Internet Archive BookReader

Examen vande valsche resolutie vande heeren burgemeesters ende raden tot Amsterdam