Skip to main content

Full text of "Snorra-Edda, ásamt Skáldu og þarmeð fylgjandi ritgjörðum"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goo%\'S "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| EE »6. S.. íXJ^^Mí^\ E LEGJkTO 

WILLELMI PATON KER 

SOCIl SOCIIS DESIDERATISSÍMI 

PER OCTO LUSTRA SEPTEMVIRI LÍBRIS ÉLIGENDI3 

ET RECTORIS THEOLOGIAE 

MCMXXIH ,...,.C<) ..Google ..cdbvGoogle "• — r g)^#3fil3eia'€BBSl S K A LD U ÞARMSÐ PYLGJANDI.RITGJÖRÐUM. BPTiIl GÖMI.UH SKINKBÓKVK llTOXttK AF- R. Rb. 'RASK. 

PnðFElsÍn ÐO ð%KMl BÓKAvSnS KtUPMlHHáHlfHÁlt HÁSKðu* STOCKHÓLMI i8i8. 

PRBfjTUÍÍ i Himn £l.HBNaKV FABIiTSMl^fV. »L.,|L,z:;i:v,.G00^k" 
:v,.Goo^k" Hávelbornnm 

Hba Grrifji 
JAKOB De-la-GARDIE, 

CanAÁir-Mjjón , KjOTBnr-LÖjnTÁKn tid KÓRCLiGn ^ r 

HÍTIGNAa LÍF-D&ABAKTÁ-FtIÆÍnOi KÓHaLlGD OB<:- 

mnrAa SEMmaimjLA, KpinuHÐttK ár Nobííb- 
vuÖBjmoBSSiJiant Ridðari. af KÁftLS iJwÁ 

OO SYEBÍSsOBSVNm* Yílar na&ifrœgn foifeSr hafa triíTar skeiiikt Svíft- 
riki Þá gömlu bókfellseddu at Uppsölum, sem hé: 
meSal annarra er IðgS dl grundTalIar, og Y^nr 
Hávelborinheit. sjálf í þriíEja staS hafiS auÍTs^iii 
mér ^ecktum og útlendiua »to mikla qg djr ;i:v,.G00^IC inseta Telvild^ a8 Þessí litgáfa mundi annars aldreí 
litkomið. þér munuð jarfyrir vissuliga meS vel- 
ÞÓknun sjá Eddu DÚ. á prent útgeingna, og iyr- 
irgefa t>iS eg dirHst a.iS pr^íSa. hana me^ ySar h-áa 
nafni, »vo sem til at mæla fram me& minni' veiku 
TÍKleitni. 

Stockh<íInii Þann 13. Febr. igiS. AuSmjúkligatt. I 

R. Rasi:.. ^ ) D,q,i,.cdbvGoogle TIL LESENDANNA. 

Ovo er mart og mUi.i!í um Eddu rita9, O^ eckS ' 
cizt um >essa svo köUu^u Snorra-Eddu, p$ uiér 
er Jiarta lítiS eptirskiliil! mum atS tala, þtí ÓÞurfi 
.lizt mér a^ rek\n hér allar ransiSkiur iþeirra SchlÖt- 
jBers og Ihfa, Adelúngs ogNverúps s. fl. um Þetta 
Þnetuepli lær^ra manna, eignaégmér 4g einúng- 
is taÍS afS hafa oiHÍ! fyrstr til aK leiíTa ðjátfan 
textann í Ijós óskectan og óbreyttan eptir gömlum 
Itáli'skinnsþókum. Samt get ég ecki svo flejgt 
Eddu minni út i heiminn, at ég segi eckí fáeia 
oiÍS um hennar ásigkomulag, um mina forgaungu- 
menn og um mitt egi3 áfonn og starf vio Þessa 
lltgáfu. 

paSS er pá fynt at Snorra-edda er augsjáan- 
liga samantekin af mörgum rithöfimdum. fíafi Snorri 
raunar átt nockum Þátti-henní >á þykir mér lik- 
ast , aÍS hann haii eptir sig látið nOckurskonar 
uppkast af Gy/faginníngUf enn ecki endzt til at 
gefa patS út sj^fr. t^etta uppkást hefir ti flækzC * 
i ættinni, og hefir hvörr bsstt viíí^af síniun for$?a 
eSr af gömlimi brotiun án Þess ÞÓ hS nefna sip, 
STO atS nú er nærri ómöguHgt $1S greina ámilli 
freirra, og eigna sérhvÖr)um PaíS er hann i raua 
og veru á. HöTundr Gylfaginníngar íykir mér baf* 
'Ætla?! aíS útlista guSairn^i fommanna aíS svo mik- 
lu leiti sem siSsemi leyfííi. Sá sepi ritaíi Bragw 
To^ur hefir setlaS aS beeta t>ví viS, sem honura 
hefir ÞÓtt vanta, og eigi bundizt a% inna klám Þat 
allt, sem hinn fyrstí höfundr sneiddi hjá. þetta 
er Snorra-edda eginliga svo köUuS. 

Enn af >ví hér var einnig saet frá ■uppruna 
•káldskaparins, og hin forna guðafirffiM yfirnöfui^i 

L-|L,z.d.,.C00glf _ . 6 — 

epttr Þaff krístnin var lögtekín , einiíngís Tðgnt 
skáldskaparins- var álirin folandi og verS a?F Þeck- 
)a; Þá hefir komiS Þrí^a eiganda i hug, að pfíaá. 
guííafrœ^rbók (Edda) væri ágætr stofn undir iskáld- 
skaparfræ^Si, og liHtazt vi^ aÍS búa tU Þvílika, og 
aukiSí i>ar vi^ enn fleirí goílasögum og' kappa^ 
l>eirra er skáldin hafa helzt umqve^it. þetta er 
Skálda sannköltu??, segir Þar fyrst frá orfTtAkum, 
. sfð'an frá bragarháttum skáldanna, og meina ég 
' Snorri sé a!í öllu leiti hlutlaus i henni, sumpart 
Tegná tess Bragaræ^ur, sem hann varla hefir get- 
aíS skrífa^, eru ámilli, og hinsvegar af fvi inni- 
baldid er mikils til of klámfe}ngi!f og illa útlistaSy 
sundrgreiningin og spumingarnar eíniiig miklu smá- 
fimugligrí og hégomligrí, og oríffærí^ mikJu roi^ 
TanoaS, enn von vœri af enum viíSfrœga höfundi 
Heimskrínglu. Enn seinni partinn, sem geingr i 
gegMmn hftns e^n qvœ^i, hefir hann ómÖguLga 
getacS skrifaS sjflfr, aíJ niér virfSst. 

FjórSi maíSr, Oiafr þöH^arson hvitaskáld, 
|>]rkir hafa verít hrœddr mjög aK Þessi hei^ni, er 
Í Sk'áldu oe sérilagi Eddu er innifalin, kynni r9 
trubla nockum i trúnni, og Þar fyrir bætt viíl 
formála og eptirmálum^ hann Þykir einnig hafa. 
smeygt inn ^vi um Tróju , og má-vera hann egi 
lika töluvert af málslistar-ritunum; þ<í munu fleirí 
efalaust eiga Þitt i Þeim ; þvÍ á einum staÖ er vísaí! 
til rítgjör^ar Olafs^ sem hann mundi eigi'sjálfr- 
hafa ^ört rae^ Þeim orííum. 

þannig Þykir Snorra-edda undirkomin, og 
sannast hér oríSsqviSS'rinn , yn fleiri steikarar Þesa 
verri matr; >ví vist er hvorki guSafræS'in né skáld- 
skapMrfræftin vel af hendi ieyst, enn raálslistin ÞÓ 
einiia verst. Samt er Þat til málsbótar Eddu vorrí, 
aS ■ essi er sú allra íyrsta tilraun á norrœnu i 
öllum Þremr vísindum; enn flest frumsmiíS stendr 
til umbóta. þaS mælir etnnig fram me!$ henni, 
, a$ hún' er tað einasta nærrí þtí, sem t^ höfum ..Goo^Íc ' — 7 — 

ie& foraSldinni nm ðll iiessi erni; Án hennar mnnd- 
um vér >eckja litÍÍT tíl triíarbrag^a forfe^ranna, 
og án hennar mnndi i>eirra qve^skapr a$ mikln 
. Jeiti'eilífliga hulinn fyrir oss. Sæmundar edda er 
Tist ágæt, og ecki œtla ég aÍS jafna Þessari y'i'S 
liana, enn hun er safn af aundrlausura qvæíuni 
um stöku atbur?Si, og hÖndla varla 15 eginliga um 

foiSin t enda hefir aungu sk^dinu til hugar koraiK a9 
tlista t>aa in heiSnu trúarbrÖg^in ÖU; án Snorra- 
eddu mundum vér ÞarfTrir varla Þeckja nöfnin á 
^llum goiSum og ey^jum. 'Enn um skáldskapinn 
er eckert annatl aus af fonunðnnum uppteiknaíf, 
og mundi án Skáldu uppruni og eginhg merkíng 
ótal kenninga og heita fyrir laungu tðpurí, eina 
og nafn og lögun margra bragarliátta; enn án 
tessarar Þeckíngar aptr mundi eíSli os byggíne 
Þess eingilsaxneska og fohiÞ^zka skáloskapar a^ 
likindum aldrei fUndizt hafa. Jón Olafsson Iœr!?í 
frá Svefneyium lýsti honuifi fjrst 1 TerMaunarítina 
17S6 um foma skáldskapinn á Norð'rlðndum; og 
var hann ÞÓ <&Þecktr i Éinglandi og þ^zkalantu 
50 ánim seinna. pó skömm sé. Hitger^imar um 
tnálslistarefnin eru merkiligar vegna innar náqvæm- 
lieu aé^greiníngar hlió<5anna og vegna höfundarins 
TÍSteitni a^ snua 'ðllum málslistarorSfum, ^ó hon- 
nm hafi opt mistekizt, af þvi hann heiir fylgt 
látlnunni blint, og ecki Þeckt vel e^fi sinnar egm, 
tiingu, t. d. Þar sem hann kallar -verbum or^, 
enn vocabulum sögh, sem iotjti heldr eáS vera Þvert 
ámóti. , > 

Svo ófullkomin sem Þessi Edda pannig vissu- 
liga ^, STO er hún aungu at síðr d^rmæt og 
^missandi , og ÞÓtti vel vfit aSS hön yr^i öll útge^ 
in á prent. þetta hefi ég leitazt -nS aZ gera.eptir 
megni; Þser Eddubækr og hjálparmeSör, sem ég 
t>artil heii Þeckt og notaíí, era nelzt Þessi eptirfyl- 
gjandi. 

i) ^óngs-edda (Al Codex Aegius), Min^ÍEumst ;i:v,.G00gk" — a — 

'A Dtma. ypnúnf^ bókabirzlu, eim saet er a^ ni& 
•é töpuíí, Til allrar lucku var t>ó niiveraniii Jii- 
Btizráö og Asseðsór Isleifr Einarssou áfSr búinn aS 
taka mjög náqyæma uppskrift af henni , 'sem 
Skúli heitinn Thorlacíua histizrá^ átri, og léíSi 
mér til, uppskriftar, tegar eg gat fyrir honum, a8 
ég ætlafíi afS gefa éiana út. Eptir þessari uppskrifi 
minni er Þessi útgáfa prentufí; Þvi KóngsH4<Ía var 
^llra EddubókA ^ætust, þeirra sem t>ecktar eni, 
fyrir réttritunar, níSrröSunar og piargra annarca 
hluta sakir. £nn Þar vantafSi ritgiörSirnar un^ 
tnálslistina og .stycki framan af formálanum. 

a) Onns-edda'(0. C»dex Vormianus) í bók- 
felli, finnst enn i faandritasafni Ajna-Magnusííon- 
ar nefndariniiar í Kaupmannahtífn , af hennl eig' 
nadist ég ágnta uppskrift á Islandi, seni Sra. 
Guunar Pálsson hefir átt og skrifafS i sinar athug- 
'asemdir (Gunn. P.) híngas og tángafr, ^nn Sra. 
£ggert á BaUará gaí ttér hana. Ur henni heH ég 
t^t málslistarritin, og ÞafS sem vantaf^i i fprmáí' 
ann; enn Rig,$mál, sem etnnig fahnst hér, enn 
ecki ÞÓtti eiga vífs þessa Eddu, hefi ég'innfært i 
Sasmundareddu ámeð'al gofSaqvæ^anna i fyrri partí. 

3) Uppsala-edda (,t/. sá De-larGardieski Có- 
dex), á DokfelU finnst i bókas^/ni hásk'olans aíf 
Uppsölum. t>ar skofSufSum vifS Prófessár N>erúp 
hana náqvartnliga 1812 á fer^um ockar; enh um 
jíSlaleitifS 1816 skrifafSi óg" Jipp Gvlfaginiiing úr 
líenni; af hinu hefi ég bruká^ 5 imp'ík rí/tir ; fiijia 
af Sótberg, tilheyrandi Upp.íala bÓKa safni, falli^ 
flkrifa*ía* enn hvörgi nærrí náqvæmliga, afSra "ept- 
ir ^iótbf'rgs af J.*' A, Stechaa', öj; t*na Pri^^iu 
af íslenzkiim manni optir siáltrí skinnbókinni, 
bá^ar Þe.ssar tilheyrandi bókahÍPzlu Svíakonuii^ 
£ Stockhólmi. Sumir. lœr^ír menn hfif.i álitiif 
Uppsala-eddu fyrir höfundarins eait frunirit; eriii 
luér TkSSiðt ívertámóti auð'sáð vS húii er allra izctibvGoogk", — 9 — • I 

Ki^A jnfíit, bg nockurskonar igtip aF hinnai. 
Ráeír eg paS a) af Wi hán hefir margar yfir^rift- 
ir, sem hinar sleppa, enn 'hefSu tær Terííí i llpp* 
runeritina, heRfi' Tifiðuliga einginn frlfrpt >tím ^S* 
an, allrasízt sá sem 'snuara lejngdi mál 'og ðf^u 
aHviða; t. d. bl«: Í3 ath. 6, blSi 19 ath. 5 og Tiífa 
atntarsstat^r. b) £r pað allvið'a et 'ftkrífarinn hefíf 
ecki skiliS höfundflríns nleinlng » sérílagi beRt 
hann hörmuliga aíhakhiS TÍsurnar, t. d. bla. i3 
tfVÍT tTBer seinustu hendingarnár': ' 
VerÞf öll Ta \j 
T. éinn ok h.? 
og hU. 3^ efat: ÖrlOg manna 

Frigg hygg ek at • j»au Titi 
ÞTÍat hetini si'álfgi segir 
lem er mesta TÍtlejBa, og vist ifiiin-sá hafa betr 
akiliSr, er fyrst kom meS }<ær 'tit* sönnúnar sinð 
máls. c) Hefir hann stytt sjálfan textann ofntíkiC 
«umstaSar, sro . et 'meiníngin ver^r. eingín' flligar 
raung; t. d. bls. «0 1. 15. Kpar.vatn er évd keit' 
agt at aUir ér ^ar koma erb sifd- hvtiira: ts. s; 
' fr. ög bls. 5ð'f. 3(4. ■¥íé^a\ kvtírf vakir tii pér? 
Hann lézt vera n-ivaknaÍír."Nú^ætfar pðrr- at 
slÁ hann 5 sintt,' 're^ir upp"hama?ihn 'af oífllé 
afli ok Hstr á Punniidr^aníi<x''o."y. fr. d) -Ail 
margs annars sem er aiigljíT'iliga'inl.StíkíJiS Ög rfingt^ 
og sem sá fyrsti hbfiindr' óirtÖ^iíK^'gat skiífáíK 
Annars er féttrittínin'ddinfclls g^Óffj' Ög bÖkÍÍi;';ýÍEs«ii 

ligu gömul 'og merkilig; '""■' "■''','-„ 

• 4) Sparvenfeldts-edda Cí/'í^.-), 's'tttJ Kgfi^'SeÍ 
^fcristéri Haminarskökí' hefir Hit í'^1^'svSnska"áFs* 
'tiri I?!un. Hún er á btikfelK , me» seiletrf' O^'m^ 
altáE^ btiíidin , 'eAii miög nj'pt lltt ' mer1tTBp;Í 
tykir hón hfeízt tbgaS ííptir^Kóri'é^diíu, p6 hflri^fiafi 
tðlUVeríSaA ^rSaiiitiít. hipgaS óg':?ári^S», dg aérjli^ 
Tfsumar höhnuliga rHÍiskiIdar og^án^niknar.'^fLéÍ^ 
ritimin er ojg hér ein-*t& lákas.u,'s'enl eg&$fi ;fiiiid<- D,q,i,.cdb;Google iS i nocknrri isl. bök; tjtílliniv-t. d. er Iiér 4 
blað'&iðu fyrir sig, og bliiSSer. Þannig. »Hier byrjr 
aJT ti bök, er edda Heiter, sem er GrundvÖiIar 
Og Undemada allra t-eiíra kenpijngar-Nafiina 
Sierbaors hlutar, er Tijdkast j.]C>I.orænum Skaalíd-- 
Aap.K Hún he£r aUan . Háttal^kiÍ., enn eckert- af 
iDEUsIistarrituiium,. eins og Köngse. .FTiir aptan 
•tendr: Explicit MCDLXI. 
M. H. B. . S. S. S. 
«nn sú ártala er opinberliga. raung. Bdkin $U 
íykir mei5 einni henai skrifuK. 

5) Ný umsteypt Edda og Sk^Jda í ijÖgrablaða'- 
formi á pappír, án efa tilbúin af islenzkum manni 
i Svíaríki, á. kápunni steíidr »Gudmund Olaiic 
(vvi hefi ég kaliaö.hana G.) Hún er sérilagi tekin 
úr Uppsala-e. pó er opt bœtt v'A einu pg^ö^ru, 
einkanliga yíirskrirtum. I Bragars^ur eru innfærSar 
allar dæmisögur úr.Skátdu, eins og á litgáfu He- 
sens, enn i SkáÍdu er kenaíngum og okendum 
heitum (amansteypt, syo at fyxst teljast öll heiti 
OðÍQs, sem fikrifannn hefir getaí! upptínt, Þamæst 
koma TÍsurnar útaf fyrir sig tjl d'œniis Þar uppá 
o. s..fT. Ameílal. Þein-a' er. einnig .innsmey^t.flest- 
um...TÍsum úr rit^jQrSinni um fígúrur 1 r^unni. 
þarnMt ,keqir ágripiS .af málslistarrít|inum. eptir 
U*,.iog Bar^epti;: ;Hátta|ykill , sem lyktar me% 56 
erindi'. ^raniKÍó ÍwS^nar ro^nau ^ns og U. Me9 
C. J^Ígir oe Sætnnndaredda i 6!^a baadi. 

6) Stockhólms-edda (5f>)á pappiri arkarfoirmi 
ÍDBÍh^drí bff$i.,^n9rra' og. Sæmundar'eddu, sú 
^jxne&ida stendr' frem^t, og. Þykir vera hrein- 
ekri^S eptit.;Ci}Smundar-e. Þ<^ er meS seinni heodi 
viÉSbwtt Þvi sem vantaíS i Háttaiykil eptir Spar* 
vepfeldts^e. Viít S^mundar-eddu tfi sumstaíTar iár 
^ski^su^t^ííar.svensk, litlegg^gi. og mun f>ett4 

átfifífuniíi af $æmundar-pd<í«.i;i- 

7) Nij- 3S Islaiu&ca i arkárfDnni, n^ uppskrift D.,.i,zctib;Google cet^ af Jsleiizkum tnanni^ inniheldr fyrst brot ^ 
Bjarn^rsdga Hitdækknppa m. m. ParntBst Eddu 
meS eptirfylgiandi fyrirsögn: uHér byrjar •jálfa 
Snorra-eddu, svd sém ec hefi hana styzta sét, ÞÓ 
af Þ^m gömlii skrifað^a, svá sem hennar form, inn* 
tak ^a afdráttr af Þeirri sem stærri og fyllri er<i 
bTTJar meS nAJmáttigr 'gaSS skapaSiu o. s. fr. 

8) N:r lo Islandica i fjögrablf. garoalt og illa , 
iskrifaé (jverj sem inniheldf a) Ðjðrns-Jóns&onar á 
Skarð'sá samtak um Runir b) Snorra-eddu, senl 
hér byrjar Þannig »Hvad er Edda? Edda er e^n 
ÍÞnitt af fonidictudum fródra maona dicmesöi;' 
umcc o. 8. fr, 

9) N:r 5, 2. i áttablf. þykir koma mjög sam- 
an viS Resens lítgdfu, og byrjar Þannig: 3>Edda 
er ÍÞr6it ein af forndiktydum o. s. fr. Framan 
fyrirstendr: þetta kyerkorn á eg Gudmundr Bjam- 
arson, hvörtt ad ég hefe mier tilbued ad Skál- 
hollte Anno i654.' i4 Dec' Aptan viS Annst Völu- 
spá og seinast stendr; Stepnanus Jacohi Spods- 
bjergio- Lahglan-danus. Allar Þessar (4 — 9) til- 
heyra Bókahírzlu Sviakonúngs, 'og hefi ég mjög 
lítt notaS Þær 5 sí^ust nefndu áf því Þær eru sva 
n^ar, enn minn tilgángr var aS gefa Eddu ein« 
og höfundirnir hafa viljaí, eSr svo nálœgt Þvl iem 
raöguligt. 

10) Enn verðr aS geta Þesa aSS á bókasafni 
Arna Magnússonar nefndarínnar fiiinst Eddubrot 
á bókfelli (Nr. 743 i 4:ra-Llf.), sem eg hefi eckí 
brúkaS við Þessa útgáfu. 

1 1) Hefir Jón Olafsson frá Grunnavík sjdrt 
merkiliga uppskríft af Orms-e. os hætt ^ar við öIIudi 
orííamun úr K. þaraSauki hefir hann tilhúiíl lat. 
útleggíng og lítskiríng yfir Snorra-eddu (eptir O. 
ög K.) I 5 Dindum í arKarformi, finnst Þetta allt 
á tumi í Kaupmannahdfn. Vist mun hér geta feiog- 
izt h|^p í einum og ðilrum vaadræiíum , enn m& D,q,i,.cdbvGoogle %e(^ Þb8 rerk (ótt ógnariigra ena tvp aSS Bg gœti 
90okurntima rá^izt i rÍS lesa Það. 

A. fer^iim minum l Islandi fann eg pilt í Hni* 
tafirM, sem fiagðist eiga £ddu (eðr Sk.atdii) mjög 
ÖdruvJíii enn annars, og lofaðl fyiir aftalaÉía sili- 
urpFininga a^ eenda mér til Hafnar uppskrift af 
t>vi lietzra , sem Í henni var séreiginligt, af þvi 
hnnn h»fM hana eckÍÞáviEí höndinai. einnigpre&t 
fyrir ve'itan (i Hvammi ef rétt raan), er cagðiit 
vita mann Þar nálægr, «em ætti miög svo gamla 
Eddubók, enn sem hann raœtti ecki eefna, af Þvi 
eigandinh vildi einganveginn misSB hana; samC 
sem áSr lofaM hann atí gefa roér uppskrift tarafy 
enn eg skyidi senda honum farfyrir tá i Höfn 
þrenru^u Sænmndareddu alla, svo Oe mina egin 
Snorraeddu þá hiiin yrSi. Af Þessu nvorutveggja 
heíir eckert siíS'an mér til harida komjS; eg gel Þvi 
ecki heldr um Þa^ dæmt, enn hefi t>ó viljaS nefna 
ta,^ hér, ef einhvörjum öðrum mentavin kynni 
betr aS takast. 

AK l>6a enum gðmla handarítum og Siiorra- 
"eddu ásigkomulagi náqvæmligar væri hér ó?arfi, 
fyrst Þa?) er á^r af lærí^um mönnum svo vel fu 
hendi leyst: tel eg til Þess Ihres Bref til Lager- 
bring rórattde den Islándska Eddan, sem er út- 
lagt á Þ^zku o-; innfœft i Schlotzers Istnndiscke 
Litleratur und GeschicJUe, Ihres Bref óm EddUy 
sém er svar uppá Schlötzera mótmæli; innfært i 
■Troils Bref rörande en Ijiesa til Isfand 177* og 
sérílagi Njerúpr ritgerí^ um Eddu i Skandinaviska 
félagsins ritiun, samt P, £. Miillers og F. Aíagn- 
úss<ytar smárit um Eddu og ina fornu guíTafræÍS 
og fikáldskap, eins og íleiri ðnnur helzt striðsríe 
lun Eddu, sem hér, yrSi oflángt og tilgáng^ust 
aS telja. 

Eptir er enn já aS nefoa j?i, sem fyrr enn eg hafa 
feingizt Tiíf aS lirgefa &non'a-Rddu, er tar fyrstr/. 
jBesent sem leidoi i Ijóa sina útgafu msSS útleggíngv ..,..C() — i3 — 

á lát; og dönskn i I}<ígrabir. i^ i Kaupi«an)nafafifa. 
Um faana fiegir Scblöuar »^ faön sé ág»tt ntunstur, 
hvörnin tnaðr egi ecki «í! gefa út b«ik) Þar er 
laung tileinkun og fohnáU um faina grízku faeink- 
6peki o. þessh. enn textinn framm-úr öUu Ugi iUa 
prentaðr med d, £, f/rír á, ó, o. s. fr. Skildu er 
bér öldúngis. umsteypt, sögumar saxaanHuttar, 
enn kenníngar og ókend faeiti í stafroísröS pg Heit* 
ðUum TÍsum slept svo og öUu Þvi nm bragarfaittr 
una, og .mál&listina. Svo aum aem Þessi, úrgáfa 
er, sTo er í6 Jóhant. Göranssonar Edduútgáf* 
(Upp<Ölum 1754 i 4:rablf.) bálfu Terrí; Hér er 
Krst hringiandi vitlaus fonnáli á svensku, sem t, 
ú. sannar »a8 Edda sé (samanaett og skjrifuS tegar 
Móyses gamli var á dögumu (bls. S^O' ^ textaf 
num Bunst hér eihiingis Gylfaginning, tekin lir 
£/*. enn af þvI útgeíarinn eat ecki lesiíl böndin Í 
slúnnbókinm, er rarla sú lUia, aem ecki sé eiiv 
hvör máJIeysa á, t. d. á fjrsti; líau: Bok i>esii hetr 
ter £dda henna bever «am«etta «. s-.fr. Hvorki ge( 
es heldr farósoS faans Ijt. né svensku útlegglqgn, 
af Þvi faann hefir sTo optl^ misskilið textana. . 

Miklu betr faeiir ÞaS tekizt Mailet metl aíl6to9 
'ens nafnkenda Jóa« Eirikstonar að »>í^ Eddu 
(eptir Re&ens útgáfu) á fröa&ku i faaM Intro' 
duclion á rhistoire de Dannamaro i^$6. Dáye| 
befif einnig Percy enúit pessari útie^ingH á «nr 
fiku Í bans NorUtem Araitp^Uiet t'j'jo, «^ bVtf 
iÞar franian viS ágætu ritkomi nm nusffiun »rár« 

5otnesku,og keltisku ^jóða. A ><zku lilJaeSt lun* 
1 Schimmelmann méSS mesta trúarvin^ >779* 
£inm^ polnesk (poÍUk-) ^tlegi^g ftf Éaiiu qva' 
Tcra, utkomin 1807. 

A dön^u útlögSum tí?í Njerup hoM. i. iiý» 

. tfioS' £ptir Þesaari útkoni fTTst svansk ti^ipg « 

/. Adlerbeth i8ir (á ný upplagt 1816) tóSftn tiA. 

af Rahs me!! Tiðírauka aí fleirum sögimi ár,SkAJda .vCoogk" — lí « 

ntTÍÍSi og snörpQ ámeSal ^eirr'a Riihi og Grimma 
i'Kassel samt t>eirra HamlnarskÖlds i Stockhólini. 
iŒtlaifi Próf. Rtths ttit aS s-ýna i) aS ad hin foraa 
guðiafræSi , s'em Eddut- vorar innihalda , ha£ aldrei 
VeriS alfíSIigr átrúnaíír á' NorSrlÖndum, heldr 
trrSu forfeíí^ vorir einúngis á )óla6veína, drauga^ 
, níkur ö. Þessh. enn hitt sé uppdiktatí af iðjnlaus- 
Um múkum og skáldum á Islandi. 2) Og enn i 
annan staS afS sá inn forní norræni íkudskapt 
hafi aldreí veriS tiÍfkaSfr fyrir utan Island, ena 
blendtngar hafi lært hann hjá Eíngils'Öxum og bætt 
ÞarviS -ymifiligri smeckl^su og rugli af egín Tor(Va. 
Mina meiningu hérum hefi eg í Tormálanum vi9 
ti Eingilsaxnesku málalist á dönaku (Stockhólmx 
»817) r Ijósi látiS. 

Hva!! tessari útgáfu viÍS'kenir Þá hefir minn á- 
Betningr Þarmeðí veriS aSS komast sem næst höfund- 
anna eigin ritum, hefi eg Þartil variS œ!(í miklu 
i5maki og tima, og sérilaei náqvðmliga geingit í- 
gegnum t*au 3 elztu banifc-ií; Þó heE cg emnig 
af Þeim slept ■pyl sem mér ÞÓtti allsendis vitlaust 
og Því sem 'einúngis 'riíS'kemr réttritun. Béttritan 
Orms<«ddu sést nægiliga af málsHstarritunum, erÞar 
éru metS sðmu stafasetníngu sem Edda og Skálda 
Bjálfar, ennecki eptir regfum hÖfundarins ) réttrít- 
an Uppsala-eddu sést af Þeim töluverð'a ortlFa- 
mun , sem híngaS og Þingaíf er innfœrdr úr henni. 
I textanum hefi eg fylgt Kóngs-eddu, og ecki 
umbreytt hennar réttritun i neinu nema Því aS eg 
hefi sett uppyfir Þar sem vanta^i; eg hefi og all- 
•taíTar notaa a-v fyrir ö, ennau fyrir Þartilheyrandi 
tvihljóS. Einnig hefi ég náqvæmjiga aífgreint ú 
og V, 8V0 og £ og / eptir bls. lag. Um Þetta sÍÍP- 
«sta var eg tviráor í upphafi, enn ÞaS er mjög 
<vo nanSsjnligt tíl aK sýna Íramburíl nafnanna, aS 
•Önnu heföi eg átt a9 hafa sömu reglu allt Irá 
byrjun, enn tess var tA ecki kostr, og ÞÓtti mér 
>ó betra teint enn aldrei. Til íesa nókia yzí& bvGoogle — i5 — - 

STo (rl tti prentTiUnm s«m mSgulígt hefi eg optait 
ti»r lestS 4 etfa 5 stimdum 6 prófarkir; af ívl sem 
prentað varS ámetfan eg dvaldút i Stockhólmj, 
PaSS er allt aíS bls. 3ao. Hah mér Mmt jBiaézt meira, 
«nn eg he& siSan orðít var tí8, >i bUt eg aS 
góðfiía lesari TirKi viljami og htti »a9 til haan-a 
▼esar, Mandi >a9) mikilliga .hretja míc til at ut- 
gefa litskiring mina yfir aUa Snorra-ecmu sérilagi 
Tisurnar, ásamt meÍS npckumegiu fidlkominni or- 
Sabók rfir norfæna skáldskapar málið, i4megbefi 
l^gí noft i l^ggju. r .Cooglf ■ IKKTÁK; 
■''■-'Shorra'edda svo-kðtluH. ■'■ :. 

-■...■ ■" ■:--Bi*. 

Formill . . . . > . . ■ i., 

Gylfa-ginning . . . . . i (17). 

Bragarædur 79. 

Epúrmáli , . . . . .88- 

Skálda. 

Kenningar 93. 

Okend heitt .175. 

(Fornöfn 199). 

Bragarhættir 225. 

Mdlslistarrit. 

Latinu stafrAfiiT 273. 

. MálGUstarrÍDnar gnindvöllr . . . 297. 

Figiirur í ræSunni . ... . . 3o8- 

y&rauki útgefaranð. . . . . . 355. ..Cooglf EDDA 
SNORRA STURLUSONAR. 

formÁli: ^)^ 

1. Ji-lináttigr guo ikapaOÍ í upphafi himin ak iöiO ok 
lilla Þ^ luti er |i«ÍiQ Fylgia, ok sicarst msnn tvá, er 
lettir eiu fiá kamnai Adaiu ok ^vo, [ok fiölgaðiz 
þeiira kynslóg, ok dieyfði^ um hæLoi ^llan *). Eor 
er fram liðu stundir ^i úiafaaoiz máanfólktQ, toiu 
Biiniii góoir ok lélt-liúaoír , enn níiklu fleíii snerac 
|>á eptit giíndum heimBÍna, ok úræklu gHOi boOorð 
[ök fyrit |»1 diekti guð heltninum í fióvargángi , ok 
Öllum, kykvendum heimsins niema Þeim er í ötkinni 
yocu meO Nía ^). Eplii Nóa0óé Hfáíií 8 menn, þtir a) 7 KitfieJJu fMiita aikkii^- ÍtU ^tniag ./ formiUnum : ttkr 
Aia fynt til i miin ftttattiU Odim , ,mtí : fr ^r köllum Skiöld, 
halnti- sun EhP\o.t. fr. ti'g" t'Ihtfi' ig. fylgt OmitiÍi, 
«■ kemr líAni mikii lutni l \ni tr tgjic . ir y kán iefir tungrait 
■ titil ni fyririign aUi, ktUr fyrikr ibÍS: ' Almlttip: (jud a. ,,7r. 
í/fptalaiáá^ iíjír .ÞíiJ4 fyririöga: ^áí þcMÍ heitíf Edí, 
hana havir samanaetía Sntírrl Surluaon eptir Þeiin Iiirtli SBn» 
hir er <lipat , en ,^at Ití Agui^ ok ymi^ pft næat aláWak«[^ 
arrncí ok heiti! raárgfai hluta, aídíi Báttatal or Snorrl hevir ort 
lun Híkon konúug ok Skú]i hertuga," Er pttit tiat eg alltr 
kiaar /yririagitir i Vppt, epinicrliga mtd liaa litaii ikrifad «f 

Íikiii liálf, ti aui rauáa Utki. ^ 

) og dreifduít rtter Þeirra, og kynílddj umm.liciin R]Iaiui.iJ. olt 
dreifþuí Eetlirnar unl heimins jiþaii i/. 

3) Fyn'r tat rar" drekt Heiihinntn' neinB'Þ'eim er med Niií Ttfn 
i avikiuni ir, eg tr I>«t rlia tr hSa paanig feUÍr it ttiíu ari 
eg klausur .áa ktmr ^tim óiruriti fjri^ ííW .■>/««*< frrfi «r aí 
trtma, ^tgar tkli ^ykir mili ikifta. " ..Goo^Ic 9 FORMAI,!. 

er 1)C;iinmi) bygc o, ok komu frá þe!m œHÍr: ok varO 
eiin sem fyrr,at|)á er fiúlmenntiz oc bygcií verölld- 
in, f>á var ^at allr fifilEtÍ mannfólksins , er elská?i 
ágtrni fiár ok tnetqa?ar, en «fræktuz gucshl^cnri ok 
B*a miklt girtrciz at J>vj at þeir villdu æigi nefna 
gu?; [en hverr mundi |iá fráse(>Ía sonum þeirra frá 
gucs siórmerkÍuCr ')? SvS kbm 'ðt jpeir lýndu guc» 
nafni, ok vi^az um verölldina íanz æigt sá iuacr , er 
dæili kunni á skapara sinum, en æigi ai sícr vettti 
guO þeim iarClegar giptir, fé ok sælu, er þe'ii skylda 
^ÍC vera í. herminúm, miCUci hann ok spékiina sv4 
ai þeir skíldii alla iarclrga luii, ok allar greinir f>ær 
er Éiá málli loplzins ok iaiCaiinnar. [t^at hugsuCu 
^eír ok undiúcuz, hví þát mundl gegna ^), ei- löro- 
in ök dýrin 'oK' fuglarnér hðfcu Kaman eCli í sumum 
iittum, ok '^ Úlik 'at hætti. t>at var xítt ecH at ^) 
iðtcin var graÍTeii Í ' hám fiallltndum ok spnlt ^ac 
:vatn upp, -ok þurfii þar eígi lengra at giav« til vaz 
en í diúpim dölum; svá er ok dýr ok fuglac at.iam- 
lángt er lil blóf s. .i. höf<ii ak fótum* Önnuc ■tiiv.úia. 
'ci sú Íarcar at i hveiíu iri vex [i iörounoi. gras ok 
'bUm *), óí á »ma ári-feílrþat allt ok fÖlBai; sváok 
■ji'ýi rik fiiglar at (þeimlí vex h'ár ok fiaðiai bk fellr 
af á livéiiu áti. þat 'ti Uln ^þricía náttúía iaicai^ j')fJmrS. -át. '■ 

S.^ ÍaX unndiadiut.^eír hTÖrÍu. ^jid Mnand* Gegni. St 

*) i keimi'blta «1 aUdÍn. S, .vCooglf ^ ÍORMAtl. i 

"pi er hon er opnii? ok gravín, 'pá grsBr gras á{>eirr« 
i molldii er efzt er i iöröunni. Siörg ok Metni 
þýddu E>eir mfírt tðnnum ok beinum kTÍkenda. AE 
Þessii skildu þeir 9vá at Íurin Tæri kvik, ok hefoi 
líF roed noIikuTum hæfti, [ok vtsiu þeir at hon var 
furouligha j^ömul aö alldartali ok máttug í eOlÍ *)• 
HoD fæddi 611 kykvendi ok hon seigniðiz allt þat ee 
d'ó, fyrir þi sök gáfu þeir 'henni nafn , ok töldu ætC 
BÍna lil hennar. þat sama spurou þeir af grfmlum 
frzodum síoum, at, sioan er talin voru mðrg huud- 
rut vetra, var gángr himintúnglaúlafn, áttu sum lengra 
gáng en sum. Af þílikum !utum grunaoi þá, at 
nokkur mundi vera ítiórnari himimúnglanna , sá ec 
stilla mundi gáng þeirra at vilia linum siálfs, ok mundt 
•i vera ríkr ok máttugr, uk þess væntu þeir , ef 
hann téio fyrtr böfutskepounum , at hann mundi ok 
fyrri verit hafa enn himintúnglin, ok þat^ sá þeir ef 
hahn ræcr gáng himÍatúngU, at hanu mun riöa 
skiDÍ sólar ok dögg himins ok ivaxti iarðareQnar,* [ar 
þar fylgir; ok .sltkt uma '} vindum Inpzens ok þar 
Tneö stermí litivareni. I^at vissu þeir æigi [hvir ríki 
hans var, eniT þvi trúðu þeir at hann réo öUum 
lutum i iörou olc i lopti, himini ok bimintúnglanna, 
sióvar ok veöranna '). Snn tit þesi at helldr >) pttia tlepfir V, M hyrív aptr: sr &•■ fnddi *. * fr. 
*) þe«« tltffir S. 

3) hTst fyrir kóflj hanil tht, Enn tn'i'lu þti Iunil MundÍ TÍst Ein- ;i:v,.GoO^Ii: 4 ■ rORMALI. 

mxtti fri aegia cðt í miani festai'þá gifu |^Ír nöfa 
mec BÍálfum lér, o|c hefir þesai ÍtiúnaCi í tnaiga 
lunil biKyEt tvi lem ^iótiirnat akipta^ olc lúngviaar 
gieinduz> 

Í2. lelli sínni sVíptir Nóe lieiinla)jm mec sonDni 
sinum : ællaci bann Cliqm vesfrháirii, en Japhietli noiði-' 
bálfu, en Sem suCihálfu meo þeírri patteiaa , lem síCi 
ari gieinii í ]þiiciúng33)cipti heimsint. I |>3nQ típi^ • 
[sem syiiii J^essara manna tqiu í veiíilMlnni ') þv 
nílgaciz t>egac ágtini til fíái ok mannmetna^ai ; af 
í>vi at tá kenduz l»sei margai iistir, seiq áci böfCu 
ekki fundnar verit, olcbóf stk hyeii eptii sinpi Íþiótt; 
ok Bvá lángt fæiðu þeir framm sinn metnat , at þeii 
Affiicani , komnii af Ch^m, heriuou í þaon hita vei? 
alldai, sem bygci afspríngi Sems frasndr þeirra. Ok 
xem þeir hðfou f>á yfiiunnit, |)óili|>eim sét æigi nsg^ 
íaz beimrenn , ok smícucu æinn stöpul með tigl ok 
grlóí ■), {>ann er þeir ætlucu at vinna skylhl! til 
hímíns, á þeim velli er kallaz Senníár ^ ). Ok þá ec 
t>eiia smiCi var svá mikit vorcit, at þat tök upp oe 
^■e5riim, ok [seigi hofoii Þeic " minni lýsi til at 
halldaframm smicinai, ek sem guötér, hverau jþeirra 
ofsi gæisat bélt ; ^i siec hann at hann ' veicr meO 
«inhvetiu piCi at slá. Ok si samt guo sem allz ec I) Þmíb iltppir s. 
í} med TíBulgrióf. í. 
3} Sjneir S. D,q,i,.cdbvGoog.le r 0« Jtí 4 I, I/ » 

volldugr ftk allt Þelna verk máiii á asinu augabragíi 
nicr slá, en þá siálfa Uta veroa a? dupii i t>á villtli 
liann jþió hellijr meo þí eyoa t>eirra fyriratlan, at , 
|>eii mætti vlckennaz sinn liiilleik , tneð Þi at 
^ingi ') þeirra akiUdÍ livat annnrr talaCÍ , ok I>i viss. 
i æingi þejrra livat hverr bauð öörum, ok hraut í>at 
annarr oiðr sem anBarr viHdi uppreisa ; {>ar til er 
I>eir •trídduB á eiálQr, ok meo tí æiddíz öll þeirra fyr, 
irœtlan i upptekinni stöpulsmic, Ok sá ei fremzir 
var hét Zoroaslres, hani> hló fyrr en grél er hana 
kom í verðlldina , enn forsmioir voru 9 ok 70, ok 
■vá margar túngur hafa sidan dreifz (imiQ verólldina 
[epiir ^í sem rÍBarnir skipiuz siðan til landa ok þióð' 
irnar fiölguOUB. I þessum tama stað var gior œía 
liin ágiæiazta horg, ok dregit af nafni itÖpuUÍni uk 
kölluö B^hiloa "), ok sem fúngnaskiptio vár oi^- 
it, þá fiölguou? Bv^ nöfnin niannannaok annarra Iut-> 
3, ok BÍá sami Zoroastrcs hafði mörg nufn ; ob þó at 
liann undirsiyJi at haní nfsi væti lægðr af sagCri 
smiö, þá fæiti hann sik fíó framm til veralldligs 
uieinacar, ok lét laka sik lil konúngs- yfir mórguin 
Jiócum Aasiriorúm ; af honmn Iiófs skurcgn^a villa.. 
ok sem haiin var blóiaír , var hann kalíacr Baal, 
í>ann köllum' vér Bel. Hann haífi ok mörg on:iur 
nöfn, enn sem nöfnin fiölguf uz , ^i týndiz itieo því 
sannleikrlnn, ok af fyrstu villu þá blóiaoi hverr-maoC" i^ >á IiBTfitu t>eir eisi Mínne lysn Smídinu fkinim at liallds. 
lajgde Gu4 Þeirra Of.a í ptaa Má^ ad Eii.ijlii.i t. ,. fr. S. 
») Þíiín liaffir S. D,q,i,.cdbvGooylc 6 *FORM^LL 

epfirknmandi ainn fnmeistarz , i-ýi eda fugta, lopt- 
jni ') ok bimtniúngKn ok ímisliga dauctega luti , 
'þaT (il er þessi vitla gékk nm allan tieim, ok svá 
Tandleglia cýnttu þeirsannleilfnum, atæinglviasi skap- 
ara slnn utan f^ir æiner menn, sem tötucu ebreska 
túngu, [þá sem gélk fyrir stðpulsmicina, ok ^ (ýndu 
]þeit sJgi likamtigum glpfiim er Þeim vocu veiitar, 
ok þi Gkitdu þelr alla luii (mec) iacgligri skltníngu 
at ^Ím var æigigefen andteg spekten, svá skildu ^eir 
at aller lutir væri Bmicaðir af nokkuru efni ^). 

3. Verðlldiii var greind í triár hálfurs frá snorl 
vestr ok ion aO MiCiarOarsiá, sá lutr var kallacr 
Affrlka.enn hinn syðri lutr |ielrrar deytldar er liæitr 
ok brunninn af lótu. Anrar lutr frá VeMri ok til 
norCrs ok Ínn tll hafBÍns, er íá kallacr Evrdpa eOa Enea: 
' hinn neyicri luir er f>ar katldr, sv& at æiglvsxgrai 
ok æigi niá hyggta. Frá norCrÍ ok uin austr hálfut 
allt lil sucrs , þat 6r kattat Asía. I þeim tuta veralld- 
ar er 611 fegto ok pr^ci ok æign iaroar.avaxtar, gutt ok 
giirstelnat, t>ar er ok micveiöltdin; ok svá sem {>ar er 
Íórcin fegci ok bétrl kottum eti í óocum stócum, svi 
var ok niannfálkið* þar mest (Ígnat af 'öUum giplumt 
spektínnl ok aillnu , fegccinni ok altri kunnostu. 1) lopttsinns S. 

W) ptiiu ilippir S. tn V. fitfr af tllrl frtlnlnnl tSniagU nUm^ 
UfiJ. tr far klióáar }><a*jg: en i<11t «lil>o Þeir iarÞlign, þTÍM: 
*i;;i I^crt.u Þeir aiKllifa gipl, ot tniþo at allt væri af nockurð 
erni sknpat eJa ín.i]- nt. priilir grtinia iifir hir Pd fyrirtogm 
HTerau greind «r leibJltiini triá iiidi. .vCooglf FORjaALI. 7 

4- [N'ær rai.cti veroHdlnní var giött þai húi ot het- 
bergi er ágiælaz hefit ^iört verið er köllo^ varTrój- 
a ')> t&ar sem vérkölíum Tyrkland. jpessi siaér vat 
miklu ineiii giíirr enii a5rir, ok raeé meira hagleik á 
marga lund meö kasmaoi ok föngum er þar voru >). 
þar vocu la konúngdómar ok æinn yfirtonúnjjt, ofc 
|águ mörg JþÍöðlöod (II hveri konúngdóm,s.i þat voru 
í borgioni la tóífuuiiiagur *), þeMir ') l»«éíngiar hafa 
verio umfram alia medn ^i er veri6 hafa í veriillda 
um alU manndiimUga luti, [leikr þat síz á ivímætí 
bverr frasðiniaðr íem frá Þeim hefir sagt, ok afþvi at 
*ller formenn norcthilfunnar (elia þingat linar ætt- 
Ír ), cri: seiia þá í gucatðlu alla acm formenn vont 
•(aOarena, eiakannlign svá lem aiálfan Príamum setia 
þeir fyrir Vóðen ^)í má (nt æigi undarligt kalla, því- 
«t Priámuj vat kominn af Satúrnó þeim sem, norcr- 
hálfan trúði lángan tíma aiálfan guS vetit bafa. 

5* t^essi Satiírnus viix upp.í æy þeirri i Grikkiandz- 
hafi er Krlt heitit, hano var meiri ok aterkarl ok fríoari 
enn 'aörir meBn, svá bar vitrleikr hans af ÖÍlum 
tnÖBnuAi lem aorar náltúrugiafir:. bann fann ok marg- 
'ar tiitir þær , »em iii hðfcu æigi fundnar veritt 
kann vac ok tvi' mikill á jþá ijþrátt er phítoni and- 
itlist hehir, at hann visií fyrir úorðna luti : baatit ») t«r Ytr sett RdnMboif er ric Wllum Tníiu tr. 

a) tmii thppa S. og U. •) Htldr vilji Ig-. höfJíngíar. 

3^ l/, tltffir ittiu illn, ttm iptir tr af 4:íb. gTtUi»aí «r« af 

I. 6. 7- og S'M gr, giirtiimliga. 
*y. og til Þeiira tclia allír farmMUi Nordrhil'uiuur Sídv mViii S, 
S) tdi Odiim tmiÍT S. itMÍ, D,q,i,.cdbvGoogle 8 ÍOPMALI. 

ían. 

af Þessháiiar lurum ■varo íianfi aki<ll[ tikr. Hanii sagfi 
nk fyrir itíett olc inarga' aíra læyiula luti, ak af 
jlilíu ok mörfíu öéiu' toku ^eir Iianti (il höf^ingia 
yfir æyna; ok sem bann hafci- litla hrio henni sfírt, 
þá vnr þar sktóit nóg atlrahanda ár^iiipzlil. fiat gékk 
ok Kingi penliingr neina giiHpenningr , •vá var þai 
nógt. Ok þö at hallsri ■¥£» i öOrtiin lönduio, þá 
kom þar alldri úáran; inátti -af }>i þángat sekia alU 
þá liHÍ seai t>«ir |)tuTti at hafa; ok af þesíu' ok fntirgi' 
u i-' m ó.i-vnilegu ') krapialáni er hann liafcí , (niO* 
u þeir hann guð ve(a fcdc af^ssu hófz önnur villa 
milliim Kriiarmanna uk Macetlonint'um, svá lein htd 
fytri mefal Assiriorum ök Challdeis af Zoroawro ^> 
o': er Sanirnus finnr hversu mikínn siyrk fólkit f>yKl^ 
iz af hnnum hafa, þá kall.iK hann giiö vera ok segii 
■tiórnari htmins ok alliii lutab 6- Eínn tíma for hann skipi lil Grilklanðzi þvíat 
J»ar var konúngsdóiiir stí er hann hafci hugh á. Hann 
fékk meZ þvi náo hennt, at seinn dagh sem hou var 
i^ti mevr þLónostukonum siaum, þá brá hann á sik 
liki giacúngs seins, ok lá fyrii henni í akóg)ri.um, ok 
ivá fagr at gullzlili var i hvcrlu hári: oc sem kon* 
úngsdóllir sier (hann), þá kiappaSi hon um ^iaQainar! 
haiin spretct upp ok. biá af sér graciíngslíki, oV tók 

',' &aDa D,q,i,.cdbvG.oogle banÍ 1 f^g HÍer,' ok bar hanz til skipi,. ot flylr heím 
i Kn't. At þeiiu iinni Júnú kona hans; hann bra. 
henoi i kvígu líki, ok sendi hana ausir í Zlfarkvísl- 
«r, ok lét hennat gæyma þræl þann er Argulns Iiét, 
fiar vai hon 12 mánaði áci liannskipaoi aplr. Marga 
luti giöigí bann þcssum liha eðr undarligrí. Hann 
áiti þrii syni: hét aeina Júpiier, annac Nepiúnus, þrioi 
Flúius. þeic vocu allii atgiörlis menn hinir mestu, 
ok vai Jdpítec lángt fycii peim: hann var slriös- 
maOi ok vann mörg konúngarikii.hann var ok listugc 
sem faoic hans, ok brá á sík jmissa ilýra likl, ok með 
J>ví kom hana mörgu framm, |>ví sem manndóminum 
«r úmfiguligt at gíörai •k af sliku ok Ögiu hrædduz 
b^nn allai þiócer, þvi er Júpflec settc fyiic þóc, svft 
•gm allar ávættic hiæddui hano. 

7. SatiicnUs Ut uppgiðia i Kcít tvæc boigir ak 70,^ 
•k sem hann [tikkið fulikomina í ciki sfnu, þáskipt- 
íc hann þi meo sonum sínum, sem hanq setti sik ') 
fyrir guo, okskipaöi hann Júpíter himinciki en N'eptúiiiS 
iarOriki ^) en Plútd helviii, ok f>ótti honum sá lutr 
ákiörligaztr} ok þí gaf hann .honum hund ainn, þana 
er bann kallaoi Secbecum, til Þess at gzyma helvítis. 
^enna Serberum segia Grikkir Eikulum hafa dregll oc 
telviii ok á iacociki. Ok þo at Satúcnus liefci skipt 
Júpitec himin-ríki, þi gicnliz hann BÍgi at siSc at I) ot S. in iílr Þ'i'! n .Googlf FORMALT. svá scgiz, ac lian léii laka hann bk gellda, elc fyric 
slik sióivlrki segir bann sik gu* ve'iai ók ^&l segia 
^lacc-donii 3t hnrn léti taka sliöpin, ok kaaia ÚE á 
Bióenn, [wk t>vi írúcu tieir láofía æfi, at *) íarafliefíi 
Torcit kona, I>á kólluCu þeir Venerein, dk seitu hana 
í giií'aiólu; ok. Jví er Venus alla aéfi siían köUu6 
áslargyfia, at feir IrúCu, at hon maílli ^jci allra 
1>I<'iiu i!l ástar karla ok kvenna. Sein Saiúrnus .var 
gelldr af Júpiier syni sínum, þá fl^ci hann aiiaian 
nr Krít ok hingat í Italia; þar hygfu í>á [leíshánar 
í^iiicir, sem ekki erfifacu, ok lifcu viö akarh ok við 
gtés ok lágu i helluin eör Íarch<ilum: ok sem Saiúrn- 
113 kora ]^ar , þá skipii hann' nðfnum ok kallaci lík: 
Aiöi'C, sakir þess ai llann hugti at Júpiier loh hans 
muntli fá siCr fréiia hana upp. Hann kendi þar 
fyrslr inanna at plægia ofc [jlania víngarca: þar var 
grd iöiC ok hrá, ok giöioz {lar skíóll ár niikit, (ókii 
þeir hann lil liorc'iiigia, ok svá æignaciz hann öll |iess> 
háiinr nki, [ok lét giöra jþar margai horgir ''). 

8* Júpíter Eoii hans áltl inaTga syni þá sein ætlir em 
frá [knmnart 'haos Hun var Dardanus, hans son Heiikon, 
hans son Tros, hans son llus, faans son X.amedon, 
faCÍr Príami höfuikanúclgs '). Priamus álli márga 
sýnS, elnh af feím vac £ktor, er ágíælazti befic ver' . ) ^UpeiT S. 

3) frá honmtt rar hlon Siittí madr iSrutliSngr Ti-iiíu borgar. S. it allra tnanna i verðlldif ^t afli oI[ .yeTLtl nfc algiúrfi 
ok óllura manndómleghuin listum ridilariigfa;r slekiar( 
ofc þat finnz strifat, t>á. et.GxÍkkÍr ok.ailr nyrltr norfr- 
bálfu ok ausirháiru htítcuz vi5 Tröiomenn, |já hefCi 
^e\i alldri sigraCir vorat, nernijGrÍkkir liefCi heiiÍO. 
á gugip, [ok gépgu «vá fréiiir, ai eljki mannligt eCÍi 
máiii þá Blgra, nema ^eír yrci svíknir af siálfs sins 
inönnun), sem íican giötCíz '}, Oh »í, Þeiwa fngo . 
gáfu eptirkomandi meiin séc ^eirra, vitOingiriiöfn , 
[ok EÍnkannlega sv4 sem Bói^kveiiar et ágiajtaziir 
menn liafa verit at iqðrgumhlutuDi efitíi |>eíir3: daga,. 
ok BVá segiz at þ^ er Jtóma var algiör* at Rómver- 
Íar vendutu ^) Btnun ticum .ok .lógmdli, tom næst 
mátti} |>eir komast , eptir þí. i'S/n ^iqtaa^np h'ifru 
haft forfeör ÞeJrra. Ok ftvá mÍkiH kraiítr fylg.ci Þess-: 
i}m mrínnuni, at mörgum tiUdrum sicarr, þá er Pomp- 
eiui æÍDn höfcingi R«mvezia heri^Ci i nustrhiirun.i;. 
fl>Ci utjin OCinn or Asía ok. hingat í Norfrhálfunai 
«k ]þá gaf hann sér nk sinum iiidn^i^rv, l^^irra. nufn, 
ok kallaci Príamiim hafa IieiliO Ovira, en druUniug; 
hans Frigg; olc af |>i tólc ríkio SECa.n nafn, ok k^lla^i:^ 
I'rigia þar sem borgii} sióo. ^)_ Ol^ h.váFí er ptÍBi^.: 
sagCi þat til metnaCar við. sik , eCa J>at-ha.fi svá vetiv 
meo skipti túngnaimpi l>á hafa J)ó maigip fræCimeifn; 
baít {>ac fyrir sannenda sögn, ok |>at var lengi »& ^^ ek feii^ befd! iribiir Teh| af (iálfi «□» mSnQun S., 

»') RómTeTÍir er ágiaetaiicit menn hafa TetitEpltír þeirra daga vera- 

3) S. iltpfir tw' tr tftir §t ifieietrí §ní» »f allrl f.A gr. D,q,i,.cdbv<^oogle 19 ^ORMALl. 

eptir, at hverr Hm inikiU höfcíngl vu tók iii {>« 

dæmí eptir, , ' 

9. Einnlonún^r i Tróio hét Munon eða Menn* 
on , hann áili dóttur hfifuclonúnfis FrÍaini, bú hét . 
Tróan *), þau^ áitu' lon , ti hét Tror , þann köll- 
um (vér) JJóri [Han'n' var'ai uppfacElu i Tracía ajeð 
i^fim hertoga, er nefndr er Jjbricus, Enn er hana 
var 10 vetra,!:á lók hann vié vapnum föCur sinu »v4var 
hann fagr álilúm, er hann kom mef^icrum mönnom, 
■ eem fá er Fílsbsein er grafit i eik, hár hana er ÍBgra 
en gull *). pi er hann var 19 veira harai hano 
fulit afl, þz lypii hanti af iöiCu biarnst&kum 6lhiia 
■enn ^) , ok þá drap hann iLoricus herioga fóstra 
nlnn ok komi' hans Ijoia"eoá Glara.ok æljtnact sér 
líkit Tracia, þat köllum vér þriícheim. t>á fór hinn 
Tica um lönd ok kannací hzimahálfur}, 'ok sigraCi einn* 
samann alla berierki ok alla lisa ok æinn hínn inesla 
dreka ok mörg d-ýr. I notCrhálfu Iielms fánn bann 
spákonu j^á er Sibil hét, er vét kðllum Sif, ok fékk 
hennar. Eíngi kann íegia ætt Siflar,' [hon var allra 
kvenna fegrst , hár hennar var »em gull ■*), {wirra 
son vÍF liOtíde, er líkr vqr fecr aínum, hans soa 
vai Henrede ^), hans soo Víngeftír, hans >on 'Víng^ 
C^er , hans Módíi, hans lan Magi, hans ■•on Cesph'* 

1) dótlur Príamui kdugi Trdiam I/. 

2) Þ«« .Icppir U. 

>) V tiiiira:' lo biarnitökum senu, Héit filHr *g úi iai «; 

tpiir keir i\ltud merkim. 
4) „«.r iU. ' 
B) If. ftl(ir i, Htnnit, . .Cooglf ^&ítMALZ. l5 

éth *), titos áonBecIvIg, bans son Alra er vét ktillum 
AnnaR, Uani lon Itimann', bant ton Herenuiri 'ii'- 
hans son Skialldunn *) er vér bíjllum Skiöld, hanns 
»un Biaf ') er' Tér kdlluta Biat *) , hannz lún Jat , 
hanna íun Gucólfr *), hinn« sun Fiarleif *) et -véc 
fcoIIitiQ Filþleif, hann áiil |iann <an ei nefndr er 
.Vóþinn, Þann kaTlIilm vét O^inn, [Hann Vár ágsetB" 
inart af speki oe allii aigeivl. Koaa hann hét Frlg>' 
iéa er vér kavllum Filgg ^). 

10. Oþin haf^t sp'ádóm oc aví kona hannii , oc 
'aí Jieim yislndum fano hann þat, at nafn hanox 
xnundi uppl verahaft í noicihálfu helinsins, oc tign- 
at umfram alla konúnga. Fitii þá savk fjstiz hann 
at 'bytla' fetþ sina af Tyiklandl , ' oc baf|>i me6 
sér mikinn fiölþa ligs, únga mean oc gamla, karU 
oc koDot , oc bavfþo meo lér marga gersim* 
Jjga luli. Enn hvar sem fieir fdru ifit lávnd {>á vac 
ágæti mikit fri fielm sagt, svi at f^eir j^ólló likari 
goþum en mönnum. 0« þeit gefa el siao ferþ. 
inni , fyrr en f>eit koma noict i þat land , er nú et 
kallat Sa:xland; þar dvalþiz O^itii^ Hngat hriþii *)^ 
oc eignas víþa þat land''), 

»; Sefnneg l/. 

3) Eremdd l^. •) Hér télr Kinn^dda nU, 

3) tíanaiki riagtaild a/ Sciaf aiitgiliax. Soeaf. 

4) U. kallar kaait : Bavr, 

5) Hir Íttir U. inai : bam lon Fianr. 

.6) U. htfir hhr : þrUlífr ag ttra% eftir Vo4de». 

7) t»i tUpfir V. ta htfir ktr pt'ia fy'rtign. Fri I-TÍ w 0^«« 

h)iii á nordrlöud. B) láoga hríd O og S. 
>)_ og Bikttq f ar wa Irbiiki) hr(d ok ^ördUt tii fltidlt Gódiur &idnr og 

árgi«skaN<Í£OjUimdTadi>tIanad£Í'ólclútÞ«Uakraptcaiint«iJrf. ritf. Goo^k" \i. FORMALI. 

"þaraeir 0|>iniuil^landzgc2ju 3 sanu GÍnaieceina 
nefniJt Veggdegg '), hann var likc konúngr oc r^O 
firic Austrsa^xal.andÍ. [Hanoi; SDnr var VÍirgÍls, Iiannjs 
tynir vocu í-eír Rilia *.) fal^ir Heingea oc Sigarr faþír 
Sve.bclegger \xx kavlluni SviptJa^ ^). Anna.c »on, O^Íns , 
hé.t Beldegg .er v.^r kavllunj Ball.ilr.hann áiii 'þat laiud 
ej: nú lieiiir Vestfal. []Hann& Bon vac Bianilc, hanitB. 
son Frioþigar ei vér kavUum Fióþa. . Hannz soa 
var Freóvii *) , hannz son Yvigg, bannz son C'evÍi 
er vér kavllum Gave ^). Enn þtit'i lon Oí^'rís er 
nefnilr Siggi *), haonE lon V^rii ^). t?eic Jángf^Sgar 
récu Þar firi, ec nú er kallat Frakland, oc, er í>?t- 
an sú ætt komin, ei kavllut er VavUiíngar. ^ri 
avllum þesaum era slórar stiU komnai ok margaf. 

11. t>á byiiaÞI Oþinn ferþ sína noc,{tr, oc kpjn t Jíait 
latid er Þ^Ír. kavllu^ BeiOgoialand , oc Qigna|>iz. i 
jþvi landi allt f>at er hann vildi : liann seiti þat til 
landa son sinn er Skiolldr b^t , hannz son hét Friþ- 
leif: þaCan ec sú slt komín er SkÍölldúngar heiia , 
I>3t eru Ðana-konúngar; uc þat heítii nú Jótland cc 
þá var kallat BeiégQtaland, ') I) Vesdreg U. Vefideg S. 

3; ricta fadir Heirigestí 0. 

3) U. tlippir ííJiu frá mirlivt, 

4 ) FreoTÍn O. 

5 ) Geíre er t, k, Gtra 5. «aa illit Þef"i f'i meriinu 'lQ^'r U, 

é) Sigi o. u. s. 

71 Rerir O. Jerer í. Íbmííí riiian yarl : Vtlii tit Vilii •>■■ 
gctid tr i þrí tliigiliaiineilaSkiMuigakrx)li 1J,I11. [/. iegir ir» 
frd híaiim: Rerir ládSr VöUúngi er Vóbún^ar «ru fVdtonioir, 

a^ Hir híýr V. nyii fyririi,n : Frá tri *r Otinn koni í 81*1« ;i:v..G00Qle" FORMALI. i5 

Eplír fai fór liann noríjr {»flr sem nú heifir Svú 
{»;<;?. í>.ir var íá lonúngr er Gylfi er neíndr. Enn 
er Iiann tpyrt lil ferfa þeirra Aíía-manna , er Æ*- 
!r voru lialUþir, fór hann itkíií þeim, oc bauð [at 
Oþinn stylhli stiti valM Iiafa i hannz nlii sem hana 
vildl •idtfr *). Oc sá liml fylgpi ferþ þeirra , at, 
hvar sem feir dvavIJuz i lavndum, {>» var þar ároc 
rriþr gDj^r; oc iriiÞu allrr al þeir væri 'þeta ráþandi, f^at 
gí rikismenn ai þeir voru úliliiravþtum mavnnum, þeim 
er þeir havf^u íét, at fegrþ oc at viii. pnr fóitl 
OCni fagrir landzkoEtir I óc kaus sér|>3r borgarilao er 
nú iieila Sigtúnir ^)í skipar hann þar havf^ingium, oc 
i (á likíng sem verú lufþi i Tróio, seiti 13 .havfiiú- 
inenn ! itaþinum at dæma landzlavg , ok svð Bkipaþi 
bann rétium avllum, sem fyrr bavfpu verít í Tióio, 
oc Tyckir voro vanir. 

Eplir þat fór bann norþr þar til er aiár idk viþ 
honUm, sá er þeir bugþu at l£gi um avll lavnd, oc 
■6tli þar aon sinn tll rikís er nú heitir Nnregr. Si 
er Sæmíngi kallaor, oc telia þar Noteg) konúngac 
sjnar æitir lil hannz, oc svá jartar oc aþcir rikis.' 
Menn, svá sem segir i Háteygiátali. Enn Oþinn hafþi 
meþ sér þann son sinn er Yngvi ernefndr, er kon- 
úngr var i Sviþlóþu, oc etu frá havnuiti komnarþæt oí gaf soniiRi iilnuiii tíIí. 

i^ ■þmm í siit rífci U, 

3) heSa Sigtún O. S. lieitir Slstún IT, ftir tmtyg'ir O. «■: pat 
var ir Iians n»rm, ok gaf lér konún^ddm ok'knllaiXE NiÖrdr ok 
ii Saaa Þat ikrirat í frxdibókuai >t Nidrdrliafi heitid hínn f jnti . Cooglf i6 FOJtMALX. 

Ktlir er Yiislingar eru kalla|]ir. þeir Æsít tóku iéi 
qvánfaung þar innanlande , en sumir sonum siuum, 
oc urí>u þesBar æltir fiölmennar; [svá st iimb Saxlanct o« 
allt l^aí'an um noiCrhálvor (Ireifí>i23vá, at þeirratúng* 
a Asiamanna var eigin túnga um avll |>e3si lavnd. 
Oc þ»t þickiaE menn skynia mega af því at skriruO 
eru UngfeCga navfo I^eirra , at þa\i navfn hafa íylgt 
{-.essi túngu; ÐC þeic Æsic liafa baft lúnguna norþt 
Isingat i heím i í Noreg oc í Sviþióc, Í Danmörk 
oc i Saxland. [Oc i Englandl eru forn landaheiti e^a 
Bia^a heili þau er skilia mi, at af annarri túngu ern 
gefia enu þessi. ^) Sríakonún^r , er {>at til Þeia it OdÍna ÍieSr ^ar tstíiI gör^aitr 
ok iklpadi t>ar o, «. fr. 

1) HBiSail. lik i;m_ Noií-rháirona. Þeirra tún^a ein gict om Imasi 
lön^l, ok J>at skilia menu at J<cir }iava iioi:í>r ÍÚDsathaft túui'uiM 
i NoT. ok Ðau SvJÞ. ok Suland. l/. GYLP- 

D,q,i,.cúbvGoogle GYLFAGINNING »). 

X. VTylfi koHiingr rto þar lavndum er nú hpitír 
Svíþióo. Frá honum er ^t sðgt, at hanngaf einni 
faraadí konu at launum skemtunar sinnar eiti plógs- 
land i ríki sínu, þat er 4 avxn drægi uþp dag oc ' 
Bútl. £n sú kona var ein af Asa ætt,' hoú er nefnd 
Gejturtf hon tdk 4 flvxn nort>aa or Jotunheimuin, 
etí þat voru synir jötuns oc hennar, oc setti J>á fir- 
ÍT plóg! eð plógrinn gé'ek svá hart oc diúpt, at upp 
lœysti landitj oc drógu uxaÍQ þat land út á hafitoo 
vestr, oc námu sta^ar í sundi navkqvoro. þar setti 
Gefiualandit, oc gaf nafn, oc kalUþi Sælund. Oc þar 
■em landit ha{|>i uppgengit, varþ eptir vatn, þat er 
nú lavgrinn kalIaÞr í Sviþiúa Oc liggia svi vikr í 
leginum sem nes i Sælundi. Sv& segir Bragí skáLd 
gamli: 

Oefinn driS frá Oylfa bára »vxa o« átta 

glav^ diápravPul avÞtt, enni-tiíny, Þar er géngu 

svá at af ronni-ravknum lirir vineyiar vi^ri 

rauk, Danmarkar auk^ ' valrauf, fiögur Iwvfu^ a). kmíTnei S. Gylfi kmungr. var mflj^r viír [oc-fiölkunnigr, 
liann undrafiz þat miÖk er Asa fólfc var svft kunnigt. I) H4r hefr GylTiglnníng fi-á þvJ « GylS jiiltl heim AlfsTÞr i 
Aagarþ meri fiölkung; nk fri villn Asa ot frd sliurniii;e Gylv.i, 
e. En K. Bg O. hift a«nita fyrir.Sg,, , ,kki htUr S. hir. Sl. ow 
B. í«iav;j: öilrii nofiii HÍMlygi. ^ 

*•)■[/,_.. Itppir ,lln ie.,^ri />«,„ grtin, M hin.r A./a hna olUt. 
S. >-»„ygi, kÍT inn Pi„,TÍ jfirtkrifr. Hér heír Gvllaijiniiiii-. D,q,i,.cdb.Google 9 GTLFAGINNJ1Í&. 

at ') alHr lutir géngti &t vilia þeirra. þat Iiiig5aþi 
liann hvart jtat inunidi vera af eþli MáUfa þeirraj eþa 
immdi í>ví \alda gojmavgn þíiu er Jtit' blótuþiti 
HiinD byríajiL ferjþ sína iil Asgiir|^ dc Jót' mec lauh, 
oc brá á sic gaitiaU biannc liki, oc duldiz svá. Eit 
Æsir vorn tví Vísari at tiéir havftu sþádoúij oc s4 
í>eir ferþ liannB ^rreb haliil kbui, öc gerþu i nióti, 
honum siónhVerííngari Eil ei- hantl köin ini) í bor^* 
ii:a, |-á sá hflDti þar háttl baVlI > Evá at varlu málti 
hann siá Ífif heiiat ]þak heiinal- Var logt {;ylltiiui 
Akiölldum svá seln Bpánj'ak. Svá segir þiocóiir tuil 
hvinverski •) al ValhavU Var «kiðlldum þavkL 

A baki létu blikia SvBrHÍ«3) (aluierrai 

fbar^ii' vol-u grióli) «fiS'r byggiiiiái. 

Gjlfi isá mahn íhallardurunuiiij öc léö ai hartd- 
isvxum, 00 hafþt 7 send a lopti: sá 3purj[>Í hann fyri' 
«t nafni ^ habn hefndiz Gángleri Vtú köniinn áf refitstig- 
um *), bC b&iddi2 at saL-kia lil náUsUþar^ tiú kþurfi 
hvtrr haulhhaaUi. liann evafar at þat vali- kBíhífigr 
þeirra, 'Vn íyigía má CC {>er at siáhunhj skiiUh þá 
aiálfr Spyría hahh nafb'ð; Oc sb'erií sá iháþ^ fiVir 
haTUuiu inn ihavllinb^ eii hanh geck eþtir, hcþegar 
laukst hurþih á hsela havhuta. þársá hiihn mavrggólf 
ocmarglfólktBUmt me? leikum, suthir drucktl, sumir 
meo vápimih oc bavrþuz: þá lilaþíz hann uuib) oc 
þóUi margil- iiltir úUiUigir þeit 'eit han lá^ þá thælti 
hauo. ^) t) ok )x^f.),ati {■&( zt dlur Íyfir laruþð pá ok Ú. 
») I S«. H. hirf^ Ip. íf ÞídH «i'(itjJ HenklafMi 
3 ) Sroliii* U. Suofutt-a S- 4; riiila itJ^uu l/. D,q,i,.cdbvGoogle GTLFAGINNING. 5 

Gitlir ■llar ') , ÞWnt ó^íat cr at ▼iu 

íír gángi fiaœ Iivar iviiiir íitia 

tim íkygtlaz ikjli; 4 fleti llrir. 

Uanrlsá Sliásæti) oö hvertuppft'á &v|>ru»oc8áta 
^ mean ðinti i hveriu. pÁ íput-^i haaa bvert nafa 
havíþítigÍA þeitrá Væri. Sá sVaraf er hann leiddi ina, 
at sá 'er í ístltt ntiztA hássetí sat Var koniltlgr, oc heit- 
iJc Hái'y btt |>ar Uæst er heitir Jafnhdr^ ed sá oí- 
arst ei" 'p'rKÍ heitir ')■, J)4 spyrr Hár kotnaildaoa 
hvat Aeira ei^ eyríndí hannzj en heiOiiU et taiatr oe 
dryckr hönum setn ðvllutn þaT 1 Háva havll Hana 
fiegir at lyrst VÍU hann sþyría, ef úökqVörT er Iróþr 
inaþt inni. Hár segir at hantt kotni ei heill Út, nema 
lianil sé fróþarí^ 

" 'V staHtí fjTíltt 

Miei>an þú fregd 

sitia skol sá W itgir. 
3. GángÍerí *) hóf sv'á mál siífi hverr er œztr 
fetdftUztr aUra goþá? Hftrsegir. Sá heitií Allfavtr- 
at votii máli^ en i Asgarþi Cnum iolnta áttihann is 
íiÖfn: bitler AUfavcr ^),ániiat er Herraneþa Herian, 
3. er Nikari' e]^ Hnikarr *), 4. er Niktií eþa Hnikuírj 
5. Fiolnir^ 6> O^l^^i. 7> <^n>i> ^: Bifliþi eþa BiUincU, g. 
Sviéorr^)t lo^ Svij^rír, ii, Vié^f, is. Jaíg eþa Jálkr, 
pá spyrr Gángleri. Hvar er sá guo? eþa hvat má 
hann? e^ hvat hefij* hann uonit. íramavetka? Hár 
eegirt Ufir hann of allar aUdir, oc iti<>rnar aTlla riki I) 3k*tw alllí tt- i) et lieltlr >rMi Hár St- 

1) U. htfir pi yrttikriff. Fráipiinu'nge G£á[l«n. £•{. JUlda-iifc. 

A) AltBdr O. »1 V. og S. f) Niúdr U. - . 

«} StíÞkt K. airipmn l/. Soidiir S, 

D.,.i,zctibvGoogle 4 OYLFAGINUING. 

íínu, ooræör avllum lutum slóriun oc smiím. t>á 
mællti Jflínhár *): hann sroií'afi hiiiiiíi oc iör$ oc 
loptin oc alla eign |>eirra. pá mælli þriþi: hitt et 
meSt er hann gerþi maöninrt, oc gaf havnum avtid 
^á er lifa skal oc alldri tjnaz, f>ótt licaminu fúni 
lat moldu ej>a bt'enni at avskU: oc skulo allir meun 
lifa þeir er fclt eru siþaöir, oc vera meo liavniinl 
siálíuih par sem hcjtir Gimle ejía Vinyólf. En vándir 
hienn fara tíl Heliar oc I>dþatt i Nifihcl, jiat er niðr 
i en nítinda heim. pá mæltí Cángleri: hvat hafþia 
bann áfr at eb himtn oc iöro væri ger? pi avarai' 
Hár: þá var haíin meo hrímjþusaunl. 
' 4* Gáttgltfíi mællti: hvatvar upphaf? eþa hversu 
hófsc? eþa hvat raf áOr? Hdr sVarar. Sva aem 
aegir í Völuspá: 

Ar Tar Blða ■) i6r^ íanitz ei 3) 

>at er ccki T»ri né upp-himidi 

Tara satidr nc sibr gap v«r e'"'"'"!'' 

re svalar' untiir) en gía* écll "). 

pi mælti Jafnháí. Fyrr var þat nlöi'guiii avldum eil 
iöré var skavput er NiflheiiUrvar geiT, oc í havrtum 
miþium liggr bruör sá erHvergelmir heitlr, oC þaþaa 
aF falla þœr ár er svá heita: Svavl, Gunn|ira ^), 
FÍGfra*), Fimbal^ t>ul^), Sliér oc Hriþ, Sylgr oc 
iigr, Vi6, Leiptr'), GiðU er ilæBt helgríndum. þá 
iiiætltt t>riþi »)» Fyrflt var fö sá heimr i suérháifu i) ''^annlg Uri/t 0. »g V. S. »g Sti tM K. kefir tsdast HÍT. 

a) ^annig O. oe U. .■ K. htýr hsldfl. 

3 ) æfa O. 4j hvoisi V. 

í) K*öl, Gimdro t/. 6) íonu K. ta Tiörm U. «g O. ■ 

ÝÍl'linMÞul If. í) Vidleiptt V. ^ 

9) Hir liffr Ui ^i fjrinifiti Hir ivgii' linL AlulipcUihvJou o\hi ;i:v,.G00^IC GYLFAGiNNIÍÍG, 5 

«r Muspell heitir, hann er liós oc heitr svát hann er 
Ipganíji op brenn^ndi; er hgnn qc ófíerr feeim er þac 
¥fu lUlefidÍr, pp ei eigu{>aró&uL [Sá er Surír nef ndrj 
fT þar sitr á landjenda ti) landyarnar ^>, haq^hefiif 
ÍOgand* syerþ, op i enda veralldar mun hann far* 
Qc heria, pc sigra öIL goþin, oc brðnn^ sUan heioi 
meþ eld*. . Sv^ segir í Völppá; 

0artr forr ■iinnait giiótbÍSrg gnaU 

|nep sviga leifi »), pn gifr rata '), ■ 

■kínn af sverÞÍ troÞa halir ]ie]v^ 

ló\ valti'ra ; ei) btnjin klofnar, 

5. Gángleri mœlti. Hversu skipaþiz áí>r 'en ætt- 
ímar yrþi e^a aukaþiz tnanafólkit? þá mælti Ilár * !• 
Ar þaer sem kallacar eru Elivágar þá er tœr vora 
pyá lángt komnar frá uppsprettunni, at'eitpqviki* sá 
er þar fylgþi '') har^nadi, svá sem sindr þat errenn 
pr eldinumj ^á varf> þat is: qc þá ersáis gof ataþar 
po rann ei, ^á heldi yfir {lanuig lir þat *) er af 
stúo eitrínu, 00 Itaus at hrinii, oc ióa hrimit hvert 
yJir annqt ajlt i ginuúnga-gap. pi mælti Jafnhi'ir. 
Qinniipga-gap ^at er vissi til uorCrs ^ttar fylltiz 
fHec þúnga qc haufuglcic iss oc hríms, qc iqn ifrá 
úr 00 gustr; enu hiun syCri lutr ginnúnga-gaps léUiz 
móti gneistum oc sium þeim er flugu or Muspellz- 
heimí. t^á mælti þríí>i- Svá sem kaUt stóð af NiQ'- 

i) Surtr mfi þiic fViÍ* ak iln á hrimi enða C^. 

z) laeTÍ O. . 3) guþar hrata C 

A^ U. inieygÍT liír iaa ^iiiari yfir'krlff. Hir legir w gotÍB 

iköpiiÞu Yiní iötun 
S) ÆitrknkiL aú aF )>«im f^lgdi O, 
' 6) tánníg O. en fat iC. í. ok t«t í» 

L.:|L,z.d.,.C00glL' 6 GTLFAGINNIN^. 

lieimi, bc allir Ititír gninniirt syk Tar |«t er vissi 
npmunda Mnspelli heitt oc Jióst- Bq ginp)ÍQg4-gap 
var 8v4 hlnlt ^ ) sem lopt vínclanst, oc f)á er meetli 
brírainU' hleer hUans; svá ^t brácn^þi ocdrqnp, pc ^f 
Þeiin kviku-dropvm kviknaþí með krapli ^ss er ti(, 
aendi hitann, oc v^rþ maÐnz likinndí, oc var sá 
nefnclr Tfnity «1 H'^inþiissar kalla hann Avrgelmii 
oc eru þaþan jtomnar ætter Hq'niÞqssaj •vál'iBO^ >e£Íp 
i Vevlns|>^ hinf^ ■k^rfoniii ^): 

Ern Vívtgr fAU^ [en íeiS-berendf 

fri Vi^ólB ?), írá Svartímfí"! *)( 

vitkar.allir *) #llir Íötpar 

frý yilin^it>i] fr<L Ymi ^qmtiir, 

l^H hér «egii) sy4 ynf^r^Imii: Í9IUH. ÞA »píir^ 
Cángleri, 

Hv«t'«n Avrgpirair Yom í>" w or Elivágiim 

niFþ t'^tna •onuni ftpkks eitr-dropar 

fyrat enH ftíifi ^í}(im?,«) [oc óx nr.nz or V«fp iötqii. 

far cro prsr setttir 
koiniiar allpr nman, 
(vi er þat K «llt til atalt '). 
JJii mffJti Gáfl^leri. Hvemig óxu ættir" iaman þa^ 
Wi? ^H h1(íiphÍ>íí ayá dt fleiri TOeqn (jrþn? eí»íitrúir 1) lén ðf-C 9g St. ct- mottÍE hrt'min oc Mcr hhaH K. 

1] ]>^é eru VWh''^'' . "'4 t"" kyKdi l SifiiH'l'r ^du Jl. trMI. 

5) ViUt^ÍA <4a Viclölfi V. 4] Tittir atlar T. 

6) lUpph l/, ' . 

6j Ptiia er Op!*' ip^fiag og y^fpréJniri irtt l Samaníartí 
Tii/Þr. JO, 31, t>. litfifit ««>«■« srrfmn, &í ípnrdi Ginelen, (« 
V.'ltffie ^ríSlla ttmaa, tg ^efir Ufadinn: Ok cmi legir ivá tí: 
m •]i*ilgQiA «. ». íf, . ■ 

7) ok vöxtr TÍndz ok vti^ iötmui ai, þas eiiítr.sittÍT konii ■anuit 
{/. £a O. rpiiT iölua^ ^ai ciar «00 komu .aUw HJuaiq f ví tr 
^a allt «tali, tr arjLFAGINNlNG. 7 

]þú þann guo ernú sRgþir þú frá? pí srarar Hár: 
firir öngan mun Íálum Y*er h^nn g^vt; hann var illr 
pc allir hantiz aeltnieiin, '|>á kavlliim vér HrímÞursa: 
'€W!' 6Tá er''aagt, Í>á ír 'honti svaf féck hann aveita '), 
. ^'^ öndir viRstri hí(Tnd havnum ma(itroc kpna, ©c 
epnarr'fótr bAnni g((t sQn viþ ayfirHm,' en, I>^þan af 
homu letlir, [þat era Hnmt'nrsar, hinn gamli hnm- 
^vtn h?»n« XavHum y«r Ymi *)t 

G. pi n^seUi Qáqgleri, Hvar hygÞÍ Ymir? eí>4 vi^ 
bvat hiþi ÍMIPn ' >'? Nœst -var {lat þá er Iwímit 4r^up, 
^t þar .varÞ af k^r aú e^ ^uohumtet tiét, en 4 
iniólkár ruunn or ■.penum bcvnar^ oc læthli hQti 
■^mi. Þi mælti Gángleri: viþ h.v^t íœd.íiz kýrin? 
ÍIár.«egir; hon aleikti hrímsteina w sftltir yorq, qc 
hioQ fyrsl^ tlag, ^r hon ale(kti stpin^na, kom or 
ft^inÍQun^ at qyel(li mannz h^r, aiinan dag mAnnx 
haYÍuÖ, f»ri^i(i dfig y&T þ^r (lUr matM"; 4á er nefivlr 
Puri ■*), haqn var fc^gí álittun, mikíU oc m^ttugf, 
hanq gat san. tan^ ^í B,Qrchét. I{ann íéck {Kjinar 
,J[QQqevB<''J* í) ^^*í dóttirBölÞoraa ÍölunSj ocfengu 
þau 3 so.nti: höí ein^ Oéin.0i aPU^r Yi'i,, 3:i Ve *); 
oc Þat er min trúa at sá, Oðinn oc Jiannz. hræor 
jóunH ver^ stýíai\da T) himms. 00 iarþar; [Þ^t aslluiri 
yér at hanii muni syá heita; sva heitir sá maþr er 
yer TÍtuiA m^st^H oc ágæztan,^ oc vel megu þeir hann 
láta nh heita. ]) a.-gda 5. a) j/i/yir t/'. 

3) l/'. tmtj'gir áfí imi; Háí v"™'"* t«MP"*» Þ«í"i "íSf (ranJín 
/yririigni Pri þ»( ei' alUTJit raí Ejrm Audiiinla. Jp, A*/ír ei#dJT/ii: 
'AhIljii. 4} Borí 0. 4) Bestla Ó. er itti Bejzlo C. 

6) púHaig O. U, S. Yg| K. 7) ttyT»náÍ a/'*' Wa<r. 

, _ . . Cooglc 8 GTLFAGIN^'JNG. 

7. pi mælti Gángleri. Hvat varþ Þá um t>eirr» 
sætt? eÞ» livánr voni rikari? t>4 svíirsr Jlár '); 
syiiir Börs drápu Yipi iiilun; erierhann f^U þfi 
li()])3vá mikitblóo or sárumhannx, at ipeojþW drekþti 
þeir allri pett farimÞuraa, nema einn komz undan 
mi't sinti hyski, {>ann kalla iötnar Bergelmi, hann 
fór i]pp á lúcr sinn qc kona hannz oc hétlz þar, 00 
eru af | eim komnar hríniÞufH a^ttir, srk sem ber 
atgir, 

örofl vetM íiit ec fyr»t of-iii«n 

á^r væi-i ior^ skðpu^ er lá Iiinu fn5l>i ieiun 

>« var BergílHiir ^orinn 4 V"r li^r of-iagitr- 

8- tá svarflrGángleri, Hvat hSffuz þá at BönF*) 
aynir , ef t>ú trqir at feir té Guc? Hár aegir: ,eigi 
er ^~ar U^it af at segla: þeir táku Ymi oc flutlu i 
miu ginni^n^agsp, ftc ger]:u af honura iðr|^ina; ef 
bló':>i haiinz sœinn oc vötnin, iörþin var giör af 
holdinu, en biörgín af beinunum, griót oc ur|iír 
gerþu þeir af tavnpum oc iöxlom, oc afþeim bein- 
um er brolin voru. f>á mælti Jafn-hár, Af því blri*-! 
er OT aJrum rann oc laust fór, þar afgerfujieir slá 
þann er þeir [gerTu, oc feetu saman iör^ina '), 00 
lavg'-.ii þann siá í hring utan um hana, oc mun 
f at fleítum m£»nni úræra þikkia at komaz þar yfir. 
pÁ mælti þriþl. Tóku þeir oc haus hannz 00 gerþu 1) r, I„l!r I iitdlt fyrh »IU ^tttt trilr mtrHt: nk Þtr er ti 
en'ir II.TJit, er TÍr vlfum DÚ meiUn vers. Frá því e> (^nir 
■1 himin ok tört>. Sfnir Buri tlrápu '*. t.fr, 

i Sh 4m V. i^fir tiniagii: ct þair feitn ;i:,:.G00^IC |>ar af bimln, oc leUu hann upp ifir .iorþina meþ 4 
akautumt unler hreit horn settu þeir drerg, ^eir 
Iieite iva: AustrÍ, Vestri, Norþri, Suþri; {á tóku 
þeir siur oc gneista há er lausir íóim, oo Itastat hafþi 
or MuspeUz heinii, oc seUu á fiuiþian ginnúnga ') 
hiinin bæoi ofan oc neþiin, til at l^sa himin oo iör^i 
þeir gúfiL sta') *) avUum eUdingum, [suiuum áhinmi, 
suniar fóru lausar undir hlmnl, oc scttu þó þeiia 
ataö oc skavpuþu gaungu þeim- SvA er sagt í forn- 
um risindum, at ') þaþan af voru dægr greiod oc 
áratal, svá sem segir í Varluspá. 

Sól tat hé yí«i hvat hann mtgim ítti, 

bvBr huD sali itti, sttSrnur Þat ti« vímu 

iiiáni t>at né vint hvar Þsi' tta>i áltu. 

[Svá rar áþr ea þettil yæri of íöré *). pk mœlti 
Gánghtri: [t^etta eni mikil tiþindi er nú heyrí éc, 
iiirþu 'mikil sinið er þat oc hagUga gert, Hrernig 
var iðrþin hátlué? þá srai-sr Hár; hoa er krínglótt 
utan ^), oo þar utan um liggr -hinn diúpi' siár, oo 
með þeirri siávarstravn'pu gáfu þeir lavnd til bygþ- 
ar iötna oettum; en firi iunan á iör'-unni gerþu þeir 
borg umhverfis heim firir ófri>i iötna, en til þeirrftr 
borgar havfþa beir brár Ymis iötuns, oe kavlluþu 
þá borg Miögaro. þeir tóku oc beila hannx, oo 
kavstuþu í lopt, oc ger^u af skýin, svá sem hpr 
aegir 6), i) itipplr O. en V, ktfirx i mitt Ohinúagi gap orui ok mÍui 

hlmnlnuiii at Ijia iörÞina o- i. fr. 
3} t>d«<iif O stadi V- Sp, (UI>ar K. 3) if^ni'r V. 
4] O. o; St. tUppm áii, of iÖr,l, « K iltT'Jiit -þt- ilU. 
6) Mibll meFki aa fstta ok mikil imiþl Hír tvanr kiiinglfStt i 

i6rÞ V. Si. 6) S*mu»daTt4. Grim: 40, 4r!»ii. ■ Co'o^k" 10 GYLFAGINNING. 

Or Ymi* hoIJi En or haniiE lirám 

T«r m-% or-sknvput, gevt-a blíft Mgih 

fn <»' ^veita »iári mí{>garl! qta^na aatraoi: 

biörg oy bcÍMiim, eu or Itnanz heil^ 

t^i^iiir or hári, Toro pnii hin har^jnril>gn 

fii or hausi hiuiinn. ak-ý avlt of-iVavput, 

9. [þi iiiæltí G^pgleri: mikit þólli mér þeirþá 
íiflfg sni'iit lil lei. ar, er iÖrf> og )iio>inn yargert, qo, 
?nl oc hiininlúnf;! vqru getf, qc skipt tÍBegruin: eq hv^^ftH 
Joiiin meqnirnir f ejr er heim byggín? pá avarar Ilár '): 
J)4 er þeir Börg synif géngq meþ awttr sjrívndu, 
fun^u í>eir tré tyaYj œ %óka upn trein, aköfiuþii af 
menn: g{»f iiiiin fyrs(i «viíd oc lif, aiyiar yit 00 hrsei^ 
íng, þrici ásÍQim, mÁlit oc heyrn qo ai^nj gáfi^ 
|ieiin klB^þi 00 navfn; h^t l(srlin^rinn -4sk(;, eq 
^oiian ^mþlc^, oc óloz þ^þan af inamikiiv^.in, þeim er 
tygi^in ') vap gcfin, undir miþg^fþi. þar næst gerþit 
þeir sér .borg í miþium ííeitni er ^allat er^s^arþr, 
j^þat kavIlKm vér TfQÍa t}- þar bygÞu g«íiQ oc ællir 
þeirra, qc gerþ^^ fa ^n af mavrg tíþin^i oogreinir 
bnpþi á iörþunni oc í Ippti^ þaj er einn stticr er 
cr ífH^sciqlf heitir, op þá er Qj>ion iieUi^ þar \ 
hásæti, þá sá hann of ^IU ht^im^ 00 hvsrf^ manR^ 
athæ^ , oc vissi alla tutí þ4 erhapnsá. Kona hannii 
hét l^'rígg FiÖrgvÍnsT-dóltir^ o<? af þ^ti'rA æti er sú )) / tuíinB íyrlr ÞíiM kefir U. W fyr'"A'e»- Frá slönun Aaks 

pk Emblp. ^ ■ - • ■ ■ 

1) pianig titaU S^ tni ólz þadan Tduitkhidii^ (^ er bjgdk 0- óz 

pflilan jif m. er f. 
9J Iiat lullai Trdia O. en U. ilippir útí Peit^, ag lem$t tamiín 

id afdi: Sitan g«r>o feit í niit>ÍDm hciiai Aígarl.j þar bjgdí 

Ot>ina ok KCtlr ÞeJTTa) er t^T?'' ■U<>' erti irá kantoir Ct''*''<fJ* 

Enn acgil Hár: itt ereiau ctaþT •. t,fr...- .vCooglf ■ kynslpð ^onili] er vér kavllurn As* œttir, er bygt 
þafa Asgar? hinn fQma op^ Þ^uríki er I:ar Hggia til, 
oc er ^ar allt gQÍkunnig ^U. Oo firir þv^ niá hann 
þeita AIlfaYÖr, at hapii ^r faþir allrí guI>anDa [oc 
znqnna oc altz þess, er ^f havnum pc hannz krapti 
yar ÍMÍIgert \). Jqrþíq v^rdóttir hanna; ockona hannz, 
^f þpnni gerþi hant| inn fyrsta soninn, en {at er 
Asaþórrj [havouni fylgþi afl oc fterkleikr, Jaraí ' 

10, JVórt^ eþa Narfi hét iStuir, er bygþi í, 
jötDnheimun '}, hann áUi dptlur er Náft hét, haq 
yar svavrt oq ilarck seni hon átti eetl til, hoq var 
evpt féia^ nntnní e^ Nagirari hét, ' þeirra sen hét 
^ucr ^), þyi nfcst var hoQ* gipt þeim er \naain ^ 
hét, Jölé h^í þeirr* dóttir.^ [S^þarst áttí han^. DeJI-^ 
íngr, var hanq Asaættar ^;, yar þeir-ra- soq./}agr, 
yar hBnq lipa oe fagr eplir f^eroi s;au, pá, tóo 
Allfavcr Ni^tt oc |)ag soq h*nqar, oc gaf þeiiq a 
faesta'pc 9 Iftnmir, oc setti þ{m uppá himio, at þau 
flkulo ríbi( if hY^rium si dægntm timhver^a iqrþina. 
- Ríþr nótt fyrrl þeim hesti er JEítl!^r *f Hrimfaxi, 
pc at moroi hr«ríqiq- davggvip hanq iörþina af mel- 
'drppum sínura, ^á hestr er ctagr á heitis SkÍDfaxi| 
(tcll'sir allt lopt qqiqr^jqfl sf fo^ hannz, a) iltrrir U, tn hegr tar tpiir. «tV "^í^ />">»•/■« »*»" *«• 

jHc 'i ad tiia-'Vri Nora Sötni. 
5) ryr»t iötunheinia K 4) Þ«nnia 0. S,- 5i. f • Udr JC. 
■'5) Aiur O. Onír S. U. St. 
•} huu átti Döali'agr, U. kan^ (Ui Dnlíngr St. 

L.:|L,z.d.,.C00glf la GrLFACINNING. 

II. [þá maelti Ginglcri! hyersii st-ýrir hbnn gáng 
(. sólar oc túngJs? Hár fiegir. Sá maþr er nefndr 
Mundilfóri '') »r áUi tvav bavrn: {:au voru svá favgr 
oc frí^, at Iiann kallal-i annat Mfina en dóUursÍDa 
Sól, oc gipti hana þeim nianní er Glenr '} het; en 
gucin reiclduz þeesu ordrqmbi, qc tóku þ^a syskiii 
oc seliu upp á liiniin: leLu SqI keyra Ji^ hesl^ ep 
drógu kerru sólarinnar, þeirrar er guðin havfþu skapat 
fil at l'ysa heimana, af Þeirrí sío er flaue orMuspelI^ 
heimL [|aeir hestar heita svá; Arvakr oc Alsviör, 
en undir bógum heslanna setlu guÞin tvá \indbelgi 
■t kæla I>á, on í sumuoi frœþum er þat kallat ís- 
amcol ^). Máiii [stjrir gaungu túngls oe ræorn^ium 
oc mþum, hann 4) tóc 2 bavrn af iör|>unai er avk 
bétu : Bil oc Hiúki 0» ^^ {iQU géngu £rá brunDÍ{)eime|: 
Byrgir ^) heitir, oc báru á avxluni sér «i, er Jieitir 
Sægr, en slaungin Simul. 'Vicfinnr er nefndr fa>ir 
jþeimt, þessi bavrn fylgi^ Mána svá sem sii ntá «E 
iörÞD. 

12. þá mæltí Gánglerij skiólt ferrsóHp, ocnaer 
. Bvá sem hon sc hrædd, [oo eigi mundi hoa þá meírr 
hvata gaungunni at bon hrseddiz hana sinn 7), þá 
o. svarar Hár: [eigi er þat undarligtat hoo fftri ákaf- 
liga ^); n^r gengr sá er hana sækir 9), [oo öngan útr- 
veg á hon nema renna undan. pá mselti Gáugleri; 
hverr ersáer henni gerir þQnn ómak9?Hársegir: þat 
eru a úlfffr, oc heitir sá er eptir heq^i ferr SköUf 

i) MiuidÍUari O. Si. Mundllfírl S. {?. f/úit tlcpjiir t'maig Þojb 

/rá ftrkinu. 2) Plornir I/. Si. 
8) Wtppir V. 4) lUpFÍr U. 5) ItviU S(, 6} pjsTÍ|r i/. 
7) lUrfÍT V. 8) iliffir (7- 93 UiHr V. GTLFAGINNING. i3 

hann hræciz lion, oo hann niun taka hana; en sá 
heílir Ilati Ilróovitnis aon er firir henni leypr, oc 
Vill liann taka túnglit} oc sva niun verþa *>. þá 
tnælti Gángleri: hver er sttt úlfauna? Hár segir; 
G'ígr ein b^r firír áustan miþgaio í þeim skógi er 
íárnvicr heitir, í þeini skúgi byggia þœr travllkoaur 
er iárnviciur heita. £n gamla g<;;r fæþir ut sonum 
marga iötna, oc allir í vargs Iíkiuin> ou þaþan^aferu 
komnit þessir úlfar, oc svá er sagt at af æltinui 
Verþr sá einn mátkaztr, er kullucr er Mánagarrar: 
haún fylliz meu íiÖivi allra þeirra manna er deyia ^J, - 
t)c iJanti glcypir ttjngl, oc slavckvir blóþi hitnin oc 
lopt avll, þaþan t>nir sól skini sinu, oc vindar eru 
\á. ókyrrir oc gú^a hé^ail oc háudan. Sr& segir í 
Völuspáí 

Austr b'ít en alidaa *) FylHz fiÖr«i 

t iárnvi^i, ftigra iuanua, 

bfc fæliir tar ry'',r ragiia •favt 

Feiiris kitidin tatiÞtim dreyrat 

vertr ot >eim avllnin ■ tvavrt verþa sólikín 

einiia rocknrr ■*) of ■umur eptir, 

túngls tiúgari *) vejr avll válund 

l tröllz hami. vitu^ ér eun efa hvat? 

13'. þá moslti Gángleri: Hrer er leið til himin* 
bt iðrþn*^)? pé. Bvantr Hár, 0« hló tío< eigi er ná 
(róílega spttrtj er þér ei sagt þat at guþin gerþn 11. t) tnrar tveii' geta Þat: SLoU ok H>Ui HnJÞTÍtnun 

Gánsi. * '. fr. V. 
a) koni Minafiarrar, hann fylltii naed fiörri fcigra manin 
55 nmí U. 4) ím4 noclcur U. 6) liej;»ti J/. 
I) Hir *«elr fri SliraTst iKtJÍir U. ima. .vCooglf ,4 Í^ÝLFAGtHkÍNGi 

Wú til íiirhins &f iðr|íu, oc heitir Éif~i-ávsi,ÁiaM 
nuitilu sét Iiafaj kann verá at þat kdllir þú rfegnbogSi 
Hort er meé 5 lilUm bc miðc Sterkj dc gtet- mcð li*t 
oc kimnáttU tneií-i ehu aírar smíþir *): oc SVá Seqt 
hort erstcrk {>á muri hón brotnaj í>á eir ftías^ellídleg- 
ir íara at ríþa hatta, bö sVima hestar {reirnt ifirítór- 
ar flri [síá koma f bir frám ^i. pá tilælli Ginglerij 
eigi þótíi mét goþíti gera af trúnaþí brúita} er hdú 
Bcal bíotilá megat er tau fflegU gfent «ent þaii i-ilia. 
í>á ntæUi tíir: eigi ént go'piri hallnlælis Vérð 
60? þessa smiO) góo brú fer- Bifravst, teri. tngi^ íutr 
er sá 1 >eseuin heiiiii er séí iUegi tt-eystazj í-i .ef 
Muspella sjnir heria ^). 

14. pi méelli Gángleri; Hvat hdff.iz ÁÍIfaY^r at 
I. f.á. er gerr var AsgarCr? Hár mælti: í uppllafi setli 
J^nn stiórnat'meUn i oc beiðdi þá at debma ni0þ sét 
ÖrlaVg manna ^ [oc f áþa uol skipuil bói'g^Dllaí'f 
þat *) vaí iar scm heitiif JþdtiÖÍlr i miori.bdfgimii. 
Valí Þat hit fyista leifra verk at gei^a hofj Þat fer Sœti 
þeirra standa ij 12 avnnbr teii háóœtit þát ef AIl&víí 
á, þ&t Ilús et bezt gei*t Á iörþd oO nieát! állter þíi 
ulan oc innan svá sem gliU eittj i þem stao kalla 
menn Glaþshéim^). Annaa:sal gefþtí þeirj þar vaf 
Havrgt '^J ergjSíurnstF áttu^ ocvar hanri allfagt*) 1) Si. 1». íiia: Þflt er rauí>t tleit ( Bhganiim, er EHdurbreiinitidíí 
iipgiá Himin muiulu gánga bBrgriaar læri ölluin ftert er fara TÍIia. 
a) •ItpFÍr O. 1*1 toma feir fram fert-inBÍ i7, 

3) pexar fórtr grtiair: l' II, It 0; IJ' (m aaitidtnliga hpt 
.,/ srf'B-n í3/'«>id;, o; iriiil-' tn'heiiigiá ym A'gard, '' 

4) oí ráliadúmrinii C 5^ Gladliaini C/. új •'r hÖr^ rar C. D,q,i,.cdbvGoogle GrLFAGINNING. i5 

J)Ot hils kalla menn Vingolf »). þar nœsl gerþu 
J.eir þaí at Jieir ÍaVgíiO afta *), oc farlil gtrptl þeir 
hutiiúr öo taitng oc stecia, oc JiBCaM &t bvW tól 
-avnnUri öc því næst ðmíþucu þtir timlm bc &lt:iil 
oc tré, ód svá gríóglig& 'þAtiú málm er gull heilir, 
ot avll búsgavgn ^) Jiavf; b þeil* áf gulli; oc er sií 
bvVdkavIIut giillaldr; ácren spiltizaf tilqvimu kvenn- 
anná, t>ær ei- komu ^) or Mtunheiintiin. t>at- næst i 
sellUz gUþÍii Upþ i bæti síh, oc: rétlu dóma BÍna) oc 
íninntHz bvaþán <!rerga^ ilbfþU tt^Íkttat i moldunní 
öó niCI-i í Í8r{iuhbi ivá siem ina?kaf l holdi* DVerg=. 
ht-hif baVftU íkipaz ^) fyral, octekit t|VÍknan i holdi 
YmiS', úc 'vorU þá maHar. En af atqV«e|ii guþauna 
ufþii þeir vitBhdi manitvilz> oc havfi U mannz líki, 
oó búa þó i iörþil 'oc i steihumt Mocscghir ^i var 
dVergr 7) oC iiOhaiT Dui-ihhj ívá *egir i Völitspá. 

^ géHgó regiri a'vll 'oi brími t)|i6ÞgU 

á fðkit4Í)é M ^r Bláibí lcffgiaitt *•), 
ginubi;ilug goÞ þar ttiaiiilliLuii 

oit oí þat jcltuz : hifirg i>f gerÞuz ^ 

ft ') tkyldi dcfga dvergar í iöi-^a 

drutt bf-skcpia ») leln ÍDurÍiiti ttg^i ■<] 

Oti þéssí se^i^ lioii iiayfh þbirra dverganha '^). 1) Vindgtilí,í. ÝWs'óÞ V- =) •Á C'i 

É) 0, [/■ a>. iaa: ok ðU reidigögu. 4) ^cr koMU O. $. ÍTt 5l. 

£1 Bkapei V. G) MddiOtjab f. CMjtidtOgDÍr ?) 7') Kztr O. E^. 

S} liTbrr Úi Í7. !;) uDi'.apekia I/. 

30} íi'a ;<• O. 6g nun Pii riiii t»: ÐÍáiú •ÍeggiuAi K. S. U. o* 

bÍBm leggiiitD 5>. Kóíni. Ru. 
li) leDi Ðyrinn kendi U. 
la) O. lUfr'ir úii dTcrganni, éh V. a\ legir þiim dCIb Þeirra. D,q,i,.cdbvGoogle i6 CYLFAGI^KING. 

V'íi, tíilii. ' , (JH, OnatT *}, 

Noitri, Snj-ri, Oinn, Moísvilnir •) 

Aiittri, Ycslri,' Viyr ") oc Oiwiiílít 

Alþiórr '), Dvaliriii, VinJillfr, þonnn, 

N«r ') Núijm, Fili, Kili, 

Nipínst-, miiin, í'iirniititi, VbIí. 

Bitiirr, tíarmr -), þr.iv, þriiiNi =■), 

Bavnrbavrr *) NoH. |>ecki- "), Litr, VIfr( 

N<r, N-yrfl>r, 

Ríietr, RáW^r. 
Ett þessli' eni oc dvergar, oc búa i ■teiutliii^ cn enii' 
fyrri í moldu; 

nra.iniiil-'"'J, DálstvoTi, 
Hnvrr "), ííiigstari, Diírr , Andvari, 

Ulc-^iólfr "), Gl.linn, Hepti, Fili '■*), 

U<.ri; Ori ■ = ), Hárr, Siarr '*). 

En íiessir komu frá Svariiis havgi . til Avrvánga á 
Jóruvavllu, oc eru komnir þaþan Lovarr *^), f>essi 
fru naTfn {-eirra. 

.Skiríir, Viiílr J'), íiVimkÍaltiíi "), 

Skaílíír, Ai, Falr, Fro ti, 

Alfr, Iiigi •'), Fitr, Giiinart- »•"). pahBÍg O. tr. íí 11 K. líifir Altirtlfr. 

3) 17. í/. Nir eg t-ykiti Aa/. : Haai. Nmiiisr, t)mi. 

3) Uavorr O. Bivorr, BaTr [/. í) Bomburr 0; Bambart IT, 

6) Þa-n!; O. ©rr, Annar Pi in K. S. filU it Ori. 

6) Múdvimil-. S. Ai. Miöív. O. Onni, KiöÞvitntr fi 

7) Viggr U. 8) fiór, toriníi £/i g) ^f. /t/íir it Þetíltr. 
lol Ðramir f. Draiunnr St. ll) Hit f. Hasn Ji. (Hagr?) 

iij IÍIbíJ.o1|7- U. i5) Driri, Ori J. i4) Heftifili O. Hsptífili (T. 

l',l Sv;«rT í). mr ..erir U. 

l6: ok er í.a<Litin konil.,n lofar V. O. 

.7) >í..llig O. U. Si. .Ski.i.lr, Virnir K. iB) YnjTÍ t^. 

1^,) na iifir O. Eikintkálli V. £ikiu, Skialldi £. 

20) Ginar C. Í. D,q,i,.cdbvGoogle GTLFAGIfJNING. 17 

15. í>á riiælli Gángltri '). Hvar er havruOSUfrinn 
eþa helgistaþrínn gqþanna ? Hár avarar: t>at er at ^4 
sski YggdrasUt;, fiar akulo guþin eíga dóma sina hvern 
dág. þá mœUi Gáogleri: favat er ataegia frá f>eini 
itac? pá aegír Jafnhár: askrinn er atlra treá niestr 
oc bestr: linlar hannz dreífae ifir heim allan, 00 
standa yfir Himni, Þriái^ fsetr trésins haldá liví upp, 
Ðc standá BTaf bteiU. . Bin er meo Aium, en avnn' 
ur meo Hrímf>uflsunl, þar sem forþum rar ginnúnga- 
gap; en t>ri{>ia stendr ifir Niílheimc oc undirþeirrí 
rót er HVergelmir, en Nichavggr gnagarneþan rótna. 
Dn líndir letrri nit er til Hrímþursa horfir þar 
er Mímisbrunnr, er spetð öc mánnvit er í-fólgit, oc 
heitir sá Mímir er á brunninn; hann er fullraiYÍs- 
índum, firír f>vi at hann dreckr or bruaninuní af 
hörnÍQu GiBllarhoriJi, |>ar kom Allfavcr oc beiddiz 
eÍBs. dryckiar af brunninum, [en hann feck ei fyrr ') 
en hann lagþi duga siU at véþi ^). Svá segir í Yavl- 
iispá. , . 

Allt vcit cc Ojin . drecfcr miSS ") Mímir 

brar ÞiieDga *) faiti morgnn bTerian 

i Þeim cnam roiera ') >f ve>i ') Vílfav^rs 

Mimis-brnnni; vitn^ Þer en cÞa hval? 

^riðia rót asksins stendr á himni, oc undir 
þeini rót er brunnr sá er míÖc er heilagr, er beitir 
4 

7") P. tm. rnn! l(i( MBir fri TTelílítad goÞaiuu • .... 

3) .Ufpir V. ' 5) i ved C. 

4) Þ«-i? O. U. á aQflí K.%. 

1) i hinum mxr.^ O. úr Þsim e. ni, K. 

6) þtanif O. V. nod K, 7) ><a>>i/ O. V. WÞi jT. <idí 5. 

■■ ■L.LiLiz.d.vCoogk" l8 • GrLFAGINNING. 

Urþar-bruiinr; I:ar éigu goþin dótnSloé siim: hvMni 
dag ríja Æsir Jrángat upp uiu fiifravst, hnrl lieitir 
(>c Asbrú. Hpslar Asaana licilasTá: Slcípnir er baztr, 
hann á OþÍDli, hann heiir álta fœtr; annar er Glaé'r^ 
Iriti Cyllir, íjórf^i Gler >)_, fimli Skeiíbríinir, séttí 
Silfrtntoppr ^),- sjöundi SÍnir, áttnndi Gils ^), niandi 
Falhófnir *}, tíundi GuIUoppr, Léttfeli eUefti, Baldrg ' 
hestrvar brunclr inefhavnum, en þór geúgrtil dóm«- 
ins, oc vecr -íir fœr, er svá heíta *}. 
KBvrtnt oc ÁTrriit 'Aag Iivcrii, 

•c Ecrlai^ar tvrer - , tt haiin á.vm» ical 

imr tkal ^órr TaVa ít askí YggUi'»ÍI*t 

^TÍat Asbn'i I 

brciiii rivll l.><;a, I 

teiliig vaVtn Llóa '), 
pá maelll Gánglerí: btnnn clltlr yCr feift^avst? 1 

Hár Bvarar: þat er" ^ii scr rautt í brtgatium fer elldf i 

brennandi: uppá himin mundu gánga [hri n[-iit'^dr oc 1) 
bergrisar, ef avllum Værí ffert á Bifravst, J^eim ef fara 
. vília. Margir stacir eru á himni fa/jríi'j oc er |?ar allt . i 
gucleg TÖrn ^) firír: {lar atendr ialr einn fagr tindir 
askinura viþ brunninn, Oc or J^eiiii salkoma S. mæy- 
iar þeer er svá hcita: Urþí, Veri;andi,Skund. t^ess- 
ar meyiar skapa maVnöum alldr, þær kavllum vær 
nomir. En eru fíeiri nornir, ^ær er koúia tilhyef* 
mannz er borinii er, at skápa alldr, oc eril .|etsac 

I) Dleiir O. 1» V, il. tW m/bÍ Í(!. 1) Siífrtoppi' JT. S, 

3) Ginl O. k) Fslotoir U. FáUiófnÍr S. 

i) Biá GrliMi 19. áriadi i Sam. kddu, 

6) ilós V. í) íí, O. »• C. ' 

8) iínaig O. wu TgaX alit jLdlej tButn K. f >. .t. g. ttmd S. U. \ .vCoogk" GrLFAGINNIITG. 19 

goclciianígái' ^); Rtí aðrar álfaættar, en Mtar ^ioiu 
dvelrgaætíár. SVa ðeni hér segir; 

Suhilr<bortiar miöc iiímar em ásl^unnar ^), 

liýgg ec ^) at nornir. is, tumar ern álfkunnar *), 

eígot l>.Tr iCU saman; aumar dætr Dvalini, ' 

þa mœlti Gárigleri. E£ tiornir ráþa orlavgum manna , ^á 
Bkipta þær géysiúidfnl, er sumirhafa goU lif ootíli:ii- 
Iigt,ensumirháfa lititléneþa loFi sumirlángtlif sumir 
skamt Hársvarar: góþar norilir ec vel æltac&r skapa 
gpöail aUdi', én þeii' menn er firir úðkarpum veriiaf 
t:á rallda þtí illar úorair, 

i6. þá piselti Gártgteri. Hvat er fleira at s^iif 
którolerkia íri itðkirtum? Hár ðegír: mart er .þat 
áS at ségiá ^). Ávrit eínd sit^ i limum asksins, oo . 
er hann nlafgs Vitaitdi,' eil i níílli augna havnum 
Bitr haii&:r sá er heitir Veþífavlnir ^). Ikomi si er 
Íieitir ÍÍatatÖskr 7) renit upp oc tiicr eptír 'askin- 
iim, oc ber avfinidarórO túilii arnsrins oc Nic- 
havggs. E«n 4 hirtir renita i líniilm asksins oe bita 
hattj {leir heitd svá: Ðáittn 8)^ Dvalinn, Dunneir, 
Dilraþrór 9), En svá hiai'gir ot-mar eru i Hver- 
gelmi med NiChaVggt at eitgi túllga má telia. Svá segir . 
her '°). 

I ) goákjiular ff. 

1) Segi ek O. 

51 ískuuger O. jikirn^x' ^. 

4) állkungBr O. illkyiiílar f. 

&) V. m. .'<■<>: Frá »ki YgjidraiÍÍt. 

6) VedrUuftJr V. 

7) Hattko9tr S. V. 
81 Dínin V,- 

g^ Ðimsjrr, Ðjrnprðr O. Dynoyr, DmÞr^ U. 
1«) i S*m. Editt Grímn. ];. *ri»di. 

L.:|L,z.d..C00glf ■ Atir TilgtlwiTt . iiörtf bítr oínrt, . . 

dr-jgic ') erE>i «n á hli|ni ') íánaf, 

miira en nienti yiti: ■keríir NÍÍrhoYggr ueÞan. 

övi er enn ssgl ^). , 

OrDittr flcrri )i^i« Oi5inn oc Miíinn 

iinil R$ki Vggdragib, Jeir *ro Grafviliiiv iTnir *), 

entat «fliyggi bTor (isTÍ^ra apa Gribokr oc Öráliavlltt^r i)t 

0/nir oe Svof.iir 

*yS ec af se tttýnt 
' ' tlici%* qi'isXoiti *) trti. 

P^n er fat sagtatnomrr þœi", er byggía tic Ur^ai' 
bmtln/ takn hvera dag vatn f brnnftimim oc mec anT'irTrt 
()ann er líggr uni brannínn , óc ausa upp yfír aakinn, tíl 
I>6S3 at et skyíi lifnar Íianns! tretía eha fúfía. Éfi þat 
THtn er svft heiTagt, at atlir Íotis ^ir sem {tar koma f 
■ bniRninB, verþi»sváhYttirseni hinn'a'sú erskialllieitirý. 
«r-innan liggr tí|> eggakum ?). Svð! seni Ifðr sej^: 

Aifc Ttk « BusJnn ') fa>aa kutna darggTar 

ífilir Yg^raíils ») ar ") * d.li faHa 

Íár faafmr '"} hQÍtagt att^ndF hami^ce yfit grnrin '•} 

bvita'auré tJrfar bruriní. 

ÍSií tfavgg et |a{>ari af fellr á iorþíita, Þstkalía nWnnf 
ÍuTiin'gs-rall, oc Þar «f fœ{>az b-íffugur 'S). Fuglar * 
jÉeJai í Úrþar brunni, þeir heít'a ðvanir, ocafþeini 
fBglum hfeflr koínit þat fttglakyrt er stá heitir '*). 

17. pi mælti Gingleri. Mikil ti[indi kann'þé 
at segia aC hímnutB: bvftt ef þar fleira Bavru^staoa 1) ejiar í. J-) bfiþnm U^ S) Gríinn. 5í^ , 4> lil.ir C. 
i) Þe«rf A,fi ÍS «" í 'M-í'»» fy'" GrafTaytíudr í, O. Gri- 

iavlludr 5. GrafröUdutirí/. .... 
6) koatunl S. U. 7) eggskurmsí V. 8) itxnda J. f^,. fi/. 19^ 
9) yEgdraJÍil O. P. 5. 10) hítt borlnn i, hír biiríiin U. - 
n) Þws O. par í/. 12) grísnn O. S. gruíii C. l3) bly/luí|!ir K. 
ii*\ U. ">. iirw.itíw tegir frá .■..<...< tn *<*; "il IKimciiH^aQ'' 

ttin 3éh. Jiraadéfteit ktfr »*« i tuiiita 0/ «f(a Kaa/tib ..Googlf OD at UrÞarTbnnutt? Hár srarar. ftfa'gir vta^ir em 
þar gfiíagVigir, aí er einnisU^r þar er kallat er 
Ainiermr, ^ar byggrir iolk þat erLjóaóUn'liailA.eii 
PavckÁlfor búa niori i íÖEþp. oc.. eru þeir úlLkÍc 
Þeim .aýnuiu, ea nnklu úlík«ri reynclun). láásájfar 
fu-u fegri en sól •ýnuiQ, en Parx:k^t£ar. em avartarí 
ea bik, pvc m einn i) >á staþr^ er BrftiþabUk cr 
kallat> oo engí «r~þar fegri staþr. t>ar er oc 6» er 
Gtitnir heitir, oo ern veggir Iiannz oc slecr =*} na 
St6]par ,af rquþu gulU> en þak hannx ftf silfri ^y 
pax er enn s^ stfÁt er Hiniiabiörf hBita, 8».steD<Íf 
9 ,hio|in8 enda vio br&arsporo,' þar er fíifravat ketnr 
til hiiQÍns. . þar er enn mikíll staor er Valaskiilf . 
beítir, [þann tt|ié i Oþínn f], þann gerþu gu6in.oo 
þarkþa skjm Bilfrij oo þac er mioakiálfini feunta 
a«1, þ4t fiisæti er ará heitir,. oc þi er AUfavér 
sitr j því sæti, þá ser.bann of allan hðini. A ouan- 
anverþuii) 'himiús-enda ^) m sá salr er aUra er fégrstr 
oc biártari en sólin; er Gimle heitir; hann tikál 
Btanda þá 'er bæþi' himin oc iÖro [hefir fáris ^)> oo 
byggia þann stao goþir menn ocrettlátirQfaUoraUdurt 
'bvá segir í Völuspá. 

■ Sal Tcit ec ttmi* *flr'») skalo dygfTW ■ 

a6]a íefftí drdttir byggi^ 

gulle Vtra ') o" of.aildr d^g^ 

i Gimlo [Hm ») yndUi ni<ita, 

Íþá maslti Gánglerí. Hr«t gjBBtír þoH staðar þi ei; 

i) ena O. ok (/. 

33 ítsdr alUr 0, F. ok ítoder ■? wndii gulli í, 
3) guU' C. íJ ''■ 'C- I) hBÍra'eoda P". ð) ^'rrarflí K 
■ ■?) ísitaii ö. U. Þírtú^ í. 8) r-wwr í aííw»- ?) tawj O, 

^L.ali::i:..C00^IC Surta ') '■logi brennir hímin oe iðíít? Hir se'gír: ?) 
. 8vá cr lagt at anriarr hímin ^ aucr' oc upp 'fri 
^essum him«H>"Oé- HeiUr §i hÍinÍH AndUngr ^) en 
hinn þriþi himin'ðe enn upp ÍVá ppimi oc heitif sá 
VíCbláinn *), oc á f eim hjtnöi hyggium yhT 'liennb 
«tao vera, en- Liósjílíat einfr hyggíöib Ypr ^Ví^ú Wgg-r 
Vi f á ataéí. -^ 

18. f i wiBeHi Q^pglprir Hvftípn fcemr vh'^? 
hann er sterkr 8V& at bfui'í Íiræíir ■stpr Jifivf,' [oc 
'hann-æsirelld', en srá sterjcr sem hann er'fi tai 
ei Biá hann, {>ví er hantt qn^afl^ga sk^p^þr ^). pi^ 
iS.'svarar Hár: þát kánii ep ýel gegiq þpr; ? pQrfanYecI)- 
*um tiimins erida ^) sitr iðtun «á-er Hrp^velgr h'^tir, 
hann hefir amar h^fp; ^n er hania þeinir flug, lí 
-standa 'vhidar unflap Vðens^ii) honunt. H^f apsir ^Y^ ?). 

HjKeBvelgr heitir, - «f t>an|ii: VfeD|nrtii 

er lilr i Ijimioa end^, ky«V TÍ'>4 l^gnui 

i&tunn í ariiÉr bsm; alfa m^nn yi'w. 

19- t>á pia^ltf Q^ngljpri, Hyí skilr vyk milcit at 
sumftr skal vb>'& h^eitt et| vetr kalldr? Háf SYarar. 

i) Svsrtti S. SraTta V. ■ 

ú) Si. ^mcygir hir im: Hír' (T»"t: íeim stí^ gral^tlar ei. e? Srarta 
lopi brpoplr Íiiiiiin oc jorÞ. £1 'þiit' ^jH't 'krifariam OUfr 
Htlfttca tiilfr htt* ttiUad ir. Pti ttm fnntt i Rtnift iigiiH : 
[þcioi Stad f!raiid;ir e\ er sTiTta I.age brenncr Himnn (ig Jjírd. 
Sim Srt; Magnút Oltfiun, ir legtit *t hafa lilhéiá Rtitni 
Ediu, td Stlvm likiaáitm .kifr liilfr iitt U iitdia fyrír: tí 
ni«)lí-Gáiig]. Hvad (tia Hrer) f gttir Þ*" stadsr >á n- SurtaloBÍ 
,^ .'brCDiiir hiiain ol: jörd, lil þeii at hiity* rid KSMann, ir aan- 
• tri hingir niig iÍla lamin. En mi, iyhir llkMrt 41 Hir híj! 
tkH rtrid rittUtÍna »t' trtrt piitBri iparnlngu; tdr at f" 
htfi jfiriiit hifiindinum ii*i ag marg^ annad, ag líii mir tcki i 
ad M»hriyta Þri itm illaai gSmlum litiiinhóiiim ktmr itmtit am. 

3) <Á heinir Vi'þblÁiun l/. 4} ■viidUiiKr U. 
. H) ol faetii iindur Alitil af a^r S. Þ>í ^uin sr uadu-l. sUp. O. 

$) kcins audi S. 7) i SMundtredd Vaf^r. S;. GYLFAGINWING. aS 

£lgi mundi svil fróþr maþr spyria, þvi at .j^etta 
■vjtu allir at'se^ia; eo ef ■ þú ert eiiiii orþinn svá - 
Javið, at ei lieíir þrttalieyrt, þá Tií ec þó þat vel 
■viiþa, at heldr spyiir þú ciil sinn ófróí'liga, cn fu 
gángir lengr (íuljcr tiess er skyilt er at vita. 
Svasucr hcitir sá er 'fáÍJÍr Siirnars* er, oc er hahn 17. 
((ælhíV, 8vá at af hannJ! heilj er þat'kallat *vaslegt 
er blítt er.. Eo fa|>ir vetrar er ýmist Itallaor Vind- 
li'mi 'í eCr Vindsvalr, hann er Vasaþar son, 00 voru 
þeir áttúogar grimmir oo svalhrióstflþir' *), 00 befir 
Tetr J>eirr« elcaplyntli SJ. 

2Q. þá raaplti Gánglcri *). Hverir eru ^sir 
|»eir er mavnnum er altyllt at trúa á? Hársvarar. Tólf 18. 
eru Æsjr guckunnigir, þá mælti Jafnhár, Bigi «ru 
Asyniurnar úhelgari , 00 ei megu jþær 'tninna. t^á 
liiælti- Þnþi. O^inn er-f^tr 00 ellztr Asanna: hann 
rœcr avltutn lulum, op av4 fiem avnnur guþin eru 
TO-.Uug, þd Hóna hQmiin svll ava aem bavrn favcr. 
£n Frigg er kona hannz, oc veit hon avrlavg manna 
|>ótt han segi ei spár. Sva aem hér ^) er sagt, at 
Oþinn mælti «iálfr v 'it Þann A» er I,oki heitir. Viniiliqni O, al Gljmnir ok SvolbTÍdiiBdiir J. 

3> U. •« Si. ftll, «f Þit 1», eg 19, frtio, *' Pylii't 'tra iiríig\ 

brui , Sf»ikt af <M« immi tutii Mg llili nfi. {iirt4 Íit^" 

(10 — I). grtit^. ai mimtta kaiú tr orá^iiUmkii luir mi'g 

*>(> l!ii Ptirri li, gniti P4 gmii þíiM ikiliii «.0. ■"' '"»* 

. madr kifii /*.i Írf\ hfdi htiii, «f irikti ^nVyii ifn egii ori, 

>6w hrtiia úilf htfiftrí4 4/ <1í;Í.« -uffr^n,, Hnt tr Uí't tt 

^tt'ar tr^r grliiur Iri/Ut ^tmhtingii ilián^i', og ptirrt inni" 

kfU llkiil krerki p»l uiitnfmra^ nk tptirfyleft^ili- f> /rd kif- 

fÍiiSáum i kimni og í.iiiiifnm (f I7, gr.) (r ttlitill&rUgr yf- 

' hgi't^ "' Áiatnt, tr miwitum »r tkylt ai Iria i (i M>. írtin). 

4) Híír iesir (rí nöfiuim Of.;ni ok ribl V. ' J^ 

}) SamiiniartÍJ, Ægitdr. 48, 29. trinii, tt p*d liit tf^m- 24 GYLFAm^ÍiINGi. ~ 

Ærr itftu Loki •) avilög Prigg . 

. oc Öi-vttÍ, hygg eo at ■yll vjti, ■ 

(i*í nc li'gtkaÞ^ Loki '): týtt þtin liíÍUgí íegi. 

Oþinn iieiUr AllfavÉr^.), þyi at liápo pf faþir í)Hrft 
goþa: hanp heitir pc Valfí(vcr,.. því at'hannz óska- 
tiyiiir eni allir þ^r er í va) f^ia, þeim s|up&r haiio 
Yalhavll cic Vingólf, pc heila þpír |>á eiaheriar. Hanq 
Iteilir op Háng«-gpO p,c Haptar-guo *), Fa^'oia-gnO, 
oc en(),he6r hann.nefn;; á flflirQ, vegSj þ^. ^i^ haui^ 
yar kQiyinn Ijl fípirrpjiaf, jionúngs ^). 

Hcitntnzc Gjimr, Sí^haytlr, Sílialfejn-, 

oc Gingváíbr " ) fiigravir, Hiiikult,r, 

lIcj-ÍBii, Hiáliitþerí, Allfay^r, Atriir, (f armat^r',) 

Jjectr, þVifi, ' pski, Ouii, 

þu5r, USi- 'if ■ Jafiibár, BiflindÍ >") 

Heltliudi, Hír, - Gttvi>aier "j, HarbarlSii, 

$»%r, SvipBll, : íh'ÍÍurr, Svi^rir, 

8ann-cct»ll, Wlkr, Kialari, Vil'urr^ 

Jlertcjlr, Unikarr, . þi'ír^ Yggr, þDiidr ' •), 

Hilcygr, Pilleygr, Vakr, Skjlyítigr, 

Bavlverkr, Fiölnir, VaEiL^r, Hroptatýr '»).' 

CrÍmnir,GlBp3viSr,(FÍöIsví%r>). Gaulr, (Veratýr '*). 

hi'ngii'V tflj-. aJ, 'Ö»itr friy^ 'tm leeir Þ<í<«. 

O Ærr ortu uú orþiiín t/. 

a) Ipzkadii O. riltare. hn' floptir 1> Ú loptt? U. 

S) AITni>ir U. 4) Haíipa ^mA U. 

6] ft-win. 4J. trinil. e.^i. mfundri%t hifir liaÍngU I^Uafít^ÍVm, 
i^ lkH.gifd .,« J>i« ori ,» />//, Bj^ í«,.rAiírÍM . U ilft 
híHB fytg,! riJinv, og gi'r. mtilT Þ4fv''' '"*'*"<"■'*•* "'"""" 
iiniiUmi Þm' h.fi ,g $ki^ vÍfimiiUBi ( tiitur eg friikÍUi Þ-«! . 
ir.tri.iU hr.gt'kítiiaa.. 
■ 6) GÁnílwÍ a Giiiifileri U. Ginp.ri JT, J, ír<r-/ ig ktfi f/íM 
G&meriir, iim Odia kalUn S Ftfþr. 

7') >uaru<lE 01, of f. S) fcUir U. it. 9) /íiiii- S. 4'- 

10) Blindi í^. í. »0 Gelldnii; U. 

11) ÞeiXT triir l(a¥r ern. ttmvtdr»s»v ér ymtHm ariniitm, ^rí 
vaniír 44r kliidiiaþ. 

i3) Yýr — Htoptfliyr hhm / ff- 

1») t»»t4 K*fa, itm, fr «*ii íi- Gf{m*' %• »»|r K. frmfjrit Q»»iK, Gri.FAGINNJNG. »5 

Jjá mælli Gáugleri. Geysi tnarrg heiii liflG þér 
gefit liopum, pc lat veit trúa mjn at þtUa nmn 
vcra niikill fróþleikr, sá er liér lianD ^kyu oc deenií 
livorir atburþir Iiafa orþit s^f til hvers. þeesa naruS' 
þá svarar iiár, Mik.il skynsen^e er at rifia vanJIega 
|rat, en þp er þer þst skiptaz at segía, at flest heili 
^ial't\ verit gefín gS þerpí 9l|>.urcum, at sva niar^ar 
[seni pi"u greinir'túngiianiia 'J í vcröldunni, þá þick- 
iaz allf^r þiócir þKrftt at bceyU naíiii hannz til sini(- 
^r túngu til ákftll? qc Itæn^ iirir ^) siálfum sur, 
pn s^mir alhurþir til þessit heita hafn gcrzl \ fprþ- * 
}im l)annjfi, er þat fært f frásagnir, oc muntit (;igi 
uieg^ frpþr fpaþr heitajef þií skait ci kuuua se^i» f(á 
þeim st9irlíþindum- 

21. f ^ wælliGángleri, Jlver erunavfnannarra ') 
Asapad? [eþa hvat hafaz þeirat *)? eþ^ þvat ha'« 
þeir gert lil fraina 'j? Hár ftvarar: piirr. w þeirríi. ig. 
fi-amazlr, s^ er kallHcr Asaþorr eþa ökuþqr; h^nn 
pr Qterkaztr allra guöanpa op maiin^.. Jíann á Jfir 
riki er þri'cvángar heila ''}, en havil hannz heitir 
pilskirnir: í þ^im sal eru 5 hundrut gólfu oc iii^nr 
t^lr, þat er hús niest sva at mcnQ hfU'f) gerL-?;, 
Svá sv^ir í Grímnisniálum. 

rimiu Iiuhdi-iit gtilfa 
. po 9Í Éóium laví,um ■) 'flir, ij tlf imhUit aidf tUKdh. Oi, Ktýr't*9;. GnulT,- 
-ralvr. ú S. HTBdfúiifii. Gsutr. Veratvr. ■ ■ tg IT m^it ., 

ttir tad 'pnr, ,j —y _ _, ... 

Jalluf,' VCTatyr, m S. HTBdfúnfii, Gsutr, Veratyr. 
i) tún;;ur leni gánga O, . 3) búnalVrKs U. biuiiaferlia íyTÍr S, 
3} goþann.T e>i im. V. iim. aY 'írpF'r O. ÁÍi- 
í) V.^.m. íbk: HÍc íefiir ^" fór ot n^i tan.ií 
6) trúd-vingr heitir í/. S.- y) h»£. „ibct 0, lili íft 
8} ok uiu 4ð O. uk fiwa tii^o U. * B% GYLFAOIiÍKINÚf. .- 

Ærr ertii Loki ') tviliSg Prigg . . 

. oc öiviti, . bygg pc at HvU vitj, ■ 

livi iic It-gskaÞH Loki *): tijtt }ioi\ siálfgi segi. 

Of^inn IieiLir AUfaiCr ^^), Þyí st IiápD et faþir ftUrft 
guþa: hanp Eieitir oc Yalf^vcr,.. því ttt' haanz óska-r 
synir eru altir 'þdie er ) vaf f^ll4) þeim s|Ltpár haim 
Valhav^i (tc VÍDgplf, pc heitaþ^irþáeinheriar, Hanq 
lieilir o_p Hátiga-gnö RC Haplí-gno *), FafiBa-gnö, 
pc enn.hefir haDn,nefn? é fleire yega, þí_ pr ^fum 
■yar kqipinn- Ijl ÍJí;irrgJ>af Jioniínga *). 

Hi-itiimzc Griiur, Sl^havltr, Srtske|gí, 

op GángváíSr ") Sisfavíir, Hnifcn'^r, 

Ilcf iai), IJiáloiþerig, Allfay^r, Atri^r, (f aruiat^r?) 

Jicciir, þri|.l, ■ pski, Omi, • 

jjLijr, V%r n't ' Jafnhár, BÍfllnJi >«.) 

HctUiuili, Hár, • . íiavinller "), líarbar%r, 

5«^r, Svipttfl, ikiiorr, Svi^rir, 

Sann-Kcta!l, Klkr, Kialarr, Vitorr^ 

l^Ierleitr, líiiikiUT, ,, í>'ýl'» Tggr, jþundr '»)^ 

Jlileygr, ^áieygr, V«.tr,. Skilvitisr, 

B.ivlverkr, Fiöjnir, Vafii^r, Hroptatýr '»); 

Gr'lmnir,Glap3Vͧr,(FiÖÍsví^r«). (íautr, (Veratýr '*). 

htínglnu ttfr, m{ I?írf<r ÍV«4 ííŒ ttglr l>erl4. 
Ærr ertu bú orÞÍjin Í/. 
al lezkatlii O. rifurtt. hvi floptir þ ú loptr? U. 

5) Arfaþir £'; 4) HBÍ>pi si.a t".. 

6) GrÍm'K. 4í..erindi,e.fii. hBfundrinit hifir tiniaeh taíU apfi 9i''v», 
og tkki .g'fiJ •(•• þdX C'-'Í le* .^i/< W *''d.(<rAd'iiíaji , I ó htýr 
haan fyl^i ra;tíii^i,og g,iir. tindr ^arépiir tBÍiitm t'Íná'* l G'íiii- 
itmálam! Iþri heý- ig liipt «^iii|«*ii| i tlikar og fritkÍLH Þ" . 
tr.tri.lU hr.gariiuinn. 

■ 6) Gnníl.-ni a G-ii.BlBrÍ K Giqpiri I. J. *rírí/ í/ *<JÍ í/iM 

GÍKgrád', itn Oáia ktlUit í y,f^r. 
■}') >uclrudc O, Bg e. S) fíí'ír t'- '*'• *) /í"'' ^- 4'' 
10) Blindi ÍT. J. ■ lO GBlldoIr í/. 
li) 'ptiiiT '^rlér Himr trn im»*adrét»*r ér yminm trininm, fn' 

va„,l,r hir MlóJiiafi. 
i3) Ygflr — HaJptatyr rant» í £^. 
l4) t»«4 Bti/it, ítBj ír Kilíi úr (írf'nit. J. í(ir K. framfyritGlMM, GTíFAGIÍflflNG. »5 

}3á mselti Gáugleri. Geysi tn&vrg heiti liafi þér 
gefit honum, oc | at veit trúa min ^t þtUa mun 
vera niikill fróífle'ikr, sá er liér ícano ^kyn oc dœmi 
livt'rir atbUTÍ>ir liaTa orþit s^r til Lvers þessí^ nafiw 
J>á svarar Hár. Mikil skynseme er ot rifia vatitllega 
f&t, en þp er [t6r þftt skiótaz at segia, at ílest heiti 
^iul'a yiifit gefin af þeíni slburtuni, at svu niargar 
[sem pi-u sreinir' túngnanna >J í Yeröldunni, þá þick- 
Íaz amr |iiócir Þlirfti at ItreyLa nafni hannz til sinif- 
pr túngu til ákalU W bænq firir ^) siálfum súr, 
pn s^mir ptliurí>ir lU þessa heita hafa gerat i fprþ- ' 
um ]fannf , ^r þ^t ffert í frásaguir, oc munltf ^-igi 
pieg^ frpþr ^naþr lieila,ef þi\ skait ci kunna segifi f ^á 
þeiui stqrtíÞindum. 

21. þá mæltiGángleri. (Iver erunavfn annarrfi ^) 
Asqnna? [eþa hyat hafais þeirat *)? eþ^ þvat hafíi 
J>eir gert til rrama *J? Hár svarar: pórr, vr þeirríi. ig. 
iramaztr, si^ er kali«?r Asaþórr eþa öliuþcirj hi^na 
pr slerkaztr allra guQuiina op manna., Haun á |:^r 
riki er þn'cvángar lieita *=), eii havil hanuz heitir 
^ilskirnir: í þeim sal eru 5 hunilrut gólfu oc liúrlr 
l^gir, þat er hús mest sva at mcnn li^ g^t't.?^. 
Svá at:gir i Gricnmsniálum. 

}''|nirii liuiidriit gdlfa 
po pf fiúi'um tuv§,uui 'l 

■ ■ eg tr ííÍ^if 4t Hroptítyr ijjí viÍitI H^fun^inn 4 ^ti, ta O. 

'tir Þ'i' 'pi'r, Dj tíf iruhtait aiJr triinih. Z^, Xiýr'if.: Gaud,' 

JolVr,' Veralvr, in S. HTBdnÍnai, Gautr, Vetatyr. 
túnsur icm ginga O. l) Iíinal«j;j Í/. bj:'iiaierli» ívnr J, 

*) coþannn ej.! ,™. £/. inr. 4y>''Fpi'- " "'■' 
6) f.'iiB. ini.': HÉr »eB'í '« fór ot ríti ii,, K. jm. inn ; iicí •■^B't ■•" (-"■ "* '•-■ "■—"■) 

C) trúilTáiigr lieiiir f. í.- 7) It.C BÍöit O. íi4 t^; 
8j ok uiii 4o O, tik ióia tii£o l/. ..Goo^Ic ?6 G YLFAGIiH^X^G. 

jvá liy!!i; ec BÍIskiriii me^ l^pgum ')^ 

cr ic rærr ') vitg , 

iiiíiia vi-Ít cc mest rnajiiir, 
pfiT 4 liaft-R Iva cp svá hfila: Tanngnlóstr oq 
Tanngrisnir,- oo iBÍf [T>áer haqn ttrí 3)^en ba;ramtr 
riraga 'rciena; ]>ví *^r Iiann kallapr Avkuþórr. Hanri 
Ó pc þiiá fcoslfirijíi: einn þejrra ei' hauinrriiin Miollit- 
ir, er hrimþur*ar oc bergrtsar keitna, þá er hanq 
kcnir á lopt, qc er þat ci undArligt; hann heílr kiQÍt 
Iiiurgan haua á fccrum eþa fro^ndmn þpirra. Annaa 
prlp á hann hcztan niegingiarþar, oc erhannspeon- 
■ ir þeim iiin sic, Jíá yei honum ^sincgni hálfu. En 
þriþia lut á hann þann er mikill grifr er í, þítt ern 
Járpglófar *J, ^eirrA má haiiq el missa viþ hamars. 
ek^ptit, En engi er svá Jróþr tit telia kunni avll 
elón'irki íwnn?! ep gegi^ kann ec í»ér 8vá mavrg 
t^þindi Irá (lomiini pt ^v'eliax muim 8tuD(lirnar ^) 
ácr en sagt er alU þB% er eo veit, 

22, pá mælli Gángluri, Spyria vil ec tíþindn 
9Q< sf íleiri Asunum, Hár segir, Annarr son Qþtns er 
Ball4r, Qc er 1V4 htmum goUatsegia; hann er beztr, 
OP líann lofa allir. Hannersv^ fagr áiitum oo biartr 
Bva at l^sir af honqm, oc eitt gras er svá hvitt al 
iafnat er tilB^Iltlrs hrár, þat er allra grasa hvitastí 
pc þar eptir mét-þu marfca hnnnz feguro, bíeCi á 
' hári oc liki, hann er vitraiítr Asaiina oc {egrzt-tal-7 .Cooglf . i) bqgum U. 


l) rept 0. 


5) Þórr ekr í reltin 


ni H cr kann Sa i lötnuh 


4} krnjreipr V. 


5) mun dsijr C/. S. 0TLFAGINNlNtí, 37 

pðr í) pc lífcnsBiníztr. En sií páUúra lylgir [(onijni al 
lepgi má halldaz ') dqinp h^nnz. Haqn byr ^íir sem 
])eitir Breicablik, þat ^f á himnij í þein} stao niá 
pcki vera óhreint J 9v4 «Pi!J ber 3) segir : 

J>«r er Balttr hePiF " pr ec liggia veif 

•^r flf gcryi asll , fcalp feikp-staft, 

25^ Hinií þri>i A« er «á er kaUsfr er ?f/'>rvr, si. 
Iiann býr « hí0ni |>«r-'8ein heitir ISó^túoi Uann 
rseðr firir gaungii YÍDdSi oc »tiUir «íá op elld; á hanti 
fkal ficit^ til soEfiir^ pp til veiþ^, Hmn cr sv4 auC^ 
ígr Rc féséeU, tft l^^nn piá gefa >ein}' auð landa e{)^ 
jAUB^fíár, er ' 4 hanii l)eita tii þess ^ |. Haiín \a.x 
^ppfæd^r 'í V^n^It^i'num I ^if Vanir gislu^u hann 
go^ununi, octpku í mót at A^agisljngu þann er Hænir 
þeitir: b^nn Tarð at sæU meO Goþiinum 00 VöHUm. 
NÍQré'r á Þ^ konM er Sl^aCi heitir, dóUir t^'^za iöt- 
lins. Skaéi yiU hafft bústaO þftnn ee átt hafþi faþir 
h^Rnar, þ^| er á fiQl|uni nofct^vonim, 'þnv seni beitir 
JírymheÍmr ^^; en Niör*rYÍU yBi'a nsersæ; þau sæUuz 
á þat, at þau skylldif yer^ nifi nætr í þrimiheimi, 
f p þá þriár ^t Nqatúnuin ^). ^n er NiÖrcr koni aptr 
tU N^^túna af fialliau, ^á (yfao Iiann f>eUa. 

Lei^ eriitiic riöll lilfa Þytr 

TarcB 5C lepgi ?) tofT Þálli illr vera 

nsetv einaf tiiu: htá aSngví.|vaiia, , 

1) Þfliaíf O. U. St, fegrWr úIHt JT.. 

3) hlllaz O. 5i. M iiinfJéTrOrdU Enn Þj'li'/ iltínaH fifltrSra 
rfloJi. 91 Grlmitiim. Ii. írinií. 

4) Kigi M Niíirdr Asa Kttar <«, 0. V. iin. S) T^riiÞheimr (/. Si. 
É) ^""lig 0. V. niu Títr í fr. en >í arfra 9 atNrf.it.X. iiÍLinæfur 

i þr. (. þ. ailrar nín i NöaC. .$. díu nælur upp i fiÖlluauiB , enn 
þá Þriár i NiMtúnuni St. 
7) ■ iiiiir O. *li, varkaÞ « efc Isngi hiá U. 

L.,|L,z:;i:v,.G00yk" S3 yi,FAGIIfJfJNG, 

.Jíá qvað Skaci "þfíUfif 

ía-rnr þitiiun ú er «f tíJjí kcmr . ■ 

fiipls iariii] 'íirir: niörguD lireria)] már. 

Jjft Jór Skaci iipp é fialíit, oc bygþi' í þryraheíint »), 
Oí: ferr lion niiqc á skiþum oc meO toga, oc síý{r 
ú<r; hon Ueitir ftvadurgué e^ avo^urdís, . 8v& ar 
SPÍÍÍ ^tr . ■ ' , ■ . . .■ 

.þjymlicimr ■•) Iieitir, , ..en fiú- Ska%i byggvir, 
t:v þtafi lió ') tlir bní^r jnfsj 

sá biiiii árt|n(ti jStun; fDrnar Itiptir favSr, 

Cíj. Niörcr í Nóatúnum gat 8jJ>an. IvS bávrnj 
j Ii<';t sonr Freyr, en dpUÍr. Freyia, þtta voru favgr 
álitqin 'pc ináttug, Freyr er liinn ágæt^zti sf Asum, 
liann reefr firir regni op epini sólar, pc {>ar meo 
ávcxti iarþítr, oc 4 hann er gptt at bcit^ til árs oc 
fpifiar:. liann raeSr oc íesœlu mjuina. Eq Ffeyiíi er 
ágætuz af Asyniiim: hon 4 .ÞaQQ b^s á hinjni er 
Fólkyángar heita ^): oc .hv.ar sem hpn ricr lil vígs, 
j^í á hon hdlfan val eq faálfaii Q|>ipn} sv^ seift 
hcr 7j segir. 

■ rólkyángr heilir iálfan vql hon íju, 

(n >iiv Frcyia rœ^r á hvcrian dag 

scKsa kosMim í aa1; «a báltaii OÞin é. 

^alr liennar SeGsr^mtiir ^ hann er mijcill oc fagrt 
lE.n cr hoiT (crr |)á epr Í;on ÍEÖtlum tvaimr^ oc litr i) PínBlg O. Sofa ec máttac í- dt máki K 

a) á Þhiiþþeiflti U. Sl. 3) Crimstia, ll, trínfi. 

45 þriiÞheimi- f. í., 

!i) Þar nu Þia^i b^c í/. auk annír.a f.eaaa riUaa, káa k^r «g ■þá 

^/í'''H'' /í'^r ."*'■"' /'<'"= P"t F'<=y- 

6) Folkvangr hoilir O. S. 7) Griwa. 14. erin<fi, 

aj Sesirartiir heiijr qfc mIt íiciuií* ^. S»^ htaaat ieitÍT Sesa- 
ryiniuf S. 

D,q,i,.cdbvGoo^li: OYlFAGIÍÍNJNG. ág 

í ri-iCi líon et tíáq-rsbmuz maytintírít íil áííeit&i 
dc ðf licnnar íiafiii er í>8t íigríarnaín ^ rr rikUt- 
kd«u,r ertt kallaíar ffeyior ')■ Henni líka>i rcl man- 
«iuilgr, á liaiia e'r goU at lieiia til ásta. 

25. þá inælti Gángleri.- Mitlii* þickrd itiér fíeíis- 
■ fr firir sfcv Æíiirnif; oc ei er nridarjigt íii. rniícilt 
Jiraplr fyígiycr, eíþcr fekoliít kuilna styri j(oþfitínai 
öc vita hvert biðia skal hTerrar bícii[írinii,-ir. Efaeril 
fieiri erin goþiri? Hár svat-ar '). Sá er enn As Cr T^f 23. 
heítír. Hann Cf diarfaítr oc bezt Inigner^ oc hariii 
ííeCr' miöc sígri' í orostam- á hann er gölt at hi-i[« 
hfeystifnaTnnum. pat er orctak at sá cr l\-lirniislrí 
er uaifrani er aðra riienri, oc eoki sela íirir 'j. Haort 
vat oc vitr'sTa at þat ef mæltj at s;i er tý-?pakr ei' 
vítr er. pat er ei& marc lím diarlieic hannz: þá «* 
Æslr fockucu Fenris-útf til-þess at leggia fiSlrinn á 
h&nn GleipDÍ; þk tniþt hnnn 'þeiih ei, at þeir mfiiKlu 
leýsa hahrl, fyrf en þeir' lögþu honum at Teþi hönrf 
*tJTB í munn hanniz, Gn ] á er Múr Vilclu ei leyseí 
bann, þ* l*'* haíin íiaíviidina af, þof ef nú heitir' 
íílllicrý 00" er hann einhenclry oc ecki feallaðt Bæitií 
manna. 

2Ö. S?agí heitír eifirf, liann er ágíetf at ipeii 2'4- 
oc mest at málsnild Oc orcrimi: hann kann mest sf 
•káldskftp. oc af íionum ér bragr kalIaSr skáldskapr, 
oc af hannz n&rm er sákallacr bragr *f karla! e^m I) frúr ú. 

j) flir 6,fir U. liiga midify'rlriis'i; ti, icli: "i5 ÐaAtMagaii 

3ir. kifi' priHtt UtUi 
5) sÍM fjrir O. . *) bj-anarmat-r U. ..Cooglc 5a GriFA.GJNNlítG. 

qTétirtaj éí orcsniílJ hefir framait en aCcir kdridé|fa 
karlmaþr: Koná haniiz er íþunnj hon vaicveilir Í 
eiki ainu eplií ^áú er gö]?iú skulo á-biia |)á er {>aii 
eldaz, oc verþft þá alUc úhgiri ötí «vá miin Téi'á 
&llt til fagTiaravckrs. pá me^Ui Gángtljt-i. Allmikít 
Itfckí ifit^r goþin eíga titldir gæzlu eþá trúnal>i iþ— 
Uifnar. pá ntætli Hát- oc b'ó .vicí Qæ'r lagÞi Í>at| 
i'ifæru einu sinni; ktiflilti tn'utl eo ^ár áf atségisj cú, 
þá skíilt nú fyrst heyra tíavftf Aláhná flcire. 

S7. líeimdallr heitii' eihrt, Kaiin er kallacrhrití[ ■ 
g5' -^^1 hanrí er raikill otí heilagr, hann barii at 'ðýni 
írieyiar lííu '), otí allar systry hann liéitir ð(í Haflin-' 
skíþi ^j Oc Gutlíntannij teniii' hannz ÝOrií- af gfilHy 
Jie.-itr hahnz heílir Gulllöppr, Hanh býr þdr er tíeitir 
Himiniiiör^. Viþ Bifíausti hann ei' vavifr goþ^, 00 
fiitr þar viO himins enda.5) at gæla brúaíitíiiar firir' 
btirgrisuui, þarf hcitih min'ha avefn en fugl, ftðnhSér' 
iiirnt nóU sem dag hundrátrasta fi'á sci^,' hann heýrir 
oc. þat er gras ve» á jÖrþú eþa ulldsaúþ\irn ocallt 
J>at er híerra lætr: hann h'efir lúcr þann 6r Giallaf horil 
lieilir,- oc heyrir blástr hahnz i alla heimð; , [Heim- 
dailar sverö er kallat havftit *). Hér er stft sagt *J< 

Iiimuitnör<; lieiU (ar VörSr go^a d»ekr 

erf >«[■ Heíiitdall í \æíu twanif 

ijvf^a valJa rinru: 6^='^'' *>'"" B**^*" faiö%. 

Oc eun segír hann ^álfr í Heimdallar göUdri: 
liia. em cc miCÞrfi maVgr 
níu em eo sjstfa itíhit D.,.i,zctibvGooyli: G TLFAGINNTNG. 5i 

28- ffafZr heilir einn Áflsínii, liatin crblihilei 16- 
aerit er buiin slyrkr, en víliamttndu goþin at þetlnS' 
As Þyrfii t-i al nefHfl, {jtí at honiiz llanila Vei'lc 
mnnU lengi vera liavlö ot iniiinuni niLft gdiUHl oö 
mavnriuni. 

EÖ' Vi^iirr Iicitif «'innj hinn {>avgli A«: haHn 
hefir skó þiokkvan ')■ Hanrt it Bterkr næst íiri senl ■ 
þórr er, af Íionoia hafu ^o^ití uiikil tratist í 6llai* 
Itraiinr. 

. 3O. j4li é^a fali heitir einn, sortr O^Ííls Ocí 
Rimlar) hann er diarl'r i oroiituin oú hiiöc bapp-; 
skeytr =>). ' 

31. Vllr í) heilir eiíin, íoni' Sifiar, sliiípsoni' 
þórs, •hann er bögmufr svá góíroe skitlierr, svil at 
cngi mtl VÍQ bann keiipaz. HaHil er íagr átitum, 
oc helir hermannz atgbivtj á banii ér gott at bcita. . 
i elnvígii 

32. Forseti heitiP 8onr Öalltírs og Navitnu Ne|ís ^*) 
áóltur. Hann á' Þanú sal á bimni er Glitnir heitir; 
en allir er til hantii . koma meo. sakarvandræþi, þá 
fara allir sáltir á bratit, sá er dómstacr beztr meo 
guþum 00 mavnnumj svá Segir ht?r ^). , ' 

Glitnir lieitir salr Mi ^ar f urseli tiyggif 

haiin er giilli studdr llc*tan dag ^), 

oc silfri faktr it tama: oe sTæfir Bllur »kaT ^). I) tína mílytlu ktft S*ltf ta», öf itgid tjiíck /jTÍr þyckr, 

1) hitssktjlr f. 

3) T>'"ii<ir 0. U. tm K. S. kcfA kiri Ulli »■ uii & *tl »U ,lgH~ 

.rf>iingl„a UUor. 

4) Nela J. U. .1) Grimm. IJ tTÍ»áÍ. 

6) þinnij O. 5t. og Sxmuadatiddn lÍeatunl dag («a málfradin 
ikíi levfif K. S. 

7) Hir legii' frá LoIh mtjgir U. «■». ..Googlf &a GYLPAGlkNÍtíGi , 

.55. 8i et- fenn tnlilr meS Asunií ér sunilf kaiiá 
27. rógbera Aðaniift öc fMiinqvi;þa Ílær|>aiina oc vönim 
allra goþá óc manna, 'sá er nefndr Zioii e^i Lrtptr, 
soh Farbanla iölDns; móÍJÍr hnnnz ér LAuíej cþa 
Nál, bræ'^r hanns eru þéir Bíleistr '} oc Hc-t- 
blindi »). Loki br friþr oc fagr S^Diim; illt" í s':ap- 
'^^mdi; miðc fíolbreytinii &t liáttum: IiaiNi hilþt þá 
apeki umíram acra meiinj erðiæga h heitiri oc vælur 
til atlra liita: hanri ktím Aruiií iafnan í l'ullt tnnd- 
rœþíi oc opi leysti hann þá níeö tælræfiilmi Koná 
Jianns heilÍrSygin ^y, flrtnr þeirra Nhh ^; eþa Nurvij 
54. Eiin álli Loki fleiri bavrni Angrbbþn hétgýgr 
i Jðtilnheinuimj Tiþ henni gat Lbki þrii\ bavrn: eitt 
var Fenris-iil/ry annat Jórmungandr ^í} þdt et'' Mit-^ 
gnrþz-ormr, þriþia ei" Hel. Bii er goþin vissU til 
at þesai 3 systkin ftcilduz Hpp í Jutudheimilm, 6a 
gu^in röktu til spádóma, at af syskinum þessum 
mun(}i þeim niikit meid oc óhap^ standa, tíc þótti 
avlium mikils íllí af vteni fyrst af móþerrti pc ena 
Tcrra af faþcrnt j þá sendi Allfavcr til guþin, at 
faka barníin oc læra ser. Oo er þau konlu tit haunz, 
' þá kastaci hann orminumíenn diúpa sæ, erliggrum 
avll lavnd, ac ó-x sá ormr svá, at hann liggrimioiu 
hafinu of avll lavnd, od bítr í sporösér. Hel kastaþí 
liann i Niflheim, úc gaf henní vald yfir g heimum, 1) Hyleiplr Vi 

2) Paaiif O. S. V. HeMblInaÍ K. 

_ 3} faoníf O. S. stxs<l K. ttm ^jkUl wtr* r*tt»* •'"*• 
' 4) S'3i"» ^- Ijoi" ^"^^ Slijunn. S. 
i) Nóri S. C) Jðriiiiáiijaiidr S,_ .vCoogk" GTLPAGINKII^G. 53 

at hön ítipti avllum vistuM með þeini er til hennar 
voru iseridir, en þat eru sóttdaBþir menn oc ellidaiiþ- 
ín Hon á þar mikia bólstaði, oc eru garþar 
hennar forkunnar Iiáfir, oc grindur stórar. Eliuínir 
heifir 8alr"hennar, húngr diakr hennar, sultr knífr 
henilar, (iánglatí ^rællin, GánglavtambáU, fallanda 
forat ') þreskavldr hennar er inngengr, kavr sæing, 
blíkianda bavl ársali hennar *). Hoa er blá hilf en hálf 
me$ havrundar lit, Þrí er hon auokend, oc heldr 
gnúpleit oc grimleg 3). 

Ulfinn fæddu Æair lieimá, 'oc hafþl T-ýr einn' gg. 
diarfleik til' at gánga at úlfnum, oc gefa honum 
mat. En er guþia sá hversu mikit hann óx hvern 
dag, oc ailar spár savgþu at hann mundi vera 
lag^r til skaöa Þsim; þá fengu Æsir Jiat ráo at 
(eir gerþu íiotur allsterkan, er ^eir kavllu{>if 
læþÍDg ^), oc báru hann til úlfsins^ oc báou hann 
reyna ad sitt viþ Götrínn-: en úl&num þóUi ser þat 
ecEi ofrefli, oc lét ^á fara meO sera þeir vildu; it 
fyrsfa' sinn er úlfrinn spymdi viþ, hipotnaþi sá fiöt- 
urr, svÉl leystiz haOn or læþíngi, því ^næst gerfiii 
'Æsimir annan fiÖtr hálfu sterkara, - er teir kölluí'u 
'drótha, oc bácu enn. úlfinn reýna |anQ fiotr, oe 
tavldu hanti'ver|>a 'mundu ágætan miöc ^át afli, ef 
slík stórsmíþi mætti éigi hallda honum. £)n úirrinn 
liugsa|>i at þessi fiöturr var stertu* mioc, oc þat mcci 

: : li.;i'-." .^lv-í','. ';, 

I) Þflín/í 0. íota K. fillínda forad griiid, tolojdíinr tTBAöHdr 

3} ársalr hcnna'f eþB tíalia V. 3) Frí Fenrií-ÚIfi" clc 'A^uia C. ' 
4) itsiug 0. U. laTÍiiijj K. tlUttÍT um knM «éf»i'i. 

L ,..,Coo^k" 54 - CTLFAGINNING. 

at honnm haf|>L afl-vaxit síftan er hann braut læ|^ 
ing, kom fiat í hug at hann rauntli verþa at leggia 
sic i hæúu, ef hann skyldi irægrverþa, oclétleggia 
á sic íiötnnn: oc er Æsir tayldus biinir, þá iiriati 
úlfrinn sic, spyrndi vio, oo laust fiötrinumá iÖrþina, 
8va at fiærri flugu brotjnj avá drap hann sic . oi: 
dróma. þat er síþaa haft firir oretak at leysi or 
læbíngi, eþa. drepi or dróma, þá er einn hverr iutr 
er ákaflega sólír.- Eptir í»at óilnonz Æsirnír at þeir 
mundu ei fá hundit lílfínn; þá sendi Atlfavcr (svein) 
^ann er Skirnir er nefndr, sendimaþr Frey»,.ofart í 
Svartálfaheím lil dverga Bockra, oc lét gera fiötr 
fahn er Gleipnir ') heitir. Hann var giör afSLutum: 
áf dyn kaltanns, oc af skeggi konunnar, ocaf rótum 
biorgsins, 'oc af sinOm biarnariiis, oc af anda fisksin^ 
oc iogls hráka; oc þottu vitir ei ácr þessi tiÞinde, 
'þi máUu liu 'fiana slciótt hér savnn dæme, at ei er 
logit at ^er: set ihunt þú hafa at konan hefir eigi skeg^ 
oc engí dynr verí>r af hlaupi kattarins, oc ei eni 
Y'ætr undir biarginu-, oc þat veit trúa mín atiafnsatt 
'ér þat allt, er eche'fe sagt þcr, í>ótt I>eir te sumir 
Ííitir er fú máft ei reyua. pk mælti Gángleri:. ^etta 
má éc at vísu^skilia at satt er, þessa Inti raá ecsjáf 
er fú hefir'nLi'til ðæma.tekit: en hvernig varþ, 
fi'ölúmnn'smíéaþr? Hár svarar: þat kann ec þér vejl 
'segia'j fiötmrrinn varO slettr oc blautr se'm silkirœm:^, 
erl sVá tráustr oc sterkr setn iní skalltu heyra. pk 
er fiöturrínn var fœrör Asunum þavckufm þeir_ vel 

O Clelfnir.ö. . -- - , ., , - ■ 

L>gL,z.d.,.C00^If gtl^faginning: 35 

. Aendiinanni sitt eyrindt; þá fóni Æsimir út í Tafn 
^at er Amsvartner ^J heilir, í hólm þann er LýngVi 
er kallu^r, oc kavlluþu me$ sér úlfiÐn, S'ýndu hoa- 
tun siUibandit, oo báþu Iiana sUta, oa qvof>u rt^ra 
nÖkqvuro traustara en likiadi þætli á-vera &i'ir cligr- 
Ifciks sakar, oc seldi hTerr ayðruin, oc treysti uieð 
handa afli, oc slitna|ii eij en |>ó qre|>u þeir úlfinn 
alita mundo. pi ■ svarar úlfrinD. Srá lit2 mér á 
þenna dregil, sem .önga . frœgö munac af-lióta, þótt 
«v slíta í sundr svá mióU band, en; ef þat «r ger^ 
með list oc væl, þóU þat s^niz litit, þá kemr þat 
band ei á mioa fætr. l^á sav^þs Æsirnir at hann 
mnndi skiótt sundrslita mióU silkiband, er hann haiþ^ 
fyrr brotit stóra iáraiiÖtra," en ef þú feer ei þetta baud 
slitit, þá muntu ecki hræþa mega goþin, endaskul- 
um yér þá leysa þik *). Ulfrinft svarar. Ef þér 
bindit mic svá at ec fœc ei leyst mik, þá skollit 
þér svi ') at mér mun seint verþa ðt . taka af yðr 
hiálp; úfúss .em ec ftt láta þetta band Amik leggia. 
En beldr en þér frýitmér.hugar, þá l^ggieinn hverr. 
havn4 sina í munn mér at. veþi at. þetta séfalslanst 
gert Ea hverr Asanna «á ttl annar«,, po þóUi nú 
trera tTar vandneþi, vildi. engi sin* -ibaf gd Craraselia,' 
£yrr en T-ýr lét fram . haiuid. sina h^ri,- oc ,leggr.. f 
munjD'úlfinum. En er .úlfrÍDn spyrnir, þá, haronaþi 
bandit, oc þTÍ baiþara.er bann hiTAUbfninþrískarp-^ 

i") Amsi'aniir C, 
■ »1 .eckJ JirlEK ÍA gHþíu .tuln lit Jiö lejM ^ík Vi 

3) þá muiiu tir svH aetla 0. Þá skil eg Mieí muni Seinnf ni taka 
c. t.fr. S. skil «k at ek mmi seiiit talca af ydr lai^} «10 •*;' 
£tús al láta I<at bandd nuaii leggi. Í/. '.- 5tí GTLFAG3KlJ!fG. 

ara Ttfr baintil: l^á h]6go állir iwma Tvr, hanrí léf 
huvnd sínaí'-'þa 'er Æslniir ei el úlfíinii Tar bund- 
irin at fullu,-íiá tóku þeir festina'er :or var 6ÖturT- 
fiin, er Ctjgia 'lieitir, oc drógu liana gavgniimhella 
jnikla, sú-heitir GiöHj ocfeaturhöilutia lángt í, iörþ 
niér: þá tókn þeir mikinn'5t«o óc sk.ulu enD lengra. 
i iör>ina, «á hcitir t>viti •), oohol>u þann ftteiaTirir 
k'Starhieliiin. 'tllrÍDrí gapþi ákal'legd, oc fékz nm 
Hiíöf, oc viídi ÍHta þá, þéir' stáittt i niunn honum 
avcrþi Tiok<[Toi"o:'^neina Iiiöltio Viþ niþrQ. göaie en- 
eíra gónit- falúcréílllina, þat er góm-sparre hanuz. 
ttunn greiiiar iliiligfi, oc siefa renn or muDiiihaoaz, 
þaL er á sú er -Von ^) heilir, þar liggr hann til 
rognaruvckrs: ■ t»á uneUi' Gángleri. Furþu illa barna 
i-ign gui jjoki, eg avli þessi systbin eru mikil firir 
ÉÍ-r. Eíi liri hvf drápu Æsir eigi úlfinB, cr þeim er 
]llx voii af heftíttxí? Hár srarar. Svá Diikils virþu 
^o; in te «in' ofcgfÍCasIaei, at ei vilduþau saurga þá 
nitc.blóþe óIf«t»B,~ þótt svá>~segt spámar at h'anit 
i'tíuiii vérþa.'at'tíafiia. Oþni.' • ' 

Zo. Htir svarar!'*f''/'^^-«raÍBt,'hcflTá þand bee -er F«n- 
sdH'r-Jitfita, 'Oe'i^r ■liiann:«llvtígli^r. Aviniutf er Sagaf 
liort. b;ýr A S£(?lít)Vabeék; dC «• þatmikill -suér. 
;^T.;þÍaer Bir, .hon er litkiHri>Silzi^F)ófþ»et'G^Mn, 
liriD' er aiaefy he«ttí-' þiéaa -þaeir -.0r ■ineyiar. an9aB.i 
Fimla .cr Fulla, hon er enn mær, oc ferr laitshár, oc 
gullband um hevfutf hon Iferr' eski Friggiar} óé g^setir 

'' O ínlí Í- 1) ViJo í. Vam f/. , {' ..": .. ' .W..'.''. 

L.;|1::;í:,..CoO^Ií: ^kókl3e]>a hennar, öc veit latiaráð meo henni. Freyia 
•er tígouz meo Frigg, ;b<nt gipUz þeiin manni er Oor 
heitirj déttir jþeirra Iteitir Hnoss *), hon ér svá favgr, 
«t af hennar nafni eru linossir kallacar jþat er fagurt 
er oc gersimligt. Ocr fór í braut lángar leiþir, en 
Freyia grœtr eptir, en tár liteBnar. er guU rautt, 
Freyia á mörg nÖínj en sú er savk til |>ess, at hon 
gaf fiér fmis hetti, er hon fór mcc úkunnuDi l^ióCuin 
^t leita Oo»: hon keitir Mardavll oc HÖm ^), Geru', 
Syr. Feeyia átli brisinga men. Hon er kavllut Yan- 
adið. SJQunda Siiifn '), hon ga>tir ^) miöc til at smut 
' bugam manna til ásta qvenna oc karla; af hennar 
nafni er elskuginn kalla5r siafni. Attunda Lof/i, lion 
er svá miid oc 'gót til áhPÍta, at hon fa^r leyfi af 
Alfavír eta Frigg til manna samgángs qvenna oc karla, 
iþótt áír sé bannat eþa |»vertekit; firir |>vi erafhenn- 
ar nafni lof kallat, [00 svá þat er lufat er ^) iniöc 
«í maTnniuu. Njunda f^ór ^), hon Ijþir á ciþa tnanna 

l) Hon gipHa ptl-m manní «i> Oer hít ttm V. iattir loní T>vliii 

tcr, ft„Bí-rUU lilkomia af >«' ifd*nfarat. 1) Ilæii U. 

5) Siob o» iiraí siofni am MkugtBa. U. 4 ) Reiif L. 5. 

5) ok a>3 þiit at húii er lofut O. 4» O. tUppir allri kUu-unm. 

6) K. hefir kir: IX. Var.'hon tyþir á. e. ni h. oc J-eím 

er brigþa, X. Vaiir, hon ar ritr o. : fr. oj O. i ttma máti : 

IX. Vap, hon hiydir X. Vör hoii er TÍtr o. t. fr. En 

V»r, (Mt knaakfi atfn W'" i móii máUi'ii míi, tr atdrti 
ktfir » fyrir kUidiiíf i i,í',akyni/,c!mm., JJar ^d autl ,„dr 
^aaalf tiB fyiia affíagt, itm hrorgi anatrittdar BC/aiii, og 
$im truhUr Tiiina kir i ^vi af fyr,rf,randi grcl«ua .i,i cd 
tilf yarB hii^ii 4« aaí Alltiuri hiintii, <-g iHf 'oru Æ'ir 
auk Oiin, liílfi i 11 hir rcriú pá Þrílíin Aiyaiur auk Frtgc'jr, 
itm Mrci t'IT ilaiili. S. ictr auag^.r iilur ,ii ai,ma. Ú.on 

■ - $». ttki KtUr; þoiar lUppa ^tr td auki oriiaa 'hon á itiani 

tladnun, og ^aaaig "rdr mUt liá'l og riii. prí hlji ig /jí.íf 
ftim turikaiitd'X. ánilii brigta og Vór, ag umiriyi tilinw 
rid tptirfylgitndi nifaia i'o ti Sjn ttrdr hÍB 10. í itadia fjrir 
II. ag Gná kia IJ. i ittiiuo fyiir If. O. ktfif XV. itm tifina- D,q,i,.cdb.Google 98 6 rxí'^MífvríTc, 

ofl elnkainíl, er velu síd á ntilli konnr oc'kárlar; 
{)ví heita þau mál yaror; lion hefnir oc þeim er 
brigþa. Vör er vitr oo spurul, tvá at engi> lut" má 
hana leyna; þat er orctnk, at kona veroi Tavr 
[^css er hon verþr vis *). Tiunda Syn, hon gœtir 
dura i Jiavlinni, oo l>kr Ari þeim «r ei skolu inn* 
gángat oc hon er sett til varnar á þíngum , fírir 
þau mát er hon viU ásann&^i; þvi er þat orctoki 
at syh sö fírir sett, þá er hanri oeitar. Ellelta Hltti^ 
hon cr sett til gseslu yfír þcim tnavnnnni, er Frig^ 
vill forca viþ háska nokqvorum; þa?an erþatoré^tak 
at sá er forþaz hleinír 3). Tólfta Snv/ra^ henervitb 
«c -látpníc, af henar heiti er kallat snotr kona eþ« 
karlmaþr [si er vitr maör er *). JJrettánda, Gnd^ 
hana Hendir Frigg i ýtasa heima at eyrindam sínum. 
Hon á þann hest er renn lopt oo lavg, er heitit< 
Hófvarpnir. þat var eitt sínn er hon rcio, at Vanú? 
dokt^Torir sá reio heonaríloptinn, þá msBlti einn ^). 
Hsat Þar ílýgi'? 

hvat Þarfcrr, 

eta at l4)|ili lí^r? 
Hon ivarar; 

NÉ cc Gfi, i Háf/arpni •) 

tó ec frr *) toiin er Hamskcrplr •) 

DD at lopti li^r ')i gat vi^ Gariróf« ">), 

l) iltppir V, a) bann tUI úsaQna O, ma'lr víU dunna U, 

5) Jilynir 5, 4) lá er hoHátr er O. n V. il. !•*«■. 

b) Vsnr noakurr lí íinm ok ferþ heaw, er hún leiÞ í InplJaot 
h.inii mílti l/.. , 

6) ferk, U, 7) f>d ek at lopti I* p, 
6) Þ'i. O. I/, Hórhvariiij; K. 

p3 Ifcttitrjfcr i^. HiunsÉori>nir í, , 

li>) .C«nlTÖ[ii f. 

D,q,i,.cdbvGoogle GTLFJGINNING. Sg 

Ar Gnir nafni er svá kallat, at' þát gnæS er hátt - 
ferr. Sól oc BiL ern taldar með Asyniacn, [en sagt 
er íyrr írá ecli þeiira •). 

36. Éno eru þær aerar er f lóna skulo í Val- 'i* 
havll, bera dryckiu ocgæta borcbúnaoar oc avlgagna* 
Svá era J>ær -nefndar i Grímnismálum. 

Hrist oc Mist vil «c ' - Hilldr oc Jirú^r, 

at mér hora bcrí, Hlöck oc Herliðttir '), 

fikcígiöid ») oc Sitavgnli GavU oc Gíirobav^, 

Randgpí^. *) oc Rá^griíS 
oc Rcginleif: . 
'þær btin einherium av\, 
pessar heita T^alkyriur^ þær sendir Oþíntilhverrar 
orosto! '^æv kiós^ feigð á nienQ , oc ráþa sigri. Guðr 
oc Bota ^) oc nord en ýngzta, er Skulld heitir, rí^ 
iafnan' at kiósa val, oc ráþa vigum. Jöro móþir 
^órs oc Riudr mo^ix Vala eru taUar meo Asyaium* 

37. Gýmir hét maor en kona hannz Avrboca, Sa. 
hon var bergrisa œtiar: dóUir |ieirra er Ge'rcr, er 
allra qvénna er fegrst. þot var einn dag er Fréyr 
hafþi gengit í Hlicskiálf, oc sá of heímaalla; ener 
hann leit í noror ætt , þá sá hann á einum bæ mikit 
hLÍs oc fagrt, [oc til Jiess húss géck kona, oc er 
hon tók upp Iiöadutn, oc láuk ^) huro firir serj þi 
' l^sti af höndum henoar bæþi í lopt oc á lavg, ocallir 
heimar bhrtuz af henni 7): oc svá hefodi havnum þat 1) ilippir U. . a) SkígsölM. U. 3) Herfiötra V. S. 
■ 4) Raniigrid O. Pandgritrok Riterií'r í/. 
6Í HöiU C. Rotta S. S) lauk iipp S- 
y) A t>w féck kofw út ok Ij-»ti.af hai:i hennw ÍuBdi lopt ok lög C< ., Coogle 4o GYLFJGINNJNG. 

miklv mtkÍU«te, er haan hafþi setz í þat helga 
Atete, at hann gécfc í braut fuilr af hanni. fOo er 
hann kom heim, mæUí hann eckíjhvárkisTafhafin n^ 
(]rack, engi þorþi oc kreOa hann orf>a. þá'etNiöréir 
Icalla til stn Skírni slfósvein Freys, oq haÍQ haDn 
gánga til Freys,- oc beiþa hann or|;a, oc spyFÍa hver— 
iuin hann væri svá reiðr, at hano mælti ecki við menn, 
En Skírnir qvez gáoga mundu oo ei {ús, oc qvao ilJra 
svara vera ván af honum, Bo er hann kom til 
Freys, ]þá spuroi hann hvi' Freyr rar svá hnipinn, 
oc mselli ecki vio mfnn. pá svarar Freyr, oc sagtú 
at hann liafþi sét konu fagra, oo 6rír hennar sakar 
var hann sv4 harmsfullr, at ei tnundi hann lengi 
lífa ef hann skyHdí ei ná henni; oo nú skaltu fara, 
Ðc biCia hennar niér til handa^ oc haih hana heim 
hingat, hvart er fai>ir hennar vill ef>a ei, oc scal eo 
þat vel launa þér. pi svarar Skirnir, sagþi svá at 
hann skal fara sen'diferþf en Freyr skal fá havnúni 
ivero sitt; þat er svá gott sverö at siálft vázc; en Freyr 
lét ei þat til-skorta, oc gaf bavnum svercit t>á fór 
Skirnir, oc bað havnum konunnar, oc féck ■ heitit 
hennar, oc nio nóttum siþarr skylldi hon þar koma 
er Barey ') heilir, oc gánga f>á at brullaupinu meO 
. Frey. En er Skirnir sagÞi Frey sitt eyrindii þá 
qvao hann þetta *), 

Lauitg er iiólt, opt méi' mdns^r 

In.iiig ^r nvnmir, ' ' mirjni Þóttr 

ln'i' mcgi cc treyia tridr? eii sii húlf h'y-ni^tt '); 
'þessi savk er tjl er Freyr var svft vápnlauS} «r a; en sie hólf lUu nótt S. .vCoögk" GYLFJGXNNING. 4i 

bannbarþlz Tiþ Befia-M, oc drap hann mef hiartar- 
hornL p& mœlti Gángleri. Uíidr mikit, er þvilikr 
bavf þíngi lem Froyr er, vi idi gela srerþ, svá at hana 
.ílti ei aonat iafn gott; geyM mikit mein var havn- 
nm þat, þá er hann barþiz viö þann en Beii heitir.. 
þat veit trúa min at {leirrar giafar mundi hann (lá 
irraz- p& evarar Hár. Lítit mark var fé at, er - 
þeir Be)i hittuz, drepa málti Freyr hann med hendt 
BÍnoÍ^ verþa mun þat, er Preyr ^) mun þickia verr 
vickomai er hann míssir sverþzioa, þá er Muspellz 
aynir íara at beria h, 

58- þá mælti Gángleri *). þat segir þú at allir 
^eir menn, er i orosto hara.fallit frá upphafi heims, 33, 
ero nú komnir til Oþins í Vulhavll: hvat heíir hann 
at fá þeim at vistum? eo hugþa at þar stylidi vera 
allmiklt fiölmfcnni. t»á.«varar Hár. Satt er þat er 
|>ú segir, allmíkit fiölnienni er þar; en miklu ileira 

1) Bela O.S, aj Prey O. 

3) Alli pitta frS mtryiiu kífr U. mMu ityiirt: Ok ecU iTaf 
haiin. £t hinn kom heim, oe þelr StrrinT hittiiz, pi f(tr Skiinir 
Btt hllta Gcrti ok ko^i s^.man íttiim þeirrji, H.na ftck Stiriii Í 
hendr iveTl" titti enn hflpn balti þá ecki ntrþ er þeir Beli 
hittui, en drepa ■uátti h^nn ^úi meþ hnefo sfntitn. En TerT«. 
•r húnnn }>«t l>á, er hann ntiitir iverziiu, er Miiipellz mesÍF 
}ieria, ok hann berat vit ts> Ipf' dtmiiaf^ 'pykiil rtTj »ii-» 
tgliilift trat fini ag pau '»ö áJrumgitnu; hif' kún lil ftíJ 
U[ t'ma mttki : trriar an ifuininfaT af Gíagítra, liefir lingtr 
kiígntiut af Jíoiiiiin i KÍirlaginu, eg irubUr i'mhíingtá, icn ir 
tuiiiáanliga .r. tarii, « i 3^1. gr. piga' Hir nifr.ir Vaiiyr- 
iirnar. giir h.nn linnig Vaik.lUr og har^g;g„a þarí þítM 
gifr Ginglira lilifi^i (/ ?8. g..) c. flg. ad vyria vm dryik 
littlitiia oj tHB.ad. áiigkomitlig Valhaltar, En aadiid ir «««- 
ig irtd ikTÍfaranum kefir giagid til ad fara inn hir iiti9 
irot. ntfnl. ad Geriat ir ikki geiid midat 4iyHÍa: in ikki 
■ ktfir bann liBgltidi, *d hin ó 
itm ikylt tr ad trúé á " 
Skadi. lam <kki hlldr 

Í)-Fls Tiit ok dryck med .Googlf 49 G YL.FAGINNINQ, 

fikal enn verþa, oc mun þ6 bflitit þiekia, þá: er 
j'Jftínn tcmr, £n aldri ér 8va mikill mannfiölldi i 
ValhavU, at ei má ^eim end&z ilesk galltar þesa ei* 
SærÍDinir licitir: baon er soþÍDn hverndag,. ocheiU 
aL aptni. Eaþeasi spyrniDg er nú epyrr.ftú, þicki 
mér likara at fair rouni »va Vísir vera,^ at herkunai 
Bult afat scgia. Abdlirímnir heitir steikaríiin, euEld'^ 
hrimnir kelillinn. Svá er hcr sagt }), 

Aii(llii'Íiuiiii' læti' íleska' bazt, 

Eliltiriuini ea Jat fáir vihi 

Sælniunii eot'inii: vií hvat ciiibemr ala«. 

l>d inælti Gángleri. Hvart heíir O^ínn þat sama 
borcliald sem einlieriar? Hár svarar: þá vist er á 
Iiannz boice stendr' géfr bana trctm úlfqm er hann á, 
er svu heita: Geri oc f^reki, oo önga vist ^arf haon, 
vín er honura hieíii dryckr pe matr j sva segir hér =*), 

Ccra oc Fj-eka en vi^ vín eilt 

•c^r gunnUimi^r TÍpn-gavfigr . 

liró^igr Hcria-föV: Oþina ae liOr, ' 

Hrafnar tveir sitia á avxlum honum, oc legia i eyro 
honum avll tiþindi* þou er þeir siá eta heyra; ^ir 
heita svá: Hiigina oc Muninn. þá sendir hann í 
dagan at fliúgia um allan heim, oc koma þeir aptr 
at davgurþarmáli , þar af verjir haun margra ti{iínda 
vis,' því kalla meon hann Hrafha-gué. . Svá sem 
sagt er 5J, 

Huginn oc Mnninn <Sumc ■*) eo Hugin 

fliíigia .liveriau dag nt hanu aptr né tome, 

]órniungrand ilir: 'ia siáino ec mcirr at Miima 'J. 

i) Gn'mu. iS. ' aj Crímn. in. 5) Grímn. in. 

4) ÐiuitE O.viBxU. 5) f ó aiwa meirr um Munút O. V. .vCoogk" OYLFAGINNING. 43 

gg. l>á mœlti Gáugleri. Hvat faafa' einheríar 
at drfct'^t er |)cim endiz iaíh gnðglaga sem vistirt? 
ei a er þar vatn dnickit? pá svarar Hár. Undarlega 
spur þú nú, at Allfavðr mym bióþa tilsinkonúngutn 
eþa jÖrium e|:a av^mm ríkistnÖi)Dum,oÍ3 raíuii gefa jþeim 
vatn at drecka, óc fjat veít trúa mín< at margr kemr 
«á til Valballar, er d-ýrt muncli þiokiaz kaupa vatz^ 
dryckinn, ef ei vœri betra fegna|>ar þángat ot vitiaj 
sá er áþr þotir sir oe wíþa til baaans. Anna't kann 
eo þir þavan at se^ia. Geitsú er HðiCrún heilír 35. 
elendt- uppi á Valhölt, oc bitr bárr af linlum trcs 
J)C8S er ni'iSc er nafnfrægf, erLéracr ') hejtir, en or 
spenum hennar rennrmiuor^) «4, er hon Íyílir skapt- 
bcr hvcrn dag, |^at er svá mikit at allir einheriar 
vtrþa fundniokiiir af, pá. mælti Gdngleri: þat er 
' þeim geyaí haglíg geit^ forkuitnar gócr viþr mun þát 
Tcra^ er hon bitr af. þá mælli Hár. Enn er meira 
Hiark at of hiörtínn Kíkþymi I), er stendr á ValhÖlí, 
oc bitr' ftf limum þess trcs, en af homum verpr svá 
mikill dropi at nior kemr í Hvergelmi, en þaCan a£ 
falla ár ^mr er ívá heita: Sío, ViO, Sekinn, Ekinn, 
Svöl, Gunnjiró *J, Fiörm^), Fímbulþul ^), GipuÍ, 
Göpul, Gömul, Geirvimul; jieasar falla um Asabygþ- 
ir. þessar eru enn nefndar: þyu, Vin, þöll, Böll 7\ 
Gráé, Gunnþráinn '), Nyt, Navt, Navnn, Hröna, 
Vípa, Vegsvinn 9), þióoauma '°).' 

i) Lwídsíí. UeraáEÍ. i)mliVcU. 3} filrt.ynii JC.Í.T.kliymiO'. 
4) Guinlr* S. 5) Fíom O. 6) FÍmtiLl, Jiiil 0. ?) HdJl 0. IT, 
B) Cniniforin O. 9) Vng. Svinu K V. ;;, Svlnn 0. ,1' S*m. 

^dié Grimn. iS. ijai'r »d ^.d ligi td ririi eHi a Vr«»!un. 
le) f. ttgir 10 frá yiiiam ém: Sid, Víd, SeUfl , fjÆkÍn, StöU, é4 GTLFAGINNING. 

40. þiróælti Gángleri; |ietta erti utidarlig tiþ- 
índe er nú s^gþíf Jni, geysi mikitliús mun Fathavll 
vera, an^raungt mun þar opt vera firir durum? W 
■Bvarar Hár. Hvi spyrr jþú eigí. þesa hvefsu .margar 
.dyrr eri^ á Valhfl^U, eþa hver»u stórar? Eí.í>úheyrir 
|>at 8agt, þá munttt «egiajat liiU er. undacligt, ef 
eigi má gángfi út oc in: hyerr er tíII, En J>flt er 
með sarnnu .at segia, at eigi 'er jþraungra at skipB 
liana, en gángA. i . hana, £Lé|: máttu heyra i Grím- 
oÍGuálum (3.3I1 . . 

^imm liiuidrtit dura ^tta Iiundrö^ einli«ria 

oc of fiórum taygum g<'"ga «ena or eiuum duram, 

•vi Íijgg ec á Valiiöllu vera: tá «r teir fara viS vitni at vego. 
4i. fa mælti Gángleri: allmikill mann£iöldi er 
í VaUiavII, [svá nióta ') trú minnar at allmikai 
havfþíngi er Qþinn, er hann atýriravámiklum her ^), 
ejra hvat evskemtun eiriherianna, Já cr Þeir dréeka 
ei? Hár svarar, Hvern dag þá er J>eir hafa klæz, 
J>á herveef^a {leir sifej oc gánga út í garþinn ocber-r 
iaz, oc feUir hverr annan '): þat er leikr feirra. Oo 
er her at , davgvrþarmáli, {>á rí|)a feir heim til 
VaUiaÍlar, oc setiaz til druckiu.. Svá sem hér segir *); 

Gundro, FÍÖnn, PlnbulÞul . Glpul, jGlöfiil. Gömul, GeJrunul, 
Þ, r.u, A. teiíor eru enn ngfnilar; FjTÍ, Vinl^öll, IIöU, Gundro, 
Havtt, RejtC, Nsvun , Hraviin, Vína, Veglun,- þió|>iiuiaa, 
Ifióriu g'.inUnÍ n.fn^'t tinxie il ár, tr f^lU i, H^tr^tUi, 
hafí'f af tVÍBi íflf ÍKauT nifn, ptr ii auki tr i>tr Finiulpul, 
úágrtind i iKtr, »■ iá feetr* $í in efa rinji, AíjÍ tg ^ó tkki 
yiliad u-KÍrtyta Þ*"'. i'r tá ul^a rtrdr anntTi ekiifuU, in péi 
tr audiid ai tírifarina Atjir ntlíd td nefaa tólf. 
1) ek .«. a /'iM. 
a) V. 'Upfit ÞííSK fri mcrkinu, 
S; ^tnalg 0. U, 'S, fellr liTerr i ouiiAii K. 
- - -4) Vaitnidn. 4i. oriudl. D,q,i,.cdbvGoOgle Ol>Ím ti'inHm i , . , „,pc TÍfa.TÍ^ fi'át , 

liavggvax Lvd'iaii útf:- »itia roeiri- um sátlir saman. 

[En satt er ^.at er sú sag^ir, mikilt er Pþinn firir 
sér: niörgdæmi íinnQZ fil pesa. Svi er licr sagt í 
orjíum siállrii Asanna *J. 

Aíkr -Yggdriisilí " Ofin ÁBt, 

bann er œztr TÍ1>«, enn ióo Skipuir; 

'en SiiÍbÍB^uir •Kipa: ■'■ Bifrðst brtk, " 

'cn Bragí sltaltJæ, 

Hdbróli baa\Mt ■ 

«n bunda Garmr •), 
4S. .þá mælti Gápglerí. Hven- .4 |>enn heat 
Sleipni? eþa hvat er. frá hoauin at segia ^J? Hár 
svBEar. £igi katintu deile á SLeipni, oc ei'VeÍKtaat- 
burþi.af h'veriu hann Lom, en Þat tnun Þér {>ickia. 
frásagnar yert. þat 'var. animina i öndver|]B bygo- 
goþanna, þá er gnþin havfþu selt Mi^garo oc gert 
Valhavllj þá.komþar emicTnol^qvorr, ocbauö atgera 56. 
þeim bof g .á Jþrim miaaerum, avá. gqjta at Xfú. oc 
avrugg væKL firir .bergrísum oc hriœj>ursam, ftótt þeir. 
komi ÍDn-.iua Micgaro. -En'haÐQ .inasfti;. sér þat lil; 
kaupa, i^ lituin sk^lldi. eigpaz Freyio, oc hafa vildi.. . , 
banti 8Ój:..«c pi^na. þá .géngn j^^írai^ i. tal^ oc, réþa; 
ráÞumosinutUfX: <v4|!^'þat-.kaup gert vip 4mi|>inQat; 
hann.aLylIdi e^M^ |:at, erhalip -ipælti^ l^, ef hann. 

\) Iniiínn ' fyrir ^tiu im. 'V:' heTlin iÁniUeguBni ' um nffnitt 
; . .«,íar;v <f r. ;18.)- SÍ,r*ir: fl-* -*" -«"/•«. f^ ^ % '?, t^' «" 
1,01 fyrir .éíg. E« tptir 37 erl«ái úr Vafpr. h.fir V. "okeaa 
i Gtgirr iþj* '/Vteir ; *st»'i^g»l»i*il» •". *• ff- firi'ín- 43- 

3) Ptniig O. V. 5. Gfaní;. X. 

3) Frá l>ri er Loki gat Sieipni TÍd Svíþafera. tm. V. ÍM, A«r 
■> ■ ttyttir''tiraiig otáatÍttiiiííVÍt^it^i Jtaiiigiti im t^ Í4«»'a^r Í ..Goo^Ic 46 G TLFAG miflN G. 

fengi gm borginn'á eínnm Tetrl: enn hintl fjmta 
sumors dag ef nokqvorr liitr vœri úgiörr áfborgtTini, 
Jiá skylldi bann at kauiiinu; skyllclt hanti áf ongum 
monni bo þiggia til vbrkgiris. Oc et \.e\r savgþu 
bonum þessa ~ka.sti, ^á beiddiz liann at fíeir skyltlu lola^ 
etliannbef^ lið aí hesti síniinijeí Svaþilföri '} hét; 
en því löþ Loki, er f-at var til-jagt vio hann. Hann 
tók til hind fyrsta relrar dag at gera borgiim: en of 
nætr dró hann til griút á bestinum ; en |>at þötti Asunum 
mikit nndr hversu slór.biörg sá hcstr dró, oc bálFu 
meira þrekvirki gerþi heatrinn enn smiþrinni en at 
kanpi t^eirra' vorU sterk viíiii og mSrg sæfí} firir því 
at iolninum |)óiti ecki trygt at vera me$ AsUin grlþ- ' 
alau3t, ef pörr qvœnri hei.n; en þá var hann farintí 
íAnstrveg afbiíria travlí. En er i-leiö* tetrinn,' 
þá sóttií miÖc borgargtírþin , oc var hon s'rk- há oc 
sterk, 'át ei mátti á þatleita. En þá er 3 dágar 
• voru tH sumars, þíi rar kothit miSc at borghliþi- 
pj- set'tuz gucin'á éóibstóla sína oc' leítuþu ráþa, oc 
spiirþi hverr' annan, liverr' þvi hefþi ráþit at gipta 
Fr'eyiu' i Jðtutiheima, 'eþa' spilla loptinu oc bí'mninum 
svíl', af talta þaþan, sól oc.túngl, oc gelá iö(íiam:en- 
^at konr ásanit meo ávIlQm; at þessu mundi ráþit' 
hafá sá, ep flest'u i]luiree&r, Loki' LaufeyÍar-aeDj- oc- 
^áþu ImnA^ verþan 'itíz ^daaþay ef eii hilti^ •b^im -ráa- 
tíl ot smicrinn vferi af kaupinu, oc veittiT Löká at- 
gðngu. En ér hann varþ' hneddr, þá avarþi liann 
eif:a; at hami ^yldi svá til-haga, at smitrinn skylldi 1) Svndiiraij 0. SvadiU'wi S. .P^ *»í Qg.m'iiu tUutdét D,q,i,.cdbvGoogle GTLFAGINNING. 47 

af kaiipinu, Iivat seul hatin koslaþítil. Oc ít sama 
qveld er smiCrinn ók út eplir griótinii mco liestinn 
Sva|>itföra; ]þá Itóp qt skój^t nok^vorum raerr at 
hestinum , oc hrein viþ. En er. IiÆstrinn kendt 
hvat hrossi ') l^etta var, þá æddiz JiaQn, ocsleítsundr 
reipÍD, oc liop til merarinnar, en hoii uiidan tiL 
akógar, oc sniionnn ep.lir oc vill taka heðltnn, en 
^essi TOfB laupa alla nótt, oc dvelzt amiþin þá nótt; 
oc eftir um daginn yarþ ecki fivít smiþat sem fyrr 
haf^ orþit. Oc fá er Smiþrin sér at ei muH lokit 
verjia.verkínu; þá færic hann i iötunmóþ. Eh er 
ÆsirDÍr si þat til yissatþar var ber{;risi kominn, þá 
Tarþ ei þyrmt eiounum, oc kavUuþu þeir á t*ór: 
oc iafnskiótt kom hann, oe því niest fór á lopt 
hdmarrinn Miöllnip, galt þá smiþarkaupit oc «i sól 
oc túngt, helldr syniaci hann honum. at byggva i 
Jotunheimum, oc laust þfit hit fyrsta havgg erhaus- 
inn brolnaþi í smán mola^ oc sendi hann nicr undir 
Niflhel. En Loki hafþi þá ferí. hafl til Syaþilfóra, 
at nokqvoru sígar bar hann fyl, þat yar gráft, oc 
hafþi S.fsetr, .oc er sá hestr beztr meo goCum 00 
maviinum. Svá sejýr í VÖIuspá. 

þá gcagn regiaavll A|«Dgnz eitar 

i rökstóla ' ' ' or^ oc nserc , 

giiuilieilng goÞ i ' .' mál' svT! fflég^ilijg; 

pc -of Þat geUuii ' er 4 tnðFal Site: 

bverr Iieffi lopt, álll . þóij- eifin Jflt vana ■•) | 

lœD •) bUnilit, ' . frúnginn móti, . 

'eþa œtl í8tnnð ' '" '■'' 'hurtn «í«Han silr 
O^ W»y ') gefna? er hann »lítt of íregn; .vCooglf 48 GYLFÁGINXING. 

4:^. ^iá míelli Gángleri. Hvat er at segía frá- 
ShkblnQni, er hann er beztr stipa? hvárt er "ccki 
sliip iafn pott' gem hanh er, <{ia iafn inikit? Hár 
g^. svarar. Skií bkcrffr er beztr skipanna ofc meh mestum 
Iiagleik gerr, ítt Naglfar ») er mest skip, {.it er 4 
Miispell. Dvergar noktJVorir synír Ivalda gcr>u 
Skiíbla^rii, oc gífu FVey stipit: liann er svá mikill 
at allir eesir inegu skipa hanö meS vipnum oc her- 
búnnfi, oc hefir haun byr {legar er segl er rlregit, 
hvert er fota ekal. En I»á er ei 8cal ftira meé hann 
i flæ, í>á er hann gcrr af evá mörgum lufum oc 
meö 8vá mÍkÍUÍ list, at hana má vefia samfln seoi 
diik oc hafa í púng sintim. 

44. t>á nifEUi Gángleri. GMt skip erSkíHlaía- 
ir, eo allmikil fiölk^ngi mun vi^ Vera havfí', áír svá 
íái gert *),.Hvárt hefir þórr hvergi svá farit, athahd 
hofi hitt £rir sér svá ríkt efia ramt, at bonnm hafi 
ofrefli í-verit firir afls sakdr eþá fiölk-ýngi? þámælti 
Hár. Fár ma?r vættir mic at fra því kunni at ségia, en 
margt hefir honum harífært {.ótt; fen |.ótt svá hafi verit; 
8t nokqvorr intr hafi svá verit ramr eþa sterkr, at 
Þór hafi ei sigr fengit á-unnit; >i er eigi'skyllt «1 
ae^Ía frá, firír þvJ at mörg dæmi eru til {.ess,' oc 
því eru allir.skyllclirati' trúa,at þórr er mátkaztr.þi 
mælti Gángleri. Svá litz mér sem þess lutar mun 
ec yér spurt hafa, er engi er liifœrr at segia. pi 
mælti Jalhhár. ; Heyr^ höfum vér sagt íjá þeim 
. - ■ ■'■■ -'^'■' '■■■ ■ ■ atburÞ- GTLFAGINlílNG. ig 

atburþuin, er oss ^ickla litníl^ir at sannir tnuni 
vera, eo her mua siá sitia nær, er vila mun savnn 
ti^iÐdi af at segia, oc muntu þvi trúa at hann mun 
.ei liúgtt nú it fyrsta «inn, er &Mri lavc 'J fyrr. ^i 
mœlti Gánglcri. Her mun ec etanda oc hl^þa« p£ 
Hokqvorr orlauðtn fee [lessa máls; en at ayqiwn kosti 
Jtalla ec yðr vera yfirkomna^ éf þer kui^nit ei at 
•egia fat er ec spyr. [pi mœlti t>rioi. Auís^nt er 
nú at hana vill Þessi ti^tndi vita, þótt oss þicki ei 
■fegrt at segia, .ea fér er at þegia *). J»at er upp- 38, 
Jhaf þessa máls, fit öku^órr fór meg halra sina oc 
.reic, oc DicO honum ás er Loki erkalla£r; koma 
þeir at qveldi tíl eins búiinda,. oc fá jþar náltsta?. 
£n uiD i^v^ldit tók þórr haíhi sina oc skar báfa, 
eptir- Jiat voru I^eir flegnir oc bornir til fcetib; en er 
80|>ít yar, |:á settiz þúrr tit náttverþar oc|:eirlags- 
.inenn. þórr bauo til niatar meo sér búandanum oc 
fic konu hannz oc hönium ^eirra: sonr búa hét 
pidfji en Raveqva dóttir- Í^á lagþi Þórxhafrslakur- 
jjar utar frá eldinum, oc „mœlli at bu^ndi oc heinj- 
^jneno hannz skyldu kusLa á barrstökuroar beinun- 
jaia. f>iálfi son báand* héyt á ÍsA'icgg hafrsins, oc 
apretti á knili sinum oc brEuit til mergiar. pórr 
dvaldiz þar of nóttina; cn i óttu firir dag sló6 hann 
upp oc kleeddi sik, tók haiiiaiinn Miöllni oc brá upp, 
oc yigl>i hofrslavkurnar, slóþu þ«t upp hafrarnir, oo 
var |>á annarr halltr cptra fæti. þat fann t>órr, oo i<i u- 

3j liár •eeit. Ilir tert •öga \ixt ok UtgwÞalot«. Í7. ;i|v,.G00^IC 5o gylfaginning: 

talí>i at biiandinn eþa hannz hión Inundi eí skjni-' 
'eaiulega hafa farit niec beiniini hafursins, kennir hann 
Bt brotinn Var lœrlfggrihn. Eigi þarf lángt frá pri 
al w'gia, iFÍta niegu þat allir hversu hræddr búand- 
inn inundi veiu, er hanh sá at þórr lét síga br^nnar 
olan 6rir aiigUn, en þít er sá augnanna þí hugþÍK 
hunn fana mundu íirír siónínni einní samt; hiinn 
1ií:]|jÍ hendurnar at hamarskaptinU} svá at hvítnu|)U 
knúarnir. En búanditin gerj>i 8em ván var, ot avll 
hiúnin'kavlluþu ákallega, baþu sér irij.ar, buþu at 
íinr'qvæmi allt |i.it er þ.m áttu. En erliatinsá hræzlu 
þeina, þ^ géck af honum mó|)rinn, oc sefaþiz han^, 
'oc lók at þt'ím i sætt böi:n þt;irra piálla oc Rösku, 
'cic gerþuz þau f>á skylidir þiónusluiiicDn pórs^ oc 
jyigia þau hönum iftfiian siþan. 

4g. Let haiin þar eptir hafra, oc byríaþi ferc- 
ina au&lr í JÖtunheima oc allt lil hafsins, oc þá 
fór hannútifir hufít þat it dTiípa *), enerhannkom 
tii landz, þá géck hann upp oc uieo hoDUth Loki 
öc pÍálS bc 'Ravsqva. pá er þau. hðfþu litla hríþ 
gengit, varþ firir þeim moik stór; géogu þau fami 
(dag) allan til myrka. þi:^líi var allra manna fút- 
hvafazlr, bann bar k-ýl þörs, en tU vista var ei gotC. 
þá cr myrkt var ori^it leitu u þeir acr til náttstaþ- 
br, oc fuíidu fírir sér skála ookqvorn miöc mikinn, 
voru dyrr á enda oc íafnbreiþar skálanum, þar leít- 
nþu þeir sér fil 'náltbols. En of micia nótt varð 
landskiálftr mikill, géck iörþin undir þeim skrykki- 

■) oL 17^111 yrit iat it díúpa hai U, 

L-,L,zi;i:v,.G00gk" 'BTtFAGÍHlfllra: 5, 

ttm •), M slcall hiisiti 1,4 Mi pórr npp 00 hét d 
■ogsTO""" »lna, oc ldtu|.uz firir, oc Inndu aflius til 
liægri llandar 1 niiíium skilanum, oc géngu fanneg; 
ÉMií þiSrr i dyrrin, on avnnur þau roru innar fri 
Ilonnm, 00 voru t>att hrtcdd, en þórr hélt hamar- 
■koplinu 00 hugþi at veHa siki {.4 heyríiu þau ym mik* 
iBn oc gný. Bn er kom at dagan, þá géok þórrút, 
dc sír hvar lá miér skaml frá honum i skóginum, 
•c var *á ei lítiU; hann svaf , 00 hraul sterkliga: {>i 
tóUh p6n ikllia hyat látum verit htt^i of nöttina. 
Hano spennir sic megingiörfura , 00 6x honnm ds- 
miigin: en i fví vaknar sl raaír, 00 slóískiótt upp. 
cn fá er sajt al þór vatt. bilt einu sinni at slá hann 
ineé hamrinum, oc spurþi hann at nafni, en si 
Bcfndiz «ÍT<n.ir ■), en el þarf ec, aagí.i hann, at 
spyria |.ic at nalBi, kenoi éo at þií ert A5oI.órr, en 
hvirt hefir þú dregit á.braul hanzka minn? Scildij 
H Skrimir til, oc tók upp hanska sinn; sér JJÓrr 
ii at l>at hafi.i hann haft of aottina flrir skála, eit 
«lliiÍ8Ítj,atvar|.nmMngrion hanikaos. Skrf mir spur ji 
Cf þórvildi hafa favruoeyU banm, ed þórr iilU þvl; 
1.4 lók Skrímh> 00 leystl dcstbagga »ion, „c biö, 
til at eta davgurS, en þórr 1 avírum staí, „oh»„„j 
filagar. Skrímir baué |.d at peir legH [mavtoneyti 
..1», en þórr iátU PTÍ: 1.4 batt Skrjmir dest teirm 
allt i cmn bagga, „c lagt-i á bak sér; hann géct 
firn:ofdagi nd»), oc steig heWr .tórum, en .ii..nat 5a G TLFAGINNIÍfG. 

qveldi leitaci Skrýmir þeim náltslaíar nndir eik 
iiokqvom □likilli. þá mælli Skrjmir til pön at 
lianii villleggiaz niþr at 8ofna"en þértakit nestbagg- 
an oc búit lil nátluríiar yfr. J>vi nœst aofnar Skrým- 
ir oc hraut fast, en þórr tóc nestba^an oc «kal 
Iey«a, en sva er at s^ia, sem úlruligt muD þickiá, 
at engi koút fei-k faann leyst, oc engi látarendan 
hreyrt svá al fá væri lausari en áor: oc erhannser 
ai þetlu verk má eigi njtaz, fá varð hano reiorj 
greip þá hamarrínn Miöllni tveim havndum, ocsteig 
Iram a^^rmn fæti at, þar er Sbýuiir lá, oc l^str i 
havfut liavnum, en Skr^mir Yaknar oc- spyrr hvárt 
liiulsblué nakqvart félli i havfut honum, e^n hvárt 
þeirhfa'f^.i [á Qiataz, oc sé búnir tilrekna? þórr segir 
at I eir munu \Á sola gán^a. Gánga þau |á undir 
acra eik, er J:at per satt at sejia^ at ecki var þi 
(iltaiaiisl at sofa. En at miCri nótt fá heyrir fíórr 
al Skrímir hrýtr oc sefr fast, svá at dunar i skóg- 
jnum: [á stendr bann upp oc gengr til hannz, reit>ir 
hamarriiiii liit oc hart, oc lýstr oían á mician hvirf^ 
il honuni; hatiii kennir at hamars mucrinn savckr 
ditípt i havfuþit En í því bili vaknar Skrýmir *c 
oiælli: hvater uú? féll akarn ■) nokqvotihavfuttnér? 
,þa hvat er títt um þik þóir? En þórr géck aplr skynd- 
ilega, oc svarar at hann var f>á n^vaknacr, sagþi 
at þi vur micnútt, oc enn væri inál at sofa. þi 
hii^sa^Í i>órr þat, ef haon qvæmi svá í fasre at slá 
hann it þriþia havgg, at jiltdrí skylldi hann siá «ik 

aiWn l/. S. GTLFAGIÍtNING. 53 

líþaa: liggr nú oc gætir, ef Skrýmir sofiTa{>i fast. 
Ea littu firír dagan þá he^r hano at SkrÝmir níun 
sofnat hafa, atendr þá upp , oc hleypr at honitin, 
reiþir þá hámarínn af avltiiatli, oc l^str áþunnváMg- 
tn þftDQ er upp vissi; savkkr þá' hamarrinn upp 
at sksptÍDu. 'Elu' Skrjinir &eUÍE upp, oc strauk of 
Vángan 00 raielti: hyirt tnunu &gl&r ')nokqvorir siLÍa 
i tréQU yJir mér? mic grunar er ec vaknaþa , at tros ') 
Vokqvat af qvislunuih Féllí í havfut mérj hvárt vakir 
þú þórr? Mái mun vera upp at standa oc klæþaz, 
en ecki eigut þér nii lánga leio frum lil borgar- 
innar, er kallat er Uígarcr ^j. Heyrt hcfi ec at fér 
bafit qvisat í milli ycvar, at ec væra ecki UÍÍU luucr ' 
Texti, en siá skulut þér 'þar stœrri menn, ef { ér 
komit i Utgarc. Nu mun éc ráþa yti- heilræíii: 
látit þér ei stárlega yfir yðrj ecki munu hrrciuenn 
Utgar|>a - Loka vel þola þvítikuin kavj>iirsveinum 
kavpryrþi; en at avcrura kosti hveríit aptr, oc þann 
eetla eo yír bstra af at taka. En ef þér vilil ,ira!ii- 
fiira, þá ^efnit þér í austr, en ec á nú norcr l(^ið 
til Salla þessa^ er nú munut þer siá mega. Tekr 
Skrjmir nestbaggan, oc kastar n bak sér, oc snýr 
^þvers á hraut i skógínn Írá þeimi oc er þess eigi 
getit at Æiirnir bseþi þá heila hittaz. 

46. t^órr fór fram á leio ocþeiriétagar, ocgöck ^^q 
&amfil mics dags: þá sá þeir borg standa á vöiiuni 
iiokqvorum, oc settu hnackan á bak &ér aplr, ácr 

■ 1) 5ro ngi, S<,i*f ein f d»s h"r fuglar. i) fiöi!i- U. 

3) erbÖUuder Urgardr O. S. er MÍtBBi'<lr >ieicú U- •••> <•$ tti»»at 
Íi ka[Us, ;Ó(iiiiina Utgarþt'Loki. UU íykiu i^i kii Ú£f^-t 
uiitna úl UEjjBTdr. 54 G TLFA QXNN JNGi 

^eÍF fengn skt yfir upp. Gánga til borgarinnar, ee 
Tar grind firi borghliþínu, oc lokin apln póv géck 
á grindina, oc föck eigi upplokit, én er þeir {ireyttu 
at koniaz i borglna, þá smugn þeir milli spalanna, 
oc komusvá inni sá ^á iiavUmik]a,'ocgétigu þamitg, 
var liurþin opin, þí gengu þeirinn> oc sá þar tnarga 
menn á tv& beokij oc Oesta œrit stóre, |iví nœst 
homa þeir firir kaaúoginn Vlgar'^xt^Loka, ockvoðd- 
u hann, en liatu) leit sejnt til þeirra, oc glotti um 
tavnn oc m^lti. BeÍQt er um lángan reg'at spyria 
tiþiiidtt >), eþa er anoan veg en eo hygg at þessi 
sveinslauli sé ökoþórr? en m^ri muntu vera ea 
inér iítz þú, eþa hvat iþrótla er þat er þ^ fhkgar 
þickiz vera viþbúnÍF? engi akal hcr vera meo osS) 
sá er Gi kunni nockorskonar list eþa kunnandí tim-. ■ 
fram flesta meon. þá segir sá er ajþarst géck, «r 
l^oki hcitir: kann ee þá iþrótt, er ee em albúina 
at reyna, at eingf er hix sá Jnni, er skiótara -skal 
eta mat stnn en ec. pk svarar Utgarþa-Loki: íþrótt 
er þat, cf þú elnir, ocfreista skal þá þessar íþrótfar. 
Katiftþi utar d beckinn, at sá er Logi heitir skal 
gánga ú gólC fram, oc frieistB sín i móti Loka. þá 
var tekit trog' eitt, oo borit in'n á hallaFgólflt, oe 
fyttt af filátri: setliz Loki at avCrum enda, en Logi at 
Qcrum, oc át bv(lrtveggi eem tíþaz oc mœtluz í 
^ni^iu troginu ; baf þi þá Loki etit sHtr alit af beín-> 
tira, cn Logi bofþi ,oc etit sUtr atlt oc beínin með 
oc svá .trogit, Qc s^'ndi:; nú (i.vllum. scu Loki bef^Í jp tptin u'ímði s( ipjrti S. p^ ' 

L.gL,zid.vC00glf gxlfaginning: 55 

litít leikinn. þá spyrr Ulgarþa'-Xioti, hrat sá Iiinn-'*0' ; 
Úngi maur ItunDÍ leika? En piálfi ') segir at hann 
mun Ireista at renna skeio nokqvorr við einhvern, 
^nn er Utgarþa-ljoki fier lil{ þasegir UlgátT.á-Loki ■ 
ai þetta er góo íþrótt, oc kalUtr : ess nieiri ván at 
luinn aé vel at sér búinn ot' sktótleík, ef hann skal 
' þ«6sa iþrótl inna; ea þó iœtr hann skióU þessa skula 
jreista. Stendr fiá upp Utgar^ia-Lotci oc gengr út,, 
oc Tar þar gott ftkeiö at renna eptir »lBU.um velli. 
þá kallar Utgarþa-Leki til sín sveinstaula nokqvorn 
er neíhdr cr Hugi, oc buc hann renna i karpp ^) vio 
þiálQ). pi taka |ieir ít fyrsta skcic, oc er Hugí 
pvi íramarr at hann «072 aptr i móti honum at . 
tkcifseoda. pá mælti Utgarþa-Loki: þurfa muntu, 
þiálfi! at leggia þio meirr firaoi, ef þú skalt vinna 
k-ikino; [ea þó er þat ^ett at ecki Imta her komit 
^ir meno er mér þickia fóthvalari en svá ^). 'yk 
tdka þ«r aptr annat skeií, oc f-á er Hugi er íaai- 
ian til skeicsenda: oc hano sn^z aptr; þx var láDgt 
koUskQt til þisUa- P^ meelli UtgarÞa-Loki. Vel 
þicki mer þit reona skeicit; en etgí trúí éc honuna 
nú at hann vinni leikinn, en nú mun reyna ei þeir 
renna it 3. skeicit Jiá taka þeir enn skeif; en er 
Hugi er kominn til skeicsenda^ oc snýz aptr; oc er 
^iálfi ei þá komina á mitt ekeicit: þá spgia aliir at 
reynt er ura þenna leik, pá spyrr Utgarí:a-Loki 4i'; 
[pór hvat þeirra iþróUa tnun vera, cr hann jnuni 

1) Þiálbi 5. ir« •; þor WN A»ii n^aÍM tÍJar. 

a] kapp S, i tÍaiUaaian. 

8j Mi $<t hvti liér koffiít •cki dSidtciri raenn U. ðft RÝLFAiSINNIÍftí. 

if^ft^ bírtft flrír þeim *>, sví miklar Mvgur sém msmi 
hftfft gert iiiR etrrnrki hannz: pá niteili pór, Jtt - 
bellzt vitl' hann taka til at Þf«yta dryckio tÍO ud- 
favern inann. Utgar^a-Loki segir at þat má vet 
vei'aj oc gengr í havllína oc kallar ekutilsveía sinn, 
bivr at hánn taki vília horn, lit er bíicmeRn era 
vanir at drcckft af. p\i nEest kemr fi-ftm skutiUveian 
iBeð horninti, oc fær pór i havml.' pá. mœltí Ut— 
g()t]^a-Loki: af hdrnt þessu ^yokir þá vci druckit ^ 
] "einuin dryck gerlgr al', én sumir mcnn drecka af i 
tveini dryL-kium, en engi er A\k líliU dryolBÍuauöv at 
eigi gingi -af í þrimr J>órr'1Htr k homit, oc «^nÍE 
ei'ki mtklt, oo er ^ó h^dr laDgt, en hftnn er miöc 
þyrstr: tecr at drecka oo ftvelgp aUstárom, oc hyggr 
at ei skaí þurfa at lúta optarr at kÍDBÍ í hornit En er 
hann {>rftut eyrindit, oc 'hann Iftut or IwriiÍBU, oc 
eér hvat leio dryckinum, oc litz honum svá nem allít- 
itl iiiunr mun vera, at nú 66 leegra i hornÍDU en icPý 
þi mælti Utgarþa-Loki : vel er druckit, oc éi til 
iniklt ^), eiyi miindac tníaj ef mér væri sagl frá, at 
AsaþóiT inundi ei meira drydt drecka, en þ6 veit 
ec at þú miint vilia drecka af í avðrum dryclt. t>áp 
svarar aungu, sctr hornit á munn scr, oo hyggr nii 
at hann skal drecka nieira drj-cfc, oc þreytir á 
dryckiuna sem, honum vannz lii eýrindí, oc sér«nn 
at siiliillinn hnrnsiris viH ecki npp svá' miöc aeia 
Jioniun líkar, oc er hann iróc Iiornit at munni sér, 
lilz hðitnin nií svá sem minna Iiali i-þbrrit cníena 

j) Hvst iþrólt liannlti >dr? muntu vetíi f yrii- . >e.'M Í. P. 
i) enn ei £0 til HÍUls lofs 5. 

L.gL,z.d.vC00glf eTLFAGINNlNS: 57 

tyrr^ ainni, er nú goU. berandi bero á höniidu. þ4 
Misélti Utgarj^a-Loki: faTtt er nú pótr? muatunú' 
ri .sparas til eÍHB drychiar raeira, en f>ér mun liagr 
á-Tera? Svá litz mér, ef þú. akalt núdreclca af liorn-' 
ina Uon þriÞia ^ckinn, sem jþessi niun ihestrætl- 
acr;.en ecki maotu mega hév méö os$ heita avá 
mikill maír aem Æsir kalla þic, ef þú gerir eigi 
meira af ^er uni acra l^a, m mér litz sem um 
j^una mun vera. . }>á varo þórr reíör, setr homit 
A munn sér, oc dreckr sem ákafligas má hann, oe 
þ^ejtir sem lengzt á dryckinn *)j en er hano sá í 
horntt, {>á hafþi nú hellzt nockut œunr á-fengiz: 
ac ^á. b>or hann iq^p hormt, oc YÍll eidrecka meira. 
pi mslti Utgarþa-rLoki: auísét er nú at máttr 
JinQ er ecti syá mikUI aem vér hugfium; en villtu, 
- freista Um flsiri leika? siá má nú at ec^í n^tir fú 
her a£. þórr avarar: freista má ec etin of nockura 
I^ka, en undarliga mundi mér þikkla þi er ec var 
•bdma meö Asum, ef {lÝílíkir dryckir væri st& litlir 
kaHaéir. En hvat leic vilit þér nú biófw mér? pi 
aislti Ufgacþa-Loki: þat gewa hev úngir sveinar, er 
lítit mark muo at-þickia, at hefia uppaf iör|>ukavtt 
minn; en eip munðag kunna at mæla þnlikt viÞ Asa- 
þóD, ef ec hefþa ei sét iyrr, bt |>ií ert miklu minai 
flrir j^ér en ee hugia. I>vi naest hlióp fram kavtlr 
einn grár á hflUargólfit oc helldr raikÍU; en þórr 
geck til, oct^ hendi sÍDoi nitt undir mi^ian qviþ- 
iD, oc l^ti- upp, en kavttrinn baugj^ kenjina ') av4 ..Coogk" Í8 eTLFAGINNING^ 

•em þAn* rétti upp .IiaVnding; en ér þérr'serlcliz svk. 
Jángt upp sem henn m'tti lengst, þá létli kavttrínn 
dnnm fœti, oc íber Þörí" •» framit þenna kik. t>á 
'mrelti Ufgarþa-Loki, Sv& fór þesai lcikr sem mik 
Tarþi: kavtfrinn er helldr míkill, en þór er lágr oo 
lilill hiá Gtérntenni |>tí sem hér er mir osa, pá. 
tnæUi þórr. Svá litinn sem If-ér kallit niik, |)^ gángi 
rú iil einnhverr oc "föiz vic mio, nú cm fcrcifr '). 
pA svarar Ulgarþa-Loki, oe litaz um á beckina, oo 
mæhi: eigi sé eo þann mann her inni, er el mun 
litilm^i i-þyckia at fðzt við {lik; oo enn mælti 
Iiann: siám fyrsf, kalli mér híngat kerlinguna fó$tro 
mina Elli, oð fáiz pétr vio hana ef hann yÍIÍ, fellt 
hefir hon {lá menn, er mér hafa litiz ei ústerkligri 
en þórr er, |>vi noist geck, í havllina kerlíng em 
gavmul: Þ.i mælti Ulgarþa-Loki at hon skal laka fáng 
Tic Asa-þór. Ecki er lángt um at gera : sv^ ' f ór fáng 
{lat,, at því hai'Cara er þórr knúþiz at fánginu> þri 
fastara stóo hon; þi tók kerttngat leita til bragfie, oa 
Taro pórr pá laus á fólum, oc voru þœr sviptingar 
altharþar, ooeilengi áCr en þói' fell á kné avcrani 
fæti. pi géck tilUlgarJja-LokÍi bac þju hætu iáng- 
inu, oo sagþi cvá, at þörr muntli eí þurfa at bioca 
fliiirum mavnnumfáng á hannzhavll, varþáoo liþit á 
pótt Vísaþi Utgarþa-Loki þór oo þeim íétavgumtil 
sætis, oo dreliaz þar ndlttángt i góþurai fagnaþi. t 
47. Ea at mcVrni þegar dagaþi stendr þórr upp 
00 þeir'fblagar} klæþa sic, 00 eru búnir braut at. 
gánga: þá kom þar Utgarþa-Loki, oc let setia Þeim 
I j uú er ek en reÍfT V. 

L.:|L,z.d.,.C00gIC borð, ikort! þá ei {;ó{»an fagaaf, mat oo dryck. Ea 
iT þeir 'hará mataz, ^á taáaz Þ^Ir til ferf>ar. Ut- 
garÞa-Loki fylgtr þr-im út, geogr meÞ ^eim brout or 
borglnni, en at skilnatií mœUiUlgarþa'Loki til J^órs, 
00 spyrr hvernig honqm |>íckir ferð eín orfin? 
épa hvárt hann }iefir hitt ríkara mann nokqvom ea 
sic? þórr svarar at ei^Í mun hann þatsegla, ateihafi 
hann mikla úsæoig farlt li þeiira yicekiptum, en þá 
Teit ec at |>ér nmnut fcglla mic lítinn manR firjr 
mér, ec nnDÍ éc því illa. pé, mtelti Utgai {>a-Lioki. 
Nii scal segía >tir Ít sanna, er í>ú ert útkominn op 
borgínni^ at ef ec líG oo megao ráf>a, þá skáltu alldri 
opUrr í hana koma: oc þat veit triía mín at alldri 
hef^ir ^ú i hana komit, efechefÞa vltat áOr, at þu 
hefþip sv« mikinn krapt með j^ér, oo þú hefþir svá 
B^r haft oas inikilli úfæru, En siénhverOngar heQ 
ic gert j^ér, avá at fyrsta sinnj er eo lann |>ic á 
skóginum, kom ec til fundar yit yor; o« fiá er þú 
akyldir leysa nestbaggan. pá haf J>nc bundit með 
gresiárni *), en þú fant ei hvar upp ekyldí lúka. Ea 
jþví nasst taust þú mlc með hamrinum I>riá bavggj 
oo var Ít fyrsta mlnnztj oo var þó svíl mikit atmér 
mundi endaz til bana, ef áhefþi kpmitj en þar er 
|iú sátl hiá havH'miianl setberg, oc þor sáttu ofaO' 
i þriá dali ferskeytta oc einn diúpaztan , þar vora 
hamarspor J>ín : setbcrginu brá eo firír havggin , 
en ei sátt þú þa.t. Svá var oo of leikana, er |>rey{t-> 
ut viO hii'Omena mina, f>á var þat it fyrsta erLoki 
gjBT^i hann var tniiic soUtino, oo át tifl; eii sá er 

l) '^úáivt Q. 

D,q,i,.cdbvGoogle 6o GTLFÁ.GlNNINGi 

Logi het Þat Tar villielldr oc brendi. haim eí seisna 
elátrít en trogit. £n er þiálfi |>reytti rásina tío Þana 
er-Hugí het; |iat var hugi minfl, oc var ÞiáUa ei 
Tœnt at þreyta skiótfœri hannz. En er |>ú drakt af 
homÍDu, oc (ótti þér seint liþa; en þat veít trúa 
mín at þá varo þat u»dr er ec munda eigi trúa at 
vera mætti; annarr endír homsina rar út í hafi, en 
] at sáttu ei, en nú er þú kemr tíl siávarins, þá 
niuiilu siá mega hvem þuro þú hefir druckit á sæn- 
uRi: þat em nd fiömr kallapsr. Oo enn mæltihaion. 
Eigi þótti mer hitt miana vera vert, er þú lyptir 
upp kRttinum, oc Jér sait at aegia, þá rœdduz allip 
þeir er sá, er þá lyptir af i^þu einum fætinum, 
en sá kavtlr var ei sem þer s-índiz, þat var Mio^ 
garþzormr, er liggr uni lavndavU, oc vaunz havoum 
varlega lengþin tit ,at Íör{úna tceki sporor oc havfut> 
Ðc svá lángt seildiz þú upp at skamt var þá tii 
himins. En hítt var oc.mikit undr am fingít *) er 
þú léliz Tið EIIi; firir þvi at.eingí hefir sá orþit oo 
cngi muD verþa, ef svá gamall er at elli bior, at ei 
komi ellin öltum til fallz. Oc er ná þat sattatsegia» 
at vœir munum skiliazi oo mun þá betr hvftmtveggia 
handar, st þer komit ei optarr mic at hitta, ec 
mun enn anuat sinn veria borg mina meo þvflikum 
yælum, eþa avcnjjn, svA at ecki valld munut þer á 
mér íá. En er þórr heyrþi þessa tavlu, greiphann 
til hamar^ius .00 bregcr á lopt, en er hanuskal íram 
reiþa, þá.sér hann þar hvergi Utgar^a-Iioka qc þq, ,zcti.vGoo^Ic ^TLFAGINNJNtí. 6i 

HTJr haiin aplr tíl borgarianár, oc œtlaz l>á Srir et 
'bríóta borginai þi sér hann ^ar vavllu víþa acfRgra, 
ín Önga borg *). .Sn;ýr liann í>i aptr Oo ferr ]ei§ 
Bína> til |ies9 er faann kom aptr i þrúivingá. Eti 
^t -er eatt et segía, at 'þi hafþi hann ráþit firír sér 
at leita tU, ef saroán mættt bera fundi Þeírra MiS- 
gar^orms, aem si|>an •nv^. Nd œtla ^cenganLunna 
jþér aannara At segia ef þesn iero t^Drs: 

48. pí mselti Gánglerí. Almikill er firir sér 
Utgarþa-Loki^ cn meo veplum óc fiölk-jngi ferr hann 
miðe', én Þst má siá at hann er mikill iirír sér, at 
faann átti hirSmenn þá, er mikinn miU hafa. E a 
hvart h«fir pórr ecki þessa hðfnt? Hár svaror. Eigi 
«3* þat tíkunnigtt Þ'^'t ei sé fræþimenn, «t þórr 
lcicritti |>es8a fetcioa er íiú. var sagt^ oc dvaldiz 
ecki lengi höma ácr hann bíöz svi skyndlliga lit 
fo-]þaríi"i^j Bt hann hafþi ei reio oc ei hafrana oc 
ecki favrnneyti. Géck hann út of M'ibgaTO sva sem 4a. 
i£mgr drengr, oc kom 'einn aptan at qveldí tii iot- 
ains nockura, si er Ymir ^) nefodr. þórr dvaldix þar at 
gistiagu a£ náUina. En í dagan «tóo Ymir upp, oo 
bióz at ráftásæ tíl fiskutr. En |>órr sprdlt upp, oo 
Tar skiúlt búinn, oc bao at Ymirskyldrhannlátu róa 
'á BCe meo sér, en Ymir ap^gír at liUl licsciud mundi 
Mt hoiium veraj ér liann var lititl oc iíngmcnni citt 
"oc mun {lic kala, ef ec sit mk lcngi oc ularliga ^) 
kem ec em vanr. Eii þjrr sagþi at liaon muadi róa i) Hér segir ki Þri er tdit fár «t áxaga. Miditarf xuriDÍna l/. ;i:v,.G00^k" 6a GTLfAGJNíllNa: 

tnega firlr tvi frá Itmdi^ at ei tbí rist hrárt ' harttt - 
muntli lyrr heiþaz at íóa utaD) oc teiúáiz pórr i'óla-- 
ínuin syA, at þá var búit dt Imnn milndi þegar láta 
liamarrinn skianna ') I'onum; eDhaDn'letþatTÍcberaz) 
|>ví at Iianil l)tigl:>iz~|>á at reyna afl siU í avcrunt 
sta^. Hann st)ur][ii Ymi Ilvat E>eir skylldtl hBTa at 
beitum> enYmir bao hann fá ékt siáiran beitur. þá 
fetleriz þðrr á braut þáiigat er hánn sá arxnafloklt 
noktfVotn^ er Ythir átti: hanil töc hinn tnestauxaDit 
er Himiiibriótr *) hét, oc aleit af havfuþit, oc fót 
tneð lil siávai'* Hafþi tá Ymir iitskotit dÖkqvanum' 
þór géck á skipit) oc settÍE í austr>-rúill, tbctvœr ár* 
ar oc reyri, oc þóttl Ymi skriþr verþs af ró^ri 
bannZ. Hjrair ^) rerí í háUinum fram^ oc éóftix 
skiótt rócrinni sogþi þá Hýmir at þeir Torukomhií 
á tiær vazlir, sr hann Var vatir at sitiat oc di-aga 
Hata fiskat en þárr qfea ViHa róa myklu lengra, oc 
tócu þeit* enn snerliróé'r^ ðagþi Ytnir þá at þeÍTTorti 
^knmnir avá lángt út, at hætt var at sitia ntar firir 
Miligarliiíormi, enn þórr qveiít mundií röaeinahríþi 
oc fivtl gerþi hann, eíiD H^mir var þá allúkátri Ea 
þá cr þórr lagþi upp áramar, greidiU hann til rao 
helldr sterkian> oc ei Yar aungDlIinn tninni eþa ú'- 
ramligre, þar let þórr koma á atutgUlinn íivxáhavf'- 
nþit , oc kestaþi firir boré tic f6t aUnguIIinn til 
grunnz, oc er þá ðvá satt at segia at engu minnr 
ginli þá þór MiCgarþzorm, en Utgarþa-Lokí bafþi 
spottat Þór, þá er faanu hóf orminn upp á bendi 0(k«ll«0. i) Woúuhjiiti O.lUmaziidi SiVt fj Ymit 0- S. tíalm§ii GTLFAGJNNING. 65 

flér. Mírgarþzormr gein ifir oxahsví'uþit, en avoag* 
ullinti vá l góminn orminum: en er orinríDD kcDodi 
^ess, brá hann vÍO <vá hart, at biþir fanefor þórs 
Bkullu út á bordinu'), en ^á varS þórr reiér, oe 
færþÍK j ásniegin; spyrndi'við flvá fast, at haOD lióp 
báþum fólum gðgnum 8kipít,oc spymdi vio gtuDai^ . 
dró þA orminn upp át bort>i. En þat má segia at 
engi hefir sá sét ógurligar siÓDÍr, er ei mátti þat 
fliá, er p6rr hresti augon á orminn, en ormnna 
star^i neþan i mút, oc btés eitrinu. p& er eagt at 
íötuninu H^mir gerþiz litverpr, favlna{>i oc rœddí:!, 
er haaD sá orrainn, oc þat er seerÍDD föU út ocinft 
of nðkqvan *)! oc í t*i bili erþórrgreiphamarrinrt, 
oc íær^i á lopt; Þáf^luiaþiiðtuninntlI&gnsasinUgOG) 
hió var pórs af borþi 3), énormrínn «avkl>i2l flcdnrl} 
en þórr kastaþi hamrinum [eptir honum, oc icgia 
menn at faBnn Jysti af honum havAiþit viþ grunri'- 
inum *1, en ec hygg hitt vera þfer salt at segia, at 
Mi^gar', 2armr lifir enn, oc liggr í siá. E^ pót 
reiddi tíl hhefan oc setii tí$ eym Ymi ; svft at hann 
iteyptiz firir borc, oc sér i íliar honum ^J, en þórr 
ét til lanndzi 

4g. pi mælti Gjngleri: faafa ook^oit méiri 
ti|>indi orþrt meo ásunum? allmikit þrekvirki vann 
J>órrí þessi fer^. HársTaror ^). Yera mun at segia 7^ 

i^ út if bordinu O. Tid iKirdíMn S. V. 

11) (%ll kn kolUir 5. ftll fmi nockot V. 

3) á bordi O. Tiþ boTÞInu U. S. , 4) Iil6nnfimiti O. 

6) ok Inirt Tiþ eyra jíJtninuiB srl it baBii itejptis U horþím, lA 

lauit af honum hiTfatit.viÞ bn . . . C. 
6) Fri lifliti Balldrt ok Ibr Htamib» iB Hiliw $m. V, isit, 
7j Vom atm rera gt teffm S. ..Googlc 64 CTLFAGimNG. 

frá Þeim' tfþmdum ' ex nieira þótti vert Aránom. &i 
43, þat er upphaf Jtessar savgu at Boldr en góþa 
dreymdi drauma atóra oc hi^ttliga um líf sitt. Ea 
er hann sagþi ABUUum draumnna. þibáruþeirsam- 
an ráO «n, oc var þat gert at beioa gríþa Batdri 
.firir aUzkonar háaka: oc Frígg tóo svardaga til þeas 
st eyra skyldo BáUdrí elldr oc Tatn, iám oc allz- 
konartDálmr,8teinar^ iðrÞÍn, Tiþimir, 8Óttiniar, dýr- 
■ in, fuglamir, eitr, ormar »). En er þetta Tar gert 
oc -Yitat, þá var þat skemtun BaUdrs oc Asanna at 
hann skylldi standa upp á þípgum, en allir acrir 
•kylldu Gumir skióta á hanu^ sumir havggva til 
sumir beria gríóti. Eu hvat sam at var gert sakaoi . 
haun ecki, oc þótti þetla avUum mikiU frami. £n 
er j>eUa sá Loki Laufeytarson,' þý hkaþihouum ill^ 
«r Baldr sakaoi eckí. Haaa. géck tU Fensalar til 
Friggiar, oc brá scr í koBu liki: þá ^pyrr Frigg, ef 
«ú koni YÍB«i hvat Æsir hö^ux at. á ^íagiou. Hoa 
•tagþi st allir skutuatBaUdri^ oc þat at iiaan lakaþi 
eoki. þá meelli Frígg. Eigi muRu v^p eþa viþir 
.graada BaUdri; eiþa heQ ka þegit af avUum þeÍQi. - 
^á spyrr konan; hafa aUir lutir eiþa unnit -at eira 
•Baldri? pk svarar Frigg. Vejc viþar-teiniíngr einn 
jirír austan ^) YalhavU, sá er Mistilteína káUaor, sá 
^ótti niér úngr at krefia ei^BÍna. J>vi næst hvarf 
kouan á braut;'en Loki tóc MistÍUein, sleit upp oc 
gcck til þíngs, En Havcr slóo utarlega i mannhríng'- 

inum^ 

. i^ •itrid, uraiariiÍT 0- rught nð eitroTiiuu- U, 2} T*^**" ^* ^* 

■ " D,q,i,.cdbvGoogli: GYLFAGINNING. 6G 

inum, Þviat hagn var blifidri þá niselti Loti við 
faann: hví slcýtr þú ecki at Baldri? Hann svarár: 
|>viat ec sé ei hvar Batdr er, oc þat annat at ec 
fm vápnlaus. þi mtelti Lok.i: gerþu þó í líking 
annarra menna, oc veit Baldrí sæoid sem acrir menn; 
ec mun vísa þér tilhvarhann stendr, skiót at honum 
vendi þessum. Havor tóc mislilteininji, oc skaut, at 
Baldri at tilvisun Loka: ilaug slotit í gognum hann, 
oc féll hann dauor til iarþar, oc hefir þat mcst óhapp 
Terit unnit mec goþum oc raavnnuni. þá er Balldr 
var fallinn, þá félluz avllum Asum oraavk oc svá 
faendr at taka til hannz; oc sá. hverr til annars, oc 
Toru allir meo einum hug til þess er unnit hafþi 
Terkit: en engi mátti hefna, þar var avá mifíillgríþa- 
staér. En þá er Æsimir freistu|>u at mæla, þá var 
hitt þó fyrr at grátrinn kom upp, svá at engi raálti 
avorum segia meo orþunum frá sinom harmi. Enn 
Oþinn bar þeim mun verst þenna skaþa, seai hann 
kunni mesta skyn, bversu mikil aftaka oc mis^a As- 
unum var i fráfalli Balldrs. En er gofiin vitkuþuz, 
þá mælti FrÍgg oc spurþi, hverr sá vseri meér Asum, 44, 
er eignaz vildi allar ástir hennar oc hylli, "oc víli 
hann riþa á helveg, oc ireista eí haan fái fundit 
Balldr, oc bióþa Heliu útlausn, ef hon víll láta fara 
Balldr, heim í Asgaie. Eo sá er nefndr Hermóþr 
enn hvati sveinn Oþins, er til þeirrar fararvar?.- J>á 
var tekinn Sleipnir heslr Oþins, oc leiddr fram, ov, 
steig Hermó^r i þann hest, oc hk-ypti braut 
7 D,q,l,.cdbvG00glf 66 GYLFAGINNJNG. 

£n Æairmr tóku lik Balltlrs oc Hutlu til sævarj 
Hringliorui Iict ekip Balldursi hann var allra ekipa 
meslr, liaiin viiáu got)ÍTi framselia, oc gera þar á 
bálfavr BaHcirs, en sfeipit gecfc livergi frara. t>á var 
eent i [olunliei ina eplir gýgí feirri er Hyrrockin ') 
hút; en er hon fcon), oc reic vargi, dc háf^i havgg- 
orm at tauunim^ |iá lióp hún af bestinum, en O^- 
inn taUaþi til berserli fióra at gseta hestíins, ot: 
fengu þeir ei halditHema þeir feildi hann, J>á gécfc 
Hyrrockin á framstafn navkqvaas, oti hratt fram í 
fyrsta vi^bragþi, sva at ellðr hrautorhlunnunum oc . 
lavnd avll skulfu. þá var t>6rrreier oo greip hamarr- 
ínn, oc UMiiidi þá brióta bavfut hemiar, áðrengoþin 
avll bácu henoi fríþar. þá var borít út á ckipit Ifc 
Batldrs, oc er }>at Rá kcm'a JiannzNanna Neps doUir, 
þá sprack hon af harmi ec A6, var hon borin á 
bálít, nc slegít i elldi; þá stoo þórr 'at, oc vigþi 
búlit m^o Miölhii , en £rir fótum faamiz rann dvergr 
nockurr, sá er Litr nelndr, -en ^rr flpyradi fæU 
sínuni B. hann , oc hratt honum í eldÍBB , oc brann 
hann. En þessa brennu sótti mai^konar þióo, fyrst 
at segia frá -Oþni, at með honuœ íór Frigg oc val- 
kyríuT oc hrafnar hannz, en Freyr ók i kemi með 
gelti þeim 'er Gullinhursti heitir «{ia Slicmgtanni -*), 
en Heimdallr reié hesli (þeim er GulUoppr Jicilir, 
en Freyia kavttuni sínmn. iþar fcÖmr oc mikit lólc 
Hrímþursa oc Bergrisar. Oþipn lagþi á bálit giiilring 
þann er Draupnir heítH- , honum iylgþi Mþap sú 
nálti'ira, at luua ní-undu bveria nóU drupu af honuna 

1} Hyrrokin O. V. ITyrtikin X s^ SligruUuBJ V, 

_ _ ... Coogk" GYLFAG INNIN G. 67 

8 gullringar iafnli avfsir. Hestr Ðalldrs rar leiddr 
á bálií mí-o avllu reiði- 

Eii þat er at segia frá Hermóþi, at hann reio 
níu nætr davckva dala oc diúpa, svá at hann í-á 
ecTtÍ, íyrr en hann kom til árinnar Ginllar, [ocreio 
á giallárbrfma. Hon er þaykt l-^siguili ')■ Mócgucr 
er nefnd mær sú er gœtir brLtarinnar, lion sptn-þi 
hann at naíjii eþa ætt, oc sa^þi at liinn fyrra <lag 
riþu uin brúua 5 fylki dauþra inanna ')," en eigi dynr 
brúin mionr ^) uudir einmii þér, oa ei hcfir pá lit 
dauþra manna: hvi riOr ^ 'i hér á helveg? Haiin 
svarar; at cc skal ríca til Heiiar at leita CaÍldrs, 
eþa hvárt hefir þii nakqvat sét Balidr á helvegi? 
En hon saf>f]i at Balldr hafþi þar riþit um giíiliar- 
brú "en nicr oc norcr liggr lielvegr. þá rciö Her- 
n]óf>r far til er hann kont at helgrindutn; þá slé 
hann af heslinum oc gyioi hann iast, sleig upp oc 
keyrÍJÍ haua sporum, en hestrinn lihóp svá hart ifir 
grindina, at bann lcom hvergi nasr. pk reio Her- 
mócr heim til hallarinnar, oc steig af hesti, geck inn 
í havlllna, sá ^ar sitta i avndugi Balldr bró^ur sinn, 
oc dvaÍdÍK Hermócr þar um ntittina. £n at morni 
þá beÍddÍK Hermóþr af Heliu, at Balldr skylldi ríþa 
heim nsec lionum, oc sagÞÍ hrersu mikill grátr var 
Bitð Aeuni. En Hel 3agl>i, at þat skylldi svá reyna^ 
hvártBaÍdi' var svá ástsæll sem sagt er "oc ef allir 
lutir i heiminum kykrir oc dauþir gráta hannj þá 
skal hann fara tii Asa aptr, en haldaz meö Heliu 

eit BalUr hk med 5oð nuuoa ff. .Cooglf 68 gylfaginning: 

ef nalcqvarr tnælir vio, eþa vUI ei gráta.' þá stóo 
Horiiióþr iipp, €0 Baldr leiþir hann út orhavllinní, 
oc tóc iiriiiginn DraupnÍ, oc -sencli O^ni tilminia, en 
Nanna scníli Frif-f; ripti ') oc enn fieiri giafar, Fullo 
fíngrgull. pú reiö Hermóc'r aptr leið sína, oc koin 
i Asgarc, 00 sagþí arll tíjþindi þau er -hann -hafþl 
sét oc heyrT, 

pvi næst sendu Æsir um allaa lieio] erindréka,' 

45. at bicia at Balldr vœri grátinn or h^iu, allir gerþa 
|>Lit: mcnnirnir oc kykvendin oc iörþia oc 'Steinamir 
oc tré oc allr málmrj svá seni þá muDt sét hafa at 
|itissir lutir gráta, þá er ^eir koma or frosti oc -i 
Iiita. pá t;r sendimenn fóru heira, ~oc hÖfþu vel 
rekit sin eyrindi; fínna þcir í helli iiokqvonim,l]var 
f^ýgr sut, lion nefndiz t'avck *); þeir biðia -haaa 
{>ráia Baldr or lieJÍu, hon svsrsr; 

þ:tvi-k niiin ^rúU -ly^t né dauSs [nau1I:a éc 

I<uiiHtm tái-uin 'kaUs sonar '); 

}is1Ufs báHarar: faaldi <) -Hel >v{ «rliefir! 

[ En >ess ^éta menn, at þor hafi verit Loki -Laufey'-, 
iar soa, er ilest he&r íllt gert mév Asam. 

50- pé. tnœlú -Gásgleri. Allmiklu koniLvki á 
leiS, er hann olli íyrst þvi -er Baldr var Tegina, oc 
svá þvi -er hann -varþ ei leystr fuá faeliu, eþa hváií 
vaiþ lionum .^þessa nakc[vát hefot? Hár aTar-ar: goWít 
var lionum þetta svá-at hann -mun lengi kennae. pí 

^g er guþiii voru -or]>ía -honum -svá reið sem voa var, 
hliriiJ liann á braut ^), oc fal sic i iialli nokqvoroj 

i) iw.ii S. falid í/. 3) þavkt Eí.töckt S. 

4) Þj,".í O. C/. haf. K. ' 

í>j i.„r v-r Lolu rauxar, HcT£otuiri«ro þBtvomtuuKHt.Lúkal'. GYLF^GINNING. 69 

gerþi Þa' Inia oc 4 ttyw, at hann mátti 8iá or hús- 
inn i allar áttir.. En opt um daga brá bann sér i 
laxliki, oc folz I»á j>ar sem heitir Franángrs fors, 
þá hugsaþi hann firir sér, hveria yæl Æsir niun^u 
til finna, at taka hann i forsinum. En er bann sat 
1 húainu tóc hann lin oc garn,. oc reio á mös- 
qva >■) Bvá sem, net er si&an, en eldr brano firip 
h.onum. pí sá hana at Æsir áttu skamt til hanri?, 
oc haf|»i Oþinn sét or HUþskiálfinni hvar bannvar: 
faana hlióp þegar upp oc út í ána, oc kastaþi net- 
ifiu firam á eldinn. En er Æsir koma til hússttis, 
þá géck sá fyrstinn, er allra var vitraztr er Kvásir 
heitir: oc er hann sá á eldinum favlskonn er netit hulþí 
brunBÍt» t^i ftkildi hann at þat mundi vælverutilut 
taka fiðka,, oc sagþi Asunum. því næst tóku |>cir 
oc gerþu sér het^ eptir |>vi sem þeir sd á favUka, 
at Loki hafþi gert; oc er húit var netit, þá fara 
Æair til árinnar, oe kasta neti i forsinu, béllt pórr 
enda avcrum "), qc avorum héldu allir -Æsifj oc dró^ju 
netiL En Loki fór fírir^ oc legz nior Í mÍUi stejmi 
tveggia, drógu þeir netit ific hann, 00 kenndu «t 
kykt var firir. Oc fara i annat sinu upp til forsiiifi 
oc kasta út nelinu^ oc biada vio svá þú»gt at ci 
skyli undú: mega íara. Ferr þá Loki firir nclinu; cu 
er hana tér at skamt var til sævar, þá hloyprliann 
upp ifir þinulinn, oc rennir upp i ÍQrsÍiin. Nú sa 
Æsirnir hvar hann fór: fara enn upp til forsins, oc D,q,i,.cdbvGoogle 70 GTLFAGINNING. 

•fcipta lí'ÞÍnn í tvá staci, en þ<irr veSr þá rptir miéri 
niini, OG fara svk tíl sævDn Gn &{* Loki séi ivk 
kosti: rar þat Hfsliáslci at hlaupa á sæinn^ en hiLt 
Tar annsr at hlaupa enn ifír nclit; oc þat gerjþi 
hann, hlióp sfMn snaraz í6f n(>t|>iniiUnn. þúrr f{ríip 
eplir lionum, oc tfic um hann, oc rcndi Iiann i hentli 
liontim, sv&atstafar naf ') höndin vio spnrþ-in, oc er 

47. Crir í>á savk laxinn aptrmiór. NiV var Lofci tek- 
inn gri^alíitis, oc íarít meo hann i liclli nokqTorii. 
Jíá tóku ;.(ir Jrriár hellur oc s(;Ilu á vgg '), oc iustu 
jaiif á lipllunni hverri. f>á voru ItkiHF synir Loka 
Vali oc Nai-i J) eþa Narfi; l)ing'í>u .'^Esir ViJaívarga 
!■'.!, 00 rcif hann Narfa brofiur Binn.-" j)i tóku Æsir 
j..^,. ■ hannz, oc bun<lu Loka mto yíir {>á þriá 
;. ■ii^', ■ ::in uudir herþum, annar undir iendum, f)i.iöi 
uixiir kdéabótum, 00 uT; u í au bavnil at iirni. pÁ 
tóc SkaH citiorm oc fesli upp ifir hanu sváateitrit 
skyldi driúp,-! or ormiiium i aníllit lionum: en Sigya 
koiiíi haiinz stendr hiá honum, uc hddr möndlaugu 
iindir eitrdiopa,- en þá cr íuU cr jiiundlaugin, þá 
gengr hon oc slaer út eilrinu, cn mecan dr^pr eitriti 
andlit hocium, ^ii kippiz Jiann svu Itart vio, at iÖiþ 
avtl sb Ifr, þat ktillit þí:r landslwiiifla. tíar Lggr haiin 
í bavnduin lil ragntti'avcl<ur5. 

51. pá mœili Gángleri *). Hver tjþlndi eru 
at segia frá «m ragnuravokr? þess licíi cc' eigi fyrr 

48. heyxt getit. Hár svarar. Mikil tipindi eru þaían O mni O- í) eBda I/. 5) NárÍ S- 

t) f ri HmEaltetrí ok iUgaar^iTlrí U. 

D,q,i,.cdbvGoogle 'fSTLFAGINÍHNG, 71 

iat 3eg>a oc morg: þaH en fyrstu at vetr sá kemr 
er kalliðr er Ombulvetr; þá drííc snær or avllum 
æltuai, frast eru þá mikil, eu: vindar livassir, eckí 
n'itr sólar, |»cir velr fara frir s«maii,oc ecki sumar 
jnilli; En áor gánga svá acrir þvit vetr, at þk era 
lua aUa veröJd orastur miklar^ þá drepaz bræ^r ririr 
ágimi sakar, oc engi |>vraiir favor eþa syni i maan- 
dripum oc siGasliti. Sva segir i Völuspá. 

Brsír muiiu lw;ria& búrdúmt mtkill, 

oc ot baTnum veríaz'l íkfggiölld ') ikáliuöld^ 

jniinu systr úngar *) skildir klornir, 

BÍIiom spilhi: 'YÍiKÍaTld TargöM 

bort er »ei h«vMnn», ái*r ■♦) veröld stcypiz. 

pí verþr þat er mikil tvjiindi þickia, at úlfrina 
gleyjMF sóliiia, oc þickir mönnum þat mikit mein: 
þi tekr annar úlirÍQn túnglit, oc gerir sá oc mikit 
úgsgn; stiörnuTDac hveria af hirnninum. pi er oc 
þit til tiþinda, at svá. skelfr iöro avU ðc biÍH'g, at 
viþir losna or iÖrþu upp, en biörgin hrynia, en 
fiötrar allir oc bavnd brotna oc slitna: þi vcrþr 
'Fenris-úlfr laua: þá geysiz hafit á lavndin, lirir þvi 
at þá snjz Miþgarþzormr i iötunmóo , oc sækir upp 
& landit: 'þí verþr oc þat at Naglfar ^) Íosnar, skip þat 
er svá heitir, þat er gert aí nöglooi dauéra manna; 
oc er þat firir því Tamanar vcrt, ef macrdeyrmeö 
óskornum DÖglum,. at sá 'niapi- eykr mikit efni lil 
skipsins NagUars, er goþin oc meiin vildi seint at 
gert yrþi^ en i þessum sæfargánj^ ll>tr Nagliarj ..Coogk" 79 GTLFJGINNXNG-. 

Hrymr heitir iÖtun er Btýrír Naglfara, Fenrii-úlfr* 
ferr meo gapanda iriunD, oc er hinn efri fciöptr vio 
hinini, en hina neCrí vio iÖrþu, gapa mundi hann' 
meira ef rúm vœrí lil, éldar brenoa or augum hannz 
OÐ nömm. Micgarþz-ormr blæss sváeitrínu, at hann' 
dreifir- lopt avll oo lög, oc er hann allógurligr, öc 
er hann á aora hliþ úlfínum. I þe^um gn-^ kloliiar 
himininn, oc ríþa þaoaa Muspellz* synir: Surtr rior 
fyrst, oc firir honum oc eptir bæþi eldr brenaandi; 
íverþ hannz er gott miÖc, af þvi skin biartara, ea 
a£ sólu, en er þeir ríþa Btfravsri þá brotnar hon 
sem fyrr er sagt. Muspellz megirsseltia framáþing- 
völl er Vigriör heitir *), þar kemr oc þá Feoris-úlfr 
oc Miogaroz-ormr, þar er oc þá Loki kominn sc 
Hrymr oc meo houLua allir Hriaiþursar, en Loka 
fylgia allir Heliar sinnar, en Muspellz synir hafa 
einic sér ^) fyiking, er sú biört mÍQC Völlrion Víg- 
riör J) er loo rasta víðr á hvern veg. 

En er þessí tiþindi verþa, þá stendr upp Heim- 
dallr, oc blœs ákaflega i Giallarhorn, oc vekr upp ^ 
avll gu^in', oc eiga þau þing sainan. þáriorOþin til 
Mimis brunnz, oc tekr rio af Miini Crírsér oc sínii 
hþi, þi skelfr askr Yggdrasils, oc- engi lutr er þá 
óttalauB á himni eþa iÖrþu. Æsir hervæþa sik, oo 
allir eiaheriar, oc sækia fram á völluna: riþr fyrstr 
Oþinn mee gnllbiálm oc fagra bryniu oc geir sinn, 
er ödngnir *} htíiUrj stefnír hann móti Fenris-úíf, í) riþa á ■íöllhn VlEriþ;B U. i) ■paitiig O. l^yRr íir K. S. 
3) VÍKri^un {/, 4) faaiiii O. í/. «■ jf. »g S. kafa Gagráx. 

_ _ Googlc GrLFAGINNING. <j5 

en pÓTT fram á aora hli5 honuiu, oc má hann ectí 
duga honum; ^ví at hann befir fulU fáng at heriaz 
Tio Mic'garþzorm. Freyr þerst móti Surti^ oc vércr 
harér samgáDgr áor Freyr fellr, þat ver|ir hanss 
bani er hano mÍMÍr þess fainnz gó>a srerþs^ er haniv 
'gaf Skimi. pá er «c laus orþin hundrian Garmr, 
er bundinn er firir Gnípahelli ^^ hann cr liitmesla 
forat, hánn i víg roóti T^s oc verþr hvárr avcruju 
at akaSa. þórr berr banaorð af Mivgarþsormi, oo 
stigr þacan braut níu fet; þá fellr hano dauþr til 
iarþar firir eitri því, er ormrinn blæss á hann.. Ulfr- 
inn gleypir Oþinn, verþr þat hannz bani: eri þegar 
eptlr sn^z fram Viþar, oc stígr Ö5rum fæti Í necra 
keypt álfsioSf á þeim £eti hefir hann þann skó, er 
allan aldr hefir verit tii-samnat, þat eru biórar, þeir 
er meuD aniþa. or skóm sinum firir tám eþa bæl, 
þrí skal þeim biómm brautkasta eá macr, er at 
þvivill hyggia, at koma Aðunomat li'; i; annarih«ndi 
tekr hann enn efra keypt úlfsins, oc rífr snndr gín 
hanBz, oc verþr þat úlfsins bani. Loki á orostu vio 
Heimdall, oc verþr hvárr annars bani. því næst 
sl^ngr Surtr eldi yfir iörþina, oc brennirallan heim. 
Svá er sagt i VÖIuspá. 

Hátt blæM HeinidtUr mAt (tandandi, 

Íorn er á lopti, ymr it aldna trö, 

mælir OÞinn en idtiin losnar ^). 

viS Mima *) liavflit: Hvat er tnei Asnni? 

ikelfr Yggdraaila livat er taci Alfuin «)? i) GnJpBluadi U. 3) Miinú U. S) Æ«ir eni á ^iiigi U, ' 
4) hTBt med Aayniain? C. D,q,i,.cdiii.Gpogk" ,4 crif-á CíZirNXJíÉf: fyaa aKr Jiitanlieiinr^ 
Æsir 'i** ^ Þí"S* ')> 
■fytiia drn'gar 
£rii steiDdurum 
wgbergi >) YÍsir. 
Vitu$ ér «BB eSa tivát? 

Hryoir eer auiUn, 
faefiz lind £rír^ 
8UJS Jdrinungaadr 
í iðtun-mciÞi, 
crmr knýr unnir, 
en ari hlwíkar »), 
Blitr nái NiJfaTlr*), 
Naglfar losnar. 

KiÖU ferr anatan 
koma muim Maspellz 
of lavg l^Þir 
en Loki stírir 
l>ar 'to fiíl-megir 
nei Frcka alHr 
>eini er briiÞír 
Sjlda i favr. 

Surtr fcrr aannan 
Dist aviga leivi *) 
akinn af sverÞÍ 
SÓl valtíva: 
griótbiörg gnats 
en gífr rata, tvoÞa halir Lelvef. 
en himinn klofuar.' 

^ kömr Hllnar 
harœr anaar fraift^ 
er OÞin ferr 
TÍ& nlf vaga; 
en bani Sejia 
biartr at Surlii. 
I>ar mun Friggíur 
falla ángan. 

Geugr Ol>ins son 
viS úlf vega, 
Vifarr oí v^ *) 
at vald-^ri, 

lœtr baun megi hvcírÓBga 
niund of standa 
hi^rr til biarta; 
fi er hefut favtr. 

Gcngr inn mxri 
mSgr Hlóájmiar 
ueppr «f ') naÞrí 
DÍðs liqTÍÍnamf 
er af nu5ÞÍ drepr 
Miigariz vcorr; 
munn Iialir alltr 
heinistoi ') ry>í«." 

Sá\ mun sortna 
savckr fvld í mar 1) .1. V. « 0. iifir gar fr'" ymr. 

a> Þ«n,íj O. S. TcgíbFre* ^- " V. ftUÍr £t tíoj Ií<,». 

Í) þ4>i«ía O. sTra mun hUcka K, S. 

h) niiUólií 5. 5) lævi O. 

(i) rídr of v«g O. Vídar um v«g S. 7) "epr "t K- J. 

iý lieimsteld K, S. $tm ^ykitt atiiÍngvUiui. Ajiaart tttia K. ee 
S. pttiar ttétr iH„liu Uaur fjrtt i pttiam yiiuktliínpi ca 
Patnig iraHait fmktiagid, ktf ig ptí umirtytl rSiiinú tptir 
Viluift. ^tiMtr 6 fíiurftUiT V. it. D.,.i,zcdb.Google faTerfa aF bimni «C ilcfraari, 

heíÞar ') •tiörna*^ leikr faár hití 

gciiBT eimi Ti& liimin alálfMii: ,. ; 

Her segir eno svá *); 

Vigri^r beitír tCUv, bmnðnit rutk' 

er finiiaz vigi at hanti cr í bTeriaB T6gh 

Surtr «c cn írasn gof : «í cr Þeim TBIIr TÍtaír. 

52. l>á ntælú Gángterí. Hrat verþr þá eptir^ 
*er brendr w himin oo iÖro, oc heimr allr, oc dauo 
goþin avll oc aUir eiiiheriar oc allt mannfólk? oa 
hafit þér áér »agt, at bverr mal>r skal lifa í nokqvor- 
nm heimí um allar alldir. pá sTarar Hár. Margar ^9^ 
era |>á vistir gófiar oc margar iirar: bazt er f>á at 
vera [á Gimie ') i hitBirij oo allgott. er til góÞ* 
dryckiar þeim er þat Þikfcir gaman i ^eim sal er 
Brírnir heitir, haifn- steadr oc áhimni ^); si er oc 
gój>r salr er stendr i NíþafiöUum gim: af raofiu gulli, 
«á heitir Sindri; í fessum savlnm skulo byggia góþír 
menn oc siþlátir. A nástravmÍHm er mikill salr oc- 
illr, oo faorík norcr dyr, hann erocofina allr'ormft 
hryggium [sem vandarhús ^); en ormahavfut avll 
vitu inn i húsít, oe blása eitri, svá at eptir satnum 
renna eitrár, oc vaþa j^ær ár eioroiar oc moTgvarg,- 
ar, syk sem hér segir ^J, 

Sal vcit ee stanifa fálla etlrðropap 

siJhi frarri iim of Jióra; 

iiú-slrsTiiilu h', (á er lindiu salr 

.iioror lioi'fa dym vrma Rryggiuin< 

O lieUlum 0. O Vartrúfla. id. f» !■«« erÍBJi felUr V. &u 

3) f'íl't O. Bi. i Gimli metr Siirtl l/. 

4) itenilr i 0)101111 O. f>k gott er tít lÍTjckn i Brimh P, 
- , b) JifUr 0. Hii tri »g V, 6) L Fibufá. ..Co'o^If 7& 6rs.Fj.ají{mNÉ: 

S):nlb Þar TaÞ^ . meiiit meiimarr 

SÚRga atrauma o& morÍTargu'- 

£a i H.vergelmii'er yefst *); 

tar qTelr NíStiavggr- 
aái-fJteD^Bengna^ 

SS- þá mœlti Gáaftleri^ Hyárt lífa' nokqvorr- 
gcÞin I>á?, eþa, e^ .Þá nokqvorr iör§ elia bunin? 
Hár , evorar. Uppsk^tr i5r|iHnnt. þá or saenum, oc 
«);, þi grœa oc favgr,, vaia þá acrar 6«ánJr. 
Ví|)arr oc Yalí liía, avá. at eigi hefir saerítt oc Surta 
]ogi ^> grandat ^eím , oc byggia þeir á Iþa~ 
velli ^^ ,^ar sem fynr var Asgfircr. Oc þar koma 
l^ synir þórs: Móþi oc Ms^ní, o.c haía fiar MiöUni. 
pví næst koma þeir Balldr oc Havor írá Heliar: 
setia^. þá allír samt oo talas viþ,, oc minnaz á lún- 
ar ^). fiínar> oc ræþa of tíþindi |:au er fyrnim faöf|iu 
veritt ocMiþgarþzorm, oc um Fenris-úlf: þáfinna þeir 
í grasÍBU guUtavflur ^ærf er Æurnir höi^u átt Svk 
er sagt *). 

Viíarr oo VaU MóSÍ ") oc Magai 

byggia Te go>a skuto Miölni bafa 

>ú er aortnar Surtalogi: Viiijnís at VigProti ?). 

£En liaraem heitirHoddmímíe-holItleynazmenn 
tveirí Surta loga er svi heita: Lif oic Leif|>iasir, oo 
bafa mergÍDdaTggvar firir mat. Enafþesium mavan- l) jllm vest S. tykiil tkrifatinn ktft ittUá mir- JXMu < 
jirí er«r ktaíiagrr úr fti, lil ad fytU aff erindidi m 1 
taunar hi/uadarÍBt ori ag tVU ikáláiiat. 
■j) SvsrUlogi V. J) EiÞaTeUi V. 4) raunir 5. 
5) Vafþnid. 5i. 6) ptnitig O. V. Meai ÍC. S. 
7) V'gnigs íjnir at TietoÞl V, VÍ31ÍS lafa at Vigtrote í. ;i:,,.CooyIi: Tjm kemr svá mikil tynslóý -at byggTÍz leimr allrí 
8vá , sem hér aegit ''). 

Líf oc Leil>rasir UiorgÍR-^ggrar 

«11 Þau leyr.ai mniia jjgu er at iHat bara 

i bollti Hoddmftnig: ' en ÞaÞen af alldir alaz "> 

Oc hitt mun þér imdarligt f-yckia, er sóiin hcfir 
getit dóttur eigi ófegri en -hon -er, oc ferr> sú Ja 
stigu mdfiur sinnar, -sem hér ■segir ^j; 

Eina dÖttur su ckal rjj>a, 

l>err AlfraVÞulí er Tegin dcyín, 

iSr haiM feoFÍr'fari: -máÞur brautir jii«r, 

■[En DÚ ef þú lcaant lengra fram at spyrU; ^ 
veit ec ei hvA^an Jxer kemr þatj Ærir Jivi «t öiígaii 
inaan heyr^ éc leiigra segia fram aUaifarií, ©c 
nióttu nii -sem þú Jiamt f). 

54- t>ví nœst heyrþi -Gátigleri -dyni jniklahvern 
veg frá sér, oc leit út á Jiliþ -sér: oc í>á er hnmi 
títz meirr-um, 1»á stendr' haníi úli á «létluín velii, 
sér Jiá ODga havil 'ne önga borg. Gengr iiann þi 
leio sína Ijraut, oc kemr heim i riki sirt, oc segir 
þau tiþíndi er bann heíir sét oc heyrt, oc epUr 
honum sagþi hverr macr aVírutn þessar &avjitir ^>. i) en f holdi Mímis llejnaz meýiar i 'Srai'la loga í/. €rlná't Æin<i 

/ Vtf^T. -45. 
aj Lif ok liFpueier er Jrar IsynoE meyiar í Mimls lioli.J; morcln- 

döggva tœr ok J.flr >iin allch- alaz £/. 
5) Víttr. 47. j) ><•« WíffiV £r, 

J) !■«« í/y*/Bii /yr«l» héfu,dtr,n,^g ,pi!rmá!an, -drtgrV. lam- 

«R í' «1(1, og ktnii *to ti ^trii'. Nii ur G. in-yrli- þnltíi, \a ver>« 
.■fnjF mikill, oker hann á aiéttum -velii. Oc er ,ÍÍ!Írnir heyra 

teltí ugl^ gifu þeirr tir Þ«ssi iiÖf« Aiannp-, a< J>« er laiigar 

itim^lr lif>i efajiiz -menn ecki -at allir vien eiiiir þeir Æslr er nú 
-Tsr fiá uf>t ol teislr Æ«ir ct nú »oru, ok var Avto-i>órr kall- 

adr Aia-tórr. ,.cdbvGooglf 7* ifirLFÁGINNlNGl 

ÆPTIRMALX 

jl'a Æiir letiaz þi i ul oc riþa ijiþum tínura; oe 
minDaE i Þ**>" fríugnli allar, er bonum Toiu 
MgÞar, oc g«fa nöfn þeisl hin nTmu er icz erd 
nefad mavDnum oe 8tavf>um {>e!m ei þar Toru; (il 
þ«M at þi ei lingar stundii liþi, at mennakylilu eeki 
ifaz í at allei t«ií «inii þsii Æaii er nú vai fiisagc 
oc þesair, ai þi toiu þau saTmu nayfh gefin. t>ar 
vai þá ..'..-• *) Þ^rr lallaör; oc «r li Asa-þórr,' 
hinn gamli si ec öku-t>iScr, oe lioaum eru kend þau 
atárvÍTki ei Ectoi gerþÍíTidio. Ed þat hyggtameDa 
at Tyrkii ha& «agt fti TTIys«i, oc bafi |>eic hand 
kallat Lolca, þvíat Tyikic vocu banns hiatr meitu 
úvinir. t) Hhdr Utt ■ptut témén m pi Þdnr kalh^, tm if lAtrt 
nntatíi ii tirir m»4r td aiiiirtkiUs eiiilim Ur usai triUkt 

JjrÍfMMf.. D,q,l,.cdbvG0.0glf BRAGARÆDUR'). 5g. Ilnan maSr er nrfndr Ægir eþa Hlfer, harra 5^ 
bió í ey þeirri er nú er kavllut Hles-ey, Iiann vat 
miöc fiölkunnigr. Hann gerþi fero sína til Asgaroz; 
en er Æsir viesu fero hanaz, var honum fagnat vd, 
bc |ió niarpr lutir meO siónfaveríiDgum '): oc uni 
qveldit er drecka skyldi, þí lét OþÍBa bera ian í 
havllina 9verl>, oc voru ev& biört atþar af lýstí, 00 
var ecki liaft Ii<is aonat mej^n vÍO dryekín var setit. 
þá gengu Æsir at gildi sinu, oc settuz i hásæti 13 
Æsir, þeir er dómendr skylde vera, oc svá veru 
nefodir: J>ðr, Njörðr, Freyr, Ti'r, Heimdallr, Bragi, 
VíÞarr, Vali, UUr, Hœnir, Forseti. Slikt saina 
Asyníor: Frigg, Freya, Geíiun, Iþunn,Ger|>r, Sígun, 
Fulla, Naana. Ægi ^ótti gavfugligt ^arum at siíiz; 
Vegg'þili avQ Toru þar tíöldiA meé lavgruoi ftkiöldtun 

1) K, 0. ag V, ktf* kÍT taga almima fyrlriipi. S. ktfr: 
^plyPi "• St. ^ridie Ptrlur kallu Brag«-Hxdur «. a. (i Si. 
<r nt/aU. fentalimu fjrni jwtr 4n Gyíftginniag MnaT). Jþar. 
imib hefir V. tír lÍTligé fjririSga fyrir Jfritu grtia iifi, Frii 
iieÍBlbÐÞi C^uant « Ægi). Ea gTiiaia uÁ\f tr hi- mi).U itytt, 
eg klióJar tre: f>eiiir Æ»r t>ága heimbup at Æ|;i i Hl^ef. 
Aþr hafþi Oþinn honum heimboÞit. Um qvellilit líl; OÞian 
bera iTerd l höllina, ok Ijsti pataf sem logum iiiönurn. þór vat 
t»r, Ntórþr, Frejr, Tyr, Heimdalk-, Bragi, Vií>ara, Vali, VVíi, 
HKDir, Fonetl, Loki. Aaynlor ihkBr, ÍFrigg, Freyia, Gefion, 
Iþunn, Gert.Lr, Siguu, ScolU [a ad nra Fulla), Nsun.. BrjKl 
Æse^it gi íri Dtörgum tíÞindum. / siiuu daiaiiBgu tr tiania ard-' 
aiiliakid mikii iiytt, 4» iá ir iaaikaíáU tnma xn > K. ag O. 

1) &ðLki-n|Í 0. D,q,i,.cd>.Google 8o BRACw AR ÆD UR. 

þar var oc árenginn ■) miöfr, oc mioc drnckitJ 
NæsU ma?r Ægi aat Bragi^ oc áttuz þeir tíO drycfc- 
iu oc orþaskipti: sagþiBraji Ægi frámörgnm tiþÍDd- 
iLiii, beim er Æsir höfí>u átl *). 

56. Hann hóf fiar frásargn at þrír Æsir ftíra 
5i. heiman Of>inn oc Loki oc Hænír, oc fóni um fiöU 
oc eyþimerkr, oc var ilU til matar. £n er ^r koma 
ofan i dal nakqvarn, siá þeír oxna flock, oc taka 
einn iixan, oc snúa til seyþis. En er þeir hyggia at 
lofiít tnun rera, raufa Þ'^i^ seyþtnn, oc rareckisoþ- 
it: oc í annat sian er þeir raufa söþinn, pi erstuod 
var li'jin, oc var ecki soþit; ipæla þeír þá sía á 
milii hveriu þctla mun gfgna. þá heyra þeir mál í 
. eil^ina upp ySr sic, at sá ei þár sat qvaz ráþa 
þvi er eiyi soþoaoi á seyþinum: þeir Htu til, oc sat 
þar avrn oc ei htÍK. pá mælti aTroinn: TÍlÍt þér 
gcfa iiicr fyili miiia af oxantim, þá mun soþoa í 
scy^inum, þeir iáta þvi: þá lætr hann 'sígaz or 
Iréim, oc setz áseyþian, oc leggr upp þegar it fyrsta 
lær oxaps tvÖ oc báþa bógaoa. þá varo Loki reiör> 
oc greip u[>p mikla staung, oc reiþir a£ avlluafli, oe 
r(ik.r á kroppin erDÍnum: Avrninn bregz Tio karggit 
oc íljgr upp; [þá var favststaungio vio fcropp amar- 
iiitiz, oc liendr Loka vio annan enda ^J. Avrainn 
IKgi- hiii't, »vá at fæír Loka taka aié^r ^J griótit «e 

urþir 

1] úreiiigar S. 3) idharz O. 

5'j ia v^r (iist höiidiii vld (tiingiiui, en annir endir TÍd bak wi^ 

4) vid S. uitri vit f. 

D.,.l,zcd=vG00gIC urþir oc TÍþii: hÉnðr thafliia hyggr hann at sHlna 
iRttHÍ »r avilum. Hftotíkállár oc iMéraU^aríliga avrn- 
inii fiiþar; en hand segir at Loki Kkat alílri Uus 
Terþs, Dema hann TeiU bonum syardaga, dt kúuta 
Iþuiiiti út of .Asg2rí> mé(5 e^i síoietí Lokí tíH þil; 
' verþí hann fá láuss, oc ferr til ' lagSraa^wa sJuJia, 
oo.er ei at sinai sog^ fléirí líþindi uiii. þoirra fcié', 
■ iop peii' 'koma héim. ■ En 'at áqveþiiioi átaniiu ') 
leygif Loki IþuDni át Om Asgarjþ t afcó^ líol-.yvoi'n, 
öc ségir at hanfi heiSr Aindit epliliatier hiimii mliiiu 
■gripir t-þídíia:' oc baö at hoá sltal hafa' mt-é swr éíh 
'epli, »c bera fiamán: oc hin. < þá kemr ' þaw p^iaei 
■íölun i-.«TOarham, oc tekr Iþiinni Oe fljgpihrautmt^, 
{oc hefir heimi ^) til búss' síns. [Bn "Æsir urpu illa gg 
Tio hTarf Ií>unDar, oe gerþua |>eit britt hárir oc 
gamlir.- í>á átlu þBir'þing, oc spyrr ;;h-i^err anuah 
hrat flíþairt tíssí til Iþunnar ?); ea ^t var sét 
siþarsf, at hon géck út or áegai^i með. Loká. pi 
Tar Loki tekinn oc fasror í. þíngity.od .vaH 'hoÐum 
fieitit bana éþa píslum'-, - en er hana'>:^rþ ræddr, 
'þá' qvaz ' baiA nmbdix. Bsekia ejitic ) Iþunni í 
lÖtunheimá, ef Freyia viU liá honum Valshatns 
er hön Á. Oc er Jiann íaer vjilahamina, íl^gr 
hann fiorcr i' l()ti»0heima, oe fcenir eiiin -dag 
lil ^">2h iðtuÐs: varhann róinn á'gi£;,'enjyþuim val- 
'ein heítns. Brá Loki - hto^ i b^otartiUj^ :oc.huí'lH 3) oc > þrjmheiio O. heim i t'Tjmhe'im í í tirútifn 
^) .Æsir j«rÞ<ii. æfrir taUiÍ, ök:tiýnr>t) hlBV If u«<t'^ D,q,i,.cdbvGoogle ]' klóin sér, «e fl^r setn mott.rEn er ipi^xí^iifijnheua 
o,Q salinBr IÞiiiinar; lekr:hann, 4triiaFhpmMiPi(OC"íl^gr 
; eptir I/Qt:4» oc ^róa^siigií ílitgnuaii EH^er^jJPsJíftÍr 
. fiá cr valrina flaug mj:ö liUpUtia, qíI byaTi flyrWDH 
flaug; |>á géngu þeiriítiiridHt A?^ro, ocjtiáruÞanii- 
jg byrþar.. af lokarspá'nuia. .- Oo þá qr; Talritiii: 
Jlaiig inn of bongÍDa, ]ét 'liánð iaDazilicr við biorgar- 
Ví-g^tnn, þi aJógu Æsiríir .etdt t 'IolUira^i|u,. ea 
avrninn mátti ^i alaveTa sjk,<er'hann misti' valtim: 
laust þá eliiÍQain i Gþri arnai'ins, oc ,téc; J^áafilug'- 
. iim. pá:. vom; vfi^sirmr nter ' oc '4rapu l7;aiEa.'i|3tun 
.íirjr iaoan -Asg^ndur, oc er þat víg aUfraegt. ' En 
y-,Síaþi .úóítí^ þiaza iötuns .' lóc hidlm oc Jjryniu oo 
.avll hervápo, oc- fcrr.-til: AsgífrJ;?, at hf^'na ,íl>Tl>ur 
6ins; en Æsio bu^Hi Itennii sæU ojc yijrb^tr; oc hit 
'{yrsta at' hiín játtl kiása. sér. manji af Asijbt, oe kiúsa 
at fúlonir'OC siá ecki fleiraaf. :pá sá hqn einsm^nz 
-f-qDtr.fBrkbniiar'fap^, <ic m^ti:, |>cnoa týs. ec^ íált 
<snun iióltiá BBlldri. .Ea.þat varl^jöf^r ^r Nó^tún- 
.Qin. .þa!t.JTafjþí.:^n .00, i 3«(torg.€r^ sinfii, at Æsí^ 
akyldu fiat gðra, er hon hugþi.íit fhe'vc. sk^\du eigi 
Mega,: at háaia. hanab {>á. geiþi Loki Þat,-. at. hann 
haU [um ckegg ^eitar nQkqvorrar, úc au^rufu «nda 
um hjœöior sér "^joclclu þaa 'ýmBÍ eptir í^.wskriEkti 
hvartveggia.vjð háii;. ^á let laola/allaz i kBé.Sfcaþa, 
OG þi Mó Mám vat 'pi Ígiíw,'siBtt..af : Asojina,„hcndi 
viö hana.-- Svil er sagt at Oþinn gerþi þat lil yOr- 
bóta 3J -vig hana, at híHin lúc augu piðsa ackasfa^ 

í ) -»<T ,gBÍtáríkeag unijiv .ÍH'«ÍHÍijniar' £/1 

3] lywr 0, 3J unbúta O. Iflvtr-tdlí £.', D.,.i,zctibvGoogle :SjaAGARÆÍ>VX. 85 

irpjí á-Iufflln,- oc -.gisrþi- af' sliSrnar trser pk ■ nwcllí 
Mgir: Mikill'jiydii .mér þiaxi'ifirnT ser liafa vt-ritj 
vþá'bTers (r^ >sr" b«mL? fir-agi ^arat: Avlvaldi 54. 
liífl'ft^r bámizv-oc 'iiierki maná þéc «t~l'irktft, -cf * 
ec seg! |>er -M hotaiti. Hann 'far inlöc ^ulUuagr, 
«n er bann dó, oc aynir IititiffZ'-skTliIii «kipfa'-árfi; 
Ji4 hsTÍlþiV þclr íníeUii^ «t giiíliriúer þf>ír skiptu; at 
}inNrr'~^7ldi takci mUnnfyUi sínla, oo Qllir iarn morg- 
»r.- Einn 'þeiri* tör þiaíivftrfnftr tí>i, þrrþi Cángv. 
£n.í»at baíum voir orctak' m'i hr'Coís, -atíwlía'nullit 
nuiBntal þessa ÍötHaí en ' viír fehun i ru'nium eþa í 
gdcáUskap>vá, aí nror kavllain'þat mál c^a OnOtae 
t^a..tBÍ þcsiB iötBa. þá uiælti Ægir: þat: t>Ícki -nrfer 
Tcra vel fói^t i rúnnoiL [Dc •óna mælti Ægir"''). 

$7. Hvaþanlftf beSr.lutgz sú i<^cðlt, isrþcrkallit 60. 
Sbáldsiap? Bnagi ðvarar: þat vora a[)]>höf lll þess, 
•t guþin bÖfþu ÓKBÍt vjþ þat fiilk er Viinir -heita, 
«n þeir lavgl^ iaeþ 8Ér friþjleffia,- oc seUu gnþ á 
^ kind, at þiair gecigu hvái'irtveggiu lil ein:^ kcrs, 
oe «{ir)ttu i hrika ^sÍRum; ea at skilnu^ þá tóku 
go{iin oc viídu -ei Wla t^-naz þat griþauiarfc, oc sköp- 
iiOa þarof* iaanÐ, aá lieitir Kvásir.- Waxm cr 'svá 
vitr, at éngi.spy'iT haim þpin-a hita er eigi kann 
hann 'cn'lausn; oc 'liann fór ví^^aum Iitim at lcenna 
jnaynnum' FríE:|»ií oc þi ei- liann kom at heimboþi 
til .dverga nQkqvorra'Fialars 6c Gábira, þá kttvlluþu. 
Í»eir liann mec sér á einma;Í!, oc di-ápa hann, ielu 
renna lílóo uamiz itvuv ker oc einn ketil, oc héitit 

r liitii cg hsimtkiiHjaffr','* ;i:v,.G00gk" 84 3 R 4 <? A-R MP VMt. 

íá OÍi'ærir '),■ en kerin Iifetu, S<&o "oc B^i {fdr 
blenfju 'IiunáDgr vii'lrl'btáritl oé- yaravþar áf miÖor ði^ 
er liverr «■ aMrðckr-Ver^r jl|ál4.«{>a &æþaiiMPr í). 
Dvergarnir sðgþiv A$w» et: StTáair.-befÍli k^st f 
mamivili, firir því st epgt.var, :>« aH-.&ít^y- «1 
spyria.kynpi hami fróííleiks; ■ - -: . ■ - -■ - 

pá buþu'I>esíir dvergsr'til »ía iötni þeiin et 
Gillingr ^j beiLir oc konahannij . [>á.foaþadvei^snnt 
Giltingí at róa á eee. 1060 eér, en er. þeir fúru firir 
lantl fraiii, rÖru dvergamir á bo|>a> oc hv«lf Jþi 3kip+ 
inii. Gillíngr var ö»yndr, oc týDdÍzbaiui;, en -dTei^ 
arnir réUu skip sitt^ oc rém til landz. peir sögþa 
kouu bannz penna atburþ, en hon kunni 1111,/-» 
grct háil. ^á q>urþí Fialar hana, ef henni ninndi 
lni{í!ctl.-)ríi, ef bon ,sæi it á Meinn,Þ«r-er hann halþi 
tvnz, en hoii vildi þat;. þá mælti hann víc Galar 
brú^ur si»ii,- at bana ^kal lora upp fy6r dyniar te 
bon Róii^i i'it, oc )á'ta qvem^teúi tfalla i havf ut henni, 
oc Ulþi .SLT -lei^iaz 'óp hennar; t>c »vk' gsr^i falann. 
. pá (.r ^etla -flpurli SQUúngr jötun son Gíllíog* ^j^ 
i'crr buiin til, -oc 4óc -dvergana oc Ðytr á sæ út, oc 
sctr þá i íTíeí'ar-sker. þeir bi>ia Suttúng ser Ilfe- 
grÍÍJij, oc biú>a Íi.ouum til sællar í favír^Öld miöýin 
tl)'ni, oc ÍDat verþr at saHt meé.JíeÍBi: jBytr Suttiingr 
luiöþiu bciiu, oc hirþir þar aem- heita Hnitbiöríf, 
fiolr t"c'til gatizlu-dótlur -sina Gminlavþu. Af fessu 

-l) 1--1-ÍÍ 0.-[7. Oart'jTlT K. ' , 

aj uic li-ii:iii.-i(tr U. ok íl-5>t.ainndr V. S. . i\ GHIlIngr U. ■■ 
4J l-mnig O. U. Si. Sullúugr brólmrton "GiUmg* JC, i. ,m iHtm 
•'*"■',''"."« 1 '££'«■»;»'«"•'/*''" Amc S. tkrifir allit*i*r, 

L.,|L,z:;í:v,.G00^Ií: ksLifllym ver •k^díkapin Kvásis blóé rfia' ttv^rga 
dnjcktt oþt Jlylli fiþft nakqVarBkmiar lav^ OcmJs 
eþa BoOnaq eþs^Scínar eþa fnFskodt dvcrga (rmrþvi 
«t ^á. miogT flnlii: þeÍBi fiörlalisii ör-skerjini],' vþ'i 
^fttúqgft miöf>, e^a IlnUbiarga - lavg. ■ 

:: -, 68. pí ipaslU Ægir.íiyíyrkt:{tycki iiier fxit moéltí 
«t!t:«Ila «káldsJtB^ laeo f^um Ji«i'(uiii.' li^ hvcrnig 
kötsa ÞeÍT Æsir *) at SuUún^ niiþi? Brngi svai-ar; 
Siá Mga er til þe§á, at Oþtnniibr Ju-iman, oc 'k'oiit fj2 
þar er |>rœlar, níu elógu hey:' liAnrí spyrr ví '^cíp 
viU at hann brv.ni-.liá ^irro, [>eir iáta þvi, þ:i tckr 
lianQ hein af btíltiíér.oc brýndi"), .ea þeáln þóílí 
^t^ .jíámir myk^ub^tr, ooiföluÞU'heinina. li^ii hi).itii 
Viat .fvi at aá er Jkanp* TÍldi '&kyldi .gefa .vi^ Aiól ^X 
«n allir; qroþuz vília^ W bájþu Imnn ser ^eliiiV ori 
bann kastaþi heini^ai i lopt tip^.;-. en er .aliJr vildu 
bwd&) J^ skiptvz Jieii' *\í vi^^.at hverr brá liáimuv 
á bála avonuq. , Qþinn sóttí .til;;liáttstQ|iar til iöluiis 
Þ«ss erBaqgi hét,bro|iir SuHúogs. ^Bauj^i [kallaþi 
ilk fiif'-halld sjktt» oc .sagþi at 2>ripkr- haiiji^ tnu 
}|aY|Í)ll dr^piz, en talÞiz ei vilaqér'y^ vepkin»i>Sa>jí 
en Qþi^a nefndijc firir.honuiT^ B4v)«;erkr,.hann: )<»iicÉ 
at takf^ upp 9 manna Terk, firir Bauga, eo' nwUi ^eT. 
i^ ju^ps eion.drfck af Si^Uúagíi miþi- -Uaugi qvitát 
wsJEÍs ráo eiga af miÞiouni, sagþi at-Suttiifigr.viIiU 
einn haía, en fant qvest buin<nuAduineé)3avlverki.; 

tl lomui tffir Æsir' O. 
a) lÍBna iali ' ~ 

5) höfud ilti S. Si. oí gin, í 
' '4; Uzt eigí hafB rel baUdic ituik6rlui D,q,i,.cdbvGoogle 85 nHAGARÆÚÚK.' 

oc fréistá ef þeir feiigi miöþío. Kavlrerkr vStín ntn' 
sumarit 9 manna Terk firá'Batiga, eiÍBt VetTi bfddfti-" - 
iz hann Baiiga leigu fiihnar. ' pá fítra' Þetr'Mþií/ 
Bangi scgir Siillnngi 'bróÍJurMnum'kBupT-eirra Baví- 
verks; 'cii SuUtingi' syniar þverliga hvera dvopö' 'AÍ 
miþinum. t>á mælti Bavlvertr lH Bauga át^ E«ir 
siiylíðu freista væla nofeqvorra, ef Þelt m^ná'iml^ 
inum, cn Ðaug! lætr {>at vel vera; f>á dregr. Bairl— 
VGrkr-frain nafar þannf er Buti heitir ■), oc mœlti? 
«t Baugi skal bora'biargU, ef nafarrÍDn bitr; haaa 
gerir svi.* þá segir Baugi at gavgnum er borafc ÍÁa.i'^ 
it, en Uavlv«rkr btæs i nafarð raafina,' oc 'hiiðtaí 
sptpdimír opp í móti honum; þá' fsnn hann at Bangi 
vildi sYikia liann, oc bar boraigógnum triargit 'Baugt 
bora^i..enn; enu er Bavlrérkr bJæs annat sinn," ]^ 
fukí;' iflo 8pænirnir„ í>á brás Bavlvérkr í orma lífci,' 
or- ekréið f nararsrauCna , en Baugi stact eptir hoti-' 
tim ^n&frinuín, oc misti Ifannia, ^6r Bavlverkr þtr 
til sem Gunnlaia vári oc lá hiá' Iiienni þríár'nætr^ 
ec' {>á lofaþi hoh ÍioWum at drccka af iriiÞinum'þfiá: 
drytkir f entiiii fyí'sfa dryck dract Tfann allt or cí^- 
rcrJ, ön i- avcrum or Bo?n, i enuih' I>rifiia or'Sóff; 
OG bafþi banii þá ailan mioþinn. "t'á bráz hann í' 
ám^irhamj oc Haa^ 'aem áfcafazt.- En er Suttúngi' *) 
*á ífiiíg arnitrins', tóc harin ser &rriarham, oc 'ilaug' 
^plir.hoHUin, en'ér'Æsir sá hpar-Oþinri flaug, ' þá' 
scltu þeir 'út í garþinn ker eiu. En, er Oþina kom- 

»1 nafari.ia ■ps.wa ct RriiTi lieítír S. n.ifarmn roda P: 
i).í»* hijiy _U. en K. cg 0. kffa: þiaa, km' ttfMiie t»ti fkit- 
'i' fj"'r /«<« ýfirhi/adi 

L.gL,z.d.,.C00^IC brag'arædur: 87 

inn oE Asgsro, Þ^ sp-ýtti Iiann Tipp miþínum í kerin; 
[eii honum var fá irí'nivr komií atíiittiingp niumJÍ 
ná honaaig.at hana stindi, aptr sumaii '^iof>inn, oc >. 
var 'þw eckí ^^tt:.. h^f|>l þat hrerr er vildir oo ' 
köUum vér ^t skáldfida tít *J. En S»ttúnga miö3 
gaf OÞinn, Asunutn, oc þoira ;inÖDtnn er.yrkia kunnit; 
tTÍ kavllnm- vér skídiiskapin feng Oþins' oc fun:l oc 
dryck.hanúz oc gtof hannz. oc dryck Asanna >). ~ i) piMÍg K, Int O. eo sumtim Tspti liann aptr, cr homita varþ 

nær rarasf, hí,va ffll sl;il!ilIiVl.' ut licltlr.iriiir-klr. i7, 
3} Mltr fárar .Edá^ttkur K. 0. U. og S. imiygia kir Ínn fyrho 
ef Skáliu ifÍ4 til þtirrí «rja : ,ív,', ofe a[ k.ilU Kcidar-ty; i« 
tllrtr.mdgrtleÍMgMr, iiU fyrirttpiaT, fiaTiiicit kair tptirmiHinn 
tianíg fjrirmgnaTlaat: Kiin l>i.-tla er m'i . ". . eiin liiku i hraiit 
^leniim. ^ar Átf'ir fylgir in'uir grcin tf Sííitdu i K. og O. 
iUúigi, f.rijmg^arUu': Nú »kú [iU Uyv3 o. .. fr. Mtin. 
*g Þtiia tap i'é algíiagU, ðd kifunirtfúrmílant h^fi tlrifad 
kaam i lauit tlai, af flit in» i hók, itm Ítjirraatadadgrtlninga 
ini4dal Edd» eg Skáldti: aititi upptkrlfan Acfr cUÍ yiiad ht-ar 
Íttia.hiad itii ai inafiítaii, heldr fjirt þjd íbh þar, .icn .11211- 

' ■Mmf*rna Hadtiia rar íti-.'im i<ai hijij: vlrid of leiiii, ••■o ai 
I. gTiin tf Skáldu mii pti miii htfir knr.ii á undaa tptirmita 
Ediu. Simu Tiifytgir S. fuUkamUg* þó kep hán amHli tpi- 
.irmaliMi: rSkv. Í %aiU -Élnrim ng 'íiirrar epúr/flgiaBii X 

■■■tr'iiaarSUUd: NCi stal Ula ■hpyra pitia frririogB%,d ,tori.m 
gimmam «k rtadaa.iúiitiífum: Annar l>HTtiiT Kildu crii Kennijnc- 

■ " ar ok 'Wiiinir BninallvB SkálUU, $.y„aad\: Li-órniim Siálldin lialli 

, 'GnuMidvalUt Sijiitr triiiut Ogkvsdaliatt Eppttir Jusioriu þE.is!irgr 
Bótar. EÍanig tr i U. Mppbaf Skáliu áfait rid nidurUgid ,f 
Eá4u, og tfiinaiiÍBt tptir SragJr. imafarÍT i tamé itai , t* 
haan ir kir miklu tkimri, og þar 'pir fylgir if'gar lagaa •m 

■ ■þár eg HritgHÍri Pi pári f,r4 itl Giirraiargaria; ^í lymVí 
tkiifaritH hafa milad fiigur tUi til ai ihiU Á .^A'idtapi^ 
tlia, bf at Ulí im ÍuiJ-dugii Sn {xr tí hahi kefir ekki giiad 
/li'iif PiridrapB,.'pS ktfir haan.iktifai. i^eiii ilZi Sltáliaiaí,. 
ittiSrH^a' %iorr»' e'f lÍgiBgum^nna-'tal. ^if'f 'rfd eg af n'ii- 
vlíiti^iÍglfiinv um ■iiri fti'd i^l Giiriaíargírda : líiitir þtssi 
thvitilim oTt V.]l\ft Ömírimarini' i >drs,|f;;jiu: (hls. i-2.) krar- 

Stir- fláitid itm .éflir tr. á UiíMduaai^fir, aiill, 4'b ■\*m lil afí 
rVá 'i dripiina; tiaiig af ^yi 'al Hi. JT tr ókrein 1 melra ta^i 
(r« fcn ÁtfÍi ián nMlira. iiuad ririd lú lidéiia í hikinni. Zh 
■' ■iiiiiiÍ'''k^Vti ij'nlt"'tkrifara%í'm' ai'giira lii titaig ágri/i ár tílri 
. tkítda, Xtkr haiA i.4 lií ptr'^tti^ iir . rat írák\>rfi,.i„r fy,i, 
■■ ■ Qti. ít.yalminna frrirltíg, t,o liickiil fl.Vr liefiirSkáldi.lBiwr- 

■ '■mil ÖKhBÍÍi raargra'Motai'-íBiiy^ir t-a>nail ■tna' ÍyiÍ^a þriiiu 

ptimtT Skálik, iim hsm pi ríiia- mtd 'ö/ruH ariuin' iiriktr á D,q,i,.cdbvGoogle EPtlRMALI EDDU., 

il(nii '{léiia 'er náat segia úngufn skáMani, ft»ím '-ef ' 

gimaz, atinema luit eliálrfskapar, oc beyia kér ur^&ól^a 

nitö. forníim' békum,' eþa gíniaz þélr atJHjri'ha ákilia 

þai .er buiit er'qre^it; J>á ekjlt hgan ÞeSsa-' l)ók til 

frQbleiJis, 0G.jteiiit)iii3T. £a .ecltí 'er at gltfyml eþa 

(>9.inT]3 svá. Þeísar . Rivgt, at talca oi. tkáldiita^ii.'um 

rornar kenniiigar, þær 'er 'HaTfulsIiáld haEk.^. líka 

T;ílii .- eii ei skalo krÍstHÍT menn iriia [a 1iei|>íií go^, 

oc eigi ,-í salinyndi þessi^r- s^gnar, pnnan \eg en^ svá 

scm Iicr finrií í upptiafi 'bokar,' er sairt er ffá átburþ- 

v.ta þcini, er mannfölkit viíliz ,frá réttri trúj oc þi 

tiRst frá Tyikiunj, hvernl.g A;iamenu. jþeir^er Æsir 

erii; Itfillaíiir favlsutu. fi;ás3gijir ^sr fri .{lejjn. .ti^ 

jnirijtn er geií^uz í Ttóip^ lii {i^ssAl lati(lfóUUl,sk.yIldi 

n-úa &d áué vera>J. . / ' , ' ■.."■..■.,. 

'PfiawiUB Koniíngr í' Tróío var ht^í'itt^l- -ínikÍII 

jfir avllum her TyrlcÍa, oc h.annz s'ynir vtfrU liíjaan- 

ir af blhim her hannz. Sá salr hinn á^æti, €t JEiit 

kaii'ai:!* krlmis sal ef)a biorsah {>at var. bavH Píiara- 

us lií>;u'!:>^s. £n l^at er {lejrgéra lánga fi'ásavgfl'of ngna- 

ravLlír; Jiat er Tröiomanna orusta. {^t. ^r .J^rá^agt 

at Ayftu-þórr ej;rt(Ii oxahofþi,' oc dró at borjií . Mið- 

gar^K-orm, en ofmlínn héllí .sVá .líiiaa jat hairn savk- 

þiK .í-haBt; eptir |ieim ds^muni er'^etta sagt, er'Ecior 

'■ rJ/ifl ''tid}_ og ítni/' Þif leiif'nt 'tff, "fnafi'. gftiitfiri.iiii*'' : £»" 

i.[ir,nBla hejr- df;mlii-o. ^, /r. ' , ' . ' ' ' " ' 

"■ \) [/. Si. h4* »i' tlalniU: tii ísinnasf at sví, htC '.Terít.' ÖUa Ijrí itm ipiir'tr Bf 'tpi!r^ ilaiSí iUf^a p'a'r 
'ti^fi*'íi éritmi-- ' ■'- ■ 'h^jíiníi érj[imúil$r i _hiliK.\ D,q,i,.cdbvGoogle. I^PTlRMAZt 89,, 

át^p Volutionlein , ágsun kappa, at.átiáanda lanu^., 
mijcla Ai:i.lle, oc te.ygÞi haaa (vá a( tér ineu,hav|þi . 
híni drepna, Þ^as er.þeir ififouþu tíl ozaus þeu ec , 
ÖiuÞórr bafÞÍ *) hayfuliit ^f; en ;,«r AkÍUevs vac : 
dte^inn í [>etta úfæti .meo aínu I:appi; þá.var honiini- 
BÚ ein Jífs&iálpin at flýia undan badvieoligu ^hav^gi; 
HectQiis oc þ6 <árr. Svi er qb s^gt ^ £ct(Vt tóní: 
1V.4. Ákailiga otostona,. «c gvá .milUilC, voru ofilMJgÍE ■ 
hannz er hjBn lá. Akilleva, . at .engi lutr var .tyí- 
■terkr at aiandaz mætli firii honum; nc er hann niisli 
AkilIevB, oc hann var fljicr, J>á lefaþi hann tvíL 
Teiþi fína, at hann drap þann kappa er Bnddrus *} 
hét ! avá aavgþu jErint þá er OkuÞórr misii orms.' 
ini, J>i drap hann YuiÍ iiiiun. En vio ragnaravckuc 
knm M icgatíz-orDic váveifliga ai (>ói, oc blés á hann 
eltri, flc h!ó hann tíl bana: en ei neniii Æsíiatsegia 
avi, at Öku-þórr hefj^i svi látíz, at einn siSsÍ yfir 
hann dauþan '), þótt svi heflii verit. En meirr lirauf- 
uöu *) þeir fráaavgninni en satt var, ei í>eir sögliu 
at Mivgarczarmc fengi þar bana; en þat fírjiu ^GÍt 
til, þólc Akillevs hæri banaoro af Ektore, þá [úhann 
daucr áeama velli af ^eiia savkum; {>at gerþu þeír 
Eleous o'c ^) Alexander, þana Elenus ^) kalla Æsir 
Ala. þat segia þeir at hann hefnJÍ bróþur sins, oc 
hann lifþi þá ec avll goþín voru dauo, ocslavknaCr 
var elldrinn si, er brendr var Asgarþr ocallareígnir 
goþanna. En Pirms honum iofnuþu þeir til Eencis- 

1) braut O. a) Rodi-u» 0. TtodJuus S. 

3) '!. O. 4) hröpijdu Ó. S. 

i) 0. H. EIcDu* oc. $;) J<Biu> Alexwidtr 0. D,q,i,.cdbvGoogle 90 EPTtRMAUt. úlTs: hann drap C^in, en Firrtis málti vai^ic heit^ 
at þeirra trú; því al ci þyrmdí liaao - giiþaslavþun-; 
U31, ei hann dr«p lconúogina í ho&nu fltir italla 
{>órt. t>at kalU jþcir' Surta loga er Trála biann. En 
Mó^t oc Msgni synít Öku-^rs kvomu at krefia ' 
laoda Ala e^a 'Vijþar; bann er Eneas, hann kem 
braut aE Tróiö^ oc vann uþan st^r veik. Svi er oc 
tagt at tynir Ectc^s komu til Fiijialanda, oc Mttos 
Biáifir í ^at liki, en xáku i braut Slenuin. D,q,i,.cdbvGoogle S K A L D A. D,q,i,.cdbvGoogle i\ l .vCooglf ^KA'LDSK.APAllMAt; 

t.. .-1 ■,..,/•■■ ■ í: ...;.,■; )■ , 

I. [pi mgelti ÆgiriÍiyeMuáiíiargaliríÍefbréytitþer 
orélökum skáldsfcapar ? eþa. ^] Hversu,' m'örg eru kyii 
skádskaparins? [þá mœlti Bragi:] l*venn eru kyn 
þau er gréiriá' skáldskíip allan. [Ægír^pyrr:] Hver 
tTenn? {Btiigi 'svaTar-:] Mdloc Hœttir: Hvöi: máltac 
er haft íil skáWskapar? [þrenn er grwn skáldskapar- 
máls. Hver 3j? Svá at neíiia hvem lut íem h^itirj IB Þííifl >"ý -ig 'ttr yýr ■épur.,.t>rí um almianl 'r ttlai, i* 
tiálft iifitit úihtimtir , eg fyrmt %tm, iim 'T aotkur'koatr 
fttrmíU fyrir Siáld-, lymir g/ hofimdrin- hafi tiUtd. - 
13 Ad piit, tfm. ig hifi frÁtkilid t' lexltnum iriikomtnii , •{ 
leÍBna liUtii, ,ra ptui griia liiiriratgin hcnji itmaii mid 
SrigiT. iin Aúa ,f htBdi«£u *tr ordia nfi.t ridl poini tg '< 
tnitntt \) nf tami«tv4i '*' nífii'f •niatr' faiiitni um Inii'T- 
j hattuná, loa tr íliúafii .Ukl .ii'f , ainrm ad tn' Itiii "'» 
Bragi og Ægir tfu i Jvtu. -í) Er ]f.i jafn'd hir tíii Bimt 
rid. iTÍ fyrtiu tpurimál og irir''i»i ÍI"'t goia menit in-fna'i, 
lidan hifir tkrifariaum Uidli lif gUfm^i ad ísía "a t-í""" 
e'iiUmiBÍi ■BÍ.fBt.m. S\iT .«ráf»'id i .pt"'.-, j"ia 'g •"•' 

■ allri SlMiu 1,0 frileiil titifri EddM, ai iót' tÍBh.ijium hifi^ 
Hkaalt «i itttylia ion .£gir og Bra.ga vid ailar ifurniigar og 
taiivir i Jiflití., iim ikrífari Urtitia Eida.Tttuaar hifr gjaril 
allri þciuti l.greia^ muaái ina pi auiúi ai Ma vit'i allt 

_ ana^i rirk. £n h-ai ^itia klauiu .uirlir, Pá hifr U. lutaiial 
íá (DÆlli.Æp'". hye möjg ew kyn e. 1. f'. 

■ J) Þa'i'f ..0; írenHBnieíeiii »kihlíUpiinDáI» hverí,: S. ta 17. kimtt 

i'o ai arii: Br.-igi wgir. t^eUt kPnt ult ókeiie. Æ^'^.f^-á"-- li*«t 1 r 
kert? Br, s. ít taka heill aC verkuM niEimi eþi aiii^.i'ra, lili.ta 
eí> at' t>rl er haiin tolir Öbru.n efa nf ætt iiockurn. Æ^. s. 
Jivcrr ii;i..nii ero tll Þesí? lif. s. al kKlIa Oti" h\ íir ^Srs, Ií...;.tii 
tttt-lí«ao tþB otuiarrali'íma ■«:miai s^a 'er l-rib-ijiar. ii.H..r. 
Cmuilaþar, lUndart et" eiaauda VallJilliJi' «ra"»'ir.i"l« j,''t- i,z.d=vGoogle 94 _ .„ S£AMDS^MiAÆLJRUJJ^-: .7 

avnnur grein er sií er heita íbniofn/ en þríþia 
tnálsgrein er sú er kavltat er kemiingar: oc er sú 
grein srá s«tt; at Ter kaTllum OÞinn eþa pót e|>a 
Tý, epa einbTem af Asnm eja Alfuöi, [ai hverr þeirrá 
er ec nefni tíl '), l>á tec ec með heiti af eign aun- 
ars Assins, é^B. get ec hannz rerka nokqTorraj þá 
eigoaz fasnn nafnit, en eihina er' nefiidr Tar. Svá 
aem Tær köllum Sigtý e{»a ffdngatj é^k Farmat-^i 
jiat er þá Óþins heiti, ok köllum Ter þat kent heiti; 
[Srá oc at kalja iíer^or-íí '=']. 

3. Nú, 3) akal láta heyra dœmin hvemig havfuo- 
skáldin hofa látit sér sóma at yrkia ,eptir fiessum 
heitum qc kenníngum; srá sem segir Amor iarla- 
skáld, at hftiin heiti AUf^iy^r: anna, A)gai{iE et-a Jlliþskiálfar, Sleipni* e^a gelrsi'ns, (Jikimaga ein- 
Iircrs, si^iirs, Tatfnllz, gervánili himinfl ok {arli'iir, tdlar, talla 
hflun: Ellílínti Gaiit fíírB.n«».Í4nn<« AUda-gaulr. <;•■/■<» 
í Píjiasnífiííu 6,), liipfa-guÞ,- hiings-guÞ , 'Ewiaa-'giil' j Sigtjr. 
Hirnct$i iih til iftirinaií Eiiv'. £q fat cc.al aegia úngum 
íkalldum o. t, fr. ' - ... 

^'it'fíUÍT Q.úu, '. ' .' , 

2} KtfaX: Þcir, fcn á Ttiáiha, *n ieir pmill mir ^iiia í turiut 
pykir mi' ptJ ira umJirkMld, ad ptgtr iilW/arían lí: SÍgly 
. HnnRoly, Farmatj', Aíjfr Sonuw til Augtr kimid ed ntaÍT glaii 
eiimiS fgt Æeidarty, ,a ai pad »u>iii irmhU tamlttiiigld ai uU 
ier un íxír, gat Adia ,eki kugiaJ, af p,i epiifmatl 'Eddu kom 
nK.I ipiir h,á Aaium, í.ladin fyrit adra gTe,„ Siá/du, Mem ian- 
MktlárJam, „ppá Odill klÍlL En W" ,g PytítiPailÍe 1.««- 
f»rSr .iálfr, ad Pad iim ig htfi i„ai,rikad i\f..«rifyr.,a grein 
mxti, *el mii.a lig, t>í h,fi tg pá etk,riwiliadi:nd,nf,^IU úr þW 
tem fiunti i enum gSmlu EdduMkam , j»o elngíai, iigl ■ ig hafi 
mid aeiaa Jliyfiligu núii itytkt miaa aJgreliiídg éifiilU Edda 
pg SkMu Bgumftuiaiag ipiirmálaas yid Edda; Ugg ,g p,:iamAl 
huihr-auitt uadir Itrdra Ulináiaga ag anaara kilaaugrt fonfT<tda 
maana úrékurd, fegina *f notkur fTtÍi mig illr. 
3) W^n/í O. S. Eiin K. V. Par 'ad auki nifit U. act tptir upp- 
haf ;ii« gTíinar, lea, ádr raT giiid og á liauai 'iad nBi tteiad 
T-'ífí.^',"* >''""'&'' fy'^r 2 f*'"- FrBtvi eptirhreiiunliutma 
skáUdin liiiva krefit. D.,.i,zctibvGoogle SXALDSSAPARMJ.LÍ 9&, 

Nú byckiliirhngaz') Kgia [ÞJtt AÍHnvíir *] 'ftam 

(sí^ léttir') mér ttriÞa^) }ar)s koiiti^J [brim lu-otlo-]. 
Hér kallar hann oc akáldskapio lirosta-brim Mlfavtr', 
Hávarþr halti qvað STaí 

Nú er iódraugam Ægii Iijgg ec at ') hetmboS Þiggi 

aTuar llaug oc bauga^) HáDgt-goÞs of *-^ vángi. 
Svá qvaS Viga-Glúrar 9^: 

Lattiz li«n: me& harthi ' 9) Þ<ítti-t >«im at bætta 

Hánga-tÝ* ot gánga, ^ccktligt firir breckn. 

Svá qTao Refr " ; 

Opt kom ") iar^aT Ifiptra hollr.at lielga falli '*) 
er Balldr hniginn akiUili hrafua Ut'^) mer atafíu.' 

Srá qvaé Eyvindr skátdaspillir '*): 

Oc SigurÞ '*)> himi Farma-t^'a, 

«r avaTiitim Tcítti fiSrri D»in|>n 

liróka-biór iarÞráþeudr ' *) , 

HaddÍDgia-Tala , . á Oglúf. 

Svá qraO Glúmr Geirason: 

þar rar '^) Þcaraa byriar aíálfr i sxki-úifi 
Seim «r atÝrfu beima Sig-t^'r atala dýro. 

Svá qvað Eyvindr enn *'j: 

Gaviidul oc Skavgal faver Yiigvn œltar 

aendi Oautft-t'jr, akyJdi mcS OÞui fara,' , 

at kiiSaa of kotiúnga: oc i VolhaTlla Tcra. 

I) íailjiig 0. ilit>r!iagal'í P. slídr Jiugar JT. 'í. 
^y\»!V V. 3) stiiÞiim Í7. 4) Airavl.M J/. 

■ fi Kðitr K. kOrt O: líosla V. J Öli koíta S. 
6) um hauga U. 7) i C- 3) nf 0. CT, 

5) Viga GI. 1. kap.,47, ja. lo) lieitu a: lieitu Vigaglántt Stgal 

Ii) kcmrO.. t^. ' . 11) lielgum rulkm C, 

iS) iM- -0. Mr iatp itaini Cr, i4) SÍi Sttrra JHtr. Cr. 6é 

• ri} Siyiirjsr X i6) iarÞra t.r*ndr JC. 

(7) Toro K. 18) 5Morr4 ífj* g. JJ. Háhnaim. i, ' Diqiii^cdbvGoogle ,/í skaliískJparmál: Svft qVaS Ullr tTggason: 

RiÞr at vilgi bllþii '} ' OropU-t^r [of hvápta >) 

' vi^frœgr [eu méi' *)'IIÞaJ hriÍÞr-inil] lonBr btlti, 

Svá qvao tiióoólír ean favÍDTenkí: 

Vali- ]i Þar i aandi '*) Friigíar faÞBibyggTÍ , 

TÍttnuin *) eineygia JaTgnnÞnin ÍiÍ iMkti. 

Svá qvaö Hallíravor: 

Sannyi-t'J'n spcnr averÞ* barr-baMaía ') byriar 
anar*) tiggiandi viggiar biÞ qT&n of 4ic þriÞí<- 

Hér er þess dæmi at i5ro er kaTlIut koiui Oþius í 
fkáldakap. Svá er hér sagt at Ejrrindr qTao *): IlermúSr oc Bragi! 
qva;^ Hropta-t\r, 
gáíigit í gavgn grami; 
Svi qvað Kórmatt 9): 

Hykr met cnni d&ki 
iaiS Iilutr dia QarÞar 
Svá sag^ií Steinþórr. 
Forngorvau '") á ec iirnnm* 
{ni-ai» GunnlaÞar Arma 

Svá íjvað Ulfr Uggason 

þar ' 3 J liyefc ligrunní 
jylijs valkyiinr fylgia ÞTÍat konúngr ferr, 
ai,«r ^ppi Þickir, 
til haUar liínig. 

breyti húa sí er beiaan 
Itindr sii^ Yggr tíl Aindar. 

') boma-fon at br^ss 

falit-styggs'>)/oc Þ(S litlam; lieilags tafns oc faraiira 
hlaut innan : Srá ) hríþum jt TÍIgi »ÍÞo. t/. 

ij niiiii U, 3) um hapti V. 

' 'uan, vitaia, TÍtÍQa) «nij d) fanni* U. svart C. Þvut K. , 

Ij J>jBni; O. i/.biarr fmddoÞa K. Suáa epiir tlf qvSn K. X>. 

SJ Hákou.nrni. i5. 90 *'" ^*"'' *""' #»■'••'"•- 

io) l.(írnsiörfar O/ fonigervÐni I/. lí) fmpvi* V, 

II) J."""'* O..V. blitslyks K. 

l'íi) fat K. la V- 'U Ptttu iri'di, _ , 1, Google S J{ 4 l, D S K 4.P A^ ^^ ^- 

Stu qvao EgiU Sjíi^lUgi'iPi^^on : BI4Í « c\ alpví ;. 


bavlM biBtr, : 


bróÞíir VilU 


er Ít iMjUa tell!. »). 


guS iarfar 


Gáfumc ííT«i" 


at>cgr.irn (ia '); ' 


, ■ úlf* oc b-gi ■ ^ , 


Þú hufir Mims-vinr 


VÍgivanrJ) 


incr or-fengit 


vainmi flrt>a. "Hcr er Íiann kállíiðr giið iar^ar oc Míuii-vinr öo 
úlfs-bagi. Svá qviib Herr': ^ .';.'', 

þær*) Æigu vér vdgar , fals brBnnvalar *) fanntr 
Tal-gaiilr ^alar faraúUr frainr valJi tainr '^j. ^íalda. ' 

Svá qvao Einarr Bkálaglainm: 

Hlióta niun tc né blitir') firir avrÞeyt! at au*a 
Hcr-fýM óf tat Frðili »") ""•tr vingnotar ") flausta. • 

Svá sem Ulfr qvað 'Uggaaori; 

Koitigr rítr at kccti ' ' li'rará-fróistaÞar besti ' 
kyiifróÞa ' ") þebu e>- gai bl<íþa Hcimdallr a( ibavg faDimtí 
Svá er eagt í Eyriksmáliim; i' " ' " ■ 

fírÁt«YÞ>t ávuiim? (qva>S bi^a'écriplM'isB, ■ ■' '■ 

■ • í QÞÍíin) . þppki'at.rtr*, ■; ■ , >h 

ec..It|igíui>fK Gric^da^.ri^t: ■ ^^^/\^ UyÁra; ■ . ;, 1 . ;. ■ ■ 
Valba'V'll rySi^ ' ,Tal|(yri^>' vín botBj, - , 

firir Vegna fóíki;' »*m T'í'.koHu. , • , 

vékÞa ac' eiobcrU,'"' 
t*át 'qraé HÍÓrtítkVr':" '" 

> '..; . ;,;.'■ ..■:■{■ ,:■■.! t\ ^annif V. giunt s'\l K. ^ixni ih 'O. ^. ., ^ 

4) kid IioU'«'^tehr'd. W 'elc'hetiW lilk Ví tt tíii'loira' KMitYi^'.^%%^ 
triorr. H. 3) Þ*«-í- O. U. St. S. ramr í. ^ Y f rr S : ^Ít ST. 
.}S) frUhraiin raU'p- f»ri'-braim mBri'"íí"íí,',' "' •', "'' !, 
■■6),'yjndr pmai P;.ydJiJr rsnjat <J« Jfi Bjjir' Vytiá'^^itÍltfl f^minK 
■ 'íÍBf'e/ 5». "",'■. \i 7) «n hBÍtÍr_íÍ.Íí; .v. : ■. ... ;8)%U1Æ'. 
9) yin snailar O. um gnoÞa^ ^- Sii''\ '■"■ ,*f)'jkýíisJÞ'r K ' ■" .vCooglf S KAZD S KÁ J^Á k Jí 'A t. AlgiMun blS cc oltlar 
allvaiá of inír lialtla ■ ■ 
J>at qvaö þórólfr: *) 

Sflgti liitl cr hugíi ") ' 

Hliískiáirar ^-amr'siiílfLiai 
Svíi qvaé Eyvindrf \ 
^jfli/irt er Sui» -. 1 

or savck (lavliim ' Tsn -'llíifváiigi ■YiigTii. ' ■ Jilifar-slyggr, >ar,( 
Hárcks liÞar 'váíii. 

ftf maf^pftf • . .. 
Uii'iganili thar. *) ■ ÍMVgnit^^ afla vit> i'iri l-aftan ^) 
iarþar. rcist or-JcLÍsts. , 

vœri fc moríiz ' "} til nuerðw 
' \g\, cu Þi'i fasro. ^ , ,. Svá qvaö Bragi ; 

|>at crúmcsent at '} 
wnr aída-íÍvírs' ') vildi 
Svá qvaé Einarn ^) 

t>vlat íiijjkostigr llcsta . 
flfatr *) rœSr vit' son Bestli 
Svá qvað fJorvaldr .,blaviu]iiskáld: 

Kv.:l)efi ec.qiart, -t:..:...... 'i bqnar l)(»s.. ,',',)- ._ •■■.•,..i 

í œil'i grcipBr ..JJjirii aría. ,■ ; i 1 . . , . ', , 

5. Hcr skal.'beyra'iive '.stáldia> lutfa kvat»kdld~ 
slapin eptir Þessuiif beitum er ácr eru rilut Sv& 
semeral kalla (JvásJsSj-dréyra 'oirilTérga-scip, dvBrg- 
a-miÖOi Jotna-iniöo, '^Sutlúnga-miÖc, OJ>m»-mi(w, 
Asa-oiiö?, favCurgíol<l iötna; largr Ocrærís oc Bopn-; 
ar oc Sónar oc fylli, lavgr Hnitbiar^e,' f^ngr , q^ 
fundr oc farmr oc giöf Oþins. Svá sem hér er 
qveþit, er orti EinaTT skálaglamiD. ' ;*" ~ 

.,IJiigs^ran ',*) biS eo hejn (heyr iai;] Qviiiu ðreyrn!) il y» O. ysi V.of i,m^vu U»v Hrókr í^.i)Jti(riU'r atorvaldr ^^. 
5) IiLiEdit Q. og tK»x hliTar alyggs U. 4) U. ftU. « þíiM irUd!. 
■^5) .Jfe' ér l/. ' '6) alfrfttr* V. 7) p«fdaii Ö. tiltia V. 

. 8>.§liátlsUnira i«». ÍCwi ■ ■ sl'fefr í/. ■ " - •'-' 

10) tekit hef ek inojcz 0. tekit. hefi ek'inor^-. £''1- '* 

li^ bur«i Bwi Ö.^buksr bnrs »g tiraa bntíT U. la) hugitirar V- ..cdbv'Googk" SkAtíySKAPARMJt. m foláar-vBrS^ i. ryrta Ílari-Ieggiar 'bríiii"()rcgg!'ar''l-' 

Oc sem qvaO EinaÍT erin skálaglám;' ' " 

Ullar gengi- of all(i bj'rgis bayjVAr iorgar *) ' ' ,[ 

KksaungÞeHerhvðt'^niagiíar b('rg» grumiJá *) ilvtrgn 
Síá aem qvað Orná'r St6Íh|>ói'Sson.' 

Al TteH borit'biiirs-^ [reckor nemy dan^s [ilryiá; 

bi-Íkar oc mi(t lík Ðvaliiisij 'í éiaa aall ,' 

Oc sem Refr qvað; ' ' 

Griát aldar rÆr ') giídi berg mœfa '} glymr Jjdra 
geS Teínar þorsteini WS ec' rýþa íyii'/) Uyí^, 

Svá sem qva^ EgÍÍI: *) ^ [ "" ' ■.'",■ ''■■'".' 

DuSumo liilmir kvS, bar ce O^ina-^niÍÍiÍ ; 

nú ') á ec hi<j&rs of QTöá, .á £iij;l4-Wöá. 
Sva sem qvaS, Gldmr Qeirason: ,, „ , . , 

m^íi Uaptn Viti» ; , , því birf6R«)')iV^ í""'8n»r 
bcík milldinga gillili '") . I>^ii|i tiíti «C 'f) fregaiinK ,.i 
Oc pem qvao Eyvindn ... 

Vilia ") ec bliói '♦J . . tDC^aii buinE «tt i ,;. ; 

at hannz '*) liÞÍ, i Iiycrltgi ^ , 

ineÞan Gilliiigg Gáiga-gr.ama "í 

giðUdutn ypp'k, '*) ' " ' til gota teliuiii. •-.-"- 

Syá sem Einarr qTað SkáUglaBUBi^.. .^■, j,, j , „f,ri 
. El?flr yar^ '*) ítrir.v^a . týtr bd^eria al^* , , ^.^ 

■vcrk ravgníg mer bav^Qa alldr hafs viþ fles galldraÍ 

Odregs!,tO, ■ ,■ ,^.., ■, - ....;^,ö 

a) hdt K Si. C. 5) Btrkíj bartTar *erliíi V. 

■.4).glTiiiUa í/. ■ V. ■:■■ 5) tel .t* ff, „ í _ 6) b«ra).yta ff.'Si. 

■7>lrÞa-pa*yn JCi ,/(,■■■ 1 ;: 

' 8) iTr mfvJliutit Egild SKItltliirfíhiÍMái' a. ^ypavíj^t^'^t K. 
lo) hafr mÍUdinsa fiiUd ,(i« SÍlldir, í/,. ,. } '" '■ ' ^ . ' ; 
lOíbiÞiiim [/'. S,. C.,««aM.'. . ,11) áí Zf.St..'G. í5) ^ K 
i4) tíJiJRí V. hbd í, i5) Hir»-f. i&^'jiýí Oillioír ^. yppir (/, 
»7) tíWÍ P» í»í>lii *. ■ ' -'í'&y-wff'^, ■-■■ ' .' ;i:v..G00gk" 300 S^4LDS,K4P.4H^ M4 L. 

Pc.enns^m hann qyaí.: .■■.,._., . 

Nii'íir' Þaz 'Í UÖSiiar. búi» ^övví ^) í fiöll. oc lilvÞÍ 
bcrsiuxa tír")'vaW ' . . ' .tili<iS flt-y iöi'ars pioíir. ... 
Oc aeni qvao .Eififr Gúfrúnorsoii *j: , "^ _ _ 

Vtrp! tcr flllz orþa ') . á stíri-iini^.) súnar- 
osí gr;pr of kon micráli'*) iaS 'viiis'iöfiiiii, júl>a '). 
SvfV sem qvao ÝQliíSteinn:. . __ 

íifyr Míiii»-vinar mítia ') viS góina-skcr glyijiia 
(mcr cr fnndr gcfiiin Euiidar') Gl«iinibi-rg» E3HI!' ■'Jstraiiiii^. 
Svá qynC Örinc Slcinjíórs^oti; 

Seggir tiiii-fii-t ' ') ala ugg; Laþij.kEinmiui lirýþi-soiíi 
engu flnýr ec í Vií>urs-feiig liaga uí luinu bmg. 
Svá qyat IJUí-'Uggásóii: 

HoddmÍldum lér ''j EiÍldir hann vH cc at giöf Grímnl^ 
Iiugreifum '^) Oleifi go' mail'ar '■*) lú qve>ia, 

Sfcélttskdpr ér'íiállii^t 8Íár e|>a lavgr dvérganna, firir 
þvl' aí Kvásis blóo 'Var ^avgr í ódreri, ácr miöorinn 
v^ri giör, oc þar ger|>)z Ifann i katlinum^ oc er hann 
kallacr firir"|ivÍ"íí'Vfei'laVgr' O^insj svá ísem qvaO Ey- 
víndr, oc lyry yar Htað; 

Meþan liannz ætt .Gálga-grams ") 

i hverlegí til goÞa teliuin. ' 

Enn er Juillaor sk^Ídskaprinri 'far e'lþa 'lio dvérgaiinaj 
lio heÍUr avl,' oc lio íieitir "sltip, svA ér tekit, til 
dæma, at skáidskapp er nií kallaör lirir því skip 
dverga. Svá sem hér ppgir.^ ' ' 

.•■>. .«).frijii( Ki !." 1) nimr. S. ' S) gefi O. 4) Bian-6. íot'^. 

i) Verþr ei a. o. K. Verdi ^ir at orda O. .Verpi þit miuipar [T. 

SJ bií>ir V. g) þjBiíí' 0. mimá'-iC: iaíoír ÍT. ' ■ - ■ ' ■ 
' ■ ■ ■W)Í'aBnÍr^. IgilS jiC. gkumbaM Bgill V. . ■ - - ' 

V. ii) t>4iMÍíLa.-í/,.-.ti<r/ua*/£. lal.JiiaadrgegnÍ* tfVefcf. 

«) iwrrciTiim l/. j^) fiejpliiifþar i/. Q. jj^ (W^. ^l ÍW« K. 

^ D,q,i,.cdbvGoogle ákAX"DSKAPAltMAL. íoi 

BæÞt á ec til bn'iÞar ') soDInn '] vincr'at lenda 
hcrg Íarli'oc ikip (Irerga sein fyrnd gavtti cíiitÍÉ ' 

4. Hverníg sltal kenna pór? Sví at kalU 'baan'8011 
Oþios oc Jarþar: faiiir Magna 00 Mó^a oc t>rú^- 
ar, verr SiSair, stíiípfHþir Ullar, slýrandi oc eigandi 
Miöllnis nc megingiarþa , BÍbkinns , veriandj. As- 
garþz, Aliðgaríiz, dólgr oc bani iötiui oc tröUqrenno, 
vegandi __ Hiiingnis , Geirröþar, f>rival<la , droUÍnn 
þiálfa oc RÖsku, dólgr Micgarf>z-orms> lóstri yingnit 
.oc Hlórp. ^) Svá qvao Bragi Skald: 

V*^r li yi^risn^vra i Eyncfis-avnJri 

vilgi ilakr, cr*) raktiz lórinungaudr at Msdi, 

Svá qyao Avlver hpúfa: 

(Bitiz allra latida . iimgiflr& 00 •oar JarÞar 

Svá qvaé Eilifr: 

ReiÞr »tóS RöítB.bpiÞÍr, akelfra '} þ6n nc þifÍlCa , j 
T&,^)gagn fa^ir Magna, , , þi'dttBr-steian tA (Stta. 
Oc »em qyao Eysteino Valdasonf 

Z.CÍI B brattrar-bcrtitar ') [tcstii ájr ') at flauttl 
baug *) hTaMlÍgpm augutn avggs '"} hút] (apit þrúÞar. 

Enn qvao Eysteina; 

Stii biú Siliar-rúni . , (horn-atnitliQ fcetiiai Hcímtw 

snarla íram mei karii- liræra) v«iÞar-fari. 

Oc enn qvao liann: , ; 

Svá brá.viír nt lior '!) iar]þar, lit al borÞÍ ■ : 'i .'" 
anÍÞr rcudi frain brt'ifar . Ullz-magar '!) biicfar BkvKii. 

lVfc«fÞr V. ») í6Ut U- S) Lorn V. Kitwn K. 4) en 0. neV. 
'S^-rl.O. iim'kUóiitafiriih $ya*ii iiSifnf, krími, MmlUÍi lím- 

i«» af rli- ~ 6) «ki.lf eib'i T, . - ' ," » 

7) þdiiaif 0.,l)ratt(ir.linn(t;t JC. U.. ?) baL^ V. ■■ g) orþ f. 

10) ivgun O. YeB* I/. tl) Þnnit O. arim K. 

■ ni niáa* O. ttt V> tttpfi'r úii ^ímb tríkil. .vCooglf loa SXAZ-p^ SX APAJiM 4i. 

Své qyc^. Bragi: , ^ ,, . ,,,.,;, 

fíDOiri ^w !.) í bœgri eygir ATflag-bsrÞa ') ^, 

|;&(i^^j^^ qr allrf .lenJa - eiidi skeiis ') Qf-kendL. 

Syáqyao Ganili; , , , , 

,,Mcpau araiur hinn er evik ^nndar-Cfk meS gran(I,i , 

•am^i gliúfr Bkeliúngs naili ^) i'Íú&K 
Rbart fiilsVirnÍs *)'liiarta 
Svá ývaé þorbiorn dÍSQrskáld: 
' ■ þón'lirfii-Ýsp racSiiriliii. AsgarS iif t.rek varÞan. '' 

Srá'qVa? Bragi': "' ' 

Of borSrfiiiií barta í bausíprcngi ') Hríinguíi 

brautar Inínar')cn llúti hBttgctt líd^án atarlii. ' ' ' 

Enn qva^ Bragi i ' ' ; 

Vel lioCt yiruni cykinm simbli aniiibla ') oF in»mm 
Gptr I>rivíi1(Irn ■) baldit 9aDdr-'ktiú& nta liavJ^a, 

Svá qvað Eilifr; ■ ■ ; 

þraiTHgVU- gtífn ' *),viS ÞÚngdtn qvcldrtinninnB qvrana 
ÞÍHg) raa^-bíla' tángar kunnlé^s") alin ŒQiinÍ, 

Svtl qvaf Bragi: 

^lock-vavxnum qvaiS") tickiobBfra ilfóli tt bavfgam 
þiMibg ÍUin,!; mikln '-) bxtting Inegin drætti. ■ 

Svá qvaí Ulfr: •■ 

■Fiillavllugr lét fptlir ramt œein -var >Bt rcyiii 

{lall-gaiilE linern sUalht reyr real^ggj '*) vií eyrí. 

Enn qva? t'lfr: . . . 

ViSgyDinir")ími9lViinraiN liliisía-grtinn viS li'ravnnðm. 
ti^,h kf fríiEnnm naL^ili " ' ' btaut ItiSan svd t I^fiirki/. -j) ecki syilng lári V.' 3) leids O. i'. 

4) BlisWnii £?. h'Í-man 17. ,0) þ\iKiCT C. íj hBa*pr«n(ia f. 
■ 8) ÞrÍv»l.U 0. -.jt) s.,h.M 'o.. \ ^' 

io) tJ«iiiiiguin gæir O.' l^l-ejiisvir geia U. 
I in Jcnnniess O. U. 'at iirax n Kn JC. ö. ij) rptt tf. ," 

i3) 1>.-Jar«ii mioklfl O. þiktíngs firir mllílum V. 
(4) teirarloe* O. reyrarjeggí f',_ , iftj V^jdjj-mtir O. Vibgaaru V. ..cdbvGoo^k" SKALÐSKÁPI,RJ€4h: loS 

Her.er hana k^Ilaor íotuaa YininaTVð^ð, í heilir 
.Vimur er þór óo, þá er hana sótti til Gdrrð^ar- 
garþa. Oc syá qyað Vetrliþi: 

Leggi brautz t>ú Lciknar, ateyytir ^tárkaái, <) 
laml-ir t>riva]cla, . ítúltu ') ef Giálp daufa.' 

Oc srá qvao t>orbiöm di8ars)^lc|,. ; 

Ball ') í Kcilu.koltf, lieptir <■) Þií Hengiatfkeöptiy 

kiallaDdi'*) branz Þú alla, nyrrockin ?)6<i ryrri, 

áðr^árapta Lit oc Lioþa, ') Þú var ■nemr h'in Hma ') 
lcztu drc^rra Biíaeyru, Svivavr numin liíi. 

g. Hvernig skal kenna Balldr? Svá at^llafaann' 
son Oþins oc Fríggiar, ver NaTnnu: faþir Forseta, 
eigaadi Hriaghorna oc Ðfaupilis, dólgr Haðar, Heliar 
sinni, Gráta-guð. TJUt UggMon hefir qveþit eptir 
saTgu Balldrs lingt skeiö i Húsdrápu, oc rítat er 
áor dœmi til Jþessj er Ðalldr er bv^ kendr. 

6. Hveraig skal kenna NiijrC?' Svá at kalla haan 
vagna-guQ éþa. Yaimi-^iþ eþa Van, oc favvur Freys 
oc Freyiu , fé^fa-guc. 9) [Svá segir þórgr Siá- 
reksEon. 

V-írS siílfaoiiati-T?): . ' g»irún bánt 
.mi^a. aiiotr otia .:; . gdi brú^r vani 

kialair of tamÞi. -.■ . ■ Lcklr vel mara 

<lVDÞttt Iiamþt , , faiavclcik. spaxa ") 

i) paanig V. Slarkeþ} O. itálkedl JO i) itettn 0. V. 

3) GaU O. *3 i'tflllí.ldi V- 5) tíasí'í U. lut ec lelþa O. og K. 

6) panHlg O. liepp oc K. bu» ejto lieptuþ hangnn tepto U. 

7) Hynrairin U. Hyrrotin O- B) melr on mæra V. KtnaiVt riiutt 
rnri: >nenir hin sxTi{a- ' ()) þaiinii^Ö. C/geSanda gud K. geriandð 
£nd J. 10) sona O. Íanmti riícara íuna. 

jl) ÞoRai; O. havrleík sfSH K. havrleik íhara S. .Cooglf tm ÁKAKOSjtAPARMAL, 

Hér er þíss gelil er Sftflþi giclc irá Mr{ii, «em fyrt 
*l- rJt#t- '(. 

7. Hveritig (ikftl kenna Frey? Svk at kalla hann 
60ti Niarþar, brótiir Freyiii, oc enn Vana-goé oc 
Vaná-niþ oc Von oc' árguc oc fégiafa. [Svá qvaO 
EgiII Skallagrimsaori ^)^ 

ÞVÍBt GHótbiöni Freyr oc NiÖrir 

or-giciidaf) liefr at riárarii. ') 

Freyr er kallaír Belia-dólgr, svá sfem qvao Eyvindp 
skáMaspilIir: 

|)4 «r iílr8it4) ■ ' 'B^Iio'.WIgs *) 

i«i'l« li«gi b^^ia-vildí, 

lÍBnp- ef' eigandi Skicblacnis 00. galita^ ^^ ef'GuU- 
inbusti heitir. Svá •an hér Bpgir; ^J- 

Ivalda syitir tki{>» baat , , 

RtTifiii í irtlaga; »Uruii( jfccy, 

SkíHlotiii at skapa': ir^'tuin NitrÞar bnr. 

Bvíi stgir Ulfj" Uggasoir: 

Ríír á baugr ') til horgat. fityf Oo filkum •t'^rir ■ 
bwÍ-lrvÞt lupir <) 0>iiis fyrit ©e guUi byj;*tum '). 
HaDU heilir oc SÍicrugiaoni ; 

8- Hveriiig Gkal tíamdall kemia? SvA at kalla 
6on nia mœþra, víiro fjbþa, svá -sem fyrr er rífaf , 
el>a hvítft ás, Lofca-d6lg, men-sækir Freyiu. Heimidall.^ 
ar BverO hcilir havliit, svá er sagt at haun var lostina 
mannc hoftii i gÖgntim- Voi þat '°) er qveþit í 
HeiaidaUar galcirí, oc er siþan kalJat havfut miÖtu^r 1) V.iltffÍT ill ^tiiiifrimtrHaK.x)! íírinHarttráráfu iB. Í'^ftliu 
il.U. 4) úlrœslr O. oíi^ícslr U. )) Aá\f,r- U. 6) Sam. Eiá. Grímn.^'Í. 
7) bairg V, borj; Q. 8) aoM U. y) fjr.tr ta\m gui& bjíb, U. 
(Ð) co t«t O. um >BÍm JÉ. ■ ..Gooyk" S KAX D S ]t A P ^ R M A t io5 

Heimflallarj sverfi heitir m'annz-miðluí^r, Heim(TflIlr 'i 
ér eigandi GulHnps, Ímnn cr oc tilsækir vaga skers 
oc sínga-steins, |)á (lciláriiann vií'Lrikáitm Brisínga- 
men, liann heitir Oc VincÍler.' Ulfr Úggason qvoé [ 
Húsdrápu lánga stund eptir þfeirri 'frasavgu, er þes? 
|)ar.gclit er jieir voru í sela líkium. Hann er oc 
Boar Ojiirís. 

9. Hvcrnig skal kftina TV' Svá at kalla Iiann 
eínhenda ás oc Ulfs- fóslra', viga-guc, son Oþins. 

10- Hvernig skal kenna ^rw^a? Svá at .kallu Jiaiin 
I^unnar vér, fnimsmijí bragar, oc hinn siCskeggia áí. 
Af liannz nalni er sá kiiUu|r akeggbragi er niikit 
skegg heiir; oc aonr Oþins. 

11. Hvernig skal kenna fiþar? Hann mi kalla 
binn fsvg'^ ^"1 eif;an(Ia iarnskóss, dólg oc bana 
Fenris-úlfs, hefDÍ-ás gofjanna, byggvj-ás favíur tipta, 
oc ðon Ojpinat bróþur Asanna. 

12. HTernig skal kenna F'ala? Svá at katlahana 
Bon OþÍDs oc Kimlar, stiúp ^) Friggiar, bróþur Asanna, 
hefni-ás Balldrs, dólg Ha^ar oc bana hannz, bygg- 
vanda fav{>rtApla. 

■ i^ Hvemig skalkenQa//'nfc? Svá at kalla hann 
%Iinda ás, Baldrs bana, skiótanda míslilteins, son Oþ- 
ins, Heliar ajnna, Vala-clólg. 

14. Hveniig skal ksnna UU? Svá at kalla hann son 
Sifiár, stiúp 3) þórs, avntli-ás, .boga-:ts , vci|ii-ás, 
.skialdar-ás. . ' 

1) Hrimdalr R. ira ag i iífilart*£iitiim! IleJaiiTalfi^ 

2) tiiUjison O. V. 3J íthlpsíiu O. U- io6 SfCALDSKAPA^l^AX:. 15. Hyenrig skal kenvia IJœni? Svá at kalla Iihi^ 
sesstt^cþa sijijia eþa mála Oj^Ds, ec hiqa^iskióta ás, 
Oc Jiinn lánga fót, oc aur-koaáog. 

16. Hvernig $ka\ kenna Lola? Sv^ at kalla ren 
Farbaiita oc Laufcyiar, oc Nálar, brój>ur ,B>leÍ3tz qc 
Hclblincla, favþr Vanarganndz (|)at eí Feijris-ulfr), 
oc Ji'irmungandz (þat er Miögarfzonrir), .QC,He]iar 
oc Nara oc Ala, frœnda oc ^ncur-bróþur, einna oe 
sessa Oþíns' oc Asa, Iieimsæki oc kistuabrúd Geir- 
TÖþar: ^ióír iötna hafrs oc Brísínga mens.oc Ijjunn- 
ar cpla, Sleipnis frœndi, verr Sigyriiar, göþa dólgr, 
hársksfii SiGar, bavlra-snii5r> hinn slægl ás, rægiandí 
oc vælandi goþanna, rátbani Balldrs, hinn bundni 
03, þrætudólgr Heimdallar oc Skaþa. \Syk sem hér 
segir UJfr Uggason: 

Rai gegnin brcgðr ragnk Móðavflngr ræir iDæþr* 
Tfiii ai aiugd-steÍBÍ mavgr liafii-ýra *) ifcvgra 

frægr viS ílrna slæginm ') k^ni éc á^r cn*)'^niiK 
Fai-bnata matr^ vari ') átla tiuerþar þáttnni. 

Hér cr Þess gelit at Heimdalír er son níu mæþra 6)_ 

17. Nú skal énn segia dæmi afhTeriu.þterkenQ- 
íngnr eru, er nú vom ritaþar, oc icr vorucigidæmi 
til-savgé *). [Syá sem Bmgi. sagþi Ægi: a.t^ þórr var 

1) ílirgiati O. 1) FÍTbaiita mög Tári O. B) baft nm O. 

41 st O. keUr riUÍ cg oc. ;} U. ihppir úci þ»ia UU. 

6) ÞíiM lynir lióiliga at þirt ktaiiímgír hafi gtingH i anitn , 
og KÍ itttal ngar lunái hir í SkiUu á rina.Uíd; tr ^ti 
tieiii'égnt 'teint ávtóti hifnnimni fj/rÍTatíun , at fiitt t>«r rid 
Srag'T-Máar (n<i>t tpiirmílanuvi: En Jiat er at (egia úaguiD ikáliluni 
tr teH eina ríani ti ntta htyrir Srtgirmdum iilt^ iillri EdJ* 
lií): iiii péd ■gtri U. St. G. og Rti. Tilgáagrian -pnrtted iifir 

tr ad Uta peiié iigifa fara lem aitit lUlfrm 'hifundtnnm títki. 
V. ag St. G. tf alig i'« UkUit henni, W' «' Þ^ /jtjViSíii Sagi 
ÞoTi ok Hrugnis. ixriuiit ijriar íaénil ligaiia:' Nú tkál leg- D,,,i,.odbvGoo3le fappn 1 .nustryega at. beria travJl, e^. O^úin reia 55» 
Sleipni ,i Jötunlieima, QO kpm til ((Ms.iÖtans er- 
íírrlpgnir. Jiét^ fiá spyn" HrHgpír, h,vat|nieqöa sá ^i- 
meö giiUhiálniínn,, ei; riþr lopt oc Isrg, pc seglr &% 
Iiann ,á. fuEÍ>a góþaa hest, Oþjnn ragþi at þar 
vill hanD yecia fyrir .iiavfþi sínu, at engi hestr skal 
Tera iafn góor i Jötunheiraum. Hrúngnir segir at 
Bá er góðr hestr, en hafa letx hann mun^u inyklu 
stórfeíaþra ') heat; "sá heitir Gidifaxi. IJrúgnirvarþ 
reiðr, oc hleypr -ag^ ^ .h««t sinnj; oc hleypír, ^tic 
Iionuni>. oc hyggr- at launa honuin ofrfliEeli) Oþiiin 
Iileypti 8vá mikit, et bann var á ö^ru. Isiti firir, len 
Hrúnsnir var i sv^ m^klum iðtuQrmóo,' at haj^a 
fann ei fyrr en hann sótti inn of . ásgrindr.*), Oc 
er hann kom at haiIardiUTtm., buþu.easir honum til 
(Irvckiu,* hann geck i havllina, oo bao & sér dryok- 
iuj Toru í>á feknar.{iær»káUr er Jjórr var.vanr at 
drecka or, oc snerti ') Hrúgnii; ot hverri. En er 
hann ger^ix druckinn, þá sktu-li ei stór erö: hann 
létz skylldu taka upp Valhavll, oc feera í JÖtunheima, 
en savckva Asgarj^i, en £drepa guo avll, nema 
Frcyia OQ Sif TÍIl hpnn heimfaera ineOj sér. Kix 

i« af hverin Þnr kenninaar ,•">. w ÍÞ' wi Íxml ^ÖRp. Svfli 
lajjlJÍ Bragi, at por o. t. fr. Htr fjimt íi i*mi at iWUatt fyrlr 
triitdi Þ'" c "<■«' kifuniafiit-t ikiriU u kiHníngMnMn i 
tetiaaam (í. O. S.) paráinóii mtiniit hir mcd ligur par, tr "ff 
lyiA iipp'«»a kc»„í-eít«i. 'tr tkSliÍ, héfa tiákad: tn á-irti' '"* 
1>«(Í ikiUl, (re lynit lit'iif >*((« ordíliltxki í V. {^eitt pad « 
K. O, S: gagntneri) tt aidTrHut hSfindariai « tniHtidi frlli<'or. 
ii / liáim*luin ai fraiégam hijir U. peiia áir giiid;, 19 grciiir 
mikla leiana-þóri keMKlngdr, •/. llí. U, ^ar lim S,ga Hi'iiigalt 

tjTÍir ili. 38. ; 

i) ít.^rtara f. í. ij Þæylti iwn lua ésgrludir O. ; 

3) avelgr V, *Talg tfr. iOiia, lir krorri J. biqitócdbvGoogle ■ rí"'j'ifl ló'" ]>.'í''at sktmkia honum '), oc 'ffreeka tctz 
Ii«nn'fiii(nii'íiTlt (Uá-ávt)." En er Asuin leídduz ofr-' 
yií 1 'haniiií/'fá' ncl'na peii' ^áv, t>vt næsi'komþórr 
1 'liiivllinit, óc'níitf>Í ui'in á it)"|)li liáinariiin,' ^c var 
alh'cifr, oc Spyrr hvírrr því rarc'r, er ioinar húnd- 
visir skpio ' [iaV ðrtcka, ef>a hvcrf Bcldí Hníngni 
giifi at vera i' Viirhavlli e|>a Iiví Freyia .ilcál sbcnkia 
honiini sbni 'rft gildi A'sa? f^ sVarar HrúAgnir, oc 
Str ecki ■Tináraiigum lil f órá, sagþi at Öþih bauð 
honiím til' drýrliÍQ', öc 'hiin^ var á hannz ^riþiim. 
þá ni»/lti' {>órK'«l þcss bof'3' skal Hrúngnir iþraz, 
ácr Iiann 'komi út. Hrúngiiir segir at Asa-þórr er 
^at hlill frámi' at clrcp'a hánn vupnlausan, Íiitt er 
nieiri 'luigraun, íf Iiann þórii' at beriaz v!þ haoa at 
landamrerí 'á 'Gfi'ótuna-gaVi'í*aili *), "oc heSr þat verít 
liiikit rólslcuverk, sagþi 'haHn, er ec Mst éptir heima 
flkiölld mínn oc lieinj en ef eo helþa hcr vápn'mín, 
f>á Skyllþu viþ nú i'ryna hólmgaunguna, en at avfp- 
uni kosti legg ec'þer víJ'nicingskap ef þú vill drepa mib 
^apnlaiisán.' pnrr viU Erir Öngan muii bila- at koma 
líl oiiivígis, "cr honiim var hólinr skoracr; þviat engi 
hofir Iionuni' \ at fyrr Veilt Fór þá Hriiiignir braut 
lcicsina, oc hleypti ákaflign,* þar til er hann kom í 
Jöluulieima ■'>, oc vat- fevr hannz allfræg nieo iötn- 
um, oc þut at stcfnutug var koniit d meo þeim (^ór. 
þóllu iötimr hafa mikit i ábyrgö hvárr sigr íeiigij 
íieim var itlz von at t?i»r, ef Hrúiignir' leliz, firir 

1) ok Fræyiii ciii þorir fi sl íkuiikia Jionum. 0. V. 

1) Adrlr GiióLIúui,!;. htfr G. FiUioH J*i-i/«rf íía', ta S. iefirGxlit- 

wa«s. 3) ttim hfim um' "Mna l/. ■ ■ . D,q,i,.cdbvGoogk" SKA.L D.S^A.1\4^ A{ AjJ^ ipj> 

mann- á,|,(^ft^iLi}íi-g}jr^ií!)i a^ leirii m\'-'^rlif^m níi| 
p^ta l^ri,TCíL.triggi«i^brfiíÞr ui^Ír^Ji^jÍtvi,. pn ■ecfcj 
ffngu í^ llÍ9rt^,j»v^,j;i^kÍt ^ai ;h<jnui,n ,iM),i,yj-.i,; fyrr 
«í. þtiir;týku pr |^eri;,J9Ufferivprri; ,<>g.)fijiQ Jionuiií,I;n( 
Ei ^iíp.unj ^á e.r tJói^.JitJiD. . íl''ú"{^»jir(..áui -hÝir.ifi 
þiit,pr .fíiíegti OT, ^f iwyrjirtiui a|eiui pp. tii^diHl 5]^^^ 
tiiinr ljoi;íiuin, sva sen>.8Í^an er gert^-jriituUragc þaÍ 
ej;,_,4?,n''n,gn,Ís. l'ia'fe ^^iíir, af aUnii -y^r. oc ,)itt\iru^ 
hfnnz^ ^l^óUdt; vur ^^f,^teinn »icr (>i;,.^jockr,|j^_ oc 
baí|)i Ji^ij^ ekiyidÍrjn.^BÍr spr, er.^^^i^lp? á (^riót- 
nna-^iJCllgin, jQc J>ei^., Jjwrsj en^.bpin -hajþi .haiiit 
firir yApnj oc reiddij of arttl, ocvar ecki dæliigi'. A 
BCrA; hLiþ hcinum > st('^ ;-IeirÍötumnn, et nefntír er 
M«.y(^r^áiri, oc var liann. al.llii'æcldn svá er itagt at 
hano nieifi, er liano sa.tpór, l-iirr fór "líl hólnistefnu 
ec itKÖ honuni ^ii'ilS , j>á ruim |^iá]u frain at þar 
ei" tJri^nnnír stua, q^ m^iU lil Itunnz: þú stenilf . 
úvairli^^ ÍQÍup! .■h^.fií' gkiöl(linf| íírir þíír, en t>órr 
b^r ajif þik, oc ferr hápn ,it nc*ra i iöríio, 00 muií 
hanu koitiA neþsn. at bcj', f>á skaut Hfúiignir skiltl-^ ' 
in^mundir fætrst-r, dc st/iþ á, eri tViheiidi heiiiiria. 
JJví qs^st sá hann eldingor, oc IiByrþÍ' þrúinur slói"- 
pX', *? þann þá þór.í ásyióþi, fór Iiariti ákanega, oc 
reidtli haíoarinn, oc kaslaþi uni líipgaieic at Hrúngni, 
HrÚDgnir..færir upp heinina báþum höndutn, kasta'r 
i .^^L .ip^tir bon ,hanirintítn ániigi, oc brotnar 
sundr heinín; fellr annar lutr á íöru, óc eru þar áf 
l^ rar olc gior or ■tainuoi ak vif uid ok i>jr<^kr V- D,q,i,.cdbvGoogle íjió S-ÁÁLÍýS'K-AÍ>íékMAL. 

ÓTþin avll hieióberg, anriflr' lií^r Wast í liávfþi pór, 
Byá at hbnnfell fram á iötí:- eJi "liamaWrinii' Miail- 
nir iconi í 'milt hávfúð HnVngni', öc 'laÍDaI»i"h'aiÍ5ÍHii 
í amáö Aiora,'óc féll.hann íc&di ifif l^i:, Vr!aJ át'fólr 
hannz lá 'bf Tiáls i>ór. lín þSáffl V4 at SláTlcRrJíálfD; 
Í>c tál íionn"Vií> liEiiin 'óíí^ktf;' ■þi' ^éc4--í»ííilfi til 
j^óÍSy^c skjlltíi takií fAt Hri^^aíS at honiiin,- ocgat 
hvérgi vaWiC pa ger/su''til Æiír allir, >r {>éir spurÞa 
« Þíirr vár fálliOhj'oc'skylÍdtt t&ka fótiil fet höftuöi; 
'tíc fe^gu hvergi kbttiít, "tsátóM tíl' Magiii'sonr'lióri 
■ óé JaVnsav±il,"IíSrfn'Ýar''fá'íí'i-i(i'á!tti' »); hátiflkásttiÞÍ 
fæli Hrúíignia'áf "t^or; dc faíieltí: 'ie fíar 'llðtan iárini 
fatii-, ér e'c icorn'sVa 6'ío','^ eé h'ygg 'at iötíui ' Iþeiini 
niiindac haítt' lostit í "hel' inéo 1méfa'''mef';' of' ec h'élí'á 
fundit hanri. {lá stó^ pórr'up^, 'oc íagnajþiveÍ'sýiií 
fiinum, oc sagþi hann munchi'verþá mitiiin firir sér, 
_oc rit ecj sagþi hami, gefa' |>cl- hestinn' 'GatlVluca, 
er Hrúgnir Íialþi átt. pá mæítí Oj>inh, oc'tagpi áfc 
þórr gerþi rángt, er hann gaí t>aná hinn ' ^j^' !^est 
56. gýgiar syni, [en eigi, favþm' sínmu *). ' t*ór fór 
faeim til þrúcvánga, oc stóo heiniii í havf^i ho'úUn^ 
Íþá kom til völva »14 er Gróahet, kbnaAvrvandiÍi"') 
hins frsekna, hon gól galIdra'sÍDB yfir piir, tíl þess 
er Iieinin Io^na|>i; en er þor fanir f>at, oc ^otli ^á 
vAn et 'braut mundi ná heinínni , ^i TÍIdi hann 
launa Gró Ia°kningina, oc 'gera bana fegDa'','-'8agþi 
faenni, ]þau ti^iuþi,' at hanri haf^i Vaþlt norÞKn*'^£r 

Þ«'"'> 0. V. tri'vetr K. a) iUffÍi V, átli D,q,i,.cdbvGoogle SKALhsk'A'PARM'jííl' Mi 

Elivuga,. ee hafþi borit í meis •) á baki sér Arr- 
vandil nor^an , or Jötuqhejinuni, qc þflt til iartegna 
«t ein t,ájiamiz haTþi ata|>it or meisinum, oc var 
sú frenn, srá^ at þÓFr-FiJara^t .af, . oc 'ioislaþi upp á 
himi.n, oc lgBP{>i' af stravto þá er heitli'' ATrvandiIs- 
tá. íaórr' sdgfti at eigl liiandi lángf tll, át AvrvaníHlt 
mundi heim fcoma. ' En'Gróa varo sva Íegin, at hoa 
inundi önga galdra, oc Tarþ heinin eigi lausari, oo 
stendr eniji ,i, havfÞi Þ.ór,,,[Oo er >at bpjiit tilvarn- 
anar, at kasU.heÍn af.góU þvert;; þviíat, þá hrserús 
heínin i höfaö' þór. "^^^ptir þessi stTffs Íiefir ort 
þió^ólfr'hvioversci í Hau*Jáwjig. Svámgirfiar; 

ESt')-or-sér CT aiHá-':"'''l'á er hofrcgin- Írfrir') - 
úlli ÍL't oÍWdllBtí-') ■' ''bijg-reil>flr fMm Jrógii 

hélii»Th^Vr-iÁi]^ihyri»r , ; I - (*V gíet SvívlMÍs-écltÍa ' 
ta«gs °) 'fí>4íiT"S-l*3»lSf f^ ý^ff^O "' HrÚHgní*, íuudi, 
óc at isárn-Ieiki |ryi'uiÞÍt Balldrs of-baraií 

JarS^r-ronr, en dnnJi. berg aójgiiam tar ðólgi ») 

fmiitr svall Meiia brófir) ' (liristiii biörR oc' b'rusta, 
ítfáDi/-Vcgt uníÍ 'híiiiiiti.' ■■ bráÍNinpp-biijiín) lulinna ■<>)-. 

Kníttu'^ (eií lílUr ■'niiih)J*-á éo luáí hravctvo:")' 

cndil][g íjj-ir milgi myrk hreius hoka '») reinar 

granud var grflpi, hruni^n) fi er, rigligan javgna 

ginnún^s-Te brinna ^); .:'. .niiT. sinn , baniilvrri '*) '- 

j) í }amnieh.O,''eg"ftxtBi!r,: orfaMmcisinnm Ö.'áitr'o'r meiilnal* ■ 
l/. S. S'. Ó. 1) ./. (». pg V. Úii. . 

3} >fl»ii/í p. í. 1« K. lynUt h*f* Oilr, „ ., , , 

4) **«;« D...^iun. JT. í.: ... 

5'} Í*nhig 5. "hellls blxT li JT. heUis'tiíÍrva 0. , . ' 
6.J Þiinoij O. liaug Jt. > ' i,'/ '. 

7) .írD ttfia tánú Sritr J^tgtr pad tr áhrí/tltailltii hr'ít.iuipegaf 
tU tr ínrliaiiili girdarard. , , , 8) höf^a, O, l^o'lregln ^hafrw S. 
9) bergSDlgnniB latddJji O. ' ' -, . i ,,,,, .' 

10*) hrann rán hiiBÍon aanaiO. , ii) nueti -CtJa mjeái] hríilílur O, 
itt) rayrtbeiiís ínla O. i5J ¥»tt t. b.. talti 0: Yatur í. K þíUe S. 
>i* 1. '6. t'eltf 'y„ititjrád SkílÍ pordtriet ThtriitÍLií h.ai Mr 
ticjvítatuni liareijium eb»rra& ini«o*U. ipec, G> HaFuis 1799, . Coogk" ii( SKAl.D_SK,APAHM.A L. 

llrált í\6 biarga-gæli ') Oc IinrS-bro.lin ') hprJu 

(bavml ollii Þvi) romla ' W-fl'iiÍuííar vinsiii, ' 

Iinun favlr úiiJ »)' iliar lÍvdn I Iiinrna ''<>)■ m'áMii 

iaa (viltlii Kvá (tííir). ' ' hcífl at Gritiidar svetni: 

Varfat bogg* -fri liörÞum 4) "tmr svú cf>r í O^iiie ■' '" 

Hraaii'dreuj^' *).Þ>>Þau ÍL'ugt <óJaiif> burar hauii -' • . ■ '■ í 
trióiin-travllí .of-rÍLHa eUla-viLr ' ') gf jita[.'kjuii i 

ti^r ridllatiia ') at biÞa. »lúi Giudriþa blú^i, , 

rÍDrs|t!llir Ict falla . , ^ A'r oc bu«igi ") Iili|>utn 
íiálbrí ólágra *) gíálbra Íiara avlge'fiuiu '*) aára 

■bavlTerÞiingar líclia ■ '" ' 'He^ii-iyrs it rattÞÍ ■' ' • ■'" 
bútiB á. randui^'bólnji: - ^v^s-beyli bavl' goelt '*} í 

]>«r liiié (riindqr: gtlia '::. g&rlti lit «0 á GcÍtÍ* 

giatnr ') firir ^skavrpuin ti.atBi)) ^gíJltSÞfir »f.'í)-íittt« 
III bcrg-dana. bagdi ,' - . , Tbaiigt.þá «r bif^ SÁba '^)' . 
bviútr vii itii'uiuufrifSti °:) ; ibiflilcif ") a^ ^iir leiíi, | 
[pÁ mielti Ægir. MikiII þiitti mer HHingnir'firir seri 
Vann pÖTr •íneira þrekvírfci , ^á er'fi'álrih' átti vi|i 

tröll? t>á svarar BragiiJ' 

Jg, Mikiilar frásagnar ep þat vert, er ^órr 
fór lil Geiro^ai' á'^fí^. ;'*)' Þá hafþi , liann| ei 
bamanna < MÍÖJlai e^ •uiegingiarþar , eþa iáni- 

. greipr >. 

i) gÍæAe S. íf "T'* Ölle/ »í Þ"<«<> O. ocJC. S. " 

5) þ»wf Siati; hoTpH-K: o. s. ' ■'-"■■■■' ''*■ 

.4) ptanif O. Jlmunrireitfis JT. S. S) fiiill lama 0. , - 

■ • 6) n'lagriá- ö. 7) granim O. ' ' 8) Itriöti v. ,iúmiún ^'''nti 

O. briáO- vid Jarmun lió^u. . 5. bridtr iármiin .þnóti Stúli i m }>{ 
lyniit rtiií tiit mifradi. ' 9) hardr brotb .X. ^ 

10) fanaig Skúli. Jiina tía hiania. O. hiiika tdi huika K. Kuita 5. 

11) í-""'! 0- •!'■» it. J. ■ ■ , 

11) or hneigt O. i'ir. hn'-ÍEe 5. oc hneig í Shéli, 

•iSý.el'.'geSóri. 0. B(Bi:fiÖn í/a'vl-i^iiitm íínVÍ. 

ií)'heilí bÖl fii;c!i O. Itids heilo biJlKÖl^ S. 
. illÞeirura^. J.,r.oríirií;. '- - , ' ,'" 

- ■iBjþá nk biíii fídH'OÍ )fS •■.v Hril^ ræiCi .f. ' haila ■pí ■■*!■ bif am 
■ %dB«áU..,-;,| lyJ.riiMöil' _(,»:■ tffj Ge!rr»(Uí3i.'rd^ ■(?;■ / . ..Cooglc SKiíf/Ð *.^.^ P ARMAL. J 1 3 

greipr, ;oc..DlU;,þT Lc^i, .lianu fór mtíé liontim. þvi Sy. 

,iit Luka'^haf^i -þ«4'liedi|, þá er liann flaug eÍDUSÍnnl 
Qt ^Lvn^ta, sér niev vslsliaii) Friggiar, at lianq Jlatlg 
lirir fprvitni; s«kar í ,G«iiTÖþðrgar|>a, oc ss þar liavll 
iDÍkU, selliz oc sá- inn^ot' glugg; ea Oeirröþr leit rj 

.mólí. isönun),, .,pg. tuíiptti ut- tak^ ;skylldi fugliui) oo 
færa Jioiimu , en sj;iidÍRia|>ir kom? nauþi^liga á<haU-. 
arregginn, svá var h«aa hárt ^at {>ótli Loka gott er 
hauii sótti srfiþtiga ' tiL liaunz, oc ætlaSi ser stuad 
•.at fliúgá ei upp fýrr enhaun hafþi farit' allt tor- 

leicit. Eufir macrián sóEti at'honani, {)i bdiair hana 
■flughttij-öcspyTnir vié' fa^t; oc eru þi ^ttimirfustil* 
var'LokÍ tékiiin "^ar haTiidum , oc færor Geirröþt 

■jötnr. En er hann'sá'augti hánni, ' j>á grunaýi háoá 
at ma^r iBandi Vera, óo bao bann árara, 'en LokÍ 
þagé'i. í>á . Itesti Geirroþr ') Lofeo i kistu , ó!i 
Bvetti hann þar 'friá iriánuði, " En þa er Gelrröþt . 
. tók hann upp, xJe. beiddi' hann orþa^);' oc sagþí 
Loki liTerr' haan-var, oc til fiörlausnar vano hann 
Geirr6í>i þeas el|ia, "át hann skýUili koma JJÓr' i 
(?eirrðf>ar-garþa, ST^ at'h^a héfi'i bT^ki haman'imf 

ué megíogiarl^ar. 

þór kom til ■gístihgár tit' gfgiar teirrar eir 
Gríír er kavllutj'hon var mióþir Víþars hins Þavg- 
la; hon sagþi pót sMt frá Geirr5Þi, at 'háaii var 
iðtuhn hundms oc illr Tiéreignori hon léþi bomiin i) Geirru<]r O. . 

i) ok tpurÞi bveR bBnli mn. Uanii sag^i oc (íl íiörl. U^ Drq,i,.cdbvGoogle 114 SkALD S[K'J^'^ AR M A L. 

ihegingrarþa oc íárngrefpf er' hon 'áttiy oc staf smn, 

ír íieilir Gri{.ar-Yár.- ' t'á 'íAr -líðrr til ár'þBirraí, 

■cr Tiiniir liéitir, allra á méat.' þá -spénti' faann sifc 

■friegíngiÖilMiín, oc dluddi rórsti'^riiis Gríþar-TÖl, en 

■liokS hétít untlir megingiarpar. ' Oc I>á er tJárrkom 

á micia'áiia, þá óz'-svámioc áio 'at uppí braut'á 

"iísl 'honnm. þá' qTað þÖrr þettaí 

Viraatlii nv ViniBr, '), i VctBln^tr Þw Trit, '■ 

allf.mii: íic TaÞa tiÞir . ., .a,t Þli tcx. a\et áanieftm 

Jðtua garj')! í! • ■ ■ <,: ■.,•.,.;. iff^ hiítt iipp sefu l^aiin? 

jjjfl.eér t>ór upp.í..gliÚf5um^.Dolíqvoruin at Gjáiþ *) 

.dótlÍT .OéirrÖþar slóo þar tveipi megio árÍQnar, ac gei^^i 

hon árvÖitJn. . :J>Á tóc t^órrjupp:or, ánni steíiiimik- 

imi, oc kastfiþi at. benjii,,j^oc.,tn^Ui s>ái.: at ósi ^ 

slcal á steinma. , Bígi j^istí 4) liapn þar er Íiaon 

k^staþi tjl ^ p& í; þvi JbiU.^r jliann pt lancíi, oe 

ÍP?k tekit re^'nipunn. nok^vornj, oc, sleig sva. or áiini; 

J>ví er þat ortlok, li.aft,,at reynir.ta" biörg þórs. En 

er t>órr ys>Ts\, tH Ceirröbar^, þáj. vaf; þeim iöleyguni 

\-ísat fyrat í,gesla-hiÍ3 ^) ,til ,berbergis, ,oc vjar þac 

einn stóll til eæti^, oi; snt^ar, þórr. , þá varo hann 

Jiess vorr, at slóllinn fór undir honom upp atfseff}; 

hann sjack CríJ>ar veeH ijpp. i raptana, oe lút sigaz 

ioat á stQliuu^ varo ^ii brcstr >mlkill, oc iyii;|ú 

skrækr mikill, j^^r böfÞuTerit undir sttjlÍDutB;dæt^ 

Geirrö]Þar Giálp qc Greiþ ''^, oc hafþi hann brot^i 

'brjfgginn i báþum. t>á qvaé þórr : 

1) Vimra ÖT 3) Gneip V. 3) öl-r O. AMt: sl'»íiff 

íriiura æþi^ sLal á GlefDiitjlMiimR}, Aí/S'r G. itHaii kii. ■ 

4> ofc,m:sL: hami í<. G. .-. í (/. «-*«/. íá/.fffii. 

— - aig Skúli of Siiiirf, jeitahks Æ, o^ úi/ar kiatr EdiuÍ*kmT- 5J r-""í 
6} Gnejp , bvGoogle jCÍDR.iimiÍ ') neytUo Þá cr Giálp on Grcip^) 

iimcötxi^f ■ Gcirraþnr.éælr , 

Ítiln* gaTrÞum í, ' . . .vildn lii'fia uiic (il liimin*.- *) 
^á lét Geirröþr Jcalla þór i Jiavllina .til leiia: þar 
'v«i'U eMar stórír fjptir eDdilángri bavUinni; en er 
"páv kom í haTtliita gagoTart Geirröþí^ jiátúcGeir- 
röþr ineð taaag iánisíu glóandi, oc kaxtar át þór^ 
en tíórr tóo í njó'U niuð iirngreipmn oc færir 4 
lopt ffuna,. én GeirröÞr Mióp undir iámsúlu at 
forþas^r. þórr.kaslaþi síunni, oc laust gavgnum 4Úl-i 
una , oc gögnuDi Oeirroþ oc gögnutn vegginn , "oó 
.*vá firir utan í iÖi-þin'a. ■ Eplir l»essi savgu Iiefir ört 
EÍJiíi- Gué'rúnarson í þórs>-drápu. 

1. Flug' »talla reS relb'i'' [í-isluz*') jieir at þr^sta . , 
ForR^oU goÞa at hvctía þorii; iii^JUQi] lic biii^: ' 

(cJriúgr var Lóptr at'lii'iga^ Þá or ginrí-vcnioSr *) gerÞJs, 
KgÍ-iéÍWÍi faÞir lieiman; [Ganjlvikrl skotura rlkri .^ 

gcS-rcynir q'vaS jrænar *) endr til vinsa kindar '"). 
Gauts hertíiidiu brautir^ Itia sctrs frá |>ritia. , 

vilgi tVýggr til ve'ggia *) 3. Gcrr ' ' ) varÞ í för ryriji 

▼iggs íieiri'öjarliggia. fnrrar "") meiii cvaran« arnM _ 

a. GcSstrSngrar Ict gSagd cókiiar hapz ") meS svipti _. . 
{amleiS ') |>úrr stSiniiiU «agaa galdit en Ravgnir: _ 

l) peiia grdi Aéfi tg ia^ i»»i-, ^ykir ^mir. if^i ómigulig* tttu 

, inut' veriJ. , t)-þéaBÍg SkúU,'*m V. tyaiiÉ 1«/» alif megim. 

5;) ^<Íneip P. Si. G.cíSkílÍ hifir Gieif. ■ 
*} Þiiu .trlfji fetU K.'o. m- ,:...'■ 

'S) paiaíg 0. grpinar X. . . '•3 1»«"»?^ O- vcgjiai JC. 

7) ,gnnileidt« t4í tpBA^inr. SÍiU, cg .þjtir 'Þa^ TÍtmrt. 

,", eXí;*'' ei:'''i!'-"ndi' o. .;y ,.; ' i' '. ■.-'•-■ ._ '_. 

■ líi)Vmi.i lflr.(ln O. ■itClr .rjUÍ . tg Yniií ' tÍ,Hilsí. ,'■ . , " '.'■■'., . 
*0 Þaní'í-* 6™» *" '*5). P'M*/f O.'hsfK JC. liappi SktíÍ>. 

_ _. ... CoOglL' !fV. 
Þym '>i6 ^HÁ'HIíSjí^íI'P-'A'R'mA t. 

tvlecgrniin-slmimí') örííiinfs tiiíllti rrfi-gsi linv;;gVhin"' ' 
pcll maiui tæHr liálTa'*) " Iiljiiitel viS mavl i^yanv, 

opíiiz S) ÍltaL'gnHpiimn ■ eii rdli-hryii fia'ÍIa - 

Kiiilils liiaJ,* sjitndM,' í FeSiu 'jarfl mwS »k-ft«i.;- - 

- 4. Oc gagiig .^).Ýanir gwgn • 7,Udi^-Ta]úiB)r sir.M> hlTÞir 
£itii>t ^'a^gs.IiiiDÍti tayigu i ltall->]iih^.'°) dC 3)o,fftlM - 
fiifar VMS Ijl ilióÞa 
V"i" J>eyria kom dreyra; 
l>á tr bavl-kveiUr liiiófa 
bragi-milldi- Löka'ÍÍIJi ' 
LeasÞi Ticntlr á l)rri>f 
bóð .^f Gi'Íinnii-^.)..mága. ' 

5. ,0]C. VPgív.errii^ VQfru 
vann fetmtinar navnnn 
hialliz af Liallti '^ j oltnar 
htaupár um ver gaupn: 
miöc IclS or at.aS slavckvir 
stiircitar') veg brcil»'an 
nrÞar-ji'n'ólz JÞar er eitri ') 
Kstr þíóidr fuæstu. 

6. |)ar í niSrkltrírniarkar >) 
inar hvellaii byr '<>) nettu 
neTivæl 'völur halar 
háf skotiiatra sváfu"'') iiinrS, i'ÁSíinr-se ") pia: 
tverrir lietr '') r 
lfurs-''>yharrta'sér'{niavrW'») 

•iiMiiriftí;-*"') iir*vírs'- " 

qoI'tÚK^ niKpn yÍDXii-'"' * 
; 8...pj»li.,rasl eii.frÍÞff.:;- 
jBíMit. eiia^nraj GaiJ> .,-, ..■;,-" 
srtrs vikíngar suutrir 
jvej > riin.H at " J ft'tig iini;uu;: * ' J 
>urÞi ÍraTnn at herÞt 
hait^rs runn'^) k^4va qu>Þ>c 

inrlíar-ekaíÍs af aÓi "^ 

&ii li'retviðri .hlásidn. . . , , 

g, Uiinz ineS -ýta ,sini^| 
(sflrBUDTBr Þat) S;ka.uuar, 
á seil '.*^ hiinia sióU i ■> 
■iálf-Ioj[ta kom^.iállj:. . ^,.,, ,, i) grHiiitjTiuin" O., granndrsnma .ílíii", '■'^ ' 

;■ a)iiiniiit*lur ■/xíÉ'",' í*'Hj haHar-Ö;"' ■ ' ■"'"■ 

-5) Bpnia O. of.Air** gaupn.. itti vibíf ^tti ctaaig [iitá ESiAnúr 
4) gangj 0. 5) .srtanis, O. miff;^^TÍr. .6) iigli.-a.- 

7) ítafleidar O. 8) þá ét aitir O, , ■_ 

9) matkar id* raariat O. lo) fauí 0. Qg'nTax a. LVel v. luUar. 
ii) l»Tstotnadar'-»Tavo'íliííi, ' :' ' " ' ' 

ii} 1£t O. ktaaiktÍát SHl'f,- t'isiiii TÍUi ha<i» Wl>i: . '-'■■ 
i5) hallaudz^. i^'pjlinif Skúli_gi4tir Tpi^T S,.gHtiiAaa^fKffíWS. 
jS) eim nÆjti O. hbii nytrB S. Blptflrii»n «i;./j.Wrmiitrj5.> % JT. 
17} let O. ig) yannigGuM. f. og iíúli þorns K. ýpst O. ;i:v,.G00^IC S K>A ÍJf$ K A P^ R M A L. ifl 

i-*o stáli strlSan, :?. . -iíitti Eef^.i.fliíH* ' 

straum. Vvck-mímis efk.w, flcí-dióUlTo' * ') iwaiíí _ 

sttSphomi fýf »tejpir,, •' 3^^ c íiíaÉstia ") £*»(« '- 

slriÞlundr atct t^I ^^'fii9- ^)'.4tiírifs-danÍK>.itáþii' ! '^ 

.tij.,ljla tli%á.-to*t(i^)\'rínuknátta ióljiw.irttir ,■ 
^■^lSí.f,). ■^■í?»» í"^*"^ |l)Wi'fl*-^t ves '»XEnr lúta. 
striS qyi,';,tíu»Iuin sliiívMí.í : j3. |>eir»'«) i tiriinar heí-ía ' slall vi^-rM^. fflli,,^ ..,., 
Agn iliarfa 'J 1ilaitf.wíí,| >.; 
ei>9JirI.ar ♦) liug m^fti.t .: 
sUf- þ.írsno þirilf.-,;; . .,. 
I>rcSttar-itdnii yi5 iittí.;i..: 

1 1. pc ■ifana típm i . :< . 
sTcrtz hSUttar geífi^.r.)..; 
Iilifur buciiz viÞ'bag^;^; ,; 
'harS gleipnií dyti,').,)3Mtót. 
dSr hylríÞat hei>i, .- ■ ^ 
lirióÞendt;^) fiövo IíÍ9>)ll,- 
TÍ& ■kj'ld breta tkytiit..' 
■kat ■«) eic Hé>in» reikar. 'tom rani .Ini^NiU . barnir .'. 
i.tJpW^yaifci^éllÍBr.í'^-iknoira'' ' 

liriti..").þ6ll(ar^framgi»gii.: -:■, í 
.Íiati forSr '») íifaita. ■:■::. r- i 
:JriS "')'»t4q;:WH't>at lireini;' ■'; 
gnipu hlirt*,i gwypBft Vjy ... 
gran hStt * >>) .re» q<íáiiBr. < >' 
,. Oc Ixt^-^Ðgi hiiniiS-'^*) ■ ■■ :■■ 
Jiall fylWntiint lullar ) . . \ ".; 
.tró>iu >«r uil4'!') troþi r 
.limgls hBÍ-*í)ar. tíngu >. 
:búfstijikiM> j^avtiiVQra . ' , , 
-hreggs. yafrevÞa tveggM 
j,a^.D!;eif mfeS. dráttat kijeyíl hlátr alliÞa helVf;, . 
dtili; Sví>ióÞar kúlga ... . „ hand-fornati lúöl sprifDadi, ■'}, 1.«' * 'WÍ'' .Gk'nn r jn - al t«"«'í tJt í ttirn S*. 

,3i Mg.í^- d(^W vamifvi .■™. ,— >- -■ „,„„.. 

4) p.iíll K. - J) oEadlarfeirj í^. S. 3radir£wi iVMÍ i*. . 

6) eidsfianlar 0. J. eidsfeirilaí rÍWÍ 5't , ■ ■;' ;. 

7) fliördtt O. iÍiÍhiUarfiiar(lii.S--eriau «■ . . 
■■Sjglélriiir kjii 0. gleyt.rrkjn Jí.' . , ,;, 

9) hrlddriidr tda faríádnidr O. faríodudr Sk... .. . lo) ikil S,- 

11) ivö O. ^ ii) funriiitiH 0. funrislifi ií.' ' .i3) AUm ^I S. 
li)PHa Sk. i5)ber5«0. ", • 

l6) >«»BÍ^ O. helllr JT. S. , ' -i " -. 

laXhíiW O, hfia^ í. AÍfJr lureii 
í8JT«'dy,'3.^1iyu fiEi " 
" " •« '"■•' - 

. BDsypan O. hWdst at greipum S. 
ii)-gr>iu iiöltr S. grpnar.liott í*. . aa) íiloiin 5, 

33) þ«r vld 0. tar;Tid"í*. íieir ííd tröilii .jf. 
i4J liofttióri Ö. ,, aS) Íorni.i ,k. »pi>áia JC..',; ..Cooyk" ii8. sxAz DíXApAnnrA l: 

)5. Piíti>a n«m :fr«p í> ítr gulli Intl ull*r 
fiaiS cplÍB kon ') Joy.íar j íotrs n^tigRr '*) prMti 
moerar ^) kjK nebagtft ^ jncina V^ri tojiian 
mcim aTlteiti ■fcVbiap" :■ ■'• »» WjyíÍJ nízn **)' 
alnilösar ■<) lanst.a^iv : '^ ■ ' i8. GlailÉii >«jj|iun) rórgBrfB 
áigi- Þidrscgu tifiigw')'; " ■>• -grsmrineA drtyre^m ■hiniH 
óinis afír so^oimt : : "-: ' ! . t»f Satlró niS Sjniar"*) 

átrtiér í gwf)>Su^rá. ' " -sigr laut trift brBttti; '*y - 

l&'tSváatbraéi!lk!ýn4ÍFlidwll'-l[oni3t IVif^^ar'týri 
lirap iiifi«nntH'i}'svá1^g)iutrar íolÍarkaMia "^) 3!í et barini"] 
lypti sylg á-'Iapií ; 'i '^ bratilar li^' oi' beíB ' 

Jáiigvibf kío Iiiiniiigv«r''y bcck fall 'iGtdns rcéko. ' 

>á et avi5ira».Ía'í)--clWi ■ ' ■ ig. IlcI'WitÍnvílineitir 
ús brimiiÍB (lii dritsár '" < ■búg brotiiíiygi '*) sktigar 
til þntmoíniíl t0ar--- • ' undir CéUrs «f ■ni '") 
Þióst sf Gioifiar bt'ÍðMiI, : AlfbtÍIÍM 'blíku'k'dlfa 
17. BifÞíz JiiAV f-tn MfÞÍ tie lii favstutn )i*tff 
Heiðreks ví'^Vbni breiptí -r. lálr vðtrugar niiitn »°) 
und Hct-biarníí-Milsn '*■)'■ 'álldr mínlEanda- cllJar »■■) ' 
fótlcgg •rtrnis '* '■)' ■wjgginr - ■elln stciilí of'*bcll«. 

19. Hveí'hig 'sttál kerina Pr'i^gT Svá' at'kalla 
lláná dóitur Fjorgyns, konti '0 Oþios^ móÞiir Balldré) 

11 fnedi O. itniik: fr^t'i TtrÍ rttlíii, s) ^rdblGi kvo» J. 
5) nifliír.ir' 37 mrrat' ö. mpr.-^r iujgs íl. , , 

4) lilm logar S. álm t.iusar ,0. ' 

5) þióFsugn töusu O. þiófsöau rÖHíii í. aungr t'df »sfii tstaieu 5k. 

6) iltinidr (•Nii íí. , . - ■ 
7)' Iirapp irtunnar 0. lirafn iniuinnfll S. 

■ - 85 PanHÍg 0. íj;irf s. ii. l.sln lávg,r' þnVngvar X. 
<)) .-HTliursÍi X. Ördursia S. aurþíisir «sip O. 
30) fDmar JC. S. li; ÞrBjls p. ^ ' , 

11) lomr vBgtiiUjiar O. íoliJrs VPgtinjíar **•- JðtnA TeglBUgar J. 
IJ) ræitii í. ne.tu Sk.- U') <y>iia, í>.. si,l\n n. syniar «. 
if) baiili O. 16) tiBnn* J. ■ ' 17) Kiirfflí O., 

JS) hdgft brotifinsí í. ' 

19) sl tíK! í. ídSJfr at ilfl 0. uúila fflfíngj af iiríi Si. 

30) Inir valryfflr rhaíín O.Jíilr Talfygiu mátö 5í.* 
U^iOJaar O.^ÍjttticL'aiide cUdre S.- ai) öiaaio P. ' 

L>gi,z.d.íGoogle . ,9i:^X.DSJF4J?4,R'Jií^A 1.19: 

eliu Jarþar oc RiatUc ao Gunnfabl|>ftr oc .Ger|>ar: ' 
[svœra Nðnnú, drotnifig. .isa oc ásyÐJa', FuliO' oc 
Yalshams óc Fensalá 'J- ' ' '" 

' aOÍ ÍÍvernig. skal J^r^^B fcennf? _Syi at Icalla 
dóttur.pijarðar, ^ysjLr l?r§js, koau 0^9 *)„ móþiir 
Hnossar,. eigttfidi .:va^Ui! .oc SðAtrunuiú^ 00 fi^-ssa^' 
BríaiQga meusy Vanagoe, Vanadisy it^rátfegrá gt>é ^).' 
Svá má'keHna alliii' asyhh/r at'Uéfiiíi '&iiWarrár uafni,' 
oc kenni' vlo 'ejgh. e!þa yerk sín eí>fl œttir. ", [ 

21. Hventig skal ^fia SÍf7, Sv^ At kaltft faaiu: 
konu púu^ iAv^at< UlUr^'ít Jiárfagragóo: eUaJaTn- 
8ÖXU, raöjþií' prúþáT.'.ý). " '' ' 

22. Övernlg skal ' kenna Iþunni'? Kallfi h,wi^ 
kenu Braga oc gætandi eplanna (jEsn. .eylin ,elli-lyf- 
ásarnia); haa er ob .rátiíeðgr þjaza [iötiinB; svkeem 
fyrr er lagt ai liaan t6« hana brsnt Jrá ieum Epl-'' 
ir þeirri-Bávgu 'orÖ*' l>j65ólfr binn 'hrioverski "í 
Hausttaung l"). 

Hve ikal galla gíöUddin^). . á hruingoco ?) Mýiri 
g^nnn vej^iav brú U-ggia , .Jtilltlar v^.ídf ;Þt4£.B. ; 
raiini* Þá. er vccka íi>;mi 'J ScggiondDin Í16 sagna,.- 

ratld syeií atjiór leiO. ... , .anólnr-úifr''J at.inúti .,', 

Tý-rramra sé ck liva i gc-inlisUaiu gömlum 

tryjjgUHat of-far Þriggia Glauqnia ei '_"), fyrif ek^mmui 'X il. tr.' i) í>k«iiig ,0. .Oþiqs K. y. J) áslagud Vlú' 0. vU. 

J> U. ÍUfplr íti [>(>» 6ff 'driþú irarina. >» /íjr '. ( iiaáUn : An 
er rÖLt it kallt ein hvtrn-nmiafs iiarn! ok Lenna-TÍlivcrl: líacÞa Ktl 

6) J>«na/ff q. giíllu ^arld.uin 5í, aifriV gedi at giöUam. 

7) Þ«'""'( Si. Pi„i lia* ér ólmiLit i O. .-". 
8>Jhreinsmi J*. . gJylKi:, SA. . _■. . 
'lo]' t'aafljf Jí. á <?■ »/if cgiT«'traarktiu óitáí, ' .vCooglf ■S-K-A t D'S t'^A 3^ fi*Ar>Í. no 

■cmsiTrn [Þír it.jBBÍr]'': ^ 
írgerna') [mat ij^ftrnj • -,, , 
tvttr-a byrgi-týr bisrga 
blcyíi-vandO « ») tcyU. 

To.miSh*r «r llf.ini 
tiíllircinn medol bfeíni','') ■■ • 
h«al, k*a$ I]apta^«lt*tír' ' 
tiÍHliiir*lldinn,jnun ÞWyall^?' 

tnár VBl-kastor-bárn 
(var-al Hænis-viar lidiiuiá ' 
Mlr) Bfitaniimi þoMi. ' '' ' 
-FíaníiyWÍt b«6;lyllar .i- 
íc^T MeÍla •) •ér! d»[a 
Iilul \) of bel^nm akiillij 
lfi-3rii-á»ar-vrn blilsa" ■ ■ , - 
\íng-t((g«ir lcít Vaáná ' 
vfgfrekr oramífia'i,'; ' i ' 
^as '4- ^ltpirir ,I»«I1H... ; 
^arurndr, íol>^ fa^,; | 

Fliútt ÍmÍ; Folldar-drotlínti 
Farbauta mHg (var-a 
t«;fciligr ul«$ ' Í'V*'f"") 
t>r7'a»eiIar~ti'rJl íéira; ' 
eu af breiW biiÍSi 
fciogí.»vÍM et tat»)]agSí ofosíipíttmíí ^^ÍM ■'■'"' - ■ ' 
-fll'IV**ii''Wuli BAíai.'.'^ ■: ■ 

pe.»liJKlÍð* "*•"- ■■■■ 
BvápKr .fTsí Í*t fyj'; '■IJÍ'S'') 

sif af cifr-irita ' , '''■ ;'" 

■ dk 'Mörii ta^ilr 'Ki.TíTnarr'* ) '' 
>á&r"iai4fJhi)*l>fo 4r«pi"- '" 

b)ih'>^ffMhtt»ft Tsllac.: i. ^ 

t\i;i;^Í7^^'r^iiK)&al Iht^ ., j,, ■ 
. berránss oran, atMingu. 
' J)á varS" faslr viS fódra 
fifírA- l3Ígyn)flr' arníí ■ ' ■ 
lís^-or tfvlt i^gin agfa]-. ■■'■ 
Öuilm^giijils '[í b«vi)&dni]j . 
loddi ^rá^ viS ramap, 
rc'íhinS Jötnnlicima, 
én'hðlb Viiiar'Hajriír" 
liBádi' ivitr.siJitgaF «nd«L- 
! Sa met A-dÞfiö)j» íih - 
Íai^8íell.or veg IjjigaH .:..■; 
Bvcita-na(^, ará at ijitm, 
tmidr úirs-ra^ir| mundi: 
l»á varí þón-ornVni "* 
(ÞúngrTnrLoplr)or-»i>r'Íjiiginn, 
miilunantr Hvals'niátti 
'MiSjúng ") fi-iðar 'biðía. ■-k') Mi» i*lg.'l^rh Si-Retinr. 3) st «.' 'S) lelna Ö. tÍms "JT. 

4) t>aa*>e i;i hvsr kvádu hapt snyrtir lijílmfaltiliii .þsi. nU4»-<). 

bral oradu hi-pta .sn- hj. J>. v. íí, . ,-JÍ málsBakj- Jfc. 

61 lí"(í'* Sí.'ly'irktiieíla O. rítBi«l« í". ij liJaNt 0. 

8) þín/.ií *".; hrafej* tíu (u'm) :M*i O. trariis sactio h.la« Sl. 
• taihir '^yiir"t'*i''piH*'hei'tingunat.,:' .... V 

9I ofc fat'O- oF þair Jl. .,' .. 

m) Mln-tet^ia fyrÍT ósvíptáidí 'ð. úsTÍplandi St. 

11) Möfna O. . - ■ . 

IsJ Min g"e-J-yi-ir iiiidiúngi 0i ftdldings K. M^iap r^ldí St. .vCooglf skALD'SKAPtTtMAL': Ser btiS' »a3Ma-lir[t!ri' ■'" 
at>rft-«yra"«iey lb« ": !' ■ 

dttruuv^i Xij'mís kuiim:_ v 
])riU')is,kr8 aíifnm bccLíar 
fii'ísiiiga Bota dtsi ■ ' 

BÍiÞi ') Pi<ífr i gaTtí 

Urin-l' tft-attra 'boitst ■ 
byggTfnilr at tat hiygfivir, 
3>i var IÞ- Uié'^ Jöhtiiia •' 
-uÞr n'ftóniíii iii^an: ' ... 
eittrSur*] allar ilúr 
Ingi&eyai fi >í«fii, ..■-.. 
vani hddr]. oc .Lifar- ■■ 
[hamti<yt rrgiii] g»inl«r..., .. 

Uni,'brxwijlfiir=) hræfa;, 

liund Cl-jjBÍiiu- fiindu, 

Leifa >Hr oc læna *) 
lund öUgurnar bundu: •'j^'i slaít víJh-'^) Ufnia' Vtlum 
veilíir*)'mX'tli."^-U-il>ur ■■ ' 

:imiu stacrflinH nuier^ 

.jncy íptr, Loki! di-yia." ?) -./ 
JUy-ypae s*;i f.'it. sil.jii, , _. 
(sveik oi>t á.'ifl liitoin) ') 
liiTg-i-cyiiniKli Hænis 
■Itaiiks ftó!; bj'lfa aiikinn: 

•oc lámHuÍii^r Ji.i;l.i 

(leÍÞbla^sHr^ii fiatra 

crn at a^^lli b'irui)' ) 

«ro(ifg filÞtr Njðruiir *) 

■ JiJkuEkMtC, en ikáku ">)' [ 
vcöpl, ginurcgin brinna; 
■én aon bit>ila iviÞnar ■ ' ' 
(areipr var^'") í ftir)iGreiparl 
l.aí of-fat'f) i fiaUa .,; 
pinn-iIilÍB.bní raioDÍ ■ ' 

banjp l>i ,p|- bif um f^ta ' 'J ,■ ■: 
btf klcif at þór Jetli . , i) ^tnnig 0. GErdÍ Siili. 3) HÍKuí (/r hr0(tujt yÍUi fA.f .■ 

5) Þ'"*V ^*- /r"''- brjnserii JT, lir-ynscTii 0. 

4D-:jUái'];í(£ara fí'Í'". -lanliÞír »<' 1«H JT. leidiþír at kiii Ot 
iw^Tíf.Si. glir^i; leiii ■l'ir oc IiE>l, la Leill íc. t ntfaamai tnáÍKg.f . 
•nwi;',- Bf gar'y^llt tég^Cl •f,„tnmgu og flr <ii; þj ai .„a 
/,Mr Þyr, <»» tr i .«-,« jif.,ndi. tn M»> klf »(, fira þy (/ í^r./,* 
tmáingunii'). %) velll O. liFltr rtí^i SkúU. Enn tcira iy«Íit Ta<I(nr. 
SiC'igM ■ÍHIt, kAviL\«'»irtyiti tinnia tnjil.4 mýlinns: comnií-. 
niitín,. tn tií "'i ^sd ad ftra, miilínn; <« ktf éf tgia ramltik tcu 
■■JBjilí-'^Iríilor í.W'rinýitTfti IfcidiT.- '•'-»■■- 

7) Þ**''lt Sk. fyrir tejia (' (ínai Eliatek, K. f O. tit f pa y rt 
■ .«ii. . e) Si^eik €pt ása.^ l^^a 0;. td««"t< riiitr. mm' treik, áþr 
'tik eþr áta.leiko //birÍ) V^'iveik opt 'Aio tda Æai iRrkuoii þti 
áiar <r ^iii asfld^ m ciir, «jefait ig mtigira , ta jarnntnii ktft 
'•itit*hrluUM tUt^l-»ti» *Htfi immaa.- 
S) Wn'C ^- ad'i": nwinllV WOrna^. 

10) l>*B«ís-Si. Hófu jdLlött, en sköfu O. n) ftlUr 51. ií. .■ 

■ 11) tW offÍU «Ui 'ít. '^ ■ ' - ■ 

■■■t3)'b«tmi' a-tAuf^#W%if-Wlagda'<nl>>> aji n-Ja ir. *th»it., 
•í ff"" '"'*'' !•*•« ireM. ^ . ;'i,.l. •*. D,q,i,.cdbvGoogle ^as aKAíDSKAP4R^dp: 

S5- Hrenug. akai kenna himin? 5vá at* Ii<aUa: 
hann Yxnis haus, oc þar af iöluns baus, . oo etíiþi. 
efia byrþi drergatina, ef>a hiáim VeslYa oc Aostray 
Sucra, Norcra, laod sólar oc túii^ls oc himiu^gla, 
yagoa ') oc Teöra : btálmr eþa hús loplz oc íarþar 
oc sólor. Sv4 qvað Aroor iariaskáld: 

Ungr skiöldún^ sUgr aldri *)Þeu var graipa und gavniIiUB 
iafniuildt- á vi5 íkíaldar^); gnÓB -*) ranan YmÍ4-liaiui. , 
Oc eno «em hanu qvao: 

Biört verpr fál at avartri, brestr <fffiÞÍ Aastra, 
uvckr fulil i mar dtvckvan, alir glyior siir á fiöllaai^ 
£0c enn aem.qvað KoUi : í) 

Alla eiigi veiÞr Inga bavðvar-hTatr ne bcbri- 

nndir sólar-gruada bræir landreki æÞri; 

Oc aem qvað l>jóðólfr enn hvinverski: **) 

Oc at ííam-leiki (mó^i trvél McÍla-bMÞa)' " ' 

Sar^r-sunren dundi Mána-vegr and bátiam. 

Sva sew qvao Ormr bárreyia 7) akáld : 

Hrcgt er Draupnis dr<5gar iÁ ræðr valdr firir veldi 
'dís ratninan spyr ec vísa vagnTbraular mér figDar*)' 

Svá sem qvao Bmgi skáld: 

. Hinn «r varp á víia yllr manna sii^t ' ") tÍMrgra 

viiida Avndurdísar ») oiuuulaug favtur ") flugoai. 

Oc svá scm Markús qvað i 

Fian:iberir")atfæÞÍBd-ýrribáfa Orf^ 1»^" ™*^'' «* 
flotne-vör^r á élkcrt-batiii hnng-yarÞaÞar)giá]irikrÍug>am 

l) TÍpna f. 2j Eitgi A. íilrá..r. 3) ikaidaM I/. 

4) ptanig 0. V. giiig K. gáng S. . 

8) Jvl qvat Bavþíar fcalllt V. t» O- »/. fc»i.««'. »"»! *fÞ*i'""* 
tpih Arnár. 6) ijí Htuitl. i trta/i(li. iii. ?) BaTMryisr O. 

8) fajiiii O. iia tl. tlttnig ec. 9) Öndl* flísa 0. 10) »út P. 1 1)' fiögnr O- 
. Ji) ÞíBBÍf JC. Of 0. ?» E'. Ji. G, /«iía ^i í"»« wi«J*J t*<»a- 
rf« ««4r* wi: hefio.) ..... .■.■Cooglo SKA'LÍyék'ÁPARMAL, ' lijS' 

Svá sem qvao Sleinn Herdisaraon: 

Háf qToS ec hclgan xæaí"' ' inxrt l.-ez *5 fnnB en fvTí« 
lieim-tudlz st br^ '} Þeima, fyrr; Pví tt htuii cr dým. 
Oc sem 'qraö Arnon; ÍAcIaskáld: 
UÍ'Jp ýád^^rr koni'iiigrdýrum tiags-frnndiir Hermundi! 
Oo eo sem qvao Arnorr: 

SaSratillirhiilIp Þú sniölluni aól-fialda RavenTaldiI 
Oc fism qvay Halívaforí 

Knntr verr iöri, aem ilran allz-drottin ') lal fiálla 
Sem Arnórr qÝað: 

Mikán v«gr ^) (at er misgert .tiggí skiptir sÍÞan scgginia 
" Þi'^l^i^ "sólai'-llijlnis ií ' ð.'cmi.-stúli. 

ltuinvitií-iíWÞr'oc-n!U'ií'g»V»í - .....: - ■ -' 

'■£4'. '^vemJg'ðbiii' ■jöro* bemta? Kalla Yíiiw- 
fao1il'Oc<Biój^iír t'^^, éóitiie Onafs ^)y brúE>t O^ns, 
eliu Frig^jar oe Rindar Oð GunnhlaÞtir, svœru Síf- 
jaf;' gtJir^) OG hótri veorð^hallar; tíá dÝrBHDÍi: dott-^ 
ir NÍiltkt', systir Auðs 'oc Ðags, ' 8vi ' setn qvao Ey- 
virtdí 'skáldaspillir: ?) - ' ■,--,". 

Nú er ílfraTÞull etfar ' - (ráí cnt niAihirar Þi<VÞar 
iotna-diSIga' óf fiilginn "' 'rfc) í móÞnr iriíi. 

Sem qvao Hallfreydr vandræþa-skáld : . ■■ j '■^ 

IláÍ. IhIeíiz, «t éi aíÞan '(itli lcinga d^tlnr . ' 

anjalli'ál^r koDi'ings-spialti Oiiars -vÍÞi griína. 

Oc enn'-áagþi hann: ' 

BreiÞleita gal fan'iÞi Báleygs at ícf-^cygia*) 

■teriiir ') stavðvar-hraroa ' 'sliU-ríUs mátniH. l) Þ'iMÍr O, V. bram R, 

a) þiiKiif O, masril i«U( V. meið iMk K. 

3) Þanni/'O. Qt V. med iírgn nlli ilToini 'K. 

4) Míkilf íía mikiU « repr O.- ' fi) Ansítt I/, 

j6) Bcfl £. S. < i) Siá Saorra Har. gr, 8) teygda O. 

9) sureltiir 0. » Ut ftllit « pttt^ <rMi. ;i:v,.G00gk" ,ji4 S K 4 f. O S K A P A^^ M J L , ^ 

Sva sem fyrr er rilat: -, ;; ._ .' .. „,„, 

F-isíwí lipfir al fæt'^ dýrri,., ^ . ..^ „ ., 

Svá sem qva? t?ipfóHr: . ' " , ' ' 

lítan l>Íti<lr við cHiJa . . . Íiíeins \iS In'iíí réniitii 
clgvcrí glöÞiiSr ■) iH'.rsa Lsli') buliii í'úr ") gDjii»; 

Sem HJlfreyér ^)qvaé: '[..',.,.',.' . ,;,,.. .^ 

því liycfc flpjjgjaiidíi IrwHaii ítrsn). pino al lál^') 
fir ÍöiS iiLid incn->vciri Au$9-sy»tr sfíui Hiíöc trauÞan.") 

SvA qvíié Hió^ólfr:.?) . _ ,;,7 " ' '"'Í,Z ... ■ 

Dölgli'í*») h-lir [(Íflsi endr '") Þ' er diuRindar - , 

ilarr latr ') íta>il fiani \'m'{nda tAo slLyadir ' '^ 

3,5., IJye^g sk&l $a .teip^^a ? Svá at balla hanD 
Ymi9 blúC, lieímsœkir guþaqQa^ xpr,IÍ4iuii;^f^Íjn>^g'-, 
Wfdíílra þ^ra'ecsvíl. heita: Himínslefa^ :Pú%fiIóé- 
uglia'tlda, ■HefrÍDgj.DÍr, ^mm, ^lgj», BáFf,..Kqlga; 
liiiid &á(iar 00 Ægis* do^lra: .:Qc..8kipa.;.oc..*sS9slfip4 
luiu, kialari tíil4» shÞþ, 'tffgjur íuka, iaa, /ðaejioaúnga 
ptÍO.oc bcaM^^- ei MCr hriagc.'eyiaiina, .hús ^j^ftdf oc 
^ngs oc skeria. dorgar land oc &i|3fog)^, byriar. 
Svá ðem qv«o .Ormr barroyarakáld;: „ .;. -j ■>■ 

Utaii gnýr.í #yri . YiBÍs-blúi fnra g^tr»,.. ;. . 

Svá qvaO Refr: . •;. ;. ''j-,"y - '■'. 

Vig Þrýata htKt..'?) vestati .ya^tti po laucU fiHr. .)uWiði ■ 

■- ."„■■: ■ '■ :' , ■ . -i ■'...!„ ,1 

1) eliu sre> («* eliuergi) gUrþudr f. a) htb.£.., 

3) f.ir 0. <» i'. /.ííií- í( t.(i«r i-«f /i«r. " ' 

í) H,ÚlvarÞp ■«'. ■ ■ ■ ■' ' -i ■..';■;■ 

SJ I>«"t<> * ff' -ftta «ín« Uta Jr, '■ , -'' 

G) Aiidi... miöc traiiþaa K. O. auÞs ijstr iiiiifk trauþan £^..AiidtiU 
íeim iniög raudanu S. _ ... 

7) þ.; JÍ. C, ftm 4f ^tn* rin'iiii ttrl rpiir Biltr.'' 

8) Dölgbos í>..d<ilg»hiia f. ijdlgifcer Si. G. 9),daþar 'fliþir lalr f. 
". .10) dnija 'S. u) ótniliaa loc >kjlWii f. 11) Tagþejííla bir £/■• 

vágþatjjU letr O. ' '■ ■' • ' '■ „Coo^lc ■ SKJáLDSÍCAPARMAL. 133 

hvBl mnni ■) skcrr; Kina ii.^ítclv uf lévg Mgo: ')' 

Si-S sem 'qvaö SvilinilS " ' ' 

þi crol-reifar c'ftf f»h viji 'ri-oni' oi *) alnar 

Ægií (lætlr' oclæitu'') ' Callsai iz rúltif Lartnr. 
Oo sem qVaö'Reí^i': 

Fierir I)iörn, tur i-r bári opí í Æijrs' kiöptfr 

bi'L'slr, iiiidinna ^) íe»la ínsvöl *)' Oýtnis vovlva. ' ' 

íler er saítt at alft ér éiíl Æ^ir 01; HUt oc G^níir. 
Oc enn qvuC luinri': '" ' ' "''' ■ ' * 

En bÍ' "j' (>n')jii-sli-ip'iiír' " líJnnr raiiÞiiiii tti'ini 
»líír [dí-aHliÍiii'liVlfrar') •'•'■ riiimi't biíðsl '«■ biiniiii. ■ " 
Sem 'qváð Eínarr Skilla^n'í ' . • ' 

llarirlftrxravrt frá ") iði>ii blork ">) Wlr'f »0« 'íovckTa 
iclvindr [svana-ílrindar- ' -sægrntK] "j-»tij); Lrumlit. 
Oc enn sem hann qvao: 

Margf i'fs ert' drffr doi-gar spMid'-rprþR ífýtg iriinðnm 
djn^travnil í svig Iöndum'"^'»tirir kdiir '»)'fíra grcipuin. 
Oc eDD qvftc Iiaiío: 

Grans bera goldba '•♦) ipánn A^lr lnílm-=fiötoi-") heila 
(gavruglferS e)r íí> Í6fr4 ' *■) ■ ■ bralhi «dccííu (tófai 
Eno ðdrt'ííanh qváð!' ■".-■- ' 

Hauit kðlU tkotdt Leldiini'"'!) b<5Im-raviid vartfí-aMidr). 
Oc enn eva: ' ' " " ' ' - 

Sundr aphngr sválfa' 'ian'Aa ' mrri glör^ fiWr baýrÞutB^) ^ 

1) IitbIdixuí O. hvalmxrii £'. 

3) baf;<l]rr O. hlyra hádyr um Iðg báro If. 

3) Þ"i*'< O. elrefiir o. Æ. dcur oc teysþu iT. ellefua>-ÆiI'i 

si. G^iír- ■ " -■■ -•"-'"— ■■ ' - freat oc D. fiillrTfiivtlest oí Sb G.ia U^ il.t'ci 

95 fyTÍr l/. ) bnMt O. uadíiia l/. .,,6) Þ«"<'c V. H' svÖI X. fi. 

" " B) i TÍtnl rÍÞiim li»ili|ni f. ' )o> blBckr O. ir. en-.btackL«itr K. .S. m. in4t tmg O.'tx . 

■ ■ »0 »Wt SriUtí 1/. 0. la) Í«U i láðnJnio X í ■vlEi. U. 

„ laVslird »MÍ^r K. ,ii') fioUdiM O. í. gMTOí.b. Jjlln. si.iiio p. 

. J0.j<irn..£^, IG) bm ÍHtuT'/r. hámfiöiur 5. hlnaiiifiöturr heiþ/i £^. 

)7) ikoUr höíttum S. m 'o'. ag U. filU út pt<t»* *liMþ!r<l>"ig. 

|8) iTertÍ g. f. baTiiilum U. <■ 0. /íi.'ir bi ttíia/ tmr hnr, ■ 

L.:|L,z.d.,.C00gIC jaB SKALDfCAP4R_ÍI4'L' ., 

Scin SBaebíörn qvao: 

Hvat qTepa brsra grolU') Þ»r crlúngs') firir .lanngB 
lier grimDiazUn akcrú lit roclldrskipa IiIJÞu' *} . 

út Grir *) Íarbar skauti baug-skerÞir riitr baK^Í 

ey lÚÞr> n^o biiíÞtr, biil amltÍÞ* naúlo ^) 

Her er kallat hayit amlona ^^ kTem. Enn seiri 
qvað 'Einatr . Skúlasoai ' 

Vicnsr rsmr ') í rakua dúk* f) hríndr.baTl,]faT bleikir 

t *ck*aamr Jlagft °) ■traumi bÍÍ grundar '°) atag n£um ' ') 

26. Hvernig skal ketina sól7 Svlí at kalla haná 

dóttiir MiuKUlfæra, svstpr Mána: kona Glens, eldr 

Iiimíns oc loptx. Svk sem qvap. Skúli þorsteinssoa': 

Glcna bcíi^ vc^t ■gy'þia liiís.k^rar gptt .ine&, geialnio 
guÞ blÍÞ í ve sÍÞan, grJnjcrks ') oran, Idán*. 

Svá qvað Einorr Skúlason: | .,,,,,■ 

Hvargi « beiM borgar- , bár aT bnou >nn vár^m ',*), 
l)ál grimiBaitan '") sk^ia ,, bcinis .yari-logi Rvcimar. 

27. Hvemig skal kenna vmd? Svá at kalla hatm 
son Fomjótz, bró^ur .^ís..,oc,, eldz, - briólj viþar. 
aka^ii oc baní e^a Uuadr eþa vargr vi^ar, ^þfi. se^Is 
el>a 6eglreil)a '5). Svá s&g|>i Sveinn i jNor5r6e^i(lí?4pp», 
Táku fy>ít liI.fiíikB ! Forni<JU;,sj-nir ,Jiólis. - 
28- Hvernig skal kenna eld? Sv^ at kftlU. hana, - 
fcróþur vindz.09 cegis,. bfma «c grand Y,iJ>ar ochús^f 
Hálfs bani, sól húsanna. 1> rráÞbm llr.' p-ióKi l^. a)'út frá C S) "tutizs'-V.' 4) lldMindr 
ít. hmair v: b) œolii r. 1«! a. mölu S. -6) BmlcÞí í/;.0- 
D,q,i,.cdbvGoogle ' SKALDSKAP^ARMAL; iit'% 

Sg. Hvernig ^kal' kenna vetr? 5V& Btkallaliftnn 
son Vindavals, oc bana orina, hrímdal. *J Svá qvft9 
Ormr Steincórssoo: ' 
' Ra&*)ec>enna mavg miiini 

Vindsvalt miai blindDm, 
Sra qvao Aegrímr: 

Sigí-gEcÞirí) vav »'Þaa ■ þkSS veit tínar itir*) 
■eimavrr í þrJndlieime faiin ormi-trtga Huraar. 

30. Hvernig skal kenna éumarl Srá at kalla soa 
Svasa^iir oc líkn inanna, gróor manna. Svl atp 
qvao Egill Skallagrtmsson: 

Upp ilculum.orum txtiyam, eignm dái at drýgia 
úlfz-lami'litiiii'! ^litra i Aa\ raiikun ÍÍsla, 

31. Hvemig skal kenna mannl Haan skol 
kenna við verk eín, þat et hann veitir eþa þiggr 
,e|ia gerir;, hann má oc fceana til eignar sinnar, 
|>eirrar er jhann. á, oc svá ef liann ga{{ svá oc viþ 
œttir þær er bann kom af, svá {>asr er fri honant 
komu CHvernig skal hann kenna vio þessa luti? 
Svi at kalla hann vÍnnaQiIa «Þa IremíandBjj e^a tU 
fara aiona e^a atíiafnar, viga eþa sæfara, eþa veiþa 
eþa vápaa eþa skipa. Oc firir því at hann er reyn- 
ir YÍpnanna , oc vÍQr viganna allt eitt oc vinnaqdi; 
vicr heitir oc tré^ raynir heitir tré: af þessum- 
heitlipt hafa skáldin kallat manninn ask e^a hlyn, 
Jund e|>.ft avðrnm TÍÞarheituni kallkendumj oc. kent 
^l viga ' eþa skipa eþft ' fián Mann -er oc rétt at 
lienfla til ^ra ása-heílaj keat «r oc viþ iötna-heiti, j) Ifritniíl V. O. 3) rM V. 3) Sisbiót'r U. 4) línir ff. 

D,q,i,.cdbvGoogle .laS SKALO^KjíPARMAL. 

.Qc er þat flest Jiáð e|ia lastatöeli, vcl ^ickir. keiit 
^til álítt. .■:■■'• ■ ■■ 

Konu slcal kenna til allz qvenbúnaf ar, guUz oq ■ 
gnnsltiaa, avts^ e.|>a vins rtia ■inntu'!) dryckiar, þcss er 
lion selr eþa gefr, svá oc tiiravlgagna, ec til allra 
|ieirra luta er henní samir at viuna eþa'vcita.' Kélt 
i.'r at keuna 'faana svá at kalta-hana seliii eþa Ipg ■) 
j)i-9» er hon miclar, en selia ef>a log þat eru tré: 
■flrir þvi er kona köllut litkenningap ölliim'qven- 
'kenduui vi{>aHieiluin, En íirir þvi er korra ken<Í 
til gimsteina eþa glersteina,' at t*^^ '^^^ í iiirneskia 
qvenoa-búnacr, er kallat Tarsleiira-sðrvi, CT þær - 
höl|>u á hálsi ser: nú er svá fært til kenningar, at 
konan er nú kend vio slein eþa "við avU steinsheiti. 
Koiia er oc kend vio allar ásyniur eþa valkyrjur 
cþa nornir eþa disir. Konu er oc rétt at'kenna 
vio alla athöfn sína eþa við eiga sína ef»a ælt. 

%% Hvernig skal .kenna.gu//? Svá at. kalla þat 
elld Ægis 00 barr Gksía, haddr Sifjar, havfuoband 
FuUu: grátr Freyjo, munntaloc rodd oc 'orö jölnai 
dropa Draupnis, oc regn eþa skúr Öraupnis éþk aug^ 
na Freýju, olrgjölld, nauþ-gjald ásanna, fræ Fyris- 
valia ^), haugþak Havlga, elldr 'allra vatna öc'haqd- 

ár, g'rjót oc [sker eþa b&k handar.' *) ' ' 

■"■'"'■'■■■■ S3^ nrir' ')'. lög 0- íig Ur.'"'t'"^* rittaýt r^ lóg tf.lán « lú'iq^ |«/ 
/•Ua tri ,mgl. Ug. l) 9Íd Krafcá ÍMtir 0. rii. 

3) e»i handar, Fníþa-jiijei. U- tV tt tfmig JJ-ríS.f;'.. timdatfíH, 
■t"i« ait i'9 miklK Uiií nm Þtirri JJ- •J"i'tt illintl (dn«a lU 
fyrint freia aj Brígúi»iam, >/á ili. 79. 1). ■ , . D,q,i,.cdbvGoogle SKÁ.LÐ.SJCAPARMAL. ■ i?9 

gg, FÍTÍr hví er.-gutl kallat eldr Ægis7. í'eaai • 
"Baga er til þesa, cr fyrr er getit, at Mgir sótli heinj- 
■boö til Asgarjz, en ec liana Kar búinn til Iieiinf erji- 
ar, þá bauö haoa til Bin Ocf4 ^c uvlliiiii ásuin .,á 
Iiriggja . máiiaÞa frerii. Til, þeirrar ferfar vatt fyrst 
Oéinp, qc Njörér, Freyrr; T^ýr, BragÍ,,.Yiþarr, Loki, 
6vá oc.isynjur: Frígg, Fre,yja, _ Gcfjun, ;SJtp&J;r.I{>unii, 
Sif. þúrr var eigi l>ttr, feann var faripn . í apslrveg 
at drepa travll. Eo' er goI)inn hÖfþu seta í (£eli, feá 
lét Ægir beira inn á haHal^gólf! l'íejguU, - |:4t er birti 
oclýsíi haTllina- sem éWr, ;íero í ■VaJSInfvIli* TDrp 
SVCFþin 4rír. elltl. pk aenti Lok.Í {■kr.yip ..(ivll go,^, 
oo drap E>rœl Ægls Jjann er FJmaffflgr '.>j}(ét,,annftíy 
|>ræU baanz er nefodr. i^dir. ^), Rjiq er iiefn4 kana 
Ægis» en niu dælur {>eirra »Yáisetn>ifyrr er ritat. Af 
{leírri veizlu vsnnz allt sjálft beéþi- Vist oc ayl, oc 
öU reiÞá er til.vei^fannar' ^urftit fiáiíií>r! játsip [jcbs 
varÍTbtHád átti net, j^át er hon v«iddi 'í'ofaunn sH^ 
pá er i ife komu. . Mí- er - þesji ;<>aga"íH "Þsáí 
hvaþan- af ^U éf- kallat eldr eþu iljós e{>3, þirtf 
Ægis, Rádfire|Ui Ægis'dætra, oa ai þeiai Itetinni^ 
um er nú sv& 8«tt,-flt :gall er kaUat eldv' ksSmt- 09 
^llra haiiuz heita, svá' aem ÆgÍF^ sþa R^b'eJgu heít^ 
yio ifseinn, óo |ia|iaji af ér nú guU "kájlát cldir ratnft 
eþa ár oc ttUra -árheita. ' EnU '^esei 'h^ita' hafa av^ 
f»rit 'íem arpniAr oc MeimittgáT', $.t bin ^'ngri^sk^ >) Fuoafengr riídi CBSJ^r í^/*i 
t) naelic H, ^ . ' .vCooglf i3o SKALhSKAPJtRKArt 

hefi) ort eplir dæmum liínna foAiu skáldn, srá sem 
«IÓc í ÞeiiTH qvnþum, en sett síf'an út 'i líálA)r, þtep 
(■!■ Jieini fóltö likar við fat er fyrr'varorí, svá sem 
TaUiÍt er 'sænum j eti áii) vatninu, ' en- leekr iínni,. 
|:Ví er þst kalliit n^gervinf^ar nUt er' út' er 'sett heili 
lengra en lyrr'fi'nnz, oc I>ictií |>at Vfl- ultt^ tfrtDeo 
Kkinííum. fcrr bc clili, Svá qvaO Brngi éké\4x' ■ 
.- EW óf Þ c arjöf.i mi-nf Fjobiis') fjalía: 

•íLvlji* bpckí'-TiA tlryciijn, nieS, i'nllí =). itiér sliilir. ; 

^4. 'Hví er guU ka1]at 'har/j- eþá ^ktáf'QÍQsia? 
J Asgarþi 'firir dDrum VaUialtar ateiiílr ItindF'áá er 
■Gfasii'er kalfaír, -en'lauf hftnnt allt ' er>: gUll^tt^ 
svfl séoi Ber er. qveþJt! ' .. ' 

■'■' ' ' " ' ■ AtGlMÍr^íteiiár"; ■ ' .■■■■..'■• 
• i^, ■ ■ ''iaioi gulnu }aii& ■; ■■ , ■ > ■ 
, . lirir Sffit^s sttvImB-O 
Sa erivior fegrstf með go}:uin,.(K) mavnmwn. " 
- . 36- Hvi écguU kaUat fuedilrSi/jar? LokiLauf- 
g rp jar hon Itaíþi þai gert Úh læviai at klij^a hár aUt 
»í: Sifj' en er t>órr varo> peas varr, lóc hann Lioka 
oc : mun(Q \mi)& hvect. bein < . honuif), áör hann syarÞi ^). 
yasSf at hanh' skaj fd' af , avisrtáirum) at, þeir skulur 
gtxa.af .guUirStQu hadd, þanner svá skat vtffia qem. 
aimat hár; Eptír fiat liÓK lipki. Ul Þeirra dvsrgA er 
heita Ivaltla, sjinir* oc .g^rþu.ltev. haddiwi oc Sl^íí-, 
blafne 00 gejjio « Ojtini). . ^j^i, _^jc Gúngpir ^hcitir. 
þá veþjao Loki höfþi sinu viu þann drerg er Brockr 1) Ftörnis *iUÍ Cunnar P. "a^ Tum O. 

3) 0. Uífflr At i aitkíf. 4) íór tf. i.vGoogle heitír, hvárt briilJÍr Jj^nna SÍndi-i ?) muadi gtya jufn- 
góþa gnpi þrjá.§ein Jiessir vor«, ' Jía .er þeif hoim 
til smiPju, |>á lagþi Sindri s,viHakÍ^iií í aflino, oc 
bap b^ása Bruak, , pc '16,113 eigi , fyrp ^n liami tæki 
þat Of aQiiiutir er. hnnu la^þi i, J^Dn Jie^ai^ sr ])aqa 
géck or sn)i|iiiiani, en hinn bl^t, .þ^^ ðfillia il^ga. ein 
á.hönd hanuni oc kroppaþi, &n li^fin,,bliJ3 scm á$r, 
þar til.er sini|>rina lók or aílinuiHy oo, var þiif golitr, 
oc .var- burstín or gulli. því [)«st Ifigþi hann j aQiqo 
gult 90 bað-b^nn bíásay oc hætt4..ei fyrr bla3jt.riniiiD 
en ,haQn (^væmí aptc; gcck á braut: en þ.í koui flag^it 
0c ficttizi á. báls boaum, oe kro])j)aþi nt) UáUu f»ft- 
j|na,,.,.f^ hano blés þar Ul. er sn)icr.iiinr. t9)(; or AQiq'' 
nin guljbring þann er^ Praupuir ; Jipitir, þá lagjtí 
twng.tárfi L.aflinn, 00 bao hann blpa^' qc ásgþi .at 
énstt muadi yería ef blástrinn ftUi), þ^ •eltia fluga.n 
roiIU augns boauDi, 00 kroppaþí hvarmaiiai 00 er blócit 
féll i aoguB, sv4 at bann sá ecki» þ^ gi^ip bann til 
ben.dÍÐni;seiB skjóitaz, m^eþan belgrini} lagþj;$ níPr, 
oe/sTeif^i ^ ftf sér Angunnii oc þá kom þsr sqíioFT 
jon. 'oc sagþi -st nú lagþí Dvr at fiUt. niaodi .ónýtoz 
er i'afliauni var, }fi. tón b«na or. aflinuiq Mmor, 
féck bsqn. þá aU« gripina i henijr, br^^ur sÍQRin 
Brook, oQ-baé^ bann £sra ineé til Aaíarþ? ofl.Ieyífi, 
leéjuna. Ba er þeir Loki baru Ínani:i4ripi((ia;».,þ.í, 
settuz.flDsiriúr & d^mslálA,, oc skyI(U-!Þat atqv^i: 
stándar, /sem seg^i- Oþiag, t>órr, Freyf, - ■^i gtf. )} &fi 0, fia* e$ fyrir gtÍÆtt, l) syeiradj Ot D.,.i,zctib'Google a5» SKALBSKAPARMAll 

Loii Ol>ni géírinh ^ Giíngní, eíi þói:' hiiddíö ■«* Sif 
eltylcli Iiafa, en Freý'Skiíbla^ni, öc íl^h Btyn á 
olium 'gripum, at geirinn nam aldri ' ^aé^ar í lagí, 
ira haddrinn var hoIdgrDinn {légiir ef hanh toni á 
líavfiit Sif, én Skíf bla^nir' liáffii ' byr' I>cgar et segl 
liom á'lopt, -hVei>t er fíira skyldi, en inálíi Ve^ásaín- 
an stjin dúfc oc !hafa í- púng sór, ef-^al' vilai: ''pÁ. 
bar Irám Broctrsina gripi, hahn' gafOpiiihririgírtri, 
oc sag|>i flí -ena tiiúndá liverja nólt hii'.n(IÍ " rfi'ji'ipa 
áf Íidiium átla' hrfngar jáfnhöfgir " st-m hhnh', ''ca 
Frey gaf hann gavltinn, oc sagþi 'at hanil'má'íti 
renna lopt oc lavg, nólt oc dag xneirrfi én'hverr 
héstr, bc aldri varð svá myrkt'^aí nótt ep&''i'Wiyrt£^ 
héiniuiti, at eígi TiÍEri ærit Ij6st-J>ítr"ér hánh'fó^ Svii 
!^«li af burSíínní, þá gaf Iiann þúr 'haittát1^^,"'oó 
fag'ii at han mundi me^a liósta svð ^ttirt- siðtli' h&ilti 
viIíJi, hvat sem firir-vasri, oc eigi niiindi 'hatrtan'lílti 
hila, oc ef hann vyj-pi honum liV' JjA mundi- hann 
aldri niissa, oc aldri HTÚgja svá J«ngt, at éigi ífráildi 
hann sækja.heim hÖnd'; oc ef hann Vildii'it*'"^'ar 
hann svá litilt at hafa málti i serk sér, '.pn- þat Tiac 
lýti á at forskeptit ■ var heldr skíimt. JJat vta tdóinr 
J;eirra at hamahnn vaf beztr af -iíllum 'gnpaih, oc 
meát vávrn i firir Hriiíiþursum, oc daemðu f)e&"at 
dvérgrinn ætti - Véoféití fá bauo Líokil at leysft 
haVíílt sitti 'ávei^geilin evarar, sagfi at þessi-TBr^eng 
vtíít Tíiktu mik t-áf'c^aé^ twk-i;' ert er hann-YÍl4i 'taka 
hann, þá var hann vic's ') Ijarri; Loki átti_akúa,-jer i) iaaaig O. i Þi ai tivdifkilj* vegar ti K- htfir Titz. D.,.l,zcdb.G00glf SK,Aj:pS,KAP,ARMAL: i53 

haan rann á lopt qc lög. . þá bap dvcrgrina þúr at 
hana.Bkyll^ taka Iieidr, en hana gerþi evá; þá vilclt 
ðrergrína harggva af Loka havfut, ea Loki sagþí at 
hann.átti hötut en. eí háUian. .þá túk dvergrinii 
þveng öc koíf oc viil stíaga rauf á vaviriim Loka, 
oc vtU rifa samaa mumjin, en iKiiifrínn beit ecki. 
pi mælti haon at betri væri þar alrbiúþur ') Iiannz . 
en' jafnskjótt sem haua néfndí hann, ^i var þaralr- 
■uin, oc beit hana varrarnar; rífjuþi ^) hann samaa 
yarramar, oc reif or æsuniim: sá [-vengr ermufrinn 
Loka vár samanriljaor heilir Vartarí. 

56. Hér heyrir at gull er kent til havfutbandz 
FuHu, er orli Ejvindr skáldaspillir! ') 

Fulla skeiu i Íjölluin Ullat'kjðls of allan 

&]l-t<5l hrá«-Tallaf alldr H'^unav ekálldiun 

37. Gull er kallat gráfr Freyju aem fyrr e^ 
sagt Svá qvag Skilli þorsteiosson : 

Margt (jC-hlaut [of morginj Fi-eyju-tár at fleiri 
norli-elldz, far er ver fcUd- fár-bjii6i[atl'ví ^J várura]. 

Svá sem qvao Einarr Skúlasoa: > , 

þir er Mardallar milli Gaulz berum golla Þrútina 

jnegLn-liiirtar ") liggr skarÞa grátr dal-rey>ar látra, 
Oc hér hefir Eloarr ean keot svá Freyju , at kiilla 
haoa móþur linossar eþa koau Oqs, Svá segirhúr: 1) Þ<««'í O, hri-^n K, a) rifedJ O. *g ttrta samanritadi. 

53 Sji ««raW< gFÁf. lögt Jnorra 1. Xtp. 

43 Þ'*«<f */ /jtir TEí feUdumz O. nci íetiÍittiB X. Uyn felldiun 

l/. &") þénalg l/. it ^ir K. O. 

6) uril Þar O:' eg tira* ^útcíim K. t» V. ftUÍr ii ^tua ttUa, ..Coogk" lS4 SXAtDSKAPAHlÍAL. Élgi frveiT fiiir áiigna 


r.-pfs clpnisfc »va ' ) ffgirl' 


GS* Wívino fliJl>a 
Oc etin svíir 
liróti- banii lcná f c Hon 


lar sais hntr sjnnat Biiítmir 


(Lhiluhj J>ian grii>) stjra 


ÍVail* tlllUÍ Mltr gLIIILIUK ■ 


fcriintit.trjniiejálfr^^iigrs 


ndi fóstr gn:Þaní!Í fróÞa *) 


gniiVinþtt^),l.liÞar 


í'ii ys iiipt brtíflilrii)tir. IrJcr gttr oe pess at Preyju in,á svá tenna at kalla 

liana eyslur Freys. Oc enn svú: 

N-it buíunic'jNjDrJflrdóttiu' toJ of brúsa cc l>ví vísá 

inílægt') var 'þ.it si-iila varn sjávor avl bnrui, 

liér er lioir kavllut dóltir Kjar^^ar. Oc enn sva^ 

GJ sá er (iríug ») ofrar rikr Í.idili ") rocy inækia- , 
lígii pnítr VaiiH-biíitar mi't-vallJr á beiS skialdi ") 

iÞiiig VafaÍHr ') traungvir Céfnflr glúÞum diiriia 
tiótt'-avnga nitr (ióltur "',} Gflulrcks svana forButaf. 
Hér er hon kiillut Gefn oc Van^brúfn Til altra 
heila Fieyju er relt at kenna grátinn, oc kallo svá 
gullit^ oc á ttiarga lund er |iessuni ken'níngum breytt 
kallat liagt ti^a rcgn et>a iel cþa dropar eþa slíiirir 
eþar forsqr sugna iientiar .eþa kiiina eþa liljra e|ia 
brá e ö livarnia. 

38. Hcr má þat lieyra at taltat er ort e{>a 
trti^d fcí/iít gullit, 5vá sem fyrr er sagt. '^) Sva qvaéi 
ÍírðgÍ eUlcl! 

"l) œigiiíii SH O. rærr eípni. 4 í^. ' '■■ 

i) rení vel,í/. ,Já ng fofnthtiii fyHr hiiáa. 48; (*. 
Z) þrimir (;jý!/5 O. . 4j (•uUin lÍdU O. 6) fraífl <í. 

63 iijll bmtiLí O. ritiíra twrii nyt luikuno. NJBrdar diíuir, 
Í)^<íl?(,\. K. h) tianig 0. 

8) Tíft ^fiJ. f. . iq) dóttlr 0. ji) lei^i f. 

tC skal'di 0, bef fli«IdÍ £r, i3) Sji tU Bj. ..Google SKA LD'SKAPARMAL. »35 

Jiinii átta éc vin vmtin ') Ala nndir- ki'ilii 
▼aíta rSild.') cn mír baziðii ÚMÍt.r«tan^) þritja. 
faann kallaþi sleÍD vazta -.imtirrkulu ^J, eo jötuQ Ala 
steipsina, en gull rödd jöluns. 

59. Sú er. sSt tti ^ess at gull er kallat otrgj'óld. 
Svá er-sagt at, þrir ^) aésír fóru at kaniia heini allan:, gg, 
Oþín oc Lokí oc Hænir^ |)eir komo at á nokqvorri, 
oc gcngu ?neo ánni lil fers nokqvors, oc við ' fors- 
ina var otr einp, oc hafjþi tekit lax or forsÍRum 00 
it bluandandi. t>á tóc Loki upp stcin, oc kaslaþi 
at olrinum, oc laust í havfut honum; |.á lirósaþí 
Loki vuiþi sioni, 'at hann hcffii vcitt í cinu havggi 
otr oc lox: tóku þeir þá laxin oc otrinn oc bnrLi 
tnes ser, komu þá at bæ nokqvorum oc géngu inn , 
en sá búandi er nefndr Hreicoiarr er þar bjó, Jiann 69. 
Tar mikiU firir ser, oc mjöc fjölkunnigr, beidduzæs- 
ir at h^fa þar náttstac, oc qvo^uz liafa mcO ser 
víst ærna, oc sýndu búandanum veiþí sina. En er 
HreiðmaiT sá otriön, þá kalUþí hano 8onu sina 
Fáfni oc Regín, oc aegir at Otr bróþir þeirra, var 
drepín, oc, avá hverir , þat höfþu gert Nú g^iiga 
þeir fe6gar at ásunum, oc taka þá hondum oo 
binda , oc s^gja þá ura olrino at hana var ^or 
Hrei^mars. Æsir bfóþa. firir sik f)örlaustn, svá. mikit 
fé sem Hrei&marr sjálir viU á-qveþa, oc yatð þat 

1) >-a,.ý O. V. TÍíar.1.1, K. 

al f'W'í tg,' itm^'teit 'úiA!ríigit»iii, vais íoíila K. t*i lödð'Ó- 

ii\ ttánif 0. ouiþioÞaii JTt.onÍÞÍB^an C> ... 

43 K. cg O. imtytl' hirUn stBÍTiinn; „ V. itfif. Hann kallv txinin 

TutB undir kúlo, b) 'þmníf ig fyrir þá ar K. ^i O, D,q,i,.cdbvGoogle i 56 SttA LDSKAPaRMA X, 

at sælt með feim, oc bufidit svaTdavgum. í»á vaf 
olrjnii flcginn,- (ók Hreiíinafr otrbelgínn oc mæltl . 
TÍc Jiíí, át ^eir skulu fyna bf:lginn aF raiiþu gulli;, 
oc svá hyija hanti allann, oc svá sfcal þat vera at 
70- ÉEttt J^éirfa. ' 'þá sendi Ofiin -Lota í Svartálfa'-Iieim, 
úc kom liantl til dviirgs þtss er heitir Andþvari ') 
hann vör íiskf i yotni, oc tóc Loki liann hðndum, 
ÐC'laglH á hann fjörlaasn allt gull þat er hánn átti 
i steiiii siiiumí oc er þelr kama l steininn, l>á bar 
dvet-grinn fram allt guU þat et hann álti, oc var 
þat allinikit fé. f>á ávipti dvergrinn undir havnd 
eér einum litlum glillbaug, Jat sá Loki oc bað 
hann ft-'amlála' baUginn. t)vergrinn hko hann taka 
ei af sfer baugínn » oc letz mega œxla sér fé af 
hauginlím éf hann héldi. Loki qvoé hann eiskylldtt 
Jiafa einn peiiniHg eptif, oc íóc baugftin af honura 
OG gécft' út; én dvergrinn mtelli at sá baugr skyldi 
rera hverju'm havAics bani " er átti.l Loki q,egir at 
' lionunl'í>óLti þat Vef, óc aagþi at Jat skj'Udi haldaa 
megá llrir því sá formali, at hatin skylldi flytja Jieim 
ti! eyrrla cr þá tæki við. F6r hann í braut til 
HreiéniorSj'ocsyndiOÍ^ni gullit, en er hann sá baug- 
'inn J>á' ír<n(Iiz hnnum íagr,' oc tóc Itann af fénu, 
eii grciddi Hreiöuiari' gullit. pá fylldi hann otr- 
belginn sem mpst mátti hann, 'óc setti upp er fullr 
Tar; gcck þá Oþinn ti), oc skyidi hjrlja brfginB-fneð 
.{;ullinu. pk mælli hann viy H,relcniar, aj hanti.skal 
B)á hvurt bdgrinner þá allr huldrj en Hreiomarr D,q,i,.cdbvGoogle 8KJLDSKAPARMAL. igy 

teit til ðc hugþi at Tandliga, oc sá eitt grcuia hár, 
«c baí bana hylja, en at Öoruin ' fcosti værí lokit 
Eætt þeírra. pé. dróiPJiin fram banginn, oc huldi 
grana hánt, oc sagþi at þá TOru þeir lausir frá 
otrgjölcluaum. En er Ojþinn hafþi tekit geir sinii, 
en Loki skúa aina, oc þarptu þá ^cki at óLtaz; þá 
. mællí Loki at þut skyldi .haldaz er Anctvarí hafþi ' 
mœlt: at sá baugr oc þat 'gull skyldi verþa þess 
bani er átti, oc h^IIzt {lat síþan, Nú er~^at ssgtaí 
hverju guU er úlrgjold kallat eí>a oauþgjald Asanna 
eþa rDgraatmr,; 

40> Hvat fer fteÍTa at aegja fra gnllinú? Hreiö- ^; 
Biarr tóe þá gullit at 8onargj51dani,'ert Fáfnir ') oc 
fi.egiaD beiddoe af nokqvors i bróþrgjöld; Hreio- 
marr aiini þeim enskis pennings af gullinu, þat varo 

'úráo þeirra brteora at .þeir drápu íavþur sinn tU 
guUzins. þá beiddiz Kegin at Fáfnir «kylldi skipta 
gulliau i helminga með Þ^iai.- Fáfnir evarar sva aí 
litil von var, at ban mundi micia gullit viþ bróþr 
sinnj er bann drap fauþr sinn til guUeins, oc baO 
Regin fara braut> en at avcrUm kosli mundi hann 
fara sem Hreiöinarr. Fifuir haíþi þí tekit lijálm , 
er Hreiomarr Iiafþi átt , oc setti á havfut sér , er 
kallaor var oegis-'hjálmr, er öQ qvikYendi Iiríipþast er 

,BJá, oc sverþ gat er Hrolti heitir. Regioa hafþ' 
þat svero «r Refill er tallaér, flýþi hann þ;'[, braut, 
en FáEnÍr £ór upp á Gníta-heiþi, oo gerþi sér þar 
ból, oc bráz i' ofms liíti, oc lagþiz á guUit. i) Fftfcir O. thUfi, 

D,q,i,.cdbvGoogle iS8 skaldskaparmal. 

Rcgínn f6i' þá til Hjálþrehs- konúngs á þjóci» 
73. gfrþiz ^ar flmicl' hannz, {iá lÁc haon [>ar til fóstrs 
Sif^iirO son Síginiindnr soriaP'Viflsángs oc son Hjör- 
disa.i' d6tlr Eyli'ma. Si^urJjT 'íar ágœtflLlr allra her- 
konúngaatætt ok'afli oclmg, Reginn sagþi honum til 
livar Parnir 'lá á ^ullinu, 'oc éggfaþi hann at sækja 
gulllt. pk- gerþi 'Regiftn sverð (þnt er Gramr), at 
svá iivast vdr at'SígiirfF b'rá niCr í rennanda vatn, 
oc tóc í sundr ullar itrgi^, er rðk fírir straiiminum at 
sverþzegginiTÍ. p\i næat klBiií' Sigurcr Alecja Reg- 
ins ofan i slockinn með sverþinu. Eptír þat róra 
|>eir Siguicr oc Reginn á Oni1a-hei{^, þá gröf Sig- 
tirCr gröf á veg Fáfnis, oc settiz |)ar i. - En er 
•Fafmr skreic til vatz, oc hann kom Ífir gr5fna> 
\k lagþi Sigurcr sverþinu í gognum hann, oc var 
{>at hannz bani. Köm þá- Reginn at, 00 sagþi at 
hann hefþi drepit bróþur hannz, oc baug hooum 
þat at sætt, at hann skyldi taka hjarta Fílfnis, oc 
elcíkja Vic eld, en Reginn leg^-iz nicr oc drack blóSFáfb-' 
is, oclagþizat sofa. EnerSigmcr steikli hjartat, oc 
bann hugþi at fullsteikt mundi,- oc tóc á fingrinum 
hve hart van en cr fraucit rann or hjartann á fíng- 
rinn,' þa brann hannj oc drap fingfinura. i muuB 
sér; eo er hjarlablo^it kom á túnguna, þá kuiini 
hann fiigls ravdd , oc skildi IiVat igþumar savgþu* 
«r sálu i viínum, þá mælti ein: 

þai-sitr Sigurtr . .', . »p«kr Þætti niér 
svtila atockitiii, , , spiIJír liauga, 

Fát'nU Iijdi-ta ef fjörsegt 

vis fiiiio steikir: fr.tiiau æti ') 

i) iulli ÍT. O. 

L.,|L,z:;i:v,.G00gIC SKALDSKAPARMAL. i39 

Jiflr llggr Rcgin (qvaS'önnúrJbtTT tt reitl 
teetf um vit sik, ranhg ort •aman^ 

«ill fcola mavg') Till .bavlra-.SniiSr ■ 

taiin crtrúir hánnu; .^lji^itr hefíit,. ,7 

J)á géck,-5igurer til.Regirtð, oc drap hann^ en síþaA 
til líestz SÍH9 er Grani . heitir , oc rfto til .{teas eí 
hann kom til- bóls Fafni!;, tóc þii upp guliit, 00 
batt í klyijar,. oc lagþi upp á bak Grana, oc- steig 
upp sjáLfr, oc reio. þá Ivið sina. Há. er þat sogt 
hver áasa er til þeas, er gullit er kailat ból eþa 
bygo' Fátnia eþa málmr Gnita-heiþar eþa byrcr 
Grana. 

41. þá reið Sigur?r til þess er hann fann á 75. 
fjallínahús; þar svaíinni eio kona, oc harþisú hjilin 
oc bryn|u, hano brá sverþitiu oc. reist brynjuna a£ 
hennii 'þá vaknaci hon oc Qefndiz Hitdr, hon er 
kevllut Brynhildrf oc var Talkyrju. Sigurþr roio 
þaþan oc kom til þess konúngs er Gjiílci hét, kona 
hanns er nefnd Grimhildr, bavrn þeirra vom þau 
Gunnarr, Havgni, Gucrún, Gucn^ , Gottborinr var 
stjúpsonr Gjúka. i?ar dvaldíz Sigurcr lánga hrio 
{>á téck hann GuérÚTiar Gjúkadóttr, eon Gunnar 
oc Havgni sórue i bræoralag vio Sigúrc. . pyi næst 
fóru þeir Sigurcr oc Gjúkasynír at bic/a Gunnarí 
koQu íil Aila ' Buciasonar Brynliíldar syslr hannzi 
hon sat á HindaQalli,. qc var um sal hennar valr- 
logí, en hon halþi þesð heit slrengt, at eiga þann 
einn manfij er þoiþl at ríþa vafrlogan. t>á riþu þeir 

>) $Upfit O, iiti ^' 

D,q,i,.cdb.Gooylf Uo SKÁLDSK'APA^RMAL. 

Sigmcr oc Gjúkúngar Cþea ern oo kalluþir Niflúag- 
ar) upp á fjaliit, oc skyldí-þá Giuinarr riþa.vAÍrlúgr-. 
an, Iiann átti hest þanD er Goti lieilir, en sá hestc 
þorþi ei at hlaupa i eldinn. þá - akiptn þeir ' 'litum 
Sigúrörioc 'Gönnarr oo sy& \opham *)'5 því at Grani 
vildi undir aung'im maoni gánga nenia SÍgur^i. Í>á 
hljóp Sigurþr á Grana oc reiö vafrlogan. ^at qveld 
gcck Jiaun at bruolaupi meö Brynhildij en er þau 
komu ! sœing, 'þá dró hann svercjt Grara-tnr shör- 
om, oc lagþi í milli ^eirra. £q at morni >á er 
hann stóöupp oc klæddi síc, þá gaf hann -Bryn- 
hitdi at línfé guHbaugin, Þann er Loki hafþi tekit af 
Andvara, en tóc af henní anÐan baug til tnínja. 
Sigurcrhljóp þá á hest' ánn, oc reio til felag'a «inna: 
ftkipta twir Gunnarr J>á aptr litum, óc fórn aptr til 
Gjúka með BrynhiMi. Siguror átti tvö böra með 
GuérÚQu: Sígmiind oc Svenhildi. . > ' 

J>at var eitt sinn at Brynhiiðr oc Gucrún géqgu 
^4. til vatz at bleikja hadda sina, f>á er þter koma ti^ 
árinnar þá óð BrynliiIIdr út í ána frá landí oo 
mælli, at hon vildi elgi bera í havfut^ sér þat ya^ 
er rynAi or háii Gucrtinu, þvt et hon átti bjíaada 
hugaían betr. pá gécfc Guorún á ána eptir henni, 
oc sagþi at hön niátti 'firir því þvo ofarr sinn hadd 
í ánni , at hon átti þann niann er eigi (Guanftr) 
oc ^) tingí annarr í vbröldu var jafofræka^' þvr at 1) ptnmtf O, vtfúam K. ■ 
a) N.fnii tr áUiiliet l K. e« O. tlefplr úti ^tim Brium: D,q,i,.cd'bvGoogle SKA'LDSICÁPARMAL. 'j'í'í 

Iiarin VA Fáfnr oc Regiii, oc 'tóc arf epEif liaþa þá. 
pá svaraf Brýnliiltír: meirá var f at verti 'et Guiin- 
ar reio vaforlogan," en'Sigurþr í)oi''I>i éj. JJá hló 
Guérún 00 'mælti: éetlár þú at Gunnafr ríþi vafr- 
logánn? Sá œtla "éd' at' gengi í rectju "bjd þér, er 
mér^gáf guUbáug þennál Kii sá gullbaugf er I>ú 
íiefir ,á''hendi, oc pú' fátt at línfé,' hahn er' kallaor 
Andvara-nautr, óc' ^tlac'at eí'siitti GbDnart"' harin'^ 
Gnita-lieiþi: þá ^agnaði' Brynhildr öo gedk héím. ■'" 
Eptír ^at' éggjaþi lion' Gunnar oc Havgna at drepá 
Sigui'é', 'én fyrir því át þeir vorri eiosvaraf 'SÍgurð- 
ar. þá" eggjutiu ■ ^eir til' Gitthorm hVóíitir sirin'iat 
drepa Siguríí 'hanri lagþi "Siguro" 'sv^fþi í 'gSgTiiKn 
flofanda, eh ef hanti f&'ck sárit ,' f>á kástaoi hanri 
svercinu ' Gram epfir tioniim, avS at sundr sneio 1 
miþju' marininn. ^at'feW" SÍgurcr "oc" sonr hannz 
i>revetr, er Sigráúrfár'hét,' er" fieir iTfápu. Eptir þa'C 
lagþ'i Bryrihildr sik sverti, "oc víir hon brend mecS 
Sigurl>i. '"En Gunéaf "oc 'Havgni 'tóku J>á Fáfnisarf 
oc Ariilvafanaut, oc' féjiu ^á lavndumi ' 

' 43. Atli fconÚRgf Buélasoji" bfáþií "Brynhilldar 75; 
íecfc þá Gúorúnár,- ér STguror háfþi' átta," *oc" áttri 
þaii börn. Atli kónúrigr ' b&íið til-'md Gunnari öc 
Hargna, én þeir 'föru'at héimhoC'i'iu. En Áoc þeií 
fóru heiman þá fála þdr gullit''Fafnisarf i Rín; 
oc hefir þat giill aldri sífiaii fundlz. ' En Atli kön- 
ángr hafþi þar lio fifír, oc barþiz viö Gunnar oc 
Havgna, op urþu þeir handtéknir, íht Atli Jtonún'gf 
»kera hjarta or Havgna ■kyqvom, yar J«t hanna- D,q,i,.cdbvGoogle j49 &^ALpSKAPARI(lAL,_ 

"bapi. .Gonnari let liann kasta i ormgarc, -ea,bonum 
var fengin l^yriiiiga harpa, oc slo hann m^í.t^namj 
líviat hcndr haun; voiu hundoar, svá. at aliirornar* 
nír aofnuþu, nVnia SÚ nacra. er rendi at hononi, oo 
,íijó sv4 fiiir jliigbrjóskit, at iion sl.eyp^i hayl'þinft 
imi í holit,. oc hanjgdi 'j hon á lifrinniþar lil er 
.haijn dó, Gumiar pc HBvgní, eru kallaéir Jfíiflúngar 
^(^.pjútúngar;6rir. þvi er gull káliat Niflúnga-skattr 
76. pÞ* ^rff. . LitJn sírarr drap GucrJin Ivá; ^onu lina, 
Pfi-\^X g^r^ .m.ec guili p^ siUri bprcker sF bsusuDi 
. þ^irrfi, op .^á Var ^ert erfí ,NiJlún^. At íwim veizlu 
let,Gufri4r)_.sk*i;JíÍa Atla kjOJiúrfgi, med f^lni; borð- 
k<.'rnm nijöi: y . pp. ,var blapdit...viO .b^óþi sveinantuij en 
Íijörtu te.irra lét hon s'teíkiíij' 00 f^ k^nýngi -^t eta; 
en Qy þat va.r gert, þá <agþi hon, honum . ejálfun) 
ni(C mörgqm ófaígrum . oij^m. ,_ Éigi^ Bki^rti þer á- 
fci^inn ^) mjöC, syá at fle,st iollí ,fo|na|tÍ;.j8r s.eni,sat[ 
á i^^irri n^tt.g^ck hpn. lil konúng«, er Jjianii^ svaf, 
oc meo henpi. $onr Haygna, oc^ \^gu a^ -þonuin. {>at 
var hanns bani^_^ pk akutu íi«}i elili p haYjhii^, oc 
brann |(at .í<il.k ejr^.Þar var inrii. Eptir f«t fór hon 
til sjíivar, Qc biyjp á áaeinn.j dc yildi týn^ spr , en 
hana rai, ifir .fjöijinn, kom tá á )ia.X. hmd ér átti 
Jónakr konúngr: ed er Iianq s^^^^It^na tóc hann. bana 
lil BÍa, oc féck , hennar: .áltu ^^u |)riá spnu er sv^ 
liétu: Savrli, Haniþir. Erpr^ þeir voru ,allir. sysnic' 
eem hrafn á bárs lit, scm .Gmijaar oc flav^i oc 
acrir NjJlúngar, -■ 

■ ■ 1} Aei;! Q, ■ aj- ífínjaB 0. ' ' - ■ i ■ ;- izctibvGooglf SKALDSKAPARMÁL. i43 

fsar (æddiz upji'Spaahildp tiáltit Sigur^aT' sveína, 77. 
hon var allra qvenfla féj^rst. þat 'spurþt: •I^m- 
«nreckr >} konúngr hion' ríici,'< hann lendi sun 9104 
Randve at bieja hennar sér til háncla. ! £^ cr \ia,nt\ 
kom til Jónakrs, þá v^r ' Svanliiidr' Bold hónuin: » 
liendrj- skyldi hann (œva.- haná Jóriu'vnrecki. t?á 
sagþi Bicki at þat' var bvtr fallÍL,- at Randv«r. Delti 
Svanhildi, er hann -vap' i'ingr oc bælu.gau, ett Jórnq-r' 
unrekr var ■^amall. þeHa.ráJ) líkajii. þeiál vel .en- 
um úngnm mönnum. . því oæst' sa^þi tiicki þbttR 
konúngi, þá' lct Jórmurtrebr' taka .son sÍÐn nc tuca: 
til gálga; þá feóc Randver hauk sin .oc plockaþi AÍ 
fjaorarner, oe baO senda fecr.sinunT, þá var ItanB 
■ hengdr. En er JóroraDrekrfconúngr -sá' haukinn, lú 
koiB honum í hugati'svi scn( ÍMukrion .var úlleygr. 
oc fiaörlaus, oc svá var'nki- hannz úlært, e|- haiioi 
Tar gamall oc sonlaiið. 'þá let JÓFinUDKekrkoaiingn,'7S, 
ér hanil reið or skógi 'Écá veiþuin œeo hirö Binai' 
en Svanhildr drotning sat át haddblíbi,-' þá riþu' 
þeir á haiia, oc tró{>u hana . uudir heslafátum lak 
hana. En er |>etta spuri^L^Giiorún ^í eggjaci hua 
fiona sina til hefndar^eptír Svanliildi. En er þeir 
bjögguz til ferþar, f>á 'féck bon |>eim bryn;ur 00 
hjálma svá stprka at el mutidi járu á-fesla. Hoa 
lagþi ráö f JTÍf þá, at ^4 *'" Þ^'^ kvæmi til Jórni- . 
unrekj konúngs, al þeir. skjrlldu gáoga of nólt at_ 
Itonum sofduda, skyldi Savrli oc Hamþir havggva 
■f honum hendr oc Cetr eu Erpr havfut't- Eu er. l) J*itiiiur«kr O. *iaUgi. D,q,i,.cdbvGoogle i44 SKALDXAP AR MALi 

þeír koÍDU á loic, þá spur|>U'{rfeir Erp hvao liCsemd 
þeim Diuadi at, lionutn, «£■' þeiv hitli Jónnaim^ck 
koaúng. HanB evarár at- bann vnuDdi veita í>eúa 
þvílikt sem höad fætí. ^eÍK segji at ]>at var alli: 
ecki at fótr ttvddiz' vio hönd. ^seirvoru Bvá reicir tnó^ 
ur sinní, er hon hafþi leilt^ út med he)plyrl>um, 
eo {leir vildu 'gera þát .6r. beaini t>»t:ti vðrst, oo 
drápu Erp, þVí at hon uani .honuoi mest. Litlu 
eií>arr «r Savrli gécfc, ^skricnaði hann; avfrum lieti, 
tftUddi tic mtci hendiani, þá mælti hannt veittí nú 
hondin feetinumj betr vflQri nú at Erpr liQti. En 
éfc þetr komu tit' Jórmunretus- konúngs of nótt t>ar 
ntn haan sTaf,.ec hjoggii .^af ,honum hendr oc fætr^ 
svi valiaaoi liannoc ka]la|>i á meDn sina, baO þá 
vaka.' t^á mealti Hamþir: af miindi nú havfuþit, ef 
E^rpclifþii þá stóþu upp hirdmenQÍnir, óc sótlu þá, 
. ocrfeogu ei iátt þá meO Tápoura. þá kaUaþÍJóroi- 
unrekr at þá Bkal berja grjáti,. vor svá gert; þap 
feílu þeir-SavrH oc Hamþir: þá var oc dmt avll 
eta ec afgttetíií Gjúka,r ' ' 

Eþtir Sjgurþ svein lifþi dóttir ér Aslaug hét,"* 
er fædd varat Heimis í Hlymdölum, oc erii þaþatt 
œttir kómuar etórar. Svá er sagt at Sigmuudr vavls- ' 
ú'ngs soh var svá raáttiigr 'aí hann drack eitr, oa' 
sakaþi ecki; en "SinljÖtli sonr hann2 oc Sigurþr- 
Voru svú harþír á húcna at þá sakaciecfci eitr, þó 
at 'utan' qvíémi "á þá Éera, i>vi hefir Bragi skáli} 
llVtt qve^it; " " ' - — - •■ ■■ . 

'.-- -":íl:--- D,q,i,.cdbvGoogle 3XALDSK APAK MA t. i45 Þá er foriu líUr llotna hravclivi i\\ ot lirockio 

af ang bo^a ') auogli liéck VðtjúagH dn-cki^ 

Eptir þautiin savgum liala fle^t skáld ort,. oa tekit 
vip ýmsa þátlu *). Bragi hian .gamli-oi'li uo) ÍaU 
Savria'oc Hamþiz Í drápu þeirrí, er hena. orti um 
Hagaar Logbrók, 

þar iTd (^ gerÞiv gyrtan. , 
gtílf HölqvU aí fyltir 
•cgU nagHarH siglur 
•Rnms avanar ») Btantláí 
nrÞn ■keuiit oc Suvrli 
■amr Þa Þetr Ifcimdir 
havrÞuni hér>i m\liim 
Hergiutz-viun barÞÍTf - 

M)Öc liit ■t'la ■lök(|nr 
•ty^Ja Gjiika niíija 
flaumt. Þá er flÖrvi n ' mu 'o) 
folghildar miirt vilJii - 
oc hliíorkjan'') birkís 
havllfagr gavia.oUÍr -. 
eiiDÍ '*) J»vg8 o<! inSJ'^. 
Jdn^s af Ifum laomu EnJttÍ «%v við illaa 
JiírmunrecXr at vakua . 
íDeS dreyr-fár') dráttir 
draiim ! gTcr^a-flsumi : 
r<5ita Tarð í rBoni 
Randvðá bttfnÍ-niÞJa, 
Þá-er hrofb-brir he&tdu 
barinú Erpi of-barmar. 
Flaat «f-Mtt «) vii aveita 
. ■■!knar-flfs *) i |<5lK 
Kræfa davgg of ') havgnar 
hbnSr lem f«tr of kendu : 
féll 'f 'bliliri brDAmnn 
brmn QrWkaAí rttnna ') 
Þat er á*} laip4 laudt 
laufi f^ít at havfÞi- þát i«g ec faJl if favsrnm 
flatna randar hotni 
ræ* gifomc *') reiÞnr m^na 
Hagnarr oc íjSlJ sagno. 19' i) i liiigboÞR 0- cf urta hröclu »U. 

lýtilsu O. <n -JT. ií<fviir akí Tid . . . . f. . .A 

51 droYT.frs O. TÍti ra ■uq : dreyT-rádiur. . _ 

4) .inn w« O. 5V ifli X. */ O. 8) 'linafij: dBgg þii. « : 

7) hrun íTlikacki nma O- 8) O. tl. ,ii i . 

nS unuaiiBr 0. lo) iima K. 

i-,) Bliierckjí bircki'í bíTl.ercMa O. i») rna 0. [ 

l3) gUa i«it 0. "J »ír4»: rsgnaflÍAl ot sajúó. D,q,i,.cdbvGoo^lc i46 SKALDSKAPARM.AIi, 

43- H?í er guH kall{it mpí Frúþa?.Ti\ þess 
QQ^ er saga ') sjá, at SkjÖldF hct sonr Oþinf'i er Skjöld^ 
iingar eru frá-tomnir, hann hafþi - atsetn oc tco 
lavndnm ^ar aem nú fer kavHat ■Danmavrkí en þa 
Tar kallat Göíland. Skjöldr atti þann' sbn «r Friþ- 
leilr hét, er Iflvndum réö cplir hann. ' Sonr Frrlleif* 
hét i'rtjþi, hann tóc konúngdóm eplir Javfr sinn, 
i þann tio er Augústus keisari lasÞí f'''^^ "f Iieim 
allan; þú var Kristr borinn; en firir þvi at Fróþt 
var allrp tonúnga ríkaztr á norírla^iidum, þá var 
honum kendrfrí^rion ,um alla danska túngu., oc. 
kalla rorímenn fat Fróþa-frio. Engi maer grand- 
flþi avcrum , þótt bann hilti firir ser foþurbana- 
e{ia bróE>urháná lausan eca bundinn:' Jiá yár óc 
engi Þjófr eoa ránsmacr, svá at gullliringr einn lá 
á Jalángrs heiþi lengí. Fróþi konúngr sóíli heún- 
boé i Svíéjóo til t>e»» konúngí er Fjðlnir ernefndrs 
þá keypti haiin ambáttír tvœr er bétu Fenja.oq 
Menja, {lær'vora miklar ec sterkor. I fiiBnn túna 
fannz *j i Danmöilt kvemsteinar tveir' svS-miklir, 
at eDgÍ var avá stertr at dregit gjæti; en »ú nált- 
líra lylgþi kvemúnum, at þat mólz á kveminniy 
sem sá mælti . ílrir er mól. Sú kvern hét GrúttL 
Hengikjaptr er sa ncfndr, er Fróí>a konúngí gaf 
kvernina. FróÞí konúngr líit leioa ambátlimar tit - 
kv^rnarinnar, oc bao þser mala gull oc irio ec sadu 
Fróéaí þá gaf hann í>eim ei Íengri hviíd eía «vehi 

1) i,..i gr"" 'r ijr iigtfk cfSUU ThorUc. í'í«í ,fit, t. 
tm V. áriir hMHa taman i i, 4 Unur. ij Airir_ luinloi. ;i:v,.G00gk" eit gauklrina t>»gi>ii c^<^ hljóö mátti qveþa. þá 
ersagtat jþser gvæþilJóu-Þau, er kallat er ') Gróita- 
eaimgi't oú á^ lettí qréÞÍDU mólu þær her át {''róþá; 
svá at á þeÍiTi' nótt kom þai' sá ðsekonútigi*, ef Mýs- 
Jngr het) oc áíap I^ró{tai tóc þtí hérfátig tiiikit; ^i 
]ag|>i< FróÞa>'fri|þR. Mýaingr hafþi meö sér 6rótta, oc 
«vá Fetiju oc Menju, oo bao ^r inala salt, oc At 
tniéri Dótt Bpurþil Þtei^j ef ei leiddia Mýaiogi aalt, 
hann bao þœr malii lengrt Þær mólu litla hriö áðr 
niár sukka sfcipin ,' óó Vbr þðr eptir avelgr í hafinu 
er AKrinn iellr f qTemar augatt þi Tárii sax sallti:. - 

Nú ertt ') koitiiia< áir {t«hti heyrti 

til konáttff fa&M . faljóin smliátía. 

framv^ar tvar ■. ■ þaer íji tiiiu 

tenja oc Menja: ,, fraVgn-b{>rvfiinfU- *) 

>ær 'j-o at FrúÞa . te^'um liíSra *) . ■ .,, 

friÞl({[a sonalr - . . Íéttnii) aMttnm: < 

Uiáttkar meyiai^ ; ■ . htZ bántt enn meyjar ' . ' .,. . 

«t mani faal^ari , . at Pat biala.abyU.R,. ,. ... 

|iXr at li^ðri- ., . SÚDSÍi oc'alú^ 

leiddar vorn, . < tnúiga *) s|ráni, ' , . 

oc grjöti ^*) grfi , , ivá at Friifa man . -1 

gánga of beiddn: ') iRcst tofnaði ; . i ,. ;....• 

faet haan hvárigri , d qva$ Þat Menja;. . < ,., 

hvíld ne yndi, Var til mcldi l[pmiu; j i) kiTÍÍut n smi. B) mi «Ja eru' tim nrír MSIf tt Uiú UuíUm fytír rrm\' .«- 
tam»«aíU „Id l^yfir, pítt aU»r Sidmtiekr isfi Þ*í. , > .j 

4) -ddrir jrJölL 6) '^rfc/ginga beid«. 

^ f/lr íifkir mtr rtni* I, «t *ÍUÍ ig . l, d. htt» Inn: hóru 'at daaád.trd»iUt»kii 
7) lUÞMr fi^/(. 8)E>aa<f«í«.itíU«a^. ;i:v,.G00^Ii: sk'a'ldska f'ÁH mAl :"Arií liibluAi-FrfK 


■ ■ TftrSrTáfcfiri'ííngiiit :■ ■ 


tu&luDi Hlsæltn, ..' ^ 


. ec .Hannr faþir, " 


m<i í'i- . 1 


Þó W.þiaii 


á regiu» lú^rt. . 


, ÞiHm ayflfiaM, '. 


SÍti hann i m^i,_, 


^ ÍÞÍ ocAvniÍr 


lofi hann á (h'mi,' ' 


oltnr Mi'ííar! ' ' ' 


■ÍAÍ tUnn >t viíjt,' ' * 


lirícSr bi-rgi'isa, 


l-i rrTelttamr 


ÞcÍiHeriim •bornap; ' ' 


, "Hir .kjK'eBJÍ i 


Ko«íi-B aróai ■■■■.'. 


Byftriim grandat. 


M^rKffHi. i 


..m baTlsbáa,, , 


.né ,íí hi^n iarj-i 
liBllr or jÖrÞu: ... 


iié til bana orka. 


11 é liöggva TfVÍ 


' né moli 8V« * 


hvössu ívcrti; 


mier bergnn, 


Þó at bana brdttir' ' 


■ ef viasi ítl') ■ . ■ 


bundinn finnS". . 


Tætr lil hennar. * " 


En hann qvíí eekl 


Vær vetr n'ff ' " ' 


or? il fyrra: 


Tornm leikur, 


".cfit ei tit 


»vilgar alnar ■ 


né of sal gmixr. 


■ firir jörí neÞ^: 


eia leugr.en sviá ' 


■tóju meyjar ■• 


IjcÍÍ eitt qw^aö." 


at incjiu-Tertam, 


Varattn, Frrf^i ! ■ : 


fierÞam ajdlfar 


full-spakr oi Þic, - 


■etberg or sUÍ, 


malvinr manna, 


Velltum grjdti ' 


er Þú mankeyptiV: 


■ ofgaririwi, 


kauss ÞÚTát^fU 


^á at fiild firir ' 


oc at álitum, 


fiSr skÍIlfandii . . , , 


p(i at^tterni 


. «i al6»iíÞHni Tit 


ecki spurÞir. 


-xDiiígá steiiii. 


■'■ jÝ'fiiH; im ir *ám'é 


1 »£ «tt ácjí ,g tttt.hitiU*.^^ X 


Sk. adrir «tt. . 

;i:v,.G00^Ii: SJC4X*Í>SKAJ>ARMAL. barfga halli, 

at halir tóca. 
En vit •íþan 

á SvíSj'Stu 

framTfMT trar 

( fdlk stigun: 

bræddum ') björnD^ 

en brutum (kjfildu, 

geDgum ! gpgnum 

gráterkjat lid: 

■teyptum ttilli, 

stndilnm ■nnBii, 

vtiltum góÞooi - 

Gotliormi Ijij , 

vant kyrrMt* 

«Ír knúi fellí. 
Fram béldum ivi 

Þau miateri, 

at vijí at kavppun 
kendir vófu'; 
tar íkDr(u vif 
ikaTrpúita f^irum 
bl6Í or'beDJam, 
ac brand ruÞnm, 

Nú prum komnar ' 
til 'kdiii^ga-'húu 
iiÚakwii-Ie.ifMr 
oc at mani hafþar; 
aurr etr iljar, 
eh'' oflui'kuldi. ^gam dólgt BJSt"lt 
daptt er at FróÞa, 

Hendr akaln favílaz, 
ballr atanda mnn, 
malit hefi éc firír mik 
initt of leiti. 
Nú mun-« hðndiim 
hvfld vel geia, 
'" i^i fnll-malit 
FjáÞa Þycki. 

Henda aknlo þ&ldair *|) 
harðar ti}6aaf, 
TÍpn valdreyrag; 

vaki Þó t'rtÍÞi ! 

Vaki Þú FróÞi, 

ef Þ^ hl-ýÞa vill 

■ðugnm ockrnm 

oc aaTgum fornum. 
Eld Ȏ ec breniia 

&ir auslun borg, 

TÍg-apiðlI vaka, 

íat mnn vili kallaðr:' 

muD berr'koma 

biuig at bragÞÍ^- 

■oc brenna 1«b' 

firit builúngi. : 
(f nnattu .baldft - 

Hleiirar atóli, 

rauÞum hr!ngnii| 

ne regin-^jAirÍ'" t),J'ff.*ig Slilí fyrix beiddun K. mirir bieidtlain, «f ^aa t^tif 

, Iwittni^ ■ „ ■ , ■ , , ■ ,. ..Gooyk" éSa SJCALpSKAP'AlÍM^£, tOktim i mSndli 
inær tlcarpnra} 
eriinia vaíbar 
1 valJreyra. 

Mdl iníiu ttrtór 
Oiær rflniliíaj 

i^ÖliBU'gjfq sá^ 
a|ii.kku sttirar 
ateSr tri }ú.^n 
i ArDai^fjavrí, ') 
l«$h)ui en frain^rrF 

I^ðluu) cnu frámanj 
luoii Ynu aonr, 
niSr HtífdanW) 
lieroa Fr<5{<a:- 
■á mnn Iiennar 
ISitiittT 3búlasoQ qvao STá.' 

Fní ec «t Pr(5}>a ueyjaf mjúkabcra minar ij^xu; licitian TerSa 
twr op bróÞír, 
yilum báþar >at, 

Mólu meyjar, 
jiiogÍDa koitnÞUf 
^ota lingar 
fjfitun'möÞfi 
akulfu skapttr'á',' 
•kautz Mir ofán,' 
liraut liinn baTrgi 
tiallr aundr i tyaT* 

En faergtiaa 
brúír oríi nm-^vaS i 
tnalit liðfmoi Frú>i ! 
acnn mnnnm hætt4i. 
liafa fullstasit 
<lj<5J at meWrn Ibllgúlie* mdlu 
pætr atillir (^i^ gnllij 
grafvituis-beS [ilitna]. 
Svá qvaé, EgiU: 
Gl^Þar flolRS fjÖl& jnelclr Þam vi^ hlynJ<p]44fat 
konánga dyrka^ fc f "»j« 
lavgr hlýr bragw »íýsi.., 

vlS Fr«it«-wjöl. 43. Konúngr einn i Danmöi4í ér befo^r 
Jflrálfr traiii haari er ágætaztr forn-konilngfl, "Týrst 
af niildi oc fi-íéknleilt oc lítiUætl Jíat er eitt inaró 
^m litillsU ííqnnz, er mjöc er ■fiert í iríaa|pir,, at 

J) þelM, ««« tf álíl fyrir tÍntínufK, htfi Ig itti hliilnk fyrír 

Ítnisr li»rl>3r'ílf. íáiítar flirÞ"' í*- ^ím míí- tj-ifr iiiUfiinlí^ii 
a) ^. vid hairdarifii Sk. hefr amh^ii þr/ »7 aiþ hiirdniá', Va'arJr 
t>7l>>- ÍráirSrligtii 'tt ithrfmra Þ'r ^ít tií #'*(/'< tabáa^'^dt* 
' JtriUgÍ I^r <J «11 Mji'ngf^ «r ^^fctt. .vCoogk SltAtDS'KAPAÍtMAL. i5i 

einji lítfll sveiitn éc fábefcr tx- nefnðr Vavg^i faana 
köm í'-havli tlróirs ■ 'konángs, þá>'Tar "konÚBgrion 
i;ngr-at ttldri oc grnnnlígr á TÖxt: -þá gick 'VÖggií , 
firir'Iiann, oc sá upp'á'liann. pi ina^ti konúrtgr- 
inni'lÍTát víltu mæla weinn er tik' »ir á' mik? 
Vöggt* srarar; þá er ec T«r heima, hcyTtac iagt at 
Hrólfr konúngr at HleiOru rar' mest'r niaor' á norcr- 
löndunr, eh nú' sitr hér í'básEeti kraki einn >Iitíll^ 
oc kalls 'þeir hann konúng' sinu'. þá' srarar' kon-' 
úngrintis'Þ'ú'sreinQ heSr g«fit mér ndfn', &t ek skal 
heita Hrólír kráki, en þat er títt Ht g)3f- ^akal 'íylg)* 
ftafnfetti. Nú'sé ec þio 'Öriga gjöf hala 'tU at geía 
jner at nafflfesti, þá-er mer sé ÞKgit^, nS skal éát 
i;efa öonim er til-hc&r: '-t^ gullhring af faendi ser 
oc gaf honum. pA- meelci - Vöggr. 'Gtií '[>ú allra 
konúaga heilaztr, oc ftess sú-ongi éc heít,"at Verca 
^ess mannz bani, er þinn banamacr rerðr. þá 
mœlti konúngr oc hlÓTÍð: Litlu rerdr-Vðg^feginm' 

Annat mark rar.þatnaagC fvá. Hrólfi kl^ka' um 64. 
ii*ieknleik hann:^ at sá^onúngr-réo 'lirir' .UppsÖlum 
cr Adilð hét, hann átti ' Yrsti móour llr61fð kraka. 
Hann hafþi úsætt rio þaiin' koÐÚng-er réðSrÍrNor- 
egi er Ali ' héL þeir Vtðftí'ða orostu millí' »in á ísi 
'ratz þeas er Væni heitir, - Aþíls kodúiígr'' sendi boo 
Hrólfi kraka mági sínuai, at hana qvæmi tií hovbizln 
Tio hann, oe hðt mála SUuin her hannxj' meoaa 
þeir væri í íerþinnL : -En koiiúagr sjálTr skyldi eign- 
fizþrjá kpstgripi, þá íaf,.lnann.kau? or.SiyXÍjóé. Hrölír 
kondngrmátti ei.íara firír.ui'ri^ij.jj^ÍQiicif^ jliaQo-'álti .vCoogk" i5t SK-ALD$KAPARM\AL. 

yit S^xA, -^ ]pn •eodi It»nil! Acilú beraerki AÍna 
téAíi IrPr vpr ^iinn: Bavévfffr.bjarki oc Hjwlti ÞagprMÍÍ 
Hvítserkr hvati , Vöttr, Viéseti, í>«jr bríecc.SxJp- 
dagr oc Beiipiér. ' I I>eim :or.mtu féll AU ixmújfgr 
ec:inikil luU Ucfl hannz. 15^,100 AdiU Jtooiingr. .a| 
iffjnum dai^um' hjálmitin ^ildi&vin oc hiut hanns, 
Urafn, .|lá beidduz ^fár ber»erkir. Hrólfs. -k.ra^ «t 
Iqka ,iná]a..3iap. ^rjú ;pusd gullz hverr .þeirr^«' oo 
utnfr^m beiddifz I |>eir at ílytja Hrúlíii lcraka kQt^ipi^ 
|)á':eiy|>eir knrur til banda benutn, .^at.-vprhjálair- 
iHiT HiilílSga.yiHr oc brynjan Fimirfdf .«r brergi if«*lt 
\9f>a á, )9c igullhríngr sá er kDllaor var Sviagríð e^ 
ju iið£{>g.Já|i^eJ>gar A|>ils. En konúngr. vamaoi 
allra <.^if anoa , , .00 ei bolldr galtt; hanii m^Min, 
i»Tii berseikímir tiraut | ' ipq; undu ilU einuio lut. 
S.a>*&u<ívá ibúit HróIG-krakft^; oí jafn íkjdtt byrjaþl 
htmn f^T|;..,8Íaá.. til Uppi^fila, -oc jnec honttMi tólf 
ber0erkir.::h^nz allir grlI>alftiiMr. VraA móþirbanna 
fagnaJ[)ihiinii!á^'Ocf)rIgþi.Jionum til herbergía, oc ei 
til konú]ig»<halIar, voru'.Iiá ^ervir eldar etprjr firir 
>elni, o«'geíit avl H drecka. . ,þá komu menn Aþila 
ioni^nga inh oc^báru ^kíþÍD á ^dinn, oc ^rþu 
bvá .iiúlUnn,.:fit tjklœþi bruonu -flf ^eim .Hrólfí , og 
iBffiltu: .«r;>.þat -satt at HráUr kr«ki qc berserkir 
banm jS)'ja divárki dd ne.ijái^? pá hVjióp Hrólff 
^akt upp.roc bllir þeir.^.^ HwJti.banBi 
AukumUmii^Itlá' ' -: ' «1 AfiU liai«um: : !■ - ' 

tt'jc sk}Öld "sWin oc Iiaítaíi''á-elðinn, «c h^Öp'yfirtMln, 
inecari"Í^ji5Fd^n' branÍT,' oc msblií enh; D,q,i,.cdbvGoogle SKALjySI^APARMAIi. J^S 

FIýr-« ') •á eW 
. er yfir-UIpypr. 
Svá fór bverr .at öcruR) fcaiiDz manna, lóku þi er^ 
eldina böfþu aukit, oc köstuþu þeim á eUlínn, þá 
fcom Yraa oc léck -Hról(i fcraka d'^rshom l'ultt af 
guUi, oe 'þár meo lirjngian Sviagrja, oc bttO þá braut 
újfL tíl licsiofl, pár hljópu á hesta sina, oc ri^U 
ofan á Fýri8-völlu; þá só Jeir at AaU kí>niin"gry 
reiO eptir Jieim nMo'har sinn alTupnacan, oc vilt 
dropa þá. pá. tóc Hrólfr fcraki hie^ri hendi guiiit 
ofan 1 hornit, oc söri atlt um götuita^ en er Svtar 
8Já þat, hlaupa þeir' ör savclunum , oc tóc hverr 
slikt er (éck., en Aciis konúiigr bað þá rí5:a, oc 
reíé sjáltr 'ákafliga. 'SÍúngnir hét hestr hanoz allra 
hesta skjótaztr, pí sá HróWt kralci-at Aoila Jcdli^' 
■íngr reio nær honum', - tóc þá hríngimi SríagrtS'Ac 
kastuoí til hannz, oc bað hann Þiggja at gjöf. Aþ-^ 
ils konúngr reio at hringinum, oc tóc til með spjólz 
oddinum oc Fen^i ^pp 3 falinn. pá veik Hrólfr, 
kraki aptr, oc si er faann laut niðr, þá msslli haan:. 
svínbeygt hefi ec BÚ ■þann er nkaztp- er meé Sví^ 
um : sv^ skilHuz |>ejr. Af Jiessi savk eF gull ksAiat 
sáð Kraka ejia Fýris-rálla. Sv4 qvaé Eyvindr sicift- 
Bspillir. ') ■ -'" ■ 

- . Hátam Ullr of alla fjalluni *) Fjris-valUr-."; ' 

ímuá.l.uki «■).;! hank«- fra HmhuiM »6. • 

T ÞMni> O flya JC. FljT ei IT. 
a) SJá Sn. Har. firif. j. i. *,,. 

3) N"íf O. lelursJT. 

4) ÍÖUu iT. ..Google i54 S KÁ L D5 KAPARiaA£: Sra aera þjócolfr qvað. 

Avri acr ' ) Ynu burÞar ej* tandrclci Iji^in 
inh-ðrótt jöFurr tinm tastrtirr Kral;a-bam 

bjai't pl^aÞaii *] baugt ' 'áUeinildar boMi 
bratttbr Tölu spakra, , baalu kalfar múr «jáIfuQ). 

■44. Svá er 9Bgt at konúngr sá er Havlgi er 
. kallacr, er Hálogaland er vÍCDefnt, var ía^ir þor- 
gerþar Havlga-brúþar, þau voru bæ^iblótut, oc var 
huugr liavlga' kastaCr', öooor fló af giilli e^ eilfrí, 
þát Tar ' blótíéit, en Önnor fló af moldu 00 grjótí. 
Svá qvac Sfcúll þorsteÍnsaoD. 

'í>á ci- tajíi' vila rcifni» lier fylgint baS ec Havlga , 

Mui ec firir svauld ^) titau]ÞarliaugÞavk sama bBufum- 

.. .1 Bjarkaraáluia enam .fomum era tavo niðrg 
gtlllx^heiti. Srá segir ]þ«x: .iGr«iiir binn ,£Jðfi(Lzti 
gasiii biri^ ■m» 
Íi'enin foiverfci, 
^ÁfnÍa niÍ&garÞÍ, 
Glasis gl(!~barri," 
Gfáná'fagrbjT&i, 
DitV^pDÍ* d'^ravcita^ 
dúni: Ornfvitnia. 

:Ytti ♦) avrr .hfli^ir, , . 
aldir vii-t<3ku, Sifjar ^) (VarÍfeatum, 
flvelli clal-nauiar, *) 
trcgum Otra- gjöldum, 
tarum Manlallar, 
elldi óronor, ') 
■ iÞja 'gly»-miluiii. 
GladdÍ gnnnVeiti 
(gciigum rugrb&uir) 
þjaxa (íngskíluui 
tj'ifiir herinflrgar. , 1) uer O. i.aA lat f*o b7rt>ar U. 

3) Sugu oáan Oi og ttraa taU- H'ia tar ag !>"■'• »ítBhtlm- . 
Ug tiiift. 

j) Svold O. . , 

4) pahaig O- Tcitli X, 

*6) SriarJC. ' , ' 

6} ]?aii*'> 0- tf. ðabiavjiU' K. 7) OraRiir O. .vCoogk" skáldska'pArmal: »55 

Rínar rauS-mdlini, tísí hinn TfgJjarfi 

r<Sgl Niílíínga '' ' Varíi niaJnn-lhMr-') 

45. GuU er kallatíkenníngum eldithandapeSaUcs. 
eca leggjar, þviát 'þat ér rautt,' enenfr siiær eÞa »toU 
et>a héla,' |>vi at |>at er livítt. Mec sania hætti skal 
4>c keima guU eca siífríil sjóos eoa díguís e3a Javo- 
ar, ea favártveggja sitfr oc.guU nid yera,grjót haod- 
ár eca háUgjöi'O nokqVQrs ^esi mannz, er títt varat- 
Ivafa men. Mí^n oc, hríngRr exM bœþi silfr oc guU 
ef eigí er annan yeg: g^-eipt. SeQ>; gvao .^orleilr 
■fagrii-" f . .. ■. 

Kaatsr gtaOtt l glMtac ' . . (úfigr vhir, geTr eÚ4 
gega valstðiirar Þ^nntti . «r«ileg$) di{>iil-faritii 

Oc sem gvao Einarr Skálaglam: . .' 

]jiÍ-braTnduni kná.lua^^ajri*.) hycka éc rawU rvcka 
. Janil frækn jöfurr gcindai; - , ■ - Ai'aarr-gricJt of^^j.iits. 
Srá qvaé £in«rr SkÚlalcn: 

tíló^ eiau liggr bicÞt »)6^s i ék aökqra bIeÍH 

bjargi tveim.-iucgifi gcjnv. snier oe ellJr at mseía. 

Oc enn sem hann qvaþ: : 
Daígr'^ynw*)hvcrt en. hjaí<tt' aWrí m'í fy^it ttldt 
lilyrsluJJír XKÍr inildtt:') . ák lii'j'nbrfnitar akál* 
heita blfwka of bvftiim _ , Sll. veár f llka-ftllir 
hafieygr SíguUknflii frammrteíi a.n{e br.-cSa, 

Hér er gull kalkt shær skálanna. Svá qvao þórÞc. 
maura-skáld. 

Séc tf) i aeytna^rýri aigÞi* lítra at') íUi 

i) Þ<"« «'' •ia getgiia httHnt fyr'ir tmÞí hann baljr Jiaugli K, 

trIoí hann balldr þsjtgi CÞ'TS') O. C. 

aj laoda C. »s í acr*^ ^'fla bnndi. 9) Þruinír d-. 

4'i" mildnm V. »g I •«ííu /»■■ hvíla. S) TÍnnr £f. 

C) 3«[ f. •£ f(rd» SÍCtÍTs. - 7) tic JC. ..Googk" i5€ SKA-LDI^ABARMAp. 

hraans );]aí s«:ndir handa ^HciinóÍr fav^'ur gf^^an /) 

^6- MeOr er kaUttði; iirjótr gulIzUis; sva •em 
qv»c .OtUrr svarti; . ; , ^ 

Gopme^ifii ytrí vcguntiar hér CK alnninÍD ') i|im. .. , 

guMi-brjr^tanda at njóts.^ iiin-drtilt meS gram^ ) sTÍnnum. 

eþa guU-seadir, sem qrao Einarr skálugLani : 

Gull-H-ndir Ixtr gr^ndar hannz mæti kná. ec hljöta'*) 
gb^sr |>cngtll her drengi ' híjól Yg§« ntjíitar. nj'tta," 
GuII- vörpu j»r, 6em qvaö Jsorleikr. .■ ^ - -' 

IlirS TÍÍi' grani»iiieÍgerl>oDi] ■' " ■- 

■ ((ull-vavrpu%r sar hollá ' ' ' ' " :' 
. GuU-striþir, sem qvao þorvaldr blavndu -skáld: ". . 
Gittl-sfriþir wpr glóÞun^ i^ÞJoíaF bregSr eyiiir- 
{fieri' aiiþ kan&ngr'raiilreu) armleg.i' Grana-faraii. 
GuU-skati, sem hér ers ■■ >..-.. 

Gat ec gnll-ífcatíl ■ ' gávtK. gittnTÍia *.)■.- ■ ■■ 

gavr er l«yg*-')'of hm grapi miig drapn/ , ' 

Kona er kend til gu]l^> koHat se^'j^B^ ssm. 

qvað HaUarsteinn. 

Sval t«igar inan'selja raf ') 'k'astanJi ragtdr > - ' 

■allz Viíblinda-galltar re^ f vciigs muiM.icngj:. ^ 

Hér er kaUat hralir Vicblioda geltir, hann- raTi jot- 
un oc áró hvali í hafi úti sem íiska; teigr hvals er- 
sær, rauf sæfar er gull/kona er seljá giiUz'þeto er' 
hon gefr, oc (á) sanihejti yið sclju, er tré. "er, sem, 
fyrr er ritat at kona er kend viéi allz jtonpr trjá- 

■ i) góþum K, 1) 'iIiBeTiius t/. htnn er aliieiuiiii O^ 
, 5) ir>di K. ■ , . . 

4) lídta P. cg iirtM hljd jggi. ' ' ^\ " " " ' '''' ,' 

5) Bjirlæjfii 0. ' ' ."'^'; '.." "■ .' 

6} guDQ viu eg UT'X gnip' tit glaps O. la U. ilifflritf'a trtadi.' D.,.i,zctibvGoogle ■ SkALJySKAPARMAL. 15? 

heitl qírehkend. Hon er bc lág ') fcavllútþesa erhon 
gefrjlág heitir oc tre þat er iellr i sSögÍ. Svá IjVíio 
Gnnnlangr ormstúnga. ^V ' 

Alio var r-ýgr at rrigi (l.Ig vár « aoís at eiga 

Tuonr <il)i ttví gunnar - ó^KÍani) flrá böriiiim. . 

Kona kellaz mörk. Svá qvaQ Uallarsteinn. 

Ec heíí (iéar lokri . væii *) mörk <káU vprki 

avlitafni ^) Þit akufna vaticlr ilef knan'ar biauila, 

Tróþa ehii, seiii qva$ SteÍan.- 

þú niunt fuis') aeiu íleiri graviin viS gasfu Hiim 
flijít hírÞÍ tif'^) ti;<Ít>a grjúlí Hjainfnga brjólai ^) 

Sk.orþa, svá' qvao Ormr Stein^:Jrasoii: . 

SkorÞa T'r í favt fœrí n'ýri aautig iiBdd-Prcyr *) . , 
ljarð~DeÍiu ') afaf hrein niilfiig of iiijatar-IIriit. 

StoO'°), flem SteÍDarr qvac: ' 

Ment líafa œildrar lynjat "Jijáliofanik vlllti >*)«ti>Wt;]IUn 
injiikstallz logit allir straiim túngls at incr drauinar 

Björk enn , sém Ormr qrao ; 

því at boU *') hrynb«U billíngi i bctrar fu1I 

bramnu Þaz ec beic frBOi bjarkar liell cc lagit mark.- 
Eikj ayk sem hér ér: 

Anra itendr firir omm . 
cik fagrbúin leiU. 
Lind, 9vá seifi hér er: 

Ognrackr akalat ockra (ivá biuS lind i. landi 

álmr dyn-skiirar inálœa líni) búgrec^i 4viua. 

.ii l^X.. ■ a) £■•>;. 5af« Xap. U tU. ifitt' , . 

}) «iidataliia . *) Tati K. 5), Ri. I/. 

, 6) Bi(, U. tróþar JC. . j) étjóI hj. brjöu O. 
] 8)Vlláx>beiiu O, ' 

9) luddgTeyT K. lo) Stord O. «• P. ftlfir tt tttu trlaJl. 

■ ■'ityBfi-íu o,- ■ tt) T«lbi o. ■■ -, . - . 

, i3) hjáU O, cf itrtm m ber {/.' O. D.,.i,jctibvGopgle i58 SKALÐSKAÍ*ARMAL* 

MaSr er tendr til viía, sem fyrr er ritaöi 
lallíi^r reynir vápna eþa vifio,- ferþa oc athaínarj 
fikipa oc alls ficss er bana ræcc, oc reyjlir^ Sv& 
qvaé Ulfr UggasoHi 

Eiin filird^irtttlt ■) itarði ' fnlus °) Á ftílka ttym 
atorðarlcggi *) fyrlr borSi írilnlcilr oc bl« eilri. 
Vicr oc meiðr, sem qvao KórmakrJ 

ÍTeiár cr morgum eyári ^) bjurr fæv Lildutii bavrrum *) 
nwrírcina í dyn flcitia hjarl Sigmf i jaili, 

Lundrj svil qvaö Hanfræyor Vamlræþa-skáltl. 

Jlsk tollum stendr Dllsr re^ki Inndr hitm riki 
oiiatr at mikln transti ratidfúri bitiiiiaSr ti^i* 

Hér er oc þollr nefndr buss. Svu qvað Arnorri 

Rökkr avndurt baí randir nJg-sk^'jtt hest *J rýgja 
rcgg bu33 saman leggja rcgiia ^) Imuit nútt gegnnin. 

Askr, sem Refr qvaö; 

Geck í guTli itockua a*kr vii.œriun ^roika 

gjöf-rífr Hári-drífu- wlViByr =) sajiug meyjar. ,' 

Hlynri 

Heitl kotb-Þu, bandar-mlla- 
hlynrl qvaiiiJi nA brynjtu 
ÐaTiT, Bcm Refríjvaoi 

AIIe bBSgieÞi b)6Þa >) 6gDstav:Jvar faefi éc legl 

lavrr raBÍr til tesa hjðiva ein riitit ' ") |)'ot^teitií| 
Stafr, fiem Ottarr qvað; ' , , 

Eclltu Þar cr hrafn DÉ svallia (Jgharstáfr fyrir' jafnini ' 
(hvati'áSr ertnl) Uii ■ yj(r IvHmr vi5 iyn beidit* 

t) aihiimáhiir'tf. 3) elgí tiUi Éann. k. ^ S) frdss O, 

4) m\i\ O. U. 5} hildiliömiin O. €) beltt O. 7] rogbi 0. 

»',e(;(!t>ejí V. áísacyi Oi 
g) Þtaaif Q. »g V, .Jli band ögti UtíÞ> K. la) < .Googk' Jíorn, sera Arnorr qvaö: 

H1<5Í, en IioI« te^a •iitar-torn firir aTniu ') 

hirimenn ara-grenni, i^ngc Talkax'sht Þi'iniíB. 

47. Hvernig fikal kennaorosíw? Sváatkalia vecr 
Tílpna eþa lilífa e^a Oftlns eca valkyrju, t-fa her- 
konúnga, cfa gní cca glym. Sva qvac Hornklófi: 

náþi grainr Þar ir gini|>u (raiiS fnuslu fien lililÞÍ) 
gBÍr.i-Iirefig \ii scggi lieiigavgl at dyn Skar^lar, 

Svá qvað Eyvindrt 

Oc sJ Iialr havsTín -) íerfc 

at lIiirs-Te^TÍ Hrís^griiunis bar. 

Svá qvao Bersit 

þíitta éc Þá cr ori ^ ) liierr fit Illnctar-drífu ir sagt cr tat v-runi byrrunuuui Ttl gnnnar. 

Svá qvao Einarr; 

Clymvindi lcclc GaTndlar *) Hild'ir-segr, Þar cr bagll 
{[nestr hjörr taka meBtum hraustr ÞensiII drífr strcngjar, 

Sem qvao Einarr skálaglatQ; 

Nc sigbjarka scrkír Hárs tí& b«vg>M ikúrír 

aum^) miSjúngaoi cotnn hleÞut fait of-icÞir, *) 

Syíi aem hér: 

OdJa-gn^i viS œsí ') 

Dildue* ^þinul ictja. 
Oc en þetta: 

Hnign fjandr at jlym öaundiaT 

grams und arnar hramma. ' 

48. P^ápn oc herllcE^l skal ketina fil orostu 00 
til Ot^ins öc Talmeyja «c berkonúnga, kaJIa hjáltna 

I) ömum O. arno J/. 3) hðsrí ..Gop^Ic %S6 SKALDSKA}»AKMAL, 

hiátni, liaTtt eca falct, en brynju serk eCa skyrtu, 
en »kjÖlcl ijílld, oc sk;aU)borgÍn er kavllut liavll oc 
ræfr, vegyr oc gólf. Skildir trii^ulldþii-, oc kendir 
við herfkip , súl t-þa túngl eþa luiif eca blik eöa 
gai'cr skipaina.. Skjöldr er oc kallat flkip Ullar, eca 
kent til fóta Hrúngnis, er hann slóo á ftkitdi: á 
fornum skjöldum var litt at skrifít ravad |>á er 
baiigr var kallaor, oc er vio þann -Iwug skiUd- 
ir kendii'. Havggvápn , eyxar eþa sverc - er kallat 
eldar Ijlóct eþa benja, sverO heita Oþitis eldar, en eyz-> 
ar kalla menn travllqvennaheitum, oc kenna vic blóo 
é^a benjar p^a skóg e^a ViO.. Lagvápn eru vel kend 
til orma eCa íiska. SkotvApn eru ' mjöc ' kend til 
hagls eoa drífu ecr rotu: avllum þessum kenníngum 
er marga lund breytt, þvi at þat er llest ort i lof- 
qvœþum, er þessar keoníngar Jiarf vio. 

LBttú berr mct ÍiBvtta . 'þóttit Þeim lat bnlta 
Láiiga-tý* at gánge', ]þcckiligt firír brecku. ') ' 

Svá qvao Einarr skálaglam; 

Hjálm-fflldinn bauS hilUi •) [hinn er f<5r í gn-ý Gunnarr] 
Ljaldr-avrr oc Sigvaldi^) gunndjarfr Búi [sunnan]: 

Roþa serkr, sem Tindr qva?! *) 

]þi er hring-fám *) Flinga [IirnÞuz riÍ-marar RoÞb- 
hrynserk VituTr *) hrynju faslar.) varÞ at kasta, 

Hamþr. 

i) Si4 «». ■?!. og Vgt Cl. i. íap. 17, 18. - - - 

>) bjálm liaud. hiltli ölaiuai O. 

S) SÍavfJdH 0. .9 K. fthir ut oe. 

4) Sjd Ol. Trygsrti. «. 'S». kaf. 4í h.ar ^adtifnéii FÍmmí Hall~ 

Ul»yi. 

I) hriofiiiia V. 6) TÍtum K. 0. ¥Í> ■uit ff. .,C-oogk" SK'A'LÐSM'aP^R]IíÁ£; '■ i6i 

Hamþia ikyrts, sem Hellfrey^r qvs^: 

Olítít •) hreslr úti - ■ 'haFtÍ flamt'fí-skyrftim «) 
ondýw 'J snniniii rdnnn'm'* ' "hryn-grap*} Egíls vöpiia 
SaTrltt farrt, ean sém' ^arín'^Va'o: ... - ., 

' þatanTérta favt fyl-S*' V VjÖÞhí bjíW í' MJtí " 
(fregn ec gerla tat)'Savrl«-'beo fiiil' meÖ"*') Btiii-iira, ' ".'- 

Sem GretUr ■qvaíit ■■;■.;■;. ;i -;..-- .;:i.í ; -':;:■ ■■■■■^- 

HéUn EHacluir-tjaldm- ■■"■ '. HJUw-Teggi (O^'.'b^giiC ' ' :; í 
Iicfjnnclr tamaa neljam, , tir«gg'NirÞÍr^}'tH -ak^ggjam,' 
Róþa'HB^, sem Einarr::qVBo: .7) ' :.-—■' ■' -.-; 
Eigi tvorr firirl angaa rærr') eignÍK aj'regni ■ ■ -■■•- 

OÍ> beSvinn.RiíÞa : nm aTdlB ■jkMiÚBgT' dji: ■ 

Hildar veggr, sem qTso 'Goettir, oc^-iðr 'er rjtat^^ 
Skipaól aem Eínarr qTao:' ..-...■' i ... ; 

'l^yg '^) T-jSr Ktt á ægl Olldi skipí-tóttrl' " ' 
Hljr-túngl, «em Retr qváíÍ! ' ' - 

lí*grTirfriSr«ierfftTgm'')f 1"">K*'«'1'*) í>rtn|a 
fl^EJciiar'Íltti '*) teygjar hlír^túnglí iriér prángn,' - 
Garör fltips, Bcm héir eri ■ -.:. i- ..i 

STá'skant >*) gegn fgBgnum íá v«r ■gn'j-stsérii' EfeiM ' 
gari ■teiri-;l'eriiin barÞa OnDBAr afr'''<)][ seík 'nœflrar, 

'Aakr Ullar aem hér er: ■.••..: .: 

^anga 41 of Ænga •«) >at er WmiHgla ^íglör ' 

UlJ«r-iItip< meS ÍUUn, aíiír dúkaÞar np«* ' 

-"-l3~ 

>) ölítinn V. '■ >) nAtl-faTi £'. l<«iiila rdtáft rNriniuuiWn 

))ikjttorI7. 4) hi7n.giÍlp C. ; ,..„,. -^ 

61 ben fur meil 0. ben fui meiTi b. 

6) K *7itiii <J í»/a }ii.egg^TÍÞir til JeBgjuTO. 

j) i/,( 17. r^ 134! */'- . 8) r«fr. O. ; ^ . 

jl) nmntBl CT. nmuveU (á« ntureli O. . . Itt) leygT *Jd tejsi í^* 

11) fa*grum l/. frxjii. Ú. 13} s lin ó. alim kvgjí, "'tf leygaT l/'i 

i3) á hr... ítiU. V. « í itÁiiu /íflu ÞtúxgtV. ' ili) fdr V. ' 

.15) hKÍi O. liS) yitffi Ui ^- ■ . ■ - - : ; ■ D,q,i,.cdbvGoogle i6a SKALpSKA?A^>^4f'K. ^- 

Ilja bltto HningnÍSjjSeín BrBgÍ. q^vaq! ;. 

Vilit, Hr*faketill.! Utfra Þrúíar [ak«l ec Þc»s^l '-^ 
hre brein gr<Sit stdni , ..\t\&^i iljsbUÍ [leyfs]. 

Bragi skáld qvac |>etta.Hin.,bt^ugúin á akiidiaum. 

Nema tvá atg^Í enagallf^) awyiajr; bjill* ÍRn jnicri 
gjfild bang-DsTV^) vil<ti ,, .marjF.^) Signrl>ar Havgna. 
hann kaltafii skjðUdinn Hildar-hjól, en bao^iait navf . 
hjótðina. BougujÖrCy aettj^Hallvarþr qvao: 

Ibn$ Ijdaa s^.rstjr ' ' fcang-jörí hrodJa. fin-þar 

[rft brestr sundr hin hvita]- bjitgse^ i tvav Hjá^j}. 
S?& er eDO' qveþil: 

BaSgr erá bero' awaittr -«ii i boga' avrrar, - 
SlwÞ er.-C^BS ddc, sem Kiírniakr qvuo: 
Svalll>á')ergcck tnet ^llaii ghi fpfaiHli ') Grffrar' 
Gaali-eld liiini cr atjrr ;beldi gunnr^ koira u&r úr *) broiuiL 
tíjálms-^Idr, seni qvao UUi: Uggason: 

Ful]-ivílug^^) lét QalU . billdr. en bropx ■ ") of ^illdar ^ 
Tram ho&kiiRÚ jþramma bjálm avldum ") mor bldii 

Brynju-eldr, sem qvao Glúinr Geirason; 

Hein-tyntan Ul hvfna foldar-vörir i& er fyrÞiun "} 

bryn-dd at £it bryiiia ^ora harfan lík varÞi, 

Hnndar ísb oc'^and hlifar, sem Eiiuir qvaO: 

RíSvBn^iflu. ^á- £C iaii>M (irand beram hjálm* í lienda} 
randa-ÍM at vúa, . bvarm->ey driíin Freyjn ■ ) ec oc þcngil Xt V. ^tf' Þengil*. 
») 8«ínB Uí 5) ^uulj O. ii«fiig6r» JT. Mdrj V, 

4) mög O. inBTlpa ííifr meygiii) hjóli eu ek merlÞa miTg C. 
i) C. htfr M'tr — 1*M(gí(KÞ -^ bjiÍKUlí Su bjug Ut( ff. Llr. 
6} UV. »■ O. í/. 1»* 7) btœÞ»njU íl- . ' 

'V) UrdrVt O. rutr or f. 9)«Tau|»í7. tp 'trta ftOla 0. 1», 

loj-hópiif :/. íiOfí ö. 11} hiJtBi' "li I"' « *'•' 

i»i forÞon tír btitan *g *irM Éa«> tdr fira P. DiqiiizcdbvGoogle SKALI>SKAPAJt.MAL. tðS 

öx heitir traTlI-kona hlíía, aem EÍDaft qrao: 

5]í megn rett hve R«víU fjamis iagrt ofakiarair 

TtaiáT \i% hii grÍÞar foldvig^') d»fcar^:>igg|a. 

Spjót er ornic kallat, 8era.'H«fr qvao: 

Kai myrkdreki marka*) nfr á aldsr Idfum 
nina, Þu* er ýurlinnaz, cikina bezt at Icika '), 

Avrrar ^rv kfillscar faagl -boga, eða alreOgjar eCc 
lilifar e^a oruslu,, seni Einarr qvuo skálaglam: *] 

Brak raTgnir iksut bogoa **) Jia^a or' ' ) Hlackar aegluin 
barg 6^yimr varga ') 1^^'» rakliga ') íjHs^i, 

Oc Halilröér: 

Oc geir roto') gavtrsr .húiigr^yÞtindoin bÍBga 

gagU viS atrengjap bagli _ bl<S(ut járni K%a. ') 

Oc Eyvindr stáldaspillir;"*) 

Lítt qToÞs Þic Uta, bryajn-'bBgl ( benjiim, 

landvðrir! er braat HavrÞa bnguz ") álmar, geS fálma. 

50> Orrosta er kavllu't Hjaonínga Teðr eþa él^ 
oc vlLpn Hjaðnínga eldar eþa rendir. . Clii iýi aaga 
er . til l>ess : Konúngr si er Havgni er nefpdr 5«, 
átti dóttr er HUldr het, hana tóc at her/ingí konángr 
tá er Hi^inn hét Hjart'aDda sod , |>á var Uavgni 
Konúngr farínn i konúnga atefDu, en er Hond spurþi 
at herjat var i riki hánnz, .oc dóttir hamu var i 

i^ foldn'ga . Jt: *f tna» dreckar V: ' 

9) narViðr U. royrlsdr C eg í aaiiH U Gniu. 

5) eiki borÞi ileika V- eikía bo* ttL <K . ... 

*J Sji Htr. gr. t. ínorrt 6.' kif. 

4j (ko|| bofiaum a Br.,MTgai •kog bogU K ' y.i 

r) bard 6t>. Tarda O. ' 6) lugl or O. hagli i V. 

•i\ raUdÍt* e. e) ðtu a. 9)-UfiaM iatni^ anD)*U.' 

■r O. kÍM tigntr af hemm EÍKtrl Þ<"*- 
' 10). Sjí B*i. %r. 1. Siiorr^ i. laf, 

Uaug''hiif udíc^ wf/Jii. i tUgiti. 'tr Kúge, Wl^ bugon, ^ i |>7{'(> C 
UefOi bog, bo]{ea tlgtmgt tti, Uir^f mg iit. b«(iiia, Þ- ■abegm> D,q,i,.cdbvGoogle >04 S K'A LD S K AP 4 n M A £: 

braut tekin, þí fór bann. mro sínuIiþT.atleita Ht^- 
ins, oc spurþi til banoe at HcÞin baffi ^Íglt norðr 
meo landi. pi er Havgtii konúngr kom í Noreg , 
flpurj;i bana at Héljinn hat^\ siglt vestr of haf, þá 
siglir Havgni eptir bonum allt til Orkneyja; oc er 
bann fcom {iflr 'aem beilir Há-ey, var þar firif Hél>- 
ínn meo lio sitt. p& íár HiUdr á fund favþur síns 
oc bauo honnm mCn (i) sœtt af heniji Héþins, en i 
av^ru orþi sag|>i bon at Heþinn Væri b'iiirn at ber- 
jaz oc 86111 Högni af bonum iiilgrar vœgþar y&n. 
Havgni svarar atirt dúttur sinni, en'er hen hiili 
Heþinj ' sagþi bon honunt' at Havgn'i vildi Önga sætt, 
oc ba$ haDH búaz 'til orostUf oc avá gera þeir hv&rir 
Iveggju, gáoga npp á' eyna oc lylkja liþinu, þá kall- 
■r Héþinn á Havgna mág sinn, oc bauö bonum sætt 
vc mikit gull at bótum.. þá Gvarar HavgQÍ:' of sio 
tauctu.þetta!, ef t>ú vill sasttaz, því at nú befi éc 
^regit Dáinsleif, er, dvergarnir gercu, er mannz bani 
' ^al ver^a hvert sinn er bert er, oc aldri bilar í 
bavggi, bc ecki sár grær ef þar skeinie af. pi ava- 
^ar Heþinn; sTerþi bœlir Þií þar, enn eí sigrí; .þa% 
fcalla'ec go't): hvert er drottinbollt er. pá bófo 
þeir' orbstu f>á, er Hjacnínga-víg er kallat, qc 
bavr^uz |>ann dag allan, 'oc at qvéldi ÍÖru konúngar 
til skipa. En Hilldr gécfc of nóttina tíl valsins, oc 
vakþi upp jneö fjölkýngi' alla þá er dánþir Toni,' oc 
aBn^D'd^g.géngu konúngarnir á vígTolIiii oc bavr|i-: 
nz t 00 sva ailir ^eir ..ér Í&Uu hinn fyrra daginn. 
F<i^''sTá.'i6'.orQS]ta bTerfli'*iJ^g eptir: aonan, at alliT . ..Cooyk" SKALD S'KÁP -A Ít M.A Ll i65 

[þéir er*) íellu, oc avll vápn, ^au er lágu á TÍgvetlÍ, 
öc flvá hlifar urþa »t grjóti. En ef dBga|>i 6ló|iu' 
app allir dauþir mena oc baVrþuz, oc avll vápii' 
voru {li n-jt Sv4 er tagt í qvœþum út Hjaf>níngar. 
skulu 8vá biÞft ragna-ravkrð.- Eptir .þ'eui savgu otU 
Bragi skátd í Ragoars drápu Locbrókar: 

Oo mu Þerri« [æía 
oak-raa «t j>at •inam ') 
til fir buja færi 
tttr ve&r boÞa ^) bugÞif' 
^ er brtiti-aif brfiiga 
beh of'i) baTl* of-ffld* 
bar til byrjkr-'CTTXvslít 
baiig avrfygis-dTBugi. 

BaoÞa sii til ItleySÍ 
bceti-Þi-iiðr at möti 
milms Diætaoi bilmi 
men dreirnga *) benjai 
•vá let ey tútt ettii) 
aem oraita lötti 
jörrum úlfs at ') aimis 
mei algífris lifru. 

LetraÍ \jta atilllr 
laiida yaar á uarU . , 

Órrosta er veor OþÍD9f sem fyrr er'iitat' Svá qvað 
yfga-gíámr "J. - ' 

Rudda éc Bem"}arlar, mei veír-ataTfum Viðrto^ 

orí léc i íví fortum, ' Tandar mér ttl lanfU ' *) - Þi ivall Iwipt f Havgna 
bavi glanima mnn') staviva: 
er frym rcgin þremja 
Þrótlig IléÞins sóttu 
huldr en bildír avifca ') 
brínga Þeir of fíogn 

þá md súkn á Svoloia 
sal peDníngt kenaa 
Xxs gáruoik reiÞsr (ni. ,) 

Oc Hrir bSnd í hóbai ' 
hveito brytija viiria . 
fet^ eyÞande fljóÞa 
fordæÞa oam riÞa; 
allr géck berr aai^ burÞU) '. 
' HJRrranda fram kyrrar 
reiSr al Reífnia skeiií 
ráialfr of^) mor brátamt ■) >[■ U, í) þmitif O. *t arscrui at bat 

3) boM (boda, bogdi, bodn») O. 3) e 

6} ttHi O.ag ufé* DiToiM. 6) of ( 

7) þunif 0;tm.K.'»yiiitt miiutft eUminr 

9) ■( O. ta U. il. Jrápubr»tiaM.í. lo\ SH l^lC^ IfMfJ.^-IÍi 

>i) handa K. VsnðiU m. t. bawla v,. 0~ 4) iraynifira ffj i,z.d.,.Gooyk" l66 SKALDSKAP^RM^^ 

'VÍQris Tecr er her feallat orosta, en randr vígn 
•Terot, eti tnenn, stafir evpcþzins: hitr er bfeþi orosU 
. a oc vápa h'aft til keaaingar inaniizin^, þat errek- 
it kallat. ér [tvk erort; skjÖldr er land , Tapnfnina , 
9D Tapn er hagl eca rega^ ^fwí landK^.. ef tiýgjörý- 
íngum er ort 

gl. Hremig skal keana siip? Sv& at fcalla hest 
eða d^r efa skío aækonúnga eþa sfevar ec« skip- 
reiþa eoa véors. 

Báru-fákr, tem Homklofi qvac.- 

Hi-j^^r lct hæztrar tfþar bíru-ráks' m» blHka 
barÍráM ■) akipa bavrÞum barn-úngr i lavg .]?rtingit, 
Geitifi marr. Sv& qvao Erringar-steinn: 

Er Þ<^tt úírít ■nnnait [hlaríum Geilia-mar erj<!ti] 

Sll Þ)(5i icgi*) *Ul<li {laÞir nennuiii Tier [Þcniia]. 

Sveiþa hreinar: ^ 

8&t Iðngum komt STeiþa') aigrackr SaTlsa-beckjar 
(tnnnz liiu dýr frá grundu) STcinsmavgr^) á traTÍIirdnnm 
Sv4 'qvaö HallTarcr. Hér- er oc kaTlIut aundí d\r 
' oc sKrinn ' Savlsa-becfcr. Svá qTao p^íiT Sjáreks 
•ont-^) ' 

,Svejgja lét firir Siggja ') en sMÞgoti afÞan 
aiÚ-barÍZ'goti norÞan, cæÞíng**) íirir fknt liaiÞt ; 

gílttr akaiit Gyira-rastar- (heitr 6t laDka t) firirLiala). 

{ladmi sahr firir Aamar:') lagþi Kavrmt oc Ágth: , i) hnþr C. s) Þ«')*i> t/. A(i\pt Mianan 8. ÞÍ. Ugír O. tefU 

ir Þ'i Jt. 5) STeíta K. 4) rakh- O. m V.ftfUt úi ' 

þtiia. f) Snarrikj, aon iC. 6) STeigja I. f. lygjo f. . 

7) «til>r rtnaii U. 8) SKþini R (iai tg fyrir nUéa- . 

)> ia«|l X. «■ V. jL tciWM 1 tíMMM. D,q,i,.cdbvGoogle , ^KALÐSKAP AR MA JC í 6» 

Her ST flip kalbt SÓl-l>oiéz-he*tr, oe tm (^lb- 
land ; sœþíngs-slóo sxffinú oc h^itr skipítc oc nm 
leuks heslr, laukr heitír &iglu-tir^ Qc ean ■•em 
Markus' qráo i ' 

Fjarí lianB <SÍ fannir bjSrn géck fnm I femsr 

fut v«tr1i1>i rMlar, : fl'þa harikf^a*) %\6iix, 

fa1)óp of hvfta gnfpnr') skúr-BTrðígr braHt ri:orpa ' 

hvala Þann fv|tBnni: ' akert gtym-CjStur hcrtí. , 

Hér 'er skip kallat bjöm rasU, björn heitir TaLrlíþi 
oc íugtaiMÍ oo bersif.oo björn skor|>u er hér kallafi 
Skip er oc kallat hreÍQB, svá qvaö HaUraror, aem 
áor er ,ritati oq HjörtFi «em qrao Hacaldr koniltogt 
Sigurf>arsoD t ; - . 

SneiS firir Sikil»y vfÞa .^nt ■knái. ▼el til váhsr *) 
>ú& (TorDm Þá prúÞir) Tetigia-hjiirtr nod drtngniBi.. ' 

Oc elgr, sem Eiaarr qrao:,, ' . 

Baug* getr ine$ tkr feygi elg b&um ðtfía aeina fylgi 

Þ-^Sr drengr vera lengi . frii •tavktivir (vf nak^va. *) 
Sem Máoi qvaOi 

Hvat mundu liafa i acri.*). karl, Þvfat krAptr ÞinnftvrUi^ 

hengiligr mei drengntn lunngrár mega vinna. 
Vargr, sera qrað Refr; 

En liodd-v&nuir ') U^ddi huUr til herin>Br*pja)Ia 

hlunn-TÍtnÍa em eic rnnni . beiutvandil ') ^iorBtcioí; 

i^ ok húni /nfpnr hval ingfanni hnnn> O- 

l) haRikÍpa 0. V. »f Ur*a ■kTÓþaTTtigr t/. ta tda tt fjrri itlM' 

ingi p4iiiu-Mr «tál'a. 

S) Taraar JT. og / aain ffaa nm //río imd. ' Sji HtrmU*' káiir. 

». SatrrM kf. 1}. 4) >ir nódHit U, i) ofri O, tgttrta 

drsDgium. 6) hodd vari* I'. 

•j\ heÍBTaadil <h - ..Gooyk" Íl6a " SKALÐ3KAPrARJHA.Jk 

Oa im*h SUp -er oc íaJ^ skib e^a Tasa-aeis 

reiS. ■ Syft qTaé. Eyjólfr Daþa^skáld: ») . ; 

' Meita ■fír'J-at iniíti , úofiiiin^ei )öfiiu.geiigí 

mjöc líi nm dag skfÞi úlvera fravmuin )vi^*): •. 

SvA qraé StyrlcatT OddaaDn: . . 

Ok ept ftrum -(töekvi LIuddi í bciÞa') fiihnir 

-^c Havgm tii *) ▼■vgooiti * bynar^óit «f möfi, 
Oo sem þorbjora qrað: 

H«f-rripkr Vflr hlo>ir ^) hvfta'Kristi «á «: hæita 
bÍuiiBi f skÍFHsr bruuni hatltvq^tir féfll:'g{[rtii. 

52. Hreniig skal JTr&f keDns? Svá ' at íbUa 
li^nn skapaEa híitains oc jar^l',' eogla oc sólar, st^r- 
anda heiins oc bimin-rikis oc engla, kónúng ÍiÍDatnk 
oc sólar 'oc engla oc Jóriala «0 Ji^anar oc Grik- 
landz: rá'þBDcU pOBtola öc heilagra nianna. Foni- 
akáld haia kent hann viO Ui^ar hnmh oc ' Hómi 
sem qvaQ Eilífr GiiOrúnarson: 

Selbergi qve^a litja ' ' svá hefir ramr konúngr TemÞu) 

anir at UrÞar bruiuii Ri3mi-tMuida sic lavndom. 

6vá qvao Skapti þóroddzson:' 

Uáttr er milínka-drótiiiu Eristr ek<íp rfkr oó reiati 
meitr (aílar gat ilestnj Rúms faSll TGröId alht.' ' 

Himna-konúngr sem Markns qvao: 
CraHir sk^p gmnd ocbimna einn stillir ná avlla 
{lygg-rannz teta her dyggjaa aldar Kiistr of-valdCf' • ) oiaf. in O. >t. p*{. »5 Eyrlndr U. 

6) m X. Meín fdi £/. 4} panlg 0- i fr. Itrni JT. vfll 

, ISTBUtl ^tÍF f^, ■ $) bið Jf. . ' ' ' 

S) heila Cr. 
y) blmíít Q. U.ÍI Rf ar var blxÞii ffi . ' ^ . ; •D,q,i,.cdbvGoogle S KA LIíSKAPÚÍÍtXií IS' 169 

St& qVM Eilffr ktUauTeinn: 

' HtCs ijtr .htiiram kriiti.'] ■cvnn.er mnaTlIilfcSanutnt 
lieínu fccít oc lii bejm*, , '. cýt lybiio btjbíuí') 
Maho-soar eiin^«em Eilíír..qTao: 

.Hirí l^ftr biniiia djti«r, niált vítr mildi'iig (IníttBT 
brein Mwia' iTeine, (Q>'Ír c bion ocguÍJHÍumtí 

Engla-koaiÍBgr epp, sem Eilí& qvao: . . 

Máttr er en menn ofiixggi Þð er englarsramr filla 
nætr gaís-TÍn^ 'JI betrii arrr heljati oc d^tri. 

Jórdanar-kcmúngr.. St4 qvað Sigbvatr: 

Endr réi englit «?nda fors ^ó bann á bersi '} 

J<5rdanar-p'amr^) fjóra beilagt Bkoft or lopti. 

Grickja'-konúngr, sem Arnorrqvao: 

Baanir befi ec firír beiiii. ; Grickja-TÖrÍ oe Gvfa 
bragna fallz ') tíÍ uijallan - gjöf iMnid ') iTá jðfri,' 

Svá qTao EiUfr kúlaa-sTeinnt 

tlimini dýrS lolar baTlía 

(hann cr alls konón^r) •tillt *) 

Her kalla^i hann fyrst Kjiat konúng manna, óc aon-> 

at sinn allz konúng. Enn qvao Einarr Skúlasonj 9) 

Lét lá er iandf<íllcs gætir nm-geypnandi opna 
irkbjortr '°).biiuinríki alli lieims firir ^am ■BÍSUun 

[Ok en er svá qveþít: 

Sjáirrxíi * ') dij tfÞan sú. er heck, enn dag dScktij| 

aðlar-frfSna at nóni, deglíngr á )áranöglam. 'f) 1) cntd O. kMui SiiíU Ti: tptc. 7, Iiraez I. halaum cnca V, tíf 
a) Þanai/ X. O.'Sk. eiaii >úl-koaúngr hcciniii U. G. 
-3) tiaaai/ Qi Sk, toap K. TÍnum D. ag i fyrrí lim. hibmi fjth 
máttr. . , 4) JdrduKr dtub JC. ag tiita helagtj *• f 0. (ftc 

Mííikopt or; P. i(>r>kÐpðr. , O Haiu t^n) um hen!a C, 

6) ^lli £'. ■)) Xuamg 0. Iiuai ií tf. S) ipjjlli l^ 

9) 5;if G«(U^6. lo) Ukn frtmr Giiii^i llblifartr U.lMiM 

ÍUu OpBU CcmJí. (fm'taír utia tjrf j. part /ftimtkTUglaý.' 

jLi^ faaajta rittart r«/i (jál&áfri. la) f ««« «rM4i /u4( áU^ 

._ _ Coogle 170 SXAL1>aXAPrARHÁJ.. 

S3- Þai^ koma sanaBtt kenatagAr, tíc yÍxo^ s2at 
■4k\\)a. at stoð ')> er ræðr Bkáldskaiiiaa, nm hTem 
qveþit er koo^o^no; ^ at ritt er at kalla iMikU- 
gar{:z keisara Grikkja-koo^g, «c sv& Þano koaúng 
er ræér'Jdrsalalaadi at koUa Jórsola-kodúng; «ya oe 
'at kalla Aónw-kooúng Rémaboigar 'keisara, eom 
Engla-koniíng þann er ^glandi rascr. En sú kenn- 
íng, er ácr rar rítóo at kalla Kdst konáng inanna, 
þá keaniog' máeiga hver Íonúngr. Konúnga allá 
er rett at kenna svá 'at kalla þá landráþehdr eea 
landfr-vörðy eoa landz-sœki cða hirðstjóra eða wro 
landfólks. Svi qvaC Kyvinttr skáldaspilUr: ') 

... Fnrma-t'ýi jarÞ-rá^etidr 

^ðrvi uæmdn i Ogltíe, 

Oc sem Glúmi- qvad Geiraaon: 

Hilmír raui und hjjlnii >ar varÞ f gný K«ira 
beina-Iaat á') Gautum grandar-vBrðr of-fandiiiiit 

Sem þjóöólfr qvac: 

Hirr •kyli hiríar-*) stj^ arf oc óÞal-torfa , 

liug-reirr ■onnm ^) Icifa (ö*L mlii er Þat) aínat' 

Sem Eínarr qvnO: 

Sndki bcrr fald oí frcknnm frama t«lr greprfirirgnmnum) 
foldvörirs) (kouúngi HavrSa geitujallr akarar-ÍÍaUi. 
Rfclt er oc um þann kooúng, er uodir honum era 
skattkoDÚngar, at kalla hanu konúng kooúnga. Keis^ 
arí er leztr kooúnga, en þor nsest er ktfnúngr tí er 
nccr firír þj;:éiandi, jafn i kenningum öllum hver 

3) SU HtraU. plf. I. S*«T« 
þatKÍK 0. V. rnia K. 
%) Þujtif O. V. (onr K. .vCooglf SKjLHSKAPjáRMAi:: 171 

Tio aanm i tkáliAAp. pwc nseat eni þeir ménn er 
jarlar heíta eía skattkouÚDgar, oe eru |>eir jafnir I 
kenníDgum yiQ konúag, nema á mi þá kalla |>jó$- 
konunga, er skattkonungar era. Oc srá qraéi Amorr 
jartatkáld of t>or6an jarL 

Nemi drótt Lt« aji $ÁUi eigí Þraut Tii legi 
■p«rl7ndr ionúngr, jarla lÍTBgjaa gram bagja. 

þer DSBst eru í kenningum ■ skáldslup þeir menn 
tf ber«ar beita; kenna rná þá sem konáng eía Jarlt 
■rá at kalla þá gullbr]'áta 00 auo-mildinga ocroerk- 
isDiena oc fólk-stjóra , eca fcalla Iiann Oddrita li^a* 
ins eca DroBtu; firir þrí at þjóokoaúngr hrerrf sá er . 
rœor mSrguia lamdum, þá setr hanu til landatjómar 
mðö sér skBttkenúnga oc jarla, at dænialaii^lavgoo 
Terja laad firír úfri^i í þeim larudum er koaúngi 
tiggja Íjarrí , . oc skutu þeir dómar oc reisíngar rera 
þar jaloréttir sem sjálfs konúngs. 'Öc í einu landi 
eru mSrg hérut, oc er þat háttr konúnga, at 'setja 
{tar rettara iiir srá mörg héruo, sem hann gefr ra!d 
jCr, öc heita þeir hersar éþa lendirmena i danskrí^ 
tÚDgu , en greifar í Saxlandi, en barúoar i UDglandi; 
þeir skolu oc rera rettir dómarar oc réltir landrara- ,. 
ar. ména yfír því r&i, er þeim er fengit til stjóruar. ; 
Ef ei er konúagr n«r, þá skal fyrir þeim merki , 
bera i oro3tum» oc eru þeir þá jafaréltir hers^órar 
«cm. koniiD^r ef>a. jarlar. 

t>ar neest eru þeir menn er havlþar heita, -^at - 
er búemlr, þeir er gildir eru •( ðBttum oc réttum 

i) fraaw'f MÍaM X. »g O, ui iir sfragian, 

' ■ D,q,i,.cdb.Googk" 179 9KALDSK'APASXA£i. 

íullam: .þi má svá 'kennaat kaUa ^ TéitancU fféud' 
oc gwtanda oc SKttÍ manna; þes^Kt lcenaíngar m«gu' 
oc eiga bavrþíngjar. Konúngar oc' jarlar hafa til 
fylgcar meo sér þi menn , ef hiromeon heita oo 
húskorlar, en lendir mena hafa oc «r ^iandgengna- 
menn, þá er Í Danmörku oc Sviojóo eru hiromeDn ka)l-; 
aþir, en i Noregi htiskaiíarj-Cic tverja j^eir 'þó eiCai' 
eví sem' hii'ömenn könúngum. HÚBkarlar konúnga 
vom mjöo hircmenn kallaþir-í foroeskja. Srá qvað' 
þotTaidr biöndu-skáld: 

Koaútigt heill oc >vá anjaJlir 6t bafa mum í uuniií • 

BÓkn-avrr (tíA' lof ') gjSrTan miun) bútkular fínÍT. 
^tla orti Haraldr konúngr SigucÞBrspn; 

FnUaíli bei$ fyllar bilpiis at&la á bak 

fiua ec optr at drífr minua búskarU U& ÍBrli. 
Hirðmenn oc húskarla höfþingja má svk kenna af. 
kaUa þá inndrótt eca Yerjþúng eða iúromeiui. Sv4 
qrao Síghvatr: 

^t frá ec TÍg á *) vatm nadija-él at| nyla 
Tcrtúng jSfun gerÞa nieat tcl CUgiii*) amætta. 

Oc enu þetta: 

.þági var *) aem (essnm mjsð firir mílmi-qye^ji^ 
ÞengiU i }6 Btreiigjar mær beiÍÞegum bæri. 

Heic-íe heitir málí oc gjöf , er hauf|)ingjar gefá] ' 
Svá qvao Ottarr srarti; ' 

G<5Í>Dienni« Þart ec goDnar hér er Bbienninn ínni 
glóS- ') brjfStanda at vjótaý iimdrótt meS grant tviuuint O l«t (lin?) of O. « f fyrri l. mjaUr JC. i) at 0. 
' 9) ek Kigi hin Ö. - 4) tsm O. J)' god 0. kaaukt riUuM ' 

g/M. Sji ij, gr, ijð. ilt^ *D.,.i,zcdb.Google .SK'AÍDS'KAPARMALt /lyS 

íarlar oc hersar oc hír^menn eru svft kendir at kalU 
aþir konúngs ráQOT 6{>ft inálar efta.sessar. STáqrað 
Hallfröér.'^ 

Graoi* nini lætr Kl}úji ■■ Biiv^> jMiBrí. slpgnar 
giHinríkr iiiiin cr hriTt Iík«v beipl-brAðr of bíc víÞir, 
Sem Sineb)3m qvao: 

Stjór TiSjar laítc '')-'*tj'íja hlcmnil sTferP víS híríri ') 
Ktiik.liaÍJáD^^) Biilí búf Ungon RT ') dúfn. 

Svá qvað. Amórr: ■ ' ■ '' 

Bera aín en mic ') mínir Þcas of') Í>engil9 seísa 
moríkcnnaz^ taka énáa "ÞAng mfcin synir úngir, 

Koni^gs spjálli, s'ém HalIfrÖcr qvað4 ^ 
Xifli Inkuz at sá ift-an^ átti einga úóHat 

imjáÍláiæltr'J konúngs-spjalli Onara viþi gröna. 
Svá slcal menn kenna tíö cett, sem Kórmakr qTaOi 

Heyri «onr i a^rar, arr gr^pa lætr'*') nppi 

■dnA-Aynis fen-tannii - jtstrin Harallz mfna. 

bann-katleþi jarlinn saimreyni konúngsins, en H&k- 
ua jarl son i^gurþir jariv. £a þjóoólfr <[Ta$ sT& 
Um Harald: 

Vei ") Olafs feir hiríræÞit hTcrt, 

7árnMX*-TeÍr, ^ tvi at linÍÞra er TcrCÍ 

pc enn sTá: 

lariileifr of-j{ h^be hlýri frams 

bvcrt }Sfri ") brj, cns helga grantft 1} lit o. 

1) döelÍDga ir. I) bindrl K. 4) tm 0. Am Ul 

j) lynuia 0111: U. 6) kmii O, mm'þ kendr C 

7) Þessuin Cf. 8) S/J j.Tdtrháii 14, |r. ii5. íl«. 

9] mJBllráÞi' U, lo) auiigreipa let ek If. tg tlrém ttttía tÍM 

útrin. ii) Ejkt V. «f '(TM Jánuðin, 

«) hTal jÖfitt P. ..Goo^Ic 17« S SALDSXAPARXAL. 

Oc ean qraö faana: 

A»i»tf ^ '^, . • liM)1t>taHa krar 

cr o! alU brJf Haraldi bröÞrMiir, 

En qvaO 8Tá ArnSrr i RaTgnvaldz dr^nt 

RéÞ liciti konr faljðti ■} itTrk let ou ') of orlut 
her Þu^ TÍÍ mÍG gjöm jarb in»gi af >tÍ liraijial', 

Oc .enn lem hann qTao.of þorfion iorl: 
Bila avcri cn >ttr Þnrf ir ^ ) RaTgnraldz kin^ nod *) Mwfo' 
>iuin-gj6r firír Mstd aiuuun rtunlig fdlkt ') cna g«m]« 
Op enn qraO bano: 

Ættbæti li>r ') (traa trdra ',} tígá' d-ymni 

kllrlks en ec bii Ifkuft Torf-£in«ts guS neinaBL 

Oc enn qvuo Einarr »kálaglam; 

Ne átutuðill tettar tkylldr «m cc faníSri atl^Ilda 

éfn-herÞir *) mnn vería bilditannx inn mildi. O hlBli O. Uertí U. »g ttréM bsrþarf K, 

1) ÖU O. ttorr Ut (lit) om ud* orkjit U. •/ í RMta £•« at Þt& 

51 þurdu Ö. Þurdi V. 
• i^ta U. rituré oc f) nnl% fiUk 0. nnaigt m.U. 

6} Rrr U. f l miw Í.Ukuu. ?) trúiu O. f i mmi»U 

.%otí-mur. S) ipiJur^ V. 9f í métu l, imUá, -^- ;i:v,.GpOyk" ■ 3. OKEíf^ SEITI ^. rítt Irernig «r ■ökend ^) setníag; stitidski^r? 
Svk at nefoa'JmAi ibt mm heiút. ■ u 

S4. . Hret' -era liðceéi Íieki s<tdAI«feipcu^*? Hanía > 
]ieitir bragr wj lti>á^,'ð^,tnKl^r I), lol, léyfí ^). þett- 
« qvao Bmgi iiiim sú>^ Í'^ *^ fumti' óé nm «kóg 
sokqTora sio nm ^véjd^ {tá 4te^Jii 'trðUkona á hann^ 
«c spurþi liTerr ^ar -fói^ 

TnvU. k«lla «c, vlkuiii Tfiln ' 

t&Dgl ■jbti'úqgait, ^iStV nafjárþw 

aaSéog íStúnif " 'ltTebT«Ig himiiú} 

•1 ralw Uvt, hrA w tr«vlt neiM>at? *)' ' 

£Un Bvarar sri: 

Skáld kdU mic, Ygg* nTbera, 

•kip-imiS ViSor*, ' ^ÍSi. akapáittÞa *}, 

' Ganti gjtf-raTtnt, hag-uniS br^u; ' " 

grepp ^hnvppan, ' brat er akild Bem« >tt? 

Oc seni Kónaikr 'qraOi 

Er<58 gerí ic of mavgnuaraa bapt tSvít *) gtlt oc biinim ' 
Dcirr S^gra^ar ') SeiTa keiíS tUx'þirri ni>a*) 
,.cdbvGooglf »76 JSKALD^XAPARMAZt 

Oc sem qTao þóror KolbeÍDssoD: 

MjÖc lét margar ■aeckjur {ó'St xex skíldz) oc skeiÞtt ') 
VBXT'þaT-iivrr «01 knavrni ■kjSld-hlf ar i brím dynjaf 
Mœro, sem UUr Uggason qvao: 

þar kGinr i (enn œri'), . [ftfi-a cc svá] til lærar 
•ndr bar ec mærS^f^JlplicliJt'. ^f^-tfgM [íofi Þegna]. 
Hér er oc lof kallat skátdskapr. Srá qTacL Prnir 
SteÍDtónBooi'^),: ' ■ ■ -'V m ./ ■ -i,; 

Ek hefi oiíSgn<Stt niikla {InHnMtí lA hcfít Fyrir l«n«. ' 
(oA liuiintn Þat),J|ilntii . . ' Ij^^) m..tk m^adi, í)ótat 

-: 54- Hrpj^'g er;9.nofn|^,^a^ina?Jþauhe^baviid, 
sem qvftð Eyv|Ddr4) Daéaskáfd. 

Dxegr land «t wwi-l>aBÍa ... ., ,^,-,^.. ,,, , 
Eirikr und sic geira- 
T«S,r>inilctri oc umr hilði. 
Oc havpt, sein^gTao ^jó6ól& inn hvinTerskK.T'j 
TormildaBr ^r tfvi *) hvat qvetn liapta «nytnr'^ 

tíl breinn raeVal beína bjálmr aldia ÞvC valda, ^ . 

BavgD, sem Eíoarr qTao skálaglam: ^ 

Ramankin qveV ec rikí ... 

, ravgn Hikotiar magna. 
Jólnár, sem Eyviadr qvað: .-„,:. ,,. ,. 

lólna ■nmbl , atillii lof , , . 

en Tsr gítnm aem tteina bjrúj, ^- 

Ðíar, aem Kórmakr qvao: ^) . 

Eykr meí! en*i dófci'. breyti h^i »Í er 1»«^ - 

)arV hlntr día ^arÞar bindr aeiS Yggr ta RindarS 

_': - ' '■ '.'BS.: 

tiatagii i V. St,. G. Eg ktfi í I. iina *tit mitíxi fyrír vuUa.-aj 
. I 4. ifiiori /yTÍr\Móiir..tptÍT gttgáta. 4) Eyjölfr O. ., . 

■ f) Siá HtmtUuag » (r. IW Ut* 6) tvri 0. 7) Sajtiv A 

•) Sj4 Ut. 96. ?.V- /.....- ., D,q,i,.cdb.Google SKAtÐSKAPARM4L: Í77 

5& þessi nSfn himins eru rituO> en éigi hSIuat 
Tser fuadit í qTœþum avll þe«si heici, en þessi skáld- 
ðkapar-heiti sein aVDnar Þycki mér óskylt at hafa í 
«káldskap, nema áör finni 'hanní Terka harfut-skálcla 
JiTilík heíti. ■ Himinn! hl-ímip, heif-þornir, hregg- 
mímir, andtángr, Ijósíarí, drirandi, scatyrnír, víofeom- 
ir, Tetmímir, leiptr hrjóðr, Tiohláinn. 

Sál: sunna, ravþuU, ey-glóa, al-skír, s-ýni, íagra- 
hr»l, Íiku-skio, Dvalins-IeiJca, áU-rav]^ull> iÍrravÞalIf 
niylen. 

Túngl: tnáni* ný, ni^, ártali, mulenn, 'fengari, 
Í;lamr, skyndir, skjálgr, skramr. 
57. ■Wré, sem þjiiéólfr qva§: 

\.i ■) læli- odda-akúnr hríugi iXx htan of'Þndiiijvi '} 

«pt herÞir gjör vcrÞa luivrS «1 nnd sic jðrÞa 

Fold, wm Ottarr qvaö: 

Fold verr fúlk-U1dr> 8nm rdCr Oleifr, 

fix mí konúngr avá, «r <nnir Svia gramr, 

Grund, sem Haraldr qVao: 
Gnmd liggr nud kaTrbBndinlein lands hoddain {randar 
breíS bólm-ijötr* leiÞu hax^x citr svavlnn navSri ' ) 

HauOr, sem Einarr qraöt . ' - 

Vayn '\»n'St mcS hjSrvi h}áliiir iprrngr opt firir ^lmri 
hari dav^ÍDga bjirtir'*) . egg-tiríÞ fnaiir M^ir. 
I<and, sem þóror Kolb^nsson qvaot 

ISnn ept vfg &Bm ') veígn Isnd cÞa lengra atiindu 
T«nt er orS at ityr BorV.ui lagfiz luVr til AgÞa. 
i4 

») Þ«ni<>r O. 1 Ixti Jt. ðlf rntfé lim 6iiM,T.aV.»t'^?tii4r:gr. 
a.) Þryngvi O. )) 4tíilum nadri O, 4) tf*;ir rlUi «( 

(jsma 4J» iqutr. 0. ftUir 6t im* irUdi. 6) bi fiHi Gima. P. 

D,q,i,.cdbvGoogle J78 SKALDSKAPaRXjÍL. 

L;'c, sem Otlar ') qvao: 

- flcllztn, tar or hrafnesvallta<5ghanlafr fíiir jStnm 
(hvaUátt eilu) Upi ->gr tveiinr <n8 kyn 1»mshl 

HI^^þVD, sem qvað VSlusteiiHi; 

Uaticcþat er'jörV vif J orÞag^nnar *) gravfmnn aniUH 
ciidr inyrkdsiiar a^du -) geín IlláðyAJar bóiu 

Fnn, fiem Ulfr qvao Uggason : 

Eii ■tJrS tinnll starfí Iiiot á fðllni ttyiA 

•tortar It§s iii'ir borf i fijinleitr, oe bict eitií. 

^l-jörgyn: ■■ ^ 

ATi'giltdis 'var cc ellji ^y|!S*' *^ leáíSr oc Ireggi 

4U FjSrgviijar nrála ^) t-ryii beSs úi 11«%]*. 

5ij. yargr Iicitir i/^r, þat -er rett At iæaiia vv 
blóc e|iA liræ; svá at kalla yerO haanz ^a dryck, 
eigi «r r-étt at kenna svá vio fleiri iJ jr. Var^ heit- 
ir oc úlfrj aem ÍJfótolfr qvac: 
Ccra var ^sliiig {kjöritm]*) (löur x-aár'-at apenia 
gnóg, cii útlr artkó^Í SignrMr) fcom uottan. 

HcT er LanQ <tc £eri kallacr. Fr^i, sem £^ 
qvað 7j: 

fii er odd-^breii jjnúti Iirafni 

(•'eit ana freki) á havrBt-jUfiii.'*) - 

Vi:nir, »em Eioarr -qvao: - 

' Blfr vart> nnda-gjillri TÍtnÍB féll m^ vatni 

cilr-kavU rel>« lirilu vaiiut «vl>r i nua KM-mtat ' I) Áiaoir a. SU ÍU. ijS. 

a) V. fdl. J( »it- 

}) inTT Ðaiur lendá O. , . 

4) GröiuroT O. erann uc *iUi ^as. A 

)) oiál tf. 

'].t''i« <ri *4Mi4r itUi í X. ^ <>• «;■ tr-l'irUi 

fiigám Gunit. PíU. 7] Sji SifadUaáa 10. 

t) tifai O. D,q,i,.cdbvGoogk" .^hALDSKAP.AS .ifA.L. . tjg 

Ylgr, seni Amorr qva?! ■ 

Sralg :'t-bogi ylgjar ' grxþir gmnn 'at ranÞimi 

fi%6'ST, en var blfSþi gráiid-Bulciiiím \iA bUii<]inn 

Vargr, aem .Illiigí qvac: 

Vargs«arinunr')l>ar M-inBi-ganmjrk.'aTri^íÞa'varkar,' ' 
mea-skerÞir stack srrrÞÍ miim druUiiin fdk flátta. 

Bjorn: fct-vifnir, húnn, velrliþi, btrsl, frew, 
iugtanni *J, Kjúngr, gUímr. jól-iicr ^), vílskarpr, bet-á, 
jó-rccFj riti, frekr, blómr, ysji'mgr ■*). 

Hfórtr: mocraucnir, dalarr, Dalr ^j, Ðralian, 
Duneyr, Dura-f>rór. 

þetta er enn vafgs fieiti, sem Hallr qraut 

HeiSíngjít sleit húngri, granar rauV gramr á fenri 

Iiár-gj'Idj'r DRut.sii'a, . geck úllr.f fea drecka. 

Oc eno «em fórcr qvað: 

OB (cn carna n't' " (gcT«-4TlÞra') naut gylpir) 

imt-aveit fr«ka-I)veiti) '^) G'yilpat-tí&S i bI<iSt. 

pesei.eru heilt hesta tolit. peui eru Ueslaheitii 
þorgrims-þulu. 

Hrafii oc Sleipoir Vigg oc Stúfr 

■ bestur ágætir, var incS SkæraÞÍ, 

Valr oc Léttfeti, Þegn k(iát[i Blackr bera: 

var'far*) TjaWan; ' SilfHoppr oc Sinir, ») 

Gnlltoppr oc Goli, sva heyrtac Fik» of~gptit, 

'getit beyrÞac S<5ta, ' Gtlllfasi oc Íót mcS goþiiiii, 

Már oc LJitigr *ma9 HSrí ~ ■ í^ munitf O. eg iirtr ^t er JT. s) Tigtanni ð. 

5} Gii' tUmii Uiiji JBllidr » O. Iitfir ioUoái* 
4) O. fiU. it js}{ma i kamiit féí li imi (irta ifjungr. 
-N Ti..rj_.-_.| ^ Dainn Sn^rtt t4dii l6. ilt. 15. 
7ti •iUi GiAin. P. 
S) Vudaf O. 9) itiutif 0. •Ttiit K. J) DalFdáinn 

6) kÍMÍt! V. n 

7) alUra O. l8o SXALDSKAPAJtMAL: 

BlóíSpgliófi liet hMlr, Cils oc FalWrnir*), 

n ') bera qvóþa Glœr*) oc ðkciSbrímir, 

aTflgati ■} AtriÞa: (ar var ac GitUir of-getiiiii ') 
þessir 'ro enn talþir í Alsvttinz-málum. 

Uagr TcíiS IDraTsli, tíl fii* riÞt>i 

cn Dvslinn MoSni, en annarr austr 

,lií ') HJTÍImÞeE, nnd A^iisí 

on HaLi Fáki; ?) grár bvarfafi 

reiíS bani Bclja fciri nndaSr. 

má'Sag-hóít, BjSrti reilS Blacki 

« cn SkævaÞi ' «n Biarr Kortí, 

■kali Haddinfiia. Allí Glanmi 

Vcstelnn Valí» en ASiIs Slángni; 

enVÍTÍÍI Sti\fi, Havgni Uavlqvi') 

Meintj fr Mói enHaraldr PaTl^TÍ'); 

cnn roorgin-vokri, Gunnar Gota 

AIi Hrafui en Grana SigarÞr. 
Arvakr oc AlsTi'Þr draga sólina, sein fyrr- er- ritat' 
'Hrímfaxí eþa FjörsTalnir'*')' draga ,nóttma. Skinfiuci 
eca Glaor. 

I>es8Í oxna heiti em í l^orgrírtiöpQlu : 

Gm^la Uxna nölji rtkÍDN oc íyrr' * '), 

Iiefi cc e^rla fregit HÍmins-briöCi-' ocApli <^; 

tcirra lUnís oc Hœiis: Arfr oc Arfnni. 

þesHÍ eru orma heití: dreki, Fáfnir, JoriDun- 

gandr, na^r, Nichavggr, línnr,..naöraf.GQÍDn, Móian,i 

.Grafvilnlr, Grábakr, Ofnir, [Svaftiír, Grímr'íi 

ocf. a) BTflgar O.. at riÞ« X. 5) Falliafair K, 

4) eier 0. fi) Gjllij of getid lú i<m»,. 6) /fíiíi- X a: . 7) I 
85 W • ~ -" HaTlmi O.'C. 9) FaTlcni 0. V. 

} rjÖr.T«rtnir O. 11) hyr O. Heiinn ok.lilvrr *im Iji* V. 

12), fliaiinariót, oc Alfr C himinridþr ok Atfll C, . 
ij^ O. ulr Jlttu mtÍAl BMtktUt, en l/. tyaitt tt itfahir Su-r D,q,i,.cdbvGoogle &Kj<tX.DSKAPARÍl^j:^ \Si 

Nauli k^r, kálfr, y^, Tetrúogr, griÞútigr, 

Saucr: lirúlr, bekri, œr,' lavttbi'y&Sr- - 

Svíni'sJTy tylta, runi,' gðTlltr, griss. 

59* Ilver eru beili lopíz oc veyrannal Íopt 
faeilir ginnúnga-gap oo ine|)aUieímr, roglheinir, tcc r- 
héimr *)■ Veér heitir bregg, byrr, glygg, bret,' 
gjósta, víódr. Svi legir i Alavinnz málura ^> 

Vindr liettir iiie% mBuriuBi, oepi kalla jetnar, 
en vavsaDiIr*} mcS gaÞnm, ea álFar ^n^fara, 
kalla gneggjuS gínregin: lieitir i liclja lilavmmNSr, '^ 

,Veor Iieitír oc gustr. , 

60. Tveir eru fitglar þeir, er eigí þarf at kennft , 
■onan .veg en kalla blóo eþa hræ dryck þeirra^ eþa 
Tero, þat er brafn oc-.avm, alla a^ra, fpgla karU. 
fcenda roá kenna Tio blóc eþa hræ, oc er Þ&t, ^) DOÍa, 
avrn eþa hraio, sem t^Íópúlfr qvao: ..,, , 

Bli3V-arra lætr barri geirs-ot^dufti latr jrpd^eT;') 

hra^aingc ara £agna, gmnn hvert atika annnar 

Gantz berr tijjV ') á s.vcita- hirlS, fá er liaun aktl varÞa 
avans-KvrS konúngr HavrÞa: brajgama ara aævar. . 
þossl eru nöfn hrafnsi kr»kr, Huginn, Muninn, borg-' 
inmóþi 9), árflogair, ártali, heldbo^. Svá qvao Kia- 
arr skálaglam: 

1) O. imtjgir íaa kTi'ga, gtimr, 

a; VBÍdheimr K. í) S/á Mvíitmal lo-ai) 

4) K. ieff vtinsundr <■> O. TaTaainir Ganit. P, ktfr litlfai áji 

vauaudr ttm tr ttma eg vösuadr «iaj ag höranilr 03 Höfubt 

*■-■•' ■' hliimi ' 9) hlumudr O. 

ir Þa, tn V. ft _ , „, ^ _ 

fyrii peMuí, ot ititrlagU af Uaml fri aráaititm Svafiiir Cuinr. 
-) «k V. »g sirat ívans vexþ. - ■ - - - 

; Gbjm. P, riUi MQrijiaboti, 6) K. (M. Ua iir Þa, /a C. ftllir it kelmi'g sf bena, »IU 
'-^ — '-^- - ^^ ■ 'Íafhin-t fri " '--■-. 7) lik U. »g iirax svaiis vexþ. 8) gradlUr JC. (nEfÍr £f, .vCooglf fullr TBií (rn spjör gulln) brtfii i ylgjac tafiii. ', 

Svá (]va? Ei.wfrr; Sfcúlf sotti,; .'. . \ 

Dt'l^ íkara kiiá ') ''>»■«;>», Hí'S'ö* foi'nni ■'),í»!*8ÍSr banni 
dýr niagiiandi'),st\ra Jiaruii tfliks'^iBr gBrtni. 

Oc ctin sem haijn qvac.: , r .,- , 

Eii viV L):;]dr t>D're>'li°V <lars) Muninn di-cclírblfjÍS orbciijuHi 
hTi'gf i'uiiV m'lfr }ú'a bJúsvarli ) konúiigs ,hjarta. 

Sein qvao \ iga-gliunr! ") 

þíci- dyn-fiíaar diíir (bfdS fwk borsÍiHnóþi) 

■liryra-inens á'£yrí bliJV-ikjaldatir stiStnm. 

Sem SlíúIÍ"(|'váo ^orsieinss'on: ' , .' , 

Mundit rfsl, t>ar cr undir Illavck f liiiii^raíSi ilockV 

irflogni gáf*ec'»áÍ-»r, ' liv^'iign niic l'la. ' 

• Avrn heitÍF' svá'; aH, gpni'tir, lireggsítomir '), 
eggfij'r, giiiiiaif, 'unilskormr,' 'galío'ínil' ®J, sem ' Ein- ' 
arr c/vací '■* 

Sámleitnin ran% tveita * ffékir Arnar matr j.'rnura) 
(ilcil «Tm Gúif'Iicifu "). ' "Sanuöxii' grtSti fuxa. 
Scm Olfá'íT t[váí:' I "" "'';' 

Avíii ar.'lVr ui.ú'i.rM'/ 'oÍ.tVýS, úlfr kcpt'')' 

ylgr forr at ÍÍrim''") »;1b> -ri jctr 'ytrS' tar..; . I)ibr««Wfiiai.íi-ö. 1 i-J (lcilí.tila Vai A V. . ' ' 

5) Diagi.»þ[ K. 4) Ermii O. 

5) Þ«ii.í O. U. Imidfl A'.. ■ _ 

6) Fyni* i.lmins ptn.rmr ,í>u Lslliz hn tdbíI l.íiltu a. í. /r. ./* ' 
hls. pj ef.iCa y.gtglúmi i^ga V/'.-l'?- 18 <r«íí('. tflr iiuir 
&^,A\t. fyrir.trcat »g f^rir J. JÍ9B«ii..tire'(t (ix brösniiM AiiEda. 
^),;/. <.iiOi!''''í*'>' 6iiieJ')l'"ir, Ili-rtnnir, '\"nii, (jmir), siiilhriinntr. 

1) S"l!."l!i:ii: O. C'. _ 9} .J:.jíni; O. </. sió:.Þ*iiv,.^. 

>(.>T.r*t(»"0'. :. . ■ 11) l'-íuiiijeO. kijpt 'jC. e« U. -tUffir ititi .Cooglf Sem pjótöUr qyaoi ') , ■->, 

Segg)oiiduiii ') H6 lagna í gemlH-liani göniliint 
•miUr-vlgr flt mijti , , glaiiii^a ofjT ') skiSramo, 

Oc sem her er: _ ;. . 

IfreggskornU ril cr hands .■ 
. [(áleítAn iqjöS. yaudu. *) 
Oc enn 0Qin S^úU,.9r{^:. 

Vaki ec tar er vellciíccka *) grcppr*) hlýþír >á gáp i ' 
▼ff.ií á^ «e •íþMi gallurnis. T<'l ATÍ*)'** 

■ 6l. Htcií Va sæaar, heiti? tkofl b,eilir marr, 
Ægír, Gumtr> Hlær, baf, leio, ver, «aU, [ae^n ama 
lavg, grœþip 7) sem Am&r qvaö, jae iyFr var ritat ^); 

N«mi ðrott Im la'tátlí ^). eigi Þraut viS sgi 
anarlyndr koniJDgr ^arla, (Sva^ioR g^^^ '"^ bæg>a. 

H&r er DBfindr mbt-'oq svár e^r. Marr sem Hon^ 
klofi qvaé:*') ..:■■■ ^ . 

þá cr át á iDir tnætir '*) ræsi; naÍSr oo •*) ravMwr 
naniukas^v .lagartatiiM-^^y ■ ■'■ rak vebniittir '*) uökqva. 
XiRTgr' er- oc 'hér nefcidr^^Svá qvao Einárr: 

l^v^Þvær "> ílsuErafagrírttay er sm'v á bliV hvárm 
8019) vaikar briiii-gl<í>&iife ' btymr) veíScnl>«r glyiiija. , \) Sji ffBU(»í«l.«í'í/Í. 'llj." 

I) 5«i)i<>i«l'jm a. U.-:.'.-'-..:-.- f-'.. -. 
j") ofar 0. glama i fyrir ilavmo C^. 
4] T.-imlU K. Bi)Ölc randa l/. 

6) reU Mi occja O.i.Vflkra. Þ«r er tsIJm ekU, p. ,' . 
■'6) prefr 0. grepp liepie Jat goþutn (/. 

7) il. O. tn t/. /íí^''' ii alla ^titt gfti'i, aí!i ■'i EUi»t!iMm 

8) Sji hU. 171. 9} »«''■ ^- '°) f"™ *• 
ti) í GlyiBdripa i'iá Hér. hsrf. 1. Simrr; 9. iéf. 

II) ('iU'S ^*- meila X. O. 

I)) Þai<'''jr Sn. laþ. raniu ^. la^f hadir O. 

M) t"««í J«- t'" «■■ 0. 

Ij) Tebrtbr Jt, taTcre brauur O. 16) «r K. D.,.i,zctibvGoogle 184 lSKAZ,t>SX'APA'XM'A£t 

Hér er flát k«Uat. Svá qvad Réfr, wm fjir ^ 
ritflt: ') 

Færir *) b}Sm, tMtrbin a]>t í Ægú kjaptt 
brcatr, nnflinna fesla úrsTiíI Gýmia TÍS]ra> 

Haf, sem HallTar^r tfrai: 

VritrU-lz Þúí bBrhrÍstnm^) umbuick altra Iaoð« 

Iiarí vígs svikul gjaxHr fis frBmitaTm TÍtat. 
Leio, 8em hér er: i - 

£ruin á IciíS frá Upi «nstr aé cc QavTI &f fltust«4 

liSnír*) Fíndum-''RkríSnn, ffrií gsiala márloV; ■' 
Sem EgiU qnt ^), Ver: 

Vcslr ftir cc oí ver> Dtta-atnmðaí-mar,' - 

en ec VííSría bcr «^^'(«'«011 of-ítv. 

Mar, aem Einair ífTaði 

' Keldr Þva>r marr nnd mi(diim grerr elanAina .jltfri ' '. 
niart dægr TÍÞn avarta Blmaorg manaz >jaIuM(r ', 

Sallt, aem Amorr gvað: 

Sallt ikar blíC hidtiun ') . biru btimlogi^r^ri 
brBRsli' Þj<StS l»ihúngr auatan, biw.TtSr at Sigti^ilfiv . 
Graa^ir, sem Barlverkr qvac: 

LéoVSingt bfátta at Ufi' gjilG^-atdÞam reizta ') grtejá 
(lavgr géck of akip) fargra glantom ár it nanta. 
Hér er oc gjólfr kallat smiiiii. Viþir, sem qrap 
Reír: 

Bar^rístlnn nemr brjfíati nauíS Þolir TÍSr, vt ytÞi. 
bor% Íiciuir (Iraiill ^J skorÞu verpr ina aí Þravnt ■ SJá tnftrltinliigar »1 gr. liS *;«,'. 

3) r*riz K. 3) lii7itir 0. 

4) liiinMn K. ■ 

b) Sii kifuil. I trUlÍ. ■' ■ ' 

6) Iielltom O. . 

7) rtítu K. rwstu O. 8) íftsjl »aÆ Q*\». Pl ..Google S k Á L iys k'A p 'A R M Ahi i85 Húmr,- «eni Brennu-Djáll qvao; 

Sena j6»n vær, avanni! {drcif á IiaJsÍíps húía 
Mextin (eu bj-im vexti) lirioi) í fjr'ruin rú.iiiiiii. 

þeðsi eni enn sæfar-heítí^ svá af rélC et at iLcnáa 
til skips e|>a giillz >). Ran er sagt at var konaÆg-- 
i<, svá sem hér er : 

HraníS ^ biiiiiii ii|)^gI<SÞaw sfcaitt Rítnar -regr mína 
baf* géck axr aC aíli - bavrV byggcc atsk^ skorÞÍ *). 

Ðeetr þeirra Ægis oc Ránar «ni fííay.oc ^rati^p 
Þeirra fytr ritut ^): Himingl4efa,.Ðúfð> BlóCugfaadda. 
Hefring, UÍr, Hrainn, Bylgja, DraTfn, Kólga ^j. Eia- 
jm: Skiílason talþi [í Þessi visu er fyri' var ritat: 

Æsif bvast tít( liraDSMuo ' - ; 

.SÍttliaglælA Þut særsr. .' 

ftex nöffl þeirre B;.- Himínglæra, Uei^ Ðiífa/ Blóca^ 
hadda, K.ólga, Hefríng. HravoD, setn Valgarðr qraO; 

BavSrvar lagt t bíftti en berskipnni brannir^ 

Téc solíit haf goíli höfuS- ögútlig ^úgn,- 

Bylgja, sem Ottarr STarti qvao: 

Skarnt stavfhu atýri _ léc vifl Mn ác hreini 

skaut ajrlg 'fair bylgjur hlaauz í»t er dnísir tpnnnil, 

Ðravfn, sem Ormr qrað: 

Hrosta dr^gir bvern kost ea drafViar-loga-IiOrn 
bauk MSra gæi *) Þrú^r, lavstn TX\dt viulavst ; l) Alp tda gull O. 6{ ^jlhpai 
t) (liordu O. 1» á UraiB tiid tii 

3) Sjá II gr. ii: 114. 

4) O. U. penum Mifnam, 

j") i Tísuordi >i níira ^eiira Q, 

5) gfii 0. íawkt CKt-ifTÍidc. D,3i,.cdbvGoógle i§6 SKAX^DSKAP^RMj^L. 

Bira, «em þorlDÍfr fagri qv^: _. 

Sjíir Þýtr, en befrbÁra 'graiis íít er gullt biinniii 

b)art laT^r ot TÍS ran]>m, , gíiin Ll9nn->TÍKiiidr mnnnv 

Li, sein Einacr qvac: , , ,. . _, 

Sjh frainlynáir fundu far er ajár Í víS, voru. . 

Ó^r h'ckat ') lá tjrttt TÍni ora*) íeB, itóriiai. 

Fyllr 3), sein RefF qyai: 

Hrynjá Ijö'l á'fyílar ' '' A:ei% rctriiír- íVfí* 

fraió'ðMÍz i>á GlamiBs' ' ' skaut biötu Gusii'Ha^lft^ 

^i5>i; 'atiD'hérér;" ■ 

' '■ • *■ B'tf^ fmi^^'micbrilf. 

-■ ■ • bow5 'KoÍM *e» .ÍAr .jfél^ *) ' : 

. *!-Í .* eigi lívlS .íeiff*- . . 1 
Breti, seni Ollftr qvað: ' '■ 

Bi-aift fen brcki íaWl> ■' (mt^r féngn vrtír) *) 
bvr<S i^óx .vit>ar morS) ->tp)á:ft>r oEui fji$,: - • 

.V^"» jem Bras* qvað; 

VildiíS vai4ii£Hm 'X oCra hinn; er n^dtýgill miva.!) 

vs^ fa^r aeiidir acgi mörar alur fyrir.^rik 

Suntl, sem EÍiiaiT qvao:. '.'r: ■: i . ■■ ■ , 

Skar tc ■úSain suud mfn ') pr^ddis ainnd 
fyrir lunaan |iruiid, _ vi6 mUUÍngs foiul.. 
I'jöicr, aein Einarr qvac: .., -,;..> i) fyr byc ac a. , . ' 

í) ymi ur* O. 

3) r'ylli O. 4) of íiT M«- 

5) ([eitna O. eg tirax f ^ bc enlg bnd lÖgis. 

6j l?e"» ocJ hcfi tg icii n"í ífíir t<tgí$a, pai r' 

7) riuiigum JT. eg iirtw öfira O < 

8) iniótigil mada O. »f J nairK I. nora ica FjrT { 
7) ^Krfi X. eg 0. kaf* kiw mían. D.,.i,zctibvGoogk" SX'ALDSKAPAKMAL, ijý 

Nícst ') M rr orni á )aaUr. n«i»i t^iör 1it« éo fer IbeÞatf' 
í(r ícrki vel mcrkÞaH "), , fjai-)S-báls of blyu luáli. 
Sægr, sem Mði-kus qvíc;- 

Scgs tnun cc siír eu eigi *<ílai^ averri miim 
(■« er i!lr crbrsf ■piHJí) , . aliSr /J» rpgin níþa. . 
( 62.-,Hrer 'ro «Wí heiti? Svá aetn.bér eri 

El'lr breiiii-at ^d ') sjalJan, U^f ravnn iir rxai 
■v.lSr ílvjp''*; jofurr.bygtnr. ,rejfc, er MajnÚA qvojiqvit 
Jjogi, »em Vulgaicr qTap! 

Siiai-U AHitt ov '}. fqti ■ Mi^a ttopÞir «'>ir 
svec oí liús oc reykir -■ . steia óSr la£Í, gliiÞuuit 
Báii sem hér er: :■:-,-, 

Haki.vír brpiirlr í b !( , 
par er bi;iin a]<5Þir ó^u. 
Glæcr, ■em Grani qvao!. 

Glæfir |iyjgecGIaniiDasl(1<Sar 
'gvamr eldi tvá felda. 
Eisa, æm Alli qvao:. 

Qx, ry<Uc, eisiir vaxap liús brenna, };im geisar, 

altmort, loga Iiallir, góSmentiít ftllr bíóÞÍ, 

HHr eií 00 gim kaÍIat eldrinn. Eiinr, sem Iiér er. 

Bl'iliinu éÍivMí inni', ' """■ stunt 4 Ii(,r lii'ími 
eItrr'h=Tge 'ec »t i«l ícliH, -. hiUgjot ■:) viS KÍS sjálfa. 
Hýr,- ieiB Amórr qvao í 

Önitít') ráS vÍ5 Kannia Iiei* <Í7ÍiiiiÞu itvcina •), • 

reÍBr EvdauB-metÞÍr, . hyrr ger>i tit kyrra, 1 

I) lieiit O. '' ' ""j)tiiIerl:áB li ». 
I) íva I/. bTBHnm ci O. 4) dy^Sf t'- 

f) Ör «5 ag iirtit fuKO. b. tniLrticir ^t. nmrt^d.^ii V. hfir tf 
illu trindinn tinúi[ii reykr ~BtóÞ en ^tejiilia »Seinúíir Íu^l Ínma; 
ká- il. Þ<r í;i Þ«a. 3 notii witBfjárd. 
(,) mi^n^tít U. : - . . ■ „ 

7) nyint'it V- en O. tl. ml. o; Aí>' Jiá*« « lJi.il». 

8) heiiu £/■ dyiqodo bteúui &■ . ■ DiqiiizcdbvGoogle \ZÍ S^KALDSKATAltXAjM 

Viti, ftini, sem EÍnBrr qvað: - 

Fuiií kyuJi^ B'jóit, ■ S'aíngu- hvtt, 

en íl^'fi skjfStt tí or katÞ> verfcí 

, Brimi, sem Valgarcr qva*:' • 

Bjartr ') sveimaÞi brimi y'ta sty/kt af Virki 
briilu vrkfiigar fikjiim , ynp [torg á mcu borgv. *) 

Leygr, sem Halldórr qTBc: 

Er 'knnttii^ Þar >cirra leygr tanT ot ajavt) gigri 

[^i'i vait sllilrigi (•ciulldai^ ■vijttr] gj6rsÍiiiöoi idpta. 

(35. þesuera nörii etundanna: aTlld ibrciiin; 
alldr fyHr lÖngo,- lir, 'misseri, vetr, 'sumar, Vár, 
haust, niánocr, vika, dagr, nótt, morgin,' aptan, 
kvelM, árla, snemma, ^icla, í SÍnn, 'íyrra dag, i 
næst ^), i gier, á morgon, fitunfl, mi\, þessi ,era 
enn lieiti nóttar í Alsvinsmálum : ^) 

Nólt bcitir mcíí mðiinuin, úsorg kalla jStnar, 
en iijiila í licTju, álfar nreih-gatiiani 

ciilluít er gríma mt^ goVum]. dvcrgar dranm-njðnin *). 
Frá jafn-dœgri er haust til þess er sól sels i eyk^ 
ar s.tac, ^á er vetr til jafn-dægriS} ^á er vár.tfl 
fardaga, þá er sumar til jarndtegris. Haost-inánuor 
heitir inn næsti firir vetr, Íyrstr í yetri heitir 
gor-máoucr, fá er frer-mányðr, Já er hrút- 
mánuor, {á er ^vn, þá gói, ^i.^n-mánuírocaáö- 
tíc, þá eggtiC oc stecktio, ^ er sólmánuír, «c sel- 
tnánuor, þá ent hey-annir, ^á er kornskurÞar^mánuðr. 

i) þiaiiig O. V. biart K. i Mila t. Iirittu O. «■ f. hfir eÍMÍagU 

fyritu liiiiiaM. 

í) petu allt MÍ BwríiHi/] ra»ttr ' JC. og tr telU ar O, 

3) i nátt tÍM luctz V. ktaaikí meiniagim ti i. nestnimi. 

4) Sjá Mríim. lo, 

í) C, tl. trí «» eptir itmr af 'ítittrl grtin. ' ;i:v,.G00yk" SliALtí ÁK'A PASMAt» x8g 

64> Hfcr erli' manna nöí'n ú'iend' Matt er 
KVért firir seT, it í'jrrsta' oc it œlza heiti maont er 
feollaör ») fceisari, þvi næst könúngr, þ^r nœst jarl; 
^esair þfír tnenn eigu samaa þesai hciti öll. AUvalðr 
svn SBm hér cr qveþít: 

AlIvolJa kann ec alla Svcini er sonr at reyna 

anslr oc aa'Sr of ') llansla sctr Lvrrjiiin gi'am be^í, 
Hér er oc gramr feallaor; þ\i heitir haan eUval^r 
at hann er eiovaltU allz ríkis síds. Fylkir, aemGiz- 
arr qvao: 

Fylkir gleSr i ÍMIÍ Obrr of-viSr elnin 

flðcfc 1 } oc avatt Hlackar, Ygs gavgl fc^in SkaygUr, 
Firir |iví er fylkir kallacr konúngr, at hann skipor 
i fylkingar heriiþí siau. yisi, sem qvao Ottarr 
ivarti: 

.' Víai rekr TÍgrrek ■•) •IJar hcDr allvatdr 

TÍst anstr moD laust <Ssc víf gott líf. 

Hairi eþa herra, sem qvao Amórr: 

narrí feck i hverri (grappr vill grami ð-^r'S yppa) 

fijaltlandz f rumú ^ branilá gagil sá er hæstr*} er bragna, 
Hertogi heitir jarl, oc er konúngr svá kall'A^r oc, 
'firir þvi er hann leiéir her til óro>tu. Svá qvaé, 
'tjöéólfr! 

Oc bei-toga-lincylLir {lcyt^ her ec hannz) ór havfti 

Íierfetigntiiii lét at'nga hau^s akyada^i ^ga. 

I) pénnlg tg fjjlr killat madt R. caUinadr 0. 

a) i.0. •% i 4. l. tiiti. 

j) Flac O. ' 

4i,Þ"uiig O. n X. ifKÍu Mi i«/4 tekr Wj teeji; . .vCooglf Sinnjpr eþa seojor, s^m Stglj'Vatf qvaq: 

Lit auRian nú njóla niálltalt «c »a *)~wia Mt]Mi 

Noregs oc g«f ') atúrum sinnJQr laga Þiuna. 

MUdingr, aem Mai^kús qvao: 

MiMiiigr Ttir of (SÞjtiS eldi, bæitan kyndut, hlenna-^r^atir! 
aiiÞ't TnríS ^i ílotmiin daii'Þa,Iiyrjar~]ji5ma Bu%r at Jöini. 
Mæríagr, sein Hallvarcr qv?o: 

Erat unJ jarÞar bavslu') tnoldreks múnki -*) Tsldí 
orlSbrjótr dönum forÞar mæríngr ea íá nerri. 

Landrekí, sem t>jóðóirr qváo; ^) 

E)'a landrcki Ijiísn * 

lastvarr Kraka-barri. 
sem fyrr var ritat; J)ví tieitir Iiann bvSl at hann 
rekr her uni land annarra koniíoga, e|>a rekr heror 
' sínu landi. 

Konúngr ^) er aefndr Hdlfdanr gamli , ér 
allra konúnga var ágœtaztr; hann gjöréii blót inikit 
at miojum vetri, oc blótaoi til þess at bann skyldi 
lifa i konúDgdómi sinum '5oo vetra. Eap hann 
iecc þaa andsvöc at hann mundi lifa ecki meirreqn 
etnn micinn maQnz-alldr, cnn [Þeir mundi ^ó 5oo 
vetra, er T) ^ngi mundi vcra í ætt bans cona eSa 
ótiginn maor. Hann var herraaðr mikill, QcíátyíQH 
\un aifttrvegu; ^ar drap bann" í , einvigi ^nn cpQ- 
.tuig, e? Sigtryggr hét. {)á féck faann jþeirrar coDq, 
er cölIo$ er Alvig en spaca, dóttir Emundar eoirói^s O fi«» Gainar Páhnn, 

3) roál i t\ ^iV) hallc (IiMtt, Mtt) Gun: t. 

5) Ec sat n. \. híBsllo O. 4) munda 0. 

5) S'fi i/*.'ii4. tí) þfHi iMBtar'i'K. pi " *•' Uafiiré tyiir 

9. mUi 4d mtrliai.], j) ,í. V. D,q,i,.cdbvGoogle -»KAZDSRAPÁRMÁL. 191 

■or HólmgarCÍ] þau áttu Bonu át)áií,v öc voru niii 
aenii bornir, fieir licta svá: «iiin var l^engill, , er 
lcallaor varmanna-Þéngni, aanár Ræsir, '^rici Gramr, 
fjórði Gylfi , fimli Hilmir, sétti Jöfurr,~ s|auncli 
Tiggi, állundr Skyli ecá Skúlí j ÐÍundi Harrí eia Herra. 
{i'essir QÍu brséCr iir]>u ^svá ágælir í bernaj^i, at i 
■oUum. (ræþuin 6Í|>an er-u n&rn |ieirr-a ' háÍUÍn Grir 
tignarnofa, svá sem koaúngs nafn eþa nafn jarU; 
|)eir áUu engi böm, oc lellu «ltir í orostnni, SyA 
■«agþi Ottarr svarti^ *> 

^etigin var '>L-gar úngr lialiUz híS ec liannz aldr, 

3»MÍu-gjörr víg-avrr; lianii tel «c ylÍE-niatiu. 

Svi qvttO Mark'ús'; 

nœHF let 4f roCtuim Iisoai ' ' ' 

R:iiHr-<6l i maT-ffHM diíiuu..'). 
Srá:qné EgÍU; .... 

"Cramr heUr jerÞi liaTmniin í 

(rundaT upp .«f-lirifu(lit.- 3 ) ■ .^ ^ 

Sv& qvao Eyvindrí *) 

Lec viS IjóíS-mögu, GylC etin gUaværi 

skyldi lanil verja ■t(SS nud gullbjálu.í, 

Svá -qvao GlMinr; 

Silmir TMX^ M.aS Íijilmi 
beina laut á.Gautumj) 

Svi qvao Ottarr avartit 

Jar^irr heyrí npphaf bSttu nmni haiifl réu 

(ofrn imui.fcanúnga loQ hhiSr*.*) míni,. bn^ar sbK, .. 

. i^ Anor tr. -i) TÍiu (dl á marfjöl lireíiui 0. 

' S) nm-hrundK V. *■ O. fellir ii putar lUár. 
4) Sii Hik«.*tmíL 4. ,riUi. -j) t„»íy tt V. 4bmm 

JT. ;>« U: 170. 6) ÞdAR'g C. hnidr X. O. - ..Cooyk" 19» SXÁLDSKAPA.RXAt: 

Sem SlúCr qvao: . 

Tír-eggja'Sr bjó liggi Xciíe ') gpck hcir und blífar 

tvFiui lUiiitfum liS beiina, Lízig soíSr iu;ir Nizi) 
SvA qvaö Hallíreyor: 

SlúIiíSr em.ec vxS Skyljá, Vietti 1] cc vÍrÞB ðroltÍDS, 
Skálin-Qvld licrir Því ratdit, \il ") er neit, oc dul ileitntn. 
Sifá qvao Marlíús: 

Harra qvclS ec nt lú'áír-gJör'S d^rri 
linuk'lundaÞan Dana-grundar. 
Fliin átlu' l>au Hálfdaa aSra nm sonu, er svá heita: 
HiUdÍr, or hílldiagar eru frá-koinnir) aíinarr Nefir, 
er nillÚDgar eni frá-koniDÍr; t>ri|>i Atiþi, er avþl'- 
ingnr eru frá-komnir^ íjóroi Yngri, er ^nglÍDgar eni 
frnkomnii^ ^mtí Dagr, cr davglingar erulrá-komnirí 
siUi Bragi^ er foragningar eru ^rákomnir, I>at cr œlt 
'Hálidaoar ens milda; sjöundi Bu^li, af bnclúnga-œll 
kom Allí oc Bryhliildr} áttuodi er Lofþi, Iiano rar 
hcrkontingr tnikíll, bonum fulgþi þat lio, er lofþar 
Toni kallafiir, bannz fettmenn vom kBllaþir lofþ- 
tíngar, þaoan er kominn Eylimi mójþuríacir Sigur]>ftr 
FáraisbBOa; níundi Sígarr, þaþaa eru komnir oikl- 
ingar, þat er œtt Sigeirs *), er var mágr völsiÍDga, 
oc ætt Sigars, er beng{ii Hagbarc. Af hildioge a^t 
var kominn Haralldr ínn granrau|>i mðþurfaþir 
IlálfdanaT svarla^ Af niílúnga sett varGjúki, afavé- 
líoga. œtt var Kjárr, af yUinga œtt var £irikr inir- 
mátspaki. 

/ þessftí D,q,i,.cdbvGoogle (^' S K A L Ei 8 K A P A RM AZ. igS 

|>eaSBr eru oð kútiijnga ættif ágœtstri .iTrá Vngv^ 
títi ': (er ' jtiglíagít eril frá'-kdmnir *), fri Skildí i 
Danmörk [er skjðMiingar eru frá'feoittriir ^), frá VöU^ 
■»úngi á Fraklandi, þeit heita vðlsiíngar. 3ketGr hfÁ 
einn herkönúDgr)' oc er hann^ ætt kavnut skityingk, 
sett, sÁ kynalóö eí i anstrvegnm. þéssai' œttir er 
ná erti hefndar hafa menn sett Svá i skáldskap, at 
halda 611 þessí firir tigúar navfn. Svá sem Uinarr 
qvaðí 

fri eð VilS tiiílDl «t Íieyjá línj varV gron in fjnna^J 
hiídiogat fraiti-grnjjil geir-Þ:tig í trav i^rínga, 

S«U Gnmi qvaé: 

Ðavgtínjr féck ftt dreckk 
, , . . damkt b\&S ára^jtíÞi, 

Sem Camlí qvaé gnasraþBr^akáld: 

AvVHngr drap «ér úagain lauaA boiílSa oc orÞ# 
■iaff noglfet-a i *) túnga nSl gjdísr uic^lkaila. 

Sem Jóruiui e|«o i— , 

Bragníngr ii'6 l h\6tl (bái Intaopt &rír eianni) 

(lieiS Iier konúngl reiÞ>). (i>jö>ai >log *) rjóÞa. 

Srá qvao Einam 

; Seit'])il!))l&nga bjðn^ fatific Sildbr-aký > 

ííIóS^ fÍII i;davrr, > ■ \i« Hvlta-bí. I 

Svá qvað Arnórr. --^ 

■■-SiktiWga vént snccl^ar') tiaiin litar bmkíp innan/ 

•j^ lútar kbnr ú{i, (brafm gó^ er frat) blöfi.- 
___^_^ ■ ■ . , j5- ■- _ 

1) «ru yngtíHftar ð. tf. 

%) «r« íkiöldiingai- O. V. }) giwn ín gTaiia Ö. gncn en 'grtitÍa f, 

4J.A. tl. ii lAÍA /. iBðgjörd O. «agerd U. DedallUBi O. , ' 

hyi&rtgu, 

6} ■necl^oaqnnr •/ t«riBit«( liltu' gramr kotic úti f. ,.cdb.GooyIf jg^ SK'ALDSKAPAR MAZJl 

Sem ÞjóQólfr qvao: 

Svá laulc íiklÍDg* afi ') . , (lofþí'ingr bfíí enn leyfíi ■ 
fnjallz at vxt.'nfOi*') allir lÍrs-grBiid) í •(■% Táaáuin, . 
jLoft>a konún^ iytg^i þat liS er lof^ár heitR. SeiQ 
i^rnót gvao: 

Sk)6ldúngr muH þ^r anuarr aldri 
ætri gramr iin4 sálu fæÞitz. 

yölsúngr, seni qrað J>orkell hamarskáld, 

Mcr rcS scniU ' TÖlíúiiga-nilSr 

oí svalan- œgi vápn gullbúit') 

Ynglíngr, sem qTað Ottar sTarti: *) 

Engí Tar3 i iörpn ') austr sá «r eyjom TcitaH 

^gn-brúÞr, áíSr Þ«r náÞii ynglfngr nnd lic ^) 'þr-fa^tii 

YngTÍ þat er oc konángsbeiti, sem^ Markus qTBö: 
Eíriks lof TcrÞr stU at heyra; ^ngrilicllt TÍÍICorVztfr')lii)gail 
engi raa)Sr Tcit fremra Þmgilijöfra ■«■■ i Tcrðld Þcbsí. ' 
SkílíiDgr, aem Valgargr qTað: 

SkiUíngr h^tn (Þarersknlfa [anS *) TarÞ] auíSr.llom si^ 
ikeíSr) firir laTtid bin faraiSa Sikiley] liÞi niklai . ■ 

Sionjorj Mm SighTatr qTað: 

Lát &nman tii njiJts' 
Noregs oc gcf stiíruai »J. ■ ' ;. . 

65. Skáld heita greppar, oc rett er l skáldskap al 
fcenna STá hrern maTtn er tíII. Reckor Toru kallaþír |>eiff 

>) Þf»"f p. mp X. a) þMaff O. TWTun K. tt V. frilit £* 

ÍJáar itUaÍ líaarnar e. 1. fr. aLU ai «riiiia Sk;Öltlál]{r. 

3) Þ'on'í O. V. guilbilínn K. 4^ Aníoir f, * 

fi) i ordo O. 6) »id Þie K. 

7) ''^««' O. , . '■ 

S) Þ«BÍy O. audt K. snÞí C. 

9) 5/^/190. hU. O. Uiir rU hir: inU Iislt tm Mdan Síimjor la-< 

Sfi íiima; ea U. tl^pir >« ó«b. D,q,i,.cdbvGoogle ItieUtt, br fylgSd Hálð konúúgi^ oc af Þ&irra nafhl 
mi reckár kallðl>ir faermeHI^^ oc er relt at kenna 
srá alla tHeútt/ LofÞar helta bC metu»- i akátdskapi 
aem fytl: etr ritat SkatnáV V^ þeii' hienHkaUaI>ir, 
tsr fylgéiu þeinl kontiogl. bf Skati miídi Vai^ köllaSr) 
af liabDz nafili islr skati kalla^r hVeit 6t mildr er> 
Bragnar ') heita þeir, er fylgou Braga könúngl eii-<> 
tim gaútliit Vir]^ar faeita þeir menn^ er meta mát 
bi&Dna. F^þar ot- firar oú vero^ heita landvamai' 
tnenn. Vikfngar oc flotnaf þaC er ^pa-herr. Beim ' 
ar SV& héta þeÍTý er fylgétl &eimutta ^) koniiUgU 
Gomnar eþíi gumar heita flðkstjórar ^J^ SVA sem 
ffxaú er kallat í brdoiaVr. Gotnar eru kallaþii: a 
hsiti konúngs ^eni er Gdti er nefndr} er Gðtland 
BT viokenht) honn voí kallaér sf nafdi Oþins)' Oú 
dreglt af Osutx nafni} þrí at Gautland eþa *) 
Gotland vár kalfait af nafili OþinS) fen SviÞJó^ af 
Uafoi Sviþurs^ þat vt oc beiti Oþiua ^)> I þann 
tíma ysx kallat allt meginland þat er hann ittt 
Beiéigotaland^ en cyjar allar Eygotaland: þat ér nú 
kallat Danaveldi oc Sríaveldi ^). Drengir heita úng- 
ir ttteiin bulausirj meþen þeir afla sér fjár, eþa 
oréatír; þeir fiudrengir'} er milli landa faraj þeir 1) HiT lAt lil Édiutrin, sm n mftn tiUtUga í 9i mg um tg 
»tU »d UtU Öi. 
3) Bciiú i;. ot. 
.-V}riHk.4<Snar O. Vi ^. 
4)ocö. b-ifOLbíÍii 

#) U. ffi. tiifft ttuM uU fié aiulá bifti, .,Goo<íIc 19$ ^KAZDSKÍÍPARM^X. 

|.oníing» ■ dréngir, er -havf í>íngjuin þjúnai jjeir oS 
tlreagii'v er [jóna- n'k^m - Diönnutn eþa .bœndunt; 
[drengir lieita vaskir luenD oc bfltnaodi*'). Seggíc 
em . kallflþip oc kníar o"c licar, þat ent fylgcanoenn ; 
t>t'g!iar.oc havldar svá eru biiendi< kaUaCifj Ijónar 
heila þeir menB er gánga um sællir núiana.' :[þeir 
ineun er «vá eru kallaþin koppar, kenpur ",), garpar^ 
Finilliiigar,- hreystímenn, haicmenni, ^varinenDÍ, het- 
jur; þestsi heiti sUnda. hör i mót at káHa mann' 
blagþan, veykan, þjarfan ') , þirfmg, blotámann> 
skavc, skceju, *), skjacr f), vak, váni *>.- lcyra 7),. 
sieyuia, teyþa ^), dugga, dasi, dirockr ð), .diuibnenni^ 
Bvlmusa, nuyiro, vilmavgr. ■ Avrr maör heitir miM- 
ingr, niæríiigr,'Skati( ^óc«kati, gullskali^ , mánnbaldr, 
íælingr, sælkeri, auekyfingr, rikmenni, hayfþíogij hér' 
í mól er svá kaIIat:'bDavggviiigr, glöggvingr, inælingr, 
vesaliDgr,, féniþíngr , ^avilati '^). flcitir spekingr 
r:LCvatdr'i). Heitir oc óvitr máðr: fifl, ^^b^, gusi, 
ginníngr, gaurr, glópr, snápr^ fóli, oerr, 6ör, galinn. 
Snyrtimacr: ofUti, drengr, glKsimaor, atertimaor, "> 

i) þeir heiu nildr menii er babiandt eni U. Ok «gitr*»: SefBÍr 
' I>«it3 ok tqiisr, liþa/ ern f. a, 4. ft., 
2) Kappar heita ok kempur U. Oh. 
5> íí. O. V. Oi. ■ 4) skrafo O. V. Oh. 
j) scriíd O. tm Oi. V. U. Þri, ■ "" 

6) Tikvamm tit TBkTuttenn V. 

7) lor« O. a: löri; ta V. hifir Leoti*; 

8^ teuda O. «■ U. $1. Jxtiu og ^rl lutiti. • ■- 

9J diröckr O. drockr U. Aua tl. 'par kji ttlm í.-HÍartiu, Oi.t^r 

tftir TBiu ptif. Idk, lejmu, ðiai,'ðrék, dunlraenRÍi 

)oJ hTÍmi, (vÍDn og snialiB^ hiiir Ot. *IJ. ■' . , .' '■..,'. 

\i) HádTindr O, iij tnertimadr O, ■D.,.i,zctibvGoogle AlCÁLIiS kAP A R StA I^ 897 

ípríjilmaoir. ■ flteitir liráiunri þkrnpr, strökkr,- Blífcio* 
.Jdofi J), :íU^gfi~»lM»mi íÍÖfflair,.fglápr, dravtlr .*) {íx^x 
Jusitir laadfíB^'Clia U«iör^:.tíeitiff oc þr«ell: Jcefsir-, 
Jjjónn, avnnúngr, þírr \ . ; 

66. M^ðr heitir einn-hverr, tá eí tveir 'ro, þorp 
ef þrir 'ro, fjórir 'ro íavruQeyti, Ðockr eru íimni 
menn, sveit ef sex ero, sJatTylIa savgti, atta bera 
:^mælis-8kor ^), náulaf éru íííii, ^uó,ií ^)' ef-tiu erii, 
-œrir *ro felliiu, togIöo,e,r,e£„l{íIE fara,'^ýss"éi:u þi^elí- 
án, feré er i|Örtánj fuddr er þá ei- fimláíi hittaí,^etti 
éru sextán, sókn eru 17*), i^tnH þíckja úvínir þeiin 
er átján mœtir, neyti hefir sá er nitján fyigjá ^) , 1) (kspr, akuckb »crlit^aftt~<f, '(Ifiriiimí ,' ikrapr, tlökr, ■b'ockr, 
ikeldUoK Oh: 

iD ''. V. m 01. ittt l iiédin, tradr, lókr, kjTkpíngr. Siil heiU 
iKÍldir aSji RigmU Xi.): 

Halr, drengr, 
IiaTlldr, þes>^ satidr, . 
* breidr-bdndi, 

lilindin-akeggi, 
búl ok boddi, 
braltikeggr, 
Eaudi , fnaudi, fdli, fíQÍ,' flángi, ga9si,,gokr, gromr, gogr (í«i ; 
goggr) gauT, hrikí, glójir, gaj)!, i^oxai, glanni , sláni , slappi, atrua- 
di, smorlr, stortr, hrókr, hrotti, Þumr (ÍBnmÍi þrumr), Þrjótr, 
trapr,.tutr, tángi, molti, Támr, dirbekitl, gsdi, ginnúoyT, (■apþrosnir, 
gunnúngr. trielaheiti slandíi i RígsÞutu (12, i5}. Lini, stítfklirr> 
ÖDDÚngr, lydda. 

S) «í. O. OÍ. en V:, LióÞcT heitir Þræll, kepser, \tsl\; tjÖBH 
acnnúngr, Jiirr. Lydr heilir laiida íúlk, 

4) scavr O. 8 fylla i. mæU) akör U. 

5) tugr U. tigr Oh. , 
•) lianljárt O. 

6) ^fMig Oi. menn 0, K. neyli «m nítján U. ..Cooyk" ðr<At «ra tiittngi) n«iuij Þjói i) tm^iíj^tí^, föU: ern 
Jjömtigir, fylki t^, fimnt^, aaiqfMOF *) mi Bextíu, 
BaTTvai: 5) era 7 tígir, wlJ4 ?rn S ti^pii fterr « hm^m 1) ft«alg O. Oí. {)■. «rniiíof X. 

i') iTnrfii Jr- P, 0_J »Tnrincir-(/, 

4) ;.jdr hpi^r l?iidirálk Utir pí, «V áír. / miul fl. í»jÞ #i« 

%terr l4U rid ititBá: nÍEgi er WtíEÍr- ' £ri<fiii «/ himranj\ 
^di-tíkvm fair *?>■ ^Oíími ít<lra tflfríi^g, \ gt;r fg ikff tt r(«|p 
aii *mti tt ikipln SliCdik. m. tinKStgii iítni tg Íktt^ ktiii, ejf 

h'f' ^Í'g '^'rtr kugmiiiit nm ÞfJur ktin,ttgnatír . *« ig k^ 

ktl4i4 MÍf úl T. |r, ^ilfft^ . ■ , / ■ , • T .vCoo^k" 5. FOSNÖFlfi 

C^iJlmn eru þau'heití, er menh Uta gáiiga j!rú*- 
•w/n manna, þat kaTlIum Tær viokenuingar eþ^ 
saimtenDÍrigar ') eþa fomÖfii. 

pít eru vwienningar at neína annan lut rettUI 
ijafni, oc katla ^aun er faann tíH nefna eigonds ') t 
é^a svA at kalU hann ^ess er hann nefndí faTþuc . 
«I>a aía 3j, ái er hinn frífl. Heitir oc ' sonr oo 
•TÍÍj arfuni ^), barn, jóo oc mavgr, eríingí. Heitir 
oc bróþir, blóþi, banni« hlýri, lifri. Heitip oc 
niðr, nepi^), áttúngr, konr, kundr, Jrændí, kynstafr, 
niojúngr, œtt8tu|>ill, œttbarmr, kynqvísl, œttbogi,.a£- 
jqvcemi, B&prÍB^, [hjtvfuð-baömr, oíakaTþt ^). Heita 
pa mágar, sifjúngar, hleta-menn 7). Heitir oc Vinr 
^ ráðunautr, ráogjafi, núli, rúni, spjalli, alda-þópti, 
feinkili, sesei, aessunavtrj Þóptí er háUrýmis-Íeliigi; 

í) i(. Ob. 

3) cSa veítanda eSa •^kjanJa iÞeirra Iiita, trá ok aC 
kennft TÍllf ætt. s'iia ok kalla faann o. ».- fn Ob. • 

3) Ob. bacur inm san eSa br(S<Sar, svá ^vaíS þj(SVi511r} 
Vastu Olars auslai' , , . 
' efldy á vatnít skelfJa ' 

4) ari^egi, aeíi, hernir, burr batir Ob, inrú 

5) nefi 0. hnefi Oh. {mr cr onnari brádurs eg niclj«« 
Acttum tamiínileingt. (IrM- Ob. Ú. , 

■7) falöla mciin 0. leytattelin, ípjalli o. s. /r. tT". fiir 
«r nefnl. vina-oQ. mÁga-heitum steingt Baman, eina 
pg i Ob. er kemst ed prdum^annigi svilar, lilcytax* .■.Coo^Ic 300 SJÍALOSKAPARMA.L, 

Heitir oc úvior ') dólgr, andskoti, l]ati4i, (rckTÍ ■), 
Bka|a-inaCr, banamaCr, þröngTÍr, savkqvirj ósvicr, 
rutr 3), JJessi heiU köilum ver vickenniQgAr, oc 
8vá þótt maSr 6é.".kep(ir via bœ. ait/k e|>a skip sitt, 
Jat er uaíij. 4í .£{»& eijgn *ío»i ,t* er.einkeínatp er 

^í*'- •■ ^..■' í-^^^* 

þetta köWnm ver sariitiennin^ár ! at ka]l«. waijn, 
^nekinianti,. .ætloparnianfi, orospekíng, r<;L.ðuiUlíng, 
piiÉníiíding, ýslækinn, gseim^nfl^^ ^latÆÍmSoil,. [feeitaj 
^ru fwnöfq *)■ , .._.. j., .; ípiaiiancii, tópti, feonif-p, reJofiJ, fíMri, vipr, v?ndewn9r, 

■■fiwiiili. ■ : ■ ■ ■ ■ . ■ 

i)l^oiini^ Oi úiriir',K *n f. W. Þv'f ..■-..: ■> 
3), 8Öckvi.jy, .l^, 06, . j 

5) ósvirniSr 0. ^sTÍpuSr í^. lÍgTÍlriJngr, fcigi Oi, 
4] gHma O- ^el maniia Pt ', ' 

gij fií- 0- ■£« ,Oft. höniilat hirtoa .wil/n grí/wíijor' 

. pitd ÞtíSiifí? ordHm; þelt^ UlllUa TÍr íannkenjifHSaP, 
pt^alU «t in^%r 'é hravisti-, Jia'ríSri Ii«gr, liovskr, kjaínn, 
ÍHBr,iitr,-r8«kr, roi«r, Miimir,.-ráíngr, íníiHlS' -Miwpr ■• 
siistr, stcrltr, stiírvitr, vasfcr, Tœim, yflrr, völliingr.JilíSr, 
íbjartr. ■þtttkköllmn vér tyiVi'Sit, Ber fýlgir sluín'nff'' 
Pflnnkenníngg, cf inaVr er kall^Sr alröakr, oíj-tiítgslSrT^ 
fullhvatr, Tcjí?5H, ok i mprga vega er sannkctininsum 
■ breytt,- ok' Ueyjá tær mest orSafjðlSa ' í sk-ildskBPnun* 
ok fugra meíit BkáldskapinpT ■ ' • . i 

Bérepiir Jylgir, i Ok siycii' nm mánhsitnaingi 
«r, sem iemr miHi sam«rt .vi^ ^L.fir. 137. bls, 
03 47- S''! 150- W«.0! /g. .«n er, N ívo fíJ)ir'{(/Í5t aí 
..-Vírí þj'íír (i<í irinfasra pail hir .heilt,_ 

Mam akai kenna viíS . vcrk sfd öli, pan fr (iann 

^^.í'gfr cBa rcilir eSa gjörir; liaitn jiiá kenna til eignar 

*■ eiii'tar, t>eiriiir er lianh í eS'r gaf; ji sta'l svá kenna 

■TÍB Þessa liiti, -fcáJla faann viibtiiihda eSa FrL'nijkúdá. Mann 

. tiiá |kHll& .YÍSajbeitnm ölhim karlkenduia , ^t.mitsvá 

kcnua \K ÍEsSii Inti, kalia banB viunmiida eSi' fremjirnda; ;■ , 68. Í'essi .erfi jtiícnna A«ííí 6kaad„ í «ké|d8ltap !.^ 
Tíf fiCibriíéf. oc Pjó^.Mfí^ í^ komir, .[er manai., tví.at hann TÍnnt p^t ^ hann gjörir ðIe reynir, Tr^ 
■ tr»kviÍSr ok reyiri!r"l;ffíN?r, 'er hÖggrrBtbfn e8á •lafr, ' 
fíorí.tíSfl borr, draogr, jpii kepBT Ijl •jgnaF tó;i Terlw. . 
Svá qv«5; ^óiiS, S. », - 
' ' " ■ Hlackar etofW V hefcS ~ -•'- 

, - ^ , heraegír {■ FTÍ <rf)'"?) ivwín ■; 

St4 qT^Í <^«ríinr Jónssonj ; 

- ■■ '■■ ■"■ XáSu rupíá fé frnSu ■ ■ ■■ 
. ' , , foriibauga.liei-rdraugar ■ . ■■ •. - 

■_ ■ svcríSa sœki NjtfríSH - 

sér Teslíri besHi- : •: ■ 

i^allpBÍr eru men» (Bor?,4pg»r eía ofíránftír. iniS)lÍDj« ■ 
eSn stréninantli v'ga eSa verka, »t& ^TaS Sighvatr: 

■ ■ 'Unár títn^tí -ýtar » "• 

(oigi ainíU, ec\m.:ttí-S . . . ^. ■■ 
skæ-mor'ínngiiín akoríSu 
■„.. .8k,ýlauss ta&m hylía. ■ ' 

.HTem karlniannra.íkaIIqí'EÍíie3af»?ihr»rnglae1!«TtPg»i| 
(ok) íTáilrjáa elSa giditi&S, Sva qTaí Áríiórri 
', ,/... Aaaiau'.kaaita. M>¥ allra. mfiftatt' r^ii 

, ■.* Yggjar mára.í trænskar (ftysí'VfJ 
■■ i (-,■ ■ ^ ggpj rjHísr' éii'íjandnienn ýíra 
^ . „; ,. ,. (jjnia.qyáiía.icj^ hjálaw ,:■■ 'j 

St* qTaíí KSgnvaldn 

Hvat ni4n ek-"yWr eWa 'öBmiU ' ' -* 

' j. ,,' . , ^^"'-'"■jnpehðftS kyiirja ■>■ ■ 

(hriSz Tofa ék hjálm blWao 

bá-ranna) ncnia guí aannan'í- -.-™ 

Ma55p ef kendrílæv^r o]|^fergep,heiterokhreyter, m^get 
okn)eit$er, aæker ok. ásr«rj •ö'^Wer ok ajðvgver, Tfeler ok 
. .Teiler, jBgac (^ (!ttí. SvA gvaS, ArwSrr. i 
Qttr kunai-'t clgiufn hætta • * 
álSi veSrs um skelíSan græBi 
fengins guUz eíía. fasíit elU 
freniEtan ^llJr nnd drifn^ tjalld,í, 
' ^ésaum heitum akal kenna m^nntÍlgullzéVa vápna. StS 
qvaS Olalr LeggSaoni ■' . ; 

... Gjbrn ena^ ek máls mn maTmar " 
, .næríng Þ^nn er b)ik særir, 
SviV** Snorri Sturlujon (i HáttalyÍH). D,q,i,.cdbvGoogle ao's ' ^KALDSKAFÁltMALi' 

eru gefiiar, sprn'ird oc iTanae heita |>ær konur ^) 
et tnjðc fara meo' dramb oe skart, snótir heíta Þœr 
.cr orCneefrar eru, drósir beita Þaer er fcyrrlátar eru, 
sv^rri oc svarkr Þ^ér eni mikiUátar, rístill er kavUut 
sá kona er skömglynd er, rf gr heitir bií kóna er rík' 
uzt er, feima er sd kavUiit er úfravm er, svá sem 
líagar meyjar e|þa Þ^r konur er údjarfár eru, ^ta, 
heitir sú kona er búaDdi Heiinar er «f laadi farinn, 
bœll er sú kona kavllut er búandi bennar er veginn, 
ekkja beítir sú er baandi bennar varo sóttdauor. 
Meer heitir fyrM hver, en kerlíngar er gamíar eru. 
Eru enn þau qvenna heiti er til lastmælis eru, oc 
má I^au finna í qveeþnm, {rót þat sé eigi ritat þær 
koRHT beíta eljur er eiQD. maiui eigu, [snor heitir 
ednarqvoD, svíera *) beitir vers mö|>ir. Heitir oc móÉir^ 
avnour 3) amma^"þríojaedda;'eiÞabettir móþir. Heitir 
oc dóttir öo ' hám jw. HeJtir oo syítir, dis, jóö- 
dis ^). Kona er oo koUut béoja, mála, róa búa^da 
líns, oc er I>ttt viorkenning. . 

69. Havfut heitir á niazini^ Þ^t akbl ay& kemia at Hnnn &. liSpp '«t synní 
liann vellir blik Epannar. , 
Kenna skal man beitum O^ina fillnm ok allfa AHbeftiim,*vel 
Þikkir kent tU dliá, kent er oktil jötna t%a drerga. Svá 
qva% Geatr: 

Gcitr hefreF Gcitis. 
Hir er úit eilí blad af br»tina og vantar nú anndl. 
i) lí." U. í) Tcra O. «n V. 1/, ^vi.- 

3) þannig tg. Modir heitir , oe O- en K. U. it. ^ví' 

4) 0. sl. jó^dís, en U. ^vi SUu frá ■ m€rltinu[. ;i:v,.G00^IC * tK'ALlÍSEAPÁRlíÁti M 

ICaUa wfiíi háb efv byrH ')> ^^ bjilms >) oo 
hattar oc heila, hárs oc bnína, tTorþar ^), .eyrna-, 
■ugoa, mimiu, Heímdaltur aTero, oo er t«tt at nefha 
iirert flTerþ&-heiti er vill, oe kpnna tío eítfaTert 
nftfb Heimdalar ^). HaTÍbt heittr ókentrbaus, h|amí, 
fcjannr, kolb*. Augu heita ajön oo lit eþa TÍ$r)it, 
aTrmjot ^)\ þau má stÍ kenna at kalla sól eþa túngl^ 
Í«kjölda oc gler eþa gimsteina eþa stein brá eþa 
brúno, bTarma e^a eonls ^). Eyru hetta hlustir oe 

i) vsMm byrÞF tdo bjr^t V, 
a) lijáliDaF 0. 

3) Hir tt)(r Of. til Bftr, 9g hejirt hejTiur ó. m; 
' ok hUi Þeu er á hönsi er. 

4j Hnmdallar O, [/. tinUgt, en Ob. htjir Heitndallar 
é fyrri og Ileimdalls Á xtinni atadnum. Hm hittir, 
l^rriffff ^stu inni Svá qraít Bjarni A, i. 
VarS t«t er fylkis fsBrín 

l^rr^k iM'á nter^i 

(gjar Tar beipt) or bjSrvi 

HeiindBll^ TÍSÍr *bíiiib. 
Her«rugtataaga.«TU löUqt meriti bnína. HSfat er kmt 
himinn e%a bús, holl e^a snekkja heil« oc iiIIk (es* er f HtS% 
bír, Sv4 qvaS fljami: 

Sra at ydráttum átm 

el> reknínga Þelar 

r«m» «f roikar-hirani 

rauS ayGxí aSm gnauVa; 
9H qT«lí Skáld-ttírPT. 

Dyr gleifar kom ddCi 

daga ofc kriama ÍagíSÍ 

mcgin akjdlldúiigi minduni 

UEct í ' faattar-itreti. 
Bt4 qyíi Snorri Slnrlnioti: (t HáttalfiR i^ 
Ho]lt felr hilMi-gellU 

hcíU-lxei ok deller 

gnilM f gemlia-aUlli 

gunnwtS ikörúngr reiíSer 
t) W. Oi. U. 
6) OÍ. ht^r hir> •fcript oSt'elgðlia, Ijáf ^a íopt, f^ 

_ _ . Liooglc -aoé S KA I,pS[K/tP 4>2l. J)f JÍ L. • 

heyiui 'þaxt zknl STá kenna at MUa.ladd eÞajarþanf' 
beitum DokqTOruni .eþa niuiiii eþa rás eþa ajóa eþa 
aug^ heyrnarínnaiv ef ii>gjönríqgar eru. Muna skal 
.5Tá.,keonK at Jíalla^ lond eþa hú^ túngu eþa. fanna, 
orþa- e^a. góma^ v^rra,e]þa þvílikt, oc ef njgjörr-" 
íngar eru, þá kalla mena niunDÍna skip, en varrarr 
nax- biortit^ tÚDgU' ræþit e[>a st^rÍL ,Tennur eni 
stundum .kallat grjót e^<i sker itrþsi,- munnz e{>a túa- 
^u, ,,Túnga er opt kavllut 6verj> Biils .ej>a; muoqa. «aa gioisteÍRa, itein etfa, stjÖrnDr, g«ill e'Si gdala ok alla 
birli, <>k kenna til brá eSa brúaa, hTauna ok eaiiist Svá 
í^valS EÍiiarr Skúiason: 

Ólt fyritt feir er ISg lestu 

JeyíSar bröf or hðnsi 
ætt míl var'Þat heila ■ • ' 

• himintúngl íírar Btúiiga. 
Her er hann kaUfiítr hinian, entt auga lúojl peti iBinÍiit. 
Svá aegir í tdóe^atóh- ' ■ 

HefSa ék t>pt <étiif lefi 
i ek A]6^x lofa giSSa)'. 
enni_lelplr af unnaP ' 

elld-ipðiig degi WnytuB,- - -■ 
■ 'Svi fsrttS BgiiU ' 

ViS tví tíSk . • ' 

enn ti'ni fyl^n 
■Qkk Bamleit 
íííra brúaa. ' 
Sva qvaí Ulfr Uggason: ' ■ ■3 

Inti-tnáni skeia enni* 
findóz vinar banda, 
áai slí^Mit œgi geÍElum'^ 
orSsicIl á meii storSar. 
Brár pi kallo, hn'aeíSK gras hvarniaeíSaangna. Svi^vaS 
Olafr Leggsson: _ 

Hang let (leil ?) hvarmk ak^^gir 
hla'iSnorn \i5 mer stjöruam. 
Grát e%a t.ir mi katla hagleVaöl, regneSadropa, •fcúrir 
eSa foraar augna eSa kiuua, hl^raeSa bré eSa Íivju'in'* 
- 8Ta.iegir i Mdfiu ilqkkiij / » ..Coo^k" Stegg heitir'barf, gt'i^ eCft kanjjálr;'), er stendi- i' 
TaTrruni. lidr heitir lá ^), haddr {>dt er konui^ hafð, 
skopt faeitir hár; har er svá kent at ikalla ?> «kóg' 
eþa viþar-heiti nokqvoro, kennata hausseíiahjartiá* 
eþa höfucs; eþa skegg, kenna viQ havka eí>a ithn-' 
ur eþa kverkr. ■ '-■ ■ ■ 

■ 70. £^'ar/« heitir negg, fatákál aváken'na, kalla' Knáttu mSrg á mergjar ' íl\á'^» ii Írar'g]^ mei)SK 
mjÖSkarms Furii hvarms fjél^Iyga faimtn tyggja. 

liirSaamnaSar liitiina Vatin sú er kjænat er kveniu 

trynregn sali dynja: ' kvSt bannaVar ibaiina " ' ' 

buati biggja liila eljun undjr atiíla .; 

baim Bkúr ofan hvartna iltún |)vcgit brúna. 

þarámati ftUii- Ob. út eyrir, iminns; og ^keggi'hiíiU '■ 
j) campr 0. tínpr V. «) lapf £/.'■. ■■■ [ 

, 3) Ob. kemst bér avo at orJi: at kalla slc^g eíSa ,akr, 
eWa graa eíSa viíSarheiti nakkuru,' ok kent til faðfuSa 
eSa favirfili, hl-ýra eS« viti£m biiakkv eSareikár, avárS-^ 
ar eSu ennis. Svá ^vafi Snorri Sturulson: 

Koin ek inti Þar er sat avanni . , 

■vanna enatr (vttnsirf) i xtxmi "' 

GciflSr leyati »ú svaríSár l 

svarSakr ralSar garSi. 
' Sií qvaíS fcrósrr Arni: 

^kafa sveinar klíf krúaa ■ foU Iiloata kíSl kviatir. 
kvelSr eik msSan reikar kni skalla ri falla 

bjiigr Þyrnir hnvgr hjarna ölr kríngii vel yánga "~ 
haAkíVa Btafr ríSa: ' venr íkarBi gröii tkarVa. 

Ealla má ok snj6 e^amjöllIiaaaseSaBvsrSai; ' Svá gyaS 
Einarr: , : . . ■ 

Hrynja Ut faia hvfta 
liaiis-mjöll ofan lansa, , 
■trind avrriSa strandai' 
stallz aí {haddar-fjalli.) 
'BÍr-er liti Þ*"" eAdUbrot, eti é þpí pUzi s^m tpt}r er 
é hJaíiinu jtendr fáajtt qvctH ftm Maríu ^et íeínni 
hendi, seM á hir- 'eáíMi. • ' ' "' ' Diqiii/cdbvGoogle so6 ÍKAl^ÐSKAPARMALi 

korn eþa stein c|u epli e^a Iraet *) eþa m^I 6^* 
likt, ok kenna Tiö btjóst e^a hug) kalla mi oc hiu 
jefia j'óto. eþa berg hugatÍÐs. Brp&t skal svá kenna 
at kalla bús e|>a garc eþa skip hjarta, anda ePa liÍT'- 
ar, eljunar land, hugar oo mÍDOÍs *). Húgr beitif 
. scfí oc $jafai3)> ást, elskugi, vili, muúr} huginn skal 
Bvá . kenna at kalla 'vin'd trðltqTenDB) oc rétt at nehia 
hverja ^) er vill, oc svá at ne&a jotnana, oc kenna 
f>á til koiiu eþa mó|>ur et>a dóttur .^essy [|iessi nðfd 
cni ikt fi). Hugr heitlr oc geé, Þockij eljUH, þfeki' 
neilhíng, miuni, vít, ekap, lund, tryg6 ^). Heitir oo 
hugr: réfn f), fjaad-skapr, fár, gi-imc', bavl, harmr^ 
tregi, (iskap, grelUskap ðj , lauaúng, útrygo, geoleysij 
þunngeþi, geani 9), hraogeti, ójþverij 

71. íS^nd má kalla mUnd, emt, lam, hráiliiii, l 
headi bdtir alm-boglj •ntdeggrf tílílior, licr, fiOgr) 
greip, hreifii nagl, gómr, Jaftartj qvikva '*). tíond 
má kalla }5ro vápna eí>a.hlíraj iríö axlar ec eim- 
ar "), lófa oc breifa^ gullhrínga jðrO oc Vals oc ' 
hauks oc allra baQnz hei'ta, oc i n^gjSrvíngunk föt 
axlar, búgaau$ '=>)' Pdítr nli kalla tré ilja, rista, 

. .3) l>nÖt 0. 4) lieiiiitial' Isnd tiúgar olc mánz C7. 
.' 3) þannfg 0. sjálfi. JK. en £7. f/. því. 

4) þdnníg í/ cn K. og O. tíeppa því. 

ií) «/. 0. tí 6) sltplTndÍ trygí j huga . lí. 

7) reiÞi hinar, JJJ ^ellslíap 0. grczltkápt W* 

9) geSíhÍ ö. gesatn V. og ttrai (SiSverc 0. 

10) vavlSvi, aílvSSvi, aíSu', (in<r, cö^lar, knúi ((EtO. 0* 
C. iftn. 

11) axU 0* ctou &. láj bBtiflnauÍS £^4 \ ..Googlf SKALDSKAPARXAtl :'ao7 

.leistit .eÞs þTÍIíktf [rennifleia brautar é|>a gSngti 
£elz '); má kalla fótinn tré .eþa stoö 'þesaa. Vio 
■bio oc sciia oc brækur eru ÍKtr kendir j - á f«tí 
heitir lær, kné, kilfi, bein, leggr, rist, jarki, il, t&i 
vio |)etta allt má fótian kenna, oc kalla hbnn tre, 
oc kalla hann siglu oo rá '}, oc kenna tí6 þess^ 
kti, 

72. Mdl heitir oc oto oc orotak, Bnillij tala ') 
SBga, senna, firæta, saungr, galdr, gveÞandi, skjal. 
btva, hjslld, hjal, skval, glaunir, þjarka ^iygysSf þrap^ 
«kalp, b6l, skraí, dæUka, IjóciPðka, hégómi, afgel/a. 
Heitir oc ravdd hljómr, rómr, ómun, þytr, gavll 
gn-jrj glymr^ {irymr, rymr^ brak, svipr, svipun, gángr' 
|]Svá skal orostu kenna vio sverð eþa avnnur Vápil 
eípa hiifiirí). 

73. ^ heitir speki, ráo» skilníng, minni,iel]unf 
hyggjandi; tavlví^- lángsæi, bragvísi, orcspeki, skavr- 
tíngskapr. .. Heitir imderhyggja, vs^rsecii, fláræþi^ 
Jjrigé, rel|>L 

' 74. £r(Eff er tvent 1 lœti heitir rÖdd, lœti beit' 
Cr ceþi, oc œþi er oc úlund. Rei^i er oc tvikenti 
reiÞ> heitir pat er maþr er i illum hug, reiþi heitir 
oc fargervi skips eþa hross. Par er oc tvikent: íar 
«r reií^i, far jsr skip. þvilík orotðk ha& menn mjöc 
til þeðs at yrkja fólgit'^, oc er þat kaHat tnjoc oí- 

1) %l. U. íi\ þáinnig O. ec kallat «r sigU .oe rá fötrlan 

JE' (A ^. steppir þvi. 

3) þanm'g V. en O. og K. hafa •nilUtala í «Íft« 

logi. 4) •/, U. og ttraw íys. 5^ sl. V. 

61 U. tl, þd' icm ttpiir tr «/ þetsarl grtin,^' pn hefr^ .Cooglf 3tí8 AKALIÍSÉ.APA11HÁÉÍ 

Jflst 3). Z.iá Jíalla niei]i& ^at á manni ér leggir mœta^ 

tó heitir slsip, li^ heitir iiÍaTinföIk, lié er oc {.at kall- 

ét er-maér héitir avértim li|ir .sínu, lié^ iieítir ay!. 

Hli^ héitír á gáréi, oc htií'fcalla menÁ oxa, en hli^ 

-er bredcB. '{leðsar gréioír má setja svá í Bkátáakap 

ttt gera- ðfljósti' at Tant er 'at skilja, ef aþra skal hafa 

greinina} en ácr þycki til-horfa en fyrrí visuQro. 

Stikt sama eru oc önnor mörg nÖfa , ^au e^ ðamatt 

dgu heitit margir hlutir. 

. 75'. Atlí, Fr<il.í, Göír, EyneCp, ' 

Ali *), Glainnii, CdTpi oc Endillf • 

Beti, Ali -Skeckil), Eckiir, . . 

oc Bdinuni: Skelill oc SavJvii. 

"AuSmundr, CrntSoiDndrf Hölfr oc Hemlir,, , 

Alalí oc GestiÍl, " . Hiretr oc Gor, 

G«itir, Canti, , HagbaríSr, Uact,' 

Gylfi, Sveiti- ■ " ' 'Hrfraínrir, Metlf.*} - > 

■ ._. ' : (■^' : 

^ ír tw/- néltrVátst. htitir ðjt.ti.-i' /i-.^jS-^- — 'ŒSaMi (eti 
■víír — Hjörtr motraaÞnir — Hrafd ok Sléttr«ti. — Gam^ 
alla avíiiaheiU' — Þeíii cru onaalieiti — Tvéir érn fogi- 
»i 60. S, — Avrii, ari — JESdr l«m hérsegir'éZ'^^.'.'^' Oro- 
sta er ksnu^ H}atnfngjaVeíSr 5o. §. — Htí er gbllkallat 
barr Giaíií34. — Hvf cr ' guU kailat haddr 'SÍfJar 35; 
-^ Hér heyrir at gnll erkenttil havfuíS liMida Fnllu 36; 
— Söguna um Hriitmaf 33. _* Hrdlfr lconiSngr . var 
jgætr it. Annat mark 44. — Gutl er kallat 'mjö] FröW 
43. gr. mikit atyita 03 Grótta s. iburtu — £oi\iingr liét 
Havlgi 4^. -^ .^9rtp .um hlJó^Bgreitiir ag ^stafasetn-^ 
i'ng — um bragarhmti. ._^ ,^. 

i.\tyiir íir.óVyiit eim vg AlUUd í tÍutriUni um %rtearkínn»m. 

5) O. Uiir Ínti GQmJi ; tn V. fttlir ic tlU Þ.w« tul,; St. 0. , 

.ttm. hif* amtttypt SiHdu SUúafU, Ufa úittíg tkipi ima nycki 
■ * laarga imépért»,' og- ftti'*törn framM rid í« ^«1» afSViUu 

UiH iaai ktU' tama áUiur itití, St, ,kifr tur ud uuki- fwit ÍU 
. h*Íiiu í itaf reft TOJ. . , 

' .í,)ú>t tAÍj K. ■ , -■ ■ , ■ _.---' ^' D,q,i,.cdbvGoogle S.K AL 1> S K AP A É^ M A £; HjBrálfir oc ') &avtángr 
Högni, M^iíngr, 
Eundíiigr, HT[tíi)gr»*> 
Heitf, HepÍJI)^) 
Hjilmar, Maetr, 
Hamir, MocTÍ,. 
RóÞi, Raknif 
Ber oc Lcifi. 

RandTer, RaTknir, *) 
Heifrtlr, Leifnir, 
NzíiII, Ræfill, <) 
Nori, L-ýnsvj)*) 
RyrTÍll, Kilnliiti(lr, 
Beini), JiSrekr, 
Jólmundt'). ^tíhdíU, 
YngvÍ.Teiti, 

Virvill, VinniUí 
Vanndill, Sbt1>í, 
Gautrekr *) oc Húnn^ 
G)úki, BqVIí, 
Homarr '}, Hnafi) 
Hyrrit Syrvi; 

aékkat ec 4«irí 1 

sttkonúnga, 

£k nua jatns 
inna heitit Vinir, Gáagr oc Mtmir, 
Ít>l Dc þjnai, 
Ilriínj^nir, Hr'mnií) 
HriuíSnir, Grímofr) ' 
HveSningrt, HoiU, ' 

Hripsto%r, G^oiir, 

Haríreii'r, Hl:6kqTÍr 
oc H^itigi, '") . 
tTríesTelgr, Horkir 
»c Hl-rmgrúnuir, ' ') 
Hýmii' oe lirj'mÞnra, 
'Hvalr, þrfgeitir, '^) ■ 
Jirymr, |}ráSgelnfÍr, 
liistitbarþe. 

GBÍrrötr, PyWiií,' 
Golarr, þríValdíj 
Fjötvcrkr, GeitiP,'- 
'FIeggr '»). BlaptWÍ, 
FomjiStí^ Spreltíngr t ■ 
Fjalarr, Stígandi, 
Bomr '*) DoSvanSr, 
Svar^ugr, akrati. 

Surtr oc SliÍTveTkr; 
SækarTs-nrúti 
Skorir, Skrýmir, 
Sterkir, Salfángt, ' 
,6 1) HrtiTadlfr í«t &. .!t>i ; 

a) faMmif O. Huttingr X. - , . 

3) yáti nii itámiliga i K- *) RftTekvi 0. 

A) Ncpill, Replll O. 6)'K. tyaut at kafm Lrdgrí. 

•fi Ssmimaf a 8) Mi» ftig. fytir Ganrekr K. O. (j^ttðmarO. 

It>) Hðitigi O. liT Hrínsniímír D. 

■l) >rie«ttLr 0. tf) Flcgr O. m) Súmir a «g iirax SkraHl> D,q,i,.cdbvGoogle SICIÍ LSiSKAPjlÁÍI A-L; ATskmír oc STartrt 
AiiduSr-}, StiJmi, 
AlsTorlr, Arvnir, ' 
Amr oc Skalti 

Kavllr *), Anigrúi, 
oc Airarinn, .. - ■ ■ 
Vindsvaír, ViÞarr^^ 
OL- Vartn',I.nir, , ■ 
TAár oe Avrgehnir, . 
Ægtr, n»n^3-í|Hi, *) 
ViiiJr, Viisjbliwndi, 
Virgiiir, L(?fi, . ; 

BcinviíSr.iBjBrg-ílfr 

Umnr ») BíTgelmlr, 
Ðbfri oe Mi^jún^r 
Nnli, Sekmrinirj'J 
iiú ern uppltdÍB 
^mÁtllígra 
jðttia Íieitt. 

Sksl efc ,ita.TllqTenj 
telJB beiti: 
GrííSr ocGDÍMa, 
Grýla, Bríja, 
Glumra, Geitla, 
GrrniB oc Bal(Ea.ii^ 
Grottin-t^Dna. 

Gjölp ') HyrrocliÍD, 
Hengikepla, ^Geysa, Hala, - ■ 
'Jlorn oc Hrvga,' -^ 
Jlaiasreip, Forbt f )j ; ■ 

■ Hiysl''', HvcÞra 

uc JlaTlga-ljnHSr, ■' 
Ilríruscitr, Hæwi 

■ Ilerkja, FÍIa, ,. . . ' 
dmJ, J rnsasa, - 

■ NjavrD, IviSja, ■ 
.Amgerþr '■). SimtiSi • 

Svör, Skrikja, 
fiveipin-ralda. 

AvfiugbítH, 
01.- Jirn-glumra, 
IrogerÞr, áoia 
pc JárnviSja, 
MnrgerSr, At|a, , 
Eísur-fala, 
fl.Leiku, MnnnluTlW 
oc MannriþR, 

LeirrÖr "), I^i^to' 
oc LoÞin-fÍRgra, 
: Kráka, VarSriÍo 
oc Ejallandi,. 
VigglavS ' ■) turbíVrlS; 
vitjum ncfna 
Rýgi a'tarrt i) Avniliíilor 0. a) Kíiitr 0. ' 5) E. lýnht »t iifa yip- 
ar rn O. VidBnr; "þti /lugHi ig yipttt maní riiuif. 4) H^' 

fiaagbtmn Cu f) l^tumlir 0. . 6} SclckDitin|r Ú, . 

7) o: GJáip O. ik.-far Gjolp. 8") Forad O, ^ itrn^HfyÍBt, 

Hvtdir g) Aínserdr »*rí laaiiíi réuara. 

lOj LeHTQT í».- iij Vialiivá O. ' ;i:v,.G00yk" SKALDSXAPARStAL. oc BiCn-gavflo. . 
þárr beilir'Alií 

oc áu-bngTf : ' 

•á er ennÍ-Jaagr,' , 

oc Eiiidrifí:. 

^Örn. HlorriÞÍ' ' - 

ec HariS-veorr,, 

VíngÞ(!rr, Sarnniíngr, 

VeoSr oc Rytur ^),- 

ÁM-hetja, 

Barir eru OÞim 

Baldr oc Meiti, 

Vi'Þarr qc Népr, ' 

Voli, Öli'), 

þórr oc Hildötfr, 
HernuSSr, Sigi, 

SkjÖldr, Yngvi-freyr 

oc ItreV«-j-Í8í 
Heimdallr, Sieaimgr. *) 

Enn ern eptir \ '■ 
j 3tna-hei tr: 
Eimgcitír-*), Ver,-» '• 
Imi '), Hrín^ðlDÍp,' - 
Viddi, VÍSgBfiw '}, . 
Vanndill, O^llir, 
Gri'miiir, Glaumarr ^), 
GUmr, Sám-etidill/ 

V«Trnir, HWflSgrtipt, 
oc Vagn-liavfti,. ■ -Kyrmir »), SiOtíutgt 
' oc KallgrAní^ 
.jQluon, OgUSair 
oc ATrgrímnir, 
.Grimlíngr, »)'Gusir, ■ 
• .Oföte ' "), Hláe, ■ 
Gángtati oc Helregin, 
HrosaÞjófr, Ðuráir, 

Hundallr, Bnogr, ' 

HravSúiigr, Fenrir, 
Hróarr oc MiÞl^ '•)' 
. Enti slcal telJK 
i^sa-heiti: 
Þar er Yggr oc þócr 
oc Yiigvifreyr, í *J 
■ ■VíÞarr oc Balldr; 

■ íV«li oc Hrfradi'tli'; ■ 
>A er Týr oe Njöríír,- 
tel ec nxst Biaga; ■ 

- HavBr, Forteli,' '- 
Iiör er efstr LbU. 
' Nú sl^al ásynjiir' 

■ ■i'allar nefna i' ' ' ' 

' ' Frigg oc Frcyja, 

■ Fulla oc Sitotra, 
CerÞr oc Gefjon, 
■Gná, Lofn, SitíÞT, ■ ' 

• " 'JðrÞ oc iÞanii,' 
Hmr 's), BÍÍ, NjfH-ub: 3) mr^jti .1)01) «. ktmtU' (i»r»; Vtli. Alí. 

1} \niir O. «M W« r.T ttlina fyrur ^tllrí. G) ^iiMe O. Viu. 

girijjr JC. • '7) Glaumyan; O. ^y^VfrrÚTO. g) GriUír «. ■ 
10) Ofote „. riyHir iyUr ^p.r y4«« «. ' ' ■ ^' > • 

Ii) Yogvifrör O. , i3) Þ«»my O. íinaw. ;i:v,.G00gk" S K Á Zf í> SX J P JÍ ItM A Li Hlín oc KanHB, 
BtioBs, Biiidr oc Siöfo, 
m oe Saga, 
íSigyji oc Vðr; 
}>a ex Var ?) oc Syii, . 
Tfi'Þf ot nefna, 
cn þrúSr 09 Rjii^: 
^eim n^st t^l\t. . 
Grét pc 8t píj 
guUi Frej-j^ . 
tieitieru bpnnV' 
B'ioM oc Gersimi^ 

Enu eru, aSrar 
OVhis mejljar 
jSildr QC GayncFul, 
ÍlhfSÍ, Mist, Siavgol; 
>á er Ui-un^ qc Uittj^ 
Ilrist, Sl^uldtldít. 
Nornii. lieit* 
>xr cr tiBu& sl^ípa^ 

N i p t vc 4ÍU 
»ú mvn ef.te^a: 
(ti(>l, brúSr, CT^uai, 
erarri, ipraci:ii 
41j<íS, fiprund^ ^<u>4a 
fcima, ckfc)a, , 
rýgr, YÍf oc tlró«)i; 
ristill, eæta, 
V^a, ^v&rfcr pc L.tJIj' niíBr oc kerlmg, ■ 

Mál er tX kó* 
pia(in«-hpiti: 
gtcppiu' oc giuBiin^ 
.gumar^) oc dreojÍTA 
gotiiar, relkaTtL ■ ' . 
garp'ar, •cggir,, . - 
. aveit, Bní.HíugsTK 
: Ðc sælkerar, ' 

Braguar, Þegnar; 
Iwimarr liavl^ar, , 
ilrar 00 Hotnar, 
fyrfear, haTlta)>, 
favruneyti, dnStt, 
ílokkr, haríSmctiiH*' 
.-kniar oc kappari . 
. 'kenpur, uaular. 
Avli oc ajrir^) 
oc araraienitii -. - 
. jiÞar ot lofþer, 
]ý5r oc sagnÍF,' - - ■ 
IjóBr, ofláUr., 
Ijúnar oc ftrl'ir, 
^ÍiJfngr, mfDrfngr, 
niaiiQbal(|r, spokíngr. 
]þ,'i er glætt-nuBr '■ 
■ DC gull-skatjj .. . 

^á eru an^irti-iqeQii " 
-pc auHjlí"S« .. . . X) Vn? »r tana vmVHt, %m.^imaa ahiiiliiing i/í Gylfag, )í gr^ 
6:tu ttk-Sa»m4. t>ftipi,U tí-nitUi lit ofny oj gáriUÍ,n(if út 
mt'ittf t^nmai noclcai im^tÍ •iíijai tdii ' >/ilfa. þéaiiig graiitr 
mig tÍMÍg éi JlffrÍa li' hit tcii £ TÍttt ttad.. 
3.) iwnau 0. ,,.,3)#t»*. ; 4) »í. <t .vCooglc skalhbkap'ármal: OG oIIíUt: 
ÍietT oc Itelmíiigv 
pc liitfÞÍáj^iir, 
f<51k oc f^lkí, 
fundr, aliaeiraing, 

N|i er Þraang oc Þ7*i 
^orp, muSíliatBr, 
drött oc %yj\KT, 
d&nH, pr JÞimenn, 
■avgn Ðt: fuauaSr, 
«eta, (tertímenn, ') 
£orr oc brjcSnar. 

Enn ern eptir 
aldarlifiti 
liirS oo gMlÍr 
DC tiúskariar, 
inndrótt ab bj^fl) 
ef ec allt segi, 
rúni oc (iJpti 
oc riígjafi. 

Innh^sfngar, ' 
. alda-ttiplar, ■ 
•essi oc máli, ' 
aerlar oc fylgt>ir3 
yk er felflgar 
oc frxndr aaman; - 
Tinr, einicili, 
TerÞúng, balir. : ' - 

Ai oc áttúngt) aTi, sDDr, 

falÞir, brfÍÞir, btrui^ 
tlfSpí oo Ufrí, 
'\&6, bnrr, neS, 
oc arfuni 
Þi em bl-ýrár' 

oc harfatbaíSmar, 

NiSr, blasta-maSr, *) 
mSjúngr oc barn, 
konr oc kynqvsl, 

kuodr, ættbsgi, ' 

inavgr, maTtanmtr, *) 
iDÍgr 00 spjalli, 
KttbaSmr, atUtóS, 
oiskaTpt oo aTeinn.' 
' Seiianaatar 

oc Biijúngar, 

aíspiingr er þ4 

oc attstnÞÍU: 

Þá er rÍÞnnantr/ 
' Þjfínar, ÞriBlaT, 

Þirr *), aTnnÚDju; 

TcrkmenD, ké&or. 
Þau era oröitn') beití: 

bjaldr oc rimma, 
■ gBTll, geirabaTS 
■ oo geir^Þrifnl *> 

xá% oc róma, 
'Tann-griB ') oc 'atorV; 1) Setimenii O. t) NldthhituDsdr i 

. 9J Þm^x 0, •/ Þjifr þ«4 /('Mra htUr «n i 

ifjíf. ■ . j 4) ÞjT P. 
'j)<í. K. _ 6] eeirÞrimuI a 

73 Rangrid O, tji Eii» j6- gr. ktniiike Báa-ffi^ t»rl r Googlc SKAíDStArtXKÁX..- •vipul oc nierra, ') ■ 


niAvBndaíSr *), niiinncLr^Í 


Éfg, fójkjara. 


, oc miatiJteinii, . 


Sola-morí ») ó« t'f 


. milmr, írót oc marr 


■ókii oc fá. 


: oc miSfáinn, '<>) 


aag. Ag«m», 


fetbreiCr, grindlagi 


drima') oc ímiw: ' 


oc rjSraoSnir. 


> 1 er orosta ... 


Vægir"), veigarr. 


oc avrl^gi* 


vaUángr oc brandr, . . ., 


I.IÍ5 oc clja, ,., 


verálfr, valnir, . 


licrþögn, ]>rinia,- 


vinnbjartr oq qvöj. 


Eir mDn aegJA - 


, aíkr, ángr-vBpilí, 


«verl.«-beiii:, .., 


, eggjom-akarpi. 


hjör oc hrotti, .; .; 


avipúSr") oc »vipajj<ltr,.. 


hÖguVr, dragTUldiIl, 


: Mle«r«r, fineC. 


gora-'), grami, grflir,- 


, Hvati. höfuShveaitngr, • ^) 


gjallr oc iieÞan-afcwÞr, f) 


baau-m61vir, 


sigiSr oc snyrtir, . 


Jiræva-gaatr, bi^brái 


tómi, akjómi <) 


oo boldmfmir; 


Slcolkr, skerkir, •túfr, . 


benaogp, brigfir. 


,tr>mir, laufi, , . , 


, brímir, húíS-IognÍr, ■■•) 


mvltirr, lángbarlSr 


•kyg&ir, akreivir, ") 


oc orϒvari} 


■ akarSr, grindlogi. 


leggblli') oc tyrr 


Mímiingr'*) ocfciUr 


oc Leiftik-graiið, 


oc mil-vituir y ;, 


herberi, hneitir „ 


, Unrar, hrasvarSr, ■ . ,, 


oc hafrakan. 


trani, vindÞvarÍr 
liSnir, kvernbíti, 


lavgÞir, mækir. 


íjíimi, heríir. t") ■□(■rta O, %) Soti, niÐrd O. iin tl. of úti Íd. 

3) tlrifa O. 4) í«la 0. () neþanscírd; O. ð|X »'. O"- 

7) ieggbhr O. <'*' »g fyf^* aid*a ittíernbitr. ; .' , . 

S) hnmndilngr O. g)" mavdndr O. ro) SlWfiiri O.ojgitrtípitíÍogi. 
l'i) VríjLr O. . IJ) iTÍrudr O. i5) í^« íííí ,' Jr. H). í/-'" «« 
riu í K. iS) SkMyrÍr 0. af »r>» alurdi. "- .vCooglf S^AL HSltA >jnMAÍ}. iH TÍlMÍr, yfrir, 
vægja )»stir. ' ) 

Skelkvíngr, fvlvíngr, 
flæiniagr, skertingr, 
■kotníngr, ikilvingr, ' 
tköfnúngr, rifjúngr, - 
brotnÍBgr, hv'l ngr, 
bæsíngr, tyrvíiigr. 
Wk'ngr oc bríngr, - 
hittaz niiin nettfngr, •)- 

Logi oc muiin-gjíllr,') 
iJngbTass oc eldr, 
avrn oc eygir 
oc nagirart, 
brÍgÞÍr, mayrnir, 
blör oc ikcrÞir, 
liyrr oc heltíngri 
hríÞir itti. 

Fellir, faTlnír, 
fafnir, raufnir, 
imnir *) eimnir, ' 

afspringr, ÞÍHorr, 
sigÞir, anyrlir, 
avelgr, skarr oc narr, 
góinn, gc«tm(iÍHn oo gfoT,' 
Þrímarr, níCfaavg^. ' ' " 

Oddr, blóSTarU 
oc benknúar, ' 

blóVrefil), bldVnrf 
oc bI<S8il», bM^Vaka, Ijiígreógr *) 
- oc blólSbnefi, ' ' '■ 

íShvarí oc brandr, 
eggleinar, fdlk. 

Emjar, trcMijar 
oc avIroÞar uautr, ■ 
taierki Tættiim '') 
Oc miísifinfir, 
«Dn oc •kBfnmgr, 
iintlir-iJrcgníngrv ' ■ 

Targr oc kalJliamiranaDtff, ' 
ValbaTst oc heríSr. 

SverS oc gelmÍngE 
oc latnnagli, - . 

Iragró, slgrhno'S, 
hjalt Dc t.^gi', ' ' ' 
muntiritr'") hwj-fittr. 
VC meSalkadi. 

' öx oc JBrSipn>]ta, ,. i- . 
Iiyrna, skjafa ae «)tqfj», !' ' 
rikrama oc gcnJH, ' 

■ regin-spaTnn, gnepjl, ■■■- 
gýgr oc aU, ■ ■ ■ ■ 
•nagn oc bulda, ■ ' - - 

■ -kBr>B oG^TfgKlvrV) - .> 

'^TeÍtB oc Þenja *) ■'^ 

^i er srghyrnB, 

fton er öfst t«Ul ■ ■ ' 

4>xar-faeiU, . . i il jfth-. t»gia.Ie^(J,- 

a) nectíngr O. 

3) iD!nidgi41r («, eg ítra* láughÚJi. 

5) liúreingr ii. - 6};B«AMtlil 

7) inuii(lrid! ii, . . ^ D.,.i,zctibvGoogk" M< '8XAZ.ÐS^APARMAJ:,l Ðarr •pjf't oc iMTt, 
daTðea '") oc Vigr , 
nainllAÍDii ") oc aTaf> 
tTÍÞa, bræiHæki, 
grirri), »p}5tr, Mt», 
gefja. ke^a, 
gifUc fracko, - 
gi'mgnir peila, 

Att <7 oc ackdf 
oddr, hvrtinvlíiigi', 
fenja oc.drifa, 
flug dynfara, 
bavd, baTl, bílda, 
broddr oc htetbu, 
gaTgn-flaTg *) oc >raiU 
gaTgn «c akapÍ-inaTE. 

FlngglaTS, flngSTÍnn, 
fifc oc akertí, 
Heta AH £niii» 

W> Gtllif SDtí1ÍÍS> 

7i51a •mf^í er (pk) 
cn ðfat Þnra. 

Almr, iét, 
■Jr oe tTÍTÍÍr, 
■TMgr, glsr oc ítjvari • 
•ðmr, skal-geldiir. 
Enn qTðS- eo lieiti 
aTlt vápn samaa;:. 
Jðm f), aTT oc alii^^ fiarn oc spjSrr 

S k i 3 1 d r : >rúiigúualr> 
akoTnn, salbcad.'ngri 
bognir, blæbatSr, 
oc buklari; 
vctlimi, targa, 
yaSrglaír oc hlíf < 
TÍ%b1ciknir> rít, 
vfggUISr oc lind. •) 

Gjallr, da.Tggikað 

OC gÍBUk'jllt', 

b»íljiíii gr>U 

oc baTS-st^llr, 

■Taliilti ifít ratidi, 
' ■anrnir, borÞi, 

■cnttiogr, barÞi, 

akirr, tVfbyrÞÍpgr," 
■ yriygr oc sTatmr ') 

eilifbir, bdVr, 

baogr, fagr-bláinn, 

bera, miVloTnir. 
. Hrops battdr tkal .ec 
" heiti aegja : 

li } á 1 m r, gHlUiiúin> 
: hranni)> TalbrÍDiiiit', 

liallgrfmiiír, skolit *) , 

ec biifaudi: 

fjBmir, Þockí> 

Qc fi'c-möinu, l) doplen 0. a) itiato, fl 

4) Bi|iiflBU£ oc IrrcysgaT^ii ae t 

í) »: iir'. 

t) ^étaig O. líé Jt- 0f iiTÍt «UTgMa|». 

7) a^annir 0. 9J IiSUhrisuvr, acelcr i*i syt^ i ..Googlf SVALBSK^PAR ÍÍA C- ^.f IiÍliaigNVlltri liðKr/ 


■tormr, díki, hylr, 


berlcutnbl oc velgr, 


atraumr, lœkr oc 'bekkr, 


grma, oejir, 


<SI), btUlSi', kelda. 


g1»vir, ■tefnír. 


ÍJ.a, fora oc kíll. ■ 


B ry » j «, kuná, hjHmgavll, Hcfrliig «), «««. 


hravB oc nati) 


hvítíngr oc U, 


kavld, fidníleif, 


bravnu, rin, kell^p 


boWr* ,) >-f5-.íii 


oc faimínglæv, 


oc bl<i%Ieikd, 


dravfní nSr oc 8oÍiiir, 


S»r,.lltó(d<., 


dúra, bylgja, 


ttlt, ægir, li.f, 


bot>i oc b«!ra, 


lavgr, •iuiir '), lagifi 


bMSughadda. 


laugr, stop oc vigr. 


. M--í«.<0. 


gjallf, gnap, grirai,') 


Gjair, giit, gtTfl, 


gnarr, avffr oé maiT, 


glóí oe valíkjiif. 


íugr, ■olíomíí 


von ^) vfíí, TÍmur, 


■Volgr, ravit oc ^avrBr. 


ViMg 00 yaa, ■ 


Sand, Ögr [vrirdrir, 
Bmí^)oc víir. 


•i8, ■nSr, freka , 


Ukin, einstika, 


hrnt, ver, hMkt, 


elfr ro ekla. 


búm, fló8 oe brínl, 


ckin, rennaflili. 


|tr»ÍSr, gí-íío%r, 


{>yn, rltt oc ni^. 


íímir oc vegir. 


íavll, t'Ímr«);yaÍa, 


gnííSr oc úrðr, 


dún'), ágn, d^na,' 


gjálfr, fen, ■napt. 


dyn, hSlI, fara, ' 


Gnat, VtTrr, Tika, 


ornn oc brf ">), 


vBat, hof)) oc miW, . 


auííakjálg, lodda, 


Vatn, dj&p dc 'kaF, 


muu merkrita, 


TÍk, tjBrn oc aífc. 


usin oc»aieIír"). 1 


' I) iorofa p- a) »OIH . 
_ ,4) <^v^,.íif/ír., ,)•"> 


p Q. , '(,) helVwgr ,u 


7) Tðn it. 6) rnmr m> 


9) dr» ". 


io) tí. »y«í.< «( **/• tio. 


'■ 


11) fv«l& M* 

.vCooglf si8 'SKALÐSK\APJltMA£í. Tífr, (larn, vínat - 

tcms, Toiid oc strfiDð, 
»«« '), mdv*, iryta, 
moio oc gantclfr, 
alin, 11% r, olkoga 
oc cvfrates, 
■'■gii, eiSrctuiir *) 
oc apardjfín. 

Ravgn '), bravnnðc raTnj 
rauincll'r, bnípnl, 
Lnðpu), lijálmun'lá , 
bnmra, vfns, 
t>il, Ttn vdla, 
Tatin, Bcmd, Mlin,' 
ncpr, (IraTrn, straoma^ 

nis, niy^nt, gnapa. 
GiIIíng oc níl,- 
' gangcs, tvedda} 

Inma, yerváta *)i 

lcira 0C gnnn^ró^ 

fiíSsvSI, TcgívÍDn; 

fn, fjdSnnnui, 
■fjörm *), itrond ,oc8p^ 

oc fimbnlÞnl. 
Kyt, hraTnn ') oc naaV, 

navt, alíÞr oc br'S, ' 

kavrmt, leifatr ?) oc xTrmt, 

kerlangar tvær. gBmnl, sylgr •) bc y>M 
oc gcírvimnl 
jlgr, Tov? oc foH, >) 
j<íi'clan cr i hctii 

I.Bgs oe linga, ■ . 
l->'sa, brosmay 
birtmgr, liicingr, 
biisl'°) ok firy^na^ 
kiimarr, hrogiikclu;, . 
livcSnir, ílfíki , ■ ,, , 
avlnn, avrripl, 
oc andvari. 

S'lil, seÍSr, akata ; 
■íl, reÍlSr ") oc ogr^ , 
■kreiÞúngr oc aitrf ' *) . 

akálgi, fl^íSraf 

fyldíngr, atyrja 

oc fySmskiII, "J , . 

b^merr, ■teinbitr, 
_ oc hískprÞ'pgr.^ 

Fjörsúngr, írtTmnMÍn^ 
. oc fengrfni, 

hamarr, saRdbverfa 

oc horngæla; 

marknútr', glanmijngf . 

oc mar>Tara 

■ilún^, skeljÚDgr, j) tnavm n. aj RidrenDÍr t$. , , 

3}Rsi^ii lu »t nrt* nvnn — bnirod, TinaiTpol, Iij^nin, tÍo^' 
»!I, TJnrElla. 4) ver, ptdá tt. 5) fipm •». 

6) hravn »». 7) leiptr n. 8) ijlgir j», «gttrai» OeiintiiBöh 
91 Tad oc floc M> 10) Wat h. 

11) rejdr tt. i%) «« t*. 

I3j fudi^KÍll I*. D.,.i,zctibvGoogle -Í Kk L'D'SXAPARlHAti trer^EMCT M'lyr. «) 

þynklÍDgrt 'iifai 
I>or*kr, MrUri, - 
^naníingr, geddaí' 
^olnír, keiU, ■ 
tí\ oc lurfi, 

fcr.bW, g«r-ifí; 

bix oe g^lil». 
Iiarii-al, ígulL 

UiCt, hvalr, gcirhTalr, 
oc htfgafa, 
hnú>, hafstramlr, 
oc hnyÞÍiigar, 
reyíSr, réyíÍBf^lciI&j 
ðc rauSkembíngr, 
hiinúngr ' *}> 'rostúngr; 
bleÍo-hTalr. -' 

NoríShTilr,.kýrhTBlr'*), 
RáhTalr oc leiplr, 

■keljángr, &krelu' 

oc sk&tu-hTalr, 

aleUibaka. '•k)aldhTl]r 

oc aand-lægfá, 

hroashva1r,andhTatr, ' 

hrafnreyíSr oc Tögn, *) 
VA múú tc sk^ra 

of akipa-hei ti: 

aTrfc, árá-kl(5, 

sikr, «essr*innir , ' ' 

akeíS, skúla, akip, oc skiVblaíSnir, 
ndr, naglfari, 
nðk^TÍ, aneckja, 

Byrtfngft hnza, 'J 
barlSkáldr oc hreinnj 
backi '), harmlúngr,' 
bielng-barÞi , 
raTst, bátr oc regg,' 
raTÍ, Iiríng-hornir , ^ 
lúng, kjöU, lángikip; 
leifaii', karli. 

Hríiigr, gaAV, feetíj 

braTS , iaóÞrde> ') . 

heinlir *), barÞCj 

oc hyl-bauti, 

Mgla , leÞja, 

oc aBkvituII, 

kouB, ketla, ') 

kati, reiíS OC' skálpr: 
KnsTrr, fcagp,.kiiúij 

keipnll, eikja, 

dreki , elIiÞÍ, . 

ðróinundr> oc prlmr J 

fura, vigg, galeiS, 

ferja, skatda , . 

Aey, llanat oc Þeckr j 

fartiVr, oc liíS. :. . 
Segl, akaTf, aig^j 

■tíStÍs, stýri, 

sÝfor ^°]t aattinCaTn x) pMtnig p. M-JC. r*J*r p,!m idrinUi niir, «• htfr Þar éA 
tnki í j, i. glaumRiu^r, og t 7. stelfi'iiEr. 1) buruiur O. 
3) K. 'y'i't at hifi KmÍit. 4) Vagn O. 

6) biiíia í$. 6) IhW II. 7) modfroo «j. 

■ S) helmir ii. ' 9) botU li, 9g t Mim l, fcolii^ 

la) Bg'iQt Ji( . V . . . . ;i:v,.G00^k" SKAl.DSKAfA^fí^Sf ■ii'S oc skautrcip, 
■tag,. stíirn, stjiJrnTðlr 
'siiiíiU oc fliliulgjörS , , 
anotra □a'«<'lburS, 
sew '1, 8|iiitr of streoar. 

fiavx, stöf.'ngar, : 
Bviplíiig oc sfcaut, 
•pi'kr, eiglprtre, . 
aaiimr, lcc-atppar, 
laukr, aijjlotoppr f 
]íiia, eyru, 
llBiig, ^u^rskegg *) 
oc farnafili. , 

'JHúnbof* pc . 
hj^lmun-vötr, . . 
liilífr, hl'jr, hreiniBÍ'4) , 
oc bnlctciiini , 
J.er.Il, bflls, liánki,, ■ : 
oc hörutrbeudti)\|-' 
li:íirVti)*l)i ,K>oiiatT, 
hjílpreip í) oc.tikr 

R(5, racki, t\%, . . 
rcngDrk<i« fUTmlar, 
vindás, Tci)gi, . ' ~ 
vavndr '), Mugá^fWi ' 
TöIIt, bt'i4i-.í«, 
vai'ta brandar* ■ 
bitar, Ix^ína] 
bl'ilka-stackar. - ■ i 
BarS ■h«ö,bygt'í, " ,^ balti oc kiinABjr,,, --, n - 
kjðlr, borí, k«U» ..:;..• 
, o*= kjöl-s-ígja, :..;._.. .. . 

kraptar, kerliojr 
: klicr oc >óptur, ,, 
, kalreip, Þi'itnir, ■■,,;. .. \ 
{ klö, var') oc^íilj^ir, _. 
i Prengir, dragjfcfp^. 
■ dæla, árar, „','1,^', ,1 
; ak^t«nq)ar, rör,j ■ ..1 .,' ; 
i aríiio oc nálar, .n , „j - 

avrboríS, Ij^IatrJillfll,, ^, 
I oc ackeri, 

' hnot mi(í^)i twíkvíK- _ . 
, oc búmpænir, 

JsTtV; @Srn, rnCfb '• 
. eskja oc hlótj'oi .. 

: 5^nw, aif,») ^^igsm 
: grund, hauíSr <«:■ rATnði 

fold, TJtDgl' ÐC >% 

' frfín, hjarl oc, b»r1ímr • •> 

laiid, bjffrS, ^nund, ; 
' ~ (láíS) 00 merikj, 

Hoiit,báii »0 rysa, 

. hlíS(oc.l«iti, :, ., 

b<ill, hei«r DO livil&« . 
bváll 00 br'cka, .• 

hr'i, dalr oc 'raTÍfri , , 

> bvammr ot; túng*. -.• , $) inuir l'ití^r^O, rÍH ag nmií.þtf^rtii , linútglt -.lneiii mir húiia 

r<í liiigta, _ " 4) lirepiii ji, o( ttrt* haljteioml. 

j) hi%r<^k «.- ■ . ■■6)rindr«.. , 7) ""•'"'•". ■ 

8} nfiai-'kiiiiíli i(, M firsx Aunipenir. 9} 0. iLiffir Sit <Mr< 

10) BírMr'O; •■"■'. ;i:v,.G00^Ii: ^K£UB&nAííA,ItMAt. motí, flag, (nýrii '):: , 
mór, laat oc *aiidr. • '•■.'■ 

£nn ikAttf^ ■■ ' > 
ATxnx'- hc'iH'? ■'■"!■'■ '■ 
^rvaci:, drjáni, , 

simi, frejT* repaH, ■■ ■ ■ 
ímiSr, eytvari, 
rtvSr 00 itknfngr 
oc raTckvi lililSr, 
Tiggt, bavtaÍFí ' 
TÍUgnia-í^öri, , ; 

Himin-rj<itr, aiwb' 
oc hsrS-farÍr 
berir »), digKÍr 
hjavlluSr, sinnill,^^' 
blÍSr, Btáfr oc litrt 
hrif, fotsimi, - 
■rnr, avnnvÉii*) - - 
oc eiki-smiSr.' 

Gneisti, a^li 
oc golin'faonii^ 
auSr, kvigr, avldángr 
OG arfuni, 

gritángrff'SIgr, geilirr?') 
glymr oo hreÍSi,. 
t'túogr, boli, 
tarrr, avrgeCnti, 

K-ýr hritit-^tfyrJB'i'*) " :, kvígja oo frðpja: 

■ oc AnS-hnmWá, 

■ hon er texU') fciúa. 

■'- Hriitr, ofr-hyrnmgF, 
' humnm-'tkváli *], 
• gamarr) hom^gltíinD, 

oc gjallcDH^itin, 

hvedorr, boroglóian, ') 

halÍin-tkEti, 

berr born bröiail 

oc heini4alí, ' j . • 

bekri, miSjúngrt 
i bltBr, mavr^r oo veííi'. 

Hafr hejtlr grímniv ' 
' «c gciravlnir, 
' tanngnjöitr, Jc)appi 
' oc taqngirbiiirr 
' •kimnSr oc brísi, 

bokkr, gri'mr taliSr, 

Hflilir oo bciC^rúii) 

ba%ivi og kiSHngr, 

er kolmnsa '^) 

oc fciíS saman. 

S j S rfa f hml. hlómt, 
bera, elgviSutr, ' '} 

blájaxl, ísölfr 

oc breiSvogi : 

beEtfagr, 'basii, 

liahf, 11»«^, l) ríni A. ' 3^ 'be|Sr O.' .j) TiJaVtlr, iiiniul «!•. 4) iamnnni ti. 

9) X. 'l. þtiiM, n þi itutUii kragnkíttfing. 
10} ^lIipiUlil O. ■ ^. ;^ ij^ alTJibiir íí. 'e^ tfr4X istiIEf. D,q,i,.cdbvGoogIc SKÁÍDSKjíPA.RMÁt; ufr, frcVr, TUnir, 


glBmmi.iyjÞir, 


jórckr, RiösBÍ '). . 


imarr, imr, 


FelT'ínir, Iiúnn, • 


cggÞÍr OD •knllkinb 


frew, veíiliK 


Enn hcitir >vd: ' ^ 


ingUnni, iálfulír, •) 


ylgr, vargynja. 


ifjúngr^ viUkarpr, 


borkn oc ima, ■vJmnl. 


Hjðrtr?).; dyraprár, 


Níu ero l>im>>r 


lliír, eikÞyniÍr, ■■ 


i bæC taldir: 


Uuneyr, dsinn. 


veil ec binn najsU 


dvalarr ■*), nwtroínir. 


■á er vindWíinn, 


G«v)ltr< T&tglitnir/) 


tA er tei1Syrnir".|. 


griii oc hrinqir. 


■ oc hregguiímir. 


■vinntarr *), runi, 


■nnarr beitir 


■œrínttiii'f bayrgr^ 


■ndlingr 'faimín. 


m'), valbaui. 


2>at míttn «kílii 


roBr'), drítroH, 


ÞrÍÞi viUtáinB, 


ÞrÓP, vigrir, •kiuipr, •) 


v(6-féVmi qve8 04 


trSndr, vaníaíi 


vera binn Fj(5rj>a, 


V.rgr.úlfr, gferi, 


brjéSr oo hlýrui 


vitnir óc hnímnir ■ o) oc grá- 


hyggjum letu. 


díri, 


gimir, velm'iRÚ'; . ., 


Iiati, bróKvitHÍr 


get ec aú vw» 


oc LcÍÞÍngi, 


áttahianta . .■.:. 


fce^i Ðc viSair; ") 


upp nm-talfa. 


fenrir, hlebarlSr, 


•cátímir^í) itends 


goti, gilMr, 


•k jnm eiri. 


l) m&iiDl 0. 
a) yigUani^ ydtair ttl 


1 


J) iorir K. fhL't t*a* M 


ri «aa tUraA tMti*. 


■ 4) dvílr 0. j) valgiltflír n'. 


_ <) (vúitamu «.. 7) t»rr ÍC 8) U. K4 5) icumpr O. «f. ttram vaaníng!. 

10) kmaaiit riitara brúiuiiri O. fl. t'l iti. 

11) vídric O, 

ji) hndÞimÍT 0. ' 

i3) ■ciatynút'j*. lUttunír S. *g i tfSi. o; Satnnm^ ■ p,q,i,.cdbvGbogle' SKALDSKÁPARMALi iaaS 

ItaTin «r tit»ii ') I(kn-*kin, rBTÞnU, 

•lla heima. lciptr, tfraTÍDll 

9<íl oc ■unnaf oc Ijóifarí, 

■^ni fagribTxlf drífándi, i'irraTÞnll 

hrj' 8r leikaj oc Ðvalina-lcika °) i) a Uur Inn (■m') liiu »g tad t*fi tf tÍ.Ti{tt**am ag u\l 

tf ðrmihikinitl gimla. 

1) Uir Htéyglr V. Uh afrlÍiU Jgrifl df thgiZrdinHi aM Uiim 
IffrBfii, 'IM O. f»rlr i'na i mlUi ktoira og iknárt iiita, ,« ^aá A 
»ik$ ilU rií hér tg þtfr-. C og Sl, í lamt míl; og knlU f^ 
Urf«r. '<f t^ iyi Siilda tda 6:ii ptnr Bddu , M fjirdi parlrinit 
í þii'm tr Sii'álilkiipaimil um lenníngif oi hehi mni'gtn hlatal 
p»r tttyfá Mtfml- tamaH kiadum og óktndam hiitum. eg kaUa pat 
oUt in-íogar. Hji Rtun tr aHiUgi kimlmgum tg ókindom luif 
km liKiig lama^itiyftt *Uliaum iltft, olli (art í ilÉfrofiríd, tg 
ttiiir pad tarí AanaT PatUa Eddu nm keDni'bgar, 

Réi. hifr imidil tafáaitiií iitta , iim hiaar tUfft , pg itm 
kiUr Pykir kiyra lil ^t. gr. 

Vápn Þat, er itnidr meíSal í6u manni, beitir amV 
e'Sa brandr ok Bllnm ^crSstieítum , iltm bcllískrípr' 
Þat tka) kenna Bpjdt-arvur ok &l1um bcitnm lagvapna ok 
ak^vápna. Erana mí Þat BverS tíS maga, kylli, nyra 
C%a hlaun eSa hræra, KaDa mi brandinn orm eV fifla- 
dólg eSa jötna hiÓBa dfra burlSarins, 

BnrSardyr má kalla IraTS, lann (^i ttyni) eCa slíVnr 
eSa niiimgjdríS, bavll eí^a hirSaln Þeaa fyrsta. 

Rti. hifir adiÍMn Þeim fiaha, (■ yiiií^rid &kíii ■þíritrioa 
Thtrlaeitit ktfr þeit íjtnOi l ilau j, gpecÍDl. AQtJqT. BofoBliuiD 
ÍU. ^. krar kaitii iMtnir éi ptiti li ikia ag tafi nrid aotad ,f 

fimUm atrkii-ikHdam, ^ntfaL af Eilif Gudriairiyai i ^órirdáfu 
. lii iU. 116 fyrir •/«1.). Þvft taSaniit l aujtgri gtmélU Edim 
i HíftÍU. D,q,i,.cdbvGoogle ^.Gooylf BRAGARttÆTTlR 
. epttr Jldttalyili Snorra. 

i. QrÆpi') 

^. rívat eru hcéftir skáldskapar? pretif. 
Hveíi? Setnin'g, leyfi, fidrboSning. ttvat er $etníng 
háttanna? Tvenn. Hver? Rétt ok breytu 

77. Hvemig er rkt setnlng hdttanna ^)t Tvenn." 
Hver? Talaoc grein 5). Hvat* er tata setníogar hátt- 
aona? ^reön. ttyer? Sú er ein tala, hversii margir 
hœtlir hafa fiinni^ Í qve^skap hðfut-skálda,' ðnnur 
lala er t»*** hversli mÖrg vísuoro standa í einii ey-r 
indi í hverjuin hætti ; en þríéja tals er eú, hverau 
18 i) -ptiit /jtiVíSm Kifi a tiilff Xbtitt ttmftami tv #«<> SkáUm 
ag lÍitfU iakllttUika. 'K. 0. S. háft 'hir ti»g' fyr'riign, tckl 
htUr V. Þd Uir kÍM $aagt d Hadmn Mcimrtkouar rxflitur- yfit 
ititiquiau hitiaaa i fyriia i'éilaa eg fáiina i idru (]5 aUi)Par 
tr iiiaa't ^iibfiptt Hfi«tb. hnitt >■ er r«i*tii> Saml maa ikfif- 
aríiu kafa nilad ai kaUa þW /ram eg liiid íar fjrrir opii fla\ i, ta toí hifir trki oriit, ÍuUt ktfit t: 
lir ítd til ad ikr'ifa i aetkrar Uaur mti Ujiti-Ulri. Liydar 
éimriiut _tí if *aairt á " ' 

Inair lilidia f i tá if *itairt da^l^yitr, eg ir hartn l þ" itaifiliak, a 
\Udin fyrlr htirit kliiditaf ikrífa' ^aaa lamhliiitnda, i 
_ .vatim iitiir Í •tuftofiaa, u d.. h. fyyir «, f fyrit e <J>f k'. 
V fyrir i, (<.; j) p />rfr o (e, ij) o.. .. /r. .. d. fyrit iHiidr ^ar, 
Hfr fr rktb^r hbUr tkprÞt. U%i tibttb. 9: lir «)■ riMþi' kalff i. {'t l) P />''' ° i«I ö) »■;'■ /'■• '■ ''■ fí"' "***•■ t".:- 

_ rktbK hblfr fkprÞ*- ^* lilrttb. O; ■' ' 

fl6rpi tugr hitct. Þri' n«it ktnr ktimikulir ntriag ilahrSr , itM 
lyiúu itilai lil k' dtmta ilitS'Ma. St. <r/'G. hy,fi SUltla O'M' 
part Eddu) mii riig. an. Sttfrefii; in i þiirri SfaUi fr þ«iU 
til. S:ti kapituli,' og háfr yma (^ririSfii Háttaut tí Saorri Stui-' 
luion orti um HákoD íáag ok Skúla hertuga. . - ' 

3j íf. filUr it >itu «f fAitaaéaofaraa irtfiu " ■ 

3) ia»nig 0. C'. iiiátifnÍB JC J. >. ..Gooyk" 2a6 BR^GÁRHÆTTin. 

margar samslörur eru selíar i hvert visuorð í 'hvet- 
)umhœlti.. Hver er grein setníngar hiltanna ? Tvenn. 
Hver? Málsgrein oc hljóCiigreio '). Stafawtníng 
greinir málallti en hljóí gr€ÍBer,þat at hafa samsiöfur 
Íangar eþa skaniniar, haréar eþa linar, oc þat er setning 
hljóá^sgreÍBB er vær kSllum hendiagart »vá aein 
hér er qveþit! 

I. Lælr lá'r Hákon bcítir tjálfr raVr allt oc Elbr 
(liaim recfcir*) lií) bannat úngr ítiHir sí niflli 
jör8 kann frelsa lyrSnm (graoir oí gipt at fiemrí) 

fri8ro''« konúngr ofi« Gaiidvíkr jsrurr landi. 

Her er slafaaetDÍng sú er hsetli rsecr, oc qveþancli 
igerir, þat era tólf stafir i eyrindi: oc eru, þrir »ett- 
ir í hvera ijórfúng. I hverjura fjóttúngi erii tvav 
visu-orc. Hverju vísu-orþi fylgja sex flarastöfur. 
I ocru vísuorþi er settr aá stafr Jyrst í vísu-trþinu, 
ír vær kÖllum hojutstajj ttá stalr rœCr gveþandi: 
en i fyrsta vúuor{>), muo eá stafr liiioaz tysvár 
standa firir aamatöfun; þá stafi kÖlhim vér stuclá. 
El höfutsrafr er samhljóþa'rtdi, þá skula StuOlar 
vera enn^) en sami' rtafr; svásem hér er: 
. Lcetr sri er Haion hekir 
(hann reciir Jic) baimat..'. 
en ráiigt er, ef þcssir stafir ' standa £rir samstSfun 
«j>tarr eþa ejaldnarr enn svá i.fjórþtingi vísu. En 
ef hlJQCstafr er hávfuístafrían, þá sinilo sttioiar vera 
oc hljóOfitafir , oc er. fegra at aínn hljó^tafr sk 
byerr þeirra'f |>á má. qc h\ýþa. at bljóíatrfr- stradi ...Coogk" BJtAGjlSiHÆT TI.lt. 227 

fyrit ofriarr i íj6i-þúngi í fornöfnun, éþá'í malfyU-* 
ing, ^þetrl'Í er svá qveþr. at:' «c, eþa.Avá: .0n, er,.at,. 
í, oát o/f. */t uflB,..:oc 'er þat ley&,' en ei: rétt 
aetnin^ : ■ i.-: ^-~. ■'■ ■-.'.■"' 

önRur sUTasebiÍDg » ■ sú er ^lgir setning^ 

' hljóés þéBs, er liátt 'gérir' oc qTeþandi. Skdl sú. 
grein í dröttqvaaþum hœtlí svil ver*,-^-at -íjórþúi%r 
yÍ3u skal (ar 'samah-fara at allri stafksetning aa 
hljó^a: skal í fyrra vísuort>iÞanniggrtiihaÞ.í setníng: 

■ fórt lann jrelsa fyrytim,, 
hér er svá: J'vro, f^ri, þat, er ein samstafa i hváfr 
um staé, oc sinn hljóc'staír íylgir hvárri, oc svá 
upphafsstaff; en einir stafir eru eptjr hljócstaf i 
bá^Mim or^um: jþessa setning bljócfállz kaTlIuoi vér 
ttothending. En í oöru vísuoríii er svá: 

Fritrofa honúngr ofsa, 
•TtL er hér: rofs, efs, ]þar er einn hljoöstafr, oc svá 
allir þeir er eptir fara í baþum orþum, ea upp 
hafsstafir greina orþiu; þettá heita (^aUiendingar. 

Svá skal hendingar selja í, dróttgvælium hætti^ 
at hina síþarri hending í -hverju 'viworþi., er heitÍR 
yÍQrhending^ hoa staj standa í þeirii.samstöfu, er 
ejn er siþar. En JÚ heoding er fr.umhending 
heitir ðtendr stundum i upphkfí orez, kÖUum ver ^ 
oddhending, stundum í miþjuorþi, kavltum vér f>í 
hluthendíng. þetta eT.dróttgvœ^ hdttr; með þeima 

. hætti er flest ort, þat er vandat er; þee'si er npphaf 

aUra hátta, sem málrúiiar eru ^ firir Avanim rúnam. 

78. Hvernig er breytt setning hdílaTÚlai Tvá vega. ..Google 328 'BRA G^A JtBÆTT /Bí 

Hventig? JUea náU oo Mjááum. Hvernig slial me^ 
Biáli 8kipt«7-Tvá vega. Hvenúg? Halda e§u skipta 
liáttunuin, - Hvamig ^kal breyta háUQimmi'iK: balátí. 
eama heetti? Svá at kenna eþa •tycja eþa reka eþa' 
^nkeana eþa yr&ja at n'ýgjorvÍDguiB. , .. 

Hvat &ru.iendir hmttir'^ pyk aem.þetta: 
. a..]^Ilr,oC.&ra #tilli bolt.felr biiai-gelti , . , 

floin-biaks liotu.^U ■} beila-bow cn °} deilir 

^aml'is-'raBDg. ^ar cr hrÍDgum gullz, í^} gclmis-atalli 
liylr ættslujiitl Skylja; gcms-eiíS *) skarrúiigr reítir, 

Hcr eru avli lieiti kenncl í þesai tísu, én hencIiDg- 
ár oc' orþa-lengo oc stáfa-skipti fara sem iýrr var 
ritat 

79. Kenníngar eru meo þremmni, háttum greind-^ 
ar: fyrst heita keaDÍDgar« ann'at tvikeant, ^nþjá 
rekiti þat er kenníng at kalla Jlein-brák órostu, ea 
|>at er tvikemit at keX\a jleUi-hraha-Jur sverþit, ea 
j»á er relU eí lengra ers ' 

3. Uirg-baga verr Æfiia Ornig-ifáÞa kann eita 

ftr bils' hali niílo, allvðldr gavfugr haida, 

sétt crb baTT% lirír ^) bratU inen-atríÞÍr, nját in^>iir ' 
btán Miaihwvinaj-Tönu; mcltn-ddlg* ^il elli! 

"' -gO. HÝaí-érti &annienningar7 Svá 8em þelta: 
*, 4, Slinii siir Þ-tóaz att^riiin, hvast,Bkenr ') hlífar traiutw, ' 
Bierk c|g:ira;vmum.scggjiun hár grunr lilir framla: I) iimii aka l/. LmTaka Sr. 

■ a) Leiln-fc)^' cc C. heilaljós en P. . Í) oq O. 

t) gaTiBnseiiI.il. gunnseid f. . 

l5 Éorþ jvir £/.' bórd fyi^lr brcida yát OUfiion fri Svtjmyiom i 
^^ ririíUukéHtUM'umfmla tUUsÍafhii. KkSf« ij8& tli. iCS. 

6} ioocr 0. 3óa Ql. íÍj. 171. ..Coogk" ÐHA G A^MÆT TXJL aoQ, 

práa am^ líbir barlw.*.) (ítr TBvnd ^raE uu^rom) 
i\m drw£n g^fi'8' ÞtPSÍIl unir bjartr sntSra hjnrta. 
t>at er wnnkeDiUDg at stycja svá or|>in meo saTiiil^ 
u.'efiii, svá Bt kalla [stinn sárin^ þTÍ «t havfug era 
aár stór, en rett ör mœlt at {>róaz: avDDur saDO-' 
kenníQg- sr aú, at sárin Þrúfu: stárum '); nú er eitt 
Tísuoro,..oc tvœr sannkenningar. [I -avoru , TÍsuarci 
er kavllut «í«r£ egg, en framir, seggin: "I .enu Þriþ- 
ja-er Bvát aXhsiast skerr, hL'IÍD er- írauat. Oc í' 
jjórþa orþi at kalla konúnginn mikinn, en lif haua? 
frámligt. þsr nœst át kalla hremt svero, oc haro~ . 
ligaTo^lty m einn^hverrMos^ixxmmi, 'oc væririttmáV 
fÖtt niair víeri neBiári gavfugr er konúngrinn kan-' 
aor, raVndÍD Var kóstig, óc furBþiz tmdarliga skjótt^ 
koniingrinn undi glaor ýrœhna hjarta. Nú em Bér 
S'ýcrdai'S) sextán sannkenníngar í áttavísuor'þnm, eii 
"þb fegrá þser mjÖc \ qveÞandi at ei se svá vandliga 
éptir' þeím farit 

Z\- Sannkennfngar hafa þrenna grein, heitir 
éin sánnkenning, avnnuT .stucníng, Þriþja tvírÍþÍC, 
[Þetta er tvíri^it kallat *). 

5. OÞ-þarta írjr ec eyfa ham-daTckuin fa»r HlacÍdC- 
cgg fall-hTtitum seggjnm, hank mniinroÞa aukinu 

,dáV-raVkknm veldr dsnÞa (vcg-hræaina spyr ec víu) 
dreng ofr-hngBfr Þengill; vaMi:^) úgn-Þorinn akjaldar. 

I) hardla 01. *» ^tii ir tUgÍK -pirft |!>i httia. tr itma: i. 4i 

. Héli. ff. 3.'i. hnrila hvL-ll ií|{rhlj<>d eg Tiáar. 
3] itínn sar þröaB atórium Ó. 

3) Nú feir irá maÞ laaa IiaHi ■ni' *ttt er vVpi Tiun oo «a 
hér V. 

4) /<//« &: 5i. úi. 

i) ÍvtMÍí O. vaM^JC, V. ;i:v,.G00gk" S^ JUtJGASH.ÆTTISí 

H^r fylg^ ðktðntng hvtrci s^nlúiniíiig-, ^rvft^ ■•m' 
kavliut eí- eggin íf^AÖrS , etí fuUhPaiir metuiiniir. 
^tM '' er satínltetittfng' Adro-'%gy^,-eii hvatir' menir;. 
fóf ér stufníiig er átínat sari*UD«r-orofyJg&^ MHn- 
Jcéliníngu; ' ■ ■"■ ■■ -• ' ■ 

■ ' g2. Hvat eni' kfgevvingar? hyii sem VtVúi'. ■ 
■ -6. Si-iír lælríKkAár-osiSíA" HftirfÍtSÍ-svwtá-inröa-') - 
■Ii5i'^tr4irt )öíiirr;»kríl»B,' ^ «v»ilil-íbeka,it-laiU, :.' 
ótt Jfrr r4g8 off.rettMm . ] ormr Þyir »J yala,at f ^.rarJtiri 
tam-stt krifolÍl-baoBK vig-fáöíl sefa-stign. ., .. 

t>at aru ,nýgj5rvjng«r at k^la flrerfit orm, oe kenna 
reltj. en siiðrirnar gavtue íxannz^.-ea fetlao«,pc um- 
gjör^ hams haonK.: þar helldr til orrasipa.'Dáttúra,. 
at hann skrícn or bamsii q<; ^^\ vatz; jþví er sváseít 
B^ÖrviBg, fit híOn.'f¥rr leilaí/<í$«-ííci;aroc 8trí|>P 
if^íir-stigu.i^afitcm brjóst fuanna. þé þickja n^-. 
I^onvipgar vel ,c|ve{>Bar, ef þat niál er a[^ er -tekit 
baldi of alla vísulengo; en ef sverþ er oiw kall-. 
aCr, en nþan fiðkr eþa vöndr eþa annan Tegbreytt, 
t>at kaUa menn nykrat, oc þickir fut spillsj .|(ú ef, 
dróttqvæÞum bætti (breytt) mep 5 greinumi oc er 
^ó hína sami báttr réttr oc úbrugþin, ocer* optliga 
jiesaar greinir sumar eþa allar i .einni tí«i}, oc er, 
þat rett, þviat keaningar auka oFofjölþa, saonkenn— 
íngar fegra oc fylla mól , ' d jgjörvúigar 8-ýna kimn-' 
ustu oc proiiaú. 1} spennir írecda Renna U. ■ 

a) ormÞyr U. St. 

5) tiiuif Oi U. St. or K. ;i:v,.Goo^k: .!E RA GAR H-Æ^Tl «. •aS.i 

85: pat er leyE . hát&ima: ^i ^iS*. Mni9j|>Öfiir 

seiaar e|>a skjótar^sv&atdnigÍKfraBi-eÞðaptror rettri 
tölu aetúíogar,. oc megu fiiinaz tsv^^ seÍDar at. iimm 
aamslöfur sé.i ÖOru oc. enu Ijárþ^ vípuvrÞi- Sv& sem 
héc er: 

7, H)álms.fyl\i spckr hilmír "ýgr htlinir.l»lr ») figa 
hvatr viiid' blæi ') ska^aa, avlil dreyrlU skjtildu , 
lionn kn^ b}öi'vi .Þiinniiin styrs r\'Sr ilillir herspm 

hrxs Þj<íS ár ræss : Jterkr járngrá serki. 

I þessí visu eru allár oddhendingar [hinar fyrri 
hendíogar ^}, oc er þó Þesai háttr drótt-^vEéþr at 
heili. *)' 

S4. Nú skal s-ýna svá akjotar samatöfur oc svi 
aettar nær hver ja anotirri, ataflivi eybr leogo oTOzÍns: 
ð. Ktofinnapyrec lij.'Im firir hilmia , 
hjarar cgg (duga seggir); 
Þvíeruhcldr, Þar er skckr skjölda, 
•kafia' svcrS litut fertar : ' 
bila mura gramr, Þ6 at gnDÍtn ' 
gular ritr.iiii lita; '■'■'■" > 

, draga >ðnr.buin jifir lircúina 'j 
. , . \ , hvalaB braod Þiyma randa. i 

Her er.i lyrsta oc |>ri5)a ^ vísuortii nía sai^itoCur, 

en í . Ööm oc 1 fiórÞa. bjöí liér .st . Jþat 8>nt hver- 
su flestar samstöfur megu . vera i ivisuorþí me§ 
drdttq^veeÞum þæt(i, pc^af þessu má't>at vitf at átta 
eþa aj(i ipegu vel hljþa £ ./yrsta ;Of;,^ríþja vÍ4tt-< i) hTatt (hrair) rindles O. bratr vinles l/, Turadhlsi. J, 

>\.^aitaig O. Ui jagr hllmir hTetr K. 

í) tl. K. 5. V) hætti O. j) gunnar U. . 

6} ^jumig..O.\iMti>aK.fjntiiXKimp.H'-^- ^•'■i**'^^ 1 LíGöogk" 'sSfi » Ríí G^ 'JE ir'ÆT TÍR: 

oTfii. If>e9si Tian era allar &dmheiiihngBr hlttthentt-^ 
iir> oc dregr' þat til at lengja raá orþin, at sem 
flestar samatSfoí standi firif hetíidíngar.' t>at er ann* 
at leyfi háttaðna 'at hafa í dróltqvæþum hœtti eitt 
oro eþa tvav í tísu meg álaTgutn eþa dett>-heat 
eþa duD-hent ejþa skjiilf-hent , eþa með nok- 
qvorum þeim hætti er ei spilli qTejíandi. tíriþja 
leyíi er þat at hafa aþaUieDdíagar i fyrsta eþa þríþ- 
ja vjauorþt Fjórþa leyfi er þat at skemma svá 
Kamstofur, at ^era eina or tTeim, oc taka or annari 
hljóöstaf. fþat köllum Teer bragar mál. Srá aem 
hér, erqTaO tJÓrarÍnn málhlyÞingn *) 

VírÞat inic tan myrÞír 

inoríSfal-s TCga þortit. 

En er. sú greiQ útsett myklti tengra. ] pat er 

hit fimta leyfi at skiptá tíÞum í Visuhelmíngi. Sktía. 

leyli er þat at hafa í dróttqTæþum hciétti aamhead- 

iagar eþa liðhendÍDgar *-). {>at er it sjarnda at 

hafa eitt málsoto í báþum TisnhBliníngum, oo þyck" 

ir þat spiUa í eiiRtaka TÍsnm.' Atta er þat atfnjta, 

þótt samqvtett Terþi Tio þat er áor eí ort TÍsuora 

eþa skeAira;, 'Níunda er þat' át reka til hiúqór fim- 

tu kennfngar, en or ættum ' er, ef letigra er rekit; 

en þótt þat fianiz i fomskálda Terkay'þá látumTser 

þat nú ÚD^tt. Tiunda er þat, at vlSu fylgir drag eþa' 

sfuþill , ' oc ^vá' 'þó at þat sk i ' ííþarra' hellníngi, ef 

magr cr Qefndr eþa kent nafu hannz i fyfiá' helm-' 

' ■ ' ■ ■ i ■■-.-' iogií 

iiPaéitiJi cgfyilr ■líMií.ínsft «« O. »eif.,i.'^tu%mk iáita 
m4rkja*aa [ J. aj lUittúndiogar If, ..Gooyk" fU£Í, þðtt þtt si ei Bafh antiaii t^ ea htxnn eþa 
^'nn eþi sd et)a «^. Ellipta cr þat at: ér, en» «$, 
eþa tíi má faafo optarr en eitt sion i vísubelmÍDgif 
i\k sem Re& qva$: 

SœÍI el; Itiun ler luanni- 

liid'íra Vel it^rir 

{tíX broiw vftnfs-váÞk 

víngwÞ ') nnir •fnu. 
Tólpta CT atríSs klau£ Hvat er tíþaskiplií Í^Ht 
Hrernig? l»at et Var, þat er erj Jat er veiÆr. 

^. Hrer setníng er ^at at breyta háttum með 
náli éldta? |>atimá svá gera at gefá nafh faMtum , tía 
greiria sv& t61u faáttanna ena fyrðtti, eU halda aua-' 
ani oc enni ÞríÞiu iðlu setníUgOl^, þát erj, dem fyrr vaf 
jritat, at h&fa áUa tísu ör^ i oríndi , óc fain ÞriÞjfl 
tala at faaía sex samstÖlbr 1 vísuor^í ok sðmu setn-i 
íng faendíngsnuB. Háttnm eT skipt með -ýmissum 
oríítökuttt, Oö er ^essi eiuit liáttr er kallaér ei; 
iextánme^trt 

9. Vex yysi VcUír rnVtij^ ikekr rlSntl> akildir behS^ ; 
ver'pr lind, Þr^n tnrrpir, AtVt ukr, gnÞuui r«skar, 
few gsgi^ iýlkir eigntz t brandr gsUr^ fcrynjnr nmdrar| 

&lr bitnsr, mSzíí Titnir; braka t^Sr, litax arrvar. 

Her eru tyav mál íuUkotmn í faverju vísuorÞÍi Qtf 
örÞalengo oó sámBtttrAu' ðö faenáídgat oc stafaskip^ 
•em dróttqvðstt 

86. Nli er brcytt ánnátt Veg driSttgvœÞum faæftij 
oe fn me$ máli eintt. peoM, faáakidla menn dtt^ 
mœítt • ' '■ jg ð3á BRAGARHÆTTIM, 

10. JöriS veiT NklfiigK •irer^imt,. ' ' 
«uiidr riúta spjSr undir, 
lind tkerr í st^r slciiiiU, 
ilavLkr liaus af bol lausuiii;> 
l'alla fölk í velli, 
fremr mttlclr jðfiirr hildi, 
«gg bftr á tim l^ti, 
liggr akavr snií'in hjorvl, 
Her er mál fullt i hveiju visuoiþi. 
87- 156881 er hinn 'þ'riþt ')• 
11. Yskelfjr kaun úlfum fær golna-vínr vifni 
ai.%-mil4rbúagildi, ysl-björ arir sl6t»n, 

lcflr gylþia kya gáti*) vargr ter' ) or ben bergf* 

£unn-inarr una ham: bl(Í%-dryck, oc |rfiii rjóia, 

Hér lýkr máli í tTeinn vísuorþum. 

gg. Sjá háttr er nú skal ríta er hinn fjót^i 
þeirra er breyttir eru, eu hinn fimti at háttataU. 
þetta er »tœlt kallat: 

13. Hákun veldr oc bRvllduin vaDd k vi^rar folldar. 
(hilrSráÞum guV' larÞw (vindrxínrs jöfnrr goila 

tiggja lér roeS tfri) UÞlfngi skdp únguin) 

teitr Þj<5SkÐitúnga bcitet 'avrfyBdr akati gjðrla; 

Hér er iTá+)r ' 

Hdkun velldr o£ Havlldam 
" 'teiir 'þjáctonúngs heitii 
éa aiiaat öc 'it l^ríþja nsuorö er sér um mil, oc er þit 
síál kallat ' 

. ly Og tr ktlUítffáiiaxít,^ lot l inni k a f t G tl a mtm i U.tku f 

a) |ito 01, Ui. iój,,i vátri[i$trÍKu kefr ha»»\ *'Gats o: Mwa*,, 
. cti'ii" M ÞtTM iyktr tÍMúngÍt »év gé^éit i *g rtittra m«n git 
tt li't liif og ár£f, uim tf értfa_, b(M4 •. Þn 

35 tw O; B. 

4) tetu er it fjWU V. » JC. fí. þrf. i,CoogIc Sí'RAGAR HJB TTIR: s35. 

89- þessi er hinfi .fimtij /►/ásííB^ *)! 
13. ManndýrÞir fá *) tnæf ÞU rjó'Sr Tendila ^) gat raDd«- 
met avUd fira-gæti ■ ræki-njöiS ^t Mckja, 

lýtr au%-gjafa Ítrum h.ní ferÞ ^ar aú barÞa, 

öll (etóð aær of fjöUuin}: heim (skaut jörí! or geima). 

{>etta kavllum vasr hjástteUt ; hér ér it fyrsta vísuor^ 
oc annat oc þrí|>ja «ér . uia fná), oc hefir þó þat 
mál eina eamstöfua með fuUft orþi at hino Ijórþa 
yisuor|>i^ en þmr fimifi ssmstöfur er eptirfara lúka 
beilu málit oc skal orctak vera forn min.iu. 

90. t*e8si er hinn sj^vndi, Ldnglokur *): 
l5, Hákun ræSr mc% hciÞau [rtSg-lciks uJir ríki 

[hcfir drenfiia vinr fcngit rcmrni-t^r at stijra 

()ávnd vcrr buSlúngr brandi (avld fagnai Þv!) eigno] 

breÍSfeld) inikit veldi]: oríSróm konúngdtimi. 

Her hefi* upp mál i enu íyrsta visuor|)Í« oc lýkr 1 

enu sitiarsta oc eru þau sér um mál. 

91. t>easi er enn átti háttrinn, Tiltehit. 
l5. t>eim er, grundðr jjfímn gunn-beitir ' ná grýta 

gjald »ei5Ss •) oc var falldinn, (granlr b-ýr of Þrek) ■t'ýra, 
(drcitt man enn ÞatK ") átti stcirt rælSr bauu en bjarta 
áSr hanns faÞir ráÞa; byetr buíSlúnga sctri. 

Her er hinn fyrri vísuhelmíngr leiddr af þeirri vísu 
eráCr var qveþin, oc fylgir þat míls orð er ajleiþ- 
ing er kavllut, er siþarst var i hinni fyrri vísu, 
þessum visuhelmíngi, oc er sá visuhehningr ei ellig- 
sr rettr at máli. ij it- O, V. 1) btc U. eg ' "'»"• '• S^tir. 

J) Þ«"-ií f- ri(ídT<!i.dila K. ri6dvanclÍU gat 0. 
4) LáDelok C«i-*r P. b) eja1ld>eidr O. 

G^ bMHÍg 0. mua eira i'iaa U. man ec ÞumX X, D,q,i,.cdbvGoogle ^. |>essi er hinD níundí háttr; 
i6. Setr of tím vitran TápU'iTiSVr stikar ^t 

'vigTflrólt [«] ^ bníga] (TttU-htiótc ') á Ujg apjiStaitf 

(^r drege) viV akot-sltillriiai frýogr at iTerta Hiuigri) 
■lijaldborg [f gru alkltr}; ■dfcn-htTÍIir íraTmn') jarþar,' 

^t máls oro er'fyrst er i (essi vísu er 6Í|«rst i 
Jiiniii fylTÍ, oc er hin aiþm avk dregin «f hint^ 
fyrri; því heita fat tirat^ur. '" 

^. þessi er hiim tinndi háttr, er v«- kðUuni 
refhvorfJt). 1 þeima faœtti skftl Yelja saman Þaq 
crctök er úlikuz sé at greina, oo hafi |>ó einnar ti]^:* 
91 fall bœ^i orð, ef vel skaL En lil j^saa háttá? 
er vapt at fUma stU oro gagnstaðlig, qc er hér .fir*- 
ir Þvi tvm orö dregin til hœginda, en s^nt er i 
bessi vís^ ^t, er or^in munu finnai^ ef vandlig* 
er leltat, oc miin her Þat «^'1^ ^^ ^^^ iranisKiÍQ 
stendr ti] hóta, Sv4 er hér q,ve|þit{ 

17. Siki-gl>5|>ar verr 4ækir fljiStt vallcat skilr fyikir 
•Utt (fcarS hafi jar^'ar, frif-la [ravtnl ■•) iicvar 

)]llf-grand« refcr Iieiidir riu-SÍS tæair alsv^vat] 

}ieit kavld logo avldin; reiSr^glaCr fravmam mei^nii)^. 

Her er í fyrsta visuorþi «?& qveþit; stts ^ gló^r , 
verr'f sæiir\ sih er vatn, gl^ er eldr, en eldr oo 
vatn hatar hvárt avéro: t^ffrr,#œfír, þat er úlikt aX 
Terja 00 stekja. Aonat TÍsnoro er sýriSÍíW, si<ír5» 
hafit J<*r^i iiétt ^aX er jaÍDt, shani ^t er úslctti 
oc sTft Aa^> ^arþor; sær er haf, land er jíorð, en ^á 
«r í eitt fall mœlt 5j at «d ferr afhafi til jar^ar^ 

1) vell-brjót O, l) P"""" "• Þrim« f. 

5} ÞoAi'f O. M> i étt fnll ma!lt X. ff^t w >itt faH ttrit V< 'BÍlJtGAltHÆTTin. áS^ 

]þrí^ yíðuoro er stI* híí/', granda, "þai erljóstref- 
bvorf-mælt; oo svá reir, fiendir^ sá flytr bi-aut er 
T^kr f en sá stavcvBr er hendir. Heit, kavld, þat 
er ijóa orð, eo evá logOt afldu; logi er eldri 
'mfda er Bjár. Fimta orö er ará : fijótty válkati fljótt 
er |)at er skjótt er , válkat þat er aeiat er; oc svá 
ítíír, jyikirí sá er siilr ðreifir, en aá erfylkir aamn- 
ar. Sétta oro er avá: /ríþ, lae; fri^r er'sœtt, lca 
^at er væl, oq oan rawuU, sævar; racþu// or sól, oc 
gengr' hon firir eld 1 6]lum kertningum, sœr er enn 
sem fyrr i mótt eldt. Sjavnda oro er av3: rán^ 
jíið, rdn þat er ósi^r: oo sv4 rœsir , stavcvar\ sá 
flytr er rtvsir, eri sá beldr aptr er stawSvar. Atta 
oro er svá: reior, glaZr, 'þaX er Jjóst mtelt: oo svá 
fraumutit, mei^um} fat er újaíht at vinna manni 
j)~ama cþa, meizlur. Her eru ^sýnd í pessi vísu 
sestaa orotavk sundrgreínilig, oo eru flest olljús til 
rétz mils at fiera, oc skal {lá svá upptaka: Slls 
gl&S Þat er guU, sashir gnllz Þ^t cr maor: Iiann 
^>err sharo jar'þar hafi slélt, þat eru firþírt sv^ 
(leitlr' fylkl í Noregii hlif-grandi þatervápn, hend~ 
ár loga avUdit er maðr, er rehr hafldheit sver{jinu, 
þat er at befna líaiþu: fijótt ■célkat má þat kalla, 
er skjótráþit e'r, {lat siUr liann af ó&iþiaum, kon- 
úQgr heitir fyliir; ránsio rœsir stauofar sœt^ar- 
ravþala-fravmum-meiþum. ^etta heita en mestu 
tefhwrf. 

g^, þessi eru avnnur reflivSrf oc eni héf 
IiilAi feeri Visuoro, -Jþau cr relhvörfum er. ort, oc 

L.LiL,zLd.,.Googk" 338 B.nAGARHÆTT,IR. 

eru þau tvena í Öoro TÍsuorþi; oc er firir j^rí kell— : 
Ut en me^tu. 

i8.Bl(S«lreiiirfHUTkkatbJÞÍK fU IietroriierbvíUn') 
licMr slitnar dul) vitnii hollr |rainr rekinn fram>«n, 

[^skjöldr] enn akatnar forjir [en tiggjs lanr] icggjam 
. [skcirc harSr] Uka vail>a: «T«Ir brandr [dugir] grandar. 

liér eni þau refhvÖrf i örcro hverjo orci: heldr oc 
sUlnary oc dul oc vitni, dul er laun, en vitm er 
saiinan. En i f;ór|>a visuor|>i eru þessi : skelfr, 
harcr, tala, varþa. I Betta visuorþi er srá: holltf 
•gramr, rekinnyjra'mþan. I átta vísuorþi er avá; 
avalr, brandry brandrer elldz heiti: dugir^grarfdar, 
þetta. er ofljóst orL Hér eru oc arnnur Riáltavk* 
þau er til máls skal taka; svá at kella: blóo fremr 
vitni þat er var^r; en dul e|>a lauú slitnar et>a rof- 
.nar at hlavkk hdþiz, þat er orosta. Oc i avörum 
f jórþúogi er svá, at harOr skjóldr (skelfr), en skatnar 
taiavar^ ríki. I þriþja fiórþúngi er »vá: aXhoUr 
gramr lœtr o/ her ýram^an ^) fal hvitann rekimt, 
aá er fraoiiör er framarr er settr. I Íiiirþa fjórþúngi 
«r svá: at syalr brandr grandar seggjuntt en tiggja 
sonr dugir. 

95- þessi er hmn þríþí refhvarfa-lidtín 
19. Segl skekr af hlyn '-) hugtar 
(hvast dr'fa skip) rasU 
en favll oF gram gylli <) 

K. S. »g V. f. lálid h«r hr. O. hal látid her hr. Cmnar 
PáÍKta hefr lírifai hjá "M. of IieT iumin, t«K tJrir" Þar tf 
' heS if uffttkU þiJj«Bt mtiauigÍK ^fHr &iktimtt. . 
1) ^ínnig V. tn K. O. ttljt l'rimþRii ,U f«L })'htÍB O. ok 

hljn V. 4) Þ-Mi/ O. U, julli K. , ' BRAGARHÆTTIR. SoQ 

grunii djúp haU nima: 

aii ráii viS haf-hreinum, 

bi-ravat skapar flaustum 

(hraviih firir hilG Þunnum' 

heil klofnar) friS deiln ■>. 
pestti eru at taili in mestu refhvörf =). Hérereitt ■'') 
vísuoro i hvárum helmingi , fiat er reíhvörfum cr 
ort, oc tvenn í hvárum <), svá sem Jiér: grunn djiip 
hata unna, eun i enum efra belmingi er svá: htiil 
hloýnar friZ deilu\ ^essi eru at kalli en oiesti rtf- 
hvÖrf oc minnzt af þesaiiiu. 

96. Nii hefiaz en minni refhv'órf. Hér eru eín 
reflivörf í visuorþi: 

30, {ielir hlýr at ') ■láli, TÍndr reltr vá!Þtr bendir, 
Iiafit fellr, en svffr Þellí vefr recr á baf aneckjur, 

fert dvöl ^rrizt liar>a*) veír turr vfaa iÞjor^) 

fran mdt lagar glammi: várar f^air skip l-ýtn *). 

Hér er eitt refhvarf í hrerju Tisuorþi, oc ilest 
oíljós. 

97' þessi eru avnnur en minm. 

21. Liiog ') fri ec !■}>• teugilí 

(lá rda of tkat) geita, 

en avavrB of her herja '") ' 

hlj(5p st6S und gram RóÞa. ") 

i)6'S ÍKT ^úngra iIíctÞa ' 

Þraaitg rúm akiþat laangnia 

l) dibli O.' a) iUO.V.' 5) eru tviT 0. 

4) (aaaif O. m ttr IiTlrum K. TÍii»r» 'imai mir: i bTðni tir l. 
hTlnun sUd. S) ^ D. . 6) Hörda O. 

7) Þj>r O. itiiir U. 8} lyþa $t. 

'Ð} Ljng fri oc lyta O. 0g í aaitu l. gaisla. 

|o) STerd If. —bsrdiz O. kétntit rittart nir/< (mI' STard" of lier) 
Hörda Ua luida. 11) Ujdd 0. — uia gism M«day. Coo^If »4o BRASARHÆTTIRi 

ttíl Ixtr ■tyrju: deflir 
sdnti klavck í mar laTckvO. 
HtT er reflivÖrf í avoru liverju TLBtiOr|>L 

98. Í>e33i eru ^ ^riþjui 

93. Himiiiglæra alr^kr háfar 
binynn Skilja sog Þiljor 
lavg atíga ') vill lægit 
l'tÁtt fagr-drasil brjiíu. 
Lys-teiins niir IjÖmð 
(Iffir ár) of gram blíÞnm 
(nSr reckir kjOU klavkkvim 
kavldj eisa, far gcisar. 
' Hér eru reílivörf i hvánun heloiíogi) .j^ðsl era en 
tninDzlti refhvðrf. 

99. En er sá háttr er T*r kavllam tefhvarfa-^ 
hró^ur, 

ðS. Firriz bðticl mcd liarra 

hlnm ■) (lÍSr vetr at ramri) 

cn flanat viS la^ LisU 

lanng taka favílíí at 'gauogtt. 

Avl m»Þir liS lýÞa, 

létt akífaz liavll k *) réttd^ " 

enn 'kkál at sJsf g<íla 

gallz svífr tóm th fuUa; 
Her 'er í ööru (orOÍ) oc fjór{>a |>au oro ergagiutað-* 
lig em sem refhvörfi enda standa ei samaa, oc er 
ein samstafa millum þeirrai oc lúkas beeÞi ei eina 
tié. :þessir hættir er uú era rítaþir eni dróttqTaiJÍ^ 
ir at tímnV U. Uunstíga K. lög ikíjá &. «£'! fyttt k Htj U. *S{ d 
aj ^tnnig U. Llumr Kt O. 
3) Þ«*"'g £'• M X> hin O* ..Goo^If ir at héiÍdlagÍHn oc- orlia 'leng^: hér em arc SRin-- 

•tÖlW-i''faTeTJtt vi^orþi, 'oc ajþalhéddragar í g|>ra 
oc enn fjórþa, en iekotheEÍdor i fj^sta oc Þrjþja. ' 

100- iHveniig' sk^I" skípta' '^óttqvœþíini' hætti 
meo hen^íogMJn e|>a orj^ leiigo? StA fiém hsr er 
dunhmda. 

ít±. HreititjÖrnaiB s1<-'Kr Iiantv 
'(borri niir l'U at torna)' '■ —" ' :• 

■ (öij'ölSTíhe^ir bKrl brágna) ' ' —•■.':'. 

Vsgn'ngr 'flkipa Mgtúit: . l ■ 

' fúlk'-liömlh )!cfr frMnlfi . 
framlyndr, ví^>d^ gamlai: i 
(liínn er Iiclclr firir skot ikjSIðam), 
skjöldúngr bmiánn-aTldnr. 
Hír er þat málsoro fyrst í ötia oc enu' fjár'^ tís- 
^qrþi, er sijiarst er í ehu fyrsta ,oc trif ja. ' 

101- .feetía er iU^agt. ...■. 

a5. Ravft.geTr AvVlíngr jattar míls Vsna mil^íigj^ f>^'^<^ , 
(bvI TÍrti ec ívA) Crítmi; , (injðír h«tir svi) lieitaj 
favgn Cellir brim bragua abrúgs kcmr f v'al veiga ') 

(bjdr fúrn er >at) bonia; '(vfn kallac fal) galli >) 

J02. Nú er orczqviþahdttr: 
26. Fú* brýlr fylkir eisa mjöc trúír neilr ré'cká 
fen^ (brvgVr hðncl á'Venja) raun (ser gj9f til Ifrans), 
rán-)i«ga)K gcfr Bfnar ráS lá lof^ÚQgr lýP^ 

ravf («pyrr «tt at jöfrura): l«ngt.(v«c favcrr af fcngi). 

ÍO5. tetta er dlags/idttr \ '. .' I) lUújB ítaz nb i Ttigar O. strjlu k. í til rfiia t^. 
15 jdlflaí^. ..Cooyk" S4> .. ^BMAG^ItHÆTT.TX^ 

»7.:l«Valða mImt') erf ötíur IbTÍ^tr >i(.faef>aú* t{ntt ] 

reMid) til rMÍf faodw , .. JJííft "E j«rla-prý^i;*) 
ríks (mc kuV. ít ■■'ku)! , . .ftr»,(xar« »igIi'í'Oil' 1 til«). 
pér hefr ,iipp annat oc hit £jórþa,'vi9uor* .roef fullu 
orþ) oc einni samstöfu, ocleí^ír þatoic'árhinu fyrrá 
visuorþi, eD þær fimm samstÖf Ur er ^ eru t-pLÍr éru 
»ér um mí\. . pessi er hinn, fyrstí. háttr .er ritacraö 
^eirra er breytt er Af -dfáttc^yœÞuju.ihaelti .mcc fullu 
hátla-skiptt, oc hé^an fiá «ka]<Aú rita.'þarr grpinir, 
er skipt er dróttqTœÞutíi"lMetfí 'ocbreytt nlfc hljóþ- 
um oc hendinga-skiptt' ' eþa orþ« lengc', stunduin 
TÍClagt en fittindum ajíekií. ' 
• ^Oí; ,-|>etla er' tvUkel/L ". 
aíl. Vannb^Dga vfitti*) »ei)_dir .fann næ»t fylkir nnna 
víijiarkr [en 'gjöf (ackac ' • JaTl í'jr ") at gjor »lýri 
■kjald-bragi *) Skylja njildum] ' 'ttál hrisini, •tyij*r-deili» 
•fcip reiþií tn(t [bcil>á] ' ' ' rtórlaéti »ii ec '') miBta. 

Hér [erj í- iyrsla óo þrít^'a Tísnor! i f af er híttum 
sk'.plir, hér standaz ^} íilji clyllendr ivi nfler [at eia 
saniKíafa er í milli þeirra; þeir gei^a skjálfhtndur 
stuclar , . oc er hinn fyrri'sj upphaf visuorcz , en 
hendingar staadaK, seip.. Grst. En ef IruoiheDtling 
. er í þeirrr samsföTu, er næst er- hÍHiti fyrstu, ^ 
bregr eigi s\rfk\í\\enáA. 1) ÞaJHM> V. braiit 0. íkal K. a) frjpl ÍT, 

. J) siAt O. V. ■ 

4) veiti.f. vandhaliM veiti O. íanitit TÍ.iUf: Tann 1im£»-t»M 
tenda iífl TC,-i;i 'ítnár. hy kiiÚírkU d '■• 

■6) tjöUjr ». l-.lldur U. cg «r-* »ljra. 7} sá' ef K,fi « fí. 
&) atutiiir J««f U. ian. 9} ero hiu Ijiri f. D.,.i,zctibvGoogle SRTÍGjtltHÆTTtR, - sis 

103. þeísi er delthtndr Háttr *). 
S9, Tvter mui rc hilmi liýriun íiw* gaí fylkir hiiaisir 
h^ims-TÍster dtvistar,^ . . , fldn-at'frí in«r£dfrnr, 
liUat ec áaamt at sitja hallr vai' hersa-stilli 

iFimgilili rémillduiri: ' '' '* tfðð'l'iifieniiir -rjSlnrenniiin. 

Her skiptas Hstttíp. f ■■öíru"oc ■fjíirfa ■íísuoií>í,' oc 
rBEcr en fj'rpa saínstofún háttunum.' ".'.,'' 

106. ■Þetta er draugs-hdttr. 3o. þoll bjS ec hitmis hyjli , 

baíaá gr*iin. aiíalda, " 
aslcr bei'í á' t'vi íroVkk 


vi>-fol,tar nját wlíi ; 
van'áar"" mflrsra londa ' ; 
hýlr vartu OM lil itpjr 


>ílju Hiáiigiiia-ilja: ' 

Hér er eno í fjórþa 00 


'rili d»lg« r<-iiir>> 
j avcTO viðuorþi' ^t er hittum'skiptir oc ræ@r:liéiv-hm ^^aBamelafá. 

I) -O. k^T.éf Ulti ^ti^.ffi mtrkimi, tímáMgiti tttnfétmtSbii' • 
•Eu inwUuH Þeirn:. ^«r ^jUa ikjálflMBÍnr. : . D,q[i,zcdb.Gooyk" ' ■'ANNAT QFÆ^l. 

: 107. tNú hefr Bp5> annat qvEeþi: *j; 
jl. Stála 4irii*,blick* .staY«]tTÍ. od^x'),bU fcrla-)ailt 
■linngejSa samir miatuz . sTrbtjót né s|:a1,Þriótft 

(álm«~bifáæki aukum * ) ^Hárs saHunna 'J Ibrsntiir 

Yggi-feng) i lof Þt^Dgih: " træniiB) ÖíS'át slæra. 

Þetta beitir faragarbót ^). Hér sliptir hátínm,' t 
fyrsta oc ftíÞjt^ TÍ5Uor|>i: [her etapdaz sem first má 
stuolar, ^B heQdingar:&va «t ein samstola er ámilli„ 
>at greinfr háttuga ^ . . : . 

108. Þ^Dna hátt.káll* nenn riéAffndoí-'T). 

32. £1 Þreilz sksrpt of Skúla afim-Þreytír.bjií.sTeiU 
alc^a suannða lindar, aniallr ibtafBa') hra&ií, 

cgg Tart hvCss ( haví^Bm ■ }'iU"'>varB Jmi frt'»)fiina 
Lraes dyn-fcrunnsm ^ ) rnnDÍn; fram Þrá-bafni arnÍTf 
Jlér skiptir háttiini i Öþm oc fjór^aTtsuorÞi, standa 
I>ar hendíngar bá^ar sstnt nær enda, og lúkaz i 
einuiti staf>>] báþar, oc-w-betc ^at samiiljúoaDdi se 
eptir acra ''). 15 l«t er ort fr iim 3köU iarl tc Iieilir ft^gatbiSt lntÍT O. lan, 

V- ''■ tí'" •''■a, í8 AáMriun </■'/> itliir bragarhitlr i f, dtauE- 

Iiendt AyJ Cuanari P, iiaa géfir nmit Qnátn/aTa* initiaum leltrf 

i.lmit n»Sn. 

a) álfa b. auiii.n O. j) Od» O. 

4) iiltavnnu JT. saltunmiin V. 5) Ȓ. 0. P. 

6) 'l. O. þi iitr húa i itáiU: ak i«dr sú samttla háttiua, v» 
ucst er hiatu fjrslu. 

7) tl. O. c* t'. ktUar þeaas hítt Udhendor. 

$3 >'■"■; O- ^- hrönnum JiT. 9] ilitaini Oi 

10) toUr O. Valr U. H) «» O. fct U. 

ii^ í einn hlj^tsf IT. M Þ'"' "'^ '/>" **H ' JC^ 
13) bátar 0. D,q,i,.cdbvGoögle ^ÍtJÍO'AltBÆTTIlMl lA^ 

■ ' tOS^ fieMÍ. háttr w kallat «^/ÉrtE ; " 
'33. IÍ& Tirt ^áb.Bl YiOaoBi 

. •tnauig, ') 68 ttíU í ^ín^i 

fjás (tnk, liíSa ftaia meiki: 

lu-BuV of hiJmift bróÞsi 

bvðts egg frÍÞar t^ *) mg^ntn; 

spi<5t nÍÞa blá^bílR, • 

búaiidm«nn Unto (ar leHntL 
H^ er hátta skipti í Öoru oc ijórÞa YÍstiorÞí, oc ^ 
|>ar eÍQ sftmstöfuli flett í, STa at trter erii sij^r^ e^ 
aulút þTÍ leogo orQzins. 

110. Náer jffa^þa Aíftír: ; 
24> Flaust b)^ fiSlu-tceygtiv kc»t rak.Inlmív natar 
fagr-ikjdldoÞtutam ■vUiim, harS^sTeipadaztaB ') teipmi^ 
lei^ ik«r, bra^nínjs br<^ir ... pjtír klaot viS íi^aui íjabt ~ 
fcjirt-veggjutnstu reggi: *) J-áng-talfuSiaau lúngi. 
Héf ^ptir háttoia í ööro oe enu fiár|>a Tisuorþi-^ 
er hér aukit bœ^ aaiDstöf^ ec fuUnat orofak , sem 
. bíxa^Zit,. oc, eptir Íá; samslgim^ eru þrjár ^sajQstÖlur, 

ftc,,ec,íétt dróttqvffitt ef hwi er -or-tekin. 

ITf. ptsú' háltr er en forna SkjálfkéndA f ■ 
'•áS.'Reist at vágs-br4 vestMi stöek ös'J cp bar black**) 
^BTt^siiBfr -bar ^) fj«iT») - ■ brtms firit jíSi^, »t grimmft 

knt.flutr Jii% Taltiv .. , IiciQ&ld húiar ■víilíu 

bjálmt^r svölu stýtí: branii Ii8 '-) báaadmwma.. 

Hér er skjálfbeot með aþaUiendíog. í I>nf>xa vísa7 I) teid O. xeÍMtf. í) jtíing IT. ttog <X 

5J vin O. tpilr raMalipi ittftiétnUgu. 

4) híeggi 0. U, j) þan'iis 0. f. harils«ip!iíaitan JC. 

é) barí K. 'Si. . , 7), tiiikr vtin .K •lo»r otc ÍT. Stockr <ipx í«; 

l^ baeka C. 5^ s) ^aon rád X. IsaiHiUd t/'. braBDUt Si. ■ D.,.i,zctibvGoogle orþi i . hyArum-tTeggja helmiogi :«o, tt- ^rr sem 
drúttiivíett. [þMiaa hitt ímn . .fyrst Veili <); þá 14 
hanQ i ntslceri AokijTorOi komifHi af «ktp9 broti, oo 
höt'þu þeir íllt tit kTæþa oc vecr kaHt: þá orti hana 
qvacþi er kallat er Qviþaa skjálflieiicla cþa Drápan 
■teilausa, [oc qveþit eptir Sigur^arsaTgu *). 

112. Þetla er ^rlh*nt fcaÍlat: 

36. Hiúti hvaU ^i er rciitie 
.IierFtung 9Jðc laung vctUiifig _ ;• 

■amÞÍ f<'lk cn fravmÞus 
^ fulUterk lin'ngferk ^■mi.verk: 

hönil lec herinun*) reyndis 
hjörr k«11dr*) rilvall(ír matintríilIdF 
' ejji íri ce "breílt bjfié^B ' 

t. brágnltilí fyMcÍBg'ítóS plag. 

þrennar a^alhendíngar erii hér í Öom oc enu fjórþa 
vísuor, í, 'oc lúkaz allar eiani^,' oe - fylgir samstöfun 
firir hverjá. 

113. Nú er htnit djri hdítr: 

' 3?; Vann kann virÞum btuina bátt Þrátt') barlía Jftar 
vald {tjald höriiÞ ') aMar ' <Iir«rií; auS jSÁitT rauíiim) 
fer!S verÞ fólka berl>i *) ^ [þat fi >ei^ill, ■kalpa ; 

fj-vt meit, (£/) er t>il k'ctir: tj^'S} aUSíS ■r').fraiii[bj^);a]. 
Hér eru i fyrsta [-oc þriþja víSfUH-þi "^y tvaer aþat* 
hendingar Aaut i upphafi, en hin |nrieja at-'.3uBtti 
vio eoda. ■ . • 

íTVorraldr Vílli V. 

a) .1. U. ,n o. >l. þ./ '.lU frá f,,ré mtAl,„^fmrÍr-ttí-im 

3) iivrriiim O. h-'tjum pl honimn 5. ■ " 

4) tíHa rt..M.sII, v4dr S. 

J) líörundr O. U. ■(,) hird! O: •# *(»« KMt. 

7) .4 í/. : B) hrítt &. 9) of «. nm tí, ' 

' 1(^ TÍMioiii) ok iiverjit í i^pliafi 0. ; ^^ .vCooglf 58. F«r«i; mtirwíylkir ityijt, 

trciaKhtt^Umf é^wckiian, 

.■VBlta taka ví»« Twkjt, - 

TiSaf BkrðM-ct ÞAbifjKt. 

I. ..- -;-,. «ip»jÆ^'ja;-ííir ');btípii«::i • ■. : i .- : . - :í- , 
aíTiDuni ÞraTman í byr raTinnittin, ,^ 

Iialca,.^4l'a, h>'Bnnir>btaTcilíuii)., ■ - 
hliVar míVar und kjöl raiSjri *) . . 

;114. feessi táttr..er lallat yiAí-jEíí: , 
Sg. Oc hja](lr-):eiran,).b(Sru hjaldrt J^á .«r hiluúr foldar 
' lH]tdd-itjcklan,da mjklir iu^dýriun ^af st^ri '^ 

(BiortSíl^tu' kni tUBtf _ [ógn-»TeÍlir fer olli^iij 

;M.'lin-)il(úrar,dy.n). lijíInjjK*) jarldóm cayfugr [sóma]. 
Her gkiptir liá(tuni;it fimta vísuorö, oc lei^ir v IjTÍ 
prþi máltac af fyrra vísuhelmingi, op dregz þal tís- 
npro. meo , hljócfylling mjöc .eptir akjálfhtitidii enoe 

n^u. . 

115- þessi h4ttr er io.l[aX.'greþpa minni: *•) 
4o, HTcrr fVcmr hjaldr 7) barra ,J 
hTfrr ér mælliign'ui ferri »), 
.■ ■ hTerr gBrir barpp at ttcrirrl, 

hTcrr Háita »v!& at ÞTcrraf , j) »yiiir V. tnarK. , 
X) pttit irUdi fara V. Sl. G. Un lii 

•MJM itriitUtiai VB iféfirdina oj 

fjrri iéHtÍtnm, m O. e; SkaU-iltt 

ái,J*r*ttd ina íiiniia ■■*( ifiir Jtdjiiv Lasi'óktr .t. Q, liKr 

ttnmil mid t"' 1" ft'ÍM., uat A. og V. kr.fdu rii ;;. <ri-.- 
'■■ ■4it. Of hifir parepiir Þ<(m: Hér eru t>riiv IiBiuhiisnr i vwu c— 

di ok ikoÚieDdeD þridja bendingia ok l'ylgir sanutiifa liTeiti bi'. — 

lagu. Sláliair. ntfnir 'pi.á Velahiiitur al, Trölla- báttur , ; 

htfir m»it tftir intmi paA i^vcdi, sem þeiai vúa ec ( bit^TÍdan 

■kjitfliawia, crn kír þfjaE Imqdinjjar •. «. /r- K, kifir Kltupii yfir 

^td fyrit, m iUmh k ^ai tk-ifid til Mra iiinAii, iflir Njoli 

aldurs «, J. fr. S. íefir láeri «/ trí. 

B) hJBldreÍfcr g. 4) f,aln«.r f. 

6) liugsixrum gnf f«ri O. liugtsram (-rafbr) gaf •tari [T. of «11111 
- í*( re<i; f,)U. O. V. 7J hildi Q. U. 8j Iwri 0. a: 

InriiTJ Ciana. /*. íyrri U. a: Ijxrii atf f j nfÍBa. .vCooglf 9Í^ : 'SR'AG'AR-B'ÆTriIÍi 

Telfb.fcvitogi Iija14ri/.. ^ 

bann á bavpp at, s^am, - ; 
luDB vélir..*) bliq xpatuMH, . 
pessnm bætti er hmytt tú ésótiíf/iai* báttar .m^ 
oríjum ^). ' . ■ i ■ ■ j ■■ 

11& Nú er lá' bittr; cr Tcr k&Tllaia íé-^ 
hendor. 

4i. Velr ítP-hngáSr ■ýtom ' li)8r«' vffl rjáír at rtíi 
Ot^-gjÖÍd jöfun' snottnm, Teifemálin'r 'Gnfta héi%sr; 

opt lielir Þíngs lirír ÞrauDgvi TÍjfs ct breýtt at hiBttís ^ 
Þúng-farmr Grana'spT^iÍgit: hvatt hifldnga-Aatli^ 
{>at éru licbendor, er hinn Mmi ■taiE'r steodr firir 
líipndiiigar, oc þá er rétt ort líöhendr háttr, ' At i 
av^ru Dc í hinQ f}<SrÞa vianor]^ se. öddhendíög oc 
sicothending fTÍo þaef heridíngar, er í fyrra i) tísu-; 
orþi eru, oc rerþr |>á eian uppha&stair aUra þéirrv 
þriggja hendínganna *). 

Nú er sá háttr er Taer kaTllani rétthmt ?}: 

43. AlranÞsm dtífr anÞif SQJallr letr i fit falla 

6gn rakkr fírum Blaclcar lágr-regn jöfurr ÞegnniV 

Tcit fc hvar') Tala á reitn %. (ógn-'Býtír ') verr ýtiua. 
Terpr hring-ilropa inerpir: «rm) MaTdallar hTanaa. 

-Hér eru aþalhcndíngar í fyrsta 01; ^iþja TÍsuorÞiJ 
«n gætt at laka or skothffiador. - 

118, O hUkur U. Wikuw a a) velnr. i' 

3) O. JKiir vi'ií; en fleitir yTkja !•■{ œed Uttnm fantnift, 

4) iKelÚ I/. Iixili 0. ^) Þ'is'r £'■ 'einu JT. 
6) O. j/. þtiíu /í-J mtrkina. 7) detthent 0, , 
8) þ«i»> Ol U. »g CH. Ut. 60. hwit JC. 

Sl) <iga-lljmin 0. egOl, 4miti métfmiÍBaii- V- og X. kMft ignSj^ ..Gooylc ■BRAGAnHÆTTin. a^g 

ll3-'Enn er ik liátti* er vær kðUam inet mínní 
a^alhmda, {lat eni akothendoi' i enu l'yrsta visu- 
orþi i báþum helmingum, svá sem hér segir: 
43.SamÞuckjarfremr savckvi') fíí-stritir tná Frópa- 
■nar balilr Iijnrai' áldir, friíí bygg-IIþl lryg;'va, 

■ gunn-hættir kánn (írdtta- rTÖlvinjaíSr hylr t'cnjit 

^irífi") lirð^á.akfpta: falr meldr alÍnJ) TcMt 
Eaiaiiiiiií alhende er f>á rétt ort, at haldit sé tísu- 
lengo^sanianj eil ef beitní er slcotit i fulta alhenda 
svá at skotbendor »h f>ar aumar efia allar í tísu^ 
orþí, þá' er þat ei rélt* 
119. Nú er alhent: 
44.^*^3018 skotnargramgotnoui llcrrjstV t>er« havlÞar 
gjðt aanna2 rávf*) tpnúaat' hag b'l^) lagar slála 
m^-itiklir VeilZ inikla *} frit>az ifaldatt viV valdi 
mann dýríÍrvdiMl'^sk^rí-ai'; val-Iaiidz') svala branclat 
Hér eril tvenmu' aþalhendíngar i hverju vísuoi^Í. 
jþesái þyckir Vera fegrstr oc vandaztr, ef Velprortr, 
í>eirra'hátta ét qvœfii eru ort eptir, oc er þá lull 
klhendíDg ef ei fianx í : at^ ec, en eþa þau aniá orþ 
er fieim fylg)a> nema |>au standi í Kendingum, en ei 
hafa allir menn jþat varaz, oc er ^at firir þ¥Í eí rángt^ 
§om qváo KlæÍDgr tiskup: 

BaS eC aveila glaS'Gcitii, . Jravgnu heat á la^ ImIo, 
gavr.er i9 at favr tiÞ.uiu, U^ lýtri enakrÍS uýtum. 

120- þetta er stam/iendr háttr: ■ Ij SaDiÞyckjar fr, #öctnm tf. 0, a) grottu gná dn'pt O.' 'tg 

- tirta r,Öívii>}a; tn V. htfir 5cíWÍn;at. 3) K. ijnitt ad Aj'« alin. 

(■ O. fMÍr p,iu tTÍntí >*i) na't iptlr. b>d «c .vslu. 4) reF [/. 
&) mikkr O. Olffi. itt. 61. vear miklar O. ■ C) iauan V. 7) kag 

IiáU ". O. 8} vaudi Z/. . . ..Google 35o SRAGAHHÆTTIlt: 

45. Lxtr niidin brot brotna armr kai vi8 blik blikmi 
brafDÍiigr firír scr brínga,. briuilaiidi viÞumraDda, 
íi trkr íin'r >n<.-n mciiia I>ar rr liÖDd at liS tifnaT ') 

iDiett oríS of aik iiettir: ') )ý-alöÞar berrglúþir. 
Hér er i fyrsta oc þricja TÍsuorCi tTÍgre^it at einni 
eamslöru, oc Iiaft pat lil Iieodínga, oc firir þrí kavUum 
Tær þettaslambent attvíklypt ^) er til hendíngarÍDnar; 
«c standa svá heodiDgar i orþjnu sem riöhetulor* 
121. Nú er sá háttr er samJtent er kallat! 

'40. Virfandi gefr virÞam ^tandi fremr -ýta 
Tci—bál 4) lifar skerja, au% tæ-fmia rauÞnm, 

glcíSr vc]l-bi'}<!ti velltiai íar er iiiilttiim gram maili 

verÞúng avar *) (ijngiuti: inar-blakt-skipeiidr Þacka. 

Hér eru fiær hendlngar er vær kavUum samhend- 
or, því at þeasar eni allar med einum stavfum, oc 
eru i ayöru oc þriöja visuor>i ev& settar sem skob- 
bendur í dróttqvæ|>um hœtli. 
123- Nú er iþurmcelt: 

47,'Seim-Þrcrrir gcfr ■eimá baug-atavckvir firemT baa|iin 
aeim-aviT liÞÍ beima, baug-grímmr b)arar drtBga,'} 

Iir'ng-niil(1aní)spyrccliri'ngum viiSr gull-broli gnllí 
"hriug-skemmi brott slíngo: gull-liœttr skafa fnlhn. 

Her er þrim sinnum haft samhendingar, tysvar í 
fyrsta oc firicja vísuorjii, en i avíru 00 hinu Ijórþs 
er hatdit afhending aem f dunhendum hsetti. 
123. þessi háttr heitir hlifat, 

48. AnS-kcndar *)verr aaÞÍ auíS-týr boga-nanÞÍTf i) inaet o.uin t. fct!r O. natorií of *. f«tir £>'. 3^ Þríat li.viJ I. 
l]dn» O. 3) ivitylpt U. 4) yerbila K. 5) aurar K. 6)liriijji- 

milduTo O. og i axita l, bTOtalngn n.bTott þín^iU. 7) draugum ^. 

8} Þdnnij í/- f K. ijaut ti U/t audkeudor, la 0. •udkeiidiuii,>S 
ttr'ta boga oauda. i,z.d=vGoogle SRA GARHÆTTJR. s5r. 

ÍBC eí «uíS-TÍÞuin aufit heiS-milMr ') jafurrrciÞir, 

au^s í gulli rauÞui Terr >)IieiíS~fi-avntuSrbeiÞar 

liciS'inQauuai byr Iifíþís IieiS |jöf rala leiþar, 

Her halda samhentjíngar of allan \íiiilielin:hg, qc 
faka meo aþalheadíag eaa síþarri i 'öþxa. oc eou 
Ijórfa Tisuorþi. 

124. Nú cru þeir hættir er siúfar heita: 

49. Hjaldr'TeiAmir tckr QilUi Hi'ÞÍns-uidla b^r liv^la 
(hrliigi- breatrat gjiifjfcsta'), bjílm-Jettandft QcsEuin, 
hofgr nni] HaTgna-mejjiU- inoFS-aukian íiggr mæki 
hcrs-TaÍdaudi tjalil: tnund HjaStifnga-e|iruuil. 

Hér er jt íjórþa vísuoro stýpt) oc tekia af aani.<itafa, . 
•r í dróttqvœþum hættí skal setja ined headÍQg. 

125- f *íS3Í _ec meiri síiíjr: 

50. Yggi-driSiar rýfr eiui Jc8-Teggjar svífr J) glugga 
aTld4) ntúíS- scTa-tj£ld ) gless dyu-brimi brcss; 6) 
glóS ítöckr í baf Hlackar hvattr cr hyrr at slétla 
hugtÚQs lYram brúa: hjaldri gnaptucna aldrs, 7) 

■ Hér er sl-jtt annat oc it ijórþa visuoro. 

126. Nú er hirtrt mesti stúfr. flér eru avll 
Tísuorö etýíð: 

5i, Her-slefnir lætr hrafn vilju-borg í") en vargt ' 
húngra í) fuU-selSjaztúngr , Tfg-ííra klirr grár, 
il.»portiat gctr 9) aTrn opt solgil fær ylgr 

alIár-huMitan haus, (jöfKrr gú»r vill «vá)hl^«. 

Jjessjr hættir er nú eni rilaþir oc greiadir i þrjá 
staþi; þvi at menn h^a ort fyrr svá at i einni visu 
var annan; helmingc stýtír enn aanarr htlmiagr heldfroeto U. s) r«nr O. U. 5) flesta V. 

4) ell U. 5) gefl 10 ;!;r syiiir t>. -6) 6''=" <!■ •>''■ hraisi. 0. 

7) alldr. »«. 8) Húnsr u. U. 9) iatr 0. loj t«iíií O. f . dorg Jt, D,q,i,.cdbvGoogIc a59 BKAGARHÆTTIR- 

t vístý fír, oc rru ^t IinHaraTlI) sá er hinn þrií'í «r 
ahl^ifr er, Þvint hcr cru avll vísuorð st^'fíií 

127. ÍSw atal rittt þann íiált er siotheiidr 
hcilir; , 

52.!;i;crskjðI(lúngsnilSrikiiiiini, geysa Ve fyrir yh* 
íkoiit ilarrnl'ar lyptaz , Tc5r ■tBDiig>) atl.^ymGLÍngnJi, 

)iriii<Ir Ktniiif;íiia gruniÍBri) •tytk ciu miít nmi mcrkjnnt 
gl^'gg aí tTíckiiiiiii tigg]» uidlnis o( ítrsu 3) Lilmí. 

J-Jér eru skolbcnður i Öllum TÍsuortium, en anaat 
eem dróltqvíef'r hállr. 

128- Nú er ei h&llr er Yfer kávllum l^hendor, 

53, SljiSii vciiít at stasrft harri »Ittr *) f livcrri 

flúr virk diiitii (;c'irB, JJjaiTauda'favt snerru, 

halda kann nicS Ilil<li fulla Þar lii fyllar 

lijaWr-t^'ruiiil sie folilii: IjallTsrgt járu-toJltr, 

I þessum heelU eru lichendor meo tvennu m&iif 
en acrar á Jiá lund at viö ^) ena fyni bending í 
fyrsta oc Þrij ja vísuorþi ... 

129. Nú skal rita íi hállu er íornsláld hafft 
qveþíf, oc eru nii eetlir ^amaPi I>ótt þeir hafi ort 
sumt mec háUafavlIum, oc eru þessir h(eltir drDtt- 
qvasþir kalla!irí forpum qvæÞvm, en eumir finna* 
i laiisiim visiim. Svá sem orti Jtg.gnarr ionút'ff* 
Xjocbrók meö þessum híclti: ^) 

54. St>'lratSli.vpIar-veíri IliliJur hlemmi drífa 
en skjaldagi l-alilaí; 7) gf livilum I) tiavmrrtan 

i) GBnflhir OUfi. th. jn, i-) þa/..;,, I^. tlÖn- O.t, > g. 

liti ^ad <(kh slröng Otaft. 5) ilrnr K. 4) skilr U. 

M O. ,1. .nli « V, .1. vi.i. 05 Hir ulr ,..' Þ4i ^Jr ,«,»»a 

.Sk..t4H-hrBi. itJ ierr 0. mH!<i rarri r-da'i llttr. 7) ikjÖlW- 

Ti;i liíillcliií C', og i BiLnt l. Jileiml V. hlemaú U» lilenmi O. .vCooglf S R A G A R H ÆT T J R. a53 

en i lœfii fTciU •(•■jBr alda-vin ódáa 

at ívMftogi fcrtar ' (tat ti- jarU incgiii] inarla, 

ílér er í fyrsU oc {irif ja visuorþi háltlatissy enn í öcr*- 
M 00 l)ór|>a acalhending»r; en havfutslafrinn stendr 
svá, sá er qveþandi rœðr í.öOro oc euu fjórþa visu- 
QTþi'f at þar tr firir-setí aanisfora eia eí>a tveer, en 
fLt ffvcra sem dróltqvætt. 

igO- Nú skal rita TorJ-einara hátt: 
.f^. Hver Msi jörra-Qpgi ') atendr af stála-aliúror 
jarl fjölvitrmn betra, ') atyrr <j1íií1I Ganli, 

'el>a gjarnara at gra:Þa *) >d er fólts-jaþar foldir 

glym hra^Sfeldan akjaWa? .■ ferr síg-njörÞum varÞa. 
Her er í fyrsta oc þriþja vísuort>i háttlausa , en % 
•VfVTQ oc íjórþa skothent oc rioheqt,' i) 

151. Nú er Egih hdttr. 

56. Hver lUi blóÞi byrsta f ) gefr ójilriti nndir 
beni ronS-iylgjuin ylgi, egg ný-bitnar Trtni, 
SemaaÝi st granir of-gildi berser 7) Fenrís iiljap 
gaf ð) dag œargaD vargi: framklij loVnor rotna. 

Hér er í fpsta .oc t>rioja vísu-orþi háttlausa , en í 
avcni oc enu í}órÞa acalhendíngar oc riðhent- ^) . , 
132i Nú er Jleins-^kdttr. 

57. Bílmir bjáltna-skúrir hrjiitá favftlr askar, 
hertir sverti roSnn, hrynja bi^niu-spángir: 

1) oefÍT O. xgt\ V. a) forritriim inarU V- Vj Painig O. 

U. f.aip», K, ae (ii-o faiinbelldan O. turÞsrelliUn U. >}»t>al- 
hendíiig oli riilheniliir O. í>) liyita U, »!• 'ihm yl;iíiir. 

6) }>■*■;; O. SiiUHÍr. grád. K. Ú. 7) finim r., O. hanu 

tdt liír .r V. 8) O. ittr ^tna* háii tpiir Fltit'lii'i la U. 

tf &iilJ„Ír. fylgi, iSmu rid »m K. Htr tru »g á,i U.G. tt'.irat- 
lar í fír því aiiri pU[ er tftir i U. a^ iru þarfl uppirt[taT „tr 
mn-nimyndir tcki af tiaii-rlig.r, helJr Atjir ,irifl,ri,» ti-hrirmtgit 
tcki kemifi lil ptii di Ijúka rid. Et i Si. hefir' eiahrir Uit *id 
ír S. í*l um réKladi, D,q,i,.cdbvGoogle «54 'SRAGASiHÆTTin: 

bnyckja Hlackar-dd«r mnma rímmii-g1(l>ív 

IiarÞa avarÞ'r-Iuidi , Tanda-];i-and of jarli. 

Hér er sráiarit beadLUgum sem í dróttqrœþum liaettiy' 
en liendtngar eru settar sámau í öndurjþu TÍsuorftU 
133. Nii er Braga-háttr. 
1%. Br til bjálma-byrjar tji kiid g»T7i firir gmndit, 
licrjom ítyrjar Tæni, gniidar ■) l>uiidar jaÞra, 

Þar Gvá at jarl ttl Ógaax cr tkalna-vinr ikjaldar 

«gnir (ogDO sverÞÍ: tkyldis gallJr at rrrmjo. 

Hér er í fyrsta oc þríoja Tísuorþt it siþarsta málf 
oro haft til IieDdÍD£ar» en missir I>es9 oröz ens fyrr=' 
■ er gera skyldi skotheodíng, en við þetta hending- 
Ar-oro eru í Öþre óc eno fjór{>a vísuorÞi hending- 
ar 00 er þat Önnur hending skothenda oc liO .. ■ ,. 
.onnur aþalhendíng . . . fyrstr, en þessar hendingar 
er í öoru oc fjórþa vísuorfii eru, standa seni i fleins'- 
hætti. ViJt>a er þat í fornskáida verka, er Í einni 
TÍsu eru -jmsir hœttir eþa háttalavll, op má. eigí 
yrkja eptir fyí, þó at þat þycki ei spilla í fomqvseþQm. 
134- ^ú eru þeir beettir greindir i þrjá staði 
er limbiabönd heita. l^essi er einn: 

59. Hiilm-lestir tkcrr >} Hriitar 

lire^ avld Sigart-veggi . 

gramr l«tr ( byr 3} brj<íta 

branndK ImigÞili rannda atraadft 4^* 

stál brafna lætr stcfnir 

styr víiitl oF síc Þyrja 

>iggr at Gavndlar glyggvi 

gngn ?) oddviti bragna tagns. 

i) trundar O, SkáUuÍr. l) »ketr O. SldUah. 

]j böd témMifUr. ' i) «tauda ut, i) gán; X. D,q,i,.cdbvGoogle :B a 'AGX RHÆT TIK: a55. 

Hér ér í fjórfia Tisuorf>i í hvárum Tielrriíngi aubit 
«?aIheDd{ng meo Iveini sanistöfuDi eptir Tisuorð} ea 
at Öoru sem dróttqvíett, 
' 13S* Ná er it meira limblabantí: 
60. Aln^dróíar •kylr ísa «Iyrj3klB kiiít síiklír 
Ít Deít megin bára tára atinn líiom Jegl vcnja benja ') ' 

fcann letr bnu á ^braTnnnm Jsitr ilíllir favr *) fylla 
bjálm areljl jsrurr gella fella íó}k fiuaA bjarar lunda ánda. - 
Her 6ru tvenn kimlabavod á liTÍlrum helmíngi. 
1 .lg6. ^eBú era ea mesta kimiabavnd. 

61. Hr« Ijiíinft-fellr 3) brími tínu i 

bár yex '*') of giam iiira ára 
froít nemr 5) of blyn ttristar Mistafl 
berkaldan Þravm akjalilar aldar : 
gull~*endir brjtr grnndar hrnnðar 
fannTegga <) atöfiua léggi breggi 
■(^kn-Tallar apyr ec aTelli eUi 
t\í akotnar fat gotna ^rotna, 
Her iylgtr hvei^u visnorþi kimblaband. 

13?< Nú skal rita hrynjandihditu. ^etsi er hij^ 
fyrstii 

62, Tiggi an.'^r i ^gnar-«ru T) 
(und-gagl veit Þat) 8 J aátnar-ha^ j ■ 
Yngvi drffr 9) at breggi blíl« 
tjör vélir Qör ' «) brjmju-eli: 
Visi hVItlr ef fjörnia-foldir »«) 
(fdlk akiptir svá boga-driptam^ 
skúrnm li^slr of bilmi IiraBstan; 
hannz fregnum styr) Mistar-regai; 

O leSSÍ"' 'wns bwn» O. a) fraur Æ 5) íeb 0. 4) ng lli 
5) Te.ir «. 6) JC. nmiii *d hof* gwmregs'- 7) íni O, 

í) uBdsaglt reit tTí *>■ 9) dreif » «»« Ui&r $u 

K>) lör M, ji) loldw. II. 

D.,.i,zcdb.Google 956 JÍRAGASHÆTTIlt 

Hcr erit fyrsla oc þritja vísuorð aukitframantireihi 
4aui3töruiii til hátlar setaíijgar, en ef þær eru aftek- 
nar, þá er eptir sem dróttqT*eJt En or öcro oð 
íýórþa visu-orþi má taca m^lsoio þat er tvær sam- 
elavtur Íy1j[jat en fioita oc eq sétta i visuor|>Í^ I>á 
et.þ^t oro QC' dróttqvætt. I brynhenduoi báttuin 
' eru optazt átt^ .samatöíar. i irisn, en keEidíngkr oc 
staidðkiptt' íara sent 1 dr<ittqvæþam hætti 'pcitA 

158> ;^i^ 4ksl sýaa 0010 sktpua bittaona} er 
þesaí facyajaodi köUut tndUt^hátír: 

63.8141» luMidí atcjckvi luniluia 
t., 'tyrjar TíliJi ra.Yt>u fallda; >) 
Teckar af^rÞa rcM til jai-Þar 
- tofrnn bartt busUh fjarÞar : 
■ oilditni r'endi cljan .strand . . . SJi , . 

-jU lerÞar brfnga-ikerÞtr , 
Lilpiur stierÞi hySwa iTerÞí 
hcilH-grundar OK^-undir. 
Hér eru átta sainstölur í hverju visu-orþí^ (bhf era 
hluthendor í öllum orþum ok fylgja Ijórar sainstöfur 
hverri henidingti ^),'ocsTáfars-9kóthendor oc acalhend-> 
íngar'oc átáfaskipti sem í farynhendu, 
139. þessí er einn hryahettdr háttr: 

64. Vafti lítt, er virtuni mætti, 
yFg-rxkjandi frani at sæbja , 
skcrÞir géck 1 alcúrum 4) QlBcliar 
Sköglar-serks fyrir rodnum merkjain: 
'ruddiz land f), cn ræsir þræuda 

ItibbánguRi 

1) Bt f>M> O. at balila SÍáUuír. 3) itraDdir 5. iKíl^alr. 

itraDdir O. AirÍT nteÍMlir. 5} raatar i O. SkiUulr. 

4) bttanig O, ikutu K, 5) Ilnd O,. 

L.gL,z.d.vC00glf BRAGARHÆTTIR. 967 

Ribbúngum ikóp baoB Þúogan, 
Gnnnar skant tind Gcra tótir 
griinseltaiMijiliutt-kletU >} 
petík er htyDheXida óbreytt *). 
140. fietta er draug-hent: 

65. Vápna-hrj't vellta náti 
vægÞarlaUf reigum bauti , 

' bilmir lét LSggnm mæts 
" lierÞa-fclett bans verÞan: 
fleina-landa rylkir rendí 
. iJSrnÍB hl'Þ me^ia skÍÞr 
(avflujjt sverÞ «y(ldi 3} fyrÞiim 
iafri kent) holdi fenta. 
þessum hætti eru tíþaz sjar samstöhir i hTerju vfaa- 
o.rÞi, hendíngar oc stala-skipti aem í dróltqvæþum 
oc ef hér er ortekin ein samstofun fyrsta eþa f>"ÞJA 
Ytsuof'þi, sú er stendr nœst hinni fyrsta, þá falla 
hljiiþin avU sem í dróttqvseþum hœtti. Svá má Oð 
ftftaka í öoro oc fainu fjórÞa visuorþt ena sömu sam- 
»tðfun,ocer þá jiat dróttqvœtt.[oc verþrðumt ei nijúkt *), 
141- þenna hátt köllum Tser munnvÖrp. 

66, EydJt úthUiips-mavnDum 
ftr hertogi spjötam , 

■úngn stll of stiUis f) 
{■t<j% ylgr ( val) dðlgum : 
hal margan lét havfÞi 
bodd-grimr jfifurr skemra; 
■vá kann riii at refia 
leiíSr oddviti ÞJiÍÞnin I hjaionkl. O, 1) tl- 0. }) »IInm nttt! oðiH K. n O. htSt 

mtátaafjrif ffTÞun. 4) ok bUnijúkt 0- f) ifÚU 0. ..Goo^k" 258 BRAGARliÆTTJR.^ 

Hér cr Iiáttlausa í enu fyrsta oc lírit^ja vÍ8uorí>i, 

ea í a\cru oc. enu fjórþa $kolhcQf]or^ , 

142. Nú er «á háttr er kídlat er háttlausa. 

Í7, Oitac a»]il at minntiiii ,»ílz hnj'a rcg né voHixn, •'-) ■ 
Tli Cr iiirraniazt vissac er vci'þaii 'J oijc lctti, 

of siklínga snialta á aldiii irigr orpit 

mtS scx togum hátla; (oss et'Þat franii) jöfrar. 

I þcssum Iiaptti eru öngrar lienilingar, en slafaskipli 
sera í dróttqvæí>um liælti. Nii eru saraaa-settir í 
tveitn qvæþum sex tigir liálla, oc umEram þær átta 
greinir, er fyrst er skipat drólbjvstcum hætti meo 
mátsgreinum, þeim er fylgja hteltiuam, oe eru þessir 
hœltirallirvel fallnir tii at yrkja qvæci eptir, efviH. ;i:v,.G00^Ii: 145. ffú sfcal uppherja it^ þricja qTæf>i, Jiat er 
ort er eptir enum smæruni hátlum, oc eru þeir hrctt- 
ir t>ó margir ácr i loFqvæþum: Hcr hefr upp tog- 
drdpu lag: 

68. Fremstr veiS Skúli, meirr skal ec stærí 
skal-a lof dvala, ' atyrs liróSr fyrir 

scm ec mildum gram (fcærr var cc barra) 

nitei^ fjöl-snasrta:) hers') gn<5tl bera. 

■Her er i öðru 00 í ijór|>a vísuorþi íjórar samslofur 
' oc .trœr AþaUiendtngBr, oc syk aettr haviutstafr sem 
■ í dróttqvæfíu; eo í fyrsta oc • |triöja nsuorÞÍ eru oe 
fjórar rcttar samstÖfur oc en fimta atkleyrís samstafa, 
J»at er ec eþa af, eð.=') «n, eð er eí>a |>vílíkt. I>ar 
eru oc skothendÍÐgar , oc ein hljóofyUíng vio havf- 
uo-staEnn. 

144- þetla er annat toglag: 
Cg. Kunn bj(5 cc qT^ti frara skal ea íji5rÞ» 

' lonúngs bróÞur tjóS folk ^liiSs *) Tafa 

[þann veit cc Þeiigil] Ijós ellz lagar 

fretin [Oöia>eniiai)] : lorom *) frÍÞrova. • 

Svá íerr iiér annat oc fjórþa vísuorö scm í fyrra 
hætti, en it fyrsta 00 í>riðja vijuoro er hér hend- 
ingalaust, cn tveir hlióe/yllendr vio havfuoataf seni 
i drdttqvϒ>u. 

O ^'"''íí 0. S. IiamK K. ■ 2) o: sdr. 
3) fiin íjór<li fals f;li.ar Skátiuh. 
4J Ijðit bai'I 'ligar lo)i iii. .vGoogk" «6« SRAGAHHÆTTin. 

145. t>esði er binn Þríþi báttr, er vér kavllum 

hágm - - - 

7». Mitt er oF mvti bl^tr graDu geta 

mart lag bragar grepp óhneppra 

áSr óqveÞit ' tk^'rr skraat fara 

odd-braks '} «pal[an: skjoldúnga úngr, *) 

X E>es3um hætti eru skothendíngar i fyrsla oc þrícja 
'visuorÞí oc stafaskipti sem i (IróttqTæþum hætti, en 
at öcru sem togmæll. I avllo toglagi er ei rángt 
'þói 5 samslörur se i visuorþi, er skammar erusum- 
ar oc skjótar. þat er togilrápu háttr at btcí skal 
vera til fyrsta vÍsuorc2, oc lúka þvi málí í enu si|i- 
arsta risuorþi qvse|>issins, oc.er rétt at setja qvæþit 
tneo svá mörgtim tteijamehim ^) sem bann tíU, oc 
er þat tjþaz at hafa avll jafnlöng, en hverr stelja- 
inels- skal stef upphaf oc nicrlag. 
I4& Nú er grœhleimtki hátín 

71. SlötS kann loeifir *) iiinn tx ai blDniii 
seima geima besla feata 

hnig fik hflfa ') laslr leyfiS akati 

bleypa gr-jpa: «) lánga gáiiga. 

Hér er it fyrsta oc þrí{>ja visuoro svá sera hagmælt, 
en annat oc fjórþa meo aþalhendingum, oc eru tyær 
sarastöfor aþalhendar, oc eixJa báþar i einD stat 
147' ^ii er lúnn skamnii hdltr: 

72. Gull kuá ec ') greppar vass ern*) Aeggir 

(Oí''" "^^^ íflmir framir: 

*J- ("icT-lJwis™ K. 

2) ]iliU' gramr jjsjra grepa úhneppaa i^ir slrsutfara ikíöIMúnf^r úngr 
Síi'iuhr. ta iriidiil *dilir i S. J) mdliim S. 

4) l:l'<(1 Um iverda SláUi'i'. . hnngrak braka Sk&Uth. 

.hiiis-ti.r liiiara S. 6) fl'-ýp* SUUolr. 

7) er S. SUUuir. il. Þ»'', eg litfir iira* gaipar. 

8) v-l< .ru í. vel ord SkÁUair. 

L.,|L,z:;i:v,.G00yk" JÞRAGARHÆTTJR. s6i 

eik II1.4 and jClrí >á nýtr víst 

nna I)run>| viÞar skriþar, 

Hér er it fyrsta oc fricja vísuorð liendíngalaimt, en 

antiBt oc it Qórl>a sem graeiileÐzk.i báttr, oc skeniri 

oi^tökin. 

148. Nú er n^í hdtír: 

jZ. Ræsir glæsir skreytir hreytir 

Ilavkq.Ta (tavkqTS ') skafiia (tafiia 

[bvittim rftiim hrínga stínga '') 

, hreina réina; *) lijörlum svörtiim, , 

I þessuni beettí eru í hrerju visuorþi ijórar samstöf- 
ur, cn tvær acalhenðíngBr, oc liikaz i eion stal bá^- 
ar, oc en*i aíkleytis oro 4). 
149- Þetta er stúfhent i 

74. Haf-ravst ^) hristir blá veit brjúta 

bTúnn-vigg lijgTa, - byr-skit> víti; 

borS-grund bcudir . bao3 har^r ~ ) bavr^Þuin 

brim-dýra ') stýci: buSliingr Þúnga. - 

I l^essum hættí eni fjórar samstÖfur í visuorþi, en 
hendiogar oc stalafikipti sem í dróltqvæþum hæili, 
nema þat at állar hendingar eru náhtndar. 

150. þetía er 8) náhent: 
75. HHiida lætr hiitg ") gruud hlitrai (lítr hef fram) 
haf bckks sneckjur hirS-nienii spenna, 

ti ep falla ileiuI>olIr "*) eiiit ræjii {raiilS ffi^ 

frygg-nrál stíIuBi: rógálfr) akjálf*. 1) döAva SUtÍBhr. OUf: ili. 66. nSckua S. 

a) hriata niita beyrn eyra Skáláair- ' 

3) p4iinig S. Ot. iMnga K. 4") enn liöluilabfir lem f fjTsta 

togUgi SiáUytr. S) Haröst Ol. ÚI. lÍmtfÖ'^l- lUtivt SiáUaÍr, 

6) biimdjr Ol. htSri grnnn lieBiltf liiioriii diii SiiUutr. 

Í) Þj""'? O/. í(i K. S. hafa \i\i>t\t og i aiiiu t. þúngan. 

8) nákvedid eda Ímir Skáidahr. lait. 

gj hriaga Siibdubr, lo) tollar 4ti, »g Itra* FjÖnn^ D,q,i,.cdb.Googlc 26« BRAGARHÆTTIR. 

Iþesstirn hætti eru Ijórar samstSíur í' vísaorJ>!, oc ér 
eigi rángt í enu fyrsta oc |>rif>ja, þott fimm se: þ^'^ 
cni Bkothcnilor, i anom oc enu íjórþa era aþalhend- 
íngar, oc báþar saman, oc en íyrri stýío, en stafa- 
fikjptí sem í dróttqvæþu. 

151. f>eUa er hnagg-hent: 

76. Hranuij: stryki^Ta MaÞin ■varvtuin Iileypir nKM-tfifi 

brck, *) ■□jallinællr stitlir 
bariavÞr •1ccl]ir, hlunna [írwa of *) Hdka t^ 

kasta nítr kjalai'stíg brÍÞ-feld akíÞam, 

kflllt hlýr savlltnm: 

Ilér er í fyrsta oc þriþja v>suor{>i ejar samstoíur oc 
bcndínga-lajist, en rett at slörum, en uinat oc it 
{)órfia faefir fjórar samstöfur , ea rétt at ðtöfum oc 
^othendíngum, oc oddhent, oc stýlo en fyrrí heudíDg* 

152. Nd er hdlfhneft, 

77. 'SnySia lailr í sólroS lypta fcná i^ír*) opt 
sneckjur i Klausr-blcck, laaki oF kialar>ravlE>i, 

,ái'Ia ser útigr jail srciÞ* náir glygg váS, 

alvBldr breka-fall; grcípum mæta dragrcip. 

I þessum liætti eni sex samstöfur i viauorþi, en 
eigi er rángt, Jótt ver^i fimm eþa sjavt í fynta oc 
{trioja vl3uorj>i erú skothendor, en a^alhendíngar í ■ 
avOru oc hinu Ijórþa i hvarumtveggja stao, en fyiri 
bendíng rélt i dróttqTæ|)U, en en siþarri st-ýfð eþa 
hneft, t>at er alít eitt. ' 

155. Sjá háílr er alhneflr: 
78. Hravnn skerr bvalt ferr lá hr^'tr lavf! ífc^tr 
búfr kalldr allvaldr, liíng-arinr Táng-bannrí • 

1) ílrjuVa hl. bord tti, Btrykja hl. bora OUfik 66. - 

2) OL iVsTn á. «« R. .1. fcsm. 

3) Jjptaz kná af Ijdi Oí. io. 

L>gL,z.d.vC00glf BR^GARHÆTTIR. a6S 

brátt skclcr hyrr rekr . jarl lœtr alinætr 

blá-vegg ráskegg, ósvipt Lúii-skript. 

1 Jiessum .liætti eru fjórar sa^8tölu,r í vísuarþi oc 

tyær e^lhendÍDgor bájþar í eitin staf; qc allar hepd-; 

ingar hneptar. 

154, þetta er Ha\ar-lag, 

79, Lsesir leyfír vísi ') ern knd jarl SyEiia 

lanða utstrandir odilnm yalbrodda 

blfSr um blánkíÞa jðrV mcS jeUnQrÞiun 

bar>a rann garÞi- jaíSrí brœ naÞi'i. 

I þe^suni .liætti eru fimin samstÖíur'í visuorþi, en 
faendingaj: oc, stafaskipti'sem í dróttc|Tæ|)um hœtli. ^) 155. Nú em þeir haettir er riínkendor enl Itallaf ar, 
Þeir eru meo einu móti: hver háttr ri'mhendr skal 
vera með aðalhendingum tveim, oc í síun visuorfi 
favár faending. þessi or rett rúnhenda: 

80. liof cr flntt [jórnm Lcli cc faannz favrum 
ÍÍrir fjunn-avram, til hiáSrs eyrum^) 
ni spurS apöram ypl ovðrnm 

api^l grama anörum: Jirir anVs havrum. ' 

þessi háttr er halldin meo eiuni hending i hverju ' 
vl8uorI»i, oc svA er sú rúnhendíng, er sltilr hendíng- 
ar, oc sfciptú- orþtitn; ' |>ví ér |>etta rúnhent kallat 
1S6- þelta er hin minni rúnKeiida: 

81. Flnttac fræti túnga tæÞi 
of') frama-græÞi) neíS tavtu-ratÞi: 

I) Risir StaWuír. — 

J) Hr*r fiiráa qrailt lyTJýr fimit hrirgi tiliiiU, t6 ftlT tktitai 
ti vd 8°. tJr 81. erlndi. " 31 Oiw''fl> S. 

4) tW'í 01. ili. 70 00 iC. . .dovCooglf 964 bragarhæTtis: 

gtrf t\a\ »t«r« ' hróSr dngfr hrxn 

tlilli mæra, oc bonnm íitra. 

IJífr gengr hendíng oí hálfá tísq, eii Öonur í 8iþarr» 

helmingi, Þessi hátlr er st^l^r eþa hnept af éaum 

fyrra. 

157- þessi er ett minnzfd rúnhéndat 
«2. Slíkt er »vá " j«rj« w ■ 

siklíngr á Aistan ver 

(avtd ÞoBS ann) Blatna skifr^ti' 

arÞi'úin tuiin: Skúli d-ýrttr. 

^essum hætti em þrjár soniatÖtaT i TÍsuorþÍ, en 

trav yisuoro sér un) hefldíiq;:.8lafaskipli MiMi.drótt- 

qvœ^.u. En finnz þat svá et ei er rángt ef stendr 

einu sinni firir máls oro hljoc-stafr, sá er qveþandi 

riKcr. 

158- t>essir eru enn rúnhéodir. 

ft?l. Na<5i'a g.>a[ia Ó£U alla, orms er gtált galla 

eyþir ' ] bjii}!-vaila, mcS guinnB-apjalIa , . ^ 

lilunnx oí Láslalla jarl fremr tveit, rojalla, 

hMtar svan-fjalla '): tÍÍkt má skavrútig kalla. 

þessi hát|.r er ort meo fullri rúnhendíng, oc era 

þar tit>az fimm samstöfur Í vísuorþi eþa sexefBkjót- 
ar eru. ' . ■ - 

/þessi er annarr: 

84. OrS ftck golt gramr . bina er raál metr, 
hanii' cr giinn-tamr, mildítig tízt getr 

nijöc «r fuU-rrainr >ann er svá sctr 

fylkir rauaa-samr, seggi livern vetr. 

158- t»es8i 

. I) Nadr gnapn 'ng nnna neydir SkilHifJiuiiáitt rtittra ayþis, 

3] aksTvaUa SkiláBÍr. ,/á 01. 46. D,q,i,.cdbvGoogle 'MRAGARHÆTTim á65 

igg. ^essi ef hnéfl[r af tiinni ninhendiúg *'). " ■ 

85. M»rt TÍlc') aoW " 'dyrí! akál aégja ] " ■ ''■ ■ 
Mistiir-Iaaka (étóM mk Þe^)! • • •■ 

-gra£dar-ak«rÞi: ..stav^kvi móÞa. , 

I þeima hsetti eru, fjórar •amstofar f TÍfluorþÍ,' ea 
hofQOstafr sem i dróttqTæltúin hetltti-, oc -fylgir þeim 
«iim hljóðfyllandi. '- ;' ' * 

160. þessi er fainn þriþi háttr rdnhc^dr: 

86. Veit ec hrÍDga hxt^i ' ^rckir gramr gTaþá, 
f hkTll la^a, en at g}öf TaÞa 
gott er há« HlaPa; ' ' TÍtar Wkata," »)' 

hifÍí'tfTl StfÞÍ:~ '' ■ -rwm hvag-'Á»§tU "•' •'■■'■• ; 

{>etta er rett ninhimdingj óc er ^éssT-há'ftr t«)Éinha£ 
toglagi: hirerii Íjórar satnstÖíur í'TÍsuorþi e|E>a fíinai 
af akjótar era. 

161. þessi er lúh minní arÚTÍhgnda 4J. 

87. Drjfr h(uidar-Uec)ur, , Jt'CÍkr hi)im* bei;- 
5ar et failmir drekkr; . ■ , ..hreip guUio ker,*J 
mÍBD er braTgaom beckr .... (veg^ ec, .all^ •e[D.,«l'} 
bliíS-ikákr Þeckr. , TÍ> oría-sker. .^ 

l>essi er.ljneftr af hini»p^ jj^rat ..., ^•■...a^Ii i-.g. 

162. t>ea8Í, er en minxtai. ■ ; 1,. 

88. Eb Þi er hirS til haiLu: báin. er Q^S, tiI,j[i^ialB 
her oddviti kallar, . ..^t ^iidlbrQta ^ázltn, 

«pt tekr jaxl at fagaa , Þranngt aitr ÞjtÍJtW^ (ínni, 
vit') ötali bragQa: (ar -a taetíf i^uu iimi. 
. _;., ,„,",. '.a5 

O Þtiuf S. ta y,i,a tiit tdi i K. 1} tbJ SkÍldMÍr; 

eitf: 45. Mærá Til ee «. milj um hanlca g. ilídi r. •hdi. S. 
5) y«I uda o. .... ... 

, i) Xtililw «. D,q,i,.cdbvGoogle ,5B *«^«4*«-«^?^^* 

oceru hdr [jain. i«uiíar-) «ao»UifiM'- Wí *íA.-.»t8fa- 
,kipti «01 í(dróttí»«Þ«'. ' ' ' ' 

165. Nú li«tf nppi eto l)órí>a bilk nioheildii^ 

tat ípyrr fram í ittí . ■ ... . •■■ • 

. Blikt teJ ec liiíoj'":**".*-;:;;: vi i '■ .'-^ .V.'.Z 

hínuE _er ,rau»n 0^,™^},'.', ..; ; '. y !*• ' .' ' 
'j»rl hf)t» •o'^í'^ í^milt. _. i[,:,. •■ 

•lún^il^nH yi? litt. „.; , ■ ., , , 

„- ^- 164. fíiiieR i»«»«i rúnhenda:- ■: ■. : -■ 

'■ "' sæmd er íar til ailra dvala, .-.j ■;- , :. ^> 

liggi Teitir .seipn ivpla, . , . , _ 

■fcttí'feíVéfz ör\hinn at fttla: , ,;,•.; .- 

brSriiliyíÍn'il bauga Ihíta,' ^^ ^ .. , 

tíaíná 'TÍrtr kShH''Suin lialtá •) \ .' ' 

•■«>rí veit ec at ^iiflmnl Rat-a ^ _ , 

groiiá!íl'-*iIrWt' f^^ l"'*"!!'''';''^*''*" ,1. 
■ t>e«i ránhenda er, t€*ln knirj^itoAra'jHíeUi. " 
91, þiggja kiftl metS' Wii' Sl^-''^' 'i' ,, 

«■■■■' gotiíai-firí- «t PKJÍ^ii^S^:," '■■ ■',''',■'■,:;■_■ , 
díecfcií l*tf bann iveit at EÍo ' 
íBl>i-f8l*ngt'il *■"(!*'» v'in '■ ' " _""' 
■gtéifufíí Sfcœflt- gntlia skíl 
■ ganuiuin scudir Riiiai-Ld], — - ;- - ■ - ■1-1 ■JárnitiíJir Ó. X ■,'■'"■,'■.■ ■'■■ ■ BRA^AJtHÆTTia. ' »6j 

•igi hittír nysn jnanR, 
jarla beRtr, «n j) «kjaitlúngtuiir. 
^resfi er hneftr af hmní fyrri tiinhendu. 

165. Her hefr Qpp hian fiaita. rúnheDdaa' bilk 

' 93. Getit tar grami fitra, 

{#rt lieC 'ec mærS ■nara^ 
Þengil mon Þeas v'ara, ' 

ÍBt nam ee lltt ípar«! ' ' ^ 

linnr-at Fræknara 

ÍjeÞí ^unn-Mara ' ' 

mMn n« oilTMftra ' ' 

merkir blóS-avara.' ■ ' 

t>essi er -oc full rúúlieuda, oc tekín af bílíh'ncptuin 
bœtti eþa náhendam. 

166. þesst erhin mfnni rúnhenda. '. j 

, 93. þmgil) ^r^faarpp Imatf ■ ■ 
hvnniD lyigir dáS.mcit, 
. -vlsi gefr vclHMt 
, , ver-b.U ólest) 
\- Hiifar btötn liaf lj5tt, 
beim lét-) ec jurtir stjtt; 
Yngia lofar ðlÍ drítt, 
'. - jarla sa er IrHnia gtiútt.. > -. 

t^essi er st>icr e'gu hjieptr ttf fyrrá hnttj* 
94. — — — — - _ gramr 
gull pöri *■> Kríki íronip, 
efla frjgunri'') Haka [hjnldr 

— -j- — — aldr. 

■ Ormi vejtti Sigur'Sr tir, 
" K. 

2) Panníg 0. lcÍt JT. * 

j) fiiiUsitt 5. mdrir GWmr txvi gníll Kntí. 

45 frægiim O. S, ... 

]) IiÍDD iBÍlU lefadr illiti O, biiui niUdi lofadr ildr S. .vCooglf 'S68 S R A G Alt B ÆT T Jfi: Blifct Tar allt ryr liþit ■] ir, 
Itagnat Þi^ti ^atna akýnlr 
Skúli jarl er myklii dýrstr^ 
-. 167. Mála-háHr; . 

g5- Muiida «c mildíngi, 
tá er Mícra-hilmi 
ilutlac fjfignr qvxÞif 
fimtÍD il^r-gjafar ; 

163- Fornyrþa lag: 

96. Ort er of rœai, 
^ann er rýSr granar 
varg* oe ylgjar, 
oc .v^pn litaE: ■ ■ 

169. Baliar-lag: 

97. Lypta éo IjúsD 
Jofi tiáS-koniings, 
tipp er firir ■ýta ' 
jarln mær% borín: * hT«r YÍti áír orta 
mclS a;l>ra hætti 
taærS of men-glStnV 
na%r ond hipiins skautum^ 

^at mRn e IiTa,; 
npma avld farii:) 
bragnÍLiga lofj 
cÞa bili heimar, ., . 

liver innni heyr4 
hróWr gjöíláta 
>eggr ná qvcÞinn 
seima oc hnossa? Sú er grein miUi þessa háttá at í /oniyrÞis lagi eru 
í fyrsta oc þricja TÍsuor{>i einn stuCill, ei> í öþró oc 
Jjórþa vísuorþi þá stepdr havfuostafr í iniðjo orþiý 
En í sticl:a-lagi, eru {>rír stuclari en haTfaCstafr | 
nicjo ort>i; En i Balkar-lagi staudaz stuðlar oc böt~ 
nðstafr sein:'í dróttqTæþu. 
170. Starkapar lng: - 
g8- Veit ec verÞari en hcímdraga , 

>i er vellgefa, únga JDfra 

hraTndnm beita •. ■■ en auS-spaTrnL 

en') búa sneckjnr: f|9> þcir 'rö íSfraf 

hæra bTÓSrar ■iTÍtraztir, 1] hjt L'ilna O. a) ot 0, BiqiiizcdbvGoogle BRAGÁRHÆTTXR. 969 hríngQia lueztir) 
hopaAattír, 
Tellnin vmtír, 

171. Ljóþa-kdítri 

100. GlöggVB grein 
Iiefi éc gert tíl bragar> 
■T& er tírtett 
bnDclra^ talit: 

173. Galldra-lagt 

101. Si5ttac fremd, 
■<!lta ec fund lconúiigi *) , 
■óttac (tran jarl : 

Þá er ec reiít, 
pi er ec renna gat 
loldan slranm kili 
kaldan sjá kili. 
103. Nj6ti aldrs Trgdjariáztir, 
hirS holtoitiri 
happi uxstir. 

hriÍÞra SrTerpr ') 
skal-a maSr heitinn 1 
ef ívi ») fær alU 
hAtta ort 

ec anlSsala 
fconúngr oc jarl! 
^at er qTæÞ>i lok: 
falli fyrr 
fold f ægi 
steini ilDdd 
en atiUia lof ! «) 1) Mim $tif, fyrÍT: 6r *eþr K. Ör ndr O, ör udur! S, 6M3x aátSr 
foTtá Öirádr Gam. A 

>1 lá X. 1« Í. O. tl. alK i) it. O. S. 

4] Hir na úti K. eg S. »i Sílu Uiii, eg n<i«a ig tA SUU» tí 
augliótllga Bií i tnia, tamqtKmt I. gr.; þ>í xú tr 6tt*Ui am liÍU- 
tkúfaTaíUi er hagartiituat. f'i 'tti tfiir ktmr ilyir ptr fyrif 
U *tra Ttrk fyrir lig, páit ^ad li af ,,il{u'n hSfuaiÍnnm mtUÍ 
til ai fylfjt Eédu og SHUa, itm li-t tf by//un: Nú um hTi'dhef- 
ir sagt Tcrit hTenu keiina skal þá Iiluti, aam iVammi ilauda i bók 
Þessarl 0. 1. fr. ttiii ord maau lika htft lali lirifaré O. til tii 
tmijgi* Sllu ttrkitn itt i midja Síildu miáal kfia-nga ag iktndra 
kiiia, ag liaifara V. iH ai fara liii igrip þaraf ina áaiidal Skiti- 
MÍafrmiti eg Sragarkattt ; tnn lui 'piii ai ptnnig irubíaít initi- 
htUid i SkíUa, iim tnnari tiitdr alUtl ktlma 'id I. iiu gr., pykir mir 
tíka audfandinn »di avBT i erdficTÍna kir og i Slildu. Hiriru tungrar 
tttttiar, imiimagtigar iparningir, þar cinfin erd.kripi úr grijku ai 
líiína, angrtr gudmkiligar hugrikjur , og lekiri gitidam Íiilíunt, 
af kror'im il/v ig md ad fiiia li af iirum hífuaii htUr (M 
SkiUát M* '/ lama itm formili og tfiirmílúr rii Eiiu, D,q,i,.cdbvGoogle ..cdbvGoogle RitgjörSiJC 

hinrd 

ÍSLENZKU MÁLFRÆDI 

ViSTÍkjaníli. D,q,i,.cdbvGoogle 1J;.I,T ua:-1:.ll Aíi .: í: ' .. t V , í ■ D,q,i,.cdb.Google 


í. i\ú iitB hriö lieíi*,,s^ftÉ" i^m, i^vtt^u kehna skal 
I>á Jytj,. sem ítípimi jiuniii ,í bófc Þessari: ínegii þæi 
kenníngv.á margan V^ liríyt^^, >p(it þi Aein nú 
fínni ný sJcálld, oí laka-iil. ot léija reglutepiir jrii- 
ísiicUnli biókuin. Skal. 1*6. e.ig> a> heilijr.liia [>at.L'mýtF 
Vera^.se,i!b förnskáíldiíl hafa £un(lit,,ec éCbÍ qí gruiid^ 
vóllrerallz fikálldsbapaíf eiin &igi ekolu nienn þeis' 
Úin fisLtttigniiin fíúa frair^rt en skynfardligt er,, epiir 
fei «ín. ,s,egl,l i fýrsta íut liólcarenaar. meo bvi-rjti 
(mótí) vilturnar fjulguCuz.- ok pf þí h^fi^^ liveri Bkálld 
seit Ait ,teglu f þai .sem. eígi trúci íéttleglia, af þí 
ÍeÍT_híf.Bpú Ocia. guö Verii hafa' oí alla {»á meS 
gucmagnl, íem .honuni tiótiucu , eem.hjeyra hefic 
mátt í fnprgumfrasögnum Þ?*sar bákar-Enn nú skal lýsa 
hvetsia nÝ gkáld ok fræciraenn ok sinkannlega kler? 
liarnii Vilja lofaz láta, hveriu kveCa skal, ck ún\ií 
»igí ?t helldr |»at seqjt ín'enn hafa ftat^iit, iiran þaf 
sem klerklLgar bekr banna; þvi at þat er náit- 
úruligt at..menn sé. nú smásmuglari, sem frieat. 

■ - ■-■■" " ' \ ; ■ ' -■ -34. ■ •) MU tílífl itm hif fylgir finau ífní'fM Í O., ^i íí/r V. 

f,,Uiig n, fyrit,igm h-err " ........ 

friiair, nm t>a <ttf t'/Air ;i:v,.G00gk" 274 LATJNU ~ ST~.4r^^ajíIT. - 

bœkrnar dreifaz nú viðara. I-áta ') fróíir klerk- 
ar liverjar bœkr sem þeir finna , tí snaia lil 
teirrar þjóCar túngu, lem í þí landi lalaz, aem 
þi eru þerr, æigi at æins liversu tala skal, heJldf 
ok jaiHvel hversu hverr atafr hljóíar meéiSngu hljóéi 
tía skömmu, hörCu eca Hnit, ok hvat hvergl Þeirra 
hefir >í iisT /all eca íima, eör (al) (lelini sem fyrir 
honum siendr ok eptir, sem yfr mun »-ýni veté'a í 
J)eim greinum, sem sicarr «ru skrifaéar eptír peirra 
jnanfla upptekinni stafasetníngar-reglu, semvérh^gs. 
jum vel hafa kuiinat orðógraffiámj ok {ní it "aina 
fíguru hafi hvét't ^e.irra (il sinnar sagnar, þí s-jaix 
mónnum allir þeir íagrliga skipat hafi: hefir ■hvefr 
se't slafina eptir 'íietrri túngu, sem {leic hafa talaí* 
ok yá ai tieirra verk' sé samanborin, ^í bregé^r ekki 
feirra annars regla. Skal yðr sjoz ^ino' fytsta let- 
urs bátt svi ritino, -eptír þrf sem' tJóröddc lúna'- 
mcislari ok Ati prestr hinn 'fróci hafa sett i múli 
Látlnömatetia stafrofi.er meistari Prisóianus hefir 
sett. " Hafa þeír Jií fleiri Hjóðsgreinir niéé hverjum 
taddarstáf, scm' I>es»i er tiin'gan fátalaíri,"" svi at bat 
roá' uTidilstanða toeð hljóci umlitygiligu ^ hvöun ok 
"tljöfu,' sváai' elnnat ticar fall væri i hVirutveggja 
stafrdfi til þéss a't skálldin m'jetii Jiá mjuksira kveéa 
eptir n-yfundinifi'leir-Iist; enn'hafa æigi Hvert oré"a 
Skripi þat sem fornskálldin n^itu, en háifíi siír aiika 
i enn vertum órcum' en áci Káfa fiJndln verít; þvi 
át vandara var þeim at lala, sem eiki híifí'u fytít 
sér, enn þeiiti sem nú haf» "jmisligar fræíitækr.- Ená 
vel má n^ta at hafa cptir þeiai lieití «![ -k'ennÍDgat 

, i) kaamkt TÍitart jáu a; Itjfm, 

D:|L,ZL;i.,.G00glf ÍjÁ'TI^V - STAPRÖFIT. «75 

ÆÍgi lengra reknar 'énri'Snorrl lofar. JLeÍtí eplit seni ' 
vanðíigaz,- í«eir sem líi vtlja fara at n-fj'um liáttum 
skilldíkdpar, hveríu- fegtst et'ialaíj enií æigibversu 
^ljótt et oTt, þvíat at þvÍ verCt spurt: hvet kvaO'' 
]pá e'r fri-líðr, eíín asigl; 'liversu len^ ■vat ai-ÝPrÍx?' 
Okteír'emnú vilja' meft n\ju kvé?a, bafi'smásmug." 
«1 ofc hvðts ok éXygn liúgsiinar^ a.ugun að" 8já,hva5' 
yOf er nú a'jnt *Í fiebs^nn' fráiðgnum: 

S- "1 flettiirfa lantlum '"setja menn 'i bislct annat^t, 
tveggja {lah'n frO^Ieik, et \w írinarila'n^z'he6r gjörz 
«$r ^aiíh áonan', ét luiririiiamlif^^tr ^lk^ir, ^ó ^t 
arinars-staOBr bafi lielldr gjörs,' eca lÁg sín serja menn 
. á bækr, hverr þjóo í sína túngu.' £tiri a^ því at 
túnguroar eru (i\)Iikar hrerr annarrij ^ær [þegar] er 
4i íeinoi'' ok biiini'sdmu túngu bafa geinglo ecai 
^ræSiz; (rL þarf úlíká'stan' í at bafa^ enn æigi' ena 
^umu alla 'i Öllum, sem æigi lita Críckir látínustöf- 
rim girl'Íuna, ok æígi Ijáiinuatenii glrzkuni stöfutn 
fifiou, rié'éno hVíldr ebr^eslir menri ébtesfcuna Íivárkí 
^irzkuiU 'iitQfum rié liítínu, belldr. ifÍt'^T sinum stiifitni. 
ftvert Þjóo slna ttíngu, Hvérega tÚDgú . er , maCt. 
skai titá annarrar.'túngu' st'öfum ,'',f>á verðr sumra 
s'tafa-vant, af þí at slgi finiu þat bljóo* i túngunni,' 
■em jlafitnir hafi J)éii er af-gánga. Enn f>ó rita 
enskir menn eilsfcuha látinu-stbfum Öllum þelm' ef' 
réttiafoit •verca f enikunni , «n þar er ^eir vinna^ 
aeigi tll, þá hafa þeir tíQ aOra stáfi^ivá marga ofc 
^sskonar sem þtrf, e^ti bina tafca |>eir or er' æi'g^i eril' 
jé(tceoi>' í máll' ^iTra. ' Nú ep(Ír ^lrra (læmurii, allz' 
:»ér etum EÍaBai tingu,; 'þó a( gteiha1j,,hafi ' mjiik' 

D,q,i,.cdbvGoogle .75 / LAT^fiu r ^T4f-HQrii\ 

veicí jt li^ ,olf .I«ía, sem.Iiá i^^iz ofe á .^ssu..la!o4i» 
bæci |o§.,o,lf ^ttvísi e?a Jijíi^nijar,, Irtlgar , ^^^.,8^4 
þ.iu hin íptjklí^^u fræfi,. ef.Ári. f .9'"R| ''S"I1 Ni^fe* 4 
liíeJír Æett aE._íltj,nsa,mI|egii.. yiijj ^ lanftr elt fiJ) .ritað 
pss lsÍeíi(i|iiji;iiit Siafrof bp5i- .JíítiiiH^- «ófM"|i úlluin 
Jje.iiti, er n^i ^^iiltl ^egna til .^-váfs la^lf.vÆl,^ ;sv;^ af 
réitræcir mailli y^.^ía^ íit ,f ^ýg. jJOiii,Hí,,'er Jp^i;.fi<itti 
i þurfit ðl vera, en ') Of, váru ^ekiiir. .Jjeiti ^r ,.íEÍgt 
geci'íaá'yiiiftim.yátfir tiin^ui (it ■^rti tjjitiij „íjin. 
h'ljiiCep4r",'p^kkiiiir„o,r rátiiiu-^ítafrofi, enn nf^kku^ÍT 
í gjót'ört'radtlarsla&r f ru 'f) örigyir,fir-jejfnir, «ttn,i,gjorltr 
pjóg marjirj 'ji^í jt'yj; '^"^?,, ^'** |e'Í»,.5!|l k'4°'^ 

eCa' íl ()r!L|^inir, viö,jiikj,,,¥igt ,sv|,aí^,5J^ 

natíí h ,yatsiafs .3;^, enn j|| ,iiiii|liífííf|l»íi 

iBÍnui,, '.f'JM'", ■ji, ll'ff?,^; ''lfi, HVl.Íliti' .1* 

attoiii r !!y«tj,u,,t,áli,.p'í,jíe,^;^a.j^vá^;(4g5, 

»'! Í»" ,H!? 'SÍ? l''.fPifi''í!l Sf •''Mf»«»lW,'vH! 

1,6« eí tjtri seii|jfá j.^jj^roj, ok ■i„!)n,íi%aii 

aV' iiii ij '■'ÍSíSfl !Íiq'(fsi«5,*«rYífflii Ijfe 

Ínu stafroft, 'í,^<j'j,'.«. 'lííf ,fi'«a fji ,Tti^-*Í.i)fifíl,í'ífíiV 
alali fjiiia, et^héi'^p,rii^rij5Í(;, ntt:,..?,.; ^ g„)a„í> ,(<ij 

^eír lijk^i,, af Ýf/, «„>? ílfÆ«inB.?'ÁiJ Íl' .í!nll<")ni;W 
Íeirta hlJM,, l,iœ6%Í| «?ffai}lj!i«ii«.»,,''),, ^k'ií^^nffiÍKntlt, 
lijinun, !riunii;^ei)(í*,j,j«nn ^f itf .,Bii,-;áj Ej(,()«t;ti|3 
inn oiff ly^ki,ij<i(^,ín;i,l^c^,iHtuip„v.eMÍ' i!,f'-iamr.llHK( 

e.i;,?.f 6,';ini.,!>;«i,'f» «i"'ifi!í«. :m"'n »i>f "td.miinni'ejiB i 

" J}." ■"'"'" '>* "::!<, *"",!!;«' ,a<,t!.!j«á^iíS;lili,<tJ*llll» 
' 1) «. t.,f„w, fyi, „O. - - 

V W P. 9J railJaritifi mi.. 4) Í4^a<Í4,ftQUMi4í, D,q,t,zcdb,Google mnun, minnr apn.anim,uaiii k.veÉtnni^aQr «. ol[ meUt - 
enp o, ,íod» ritinxi, pf ,f>yj wieð ivisli if -ok 4iied,««« 
(nis : Iv^in^Sr K; ði^ 3f> töddu í* ok tit<,..:g£rt al.A) eiiu^ 
töddu, jLv#cinn rnio^f .Qpnu'm n)uniU-.«na jfoltmetio 
cnn. (í; o|t skal .^E. Þyt;«P*. fyf.i kv'sl •»? böfuðiiaf«* 
ýfj,. ^«ufil;^-Íoi: ír þeim 'i..|tgf4;|ið .síúpau J4'ú' má verct 
ftcv t>»i> .at noli liUT):., a^aíi. sví: i»k;,3nit fuHvel len 
^4usk3, túngu, ,l>(i;,at. lílílíií ^ ^iif 401.; f^i (uoi «é «ÍIaC> 
|][i& flc ^ó al ,]ikra4^aX'JÁ0a ,hve ^,««^4 '•kal , Þó.- 99 
(Ei^i sé,»lUr ■r^fi,^, r^yrípCit,,! byj er ^.fk IfSi r^ki ék 
iBÍ^i-bvS« þú ijitf^p?) JiiU »*a «i„t,«).j^» p í-f^ ^ik 

^Ú les^í-.yíl «54 [Tiíií'j' yel ,.»é .líl'inA^.'T' i,..6aE,:S^ 
lú,najF.,vís.4..^skí?t,(Íi^(íl?.,?í þ^^ yi^,,^QStt,-^eM\ 
^r J)á ^ijgf fivvawiriaíjtffysl. Je.íiS^. *it.-.y9J péa-.niinft 
CWÍ{.V,€^^ firir)lU;«^íí. «6» ,.á,k XFÍ! Sf ,l|iki.H(ímn;. tí^ 
ti.v.e,ra',(!ni.féiiil ff?f^ . sk?l ,-, ef ðei^ , riiga .niá ÍKtA 
til- ré(ff^,^p eun^,.yeg^.,|lit..llííH 1 íiqq ye^ <f ,{(4 

ij^lSJItYíO ifiJÍt.-.w-'^flRy;^ i' >á, via vqn ,^t ^Ejgi 
^l^Uefl!ÍÍl,fei«»,%^, .ef;niáli s^lpjif, ílUa Íiell^ 

Í)ú lætT æigi |>uTf^ i y^ru ináli ^essa niu radd^r^fafi, 
«,;;^,,í»i,«v./. fj-fti 'íí.** fl.i-r* h.eIWz ífc.et kljf or 
]^;^sí^.i5. Í1Í.U 3«» igr^net ep.i fjóro^ tigar,, þær ^r íjitt^ 
*'=! ^giti' b.yerr, pX,^lm em skijd^r, Nú^ mua.Bl6 

tígsa síífi ái(.3,,allÉ 'iíin^i greíii er enn gjör . á,ía,eð-. 
^l- gnn;^ ,8ymM ly?g8;Í,3 .,«a(n(iti<tca , ,8^ja S'tl sinti- 
I^yerií.y.enii «jní ,olt, jlaiBÍ gefa, þye sitt mál giörj^. I) af O, ») * ..ibvGoogle «71 LÁTI^NV,. STAFROFÉt: 

liveTX Þeina "tiö eóná S6mu 'stara fulllíng,' i' enjt' 
•ana alBÖ- setK ■trrerr sem afiiiaVr.nk á þannveg svá' 
gc&.,daaii of.'allsn Þeona kKéklÍng ámeðal «nna lik- 
uztu 'grei^a þeiira- n - á " 'StðfSinilin' veréa gjiirvar: 
tit í&r, iér"»ærí tor \só() túz'^tjti sár véiiti maírméc 
•ili, fiár mörg veitia ék hoBum; ■•tOT^goeinn '^-BÓt ein 
■œtéii; siit ecuiaugo «^r jsltk-daga^betr enn ■þríngi -jt.- 

4. En-ntí elr' bvert þessft' etafi níu aonan staf 
undii' sér, éf hanh' verOr i , iíeF^k vé?i'nn, enda vérftr 
aú grein sva'í'k^i' aí hon 'mS "ól' rfi'áii skÍpíaV áéöi' 
ri: ^^ní Héríiú' eptb,' ot seti 'púSci fyrir óifan í>ier 
í n'éf erukve^nlr:''íar hðr; rA-tójí^el fiét;'f*r íxt^ 
ÍSA ísá, öiat 'Öt'dl?,' Öra œra, ' þuatf vat', syira'8*jna.- 
^iír'vex'áAvIkenduTn, énn''HÍ(' '»)' 'ir fiskí; rí ec 
éitt''íVé'úi séglviðum, 'enn: 'rS'ierrhyrníniÍ hVLas; 'þet' 
ét i' hneía bundDáni, í^ahliitr ftlMar, éúa-^i-éi 
smi§art<Íl;-anKat ec-þat,' er SítiéAtíÍÍ h^ttr-/ar,°'enii 
annaé þii, er' haiin '/irlaBBbáí^í-sð'skýja-ÖfeÍtlíI, ■pi' 
er véf ■könium í'í'síií "onír é'fií'' dláiiiif' ofaír e'páki 
tkýirdi hié ellzia'Öarff, 'tvíat'hl^ eÍlrii mííMc^n'lhiý, 
*ra,'">ar váií{i& aí,' er 'fjácx ^'íhKitþviÍt.þtÍgg^i'$ýná 
anstr mun ek 'þkr síná. "Nti vterPr 'Inífta''áirt"á#niyii 
faddaratafaÐnz'a,"'^; á, &-, e;\''a, 'k) t, 'i, o, tfi ^í' oe, 

^ú,,,f. ■ - ;_ '-- ^^'-■' ' ^■- ..■/^^■- ■■ 

5. Eni^þó at ek Tita jSgí' flfeirl ta'd'daritáfi; 
enn Taddiinár ftinduz í vörti-'iiiall, 'itján gjorvar or 
fimm látinu rödduoi; þá' er fÓ 'iott iö rila'þif, að 
er gretn enn á taddarst'öfura,' Iiecí þéim 'et éZi voru 
{ stafiofí, ok jþeim öcruin er iiú'érú í-gjórfir,"' greín 
sú'er máli skiptif: h-f^itt' siá'ft ' er~']ángr eca sl^tnDir. 

1} Kcnaiitl uuT'godimi. 3} x hífr,.^-' ■''■ D,q,i,.cdbvGoogle LATI^U ~ STAF.ROFIT. «79 

Sem GEÍckÍi: ríla í öoru líkneski lángan staf, eno Í 
fiCru skaroinan; sv& lita ^eír e skamnian ei< enil svft 
lángao, sem ijá slafr «t tj , -|>aiiJiveg o skatntnan, enn 
tianiiveg lángan &!■. |>á grein víl ek enn sjna, þvt 
at bon «kipt>r ■"i^'í ok, jafnt Bem hinai fytii ■ ok 
netkja ona Iðngu mbð stryki frá hinum ekömmuini 
far, fár, ramr, rámr, iA, ól, vðn, TOUt séþu, qeþu, 
framer, frá mér, ver, vér, -venéz, Tænez,,vil, Vil 1 
minna, (ninna, goo, góo, niony, móna, Goörecí, góo 
læ^i, n^Öndi, mondi, dura, dúra, runac rúnai, flylrs 
ílýtr, IuyQna biýnna. Far heitir skip, enn/árnokk^ 
arskfluar nauO; ramr er aterkr, enn rámr enn hásij 
öl beitír drycki , enn ól er band; túngan ei málinu. 
vön, ena at lönnunum er biizins ivn; Si-pu hvs 
Tfii Þeix >eOu er fyrii saumförinní léouj nijdk eru 
jþeír tnopn framer, er sigi skammaz ao taka mína 
konu frá mir; svá er m<jrg vio periinn (itfr, at vurls 
of-sér bon af boniim nzri vetúi eigt góðt maot þv^ 
(ó at vindc macr ccniz gtiðum kooum; dul vattir 
pk vil at lina muni eifici ok vil: faugUn maan tíI 
ék. minna bugora eiinda mínna/ aú kona göfgar goo> 
^r.sjálf ec góQi mon-^ min ,mina (kveoc bacoið) við 
piilc gjöra verst bjóna; vel líkaoí GoQröoi gógr«gi| 
Þ<U eiu góoar árar,. sem skálld qvao: 

, rétt kanu re^i alíta 

rnsis herr oc verri. 
Iieka mundí búsit, ef EÍgi mandi smiöriaa; ef gett'^ 
rino kveor dura, {>á skylldi sejgí böndion dúratnmZ 
«r heita geliir, enn rúnar m^lstafir; Sé|>u hve flof_ 
inn fi.'^lr,. e^ ssekatlinn fiytn stýrimaCr þarf byrenn- 
hr^nna, «nn sá er nautunum akal brynna. 

6. Mtí ^f nokkui ^eisa grcina sex ens fjórða 

L>gL,z.d.vC00glf tigaf má Bv4 nior-fa'lla, Malldre íítiré í tinl inálí, 
f>á skjótumz ek- yfiív seíi Vii Votí er , eOa svá" ef 
itiefri finn^z i mititetii tödAvi En {lat Ar ^ott at 
vit^, setn fytt iargeúo,- er iva kvect at- hVéíjlím 
caddai-Btaf i h'Viirjti- tnáli,: iem- bftn'n beitti! í'stafrofí. 
nema þá' ee "hatin ' HafDar íínu ecli « oÍHahir'ftiá 
biíIMr þá sfainhljócandi heita'tn raddárgtáfp.' pai 
vtíi-^r |>á er hatiii ér ífafacr ;við annSíí tiiddaíítaf, 
•e<m liét eru nitkkur dftMÍ nú: afittr^ eáril, eit, iúr '), 
sejTlr, tiín. Nú ér ftigi öívSfe'nt. aö gVá S+afi nokk. 
w>rt tnér.' þar eí t^rCj at'þó titsr {)3r ie, 'er flestU 
■lenn rita í (jí, þá er hánti ♦erOr fyrir íamh'tjtJcaíidi 
»ettr, lertF nú ér -sliilnlt fiá þvi er ^íi rÍtioW íiírn j 
>af aem ele inönxía l'rirrt ííla j eoa stft f inifrgtítd 
«.!>íum öfrum. pi, svata ét fiváí þú Befit fa't /éíí 
fu.fidit,. ot þA.KÍgi. aílJ! getio , fieS's éf þér ma efe 
k-j'itligi [ukkJB-'rrtac baf;ii ot þá fiafa ék fý'rir 6nnj 
Uo-at svá riiao-.í flesltim 8töCllta.> Ef ek 'gjí'r^á iiAna< 
niiU, setnl {tac.VÆtÍ fall Þ^f «k ^rifi ePni "fil,' ec 
kamskc-VCriv éí ^t 'til hvetra wafb bveir oré liafd 
ccJii ecx' i li«er;ia iun*! hvei^^ ttafi slEýlIdí samah-' 
siUifa, þk K^ti axt ból tiannt ótí; ok Idifclcltí tReirl/ 
fji. niá ek af. ^i æigi þat tifál. ná mfelt rnliatf f 
Þessu: en þá mUn ek nokktrram orcum ttáti'- &tií 
Þtilta íiit «Ília orO, et f>íj skoraCit helld« í; fyríf þí 
at þat hl]ó?, ef samhljóoandiíirt hefif, eía sá fadd-" 
a>>tafr , «r í hanS stað ef sfetfr 6í stafaCr 'Vié'' ahnaH 
rarfdarstaf, er' æigi afifslíi!i0, þViat lítio VerOí' ok 
viÉblandit nstír eca- gróeO vio raJdSrsíaf tfíntf' eí 
■W.Ö er stafát. pél ét {•eas Ífiitanda bvirl svá fiíinhtti 

vé* 
' i) 31 }íí£r, júfr; íi/ír i«f/a-iiir (■nt'A 

L.:|L,ZL;i.,.G00gk" LATI^Ui 5TAFROFIT. aíí_ 

-v^ l;yd^t hi^ jbb)* oto, aC sá radilsrsrafT sé . frá 
ííCniin'' r>d^m»f íkiliiln, okgjðlrl lína-sanislðfon hv^rr, 
eF.^plu-ei; ví5*ttafacr, . svi >t eina samilöfon gjtíra 
bdíöix.' Skáld eru Ulirundir allrnr Vynni 'coa máls- 
gieiiUTt «em Ami0ir milagræÍÐa*)' eca lúgmsnn laga. 
Xn-jþevaz lunil kvao mnn þelrra eöa {>essn. 'liVt." 

líðíSu, liait »f-krafB'ii- 
, , (HilWr <5x YÍiS tat) skiiidir 

gíng, CM gaiiilir. aprúnBu 

Nu Þó' at kvecaiidin skyUdí hann tll at slíla æina 
samslöfu i sundr, ok gjöra tvær úr, til þeM at kveo- 
andí balldlz í" hœtli, þi rat hann |'ó seingi 'naiiCr iil 
þéss at skipla' siíifiinizm, ok hafa e fyiir i, ef helldr 
aenl' í at vera enn e, jfo at mér Uiiz' ælgiat íiví. Enn 
ef nokkuir veior svá slnmáll eOz Iijdmáll, at hann 
mster 'á. mot svá mör^um mönnupi skynsömum, een 
bæci létiiz sjálfir kveca l>eua orc, áor ek rítaca þat, 
ok svá hæyra acra menn kveoa, sem nui er titao.ok 
]þú Íætr I skolu kveca enn xígt tr, þó at ^at oro sé 
í tVæt samstofiir déiril, {lá vil ek hafa ásiráö Kaiónis/ 
jat 6r hann réö syni sínum í versiim: 

Contra verbosos noli contendere verhisi 
sermo itatur cuncitf, animi sapientia pauas. 
Jiao er svi ao skilja; hiið íéigí þú aO þræta við mál, 
TÓfsmenn ; málr'óf er gefit mörgum' , en spekin fám 
Ifú l^k 6k hé'r utnræcu 'iaddatstaFanna , enn ek leits 
yVS, eí guO lofar, at læéa naklcvát óm- samhljóéðndi' 

*} KMA$kt ■miltap'i^K I . : D,q,i,.cdbvGoogle la* LA T TN-U. - SfA í'jy^í JÍTA 

• : : ?■ I ■íiafiir Mnililj.t?a«ila. Swtrf itHfi *»*§-«■ tmBS' 
iir fadílariiafr, þyi ^t-hTÍrli nefnlr þiö -ftíífíj^liíríítín- 
)ir eiiígí, >f {*eÍT Tiji)ta«>;iftTa(kraTMífa, Kea» iftr-9aX 
:*fil. -NiÍ: þó aé^ íiat liljti^ e^a. a^bvaftíi. *f sSmh^óS- 
eítilr lixfa^ me;;! varla' æUi samait -a(.kT#Cai; '^nlftr- tír 
f;ó naacr a( íkilja hvat fieir • "ítuca. ■► inBlinuii --(ndaí 
!,r(.c i eingi þeirra '^ai allt í Diálinti , seiu i\aln haas 
cv rit, scm raildarsiafirnir gj'ira; fiá mtin ek svá baga 
i;arni hvers {>eirra, er á*r hafcr æigí svá nafn lii, 
3t J)á pk^I af iiafninu skilja hvat hann sioCar- i^ mál,^ 
iiiii; þó a^ áfr skíli- æigi, Skal þar aTltvæci .livers 
ÍJC-Ír^a ' hveíju máli vera, scm feá lifir nafnsips ept- 
ir, er or er rekinn raddarsurr or nafiunii. Ij,.d, g, h 
,,f t í eir srafic hara..af \\\ mii^dánc-iniki'. œiiis-siafs-. 
"■itvafcCi, át alldri má ivá samliTjoCendr ens saina-IiílM:. 
yijrja í a-ioni samstofun fyrir raddarsrafinn F, l, m, n^_ 
r .■;,. þ>=ir stafir' inegu hafa .tveggj^ siiiiihljócanda. at. 
l^viCi hverr ælnn, éf svá mjok vill atkveca, svá seiu 
Uveir þeirra, er eptir raíIJarslafinn verCj seitr, sem. 
Þar herr titnl, er_vér neXiiuii) þá roíO svá mlklu at.' 
Ji-, æci, stm mundim vér, ef svá skylldi rita nófa- 
I^eirra: cffi «11, emtDj enii, err, ess, Md _ok roínka 
aíkvaeíii &eirra» í>ó at teir iiianili epiix raddarstafi i 
snmsiiifan, ok sé syá. nfci'iHllr, .s^m. þesiia Wi^^ i^ri 
r^Íir nöfn, ÞeK*.*-, «.^.,fl' .?™'. ^"' .?'''.- ■*'»: V^™ ■■^^..■}*t' 
^i .Kv»-ht;ita alIa,.<A. all.'W. !'^/*' "'^'.'■'' ®,":" 5''?» .s'?-f» 
^ifeyst' hvero ,, V-'áf.t.-swo J*ír ;S'an.'ta..fy-rir laddjr^ 
(i:^fi i samilöfun eéa eplir: nema ^-tis efc rit samhljóO- 
j,nila, hverngi er ek rit. m^^ ve-íiL liq£uéíSi»CíÍSi«,v«n- 
,lj siandi hann eplit laddarstafenn i samsitifun: T^á 
iai ek í>ann œinn jaríejna eafn niikit, sem þar væri D,q,i,.cdbvGoogle l.AT.rjfT-U -^STAFROFIT. 6Bj 

'^tflirieindtonor rik ^eriff samá Konar ¥í(«ir,- tM ^ess''nt 
iLt >iitAi .Biieila ak, dkfémra. o4ti:ifcAJtf«jr drjúi'ara. "Nii 
|uvs lýeir fltsfii- arö,:er ,i:tLit<totstaf:'<*eflr""éiíira iníifiii- 
"nni «ein' eru li, -i, 'ri) g.ipv ^ oiejipfír íofæytr !»Íí;Í' nt- 
.iMeci oafns )bv«rs jþeln-a ; 'þá lAt^iú' ák' {'ai' 'lliirn?- 
-.■tafíinsnal'nii.ok 'aBr'-ífc þá 'ratMai'stif fyrr, líl' i{x»ís 
« .aiilcaa: megi aikiíœ3i--<!t«**ra ■ sVá i niifíiínií' ,' ■t*fn 
.bilil&iSHita^ari Ekolo l^it: :i .ltióljt(li!l jafreiiiii.- 9'jlft: 'Al'i 
.hrtrn:íia(iihlií.fíiral« janifliHtÍt • af«' atlP'Jæéi 'leg^jíC lU 
'lagk vio' ra(ldar£i3f.'I.a.hn er i n'afni ^ans er, semMiai:n 
•áii: iiöía' vio ÍiTenigi anntrrai,: ét hanr; vercr siaf- 
<Cf ií'liv^TJu' méU. Ena'fyiir'-því' nO at sutnÍT saírr- 
diIjöSewlr liala trn -.llknesii okl nrf«-í)fc: jÁtiihr''eh 
:«Bwiir hnfa hQfué«»fe;'liilí»«8kJ.íT(t\n)Fb ok >rj6ííi',' i«i 
i&Miir.tiafa. 1lö[uáiafs,jlrJ;iiéUl.ot .Eikiijai: sififliiin^ iWkÁ- 
-ra ii liafwi.íok aiAit iwJtvfiéi bsBéí>'hriffft okí jktléí'ila'í, 
en su'iníiJ.,balfidx. ,lik»inkc.sinn, ok.Wii þó Jmifb.A'k'áii «'t- 
4We^Í'.1iaEns;þ«irra, •JiijfarieÍ*! , sú'ét.lf'feir iirkola lla'íx 
íj ':«nátÍTiUT.-Blc9l þeiríi lík rfr ij naf*iin.u 'verö.f? ^ri "iskal, 
•«i-'íýiia^*fliia? tiðí fíkiieski X^eipwÓ! nl(- scl ^nöfn 'fyíiV 
■jáftoinritin, atfyfmdþnt iwegi RÚ-.&lh gtó«aó, ÍHa,,' ep-«^ 
].-vir'6'»ii<ilitau<le^a,uínr»tti:- n..- ■: \ ■ r, ■■ '■•'?. '■'" -'^ 
*/'-!»,. 'c,:,-'C, ídi,;. ->!>,> v^ . Fí 'g,'' fti' 
fcé i.i«jJ),;*ocliii', .eoci dB,:.. eil/li,-;i;!tf,;)r»ffv.-íg&:i5i ^M 
■gi, ;.-.*, ■«; ■I,':-Iji ^l'inv . M,'T-'-ny^ -^K; fi,"'P;' -^ 
♦rgí bá,'-H:í, tH ef'r S'", €iT'in, «^, ;enti,rpé, tíifií.Met 
a;s -r. í/3 .tei: ■ :(, ..„.T, . «,"- bC',- '■-^þí"-''' 
»r,:'-'Íeí,-'-:-esi, ., -lé,'' 3-' -eii, ■ éS; "^xk,' > .' ' ,"'• 
.' gi'SH itífr,' ei' h«r"<íIiiii-ni'i'-í';'«T lái'iAu-metftí flesiií 
fcrilflxeár, ók hafaífyrVr*vÍ slafi', tyrir í ok t, þá eí 
jþeir slafd h*im^- vlé 'e eéa í.^-þéit'þfeir'Si.ifi hair'ri'vlÓÍ 
« «13 « eCa -u s^ k, ae'itl ivá'étaftr-^-Skiil'ai' ^nn Uzf D,q(t,.cdb.Google 284 LAT.INU- STAPS.QF.it. 

vio atla rndtlaiuafi. l. latÍDU, ok kalla cfte; .}i>an-'Izt 
«]c o> eht (3: te).:beita. í oEutia&afii ok ■tafaek«TÍ vio 
alls r3ri<Ur£tal^i.:«ttn:.A eda ?, '«n þir tek ek yr vtaí- 
rofi báca, ok.Jrf e£'{>enna œfnn {o) fyrir hvárn'-bÍDna 
ok Bvá -fyvir sjálfAn slk, r-allz.-þeir böfcu -ácx- aliér 
œitl h.lji;c. i(nesiuni>Méyuin ectí jartein.£nnryrir|>vi af c 
hefir enn sama v(ixt. hvárt lem faana ei böfuOstafir 
liiiitn eca æigi, aUra helldscrek ut (eigi)|iá.h(tfu5siafi 
Biærrí. cnn. acti^rí. rítt, er -æfgi alartda í vers nppbafíi 
.ok íkolu ivá M;ifi earreina;- [uk] þá htlek fyrif lifins 
hófuCsiaf. Ji^Pna BiaC JK; -.fjirir .þvl at'{)á befr. biAii 
aitiu v»st., þóc 'naklvjit'iixgíz 'vTC : .'ei ok æigi állfjáiy 
.lekit til g^essJ.vaxtar. hitnuiki'^iWz si Aiafi stendi í 
.grik^ku,.«k heirlr T^affa,:-ek JBKeinir íO í tölu ]þari 
enn hér tkal. Háúji .i-raáli v^ru staQda fyrír. tx, .sem 
acri.i f^pii. srr.fe:t:i--íiÓfuCsta%i -JOTIeitiá tvá'Btafi:'i máli. 
M^.liSJsn. aki.í. tóÍLL' várti; jaFteÍKia xv& hundruo tiisð 
,*fm *e i:va» i Imnú' .Aci'íanit v»rt fyri tvá atafi 
"ellr ok liánn.héL 'dií'.,::yi hafSt ■bánil 'eftra e en. « í 
nafqi eínli; £a^:nkít alnipti hoiin, ok faa& m íyist i nafo- 
in^,^k^Íi^If;.;inU4 tnda'5Íti'timiis(i<g()ri.: fiat n,.«tst«]Alc 
fyric g hÍC nxsla í æinni nin'Stöfu, < {)át -61 -minni í 
nel' kv^cit, €i irxyk'T i.líverki'en ótonoi'-n, af ^ví at 

fm.iekr .v>öl^and,;naki!va« af.gs jiú-.g3óid,_ek.í*iin af 
i vipvei}ta;,'j!an)farar, aiaar,. ok gi<'ii ek aáUn, tfaf jif 
]>átum , l^aitgz ',«,k kalta eng ok lílll á j;e9sa lDnd>'i^ 
Hanii,.,læt e.k, jiirieÍRa æinnisem |ti"a tvá, s'í4 at aJUt 
sé eiil, hvárt^t.i'ií ri)5 /irinpc, eCa, /iriga jnema..' Þaí-.tt 
tiimiiiaa, .ei sta&r «ru fæ«i. -Hvárkit be^ ek i^ugoit 
ve^^li, né naf(ii.4 A, þvi. at bann niá Íivár&i VAxa iiA 
þyeira nö á æing^l(,veg skapaz i sínu- atkrvaaðit: X, y» 
'tti^.' l'^'rta' :W"ta; íná íiarjiaz,. fí, ,TÍH»j i ..t4£» 

D,q,i,.cdbvGoogle . ivf TJW'Zf-'3TA FRH)PiT. ""aíís 

'inóU','því^''al'jeíngí éf siiwk'a Játlrfirt 'Þe'itra-; ' íHa |*tír 
■'cru fyfir 'Já eiria StáTi hafciri *r'Ó0T erti' í ' slafrhfl'' 
suWÍtfj'úr tvS, >*mx 'olÍ'r, (&•* efa H"}; éTfyrir fleírí 
-'vercr stundum;' enn'suiníf fyrir aftifi'íi-, 'Be'ní y, 'eCa 
'Btiindú'm' '{')■' 3 hariri 'er'^íimsetlr 'í Táiítiu afc ok t; 
hann'vÍlVk(tA) bafasvásWnseit'afi'rvótii íná!;, 'oféíki 
'sinri IStá hann-böfuístaPvéraí fvím liaiín vöíér-ilðt- 
'éifýril- •c'iVáv,' 'ok;>nr;=í' up^hafí vers tré o^CÍ!, 'né 
'«mSfbfúDdr' í);'^F haiiií ér 'gricltslr'^slafr, ok heitir$>ár 
■vi, «0» láiínumBnn hafa liafln fyrit f,- <A í grÍckíVu*! 
o4nm •a6'«in4-;Kj ef stfmanilega 'er rioéí 'ok-þáíf 
«liann ií þvi'æjgl ihéV'í Viw lúngu, 'riema macr Vili 
■weija'íiann' fyri* u, ^Á et hanh Vettf síöfaðr viö^nö- 
án raddaíífíif,, ok hafét 'fyrir samhfjóéan^a": er ») þi 
Íátá ék-áf flu aé rita haíin: J»ví"i(t' el: télíká u ^^ea» 
hiem-'íi&í*- feUtíngs^tn' ióðrum raddarstö/úm ,' þa er 
ípeÍP verO*'fyíir íBTniiI'jáceii'dr sítlpr/^^' h'anii' 'ðx 
sámsettr af dalefit, 'ehiÍikSiih- aiáf svA' TÍii-n'a«i '1', ci.^j 
%e([t iííi'^rÍt'tC «k^"af 'þtðm &6ru^ fer ^he-itir' «□!/«, ok 
i«r'ií*^ 'riteö'íi Hí, okie*yyítr .« í látiiífl seltr , alls 
-^ann-ijáUV' et ftbréokr íiafti- et þá »é Karin í laimii 
iíafrofl ifJkrha&; Í^víí^ái ^e&résk -orO' waCa ofitjí. láúií- 
:unni'i"' Hwiunj 'jvísa' ék' heit'dr lor vanj raDli ok ílít- 
■íofi; þvi'ae þ&cveröá íy'rlr oauzynja.' sakií fleirj ítqf- 
'x 'r.-þKry eiiii..eilegar vÍUki ;ék liafa: vtliiclt heDtlr rj^ 
Iteipi, ani:|tn'fáni;siiimini' Cír þarf, (J ok s, allz Iiajm 
Ci tthf atti-^'ihii Qrn iiiáli-afvíí sams^ttr ek í, en eblti 
«icifi -ef-iO ^^.»k .«■ dn «r.:beil<lii Eainslöfon enui stafr 
í^k em ílafawr «smao. <:olt í i, láanu,.enii «' gk þ ^ 

I) Min lag:*.rin^fjrlr wmstöf'iiunar O, 

•^•iíiít*»*t-niíí4rj: en. • / 3)'ok O. ■" ■ " 

if) K alUiltJar; orvailt 0. 6j d (7» ..Goo^lf ^Wnsii'fun .^rá i ptu .nriÁIi .-æýftsapVUÍ. .«í/.-.=B'/;<í?^'*» í 
Keirri hÍQpi .M'^M ''4"'''^Ch^. .'P^^^^.f ia^ljliÓCandi 
■fycir «'"• TiiítU ÍieCur. epn.^tjíi ecji tÍt;si3Ía;, enn 
:)l9i)n .er tÁ l',! .sltyndirig^, fi^z oi ro^nÍAio^t,. teur 
.f^titr ■íuí.sa >!|£f jacr.a, siuqdaia fytir æiflp.i .^. stuotíl- 
•juin.fyrií fley^-' ?^Í f'' líaWT .«PWz fyiÍFtn^ leCa^tup- 
láúitk fyt't .n,"e£a ,%tijr (7- .(iJiH(tfí),(on*). ■ ^ifi.i),, fft »yA 
i«.v*xiii r);i.''.1"i=S f^ ijl-.bs?ft' 9>!BÍr* .-w. wlitil; 
'ífaindi hv^jt iti^ ;.tiili «e^ . ,iitfyi«íilÍgi:„ok ..auíiskiU- 
ífeht þiklilr,,. ííi(uW..V»íit..íi9 poyiiii4,^iir*ei^ ÓÍ flaftía 

;af pafni ««» aCí?.!íííSi= .<^ íífiiAÍr Wi..!«R-Þ»(-»n »f 
.M iíninklt ;þa| ,n^n, ^ lÍHilM ej.S !Í4Íriij, -íÍluí/.iloW- 
-wm vér, ■ííí.li.Pí ^ssm. (iiií ,íólí*éf JwíaH fWá'^efl* *^í 
Tl^ílr iþðr8>&Ct,'«ftf)Jii?tAíj "Þ^ lcýeir 8V».liti*li, ,bók,.ír 
■ fyrii tfr úliftö;. eí-^ óíftr. ^.s£Í4.#f jWUÍt.'.. ■;.-; ii:::" 
') , «t«f;þ»nti «c 'fiflatíj mMi ibU* ^'Yf'^qQ k«U^ 
.^. Ifcbldi >f.^Ici.tU, i3t.>á-er M: aAkjvsá' .^í á 
'hvetyjii máU ,' wm-c^itr Ijnr 'ViafiisinQ «■ fillfi«t. jMfcT- 
^n :rad(lu5lafiinrLi«r.ln«Cai Jii3n6„ iBðnlaJlta fieTt :dc 
-áíiBhJjóí^endí' saouria .i þia.' ntiik "ú;- ■imOu tiáiWt 
-ifatemnia í þeitra. HaMrmcu. .8feal ^ staDtlal íyrri'-d ,«t»í^ 
•rtiti <""" (kfell^ -þó iai.fek JiaÍK.inCxr'tJéitaÐU'uni^ána'; 
>}>ví ai hanu *»' ði09i» i-ímniimn ■ ?enn''af:'|)vé (Klidi^ 
'ék)' fyír «in''*ital,' Bt iiaBri vöp áor í' ■iafr<#í'^' ik «fc 
lét lian'n ^ettn> fytgja í < úintíœciu eir honuin . Íildfr .þw- 
'iRÍt sina jaKC'Íin^ :■ .^ofucstaf: tjbéftitt »1::«^ !di-»er^ 
nenia í vers upphafii því at hans atfc're«í--fB«-œÍ2f 
Kxla, þoi hatin standi^eptif 'iad'narstaC i. ^aixUtiífio^ 

•j >tafiiörou O. i A r r 'j^'ír' i -3 i^AFkó'^'t- ^W 

^. NSÍ' í»<i aé' ^g 'hafa ihjöt rtyndlleiga mælt öni 
híjfuriiiafartna rit, í>efr'r4 ér' íyrir tvá Í5kál"œirin ■vera, 
þi kiUá ék jÉig^' ráiígt hé iil'a ritaé^, þó al liinír fveir' 
sé ^T hefíitf íítnir, er tváj-gi ér töfii^siifr, ef fó' 
v'ilja'ék helt^r 'éion staf'''títa , þaf aem bæoi sloCar' 
jífnnmllclt' aíiibn'ok tvt; tft" f)e«í seiii elí gagða' at íií' 
• verci 'nKnn». (ík' itjétirti dk bókféjl, drjúgara'. Etm'-- 
þat veit e^ aeigi hvat þá' álcái'ái-hafa', ef sVi ÍTli'' 
VM^f ai' eTií hSgz nottuír í ok nia:lir. 'sv'a: par' sem 
pú nVr höfufst.ir ainn, 'lévéðr hann' ef Harin ræor þat,' 
eca íairthrjóðeniíV t'va 'ætrís^öiiaf saihfélltra 'i 'æiiini ólc' 
ehni RöinQ' samsföfú, iegÍV"í>u, fá víl 'ék Kvárki' rííá' 
nmhljóðendr' tvi né höfti^staf sEÍnii''Íil '{■áss" at aiiKa' 
BtfcVaEfir,' íié enii' hendr ' ^anB s'ém æigi s'é liöfufsiaTr 
til þeas 'ált mlnríka, lielld'r rit ék sirín' enrf sáma kbn-' 
aír [etís'tranla'] jafnan, ok 'æígi hofuðstaf 'né'ma í upp- 
hafi or^z 'ok veri, ok qveSi svá nVjfik' eí'á líll aCf 
h'*etjum, ietii e\ rœð iiðan; eoa ælgi 'rækt ék' a'o'ek^ 
kveca 'jaftimjnk at Öllum. HvaO akal þá ichafa? 
kvao ek, hvao |>á' neina týna honum svá' sk-ýV dæmi' 
þeirra græina, et hann skilr engvar 'ácr Vera, ' ao ^i' 
þikkis hann of sæinn veioa lil at mæla seálfr & mót 
sér, ok veroa fyrri aö bragöi enn þeir et elLa mnndt 
fifla hann, ok kalla sem væii spakara ef |;egOi. Ná 
erU bép' þau dætni, er- biá5a£iríg9 fÍiiMluB fþclrj, enn 
skan ookkum lJD3l8gfli*r lil Hiáls' fsBW ok sktlningar: 
úhéVBe, sebr asKrr höéu''höÐa,,áfBrair aFarai, þag.- 
ati þ«6&Ö. m öL, .fMme: fskMe^i.vÍnt: viN'a,. kiap» 
^VftPav.hvficiiveB,; fuk : Ciið , . sjijót •ki^Tt ú H þau 
eru-tv»v nöfn Iveggja bókitafa, enn Vhbt þat er æins 
mgnz æi(t nafni sehr er akógarmaðc, epn ifíJíf' er íKtí 

jiii^a"þá''«r''Wg»- tiðli>-^t^r cni> he/tái -'»»1' 'MulrfB þá .vCooglf flíl, Zjt.TJNXr. '.S TM FJt pFZ T. - 

«r pát bar hverenn; betra ;er .hyerjum fyrr ^agao 
enn snnar liaA þtiggúO; ejgi era -Öl , till aö ^inii^ 
meírl þikLir, x^'rimaEinzÍos Jramt, enn ]^5» et {>■)- 
Jurnar byggir Jrammi; sá er rneFtt ^u?z vína er .mest ' 
vill xW-vinna; vaOa opt til fciiliju kTapa, þó 30 þar fái 
. Iei5 Arappa; hverr kona oh. katUnagr skylJdti Þess 
/lis, .-sem ggO er ./!ii«<- Jþá .rouou í>«u til g«iOra, veikx 
cljár, ok hafa gu5í hylli aijótt. 

- 10; Nil urn þann mann er ríta vill eCanetna ao, 
váxH máli ritio, anna^tveggj^ belgat þýcíngar e^a 
log ecr áiivísi, eca svi hveregi , er inact vil) skyn. 
saraliga tiytsemi i hök nema,- ecr kenna, enda sé hana 
sv^ líiilláir i {^rqClciks-áfilioni, .aO hann vili oema. liilá 
skynsemi helldr enn öngva, {jí er á tnecal vetor eiu, 
ar meÍTÍ; |iá lese hann þetla kapitulum vaudlegai 
uk hæit, sem .i murgum, stöcum mun þurfa, ok latto 
viéleitni niina, en várkynne úkænsku, hafi slaftnfþetia 
et hér er áor tiiao, urmz hann fjer þat, er hoaotn 
liiai bílr: a. á á i « e <e «' í í o ó œ u ú y f 
* !b c K d D f F s GBkÍLmMnNpPrS. . 11. Nú*}'fyrir:|>víiittaaCrtan.8e skyniamligum anda 
ikr^ddr ok pr^'ddr , þá skrlr hann ok greinir alla 
luti gjiírr ok. gl<j'ggra-enn bnnut kykvendi;. þá næyti 
ok njóií ^þeis liasvniea -guci" Hjartai mannz kénnir 
allz, ok vlo bJKtat liggr bBeCi baikl ók véiendi , ok 
■ and- 

" *) Þída itycii tjóíil ai tt'<i af^ltM Íifutái; )>»/ t>a( móticftr ..Cooyk". L4TtíÍVSTAFR0FIT. sBf 

»Tv^1itnaT œcar lenna ^at upp nV i«ra2 . bæc i J apr 
iGCarTier ber« vind eca blánr, faloð efa Ijóc: ok á 
anndit v^ horfa |)»r *vá| at þær Tniciiaz vio tiingu 
íFir; meP jþví hverr e* þatf retln ok rbdd upp fyrir 
.liverju oí'ci. íþaif ok inec oici hverju þi'jár þessar 
^reinít: nÍHjil ok vit ok skilning; miflní at mun^ 
oráa alkvnci, vii at -hugia hvat hann vill msta; «kU- 

. Aiiig lil |ieM b4at i-býr oiounaioi 

12. }fn-har« {*asif lutirliljóc, sumerrðdil akiutnM 
málj «10 aagt var. Sú er æin grein ') hljoCí, er þ^ic 
veot eca vöin, cCt EJrir ecr prjót eor hjrtrs eOa jf»ip 
■fcrynf, Þe«a liljio heiter gnýr eOa þryntr, dynr tfa 
dnnatt jw4 þat b'jóO, et mölnw UMttia, eca niat\na 
þyMí þaf íieiter «k Rnír, glyinr eOa hlymt *ii <vi 
þat er vicir brofna [«ca gnesla, þat faevir bfak epc 
breatir ^): þeua era vitlanc hljóo; «hn b^r umfrafi 

' er þat hljoc, er tiafi ttina akoriir lit iai\í, þai Heiii 
eaungi*, þat oru hörput eca ðnnnr tflDgfserí <). Önnur 
'hljó^sgtæin et lú er íugtar ecr ájt eot KekvUcntiÍ 
hafa, þat heilir tflfld; heiu l^iiet ratlder á mirga lund. 
fugUr a^Bgja eOa gjaHa eOr klaka, [ok þó CtneO) ^mi, 
um háltum) d'ýia-rðdd er greínd m«d mðrgum nAfn- 
um ^) t uk bunna menn akyn hvat þíkkjaj! benda i 
ainum lálum lumum; fKkvÍkendi biáia eot gjalla ^)t 
16 

t) tf*r „kf lil I/, ^ iyrÍ4r tW«>iv: Htr (egir bi Uföþigreimua. 
Bvall cr Itijóþigreinf >(eiui. Hrcrí Þ«t vr .;eni picín. 
i) bljáBr ir. 

3) e^tm TlpniD ibmu, ^tta liniB Imk ejo Inwttr c^a <aa hdi idr 
■r iiU*li ^^. 

4) dk cnÐ helldr hi'n meir! líitigfcría : en Þat lieilír iSngi- «f. 

j^ <j)e ,eiia me.d ^smn Ifáituai ^ uðbiiiii <X fctnnioituB ,«ro p^íni) ;i:v,.G00^k" . 590 ZATJNU. STAFR F I T. 

allar pessar raddir éni mjfik skynlausar, iv4 at fle«t 
liiii manna viii. t>ricja hljKCsgrocin er iqÍIlÍu merki-- 
)igu2, er menii Itafa, þ'at er hljoö ok zödd ok uiál. 
Málið ^jöriz af blæsninum ok túiigubrincinu ') ok 
skipati varríninn =). Efmaír getr mickla málínifld^ þá 
þarf fiartil þieni J): vit ok orcfæri ok fyrirKilun ok ■ 
albxgt lúngubragc. FJ lenn eru skurdóitaTt ok misstc 
lanngaroar 4), þat lýilr málii; »vá ok ef túngan er 
ofmikil, þá er málio blesi; nú er tion oflitil, þi. et 
sá holgnmr. pn kann ok spilla. máli uannz, ff vair- 
at eru »'g' heilár. 

13- MuCrinn er leikvullr otuanna en tiítjganst^r- 
iO ^), i þeim lerkvelli eru' leisiir þeir slafir, er allt 
mái gj'íra, [ok limm hringai eru um þá itafi slegnir 
eCr setter i' máUiiæiiÍ ''}■ I , fyrsla hiíng eiu fjiiiir , 
sia&r, er beila hofuosiafir, þá' má lil æinskls annars )) Vip tenn ok gima htllr. U. ini 
a) U. /«rir ™ k,r ir fífrijr. 
TÍtid : DUilnit . þarf t3 1>«M at . 

BkilnínBÍiia til t«ss at hann miin! 

5) 'l. U. 4) túii;;..! þxr 

6) MutrÍBa olt timgiti et li:llLvóltr orþaiiiia ti. 
6) U. hijir hST ír IJ. gr.ok. heiidir hiílit yeua 

iiötpa-iueníer, eþii ero Ix^lir lykiítr i ^íim^óuii rerio Ðrdino fflgtr minnlt dk 
atkvxli orþíLnnaí en TÍtid nk 
:Ia þnu crþin er haan TÍU. 

rl þ" 
i-iiíl Þor^i 

d f 
Jud fat 


h 
liá 

S 


k 


T 


■m 


" 


p 

Ll' 


-y ei. 


i 


V 


T 


d.b 


D T 

edd eS 


K 

epg ekk 


L 
eil 


Si 


N 


p 

epp 


R 


S' 


T 
ett 


ed 


ÍBtl ci 


eclet 


1- 9 
ir u> 


rá 


n,n 

ttila tr uFfWLÁlíi i iríagl. figú's i tjilfri U. xn <(*< f<r 
«•((: <«<ni4 Ji'iajÍM tr fji'tkifi og ivtrar hinni fyrita linm 
þjr HMn uin ífa //írji- kringar, UTÍrirlum »f piim tr tiifi í 
«■», (■■tr/d rá« <rii ■uJ 1 tfiia kriafitam ti»» eg hir i ntdtt .Cooglf LATINU- STAFROFIT. ági 

i)>ta, enn vera uppliaf ok fyrir o^irum ctöfnm ^, v, ^) 
/i, q. 1 Ötriim liring eiu Btafir tólf =), {>eir lieiia 
inálsiiafir, hveir [leirra mí vera bz-cl fyrir ok eptir 1 
or^inu, ok BJ'"^''* þ^ æitigi þeirra mál af fjátfum sén 
b, d, f, g, *, /, m, n, p, r, *, f, iiófn f>eirra eru ep(. 
ir hljóð- þeirra 'í- I þricja hrin.ff eru tólf stafir, «r 
bljöcsiafir h£Í(a; |>essi er gnein [>eirra, fyrst heiia 
stafir, ok ttal svá rita; á, e, i, ó, i/, ý. 0nnur er 
þeirta græin lú at þeir heiia liiningar, ok skal þá 
ivá cíia: Æ, au *), þessir firirfstafir eru livartv^ir ■') 
hljoCsiafir samanlimttir; því at þessi BUfr hverr hefit 
bvðrti lut af hljoCÍ hinna, er hann er af-gjúrr.' f.n 
^ri^ja graain er sú er þeir siafir hafa, er heiia lausa- 
klofar ok skal svá rila <y ök <í, þessir li'eir slafii 
eru, ritaoir úliræytiir i Iivárum siað, ok gjórr æinn af 
Jví ai bajin lekr hljóð þeirra beí^gja, esii [yrir ríiz- 
liáltar i^akÍT er þá úhKgl samsn at binda. Tólfii siafr 
er skiptingr: þat er rédr ^) liljöCslafr; ef málstafr er 

unml. K.fniá Vaff A</ í; ><(( fyl' vn.l, ><« tdcrt •þyálr; p<i 
«r Htfal. ,uá>éd i mirgu ai .infj'ina hf.r itii AiíU /./uaiifi., 
' mtininf atlrHt. í iJmm hriag iít b eg beli liit i hrírjit raml, tng 
k tatiíJi; I þrjV/d hriiig nnttili ]; i fjórila 'tid btL fyrir cbL; 
M. ífmta moS fyrir ^5, Þet fyir í;K (-■; 1"^?, «■' fr" «t. "''&'- 
h ir, u» /^rir us t-íþ«i< íí»-( i /íí;««), nr fyrlr r.i, <),i /jrír m, 
n; íMa lilUrair, iim hifuniriaa kslUr iÍndÍB, 'kiijiíiga raaf(itiúnir pg 
iþíttjanligir: irn ar! peiia tlll vari tg ai Ugfxra af tgi» tam, 
UiK I) ð. tírifar kir y. 

3) f. i'fr *ir: XI. C'f Þrí t «r gUymt 'tm ádr tr gtti4) J>clr 
.Mnhelu(í', p, h, y, li. <[ {p,i,a rugl cr íom.Hn^/rí tpéiiaj,ni,j,0tr 
pad htfr ttrid mUd^iiÍ ad innfaratl ^i fyrri ílauiuna, eg htfj ílt 
*t rir*; Þ, V, b, q) iiiáliL-,rir; Jivorr. teirra «, i, fr. 

3} hír sett'cptir liljÚtl Þe'"a ^. 

4) «. au, «y C. 

j) ÞBsui'ere luek, hur ero 2 (*/ kt'iriuPtJfyriia'tr {f»t rilU)ii. 
6) Mion 0. D.,.i,zctibvGooylc s^t I.AT1NU- STAFRÓFJT. 

fyrir hnnuin nk e- lír í tamttiirnni fnn ef liljnrjtafr 
er nwiir ep)ir bann, ■{>á •kiriiíz hann i ináUi.if, ok 
pJTsz þá af bDnuni mörg fu!t »»»?, (vi irrr,; já efr 
jiVO «1 a jórí öneiiir ikípling er |>at, al baíin tr bun. 
VlnTt, (vá sPm ácr var riiac', ]>á *r svá cr inálnrafr 
íi^niír fyrir liocium ok hljó' siaír €-|ilir, tvá sfm ')/.j(i#» 
*( r fyjrirg. «, t, ri, í þeswr gjoiu z'tr.ir »tn.-in mfirg nJO 
f.ilf, etin ikaiitt má' f Jáca Þeir ijálfer- £f « {'jnrír 
■ ■f-ÍHt orr, |á ineis tað s«i, lem þú neftiir y/r; I 
[t ac er fyrir Íntian *,; i fcyr ú T-ar Fl>Í|)|Ír uni ort iirtl< 
>V3 tetn er sat: eci úiair, Menn tatla ý B-Ínn v)<ll 
»í I) l»:)t «r vVÍnun Icalla5í <; er ok ty efa «/ fal 
«r ailflrepi I'f>ir, HljóCslaflr bafa ivennn greín, þi 
er ofiiJe^ar »ki|ilay oicia meo, a( þelr (é ntyitif ^) ec* 
4ftcttir; er þvi betr dregit yfir þann ítaf, er wiiif 
akul «t-kvffi fi) nvi sem bér ert á þvi áre er .ílr/ rar 
ladiír, [( 1 ir »riuð hann 7),'^at ír, í minu mlitnl. Opt 
'Mr^ia arfaleícingar avllu tnáli, bván Íilpn aami bljóo* 
fiafr er IrÍdJr skjótt eca feint. I,nfjt er þM i rití* 
betií u Tiia af limípgum ') helldr á-lykkju enn full 
á 9) ok er þi svá: e, <, I rjórCi bríng eru tólf Staf- 
ir svi riia^ir: fl, V, F, G, K, t. M. N, P, R, S^ 
T) þestii" K'iifir eru •eilir hverr "') fyrir Ivá jafna sér i 
ríigihpiii, l'vist sum nrC endsi! i svá fast sikvseCi at 
leingi Ðiálsiafr f)er sinii boriC: *yá sera kovll ttz 

j) er bifiru Uúr V. U», 

3) Af<« UffMríng fyrÍT Jm 1«!^ fer inQBi) fjr l>elin fjri iniMI' ff, 
M* (7. tltpfir pti. j) ^í O, 

4) en ly heitet þit land, ■em ijör eí>a vatn fellrqinhTnrfia.- Jirt er 
faillftt fr eÞi «, er'alWri Þrytr f. 

6} •ludillr O, 6) leiÞa V. -j^ lí. V, S) bnei|<neum 0. 

9) hclldr en <f I;ckja en rnJlt a U. 

10) geri ecki uinat, en menu TÍIÍ* kafa þj fjri iftili^ltaT iakiT, Aer 
••ur hretr {>siir« einnf^. D,q,i,.cdbvGoogk' LátlNU . S TÁFHOFIT, m fjall, *r«í« e?« firoíi, fi-omjp e?a hrammf n^ ^rl 
annaciivárt *t rita tvi militifi ecr þ«nna cí'nn. 1 
fíuiti lirínjí eru rirarir þelr þrir Maiir, er heií* un* 
ilir.siafii: ?, z, x, má þrim ') tÍO eiigan tí»f komsi* 
nema þpir *) ié epiir hljdfsiaf i hveiri umiiðrun, 
l''jnrOi sufr et c I), þat er rétt han'; hlji>C, at hanit s« 
i enila aamstöru sem stt'iT uTxlimafír. Tiilar erii bér 
sa Tiia^er tiem i öcrum rÍlEhæitÍ 4,; hekr riiull ekk' l) Þmjiidi ataf mi ti. i) þgt J>. 

jj ot ha»a lunilr nirini |>anii rlijihátt ct mtja í fyrá »; C«JnV:<i*; 

C fjrir konúng) en hitt eina et rítt s »■ / , 

4) U. tliffir pií ÍIU. ttm ht' iftir kemr »IU éd tni» Hiériin- 

•' 


MH 


»./' t. 


rími, 


V">/> 


;,;.. 


'r 


M, 


tm 


Mnf«' 


ÍO. 
. 


•1 ' 1 • 1 " 1 ' 


. i a 


" 1 - 1" 1 


blblt,lbl 


1 


1 


l._ 


l<l(dldldl 


1 


1 


1 ir 


f|f 


s ? 


eU 
-- 


k k klk 
1 > ll'l 1 1 1 


m m mjmj 


í 1 


'n 


1 
_ 


~r 


1. 
n II D 


n 


1 


P P 


p 


P 


1 


1 
t f 


1 1 


■ "í 
•|. 


• • 


1 1 


1 
■ It .ll 


1 1 


j L 


■ 
|S 1» 


II 
M 
1 1 1 
1 


Þl Þl 
1 


■|. |. 1 1. 


. 1 


1 


íT' 


1 


- J__ 
1 


1« 
« 
1 


1 
1 


ql 1 


q" 


r 
< 1 II 
1 í 1 


! 
t ! 
11 


T 
■| 


L. 
-| 


-L 


1 
1 
1 


1 . Googlc «94 LATINU - STAFROFIT. 

ttinkar éclt til ctaCi, lielldr er Iiann til sk<ríiigat 
ritz. Sól lieilir Titan, heilic ^a^an aí liiulus i láiitin, 
*i véc kullutti titiil, þat er sem liiil sóli þvi at svá 
*em sól l^sir lieim >Han, svá l^RÍr liiuU orc réitriiiíi- 
Jiessic erti íjórir hofucsiafir: þ, c '). /i, íí «"" þessír 
Ítíii lex lilJoOiitafic *) óbcæytiic: t, e, i, o, u, em fiétr 
ok limdir laman i ríizhæili; þá eru þfessic iiiir saman 
málstafir úbcæ7ltír: b, </, /, g, i', l, m, n, p, r, s, r; 
þetsireru uQdírgtafir: c, x, K,tC ^), ok þeirn mámissa i 8ialasctnJDg tji mn hír er ritoi], ei st3 tctt til máls ■em'' tyllar 
til hljíitij laúiika ot reglnr fjlgja hliódslö:"uni, avá sem þcir lyfc* 
lum, Málttalir ero r'ila}iir med hveiri reglo bxþi fyrÍT ak eplir , 
ot gera Þeir miíl af hendingum Þ6ir'r Ikaiia'it þeim} cem þeir hava 
(^térir li'a tylgja} TÍd lilláditafiiia fyrir eþa eptir. ' Köllum vie 
Í»t Ifkla, lem feir ero í fastir, ol: ero t>eir stÍ lettir Qiít) i ip^ 
cioitoe. sem Ijklar i limphonie, ok 11131 þeim kipjin eþi hrinða, ok 
drep« BTÍ regloalrensliiii , ok tetr pí þat hljdil, sera þú TÍIIt haft 
haTa. þessar hondíngar ero meiri en þœr, aem fyrr ero ritiþar, ot. 
hinar minnzta þeira sma atafat si tir, þn at hér er 1 hendiiig eiiin 
hliðclittfi' ok einn ' málitiifr, ok gerir ti& maTgar hendingar, aem nú 
<r ritad áþr i ilaruetninginni. HÍr (Unda um þTert hlad Ii h1)ád.^ 
Btnfir, en iim endilángt blad 10 málitalir ; ero þcir it1 aettir lein 
Ij'klar í íímphoiiie , enn hljrfdatafir lem ílrengir. Málitáfir ero la 
teir lem bæþi hara bljód, hrlrt asm kipt er eþa hrundit lyklinuDi, 
enn 8, Þeir er líþarr ero riUþlr, haTa hillt hljdd vid hiua. Sumcr 
Uka hljid, er þi kippir at þír, aiimer er þú hrlnder frá t>ír. 
þeMÍr hliódstafir atanda um þrert hlad : t, i, i, o, u, y, a, S, am, 
ÉÍ, lyi þeiAÍr ero ii málatahr : i, if, f, ■ i, k, l, n, n, p, r, t, t i 
Pesik «ro málttoítr ok luira biitt hljod Tid hiDa £, p, {, r, t, i^ 
', 1- 

Al líiat -ndir i Itii aar aUt mlir igigium, tt i» ift miilktíf'- 
4ii þrJ mciiUgin ir tid lyi • kvltain Mit tinfiHar Kxwniifmr 
myail*it, Btfal. mid ii »ei;< aoikra lamhlióimdr fnmim eir ift- 
««-úi hliíiitifiai, liri tináagit fyÍT apiam, »g cin idra linúag- 
li fyjir jraman: tai, Pii'a giUir am í ag þJ itúr /yifiaaii hljód- 
ilafi iUmgii lÍBi og un i, i. Eg hifi Þar fyrir ecki rdjai afp- 
fyUa fiiiri laa pi fyrUa 4 Jilki mid UliufuM, ^óitpeÍT liu ail- 
ir uppfjliir i V, tplir (ínH rtgla. Hilt og tiaa giir »g hKgti-a 
gjirt Þai 'Í^^f'; tdr imyadU 'ir þarf. Hir tr þi U, ilHmgi, i 
»»i*; þn' iti tylgja aatkrar liaur af higimiifa tiyiuriii, tait þ4 
ttkr r'ii rigiiirii yfir drillftriau Uituat, Itn gitii tt Ut, XXy 
tlhug. .1), ag Þ^ HiililykiLl siilfr, 
í) O. htfir tiuaig hir Y. 
a) Jlíia lagfmr. fyrir höfutstafir 0. 
6) Aíi«í-f/kr.A»VTt .vCoogk" LATINU - STAFROFIT. 295 

váru rnáll ef vill: x «r (amtengdr af c ok « i Htinu] 
X tfann er «ami«ngdr af d ok $, ok ei ebieslr; & er 
heltdr samstöfun en tlafr, «ru stafaoir «amao « olc ( í 
litínu. 

14. Enn fyrir þvi ná at aumit samhljóc«Ddr hafa 
sitt likneski ok nafn ok jaitein ; en suinií hafa httf- 
uCsiaft Iikneski ok skjpat sltífum [enn •umii[[ í narhi 
ok aukit alkTæOi bæci nafns ok jarieint eun sumi 
-hallda likneski sínu, ok er þá mioukat atkvsc) 'HafiM 
þeiira, ok jaiieín, s'ú er þeii skolu bera i máliout 
Jieirn lik.ei í nafninu verci:' þá skal ntí sýna leita 
biecí likneski þeirra ok svá nöfn fjiir ofan riluo; at 
.yfic 'þíit *) megi nú allt sámaa lúa, ez iðt varsuodr. 
lausliga umrslt; a, á, o, 0, e, s, t, i, u, ú^ijt,. ý,' 
í, B, c, K, d, D, f, F, e, G, 
bé, ebb, ehi, tce, di, edd, tf, tff, gt,'] €gg, 
g, h, H, l, ■ L, m, M, m N, f, P^ 
cngt'há, Há, c/, tll, tm, <min, *n, cnn, pi, tff 
n R, ; ■ S, - t, T, X, [h, X, 'tr »), þ 
cr, ' trr, tí, ■ «», ti, ttt, tx, tQ, ztí, . ||| 
<-"■'■• ^) ■ . 

Nú veiOr þetta allisamao ttafroF kallat* 

]g. þessiistafiigjtfiaaHt mál, ok heodir tnilit 'jmM 
a, svS lil at jafna sem hurpu strtngir gjðra hljóo, eca 
ciu heystir lukiar i simphooie, «os þá Ar organ gengt 
upp ok niCr, aptT' ök-^&amm um aIlanG«mma, þaon er 
meéi >ér hefir niiján lukla ok itta raddir, ok þá 9^ 
koma lil- tnóiz þessit ftmm hringar stafauna, «r iOc 
vai umrastt: kallax nú hvftiii viO wr* aiaf^of ok gam^ 

.... ■ imif»í!gé 

} MÍK ltf*ri»t fr'if ^^ »*m Q. k^fu • D,q,i,.cdbvGoogle 396 LATINV • STAFROFlT. 

mi, ok ttki nú hljócUafir ^ar aín htjóð, ok la^d^isiaf- 
ir röddt málMafír málit ok^ tamnix til orCanna sví 
mtrgra, M ekki cr {>£■• tnieli í beimitium, at œi^i ré 
þeiiir stafic til-hafcir. HÁ eru æinfi þau l^eii «^a 
kljóo cCm raddir at aeigi inDnÍ þai adt Tiamz i gamm. 
mt»m. Wú lekr avft fremi tivikii 'j um gjöraz, rr oro- 
in befjac o|tp ok hljómrenn ves nk r;id<lirnfu glymji 
i, Aefnw ok livá fremi aöngr er þetta befir alJtttl, a^ 
mú Ýyn «já ðokJw itmmi i Íeiki/öllinsi, tít óllum.meg- 
in M. >at>rÍRU Jrví, er lúngan hoilir. ok beit% nú é 
iiBna lil <niiltÍM *»k •rOanna ok aóng8Íns,'st han kveot 
ÍtataUt upp, -ok hoo B)iwir svái U«iuin« aegir hoiv þ« 
^'ýöis é vftra B^tngu »vi: gr«c i^it «»; enn fiit sc j 
,tfbBvktt a«llt, ok suck hiine oaitúraa ul f>eti, ryiu 
því 'st faon tnt fipnt, ak gcsk ii um Allao beÍB^ 
ÞáagKt iM er guö •fcipti 'JMim. 

l6. Jbí MB*' 1*" tU >t henni Jt'^'KÍ hanta verm 
m^'umtami, «r haon 4apa6i hana, «A qf KtitU 
«iafíii «r-ArÍMBÍQ kðUoo: »ér er kruinir eium töllun 
aunn bttfiið vázC; «fio véc hajw IJnitr ok U<§Ír; oji 
hans lonr er si, «r faann tendl hi'ngat í heim; ok ^ 
«r v&c faðic, •& ">) nM haQ«::l»En; vw .ok fitoerimi 
molisc til M «tjiiena :«raiu* ibfiiaua *vá te» best 
^■goSí) -vn >i MÖit or BesMraai lilteliit, at h>an . 
«MH bneer ^b&ilngt heaum .þtkli >Bieitr ffianmflutl' 
^een lieias mð sik qédfani er Þsr tJt vii t^álp öU 
Í-ÍMgÍB, «r aen ^áana pid c^ aett ok «ir. er hann 
^þsldi á 'fcnMÍaun hclga, «r or*renn biEÍl blóí ok 
-«ai0} «k i ^í vecuÍM «Ar akiaiii;, «r séit tiúiun á ^ I) fma* nilíl. 

»; " ». 

D.,.i,zcdb.Google ■LATINV- STAFROFIT. isg? 

ntáltkan guð; ob I>at Lans holld ok blóo, er í mest- 
unni ei ffamniilutt, er vArt famest, ^á er vér foruni 
af þessunt heimi. Nú ikal þat ván vár at vælta þess, 
at svA fiemi fariz oss vel, ei tri vecör, sem hann 
hefir fjrrirséð , at faæci sé at hann er í fðr tato ma 
ok vér með honum, 'þa. er vér ftírum heim til föð- 
urleifCar virrar; ok Já ðr hann hefi^r akipt sinu lioi 
«ér tit hægrl handar eptir dómsdag, þi skolum vét 
heCfl upp AUeíújá, fyrit-f>vi at ímt er æigi jarCneskr 
sHngr, s'ýngja þeua þá alier saiAaii tíu fyllci gucz eng* 
la ok manna; þá ei almáiiigr guð feir meði sina ferd 
bæim i himiniíkis dýic; uk tkolum þá una i sifeUu, 
svá at aildri skal eptir ') vetoa, meo guöi almátikum, 
{tar 'tem hann ei es ok íb meO feCr ok syni ok helg. 
um anda, sá ei iifii ok itkir æiaa guO of allar alldír 
;veiallda< Amen. MJLFRÆDfNN^R GRUNDrÖLLR^). 

17. mjfv ei allt |>at, et «ra kvlkendis seyru má ' 
fa^æyta, hljáp befii ibaígar kynkvislii, ok verOr hljóö 
J?3it Beio náitúruliga megu eyrn greina af samkvlmu 
tveggja líkama : ðnaut hljóðsgræin ei tii er heilug 
r^itníng seget andliga luli hljóca. LÍkamlígt hljó^ 
veiOrannat af liflausum lutum eno annat af lifltígum luf 
UiD. Hljóo þat (cr) tueytiz af liBausum lulum vero' 
aonat af tséiiligum skepaum, eon aonat af úhixf 
iiiguo), . annat af tamkvámu iseriHgra luta ok ú. 
ræiiligta. Af lærtligum lutum veigi hljóð, lem af 
hófuo-skepDUJtn: elldi, vtndum, vötnum; aC úhræiilig. ..Gooyk" 598 X^LFl^ÆpiíÍNAR. 

uin lulum vetcr Mjóo se^: ^tæinum ob ^ilf^ -^h 
Vrergjum, ol^ veror í)e«sliyn( liljgé jafojn af Jhj-aiíiig 
nokkuit likamz lifligs eca, úií^^i- AE lanalcvárna 
^ætíligra luta ok úr^riligra vfercc hljjúc, «4*i 1fí ec 
vin^r ^Ca vöta et* clhlr slg^ mto aBi jörð' «0* ifítn 
iSixriliga liitL ^ljóo þat , ct veiðr aC Hílaiuiua 
lutunn er su^it úgrainiligt, se« viadaf;&ýr eCa. vam^- 
Jiyii eía reioar-tru.tnur, ea aum( liljoö er græinÍHíit 
fptÍT náitúilígrl satnbljóOao ^trri , ^r Philos»^,h! kiilt- 
vcu músicam, ok verot þít liljóa hÍQ »fs(a pk hic^zt^ 
af læring ringa Iwuf'i er bóÍ oIc lúngi nk fimm werki. 
£\j6inur gánga i, þBr sem plantu heita., ok bsiUc 
t>at tthsiis armonioM ^esszr sijtimur lasþK Plaió luF^ 
lif ok sl^yn oH veia údauðligar. Graemiligt bljóð vetCr 
Í li^ausut^ lutuia þat sem v.ér köUuni listuligt liijóo 
sem í mslmi ok siiengjum ok allzkyns -söng ok pip* 
um. I lifligum lutum verCL ^hljóo) sem i vicum uk 
'£Tösu.m, ok þó af rxríng^ nokkurs Ts^riligs lij^ativa. A!C 
l.iligum liilnm, þeím er likama hafa getCx apnatbljóot 
]^at er rudd l^^ÍVX. enn asnat þai sem Kigt «r r6dd, 
i^nx fóiasiapp eca. handaklapp ofc annal j^vÍLík^ BftM 
fx bljóc Crant^lÍB^r't af livili«nd,Ís munni:, íataieiAZ aí 
niu oállúruJigum tólom: lúngujo , baiJca., >^n^u <^ 
iveíra vörium ok lfíiiiiu,m [JDtmn> £nn pTÍspíanus 
liallarrödtl verA Ifjc gT3fi[)Í,Iigata lioptsúns högg. ak ælg^ 
inliga ^kiljanligtj 90 ðnnui; úiiiajilig, VriUfiUg tiidil 
ei sú, ej ^igi má ttofiiiK, græina,: iit,aiij|íg Bödd es 
(^onnur ipc^kili^ Önnui; úmeikU>S- VmeEkiIi^ i^tt 
^r qú, er til engrai, qierJungat ex faóic^ sem: bualt 
iiligstriít: merVJig. 'ö4d « öiuiur af. nátiuru önmir »f 
BCtning, eca sjálfvilja. MeikÍIÍg lódd af nditúrjj ec 
'barnDjrátr eca sjúkra maona slynr eta annat írvilik D,q,i,.cdbvGoogle 4neikt1t({ rWd af Bémlr^, er sí er framfærfz af sjátr- 
vHJB mMtó*, len* í»etta hám: ma^r 'ftierkir ■liviienitl 
tlÍfhsaTrúig •ok itmOllf;. 

iS'Stofr et hinn «linn2lílittr iibiinsetlnr raddat 
tá.Étn Ttti roá', ok «t Mafr klilU^r í |>í »ein hæyrir 
álJrö aunliekntng ffafligrat riddir; |»víat vér slcipmm 
hiekt i opituU, en ca'pídila i kuú^ut ttx veis, cn 
-cktiíbr í máUgrsEÍniri rtáUgrfeínit í -Mgnlr; sagnit t 
■ímíWfiw, ■ íámstSfur i ítafi; Enn t»ó feí-U fei/;i niáflt 
•áitúthli^l lirtfptillgir, í>vlm stsfr et tfidd, eh rödí 
er !()[«; «ca a£ topti fomiietát. Enn h*árt lem- tddd 
tt ttipt «Ca if lopii fórmt>at, þá ér hon salnan«ett 
kl iÍHutá panuA iem *) lopiíé; meo þvi at |>at ér 
tikitnligti (Þvi) allét lik&ðtlr eru sdHlansétter: ciin 
jáfii iBtr Verér af jöfnu efni' at gjöraí, Sefh hoUd af 
bblldi.. Enn svi *em i nátii^ulígnm likamiini era 
httkkiwir þelt Itrtlrt %ém kWtaz aBlnfJliair, sem fióra( 
&btuéskb[lniÍT: élldr dk jfltí, vötn ok l'opl-, olc kallaH 
jþtísír lojee Wigt æiHfiÍldÍr af fvi at {>felt í« 
ií«kiptil!gir, lietldr af j^ itt iiVert l^é'lrra hl^lr>ir 
Íafn hÍHú *J dlHí, seth lEtÍlI gniítsil Beflt jViia náit^inf 
lilha. ihe^itt l»'á(i)'iv& értl ott étáfir ulík)f>tili-git i mis^ 
jðfau efni, eua i þá luti, sem úlikir eríi; |iviat á é^ 
áárit ráddat^ti&r ÍiaFa stunduih ^kámi hljóé, eim stand* 
uih lángt, ok éí Þ^it' ha!fa tánct lú}öt, H ^^^^ E'^ié 
•vi timí JímWnga. Pbilosaphi lolluíu Statj eJeihtrHii 
l>at éru hftftiýsképnuT, aí ^ at sVá sem iikamii eru 
skaiaCét »f fjórum hofUcsfceptmm, bví gjfira A itaf- 
ÍT ssrrtaiíitéllir 4lli ritáHéga ifid'd, svá sbm höcknxskdn- 
ar lilíátni, þÝlát töð* téír æýril, ok heiic tronnS 
titæUrig, seöi a'llt pit ét íikaliiligt ér, ját er hrO upy. 

.) M» í-éA /j'" >«Í. 1) Af . i-í/. ryrir »í«*. 30© MALyRÆÐlNNASÍ 

ok 'ofln, ok breidd til Tionrí hsndir oi hfgt't, «£ 
Jenjd fyrir ok eptir; þyí at rödd má öllum megin 
hxyraz. SamsitíPur hafa hæo i hljócagrxtn, -en breidd í 
anda, lengd Í tima; t>víat bTerc^mtlafa-er annat- 
hvárt hvöis eöa "þúng ec» umbmygiUg: hviftt A/jóo»_ 
grcin (er) sú, er þaaimfærð verct meo hólldnu hljooí,' 
sefí) Þusl tamila^ hvúti þúng /ifjAösgraÍR Cr (af) lit- 
Íllitu hljóci liefic, ok dregz nigr í hið laegtá- hljóo* 
aeoi bin fyrsta lamslafa i'þesiu nafni, hárayttií 
umbmygilig hljóOtgrÆÍn ec aú , er hefz. af '. : .lítillálu 
hljÁoi, ok þetUE upp aem bvtfM hljóo«gTBÍn, sem þetta 
nafii rauit. Hver aamEta& heAc oí franmifluiniiig 
aDnalhvin IÍH<i eor tnarpa, ok ei sá andi- iiér kanacr 
fXríng : Jramfiutningar tamsiöf ti. Me5 intiTpnm inda 
verCr sú samslab framml«FO, sem hin fyrri samstafa 
þessa nafna þurnaiL, meo linum anda flyijaz sBinKtif' 
Uc þessat lángim tima. Hverr gamstafa er annalhváit 
iöng eca skömm, ok (#r) skiíram -tafnstafa skjóit fcamðult 
ok hefii æína slund, >em fyrri namstafa i þessu nafot 
Arii lóng samstafa ec aeialiga frammfltitt, ok, hef. 
«r tver stundir* sem hia fyrri samstafa i þesiu narni 
, . Í , ok er tími eOaaiund kallat dvöl, mslandi framm. 
flutning ratldar. 

19>'^ia''c hefir þrenii tilfiUit nafn, figúru, vtidi tci 
mátt. Sipfanöfn eru wxtin í danskii (úngu, i þá lílc- 
Íng sem Orikkir bufcu (foroum) daga, enn þó erú 
ifierkinf;ac þeirra mycklu fleiri. Priscianus segir at 
tiverr raddarstafr hafi . ivO eoa fleiri hljóo; tvi sem 
i, ef þat rr sk'amt heiir fernac hljócsgræinir: bvassa 
hljöcsgræin fyrir utan iblisniiig A, sem héi haji, e* 
^útiga liljócsgrœin hitjandi; lángt á hefir 6 hljóo, ef 
]þat" licír áblásníng h, jþá hefic þM annaiUvárt hvase* ,zcti.vGoo^Ic sruíídvölzr: ití 

hljóc^rsÍD eða Þúnga eða umbgeygillgai ffem hér.» 
Slikt- hlð lamz ef hann hefit KÍgi iblásníng; Ijóoar ^ar 
■em þeBii: ire, áraitna, áio,- Slikt hio sama raá ok 
greini' aOra raddaTStafi; i olc tí hafa því flsiri greinir, 
at {leic eru tiiundum ** tamhljócendc , lem i þessum 
ÐöfnHmt jarl, vitr, ök heítir p. I nonenu stafrofi era 
^ bljóosttafir ■¥&: f^ úr, f: óss, \ iss , ^ ár, ok ec iss 
■tundum settr fyiit t, ol: ei þá [siundum} svð «em 
alepli eða jotA seijaz fyrir a ráddarstúfum i ebresfcU 
máli. f\ er af þvi fyrst sett, ao þst IjóCar í vörr- 
xun; 4 þacnæst, bann hljóoar i ihunni; \ itendr þai 
næst, ok Ijócar i ofanveiöum baika sem e^ ef hana 
er pootaOr; þarnæst er á (kipat, því hann hljóðat' » 
brjósti, h ') er tekit af ebresknm stiífum. £nn látinu- 
mean skipuou siöfunum gagnslaOltga,' þessum sem 
het er grseinc: ■ettu fieir á fyrsij þviat þat er n^st 
hinu necsia raddartóli, er vér kotlum lúngu, ok þat 
má fyrst skilja .i bernsligri raust. Ean f\ er af því 
fyrst skipat, at þat er fremzt ok nzst sjilfu efni ladd- 
arennac, et vér byggjum at lopiio megi kalU , ok 
Bafa af því hvárirtveggju meiatarar vel ok nátlúrlega 
gkj^at Btöfunum í sínu máli. Raddarsufir þeiair bef- 
jaz aller af sinu Ijdoi, en leggjaz í samljóoeodi reiO 
«k sól. SapihljóSeudr ecu 13 í rúna máli; ^ þeizt 
«c nálœgit (eru) raddarstöfum, eru kallaöit háff-raddar. 
'tafir á( [ii]fróOum *) mönnura; þvíat þeit haEa meiit 
' likíng raddaisiafa. ok merk(lij;ii hljóo enn aorir sam^ 
hljóoeadr, þat er Ri^i^^>r.|^; kalla sumir mena með 
þes&um iltjfum ieljandi...i látínu stafrofi; þviat hann 
hefir sitt hljóo af ratldaiataf y sem aciii þeiskyni 

t') ktiuttke haaa ar tRliIiM. i) kanf'^i, 1 ir MiíM» fttiivii ..Googlc 10«; MA-LFItÆIiINNAIt. 

•amliljóoendr. Prucianus Mgir Cigl riða mfgt-ilsfs^ 
ÍRS merlting. liTÍirt ^a«s lufti inít kf la^darstaf ^t* 
af jeiginlipum, sem' fnarka má i þeain ciaffofi, ok 
muTguin ó^fum, er nális:^ berpz allir sufif a( sinu 
Ijóci hvirtvrggja radtUisiafiT ek suntjotrndi ot ball- 
da full!inmli£a sÍDum mettii^um. I í>«ssu eið j 
•lafir, í>eirer vét köllum dnmba «lafi :*;*),í),K)1tB* ok 
eru þesser srafir xi af J>vi dunbar kallaíir, af þeir 
kafi ekli hlju^, tielldr af i'i at |ieir haf»Iiti$.hlióé hjÁ 
raildarsiöfuhi, í ,t)á líkítig semiá maér er katt;ieicin- 
gisháiiar af g^cri. íett^ es lilt er nend biá siuuiii 
gófgum frændum. 

SO- Arinat lilfejli Máfs er fi^úra, ok erfralmyiid 
eca vöxtr slafanna, svi giprr sem bér er iltaO. prio- 
ja tilfeHÍ ilafser mátfr, ot er ijálf frammflutníng^ stjfa 
ok metking ]|>eiiTa ; fyiir þaim sama mátt staianna 
eru fundin nöfn peirr» uk fígúrur- Sumii meisiarar ' 
kalla hio rjórca iHpanar tilfelli stafs, enn þat kallaCi:. 
Friicianns ^ion pzrt, fiana ei mætii Etaf»ms hæyi- 
ir. þesía stafi ok f>eírra meikingai compileraði minn 
tierra Valdimar 0ana-konúogr meö skjóiu öictakl á 
Pegsa lumlt spréngd manm-hi>i jíy** íw* boli 

Htíi ersó! fyrst skipit fyrir s látínuilaf, ok z girCík- 
an staf, ok köllum vér þat knésól, er svá ei gört fÍ^ 
enn z hefir nállúrliga i sér iveggja stafa hljóö t oV 
s, eca d ok s, ok (er) af þvi hvárgi fíatt x oí g iit- 
aOr I rúna málieða í fornu 1áiínu-s(afrofi;núeiuþeiistaftF 
«f þvíístarrofseiliiat skjtltaia þikkir al rila [eplir] helíír 
æiníi slaf enii ivá. ^ar næst siendr g, ok er hjari- 
án svð, át |>ar stendr fyrir h láiinustaf; oi beftc 

■' *J &. hijír k<r Y, ;i:v,.G00^Ii: ■^JtUNnvÖLI.R. }o} 

tá rátA'4tahrtvi 'donlM lUfi i lér , þá ei þat 
^ljóCiE fyrJr. E«n aF |>vi vm fcelgir opnir pjrirfir á 
&/4,r:^AnÍ, 1)8«^ -'þ&t bljiiðai Ifiir p, » (þ>») ikal meir 
^uuðtloltnuo^ -WtrniM ncinf enn &. þatnmt viendr 
tl fyUt r l«»nuttaf| oli «« æíon af þeim, er bálf-, 
;ai),()Ai4a$B (tu haliacú. . ^rnæst itendt •', ofc liljóð^ 
«1 {yxir tvaiia ^addarttafuna: ^. mí ^, ok kalta Otrkir 
jpM^ stflf . dipUíngaBi (ííii^ÆyyM'), >al at tvihlJóO'', 
4 nttrfjfei^i^; «fc fru fjórir dipioDgl i látíau Etafrofi , 
^fltx t rútvin\ ^. Ði^an.gu> «c uiBanlitiúa^ tveggjs 
laddarstafa í æinnt ■amsTúfu, þeii;ra er háoia halld* 
9^ QHlu. þQEMf 9IU límtn^i^fir i rúauin: J^ fyrir 
•?íi itf^ (yíii 'Wí. + ) íyiit e ok ') ok e* »i diptoíigu* 
*i%!^i í láiinu {^aeyj. ^ íyrir « ok o, ok ci hlna EjóiC i 
díptongus Í láimu, ok er kann asig'Í s r-únum. Suwit 
xad«UiaUiJexu fyriit4ii|ucit i tambmíi^, Mm a, ok «> 
«S wnAr aru eptirak^aclr, s«m. < ok í, o ok u; ok 
eta Þ^r r4(!(>aTttafeE náuÚEtiga- íyiirskÍpacU í siat^n- 
lúníngunt, ec liáJaígt b^óo hafa hinu iiuiaiaraddu(Gil| 
(nannði^S, enni binii •ptU-teilic , er BgBtri ttanita i 
Ijóittigreif) raddftrennar, wm <i fyNi a ok u, •nif * fiy»ÍE 
4 ok o o& u, ai því at þat bljóo er grafi-Dartj ev HM 
trrjóailajL sMndx ok fyit neadr, enn hitt d4gar», ejc 
$r,ainairi; ftkapM, ok neiia fa«fir rúm; et ok bv^c* þac 
hljóo fyri; at leija í samiiiBÍng, er fytp tkapiíÞ, eim 
Viít epiir. er. foimiecaa (£ei,vna). A Idcinu es diptiHiguft 
fjitwr 3 aakit tluDdÍnn: fyrir hljóc>fegtO ok suadr' 
giaiia «k> sanaMecaíitg; enn 1 ooTBnu ^4'íp t^veimai 
takii: &(TÍii gcæin ok hljóc^tC. Fytic gEíUBa^ ta&ix 
er dipt<>rjj)ui Ikuidinn i norrsonu, nem v ^wuoi avín. 
%m: mdi; ok- xtr, aA gr»vna Þ^ti frá fotnJtfhun ti^ 
ék, ntir, oí áctum t>ilíkuiiii enn. ryrii hlJóCsfegiQ •' ..Google 304 MALrs^ÆlÍlN NAR. 

diptongus ftuidiDn, seoi héi: lœlir, sgr: þvíat fegra 
jþiklcir hljó?a. helldt ea Ukr, agrí þarnsest steadr |s» 
ok er hon af þeiai , ei háiriaddaistafir heila. par- 
nmtX stendi |^ ok er þai fyrtc tvi lamhljóoandr k og 
g. |>arn^t «r *) stúngÍÐR, ok siendi fyiii <I láiinu- 
fttaf. Ao slíkuni hæiti eru aller rúnastafer, lettir í 
þessum oicckvicum, x>k nunuin vér þat æigi framarc 
gtaeinai þvíat œigi er nauozynligt. því eru þessit 
4 rúnaBiifir »eitir fytir ivá stmhljóoendr , tt þeit 
samhljóöeQdr hafa líkara hljóo enn aðlir, svá sem g 
ok k, s ok m, b ok p, d ok t. 

Sl' Samttafa er Baæfyllig tiafasetníng meo eeinum 
anda, ok eeinnililjóCsgiein, ósundrgreiniligha samansett 
ok fiammfærð. Samaora hefii 4 lilfelli: tta/ eor 
lölu, andi ok ííO ok hljóCsgrtin; ^víat liverr samsiafa 
liefit skamna liilu æinn siaf eca fleiri, qk hefiræiegi 
samslafa t látípu íleiri enn 6, enn í norrænu ntegu 
œtgi standa fleiri iæinni sanist6fu enn 8 eOa 9, «em: 
spannskr ok stiennzkr. I látínu strada s samhtjóo- 
éodr hio fleMa fyrli laddarstaf, enn 3 eplir; enn í 
norrœnu megu siamJa þrir samfaljóeendr fyrir raddat- 
stafeao, ^ epiir, sem skitj^ má í ^eim nöfnum , er 
fyrr eru rituo- Þessai samslöfur gjöia mesta fegið 
i skálldskap, ef æinn raddaistafr ec i tveim HmstDfum 
ok hinít sðmu epfii-seilir, sem héi: inarpr, garpr, ok 
kcillum vér þat agalhending, enn ef tlnn raddarstafc 
er i bvárri tamsiiífu, enn aUer æiiiei samhljó^endt 
eptir, sem héi: vaskr, riiskn {>at köUum vér skothend* 
ing. t^essar hendingar þíkkja jþá bezt falla , ef ivœc 
tamitöf^i «tu i Uvárrt sógn, ok hinn samí lé taddar- 
Di^r í íjszi Hmítöfu, ok sv& saiaiiljóðeudt j^ic sei» 

fylsi* D,q,i,.cdbvGooglé, g'ií Ú^D VÚLIJ R. 30S 

fylgja, fenn 511 æ'in en'íioarri samsiafa, sem Iiér: ell- 
tr ,' snledler^ ok eru heixlínigum diktuo rilin i látínu 
sfcáltdsfcapi sem {-efta:- ■ 

■Ante rliaos vij'iipniim indigesle molis 

■dhue yl« gfavida rilii iiKgne rrulis. 

þtssat sðmu henítínfiar erii ok seiiar í nnrrænu slcálM- 

■fcap t >eim hœttí, er vér -keiluiíi RúnUendu, sem 

Snom'kváO': 

Qrnw'cr glott Ralla 
meS giilnna-spjiilla, 
Jiátínu lletkat hafa ék Ji'essa hending í versiim , er 
J>eir kalla epnsonantia, cftc skát hinn saml r.-Kldarstafi; 
vera íefstu samsiöfu hváfrariveggju ságnar sem hér: 
esras, terras. l>essar lienilíngár er líit geynit" í nort- 
senuro Skáldskap, fí'egárer flerrri samstíjfur ^ru iœínni 
sfign en tein; 

S2. Anirat lÍIFellÍ saths'töfii ér ííð; {>víal hverr sam. 
•ufa hefit sfnnaihvárt œina lio' eðr tvæi', aví sem Pri- 
ícianuí segir at sumar sairistcifur hafa hálfa aíra stuiid 
eða hálfa þncju stund, en Bumar 3. Skamma stund 
hefir Bii samstafa, er raddarst^fr hennar er'náiturllgji 
skammr,' ol komi æígi' tveir samhljódendr epiir, sem 
ari, tipi; hálfa aðra stund hefir sil samstafa, er vera - 
ná hváit er vill lauhg' e^a skömm, sem fyrri sam- 
•tafa: /ii'tírro, spaira. Tvser stiindir hefir sik samslafa, 
«r tveirr sarahljóeendr sc,inila eplir laUKan raddarstaf, 
teiri hén hjórs,.st6rs, lín þó seija núverandi Herkar 
i'vetíagjöið allar samstíífur annaihváiít œinnar stuniUe 
«@a tveggja. 

33. þxiOja tilfeliier iiniíijíivíatlivetrsamstafa liefit 

D:,l,z:d.,.G00glf 3o6 MALFRÆÐINÍ(AR, 

annathvðrt linan anda e^a (riárj>a>i. .. Andier kalUt rær- 
íun rramílutníngar tamslöfu- Snarpati aoda hefir aú 
■ ainsiafa, er mee dÍRrum anda er fra-nnBflult,Min þest. 
ar sagtiir: hrauslr, hiirskr,- ok. þær 3?rar, er áblásn- 
íngar nóti cr i uppha& skÍpHCr. H et lallaCr merk- 
iiif< ecr nóti dii1Í9ni(igar;,^.víat hann er niflgi aiafr 
.fyrir sik rullkor-iinn, bvárki samhljócaDdi né raddat- 
lilafr. JJnan anda hafa þsr aamsturur , er «iogi á- 
lilásiiini;.3rnóii er i upphafi settr , nm hér: jörc ok 
arnir. Enn þó þikkja befr satnf ■ nofrxnuin skálld- 
ekap at znnaihvárt hafi áblásníng bácirstant ok hljtig- 
íiafr þeirra «ta œingi þeiita. 

24- Fjóröa lilfelli íamslöru er hlj<jcsgrxia, oí et 
liljt-Csjrein héi knlluQ icckilig hljótaan raddarerinar ok 
infcikiligri fiamTærÍng. Uveir.s^mstafa hefir, leni Pií- 
Bciaiius segir, annathvtri kvassa hljeCsgrein eOa' þúfiga 
eta ttrr.liítygiliga. Sií satnsta/a hefir bvaisa hljóc^iein , 
er liefz af litlu hljóci ok eisdix i hvasaara, hljóc', seiu 
tíssar samsiofiir var, þar, ok er hon sv& merko (')• 
\ Oiiga hljnCsgreiti hefir sú sarastafa, er hefs af lillu 
liljiiti ok en<JÍ2 í lægra hljóc, sera þesKar saipstöfur 
tiiar fyrrí /lór.i. xáro, olí er gji IjófsgnBÍn svá nÓluO 
( ^). Umbæygiliga hljótsjjiæin hefir sú samslafa , , er 
IhÍ'k af líitu hljó?i ak.dregzupp í hvassara IJuc, eiin 
ni' I" ai lyliiiin í lægra, sem þess.ir samslofur (írii, sófs, 
ok f r »ú Ijóðsgraein svi nóieruc(''j. Hljóðsgraein.iverk- 
ir hæc ítalligrar laddat , en aiiiii digrleik hennai, 
sem stilja mí, at liverii raildnTsisf veiúr at nefiia meir 
nitc sunilrlnknum munnl, ef áblnsning fylgir. Ticar 
litlfell' meikir teingd samElaflÍgrar ra<Mar , sem fvrr 
■vat- sagt.' Erin með þvi at £>esskoðai ' gieíúir hæyra D,q,i,.cdbv'Google GnVN DVÖL LK. 307 

lílt í noreenij tkálMtkapat flertra manna veilan, þá lat- 
a ék þacum ekki fleira at ■ínni. 

25* ^ögn er hinn minniKÍ luii samanlacins máliJ,ok 
er hún lutr kpliaír œinn af þi máli^ er fullkomlé sen 
hefir, én aú sögn «Ca sá luir er af alþ^ca rúm1ií>% 
kallaOr oic. Aritloreles enn tpaki kallai: tvá i>ar[a 
málsgreinar: na/n ok oröiþviai {i«Ír gjöra mecal siri 
samtengdÍT. fullkomna _máUgriieir», sem. .maCr Yeiiin , 
enn meistari PnscianiiB lelr áiia,.paria' málsgreiiiar : 
aéjn, oVfoniafn, o;0 ok fifriu*, hluttekHÍng,.i:amuiig- 
l'nj, fyrirsemtng o^ mtCalorpning , ok ,grœinir liaun 
glðgj^liga nállHruIivSrs.þe)rra. ; Nafn er lulr málsgrem- 
ar, sá er veitir œiginligan livíligleik bvetjiiin likama, 
hana er. œztr allra,9agna;..|iviai þat, w. svíl sem efni 
eÐi gWndvöIlt allz máls. t^artjæet ©r oiO, er skr^C- 
er ok formerar nafnið svá »etn niyndlr, þat siýrir 
lÍlfelIÍ nafns gjörð eöí . piníng. Fornafii cr seit _ i 
ítao nafns sein hlíejtisma£r fyrir meisiara ok meikir 
3 persónur, en nafa mcrkir æina! yiS'ro'rS fegrir ok 
endic orð i þá lífcing, setn viéieggjantig nöfn gj'irV 
viS undlrsloolig nöfn, lem hér: sitrtrma^r bertt roiísl- 
legba HÍuit'ekníng er fiiikilié oiéi "í Í>,ví 'at hon merk- 
ir fíili ok kyn, iem nafn , enn í Eii íkilz t»on frá 
nafni at lion merkir gjiirð eca iiíiiini;, ok hefir ýmsar 
Gtundir sem orO. Samlengíng knV'i'. saman níjfn e*a 
aCra paria ok 'sjáifar máUgræinÍr , "sem Íi^r er kvecít: 
Ilrínfjr ok Dagr a« y'nsU . .,.;, . .'. 

Fyrirseiníng er æigiatig.lii al þjAna fóljiiin nafnsins, 
tem llér; lil fiorgar, á siipi. Meca1^^j)tui]f: t),nir Ijugf 
þocka mannz, ok er hnn jafnan fráskilö .ciCraiii .pu£t- 
um, sein héi : vei/ 7i«i!.., . . . ^ : . . D,q,i,.cdbvGoogle f ígúrur í ræéunni *)- . 

26. Uonatus kenniri fyrribólt tinniná(iúiuajlra{>art- 
a þéirra er liafa |>arf í rcll'ú láiín'uniáli', ok má eeingt 
I0ac5'r fullkomliga vel skilja ok 'mæla' Þ^ 'úngu, nema 
liann kunni ffesEa'tiók. A^ia bók f>jÖrSi bann um 
löslu inálsins, |>á er vei^a má'í sögtium uk málsgrein* 
um. JJví líia^tliann um lösm roáUiiis, at sá"'æiiui raá 
mæla eð'a yrkjá ragrlii^á, ei; Teil bæ^i ' loF ok Iðst 't 
málinu, sem ihBelIt' ér: Malnin- non vitotur nisi cög- 
níifim 3: Eigl má allan lögt Varaz,'nema' Hann sé f'yrri 
iendr. I ]^esBt bók má' gjöila £lcilja,"iit öíl tít sétn 
málslistin sú er iómvergtir spelíingar námii f Ath- 
énisborg á Gilklandi, ok sn'érn sí^an í láimumal, ot 
aá hljo'Saháltr ok skáldskapar',' é'r Öðin ok a'SrÍr Asie- 
inenn fluitu iioríSr híngat , þáer |ieir bygSu nórSr- 
Jiálfu Læimsinii, dt kenrtu ftonnuin ' f ésskonar lisi á 
aína túngu, svá s^ Þ^ir hoftíu skipat olc numiiisjáU- 
u Asialandí , þar sem mesti 'var legr^ 'ok ríkiÍómr ok 
fróíSIeikr ve'rallJaren'nar. 

27. Barbarismus et kallaði æinn laslapollr ináls- 
greinar i' alÞý^umálí , en si er í skálldskap katlac^c 
Metaplasmusi Snibarísmus feck af þvt nafn , at f>á 
er rómveiskir tiöf^tngjar hofcíu unniS náliga alU 
TecÖlId undtr sína lign, lóku þeic únga menn ðf oU- 
um pjóð'um, ot ðutlu þá i Róm, ok.kendu peim mæl- 
a rómverska ttíngu, þá drógu roargir únæmiv mena 
láiÍRu eptic sínu æiginligu máli, ok spilliu so lúngit- 
iini , ktíllu^il' tlóirtverjár þann tnálsU'dt Barbarismus, 
fvíat þeir nefhdu allar þj65ír bariaros utati Cifkr ok *} O, bcfir Ur iSos'^ tágveioiag &íJ ffríciSgs. .vCooglf FIG VRM9. X.RÆJ> VN NL jq^ 

Lálínuinenn. Barburi votu kalla&ir fyrst, 'af laungu 
skeggi ok eaurguni blíntiSi I>8er tjóSiri^'er SygSu á 
liártim fjöllum ok þýkkum ikógutn; þviat áBJónaþeÍria 
ok búna^E var úfagrligt hjá hævefsku'og hirííhúnaíi 
láiínu spekinga. Én þl vitldu ÍlóinveTJar at ailar 
þjóSÍr næme þeirra fúngu, at Þá væri kunnan|)ei[ra 
(i^ii, 'Ök' þ) at rik,in sCipiiz er stundir li^i, mætii alU 
fölk vita ai .þeirra "for^llri heföi Ifamverjum þjónat. 
Barbarismua verSr tvær lei^er i máls frammflutning ok 
í letri. Hann he&r ^...kyQkvíslei: iiíSl«gtii'ng ok of- 
ttining, siipting ok fijj^sm'uiing- þat nrá ver^a i æin* 
um. ataf Oik samstöfu 4>k> tilfeilam 'samstðfu : slund ok 
hIjó^sgréioi:Dk ábláaQÍng. . SarbaiigmiH et mtÍS ötlu 
il^jandi i alþý^ligu máli, ofc í -'skáUdskap er hanil 
siundum læyfSr tytirísakir skrauz e^a nauzynja. Unx 
viíVi'Iagnjng'Biafs veiðc barbaiifentus, setn EgÍIl qva6' 
■ Bl%ííil£:-'áuískjær5'"'- viaBr míiisj 

«miin lokri' ' -- .-• Þvíat váli'g liggja 

magar þóris ' " tvenn ok Irenn 

'iDærSar efní, « túngu mér, 

~''ílht"ét afleVinii Iiinil síí^aisti stafr i iveim nofn* 
um "fyrir fegrSar sakir; þvíat þá f>ikkir beir hljújfa 
{icssa't ðamstOfuc íkviSu hæUi, at þæi hafi umbæyg.; 
iliga 'grein belldr etl hvassa: f>rjir eru samstöfur í 
visuörSi ok máþví skilja at hérsé Baþarisnius í iiljófys'. 
giæina skipti. ,1 afiekníngsamstöfu vercír Barbarismus, 
flem qvaS Hátekr íþjóiiu. 

RhÍíí helig at riía ' ' 

: - ■ RínlEeygs JicSon wímim^ 

þvíat ofmarg&i; ver^ia el|a íamstftfur i vúuoriíi. Um 

viðrlagníng iapisltifu vet^i' Bfirbiirismus , sem qvað 

Au^iinn illíkjællda ; ■ „ ., ;i:,,G00gk". ji* flGURVk 

MaVralyldÍ. Þó.midldwv - 

• . 'nefiia liverr or^^gjo^ 

ki'imi meiSa þtS at kynni 

kl(.'p|>dÖ{;g'báTi löggvar.' 
Kér er selt megja fyrír mega, ok aukit æinum aiariok 
gjör lúng samstafa af skammre; |>víat ella hla^az teigi 
réti cjve&aiKÍi í visuoL'ðt, Um viSlagniug- isiiiitufu 
ver^r Æarbarigmus, 1610 Glúmr qvaíS': 
En ek vcit al hcfír licitiX 

hsn« brúS^r mer gSSá 
. tír -.tf íl'kt tntoifr* '' 

scgg1)ðtd livASattvcggi. 
Hér er hvaííartveggi sett íjiÍT'kv6rtv4ggi til '{i«as a( 
qVe^aniti iialldU í. viduoíði. . Unn sfkfasklptí TetSr 
Sarbarisaius, sem Arnórr qvaÍS: ■ 

Spntar Ijvprti lir«kiun ~«rDÍ • , ., : 
Hc-r er hvern sett fyrir kvtrf, -til . þess a& 4'V«llandi 
halIdÍE, ok mi héc kalja bæ^i stafaskipti.ok sunMúfu. 
1 stafasnúníng ver^r Bacbarismna, sem liér*.' ' - —.•-* 

Kei? Bryohilldar bróíSir , - ■; ■ 

boíl„l>atiii er liug æí »korti. ,■ ' ' ■ - ' '• 
Hér er iorí Seit fytir broil, og skipt siöfum atrdtendt 
nae*t l, lil .þess a( hendi'ngar, sé, jafn. báfa.r> f»k er 
þeiCL £vá í æinum sama siaf olc ajijnstöfu. Uiq, si.und- 
ar viShgníng yerír £artiAcismus , asm qva<S EiliU. 
Gub'rúnaisou: .- ..... 

Vái-u v6ln ofc mýrar, 

veríSr hilt at Þau'ákírSa, ' 

[ivoll yar áSr mii alla] •' 

ei lorráBin [liúla]. ■ 
Hann kallar iQrráíSin öl vöin *)'^lt pjíitir lánga l>esst, 
•B>nsii)fu a/ , Til ^ss at hendí-ngaT né jafnháfat. ■■Um 
Btnmlsr' aftlráit -veríír Barbarismus senf hért' 

' ' *) Mm Uif. fj''' **' ™'«1 ö'- 

D,q,i,.cdbvGoogle X KÆ-DUNNT. 311 

Svanr Þvrr bxint lil betij* 
b](5Ss TÍndarsrtÍSH. 
VindaratTtttt fyrit vind-ára lóSri, ^tecflugr. þeu* 
i samsláfa (nr) ei sköinrn gjör fyrir fegr^ar takír . 
Jiviat í>á hljóSar 'beír. f^' («'') ok sá skáldskapar- 
grein, er cipl þikkir vel knina ok nienn kalla ojijóu. 
Uoi hljn^sgreinaskipti 'vér^r Barbarismus , sem Ein- 
air qva^ : 

Yíst «runik bertnd á bettl 
bcfir (IjiíS, ef vill.giíBan. . 
Hér skal annat af-iá<!ía enn míelli . er , ok er bæ^I 
bræytt me^ máli ok gundneknínKum, <ik hljó^Kgræin- 
um, oc skal svá skilja : vist enimi liermil á /lesii, Ug^ 
tk á já re-i^i ^okia [^ú^an. Hér er máli íkipt. ok 
skal svá púncta ok guhdriíka: /fgg ei á Jöreiti ^kJta 
göÍSait. Hér et seni skipl: Htjir fijó(!>, rf vlll Oí íor 
nu má ná. Hér ei piáli skipi: Íonu Mána ; hér ec 
skipt ok hljócsgræinuni má ná; hér ei hvöss hljóC»- 
grœin yfir bácum samslöfum, ok ,rr hér bæ^i skipt 
hljóosgræínum ogarieknín^ bljócsgtæitiaT; ÞW>t hvúsa 
htjoC'Sgræin er gjör af umbseygiligri., ok lekin svá af 
þúng hljöcsgrœin. Um vicilagoínflhJjóCígraEinar vercr 
Barbarísmus, sem Skrauioddi qyao. : 
Ef væri Bil bárii 
'brunjiins lógs, aú er unnum, 
(opt gjiJri ék oríSaskipti) ' ' 

KÍnræiiIiga á bænom. 
Hér er hanum seit fyrír bxnum *)• Enn um vicr- 
lagníng áblásníngar verör 'BarbaiÍsmus , tera Staikagc 
gamti qva^: " ■ ' ^ 

l>inn beli ck nianna 
mennskra fntidit ^^ Á údruiB 'iad á éi Uta ^u-yum 'i ti»i,éf\mr, m« 4 'iínM Inca- 

'tun i Ktrgí. af iituf. ;i:v,.G00yk" sit riGURvn 

hraDimaatan at afli.' - ' 
Hér ec ' hrammastan sett lyrlr fámrfiasian, at qTeOan'lÍ 
halldÍK í Baliailagi. Um aftelcaíng áblótaíagar vexðc 
QarbaiísmuG , sem hér : 

LofSÚDg gékk at Lakkar 

lanclLerr i gti anerro. 

Laiiar er sett fyrir Hlakkar at qveoandi hallclÍE.' 
Enn verör Barbatismus Í fleir! v^a, ok eru þaer {igl 
úrtii svit kallaoar: Jlfo ecammus, Lopdacitmus, Joiacis- 
mut. ^iessar figúrui veioa um úfagra samánselning 
Cafanna, ok eigna sumii þessa lösto Solacismo. þess- 
ac figúrur lóku nafn af æiginligu nafoi cismtis, pat 
ei brufCning eða spell. Maeacismus et þai ef s2m- 
tengíng sagna verOi af optligri samanloitníng æins 
Eiafs, sem hét v Gaima mamm' hteimi, ok kölluin véc 
|>at gjört á stál, ef á meoal veiCr henilinga. Jjapda- 
cismus et þal, ef tvav II *) seijásl fyrir Winu, eca 
æinh raddaistad standi miIU tvéggja íl *)y sem liér: 

Stcndr af atila-lniidi 

atytr ÞorríetSi fyrri 

Jáiaciémus er |>at ef œinn samhljócandi stendr eptÍE 
radJaisiaf, e?a eptir anuan taddarslaf, eöa millum 
tveggja raddarstafa, sem, héi: 

UafSi jarl Jfot nt áSau 

«ÍDgi mann nnd ranni. 
Ok sem qvað Oláfi Leggsson: 

Frœyju áagoim Læyjar. 

Eoa 


..Goo^If I n.^pUNN^I. , 313 

~]Enn -teIf'.I>oaBtus Þapri löjt mpð.barbaN^mój ef tveir 
titidd^msí&t' janiUngÍE. tl^a^œ^ liio Qtesta i xve'na sam- 

■f(Öfura.fSfll,h^r! 

. þorSi líja otíSa. 
^anD ]iist 'kallaQ hann collisionis; , et ^xtendr (míU- 
i*"nj ,lVPg£Í« tatWarstara, sem.Æyviodr qvaö: 
, Báfum Ullrum alU, 
. . írnuri-laiik. á- UaukH.^ 

t>al loJUr.hannT ok Iiinn .sinia IríBt, ef Önnnr samstara 
í nicclagÍ..o.rcz^r j,(ífji.:eCf , lik upphafi því er epcit- 
k«ur, sem Æinar qvaO:. 

llar<^aii Þýtr i hvítuni 

Iisrm Siíllíurgar armt. . 

Svá ok ef Iveír saiiililjug^nLli renoaz^ ^^A}^ ' (vpipi 
f9nístofu.n>, q^m ticr : 

. , Her liggja Lrot beggjp, ., - .., ., , 
brúlSi'' strykviiitjA fiúSa, 
Olt sem (>ean : 

Htr fregna nii hjgnir . , , 

hjtir ílaiig britBí draugar, 
Í>e!sa lösto telf Donaiusaf þvi meo bai:barÍ8mó,a5ÞeÍr 
veroaíæinni sam^iöfu, {>óa,t sta:rr(,?^g(iir spilliz af þvi. 
' £8- Sol^ci^m^s et löstr i, eAntanseit\i máli, gjðrr í 
móti regl» letiraiiiiálsgrfiitá t,'OÍ:;.Veiðr. .sol.cetism,us í 
tveim pöctum ef a flelcu(n,.eiin baifeitrispiya í.einoi sögQ, 
■em fyrt er riiaé. Solœcipiiiuí fé((lt Pafn af borg þeir- 
xi,erSo/Æ varttillut, énn nú héiiii, PftfnpoUs. þeirr- 
ar horgar ijÉr fóf lil .AÍkhbí- i' GÍrkUnd aC nemi þar 
Biál , oc I>á splUiu þeií hvárrllveggió'titnguiini ine§ 
vdndum oréadræiri; ok köHuéii Gi^rkiv ■þerina riiáls- 
Wsi íSo/acismum af horatnni 5ti/œ ofc c.'stioí, þat er ;i:v,.G00gk" ;i4 * FIGV&VR 

slita 'eðrfiundrskorníbg aT vJra raáli; ^nííaí »á líístr 
'fleit 'inálsins ^aria, þá er spilltu tveiih túiigum* þat 
er ulc mertjanda, at óírócir tnenn æila jaftian' barba- 
lismuin vera þai er solœcismus er ao rétlu j sem þá 
ef TiÐliburr ci|£r segir fiá konu eca karlmanni , ofc - 
lallar þar íiaMwer /i«n skíl vera, eca hfeilstt.c þar aeinum 
er lleirí eru, ecafleirum'f>arer tEÍnn er,okannat þvilíkí; 
I viat liverr sem kaliar haim þarer /lon gkal vera.þágjöiir 
liann Idst í báeúm {lesíum niifnnm, Slíkt hÍO samabverr 
'sem' heilsar þar mör^um.'er æinner, ^jötitsolœcismum 
á millum margfaUigrar iðíu- ok ainsligrúr. Solœcis- 
nius vercr annaihvar't í málsptírtam écr í tilfellum part- 
aiina, ok gjöriz þal' i fjórar leioir: viorlagning oí af- 
"teiíiíng, s'Íipfing ok umsnúning. Svá sem MetapJasmus 
kallaz í skálltlskap sá lostr, er barbal'ismus héilir i al- 
'{>^éHgu máli, ok þíkkii hann stii'nilum fegra ckállcl. 
íkap; svi hiO Eaaía ei SÖIœcismus i skálldslcap settc 
fyric skriics oakir , ok er iianu þá kallaéi Scéma 
(d'^T/-**)- I málspSrtum er Siilocclsmus, |>áer anoa'rt 
parti «r setlr ,fyrir ócium, sem hér. et.c[veOit. 
Hríng-IcsCir gekk hiauslan- 
'ltverjutn kutahr' at gtmui 

Hér er þeiia riafn: kraksl^ii seii fytír f^Mi vicioröi: 
• hraiistligfí. Sl'utidum varði' soloscismus , í>á er sami 
■panr et ■itvicrkœmiUgá ■ setiP , sem Jarl'sikálld qvað : 
HönSuin tér lí ^cr •) 'Hákon ! 
(er «5 lijör*-rögi dróguih) 
(þú r(Hdt.Sfcöfll«r-sk5J«- 
, •kóS) foruslu góKa. 
HcT er i fyrirsetníng fyiii; af seit. AlfelU paria eru 
12 : liviligltikr., samjafnan, k</n, tala, myiidf foU, ffC 

*) O. kifr hir ^á w, Mfl "Píd riiit i idrum, 'Ud iti.i»*. D.,.i,z-ctibvGoogle I RÆDVNNX. S15 

ÍSita, meriing, tío, snmokan, mátlr, siipan. .1 iílluni ííesa- 
um tilfellum veroc solœcisntus, enn {>ó' mán ek fá 
af þelm TÍra. Solœcismus ■veror í kfiHgleik nafna, 
sem Saorri qvaú : 

Bystnp hmyr & bærati 
bragÞ-Ut göfugs máttar. 
Her et samaiginligí nafn sett Íjt ir elgiiifígit nafni fíiiO- 
iBundar, ■ I aamjamnan vevOr Snltscismus sem lié-r; 
Bann brictláari lirciina- 
hyr-briútr frá (tyr Ijótum, 
Hér er samjafnanUgt uafa hradilariskipattyili /irÆ.Iilr, 
stttlfgu nafni. Um iynjasiipti veðr Soiœcismua, scm 
í Haflioa-málum: 

Rísta tv'faU 
farSa í bi'iS faíttnig 
Þú er niálfcngi mikit. 
Hér er hvárgtnhgt fcyn sctt fyrir Íai-lraanligu kyni. 
I talanskipti verðr Sokecismuíi sem^Arnórr qvaé: 
Yppa ráSiHnz y3ru kappi 
Jóta.granír í kvœSi itjótu. 
Hér «r margfaing tala sett fyiir ainfatládgri. Ifalla- 
gHpti vergr Soloecismus sem hér: 

Jví kefig híBÍtiS ibcy mietFÍ 
nwst nema banilas bresti, 
Sler-er rægilist fall sett fyrir gjÆ/fe^ fain, okltcilhim 
vét Þenna löst orúiálf. I liðosiipti verOc SoJaecismus^ 
íem.ÍJjóÍQlfr qvaéi 

LeiSar Iðogir *) dnu'Sa 
Hmai illa mik stUlis 
bárut nienn liÍJin mæra 
Magnús í gröf fúair. 
1 personasiipti vercr ' Sólaicismus, sem qvao Halltlór 
Skvalidri: 1/ Ktaittkt Ítiiir láHgar. 

ugiiz.dljvCoOglf leMÍr, 


þeir ei' sv 


ffin *), 


, PleonasmiU 


Elhps 


Is^), Tapin, 


roloj^i 


a €T úœigin 316 PIG UTÍUR 

■■ Oikti Ala awKjar 

et ftstiz Þik mcilnm »), 
aíll bciT gritms of giiinoit 
lagiipiúSr SigurSr mogni. 
Hér er annar fjóiCiini;r mælkr til dnnírrár perwinu i 
fí kóllum vér þ-U vitmitUt. enn annar fjóréúugr seg- 
ir frá hinni þcií^jii persónn, ok kóllnni vér þal ítíið- 
wiíe//f. „Ao ílikuiit liseui verðr Solceciímus i öðtnim 
fiillum parianna. 

29- ^le? barbarismtV olt solœcismó eru (aldir tm 
kallatir: Acirnrogia , Cacerifa- 
íologiii, M<icrol\ygi<t Távtohgia, 
icosiíi/íion, Amphitiólogia. Ací' 
jinlig setning orCz , eem hér er qvecit- 
Væi:i tk Larmá i.ema bitta 
börci3 gHllz iiáim Fúllu. 
Hér kallar skálldll (><éíí li.armsins, J^ess erbann kvídd- 
i, (ik er' þetta oro eí Væ/íí gngnstacliga seit, þviat 
J>at er nátti'ira mannzins, at vif.ltii faijnaöar, €nn tviQa 
v'ic liarmi, þessi löstr liteyrir barbarisftió, þvjat þat 
■verc r í æinnl sognr entj J)vi liæyric hann solcBCÍsinó, 
at hann veici" i tnálsgrfin mitli ^þessd orCa tveggja 
van:ir ok qciCir. Cnct.fpiiiiton er kv,!lut,ófögr framflui- 
ninp stafatir.á éca samsiaína í iei'nu oici e^a fleiriim, seiii 
áCv fer riiaC;: I>á er sti samstafa er fyrst selí'í *inii 
Ki( arra oiCÍ, er sicarít var áCr, efa hÍnn sanii ráil*. 
av-lafr, ok svá þeir er eptir koma i biöum siamslof- 
um , sem Sighvatr (jvaC! 

r<;r or V k' á vari. 
þat hœyrir mjok þessum lesti, ef sá er, nicrlBgasla tt 

1) {;».-.. P. fyrlr í.ir«lls Þ,t mestmn. il M!n 1.^/. Jjrir 

Ci.lEaraLoii O. hlsr pj aU,ttíir ttiBBi. j) plj<>iiÍ3 CV 

■ D,q,i,.5dbvGoogle 1 RÆDVNNI. jt? 

i slnni »í!gn, er fyrsir er sklpaðr i þvt otði et epiir- 
kemr,. sem Snorri qvað : •) 

' SkiallUbl-aks Skvlja mÍIJdum 
skipreÍSu mér hei^a. 
þenna löst köllum vér ^resiund. þát e'r Caeenpli'a- 
ton, éf niaOT eignar ijvicrkvæmlliga öcrum lut |)at sem 
annarr á, sem ti^r: 

SktB gckk framm at ílæíi 
*fl(ÍS.i i hreggi ÓTSu. 
Hér er kallat at skip'gengi, enn þat er reÍRÍnlÍgt miinn- 
um eéa kvikendum. Sá Iðair haeyí-ir CacenpÍialon , 
er Vtc kollum tiyirat eca finngálkat *), ok vetCt l^ai 
mesl i n'ígjörfingum, sem liérs 
Hríng-tælir gaf llálu 
hlýr-tójár mér d^jM, 
093 kom hrund ttl faRniU 
brn-poKK dtiflnn golli; 
■út þi er fíírjaos faaUar. ... 
Hér er exin kölluc í ócrum helmíngi triilUona ^ijallá- 
ar eca vaHyrja, enn (í) öcrum helmíngi súr lijalms' 
Inx , ok ec svá ikípt tíkneskjum á hiuum sama lut , 
sem Nyir skiptiz: á matgar leiðir. Pleonasmus erhé- , 
gómtig viðlagning urcanna, um þat fram , sem fullu 
máli hæyrit, BCm Kolbæínn qvaö:. 

Mundf Hipr fvTÍr stunJu 
mikit orSahg Þikja, 
Uiií dldgrenm lintiar 
æyruui slíkt at hícyra. 

petta náfA ÆjTum þarf æígr til fullz máls; JjvÍ eklti 

■vit mannz haeyrir nema æyru. Peihologia er hégóm- 

lig viOdagníng ^orðanna , þeirra er ekki inerjtinijar 

■ íl hafa mec því máli sein upp er lekit : 

• - ■' ' 
t) Hálttlyk. 19. i) Knn^'kt ri Hart finngnllLtlat. 

L.:|L,z.d.,.C00glf jit PIG UR UR . 

pat Iiefi ek ingt er siálfr Ti'saag; 
duldr fer ee hÍDs, er áreap Þcgir.' 
Hér þarf æígi hlö sicarra mál , þvíat þat má linja ; 
«f matr segir þat sem hann veit, at liann Þegii yfit 
1>TÍ er haim veit seigi. Macrologia er kiiUut lánj-t 
sen, {:at sem lekr únylsamlegha Imi lil þess máU', 
sem gkálldit lalar, er þessi figúra víoa sett í öndveið-; 
um kvœcum , sem Ar^órr qvao i MagnúsB drápu : 
Seiiikiin ') verSr pi er hlæbaríSz lunkK 
hnika ^) ái- bin IJ'íta bár«. 
. Hér ESgir hann frá hrakförum BÍoum, ena |>at bæycC 
jr ekki konúngsiofi. t^esBÍ figúra verðr ok, ef maÖE 
lalar |>iiTfuni flcira «m híon sama lut^ sem GuQ* 
biaudr qvaö í STölum: 

Uppsctr oíökk hinn QÍkkU 
móSijalU veröUd alla. 
Taviota^ia er þat, ef. hin sama sfígn er optair lekin 
^nn tilhæyrir, eCa merking , sem qvaö Sneglu-Hatll: 
Svd lét und sig scggja-drottiiu 
lond all lagin liSs-oddTÍti. 
Héi ero tveonar konúngs-kenníngaE til hiiu saraa 
máls, |:at köllum vér oFkent. ElUpsi^ i) erþrot nauz- 
uolegrar sagnar, þeirrai er hafa þaif í fuUu máli, 
lem hér ; 

Tór bvatráSr hilmi at finna 

átSr siklingr til sættar g^kk. 

Héi skonir konúngsnafn eða kenníng tíl fullz máls. 

Tapinósis er minkan mikils lutat i raáli , þat er seii 

aucsý.nii annat enn af skat ráfa, sem þjócóífr qv»Q! 

Snart xi^ sæfraS kyrtat 

sik lá blær á dlki. . ' 

Hann setr «« eöa haf fyrir þau lílil TÖtn," sem! eia 'yrÍT Seinttm. 1} tt'i'g tif bÍHka O^ kanntkt 

D,q,i,.cdbvGoogle I RÆDl/NÍfl. 5i» 

(Í'Iainili. Cacosintelon er lasibrull saDiaDictníng laga- 
slina, (etn qvað Guolaiigrt 

'Hrökleat IláugabrekfcK ' 

hótz meiri rn til-gitvo) 

fytir hyrboSi hriSa' . . 

Ha]W.r Í bug skjalldi. ', 

Sít er öfagrliga samsnskipaosögnuntiin í {iricja tísuJ 
oroi. Ainpkiliologia er efanleikr sagnarennar ok ve'ror 
^at á margar leioir: BtuniJum um lægilig foll sem Iiér: 

Herniemi gitum bionig 

bugstúiRaR gram TÍimii. 
Hét er eratilígt , hvátt bermcnn vinna konúng eca 
konúngr herraenn, ok skipiir ^i samaolilaonini; orO- 
anna. Siunduui veiOr ^essi fígúca uai suudrteknins 
otCanna sera hécí , 

|jot er nSsðrgDm æígí 

alldr-b«t konúnga skálMi, 
Hér skiptir j^at niálinu, hvárt œigi ei skipao til |iess 
.máls, ci fy^Ír fe,cc, eoa hasyiic þat f>»im orcum , et 
epiir koma. títundum vecSf sjá fígúra svi at_ aeiu 
oio hefii fleii'i meikíngar, sem qvaO Olafc: 

Kæ^n njóli vcl vacnnar 

TÍnr minn kouu sinnart 

vbt cr aS depr af driÍBar 

drengr ok æigi lengí; 
Hísr er úvíst umfeasa sögn Æígí, livirt þat er vior- 
, oco úæigtnligt eca otö æigínligt. A£ slikum hælii er 
vioa seit í skálldskap fat OJO er -ýmsar lief^r mexking: 
»r ot fólgio svá málit, sem qvaO Hallarsteinní 

Húlmleggjsr vi5r bilmii' , '. . . 

bring-Skögbr mik töglan, 
Hér kallar hann dverg l'u , ok svi fegrð koíHtnnar: 
AlUothsr* «r tai, ef skipt fei löham e$'a föllum «oa^ i,z.d=.Googk" 3)19 FIGURUR 

kynjum, sem fyrr er rilað iSoIœci^mó. þessar figúrDr 
flesiar fyli!ja nieirr Solœcismó enn Barbansmó; þviat 
þxr verca metrr i ■raáli, faa i siopi s6gn. 

50- Metaplasmhs er fráska^arí*) nokkurrar lé'trar 
ne?u í aCca mynd fyrii' cauzynja sakir e?a fegrcar, 
hann hefir 14 kynqvísler. Prothtiis er TÍclagnin^ 
■(afs eða samstofu í uppbafi otcz, sem Eigill qvaO: 

vröngo ▼arar gÚDgni* 

Tarar lúoga of tl'ÚDginn. 
Hér er viclagt v Í þessn riafni vröngn til þess at rétt- 
ir »é EiuClar í ílr.-'Itqvaecum hætti. Um viclagnÍDg 
•amstófu veiCr pcoibesis, sem bér : 

Ut riS Ingt'-Kr leita 

6ns>re>rr me!S Oleili. 
Hér er samstafa lögc við þeila nafn Ltifr, ok leiigl nafn^ 
ÍC fyrir ailmicar satir hrseysii lians. Avferesis ergagn- 
■laClig Praihesi, bon lekr af staf eca samstöfu í upp- 
hafi oicz, ECm at v té afiekit i {>eisu nafni ok möig- 
um öCrum, ok l>at hyggjiim vér fbrnt mál vera; en 
nú er t>at kallat vindandín foina i skálldskap; þvi at 
Þai er nú ekki hafi í noTaenu máli. Sincopa' tekr á 
braut siaf eCa samilofu 01 micju oici , sem qvaO 
£ragi gainli : 

þart et. lofSar lila 

lúiig vívaBar gútijjnis. 
Hér er ætn tamstafa gjöir af tveim, ok tekinn ot t 
raildársiafr, ok sett ívi ^iars fyric þar er', þetta ÍöH- 
wm vér bmgár-niál í skálláskap. Rpeniesis er g<gn- 
•íjclig* Sinc(i|)e; þviat hon leggr vio aiaf eca samsiöfu 
i mtCju otci , sem Kórmukr «jvað : 

tvíat 


bvGoogle I R^DUNNL 3si 

f Ti'at mnlTÍnii inirHar 

niillilr ÞorkclÍII TÍldi. 
Hér «t porietilJ *) iettr fyrir' poriell ok aukit tveim 
stöfuni nafnit, en ælnni íamsttiru tiU þess « kveOan- 
4IÍ lialldiz. Paragoge leggi vio luf eOa saiDStÖfu í' 
enda aioz, stm Acnórt qvao: 

Klífa læl ck í kofur tlrífu. 

kiiarra ininn viS I)orlSiii stínnu. 
Hér ei. viflagt æinn stafr eía £ani«tafa í þessu nroi 
knarrn at kvecandi halldiz. Apocope er gagnsiaOlig 
þessi fígúru, lion teJcr nr æinn staf ega samstófu í 
enda oicz, aem hér: 

{jví Iieíiít heitiíS inæy míítri. 
þat lcöllum vér orQ-Íólf i .skálldskap. Sistola gjðrit 
Unga samsfufu skamma, sem fyrr er ritat: BIóqs vind- 
ora ráiri. F:pitasis er {^agnstaclig Sistole , hon gjiirit 
skamma samstofu Idn^, sem hér: Öl torráOin hóla. 
þessi fígúra liefir margar kynkvisler i versum enn í 
skálldskap finnz hon sjalldan iiema ofljóst sé oit. DU- 
reíÍ5 *) gjörir tvær samstufur af œinni, sem Björn qvaoi 

Nú íæt ck at fir ti-jóti 

torröíSr viiinm ora 
Hér eru tvær samscíifúr gjörfat af œinrii páror lil 
fiess at "qveðandi h iMÍz, Síneresis er gagnstaflig Die- 
resi í), ok gjöric œina aaiHsttífu af iveiin , sem SÍg- 
▼au gvao : 

Vask ek til Uóau í básía. 
Hér er va$k fyrir var tk, at hendíngar sé jafnháfap 
Sinallrnphe 4) tekr ot annan raddarsiaf, ef Iveir Gtand> 
az hið næsta í tveim samstöfum , sem hér: . 

Hvea e£ ck hlajyp at krúsi. 

~ 3» 

") Min Ugf, fyrir JiortítiH á tidam tuiu'n. 1)' M,a lnf. 

fíTÍ'/ £iat«tu. 3) 0. hífir hir OiMút. 4) ffwwjAí S'iM loiphu. ;i:v,.G00gk" 3it FIGUÉUR 

Ki.-r er oTtekk annai t í þessi sögn hvét, ot gjf r æío 
Eamsldrt af tveini, lil fi«.<ts at skolheiKlingar aéjamhár'- 
»r. Sinalimphe <verCx) af Iveitn p#rt«m orði ok TÍör. 
6rr. i ok er {lat solœcismiis. EJhio ') lekr or m, cf 
^af steiidr sicarst i nici, sv4 a( raddarsiarr komi eptir, 
ok íer) str fígúra mjök í versum, en ekki finnum vér 
b.-ina ) nnrrænum skálldskap. Amhhitit setr anDaa 
Staf fyrir ocrum, sém Siglivair qva* ; 

Danar drottin iHfimin 

Aöj,\i «f,scnt at heddi, 
Hér er seit v fyrir r i þessu nafní diigii. Metmthesit 
akipiir siöfum, sem fyrr er ritat i þei'm oromu: 

Bort sá er hiig né skorti. 
^l. Scema lexeós hæyrir svá til soIcBcismum sem 
Metaplasrous barbarijmum í t>i Öllu er til lasta veit, 
ei, J)ó cr Scéma mlcklu meirr í læyfi s'eil *>j þvíat 
linn þlkkir fegra skáHdskap. . Scéma heiiir á girzku ea 
S/:iiiO á Norrænu , lexéas ær neðo, ok er Scémo lextót 
iiefnd svá sem ííriio Ináls eOa r^ou. Scéma hefr l'S 
kynkvisrir. Prolemsit ei uppnumníng maTgfandlegra 
Iiita, þeirra er sic^rr eru æinfalldlega greindir, sem hér: 
riii{;u hrttfiiiir tv«ir Hiigina til háuga, 

at' UiiikBrii öiLliim; eini á hrs Muiiídd. 

Kér er þeita orC fius" inargfalliga seti i hínum fyrr- 
Uin visuorcum , en þai S) ríkir tvav æinslig nófn * 
hitiuni sKarruin visum^um, ok slal svá upptaka málit. 
'J<.eir hnifnar Jlupa af öxlutn Hnikar: Huginú Jlaug 
tll baiiga, enn Muninn lit hritt, jSntmu er þai, er xin 
oiC siyiir morgum nófnum, setn faéi : 
Kroasfostuni sé Krisii 
kininr vi-gr ok lof uaniS 
O £>^lipsi* O. a) jtur O. 5) Þw O. D,q,i,.cdbvGoogle I HÆDUNNi: 313 

negn olc mÍUr jem tígnir 
mcst valld Þat er frrinzt alIHci. . 
Sihmsis btndr újafuar l^Uaiur íacDii:^ meO einu ocði, 
»ein hér : 

Jarls licllr liaiin ágjcti , lcaiiúaga kappAÍnii 

enn iSÍStíngs kasti kynni l*Dd'rvka. 

þat er ok hin saaia flgúra, ef margralligt orO Stjrir 
æin^igu nafni, þaier tarnansff/nan/rgi erialla^, setn Uéc: 

. H«rr húait Lvai'ír lil sii^rrDf - 
Hcrtecu maigir raenii, {'cír er lii onmíoitúiz. þfssi 
figén &pnz lialldzn i norrKi^um kvec-akapi þat er ok 
Sileoisís , ef æinn lutr hini sama kyns seiz fyrir uiítrg- 
um lutum , sero qvaö Glúmr: 

Brandr fær logs ug I«nda 
tandz Eiriki band*. 
Hér er hrendr síltr fyrir murgiiin íverfum, fieim er 
koiiúniiji fengu rikt nk fé. Ypoxtvsis gefr miirg orQ 
|eioDÍ perxónu, sem hér: 

Halldi ' brmgtoiiu^r styrk ak ■taíSfesti 

Læll itk vuríSveiti Rt\nr' biminríkis. 

Anadiplósis er ivífalldan eins orCz, iiem þá er vers 
«*a visa hefz meö í>eirri sriRn , sem fyriifaranda vers 
eCa visa legz, sem Snorri c^vaO : ') 

Slórt rícíSr lianii en lij.arta 
hvetr bu%IÚDga setri. 
Setr of *í»a vitran, 
^eita kölluin vér drögiir. Annfora gefr liio aama 
nafn ok np|iliaf mörgum klaustim ok málsgreinum* 
•em kér : ^j 

Hvcrr-fremr killili bam, 
bverr er iiiælíi)<;iini riFrri, 
kverr á höpp tiV stxrri, 
hverr kann auS- at tverra t 
O HHu:. Ij. . 1) fTátttl. 40. 

L-|L,z.d.,.C00glf 324 FI&VRVH 

JEpmaUnsis gjörlii allt æltt uppli#f ok niðilsg «rS ofc' 
vÍEu sem bér;: 

Eani^ngr Jcappgjarn 

kostam beti-i 

allri Í}6V airranir . . . ') 
Epizevtii er tvifalldan KÍns orcz eanianiett sem Iiéi: 

Helldr TÍll hilmir . . 

bwja ena erja. 
^etm kfíllúm vér. acalliendÍDgar í skálldskap, ok tóku 
»{ ^eisi fígúru upphaf þeÍT Iifettir, er meo bendíng- 
um eru samatKettir, ok bræytíz l^at á marg&' vega , 
sem finnaz mi i þi báuatali er Snorrí befír ort. Par' 
vnifion 'J er {>3t er mórg oio-haFa æinn upphafs-staf, 
sem bér : 

Sterknm stitli 

•tyrjar væni. 
Jjessi fígúra er mjöfc hofo í málsnithlarlist ,' er Rhet- 
oilka beitir, ok er hon upphaf tiL |>eír^ar kvecendi # 
er samnnlielldF norraenum kvecskap, sem nagbr skipi, 
er stnicr £jörir, ok ferr sundTlnust ella boic frá boroi 
Evá helldi ok |>esíi figúra sam.in kveðandi i skálld- 
sknp med stöfum þeim er etuClar heiia ok böfuocia&i- 
Hin fyrrí figúra gjörir fegro meö hljócsgreinum í 
skálldskap, svá sem fcílíng Ekipshorca, cn þó era fast- 
ir vioir samanngeldir at œigi sé fclldir , sem qveC- 
etidi hetUtz i hendingarlausum báituni. Seesisonopuit- 
on f;jorir margar clausui ineo újöfuum föUum saman. 
hlaCnai, sem bér: 

Hlíf gnaat vi5 Míf, 
lijöv TÍÍS mæki , 
egg lél; viS ogg, ..■ 

Þar cr jöfurr baiSÍK. 
l) Kmatki; allriitiód alframr konúii(r, 2) Uia{»^, fyrir Para 

L>gL,z;d.vC00gl< J R'ÆDU,Í(NX. . 335 

Omacopton belldr ma;tFl..<illa ^lausu ni«o híou samai 
fallt , sem hér ; " . ' 

HaríSn h-rattKTt , 1 

krauaU, Ti'gtaina, 

inarpa, anarráðs, 

si gat friS ræsÍT , 
Omohmiiqn helldr .saman margar raddir uadír enu sama 
sera bér: 

Band gaf om jneS endnm 

ilmr l^akála bála, 
. þat kollum vér rithendan hált. Hin ;ama figúra 
er í ÞcBsum baetli, seni Snorri qTað : ') 

Ræsir glæsir 

rökkva ilölkva. 
PoUnOion ') er suiidtdregui clausa um 'jmislig fqll 
hiiis saina nafns, sem Hallfrócr qvaS : 

Eitt cr sveríS tat er sveríSa 

■vcr^sn^gan mik gjSrSi, 
Jrismos 3) gjörir lánga samaDblaiidníng otoanna * 
iEiniii málsgrein , sem Egill qvao: ^) 
. . þat cr órétt, i-.í ok riSin 

er orpit hcfr Rokkva-sló«i 

á má-skíÍS Ten-vSuQSr, 

mSrgn gagiii þvf er Teitti mér. 

Bér er gengr teitt mál um alla vísuna. PoUsintlelon 1) 
helldr morgum orcum saman meu hinni SÖmu sam- 
teaging, sem qveoit er i Gn'mnismálum. 

ScSr ot Svípall 

ok Sann-g^tall. 
X>iaIiton SBinlagar mörg nöfn utan samtengíng ^) 

KkkiII, EítiII, SkekkiII, 

Emmir, Gettill, Rcmmir, 

l) Hitul. 7j. 1) KtBBtU PoIIptolon. 5) Kaaxtkt kmoj. s; 
■ «?)l«E' t) Sji Ariibjtrnárir. .!■} cTÍnii i Ei%la. 4) ^l" 

lagf. fyrir ToliwileUB. *) Sji SkiUa 7J. ;i:v,.G00gk"' j|9» figurbA 

Reiti, HœÍ'iigr.'MéÍH, ■ 

HtrÍMiÍ, M^'smsr, Rciini, 

naiidtírr, RÚISÍ, SluftáiH, 

Hökkvi, Sölsi., MSU'vi, 

llriii'tigi-, Hagbiirílr 6lfimmiy 

UaU, Bei.ijuitt, Rakni. 
Hér eru marg'nnfn, enfi ebki of i miIIT. Htn saint 
figúra er þai er klaufer kalláf, ef [vær íamkeriníngar ') 
hæfa æiiium Int , svá ai æigi lé uA í miUuin sett , 
sem Máni qVdS:. _ , 

lÍvat uiinitti liafs.á otri 

hiiiiiSÍligr iiicS (frciigjuin 

karl, þviat kraptr þiiin röiiai , 

kiiingiár m^sa viiina, 
Pat lci'illimi vér scií u *), ef fleiri sMnkencingar hæjra 
œinuin lut., sem \iér : 

A?r djúp-liugalír ír«pi 

d'JIga raminr aie^ liauiri. 

gfgn' á íræ'.ií Yagiia 

gagnaætl fa^ir Mngna. 
j;2- Tfopus .er framfæn'ng sagnar af æiginligri 
mertiíng til óeiginligrar tnerkingat, meu nokknrn lik- 
ing fyrir fegvcai sakii' ec» nauzynja. Um þessa (ropa 
greinJki spekíngar linac lœOur fyrir alþjou oictski- 
Tiopus er skipCr i 9 kyQqvislcr, þær er svð. b«Íca. 
Mtiaphora, catoehrests, Maonimia , Aaianamia 1), £pi. 
trepon, Sinecdocé, Onomatoption , Periprasis, Yperbaton 
Yperbola, /Ulé^oria, OmozevssilU Su er gr^n meO þeim 
figúrum er Donalus hefir sett ; liarbarismus ok Met* 
aptasinus vercr i ælniii srign um Klafaskipli eOc sam- 
Btafna, ok þeirra titretlí.. ^céma liefir ýtnsac myndtr 

l) Ktnailii rii'»'M MnnkGnnm^nr, 'p. e. tpiAut, a) (drtia Smí 
uudu. ' ]) Kínail'í ADtoaomcsú. t,z.;i.Æ00gle orCa ok fikiln'nga, ^al er Jeiceiirfi l6k i hrolí , oi 
sikyrra ') májit. En tiógtT J^sser leni framtiifperíng-, 
nánÚTuligra i^agna dIc sena, er vsk veiia ■^Jínísllgt, yf- 
irhrngö penta?ra máUgif iiia. ■ I irópuin skalþrj'i luti 
hugsa ok varf vFÍra ! iyrai fra«nmfieriiig sagnarennar til 
annarligTBT inerkiugairv, ^r iiæet úaeiitinlig samjafflan 
tvegi>ia luia, enn í ^iric'ja' xtAO sJtal huigsanausun'eca 
fegrð er. irópinn gjiivtr, 

Xeniplwra t!T fTBittmfxtÍM^ orca «Ca iu(a i i*r« merk* 
Ing, hnn veiíj i 4 teiíer. Af arulli^um ItttíUiid- 
ligs Lutac , wm hér' 

£tiB afcíiiRbÍaFta WtuiHÍr 

skepi^ ^niiaz Dicr svBitiM, , 

d'vr er lioq.liætt at hv:ira 

haloi æin njórun steiiia, 
Hér er ^^r köllut fconant er [>at framfært'ng úeiginligf 
luiar, krinunnar, í annarliga iiierkíng, sera J-ýriO et 
TJEÍgÍnlig líkíng ^r |>3t milium áýrs uk konu j því^.t 
d'vrit erskynlausi livikeAdi, enn macrinn sk^nsamtigi; 
fyrir i^gicar sakir |>ó(ii 4)cáIIdÍnu betr fara máiic, 9k 
úberari yerca löstrinn, at ki\\a nargláta konti helldc 
dJT enn greina sérhveta |uti |>ann et hqn gjiirgi 
úmannlegha. Með þeim hæiii eju Jœr kenníi>$ar,ei 
vér kuIluiH sannkenningar í skáltdskap at k;illa loann- 
inn ása heiium , ok kénna svá lil vápna ec& vkipat 
eqt nokkurn ása annari nafni, ot kenna þá vÍQ xigö.^ 
lina nofckura , sem ÆyvÍBdr qvxt'- ^J ' 

Farma-t js 

fjÖFTÍ næmdti 

jai^rátSendr ' 

i t^liir. 1) Uir iykir rdHK tnMÍ í. tr. l) Snirrí- Btr. frif. í. Kfl. D,q,i,.cdbvGoogle 338 FIGURVR 

Hér er farmaljr Ooinn kairaoc. Svi em okjðtriar ot 
dvergar kallaöir menD eot konúngiE bjargs eoc iteiaa, 
lem Skcautoddr qvaO: 

Böli maii-at bSr at d^Ija 
bccg pón DÍisium oram. 
þetii ec. optaz svá lett i aocrænum skálIdskapV 'at 
þelr lutir et fratomíœras eru Jcendir vio nokkuc til- 
felli síD. Enn yí finnz hvártTeggja , sem þac «r 
liverr konúngr er kalJaOc Tngvi eti ptngilt ok annat 
þvílikt fyrir tignar sakir fornkonýnga , enn i látinu 
er melaphora svá optaz sett at framfæific lutir erii 
úkendir, enn þó finnz hvirtveggja, sem Ovidiuisegit: 

Tiphit et Avtomeáón diCat- amoris ego. 
Hann kallar ierruajxti eOr stjrimann áslar. Af and.' 
ligum lut, til tíaiKlligs vetcc Metaphora, sem at kallz 
hest eca d^c sævac eor' skípaceioa <^ annat þvilike 
Beax Mackú) qva^: 

Bj6rn ó'S fram á fornaT 

ílóBs Iiafskipa glóÞir ■) 
Hér er sitvar'hjörn skipit katiat. Af úandlegumliitum 
til andligs veroc MetafJhoraj aðm j>i ec slcip er katt- 
at ðkio sævar eOa vatna, enn sveiO beöja e93 gata 
lieinar : ' 

Einstfgi mir heinar. 
Af úandtigum lut til andligs vercc Mataphnca ^ tetn 
at kalla konu skoicu eoa l>óptu gullz etSt gjöcsima, 
ok annat |>vilikt, sem Otmc Steinþócsson qva^ : 

SkorBa var í föt fœrS 

ijarS-beins anar, teins. 3) 
MeS þessum fjjiúrum ecu samansettar allac kenníogj 
ar í noirænum skálldskap, ok hen ec mjúg et& npp. 
- . . I«£ 

'- ' 1] KtXBike tlódir 3) a&r hruii Cantt, P, ' D.,.i,zctibvGoogle 2 HÆdUNNL 3J7 

Cronogrephia ét þat ef sagt er m hverium idal tíð' 
intlin gjórcux t Þ'U ef hann vill frágegja tem t 
SjáirrJSi dd li^ar eí er hékk, «n dagb dSkti 

■(^lar-ft-iinf at n6ni dðgltiigr 4 jirii-nö^am. 

Svl er ok hin lamx figtira, ^ at (killdít BCgi bvat 
lamtiöa er *ða hverér höroíngjar löndum tt^ra, aem 
hér: 

Hikon r«8 r^rrir hanVrÍ lanat meV clldbtg aatrl 

haiidatei-kr, Ixr er guíS fflerktí allvirkr hðrut kiricja 
rcrili þált hiiin rjetU himnagaríls ok bjðrVam 

rJngril>]ií'SBFángl-Í: htríSir glanakn firUam 

34. Ypallage verðr þat, er sá er kallaot þorarttfí, lem' 
It réttu et gjörandi , eOa sá gjðrandif sem' at réttu 91 
{tolandl, aem bét ')•■ 

Framan unnn gram gunujfr lo^ ajalldBn bof haHdit 

graKna aeifia framir meiíSar hatal djgV hratM lygVlr 

bitia IiStar li% Ijfítan trega búlda v«ga valldar - 

laga gjnga daga BtrÁngrai Veginu uí megin djarfir. 

Hér er atfrenti vegiDo kaÍUcr t *á er maorlnn var 
Irá-veginu, lA er med rétm héllt, et ^ir tóku «c . 
hano drápu, ok i tiorum itader a'ama figúea: 
Mari lendo Tcri viada 
Veiteiidr g<5ini-]eita. 
Bér er uigt att vindatair vsii sendir akipínii þar lem 
at rittu irar akipit aent vindunum, þat ec at akilji 
útsctt i |>eirra Valld eOz iljórn, ok í ÖOttim staÍ leg. 
b av&i 

Blea uffl hvápta h^a 
bSfut akr(pa manns p'pa. 
Bér er pípan kðllut bláia, tii aem i var bláiit, ok 
þikkir bon jafnan Ijót fígúca, ^ó at hon fioDÍstikilld- 
■kap lett fjrrir lakix aktiíci Wt uufyDJa. DiqiiizcdbvGoogk' 338 FIG VR VR 

■3S- Prbsopoptia er i seinÍÐg n-jrar persóna l ok 
v«iir á 3 heÍCir. Sú er bio íjnik » ef slálldit . . . 
*t liíligr lutr tali tii Ijflauis lutar. sem.bér: 
Gniiid taktu bölvi lilnndin J>ú m-tt úfriS dttas 
- b(5t fyrir gljcpiku lj<Sta , (>7%r nenia vel fal'ýíSit 
>ér jnun óltlytai xna, foUd ^m er ■rcrVnm aialldaii 
Islaod! tiúa p'ilir: lífeir breytiz ber neylju 

Bér talar sitálldit nefndri figúrú , e^andt undiri 
meon at hljCa vel forsijt^rum •inum, ot nefnir lan- 
dlt i »iaO jþeirra er {'at byggja- Frá líilausum til 
lifligs lutar , sem hér : 

Vítn kslla mifc, ek íircÍníi allt 

vil ek éfla fik <k vermi kallt 

hodd veitir fraou ■ ek birii •jín 

hanSr l^öruis grama: tk bœti tjAn. 

Hér er aagt at ólmuiDgjöfinn kalli sik vatn krisrs, 
ok lelr upp 4ygcir afnar, eggjandt mannino til miIIJ- 
innar; því at svá ten TatRÍt slökvir likamlegan ellð , 
slíkt bic sama ■lokkvit olmosan synda btuna ok þvær 
á 'þi leio sál sem vainít bi&kiún. Fra líQausnm lut 
veror prosópopeia till liflauss luiar, sem legiriBaiúk 
at sjór ok skógr bjuggiist i grend ok villdi hvár an- 
' nan upptaka, af 'þí Ijóp sandr ' í sjöinÐ , ok eydd! 
SV& hans yíirgáng, enn logi trendi opp allao skogum, 
hér er svá umqvecit: 

Grxnn kvaíS viSr á tISí VAtr qvaíS msrr i móti 

varlS íkrjúpr i fvf djúpan mdn ek valld yíir tir halldn 
út mdn ok ryma reyli skal hiít um lúg Ijóran 

rtkís míiis ar t>ínu : lamit rat er Þá fljr^ta : 

hetr samir boJr meíS skranti sandr luktaVi suuduni 
bliínia, cnn uunir tímar sjiíx ftkk af sta9 eiki 

MÍóg máii ^k upp }'fir œigi enn steik uiii böl bjaikar 
ágmJestau lát f«sta. bani bvcrs víSar gandi. ..Coogk" J RÆÐVÍfNI. 339 

Skógt tneTkir Júoa, en Sjrir Catldéoi, þjóðir T>«t sem 
eyJdu lík! CtiaMeorum merkja saud , ea guC2pj&lliÖ 
elldinn , aú er í stao kotn Iðgmáli Júca. 

56' Apottropha et sií fígúia ef magr talac lil frá 
Veranda mannz svo 1601 hjáTetandamann olc eettsitl nafii 
í fyrstu Bkilniugu atriltu, ea pess í annarri , ec iiana 
taUr til: en þd finoz Ödrum vírs gert sem Snocri qvadt 
Eyjölfi ber ió elfai: tvint ■kilmilldra skálda 

úlT GeSjaadi qveíSju skSratig-iHailn lofðg ÍSrfaa 

heim l>i et honom titai htnn lifi s»I*tr iind ■ölu 
hejra bezt meV eyrum; lannsnSigi^ manna. 

|ieiti 'Eyilít vat Srunason, ikálldeinkatgoir, ok búþ- 
égn g«ioi, eon <aígi férikr. Sama figiira -er ok «f 
maot talat til heilagra manna , sem Olafi qVftðt 
Þér fremiz Þí me^ tíri 
ití ert næst ^uSi h»sluia 
Ok í iiciutu siaot 

Teltr gefr Thtimaí ytnm 
trúarbiit fyrir sÍS Ijótan. 
Et þeni f^vLta Jafnan aett í biéfum «r metltiMndúH 
í millum eða þeim prologis.boka, et eioliverjum eru 
astlaoai til léttingai eOa ftambiíioitt 

57^ Eniiadys et lú fígúi^ ex « BUodrlatlsis Iuti£ 
cttt meikiit fyiir eitin iískiptitigan Iut« eot eitin lí^ 
skiptiligc lutr et setlt fytít a ■kiptiilgum lutinn, olc 
et hoa undit diegio samfestiag lauia lúta ok Ufi' 
ÍDg fastia luts , ■em hét 1 

Skálm TBQD ef tijellt bilmi 
Itodd beiSUndíim reiSant 
Hét et líakiptiligc lutt •t'eroit lOeckt fym ikátm ölt 
bJBlIt auodilausá lutl, ok éoil s^it kv& i 
þ-^ddlE korlinn klx>dda bk aá karl ok UaítSÍ 

kona mía ok (ðtf tíná koóia iiui { >tí siiuiíi D.,.i,zctibvGoogle 34© FIGURUR 

Bér cr kIæ<Mr maír seitr fyrir sjilfum sét ok þeim 
klœCum er hann gaf konunni , at fá sín -vilja, ok i 
annzt Btnn.er sagt at sier hvirt kom inn karl ok 
llaeíi, f>ar icm Hœddf maír kom irni , ok heitir sú 
F.ndi€di» nundrlaus, «r faíiir luiir «ru sellir í staö 
lausia luia; en tú £ndiadit heitir samjöst , er lausir 
Imir «ru sPtrit í ita^ fasira luta, svá sem hér má 
íkilja á þcssum dæmum , ér Lér siar.da áfr ritin. 

53. Ebatia-*) er afgínga efnisiris, í»á í-rskail.Iit 
reikar afvegis, sem Bragi EkáHd jíJórCÍ, \i er haiín 
■eili i þá drápu er hann orti um rall Sorla ok Han. 
dis iona Jónakrs koniíngs ok (^u( runar Gjúkadóitur, 
er ^eir féllu fyrir monntim Ermiiireks konúngs, ok 
cr sjá visa ein af Íeim'): 

K'iiill Örr vi« íllan TiSsla voií í ranni 

Eriíii.in-kr at vakna Bnndvcs hörutniBjn 

rn'iS aicjrfír dráltir >'■ er lira'nbl'in hefain 

driiiiin í sTcr^a ítuumi haroia Eips ok banna. 

Siundiiwi verír Ehasis, þá er skálMit tekr stef a( öö- 
ru efni enn kvscil er, sem JNik(>lás8drápu , ei ite- 
fit er af gucligri þrenníngu , lem hér .- . 
. Avll Þ'ng biíía eiifila íírofnuíu jafnan 

eiiiíiig i trennfngu altz prains lofi frBmila. 

Stondum verír Ehasin af þi arskáttdil tekr daem 
feim lutiim, sem hann vÍH fr*gJ3,e^a úfrKiíju af öð- 
rum frá 'sögnum. ' Svá cr ok í sama kvaeOí Nlclio- 
laci dæmi tekin af hinum isela Jóhanne Jlapiista að 
auka hans virl'íng, tem i 'þessi visu ; 

J:1n laut f liöll Lreínuni mey)«r msiitiviz frasgrar 

hJBTtH »alí" bina bjarU miUaíiiBÍ bragninga. 

Ok lei^ir BkiH<lil<Þar lof • JáhanRts ^syá lil eoda at •);>; £lú>*fii> .•} ^ S*'^'^' 48 "'• .■'^' .vCooglf I RÆDX/NNL . 341 

{laðan af aukiz Inf heilaga Kichnhú* - Slikt hit »»m% 
iná ' ok þeHsi figúra vera i taEtraÉetuin at iMr tnaðr. 
er kaUacr annarr Jiícaa, eCa dæmi tekin till aoik- 
iin ilis matmz at auka hanB nÍC. Eru þeiier lutet 
eCa bailir Eliasia ȇ er Bragi lofaOi frandr Ailaugii 
í Ragnarsdrápu , ai hani vircing s^ndiz nieiri ena 
ÁCr var hon, ok htn at setja aief j jarieina kvsoí beil> 
agra manna af fjájfum guoi lii þesi at s>na vinn. 
ata allra lákna ok lanivinsara sínna vína, avá ok aC 
liina annati helgan taann nieO annari dæmum eJía 
lasta annan illan mann me$ atioars illri endrotíqníng 
fýrir naiizun eca skynsemi skrauz eCa la«tmælts vel leyf- 
iligra, en ón>iarefnitafgönguí eru með óllu flýjandi- 

39. EfnphatÍB aetr utidirsiaCligín lut fyrít hrær- 
iligum lur , sem þi er vér merkjum nokkut titfelli 
inannzensfyrir EJálfum honuni, seÍB at nefna glæpina 
fyrir gIæpamannÍDum,eoa'vizkuna fyiir vitringinum, 
ðk gengr þessi figúia um alla þessa víeu ; 

Ptndr er stuldr >ar «r sUnda muiS cru bjílutn tiörSam 
stafii-reidar h'mleiSa faegnd |>aii er iUa gðguda 

TÍSa v'iigameilíar Þar er réttvísar istiir 

, viSir hj i torgi miVja- niin «»1 skipun dónu. 

Héc er stuldrinn kalUci píndr, ok ■moiCin hegnd, þar 
sem morCinginn er hegndr ok þjófrinn Suinr menn 
kalla Emphasem þat , er vápn er kallai meC >vi vat^ 
ki, sem sí þi gjoriz , sem þorleifr qvaO 'i^ 
Ilefvir t faeiidi vörn Hálmiiiir; 

til höfuSs gjÖiTt sji skal vorSa, 

K-inbrot Búa ef vér lifuin, 

ból Sifjvallda . ,eiM kvl'au 

vá V kinsa ' oÞíirf Döiiun. J) Jimtrikiiigtl. BiHMÍg OU/t Trjfgrait. SkiO, 1Ö89. Kap, Ifl, ..Googlf S4S FlGVRÚR 

Hér er Lylfan kend ;or meiit meo Þeím tilfellum 
sem aí henni tnálin gjöraz , ok hefir ^infaT líkíngat 
einni visu ,ok kallaT Oláfr þal fnngálpnat ') et li- 
Icun ^) er £bipt á elaum lut í eínrli sfímu visu, ok 
ben bezt at hinn tami háiir sé haitdina um alla ví- 
cu , allra Jiellt^a etnstaka visum enn æigi hæfic sá 
háitr i iiórkvæcum. Exflexigtsis ^) er sk^ríng eca 
glöggvarí greíníng fyiitfarantli luta, sem Eylifr qvaci 
B^fu niæt ^cttí svá laSar siklrngr sk^ja 

tnálmÞ'ng* viKir pálma síds fajarta tíl bjartir 

sveil hrauS sfggja bæti l>cir er fyrSagrEm fasra 

ftorg cr bann kom til borgar ; fcgr vcrk mcíS trú sterkf^ 
£n þessi figúra köllut af alþ'jcu gMsa, oker sá grein' 
þar i millum , at |>essi fígúra Bxilexigesis gldsar eca 
.skýrir satina frásögn, sv4 sera hinn ágssti Salomon 
in.erkir várn herra . en muKteriCÍ hellaga kristnr. £nn 
Icoria setr framm.lv^ Iuti af líku efni, Enn Para- 
bnÍB seli framm t^iika luti , svá sem þat atkallaþen- 
na heim atr, fyrn aufpfin, fu^luna djdflá með líking 
enn ei n^eo sannleik Paradfgma tlrégr samanlih dœmi 
ck sk'ýrtr hon gjálf {lat er hon talar áijr með fígúru 
ok eiginligrl uQdirslöSii, EKÍIexegesis hefir lleiti 
kynqvrslir í láiinu ; |>vlat hnn skýrir œigi at oeins 
umliCna luti, helldr ok eptirkomandi lutl , sem i bók 
J^Jóeiií, enn eigi finn efc |>at i Korrænu ekálldskap. 

40. ^vphánSa.' er gagnsiaOiÍR Cacenphaion , olc 
Vertr hon á uiargar leicir; þvíaf hvervitna þar sem 
Cacenphaton er fl^'tt fyrir skynscmi at forgaa Ijótt 
slkvæEi , f>á gen^r þar inn Evphónia, ofc standa Þfef i) Kaniút rittira finsilknat, ») Hi- l*gf. fjAr likun», 

3) ffuflflííí epBiéjejis, ;i:v,.G00^IC t nÆDUNlfl. I4J 

greinLT ^11 l ^ '. raniiqi , ]^at sera fyrt aefjid fígvni 
«c rfammseK. Olaff legir ok , Erph.óiila verpr þá 
flem [nú] lin^'ngarsiafir ern Bkíptir í j^ ttafi, semfegi 
ra hljó^a, íera í þesium nöfnura íakr ok agr þviat 
« þikkír hvar vitna Ijta mál, nema jþar sem skyni" 
enii má fyrirgjallda, ait þau oio sem þac ilandr < 
Jreifae af þeim orþum , sera i steadr Í, tem h&c 
•egir; 

þvl velldr ár at arir raeía gen^ af ráSa 

akr b&niaima epakrs rútia tfstt ölyitiig 

fera veríSr ine? árum ^rar dregr af aBmm 

nn<lMi dijlgft rundíí ýtam ikemda flytir. 

ok enn segir svii 

<Ble telz Þat er ólu væríng *f gJDf ixviz. 

<5inotran mann .gotnar Hjetta vertSr á hKtta 

Siler vatn fat er álar faætíng ef böl rætir 

■llstrángir franihallaz: ' 'Íat er nær at næra 

- heitjr lær í \xru nd er ver konan riBri 

lær^gar keRníngar skemd tekr leSr emi æ^as 

kallaa tnær á mæri æSr deyr Þá er br(æSaE). 

4I' £«pot er' þat ef rik 'persóna er merbt marg. 
feltdri ttiiu , ok er þat þá kutteisi , ef sá hefvir 
Káðunejrti, er till er talat, sém AtDÓrr qvac: 
Y[)pa rá^um ySra kappt 
Tótagramr f kvæ^i Sl'jóta. 
Héi er koniíngiius persÓna margfðldut , enn ekkí 
faeyrir þat at tala svi til líbreyitra manna, olc erÖo> 
ruTÍsa ei göit , þá veior þat lolæcismits, setn fyrr 
seglr. Antitósis er umskipti laltia eca falla ok tím» 
meo settu endimaiki um fullaskipti, sem hét: 
þá cr ek leyfí niey mjt^fa h'irn mælli Þat horna 

mæc er tín fyrir villd fj'na, hjör- Þíujis viS borkringinn. D,q,i,.cdbvGoogle 344 riG VR UR 

Itéf tr mgTIIgt bU teit fyrir hernillga falll, tTmi 

talni iliiiMÍ vercr Antilósii ■em l>ór: 
Sveif rylb eÍH alla 
«|]e rramm jóa glammt, 
Hhr stcndr ^etta nifn ictit sern inargfalll nafn ■t'^rt 
«f mirfjföMu oiCi fy.Hii. Um limoskipii rmnda iiög 
ilKini i Solœcismó, enri ekkl er ii^jumf ikúUdum fall- 
it at likja eptir aLkum luiuio, er til J>e'<« eta ai eins 
sett) st tliilja fornskállila.verka. 

43. Anlittion veiCr ef tiin sidaalr orp ■varahin- 
iim fyTitaiOt ok vercr bítn á sv4 inargar leiCir, Kem 
méuiD fer >kipti tÍsu , tva at tegla si halld- 
in undit rittti kveoaiidi ok aianda t^^sser hcinr me*t 
{ ^vi *em tf#/It er kvecit eca Xiiíngkilum, wm hért >) 
Hákon raaSr m«1$ hetSin (rúgleik* náir ríici 
[hefvir dreogja vinr rehgit rejiimí-l^'r ■! tt^rs) 
(lönd verr bníSIAngr brandi (Ölld fagnBr >!) eigimin 
brailSfelM) mikllvelldi]: orírrfm kooúitfiílómi, 

H*t gegoli þ^sal oro wman i Háknn rterQr ionúng- 
dámi, er fyrst atanda ok siCaist, ok er þeasi regta létt- 
m af fytt lagcrt figiírD , er Aniimon beiilt. - Sií ec 
jíonur hennar speciet ef tnáli lýkr á [lenna biit í vi- 
Bu«-belmingi, ok ii tvav mál t vísuorCÍ, sem hért ^) 
Rákon vrlldr oí liavltdtuu vslld í víSrar Tuirdrar 
(harCrátSum |u8 jarVair (vinilrœfrs-jöfiir gjæfu 

tíggJB lír meS líri), fi%i!iif;í Aóp úoRaca') 

leitr Þj<i%koni&n{;i hrítil:, tSrlyndt (kati gj&rli. 

^etla heitir ■telli t>k er f-at hinn feyrsti hálir. 'Siíex 
bln þricja SpicUt. er fleiri má! gáiiga um eina viíu 
enii ivasok l'ýkt isíopum ..i-fum sem hár er qveoil: 
Olarr luiini blóllti'ii bremia 
bráSan hilti Mnptiúss váSa 
llaralid fr'gnm vér bjQtleiki mtlldan . 

Ó«Jll..'. iS. l) Ha'fM/. lí. ..Googlf I RÆDUNÍiL 345 

faani arfi t^k nd TÍS itarra : 
dröttar vinr lékk belvcrfc liættoa 
bnfga rctt á cnskri Elétln 
súttum fíaúi t>i <?r örlðg átljnz 
i^ætl fall sí er blaiit lil rallar. 
Hér er híc (jóroa ok biO nmta visiiurd *«r um mál , 
ok eru fjAgur beil mál í þsaú tísu , sem nú vac (all. 
Sú er hiri fjórCa species bínnar onmu figúru-, ef tviv 
tail gánga jamframm um vÍeii, ok l^kz mát i helmirigi, 
en þó eitt efni uro aiU meO hiuuni ■óinum (veini 
málum, a«m hér,i 

Haki kiokt Tcíllr neitir 

lioddum broddum vclla |teUa 

aæríSi mærKi báli stáli 

aeggi leggi beittii: btittiz. 

Hér er hio fyrsta ok hic iIcaBia orO fjójpúngi samant 
ok annat ok hié þiiíja ; enn nál ölHákaz i helmín- 
guRi, I>essa TÍSU má ok kalla Al)a~(eAnr, er fjöguc 
mál gánga um alla visu ok (eru um) mál saman hin 
fyrstu víauoi6 í báOum'belmíngum ok önnur slfk ok 
bÍD {iricju ok meQ zintim hœtti hin fjór^u: 
Mætr Uákon'vaun )ángfe«ra -tdS 

en Magnúia fans lang vizku ráS 

bj&rr Eireks hékk á ríw í\6s 

hana'briSSer gekk «V refia PiáV. 

t>csss vísu jþarf skamt at fsera til hins fycrx hátlai t 
M»tr Hákon vum Haki Kraki 

eti Maguái fann . Samdi framili 

' bjSr Eirika liékfc gcírucn einira 

luns bnSSir gekk} golna flotna 

•t refta lg6% fareytir oeytir 

. i ritar Í\Ó1S hodda brodda 

IBg viakn land brendra endia^ 

ling feSra gronj, báli atili. D,q,i,.cdb.Google 346 riGVRUR 

Antipofara ') er þat , ef máSrsTarar ^etm liituni 
»em ma(Sz b>n at Ijæra i hann á |>íngi ok stendr 
upp búinn að segja framm iBkina , enn segit eigi: 
|>ér get ek, karl! ef (ú kioirir 
kröuk orS biiin forlSum 
fat er várkunnar vinnnr 
verSu kyrr ok «it fyrri: 
MkirNÍtlu á mér micklar ' :.\\:'pK: 

tnunn nær vcra hari 
]>ær acm þ'iia anra 
Þat er bætliligt fatitta, ' 
44. AelMaiiu ») et þat , ef maSr •etr tveant'; 
tliUninga gagnstaoliga meö einum ordum, lem hen 
HiEtum tteni «k at m<5ti Þvi heit ek vist at veila 
maiuveifganda aeigi v'gs drenfiiligt gcngi 

ríi ek v'V Rio^ ciaa íar heit ek mest at mðti 

ranni ílairSar kunnum: tneginstrangligs at gíagu, 

fíér er þessi fígúra tvítekín ok tjad i báSum vísuí 
helmingum. 

45- Antim€chisa ') vetoref maot sn-ýr tvi weai 
nied oidum myrkrai akilQÍr^ar.'tem hér er ntat: 
Sveit lifrir ill lil átu ' 
atinlauit þakatnanna 
er klaustrsbúi kristinn 
kalk at Ifiit halldiz. 

Þokumenn eru |ieit katlaðtr er alla pennínga stna' 
neyta upp í ofáti ok ofdryckju, ok bera I>eír f>at nafa* 
iiakir anápskapat gins; Þvíat þeii sjá æigi sattljói rétt- 
rat ftamferoar ok lifa at eins lii |iesf at eta, aem f 
•iljandi myrqvasiofn -þokn-Enn sioiáiit mcnit etm j) KaMtik* etm/*'»x^<ri(. D.,.i,zctibvGoogle I RÆDUNNi: mV 

ÍRÍgi nielra enn sv& tnikit, al |>eir liti æig! af H 
lifa ofc þikkír ^essi figúra mjök BkaOtamlig. 

46. Aposiápf.sÍs er viljanltg {irolnan mál* safcif 
hrygcar eOa úþyklcju, sem Iiér er qvecic 

Æigi er ván at ck Tága Þar er iijcr wiii Irí fxrum 
TÍIjag hyrjar l'iiju foríSiiiii ba^iiar orSiim 

eigi orSa gniíga si'ja vcrSr ok sýta 

eni ek rei8r komi leiSaz; sik brúíSr hin, ópiúífl, 
Bér eru viljmli'ga or vísunni J'essÍ *) orC: ín#í> reící 
ÞoUa. m pil , ok i óéruin staO: iatttici , ofc ■fcal 
■vá upptafca : JSigi er ván ot tk viija,- þviat ek etn rdco 
twa þá konu or^marOa , er mtr kastaQÍ , {>■ er ek íúO 
hennari leíþot vit ek kana ,^0 at nú vi!i lion eioa mik 
Jiti hon ok (jíf at siilja sina heimikií. pess'i fígúra 
fltendr í gucs orounn J^eim er bana tular til Júca 
fyrir fígúru, undir nafni Hjerinalero-borgar. Evph- 
emÍBmoB ei goit umskipti itafa i ocCtnu, sein Davíd 
■etti exaltat, sem itendr f þesii vísu: 

þat son ok i grðf ^enfiiiiit biig>ekka mno hlakfca 
grDtidii huldr til itnndar hrt^VrsJnng loftúnga 

enn nieí5 itSran lannrí tnanna vilid hinn miildi 

SÍSiriigr til refs'ngar * m'\a réttvíii Þína. 

H^r er sagc at túngan blafcfci yfir réttvísl guðs, þat 
•em hítt væri a){i^0ligra at segja at hann hæ& upp' 
guoa 00 tneð lúngunDÍ , enn þetta uinsfcipli var gfírt 
tÍII þess at seija {lat oig er meiza |>(Íltí veit í itad 
híns miaoa. 

47- Sineptesit ei úsfcaplifct umsfciptl talua eoa 
tfcilnÍDga , sem hér er qvegit t 

UmgaríSr haf%i . . egefn oríliit 
nnflavargs aú er aú ern morgir ») Mia Uff, fyrÍT Þeifor, D.,.l,zctibvG00glf 341 FIGURVR 

ve) tir 111)11 tBiiii kr('>)> meV hjeeti 
kvciiiku h . . fi ok lúii ciirir: 
fyrSuin tjugir st úíiSr oi'ba 
(oB vægíu guS) jcriioii læRÍÍs 
vni-- Þó Ii.imi Í NBli.i »kíru 
V4'i'ka (ekt ok ptalar lucrki. 
Hér er bœci skipt tólum ok ■kiltiiniium, ok er I>e«i 
figúra niec óllii «kki i vana diagandi , ^þó ai persó. 
mim Rnnizskipt í Salliara ok óCium heiicj^um bókum. 
4g, Qnopomerion segir eca 1 . . fir siotar sö^iur 
m«0 fám ofCuDi sem iiér : 

BcrsB Ut frá oiey mxtri Pímlr rf'n' upp meS audA, 

mætr folld-sula-gjietir ínt>rlev«lii livil' iigi 

nminiíStiíiig ttSk auSiiu Klýriia gi'iiiiir HI hiinna 

cinn veitauJi LreÍDMar; lieíiiiít^lti guS ili'ultiun 

4í5r akatiia vaiir vatni •oiiili afttar-siida 

TBtnskírir jöfura batnat alIzbirSandi vii'%Hm 

faitatidi bar freialri gyi kemr drólt at (ticiaa 

friíar-keiinBri trenna. dou^a lífs á á lianíri. 

Hér er ávarpTheologie fæn í tvœr dróitkvæCar vííor. 
þessi sáma figura kallas ó?ru (nafni) Barchihtiia ok 
befvir (sömu) upprás iiafns ok hin f'yiTÍ. Siimir meis^ 
arac legja at dimax ré hennar species, sú ei uib 
jafnar grácur leÍOirhveij^ mál^giein arannari »em hén 
Hugsan fl-ýlir lyaling Ijóla iil vt iijn ilirxriiiitizitu nága 
' lyiling fæ%ir sain>ikt skjæSa iiaitSsyn 'luíbir a^l i dauS* 
MunÞykt fœíSir ayndoknauSir dauVi ípillir æSi ðllu 
•ynd apcnr i lik illa vctiju, andtirUrs nicíS bcíakugrandi. 
49- Emophnsit glósar . inyrkan tut nieð öCrum 
Íammyrkum lut eor mytkara , sem hér: 

Sæll er senn í milti eKi' pi cr djú|i at djiípi 

•iSvendis kvík'enda dol'};lnns nitáa borgar 

tnána rannz af mðniiuin nm hljriK raiif^ir lidfar 

milldingr tá er burathfujat: báit ■BuiþyiLit rátu. D,q,i,.cdb.Google 1 RÆDVNNJ. 349 

Hir eru orc Abbaciich spimaniii! þar er liann segir 
gitc (IroKiii s'erui inilli sicventtií kvikenda, ok i þen> 
iia heim knmanda, seit i liiiin fyrra visu-hetmíng, en 
glósa yfir seit sú er Davio se^ir undirdjiíp vatnanna 
katla á ann^it. undirdjáp iim þier himinbárni sem ka- 
tarakie kallaz , ok opiiuCua er fíóaflóo drektí öllum 
.heimÍ ulan þ<-ini mfinnum , tem i ðrkiiini voru. En 
(itl þess ai þe-ina myrkleik megi skitja, segir Avgust- 
ínuB ai sii-^macriiin gá fyiir at guo mundi hnlldgae, ok 
var íienii miHi ivpj'^a kvÍkenJj iixa vk 3<ina er merk- 
ja J^a ok heií^ingja í miili MÓysi i.k Helie i mynd 
sklptuigar várs lierra á rjallinu , ok itaÍIIÍ tveggju 
(nirólin mt-0 sér krussresturn, ok at lyktum milli tvegg- 
ju lögmaia: ok þessi tvav lögmal ec rucnt ok hið 
n>ja kailar I,eö pávi binn málsnjalli tvenn vatnadjúp, 
þau er annal er yfir himnuni enn aniiat undÍT himBUm, 
n\ Davic sef>Ír at ákallaz med röddum Cataractarum; 
þat er lii'ninraufantia þeírra, sem votnin sendu til 
jarCar í fl(tCÍnu Nóa, ok merki þær höfuofeðr ok spv 
me»n pusinla uk predikara, þá er himnesk vötn heil- 
agrar piedicanat senda á jóiCÍna ,. til þcsi at fyiir- 
koma gurs úvinum , þat ec löatum ok lýtum, ok at 
döggva hyirtu rjeidúaCta manna með regni heitasatn- 
rar kenningar , ok er sá at sönnu sienn íjálfr saiin- 
leikrinn, þdi er sjálfr guO inilli kvikenda siðvendii 
er hÍO fnrna Irtgiml frammsaijt forfum af þeim feír- 
um, sem vorii fyrir hírgalburO guðs sonar svá sem 
af hiinni runnln vóti), er frain eru borin milli mann- 
« þeirra sem aicvfird kvikendi etii at veia i heilag- 
ri kirkju «k samþyhkjanda nýju liígmáli fagrliga riaia- 
fluii ok útk>co uicO guc^pjallirgri kening ok af posto- D.,.i,zctibvGoogle 350 FJGVRVS. 

ligum rölseindum fyrir þtédicara n^'ss lÖgmáls. Sitti. 
iz' t>á fullfcomit lamþykki lögmálanna, þat ei þau 
IiáTa •fn imilli ef fram etu bornar spásdgur heilagra 
fecra um getnao ok hingat buro, prédican pínil ot 
dauOa , upptiiu , uppslígníng vára lierra ok ástgjiif 
liellags anda , ok hinn efsta dóm ok eylíft lif , er í 
tnóit hera2 TÍtni af n>ju lögmáli , ok ner ull ^«s»i 
siórmerki eru frammkomin, en 'þvi lem uoroia eru 
inuuu ia iía. frammkoma. 

gO. Epimanun er sú figúra , er htt lama oro ec 
optari enn um stnn-sett, anaat tveggja till þew.atú- 
ritggtigatr megi sktljat ^ít sem fluti er, sem viða mi 
finna i theologia, elia er hio samma oro fycír fegrO* 
ar sakir apiarr leit, lemidunhendu eOr iourmælUum 
tiietti TeiOf fiat itundum i upphafi , sem ' i greppam. 
inni , en stuodum í micju eoa i enda, ok tná j^at 
kalla háttaföU eptir forDutp «kálldskapar bætti , ea 
uma n^ta, er vili ok llkja éo hin úojta et þat TÍU^ 
I uppUafi sem bér; 

Ek em syada btit ek birti sál 

ok læmdur h<Jt ck brti mdl, 

XmiOj u sem hér i 

>ar er ekki iUt Ikk ekki Sngt 

ok ekki TÍIIt' ckki ^rSngt. 

.1 enda sem hérs 

Þar or úmxllt valid >ar, er allg)8rt vatld 

sk ágjiett Talld , ok eylíft valld. 

Þessi figúra sÝnii: í uppbafi ok i enda sem Kei: 
Ek bleza Þiki ek fa fyrir iik 

ek biS lyrir ^ik ek irelsa Þik. 

51.An{upiiztaeTiúfíguia, ef 3 lutiteru ivt buQaír 
ok nmjþykkir, at ^at megi tegjaz,. annaci gjciia aeoa ;i:v,.G00yk" X RÆDVNNI. 351 

annar gjötit', á 'þi Iimd wm' tiinga ei köllut lam- 
Þykk hjaria. 

M.'lní akSna aí mærí ,} Teit efc félaga ði<Stam 

nolldar bofs Bin fQlldir írátu pr^Vi t«1 tióaa , 

alls stnnd meSan endiz feim Titn æfgi ýtar 

æfi Isndz ok særar; aa%it ]i& nð daaS«. 

Her er túnglinu kent embsttt sólarennar at akfha 
jafnliga í jðicina , fyrir ]þi er þai hefir ekki Ijós af 
aér , helldt af sólinni , ok «r dCkt ^im megÍD , seia 
fri henni borfcr'; enn þá syniz- þat bálft bjart er 
þat hefrír sTá Jángt gengit frá sóHnnÍ eoa á srá lángc 
til bennar, at f>at sí þá i luori , eoa norCrCet bou ^ 
et i auslri eca Testri. 

gS. Antrópiu patot er sú fígúra, er (at er kenl 
guddómÍQum, aem manadómsiiu er, sem þat at haua 
■landi, Biti, gángi,' leioiz, gleciz, elski^ s^tif sembéx 

öc qTeloitt 

Adam sá Þana aUt í haaú 

oríSi ííáp í gSnju forííum 

>enna kendi Stephanna standa 

■lórLim TÍtr ok Spámenn sitja 

rciSi tala bans bækr ivm bUSa 

brSgiinm jafnt lem hrygS •!: fdgnuV 

áatargnólt neíS SSmm kJttum 

ýtakyna þeim er gndddm 1-ýt*. 
£ri ■taoligar btæiingar ok Itkaroligt tilfelli meyn meo 
(igúru, enn æigi meo laiin leik til gucs talaz ok cr 
^á sem guo gángi fri osa cf véc gðngum frá hönum 
fyrir afbiigo hans bóöoroa; enn til vár þá er vit 
fcrjúpum til haas meC iSian undii bans miskunn. 
Staca bans ec Tftr'staoa í góöu eoa búio fulltíng i 
nauzynjum Seta bana ei dsming um fólisiiu Teið> 

1) íaif. GmMv O. S, fyrir mxiix 0, izcd^vGooglc 35« FIGVRUR 

leikn, þvfat ilómarinii er at sU'p. Reiri lian!i«r rers- 
ing Bií ei hann.Ieggr fál illvÍT'kÍ rnannrólltains. GteOi 
Iiani er gJK'zka vár. Svefn hans er kaLIacr þat er 
vér safuni meC svefni daticligra Gyndt, olc vaknaa 
hans er þar, et vér völcnum vi^ sjálFu oss. Sjiíng 
lians er þat, ef hann gefr nss 3i elska sik ; svá xt 
{■.-iTfyrir gefi tiann oss þá gipin, a( vér Iijálpimz íy- 
rir hana mislcunn. íleFvir fjá fjgiíra nafn tekit af 
AntropoB gærzku nafni þi , sem maCr ét A-vin túrtga 
yk pas'm, þat er setníng, svá <em vér setjum guOi 
mannlíga' reglu um hrxríng ok aÍTra-lntÍ, svi MtH 
þeir villumenn er Antropoformitt hfífa, er guoi M^ 
la maniiliga liiiin, lakir einnfelldi eða fáiæklAÍks eig* 
inligs •kilntngi, olc skííja zigi at guo er óslEÍptilÍgr 
«k- óbrugcUgr, hvervitna nálægr, eigi ineð gtaSligri, 
Dálsegc lielOi meg aimtetti einum saman. 

53 Simnirismos er bú figúra , ar lof •oz leitit 
eru Hamanleanir Í eiaum kapiculd ok klauaa eca TCrsl 
í littnu, en meo einni vísu eca meSf flcinim í Motr-^ 
Bnu , eera hér s 

Abela lofar »fi 
^inriiiKnii fareiná 
ðlld lofar Eiioch miflilaii 
eitikend liSa vettdin 
N<Je lofai fiflags afvi 
jgjietu brein^æti . 
.S«eiD lorar fert til tremdar 
• fornar halld um alldir, 

TrÚM D,q,i,.cdb.Gooylc' I RÆDÚNNI. 353 

Tn'ia lorar Abrams arvi 
Ysacl) loiar vUaa 
viii lofar Jaciibi KÍimm 
' ' - 4«(seind hogir frtmdHm; 
•k-ýrr lofar liíseplis cfvi 
liir«kiii%r fyi'irburSar, , 

|u%i lofar Aft ok fcil 
Aarons göfug Þjr^naii. 

M(?ysan lufar Ijdaaa. 
lagamíil bilS breAnfagra, 
]>ik'Wfar allr meS Ollu 
■llc licíms )ðrurr bcima. * 

Slifct cr ÞesEÍ figOra tsmanlestr lastk. 

54- Tbtrtihtma Bi-sú- figt'rra, er npi ee itpurt if 
tiinum taAii'llit ok antl^varat cptii HiUa hieíCi^ MM 
béti 
, * ÖTBrr ðejr ? hjaríSar itýrir ! 

■ W fyrírawSfl Jifi ! . 

■bvcrsu? lieck á kroMÍl 
bvar? >ar tr tiazarui jaHSut ' 
' ' ' bvenær? hdl^z at n<Sni, 
fcvwir knútSii i'Sl Jáðar; 
. :hTer nÝtrT-heiUni bfilnoíl. ^ 
hvat g«Udr7 djafaU velldi. 

fíkr cnt mál' í TÍsu , ok «r iafoatt tpurt ak tváiwt 
í víau oioi. Má ok þetsi ^úrá v«n meo nuadE 
þrÖtigduB ipuiníngUB. . ' 

Hverr fell 7 HörVa rtilter . hven' Vá? kím Eilfr áðrni. 
favar?..Þ«r er k«rir<Slk Urílis bver ^ Wmht iIj'Ii^ Þrend^ 
hvriier? bnttig at n^HÍ.. , hvat iijtr?,))«ilu b&tinit . 

hrerr, var aðk i fifund vSkiiuS hvBt ■ýtir ? iTra týti, ■ D.,.l,zctibvG00glf VIÐBÆTIRUTGEFARANS. i; Vm Brisinga- men. 
(&r Olafs Tryggvasonar iogu a:ttmparii, 17. JCii/j.) 

P yrír Bustan VanakvísU Asla. var kallat AsaÍaDcl e?a 
ABsheíiar, enn Þ^t fólb var baltat Æsir, ef þar 
^yg^^ > o Hofucborgina . köUo^u þeii Asgaro. Oo- 
inn var þar nemndr. koDÚngr yfir^ var þar blótstaor 
mikill. INjöro ok Frey setti Ocian blótgooa, dóttir 
Njarðar het' Freyja , hfln fyfgdi Odni oc Tar fridla - 
hans. Menn þeir voru i Asfa , er etún hét Alfríg, 
BDQar Dvalinn, þríci Berlingr, fjÓKÍi Grér þelráttu 
beima skamt frá konúngs ÍiöU, -þeir Toru menn avik 
hagir at þeir lögou alt é, geörra hönd ; þessháttar 
menn sem þeir vom, kölluoii raenn dvérga. Jieir byg- 
éo stein einn, þeir blönduCiJst þá raeirra vio roann- 
fólk enn nú, Oéinn unoí tnikit Freyju, ettda var 
h&n allra krenna frí^uBt í fwnn tima. Hón áttia^ 
eóna skemmu, er var bæ^i fogr oc aterk, ará atþat 
cegift menn, ef huroin var lœst, at eingi mátti kom- 
ast í skemmuoa én vilja Prejjo. t>at' var einn dag 
er Freyju VBT^ geingit til steinsins, hann var ^á 
opinn , oe voru drergarnir at smiéa "éitt'gullroen , 
(at rar þi mjðk fullgört . Fc^ju leizt vel á meait « 
jdvergunum l^ oc rel á Freyju, hún folaííi menit D,q,i,.cdbvGoogle FJtf sniiStNGA-lifSlf: 55? 

at dirergunnmV'bauS i Oí6tí 'gull oc mlfiir óo aðrí 
góéa'gtipi, Þeir krá^tMt ecki íeþnrfi, sagðist hvÖ* 
vilja seálfr sitin paí?£ Wlea i iifiemau,o(r eoki annat 
f^rií- haíB, ena'hún 'lægisInanótthjábT&rjum þeirra; 
oc hvort sem liun Iht at þessu komast betir eca ven^ 
þá teyþto ímu ■þessá , ok at lienum 'Qórom nóttmii 
oc etidtum öllhm' «kíldaga , afhendtu i^ Freyja 
tnenit, fet bun bnm'í tl^emmti'síná, oc let kyrt yfir 
ser,' sem.eoki hefötí-oröít ■ _:.;.. 

'3\Ía$r'het Farbáuti, hátin 'var ^rl einn, dc átt 
ser kerling , ^á er Laufeý ,'er nemnd, ÍiAn var bssot 
mj'ó oc áuctreiflig, þyí var hún Nál fcölluéV þau átto 
einn sun barna ; sjá var Loki nenmdr, bann vM 
ecki mikUl yöxtum, oroskár var bána-saimma öc skeótr 
lígr'j í ' bragði. Honn hafíi irammyfir alla ineria 
vJzlcó f á er' slægð heitir', bami var mjöfc kyndugr 
jþegar á útíga aldri ; J^yí vár' haqa kallaðr .Loti læ- 
vlss. Hann reost til Óíins Í Asgaríi oc'göríist hans 
maér, Ooínn mælii bvervetna eptirhonii^.hva^sem 
hann tók .til, enda lagoi hann opt stórar tirautirfyr- 
Ír haon , oc leýsti hanri þser allar vai^am betr «| 
Jiendi' , Tiahn varo o'o niliga. alls vísá 'þeta-, er viébap. 
sagci-hann bc alt Ocni, ej- hann vissj. . Þat-er sagt 
at Loki varS viss er Freyja baííi fengit.ménit, oq 
svá bvat er hiin haföi ímotí gefit, sagíi Iiann þettíi 
Oöni, enn er Oöin'n var þessa yiss, sagíi hana aí 
liofci skyl^ ná liienino óc fá sér. 'ÍLoki;^yaé þa* 
liVænlIgt sakirfiess atengi maor mátvamastí sketnm-í 
uaa fyrir ^tan vileá Freyjo. 0§íqq íag^i at haoB 
skyldi &ra ver5aj oo eí s{>tr kvama, fýrr "ennhánn .vCooglf ir mrío liié |>«t kátif ít ,Lpltagéck litt ♦)til. HaOq 
^Bj|r lil «lc«ig^ F^eyjo,, Uð i9r hfíin l«qat» bvnq 
Jcita^ vié .itu)' «t kv«ina&t,oo.g4t eí, K«1d4 veðr 
nr úti mikil gs. lók h^oin. fii&l at kóltia; hfuiil varQ 
þá «t FÍiJBÍ ■flpgVí li^wi.fiölíkl'. K *"« alla.ltM, oo 
moéí iJlbni felJatn,iQo gatl^vCy^ If>pt fundit, ftvá «1 
bfloQ imjecti: iii^ .Jtvamaet,., tIp0Í..#U Iteá.Ji^ttinni. oc 
þó ei meiri boru tann h9^n>..eni) sem^^ng'fl mætti 
í nál} {>á hói;n liograr tiaijn inn ^ enn ec hiina kvaoi 
ínn var§ hanp ^enneygcr miök, ochuf^ciftt efnpck^ 
riir vekti', 'en'ii hann gaf þat se^ at alt svaf í skeiúm-.* 
unni. 'Há'nn sér þá inoar at sænginni Freyp , oc 
ékýn^ar fá at hun hefr menit á "hfilsi sér,, Qcntnist-! 
in horf^Í niðr á Lokiyer^r JjíÍ at einoi. fló, hann 
lezt a kinij J^reyjo, oc bpgg.r syá át híin vafcnar oo 
Btierist vip' öp sofnar aptr. ' pí dregr Loki " at set 
flóár hauiinri, oq locicar' **)'«r henni memt, Ijla ^í 
úpp sketuínuiiiií 'fer burt oo' færir OÍni. .Freyja vak- 
har liro 'iiiórgiininn , ók spr at opiiar eru 4y™ar, 
énn eckr'brotnar eijn menit vor i brotl hlo góíSa , 
Íun tytiSt iiu vitá hvor hriígð muni í vera , geingr 
tiii inn i'holíi'ná fegar hun er klœ^ , pk at Oéni 
fcénúrtgí,' bl.tálar um fit liatiqhaG ills láOt göra, at 
iiéla frá' hWní'fíóígrip 'hérinar, oc biér haiui fá jer aptr 
^óPgripáíriy.'OÍínhsegiraf liun'skjli þaí aÍ^Fei f^ 'Því 
ítA ' flt "éinS; '"haS hun at j>ví komízt "nema.þú orkic 
tíVÍ, «t téir'köngar 3, at 20 Íiqngar J>jÓBÍ íjvðrium , 
Téréí misííítír óc b'erist "méí^ ' J)eim álíigut^ ,,oc at- ..Cooglf træcuTn at fteir ekulu jaimiskjtitt upp^taDfla acbcrja»t 
sem þeir ácrfalla, utan nocícur ma^rK'^istinn vercisv^ 
röskr oc hánoni fyljci; *\á, mikil gÍi>|a:«ii]B Un^rdrotlr 
ins, at bana þori at gún^a til iMiuIti^^ lies^aocyc-r 
Bi ww vápnum þeasa menn: þá-3)ia.l,big Jyr.staþeiri'ft 
þraut lyktast, . hvQrjtim hölc.iitg^. mm þat vefcr 
lagí^ , at Icysa, f'á sva.oc ánauð ,«c erfici ,sirt|na fj^p- 
^gfiaStaiuíetta. '.Fieyja. játli þvi Qc .tók viu msninu- 

Hér epíir kemr éagnn Ain^á'fJvcin og^H'úgná, 
(sjd bis. i63.) og kvórnig yeir-börOust- allt {>«/• tii 
'jvar IJtimi litsinat'r Olafs Try^^^otUir * Li>ni t'H , 
ífg drap þa alla. Ecki kemr 'þo 'píssi saga futt- 
Íjomliga saman ' i-/ S Edda og ' ■^eíírlu , þvi þfff" 
fegiíit Heimdátlr háfa vöit menii uptr(bts. to5)'e/ifi 
HjacHingar tegjast shnla buía' ' Rágnari'ickuri (hth 
í63). "par sést ecii h^tdr heitt Bamheinhi d nÍectS 

, ■ '■■:■'■.. •;-;■ ; ■; :, , ■ ■; ; •■'1 

pessara sagna. a. U M F R N J Q T O GH A N S Æ T T. 

(Utskrifdo úr Plaieyjttrbókinni 'i Kaupmáhnáhufit. 

. shrifat i387.> . 

Hver4U-Nor-*gr'byggZlz. 

IN ú skal segja dæmi til hversuNoregr byfioiz- i fyt s lu ^ 
eérlil'^uKon^ngasettirhöfiiz þai-eorj Öcirtim lavad- ..Googlf um, eor IjvÍ þeirheifa skjÖIdÚDgar, buclt'mgar, bragnní— 
gar,ÖclÍngar,vavlsúngar,eCr nillúngar sem Konúngaæt- 
tirnar eru afkomnar.Fornjötr isit máor. liann átti 5son- 
\i; var einn Hler, annar Logi, þriðl Kári, hann reð fyrir 
vindum, eno Logi fyrit elldi, Hljer fyrir s)ó. Kári 
var fatir Jökuls iavcur Snœrs icanúngs , enn baam 
SnEbrs konúngs voro þau þorri , Favnn , Drífa ok 
Mjöll. t>orri vor konÚDgr agEctr, hann tco lyrir Gott— 
lantli *), ok FinnlaDdi, faanu blótuCu köner 'J til 
Jiess Bt snjófa geröí oc vacri íkiefcri gott; þat er 
éj: peirra. þat blót skylWi yera á miðjura vetri ^ 
pc var ^aían af kalIaSr tJorra-máaafSr. þorriltoD- 
lingr átlí 5 börn: aynir haus Iiétu: Norr okGorr.ennGói 
dóttir, Gói hvarf á brott ok gerði porri blót mánaSi 
fii^arr enn hana var vaor at btóta^ok kavllu^a I>eir 
«i<I«n ^9^oa mápaö.er þÁ Wfs gói, þeir Norr ok 
Gorr leituöu aystur sinnar : Norr átti bardaga stóra, 
fyrir vestan kjölu, ok fella fyrir hönum þeir kon-^ 
úngar er svá heita: Vee ok Vei, Hundíngr og Hem- 
jngr, olc lagoi Norr'tat lan'd'undir sik allt til sjóf- 
ar. 1?eir bræl^r funduz í þeim firci er nd er kallaor 
Nora-ijörcr, Non" for taCan upp^ K-jiJlu, p{c:.^om 
þar'sem heila Ulfa-móar, {>aoán fór haiia umByst- 
íi dali ot silian í ytfrmaland, oti með vat'ni |»tÍ' CT 
V9:nir hcifir, ok sr^ til ejórar. þetta landallt lagoi 
Norr undir sik allt fyrir vestan ftessi takmörk. þetta 
land er nú kallacr Koregr. .8t.niiö)um vetri kom- 
U Þeir i HeiSmörk, þar vap sá konqngr fyrir, .y D,q,i,.cdbvGoogle K nAKS Æ2T. »59 

R61£r í bergi Ii«!f , liann vav enn Svaca Jötuaa norð- 
en af Dofnim olc Asbilld&r dóttur Ej'Stifls konúinga, er 
teíngi hafci rácit lyrír (lieiomÖrb). Rólfr í bergi 
liaffi tekit Gói ok geagít at eiga iianai eon er hoa 
sparéi-iil Nors. bróþur ains, þi íót hon- ímot boa^ 
um ok lciau Rólfr, ok gaf hann sik upp í valld 'Sofíf 
ok gercizt hans muor, eptír þat íór Norr tit vei^ 
lu til oiágs síns ok fékk Korr Hoddn dóttur ðvat^'- 
a' JÖtuns, fiystur Rólfs, Eptir þat lór Norr konT* 
úngr vestr aptr til sjófar okþá hitti hann Oorbrct?- 
ur sinn, hann var |>á komína noröan or dauoa 
hafi ') ok haíci unnit eyjar allar á I>eirrileié bæcibygé- 
ar okúbygcar. pá. skiptu þeir brseðr rikinn raeéfi^ 
svá at Norr akýlldi hafa megmland rIU nor^an frá 
Jötunheimum ok eucv tíl Alfheima, pat heitir nú 
Noregr, enn Gorr skylldi liafa eyjar fillar, þser er 
Ugu á bak-borca ellioa, þes» ftr hann ^roí noröan 
meö landi. þeir voro synir -Gors sæk'oaáogs Beíti 
■ok Beitií Meílii' ofc Geitir. Beítir sækonúngr fór 
■mto ellira inn í þrándhéim okinn i hcitsjó '), hana 
lct gera skipeleca onöir elhoaTiD, enn snjór rat mik-» 
ill ok sleéfæri gott. þá aettiz Beitir í lyptíng , ok 
lagci Gt'>'ri i lag, ok lút draga upp segl, oklét menn 
'sina dragá ellioann norer um EUiða-'eié til Nauina- 
OaU, ok eignaði sér land allt, þat er lá á bak-^ 
borSa. Beiti sækonúngr var faoir Heita sækonúng^', 
favcbr Svaca, enn Geitir var faoirGIamra okGylfa. 
M^iti 'sækonúngr var feðir Masfils ok MyndelS', 

l') Nar ^n afmii, Mn fttinit i ájrum gajam tftkrifinm. ritUT4 
nui íó Vumhtiat. a) Bsjlií-sjií (?J. 'D,q,i,.cdbvGoogle l6« VH FOANXOT 

MyndiH var faíir Eckils ok SkecUls. Norr var TafS- 
ir þeðe^aira manrtR, enn HSdd dóttir Svaía inó^ir 
JJrámUr ok-Garcz er kallaf r' vaP ayceí enner þeip 
íki|ítn arfi þá tilfttir þránír tJrimllioim, ok lieitir 
þvi svA. Gíirér ngée var faéií f i-irrtt er sv4heiU! 
Hörfr, Rusálfr,. íírvmr, Vejarír, Freygarír, þór- 
gaéc ok GrJ<itgaiír. HÖré^r laut Hörííaland or skip- 
ti, hans ton var;Jöfurr eör Joinrr íaíir Hjöra koo- 
ú'igs, fÖcur HjÖrieÍfs Jiins kyuhnsama. Rugálfr átU 
liogaland, .hans )on tar Bö;;nval(Ír faþir Avgv«]ld.z 
konúngs. . tJi-yiur átli Agðir,. (latu aon var Agíi ok 
Agiiar faéir ^etiU . þryms > er bú átti í þruma> 
Veaarcr átti Sygnafylki, hann var faðir VeOrdrms, 
favcur Vemi}n(Jt(r:bias ^mla, :er Sygne trauste kall- 
acJi:.' FreygarSr áttp Fjðrðti ok Fjaler; hans synir 
itoro þeir -FreysleÍDO gamlí , er'bú átli á Gaulum, 
ok Freybjöro faðir Aucbjarnar ' favcur Arinbjarnar - 
fyria JarJs, þórgaror . átti Suudmærí) hans sun var. 
þorvior faoir ArnvioBr treserkja bana ') faucur þeirta 
Slœviðar ok Brávíoar, Grjótgaror álti Noronisrí , 
hana sonr var Salgaror facir Grjótgarcs föcíur SöIfB 
fÖÍur Hiigna^ í Njaréey, favSur SÖlfa víkings ok 
Hilldar hinnar rnpfu, er átti Hprleiir hinn K.veaB' 
sami. Kálfr berserkr var þeirra son , annar son 
Grjótgar^s var Si^arr faSir S_ygnyjar, erátti Harallor 
nauoidæla Jarl^ faéir* Herlauga, íav?ur Grjótgarcz, 
favcur Hákonar JarU, favQnr Siguroar Jarls, favS- 
ur Hákonar Hlaoa-jarls. Rauw aonrNor* konúngs 

tók bvGooylc OG HAHS ÆTT. iii 

tók rik! eftir íeor sinoj baitn dtti Alflieiina ok svo 
Tílt riki aem ár þœr falia, er Í>Qr spretta upp, þaí- 
an fellr Lögrinn austan um dal í Mjórs enn ^aOaii 
Vermá í Raurn»-eUVi enn hon til sjófar, af Vermá 
fellr Haumá ofan eftif Raumsdal, af Vermá' íellí 
Eystri-elIrumBystridali, olt í Væni enn {laían Gaut* 
elfr til sjófar. Raumr koúiingr átli samdrycfcju um 
jól við Bergfinn, son þryms Jotuna af Verm-á ok 
gect þá i reckju Bergdýsar systur haua, ok Cptir 
þat gat hon 3 sonii: Bjorn ■), Brand ok Alf, Iianil 
fóstraoi Bet-glinnr, ok var kailaðr Finnálff. fljörn var 
meö múðdr sinni ok var.kallaor JÖtutibjÖrn , Bracd 
•endi han iRauma favcur hans, enn hann gai hanU 
guounum, ók var hann kaJIacr Guöbrandr. Honum 
gaf Raumr konúngr dali þá er Guobrandzdalir Iieila, 
Jðtunbyrni gafiiann Raúmsdal, enn AÍfí E!ystri-dali« 
ok allt fyrir noroan Væni , ofc frá Gautelfi ok norof 
til RaUmelfar, jiar voro þá kallacir AlíÍieimar. Guð- 
brandr dala-konúngr var faoii' Auöleifi ioSur Guo- 
tmiQdar kondngs; hans' aonr var GuSbrandr, er ei 
ViUdí láta kalla sik koiliíng ok lét gefa , sér jarU- 
llafii íyrir i>ví at hann viildi vera rikazslr jarl i 
norírlaundum , hans sun var Geirmundr jarl í»t- 
ir Róígeira jarls favSur Guðbráildz, et ej vUldí 
Vera kanángr na jarl, ok lét geía ser hersis nafn ok 
reo {fó lavnddm sem konúngr, ok at eÍQgn var íiann 
órikart, hads allir setttdena vorb aíj>aD hersar. Jöt-; 
-. ■ 33 . 

ihii -titi-ii-W' 

I 1) Alib/ötQ iitair td liana i Fldtej/ar iikia»iP4 trAlfmtdití^ 
mUtadi ef auin Þ«( tfaUiul tángi. « , • D,q,i,.cdbvGoogle, 36] Vn FORNIOT 

unbjðm hinri gamli var facir Raums konúngs, SJfur 
Ilro4at)jarnar, rtt\c^urOri)i9 skÍl;aiiíoIa, favoiir Rnattcirt 
föíur Þcirra t>órólí's hr.lma i) ok Kclils Ruiims. Syn- 
ir pÓTÓlh voro þeir HeÍgi facir tícraa, favfur Í>or- 
iiiófs , favCur þorlaiigar, mócur Túnguo<ldz. Finnálfr 
liinn gamli léck SvanhilWar er köllué var Gullljiií^r, 
hon var dóUir Dags Deílinga sunar ók S;)lar, dottiir 
Mundilfara, ») sonr þcírra var Suanr hinn riiufi faO- 
ir, Sæfara, faucur Ulfs, faucur Alfs í), favður ^eírra 
InKÍinundar ok Kysteins. Rautiir' hinn gamlí feck 
fiiCari dúUur Gucraucar híns gatnla, sonarSoIvakoD- 
língs, er fyrstr ruddi þar sem nú heita Sóleyjar, ena 
eynii' hana voro þeir Guðröor, Haukr ■♦) , Haddíngr 
okHríngi'. GucrÖðr var konúngr eflir feðr sinn, ok 
konúngar voro allír hans lettmean: Eysteinn tllrácí 
var liana Bonr , hann aetti Innþrændum hund sinn fyrir 
konúng er Saurr hkt, fyrir {>at er þeir hÖIou drepit Av- 
nundtonhans/ erhann faafci þar Betttil landzgæszla. 

Ætiartala frd Hauoe. 

Hau^r ált) þar riki er kallat er Huoaland, hao9 
Bun var Hodflbroddr fafir Rólfs, favíur Rómunfar 
þerst;rks , favcur Í>eirra Hamundar,:Haka ok Gun- 
hladar, móöur teirraUlsteiiis ok Innsteins. Hámundr 
Var ^örda-jarl , hann var facir Hr^ks hins svarfa 
ok Hróks hin« huítit. Hoki var Cacir Hrócgeirs favð- 
ur HrócmBrs, favður Haka berserks. GuanlavO var i'J mitke 'ÍtAttti. Fianr MégaiisM ' í) "Ea tatmplain kÍtiprÍM 

/sÍuUi mylkologUii aii'aM. 'ú in eaitrh Fllinr M. ' 

]) Sji Hydlufjíd II. 4} i ek rtra Héufir. F. M. ..Goo^Ic ÆTTARTÁLA FRA HAUDE. ^Gi 

dóUir Hrólcs liins svarta enn móðir Hrómuadar Grips 

fi|inar. Haddíngr. suo Rauma átli Pladdíngjadal 

ok þclamöik, bans sun var Hadd.ingr, faCir Hadd.ings, 
faví^ur liögna ens rauca; eflir iMnn tóko riki Hadil- 
ipgjar 3, ok var hver -þeirra eftir annann Helgi Hadd- 
íng;a-skati var niecr einum þeirra. Hríngr konúngt 
sun Rauma átti Hrings-Riki ok Valldres , hann lt!ck 
dótlur Vifils sækoaúngs. t'eirra euo var HáUcaii 
g^mli *), ok þá er liann tók ko.DÚngdó[n ger^iliuim 
blót mikit at miojuoi vetri , ok bjótaði til þessatÍiann 
skylldi mega lifa 3oo vetra í konún^dómi sínum | 
Eem sagt var at lifat heioi Snærr hinn gamli : enn 
fréltÍD eagci bonum svá athannmundi lifa ecki meirr 
enn einn mannz alldr, eno þat mundi yera 3oo vct- 
ra Bt eingi mundi vera útígin maor i haos (cttok 
eingi kona. Hann var h.erniaSr mikill ot herjaoi 
víöa um Austrvee. Jia.r drap hann þann konúng, er 
Sigtryggr hét, í einvigi , " hana geck at ei^a Alíoýja 
dóUur Eymundar kooijngs or HiymgaríSi. E>au'.áaii 
9 sonu, "hét eino }>eingill er Jcalla^r var manna-.teing- 
111 3), Ræsir, Gramr,. Gylfi, Hrlmir, JSÍur, figgi,' 
Skyli ok Harri: JJessir g er sagt at allir vaori jaín^. 
gamUr ok urðu svá ágæter at i öllum írœoum eru 
leirra nöfn hölo fyrir tignar navfn ok kooijnga 
nÖín. Sva er sagt at engi þeirra áui börn, ok féllu 
iilUr Beo í) í orrosto. Eiin áttu. þau adra g aono : 
liéto þeir Hilldir, Næfili, Au^Í, SfcelBr, Dagr, Bragi, 
JíuSli, Lolríi, SÍgarr. HiIIdir, Sigarr ok LolSi voro 

•) S,á Skdtdu 64 *:,. 190. 1) Hlr kifi ig i,xtr,k,4 Qt, ttm.miudÍ. 
•pilU miÍnUfM-i. 1) MiJt Uif. fyrv Mirdonaill. D,ii,.cdbvGoogle 164. 'ÆTTAHTAíA FRA HAVÐB, 

allir herkonúngar, Auoi, piKlle olc "Nœfill voro sœ-* 
konúngar, Ðágr, Sk'elfir olt Hrági sátu at lavndumv 
Pagr >) átti póm dreingja-móBiir, 'afc 'áttu þaa 9 
íonu; liét einn A!i, annafrámV, 3 Jöriir, íjórði Am-t 
grímr. AIi var faöir Dags 'fíivCur Okifs, favöaií 
Hrings, favé'ur QUfa, favíur Hetga, f^vínr Siguré- 
ftr lijarfar, favSur Ragnliilltlar, nu'irui' Hijrands hiní 
hárfagra, 8Ú ælt HaraII<ÍE varkQlIuc Doglíngiir. Am-' 
grimr álti Eyfura, þeirra 'sun var Aííigaiilír berserkiv 
Jíragi gamli var kon.'n^r a Valldresi, Iiann var faOip 
Agnars, favtiir Alía, íavour Eirftka, favfiir HiIKIar, 
' móénr HálRlen^ir ens millila, fkvCur GudravCar, favð-i 
Vr Hálfdariar.svárta, favCur HaraÍIdz hins (lárfo-. 
gra, þessi Eptt Haralldz heitsi br^gníngar. Skelflr vap 
konúngr'a Vavrs, hanfts "siín var Skjijlldr, faOÍr EÍ-i 
feks favcr álfreks, íavöur Jííi'eks iiinf mál3paka,favð- 
ur Alreks hios frœkná,"íayour. Vikars, favcur Vat-! 
parsj ravcur féifra ImaÍld^ q^ Eíréks, favCiir Gycu 
er 4tti Haralldr' hínn Iiárfagri,^at heitir Skilfínga 
«ett edr SkJQlldúngít ætt, Hilldir var hinn 5 aun Dags, 
hann vaí" facir Hilldibrandz, favCur Víghrandz, lavsur 
Hilldis ok Herbrandz, favcur Haralldz ens grneoska 
íavSur Asq hinpar stórrácH, móður Hálfdanar svor- 
ia, fávcur Haralldz liins hárfagra. Sigarr var facir 
Siggeirs, ^r átli 3igh-v)u dnthir Vanlsúngs konimgs. 
Sigarr var ok fafir Sigmundar *er 4Ui Jiilldi (IóU\ip 
Grjótgarcz' konúngs af Míeri,hanns sun híst Sigarp 
faoir Signyjar, haai\ Ií;t hcingja Hasbaröi! íflt iteitÍP 1) S;i f/yniluliii. .vCoogk" 'ÆTTÁRTALA FRA HAUJ>B. 365 

Siklínga œtt. Loffi var'kojningr mlkill, Þatherli^er 
Iionum fylgci eru Loloar kallacir. Hann heriaci á 
Reicgotaland , ok varo þáp Iconúngr, hans synir vo- 
ro þeir SkeckiII sækont'uigr ot Skyli , laéir Egíis; 
favour Hjálmþiers, íavour Eýlima, favcur Hjördisar, 
mQÖur Sigurcar Fiíínisbana, 'favcur Aslangar mócur 
Síguröar orm*-í-auga, favCutf Aslaugar, iiióour Sig- 
nréar hjartar, favcur RagnhiIIdar, mócur Haralitia 
híns hárfagra, þessír œftmeiin Haralldz enr kallacír 
Ijoí?iingar. Auci ok BuOli voro tœkoniíngar, ok f ó- 
rö báCir saman mecr her sinn, þeir komu ine?r 
liCÍ sinu lll SaxIandz,okher)udu{>arvica,logcu und- 
Ir sik' Valland ok Saxland, settnz þar at lavndom, 
Auéi hafoi Valland, ok var fa^ir Pró&a favcur Kárs 
favdur Avorúnar '), þeir eru kaUaíirAvClíiigar. BuO- 
U haf^i Sajtland, liann varfaíiip Atlils, favcur Vifils^ 
favuur Lœfuq, favður Bucla, favcur Savrla eCr Ser- 
la, ok Atla 6k BrynhiUdar, móí^ur Aslaugar, ok er 
«á ætt Haralldz hina hárfagra köUuá Buélúngar. -• 
NæfaiH konúngr var faíir Heimars, favcur Eyneía, 
favÍTur ^Rakn, favöur Gjúka, favSur þeirra Gimnars 
ok Havgna, GuSrúnar, Guðnýjar ok Gullrandar, ok 
er þat kavUufe NiHiinga xtt. Nú cm' taldar fcoour, 
þær er fyst komn í lett Hálfdaoar gamla, énn þa 
er hio fysla kona kom Í.-œttina var licit ccc vetra 
Uk blótinu, er Hálfdan blötaoi til alldrs sér ok riLia' 

Æitartala. 
Mtc konúngr hina gamU re<S ' fyrir .^.inieimum j) 5/4 niwitii. 4, rf. DiqitecdbvGoogle 366 JETTARTÁLA. 

liann var facir Alfgeirs, faycur Gandálfs, favcur AIF- 
Iiilldar. Alíhilldr var opíirRaínars lofbrókar, favð— 
ur Sigurcar ormsTÍ-auga, favcur Asluusar, mócur 
Sigui'car hjartar, favour Ragnhilldar, móc ur Haralld^ 
hins hrirfagra. . Haralldr hino gamli sun ValMars 
hins millda Hróara auóar atti. Heruavru Heicreks 
dóttur koni'ings, þeirra ann var Hálfdan snjalli facir 
luars vi(. lúi^iiia, favour Auðar innar djúpauCgu, ha— 
na átti Hrícrelír ^laitngijanbaugi , þeirra sun var Har- 
alldr hillílilavnn, sití'arr átti AuCiRácbarðr konúnpr, 
þeirra sun var Randuer, fBOÍr Sigurcar Rings, fao- 
jr Rdgnars locbrókar, íavfur Siguroar, favour As- 
laugar, mócur Sigurcar, favCur RagnhÍHdar, móour 
Haralldz hios liárfagra, er fyatr var eiqvalldí kou^ 
ungr yíir ooregi, 

Ættartala Haralldz Jrá Odni, 

Borri hefir konúngur heitic, er reo fyrir Tyrk- 
landi, lianos suQ var Rurr, er var faSir Ooins, . asa- 
konunga, favéur Freyrs, favéur Njaréar, íavÉur Freyrs, 
fMvfur Fjölnis, íavcur Suei^í-is, fav6ur Vandlan- 
da, íavCur Visburs, favður Dóinalida, fav6ur Dó- 
jnars, favcur Dygua, er vér kölluii) Tryggua, tavéur 
Days, favCur Agna ekjálfarbónfla, Íavéuf Alreks, fav- 
£ur Yngva , iavcur Jormunlróía, er vér köllum Jö- 
ruiid, favcur Ana eos gamla, er vér kavllura Avn, 
er g vetr draok horn fyrir eHÍ sakir, áér hann dó. 
Avnvaríacir KigÍIs Tunnadóigs, íavéur Ottars vand- 
ilfikráku, lavcur Adils at UppsÖlum, íavéur Eysteins, 
favíur Ynguars hins hára, fuvcur Brautavuuudar, D.,.i,zctibvGoogle \^TTART. HARALAÐZ FRAODSI. 367 

fa-vf^ur Irtgjtilldí ena illráila, favöar Ol.ifs frételgi«, 
favíur HáHdanar hvitbeins, lavcur Eysleins, favfur 
Hálldanar en^ millcla ok matarilla, ía^fur Guoravc- 
sr veici-koniings, favcur HAlldanar svarta, favdur 
Haralldz hins liáitagra. / . 

Ætiartal ' 

SkjöIIdr !iet flun Ocina ása-konúngfl. Hann vai' 
íaðirFricieifs, favcur Írio-Fróca, íavcurFiicIeÍls, ííívc- 
ur Háuardz .ens liandramrna, favour Frócu, favCuf 
Yertnundar ens vitra, fðvöur Olafs ens lítilláta, íavo- 
ur Ðans ens míkilláta, favcur FróCa ens fricsamaf 
favour FriCleifs, íavour Fróoa ens irækna , favCur 
Ingjalldz Starkaðar-fóstra^ lavour Hræreks linavguan- 
bauga, favcur Hálfdanao favCur Hræreks slauiiguan- 
bauga, favcur Haralldz hillditannar, bróoir Haralldz 
Tar Randuer Ía8ir Sigurðar brínga, erþá slik iettar-> 
tala til Haralldz konúngð hárfagra sem fyrr segir, 

Ætt Haralldt frÁ Adami. 

Adam skapaCi gu^ fyrst allra manna, Seth var 
sun hanns, hanns sun Enós, hanns sunKaynán, hanns 
■un Malaleel,,hann3 sun Fhareth, hanna aud Enoch, 
banns sun Mathúsalem hinngamle, hanns Bun Lá- 
mech, I>á var úti enn fysti heimsalldr, -hanna sun 
var Nóe er avrkina smíí'aoi, hannsaun Japhct, hann» 
8un Japhan, hanns sun Zechun, hanns sun Cíprus, 
hanna sun Cretua edr Telius, hannd sun Safurnus i Krít, 
bana (Un Júpiter, hanns sua Daríus, hans sunErÍthonÍua, 
banns sun Tróes, banns sun lius, hanna sun Lamidóo, ..Gooyk" 568 ÆTT fíARALLDZ FR A ADAML 

IiannssunPría'tmisIiöfuC'-konúngr. Munijon edr Mennon 
hét konúngr í Trójo, han álti TróánQm ðóttur Prí-^ 
Bmi konúngs, iiaDns aun hét Tror er vérkölium þóri 
hanns sun var, ííorícha, er yér kÖIIoii) Hloríoa, hanna 
Elredeíj er vér köllum Eindrica, hanna sim Viogi- 
þórr, hanns sun Vinginer, lianns suii Móci, haarts 
6iin Mági cr vcr köllum Magna, hanns sun Sescph 
hanns sun Bedui, hanns sun Atra, h&nna sun Tri' 
nán, hanns sun Hereraoth, er yiir köllum Hermóo, 
hanns aun Skjalidin er vér köllum 8kjÖlId, hannssun 
Beaf, er vér köllum Biar, liánns aun Godólfr, hanna 
6un Burri, er vér köllum Finn, hans sud Fr;áláfr, 
er vér köllum Bors, hanns sUn Vóden, er vér liöU- 
nw Oöian, hann var tytijá-konúngr, hanns sunSkjalIdr* 
hanns sun Fricleiír, haiiQs sun Fricfrófi, hanns suö 
Herleifr ') hanns aun Hávat cnn handrammi hanna 
BUn Fróíj, hannft sun Vemundrenn vifri, hannsdótt- 
ir OlÖf, hon Vaf mÓcir Fróca ena fri^sama, hanna 
8un Fricleifr, hanna sun Fróci ennfrækni, hadnsstlú 
Hálldan, hanns sun 'Hróar, hanna sun Valldar enn 
miUdi, hanns sun Haralldr .gatnli, hads sun Hálfdaa 
snjalli, hanns sun luar TÍCfagmí, hanns <ióttii' Auoc 
enn djúpaucga, hendar 6Un Kandvcr, liannssun Sig- 
uréir hr'ingr, hanns sun Ragnar loObrók, hanns sun 
Sigurcr ormr-i-auga , hanns dotlir Aslaug, heanat 
sun SigurCF björtr, hanns dóttir Ragdhilldr, faennar 
sua Haralldr konongur hinn hárfagri. yeror |>es5i ta. 

1» 

,1) Frld ek ITer tr i ^tiftía heíni bE/Íbw lírlfii j/m l!g,i4 ii,^ 

uiUli mti timit tir anaaa jafagamtllri hindi. D,q,i,.cdbvGoogle ÆTT HAÍtAtLh^ P&ÁAlíAiat i6g 

lá eiritiiTi rliaiini fátt i ðjaVttighil at meör-taYlduid 
bώi Afam ok Haralldij 

Punátnh Kbte^r. 
f ðrnjótr lieflr könúugr haeitit: haán reO fyrir íót- 
landi Oj er kallat er Finnland ok KTenlándj fiat ei^ 
íyrir austaa Ha&^botUln, ^anil ei* geiQgr fyrir niotz 
tit Gandrik, þat kÖUudi véi' Helsiagjabotú. c<'oi:njótr 
^ttl 3 ayaej Ivsi æina Hter» er T^r kðUum .Ælgí, ana- 
ar Logi, þridje Kát4; liaan Var faoir Frbsta} favo- 
ur Snærs hiiis gamla^.lianas eon h^t þorriy harni 
atti 3 syiie, hét annat Nor erín ðnnai' Gor^ dóttir 
hanna hét Gói, tiorrí var blótmaSr nlikiU j hanri 
liaíée blót á hverju áre at miðjum vetri, þat köíluéu 
|)eir þorrablót, a^ þvi tók máaaöríaa hæiti. t^at vat 
iiöenda œinn vetr at í>orra blóti át Gói huarí i brott_í 
«k Vaf heaiiar Jseita íarit, ok flozst hod eeigi, 6k ii 
sá máaa^r leie, \H jþorri fá at hlóti ^ ok blóta tit 
{>,es8, er þeiír yrSe vieir hvar GóÍ vasri niérkomin 
|)at kolluou }>eir Góí blót, æíngkis urdn þeir visii' . 
itin hana at helldr. 3 vetrum aí^arr streingdu ^þeit' 
hræour heit at |>eir skyUdu hennar leita ok skipta 
8vá leilínne at Nort skyllde leita nm Idndind, enn 
Gor skyllde leita um útskei' ök eyjar ok fór ^) hanil 
i skípum. Hvártveggi fíeirra bræíra var fjölmetínr^ 
l^éllt, Gor skípum út eptir hafsbotaura, ok suá í ÁI* 
lanz haf. sicao kailnar hann Ti$a Sría-sker ok allar 

1) Mm tigd MÍrÍTM tíUuMtnUÍ. 4) Í/h Uif.fjtUr ímU D,q,i,.cdbvGooyle ?7o rUí^pJNW fíOfiEGíI. 

py\(Lr er liggl^ j Eystf^ »i>\]t\, eptir ^st í Q^iltfiskeí 
ofc þaðen til Danmerkr ok konnar þar ellur eyiar^ 
'hanp fann þarfrœnrlr sína, þá erkomniryorð af t{le 
hinum gamlo pr fjUssey ok-h«lU lignn ^á. enn imm 
fercinpe'ofc epyrr eVVi pl systur , sipn^r,, enn Norr 
bróCÍF hanns Jieic þi;sf er Sí.ijó "lagðp ^ )i(^icfir, 0I5 
Bkiírfærl gerf e ptt ; eptir |iat for íiajii) af K-venlímdí 
ok fyrir innan hQfsbp|r)Ínn ,■ ok liuoimi ^nc er þeir 
roetiD voro er {j^ppir heita, tat er ábak i''innmQrk. 
esn Lappir yilld>i banna þeini yíirför, ok tókzsi þar 
bardagí, ok sá kraptr ok IjÖljtýnge fylgde, |>eim Nor 
pt úvinir teirra uríyu at gjalUi, þefíar þeír heyrcil 
her^p ok sp vopnom brugEit.pk IBgSu Lappír á Dótt- 
-^f en Nor fór |>a^an vestr 'á KjÖIii ok var léingiútl^ 
ok svá at þéif vi^i) ekki til inanfia, pk ðkutu d>r 
pk f ugla tiÍ m^tar sér, fóro þar til er vötn hnign íi| 
Vestrs,- Piistfin ^í ffiW^fm, t.á fara þejr me^r ifötn^- 
num, ofc kvoniu a^t sj'á, þ^r var lyrír þein^ fj'ijrcí'r jnik- 
Íll, »em hafsbotn víeri, þaf voi'o bygíir piiklar plc 
Calir sIoHr gelngu nt fyríinugi, ^91- Vaf safna^Ffyr^ 
ir þeiiti, ok recu J^eir þegar tU bat^ags yié Pforr, oÍ^ 
íór íieirr? skínli epíir ýana. al]t fólk féll |>3f eCqflí-, 
*e, enn Nor tik banns meíiij- geinsu yfir spR^-lpg ') 
. ýfir íitra, fór Nörr uni pUíiii (jö Cin« ok Íagei Uí?(IÍk 
sig, pk georcizst (idnúngr yljr þeim berucuin er þay 
3águ innann Ijaifar. Noit duatdizst þar um syigarít 
tartil er sniáfaCé á,(ieiíar, þá stefnde ^ana upp ei-r 
ter dalnym i>oim er eii'cr gt'íngr af Crcénum sa íjörSc 
er DÚ kallaTr {^rándheimr. Suaia ineun s ift ýlaplr.h^niL D.,.i,zctibvGoogle _, ._ .,FIJNÐ1NN NOREGlt. 37^ 

ffir?.'hí,t,freinra um Maerina, bspi^ lag^e under sí^ 
huap setij haijn fór, ok þá ^sr hann fcemr iuðr.yfeT 
jjalljt, þat er var fyrir sunnan daUbotaian, sótti hftnn 
8)wr eptir. (lolunum, ]þer til er hann too) at Tfttnfl ■ 
piyklg, er f>eir kÖI}uí,u Mjöfs. í>á jn^r .hamj xn^ 
yestr á' fjallÍL þviat hoQuin yar sagt at mepn h«nns 
höíciJL fant úsígr fyrir konúngi þeim er Spkni liét, 
|>á kvpmu {leir í þat hörat, er fieir kölluQu.yaUiIreaf 
^acan fóro þeir lil sjófar, ok kvomu. i lán^an fjörQ 
ok mjólan, er nú heitir Sogn, f>ar var fundr t>eir(-9 
Sokna, ok áttu þeir f>ar orrostu mykla, þviatSokna 
brá ekki vié fjSlkýngi þetrra, Nor geck frain hart, ok 
fkipt)izst þeir Sukni höi^nai yii, |iar féll. Sokfii ok 
piart liö haoasT 

Fer^ ífor^ eptir Noregi at- leita 

systur(9ÍTtnar). ■ 
£{ttir þat fór Nor í fjorS ^Ann fv jvu^r göogf 
fif ^gne,'þ9r kafðe Sokne (yrir ,ráðit, er /lú.heítir 
^oknad^lr, þar dyaldizs>t Nor leingí, f)\. hpi^r -lifUf 
pú liÍQrafiörér, {>ar kQpi til málz ui| hatui Gor. ^r^S-r 
jr haon?, ok bafðe þi hvorgi þeúrft ppurt. til póii 
Por hfíée ok unfJireig |qg^ l^^ alll pt ^fír^, ^ hMjí 
þafoi .sunnan farít, ok þá aJfíigtix þeir lön^ufn ane^í; 
fer brspor: ha.íii Nor megialand «^lt, ok Goje «)í;u 
hafva eyjsr þær allar er hann fer 8tjórnfoj;f9 ?)^<BÍ 
mille ok meginnlendz, ok epti; þot (ei' ^gt tjl Ugg- 
landa, ok kom þar «eni ou hflitir.Haiífmork, þaf réo ' 
sá kpnúngr fyrir, er hét Hrólfr or bjargi hann 'var 
sun Suaoa Jötuns noroan a:f Ðofrum. Hrólfr hafO« ..cdbvGoogle ilt FERD ^ORS ÉVriR NOREGI. 

tiirmit á broH a{ Kuenlandi Gói þorra dótfur, liand 
fór þegar íil mólí viS Nor olt baní Iionnm tll ein- 
lii'gÍB*. þeir börC'Hzst leingi, ok varð hvorgi áárr; eþt-' 
ir t4t sæltuzst íieir, aí íbcíKon systur Hrólfs, ena 
Hrólft- íieck Gói Ita^au sneri Norr aptp norír tilrilt-* 
Í8, þess er hadn haf^e undir slg lagt, þat kalla^e hand 
Norueg reo hann þvf rikl tneé^an hann lifce, enil 
syair hanas eptir liano, ok sktpla þeir lande meo 
Bcr} ok tóku svá ríki at smæckBzst, sent konángar tó^ 
ku fjölgazst, ok 'greíndDzst.svá i fylki. ' 

Seitir feci Noregh, 
' Gor >) befr ok verií kalladf saekonúngi'j hárns 
sytiir voro þeir Heiti ok Baiti, þeir voro seekonúngar 
ok ufsiopamaan niykiirf þeir geingu ntjÖg á ríki sona 
' Nors^ ok áltu þeir margar orrostur ok sigroCuzst 
'jmsir Beitir lagðe inn í þrándfaeim ok herjeSeþat, 
Itaan U |>ar er nn tieitir Behissár, eca Bactisstöd 
Ínnanaerde ok norcr yfir Æskruéio, |tar gánga Nad'' 
imadalir at norSan, hann settizst i lyptfng ok htJlt 
iun hjálmvlð'^^ ok eiguaöizst land allt t»at er Var á 
bakboiéa ok éru þap margar byg^r. Heitir snn OoA 
Var fbcir Sveica si^on&ogs^ fÖ^or Hálfdanar hÍDft 
gamla,' (3our luan Upplendínga-jalls, favénrÆysteins 
glumrti, fö^ Rðgnvalldz jalls hins rika ok hin« 
rácsuinnft. D,q,i,.cdbvGoogle R e g i s t u r 

yfir 

Einkarnbfnin. , i Snorta-Eddu' og Skálda. AaronSSS. 353. 
Abbiodoti í'fímttr^ 34fl. 
Abel SSi. 
Abrnham 353. 
Acclacaaai> {AkiíUiíí) 34A. 
Acírologia 3i6. 
Aþalhenda ia mmni l4<}. ' 
AþalbendinB laj — gaz 3l4. 
-Aþsni 'Form. I. Sö?. 
Aþilí i5i— iS3. 
Aftfta F; 6, - ■ . 3i4. . 37. 45. Afleiþíng 1: 
■ Aítekning ðo^. 5ii. 
Ai (J'i'r) '*• 
Aliillevi 89. 
AlagihittT 34i. 35t. 
AlMander (/>*«.) «9. 
.Airar 19. ai. 11. 73/ 
Allbeimr 11. 35g. 36i. 3fi5. 
Alfr (rf"rír) l6. (JCm.) 565. 
Aifrlg 554. 
AirrÍÞull C"") 77- 
AKöí-r (Opin) 3. i: 

3». 34.3 
Albent i4a. 
Albncpt sSi, 
Aliíi0 9t-89-9<»-. 
Ali (Ke».) t5i. i5i, 
Allegoria 3ið. 55i. ' 
AUcothera 319. 

Almþr íkitir) if. 
AIlTÍg en ípaka ig& 
AlÞiöfr (■'•■'.'«'') '6- 
Anipliibologia 3i6, 3l9> 
AmaTOtcer (xi*]) 35. 
Anadiptdúa 9s3. 
Anafora 5i3. 
Anaatroph) 33 1. 
AnatclLor 345. 
Anatropa 53l. ' 
AndhTÁnnir 43. AwlTsri {'i'trgr) t& iS6, lia, 33i. Angurbotaímr) 5i. 
^nBíT C..ÍM.5 F. U. 
AnnarT (ri'ltrt AmaTr') 11. 
Antifrasia SSl.- 

AntimechÍss (^nlíaicilfii') 5^. 
Antliiofnra ÍMiifipiwtJ 3U, ' 
AntÍBmos 33l. 
AntitetOQ 3i4. 
Antilheais 3 II, 
Antitósii 343. 344, 
AntoUbmia. 3 16. 
Antop«iÍB"3.'ío.' 
Aiiirojiorormite SSa. 
Antropna patos 5S 1. 
Aporopa 3ii. 
Apoaiopeaia 347. 
' Apostrophc 339, 
Ar 117. 
Argului F. g, 
Ari fnid! 174. 176. 
Ariatatelea ena apalu So^. 
Amatfjördr i5o, 
Aniörr 3fo. Si5. 5l6. Sli. 543. 
Ar™lr (*íirr} la, 
Aaabndir 43. 
Aufm I. 11, 19, 
Asaheimr 354. 

Aaaþdrr 11. i5. 5t. 66. 78. . 
Aabrú 18. A>ía F, 6. II. 908. SS^. 356, 

Asialand 354. 

Aiiamenn F. 16. 16. 68. 3o8. 

AalaoB t44, 34 1. 

Atilríi F. 6. 8, 

Aajniur 1,. 3, 96, 47. Ilo, IH. Hi, 
- Atismos 33?. 
. :Atbeniabðrg 3o8. 5l3, 

Atli ÍBnÞltiM) 1%, I4i. i4s. 191. 

Atra F, 1». » . , ; 

Atril.r iOPU) 34. 

Attnuelt i33. 

AuÞIiuiiiIb (Iijt^ 7.' 

55. D,q,i,.cdbvGoogle 374 

Anili (K»»i»tr) 199. 
An-lr Xk.) n. 
Andnn iUskjislUa J09< 
Augn, *». «. 30J. 
Anrríngur, i. m. 16, 
Auitr; CJíff) 9. tSi 
AnilrveKr 46. t^ -igi, 36]. 
Ai^Bretif }30. 
ArgúilimM 349- 
Areúitu* (,Kijwi) i/fi. Rt^iilur. 6.a1 Uaat P. J. 
Ubiloil F. y 
Bafiirr (J-rrjr) I6, 
íBignia!!'?) »So. 
BiJilut l6. 37. ]I. 64— fig. 

76. Bl. IDJ. 

Bálcjer (OÞii.) ?4, 

Ballurlag 36S. 

Barbari }o8. log. 

BariMríiiDus )a8— pj- Jt&> J»)< 

Barchilogw j^S. 

Barþi JJI. 

Bairer ío- 

Baríck ijfi, 

Baogi Í3ra»«"l Bj, 06, 

BdÞiig F. 'J* 

BeÍEUþr ip. 

Beinur i9f' 

Beiti JJ9. 

Beimuai igT' 

Bol f . r- 

Beídegg C*aW«0 ^- »4» 

Beli 4T. 

Beljabani C'ryi-) 74- 

Bergelinir (7ot<(«) 8. 

Bflrgfiuiir j6l. 

Bn-Kríw 18- 36. ^. ^t, if' 66, 

Berlingr 3 14. 

Beila iBftU-) 7. 

Bet>igraplii4 356. 

BieWl'il, 

Btíiþi (SÍÍIÍaí-) 5. a^. (ÖÞ/b). 

Illf'röiit 14. IS. II. jo, 4;. 71, 

a"Turrí^Mrgf) lú. 
1 j. 11. 3g. 
Bilejsr (Ot«) U- 
BHev.tr (7*'"») 3i- Tf- 
B(l>£in|ir aj. aé. . 
^uf, BJM F, ff. Biijra 179 m. jií, 

BUÍ« C5'"-) ÍJ' 

B0Þ4 84 »6. 

BtSAtiui J41. 

Bogi 116. 

Ílragi-rhittr :j4, 

Bragarmál jlo. 

Bragi («'«) 19. 41. 79. 80. lOJ, jaj,- 

Bnigi (iMrfagr) 192 igj. 

Bragnat, bragni'ngar 193, ipf. 

Brandr F,' 14. 

BreiÞablit SI. 17. 

Brimir 7f. 8». 

Br^insaoMm vh («•) »4-3l».- 

Broctr IJrirp) Ijo. ijivijj, 

Öruni 339. 

Jiiynhildr ijg, (BtíUd,) 140,141. 

»9». 
Brjnla ai7, 
Buþli 191, 
BuÞIúng«T 1911. 

puri7. .6». ^ 
Byrgir {ír«-»r) 11; 
Böþrar Biarki Vfi. 
Böil (i) 4J- 

Bolverkr 14. C0þ»)6J. 81, 
Bölþom (7ÍIM) 7- 
piínibífrT \it»rtr) t& , 

3<in 7. 8. 19- ^-'■ceBfaton jife JI7. J4t; 
Cacoiinleton }i6. JI9. 
Catachréai* j>6, JI9. 
Cerberus tjí S. 
Cespheth P, 19. 
'ChalliIn V. 8. JJ9. 
Cham F. 4. CoimqgrapbiB JJ^ 
CronÐgraphii JJ7. D„ Ðáinaleif (f^r})) 1G4. 
Panh- |4I. 
Ðauinbrk P. 16, I. i4B, tSp. I9J. D,q,l,.cdl;vG00gle J^_giutír,_ nuitfai túnga |4S. 
Ðart>amis V. tg. 
Doviþ 3*7- 3<3- 
nUlÍngr II. 
Ðetlhendi 243. 
Ðialiton }a5. . Pien . «1 PoDitui ÍoS. 5i3. jití> 
Dori CDarri értrgr} l6, 

Drangihitlí a^j. ■ - 

Draupoir (Jrirgr) ■& 
DtaapnÍT £lrí«fr} 66.IIS.t|I.(Sl. 
Drira 3f 8, ; "■ 

Pmmí 33. S4< ' 
Ðrotiqvadi ai6 o, &'(• 
Ðrögur aj6, 3i3. 
ÐOfr (tfrir/t') 1«, 
piutbeiida adt. 

Dunneyr C»I*w) '9. 

Dvrt^r íiiartr) ig. 
DuriBn (íwjrr) lí. 
Dnlhq) 16. 19. 554. ' 
Ðvergir \5, 16.19, TÍ. 3l8t 
Hin Ðjri hittr I i6. £ ndiadyi íig. 340. 

»oe« F. 6. 

JEneu 40. 

EnBUnd F. 16. ' ■ 

Fnifina jja, 

^noch )£i. 

^iuiaCM2Íf*««ji«tf«)tlB{rofiter M 

lUJuta 37Ú. 
PpanaUnsi* ji^, 
Ppenteiii 3ia. 
Kpiisanaii jja.~-. 

^pithEtoit |ig. " ' ' 
^pitrepon 5j6. 
EpiíBíii. 5i4, . 
EAului ÍHtrkmU') F. 9. 
EnaiuT^ jio. 

i7;p'.'",r*"- 

Evphj«iDÍ|nia( já/j, ■ . . 

Hffhöaii 34i. £}. 

Evróps F. 6. 

EíflerigMÍ. (i>í«ílMií) 54«^ 

£vlinu iga. 

Ejrdlfr C«r*tMM] J19. . , 
Eynl,Í3. ^ »* ; 

Prrii>dr.)i|. 1)7.-".. £<bic!i 'F„ Egilaháttr sSt. 

gidu (i) EBn 4j. 

Eildqi^atdí (.drergr) i6> ' 

Efl^jTnir 4}. 

Ei»h«ÍM*,«- l4-4í-4j.44-W. 7>. 

Eir. ;. 36. 

Eirikr 191. JjS. j4S. 

Ektor F, 10. 78< 68. Sg. 4|ð, 

Eldhriqxir 4l. 

Eldir i^. 

El<lr ii5. iStw 

Elenuf 89. 90. 

£t>>io {Etliptii^ ]». 

EliuÞuir JJ. • 

Elirifiar, í. ". Sr fáf J ð. ill'. 

EUÍ f. 18. í»- ■ 

E)liÞa.Ei^ jSy. ■■= . - ■^" 

Ellipnii 3i6. ]18, 

KmbU to. " : 

Einanh^sia 348. 

EmpWis j4t. '■' 'f— íJ?. íii.- 

-^ '^'M«r) t8 ^ auiir IJ— IIO, 191» 

^alhófnir UMtrftS. 

'FaU |i4. ■/-. , . 

FallMkipt^ )ii. . . ■. 

MtHr^gr) lí. ■■ ; , 
Farbauti 11. jn, 
Tymtguí (^Opuj aV . 

Fenja 146—1^0. 
Fenulr j6. S^ , ■ 

Fenri-úirr jo. |i: «.',34.51,4». 71. 
_. ,7*'7J-Í74). 76.^,. 

Fiþr, Finnr. (A,rer) 16. 

Fil. (*t K.ptiUtíli) ib-i^rgr. 

TiiOuleÍDgr i?.g. 

Finngilkat 517. Finiikílpiiát i4s.i 
IfiMliíiUai.) ■ D.,.i,zctibvGoogle ■ 37' 

FÍKnlRnd 958. 

Fiiinileit (AfTfl/a) 'tHa. 

Fítkar ti8. 

Fiólnir ÍOpÍm) J. 34. 

Fjölnir ISwimk.) riú. ■ 

Fiöl"iÞr(0f.),4. 

FjtrgvÍD. *. lo. . JíígílíÚ;'; FJagÞabittr 34^. 

Flriaihittr 35). 

Fœtr 106. 

Fóltvingur í. ■. ilg.' ' 

Fomjdtr iij. (o/ la»*it]3{7— 

J6Í.J69. 
Fomj'rdalag aóg. 
For,etÍ («) ji. 79. . , . 
FracUaud P. ^4- 
FrsBÍngurí for« 69. 
Freli 41. 74. 
FrMYÍr *. 

Frfyj* 18. j7. 45. ^.ftfi. 75!' 81 
107. 108. iig. 1^9; »jj. ij. 
J54. ,5. j56. 
Frejr a8. 59. ^. íft W, 7J.' 71 
. 104. 119. i3i. líi. j54. ■ 

Frll.leifk- {SlijaUMri.) F. 14. 14* 
frÍÉg, í. F. n. ij.' jo; Ij; 1' 

J6. 57. jfl. 64. 6(. 66.68. 7( 

79- "ij- ÍI6. 1*9. 
Frigi> F. u. 
Frigidand 90.. ■'■ • . 
Frit*" F. ij. , ; ,.- 1 
Frjiíl.;gur, i. (frtÞO F. 14, 
Fniþi (/)-»«*.) i46^»>pj .!■ 

Froiti Qi'trgr') i6.-: • ' 

Friimlieadúig 317. .;-,; 
Fulla jo. 68. f^ Jy^i ■ ■ ■ ■ 
Fjrií»ellir.Jj|.. , <...;:■ ■, ■ Ca|dr»l»B "6^ - •'^"" 
Gandalfr i6..' "■';■■; 
Gángláti 33. :''■,-•■. 

Gartardfa (f<irUÍkr)jK 
Gannr 45. 71, •''' ' 

Ciita Jja. ■■■■'■ '; .Gaulland 19J. ". 

Gautr (0Þ:-Ó =4- igj-, ' 
,Ger;un f. 1S6. 79. liig. 
Gefn J7. 
GeirahavÞ j9. 

■ X}eiri-bÞ"rgarþBr In. 

■ G«irrÖÞri4. .iflJ.-?.JÍ^#.. 
tieuTiinul («) ^. . ., .. 

■ Ceitir )59. , - ;_ 
Gelgja j6. ■ : 

. Gerþr #. 39- 79- ^ -'. - 
Gen 41. "".■., 

■Géw.t.Jfimn'Í F. .f4í''. 
GÍÍHartibA 17. jo. 'ft, ''■■ 

Git|i„gr(5i,^»>84.,. ,. , 
Gils (A,„0'i8. , ■ . . 
Cimlo 4-11. 71. ,. . . ■ 
Cinniirr {i.vg') \6. .\ ' ' 
.,6.-«. 17, 

■»■) :"■■■■, ■. 


l> .■ 

Grafíitnir (erinr) 10. ' 

Cl"P te«rj "4. Itlf-' 

Greppaminni 147. 
.Crickir F. 11. 

Grickland F. 8' JóS.'tlJ. 

príqklaBdf haf F. 7,- „" 

GriÞr(^y,) tl). ■,,. 
..Grinuur (OÞ'o) 34. ,.,. . . 

GuÞny ijg. ,,,-. „ 

r.GuÞrun ijg. ..Coogk" Ji.g/iíur* Gnþrilfr F. ij. 
Gufiraii {itiir) 107. Ilj. 
Oiillintanni (H<:i<n[l)' ;o. ' 
Oulltoppr ((,«0 iB. JO.-66. 
Guusnir 71. ijo. I)l. 
, Guniiar ijo— I4I. 
GunEþrii-,. (J) ^,. 
GjÞmfiír jj^. ; 
Gylfi ,. 1. 191. . 
Cjllir (*««r) í8. 
Cynnr jg. H. Half'dan Ijo. 
Himskerpir (4t«rr} j5. 
H»rb!ir|.r COÞi") I4. 
H*Þin i6j. |J7. 

Heiþrúa ^j. 

Helmda1lr]0, 66. 71. 7j. 7g, lo^. 

■ JS7- 
Heirair 144. 
HeingÍ*! F. 14. 
HektoT 89- *}i Eclor. 
Hel 4. ji. 65. 67. 68. n- 7Ö. 
Helblinai (Ol)ín)l4.H.(5'iuí.)Ji, 
HendinjRr iiS. 
Hengikjaplr i46. 
Henrflþe F. II. 
HeriLon F. 10. 
HereiDdd F. 19. 
Heria ródr (Oþia) 4l 
Herljötur 55. 

Hcrmoþr enn haati ÖJ. 67. 68. 
Herran, Herjíii (OÞÍ») J. l4. 
Herleifr (Oþíjt) 34. 
HeJtr 179. 180. 
Hieruialem-borgar J47. 
Hildr 39 16). löf. 
Hildíngar 191. 

HÍId;tyin(«>í«r) Ii2. Hildijelld', 
Hildir 191. 
Hiímir 191. 
Himin 111, 177 111. 
Himinbjðrg II- Jo. . ^ 
Hlminbrjfitr (..ij 61. 
HinÞ.r,aii ,,q. 
Hj.þningar l6í-l6j. JÍ7. 
Hiáimbrri lOpim) 14. 
Hjálmr iró. 117. 
Hjilpr.^t ijl Híali! 1iiigÞrú|>r rji. HiÖnlis ij8. 

HjÖrtr 179. 111. 

HledpJlfr (rfr.) ið. (Hlejdólfr) 

Hleidnr 149. iSl. 

Hlirrg. j,i. jjs; 

Hlis-ey 79, 

Hli'dmvlt 11«. 

Hlidikjálf 10. ir. jó. 

Hlin 9. ,8. 14- 

Hlr<id 1ÍI9. 197. 19S- 

Hli'idígreiuir it4. ,00, .,j, 

Hlódyu (F.i«) 74. 

Hlöi-t Jr,. 

HI<itli<.-nUÍng 117, 

niynidílir 144. . 

fíaiUpr {Op!a) 3. 34. 

Hnihirr iOpin) J. I4. j»j. 

Hnitbjörg 8«. S^. 

Hnoo j7. 

Hnufiglieint. 161. 

Hoddnuati« hullt 76. 77. 

HorrarpnLr (*"•■:) 38, 

Hélmgardr 191. 

(HftrdingÍar 1?», 17,.) ' 

Höþr (í.) ji. 64. 6f. 7Ö. 105. 

Hiifud 101. 

Höf.'dsnrr «6. .» . 

HögBÍ ijg. i4i. 141. >öt. i65. 

Höís! (Konúugí) 164. 

Höiid 106. 

Hörþr jfo. 

HiJm Cf«j./«) 17. 

Hrafn (iíw) iSl. 

Hraln 181. 

Hrafnagud (öþí-i) 4l. 

Hretþmar ij5. 137. 

Hrií, ;í) 4. 

HrimlaKÍ II. 

Hríiighorni 66. 

HrimÞuriar^. 6. 7. *. I7. iS.. 45. 

66. 71. IJi. , 

Hriít 39. 

Hrólfr krsW IJ0-IJ4. 
Hroputyr {Opia) i4. . , ' 
■HrottÍ 1J7. 
Hrönn [í) 43. 
Ilrinjnir {5«íu«) lOÍ-MÍ. 148. Hrymt (7«'») T*- 7* 

3^ ;i:v,.G00^Ii: !7S 

Hryniantli IiaMtir i55. lót- 
Hranvelgr lyitnm) 13. 
Hosi 55, 5o. 
, Hupin 41. 181. t%a. tai. 
Hi,E.ti.i-i (rf.) 16. 
HveilTWíir (.')'e»'»5 74- 
HvFTíelinÍr 4. 17. ig. 4J. tG. Hymir (J^iBa) 61. 61. C,. 
Hjirockin {jyf r) 66. 
BKDÍr 17, 79. 80. 106. i]}. IdavöHr. 14. 7«. 
Iði (5»;,««) s;. .«. 
I<:unn jo. 79. 8t.tll.ll 
Huraielt ajo. Regísíur. 

.Tónnnnrf'kr 14J— 14S' 

JÚTDaland Jj^. 

Jóieph 3S3. 

Jórur 191. 

JókiiU 358. 

Jdrj. 11. ;9. 103. 177- aM. 

Jölnu-. S. 9. 46. 134. 109. llt. 3ií. 

JöumbeÍDiat i. 11. i5. ^x. 46. 47' 

60. 66. 81. 107. 108, 5J9. 
J"l>» 339. 347- 
JuPas 3^1. 
Ju|><r 3?3- 
JúpiterF.9. 10. 
Jútio. F. 9. Kiri iig. Ilin F. 

lngi (lÍMríi') 16. 

IrJnnos jlj. 

IrdnÍA jji. 

laak 15}. 

I;i>nil:i)l U. 

It!«ndska mlíofií nr (at Ut. a^;. 

176. 
lalcrologia jji, 
Halia F. 10. ^ 
Itmriiii F. i3. 
Ivaldi iJ'irir) 4S. tSo, 
Itbf Ijömi 357. 

Jacob 3íJ. ^. 

Jofnhár j. (<>Þi«T 

Jslg. Jiftr (Otía) 244. . 

Jálangr hendi 146. 

Japheth F. 4, 

JflTnvidr 1,'l'egr) l5. 

JámrÍdiur [irollÍcaur\ !]■ 

Jarl lilild) 914. 

Jamsaia Cff) *"^ 

J»t F. ij. 

Jh«eus Knitni jj^. 

Jet.i JJ4. 

Jöbannes J4a. 

Joliicismni Sll> 

3ölland F. 14, 

JdnAr i^i. j^l* 

JdmTelir ifi. ' ' 

JdrmUD£andr {feririiilfr) 74, 'iri 5(8. 
Karientúno* ni- 
Kaunnt (i) 18, 
Kcnningar 94. ISS, 
Kerla<,e.r (JO »9. 
KindabÖad aj^. i;j. 
KiaUrr (Ofín) 14. 
Kjírr 191. 
Klaul J16. 
Klirat l5o. 
' Kolbzinn Jl?. 
Kona 11S. iSC 301. 301. 311. 
Konúngr 170. 189— igé. 
Konnakr jio. 
Kríitr 146. 16S. 
Krit F, 7. o. 10. 
Krítamenn F. 8. . 
Kúgadripa 35l. 

£^.'Í1* .' 
Kynjaakipti;)!!. 
Kyr aii. J— 'Bincdon F. 10. 
LiugMur 135. 
IjpdacicniDs 3il. 
Laufey 5i. 311- 
. Ijlanis J53. 
leíþdlir JI9. 
Leiplr (i) 4. 
Lco pavi J49. 
Lepoa J4J.' 
LiraÞr 4J. 

Léttfeti (AíJír) 18- - 
Leyfi i driJllqTæþi 3;i— l;;. DiqiiizcdbvGoogle Regitlur. TM^imáoT 148. ijí., 

Lif 76. 77. 

LifÞr„ir (i«;/->r,) 76. 77. 

Líptola M5 

Lltr (WrO 16, 66. 

I4odahJttr 360. 

Lófarr (J..) 16. 

XAfÞ>r.i]p..lM- 

Lotþi 191. 

LofÞúngtr 191. 

I.of,x 17. 

LoKÍ 54. 60. 3j8- 

Loti 15. 14. ji. 56.46. 47. 49- So. 
J4. 64.65. 68— 70-7Í- 7í- 7i|- 
78— 8«. Bi. -8», loG. 117, itg, 
1JO-IJ3.13J-1J7I40-3ÍI- 

I^pl 181. 

Tioptr CioWl 5a. 

Ló™ F. 11, 

Ldrikiu F. i3. 

Lóritio F. 11.^ 

LÖgrinm mep art. ■• 

LynBvi (ieíoO **• 

I«Þiiigr j). MiþgarÞr 9. 10. tH. 41, 61. ■ 1 ; 

MiþglTþtormr jj.fio. 61— £3, 7I1 
71. 7j, 74- 76. 88.-S9. 

HeÞÍflrþar ijir F. t. 

Mimit 17. 71, 
. Mimiabrnnitr tl. 73. 

Jtlims höfu^ 7*. i 

Miitjíí. 

MiiteHeinn 64. ■ ■ 

MiöH 368. 
. UjðlUii 36. 47- 49. ja. 6S. "5. 
110. 1,1. tii. 

M<IÞa [m^i\ F. iz. 

Moþi (Þ»r«.) ;6í 90. 

MóÞEut.r. 67. 

MoþTÍtnir (JM>3|i-.«/r ^r.) iG. 
' Moecaeiaaus jit. 
Mói ' M„ '-aceíoidj F. 8>,J». , 
MacToIogía ]i6. ]i'8. 
MaÞr «»7- »56- yB- 189. 194— 

MO. Xll.. 3lS> 

Magi F. ii. ■. 

Magni Qter»«.) 76. 90. lHj. 
MBKni»-4tipa jiS. 

Málaháttt 368- 
MálfyUing M7. 
Mini ti- Jifi. 
Mánagarmr (^I^) ij, 
Vtaia }.)4. j3S. 

MarÞÖIl Í^reyU) \J. 
Meitir iSp. 
M'^Lij.a 146—150. 
Mennon F. 11, 
M«[Ung Jl5. 
Metaphora ijö. 119. 
Metaplasmua joS. Sjo. jll, jlS. 
Metatheaii 311. 

Hetonimja J26. . c- Möekarkiib 109, iio. 
Mundil^ 11. 
HunÍBa 41. iSi. 181. JU. 
Munon k. E.'lí. 

Munnr. ao4.' ■ . 

MnnTÍirp. »57. ,1. 

Mtupell (t(Mir) J.9.U.Cíit«t>r)4n. 
Mnipelli »tiir, $jiiúr'^,%v^x-1^ 
VtfaA ]I4. .Vr \^'. 

Myiíngr 147- N» ifii. ■-■■■. 

NagífM Hr. ;ii. 48. (.*Í»J 71; 7». 

Haitui (/i-«rfr) iS.- ■ ■ ■ > ■ 
Nanáa 3i. 66. 69. fV '-• 

Nir (dttrg,) 16. ■■ 

Nir6(;i«.«) u. ■ - •■ 

, NarJ {jitun ai. lokti. 70. . 
Karri (jiuií) 5x. Zat^v.' 70. 
NáitTöud -itraudir 7(.. 
Navnn (í) 45, ; 

NsTt (O 43. 
NautlSi. 
Nafir 193. 
Neptunus F. 9, 
NiÞafiöll. 7(. 
NiÞfolr CA''Þ*S«0 7*- 
NJ^hiiger ij^ ig..ao. 76. ' .Coogk Nifcarr (Opina) j, 
N».i«. ?0t/-) J. 

NíloIjsdrápB 340. Sto Risiilur. 

Nlþi Wrt/ír> »6. . : • " Onopciirenon jJJ. 

NiHhal 4. 47. Orþköif ji5. 511. ■ 

Nifllieimr 4. 6. ■?. Sa. - - - Orþsijvit^hítlr ÍH. 
Niflúngír l4o..i4l. igí. Orþscjvil>r jj,. 

'"'■ ' Ori (^d'.) if,. 

Orkneyar ifi4. 
_ ... , , Ormr i8a jiS; ' 

KiVslflin 341. Orrusla iSg. i63^l6G. I13, riA. 

Kitölnm Abotí JJ4. ■ '. . . Oski (OWin) 3. 14. 

Nirins'- ''■' {''•0 Otu' IIJ- ■ - - 

Hjörþr ló, 17.. 5«. 40. 75, 8». l»3. Ortfius jiS. 

'»9- j54. ■ ,;■ ,. ,- ,■ _ - 

Tloatun. »7. i8, ■ ■ ■ ■ _. . . r 

Ndi, Ntlaflod F. i;^. j»i.-Sli.. l-' ■ . ■ 

.Norr jjS. aratfla JJ-j. ^54. í^a- 

Nor|>ii*im f« JÍWfW^O í*'^ Par»íosa íii. • . . 

-. - ■■'■ - - -^ ••---'•-■-■Fi353.534.j4l. 

n 3i4. ..- • 

NÖmir'ið. ao'. " Pírenil.ejii. m. f" 

Nnlt II. - ■ PenfBjmlis 31). 

Nörri fíSíim) ". ■- ■•''•■■■''■ Pet\so]offa ji6..ií7. i . 

NynerTÍnflH. Jjo, ■ ni.,,.,.r' Penpraaií jaa. ^,-,,,- ^' 

Nykí»t C./ATvÍBr) ajó. jij-- ..; Peridn* jij. -skiptí 3i5, 
Kvi Iiátlrinn. a6l. . ■ ' ■- ■' F'mi*. 89. 90. 

NÍr (■*.)'*«,.■; ■ ■ .■>'■■-,■.-' J'lútas F. 9. 

Nrráþt írft.) >&,. . -- ..;. »- ■ I'"':'',*""" (^í'j'ftf'w) JíJ. ■, /' 

N,tCi)4J. .;. í -,;;Pnl.smd,tnn.-j„.-- 

..,1 -(;...:», ;,TP<"n||elt' F^ ?(.■■ ■• - ^ 

O, PrtliMÍtiO jj5:- .' -''■' ■ - 
lA PríamiM F. 7. ,9.ir. ,1. ». 
þlnn. F. ri. it. ^ iit^ih'Tt- Pi-ncí»niu 374. J07. 
W. I7..l9..-33.,a4. Wi4í,|4V ProieWs jii." '^' . 

4l. 65. 6b. §8. 63,7»- 7* 74. Proöpopeia jjS:' 
79. 80. flj— 87, 90. 9.ÍT9Í," Prolheiis. jjo. 
107. 110. L»9. I5í. «ftí,i,M- Protheseo. Píiologí ■J3>. 
— IJ7- l^fc -" í'«jni» »ít. ' . - , . 

Otdhendíng 337. ■'■ ■ ' j^ 

OþhrBrÍT, eþr Otrejiir-Sjf SSk 8ú. | | 

Oþr j7.Í7.^.- ■ ■■ ■ VC:"'' (•'•) «9- »í-*-8»- 

Ofnir ív^lii W. ■ ■ 

onjiiat 107.. ! ■,. -.„,. ■ . ■■- ■ . 

Oinn (d..) Ið. .--■■■ R 

Olalr J19. 35g. J41. j4j, J44. RstMÍÞr (rf..) 16. 

OíoaMciis 535. ■■ RsgnBrörl^ur jo. 36. 7*- 88. 161. 

Omi (OÞti.B) ). 14» . ítalBtÖikr (iíowíí) iy. , 

Omofopton J15. " H*ö li^. 

Omolcmitoi JIJ. ■[■ . • Jisndsriþ (ra/1.) jg. 

Onarr {rfii*;gr.).li,.i5,. ; Ki.iniver i»j. 

Onomatopeioii' jifc jji. Kaii Ö6. D,q,i,.cdbvGoogle^ St^iltiir. 39* Rainnr 36o. íSí. 
Raiimsdii^ t'íi. 
ReniTÖrf 536-140. 
Refill 137. 
HecUr (rf-.) ní- 

Rf^Bíul-ilf J9- 

ReiÞKolaíand F- M- 'Í)T. 

Rerir P. 14. 

Bitthfnt lig. 

Flietorika Jjj. 

Eiþhpnrfiir C£iÞ*.) 3^4- 

RiþheitiIhÍK SlJ. 

Rim (á) ,41. 

Rlnclr 9, 39^ 

Ritla P. 14. 

B'odiíni. 89. ■ ■ - 

Ríma P. II. J08. 

RómTerjir F, 11. jo8. joý. 

Róta (^4Íi,5 J9, 

liödil 307, 

Bö.ikvB 49. jo, 

Ri'inhnidB i6j— 267. *J«i,r (oþ;.) 14. , 

SaB« )6. 
SalomoD }4t. 
Samrdrt 340, 
öamhpnt, ajo. 
SainljóÞandr 181— ISS.' 
Samstara 304. 
, SatiTiBctall (^OÞla) l4. 
Sannkenuín^r 119, , 
SarcaÉincn jj3. ílj. 

Sstiirnus F, Ti— 10. 
Siiuí-r iSi. 
Saiar 1J3. 

Sailand F. IJ. l4, 16. 
Sciraa ^14. JM. J16. 
SeeaisoDonaton J14. . 
Sekin (Smki>.] 4J. 
Sem F. 4. 31 1. , 
Seoiar (^iííO F. l. 
Serberus^F. 9. 
Sssnrymnir ifl- 
SeiláQiuaplt ll3. 
Siarr {1'Urr) dí. 16, , 
Sibill F. 11. ■ 
SiÞ (J) 4J. Sirhöltr COÞ'n) 1*. 
■ Sil=ii)te(igr (OÞÍji) ij. 

, Sil F. I3. 107. 119. 119. IJO. I}!. 

Sifinrr igj, 

SÍgniundr Sipirdu. 140. 141. ' 

EÍginiunlr Völiángsa, i38^ 144- 

Sigflir F. 14. 

Siplbþr (Opio) 14. . 

Sipgi lS!-g!) F. 14. 
. Sig'rvss'" 'go. 

Siai.rþr ÍFíf:) 118-144, 19Í. , 
. Sijivald 341. 

Sipyn Ji. 70. 79- , 

Sif^tuQÍr P. 1). 

Síkti'ngar 193. ■ 

Sillrintoppr (AiUf) ig. 
,Sin,ul(.«»í)ll. 

Sinabtnplia 3ii. {13. 

Sincopa jio. 

- Sindri 7j. i3l. 
Sinecdoche >i6. Sig. 

- Sinir (A«ir)^l8. 
Sinfíötli 144. 
Sincreíií jii, jji. 
Sinlheiii Jji. 

. SiMoIa J3I. 

, Sidr iií. iSj. »17., ■ ' ' 

Sjöfii j7. 
; Skaþi 17. 38. 70. 81. Iij, 
: Skoti inn mildi I9J. 

SkafiÞr (rfr.) 16. ' " 

Skíldskapr 8j. 98—100. I7'i'. 
, Skengjölþ )9 
, Skeiþbrímir [htitr') 18. 

SkcM 104. : 

SkeÍGr 19). 

Skilfingr (0>;») 34. jfjj. 

Skinraxi II. 

SkiÞbbþnir 45. 46. ijo. ijl: 

Skip 166. ng. 310. 

Ekipting jog. ji^. ' . 

Skjslflienda 341. l4s, ' 

Skjöldr (OÞia. 1.) F. 14. Hg. 19L *. 

Skrölldr (-flVn) 2J6. '^ 

Stjöldúngar F. 14. I^G. 191. 

Skirfir (Wr.) 16. 

Skiniir ■j^. 40. 7j. 

Skotbendiiif;. 117. 

Skothendr bitlr a5l. 

SBöBul jg. 

Smi (<?/» "■ 7'. 

SLn.nt OíKlr Ji3. .Cooglf ,a. Ít«Stiiur Skn'tÞ jíl. , • . 

fllcrvoiir 5i-St. 
Skyll lOl (SkiH) 
StuW (/far.) IS- Sg. 
.Slelanir (ttur^ iB. 4t, 65. 
Si;Þr (^3 j,. 

8lTt>ragUniii (Csííciiiorxi) 66. 
Rliignir (iííír) IH- 

Soon-i iil. 3Í7. Jtlh-S*!- 3J|t 

Snoira i8. 

StfBSlii Hálli íiB. ■ 
Snw Sss. 

Sól n. JO. 7<- 77- liC- 177. «8. 
Snbeoismus j u, Jij.j1e.j10.jlj.j4l. 
.Són 84-8Ó. ,, 
Söckqvalieclr 36. 
Sösn- 3°7. 
SÖrli »43—145. 340. 
Splót 116. 
Slarr 199. 

Sta&oftE> 175. 190— igS.-'" 
«- er IxtXat. ijS. 
— NnrreM Jisl — i. 
Stá! IJ4. 
SUmhent 249, 
Stirkaþr gímli jii* 
SlirliaÞarlas 168. , . , 

Steplianus Jlt. 

StkValag 168. - ■ 

Strt>lar IJÓ- . ■■ . ■ 

Stftfr t5i. .. i . 

Stúflieift i6t, 
Srundir 188. ' 
St«li 3J4. »1. JJ4. 
Sitþri (rfr.l 9- 'S- 
S"i.¥ir w. 117- 
SiirtBlogi 1». 70. 90. " 
Svrlr ö, 71—75- 
8attÚBf;r 84-^87. 
Syaþi iÍSiu-) 3^9- 
8*aþilíör 
■ STafnlr Q,rmr) i 

STonhildr 14». 14J, 
Srarthöft'Í 6. 
SrarinnhaUBT 16. 
S»rl>IfalieÍTBr 34, I]9, 
6vartitfar ijo. 

Sverþ 114. llS. 

Sver^osg F. lí, Rvíar i5). 

Srí.-,sri. ((W«fr3 ,,1. Ijj. 

Sríþa ti6. 

SviÞoiT fONn) í. i4. 

Sviþrir (Opln-) 5. 34. 

SviþiöþF. ij. 16. ,46.149. ifi, 

Svip.Tll (fiPU) 14. 

Svipdairr iji, 

Svin iSl. 

Svöl (J) ,í. 4j. 

Sylgr (J) 4. 

Syn J9. 

Syr (fr,/0 J7. 

ScEsr (.ir) 12, 

SaVonungar 108—5. 

.Sœlundr (Siilétá) 1. * 

Samingr F. IJ. Sariin c 43. .*- ala ilj, Slj. 

Taluiskipil 3i5. . 

TanuRtiióstr. (ktfr) 26, , 

TanngriiBÍt (hafr) 16. 

Tapinóflia 3i6,'5i3, 

TaTtologla 3iG. 5i8. 

ThBologla 348. 3i(u 

Therethema S53. 

Tigg! igi. 

TiUagt 341. 

Tiltekit 335, 147. 

Tmeils 53i. 

Togdrápalag IJQ. 

Teglag {<-««/) aif. ; 

Topographia 33^ 

Torfcitiars-háttr'ljS. 

Triiaii F. 11. 

Triiia F. 7. 13. 15.10.78. 88. 9», 

Trdiumenn F. 11. 881 

Trdr F. la. . 

Troa F. 10, 

Trripus 3i6. 

TröIIkonur lioi 

Trólliháttr 256, 

Tnngl ,77. 

Tvikend orÞ 387- 105. 

Tvíi.lteift l43, 

Tyr 39, 33, 55.^. 75. 79, io5. 11». 

Tyrtir F. iS. 78. 88, 

TjrkUod F. 7. l5. ■ D,q,i,.cdbvGoogle Kegitturí- 3»S U. VlTr C'íO ^i- 79- "j5. 
tllyies 7S- 
ITinniunÍng 3og. 3i't. 
Uppsal'r 15 1. i5i. 
Ujffl'" '"■uniir 18. ao. 2i, 
■Drþr CWornT ig- 
VtgartT 53.- 
UtaarÞaLoti 53. Ci. 
Uii i8o. aai. * afu>r (OþJa) i4i 
Vsl.sljáli'ii. 
VallöÞur 17. i4. 
ValÞiinai' Soi. 
VakuT {O^ia) l4. 
V.ilclyr {f,«r,-jiIÍ/V.) 7*. 
ValhöU 3, i4. 59. 4i— 44. 
Vali Qíi) 3i. 33. 70. 76. 79. 105. 
Vaikynur .Ig. 66, 21». 
Vanaþis {Freyia) 5y. 
Vnnaheimur 17. 
Vanir 17. 38- 85. 
Vápn iSg. 

Var (Aifiíia) *iá VöT. 
Vargr ijg, ,79. «1. 
Vartari i33. 
VaíaÞr 35. 
Ve7. 

VePurfSlnir (ÍíutO >9- 
Veggdegg F. 14. 
Veggjat a45. 
Vsgsvinn C') 43- 
Velli 146. 
Venua F. lo. 
Vera^ (0^:«) 14. 
Vorir IRítir) P. 14. 
VerÞandl (ATarii) 18. . 
Venni 36t. 
Veniuland 35E. 
Vwtfal F. i4. 
Veatri 9. t6, 
Vetur 11. 137. . 
ViÞ [á) 4. 43. 
ViÞarr (í') 3i. 7». 7Í. 76. 70.90. 

io5. ii5. 119. '^ 

ViÞMáinn 11. 
ViÞbiini!; {/Si.) i5ö, 
ViþEQm- 11. ViÞólfr fi. 

ViÞrÍr (OÞ-'n) 3, 

'Viþrhendiiig 117. 

■ViÞ«tÍ i5i. 

VlÞnlT C£JÞÍ») i4. 

^ifir (,(..) 16. 

Vígriþr 71. 75.1 

Vili 7. 

VlÍmHÞrí.. 

Vimiir C-*) "*■ 

Vin (á) 43. 

VÍTnláilr (dr.) 16. .. , 

Vindr w. lao. 18». , 

Vinillir (ffíí-l-.J lo5. 

VíniUjital l3. 

Vindiralr i5, 

Vingejior F, II. 

Vingnir 76. 

Viiieólf-4. i4. 24. ■ ■ 

Virlir C'í'-) '*■■ 

Vilnir (ilfr, FtnrUúlfr') 44. li Vitr (rfx.) 16. 
Vitrgila F. !4* 
Voþen F. 7 VdÞÍnii F, 
Volukrotitei 89> 

Von {£) 56. 

yöggr löi. 

Völsúngar l4. igi, \^a. 

Völsúngr 193. 

Vötlr i5l. 

Vör 37. 

VrDir t5i. SSS- -■■ gg— Jrd»a {ttkr) 17. 18. fg. 1 

45. 71. 75. 
y™r CÖÞ.-.) í4. 
" Ymngar 19I. 
YlBr(0 4. _ 
Ymir (ÍS,..,) ð. 8. 9- 
Vmir (a. j.) »)i Hytnir flg. ■' 
Ynsrí F. i.t. 5l8. 
Yn(.Ungar F. 16. Igl. igS. 

Tiig" igi, 

Vpalla£e 3Sð. 
ÝperbatOn 3l6. 3Sl. 
Yuerbola 3iö, 33o. 
YpozeT^ii 3l3. 
^ru ifo— 153. 
Yrigg F. i4. ,.cdb.Google 3?4 Registur. 

Zþnþr (0^«) Þiiínitr i4. 

fTÍkeiit 146. 

Þectr (Opi«) 14. 

Þengill 191. 3i8. ÆT 

tjilfi 49- 5o. ,j. 60. 109. -íIjBÍr 70, Sn-gi 

1>ja»l (;i,.) 17.11.0.1». 83. Hfl. ÆBÍ..eHÍ uWÍHi^ 

J. riÞr. t.j61.i .3S, ^ _ ^^ ^ ^i. F ,,. ,6; ^ ^7. .8. 13. 19. 

48. 49, (6. 57-fo.- 61-63. _öj (,5_ ^j ,^. ,5. ,3_8o, 

iig, i3o. i33. 111. .. 

toima Idw.) '6. (^ 

torgerþr HÖig«brrtÞr ijí. ^^-'þlíngar igi. 

þóroþdr ruiuia eiiiari 174. Ðkuþir 1,. 16. 49. f4. 78. 88> 

þorr; 3SB. . Jlg, oft. 

rö.:k (^yjO 68. ■ " plTlUi OiV) 81. 

þöll (d) 43. Ondurguþ, Ondurþii (JlaÞA ið. 

þraiiþr 360. Ör 116. 

þriþi (Oþrt) 514. .(Jrboþi (íyff) J9. 

próinn (rf».) 16. Orgelmir ö, 

þrór (rf,,) 16. 14. grmt (-) 18. 

þrúþbeiaiT F. 11. ora 18I. 

fniþr Ittlk.) 59. • órair (íiiifi.) i4B, 

^rúþvangur l). 61. tto, ^aadiU hinn fralni 110, Ul. 

þiymheimur 17. 18. Ómngia, (já Aurringiir. 

fjoir 56«. Ox iij. P. s, 

S. L. C*m C^l- Preffitrí Sé$li í«»tr IHnm, fnní piiatacjMf 
niitniam tvtimui^tjfi' ixprtnam ridirtl, Holmin nlcrtti «•■ [itaiitii , 
Ittram, itilt U figt'^h, iicandum triográpi* i/ui, ti ttletm ftriaitrt^ 
mmiíiiia prcmitil tptriiqut thtölvefii tufiilú. (^iiai tnra ai lniittlfi kttnct^ 
milintl, primti lanium ipii, profíditni, riliftii liutai, jiaii, taiflii Íni-_ 
kairtntti , tr faimiilmfiiim Indit^ tidm StmaHÍÍtiim tWératam ri^_ 
dt'ii , tffliri toniti lamai. Hmc obiirvaia rolaimui, mi iKimim, f>«, 
ttl i« kiu rtl f/f UítffTu,tniaainriiri», Ci(. Eiitni itihéai. ;i:v,.G0WtíIC D.,.i,zcdb.Google 3', lor jit-s k S'-^"'* '■]'^ D,q,i,.cdt.GooyIc I