mudra je zena muslimanka prirodna u svom moralu, svojim postupcima i djelima. Ona 
ne mudruje u svom govoru niti usiljeno i izvjestaceno prica, izazivajuci paznju i zeleci da se 
istakne. Izvjestacenost je omrazena u svemu, a sitnicavost je neprihvatljva kod onih koji 
imaju zdravu i ispravnu prirodu. Zena koja je sitnicava u svom govoru, kojaje usiljena i 
izvjestacena u svojim postupcima u svojoj prirodi ima neki nedostatak, u njenoj naravi je 
neki poremecaj, a u njenom moralnom i dusevnom ustrojstvu je neka manjkavost. Stoga je 
i Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio strog prema sitnicavim muskarcima i zenama, a u tome ga 
slijede i njegova dva prijateija, casna ashaba - Ebu - Bekr i Omer, r.a. Cak i Abdullah bin 
Mesudkaze: 

"Tako mi Onoga, osim Koga drugog boga nema, nisam vidio da je neko stroziji prema 

sitnicavim Ijudima od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., niti sam vidio nakon njega strozijeg 

covjeka prema takvima od Ebu - Bekra, a ja, doista, smatram da su se Omera najvise 
plasili."^29 

NJENA LICnOST OMILJENA JE KOD LJUDI 

Zena muslimanka vodi brigu o tome da bude omiljena kod Ijudi tako sto cini dobra djela, 
korisno djeluje u njihovim sredinama i lijepim ugledom koji ima u drustvu. 

Ljubav Ijudi prema njoj dokaz je Allahove Ijubavi, jerjoj je podario naZemIji prihvatljivost, 
te srca Ijudi otvaraju svoje otvore prema njoj jerje ona draga svakom ko je zna ill ko je cuo 
za nju od Ijudi. tome Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Doista, Allah, kad zavoli nekog roba, pozove Dzibrila i kaze: 'Ja volim tog i tog, pa ga i 
ti zavoli', te ga i Dzibril zavoli. Potom on pozove stanovnike nebesa i kaze: 'Doista Allah voli 
tog i tog, pa i vi ga zavolite', pa ga zavole stanovnici nebesa, te mu se potom spusti 
prihvatanje na Zemlji. A kada (Allah) zamrzi nekog roba, pozove Dzibrila i kaze: 'Ja, doista, 270 Licnost zene muslimanke 

mrzim tog i tog, pa ga i ti zamrzi', te ga i Dzibril zamrzi, a potom pozove stanovnike nebesa: 
'Doista Allah mrzi tog I tog, pa I vi ga zamrzite.'" Rekao je: "Pa ga I on! zamrze, a potom mu 
se spusti mrznja na Zemlji."^^° 

Ovo je skrivena bozanska tajna koja stoji iza cinjenice da nek! muslimani I muslimanke 
uzivaju Ijubav Ijudi prema njima. To je, doista, Allahova Ijubav koju je rasirio medu stanovnicima 
nebesa i Zemlje, te im je spustio prihvatanje na Zemlji. Hi je to Njegova mrznja, te im je 
spustio mrznju na Zemlji. 

Allahovu Ijubav zadobija samo onaj ko Mu se priblizi zeleci Njegovo zadovoljstvo, a 
Njegov gnjev na sebe navlaci samo onaj ko se odmetne od Njegove upute i ko mu je 
nepokoran. 

Radosna vijest o Allahovoj Ijubavi i Njegovom zadovoljstvu bit ce samo za vjernike i 
vjernice koji budu vjerovali i cinili dobra djela, i Ijudi im budu zahvaljivali na tim njihovim 
djelima. Oni su ti kojima Allah, dz.s. , ubrzava radosnu vijest o dobru koje ce ih zadesiti u 
njihovom zivotu, te ce im Ijudi zahvaljivati i voljeti ih, kao sto se to nalazi u vjerodostojnom 
hadisu koji biljezi Muslim od Ebu - Zerra koji kaze: "Receno je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: 
'Sta mislis o covjeku koji cini dobro djelo, a Ijudi mu na njemu zahvaljuju?' Rekao je: 

'To je ubrzana (na ovom svijetu) i radosna vjest vjerniku'", a u drugom Muslimovom 
predanju stoji: "I Ijudi ga vole zbog toga (djela). "^^^ 

Zena muslimanka, koju kite lijepe moraine osobine, zastaje kod Allahovih granica. Ona 
slijedi ono sto je naredeno, a kloni se onoga sto je zabranjeno. Ona je zena koja je dostojna 
ove ubrzane radosne vijesti i ona je draga onome ko je zna ill ko je cuo za njena dobra djela, 
kao sto su: prastanje i izbjegavanje zena neznalica, uzvracanje zla dobrim, njeznost prema 
nesretnim i siromasnim zenama, Ijubav prema cinjenju dobra Ijudima, altruizam, lijep govor, 
kratkoca u govoru, pravednost u presudivanju, pravicnost u ponasanju, udaljavanje od 
ogovaranja, prenosenja tudih rijeci i klevetanja Ijudi, kao i druga djela koja se ubrajaju u 
kreposne moraine osobine koje islam preporucuje. Islam ih je ucinio vrijednom ogrlicom 
kojom se uljepsava vrat svake zene muslimanke koja je razumjela propise svoje vjere, koja 
je svjesna njene velicanstvene upute, te je tako zasluzila Ijubav Ijudi na ovome svijetu, 
Allahovo zadovoljstvo i Njegove dzenetske basce na ahiretu. Licnost zene muslimanke 271 PRISNA JE PRIJATELJICA 

Razborita inteligentna zena muslimanka prisna je i druzeljubiva, prijazna je prema zenama, 
druzi se s njima i voli ih, pa su i one prisne s njome, druze se s njom i vole je zbog 
dobrodusnosti, privlacnosti, njeznosti i kolegijalnosti kojim se odiikuje njena licnost. Ovo su 
najvisa drustvena svojstva do kojih moze doci zena. Ona joj omogucavaju pristup zenskim 
drustvima kao I sticanje njihovog povjerenja I uticaja na njih. Ova drustva slusaju samo onu 
zenu koja je prijazna, u koju imaju povjerenja i od koje su sigurna. Zadovoljavaju se samo 
govorom koji dolazi od zene prema kojoj ova drustva imaju povjerenje, koju vole, postuju i 
cijene. 

Otud se i navode tekstovi koji uzvisuju ovu odabranu i dobrodusnu skupinu koja je 
prijazna i prema kojoj se prijazno, bez obzira da li to bila skupina muskaraca ill zena. Ti 
tekstovi cine ih Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., najdrazim skupinama, i njemu najblizim koje 
ce kraj njega sjediti na Sudnjem danu: "Hocete li da vas obavijestim o onim koji su mi najdrazi 
i koji ce mi najblize sjediti na Sudnjem danu?" Ponovio je to triput ill dvaput. Rekli su: 
"Hocemo, Allahov Poslanice." Rekao je: "Oni koji su najljepseg morala."^^^ 

U nekim predanjima dodaje se: "Plemeniti koji su prijazni i prema kojiim se prijazno." 

Jedno od najvaznijih svojstava zene muslimanke jeste da bude omiljena, prijazna, da se 
prema njoj prijazno, da voli zene i da je vole, da joj prilaze svaki put kad god im se pruzi 
prilika da cuju njen ugodan govor, njena krasna usmjerenja i njeno korisno djelo. Ovakva 
blistava zena muslimanka u stanju je dostaviti svoju poslanicu, uciniti korist, djelovati na 
preporodu i baviti osvjescivanjem. Ovim se bavi svjesna zena muslimanka, koja je obasjana 
uputom svoje vjere, koja je prijazna i prema kojoj se prijazno, a ona zena koja nije takva, u 
njoj nema nikakva dobra, kao sto se to navodi u hadisu casnome: 

"Vjernik je prijazan i prema njemu se prijazno, a nema dobra u onome ko nije prijazan i 
prema kome se nije prijazno."™ 

Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., svome ummetu predstavija najuzviseniji primjer u svom 
lijepom ponasanju s Ijudima i u pridobijanju i sjedinjavanju Ijudskih srca. On poziva svoj 
ummet da ga oponasa u rijecima, djelu i ponasanju. On mu je zacrtao najkraci put u nacinu 
prodiranja do srca Ijudi, zadobijanja njihove Ijubavi, simpatije i prijateljstva. Poslanik, s.a.v.s., 
uvjek je bio vedar (nasmijan), popustljiv, blag, a ne grub. Kada bi se pridruzio nekom 
drustvu, sjeo bi na kraju tog drustva, a to je naredivao i drugima; poklanjao je paznju svim 
prisutnim u drustvu, tako da niko koje sjedio na tom sijelu nije osjecao da je neko plemenitiji 272 Licnost zene muslimanke 

od njega. Ko god bi nesto trazio od njega, nije ga odbio, a da mu nije udovoljio ill da mu se nije 
lijepim rijecima obratio. Ljude je obuzimala njegova jednostavnost i njegov moral, te im je 
postao poput oca, a oni su kod njega u pravima bill isti. U njegovom sijelu, Ijudi su bill 
ravnopravni, razlikovali su se jedni od drugih jedino po bogobojaznosti, bill su skromni, 
postovali su starije a bill milostivi prema mladima, cinili su dobrocinstvo prema siromasima 
ibrinulisuseostrancu. 

Poslanik, s.a.v.s., bio je takav da onaj ko od njega nesto ocekuje, nije ocajavao niti se 
u njega razocarao. Sebi nije dopustio troje: prepirku, pretjerivanje i ono sto ga se ne tice, a 
ljude je postedio troga: nije nikoga kudio, sramotio i nije istrazivao neciji nedostatak. Govorio 
je samo o onome u cemu je trazio nagradu (kod Allaha). Kada bi govorio, oni koji su sjedili s 
njime, pognuli bi glave kao da su im na glavama ptice, a kada bi on zasutio, oni bi govorili i 
nisu se kod njega svadali. Smijao bi se onome cemu bi se oni smijali i cudio bi se onome 
cemu bi se i oni cudili. Bio je strpljiv prema strancu koji bi grubo s njime govorio i pitao. Takav 
je bio u govoru, pa bi njegovi ashabi cijedili iz njega govor. Govorio bi: "Kada vidite siromaha, 
pomozite mu." Nije prihvatao pohvalu, osim od onoga kome nesto ucini. Nije nikoga prekidao 
u njegovom govoru sve dok ne bi zavrsio ono sto je zapoceo, tako sto bi zavrsio govor ill 
ustao.™ 

Aisa, r.a., prica nam da se on cuvao zlih Ijudi, pridobijajuci njihovu naklonost blagim 
govorom i lijepim postupanjem. Neki je covjek trazio dozvolu od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
da ude kod njega, pa je rekao: 

"Dozvolite mu. Los li je on sin plemena" ill "los li je on brat plemena." Posto je usao kod 
njega, bio je blag u razgovoru s njim, te je Aisa rekia: "Allahov Poslanice, rekao si ono sto si 
rekao, a zatim si bio blag u razgovoru s njime!" Odgovorio je: "Ah, Aisa! Najgori covjek kod 
Allaha jeste onaj kojga Ijudi ostave - ill koga Ijudi napuste - cuvajuci se njegove neuljudnosti."^^^ 

Nema sumnje da zrela zena muslimanka koja je otvorena prema Poslanikovoj, s.a.v.s., 
uputi, slijeditragove svoga Poslanika, s.a.v.s., u njegovom postupanju prema Ijudima, dobrim 
i losim, te tako biva omiljenom, prihvatljvom i cjenjenom u zenskim drustvima koja je poznaju 
ilisuculazanju. CUVA TAJNU Zrela i svjesna zena muslimanka ne zaboravija da je cuvanje tajne jedno od najljepsih 
moralnih osobina kojim se covjek moze okititi, bilo da je muskarac ill zena. Cuvanje tajne 
ukazuje na zrelost licnosti, cvrstinu karaktera, dostojanstvenost ponasanja i razboritost. Licnost zene muslimanke 273 

Otud i zena muslimanka, koja slijedi islamsku uputu, pomno cuva tajnu i u cistim islamskim 
licnostima ugraduje prepoznatljivu morainu osobinui najbolju cud. 

Jedan od najistaknutijh dokaza da su se prvi ashabi kitili vrlinom cuvanja tajne i da su bill 
uporni u pridrzavanju te vrline, jeste i situacija izmedu Ebu - Bekra i Osmana naspram 
Omera kada im je predlozio dase ozene njegovom kcerkom Hafsom, nakon sto joj je muz 
umro, kao i njihovo cuvanje tajne Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

Imam Buharija biljezi od Abdullaha bin Omera, r.a., da je Omer bin el - Hattab, r.a., nakon 
sto je umro muz njegove kceri Hafse, pricao: 

"Sreo sam Osmana bin Affana, r.a., te sam mu ponudio da se ozeni Hafsom, rekavsi: 
'Ako zelis, udat cu za tebe Hafsu bint Omer.' Rekao je: 'Vidjet cu.' Proslo je nekoliko noci te 
me je susreo i rekao: 'Ja danas nemam potrebe da se ozenim', pa sam susreo Ebu - Bekra 
es - Siddika, r.a., i rekao mu: 'Ako zelis udat cu za tebe Hafsu bint Omer.' Ebu - Bekr, r.a., 
sutio je i nije mi nista odvratio, te sam se na njega vise naljutio nego na Osmana. Proslo je 
nekoliko noci, a potomjuje zaprosio Vjerovjesnik, s.a.v.s., ijasam je udao za njega. Susreo 
me je Ebu - Bekr i rekao mi: 'Mora da si se naljutio na mene kada si mi ponudio Hafsu, pa ti 
nista nisam odgovorio?' Rekao sam: 'Da, jesam.' Rekao je: 'Nista me nije sprecavalo da ti 
odgovorim na ono sto si mi ponudio, osim sto sam znao da ju je Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
spomenuo, te nisam mogao razglasiti tajnu Allahovog Poslanika, s.a.v.s. A da ju je 
Vjerovjesnik, s.a.v.s., ostavio, ja bih prihvatio (da je ozenim).'"™ 

Vrlina cuvanja tajne nije se ogranicavala samo na muskarce, nego je, naprotiv, obuhvatala 
i zene i djecu koji su se napojili islamskom uputom, koja je prosvijetlila njihova srca i njihove 
umove svojom blistavom svjetloscu. To nalazimo u predanju koju biljezi imam Muslim od 
Enesa, r.a., koji kaze: 

"Dosao je kod mene Allahov Poslanik, s.a.v.s. , a ja sam se igrao s djecacima, te nas je 
poselamio i poslao me da nesto obavim, pa sam zakasnio svojoj majci. Posto sam dosao do 
nje, upitala me je: 'Sta te je zadrzalo?' Odgovorio sam joj: 'Poslao me je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., da nesto obavim.' Rekia je: 'A sta je to bilo?' Rekao sam: 'To je tajna.' Rekia je: 
'Nemoj nikoga obavijestiti o tajni Allahovog Poslanika, s.a.v.s.' Pricao je Enes: "Tako mi 
Allaha, da sam bilo koga obavijestio o njoj, obavijestio bih tebe, Sabite.'"^^^ 

Enesova je majka vidjela koliko njen sin vodi brigu o cuvanju tajne Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., te je ucvrstila u njemu tu brigu, jer je trazila od njega da nikoga ne obavijesti o tajni 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., te on o njoj nije nikome govorio, cak ni tabi'inu Sabitu El - 
Bunanijju, koji je prenosio hadis od njega. Ni Ijubav prema uvidu u stvari nije je natjerala da 
prevari svoga malog sina, kako bi saznala tajnu koju je sakrio od nje. Ovo je islamski odgoj 
i ovo je visoki stupanj do kojeg on uzdize covjeka, bez obzira da li se radilo o muskarcu, zeni 
ill djetetu. 274 Licnost zene muslimanke 

Ako je razotkrivanje tajni jedno od najgorih navika kojim se covjek stavija na kusnju, 
onda je najgora vrsta razotkrivanja tajni ona koja je vezana za bracni zivot. A onaj ko bude 
iskusan ovom ruznom navikom spada medu Ijude koji ce imati najgori stupanj na Sudnjem 
danu, kao sto je to obznanio Allahov Poslanik, s.a.v.s., rijecima: 

"Najgoreg stupnja na Sudnjem danu kod Allaha bit ce onaj covjek koji konzumira bracni 
zivot sa zenom, a i ona s njime, pa potom prosiri njenu tajnu."^^^ 

Licne stvari trebaju ostati brizljivo i dobro cuvane, skrivene, za koje nece niko znati osim 
onih cije su. Svoje licne stvari siri medu Ijudima samo onaj covjek koji je tupoglav, nesabran 
i osoba koja je vodnjikava, bez imalo Ijubomore. A muslimani i muslimanke su daleko od 
svega ovoga i zasticeni su onim sto uce iz upute svoje vjere, kao sto se kite njenim cistim 
i besprijekornim moralnim osobinama. 

VEDROG JE LICA 

Prosvijecena zena muslimanka ne zaboravija da je jedan od najvaznijih faktora njenog 
uspjeha u privatnom zivotu s njenim muzem, kao sto je jedan od najvaznijih faktora i njenog 
drustvenog zivota uopce, da bude vedrog Ilea, da bude nasmijana, da njeno lice blista 
osmjehom i da njene usne preplavljuje radost. Sve je ovo cini omiljenom medu Ijudima i 
bliskom njihovim srcima. Vedrina Ilea se, takoder ubraja i u Ijepotu morala, Ijepotu karaktera, 
privlacnost cudi, kao i u dobro na koje islam podstrekava. 

U Muslimovom "Sahihu" navodi se da Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaze: 

"Nemoj nista omalovazavati od dobrih djela, makar da susretnes svoga brata 
(muslimana) vedrog lica."^^^ 

U praksu plemenitog Poslanika, s.a.v.s., spada i da se covjek musliman osmjehne 
svome bratu (muslimanu). Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije nikog od svojih ashaba susreo, a 
da nije bio nasmijan i vedrog Ilea, kao sto se to navodi u hadisu koji biljeze Buharija i Muslim 
od casnog ashaba Dzerira bin Abdullaha, koji je rekao: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije me sprecavao da udem otkako sam primio islam i nikad 
me nije vidio, a da mi se nije osmjehnuo."^"" 

Nasmijana i prijazna zena unosi radost u srce svoga muza svaki put kad je on pogleda, 
te tako kod njega povecava Ijubav i postovanje prema njoj. Isto tako, ona se ovako ponasa 
i u zenskom drustvu u kojem zivi, jer Ijubav, postovanje i prijateljstvo u drustvu ne siri nista 
kao prijazno lice, radosna i otvorena dusa i visoka moralnost. To su, doista, svojstva, 
karakteristike i osobine koje dolikuju dobrodusnoj zeni muslimanki, misionaru i ona joj 
omogucavaju da prodre do Ijudskih srca, da prodre u najskrivenije dijelove dusa. Licnost zene muslimanke 275 PRIJATNA JE I SIMPATICnA 

Prosvijecena je zena muslimanka prijatna, osjecajna i slatkorjeciva. Ona ne odbija da se 
nasali sa svojim sestrama i prijateljicama u vrijeme koje odgovara za to. Ona se njezno sali 
ivolidaseduseoraspoloze. 

Sala zene muslimanke istice se po islamskoj formi koja je Serijatom dozvoljena, koja ne 
prelazi u glupost, neukusnost i vulgamost. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., salio se sa svojim ashabima, ali svojom salom i igrom nije 
prelazio granice istine. Od ashabase prenose njihove rijeci upucene plemenitom Poslaniku, 
s.a.v.s.: "Ti se, doista, salis s nama", na sto je on rekao: "Ja ne govorim nista drugo osim 
istine."^^' 

Isto tako i plemenitim ashabima prenose se zanimljive i prijatne vijesti o njihovoj sali i 
igri koja se odvijala izmedu njih i Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

Jedna od ovakvih vijesti navodi se i u hadiskim i biografskim knjigama, u kojoj se kaze 
da se Allahov Poslanik, s.a.v.s., salio s jednim malim djetetom, jednim od sinova njegovih 
ashaba, kojeg su zvali Ebu - Umejr. To dijete imalo je pticicu kojom se igralo. Jednog dana 
vidio ga je tuznog, pa je rekao: "§ta ja to vidim da je Ebu - Umejr tuzan?" Odgovorili su: 
"Uginulaje njegova pticica kojom se igrao, Allahov Poslanice." Vjerovjesnikse nasalio s 
djetetom govoreci: "Ebu - Umejre, sta je uradila pticica?"^''^ 

Jednom je prilikom neki covjek dosao kod Vjerovjesnika, s.a.v.s. , trazeci da ga ponese, 
te mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., saleci se, rekao: "Ponijet cu te na devinom djetetu." Covjek 
je rekao : "Allahov Poslanice, sta cu s devinim djetetom?" Odgovorio mu je Poslanik, s.a.v.s. : 
"A sta drugo deva rada osim deve?"''^^ 

Imam Ahmed biljeziod Enesa, r.a., daje neki covjek, beduin, kojemjebilo imeZahir, dao 
Vjerovjesniku, s.a.v.s., neki poklon sa sela. Vjerovjesnik, s.a.v.s., pripremio bi ga kada bi 
zelio izaci, te bi rekao: "Zahir je nase selo, a mi smo njegov grad", a Vjerovjesnik, s.a.v.s., 
ga je veoma volio. On je bio ruznog izgleda, te je jednom prilikom Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
dosao do njega, a on je prodavao svoju robu, pa ga je s leda pritisnuo na svoje grudi, a 
covjek ga nije mogao vidjeti, te je rekao: 'Pusti me!' 'Ko je ovo?' Okrenuo se i poznao 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., te nije oklijevao da svoja leda nasloni na Vjerovjesnikova, 
s.a.v.s., prsa, nakon sto gaje prepoznao. Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio je: 'Ko ce kupiti 
roba?' On je rekao: 'Allahov Poslanice, onda, tako mi Allaha, ti me nalazis bezvrijednim.' Na 
to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'All ti kod Allaha nisi bezvrijedan' - ill je rekao: 'All ti si 
kod Allaha dragocjen.'"^"^ 

Doslaje nekastarica kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., i rekia: "Allahov Poslanice! Moli Allaha 276 Licnost zene muslimanke 

da me uvede u Dzennet." Rekao je, saleci se: "0 majko, tog i tog, u Dzennet ne ulaze stance 
(i starci)." Starica je pocela plakati, te je rekao: "Obavijestite je da u njeg nece uci kao 
starica. Uzviseni Allah, doista, kaze: 'Stvatanjem novim Mi cemo huiije stvotiti i 
djevicama ih uciniti. ""'''' 

Medu hadise koji ukazuju na razdraganost duse I Ijubav prema sail I igri ubraja se I hadis 
koji biljezi imam Ahmed od Aise, r.a., koja kaze: 

"Izaslasams Vjerovjesnikom, s.a.v.s., najednood njegovih putovanja, ajasam bila 
mrsavi djevojcurak. Rekao je Ijudima: 'Udaljite se', pa su se udaljili. Zatim mi je rekao: 'Hodi 
ovamo da se utrkujem s tobom', pa sam se utrkivala s njim i pobijedila ga. Nije to spominjao 
sve dokse nisam udebljala i dokto nisam zaboravila. Izasala sam s njime prilikom njegovog 
putovanja, te je rekao Ijudima: 'Udaljite se', pa su se udaljili. Zatim mi je rekao: 'Hodi ovamo 
da se utrkujem s tobom', pa sam se utrkivala s njim i pobijedio me je. Smijao se govoreci: 
'Ovotijezaono.'"^^^ 

Poslanik, s.a.v.s., ponekad se salio, a bio je imam muslimanima, njihov voda i ucitelj, a 
nekada bi bio ozbiljan. Nije ga sprecavao teret upravljanja koji bi nosio na putu formiranja 
islamskog ummeta i uspostave islamske drzave, vodenje borbenih odreda niti drugi uzviseni 
poslovi, sve ovo ga nije odvracalo od ugodne igre i sale, koja bi unosila radost u duse 
njegovih ashaba i u duse njegovih zena. 

Nesto od toga nam Aisa, r.a., prenosi, pa kaze: 

"Dosia sam Vjerovjesniku, s.a.v.s., sa supom od brasna i mlijeka koju sam mu skuhala. 
Rekia sam Sevdi, r.a., a Vjerovjesnik, s.a.v.s., bio je izmedu mene i nje: 'Jedi', pa je ona 
odbila. RekIa sam: 'Jest ces, ill cu ti lice umazati', pa je odbila, te sam ja stavila svoju ruku 
u supu i umazalajoj lice, a Vjerovjesnik, s.a.v.s., smijao se. Svoju ruku stavio je u njenu 
odbranu i rekao joj: 'Umazi i ti njeno lice...'" A u drugom predanju stoji: "Izasao joj je u susret 
postavljajuci svoj lakat pred nju trazeci da mi se osveti, te je malo uzela s Ilea i time 
zamazala moje lice, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., smijao se."™ 

Ovi dokazi i predanja predstavljaju blistavi dokaz cistote i velikodusnosti islama i njegovih 
pripadnika, kao sto ukazuju na prijaznost koju islam trazi od svojih sinova i kceri, kao i 
razdraganost i ugodnost duha. Ovo su svojstva koja su pozeljna kod savremene i plemenite 
zene muslimanke koja svojoj licnosti time pridodaje vecu privlacnost, Ijepotu i djelotvornost. Licnost zene muslimanke 277 UNOSI RADOST U SRCA 

Svjesna zena muslimanka u razgovoru i dijalogu s drugim zenama svesrdno nastoji da 
medu njih unese zivost, radost, veselje i aktivnost, tako sto im donosi i prica radosne vijesti 
i ugodne i prijatne sale. Unosenje radosti u srca, u granicama onoga sto je Allah, dz.s., 
dozvolio, predstavja zahtjev islama na kojem insistira ispravni Serijat, koji podstice na 
njegovo prakticiranje. To je stoga kako bi atmosfera medu vjernicima I vjernicama bila 
ispunjena Ijubavlju, namirisana mirisima srece, preplavljena radoscu I optimizmom I kako bi 
zena muslimanka bila spremna da prihvati svaki ozbiljan posao s obavezama i odricanjima 
(zrtvama) kojato zahtijevaju. 

Iz tog razloga islam nagraduje onoga ko unosi radost u srca muslimana i muslimanki, 
tako sto ce postici najvecu radost koju ce mu Allah, dz.s., dati u njegovom srcu na Sudnjem 
danu: 

"Ko sretne svog brata muslimana s onim sto voli Allah kako bi ga obradovao time, Allah 
ce ga obradovati na Sudnjem danu.'™ 

Razborita i inteligentna zena muslimanka nalazi razne nacine dozvoljenog 
razveseljavanja, koje moze unijeti u srca njenih sestara muslimanki, kao sto su: topao 
pozdrav (selam), lijepa rijec, ostroumna primjedba (zapazanje), vjesta dosjetka, radosna 
vijest, umiljat osmijeh, iskrena (dobronamjerna) posjeta, poklon koji raduje, neprekidno 
odrzavanje rodbinskih veza, iskrena potpora i usiuga i tjesenje koje umiruje, a sve to otvara 
zasune na srcima, sije klicu Ijubavi, spaja veze prijateljstva i ucvrscuje bratske i sestrinske 
veze. NIJE STROGA 

Jedna od odiika zene muslimanke, koja razumije uputu svoje vjere, jeste i to da ona nije 
stroga i ne pretjeruje u stvarima koje je dozvolio Serijat i koje je dopustio u posebnim 
prilikama, kao sto je dopustena vrsta pjevanja (muzike) uz bajrame, vjencanja, veseija i 
prisustvovanje nekim rekreacionim igrama koje ne prati fesad (nered, nemoral) i iz kojih ne 
proizilazifitneluk. 

Medutim, i kada ucestvuje u igri i zabavama, u odredenim prilikama, ona tu zabavu ne 
pretvara u svoju naviku i preokupaciju, nego slijedi uputu svoje vjere, koja dopusta zabavu, 
s vremena na vrijeme, a o tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. 278 Licnost zene muslimanke 

U Buharijinom "Sahihu" navodise daje majka vjernika Aisa, r.a., jednu djevojku siroticu 
koja je bila pod njenim skrbnistvom, spremala za udaju za jednog covjeka ensariju, pa joj je 
AllahovPoslanik, rekao: 

"0 Aisa, zar niste spremile zabavu, pa ensarije, doista, vole zabavu."™ 

Imam El - Buhari, takoder od Aise, r.a., prenosi daje rekia: "Usao je kod mene Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., a kod mene su bile dvije robinje koje su pjevale pjesme Bu'asa.^^^ 

On je legao na postelju i okrenuo svoje lice (od nas). Potom je usao Ebu-Bekr, prekorio 
me i rekao: 'Zar pjesma sejtanska kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s.?' Potom se Allahov 
Poslanik, s.a.v.s. okrenuo prema njemu i rekao: 'Pusti ih.' Kada Ebu - Bekr nije vidio, ja sam 
im namignula da izadu i one su izasle."^^^ 

U drugom predanju El - Buhari biljezi: "Pa je Allahov Poslanik, rekao: 

"0 Ebu - Bekre, zaista svaki narod ima svoj blagdan, a ovo je nas blagdan."^^^ 

El - Buhari, takoder, biljezi rijeci Aise, r.a., koja kaze: 

"Na Bajram su se crnci (Abesinci) igrali nozevima i stitovima, a ja ill sam pitala 
Vjerovjesnika, s.a.v.s. , ill mi je sam rekao : 'Uzivas i gledas?' Odgovorila sam: 'Da', pa me je 
postavio iza sebe, a njegov obraz bio je prislonjen uz moj i govorio je: 'Nastavite, o Benu- 
Erfide (nadimak za Abesince).' Kada sam se zasitila gledanja, on me je upitao: 'Je li to 
doista?' Odgovorila sam mu: 'Da, jeste.' Rekao je: 'Idi, onda.'"^" 

Ibn - Hadzer navodi vise predanja ovog hadisa od Aise, r.a. Jedno od tih predanja je i 
ovo koju biljezi Ez-Zuhri: 

"Doknisamjabilatakojojjedosadilo."^^^ 

U predanju kod Muslima, putem Zuhrija stoji: 

". . .Zatim je stajao zbog mene sve dok nisam ja bila ta koja je (prva) otisla."^^^ 

U ta predanja spada i predanje Jezida bin Rumana koje biljezi En - Nesai: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio bi: 'Zar se nisi zadovoljila?' Ja sam govorila: 'Nisam', 
kako bih vidjela svoj polozaj (vrijednost) kod njega."^" 

En - Nesai biljezi predanje Ebu - Seleme od Aise, r.a., koja kaze: 

"RekIa sam: '0 Allahov Poslanice! Nemoj zuriti', pa je ustao prema meni i rekao: 'Je li ti 
dovoljno?' Odgovorila sam: 'Nemoj me pozurivati!' Aisa, r.a., dalje prica: 'Ja nisam imala 
zelju da ih gledam, nego sam htjela da zene doznaju za njegovo stajanje zbog mene i moje 
mjesto kod njega."' 

Dodaje u poglavlju "En - Nikahu" u predanju putem Zuhrija: 

"Postujte polozaj mlade djevojke koja voli zabavu."™ 

U djelu "Fethul - Bari" navodi se: Es - Siradz prenosi putem Ebu - ez - Zinada, on od 
Urvea, a on od Aise, r.a., daje Vjerovjesniktada rekao: 

"Neka znaju zidovi da u nasoj vjeri postoji sirina. Ja sam, uistinu, poslan s cistom i 
tolerantnomvjerom." 

Et - Tirmizi u svom "Sunenu" od Aise, r.a., prenosi njene rijeci: Licnost zene muslimanke 279 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjedio je, te smo culi galamu i glasove djece. Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., ustao je, kad je Abesinka plesala, a oko nje bila su djeca, te je rekao: '0 Aisa, dodi, 
pogledaj!' Dosia sam i stavila svoju bradu na rame Allahovog Poslanika, s.a.v.s., te sam je 
promatrala izmedu ramena i njegove glave. Potom mi je rekao: 'Zar se nisi zasitila?' A ja sam 
mu odgovorila: 'Nisam', kako bih vidjela moj polozaj kod njega. Tada se pojavi Omer, r.a., i 
svijet se razide od nje, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: 'Ja gledam u sejtane, dzinske i 
Ijudske, kako pobjegose od Omera.'" Pricala je: "Te sam se vratila."™ 

Ovi i njima slicni tekstovi koji su sadrzani u hadiskim zbirkama, doista su jasni svjedoci 
lijepog morala Vjerovjesnika, s.a.v.s., kao muza, njegove njeznosti prema supruzi i njegove 
zelje za njenom srecom i radoscu. Ovi tekstovi, takoder, svjedoce o sirini, toleranciji i 
lahkoci islama, kao i o njegovoj Ijubaznosti prema zeni, jer joj je dozvolio uzivanje u jednom 
vidu zabave, sto neki danasnji Ijudi, strogih stavova, smatraju gnusnim ziocinom zbog kojeg 
se zena kaznjava okrutnom izolacijom. 

Zena muslimanka koja je uvidavna i razumije uputu svoje vjere, u vecini slucajevatreba 
biti ozbiljna i okrenuta vrijednim stvarima, a ostavljati bezvrijedne stvari. Medutim, ovo je ne 
sprecava da se zabavi u prilikama koje je Serijat dozvolio i u kojim je muslimanima i 
muslimankama ucinio odredenu sirinu i prostranstvo. To je stoga sto Mudri Zakonodavac 
zna prirodu duse koja je sklona opustanju, odmoru, razonodi i rekreaciji, s vremena na 
vrijeme, kako bi se poslije toga covjek okrenuo marljivosti i kako bi s vise elana, odiucnije i 
spremnije podnosio teskoce i odgovornosti. To je ono sto je islam ostvario za covjeka kroz 
svoj ravnomjerni, umjereni, potpuni i mudri program. NIJE OHOLA 

Iskrena i svjesna muslimanka nije ohola i ne dize nos, smatrajuci se vecom od drugih 
zena koje su od nje na nizoj razini Ijepote, imetka, porijekia ill polozaja (ugleda). Jer zena 
muslimanka, koja je obasjana uputom svoje vjere, uistinu, zna da oholost, uzdizanje i 
uobrazenost na ovom svijetu onemogucuju uzivanje blagodati na ahiretu, cije uzivanje je 
Allah zabranio muskarcima i zenama koje su ohole. A ucinio ih je za one koji ne zele oholost, 
kocopernost i uznosenje na Zemlji. 

"Taj drugi svijet dat cemo onima koji ne zele da se na Zemlji ohole i da nered cine, a one 
koji se Allaha boje, ceka srecan kraj."™ 

On, takoder, zna da Allah, dz.s., ne voli ni gordog ni hvalisavog. 

"I iz oholosti ne okteci od Ijudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jet Allah 
ne voli ni gotdog ni hvalisavog. "''^^ 

Ko dobro razmotri tekstove "cistog sunneta", bit ce zapanjen velicinom paznje koju 280 Licnost zene muslimanke 

Poslanik, s.a.v.s., daje iskorjenjivanju oholosti iz Ijudskih dusa, tako sto je zabranjuje, udaljava 
Ijude od nje i upozorava muskarce i zene koji su iskusani torn bolescu, kako ne bi u 
potpunosti izgubili ahiret ako se u njihove duse uvuce trunka oholosti koju u njih ubaci sejtan 
i kako ne bi postali oholi Ijudi kojim je Allah, dz.s., zabranio ulazak u Dzennet, kao sto to stoji 
u hadisu kojeg biljezi Muslim: 

'"Nece uci u Dzennet onaj u cijem srcu ima i koliko trunka oholosti.' Jedan covjek na to 
rece: 'Covjek, zaista, voli da mu odjeca bude lijepa, a i obuca da mu je lijepa.' Rekao je 
(Poslanik, s.a.v.s.): 'Doista je Allah lijep i voli Ijepotu. Oholost je odbacivanje istine i 
omalovazavanjeljudi.'"^^^ 

Od Harisa bin Vehba prenosi se daje rekao: "Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
daje rekao: 

'Hocete li da vas obavijestim o stanovnicima Vatre: svaki osori, oholi i u hodu gordi 
covjek.'"™ 

Oholim, uznositim i gordim zenama dovoljno je ponizenje koje im je Allah, dz.s., pripremio 
na ahiretu, time sto ce im zabraniti da Ga vide, da On s njima govori i da ih On ocisti od 
grijeha. To je, doista, ponizenje poslije kojeg nema ponizenja. 

Allahov Poslanik, kaze: 

"Allah nece na Sudnjem danu pogledati onoga ko iz oholosti pusti (po zemiji) svoj 
ogrtac."^^^ 

"Trojici se Allah na Sudnjem danu nece obratiti (s njima govoriti) niti ce ih ocistiti (od 
grijeha), a nit ce ih pogledati i njima pripada bolna kazna: starac bludnik, vladar lazac i oholi 
siromah."^^^ 

Ovo je stoga sto je gordost (kibrija') jedna od osobenosti Allaha, dz.s., a ne slabasnih, 
stvorenih robova, i svaki covjek kome je njegova dusa oholost i gordost ucinila lijepim, time 
zadire u uluhijjet i pokusava sebi prisvojiti jedno od uzvisenih svojstava Stvoriteija i tako 
zasluzuje ponizenje, sramotu i zestoku kaznu na Sudnjem danu, kao sto se to navodi u 
hadisi - kudsijju kojeg biljezi Muslim: 

"Uzviseni Allah kaze: 'Moc je Moj plast, a gordost (uzvisenost) je Moj ogrtac. Ko pokusa 
da Mi otme i ospori nesto od toga, Ja cu ga kazniti.'"™ 

Otud tekstovi "cistog sunneta" dolaze jedni za drugim, upozoravajuci vjernike i vjernice 
da ih ne obuzima napad oholosti u bilo kojem momentu nehajnosti i Ijudske slabosti, kako bi 
bill spaseni od toga da ih zahvati ova prezrena osobenost i kako bi bill zasticeni od zapadnja 
unju. 

Jedan od tih upozoravajucih tekstova je i slijedeci: 

"Ko sebe velica i smatra velikim i ko hoda nadmeno, srest ce Allaha, srditog na njega."^^^ Licnost zene muslimanke 281 SKROMNA JE 

Zena muslimanka, kojajeobavijena makarjednim dijelom upute njene vjere, trebadaje 
skromna, blaga, sirokogrudna (tolerantna) i njeznih osjecaja, jer nasuprot tekstovima u 
kojima se prijeti i obecaje kazna oholima, ona nalazi tekstove koji podsticu, bodre i cine 
dragim skromnost i poniznost, kao sto obecavaju moc, ugled i cast svakom onom ko bude 
ponizan Allahu, dz.s. U rijecima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koje biljezi Muslim, stoji: 

"Nike nije ponizan Allahu a da ga On ne uzdigne."™ 

"Allah mi je, zaista, objavio: 'Budite skromni kako se niko nikad ne bi iznad nekog 
uznosio niti mu nasilje ucinio.'"''^^ 

Zena muslimanka koja pomno promatra biografiju Odabranog i njegovu licnost, nalazi 
zivi i jedinstveni primjer poniznosti, skromnosti, pokornosti, ozarenosti, plemenite cudi i 
sirokogrudnosti. Tako, kada bi prolazio pored djece koja se igraju, poselamio bi ih ozarenog 
Ilea, saleci se s njima. U ovoj velikoj skromnosti nije ga sprecavao ni njegov stupanj poslanstva, 
niti velicina vodstva, a niti visina polozaja. 

Enes, r.a., spominje daje jednom prosao pored djece, poselamio ih i rekao: "Vjerovjesnik 
bi tako radio. "^™ 

Enes, r.a., u vezi sa skromnoscu Vjerovjesnika, s.a.v.s., prenosi i to da bi jedna 
medinelijska robinja uzela Vjerovjesnika, s.a.v.s., za ruku i vodila ga po Medini kuda je 
htjela, kako bi joj ispunio njene potrebe.^^^ 

I Temim bin Usejd dolazi u Medinu kako bi pitao o islamskim propisima. Ovaj covjek, 
stranac, zeljan susreta s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., ne nalazi nikakve zice, cuvare niti 
vratare, vec vidi plemenitog Poslanika, s.a.v.s., na minberu kako drzi govor Ijudima. On mu 
prilazi pitajuci i trazeci pojasnjenje. Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., okrece mu se sav vedar, 
ponizan i njezan i odgovara mu na njegovo pitanje. No, pustimo Temima da nam o svemu 
tome prica, kako to od njega prenosi imam Muslim, pa kaze: 

"Dosao sam do Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a on je drzao govor (hutbu), pa sam 
rekao: 'Allahov Poslanice, covjek stranac dosao je i pita o svojoj vjeri, jer ne zna sta mu je 
vjera.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., okrenuo se prema meni, ostavio svoj govor (hutbu) i 
prisao mi. Njemu je donesena stolica na koju je sjeo, a potom me poceo poducavati onome 
sto ga je poducio Allah. Potom se vratio svome govoru i zavrsio ga."''^^ 

Vjerovjesnik, s.a.v.s., u dusama ashaba zasadivao je osobine poniznosti i skromnosti 
zasnovane na toleranciji, blagosti i lijepoj cudi, dajuci licni primjer time sto se odazivao na 
pozive obicnih Ijudi, sto je prihvatao njihove poklone, bez obzira koliko oni bill skromni i 282 Licnost zene muslimanke 

obicni. U hadisu koji biljezi El - Buhari navodi se: 

"Kada bih bio pozvan na gozbu na kojoj je spremljen but ill potkoljenica, ja bih se 
odazvao, a kada bi mi bio poklonjen but ili potkoljenica, ja bih to prihvatio."^^^ 

kako je divna skromnost u njenom najvisem obliku i najuzvisnijem znacenju?! 

UMJERENA JE U OBLACeNJU 

I spoljaSnosti 

Zena muslimanka, koja razumije uputu svoje vjere, pridrzava se umjerenosti u svim 
stvarima, a narocito u svom oblacenju i spoljasnjem izgledu. Ona svesrdno nastoji da njen 
spoljasnji izgled bude lijep, all bez pretjerivanja, neumjerenosti i oholosti. Ona ne trci za 
svakom zenom koja zagovara pretjerivanje, rasipnistvo u mijenjanju i odbacivanju odjece 
nakon prvog oblacenja, dahcuci i zudeci, tako, za novinama u modi koje nemaju granica. 
Tako cine neke neuke, besposlene i rasipnicke zene. S druge strane, ona ne zanemaruje 
svoj izgled, odjecu i umjerenu i privlacnu eleganciju. 

"I oni kop kad udjeljuju, ne rasipaju i ne skitaiv, vec se u tome dtze sredine. " ™ 

Zena muslimanka pazi da ne postane rob mode kojom upravljaju modne kuce i oni koji 
stoje iza njih, a koji se ne boje Allahove, dz.s., sile i koji zeni ne zele dobro, a narocito ne zeni 
muslimanki. Zena muslimanka, dakle, cuva se ove vrste robovanja na koju je upozorio 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., proglasavajuci je izvorom propasti, nedace i gubitka: 

"Propao je rob dinara, i dirhema, i kadife, i hamise/^^ Ako mu se nesto da zadovoljan je, 
a ako mu se ne dadne - nije zadovoljan."™ 

Zena muslimanka u uputi svoje vjere ima ono sto je cuva od pada u provalije oholosti, 
sepurenja, narcisoidnosti i dr., a o cemu nas je obavijestio Allahov Poslanik, kada je rekao: 

"Dok se covjek sepuri hodajuci zamotan u dva svoja ogrtaca i diveci se sam sebi, Allah 
je na njega izvrnuo zemlju i on ce u nju tonuti, sve do Sudnjeg dana."^^^ 

Zena muslimanka nosi i upotrebljava dopusteni nakit, ukrase i dozvoljenu eleganciju, te 
oblaci lijepu, skupu i elegantnu odjecu. To sve spada u lijepe stvari (tajjibat) koje je Allah, 
dz.s., dozvolio, all ona nece skrenuti s pravog puta u provaliju pretjerivanja, rasipanja i 
suvisnosti. Ovo je ta umjerenost koja poziva i na koju podstice islam. A ogromna je razlika 
izmedu umjerene, mudre i pametne zene i zene rasipnice, besposlicarke, koja je nepromisljena 
i lahkoumna. 

Razumna zena muslimanka u svom odijevanju i izgledu daleko je od neumjerenosti i 
nemarnosti. Ona ne rasipa i umjerena je u svom gizdanju, u svom izgledu i odjeci. Ona nije 
zapustena niti je oskudna u odjeci, pojavi i izgledu, tako da to granici sa skrtoscu ili oskudnoscu Licnost zene muslimanke 283 

u ukrasima, eleganciji i lijepom izgledu, smatrajuci da torn oskudicom i asketizmom cini 
ibadet svome Gospodaru i da ce steci Njegovo zadovoljstvo. 

Medutim, zena koja oblaci lijepu odjecu iz ponosa, umisljenosti, oholosti i uobrazenosti 
prema svojim prijateljicama, grjesna je, jer Allah, dz.s., ne vol! ni oholog, a ni hvalisavog. 
Ona, pak, koja oblaci odjecu pokazujuci Allahove, dz.s., blagodati I koja se time pomaze u 
pokornosti Allahu, dz.s., ona spada u one koje su pokorne i ona ce imati nagradu. Zena koja 
ostavija lijepu odjecu iz skrtosti, nema ugleda niti postovanja kod Ijudi niti ima nagradu kod 
Allaha, dz.s. A ona koja ostavija lijepu odjecu iz asketizma, misleci da cini Allahu ugodno 
djelo time sto sebi zabranjuje dozvoljene stvari, takodet je grjesna, kao sto to kaze sejhul - 
islam Ibn - Tejmijje, Allah mu se smilovao.''™ 

Osnova zenine srece u njenoj vjeri i u njenom dunjaluku jeste u: umjerenosti, sredini i 
ravnomjernosti. Ovo je slucaj sa zenom muslimankom koja razumije uputu svoje vjere i koja 
se pridrzava njenih plemenitih i lahkih propisa. Njena je odjeca lijepa, uredna, elegantna i 
odgovarajuca njoj i njoj slicnim zenama. Njena odjeca istice Allahove, dz.s., blagodati na njoj, 
bez pretjerivanja,umisljenosti i hvalisavosti. PRIDAJE VAZNOST VRIJEDNIM STVARIMA 

Zena muslimanka, koja razumije uputu svoje vjere, pridaje vaznost samo vrijednim 
stvarima i udaljava se od niskih, jeftinih i prezrenih stvari koje od ozbiljnog i naprednog 
covjeka ne zasluzuju nikakvu paznju niti zainteresovanost. Ona svoje odnose s drugim 
zenama gradi na osnovi plemenitih ciljeva, namjera i vrijednosti. U njenom zivotu nema 
mjesta za brbljive, lahkoumne i besposlene zene, kao ni za preokupaciju sitnim i bezvrijednim 
stvarima. Ona nema vremena za beskoristan govor, besposlicarenje i niskosti. To je ono 
sto Allah, dz.s., voli kod Svojih robova, vjernika i vjernica, kao sto o tome obavjestava 
plemeniti Poslanik, s.a.v.s., u svojim rijecima: 

"Uistinu je Uzviseni Allah plemenit i voli plemenite, i voli vrijedne stvari, a prezire bezvrijedne 
stvari."^^^ 284 Licnost zene muslimanke ZAINTERESOVANA JE ZA STANJE 
MUSLIMANA 

Paznja i zanimanje zene muslimanke, koja razumije propise svoje vjere, ne ogranicava 
se samo na njenu kucu, muza i djecu, vec ona pridaje vaznost i stanju muslimana, te prati 
vijesti njima. Ona tako postupa po uputi ove uzvisene vjere, koja sve muslimane smatra 
bracom, koja je njihova Ijubav, samilost i suosjecanje uporedila s jednim tijelom koje kada 
jedan njegov organ oboli, ostali organi mu se "odazovu" nesanicom i groznicom.™ 

A isto tako, ova vjera ih poredi i s gradevinom ciji se dijelovi medusobno podupiru.™^ 

Otud zainteresiranost savremene i razumne zene muslimanke za svakog muslimana, 
porodicu, drustvo i ummet, koja izvire iz njene muslimanske licnosti, nadojene duhom islama, 
njegovim uputama, propisima i njegovim pogledima na covjeka, zivot i svemir. Ta 
zainteresovanost izvire i iz njenog osjecaja odgovornosti kojom je islam zaduzio svakog 
muslimana i muslimanku, a to je dostavljanje islama i objasnjenje njegovih propisa Ijudima. 

U historiji zene muslimanke postoje mnogobrojni primjeri dobrih zena koje su poznate po 
svojoj brizi i zainteresovanosti za muslimane i muslimanke, kako za pojedince tako i za 
skupine Ijudi. U te primjere spada i ono sto prenosi Muslim od Salima, roba Seddadovog. 
Rekao je: "Usao sam kod Aise, supruge Allahovog Poslanika, s.a.v.s., onog dana kad je 
umro Sa'd bin Ebi - Vekkas, pa je, zatim, usao Abdurrahman bin Ebi - Bekr i abdestio se kod 
nje. Ona je rekia: '0 Abdurrahmane, lijepo i potpuno uzmi abdest, a ja sam cula Allahovog 
Poslanika, da kaze: 

'Tesko petama od Vatre.'"^^^ 

Paznju Aise, r.a., skrenulo je to sto njen brat Abdurrahman nije dobro oprao pete prilikom 
abdesta i ona to nije presutila, nego ga je upozorila na duznost potpunog uzimanja abdesta, 
onako kako je to cula od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ovo ne samo da predstavija pohvainu 
brigu, nego je to i obaveza svakom muslimanu i muslimanki kad god to zatreba; bilo da se 
radi o naredivanju cinjenja dobra ill o zabrani cinjenja zla. 

Kada je ranjen Omer bin El - Hattab, r.a., i kada je osjetio da mu se blizi smrt, rekao je 
svome sinu Abdullahu: "Idi Aisi i prenesi joj selam. Trazi od nje dozvolu da budem ukopan u 
njenoj kuci s Poslanikom, s.a.v.s., i Ebu - Bekrom, r.a." Abdullah je otisao kod Aise, r.a., i Licnost zene muslimanke 285 

prenio joj Omerove rijeci, a ona je rekia: "Da, iz pocasti." Potom je rekia: "0 sinko moj, 
dostavi Omeru moje selame i reci mu: 'Ne ostavljaj ummet Muhammedov bez pastira. 
Odredi nekoga ko ce te naslijediti i nemoj ih ostaviti same (bez vode), jer se za njih bojim 
smutnje.'"^^^ 

Doista je to mudro dalekosezno i praviino promisljanje stanja ummeta, kao i briga za njim 
da ne ostane bez pastira i vladara koji ce se brinuti za njih i koji ce cuvati njihovo jedinstvo 
i sigurnost. 

Savremena zena muslimanka u rijecima Aise, majke vjernika, ima svjetiljku koja joj 
osvjetljava put do pravilnog razumijevanja sustine islama i svoje odgovornosti spram vjere 
i ummeta i vaznosti brige o stanju muslimana. To je stoga kako bi razborito djelovala u 
izvrsenju svoje obaveze u pogledu progresa muslimana i muslimanki i njihovog poziva da 
ponovo postanu ono sto od njih zeli njihov Gospodar - najboiji ummet koji se ikada pojavio. UGOSCUJE GOSTA Iskrena zena muslimanka obraduje se doceku gosta i zuri da ga pocasti, odazivajuci se 
pozivu svoga vjerovanja u Allaha, dz.s., i Sudnji dan, kao sto je to opisao plemeniti Poslanik: 

"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka pocasti (ugosti) svoga gosta"^^" 

Zena muslimanka, kada ugoscuje gosta, ona time potvrduje svoje vjerovanje u Allaha i 
Sudnji dan i time izvrsava svoju duznost gostoprimstva o cemu govori hadis Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s. , i to naziva nagradom, kao da je ona (domacica) zahvalna gostu sto je 
omogucio domacinu da uradi dobro djelo, cime potvrduje svoj iman i cime cini da je Allah, 
dz.s.,zadovoljannjime: 

"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka pocasti svoga gosta njegovom nagradom." 
Ashabi rekose: "Asta mu je nagrada, Allahov Poslanice?" On odgovori: "Njegovje dan i noc, 
agostoprimstvojetridana. Svesto bude iznadtoga, sadakaje."^^^ 

Zbog toga je ugoscavanje gosta drago i omiljeno djelo svakoj muslimanki, koja vjeruje u 
Allaha i Sudnji dan, a za sta ce biti nagradena kod Allaha, dz.s., a bit ce i predmet prica i 
spominjanja medu Ijudima. Islam je uredio instituciju gostoprimstva i odredio joj norme i 
pravila. Tako je nagrada gostu jedan dan i noc, a potom dolazi obaveznost gostoprimstva 
ciji je rok tri dana, a ono sto prede preko toga, spada u sadaku i to se pise u knjigu djela 
plemenite i gostoljubive zene. 

U islamu ugostiti gosta ne predstavija stvar izbora koja ovisi o licnim prohtjevima, 
htijenju i promisljanju, vec je to obaveza svakog muslimana i muslimanke i oni su duzni to 286 Licnost zene muslimanke 

uraditi, ako neko na njihova vrata zakuca ill se pred njihovom kucom nade gost. 

"Noc (gostoprimstvo) gosta jeste pravo i obaveza svakog muslimana. Pa u cijem se 
dvoristu nade gost, to mu je dug. Ako hoce, vratit ce taj dug ill ce ga ostaviti."™^ 

Oni koji su mrzovoljni kad treba primiti gosta i koji pred njim zatvaraju vrata, u njima 
nema nikakvog dobra, kao sto je doslo u hadisu koji biljezi imam Ahmed od Vjerovjesnika: 

"Nema dobra u onome ko ne ugoscuje.'™ 

Islam je svakom muslimanu i muslimanki stavio u obavezu pruzanje gostoprimstva i ono 
je propisano (obavezno) pravo gosta i ne prilici muslimanu da mu uskracuje to pravo. Ako 
se desi da Ijudima zavlada skrtost do te mjere da gostu uskrate njegovo pravo, u tom 
slucaju islam dozvoljava gostu da uzme svoje pravo, na osnovu hadisa kojeg biljeze El - 
Buhari, Muslim i drugi od Ukbea bin Amira koji je rekao: "Rekao sam: 'Allahov Poslanice, ti 
nas posaljes i mi se nademo kod Ijudi, all nas oni ne ugoste, pa sta mislis o tome?' Poslanik, 
s.a.v.s., rece: 'Ako se nadete kod nekih Ijudi pa vam se pruzi ono sto treba pruziti gostu, to 
prihvatite, a ako vam to ne pruze, vi uzmite od njih pravo gosta koje oni trebaju pruziti.'"™ 

Ugoscavanje gosta originaini je islamski bonton, te stoga neces naci muslimanku lijepog 
islama da je skrta, da ne pruza i da uskracuje gostoprimstvo, ill, pak, da odvraca svoga 
muza od doceka i ugoscavanja gosta, bez obzira kakva je njihova materijalna situacija. To 
je zato sto je hrana za dvoje dovoljna i za troje, hrana za troje dovoljna je i za cetvero i 
uopce, nema straha od iznenadnog pojavljivanja gosta. Od Ebu - Hurejrea, r.a., prenosi se 
daje rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 

"Hrana za dvoje, dovoljna je za troje, a hrana za troje dovoljna je za cetvero."™ 

Od Dzabira se prenosi daje rekao: "Cuo sam Allahovog Poslanika, da kaze: 

'Hrana za jedno dovoljna je za dvoje, hrana za dvoje dovoljna je za cetvero i hrana za 
cetvero dovoljna je za osmero.'"™ 

Zena muslimanka, ciju je dusu islam formirao, ciji karakterje odgojila uzvisena uputa, ne 
strahuje od mnostva ruku koje idu za hranom, kao sto je to situacija na Zapadu, koji ne prima 
gosta kojem prethodno nije pripremljena hrana. Naprotiv, muslimanka prima goste, makar je 
njihova posjeta i iznenadila i iskazuje im gostoprimstvo i dobrodoslicu time sto ce se gosti 
pridruziti jelu koje ona i njena porodica imaju. Njoj ne predstavija nista to sto ce u njen 
stomak uci manja kolicina hrane i manji broj zaiogaja, jer je iskrenoj zeni muslimanki glad 
laksa od uskracivanja gostoprimstva, koje je Allah, dz.s., naredio, kao i Njegov Poslanik, 
s.a.v.s. I ne samo to, nego je ona uvjerena da Allah, dz.s., daje bereket hrani za jednu 
osobu, pa ona postaje dovoljna za dvoje, a hrana za dvoje postaje dovoljna za cetvero ltd. 
Nema potrebe zatom odvratnom suhoparnoscu i skrtosti koja je prisutna kod "zapadnog" 
covjeka, koja je plod civilizacije materijalizma, kako na Zapadu tako i na Istoku. 

Prve generacije casnih ashaba pruzile su najljepsi primjer u ugoscavanju gostiju, tako Licnost zene muslimanke 287 

da se cak uzviseni Allah cudio tome kako su postupali nek! od njih ugoscavajuci gosta. 
Primjerzato nalazimo u hadisu kojeg biljeze El - Buhari I Muslim od Ebu - Hurejrea, r.a., da 
je nek! covjek dosao Vjerovjesniku, s.a.v.s., pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s., poslao nekog 
njegovim zenama, te su one rekle: "Kod nas nema nista osim vode." Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao je: "Ko ce prihvatiti ill ugostiti ovog covjeka?!" Jedan ensarija rece: "Ja cu, 
Allahov Poslanice." Poveo ga je svojoj kuci I rekao zeni: "Ugosti Poslanikovog, s.a.v.s., 
gosta. "Ona je rekia: "Nemam nista osim hrane za djecu." Covjek joj na to rece: "Pripremi 
hranu, spremi svjetiljku i uspavaj djecu kada htjednu veceru." Zena je pripremila veceru, 
pripremila svjetiljku i uspavala djecu, a zatim je ustala kao da hoce da popravi svjetiljku, pa 
ju je ugasila, te su se pravili da jedu (a gost nije vidio u mraku), a potom su legli gladni. Kada 
je svanulo, ovaj covjek otisao je Allahovom Poslaniku, a on mu rece: "Allah se zacudi vasem 
postupku s gostom ove noci." Nakon toga Allah, dz.s., objavio je: 

"...I vise vole njima nego sebi, mada im je i samima pottebno. A oni koji se 
uscuvaju lahkomosti, oni ce sigutno uspjeti. "™ 

Zena muslimanka, uistinu je plemenita i gostoljubiva, s dobrim gosta docekuje u bib koji 
vakat on dosao i ne strahuje od njegovog iznenadnog dolaska. Ona je, stoga, najboiji 
pomagac svome muzu kako bi i on bio plemenit i gostoljubiv poput nje, kako bi se obradovao 
gostu i pohitao da ga ugosti vesela, nasmijana i ozarena Ilea, kao sto kaze pjesnik: 

"Osmjehujem se svome gostu phje nego stigne, 

kod meneje izobilje i kad vrijeme skrto je. 

Nije obilje gostima u mnostvu posuda, 

vec u lieu plemenitog obilje je. " ^^^ viSe voli drugima nego sebi 

Zena muslimanka, koja je nadojena uputom islama, vise voli drugima nego samoj sebi, 
pa makar bila u oskudici i bez dovoljnog imetka. To je zato sto je altruizam jedna plemenita 
i omiljena osobina na koju podstice i ukazuje islam, kako bi bila odiika po kojoj se istice 
plemeniti, iskreni covjek musliman. 

Ensarije, Allah njima bio zadovoljan, prvi su pioniri altruizma poslije Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., njima su objavljeni ajeti koji se uce i koji ukazuju na njihov jedinstveni altruizam koji 
ih je ucinio "trajnim" svjetionikom covjecanstva, uceci ga kakva plemenitost (darezljivost) i 
altruizam treba biti, onda kada su docekali svoju bracu muhadzire koji nisu imali nista, pa su 
imdalisve: 288 Licnost zene muslimanke 

"I onima koji su jos piije njih Medinu za zivljenje i iman odabtali, oni vole 
one koji im se doseljavaju i u gnidima svojim nikakvu tegobu, zato sto im se 
daje, ne osjecaju, i vise vole njima nego sebi, mada im je i samima pottebno. A 
oni koji se uscuvaju lahkomosti, oni ce sigutno uspjeti. "''^^ 

Zivot Vjerovjesnika, s.a.v.s., bio je prepun altruizma, a samim tim on ga je i usadio u 
duse prvih muslimana, u njihove karaktere i obicaje. Od Sehia bin Sa'da prenosi se da je 
neka zena dosia kod Allahovog oPoslanika, s.a.v.s., s ogrtacem kojeg je sama istkala, te je 
rekia: "Svojim sam ga rukama istkala da bi ga ti obukao", te ga je Vjerovjesnik, s.a.v.s. , uzeo 
jermu je bio potreban. Izasao je pred nas, ataj ogrtac muje bio i kosulja. Jedan covjekrece: 
"Kako je lijep! Daj ga meni da ga ja nosim." Poslanik, s.a.v.s., rece: "Dobro" i sjede u 
medzlis. Potom se vratio u kucu, smotao taj ogrtac i poslao torn covjeku. Ljudi su torn 
covjeku rekli: "Nisi lijepo postupio. Poslanik, s.a.v.s., obukao gaje jermu je bio potreban, a 
ti si mu ga trazio od njega. " Covjek odgovori : "Tako mi Allaha, nisam ga trazio od njega da 
ga nosim, vec da mi bude moj cefin." Sehl kaze: "I taj ogrtac muje i bio cefin."™" 

Poslanikova, s.a.v.s., dusa i srce bili bi radosni kada bi vidio da sjeme altruizma koje je 
posijao, daje svoje plodove u zivotu muslimana i kada bi vidio da za to postoji razlog, kao sto 
je neimastina i oskudica. On o tome kaze: 

"Zaista pleme Es'arije (pleme Ebu - Musaa el - Es'arija) kada im u boju nestane hrane ili 
kada njihove porodice u Medini budu u oskudici, oni sakupe sve sto imaju u jedan komad 
odjece, zatim to iz jedne posude medusobno i podjednako podijele. Oni pripadaju meni i ja 
pripadam njima."^^^ 

Kako je samo lijep taj altruizam kojeg je covjecanstvo upoznalo od ensarija i od plemena 
Es'arija, kao i od njima slicnih islamskih generacija! Kako je samo velika zasluga plemenitog 
Poslanika, s.a.v.s., koji je zasijao sjeme altruizma u dusama prvih muslimana i muslimanki, 
od kojih su ga naslijedile sve generacije muslimana, tako daje altruizam postao originalna 
islamska osobina u islamskom drustvu. SVOJE ADETE MJERI MJERILIMA ISLAMA 

Zena muslimanka koja razumije propise svoje vjere, ne povodi se za svakim obicajem 
rasirenim medu Ijudima, jer ponekad obicaj biva naslijede starog ili novog dzahilijeta kojeg 
islam ne odobrava. Prema shvatanju muslimanke takav obicaj nije prihvatljiv, makar se svi 
ljudi drzali tog obicaja. 

Stoga, zena muslimanka ne ukrasava svoju kucu figurama, kipovima, slikama (ljudi i 
zivotinja) niti drzi psa u kuci, osim psa cuvara, all izvan kuce, jer je Allahov Poslanik, Licnost zene muslimanke 289 

s.a.v.s., zabranio drzanje psa u kuci. Vjerodostojni hadisi, koji se od njega prenose, to ostro 
zabranjuju i u tome nema popustanja niti trazenja olaksica. 

Od Ibn - Omera prenosi se da je Allahov Poslanik, rekao: 

"Na Sudnjem danu bit ce kaznjeni oni koji prave likove. Reci ce im se: 'Ozivite ono sto 
ste napravili.'"™^ 

Od Aise, r.a., prenosi se da je rekia: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., vratio se s jednog 
putovanja, a ja sam bila zastria prozor zavjesom na kojoj su bile slike. Kada je to ugledao, 
lice Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pocrvenje i on rece: 'Aisa, Allah ce na Sudnjem danu 
najzescom kaznom kazniti one koji oponasaju Allahovo stvaranje!' Aisa prica: 'Pa smo 
zavjesu pocijepali i od nje napravili jedan ill dva jastuka.'"^^^ 

Od Ibn - Abbasa prenosi se da je rekao: "Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da 
kaze: 

'Svaki onaj ko pravi likove (musavvir) u Vatru ce. Svaki lik koji je oblikovao ozivit ce se, 
pa ce ga taj lik muciti u Dzehennemu."' 

A Ibn - Abbas kaze: "Ako bas moras to raditi, onda pravi (oblikuj) drvece koje nema 
dusu."™ 

Od Ebu-Taihe prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

"Meleki ne ulaze u kucu u kojoj se nalazi pas ill slika (covjeka ill zivotinje)."™ 

Od Aise, r.a., prenosi se da je rekIa: "Dzibril je ugovorio s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., 
da ce mu doci u odredeno vrijeme. Kad je to vrijeme doslo, on nije dosao." Aisa prica: "U ruci 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bio je stap pa ga je bacio i rekao: 'Allah Svoje obecanje ne 
iznevjeri niti Njegovi izaslanici.' Potom se okrenuo i ugledao stene koje je bilo ispod njegove 
postelje. Tada upita: 'Kada je usao ovaj pas?' Odgovorih mu: 'Tako mi Allaha, nisam znala 
za njega!' Naredio je da se iznese, pa je iznesen. Potom mu je dosao Dzibril, a s., te mu je 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Obecao si mi i ja sam te cekao, a ti nisi dosao!' Dzibril 

odgovori: 'Sprijecio me je pas u tvojoj kuci. Mi ne ulazimo u kucu u kojoj se nalazi pas ill 

s|jka.-8oo 

Mnogobrojni su tekstovi koji o tome govore i svi zabranjuju postavljanje slika i kipova. 
Vrijeme je otkrilo mudrost te zabrane, narocito u ovo danasnje vrijeme u kojem se licemjeri 
i licemjerke, laskavci i laskavice i oni koji zude za ostvarenjem svojih ambicija i strasti 
utrkuju da silnicima uljepsaju ustrajnost u njihovom nasilnistvu. Tako im izgraduju biste, za 
njihova zivota ill nakon njihove smrti, kako bi ih ucinili bozanstvima ill polubozanstvima koja 
sjede na prijestolju moci i bicuju leda nemocnih Ijudi i zena. 

Islam, koji je dosao s vjerovanjem o "tevhidu" (Allahovoj jednoci), koji je srusio idole 
sirka i dzahilijeta prije skoro petnaest vijekova, ne prihvata da se ovi idoli ponovo vrate u 
zivot muslimana i muslimanki u ime ovjekovjecenja uspomena na nekog vodu, odavanjem 290 Licnost zene muslimanke 

pocasti nekom umjetniku ill, pak, velicanjem nekog ucenjaka, pjesnika ill knjizevnika. Islamsko 
drustvo je monoteisticko drustvo koje ne priznaje velicanje, hvaljenje niti slavljenje nekog 
drugog mimo Allaha, dz.s., te, stoga, u njemu nema mjesta ovakvim idolima i bozanstvima. 

Sto se tice posjedovanja psa, ono nije zabranjeno, ako se radi o lovackom psu i psu 
cuvaru stoke ill zemlje, kao sto o tome govori hadis kojeg prenosi Ibn - Omer koji kaze: "Cuo 
sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaze: 

"Ko bude posjedovao psa, osim lovackog psa i psa cuvara, njegova nagrada svaki dan 
ce biti umanjena za dva kirata."^"^ 

Sto se tice drzanja psa u kucama, na nacin kako to rade Ijudi na Zapadu, koji im 
posvecuju posebnu paznju, maze ih, kupuju im specijainu hranu i sapune (sampon), prave 
im specijalna kupatila i druge stvari na koje Zapad i Amerika u godini dana potrose milione 
dolara, to nema nikakve veze s islamom niti s njegovim cistim i besprijekornim obicajima. 
Ako su dusevna stanja Ijudi na Zapadu i materijalisticki, suhopami nacin zivota kojim zive, 
ucinili da oni skrenu u ekstremizam u odgoju pasa, kako bi im to nadomjestilo Ijudsku 
njeznost koju su u svom drustvenom zvotu izgubili, nasuprottome, doista je drustveni zivot 
u islamu prepun Ijudske njeznosti i nema potrebe za ovakvim devijacijama. 

Zena muslimanka koja razumije propise svoje vjere, ne jede i ne pije iz zlatnih i srebrenih 
posuda, koliko god zivjela u izobilju, bogatstvu i blagostanju, jer je upotreba zlatnih i srebmih 
posuda po Serijatu zabranjena. Tu zabranu nalazimo u mnogim vjerodostojnim i kategorickim 
hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

Od Ummu Seleme, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, rekao: 

"Onaj ko pije iz srebrene posude, u svoj stomak saljeva vatru Dzehennema."^"^ 

U predanju kod Muslima stoji: 

"Zaista onaj ko jede i pije iz zlatne i srebrne posude. . . "™^ 

A u drugom (njegovom) predanju, takoder, stoji: 

"Ko pije iz zlatne ill srebrene posude, taj saljeva u svoj stomak vatru iz Dzehennema."^"" 

Svjesna zena muslimanka na svakom mjestu vrednuje i procjenjuje svaki obicaj u svom 
drustvu u duhu islamskih propisa, njegovih vrijednosti i poimanja. One obicaje koji se slazu 
s islamom ona prihata, a ono sto mu je u suprotnosti, ona ne prihvata i odbacuje ga, bilo da 
se radi o prosidbi i sklapanju braka ill o kucnom, porodicnom i drustvenom zivotu. U islamskim 
zemljama i medu islamskim narodima obicaji su mnogobrojniji i raznovrsni, u obzir se uzima 
serijatski legalitet nekog obicaja i njegova podudarnost s islamom, a ne njegova 
rasprostranjenost i cirkulacija medu Ijudima. Licnost zene muslimanke 291 PRIDRZAVA SE ISLAMSKOG 
BONTONA PRI JELU I PlOu 

Prosvijecena zena muslimanka istice se po svojoj brizi za pridrzavanjem islamskog 
bontona pri jelu i picu. Pa, kada je vidis za sofrom da jede ill kada vidis raspored te njene 
sofre, znat ces da je to posljedica islamskog bontona kojeg se ona pridrzava u jelu I picu, 
kao i u rasporedu i urednosti njene sofre. 

Ona ne pocinje jelo prije nego sto spomene Allaha, dz.s. Ona jede desnom rukom i jede 
ispred sebe, radeci po rijecima Allahovog Poslanika: 

"Spomeni Allaha, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe."^"^ 

A ako zaboravi da spomene Allahovo ime prije nego pocne s jelom, to ce ispraviti u toku 
jela i reel ce: "Bismillahi evvelehu ve ahirehu" - "U ime Allaha na pocetku i na kraju", kao sto 
se to nalazi u hadisu kojeg prenosi Aisa, r.a., koja kaze: "Rekao je Allahov Poslanik: 

'Kada neko od vas jede, neka spomene ime Uzvisenog Allaha, a ako zaboravi da 
spomene ime Uzvisenog Allaha na pocetku, neka kaze: 'U ime Allaha na pocetku i na kraju 
(objeda)""^* 

Sto se tice drugog pitanja, a to je jedenje desnom rukom, muslimanka koja je odgojena 
islamskim odgojem jede desnom rukom, a ne lijevom. Naredba o jedenju desnom rukom, a 
zabrana jedenja lijevom rukom dvije su potpuno jasne i nedvosmislene stvari koje se nalaze 
u mnogim hadisima. U jednom od njih Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Kada neko od vas jede, neka jede desnom rukom; kada neko od vas pije, neka pije 
desnom rukom. Doista, sejtan jede svojom lijevom rukom i pije svojom lijevom rukom. "^"^ 

"Neka niko od vas ne jede svojom lijevom rukom i neka niko od vas ne pije svojom 
lijevom rukom, jer, doista, sejtan jede svojom lijevom rukom i pije njome."^™ 

A Nafi bi dodavao: "I neka njome ne uzima i ne daje njome."^"^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi vidio nekog da jede lijevom rukom, zabranio bi mu to, 
posavjetovao bi ga i poducio islamskom bontonu. Ponekad bi se, mozda, i naljutio i kletvu 
izricao kada bi vidio daje taj covjek ohol i uporan u tom svom postupku. 

Od Seleme bin El - Ekve'a, r.a., prenosi se da je neki covjek kod Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., jeo lijevom rukom, te mu je on rekao: "Jedi desnom rukom." Rekao je: "Ne mogu" 
A on je na to rekao: "Dabogda i ne mogao!" Samo ga je njegova oholost sprecavala da 
poslusa. I on vise nije podigao svoju ruku prema ustima.^'" 

Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., volio je u svemu davati prednost desnoj strani i na to je 
podsticao. tome biljeze El - Buhari, Muslim i imam Malik od Enesa, r.a., daje Allahovom 292 Licnost zene muslimanke 

Poslaniku, doneseno (kiselo) mlijeko pomijesano s vodom iz bunara. S njegove desne 
strane bio je beduin, a s njegove lijeve strane Ebu - Bekr es - Siddik. Popio je nesto od tog 
mlijeka, a potom ga dodao beduinu i rekao: "Sdesna i opet sdesna."^^' 

Drugom prilikom doneseno mu je nesto za pice, a s njegove desne strane je bio djecak^' ^, 
a s lijeve strane Ijudi. Poslanik, je pio, a potom je rekao djecaku: "Tvoj je red da pijes, pa ako 
hoces da ga ustupis ovim starcima?" Djecak je rekao: "Necu, tako mi Allaha. Necu nikom 
dati prednost da pije ono sto je iza tebe ostalo, o Allahov Poslanice!" Hadis o ovome je 
prenesen od Suhejia bin Sa'da , a njegov tekst je sljedeci: 

"Doneseno je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., nesto za pice, te je pio. S njegove desne 
strane bio je djecak, a s lijeve strane bill su stariji Ijudi. Rekao je djecaku: 'Dozvoljavas li mi 
da njima dam?' Djecak je rekao: 'Ne, tako mi Allaha. Nikome necu prepustiti svoj dio (onoga 
sto je ostalo) od tebe', pa ga je (pice) Allahov Poslanik, stavio u njegovu ruku.'"*" 

Doista, ovi primjeri i hadisi, a njih je mnogo, kategoricki upucuju nato daje davanje 
prednosti desnoj strani veoma vazan islamski edeb (odgoj), kojeg se istinski musliman 
pridrzava bez oklijevanja, nemarnosti i olaksavanja. To je ono na cemu su bill ashabi i tabi'ini 
bez ijednog izuzetka. Zapovjednik vjernika Omer bin El - Hattab, r.a., veliku paznju je 
pridavao davanju prednosti desnoj strani i nije mu promicalo ako bi neko bio nemaran u 
tome. Prilikom jednog njegovog uobicajenog obilaska svojih podanika, prilikom kojeg se 
interesovao za njihovo stanje, vidio je covjeka kako jede lijevom rukom. Odmah mu je 
rekao : "0 Allahov robe, jedi desnom rukom." Drugi put ga je vidio da ponovo jede lijevom 
rukom, pa je rekao: "0 Allahov robe,jedi desnom rukom!" A vidio ga je i treci put kako jede 
lijevom rukom, paga je malo udario i ostro mu rekao: "0 Allahov robe, jedi desnom rukom!" 
Covjek mu je tada odgovorio: " zapovjednice vjernika, moja desna ruka je zauzeta." "A 
sta ju je zauzelo?", upita ga Omer? Covjek odgovori: "Dan bitke na Mu'ti zauzeo ju je (tj. tada 
je odsjecena)" Omer tada zaplaka izvinjavajuci se i tjeseci covjeka, te ga upita: "Ko ti 
pomaze da uzimas abdest? Ko te sluzi? Ko ti pomaze?" Potom je naredio da se taj covjek 
sluzi i pazi. 

Pridavanje vaznosti zapovjednika vjernika, ovom segmentu bontona jednog od njegovih 
podanika, samo potvrduje njegovu vaznost, ukazuje na licnost muslimana, na njegov 
specifican identitet i na jako Omerovo nastojanje da se taj segment primijeni u zivotu muslimana 
i muslimanki. Zato i nije dozvoljeno olahko drzanje i zanemarivanje ovog vaznog segmenta. 

Zelio bih ove rijeci uputiti gospodama muslimankama koje su prihvatile zapadni bonton 
prilikom objedovanja, a koji zahtijeva da se viljuska drzi u lijevoj ruci, a noz u desnoj, tako da 
se nozem sijece jelo, a lijevom zaiogaj donosi do usta. One su taj bonton prihvatile bez 
ikakvih izmjena, te jedu lijevom rukom, radeci suprotno uputama njihove vjere. One se 
nimalo ne trude da viljusku stave u desnu ruku, a noz u lijevu ruku, kako bi jele desnom Licnost zene muslimanke 293 

rukom, bojeci se da se ne prekrsi bonton Zapada. Ovo je jedan vid osjecaja duhovne 
inferiornosti koja je zahvatila nas ummet u pogledu novih pojava i obicaja koji do nas dolaze 
i koje mi prihvatamo bez ikakvog akomodiranja ill izmjene koje bi odgovarale nasem identitetu, 
vjeri i nasim izvornim vrijednostima. Svjesna zena muslimanka daleko je od ovakvog slijepog, 
loseg, bijednog i papagajskog oponasanja. 

Uvidavna i svjesna zena muslimanka, koja se ponosi uputama svoje ispravne vjere I 
njenim uzvisenim propisima, jede desnom rukom; tome poziva druge zene i ne stidi se da o 
tome javno govori na skupovima i u drustvu koje se jos uvijek doslovno drzi onoga sto nam 
je doslo sa Zapada. Ona to radi da bi skrenula paznju nemarnih muskaraca i zena i onih koji 
ne haju, kako bi se svi vratili pravom putu u slijedenju uputa cistog Poslanikovog, s.a.v.s., 
sunneta, u vezi sa davanjem prednosti desnoj strani u jelu i picu. 

Sto se tice treceg pitanja a sto je, takoder, islamski bonton objedovanja, to je jedenje 
ispred sebe. U mnogim hadisima o tome postoji jasna i nedvosmislena vjerovjesnicka 
naredba, koja dolazi uz naredbu o spominjanju Allahovog imena i jedenja desnom rukom. 
Jedna od tih naredbi nalazi se u hadisu kojeg prenosi Omer bin Ebi - Seleme, r.a. : "Kao 
djecaksam bio pod skrbnistvom Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a moja se ruka pomjerala i 
pruzala po svim dijelovima posude, te mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

'Djecace, spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe.'" ^^^ 

Svjesnoj i odgojenoj zeni muslimanki, primjereno je da kada uzima hranu svojom rukom, 

to cini mirno, blago i suzdrzano, kao sto je to cinio Allahov Poslanik, s.a.v.s. On je hranu 

uzimao s tri prsta i ne bi svoju cijelu saku zamakao u hranu, od cega bi se gadilo drugima. 

tome prica Ka'b bin Malik, pa kaze: 

"Vidio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da jede s tri prsta, a kada bi zavrsio s jelom, 
oblizaobiih."«^5 

Poslanik, a.s. , naredivao je da se oblizu prsti i da se obrise posuda. Dzabir prenosi da 
je Allahov Poslanik, a.s, naredio da se oblizu prsti i obrise posuda i da je rekao: 

"Vi, doista, ne znate u kojoj vasoj hrani je bereket."^^^ 

Od Enesa, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi zavrsio s 
jelom, oblizao bi svoja tri prsta i rekao: Kada nekom od vas ispadne zaiogaj, neka ga uzme, 
otkloni ono sto se na njega nalijepilo, neka ga pojede i neka ga ne ostavija sejtanu!' A 
naredivao nam je i da obrisemo posudu (iz koje smo jeli) i govorio bi: 'Vi, doista, ne znate u 
kojoj vasoj hrani je bereket.'"^^^ 

U ovoj plemenitoj poslanickoj uputi, pored trazenja bereketa, podsticaj na odrzavanje 
cistoce ruku i posude, a iz posude brisanje ostataka hrane prilicniji je odgojenom i cistom 
covjeku, a to je i dokaz njegove cistoce, pedantnosti i istancanog ukusa. Zapad je danas 
prihvatio ovaj lijepi adet koji je propisao Allahov Poslanik, a.s., prije nesto vise od cetrnaest 294 Licnost zene muslimanke 

vijekova, te tako danas Evropljani prazne tanjire i ne ostavljaju na njima nista. 

Samo po sebi razumljivo je daodgojenazena muslimanka, istancanog osjecaja, kojaje 
odgojena islamskim odgojem, ne mljacka prilikom jela niti puse prilikom zvakanja hrane, i na 
taj nacin ne proizvodi uznemirujuce i neprijatne glasove. Ona, takoder, nece uzimati preveliki 
zaiogaj kako joj usta ne bi bila napuhana, mizerna i ruznog izgleda, sto bi umanjilo Ijepotu 
njene zenstvenosti, njeznosti i Ijupkosti. 

Kada zavrsi sa svojim jelom, pokrenut ce svoj jezik zahvalom Allahu, dz.s., putem 
predivne konstrukcije rijeci kojoj nas je poucio plemenit Poslanik, s.a.v.s., zahvaljujuci 
Allahu na Njegovoj blagodati, trazeci od Njega nagradu onih koji Ga hvale i zahvaljuju Mu. 

Od Ebu - Umame, r.a. , prenosi se da bi Vjerovjesnik, s.a.v.s. , kada bi se podigia sofra, 
rekao: 

"Hvala Allahu, mnogobrojnom, lijepom ibiagoslovljenom zahvalom. 

Hvala Allahu, nasem Gospodaru, Kome niko nije potreban, Koga se ne moze izostaviti 
(u moibi) i bez Koga se ne moze."^^^ 

Od Muaza bin Enesa, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 

"Ko, nakon sto jede, kaze: 'Hvala Allahu, Koji me je ovim nahranio i opskrbio bez ucesca 
moje snage i moci', bit ce mu oprosteni prethodni grijesi."^^^ 

Zena muslimanka, koja je odgojena islamskim odgojem, ne nalazi mahane hrani, bez 
obzira kakva ona bila, prihvatajuci vjerovjesnicku uputu o tome i slijedeci praksu Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., kada bi mu bila donesena hrana. 

Od Ebu - Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije nikad 
nalazio mahanu hrani. Ako bi mu se svidjela, jeo bi je, a ako ne bi, ostavio bi je."^^° 

Sto se tice njenog bontona prilikom pica, on se, takoder, uzima iz islamskog bontona koji 
je na lijep nacin odgojio covjeka u svim zivotnim stvarima i situacijama. 

Ona popije dva ill tri gutljaja, nakon sto spomene Allahovo ime, ne puse u posudu, ne pije 
s griica posude, ukoliko je to moguce, ne puse u pice i pije sjedeci, ako je moguce. 

Sto se tice pijenja od dva ill tri gutljaja, tako je cinio Allahov Poslanik, s.a.v.s., a o tome 
nas obavjestava Enes, r.a., koji kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., tri puta bi predahnuo ^^^ 
kadabipio."^^^ 

Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., zabranio je pijenje odjedanput (bez predaha) rijecima: 

"Nemojte piti na jedan dusak kao sto pije deva, vec pijte od dva ill tri puta. Spomenite 
Allahovo ime kada pijete i zahvalite Mu kada podignete sofru."^^^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio je puhanje u pice, a u hadisu koji prenosi Ebu - Seid 
el - Hudri nalazi se da je Vjerovjesnik, a.s., zabranio puhanje u pice, te je neki covjek rekao: 
"Ja u njemu (picu) vidim trunku." Vjerovjesnik rece: "Prospi ga." Ja se ne mogu napiti u 
jednomdahu, rece covjek. Poslanik, mutadarece:"Onda, ukloni posudu od usta iudahni."^24 Licnost zene muslimanke 295 

Iz izlozenih hadisa o bontonu pijenja jasno je da je bolje i ispravnije da musliman ne pije 
s griica posude, ukoliko je to moguce. To je bolje, potpunije i ispravnije, kao sto nato ukazuju 
hadisi koji govore na ovu temu, iako je dozvoljeno pijenje s griica posude i stojeci, jer je 
Poslanik, s.a.v.s., pio u svim ovim situacijama. 

PRIDRZAVA SE ISLAMSKOG POZDRAVA 

Jedan od adaba po kojem se istice zena muslimanka jeste i pridrzavanje islamskog 
pozdrava. Naziva ga muslimanima i muslimankama koje sretne, u skladu s pravilima koja je 
islam uredio, jer je naredio da se naziva selam u mnogim tekstovima iz Allahove Knjige i 
sunneta Njegovog Poslanika. 

Nazivanje selama u islamu jeste izvorni, striktno odredeni i uredeni islamski bonton koji 
je naredio Gospodar Moci u Svojoj casnoj Knjizi, cije temelje i osnove je uredio i uspostavio 
Njegov povjerljivi Poslanik, s.a.v.s., u mnogobrojnim vrijednim hadisima, koje su muhaddisi 
sabrali u posebno poglavlje koje su nazvali "Kitabus - selam" ill "Babus - selam". 

Uzviseni Allah u Svojoj Jasnoj knjizi, naredio je vjernicima da nazivaju selam, te On 
kaze: 

"0 vjemici, u tude kuce ne ulazite dok dopustenje ne dobijete i dok ukucane 
ne pozdtavite; to vam je bolje, poucite se. "*^^ 

Naredio jeidasenaselam odgovori Ijepsim ill istim pozdravom, te je duznost svakog ko 
cuje selam, da na njega odgovori i da ga ne zanemaruje, niti da olahko drzi uzvracanje 
selama: 

"Kada pozdtavom pozdtavljeni budete, Ijepsi od njega recite Ui ga 
uzvtatite..."''' 

Vjerovjesnicka je uputa obilata i bogata i ona s toplinom podstice na nazivanje selama 
onome koga znamo, kao i onome koga ne znamo. Od Abdullaha bin Amra bin el - 'Asa, r.a. , 
prenosise da jenekicovjekVjerovjesnika, s.a.v.s., upitao: "Koji islam jenajbolji?"Odgovorioje: 

"Da gladnog nahranis, da nazoves selam onome koga poznajes i onome koga ne 
poznajes."^" 

Selam je i jedna od sedam preporuka koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio svojim 
ashabima, kako bi se je pridrzavalo u svom drustvenom zivotu, kao sto ce se nje pridrzavati 
i islamski ummet poslije njih. Tih sedam preporuka (naredbi), kako ih je nabrojao El - Bera' 
bin Azib su slijedece. On kaze: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio nam je sedam stvari: obilazak bolesnika, pracenje 
dzenaze, onome ko kihne reel: 'Allah ti se smilovao', potpomoci slaboga, pomoci onoga nad 296 Licnost zene muslimanke 

kirn je nasilje ucinjeno, nazvati selam i pomoci drugom u ispunjenju njegove zakletve." ^^^ 

Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., pitanju nazivanja selama posvetio je veliki dio svoje paznje, 
podsticao je na njegovu primjenu, omilio ga je Ijudima u jednom velikom broju svojih hadisa, 
jer je znao da on ima veliki uticaj u sirenju Ijubavi u dusama u ucvrscivanju povezanosti srca 
i u jacanju veza Ijubavi, zblizavanja i cistote odnosa medu pojedincima i medu zajednicama. 
On gaje, cak, ucinio uzrokom Ijubavi koja vodi ka imanu, a on ka Dzennetu. To se nalazi u 
njegovim rijecima: 

"Tako mi Onoga u Cijoj je ruci moja dusa, necete uci u Dzennet sve dok ne budete 
vjerovali, a necete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Hocete li da vas uputim na stvar 
koju, ako budete cinili, zavolit cete se? Nazivajte selam jedni drugima."^^^ 

Ucinio je da su najblizi Ijudi Allahu, dz.s., Njegovom zadovoljstvu, blagodatima i Njegovom 
dobru oni koji prvi Ijudima nazivaju selam. 

"Doistaje Allahu najpreci covjekonaj koji prvi naziva selam. "^^° 

Zato bi Abdullah bin Omer r.a. , ujutro isao na pijacu i ne bi prosao ni pored koga a da ne 
nazove selam. Jednom je upitan: "Sta ti radis na pijaci jer ne trgujes ni sa cim, ne raspitujes 
se robi, ne pitas za cijenu niti sjedis na mjestu gdje se sjedi na pijaci?" On bi odgovorio: "Mi 
idemo na pijacu radi toga da nazovemo selam onima koji nas sretnu."^^' 

Selam u islamu nije drustvenatradicija koju su ustanovili i uredili Ijudi u razlicitim vremenima 
i sredinama, te se on mijenja i razvija u skladu s drustvenom sredinom ill vremenom u kojem 
je propisan. To je tacno odreden islamski bonton po svojoj formi, pravilima i osnovama, kao 
sto smo prethodno naveli. Selam ima jednu formulaciju koje se drze svi muslimani i 
muslimanke, oni koji poimaju i razumiju adabe svoje vjere i koji svesrdno nastoje da primjene 
njegovu izvornu ispecificnu uputu. Taformulacijaglasi: "Es -selamu 'alejkum ve rahmetullahi 
ve berekatuhu". Nju izrice onaj ko prvi naziva selam. Selamom se izrazava mnozina, makar 
se selam nazivao samo jednoj osobi. Onaj ko odgovara na selam ill ona koja odgovara na 
selam, kaze: "Ve 'alejkumus - selam ve rahmetullahi ve berekatuhu." 

Zena muslimanka koja nastoji da se istice njen islamski identitet, drzi se ove formulacije, 
ovog blagoslovljenog i izvornog islamskog pozdrava i ne trazi nikakvu zamjenu za njega. 

Ovu originainu serijatsku formulaciju pozdrava ne moze zamijeniti ni jedna druga 
formulacija poput "Im sabahan" - dobro jutro, ill novija formulacija "Sabahul - hajr" - dobro 
jutro, koja je doslovan prijevod engleskog "Good morning" ill francuskog "Bonjour", kao i 
druge formulacije koje su rasirene u muslimanskim zajednicama koje su zaostale u odnosu 
na uputu svoje ispravne vjere. 

Ovaj islamski pozdrav jeste pozdrav kojeg je Uzviseni Allah odabrao Svojim robovima 
od kako je stvorio Adema, a.s., otkako ga je poucio njemu i naredio mu da njime pozdravi 
meleke i otkako je htio daga se Ademovo, a.s., potomstvo pridrzavatog pozdrava u svim Licnost zene muslimanke 297 

vremenima i razlicitim zemljama, jer ovaj pozdrav u sebi nosi znacenje mira (selama), 
covjeku najdraze stvari u svakom vremenu i na svakom mjestu. Ovaj originaini bozanski 
pozdrav zadrzao je samo ummet islama koji je ostao u cistoj vjeri u kojoj nije nista promijenjeno 
niti izmijenjeno niti je on (ummet) skrenuo od njegove upute. tome Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Kada je Allah stvorio Adema, a.s., rekao mu je: 'Id! I poselami one (grupu meleka koji su 
sjedili) I slusaj cime ce ti otpozdraviti, a taj pozdrav je I tvoj pozdrav I pozdrav tvoga 
potomostva.' Adem je rekao: 'Esselamu 'alejkum' a on! su odgovorili: 'Es - selamu 'alejke ve 
rahmetullahi', te su u odnosu na njegov selam dodali: 'Ve rahmetullahi.'"^^^ 

Nije cudo, dakle, da je ovo formulacija, lijepog i blagoslovljenog pozdrava, jer nam je 
dosia od Uzvisenog Allaha, jer nam je naredio da je uzmemo za nas pozdrav i da se ne 
prihvatamo drugog pored njega. 

"...k kada ulazite u kuce, vi ukucane njene pozdtavite odAllaha pozdtavom 
ptopisanim, blagoslovljenim i uljudnim... "^^^ 

Zbog ovoga, DzibriL a.s., drzao se ove formulacije kada je poselamio Aisu, r.a., a i ona 
se drzala te formulacije kada mu je otpozdravila, kao sto se to navodi u hadisu koji biljeze El 
- Buhari i Muslim. Od Aise, r.a., prenosi se da je rekia: "Rekao nam je Allahov Poslanik: 

'Ovo je Dzibril koji te selami.'" Pricala je dalje: "RekIa sam: 'Neka je na njega selam, 
Allahova milost i blagoslov."^^" 

Selam u islamu ima svoja pravila, a muslimanka koja se pridrzava uputa svoje vjere 
nastoji da ta pravila nauci i da ih u potpunosti praktikuje u svom drustvenom zivotu. Ova su 
pravila sazeta u hadisu koji biljezi El - Buhari i drugi, od Ebu - Hurejrea koji kaze: "Rekao je 
Allahov Poslanik: 

"Onaj ko jase, naziva selam onome ko ide pjesice, onaj ko ide pjesice, naziva selam 
onome ko sjedi i manji broj Ijudi naziva selam vecem broju Ijudi."^^^ 

A u predanju kod Buharije stoji: "A mladi naziva starijem"^^^ 

Selam se naziva i muskarcima i zenama, sto potvrduje hadis kojeg prenosi Esma bint 
Jezid, r.a., (koja kaze) da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednog dana prosao kroz dzamiju, a 
grupa zena je sjedila, te je mahnuo rukom, pozdravljajuci ih.^^^ 

Selam se, takoder, naziva djeci, navikavajuci ih time na adabe pozdrava i selama. Tako 
se od Enesa, r.a., prenosi da je prosao pored djece, poselamio ih i rekao: "Ovako je radio 
Allahov Poslanik. "«3« 

U propise i pravila nazivanja selama u islamu spada i to da se nocu naziva blago, 
obazrivo i tihim glasom, tako da ga cuje onaj ko je budan, a da ne probudi onoga ko spava. 
Ovako je postupao Allahov Poslanik, s.a.v.s., kako to prenosi El - Mikdad u drugom hadisu 
u kojem, izmedu ostalog, kaze: 

"Ostavljali smo Vjerovjesniku, s.a.v.s., njegovo sljedovanje mlijeka, pa bi on nocu dolazio 298 Licnost zene muslimanke 

i nazivao selam, tek da ne bi probudio spavaca, a da bi ga cuo onaj ko je budan. Tako je 
Vjerovjesnik, s.a.v.s., dosao kao sto je i uobicajio dolaziti, paje nazvao selam, kao sto je 
uobicajio nazivati selam. "*^^ 

Selam se naziva I prilikom dolaska na sijelo I kad se izlazi sa sijela. tome Poslanik, 
a.s.,kaze: 

"Kada neko od vas dode na sijelo, neka nazove selam I kada htjedne ustati, neka 
nazove selam, jer prvi selam nije preci od drugoga."^^" 

Svjesna zena muslimanka, koja se istice po svom izvomom islamskom bontonu, shvata 
ovu velicanstvenu Poslanikovu, s.a.v.s., smjemicu vezanu za selam I njegove adabe. Ona 
je do kraja prakticno sprovodi u svom privatnom I javnom zivotu, kao sto podstice I na 
njegovu primjenu I prihvatanje njegovih principa. 

NE ULAZI U KUCe DRUGIH 
OSIM S DOPUSTENJEM 

Zena muslimanka, koja se napila s cistog i bistrog izvora islama, ne ulazi u kucu drugih 
Ijudi prije nego zatrazi dozvolu i prije nego nazove selam ukucanima. Ovo trazenje dozvole 
Allahovaje naredba prema kojoj nije dozvoljeno biti indifirentan, nemaran ill je omalovaziti: 

"0 vjemici, u tude kuce ne ulazite dok dopustenje ne dobijete i dok ukucane 
ne pozdtavite; to vam je bolje, poucite se! A ako u njima nikoga ne nadete, ne 
ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: 'Vtatite se!' - vi se 
vtatite, bolje vam je, a Allah zna ono sto radite. " ^^^ 

A kada djeca vasa dostignu spoinu zrelost, neka onda uvijek traze dopustenje za 
ulazak, kao sto su trazili dopustenje oni stariji od njih . . . "^"^ 

Neka u mislima zene muslimanke ne kruzi misao da moze traziti dozvolu da ude u kucu, 
u koju joj u osnovi nije dozvoljeno ulaziti, kao npr. kuca u kojoj su samo muskarci koji joj nisu 
mahremi. Ona ce traziti dozvolu za ulazak u kucu u kojoj su zene ill u kucu u koju joj je 
dozvoljeno uci. Neminovno je da trazi dozvolu za ulazak u kucu, provodeci na taj nacin 
naredbu Allaha, dz.s., i Njegovog Poslanika. 

Za trazenje dozvole za ulazak u kucu postoje i adabi o kojima islam brine kako bi ih 
ucinio ukrasom za muslimane i muslimanke, kao sto im je naredio da se okite njima svaki put 
kad god bi ih noge nosile u posjetu nekom covjeku. 

Prvi adab jeste da zena koja trazi dozvolu ne staje ispred vrata, nego ce stati malo 
desno ill lijevo. Tako je praktikovao Allahov Poslanik, s.a.v.s. Od Abdullaha bin Busra, Licnost zene muslimanke 299 

Vjerovjesnikovog druga, prenosi se da je rekao: "Vjerovjesnik, s.a.v.s., doista, kada bi 
dosao pred vrata zeleci da trazi dozvolu (za ulazak), ne bi stao pred njih, nego bi dosao s 
desne ili lijeve strane. Kada bi mu se dozvolilo da ude, usao bi, a u protivnom, vratio bi se."^"^ 

To trazenje dozvole upravo je zbog (nedozvoljenog) pogleda, kao sto se navodi u 
hadisu kojeg prenosi Sehl bin Sa'd, r.a., koji kaze: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: 

"Trazenje dozvole za ulazak, naredeno je radi (cuvanja) pogleda."^^" 

Zato, onome ko trazi dozvolu, bio muskarac ili zena, nije dozvoljeno da stoji nasuprot 
vratima kroz koja bi pao pogled kada se ona otvore. 

Drugi adab jeste nazivanjeselama, pa trazenje dozvole, a trazenje dozvole prije nazivanja 
selama nije ispravno. ovome je dosia uputa od Poslanika, a.s., u hadisu Rib'ijja bin Hirasa 
koji kaze: "Kazivao nam je covjek iz plemena Benu-Amir da je trazio dozvolu da ude kod 
Vjerovjesnika, a.s., a bio je u kuci, pa je rekao: 'Da li da udem?' Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
svom slugi je rekao: 'Izadi pred ovoga i poduci ga kako se trazi dozvola i reel mu: 'Red: 'Es 
- selamu 'alejkum, da li da udem?' ' To je cuo ovaj covjek, pa je rekao: 'Es - selamu 'alejkum, 
da li da udem?' Vjerovjesnik mu je dozvolio i on je usao."^^^ 

Treci adab jeste da se nazove imenom ili prezimenom po kojem je ta osoba poznata. 
Kada joj se kaze: "Ko si ti?", neka ne kaze neku nejasnu rijec, poput: "Ja" i slicno tome. 
Vjerovjesnik, s.a.v.s., prezirao je da onaj ko kuca na vrata, odgovori: "Ja", koje ne otkriva 
njegov identitet niti njegovu licnost, te je naredio da se jasno spomene ime prilikom pitanja. 

Od Dzabira, r.a., prenosi se da je rekao: "Dosao sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., te 
sam pokucao na vrata, aon je rekao: 'Koje to?', ajasam odgovorio: 'Ja.' Rekao je: 'Ja, ja!!?' 
-kao da je to prezirao. "^"^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., time nas je poducio da je sunnet kod trazenja dozvole, jasno 
spominjanje imena i to je bila njegova praksa i praksa njegovih casnih drugova, kako 
muskaracatakoizena. 

Od Ebu - Zerra, r.a., prenosi se da je rekao: "Jedne noci izasao sam i vidio Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., kako sam ide. Isao sam u sjeni mjeseca, a kada se okrenuo, vidio me je 
i rekao: 'Ko je to?' a ja sam odgovorio: 'Ebu - Zerr.'"^"^ 

Od Umu Hani'e, r.a., prenosi se da je rekia: "DosIa sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., dok 
se kupao, a Fatima ga je ogradivala (od pogleda), pa je upitao: 'Ko je je to?' Odgovorilasam: 
'Ja, UmmuHani'.'"^^^ 

Cetvrti je adab da se vrati ako joj bude receno: "Vrati se" i da se ne osjeti ponizenom, jer 
tome postoji Allahova, dz.s., naredba Njegovoj casnoj Knjizi: 

"...k ako vam se tekne: 'Vtatite se' - vi se vtatite, bolje vam je, a Allah zna 
onostotadlte."^^ 

tome govori i Poslanikova, a.s., uzvisena uputa koja pojasnjava da trazenje dozvole 300 Licnost zene muslimanke 

treba biti tri puta, pa ako se dozvoli, na onome je ko trazi dozvolu da ude, u protivnom da se 
vrati. To se navodi u hadisu Ebu - Musaa el - Es'arija, r.a., koji kaze: "Rekao je Allahov 
Poslanik: 

'Dozvolu za ulazak treba traziti tri puta, pa ako ti bude dozvoljeno da udes, ti udi, u 
protivnom vrati se.'"^™ 

Jednom prilikom Ebu - Musa el - Es'arijj trazio je dozvolu od Omera, r.a, pa mu Omer, 
r.a., nije odgovorio i on se vratio. Omer je onda poslao nekoga po njega te je medu njima 
tekao dijalog o trazenju dozvole i o vracanju. Korisno je ovaj dijalog navesti u cjelosti, kako 
bi citatelj imao uvida u preciznost casnih ashaba u ispitivanju upute plemenitog Poslanika, 
s.a.v.s., i njihovo nastojanje da tu uputu od srca u praksi sprovedu. Ebu - Musa kazuje: 

"Zatrazio sam dozvolu za ulazak kod Omera, all mi to nije dopusteno. Uradio sam to tri 
puta, a onda sam se vratio. Poslao je po mene, te je rekao: '0 Allahov robe, tesko ti je palo 
da budes zadrzan pred mojim vratima? Znaj da Ijudima isto tako tesko pada da budu 
zadrzani pred tvojim vratima!' Rekoh: 'All, ja sam tri puta zatrazio dozvolu za ulazak i nisam 
je dobio, pa sam se vratio, (a bib nam je tako naredivano).' On me upita: 'Od koga si to cuo?' 
Rekao sam: 'Cuo sam od Vjerovjesnika, s.a.v.s.' Rekao je: 'Zar si cuo od Vjerovjesnika, 
s.a.v.s., nesto sto mi nismo culi? Ako mi za ovo ne doneses dokaz, zasigurno cu te uciniti 
poukom drugima!' Ja sam ih, potom, obavijestio o onome sta je rekao Omer. Rekli su: 'S 
tobom nece poci niko osim najmladeg medu nama. ' Tako je sa mnom posao Ebu - Se'id el - 
Hudri - ill Ebu - Mes'ud do Omera i rece mu: 'Izasli smo s Vjerovjesnikom, s.a.v.s., a imao 
je namjeru da ode do Sa'da bin 'Ubadea. Kada smo dosli kod njega, nazvao je selam, all mu 
nije dopusteno, potom je nazvao selam drugi, pa treci put, all mu nije dopusteno.' Rekao je: 
'Obavili smo ono sto smo bill duzni', a potom se vratio. U putu ga je sustigao Sa'd i rekao: 
'Allahov Poslanice, tako mi Onoga Koji te je poslao s istinom, svaki put kad si nazvao selam 
ja sam cuo i odgovarao ti, all sam volio da sto vise nazoves selam meni i mojoj porodici.' Ebu 
- Musa tada rece: 'Tako mi Allaha, ja sam bio povjerljiv u pogledu hadisa Allahovog 
Poslanika,s.a.v.s.' 'Da' - odgovori Omer - 'all ja sam volio da se uvjerim.'"^^' 

U Muslimovom predanju takoder stoji da je Omer, koreci sebe, kada se uvjerio u 
ispravnost hadisa, rekao: "Zar mi je ova stvarod Allahovog Poslanika,s.a.v.s., bilaskrivena!?" 
Od toga me je samo sprecavao izlazak na pijacu, tj. izlazak radi trgovine."^^^ 

Eto, to su bill islamski adabi trazenja dozvole za ulazak u kucu. Nema sumnje da 
prosvijecena zena muslimanka, koja vodi brigu o tome da bude odgojena islamskim odgojem, 
predstavija olicenje tih adaba, da ih praktikuje u svom stvarnom zivotu, svaki put kad 
zakuca na necija vrata trazeci dozvolu da ude kod ukucana, kao sto ce svoje sinove i kceri 
poducavati ovim adabima i islamskom bontonu. Licnost zene muslimanke 301 NA SIJELU SJEDA GDJE IMA MJESTA 

U odgoju zene muslimanke, koja je obasjana uputom islama, spada i njeno sjedanje na 
sijelu tamo gdje ima mjesta, svaki put kad dode na sijelo na koje su dosle druge zene prije 
nje. Toje, doista, visokdrustveni bonton koji se crpi iz verbalne i prakticne upute Vjerovjesnika, 
s.a.v.s.. Taj bonton, svakog onog ko se kiti njime, cini primjerom istancanog ukusa, 
drustvenog napretka i lijepog cudoreda. 

Zena muslimanka, koja je odgojena ovim visokim moralom, ne prekoracuje preko zena 
koje sjede niti ih stjesnjuje, kako bi joj napravile mjesto medu njima, a u tome ona slijedi 
ispravan drustveni bonton kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., poducio svoje plemenite 
ashabe, kada bi dolazili na sijelo na kojem se on nalazio. 

Od Dzabira bin Semmure, r.a., prenosi se da je rekao: "Kada bismo dolazili kod 
Vjerovjesnika, s.a.v.s., svako od nas bi sjeo na slobodno mjesto. "^^^ 

Pametna zena muslimanka izbjegava da se utrpava medu dvije zene, te da ih na taj 
nacin razdvaja, osim u nuzdi i uz dopustenje ove dvije zene. To je, stoga, sto je razdvajanje 
dvaju zena, bez njihove dozvole, nesto sto je zabranio i na sto je upozorio plemeniti Poslanik: 

"Covjeku nije dozvoljeno da razdvoji dvojicu (Ijudi), osim s njihovim dopustenjem."^^* 

Uguravanje zene medu druge dvije zene, bilo to na sijelu ill negdje drugo, spada u 
nepozeljne i neprilicne stvari, naciju ruznocu islam mnogo ukazuje i upozorava na udaljavanje 
od nje. Hadisi i predanja o tome su mnogobrojna, a izreceni su u formi upozorenja kako bi 
Ijude upozoravali na ove adabe koje je odredio Allahov Poslanik, s.a.v.s., kadaje bio medu 
muskarcima. Medutim, svi ovi hadisi odnose se i na zene, jer se Poslanikove, s.a.v.s., 
norme odnose na sve muslimane, na muskarce i zene podjednako, kako je to vec poznato, 
i svi su zaduzeni da sprovedu njegova naredenja i da slijede njegovu casnu praksu (uputu). 

Jedan od ovih hadisa jeste i hadis koji prenosi Se'id el - Makburijj koji kaze: "Prosao sam 
pored Ibn - Omera, a s njim je bio neki covjek s kojim je razgovarao. Prisao sam im, a on me 
je udario po prsima i rekao: 'Kada vidis dvojicu Ijudi da razgovaraju, nemoj im se pridruzivati 
niti sjediti s njima sve dok ne zatrazis dozvolu od njih.' Rekao sam na to: 'Allah te ucinio 
boljim, Ebu - Abdurahmane. Ja sam se samo nadao da cu od vas dvojice cuti neko 
dobro.'"«== 

Ponekad neka od zena koje sjede, ustane da bi napravila mjesto zeni koja je dosia, a 302 Licnost zene muslimanke 

ono sto je ispravnije u ovom slucaju jeste da zena koja je dosia ne prihvati sjesti na njeno 

mjesto, sto odgovara onome kako su postupali ashabi, r.a. 

Od Ibn - Omera prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, je rekao: 

"Neka niko od vas ne podize nekoga s njegovog mjesta kako bi sjeo na to mjesto. Ali, 

vi se rasirite i nacinite mjesta. "^^^ 

A Ibn - Omer ne bi sjedao na mjesto covjeka koji bi mu ustao i napravio mjesto. ^^^ 
Zena muslimanka nastoji u ovakvim situacijama i prilikama postupati po uputi cistog 

islama i po onome kako su radili ashabi, r.a., te da, tako, postigne visoki drustveni bonton, 

omiljen Ijudima i da zasluzi Allahovu, dz.s., nagradu zbog slijedenja sunneta Allahovog 

Poslanika. NE DOSAPTAVA SE S DRUGOM 
ZENOM U PRISUSTVU TRECe 

Islamska naucavanja dolaze kako bi formirala naprednog covjeka, covjeka istancanog 
osjecaja, preciznog zapazanja i covjeka koji postuje osjecaje drugih Ijudi. Za postizanje 
svega toga, Mudri Zakonodavac propisao je eticka pravila i drustvene norme, ucinio ih 
sustinskim elementom vjere i naredio da se njima ukrasi i da se one moraju primjenjivati u 
stvarnom zivotu. 

U ta pravila i norme koje je zacrtao Allahov Poslanik, s.a.v.s., spada i to da se dvije zene 
ne dosaptavaju dok je medu njima treca zena: 

"Ako vas je troje, neka se dvojica ne dosaptavaju u prisustvu trecega, sve dok se ne 
pomijesaju s drugim Ijudima, kako to ne bi rastuzilo trecega."^^^ 

Imajuci ovo u vidu, zena muslimanka cijeje osjecaje islam istancao, kojije u njoj uzgojio 
visoki drustveni ukus, doista se ne izdvaja u razgovoru s jednom zenom u prisustvu trece, 
koja ce ostati sama, po strani i s osjecajem nelagodnosti. Naprotiv, ona vodi brigu i o 
osjecajima ove trece sestre, bez obzira u kakvim se okolnostima nalazila. Ako, pak, nastane 
potreba za razgovorom ove dvije zene, zatrazit ce dopustenje od trece i skratiti ce razgovor 
uz izvinjenje. 

Ovo je moral zene muslimanke, koja je nadojena uputom cistog islama, te se ona 
opskrbila mudroscu, inteligentnoscu i razboritoscu. Ovo je njen visoki drustveni nacin 
postupanja s drugim zenama, a do kojeg je ona dosIa iz upute njene vjere i iz zivotopisa Licnost zene muslimanke 303 

ashaba, r.a., u cije dubine dusa je usao islam, cija krv je pomijesana s njegovom Ijepotom i 
moralom, tako da nisu zanemarivali ovako osjetljive stvari u njihovom postupanju s Ijudima. 
tome svjedoce mnoga predanja koja opisuju njihovo visoko drustveno ponasanje i njihovu 
brigu o Ijudskim osjecajima. Jedno od tih predanja jeste i ovo koje biljezi imam Malik u djelu 
"El - Muvetta'", od Abdullaha bin Dinara koji kaze: 

"Bio sam s Ibn - Omerom kod kuce Halida bin Ukbea, koja se nalazi na pijaci pa je 
dosao neki covjek koji je htio nasamo s njim razgovarati, a s Ibn - Omerom nije bio niko osim 
mene. Ibn - Omer pozvao je drugog covjeka kako bismo bill cetverica, te je rekao meni i 
ovom covjeku koga je pozvao: 'Udaljite se malo. Ja sam, doista, cuo Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., da kaze: 'Neka se dvojica ne dosaptavaju u prisustvu trecega.""^^^ 

Zena muslimanka, koja slijedi uputu svoje vjere i njeno vrhunsko prakticiranje u 
odabranom dobu doista oponasa postupak Ibn - Omera, r.a., jer on nije bio zadovoljan da 
prica nasamo s covjekom koji mu je iznenada iskrsnuo na ulici, zato sto se nasao pred 
trecim covjekom koji moze osjetiti nelagodnost zbog njegovog odstranjivanja i izolovanja iz 
razgovora. On nije bio zadovoljan time da slusa sta ce ga ovaj covjek pitati sve dok nije 
pozvao i cetvrtog covjeka. Ovim postupkom ucinio je da svi razumiju da je ovo sunnet 
(praksa) Allahovog Poslanika, s.a.v.s., tako sto je izgovarajuci casni hadis pred njima, 
potvrdio da je ovo postupak kojeg se treba pridrzavati u ovakvim situacijama, vodeci brigu 
na taj nacin o osjecajima Ijudi i slijedeci sunnet Vjerovjesnika. 

Kako je samo uzvisen ovaj drustveni moral na koji islam podstice?! Sta ima velicanstvenije 
od postovanja islama prema covjeku !? I sta ima preciznije od njegovog postovanja covjekovih 
osjecaja!? 

poStuje starije I uCene zene 

Islamsko naucavanje sadrzi veliku skupinu visokih moralnih pravila koja zasaduju u 
licnost covjeka Ijudskost, plemenitost, moral i odgoj. Jedno od najistaknutijih moralnih pravila 
jeste i postivanje i iskazivanje pocasti starijima i iskazivanje duznog postovanja i uvazavanje 
prema ucenima. 

Inteligentna zena muslimanka, koja neprestano crpi upute iz svoje vjere, ne propusta se 
prihvatiti ovih orginalnih, islamskih pravila i osnova koji muslimanki daju njen originaini identitet 
u islamskom drustvu. A ona koja izgubi ta pravila i osnove prestaje biti clanom ovog drustva, 
zajednice i biva joj oduzeta cast pripadanja islamskom ummetu, kao sto to potvrduju rijeci 
Allahovog Poslanika: 

"Mom ummetu ne pripada onaj ko ne postuje nase starije, i ko nema milosti prema 304 Licnost zene muslimanke 

nasim mladima i ko ne postuje (ne priznaje) prava nasih ucenih."^^" 

Postivanje starijih zena, po njihovim godinama i polozaju, i davanje njima prednosti nad 
mladima od njih, znak je cistote i uznositosti jednog drustva, kao i toga da njegovi clanovi 
prihvataju eticke smjemice islama i da se ravnaju prema njegovim drustvenim adabima. To 
je, takoder, znak cistote i eticnosti dusa clanova tog drustva, bilo da se radi o muskarcima 
ilizenama. 

Zato je Allahov Poslanik, s.a.v.s., vodio brigu o produbljivanju ovog znacenja u dusama 
muslimana i muslimanki, udarajuci temelje islamskog drustva i ucvrscujuci eticke osnove 
unutar tog drustva. 

U svjedocanstva njegove brige o ovim znacenjima spadaju i njegove rijeci koje je uputio 
Abdurrahmanu bin Sehlu, kada ga je vidio da govori, a bio je najmladi u delegaciji koja je 
dosia Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., rekavsi mu: "Neka govori stariji. Neka govori stariji", te 
je Abdurrahman zasutio, paje govorio neko koje stariji od njega.^^' 

Savremena zena muslimanka time sto postuje stariju zenu i sto odaje postovanje i 
paznju ucenoj i cestitoj zeni, cini jednu veliku eticku radnju i na taj nacin izvrsava jednu vrstu 
ibadeta, jer je postivanje starijih ucenih i cestitih zena, ustvari, postivanje Allaha, dz.s., kao 
sto to kaze Allahov Poslanik: 

"U postivanje Uzvisenog Allaha spada iskazivanje pocasti prema starcu muslimanu, 
onome koji zna Kur'an napamet, all ne zanemaruje njegovo ucenje i slijedenje^^^ i iskazivanje 
pocasti prema pravednom vladaru."^^^ 

Ovim svojim drustvenim djelovanjem, ona, uistinu, izvrsava naredbu Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., davanju Ijudima njihovog mjesta i polozaja u islamskom drustvu. Ovo spominje 
imam Muslim na pocetku svoga "Sahiha" gdje kaze: 

"Od Aise, r.a., spominje se da je rekia: 'Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio nam je da 
Ijudima dajemo mjesto koje oni zasluzuju.'"^^" 

Prosvijecena zena muslimanka ne zaboravija da davanje Ijudima njihovog mjesta i polozaja 
zapravo znaci poznavanje njihovog stupnja i njihove vrijednosti. Tako, daje se prednost 
starijim, ucenim, onima koji Kur'an znaju napamet, intelektualcima i cestitim, bilo da su 
muskarci ill zene. Licnost zene muslimanke 305 NE UPIRE SVOJ POOLED 

u unutraSnjost tude kuOe 

U vrline odgojene i stalozene zene muslimanke spada i to da ona ne gleda u tudu kucu, 
ispitujuci i istrazujuci njenu unutrasnjost. Ovo se ne ubraja u pohvaljeni moral muslimanke 
koja je odgojena i pametna. Naprotiv, to se ubraja u prezreni, omrazeni i neprilicni moral. 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., zaprijetio je onima cije oci na sijelima lete, istrazujuci ono sto je 
nedozvoljeno i sramotno, i dozvolio je da im se izbiju oci, jer kaze: 

"Ko zaviri u kucu drugih Ijudi, bez njihove dozvole, dozvoljeno je da mu izbiju njegove IZBJEOAVA ZIJEVANJE 
NA SIJELU KOLIKO JE OOD TO M0GU6e 

U ostroumnost svjesne zene muslimanke i njeno poimanje bontona na sijelima spada i 

to da ne zijeva na sijelu, koliko je to god moguce. Ako je spopadne i obuzme zijevanje, 

pokusat ce da to sprijeci, koliko je moguce. Nato upucuje plemenit Poslanik, s.a.v.s.,rijecima: 

"Kada neko od vas zijeva, neka to prigusi koliko je moguce. "^^^ 

Ako ne moze prigusiti niti odagnati zijevanje, neka stavi ruku na svoja usta, kako to 

nareduje Allahov Poslanik: 

"Kada neko od vas zijeva, neka stavi ruku na svoja usta, jer sejtan ulazi kroz usta."^" 
Zijevanje je, doista, nesto ruzno i odvratno i nesto sto ne dolikuje odgojenom covjeku, te 
ga, stoga, treba sprijeciti ill izbjeci time sto ce otvorena usta prekriti rukom i na taj nacin 
sprijeciti da taj prizorvide prisutni. U tom smislu dolazi i uputa plemenitog Poslanika, s.a.v.s., 
koja poducava muslimane i muslimanke primjernom drustvenom ponasanju od kojeg prisutni 
na sijelu nece osjecati odvratnost niti ce ih uciniti da osjecaju da je dosadno u njihovom 
drustvu osobi koja zijeva, te da ta osoba zeli da oni odu od nje. Ovo je upravo ono kako ne 
postupa zena muslimanka koja je odgojena islamskim odgojem. 306 Licnost zene muslimanke PRIDRZAVA SE ISLAMSKOG 
BONTONA PRI KIHANJU 

Zeni muslimanki, koja poznaje propise svoje vjere, nije nepoznato da je islam taj koji je 
odredio bonton pri zijevanju na sijelima, kao i da je odredio bonton vezan za kihanje. Islam 
je poducio muslimane i muslimanke sta trebaju raditi kada ih obuzme kihanje, sta ce tada 
reel i sta im se kaze u vidu dove, a to je ono sto se u hadisu zove "Et - tesmitu". 

Od Ebu - Hurejrea prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,rekao: 

"Zaista Allah voli kihanje, a ne voli zijevanje. Pa, kada neko od vas kihne i zahvali Allahu, 
duznost je svakog muslimana da mu kaze: 'Allah ti se smilovao' ('Jerhamukellah'). A sto se 
tice zijevanja, ono je od sejtana, pa kada neko od vas zijeva, neka to sprijeci, onoliko koliko 
moze, jer kada neko zijeva, sejtan mu se, doista, smije."^^^ 

Ova neznatna refleksna pojava ne pojavljuje se tektako u zivotu covjeka muslimana, a 
da za nju nema propisa, pravila i adaba koji cine da muslimani i muslimanke u dubinama 
svojih dusa osjecaju da je ova vjera u svemu dobro za njih. Ova vjera nije propustila ni jednu, 
ni veliku ni malu stvar, a da je nije uredila i odredila specificne fraze i forme, vezane za svaku 
stvar, jer one drze covjeka muslimana u neprestanoj vezi s Allahom, Gospodarem svjetova. 

Kada kihne zena muslimanka, na njoj je da kaze: "El - hamdu lillah" ("Hvala Allahu"), a na 
onom je ko ju je cuo, da kaze: "Jerhamukellah" ("Allah ti se smilovao"). Na njoj je, potom da 
kaze dovu: "Jehidikumullah ve juslihu balekum" ("Allah vas uputio i poboljsao vase stanje"). 
Ovako upucuje hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kojeg biljezi El - Buhari: 

"Kada neko od vas kihne, neka kaze: 'El - hamdu lillah', a njegov brat ill drug, neka kaze: 

'Jerhamukellah'. Kada kaze: 'Jerhamukellah', neka kaze: 'Jehdikumullah ve juslihu 

balekum. '"«ss 

Formulacija dove "Jerhamukellah" naziva se "Et - tesmitu" i mustehabb je da se kaze 
onome ko zahvali Allahu prilikom kihanja. A ako ne zahvali Allahu, onda mu se i ne kazu ove 
rijeci, a tome Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaze: 

"Kada neko od vas kihne, pa zahvali Allahu, recite mu: 'Allah ti se smilovao', a ako ne 
zahvali Allahu, nemojte mu to ni reel."™ 

Od Enesa, r.a., prenosi se da je rekao: "Neka dva covjeka kihnula su kod Vjerovjesnika, 
s.a.v.s., tejejednomod njih rekao: 'Jerhamukellah', a drugom nije. Nato upitaonaj kome nije 
Vjerovjesnik, s.a.v.s., uputio dovu: 'Kihnuo je ovaj covjek i ti si mu rekao 'jerhamukellah', a Licnost zene muslimanke 307 

i ja sam kihnuo, pa mi to nisi rekao?' On mu odgovori: 'Ovaj je zahvalio Allahu, a ti nisi izrazio 
zahvalnostAllahu.'"^^' 

Proucavajuci ove formulacije koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., preporucio kod kihanja, do 
izrazaja dolazi plemeniti cilj, a to je spominjanje i zahvaljivanje Allahu Jedinom, kao i 
ucvrscivanje niti bratstva, Ijubavi, prijateljstva i iskrenosti medu muslimanima i muslimankama. 
Covjek koji zahvali Allahu, dz.s., prilikom kihanja, zahvaljuje na oslobadanju reakcija, 
nadrazaja i podrazaja koji su stavljeni u pogon u njegovoj glavi. Onaj ko ga cuje da zahvaljuje 
Allahu, moli Allaha da mu se smiluje, jeronaj ko zahvaljuje Allahu zasluzuje trajnu Allahovu 
milost. A onaj ko kise, uzvracaduljom i potpunijom dovom onome ko mu je rekao: "Allah ti se 
smilovao", a ta dova obiluje znacenjima dobra, Ijubavi, samilosti i srdacnosti. 

Na ovaj nacin islam usmjerava spontane, nagonske i instinktivne pojave u zivotu 
muslimana i muslimanki i cini ih prilikom koja ih podsjeca na njihovog Gospodara, a njihovi 
jezici izjavljuju Njemu zahvalu i u njihovim dusama ucvrscuju se niti Ijubavi, samilosti i 
bratstva. 

U bonton kihanja spada i to da covjek stavi ruku na svoja usta ill maramicu i da, koliko 
je moguce, utisa glas koji to kihanje prati, a upravo tako je postupao i plemeniti Poslanik, 
s.a.v.s., prilikom kihanja. 

Od Ebu - Hurejrea prenosi se daje rekao: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom kihanja stavio bi svoju ruku ill dio odjece na usta i 
utisao - ill spustio - time njegov popratni glas." ^^^ 

Svjesna i islamski odgojena zena muslimanka, u ovakvim iznenadnim situacijama koje 
iskrsnu pred covjeka, ne zaboravija postupiti onako kako je taj postupak muslimanima i 
muslimankama zacrtao Allahov Poslanik, s.a.v.s. Ona napamet zna dove koje se prenose 
od Poslanika,s.a.v.s., kako bi ih izrekia onda kada je spopadne kihanje ill kad neko drugi 
kihne, ill kako bi uzvratila dovu njene sestre muslimanke, u skladu s uputstvima plemenitog 
Poslanika, s.a.v.s., vezanim za islamski bonton kod kihanja. 

NE ZELI RAZVOD BRAKA DRUGOJ 

ZENI KAKO BI JO J TA ZENA 

USTUPILA SVOJE MJESTO 

Bogobojazna i svjesna zena muslimanka osjeca da zivi u muslimanskoj zajednici ciji su 
clanovi njena braca i sestre. U takvom drustvu koje se pokorava njihovom Gospodaru, 308 Licnost zene muslimanke 

smatra se zabranjenim varanje, prevara i obmanjivanje, kao i druga sramna svojstva koja 
uzimaju maha u drustvima koja ne traze uputu u Allahovoj, dz.s., uputi. 

Jedna od najodvratnijih losih osobina jeste nastojanje zene da ozenjenog covjeka prisvoji 
sebi od njegove zene, nakon sto se on razvede s njom, kako bi bio samo njen i kako bi samo 
ona uzivala sva dobra. Bogobojazna zena muslimanka veoma je daleko od ovakvih ruznih 
i sramnih osobina koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio u kontekstu njegove zabrane 
slicnih ruznih osobina i obicaja. To se nalazi u hadisu kojeg biljeze El - Buhari i Muslim od 
Ebu - Hurejrea koji kaze: Allahov Poslanik, s.a.v.s.,rekao je: 

"Ne podizite cijenu robe, ne zeleci je kupiti i neka covjek ne prodaje robu koju upravo 
prodaje njegov brat (drugi covjek). Neka onaj iz grada ne prodaje onome iz pustinje (sa 
sela). Neka covjek ne prosi djevojku koju je vec isprosio njegov brat (drugi mladic). Neka 
zena ne trazi razvod braka drugoj zeni kako bi otela ono sto je u njenoj posudi."^^^ ^^^ 

U predanju kod Buharije, takoder, od Ebu - Hurejrea stoji: 

"Nije dozvoljeno zeni da trazi razvod braka njenoj sestri (drugoj zeni), kako bi ispraznila 
njenu posudu, jer njoj pripada ono sto joj je odredeno."^^^ 

To je zato sto je muslimanka sestra drugoj muslimanki i ona vjeruje da ce ono sto joj je 
odredio Allah, dz.s., neizbjezno doci i da ona nije istinska vjernica ako ne voli svojoj sestri 
(muslimanki) ono sto voli samoj sebi, kao sto to potvrduje Allahov Poslanik, rijecima: 

"Niko od vas nije vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono sto voli samome 
sebi."^^« 

Stoga muslimanka u svojoj svijesti i vjeri ima ono sto je stiti od zapadanja u zamku ove 
pogreske i prijanja u glibu ovog grijeha. Cuvajuci sebe od zapadanja u ovu strasnu klizavicu, 
onatako postupa iz pokornosti prema Allahu, dz.s., Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., odazivajuci 
se njihovim naredbama i slijedeci visoke Ijudske vrijednosti koje je islam ugradio u njenu 
licnost, a ne zato da izbjegne sramotu koja pogada zenu unutar drustva zbog tog strasnog 
postupka, jer zena nekad moze sakriti svoj postupak i djelo i spasiti se od kritike i drustvene 
osude, all ona se ne moze spasiti od Allaha, Gospodara Moci i Uzvisenosti, Koji zna tajne i 
ono sto je skriveno, Koji zna poglede koji kriomice gledaju i Koji zna ono sto srca kriju. Licnost zene muslimanke 309 ODABIRE POSAO KOJI ODGOVARA 
NJENOJ ZENSTVENOSTI 

Islam je s pleca zene muslimanke odstranio teret rada, kako bi izdrzavala samu sebe i 
odredio je njenom ocu, ill bratu, ill muzu, ill nekom od njene blize rodbine da trosi na nju i da 
se brine o njoj. Stoga, svjesna zena muslimanka ne iscekuje da radi van svoje kuce, osim 
ako ima potrebu za zaradom, posto nema nikoga ko ce joj garantovati castan i Slobodan 
zivot, ill posto njeno drustvo ima potrebu za njenim radom kako bi obavljala posao za koji se 
specijalizovala, koji bi odgovarao njenoj zenstvenosti i koji bi cuvao njenu cast, vjeru i ahlak. 

Islam je obavezao muskarca da osigurava opskrbu svojoj porodici i zaduzio ga je 
troskovima zivota, kako bi zenu oslobodio za bracni zivot i majcinstvo. Ona je cvijet kuce, 
njena intimnost, Ijepota, miomiris i vedrina; ona je mozak organizacije kucnih poslova, dobrota 
i njeznost koja prodire u sve pore doma i lebdeci duh koji kruzi oko svoje djece. 

Ovo je islamski pogled na zenu i porodicu i ovo je njegova filozofija u bracnom i porodicnom 
zivotu. 

Nasuprot ovome, nalazi se filozofija zapada vezana za zenu i kucu, porodicu i djecu. 
Djevojka kada dostigne odreden broj godina, a to je u vecini slucajeva sedamnaest godina, 
njen otac ill brat ill bilo ko drugi iz njene blize rodbine nije obavezan da trosi na nju niti da se 
brine o njoj, nego je na njoj da trazi posao kako bi se brinula o sebi - i da sabire ono sto ce 
predociti svom buducem muzu, a to nazivaju "mirazom."A kada se uda, na njoj je da 
ucestvuje, zajedno sa svojm muzem, u osiguranju opskrbe za domacinstvo i djecu. Kada 
ostari i ako je jos uvijek u mogucnosti da zaraduje, na njoj je da nastavi s radom kako bi 
stekia moc, makar imala i bogatu djecu. 

Nema sumnje da mudra zena muslimanka shvata ogromni kontrast i veliku razliku 
izmedu stanja zene muslimanke i zene na Zapadu. U prvom nalazi se postovanje zene, 
njena zastita i sigurno osiguranje njenog casnog i uzvisenog zivljenja, a u drugom je 
iscrpljivanje zene, njeno preopterecivanje, naprezanje i njeno omalovazavanje, a posebno 
kada dode u godine starosti. 

Usiijedile su optuzbe zapadnih mislilaca zbog svega onog sto je lose, a sto se desava 
zeni na Zapadu, od kraja proslog stoljeca. Poceli su upozoravati svoje narode na srozavanje 
zapadne civilizacije koje ce se desiti ukoliko se nastavi s pogreskama koje nastaju izlaskom 
zene iz njene kuce, cijepanjem porodice i lutanjem djece. 

Veliki islamski aktivista dr. Mustafa es - Siba'i, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi "El - 31 Licnost zene muslimanke 

Mer'etu bejnel - fikhi vel - kanuni" (Zena izmedu fikha i zakona), sakupio je u vezi s ovim 
pitanjem jedan dio misljenja zapadnih mislilaca. Ta misljenja odrazavaju zestoki gnjev i 
duboku bol koju osjecaju ovi mislioci zbog stanja u kojem se nalazi zena na Zapadu. Izlozit 
cu neka od ovih misljenja u kojim se nalazi ziva slika stanja zene na Zapadu. 

Francuski strucnjak za filozofiju ekonomije Dzul Sejmon, kaze: "Zene su postale tkalje, 
daktilografkinje, itd...Vlada ih je iskoristila u svojim postrojenjima - radnim mjestima, cime 
one zaraduju nekoliko novcica, all su nasuprot tome potkopale I porusile temelje svojih 
porodica. Da, muskaracje poceo iskoristavati zaradu svoje zene, all nasuprot tome, njegova 
zarada se umanjuje zbog toga sto mu ona konkurise u njegovom poslu." 

On, takoder, kaze: "Postoje od njih I naprednije zene koje rade u knjigovodstvu, 
prodavnicama, koje u vlada koristi u obrazovanju. Medu njima mnoge zene su I u francuskim 
telegrafima, postama, zeljeznicama I bankama, all ova zaposlenja odvajaju ih od njihovih 
porodica. "^^^ 

On, takoder, kaze i sljedece: "Zena treba da ostane zena. Ona ovom svojom 
svojstvenoscu moze da pronade svoju srecu i da je pokloni zeni slicnoj njoj. Hajde da 
popravimo stanje zena, all ne i da ih promijenimo, da se cuvamo i strepimo od onih koji su ih 
pretvorili u muskarce, jer su one time izgubile mnogobrojno dobro, a mi gubimo sve. Priroda 
je uredila sve ono sto je stvorila^^^ pa hajde da je proucavamo, da budemo aktivni u njenom 
poboljsanju, da strahujemo od svega onoga sto udaljava od njenih zakonitosti i njenih 
modela."^™ 

Poznata engleska spisateljica Eni Rord kaze: "Da nase kceri rade u kucama kao sluskinje, 
ill poput sluskinja, bolje je i manje zio od njihovog zaposljavanja u fabrikama. Tako djevojka 
postaje zagadena kojekakvim prijavstinama, a Ijepota njenog zivljenja ide u nepovrat. Kamo 
srece da su nase zemlje poput muslimanskih zemaija u kojim je Ijepota u cednosti, njeznosti 
i cistoti. Sluskinja i rob pruzaju ugodan i raskosan zivot i ponasaju se onako kako se 
ponasaju djeca ukucana i ne cini im se nista nazao. Da, sramota je za engleske gradove da 
se njihove kceri, na primjer, cine porocnim zbog mnogostrukog mijesanja s muskarcima. 
Sta nam je pa ne idemo za tim da djevojka radi ono sto je u skladu s njenim prirodnim 
nagonom za odrzavanjem kuce i za ostavljanjem muskih poslova muskarcima, kako bi se 
sacuvalanjenacast?!"^^° 

Zena na Zapadu zavidi zeni muslimanki i zudi za tim da uziva, makar u jednom dijelu 
onoga sto uziva zena muslimanka, kao sto su njena prava, postovanje, zastita i sigurnost. 
Dokazi o tome su mnogobrojni, a neke smo vec napominjali.^^^ 

Jedan od njih je i misljenje djevojke Italijanke koja studira pravo na Oksfordskom 
univerzitetu, nakon sto je nesto cula o pravima zene u islamu i kako joj je islam podario sve 
vidove postovanja time sto ju je oslobodio osiguravanja zivotne opskrbe, nakon sto joj je Licnost zene muslimanke 311 

omogucio zavrsenje njene bracne i porodicne poslanice. Ona kaze: "Ja doista, zavidim zeni 
muslimanki i voljela bih da sam rodena u vasim zemljama."^^^ 

Ova se istina ucvrstila i u mislima zena koje predvode zenske pokrete u arapskim 
zemljama, a posebno kod nepristrasnih zena. Gospoda Selma el - Hafar el - Kezberi koja je 
vise puta posjetila Evropu I Ameriku, u novinama "El - Ejjam", (izdate 3. septembra 1 962. 
god), komentarisuci govor Sefika Dzebrija u njegovoj knjizi "Erdus - sahri" o teskom polozaju 
zene uAmerici, kaze: 

"Putopisac, na primjer, zapaza da Amerikanci usmjeravaju svoju djecu kroz igru od 
ranog djetinjstva da vole sprave I herojstva, kao sto uocava da su zene pocele raditi muske 
poslove u fabrikama automobila, da ciste puteve, te on tako iskazuje svoj bol zbog teskog 
I nesretnog polozaja zene koja trosi svoju mladost I svoj zivot u onome sto ne odgovara 
njenoj zenstvenosti, karakteru nit! njenom temperamentu. Usrecilo me je ono sto je rekao 
gospodim Dzebri, jer sam se vratila sa svog putovanja u Ameriku od prije pet godina, zaieci 
za stanjem zene koje joj je donio val slijepog izjednacavanja, te je postala bezobzirna u 
svojoj borbi za opstanak. Ona je, cak, izgubila I svoju slobodu, apsolutnu slobodu za koju se 
dugo borila, jer je postala zarobljenikom aparata I vremena. Povratak je postao tezak I 
uistinu je zaiosno da zena izgubi ono sto je najvelicanstvenije I najuzvisenije sto joj je 
"priroda "darovala, mislim na njenu zenstvenost, a potom I njenu srecu. Neprestani I iscrpljujuci 
posao uskracuje joj male uzitke koji su prirodno skloniste I za zenu I za muskarca. A nista 
drugo ne moze otvoriti pupoljke I rasiriti njihov miris do zena I domacica. U krugu I unutar 
same porodice nalazi se sreca drustva I pojedinaca, kao I izvor nadahnuca I izvoriste dobra 
I kreacije. 

Bacanje zene u kovitlac posia, u srediste zivotne borbe, da pravi konkurenciju 
muskarcima kako bi zauzela njihova mjesta ill kako bi zajedno s njima ucestvovala u poslu 
natim mjestima, bez potrebe koju iziskuje opci interes, cista je zabluda I bijedno posrtanje 
koje je zadesilo narode u periodima dekadence, smutnje, lutanja I zablude. Zena muslimanka, 
koja je obasjana uputom Knjige svoga Gospodara I praksom Njegovog Poslanika, s.a.v.s., 
nije nikako zadovoljna da bude bacena u tu uzarenu pec. Ona odbija bit! jeftina roba koju ce 
progutati pohlepni bogatasi, ill da bude zasljepljujuca marioneta koja zabavija bezobrazne 
poluljude. Ona u potpunosti odbacuje takav lazni, neispravni progres koji poziva tome da 
zena izade otkrivena, prozirne odjece, razgolicena, pokazujuci svoje drazi i ukrase, kako bi 
uz muskarca radila na radnim mjestima. Ona svojm casnim, cvrstim, razboritim i mudrim 
stavom, svojoj zemiji, svom drustvu i svom narodu cini veliku usiugu, kao i svojim pozivom 
da prestane ova velika komedija u vidu tiskanja zena i muskaraca u njihovim poslovima. A 
sve ono sto prati ovu komediju, poput izopacenosti u ahlaku (moralu), zapustanja porodice 
i rasipanje imetka, doista, je vece od koristi koju zena pruza na svom poslu. Na to ukazuju 31 2 Licnost zene muslimanke 

rijeci poglavara Sjeverne Koreje na kongresu Unije zena, koji je odrzan u njegovoj zemiji 
1971 .god: 

'Mi, doista, cinimo da zene udu u drustvo, sigurno ne zato sto imamo manjak radne 
snage. Da otvoreno kazemo, ono sto sada drzava podnosi zbog uposljavanja zena vece je 
od koristi koju zene pruzaju drzavi putem ucestvovanja u poslu, nakon sto su usie u 
drustvo.' Potom je rekao: 'Onda, zasto zelimo da se zene aktiviraju u njihovom izlasku u 
drustvo? To je stoga sto njihov izlazak uglavnom ima za cilj revolucioniziranje zena i njihovo 
modifikovanje prema modelu radnicke klase putem drustvenog zivota. Nasa partija ohrabruje 
izlazak zena u drustvo putem njihove aktivnosti, radi revolucioniziranja zena i njihovog 
pretvaranja u radnicku klasu, bez obzira koliko to kostalo drzavu.'" 

Nesumnjivo je da je svjesna i mudra zena muslimanka spoznala svoj put i stazu kojom 
kroci, nakon sto je uvidjela veliku razliku izmedu Allahovog zakona i zakona dzahilijeta, te je 
izabrala Allahov zakon, ne gledajuci i ne obaziruci se na neznabozacke i lahkomislene 
povike, koji iskrsavaju s vremena na vrijeme i otud i ovdud. 

"Zar oni traze da se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha boiji sudija narodu koji 
cvrsto vjeruje?"^^^ NE OPONASA MUSKARCE 

Doista, zena koja se ponosi svojom licnoscu muslimanke, nikada ne oponasa muskarce, 
jer zna da je zenino oponasanje muskarca kao i muskarcevo oponasanje zene haram 
(zabranjeno) u Serijatu. 

Allahova Mudrost i Njegov vjeciti Zakon u svemiru, zivotu i u covjeku odreduju da licnost 
muskarca ima odredene specificnosti u odnosu na zenu i da zena ima odredene specificnosti 
u odnosu na muskarca, jer svako od njih ima svoju specificnu ulogu u zivotu. Ova specificnost 
osnovne funkcije svakog pola, kao i njegova uloga u zivotu, u potpunosti je povezana sa 
specificnoscu licnosti svakog pola, to jest, putem razlicitosti muskarca od zene i zene od 
muskarca. 

Islam je stvari postavio na njihova mjesta precizirajuci ulogu muskarca i zene u zivotu i 
olaksavajuci svakom od njih ulogu zbog koje je stvoren. Svaki izlazak iz ovog bozanskog 
okvira predstavija izlazak iz okvira prirode u kojoj je Allah, dz.s., stvorio Ijude, kao sto 
predstavija falsificiranje Ijudske naravi i odstupanje od postojane i iskonske originalnosti. To 
je ono sto preziru oba pola, a nema boljeg dokaza za to od toga da zena prezire 
zenskobanjastog, malaksalog muskarca koji oponasa zene, kao sto muskarac prezire 
grube, muskobanjaste zene koje oponasaju muskarce. Izgradnja svijeta i sreca covjecanstva 
nece biti potpuni i praviini osim ispoljavanja specificnosti svakog od dva pola, uzivanjem Licnostzenemuslimanke 313 

svakog od njih u specificnostima drugog pola i njihovim zajednickim potpomaganjem u 
izgradnji svijeta i usrecenju covjecanstva. 

Zbog svega ovoga dolaze strogi i kategoricki islamski tekstovi koji obecavaju kaznu za 
muskarce koji oponasaju zene i kaznu za zene koje oponasaju muskarce. 

Od Ibn - Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo je muskarce koji oponasaju zene i zene koje oponasaju 
muskarce."^*" Od Ibn - Abbasa, r.a., takoder, prenosi se da je rekao: 

"Vjerovjesnik, s.a.v.s., prokleo je zenskobanjastog muskarca i muskobanjastu zenu" i 
rekao je: 'Izvedite ih iz njihovih kuca.'" Rekao je: "Paje Vjerovjesnik, s.a.v.s., izveo nekog 
covjeka, aOmerje izveo neku zenu."^*^ 

Aod Ebu - Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo je muskarca koji oblaci zensku odjecu i zenu koja 
oblacimuskuodjecu."^^^ 

Onog dana kada su muslimani bill u zivotnoj snazi, kada im je sudio Serijat, kada su 
njihova drustva bila obasjana svjetloscu islama, nije bib nikakvog traga problemu oponasanja 
zena muskaraca i muskaraca zena. A danas, nakon sto se zastita islama naglo udaljila od 
muslimana, nakon sto se njegovo svjetio ugasilo u njihovim drustvima, u tim mnogobrojnim 
drustvima nalazimo djevojke koje oblace uske pantalone ocrtavajuci njihova tijela i kosulje 
koje su rasirene i medu muskarcima i medu zenama. One su otkrile svoje glave, razotkrile 
svoje misice, sve dok nisu postale poput mladih muskaraca. Isto tako, mi nalazimo i skupinu 
zenskobanjastih, dugokosih mladica koji su oko svojih vratova objesili zlatne lancice koji 
ukazuju na njihova razotkrivena prsa. Pustili su svoju kosu i iscesljali je tako da njihova 
glava izgleda poput glave neke djevojke, da je, cak, tesko uociti razliku medu njima. 

Ovo su mizerni prizori koji se javljaju u nekim islamskim zemljama koje su pretrpjele 
idejnu agresiju i u kojim su mnogi mladici dozivjeli duhovni poraz. To su prizori koji su strani 
islamskim narodima, njihovim zajednicama, vrijednostima i islamskim obicajima. Ti prizori 
do njih stizu podjednako i sa iskvarenog Zapada i sa nevjernickog Istoka, gdje su se rasirile 
razlicite tendencije, od egzistencijalisticke, do nihiisticke, kao i druge zablude, putem kojih je 
covjecanstvo skrenulo s pravog puta i zapalo u veliku nesrecu, jer su ga udaljili od njegove 
ciste i ispravne naravi ka ekscentricnosti, anomalijama i devijacijama, jer su tim narodima 
povratile natrag najteze posljedice, najmucnije defektnosti i najopasnije bolesti, a od svega 
ovoga nas pogadaju samo posljedice. Zivot zena i muskaraca koji su zaiutali od Allahove 
upute, rasirio se u nekim muslimanskim zemljama, nakon sto je raskinut hilafet, nakon sto 
se raspalo jedinstvo ummeta i nakon sto su se u nekim muslimanskim zajednicama i drustvima 
uzdrmale mnoge njegove vrijednosti. Tako su ti muskarci i zene, koji su izuzeci, postali 
strani dijelovi tijela islamskog ummeta. Oni se udaljavaju od njegovog jasnog puta, njegove 
postojane vrijednosti i njegovog specificnog karaktera. 31 4 Licnost zene muslimanke POZIVA KA ISTINI 

Zena muslimanka, koja je svjesna upute svoje vjere, zna da covjek nije uzalud stvoren 
na ovome svijetu, nego je stvoren radi toga da ispuni svoju zadacu, ponese emanet i da 
izvrsi svoju obavezu, a to je ibadet Allahu, dz.s. : 

"Dzine i Ijude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. "^^^ 

Ibadet Allahu ocituje se u svakom pozitivnom i konstruktivnom Ijudskom pokretu, u 
izgradnji svemira, u ostvarenju Allahove Rijeci na Zemiji i u sprovodenju Njegovog programa 
u zivotu. Sve ovo je Istina kojoj muslimani i muslimanke trebaju pozivati druge Ijude. 

Otud iskrena zena muslimanka osjeca svoju obavezu, onoliko koliko je u mogucnosti, 
pozivanja drugih zena ka Istini, u koju ona vjeruje, zeleci time postici velicanstvenu nagradu 
koju je Allah, dz.s., obecao onima koji pozivaju Allahu, kao sto se to navodi u Vjerovjesnikovim, 
s.a.v.s., rijecima upucanim Aliji, r.a.: 

"Tako mi Allaha, da Allah putemtebe uputi na pravi put jednog covjeka, bolje je nego da 
posjedujes blago crvenih deva."^^*^*^ 

Lijepa rijec koju zena muslimanka uputi u drustvu zena koje su u zabludi, ill koju uputi 
zeni koja je zaiutala od Allahove upute, te ta rijec ostavi traga na dusama, za to ce se sestri 
misionaru vratit velicanstvena nagrada koja prevazilazi bogatstvo crvenih deva, kojeje bilo 
najdragocjenije blago Arapa u to doba. Ovoj nagradi pridodaje se nagrada one zene koja je 
pomocu nje upucena na pravi put, kao sto nas o tome obavjestava plemeniti Poslanik, 
s.a.v.s.: 

"Onaj ko poziva na pravi put, imat ce nagradu poput nagrade onih koji ga slijede, a to 
nece nimalo umanjiti od njihove nagrade. "^^° 

Zena muslimanka koja je misionar nimalo ne omalovazava svoj kapital u znanju kada 
poziva zene ka Allahu. Dovoljno joj je da prenese znanje koje je stekia ill savjete i uputu koju 
je cula, makar to bio jedan ajet iz Allahove Knjige, a to Vjerovjesnik, s.a.v.s., oporucuje 
svojim ashabima: 

"Dostavite od mene makar jedan ajet..."*^^ 

Ovaj ajet, ill ova jedna rijec misionara moze naici na skroviste imana, jer se u dusi zene 
koja slusa, upali iskrica upute, te ona prihvati Istinu i njen cijeli zivot osvjetljava blistavom 
svjetloscu Istine. 

Zato zena muslimanka, misonarka, ne zaii truda u pozivanju zena ka Istini, a to im je 
veoma potrebno u ovom vremenu, zeleci time postici Allahovo zadovoljstvo, sireci time Licnost zene muslimanke 31 5 

svijest medu zenama koje jos nisu stekle ovu svijest, kulturu i usmjerenje, nudeci dokaz da 
je ona vjernica koja svojoj sestri (muslimanki) voli ono sto voli samoj sebi. Ovo je moral 
misionarke, koja se istice medu obicnim zenama. To je, doista, velicanstven i visok moral 
koji istice i velica Allahov Poslanik, s.a.v.s., i koji njemu poziva, rijecima: 

"Neka Allah uljepsa i da blagodat covjeku koji je od nas nesto cuo i to prenio onako kako 
je cuo. Pa, mozda je onaj kome je to saopceno boiji od onoga ko je to cuo i prenio. "^^^ 

Zena muslimanka, prosvijetljena uputom Knjige i sunneta, slici svjetljci koja obasjava put 
zenama koje idu u tamnoj i mracnoj noci. Ona ne moze svoju svjetlost zakloniti od njenih 
sestara koje posrcu u pomrcini tamne noci, nakon sto je uvidjela kako je ogromna nagrada 
koju je je Allah pripremio za iskrene i istnoljubive misionarke. 

NAREDUJE CiNJENJE DOBRA, 

A odvraCa od ZLA 

Obaveza naredivanja cinjenja dobra i odvracanja od zla ne ogranicava se samo na 
muskarce, nego podjednako obuhvata i muskarca i zenu, kao sto se to nalazi u rijecima 
Uzvisenog Allaha: 

"k vjemici i vjetnice piijatelji su jedni dnigima: ttaze da se cine dobra djela, 
a od nevaljalih odvtacaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, iAIIahu i Poslaniku 
Njegovu se pokotavaju. To su oni kojma ce se Allah sigutno smilovati. - Allah je, 
doista, silan i mudar."'' 

Islam je zenu postavio na ovo visoko drustveno mjesto time sto joj je u zadatak stavio 
ovu velicanstvenu drustvenu obavezu, obavezu naredivanja cinjenja dobra i odvracanja od 
zla, jer je po prvi put u historiji ucinjeno da ona nareduje, a bila je poznata, osim u svijetu 
islama, samo kao ona kojoj se nareduje. 

I prema ovom zaduzenju, koje je u stvari pocast, zena muslimanka se obavezom 
naredivanja cinjenja dobra i odvracanjem od zla unapreduje u granicama i sferama koje 
odgovaraju njenoj zenstvenosti i koje ulaze u okvir njenog poija djelovanja i njene specijalnosti, 
te se tako suprotstavija zlu, kojeg ima podosta u svijetu zena. Kada ga vidi, zabranjuje ga 
razboritoscu, razmatranjem, mudroscu, dobrodusnoscu i lijepim pristupom, teto zio otkloni 
rukom, ako je u mogucnosti, a da njeno otklanjanje ne izazove jos veci nered, a ako nije u 
mogucnosti, svojim jezikom obznani ono sto je ispravno, a ako ni to nije u mogucnosti, onda 
svojim srcem odbacuje ono sto nije ispravno. Ona ce razmisljati o nacinima i metodama koji 
ce dovesti do njegovog otklanjanja i iskorjenjivanja. Ovaj nacin otklanjanja zla, nacin je koji 31 6 Licnost zene muslimanke 

je naredio Poslanik, s.a.v.s., svojim rijecima: 

"Ko od vas vidi neko zio, neka ga otkloni rukom, pa ako ne mogne, onda svojim jezikom, 
a ako ni to ne mogne, onda svojim srcem, a to je najslabiji vid imana."*^" 

Prosvijecena zena muslimanka, kada obavija svoju obavezu naredivanja cinjenja dobra 
i odvracanja od zla, savjetuje svoje sestre, zaiutale muslimanke ili one koje su uskracene u 
slijedenju upute cistog islama. A vjera je savjetovanje, kao sto je to veoma koncizno, jezgrovito 
i statisticki dotjerano utvrdio Allahov Poslanik, s.a.v.s. kada je cijelu vjeru sazeo u jednu 
rijec, a to je "savjetovanje". Posto je vjera savjetovanje, neminovno je da se izvrsava 
obaveza naredivanja cinjenja dobra i odvracanja od zla, kako bi se ostvarilo savjetovanje 
koje je spomenuo Allahov Poslanik, s.a.v.s. , a koje je temelj vjere: 

"Vjera je iskren i cist odnos." Rekli smo: 'Prema kome?' Rekao je: 'Allahu, Njegovoj 
Knjizi, Njegovom Poslaniku, starjesinama muslimana i ostalim muslimanima."*^ 

Javno savjetovanje i naredivanje cinjenja dobra i odvracanja od zla u zenskim sredinama, 
od mudre i svjesne zene muslimanke, devest ce do ispravljanja mnogih stvari i rasirenih 
stanja kod zena, a koja se zasnivaju na tradiciji, obicaju i kontinuitetu, sto je suprotno uputi 
islama i njegovoj mudrosti, a sto se cesto desava u sredinama zaiutalih zena. Zena 
muslimanka, ako se suprotstavi uspostavljanju ovih obicaja i ako se prihvati jasnog 
izrazavanja islamskog stanovista o njima, to ce njenom drustvu i njenom narodu pruziti 
najbolje djelo i ona ce biti jedna od najboljih osoba. 

"Neki je covjek ustao do Vjerovjesnika, s.a.v.s., dok je on bio na minberu i upitao: 
'Allahov Poslanice! Koji Ijudi su najboiji?' Odgovorio je: 'Najboiji Ijudi medu vama su oni koji 
najvise uce Kur'an, koji su najbogobojazniji, koji najvise nareduju cinjenje dobra, koji najvise 
zabranjuju zIo i koji najvise od vas obilaze i odrzavaju rodbinske veze.'"™ 

Na taj nacin prosvijecena zena muslimanka, koja ima ulogu i zadacu u zivotu, ne presucuje 
ono sto je lose niti odustaje od pojasnjenja istine, kao sto nije ni zadovoljna devijacijama. 
Ona neprestano radi na koristi za njene sestre u islamskom drustvu i na njihovom izbavljenju 
iz tromosti, zaostalosti, neznanja i devijacije u kojima se nalaze. Ona izvrsava svoju obavezu 
naredivanja cinjenja dobra i odvracanja od zla, povodeci se za naredbom Allaha i Njegovog 
Poslanika, s.a.v.s. , stiteci se od Allahove kazne koja obuhvata drustva u kojim se ne podizu 
glasovi koji nareduju dobro, a zabranjuju zIo. 

Posto je Ebu - Bekr, r.a., postavljen za halifu, popeo se na minber, zahvalio Allahu, a 
potom rekao: 

"0 Ijudi, vi doista, ucite ovaj ajet: '0 vjemici, btinite se o sebi; ako ste na ptavom 
putu, nece vam nauditi onaj koji je zalutao!..."^^\ a vi ga ne postavljate na njegovo 
mjesto. Ja sam, uistinu, cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaze: 'Doista, Ijudi kada vide 
zIo, pa ga ne promijene, Allah ce ih brzo sve kazniti.'"™ 

Muslimanka, koja je iskrena u svom islamu, koja je ispunjena imanom i ciji je um Licnost zene muslimanke 31 7 

prosvijetljen svjetloscu bozanske upute, neprestano se krece na putu dobra, nareduje 
cinjenje dobra, a odvraca od zla, upucuje savjet, popravija iskvarene stavove i ne dozvoljava 
samoj sebi neaktivnost, pasivnost, nezainteresovanost niti opustenost, kao sto nikada ne 
zanemaruje neko od pitanja koje se dotice vjere i njenih obreda, a niti izbjegava njenu uputu 
i njen duh. Pitanja vjere i akide (vjerovanja) predstavljaju ozbiljnost u kojem nema sale i nije 
dozvoljeno sutjeti na bilo koju devijaciju ili pogresku u vjeri, jercemo u suprotnom zapasti u 
situaciju u koju su zapali zidovi, onog dana kada se Allah rasrdio na njih, jer je vidio kod njih 
popustljivost, lijenost i nezainteresovanost u pitanjima njihove vjere. 

"Medu sinovima Israilovim koji su bill prije vas, kada bi neko od njih uradio neko pogresno 
djelo pa mu neko to zabrani, pravdajuci se, sutradan bi sjedio zajedno s njime, jeo i pio, kao 
da ga nije vidio da grijesi. Kada je Uzviseni Allah to vidio kod njih, ucinio je njihova srca 
medusobno suprotstavljenim 'jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, zato sto su se bunili i 
uvijek granice zla prelazili.' Tako mi Onoga u Cijoj ruci je moja dusa, ili cete naredivati 
cinjenje dobra, odvracati od zla, sprecavati onoga ko ziostavija i privoliti ga na istinu ili ce, u 
protivnom, Allah vasa srca okrenuti jedne protiv drugih i prokleti vas kao sto je njih prokleo."*^ SNALAZLJIVA JE I MUDRA 
U SVOM MISIONARSTVU 

Zena muslimanka, misionarka, snalazljiva je, ostroumna i dovitljiva u svom misionarstvu, 
mudra je i pazljiva u svom obracanju zenama koje poziva u vjeru. Ona procjenjuje njihov 
intelektuaini i drustveni polozaj i na lijep nacin ulazi u njihova srca i umove svojom mudroscu 
i savjetom, kao sto to preporucuje casni Kur'an: 

"Na put Cospodata svoga mudto i lijepim savjetom pozivaj... "^°° 

Sestra misionarka pazi na oduljivanje, dosadu i opterecenje slusateljica, te ne oduljuje 
svoj govor i u svom govoru ne obuhvata nejasna pitanja koja je tesko razumjeti, nego im 
predocava misao koju im zeli dostaviti putem jasne konciznosti koja ne ostavija znacenje 
nedorecenim, zanimljivim i privlacnim stilom koji nije zamoran i u nekoliko navrata kako bi, 
ona koja se poziva u vjeru, mogia shvatiti misao koja joj se izlaze i prezentira i kako bi to 
mogia primijeniti s lahkocom, zadovoljstvom i velikom zeljom. Ovako je Allahov Poslanik, 
s.a.v.s., postupao kada bi savjetovao Ijude (vazio Ijudima), kao sto nas o tome obavjestava 
casni ashab Abdullah bin Mesud, r.a. 

Abdullah bin Mesud, r.a., bio se obavezao da ce Ijudima vaziti svakog petka, te mu je 
neki covjek rekao: "0 Ebu - Abdurrahman, volio bih kad bi nas podsjecao (vazio nam) svaki 
dan." Odgovorio mu je: "Jedino sto me u tome sprecava jeste to sto ja prezirem da vam 31 8 Licnost zene muslimanke 

dosadujem. Ja vas, doista, s vremena na vrijeme savjetujem^*'\ kako nas je savjetovao 
Allahov Poslanik, s.a.v.s., bojeci se da nam ne postane dosadno."^*'^ 

Najneophodnije osobine dovitljive, ostroumne i mudre aktivistkinje jesu da bude blaga i 
Ijubazna prema onima koje poziva u vjeru, pa je strpljiva zbog nedovoljnog razumijevanja 
nekih od njih, nepoznavanja mnogih vjerskih pitanja, ponovljenih gresaka i dosadnih i 
mnogobrojnih pitanja; povodit ce se u tome za poglavarom svih misionara i misionarki, 
Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., koji je bio primjerstrpljivosti, tolerancije, uvidavnosti, blagosti, 
sirokogrudnosti i koji je pristupao onima koji ga pitaju kao dragi i prisni upucivac i kao ucitelj, 
korektor i reformator. Nije mu smetalo njihovo sporo razumijevanje niti su mu bila dosadna 
njihova mnogobrojna pitanja, kao ni njegovo neprestano ponavljanje odgovora nata pitanja, 
sve dok ih dobro ne bi razumjeli i dok ne bi od njega otisli zadovoljni i radosni zbog toga sto 
su razumjeli. 

Jedan od dokaza za to jeste i predanje koje prenosi ashab Muavija bin el - Hakim es - 
Sulemijj, r.a.,kojikaze: 

"Klanjao sam s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., kada je neki covjek*^ kihnuo, te sam 
rekao: 'Jerhamukellah (Allah ti se smilovao).' Ljudi su bacili pogled na mene, pa sam rekao: 
'Tesko mu majci, sta gledate u mene?' Poceli su udarati rukama po svojim butinama. Uvidio 
sam da me usutkuju*^ pa sam zasutio. Posto je Allahov Poslanik, s.a.v.s., klanjao, a kao 
otac i kao majka mi je bio, nisam vidio prije njega, a ni poslije njega boljeg ucitelja. Tako mi 
Allaha, nije me korio niti me je udario, a ni izruzio. Rekao je: 'U ovom namazu nije ispravno 
da ljudi govore. On je, doista, slavljenje, velicanje i ucenje Kur'ana', ill kako je vec rekao 
Allahov Poslanik, s.a.v.s. Rekao sam: 'Allahov Poslanice! Ja sam u ovom novom vremenu 
neznalica. Allah nam je poslao islam, a medu nama ima ljudi koji idu vracevima!' Rekao je: 
'Pa, nemoj im ti ici.' Rekao sam: 'Medu nama ima i ljudi koji su praznovjerni!' Rekao je: 'To je 
nesto sto nalaze u svojim prsima i to ih ne sprecava."'^°^^°^ 

U ahlak uspjesne i mudre misionarke i u njen privlacni i efikasani metod (pozivanja u 
vjeru) spada i to da ona ne ponizava one koje su nesto lose ucinile, zbog tog loseg djela, niti 
zene koje imaju nedostatak, zbog njihovog nedostatka. Naprotiv, ona je blaga i lijepo postupa 
prilikom dijaloga njima. Ona im blago, a ne direktno, ukazuje na njihova losa djela i na njihov 
nedostatak, trazeci od njih da se mudro i razborito oslobode tih losih stvari i nedostataka. 
Ona tako postupa vodeci brigu o tome da ne povrijedi njihove osjecaje i da njihove duse ne 
pobjegnu pred pozivom u vjeru. Ovo je mudar i razborit metod koji prodire do dusa, koji 
najvise ostavija traga na srca i koji je najuspjesniji u lijecenju nedostataka i dusevnih, 
moralnih i drustvenih bolesti. To je metod koji je slijedio Allahov Poslanik, s.a.v.s., u svom 
va'zu (savjetovanju). Aisa, r.a., kazuje: 

"Vjerovjesnik, s.a.v.s., kada bi mu nesto rekli o nekom covjeku, ne bi rekao: 'Sta je tom Licnost zene muslimanke 31 9 

i torn covjeku pa to kaze?', ali bi rekao: 'Sta je tim Ijudima, pa govore to i to?!"'^°^ 

Medu svojstva misionarke koja su vazna i obavezujuca za uspjeh u njenom misionarstvu, 
svakako se ubrajaju i objasnjavanje, jasnoca i ponavljanje koje nije zamorno, dok ne prevlada 
misljenje da su one, kojim se obraca, shvatile govor koji su cule i da je on prodro do njihovih 
srca. Ovo je, takoder, cinio Allahov Poslanik, s.a.v.s., kao sto to kazuje Enes, r.a.: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi nesto (vazno) govorio, ponovio bi to tri puta, kako bi 
se razumjelo, a kada bi dosao do naroda i poselamio ih, poselamio bi ih tri puta.'™ 

AAisa, r.a., kazuje: 

"Govor Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bio je razgovijetan. Razumio gajesvako ko gaje 
slusao.'™ DRUZI SE S KREPOSNIM ZENAMA 

Zena muslimanka trudi se da u svojoj povezanosti s drugim zenama odabire kreposne 
zene medu njima, kako bi joj bile sestre i prijateljice. Ona se prijazno osjeca u njihovom 
drustvu, medusobno se potpomaze s njima u dobrocinstvu, bogobojaznosti, dobrim djelima, 
usmjeravanju zena u sredinama u kojim je nedostatna islamska svijest i njihovom 
osvijescivanju. Druzenje s kreposnim zenama i sijeljenje s njima neprestano donosi dobro, 
korist i sveobuhvatnu nagradu. Sve to kod zena u njihovim drustvima povecava postojanost 
u misljenju, kao sto povecava njihovu obrazovanost u vjeri i njihovo prihvatanje Istine. 
Stoga, u Kur'anu casnome i dolazi podstrek na takvo ponasanje. 

"Budi cvtsto uz one koji se Cospodani svome mole ujutto i navecet iz zelje za 
Lkem Njegovim, i ne skidaj ociju svojih s njih iz zelje za sjajem u zivotu na 
ovome svijetu, i ne slusaj onoga cije smo srce nehajnim prema Nama ostavili i 
koji sttast svoju slijedi i ciji su postupci daleko od tazbotitosti. "^^ ° 

Iskrena zena muslimanka voli samo kreposne, bogobojazne, plemenite i casne zene. 

"Svojim druzenjem splemenitima, 

ti pripadas njima, 

zato ne pokazuj svoju phsnost s drugima. " 

Svjesna i prosvijetljena zena muslimanka ne nalazi nikakav nedostatak u druzenju s 
kreposnim zenama, makarone naizgled bile i bez drustvenog i materijalnog stupnja. Ibret 
(pouka) nalazi se u dragocjenosti licnosti, karakteru, a ne u njenoj pojavi ill izgledu i bogatstvu. 
Allahov vjerovjesnikMusa,a.s.,isaojeza Dobrim Robom kako biodnjeganaucio,obracajuci 
mu se s punim postovanjem i uvazavanjem: 
"Mogu li da te ptatim, ali da me poucis onome cemu si ti ispravno poucen?" ^^ ^ 320 Licnost zene muslimanke 

A kada mu je Dobri Rob odgovorio: "Tisigumo necesmocisa mnom izdtzati"^^^, 

rekao mu je Musa, a.s., s iskrenom Ijubavlju i neizmjernom uljudnoscu: "Vidjetcesda cu 
sttpljiv biti, ako Allah da, i da ti se necu ni u cemu ptotiviti. "^^ ^ 

Svjesna zena muslimanka, odabiruci svoje prijateljice medu cestitim zenama, ne 
zaboravija da su Ijudi poput rudnika. Neke od njih su vrijedne, a neke su bezvrijedne, a tako 
i Ijudi. tome nas obavjestava plemeniti Poslanik, s.a.v.s., klasificirajuci ih i pojasnjavajuci 
njihovusupstancu: 

"Ljudi su rude poput rude srebra i zlata. Oni koji su bill najboiji medu njima u dzahilijetu 
najboiji su i u islamu ako su uceni. A duse su mnogobrojna (raznovrsna) vojska. One koje 
se poznaju sjedine se, a one koje se ne poznaju razidu se."^'" 

Ona, iz upute svoje vjere, doista, zna da postoje dvije vrste sagovornica: cestita 
sagovornica i losa sagovornica. Cestita je sagovornica poput one koja nosi misk (miris); 
poklanja svojoj sagovornici miomirisnu aromu, a losa sagovornica je poput onoga ko puse 
u kovacki mjeh; svojoj sagovornici pribavija samo vrucinu, paru, plamen i smrad. Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., nam o tome daje najboiji primjer u rijecima: 

"Primjer dobrog i loseg sagovornika jeste kao i primjer onog ko nosi miris i onog ko puse 
u kovacki mjeh. Onaj ko nosi miris, ill ce ti ga pokloniti, ill ces ga od njega kupiti, ill ces od 
njega osjetiti ugodan miris. A onaj ko puse u kovacki mijeh, ill ce ti zapaliti odjecu, ill ces od 
njega osjetitiruzan miris. "^^^ 

Zato su casni ashabi vodili brigu o posjecivanju dobrih Ijudi, cestitih muskaraca i cestitih 
zena, koji su podsjecali na Allaha i Sudnji dan, koji su razmeksavali srca, koji su iz ociju 
izazivali suze strahopostovanja, podsjecanja i pouke. tome Enes, r.a., prenosi ovu 
upecatljivu pricu: 

"Nakon Vjerovjesnikove, s.a.v.s., smrti, Ebu - Bekr, r.a., rece Omeru, r.a.: 'Hajde da 
posjetimo Ummu - Ejmen^^^kao sto ju je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjecivao.' Kadasu 
dosli kod nje, zaplakala je, te su joj njih dvojica rekia: 'Sta te je rasplakalo? Ono sto je kod 
Allaha bolje je za Allahovog Poslanika, s.a.v.s.' Na to je rekIa: 'Ne placem zbog toga sto ne 
znam daje ono sto je kod Allaha bolje za Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nego placem zbog 
toga sto je prekinuta Objava s nebesa.' Ona ih je rasplakala, te su i oni plakali zajedno s 
njome.'"^" 

Druzenja cestitih zena na kojima se spominje Allah, dz.s., i na kojima se odvijaju korisni 
razgovori, okruzuju meleki, a Gospodar, slavan neka je On, spusta na njih Svoju milost. 
Ovakva i slicna druzenja prociscavaju dusu, razbistravaju umove i glacaju duse. Zene, 
dobre vjernice, u stanju su da ih mnogo odrzavaju i da ubiru njihove zrele plodove zadobijajuci 
koristi na ovome svijetu i pohvaino mjesto na ahiretu. Licnost zene muslimanke 321 TEZI KA IZMIRENJU 
MEDU MUSLIMANKAMA 

Islamsko drustvo istice se po tome sto je to drustvo u kojem vlada bratstvo, Ijubav i 
prijateljstvo i u kojem se siri medusobno posjecivanje, prastanje i srdacnost. 

No, i pored svojih vrijednosti i odiika ono ostaje Ijudska zajednica u kojoj se ponekad 
desavaju prepirke i svade izmedu njenih clanova, pa tako dode do razmirica, svade i 
raskidamedusobnihveza. 

S obzirom da su ove svade ponekad izbijale i u islamskim drustvima, one nisu dugo 
trajale zbog toga sto su clanovi ovog drustva poducavani iz mudre nebeske upute koja 
postavljacvrstetemelje bratstvu, prijateljstvu i medusobnom priblizavanju i zbog toga sto iz 
korijena cupa neprijateljstvo, mrznju i prekidanje medusobnih veza, a i zahvaljujuci plemenitim 
naporima koje islam preporucuje svojim sljedbenicima s ciljem izmirenja medu muslimanima 
i muslimankama, svaki put kad se pojavi razdor medu prijateljima, svaki put kada sejtan 
zavadi bracu i kad se medu njima desi prekid veza i prepirka. Prethodno smo vidjeli da 
dvojici zavadenih muslimana islam zabranjuje prekidanje medusobnih veza duze od tri 
dana: 

"Covjeku nje dozvoljeno das vjernikom ne govori duze od tri dana. Kada produ tri dana, 
neka ga susretne, nazove mu selam, pa ako mu odgovori na selam, obojica ucestvuju u 
nagradi, a ako mu ne odgovori na njega, musliman je osloboden odgovornosti zbog prekida 

Vg2a "918 919 

Muslimanima i muslimankama naredeno je da izmiruju dvije zavadene skupine: 

"Ako se dvije skupine vjemika sukobe, izmitite ih; a ako jedna od njih, ipak, 
ucini nasilje dnigoj, onda se botite ptotiv one koja je nasilje ucinila, sve dok se 
Allahovim ptopisima ne ptikloni. Pa ako se ptikloni, onda ih neptistrasno 
izmitite i budite ptavedni; Allah, zaista, pravedne voli. "^^° 

Drustvom vjernika i vjernica dominira pravednost, Ijubav i harmonija i u njemu se postuje 
bratstvo: 

"Vjetnici su samo btaca, zato pomitite vasa dva btata i bojte se Allaha da hi 
vam se milost ukazala."^^^ 

Zato se od zene muslimanke trazi da izmiri zavadene sestre, cineci to na osnovu upute 
cistog islama. Islam jojje olaksao da u svom govoru moze i slagati kako bi pridobila naklonost 
zavadenih dusa, kako bi raznjezila cvrsta i okamenjena srca, a u ovu olaksicu se ne ubraja 
laz koja je zabranjena i za koju slijedi kazna onome ko je izgovori. To nalazimo u hadisu 322 Licnost zene muslimanke 

Ummu Kulsum bint Ukbe bin Ebi - Mu'ajt, r.a., koja kaze: 

"Cula sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaze: "Nije lazac ona koji izmiruje Ijude, te 
time uveca dobro, ili kaze ono sto je dobro."^^^ 

U predanju kod Muslima dodaje se: 

"Nisam ga cuo da daje olaksicu u necemu sto Ijudi kazu (lazu), osim u tri slucaja: kada 
se radilo o ratu, izmirenju Ijudi i onoga sto covjek kaze zeni i sto zena kaze covjeku."^^^ DRUZI SE SA ZENAMA I STRPLJIVO 
PODNOSI NJIHOVO UZNEMIRAVANJE 

Iskrena, revnosna zena muslimanka zna sta radi; ona je nosilac misije (zadace) i pionir 
misionarstva. Ko se prihvati svih ovih krupnih zadaca, mora se pripremiti za to da bude 
strpljiv, postojan i da podnosi zrtve natom putu. 

Djelatna i aktivna zena muslimanka mora posjedovati sabur, strpljenje na postupke 
nekih zena, njihovih osornih reakcija, njihovog nerazumijevanja i nepostovanja njene plemenite 
zadace, kao i kod ismijavanja njenog pozivanja pridrzavanju islamskih adaba i propisa, 
njihovih besmislenih stavova i povrsnih razmisljanja, sporog prihvatanja istine, njihove brige 
za same sebe i licne interese kod njihovih besmislenih preokupacija, odavanja dunjaluku, 
igri i zabavi - ne misleci na polaganje racuna na ahiretu niti o izvrsavanju vjerskih naredbi, te 
kod drugih gluposti i ispraznosti koje mogu poteci od Ijudi, sto bi izazvalo tegobu u grudima 
djelatnica. U momentima tegobe, klonulosti, apatije, dogada se da one pomisljaju na to da se 
osame, povuku i ostave ovaj posao na Allahovom putu. Sa svim ovim suocavaju se misionari 
(da'ije), kako muskarci tako i zene, u svim vremenima i u svim prostorima. 

Upravo zbog toga, Allahov Poslanik, s.a.v.s., snazi odiucnost misionara koji rade na 
polju islama, ucvrscuje njihova srca i noge, izjavljujuci da su oni koji su strpljivi i one koje su 
strpljive na dugom i trnovitom putu misionarstva (da'veta) boiji od onih koji nisu strpljivi na 
vagi bogobojaznosti i dobrih djela. 

"Vjernik koji se druzi s Ijudima i strpljivo podnosi njihovo uznemiravanje boIji je od onoga 
ko se druzi s Ijudima, a ne podnosi strpljivo njihovo uznemiravanje."^^" 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., i vjerovjesnici prije njega bill su znak i primjer strpljivog 
podnosenja Ijudskih gluposti, nepromisljenosti i besmislica, sto itekako trebaju proucavati 
misionari, muskarci i zene, kada god potrose svoj sabur i kada osjete tegobu zbog onoga 
sto im se desava od Ijudi, poput omalovazavanja, ziostavljanja i uznemiravanja. 

Primjer tog velikog sabura biljeze El - Buhari i Muslim, kadaje Vjerovjesnik, s.a.v.s.. Licnost zene muslimanke 323 

podijelio plijen, kao sto je to obicavao. Jedan ensarija je, medutim, rekao: "Tako mi Allaha, ta 
podjela nije bila radi Allaha, dz.s." Ta nepravedna izreka dopria je do plemenitog Poslanika, 
s.a.v.s., te mu je to tesko palo. Njegovo lice se zacrvenjelo, naljutio se i rekao: "Musa, a.s., 
bio je uznemirivan vise od ovoga, pa je bio strpljiv." 

Izgovarajuci ove malobrojne rijeci, srdzba Allahovog Poslanika, s.a.v.s., stisalase, 
Ijutnja se umirila, a njegova plemenita dusa, dusa koja prasta, smirila se. 

Ovo je moral Allahovih vjerovjesnika i iskrenih misionara u svim vremenima i prostorima, 
a to je sabur i podnosenje uznemiravanja Ijudi, njihovih izmisljotina, ogovaranja i kleveta. Bez 
ove moraine osobine misionarstvo bi bilo zaustavljeno, a misionari se ne bi mogli odrzati na 
tom putu. 

Razboritoj zeni muslimanki, misionarki, ne fall niti joj nedostaje mudrosti i ostroumnosti 
u procjeni cudi i karaktera onih Ijudi kojima se ona obraca niti u procjeni njihovih intelektualnih 
mogucnosti i drustvenog stupnja, kao ni u procjeni nacina obracanja svakoj vrsti Ijudi, na 
onaj nacin koji toj vrsti odgovara, na nacin koji je privlaci i koji ima uticaja na nju. 

UVAZAVA UCINJENO JOJ DOBRO 
I ZAHVALJUJE NA NJEMU 

Jedna od moralnih osobina iskrene zene muslimanke jeste i to da je cestita, da postuje 
ucinjeno joj dobro i da zahvaljuje na njemu onoj zeni koja joj ga je ucinila, te i sama podstice 
na njega, djelujuci u skladu s rijecima Poslanika: 

"Kome je ucinjeno neko dobro djelo, pa kaze onome ko ga je ucinio: 'Dzezakellahu 
hajren' ('Allah te nagradio dobrim') , dostojno se zahvalio."^^^ 

Ko od vas zatrazi zastitu preklinjuci vas Allahovom,zastite ga, a ko vam ucini kakvo 
dobro, uzvratite mu."^^^ 

Zahvala za ucinjeno dobro djelo, po misljenju prosvijecene zene muslimanke, dug je na 
koji podstice uputa plemenitog Poslanika, s.a.v.s., i to nije varijabilna drustvena etika kojom 
upravljaju cudi, strasti i interesi. 

Ona koja ucini dobro djelo, po misljenju zene muslimanke, zasluzuje zahvalu zato, iako 
ona od toga nije imala nikakvih materijalnih koristi. Dovoljno joj je to da se odazvala pozivu 
na cinjenje dobra, dobrocinstva, plemenitosti, Ijudskosti i sto je ucinila dobro djelo te je time 
zasluzila zahvalu koja izvire iz srca. To je ono sto islam zeli muslimanima i muslimankama 
- zahvala na plemenitoj smjernosti, odazivanje pozivu Ijudskosti i hitanje ka cinjenju dobra, 
bez obzira na rezultate i na to da li ce se ostvariti interesi, koristi i zelje. 324 Licnost zene muslimanke 

Nastojanje islama da u dusi muslimana usadi i ucvrsti osobenosti uvazavanja ucinjenog 
dobra i zahvale na njemu, dostiglo je taj stupanj da je (islam) ucinio da zahvala Allahu, dz.s. , 
nije potpuna bez zahvale Ijudima za ucinjeno dobro. Karaktercovjeka koji se nije navikao na 
to da zahvaljuje Ijudima koji su mu ucinili dobro prkosan je, nezahvalan i nepokoran; on ima 
karakter koji ne uvazava blagodati dobrote, ucinjenog dobra i ne zahvaljuje na tome. Taj 
karakter nije podesan da zahvaljuje Uzvisenom Allahu, Onome Koji daruje blagodati i dobra. 
U ovom smislu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Ne zahvaljuje Allahu onaj ko ne zahvaljuje Ijudima."^^^ 

Prosvijecena zena muslimanka ne zaboravija da je zahvala onoj koja joj je ucinila dobro, 
ustvari, sirenje dobra, podsticanje i bodrenje na njegovo cinjenje. U zahvali se, takoder, 
nalazi i uvazavanje i priznavanje ucinjenog dobra. Sve ovo spada u visoke moraine osobine 
licnosti muslimanke koju islam nastoji kreirati i formirati u islamskom drustvu. 

OBILAZI BOLESNE 

Obilazak bolesnih jedan je od lijepih islamskih obicaja cije temelje je zacrtao Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., i ucinio ga obaveznim muslimanima i muslimankama i pravom svakog 
muslimana kod njegovog brata (muslimana). Ako mu to pravo uskrati ill ga zanemari, on je grjesan 
i cini nasilje i nepravdu prema sebi, kao sto to pojasnjava Allahov Poslanik, kada kaze: 

"Musliman kod muslimana ima pravo na pet stvari: odvracanje selama, obilazak bolesnika, 
slijedenje dzenaze, odazivanje pozivu i onome ko kihne reel: 'Jerhamukellah' ('Allah ti se 
smilovao')."^^^ 

U drugom predanju Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Musliman kod muslimana ima pravo na sest stvari." Receno je: "Koje su to stvari, 
Allahov poslanice?" Rekao je: "Kada ga sretne, da mu nazove selam; kada ga pozove, da 
mu odgovori; kada trazi savjet od njega, da ga posavjetuje; kada kihne i zahvali Allahu, da 
mu kaze: 'Jerhamukkelah'; kada oboli, da ga obide i kada umre, da slijedi njegovu dzenazu."^^^ 

Mudra zena muslimanka kada obilazi bolesnika, ne ubraja to u kurtoaziju, dobrovoljno ill 
neobavezno djelo, nego to smatra izrsavanjem islamske obaveze i duznosti na koju 
podstrekava cista vjera kroz naredbu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji kaze: 

"Nahranite gladnoga, obidite bolesnoga i oslobodite zarobljenika."^* 

On, takoder, u predanju koje prenosi El - Bera' bin 'Azib kaze: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s. , naredio nam je da obilazimo bolesnika, da slijedimo dzenazu, 
da govorimo: 'Allah ti se smilovao' onome ko kihne, da (kao istinu) prihvatimo zakletvu 
onoga ko se zakune, da pomognemo onoga nad kim je nasilje (nepravda) ucinjeno, da Licnost zene muslimanke 325 

odgovorimo na poziv i da nazivamo selam."^^' 

Zena muslimanka, kojajeprosvijetljenaucenjimanjenevjere, kadaobilazibolesnika, u 
tome ne nalazi nikakvu poteskocu, dosadu niti ziovolju, zbog atmosfere oko bolesnika, a 
koja je ispunjena potistenoscu, bolescu, tugom, brigom i nevoljom. Naprotiv, ona u svojoj 
posjeti bolesniku osjeca ugodno duhovno osvjezenje i radost koju osjeca samo onaj ko 
razmisija o znacenjima ovog divnog hadisa koji oslikava velicinu posjete bolesniku, kao i 
velicinu dobra, nagrade i bereketa koje ona u sebi sadrzi. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Uzviseni Allah ce na Sudnjem danu reel: '0 sine Ademov, razbolio sam se, a ti Me nisi 
obisao.' Covjek ce upitati: 'Gospodaru moj, kako da Te obidem kad si Ti Gospodar svjetova?!' 
Allah ce na to reel: 'Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob bolestan, pa ga nisi obisao?' Zar nisi 
znao da si ga obisao, nasao bi Me kod njega!? sine Ademov, trazio sam da Me nahranis, 
pa nisi to ucinio!?' A covjek ce reel: 'Gospodaru moj, kako da Te nahranim kad si Ti 
Gospodar svjetova?!' Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob trazio da ga nahranis, pa ga nisi 
nahranio!? 'Zar nisi znao da si ga nahranio, da bi to nasao kod Mene. sine Ademov, trazio 
sam da me napojis, pa nisi to ucinio.' A covjek ce tada reel: 'Gospodaru moj, kako da Te 
napojim kad si Ti Gospodar svjetova?!' A Allah ce reel: 'Taj i taj Moj rob trazio je da ga 
napojis, pa ga nisi napojio! Zar nisi znao da si ga napojio da bi to nasao kod Mene?!'"^^^ 

Sta je bericetnije od posjete bolesniku !? Kako je samo vazna ta posjeta! Kako je to samo 
veliko djelo! Obavija ga muslimanka naspram svojih slabih i bolesnih sestara, te se tako 
nade u prisustvu Gospodara Velicine i Moci, Koji prisustvuje (svjedoci) njenom velikom djelu 
i nagraduje je zbog toga obilnom nagradom. Pa, ima li vece, bolje i bericetnije posjete od 
posjete koju cini blagoslovljenom, koju uzdize i na koju podsrekava Gospodar nebesa i 
Zemlje?! 

Kako je samo velika nesreca koja okruzuje zenu koja je nemarna u ovom obilasku i 
kako je samo velika nesreca koja ju je zadesila! A kako ce tek biti strasan ukor i kritika koju 
ce objaviti Gospodar Moci pred svjedocima! 

"0 sine Ademov, razbolio sam se, ati Me nisi obisao! Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob 
bolestan, pa ga nisi obisao?! Zar nisi znao da si ga obisao, nasao bi Me kod njega!?" 

Pustimo masti da zamisli gorcinu kajanja i sramote koja ce razdirati dusu one zene koja 
je bila nemarna i kojaje uskracivala obilazaksvoje bolesne sestre, ato nece biti momenat 
zakajanje! 

Bolesnik u islamskom drustvu, u trenutku nedaca i teskoca, osjeca da nije sam, da su 
osjecaji onih koji su ga dosli obici svud oko njega i da je obasut njihovim dovama koje 
olaksavaju njegovu bol. Ovo je vrhunac Ijudskog napretka i vrhunac cistote Ijudskih osjecaja. 
Ni jedna zajednica u historiji nije poznavala ovaj izliv osjecaja niti ovu drustvenu solidarnost 
kao sto je to poznavao i poznaje islamski ummet. Bolestan covjek na Zapadu moze naci 326 Licnost zene muslimanke 

bolnicu koja ce ga primiti, doktora koji ce ga paziti, lijeciti, ali rijetko moze naci njezni dodir, 
rijec koja lijeci, osmijeh koji osvjezava, iskrenu dovu i iskreno unutrasnje suosjecanje. 

To je zato sto je materijalisticka filozofija zavladala zivotom "zapadnog" covjeka, ugasila 
u njemu svjetlost Ijudskih osjecaja, prekrila istancanost bratskih osjecaja i zaklonila covjeka 
od nematerijalistickih pobuda u cinjenju dobra. 

Zapadni covjek ne osjeca nikakav poticaj za obilazak bolesnika jer ga s njim ne veze 
nikakav interes od kojeg bi on prije ill kasnije mogao imati materijainu dobit. Za razliku od 
njega, nalazimo muslimana koji obilazi bolesnika potaknut nagradom koju je Allah, dz.s., 
pripremio za one koji na torn putu uprase svoje noge. 

Tekstovi koji o tome govore mnogobrojni su. Oni u dusi otvaraju izvore bratskih osjecaja 
i covjeka podsticu iz dubine duse da obide bolesnika. Jedan od tih tekstova jeste i hadis 
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u kojem kaze: 

"Zaista je musliman koji obide svoga brata muslimana u neprestanim dzenetskim 
plodovima, sve dok se ne vrati."^^^ 

"Nema ni jednog muslimana, koji ujutro obide muslimana, a da na njega ne donosi 
salavat (blagosiija ga) sedamdeset hiljada meleka sve dok ne omrkne. A ako ga obide i 
uvece, blagosiija ga sedamdeset hiljada meleka sve dok ne osvane i imat ce ubrane plodove 
u Dzennetu.''^^" 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., svojom prodornom intuicijom, kojom je prodirao u Ijudske 
duse, znao je i koliki trag ostavija obilazak bolesnika u dusi bolesnog covjeka i njegove 
porodice, te, stoga, nije oklijevao u obilasku bolesnika, u upucivanju najnjeznijih rijeci utjehe 
i dova. Cak ga je njegova plemenita dusa odvela i u obilazak djecaka zidova koji ga je sluzio. 

tome kazuje Enes, pa kaze: 

"Jedan djecak, zidov, sluzio je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa se razbolio. Vjerovjesnik, 
s.a.v.s., otisao je da ga obide, pa je sjeo kod njegove glave i rekao mu: 'Primi islam!' Djecak 
je pogledao u svoga oca koji je bio kod njega, paje ovaj rekao: 'Pokori se Ebu - el - Kasimu!' 

1 tako je on primio islam. Poslanik, s.a.v.s., potom je izasao od djecaka govoreci: 'Hvala 
Allahu, Koji ga je izbavio iz Vatre.'"^^^ 

Vjerovjesniku, s.a.v.s., koji je obilazio ovog bolesnog djecaka zidova, nije promaklo da 
ga pozove u islam, jer je znao koliki uticaj njegova plemenita posjeta ima u dusi djecaka i 
njegovog oca koje je Poslanik, s.a.v.s., obasuo svojom plemenitoscu, dobrotom i Ijepotom 
pristupa. Njih dvojica odazvali su se pozivu plemenitog Poslanika, s.a.v.s., tako da je posjeta 
urodila uputom, a Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., zavrsavajuci je, iskazuje zahvalu Allahu, 
dz.s., Koji je putem njega izbavio dusu djecaka iz Vatre. Kako je samo Poslanik, s.a.v.s., 
veliki covjek! Kako je samo bio mudar i vjest misionar i upucivac! 

pridavanju paznje i vaznosti obilasku bolesnika od plemenitog Poslanika, s.a.v.s.. Licnost zene muslimanke 327 

govori i to da je torn obilasku postavio princip i norme postupanja, koje su od njega zapamtili 
casni ashabi, a koje je zabiljezio cisti Poslanikov, s.a.v.s., sunnet. 

U te principe i norme spada da se sjedne kod glave bolesnika, kao sto smo vidjeli iz 
posjete djecaku zidovu, a kao sto nas o tome obavjestava i Ibn - Abbas koji kaze: 

"Kada bi obilazio bolesnika, Vjerovjesnik, s.a.v.s., sjeo bi kod njegove glave, a zatim bi 
sedam puta ponovio: 'Es'elullahel - 'azime, rabbel - 'arsil - 'azimi en jesfijeke' 'Molim Allaha 
Velicanstvenoga, Gospodaravelicanstvenog Arsadate izlijeci.'"^^^ 

U njih spada i potiranje bolesnikovog tijela desnom rukom, kao i dova za njega upucena 
Allahu, dz.s., kao sto to prenosi Aisa, r.a., koja kaze: 

"Vjerovjesnik, s.a.v.s., prilikom obilaska bolesnika iz blize rodbine, potirao bi ga desnom 
rukom i govorio: 'Allahu moj, Gospodaru Ijudi! Otkloni tegobu. Izlijeci. Ti si Onaj Koji lijecis. 
Nema lijeka osim Tvoga lijeka. Izlijeci lijecenjem poslije kojeg nema bola.'"^^^ 

Od Ibn - Abbasa prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., usao kod jednog beduina da ga 
obide u bolesti, a inace kada bi obilazio bolesnika, govorio bi: 

'Nista, nista. Cistod grijeha, insallah.'"^^* 

Zena muslimanka, cije je osjecaje islam istancao, cije srce je ucinio izvoristem plemenite 
Ijudskosti, zuri se da obide bolesnika cim za njega cuje, bez ikakvog oklijevanja, kolebanja 
ill neodlucnosti, jer ova posjeta ima plemenito znacenje koje ona osjeca u dubinama svoje 
duse. Tu uzurbanost u obilasku bolesnika opisuju vjerodostojni tekstovi hadisa Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., a odabrane zene iz prvog perioda islama, prevele su ih u prakticni i 
pohvaini Ijudski postupak. Taj obilazak nije se ogranicavao samo na obilazak zene, nego, 
takoder, podrazumijeva i obilazak bolesnih muskaraca, all u granicama cednosti, skromnosti 
i cuvanja od iskusenja (fitneta). 

El - Buhari u svom "Sahihu" biljezi da je Ummu Derda' obisia jednog bolesnog ensariju 
koji je bio staini posjetitelj dzamije. 

Takode, El - buhari biljezi: "Kazivao nam je Kutejbe od Malika, a on od Hisama bin 
'Urvea, a on od svoga oca, a on od Aise, r.a., da je ona rekia: 

"Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dosao u Medinu, razbolili su se Ebu - Bekr i Bilal, 

r.a., i ja sam usia kod njih da ih obidem." RekIa je: 'Moj oce, kako se osjecas? Bilale, kako se 
osjecas?'"S39 

Zena muslimanka u pocetku islama, shvatalaje smisao obilaska bolesnika, kao i dataj 
obilazak znaci uzajamnu vezu, Ijubav, paznju, samilost i solidarnost, te se odmah odazivala 
ovoj plemenitoj obavezi, lijececi ranu bolesnog, brisuci suze tuznog, odstranjujuci brigu, 
ucvrscujuci bratske veze i izazivajuci izviranje Ijubavi i pruzajuci utjehu nevoljniku. Prirodno 
je da se savremena zena muslimanka ugleda na nju u ozivljavanju ove pohvalne islamske 
i Ijudske prakse. 328 Licnost zene muslimanke NE NARICe ZA UMRLIM 

Zena muslimanka, koja razumije propise svoje vjere, koja je prosvijetljena njenom uputom, 
ostroumna je, uravnotezena i postojana. Kada smrt iznenada zadesi neku njoj dragu osobu, 
tuga joj ne obuzima razum niti je napusta samokontrola, kao sto je to slucaj sa lahkovjernim, 
slabim i neukim zenama. Naprotiv, ona saburi i smirena je. U tim teskim trenucima svaki 
njen postupak uskladen je s islamskom uputom. 

Ona ni u kom slucaju ne narice za umrlim, jer naricanje nije svojstveno muslimanima. To 
je postupak nevjernika i to je moral dzahilijeta. Tekstovi su kategoricni u zabrani naricanja 
do te mjere da ga ubrajaju u nevjerstvo. 

"Dvije stvari koje se nadu kod Ijudi predstavljaju kufr (nevjerstvo): osporavanje porijekia 
i naricanje zaumrlim."^*" 

Poslanik, s.a.v.s., iskljucio je iz skupine muslimana muskarce i zene koji naricu i kukaju 
zaumrlim, rijecima: 

"Nama ne pripada onaj ko se udara po lieu, ko trga odjecu na prsima ill ko moll 
dzahilijetskim dovama."^^^ 

Zena muslimanka, koja razumije propise svoje vjere, uistinu, vjeruje da je smrt istina, da 
ce svakog zadesiti i da je zivot samo proiaz do ahireta, gdje je vjecnost u blizini Gospodara 
svjetova. Stoga je besmisleno ovo nekontrolisano ocajanje pri kojem covjek izgubi pribranost 
i ravnotezu, pa udara po lieu, trga odjecu, kuka i narice. 

Ashabi, iako doskorasnji dzahili, praviino su razumjeli ovaj serijatski propis, te su 
zabranjivali svojim zenama da naricu, da podizu svoje glasove, da zapomagaju i da trgaju 
odjecu, kao sto su to cinile zene u dzahilijetu. Time su pojasnjavali da islam ne prihvata 
postupke dzahilijeta niti ce ikad biti zadovoljan da, s vremena na vrijeme, izbiju na povrsinu. 
Oni su se takvih postupaka odricali, kao sto je to cinio i Allahov Poslanik. 

Od Ebu - Burde bin Ebi - Musaa prenosi se daje rekao: "Ebu - Musa je u bolesti izgubio 

svijest, a glava mu je klonula u krilo njegove supruge, te je ona zakukala, a on joj nije mogao 

nista uzvratiti. Kad se povratio, rekao je: 'Ja sam cist od onoga od cega je cist Allahov 

Poslanik, s.a.v.s. Doista, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nema nista s onom zenom koja glas 

podize, s onom koja obrije svoju glavu niti s onom koja trga svoju odjecu (kad je nevoija 
zadesi).'"5^2 

Islam je zabranio lahkomislene dzahilijetske postupke poput udaranja po obrazima, 
trganja odjece, naricanja i kukanja, a dozvolio je tugu koja ostaje u dubini duse i suzu koja iz 
oka sklizne za voljenim umrlim putnikom. Sve je ovo odraz dozvoljene Ijudske osjecajnosti. Licnost zene muslimanke 329 

duboko usadene u dusama, kao i milosti Gospodara koju je Allah usadio u srcima Ijudi. 
svemu ovome izrazio se Allahov Poslanik, s.a.v.s., putem svoje rijeci I prakse. 

Od Usamea bin Zejda prenosi se da je rekao: "Bill smo kod Vjerovjesnika kad je jedna 
od njegovih kceri poslala izaslanika po njega, pozivajuci ga I obavjestavajuci da joj je dijete 
ill sin na samrti, te je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Vrati joj se i obavijesti je da Allahu pripada ono 
sto uzme i ono sto daje i sve kod Njega traje od odredenog vremena. Naredi joj da bude 
strpljivaisuzdrzana.'Izaslaniksevratioi rekao: 'Onateje,uistinu,zaklela da joj dodes.'" 
Pricaoje: "Pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., ustao, as njim je ustao i Sa'd Ubade, Muaz bin 
Dzebel, a i ja sam se zaputio s njima. Dijete je podignuto i dato mu, a iz njega se cuo glas kao 
glas vode kada se sipa u praznu mjesinu. Oci Poslanika, s.a.v.s., zasuzise, a Sa'd rece: 
'Sta je to Allahov Poslanice?' Odgovorio je : 'Ovo je milost koju je Allah stavio u srca Njegovih 
robova. A Allah je doista milostiv prema onim Svojim robovima koji su milostivi.'"^^^ 

Od Abdullaha bin Omera, r.a., prenosi se daje rekao: "Sa'd Ubade zaiio se na bolest, te 
je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dosao da ga obide zajedno s Abdurrahmanom bin 'Avfom, 
Sa'dom bin Ebi - Vekkasom i Abdullahom bin Mesudom. Posto je usao kod njega, zatekao ga 
je na samrti te je upitao: 'Da li je preselio?' Rekli su: 'Nije, Allahov Poslanice', pa je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., zaplakao. Kada je svijet vidio plac Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i oni su 
zaplakali: Tada je rekao: 'Cujte dobro! Allah, doista, ne kaznjava zbog suze iz oka niti tuge 
u srcu, all kaznjava zbog ovoga - i pokaza na svoj jezik - ill je milostiv. '"^^^ 

Od Enesa, r.a, se prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., usao kod svoga sina Ibrahima, 
a on je bio na izdisaju. Oci Allahovog Poslanika, s.a.v.s., zasuzile su, te mu je Abdurrahman 
bin 'Avf rekao: "I ti Allahov Poslanice?" Rekao je: "0 sine Avfov, doista je ona (suza) milost", 
a potom je slijedila druga. Rekao je: "Uistinu, oko suzi, a srce tuguje, a i kazemo samo ono 
cime je zadovoljan nas Gospodar: 'Mi smo, uistinu, zaiosni zbog rastanka s tobom, 
Ibrahime.'"^''^ 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., dozvolio je izrazavanje zaiosti slijevanjem suza iz oka, jer 
nema potrebe da ih covjek suzdrzava prilikom nedace, a zabranio je svaki postupak koji 
pospjesuje vatru zaiosti. Spontano i umjereno prolijevanje suza pomaze u smanjenju tuge, 
pomaze pri ubiazavanju zestine boli koja razdire, kao sto pomaze u ubiazavanju nesrece. 
Sto se tice kukanja, naricanja, pomaganja i glasnog vikanja, to su dzahilijetski postupci, a 
sve to povecava zaiost i tugu, pojacava zestinu bola, uznemirenost, ocaj i nervni slom u 
dusama. A tako su postupali Arapi u dzahilijetu, jer su to preporucivali, naricali za mrtvim, 
kukali za njim nabrajajuci njegove vrline i lijepe osobine i cineci nesrecu jos strasnijom. 

Sve ovo islam kategoricno zabranjuje, jer predstavija rasipanje Ijudske snage, sto je 
suprotno prihvatanju Allahovog, dz.s., odredenja i otvara vrata zabludi i sejtanskom zavodenju. 
Naovo ukazuje Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kojeg prenosi Ummu Seleme, r.a., a u kojem se 330 Licnost zene muslimanke 

navodi: 

"Posto je umro Ebu - Seleme, rekia sam: 'Stranac u stranoj zemlji. Plakat cu za njim 
toliko da ce se pricati o tome.' Pripremila sam se za opiakivanje kad mi je jedna zena iz Es 
- Sa'ida^"^ prisia, zeleci da mi pomogne^"'', te joj je prisao Allahov Poslanik, s.a.v.s. , i rekao : 
'Zar zelis da uvedes sejtana u kucu iz koje ga je Allah istjerao dva puta?'^"^ 

Pa, sam odustala od opiakivanja i nisam plakala."^^^ 

Pridavanje vaznosti Allahovog Poslanika, s.a.v.s., zabrani naricanja, narocito medu 
zenama, dostiglo je toliki stupanj daje, kada je primao prisegu od zena, trazio od njih da mu 
se obavezu da ce postovati zabranu naricanja i da ce ga se kloniti. To se nalazi u hadisu 
kojeg biljeze El - Buhari i Muslim od Ummu Seleme, koja je rekIa: 

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., uzeo je od nas prisegu da necemo naricati."^™ 

U drugom predanju kod Muslima, od Ummu Atijje, stoji da je rekIa: 

"Posto je objavljen ajet: '...da tipoloze prisegu: da neceAllahu nikoga tavnim 
smatratL.da ti nece ni u cemu stoje dobto, poslusnost odricati...^^\ rekIa je: 
'Medu njimaje i naricanje.'"^^^ 

Onoj zeni koja narice, ako se ne pokaje prije smrti, zaprijeceno je da ce na Sudnjem 
danu biti prozivljena u ruznom, mizernom i zastrasujucem liku, da ce obuci crnu odjecu od 
katrana i kosulju od hrde: 

"Ona koja narice, ako se ne pokaje prije svoje smrti, na Sudnjem danu ce ustati, a na njoj 
ce biti odjeca od katrana i kosuija od hrde."^" 

Upozorena je na to da ce biti daleko od meleka milosti i da nece za nju dovu ciniti, sve 
dok uporno narice i potpiruje zaiost. To se nalazi u hadisu koji biljezi Ahmed: 

"Meleki ne donose salavat na onu zenu koja narice niti na onu koja jadikuje."^^" 

Nasuprot ovoj kategoricnoj i jasnoj uputi o zabrani naricanja, jadikovanja, kukanja, 
kidanja odjece na prsima i drugih dzahilijetskih postupaka, bogobojazna zena muslimanka 
tezi samo ka slijedenju i pokoravanju Allahovoj naredbi i naredbi Njegovog Poslanika, s.a.v.s., 
kao i udaljavanju od svega onoga sto bi moglo poremetiti njen islam i cistotu njenog vjerovanja 
u Allahovo, dz.s., odredenje. Ona se ne zadovoljava time, nego neuke zene poziva 
pridrzavanju Allahovog zakona i Njegove naredbe o izbjegavanju naricanja, nakon stoje o 
tome obznanjen Allahov propis i propis Njegovog Poslanika. Licnost zene muslimanke 331 NE PRATI DZENAZU 

Zena muslimanka, koja je obasjana uputom svoje vjere, ne slijedi dzenazu, povodeci se 
za naredbom Allahovom Poslanika, s.a.v.s., kao sto nas o tome obavjestava Ummu 'Atijje, 
r.a., rijecima: 

"Zabranjeno namje dapratimo dzenazu, ali netako kategoricki."^^^ 
U vezi s ovim pitanjem, ona se nalazi nasuprot muskarcu. Islam podstrekava muskarca 
da prisustvuje dzenazi i da je slijedi sve dok mejita ne pokopaju, a to ne preporucuje i 
zenama zbog mogucnosti nastanka situacije koja ne prilici i ne dolikuje uzvisenosti smrti i 
ispracaju umrloga i svega onog sto prati taj ispracaj, sve do ukupa, a to je: ibret i pouka onim 
koji ispracaju, trazenje oprosta umrlome i podsjecanje na smisao smrti koja ce zadesiti 
svakogzivog: 

"Ma gdje bill, stici ce vas smrt, makar bill i u visokim kulama... "^^^ 
Posto je Allahov Poslanik, s.a.v.s, zenama zabranio da slijede dzenazu zabranom koja 
znaci pokudenost a ne strogu zabranu (haram), njegova, a.s., zabrana dovoljna je mudroj, 
inteligentnoj zeni muslimanki, da postupi u skladu s njom i slijedi je, iskazujuci time Ijepotu 
svog islama, iskrenost svoje pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku i slijedenje precih i 
boljih postupaka. POGOVOR Na prethodnim stranicama prikazan je likzene muslimanke, onakve kakvu je islam zeli, 
u skladu s njegovim usmjerenjima, njoj upucenim u svim oblastima zivota i sukladno njegovoj 
mudroj uputi u formiranju njenog intelekta, duse, karaktera, morala i ponasanja. svemu 
tome govore jasni ajeti i vjerodostojni hadisi, ostvarujuci savrsenu i preciznu ravnotezu 
unutar njene licnosti, kako ne bi bio zanemaren ni jedan aspekt njene licnosti, iscrtavajuci 
tako najsvjetliji primjer ponasanja u postupanju prema roditeljima, rodbini, muzu, djeci, 
komsijama, sestrama (muslimankama), prijateljicamai drugim osobamakoje imapriliku da 
susretne u drustvu u kojem zivi. 

U prethodnim poglavljima pokazalo se da zena muslimanka nije predodredena samo za 
sjedenje u kuci, cuvanje djece i uredenje kuce. Ona je, uistinu, uz sve ovo i odgajateljica 
generacija, kreator velikana, pionir islamskog poziva, faktor prosperiteta, progresa i izgradnje 
u svim zivotnim segmentima. Ona stoji uz rame covjeku u izgradnji zemlje, obogacenju 
zivota, postojanja i osvjezenju zivotne monotonije. 

Sasvim je jasno da je zena muslimanka, koja je obasjana uputom svoje vjere, 
velicanstvena, odgojena, samosvjesna, inteligentna, produktivna, djelotvorna, prociscena i 
visokog morala. Svjesna je i zna svoje obaveze (vadzibe) prema svom Gospodaru, prema 
samoj sebi, prema svojim roditeljima, prema svome muzu i svojoj djeci, prema svojoj blizoj 
rodbini i rodacima, prema svojim komsijama, prema svojim sestrama i prijateljicama i prema 
sveukupnom drustvu, Ijudima, dogadajima i odnosima koji se u njemu desavaju; pokorava 
se Allahovoj, dz. s. , naredbi, kloni se onoga sto je zabranio, zadovoljna je Njegovom odredbom 
i odredenjem i trazi zastitu i oprost grijeha od svoga Gospodara - ako posrne ill ako je zadesi 
kakav nemar, malaksalost ill neka manjkavost. Ona osjeca odgovornost pred svojim 
Gospodarom za clanove svoje porodice, vodi brigu o Allahovom, dz.s., zadovoljstvu u 
svakom poslu koji obavija, predstavija pojam robovanja Allahu i pomaganje Njegove istinite 
vjere i nareduje cinjenje dobra i odvraca od zla u granicama svojih mogucnosti i sposobnosti. 

Ona je svjesna obaveza prema samoj sebi. Ona shvata da je Ijudsko bice to koje je 
konstituisano od tijela, razuma i duse, da njeno tijelo ima svoje komponente i potrebe, da 
razum i dusa, takoder, imaju svoje komponente i potrebe te, stoga, vodi brigu o savrsenom 
skladu izmedu njenog tijela, razuma i duse. Ona ne posvecuje paznju samo jednom aspektu 
svoga bica na racun ostala dva aspekta, nego se brine o svim ovim aspektima i poklanja im 
potrebnu paznju za ostvarenje uravnotezene i skladne Ijudske licnosti, povodeci se u svemu 
tome za uputom njene savrsene vjere - Allahovom, dz.s. Knjigom, sunnetom Njegovog 334 Licnost zene muslimanke 

Poslanika, i biografijom selefi - saliha, koji su slijedili plemenitog Poslanika, s.a.v.s., u njegovom 
dobrocinstvu. 

Ona se brine o svojoj spoljasnosti, bez pretjerivanja, neumjerenosti, oholosti i nastranosti. 
Ona brine i o svojoj unutrasnjosti, o sebi kao Ijudskom bicu koga je Allah pocastio, Koji je 
ucinio da Mu meleki ucine sedzdu, Koji joj je podredio sve sto je na nebesima i na Zemiji kako 
bi njena licnost bila uravnotezena, umjerena, omiljena i prijatna u svom izgledu i svojoj pojavi 
i po svom intelektu, razmisljanju, ponasanju, postupcima i reakcijama. 

Njena briga o tijelu i intelektu ne sprecava je da razmisija i o dusi. Naprotiv, ona svom 
tjelesnom i intelektualnom odgoju pridodaje i duhovni odgoj. Ona svoju dusu opiemenjuje 
ibadetom, zikrom i ucenjem Kur'ana, a cilj svega toga jeste savrsena i precizna skladnost 
svih aspekata njene licnosti. 

Ona je poslusna svojim roditeljima, zna njihovu vrijednost i svoje obaveze prema njima. 
Ona je veoma osjetljiva i boji se neposlusnosti prema njima. Ne ostavija ni jednu mogucnost 
u izboru najljepseg puta i najboljeg metoda u cinjenju dobrocinstva prema njima, u njihovom 
okruzivanju svim vrstama brige i paznje i u ukazivanju njihovog postovanja i velicanja. 

Sa svojim muzem ona jeprimjerinteligentne, mudre, poslusne, pokorne, velikodusne i 
drage zene koja vodi brigu o njegovom zadovoljstvu, o postivanju njegove porodice i o 
njihovom ugoscavanju. Ona skriva njegovu tajnu i pomaze ga u cinjenju dobrocinstva, u 
bogobojaznosti i cinjenju dobrih djela. Ona ispunjava njegovu dusu i cini da on osjeca srecu 
i lagodnost. 

Sa svojom djecom onaje njezna i osjecajna majka. Ona je svjesna i razumije velicinu 
svoje pedagoske zadace. Svjesna je i svoje majcinske odgovornosti. Ona cini da oni osjecaju 
njenu Ijubav, njeznost i milost. Praviino ih usmjerava i ne zanemaruje daotkloni eventualne 
propuste, ako za njih ima potrebe, kako bi se razvijali na najboiji islamski nacin koji u 
njihovim dusama pobuduje plemeniti moral i Ijubav prema najuzvisenijim odredbama. 

Sa svojim snahama i zetovima ona je dobronamjerna, pravedna, mudra i savjetodavna. 
Ona ne zaiazi u njihove licne stvari, lijepo prema njima postupa, nastoji ojacati i ucvrstiti 
Ijubav i sprijeciti duh zla i svada. 

Sa svojom blizom i daljom rodbinom ona odrzava rodbinske veze. Ona ne zanemaruje 
odrzavanje rodbinskih veza s njima kao ni cinjenje dobrocinstva prema njima. Ona vodi 
brigu o tome da ih neprestano obilazi, cak i ako je oni ne obilaze, postupajuci tako na osnovu 
upute cistog islama o pitanju ucvrscivanja rodbinskih spona i razbuktavanja izvora Ijubavi i 
prijateljstva. 

Ona cini dobrocinstvo prema svojim komsijama, vodi brigu o njihovoj situaciji i poznaje 
njihovo veliko pravo koje je Dzibril (Er - Ruh El - Emin) prenio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, 
tako daje Poslanik, s.a.v.s., mislio dace komsiju uciniti njihovim nasljednikom. Stoga, ona 
njima voli ono sto voli samoj sebi, lijepo se ponasa prema njima, brine se o njihovim osjecajima. Licnost zene muslimanke 335 

podnosi njihovo uznemiravanje, pretvara se da ne vidi njihove pakosti i pogreske i cuva se 
da im ne napakosti ill da ih ne uskrati prilikom postupanja i cinjenja dobrocinstva prema 
njima. 

Sa svojim sestrama i prijateljicama ona se istice medu drugim zenama po svojoj izgradnji 
veza i spona s njima na temeljima Ijubavi u ime Allaha. A to je najvrednija, najcistija 
najspecificnija Ijubav u zivotu covjecanstva. To je Ijubav koja nije uvjetovana interesom niti 
nekim necasnim ciljem, cista je od bib kakve natruhe; ona svoju cistotu i istancanost crpi iz 
Objave i Poslanikove, s.a.v.s, upute. Zato je zena muslimanka u svojoj Ijubavi i prijateljstvu 
prema svojim sestrama iskrena, savjetodavna i velikodusna. Ona brine o opstanku spone 
bratstva (sestrinstva) i Ijubavi koja ih spaja, a nikako razdvaja. Ona ih ne vrijeda, ne ogovara, ne 
vrijeda njihove osjecaje svadom, raspravama ill mrznjom. Ne prezire ih niti svoju ruku usteze u 
cinjenju dobrocinstva prema njima i uvijek ih susrece vedra, nasmijana i razdragana Ilea. 

U svojim drustvenim vezama i sponama ona je drustvena zena prvoklasnog tipa jer je 
tako uci njena vjera i njeni brojni propisi, koje je usvojila u nacinu postupanja, cistoti 
meduljudskih odnosa i visokom moralu. Iz ovog bogatog i velikog izvora zena muslimanka 
uzima svoja saznanja, obicaje, ponasanje i odnos prema Ijudima. Iz ovog pitkog izvora i 
cistog izvorista, ona crpi vrijednosti i moral koji je prociscava i formira njenu osobenu 
drustvenu licnost. 

Ona je, uistinu, divnog morala; iskrena je i postojana u odnosu prema svim Ijudima. Ona 
ne vara, ne zakida, ne spletkari, nije licemjerna i lazno ne svjedoci. Ona savjetuje, upucuje 
na dobro i ispunjava svoje obecanje. Odiikuje se stidom, cistotom duse, ne zaiazi u ono sto 
je se ne tice, udaljavase od omalovazavanja i iznosenjatudih nedostataka. Ona je udaljena 
od pretvaranja (licemjerstva), pravedna je u svom prosudivanju i ne ziostavlja. Ona je 
umjerena prema osobama koje ne voli, nije ni prema kome zionamjerna, kloni se ruznog 
misljenja, cuva svoj jezik od ogovaranja i prenosenja tudih rijeci, kloni se psovke i vulgarnog 
govora i nikog ne ismijava. Onaje prijatna prema Ijudima, milostiva je, zeli korist Ijudima i 
otklanja od njih zio, pomaze zeni u nevoiji, plemenita je i velikodusna. Ona ne istice svoju 
dobronamjernost prema onome kome udijeli, blaga je, prasta, a ne prezire niti vrijeda, 
olaksava, a ne otezava i ne zavidi. Udaljena je od samoisticanja i zelje za eksponiranjem, 
kloni se sitnicavosti i detaljisanja. Njena licnost je draga Ijudima, omiljena je i voljena, cuva 
tajnu, vedrog je Ilea, gotovo da je neprimijetna i unosi srecu u Ijudska srca. Ona nije dosadna, 
ohola; skromna je, umjerena je u svojoj odjeci i svom izgledu. Ona pridaje vaznost uznositim 
stvarima, brine se o pitanjima muslimana, ugoscuje gosta, vodi racuna o sebi, svoje obicaje 
podreduje islamskim normama i pridrzava se islamskog pozdrava. Ona ne ulazi u tudu kucu 
bez dozvole, sjeda na mjesto koje je slobodno na sijelu, ne sasaptava se s drugom zenom 
u prisustvu trece, uvazava i postuje starije, a milostiva je prema mladima. Svoj pogled ne 
pusta u (unutrasnjost) tudu kucu, izabire posao koji odgovara njenoj zenstvenosti, ne 336 Licnost zene muslimanke 

oponasa muskarce, poziva istini i nareduje cinjenje dobra, a odvraca od zla. Ona je snalazljiva 
i mudra u svom misionarstvu, prijateljuje s cestitim zenama, tezi ka izmirenju medu 
muslimanima, druzi se sa zenama i strpljiva je kod njihovog uznemiravanja, vrednuje ucinjeno 
dobro i zahvaljuje na njemu, obilazi bolesnike i ne slijedi dzenazu. 

Ovoje licnost zene muslimanke, koju je islam formirao svojom savrsenom uputom, koji 
je njeno srce i bice osvijetlio svojom blistavom svjetloscu. 

Tako mi Allaha, ona je uistinu, najuzviseniji model zene za koju su ikada znala Ijudska 
drustva. U tom modelu sabrana su plemenita moralna svojstva, koja smo vec spomenuli, 
poput razboritosti, cistote i uznositosti duse, ispravnog poimanja svemira, zivota i covjeka, 
kao i dubina svijesti o njenoj izuzetno vaznoj misiji u zivotu. 

Nema sumnje da je zenino postizanje ovog velicanstvenog stupnja, moralnog, duhovnog, 
psihickog i misaonog formiranja, zapravo velika Ijudska blagodat kojoj nije ravna ni jedna 
druga blagodat za kojom Ijudi tragaju. To je najvece civilizacijsko dostignuce do kojeg je 
covjecanstvo ikada moglo doci. Dosezanje zene do tog visokog stupnja formiranja znaci 
razvoj njene Ijudskosti, zrelosti licnosti i savrsenost sposobnosti za ispunjenje njene najvece 
zadace u zivotu. 

Danas smo svjedoci zaostalosti zene muslimanke u mnogim dijelovima islamskog svijeta, 
u odnosu na ovaj visoki stupanj koji joj islam zeli. Razlog tome je u udaljavanju muslimana 
opcenito od cistog izvora njihove vjere, kao i njihovo lutanje po stranputicama dzahilijeta ill 
intelektuaino i duhovno slijedenje drugih. Svega ovoga ne bi bib da su se muslimani, opcenito, 
a zena muslimanka, posebno, okrenuli svojim izvorima misli i duhovnosti, da su muskarci i 
zene iz njih poceli crpiti i uzimati cistu hranu koja bi im dala imunitet, izvomost i osebujnost. 

Ako je napad na islamski svijet bio usmjeren protiv licnosti muslimana opcenito, muskarca 
ill zene, kako bi je uzdrmao, udaljio od njenog korijena i pomutio njene misaone izvore, nema 
sumnje da je taj napad imao za cilj licnost zene muslimanke posebno, u mnogim kampanjama 
za njeno otkrivanje i ostavljanje odjece cednosti po kojoj je poznata kroz svoju dugu historiju 
kao i kampanje da obuce izazovnu, usku i prozirnu odjecu, koja ce od nje u njenom liku, 
misljenju i ponasanju naciniti sliku nemuslimanke. 

Ogromni napori ulozeni su natom polju. Razna udruzenja, klubovi i pokreti pozivaju 
vestemizaciji zene muslimanke. Svi oni, hvala Allahu, propali su pred budenjem obrazovane 
zene muslimanke koja je svjesna upute svoje vjere. Mnogi zagovornici vestemizacije medu 
zenama i muskarcima poceli su uzmicati priznajuci dubinu vjerovanja zene muslimanke kao 
i autenticnost islama u njenom razmisljanju, psihi i osjecajima. 

Ogromne nade vezane za zenu muslimanku, svjesnu svoje uzvisene misije, zahtijevaju 
od nje dodatno ucvrscenje njene licnosti, ma gdje ona bila i u ma kakvim uvjetima zivjela. U 
ucvrscenju licnosti zene muslimanke jasan je dokaz njene svijesti, uznositosti, iskrenosti 
njene pripadnosti vjecnom islamu i njegovoj osobenoj humanistickoj civilizaciji. U tome se, 
takoder, nalazi i ociti dokaz njene zasluge za preporod ummeta kome pripada kao i napredak 
domovine u kojoj zivi. Licnost zene muslimanke 337 BIUESKE Ovaj hadis biljezi Buharija (u svome "Sahihu") u knjizi "El - Enbija", poglavlje "Jezlffun". 

Pogledaj "Fethul - bari serhu Sahihil - Buhari" od Ibn - Hadzera, Darul - ma'rife, 6/396. 

Str. 441 ,442. 

El - Mu'minun, 88, 89. 

El - Gasija, 26. 

El - Mu'minun, 115. 

El- Mulk, 1,2. 

El - Mu'min, 17. 

Ez - Zilzal, 7, 8. 

El - Enbija', 47. 

Pogledaj "Ihja' ulumid - din", 1/147. 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunne" od Imama El - Begavija 2/176, knjiga 

"Es - Salatu", poglavlje "Radius - salavatil - hams". El - Mektebul - islamijj. 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunne" 2/175, knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Radius 

- salavatil - hams". 

"Sahihu Muslim bi serhi En - Nevevi", knjiga "El - mesadzid", poglavlje "Radius - salatil - 
mektubeti fi dzema'atin", 5/170, Izdavac "Riasetu idaratil - buhusil - 'ilmijje vel - ifta'i ved 

- da'veti vel - irsadi" u Saudijskoj Arabiji. 

"Sahihi Muslim", 3/112, knjiga "Et - Taharetu", poglavlje "Radlul - vudui ves - salati akbihi". 

Tj. bile su umotane u svoje ogrtace i vela. 

"Fethul - bari", 1/482, knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Ri kem tusalli el - mer'etu fis - sijabi". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 2/195, knjiga "Es - Salatu", poglavlje 

"Te'dzilu salatil - fedzri". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 3/410, knjiga "Es - Salatu", poglavlje "At 

- Tahfifu 11 emrin jahdusu". 

Hadis biljeze Ebu - Davud, 1/221 u knjizi "Es - salatu", poglavlje "Ma dzae fi hurudzin - 
nisai ilel - mesdzidi", i Ahmed, 2/76 i ovo je hadis hasenun 11 gajrihi. 
"Fethul - bari", 2/351 , knjiga "El - Ezan", poglavlje "Isti'zanul - mer'eti zevdzeha bil - 
hurudzi ilel - mesadzidi" i "Sahihu Muslim", 4/1 61 , knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Hurudzun 

- nisai ilel - mesdzidi". 

"Fethul - bari", 2/382, knjiga "El - Dzumu'atu", 13. poglavlje "El - Iznu lin - nisai bil - 
hurudzi ilel - mesadzidi". 

Pogledaj "Fethul - bari", 1/506, knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Ma dzae fil - kibleti" i 
"Sahihu Muslim", 5/10, knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Tahvilul - kibleti minel - Makdisi ilel 

- Ka'beti". 338 Licnost zene muslimanke 

^ "Sahihu Muslim", 6/162, knjiga "El - Dzumu'atu", poglavlje "TehijjetuI - mesdzidi vel - 
imamu jahtubu ". 

* Ibid, 6/160, knjiga "El - Dzumu'atu", poglavlje "HutbetuI - hadzeti". 

^ Hadis se prenosi od Abdullaha bin Omera, a biljeze ga Ebu - 'Avane, Ibn - Huzejme i Ibn 

- Hibban u svojim "Sahihima", a pogledaj i "Fethul - bari", 2/357, knjiga "El - Dzumu'a", 
poglavlje "Fadlul - gusli jevmel - dzumu'ati". 

^ Pogledaj "Fethul - bari ", 3/236,237, knjiga "El - Dzenaizu ", poglavlje "Ma dzae fil - 

kusufi" i "Saliihu Muslim", 6/212, knjiga "El - Kusufu", poglavlje "Ma 'urida 'alen - nebijji fi 

salatil - kusufi minel - Dzenneti ven - nari". 
^ Pogledaj "Fethul - bari", 2/529, knjiga "El - Kusuf", poglavlje "Es - Sadekatu fil - kusufi " 

i "Sahihu Muslim", 6/212, knjiga "El - Kusuf", poglavlje "Ma' urida alen - nebijji fi salatil - 

kusufi minel - Dzenneti ven - nari". 
^ Pogledaj "Sahihu Muslim ", 18/84, knjiga "El - Fitenu ve esratus - sa'ati", poglavlje 

"KadijjetuI - dzessaseti". 
^ Hadis biljezi Ahmed. Pogledaj "Silsiletul - ehadis es - sahiha", br.900, 2/601. 
^ Pogledaj str. 7. 
^ Pogledaj "Fethul - bari", 2/347, knjiga "El - Ezanu", poglavlje "Hurudzun - nisai ilel - 

mesadzidi" i "Sahihu Muslim" , 5/137, knjiga "El - Mesadzidu", poglavlje "VaktuI - 'isai ve 

te'hiruha". 
^ "Sahihu Muslim" knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Tesvijetus - sufufi ve ikametuha". 
^ Pogledaj "Fethul - bari", 2/349, knjiga "El - Ezanu", poglavlje "Intizarun - nasi kijamel - 

imam El - Alimi ". 

* Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunne", 3/273, knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Et - 
Tesbihu iza nabehu sej'un fis - salati". 

^ "Al - Mudevvenetu",1/106. 

^ Pogledaj fusnotu br.1 . 

^ Pogledaj "Sahihu Muslim", 4/161 ,162, knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Hurudzun - nisai ilel 

- mesadzidi". 

^ Ibid, 4/162,163. 
^ Ibid, 4/161. 

* "Fethul - bari", 2/382, knjiga "El - Dzumu'atu", (13.) poglavlje "El - Iznu lin - nisai bil - 
hurudzi ilel - mesadzidi " i "Sahihu Muslim", 4/161, knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Hurudzun 

- nisai ilel - mesadzidi". 

*' "Sahihu Muslim" 4/161, knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Hurudzun - nisai ilel - mesadzidi". 

* Ibid, 4/163. 
« Ibid, 4/163. 

* Ibid, 4/163. 

* Ibid, 6/178,179, knjiga "SalatuI - 'idejni", poglavlje "Ibahatu hurudzin - nisai fil - 'idejn ilel - 
musalla". 

« Ibid, 6/179. 

"^ Ibid, 6/180. 

* "Fethul - bari", 2/469, knjiga "SalatuI - 'idejni", poglavlje "Iza lem jekun leha dzilbabun fil - 'idi". 

* "Fethul - bari", 2/461 , knjiga "El - 'Idejni", poglavlje "Et - Tekbiru ejjame Mina". 

^ "Fethul - bari", 2/466, knjiga "El - 'Idejni", poglavlje "Mev'izatuI - imami en - nisae jevmel 

- 'idi" i "Sahihu Muslim " 6/174, knjiga "SalatuI - 'idejni". 

^' Otkrio je Ibn - Hadzer u djelu "Fethul - bari", 2/468, da je to bila Esma bint Jezid bin es - 
Seken koja je poznata kao govornica zenama, a bila je i mlada. Licnostzenemuslimanke 339 "Fethul - bari ", 2/466, knjiga "El - 'Idejni", poglavlje "Mev'izatuI - imami en - nisae jevmel 

- 'idi" i "Sahihu Muslim " 6/171 , knjiga "SalatuI - 'idejni ". 

Pogledaj djelo "Ahkamun - nisai " od Ibn - Dzevzija, str. 186,204, Bejrut, kao djelo "El - 

Mugni " od Ibn - Kudame 2/202, Rijad. 

"Fethul - bari ", 11/341, knjiga "Er - Rikak", poglavlje "Et - Tevadu'". 

"Sahihu Muslim",16/184, knjiga "El - Birru vel - adabu ves - siletu", poglavlje "Iza 

ehabbellahu 'abden ". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunne" 4/45, knjiga "Es - Salatu ", poglavlje "El - 

idztihadu fi kijamil - lejii". 

Pogledaj "Sahihu Muslim", 6/72,73, knjiga "SalatuI - musafirin", poglavlje "FadiletuI - 

'amelid - daimi". 

Ibid, 6/73. 

Ibid, 6/72. 

Ibid, 6/70 - 72. 

"Sahihu Muslim" 5/89,90, knjiga "El - mesadzid", poglavlje "Istihbabuz 

Pogledaj knjigu "Rijadus - salihin" od imama En - Nevevija, str. 621 

poglavlje "Fadluz - zikri vel - hassu 'alejhi" i "Sahihu Muslim", 5/83 

Mesadzid", poglavlje "Istihbabuz - zikri ba'des - salati". 

"Sahihu Muslim", 5/95, knjiga "El - Mesadzid", poglavlje "Istihbabuz - 

El- Me'arid, 19-25. 

Pogledaj "Sahihu Muslim" 1/207, knjiga "El 

ehadi erkanil - islami". 

El - Maida, 55. 

El - Bekara, 43. 

El - Bekara, 277. 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus 

"Sevabu men same ramadane". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus zikri ba'des - salati". 
, knjiga "El - Ezkar", 
■ 95, knjiga "El - 

zikri ba'des - salati". Imanu", poglavlje "Vudzubu kitalin tarika sunneti", 6/217, knjiga "Es - sijamu", poglavlje 

poglavlje "Fi salihin", str.570, knjiga "El - Fedailu' 
emris - salmi bi hifzi lisanihi ve dzevarihihi 'anil - muhalefat". 

"Fethul - bari ", 4/116, knjiga "Es - Savmu", poglavlje "Men lem jede' kavlez - zuri vel 
'amele bihi fis - savmi ". 
Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus 
"Fadlus - sijami". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus 
"Kijamu sehri ramdani ve fadluhu ". 
"Sahihu Muslim ",8/70, knjiga "Es - Savmu 
sehri ramadan". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus 
- Idztihadu fil - 'asril - evahiri ". 
Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus 
dza'e fi lejietil - kadri ". 
Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus 
dza'e fi lejietil - kadri ". 
Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus 
"Fadlus - sehuri". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus 
"Fadlus -sehuri". sunneti", 6/221 , knjiga "Es - Sijamu", poglavlje 
sunneti", 4/116, knjiga "En - Nevafilu", poglavlje 
poglavlje "El - idztihadu fil - 'asril - evahiri min 
sunneti ", 6/389, knjiga "Es sunneti", 6/380, knjiga "Es ■ 
sunneti", 6/379, knjiga "Es ■ - Sijamu", poglavlje "El 
Sijamu", poglavlje "Ma 
Sijamu", poglavlje "Ma sunneti", 6/251 , knjiga "Es - Sijamu", poglavlje 
sunneti", 6/253, knjiga "Es - Sijamu", poglavlje 340 Licnost zene muslimanke 

=° El - Kehf, 30. 

^ "Sahihu Muslim", 8/51 , knjiga "Es - Sijamu", poglavlje "Istihbabu sijami jevme 'Arefeti ". 

^ "Sahihu Muslim", 8/12, knjiga "Es - Sijamu", poglavlje "Savmu jevmi asura". 

^ "Sahihu Muslim", 8/51 , knjiga "Es - Sijamu", poglavlje "Istihbabu sijami jevme asura". 

" "Sahihu Muslim", 8/13, knjiga "Es - Sijamu", poglavlje "Savmu jevmi asura". 

^ "Sahihu Muslim", 8/56, knjiga "Es - sSjamu", poglavlje "Istihbabu sijamin sittete ejjamin 

min seval". 
^ "Fethul - bari" ,4/226, knjiga "Es - Savmu", poglavlje "Sijamu ejjamel - bidi" i "Sahihu 

Muslim", 5/234, knjiga "SalatuI - musafirin", poglavlje "Istihbabu salatud - duha". 
^ "Sahihu Muslim", 5/235, knjiga "SalatuI - musafirin", poglavlje "Istihbabu salatud - duha". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/362, knjiga "Es - Sijamu", poglavlje 

"Savmud - dehri". 
^ "Sahihu Muslim", 8/48, knjiga "Es - Sijamu", poglavlje "Istihbabu sijamin selasete ejjamin 

min kulli sehrin ". 
^ "Fethul - bari", 4/72, knjiga "Dzezaus - sajdi", poglavlje "Hadzdzun - nisai". 
•^ Ibid. 

^ El - Ahzab, 35. 
^ En - Nahl, 97. 
^ AN- 'Imran, 195. 

* "Sahihu Muslim", 15/56, knjiga "El - Fedailu", poglavlje "Havdu Nebijjina s.a.v.s.,ve 
sifetuhu". 

* Ibid, 15/54. 

"" El - Mudzadela, 1 - 4. 

* Pogledaj "Muhtesaru tefsir Ibn - Kesir", 3/459; El - Mudzadela 1 - 4, Darul - Kur'anil - 
kerimi, Bejrut. 

s' El - Ahzab, 36. 

™ El - Ahzab, 36. 

™ El - Ahzab, 37. 

" Pogledaj "Fethul - bari", 1 3/403, knjiga "Et - Tevhid", poglavlje "Ve kane 'arsuhu 'alel - ma'i". 

™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 7/18, knjiga "El - Hadzu", poglavlje 

"El - mer'etu la tahrudz ilia me'a mahremin". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 9/26, knjiga "En - Nikahu", poglavlje 

"En - Nehj 'an en jahlur - redzulu bil - mer'etil - edznebijjeti". 
« En-Nur, 31. 
™ "Sahihu Muslim", 14/109, knjiga "El - Libasu vez - zinetu", poglavlje "En - Nisaul - kasijat 

el - 'arijat ". 
" "Fethul - bari", 8/489, knjiga "Et - Tefsiru", poglavlje "Vel - Jadribn - e bi humurihinne 

'ala dzujubihinne ". 
™ "Fethul - bari", 8/489,490, knjiga "Et - Tefsiru", poglavlje "Vel - Jadribn - e bi humurihinne 

'ala dzujubihinne ". 
" Et - Tevba, 81 . 
"ojunus, 19. 
'" El- Mu'minun, 51,52. 
^'2 El- Enbija', 91,92. 
™ En - Nur. 63. Licnost zene muslimanke 341 

"* Kuvajtski casopis "El - Medzella " br.932. 

"= Ibid, br. 931. 

"« Ibid. 

"'' El - Mumtehine, 10. 

"^ Tj. ucinile bi serijatsl<u prisegu Allahovom Poslanii<u 

"^ "Fetliul - bari", 9/420, i<njiga "Et - Talal<u", poglavlje "Iza eslemetil - musrii<etu 

evin - nasranijjetu tahtez - zimmijj evil - harbijj." 
'^° "Fethul - bari" ,2/566, knjiga "Taksirus - salati", poglavlje "Fi kern jaksirus - salatu". 
'^' "Sahihu Muslim", 9/1 03, knjiga "El - Hadzdzu", poglavlje "Seferul - mer'eti me'a mahremin". 
'22 Ibid, 9/102 - 109. 
'23 El - 'Asr. 

'2* "Sahihu Muslim", 18/125, knjiga "Ez - Zuhdu", poglavlje "Fi ehadisin muteferrkatin". 
'25 "El - Isabetu", 8/66,67. 
'2« Ez - Zumer, 10. 
'2^ El- A'raf, 201. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti" 10/61, knjiga "El - Imare vel - kadau", 

poglavlje "Er - Ra'i mesulun 'an ra'ijjetihi". 
™ Tj. prezirat ce ga. 

™ Hadis biljezi Et - Tirmizi, 4/34 na kraju poglavija o zuhdu. Ovaj hadis je hasen. 
'=' Ez - Zarijat, 56. 
'^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 1/401, knjiga "Et - Taharetu", poglavlje 

"En - Nijjetru fi! - vudui ve gajrihi minel - 'ibadat". 
™ Ez - Zarijat, 56. 

'=* "Tabekatu Ibn - Sa'din", 8/280, Bejrut. 

'== Pogledaj djela "Tabekatu Ibn - Sa'din", 7/35 i "El - Isabetu", 8/83. 
™ Pogledaj djelo "Siretu Ibn - Hisam", Hidzra u Medinu. 
'^ "Fethul - bari", 7/233 - 240, knjiga "Menakibul - ensari", poglavlje "Hidzretun - nebijji ve 

ashabihi ilel - medineti"i 6/ 129, knjiga "El - Dzihadu", poglavlje "Hamluz - zadi fil - gazvi". 
'^ "Ahkamun - nisai", djelo od Ibn - Dzevzija, str.439. 
" El - Mumtehine, 10. 
«» En- Nahl, 106. 
"' Pogledaj "Sahihu Muslimin", 12/194, knjiga "El - Dzihadu ves - sijeru", poglavlje "En - 

Nisaul - gazijat". 
'■'2 Pogledaj "Sahihu Muslimin", 12/188, knjiga "El - Dzihadu ves - sijeru", poglavlje 

"Gazvetun - nisai". 
™ Pogledaj "Fethul - bari", 6/80, knjiga "El - Dzihad ", poglavlje "Mudavatun - nisail - dzerha 

fil - gazvi". 
" "Fethul - bari", 7/361 , knjiga "El - Megazi", poglavlje "Iz hemmet taifetani minkum en 

tefsela" i "Sahihu Muslimin", 12/189, knjiga "El - Dzihadu ves - sijeru", poglavlje 

"Gazvetun - nisai me'ar - ridzali". 
" Tj. unuci Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a ona je najmlada Fatimina kci. Stoga su za nju 

i govorili "kci Allahovog Poslanika, s.a.v.s." 
™ "Fethul - bari", 6/79, knjiga "El - Dzihadu ", poglavlje "Hamlun - nisail - kirebe lien - nasi 

fil-gazvi " i "Sahihu Muslimin " 7/366, knjiga "El - Megazi ", poglavlje "Zikru Ummu Selit ". 342 Licnost zene muslimanke 

" "Fethul - bari", 7/372, knjiga "El - Megazi", poglavlje "Ma esaben - nebijje s.a.v.s., 

minel - dzerahi jevme Uhudin". 
™ AN- 'Imran, 153. 
" Pogledaj "Ahbaru gazveti Uhud" u djelima "Siretu Ibn - Hisam", "Insanul - 'ujun", 

"Asarul - muhammedijjeti", "Tabekatu Ibn - Sa'din", "El - Isabetu" i "Usdul - gabeti". 
™ Pogledaj "Sijeru e'alamun - nubelai", 2/281 . 
^^ "Sahihu Muslimn", 12/187,188, knjiga "El - Dzihadu ves - sijeru", poglavlje 

"Gazvetun - nisai me'ar - ridzal". 
^ Rumejsa {Krmeljica) to je izrazeno u deminutivu i to je nadimak za Ummu Sulejm, jer je 

imala krmeljice u oku. 
^ Muttefekun alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 14/86, knjiga "Fedailus - sahabeti", 

poglavlje "Fedailu Omer bin el - Hattab". 
^ Ona je Muavijina zena. 

^ Pogledaj "El - Megazi", 1/278, i "Ensabul - esrafi", 1/327, "Delailun - nubuvveti" od 
Bejhekija, 3/31 1 . 

^ "El - Hiljetu", 2/62 i "Sifetus - safveti", 2/70. 
^'' Pogledaj djela: "El - Megazi", 1/278, "Ensabul - esrafi", 1/326 i "Delailun - nubuvveti" 

od Bejhekija, 3/31 1 . 
^^ Pogledaj djela: "El - Megazi", 2/301,315,316, "Tarihul - islami", 2/201 od Ez - Zehebija 

I "Es - SiretuI - Halebijje ", 2/545,546. 
« El-Feth, 18. 
1™ "El - Bidajetu ven - nihajetu", 7/13, a pogledaj i "Tarihut - Taberi", 2/335 I dalje, 

Darul - Kutub el - llmijje. 
'^ "El - Isabetu", 4/229, a pogledaj I djelo "Medzme'uz - zevaid" od El - Hejsemija u kojem 

se nalazi ovaj haber. On kaze: "Biljezi ga Et - Taberani i njegovi prenosoci su pouzdani 

"sikatun". Pogledaj i "Sijeru e'alamun - nubelai", 2/297. 
'^ Pogledaj "Sijeru e'alamun - nubelai", 2/297. 
« AN - 'Imran 159. 
^« En - Nahl, 97. 
« En - Nahl, 58,59. 
'^ Et - Tekvir, 8,9. 

'^ Pogledaj "El - Mer'etu til - islami" od dr. Ma'rufa ed - Devalibija, str.23. 
™ El - Maida, 3. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/4, knjiga "El - Isti'zanu", poglavlje 

"Birrul - validejni". 
™ Lukman, 14. 
"' Et - Tahrim, 1 1 . 
'^ Et - Tevba, 71 . 
™ En - Nisa', 20. 

™ Kolicina iz Kur'ana koju ce svakodnevno uciti. 
'^ Muttefekun alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 4/431 , knjiga "Fedailul - Kur'ani", 

poglavlje "Fadlu tilavetil - Kur'ani". 
™ "Sahihu Muslim", 6/90, knjiga "SalatuI - musafirin", poglavlje "Fadlu kiraetil - Kur'ani". 
'" Muttefekun alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 4/431 , knjiga "Fedailul - Kur'ani", Licnost zene muslimanke 343 

poglavlje "Fadlu tilavetil - Kur'ani". 
™ Ez - Zarijat, 56. 
™ Biljezi ga Ebu - Davud, 4/83, knjiga "El - Libas", poglavlje "Ma dzae fi isbalil - izari." 

Ovaj hadis ima vjerodostojan sened. 
« El - A'raf, 31 . 
™ Hadis je hasenun - sahihun. Biljezi ga Ahmed, 4/132 i Et - Tirmizi, 4/18 u knjizi 

"Ez - Zuhdu", poglavlje "Ma dzae fi kerahijjeti kesretui - ekii". 
'^ "Kenzul - 'ummali", 15/433. Pogledaj i vrijedni tekst o "Stetnost prekomjernog jela na 

tijelo, intelekt i dusu" od lijecnika dr. Muhammeda Nazima Nesimija koji se nalazi u 

casopisu "HadaretuI - islami " br.5 i 6, god. 15. 
'^ "Fethul - bari", 2/370, knjiga "El - Dzumu'atu ", poglavlje "Ed - Duhnu III - dzumu'ati". 
'** Hadis se prenosi od Abdullaha bin Omera, a nalazi se u "Sahihima " Ebi - 'Avane, 

Ibn - Huzejme i Ibn - Hibana. Pogledaj i "Fethul - bari ", 2/356, knjiga "El - Dzumu'atu ", 

poglavlje "Fadlul - gusli jevmul - dzumu'ati ". 
'^ Muttefekun alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti ", 2/166, knjiga "El - Hajdu ", poglavlje 

"Guslul - dzumu'ati ". 
'86 Pogledaj djelo "Od ropstva do gospodstva", koje je napisala Samiha Ajvorti. Izdanje 

Damla yayinevi nu 89, str.28 i dalje. 
'^ "Fethul - bari ", 3/599, knjiga "El - 'Umretu", poglavlje "Kem i'temeren - nebijju". 
™ "Sahihu Muslimin", 8/236, knjiga "El - Hadzdzu", poglavlje "Adedu 'umrin - nebijji 

s.a.v.s.,ve zemanihinne". 
™ Hadis je hasenun. Biljezi ga Ahmed, 6/160 i Ebu - Davud 1/46, knjiga "Et - Taharetu", 

poglavlje "Es - Sivak". 
™ "Fethul - bari", 2/374, knjiga "El - Dzumu'atu", poglavlje "Es - Sivaku jevmul - dzumu'ati" 

i "Sahihu Muslimin", 3/143, knjiga "Et - Taharetu ", poglavlje "Es - Sivak". 
'^' "Sahihu Muslimin", 3/143, knjiga "Et - Taharetu", poglavlje "Es - Sivak". 
™ "Sahihu Muslimin", 5/50, knjiga "El - Mesadzid", poglavlje "Nehju akilis - sevmi 

vel - besali zan huduril - mesd'idi". 
™ Biljezi ga Ebu - Davud, 4/107 u knjizi "Et - Teredzdzulu", poglavlje "Islahus - sa'ri." 

Lanac predanja je hasen. 
'** "El - Muvetta' ", 2/949, knjiga "Es - Sa'ru", poglavlje "Islahu' - sa'ri." 
'^ Hadis je vjerodostojan, a biljeze ga Ahmed, 3/357 i En - Nesai, 8/183, knjiga "Ez - 

Zinetu", poglavlje "Teskinus - sa'ri". 
'^ Pogledaj Kurtubijev tefsir, 7/197, El - A'raf 32. 
'^^ El - Furkan, 67. 
™ Hadis hasen. Biljezi ga Et - Tirmizi, 4/206, knjiga "El - Isti'zanu", poglavlje 

"Eserun - ni'meti alel - 'abdi". 
™ Ibid, 4/346. 

™ Pogledaj "Et - Tergibu vet - terhibu", 3/93, knjiga "El - Libasu vez - zinetu". 
™ El - 'Araf, 31 ,32. 

^ "Sahihu Muslim", 2/89, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Tahrimul - kiburi". 
™ Pogledaj izvod hadisa na str.78. 

^" "Fethul - bari ", 10/334, knjiga "El - Libasu", poglavlje "Kassus - saribi" i "Sahihu 
Muslim ", 3/146, knjiga "Et - Taharetu", poglavlje "Hisalul - fitreti". 344 Licnost zene muslimanke 

™ "Fethul - bari", 6/81 , knjiga "El - Dzihadu", poglavlje "El - Hurrasetu fil - gazvi fi sebilillah". 
™ Pogledaj "Dzemheretu es'aril - 'arebi", 1/300, izdanje "Darul - kalemi ", 1406. god. po 

Hidzri. 
"^ Ta- ha, 114. 
™ Hadis je hasenun. Biljezi ga Ibn - Madze, 1/81, predgovor, poglavlje "Fadlul - 'ulemai 

vel - hassu 'ala talebil - Umi". 
™ "Fethul - bari" 1/195, knjiga "El - 'llmu", poglavlje "He! jedz'alu lin - nisai jevmun 'ala 

hiddetin fil - 'ilmi". 
™ Ona je jedna od najucenijih zena muslimanki. Bila je predavac i mudzahid. Dala je 

prisegu i ucestvovala je u Bici na Jermuku. Ubila je devet Rimljana stupom od njenog 
satora. 

™ Sidr je biljka lijepog mirisa kojom se cisti. 

™ Tj. rekia joj je tiho da bi je jedva cula, a da je niko od prisutnih ne bi mogao cut!. 
™ "Fethul - bari", 1/414, knjiga "El - Hajdu", poglavlje "Delkul - mer'eti nefseha iza 

tahheret minel - hajdi" i "Sahihu Muslimin", 4/15,16, knjiga "El - Hajdu", poglavlje 

"Istihbabu isti'malil - mugtesileti minel hajdi el - misk". 
™ Pogledaj "Fethul - bari", 1/414, knjiga "El - 'llmu", poglavlje "El - Haja'u fil - 'ilmi " i 

"Sahihu Muslimin ", 4/16, knjiga "El - Hajdu", poglavlje "Guslul - mustehadati ve salatuha". 
215 Ovo je uzrecica kod Arapa kojom se izrazavaju lijepe zelje. 
™ Pogledaj "Fethul - bari", 1/414, knjiga "El - 'llmu", poglavlje "El - Haja'u fil - 'ilmi" i 

"Sahihu Muslimin", 3/223,224, knjiga "El - Hajdu", poglavlje "Vudzubul - gusli 'alel - 

- mer'eti bi hurudzil - menijji minha". 
™ "Sahihu Muslimin", 3/223,224, knjiga "El - Hajdu", poglavlje "Vudzubul - gusli 'alel - 

mer'eti bi hurudzil - menijji minha." 
™ "Fethul - bari", 7/310, knjiga "El - Megazi ", poglavlje "Istifatau Subej'a bin El - Haris 

El - Eslemijje" i "Sahihu Muslimin", 10/110, knjiga "Et - Talaku", poglavlje "Inkidau 

'iddetel - muteveffa 'anha zevdzuha bi vad'il - hamli". 
™ Pogledaj "Serhun - Nevevi 11 sahihi Muslimin", 10/109, knjiga "Et - Talaku", poglavlje 

"Inkidau 'iddetel - muteveffa'anha zevdzuha bi vad'il - hamli". 
™ Hadis je hasen. Biljezi ga Ibn - Madze, 1/81, predgovor, poglavlje "Fadlul - 'ulemai 

vel - hassu 'ala talebil - 'ilmi". 
^1 Hadis je hasen. Biljezi ga El - Bejheki od Aise, r.a., u djelu "Su'abul - imani", 4/334. 
^ "El - Isti'abu", 4/1883 i "El - Isabetu", 8/140. 
™ "Tarihut - Taberi": "Dogadaji 58. god. po Hidzri", "Es - Semtus - seminu", str.82 i 

"Ellsti'abu", 4/1885. 
^* "Sahihu Muslim", 5/46, knjiga "El - Mesadzidu", poglavlje "Kerahetus - salati bi 

hadretit - ta'ami". 
^ "El - Egani", 10/57. 
^ El - Insikak, 8. 
^ "Fethul - bari", 1/196, knjiga "El - 'llmu", poglavlje "Men semi'a sej'en fe radze'a hatta 

ja'rifuhu ". 
^ Biljezi ga Et - Tirmizi, 5/364 u knjizi "El - Menakibu", poglavlje "Min fadii Aise." Rekao je: 

"Hadis je hasen sahih garib." Licnost zene muslimanke 345 

^ "Tuhfetl - fukahai", 1/12. 

™ "Fethul - bari", 1/7. 

^^ "Mizanul - i'tidali", 3/395. 

^ Pogledaj "Sahihu Muslimin", 14/227, knjiga "Es - Selamu", poglavlje "Tahrimul - kehaneti 

ve itjanul - kehani". 
^ Hadis je hasenun. Biljezi ga Ebu - Davud, 4/21, knjiga "Et - Tibbu", poglavlje "FN - 

kehani". 
^ El- 'Araf, 201. 

^ Biljezi ga Ahmed sa senedom koji je dzejjid, 2/359. 
^ Pogledaj "'Adijj bin Zejd el - 'Abadijj", djelo autora ove knjige, str.172. 
^ Nisam nasao ko je rekao ovaj stih. 
^ Poledaj '"Adijj bin Zejd el - 'Abadijj", str.171 . 
^ Biljezi ga Ahmed sa senedom koji je debar (hasenun), 3/265. 
2*0 "Hajatus - sahabeti", 3/329. 
^" Ibid. 

2« Es - Sems, 7 - 10. 
2« El - Kehf, 28. 

™ Pogledaj "Kitabul - ezkari "En - Nevevi i "El - Me'surat" Hasana el - Bena. 
^ "Sahihu Muslimin", 17/53, knjiga "Er - Rikaku", poglavlje "Ekseru ehlil - Dzenneti el - 

fukarau ve ekseru ehlin - nari en - nisau". 
^ En - Nisa', 36. 
=*^ El - Isra', 23, 24. 
2« En - Nisa', 36. 
™ El - 'Ankebut, 8. 
^° Lukman, 14. 
^' Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 2/176, knjiga "Es - Salatu", poglavlje 

"Radius - salavatil - hamsi". 
^ Muttefekun 'alejhi. Poledaj "Rijadus - salihin", str. 191, poglavlje "Birrul - validejni". 
^ Ibid. 

^ Lukman, 15. 
^ Ovaj djecak je jedan od trojice koji su govorili u kolijevci. A preostala dvojica su: Isa 

bin Merjem i djecak koji je bio s majkom medu onima koji su stradali u Uhudu. 
^ Pogledaj "Fethul - bari", 3/78, knjiga "El - 'Amelu fis - salati", poglavlje "Iza de'atil - ummu 

veledeha fis - salati" I 5/136, knjiga "El - Mezalimu", poglavlje "Iza hedeme haitan 

fel - jebni gajrehu". 
^^ Pogledaj "Fethul - bari" 4/64, knjiga "Dzezaus - sajdi", poglavlje "El - Hadzdzu ven - 

nuzuru." 
^ "Sahihu Muslimin", 8/25, knjiga "Es - Sijamu", poglavlje "Kada'us - savmi 'anil - mejjiti". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/13, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Siletul - validil - musriki". 
^ El - Isra', 23. 
^^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/15, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Tahrimul - 'ukuki". 
2^ Ibid. 13/4. 346 Licnost zene muslimanke 

^ Biljezi ga El - Buhari u djelu "Edebul - mufredi", 1/45, poglavlje "Birrul - ummi". 

^ Lukman, 14. 

^ Biljezi ga El - Buliari u "Edebul - mufredi", 1/62, poglavlje "Dzezaul - validejni". 

^ Pogledaj "Sahihu Muslim", 16/95, knjiga "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Min fedaili 

'Uvejs el - Kareni". 
^ El - Isra', 23,24. 
2«= Lukman, 14,15. 
^ Er-Rum, 21. 

™ "Sahihu Muslim", 10/56, knjiga "Er - rida'", poglavlje "Istihbabu nikahil - bikri". 
^^' Pogledaj "Fethul - bari", 9/194, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Ikrahul - binti 'alez - 

zevadzi", Ibn - Madze, 1/602, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Men zevvedze Ibn - etehu 

ve hije karihetun" i "El - Mebsut", 5/2. 
™- Tj. Bojim se ako bih ostala kod njega da ne zapadnem u nesto sto bi me odvelo u kufr. 
™ "Fethul - bari", 9/395, knjiga "Et - Talaku", poglavlje "El - Hul'u". 
™ "Fethul - bari", 9/308, knjiga "Et - Talaku", poglavlje "Sefa'atun - nebijji fi zevdzi Berire..." 
^^ Hadis je hasenun. Biljeze ga Et - Tirmizi, 2/274, poglavija o "En - Nikahu", 3 i Ibn - 

Madze, 1/633, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "El - Ekuffau". 
2^ En - Nur, 26. 
2" En - Nisa', 34. 
™ El - Ahzab, 35. 
™ Biljezi ga En - Nesai s vjerodostojnim senedom 6/114, knjiga "En - Nikahu", poglavlje 

"Et - tezvid'u 'alel - islami." 
^ "Fethul - bari", 7/476, knjiga "El - Megazi", poglavlje "Gazvetu Hajber". 
'^ Pogledaj "Fethul - bari", 7/71, knjiga " Fedailus - sahabeti", poglavlje "Menakibu Alijj bin 

Ebi - Talib" i "Sahihu Muslim", 17/45, knjiga "Ez - Zikru ved - du'au", poglavlje "Et - 

-Tesbihu evvelun - nehari ve 'inden - nevmi". 
^ To su rijeci koje se izgovaraju kako bi deva kleknula. 
^ Tj. Ijubomora njenog muza Ez - Zubejra. 

™ Pogledaj "Fethul - bari", 9/319, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "El - Giretu". 
^ Biljeze ga Ahmed i El - Bezzar, a njegovi prenosioci su ridzalus - sahih. Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 9/4, poglavlje "Hakkuz - zevdzi 'alel - mer'eti". 
™ Hadis je hasen - sahih. Biljezi ga Et - Tirmizi, 2/314, u poglavljima o "Er - rida'u", str.10. 
™ Biljezi ga El - Bezzar sa senedom koji je hasenun. Pogledaj "Medzme'uz - zevaid", 4/ 

308, poglavlje "Hakkuz - zevdzi 'alel - mer'eti". 
^ Biljeze ga Ahmed i En - Nesai sa senedima koji su "dzejjdun", a biljezi ga i El - Hakim. 

On kaze: Sened mu je sahihun. Pogledaj "Et - Tergibu vet - terhibu "od El - Mund'rija, 

3/52, poglavlje "En - Nikahu". 
^ Str. 331 . 
™ Biljeze ga Ahmed i Et - Taberani i njegovi prenosioci su "sikat." Pogledaj "Medzme'uz 

- zevaid", 4/ 306, poglavlje "Hakkuz - zevdzi 'alel - mer'eti". 
'^ Biljeze ga Ibn - Madze, 1/595, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Hakkuz - zevdzi 'alel - 

mer'eti " i El - Hakim, 4/173, knjiga "El - Birru ves - siletu" i rekao je: "Sened je sahih." 
^ Biljezi ga Et - Taberani, a njegovi prenosoci su "Muhtedzdzun bihim fis - sahihi." 

Pogledaj "Medzme'uz - zevaid", 4/ 312. Licnost zene muslimanke 347 

^ "Fethul - bari ", 9/294, knjiga "En - Nikahu ", poglavlje "Iza batet el - mer'etu muhadzirete 

firase zevdziha" i "Sahihu Muslim ", 10/8, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Tahrimu 

imtina'il - mer'eti min firasi zevdziha". 
^ "Sahihu Muslim", 10/7, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Tahrimu imtina'il - mer'eti min 

firasi zevdziha". 
^ Hadis je sahihun a biljezi ga Et - Taberani u "El - Evset" i "El - Kebir." Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 4/ 296, poglavlje "Fi men jedzuha zevdzuha fe ta'tellu". 
^ Biljezi ga El - Bezzar, a njegovi prenosioci su "ridzalus - sahih. "Pogledaj "Medzme'uz 
- zevaid", 4/ 312. 
^^ Hadis je hasenun - sahihun. Biljezi ga Et - Tirmizi, 2/314, poglavija "Er - Rida'", 10 i 

Ibn - Hiban u svom "Sahihu", 9/473, knjiga "En - Nikahu". 
™ "Sahihu Muslim", 9/178, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Nedebun min re'jil - mer'eti fe 

veka'at fi nefsihi ila en je'ti imre'etihi ". 
^ Biljezi ga Ibn - Hiban u svom "Sahihu", 12/178, knjiga "El - Esribetu", 2.dio. 
™ Biljezi ga El - Hakim, 2/190, knjiga "En - Nikahu." Rekao je: "Sened mu je sahih". 
™ "Fethul - bari", 9/295, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "La te'zenul - mer'etu fi bejti 

zevdziha 11 ehadin ilia bi iznihi". 
™ "Sahihu Muslim", 7/115, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje "Edzrul - hazini vel - mer'eti 

iza tesaddekat min bejti zevdziha..." 
™ Muttefekum 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 9/327, knjiga "El - 'Iddetu", poglavlje 

"NefekatuI - eviadi vel - ekaribi". 
^" Muttefekum 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 10/61, knjiga "El - Imaretu vel - kada'u", 

poglavlje "Er - ra'i mesulun 'an ra'jetihi". 
^ Pogledaj "Sahihu Muslim", 16/81, knjiga "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Min fedaili 

nisail - Kurejsi". 
™ "Sahihu Muslim", 8/99, knjiga "El - Hadzu", poglavlje "Istihbabut - tibi kablel - ihrami". 
™ "Fethul - bari", 3/585, knjiga "El - Hadzu", poglavlje "Et - Tibbi". 
^ "Sahihu Muslim", 8/100, knjiga "El - Hadzu", poglavlje "Istihbabut - tibi kablel - ihrami". 
™ Ibid. 
™ "Sahihu Muslim", 3/208, knjiga "El - Hajdu", poglavlje "Dzevazu guslil - haidi re'se 

zevdziha ve terdziluhu". 
^" "Fethul - bari", 1/403, knjiga "El - Hajdu", poglavlje "MubaseretuI - haidi" i "Sahihu 

Muslim", 3/209, knjiga "El - Hajdu", poglavlje "Dzevazu guslil - haidi re'se zevdziha ve 

terdziluhu". 
^^ Biljeze ga Ibn - Hiban u svom "Sahihu" i El - Bezzar sa senedom koji je dzejjd. Njegovi 

prenosioci su "Sikatun meshurun". Pogledaj "Ahkamun - nisai"od Ibn - Dzevzija , str. 31 1 . 
™ "Dzemhertu huttabil - 'areb", 1/145. 
^" "Fethul - bari", 3/327, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje "Ez - Zekatu 'alez - zevdzi vel - 

ejtami fil - hudzri" i "Sahihu Muslim", 7/86, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje "Ez - Zekatu 
'alel - ekaribi". 

^'^ "Fethul - bari", 3/325, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje "Ez - Zekatu 'alel - ekaribi". 
^'^ "Fethul - bari", 3/325, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje "Ez - Zekatu 'alel - ekaribi" i "Sahihu 

Muslim", 7/86, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanu nuksanil - imani bi naksit - ta'ati". 348 Licnost zene muslimanke 

^" "Fethul - bari", 1/83, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Kufranul - 'asiri". 

™ Biljezi ga Ahmed, 3/428. Njegovi prenosioci su "ridzaluhus - sahih". 

™ "Et - TabekatuI - kubra", 7/208 - 209. 

™ "Sahih Muslim", 16/11, Fedailus - sahabe, poglavlje "Fedail Ebi - Taiha". 

^' Pogledaj "Sahihu Muslim", 16/11, knjiga "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Fedailu 

Ummu Sulejm". 
^ Ova je dio dugog hadisa koji biljeze El - Buhari i Muslim. Pogledaj "Fethul - bari", 5/ 

116, knjiga "El - Mezalimu", poglavlje "El - Gurfetu vel - 'illijetui - musrife" i "Sahihu 

Muslim", 7/195, knjiga "Es - Siijamu", poglavlje "Bejanun ennes - sehre jekunu tis'an ve 
'isrine". 
^ Hadis je hasenun - sahihun. Biljezi ga Et - Tirmizi, 2/329, poglavija o "Et - Talaku", str. 

11 i Ibn - Hiban, 9/490, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Mu'asaetuz - zevdzejni". 
^* "Sahihu Muslim", 10/8, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Tahrimu ifsai sirrel - mer'eti " 

i "Et - Tergibu vet - terhibu", 3/86, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Et - Terhibu min 

ifsais - sirri bejnez - zevdzejni". 
^ Hadis koji govori o odvojenosti Vjerovjesnika od njegovih zena biljeze El - Buhari i 
Muslim, a i drugi. Pogledaj "Fethul - bari", 5/1 16, knjiga "El - Mezalimu", poglavlje El - Gurfetu 
vel - 'illijetui - musrife" i 8/656, knjiga "Et - Tefsiru", poglavlje "Suretut - tahrim" i "Sahihu 
Muslim", 7/195, knjiga "Es - Sijamu", poglavlje "Bejanun ennes - sehre jekunu tis'an ve 
'isrine". 

^ Et - Tahrimu, 3. 
^ Ibid, 4. 
^ Ibid, 5. 

^ Pogledaj "Fethul - bari", 2/162, knjiga "El - Ezanu", poglavlje "Men kane fi hadzeti ehlihi". 
™ Pogledaj pod naslovom "Radi na potpomaganju Allahove, dz.s., vjere." 
^' "Fethul - bari", 1/23, knjiga "Bidul - vahji", poglavlje "Hadisu Aisete evvelu ma budie bihil 

- vahju" i "Sahihu Muslim", 2/197, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bidul - vahji". 
^ Pogledaj "Serhus - sunneti", 14/155, knjiga "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Menakibu 

Hadidzetin." 
™ "Es - Siretu", 3/331 . Pogledaj "Fethul - bari", 6/281 , knjiga "El - Dzizjetu vel - mevadi'atu", 

poglavlje "Hadisu Sehl bin Hanif" i "Sahihu Muslim", 12/141, knjiga "El - Dzihadu ves - 

sijeru", poglavlje "Sulhul - Hudejbijja". 
^ "Es - Siretu", 3/331 . 

^ "Zadul - me'ad", 3/295 i Et - Taberi, 2/124. 

™ "Sahihu Muslim", 1 2/1 41 , knjiga "El - Dzihadu ves - sijeru", poglavlje "Sulhul - Hudejbijja". 
^ Misli se na grozdove hurmi. Pogledaj "Sahihu Muslim", 7/33, knjiga "El - Dzenaizu", 

poglavlje "El - Lahdu ve nasbul - lebeni 'alel - mejjiti". 
^ Biljeze ga Ahmed i Et - Taberani, a njegovi prenosioci su "ridzalus - sahihi". Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid ", 9/324, knjiga "El - Menakibu ", poglavlje "Ma dza'e fi Ebi ed - 

Dahdah". 
™ Biljeze ga Ebu - Davud, 2/45, knjiga "Es - Salatu", poglavlje "Kijamul - lejii" i El - Hakim, 

1/309, knjiga "Salatut - tetavvu'i "On kaze da je vjerodostojan hadis po Muslimovim 

uvjetima. 
*" "Sahihu Muslim", 10/56, knjiga "Er - Rida'u", poglavlje "Istihbabu nikahil - bikri". Licnost zene muslimanke 349 

™ Biljezi ga Ahmed, 1/168 a njegovu prenosioci su "ridzalus - sahihi". 

^ Sredstvo kojim se boji kosa. 

^ "Ahkamun - nisai", Ibn - Dzevzi, str. 343. 

™ "Fethul - bari", 9/484, knjiga "Et - Talaku", poglavlje "Ihdadul - muteveffa 'anha zevdzuha". 

^ Buharija ga biljezi u djelu "El - Edebul - mufred", 1/310, poglavlje "Men la jeskurun - 

nase". 
^ Biljezi ga El - Hakim u "El - Mustedrek", 2/190, knjiga "En - Nikahu". On kaze da je hadis 

s vjerodostojnim senedom (Sahihul - isnadi). 
^^ En - Nur, 31 . 
™ Er - Rahman, 56. 
™ "Fethul - bari", 9/ 338, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "La tubasirul - mer'etui - mer'ete 

fe ten'atuha 11 zevdziha". 
™ Er-Rum, 21. 
^^ En - Nur, 22. 
^ Str. 118. 
^ Str. 68. 
^ Str.115. 
^ Str. 115. 
^ Pogledaj "Sahihu Muslim", 15/203, knjiga "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Fedailu ummul 

- mu'minine Aisete". 
^^ "Zadul - me'ad", 3/261 - 264. 
^ Pogledaj na str. 61 ,62. 
^ Pogledaj na str. 38. 

™ "Sahihu Muslim", 10/56, knjiga "Er - Rida'u", poglavlje "Istihbabu nikahil - bikri". 
=^ El - Kehf, 46. 
^ Et - Tahrim, 6. 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunnet", 10/61, knjiga "El - Imaretu vel - kada'u", 

poglavlje "Er - Ra'i mes'ulun 'an re'ijjetihi." 
^ Biljezi ga Buharija u djelu "El - Edebul - mufred ", 1/371 , poglavlje "Husnul - huluki ". 
^ Biljeze ga Ahmed, 2/187 i Ebu - Davud, 1/193, knjiga "Es - Salatu ", poglavlje "Meta 

ju'merul - gulame bis - salati". Sened ovog hadisa je "hasenun" (dobar). 
^ "Sahihu Muslim", 15/75, knjiga "El - Fedailu", poglavlje "Rahmetuhu, s.a.v.s., ve 

tevadu'uhu". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 12/264, knjiga "El - Isti'zanu", 

poglavlje "Et - Teslimu 'ales - sibjani". 
™ Biljeze ga Ahmed, 2/185, El - Hakim 1/62, knjiga "El - Imanu" i njegov sened je 

vjerodostojan. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/ 34, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "RahmetuI - veledi ve takbiluhu". 
™ "Fethul - bari ", 10/426, knjiga "El - Edebu", poglavlje "RahmetuI - veledi ve takbiluhu". 
™ Pogledaj "Fethul - bari", 8/135, knjiga "El - Megazi", poglavlje "Mereduhu, s.a.v.s., ve 

vefatuhu" i Ebu - Davud, 4/480, knjiga "El - Edebu ", poglavlje "Ma dza'e fil - kijami". 
^^ "Fethul - bari", 6/472, knjiga "Ehadisul - enbijai", poglavlje "Kavluhu te'ala: 45 - 48 min 

AN- 'Imran". 350 Licnost zene muslimanke 

™ "El - Hamasetu" od Ibn - Temama ,1/167. 

™ Allah je Taj Koji joj odreduje funkciju, a ne priroda. Ova je sintagma jedan od tragova 

uticaja zapadne civilizacije. 
^^ Isjecak iz teksta Selme el - Hafar u novinama "El - Ejjam", Damask, 03.09.1 962. god. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 8/296, knjiga "El - 'Ataja vel - hedaja", 

poglavlje "Er - Rudzu'u fi hibetil - veledi vet - tesvijetu bejnel - eviadi fin - nahli". 
^" Es - Su'ra, 49, 50. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/187, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Radius - sadekati 'alel - eviadi vel - ekaribi ". 
™ "Sahihu IVIuslim", 1 6/1 79, knjiga "El - Birru ves - siletu", poglavlje "El - Ihsanu ilel - benati". 
™ Biljeze ga Ahmed, 2/335 i El - Hakim, 4/176, knjiga "El - Birru ves - siletu" i on kaze: 

"Sened je vjerodostojan". 
^ Biljezi ga El - Hakim u "El - Mustedreku", 4/177, knjiga "El - Birru ves - siletu" i on 

kaze: "Sened je vjerodostojan". 
^ Biljezi ga El - Buhari u "Edebul - mufredi", 1/162, poglavlje "Men 'ale selase ehavatin". 
™ Biljezi ga Et - Taberani u "El - Evset" sa dva seneda, a prenosoci jednog tog seneda 

su "ridzalus - sahihi". Pogledaj "Medzme'uz - zevaid", 8/157. 
™ "Sahihu Muslim", 18/139, knjiga "Ez - Zuhdu", poglavlje "Hadisu Dzabirit - tavil". 
^ Pogledaj 'Adijj bin Zejd El - 'Ibadi: "Kreativni pjesnik", str.171,172. 
™ "Divanu Hafiz Ibrahim ", str. 282, izdanje "Darul - kitab el - misrijje." 
^ Muttefekun 'alejhi, Pogledaj "Serhus - sunneti", 9/8, knjiga "En - Nikahu", poglavlje 

"Ihtijaru zatel - jedejni". 
"^ El- A'raf, 201. 

^ "Sahihu Muslim", 2/37, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanu enned - dine nasihatun". 
™ Al - Ahzab, 70. 
^' Fussilet, 34,35. 
^ Al- En'am, 152. 
™ En - Nisa, 58. 
™ Hadis je hasen. Biljeze ga Et - Tirmizi, 2/274, poglavija o "En - nikahu" i Ibn - Madze, 

1/633, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "El - Ekuffau". 
™ El- En'am, 152. 
^ El - Ahzab, 70. 
^^ El - Furkan, 67. 
™ En - Nisa', 34. 
™ El - Bekara, 228. 
™ Al- En'am, 152. 
"^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/20, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Sevabu siletir - rahimi ve ismun men kata'aha." Muhammed, 22, 23. 
'^ En - Nisa', 1. 
"^ Al - Isra', 23. 
"^ Al - Isra' ,26. 
"^ En - Nisa', 36. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 51, poglavlje "Es - Sidku". Licnost zene muslimanke 351 

™ "Sahihu Muslim ", 6/1 15, knjiga "SalatuI - musafirine ", poglavlje "El - EvkatuI - let 

nuhije 'anis - saiati fiha". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 195, poglavlje "Birrul - validejni ve 

siletul - erhami". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/19, knjiga "El - Birru ves - siletu ", 

poglavlje "Sevabu siletir - rahimi". 
"" Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/140, poglavlje "Men vesale rahimehu 

ehabbehullah". 
*" Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/19, knjiga "El - Birru ves - siletu ", 

poglavlje "Sevabu siletir - rahimi ve ismun men kata'aha". 
*'^ 1/144, poglavlje "La tenzilur - rahmetu 'ala kavmin fihim kati'ur - rahimi". 
™ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/142, poglavlje "Birrul - akrebi fel - akreb". 
*" Biljeze ga Ahmed, 5/38 i Ibn - Madze, 2/37, knjiga "Ez - Zuhdu", poglavlje "El - Bagju". 

Sened je vjerodostojan. 
"^ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/146, poglavlje "Ismu kati'ir - rahimi". 
™ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/132, poglavlje "Fadlu siletir - rahimi". 
*" Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 189, poglavlje "Birrul - validejni ve 

siletul - erhami". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/187, knjiga "Ez - Zekatu ", poglavlje 

"Radius - sadekati 'alel - eviadi vel - ekaribi". 
™ Biljezi ga Et - Tirmizi, 2/84, poglavija o "Ez - Zekatu". On je rekao da je hadis hasen. 
'^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunnet", 6/195, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Radius - sadekati 'alel - eviadi vel - ekaribi". 
^^ AN - 'Imran, 92. 
■^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/189, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Radius - sadekati 'alel - ekaribi". 
■^ "Sahihu Muslim", 16/97, knjiga "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Vesijjetun - nebijji 

s.a.v.s.,bi ehli Misr". 
■^* Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/29, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Sevabu siletir - rahimi". 
^ Es - Su'ra', 214. 
'^ "Sahihu Muslim", 3/79, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Men mate 'alel - kufri la 

telhakuhus - sefa'atu ". 
^^ "El - Isti'abu", 4/1872, "El - Isabetu", 8/127. 

■^ "Rethul - bari", 10/414, knjiga "El - Edebu ", poglavlje "Siletul - ehil - musrik". 
^ El- Enbija', 107. 
™ Biljezi ga El - Bezzar od Ibn - Abbasa, onako kako se navodi u djelu "Kesful - estar " 

od El - Hejsemija, 2/373. Njegovi putevi predanja jacaju jedni druge, kao sto se to 

navodi u djelu "El - Mekasidul - haseneti" od Es - Sehavija, str. 146. 
"' "Rethul - bari", 10/414, knjiga "El - Edebu", poglavlje "Lejsel - vasilu bil - mukafi'i". 
*^ "Sahihu Muslim", 16/115, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Tahrimut - tehasudi vet - tebagudi ". 
*^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 191, poglavlje "Birrul - validejni ve 

siletul - erhami". 352 Licnost zene muslimanke 

■^ En - Nisa', 36.. 

** Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/71, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Hakkul - dzari". 
*^ Biljezi ga Et - Taberani sa senedom koji je dzejjid. Pogledaj "Medzme'uz - zevald", 8/ 

165. 
*" Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 191, poglavlje "Hakkul - dzari 

vel - vesijjetu bihi ". 
*® "Fethul - bari", 10/414, knjiga "El - Edebu", poglavlje "Men kane ju'minu biilahi vel - jevmil 

- ahiri fe la ju'zi dzarehu". 

*® Muttefekun'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/60, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Hakkul - dzari". 
*" "Sahihu Muslim", 2/17, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Min hisalil - imani en tuhibbu li 

ehike ma tuhibbu li nefsike". 
™ "Sahihu Muslim", 6/177, knjiga "El - Edebu", poglavlje "El - Vesijjetu bil - dzari vel - ihsanu 

ilejhi". 
*^ "Sahihu Muslim", 6/177, knjiga "El - Edebu", poglavlje "El - Vesijjetu bil - dzari vel - ihsanu 

ilejhi ". 
"^ Biljeze ga Et - Taberani i El - Bezzar sa senedom koji je hasen. Pogledaj "Medzme'uz 

- zevaid", 8/167. 

*" Biljeze ga Et - Taberani i Ebu - Ja'la. Njegovi prenosioci su povjerljivi (sikatun). 

Pogledaj "Medzme'uz - zevaid", 8/167. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/141, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Et - Tesadduk bis - sejil - jesir". 
■^ Ez - Zilzal, 7. 
*" Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/141, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Et - Tesadduk bis - sejil - jesir." 
™ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/310, poglavlje "Men lem jeskurin - nase". 
"^ El - Mumtehine, 8. 
"^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/71, knjiga "El - Birru ves - siletu ", 

poglavlje "Hakkul - dzari". 
*' Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/198, poglavlje "Tuhdi ila akrebihin 

baben". 
*^ Biljezi ga Et - Tirmizi sa vjerodostojnim senedom, 3/224, poglavija "El - Birru ves - siletu", 

dio "Ma dza'e fi hakkil - dzivari". 
"^ Biljezi ga El - Hakim sa vjerodostojnim senedom, 4/166, knjiga "El - Birru ves - siletu". 
"^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 185, poglavlje "Fi hakkil - dzari vel 

- vesijjetu bihi ". 

"^ "Sahihu Muslim ", 2/17, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanu tahrimi izail - dzar". 
"^ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/210, poglavlje "La ju'zi dzarehu". 
"^^ Biljezi ga Et - Taberani u "El - Kebir", 18/267, a njegovi prenosoci su pouzdani (sikat). 
"^ Biljeze ga Ahmed i Et - Taberani sa dobrim (hasen) senedom. Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 8/170. 
'^ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/200, poglavlje "Men aglekal - babe 

'alel - dzari". Licnost zene muslimanke 353 

™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/47, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Te'avunul - mu'minine ve terahumuhum". 
■^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti ", 13/46, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Te'avunul - mu'minine ve terahumuhum". 
'^ Izreka kod Arapa koja oznacava radost. 
'^ Es - Saff, 4. 
■^ Biljeze ga Ahmed i Et - Taberani s vjerodostojnim senedom. Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 8/171. 
"^ "Fethul - bah", 10/445, knjiga "El - Edebu", poglavlje "Men kane ju'minu billahi 

vel - jevmil - ahih fe la ju'zi dzarehu". 
■^ El - Hudzurat, 10. 

■^ Pogledaj "Serhus - sunneti", 1/49, knjiga "El - Imanu", poglavlje "HalavetuI - imani". 
™ "Sahihu Muslim", 16/123, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Fadlul - hubbi fillah". 
™ Biljezi ga Et - Tirmizi, 4/24, pogalvlje "Ma dza'e til - hubbi fillah". On kaze da je hadis 

hasen - sahih. 
™ "Sahihu Muslim", 16/124, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Fadlul - hubbi fillah". 
"^ Biljezi ga Ebu - Davud s vjerodostojnim senedom, 4/452, knjiga "El - Edebu ", 

poglavlje "Ihbarur - redzuii bi mehabbetihi ilejhi ". 
*^ Biljezi ga Ahmed, 5/245, s vjerodostojnim snedom. 
™ Biljezi ga Malik u svom "El - Muvetta'", 2/953, knjiga "Es - Si'aru", poglavlje "Ma dza'e 

fil - mutehabbine fillahi". 
"* "Sahihu Muslim", 2/35, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanun ennehu la 

jedhulul - Dzennete ilia el - mu'minune". 
'■'^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/47, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Te'avunul - mu'minine ve terahumuhum". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/46, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Te'avunul - mu'minine ve terahumuhum". 
*" Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/493, poglavlje "HidzretuI - muslimi". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/100, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "En - Nehju 'an hedzranil - ihvani". 
™ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/505, poglavlje "Innes - selame jedzzi'u 

mines - sarim ". 
™ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/497, poglavlje "Men hedzere ehahu 

seneten". 
*^' "Sahihu Muslim", 16/120, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Tahrimuz - zanni vet - tedzessusi vet - tenafusi". 
■^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/109, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Ma la jedzuzu minez - zanni". 
■^ Tj. da poveca cijenu robe, ne zato sto je zeli kupiti, nego da bi prevario drugoga i da 

bi ga obmanuo kako bi povecao cijenu i sam kupio robu. 
■^ Tj. da nekome ko je vec nesto kupio prilikom izbora, kaze: "Batali to. Ja cu ti to isto 

prodati za manju cijenu." 354 Licnost zene muslimanke 

"^ "Sahihu Muslim", 16/120, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Tahrimu 

zulmil - muslimi ve hazlihi ve ihtikarihi". 
"^ "Sahihu Muslim", 16/120, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "En - Nehju 

'anis - sahna'i". 
■^ AN- 'Imran, 134. 
*^ "Sahihu Muslim", 16/120, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Istihbabul - 'afvi vet - tevadu'i ". 
"^ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/505, poglavlje "Es - sahna'u". 
*° "Sahihu Muslim", 16/177, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Istihbabu talakatil - vedzhi 'indel - likai". 
*' Biljezi ga Et - Tirmizi, 3/228, poglavija "El - Birru", 36. On kaze da je hadis hasen - 

garib. 
"^ "Fethul - bari", 10/504, knjiga "El - Edebu", poglavlje "Et - tebessumu ved - dahiku" i 

"Sahihu Muslim", 16/35, knjiga "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Fedailu Dzerir bin 

Abdullah". 
"^ "Sahihu Muslim", 2/37, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanun enned - dine en - 

nasihatu.' 
** Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 1/63, knjiga "El - Imanu", poglavlje "El 

- Bej'atu 'alel -islani". 
*^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/60, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Juhibbu 11 ehihi ma juhibbu 11 nefsihi". 
*^ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/333, poglavlje "El - Muslimu mir'atu 

ehihi". 
«^ Ibid. 
*° "Sahihu Muslim", 16/110, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Fadlu 

sileti asdikail - ebi vel - ummi". 
*^ Biljezi ga Ibn - Hiban u svom "Sahihu", 2/162, knjiga El - Birru vel - ihsanu", poglavlje 

"Hakkul - validejni". 
™ "Fethul - bari", 7/133, knjiga "Menakibul - ensari", poglavlje "Tezvidzun - nebijji 

s.a.v.s.,Hadidzete ve fadluha" i "Sahihu Muslim ", 15/201, knjiga "El - Fedailu", 

poglavlje "Fedailu Hadidzete". 
^ "Fethul - bari", 7/133, knjiga "Menakibul - ensari", poglavlje "Tezvidzun - nebijji 

s. a. v. s., Hadidzete ve fadluha". 
™ El - Maida, 54. 
™ "Sahihu Muslim", 16/177, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu ", poglavlje 

"Fadlur - rifki". 
=" AN -'Imran, 159. 

™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus-salihin", str. 336, poglavlje "Husnul-huluki". 
™ Za ovu sintagmu u tefsiru se kaze: "Vjerovjesnik zelio je njome izraziti dovu da mnogo 

cini sedzdu. U tome se za njega nalazi uputa i razrijesenje." 
™ "Fethul - bari", 10/452, knjiga "El - Edebu", poglavlje "Lem jekunin-nebijju fahisen ve la 

mutefehhisen". 
™ El - Hudzurat. 12. Licnost zene muslimanke 355 

^ Hadis je hasen sahih, a biljezi ga Ibn - Madze, 2/1315, knjiga "El - Fitenu". 
™ "Fethul - bari", 10/452, knjiga "El - Edebu", poglavlje "Ma kile fi zil - vedzhejni" i 

"Sahihu Muslim ", 16/157, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Zemmu 

zil - vedzhejni". 
™ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/485, poglavlje "La te'id ehake sej'en fe 

tahlifuhu". 
^'^ Iz clanka prof. Vehiduddina Hana pod nazivom"Obaveznost primjene Serijata u 

svakom vremenu I na svakom mjestu", Kuvajtski casopis "El - Mudzteme'u", izdanje 

br. 325, 24. zul - ka'de 1396 god.p.H. / 16.novembar 1976. godine. 
™ Naziv rijeke u Siriji. 

™ Pogledaj "Edebul - mehdzeri" od 'Isaa En - Na'uri, Darul - me'arif, Egipat, str.527. 
^'^ Hadis je hasen i biljezi ga Ahmed, 6/16. 
™ Hadis je vjerdostojan. Biljeze ga Ahmed, 2/295 i El - Hakim, 4/129, knjiga "El - At 

'imetu". 
=" Hadis je hasen. Biljeze ga Ahmed, 5/343 I Ibn - Hiban, 2/262, knjiga "El - Birru 

vel - ihasanu", poglavlje "Ifsaus - selami ve it'amut - ta'ami". 
™ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 2/83, poglavlje "Du'aul - ehi bi zahril - gajbi". 
™ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred" ,2/84, poglavlje "Ed - Du'au bi zahril - gajbi". 
^ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred" ,2/85, poglavlje "Ed - Du'au bi zahril - gajbi". 
^' Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/235, knjiga "El - Fedailu", poglavlje 

"Husnu hulukihi s.a.v.s." 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str.336, poglavlje "Husnul - huluki". 
=^ Al - Kalem ,4. 
^* "Fethul - bari ", 10/456, knjiga "El - Edebul - mufred", poglavlje "Husnul - huluki "i 

"Sahihu Muslim ", 15/78, knjiga "El - Fedailu", poglavlje "Kesretu hajaihi, s.a.v.s." 
™ Biljezi ga Et - Tirmizi, 3/249, poglavija "El - Birru", str. 70. On kaze da je hadis hasen. 
^ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/375, poglavlje "Sehavetun - nefsi". 
^^ Biljezi ga Et - Tirmizi, 3/244, poglavija "El - Birru" - dio "Husnul - huluki". Hadis je 

hasen sahih. 
^ Biljezi ga Et - Tirmizi, 2/31 5, poglavija "Er - Rida'u", str.1 1 . Hadis je hasen sahih. 
^ Biljezi ga Et - Taberani u "El - Kebir", 1/181 ,183. Njegovi prenosioci su "ridzalus - sahihi". 
™ Biljezi ga Et - Tirmizi, 3/245, poglavija "El - Birru ves - siletu", str.61 . Njegovi 

prenosioci su pouzdani (sikatun). 
^' Biljeze ga Ebu - Ja'la i Et - Taberani u djelu "El - Evsat "a prenosioci kod Ebu - Ja'laa 

su puzdani (sikatun). Pogledaj "Medzme'uz - zevaid ", 8/22. 
^ Biljezi ga Ahmed, 3/502 i njegovi prenosioci su sikatun. 
™ Biljezi ga Ahmed, 3/403 i njegovi prenosioci su ridzalus - sahih. 
=« El - Kalem, 4. 

™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str.50, poglavlje "Es - Sidku". 
==« El - Hadzdz, 30. 
"^ El - Furkan, 72. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 689, poglavlje "Gilezu tahrimi 

sehadetiz - zuri". 356 Licnostzenemuslimanke "Sahihu Muslim ", 2/37, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanun enned - dine en - nasihatu". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 1/92, knjiga "El - Imanu", poglavlje 

"En - Nasihatu". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 10/61, knjiga "El - Imaretu vel - kada'u", 

poglavlje "Er - Ra'i mes'ulun 'an ra'ijjetihi". 

"Sahihu Muslim ", 1 3/38, knjiga "El - Imaretu", poglavlje "Fadlu i'anetil - gazi fi sebi - lillah". 

"Sahihu Muslim", 2/108, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Kavlun - Nebijji s.a.v.s., men 

gassena fe lejse minna". 

"Sahihu Muslim", 2/109, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Men gassena fe lejse minna". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 10/71 - 73, knjiga "El - Imaretu vel - 

kada'u", poglavlje "Ve'idul - gadri" i "Rijadus - salihin", str.705, poglavlje "Tahrimul - 

gadri". 

"Fethul - bari", 4/417, knjiga "El - Buju'u", poglavlje "Ismu men ba'a hurren". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 1/74, knjiga "El - Imanu", poglavlje 

"Alamatun - nifaki". 

El- Maida, 1. 

El - Isra', 34. 

En- Nahl, 91. 

Es - Saff , 2,3. 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 1/72, knjiga "El - Imanu", poglavlje 

"Alamatun - nifaki". 

"Sahihu Muslim ", 2/48, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanu hisalil - munafiki". 

Govorite onako kako govorite u obicnom govoru i ne cinite svoj govor prefinjenim i 

istancanim i ne preuzimajte na sebe obavezu kao da ste sejtanovi zastupnici i njegovi 

izaslanici, kao da govorite njegovim jezikom. 

"Hajatus - sahabeti", 3/99. 

"Fethul - bari", 10/476, knjiga "El - Edebul - mufred", poglavlje "Ma jekrehu minet - 

temaduhi" i "Sahihu Muslim ", 18/126, knjiga "Ez - Zuhdu", poglavlje "En - Nehju 'anil - 

if rati fil - medhi". 

"El - Edebul- mufred", 1/433, poglavlje "Fi vudzuhil - meddahin". 

Biljezi ga Ahmed, 5/32, njegov sened je vjerodostojan. 

"Hajatus - sahabeti", 3/103. 

"Fethul - bari", 13/170, knjiga "El - Ahkamu", poglavlje "Ma jukrihu min senais - sultani". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str.364, knjiga "El - Edebul - mufred", 

poglavlje "Fil - haja'i ve fadlihi". 

Muttefekun alejhi. Pogledaj "Rijadus 

poglavlje "Fil - haja'i ve fadlihi". 

"El - Haja'u su'betun minel - imani". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus 

poglavlje "Fil - haja'i ve fadlihi". 

Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus 

"Sahihu Muslim", 7/124, knjiga "Ez 

hajrun minel - jedis - sufia". 

Biljeze ga Et - Tirmizi, 3/382, poglavija "Ez salihin", str.363, knjiga "El - Edebul - mufred" salihin", str.363, knjiga "El - Edebul - mufred". salihin", str.35, poglavlje "Es - Sabru". 
Zekatu", poglavlje "Bejanun ennel - jed el ■ 'uija Zuhdu". str.8 i Ibn - Madze. 2/1316. Licnost zene muslimanke 357 

knjiga "El - Fitenu", poglavlje "Kufful - lisani 'anil - fitneti". 
^ "Sahihu Muslim", 12/10, i<njiga "El - Akdijetu", poglavlje "En - Nehju 'an kesretil - mesa'ili 

min gajri hadzetin". 
^ En-Nur, 19. 
™ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/419, poglavlje "Men semi'a bi fahisetin 

f e efsalia". 
=^' El - Hudzurat, 12. 
^^ Biljezi ga Ebu - Davud, 4/375 knjiga "El - Edebul - mufred", poglavlje "Fin - nehji 'anit 

- tedzessusi". Hadis je s vjerodostojnim senedom. 
^^ Biljezi ga Ahmed, 5/279. Sened mu je hasen. 
™ Biljezi ga Et - Taberani i njegovi prenosioci su pouzdani (sikatun). Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 8/94. 
^ Ez - Zarijat, 56. 
™ El - Bejjina, 5. 
=" El - Bekara, 264. 
™ En - Nisa', 142. 

™ "Sahihu Muslim", 18/115, knjiga "Ez - Zuhdu", poglavlje "Tahrimur - rija'i". 
™ "Sahihu Muslim", 1 3/50, knjiga "El - Imaretu", poglavlje "Men katele lir - rijai ves - sumdati". 
^' Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 10/323, knjiga "Er - Rikaku", poglavlje 

"Er - Rija'u ves - sum'atu". 
=^ En - Nisa', 58. 
=^ El - Maida, 8. 
=^ El- En'am, 152. 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 10/328, knjiga "El - Hududu", poglavlje 

"Kat'u jedis - serifi vel - mer'eti ves - sefa'atu fil - haddi". 
™ "Sahihu Muslim", 16/134, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Tahrimuz - zulmi". 
^ "Sahihu Muslim", 16/134, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Tahrimuz - zulmi". 
^ "Fethul - bari", 5/97, knjiga "El - Mezalimu", poglavlje "La jazlimul - muslimu el - muslime 

ve la juslimuhu". 
™ El - Mumtehine, 8. 
™ "Fethul - bari", 10/527, knjiga "El - Edebu - mufred", poglavlje "El - Mudaratu 

me'an - nasi." 
^' "Fethul - bari", 10/528, knjiga "El - Edebul - mufred", poglavlje "El - Mudaratu 

me'an - nasi." 
™ "Sahihu Muslim", 1 5/206, knjiga "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Fedailu ummil - mu'minin 

Aisa". 
^ "Fethul - bari", 8/455, knjiga "Et - Tefsiru", poglavlje "Lev la iz semi'tumuhu 

zannel - mu'minune vel - mu'minatu bi enfusihim hajren". 
^ "Es - Semtus - semin", str.110, "El - isti'abu", 4/1851, "El - Isabetu", 8/93. 
=^ "El - isabetu", 8/192. 
™ Biljezi ga Et - Tirmizi, 4/662 u knjizi (dijelu) "SifetuI - kijame", str.54. On kaze da je 

hadis hasen sahih. 358 Licnost zene muslimanke 

"^^ El - Hudzurat, 12. 

™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/109, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Ma la jedzuzu minez - zanni". 
™ "Hajatus - sahabeti", 2/151. 
™ El - Isra', 36. 
«" Kaf,18. 
^ Hadis je vjerodostojan, a biljezi ga Malik u svom djelu "El - Muvetta'", 2/985, knjiga 

"El - Kelamu ", poglavlje "Ma ju'meru bihi minet - tehaffuzi fil - kelami". 
™ "Sahihu Muslim ", 1/73, uvod, poglavlje "En - Nehju 'anil - hadisi bi kulli ma semi'a". 
«* El - Hudzurat, 12. 

™ "Sahihu Muslim ", 2/12, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanu tefadulil - islami". 
™ Biljeze ga Ebu - Davud, 4/371 , knjiga "El - Edebul - mufred", poglavlje "Fil - gibeti" i 

Et - Tirmizi, 4/660, knjiga "SifetuI - kijameti", str. 51. On kaze da je hadis hasen sahih. 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 1/86, knjiga "El - Imanu", poglavlje 

"El - Kebairu". 
™ Biljezi ga Ahmed, 6/461 sa senedom koji je hasen. 
™ Biljezi ga Ahmed, 4/227 s vjerodostojnim sahih senedom. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/147, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Ve'idun - nemmami". 
^" Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 1/370, knjiga "Et - Taharetu", poglavlje 

"El - istitaretu 'inde kadail - hadzeti". 
^^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 1/76, knjiga "El - Imanu", poglavlje 

"Alamatun - nifaki". 
™ Biljeze ga Ahmed i Et - Taberani a njihovi prenosioci su pouzdani (sikatun). Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 8/64. 
™ Biljezi ga Et - Taberani i njegovi prenosioci su pouzdani (sikatun). Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 8/64. 
™ "Palo mu celo u prasinu" izreka je Arapa koja nema doslovno znacenje - Da Bog da 

mu celo palo u prasinu, nego se njome izrazava zeija za dobrim. 
™ "Fethul - bari", 10/452, knjiga "El - Edebul - mufred", poglavlje "Lem jekunin - nebijju 

fehhasen ve la mutefehhisen". 
^" "Sahihu Muslim", 16/150, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Men 

le'anehu Ennebijju s.a.v.s." 
™ "Sahihu Muslim ", 16/135, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Tahirmuz - zulmi". 
™ El - Hudzurat, 1 1 . 
™ "Sahihu Muslim ", 16/120, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Tahrimu zulmil - muslimi ve hazlihi ve ihtikarihi". 
^' Fussilet, 34,35. 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 340, poglavlje "El - Hilmu vel - enatu 

ver - rifku". 
^ "Sahihu Muslim", 16/146, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Fadlur - rifki". 
^* "Sahihu Muslim", 16/146, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Fadlur - rifki". Licnost zene muslimanke 359 

^ "Fethul- bari", 1/323, knjiga"EI- Vudu'u", poglavlje "Sabbul - mai 'alel- bevlifil- mesdzidi". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 10/67, knjiga "El - imaretu vel - kadau", 

poglavlje "Ma 'alel - vulati minet - tejsiri". 
«2^ AN -'Imran, 159. 
"^ Ta - ha, 43,44. 
™ "Sahihu Muslim ", 16/145, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Fadlur - rifki". 
™ Biljezi ga Ahmed, 6/104. Njegovi prenosioci su vjerodostojni (ridzalus - sahih). 
«=' Ibid. 
^ Biljezi ga El - Bezzar i njegovi prenosioci su vjerodostojni (ridzalus - sahih). Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid, "8/18, poglavlje "Ma dzae fir - rifki". 
^ Biljezi ga Et - Tirmizi, 4/654, knjiga "SifetuI - kijameti", str.45. On kaze da je hadis 

hasen. 
^ "Sahihu Muslim", 13/106, knjiga "Es - Sajdu", poglavlje "El - Emru bi ihsaniz - zebhi". 
^ Biljezi ga Et - Taberani i njegovi prenosioci su vjerodostojni (ridzalus - sahih). 

Pogledaj "Medzme'uz - zevaid, "8/187, poglavlje "Rahmetun - nasi". 
™ Biljezi ga Et - Taberani sa dobrim (hasen) senedom. Pogledaj "Medzme'uz - zevaid", 

8/187, poglavlje "Rahmetun - nasi". 
^ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/466, poglavlje "Irham men til - erdi". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/34, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "RahmetuI - veledi ve takbiluhu". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 3/410, knjiga "Es - Salatu", poglavlje 

"Et - tahfifu 11 emrin jahdusu". 
™ "Fethul - bari", 10/426, knjiga "El - Edebul - mufred", poglavlje "RahmetuI - veledi ve 

takbiluhu". 
^' Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/34, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "RahmetuI - veledi ve takbiluhu". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 2/229, knjiga "Es - Salatu", poglavlje 

"Fadlu salatil - 'isai vel - fedzri fi dzema'atin". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/171, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Fadlu sekjil - mai". 
** Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/472, poglavlje "Ahzul - bejdi minel - 

hummereti". 
^ "Sahihul Muslim", 14/242, knjiga "Katlul - hajjat ve nahveha", poglavlje "Fedlu 

sekjil - behaimi". 
«= El - Hadzdz, 77. 
*^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/142, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Kullu ma'rufin sadekatun". 
^ Dio iz hadisa muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/145, knjiga "Ez - Zekatu", 

poglavlje "Kullu ma'rufin sadekatun". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/143, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Kullu ma'rufin sadekatun". 
™ "Fethul - bari", 1/53, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Men selimel - muslimune min 

lisanihi ve jedihi". 360 Licnost zene muslimanke 

^' Biljezi ga Ahmed i njegovi prenosioci su ridzalus - sahih. Pogledaj "Medzme'uz - zevaid", 

8/183, poglavlje "Fi men jurdza hajruhu". 
^ "Sahihu Muslim", 17/21, knjiga "Ez - Zikru ved - du'au", poglavlje "Fadlul - idztima'i 

'ala tilavetil - Kur'ani ve 'alez - zikri". 
^ Biljezi ga Et - Taberani u "El - Evsat" sa dobrim (dzejjid) senedom. Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 8/192, poglavlje "Fadlu kadail - havaidzi". 
^ "Sahihu Muslim", 16/171, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Fadlu 

izaletil - eza 'anit - tariki". 
^ "Sahihu Muslim", 16/171, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Fadlu 

izaletil - eza 'anit - tariki". 
^ Hadis je vjerodostojan i biljezi ga Ahmed, 4/423. 
*^ El - Bekara, 280. 
™ Tj. da otkloni od njega tegobu time sto ce pricekati na vracanje njegovog duga, ako 

mu je duzan, ill ce mu taj tug pokloniti. 
™ Tj.da mu pokloni njegov dug. 
™ "Sahihu Muslim", 10/227, knjiga "El - Musakatu vel - muzare'a", poglavlje "Fadlu 

inzaril - mu'siri". 
** Hadis je hasen sahih. Biljezi ga Et - Tirmizi, 3/590, knjiga "El - Buju'u", poglavlje "Ma 

dzae fi inzaril - mu'siri". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti ", 8/196, knjiga "El - Buju'u", poglavlje 

"Sevabu men enzare mu'siren". 
™ Trgovao je s njima i davao im zajmove. 
** "Sahihu Muslim", 10/226, knjiga "El - Musakatu vel - muzare'a", poglavlje "Fadlu 

inzaril - mu'siri". 
^ "Sahihu Muslim", 10/225, knjiga "El - Musakatu vel - muzareza", poglavlje "Fadlu 

inzaril - mu'siri". 
™ El - Bekara, 273. 
^ El - Bekara, 261. 
™ Se'be, 39. 
™ El - Bekara, 272. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/155, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Ma jekrehu min imsakil - mall". 
^' Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str.301 , poglavlje "El - Keremu vel - dzudu 

vel - infaku fi vudzuhil - hajri". 
™ "Sahihu Muslim", 16/141, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Istihbabul - 'afvi vet - tevadu'i". 
™ Biljezi ga Et - Tirmizi, 4/644, knjiga "SifetuI - kijameti", str.33. 
^* Radi se malim halkama od zlata Hi srebra, bilo da su minduse ill prstenovi. 
^ "Fethul - bah", 10/330, knjiga "El - Libasu", poglavlje "El - Kalaidu ves - sihabu lin - nisai". 
™ Prstenje bez dragog kamena. 

™ "Fethul - bah", 10/330, knjiga "El - Libasu", poglavlje "El - Kalaidu ves - sihabu lin - nisai". 
™ Bilo da se radi o mindusama od cistog zlata ill srebra, ill da su s biserom Hi nekim 

dragim kamenom. Licnost zene muslimanke 361 

™ "Fethul - bari", 10/331, knjiga "El - Libasu", poglavlje "El - Kurtu lin - nisai" 

680 2/187. 

™ "Sahihu Muslim", 16/8, knjiga "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Fedailu ummul - mu'minine 

Zejneb". 
^ "Tabekatu Ibn - Sa'd", 8/109,110, "Sifetus - safveti", 2/48 I "Sijeru e'alamin - nubelai", 

2/212. 
™ "Ahkamun - nisai", Ibn - Dzevzi, str.446. 
^ El - Bekara, 286. 

^ "Fethul - bari", 3/283, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje "Ittekun - nare ve lev bi sekki temrin". 
™ Biljezi ga Ahmed s vjerodostojnim senedom, 6/79. 

®^ "Fethul - bari", 3/293, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje "Men emere hadimehu bis - sadeka". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/143, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Kullu ma'rufin sadekatun". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 6/142, knjiga "Ez - Zekatu", poglavlje 

"Kullu ma'rufin sadekatun". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str.167, poglavlje "Mulatafetul - jetimi 

vel - miskini". 
*' Pogledaj "Rijadus - salihin", str.167, poglavlje "Mulatafetul - jetimi vel - miskini". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/43, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Sevabu kafilil - jetimi". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/45, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Es - Sa'i 'alel - ermeleti". 
^ El - Bekara, 262. 
^ El - Bekara, 264. 
™ "Sahihu Muslim", 2/114, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Tahrimu isbalil - izari vel - menni 

bil - 'atijjeti". 
®^ AN -'Imran, 134. 
^ Fussilet, 34, 35. 

^ "Sahihu Muslim ", 1/189, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Mubaje'a vefdu Abdul - Kajs". 
™ "Fethul - bari", 10/519, knjiga "El - Edebul - mufred", poglavlje "El - Hazru minel - gadabi". 
™ "Fethul - bari", 6/566, knjiga "El - Menakibu", poglavlje "Sifetun - Nebijji "u "Sahihu 

Muslim", 15/83, knjiga "El - Fedailu", poglavlje "Muba'adetuhu s.a.v.s.,lil - asam". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 3/409, knjiga "Es - Salatu", poglavlje 

"El - Imamu juhaffifus - salate", a tekst je uzet od Muslima. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 12/128, knjiga "El - Libasu", poglavlje 

"Et - Tesavir", a tekst je uzet od Muslima. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 10/328, knjiga "El - Hududu", poglavlje 

"Kat'u jedis - serifi vel - mer'etu ves - sefa'atu fil - haddi". 
™ AN -'Imran, 134. 

™ "Fethul - bari", 7/141, knjiga "Menakibul - ensari", poglavlje "Zikru Hind bint 'Utbe". 
^ Es - Sura, 39 - 43. 
™ En - Nur, 22. 
™ Fussilet. 34.35. 362 Licnost zene muslimanke 

™ El - Hidzr, 85. 

™ "Sahihu Muslim", 15/84, knjiga "El - Fedailu", poglavlje "Muba'adetuhu III - asam". 

^'2 El- A'raf, 199. 

™ Fussllet, 34. 

™ Muttefekun 'alejhl. Pogledaj "Rljadus - sallhin", str. 344, poglavlje "El - 'Afvu vel - 

i'radu 'anil - dzahilin". 
™ Buharija i Muslim hadis biljeze ovim rijecima. Pogledaj "Fethul - bari", 7/497, 

knjiga "El - Megazi", poglavlje Es - SatuI - mesmumetu ", i 5/230, knjiga "El - 

Hibetu, poglavlje "Kabulul - hedijjeti minel - musrikine" i "Sahihu Muslim", 14/178, 

knjiga "Es - Selamu", poglavlje "Es - Summu". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 5/150, knjiga "Ed - Da'vatu", poglavlje 

"Ed - Du'au III - kuffari bil - hidajeti". 
^" Biljeze ga Ahmed i Et - Taberani, a prenosioci kod Ahmeda su pouzdani (sikatun). 

Pogledaj "Medzme'uz - zevaid", 8/188, poglavlje "Mekarimul - ahlaki". 
™ "El - Isti'abu" 4/1872, "El - Isabetu "8/127. 
™ Fussilet, 34,35. 
™ El - Bekara, 185. 
^' Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/342, poglavlje "El - 'Afvu ves - safhu 

'anin - nasi". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/260, knjiga "El - Fedailu", poglavlje 

"Ihtijaruhu ejserul - emrejni". 
™ Tj. slijedio je tog covjeka. 
^* Ahmedov "El - Musned", 3/166. 

^ Biljezi ga Buharija u "El - Edebul - mufred", 1/210, poglavlje "La ju'zi dzarehu". 
™ Biljezi ga Ibn - Hiban u svom "Es - Sahihu"(10) 466, knjiga "Es - Sijeru", poglavlje 

"Fadlul - dzihadi". 
^ Biljezi ga Et - Taberani i njegovi prenosioci su pouzdani (sukatun). Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 8/78, poglavlje "Ma dzae fil - hasedi vez - zanni". 
™ "Sahihu Muslim", 14/110, knjiga "El - Libasu vez - zinetu", poglavlje "En - Nehju 

'anit - tezviri fil - libasi ve gajrihi". 
™ Biljeze ga Ebu - Ja'la i Et - Taberani, a njihovi prenosioci su pouzdani (sukatun). Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid ", 10/251, poglavlje "Ma dzae fil - mutene'imin vel - mutenetti'in". 
™ "Sahihu Muslim",16/184, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Iza 

ehabbellahu'abden". 
™ "Sahihu Muslim", 16/189, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Iza 

usnije 'ales - salihi fe hije busra". 
™ Biljezi ga Ahmed sa senedom koji je dobar (dzejjid), 2/185. 
™ Biljeze ga Ahmed i El - Bezzar, a prenosioci kod Ahmeda su ridalus - sahih. Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 8/87, poglavlje "El - Mu'minu je'lefu ve ju'lefu". 
™ Pogledaj "Hajatus - sahabeti ", 1/22,23. 
^ "Fethul - bari", 10/471, knjiga "El - Edebul - mufred", poglavlje "Ma jedzuzu min igtijabi 

ehlil - fesadi ver - rijebi - i "Sahihu Muslim", 16/144, "El - Birru ves - siletu vel -adabu", 

poglavlje "El - Mudaratu men jutteka fuhsehu". Licnost zene muslimanke 363 

'^ "Fethul - bari", 9/175, knjiga "En - Nikahu", i 7/317 knjiga "El - Megazi", poglavlje 

"'Ardul - insan ibnetehu 'ala ehlil - hajri". 
^ "Sahihu Muslim", 16/41, "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Fedailu Enes." A Sabit je 

tabi'in koji je prenosio hadis od Enesa. 
^ "Sahihu Muslim", 10/8, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Tahrimu ifsai sirril - mer'eti". 
™ "Sahihu Muslim", 16/177, "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Istihbabu 

talakatil - vedzhi". 
™ "Fethul - bari", 10/504, knjiga "El - Edebul -mufred", poglavlje "Et - Tebessumu 

ved - dahiku i "Sahihu Muslim", 16/41, "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Fedailu 

Dzerir bin Abdullah". 
™ Biljezi ga El - Buhari u "El - Edebul- mufred", 1/365, poglavlje "El - Mizahu". 
^« "Hajatus - sahabeti", 3/149. 

™ Biljezi ga El - Buhari u "El - Edebul - mufred", 1/366, poglavlje "El - Mizahu". 
* Biljezi ga Ahmed i njegovi prenosioci su "ridzalus - sahih." Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 9/368, poglavlje "Ma dzae fi Zahir bin Hazam". 
^« El - Vaqi'a, 35, 36. 

™ Biljezi ga Et - Tirmizi "Es - Semailu", str.111. Hadis je "hasenun bi sevahidihi". 
^ Hadis je vjerodostojan i biljeze ga Ahmed, 6/264 i Ebu - Davud 3/41 , knjiga "El - Dzihadu", 

poglavlje "Fis - sebki 'aler - redzuli". 
™ Biljezi ga Ebu - Ja'la. Njegovi prenosioci su "ridzalus - sahih", osim Muhammeda bin 

Amra bin Alkame. Njegov hadis je hasen. Pogledaj "Medzme'uz - zevaid", 4/316. 
™ Biljezi ga Et - Taberani u djelu "Es - Sagir", sa senedom koji je hasen. Pogledaj 

"Med'me uz - zevaid", 8/193, poglavlje "Radlu kadail - havaidz". 
™ Fethul - bari", 9/225, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "En - NisvtuI - lati jehdinel - mer'ete 

ila zevd'iha". 
^' Bu'as je podrucje, dio Medine u kojem se prije islama vodio rat izmedu plemena Evsa 

i Hazredza i taj dan je nazvan "Jevmu Bu'as". Pjesnici su o tome opjevali mnoge 
pjesme koje se pjevaju. 
^ Isto, 2/440, knjiga "El - 'Idejni", poglavlje "El - Hirabu ved - dereku jevmel - 'idi". 
^ Isto, 2/445, poglavlje "SunnetuI - 'idejni 11 ehlil - islami". 
^ Isto, 2/440. 
^ Isto, 2/440. 
™ Isto. 
^^ Isto. 

^ Pogledaj predaje u djelu "Fethul - bari", 2/444. 
™ Biljezi ga Et - Tirmizi, 5/621 , knjiga "El - Menakibu", poglavlje "Menakibu Umer", str. 

18. On kaze da je hadis hasen sahih garib u ovom obliku. 
™ El - Kasas, 83. 
™ Lukman, 18. 

^ "Sahihu Muslim", 2/89, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Tahrimul - kibri". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 334, poglavlje "Tahrimul - kidbri vel 

- i'dzabi". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 12/9, knjiga "El - Libasu", poglavlje 

"Raksirus - sijabi". 364 Licnost zene muslimanke 

^ "Sahihu Muslim", 2/115, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanus - selasetil - lezine la 

jukellimuhumullahu jevmel - kijameti". 
™ Isto, 16/173, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Tahrimul - kibri" I "El 

- Edebul - mufred" 2/9, poglavlje "El - Kibru". 
^ "Edebul - mufred", 2/7 poglavlje "El - Kibru". 

™ "Sahihu Muslim", 16/173, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje 

"Istihabul - 'afvi vet - tevadu'i". 
™ Isto, 17/200, knjiga "El - Dzennetu ve sifetu ne'imiha ve ehliha", poglavlje "Es - SifatuI 

- ieti ju'refu biha fiddunja ehlul - dzenneti". 

™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 331, poglavlje "Et - Tevadu'u". 

™ "Fethul - bari", 10/489, knjiga "El - Edebu", poglavlje "El - Kibru". 

™ "Sahihu Muslim" 6/165, knjiga "El - Dzumu'atu", poglavlje "Et - Ta'limu fil - hutbeti". 

™ "Fethul - bari", 5/199, knjiga "El - Hibetu", poglavlje "El - Kalilu minel - hibeti". 

™ El - Furkan, 67. 

™ El - hamisa je odjeca od svilene ill vunene tkanine koju su Ijudi nekada oblacili. 

™ "Fethul - bari", 6/81 , knjiga "El - Dzihadu", poglavlje "El - Hirasetu fil - gazvi fi 

sebilillahi". 
™ "Sahihu Muslim", 14/64, knjiga "El - Libasu vez - zinetu", poglavlje "Tahrimut - tebehturi 

fil - mesji". 
™ "Fetava Ibnu - Tejmijje", 22/138, 139. 
™ Biljezi ga Et - Taberani u "El - Kebir" i njegovi prenosioci su "sikatun". Pogledaj 

"Medzme'uz - zevaid", 8/188. 
™ "Sahihu Muslim", 16/140, knjiga "El - Birru ves - siletu el - adabu", poglavlje 

"Terahumul - mu'minine ve te'atufuhum". 
™ Isto, 16/139. 

^ Isto, 3/128, knjiga "Et - Taharetu", poglavlje "Vudzubu guslir - ridzlejni". 
™ "Tabekatu Ibnu - Sa'din", 3/363. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 14/312, knjiga "Er - Rikaku", poglavlje 

"Hifzul - lisani". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 379, knjiga "El - Edebu", poglavlje 

"Ikramud - dajfi". 
™ Biljezi ga El - Buhari u "El - Edebul - mufred", 2/207, poglavlje "Dzaizetud - dajfi". 
^ Biljezi ga imam Ahmed, 4/155 i njegovi prenosioci su "ridzalus - sahih". 
™ Pogledaj "El - Edebul - mufred", 2/10, poglavlje "Iza asbehad - dajfu mahrumen". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 11/320, knjiga "El - At'imetu", 

poglavlje "Ta'amul - isnesjni jekfis - selasete". 
™ "Sahihu Muslim", 14/22, knjiga "El - Esribetu", poglavlje "FadiletuI - muvasati fit - 

ta'amil - kalili". 
^' El - Hasr, 9. "Fethul - bari", 8/631 , knjiga "Et - Tefsiru", poglavlje "Ve ju'sirune 'ala 

enfusihim" i "Sahihu Muslim", 4/12, knjiga "El - Esribetu", poglavlje "Ikramud - dajfi". 
^ On je Hatim Et - Taijj kao sto se navodi u djelu "El - 'Ikdul - ferid", 1/236. 
™ El - Hasr, 9. 
™ "Fethul - bari", 3/143, knjiga "El - Dzenaizu", poglavlje "Men iste'addel - kefn" i 4/318, 

knjiga "El - Buju'u", poglavlje "En - Nessadzu". Licnost zene muslimanke 365 

™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj"Rijadus- salihin", str. 310, poglavlje "El - Isaru vel- muvasatu". 

™ Isto, str. 741 , knjiga "El - Umurul - munhijj 'anha", poglavlje "Tahrimus - suveri". 

^^ Isto, 742. 

™ Isto. 

™ Isto, 743 

™ "Sahihu Muslim", 14/81, knjiga "El - Libasu vez - zinetu", poglavlje "Tahrimu 

tasviril - hajvani". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 744, knjiga "El - Umurul - menhijj'anha", 

poglavlje "Tahrimu ittihazil - keibi ilia 11 sajdin ev masijetin". 
^ Isto, str. 788, poglavlje "Tahrimu isti'mali inaiz - zehebi vel - fiddati". 
^ "Sahihu Muslim", 14/29, knjiga "El - Libasu vez - zinetu", poglavlje "Tahrimu isti'mali 

evaniz - zehebi velfiddati". 
=" Isto, 30. 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 394, knjiga "Adabut - ta'ami", 

poglavlje "Et - Tesmijetu fi evvelihi vel - hamdu fi ahirihi". 
™ Biljeze ga Ebu - Davud, 3/475, knjiga "El - At'imetu", poglavlje "Et - Tesmijetu" i Et - 

Tirmizi, 4/288, knjiga "El - At'imetu", poglavlje "Ma dzae - fit - tesmijeti'alet - ta'ami". 
™ "Sahihu Muslim", 13/191, knjiga "El - Esribetu", poglavlje "Adaput - ta'ami ves - serabi" 
^ Isto, str. 192 
^ Isto, 
™ Isto. 
°" Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 11/385, knjiga "El - Esribetu", 

poglavlje El - Bidaetu bilejmeni". 
812 Jo je bio Ibn - Abbas. 

°" Isto, 11/386, knjiga "El - Esribetu", poglavlje "El - Bidaetu bil - ejmeni". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 399, knjiga "Adabut - ta'ami", 

poglavlje "El - Ekiu mimma - jelihi". 
°'^ "Sahihu Muslim", 13/204, knjiga "El - Esribetu", poglavlje "Istihbabu la'ikil - esabi'i". 
='« Isto, str. 13/207. 
=" Isto. 
™ "Fethul - bari", 9/580, knjiga "El - At'imetu", poglavlje "Ma jekulu iza ferega min 

ta'amihi". 
™ Biljeze ga Ebu - Davud, 4/63, knjiga "El - Libasu", poglavlje - prvo i Et - Tirmizi, 5/508, 

knjiga "Ed - Da'vatu", str. 56. On kaze da je hadis hasen. 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 11/290, knjiga "El - At'imetu", 

poglavlje "La je'ibut - ta'ame". 
^1 Tj. predahnuo bi izvan posude. 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 406, knjiga "Adabut - ta'ami", 

poglavlje "Adabus - serabi". 
^ Biljezi ga Et - Tirmizi, 4/302, knjiga "El - Esribetu", str. 13. On kaze da je hadis hasen. 
^* Isto, str. 15. On kaze da je hadis hasen sahih. 
^ En - Nur 27. 
^ En - Nisa' 86. 366 Licnost zene muslimanke 

^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 12/260, knjiga "El - Isti'zanu", 

poglavlje "Fadlus - selami". 
^ Muttefekun 'alejhi, "Rijadus - salihin", str. 437, knjiga "Es - Selamu", poglavlje "Fadlus 

- selami", Rijeci iz jedne od predaja koje biljezi El - Buhari. 
^ "Sahihu Muslim", 2/35, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanun ennehu la 

jedhulul - dzennete illelmu'minune". 
™ Biljezi ga Ebu - Davud sa senedom koji je dzejjidun, 5/380, knjigu "El - Edebu", 

poglavlje "Fi fadii men bede'es - selame". 
^' Biljezi ga El - Buhari u "El - Edebul - mufred", 2/465, poglavlje "Men heredze jusellim 

ve jusellem 'alejhi". 
°^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 437, knjiga "Es - Selamu", 

poglavlje "Fadlus - selami". 
^ En-Nur61. 

™ Isto, str. 439, knjiga "Es - Selamu", poglavlje "Kejfijjetus - selami". 
°^ Isto, str. 440, knjiga "Es - Selamu", poglavlje "Fi adabis - selami". 
'^ Biljezi ga El - Buhari. Isto, str. 440 
'^ Biljezi ga Et - Tirmizi, 5/58, knjiga "El - Isti'zanu", poglavlje "Ma dzae fit - teslim 'alen - 

nisa'i". On kaze da je hadis hasen. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 442, knjiga "Es - Selamu", 

poglavlje "Es - Selamu 'alessibjani". 
™ "Sahihu Muslim", 14/14, knjiga "El - Esribetu" poglavlje "Ikramud - dajfi, Pogledaj 

"Rijadus - salihin", str. 439. 
"" Biljeze ga Ebu - Davud, 5/386, knjiga "El - Edebu", poglavlje "Es - Selamu" i Et - Tirmizi, 

5/62, knjiga "El - Isti'zanu", str. 15. On kaze da je hadis hasen. 
«' En - Nur, 27, 28. 
^ En - Nur, 59. 

™ Biljezi ga El - Buhari u "El - Edebul - mufred", 2/51 3, poglavlje "Kejfe jekumu 'indel - babi". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 445, knjiga "Es - Selamu", 

poglavlje "El - isti'zanu ve adabuhu". 
*^ Biljezi ga El - Buhari u "El - Edebul - mufred", 2/518 poglavlje "Iza kale: "E edhulu" ve 

lem jusellim". Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 445. 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 447, knjiga "Es - Selamu", 

poglavlje "Fi bejanin ennes - sunnete en jusemmil - muste'zinu nefsehu". 
«^ Isto. 
™ Isto. 

™ En - Nur, 28. 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 445, knjiga "Es - Selamu", 

poglavlje "El - isti'zanu ve adabuhu". 
^^ "Fethul - bari", 11/26, knjiga "El - Isti'zanu", poglavlje "Et - Teslim vel - isti'zanu" i 

"Sahihu Muslim", 14/130, knjiga "El - Adabu", poglavlje "El - Isti'zanu". 
°^ "Sahihu Muslim", 14/134, knjiga "El - Adabu", poglavlje "El - Isti'zanu". 
^ Biljeze ga Ebu - Davud, 5/164, knjiga "El - Isti'zanu", str. 16 i Et - Tirmizi, 5/73, knjiga 

"El - Isti'zanu", str. 29 i on kaze da je hadis hasen sahih garib. Licnost zene muslimanke 367 

^ Biljeze ga Ebu - Davud, 5/175, knjiga "El - Edebu", str. 24 i Et - Tirmizi, 5/73, knjiga 

"El - Edebu", str. 1 1 . On kaze da je hadis hasen sahih. 
^ Biljezi ga El - Buhari u "El - Edebul - mufred", 2/580, poglavlje "Iza rea kavmen 

jetenadzune fe la jedhulu me'ahum". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 12/296, 297, knjiga "El - Isti'zanu", 

poglavlje "La jukimur - redzule min medzilisihi iza hadare". 
^^ "Sahihu Muslim", 14/161, knjiga "Es - Selamu", poglavlje "La jetenadza isnanun dune 

salisin". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/90, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "La jetendza isnani dunes - salisi". 
^ "El - Muvetta'", 2/988, knjiga "El - Kelamu", (6.) 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 207, poglavlje "Tevkirul - 'ulemai 

vel - kibari ve ehlil - fadili". 
°^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 207, poglavlje "Tevkirul - 'ulemai 

vel - kibari ve ehlil - fadii". 
^ Tj. ko zanemaruje da uci Kur'an i da radi prema onome sto se nalazi u njemu. 
^ Biljezi ga Ebu - Davud, 5/174, knjiga "El - Edebu", str. 23. Hadis je hasen. 
^ "Sahihu Muslim", 1/55. 

^ Isto, 14/138, knjiga "El - Adabu", poglavlje "Tahrimun - nezari fi bejti gajrihi". 
^ "Fethul - ban", 10/61 1 , knjiga "El - Edebu", poglavlje "Iza tesaebe fel - jeda' jedehu 

'ala fihi" i "Sahihu Muslim", 18/123, knjiga "Ez - Zuhdu", poglavlje "Kerahetut - 

-tesaubi". 
^ "Sahihu Muslim", 18/122, knjiga "Ez - Zuhdu", poglavlje "Kerahetut - tesaubi". 
™ "Fethul - ban", 10/61 1 , knjiga "El - Edebu", poglavlje "Iza tesaebe fel - jeda' jedehu 

'ala fihi". 
™ Isto, 10/6608, poglavlje "Iza 'atase kejfe jusemmitu". 
™ "Sahihu Muslim", 18/121, knjiga "Ez - Zuhdu", poglavlje "TesmituI - 'atisi". 
°^' Muttefekun 'alejhi. Pogledaj" Rijadus - salihin", str. 448, knjiga "Es - Selamu", 

poglavlje "Istihabu tesmitiratisi". 
^^ Biljeze ga Ebu - Davud, 5/288, knjiga "El - Edebu", str. 98 i Et - Tirmizi, 5/86, knjiga 

"El - Edebu", str. 6. On kaze da je hadis hasen sahih. 
^^ Tj. neka ne trazi od covjeka da pusti svoju zenu kako bi se ova udala za njega i kako 

bi ona imala sve ono sto je kod njega imala razvedena zena. 
™ "Fethul - bari", 4/352, 453, knjiga "El - Buju'u", poglavlje "La jebi'u ala bej'i ehihi" i 

"Sahihu Muslim", 9/198, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Tahrimu hitbetir - redzul 'ala 

hitbeti ehihi", a tekst ovog hadisa je kod Muslima. 
^^ "Fethul - bari", 9/219, knjiga "En - Nikahu", poglavlje "Es - Surutu elleti la tehilu fin - nikahi". 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 13/60, knjiga "El - Birru ves - siletu", 

poglavlje "Juhibbu 11 ehihi ma juhibbu 11 nefsihi". 
*" "El - mer'etu bejnel - fikhi vel - kanuni", str. 176. 
™ Ovo je izrazavanje heretickog Zapada: "Priroda" umjesto Allah, Stvoritelj, nakon sto je 

Zapad okrenuo leda vjeri. 
™ "El - Mer'etu bejnel - fikhi vel - kanuni", str. 178. 368 Licnost zene muslimanke 

•^ Ibid, str.179. 

^^ Pogledaj poglavlje "Ponosna je svojom islamskom licnoscu i svojom istinitom vjerom", 

str.58. 
^ "El - mer'etu bejnel - fikhi vel - kanuni ", str.181. 
^ El - Maida, 50. 
^ Pogledaj "Fethul - ban ",10/332, knjiga "El - Libasu ", poglavlje "El - Mutesebbihine bin 

- nisai vel - mutesebbiliatu bir - ridzali". 
^ Pogledaj "Fethul - bari ",10/333, knjiga "El - Libasu ", poglavlje "Ihradzul - mutesebbihine 

bin - nisai minel - bujuti". 
^ Hadis je vjerodostojan a biljeze ga Ebu - Davud, 4/86, knjiga "El - Libasu" i Ibn - Hiban 

(13) 63, knjiga "El - Hazru vel - ibahatu ", poglavlje "El - La'nu". 
^ Ez - Zarijat, 56. 

^ Misli se na to da ima bogatstvo u devama koje bi podijelio kao sadaku. 
^ "Fethul - bari ", 7/476, knjiga "El - Megazi", poglavlje "Gazvetu Hajber". 
™ "Sahihu Muslim ", 16/227, knjiga "El - 'llmu", poglavlje "Men senne sunneten 

haseneten". 
^^ "Fethul - bari ", 6/496, knjiga "Ehadisul - enbijai", poglavlje "Ma zukire 'an Beni Israil". 
^ Biljezi ga Et - Tirmizi, 5/34, knjiga "El - 'llmu", str.7. On kaze da je hadis hasen sahih. 
^ Et - Tevba, 71 . 
^ "Sahihu Muslim", 2/22, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanu kevnin - nehji 'anil - munkeri 

minel - imani". 
^ "Sahihu Muslim ", 2/37, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Bejanun enned - dine en - nasihatu". 
™ Biljeze ga Ahmed i Et - Taberani, a njihovi prenosioci su "sukatun." Pogledaj 

"Med'me'uz - zevaid", 7/263, poglavlje "Fi ehlil - ma'rufi ve ehlil - munkeri". 
^'' El - Maida, 105. 
™ "Hajatus - sahabeti", 3/233. 

™ Biljezi ga Et - Taberani i njegovi prenosioci su "ridzalus - sahih", 10/146. 
™ En- Nahl, 125. 

™ To jest, ja sam se obavezao da vam vazim u razlicitim danima. 
™ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 374, knjiga "El - Edebul - mufred", 

poglavlje "Fil - va'zi vel - iktisadi fihi". 
™ Tj. jedan od klanjaca. 

™ Tj. da traze od mene da usutim, rasrdio sam se. 

^ Tj. To im ne zabranjuje njihovo stanoviste i to, doista, ne koristi niti steti. 
** "Sahihu Muslim", 5/20, knjiga "El - Mesadzidu", poglavlje "Tahrimul - kelami fis - salati". 
™ "Hajatus - sahabeti", 3/129. 
™ "Fethul - bari", 1/188, knjiga "El - I'lmu", poglavlje "Men e'adel - hadise selasen 11 

jufheme 'anhu". 
™ Biljezi ga Ebu - Davud, 4/360, knjiga "El - Edebu - mufred", str. 21, a njegov sened je 

"sahihun". 
™ El - Kehf, 28. 
«" Ibid, 66. 
^'2 ibid. 67. Licnost zene muslimanke 369 

=" Ibid, 69. 

'" "Sahihu Muslim ", 16/185, l<njiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu ", poglavlje "El - 

Ervahu dzunudun mudzennedetun". 
''^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str.21 1 , poglavlje "Zijaretu ehlil - hajri 

ve mud'alesetuhum". 
™ Ona je odgojteljica Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,i njegova sluskinja u djetinjstvu. 

Vjerovjesnik, s.a.v.s., oslobodio ju je ropstva kada je odrastao i ozenio se njom Zejd 

bin Harise, a Vjerovjesnik, s.a.v.s., postovao ju je i cinio joj dobrocinstvo. Govorio bi: 

"Ummu Ejmen je moja majka." 
^" "Sahihu Muslim ", 16/9, knjiga "Fedailus - sahabeti", poglavlje "Fedailu Ummu Ejmen". 
™ Tj. cist je od grijeha zbog njegove sutnje. 
™ Biljezi ga El - Buhari u "El - Edebul - mufred", 1/505, poglavlje "Innes - selame jedzziu 

mines - sarimi". 
^° El - Hudzurat, 9. 
S2' El - Hudzurat, 10. 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin ", str.687, knjga "El - Umurul - menhijju 

'anha ", poglavlje "Bejanun ma jed'uzu minel - kezibi". 
^ "Sahihu Muslim ", 16/157, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu ", poglavlje 

"Tahrimul - kezibi ve bejanun ma jubahu minhu". 
^* Biljezi ga El - Buhari u "El - Edebul - mufred", 1/478, poglavlje "Ellezi jasbiru 'ala ezan 

- nasi". 
^ Biljezi ga Et - Tirmizi, 4/380, knjiga "El - Birru ves - siletu", str. 87. Hadis je 

hasenun - dzejjidun - garibun. 
™ biljeze ga Ebu - Davud, 2/172, knjiga "Ez - Zekatu", str. 548 i Ahmed, 2/68, i njegov 

sened je sahihun. 
^^ Biljezi ga El - Buhari u "El - Edebul - mufred", 1/310, poglavlje "Men lem 

jeskurin - nase". 
^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 452, poglavlje" 'IjadetuI - meridi". 
^ "Sahihu Muslim", 14/143, knjige "Es - Selamu", poglavlje "Min hakkil - muslimi III - muslimi 

reddus - selami". 
™ "Fethul - bari", 9/517, knjiga "El - At'imetu", poglavlje "Kulu min tajjibatin ma 

rezaknakum". 
^' Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 451 , poglavlje "'IjadetuI - meridi". 
^ "Sahihu Muslim", 16/125, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Fadlu 

'ijadetil - meridi". 
^ "Sahihu Muslim", 16/125, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Fadlu 

'ijadetil - meridi" 
^ "Sahihu Muslim", 16/125, knjiga "El - Birru ves - siletu vel - adabu", poglavlje "Fadlu 

'ijadetil meridi". 
^ "Fethul - bari", 3/219, knjiga "El - Dzenaizu", poglavlje "Hel ja'rudu 'ales - sabijji el - 

islamu". 
™ Biljezi ga El - Buhari "El - Edebul - mufred", 1/633, poglavlje "Ejne jak'udul - 'aidu". 
^^ Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 454, knjiga "'IjadetuI - meridi", 

poglavlje "Fi ma jedde'i III - meridi". 370 Licnost zene muslimanke 

™ "Fethul - bari", 10/118, knjiga "El - Merda", poglavlje '"IjadetuI - a'rabi". 

^ Isto, 10/117, poglavlje "'Ijadetun - nisair - ridzale". 

*" "Sahihu Muslim", 2/57, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Itlakul - kufri 'alet - ta'ni fin - nesebi 

ven - nijahati". 
**' Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 5/436, knjiga "El - Dzenaizu", 

poglavlje "En - Nehju 'anin - nijahati en - nedebi". 
*^ "Sahihu Muslim", 2/110, knjiga "El - Imanu", poglavlje "Tahrimu darbil - hududi ve 

sekkil - dzujubi". 
*^ "Sahihu Muslim", 6/224, 225, knjiga "El - Dzenaizu", poglavlje "El - Bukau 'alel - mejjiti". 
*" Muttefekun 'alejhi. Pogledaj "Serhus - sunneti", 5/429, knjiga "El - Dzenaizu", 

poglavlje "El - Bukau 'alel - mejjiti". 
^ Biljeze ga El - Buhari i Muslim Pogledaj "Rijadus - salihin", str. 463, knjiga 

"'IjadetuI - meridi", poglavlje "Dzevaul - bukai 'alel - mejjiti bi gajri nedebin ve la 

nijahatin". 
^ Tj. iz gornjeg dijela Medine. 
*^ Tj. u plakanju i naricanju. 
*" Prvi put: Nakon sto je dusa Ebu - Selemea preselila na onaj svijet, uznemirili su se 

clanovi njegove porodice, te im je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: "Molite za sebe 

samo dobro, jer meleki kazu 'Amin' nakon onoga sto vi kazete", a potom je molio 

Allaha za Ebu - Selemu. A drugi put: Nakon sto je dusa Ummu Seleme govorila samo 

sebi da ga opiakuje, a potom je odustala od toga. 
*® "Sahihu Muslim", 6/224, knjiga "El - Dzenaizu", poglavlje "El - Bukau 'alel - mejjiti". 
^ "Fethul - bari", 3/176, knjiga "El - Dzenaizu", poglavlje "Ma junha minen - nuhi vel - bukai" 

i "Sahihu Muslim", 6/237, knjiga "El - Dzenaizu", poglavlje "Tahrimun - nijahati". 
*' El - Mumtehine, 12. 

^ "Sahihu Muslim", 6/238, knjiga "El - Dzenaizu", poglavlje "Tahrimun - nijahati". 
^ Isto, 6/235. 

** "Musnedu imami Ahmed", 2/362, a njegovi prenosioci su i sikatun. 
^ "Fethul - bari", 3/144, knjiga "El - Dzenaizu", poglavlje "Itba'un - nisai'l - dzenaize" i 

"Sahihu Muslim", 7/2, knjiga "El - Dzenaizu", poglavlje "Nehjun - nisa'i 'an itba'il - 

dzenaiz". 
^ En - Nisa'. 78. Licnost zene muslimanke 371 SADRZAJ PREDGOVOR 5 

ZENAMUSUMANKAPREMASVOMEGOSPODARU 7 

BUDNAVJERNICA 9 

OBOZAVASVOGAGOSPODARA 11 

OBAVUAPETNAMAZA 11 

POVREMENOPRISUSTVUJEDZEMATUUDZAMIJI 13 

PRISUSTVUJEBAJRAM-NAMAZIMA 18 

KLANJAPOTVRDENESUNNETEINAFILE 20 

UJEPOOBAVUANAMAZ 22 

UDJELJUJEZEKATZASVOJIMETAK 23 

POSTI MJESEC RAMAZAN I NOCU KLANJA 24 

POSTINAFILE 26 

HADZOBAVUA 27 

OBAVUAUMRU 27 

POKORNAJENAREDBISVOGAGOSPODARA 28 

NEOSAMLJUJESESAONIMKOJOJNIJEMAHREM 32 

PRIDRZAVASESERIJATSKOGHIDZABA-POKRIVANJA 33 

IZBJEGAVAAPSOLUTNOMIJESANJESMUSKARCIMA 37 

NERUKUJESESMUSKARCIMAOSIMSMAHREMIMA 38 

PUTUJESAMOSMAHREMOM 38 

ZADOVOLJNAJESALLAHOVIMKADAOMIKADEROM 39 

ONAJETAKOJASEKAJE 40 

OSJECAODGOVORNOSTZACLANOVESVOJEPORODICE 40 

NJENCILJJEZADOVGLJSTVGALLAHA^DZ.S 41 

POKORNAJESVIMASPEKTIMAROBGVANJAALLAHU^DZ.S 42 

RADINAPOTPOMAGANJUALLAHOVE,DZ.S,VJERE 43 

PONOSNA JE SVOJGM ISLAMSKOM LICNOSCU I SVOJGM 

ISTINITOMVJEROM 54 

PRIVRZENAJESAMOALLAHUDZS 59 

ISPUNJAVA SVOJU GBAVEZU POZIVANJA CINJENJU 

DGBRAIODVRACANJAODZLA 61 372 Licnost zene muslimanke 

MNOGOUCIKUR'AN 63 

ZENAMUSUMANKANASPRAMSAMESEBE 65 

UVOD 67 

NJENOTIJELO 68 

UMJERENAJEUSVOJOJHRANIIPICU 68 

PRAKTIKUJETJELESNEVJEZBE 69 

ONAJECISTOGTIJELAIODJECE 69 

VODIBRIGUOSVOJIMUSTIMAISVOJIMZUBIMA 71 

VODI BRIGU ULJEPSAVANJU SVOJE KOSE 72 

ONAJEUJEPESPOLJASNOSTI 73 

ONA SE NECE OKUZNUTI PRED POKAZIVANJEM DRAZI 

IPRETJERIVANJEMSUKRASIMA 75 

NJENUM 76 

BRINE SE DA SVOMUMUPODARIZNANJE 76 

ONO STO ZENA MUSUMANKA TREBA NAUCITI 

ITEMEUITOPOZNAVATI 79 

NADARENOST I SPOSOBNOST ZENE MUSLIMANKE UNAUCI 80 

ONA JE DALEKO OD BILO KAKVIH IZMISLJOTINA 

I PRAZNOVJERJA 83 

ONAKONTINUIRANOUCIICITA 83 

NJENADUSA m 

USTRAJAVAUIBADETUICISCENJUDUSE 84 

IZABIRE CESTITU PRIJATELJICU I OBAVEZNO PRISUSTVUJE 

DRUZENJIMANAKOJIMSEUCIOVJERI 85 

CESTOIZGOVARATRADICIONALNEKONSTRUKCIJEIDOVE 86 

ZENA MUSUMANKA PREMASVOJIMRODITELJIMA 89 

POSLUSNAJEPREMANJIMA 91 

ONAZNANJIHOVUVRIJEDNOSTIVEUCINU 

ISVOJEOBAVEZEPREMANJIMA 91 

CINIDOBROCINSTVO PREMASVOJIMRODITELJIMA 

lAKONISUMUSUMANI 94 

STRAHUJEODNEPOSLUSNOSTIPREMANJIMA 95 

CINIDOBROCINSTVOPREMAMAJCLAZATIMPREMAOCU 95 

NAUJEPNACINCINIIMDOBROCINSTVO 97 

ZENA MUSUMANKA NASPRAMSVOGAMUZA 101 Licnost zene muslimanke 373 

BRAKUISLAMU 103 

NAUJEPNACINIZABIREMUZA 104 

POKORNAJEIPOSLUSNASVOMEMUZU 108 

CINI DOBROCINSTVO PREMA NJEGOVOJ MAJCI 

I POSTUJE NJEGOVU PORODICU 118 

UMILJAVASESVOMMUZUIBRINE 

ONJEGOVOMZADOVOUSTVU 120 

NEOTKRIVA NJEGOVU TAJNU 123 

STAJE UZ NJEGA I S NJIM UCESTVUJE 

U ISKAZIVANJU MISUENJA 125 

PODSTICEGANATROSENJENAALLAHOVOMPUTU 129 

POTPOMAZEGAUPOKORNOSTI PREMA ALLAHU 130 

ISPUNJAVA NJEGOVU DUSU 130 

UUEPSAVAMUSE 131 

VESELO.RADOSNOIZAHVALNOGADOCEKUJE 132 

SUDJELUJE U NJEGOVOJ RADOSTI I ZALOSTI 133 

NEGLEDAUDRUGEMUSKARCE 133 

NEOPISUJEMUDRUGUZENU 134 

OMOGUCAVAMUMIR^ODMORIUTOCISTE 134 

ONAMNOGOPRASTAIVEUKODUSNAJE 135 

ONAJEMUDRAISNAZNEUCNOSTI 135 

ONAJEJEDNAODNAJUSPJESNIJIHSUPRUGA 140 

ZENAMUSUMANKANASPRAMSVOJEDJECE 141 

UVOD 143 

ONA ZNA ZA SVOJU NAJVECU ODGOVORNOST 

NASPRAM SVOJE DJECE 143 

U NJIHOVOM ODGOJU KORISTI SE 

NAJUSPJESNIJIM METODAMA 146 

UKAZUJEIMSVOJULJUBAVINJEZNOST 146 

NEPRAVIRAZUKUIZMEDUSVOJIHSINOVAIKCERI 148 

U SVOJOJ NJEZNOSTI I BRIZI NE PRAVI RAZLIKU 

IZMEOUSINOVAIKCERI 149 

NEPROKUNJE SVOJU DJECU 151 

PAZI NA SVE ONO STO OSTAVLJA TRAGA 

NANJIHOVRAZVOJIUSMJERENJE 152 374 Licnost zene muslimanke 

USAOUJEUNJIHPLEMENITOVLADANJE 153 

ZENAMUSUMANKANASPRAMSVOJIHSNAHAIZETOVA 155 

a)PREMASVOJIMSNAHAMA 157 

ODNOSPREMASVOJOJSNAHI 157 

IZABIRESEBIDOBRUSNAHU 157 

PRIHVATAREALNOSTNJENE 

PRISUTNOSTIUBRACNOJZAJEDNICI 158 

SAVJETUJE.ANEZALAZIUPRIVATNESTVARI 159 

CINIJOJDOBROCINSTVOIUJEPOPOSTUPAPREMANJOJ 159 

MUDRAJEIPRAVEDNAPRIUKOMPRESUDIVANJA 

SVOJOJSNAHI 160 

B)NASPRAMSVOJIHZETOVA 161 

ODNOSPREMAZETU 161 

IZABIRESEBIDOBROGZETA 161 

POSTUJEGAICINIMUDOBROCINSTVO 162 

SAVJETUJE SVOJU KCER DA BUDE POSLUSNA 

SVOMEMUZUIDAUJEPOPOSTUPAPREMANJEMU 162 

ONA JE PRAVEDNA I NIJE PRISTRASNA 

PREMASVOJOJKCERI 163 

MUDRAISNALAZLJIVAPRISUOCAVANJUSPROBLEMIMA 164 

ZENAMUSUMANKANASPRAMSVOJERODBINEIMAHREMA 167 

ZENAMUSUMANKAIBUZARODBINA 169 

PAZNJAISLAMAPREMAODRZAVANJURODBINSKIHVEZA 169 

ZENAMUSUMANKAOBILAZI RODBINU U SKLADU S UPUTOM 

ISLAMA 174 

ODRZAVA RODBINSKE VEZE SA SVOJIM BUZNJIM^ 

MAKAR BILI I NEMUSUMANI 176 

ODRZAVANJE RODBINSKH VEZA RAZUMIJE 

USIROKOMZNACENJUTOGPOJMA 177 

OBILAZI SVOJE BLIZNJE I ONDA 

KADAJEONINEOBILAZE 178 

ZENAMUSUMANKANASPRAMSVOJIHKOMSIJA 181 

MUSUMANKACINI DOBROCINSTVO 

lOMILJENAJEKODSVOJIHKOMSIJA 183 

PRIDRZAVASE UPUTE ISLAMA U POGLEDU PREPORUKE Licnost zene muslimanke 375 

CINJENJADOBROCINSTVAKOMSIJAMA 183 

SVOJIM KOMSIJAMA VOL! ONO STO VOL! SAMOJ SEBI 185 

UJEPOSEPONASAPREMASVOJIMKOMSIJAMA 

USKLADUSA SVOJIM MOGUCNOSTIMA 186 

OBRACA POSEBNU PAZNJU NA DOBROCINSTVO PREMA 

KOMSIJAMA, MAKARONI BILI NEMUSUMANI 187 

U SVOM DOBROCINSTVU PREMA KOMSIJAMA 

DAJEPREDNOSTBUZIMA 188 

ISKRENAMUSUMANKANAJBOUAJEKOMSINICA 188 

LOSAKOMSINICAINJENACRNASTRANA 189 

LOSAKOMSINICAUSENAJEBLAGODATIIMANA 189 

LOSAJEKOMSINICAZENACIJEDJELOJEUZALUDNO 190 

MUSUMANKA NE USKRACUJE PRUZANJE POMOCI 

SVOJIM KOMSIJAMA 191 

STRPLJIVAJEKADAJOJNJENEKOMSINICENANOSEZLO 192 

ZENA MUSUMANKA NASPRAMSVOJIHSESTARA I PRIJATELJICA 195 

VOUIHIPRIJATELJUJESNJIMAUIMEALLAHA 197 

STUPANJONIHKOJESEVOLEUIMEALLAHA 198 

UTICAJ LJUBAVI U IME ALLAHA NA ZIVOT 

MUSUMANAIMUSUMANKI 200 

NEPREKIDAVEZE SA SVOJIM SESTRAMA 

INEODBACUJEIH 201 

BLAGAJEPREMANJIMAIPRASTAIM 203 

DOCEKUJESVOJESESTRE MUSLIMANKE VEDRAUCA 205 

ONAIHSAVJETUJE 205 

CINIIM DOBROCINSTVO I ODANAIMJE 207 

NJEZNAJE PREMA NJIMA 208 

NEOGOVARAIH 209 

IZBJEGAVA S NJIMA SVADU I SALU KOJA STETI 

IIZBJEGAVAIZNEVJERITIOBECANJE 210 

DAREZUIVA JE. VEUKODUSNA I PLEMENITO SE 

PONASA PREMA SVOJIM SESTRAMA 210 

POTAJNOUCIDOVU SVOJIM SESTRAMA 212 

ZENAMUSUMANKANASPRAMSVOJEZAJEDNICEIDRUSTVA 215 

UVOD 217 376 Licnost zene muslimanke 

UJEPOGJEMORALA 218 

ISKRENA 221 

LAZNONESVJEDOCI 221 

SAVJETUJE 222 

UPUCUJENADOBRO 223 

NEVARA^NEOBMANJUJEINEIZDAJE 224 

IZVRSAVAOBECANJE 225 

KLONI SE LICEMJERSTVA 227 

ODUKUJESESTIDOM 229 

CEDNAJEIPONOSNEDUSE 230 

NEMIJESASEUONOSTOJESENETICE 230 

IZBJEGAVAZADIRANJE U CAST LJUDI I ISTRAZIVANJE NJIHOVIH SLABOSTI 231 

ONAJEDALEKOODUCEMJERJA 233 

PRAVEDNAJEUSVOMPRESUDIVANJU 235 

NECININASILJE 236 

PRAVEDNOPOSTUPAPREMAONOMEKOGANEVOU 237 

NIJEZLOBNANIPREMAKOME 239 

KLONI SESUMNJICENJA 240 

CUVASVOJJEZIKODGIBETAINEMIMETA 241 

KLONISEPSOVKEIBESTIDNOGGOVORA 243 

NERUGASENIKOME 244 

BLAGOPGSTUPAPREMALJUDIMA 245 

MILOSTIVAJE 247 

POMAZELJUDIMAIOTKLANJANEVOLJUODNJIH 250 

POMAZEZENIUNEVOLJI 253 

ONAJEPLEMENITAIVEUKODUSNA 254 

NE PRIGOVARANA GNOME STOIMDADNE 259 

BU\GAJE(DOBRODUSNA) 260 

TOLERANTNAJE^NEMRZIINIJEPAKOSNA 262 

OLAKSAVA^ANEOTEZAVA 266 

NIJEZAVIDNA 266 

UDALJENAJEODHVAUSAVOSTIIZELJEZAISTICANJEM 268 

KLONISECIJEPIDLACENJAIIZVJESTACENOSTI 269 

NJENA LICNOST OMIUENAJEKOD LJUDI 269 

PRISNAJEPRIJATELJICA 271 

CUVATAJNU 272 Licnost zene muslimanke 377 

VEDROGJEUCA 274 

PRIJATNAJEISIMPATICNA 275 

UNOSIRADOSTUSRCA 277 

NIJESTROGA 277 

NIJEOHOLA 279 

SKROMNAJE 281 

UMJERENAJEUOBLACENJUISPOLJASNOSTI 282 

PRIDAJEVAZNOSTVRIJEDNIMSTVARIMA 283 

ZAINTERESOVANAJEZASTANJEMUSUMANA 284 

UGOSCUJEGOSTA 285 

VISE VOL! DRUGIMANEGOSEBI 287 

SVOJEADETEMJERIMJERIUMAISLAMA 288 

PRIDRZAVASEISLAMSKOGBONTONAPRIJELUIPICU 291 

PRIDRZAVASEISLAMSKOGPOZDRAVA 295 

NEULAZIUKUCEDRUGIHOSIMSDOPUSTENJEM 298 

NASIJELUSJEDAGDJEIMAMJESTA 301 

NEDOSAPTAVASESDRUGOMZENOMUPRISUSTVUTRECE 302 

POSTUJESTARIJEIUCENEZENE 303 

NEUPIRESVOJPOGLEDUUNUTRASNJOSTTUDEKUCE 305 

IZBJEGAVAZIJEVANJE NASIJELU KOUKOJEGOD TO MOGUCE 305 

PRIDRZAVASEISLAMSKOGBONTONAPRIKIHANJU 306 

NE ZELI RAZVOD BRAKA DRUGOJ ZENI KAKO Bl JOJ TAZENA USTUPILA SVOJE MJESTO . 307 

ODABIREPOSAOKOJIODGOVARANJENOJZENSTVENOSTI 309 

NEOPONASAMUSKARCE 312 

POZIVAKAISTINI 314 

NAREOUJECINJENJEDOBRA^AODVRACAODZLA 315 

SNALAZLJIVAJEIMUDRAUSVOMMISIONARSTVU 317 

DRUZISESKREPOSNIMZENAMA 319 

TEZIKAIZMIRENJUMEOUMUSUMANKAMA 321 

DRUZI SE SAZENAMAI STRPLJIVO PODNOSI NJIHOVO UZNEMIRAVANJE 322 

UVAZAVAUCINJENOJOJDOBROIZAHVALJUJENANJEMU 323 

OBILAZIBOLESNE 324 

NENARICEZAUMRUM 328 

NEPRATIDZENAZU 331 

POGOVOR 333 

BILJESKE 337