Skip to main content

Full text of "Sorge-Sange: da hoiftsalige princesse, Sophie Friderike"

See other formats


(Sørge * <3a nge 

j^eif tfalifle ^rinceffe 

<S opiju 3 ti fcerif t 

Mfattci 

i Dtoe<mi&e $orøffrfe 

»eb 
S&aavup og ©cfjufj. *£-^ooo« &u opført 
paa bet kongelige Sweater, 
ben 10 Januar 1795. 
X\\ S5e&jle for fcet Æonjelije (Eapetø <£n?e* 

^ i 6 e n § at) n, 
SrøFt $0* Sfticolaué bollet 03 ©Ml/ € O o va l 

\0$m ©fyggen fvinber Civ)et Bort; 

^ung er Den $3ej, vi træbe* 

2>or Ungtoms favre $5aar er fort, 

ttfbbig al vor (Støbe* 

$llt fommer, mobnes og forgaaer; 

©qv Øange £t er Sivets $lar, 

Og ftælben, ftcclben flere. 

(Som Diing^ebS (Søn, en jorbt|¥ ©ub 
3 Stebens gavn maae fegne; 
3lu rives SSrubgom fra fin $Srub, 
Og nu maae 35wben blegne 
©ee! fromme gcebre, 5ftebre, maae: 
gorlabe beres fpcebe ©maae; 
£Ru gcebre 35ørn fcegrcvbe* 

Jj?er £>eben 9Kanb t ©ttjrfenS $(ar 
gra £>aab og fenner fafber; 
$er Yngling mibt i Jpaa&ets %$a<w 
©om visnet 2i(je falber. 
$tj* eenfom Ofbing, mæt af $(ar, 
Sfteb trcme fvage %xxn £engaaer 
£il ©orgs og 9ftobes <£vile. 

)( ■ £> D Sibtttfl 3rn, tctctnf (>vrrt fticfc, 
5Du gaaci ril $aaft og (Striber, 

rrt $uilejitt) 
SDin I I toers 

\ vtnm tøb# 
t fulbc $aaree fer ru X)*fi : 
i miobcf SDrteOi 3i f#* |RW« tøobertøtfKTi 

Ocniurr, BKøDrCi fla :cr, 

q3c^ ©OpJ) 
£ertr N forioMt ^Ober* 

2if pmfbif N ratfc Røber* 
£errr Dcrc* Samnerffrif ! 

(ibttøj tfbfifl nnac 3 pftbej 
laac! 3 Ral bctraDc 
rrbfc Htttl - 
£to flid fberl fcbet t\rrc, 

ttfff ()! BM gøl og tk £u 2£vjtemage/ 
Zabtt er for ftort til fefaøti 
«£æl bet bp&t i manbtg JJatm. 
San bet boe af SKanbené SKinbe 
Sierlifl £ufcrue! øm SBetmtbc! 
^tulfet ©at)«! 

gfyber, 93enjM>$ Saarer jTi>&er / 
£)! foriolfer £etit>eé ©øber! 
£enbe£ ?Benne* ©inbelafc! 
SDJaaUøå Strmob awjeji irret*, 
SSleguer/ (tirre* 
tyna ©opstad ©rat). 

Hfcegri&cfige ©ub! 

^ffe bør bet (&m at trcwe, 

3^ ©tøv at $aae i Ovette 

Slot) SDit 35ub. 
50Jen titøiv, 5Jlij¥unbefige ! 
?tt vi grcebe, naar vi flge: 

©fee £)iti SBUjc @ufc €f)oraL C O O t al. 

<3(attta Scvettbt ej intrcr neec 

fyiat b&bt (Stemme, 
Gt føfttbø afudet 6m 
Gok! urt i ©tat>ettf GKchmk! 

Æum gtf ttl Bfcctt Sgnc ben, 
■ftiin femmer ci til c5 tøtab 

it ba SannkcM tø fftaafr, 
'Ians ver": OetmftM Jtfbge; 
SK (Ørt al 2tørtcriøe4 £aat 

( ?t;l ti! 

nu ©fol 
Cj H lj niccr. 

Som vi |Ma S5ailCH trcxlrc; 
Dg vcvf:r røb ver ; M, 

S>6fl Hbca var ver OJtu: 
9>m ^ertai er ver Saabrtaøøfb 
3 Utalen er vert $*tatlank X:: £)er tn velfigne ^¥al t»cn (gttmb 
9Ket> glctb forftaret (Stemme, 
SDfl Di fal&t £en i £tøt>en$ QMunb 
Og fanf i ©rattens ©iémme* 
Jper £iuet6 forte £)ag fpanbt ^>en^ 
$ijt jlraaler emg 3)ag igien* 

O! nu tteljtgner J?tm fcen @tun& 
$ftet> glat) forf(aret (Stemme, 
$>a fcun falbt §en i £>øt>en$ 35fun& 
Og fanf i ©rattens ©iemme* 
Jjelb «$ent>e; t£i Jjmn gtf £erfra 
%\l aKe* ©ut> — Jjpattetoja! 


■j