Skip to main content

Full text of "Słownik języka polskiego"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Jest to cyirowa wersja ksi^ki, ktora przez pokolenia przechowywana byla na bibliotecznydi polkach, zanim zostala troskliwie zeska^ 

nowana przez Google w ramach projektu swiatowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zd^yly juz wygasn^ i ksi^ka stala si^ cz^Sci^ powszechnego dziedzictwa. Ksi^ka nalez^ca do powszechnogo 

dziedzictwa to ksiqzka nigdy nie obj^ta prawami autorskimi lub do ktorej prawa te wygasly. Zaliczenie ksi^ki do powszechnego 

dziedzictwa zalezy od kraju. Ksiqzki nalezqce do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszlosci. Stanowi^ nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz zrodio cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolunicnic, znajdujii si^ rownicz w tyrn pliku - przyporninajf^c 

dlugii podr6z tej ksiqzki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady uzytkowEinia 

Google szczyci si^ wspolprac^ z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materialow b^d^ych powszechnym dzledzlctwem oraz ich 
upubliczniania. Ksiqzki b^dqce takim dzledzlctwem stanowi^ wlasnosc publlczn^, a my po prostu staramy si^ je zachowac dla przyszlych 
pokolen. Niemniej jednak, prEice takle sq kosztowne. W zwlqzku z tym, aby nadal moc dostEirczac te materialy, podj^llsmy srodki, 
takle jak np. ogranlczenia technlczne zapoblegaj^ce automatyzacji zapytaii po to, aby zapobiegaC naduzyclom ze strony podmlot6w 
komorcyjnych. 
Proslmy rowiiiez o; 

• Wykorzystywanie tych phk6w jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usluga przeznaczona dla 056b prywatnych, proslmy o korzystaiilc z tych plikow jcdynlc w nlckonicrcyjnych 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytan 

Proslmy o niewysylanie zautomatyzowanych zapytan jakiegokolwiek rodzajii do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badan nad tlmnaczenlEimi maszynowymi, optycznym rozpoznawanlem znakow lub Innymi dzledzlnami, w ktorych przydatny jest 
dost^ do duzych iloScl tekstu, proslmy o kontakt z naml. Zach^camy do korzyatania z material6w b^^ych powszechnym 
dzledzlctwem do taklch cel6w. Mozemy hy& w tym pomocnl. 

• Zachowywanie przypisafl 

Znak wodny"Google w kazdym pliku jest niczb<;dny do informowania o tym projckclc i ulatwlaiiia ziiajdowaiiia dodatkowych 
materialow za posrednictwem Google Book Search. Proslmy go nie usuwac. Hganie prawa 

W ksizdym przypadku uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za zgodnosc swolch dzialan z prawem. Nie wolno przyjmowac, ze 
skoro dana ksl^ka zostala uznana za cz^c powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzielo to jest w ten sam 
spos6b traktowane w Innych krajach. Ochrona praw autorsklch do danej kai^kl zalezy od przepls6w poszczeg61nych kraj6w, a 
my nie mozemy Tqczy6, czy dany spos6b uzytkowania kt6rejkolwiek ksi^kl jest dozwolony. Proslmy nie przyjmowad, ze dost^pnoS^ 
jakiejkolwiek ksi^ki w Google Book Search oznacza, ze mozna jej uzjTvac w dowolny sposob, w kazdym miejscu swiata. Kary za 
naruszenie praw autorsklch mogq bye bardzo dotkliwe. 

Informacje o usludze Google Book Search 

Misj^ Google jest uporz^dkowanie swiatowych zasobow informacji, aby staly si^ powszechnie dost^pne 1 uzyteczne, Google Book 
Search ulatwia czytelnikora znajdowanie kslqiek z calego swiata, a autorom 1 w^'dawcom dotarcle do nowych czytelnikow. Caly tekst 
tej ksl^ki mozna przeszukiwac w Internecle pod adresem [http : //books . google . comTl S L O W N I K 

JKZYK.A POLSKIEGO P R Z E Z 

M. SAMUELA BOGUMILA LINDE, 

Dokt:, Czi.okka Izby Edukacyi Publtcznet, Radt Dozorczet SzKOhY Prawa» KaiLEW 

5KI£GO ToWARZYSTWA pRZYIACtOL NaUK W WaRSZAWIE , KoRRKSPONDENTA AkADEMU 
PlUGSKlEr» GOTTTMCSKIET I WlLENSKIET , Re&TORA LiCETJM WaRSZAWSKHGO. -i TOM II. C Z 5 S C I. \ M. - 0. 

\ M WARSZAWIE, u AUTORA. I 8 o 9. # 

Narocy Sarmackie , ftulgatskic / tluskie) Gotskie>Polskie> Wofyfiskie , Wandalikie » tak bardzo waleczne byl'y , 
ii wszystke iakmiarz Europe, Azya oboi^ i Afryk^ woiowai'y; tedy tez i^zyk 8w6y przyrodzony Si^awianski > dh r6« 
2no$ci granic i cz^stego mi^dzy cudzeini naiody obcowaoia » pomieszaty : Przeto Serbowie, Karwaci , Raczowie , BuU 
garowie € Greki » z W^gry i z Turkami; Dalmacowie za$, Karniolani , Styryiczykowie , Iscrowic> lUyrykowJe z Wl:o- 
chy i sl^zacy, Morawcy » Czechowie , Misuiacy , Poniorzanie > Kassubianie z Niemcami $ Rusacy Biali z Moskw^ i z Ta« 
tary *, Podgoizanie > Mazurowle > Podlaszanie , Rusacy Czarni , Wo]:y6cy i Licvy cz;^^ z Polakami ; a Pohcy ze wszy- 

stkiemi narody obyczaie , ubiory , i po cz^lci i^zyk oyczysty pomieszali. 

1 Sttyihowtki Kron: 107. r JA^NIEWIELMOZNEMU 

STANISLAWOWIKOSTCE 

H R A B I 

P O T O C K I E M .U 

SENATOROWI WOIEWODZIE, 

PREZESOWI RADY STANU i MINISTR6W, 

ORAZ IZBY EDUKACYI PUBLICZN^Y, KOMMENDANTOWI GENERALNEMU KOR- 

PUS6W KADECKICH, CZLONKOWI TOWARZYSTWA KR6LEW&KIEG0 

PRZYIAC16L NAUK , KAWALEROWI 0RDER6W POLSKICH 

i LEGII ttONOROWEY. 

\ r i • I Mi^ MiglA 9 kt6ry w kraiu i za graoic^ slynie z nauk i gustu , kt6ry w oicb 
>¥zory ioDyra do oasladou ania podaie^ kt6ry inianpwicie zdobi, krzepi i wspie- 
ra Jf zyk t Literature Narodow^ i do pracowania w m6y pobudza i zacbgca , 
Qcz^oych i ucz^cych s\^ swoi^ opiek% zaszczyca, laftytuta ksztatceniu mtodziciy 
po^wigcone po Oycowsku piel^gouie, przy tylu zwtaszcza i tak obsz^roych obo« 
ivi^zkacb i pracach ^ iakie wklada, iaklch wymaga urz%d kierui^cego st^rem Rza. 
du Narodowego — takiego nQ6wi$ Mgia Imi§ polozyd na czele nowo wychodz^- 
cego -iziela , lest to zjedoad zaszczyt nayzoakomitszy dia dziela samego. 

Raczyle^ JW. WCPaa Dobrodzidy dadi laskawe zezwolenie na to, abym 
tea torn dzieta oioiego vvydat pod Panskiem ImieDiem. Czui§ wnino§6 tego 
zaszczytu ; bo toi samo iuf (lawia dz\el6 moie w Diepospolitym rzgdzie , gdy 
okazuie, ze5 go JW. WCPan Dobrodzi^y nie niegodrryni Siebie os^dzil. 
Mialem ia liczoe powody do proszenia JW. WCPana Dobrodzieia o ze* 
zwoiente w tey mierze^ a naywainieyszy left dla serca moiego, iem przez prze- 
c:%g lat kilkunastUy wzglgd6w Panskich doznawat, za kt6re do wyuurzenia JW. 
WCPaou Dobrodzieiowi przed publicznoiSci^ uprzeym^y serca moiego czulo^ci, 
dz.i§ szrzf^livv^ dlamniepor^ ZDayduig. 

Zostai%cemu ieszcze w Uniwersytecie Lipskim , JW. WCPan Dobrodzi^y 
D!e ubWiylt^ ni wsparcia, oi dziel, ni osobist^y pracy, aby mig naprowadz^c 
na drogg , wiod^c^ do skarb6w Oyczyi\6y Literatury ; poprawowale^ stabe pi^r- I wiastki i pr6bki prac moich,a przez to wskazateiS mi doskonalenia sig spos6b > 
i zagrzaJes dotego, abym iego sig chwycil. 

Zac6i los nielyczliwy pozazdro^cil nam , zwlaszcza teraz w tym czasie , 
W Bracie JW. Pana, 1 p. Ignacifm Potockim, Mgk , kt6rego &m\er6 okrylaia- 
lob^ caf^ Oyczyzng i wszystkie ley stany ? roam ia i dla Niego obowi^zki 
W podobnymie wzglgdzie zaci^gnione. Wspomnienie tutay [Mg^a tego, iest 
lioidem powinnym zasludze Jego ^ i chwale Imienia calego. 

Bliisze potym zwi^zki zdarzyly mi okolicznosci , w Wiedniu z JW, Hrabi^ 
Jozefem Ossoliiiskim , i z JO. Xi^^gciem Jmci^ Adameto Czartory skim. Co dwom 
tym tak znakomitym Mg lorn nalezy sig odemnie , staralem si§ podlug uczucia 
serca wyrazi6 w przypisaDiu Im pi^rwszego tomu dzieJa moiego. 

Tutay za£ niech mi sig godzi zloly6 czule dzigki Opatrznosci Naywyi- 
sz^Yy ie gdy wezwany bylem do urz^dzenia nowego Liceum w Stolicy naszey 
Oyczyzny, wypadtomina szczgscie pracowac pod okiem iopiek^ JVV. WCPaaa 
Dobrodzieia. Swiatlym Jego radom, gorliwemu Jego interessowaniu sig , to 
przyzoad naleiy, cokolwiek dla zachowania w szkolach narodowo^ci czyni6 s;§ 
dalo w czasach zaglady kraiu.— Jego czynn^y opiece i osobistym staraniom wi- 
nien iest oasz Inftytut ocalenie swoie, pod czas oaysrozszych zaburzeii wbien*- 
nych; tak iak wszystkie inne po kraiu szkofy winne s^JW. Panu, iesig utrzy- 
mui^, ie sig tyle, ile okoliczno^ci pozvvalaia, doskonalid mog^. Korzystafem i h co do nioi^y osoby z Panskidy opieki w tych okoliczno-i 
sciach, szerz^c^y sig oa okolo ow^y woyoy wszyftko niszcz^c^y; bo nieprzer* 
wanie poft^pow <3 moglem w pracy okoto wydawania dzieta mi zaczgtego , i 
to to left, nad cz^m zagraniczne nawet dzieoniki wyrazily swe zadzi wienie. 

Mogf^ i tego nie wspoii)Die<5 , ile tak do (^oskonalenia mnie samego, iako tei 
i dalszego ci^gu stownika mego , wp?y wai^ poiedzenia Wydziafu Literatury Na-i 
szego Kr6lewskiego Towarzyftvva Przyiaci6[ Nauk, odbywai^ce sig wpomiesz- 
kaoiu JW. Pana,t6y ^wi^tyni naulM guftu? W t^mto mieyscu otaczai^JW. 
Paaa M^iowie z falentdw, z dziet swoich nayznakomitsi, tu wspdlo^' praca 
rozbierai^ dziele i igzyk Oyczyfty, tu otwierjii^ si^ naypomyslnieysze widoki 
dia Narodow^y Literatury , tu wyraz kazdy i^zyka , mni^y pewne niai^cy zna* 
czenie^ odbiera ograniczai^cy go okres; a wszyftko w przyiemn^m towarzy- 
ftwie nay wybornieyszego guftu , naydelikatnieyszego rozsi|dku- 

M6g}byni sig z tego przybytku przeniesc na owo mieysce, kt6re nam wzo- 
ry tego wszyftkiego w naypigknieyszych a nayrozraaitszych zbiorach wyftawia 
CO rozrzewnia Polaka^co w zacbuycenie vvprawia cudzoziemca; m6wi^ o ^/. 
lanowie. Tamto JW. Pan utworzyle^ szko}g, w kt6r6y to, co tntodziei slyszy 
o ftarc^ytnosciach , co czyta w dzieiach o stawie i guscie Bohatyra Polskiego^ 
czegoby nie widziaJa,co do terafnie*y szego guftu, i pol^czeoia go z dawnym, 
chyba gdzies w obeym kraiu , przewybornie na oozy sprawdza; i wigr-^y cze- 
go§ si§ uczy , bo nawyka czu6 to , czego opisa^ nie mozna j leca opis li^ild^ 
nowa nie do tego naleiy mieysca. To CO J W. Pan czyoisz dla dobra Kraiu , dia Nauk , dla Inftytutfiw im po- 
iSwigconycb , i to co iui uczyniteS , ZDiewala ka'idego z kochai^cych Oyczy- 
ZD^, do czut^y wdzi^cznoSci; ia zaiS z Horacyuszem w dachu uaiesien iego 
wzglgdem Meceoasa , powtarzad sobie b^d^ do JW. Pana 

O et praesidium et dulce decus meum. Z nayglfbsz^m uszanowaniem mam honor zoftawa^ JaiSnie Wielmoinego Pana i Dobrodzieia w Tf^arszawU $ w Miesiqcu 
Lis£opadzie i8og roku. nayaiiszym fttugf^ L I N D B» i^h^^^tei DALSZY CI4G PRENUMERANTOW. mamm . I :i SiSro JW. Mini/Ira Wewn^trzuego, 8tko}y Akademickie Orszanskie. Biora Woienne Xi^ftwa Wtirszaw^kiegQ, Sskoly Akademickie Poiockie. Sskotjr Akademickie Ci^auszowskie^ 

Szkoty Akademickie Czerykowskie^ 

Laurenty Dzieduszycki^ 

Aloizy FeliAski^ 

Blikolay Glinkc^ , podkom; Roianski, Atexander Xi^i^ Aadziwih 
January Campo Scypion Dyrektor Szpital6w' 
militaroych Franeuzkidi. ^ . ^ •> 

Skibicki Podkomorzy Konllantynowski. • r Floryan Straszewski dzied^ic Boguchwafyi Pawel Tarkowski Profesjior Gimnazyuni l^vWn Konstanty Tymieniecku 

mienieckiego. AAtoni Vrbdnowski , Deputat Gubemii Wo* Sdzel Luba Prefekt PoznaAski, 
Stanistaw Malachowski Prezes Senatq« 
Gimnazyum Akademickie Mohilawskie^ 
Szkoty Akademickie Mioisldwski^. 

m 

Szkoly Akademickie Newchkie. lyiiskiey. 

* 

Gimnazyum Akademickie PVitepskie. 

Szko!y Akademickie fVielizkie^ 

X. Woyckiewicz Prefekt Szkot Grodzienskich* 3 UfVAGA AUTORA. 

Wydane dot^d trzy czgsci » skUdai^ mnieysz^ potowf catego Slownika ; loftai^ albo- 
wiem do wydania ieszcze trzy inne , kt6re od taaitycji bgd^ obszeroieyszemi. Nall^pui^- 
ca litera P ^ dla znaydui^cych si^ pod ni^ przyittkow po-^ pod- ^ prze^ ^ przed^y przy^ ^ 
z kL6remi prawie wszyllkie z pod ionych liter Slownika skladane siowa ^ tu sig powtarza^ 
i^ , tai litera P sama iedna zaymie torn grubszy od kaidego z poprzetlzai^rych. Pi^tj 
zatym torn zawierac bgdzie litery Ry S^ i T; szoAy i ofiatci resztg U^ fV ^ Z\ ho V. 
i X^ iui wesziy 9 taoito pod i» to pod ks. 

Uchybilbym zas wdzif cznosci , gdybym tu przed Publicznoaci^ mial przemilczed , ie za- 
cni przyiaciele oibi , W. JX. Kamlenski Rektor Konwiktu Jcnd XX. Piiarovir, JX, Biehki 
Prefekt drukarni tychie , JPan Wolski Dyrektor redakcyi zi^iek elementaroych , trwai^ 
w t^y gorliwosciy kt6r^ od saznego pocz^tku ai do konca tey pi^rwszey polowy calego 
dzieta » wydanie iego wapierali. Ich ntezmordowan^y pracy w czytaoiu drugi^y korre- 
kty kaidego arkusza | Publicznosc wiona ^ ie dzieio to, oiezmiernie cigikie do dru-* 
fcowania 9 z blgddw drukarskich ile aioznosci , oczyszCzon^m si§ okazuie; lecz tymze Mg« 
iom nalely sig tei nieieden dodatek , nieiedno sproftowanie znaczen, nie iedno obja* 
saienie. Ufay w ich pr^yiacieUki^y , a wigc^y powiem , obywatelski^y pomocy, spodzie- 
warn aig i drug^ polowg r6wno szczgsliwie dokouczyd. 

« 

Lecz Die mogg ieszcze nie waponimed znakomit^y pomocy, kt6r^y wci^£ doznawam 
od zl^czonego ze mn^ nie tylko krwi zwi^zkiem , ale serca przj^iazoi^, JPana Jakoba 
Burgeraf Sekretarza Poczty. Wolne albowiem chwile poswigca zacny ten mfodzieniec 
ukladaniu licznych bardzo wypis6w moich^ w dzie}o to ieszcze wcfaodz^cych , cz^m wiele 
mi czasu i zmudn^y pracy ochraniai^c, przyklada sig znacznie do przyjpieszenia druku* 
Mam to aobie za powinnold serca moiego ^ abym mu publicznie za to wyrazii wdzigcznosc 
moi|. L I N i> s. a la M. S^denajia litera LacH/kiego ah^cadia \ Gr0cy ii§ zowiq my, 
w Hedray/kim igsyJcu JAem, Kras. Zb. 2,79. i* Kochano- 
wfk'i od pospolitego m n. p. doai , rdini drugie kr6^ 
/kowang f n, p. ujkrovoi*.; na tym Gornicki kiadzU da-^ 
szek. Now. Cliar. 

M fiui DO minis additum , prlonain personam yerbi x#- 
JIbul significat: mocnytn teraz^ s mocny iMftem. TrMe^ 
iwymci, zywemci vel iyw~emci, id eft, widy iywy le- 
Jieax, Jn his rero : byiim tarn, sty^zelim to, coatra- 
Clio eft pluralis , pro dyliiukj, Ja hia vero : nedziem^ 
miiuiem sif , apocope eft , pro sUdzUmy, mUuiemj sif. 
Loco m autiquiorea, ut hodiedum fiohemi ponuot ch: 
s/isza/ech , slyszeiichmy , sfuchaUchci^ et - ciem^ e. gr. 
^itiadomciem dobrze tego ] item : my/my^ abo mycUch- 
my, abo mycieimy to sprawUL Aliqvaado' aepar&tur 
a auo rerbo , ut pro nie chcialem. go bitf, dicitur bi- 
ciem go nie chciai. Vide ditFereutiam ia hia : zarazem 
*zedi\ in tertia peraona : ftatimiuit; zaraz^cm sie:l(, 
At prima : ftatim iui ; Oithographia diueraa. Cn. Th^ 

- $, a. Litera m eft oharacteriftica Datiui' Pluralis om- 
nium generami aubftantiuorum finientium iu>om, e.gr, 
krdlom, pannom , stowom\ adiectiuorum deainentium* 
in -ym rel -im, e, gr. dobrym^ migLiim, - J. 3. Cha- 
racteriftica Inftrumeatalia et Locali^ Masculiiii et Neu- 
triua generia Adiectiuorum, facientium iu -ym vel ^im 
e. g. z dobrym, w dobrym , x mifkkitn^ wrnigkkim, Jn 
Plurali vero Jnftrumentalli. Adiectiuorum dcsinit in: 
-ymy vel -imi, e. gr. z dobrymi , z mifkkimi\ aed Lo- 
calia in -ych vel -ich e. gr. w dobrych , w migkkich, 

- §. 4. Subftantiua, primae et tertiae declinatiouis fa- 
ciunt Jnftrumentalem in -m, n« p. z krdlem , x slowem. 

- $. Vocalea 4 et ^ ante literaa h et p adiungunt s;bi 
aonum literae m, e. gr» dqb, qaaai domb ; dgbina quasi 
dembina, 

M abbrewiatura, s Moy, s Moici, s Mito^ciwy, s Mofciwy> 
e. gr. Kr'olu Panie M. Mitt. Gaz^ Nor. 3, 181. 

1. M \ , s moia ob. Mdy. 3) MA tertia pers. sing. Praet. 
Vtrhi Mied. 

M\C, non nisi in casibuf rectis usitatum ^ 5 maciers, pie- 
beta et abiecta vocabula , hinc tamen mac'ievzyhfki, ma- 
cierzyzna. nitida et usitata, Cn* Th^ matka, btf OD^itlts 

nO Matter. Bh. mate'/ mati, mattr, oh. qpaciora; sio. 
mat, matU'y Sr. 1. maci,*ma^, .macieti Sr. 2. mati^ 

ma(f4^ G. ma^f<(ere; Cm. mate; ^c/. mat!, O. matere, 
maika , mama ; Cro. mati, matere ; Sla. matti ; 2>/. mate, 
matka; JRs. MamL, G. mainepiij dalazy cis^ etymol. pod 
slo vrem: matka). Ma^, Rudkie atowo. Dudz. 52. SIo- 
wo wieyfkie ; uijrwa aif i sa ucaciw^ matkf w wierszu 
anacnym, iako J. JCchanow/ki ^xzednifi uiyt, mdwi^c o 
7mi. //. ionie awoiey w iafqanych pie^niadi , „Nie do isikiey £o- 
inicy, moia dziewka droga , Miafa ci^ ma^ uboga dopro- 
wadzid". Wlod.i J Kchan. Dx, n5. Alexander wzi^- 
wszy mad Olimpiad^ z aob4 , iechat do Grecyi. BieL HJl, 
123. Pallaa, Jowiazowa *dziewka, a Apoliinowa mad. 
Biel. Sw, 8 b. Co zaafuiy taka mad, ktdraby awe ayiiy 
Potracid rozkazala , krom iadney przjczpiy. Papr. Gn. 
io56« Pomniy na oyca, bfdf i na mad pomniafa. Bardx. 
7>, i3i. - De animalibus : Mate cielf pod mad aif kryie. 
Bardx. Tr, 219. Prov. Paia mad ieazcse nie zdechta. Rys. 
Ad. 54. ieazcse nie po naazey nadziei , mog^d itizzzz^ 
bydi azrsenifta), Paia cif madi, apoaob faiauia komu, 
cf. iebiona mad. 

MACA, - y, i., (cf. Germ. ^Z%%, ^af cf. 'mas ; Cm. 
maa , maaa , Sax. Jnf^ gjJat 5 Bg. meeca , Lat. modius^ 
Hbr. IS mad mensura). Bh. miHca ob. miara) : Sr. 2. 
mrriia; <S/a. mirov, osmak (cf. damak); Vd. malobir- 
link; Cro. Viigan}; - ktoda, ftatek abo miara sncbych 
rzeczy , iako zboia ; na Jlusi Macq zowi^ , ma cztery 
korce abo dwxerci w sobie, pdfmiarkdw 8, macek 16^ 
potmarkow 32. Cn. Th. etil ®ttUihma^ VOO tUt 6<(efs 
felll. - J, 2. Maca iydow/ka, chleb iydowiki, ciafto ±y^ 
dowflcie, ^ikW^H SiVabiXi , Ec, Masa , z Greek, /^a^a. 
W te dni iydzi ie^d powinni przaaniki , pulgo macf , alias 
placki , nie na kwasie , ani na droidzacii mietmre i pie- 
czoue. CAmiel, 1, 1067. 

MACAC, - af, ' a, Act. ndA:^ Morap. macHW; Bh. pMi 

tati, mafnauti (cf. macfati « premere^ urgert) fmatam, 
f^matam, (motom; Sr. 1. ma^am; Sr. 2. fmiiMd^i Gr. 

/M 379(1), fAa990f^att\ Hbr. wa maschasch jva^OM/ , nxxf 
mhzkh exprtjsit, Arab, btia^tetigit ; cf. maasa, cf miazga). 
palcami liibr^kami dotykaij^c si^ do^wiadczad, Uflfll, hiUis 
(len, fWen, (efll^Ien. Cm. ahlAlam, tipam, tiplem ; Vd. ti- 
paLi, popadati, sblatuvati, oshlati, oshlatuvati ; Cro, 
petam, pipam , pjpati, piplyem j iS/a. pipati; ^^ ^ prppa- 
ti, opippati, popippati; JRs. iBynatnB. Owornic«ka w 
Mar'cu gfsl maca, ktdraby niosU owoc, Naur. St. ia4# 
Puis u ludsi na r^ku aif maca, Ji^ltji. Zw. i, 33. Maram 
pulsu ob. puis. Maca po gofey icianie, Wiedz4c, ii nie 
nie doilauie. Lib. Sen. 6. Macad przed aob^ s nie wi- 
ds^c rfkami przed aob^ do^wiadczad bezpiecze6ftwa drogi, 
po omacku chodaid , fm %in^tXXi tapf^eil. Dri^c^ rf k^ w 
ciemny mrok przed aif maca. Bord^Tr.^^ji Macamyicia- 
ny i.iko ^lepi, a macamy, iakoby^my oczn nie roieli. 
Bib/. G'f. Jes. 69, 10. Bfdzieaz macal o pofudniu, iako 
maca slepy wciemnoici« Bill. Gd. Dguter. 28, 79. Nie- 
chay cif fkarze Pan , abyi ^radd biafa dnia macaf f iako 
^lepy maca w ciemnoiciach, 1 Leop. Deut. 28. Slepy w 
okolo aiebie kiiem maca^ S/me, Zam, uo. Woli pairaad. 2 MACANIE ^ MACH. 

niiVi maea^. Far, Zac. 37. R^cemai^, Unle nac»i^. Budn. 
Ps. 11 5, 7. Bibl. Gd* f t. i. czucia w palcach nie mais^, nie 
czuis^]. transL Kaida rzecz swych pocs^tkow zlc^d po- 
chodzi maca , Co z niczego ftworzono , to ai^ witiweca 
\?raca. Ztib. 8, SgS. Koryt, , tyka si^ , trzyma si^ ich)« 
<- b) Maca^ kogo , ; przetrz^sa<5 rzeczy iego , rewidowa^ 
go. Cn. Th. rlnen tevitiren. Lakomftwo naygf^bi^y ma- 
ca , i naywyiey patrzy. falib, O. 3. transit m^cad kogo,. 
s do iywego mu doymowad, dogrsewad, macad wkimdu- 

az^ s wybiiad kogo, einen tetb (urc^t&aUeti, i(m wadet sus 

fe^en. Cygan tyiko kradnie, i za to vbatogiem maca go 
szlachcic. Kniaz, Foex, 3, 179. ^g. Q iak czfftofzy leie, 
kiedy smutny maca serce prognoAyk« Uftrz, Klaud, 17* 
dokucza, martAi, przeraia). - traruLJig. macad , s do« 
iwiadcaad, docbodzid, dowiadywad si^, chcied zrozu» 

micd, verfttd^rn, forfien, su etforf^en f«(|^en. Kiedy- 

i^my prsyczyny, przeczby sif to dziafo, u nich macali i 
dowiady wall a^i^ , ten pretekst ukazywali . . * VoL Leg, a» 
1082. Skrutyaia na mieyscu zbrodni byd£ mai%, i tarn 
sam 3!^d , z kogo mu sif zda , prawdy macad i pytad po- 
winleii, Gorn. Wl. L. Mara sposobu wszelkiego. Lib, 
Ilor. 70. Zgota wasyftkich fortelow buntownik iui ma- 
caY, Kaifi^ nawet takomi^pienisidzmiprzepUcat. Pof.^rg'* 
160. Gorn* Sen. 533» Nasi azturmem zamku macais^ w 
kr%g» Biatob, Od. i3* Uclckad z bitwy, brodu w nocy 
ukradkiem przez rzek^ macad, ie(l to zdrayc^ bydi, JBiVlr. 
jCaw, Malt. B ^ b, Ms^i dobry i roflropny swdy sam 
a^dzia , c piliioscis^ maca sif w swym' (lanie. Jtiin, Ryt, 
5, 110. t» i. roztrz^aa siebie samego, examiauie ai^, tt 
pXiift ({d^* Macam, t do^wiadczf , doazedtem, odkrywam 

dotknieniem , id^ erfi^Mc etioa^, fut^ecfe Hxd^^ 9efft((- 

Nie mdgf bdrwid ^mierci , Mini^wazy tytuY , maca go po 
sjerci. Pot, Syl. 622. MACANIE, - ia, n., SubJ. 

Verb,, Slo matatii, (fcrnatani; Sr. 2. fpafame, juf^e 

(cf. csucie) Cro. pipanye; Sla. pipanje, ticanje; l^ai %^s 

^tn, JAWen, iBeWJUn, i.appen. •MACACZ, -a, m., 
ktory uiaca, bet Zaftcx i Bh, macaCi Sr. 1. xaaM\ Vd. 

shlatuFauz, obsegiivauz, oshlatavez ; {Rs. Maija pifkadru- 
karlka). MACALNY, ob, domacalny, JB^.^motttQ/ Cro, 
piplyiv ; Rs. ocflSaineABHUH , cf. osi2(gn2(6. MACANKA, 
s maca nie. Wfgier/ki, 

Pochodz. Domacywa^y domacaif, domacalny f noma* 
cae\ obmacywa^y obmacac\ omacywatf^ omacad^ pomc' 
cywac, pomacaif; podmacyufad, podmacad\ przemacywac, 
prxemacaifi przymacywad , prxymacatf* rozmaca4\ uma^ 
cad, wmacady wymacac, zmacady zamacac, '- §.miazga„ 
$. massa, 

M-\C^ ob. M^ci<5. 

MArKRACYA, - yi, i. , z tac, odmifkczani'e w wodzi?, 

H^ €inwei(^en , ^Inftpe l(|^rn im ^^^n. Ziofka maiiice 

zawikfan!^ subftancyl^, aieby sposobuemi ai^ ftafy do dy- 
ftylowania, powxany bydi przez kilka dni moczone; aie- 
by zmi^kczenie czyli maceracya iatwiey aif fiata , do- 
daie 92^ sol kuchenna. Krup, 6, 17» MACEROWAC, 
- at , - uie , Act. ndh. , zmacerowad , przemacerowad 
Dok.y odmifkczad, moczyd, dla zmi^kczenia, dttlDeU 
Cf^en* Zoo I. 26, Tarcza ze flc6ry macerowauey w occic. 
Papr. W. 1, 391. 
MACFT, - u, m.y fV*mab, mahanje, ahlak, shverk, sliverklei ; 
Cro. mah, zamah , hit; Rg. mah, samaha ; Ross, uazl), 
■3Biaxl>« maehnienioj zamach, aserm, htt Stttid^ , htt MACHABEYCZYK - *MACHADLO. 

miecz , iui mierzf w kark milego ayna, Lecz co^ r^ka 
dr^twieie, w machu aif zacina. Zab. 9, 363. JCossak. 
Jui ich ognifte miecze , rzucaij^c poflracby KoliHe na pc- 
wietrau wywiiafy machy. PrxyB. Milt. x86. Nieprzyia- 
ciel lednym machem rozptatany leiy. Stas. Num. 1, i44. 
Jednym machem dwu ^cis^d. Cn, Ad. aig,, cf. iednym po- 
ciikiem kilka wrobldw zabidj iedn;( biesiad^ dwoie wese- 
la odprawid^ dwie wrony za iednf nogf. utapid , dwie ro- 
bocie raz^m robid). Roziarzasz ogniflco cz^ demi macha- 
mi. Toi. Saut. 85« wachlowaniem , SS^ebeln ; g4<(eln. 

MACHABEYCZYK, - a, m. . bfr SWaf fabler; MACHA- 

BEYSKI, - a, . le, g)?af«ab«f4, OTaffabietr. Macha- 
beyjkie ksi^gi w biblii, zawierai^ hiflory^ iyduwflc^ pod 
Machtsbtyczykami. Kras. Zb^ 2, 82. 
MACHAC, - af, - a, Act. Contin. , MACHNA^C idntL , 
mach czyli szerm czynid czym na powietrzu , 8zcr-> 
mowad na powietrzu , kiwad czym , powiewad czym (cf. 
Bh, mac^ati ; w wodzie czym ruszad i tam i sam] atl^^O^s 

len mit betn 6(^werbte/ tn t Ut ^anb, mit bem ®to(fe^ 
icbiDenfcn, in bet £iift bin unb %ct bemegen/ £tift(ltel(be 

tbnn; Cm. et Vd, mahati, mahniti, mahnem, habvati, 
yihtiti, sukati, v'okroggnati ; {Vd. et Cm. majat moue- 
re)t Eg, mihnuti, mahati; Sla. mahati ; Bi. mahati, ci- 
niti vjetar '} Cro, mahati, mahnuti, massem; Rs. MazamK, 
aiaxaso, iiaxHyiii&, aiaaiy , B3MaxHyni&, BaitaxRBainB ; 
cf, Gr. fAaX*l » uaxof*^* Co sif mnie tycze, wiera ia co 
aif ftanie , Pozna Jegomo^d . . . w tym machni^t obuchem, 
Xros. Ant, 56. Szabls^ im nad fbem machal. Teatr 26 b, 
39. Chce uderzyd Marcina , ten uchyla sif , on machn^- 
"wszy kiiem na wiatr, ufTada. Teatr 33, 76. Chc^ic lo- 
kaia uderzyd, za uchyleniem gtowy, po nad gTow^ iego 
rfki^ machnie. Teatr 2^ b, 10. Niech go kaci wezm^, 
widzf , dziadu^ r^c^yi gf^o macha, na ks^^*^^ ^o^ krzy- 
iowey sztuki. 7Va/r 43 r, 122. Z bagiia dwa ftraszne 
wyikakui^ vrilki ; szczf f cie f e * za machnieniem iakoi na 
krzyi szabli, zniknfly. Teatr 42 c, 4. Niczdatny ma- 
chad broni^, ani diwigad zbroi, Przed obcemi ucieka , a 
awoich aif boi. Sxym. Sw. W, 37. Uderzyli w bfbny, 
machai^c proporcy. Papr. Rye. 98. Ucieka mucha, bo na 
nif oganka machnfta. Tot. Saut. 21. Jakoi ^mierd mar- 
nica prz>kro roachnio kosi^. Rey. Wix. 83 ^. Rozumieli 
ktdrzy byli bliscy , Ze mial trzy mierze ; a machania prf d- 
kiego To pochodzilo , ie sif tak mylili. P. Xchan. J. 
542, cf. migad). Czyni^c wiatr, chudami machali. P. 
. Kchan. OrU i, j6i. Rg. mllhati tkoga, far vfnio ci chi 
ha caldo \ ob. wacblowad, Z chf ci^bym sif urzf dn pod- 
js^t kaznodziei ; A machaii^c rfkami z wysoki^y ambony 
Wrseszczalbym. fVfg. Org, la. MachnJj'wszy na nich 
rfk^, aby milczeli , tak mdwil; Bud^ Act, 12, 17, ski- 
n%w8zy na nie rfk:^ Bibl. Gd.^ et toinfte i^netl tttft bet 
i^anb; BA. opfa^nauti fr ; Rs. MaHiiaii>, nOAMaHUfiaio; 
£c, Haamtf, noMaama, nonaRy'iiiH. Macha ogonem 
pies, ; marga, marda, bet i^ntlb Wi^t Obet XOtUlt tnU 
bftn ©((lOitn^e. Hypogryf prfdko fkrzydrami machal, i 
siekt powietrze piorami. P. Kchan, Orl, 1, ikb. Tol.Saut^ 
g3. - 2) Jntrans. machad, s ^pieszyd sif , biegad, fans 
fetl/ etUtt/ Ross. MaxnyisB, cmpCKHymB. (yMaxami 
'nmkn;(d). Potym powiem , teraa machay Wc Pan.iywo. 
teatr, 3, 27. ruszny, ^^mlXXil Rs, b"!) Maxy w mgnie- 
niu oka. 'MACHADLO , - a , n. , J9«. maballo , ma-- ■I V 


MACHARZYNA -, MACHLARSST WO. 

h^laii^ JlaSellumf Vd, mahaUe, lUadilu, mahaiaiza; 
Cro, mahalo s motowidto, Rs, naxaAKa oganka, MaxaAO, 
-naxaJUijO, onaxaxo \¥achlarz. 

Pochodz. maci^, machnienie , domacha^y namachai^ 
^dmacha^ ^ odmach , przemacha^, rozmachad > wyma^ 
chad ^ zamachy zamachad ^ zamachnqd ^ zamaszyjiy. 
MACHARZYNA, - y , i. , M ACH ARZYNKA, - i, i. , dem. , 

■i^cherz, pfcherz, Bh. mi^tfCf tttcc^vr; sio. mec^at; Crn^ 

melidr, mehiur ^ Fd. meliir, mehier} Cro. mehur, mehur- 
checz } Bs, mjehir, mihir ; Sla, mihur ; JRg. mjehir, mjehirich; 
Rs. n>3bipb, cf. miech \ (cf. moszna, moazenka). bie SBUf'^/ 
ttrisbUr<^» Macharsyna moczowa, ieft schroaienie s 
btoa srobioDe, albo p^cherz , uryn^ na czas w sobie za- 
chowui^ce; leiy \v miednicy, u m^iczyzn mifdzy ki- 
szki^ proft^ i kosciami haniebnemi ; u kobiet -ml^dzy ki- 
ask;^ proft^ i macharzyus^ , macica pi^egradza. Krup. ai 
lao. $ Kirch, An. 60. - b) pf cherz , nne U^t ^Ufr. 
Bogactwa gtapiego iak macharzynf nadymai^. Birk. Exorb* 
3o. Macharzynf nadyoia. Otw, Ow. 618. Tchorz *, sa- 
ftraazylbyi go mackarzyn^. Cn, Ad. 5S, cf. lislm ogonem}. 
- j. macharzyna od pleoifdzy, kaleta, moszna , @€(bs 
lUfCr ^CihbeViUU No3i pieaifdzy macharzynf w cana* 
drau , a iebrze , iaby ley co ieszcze do on^y macharzyny 
przybyYo. Rey, Zw. 66. - $. Macharzyoka na grzybku, na 
purclutce etc. volua. Cn. Th. bie i^ftOe , ba^ SBU^C^eP, 
j^antd^en^ Cyprysowa galka, macharzynka, galhulus. ib.' 
HACHINA, - y, i. , ailnia, waselkie narzfdzie slu^^ce do 
pomnoienia ikutkdw sUy iakieykolwiek. JoA. Art. 3, 3i5. 
Os. Fig* 99* inibument przyczyniai.%cy i regului^cy moc 
wzrnazoni|. Kras. Zb» a, 83. btf Waf^tene ; Vd. ma^hi- 
na, Tmetalaoftna dela; /{f. MaxHHa , MauiHHa. Marhi- 
na, zwi^zanie iakie mi (Verne z drzewa, abo inszey mate- 
ryi. Soljk, Georn* 4. Machina pneumatyczna , s wiatro- 
ci^g. Jak, Art, 3, 3oi, bte £uftpumpe» Machiuy Cyru- 
Uckie Toine. Czerw^ 36. Z miedzi piorunowemachiny po 
walack hucz^. T9atr, 60, 49, dziata, armaty, moidzie- 
rze. <- $. iakakolwiek wielka bardzo rzecz , gtnach , fine 

Wszyftka machina koscioYa Jerozolimikiego z ciosanego 
karaienia. Warg, Radz^ i46. My Polaoy wazyilkf prze- 
aztych woien machinf wytrzymywali. Jfrom. 5g^\ cun* 
ctatn moJem» -> §» mai hina , machinacya, w poezyi , tie 
SHaf^Ullftie in ber !2)i(ttfunfl. Za naywl^ksz^ rzecz w 
Epopei poczytana bywa machina, czyli wpfywanie nad- 
pnyrodzoney iftoty dia uraLwieuia trudno^ci. Gol, Wym^ 
4Si. MACHINACYA, *- yi, i. , />o/i>.'czMwanie nasgii- 
b( innego. JCras. Zb,^, 84, praktyka, 0{dn(e iUm ©ets 

berbfttbe^anbrrn; /l^. kobK MiCiiiNKA, - i,i., 

dem. nam. machina , eine (If tlir ^afdi^Une. Gdyby ma- 
chi'nki iakie saciynai^ ikakad, trzepotai: ai^» Prxe/ir, 47« 
cf. l4tki, lalki. 
MACHLANINA, - y, a., machlarftwo, szalbierftwo, $Bf^ 

tTigrtft^/ SiatptUp, Sd^elmerey- Zyd kiawc<;m, szmu- 

klerzem etc. , i gdy sif kramow^ roachUain^ zapomcfie, 
ar^daraem. Grodx. Dis. P. b. MACHL<VRKA, Machler- 
ka, - i, i., Szalbierka, bte ^rtnigerinn. Ha machler- 
ko, snam ia ci^, mdwid o tym szkoda. Trfb. S. Jd. 67. 
Pvazaa , melkoi^ ma duszy ; machlarka, rozumna. Zab. 9, 
53. ZahL MACHLaRSKI« - a, - ie, szalbierflcl, betnW 
Ifttf^* Af . MaaAepcxiH , MaaXepOBl), (Irf czyciel/ki. MA- 
CULARSTWO, MACHLRRSTWO, - 8; 72., szalbier. MACHLARZ - MA^Cia 3 iflwo, bie SetnigfteVr 2)uV<^Mete9. Wezyr Eioperli 
machlarftwo urzfdnikdw powici4gnai}. Kick, Turk, 321. 
Turcy zaiyli macklerftwa z cesarzem pod czas traktatdw 
saczftych za Mahumeta, zerwanych przez Achmeta. ib, 
120. Odpowiedi petna *machlerfiwa i potwarzy. Zygr, 
Pap, 280. MACHLARZ, MA.CHLERZ, - a, w., Rs, 

MaxXepb ; x Niem, het^ilUt, ber Uittirt^aitblrc in 

jtanfleute, bet 6eRfa(. iSuecmiUtlte, ^o//. maeckelaer). 
Str^czyciel kupca , iednacz kupca, litkupnik. Volck, 764. 
Sr, 1. bOWUisat. Machlerze u Niemcdw mi^zy kupcy 
bywai^, co targi (lanowi4» Opal, Sat. 188. Przeku- 
pniom i machlerzom nie trza sif dadi rozwodzi^» 
JSiI, Bie//k, S, N, 25, W Gdanfku wielkie zobaczyss 
ipichlerze , Masz i machlerse. Alon. Sl^ G, 5 b. - 
$. meton, szalbierz , oszuft, cygan , fyd. Cn, Ad. 11 24. 
ein £eutebetrildet i Ross, i^emixo. Niedawno poazii- 
icie za machierzem iedaym Grecsynem , ktdry aif 
mienit patryarch^ Jerozolimikim. Birk. Ex, C ^ b. 
Jeazczei dufasz w te machlarze? Brud. Ojl* A 11. Zygr. 
Pap. 372. MACHLOWAC,- ar, - uie, Jntr. ndk, , 
•zalbierowad, fatszowa^ , mieszad rzeczy i aprawy, 2)tttc(:- 

(lecferepen ma<ben , ttnterfcbtetf ma<bett; bintetgeben/ be- 

tn^gen; Rs> nse^iiai&, rj^f^y. Szalbierowane i machlo- 
•wane dryakwie i bezoary. Syr. 63o, Ta ^wieio azedf- 
azy za m\± przy m^iu piianym Machluie gtupia awoim 
nieuczciwie ftanem. Pttr. Hor, 2, F. b. - $. Zmachlowat 
to. Smotf. Ex.f^2. sprzi^tn^t na bok, zemkn^f, 
Poc-hodz« prztmachlowad , wymachlowad. 

MACHLUGA, - i, i. , gatunek potaia , tffieibafcb^ fttteOfrt 
^Ottaf(^e. Potai dzieli si^ na korytowy , czyli blauai^ i 
na machlug^ czyli wydai, Pam. 84, 764* 

MACHNA^C , MACHNIENIE ob. Machad. 

*MACHOWI£, - ia, /i. , wie^ atawna brzydk^ mow4 swo- 
ich mieszka^cdw , n. p, Gfupi owi Matuaowie, Co krzy- 
cz2(, wrzeazcz^, napruazywazy^ gYowf , Kaidy ich s^dzf, 
ie ze wsi M«ichaViie, lioii szpetn% mai^c, iesccze krsy- 
wi^t mowf. Wad. Dan. 260. 

MACHRAM, - u, iTi.f n. p. Towary Tureckie Muchairy, 
Machramy chuftki . . « Vol. Ltg, 4, 82. materya iaka^Tu- 

recka , ein ftfttflfc^er ^eng. 

MA^ClC , - if , - ] , Act, ndk. , zm%cid , pom4ci^ , sam^ci^ 
X>oir., mftnym czynid pfyn iaki, kloci^, trAbe madden 

(ein ®etr4nr} , aufrAbren , umrfibren. (cf. Bh. macbati w 

wodzie i tarn i aam raaza^ Bh. |fa(tti (cf. kaf); Sr. i« 
mnc^U moueo , misceo ; Ilhr, v^a mut motus, cf. mieaza^. 
Cm. motiti, motem turbare; Vd. motiti , pazhiti, obmo- 
titi, smotiti, smotuvati , smieahuvati, fkaliti; Cro, mu- 
titi (sprzeazkadzadj, mutim, zmutiti, izmutiti^ /?^. mutiti, 
amutiti, izmutiti, zami^titz, pomutiti ; Bs, miititi, zamn- 
tit], amutiti, izmutiti; Rs, uymumi, uy^iy, cMyrnHmB, 
CMyogiainii, BoaayniainB , BoaaiyQamB, GaAaMymjiniir 
(06. bafamucid); £c. Myinic>, (m&ciiih, MXmy , cjiy- 
jgaaib pomiesza<5, Mffm^iKcaiByio, MOmy,. Rs, mujn^- 
iKHMHamfr buntowad ai^). m^cid co et mi^cid czym ; n. />• 
Baranie, nie m\6 wody. Rys, Ad. i« Gdy fzami zdrdy 
cm^cif, na wodzie wzmszon^y fiafa ai^ ciemiio^d pi^kna. 
Otw. Ow, 123. - Fig» Widzimy nieapokoynych, ie chodai^ 
. nfloi Mt(C4 klarown^ wodf dla prywaty awoiey. Pot.Pocx, 
32f Cacialabymniekochana Joymo^dgrad na noaie, Nie mi, 
nie , nie z tego , nie dam aobie m^ci^ w aoaie. Zabt. Fr. 
36. - Al^cid rzeczy vel rzeczami , s mieaza^ , zamieazanie 4 HAtCIC - MACICA. 

yr rtecEich osyni^ , t»f t»lf tiMt , ill 1Bft»lCt1lll9 «ltb UnPtht 

fittn$ brlngen , bur<(f ittanbet merfrti. Rozruch czyniii i 

m^cili w ludzie swoim. i Leop. i Mach. 7, 22. rozftyrk 
csyaili. 3 Leop,) 8i( nicktorzy, co wami m^c;^. 1 Leop> 
Gal, i»7, CO "was trwoiij. 3 Leop.) Miaflo , coby^ tfu- 
mid miaf domowe boie , Lentulu, m^d oycsyznf , wsbu- 
dxay niepokoie. Min. Fc/ts, i4. Je^li m\c^ iwiatem, J 
s pr/episaney sam kluby wypadam, Pro^no ai( chefpi^, f e 
szrn^icAe posiadam. Nar, Dz. a, 87. Moinieyszy iak 
chciat mi^ci} ludvm pospolitym , Nikt nie sfuchaf, a kai- 
dy giow^ awoi^ rz^dzit. Nar, Dz, 2, 126. Niech wami 
nie in^ci Ezechiasz , mowii^c Pan nas wyswobodzi. Leop* 
jfes. 36, 18. nicch on waa nie m^ci. ib, 19. niech -vr^s 
nie xwodzi. Bibt, Gd,) Przykroici , i pokoy m^c^ce kfo- 
poty. Pilch, Sen, lift, 2» i45. Ani praw, aui polity ki 
chowa , Otow ze stotem , iedwab' z kirem m^ei. Pot* 
S)L 476.. wazyftko pomiessa). To pi wo czyli wino bar- 
dzo ai^ci gtowf . Tr, , t. i bardzd biie do gtowy , upaia, 

bd^ (Stttinf ma^tben^tepfbumm, benrbelt 5en ^erflanb. 

iransl, Ledwo na bardonie gFadka Pierys igodne sm^ci 
ssnury , Strach go doiezdia. Za6, 6, 372. Nar, poruszy, 

ri^bteti, fti 93«»ednii9 fdjen. MA^CIC SI^ Redpr,, m?- 

tnym bydi , nieultalym, ttdbe fepn. Wszelkir wino nary- 
chley alf ms^ci , ^dy zachodzi^ pod stoiice gwiazdy zwane 
baby, a to bywa , gdy gtog kwitnie; Cresc, 3*8. cf. mn- 
tyqowad). Zte wino p\6 potrzeba, gdy si^ ieszcze nit'^ci, 
Ledwio si^ podklariiie , saraa octem tri|ci. Pot^ Jow. 2o5. 
tr, W gtowi - mil si^mjjci, s miesaa sif, traci prsytomnosd, 
odurznnyoi zoftaie , tt Wtrb COtlfll^- 
Pochod;. pod sfowem ntft, 
M.VCICA, - y, i., MACICZRA, - i, i. dem, , (cf. ma«). 
- §, ois, matka, bU ^UtUt i n. p. macica pazczot, 7>» 
oh, matka pszczot. - $. dzi^ osnacza niby to matkf nie- 
iyi!(cych rzeczy ; to , co ftanowi ich iftot^ , bil^ , tOOb^t 

(rb(ofe ^inge ibt 2Beffii babrit, bie gRntter, bec^Umiti/ 
^ berdnrd, Urfprur.g leblofer 2)inge. - a) Botau. Macica 

albo korzen srzediii, korzefi gtowny, caudex descendens^ 

Bo fan. J 9. bie ^aupf»ur|el, gBntterwnrsel. (Bh, ma* 

ci^t€ folia inttma plantarum). Jig, alleg. Z 'odszczcpy 
omaitwiat^y przeszczcpifo inif mifosierdzie bozkie do iy- 
"wey macic}'', do prawdziwey wiary. Smotr, Ex, i4. Jam 
ieft macica prawa , Ktdra wdzif czny owoc dawa , a wy- 
scie <*( latorosle.^ Kane, Gd, 262. Rz\m maia^ za korze6 
i macicf wiary. Sk* Dz, i54. Per ttxcell, macica, s win- 
na macica, foza Ursin,, bft %einfVO(f, bte iSffntebf • Vd. 
vinflcaterta, terfs, grebeniza; Crn, terta, vinika; Cro. 
vinika , tersz } Dl, loza ; Bt, loza , vignaga , Sla. vinova 
loza; Rg, 16za; Sr, 1. WinOlOVpetlf ; i?r. IsaHorp^AHax 
xoaa; Be, Aoaa BHHUuH'ie, poiKAYe. Przy awoi^y ma- 
cicy mtoda wzstediszy latordsl winna , nie mai^c (^grodni- 
cz^y pomocy, po ziemi aif tyiko czo?ga. Tward. Wiad^ 
i3. Niebo tarn trudne, krn^brnego przyrodzenia maci- 
ca. Ffd.FL 119. - J. macica frzddfa, s gWwny zdrdy, 
bfe ^awptqueflf , g}Juttfrq«eBe. Moiesz (hidni^ kopa^tak 
gtfboko, a^e gMwne ZrzddYb naydziesz, to ieft,ipraw^ 
macicip if/ody. Cresc, 28. - J. CA>-m. Soli alkalicsne , bi^di 
to martwe, b^di wylotne , nasywaii| sif w powszechno- 
£ci macicami ; matrices, bases, Jak, Art, '1, 47. - ' c^ 
Macica pertowa , s flcorupa , bie 9^tXUw^UtttX \ Bh. pets 
lOtOd mil(f(t ; ^<^* perlenora matiza | biaerfki aaklopnjak. M\CICIEL - MACICZKA. 

^erga; Ross, metnymnnn. paKOSBHa; £c* vpenMt. 
Z perfow^y macicy , albo Unii^cych ai^ fkorupek, pixe- 
dnie wyrabiai^ cif rzeczy. Lad, H, N, 127. Boter 2^$. 

- §. l^echan. macica od azruby, bif ®d|^tttUbetltllVtteC. 
Rs, igypynl), igypyneub, zgypynHcl), raiica. Macica 
ieft bryla , w ktorey chodzi irzdba, wewn^trz wydroioaa, 
czyli wybroi^diona, wiainie tymie samym kaztaltem , iak 
ieft irzoba zewn^trznie opasana, tak ii ieft doikonal%for- 
m4 tey czf ^ci , kt6r% ob^ymuie. Jdk, Mat, 4, 348.' Mu- 
terk^ czyli macic^ ^rzruby kluczem przykr^caii^ : Os,Rud, 
192. ZaS, G. 338. Macica, dziura wyrzni^ta w gwinty, 
w ktdi:ycb ^rz6ba chodzi , obracai%c aif. Jak, Art, 3, 3oi. 
Szrobki utwierdzone maciczkami. Teatr, 6 c, 5y, - Me-^ 
ton, macica ob, maciczna delka. - §, macica drukarlka od 
wybiiania liter drukarikich, forma, w ktorey sif litery od- 

lewai^, UrWatritit anm Qfbgufi ber ^ud^flaben. Cn. Th, 

821. - $, i4 a Afom, macica, : zy wot niewie^ci , bie SB4t' 

fmittcr, e^ebirmuttet ; ^tittet; Bh. ntatertiif/ 8e(btff 
bennif; Sr, i, macitti^, tnaci; macUxniimoti Sr,^. 

titafcb* Cfn. matern^za ; Kef. ma tenia vutroba, matemiza, 
plodniza; Rs, AOWecHi} 6b, Gr, fAi^rqot, Lat. matrix). 
*Macirza ieft to mfcherz, w ktorym plod przemieaikiwa : 
Spicz, 173; Macica ieft iakoby mieysce albo gospodka 
pfodu , leiy mifdzy odchodow% kiszk^ i macharzyn^ ury- 
iiow% w miednicy, Krup, 2, i64. ; Kirch, An, 66. 
' Weych,An,ioo, Macicy czyicienie ; macicy upad, toieO, 
wychodzenie ; macicy wft^pienie, macicy zazif bienie. Sien. 
Rej, Maciiinik, abo macica zbytnie zawarta. Syr, Ziel.i^S^ 

- $. macica 7>. , s maciczna choroba, dolegliwofd maciczna. 
Dyk, Med. 3, 648. bie ^UtterbefcbtPerung. * $. Macica 
zielty ob. Przeft^p, ziele. 

MA^CICIEL, - a, m. , ktorym^ci, b2|dftrunki, bi^d^apra- 

wy, ber etwa< atifrfibtt , tribe ma*t,/^- eln iBetwirrer, 
ber ^erroirrnttg unb ttnorbtwng (liftet. Tr,, wrodz, ie^. 

M^cicielka. Bs. smetnik, uzbunitegl; Vd ametuvauz, 
smieshuTBUZ, motnik; f, motniza *, Ro^s, MKfne3KHHKl>, 
jMKin^iKHHua « CMymitmeJUb , CMymHoieABt'Hua » cMy- 
mHiSKb , cM/rnHHiia, BoaMynxHineAl , BoaMymMoieAF-- 
HHua; Ec, Mffoi^xcAtiBUH , M Ain^TKHHNl) , Xio6oMJinie- 
:2KHHKb, cf^ wartoglow, wichrzyciel i t. d. 
**MACICORODNY, - a, - e, (od macicy winney^, wi- 
norodny, weinergeugeob ; ^itifer, Cn, 7h,; Cro. terszo- 
noszni. MACICOWY. MACICZNY, - a, - e, od ma- 
cicy, gu, V. ^ani^ts/ (Sttfmms, SWutters, - a) macico* 

yry viteus. Cn. Th, , tozowy, Seinjlocf?^ tteinrebeii s « 

Rs. tt Ec* X63H&iiI» Ndi maricowy, Vd, vinjak, kriu 
nosh). Maciczne wszy Vd. penkle). - $. maciczna woda 
vazywa sif w salitrarni woda pozoftata i zcedzona po ukry.- 
aztalowaniu saletry. Jak, Art, 3oi«/ 1, 63. b«< ^ttttfr? 

mffer , SrttttbiDaffer , ba^ n«(b bee ^tpflaOifatl^n be< ®a(s 

peters SUrAtf bleibt - $• od macicy irzobney, t^^UVihtns 
tttUttets* Maciczna de(ka abo macica, ieft bal mocny, do 
ktdrego sif przymacnia nabity azturmak. Jak. Art. 3 
3oD. - J. od macicy niewielciey, siywotny, ^itWMtttts^ 
Crn. maternezhn; Rs, MamoHHUM. Opadhienie maci. 
czne, gdy nictylko pokrowiec mariczny,' ale tei i sam a 
macica w krok aif oaunie. Perz. Cyr, 2, 266. Maciczna 
choroba, Cro, maternicza; Sla, maternica)i Maciczne le- 
^arftwa. Dyk, Med, 3, 648. Tr^by maciczne Itib Falopiu- 
9it. JCrup.9, 174. MACICZKA, - i, i,fd€m. nom. macica. _u. KACIEIOW • MACIERZYSTV. 

KACIBIOW, - t, m., mjftfto w isemi dtafmikiey, go^u^ 
do doma Macieiowfkieh. Dyk. G. s, io5. MACIBIOWY, 

- a, - e, do Maeieianaleii^cy, ^atHaii^ Sh.^aU^W^ 
MACLEK, - dka, m. , - ft) dentin, nam, Maciey (^Boh. 

STaregcef, S^ncff^ ef. Germ. g»a{) sOT(trtta<. Nie 

ii^di taki, mity Ma^ku. Pot. Jaw, 108. .Maciek aaoraf, 
Maciek tei sjadt. Tr. , iak nabyta , tak odbyte). - $• Ma- 
ciek, gtuptal^ e(n 2>Simnii«R. Lada Maciek na ptecu to 
tei tak potrafi mdwt^. Mon. 71, 60. A iui roittnieas? 
rozamieyie ! nie b^di ma^kiem ! Twor. Wie, 34. — ($. II. 
Maciek, Matui, miano kocie , SSRU^f >te ^ajen Jtt mfen. 
NB. stowo to prewie we wsisyllkich dyalektach naszesto« 
wo kot zaa^puiej Slo, miiU , UcU\ //^. matftaj Crn^ 
maxhk, /. maahka, maz^kai (a'.mazhk, skotwica, qiucfJ), 
yd. msLzhik J mashka ; Oo. machek, machka, machjcca 
{2. machkai s hak , cf. kotwica) } Bs. macka, maci9a , (cf. 
Bt. ma^icch, hudoba, koja nochjom plasci spiritus im" 
probus)\ aia. macika; cf, Gail, matou; Hisp. mis, Jt. 
muccia; ttSr. 2. QIAtfd^fa krdwka, cf. i{f. Mauiat, «lowo, 
ktdr^n na kosy i mafpy woY^i^; R9. H^iKa niedfwiedal- 
ca). Co sa^? u<iebie iedkot? nass maciek? leatr i4 
</, x5. J wy rosumiecle , ie .to by{ prawdsiwy kot? ^f. 
a iuiei, naaz Maciek! ib. i4 </. 45. Ki ci ci ! ki ci ci! 
hey maciek ki ci ci ! 7Va/r 18 d, 4. - $. maciek, kiszka 
graba wieprzowa , crafsum et pingue inteflinum sui^j htt 
gro^e Cfiwexnihaxm , maciek nadziewany , bet . (Soufaft/ 
Wt ^(tgfnWlltft. Jak zabiiesz wieprza , bfdziesz miat 
kietbasy, kiszki, ma^ki , dorotkt. Haur. Sk. Sg. 
MACLBRZ, - y, i., vuigarg ut mad, j matka , Bh. tp?atec 
i t. d. (cf. maciora) , hie ^tlttf f. Wrdcil Wladyslawowi 
cesarz koronf W^gieriki^ , fct6r;| byf Ludwik z *maciera% 
wynidat, Gwag. 76, Tamtego ch^d s^alona tr^by «ttt- 
chad bierse, J krwawych waiek, co iebiedne klnJ^ •macierze. 
Hor. Poex, i, 7. Nar. Takaif ftaw'oycu i •macierzy fta- 
rty. Kion. Fl. if ^ 6. Sliczna maeierxy kwlecia woni^* 
eego , Wiosno mlodo^ci czaau doroczoego. Paft. P, 1 2 1 « 
MACIERZANKA, MACIERZADUSZKA , - i, i. , Vd. 
roaterina, materna duahiza, mazbja duahiza ; Cro. materina 
da£iucza , babina dufsicsa , popona , poponak ; Dl. mrart- 
nacx, materina trava ; 8r. 1 . babbuftt^f a ; ^f. matterlnadu- 
8ci9a, mravina^ , popona^, poponak, papric, babbina du- 
aci^a; Rs. 4yuiR|{a. ziele serpillum , mtltet CLwtn^d, 
VUbet Xtytttun, w sroglch serdecznych nidfo^ctach., 'w 
ktdrych aif zda, ie iuf dusza ciata ma odbieied, ratn^ 
nek pr^ki daie, i duszf iakoby odbiegt^ przywraca, i 
ftawa aif iey iako matka^ oczerftwiaiic sify spnleczne, 
cialo of ywiai^c. 9yr. Sog, Skutek iey na defekta maci- 
cy. KluM.RosL 2, 236, Krup. 5, i35. Dyh. Med. 3, 65o. 
Gdzie paaczoty chceas fachowad, ftaray ai^ mied zietenia- 
cierzjiduazkf. Cresc. 696. Macierza dttazkaogradna, ^ars 
tftL^tVihtX f macierza duazka polnacsyli maciersanka, tVffs 
in dttenbf (. ^Un. Wyki. Wie^niacy leblotk^ , origa- 
num Linn., roacierz^ duask^ zowi^. Jund. 3 16. MA- 
CIBRZANKOWY, - a, - e, od maciersanki , auenbefs, 
Maciersankowe li^cJe. Syr^ 609, MACIERZYKSKr, - a, 

- ie. MACIBRZYSTY, - a, - e, matczyn, od matki 

pochods^cy; sio. m«tetlnfPf ; Sr, i. wacf etiip , maiStxfu 

Sr. 2. motter^ttli ; Sla. matterinfki; Rg. et Bsf matierin, 
majcia; Cro. matirin ; Vd. matern , materniki ; Crn, iha- 
ternei Rs. MamepHiK, MamepRUCKirf ; mtttexUd^, ^UU MACIBRZYNSTWO - MACIORKA. 5 

tiff* Jetnt wyaiedftniftcienyAikiego iywota bes wasel- 
klego ptnie^ftwa matkiaw^yuaiczerbkn, JTzicz. Aat. 84. 
Dobra macierzyftr/ociec aynowi wydad powinien. Szczerb. 
Sax, 93. Oyczyila i macierzyHa aubftanaya. A, Zamoy. 
126. Dziftd macicrzyOy. Krom. 25o. MacierzyAfki if- 
zyk , s oyczyfty i^zyk lie ^Utterfpv«((e. Macieizyniko 
adv.^ Rs. MamepcKH*, £c, ukm^poxbanh. MACIE- 
RZYlNfSTWO, - a, n.^ ftan matki, Me«))f«tt<rfdjaft, bet 

QRttttf rftanb / ba etne ^erfon Gutter i|l ; O/i. materftvui 

fV* maiernoll, materihru ; Cro. m ale rinsztvo). Dwierze-. 
- ezy w Nays wi^tasey Pan nie zgod^ znalaafy, ktore w ia* 
dney inney poapota ilad uie mogfy , to ied, macierzyi^- 
ilwo a panienftwem. Sk. Zyw. 76. Zach. Kaz, 1, id5. tt 
177. Osobtiwaze macierzyiiftwo Maryi Parniv, Psalmod, 
48. MACIERZYZNA, - y, i.» mai^taoid matr/yna, 

ba^ mArterli^e (Srbe , ba^ ^Mttexi\ait , Boh. maeertsna. 

Wielkie mial Zygmunt Auguill trudno^ci koto Baru , wla- 
an<^y maciersyzny awey, J. Kchan. l>z* 1 84. Nie twoiey 
macierzyzoy ketacz. Rys^ Ad. 45. nie twoiey g^y k^^ack)* 
Tradno z iedn^ macierzyzn^ na dwoie gody. lb, 66. - 
> $. wftyd czyli czlonek biafogtowfti , btf tO€XH\^€ ^(baatlt/ 
{bai ^Uttergtlt). Cheljdoni^ warzyd, i podftawid pod 
aif , liby para azta midday nOgi do maricy abo do macie- 
rzyzny. Spicz, 21. Dobry pan xakii iadi^c aobie >v dro^f , 
Uyrz&t u'.daiewk'i w polu bo8S| nogf ; ^ie cbodf powiads, 
bez botdw, ma rada, 60 macierzyzna tak zwietrzeie rfida. 
Laflcawy panie , nie iey to nie wadzi , Cbyba ieby^cie 
piiali a niey radzi. J. Kchan, Fr. i 1 . ? 

MACIEY, - eia, m., imi^ m^ekie ^^t%\^i\ Bh. 0)^«s 
hg; 5/o^9»<lfUf*; Sr, 1. ^aHU Sr. 2, OT«tfftli; ^osi. 
MzmB'B'il. cf.'IVIatydaz, Mateaaz)« Maciey i. , Mathiaa 
Apoftot, na miayacar Judaaza loaem wybrany. Kras, Zb. 
2, 1 33. S. Maciey z rzek 1 ftawdw zwykt ruazad lo^dy. 
Haur. Sk. i46. Swi^ty Maciey atmf traci. Tr., ^0tb'M 
bricbt <?M. ob. Macieiowy, Maciek, Maciu^, 

MACINET Ob, Mazinet. 

MACINIBC, - Aca, to., bff ^erftOCf. W kokoazy ziarn- 
ka iaiec w maci6cu wiazj|. Syr, 1276. MACINNIKl, - a, 
m,f choroba maciey, gdy zbytnie bywa zawarta. Syr. 198. 

ba^ 9uf«tiiineiiafe|eti bee ^itmitttx, htx ^(utterframpf* 

MACIORA. -• y, i., MACldKKA, - i, i. , Bs. matti- 
9a , agiyina , koja ae drriagi za plod 1 Rg. matliza) ; PqI* 
aamica midday ptakami i I wierz^tami, iakokura, przepiorko, 
owca, iwiQia z/c. ; nie mdwi ai^ iednakfatwoo wszyilkich 
zwierz^Uch, Wtod, bit ^ttttfr iunget Zb\iXt. Ptodna 
maciora myaz. ktdra wylfgU vaze'm mysz^t aifa. Jabl, 
Rz. ^o. Maciorki , % owce kotae iub okowne. X. Kant. 
- Maciora pazczdt, t matka pazczoY, btf lBienenf6llfs 

ginti, bie QWutrefbienr, brc SBfffrr. Straciwazy tego 

wodza . nie inaczey iedno iako pazczoty h€% maciory, albo 
dziatki bez matki iefteimy. Paiib. Dis. B i. - b) per ex- 
cell. , u ^wini aamica, ^winia, bfe Sziimuttf ?• Bh. pUmCUU 
it I turafna ftoinc; Sla, praaica*, Vd. dojinza, avinflca mati, 
praaiza, praahzhja arina, dojezha avinja ; Sr. 2. XtiVX^fi'i 
Cm. preaiza). W i5 dni po okoceniii maciorki ^drowe. 
Pam. 84, 583. ]\faciorki, toa4^wtme, takie do plodu 
apoaobne aa^, ktdre podfaine, bokdw df ugich , brziicha 
azerokiego. Haur, Rk. i32* Maciorka a proaiftami. Sufitk, 
Budi 72. U dzikdw aamic^ od dtieci zpwiemy maciorks^. 
Kluk, Zw. 1, 346. Nie wybiegaty ai^ przed ich zapaU 6 MACKA - MACOCHA. 

czjwo^ci^, pro^ne mactory, cielne ianie, kotne sarny. 
Mon. 68, 187. - ^c) maaa, Me gWttttet. BoA. matrf; 

^/*. 1- maciet, 5r. a. ntal^fc^^ G. ma^fd^ere; C/^a. mater* 

nicza). Szcz^iliwas mi^dzy maciory , ktora^ urodziU nam 
Jana. Groch. W, g4, ^ d) Samca konopi , kt<5ry nie kwi- 
tn^^c , dale nasienie, zowi^ gtowacskami , maciorami, bit 
©aat^anf. Syr, 823.; £.ad. ff, N. 26. cf. ptoikonki, 
auszki. 
MACK A , <- i , i. , cf«/7^ noOT. maca , roiara od aboia , 1 6 

cz^U ktody, czyi; macy. Cn. 7Vi., 9SwrteIf(*effel. 

MACKA, - i, i. , narz^dzie macania, Oa^ S&^(()Otn. Unie- 

ktdrych robakow s^ wyroflki krotkie , grubawe, ktdre ma- 

ckami, tentaeula, zovviemy. ZooL 85. 

MACIUPKI, MACIUPCI, MACIUPENKI, - a, - ie, s ma- 

lenki, malLiczki> malutcfiki , Cm, majz^kun; toittslg f Uin* 

Prze^licsn^ ma nozk^, maciupefik^, maciupci%. Teatr 36 

r, 11. Kobieta maciupka. ib. 53, ao« Fotoi tu maciu- 

pkie paluszki twoie, T^atr 53, 42, 

MACIUS, - ia, #71. , <fc/7z. nom. Maciey , fletiter W^ftUff 

^atttefc^en. Teraz Macieiowie , fiali ai^ Maciusia- 

mi. TCras, lift, i6d. *MACKA, o&. Maciek, kot, kotka.- 

MACLOCH, - u, m., MACLOSZEK, - saka, m., ^ziu- 

i-a w czym wydroiona , eflt ^O^lf^ i^04, eltte ^WttUg^ 

Q^rrtUfung. Gof^bica iciele gniazdo awe w maclochi . 

Radz. Jer, 48, 28. na kraiu diiury. Btbl, GdJ) W roa- 

padlinach ikalpych , w maclochach parkanu. Leop, Canf, 

2, 1 4. Bzow. Roz. 8 1 . w ikryto^ciach. BiinL G,) Scho- 

wayie ten pas \v^ maclochu ikalnym. 3 Leop^ Jer, i3, 4. 

w dupiu fkaluym, 1 Lgop.) W opooznych maclochaih 

przemieszkiwali. . Birk. Kant, B 3. Jelonek porwat ai^ 

do iam i maclochow wf ^owych^ Birk, Kaz, Ob, C 3. Bxow, 

Roz, 92. Co za nikczemne s nich nietviaily, ieby w te 

maclochy podziemne kry^ ai^ miell? Tward, Wtad, 76. 

transL Gnu^ne serca w puchowym nier dyaz^ maclocliii. 

Nor, 2, 366. Snad to mniemasz, ie ludzkie madocby 

W niebo przeniesiesz t^ twols^ loinic^? Morszt, 72. 

Macloch , macloazeky murok, mieysce wolne w murze 

dla poftawienia czego, framuga, (Ine ^UXiht , fine 91U 

f<^e; eitii; i&ilberMenbe- 

MACOCHA, - y, i., MACOSZKA, - i, i., J8/1. m<lce*a^ 

macffffav sio, tnacocfta; //^. modoha anya; Sr, 1. macros 

l^a, (macpc^/ WOCI^tm oyczym); C//i. mazhaha, pisaoa 
mate} f^c/. mazheba, mazhaha, 'nepriftna mati , popovi 
mati ; Cro. machaba, machub^ (cf. ochub s oyczym); Bs* 
'machjeha; Rg, maccbjeba; Sla, machja, macha, machua; 
Rs. MaHHxa i Ec, Maqexa. Macochq iefl, iona oycowa 
Vtora, dzieciom od pierwszey iony. Sax, Porz, i32. 
V\t <SticfntUtter. Oyczym { macocha, nieprawe rodzice 
Vd. popouftareisbi(*pdtrodzice), @tiefalteril. Wftr^tcau- 
ieaz n^zjyrtkC xsxi^ ^macochq ^ i ia do nazy wania clf pajier* 
hem, Teatr, 7,71* Matka^ niby ma, rita . dzieciom ; 
jnacocha , niby ma co , to chowa dla aiebie albo swoich. 
Chmiel, 1, 67. ^r. 1. QiaCIK^a je {Ip PtUt* Co matka to 
matka f b co macocha to macocha. Cn, jid-GSy. Matka 
daie , a macocha pyta dzieci , czy chcecie ? Burl, A 3. 
Zawsze fortune iviedz bydi pfocb^, Dzi^ matkq^ iutro 
mo2e bydz macochq. Kchow, 5, Nigdy mu ai^ szczf^cie 
macoehq nie ilawilo. Groch, fV. 537. Natura Macieiow- 
iki^mu mococAf nie byTa , ale tak^ matkq^ ii co cz?o* 
wiek ieden odniej i^dad moie, to wasyftko byla iepuda* MACOCHOWAC - M\CZKOWAC. 

ta. Germ Dw, a, Natura wa«yfikim matkq, aikom:a ma- 
cochq, Kras, fr. bi, MACOCHOWAC, - at, - uie, 
Jntr, ndk.f po macoazy^flcu pofi^powad, ^itfmAttetUii 
(^(tnbe(ll> M^znie odbiia zamacby fortuny macochuii^c^y. 
Boh, Kom, 2, 70. MACOSZYC, Pot,SyL3g. , Sr. isVUas 
CiOft^n^Oi Cro. marhahim nouercor. MACOSZ\'N , - a, 

- e, MACOSZYl^SKl , - a, - ie, od macochy, (tufmiU 

tetli^i Bh.tnactfSin; sio. maeofno; 9r. i. macaofcftnei 

Rg. macchjebni ; Cro, machahin, macbuhin; Ilg.moSkoh^ii 
£f. machjebiu; Rs, MaHMXHuL* Macoazyne dzieci^ dwa 
obroki bierze. Cn, Ad, 46 1. Ryi, Ad, Sg, Nielitosciwa 
macoazyna opicka. Kur, Pet, 86, Dla potwarzy maco- 
azyney przyazedt w taki^ nietaikf do oyca. Otw.Ow, 632. 
Malady slaw Zbigniewa Ifkarta swego dla macotzy^ikiey 
nienawiici do Salkiey ziemi zaata}. Krom, 117. Brando- 
burg]^ natura po macoszynemu obdarzyta» Pam, 35 » 
1, 18. 

MACULCA, " y, i. , n, p, Mularze potrzebui^ drzewa na 
Tosatowania, na aztandary, maculce etc. Xluk Rosl. 
a, 170. ? 

MACUZNY, oh, maczuga. 

*MACYAN, - a, m. , n. p. Jabtka, ktdre zowi^ macyany 
i tei lacetule. Cresc, i3, gatunek jablek , eine 9(rt 

Sfepfel. 

MvCZAC, - a?, - a. Act, Confin, tt Fregu, verbi ndk. 
Moczyd; Bh, tttacetti Vd, mozhiti , vmakati, pomakati, 
namakuvati; Ross, MaxaoiB, MaKHymB, MaKaio, Many. 

etntau(^en , cintunfeti / nap mac^en. Zdradzi mi^ ieden z 

tycb, ktury zernn^ macza w misie. Radz, Marc i4, 20. 
Bibl. Cd, Maczai^ sif cbuateczki w dekokcie ci'^ptym , i 
na rany sif przyk!adaij|. JCrup, 5, 399. Jadtliy kot ry~ 
by, ale nie chce ogoua maczad. Cn,Ad,2:%b, • tr, cir^ia 
macza aznur czernidtem, rubryk^. 2>. bet((^ntUrtbU ®ct)nut 
mit 6<^m4r^e , mit dit^rl. Karmazyn po dwa krod ma- 
czany. 1 Leop. £x. 28, 5. farbowany. 3 Zjeop,) 

M\CZANY ob. M^czny. MA^CZA.STY, - a, - e , na 
kaztatt m^ki, me^Uc^t; Sr, 1. mufoitp. Z wiklu m^cza- 
ftego zvtwardzenie (lolca pochodzj. Perz, Lek, 176, Cu- 
kier m%czafty. N, Pam, 2, i4i. Bedtka oJszowa , pod 
apodem ma btonki popielate ms^czade. Jundz. 56 1. 

MACZEK , - caku , w. , Bh, macef zdrbn. rzeczwn : mak ; 

- 5. Maczek polny, papaver erraticum y nayduie si^ w 
kaidym zaaianym zbozu^ Jk'luk, Rod. 2, 256. ob, mak 
oW^dny, AlatWrofen, XOiibet^tf^n, Maczek zaifczy ob, 
zawilec, zer ; Rs. 6arpHHafl BKOpiiOKepa. 

}VL\CZKA , - i , i. , dem, nom, m^ka ; s m^ka subtelna, 
feine^ SWeJI} Sr, 2. mujfa: Ross, M>Haa i Ec, tLyw\i9. 
Ms^czka prochowa, proch miaiko roftarty i przeaiany 
przez g^fte aito. Jak, Art, 3, 3oi» Mi^czka papinkowa- 
ta dla dzieci w powiciu. Syr, g53 et 95 4. ^tnbetbtfp. 
Mj^czka ied iedns^ z cz^^ci , z ktdrycb aif iHoty ro^linne 
iktadai%; Cz^icx te a%: cukier, oley, m^czka, kley, 
lep i t. d. AT. Pam, 6, 3o8. fecule), ib, 4, 2. Cremor 
mj^czka, ktdr^ azaty m^^czkuii^. Mqcz.\ krocbmal, bd^ 
jttaftOie^t/ bie GMtfe- Ern.iio^, Krochmal zamieni^- 
by moina- na wyraz m:^czka, N, Pam, 6, 320. M:^czka 
od twarzy, s bielidto Wetf e ®4nttnFe. Giadzenie lica m\- 
czki^ albo bleywaaem, bardzo paniom azkodliwe, Vrzfd, 
4o6. MA^^^CZKOWAC, - al, - uie Act, ndk,, kroch- 
Biali^, m^czk^ zapuszcza<5 chufty, fraftmeJ^lfH/ fiixUn, M ACZKOWY - MACZUCA. 

Sntjr in](cskui4 ]n4CBki| csyli krachmalem* Jtfifcjr. ; Ern» 
I103. M^Gikowany > i Krocltmalay. 

MACZiCOWY, - ■, - e, od macsku polne^o , 99|| 5t(iltf<63 
tOfftt- Wieiniacski kwiat^m macikowjm farbuiJ^ qici gra- 
natowe. £ac/, H, N* loo. 

]IL\CZNICA , - y, i., (Bh. ^winlc^, si) area farinaria 
■a^czna ikrtynia, 2) gatunek grusaek ; Cm, m^zhnek 
s gv*o mi^csny^. arbutus uua urti Linn,, Rt. moAO- 
KH£HKa, ro^lina iedaa z naypo^ytecznieyszych do garbo- 
wania 1k6r. Jundz. aSy , bit ^jretttraube. - 2) M^czni- 
ca we zboiu ; m^cznik , sporyi, ziarno diugie, krzywe, 
czarne, wyraftai^ce z kfoaa. ffhcf, SSHtiltnUttZt, ^UtteU 
Utn, SiOXnmuttet, 91fterforn. W aamym Woaie iytnym 
wyrafta idiblo czarnase, zowie aif dla przyaporzenia m:^- 
ki przy fycie ms^cznikiem. Haur. Sk, 34. - $. M^cznica, 
w mfynie , dziara , kt6ri| a if ms^ka aypie , ba^ ^e^^Hod^* 
Bndtk. M^cf nice , belka wafowa w wiatraku , bet ®<^0s 

\MtVLt 6attelbdfen in bet SSittbmAble. ih,, Sehneid. 

miyn, -> 5) MA^CZNIK, - a, m., eenebrio owad podtni- 
nookrilgfy, ktorego g^sienica iyie w ms^ce ^ w chlebie; 
pospolicie zo^ri^ go drewnlakiem. Zool. 167. bet ^iffU 

Hfet, ^e(f(»tittn, Ue i^an^fd^abe. - $. *M4cznik, Vd. 

mokar, mokni predauz* Bs, MytnumrLb ^mqJkarz y przeda- 

wacz m^ki , bet OTcblWnbfet. mA^cznoSC , - ^ci , t. , 

iftou m^cztiR, bte ^cWeftit , Hi ^t%\i%t. Nasienie 
ku oaiewania ma mied w sobie nieiak^ m^cano^^ ^wieiJl» 
nie zbucsniaf^, ale biaii|. Cresc, 201. MA^CZNY, - a, 

- e , BA. ntancnj » Sio. mavcno » ^''^- melyni ; On. .m6- 
zhnat ; Vd. moken , mokoun , mozhen ; Sr.i, tNttClliy^ tttt< 
C|Re; /If.Hy^HUii, HymRUil. do in:|ki nalef ^cy, ^e^I^* 
Hfyn m^czny. Solfi, j4rch. 87. M%czna ikrzynia. Sxexerb, 
Sax. i2d. iZ#. 3acpoHB, cyc'LcL cf. ai^siek). Nieziednego 
iadf m^czae^o worn. Alb. n. W. 5. t. i, nie z iednego pieca 
chleb iadf, bywalec, praktyk). Rdza abo m^czna roaa, SRfbl- 
t(«S, na roilinach zdaie aif bydi uachf^ niiodow^ roa^. 
JCl»k. Rati. 3, 92^ - 2) m%czny, z mi^ki , mi\csanj. C/i. 
TA. von ^fbi. - 3) m^czany, do mi^ki podobny, IReb' 
lilbt* Nabrzmiafo jd » maii^ca w sobje matery% do ms^ki lub 
do papki podobns^ , nazy wa aif gu2em m^czanym , atht'^ 
roma, Perz, Cyr. i, 126. 

MACZUGA ,-!,«., MACZUSZfCA , - 1 , i. dtfwi. , Lat, 
7n€(t^ macia , machia , Gall, massue ; Jtal. mazza , niazoc« 
ca ; Bs. macjnga , tojaga ; Cro, macsel , bat iz drera , ki- 
bacha ; Dl. kick , tolyga , tolyaga ; Rg. bit , aceftop^r, 
battich ; Cm. robatiza , aheftopern^za ; Vd. pazl , zepiz, 
Mod, kolba, robata paliza, ahelloperniza, roglouiza; Rs, 
naAOiia ; s Wiekiera , patka , paftuaza lafta , kula. Dudx^ 
44, cine Jteule, tin betbet ©tOtf. Bulawa, aukcessorka 
zftaczagi Herknleaa. Jex. fVyr. Z gaf^zi migdatowychby- 
wai^ *czyfte palice albo maczugi , w kt6rych aif rycerze 
radzt kochai^. Cresc. 4 00. Macznga s^kowata. Paji, F. 
11. cf. naaiek). Wzi^wazy zwyczayn^ maczug^ do pod- 
pierania aif , zaazedt do gain. Banial, O. 2. Wyprawit 
go z maczugi do pfuga. Falib. L 2, Dawid przy kamie- 
niach ] lichey maczuszce, Filidyfifkiego ubit potentata. 
Jab^. Buk. L 3 b. - $. transl. ; muscarium gtdwka abo 
maczuazka , albo makdwka na ziolarh , w ktdrych nasie- 
maaj(, iako na maku. Mqqx, ^amzMvU i 6amenfll(pfe« 

- Meionym. maczugi, s kiie , plas» , <StO(f (Itelcbe , (StO(fs 
Wiit, Za sw« ustug] , miaft pYaty, odbierai^ biczeiina- «MACZUGONOSZ • MA^DROSC. 7* 

czugi. JTulig. 249. ^MACZUGONOSZ, - a, m.; Ec. 

AyGMHHBK'b, Ay6HHOHdcei{b , noBzs^cy macznga, bet 
Jteulentrdget. MACZU2NY, - a, - e, od maczugJ, 
jteilleils* Tezeua *macuine zgnidt! Wulkanikie plerai^. 
Ze&r,Ow. 174. clavigeram). 
MA^CZYC cx, ndi. , um^czyd . pom^czyd dk. , m^ks^ posy- 
pad, pobielid, mtiitn, bftnebfen. Rg^ muciti, omuriti, 
pomdciti. B1\CZEC , niiat. ndk.^ m^k^ sif ilawac, 

w procb aif rozaypad , }er|lteben / %vi 6taub nub 

QRebt Wetbett* Borax , gdy \fiij na wolnym powietrzu, 
mi^czeie. T'orz. 293. lil\CZYNIEC, - nca, m. , chene- 
podium Linn., 94ttfefllf* Rs» rycHHafl .xauKa , Ae6e~ 
4a. M%czyniec ilrzalkowy , bonus Henricus , gnte S^tXfLs 
tl(b, mieyflti urbicum, bet ©tabtgrftlfffuf , czeri*ony rw- 

brum, bet totbe SJttfefn^/ biafy olhum , bet tod^e ®ill3 

fefuf, <mierdzJicy, pulparia ^ ba^ tBO(f^(raUt, wieloziar- 
nowy polysp^rmum y htt vielfamise ®4nfefltf« Jundz. 176. 
Ziele to biate left, iakoby go mj|k4 obaiaf, a za dotknie- 
niem zaraz z aiebie iak^ tlufto^d puszcza, Syr, 634, J(luh. 
Rosl. 2, 238. MA^CZYSTOSC, - ici , i., mJ^rznoid, 
m^canaiftota, hit ^t%lii^t\t , tnebltge^ Sgefeil ; Bh.VMiV^i 
cnatOJl, m«ncnatt»Oft. Kielek, gdy iui wszyftk? m.^czy- 
^oi6 % grudki wypotrzebuie , korzeniem sif iywid poczy- 
na. Bot. i35. Grudka ma mj|czyflo^d apoaobni^ do ki- 
inienia. ib. i36. MA^CZYSTY, - a, - c, peten m^ki, 

wfl«IWebI» Bh. mancnatp, mauciiatlwt} •» Fit* nyrnHM- 

' cinun : mi^czafty , do m;|ki podobny, xat\jiMit, 9001 Cbfte ; 

n. p. mi(czyfta gruazka. Tr. 
MA^CZVWA^S ob. M0cz7w.ua. 
MADA, - y, i. , azlama, u fliaow , grunt wyaoki i madzi- 

fty czyli gliniafty. Mag, mjk. {tl bet ®*i|f Ctft>ta*« / %^^ 

aufliegenbet itbonbobetir Seimboben. 

•MA^DA, - y, i., mudo {Bh. tnaubi tefliculut), droiem?- 
zkie , bfe j^obett. PoM^dzJi pr^dko w takim domn rz^dy, 
Gdzie kiep' powozi, a w chom^cie *m^dy. AcAow. Fr» 
29. cf. biada temn domowi , gdzie krowa dobada volowi. 

MADERA,'- y, i. , wyapa na oceanic Atlantyckim . bar- 
dzo zyzna w wina. Dyh. G. 2, 107, bie ^V^Ui ?Wob^M. 
- 5. madera, medera* wjno z tey wy8J)y, WabetdlOeln. 
Wina, ktdre morzem przychodzs|, Alakaftty, Madery. Voh 
Leg.2y 1263. Poydiciedomnie; napiiemy sif mcdery. Teat. 
i4<f, 47. Piolun'waeku abo wmederze warzony. 5yr.349. 
Do wina, aby ie droiey udali, cukier kfad^V) "^^*» medcry Ici^. 
Petr.Ek.iij^ No! iakcinaszasmakule medera! Kniax,2, 
209« (naaz midd) ; medera , na Ruai midd pity. 

•MADLAC ai?, Frequ. Verb. Modlid aif . (MADAMB, « fr. 
Jeymoid, Pani, Rs.cy^BpMHH. - 5- gnwirnantka, Fran- 

cuzka, cf. Bona, eftte ©ottortnanrttin/ ?tflii|6|itin. MAD- 

MOZELKA, - i, i'., burl, zfranc. panienka , n.p.Kom- 

panla z prze^licznycb madmozelek , ktore serce i kocbanie 

ra dukaty przedai^, Ttatr. 22, 4i. ^amfeld^eu). 

M\DR ob, M^dry. MADRELKA o*. M?drelka. MA^DRO- 

CHA ob. M^drocba. *M\DROLUBEC oh. filoaof , Ec 

xio6oMy ApeHHMH, ♦MA.DROLUBOSC, MA^DROZNA- 

NOSC o^. filozofia^ Crq, mudroznanztvo, mudroznanoszt *, 

Sla, mudroznanftvo y Rg. mudroznannos. M.\DROSC, 

' - sci , z. , opp, gtupoid , gfupftwo) ; Bh. mftubtoft 1 ^* 

milbtofl; Sr. I et I. mnbtOfC}; Cm. modruft, Vd. mo- 

druft, rcaumnoft, umnoft, pamet, pametnodi Bf, mu- 

* drdft', tpamelnoft, raium (cf. pami^d, rozum); Cro* tam- V 8 MA^DROSTKA - MA^DRY. 

^ro9St-, Rg* tnudros; jR^. it/ApocdiB (a. » trudno^O » 
npasoMy'Ap'ie; JSc. 6Aaroy'Mie, xy4o2Keciiiao« hit @€s 

f(t^eutl)eU, mtUficit, mmf^tit, Ginfi^t U^droU tego 

iwiata przyrodzonyai rosumem s rzeczy -widomych rso- 
csy niewidome poznaie^ m^droid chrzeicia&ika bezpra- 
cy z iwiatTo^ci bozkiey, wszyRko poznaie. JCarnk. Jtat, 
]2« M%drosd naywiftsza kazdego, zoad dobrze siebie 
samcgo. Cn, jid. .463. M^diioid uczy, csego szukad i 
czego s'lQ cKroniif. J. Kchan, Dz<. 193. M^dro^d ieft do- 
ikonate i zupefne dobro dusiy. Pilch, Sen. iiji, 3, 33. 
Wieika m^drosd, Ec. BeAHKoaiyApie Cr, /iA«yaAo^^offvv>r. 
Na ni4dro^ci zazywanie trzeba osobney mj|dro^ci i niiary. 
Lub, Roz. 33. Gdziei left czfowiek m^dry , ktdryby w 
-wszyi^kim szcdt za m^dro^ci^? Zab. 16, 3o5. Jle kto 
ma oierplivvo^ci , tyle m^droici. Cn, Ad. 466. M^droid 
przychodzi 1 roscie z laty, acz nie kaidy ieft iiu|dry bro- 
daty. Cn, Ad, 463. cf. Rozumu a laty przybywa, cf. co 
dzien cztowiek m^drszy). - Dente* sapient iae Sfby m^- 
dro^ci, bie fS^ei^f^it^iiint , 84 to dwa z trzoDOwych 
oflatnie , ktore sif dopiero puazczai^ w trzydaieAym roku. 
Kirch. OJI. \ol. Weych. An, ^^. MA^DROSTKA, M^- 
DROSTKA, - I, i. , dem. n. p. tyrocinium animiy ma- 
ty roaumek, pierwsza ms|droIlka« Mqcx, btt SGBet^fit 
fltlfittg. Jz-o/i. S\v4 m^droftk^ achoway. Zebr, Ow. 128. 
Ted naa m^droftki wazf dy o to przyprawui^ , ii w spra- 
wach Rzeczypospolit^y afuaznie si^ obaczad nie moiemy ; 
bo bog obieca! poha6biad te m^droUki a wymysfy ludz- 
kie. Hey. Z^, 198. ^WgelepeitV mt^eiepeti. MA^DKO- 
.SZICA, - i, i., Me gSJelfe. 3fron, No ty g^bala, ga- 
day ! m^droazk'o s Warazawy, Teatr 43 c, 43. ob. m^- 
drocha. MA^DROWAC ob, M^drowad, m^drkowad. (MA- 
DROWAC, cz.ndk., n. p. Jeden lubi nad wierszami 
ni6ag suszyd, dragi w inftrumentach madrowad. Teatr 36 c, 
3i. z Niem. mabbiTtl / palcami prsebierad uieumiei^tiiif*, 
tiiezgrabnie). »MA^DROWNIA . - i , i, , •Naucznia 7>. 
akademh, g!6vviia sxkota, uniuersitas ^ elite l^0(fe @4u(e, 
tKcabcmie; Jure, muderis; Cm, modriahe ; Yd, mc- 
drinna. 
MA^DRY, MAjDR, - a, - e, M^drzeyszy, Mfdrszy Co/n- 

par.iopposit, g\\x^\, uh. maubd i sio. in«ul)r^; Sr, 1. 

JHUbrc, mubrp; Sr,^, mublij Vd,moi\er, pametn, umen, 
restimen (cf. pamif tny , rozumny, umny); Cm. m6dr i 
Cro, mudei*} Dl. mudar; ^«. mudar^ spameten , razuman ; 
iS/a. mudar; Rg. muudar; Ross, My^puu, MyAp&, 
yMHbi«, yMCHlD, npuBomyApuH; (/?j. MyApeHHWHdo- 
vcipny, sztuczny, zr^czny ^ trudny ; dziwaczuy, fantasy- 
czny) ; Ec. xyAorb i cf. Jndojl. mandri uir consilii , man- 

daryn). gef*ettt, meifc, flag, einfic^^MDoff. R^dry, cf, 

roRropny, dowcipuy, azpak, koa, raa kielble we. Ibie, 
wronami karmiony, azczwany, i t. d,). Ten m^dry, 
ktory naymniey gtuplm ieft. Mon. 65, 394. M^^drym to 
cstowiekiem zowi^, kto kafdj| rzecz z ftateczn^m rozwa- 
ienriem zaczyha. Rey Zw. 80 b. M^dry ten mi left, ktd- 
ry peien rado^ci , mily , apokoyny, niewzruazony , pra- 
wie w iedney chodzi parze z bogi. Pilch. Sen. liJl. a, 4i. 
Je^li^ m^dr, nie b.'^di '^bezpieczny. J>ar, Lot, 2^. B^dicie 
mj^dremi, iako w^iowie. ff^, Matth. 10, 16. Wielce 
m^dry, arcymi^dry; /2o^x. BeAeynHUU , Ecc. BeAHKOaiy'- 
ApUK. Wielce m%drym bydi Ec, BeAHKOMyApcaiByiO, 
Crr f*$Yot\o^^oyfOfAai magna smpio* Wielce m%drjnuczy- s MA^DRYNI - •MAGAZYN. 

nid Ef, ynpeMy Afnuna. M^drym uczynid -, Eg^ pom4- 

driti , rouudrim tkoga i Rose, et Ecc, yuyApsunh , yMy- 
. Apimfc, MyApcO) yAo6poMy'APccDBainu; m^drym ai^ 
ftawad ynyApuiubcx , MyAp'&io , MyApK>cH , ob, m^drze^^ . 
(Ec. utAowy ApwH ciaiom^dry, s wftrzemi^iliwy). Po 
szkodzie , Polak m%dry. JCchow, Roz. 110, Przynaymniey ^ 
ten z^lk klfflca zollawia w narodzie, Ji I'ak niesie przy- 
alowie^ mi^drzeyszy po szkodzie. JCras, Liji» I'jk, Nie 
kto aiia umie , ale kto co potrzebna , dosd m^dry Fred, 
Ad. 4* Mi^drego nie wiele trzeba uczyd, m^drenru nie 
wiele trzeba mdwld ; m^dren^u do^d (kin^d , oilatka ai^ 
domyili. Cn, Ad, 46 1. Mi^drym ai^ ten darmo zowie, co 
nie umie radzid sobie. ib, ^62, M^i w mowi^ m^dry. 3 
Leop, 1 Reg. i6| 18, obaazny. 1 Ltop,). 'Ludziem^^drsy. 
ilrzeg%«i^ zawaze wielomowno^ci, a im 84 iicze66i i mf- 
drai, tym mniey mawiai^; ^4 iako beczkipetne wina, kto- 
remi chociay obracasz , nie w sobie nie koiar^. Gil, Pojk, 
99 b- M^dry nie mdwi, ai giupi przeRanie, Ch. ilcf. 466. 
cf. lutniAa grad nie zacznie, ai gayda umilknie). M^drj 
nH obie firony si( ogl^da. ib^ M^dry rozumu stucha iak 
musu, ratio sapient i pro necef sit ate ejl, ib. 467. M4- • 
dry za -wroika Ooi , m^dry bez wrdika zgadnie. ib. Al^- 
drym gwiazdy nie rz^dz^; m^dry szcz^sriu nie podle^a ; 
m^dremu zawsze na wszyftko dobry aspekt. ib, 463. Slu« 
chaise m:(dry m^drszym b^dzie. Bud. Prov. 1, 6. Slo. 
ni(6t ctOtVef bof't nepretnilbrUde czluwiek nigdy nie dosyd 

m^drym. Slo. fflnof)0 mubn ncbobre mubruge subito qui 

sapit, non tutesapit, Codziefi cztowiekmfdiszy, Cn, Ad» 
91. cf. roziunuz Uty przybywa ; cf. niedziaieyszy, niewczo*- 
rayszy). Dlalego djabdt m^dry, ie ftary. Rys. Ad. 12. M^drase 
iayca, niikokoszy* Cn.Ad,^^2. Zadeu sif nardd ksif g^ 'vir 
moc nie przysposobit ; M%dry przedysputo^ a? , ale glupi po~ 
bif . A'ras. Sat. ^. J gtupi m^dry , gdy wielum rozdaie , J 
m^dry gtupi , gdy w mieszku nie Ilaie. Brat A. B 2 b. 3 m^^ 
dry giupi, gdy nf dza ztupi. ib. B 2 6. Nikt uie ana m^- 
drcgo, ieno m^dry, Birk, Zamoy, a5. Swiat go dsniym 
m^drym liczyt. Hor, sat. 310. m^drccm dsniym). MA^— - 
DRYNI, - i, i., m^droszka, bfe SQBtife, blC ^Ulge- O 
nowa filozof .0 ! O^wiata m^dryui. Lqczw. Zw. 6., JRos^m 
yiviKHtfa. M\DRZE adu., Boh. maubu i Slo. ttiUtie i 
Sia- mudrd , pametno ; Ross, et Ecc. my Apo , my Ap'B, 
yMH6, 6Aaroy mHO ; compor. m^draey ; fdig, Huglid?^ 
IVetfe^ 0ef(^eilt. Gtupi cztowiek m)|drze nie mowi. SeAl» 
61. M^drze panui^cy Ec. uyApoicdpMHhiH. MA^DRZEC, 
.- ar, - eie oA. Mfdrzed. MA^DRZENIEC, - fica , w. , 
kwiatek, consolida regalis , 9iitterfporn» 7>. i cf. OAroika 
Delphinium. Jundx. 2Sb, 
MA^^DRZYK 06. Maldrzyk. 

*MADZAR, - a.m., Wfgrzyn, ber Uttget. cf. Magier, Ma- 
gierka y Magieriki; Sla, Macxar/ki). Wszfdzie na rokosz 
po W{gier(kiey ziemi, Madzar si^ bierze do ;:broi . do ko- 
ni. Kchaw, Wied, 8. Kaie wfkok do piwnicy przynic^d 
Madsaru Lub Rrzezi^ikiego nektaru. /£or^ 3, 319. t« i 
■vvina Wfgierikiego. 
MADZISTY, - a, - e, - o adi^,, pefen mady , wd fiebttl. 

Grunt madzifty czyli gliniaHy. Mag. M/k. 
*MAGA , n^ p^ Jeden Wieded^ Praga Maga , Krakdw miafto. 

Rys. Ad. 19. ? 
«MAGAZ, *MAGAZEN, MAGAZYN, - u, m. , Iklad na 
•cbowuue zboia i rdinyck rzeczy, Bh. gboinuei Cr^.ga- 

mazyn^ MAGAZYNOWY - MAGDEBURG. 

feiaiyn , almasen, saioshnishe , saloshniza, hranishe, blt- 
gahranishe ; Vd» magaxina , hraniahe ; Rs* xpaHSiAHige » 
aoAaraAuige , aM6apb » KA.a40BaH , sauacuaM , npanac- 
BOH 4 >iMb {cLHisp. almazea^ //&r. |xn», Pffr#. magaen), 
htA iXaga^in* Magazyn na schowauie sprs^tow. Teatr 
7, %3. ' rol roskazal magazyn czjli ikUdy we}oy wmia- 
fteczkach popzyaid. JPam, 86, i, 607. Dawniey magaze- 
mow prochowycH nie budowano takich, iak dzis budui^*. 
Jak. jirt, 5, 93. KUmca ied magazynem wiatri:^, Za^. 
7, 3a. - Magazyn w karecie, v kocsu, 1 waselkim poie^« 
dzjtf. - j. Magazyn, worek, w ktdrym kaidy mulars 
awoie chowa naczynia do roboty. Mag* Mjk, , bct SBctls 
%tU^h€UU\ ^er 9)?aitKr. - J. Magazyn Warazawfti, s ty- 
tit{ iurnalu , n. p. Pamif tnik i magazyn Warazawfki, do* 
ktadne wzglf dem handlu i porz%dk6w wewn^trtnych kra- 
iu zawierai^ w sobie wiadomoici. Krca, Liji, 5 a. 'MA- 
GA2NY 3>., MAGAZYNOWY, - a, - e, od magazy* 
na, Ross. a»i6HpHUH, 0)?adasins« Magainy, - ego» 
tub ft* mate, , przeloiony czyli dozorca magaz3mowy, On. 
hranik; Rs. aaaraaiiH^iiKl) , au6apqjHKl)i ^c. xumo- 

xpauiias«AA, bet 0]?ada3inattffe[^er, tet aSagcnmeiilrr bei^ 

bet ^tmee* MAGAZYN0W£, - ego, suhjl. n., plau 
mag^ynowa, ^pet^etgelb, i{'. am6ap%iiHa. 

MAGDa, - y, i., BA. ^dnta, 9!)^ara, ^^arena, 9Rateiis 

(i, xgrubiale ^ s Magdalena , n. ^.' Wi^ksze moie zbru- 
daie nad siedm czartow piekielnych, wyrzuconych z Magdy. 
Kulig. 3a. Magda, imi^ sfui^cey. Teatr 3o c, 6. - 
$• 2Vp/z wywodzi Magda z Niem. ^^agb/ s Atuii^ca dzlewka. 
MAGDALEN A, - y, i., MAGDALEN KA, -i, i., 
demin.^ (od^ Magdeczka etc.), ^dgbaUnil* S. Marya 
Sbgdalena, aioftra Marty i Lazarza. Kras, Z&» a, laa. 
Magdaleuko, hey Magdaleoko ! Teatr ig, aa, 
HAGDALON, - u, m., n, p^ Lutrowana aiarka wylewa 
cif w formy waleczkowate, Magdalony zwane. A'luk Kop, 

1, i^j , ^XadbaUon. 

MAGDEBURG, «MAYD£BURG, - a, m., wiclkle i mo- 
cne miaRo w uiiszey Saxonii, naleiy do krola Pruik!ego« 
Dyk. G. a, 109, bU &abt ^tl^b^hnt^; Sr. 1. et 2.^(ts 
bfblltf ; R^' 2>eiDci^ tab* Zwano ie niegdy^ Parthenopoliz^ 
od Wenery Partenii , kior^ tam za pogaiiftwa chwalono , 
po Poliku iakoby miafto dziewicze. Gwag. 456. *May- 
deburg zt^d tak rzeczony leR, ii byl zameczek, w kto- 
rym panny i inne biaiegtowy mieazkaTy, rozkazuij^c i 
xamkowiy i wszyftkiemn powiatowi przyle^Temu. Szrzerh^ 
54ix.aao.-$. MAGDEBURG, MAYDEBURG, MAGDE- 
BURY, aUGDEBURYA, MAGDEBURGU, s prawo 
Magdebarikie mitfyfkie, hai ^ag^eburgi't Stabttfcbt. 
Magdebury , prawo Magdeburfkie , ktorym sif si^dz^ mia- 
Ra. Zabi. Zbh, 49 not,), oh, Srzpdzi^fkie czyli Srzedzkfe 
pniro). Prawo Magdebiirlkie ikiada ai^ z prawa muni- 
cypalnego Rzymikiego , i ze azczegdliiych przywileidw, 
ktore Ceaarze zachodni miaAu rzcosouemu nadali. Ufl» 
JC^nft. J, a34. Prawo Maydeburikie Otto Wit Ik tam- 
tym mieazczanom dat, a u naa Kazlmierz W- w iiiInDach 
i we wziach chowa^ poftanowif. iS<i.r. Porz, 4« Miafta 
daiel4 sif Niemagdeburfkie od Magdeburlkich. Vol. Leg. 
S, 635 , t. i. ra^dz^cych ai^ pr. Magd ). Miaila ICroIew- 
iue n%dz4 ai^ prawem albo Migdcburfkim, albo CheTmiii- 
Itim. Skrzet. P, P, a, 97. Czemui ta mai^h.o&d, ktors^ 
m prawo Cbelmi&ikie dawa^ prawem Maydeburikiia by-* 
T9m. //. MAGOEBURCZ. - MAGiERKA^ ^ 

wa mi odjfta? Modrt, Baz, 4oa. Rota dia magtfliratdw 
i Magdeburyi. Foi, Leg, 7, i3o, t. i. a^dzidw mieylkich 
pr* M* - Maydeburg Szadowowi. VoL Leg, 4, 82a, t, i. 
miafia temu nadaiemy Pr. Magd. - §, Burl, Magdebura , 
imif wdyta. Teatr 3o c, a, 9)amr dat^ lUitLtn Stabts 
tt(<^tet«. 'MA YDEBURCZANIN , MAGDEBURCZAMIN, 
- a , m.^ z Magdeburga m^ iczyzna , b. p. Maydeburcza- 
nie noaz% na chor^gwiach pann^ ftoi%c4 m>cdzy dwiema 
wieiami. Szczerb, Sax, aao, ib, 34a, 

MAGDECZKA, MAGDUSIA, - i, i. , blande, dem. nom. 
Magdaieuka, Magdalena, ttni^tn, ^agbalftt(^ett. Miafa 
dvirie stuiebaice, Magdeczk^ i Kachnf. Zab. i3, 378 
Trfb. Magdeczko, czy kawa iui gotowa? Teatr ig, 
63. Jak aif maaz Magduaiu? Teatr 19, t6« Moie mnic 
iui moia Magduaia nie kocba. ib, 7 6, 34. 

MAGIA, - ii, i. , bie ^a^itf (cunazt^ctarodzieyiki , czy« 
ni4cy rzeczy nad aity ludzkie i moiaosd przyrodzoB;|. 
JCrae, Zb, a, 88, Rg, vilenisctro, vilioflvo). Magia ieft 
dwoiaka, iedna czarnokai^zka aromotna, druga przyro- 
dzoney m^droici doikonata nauka. Biat, Poji, i56. ^Z 
luczattych gzema5w wiaz^ lampy promieniftei W nich 
knoty przez subteln^ magi4 iwiecifte. Prxyb. Mitr, 3o. 
MAGOWIE, aXagUt, tak ei^ nazywali kaptani i filozo- 
fowie dawndy Perayi , ktdrzy oprdcz obrz%dk6w religii, 
gviiazdarftwem aif bawili. JCras.Zb, a, 88. Biegt mj^dzy 
Persyany, a widzs^c niektdre Magi, abo bartniki zabobo- 
nom ahi^ce, karad ich poczJit. Sk, Zyw, 1, 5i. MA- 
GIUZNY Rg, Tiiovit. 

MAGIEL, - glu, m., et - gli, i., Bh, mattb(; Vd, Ii- 
kaunik, likalu, roloyishe, poyalaviahe , povalilu; Rost, 
KamoiLl) i narzf dzie do gtadzen^a ptdtna lub chuft pra- 

nych,. walkowuica, bfe Wiiugel, Wanbfl, S^ffe, Me 

SEDif^f iU gUtten. Jaworowe drzewo do maglow pfo- 
ciennycb bardzo zdatne. Lad. H. N, 54. Magle do chuft, 
warsztat bywa d^bnwy, watki dgbowe, brzozowe, gdzie 
^s pfotna bjel^ , iawOrowe. Kluk RosL %, 161 et ai. 
M£:giel w fabrvkacb ptociennych iktada ai^ s aiedmiu ru- 
chomyrh walkow, pionowo niid aobj( ufoionycb, w dwdch 
belkach oaadzoaych , nie wif ce'y od aiebie odlegfych , iak 
tylko, aby pfdtno mifdzy niemi przeaun^d ^i% mogYo. 
Przfdx, 96 , cf. Kalendra. - j. b) transL Daremne byfy 
iey biyze, i^y magle. Pot. Syt, 78, t* i. maglowanie, 
gladzenie twarzy. 

Pochodz, maglcwnia, ntaglowad^ maglowany ^ poma- 
gjowa^^ wymaglowa^, 
♦MAGIER, - gra, i»,, •Madzar, Wfgrzyn. JRg. Magj^r, 
Ugrin, ein Unger« Oih-ogami brzj^kai^c, Talu bociano- 
wie , Wznidsiazy ramiona , chodz^ udatni Magrowie. 
Zbylit. ji 2 b, T^ten Magrow kowanych za pancm. 
Jdia/k. Ryt. a, 126. MAGlERKA, - ly i,, czapkaW?- 
gierlka, fine Ungtifc^e 3)?ii(f« Wetna na czapki magier- 
ki. Vol, Leg, 4, 36o. Koii Turek, chtop Mazurek, 
czapka Magierka, azabla Wfglerka. Rys, Ad, a5 , Idon. 
76, aSi. Wraca sif flia z ieglugi Gdaiifki^y w magierce 
zueliwaf^y. Klon, PI. H :k b, T06 mi to dworzanie , za 
nagierk^ pidrko. Bies, D. a. Dziz pan ociec, gdy wi" 
dzi , ii ma bdtek ^wieiy, Sobie, takie pachoiku , ma- 
gierk^ przypierzy* Papr, Pr. En, Kuczma, czapka lub 
magi^rka. Comp. Afed, yo6. Nie usfyszyaz, ktoby teraz 
kopii^l piericiei tylko gfadko wzi^t, ni arkuaz papieru 10 . MAGIBROW • MAGLOWAC. 

s siemie abo magit^rkf. Star, Ref, 172. Magiorek kopa. 

Jnjtr* eel. Lie. Co swinia w magierce, toi ty, iereli 

jnoi^y nie stuchaas przeftrogi. Pot. Jew, 174. MAGIE- 

KOW, - a, m, , miaflo w fietzkim, zatoione od zgasTej 

familii Magierow. Dytc, Geo. a, 110, ffnf Statt. MA- 

GI£RSKI, - a, - ie, Hg, Magiaroli Rag, magjar&i J 

Sla, Macxariki) ; s Wf gieriki, Ungrif(6» Arcybiikap w Ma- 

gierlklm ubierze dwieicie kopiynikdw^ przeciw kr61o\?i 

wywiodt. Gwag. i44. Pan brat pra^ie z Magierfka sza- 

ty sobie sprawK , Ale ^la nich nieborak aiodfaka zaftawi)** 

Bies, D, 1* Dworzanie i toinicy pokoiowi, ci po 'Wto-> 

flcu, ci po Usarfku, z Magierfka , od ^rebra \ ztota ftroy- 

ni, nie mnieysz^ ozdobj^ pocztom pierwszym byli. Gwag, 

i46. MAGIERSZCZYZNA, - y, i., W^gierszczyana, 

Ungtifc^e ^Iei^1]ng, £ra(^t xu Ci po Wfoiku, ci po 

Usarflca, ci zai z Magierazczyzny okazatdy ftrole awe 
wy wodzJIi, i sztiiki rycerikie wydworne pokazywali. Gwag* 
i45. Polacy rozmaitych nacyy habit no3z%, Wtofki , 
Hiszpafilki, Francuzki, Nxemiccki, Czeiki i Uaarfki. A 
ktdrym Magierszczyzna przyzwoita left, w Adziamikim , 
Wfgierikim, Turecklm, Wofofkim^ i Tatarikim ftrolu 
aif kochai^. Gwag, 212. 
MAGISTER, - ftra, m. , Tytul cz^flokrod w ftarych au- 
' torach uiywany, znaczy doktora filozofii. Kras. Zb, 3, 
88, ber ^agijter- - J. 2) magifter, s mayfter, przeTo- 
iony, bet ...Wetfter, ^iorgefejte. Pocztmagiftcr ^Ojls 
IRfif^ft pocztmayfter. Vol. Leg, 5, 399. Kwartermagi- 
fter. Vol Leg, 5, 174, hct €luattittmel\\ct kwatermiftrz. 
- Magifter artylleryi. 16. , ®enera(felb^eugmetflet general 
artyleryi. - General prowiaht magider. i5. 4, 887. Ma- 
gifter kapeli muzyczney, bet ^apeUmeiftet , kapelmayfter. 
MAGISTHALNY, -a, - e, pryncypalny, gfowny, /i. p. 
Magiftralne iciany budynku. Zabor, 69, ^aupts. MA- 
GISTRAT, - u, m. , urzfdnicy niiaftem rz^dz^cy, bur- 
mi ft rze , radni etc. J(ras.Z6^:i,^o ^ bet ^itgtflrati Sr.i, 

ntef\;$(tn{Fa (nifofnofcl/ romabnofcie (nfofnofc). MAGI- 

STRATOWY,-a, -^, 91»agl(trflWs. Przychodzi radz- 
cn w aukniach magiftratowych. Teat. i3^ io4. MAGJ- 
STHATITRA ob, Pizeroiefiftwo. 

MAGIvSZ ob. Mali. 

MAGLOWNIA, - i, i. , wieiki magiel. Tr. , tint gfoff 

' 5!)?angel ober JRotte. - $. fiA. manblowna, i?j. KambKl), 
bU JKoaftube, DMflngeljlube. MaGLOWNICA. - y, i., 

MAGLOWNIK^ t a, m. , defka od magfowania rfki^, 

ble j^anbroffe , H^ ^?angeibret. - J. piachta do obwiia- 

nia chuft inagliu:3|cych 51$, bad (Ko(rtu4/ ^angeItU0* 
MAGLOWAC, - al, - uie, cz. ndk. ^ umaglowad, wy- 
• maglowad</it. , Bh, ntrtnbfOWati i Vd. likati, povalkuvati , 
Talati« rolati; /{^ . KacnamB , RaoiBiBaoiB) ptotno czyli 
chufty maglein gtadzi(5, SQJf^e mangeltt/ X^UtXl, Kuf bef 
^angfl gidtteil. Wybielpne pfotao magluie ai^, aby 
garby i zmarszczki wygtadzid, t aby ptdtuo cieftszym oka- 
zafo sie. Przfdz, g4. ( cf. kalendrowad).^ Chufty cz^fto 
prac frzeba i maglowad, przeto o dziury nietrudno. Pot» 
Arg. 453. ( cf. prasowad koszula). Przykryd to kirem 
biafym, gUdkim , umaglowanym. Haur Sk. 3Gi. Ufta 
i^y gniewem bledniei^ , iak maglowana cKufta. Chroic* 
Ow. io5. Pfotna maglowane. Przfdx. 96. -Jfg' tr. Wfo- 
sy swoiemi , ktdre przedtym maglowata, Marya nogi Pafe- 
Ikie ucierala. Hrb^^ Nau^ C. ^ 5 , trefiTa , k^d^rcraBwila, MAGLOWANIE - MAHOMETAN. 

fl^nlegeln , pH(rtl. MAGLOWANIE , - ia, ^ubft. perk, , 
bad Wangrln. Przfdz. 94, Rs. KamaMVe. MAGLOWNY, 
- a , - 'e , maglowany , do maglowania, geuiangelt/ ^Atts 
^t\tf 9AangeU. Ptdtno maglowne, ptdtno niemaglo- 
wne. Haur Ek. 5j, MAGLOWY, - a, - e, od raaglu, 
?Watlgets/ ^OTanbefs. Maglowa pfachta, di9Utn6^, Rr- 
saKaaxHUcl). 
MAGNAT, - a, »!., •Panoaza, e{n g)?«griat; Sr, 1. fOnU 
fofc^nlf) Rs. gn/ieub, phahhkL, BeA»MO?Ka, cbhob- 
HMKb. MAGNATYZM, - u, m., aryftokracya, pa6- 
flco^d, gdrnorz^dztwo , StiftOfratif* Nio dumny ma- 
gnatyzm zbawi rzeczpoapolit^, ale t^goi6 rz^du. Oaz. Nor^ 
2, 52 b. 
WAGNES , - u , MAGNET , - u, m. , Bh. et Slo. ntagttct I 
Hg. magnefki; Sr. i. magnetfPi famcti; Cm. magnet, 
kalamit ; Vd. magnet , na ae vlezhni kamen , kalamit ; 
Cro. kalamit, seiezovlek; J)l. grozdotegh ; Sla. grozdo- 
t^g ; Rg, gvozdot^gh ( cf. gwoidi ) ; Bs. kalamita ; Br. 
aiarHHinl), m Greckoiac,)^ bet SJJagnet; od Magne«yi 
miaftaabo od Magneta paftcrza, pi^rwazego wynalaacy. 
l,ad. H. N. I DO, kamiefi, ktory mineraliftowie licz% 
mi^sy kruazce ielazne; trociny ielasne i ielaso cayfte 
do siebie cij^gnie ; iedn^ ftroK? zawsze obraca ku pdlno- 
cy. KluhJCop. 2, 92, Os. Rud. ij et ai8. - j. b) J?ff. 
kaf da rzecz , poci^gai^ca do aiebie , etWdd / bdd illl ft<^ 
frfT^U* Slui^cy, ieicli w kuflu if zyka nie moczy, tedy na 
tomiaftbfdziemiat r^ce magnesem natarte. ASon. 78,770, 
Ignie mu do paled w, kradnie, M AGNE^OWY , MAGNE- 
TOWY, - a^ - e, od magncsu, 9])?agnet s i Cm. kalamile, kala- 
mitov, f^d.magneten, kalamitenj Rs. uaTHKmHhiVi. Jgta' 
magpesowa, (Irzatka magnesenTnatarta. SoVk. G. i . Naygto- 
■wni^ysz^ sztuk^ w kompasie magncsowym ieft magneaowa 
igie!ka, i^rzodkiem awoira zasadzona na walczyku, i^a 
ktorym ma rnch anpetnie wolny, Jak. Mat, i, 286. MA- 
GNETOWAC, - al, - uie, cx.ndk., magneser^^nacie- 

rad, mil: bm gMdgttet befheWrn, magnctifireti; Boss^ 

fgSLVHJumvitnh ^ HaMarHiimani&. Magnetowane ielaso, 
f magnetem natarte. ^Cn. Th. MAGNETYCZNY, - a, 
^e, odmagnosu, IttilgneHfdl^. Gdy f clazo hartowne , tru- 
dniey poruazytf w nim matery^i raagnetycznij. Scheldt, \o6. 

JttAGNIFICENCYA , - yi, i., MAGNIFIKA , - i, i. , lullr, 
parada, wspanialo^d, bU ^ra*t, bct ®Un|. Roamy- 
llaymy, iakie ieft kroleftwo Pana Chryftuaowe, co fa 
magnificencya ! SekL 99. 

JIAGNUSZEW, - a, ^., w Sandomirikim, daTrne gniazdo 
familii Magnnazewikich •, naleiy teraz do ordynacyi Za- 

• moyikich. Dyk. <?. 2, 110, elite @tabt Im ®<mbcm: 

Jtf AGORA, - y, i., Cz^^d gor Karpackich pod Nowym 
Targiem aowie si? Magora , pod Druibakami Krf pak, pod 
Gorlicami fieszkid. Idd. H. N. 44 , eln X^ell Ui Satpa^ 

t^irtben (SeMtge^. 

MAHAGONIOWE drzewo, z Ameryki, kolorn ieft ciemno- 
czerwpncgo. Kluk Dyk. 3, io4, pospoliciemahoniiowe, » 
mahonii, OTaJJOgCtti s ^oU ; Rose. KpicHoe A^ptso. 

MAHOMET, - a, m. , prawodawca Muzulmandw , hewat 
wymy^londy od aiebie wiary. Krat. Zh. a, 91, ^A^Otltet. 
MAHOMETAN, MAHOMETANIN, •MAHOMETCZYK, 
- a, m. , Vd, mabometanar*, Cro. mahometaneci ; R6ss. 
MaroMem^HHHl) ; trzymai^cy ai? wiary MahomctaAlki^y , 
»et 9Ral)0met<mef r^f- biaurman). Oyca Mahome«in« IIAUOMETAKKA < MAI\T£K. 

ttuf, matkf chrzesciank^. 5i. Z>«. 80 3. Bflahometaiiie 

w rdznych csf^ciach swiata, Turcy, Tatarzy, Arabowie, 

Marochity, Persowie, Fecanie, i wazyscy Saraceni. 

Star. Rye. 6. Turcy i Mahometcsycy. Biai. Pofl. i3i , 

Zygr. Gon, 445. MAHOMETANKA, - i , i. , bie g»as 

^lllfttfnettQn* Ktoby nieobrsesany miat sprawf z ma- 

kometauk^y ma bydz do imierci na gale.-^ dany. Star, 

Dw. 6i. MAHOMETAI^SKJ , 'MAHOMETSKI , - a, 

- ie, ma^ometantfc^ ; Vd. mahometaniki ; JS^. MarOMe- 

maHCKiu; Ec. HexMemOBl). Religiia Mahometafiika. 

Kras^ Zb, a, 93. MaUometikie sabobony. Sk. Dz* 802 , 

BQier. aa3. MAHOMETAl^STWO , - a, n. , n. p. 

VTdarty si^ do oyczyzny kacerilwa , iwif tokupflwa , ma* 

hometanf^wa. Birh. Ex, C. 4, Slo* tWCH^CtOP, 

MAIACZiC, - yt, - y, intreuu, ndk, ^ krs^iy^* okr^ia^, 

mlyukowa^, koiowa^. im Arelfe f^nxm g^eii/ einenUm? 
fm^/ ttmr^iDfif mac^en, Umwegr ne^mett^ f^^. MaH- 

^■cnk , npOMaHHauiL bied^ klepad, MftHmb mordowad, 
MaHmbcii schn^d od cierpienia; Crn, majati moutre). 
Roine zwierzc, co ie kryi% bory Zwykfy koto bydl^cciy 
maiaciyd obory. Min, Ryt. 4, 83. « $« maiaczyd , mamid, 
wykr^ca^ ai? roin^m wyWiianiem. A. Cjttr^ Msc , j^tetcs 

rt^fii mo^ett, btet^tn, @<^wittbdepett tttitc^eti, f((fmtnbelff» 

Wprawdzied tu nic nie mog^ maiaczyd , atolid dam prze- 
firog^y a ntoie iaka ci^ mosolid praw Diewiadomo^d* 
ZaS, 10, 336 Jiyck. - §. transL od rzcczy. gadad, Uhs 

(tss reb^iti irre reDett/ i^anrad^eit. Ponure i przy- 

cichaze my^li ob{4kauie, nazywa sif maiacseuiera. Perz. 
£«4r. X93. Pacyeat w naywifkazym maiacaeniu {para^ 
phrmnitU) noc prsepfdzif. Perz.Cyr,5, aia. Chory, czy 
maiacsy, G*y od rsaczy gada» czy przez aen marzy. Perz, 
Xdb. 78. MAIAK, - u, m., Maiak, left to wtaiciwi© 
snak, po ktorym Kozacy, a miauowi.ie Dousry, swykli 
pod csas woyny swoich poznawad j n. p. Kozuk na pod- 
atucha ftoi^cy , poilrzega podjdzd ka sobre id^cy ;' rusza 
s aiey&ca , i od wachoda do zachodu w kif gi roznc^ ko- 
niem tocsy j icieli wypadnie ktorjF s pomi^dzy zoczoiiey 
knpy, i od sachuduna wachododpowiada maiakom, wte> 
dy posnaie, ie to awoi. A, Czrt^ Msc, bU @(J|t»t?nfun5 

fcn as VUthe, wotan bie ^ofafrtt im ^riege bie S^rtgeir 

etfeaaen. - $. maiak, Kozak, letki kawalerzyfta , ilti 
itofftf / ei« Uic^ter Savalinift. Maiaki zoftawit Szwedom, 
a aam kinie ku Gdafiikowi. Ztszcz^ Claff, 5a. -, Maia- 
tiem^ : kr^z^Cy nieproO:% drog^, mfydcem , miynkicm, 

«ttf ^eUnm^en, auf ^bwegeit^ ®etten»edeti« Alorze 

tarn i aam objeidia maiakiem. Chro^d. Ov,\ 2o4. Orda 

Ikupiona maiakiem , niapoilrzeionym chciata tyl brad 
. sslakiem. Kchow, fFied. a3. Z wzelkim impetem ude- 

rzai4 na sif , Ci w czofo godz^, cl kr^:^^ maiakiem, Chc^c 
. nieprxyiacidi obbiedz. Chrome. Fart, 478. 
MAL\T£K, - tku, m.^ MAIA^TECZEK, - czka, m.^ 

d€m,^ (Etym, mied, maij^); mienie, maiftno^d. fortuna, 

fortunka , bo^ fBecntbgen , ba^ $abe nnb ® ut ; Bh, gmcV 

Bl; Cm, im^oje (ob, *imienie); Vd, jimeine, imotik,- 
inetje, imairioft, imanftTu, Magu; Cro*. hnetek y blago^ 
tmetek, aztoka; Bs, ftokk^^ blago, imanje; Sr, 1. IMCf 
Sio. ftaleti Rs, Bi«yQ«cinBO, an^Hie^ aoRAiNCa^ cinft- 
oiOKlXy Gy mopl) 9 saTKHjTiOK'b ) BcTKmomvi, Frze- 
ciwne aobie rzecty $^ maiJ^tek i dfug. £ffi, 3, 4o. Gdy 
•akiego mai^eczka dochrapad . mi aig d(\ftaIo . • Teatr 29 r^ 
4a. &o«U icb maiftno^d w dobyjLkach i 17 mai^tkach^. MAIC - MAIBSTAT. II 51. Zyw, 2o3. Mai^tek wn^trany iakiego kraiir, . s;^ to 
roczne iego zlemi produkta, warto^d pracy i prsemysfa 
W8zy(ikicK iego mieszkaiicdw* Pom, 83, 484* MAI\- 
TNOSTKA ob. Maiftnoftka. 
MklC, - it, - i, Umaiady ex, ndk.y nmaid dh*^ maiem 
csyli kwieciem zacieniad, (auben, UUvAttk, tHllhubeit. 
Wszydkie okna, wazyftkie odrzwia mait. Pot, Arg, 309. 
Na drugiey t^y przegrodfy flroaie Kwieciile maiio ai^ Mo- 

*nie. Przyb, Ab. 137, t. i. pArzyto ai^ w kwjaty). Uma- 
iano miafto , t. i. wawrzyaem lub inoego drzewa gat^zia- 
mi , kwieciem etc. osdabiano wjota bramy. Nar, Tav. a, 
423. Czaa umaid wiencem w kolo Z wieaieniiego kwie- 

. cia cBoto. Hor. 1, a8 Min, Czas ilubnemi wieiicy Uma* 
iad gfadkie czoto oblabieficy.. Narm Dz, 3, 4. Gracye 

. agodne s Muzami, Umaycie daii^ ikro6 zacaego Jaiia. 
Kniaz. P, i, 194. Fi^kn^y aUwy zielouosci^ Umaily 
Tryon dzieta Wtadysfawowe. Pscdmod, 17. 
MAIERAN, - u, m., MAIERANEK, - nku, m,, £//. tttil'- 

gorana, magoranfa/ marpanU* Sr,\. maperoni Sr.ii. 

( fSaietaUt Om, majardn, ma)er6nT Vd, marjon, majoron \ 
Cro, mapraiXy majuran ; J^g, majoroHua , DL sansegjb f 

. Rg, sansegh i Bs. aansegh , majorana ; Sla, maJQran ; Rs, 
jcaepilHb* Origanum Maiorana Zinn,, bet ^^ajCTaiTf 
aiele ogrodowe, iefl letnie i zimowe, zapach ma korzen- 
ny, uiywai^ go do kietbas i potraw kucbennycb. £Md, 
H, N, loi , Uluk Rosl, I, a 18. Maieranka dwa a;| gio- 
wni^ysze gatunki , maieran pospolity, vulgaris, i maie- 
ran drobnoliftny tenui folio, Dyk, Med' 3, 652. Maie- 
ran Kreteiifki abo Macedo6fki, abo Egiptiki , to nazwiiko 
dai^ dwom gatutikom , ieden ieil pravrdziwe Marum cayli 
prawdziwy maieran Krete£iki lub Macedo£ik] , Sanbifc^Ct 

• SKaiDraU/ drugi m€arum majlix maieran Kretefiiki ma-- 
%\yx, Dyk. Mtd. 3, 653, ^mbt^txaut, ^O^MxauU MA^ 
lERANOWY, - a, - e, od maieraDu, z maieranu, SDlds 

lorans; iSA. magoronf omv ; Sr. i, mapexme\!oi, OUihk 

maieranowy z aacHem zaxfczymy^ nieco piima przymie- 
azawszy^ ieiloaobliwym aekretem na cif ikie rodcenie. £<m/. 
H,N, 10 1, Sok maieranowy g{owf czy^ci. Sien, 24o. 

M^IERZ, - a, iii. , z Niem. ^epettp ^ folwarczek mie^^fki, 
na Spiszu. X, Kant, , cf. Futor. 

MAIESTAT, - u, m,, ^Uie^it, tytui monarch iczny. - 
Des son election d P empire allentand , Charles - i^uint 
prit Ie titre de Majejii, Jusqu* alors les monarquet 
d' Europe n'avoient pris que Ie litre d* A If esse ou de 
C r ace\ mais la vaniti des autres cours leur fit lien- 
tot imiter Vexemple de cells d'Bspagne, Le titre de 
M aj ejl 4 n'eft plus une marque de preeminence moni^- • 
chique ; lee plus petits monarques en joulssent etujour- 
dhui, Roberts, Charh 3, 90* Maieftat od wielko^ci ma 
ffwoie nazwiiko, mcdefiatis nomen a Magno,^ Lub, Rozw 
ao3. IT naa tytui VotreMajeJH^ gate ^bft{gtt*e ^WW^ 
fl4t/ wyraial sif : Waaza Krdlewika lHoiCf Bh, gfgi(^' 

fcalawfPa meiehiofl; Sr. a. majelldra; Sr, i. maieflofci; 

Cr/2. mabtikail, vdizbaftvu^ Vd, aogozbnoil, a^vetiueft, 
Telizhaftyo ; Sla. TelicsaniWo ; Rs. nexsi^cniao, cf.Nay* 
iasnieyazy s, v, iasny-r - $. maieftat , t godno^d nsonar- 
cbiczna czyli krolewika^ lub udziefna kraiowa* btC fltDV 

.ftarcbtfc^ tbet finigltc^p SBilrbe, 9Xaiejl4t. Czechowie 

maieiUt kroleftwa awego Wfadysfawowi oddawali. Kroui 
486. Krdla W(gier£kiego Karola aynowie ,. tak wielkie'« 
gf> krola potomkuBi b^d^c ^ wiele ozdoby mogli maieilar' 

a- . . %% MAIE8TATOWV - MAJ^lTNOSa 

towi Polikiemu prayczynid. Krom. 545, amplificare re- 
gni mcdefiatemj, W^ft^pek obraionego majeftatu. A. 

Zamoy. 182, ©erbtrdjcii tet beleibtgten ?i>raie|ldf. Ma- 

ieftat i<?ft wielmoino^d a dodoyno^d Rzeczypospolitdy i 
tych , ktdrsy ni^ TZ3^dz\ , pochodz^ca z mniemania zacno- 
ici « nalei^ca w 8%dziech i wfadsy roskazowania. Modrx. 
Box. Say. Maiellat, atowo znacz^ce nadzwyczayn:^ wiel- 
\.oU , lub wspaniaio^d , uiyte bylo dla okazania powagi 
ludu Rsymflciego, n. p Maieftas populi R. - Czaek. pr. 
fi44. - jft^, tr. Maicftat Bofki n. p. b^de bUgat za Was, 
t. i. Pana Bpga wazechmocnego^ Ld. - $^ a) transl. ma- 
lelUt, maiei^atyczny czyli wspaniafy , Fafifki pozdr, fi- 

gura maitftatyczna , ra«if|lattf*e ®i!lrl)e, giftot, «J)faie« 

(lar. Maicftat i figura w nim ^i^ widzied data. Jabi. Tel. 
1 53, - J. 3) Ateton, maieftat, s *ftoiec Kr61ewiki , lub 
rz^dcy udzielnego , tron, bft f inigll^f it^Ott , htt ^iU 
flent(tOn» Kr61 kazal maieftat budowad, Na ktdrymby 
m6gt preysi^g^ hotdownika przyymowad. ZbiL Dr. G. 3. 
JCrol w naielUcie wyniosfym na gorae vSiediiat, na ktdry 
wchodfono ftopniami. P. Kchan^ Jer^ 422. Uczyniono 
maieftat na zamku Wilefiikim , na ktdrym Zygmunt byl 
podrn'eaion , ft zwyktemi ceremohiami , ria Wielkie Ksi^- 
ftvto Litewflcie. Stnik. 544. (cf. krtesfo* cf. czapka ksi^- 
*fca). Popiel pitirwazy maieftat i mieszkanie fwoie, (rtf- 
j^iam tt domicUium tuum) ^ a Krakowa do Gniezna, a 
potym do Kru^wicy przeniosf. Krom. 45. Przemystaw 
vrielk^ piecz^d Krolowflcii da! sobie uryd, na ktorey % ie- 
dney ftrony wyrzezano orta , a na drugidy osob^ krdlew- 
flcj^, siedza^o^ ua roaieftacie, dzier^^^c w prawdy r^ce ber- 
fo, a w lewey iablko z krzyiykiem. Bitljk, ly*. (cf. 
mynra), zt^d mtton, s Na pocz^tku i6go wieku w W. 
X. L. troiaka piecz^d kanclerzoin Litewikim w zwyc«aiu 
byla: pierwssa wielka, ktori^ maiejiatem Lit huaniae zo- 

wi4 etc. Nies. i, a58, ba« gfo^lf «Utl)attifc6e etcgeC - 

5. b) *transL krzealo , •ftolec, katedra , CiJ, StU^I- 
Od Tuscyyfkich naroddw przei^H Rzymianie owe maiefta- 

• ty woione^ Fal. Fi. 10, stllas curuiet, od. wozowe krze- 
alo), fiiidowano w Krakowie Janowi Kapiftranowi Ber- 
uardynowi maieftat irzod rynkti, gdsie kazywat, naucza- 
i^c stowa boiogo. Biel/k, '353, t. i. amboii^, katrdr?. 
MAIESTATOWY, - a; - e, od Maieftatu, gj^alf^Ms. 
Krplowie aif gniewaiJi , gdy im ich wtasnego tytufu, ktd- 
ly left maieltatowy, nie daie. Sk, Kaz, 58. V/idzieli Je- 
zusa , bez maieftatowdy ivielmoino^ci, w ifobie lei^cego. 
Zyw.j€z.%^, •MAIESTATYCZW, *MAIESTATNY, 
- a, - e, *MAIESTATYCZNIE, *MAIESTATN1E adv., 

' Tr., paniki, wspaniaty, ntajeMW^ f^ettUdi; Sor. 1. 
mapeftofljne ; Krf. majeftnften ; Hs, aerycm'fcHiii'iH , bc- 
XHHecoiBdHHMH. MAI£STATyCZNOS(5 , - <ci , *., 
maicftatycztia wapaniato^d, majefldtirc^e^ SBef^lt ; Krf. ma- 
joftuft , relxzhaftvu, viaokoftvu , velkozhaftvu ; Rg. yeli^ 
cj^nftro ; Rs, seAi^HecinBie , BCAX^^ecinBO , BeAnVie. 

MAI^TNIC cz, ndk. , umax^tnid M, , mai^tnym ncaynid , 
bogacid, ubogacad, BegAtern, beteld^n, Zatoiyl Bo- 
leafaw i umaiftnit klasktor Krzyianowiecki. JTrom. 285. 
MAIJ?TNOS6, - dci, i., MAI^TNOSTKA, •MAIA^T- 
NOSTKA, - i, i., •/ ♦MAI^TNICZKA. - i, i., dem. , 
a) mienie, maii^tek, wtaanoid , Bh. ttWgetttpfl). bai^tXs 

mb^tn, hai ^ciie nub (Sut, ba^ (Sigent^um. Mai^tno^d 

twoia, ani wzwieaz, ani obaczysz, lako z ciebSc z!upio- 
na b^diie. Key Ap. 36. Dam waayftkf mai^tnoid miafta MAIF^TNY - 1HAIORAT. 

tego , i wazyftkie fkarby krdldw Judftich w r^ce nieprfcy- 
iaciot. I Leop, Jer, 20, 5 , ''waztornkf iftotf. 1 Leop^ )• - 
Nie tak dla zguby mai^tnoftek i uboftwa , fako dla utraty 
dzieci nieazczf^liwi. Wez, Zap. C 1. Ii^upili ich ledwie 
nie z ikdry , rozbiiaia^c ich s mai^tnoftek ich. Birk^- Kant, 
C ^ b. Mai^tnoftka i iakiekolwiek zbiory, csaczko dsie- 
cinne i polyikui^ce ai^ nie. Psalmod, 102. Kto chce po-. 
kfon oddadf % chwaly bogu , ma go chwalid w duchu i 
w prawdzie, ma go czcid z wlaancy naai^tnoftki awoidy. 
Birk. Kant. A i b, Peculiolum mai^tniczka , mala wla- 
snoid. Mqcz. Mai^tno^d ich byta obfita, tak if nie mo- 
gli mieszkad pespotu. 1 Leop, Gen, i3. Mai^tnoid, ma- 
S^tek , bogactwo, doftatek , 93entt6gf », [ReWt^um* Wazyft- 
k^ mai^tnold aw% Had^ Tatarowie w bydle, Boter 167. 
Maaz ieazcze z taflLi boidy maif tnofik^ , a ktdrdy aif mo-> 
ieaz wyiywid. Baz. HJi. i45. Mai^tnofci^ aw^ wi^i- 
nidw wykijpuii|. Bud. Cyc. 1 a5. - §. per exceU. , dobra 
nicnichome ziemikte, ©Atet, £attbgiteti Bio. magft ; 
H^. major, Vd. marolF, priftaya, dobrotina, dobrotin- 
ftvu , gradizh , aemliahtviae ; Cro. marofF. majer , majur ; 
(Aj. VtaemHOcmk une seignettrie) ; /?x. xy mopl), cf.fotor; 
£c. ciofiSKiHi'Mue poaseasyyka, cf.Ger: ^epet, 3)?fPftcp)» 
le^Hf eby tfazedt na maif tno^ci brat tw6y , a przeto ma- 
i^tnoftkf awil odbyl ... 5 Leop, Levit. 25, 25 , dzicr- 
fawk^ aw% odbyt. i Leop,). Mai^tno^ci cudady kupno 
doczesne, svyderek; mai^tnoici cudzdytrzymanie na po- 
praw^, emphyteusis. Cn. TA. Rosfa ich mai^tno^d W 
dobytkach i w mai^tkach. Sk, Zyw, ao3. Niewielka ma- 
xetnoftka. Mcdrz. Bax. 298. Na mai^tno^ci awoic poie- 
chat. Tr. MAl^TNY, - a, - e, - ie adv., dobrze aifif 
mai^cy, begitcrt, !0eW6«^J> 1 ( ^A. magetno wta^ciwy, 
tnagfttlif wtalciciel); Cm. blagovit^ Rs. HMOBH'mMM , 
rycmusi, AdHeJKeHl), aaTKHino^xMii aaM$4HMM; Be* 
vm%me\cHb, canOAOBOABHua. Ifto mai^tuy, u tego i 
z x'ozuanu kwita. Zab. i4, 68. 
MAlK, - u, m., zdrbn. rzeczwn. May ^u. p.)^ Cn. Th.^ 
s. MAIOWKA , - 1 , i. , rodzay chrz^szozow, pokiizni^cy 
aif naywj^cdy ▼ Main. Kluk Zw. 4, 4;, ber «Wapf4fet^ 
robaczek (krzydlafty maiowy. Cn. Th. - J. maik wrze- 
aienuy, maik iesienny, % babie late. TV. , bet WteWrfs 

terfommer, ber 9J«(bf«mmer. - $./r. fg. Maiku zj«iyd, 

kuracyi Maiowdy. Wol. , ^ai^tVX. W dzicfi $. Szcze- 
pana wazelkie konie aprawui^, krwi npn^cid, «?by 
■wych^doiyd, potym ich if cz mien i em , w piwie umoczo- 
nym poailid, a tak pidrwszy koAfki odprawiaz maik. Naur 
Bk. 178, pidrwaze koni przeczyazczenie , ktdrc w Main 
pierwsza trawa robi. X. Kam. ♦♦]« AlONOSY, - a, - e, may 
cayli li^cic iioazi^'cy, Iatlbt?agetlb. Ty s Jndyi Bachn maio- 
nosy. Bard.Tr.ibb, t.i.umaiony, maynagfowieno»zJ|cy. 
MAIOR, - a, m., bet SDJai^t, urzj^d woy(kowy autora- 
mentu cudzoiiemftiego , midyapc iego ieft po oberftley- 
tnancie, idzie za^ przed kapitanami. General maior tf 
ma w ifoyiku doftoynoid, ktdr^ maior wr^imencie. JTrai. 
Zft. 2, 95, Kaw. Nar, 127. MAIOROWA, - y, i., 
iona maiora, bie gttttt gRaiatlutt. MAIORSTWO, MA- 
tOROWStWO, - a, n., rgnga maiorowflta, bie gW«» 
jiOtflS^eQfe* t^da^bym, aby to maiorftwd komu innemu 
bcidane byfo. Tentr^f, 16. - J« Maiorowftwo collect, ^ 
maior i maiorowa , ^ajof ttnb ^^toritltt. 
MAIOR AT, - n, m. , tad ^U\Otat , natura ddbr dzialo- 
• Yii uiepodlegfyeh , a wedtug prsepiau nayftaraBemu 8 bra- MAIORATKA - MAK. 

ci doRa£ 81^ mai](cycb. Takie «4 ^ Polsscse Zamoyfka 
Ordyaacya, margrabftwo Pificzowfl^ie etc. J^ras. Z6» 3, 
96* Maiorat , csyji prawo pirrworodztwa » nie bylo 'zna- 
ne w prawach lUymikich. Czack^ Pr. a, 11. - j. bj Ma- 
iorat» -a^m., meton, wfa^ciciel maioratu, tet 3)?aiorat^s 
^r. MAIORATKA, - i , i. , wla^cicielka mai.oratu, Me 

arajotatfttii , bft hai OTatotat jwfdflt. maioratowa, 
. y, i., iona maiorata , Me ^ajorat^ftan , @emaMinir 
U^ Waioiot^^enti. 

HAIOREK, - rka, m. , imi^? iydo wikie, e{n iAMMet 9)ame. 

Wotay Maiorka, wiernego faktora. Teotr 27, 5. 
MAIOWKA, - i, i. , caliha^ rodzaiu t^y rolliny mamy 

tylko ieden gatanek, maidwk^ btotxij^; ktora bydtu przy- 

iemna. Ktuk Dyk. 1, gi, bie idntterHume^ 3)otl:erMume. 

- $• a) maiowka oh, maik. Malowka, Maiowa re- 
kreacya ftadentfka. X. Kam. M AIO WY , - a , ^ e , od Maia 
mieai^ca, SRay^; ^oA. ^jgoiDQ ; Tinrf. Mainiki , mai- 
nikni, shentlipaahui ; Cro, VeiikotraTni ; Es. MaHc&'fR. 
Nie potrzeba Maiow^y kuracyi, kiedy cztowiek zdr6w» 
Ptrz. Ltk. 216. Chlop w niedsielf wytaficowawszy ti^, 
nazaiatrz b^dsie tak zdrow , iak po Maiowym lekarftwie. 
Hour Sk. 99- Mleko Maiowe, fkuterznieysze ieft, mi 
•ifflowe. Krup. 5, 76. Maiowa Mioduuka , pulmonaria 
maculosa, fc^malMittetlg ilingenfraut* Syr. i352. Ma- 
iowy trank, aierotki , gatunek Umikamienia , >ine Qlft 
^tffnbre^. ih, 1275. Prawda na wszyAkie cnoty ieft 
pravrie iak maiowy deszcs na wszyflkie ziota x^a ziemi 
•ro&|ce. R9y Zw, 8a ft. Maiowa uroczyfto^d, w Czwar- 
tck aiddmego tygodnia po Wielkey Nocy hs. ceifHKl). 
MAidTY, -a,-e, peten maia, li^cifty, FclAiiiea, lepen&i. 

MAISTER o5. Mayfter. 

I) MAl2 , - a , m« , auis penatica tiruncula seu recMtis 
ad venatum exercita. Cn^Th, ; ptak do polowania zaczy- 
nai^cy aif wprawiad. Wiod, , Dudz, kk, eiu ittttgerStOf' 

yogel, bet b!e ^effte etfl: geternt ba^ cf. Gr, fAumv , i*sf 

roSy cf. Gtr. 9Selfe]. Prou, Mfodzik niewolnik, Maiss 
towarsysz, €^ik pan. Rys, Ad, 4o. Tak tedy siTa r%k 
ci^ usadzity, 2eby Folikiego *Magisza zwabily, Kchow* 
260 , oria^ 

%) MAli, - u, /«., 5Rat?^, Jndyyfkie zboie, WtflW 
Jtotn, fodyga trzcinna kolankbwata, ze rd^eniem we 
irzodku gf bczaftym biafym , liscie p^obae trzoinnym ; 
ma uiby akyazki , na ktorych g^Oeml rz^^aisi ziarna sif 
sawi^zui^ wielko^ci grochu. JCluk Rosl, 3, i43, cf. ku- 
kurudza, Turecka pszenica. ^ 

HAK., - u, m., Bh,^ Slo,, Sr. 1. mati Sr. a. ttiaM ; ^d' 
jnak, makovu semej Crn, mdk; Sla,, Bs, mak; Rog. 
nak ', Cro. m&k; ^^. makmag*, (Hg, magh, maak , mag 
granumy, Rs, et J?c.majcl),. <rr. /«ij?<wv j Ob^'. SRrtge/ 
9a^)# bet 9)?0{;n^ ro^llua ogrodowa rdihego rodzaiu , 
iako to biaty, aiwry, c2arny , czcrwony, i patroch , ktd- 
ry ii( otwlera« Kwiat i nasieuif sprawuij^ sen. Lad. H, 
jr. 101, Xluh Rosl, 1, 226. - Narodow dzikich ^wiat 
peten byi iak maku. Stryih^ Gon. A/ 3. Ten bdy sprawi , 
czego wiek iaden nie n'adgrodzj, Ni ludzkie pokolenie, 
cbo<5 sif iak mak zrodx|* Bardz» Luk. 119. Slo. tli p^il 
nl/ C>bi ^en ia mat bolO nihil omnino). Poganie dusze 
chrze^ciaiifkie iai mak iobia« Falib. X. Cztowieka za- 
bi^, nie mdwi^ zabi^, ale u^pi^, poirzed, poiobad, ia- 
ko mak poaiec. Kosz. Lor, i45 5« Nie trzeba maku sie- 
ka^. Ry*^ Ad, h\* actum ne agas. Darmo na iego mifk- MAtK4 - MACAR. i5 kie pSernaty, Kt%csyftych makdw aeii rzuca kwiafy, Bo 
dawno si^ wybral na gdr wierzchoiki. Za^. 9, 35 1 Zabi. 
Rzeklby^, ie k.l6i mi^dzy niemi posiat maku, takie mil- 
ci^nie panowato, mtodzian ieszcse prz^szkodzil , ie nie 
po^drzymali. Off. Str. 3, fo ftiK, M t»enn ttlOlt ^Obtt 

g»K(d>eti (le gffiiet Hm, M wenn dSe Opium genotnmrn 
batten , M wtnn fie afle fcblie fe«. Skoro matka weszia , 

iako zasut roakiem , Ciiod doti^d igraf, iartowai i broit. 
Pot. Syl. 4%y. - J. b) trdnsl. Nie radz? Moscia Panno 
aiU iadad naku, Bo ibytnim makiem tego czlek piay- 
placa amaku. Pot. Jgw. 201. ? - J. 2) Polny mak, ma- 
czek iytny, wilczy mak, Rhotas, gelbttiobllf fyxntnofftl, 
AldppeiWfe/ gntf<broff. Syr. i558, Jundz. 282; Sla, 
divji mak; Fd, pnrpeliza). Mak ftrt^czyfty diugi, cor- 

nutum. 16. i362, gebifttter ^agfameur flad^iger ^obn* 

Mak pienifty abo iiinii^cj, spumtum^ {ptPfmHAIlt/ Otdtlt/ 

^wHU^. ib. 1559. 

Pochods. maczekt makowka^ makowica, makoJqgwa$ 
makowy , mahuch , makutra , wiercimak, 
MA^KA , - i , <• , M^czka dentin. , ♦malka P^tr. Ek. 47 ; 
wi^c i melta, od atowa mM, *mauka. Sekl. 6y } Boh, 

maufa; sio.mixU, manfa; Sr.i.mviU; Sr.^.wi^t 

mdli mill Cwi. m6ka; Fc/. raoka ; Cro. mcU, me!ya , 
miika , brasano ; />/. mjivo , braano , muuka j Rg, mljeyo, 
mAka, braaeno; Bs. muka, brascno ; Sla. braahno, melja i 
Rs, Myai, Ger. in Lusat. ^avife, cf- ^*''. ^*»? kemah 
farina ; Ui «RcbI : a4 to ziarna zboi miaiko ftarte mi?- 
dzy kamieniami mtyfiflciemi. Kluk Rosl. 3, 2S«. M%k« 
przedni% wyborni^ dia cudnoici kwiatem »owi%. 5yr. 92.0, 
Bh. Wt^XH\€l, be(; Cro. melya chiazto bela, muka, cav^t). 
Naywyborni^yszy chj^b z cudn^y, iasney, i w miarf wy- 
pytlowaney m«|ki,. z m^ki nowi^y, niezaleiaWy, nic- 
ft^rWcy, ^wieio w mfynie zmelt^y. Syr. 920, M^a 
Marymontfka, Montowa. Ld. M^ka pszeniczna , f K^. 
pogazhna , bxelopshenizhna moka), m;|ka riana csyh 
iytna, m^a orkissowa, i^czmienna, ih, 92>. M^a 
niepytlowana pszeniczna drugiego gatunku Rs. noApy- 
KasHaji Myaa. M^ka poflednia, Rs. xaa/fat» ob. gryz. 
M%ka subtelniuczka, kurzawa mj^czna , majczka, omi£- 
ciny ,^ ftochmal , ©tiubmebf. Ms^ka zaczyniona Ross. 
cyAOH; Mqkq iyto przedawad, wielki poiytck, olr^by 
%6^h\\ . . . Haur Bk. jB ; amette iyto , ^emablttt r a(^ 
SReJI* - Prou. lednym m^ka, a drugim nalefifc otr^by. 
Fot. Jow. 2, cf. iednerau ai^ zmifrlc , a drugicmu ai^ 
Ikrnpi). Tego co robid nie chce, m%ka w r^ce kole, 
Papr. Kot. 5 4 A. ob. VX66). Kie b^dzie s tiy "rij 

ns^^ • Slo. ne bnbe fteg re$i mufa oh. rti)* Szczurko- 

Wie B icdn<Jy m^ki , Osroivie a iedndy ^ki. Dwor. D. 

3, iedn^y faryny, iednirfy mynicy, iednrfy kuini, tegpi 

ptota kof, na iedno kopyto). - j^ a) Ziemna ms^ka, ^a- 

nomurga, bardzb subtelna , biata i lekka kreda, iedn^ 
• Niemcy zowi^ gdrni| m^k^, iBergmrbl/ dr«g4 m4^% «"«" 

bielk%, i^ttimeftmebL Xlut Kop. i, 249 et 3o8. 
Pophodz. mqczka, mqczkowa4 ^ mqczny. 
MAKIAO gra iakaf w karty; n. p. Nie za dfugo w makao 

pdydziemy, kai wife Francu^kie nagotowad karty. Tefttr 
' 4*9 6, 4o, 
MAKAR, MAKARON. - u, m., z Wiojk. maccarone, 

Jlttbei anm ^ffen? Bh. nnble, tU^Ml^ <^rn. makaron, li- 
 aanje , mushli ; Vd. nudelni , krapi , teftouniki , mokjaki, 

rieaanki; Cro. makarixn, mlineca , ritizi laaanye, nlin- / • 

i4 MAKARONOWY - »MA.KOLITJS. 

cse, resancsi $ Mg. Htes ; Rg, Ijeftoliili ; J?j, prikla, prri- 
8cjurata, faru{lull9a, hrriftuie, usctip^i , jeriscte, lasagne 
( cf. Uzanki ) \ Rs, Aanma. Makarony robi^ sif a ciaila 
Tozwatkowanego , ktdre cienko i drobno w pafti kraiad 
trzeba, potym suszy^; 8^ i inne makarony wedfug wy- 
nalazkow kucbarzdw. fF'iel, IC'uch, 4o5. Droidiy pi- 
-wnych kucharze cz^Ilo uiywai^ do makarow abo ciaft 
kraianych , iei^c ie do nis|ki pszeniczndy, ieby' ciaflo 
puchlnieysze byto. tS^'r, 949. Makarony to ieft ciafto, 
abo po naszemu kluiki. Grodx, Vis, F 5 b, Roso) ten 
tak mi smakuie, iak gdyby makaronem Wloikim byl za- 
sypany. Teatr 8, 69. - $, 2) Makaron, Makaronizm^ 
Makaroniusz t zaiycie w mowie lub piaaniu afow inne- 
go Ifzyka uad ten, ktdrym ai^ mqwi lub piaze. Xras. 
Zb. a, 96. Makaronizmy a^ to afowa. niewfa^ciwe Pol- 
ikie, ale iui z Greckiego, iui. z Laciiifkiego , lub z 
inncgo i^zyka wzi§te. DucU. 27, tinMinbxid^e ^hxUt in 

tinft ®pe4<t^e r fcembe ^ptac^picf^rcpen } .s/o. cubi^ntifas 

ttOfl r cib^91Sie4illD0ft, Mieazan^ raowf makaronisniem 
nazywa&o , od Wtoikiego przyanaku , w ktdry migdaly 
' aiekane i roine korzenie mieazai^. JCUcx^ Zd. 88. Hoc 
gtnus orationU Maccaronicum vwl macharoaicum ftocant 
cliquif e vocabuto Jtalico Mecherone, quod Jiultun^ vtl 
ntSulonem sonat, apptltatione ducta. Cn. Th, 439. 
^Merlino Cuccaio przysmak ten uwielbil! lyiersaem pod 
tytulem Maccareap w ktdrym Lombardskie z Laci^ikie- 
Bti wierssami mieaaat, a ztj^d podobne mieszane 'wier-> 
aze i piama makaranizmami zwano. Taki ieft stawny 
Afakan>n J» Kockanow/hiego : Eft prope wyaokum cele- 
Iberrin^a «ylu^ Krakowum, Quercubus inaignia, multo mi- 
randa iot^dsio etc* Orzeljkiego makarony przyta(»a 
Opal, sat* ,»Niecli oftatek makcuron Orzeilkiego powie.*' 
OpaU sat„ 58. Orzellkiego makaron lepiey to opowie. 
!>► 1 63, Male parta poydj^ do c»arta , ftarodawny ma- 
il aron. .«i^^ 3^7. Jra/» maccheron^a , s krotofilny wiersz s 
yoB>ie«zai»4 l^acin^. - Ze tei nie mog2| przefta^ tega 
Aylu azkotnego tycb makaroniussdw niepotrzcbnych. 
Lub* Ro%^ 55. Dzikie i prsywofne makaronizmy. Pilch* 
Sall» Styl azkotay i makaroniczny nie przyftoi do trak- 
towania wielkich spraw* Lub^ Moz*. 56, t. j. peleri za- 
graniczyzny , J/a/. macckeronico , etn ®tpl gefplcf t mit 

frcm^eit iBittem un^ aieben^rtem MAKaronowy^ 

- a , - e , od makaroncJ w , 9ZubeI s ; Bh. tmbtmr), nubUs 
Witi^* MakaTano\ya deika czyli ftolnica Fd, audelna, 
Budelik^ diliza, nu^ekiiza^ tetlarearaloiza). Makaro- 
nowy w^lck Kef.' Qudelnjak , triblovz. * 

in^AKARZ, r a, m. , n|j|cznik, koto mi|ki chodz^cy, prze- 
dawaca m^ki , tjieX ^cf^lf^hUt * On. nuokar •, Vd. mokni 
predau9, i^okni predkupez, mokar; Rs. MyoiHiial). 

MAKAT, - u, /w., MAKATA, - y,'i., z Tureck. obi- 
cie. ji. Czart. Mscr., eiiie Zapete^ eitt ie'^pUf- Nad 

iofkiem ^klii ai^ makat zlotogtowy. JCrat^ Do^. 69. 
Stolik makat^ przykryty» Xiqdz. 21.^ kobiercem , Seps 

pi*- 

MA&OLA^GWA , - y, i., fringiUa cannabina, elite Sltt 
^tlflllld.£ ^iiiilftUln , timlj ptak, na grzbiecle rudawy-» 
^ywi si^ ziaraem konopnym , Inianym i ii|akowym» 
Zool. 232, koaopniczek. it/oi Zw* 2^ 2SS*. Makolj^wft 
gwiidie^ Banial. J ^ b, 

*3II\KQ1A\JS iarte^i, kamiei mly hiki, ca mi^k^ robu MAKOWICA - MAKULATURA. 

Vwor. 7. 3 , i m ® 4 e t i e : ber ^Ui^cin* ( Rs. m yKo- 

chn ^m^kjosley, przesiewacz m^ki^ beC 9^e(((trbcr« 
IHaKOWICA, - y, z., MA!C0WICZKA, - i, i., dtm.. 
Boh. m€tOtOict i Ross. MaKOBiijja g{6wka makovra , t'lU 
892o(fUfopf. - $. £cci. OKpy2KHA'ie; stupdw sznicerifkich 
nadgWwek, kapitela. W/od. , ba^ Aapitil eiU€t Sdulf. 
{Rs, MaKyma, MaKyoxKa wyisza cz^s6 glowy, koroua)* 
Stupy te mai^ makowice zfote. 1 Ltop. £x. 26 , 32 , 
wierzchy. 3 Leop.). Swi^tyni^ Jowiaza Jaapisorwe ko- 
lumny o ^rebrnych makowicach we dwa okr;^iaYy rz^-^ 
dy. 7>. Tel. 173. - Galka na wieiy ko^cielney, bft 

Sdutmlnopf/ ^nauf auf einem'^tr(4ttiurme. Tamie iu£ 

nyrzysz nad gorami 8zpice , Z wy^^oki' h wiei zlote ma^ 
kowice. JChn, Fl F. 3. MAKOWlCZi o*. Makowy. 
MAKOWI3SY, - in, ;?/«/•. , lodygi makowe. Dudz. 44. 
iRo^nflengel. Cbmieliny i mako'winy t^hViC trzeba na 
popioL Zaw. Cos. MAKOVVKA, - i , i. , Bh. malU 
lOtCe, maf OlDUf a i Rs. MaKOSKa,; gatuazka makowa , ba^ 
Wof)nf6^fcben* W wschoduich kraiach z makowek zie- 
lonych wzdtiiz naciftych pfynie aok obfity, pod nazwi— 
ikiem opium znaiomy. Jundz, 281 , Sor, 1. tQitfopCilia 
pufc^fft' Giowka iak makdwka, a rozumu puflo. Cn. 
Ad, 248, abo: Gtdwka by makdwka, a rOzumu by na^ 
plwa!. Rys. Ad. i4, urody dosd, rozumu ni k^ika). — 
$« Makowki abo kapitele na slupach. 1 Leop. Jtr. 52» 
31, ob. makowica. MAKOWY, - a, > e, od maku » 
$]D?Otins; Bh. mafotOO) Cm. makov; Us. MaKOBUH, Ma- 
KOBHUH. Sok makowy, opium. Krumt. Chy, 110. *Ma^ 
kouficzy sok. Slesxk. Fed. 4i6, cf. maslokj. Po t6j 
pracy wy^picie sj^, iak po makowtfy polewce. Hour 
Ek. 117. Gfowek makowych namocz w wodzie. «Sten. 
, 352. Makowe pole Cr/i. makovje ; ^c;^. makouje). Ma- 
kowy placek Rs, uaKOBHHal) , MaKOBHKHeKL. Mako- 
we ziamo; Frov. Cro. uchinilaze kuliko makovo zerno , 
Rg* uciniose koliko makkovo zarno , humiliauit 9t cum 
maxima demijjlone, 
MAKBJSLA, - i, i. , scombery scombrus Linn., ryLa mor- 
ika, podobna do ^ledzia. Kluk Zw. 3, ii4, bie 9){a(re(e, 

emScefifcJ^; Rs. waKpeAt. 

•MA8LSZTA ile zamiaft Maszt. Dudz. 29. 
MAK^UCH, - a, /ti. , J5A. mafOtOeC; kuch, wyttoczyny s 
maku , gdy ai^ biie olcy« Wiod. , wytloczone makowi- 

ny. Vudz. 44, au^geprefte S9?o8n|^^n8H. - § wytioczy- 

ny ktdr^ykolwiek rosliny, z ktorcy ol^y wybito , Jeitls 
{iK^ett- Makuchy po wybiciu oleitt^ daij^ sif ^wiiiiom , 
krowom , rozmoczone w pomyiach. JCluk Rosl. 5, SaC. 
Makuchy, owe u oleiarzdw zoflai^ce ai^ wygni..tki po 
wytfoczeniu oleldw, a^ gatunkiem pognoiu. JCluk Rosl. 
3, 1 88. 

•MAKULA, - y, i., MAKULKA, - i, i,, dem., z£ac. , 
plama» plamka, fkaza, etn ^(ecf* Panua ftrzedz si^ ma, 
aby bialdy i rumiau^y czyl^osci swoiey, ua ktbrey i 

, mal^ makulk^ zna^, nie zmazala. SM. Zyw, 2, 4i3. Du- 
aze oczyszczone od naymnieyszey maku}y i zmazy. W. 
JFoJk. Mn. 54 , Danibr. 55. Malie/iflwo niezgodne, ma{- 
ionkom i dziatkom nie(ko6czone makufy przynosi. Jffodrz* 
Baz. 129. Stdwne makuly i }aiania« F^tr, Ft. 822, ze- 
lienie, zeliywoid). - Biale makufy na paznokciach. Tr* , 

kwiaty, SBIAtlfte anf ben Wigern. MAKULAl URA , - y, 

i^» plama w tukni, etn g(e(t ittt Air (be; wywabid ma- •MAKOLEUSZ - afALARSTWO. 
iultturf s materyi. TV. - $. typogr. niecfyfloi^ mi^dzy 

ikeranu, (ft Gj^kf , ber ®c(^miiQ swifc^en ben $l)n<^(ta« 

IfB- 7>. - }. papier drukowany niepotraebny^ ODIttfuUs 

t«r , 9ai^Ur snm <lini»t(tf {r. W mtkoUturf co uwinit^. 

3V. •MAKUL£USZ, - a, m., niechluy, nieczyftych 

obycsaidw calowiek, efn fd^mujigct ^enfd^. - 5« dja- 

chei, djabot, bf t X • • - Piiakdvr sobie nacechaie, al- 
bo ich w biocie makoleusB ki(pie. GiL PJk. i3o. 
HAKUFKAy * y, i. , donica na Ukrainie, do tarcia ma- 

ku. Ryd., elii aRobRiiapf, etti ^f(b sum ^o^nreiben* 

MAKUTEREIC, - rka, m. , sc/r^n. - $. nakrywka, btf 
^tir|f. Garki, w ktorych w hucie Mo doftyga, ieby 
dobrie s wiarschu byty nakryte makuterkami. Torz, 
167. Garnek nakryd makuterkiem , zeby sif i)do nagle 
nie ochtodxito. ih» 160. 

ffiAKSYMA, - y, i., biV SO^Arlmr. MU! to a aiebie za 
naywifkazi^ maksym^ , chociai s uszcserbkiem sdrowia 
wtasnego , ratowad blizniego. Sk, Zyiv. 2, 44. 
MAKSYMILIANISTOW naawano tych , kidrzy Auftrya- 
kom sprzyiali, i arcyksi^ifcia MaksymiViana obrali kr6-> 
lem pracciwko Zygmuntowi HI. JVar. Chod, 1^, i6, M«- 
ksymilianiftowie, kiedy do Wi^ltce sif zebrali, co taiii 
byi sa rz^d i oilroinoild, bo tarn wazyAko panowie 
byli , wszyscy rozkazowali , a iaden nie atuchal , boifl 
sif , ie ten Maksymilian krolem nie bf dzie. Fali6» A 3. 

s ftL\l/A ob. Malo. 

MiO-ACHIASZ, - a, m., $K^ilh(bia } oftatni s prorok<Sw. 
Zo/. 7*e/?. 321. 

MALACHIT, - u, m., z Greek, ^ kamiefi ^lafowy, bft 
9XllU<^it/ Vappelftettl , nieprzcf roczyay , ma kolor li^cia 
topolowego abo ilazowego ; licai^ go mif dzy kruszcc mie- 
daiane. J^luk Kop, 2, 63. 

MALACYA, - yi, «. , « tac,^ cisza morika, beswieti'ze, 
fSinbfliSf* Na <^w ciaa naygorz^y ftf dtieie s okr^- 
tem, gdy wiatru niemass, i malacya panuie. Xi^c/z. i8i* 
» fig. Lieied- w gnusnoici nieprzeazkodzon^y , nie ieft 
apqkoynold, ale malacya. Pilch. Sen. lift, 2, 128, cf, 
Je. malattia , s choroba. 

HALARCZYK, - a, IR., czeladaik malariki , efn ^^ffUu 

Intf^. MA.L ARKA , - i , i. , bte ^AUxinn , Bh. mn^ 

Ijtfa/ ktora maluie. MALARNIA , - i , i. , i«ba ma- 
larflca , wara ztat malarfki , bif ^il^lf tflllbe , bit ^9\\tXc 
aMbetnte- Cn, Th. MalamJa obrazdw 3S. , Rs, Hxoho- 
nHCHaJi. MALARSKI, - a, - ie, Bh. maUffF|^i Sr. 1. 
WUrfK^ Cro, ktpopiszni, obrazodelnif szlikovni , ma- 
lartaki ; Rg, slikovni , pi;sacni ; Hg, kepiroi ; Rs, tkbbO- 
nnciTUi?} Be. xcHBOaRcameAlRhiii; od malarzow, czyli 
maUrftwa, OTablets, mablfttfcb- Malariki e ^rebro , zlo- 
to^ metal, s^ to Hftki czworoboczne cieniuehne^ mala- 
rzoin do po^rebrzenia i wyztacania potrzebne , w kai^- 
ieczkaeh papierowych uktadane. Zowie aif tei tak imia 
materya, ktora racz^y ieft iarb%, do zlota I'ub frebra 
podobn^. Kluk Kop, 2, 529. Ffdzel malariki Vd^ eb»a- 
sodelnu pere, mavarfica shetiza. - $. ^Malarild^ mak)- 
wny , do ttalowama, wart malcnrania, mtiff^J bydi od- 
malowanym, lll<rb(etif<ljr ; Ec. o6pa3yeiiaey'«inaH«*6pa- 
3Uin& , irtHepmara* , irpe4cina«R[nb »1> TStoSonaatottib 
H306paireHfH moikko, mrtbletlf*. MALAtRSl'WO, -a, 
/I., BA. mdjrfhOi ; Krf. obraacnje , obTafttu; Cro. kipo- 
plszaafe^ arfUtdVffnye, obrazmy*, kipopiaziofctvo , »«li- MALARZ - MALDR. i5 kotrorsatro , obraznichtyo , maUria, malaraztvo; Rog, 
alikkotvorftvo ; .A^.aKRBOnucB \ Ec. ctHHOimcaHie, hko- 
^ HonucaiBo; kuntzt malariki, bte ^abletf^^ ^Abier^ 
fntljl. - fig. Slo6ce malarftwem promieni swoich wy- 
dofkonalito ten niewymdwny boryzootu widok. Zab, i3| 
123. - Malarftwo z ogniem , » tzmelcarftwo. Cn. Th. ^ 

bte ©(bmrlamiiblerep, 6<bme(afnii(l| SmaiOtttonll:. MA- 

LaRZ, - a, i7t., cf. *maluaz, Bh; tnaljr; ^z"- i>,tll0Ur; 
l^ifattUier; Sr. 2. tnollar* KcT. malar, mavar, mauar, 
obraaar, obrasnik, podobuTanz ; Cro. malar, obraznik, azli- 
koYalacz , kipopiazecz ; Dl. azlikovaGz $ Rg. sllkovalaz , 
pisaz (ti, obraz, cf. lice, cf. kibid, cf. pisad); Bs. ispi- 
aalac, pengatur, ^/or. pengatgr; Rs^ 9KHBonRce4ib, cm'fi- 
HOCHce^b, UKOHonifceji'b; Ec, xuBonaceiib , 3Khbo- 
nncatneAB, cf. Gr. ^wyfot^o* y o6pa3oaHciine>B , HeAO- 
B'^KOnHcegb ; hct ^aliitt. Malarz musi malo wad takie, 
iakie s^ twarze. l>a#. Wiertz. 53. Mie zacno^d osoby 
malowaney zaleca raalarza , ale iywold wyrazu. Zah. 1 2, 
267 Dudz. B6g Gzleka z procba Aworzyf, toi czyni% 
malar^e, Gdy z ftart^y na proch farby ludzkie t-^vorz% 
twarze. Min. Ryt. 3, 346. Malarz dobry mpisu nie kla- 
dzie, zty musi. Cn. Ad. 468* hie canis ^ ijle Upus; cf. 
dobre ai^ tamo zaleca j dobremu piwu-nic potrzeba wie- 
chy). - Pamif d ieft malarzem , rozum taUic^, na ktorey 
maluie; zmysly a^ pfdzlami, ktdremi maluie, inacsey 
maluie \(idzeniem, iuaczdy ttyazeniea, wedle roinoici 
imyaldw rdine bywaij| obrazki ; farby, z ktorych maluie, 
84 my^ii, iui iainitfyaze, iui cicmnieyaze. Bals. Nied, 1, 
271. Pifkay malarz , co ukradf, to mdwi, ie znalazl. 
WoLy cf. barwid. MALBRET, - u, i»., MALBHE- 
CIK, - a, w,, zdrbn., z Niem. bai ^latfi^tet , tablica 
ttkoana , do zawieazeoia obrasu przy robocie. Vog. 
MALBORK:, MALBURK, MALBOHG, - a, w., znacine 
miafto Pruaa zachodnicfa. I>ykc. Geog, 2, ii5, bfr Stabt 

Wattenburg. malburczyk , - a , m. , d« OTarwnbnr= 
ger. malbOrski, - a , - ie , t»on S»«ricnbttrg. Eko- 

nomra Malbbrika naleiala do krdla. iJyJt. G. 2, ii5. 
MALDR, - u, m., Lat, med, raaldra, maldarium , bd^ 
^^altft, ein 0f treibemap , dwie dwiertni. Cn. Th. men- 
sura medimnos Cracoi^ienses 36 capiens. ib, Jtiodius 
miara iytna, korzec, dwiertnia albo tei maldr. Mqcz. 
Maldrum y maldrus, maltra^ malfrum, by la miara Nie- 
miecka, znana od iedynaftego wieku. Byla dwoiaka, ie- 
dna zwykla, i ta wifkaza, miewala cztery korce; druga 
mni^yaza klaaztonia. Czack, Pr. 1, 317, N. Pam, 12, 
. 347. Maldr zboia abo dwasa^cie dwiertni. Syr. 946 , 
Vd. shtirobirling. - J. tran9l, Gdy Podwoyfki s^dziemu 
win^ przepadnie, w tym iiby mu do s^du zamieszkal, 
tedy ma byd karan maldrem krdlewikim, ktdry ieft trzy- 
dzielci i dwie pladze albo uderzenie wirg^ d^bu zielone- 
go, ktdraby na dwa fokcia diuga b3'Ia. Szczerb. Sax. 5o3, 
%Wtp unb btl^fig. etOftbUbe. - $• 2) Maldry, MALDRA- 

TY , brtr frn^btselenlf , Mtna^tfitnU , eatf lebente , 

®(b<fer|irbeitte« -Ni Rust maldraty 9\ otepy, ktore miey- 
ace wytycinydi dzieatfcia zaft^pni%« Ofir. Pr, Cyw. i,3oi. 
Z gruvtow fych, z ktorych dzieai^cina idzie, snaldraty 
lit fiie m«%. Skrz^t. Pr. P. a, 32 , not. „ma,fdrat znaczy 
dwie dwiertnre , to ieft iak cztery korce miary dzisiey- 
isdy.'' Po dzieaSipd grpazy poboru plarid mai^, b;|di 
gdzia 04 anopoire d«i«6ifC]&y, abo meszne, spy abo mal- i6 MALDRZYK - MALENSTWO. 

dry. Vol. Leg. s, 662. ZaroUft dzieaj^cin w niopiey sft^ 
czfto sif godziif nt pewn^ wieloid sboit , i te osypy n** 
swatto maldratami^ Czach. Pr. 1, 3 17. 
MALmiZYK, MA^DRZYK, M^DRZYK, MONDRZYK, 
~ ^^ m.f Bh. malbricff, tnanbtif; caseoius pinguU pla- 
nus , f tn fla*er , Utttt , fletnr r 5t4fr. Cn. ta. , ser * 

ttodklegor mleka. Dudz. 44 , etlt SiiMftn 9011 fAf rr ^U4. 
Po putxach peino m^drzykdvr. Dzwon. B, 4. Za ser 
trlelki \^fgla(ly dwa grosze, sa mafy okr^gfy s^ abo 
flsatdrzyk, oira pient^dsy. Siat, Lit, 396 Jam maldrzyk 
tobie i pirogt, J co nay«fod«stfy aebrawasy imiotany, W 
•pore pod wieczor nalaia trzynogi. Tward, Vaf, 44. 
'M^tdrzyki abo kraianki wyci«f e^ po lesicy rostoiyd. Cresc 
66o« Olenderikiogo i swoy&iego i^ra i m^drsykdw, aby 
mole nle iadfy, w ohmiel wioiy^. Haur Ek. 178. Wei- 
miy miarf m^ki i daiesif^ matdrsykdw. Leap* 1 Beg, 17, 
18, dzitsi^cioxo ohleba. BUI. Gd. , plackow, XUnht 
^M^c^f n* *IVTondrsyki robi% z flodkiego ml6ka , z pod- 
pus2czkj( czyii auimelki^, ktdre wyciini^te w talerki ukta- 
dai^, i w malle obsmaiaii^. Wiel. Ji^uch, 417. MAL- 
DRZYKOWATY» - a, - e, na jcssUft maldrsykdw pfa- 
ikookri^gty, fU^tViUh. Raapa matdrzykowata. Sien.wxki, 
o MALE oi. Matp. MALEC, - lea, m. , mafy czleczek, 

fMnft ^f nf(^. Pontnf , bf di|c malrem, Jednego ; wszf - 
dzie go tei wytykano palcem. Teatr 43 c, 4, 
MALfiC, * al, f eie, neutr* ndA,, smate^ <M. , matym 
czyli ninirfysaym tif ftawa^, Heftt mthtti, timet XQitbtn; 
Bh. maUt fe ; Bs. malakUti , omalaklati , poraanknti ; Rs. 
M9i\^inhy ONaxBinB, no'HaJi'BmB, cufaA'fenib. Ciato roz- 
rzedzone (ly^^n^c maleie, i ftale. «if tak wielkie, iakie 
byto praedtym. Os, Rud, 66« Zda si^, li wszyftek ni- 
azczeif , ullawain a lekka i maleif. Dar, Lot, 1. Uwa- 
iay, iak cerkiew' smalafapod patryarchami. Smotr. j4p, 
103. Chf^ stawy oycze, iui we mnie.maieie. Zabi. T€l. 
iGl. - Aryth. Szt:regi nazywai^ aif male^cemi , ieieli 
w tym azcregu, termiuy tym aif bardzi^y mnicfyazei^, 
im s^ odtegleysze, Sniad, Alg, 1, 108. Ci%g malei^cy, 
przeciwny roan^cemu , coraz mni<iyaze ma wyrazy. Alg* 
Nor. 276. MALEM ob. Mafo. MALEKKI, MAL^KI, 

- a» - le, MALESfKO aflu,^ maciupci , maciupetfiki ob» 
maluchny i t. d. , n^injlg fletn^ gati) fleitt/ intznsiv.aclj. 
maty, ^/%. niHcfQ, malicf^ ; ^«. pomagni; Rs, MiA«H&- 
 iH, MQAeHeKb, MaxexoHiciM, MaA^xoHeal). Mam do 
Wc Paiia mal^/ik^ pro^bf. Teatr 7, 52« Zytam h^z matki ma-^ 
Ie6kji dziewczyui^. Chroi4* Ow, 108. fi%dimy pokorni i 
W diichu malfcy, Duma nai o nieszcz^icia przywodzi 
Aaywi'ec^y. Zabt Zhb, gS. Malenki, /. MaleAka ^^3/}. , 
II. p. J^^; ona tadna ! Poydi do mnie Male6ka ! kogo aza- 
kaaz? Teat, 38, i5, jtfeine! foittttt htt )U mif! - §' Fo 
maleAku, powoluteiikii, gailS AdttlAMid^ , getlKlc^. Z ma- 
lefika, z tniodu, z dzieciAdv^a , yen ^(eiu Anf. Umy^lnie 
c mulcfika chowai4 ten ptakdw rodzay w domu. Chmiel, 
1, 607. MALEH^KOSOy * ^ei, i,, Bh. mMctOft, ana- 
i^znamalo^d, drobnol^, bif SBiRSigfHt. MALEl<^STWO, 

- a , n. , m&fo^d , btf Jilf in^it Dzieei a male^ilwa 
wprawia(; w dobr% wymowf. iTIfra. Z//. 78, V^jllein Mf, 
von Oet ftli(fe(l:ett 3ugenb ««. - $. malenftwo , > male^ka 
raecz , malo bardzo znaczi|ca , wielba fraazka » bzdiura , 
fine groff jtlrinlgfrit Takie maIe6ftwo, a tylo o to MALESZCA - HALINNIK. 

bannidera; Fd. BaluTriedfira. MALESZKA, * i, i., 
Uk po widyiku zowi^ lilu| pola4 abo lein^. Lzt. JCon^ 9, 

C , bU gelDlUif . 

MALGORZATA, - y, i., IfALGORZATK A , - i, i., 

«/ MALGOSIA, - i, i., </eiff., SKarg«reAf ; imi^ bia- 

togto Alkie, GreU, Bh. i)?«fffU, 3S«rfrtf«; 5r. a. Oris 

ti, iRrM«, drrirfg, Orctiiifgi 'Sr. i. g^trfetHii Boss. 

Maprnpuma. firzemienne sa patronk^ maiii &. Malgo- 
rzatf. farn.pr, Dsieaifcina waselakiego sboia ptacona* 
bydi ma- w dsie6 s. Matgorsaty. Sax. 56. Roaia tarn i 
macierzanka \\ iwif to MrJgoai do wianka. JaA. Bay.tikq, 
- $. b; Matgoraatki, gatunek gruazek. Lad. H. N. 46, 
Wgrgcret^enHtlieil ; Bh. »«rlrte«. Gruaaki, ktdre *mar- 
gorzatkami zowi^, w Lipcu ai^ doAawaj](. Cresc. 386. 

MALIC cz. ndk.y zni<ili<5, umalid cfi;., mafym oczynid, cf. 
mnidyazyd, f (cUl Qiac^eil ; ^A. matttii Rs. MzxvLmh^ o6* 
Max&imB, yjiaABmB, yiaaAiliiiB. Mito^^ ku drugim czto- 
wiek w aobie mnoiyd i wif tazyd , malid i mnieyazy^ mo- 
ie , a w bogu rowna k wazyftkim mitoid poruazona bydf 
nie mofe. Smotr. Eh. 3o. Spoadb dawaaia odbiera da— 
rowi azacunek , i nvdzif czao^d albo niszcsy , «Ibo prsy- 
naymnidy maii w odbierai4cego umysle. Mon. 73, ^96, 
cf. neutr, ma led. 

MALIGNA y - y, i., gor^czka zjadliwa. Dyk,^ed. 3,669, 
M l^t(ige %UUt\ Bh. mmtiUif tiWmUUi Cro. ognye- 
niczr; Sla. ogiin , vatra : J?*. To^i^Zix ; Ec, FHoeuHi^a. 
Gori|Czka maligna , pochodzi z krwi gf itey zapbluncfy , s 
rany iakiey . . . JHfaur Sk. 4 16. - meton. DuraowaLosd 
czyli waryacy^ w palai^cych gor^czkacli bywai^c^, mali— 

gnil zowi4. Perz. Ltk. 193, ba< 4^^«iic«ftrt;n in brr ijies 

bf rl^il^f * Cd^ to ieft ? Wc Pani iak w maiigaie gada^ s ? 
Teatr So c, 42. 
MAUNA, - y, *., MALINKA, MALIMECZKA , ^i, i.^ 
dem. , Bh. tuMM ; Crn. m^line, malenzi, (,,a subfl. lu&leH , 
,, ( mlyn, quia dentibus, ut grana frumenri in niohndino 
j^moluntur** P. Marc^ a S. Ant.) , Vd. maliiije ( Vd. malino 
morum, malinca morusy, Sr. 2. malina; Cro, kupiiia, kupiua- 
chya-, Rg. ki\pjeiia, kupj^aiza (^maghigna £//2e</o) , (fian. 
malina />a/iu/-i/^; paucitasj\ Rs. laaABHa; s iagoda malw 
nowa, bie ^Imbeere. Nie kaida iagoda malina, Bywa 
czaaem i amrodynia. Dwor. F. 3. Bziewczyna iak mali- 
na , Wa^d tei nie ulomek , W awoim czasie rozumiem 
bfdzie 1 potomek. ZcUfi. Zbb^ 84, Chlopiec ^T?ieiy iak 
malina. Teat. 10, 3 1. MALIN Y 7>/i/r. , Krzck Maiino^ 
wy , Bh. tnaUnomV liiitl ; Rg. kupjeniacte i Rs. aiaAHH- 
HUkI); rubus idaeus, bit ^imhtet^Xand^; mala krzewin- 
ka z rdazczek ztelonych, drdzeniilych , kolrzykami oaa- 
dsonych, kwiat rdiyczkowy. Owoc z iagodtk czr.rwp- 
nych w gronko ikupiony, aiodkowiany z zapachem, zdro- 
■wy i przyiemny. ^luk Rosl. 2, 60. Maliny czerwone 
a laadw orzeaadzone dobre ; lepsse ai^ bialoidltawe ogro- 
dowe. Eluk Rosl, 1, 163. Malina Szwed^ska ru^us arcti-^ 
cue.JCluk Dyk. 3, 3i, Rs. KHJCHceHU^a, Kynawaxa, ay- 
MaHHXa, bie norbif^e S^imUnt. Malina porzeczkoH- 
^cia, rubus chemaemorus- Jundz. 271, R^, Hopdioaa* 
MALINNIK, - Ui m. , maUnowy trunek, bet S^UsihtiXs 
fpeitti Rs, MaAHHOBxa, KHflTkeHHYHUKl), Z iagod ma- 
linowych na Ruai robi% afaMrne malinuiki, trunr^k bardzo 
przyiemny i zdrowy. Lad. H. N. 101. '^ ypotrzcbuie 
«jf nie maio malin na trunek malinikieaEi iwany. i/iii tfALINOWY - MALQ. 

£««/; s/6o» Xi§dM. 77. OdlHirfty maliBiiiiu 6 §fOttfy. 
VoL Le^. 3, 666. MALiNOWY, - •» ^ e, od malui, 
i^iflilflts; Af. M9jaiiiasMH; mtiinowy kn«k p^. bmIi- 
ajTi malinowy truoek 06. maliniiik«- Octy aalinowe s 
waffi^^ i koloru . f % od w««y£Uu€ii ulubioai»...j£4«4/. U. N» 

•M'VLKA, - i, s., in^ka dJBtym* mle^, cf. mialb), ba$ 
9tttl» ^^ cilowieka pobrMba aboi* ml^ , maikf tli^* 
doiyC^ ciafti uczjni^, chid!) piec, Petr. Ek. 47.. 

IIALJIAZV: A , M ^L WAZ Vr A , - yi , i. , Boh, W A(m«l9 i 
Kd malTftaHia, naaivaair, malvasivr } Cm* farmailif a ; Cro, 
aaiaaia, malraaia i J/^.maloaa; il^. mavaaia ; ^a. malvaaia , 
mavaaim} Jtal. Malva^iii 9{ifbetf. SR«(m<l|{et/ SXaIs 
Mfikt, ^/V^ Malmaayji wiao a pod miafta Napoli di 
Maivasia w Morel i podobne tei wino a wyapy Kandyi^ 
Icr Anfoniirr, Wina iCretenlkie roakosane , ktdre u nas 
X9wi4 maimazyq od gory Maima, Owag, 6a 8. Vinum 
Crmtcum^ idnutn Maluatieum, SUszk. Ped, 4 16. Pray- 
po^cH okr^t do £rety Dla Matmaayi. Ki^n, Fl. C a. 
Pnyprawa p«WBt , cayAii^ca wino mafmaay^. $lenk, Ptd. 
5B5. MALMAZYOWY, MALWAZYOWY, - a, - e, 
KALWAZ YYSKI , MALWASKI, - a, - ie, ^RAnW^. 
Malmazyi we Lwowre xawaze wielki doftatek bywat, a 
&lad Matmaayowy nigdaie iadziey miat bydi iak we Lwo- 
wie. Ko/. Leg, 3, ao. Malwaayyikiego peine- napoiu pi- 
woioe. J<»k, Bay. j^, Wino Matw&ikie. JCrup. S, ip6., 

MALOy - ai n. , au6/2. «r a<fv., s trocha, oiewiele. Boh, 

«aloi 5/0. moiOi ^/-. a. m«lo, mal(»; Sr, 1. tna^iofo; 

On. malu; Vd- malo, piahlof Cro. maloi i^^«» 8lu,^ 
/{#. malloi IZa. #r &. Maxo, HeMHOmicoi - $• Su6/lcui^ 

tU^, eiM.SBettig, ein SS^riiidf^/ bn^ SScnige. W ua- 

daiel wiela, mata nie opucacaay. Ryt, Ad, yd. Mato, 
ai$ nie apraykrsy« Cn, Ad, 476', cC maTo iedz, nie przyje 
aif )• Kxo wierny ieft na male , i w wi^tssym wieroy ieH. 
Iteop- £mc» 16, 10; Ro;Z|SDiewaay , gdy karze » nie sa- 
ckowa tey miieraoM , ktora ieft ipi^day troch% a rnaTem, 
Glicz. IVyfAfr C 5 S, Cieleane, ifwicxenie k aaatud iei\ po- 
^yt0csne. l Zteop. 1 T^Jis. 4> 8. - Matp do mala aczyni 
wiele. Cft,-7Ad: 4j2f ci. Ma to a cc^fto ftoi za wiele; cf. 
Nitkf do nitki )• Catowiek gospodaray zbiera mato do 
wieikiego » trochf do wif Ciaego , ai ai^ aapomoie. Glicx, 
WycJL Jf 8 6. Kto na male przeiUie, ten btogoatawio- 
ay. Zd6, Hor. 1 o3. . Takoi Fanu mata broui^ , iako wie- 
la. Riai* Pofl* a4i. - $b ;k^ parriiiue mdU> caego. Mulfft, 

«f ady. , ( cf« moitfy compar. ) , eiii )26etiige^ , obet wetiig 

MH MM^* ^Patracie iak mato procbu a Alcyda m^inege, 
W tak noie wielki olbrsym amie^cit sif nacaynie. Bard, 
Tr. 5a 1. lilfto ^ego mato ma, osaczfdza. Cn^ Ad, 674. 
Odwaia ai^ na pracy wiele , a zyikti mato. Lacfu Kax, 
a, 4«« Rz^ca ta. mogta aif .przedadi za niemato. {ellipt, 
scii* pieni^day> 1 Leap. Math, 26, 9. - j. 3) sine <;<- 
nUuiOt^VHuii' Wszyftkp ma kaidy, ,gdy ij^da mato. 
T^asr 6«» 64.' Nigdy nie ieil mato, gdy ied doayi^i a 
-aigdf wieie nie ieft, gdy doayd. nie i^ft. Pilch, Sen. UJl, 
4, i43. l^io m^wi, ale aiia czyni. Cn. ,Ad- 474, lepsza 
xfka, aii ifa^k^ Mato iada, wiatrem tyt, mann^ boiji 
iyWy nie wiedaied co iacta. (7;. 4 73. Mato za wielo prayy- 
miy. Oz. ^1^. 473.' ' Mato dadi wi)y4», ^iele iaU ^)'^. 
jid. S2, BfdzieazJi miul tviele, hoyuie daway; it-^li 
imIo bfd«iea9 fuatj^ tei mato z chuci^ udsieJLay. 1 Leop* 
Tom* IL M' A Jrf ^t* * » ' »7 4» S. Ziepitfy^ mato, a dob^ei nli wiel^ a ile« Cn. 

 Ad, 439. Mato i^dwrny, ciynay wiele. Com* Nor. a, 

a4a. Proi mato, weimieas wiele, Ckoeaz ^otu, proa 

o ciel(. Min, Ryi, Sf 9&6. Mato na caya mied| * nie 

napokaia^ aif tjism , nie sa doayiS mied tego , nie praeiU- 

wa^ na tym , tti^t %enM% Ht^M f^iUn , buiiiil iiic^t |iif rie« 

bett fn^ll* 2otnierz ni^to na tym ai«ij|€, ii Uin» kt6r(-. 
dy idate , podeyinowany bywa , aaayfa ioaacae w (ben^ , 
ftacye dawa^ kai46. Vol, Leg, 3, 68a« .Mato na tym 
mat%6, ie iedaego spra^tnJlt, i drngiego brata zabi^ ka- 
sat. Stryik* i63, - M^to o csym a%dzid, t niewyaoko , 
tttebrig nu tt9M ttrtbeUen* Cbod i po twoim n^lepaaym 
dsiele, Zawase o aobie a^di mato. Xarp» a, 101. - 
§, 4) Mato cum adject, , adt^erUie etc*, WeiHi* Zdroiay 
a RapHdy mato apoaobny mieasesanki , ktoryby atf tym 
nie kontentowat, co drugim dano. IVorg-, Wai^ laa. .O 
tym tu malo daUy powiada^ b^aieay».i{tfjr j^, 4. Zp- 
Imcn CO Apodot n«to niiiiy mdwi* i|r. Pqfi. W. 4^9.. - 
Joiem ei to matft Ao razy powiedaiat« Teat, 35 h^ 96^ 
nayjnnidy do razy , wif cey iak fto r. - j. Mato ' kto ; > 

rsadko ktdry, feltfii cisimal vmmVt fritcn rtttfr. ivi{0- 

ratow mato kto czyta^ lubi. Teatr a4, 69 Czart. Na 
gor^ matom wft^pn^, wasyftkich poprowadzi. Stryii, Tur* 
L 3. Mato razy , t nieca^Ao , raadko. Cit, Th, , f^ltett 
eitlBtalf flftato kiedy, Be, MaxoiBtf , , neMMoraxpamHO. 
- Mato CO , » cokolwiek tylko , UXX tt»U ttenigf < , tttSt 
ttf nig* Wasyftkie moie iUrania I zabiegi , abo - mato 
CO, abo iadfiego ikutku nie przynoaz^. JCrae* Pod, a, 
33. - $• b) Mato ettiptice* Mato tobie na tym. Cn, Ad. 
476. eciUcef aaleiy, s tobie to waayilko aa iedno, f^ 
lUgt 2>tr H^Hift banm. Oni o to nie dbai^; tobie ua 
tym aaato. Paext. IJ*. 58. Mato o atof/a (act/, idzie)^ 
kiedy w raerzy zgoda. JT/ol;. Tur, 85 , in iferbit simue 
faeilee^ Cl lifgt »flH9 an ben iSorre«« - $. 6J o male, 
s ttiedofbtecznie , |uit I»f1ligen, b^rftlg, mui^ Kar- 
miono mif 00^ bardzo o male. JaSi^ Ez^ 33. Kiedy mo • 
nety 11 chudaaych o aaale b^daie, u bogacsow peine 
ikraynie Aois^..8um. Um^ A 3. Ze ckUwym id^ opor^m 
ta czaay , w kttirych ma aaiy^ pociech nie o nude. Mon, 
7 5, 690, obfirie, hoynie» - $'• 7) w male, s flcracai^c, 
ikroci vvazy, ^fkrdcenie, wkrdtkolci, Boes, BMax^, in 
jtieinetl, luTiimmcn d^brjagt* NayUiiaaa zwi4aka mid- 
day krwiai powinowalemi , bo od ondy nieamierzoney 
apolaoici narodu ludzkiego iui ai( w male samyka. Bud* 
Cic. a9. -'$. 8} Malem, inflrum. aduer^ieUiter , Bah, 

ma^m^ bcimalt; Sr, 1. nlmfiie,%iox0ii ^/e. umIo ebb 

i^i ; Vif, flLori , malu da ne , koprese ; Be, et Ec, mcuio 
He, MiaA'B, eAaa, vymft, ^ymh nymh y bea mata, mato ttie, 
o mate CO nie, mato brakto, s ledwie nie, o wtot, o trochf, o 
kraatyuf , niemal , prawie , fa|t, Ufmf^, €i fe|(t ttCttig. 
Facile primus malem pi^xwuy. Mqcz. Ftrme malem , 
*iakm]era. Mqcz. Wyszli Jaraellci malem iako po aae^C 
kro^d Ao tyaifoy m(Z(5w. Ltop. Extid. la, 37, oki^to 
aze4^. .BihL Gd, ). Maleol wasyacy na satracenie id%. 
Leop, 4 Ezdr, io> 10^ mato nie Mraayacy id;^ na zginie- 
nie • . . Bibl. Gd» )• Praymuszon ^yt od biikupdw malem 
wsayilkicb, ktdrzy tam byli. 1 Leop. pr, Hier* Dobra 
.*powiei^ o nich malem wazfdy ai( roachodaita. i5, 3 
Mach^ 3. Byto malem o azoiley godzinie. i^. Luc. a3, 
44 1 prairia* ^ Leop,)i Byla godaina malem azdfta. ib. 

5 t3 MALOBACZNt . I^ALbDOBRY, 

Joan. 4, G. My chrsejcliniA, coby by! oftan» «•!«« 
nie ^iemy I propgmodum. Zygr.Pap, 190. Polowcy «•- 
brawny woyflco poUiemnie, bes maU Kiiowa nie tibiP- 
gU. iS/ryil. 473. Tq ustyssawfsy rsekt,. ia bes mala nie 
aaiyif te^o fbrtelu^ Lub. Moz, 3>5 , t. |. ia ■io;le M.iy>f • 
podobao, f4^ mtbt »irffd<bt >^i?c*y bca inal (bcn 
mata ) wygranych racbm'e , nii fclf ik. MitsMcz. Ctaff. ^4* 
Herb Kot/ic s Nieaiec do nas pnynietioti , majLo nie 
tegoi eiatu, kcdy i Radaic. Bieifi, 177. Ledw^ci •»fl 
umkn^f , mUo£ nie byt w 0«ka. Cn. Ad, ^3p. Z ^rnieobn 
maio %i^ nie pukt. Jaft/. Bm. 5t. Kto chciwoici ma na 
"vrodzy , a udaie sif roauinnie. u mii|e left mato nie anio- 
lem. Gorn, Dw. 4o6. Zaei^^ koniowi 4ytf , i da.d^ krpri 
dec, a^ mato pie do omdleyiia. Cr^te. b33. Je^liby^ 
md^ bea tego aif obeysd^, tedy/fby mato nie iepiey* 
Rey Zw, 33 ^» Mato nie iednaki'blalk od moai%dsu'i p.d 
stuu. f6« 19, Mato mif djab^i nie wtieli. Tms/. a8, a4. 
- $. 9 } Z mnta , % s ma|e6(lw« , s mtodu , VOll Jtlefal <l«ff 
DOR 3ttdirttb ^nf. - J. iq; od wiela do mata, t wai:yftfc> 
a wa^^liko, od pors^iku do l(o6<*«, ^fl^. bU ^Uf]^ 9t* 
ringfr^ , tf ttel Ofttlf tTutfnatlltr UmyfliI wsEech aniascay^ 
od mafa do wiela. Groch^ W, 3o3, Wasyftko od wiela 
powiada do mata. For. SyL aSi. Wasyftkie ikarby Sy- 
cylii od wiela do mala wida^ tarn byto« Pot. ^rg. 808 ^ 
cf. od matych do wielkirh ). - J. Po matu Ob. Maty. - 
J, \\) mato adverb, temporis^ niedtugo, krotko, wkrdtcc, 
n\^t Ungf, im JKursfn, flirj; On, kmalu suhito). Ma- 
to', a nie widzicie moie, i saai^ mato, a uyrsycie mif. 
8eAl, Joa. 16, /tof. , krdtko temu, ali6*« Ma^o, a nie 
uyrsycie moie, i zasif mato, a uyraycie mif. ' Bii4. Joan* 
16, 16, maluczko. Biht, Gd. )» Do traeciego 4nia ^ylkp 
czekaycie; mato co uyrsycie chwatf pana waasego. Sk* 
Kaz. 220* Ale sk^dby nif torofpotz^^ miato, Powiem c} 
kr«^tko , a ty studlay mato. P. Kohan. J. 18, ein Wfttidr 
tMSft Uilge. MALOBACZNY, - a, - e, nieuwaioy, 
lekkomy^luy , nnil^tfaill* J^y cnoty dsielnolei w matb- 
baozni^ nawet my^l naypo't^ini^y bjty* JS^h. 9, 179. Mi^* 
LOCENNY, - a, - e, ceny niewielki^y , von gftimem 
S&iXVits Rs. ^eneniHXBHUil. MALOCHI^tNY, MA- 
LOCHUTNY, > a, - e, nie bardzo ochocsy, letni, obo^- 
iftny, tmlnilig, Uli, (att. Maioch^tni T nteuwaini fu- 
dsie. 7>. Sam na oftatku kaptan e ptacBu-^natochiitny ^ 
>V iey wyftawione piers! mieca wrazit okrutuy , inuiiuf^ 
Zebr, Ow. 33o. *MALOCMOCKI, - a, - ie, nje bar- 

dao cnotliwy , wenig tttgeiib^rtft , fret^eHafj:. Na wfty^ 

biatogfowflci rozpufia swawolna iotnieradw niektdrych 
matocnockich wafy. Eirk. Matt. C 3. Matocnoccy iago 
aynowie. Dwor. G a, cf. cnotka). ^MALOGZYNNOdC^ 
- ici , i. , n. /7. Wykrot ieden wielmo^no^ci ieft w nSe- 
doftarcseniu, to ieft, maloczynnoU. mafold przyftoyno- 
Ici. Petr, Bt. 967 , oppos. wielkocaynno^^ *MALO^ 
DAWCA, - y, m. , n. p. Bdg nagradsa kaidemu we- 
dtug iego nczynnoici; matodawcy mato dale, a wielo- 
dawcy wiele dawa. Gil. PJf. a8o. •MALODOBRSKI, 
n« p. *Sobiedobriki , *Matodobriki. Cn, Ad. S03 , aobie 
nasbyt dobry, nikoma nie bfdsie asczodry^. *MAiX)- 
DOBRY, - ego, to., sub ft., s kat, bet Renter, ftfBa 
XtXttnt< Tak mdwi kat; a sfdsia dekretem nakale: 
Matodobry , ikari go tam , lako prawo kaie. Klon, Wor^ 
4o , not, ,>kata z ftarego awycjain ztfwii| matodolyryin«'* MALODUSZNOaC - MALOMYSLNT. »U4O0USZNO$e , - <ci, i., brak duazy, bimk OMt* 
gii, 6erIni{off gff U , 6f r leilf<(W j<^r ; J?f. aia&o4ymie» 
«;Aa6o4yiDle , poBKOcoaft , po6ociiu. Podiegtydi aobie» 
prses oftatniji uiatoduaanoid upomnie^ tub ukarad »ie 
jfttiei4, ai aaiywaay dobrse a beczki lekarftwa ua gpiiew 
i odwa^f w toy mierae potrsebn^. Mon. 73, 64« * .^tf((/« 
^atodttaany Rt. MaAo/iy oihum , cAa6o4y'uEt«aj« , p66^ 
xTh, pd6oKb. Matoduasnym byd£, aerca tracid, MtAO- 
/lymHBf aoift , MaAOAyateccnaoBainH. MALOOAL^2* 
MY, • a« - e, gatf ai matyob, fUilli^g, R*- iNUOB*iii- 
^eH|fUl?• MALO&LOWY, - a, - e, gtowy matdy, fIcilU 
f ipfig f Ec. naAorxisUK , oppos. wielkogtowy , gtowari. 
MALOGOONY, - a, - e, niewielo wart , i»enig IVCft^r 
^. MaAord^HUB nirwiole adatny; {Be. MaAoraAHUif, 
s krdtkolrwaty. M AL0G08ZCZ, - aacsa, m . , miaflowSan- 

domtr&im. Dyk. G. a, 117, eittf BUbt itt 6anbonitfs 

ftftrn, (MALOGRANAT, - n, m., albo ponagran, m 
f.ae. , takoby aiarnillB iabfko , granatowe , albowiem aiar- 
nek abo i^drek petne , iowi% tef maium Punicum ; ie* 
^ne a^ atodkiego , drtigie kwa^nego amaka. 0«af» 4a3 « 
}V. Num. i3, a4; Rg.zcipA, btt 9tMaHfUl. Malo- 
granatdw eatery fta. 3 Loop. 3 Reg. j, 4a , ziarnillyqh 
iabtek. i Leap.). Malogranat, Malogranatowe drsewo » 
ttt 9t<tn^ttnbmm , 9t$ndt^pffiHnm. Draewo malogra- 
natowe ieft bardao lawile, a^owato, krsewifte. Cra^c. 
4a3, Loop, I Reg. i4, a.). •MALOKRWI, - ia, - ie, 
niewiele krwi maiiicy, t^oil Wetltg VHVittf Rs. MaAOKpda* 
H^M, MaxeapoeeHb. Subfl^ maxoapdata, brak krwi, 
fBltttmingft. MALOLETNOSe, - ^ci, i., brak aupet- 

nychiat, btr WinbrrjiWgWt; J»>fcnfsUe!lo(l; ^rf. *e- 

jdplietnoft, menjelietnoft, menjellaroft; . Jl#. aiaxox'ocn- 
^mao. Mafoletno^d krdla- trwad tylko bf dzie do 18 lat 
aupetnych. Gaz. Nar, 1, 182. MALOLETNY, -a, - e, 
MALOLETNI, - ia, - ie, lat doaitycb ieascse nie ma- 
iJjcy. mtabf ridbrfg ; Sh.nci\eM^i Vd. nedolieien, me- 
njelieten, menjeftar; Rs. Maxox^aRurfv Maxox'bnieBl). 
Matoletni , ktdray dwndaieflego cawartego roku nie do- 
rofti. Gal. Oyw, 1, i"8. MALOLISTNY, - a, -e, liid 
niewielkich , f If iwbWttf tig , Bh. tnAtofff^ll^- MALOLU- 
DNY, - a, - e, nie bardao ludny, nW tMuUfi R^- 
MaxOAK)4HUii , MaxoxioAeHl) ; SubJI. MaAoxioAie * "a* 
AOXioAcniBa brak ludnoici , 93oMmgtlgeL MA1.0M\- 
DRY, - a, - e, MAL0M\DR. nie bardao mi|dry, gtu- 
nawy , Wenfg Hug , tlt*t tri^t f lug. *Malonn*r k tdyie 
' cofnilt 8i<^ bttdaioy male eanus, Zebr. Ow. 69. Z pora- 
dy aw.oicd^ matomndrycb pindw, Olbraebt nie cbcial wy- 
iechad z W^gicr. BUL Sw. aSi 6. MAtOMOCWY, - •» 
- -e, cf. beaailny, ataby, i?^. HaAOM45q|wiltf , «f»li##tf, 
8ubft. MaxOMdQte. MALOMOWMOSC , - id , i. , Be. 
' Kaxop'BHife, paueUoquit^m kretkie atowa. Jlf«ea-i po* 
wlci4ganie if syka, Cn. Th. , f|»arf«lie< 0tebra« ^^ 
m6wnoi<f , pray nidy grantowne myilenie, ftanowi w 
Bapltdy iednol^ wewnftrsn^. Stae. Zam. i«. MAlO- 
^ MO'VWY , - a , - e , macs^cy , nie wiele atdw adwi%- 
cy. M^cz. , pow^ci^gliwy w mowie, Cn. T*. , - i?*« JiaAO- 

p'ft^BauH , fp«rf(iiit {m Otebrii v sio. wAi^wliime* Rse-* 

fti Francua, Anglik matomowiiy, Holendcr peten ciala i 
atotem tadowny. Zah. 8, 83. MALOMYSLNY, - t, - e, 
nie wiele sif aaftanawiai^cy , tti^t tiit Il«d^bf1lff llk« L^^ 
^alomydlny, do aamieata^ ftory« SVofr 45 d, 3a, Mfh* MALONOGI - MALOSOCZNY. 
•i{0ai9(ill9 dtmiffo animo i Su^. malompfbiejl i SiiK mii 

ftnillai, 1^. I. makitomopne pusUlanimU -, Cm, malo- 

misldaoil^ malosershiioil adiectio animL (*MALON oh» 
Meloa). JVULOi^OGI, - t, - ie, (ieittfupi^ Cn- Th.f 
^uthbpus. MALOJ^OSY," - a, - e, noaa malego^ 
ttcinniftg, Rai^. maUonosMft. MAtOOCZKi, MALO- 
O&i, - a, - ie, jmafe oczka mai^cy. M.qci»^ fleinaugig^ 
Ocsko. C/z. rA. ocella, Bh, Oibautef; Cr/x. malook ; ^c^ 
iiaAOO*l^cuuii. MaLOOK>, - a, m., Phystter micrQpsg 
gatunek wieiorybow , snayduie slf na mor2u pdlnocnym^ 

Zool. 396, fine mt 2Baajtf<(' *MALpPIi£MI£NNYy 

• e , niemaogiego pltiioieaia , |ii(^t; (tAmmt^i(^ f VOlt toe^ 

M^m [^blttxs) SUtnmen; 22^. MaxoceMeiiMMH. 'MA^ 

LOPLV^^^> . a, - e, nieobficie ptods^cy, Wfoig ft^ 
imgcilb ; Ax« MaAOQAOAHUM i Subft. MAAon AoA'ie. *MA- 
l;*aiH>LAX, MaLOPOLANIN, MALOPOLAN , - a, m. , 

a Maley Poiiki rodowity, eio JtUtnpole, dnft aniMiitu 

I^CU" *Matopolak ( Matopolania ) do Piutrkowa , a 
*Wielgopolak do Lublina poci%ganyin bydz nie ma. P^oh 
Leg, 5, 962. ♦Mali Polacy, i •Wielcy Polacy- Biel/k, 
436. *WielQj ^Polanio. i^. 364. MALQPOLSKA , • G<. 
MaMyPollki, SUm-^oUn. Polika iea dwoia, iedna 
mata, dniga wielka. (Swag, 194. Ma{opolika» wielka 
Prowincya Krbleftwa Polfkiego , ktdra zawiera 1 1 woie-' 
wodatw 4 k<if (Iw 3 i 2 siam paobaycb* Wta^ciwie aai 
llatopollk% sowle aif Krakowikie , Saadomirikie i Lubel- 
ftie. DyM, Geogr. 3, 1^7^ MAi.OPOLSKI« - a, - ie^ 
a Matey Polflu, jtieiltp^ItliM* Co matopolikim kupcom 
apadnie a w^aa, (yra aif Poananikom kontantowa^ pi'Byy~ 
daie. Goft. Gor. 88. *MAL0P03iADLY , - a, - e^ 
As, MaAODOMlbciDHUlx » uiewielo poaUdaiiloyv MALC*- 
ROSLY, - a, - e, niewielkiego waroilu , fUitt ^t»^^ 
fniy Ar. MaAOp()€AU0. MALOdCy *- ^ci, i., mUrjf 
mawietkoi^, cidrobnos^, Xlfinftett, aXtfVtCf bff 0c6pf ; 

IIMMofii; Vd, mainoil, maljna)* maibeooft*, Crtf* nocald^ 
dia; 2>/l, ^a., A^. maliaa; R§. niJiocaiA 9 ^ tAHdua ^ 
JS^. naACOiRO. Matoi^t niakpi^, vuYy waroft Crt. TH, 
Maios^ duaxy, s alaboi^ umyalu, JUeinlett bU 9tX^t€- 
Tak to rosa^da^ ii9epeway,>i umyat d^ oasukaaia tatwyy 
W aiaboid i matai^ dnasy ludai awykt wprawiad. ZaB. tz, 
\bb, - Znamy »iq od aaaloici. TVo/r 17 c» 36, od maia, 
amiodu, 9«n ttfil ITISf* - $• trans f* isatoi^, m^itortii; 
3BMLrara6ca,ikasaka,drQbiaiig, file JUeisigfei^ Niaprayftoi 
naagromadaone ilany aabiera^ aobia drog^caaatakiemlma- 
toiciami. £oiL Lift, 3, 17, - ^^ %) matof^ Ucsby, pau-* 

etr««. Cn. Tk., ble SUUiMt ^et ^a^U 9ertK«e 9(iisaM- 

- |. 3) transit afabosJ, maadolaoi^. S((lii<^, UWtU 
Wii%tU, Znam xnato^ moif t maadolnoi^. Tr, yi.KLO'- 

SBRCY, . a, - e, tchorsh>y, fiiRHAm' nein^er^tg; 

Bk. OUKompjill^, 4ailfa(li»l9i ^cf. aaaloserzhen , alabo^ 
aenlien). O Sybaryci gnu^ni maloaercy. Kchow, 3a4 et 
39^7, Brud^Oft, P. St Mon. jd^ &9S. Subft^^ Bk, ^^va 
lofUlMil'y yd* maloaanhnoft , alaboiaerzhnoft. .MiLO- 
SibNlL » - a, - e» - ia ac/i^., aily ntewielki^y, OOn gC^ 
tl»ifr it tuft f iZo^a. MaAOOixlHiAM ; Subji, U9<XOi:ylx'it, 
MALOSLOKY, - a, -> e, nie bardao atany, loenia gff 
fllKB / •^'' '■^^o^^^'""^* MALOSLOWNOSC - ^ci,^ 
i., o^» Malomowno^^ , ^c. MaAOCAOa'ie; Verb, Maxo- 
cJU^BciOByio Biilbaipwojrm iefiena. MALOJiOCZIM Y , .- a. MALOSPRAWKS" - MALQ^WANIE. 1^ 
**#4 -tt^fl^ial^ aoo<|^jry ftffarror^ i{M#. aiaXocdviiUK. MALOSPKAWNY, ->• a« - a, niebardao ar^oany, f^fflig 

r gefl^t- Niab^^priecanaiaftioatoapiairnyat biat6g{owom , 

sowo narodzomycJi daiatak- doaar aleca6 Jfan* 69, Sag. 

IVLALOSTKA, - i» i.^ male^Hwo, drob^ofHba, maU 

raeca ^ firaaaka , bd^tala , f tor SiU\xA$H\U S4 maJoftki , 

ktdta aprawa]% njeapokoynoid iycia. Xiqdz* 43. MA- 

LOSZKODNY, - a» - 0, niefwiele askodUwy, weatg 

. f^abenbr i{#« MaAoap^4H&u». MaLOU'RWALY, ^ a, 

- e, lMr<^o trwai^ey , UxiUMtflh, Ms. KaAoap^eH- 

MMwl, Su^l* MaJio«p^MCHHOcra». ♦MALOUfUNiA, - i, 

mM infato acxoof , Vftti^ ge(e|rt:« ^mo/r« u^r. 4o, cf. 

HiadcMik. ]KAL0UWA2NY, - a, -a, lekki, liafo- 

teyilny, fei4t(iiimid/ wM^tUm. Matoawaini ludaie. 

Tr* AtALCHXFNYy . a, -^ a» niemocao dufu^cy, fMns 

6i<ttt(ia , fi^MNldUllbig- Je^li trawf poln4 bdg tak pray- 

odaiawa^ aali waa nie daleko.wifctfy? o maCoiilai I Sr^/. 

JTar^A. 4. *MAl.OUMNY, *- a, - 0^ owwiele raau- 

t&aji ((MKtfllig/ itr. MaxQy MHUil/ SubJL itaAoy M'ie. 

MAk.OU3TY, - «• - e, uftnalydt, von Keiliefll SRan,- 

* tr^ J&. vaJloycmuii. 

MALOWAC, •' alf - uie, CM^ndL^ sttalowad, poaialo- 
mM6dk,t farbami figury wyra^ad, Bh. tmilonNttt; Sr, 2. 
me((P«Nr<iP > ^''4 I* tllolOMMCir ttoln^a, l^iMllr C;*n. ma- 
tan; iKd^mal't^ mavati, obraaiti ; Cra. malati , tnalam ; 
Z>4 piTiati (rf« piaad, phanka), aaltkujeo&f Agf^ aliko- 
Tatir pUati, npiaati y Bs^ pengati^ maAju piaati« alika-. 
tttif prilika ciniti; /{/« JKuvOoBcam^; Be. c'^hbooh- 
cajliHf c^HHouHiBy\ cf. On 9titt$Y^<p4m , . nUitlin , ftf 
f^^ett i^bilbCIl* Dbbramu malaraowi mil^y ialt rsecay- 
wiicj« Afalowa^, niielk ie malowaf cadaie* Piich. Sen, 
lyi ^7^ Stan tak pi$kay» i tak ma dobrae pomferzoay » 
laki tylka lacaluie maUra naucaony. P. Xchan, OrL 2, 
171^ Co sa niewianoid, gdyby jpfdalem maloWall Teat. 
4a #;» 4 c. Pauif^ iail malaraem , xosum tabtici|, na ktd- 
t€jviAuie\ amysty p^dzlaaii, ktdrami malnxe; farby, a 
ktoryoh oiaiuie, %\ my^li, iui iaiaidyaae. ixxt ^siewnitfy* 
asa. da/f. Nied. 1, 37 1« Nie tak aapetoy djabof, iak 
go maUiif. Birk. Bx^ f^* 3, cf. lh*aaani^yaay djabel.w far- 
bach , nif w aamey iftocre ). Ni lev tak -arogi , iak go 
aiatuiil. Ryf. Ad, 48. Nie maloy djabia aa icienie , byd 
eif aie pray^nii ! Rdf nie djabia nialuij| o^r djabef. - 
Nie malay aobie tak arogo kocbania. Teatr i c, 4o , nie 
wyl^awiay aohie, nia ioiaginuy aobie). ^ Recipr^ Sniutek 
aif laaittie na twarsy.. Teatr 38, 313, praebiia aif , od- 
biii^ ai^, wyraia 919, ma(It M, btMt ft<^ aui, mM 
fetinbtft)- - $• malowad, pomalowad fjtolf la£kf , farbo- 
wa6 Cn. Th,^ an^eU^en, hemal^Ien« Caenu to panna 
vn>dziwa aie maluie twaray ? Bafs. Swif. 3, 586. - ^. Jig. 
Sdobid, prayozdabiad, pftray^, barwjd, ftmAcfen, fMif 
(ftff iUX€M' FoscMy aielone iodly, ani ^vriec^ ^ry^ 
AAt eienia raacai^, Nie maloiii pola Roallcaao . kwiaty , 

• ani zieleni si$ rola. Za5. S, 3o6 Jjfar. Widzfr obioki 
wielkie pod nogamf, Jako sif^tfcae maluiq iarbaaii. P* 
Kchan. J§r, 36&. MALOWANIK, --ia, n. , eobft. perb.j 

. Vd. obrasenjpy obraftvu , ( cf. Vd. etc. malik idalum^ ma- 

likoranie ido/olatria); Cm. mal ; Cre. kipopiaaaaye, 

szlikoTanye . .obraaenye, kipopiaaichfro , azlikotforastvo, 

obraznichtvo; Rb. xcaaonHcia'ie ; £c. cBHuoajEtcaaie. 

.a) actio f M ^tUlfitUt. Ucay ai^ n»aJowaaia« Zdw , Ma* 

3  • stf /^l* 1 I, O-W A K Y. •MALO - MALPA. lowanie , pomtlowanie ^ Irfrbo^lmiie , btf# ffllflPAllt* 
Pnewp wyr#bittne ra «prff tj, pokiytrad »i^ 8wyfcl« »a- 
lowanieai. jFoi. ^^ 3, 174. Malowftnle szm^lcemi s 
•nnoltfoKMBie » M 6<Nirt)ni4Mfn' - f' opt$s pictutny 
M^ ®fto4U>f , cf. obras, iHkloWidlc^}.- -Malowaitifr pro- 
ftakoai ftoA za ctjitanie. C/i, i4</. 476, Kai^gi proftak6w, 
obrazy ; cf. *piaa^ ^ s malWa^). Patac malowafiiami O' 
fdoboy. iV* /^o'ra. 9, 361, Widsi^my, iakie nam malo- 
iHuuo przed oczy nivieysze podobie^ftwo ilawia. SM» 
q6. Wyprawiad ^ malowanie , ; iILurainowa^. Cn» Th, , 

eUi 9mif^e itftitnlnireit. MALOWany, -a. - e, 

part' ptrf. , ferbami wyraiony, getRaWt; £c. c'feflHOBR- 
ctHH^rft tuapoBHU^. -Jig' 2al i cnote na tw^y malo- 
wane twariy« 'Jmdt. T^h a8, wyraione, «rydai4 eif . <*i- 
biiai4 ^if, dai^ aif widzied). - $. malowany , pomalo- 
wany , farbi^ po vrierzchu powleczony, ftlfKa^t/ geiMltKf 
angejltUt^ll. On a wiertcHu malowan^ twai^z aw^ poka- 
luie, A wavrn^trz imicr^ kute. Kulig. a43. Umalowa- 
Of I upftrzony, otdobiony farbami, mit %$tlnL gffdtwAltt, 
lOk gntUt^/ Innl. l*bdobien golfbiowi, od ktdrego 
8Z\ie Maiowanciy , to ztoty, to ^rebrny blaflc bii«. Groth* 
^, 6od; .MaloWane ptaftwa awc^y san dtugt Ko^czyty 
iosacce i odpocisywaly. F, Kfhan^ Jen 379. Powietrsne 
ptftftwo malowane. Ofir. WUg, 43o. L^ki malowane. 
Brud' Ojk, A 5. Nad to nie moie bydi nic maiommUM9-' 
go , pif kai^yszego , ^uo nihil pottfl effe pictius, Mqcz* 
« $. trmntl, Jig^ , nieiftotny , nieprawdziwy , pozomy , 
powierzehowuy, nierzecay willy , nut geOltf^it^ lli^' iH 

lift UMIE gegt And^ , itid>M Uhtntt%% , bldf f^f inhm Se- 

nntorowi^ by nie byli malowanemr panami , a tylko dia 
ozdoby vaieftata, iako Moikiewiki kniaf ma wielk^ radf. 
C^rn, Dw, 373. Malowana iego m^tnoi^, nauka, cnota, 
godtto^^. Cn, Ad, 476. Chrzelcianie maloWani. 'Hrhft* 
Ifauh /[ 5, na poc9r, obfudni). Mdwif o iedno^ci do- 
ftonafey, ni«» malowan^y i powierscbown^y. Sdk, P^rsp. 
pr, A ^ 6. Nie malowany mu ia. Cn, Ad. 61B, t. i. nie 
dam sobie grad na gfbie). Stefan nie chciat hjdi krdlem 
nialowatiym. Ale raeiwym, taikawym i oycowfidm pa- 
a em. JPefr, Hor» :t, MS b^ IWtresz, BgU 137, malowa- 
nym i tytularnym krolem. Lu6, Roz, 3io» Z naa malo' 
wani dai^ tylko rycerse, Szabla we ztocie, koto aerca 
pierze. Nor, Dz. 4, i44. Jam 'tu hetmancm , ia tu aam 
chef rz^dzid , Malowany m bydi nie chce na nrzfdzie. P, 
I^chan, j€r. 1 14. Rzftdy pa6(hra Mioczyataw pulcit 
swoi^y ionie, Sam tylko malownnym byt krdlem w ko- 
ronie. Afin. Ryt. 3, j5. 2ywym, nie malowanym ber- 
tem , Tzi^di narody. Pot, 4rg. 633. Sf diia ieft iyw^m 
gtosem , prawo , malowane nauki , nie mdwi^ nic* Petr. 
fol. 336. J^ymo^ Dobrodzi^yka malowanych . m^iow 
nie lubl. Ttair 1, 39. Dowie si^ ^wiat caty, ie ieftem 
pyciec nie malowany. Boh. JCom. 4, iSs. D)abta ml sif 
tarn cheiato iei4i aiedfiatem za ftolem iak malowany. Cf/f. 
^/r. B , t. ]. iak nie aw<^y , idf fif ^(tttet bent Cifc^e , »te 
grflfgl^lt W nic mu «i^ wdawad nie dadz^, aiedzi iak 
ma)bVany. Mon. 73, 34 1* 

Pochodz. maiafgj maiusXf malarezyk^ malarfii^ ma- 
furjiwo^ malarka^ malarnia^ domaiowa^, namaiowuf^ 
omalowa^y ohmalowiU^ otbnalowad^ pomalowa^, prMfi» 
malowa^f prmymalowa^, u^uilowa^t ^^nal^wa^, wyma- 
lowa/f uunaioma^f ^malowui^ maiowidio^ mmlownia. ♦iHAiX>WATY, - a, - e, n»eco maly, ^flNtt fifte/ **• 
MaAOBamui?; 9itbfl, arzAoBaaioctnB. MaLOWA-^NV* 
' - a, - e, MALOWAifcNIE adv., mato znaczi(cy, gCtCig^ 
' fd>4(ig/ Wftlig Mtnttnhl Vd, maiuTrieden, malushti- 
* man , slaborelajozh , alabomeden ; Cro. maloVr^den; .Hf* 
MaA06dKRUH. Z matoii^iQym gniewem forc«i# aif %e% 
' tily. Tward. Wfad. Si , cf. scrdit, a nie tiuL " MALO- 

• WAiNOSe, - id, i., We »ettBgf(Wefefrftr «rtt</Cg^ 

' fFgfeft; y^d, malaTriednotl ; Cro. maioyrednoszt; Rt, va- 
AOnaWHOcinir. MALOWIAREK, - rka, m., MAtO- 

' WIERNIK, - a, m. , matoufai^cy, Rs, unJiOMloph ,' /• 
MaAOatjpKa , fin ^WttfiUubtger. JeiU wi^ c tf trawf bog 
tak pfzyodziewa , Iako nie Ki^c^ywas, maf owiarkqwfc ? 

' lf€op. Matt A. 6, 5o. Cdi to my^icie mi^dzy aobi^, ma-- 
towiarkowie, ie chleba nie macie? 1 Leap. Math, i€^8* 

' O matowi6rnicy , zzi nie pomnicie bozkie obietnice I 
Ausxp, 34. MALOWIERNY, - a , - e , - ie adverb. , 
matego zanfania , K</« maloreren , giaboTeren ; £c. HaAO- 
B'fepHun; modicae Jidei, Mon. 76, SgS, UfillgUn^fg* 

• Bibl. Gd. Matth, 6, 3o. - MALOWIERNOSC, - 4ci , 

i., niewielka ufoo^^ , Uf 5t(elltgUltUg!eit/ R*. maAO^^- 
pie. MALOWIECZNY, - a, - e, krdtkowieczny, nie- 
dtugo trwaly, Uxi Mei^; Rt* mijlob'&ihuh , MaAort- 
YeHb. 
MALOWIOLO, - a, n. , malowanego coi, malowanie, 
obmz, elll ©ewiftlbf. - $♦ ftrba od malowania, barwi- 

dto, «*iiiitile, garte tum fta^len •♦MALOWNIA. 

• - i, i., pc«#. , » imaginacya, bit <?i«bMb!lllgifMft. Dow- 

 cip, CO foiafym buia polot^m, Pnlciwscy woine maldwnt 
' lkrzydla,'ikeby opacznym niepoazedt-rwrotem, Muai aza- 

nowa^ aBtnki prawidfa. Dmoch, 8zt, -R, d^dyk* - Tn ai^ 

maMwnia zagraewa. ih, 91. - 
MALOWNIK side ob. Milek. 
M ALO WODNY , - a , - e , nie obfitnilicy -w wo^, mafrfs 

arm, R** wktXowdAinUdL, * RCALOZBO^MY, - a^ * e» 

matocnockt, nie wiele'tia boga dbai^cy^ Mtttfg tlig€llb« 

' ^oft, xA&ii fPbt frttnfB. Mmd, op,'E h* 

MALPA, - y, ^, cf..Gifr. 9J?aiiwff<); Sr. 3. iig(|»g, n«»s 
pa; BA. oiiictf, 0|^Ue; Slo. oj^kn; €1^, 1. M|^tcg<t, vopk 

%Pii Cm. afhia, afiinii , 'ydpiaa> m5rkoaaa, mirkuvaa ; 
Vd. mdrkonza , merkoaza , affinia ; Cro>. Apicza , ' mnnna , 
mojeiAiia , mo|1^*iiieBa \ DL muna ; Hg, qia)om *, Sla. maj- 
mun 9 Bg, munlia , mojemuccja ; B^ munna , majmncoja ; 
J?«. o6eabJtiia, oGeSMHaa, nn'tpviKb*, |fr 0fe. ^^i* 
Cf dsii mafp4 Bowi^. Erax, Jfz, X ^ h, Zwierif to r^- 
ce , palce , pasnokcie podobne ma do ladakieh , i cfaodzi 
profto na dwdch nogach, iak cztowiek. Utoieni* we- 

' wn^trsne i zewn^trzne czyni wielkie podoMeiiilwo do 
cztowieka , iedna tylko mowa i ai;y wanie rozamn, r6ilii3| 
mocno te dwie ilhioiici. Lmd, Dyk. 3, 3o5 , Zeo/« 388. 
Profto^my iako matpy, kiedy ie iapaii^, Tedy aif tarn 
przed niemi w bdty afaieFai4 , A potym ie pod drBewen s 
daleka poloi^ , One potym sbaeiawasy ft tam nogi wto- 
i\. .. Rey WU, 47. - $. b) trmtti. nulpa , aamopaika , 

- M^kai^ca aif niewiafta , nmhubaia Mtfez* , wasetecsnica. 

Pot, Syi, 46 , cine tin)itd!^tige tteib^ef fOK. Umlera io- 

na , ie6 z matpj^ mih za , nii b ni^ Babawka. Chro//, Ow. 

117. Wei cie * atudzy tf matpf , precz i^ odprowa^icie , 

Jliech srogj^ tf pannf wieia uikromi. Bard, Tr, bSS* <» 

Pt09. Zawise malpa m&lp4 bf dyie , aca k>dlewiii«go p^l*- signitu MqcM. Bfal|ni xaWscIy mafp}|, lij^tesl i ilota ko« 
^ lo ni^ ttftWiemt. JTosz. Lor. 7., ^<». o)^ MH*«»e O^Mr- 

' Mfiit mi 9«rf V«ta lre(«| M. malpsczka, - i, i., 

' <ftin^ , ^tt^ lef (^en ; ^. i. l90lK(iC«; i^^. mimnisa, mo- 
' jeaibcita ; - 3s. iiiu«iiiej^>,' mtiimi^i^ ; CH> . apiohicsa ^ 
nmimeza , mojemkcsioAa'; ffg. majmotfa; JS^. oCksbfiH- 
' Ka/ o6€Sft«ii0^nci. MAl.Pt, - >n, - >ie, od lMfp]F, 9f( 
^ fni?l Bh. tf^cr; Orm Vfevflio, afen^e-; ^« nerkou- 
' ahen; Oo.'opicbki» mafflknfiatki ; fi|^. ntaibaKlM»-ytlo). 

• MegaSizMs eatowi^ niem^injF, to ieA, ncfptogo i nie- 
- wf^^ego prayrodtenia. M^cz. Mafpta lAgoda , err^e^ 

trum^ rodsay roiliny. JTIvt Dyk. 1, 199; Baga6wka maf- 
pia iagoda , emp. nigrum lAnn* , Jundz» ^^5 , R*. BO- 
AXHBsa^ Jtrd^^beete. MAIi^PIARSTWO , - a» n., 

• matpie poAfpowaaie , SffflUiffeit; 4fflf4el i>«llWIll. WU^ 
piarAwo arlekina, brMzenie improwicatora, tatowo ros- 
rjwki* N. Fam. a 4, 398* - oaobliwie aa^ : ^Idpo na^la- 
downictwo, ba#9t4<^4ffril* MALPICA, -y, i.^Bh.tS^U 
Ce; daia brsydka mafpa, fin grofft |4f(id^ IMN C<^* 

' kocakodan). MALPOWODNIK, - a, m., co n^y 
wodsi, prowidzi, bft iffffllfiftbt^* •Von* ^9> S^- BIAL- 
POZWIBRZ, - a , iM. , Le>nur , awiers^ podobne do naf* 
py , pr«Sc£ py&a , ktdry podobtiy do pti«go , znayduie 
«i( na Jamaice, Madagafrar etc. ZoqI. 390 > icf SfXnki* 

•ft. 
MALTA, ^ J, i.^ Bh. 9R«(t«/ Cro, Malta, 'wytpa na mo- 

• 'rm Irc#daiemn7m mifdzy Afvyk% i Sycytii^. Dyk. O* 3, 
^ i>7. ^ie 3llfr( fWAttH MALTAKaCI, *MALTSKI, 

- a, - ie, gRdtbef^s; BA. Wnltetf^r WdtetfQf HVis 
tmftf^; Cr9. Maltea; J?#. HAAmlTiiciiiii* Malu6scyka- 
walerowio, sakon rycelrlki , redbuemiaaowaay*' *Hoapi- 
talarii, kawalerowie i. Jana, kawalarowte Rodyymcy. Te- 
ns od wjtpy , kidnt^mai^ wdsierfenin, poapolftcie Mai- 

• taiiflBiemx tiip nisywaf2|, A^ras. Z6, 2, }o5, Wy^* Q€9* 
3o«; Bh. 3ttlOI»f$ fne) (>cf. BA. 3«tt0» C^ctaua ). Or- 
dem MaltaAiEfegd dwie softafy s dawnycb w Polaatse 
komanderye, PoznaAika x Stwotowicka. Vol. Lkg. 8,845, 
Skrztt. P. P. H, 175. Wieie ryc«ni((w "Maltikich a ri|k 
Toreckich na prcycayn^ kr«51a Franooakiego wysato* Bieljk* 
639. •MALTEYCZYK, MALTAl^CZYK, - a> w., 
Malui^lkx rycera, eitt OT«ItM^r. M*Heye»ycy okr^ 
wsifli. Fwr. l/a^. C 4 5. 

MALTOZA, - y, f., c iViVm. ^auttafc^ff 4(1 ^ittlimtf. 
2on& krola Czeikiego ' Jana ' Matgorzata , ]lUltu«| nas^a- 

' na. 2V<err. 'H. 6, ia4, od podobie^ftwa oft i^y do taiki 
ezy\x kieszonki* > 

MALUOHKY, - a, - e, MALU02KI; - a. -. ie, MA- 
LUSKI, MALUTY, MALUSBWKI, MALUSHSMBCaia, 
llIALTrrEKIBOZKT,l^ALnTUR?^Y, M ALUTYKfiMKI , 
MALUTUPBRNY , cf. male^ki, teaciuplC^ nmoii^i, iiA- 
dope^ki . JntBfuipa d^j. Mafy ; (Mn.l»ifl)t9/ |lin|ig lUin^ 
yidrerhia faciunt In: - o, ut : maluchno; nialiiczko etc., 

Bh. liiAwxiU , maroitttYd \ nuUttf e ; 8io, nM^tcfo , wMi^ 
utaUnfiv mdUinfi, malttditri, matnft{!t, nurffftcfi, nifis 

mjkVitin, v^m^\i\, m^ififkUi^, mci}im\\t\t\, wAu^Ui 

Cro. malalian, majucaek; majcsuken , myczun; B** na- 
laban, ]nala9an , mala^no; R4. MaxexoHeKb, Maxexe- 
Mesb Malacbne ^i/ki W powiciu. Warg. Wol* 3i7« It A L no H VT. AI ^ dai^otaa. iM* ^> ^^T* Wieczerziv 

sw^nyufl, to ioft, prawie maihichii^, caeftowaf icb. 
..JCCf^' MfflZl W18, ik^m, ladb^;- W maluchnycli le- 
ciech b^d^o. Wtwy. Wb/, iS, t. i. w mfodaiuchnych , tit 
^t frtt ttWgetl 3«bCril. Po malnchnu 1 oftrozfiie tt^af. 
Bud. Ap. 59, t. i, powolaiiitp6ko, %^nhlM%^t»^ Ta 
ayna *maluckiego poiyl. dmtyda. J«ir<i Tr. 67. Wloiy 
wielkie gniewy w malucakiV pier^i. Birk, Zam. 33. Ma- 
Incakie omdy; Bottr. 24o. Karavrany pUc^ Arabom roa- 
locski tryb«t» id. a5o. Kto wieriiy w maluczkim, i w 
wielii wienijm i«ft, a kto w malucakim nicspjrawiedjlwy, 
i w wielu ioft niosprawiedlivy. SekL Luk. 16. D?i^ 
klo wyiey nii Raplu nie ftan^t, ten si^ zda sobic, U 
ioft bard^o malucskim. Gor. S€n, 364. Jesli co w po- 
rdwnania s nayi^yiszym niiasa left, nie dlatego ftaie sif - 
Mraa malucaUm. PiUh. S€n, lifi. 3, ago. Prosz^ za 
wdsif cany pnyyviy dar ten mdy maluczkj, Bielfi. ^. JIT* 
j# a 5, lichy, UakyX Jnszogo braegu nie mali n* zjc- 
ni, Krom t^y, widaiata co Icb malucakiemi. 2a*.5,»46. 
Doma niesBoiny, a s dorau wyuadlazy, tak maJucfU 
left , ieby go i w garid acbowa^.. Gor. S§n. 198* Gdym 
byt malucakim , mdwifem iako malucaki , rozumiarem ia- 
ko maluczki , my^lirem iako malaciki; a gdym si$ ftat 
mfiem, wyniascaytem precs to, co bylo maluczkiego. 
Loop. I Cor. 1 3, 11. Lndzie malucakiego roaumu. A«y 
Pfl. Aaa 5, mialkiego). Patncie cp mu al« ftafg w 
•maludakitJy (!) godainie. R^ Wiz. ia6, t. i. w krd- 
ciuchnym csasie^. Na maluczki czaa opuicilem ci^; na 
krdciuchny caaa twarzem moif zekryt «d ciebi«f <5i. faz^ 
334. Na maluczki czaa iiiyf oney- krociuchii^y ro^kpazy, 
a drugi tci nn malacski caaa om^y nfdiy awoi^y. Bey 
PJI. yy 3. MSali malnrzko rybek« Sekl. Mark. 8, t. i. 
troaapcikft, fte fffin Wnrfg. Odwrdciwazy ai^ maluczko 
#d nich , iiif plakad. Leop. Oems. 4a, a4. Ten rok na- 
lacako pocierpiaa. R09 Pft. Ggg 6. Ciytay malucako 
daldy. ih. Jii 4. Pordwnayie malacako to naboie&ftwo 
a dsiai^ya«4 azifbro^ci^. W. Boft. W. %> 108. Proszf 
eif ,. abyift ia atuga tvdy mdg{ co maluczko raec. LoQp* 
Badt* i4. Id. Tych maluczkicb a?owak , szkodaby opu- 
icid, gdy.aif a nick wiele nauczy^ moiemy. Rtiy ffl* 
j4a4.6. Cod nam czynid z niemi? ieazcze maluczko, a 
ttkamtonoi^ mif . W. Exod, 17, 4, blifko tego, ie mif 
nkamionni^. BibL 4wd. ). Maluczko , a lui mnie nie uy- 
rsyeie, i zaai^ maluczko » a uyrsycse m\%: Sk, Kaz» a^i?* 
Loop, J^an. 169 i6. Jeaacze maluczko ieftem a w^mi. 
Sokl. Joan. i3. Mdluczkoiio^on a naa nif spal a ^on^ 
tm\. MAdz. OoncM. 36, 10, bez mali|. BibU Gd,), Ma- 
lur;ko dufzy nidy nie u!owili. Ryb. Ps. 108, Z Qcau 
naaaych po.maliwtku aoikn^y. Gor. Stn. 566. To rzekl- 
fzy pp aalq^kn do niego aif rauci J kkkim calowaniem 
^p»V»go Qcuci. ,Zmb. 1, io3 Nmr. Po malai>ie6ku pogi 
irpcadd na wod« kUdzie. Zobr. Ow. &3 , sonsim. Moy 
ty maliiiki^ Pioid. 44 ; Ro. MaxnmiLa , Maxra dsiecif )r 
Co aa uftecaka, malu^kie piei^id^ko. TtatK 53, :»7. 
$licany cko^ malniki* PioM. 3q» Na tncinie ief dtil 60- 
krat mifday maln^iemi ckfopi^ty. W^vrg. Vfal^ ^7^* 
Btrayiyki maluatetaki«. Bomal J. 5. Swit mal|9#t#nki a 
tWOi^y it^t UepE^ ptaaacz biafy.- Basz. Pie/r 3, ^ 3. 
Caaa maluaienki. Ban. C. Qs^ci% na6 g|$|pftv ^6la, 
czf<ci4 ciekuaia^kie W Qaay a! Qwk« poayia J^dao maln.^ a» MALUSZ - MALV. •ie6kie. Baniat, F, a« Z fconia po maloaie^lni pofia^it 
13^ ua ziemi. ib> C» Boie neczy te zakry{e^ pned m^- 
drymi, a objawilel ie malutkim. W, Math. ix. 35, po- 
kornym )« Day mi malutko wody , ie aif oapiif . L€op' 
5 /'eg'. 17) lo, Maiuteniecska kai^iecska, 7*(f0/. 2ip* 
B 1. (MALU5Z, - a, m., malara, Oet ^aUft* Hi- 
fturjta uwaiaymy lako ludii 1 naroddw miiliiaza. Za6, 8, 
176. MALWAZYA, MALWASKI o5. Malma»ya). MA- 
LtJCZKOSC, MALUCHNOSC, - M, i. , znacaaa itia- 
toi6y 9lilnwin\itllilts S^. malahndft. d. p. Jeascsem a pierf 1 
afat 19 iaece tw^y, a dosuawatem w maluczkoici aw^y 
twoiey opieki. Ry6. P#. 5y. 
MALY, - a, - e, {comp. mm'^yazy; Mafa €idp. 711. V.', 

Bh, mii(9f mrnffi; sia. m<iU, mato^ fttwnd, tnettfli 
5r. i. mM, mawfi, malfi (cf. miaiki), nteiif<ti; ^r. 1. 

fn«tlUirtf mAl^loH/ llia(l»c; Cri». maj, male, majhcn, 
majn^c'i Kc/« malj, miiieii, nmen, mailieto, menriii; 
Cro. mal , menyahi , manyi , menyi CCro, aMlik maius , 
diabolus) r J^t* malyahea; ^«. malr, nao, malahan y i?g. 
nsallif Sla, malen; Ks, MaAUaf, muxb, Menhw'iB -j Be. 
Maruil, MixmiH, MaxBifinTii, Memo'iii. (cf, Gr, /moXos 
tener^ cf. Ger.,^mHlig, MnHHg, cf. fd^mal, cf. Lat. 
malus ; cf, H6r. hhiw meolej paruuius ) ; aiewieiki , 
f (elR. 2adna rsecz nie leil w aobie ma'a , Iocs nazywa 
81^ mat% Sff poniwnaniu s iaasii wifkajKi|. ilo^. i>e/. 1, 
67. Maty, CO do wvroAu . cf« gus, karael, zipfziaYy). 
MatediQ rosfego pachoika asaty aie afui^. Sk» Zyw. 1,^ as* 
Jie^ to mafy, nie (n|di suchwafy. i?y#. Ad. at , cf. nie 
poryway aif kotku na niediwiedsia; cf. s motyk^ na 
atoficef cf. aerdit a nie dui, cf. Mify ieiu m'e &0I). Ma- 
ty, ale aerdeczny. Cn* Jid. 63, Ore. mal, ali jak^ cf. 
ehfopa korcem nie miera^;. Maly \rielkiego pod osaa 
praemoie. C/i. Ad. 476* .Clio^ to mafe, a afe, widaf. 
rearr i5, 4». - Mata raeca, % fra««ka, efjre it(f inldfett. 
MaU rseca wiclkiego obali ; JVEafa r2ecz pod csaa wiele 
pomoie, aaazkodai. Cn. Ad. 460. Z maf^y chmury wvcl- 
ki deazcz. On. Ad, i356- Mala iflcierka wietkie poiogi 
wznieca. C/t. ^c^. 467 , maie raeczy na pocs^tkii, wiel- 
kie bywajii na koftca). ^\e\ki9 tzf^x 1 mafego id^ 
zrzddta , Wieikie drzewa s mafego aaczepn. I^ch. Kaz^ 
1,293. Z mafjrch ai^ctonych, rieca wielka aif rodxi. 
Xras. Ant. 5o, cf. maio do mafa, czyni wiele^. Csffio 
ma!e rze^sy wielkicb a^ prayczynit. Opal. s-ae. t^H. Nie 
na woynie nie ieft tak nulego, coby Ickce powaiy^ go- 
dzifo ai(. Lub, Roz. 56 1* NiedoAatnemu i^y co mafe- 
go, bo nie temn mafego nie ieft, ktdry nie nie m^ Sic 
Zyw. 1, 394. Matemu mate. C/». Ad, 47a.Mafych ptakow 
mate gniaada. Rys, Ad. 59. Na co tytui wielki, .kto w 
rsetzy aam^y mafym? Pot. Jow. 90. Maia winy gry- 
siemy, wieikie calkiom pofykamy. Ch. Ad. 470. Male 
atodzi^yfci wieaaad, a wieikie paazoaa^; male alodaieie 
wielcy ktfrz%. 15. 471 , mttcha wi4inie, h\\ ai^ praebiie}. 
Mate ztodaieie wieasai^,.a wie(kim aif k{bmaii|. Ryy^ Ad. 

59, Sio. weife rili lent male. J wieicy > mati tego 

cztowieka kochaii|. JM, Tel. 5a3. Duvdr od malycb do 
wieikich wazyftek ai^ radowaf. Papr. Ryio. 36. SvA ia 
nie ieftem tnialym dzieckiem. Teatr t4, 60. - O wfoa ma-* 
fy ofr. Wloa. Malypalec, •mizynny, Bh.mHf, llNrUcef; 
Vd. meaiena, meaink; Rs. a/ Be^ MittBHeisb, H«xaiii 
ttepcoDtb , MBSBBvnb y oa3> vaciB«ro iuia«iilis » mvt- M A L JC. 

ranftfl oah KBvaiufl: (s9d ij. umxmxmwi, naymnidyicy). 
• (• w mafym wieku , s w mlodyn wieku , im fr A^CQ 9U 
^ tei , itt fC^^r 3ttll<n^* ^^ >>^ rod<io4w nie mam, w 
. maiym \fieka mnie odumarli. Teatr aa 6, 47. - Maty w 
lecieob, % matoletni, mlody, witldef i^^fig , i«l^» Nie 
chciey bydi w tym bl(daie, abym b^d^c matym w le- 
ciecfar, i lat tylko caternaicie mai^c, roaum dziecinny 
miaf. St. Zfw. 1, 3o^. Nie ftawaycie aif dzie^mi na vo— 
sumie; ala -we alo^ei b^dicie ma|emi, a w roaumie bj(4i- 
cie d^ikonalemi. i Leop, 1 Cor. i4, ao. - Mate aerce, 

g ttiem^^ne , ei.tt lU'xuii i^ei) , weiiig Wut( , »eiiig i^ri* 

Woienna tr^ba .>erca nie wabudai matego. Jag. Wyb^ £ h. 

Jawnie Bol«tdi^wa biftnp} upomnied mieli; ble gdy ai^ 

arcybiikup i iane mntego aarca a tego- wymawiali, i. Sta« 

. nialawa proaili , aby tonca^ynit. £i. Zyw. ^87. - §. Mafy 

cum cM€ctiui9y s nieiiczny , iM^t |a((rei4^ Mimig, fUia* 

Maty lud, mate pieni^dze. Jalmuiuy ubogim dawat nie— 
male. Star. Dw. 5a. Ra tcjI aif na nieprayiacicla w ma— 
I6y druiyuie , to ieft t tro- h.^ avroicH konaych. Warg* 
Wai. 74. Gdyiei nad mat^m byt wiarny, nad wielem 
cif poUanowif. W. Matth. ad, ai. Caemui mate a sste 
aj( lata nasze ? (V. 4 jEacfr. 4, 33. - Maty caaa , s krcUki 
. ozas, Htlt'^di, toenid^eir. Dobylmiaila tego w ma- 
tym CEJsle. Uflrz. Kruc. 1, 3a8. Maty caaa mieni mate 
,W wit^ikie raecey. Bard. Tr^ 3ao. Po niematym czaaie 
wrocil %\% pan. W. Matth. a 5, 19. Po matu adverb., 9 
matym krokiem, niapr^dko, ,wolno, po woli^ aOtnd|a 

lid^ , tangf«m ; Bh, ihlauia ; Slo. po miii , fo miHifi i 
Sr. a. po m«tem; sr. i. pa main, |»o ma^muf peb^tiobMi 

Jiff, po mallo; l^ef. po malem , po Ichku, poahaai^ {)0- 

. zhaanu ; Orre. .pomalem , polohkem, pozhaano; Crv* nk to 
po male, poMko; Ms. ooanAy, K^anOt n^a^^p^ ao >ia- 
Ay, Me4Aam«A&HO, ai^AxenHp, Aaro^ftj^o; /Tc. Aara4- 
BO , ao MaAy , ao AeronftKy , aonosuHory ^ ( li&MAAfe 
wkrdtoe potym^. Kaidy dal^y zeydaie co i<ilzie prf<li^o , 
ilifii ten, CO po matu. Fetr. £t, laa. Po matu idjic da- 
Uf aaydzieaa Ry*. Ad. ai , Slo. po mill kifeg tigMf* 

. tbD 90 m<iU ibtf Ibe MU\ cd beapiecani^y l%dem ; po 

. lekku lepidy xrobiaa, cf. ipieaano wolno. 

Poehoda. ob* maiid, male^, mato, mato^d, malucski 
i t« d. 

KLhhit * ^f ^*9 MAL2YC dem., ptaw moriki, Ikoru- 
piafty, oibyga, rak, idtw' morflii etc. i^if^a. 44 , , cf. 
nnsala, C^r. QRllflbct^ Lati med. mixMfiul\x8 , einjSd)^ 

SetttlUf , tine ®eemttf<^rir $K#<l Kr Oibryga i.kaide 

awierzf mOrlkie i raeczne Ikorupiafte. fFtod. Oflrea red- 
dit Urtinus matie , Cm. muahM ; Vd. miahelni , odriga , 
aaklapniaa, ki^aai Sia. ahkoljka; Bt. arkoglka, cjaika, 

. kameni^; Rs. Yepeob, paaosHHa; Ec. H^6ah. Gdy 
oftrea^bo matiyk chce oiywad lepazego powietrsa, wy- 
leaie a ikorupy,. aby aif ochtodzit na wietrae» Ten mati 
ma w aobie iedn^ pettf bardap drQg4 w t^y maiioufit^i: 
Sien. 3ii, t. i. w ftompie, w macicy .perlowey , hit 
64«lf 4)e# 6A«(e»t|iertf )* Ta matifcowina (oftryga) ieft 
pokann aamych pandw., bo idy raoz^y uiy«rai4|, niili in- 
njeh ryb. ib. Gdy kto mf gt^okie rany » tedy te olbrn- 
gi (matie) apalid t. pray kta dad. i^.» te matiowiny fiar- 

- te. SpicM. 339. Purpury 8%, matiowie moracy. Sienn. 
3ti, yitfttfMnetfe/ Mati pertowy ipiczaily, ajiura, 
finna^ ttnfwntm^tU SUn* h^^'} ten mtii aa w^ •qbie iadiif p«it^w amm^ j mMowkme^ bardso jdcog%. *%&«/ 
169. fiUUe iiiiodae.f telUnaef fife Sd^CCfCIt* MaUe 
Mifle ab0 aieyki,.<?AaflKi#, eUvWlMrln. i$<«n* ^M, Matie 
frrbiar&ie , bo s nich fcossftow^a larbft JtiniAfttaA , purpu^ 
r««, 6ueiiia9 ^ ^Q^tttfil^tfeV. i^- Murices matie 
morftie, tward^ ikorup^ pofcrjrte* ktorych aofc £arbiiie 
wetnj cserwono* Otw. Ow, 3i&. AUUe paloa«, to ieft 
mprno iy we , eo s ijrwydi rseciy paioAO by wa« SUnn, 
wykL^ Sitrnk. FscL 44C. Wiele to Wkmliow trseba, do 
vtoienia ivdntfy opoki, 8ia9. Buff* 1^7, ammal $•" 

MaJLZBNSKI t * a , - ie » od m4|ie6Ibra icayli matzonkpw^ 

f^if. Mkottfriy torarsken, sdrushiiu; Crn* sakonfte^ Mg» 
SAsklbeiii, muxemiff 48/a. sentdbeni, ud|dbeBi; Mi* cy^ 
npy'xecKiK, cynpyWHiis, cynpysicecniBeiiHUiit ^fci, 
coopyvCM&ulf /^cf. appsf iny ). KytygSer praes poatdw w 
aaaUediki ftan flonaagat ai^ Wendy. JCrom. 5j. ISoajuH 
waaale matieAikie ayaowi twemu. S€AL Maijk, 2a, nor. 
,gfody abo awad^S Ec. 6paKonpamacniie; /2t. 6paitocO'- 
Veioaiiicf ). Zaklinam cif m^iu , na mitosd mai^e^ikil* 
7a«t;r 10 A, 91. Sprawa matie^ika powinna aif dsia£ 
dla pfodo. 8%cK9rb* Sax* s^ , Rs. coKioie. W at^se* 
Bin matiebflum wi^i^ luboid pocsuwaij| biatogtovry, ni- 
ieU mficsysuy. Otw. Ow, ii3. MAL2£]^STW0, 'MAN- 

£jsKSTWo, - as fi., BoA. mutiit'lflipi , fn'atef; Slo. 

WUmitl^WP; Sr. u manbielftWO ; r</* ah«aitua, sakon^ 
aakoalki (Un , rda ja ( cC ioniny , zakon , wydanie) } Crn, 
aakon 3 Cro» siaitra, aenitbai hunisakoni IIg» hiia- 
(aag; Di, jLoaitba, braak; Rg, xenidba, vjencjanje, vdad- 
ba , ildaja ; Sin. xonidba ; Bt* agenidba , Tjenqanje , v{n- 
cjaiije, udadba; Rf, cyapy'ncecaxbo (c£ aprzfgad), cOf 
mmiaie 6paKb (cf. pobranie); Ec, comamctnno (cf. 
apoloa zyci e ) , co u p / ncecm bo , co Ve m a n'ie , co ap sxe- 
Mief cb ■yxcecsodl cmopOHU aceHurslda, a cb xbh» 
caoa aamyaKecmBO a nocsraRte, bie ^e* Maliefiftwq 
- ieA mifdzy oaobami, adolnemi ie aawierad, mficiyzny i 
niewiafty porsi(da.e s{%oaeiii«, spotecznol^ iywota jiie* 
rosdzaein^ maij|ce. . W ko^cieU Katolickim atodmy aa- 
kiament. Karnk, ifa/« 374, Kue*. Kat* 3> 64 1 , ati^cze- 
aie mficayzny a niewiaftji przez kontrakt prawtiy, dla 
Mabycia plodn acaynione. Kras, Zb.^^, 109* ' *Maniefi-* 
ftwo. Budn* Ezech, 16, 59* Mi|i i iona malie^ftwem 
sllcseni. UM. Pr^ 69. W matieikftwie fyd Me, conni- 
■laAlfcaiBOBaaiB. Pi^rwsae malie^ftwo Aa. nepBoGpa-* 
mi«, nepBOdpa^MOcn^ , a</. aepB06pi«HUt7. Gawarte 
aaalicilhro J5a. veiiiBepo6pi«iia , ar<(/. HeiOBepo6pa«f-. 
■AIM. MatieAftiro powtdrzoae abo drqgie ob* dwoyieA- 
ftwo. Jaraelitom bdg fliaU«6ftira a nieobnCBa^cami brad, 
aakaaal. Sk» 2jw. 2, 1. Oikra imdyftutowa w mai£e^ftw/o 
aala sa Januaaa. BUh Bw. bb6 ^,'aa iii%i aala, aa .niego 
aala )» Poatncbay cdrko I £i|daii| eif w maliebftwo f Teat, 
36, 1 4. W mafie^ftwia b^aieaa gronem daiatek otocso^ 
By, W sopelo^aady awobodaie bfdaiaas iyl bes iony. 
Za6. i5, 173. Nie niewAla w xaafiaAftwiey ale oly^l 
baapieesiUy Ale uciechy nBe ^ ale agoda irleaBna. Sim. 
Si4i. 48. W matleMwie powiadaii|eaBi bdg btbgoaiawi. 
A. 49, cH kmnu bdg da daiatki, da i aa daialki). Mal- 
ia^ftwa a4 ttBymoeiudyaae towarayftwa Bwi^aki. Modrn* 
Baz. tay. - F^vriadaii( poapoliciai aatlefiihaoi oAaiiiie 
^Oeafidey co nchwyoiaa, to traynuy* P0tr,Ei.j^. Ubo- MAI.ZONSK -MAMA. ^3 g^e mafiefiftwa pocaaiwe. Ifi^razr. aio. Jadwi.dze dauo 
moG aprawovrad krdleQwo Folikie, do tego czasii, poki 
iaatiefi{lwu nie b^dzie poddana. Stryik* 438. - $. MaN 
ie6{lwa aaiywad, matiefi/k^ apraw$ mied, odprawowad , z 
^on\ obcowad , abo ienie z m^iem. Cn. Th. , tf^flid^ ffeif* 
fP^nen* - $. co/7acf. matie/iAwo s, mationek z 2on;| , 
^ iDiiUonkowie , iSffeieViU, iltt (Sf^iPMt- fifdzieaz moi% 
iton^i a ia twoim m^i&em, i b^dziemy maliefidwo dobra- 
ne. TeaXr 33 b^ 5j* Przyiechalismy Um, a z nami ra- 
^eaa mlode maliefiftwo. Ataj. Po</. a, i38. MAL20- 
N£K» *MAN20N£1C,.- oka, m., Bh. et 8I0. manltli 
'. Br. l.mMbMfl; ^r. ai rO»na (cf. rowny); Vd. aakon- 
Iki mo»h , aakonik , porozheni moah , druahe (ct. drugi , 
druiba), toyarh ^cC towarayaa); Cro. toraruah; Crn. 
druahd) ilf. aadniagenik , rojno . muag; Rt.cyu^ytb^ 
CQOfyfh {Ec, cynpyrb aprz^iay, para), coXROieAB 

• (apdiwieazkaniec;, co vRmHa&b, bet Sftmtann, bf t ®atte t 
MAL20NKA, - i, i.. Boh. mmtil^ Slo. tttanielfa, 

l^pl; Sr. i^manb{e(fd; Vd. aakonlka akena, porozhena 
jibena, aakoniza, druaha; Cro. tovarushicza ; Dl. 'xena ; 
B*' aadriiagimi^a J i?#. €t Ec. cyopy'ta, APy^KHHa fcf. 
idruiyna)^ AOA^/HCie, co^amexkHHya, nocrfcinpic , 
poaio^HHsa, ^U iSf^eft^U, bie ^ttintl' *Maniod«k 
liiektorzy piazi^ , dowodz^c , ii to afowo ztofone left a 
Niemicckiego S|K4ini/ co znamionuie mf ia , i z Polfkiego 
^ona, man^onek^ mqi mai^cy zond manzonka, zena 

. vuii^cz mfia. Mnc*» - I?rzy laczynaniu *maiiiefiflwa, przy- 
aifgali sobie mdnionkmviim . . . Budn. Extck. 16, 59, 
malionkowie, hU Q%tXtVi.tt^ Vbdy.onvk nie led, ai ten, 
kto ma ion^. Gor^ Sen. 344. S4 pewne powinno^ci , 
ktdre na maiionka w^oiouo ; a j| nie mnieysze le , ktdre 
na mationkf . Gor.Sfin. ^i. MfaUonka ma byd nieawar- 
>iwa, Acromna^ i ieby umiaU w boiafni bof^y wyrho- 
wad dziatki awoie. Rey Pft. Mmm 5. MALiO!«CARZ, 
I-. 1, m- f burl.^ n. p. I^awaler, iednakowe mai^cy z ni^ 
iklooooici, wielki mationkarz takie', kolo ni^y si^ kr^ci. 
Ttatr 1, aa, awodziciel mafionek, bft^b^U fi^fioelbern 
jRd^fleOr. MA1-20N50WAC , - al, - nie, <?z. nrfA. , 
anaUebft w^m ai( S%czyd , 0<^ e^did^ ttflXViUn , (flrat^Ctt- 
Roaumie * i^ na nif kto apoyrzy , to i kocha , i gwaltcm 
icKce naaUonkowad. Teatr 1, 31. Mationkowad si^ r«- 
cipr, 9 n. p. Wfadyataw czwartyoi iui razem z i^uiki^ ion^ 
nationkowat ai^ fbrom, ^89, P.o %y\\x,6 zfego i nuinym 

: aaeleicie VL4^otkmt aif kochandy niewie^cie^ Poiar wy- 
gainie • nieam^k ^erce zdyba , Nie left - li droiaza ^apra- 
wa, nidiybi? Zab. ib, 335. MALiONKOWV, - a, 
• e , o4 maiionka , 4S(etniMlid s « 

MALtOWINA , MAL2YK ob. Mati. VIAM 6^. Mied. 

MAMA, - y, d.» BA. ntatna, inamiiira ; Sr.-%. ntdmnid; 

Crn. anaina , aoiain^ka ( cf. mamka ) ; Slo. mdV^lX 1 V^V0^l^ t 
VBimxiUt mAf ««tCt/ mdtfa; Cro. miaaa , mamelc, ma- 
. mo mat/§rcuia, ,a pu^r^ pratciput pro matre vocatur% 
' (diftg. Cro, 0t Rg. mama, m4k9L illectbra ^ i72<4(, oh. ma- 
mid , mamidio ; Sia. ilara mapa , t babka ; Rs. aiaa ma- 
tka ( a. piaiiunka ) ; Lat. mamma , Gr. f*S^f*i*a , fMfAfAif) , 
StdOUMf Uffanfum vox, ^ua halbutien4o matres, auiaSy 
nutrieas appellant. Cn. Th.^ cf. Uta)-, gloa daieci, kto- 
rym matki , mamki etc. wof ai^. Yiiod. Jam ci w nfiach 
llicanyeh if aycaek kierowaf bomowy , com rif to taU , 
to mama Naucaal mowid. Taji. F, \^b. Daieci co ledwie 
mama wymdwili • • . Bard. Tr. AS, cf. mamunia, maffiide^kai 24 MAMAC - MAMIDLO; mamusia. ftAMA(il, - at, - a, intr.ndi., manawoti^i 
SXittltil tttfeit* Wdzi^cznie rodzicom swoiin jpo<;hlebiala , 
J uycutata, matce za^ mamafa. Pafl. F, igS. Dzieci, 
CO chleb iadty, pszeftawazy iiii mamai^, Chc^ go, a nie- 
masz, kt6by mogt utama6 Chroi^. Job. 197* MAM* 
CAEZ^ - a, m., z mamki tyn , bet 6Pl^n t»OII fi* 
net ^ninte* Krdlowa rhamkf bardzo gladly wsi^a do 
dzlaci^cia , ktdr^y potym krdl si^ rozxnitowal , i mia! z 
1112^ dw6ch syndw; po imierci Krdlewflciey oni nabyci 
mamcarx.€ krolewica z krdlows^ z krolellwa wygnali* Fo.^ 
lib. a, a. MAMCIA , - 1 , i. , MAMCKA , - i , i. , 
MAMECZKA, - i, i. , demin. nomin. mamka, tMnt 

^mme, Sfmmc^eii, Uebe STrnmr. Patrzaycie moia ma- 

mec2ko! Teatr 18 A, 35, Mon. 76, 3a5. MAMCZY, 
M AMCZYN , M AMCZYNY , - a , - e , od mamki , 
On. amene; Ross, HaoiKHHl), M^MymaHHt); ^tHlllflls* 
Czego sif dzieci z mlekiemi iakoby mam€zyn«m na* 
faaty y tego si^ przes wszyft«k iyWot b(d% trsyma^. 
Modrx* Baz^ 44. Job ztorzecsy: oa co mi^'baba po- 
diwign^ia w tono, Na comamczynyinmlekiemwykarmio- 
no? Chroii, Job^ 17. Ma apofobno^draamcs^ dowazyft- 
kich zabawek, ktdrych ten ftan potrzebuie. Zabt. Roz* 
11 4. MAMCZYC intr, ndL, mamki|bydi, z« mamk^ 
gluiy6j 9(mme fppll, Mon, 7a, a8o, 
MAMIC, *MOMie,.- it, - i, fJt. ndk., omamid c«., i?A. 

mamiri/ swamitii 5/o. tndmim; omjmeni Jasdnumj 

Cz-n. mamiti, mamem; JP^rf. mimiti , omami^i, ahertati , 
omeili, klamiti , obmotitl ; Cro, mamiti , zmamiti , imam- 
lyujem ; Bs, mamiti ; Rg, mamiti (mamitise insanir^t po- 
mama insjnla); Bs. izmamiti (sm^tmiti dementir€, ama* 
xxiix^t insaiiire) \ Aj. CMaHfioiB , CMaHHsamft, (MiHamB 
machni^i^ rfki^, kiwns^d/ wiRa nfcenie/ pouft; c£. Gr. 
fA29la\ cf. Jtal. mommiare, Ger. Wlvtmme^f aamydla^ 

komu oczy, biiik mu czynid, eitirn verMeiibeii, rtiiem 
hU ^iiden verbltttben , l^n bcrdcten ( of. tiidzid ). Ni«ch 

ci( godiiojd Cesar/ka w Tytusle nie mami. Teatr ^6^ d^ 
4i. ' Wytrzepawszy i^ mowi : a to^ masz dosyd, nie hq- 
dzieaz momlla , Wier^d mi sif tozjui gra uprzykrzyta. 
Fajl. F, 1 33, Jeszcze ciekawa i^dzsL w kraidw odleglo- 
^ci Nadziei% zyfku nie byta zmomiona. Paft, F. 361. Ma- 
mi^cy Rs. ocA'BnHaieABHUHf. Oho^y ct^ iana zmamita 
w c^asic przez wdztfki awoie, Je^li ci ftateczao^d mita, 
pewnam osi;^<5 aerce twvie. T^atr 52 c, 33. Mamienie, 

- ia, n.y subjl. verb^y tatf SUiiben, ^etMeitbfn, XliU' 

f<()Ctt' Cil^gn^to go ku niemu iakies fkryte mamieuie, 
ktorego przyczyny wyttimiaczytf nie umia!. Stas, Num,' a, 
93, un charms secret. MAMICIEL, - a, m. , kt«ry 

kogo mami , Ux ^ethUnhet , fQeti^n ; Bh, mAmii (Rh* 

SRantU/ Mb UttU fik^ mami;; Cm, mameah, , odiirzy- 
ciel-, mamiz, s kuglarzi F<e/. munnik, mames, omamnik, 
obmotnik, aheriavez ; Rg. mamez, mamitegl, lamamiteq^l ; 
{Bs. mama? adulator^ ; Rs. MaH^Hsl) wab', wabny ptak). 
MAMICIBLKA, - i, i., Bh,mam\cU, ktdra mami, Mf 
SitthUnbCtititi* Prdino^d, mamicielka ptochych ludzi. 
JCniaL Voez. 3, i58. MAMIDLO, - a, m., ta co oczy 
mami, SUnbltfetf; Bs.xsivxA^iUecthra\ 12^. mAma , ta- 
mama0«ca, altectatlo , pomama intaniajs ludarftwo, 
kuglarftwo, fbUntfWttt, ®«ttfefe^ Tron elekcyyny ma* 
midfem, zgut^'narddu. Gax. TTar. i, i46. 
Fochodz. edmantUy rotrHqmU^ tmamU^ ft 

cf. Ger. 9»«imiui, Srivate %kl%^),'tU9tmimr alewU- 

fta no wo alegfa^ naif ta aa pewn4 canf do kanMenia dafe- 
cifcia Cttdaego. Dyk. Med* 4, x6i , ' Bh. foglli^ odt ^te- 
nia, 4onNr^ o5. rbowaf; <S/o. i^A^Af ^OActe/ ^fH 
fcf. «doi^); 8r. a. ^OttOIA; 5r. 1. boie«, bopbl* K</» 
amma, bamma, ama, hama^ doika, dopsa , dojitelisai 
deiniia; Cm. do)iii6fi j df^za*, ana; Cro. doika, doyka, 
doinisa*, X>^ doyka , doicsa*, ^^. daijka, dajka, dayk>a» 
daikatfka; J7g'. ddniza, doitegliza, podojka, bahba-^cf. 

• baba ) ; 2I#. dojnifA , dojitttgli^a ; \Sla. d^)ka , doilja ; R4» 
MaMKa, MaMymKa, AOBAniifi , sopaiaAisga ( o^. kanni- 
cielka'). Lepady ieby mafka pieraiami ^awemi karmita 
dziecif , nijEli przez mamk(. F^tr. £k, 94. Nie godai 

• aif w mamki brad gtapicb , abo tei ukiadnych, toidt, 
awowolnyck, iako 54 azwacaki, praczki, ha^rki i ioaao 
takowe war&ztatniczki. Sien, 465, Spicz, ]85* Bl^ki 
aleoai4 mamkom do cbowania daiatecaki awe. Greviu W* 

' a4a. W mamki poazia. s poazta aiuiy^ aa mamkf.. - 

- Mamka la matkf' nie ftoi. Cn, ilcf, 478 , . cf. co ma«> 
tka to matka, cF. cadae r^e lekkie). Umie lui pa- 

' ciera bea mamki* Cn» Ad» 5^3, t* i«'aam ai^ raj^daid mQ— 
' ie, nie daiecx^d iuz ieft, ma-d roaum, oiin^o.^mu siedaa 

• lat, wyrost a dziecinllwa, ardzgi, wie co ale, co do- 
brej. Wife sif Jasiek urodzi , *- gotuyie mu mank^ ! 

• Rey ff^iz. by. ^ Mamki i nianki prayymowaL Teatr a 4, 

• i34. Filnidyazego tu oka trzcba, a niili na mamk^. 
Falib. G. 7L b^ lak nayyvif kszey pilnoici ). Jak nmmka 

- sif bat. Arch. 369, mfe dUf ^immt. - $. AliegQr. 
Pochlebca aynowi awemu Jntereaaowi wzi4l w mamki 
Sztukf, tf asalbierkf ft<r4, ktdra go cnoty odaiala 

szlafrokiem. Zah. 10, i56, tta^m ^tir 9(mme hx fff«r« 

®Otn» O przewtadna paturo , o ty maidko ^wiata* Zm6^ 
9, 1 15 Znb/. Sycylia i Sardynia Raymu niegdyi^ man^i. 
Warg* Wal. a5i, karmicielki, ipichlerzo). Pro^nowaaie 
{lraw4 ieft wazelakich zlo^ci , numif tnoici zley iagwi^ , 
mamk4 nieczyfto^ci. JKulig. 149. - j. 3^ transL *mam- 
ka, s mgta. hn ^eUU Mgia kiedy wIVaie, mowi^ fliay, 
mamka wftaie. Xlon, FL £.4. 

MAMLIWY, - a, - e, tudny, mami^oy, tudz4cy, titts 
f(beilb/ bettlld^tif4. Pcecz wieaacze, wrogi , badacae , 
Mamliwe praepowiadacae ^ Tak iak AlcbymiAdw mary , 
Nie godne^cie wi^kaady wiary. Jak. Bay, 66. 

•MAMON, - u, m., MAMONA, - y, i., stowo i^ayki^ 
Syryackiego ('ieieli nie z Greek* /»ai/M^iy),. 8nacz4ce bo* 
gactwo, pieni4ilxe. iras. Zb. a, 3, Dambr. ^2y , htt 

SSRammctt, 9itUktitm, ^elb; Sr. a. mimimtii ; Yd. ma- 

mona, bogaftvui Rs^,ei £c. mAMdnti (cf. vu/g, Rs, aia— 
n6Hb iot4dek), Nie moiecie bogu «{uiyd i mamoi^ie. 
fV. Matth. 6, a5. . Czy6cia aobJo przyiaoiele z mamqnu 
niesprawiedliw«go. W. F9JI. Mn. a83, W. PoJ, )V. Sxy. 
Mie^ pieni44ze, mied waayfiko^ przy kim ta m^mmona, J 
aama azpetnoid ikU aif iakby oztocona. J^ab^ ], 209 Aar. 
Waayftkim tym Judaaaom praewodnikiem byla do pjraeda- 
iy oycayaay praeklfta mamona. BUk. Eji.,S. 9. B^da 
czfowiekowi b(B« iony, ale a ion4>i«dnidy b^z mamany* 
Jagod. Gr. A A', Mamony chciwo^d aa co nie pobndai 
Lakomych ludai? GrocA. W. 558* Wasyftko cayni^ go* 
towi dU ni^tca^aniFy mamo|i.;jr i wai4tkiv Fim.Xam. 196; 

...... !>• MAMONA - MANASTER. 

Do tid^ga od grseszney mamony Wolbn 2ofttw«sy, z ni- 
csjm powrdcil do iouy. Zab, 16, I26 iVor. i^olnierc 
elUtuiey mamony dobywa na prowiant. Bard. LuL 65. 
• §. Mamonem pogania swali onego boga am^^ioaego, 
ktoryby miat maif taoid da wad i Grecy go zwali Flutem. 
Budn, ad Alatth, 6, 34. 
ajMAMOAA, - y> i*, Mamidio, Slenbtverf. K«i%ika 
ta, pelua a ^oduicsey mamony, ktdrJ| prawem cztowieka 
naaywai^. Gax. Nar, i, 177, 
-MAMOr, MAiuOrAO ob. Momot, Momotad. 
MAMRZEC, AlAiVlKUCZEC, - al, - e, ex, ndk., MA- 
MROTAC y « at, ~ oca, Aon(. , Cr/t. mermram, m^mr^m ; • 
Vd, mermrat), mumlati, ahebetati^ mumrat, godernjati; 
Cro. mermrati , m^rmram ; D/. marmorim ; Bs, mermglja^ 
tiy mrrimg^jati, marmgljatti, mrrimoaciti; jRjf. marmori* 
ti, marmosciiJ; Rs» Myp^simh, MypHUHamB, Mypuu- 
ftaaxB, MypAaYamft, eopuoiuamb, cf. Gali. marmotter); 
aowi^ cho<5 gioino , ala caego drudzy nie rozumiei^, C/z. 
7%., podnoaem mdwid, mruczyd, mumnietn, mtttmeUf. 
Stowa przekf sy waii^c , mamrz% co^ niewyrosumianego". 
Filch* Sen. 110. Czarnoksi^inik ten mamrocz^c eatery 
a{owa» sa Ro mil wazyftkie wygania przesakody. Teatr 
a8 6, 9. Kiedy pacierz mdwimy, mamfuczymy , iakoby- 
imy s boguem igrali. Hrbfi. Nauk, d S b. Na odpuft cho- 
daid, i Zdrowai Marya a pacierzem i kredem mamrotad. 
St^L no. Nicdzwiedi mruczy, mamrze. Dudz.0,1^ bet 
lB4t ttniliait. Mamrajiie, - ia, n. , subft.verb,^ mru- 
caeaie, Vd. murmranje, mumlanje ; Sr. 1. Wantleiio; Bs, 
varmosceaje, mrrimoaceoje ; Cro. memranye, cf. szem- 

bcmnnie. 

]fA.kiUMA,. MAMUSIA» - 1, «,, </aw. Wanrf. nam. ma- 
ma; Ka. MaMBHKai maty^ka, matusia, ^axoXaa^XWHf 
Ueb(te< ilRAtterd^en« Czemui te izj { ta twarz smutna u 
mamuoi? Przyb. Ab. 188. Ah tato ! ciesz pfaqz^c^ , tul 
flumnuf tato! ib, 226. Dzieci wyszty z chaty , St^lknio- 
ne b B mamuni dtugo 1 bez taty. ib, 200, Nasaa mamu- 
•aa. Ja5/« £z. 21. Dziecko, Mamusiu! wota. Ztbr. Ow, 
157. MAMUNfN, . a, - e, do mamuni nalei^cy, ^atn« 
VCC^eils* a*. MaMHHb. 

MAJItZKRy Hamper, MANZER , - a, m. , wycbrzta, prze- 
chraU « elQ getauJFter Jnbe. Uczyniono na synodzie Ka- 
oon, aby mamierdw nie chrzczono. Tworz, Wie. iii* 
Tmorz, OL C. 1. Rzekt iydo\?i : Manzer, pdki krzyfa 
na caolo twoie nie wtoiyaa, pdty . . . SA, Zyw. 2, i4, 
£c. es Ms. MaHSepb co ikfo topi). 

MAN, - a, HI., zNiem. (?OJann^ fRitteXimann , cf. leman, 

kofdownik), brr ^aM , 2ebei!<maBn ; fiA. man; 5w«c* 

■aao^.^bCg. ^Ann 2 5); s lennym prawcm co trzymai^- 
cy« Cn. I'/t. feudafarius vasailus f ktory trzymamaftrtwo. 
^djr. Tyt^ 21 5. cf. ^A. et Slo, |>obtnaniti subiicere sibi), 
Opoifti ksij^if poddaY si^ krdlowi Czcfkiemii, i zoftat ma- 
■em wiecanie krdleflwra Czeikiego. Bitijk, Kr. 168. Biel, 
Sw. 206 d^ Krdl moie ai^dzid o gardto i dziedzictwo 
kaidego awego mana albo hoidownika. Szczerb, Sax. 227. 
BieL Sw. 238^. - j. man, s niewolny. ein Seibetdner* 
Tea byf wczoray n^ danikiema dzii wielkim panem , Ow 
aai a pana aacnego maludko nie manem. Falib, R* 5. [pd^ 
man/ki , raanllwo. 
1UNASTER ob, Moaailer. 
T9m> ll> MANATY • MANEZ. US MANATY, MANATKI, - ek plur,, a W!oik. rnanita) fa< 
acykut, awi^zanka, paczka , raecay czyie niewielkiey 
wartoici , ktore a aob^ zabieca , UmMhti ijabfeliglrUf tt, 
feiSie ffeben Sicken* Zbieray caym pr^dz^y fwoie manat- 
ki , awii^i w ieden faacyku! , i nmykaymy. Teatr. 1 6 c, 
io6. Nie aoftaie mi, tylko aabrad manatki, i omykad ! 
ib. 24, i64. Cztr,'^ Slo, aebt«t fWOge @tl(bt* 

MANCZaSTY, - a, - e, MaAkaty, lew4 rfk^ robi^cy, 
WxiHt VBLXt ber £inffn arbeitrnb. Byio aiedmiuset m^idw 
s ludu wybranych , ktorzy byli ma^czajlemi ^ a ktorzy 
wszyacy -a procy kamieniem ci&ai^c^ i wfoaa nie chybili, 
Radz, Jud. 20, 1 6. Budn. ib. , ktorzy nie uiywali rf ki 
awej prawy. Bibl. Gd.) ob. ma^ka, ma6kut, 

MANDAT, - u, m,j specialis conftitatio principU, Farr. 
627- Cro, zap6ved, cf. zapowiedi), b(t4 ^atlbgt. Man- 
data dolicy Apoiloiflciey w dachownym prawie, a^ lifiy 
papiezkie , praea ktdre wol^ twoi^ w duchownych i be-- 
neflcyalnych materyach ogtaaaai^. J^rae^ Zb* 2, 112. eitt 
94|9|Uicbe^ 9)^«nb<lt Pozew do a^ddw Afsefaorfkich wy- 
dany, nazywa, si^ takie mandat.1^. bif £ablltlg 90t b4^ Sttf- 
feffbriatgericbt cf. pozew). Stowo mandat pochndzi od 
alowa mandamus rozkaauiemy. Dia roinicy od innych 
poawdw , te ktdre wychodzity do a^ddw krolewfkich lub 
aeymowycby nazywano i7f€En</a/am/. Czadk. pr, i, 2o6« 
- W ogdin; s rozkaa gfdwny, \rainy, n. p. Ten mandat 
bozki , to przednieysze rozkazanie iego , aby przed oczy- 
ma awemi aawaze mielx. Wi^n* 260. SBfffbl^ $IIIIPtbefe|f« 

1. MANDEL ob, Mfdel. 

2« MANDLA, - i, i.» MANDLE p/ar. , Bh. tnattb(^), bie 

^anbeCn, ^anbelbriireit in SKnfatige beg ^(blnnbeg/ 

Jtal. mandole, Dan. manbel, Laf. amygdala) ^linne ia- 
gody w u^ciech, z ktdrych ^lina pfynic. Dudz* 44. Man- 
dlami nazywai^ Anatomicy dwa grnczoty, ktdre mai^ 
ksztah migdalow ; lei^ przy nasadzie if zyka , iedna na 
prawey, druga na lewey fironie} i ai^ca^ w gardziel, krtaA 
i rur^ oddcchow4 pfyn t!ufty, adatny do ^liienia i wilgo- 
cenia ich. Dyk. Med, 4, 176. 

MANDOWESZKA ob. Mendoweazka. 

MANELA, - i, i. , MANELKA, - i, i, , dem., naramien- 
nik, branaoletka, ozdoba ramienia lub r^ki* Wtod, 

naruczak, eln ^mtbanb, fine 9(tmf)>ange; Sr, i. rus 

qne WOblDa^f / (aborccjilfi C>/i. narokniza, preroahniza; 
Vd. narokvai Cro. narukva , nariikvlcza; Bg. narukvi- 
za; Bs. narukyiQe, zascjakke; Ks. aapyitae&e , aaiiJS- 
cmBe; Be. nAeHHjja. Obiecali iey dadi manele zfocii^e, 
ktore na lewych r^kach nosili. Otw*^ Ow, 699. Manelki 
szmelcem napuazcsone, By gwiazdeczkami perfami na- 
tknione. Groch^ W, 552. Miadomanelekdyamentowych, 
fatszy we kamienie na r^kii nosit. J^fok, Turk. 1 79. Ma- 
nelle wdziat na r^ce iey. 3 Leap, Genes. 24, 49, zapon- 
ki. 1 I^op.), transl, Wii^zali krele w pf ta | a azlacht^ w 
* ffi'inrle ielazne. Birk, Kaw. Malt. C, t, i. w ktody, w 

wi^zyr^czne, in ^aflbfeiTelit . ^nnbf<beffeti. 

MANEZ , - u , /?!. , a Franc. , Bh. gj|barna i Vd. pojc^di- 
ahe , iesdna ograja); mieyare, gdzieuczi^ ieidzid na koniu, 
bie £lifit>(tn(e, Synowie moi nie byli na maneiu, prze- 
ci(i na koniach mocno aieds^. Xras. Pod, 1, 206. Nauki 
maneiu i fektOwania , nadai^ /ktadnoi^ wsmazeniom 
awiepzcbnim. Kras^ Lijl. 66* Min. Ryt. 2, 60. KoA ten 
biega^ «ia na lince w maneia. JCaw^ Nor. 384. Maneio- 

4 a« MANEWR - MANIPULARZ. 

■wy adj,^ (Kdtf4u(es< Ko6 maneiowy. N.Pam, 76, la. 

MaNEWK, - u, m. j Manewrami, czyli rfkocsynanii, obro- 
tami woiennemi , nazywaJi^ rozmaite portiszenia woyflca, 
czynione na ten koniec , ieby byto przyzwoicie uszyko- 
If anym , do ftoczeiua bitwy. L{/k, a, ai4, jfak^ Art. 
3, 313. 

MANIA, - ii » i.; z Greckota^, zapalczywoi^ albo szaleii- 
AwOy pochodz.'^Ce z gor^co^ci mozgu , bez gor^czki, mie- 
•iaij|ce imaginacy^. Comp. Med, 89. Perz, Lek, ig3. 
Krup, 5, 622. bif ^ttnWUtJ, Me «J)Jaitie. B/. mahuitdft). 
MaNIACKI, - a, - ie, waryacki , ^iXXMt, Wfl^fttltltnfg; 
/f^. , ^f. mahnit, manen). Pa fkoficzuney t^y inaula' 
ckidy rozmowie, gdy odleciat odemnie dw modni^, pra- 
wiem od pamifci odszed?, Mon. 74, 368. MANIAK, - a, 
m., mani^ cierpiiicy, waryat, eilt fDertd(ftet« Maniacy 
ssalei^c biis^ przytomnych. Comp, Med* 89. Ta prze- 
klfta dziewczyna mozg mi pomieszafa, ixxi chodz^ iak ' 
maniak. Teatr. 54, 19. Kiedy on gtupi , toi Wa^^ ieft 
maniak, Za6/. Z&&. 110. Czy ^nisi^, czy drzymif, csy 
nareszcie iaka Moc zToczynna zrobiTa zemnit maniaka ! 
Zabi. Amf, 27. Boh, Kont^ 1, 186. et 5, 186. Krup* 
5, 634. 

MA>ilERA, - y, i., MANIERKA, - i, i., c/<jm. , z franc, 
obyczayiios^, gSdniet, ©ttte, Slnigft'lt; Frf. Tisha, ma- 
nira, furm ; "Rs. MaH^pb, oSpaab*, A*. yjceaniKa. MA- 
NIEllY. MANIRRKI,/;/wr. , obyczaio, grzec^nosci, gWtfs 

tiieren^ felne @ltten, jpifficftfeit. Grzecznosd i dobra 

manifsra nigdy nie byta w tdy doikonato^ci , W iakiey i^^ 
dzisiay widziemy. Mon^ 68, 32. Miat ten ^wi^ty w sobie 
nleiakie obyczaie dworlkiey maniery, pod czas siedzial 
niepifknie nogf za nog^ zafo^ywazy; Sk, Zyw^ ft, 4i. 
Obrazitbym wielu , gdybym prawd^ szczdr^ ObjawiaY, 
a niezwyk^ dworom ma^ier^. Xras. sat, 85, O fe 
do kata , nie led taka maniera Francuzka. Boh, Kom. 1, 
370. Maniery roa tak grzecsn^, 2e mi sif arcy podoba* 
Teatr 9, 7.* Flet do tvrych uft kfadsiesz z manieri(, Z 
cudn% na nini ^ilcznie graij^c cer%. Zab, i4, i32. t. i. 
ksztaltnie . Ton grzeczney maniery nie kaie si^^pospo- 
litowa<^. Kras, Pod. 2, i56. Co za ^Itcsne manierki ! 
2>arr 9, 29. MANIERNOSC, - ^ci. i., grzecznoi^, Vd. 

fletnoft, iftpovishnott, WanietUiWt, SphfiWdtf 9lrt{a« 

fett. Uktony, ktore mi czfl^o czynil, byfy (kutkiem ma- 
nicrno^ci iego. Teatr ^, 85. MANIERNY, - a, - e, 
- ie, adv.^ obyczayny , grzeczny, Vd, fleten« lepovi- 
ahen, tttanierlid^, b&fltcbf ^Xti^, Strasznie manierny ten 
hrabla. TVafr 9, 44. Nie wiedziafam, iiby uczeni lu~ 
dzie niepr^yiacielami maniernego poiycia bydi powinni. 
Teatr 9, 79. 

MANIFEST, - u, m., MANIFESCIK, - a, iw», dem., 
btf^ ^itnifefl; w dyplomacyi znaczy, albo oftrzefenie 
prawa kraiowi nalei;(cego » albo deklaracy^ , ktor^ na- 
rod czyni przeciw narodowi. Manifell za^ prywatny, pry- 
watn^ ieft deklaracy]( w publicznych aktacK zaniesion^, 
priez ktor;^ ollrzega kto prawa awoie przeciw uzurpatoro- 
wi lab ukrzywdzicielowi. Kras, Zb, 2, 11 3. cf. prote- 
ftacya. MANIFESTO WAC %\% Recipr.^ manifeft zano- 
ai6, cf. protedowad ai^. 

MANIPULARZ, - a, m. , ftrdy ko^cielny, zawieszai^cyfaif 
na lew^j r^ce ; ma laftf powad mieyace chuftek, ktdre da* MANI3TA - MANNA. 

wniey duchowiefiftw# w tym mieyscu wieszato. -ICras, i>h* 
3, ii4. nar^rznik kapfa6(ki, nar^kawie. Cn, Th, Mf 

9(rmMnbf am Unfen 5(mie bed ^priefletd bep bet ^3?eff.r» 

Z manipularza obaczysz przywi^zanie Jezusowe do alupa 
Fifatowego. Hrhfi, odp, Ji ^, 
MAMSTA, - y, m. , MANISTOWIE p/t/r. , sekta Nowo- 
chrzceftcdw, osiadta po roinych mieyscach w Hollandyi, 
wNiemczech^ w Pohzcze. fTyrw, Ceo, i4o. Mennonity, 
od hertzta awego Mennona Simonis zwani, Kras, Zb, a, 

149. tie sDJennoBiteti , 9Blbettanfer. (2?j, MaHHcma u ry- 

bakdw Wolgaylkich: dolna azczfka wy/a}. 

•MANIZOWAC, - at, - uie, Jntr, ndk.\ n. p. Czarne 
oko delektuie , Maraowate odkazuie , Nurowate maniz\iic. 
Comp, Med, 699*? 

MAI^KA , - i , *. , manus siniftra , qua quL- injiar rf#x- 
trae prompte utitur^ Cn. Th. tie H«(e $fl«b elwe^ 
«]0?enfd>en 9 bet llnf d 1(1 \ JtaU mancino ; cf. Gall, man - 
chor). Bh, Uxoa tufd , IX&ia tufa , Cm, leviza ; Bs, Hja 
ruka). Scaena lewa r^ka , ma^ka , iak niekt6rzy m<5wi4» 
Mqcx, Fanteuss i prawici^ i mafik^ sprawny. Stas, Num. 
1, ii5« Niektdrzy lepiey manks^, niieli praw^ r$k4 ro- 
bi%. Sak.Pr, 110. - Z maiiki kogo zu*y<5 , podft^pnio, 

chytrze, wtjlecft,. atgtiflig, lijllg elnew bcvfomweii* Za- 

iyiemyi my go a ma^ki ; ani pozna nieborak, zk^d na 
niego nieszczf^cie padnie. Teatr 15,70. Djabclnie go 2 
mafiki zaiyto. Teatr 28 d, 60. Wszyftkie przygotuie 
^rzodki, ieby i^ naleiycic zaiyd z ma^ki. Teatr 6, ia3. 
- J. Mafika : MANKATY, MANKUT, • a, - e, Subft. 
et AdJ, , qui siniftra manu pro dextera utitur. Mqcm, , 
ktory lewey za praw^ iiiywa. Wtod, linW; elne ^fts 
fon bie UnM ifk/ oft* wardawy. Jtal, manrino , cf. Gall. 

manchot); Bh, {mat, lewacffl ; fr*af, !t*naf, ftcfcacef, 
lewacef; frffn'a!; Sr, 1. rorf*nl»cj, for*; Cm, levi- 

zHn^k-, Vd, lievak, lievorozhnik; Cro, levak, levoruk ; 
Bg, l/cToruk, Ijevak; Sla, livak ; Bs, liuak , livoruk ; Rs. 
x'^BUii. Ofiara nie ma by^ OTo«/4a , to ieft, kusa. Pirn. 
Kam, 78.? - $♦ Tenby gorowa? , lecz go szcz^icie cho- 
pnie Mafikutem i ■wpiiSrwszym zaraz gnsz^c ^wicie. Mon^ 
81, i55, (cf. kikul), z mafiki go zaiyla , zdradzita go . 
MANKIET, - u, m., MANKIETEK, - tka, m. , dem. , 
z franc, j tie ^DJattf^t'tte. Sr. 3. Itlflnf^etta -, Cm. rokavz ; 
5/a. taclie; Bg, zascjakka, zascjacniza -, Ross. MaR3lc6Yna» 
MaHXCetDKa, 6pM»H. Gada o modach, zprzygani| man- 
kietow, pudru, fryzury. Za5. i4, 273. Gors i mankiety 
mocno pokazane, ini dzts nie modne, Teatr 20. Ten 
gors i te mankietki ty^ przyazywata. Teafr 29, 83. Znar- 
azczonego poprawiTa mankietu. Zab, 10, 39a, Zobt. l^LAN— 
KIETNICA, -y, i., MANKIETNICZKA, - i, i., xdrb., 
CO mankietki robi , Rs, ManSKernHHUa , tie SKanf^ettflls 

ma^etinn. 

MANNA, - y, £., pokarm niebieflci , iydom na puszcsy 
uiyczony. Kras, Zh. 2, ii5, tai (itRinlifAe patina ; 
Sr, 1. manna, ncbefflUfeb; Vd. mana, nebcfti kruh; 
Bs. manna ; Cro, mana , szladka jcgya ; Bs, jaaHHa. Gdy 
przeftala pada^ roaa , ukazafo si^ na puszczy co drbbnego, 
okri^gfego , lako ^rzon na ziemi , co gdy uyrzeli synowie 
Jzraelsry mowili iedm do drngicgo : Man hti? (co to 
left ? ) bo nie wiedzieli co bylo. J rzekl Moyieaz : tenci 
jeft cM^b , ktory warn da! bog ku iedzeniu. Bibl. Gd. 
Exod. 16, 16, - Phrajlict Malo iada, mawn boij| iywl MANNIANV - MANTELZAK. 

Cn. AiL 473. - $. a. sok sg^finionj do saakomitey ftf- 
iatoici, nieco t!ufty, ktory pijnie s todygi i gatfsi ie^io- 
Bu, ia«roru i wielu innychdrMwwftronachpoiudniowych. 

i;>A MeJ. 4, 176. ba^ ^pot^erer-^aiiiiii, tin vertarte- 
trr fuif c @«ft finer ^xt bei SKefc^etibaaml etc. - 5) Man- 

nu, trawa m iiuiana, gatunek kolbrcewy, fejiuca Jluim 
tant^ siarna tey travvy «% 0W4 mann^, ktor^ w niektd- 
ryck woiewodztwach , mianowicie na Folosiu , obficie 
ibierai4 bo sdrowi^ s% kaas^ do laiycia. Jundz, 130. 

jr/iiA. fioW. 3. 1 46. 6>r. 101 a. sKattnA, SfimmeUtti^u, 
S^immtibtoh , Sd^mbtU' MANNIANY, - a, > e ^Jt^tn 

Ms* ^«. MaHHUH (a. powabny, atodki). Korsenie man^ 
niane, nasienie manniane. 6|)'/'. 101 3. Piie sok manuia- 
ny , ICtory co ranek by wa s powiatrsa apusscsany. ToA 
8aui 83. roaf niebieik^). 

MANOWIBC, - wca, m., •MANOWIB, MANOWISKO, 
- a, /I. y beadroie, sdroze, ttWIOCg/ pobocEna droika, 
da 92f ^enWfd « 6f Ueniveg. Vd^ odpotje, aravenpotje, pcr> 
fotie, poibraniki pot, naftraaiki pot ; iZ^.aayAOKb. Pi era- 
ckata manowiflcami , p4r aW«. Ztf6r. Ov. 24. Mano- 
wcami przekradt aif cichemi. Tward* IV. 2>. a, io4. 
Ckroftamiy 'manowiami cayni tobie tory. A Ion, Won 20^ 
•Maaowiem biegaL Ze^r.Ow.^j^. qua uia nulla, 

•MANOWY, - a, - e, od maaa» Eeblltrdgcrt. W iakim 
przypadku poiytki a lenna pocboda^ce, potomkom ma- 
no wyni nsAti\, Szcztrh.Sax, 21 4. MaKSKI, - a. - le, 
lenny, od mana , cayli iiia£ftwa , £r(n4s, UbVib^t 1 Boh* 
a«lfl^. Jagielto samek a wtosci^ Kaniiciiieck% da{ Wi- 
tildowi ma6lkim albo hotdownym obycaaiem. StryU* 470* 
MANSTWO, - a, n., £h. manftwl, lenao, ieane pra- 
wo , b4^ £f ^n , iein^ttd^t Ksi^if ta Sz^ikie wdali aiq 
w aaanllwo i«nowi krolowi Caeikiemii. BUlJk, 187. W 
BUDftwo przyymowad. Niemc, JCaz, 35. Maiii^wo przy- 
8^c» ib. aa. - b) Oobro leane, S^bftl^gUt. Dobra od 
swierzchniego pana rycerikim pospolicie ludsioai aa ich 
aasttigi aiyczane, z ktoryeb swycsaynie posTugi albo da- 
ainf ^imit dawa4, zdMri^ manftvro. Sax,Tyt,2i5. Udzia- 
ty cicmi pod warimkaati leantuzemi> w lepsutey laciiiie 
■azywaty aij| mantria, po Franc, miinoir', irzodto tego 
w stowie mansio j "Vf Polsacze zoftafo imif madftwo, 
Czack» pr, 372. 

MaNSYA , » yi , i* , n. p. by t na mansyi u X X. Piiarow, 
Si9b. a, 345. MANSYONARYA , - yi , i. , uftanowie- 
■ie maosyonaWkie. ba^ iKanfiOnarittltt* Fuadusz manayo- 
aaryi, 5. Grod, 3, 6. SM, 35. MAKSYONARZ, ^ a, 
ae., lak aif uazywai4 kapUni^ ktdrycb obowi^sek oHcium 
Fanny Maryi codzienniew chorze ipiewA^ w kat^drach^ W 
kollegiatach p. lub prepozyturalnyck kosciotach. JkVa^. Zb, 

a, lid. ein s)R«nfton4ffit^, tin ^t'\t\\tt, bit b4tf Cffiaitm 
btt 3«B9fr«tt ^atUi UdUc^jn fingen beflefft ifl. ^ 

•MANTA, - y, salopka, einf Sltt ^aloppen. Manta ra- 
mioaa okryta , goTy kark wydaYa» Tak iak byU dopi^ro od 
pogrsebii wftala* Bard. Luk. 26. Keytroki, manty i .ko- 
lcty. £^z. Zv. 3o. ])llanty, pdtmande , (Irdy kobiecy. 
HoMiT, Sk, Si<^, RoifMiilrote wymy^laly, Manty zwane 
azaaerlany, ICaaiizolor^ robdeszany. Corup^ Med^ 'job, 
•HAffrfiL, - tla, 171., manfelum.bet'^anteli ptaszcz. 
Mqczm^ ob- oftlik; Cro* m^aten chlamyt \ menten ; futro, 
koittch, Rs. uLuniK, MZHiniHiia, Sr. a. mantel, mans 

tatg 8r. i.mMt^U MAKTRLZAK, - a,.m., MAN- MANTOJLE^ :r J^'APA. 27: 

TELZACZEK, - czka» f^., zdrhn.^ z Niea. ivf Vtw-- 
lelfatf « ttdmok , n. p. Starazy brat sdj%t z niego manCcl- 
zak. N, Pam^ a3, 186. MANTOL£T» - u, m., pU- 
. azczyk krdtki, eill fntietf iD?4nteI((^en. Kawalerki, kapo- 
ty, westy, mantolety.^ £^fz» Zw, So. - (. w azczegdlno- 
ici , mantolet, pUazczyk kanoniczy, b^^ ^b^tf^ttWUKtini 
ttld^tU' Xi^dz pleban chciaf mif ozdobid krzyiykiem, 
uiywaniem rokiety i mantoletu. Xiqdz, 167. Niegdy^ i 
ia tea wmantolccieDo|choruikrzftny, czy aif loa pomnA^y 
SzedUm dl^ groazy, i dia cbwafy boiey. JCras, ^\fi» 36. 
MANTUA, - ui, i, , miaAo weAVtoazech. J}yk^ G, 2, lao 

^antM, SA. Wanravi, tRntina. a^;^'. Mantuaniki, n^p. 

Mantua6fliie xifUwo. Vyk.G* a, lao. 

MANTUARYy azychy, poztotki. Jnjir. Cel. Lit., Vol. Leg. 
4, 359.? 

MANTYiLA, - i, i. , Ut mantica; mieazek takowy, k^d- 
ry i na zad i na przod wiai , bieaagi , kapsa , MqcA, ; Sax, 
HJl. 89. ein dueerfacf , torba. Dudz. 44, Widzisz na 
grzbiecie tego , co idzie przed tob^ Srogj| pefn^ oiautyk^, 
a awoiey nie baczyaz, SLto|ra4 na grzbiecie wiai. OpaLtat. 
i56» Coi czynit zuboiaty? wai^t w r^ce manty ki, J tak 
na iebraninie dla chleba pa/tyki BT^kat z\q w obcych k^- 
tach. Btai. Ti» B 6. Rzekt Jezns ucsniom : nie bierzcie 
na drog^, ani irebra, ani lalkif ani mantyki, anipodwu 
aukieu mieycie. S§kl, Luc. 9. , taiftry. Bi6l. Gd.J. Syno- 
wi wszyftkp zapiaawazy, aam piazczy w gari^, a asm- z 
mantyk4 do laaa na gray by chodzi. CroL ' obr. 1 a6. cf. 
grzyby, dziady, zuboiat;. MANTYX, - a, m., zrau- 
dnik , nudnik , ciemif ga , aam nie wie czego chce, innyclt 
bez potrzeby ktopoce. Ofs. Wyr. t\n langmeUiget , Ufti' 
get 9){enf(b* MANTYCZYCmrranj^. ndk.^ ciemifga^, bei 
potrzeby komu gfowf auazy^, gada^ ni to, ni owo 9 Ofs. 

JVyr. lang»eUen , ben Aopf marm ma^en. 

MANTYKORA, - y, i., mantychora. Plin. H. N. B,2i, 
zwierz Jndyyfti , iako.go z Jadyyfta Grecy i Lacinniry 
zowi^, Rbo Ludoiad, iakotosfowobrzmiuJiiddw* Cn. Th.j 

bet ^enf^enffeffer, ein wilbr^ 3abiattff(be4 ftbiet. 

MANTYLKA, - i, i., plaazczyk biatogrowfti. TV. eUieaeif 
bermanttQe; l?a. MaHEnnAbii, Gait, mantiUe. 

MANTYNA, * y, i, , materyyka iedwabna, n* p. kontusz 
z rataymoru^ a iupan z mantyny. Jlion. 74, 366* 

MANUAIjNY, - a, - e, zfac. , rfczny, dorfczny, $anbs« 
Muzyka manualna. Warg, Wal. 3 06. t. x. in(bumen tains, 
oppoa. gtoaowa, MANUALIK , - a , m. , zbidr pism do- 

. rywkowychy n. p. maniialik pocsciwego cztowieka, p« 

Btftmonta. , efat flettte^ J^anbbncb- 
manufaktura, - y, i., rfkodziero, bie SRannfaftnt 

(c£. fabryka) Kompania manufaktur kraiowycb. Vol. Leg, 
7, 751. MANUFAKTURZ YSTA , - y, m., r^kodziel- 
nik, bawi^cyaifi manufaktnr^ , ein 9)7anufacttttifl.^ . {as 
brtcant. Pom. 85, 1, a48» MANUSKRYPT o/f, i^kopiam. 
MANZER 06. Mamj^er. 

MAPA, - y, i. , MAPfCA, MAPECZKA, - i, i., dem., 
. wyobraienie krdle(lw, prowincyy etc. ,. z wyniiarem ich ob- 
azerno^cl. na kartach 9ztychowane« f^ra^. Zb, a, ii6| bit 
Matter £anbfarte (*3Wappe) Krf. deshelni perkaa, aeme)- 
ika karta, aemlokaahezha tabia $ Rs. Rapma.. Zrycowanie 
placdw budynk^wyrh , granic powiatn , kroleftwa, zie- 
mi caTey. Sol/k. G, 4. k^Xtt, (Mf, Qltrll* Mapagranicmn. 
Zohor, 368. eitte •r4n}IarU. Mapa ryta. Mon, 65, 

4 . . aS MARA = MARCIIA* 477. eine deflod^fne ^atU. Rysowanie map na tym »a- 
wisfo^, ieby ne papierze uftanowid punkta, ktdreby tak 
byly mrfdxy aob^ potoion«, iafc ai^ poroiEone na polu 
prsedmioty, mai^ce bydf oznncsone. Jak, Mat. t, 274. 
MA.RA, - y, i,, cf. mor, {Bh, ItlfiTit epkialtesy incubo 

latawiec ,9}ieberf«bfy^a|fr/ *"«^* 3^'^- ™«™ » - <^^» 

Bretagn. mor , s krdtki praerywany cz^flb aen , (F</. mar, 
▼anshanje, Eg. mAr cura troiki, ftaranie); cf. Ger, ^iffs 
ttf ^(i^rd^flt^ cf. Lae, mema; cf. marny). s co aif ^1>>^' 
cemu many , co spij^cj przez sen widsied mniema , wi- 
dziadfo, obfada, /{«. CHOBHA'BHie , rpesa, fin ^tttUVas 

(|fft<ftt/ fine ^rfd^einung, tie bet ft^tdumenbe su fe^en ^xs 
tnepnt; eln falftfte* ®ep*t, dn ®ef|?en(V. Przespawszy 

rdini^ mar^ sen przerwany, wftaie. Morszt. 57. Nay- 
prdinioyaza na marze snow dalaze zakFadaf nadziere. Boh* 
JiamoY. 310. Brdv* Sen mara, bdgwiara. ZegL^a^.Rys. 
^d, 61. cf. CO komu bdg obiecat, to go niemtuie). M)e- 
ai^c Marsec zwykt ftarych ftraazyd marami. Haur^Sk, 479- 
Omamienie zniknie , iako mary aenne. Wfg* Mar, 208* 
Uyrzawazy Jezusa, a on po morzu idzie , (trwofyli aif» 
rzekui(c, ife obtuda ie(l. Sekl, Matth* i4. not. ^^mara 
abo widaiadto'*. Znayduie monftrnra samiaft awey ko* 
ichaiitfy iony, Biedny cztek w edradzie, iakby z mary 
ocucony. Zab, i5, 150. Nagi. ^ lesnu) - transit Mow, co 
nam za kar^ gotuieas, zdeymuy faUzu mar^ z naszych 
bied* Bard, 7>. 227 Pochlebne ii^dzom , wazak ai^czf- 
^ciey mary Zdnii^ , nii prawda , bydf godnieyaze wiary. 
Zab, 5, 364. - $. Fig, ir. J dia Cezara i dia swobod 
wzglfdu, Tylu narodora przyydzie ftan^d mari(. Chroiip 
Luk, a52 , niszczed? - 3. Mary plur,j od.Mary. 

Pocbodz. marxy/j marxeniej roxmarty£\ marny ^ mar » 
nofva^f f marnoi^p marnotrawid 1 r. d„ 
MARANTA, - y, i. , rodzay roiliny, do ktorego naleiy 

galgant. Kiuk. Dyk. 3, io<). ®a(dantitiar«nra. 

MARASZEfC, - azka, m., dem. Nom. Marek, Urinet 

MARCEPAN oB. Marcypan. 

MARCHA , - y , m. , tfr i. , PUnius etmmmnorat aliquot 
^ voces Cel/icas , e guihut marcha* tguam vei equum vL- 
Ihii^ Hgnificaty Sam, Ann, 963. cf. Pausan, f*a^%av ; 
jiUmann, marach, s koii ^ rumak , cf. Ctr^ WurjlaS / cf. 
Pol. marazafek ; - w znaczeniu Uaczy , 9? { e b e t f« Wtixt, 
AngU.' mere, myra , Holl. mei>ry, Angl. mare, Suec, 
wit f /^m/. maerae, K</. mora, kobila ,• plaaa ^ ahrebish- 
na ziaa; -• cf. Oo. merha, merczina i, cadauer^ foetidum, 
earo morticina^ cf. mercha ; 3« merha pecus, raaraha, mar- 
aba, s bydto , bydlf ta ; Bt, mahra-, goveda armentum , /)«- 
cus , grex ; ^/a. .mirva, s bydlf ; i^A. et 5/o, tnt(^i|/ llltflls 
nH icierw , Vd. merba , mershina , merziua , zerkliua, 
merlTU truplu , Rg. marzina). - My takie iak Niemcy w 
naazegr raowie dare koniika marchami zowiemy. N^r* HJk, 
4,280. SJKibtf/ ®<^tnbm4bte, Bh.%exU, Vd, medel 
konj , abiva merba ; Rm, AoinaAeHKi , KAHva , KAff^na, 
KXflHdHKa, Leniwy marcba; Cbod go bydf mienii| po- 
tomklem Pegaaa, Bez wzgl^du na rdd sacny, ptug na 
grzbiecie di wiga. JVar. Dz. 3> 1 1 o« Stary marcba zrobiony, 
znfdzniafy, noaaty i caUs ccborzaty. Alb, z IV. 8. Or^y 
na ^oierw^y a padai^ , iako aj| marcby koftikie. Crete, 623. 
Koszt ten niemofna fdiyd na kaidago ftadnika, zwtaaacza 
gdaioby sama marcka sa to na? ftala. Hipp, 1 7i JBdg mo- MARCffEW - MAUCIN. 

ie pyaznego monarcbf ib^ciwaey, zmiemV w sfatten apa- 

- ani( marchf. JCchow, 3 16, et Kchow,Roi. ^ alluzyadoNa- 
buchodonozara, w|Iefnego zwierza przewierzgnionego^. — 

^' Transl. Wyiefi marcbf (o kof le) z piecz^ci ; weim baran- 
ka. Pot, Pocx, 4^1. pa/kudnika , szkodnika. 

MAR CHE W^ - cbwi, i., Bh, ItltfetO; Sr,i, mOft^M) ^'•* 
2. mard^fi/ mardHOtfi* K<rf. merlai, ermena repa, kore- 
n)t\ (Vd, merkva , t gatunek rzepy); Crn. korftnje (cf. ko- 
rzcfi); ^«. marqua, mrriqua, mrrikva , mrnkvola *, Sla, 
merkva*; (^Cro. mSrkra , merkivza ; Hg, murok , kardr^pa } 
Rg, rairkva , markvjella napus , paftinaca) ; Cro* merlin ; 
Rs, MOpKOsl), 6«pKaH'h (cf. burak) btf ^bfftt, Su€C, 
WottOt/ Daucue Linn. Marchew' swoyfka, rolUna 
ogrodowa, daucut tatiuus ^ gelbe Wb^Ye, %9itUxmV^ff 
^^%XXi^tf wielorakiego gatunku *, po^polita , cukrowa 
abo Holienderlka , cserwona ; wszyftki'e auckotnikom bar-^ 
dzo sdrow^ potraw%. A luk. Rot/, 1 , 206 0/ 2, 237. £ad,- H, 
JV, 102. Marchew' Wfofka, karota, gluchy paftemak» 
marchew' czerwona. ^r. io58, bte tOtbe ^bbtff SaCOlte* 
Marchew' polna , dzika , gniazdo arocze , bU tttlbf 9lb^f C- 
ib, 1063, Bh Oleffhjf; patlernacaek , ^winiak, aerde- 

- csnik. - ob, Marchwiany, marchwiflio. 

MARCHIA , - ii , i , bit ^atf \ Brandeburgia fktada %\% % 
kilku marchly , ftar^y , ^rzedniey , Pregnicki«y , Ukerm6- 
ikiey i Nowey. }far, Ilfl, 4, 38o. cC margrabftwo). Boh, 
9)?av(9 s Brandeburgia, 

MARCHULT, MARCHOLT, ^ e, m,, Marcolphus , uom 
et persona Jiet a de terriculamentit nocturnis vel tepul^ 
chrorum. Cn. Th. ^ teraz mdwii^ upidr, poczwara grobo- 
wa, ftraazydfo nocne. Wlod. (Germ. ^axM^ imi? pe-- 

wnego ptaka) ; fin ^la^tfiefreiift, ^obtciigefrf nft, bribers 
gffpftifr. fiA. matobi/ hitj b«(b; «*. A^Ay«iKa aomoboh, 

Jeili ich do lego namdwicie, bfdf waa miat za m^draze, 
nii aamego marcbotu. SVor. OA. ^ 1. - Fig, Uczyoki te 
wifC^y na aowizrzata i marchiifta , nii na cztowieka ucaci- 
wego naleiy. Zygr, Pap. i53. - frantl. azkaradnie aj^e* 
tay cztQwiek, koczkodan, fin mii^tX Wenfcb" Podczaa 
azpetny Marchutt mfdi-szy, nii kraany Ganimed. Cn. Ad, 
ioi4. MARCHOLSTWO, - a, n. , n. p. Swi^tego kiiem 
bii% zamarckolftwo. Zygr,Pap. i65. moia ao-wiirzalftiBro, 

(SuletifpUgUrep. 

MARCHWIANY, - a, - e, odmarchwi, Re. MopicdaHMH. 
SDI^bb^^ns* Naaienie marchwiane ; na<5 marchwiana* Ayr, 
106a. Li^cie marchwiane, Ross, MOpaoaHMhl). MAR- 
CHWISKO, - a, n., poJe namarchcw', bit€ ^Rbbttufflb. 
Szkodf ^winia czyni w marchwiflcu. Pot. Zac. 66« 

MARCIE, - ia, n., Subji. Verb, mrzed. 

MARCIN, - a. m., imi^ m^akie, ^attitt} Bh,^itt^1^^ 

. .yr. 2. S»4tO , a:itinO. S. Marcin, b^di^c ieazcze ^wie- 
ckim, gdy ubogiemu potowf pTaazcza awego 4*1. y^. M^ 
pofowicf odzianego we Inie Chryftuaa obaczyt, i hoyn^ 
nadgrodf odebraf. Kras. Zb. 2, 118. Prdino Abrahano- 
wym Itczy ai^ aynem , Co pfaazcia ubogiemu nie T%e£t Z 
Marcinem^ Pot. Zac, 162. Wic i. Marcin, dlacsego 
pfaazcz da!. Rys. Ad: 70. pileumHonat , ut pallium reci- 
piafi cf. czapka za biret; wet za wet). Jak i, Marciiit 
diaczego urza^l pTaazcza, tak oni wiedzsj przyrtyn? tego. 
Pot. Arg, 624. - Starszy godnieyazy; ftarazy bog, nii i, 
Marcin. Rys. Ad, 65. cf. ftarazy pan Baranoufti, niieli 
pan KotlowikiJ Front occipitio prior ^ ftarazy bdg^ nii HAItCIS - SIARDAX*. 

IfliS^qr lUroiii; daleko ItpUpkMa pries iif i^iy "TMCsy 
^jne^,' ni^li sif na kogo 8pu««eka^. Afifwr. of, oudso'-rf* 
ce l«bkie)« - Oltso wy Marcin ; Hgneu^, ineptA^^ JIupuhu. 
Oi. Ad, 784. meulii^iec , nieruchawy * o«hocsy tak pie& 
aa puki , eitt ^Uierner feter. - 2c ^nieg na Ifrif ty Mar- 
cin pospotkie apada , Na^ bialym koniu ieidsi , prsypo- 
wies^ powiada. Fot.PocM, i^y, - Skl^snia mieasek u woy- 
ta nasaiatrs po S« Mareinia , kiedy z dwora idaie. Rey* 
Zw.61. po saptacenia raty; cf, Swiftomarci6&i, MAft* 
dSlA, - if i,y imif kobiece, n.p. Pierai Marciai na mo 
ocay wfd^. ZaS. i5, ao8. 
MARCO WKA, - i, i., eine ^itfi^tnnt. Mai«*wkiaowi% 
aif kokoase a owoca, ktory miesi^ca Marca anoaa^. 
Haur.Sk. ixo. MARCOWY, - a, - o, od mieai%ca 
Marca, Bh. 9)tatCOI99, 4RarC0Wtt9, iBreStlOWQ ; Bs, aiap- 
moBCKiii, Be. MapmoBuii, 9X4r|:. (^o&. Mariec)* BOo- 
da rada , panie61ka talka , Marco wa pogoda^ flEndEU nie 
mai^. Ry*^ Ad, ki. Poiednana prayiai^, iak Marcowy 
lod* &js^ Ad, 57« Jako chwila Marco wa, w pannte ni- 
loi^ ptocha. Pot, Arg, 447. 'Jakem smiarkowaia, io to 
tea Jogomo^^ marcowy gaasek. Teatr 34 ^, >5. niefka- 
tek). Tak mile na ai^ patrzeli,' iak dway Marcowi ko-^ 
gucl. Poi, Arg, i^i. Matka daiecif k^pie , pie^ci, kar- 
mi , npfbsy , nbryauie , iako marcowe prosti^ , a ooiec mi 
nie tak aif a nim pialci. /{«y Zw. 178 A.« Marcowe piwo» 
Maniec, Vd* sufheant ou, 8io, ^attt' Mbtcowe piwa 
tak dobre, nie dla iakiey inn^y priycayny ^ • tylko ieMar* 
oo«« wody naywi^cey pochodzi| a ^niegow. JCluk, Kop^ 
i» 118. Marcowy kwiat, s hiacjnt. Syr. i355. bie ^90* 

cbitic, 9)l4r}bliiiae. 

MARC YAXJSTA, - y, »., boiowmk» ein $xU%^iVb. Twfer- 
dz4 gwtaadopiaowie , ie aif pdd Marsem MarcyallftoWie 
roda4 odwaini i nieuftrasaeni. Su9*^ Piei, 5 O. Day Pa- 
nic wielu takich marcyaliftdw oyczyanie , ktorzyby iey i 
aabflancy4 i odwag^ adrowia afniyli. Sax. Okui, M\R- 
CYALNY, - a, - e, Maraowy, boiowy, tliattlttKfcb, 
frffgffifl^* Starai% sif o to, aby io!niera imponni^c% i 
marc^nln^ miaf min^. Lfjk, a, aia. - $. Wody ielaao w 
aobie malice marcyalnemi aowi%. Krup, 5, it 1 6. nfnetAlis 
f4c 42ifinilM(r<^. ob. Mars 3, s ielaao. 

MARCYPAN» -. u, m«, Bh. marcppun', Cro, maroaepin; 
Bg, martaafank; Rt, iiapcHaaH'b, po4b nnponcifaro 
Hab caxapy b mhhaaav s hat, mtd. mar^i pania , panU 
mariius Jial. marsapaaa, //iV/?.. Mapapana , GaU, Maa- 
aepaift; btt ^aXiipan) vodaay placka albo androu 
aakrowanego, i prayprawnego migdalhali. etc* WAd. 
Marcepan a aoUgdaiow, cnkrn etc. Wiet. Xuch, 4o5, Nie 
«cayni4 aif aame mrgdaly a cukrem marcypanmi ; 4ra^ba 
kolo tego chodzi^, Pttr, Poi, 16. of. bea pvacatnio b^4 
kotacae^. Robi4 dsieciom a marcypandw i miodewni- 
kdw litery , aby aif anadniey uexyfy abecadia. P^fr, "Bt^ 
i3. Nie obacayai u ninie na ftole piramid, i^r marey- 
pan6w. Arot. PotL'n^ 70. Obeyd^ aif bea Wc Pana mi- 
toici , iak Tatarikie wesele bea marcypanu» T^4ir^ a4 6^ 
33. MARCEPANIK, MARCYPANIR, -'a,.m., mar^ 
c^panowy piekara , brr^ar)e9KlllMtfef, ef. androtttik, Cn. 
th.' MARCYPAMOWY, - a. * e, od marcypanu, ft 
marcypanu StatsipHtl « • Muaiafa dadi na 2a(Uw ctfteiy lyiki 
frebriie marcypanow^y roboty. Teafr a6, 8e. 

IIARDA6 p«/MARGaC, * ai, • aj Jntr, ndk.^ ogoaem . «-4RDOS?5 r ^ARGRABINA. ^ 29 

madha^, mft brm 0<^ail)f mMnf ogooem rusza6. 
Dudz, 45. Pica ogonem marda. Maur.Sk, 284. Marga* 
li ogonami. Zebr, Ow* 365. J^egjiwiec , aby pUkow nie 
apioaay^y ogl^dai^c aie na pane, uktadsie aif, mardal^c 
ogonem. Creac. 63 1. Jalc pau daaa k^schleba, aliici aif 
on pfaascay, a marda ogonem od radoici. ReyZw.&ib, 
Prsybieiat pica , a marganiem ogona awego radowai: aif. 
Z€op» Tob. II, 9. fFuM, - j. Transi, Marga Jacin^, iak 
■lartwe cielf ogonem. Ryis. Ad. 38. Ci aakoiarze zawaae 
itansz^ marga<5 facing. Teatr 24 c, 32. Daivvnemi .aif 
^roiekty canpryna mu ieiy, Margaiak a fiabilo^lkiey jf- 
aykami wieiy. Nor, D*, 3, 116. Rs. napaicojiani^ , tabfe 
titett^etL Call, dcorcher une langue). 

*MAHDOSZ, - a, m., n. p« temu 91^ Panic Mardosau dxi- 
wny, ie». • Pirn, Kam, 160. ? 

MAEEfC, - rka, m., imif mfski«, QITarfu^. Marek^. 
•wanseliiia, byt ucaniem Piotra i. , i pisatswoif ewanie- 
.h\ w^dtHg tego » ciego ajg doariedaid M Piotra. Kras, 
Zb, a, lao. Zat, Tejl. 56o. - J. Jtfucae aif, iakpopiekle 
BIarek« Zabi. pir, ^y.'ilyr. Ad> 66-, nieapok^yny. -J. bo^ 
ftMb.Mareky StMm, rodaay, •>* fl»|oijr pulpxpwy koraen, 
aierpnica etc. A/uA. Dyh 3, 83. 

MARBNA, • y, i., ryba, potawia aif w Daieprie , ksztaf* 

/tu okr^gfcgo, dfuga .aa lokie^» ocay ma krys^taJpwc ?ii- 

by i wypi.kie. okoto ktbrych ai| dwie obr^czki rubinc- 

we, tuflif BU perfow% i pdetwy caerwone. i^ad, H,^, io4» 

Me^orine, 0Sonnir, tkufUH^v Cro.mrena, 

MARBKKA, MARYNfLA ob. Maryaia. 

MARGIRL, MERGIEL, - n, m,» Bh. fjll, ^nl\ Vd. 
€t Cm. mer^ina; Rs, py«XJiai) ;.Z.ar« med. raarla. Gall, 
marie, mame; htt^it%t\f ziemia twarda tiufta , do 
poprawy gruntdw i innych uiy tkq>v slui^ca , ziemia wfa- 
iciwie a wappa i gliny «if ikMai4ca« JKluk. Kop. 1, a4g. 
et 281. Mergiei ieft ztoiony a krety, piaflm i gleiu, 
Torit. Sxk, 338. MARGLO WY , - a , - e , ad marglu, 
Wifgels, i^ py^KASKQUUii. Wlipnp marglowe. Were^t, 
JCU. 9. 

MARQINES , fe Uo. , oA. braeg^ kraf. 

MARGORZATJCA , . ob. Malgorzatka. 

MARGRAfi)A , - i, m., et - biego , nwuul suhft, , bit 
8N«rfgraf; Fd. meini knea ; Crn markez, markova; Boh, 
SRarfrab^; «a. Mapitrpa$b. *Margraf; tytut wielu do- 
mdw w rsaazy Niemieokiey, o^obliwie czterecb udziel- 
nyehkai^i^t, margrabi Brandeburikiego , Miiniefiikie^o, 
BadeAftiego i Morawlkiego. . W Polszcae a przywileiu 
ceaaraa, Pinoaowlka wfotfd na maigrabitwo e^-ygowana , a 
Ibraay w domu Myazkow^ioii zawaae 14 poaiada^ ma » ie 

' ni ten dom aazedl; a WlelopoUkicb familii nayftarsay 

- yrzitfi i|ni9*My«akQwtucb a tytufem Margrabi PiAcso'wikie- 

go. Xra^.Z^. a, lai. WUl. H^r, 1, 2o3. Ci. ktorzy 

•m^dailT kantonem-iakim, awali- aif La»dgrajami\ ci, 

ktorzy ftraegli granic Mmrgrabiam i ci , ktdray raad mieli 

Mad.fortecJl Juj^tf^ftoml. Dyk.Q, 2,63, Szczerh. Sfx. 

«a35. -r 5. margraf, w dawnych piamach, i ByandebnT- 

iki mavgndna , tn 9»M%rttf oon iBtunbrBfluCi. ^i<(^- 1 B. 

JKrom. f Stfjik ttc. are. . *MARGRABCZVK , ^ a , m.|, a 

Margr. BmdftnbarftiegD rodovity, eurWailef, fi9lSB(4IU 

benlMrget^ MAKGRABIANKA, - i, i., M>i«rabiego 

cdvke , bit ttcMft bei 9)r<rl9r«^ margr a^ina, t // 
i4^ ^on^Mtt^, M 9Ktrfgrifeii«mi»Umit MAILG^ oo MARGRABSTWO - MARKOTAC. BSKI, - a, T i«, od Margrabiego, gRarfff d{Rc^ j K</. 
meinokheshen). ~ per exteiL^ Brandeburfki , ^itfki^t 
i6ttfnbenborg{(<6* Lokietek wyprawit aif do Salki^y zie- 
mi i Margrabflciey , praeciw ^margrabi Brandeburikieiiiu. 
Stryik, 362. Droga oie prsez Margrabik^ ziemif , aieprzes 
Gtogow E kupiami niech b^dsie. 'Herb, Stat. 933. MAR- 
CH ABSTWO, - a, n., godno^d, wtadsa i kray Mar^ 
grabiejzo , Vd, meinoknefivn ; Crn. markcHsya , xnarkosina; 
l)ie ^arf^rafftaft Margrabftwo Badeh(kie, Brtndebnr- 
fkie etc. Wyrvr. G. 121. MargrabftwoPi6csowftie. Wiel. 
her, \, 2o3. Fryderyk, Margrabia Brandeburftiy nowe 
margrablhKro , ktore za dawna cz^ici\ Kaszabikioy siemi 
by{o, przez dGbrowoln<» poddanid wsij|t* Krom. 696* 
Tiovam Marchiam , bte 9fflfmarf. - per excelL margrab- 
Ryro, £ Brandeburgia, bU SWiltf SBtanbfllburg* Komia- 
sya od Wfgier, Szl^flca i Margrabftwa. VoL Leg, 3, 687* 
Bitl/ki 16. - $. 2. collect, margrabia s margrafain^ ^ ' let 

^arfgraf unb beffen ®fmir(iliiiti. Pa^ftwo margrabflwo 

praryiochali. 
MARK A, - i, ^-f Me Cpiefmarfe, {Rifle. Loadw nie- 
azcz^^liwyc'h dopetmai^e miarki , Fosby wasy gotowisuy, 
gra teraz na marki ; Zle mcB a^dai^ a posoru , o marki, 
o sztony ! Ktbiby zgadf , ieicw ciaaem warte milidny* 
Krtu. eat, 110. Karty przygotuy, marki w pogoto^iu 
bydf powinny; moit panftwo aie na gotowe gra^ b^ds^. 
T€atr 33 tf, 32. - (. anaki, poznaki , sk^d sif co pomiar- 

kuie,-2ei4ett^ giet!|ei4ett, QD^erfmale. Te ktdre od- 

bierasx podarki , To $4 dia ciebie prsyasfycli wzglf dow 
marki. teatr 43^ 6, 73. ^ 

MARiaETAN , - ti, m.^ Bh. m«rf ^tim / Fc/. marki?tand€r, 
yunkuhaus, jeftvioar, jedvinar; 5/a. marketan, Rose* 
wUL^KHtaitHinb, J/a/. mercadante, G<i//.morcadant; c£,Cro. 
marka, s hultay). bazarnik, bet ^atf fetetlbet. Markietany 
w woyiktt s4 potrzebne. Papr. W; t, 434. MARICIE- 
TANICA, - i, i., baaamica, -fiA. tnatWMta) , hit ^aU 
fetenberiira. MARKIETANSKI, - a, - ie, od markie- 
tana, SWatfetenber : . Rs' MapaHixiaHcnoBl), Map«H*i]aH- 
mcKiii. MARKIETANST WO , - a , «. , handel markie- 
tanlki, ^attetenbetep , Vd, markatandaria , vunkubaria, 
jeftvinaria , jedvlnaria. 

MARKIEZ, MARKIZ, MARKWIZ, - a, m,, fin fTtfng. 
0^at(|UU. Markiezowie po kai^^ftacb nailfpui%. Tr'i - 
MARICIZA, - y, ^., nad oknem* z dworu daazek odato- 
Jiecrny, b(e ^9^iri|1l{fe , eln ^Onnrilbad^. Tu wonde kwia- 
tdw vachiTi^cych awiey , Siatkoive w oknach -dia cAifodu 
markizy. Zah, 10, iS. Sknet, MARKIZOWA,- y, «•, 

bie iWarqttlflfttif . markizostwo, - a, /i. , bM TOwuifr t. 

MARKOPOL, - a, m,\ miaAo na Rusi, neras w cyrkole 

Lwowfliim. Dyk. o. 2, 127. fine CMt im ^embetrder 
^reife. 

MARKOT, - Q, m,y markotanie, asemratiie, mmk, dj|a, 
ba^ ^rnmmen; 9^nnfn. Kain wyfkoczyt sa prog . l bi|- 
kal pod iiosem, Zadriata za Iai4|cych markotdw odgtoaem 
Jaflcinia. Brzyh, AB^ i3i. - a) markat> - a, wt. , ealo- 
"wlek markotny, markotliwy, markoc^y, azemracz, Irin 

SSrummerf ^nnrrer* Cn,Th.^ iSorx. sopKocnyHb, sop- 

xyH^', Ec, HeroAoniineAB (c£ HoA. iffMMf c^ mbt), 
MARKOTAC, - al, « a a/ - ece, Jntr. «r 2V«n««riV. 
q</it. mrucz%c odwai^id, asemra^, marmota^, maarae^, 

wibfrfpenfUg nmftcv^ Iriwnieib vibetirtfrriir ^%tun, MARCOtANiB - MARKOWICA. 

gnttrten ; Bh. myi% m%jfm (cC miafraid) ; vMi^tk it ; 

• Be, gbrriftitiae; Fd^ merzliim ^^o##. HeroAoaaoiJi , 1^0- 
^ poojiiaiu*, DUKm'Bfiab, ouxiy» Cbtopczyk m pcda* 
gaga tiic Ilia dat , gdy go do ko^iola prayniewolil, on mar- 
kotat: pdydfd, ale uyrzyaa, iesii paciera b^d^ mowif. 
Dwor, i, Jeili aif nio naayc^,- b^d^ marirota^y Leop, 
Be, 56, 16. Markotaliscie przectwko mnie. 1 Leop, hum. 
14, assemraiiicie. 3 Leop, Nia wierayli. atowM iago, i 
markotali; ni« usfuchali gtoau pafiikiego. ih» Fe. 106, 25, 
aaemra^c nie byli poaiuazni. Bibl. Gd.y Na Uiiaaeaa 
markotat aziucznego Pirrna, ie kiedy a{urhai rady i«go. 
Bard. 2t>. 270. O to markoef , Ityikulf abo maikotns 
mi, ha£c €go mecum muesito. Cn, 2'A. Sfyazf, ie on 
iakiri asemraniemarkore. Baniai, J 2 6. Saemranie warg, 
ft ktorym ludzie uic wiedz^, co maikoc^, fafazywi pro- 
rocy wprowadaiii. SeAl. no. Sobia tylko samemu blowa 
nvieoarray Pafi(kiey aarkotaf, albo potaiemnie azeptaf. 
£ygr. Pap. 167. ^§.0 niediwiedzia, a mruczc^, ma- 
mrza^, (OOm ^iftn), bcommett. Nied^wiadz mru mru 
markoce. P€fr.£i,^5. MARKOTANIE, - ia, rt*, Subfl. 
y^rh.^ odwark, Re^ Me4oroAOB4H2e, ^i ^UtUti, ^U 
betbetfernV Sluga ma bjdi poaluamym bez markotania. 
PetK' Pol, 49. Da6 i pobor kaidy b6a markoUnia i oci^- 
gania atf wypfacf« Pilch, ^en, lift* 3, 233. Nieniafa to 
rzecz , aa nadey^ciem ov^ey niauchronney godainy (smi«r- 
ci), bez markotania wychodzi^. id* 244. - f. mafkotanie, 
•mfuczenie, szepUnie, SHnrttted/ ^runirre. Siowa csa- 
. rowne cicbyiii markot^niem Do t«go prsyi^caai^^ a dzi- 
wnym zaklinaniem. Paexk, J)z, 64.* 'j^liarkotanie kotow. 
SaA. Kal, ^.'4. MAKKOTLIWY, ^ «, .. e, mnjifcliwy, 
Itttmmirif4# markor^cy, mainrai|cy, mmea^ty, btum* 
0iett6« Niediwiedzica lizaniem awotm markotli\vym for- 
muie cztonkt pfodu awego.. Qttv, Ow. 6a3. MARKOT- 
NI6, - it, - i. Act. ndk,*y markotnym cayoid, verbfief* 
\\l^ ma((en. Warok nidaC^oi^ markotai. Przyh, Milt, 
i3a. MARKOTNICA, - y. z,, kobieta markotna, fin 

. yevbcief U<l^^ miirrifcbe^ SBeib. b^. bopkoih/hm, Bop- 

Ky ubit. MARKOTNIE. MARKOTNO adt^.^ Y>etbrie|l{4« 
Markotno mi , nicmito mi, gniewno mi na co, na kogo* 
Cn, Th, , Vd. merai , aamersi tu meni ; Cm* aa lube aa 
nieni; Cro. vegyasze; Sr, :i, mtie mn|t^ muja. Okrutnia 
to aercu iey markotuo bfdai^, gdy m'n^ obacay k3)f:bi4(. 
Teatr 4S ^,39. Niech sif pan. nie gniewa; pvawde , iEe 
to markotco. i^ 6^, 82. MiVRKOTNOSfi, - M.^ a., 

afyburoor, »ife £aune> ttfrbrje^fa^eit.- Boh. nrinUfl, 

neW^Obaofi/ tt«l»r(o|l; Cm.nalubuoa; ^c^. mardtTolC aa- 
meralivoib, aape^oil, tarmq { Rs, aopCAfiBOeinJb, AQc^^a. 
MARKOTNY, - a,.- e, nieukgnteiitowany, ^niecb^co- 

ay, 9erbrie(Uc^< Boh^ mritttn^.nettl^obttQ, MmHx^. vd. 

meraliu^ sameraliu, mershak^ merstk , terroen , traglivu, 
oaTolali , jeaen, faudobin; Crn, nalnbne, klnverji, oddrn, 
teajikliy (cf. t^ikliwy), ahpiad^g, Hg. marz^ch ^ SIga do- 
.aedljiy, griivan ; Ro^t, BopaAUBU^, AOca4H&TB, A04;a- 
, ' AijoieJk&miH* Gdybym odjei:hala bez iego woli » moie 
by bjt markotny. Tkatr 54, 26. 

Pochodz. KkdmarAota^i odmarkotywt$/. ^[,. J 

MARKOWi - a, m,^ miafto w povriacie Ofzmia^ilriM.A-^il. 

G. 3> 1 27. eine ®tabt in £itt(«iten. MARSO wa , - y, i.. 

imi^ rdinych wai, n* p. pod Rzeaaowem. - Prop, Wolalbym 
w 'Marl^wdy iwSnia pa^^. Bye. Ad. ^%. MARKOWICA^ MAltKOWtCE <- MARMUREK. 

- y, *., mUfto w Wotyfifltim. Z>yi. G^. 2, tag. rffie 
etO^t fn 9B0(»9niftt. MARKOWICE, . ic, plur., mta- 
fio w Jnowrocl^wlktm , ozdobne klantorem Karmelitdw. 

nfJb. G. a, ia8. ffae »t«>t «m gretMlhrifte. MARKO- 

WO, -•,«., miailo w Witpbfkim, Dyk. G. a, 118. eU 

Be ettDt is ^er ®oi«». fSiteB^r. MARKUSZBW , - a , 

»!., miafto w Iiubelfkim , gtuazdo agasley familii Marku- 

Mwfkich. Dyk. G. 128. fine e?eabt fm ftiMfniften. 

MARCO WY, - a, . e, od mark do grania, SOt^tttns^ 

Cif iko to iiiarkow» pien^dte pfaci6 Teatr. i3, n. p?a- 
cid 9m przegrane marki). 

HARMBLADA, - y, *., jWTofk., a rdinych owocow. 1. 1. 

pigw, morel, iabtek ©tc. WieL Xuch, 4o5. Me SRrtts 

iseMe. 

HARMOTAC, MORMOTAC, - at, - oce, Act.ndk., (cf. 
markotaO. fimtTen, fcfttturretl (von St^ien), Vd. mer- 
mrankati ; Bg^ mormOritI , marmosati ; Rs. 6a(>MOaiainS. 
Gdy kto koty'glasscae, marmocs^. jtiuk. Zw. u 5o3. 
Piea kontont ogonem wiie , kot marmocae. A'/c/it. Zw, 1 , 
116. - trans!. Ciesay trofkliwego oyca , co^ nie wyraime 
inannoci|c. Stas. Num. i, 71. t. i. mamra^R, pofg^bkiem 
iradaiJ|c, praek^aywai^c, lltltrmelnb. MARMOTEK. mru- 
kliwy, (niediwiedi^ Xniax. Poex. 3, 21. Ross. 6apM0- 
my'Hl>. 

M ARMUR • - Q . m. ; z Credo tac. , bet 9R 4 1 tit 1 / ^o*» 

ef s/o. mtiittior ; 5r. i.tnannor, ntamifl; ^ir- marTany 

-kd; f^d. marmel, marbel, mramor; Cm. mafb^I; Cro. 
Barmor, mramor; JDL mramor, Bs. et i?^. mramor; Sla^ 
Bram6r; I7x. Mpamopl), napMopt; Gr. fAa^fjia^of, f^af" 
IM^oy » Chald. Hain». Marmur left praednim wapJen- 
nym kamieniem , ktdry ma kolor , i dai'e ai^ szlifowa^ i 
polerowa^. Klttk.. Kop. 2, 6g. ; bardao twardy, wvpolero- 
wany, ftaie aif iaanym, i nabiera pifkno^ci podobn^y ka- 
mi^niom dro^^ira. Paryyflci marmur, a wyapy Paros, ^rts 
riflber barmor, wyborney left biaToici, Lacedcmo^flci 
U^ aiflony, a ten n^dro:!azy. Lad. W. N^ io5. Pra- 
wdziwy i naylepazv marmur ieft zielony; abowiem at^d 
wzij^t praeiwifto marmo. Sien. 336. Porfir left marmor 
caerwonawy a biafemi ^ytkami ; Ophitea koloru wf ;^yko- 
watego; Baaalt koloru atalowego, Thepria popielatego. 
Lad. M. If. io5. - Sokrate.sa oyciec marmtirem robif. 
Warf^' Wal. 94. et rtt^eftfte in ^«tmot. WazylHco tam 
bodowano od marmnrdw roinych , dziwne raeaania po 
Icianacb. Star. Dw. 25. Umiafa ukoid one gniewy, kt6- 
re wedf ug prxyslowia ftarego , n^ marmurze byty napisa- 
aane, apadfy a marmnru i a serca. Birk. Zx^f. 62. Urazy 
pisae na marmurze, dobrodzieyftwa na piafku. Mon, 76, 
33$. ih, yOf 688 , pierwsae pnmi^ta drugich anpomina). 
Na raarmnrze , s na poaadre marmurowi^y, s w pafacti 

Pafifkim, Kroiewfkim, awf bent ^Watmor^oben , fm ^ht 

Wi9l.9fiiM. BuTawy teraz daii| tym , co pi^ts^ tylko 
wierc^ n dworu; wincey na marmnrze wysfiijywszy , nii 
ioTnlerz w polu 1 na koniu. Opal^ tat. 85. Nietrwa?y 
taki azpTacbe^ , ktory na marmnrze Figlami a ch(*rrhe!f m 
na krolu wydrwiwa&z. Opal. sat. 28. MARMUREK, 
- rka, i7t. , Tiszka m?<rmurowey ma^ri. Wind, het ^dU 

mttMi; ii»»e futro t6yifi maici , eln m«tmotlttet Jo W« 

lilg. Marmurek teraa widziafem, oszacowany na zTo- 
tych czterdzleiri , ktory przf*d rokoazem ledwieby byf 
m6fi bydi aprawiony za ztotych pi^^ set. St4ir. Ref. 45* MABMURKA « MAHNICA. 5l 

6«lime liay czyli marmnrki. Zool, 5io^ Koamaty mar- 
murek. Baniai. J 2. Nie snaydziesz bes trudnoici sobo- 
, lai xnarmurka; lada potoczny koamek w cen^ poszedf. 
Mon. 69, 6oo. - $. Marmurek, cziowiek aif ukfadai.'vcy, ^tn 
9n<6^f(b»4tt^et. - $. Marmurek od oflrzenia. eiu %H\t\f^t\n, 

Gd^ieifjlefit ^n geb^tmeffern e/c. , gemeinigUd) von B^iu 

ferftrin. Marmurkj 8^ to owe oseiki , ktore «i> w podUi- 
ine poapoticie wyrabiai^ paflci , i do abytniey oHrosci po- 
tmebui^cych raeczy, na przykfad brzytwy, zaiywai^, uie 
wod^, ale oUw4 odwiliai^^c. Kamienie do tcgo zdatue, 
nal^i^ do rodiaiu tupkdw. Kluk. Kop. 2, 83. MARMUR- 
KOWY, - a, - e, od liaa marmurka, ^))}armorfu<6^ : • 
Przed lat csterdzieA^ kit czaplich naai Polacy uzywali i 
azfykdw marmurkowych. Star. Ref, 45. Marmurkowe 
futra s roinych krain przywoi%, ieft ich nitmafo w Mo- 
fkwie; ale naylepaae ze Szwecyi po€hodz2|. Gwag. 476. 
MARMURNIK, MARMUROWNIK, -a, m., kamieu- 
nik marmuro.wy Cn, Th. eltt Wntmotarbettet. W^io- 
wnicy architekci , ^nicerze » marmurnicy , mularze nay- 
es^^ciey potrsebiii](« Soljk, G. i55. W poczet nauk wy- 
iwolonych niecbce wpiaad malarzow, takoi ^nircrzdw alio 
marmurnikcStr. Pilc/i. Sen. 2, 12. MARMUROWAC, 

- at, - uie, j4ci. ndk. , Vd. marbel i rati , marblati; Cro. 
mramorfm; Bs. mramoriti ; /7^, mramor iti , omramoriti); 
marmurem pokfadad, sadzi^ Cn. Th. mtt^atttlOt Mt^iXi, 
Mieiben \ tynkowa^ marmurem , czyli marmurowym tyn- 
kiem, tttit ^atmottllflCb tAnclj^f n M. ; marmnrowatym czy- 

jvt6, matmotiten. 7>. marmurowanib, - ia, n., 
Subft. Verb., Sr. i., iit«ttte(»ano , marmotw^no. MAR- 

MUROWANY, - a, - e, Parf.Perf. - MARMUROMVA- 
TY, - a, - e, do marmor 1^ podobny, matmor4bn(i<lft 
Cn. Th., Sr. 1. Qtarmfiwate. MARMUROWY, - a, - c, 

odmarmuru, Bh. matmofo»9; S{o. matmotowM ^r, 1. 

ntdtnielowe ; I^</. marhelflci , marmolnou; Cro. mramoiw 
ni|; Bs. mramoron; Rg. mramomi , mramorit; Hg. mar- 
Tanjrbul; Ax . aiapaiopH&iit, mpiaiopHbiH. 9)^acm0tc. Na 
afupach marmurowyck wierzch pafacu wyftawiony. Star* 
T)w. 27* Mtynek marnrurowy, ob. 10m. Torm. 2Q5« 
Marmurowy pokfad , poaadzka. Cn. 7*A. Marmurowytynk, 
marmoratum.ib. 9KirmottAn<^. MARMURZASTY, - 4, 

- e, marmurowaty» ^axVMtttnW^ , tll«CI|IOt(tt. Say- 
bnie aif wpowietrzumarmurzaftym iywo. Przyh. Milt.Qt* 

MARNIB adp, , 6A. ttl^tne , nikcaemnie , niepoiytecznie, 
daremnie, etfel, vetgebett^, umfonft, Il0ll4(- Caaamarnia 
upT3rwa ten,- ktdrego na poijrtek nie obracamy. Pilch, 
Sen, 2. Mamiem ten dsiefi ftracit, iem nikomn nie nie 
dat/mdwif Tytna. Bud. jtp. Bt^, Tak bdg rhce, aby^ 
Uie dfugo zaiyf , czego^ mamie nabyt. Opal. sat. 27. 
KrdI {akomftwa. pogl^idai^c tu na ^wiat, iakoby wilk mamie, 
A czego gdzie doaif ie , to doaiebie garnie. I7ey^i«. 167. 
Nie aif do aerca marni^y nie wiepi , iako to , do caego 
kto z miodu przywyknie* Mfodrx, Baz. 35* Boday cjf 
marnie piekfo zabtfo. T0atr. 60 ^, 76, Ten oazuft, bog- 
rlay go mamie zabito. Tffotr 5o c, 71. na sgnbf wiecanV 
MARNI6 - if , - i , Act. nrOk \ przemarni^ Dok. , Boh* 
tacAm, - ftf, mtNtfr imatitt; Cm. potmtiti), marao« 

trawi^, fnarnowa^, vf tfd&levbettt , fcb^ecbt bnt<Mtiniieii« 

Marni^ czaa awdy TV. M ARNICA, * y, i. , oaoba mar- 
na . prdina , finf Utft ef He ^ff f9R« Jakoi ona marnicg 
{^mierQ prsykro madinie koa%, R^y JIFiz. S3* cf« iiiara« 33 MARNICIEL - MARNOTRATNY. 

MARNICIBL oh. maraik. MARNIEC, * iat, - i«ie, 
Ntutr. ndk.t marnym sif ftawad, flikccemaied, mika^, 

vetde^en , in Itifttn lergr^r u, vef f^winbr n, f{<(^ vf r)e(|Uii, 

(Unb IDCtben* Owco Arzyione przy zimie , nim obrosnii, 
od Eifflna smarnieii|, ie sdycha^ muss^. Haur. £k, 128. 
To sif gry£d mam potwars^, i marnied od troflu ! Zab, 8, 
335, Jiyck. Od wielkiego chudniei^c i marnici^c iaiu, 
naymnieystym sif nie posilai pokarmem. TV. lei, 448. 
MARNIK , - a , /R. , marnotrawca , roZrsutnik , htt iOet* 

idimnUx; Sr. 2. brojar, Bh. rjac; £c, Komi/ioKa. On 

marnik. iJry Wix. 5i ^. MARNOCHLUBNY, - a, - e, 
iS/o. matHO<tlun» ; prdiny, cherpliwy, tU^mfli^tld / eltel. 
Ludzie marnotfhiubni. Jlfo<//"z. Baz, 197. MAKNOMO- 
WNY, - a, - e, - ie , adv,^ marno , proino gadai^cy, 

plediwy , fc^maft^aft^ grueblo^ rebenb , Bh, tnarnamluioBi^ 

vaniloquusy Ec. cy ecxo bxk) vani/oyuor. Marnomowno^d 

^/o. marnomtttwttcjl. marnoSC, - id, «., proinofd, 
ntkcseiiinoid , Bh.etsh. tttirnofl; (cf. Ger. Wdl^re, 9)2<Sbrs 
d^en); bie eitciedt; ba ttic^U babUitrr ifV, bie »38ettbl^ 
Ujigfeit, aJergingrW at , ^r. 1. binitofci (c/. g^na^^); (cf. 

Crn. «r FV. marnort, marlivoft diligentia^ euro). M»r- 
noid nad marnoiciami , a wszyftkierzecsymarnos^ /.eo/»* 
£ccles. 1, 3. Bibl. Gd. Rzucam marooici iwiata. Teatr 
8 c, 37. MARNOTRACTWO , MARNOTRAWSTWO, 

- a, n., *A. matnotratnoft; Cr/i. potrlta; Kd. potrnta, 
feapraulenjo; Rs. MOmOBcmio; rozrsutnoid, ^CffcbWClh 
bunj* • Niers^d albo marootractwo naywifcey mifdzy lu- 
dfmi pfuiy. Faiib, Alb, Przes mtodych ludfti zbytki, 
maritotractwo sif szeroko rozkorxeniro. 16. Cusnamar- 
notrawftv^e traci. Teatr 8, 68. Hoynoid , fkoro aacsnie 
ua rzeczy niepotrsebne trgcid , ftaie sif marno trawilwem^ 
Boh. Zamoy. 3 18. ICras, sat. 35. MARNOTRATA, - 7, 
i. , n» p. Wynayduiemy tak rozlicane zbytkow i marno- 
traty obyczaie. VV. Poji, IV. 2, 352. utrata mama , bd^ ^it» 

gettben, iOerfc^wirnben. Rey Zw. 60 b. marnotraT- 

NIK, MVRNOTRAVVNIK:, -a.m., MARNOTRAWCA, 

- y, OT., MARNOTRATNICZEK , ^ czka, m., dem., 

Bh, marnotratuit , marnotraue ; barmotrat ; Sio. marnos 
trittiif, mrbac; Sr, i. f^lamunHir, s^^^oblo jtarfTi ; k</. 

shlemar, sapraulenik, sapraulaves, saguauz, respraula- 
Tez, sapraulentk, potreknaus; Cm, sapravlivs, poire- 
knaVs i Cro. potroshlivecz , potrofslyivece, Ross, MOml), 
Momura, epuraj utratnik, rozrzutnik, eitt iSetfC^Weil: 
kfr« Marnotratnik ten wszyftko prsez gardsiel przepu- 
Icif.' Fur, Vw. G 3. Peer, Hor, 3, N b, Marootratniczek 
dobro oycowfllie wszyflko nikczemnie obrdci). JPaiib, Dis, 
D 2. Marnotratnicy, kiedy objad zjedz^ , Czasem o glo- 
dzie przy wieczerzy siedzj^. Bey Zw, 317 &. Syn nidy 
marnotrawca, hiiltay i koftera. Teatr 7 c, 76. MARNO- 
TRATNY, 'MARNOTRATLIWY, MARNOTRAWNY, 

. a , « e , AA. marnotf atn9 ; Sio, marnotratn^ t tnarncs 

tttttttni^f ^it/. sanikarn ; Sla, rasipljiv; Rs, 6Ay'4Hbi]l, 
•puHCHiaii , MoaiOBCK.iii , MOcaoBadiuis. rozrzutny, 
yftfd^WCtlbcrtfd^. Krdl AleksandeV wif cey za marnotrat- 
nego, niili za hoynego od ludzi byf mnieman« StryU 6B6. 
Tych ktdrzy n« nieczydoid maiftnoid a waif 'wydawai^, 
mamotratne zowieaay. Petr, Et, 349. Marnotrawne pro' 
Wadzi iycie. T9atr 8, 49. Mierzi pana zly rz^d singi 
fliarnotratliwego. Kanc^ Gd. 318. Marnotratna iona. 
Pttr, Bh. ^6. Syn marno trawny, komcdja wieraaen I>f- MARNOTRAWCZyMA, .* MARS. 

h0ekUg9^ Maniotratny ayn potracil waayftkf mai^tuol^ 
swoif , iyii|c roapufinie. J}amb. 909* Marno tratny ayn 
w ewanielii, W. Poft. H^. 3, 89. ber [nnf^bmtUhul^) 
Verlobtne 6»^n im dlHItlgeti*. - i. Leazka i Wendf , mar- 
notratna daszf , J Ziemowita a oycem, wspomnied muaaf • 
Pgtr, Hor. C b. U i, marnie traci|C4 fycie, btf i(^f £^beil 

ftewlBifi aufopfrttf. marnotrawcz\na, - y, *.. 

Bh. marnotf Atnice ; Ae. MOnoBKa , utratnica , hit ^€U 
fcbtbenberinn. Macocha ley naywifkaaa w iwiecie marno*. 
trawcaynaj nic iey nie brakuie, tylko pieaifdzy. TeeUf 
74, 9. MARNO i RAAVIC, - if, - i ; MARNO WAC, • aFp 
- uie» MARNIC, - if, - i u4ct. ndt*, rozgardyat ftroid^ 
nikczemnie traci(f , hulad, J^ti(^mnhen f VergeubCII, Oft^ 

pxaVen; nh, %mmtx, marimi 8r, 3. hxt^^ (cf. broi^}; 

8r. 1. fd)lamu|)u; Cm, sapra?<9ti, aapravlati (cf. aaprax.i^i 
(O/i. marnam s baiad; Marna s bogini deszczu; cf. mar- 
nujem , marnuyati operant nauetrM^ marcura); Vd, aa- 
. prauit, sadajat; \Vd. maruuvatl, marnujcm lofuor, marti 
eermo cf. Ger. ^^Uf^te op, Ulphil. merjan). - Na nic oif , 
tylko abyi iadi , pii i maruowaf. Opal, sat. 6. JKugdw 
narobil, mamuie wszyHko. Teatr 37, 149. Pienii^iki 
smarnowal. Teair 43 c, i35. Nie traeba marnotrawid 
caasu. Teatr 6 c, 56 , bte ^i\t t»er(cbtDenben* Marnowa- 
nie, Cro, poteptunje. - $. marnowad konia it. d. , nr.ar- 
nio niszczyd, tracid, nfdznid, %u @ntnbe XX^UXL, UHIs 
fommen laifen. MARNY, - a, - e, proiny, niewiele 
wartai^cy, nikczcmny, eltel, f(^le*t, tltd»t Oiel t^CTti, 

ux^tlW&i, t^crdingUd^* i^r. 1. pro^nofc^iiDe r (atmlte; 

(C/-/1. marne, mAtiiv Jiudiosus , Maroa s bogini deaxczu; 
marn, marliu , ; pieczofowity, ftaranny), - Mami 84 wszy- 
scy ci ludzle, w ktorych nie ieit wiadomoid bozka. Leop* 
Sap. i3, z , nikczemni. Bibl, Gd,), Marnych marne rze- 
czy ftrBsz2|. Pilch. Sen. 3o4. Marna chluba iwiccka ro- 
zumie^ sif tyni, czym kto nie left. Rey, Ap. 18. Mtodi 
Turecka bardziey waiy na chfopif ta , iiii na panny^ mar^ 
nieysM w tym si^ nad bydifta. Paszk. J}z. 34. O marn^ 
cif riecz proszf ^ day mi rf kf , ie uczynisz. Boh. Kom, 3, 
124. Walens cesarz , od Gottowporaion, wlednrymar- 
ndy chatiipie, gdy z bitwy uciekt, spalon. Bieljk^ »?• - 
J. *marny do czcgo, sniezdatny, ttntangUtb* Popiel V^'td- 
ry, do rzeczy czynienia marny, naymniey ni« dowcipny. 
Krom, 45. Udali Bolesfawa za gnusnego, niezgrabnego 
i do sawiadowania powinno^ci ksi^if cey niarnego. ih, ig^* 
MARODCR, - a, m,, z franc. ^ drab, rabus, ^tX ^laxts 

bear, Tr, 

MARONA, - yt i.i gatunek wifkszych kasztaiik6w» a 

Wtoik., eine ^arone, etne Sfrt €Ajlanicn« Jesie^ maro- 

ny w pryfliu pieczone zjada. Mon, 71, 3o3. 
MARS, - a, m. , boiek woyny i ioliiierftwa u Rzymiaa. 
JCrae, Zb, 3, 135. bet £rleg#gD|t ^ar^ ; Bh, er Sio, 2€t 
botif 6mrton06 (cf. Lado) i On. Ladon, Tor, Turk (cf. 
Wtprek), Radagoft (Toika = Bellona); Id. Tork-. Cro. 
Davori (Prop, Dal. Davori junachki szinc, cum aliguem 
mirantur *, animant). Afeton. bdy, walka, \voyna, 
Jt^mpf/ SiXii^, ®Cbli<tt ioinicrz waleczny, kiedy wiek 
przestuiy W uftawnym bolu, ani Marsa diuiey wytrzj- 
mad adoU, (kfada bro6. Zab. i3, 395, ffarab. Ludktd- 
ry w mroaach pdlnocnych ;sif zrodzi , Sposobny left do 
bitwy, do Marsa sif agodzi. Bardz.Luk, 159. J cudzo- 
liemikiego Marsa ^wiadom. Ltizcz, Clau, 8o. Kto aif 

iai •MARSARD « ^AR8TWO» 

id swi^n^ mepnjiacielowit Boi%c tif umtfit tan tni 
aie pOBowi Marsa. Xi6. Hor, 68. - W Mitm uderky^, 
Jfaffvem mtsyd , s do atuku iiC , nacUra^i ef« maraS| att^ 
if fifM , ittiffe (V« Hotmail wid«i|c g6ry od nieprsyia* 
cidi opua^csone , ndersyi w Iffarta , i ikocsyd ka£« w po« 
goaifr Chro^^, Luk, io4. Gdy woyika naaaiutrs Maraam 
nissyd Bidy, Chc^e waedaie^, iakim sercem iid*by na 
bdy cheiaiy« Tak rsacBt « . . Bard. L14. 3o. - $. tfan»L 
Mara na twaray , s koziet, kwaina twara, groioa , groi^- 
ca aaiMOwata cayli marcyaliia nina, em ftit^U^i^ti 9 

Mirv^ci #e(id^tf eine hiegerifibe 9Kie«e. iubo iedne* 

go naAroilem na twaray m^y tago IMUraa , ktbrago w po- 
tycakach anacanitfyaaych awyklem pokasywad, i a treiun- 
ka , gdyai aaynal w awitrciadio , taniani si^ go prael^kf. 
Moh, K9m, 4, ao8. Saier6 a Mar«em obn^cih na ftaroa 
gniewliwo oko. Zab. 16, 358. Manna spdyrae^, < gnie- 
vliwio i groiao patra«d , mtt hlkxtPSUt SKldie finett itt^ 
fries* Nad%I u% iak pdltdra niesacaficia , tpoyraat na 
aif marteai , a min^ , Panie odpni^ » iaki^ daik4 , aain« 
dycaon%. Ttait %x^ l5i. Marsem tpoyraawtay , krzy* 
kaia na maie. ib. 39, 71. Joieli m\i na nif apoyray 
auvaaa, oesy natychmiaft tpulci^ powiana. ih* 17, 68« 
- f. a) Afironom*, Mars , imi^ trzeciago plaaety , anacs%- 
ay aif n aftronomdw ^. Krat. Zb. a, ia5» htt ffavft 
Sliti. CAmiel. i, 17^. Pod Maraem rodai| tif marcya- 
litioWia, odwaini, i nieufirataoni. Susz, Pit/. 3 ^« <- 
$. CAyaB* Mara, imif ielasa, M Cifeit (cL Marcyalna 
vody). N. Pom* iS* 35o* 

Pockoda. MfarcyaUif , Martawy , Manowaty p Marto^ 

rodny « MartfoH/ia ; cf* MarMte , Marcowy, 

•M4RSARD, - n» JR., W aieiai Pomoriki^y da& , ktdra 

portan, a£a9 Maraard aa ftarym podanowieniem kti^^t 

Folikick l;yta awana y kaaaiemy. M$r6. Stai. 747 Wiad. 

MAHSC ob. Zmar*, kte (RnilteU MARSKOSC, . lei, i.^ 
n. p. Kiedy sif ciato nie tucay , a aawady a niego nieco 
odchodzi, a nic nie przybywa^ at^d sbytoia sacauroi^ a 
■iai:^o/f^ pochodai. Sien, 568, ^icM^ a35, nieg}adkoi^i 
saarsacaeaie , pooiarsacsenie, VU )iRtta|(tg(eit 

••MARSORODY, - a, - a, bit ay lud rodaj|cy, S^zVbtXi 
Ct}eiieR^* Wi&la marsoroda. Zab* 9, 3oo Zabt, MAR* 
SOWATY. -a, -c, -oadv., marcyalny, boiem groi- 
ay, «inu{if4/ Megetlfdh Caarne okadelektuie. Mar- 
to wate odkaaoie. Comp. Med, 699. Snrowi, tetrycy, 
varaowaci, nigdy sif nie Imiei^cy. Chmiel. 1,701. Czlo- 
niek saiadly, krfpy^ aiarsowaty, krew' mu ocay aasfa- 
aiata. XU§dz. 3a. Ranoi^ysaa spotkanie moie oif wpra- 
wOo w niarsowa«y humor. Teafr 36, l»4. MARSOWY , 
• a, - e, od Maraa, 9SUt$s. Maraowa gwiasda. Cn. 
n., oA- Mara a), bet^fUliel W«r^- Mirossewlki 
ckcial aaloiyd sakot^ rycoHk^ albo akadomi^ Marsowii 
prsy akadanui KrakowflKi^y. VoL Leg. S, 476, t. i. woy- 

fco«%, eiae Jttkiifctllde/ QlitterafAbemte. Krolowie da- 

wai aaaaoaycaH praodkdw naasycb w Marsowym dziele^ 
Jidii. 65» 5i. Ta niebo mita i powietrze sdrowe, Lf'ca 
bardy waayftko puftoaai|marsowe« Z<ib> 6, a38. - $. transh 
auiaowy, manowaty y marcyalny, grofny, martialifd), 
lrieiefi((|. Peltn ognia w ocaarh Marsowego* Juhi, 
Tei. la. 
^LkRSTWO, - aj »•» •• p« Nabuchodonoaori iaki loa ilARSYLIA ^ XARftZA&Bi:. 33 ca^ai w prayatfoici SMMarftwa , W ilotdy oaobio gliny 
anaczy marftwa. Zoi. i4, 166,? cf. mara, ten, widaiad{o. 

MARSYUA , - ii , i. , SRirfeMe , miafto nadmorflcxe Fran^ 
enakia. Dyke, Ctogr. a, i3o, miafto to, portem po- 
waaechnym okrftdw knpiackacli na moran frsodsiemnym. 
iVyra^. G. 3 16. 

MARSZ, ' Ut m.t BItARSZBRUNSC , MASZERCNEK. 
• nkn , m,, X Franc, , pochdd , podrdi . cayli ci4giiienia 
woyika , lub iakitfy dzielnicy iqgo. JaM. Art, 3, 3o8 ; Fd. 
mank, bod, hoditjo; Siag polazak; it#. ooxoAb (cf. 

8r. a. warfiid pi^tU^o), bef SRatf^^ bet Sni tiMtt 9iu 

tnee* Maraa woyfka y aby aaedl rdwno , powiiiien iot- 
aiera U6 podtug taktn , ktdry doboaae wybiiai^ na bf - 
baacb. Papr, Wm i, 388. -'f. mnayka do manan^ bct 
9t«fMf bfe 9ttlf[f |H etiiem fRirMe. Grali tr^bacze 
manae, ktdrerai aif iolnierae praad potycak4 pobudza^ 
awykli. ZtiA. 3* 79 Aib^ Pocboda. mMMtrowa^f wyrna^ 
Sztrowa/ i t, d* 
KARSZALEK, - tka^ m«» BA. flldrfalef ; Vd. mareabal; 
Ha. Mapmaxl); Lax* ma^« mareacalcua, Gail* marecbal^, 
let 9)(dffl|iC/ pod krdlami Francuzkiami zdomu Karola 
Wialkiego, naleiat tylko do ftraiy i doaom konx kaiiiif- 
cych ( cf. ob9oL Rs* KOMnmirif maraaafek nadwomy ; dzii 
koniozay). Jakoi naawiflco maraaatek, ntworaona ao 
&tada dwdcb aldw fiariSy Niemcayany SXiril (cf. marcha) 
konia, i S(|d(f niocnego , ra^dacf, dozorc^ (atugf^ ana* 
czi|cych. Nar. HJi, 5, 471. Bohontm dmriuat a mark« 
J granica; admini/irator (finium)* Co w ptywatnym do- 
mn goipodara , to w Polaacae i na dworze Krdlew&im 
Haraaalak; iego powaga rdwaa ai^ eum magna ruagifira 
aula€ GalUcae. Pfiet. 1 , a49 , cf. J?#. KxaAiBRxb cme- 
n^iiaaii^ Urzi|d marazalka Koronnego, Jtt0K«Mrfi|i( , 
i Nadwomegoy S^tfntxS^fiZ 9 ten ieft| ii ma bydi apra-* 
WC4 i miftraem wazyftkich dwor&ich ceremoiiiy , popiso- 
wad dworaany, im piaei<f, golcxe i rady prayymdwa^, 
wyft^pki miarkowad, waayflko ordynowad na dworze 
etc. Herb, Stat. 187. Maraaatkowie Wielcy, ^t^fmtlXs 
f(|iSc # oboyga narodu a^ pidrwazemi w rafdzie miniiira- 
mi i tych maraaalkowie aadwomi aaftfpui^. Rada Nie- 
uftaii|ca mxala takie awego mariaafka. Jaba poaelika obie- 
ra marazafka aeymowego» fRtittfitttgimati^di , podfng 
altematy midday trzema prowincyami przypadai^c^y ^cf; 
la&a). Na wazelktch aeymikach obierai^ naprzod mar* 
azatkdw, ^Ittbtagltltdrrddflfe. W trybunafacb gtdwnych 
ieft takie marazalek. A>aa. ZA. a, 1 a8. - §. trantl. ogol- 
nie przetoiony, fin f8orgefe|ter. Marazaiek ra^ca dwo- 
ro, pana zafifpuie. Krat^ Pud, a, ao3, Sla, dTdrnik; 
Rg. naredbenxks Rs, yupaBsimtx^i Be. cayacOoHa^aAft- 
HHcl), Mapm^OKl), ber S^tlUiffOfmeifiet, Zdalem ci 
rzi^d domu moiego p iellei w nim maraaafek , komisaara , 
Maior domua, zgola dmgx ia. Ttatr ig b, 6. Manaa!- 
kdw dworn kr616w Francozkicb awano Mnioree domus. 
Sk. Dz. 716. Merkury, marazatku boiy, Pttr.Hor.Bk^ 
Marszatek weselny, bieaiadny, let ^^tVM (f^ ritlCf 
^^lt\t, (dUftfrf^; Sr. i.^raf(|ra; Vd, ftaraahina, aa- 
toahila; Aa. oiuca^aoflf (ct droiba). ^Zmtc^ mar- 
azaiek awadziebny, ktdry radai oa weaelu. M^em. ^ pa^ 
ranymphtu. Marazaiek taneczny , rey wodaj|cy , cbora-^ 
gU9. Cn. Th. , Cm. pleazovod , kolorod , let ^0¥t4n}et/ 
Ultffilm rtttel iMtti* Maraaafak pogrzebny dtiigna* 

5 54 MARSZA£K09, - MAllSZCZYC. 

tor. Cn. Th. , (et HI £e{(^ett(egiifipi0 anorbnel:. - $. U 

flisow maJTszatek, ieft pierwazy fiia od sztaby na sstyin- 
borku. Mag. JMjk^^ ob* podmarssali. MA^RSZALKO- 
STWO, - a, n,, iir«id marsBiitka , ba^ ^arfc^aSamt - 
$. coll. marssatekc i9n\^ Ut SXarfd^aH Itlit ffiOCC %U 
tna^Iinn. Fafiftwo Marssafkoftivo poiechali. MVRSZAL- 
KOWA, - y, *,, iona marszfttk^, tit 9Karf(^a(IlnK» 
Mokot<^w Kaifiny Marasalkowy Lubomirflcier , pod War- 
aaaw%. Dyk. G. 3, 1 80.^ M ARSZAtKO WAC, ^ af, - uie, 
intr. ndk*t przewodnicsy^, praodkowa^, prsodem U^| 

cf. kalauzowad, voran ge^eii, por&er gejifii, duffi^fii. 

Jutrzeuka od wacbodu marazalkuie afoiicu. Haur Si. i83. 
Zorza saranna wachodz^cemu marazafkuijic atofieu, dsieii 
nam pogoday obwieasczafa. 7>. 7V/» io8» Cnota mar-* 
azalkowaia stowu , a sIqwo gfosifo cnot? . BaU, NUd* 3, 
88. Pried twarzj( io^o marazalkuie zaraza, ^iVi, Chod. 
ag« Kiedy on idzie, brooch mu narszafkuie, Ktory Winter* 
ciami ptaftw , zmerz^rn faduie, Min. Ryt. 3, 334« MA.R^ 
SZALKOWSKI, * a» - ie, od marszaUa, S)Rarf(6«(I<9* 
Urz%d marasatkowikj. Aar* 1^. &, 4*71 , 06^ laUca), Stra^ 
marazalkowika o3, kruk. - A nam co do Pafifkiego ilotu? 
b^dziemy mieli nass maraaaikowiki. Zahi. Dm. 63 , dl^ 
osob miii^y dyftyngwowanych drugl (lof, 
MARSZCZKA oh. zmar(k, zmarazczka, MARSZCZY(?p 
- yt 1 - y 1 cz. ndk. , smarszctyd , umaraaczyd dA. , BA, 

m^^itx, im^^ati, ftorafPonHiti / fl^rafTtirf; ^. 1. mors* 
tivL, amorfciU; smonciu; «$/*. 3. ropffd^ («f. ropid;-, b«, 

ameraiti , zamrriititi , amrriflcati , Ir^lkati , amaraiti , aue- 
ruagjatlj , veruagjati , fraftati ,. naiesgitt ^cf. naieiy^), ru- 
diti, naruditi ; Bg. namarikati, brafkati, nabraikati ; Cro, 
guzati, rugati i Dl. fraaskam ; Vd. gerbat, aagerbati, ger- 
baziiiti , agerbuvati , agerbati , vrapati , ?rapUTati , agu- 
satiy narugati; Cm. sgerbiti, gerbazhitj, gerbaahem; Rs. 
M6pq|ttm&, cMopiBHin&, CMdpiBBBafn& (cf. morycayd), 
cynumB, Hacycuinl (cf. s^pid), XMypiiinB» Zar. mar- 
ceacere; cf. Ger, ^OtC^el); w amarfki fktadad, fatdo- 

yt%6, ib:z9pi<5, txkVLhdti, ^alUvL, vx galtev uttb fKwdhtln 

Uftttl* Nic nie robi^ te paany, tylko garneruis^, Blondy- 
uy treli^, marszcz^ , rsti^, aztukui^, J iak kielbaay na- 
dziewaiv Teatr ^k 6,8, cf» k^dsierryd). Maravcsony, 
smarszczony, pomarazczony , niarsxczyfty , pefen zmar- 

azczek, faltig, ^pU ^aitexii Boh. fmraiftUQ, fmtaf^l^, 

ma^aV^i, tafnii; yd. gerbaft, sgerban, gerbau, aguaau; 
Crn. gerbafl, gerbazh; Rg. brJiflcao , HQbarfkan, smar- 
ikaa, namarikau; Sr. i. JtttOrfFopitc ; Us. MOpnjiSHOva- 
mtivi, 6opucniUi{, Ha6dpiscai&iii , o6pioarAun; Eot 
•pacKaaUii ( c£ fatdzifty). To lekarftwo cJato marszcsy* 
'Jr. Suknia marszczona. Radx. Ex. a8, 4. Cioto zmar- 
asczone latami. Ttatr 49, 117. W aamym niebezpi^-* 
czeftftwie nie zmarazczyfa czoTa. Letzcz. CI, 3o. ^cf. ko- 
sta na czele poftaw?^). Ponuro patrzy, a^pa iimar#zczy{ 
na czole. Przyh. Ah. 98. Zawaze zmzrstczoao caoto wa4 
oznacsa wiele. Hid. Ow. 54. Nos marazczy. Kane. Gdf 
86* T- MARSZCZYO 8i( recipr. , fiawa^ aif pelnym amar? 

asczk^w, ntn^Ug loffben; Bh. fcmfnanti ie, fmrfart 

fC) Fd. ovrapati ae, aavrapati ao; Rg. mariBcjaviti ; Cro. 
*'rugini Rr. GptoarHyoiB, o6pioarKyizii. Twarz i^y si^ 
iui od ftaiTQlci mar^zczy. Ld, - $* actiua marazczy^ ai^ , 
s csofo marazcsy^, kwa^no patrze<5, Me St\xnt ttttl^elll/ 
Citt fdnrf 0r|i<^( nM(^eil« Tu oo pa gniewu i ocsu ilkry MARSZCZIiNIE -» MARTWIC. 

ay^ie , Marazczy aif czoTera, i w wargx si^ azosypie, Z9gL 
Ad^^x. MARSZCZRNIE, - ia, n., tubft. i^trb.y hni 
8llltt|eln i Vd. aigerbanje ; Bf. amrnflcanje. 

Pochodz. zmarjk^ zmartxexek, zmeuszczad, xmar^ 
tzczy^f u^ymarszcxa^j rozmarszcxa^. 

MARSZOWY, - a, - e, od marazu, WtMfdf'i R** Q0«- 
xOAHbiH, ob. pochod, maraz* 

MARTA» -y, i., imi^ biatogtoWikie, SXart^t; A^.Mzpea. 
S. Mdrta aioftra Liazarza i Magdaleny. J^ras. Zb, s, lag* 
- Prop, Nalazia MarUGoUrta. Cn. Ad, 532, traEl awdy 
na awego , djabot na poganina )• . Ezopowi aif o^ni^ za- 
chciaio, J tT nim si^ Polfkie przyatpwie wydato , Znay- 
daie Marta awego Tarta. Jabt. Ez. C 3. 

MARTAHUZ, MARTAUZ, - a, m., Cro. martoloaz, .em 

6eeien«etMnfet , aSenfc^icbieb. l-udokrayce w w^griech 

Martahuzami zowi%. Klon, Wor. 36, Kmit. Spit. B a« 
Co to za nieatuazno^^y gdy kto wolnego czlowieka kra* 
dnie i przeda, iako czynii| Tatarowie, Turcy , Martau- 
zowie, Petr, Ek. 110* Judaa* maitauz. Po/. Zae. h. 
ItfARTWAKIj9/Mr., rob^ ai? na zgl^bialoiciach roan^cych 
na ikdrze , ale azczegolaie na r^ kacH i nogacb , od gwaf- 
townego uciinieaia. Dyk. Med. 4, 187, 0b\ martwa koft- 

ka, 9{f toenlnoten / Ueberbein, cf. nagniotki , cf. modzel. 

JftARTWlC, - it, - i, cxyn. nUdok.^ umartwid doi., Bh. 

tnttwitlf nmttipiti^ nmtrwowatt ; sio. ^mttwiri; v^* 

mertvazhiti, vkoriti)*, martwym czynid , umarzad, umo- 
rzy^, morte afficere \ sed hac signtfieatione raro utitatum \ 
tibten. Zezwalaywy na W0I4 hoit^ \ dobrze wazyftko uczy- 
nit, i kiedy da{ byi iywot naszevu przyiacielowi , i kie- 
dy go umartwU. Gil. PJl, 3o9 b. - fig. Rozrachy te krdl 
darunkami do czaau tylko bardzi^y przymartwiT, a uiieli 
nmartwitt supprejjfit magis, guam sedauit. iSTrowi. 6ia. 
Synod otworzono kwoli umartwieniu rozerwania w ko- 
iciele, extinguxndi schismatic causa. Krom. 44a. - 
$. transL dr^twid , czynid ie co dr^ twieie, ef ftttReO tlW* 
(^en* Plaftr ten - martwi cztonek. Tr. 2ywe ^rebro 
martwi^ , * ftatym go robid , jQtneif fttbet tibten , e^ figU 
tttL - $• ^) fransl. martwid, iimartwia^, theolog. n\or- 
tificare aliquem , caflcpetl/ lUUl^X%tVit tibten i Sr. i • fmet'* 
tofcitt ; Crn. doHtr6ti , dolit&ram ^ Vd. martrati, pe3U?aCa» 
kaahtigati). Chrzc^cia6(ka powinnoid, ciafo i pragnienia 
awoie martwid. Tr^ Umartwiayciei cztonki wasze. Rey 
PR, T* 3. Cialo awoie ukrzyiowali a umartwiii z poi^* 
^liwo^ciami awemi, ih. Q. 3. Na obroku ikremnym ciaio 
Niechayby si^ umartwialo. Groeh. W. 34. ifcadaa aekta 
nie miata nigdy ladzi tak ^wif tych , i umavtwionych i 
](wiatu i ciala. Sk. Kaz. 277, bet ®eU ab0t(tOlA(ll)- - 
J. martwid, dt; zmartwid kogo , $ gry*^ go*, zasmiwsad, 
frasQwad, etneQ fr^nlett, bflrMen. Martwiloby mi^ to 
mocno , uyid w iego rozuQiieniu za tak^. Tmatr 55 </, 
4i« Latwo poznad, iak martwion my^li| ieft zgryil»wi|« 
Txatr 45 6* '8. Miey w bogu nadzieif , Ten co un^ar- 
twit, moie waa pocieazyd J^niai. P, 3^ azi* Umartwio- 
nie, zgryzota, fraaunek, ^4nfuil9f Summit, ^triiis 
nlff Schnie z umartwienia. Txat* sB, 45. Zk^d^ten 
tak wielki amutek , zapewne moai z nped iaki« nmartwie- 
nie? Tsatr aS, 86. MARTWIC nfrxdpr., gtji6 aif , 

frasowad sif , (t(b bitmen , ftinUu , 9f 4flieti* - $. /A«o/. 

swycif iad aiebie i awoie iktpnnoici , dobrowolnie doku- 
caaii|c sobit, dwiczy daif w mnievaa^y do&onaio^ci , $!$^ MARTWIENIB - MARTWY« 

lijtfKK/ fretttfgtti- martwibnie, - it, /i.» tuhji. 

•ct.y Ui$%i^hUu, €te6tten, .ftreii(iaeii, ^afleyen. Mar- 

tvienie kbgo , mortificatio, Cn, Th, Martwienie siebie 
aamego , irsodek do uinartwienia. ih^ Umartwienie^ (ku- 
tak martwienia. Cn, Th, 1186, pow^ci^gnienie zlych po- 
i^dliwo^ci, obycsay pohamowasia od grzeckbw, prae- 
fianie ile csynie. il«y P/?. T, 5, Kat, Gd. Sg. Nawro- 
eeaie do Pana naleiy w umartwieniu ftarego cstowiaka, a 
obiywieniu nowego. JCat. Gd, Sg. MARTWICA, - y, 
i. , maitwa avrierachnia kora na drzewie , bte obete fXitt^ 
If h€€ iBtiyntf- Skdra wnf trzna bzu , ktora ieft pod mar- 
tiric^y purguie dotem i gorai. ^J^* 1606. Czyni^ ayrop 
bxowy , s fkdrek ^rsednich midday martwic^, a oftatnii^ 
ik^rk^ od dnewa. Syr, 1607. {Bh, mattnict paralysis \ 
Cm, mertnza paralygis ; Saldryan; urtica mortuas Bsn* 
aarri^ina, telesina ca</att«r. MARTWIEC , - iai, - ieie, 
neutr. ndA,, amartwic^ rf*. , Bh, mttwiti, jmttWcrt mo-- 
«, anintamageref umierad; rorpescere, €mori , Jiupe-^ 
s4W€; Rt, uegmuhtni, OMeptnaDmb , nOMepmB^ml ; 
drftwie^, niecitt^Bi^, czucie poftradad, nieczutym sif 
ftawa^ , nieruchawjrm , kraepni^d , propr, et Jig, , f tfltftr 

trv , «l|ter6e« , (Irif wetben , fft(»I(o^ werbf n ; Sr. 1, tvos 

yrojhlll* Wjrrwawazy tesak przy boku miany, onymio 
w sif azargn^i, J wlkokfz gor^c^y rany martwiei^c wy- 
ttrgailt. Zebr, Ow^ 81. moriens. FtzeBtUy ziny omalom 
sie ikoictat, i r^koma od mrozu zmartwiatemi iiii wfa- 
4u\6 nie moglem. Mon, 68, 391. Lekarftwo, koiauby 
oczy poczynaly martwied, icby niemi ruiaad nie indg! . . 
Syr, 9B9. - Wazyftkie catonki inartwie^ we mnie ; ledwo 
odetchns^d mogf. Teatr &5d, 5i. Zmartwiafam, na oczy 
padai^ mi ciemno^ci , C6i ftoisz serce ? patrzyss aa tak 
trrgie zloittl Bardx. Tr, 47.6. Na ialosn^ nowinf zmar- 
twiata» i sify pozbywszy upadfa. P, JCchan, Orl, 1, 117. 
Zaartwtaf eaa , czytaj%c ten liicik. T€atr 4, 89 , ftruchla- 
l«aa)- W dzikich sarofli ponnrzony cienie, Cz^do ftep 
iyaay sartwieie odfogiem. Zah, i4» 10 1 Nnr, MAR- 
TWIENIB , - ia , /I. , neutr, , martwienie cztoaka abo 
ciata^ gdy inart\vie<f poczyna abo martwieie gangraena, 

'Qt. Th., bai ^LbftexUn f ffrfVatren etiie^ ^ttebe^; Ecd. 

■epoia'BRie blednienie z boiaini ). MART WO adverb* 
adj. martwy, bea cancia, tobt, gefAMIO^* Rs, niflHl) mep- 
mso, tak piiany, it o sohie nie wie. •MARTWOBAR- 
WY, - t, - e, blady, tobtenf4rHg, Vd, mertoulkofar- 

baft. MARTWOSe , - ^ci , i. . Bh. tttrtroojl , %mxtmu 

Itfl; Rf,€t£e. M^pmBOcmB (3. MepmBocmB, M^pm- 
■euHOCiiU trupia cera ; Rg. maTty>\\o Unnfudo); zdrf- 
fwialoid, nleczatold, ntenichawo^d , bte ®if6^lleft(jfftt/ 
tt^MVUig, Pamifd pi^rwsz^y rozkoszy raartwo^^ iego 
wzrassy. Teatr 48 &^ 2%, - §, 2) concret, rzecz martwa, 
itma$ ZdbM, MhUi* Mamie na to przyftad, by oiy- 
la ta martwoid! (^(latua Amora). Nie , nic oiyie ta mar- 
twoi£ nigdy. Teatr ^o d, 18, Bh. ttlttWoU; Bf, mrri?!- 
■a. MARTWOTA, - y, i., ftan martwo^ci , bet gtts 
(hnb ^ti Zdbf^. Z nocney ^wiat niezmierny wyrwalel 
martwoty. Pray*, jib. 11. MARTWOWIERNY, - a, 
- e, inat^ry wiarf martwi( , bezdzielni|, MH tobten/tl{d)t 
MniMgni 0l41tbeit. Bez mifo^ci moie bydi czlowiek 
wiemym, i prawowiemym ; ale martwowiernym , i ia- 
dn^y nadziei abawienia nie mai^cym. Smotr, Ap, 36. 
MARTWY, - a, - e, BA. mttm , mttw6/ |n«ft»eIo^ 
imlci-, Slo. mtrt«9, (eibtlffllOj fV. iliertoa, T'merl, MARUCHNA - MARUDNY. 55 

merten; Cr/z. mertve; Rg, martay, mirtaz (martvi aan, 
- martvillo, s letarg); Cro. mertey; B#. martay, mrritav; 
8la. mMav; Re, arepmBB, H^pmBUif (ftiepaiBeHHiiiH 
trupt), aaMepAUH); bez iycia, nie iyi^cy , umaHy , 
tobt/ (eWc#' Ledwte nie martwemi' uftami oyca mego 

• byt im zalecony. Teatr 19 6, 7. Cbryftua z martwych 
wftal. Groch. W* 74, ob. amartwychwftad. Kane, Gd, 

' io4. Skaczi^ zai^ce, gdy ich lew martwy nie sfyszy. 
Min, Ryt, 5, 358. Poznata puklerz mifegoi* Wzifta w 
r^k^ i zbladfa , Nie raekla atowa iadnego, J^kn^a i mar- 
twa padta. Kras, Ojf, B 5 b, Po przecsytanio liAu, (la- 
ni^t krol iak martwy. Niem. Kr, 3, 199. Ttuczoae ko- 
rzenie pietruazki , gdy w iono niewie^cie natkane bf dzie, 
martwy ptdd i tozyiko wywodsi. Creec. 31 3. - transl. 
Jig. zdrftwiaty, nierucbawy, nieflcatecsny , niedzielny, 
^((Xtf (leif; itbtf U\t, IMti, nnt^jrig. Latwi<$y mo- 
ie byd of ywiony czfonek martwy , ktdry ieft w ciele , 
ni^Sii odci^y , albo oderwany. Hrlfjl, Nauk, M 6. Nogi 
dria!y podemn^, i^zyk martwy nit mdgt przemowid i 
afowa. Stas, Num. 3, 63. Wiara, nieoiywiona dobre- 
mi uctynkamiy ieft martwa. Lach. Kaz. i, 219. Mar- 
twa cnota bez ludzko^ci. Tr. Tel, 4 16. Martwym ieft 
calonkiem apoteczeftftwa , kto nie practiie. Gax. Nar. i, 
355. Martwa koftka, s p^cherzykowata nabrzmiafo^d na 
rfkacb lub nogacb. Perz, Cyr. 136, tin 9?er9etl(n0teit r 
tteberbetto (cf. martwak) ob, koftka. - Wole na gardie 
martwemi guzmt abo koftkami aowi^. Sien. 619, bet 

• jttO^f (Mil $fl!ff • - Mechan. 2ywe aify s^ sify cial ftoi^- 
cycb w nichu ; martwe zai , w ktdrycb , iako to w sile 
ttoczenia , przyczyna ikutkui%ca nie ma ruchu. Jat, ]tfaf» 
4, 31. Ks^ty martwe w fortyfikacyi , nie mai^ce znik^d 
obrony iadney. Jak, Art, 3, 3oi, et 3, 43i, ttttgrftftftf, »ets 

lotne Stnfet, bte t9on (einet @ette Qer vera ®ef(t>A( ges 

betft WCtben. W^gle martwe, szgaafe, tobte, an^gCs 
lifd^te Aobteil. Sole alkaliczne, b4di to martwe^ b^di ^ 
wylotne, nazywai^ sif w powaaecbnofoi macicami. jfaJc. 
Art, 1, 47, (fritted 9l(fali. Martwa pokrzywa ob, po- 
krzywa. - Morze martwe w Paleftynie. Hub. Wfl. iSg, 

ba/ tobte ^eet. 

MARTYROLOGIUM ob. M^csennickie daieie. 

MARUCHNA, - y, i., dent, bland, nom. Marya, QRattt/ 
^ariec^etl. Drugiby chciat pai^ trupem przy swoi^y 
. Maruchnie, Cho^ iey z nosa i a g?by, iak fto djabtdw 
cuchnie. Zab, i3, 64, 

MARUDA, - y, 771., nudnik, gaw^da, Slo. %Cif^aUi\ Vd. 
mudiz, aamuda, mudnik^ ahulei , aholoyez, halei , ke- 
snuvaiiz , eln (atlgtoeinget S^tenfc^* Poszedt przeci^ ma- 
ruda przekl^ty. Teatr 37, 99. Chimeryk, porywczy, 
maruda« ib, 33 </, 76. Jeft tu Bizar/ki, bogacz, a wiel- 
ki maruda, Tr^b. S. M. j^. Uchodzi za nnywifkszego w 
^wiecie gdyracza i marudf . Teatr 34 r, 68. - (.Maruda , 
z Franc, marodeur, ioTnierz odf^rzai^cy si^ od woyfki^, 

dla rabnnku , etit ^atobettt, (9(tt5enbtuber^« MARUDA, 

- y, i., MARUDNOSC, - ^ci, i., zmudno^^, mlir^i- 

no^d, nvLdnoi6 J ian^t&eill^feit , Hangfamfeil i Bh. toaias 

lOOfl; fV.mudenje, muditje , saprega , aamuda; Rs. Me« 

ACA^f Me4AeHHOCIZlB , MeAAa'ineABHOCIIlB , KOCHOCmB, 

KOCHtHie. MARUDNY, - a, - e, - ie adv, , nndny, zmudny, 
langlDetltg, Ungfam; Sh. toa^mffi Vd.mnden, kesen, 
m idliu, emuhaun . sbii^hift, pozbaaen ; i?«. k6ch&ih, r6- 
cchI), Kdnomx'ix, tLonomoxb, MeA^iiaieABifUB ^ m^- 

5 . . H ARUDZIC - MARYA, AA^HB&KH. W iego roxnmienia ^chodlf sa marudii^ kp-> 
bietf. Teatr 33 d, 4i. MARUOZlC, - U, - i, ii»<r* 
ncf^. , {abttdad , powoli robi^ , nudaie * i$ qci^ga^ , |ail' 

betn, |60enii ^A. m^N^i r^f. waclu(5«if)i Sr.a.fefott' 

mn|if4»; r</, mudiU, odUaditi, o41a»hati, kesniti, ke- 
snuvatiy oraudjti» abulitj; Rg, iiej^Ai|in]b, ooBiejieAaaii, 
mnmKtmHf mif mKamAcJl , ai|iinj^j|ii}& , ryaimft, Mom** 
iintiiy BaAuiAamicx , npoBaAaH4aii|ic9 , kochhoi*, 
KOca^oiB , yKOcHkfnl. Ni« marudi^e tak diugo, w tejr 
okolicanoici bawid nam nie trB«ba« /^eo/r i 6, 82. Mpj 
Dobrodsitiu, nio marudiie, i wyjd;^ cp prf4f^j. 7*«^f 
a4 Cy 8b; 

MAI^UnA^ - Ti *.f mmiHcariay ^ttXttft^nt\ Bk. ma? 
tecnU (oF. matpcsqik), t\mUH\ Sr. 1. M« m$XtX^i 
CSr/». rethimbaba; lta##. KaKupOa; £cclp pfl6l); roilina 
vursymjwaaa w ogrodaoh , kwiat i siele maiii nioc cay<- 
asca4c4, loiyii^Q p maitvy p^od wTprowadaaif. tad, H. 
N, io6» fli^ Rptl, a, 937. Zowi4 ij^ marun^ od matM 
abo macioy, bo macicom bardao pomaga; sowii^ tef ma- 
relU po Wfo&u, bo Uk Wtoai sowi^ madefy UrMfdp 
aoS. MARVNgWYp - a, - 0, n.p. Maninowo .Wpjep 

MARUSIA ob. MAruchaa. 

x) MARY piur. nom. Mara. 

a) MARY, G. voMX , plur. ^ Bh. mm\ S(o* mifV/ QOf^Wl 
( cf. aotidto ) ; 5r. 1. fQUCe, matp/ cf. mor', cf. mara); 
tfr. a. iorrt; K</. para, pare, smertne para, i^ertTUbki 
konj , tragi , mertiahnu nosilu ; Cm, pare » noaiiu ; Btf 
nosjla / Cro. less mertvecbki , traglye , Ss, Mihala kony i 
Hg. aaent Mihily lova« Ma, oAgb\ podftawek, na ktd« 
rjm triin^ ftawii|, iiea«e» na ktdrych trupa ttoaa% do po- 
graeba, dU e«(t#, tiUfftuM^tt, t^bttnMfU. Dp mar 
prsjftjipi , a kwieciem trupa potrs^ie* Birk. 8k. 1>« 4. 
Synum awoim umierai^c roskaaal, aby go na ^marseeh 
(na marach) nielli. Warg. fTal* m* Loik* bra^ na 
niedimedzia . aa odyAca marj. Pot. Pock. 337, - Ma|ry 
pocsesne « prdiae , ftrttwum honorarium inant, Cn. Thp 

eenotaphium, eftt tMti Uttti ttftenie^xihuHt^ueZtUit 

itttllt. - $• transit na mary \i6. na marach bydi, « amie* 

tU, ^nltn, lni%uh Mibeni, anf bet IBa^tc (Ud^»# 

Bj daieaif ciu syndw miat , wasyftkichby wolat na maraclp 
widaie^» anii lednf oycayan^. Birk.Zamoy. 35* Patraay 
na tf krew't ktdra. mi^ na mary *Wtfetecaki wprawi^ a 
kt6r4 wnet wypfynie duaaa. Paft* F. a43, ChroU. Op. 
3o3. Wolat sam umrsed, nif ieby mial widaie^ ionf- 
awoi^ na marach. Petr. Ek. 64 , Ttotr 1, a4« Umiera 
wssyftkoy tak miody , iak ftary, W«ayftka pte^ idsie hpM 
luraku na mary» i*^* F* a3. Jeieli tak bogowie so 
vraay^kich ofiary Chc^ Rsynian , caemui wtayacy nie 1^4 
na mary? Bard. Luk^ a5. Nfdzara niech iyie, aacifsay 
niech idaif na pary. Bard. 7>. 37. Catowiek podeaaty« 
leda .4aie^ na miury pdydaie , i iedn^ nog% na fodai Cb^- 
ronta Aoi. tCulig. lyff. ^ Jig. upadek, aguba, ttlltftgailtf/ 
Oetbjerben* Prscmyfla! Zamoyfti , Jakoby nachylon^ oy- 
fisyanf na mary J na upadek bliaki , roaumem ratowal* 
QfOth, ^•534.' ^ui stodka oypayana mary awe widaia-' 
la, Ty^^P iei^ opatranold boia zatyraymata. t6* 139. 
MARYA, - yi, #0 Jpiiig bi^Jo^tpwikie; ^p^\ M.SRit|; 
Sr. ^. 9?«trfi< ; Vd. Mana \ Rs. iiapiik. Marya , Nay- 
iwietaaa Fauna, matka Jeiuapw*. JCroa* Zfi^ a. lai^ Me HARYAMsk -* MARYNATKA, 

3KI§fratl aVatk^ S wt^ to p. M« , Cm. almiani dan , tin 
9ftaritBta^, eill ffr«tiettt40* Zvriaftowanie Maryi, bie 
^eimfud^ttng SR* ; Narodaenie P. Maryi , 9tati4 9thmL 
Wniebowcif cie P. M. , ^HatU i^immelfl|rr ; Ocayaaeaenie 
P. M. , 06. GromniceJ» Koiciot P. M. , bie SRHfimf Itc^r, kU 
frimniHrcbe. - 5. a) Sotan. Panny Maryi len, s o^. le- 
nek, ttllfret ftavctt f(a(6l. Syr. 595, 06, Dawoork 
Savedakj^ - Panny Maryi Oawonki» hyptrieon^ €^t* ^%» 
taWsMltiUt. Xrup. 5, 137. Firletka abo Roiycaka Pan- 
py Maryi, %tautn i KMcUu Syr. 5jS. (of. krewnik]. 
Panny Maryi ko;iuf aek ob. Koinaaek , Brytanika. Panny 
Maryi draewko ob. Bote drzeirko» P. Maryi miftka, 
^araymi^tka, miftka Grecka, taafwia Raymika, Piwo- 
piia wonna, karupie6 UrnnOf %Un€Wmin$e, Vt^xUBs 
pAnit* I>yk. Med. 4, a9 1 , Crtgc. a$b. MARY ANA , 
>•. y , i. , imi( awycaayne kobiece , dla rdinicy od Maryi, 
Jmienia N^ P., SBtaXit, VfHtd^tn, Sr. %. gtafia (ob. 
Maryna , Maruchna , Marusia , Marysia , Vd* Maria, Moa- 
aa, Minka, Blina, Miaa). MARYAKSKI, - a, - ia» 
pd M» N. Pt , lab tei od Maryany , DfarieiK f f Bh. fRis 
f9«af!9« Zamiaft tych w dawn^y edukacyi bractw Ma- 
rya6ikich, uftanowtono w ^irifta |»ewne agronudaema 
pod imieniem ktdr^y cnoty , lub aakiego wielkiego oby- 
fratela, Sta$. Zam. a a. 

9IARYASZ, Maryai, - u, m., MARYA8IK, - a, nt*, 
d^nui M Fraru^ a) icoiaraone matiefiftwo, ebie SRatU* 
|e # dat S^eiUtlUPtXtilt. Maryai ten uproiektowany d6 
ft titku nie prayaaedt. Ld. - $. gra w karty , tin kartells 
(p\tU ^n6 bfdaiemy w maryaaaa« Teatr 38 b, ^&. 
pra^ vuryaaaa ilepego po groaau. 7Vo/r 33 b, bS. Pdy- 
llaiem aebie oboie w maryaaika* Teair Sa <f, loa , Mon. 
76, 7a8. 

JftARYIKA ob. Maryyka. MARYNA, - y, i«, imif bia- 
Yoglowlkie, Maryana, Marya, g^tfrie. Tak ubrana , nie 
. |>f df Maryna awayia , bo tea to aapetne naawiiko. T0atr 
54 6, 2%f ^ Zygmunta III« Mnisaech Woiewoda, wy- 
4awaay 8W% cdikf aa Dymitra» gdy i4 na tron Moiktewflit 
wyprawowaf, w obecno^ci krtSla, raekldoni^y: Mary» 
fio! poklofi aif krcSlowi Jmici. Mon. 66, 459, ^^' Mary- 
aia. - $. h) fransi. On ai ucho boli Twardym amykiem 
pm hucan^y Marynie raf poll. Dmoeh. 8Mt, A. aS', na ba- 

aetli, eiae 9rt SB«fgc{9f • 

jMARYNAJL, r i». m., n. p. Za iydem diedai, nodl^e aif 
na ptaaaca , abp marynaly pienif day. Pahb. P. 1 b. 

MARYNARSKI , - a , - ie , o^ marynaradw lub marynar* 
^wa, Crn. momarfte, 6eei»rfnif, 6d)iff«# 64ifn»« 

, Po marynarilca, s po maytkowiku , fc^ffj^iRaifl^* MA- 
RYNARSTWO, - a, n., ieglowanie , iegluga, okr^ty, 
Ui 6emeffll. MARYNARZ, - a, m., ieglara moriki, 
bet 04lf<tlllims Cro. momir, brodar; Bs. mamar, »or- 
nar, brodar; Vd. marinar, mnrner; Crn. niomAr, ahoT- 
nir;. Ta neca, ii aif aurynaraom nie podobala, umyilili 
go aoftawi^ na iedn^y wyapie. Wya. Jgn. %b. Piraewoi- 
nik albo marynara , i ladaiom dobrae cayni , i aobie ; ao- 
bie , ii mu piac4 , onym , if ie praewidal po potraebaeh 
awych na drtag^ ftronf . Jlay Zw^ 94 b. 

MARYNATA , - y , i. , a Wio/k. , robi 819 do 17b a octa 
winnego, oliwy, roamarynu, aoli, pieprau. Wiol. Xueh. 

4#5 , bet Uebergaf , mm\t bie %ii^ mtrinftt mtAn ; 

of. kaaaanat. MARYNATKA, • i» i,* mytki» «bMr •t VARTHOWAO • MARZSC^ MA&SIt - •MAS. 57 > e^ifMMMw^ Mialm ti« ••«• Ug^ip^ 
w^ luryiiAtkf, iakom hyi w ni^ wjmdi 1 gdttj* fFarg. 
MtmtU. 599. BURYNOWAC, * at, - m«, . ct« ndk.^ 
muMiitU Maryiiowai^ aofiUt eczoMwssy rjby» iwao- 
lua, iMBiaiyaSf potr«|i«4WMy in4]c4 , irfoiyss w.nacsy- 
■iii, i maryiMt^ saprawiai. WieL JKueh. 4oS. MAAY- 
VOWANIB, •.!•«»•» #11^. f^cr^., Ui 9(«MXiU, i«ft 
10 fjb w naila a potpoUeie w oliwie prsjramaioiijck , w 
6«eie pna^owani*. ITlui Zr. 3, a83. 
M/UHYSIA, MARYNKA, HARENKA, ^ I, i., ^v** »«m- 
Ibryaaa, Mwyaa, SRttfame; 5r» ;i. VMl^, Witiifot 
Jt#. Mioia* Wolf iebj mi s« wai stuiyta BCaryBia. Temr 
45 c, 4o. MARYYKAi • i, i., gUuBck iaUolc Tk^^ 

Irt gi«cini«pff L 

KARZANA, MARZANNA, -^, y, i.» (cf. DA. OtOfCMI^ * 
Ibgdaiena; Crn^ Marsa jfginQria bogioi ptlnolci; Crn* 
iUnia , s bogini desscsu). Chwalify narody 8lowia&(kie 
C^«rf » nasywai^^ 14 Marzanq^ Krom. hb , bk €cfC4 Nt 
eb». SM6»nt9L V Bh.^'mimt \ Cm. Sej^ina, ob. Ziewanna). 
Sanutowie Cercrf bogioi^ aiemo^y wynaleiycielkf sboia 
waselkieco , swali Marsaiim ; t^y tei w Gtuesaie z wiei-* 
LiA koastem abndowaay koiciol, gdsie i^y na chwalf 
dsicaifciny waselkiego zboia po ioiwach ofiarowali , pro* 
«g%c na drngi rok, o iyme urodaaie. StryU. i36» Chry* 
iniowi uA^pit Glpom, Ladon, Mananna, Fogwiad, Zie-* 
waaoa. ^r/yc/t. G#n. JT. 5* W Wselki($y Polaacxe i w 
8al4fta, atddmego dnia Marca* topi^ Maraan^,' ubra- 
waay iako aiewiaftf. BUL Sw. 166. Marsan<$9 lakby 
mkt . ie to byt bdg Mar*. MUfA- Kr. 34» - |. a) BoU 
Manama » BUraanka, Bk. XMkVfi'k\ Cm. aumJii; Bg.hTQ^ 
cekie; JStc. HMiOHaf # reU, rci^ia iinctorum Linn.p 
%M€ttM^, 9mp, S^HPP, nayduie aif u naa daika, 
ktora aadaeaiem 419 doikonali ; koraenie ususaone i uasroo 
towano paktii^ aif w laay farbiieraoni do praedania. fluk 
EmI 3, %57 «r 3, 55t , Jtrup. 5, i54. Catrwpny ko* 
ffi«6 fivbnio caerwomoy dlatego 20^14 go tei iiianaa4* 
i/rxfd. 26. Maraana farbierfta, atptrula tincioria Linn. , 

f»t»<t Salbmciftet, vilbr {Mmit^e, oUber Jtr«i^|^, 

§feber«Klltaeiftef . Maraanka polna arvensu , wonna 
mdatata. Jund*. i33, IBalbmefM' Marsana, t prayp 
tulia Gailium, UMtMt Syr* i4ii. 
HA^RZECr- rca, w., tneci mieai4c w rokii, MarthUf 
HmiT 8k. 478, bet g?0ttiit m<r| ; Bh. et S/«. 9)l«YeCr 
ttf|€tt, 9 limi b(e|eM mN Me (cf. braosa^ bnari- 
m); CrikSuahis, Oailiiak, Obahtn^k; F(i. breaoD, au- 
•bea, bbabtnik, auabaik, osajak, abebtnik, tretnik; Cro. 
Sco&eca » Gragaracbak ; DL Oabojak ; Bg. Ox^jak ; Sla. 
Oxiijak; Bs. Blara^, Oagju^ak; 8r. 1. g?etC|, 9)tArc|fe 
■rU^lCVtf ^r. a. foffmfh J2#. Hapml) ii%csi|b. Po 
■ieftatecanym Marcn , iwiat aif deaay Maiam. Pat. Poex. 
39. Hie odmieniayia aif, iako Marsec na wioanf , gdaie 
Maogo dnia bfdaia i deaacs, iiaaao, i krupy. itay Zn^. 
ii 6 t cf. Mareowa pogoda). Sncby Ularaec, mokryMayt 
bfdaie iytko iako gay. Ryt.Ad. 64» Soehy Maraeo, mo- 
kry KwiadaA, chtoday fgxj^ bfd^le iyto iako gay. 

Kfui Ro*h 3, 98* ker 9r4f| ttHtm, bet gt«9 >«fr fkft 
le«i SMef 64emt uwk Jut; 5/o. Criufti 9l«tec, mtlti 

tt«9 , bvbi (MHIId gaf (ad* - $• a) M^ton. Marmee » , 
Marcowe piwo« SRif|Het* Praadnie pi wo Krakowikio 
Har^^iffB abo dworainym naswaae. SIumK P^d. 4o6. Fod- 
fiwasy aobae Niamiac i Tatanyn Mareeaii Na poiadynalc koany wytwali aif baroem. P^.Jow. 3r. Bywal tn IXfi^ 

dyl Maraac do,bry u Pani Rraacakow^y na Floryaii(ki^y 

alicy. Mb. n. W. 17. 
MARZ^, NARZENIB 06. Maray^. 
MARZNA^Ct BIar-zn4^, mann%£ «/ mural , marznie, mtd. 

idntL, aauraa^^ ctt. , Bh. WXltLWA, imtinanti, %mxfi, 

•writtii, hwx%Vkt mxymmi Sr. i. marftrnfc^; Slo, mxh* 

IIAttti; On. amaraatef ameranati, ameraujem, amarao- 
ratii yd. amaraniti, aaiaraouat, a*maraifiTati , a'merau* 
|aai» Biaraln, OMtala, ftudaau, amaraniti; Cro. mrax- 
fiam ; Bg, airtaanti » Miaranuti 1 Bs. auniinuti , laditiaa , 
amaraauti, amaraaati, amrriaantiaa ; R4. M^pSHymi, vz* 
iaep9ayiiift; f^.npisaaift, M^ptaemA, af. mrds, mro- 
ai^ ) ; airoaam bydi iciaaaym , ^ierex , geftietett. Woda 
dapta rychldy amarzaia, ixiili aimaa. Urxfd. 43o. W 
ciaay tyiko woda auraaia. Wfg Marm. 68. DUczego 
fTodii aunaia? O/. Fw. a44. Baa rfkawicaek rfce ci 
iaanai|. ^, MARZVIE impers., ti fHfft; Br. 1. mu 
^h0$ Rs. |iO(^<&Siiini»» * Marmia na dworza, $ mrda left. 
Cn. Th. Maraaia aa p^^cy. Bard. TV. 544. 
MARZY6, - yl, - y, ezyn. ruedok., Hn\t. mary przaz 

. faa widaiad, roS^, ft<«neii, etiieM trumtt f^AtVL, Kt«u»^ 

geMte re^& Cro. aaaayati, afccnyam, o*. aan; B*. €t 
Be. rp^3flin&, rpB«y. Nia dbaycie na any waaza, kt6- 
ra margycia. i Leap. Jtr, 29, 8 , kt6ra aif warn ini^. 3 
f^€op, ). 6aom wiary nia dawam ; atucbam iednak , coi 
inarayt aa mary. Pofi, P. 44 , cf. mara , mor , marny « 
cf. DA. mdfiti aiaraowa^, tttBuUlp gaalny^ Cm. mar- 
patiy 9 baia^; fitf. maraurati, marnnjem lo^uor i Cro. ma- 
ram, marim curo\ B*. maritiaa, bajatiae turargj Rg. 
fblriti dMdtrare). <- f« maray^, paidiaqul^. marnia ga^- 

da^ , plai^ , fdM^aiett , glbetii febeit ; cf. J?*. MopovRmi 

pik. moryczy^ ). Kara dla prorokbw , ktdrzy mara^ nia- 
^rawdf . k^4t^y p^wjaAili tp. co aif im marzjfu, a awo« 
4zili lud nipy maUctw.am awpim 9 daywy awemi. 1 Ltop* 
J4r. a9, 3^; M4RZV<^ fif r0c^r,f M6 fif, efaietit ttiu» 
ptn-i Sr. «. le |fMf4; Rs. etEc, Mevmitnica, ne^oia- 
foca , rp<^aHnDftca , npRrp^SHOTBci* O tym aif marzy , 
;co czyniem ^a iawia. Jtniai. Poax, a, 69. Co we dnia 
l^to'w gtowia waray, O tym mu aif w nocy maray. Cn. 
Ad. 373, cf. CO kto aiifoia, to i we inia czuie; Czego 
bardzo pragniamy, p tym i ipi^c myllemyj. Te waayR* 
kia raaoay Praayd4 iak aan , co w gfowia marzy aif czfo- 
wiacsdy. Pmoeh. 8%d. 55. - J. trfin^lf Niecb Walery 
Wc Paania praaftanif aif m^ra^^, Na co aif^ ipieazy^ 7 
9ioia bogatazy aif adarzy^. Ifiam, Pp P. 94. Op aam nia 
wia, CO mu aif w gfowia maray. 7>«/« 35 e, 61 , roi). 
IAARZENI9, r ia, n., 9ubJI. verh.^ mara, aen, wi- 

4ziadi;p , uroianif , b«g KrittoigeMr , b4# ttittttien , bet 

tX$BMi pr. *t impr^y Rt. cdnia, CHoafU(%aie. DIar 

goon aoftal baa wUd^^y iakkamiefi niacaufy, Maraapia jiif 

gkropae tyiko fr ocaach aaufy. Tx^fr ^A fl^ 19* 
IIARZYMI^TKA , * { , d. , miftka Oracka , %UU9maitHt. 

Comp, Med. a5 , SBt^xlmmkaU, ob. P. Maryi miftka, gb* 

Miftka. 
MARZYJpA, r y« i., rodaayjraw» Mchoenut. Xluk Dyk. 

5, 59 , Jtngl^fttlll* Manyca czamiawa , nigricans , po- 
. apolita marifcuf , brndna fiucus , ^iala al^U** Jundx* 

|o4. 
•MAS. *MO$, MUS, - u, m., .m mm. Ui Slgf # etH 

Vtdf vol Wg tinem 0ett4tllr, niby to gamiac tranka jar- 38 MASA • MASCIC. Uego* n. p. Mielinasi synowid woacsatslotectaJty, Giy 
moie wino pili -po pieiiii|diu masy. Biei/k, 6. M, B. d , 
cf. maca ]. Korsec i *mo8 rdwndy i iednakidy miary bf - 
d^, aby brat dziesi^t^ cz^i6 korca mos, a dsiea^ti^ ct^6 
korca brala w sif miarka, i Leop, Ezeeh, 46, 1 1 , effi i 
bath. 5 Xeop.). Winien mu ieft fto muadw oleiu. i{ey 
PJl, Kh I y ib. 3. Niech bfdi| aprawiedliwe *mu$chy al- 
bo kwarty. i Leop. Lepit. 19. 
MASA, MASS A, - y, i»> z Lac.^ bryU iaki^y materyi, 

tU ^affe; bet jtlvnipeit rftier soiatrtte» ^A. I^motv^it; 

Bs^ Kpyxb. J iam z t^y massy slepiony, ik^^d pierwsi 

rodsice (Iworzeni. Dar, Lot. 4, 3. Maiemano , ze a ra* 

zu niediwiadki mtode nieksztaftn^ s^ mifaa nasiJl, i io 

ksztatt ich i cztonki lizaniem matki uformowa&o bywaiJ(« 

Zab. 13, 182. Cialo^ wi^zienie doszy, massa sgnitosci , 

' ceber pUigaftwa* Psaltnod, 101. - Math* Bitassa ciaU » 

bryta rozmnoiona przez gfftoid. Sniad. Jeo* 33. (Hbr, 

wwn maischuch palpauit y cf, maca<5). 

MASC, MA26, - sci, i., (SoA/ittilft adeps; Sorab. at. 

m^^if mtll, iithtod, ialha; Sr. i.ttta^masidlo, sadio; 

maU Sr. 1. jalba; K</. et Crn. maft, sain, touftina, s 

aadto , tlufto^d , mazidfo ; maid Vd. tt Cm. shavba, shal- 

ba , pomas , maa , maailu \ Cro* maszt , . mazt , masaln ; 

Bg. maft, pomaft (mift pinguede); Bs. pomift, maft 

(2. pinguedo y ^.far&a) Sia, maz , s kley)i Us. iiaaB 

unguentum; £G' MtLcmh balsam {Bt* MacmB kolor. far- 

ba, o koniach i kartach); cf. Ger. bie ^aflt/ obs. tltajl/ 

ap. Notktr, mafta, s tlufty; ob. raazad), bie @albe; 

mifkkio lekarftwo zewn^trzne , g^iloid miodu przasnego 

maij^ce. Krup. 5> 5o6 , Perg, Cyr. 3, 3a3. Masd kro- 

lewflca, unguent. basilicum» Perz, Cyr. 2, 3^9 , Sienh* 

344. Szara mM unguent, MercuriaU. Perz. Cyr. a, 327. 

VUi6 Prufka , dia^uilon^ Sien. 345. Z tego siolka sok 

pr^dko wycisn^wszy, J sam^ tylko tieiC z niego odj%- 

-wszy, Zmieszaf z nasieniem owym koszyczkowym , Po- 

tyin z cytwarem zacsyniirszy zdrowyin , Tak ma^^ uczy- 

nir. PaJl.F. 317. Sioiek mafci spiki nardowtfy. ^ Leop. 

Marc. i4, 3, oleyku^. Kot od maici pachni^c^y sza- 

\t\e. Zab. 11, 334. - §. 2) ma^d, s' farba , barwa; dzi^ 

o slerci koi'iflciey, i o maici kart, bie Sdtbe, SOUleur# 

U^t Mop von bet ^arbe ber 9^fxbe, nnb Dpn ben 6pie(s 

fatUn * Bs^ mad, koiur, boja i Bg^ ma(l; Sia. dlaka; 
Bs. inepcaiB, m^pcaxKa , MacmB. Z maici nie moina 
poznad cnoty lub prsywary konia; w kaidey maici by- 
wai% dobre i zfe. ICluk Zw. i, r63. - Karty iedn^y tnaici, 
Bs. nvivyzb. Man, 76, 728.* - obsol, o kolorach sukna, 

't)on ben farben bet Wd^rr. PJaazcz otworzy, ktdrym 

byta otoczona^ Prieiwietny maiciii szafirow^. Birk. Dom. 
98. Szaty rozmaitey maici, Warg. IVa/. 3i3. Aksamit 
rdinrfy mafci. Goji. Gor, 77, Vol. Leg. 3, 370. Przy- 
odziana kapj| szafirow^y raaici. Zygr. Pap. i45. MA- 
SCIC, - il, - i, cz. nctt., J5A. m«(Hrt ; Trf. masilati , 
shaubat] , masati , pomasati , omasati , naaasati *, On. 
mailim, ahavbam; Sr. \. im^V^Vi f namaltti ^ro. masz- 
tem maztiti , zamaschujem ; Bg, maaftiti , zamlditi ( Rg. 
mllftiti colorarei Bs. maftiti eoloro, ungo i Ec. MacmB-* 
niH, Maigy^ Macmio, yMacnuiiiiH , yMajgamB {Rose. 
yMacAsxaiB , yMacjiHsamB amalcem lub ol«iem amarowad), 
cf. Germ, miflett, bie 9Kafl); maici^namazywad, niit 
(Salbefd^mteten, fatten- MyiJl ciato, wpachn^ce m«- 
szcz^ ie oleie. Dmoch. JL 2, 176, &aMci(( d^in jde MASCICIEL ^ MASLHSiKA^ 

-mdgl, at M z« twjni ciafein. «Eofr. i'5,'395, 0« te da 
pogrseb, on przy hoya^y Aypie, J W4>ai^€ smaici, i 

. kwieci«m osypie. Zab^ 1 5, 396. - $. b) tiu^itf , ttuftym 
uczyni45, krasid, fett nui^ett* Nawdz ga4yay i gflVy aa 
lare role lepszy, bo aa lato zaraa ma^ci rol^. Hour SA. 

' 3i , ma^cid potraw^, s ofcrasid potra.\f. Cm 2 A. - i'Jfg' 
Ka^demii a hich maszczono dtonie aowitemi brzf ki. Chrofc. 
Fare. 343 , bte S)iXibi fcbmieren* Fdbas w ziotoogaiaym 
wozie siedzi^c, brunatoenii Zorzami aieba masci iwiatto. 

• Xoiak. Wiek. A 4. MASCICIKL, - a, m., ktdry ma- 
^ci, maici4 smaruif, bet ^tflbcCf Cro. maazcitoli w rodz. 
iei^. maiciciclka. *MA$C10jDZI£Y» - ieia. m*, Vd. 
maailbdelavez^ bct 6a(benni«(^er, CO na^ci robi \ w rcdz. 
ieti/k. *mairiodzie}ka Vd. masilod'-li.uka. *MASCIG^- 
BA , - y , m. , Slo. mafliboba qui ungit ora. MA$CU 
STY , - a , - e , peten maici , 900 Salbett , Cro. miUz- 
ten, Vd. masilaft, shauboun, (£c. MacoiHinuii pachiu^-^ 

• cy, wonny) , ob. mailny, masny. - $• maiciily, iedney ma- 
' ^ci z inncmi , a. p. cztery konie ma^cifte , gleil^fatbig* 

MASELKO^ - a, n. , dem. nom. maafo, 0nttet Poydf, 
krowki wydoi^ , masetka aarobif . . » Teatr is, S^ Bs^ 
micxK^6. 

«MAS1A , MA^SIA ob. Maia. 

MASKA, MASKOWAC 06 Maszka. 

MASlanka, . i, i., Me fdnttitmiU^i Bch. |i0dtti«|U; 

Sr. 1. €etf t Cm. pinenu mltrku; Hs. cuaopomKa , aa- 
6oHHa, naxmaHie, (i2#. MacAJ^HKa melqe proscar<i^ 
baeus)^ Kiedy si^ w masinicy od saiietanki masio itti 
oddzieli i ikupi, zoftaie si^ mleczaa mailaiika, ktor^y aa 
domowe potrzeby zaiyii|. AGikZw. i» 333. MASLANY, 
. a, - 0, od masia, fButtftr, 90n SBotter. Przez poft 
' aiewoiao mi^sne lub ma:^lane potrawy iadad. Boh. Mom. 
I, i35. - fig. Jakie tei u djabta trzymaaz? czy ma^laae 
masz rfce? Teatr 20, 18. Nie spodzieway aif , abym 
byl tak ma^lanym , iak mdy pan. i^. 39, 8a , zniewiescia^ 
ly, bezkoftny. •MASLAMCA , - y, i.. Mall nice ^r. , 
Be. et Bs. MicxeHH^a , ceAMiffyf^ i hXpuaH, 4yHzie6 przed 
wielkim poftem, w ktorym z masiem wolao iesi5, podfug 

cerkwi Greek., bie fButtenvocbe vor bit gtofen ^afteti. 

Rui przez tydzien ma^lanl'4 nazwaay, mi^sa nie icdzl|. 
Pirn. Kam. 32 1, ob, masliia Niedzi^^la. - *$. mallnlce^ 
zapufty, kulig, karnawal. Tr., ga|lnac^WluflbarlcJt* MA* 
SliARKA, - i, i., ktora masto robi, przeUaie , Boh. 

tnafe(nice), bie Anttetftau^ ba< 5Butter»rib. \\azeikie- 

mi silami Aarai aif ogfosid, ie te^ i on alitor; ledwio 
ini nie i mallarkom o swoi^m dziele powiadai. Mon. 75, 
67. MASLARZ, -a, »!., 5A. m«(elnjf, ktovy maslo 
robi lub przedaie. Wiod.^ inusitatum ejl, Cn. 7 A. 393 » 

ber fBnttetm«nn , 93nttetb6(f e ; Bs. naxmaABQnKl) (cf. 

uAcxeHiiKh przedawac» oleiu lub ma.4a ). - $. transit 
mallaay czfeczek, bezkoft ,' niewielciuch, ciaftoch, eill 
SSet<bIing* Jakii to wykwintni^; krzywi sif na nas ma- 
^arz. Ojfol.Str. 8. - $. ma^larz,maslaz, maslacz, \^'ino afo- 
dkie gfftawe z doyzrzatych do/konale iagod, maAkie wiao» 
ktdrym aaprawiai^ sif cicnkie, SSeinau^brucb , 8lW*» 
btnd^ (Oeiletf.)- MASLEK:, - ika, m., n. p. Chc%e 
'( prawi Aaior ) nas Pan oyciec porobiif Maalkami , Kasaf 
nam kud ufaale^ poddyma^ miechami. Zimor, Siel. 333. ? 
MA9LESKA, - i, i., >iel<»f a^otogfow, lilia idha, zlo. 
te g!d wki martagum. Syr. 107, (&olbf»nt^l, tint tftl 
^4Mt SUim ; Crn* slatOTift. ( cf. JZf« Macx«juucl)« K03JiA«3» MASLIC . MISLO. 

kmhU ^foknifU). BTASLIC cr. ndk,, ni«rfem kmi^,- 
«it flHttet itnnacbf It (ct ma^cid); Vd. maslitl, pnma- 
•Iki, aabiellti {ob. sabiclid), obieliti, fcerkati ; Ross. 
MacARiii» posmarowa^ oleiem fub mastem ). MA^LTfi 
si^ r«cff/»r. , gtftiaf^c pic|cI6 si^ , lak mate cliieci, Tr, , im 

6rce«fn, wfe We fWnen JMnbet, Wtftefti, tinWn. 

BIASLNICA, - y, i.. Ma^lniczka. - i , i. *rfr*n. , 5/i. 
■tifnUf, ni4fPttlfce; Cro. masTrlenka *, Crn. pinov; (^Crn, 
masl^nck , mat omek , % garniec od sztnalcu ) , ba^ ®Ufs 
tfffif • Wlewa st^ imietana w maflnic^ , w naczynie 
wsglfdea swoitfy wj»okoici w^zkie; a w nim sif tak dlu- 
go krdci, a£ sif maato oddziell i Iknpi. Vluk Zw. i, ia3. 
- J. Ma^lniee 06. Mallanica. - 5. Ma^lnlciska, puaeka 
od masU , iaaaczyk , Rs, MacxxHaH HaniKa , MacARHH^a. 
MASLNY, - a, - e, mallany, od maata. fButttti, Bttt* 
terdtttg; Bh. mafeln^; oh. masny, maftny); rrf. ma- 
aloun , maalen, maden; Crn. maslen , s szmalcowany, 
aimtlcem nprawny); Cro. maszlen; Rs. MacxenMH (a. 
oleifty ). Mleko o^licy anbtelnieynze left J niema^ne , 
prseto dobre prseciw ka8z!Q5yi. Si/fnn. 273. Ruaary w 
niedsiel^ mif sopnftn^ iadai^ przez cafy tydzieft z mastem , 
i sam^ on^ niedzielf tygodniow^ mai^lti^nazyifvaii(. Gwag. 
So4 , oB, mailanica. 

MASLO, - a, /I., Bh, ttiaflfo; Slo. mafot Vd. arovu 

maslu, puter, amedenz ; Crn. pdtr; Cro. u^ner. ma- 

•zlo; Sorah. I. lutX^; Sorah, a. buttfa ; Dal ma&lo ; 

Rag. maslo; Ross, KOpOBBe MacAO : bfe Sttttet. ^« 

primaria liferafi dialecto alitsgue quibusdam Slavon^ 

Saieceis adhncdum signijtcat oleum ; hufyri vero signif'^ 

eatus stcundnrius ejl j quod derinata baud obscure in" 

nuunf, Durich. i, 368, cf. ma^^ad); P^d, ef Crn, misln, 

Cro. masslo , Sla. maslo , s szmalec , cf. Oerm. ®c(ma(5 ; 

Rs.MtcxoeUy, masfo; Rs. et Ec, MacAHna . MacXHlsa 

oltwowe drzewo , MicxmAbXH oliwny, MacxsiVie ogro- 

iec; Bs. maslina, Rg, maslina, s oliwa , Bs, maslmiscte 

clerumi cf. Rs. sieca ol^y, MeccTa Messyass, pomasa- 

niec). Masfo ieft tlufti ciqif mle'ka , oddzielona od wo- 

dniftey pnet sakiinieiiTe. I'luk Zw. i, 34. Zwyczaiem 

left, oleie zsiadai^ce si^ tia nmiarkowanym powietrzu, 

ieieli s ro^lin sbierane 84, raasTami butyra nazywaif; to* 

iaasi sal, stba, albo tfnszczami adipss , gdy sff otrzymu- 

si| se swiera^t. Krumt Chy^ iSa. Masto robiif, Vd. me- 

fK, medem, cf, miefd, miata^, Imietana, cf. miesJtaif; 

Cm. mfdtfm , pinem , pineti ; /Jj. naxmaml, cf^pacTiad), 

Owcze maslo Vd^ cuzhjiu majtlu, ouishji ptitcr, smete- 

nik). Uftoiny masYa roztopion«*go Vd. troplne^. Osia 

majfa Bh. tnmtXt mS^Cl, Od masia forinowaTiego z mi- 

g^aty, nicch ptac^ po groazy dwadzie^ria , ^ bo dobre po 

fiarema masto. Leharfl, C ^ 6. "S&mai go ty masfem, 

przeci^ on ^mierdzi dziegriem. Cn. M, 63f , cf Wilk 

chowany , iyd cbrzrzony ; cze'^o 815 za m?odu fkonipa 

napiie, tym trs^ci). Cbo^yj ma2a? 1 masfem JudaszoVrfk^i 

gfo^f , Przeci^ fie po ftaremu, IClon, Wor. a8. - Opfy- 

wafy drogi moie masfem. Budn, Job, a 9, j. Ma sT^ iak 

p^czek w mafle. Rys. Ad. Sg. ' Dzieci^ nia si^ u oyra, 

by p^rzek w mafle, nic hie uclerpi, nic nie nzna , ie'dno 

zavrsze by w uwini'eniu leiy. Glicx, WycTi. J? 4. Ji 

wszyftkiego pomiernie z rozmysfem liiywa, Jul lak p%- 

ciek w ma^Ie w dobr^y sfame pfywa. key TV/«.- 19 , cf, 

ma si^ iak ptsxczek ml ftypie). 'Te^fi tak) trzyma fta-» 

roftwa od ciebie i zamki, Dadi drngiemu pofowf 9 u]%d HK^hOK. - MASTKI* 59 naafa z gxtianki. Pot.Arg, 5a8, ni\6 mu obrokvOv Jt''*^' 
teo mutabUior 9. pfachy, nleftateoauy, by wiatr, kurp- 
pfoch, p^iwiatr, tak ftatecany, iak masfo na 'fito&cii« 
Mqez. Na ko6cu kaidego objadu bywa mi^kka, iak ma- 
afo. Teair 8 c, 46. - $• iransl. masfo spisglasowe bnty^ 
rum AntimoniL JCrumK Chy. 4«>8. -- $. Botan^ wronie 
masfo o5, Wrotti. 

MASLOK, - u, US., ebt (etatif(|eiiber im^ tofttl^enb ma^ 
(benber ^aft/ ben He tiirrfii au^ verrc^itbenen ^irnerit 

ttnb 9|[(lltSett pteffetl^ SRar^Uc^i Tare, macslaek puluU 
efoliis cannabis masculae^ pilule inebrians. (Cr^.masa- 
lak, cbemorika, VcL maslak, ahemerika , s ciemierayca ). 
Popi i kh. Janeaannno a kwiatu konopnego czyai;^ sobie 
masfoki rosmaite, iedne dU wesofego serca, drugie dla 
amutku i ptacau, iwie dla mifv^ci i Wenasa^ inne dla 
imiato^ci i aeniecsnoici do boiu. Syr, 8a5. Popy Ture* 
ckie , gdy sif do boiu gotui^ , biorii masfoku na rax,, la- 
ko bobowe ziatno ; sacaym si^ do takowago m^ftwa po- 
biidaax4 a lmiafotfci% x cierpliwoici^ , it nit nie uwaiy- 
wszy sobie niobezpiecanoiri i imierci , prawie bea rosu- 
mil do oknioia£ftwa idj|. Tak ten snasfok a roaumn^o 
csyni szaionego» 1 cichego i pokornego okrutnika. Syr. 
l38, BiHi, JSxorb, // 5. Z oleyku, a sokn. z korzenia 
i a iywicy serdeeznego korzenia^ bywa konfekcik czynio- 
ny od Turkow, ktdry oni Masiachem ^ my masiokiem 
BOwiem, Syr, i36. Ziele m^utach pii4» a potym wpa- 
dai4 ^ 08zalenie, sami sobie aadawai^ rany, przez pier- 
si-, popraek, takiei przez ramidna. Petsz. Dz. 99, Wcrg. 
Radx. ay. . FisZe Radziwif ir peregrynacyi , ii widzial 
murzyDB, ktory iadf ma^/oit; ieft to proszek zieiomy^ na 
ksztaft Reubarbarum , a iedz^o go, kofo gfowy ob|ema 
r^koma sobie szermowaf, mnioz^ccoi pod aos. fam so- 
bie. Powiadali tarn ci obywatele, ie ten czfo^iek ieft; 
chory , otoi& mu to lekarftwo na to , ieby boiu nie czuf , 
i tak pTi^z on^ fury;^ i manf^ ttb3rw8zy rozumn , wssyft- 
kiego zapomiaa. -GitA^. 683, cf^ opiua^, - trmnah Ma- 
sfokit sobie w czub nalaf, Pot, Arg. 5 18, t. i. oazalafi 
ft 1ft ffirenb. MASLOK, - a, m., s MA81.0CZNIK, ^ a, 
m, , ktory z masfoku szaleie , e{tt tHHI £(^af4kl(b ^Atbtns 
bet* Wysiadfsty z okr^tu zabiegf nam drogf nieiaki sza« 
leniee, iakich tam adwlf Masfoeznikami. Warg, Radz, 
a 6. Masfokowie Turc^cy, Cn, Th, - §. b) ogdlnie : 
« aaaleniec, Cro, massladiki., Hg* maszlagos ember, ettt 

^ tf(af!tnhtt,Vtttitttet. Masfoczniki chrzelciafiikie; ktd- 
rych pfonaemj objetnfcami •caart upaia, ktdremi sptiai^ 

• aif tak bardzQ, BirJt, £x. fJ 3. Piiany , mlisfocznik, sza- 
leniec. Pot, Arg. ?6o. MASLOCZNY, - a, - e, sza- 

' lony, ttttXk^tt Waftnffnftfg. Masfoczna sentencya. SUlJk, 

•MASLO$WIASZC2EVIE, w Greek, cerkwi, oftatnie po- 
masanie. Sa\, Sob. B 1. MASfcOWATT, - a, - e, 
ifabeSetltttbig. Masfowaty ko6. Tr. 

MASLUK f - n^ m^y bohtus Luttus Linn, , gatnnek hubki» 
ro^nie obficie w Sierpnin , okrywai^e prawie zi'emif w la- 
sacb so^nowjTcb. H^fuk Dyh. 1, 75, grsyb ma^luk. Jutkdt* 

565, flite %xt ftbfd^w4intite ; Rs, M^cxtHm^, ocpho- 

Bixk'b.' 
MASOWY, MA690WY, od niasy, ob, masywowy* 

MASNV, - a, - e, namaszczony, qefatbtf tttlt ® albe ' ge* 

fc^tttfettr Kobiety takij^y nie odp^d^isz od maaatfy flrdry, 
iak sobak^.' Zab la, 100 Jzyck. - $. maany, ob, Maslny^ 
WASTKI, - a, - ie, MASTNY, -•,-«, Bh, miitlK^, 4o MASN08C *. XASZKA; jn&azten; Crn» maftne (maslen, s ssmaicowany ) $ Yd. 
maften fmatlen, mailoun, s tmalcein laprawny^ masilaft, 
thaubouiiy s maicifty, pelenma^cii £r. MacaxRoiiiii pa- 
ehni^c]fVt woony)} tliifty, fftt. W krokosi« miftiwoid 
ieft biata^ maftna i stodka. Syr, i5a6. Jadai^cy wiele i 
maano, powinien ui cifiko pracowm^* PerM. Lek. 94 1. 
Ko0stywat ma koneii pocaemialy a wn^trs. bialy a mall* 
nt. Sien» 486. Stare orzechy mafhiieyaze aii, a ka ie* 
dieniu gorase. SUn, 21a, Spicx, lai. Cytrowe iaUko 
ma ikorf maftn^. Spies* lai. 2dtta maftka glinka. 7>ra. 
S» Ziemia maftka » iak mydfo. U, 64. Ziemia maina, 
koforu lsareg&.,0#. Z0I. 36. MASNOSC, HASTKOSC» 

~ ici, i., ttafto^^. Me %ttt(itlt, feteiaffU; 2)^ tR«{U 

110(1, tn^fhlOtlt; K^'* maska). Zidmia maano^ csyli t{a« 

iVo^ci nie mai^ca. Os. ZeL 3a, •&• fyaak). Q\Aj ma w 

aobie wiele maftkoici. Torz. 63. 
MASSYK, - n, ifi«| n. p. Gladko cho^ mde kielitiki wy- 

•uasam , by tylko masayk byl ftary. Jfon. 68, 4^7, wino, 

ettencyi. 
IIASTAB, - a, m., miara, pomiar, sNiem. bet 8RllMi«(- 

Kopersatychy do maftabdw rytowane. ZWs. 61. *Mu* 

astap. jiqua Msc, *Muastabe] u malarsy., kiiek do pod- 

pierania.r^ki, gdy sif maliue« Mag> M^c* 
MA8TYKATORYUM ind0ci., lekarftwo, ktdre w uiwtfch 

trsymai^» gtow^ od flegmy csylcimy. Cn. Th.y lekar- 
^ ftvro sdolQe do wsbudseoia wyproimenia prsea kanaty 

gracaotkdvr iliiuijrch. Dyk. M^d. 4, ao3, fitt JtMmittfl, 

ete VrienevmUtel tmSRimke |q (alten it»b |it Nneii* MA.- 

' STYCOWAC, •* at, -- uie, cayn. AdK., afbami gryi^, 
idchad, tauen. Maftykoi^c abo iuckai^c korxonki saif* 
csego macakq, flegmy a gtawy wycii|ga. Urt^d, 37 «/ SSg* 
Zadnich a^bovir powianol^ ieft maftykowa^, t* i. drobi^« 

Sak. Pr. 71* 

MASTYHLO WK drsewo , oh^ L«tttyaaek. Sitiu wykt, , beC 

^aflifNntti; Sr. 1. m^rjlUMf.bieoa; Cro. maftiki z>a/. 

mritvina, trislya; P'd. mirtvik* mirtrikovu dreFu; Bt, 
maftik, mrntvina, triacglja; i^.xTitka; Rs. MacmHRa. 
Maftykowa iywiea , abo MA3TYKS , - a , m. , bet ^Hf 
ftit t ^y^icA f 6ttawa , praeirocsyfta , aucfaa , w krupliach 
lomna , ktdra %i% sapala ii« w^lack. Wyplywa 1 dr«ewa 
nalei^cego do rodiaiu terpentyny, roan^oego na wytpach 
Archipelagtt. JUyh. Mtd. 4, :|0>. 
MASYWOWY, MASOWY, - a, - e, lity, nwfffo, t)OM 
gcbtc^Kem ^etttKr. Tr. Z masywowemi p^Oicami tuknia. 
iKfen. 7a, 433* 
MASZCZi^ ob. Malci^. 

•*MASZ£K, -* siku, Jtn., 8ala w aaoaeroETote obita tapafery 
- i atadzona drogim maaakiem. Pet, Syl, 474, cf. adama- 

asek. 
MASZEROWAC, MARSZBROWAC, - al, - uie^ cxyn. 
ndk. , ^ maraau ci^iu^ , tll«tf<bitetl ; . Vd, marskiTati, bo- 
diti; Rs. MaprnHpoaamk , amoiH. 
MASZKA, MASKA, - i> i., twara pnyprawM, zaalania- 
.i^c»pofta^ ezlowieka dla niepoanaiiia. I^ras* 2tb» a, iSa^ 
Me 9)t(lAe» 'SA* 69tabofTfa 1 ^Crn. sh^ma, maahkara (ob* 
maszkara); Vd* shema; Oo. laira, maftlra, preobraaat 
naiichie, krinka; />/. krabanoaanicza, krinka, maikara; 
iRg>. priobrasa y nalijcje, krabanoisiza *, Ar. maa^kaza/ma^ 
fkan, krabanotifa, kral»anoaBi(« } Ha. fiJEc. iMckai xir MA8SKAEA. 

pi, fflpiu, B<p«iz, JumiHAt Mtmnctf (cT. lUa)* 
pdHCa opKoiBopHAii; (Jro^. maacara, s gra, jgn, IV«« 
lacA. 91 Aihan. maikura , 9 iglarz , btazeo. P* Mareus m 
S» Anionic deducit maaka a CamiQlioo maabem mttsMCJfi^ 
maiiy ,rqoia personati primittia bob er»BC lazuafti, ze4 
^ariif coloribua faciea piogebant, quod etiamnum pleba i« 
pagit facere aolet.*^ X. Labbe prowadai etymologiJ^ ma- 
4U od mtuca^ co wta^eivie zoaczylo cmofinicf w pra* 
wack u Longobarddw Lib. 1, tyt. 4o; w Delfinacie, W 
Fedemoncie tym naawi&iem dotJ|d Qzarownicf zowi^t 
a ie aif tedy ukrywad awykly, nazwaliimy twaraa £il- 
0zywe ma&ami. Teatr a4, 39 A. Camri. (cf. fim9%» apud 
Hesych.^ SaumsiUM Solin gaS, Menage Biym, 48 7^ 

jVatht.Gioff., Deatf*. Stetfvt 1795, 461. 349# 

9[b{g '• •' SXaMe). Przynienono ze Iklepu maiki bar- 
dzo guftewne. 'J gatr i^ c, 6o« BacHl po Tecpiaia w 
przyftoyny ftr6y prsybrat oaobj , On wymyilii na twarao 
ma&i dla ozdoby. Dtncch. StU, R, 46. Rzymiaaie pray- 
snaiH aobie wynalazek maiki. JV. Pam^ a, aaa. Pod caaa 
karnawafu W'eneckiego wazyacy od raaa do nocy w ana*- 
azkack ukryci ckodz^. ZoB, i5, at a. Suty dic%c ilab 
wyprawid , aam aif ubral w maiki, i kuligiem wyieidla 
chc4c a^siedztwo ikupi6 Teair 43 c, i63. Z kuligiem 
wpadli , poftrojeni w maiki. i6. 5 7. - §, meian. maika , 

s oaoba w masce, ettte mMlttt fit^ou, eine aXiiMc* 

ReduU gdy byfa dJa poa}a daw ana, wazyAki^y przyto- 
mn^y szlacbcie i maikom , traeba byto dawad podaronki. 
PoiTi. 83, a, 63. Kto tei ta pi^kna maika, co taraz 
przyszla ? Ld. - J, Jig, larwa , QRalfe/ i^X9U Dla pif kady 
maazki twarzy a woiey, doftaU mf ia bogatego. SHfa/rSo, 36, 
ob. facyata. - §. transL pokryirka, zaaiona, pUazcayk, 
barwa, StaMe, 2>e<fmaQte(, 0<b<Ul- Spada maazka, a 
adrayca, co pod ni% praebywa, Tym leaacae waaetecauiey* 
aiy , tm diui^y byf tayny. jTroa* ««/. ao. Zedrf auiazkf 
wdai^czn^^ a pokaif oczom iiepych inamatordw, co ieft, 
aa czym aif tak ufilnie ubiegai^. BaU. Ni€d, 1, 176. 
Szczfiliwa potomnoici » inacifz z aauk maszki , Nie bf « 
d4 twoi^ azkot^ gfupftwa m^dre fraazkl. Zab, 4, a34, 
F^T* odahemati , reaobraaiti, s demafkowad. -■$, ptr^on* 
O auazko zdrayczyao ! Bah* Niedz. 1, 173, a oMudni- 
CO, *Ucemiernico ! i^eiMbfetittll. MASZKARA, - y, i*» 
MASZKARKA, - i, i,^Edrbn,^ Maazkary abo ma&ary 
a^ odmiany zwyczaynago ftroiu dla tym wifkaz^ oaobli- 
wo^ci umyjlnie czynione. Naawane z Wloikiego MascO" 
ro \ Wioai za^ waif li a Arabikiego maikara , znacz^cego 
iart, krotofilf. JlCras. Zb. a, i3a, bie S^tfleibung hti 
%$»lt1X Sihtl^tXif of. Je.barh, m«ikara, « iart. - §. a) 
m%iii9L propr, et Jig, t bie Wa^^e. Larwy abo maazkary 
aa twarze Aeachylua .wynaUzI. Dambr, 61 4. Sproana 
rzaca , kiedy dobra pant czego ^ tak wiele na twari ;aak}a- 
dsie , ii aif ada , iakoby byla w maaakarze. Corn* J}w, 
64. Swiat iedn4 ieft tragedy^, na ktdr% kto we* wapania}yai 
pokaie aif maieftacie, wnet odprawiwazy aeenf , zioiy 
maazkarf , i do tego z ktorego.sif pocz^!, powrdci pro- 
cku. Bard. Tr, J>rq9f. Trudno maazkarf dtugo noai^. 
Pilch* 89n, 7* Maazkara, poftawa, a dal^y nic; w ma- 
azkarae cbodai ; z wierzcbu coi pifknego, wewn^trz plu- 
gaftwo. Cn*Ad* 48 1. Jedna! aobie miloid w gmiaie po- 
zpolitym Maazkari|, i pofif pkiem awym pokrytym. Tward* 
Yfiod. ao« Na oko kto co czyni, powitrackownie, a* 

fQadr^ MASas&ARADA.. - BIASZKOIVY. MASZT - MATA. 4i pOK^, masskary ftroi. Cn. Th, 446.* C6 rok to imi^ 

aMskarf BA ijf bf wloiy , udaie st( rai xa Kalwina , drug! 

na aa Lutra. Birk^ Zyg, 13. Sinroif raeca w maaakarae 

cndxej sprawuie. Cn, Ad, 779, o kim insaym tti6wi » a o 

aobie xuyili). Ztoto , ^rebro , kleyooty , na czas tyiko 

uAobii mog4 masakarkf* Afon. .68, ioi3. Odwaiyi si( 

w«waftraaa Ikryto^ci praeaiera^f, J ozdobne masskarki a 

Ittdai alyuk poadaiera^. Hor. Sat» i63, Niech zdeynii| 

Itidaie nasakar^, pod kt6r% fif tai^i. Af o/t. 65, i3o. Oblec 

kogo w OBasskar^. Cn. Ad^ 708. obleo gp wkapturoki iay- 

4ai^ a oiego , na btaana go 3iry{b>ychn%d » einf II OOt bet 

Sdt |«m 9llirr» ma^ev* - $. brzydka twara, lai:wa, 

B« p. Medoayua maaakara mioce aproabe wfi^ ze tba roa- 

caodiraoego. Tward, iVL 111. Jaki mi specyat; roau- 

flue, ie do tey lego prsebraydtey masakary wadychad nie 

piaellaaf. T€atr 29, 81- » $. person, oaoba braydka, ata» 

kocakodan, ropuiha, cUie MKi^e, (^ ^erfOK, fine 

C^JAaCtfTc* Pani stuibitf tatata, aowi%c i\ masakary 
. Dwor, C 3. Jdi troga afa masakaro I Bard. Tr. 8o. MA.« 
SZILABAOA, IMEASKARADA, - y, i., Bm^ MacKapa^b, 
aaiktf wa bietiad» , einc 9B«^fara>f» . Wax^daio podftf p, 
■iesacai^roid , oftroinoid i adrada , Nie dziw» ludaie to 
aaaio a^, cp nuasakarada. Zaht, Z, S. 26. MASZ^ARA- 
D^Y, - a, - e,. Ross. MacaapaAHMH, 9Xad(arafeieit s • 
M\SZ8LAKfinCA« * y» i • kobi^U umaflcowana, propr. 
<f/ff*t rine ma^ftrte ^cib^petfon. Ona si^ maszkarnica 
^iaaa^c a sway roboty . Mdwi : f od rnu si^ pawnia obrzy- 
'df^saioty. Banial, G b. MASZKABNIK, - a, in.» uma- 

^utfwnj* propr. ei impr., etn ^A^fittetf einVermumttts 

iffi Co aa poiytek onych masakamikow , ktdray biegaii| 
po Blicach i po prsecanicacH? Modrx. Bax. i4i, Kome- 
dyaaci abo maazkamicy , gdy si^ ubior^ w iedwabne sza- 
ty , adada^ ai^ iakoby wielcy ludaie. Petr. Pk. 9. Dluie'y 
ttf aaaray^ nio dali temu maadLarnikowi (Dymitrowi fat- 
aiywemo). Tward. Vftad* a6. Birk. Dom. 55. JCosm. Cyc. 
M. MASZKARNY, - a, - e» MASZKABSM, - a, -ie, 
odmJki, umaflKowany, od maaakary, ^MeUs, mnit 
lift. Zbytme to ftrpie, nier6iae n^ odmasakaraych ubio- 
fow* P«/r. Ek. B. Mit^ boie, iako wiele na ^wiecie ion 
ieft biaanio , iako wiele maaakarnych ! ib jS. Masakar- 
ftia ubioij naywi^dy aif potylkui](. Smotr. Lanu 65, 
Maaakarne piama. Zygr. Pap. 91, MASZK.OWAC, MA- 
SKOWACf - a!, - uie, jict. ndk.f umaikowad dok.^ 
Haft4 aaatania^y {Cro. barb, oiaikariiiae iocari) Cro. na- 
lickujaa (cf. lice) » Bs. priobraaiti , pokritti obras maika- 
Ton, knbaaoaiti, pokrabanoaiti ^ Rg. priobraaivati; Rs 
flacaapooanift, VHitittU propr. et Jig, Sciany Ukie we- 
vn^tn maikowa^ traeba lampery^. Switk. Bud, 464. Roz- 
koaanikow azczficie ieft iimaikowane. Pilch. Sen, UJl. a, 
3 10. MASKOWAC SI^ Recipr.. ft^ mMiXtn. Bo tak 
wielkiey doikouatoici praysata dzii maikowania aif aztu- 
ka, li aif iai nie traeba pod innynn ukrywa^ ftrolom. 
Ttatr 49 </, 3o. Udawanie i maflcowanie sif. T^atr 22, 
4i« Oobre traeba mied oko na tcgo mafkowanego gaaaka. 
Ttear 39 b^ 39. M aikowany t WMitt ; Cro. malkaraaat, 
preobrasnik) J7gf. priobraKenik; O/i.ahfmafti Vd^ohshe- 
mBBf ahemaA, aamnmran, prebleahen, Bs. mt^ikaran* 
krabanoa. M4SZK;0WY, MASKOWY, - a^ - e, od 
Biiki, ^aitiUs^ Rs. AmaHHUH. Kai^if dawat bal 
. maaakowy. Teair 48 b^ 59. Maaakowy argument Chry< 
App^: Gidyb^m eioycawflMaaotpokaaai| nieboie^ J*PJ* 
Tom: II. tat, cay anaaa tego? cobyi odpowiedaiat ? Min. Byt, 
1, 3i3. 

MASZT » -> u, m.. 5^. 1. IMJti Bhi (le|fllj Crn* jamboi-a, 
ambora , garsbin ; Vd. jadrou penj , ambora , japibora, 
jadrenu c^em , drbvu h* realu , iarbolu ; Orp. jadrena dro- 
Tu, jarbofu, jambor^ arbor; Z)/. jedama jalva ; Bs. jar- 

, buo, arbuo od drieva, jambor, katarka ; Rs. aiavaia, AApUAO, 
merAa, QF*rAa (rf. iagiel)) Ec. Mamail), mdrxo, iBO- 

. rxa, QcFAa; bet Wa(t, SRafkbantH* {Dan^AngL Suec. 
tBMfkf GaiL maa, maft, £fisp. mMl, Fiai. mada. - Orae- 
wo wyaokie, profte, anaczney gruboici , ktdrego aaiy- 
waiai w po^raodka okrf^tu albo ftatku wodnego dla aawie- 

. aaenia na nim iagldw* Ead. H. N. io4. uf« apiry), Maaat 
ieft oble draewo wyaokie » ktdre na okr^ tach w poirao-^ 

• dka ftawiai%, linami na waayftkie ftrony roapif temi uif te ; 
reia w praek pod aam wieracb naaatdw wcii|gaii| z rozpo- 
ftartym iaglem. Otw. Ow, 453., Maaaty bywai% aoanowe, 
dwierkowe. Kluk. Rosl. a, t6t. Jui reie prayprawuij|, 
tui maaaty diwigai^ maytkowie. Bard. Luk. 54. Nawf 
na morau apierai%co wiatry fkotataty , maaat t iagiel utr4-. 
con. XSvard. Wiad, §4* 
MASZTALBKZ, - a, na., ftaraay ftaienny, (a Wloik. cf. 

Gtrm. WaribriD *er (XrUfnc^, 6Uariic<^t; Bh,m$x^i 

taljr ; Crn. maahtalir ; Vd. konjar ; Ross, cmpeai AHHUn 

cf. ilraemif). Nieporuca^konia, iedao umieif tnemu i pil- 

nemu maactaleraowi. 8k. Kax, 430. Xui maaatalerza 

konie poaiodtali^ Auszp. 36, Zupnik powinien do 02te- 

rech koni chowad iedaeg^ maaatalerza. Herb, Stat. io3. 

Z ftraelcaykdw i maaataleradw na fowczych i koniuaaych 

awanaowab'.' Teatr t^ B, 6« MASZTALERSKI , > a, 

- ie, od maaauierzdw » BtMnt^ti'-, deitfnec^Ms. Na 

aobie powinno^^ maattaledk^ mai^, Za woyikiem ku po- 

traebie aawaae konie woda^. Pasz.Vz, io5. Ja nieanam 

aif na maaztaleriki6y robooie. r«o/r35c, a5« MASZTAR- 

. NIA, MASZTALNIA, MASZTELNIA, - i, ^4, ftaynia 

.na konie, bet 9feT^M, <IRarftd0. iioby maaaUrni. 

Zab. 9, 267. Gdyby ko/i krwi^ mokrsyt, nie mazay go 

kilka dtti a maaztelni. Syr. 91 5. Bononcayi w iabie, a 

kondel do paiarni , Sapilka w pultynku , a widty w ma- 

aatarni, Afon. 71, 545. Takaif nam pifkna ta maaatal- 

. nia.widziy w ktdrey 9i^ Jeaua nrodaif* W* Poft* W* 

3, 355. 
MASZTOWNIK, - a, iw., rodzay wicloryba, pAysoter 
tursio , df ugi na iokci 5o , podobny do matooka , anay- 
duic sif w morau pdlnocnym. Zool, ^97. cf. olbrot, 
eine 9lrt 1®4ffftr4. MASZTOWY, - •, - e, odmaaatn, 
^a^i, Rs. aiaumoBUii, maaatowy dt^g popraecany, 
antenna. Cn, TA., Slo.iei^t, reia. He &e%tlftan%t , bfe 
Stab* Maastowy odaiemek cuix mail, ib, htt %nt bcl 
^aJlibaUTtti. Maaatowy wierach abo dziura , carchesium, 
Cn. Th. bocianie gniaado , Vd. Terahelu > bet ^aflf Ptb. 
. Maaztowy powrdz, dr^g popraecany trzymai^cy. Cn* 2"h, 
reiowa lina bod fl|4(fei(« Maaatowa draewo , draewo na 
maszt Rs. aiaMiiiOBHaKb. 
MASZTYKOWY ob. Maftytowy. 

MASZYKOWY, . c^ ^ e, n. p^ n aiiloklerzdw |nzik by- 
wa roamaity , AngieKki ^ maazynowy , Holenderiki* Mag, 

Mjk. eine 9ltt itnipfe, bey ^en ^(^fameiititerii. 

MATA, - y, i., plecienie caworograne a atomy, aiellka, 

.,t4:aciny, bie 9)}a4te, ©ttO^atte, Qat. med. matta, 

Angl. HoIi, mfktt f Suec, matta, Anglos, matta), Sr. 1. 

6 4a MATAC * CZYNKA. flVOmiUrf l^tfteWi 0». ssUmnlcsa, •tturm, r9gefiiicn{ 
Vd, pleteoisa , ilorea ; Bs. asurra , iturra , rogoa^a \ Rs, 
porosKa, pari^iiHa, |jiaii69xa, ijUHOBOHKa* Mtta 
na bydi wazera iako atoma dwa krod , ^ wzcl|ui na eate- 
ry lokcie. Zaw, O* Seil'i prsymri^sU pauuii| , putami 
grz^dy okrywaf nale^y, Prz^dz, 6b. 

MAT a6 , - at , * a , 7>anT. er Jn/r. /ifltt. , Bh, m«fKf 
matt, 404^ i 8lo, m«ft, ntatoC confundere) cf. matUdf 
Sllatad saaty , poftqsoGhy , (leppfQ , Ga//. piquer, 2)« V^ll* 
SS6rt«;rb« 449. cf. cyrowa^. - $. Pl»u6 , krf cid , wykr^- 
cad, Wamad, hl^tn, UXbXQlien, {tlgen* Plecie, bredxi. 
mata oazuit besaamioony. JCloru Wor. 47^ Stowo boie 
matad nie moie , a srayaly i^aase niepevirne a^. W* f*Pt 
TV. 2, 35. Cupui^ Paryiowip fat#a, proai^c ftruidw, 
aby mattli , iakoby Josua^ u^rai^ mieli ucaniowie^ Skf 
Mlom* i86. Odpfdzem od Paryia, udali aif do Aarelii^ 
matai^o , »^ od krdU na pomoc inia(^u po>Uni i^ ; leca 
kUniftwo awote i s4ra4f pdl^rywai^c , wnet na mieaacsa-- 
nie udersyli^ 8k. Zyw. a, 449^ Kiiadyi ai( ras na iedn^ 
rieoa iui ago4aita , wi^eey iey nio trseba matad wykrfta- 
mi^ Tfotr 3 6, 78. cf. motad). * $. Matad Mm n. p. Nif 
nateiy na dobrego catowieka mata^ kim , t. i. omyU^ ko« 
go, mem^aciofaUere. Mucz^y t\»tV^htxMttL. JciliC^^ry- 
ftuaa naiiadovra^ nie chceas, c^mu bogiem matasz? IV* 
Fofi, IV, 369. MATACKI, - a, - ie, wykr^tny, klam- 
iiwy, Hgen^af^, Vft^tfW. Tych krojtdw ivf^radd ^at^- 
€kich sposobow nie klad^. T^atr 43 5, 79. A^ naabyt 
praetfawne imif JJ, Pf, Matackich de Aemaiate l^^iamca^ 
Mon* 71, ?<;5. MATACTWO, - n, /t., machUrftwo, 
wyl^rf tarilwo , kfamftwo, azalbierftwo , wy%i^t, JDrff^e? 
tfl^, Ver#re||«B(^, ^Agf. Prorocy powiadali Vo , po im 
aj^ marzyfo , a awodaili lud m6y mauctwem awptm \ 
dsiwy awami. 1 L9op* Jer^ a3, 3a. Fiamo S. sa ktam, 
sa fataa, la aiataetwo piiano* 2r/i. Pvt^ 3, 6^3. Mat- 
]u| ploteky aHio matactwa, jefl prpinp^anie. Bia/; ^st, 
376, Stow ai nadto, a aame matactwa 1 fgerftwa. 
Kra9» •cf* i3« fidg left bogiem prawdy, a matfKst^em 
atf brzydai. Sk^ Kan. 39. Do krdia w matactwie do- 
nielli , iakoby biikup a eesaFzem aekretne korrespon- 
dencye miewat Sk» Zyw, 1, 31 5. Beaczelnoici podUy do 
. tylu matactw nie choicy to praydawa^. Teatr 48 5, 3o. 
MATACZ, - a, m,^ ki-^tarz* machlarz, ktamca, wy- 
kr^tarz, fgarz, azalblers, cf« ^matemataca , ffn iBetrbtfa 
tft , eiti Sllgtif t. Saatan Uamc^ i mataczem i k^kpln^- 
kien ieft. Zrn, PJi. a46 5. Byf to wielki raatacz , nie 
lednego wyzui z fortuny. Men. 67, ii>. PocMebee, ma- 
tacse i inni Hi ludaie , ktdray niecnoti( uroi^ cbo^. Gorru 
Dw. 394. Mataca Ewsni«licki. Bwor, J 4. t. i. keretyk, 
' * Nayaakaradnteyai matacae i plugawcy oni, kt^ay aif gno- 
ftykami naawali. 8k. Dr. loa. Blrk. Dom. ai. MATA- 
CZKA, - i, i.\ machlarka, wytrftarka, hit $erbre|fes 
tinit* Zle mataczki i aaalbierki ni^ktore caynl^ , za le^ 
karki aif udai^c. Syr. 1079, MATACZYC, - yf, - y, 
-Act.ndk.y kr^cid, mota,d, idtthxtf^n , Vfnofnftt. Nawy 
ich iako ielenie osaczy, Gdy pi|ri| ated% powietrae nad 
niemi mataczy, Bard.Ltdk, 63, MATA€Z1i?NA, - y, *-, 
• MATACZYMKA , - i , i, , xHrhn. , raecay aamotan^, titU 
Wtrtte^ Sfttg , aSirriNtt. Mataccyik% iak%^ a luddSmi md- 
wid. Eraz- Ob. GiiL JLt6i adroWego ok» dziecinn^ 
tdy mataczynki nie widai? U4rxf. pr, Daiecina ta po- 
daieragta w te mtf matacsyny. Tmard.. P««; ro5y kri^te MATANIHA « MATB 
ebroty, ^xtiettpen, bre^ett^e Senvgnngfii* Pnetiwfat 

cfdy mam ftroid a azcz^sciem mataczyny ! Bard, Luk, i34« 
Znakow uyrayas tak wiele afycb klf ik , gdaie Tygrya ftto- 
ii^c mataczyny Trupy znoal i rauca na braeg. Bard, Luk^ 
t^Pf Dalsze boiu cayny Zadmifa niepogoda przea awe 
mataczyny. Bard. Luk. 54. Wsparte wloafy aadriafy 
Karyny A rufy a ca^ ftych raadw ftroi^ matacajrny. BardU 
Luk. 47. MATANINA, - y, i. , aamoUnie, tri'cae. 
C/i. TA. mierawa, wtWttViH ^fug, (Ditmafc , S&ets 
|»i(f (nnfl. /g' balarouctwo, wykr^, t>Xt^tXt^ , '^tXXSkXt 

. fuag; Bh.yia9tm^, |m«tcf, mttenlce, fy. amota» opa- 
abina, an^otenje; Cm. komatya; /{o#^. ny'inatiB , nynra- 

, RHj^a cf. pUltanina, *p(tanina; cf. Bh. atoUHtiia titubaiio 
oh. motad). Prawdy nie byfo , ale byto wiele mataniny i 
poehlebftwa. ^irk, St. B ^ b. Wiela ladai ta matanioA 
omamita, ie aapomniawszy nczciwegd, waayftkie myili 
awoie w abieraniu pie&i^ay utopili. Star. Ref. 93. Gdy 
)caidy CO awoiogo przyda, za caaaem Imieazna mala— 
pina roiple. Xhk, Tur. 1 69 / tatanina). MATANINCA , 
- i , ^. , fraazka , tint J(Ulltldreir; eitI 9tiM. Dzii prse- 
^ai^ duazf awoif leda aa caacako, leda aamatanink^* 
Klon. Wer. Dtd. 

P^chodz* domata^j namata^f omaia/9 odmatm^^ 
pomataf^ pr^emata^, roxmata^t wnntta^f wymata^^ 
Mamataif^ jtmataff; matnia; moi9Uii: gmat^a, gma-- 
twaS. 

MATCZY, IWATCZYN, MAT^CZNY, - a, - e, macie- 

rzyftfki, fiRnttrrs, mAnerlU^i Boh. mutaii, tmireciit; 
SI: matftti, matertnfPt; Sr. a. vrnXixivA, xsn^tMwmU 

fir. 1. ma^tetnC/ macjetjH; Crn. materne; Vd. mateni, 
y^aterniki; Cro. matirin; i?^. mitterin , majcin , mattc- 
rinfki { Sla, matteriaiki ; £#« majcin , matterin ; Ro*s^ 
liaaiepHiiJf, MamepHHCKiK. Niech aif matcze na aynow 
nie alewai^ winy. Bard. Tr. 86. Wyftf pki naatecsn^ 
cz^ftokrod , iakoby dziedzicznym apadkiem na daieci id^t 
^irk. Zyg* 54^ Nigdy matcz^y wiary nie stamatibym ay- 
nu. Bard. Tr. 309. Ledwie praypnaacaal matecine pro- 
i(by, nakonlec swycif ion , Matko, rzecae, moia, comaan 
<^idy z tym i vrifttem czynid ? Birk. Dom. ad. Synowi Mie- 
cayafawa z Dj|bniwki dano imif a oyca matczynego Bole- 
aUw. Bitl/k. 34. W ktdrym przypadku cdrki do wiana 
matcaynego przychodzid m»ij(. Stat. Lit. 4. Matc»yti i 
br?tni. Pot. Syt. 43. MATECZNIK , - a, m. , dla utr«y^ 
mania matki roi^cych aif pazczo?, robi <if a lipinyt n^-* 
ksztatt aamkniftey baryteczki, z tak g^ ftemi szparami , aby 
ani matka wyleid, ani psaczoly wleiLd mogfy. Z tego tse 
p^e^zey wypuazcza aif , ai znad bfdzie , ie aif pazczoly 
w l4u utrzymad maii|. Kluk. Zw. 4, 328, et a, 162, Ro4s^ 

MamoYHBab , Hi ^ti\tx%wM, ^utttx^wi itti iBiennit 

ftOife* Dawazy pszczotom cudaJ( matkf po ntraceniu wta- 
aney , ieieli nie b^dzio w matecaniku tak oaadzona » aby 
iey azkodzid nie mogfy , pi^dko ii| zagryz2|. Xluk* Zw* 4, 
 t85, - 5. Swini^, gdymnisz^, a bpk« roztw^r noiem 
nczyniwazy , dobywaij| z niey m^9c»nika , tby ai^ dla 
iepszey karmi niepfodma^ ftala. Hydel. ef. laieaanik, tft 
e^etfUcf, f riH!)tjb(f, - $. Bofan. M^tocanik abo pazcaal- 
nik, ziele, w ktdrym ai? p«zc»ofy bardzo.kochai4, mMUssa* 
Urzfd. ae6. SNtHff. tBh. IIIAtecttff matriearia % marona 
qu. ▼.)• '«ft tei i paacaelnik Iciny, kfdry Fnchaiua plo- 
aaczyczttikiem, awe^ugiHiSy matecznikiera aowie. ^.691* 
iJOIlldMllW^ Wirttfrttimt. Ziele Kr^ki , kai^ifci, ^- MATBDORSTWO - MATERACYK. 
wLa I. Jana , toi mateeznikioal i ftokrocij( wielk^ swtfbe, 

UiiU. Syr. 78a, SRiMie^n. - $. DA. vuUinil, VMttini^ 

[AlKOORSTWO, - a, n., a Hitap.) pierwase^ftwo, prse- 

waga pewnych kart nad drugiami we grse , n. p« Sfusznie 

ik caerwienny, a kinat aiiaawiika, Ucaczony metedor-- 

Xra9. Sat. io3. ^9,uUt\^\X, sWata^ottitef. 

MATADOR, - a, m,, we grae, karta przewaiai^ca, 
efl 3)lat«b9r. Jdi spotcm i a ktotnikieoD, gdaie trsj*ma- 
tadory NtecaHrodne do gar^ci gai% luisdorj. ilfon. 76, 737. 
MATADORA, - y, i. , osoba powaina, efne attgefe^f ttfi 

*|f AXBMATACZ , - a • m. , asyda4c : , maUcki matematyk, 
iak'n. p. aftrolog, kugUra matematycany » eiti IttatftenKk 
ttfl^ ^«nf (ft , ein SKflroleg etc. , Zabobonnicy i miftrzo- 
wie ich matematacze. Syr. 1 76. Matematacae tym chc4 
podpierad bif du awego , ie kaidy cafowiek ma konftella- 
cy4 awoif • IV. Po/I, Mn, £9. Na koneniu daif glowya 
aMteoiaUcae kai^ wyraeaad raka, i to przykfada^ na wrao- 
dy iadowit^. 8yr. 97. MATEMATYCKI, . a, - ie, 
MATEM AT YCZN Y , - a, - e, «|«(^em«t(f(^. Figury 
matematyckie. P«rr. PoL 2, 558. Jiifirumenta matematy- 
ckia. Star. Dw. 3. Bh. mtitHmatpdv,. MAT£MATYC« 
- a, m. , w Matematyce biegfy , osobliwie w aftronomii, 
hit VttitJfttBattcn^' Lepaay cMopek przy swoioy profto^ 
eie ktdry iyie pray enocie , a niili matematyk biegly, kto- 
ry siebie aapomaiawasy , pogl^da na gwiazdy po niebie. 
JKuHg. i64. Z Rayoia wygnani gwiaadarae abo matema- 
tycy. Sk. Dm. Sg.v BIATEMATYKA, - i, <., Mf »»«« 
t^motfC, /{#• MaoieMaoiHca , naaka mai^ca aa eel, wfa- 
saoici raecay ile'roaei^gfych i aposobnych do miertenia i 
rackunka* Krat^Zb. a, iSa. Vd» matematika , ananoft 
semlomere , raahnnftrn , svesdarle etc. 

MATE^^A, - i, i., bland, dem, nam. matka, HAtWtnU 
tet» Gdi sif a tob^ daieie , moia Bayukocbaftaaa mata6- 
ko , ty pUcaaaa , oyciec ptacze ! Zab. 1 4, 349. Prawo 
do raiu utraciliimy praez niepowicii|gliwo^ w aaiaku 
mate^ki nasady. JHon. 70, 81 4. Ewy. 

^ATEOLOG, a, ITT. , *matematiirz , n, p. ciemnymateo* 
log Ruiki. Sak. Xal. C i b. Bffdy mateologdw acfaia- 
nutyckich. SaJk. Pertp. E %h, O mi?y^ babi mateologu ! 
Pirn. Kam, 63. cf. teolog* 

MATER AC, • a, jii. , Lat. m€d mataratium ^ mataricium^ 
matraeium^ almatracium ^ Jra/. materazao, matarazz*', 
AngL niattresa , GeUl. materaa , matelas} piemat apodni , 
Me 9)^11 tttf(f« Cro, matr^ca*, Vd. madroaa, perniza, 
zhoba \ Crn, arornik , aroyniza ; Bt. inatara9, duacek, ma* 
tarcicch; Bt. Tajknana poilegija ; 5/tf. proshlveDa ptorinja; 
Ms, aiiO(|>SKb , mio^iivdKb. Dla chorych naylepaae 84 
materace wloaami koAfkieon pomiemie mi^kko wyafane. 
iCru.p 5|d36. Sier^ a ogondw bydl^cych gotuie aif , i 
n]S( si^ wytykal4 do aypiania wygodae materace. Xhik. 
Zw. 1, 139. V^dzialie^ ten materac, na ktdrym aypiabi ? 
Boh. fCom. 4, 199. Pofoiy) aif na awoim materacuawy- 
kfym , to left na worae« Birk. Dom. 67. Sypiat na alo- 
■lie, abo iakim wetnianym materacu nbogim. Sk, Zyw. 1, 
319. Cifiarmego materaca. flui. 0«». i<i5« MATERA- 

CYK, - a, OT., flfem., ehie fieine 9ffatca(f.' CyruHcki 

mntera'^yk , iaki na rany przyUadaii| . ein fWltel JtAffeR 

>er 'Bnnbirite a«f Me SSun^e 311 Itrgen. Praykradai4 ai^ 

riecay praygotowano , wtoione w matoracyki, to ieft wo« MATER 8Y . MATERYA. 45 reeaki, wielko^d prayzwoit^ mai^ca. Kmp, S, 397. Ma- 
tercyki robii| aif a pachni4cych ziotkwiatdwihaaion. Perz. 
Cyr* 3, 533. Ran^ plaftrem nakryt^, materacyklem a ziof 
arobionym, wcieptym winieroaaucaanym, a wierachu pray- 
foiyaz. Ptrt. Cyr. 1, 80. 
MATBRKLASY, « <hr, pUr., Bh. ^otatft^^ ftare grarty, 
rupieci , zbidr rdin^ch rzeczy Aarych , potamanych , ®es 
tile; (Seftofel/ eiimpHwetf' W ubierae ]>ardzo ft^- 
pa; nie lobi mniey potrzebnych matmrklaadw. Teatr 7, 
48* Z wlm]% zaiwiadcaeA podrdinyck J materklasdw na- 
boinyck, Powracat ptelgrzjnaa do doma. Xniaz, Paez. 5, 
123. Kaptwazy aaaterklaaow  wiatra i dyaau , Powra- 
cat leden faydak na oatetku a Rayaiu. Zab. i3, 374. Trfh. 
* $, Voeant m aliqui etfigurat MatkwiaticoM U Ufe^ 
ras Mihi ignotat* Cn. Th. WtteUwUtt tbtt UUfennl^tt 

64Mft|Ase , ^let$^b^en , 0Mt(e««tffi^ f IsnreR. 

MATERYA , - yi « i. , z toe. to Co ftanowi ciato i bryt^ go 

robi, Me ^tititit, bieHtpetUi^ ^tittle, Bh. l^motnofl, 

Od fimutnia, s aiacama; Ar. 1. materia; Crn. materija; 
Vd^ materia, rieah, parprava, napraya, aprannoft, per-* 
prarek, parpravina, Bs. Manndpia, Be. aeigecniBo. Jc- 
azcze nam n£kt nie powiedaiat, co ieft materya , bo do 
dzii dnia nse znamy waayftkick idy wlaanoici. Stai. Buf. 
\6. Caiowiek we iraednim uietakim. mteyscn mifd.'sy 
my^li| i materya poftanowiony. Birk^ Xaz. Ob. A 4. 

- b) Materya znacay raeca , a ktdrey ai^ powinna robid 
rzecz druga : cegta , wapno , drzewo , materya na dom ; 
ankno, ptdtno, bfawat, materjra na odaienie; przygoto- 
wanie my^ i dowoddw i«ft materya pokazania tey prawdy 
i tego adania. j€Z, Wyr. To a caego co robi^ f- iako w 
bodowanin drwa, kamienie^ Cn. Th. materyafy, Suntlia; 
tttlMtn, VttlttriaHtn. Widz^c Dawiil , if nie ieft woli^ 
bof^, ieby koicioY aambudowaf, aynowi gotowat wazy- 
fik^ materya, kmazce wazelakie, draewa cedrowe i inne 
potraeby. Sk Zyw. 3, i6i. Salomon zbndowat ko^ciot a 
tey materyi ] ikarbu , ktdry byt ociec iego aoftawit. ib. 
176« Materya na budowanie, iakie 9% drzewo, cegta, 
^apho etc. Mqcz. Materya, w^tek, wazelaka raeca, a 
ktdrey moie co bydi. Mqcz. Ptacaota ire dnie materya 
tylko znoai, a "W, nocy robi. A'q^k. Pas. 30. Malowad ai^ 
Aleksander nikomu nie dat, iedno Apelesowi, a lad a 
materyi , tylko Lizypowi. Warg. yfaU 383. t. i. a kru- 
aacu , iDOtI 9Reta(I.' Oliwa materya, to ieft, ognia*, im 
wincey oliwy , tym ognia wiecey, i dtuiey. Birk. Sk^ B 3. 

- 5. transh przedraiot pisania , mowieoia , materya li- 
ftu, kaiiig, kazania, rzeca o ktori^y kto piaze , mdwi, 

bie ^^Xtrx^^ ber %t%tx^$Xk^ bet ^e^anblttng, ber Sfof. 

Tak^ naatary^ przed aif biorf , ktdrey podobno aam tytnt 
nieiednego od czytania odrazi. Zah. is, 267. Przypa- 
dek ten byt materya wielu dyakiiradw i aaeptdw. Xras. 
Pod. 3, 33. W materyach ftatua , iednomy^lnold ieft po- 
trzebna ; a pod wi^azoid gloadw pocij^gane bydi nie mo* 
' gj|, Slrzet. P. P^ 1, 70. Nanka, ktdra nciy rzeczy, ktd- 
remi choroba ma bydi uleczona, zowie ai^ materya me*- 
dyka. Xrup. 5, i4. O! td grnba materya > Teatr, 31, 
11 3. gruby poftfpek, grnby kawatek. - h) powdd , pod- 
nieta, pobndka. Cn. Th. ^etanlaffun%* Maazt>^az ma- 
terya do zwady» 7>. - 4) materya iedwabna^ bawefniana, 

wefniana, $€uq, Ceibenaeti^, SBantmooBen^eiti etc. Vd. 

materia, roba, rohoTina, rfezb ; Sla. ZTitta, podfta^a). 
Materye dla przykrycia nagoici naaady , i zaaionieiiia aie- 

6 . . 44 MATERVAL - MATKA. b)e ocl oftrojoi wiatrdw. XiqdM yS, Tak krawiec ksaiev 
Jak mu materyi ftaie. Z^a/i* ao, 99* RoboU wybQrna 
|eda uat^ry;^ a&lecj. Cn. Ad, 995. - 5) inaterya ranyi 

wrzodu, sptok,ropa.ber(5Ucr/ bU Wfiterie* Msc^ssuize^ 

branie sif materyi alias wrzdd. Comp, Mfd, 8. Materya 
cayli iad 0(ipf csyn^cy, muai mie^ podobieAftwo z iadem 
franco aprawui|cyiD. Krup. 5, 444. MATER YAL, - u, 
m., MaTEHYaLV, - 6w, p/tfr., materyaijj 1 a czego 
cq robii^f WatrriolUR. i?f. MamepiaAU, cmpoitAftHue 
ppKoacu. Afateryst taki ksstatt wydaie , do iakiego go 
lyitot w .I^uiai pr^yilt^usi , JS0A. 8, a6Q. Froi go tu « mo- 
j&e mi dodad4 cokoiwiei^ materyatu do mqiey koinedyi. 
Tfatr 54 *, «. IIIATERYALISTA , - y, »»•, w hucia 
Iklan^y materyalifta , praytadcayk, ktdry nuteryi^ na 
ikto prayf adf a , ty(e anacsy yt hucie , il« pniyM^gty go* 
mienny, cayli Iparbownikw fplwarka. J^oni* Ski. \^0''i* 

bet 9tal:ef Udenatttfgfber va ber OU^^iitte* - $• korsea- 

nik^ kupiec handiuij^cy koneiiiaiiii, suchamt roiUnami etc. , 
rd. mat^rliil, aaisbimbar, fin matmMfi, ^MtW^MUtf 
QR«tetUlfr<mer. Spromo ai^ mylili pierwfi aptekarze, 
tak^e mataryalJftowie, ktdrzy naaieue ftoi ianiu 14 amofpum 
prsadayiralu 8yr, 7^2. - $. materyalifta, ntraymui^cy 
materyi wiacan^, a ktdr^y dopiero bog pori^dek Jwiata 
vXoty\\ aibq tei utrsyiiiui4cy , ii duaaa ludfka niaiell^dav- 
cbowna, ii n^aterya ieft wiecana i left bogiam , albo it 
bog ieA duazi^ powazechn^ oitywiai^e^ matery^. Xrai^Zb, 

a, i33. ein ptUof. a){auria(i(trket e« bM'itiit bee 9las 

tf Cte (4tt* Mat«ryaliici , £c* aeqiacinBeHHHftH; cf. se- 
igecoiBOBaoiK , OoromB^piiinft uboatwi^ oaatary^, MA- 
TBRYALNIKy -*a, Jit.» co naterya lab materyyki robi, 
^kacf , ber ^engmad^er* Em. i468. w rodz, i^i/k. male- 
lyalniczka. ih. MAT£RYALNY, - a, - e, - ie adv,^ 
a materyi atoiony , ciato mai4cy , IZa. MameplaABHUH, 
m^UtWif Ihtpnli^. Duaay fadnaxseca materyalna nio 
moie aif dotknai^. Biat. Pofi, a3o^ - traruL aaiyatowy, 
nieduasny,*ciele8ny, Ihv^txM^t (tUlH^* Proas^ mi ani 
wapoHfinatf o ppaagn ; mi^dry caiek nie dba o te materyal- 
pe bagatalei Boh, X'qm, 4, 171. . To 94 raeczy materyal- 
na , podie , niegodua naaaey uwagi ; ro^um gmnt, i aau- 
ka. i6. 4, laS. *MATEKYYSK!, - a, - ie, mattrianu 
CO iakoby a materyi left. Mqcx,, 8r, 1. llUltertl^ftt* MA- 
TEHYVKAi - i, ^m materya iedwabaa, poKedwabnai 
bawefniana, ejenka, fin fclttCt ^eng- 
. M AT«ySZ, - a, iTi. , imif mf akie, 9X4tt|fiil^ ; $lo. gtgtnf ; A#. 
MaoQB'bHl i X MacieyX Mateiiaz <. apofiol i Bwanieliftay pier- 
w6y celitikiem byr. Zal, TJi. 5Sj, Kras, Zb. a, i33« 
MAtTE Wf , - twi , *. , ^ym, m\cki) \ 4rew»o do kfdcenit 
p{yn<^v, fin )Cl|lir(. TV. Koaiotek; Sr. uUViU\\ Ro»9. 
■ymdBKa ; ^lyqioBOVKai KOXOmdpKa. 

MA1K\, - i, i., Bh.mM^t watch mat^ mutts Slo^ 
mat, mitCa/ mater, mama, mamfa, mamUta; Cru. m&- 

ti, 6. matere, (Cm. mada, majda, s matki aioftra, Brt-^ 
men*, W6^ber, Crn, majka ohe^a nfulier); Vd, niatii 
maika, mama; Cro. mati, fi. matere; mayka, rojicaa; 
Sla. mf^tti, mati, G. materd; B^.matti, majl^a; i2g. mij- 
ka, matti, G\ mattere; Hg, annya; (//^.matka, s gamrat» 

fryiera); $f. i.mci, maff, ma^et, ma(f(^, matfa/ ma« 
cK^to; 5r.a. maf<b/ tita|ff4, g. m^bMere, matter, muts 

terfa/ mamma; itq^a. mams, nainepa (aiimKa aamica ; 
paacselna matka ; aiacica, iyvot) |iai|iepq|ai|a 4iowo MATKA. 

geliywe) ; £'c. MiinepB ; Par#. mader, JtaL madre» Lat. ma- 
ter ; Gr. {AfiT¥\^ ; />afi. 5£/e<;. moder, y//7^/. mother, Belg,^^^ 
ber; Ga//. more*, He6r, Tin 9m muter, Arab.x^H mat^rJuU 
fsf; mama^. co ptod cayli dzieci^; na awiat urodaita , Hf 

9)?tirter , bep aXenfulKn ««> Si^Uren. Te awieraf , ktd- 

re do pewnego csaau ptod noat ,. a potym go na iwiatwy* 
dale, ieft iego matka; q swiera^t aowiesif aamic%. Zool. 
73. Byt tei} dalefi , gdyimy w matkach by^*li • > aami 
Nadaiei^ tylko ludzie wpradd , a zarodami. Otw,Ow, 6i4« 
Saadnidy daieai^cia ayndw iedna matka, nii matkf date-' 
ai^d ayndw iywi. Pot, Arg, 4 16, Mamka sa iMtk^ ni^ 
ftoi; Co matka to roatka. Cn, Ad. 478* Nie toi maco- 
oha, CO matka. ib, 667. of. matka daie, macocbapyta, cay 
ckceaa?) Cro. y bila mayka, y mila mftjka, Mg, i billa 
majka, i milia majka, * matka cho^ obiie, kochana), JNio 
nie amie, chyba aapani^ matk^ paeiera m6wi6 Mot, 71, 
107. na paflcach ieazcae chodai, traeba go prowadai^t 
Jaka matka , taka cdrka , cf. iablkd niedaleko iabtoni pa- 
da ; Vd, kar maahka rodi , radu miahi loW , Cro, do aaa- 
chka rodl , raae miaae lo?], cf. kotka)« W matkf aif wda- 
wa€ , Fd, ae pomaterim , Bh, pomatfHli ft* Wieie Be 
sfych matek cdrek ^wi^tobliwycb. AufMp, 29. OycB i 
matki tylko la groaa nie doftanie* Jag. Gt* B 3, Pewna 
byt<L Marya pociechy awoiey po traecb dniacb s ie<lnak 
matk% ieft , matk4 aif by^ ana^ muai apdlnie a ayneoi na 
krayiu wiai* Sk, Kom, 1 76. cf. krew^ nie woda). - Matka 
a oycem , s rodaice. Jedndy matki , rodaeni , Ee, e/tR- 
HOMamepHUH , BKynoMimepuiiia. Dniga matka, Ec, 
■mopopoAHQieA&Hiatta , bbiociiio atamepH. Stara naa- 
tka s babka » Sla, ftara mama. Matka iony , s te^cia ; ma* 
tfca mfiewH, s iwiekra. Sekl, Marc. i. Po rynka biegaf, 
lak go mitka urodzifa. Falib, VU, N. a. t. i. nagute^ki 
mitttetnacfenb. - Od matki komu aariawa^, bfkartem go 

naayw^d. Dud». 48. elnem nne^fHi^e 9ebnrt i»9tti^en> 

M*, 6paHHmft Koro ao atamepHu. (BaoiepHoe cxobo 
grabe aeliy we atowo). Ty aynu takiey aiewiafty « kt<Sra 
aif aama kn, cbtopu miata, aai nie wiem, ie ty mifuieaa 
•yna Jaai ku awdy lekko^ci , i ku aeliywoici nieucaciwdy 
matki twoi^y? 1 Leop, i Reg, ao, 3i. Gdy ailachcie 
azlachcicowi matkf wapomni, co praepada. Tarn. Uft, 
ia4. Prayai^gt nam, pod sfey matki aynem. Pot, Jew. 

i5a. t. u pod Ikurwyaynem , fo ma^t tt eln e^rlid^el ^nU 

terfinb ifl* Niech takidy nutki aynem mif nazwie , ktio 
dou^d uyrzy, ie to c^ynif. Pot, }ow^ 167. Zawolawaay 
go f aecae : aynu takiey matki , Wro^ col ukradi , bo cif 
dam na katowlkie mf ki. Pot, Jow, io5. On aif aprawia i 
i ftawia ocay wifte iwiadki , Ze alego atowa nie raekt, ani 
irapbmnial matki. Pot. Jow, i4a. Matka caeladna, « go- 
spodyni (cf. oyciec caeladny, % goapodara), bie i^U^mst^ 
ter,- j^an^ftao. Roftropne matki caeladne i goapodynie 
naylepiey tcmu aaradaj^. Sxr, i4i. Matka boia, s boga- 
rpdzica, bie aXtttter 0Otte#« Tak pifkny, iakoby go 
matka boia orodaitd, os Humerotgue heo simiiU. JIffCJb 
MatkoBoial I ! *ah d)a boga ^efud SXaria ! - Matka chree- 
ana , (ie 9at(|e pb, ehrseany. J^igur, trarui, Matk% pier* 
^aia , a powazpchn4 waayftkicb rzecay , ieft aiemia* JP€tr* 
Mk, 4. Ziemia matk^ waayftkiego , Z niey wynika waay- 
tek Dia krain poraj|dnego i waroft i poiytek. Zab. 1 6^ 
3o3. Mbikieyriica aiemia ieft matka wielu radk pratdnich. ' 
fipttr. i68« Cnol# ipft iqiitk^ raftropnoici. natr, iS c^ MATKOMORDERCA - MATNIA. 

86. Prdine byfy inoie, trudj, poty, kiedj fortima 
fDatlc4 bydf nie cheiala« Afo/i. 6xS, 96. Csy im pnyro- 
dx«iRi» matkil, nam macoch^, j^crich aamych tak bardzo» 
aas tak maf o kocha^ Z^k 8, S&r. Kais. Matk^i oycsjr* 
2na« 2tefr 1, 6*' Statatu Litewflciego matk^ ieft fiatut 
Herburta. Ga», Nar, 1, an; ^rsodtein^. - $, transL Po~ 
loni matko dieunt annoshribart ^ pant honefliQriius, Cn. 
7ft. («(M) WAttet^f tt. Hay Matko ! a dayciei tei ttt 
wodU. Tiftffr 5o, 10. - $. Oecon, matka psicsot, ma- 
ciora, krolowa. On. mashisa; K</. matiaa; ita. BfamKap 

' bif 9tffteiiiiiiitt<t , Me X6Rt§inii , bn SBeffer. Goapo- 

dars ma obacay^ , aby w ulach wiele kedldvr abo matek 
' nte byto. Crtte. 5 98. Matka ieil wTaivnia fondamontenk. 
' sgromadxania pasesot, dalako dtuzasa od paicsol robo- 
csjcby ale aipagleytxa od tr^Hu. Nie dareimiie \\ matk% 
sowiJ|» bo ley wazyftkie psacsoty bytnoM awoi^ winay. 
J7iiib. Zw. 4, 170 ar 177. - $. 4. jin'atom. Btonki mdxg 
otacaai^re, sowiemy matkami , ie mdsg od rdf nych pray*- 
padkow obraniaiji; n. p. Gruba bfonamdzga i twardamat* 
ka dura mater ^ cienka btonkapia mater ^ s poboiDamat* 
' ^. Krup. 3^ 108. - '$. matka, t macica, iywot maoie* 
rayfiiki , bie 94tmitttfr , €(f birmuttrr. Paniom , ktdrym 
matka bywa ftaioua i aazif biona., gdy sif w ni^y wiatry 
camyka<%, ie %\% odyma, a bywa.wielki iywot, lekarftwo 
takie . • . . Vrzfd, 8. - 5) Bot^n, Matki fioitfy wfoiki, 
capilius Vtneris^ fr«tteil^«r, u naa ro^lina ta rolnie na 
ftarydi mnrach , albo w marowattych Audniach. XUik. RotL 
a, aSy. ,- Bylic^, fBf^fttfr niektbray aowi^ matk^ aiel- 
n^, a to dia i^y wielkiey mocy. Crese, 171. MaTCO- 
BOYCA, MATKOMORDBRCA , - y, m., Sr, n nia« 
CiftC ItlM^thnwA i yd* materni vmorea ; Jta. et Be. fiSL- 
iliepoy6iHua. htt VlnttttmhtbfX* Oycobdyte i matko- 
bdyce. Birk, KaM, Ob, E I b. Matko morderca. W, t i?- 
wotk. I, 9. Btbl. Gd. MATKOBOYCZYNI , - i, i., 

ktdra aabila awoi^matk^, Mf 9!Hnnfrmbthet\nn; Sr. 1. 
madefy %mAnmaiH' matkobOystwo , - a, «., 

saboyftwo matki, bft VtUtttt^^Oth , Sr. 1. MAiifft )«nt9(s 
bttMnt^O; Us. Maiiiepoy6'iiicrnBO. 

Tochoda. cf, Ma4\ Maeica MaeUorodny, Mfacuawy, 
Maeicxny\ Macitrz^ Macitrzanka^ MacierkadiuMka^ Ma^ 
eitrzankowy^ Maciertydjki , Maeierzyjty^ Macierzydftwo^ 

' Maeierzyzna ^ Maeiniec^ Macinnik, Maciora^ Maeior^ 
ia, Maeochoy Macochowa^. Mag09ty4Jki% - MaicMyny^ 
MaeecMny, Matedka^ Matuehna, Matula^ Maiuna^ 
Matusinka, Matusin4cMka , M€UuchnicMki^\ cf, mama, 
mamuia , mamunia* ^ 

HATLAC cz. n-ik., gmatwa^, maiad, pomiea«a<<, |ttfimilien 

IrMen, ttiiter eindiiber wetfrn, i^nmffc^, tttwitttn. 

W kup^ raeczy rdinych nie m«-itlai%o , przyflj|pniy do tego 
artykaln. HrbJI. Odp. P b. Tak mdwifi^y matlaly aif 
alowa, confuea fu%r: Zebr, Ow. 47. Matl^c palcy <po 
caele, eo uyrsal namacat. Ib.^^iy digitU adfircfnttmsae^ 
p€ relatis , macai^c)*' 

MATVIA, - it *./(i?lTw. mataO Ji#. iiaiiiNJi , O/t.me. 
tarnesa (cf. mie^d, miotaQ, potahTui Sr. a. fel«#}N Was 
(A ; bV. baloT , bft <$a<f «fll gtM^niefte. Matnia ieft aam 
wdr'niewodu, w tyl-e z IkTzydfanii iego «if li|C8J|cy,> w 
ktdrym sit >'7^7 abierai^, i ktdry by^va na tray ai|ittie dtu- 
gi. Kluk* Z^' 3, a4a. - fig. et transl. m6 , aidio , tapka, 
dofak, 9)C9rf^^f ektltnge. Gdy odUadacie nifijUnle* MATOtKA - MATUCHNA; 45 tym caaaam Pilip ae waaeeb (Iron # matnii| was zagamla»' 
Nag, Pal, 19. /ak bfotni linovrie Kozaey na matoi;| 
prayazli. Biat 0dm. 43. Co caynid, wpadfaay iui do 
matai! Bard. Tr. 3i4; Straei aif matni zdradliwych, w 
ktdre ptocbycb mietfci Zbyt cznfy na podd^py aavidy 
kiinazt niewie^ci. JTro^. Sat. 67* Z iedndy Luterftiey 
matni tak wieie rdioycfa sekt yrynzto^ SA, Zyw, a, 78. 
Miat pogotowiu apoadb, aby wazyftkim dogedsid, a aa- 
mo tylko duchowieAftWo w matni osadaid. Nar, lift, y, 55. 
Pocii|gad do niawolnictwa m&thi. Teatr 46, 6S. Wazyftko 

' gfe bea pora4|dku ; iak w matni $i^ zgtibie. I}moch, Sxt, 
R, 65. 

MATOLKA, " i, n. , paruus, deformis et Jiupidus homun* 

do. Cn. Th. , tin titxuti unb b«bf 9 etnfilttige^ nxiJb H^Xu 

^i Wenfd^ll^ czroiviek mafy, azpetny, gtupowaty. Wiod» 
- $. Possum etiam 410 <Hci Cacodaemones familiares, 
^•ruorum habitu coiupUuo , domtfiica mtmia diligeniis-- 
iime obtuntet J 9uaU% in Lithuania j Russia, Samogi^ 
tia ali4fuoi , in Suecia 'uero et Lappia quam plarimcei 
noftro etiam saeeulo repeririafidedigniei?) audiui ; quae 
Deiriue ex Jeann» Meletio Teutonica lingua Coltri vo^ 
eari ait , de quibu9 vide Oianm Magnum* Cn. Th, ; dja- 
bet wcielony, poafngi aprawuij|cy, csemu wierzyfo prsad* 
tym pospdlftwo. Wied., Jhtdz, 44. (cf. inkluz ; f{|| J^ud9ai(t, 

(CpiYifur , «69iRiteftr) , ber fb gut mr, ff<t ao «a^t(e9 

^angbtenflfll br«lt4ett |n Ufeil. hamia nocna i^daa, 
matoika , noene ftraazydfo , duch albo csarownica. 'Mf^ez* 
Spectrum raatotka , iaf sz'ywe irryobraf enie na Qcay {ai%C0f 
obTuda. ib. (cf. niarcholt). 

MATONOG, > n, m. , MATONAK, - a, - n, vt., chwalciiko 
waboiu, {Rtym. od matania ndg) efal ffWiiTe^ IMt^Vit 

' Im^ttteiht, Welaie at^ anayduie matonak, ioboda i 
iufte chwaicifra. ffaur. Sk. 34. To matonpg, to pfty 
pszenne iniwa gfuaaj| , Ze w trudnym do pleii;rienia chwa- 
Icie ginJ|d mttaaj|. Otw. Ow. ao3. Natura matonaka do 

• aialeiu podobna , gtowf zawraca. ffaur, Sk, 5j, - fig* 
Krdtko ci^ wypl^tam a tego matonogn. Pet, Arg. 681 » a 

• tdy wikUniny^ mataniny). 
MATRAC ob. Materac* 

MATRONS , - y , i. , z iac. dama praea ftan i wiek powa- 
ioa, e(te 9tttTtne. ^d, matrona, poahtena ahena^ Rg. 
plemieniaa, rladikka; Re. iioca4BRisa, 6xaropOAi0> 
xena. Matrony Rsymflcie pierwazego Marca obchodzi- 
ty uroozyfto^d Matronales f wan^ , na pamiJitk^ przebta-* 
ganyck Sabindw praea niewiafty. Xras.Zb. 2, i34. Mar- 
cya Katonoira, tu \eiy matrona, Za ion^Hortenaemu^a- 
na , cay wypchniona, i?arcf, Luk, a 6. ob. matadora* 
•M ATROS oi. Maytek , ieglara , marynara , flia. 
MATRYKULA , - y , i. , urqczyfty zapia oadb lakie agro- 

madzenie ikMaij|oych , hit ^tlttiM p Cro. matioaa. 
MATUCHNA, - y, i., MATULA. MATULK^, MA- 
TULEl^FKA, MATUMA. M\TUSIBNKA, MATOSIENB- 
CZKA, MATUNIA, MATYl^TKA , MATBl^KA , - i, i,. 
Dem^ hlahda mom', matka, (of. mamnuia) Sr.. 1. llt4C}(c|^ 
fa; Frf. matfiiaa, babiaa: JRg^. majHza, mammae R^se. 
V Madly mca; Re. iidiiiioVKa; ht^ti QKdItefdieil, Sftfl^^ 
QMttn^en, |{ebfte 9l«rtfr. Patra nk ai^ cliwyU r^a. 
kami rdiandy Sayie matuchny awey niepokalantfy* GrocH* 
IF« 34i. Matudhna iego, daiewica Marya. Wrobi. aoa $t 
» aCf,. Ach'matuln! iakie ia wdai^cana warn bfdf. Teatr \ 46 MATU3 • MiY. 54 b 54. * Dobry wiacxor matulu* iS, 3o, 8i. Trofldlwa 
matulka syaacskowi aawsse }sy otaria. Pilch, Sen. 325. 
lak pucek aif kwiii , gdy s ri^k tatuait Padto , co dla sa- 
bawki daU mu matusia. To/. Saut. 44. Jakbym teras 
dosnawaly ciuif, ie matuU N« l^ono mif swe wsij^wasy 
do pierai prsytula. Zad* 8, ^67. iVar. Aatq3iu ieiiii 
' prsewinilf Trseba» iebytf natuli sadoayd uczyni!. Nar. 
Dm, 3, 19* Moia nayukochafisza matulenku. Teatr 36 b^ 
55. Moia matulefika dobrze pouiedsiaia, t^ , , , ib, 7 b^ 
3o. Same panie matuaienki syuaczkow do zfego wpra«- 
wui%, Falib. (r. 5. - Z l^owiecka : ^Matuchnicho tni- 
{a Boia! Biaj. i4. t. t. i. matko boia ! ^ Matufciny^ - a, 
- e, od matuai, iS^AttetC^^tl^s: i^J. BfaaiyaiKUHL. Sto- 
wek mataicinych bardao naikduieaz. Zehr, Ow, a6. 

MA.TUS , - ia , ITT. , miano koU , ob. Maciek , 9}<ltne ftHfC 
^«(f» Stary Matu^ apoyrza! na myaakf. Nar, Dz, 3, ai3. 
Zab. 5^ 235. Lap sa myazk^ Matus w nielitoiciwe apo- 
ny. ib, ^, a36, 

MATWANIXA Teatr 28 6> 84. ob, gmatwanint , matanwit. 
M ATW A<5 ob. gmatwa4 , inata<5. 

MATYASZ, - a, m., MAT Y ASZEK , - aska, m., d€m,^ 
Maciey » Maciek , , N^m, Propr. ^Hatt^ia^. Okley i a 
pfociJi to dla Matyaaza , Lepasey potrawy godna gf ba na- 
aflfl. Jmbf, Ek. 5. Dobra Matyaaaowi piotka. Cn, Ad, 
162. A Matyaizowi ptotka« i^. 5. inpartitione piscium 
cottimuni opera capiorum , parochu4 scholarchae ophi- 
dic n et sibi anguilUun^ assignabat, cf. dobra ko'zie brao- 
la; flobra pan mucha; askoda paa biatego chlebaj do- 
bra w chom^^to atoma,. w kaftan baweina; dobry tobie 
chUb; dobry tobio cienkuaa; do wody a g^b^i nietwoiey 
to g^by k^aek; takiemu takte } iakie odaienie, takieracae^- 
nio ; iak ci^ wida^, tak ctf pjaz% j komu aif mif aa nie dofianie, 

' ten aa poltfwce niecb przeftanie ; A jnnie przecif piikore. Le- 
pazy Tyda oii^ic. Cobdgda, do kobialki. Jednemu aif 
ficrnpi y drugiemu ai^ zmie^. Jednemu azydfa gol^, drti- 
gienau brzytwy nie ckc^ etc«). firudny *Maty8ie ! Pirn, 
/Tom. 63. Matyaaa, chfop, kruczek, VVotoazyn, adray- 
ca , nie byt godzien cdrki Kazimierza. Bitljk» 4i6, Gwag, 
a6o« Wyprawit 819 Matyaazek, chci^c aprobowad woyny. 
JMat, a Pod. A 1, cS, Albertiuy). Matyaszki abo kruczki. 
Klon, War, i3» caorvrone ztote bardzo rzadkie, a wybi- 
tym krakiem, od krdia ^yfgierfl(iego Matyaaza bite, Qtas 

bmbtiMteti U^ Sihtmi ^^ttXiUii oon ttRgern. 

♦MAUKA, a Czeika 4 , m^ka. SekL 67. »MAWA , : my 
(lira many, Dualis, ob, MieC, Groch,fF, 535- Papr,Kot, 

- D'b b, 

MAUa» M\URYTANIN, ^ ei, m,, a Maurytanii rodowi- 
ty, €111 Want (of. miirzyn), MAURYTANIA, - ii, i., 
kray Afryka6jki, TOMtUanfm. MAURYTANKA, - i, 
i. , redowita a Mi|urytanii » eflie flXftlirilllt. W Trypoli 
£ologlosaow]e , czyli^ z Tnrczyna i Maurytanki zrodzeni, 
iV. Pom, 13, 393. Maurjiaiifki, od Maiirytanii» 

MAWIAC, - af, - a, Act. ndt., Fre^u, Vorbi Mowi^, 
Bh, mtttWimUi Rg. govordkati; 0f( figrs, ||| fa^Q )»fres 
gen* Mawiali (laray Polacy , gdaie wiele carenioniy , tarn 
aaczero^ci mato. Mori. 66, 467. I#adaia iai a4 mfdraj, 
tym aani^y Bawiaij|. Gil, Fft, 99 b, 

MAWROT aiele ob, SaczodFzeniec., 

1VU.XYMILIANISTA ob. Makaymiliaaifta* 

MAY» - aia, m.^ fterSRonat 3Ktf »# bfx SB^mnmn^f; no* M A Y D A K. 

ffWWMt; Bh, etSlo. Mig i Sr, 1. Wcw,, ^icffPe OlcM^ 
catw0; ^>. 3. emtin^i, ^«ifi, Ott^MMii; yd.M^imk^ 

Veliki Traren, Fetnik^ Shentlipuabnik , ZTettizhoiek (c£.* 
Kwiecie6) •, Crn. Tram VeKke ; Cro, Rosn jak , Vf Uka 
Traven, Filipovachak , Roaocavet, Saviban , Savibea^ 
J)l, Traven , SzTiban ; Sla, Svibani ; B4. Svibaga ; if#. 
SWbagn; I/g, Ponkoadharai Ms, aiaH, Max; JEc. «aiit» 
Ma'iH. Od Stycznia pjJ|ty mieii^c w roku ; nazwany byl 
od Roouila Maiua , na pizmi^tk^ aeoatorow i aaUchty Rzym- 
ikiey, naawanych Maioree» Jdni wywodi^ od caci bogi- 
ni Maiao yr tym mieai^cu wyrz^daoney. i>«#. Zb. a, i3f, 
{fed vide 91 b I g* a. h. r.). Suchy Marzec, mokry Kwiecrefi^ 
chtodnyMay, fifdzieiytoiakogay. JT/^/ib. /7<7a/. 3, 98 Hy*. 

Ad, 64» SiQ, 6tt4i Watf C/ mtfti Wig, bnbt (ntnai, sa(o tai« 

Fo niaftatecznym Marcu ^wiat si^ cieszy Maiem. Pof* 
JPocx. 39. Zegl. Ad. 83. May wtainie drzewa i kwiaty 
roswiia}. Niem. P. P. i3o. - Fig. ollegor. May wdzi^- 
cany ^wiatu , iyzny w kwiecie rdine , Byi mu w Siycce& 
i Luty obrocony mroine* Xuiig. 6. Placz^ na moie lata 
praebiegl^y mlodo^ci , Zaluif , ie mdy przekwiti maraia 
may zielony. Xulig, 1 3 1« - j. May, - iu; rozgi z li^ciem aic- 
lonym, abo zielem obwinione, abo aiofa a fodygami spo- 

r^mi. Cn. Th, grftiie ^i9f ige, a^ge^iiiiette grftne !Biuni<^cRr 

grAnrlSanb, Wat^; Bh,^^%; Crn.Maja; r^. Icpen* lift; 
Rs. AHCJnlJI. I-efiae frondes majf ktdry na dzie6 ^wi^ty w 
ko^cioty i w domy przyrzi|dzai4. J^qcx, (cHzielone £wiv 
tki). Tu mi chiopi^ta zno^cie na ofiarf May, ikadzidio i 
darnie sielone. Hor, 1, 99. May aaiywany na ^wi^tki 
pray ko^cio}a4:Ji idomacb, lipowy, iarzfbowy, brsoao- 
wyt JCluk. Rotl. 3, 1 63. On ko^ciol ftroi, gotuie ofiary, 
Oltarae maiam alotoliilym. puazy. Pot, Syl. 318. Pofta- 
no wit Febua, aby przy pograebach maiu kapreaowega 
uiywano. Otw. Ow, 396. 

Pochodz. maiowy^ mai^, omaii^ umai^, 
MAYDAN, - u, /»., MAYDANIK. - a, m., zdrbn., a 
Tur. , plac czworogranny w mie^cja iakim , place public 
quel naydan oboaowy, ulicemifd«ynamiotami.^^Cra/'^ 

Mscr, , tin 6|ff ntU(^er viereif igec 9(g( \ brr ^fa) Pbet tie 

^trafen im\^^n ben gelten, rynak oboaowy, cf. bazar» 
b«r 9Rar(et<fnbfrp(A( im 2ager. Cro. majdan « poiedynek \ 
Cro. barb, mejd^n s pOboiewifkoj megbd4a c rdwnina; 
majdantza circu» \ Vd, maidaniza , turniraiiabe s plac tur- 
nierdw). Takli aprz^t boiarlkt drogi Na maydan da Li-, 
twin arogi \ Tward. AJirc. 39. Tward. W. D. 69. Jussii 
/•««, ut\singuli quidquid cepis^ent ^ conferrent in com- 
mune , maydan pocant , ex aequo inter omnee dividend 
dum^ Pias§cM, 371. Ognie caffto aif po przeftronnycii 
maydaaach biyaaca^. Psalmody 64. Sut, Pie/, 3, G 4, 
Woda byla blizka na maydanie. Pot. uirg. 293. Maydan, 
. place d' arme4 ^ , Yi fortyfikacyi , 14 mieyaca na Uraaie 
ukryt4y drogi , zawarte w k^Uch wyikakuijicych , naktd- 
ro sgromadaa aif piechota broni^ca ukryiey drogi« ^ Jak. 
Art. 3, 3oi. ber SBaffenp(a|. Maydan, plac fabryki, 
^udonrli ^ bit SBgltpIgt , ^mtlieri^f. Od maydanu , ^dy 
praeji wyrobienie drzewa, lupkn^i aif hay, totei aa laaa- 
«u maydap a robotnikiam pomyka^ aif powinien. Maydan 
109 ma bydf nakaatait rynku , oaadjipny budani a )iidimi 
wadlug potraeby i porzj|dku, gdzie ma bydiafdzM i iani 
ipoaobni orzfdnioy, aby aif nie dziafy axceasy. Hour Eh. 
178. - f. Maydm ^^oUaaowy ffttufii^fflnry. Kaydaaik MAYDAViriK . MAYTBK. 

' pofmnowj corolc p<ttt6ra fhi asyfttntttw Introwtn^gO' wy« 
date potaszu. Tors, 13. - f • 6. cz^i^ Irsodkowa titlut 
kt6r4 rf ka obeymuje , I sa nij( tuk trzyma. ^^ Czart, M*r:r, 

itt ndttUu it^eil bet Vtm^mft, hen ntftn «tif (ft (infett 

SflMh aslf^nt. Maydanem na dot» w gdr^ ci^ciw^ tuk 
wspacsny. Foi. Posz, 701 , tuk i«ft wspacaaym, lub do 
gdry nogamf trtymanyra , kiedy majrdanem na ddl, a cif- 

• ciw4 do gdry. ^ Cjstfrf. Mser. MAYPANNIK, - a, m., 
dosorca maydanu , htt 9(a(||Kff(^t» Pobroci tagdw may* 
daBsik poifinien doyneiS, prdbowa^ i pr^eftrso^^df Hatir. 
Bk. 178. 

^AYDSBURG, mf AYDBBURSKI o^, Magdeburg. 

HAYSTER, - (bra, m. , weding Niem. ber ^tlfttt, 9 
rac. magift0r^ miftrv, i?A. mtjir'. Sr. a. tttftilar; 5r. t. 
ttif^tf t ; ^<^- moiiler; Cr/i« mojftr; Cro, mftfteri l>/t 
mayaxtor, muftar; Hg. mefter; Sla. majftor, Bs, majftor, 
inesctar, sosctar; Bg.'mtjdor, mesctar; Ax. Macmepb; 
Ee. aepsozyAOiKHiiK'b. cf. Hebr, nni^s miachtermaj^i/^- 
ritnia)> Kaidy ucsefi do mayftra lakieykolwiek profezsyi 
ka aaace prayftaii^cy, ma bydf w protokulecechovrymsa- 
piaanym. j4. Zamoy, So« Mogtby bydi mayftr^in w cp«- 
cho. Hor, tat. 44. biegfy , ir^czny). Mayflrdw trseba do* 
bierady ieby byli biegii w rbbocie, a nip fusaerdw. TVl^f 
s8i. Mayfter mulars, roidaie innym mularsom robot^^ 
podtug rysonku arcbitekta« Mag. Mft, Muto i«ft may- 
ibdw mi^arikicb , kidrzyby «i^ na plantach xnali. Swit^ 
Bud. 55. Powftai rosrach nii^zy raayftrainj 1 czeladni- 
kami. GaM, Nar, 1, aai. Jnasa rzecs^ ncay^ si^naraay- 
ftra i do praktyki ; a inata rsecs czytad , aby tif ty}ko 
snad na cyrulictwie. Perz^ Cyr, 1, 4^ W bucie, mayfter 
piecowy; do niego naleiy piece aaprawia^, i dogli^dad 
iak w nim rada topnieie. Os. Z^U 79. IVlsyftrowre, rpr 
bi:(cy infirumenu ftatow^. 0#. Rud. 5 7 3. Fig. FUtova 
iako mayftra Ti\ozof6\r na pie^wi ^ym mieyscu to po8adsi(5 
pnyQoi. Bud. Ap. 1 . nac^elnik ; cf. kai^i^). transt. yr hn-r 
tie, ogieA ieft mayftrem do dobrego ik^a. 7\>rz. |36. 
wiele do tego dsiata). MAYSTERSECI, - a, . le, 9ltU 
fttts^ Kc/. moifteriki , moiftroun; Rt.macmepcx'in . Mar 
cmepOBb, £c. M^cinepcK'iH. Odbycie sztoki mayfter- 
Ikiey. A Zam. 81. Czterech filutdw, priedniey w a^irym 
kanaxcie nauki, Ktdrzy awoie robili po mayfterlkii astuki^ 
Min, Ryt, 4, a 70. metftf tl^^ft 1 Vd. po moiftruneu, moi- 
fieriku. MAYSTERSZTUK. MAYSTERSZTYK, - u, jn., 
zNiem., ba^ Weifterililcf i Crn. mojArya; Vd. moiV 
ftrnnu delu y (cf. przednie dziefo , gTowne dzlpto , arcy- 
dziefo, czelne dzieto, cf. dovrdd, popia^. Gdy czeladvik 
oaleid zechce , ftarsi cechowi wyznacz^ mu robotf may- 
fieraxtyk zwanj|. ji Zam, 80. \Vifkazy left mayfte^raztcik 
xloto, iiiili zlotnik. Jag. Gr, A 3 MAYSTERYA^ - yi, 

i., Miftrzoftvro, bie QReillerftaft, b«# 9Xeifter fn^n ; Vd. 

noiftmft, moiftrina, moifternia; R*. Macmepcmso. Cxe- 
Udnik, gdy prxes ftarazycb sa zdatnego do mayfteryi 
uznaay bfdzie , • • .A Zam, 80. 
HAYTBK., - tka, m. , fiia, okr^tnxk, boamip, nirrynats, 
wSoalarz, ieglarz, eitt ^atYpfe, ^M9tXit^t\ *knaydA. 
tot. Arg 199. <;f. Go//, ma tele t , cf. Jnf. Sax. 9)tttt t6- 
warzyaz). Bh. pUlOCC i Cm. zhovnftp ; Vd. zygar , bro- 
dnik , brodar , ladjoTOaea y ladioufki Mapez , vealar , lb* 
patar; 7{j. M«mpd9B; £c. K.opk6AeHHKb, KOpaB^AtRBKl), 
B<cJkCB]uil>> rpeGeitb, xoaMpov secxoxb XBnciti- MAYtKOSTWO - M\Z. 4| 

vyecnli. • j* Maytki j^Arr. , nbidr raaytkowfriy ttafto^ 
fen^able. MAYTKOSTWO, - a, «., ftan maytkdw, 
ieglarftwo, hit Wiltn^tlftailb. S^dzia poawolH mi may- 
tkonrftwo saokr^iewoiennym, lubiofnierftwoobra^. Zah. 
5, i84. - j, coU. maytkowie, ^^X^\tVC^lt 6d>iff^lrtf. 
MAYTKOWSKI, - a, - ie, Wotrofetl.'. 5A. j>U»f(tP5 
i2f. Mainpe30»b, HampdaK'iR. 
)ML\ifc» - fia, w., 5©A. et Slo. Ritfi/ ^r. 1. ttttti; Br. a. 
inubif Cr/i. «r F</« mosh (f7/. moshhrn , zhlorek s cslo* 
wiek, ehfop); Cra. mtts; (a. mua, aelyan s chlop); Zl/. 
muz^ muab 7 i?^. muux , Tojan , vdjno , driigh ; Sla* cao* 
Tik; /{#. Myxcb (c(. Ber. myTKHRl) cbrop); cf. htt. nnUf 
Germ. Vtfttid^, ef. ^/ti5. mttzekkiir masculus) htt ^^WSi. 
a) mficayzna, czfowiek, w powaisf^y mowie, ffarfC 
fttdtrolic^rtl 9tf^U^f, tin Wamt. Nie pfacae m^i, chy- 
ba ten, co od m^ftwa ftront. Bard. T. 524. Tego, kto 

• wielkiego aerca, a m^iny, m^tem sowiemy. Xosz. Lor. 
\^% b. Kleofaa nazywa: Chryftusa m^fem od m^stWa* 
Pamhr, 395. Matka, od ialii, ie tam nie fto6czyta, lif- 
atwo wtym, waayftkicb m^idw przewyiasyta. Odym.SW. 
a G^.i Crn. et Vd. m6ahAk pir conflans. - Mj^I aacny 
^c. BiyiKeAd6AcinBeBHBKl} , Gr. dyf^atyafttiTirf 9 Myit^t^ 
^dOxecmjao , Gr. avS^aya^h ; j«y7KC406AcniByio ^ Or. 
pty^^aya^^M. M(iowfe wielce mjpini Be. Bexi«Oiiy'»1a 
Gr.f^eyap^^vSfoti ^ oppot. J^cf. ffgamosh stchdrz). Zm^faw 
jkqbietf praiewioragQionyfr. npeaaiyaceiic^Hl). - Wiam,ic4 
aaraz odliczy pi^ni^dxe , bo m^i t niego pocaciwy wieUa 
i rzetelny. Teatr 43 </, B. Vd. bodi tebi beaieda moaii» 
fAn SBert/ tin $D?aiin. Gwaftem na aiebie narieraiJi, m\t 
o mfia, kpnje atf a ko6mj rozpierai^. Tward. Wiad. 
159. Pil^tym puikiem wfadtf^^aam Henryk, a tam fta- 

fkifi f^^waj m%i [fios) folflcich i Salkich Indzi. Krom. 
a45, t. i. aan^ wyh6r, aama treld, bet 5teni; Ec. wy- 
MCaHadpiHjfe, 0Aay<^;oAoy/9. BfogoaU^iony mi^i. kte«- 
ff nip cjiodai w radzie niepobpinych. Bibl. Gd. Ft. i, i. 
Praebrat Jozue trzyd^.>«^ci m(idw bardzo mornych. ib. 
Jo4. 8, 3. r- $. m4#, niafionek;{o/9;>.of. ibna, malionka, 

^^ft^em«ttii, brr W«tt«; Slo. mttj, m«nM; «r. 1. too* 

itntnixnn\\ Va. aakon<ki mosh, aakonik, drtiahe*, Cro. 

>muM\ Sla. mujr; Bs^ mtiag. yojno; Rs. coWmWaB, Jfe. 

fOTKnirnHMh. Ms^i z ion^ ikfadaii^ maticfiftwo. 5aJr. 

i»or«. i33. Praeriei to m^i gtow^ w d.omn \ Ttatr 33, 

8. 4ony podlogfofd mfiowi -fr. noAMyiKecnjBO. M^i 

ieft naywyiaza familii gfowa« Zo^. 16, la. M^i ieft do- 

mu kaidego podp6r% f ^zczytem , Panna bez tego tf ikni^ 

i i^y byt niB bytem. Gaw. Siel. 584. Jeymo^^ Panna cze- 

go inyzego potrxebuie , nie rabarbarum , aeneau ; mt^i I 

•Teatr 18 b, i5. Mjpia abyt pragn^d Rs. iiy«e|icHCinO- • 

BcoiBOBaaifc, inaniltoff feti^ll, o3. cbtopodur). - W md- 

wienia aposobie : „za m^i iid" przez wyrzutni^ praypa- 

/3ek czwarty ma tak iak pierwazy. ^'pcz. Gr. a, p. 1 a5« 

ettten Wann ne^mrit, helxathtn {hM wn ben SSeiberies 

oppos. ienid si^ : cf. obsof. brad m^i^ , brad ^a mf ia ob. 

brad; ^/o. i9bn warn fe, iiiatt{Va fete ft crn; /?|r. ▼dattiae; 

Vd. ydati ae, vdajati ae, omoahiti ae, obmoahitiae, moabu 
yaet ; Cro. azkupaxe vdajem , azkiip idem aa muaa ; J?f - 
DOCflrRyiflB 3a Koro, nocjiraiiift (cf. poaag). Sr. 1. X^n^ 
tll^HHim 00* Ludwiaia za m^ idzie, Teatr 7 </, 6« Zo- 
fio , tyiei to aa mt^i poazfta f Za3. i4, 349. Panna, ktd* ^ 
ra ieascSe at m^ ide safa, « . Szczer^. Sax. 359.- (Gota 4S M^Z - MASA. Kieyftutowa w maUedftwp 5zIaz9 Januua* BUL S0. iftS^J 
V^idsiat uchjbione twe nadaieie prses sa m\i pojf^cie krd- 

lowy. NUm. Xr. a, 45. bwc^ bU S}eitatff bet Jtinlginn, 

Vd, omoshenje, Tdaja^ vdajaDJe^ Crn, moaheoje> mo«hi- 
trzy Be, saMyxecniBOy nocflraHi*, Mafgorsata z pray- 
msiaaenia rodsicdw %a *m%ih krola Szockiego Malkolina 
posata. Sk»Zyw. ^fi , in hac phrasi hodie . omittitur sa 
. m^ia : 2 przymuas. rods, sa krola iSsocktego poasia. - 
OmisfiQ ¥9rbo ii^ : Prz jmuaili i% sa m^i przeciw iey iy- 

cseniu. Ttarr 43 c^ 1 1 7, f}e ^iiHingen fte }it ^eirat(fen. 

' Budoxia Cesarzowa masiaia ^prsez dzif ki za m^i sa Dio- 

. genesa. iBi«/. Sw. 77 ^. Dtugo wdow% bfd%c, ku da- 

roici sa m^i chciata. Ezop. 12b, Wdowy sa m\t goto- 

we. /{>*#• i4^. 63«, cf. z iednym w doi, s df-ugim w dom). 

. Zmdwid dsiewkf sa m^i pactiontm nuptiahm facere* 

Mq^z. cUt SrAuen^tmmec Derloben. Za 1x142 wydawa<5, 

. t o corkach , toi co o aynach , iem6 ich , eiitf XOC^Ut 

• PCtf^X^ti^n, Vd. hzhi vdati , vdajati* omoshitl^ (cf. paa- 

na na wydaniu, domfina, Sr,.i, tOtxHcina , pomttif<l i^^ 

ft^, Vd. vdajatliva, mosheiya, Sr, a. I9ltbil(fta nupia)^ 

Gdy prsyydzie csaa, abo dsiewkf za m^i wydawa^, abo ay- 

na oieni^ . • . Petr. JSk, 16. Jedli , piii , ztnili sif i za 

ai^i wydawali. Z.«c/i. Math. a4, 38. jBi£/, G<^ i oieniali 

aif , i sa m^i dawali. Seil, Math. a4. W oimiu dniach 

wyda^ sa mj|i dwie cdrki, na to chyba baukier ktory wy- 

ftarcsyf . Taatr 76,41. Uczynit fundacy^ , podtug ktd- 

' r^y corocsnie trzy panienki ubogie kosstem iego za in^^ 

. wydawane i wyposaioaa bfd^. Gax^Nar. 1, 387. - 0&- 

' iol. et vitios. Matgorsata , gdy iey sa m^i chciai ksi^if 

. Polskie, krol Cseiki i krol Sycyliyiki, alowa na to rzec 

.Die data. Sk. ZywJ xii^ 9t i85. - Kocha alyssf na mfia 

Walerego. Teatr 42 c» 17 , t. i. my^li sa niego poyi^, 

ajbo ie aif s 1114 oiani.- - Jui trseci rok sa mf feoa, s mf- 

iatk^ieft, sam^iD^, (If i(t fc^on 3 3ajte 9(r|eUr«t(ct« 

. Gdyby.ktdra matka cniaU cork^ za m^zem , ktoraby umar- 
la, . . Sxczerb. Sax. i4o, tVenn fit flttf ^itf^eXXit^tU 

ZodUx Htte. 

Pochods. mfiata^ mfiatAa ^ Mfiny^ nifaki^ mfinU, 
ntfjlwo, mgiezyxna^ mficzyiifl^i , mfino/c\ mfiobayca^ 
m(zo^oyJki, mfiohdyjiwo , mfiowa , mfiyca , mf'yka^ 
^mfzowy; bezmfina, xamfina, zamficU^ zamfiniaia. 
Ma2, - i, i., kolomaf , t!ufte wosowe (J3/e. ma^cblO/ ma- 
sidlo; Bh. XMl plama; Vd. saaft, Cro. salov i kulomai,- 
mazidlo, sadio ; Cro.mizlltura) 9S<df1lfd!^tllirrf* KtQsif 
tyka masi , paleo smoT^ ikazi. Miru Ryt. i, 1961 kto sif 
smoty dotyka, pomaie ai$ 1114. Bibl.Gd. Sjr. i3, 1. ob* 

. *MA2A, - y, i.. MAZTA, MASIA, MASSIA, - i, 
i., gatUDck woz<5v7, etlte ^ft SSagen. W maiach lubla- 
nych wozUi Kozacy potcie do Lwowa. Zimor. SieL 
a5i. Fodrwil, co osia s koniem sprz^ga do iadowney 
maiy. Pot. Pocz, 363. Posfannikdw Sz weds kich zdradli- 
wych, ku pami^tney ^wiatu ich aromocie, na maiach wy- 
wie;^d precz wotowych kaie s miafla. Twa^d. W/ad. 189. 
. Chmielnicki do sztumidw moc wielk^ Spoaobit ma^ wolo- 
wycU z chrodami , w ktdre uaprz^gt chfopdw^ Tward. W* 
J), 74. Skariyta sif na mrdwki , ktore iey apa^ nie da-> 
tjf i na maie, ktdre i^ na drodze w^rzod laai^ prsefiraasy- 
iy. Kniaz* Pocz. 1, 169. Lepi^y swego dogl^da^, a apo- 
kojnego iywota uiywt<5 , nxi tak iak gonna 'maiaia la MA^AC - n 

^-dworem bieg^^ Key Z^, \5ti'^, Prai^. Otoi.tobie bffts 
mazia. Rys. jfd. 62. Cn. Ad. 801. muB^ czegos i^^» 
diwigay ci^iar, ktdregol pragn^f)* 
*MAZA ob. Zmasa. 
MAZAC, - at, maie Act. ndk.% Bh. «t|iH, IMiH^t 

fapc|; Sr. 1. mafaci, UMiii, maKnif oitfHliii K</. naaoatr, 

m^sal , nuahem , pomajtati » shalbati , ahaubati » oakauba"- 
.tii Cm. mds^ti , mashem; Cro. mazati, maaem (cL licki- 
ti i mazad , pochiebia^) ; Bs. masati / A^. m^sati , (mai(«- 
tiadulari)\ Rs, Maaaoib, naxcy , naauyoik, caiaaain^ 
cmsltkj > cHaauBainit ; i?#. exeonoMasamB , HYpoaoaia-* 

.< aoaaniB; c/*. Ilebr. nws maackadi, 5'>r. n^s meschacK 
unxiti cf. J/a/. macchiare, G«r f((tllitf|l, ftttttttfctlf ^'*« 
9/«>fXM cf. Z.a/. smegma]. £dm. d-JltlH LtXylieptugL ad 
rad. Htbr. iit9» sbseruauit ^ conutnirM cum Sltivotiicm 
masati , Dalm. et Boh. ma^Ati* Sed non tantum diaif^ 

. cto Boh, , iftrum etiam Sfavica LUerali^ Dalmatica oi 
Russica cettris^ue atajaoiu ungere significat. Durick i^ 

368 , f^mu'tett/ (efd^mietcti^ \Mtn. Krsyimo S., kto- 

rym ochrsczonego maiJi, godno^^ 'v^ielkji chrse^cianiaa 
.saacsy. Hrbjk. Ltk^ F b. pomasui4, cf« pomasaniec). Ma- 
.ie na« Duch S. na kapiah&wo ,. i krolewicami niebieftia- 

mi csyni. ib. C b. Piailry , lekarA wa , masania , syro- 

py . . • Petr, Et. 17, Crn. masanje ; Cro. m^z, mazanye/ 
>//g. mazolas't Rs, casaSKa* Nie biy, a me gUszcs, nie 

mai a nie lii. Z^^l. Ad. i55, cf. obraziwazy lecsy6; 

uderzywazy pogiafka^, cf, nie chwalmiiie, a nie gefi mnie). 

- $. KalucS plugawld, pr. et Jig, befitbcUt, ^eMmurea* 

Chtop id4c drog4 wota : wara ! drewno wlecse Bardsttspro- 
-inie smasane, btolo s niego ciecse. Papr. Pr. C 3 fr* 
Wbieiawasy do mieysca kalnego^ umaza! ai^. Papr. Kol. 
T 4. Zfy to ptak, co sw^ gniasdo maie. Hipp. 63. Nie 
maie aif atofice od biota, ktdre 8uazy« Sk. Mdk. 3oo. 
Sionecsny promieii od gnoiu aif nie maie. Sk, Dx. 374. 
Masi^ aif maie , kto sif mazi tyka. Kchow, i3a. Jeie- 
liby mi|i wolny z cudz% ibn% aprawf miat, tedy cudse 
toie nierz^leut cudzoloinyra maie sif. Kucz.Kat. 3, i46if 
Sr. 1. IDOnffntilllcisil conscelero. Niciadowittzego uiemaaSi 
coby nad nieuczciwe ludeki^ bardziey liyio^ i aromocilo i 
mazato. Veryf. pr. a. hafibito). J namb) tei przyQato nie ms- 
sa^ nikogo, Gdyi o ludsie bes winy dzij na i wit tie drogo. 
Papr. Koi. £. liy^, *besecsci^), Masa^sif, o daieciach, ob. 
p{aka6 - $. Mazad, paakudnie pisa^, Bh. xaaiAiX,", fc^If^t 
fcbteiben, ftmietrn* - 5. a, maza^, zmaza<*. wymaza^, = prze- 
kre^lad, niazczyd pisane, Bs. amersiti, aullifc^en, au^flreU 
i^Uf WegWififtI* Gdy'lepiey roztrzJ^uie swoie pisma, maie 
te my^li, s ktdrj'ch byt kontent gdy piaat. Zab. 4, 171. 
2ydek iarmarkowy , tu ai{ pisze , tu sif maie. 2'eatr 
a4 ft, 21. tn sacijiga dtug, icby tarn pfacH^ lata sif). 

«MAZAC^, - a, wi., Bh. niaiflc; Sr, 2. mafari Vd. ma- ' 

aavea, mazes, omasaves, maailar, masilavez ; Cro. masi- 
tel; A/.MaaaAligHKl) , Ec. maaameAb, ktdry maie, po- 

masuie, ber ^^mUux , $8efd)mietrt^ BMn, iBefltiU 

4^Xt 9ln(ltfi4er. *MAZANI£C, - ^ca, 771., zaraiony^ 

aiecsyfiy, ein inffcirtet nnretitet SRenf^. W Ausspurga 

oaobne e\ domy chorych , osobne aierot , oaobne masa&- 
00m, oaobne trfdowatym. Gwmg. 45o. MAZANEK, 
- nka, m., (Bh. m^Mtf raoUis , delicatue) bezkoft, nie- 

wieluttch » fin SS^ic^ltlld/ 9'^^ii"^* ^^'^P f ^^^^^ by wa 

dla MAZANINA - MAZNICA. 

§U rosfcotzniejTMjch i pietscionjch masank^w cijBio- 
ny. Syr. a84 , cf« BA. m«|at ft pielci^ si^ MAZANINA, 
-* yt *»9 cokolwiek left aazanego^ namasasago, poka- 
Uoego, smaaanegOf prxekreilonego , l^</. masouje , (J9A. 

Wiiasimi^ s lepenice lepiania; nuiiaiiue illUut, lador 

. sardiJus; Bh. mti^ntclibumi Sr. i.nH^nU panU tin- 
€tits pinguedine , Ituryro ; R^. HoasHKa glini^ oblepiony 
dom; Pru&i mur ab. Lepiaiika), fM^'UXtr ^dfmktts 
fry, i^mUt'wi $tUi. JAAHtC 06. Mai6 MAZEPA, 
* y> /n., Jan Mazepa alawny hetnian Kosacki, pray- 
vi]|aat sif prz«Cfw Piotrowi W. do krbia Sswedskiego 
KaroU XJi. A'ras. Zb. a, i4i, ein Uxi^mUX %t\h%tXt 
%€t JUlVlf^tl* - $• iransl Macepo praeklfty, wta^niei aif 
tiinyt do Anielki. T^atr H2 b, lOO, i. q. masgay, fc^mif^ 
ttftft ^rtl. Powiorzojio koaa dwom wi«lkim masepom , 
ktorzy roaumiei^c, ie by! a bnidni| bielian^, wraucili 
go w wodf. Teair 11 A, 69. Gadayia masepo, masa-li 
gadad. U. x6 c, 71. MAZGA, - i» i., brsydkie pluga^ 
we babiko, ttM ^HtjHgei, tleiHftei SBd^. 7>. MAZ- 
GAC, - al, - a, ex. /zcU*, paikudai^, plngawid, fus 
Mn, hiiubtU, barbouilfer. Tr, Mazga^, kleci<5, fttbelll. 
£m. 1 1 35. M AZGAIO WATY. -«,-©,- o tfd<,. , plugawy , 
roalaafy, t6(pUg, (dfmtetxq. Derbiss masgaiowaty. Jea/r 
i4. io8. MAZGAL, -a. m,, MAZGAY, -aia, m., (cf. 
Jt^« afc. masglir mulio , mazak , s muT^ , s pafkudnik, nie- 
oliaany, CUlfi^mtf tiger SiCXi, fift 4Mpel. MazgaU "«- 

cha, ein CttWft. £rn. ii35, fiA. fUipoit, ttbUnec, (as 

(tmiUI, Htt^a, Mi»0«; O/i. smdk, ah^ftorilaft; r^. 
aiazb, aiauz, tarban, mlatilu, hedorez, zepez, riban, 
kluk; Rs. n^Hiuioxb, miox^Nl). Dia takiego mazgaU 
iak ty, iadn^y Pan bdg nie ftworzyT kobiety na £wie- 
cie. Te€Ur aa 6, 33. Milcz gtapi mazgaiu. ib. 53</, 118. 
Prfdzeyie hultaia, coi za mazgaie! ib. b^d, 65, Gdy- 
rafel Wc Pan, ie mazgty, ie aif hie ilara podobad lu- 
dziom. T€atr 39, 88. Jurga niby mazgaia vdaie, ale 
posnatem ptoazka, left to z gtapia frant. ik, 3o o, la. 
Ma-i on atai^cego? J iak iesacae iywego chtopca, nie 
mazgaia \ Teair 46 by 64. MAZIARNI A, - i, i , gdzie mai 
robi%. X. Kam, , bic Sc(niier ftebetff . MAZI ARZ, - a, m. , ro. 

bi%cy iub przedai^ey mai, bet®((mierftf bet/ ®<bmterN«Mer. 

MAZIDLO, ' a, n. , au^d do namazy wania. Me ®«lbe ^Utlt 
64n>ieteil \ Cm. maft, maailu; 5r. 1. tmi^ y Fd, maaaTina, na- 
aua, obmaa, maatlo, maaiju, pomaa, ahauba, sbalba « Oo» ma- 
aaltt). Cfanftf mazidtem potrzyy po ranu i w wieeaor, i przy- 
kladay. SUn. 61 3. Rozmaite mazidto wymy^lacie na oado- 
b( ciat waszych, W. Poft. IV. 3ia. Laziebnikdw, go- 
]acz6# i barwiexsdw wydwomo owe zielone, czerwo- 
ne, iotte mazidta, ktdrerai ludzie w dtui zaci^aiv 
Sjr. 378. Mazidiem amarowad Rg. yauiGAiiBaink , y^a- 
cABiOb. (MAZINBT, MACINET, - a. ot., rak mor&i 
pai^kowi podobny. Wiod. , ex Cnapii Th, goq , bie 

Irtbbe , 0attiefa , bet Saf4ni(rebd ). MAZiSTY , . - a , 

- c, Bh. Ilia)lll99'i rozraaail^y, do mazania snadny, f((l||ies 
tig, M&jit in f^mieten. Uiywai:^ oleidw mazidych, nay- 
b^r^iey oliwaego zamiaft karmi ogniow^y. Krumi. Chy. 
39. Wytlacaauie oletu maziftego z ij|der ^wieiych^ oUi 
unguino^i. Krumi, Chy. ]33« Oleie niewonne zji ponad'^ 
t\ praay otrzymane, nasywaij| maziftemi. KrianL Chy. 
i3a, MA^NICA, <- y, i. , paazka na kofomai, bit MAZNIK • MAZURKA. 4^ 

f«i^; Bh. roUniitlttUe ; JU. Aary hIi, xary BYHcb, xmt^ 
ry MKa , Aary'mKa ( Rs. HaaHAJkHiqia puaaka na ma^ci). 
Maiaice na amoff pray poiazdjK:ii, bywai% aoanowe* 
JHuJt R09I. 3, 163. Znalazt maiaicf , agubit aakafnlf na 
drodze. Pot, Pocz. 6S0, wifkaza ibata nii zylk), MA2- 

• NIC, . a^ m,, rz^ka w Kiiowikim, ktdra wpada do 
Olssanki. Dyk. G. a, i39» elll ^(llf itil JSitO»if<(ett. 

Pochods. totomaii namata^^ omaza^y obmazm^, po^ 
maza^y pomazani^^ pomazwii€€y p9maxankat podma' 
za^y przemaza^, rozmaxa^y rozmazifly, wmmca^y wy- 

• maza^y Momaza^^ zmazay zmaza^\ mai4 y mu^idy nm- 
wna^cUf oma^ddy otnafta, p^ma/My przemaiMy roz^ 

• ma/cit^y zama^cicy mmstoy nnueiAOy ma/lankat mafia^ 
ny, ma^lnyy mn^nyy ma/iarkmy ma/larzy ma/inicOy ma- 

. /li/sit. . , 

MAZOWIECKI, - a, . ie, od Masowan , 9|«fllttf(fr, ^(i- 

• fot^ifd^* Suraina Mazowiecka co^ ma w aobie niewdaif- 

• cznego i grubego , tak ii z wuo^iff i a poftf pkdw ich awy- 
^ kli^my aif nalmiewad. Peer. £t. 397* Gawroaifta iat- 

tern Mazowieckie kury zowiJ|. Pot. Jow, 106^ 'Maae- 
weckie kai^ftwo. Htrb. Stat. 37 etc. *JKAZOWSZA- 
NIN» • a, JR., Mazur, z Mazowaza rodem, ein QKafC' 
9tet, 9^afttt, Z Mazowszany woyn^ fioezyt Cazimierz. 
Papr. Byc.y J. Xchan. Dz. 169. Smieciei to twierdai^ 
o cnych Mazowazanach 1 Birk. Exorb. 7*^ MAZOWSZE , 

- a, n.y MAZUR Y, - ar, plur.y Mom via y S^^aflU/ 
QRafUtent ^i®I^ ^ anaczna prowincjra Polika, z tytutem 

. ksif ftwa ; « dawna'miala udzielnjch kai^i^t. Dyk. 4r. 3, 
139. MosIqusz abo Maxoszy ktdry byt u MieczyaUwa 

, podfkarbim, dzieriawy na pc^aniczu Pruflcim pod muc 

. awoi^ podbiwazy, Mazowtzerm od imienia awego nazwat. 

. Krom, 86,, Gwagn. 3o5. Druday od Masjogietdw Ma^ 
zowsze na2ywai4. Klecz. Zd. 8. Z Litwy do *MasowsE 
po mierniki stano. Grzfpjk.y do ^MaaowsZi VoU Leg. 2> ' 
634,. zamiaft do Maaowazsi albo do Mazur. MAZUR, 

- a , m. , *Mazowazanin , eitt Wafllt* Mogto bydi -, ie 
Stowianie podbiwszy nad Wia}% Maseagietdw ^ imif ich 
dawne zoftaiyili, ktdre ai( potym przez pomieazanie i^- 
zykow w Mazovitdw czyli Mazurdw pnemienilo. Nor. 
HJi. 3. 3a3. Mazurami i Radomiandw i PodUaiandW 
s>yyk]iimy cz^ftokrod nazywad dJa blizko^ci; ie^Ii aif 
uraiaii|, tedy im powiadamy: nie Maaury^cie; ale gdy 
potrzeba warn ognia, idziecie po niego do Mazttrdwa 

. Sarn\ Ann. 843. Prop. Rozsmiaiai^, by Mazur na zle-^ 
mif. Rye. Ad, 69 , cf. pefen nadziei Rolnik aif imieie^* 

- Mazurek dentin. Fatib, Die, /. 3. - $4 3) Mazur, 
mazurek, taniec r . ein £an). T«£cuymyi Mazura. 
Teatr a4 c, 74^ Skakad mazurka pray multankach; Mon* 
71, 301. - §, 3) mazur, s truhek, moie piwo Mazo- 
wieckie ,* n, p. Ja to kiedy Mazura piif kuaz po kuaau ^ 
Przybywa chod po troaae we Ibie animuszn. Pot» Jaw. a, 
78. ^ §• \) Mazurek, wrdbel leiny, mbieyazy od domo- 
wego, na giowie kafowyi w kofo aiyi ma czaru^ obri|- 
ctkf, pod ocaami biaty, na grabiecie ia^nieyazy od do-^* 

ttowego« Lad. H. N, io4, fin SS^albf^^erling , Selbfi^ets 

ling^ Ty mif odziey na 6w cgka pidrami Mazurka , fif d{ 
•obie iwiegotai ikac3%c po gaf^zl^acJi, Jedno bydi w kra-' 
in Turkdw, co wrdblem w Fo^^izkach. tf.PAm.mky^^^* 
. -^ $4 5) placek s migdaldw , etn 97gttbf [f li<t)en* > MA- 
ZURKA, - i, ii, z Maiowaia todaona, bit 9]?a^M|nn' 

7 Sq MCHOWATV - MDJLOSC. 
MO, J^D, JAM, MCHOWATY, *. a, ^ p, Rs, i90xoMmf>iHi na ksztatt 
jnchu, do6 podobo^; n. p. Blus^cz drzQwny ^wiat m.a 
mciio)Yaty, iS>r..887, Wj0^4tf:U^ MCHOWV, ^ «, - e, 
od mchu ( ob, mech ) , Bh, mt^ptHtt^ \ Rg' mahaft ; ^s. 
MOxoBUf^i 9X00^ «/ 90n 9!K0p^' Mchowa po^ciolka* 
Kchow, fr, 1.7. Czyof do panoena sif przynf ci , Kiedy 
mu mchowy ciigiki koiusf ek iab^^dzi ? Kfhow. Sg , cf. 
flos^yfty. 

MDLAWY, ^ a, * «, nieco milj, sUhy, ftmf fdfWtlii^ 
WidzUsie t^ rowniii^, mieyaca spuiloszcQia , .Gdsie aij} 
aiautiiy mdtawegp. Hy(k iikrzy pfomienia? N- Pam» tz, 

367. M0LAWOS£, - ici, #.» ^{abciif, Me ®<l^id^ 
l^fett/ 6(^m4<^^; Cro. mlaharocha. MDLEI& , - af, 

- eie , new fr. ;iitt. , cf. m^la^, ^A. m^ Wi, seittbieti ; Vd. 

amedleti ^ medieti , mlahou biti , onjabati , ovia^niti p 
omagati, omedjejti; (Cro* mlednem, « chudni^d); 5(af 

obamiiti^, 3 siabied, fcffipad^ tPfrben^ fraftlol werbtti/ 

propr, efjig. Mdleif, mdto ini, omdlewam. Cn. 2'ik. , 
i(^ metbt p(ltmac(t)g. \V;c Panoa mdleieas , kiedy kurea^ 
rau^. Tfiair 19 £, i63. Pragnie } prawle xndlaie duaza 
moia do nich. Sk, Zyw» too. Zimny po cztonkach mdle- 
ii|cych pot ptynie. ffuL Ow. 354. Acfa ! panna nam mdU^ 
ie. Ttatr 42 c^ 19. Hisapa^fka sifa ju^ dzii mdieja pra* 
wie. PoBxh. Dz. 37. MDLiC , - if, - i, cz, ndk,, cf. 

mglid; SA» ttibdti, fembUti, lemblfoatf/ iffliMotoati; 

^/^y. mbUti/ mbljViimi 4(«. mlohaviti; rc/« amediuyati^ 
Tonamedleti , vunsmedluFati ; iR*» MaAAHOift mitr^iydy 
MCAaAa mat'r^ga ) i mdiyni csyai45, oaiabiad, (((Wii^en, 

i&mti^ tnoK^en, a^matl^K, fntfr4ftett. Gdy to mdwiU, 

mifkcayfa serce iego, i mdli|a m^zkie aerce iago. Sk,Zyw» 
laS. Niaprsyiacjel naaaych prac^ prawie uftawican^ 
mdli{« fFarg^ Ctx, 128. Gdy jfcto pofty aachowuie, aa- 
raz mdwi^ mu: czamu cjafo twoie tak mdlUa? Biat,foJkf 
345; Dzieci po polach aypiafy, aby tak we mdlonycl^ 
a «o dopiero roatycJi leci.ecb, ku pracy aif pr^yawycaaiaty^ 
GUcit. Wych, E b^ w afabych , w^ttych , pjeaaozonych 
latach ). MDLO adp, , ( Bh, mblo ) , arabo , i^m^, Jf Alf? 
iti I O^ntttiiC^tid. Natora naa tak bardzo mdfo rodzi , i^ 
naa aoadnio ku sterna awaMroJa przywodzi. Rey Wiz, 101. 
Czi&wiek ftworzony radley nad wazyOkie inne zwiersfta. 
F€tr. Pol. 2, 364. Oawni^y przeyrzane troiki nudity na* 
cierai^. Ojffl Sen, 63. Mdlo ml, mdleif , omdiewair» 

Cn. Th., i^ loerbf o(nmii((ttd. mdloSC, - ^ci, i,\ 

Bh, Wblo^ai Slo, mMoN } Vd, omaganje, bmedlaTrza^ 
om«dleuza, omedlenje^ oalabetje, nerauzh} (Vd. pi^- 
dlue/l, madloft macie*^ Cro. rolednoszt); Cro, mlaha- 
▼oazt, gingarocha, tesiaa; /?^. mlohavos ; ^^. mlohauftvo | 
^/a. obamljenje) ; zabraknienie aify, afaboid, bezailno^d, bfe 
e&l%i^,t>flfm^^t, Jtraftlplt^reft Niewiaftmdtoidrozumu 
i aabawy powainieyaze odj^te , wazyftkie myili I fiarani^ 
obrdcHy do ftroidw. Warg, Wah 3i3. Liteiy trzymad 
si^, a snaki sa rzeczy brad, nJewolniczey mdfodci Seft^ 
muerabUU animae,^ Zygr. Gon. 2 53. Mdtoi^d, « oitadien- 

wanie, btf t>^miim\%Uit , bie Ctttmod^, ill bW iiia« 

ffOt; A^. odMopcTKl), 6e3naMJiiBHocai&, 6e3aaB<iiei- 
ctnBO. Mdtofd ieft nagfe ail uftanie, ze krwi ,* w cyrku-' 
iacyi przeazkod^ maii^c^y, a udaniem- puladw. Comp, 
Jif 4d. i65. Fneciw mdio^ci , ktdra byways 'zawr<Sceniem, MDttJCHNY - il£C£]»AS. 

0towy^ lekarjftvo. Crete. 499- Skoro to uatyazal^ onlfto- 
id go porvraty. Tfiair 56 d, MO , nudy, UtMUlt, JBfs 
iflgftigung. Jeaoa uydrawiat wazelak^ chorob^, i waaelk^ 
jfiemoi;. Sekl, Mjitth, 4 , not. ^ mdioid abo nieduiao^/* 
MDLUCHNV, - a, i- e, bardzo mdty, fc^t f<^»a<f^; i^A. 
^b(ic(9. M4iuo^9e «iiy. . Cz/acA. 94. MDtY » *M£D^ , 
mdia, mdte^ cf. mgty, Boh. ntM^t Slo. vA^ , fte^COt 
(Ci7L.medl, inadaly /^cf« medel, medou, O-a. mleden, 
s chudy , Ri^ m^aj^uhvii mttr(iny) ; Cro. mlahay, gin- 
gav, nemofkeni DL mlibaT} Bs, m]ohar; <S/a..inlav» 
^lahav; Eg. mlohivi ci Sax. Jnf. mk^ , Ittie, Anglos. 
metkig, cf. Germ. tB^bc)/ s Jitaby, beaaiLny, U^^W § 
f(^»a(tr «btt»4*ttg i J^/". ^ifig' Bialogtowy aj| posppU- 
icie od m^iczyzn mdieyaacu W. Pojl, M. 670. Natura 
Judzka mdia ieft i ara^aiona, Peir. Pol. 61. Mdte rdiy 
azyputki. Zab, i3y 336 Za6/, SzpiegGi.me^cie wy, ahy- 
icie obeyraeli mdleyase mieyaca w zienMy pnyazilicie Xv* 
JLeop, Gen^ 43,9, nieobronnoid ziemi« 1 Lwop.), W 
intodo^ci mdt^ radf w aobie mamy. Budn, Cyc. Bx. Wy« 
wiedicie mif % bitwy, bociem bardzo medt. Radz. 3 Ezdr. 
1, 3o. Wywiei mif ztj^d, bo medtam. Bud. 1 /{eg. aa, 
.33 r bom sranion. Bi^/. ^</. ). Z wtelkiego pragiti«nia 
byf medt. Po^r. Rye, 96. . Patrs^c przed ftrachem fa^t 
k^idy medt. Rey Wit. 83. Jeazczem prawie nie ozdit>* 
wia{ , medlem leazcze , nondum sum conjirmata pufetU'^ 
dine. Mqcz. Kfa aobie odpoczyni^t, aby kaobie prsy- 
^zedt, fio wady s onych przellrachow byt ieazczeiakoi 
medt, Rey Wiz, 109, Leop. Jud. 16, i3. Sfdy wytrzed 
Bop^otem , zwiaazcza byloliby mdte wino. Cresc, 345. 
Patrs , sa cuocie , hyi nie byt medt. Rey Zw. 336 6* 

Pochodz. nademdle^, nademdlewa^, nademdlaiy^ nade^ 
mdlonyi omdJe/, omdlewa^\ zemdled^ zemdlewad, ef. 
yngleiy niglid^ mgty ^ ^gl^% mgnq4 ^ cf. mknqd. 
ME! ob. Be J beczenie owiec, bal SN6(fern ttX 94l^U M^^ 

(ubriicreii. 

MB , conir, loco Moie , a Pronom. Mdy , Moia , Moie 71/. fr. 

MBBJj, *MEMBL/^ a, m., HEBLEplur., z Ft. raeuble, 
elat^ mobile, a mduendo , ^eniUn, ^Obineit ; porz^- 
dki domowe, aprzfty, l^</. premiklive rezhi , prenoahli- 
yaroba, preloahliuftvu , a&. ruckomoici). Chc^ mowid 
o zbyteezoym i wymy^lnym aprz^cie abo och^doftwie do- 
mow, to ieft , iako dzii modnie mowimy, o meblacb* 
Mon, 66^ 623« Zbytek w koaztownosci meblbw tak 
wielki, ie tei meble gubtj^ czaaem dom caty. Zab. i6» 
380. Papierowe obieia nierdwnie pifknieyaze, bo ada- 
^aszkowe amutny mebl robi%.' Zab, i3, 310. Widziafam 
salf pifkrzon^ tadnie , memble , malowania i inne ozdo- 
by« Teafr 45 ^, 6. U ftarey baby, co iui po zwiercie-> 
.die, Zfo^d, amntek, zazdroid, zoftaty za meble. Z^« 
i3, 353 PrMib. Memblow koaztownych wybory. Zab. 
9, a 38 Skrzet. et 139. MEBLIK, - a, m.^xdrb,^ n.p. 
naympieyazy meblik dwana^cie raiy ieii optacony. N, 
Fam. 33, 7. MEDLOWAC, •- at, - nie, czyn. ndk.<, 
;omeb]owad, nmeblowad, wymeblewad dh. , meblami ado- 
bid, w meble opatryw»d, itteilbUreil , AWfOieilblirfll, Pa- 
{acyk kaztattnie meblowany. TeaU 34 e, 36. 
MECENAS , - a , m« , patron doiwiadcsony powainy , pod 
aob^ mtodych praktykantdw mai^cy, fill atlgefe^enf t /^ fts 

fabcMf Slbvoctft , uittff bem bie ^r«tcticafitf n atUiUu. 

Faltflrze -^ trybunale nie wif c^y iak traydneftu Mecena- — • .» * 4. MSCENAT - MECH, 

4I# poswakifeyi s ktdrfch kaidy i« swotch dcpenistf^ 
tow odpowiada. F'oL Leg, 7, 77a, 8kfx€t. P. P, a, 387* 
Wyftarat sif o iednego 9 ocyleptBych Wanxawikich Me- 
eenasdw 4o awoi^y spr«wy« Teatr g, a5 , et 7 69 bi. - 
{• a) HECBNAT, • a, m»» ktory aif opdekuie naujui- 
■u i ucs6ne«i , od Meeenasa AajjoAawegO' miniilra tak 

swany, eui S6ef(^^(fr ter 8tfenf(^ftrtt nR^ 9ele^rfeii/ 
rill soricemi^* 
MECM, ipchu, m., i7A. mf((f ((nirrff $ ^/o. mr<6; A^. ^^ 

m^t nii4; ^.1. IWK^, m6((; Cm, mah; f7/. mah^ 
Beh } Cro* mah , mtf hen , aiehleD ; Hg. moh ; DL maah r 
A^. maah, mih; B/* moaak, muaikk. miCrak, (Bs, mah, 
perji^e od pU^e; prriva brada); Rs. Moxb, Mxi, mo- 
. viocb , MonitfVHsl) ( HOXHa kotm wetny , pierae na no- 
gach niektorych ptakdir); C(K Wiftf, ^itfAr ^nglu 
meoa, AngL mot, GalL moosae, Z7aii. mooa, Suec* 
moaaa, JsL moaa, Arah^ mcrac, Lat, mtd^ miisaa, £»a/. 
miucus Linn. , <rar. ba# SR09# ^ cf. ^6''- *Y *» muck /«- 
fivem «M«, utt9nuari). Mchy a^ poapoliGie bardso dro- 
bne roiUnki , mai^ce fodyikf 'gf fto lifteczkami okryt^ ; 
rosnil na grmitach naynieurodxaynieyisych , na dnewacb, 
kamieniach etc. Botan. 170. Blech na drseme, tMltttIs 
m^H f widkno abo wtochaciny na drJSewacb, iako na fia« 
rych df bach , drsewach sosnewych , iodtowycb , imar- 
kowych, braosowych, cedrowych, topol^wych, modrae* 
iawych etc. Syr^ 844. Ten, ktdry ro^nie na tward«y 
stemi, xebrany i wysuazony, prxydaie sif do wy^ci#(aiii8 
dyidvr w ^cianach t do utykanin <spar, CtbmoO^. Lad. 

JH.N. 10^^ Mech wodny, fffiaffiMrm 00^ r ©afferttitfen ^ 

w dtugich wtoknach w wodsie roan^cy, ieft potrscbny 
do budowy wodney mtyndw i ftatkdw, gdy< mieysca po^ 
ntykane prserafta i ooras bardsi^y apaia. ib, , Aluk R04L 
3, 188 c/ 358 9 cf. rzfaa irodna. Mech porosty na mu-^ 
rach. Karp, 3, 123. Mech flcalny kanienny; ktdry na 
italach i kamieniach roicie. UrMfd. 61 , GtetmROO^, oh, 
Lisaaiec). Prav. Kamiefi cs^fto porussany, mchem nie 
obrolnie. Cn, Ad, 33o* J kamienie mocne mi^hem pora- 
fiaiJ|« Frotas. Kont, C 3. Chwalf la wal hib^y dary, 
Stnigi i mchem kotmate kamienie i gaie. ZaB.^ 9, 3x3 
Jiyck. - Pieii a podgardlkiem woto^i od mchu ai^ lipkie- 
go sieleni. Bard. 7r. 169* - Mech a trupidy gtdwki, 
cranio kumano , nayduie ai^ na csatzkach cafowiecsych , 
xivtaascsa ktdre praes diogi csaa w mieyacu vilgotnyra 
leij|. Syr, 845. Mech paiv muse. eaninUs, ^ffll^^lllOt^f 
f^nh^ijit^U , wychwalai4 go w uk^szeniu od psa iv<c»e- 
klcjso. Kruj^.byibb. Mech koralowy, moriki, gntasdo 
koialowo, glianlk, s koralmi w morsn ro^cie« UrMfd, 
' 60 , Syr. 1 4 1 7 , ^•rallenmOP^* Mech moriki , 5 poroft 
moriki, ^tiXVSnH, roicie po ikalach morikich, a>nay« 
wincey po Ikorupach ryb i maiidw morikich siemT^ ob^f- 
tycb. Syr. i4i8. - $.3) Mech tramh papi^y mech. pen, 
pierae , wetna na siotach , iako na olcle « mnicini etc* 

Cn.Th., bad fSoflfise geiDtffer Vfr«n}eii, vollige etwbt 

ftten, ci. kocanki ). Hafan ieden phtmosum xowi%, ie 
ieit iako pierze abo mech. Urxfd. 4o3. Kiektdrycb ktse* 
wdw naaiona , malice na aobie mech Inb roilki , bywaij| 
daleko od wiauu aanieeione* Brzoft, Dueh. 3o. * $. 3^ 
na awierz^Uch \r!oaiki , niby wefna delilatna , ffilir I90ls 

W%t ^ttxe, wei^fi ^aar anf ben SH^ren. Stwdrca nie- 

kt^e xwietsfta nwheBi odsial, niektdn w ikdrf koaiMt^ «MECHANICA - M^C2SAD£0. 5t 

• oblbkt. Gem. Wt. U^ VfM wed!og prayrodzenia pif kny 
ftrdy i azaty Z iagni^cego mchn daie bez azkatut atraty, 
Gaw.SM.ib%, Niemaaz lepax^y airierXyny, iako na- 
aza g^ika , Dobre' pierze , dobry mech , nie gait mr i mi^- 
ikav Rys^ Ad. 49, puch^. - P€r exeaiUnt. Mech na ia- 
godach, puSeSf lanttgo^ mtodociana brddka, fridrwazp, 
wloaiki na twarzy , na iagodach , l\t ttfctn SBart^aat C , 
€ftt ^U^Nrt; Bh. c^UtupfV;' |^t; DL «aaii maah; Hg. 
moh; Cro« mah, paTulicza na bradiaehur; ^<f. podlaazi « 

• paTolizer na bradishi, perri bradnt meh ; Cm. diaka k^ah- 
ka > Rg. parW mah ; Bf. mah , prrira b^ada \ Kt4 ay~ 
naoxb, npoc'^4UHa; Ec, Haycie. Kwap, mech, puck. 
Volck, 468. Ledwie kwiaty dopiero pierwasemi J mchem 
mn byty poroaly iagody. P, Xehan. Jer. 345. Mech 
brody pachol^c^y^ Ifar. fift. 4, lol. Gdy mu pidrwazy 
mech X ramiandy iagody Bt% pracy *ap^dxa wyoiVrxona 
brzytwt • .^ Poi. Syl, 44. Dopiero ma aubCelny mech 
na twarz wftfpowaf, Otw. Ow* 543. Later tnii dwudzieAe 
wyciika mech na twarxy, Gnm. Siel. 368 ; Slo. gafi medt, 
Mi ftef pialU spoma^ talU tponsus. ^t^tVX nbnmi 
aliquantum rasus. • §, 4) Podatek rybny xa Piaftdw na- 
xy Wat ai^ *mech , ktdry dawali arendarxe wodni w ry- 
bach. N^F. Hft. 2, 369 , cf, miech^ 

Pochodz. mekowy , mchowaty , mgzyjl^ , omsze^. Cm. 
mahoTJe marco^etum^ Rt* ■tteHWx'b chl^w «imowy* 
ftaynra ciepfa)» 
MBCHANIKA , - 1 , a. , c%^i6 matemafyki , nauka o ruchu 
irownowadxe. J ok. Mat. 3. 337 Me ifftt^atdt. ME- 
CH ANICZNY, - X, - 9f mecbanicznie tf</fr. y nir<(iaRff(B[^. 
MEGHANK, - x, mr, mechanik^ aif bxwi^cy, htt^U 
<l^(ltli(ir#. Fi^rwdy ludzie byli meehanikami, niieli po- 
my^Ieli o mechanice. Znojk, CondilL i. 

*Mi^CHERZ, -a, m., Bh. ttic*fpr/ mcc^pf ; Sla. me^fAt; 

Vd, mtMr^ mehur, mihier, mehier* Cr/r. mehur, me- 
hiur; Cro. meh^r, raehih'checz; Br, mibir, mjehir ; 
Rg, mjehlr , mjehirrch ; cf . macharzyna , miech ) I uryno- 

• ivy pfcherx, bie ntiltllafe. Przez zamianf gioiki za gfo- 
ikf mdwi^ mfcAerz zamiaft pfcherz. Kpcz^Gr. i,/y. 85.(7) 
Dekokt na rosp^zenie kleiowatych*wilgof.ci w m^cherzu, 
ktore czfilokro^ mocz zatrzymawai^. Sleszk. Ped. igb, 
M^cherza bolenie iak \4ctyC, Sien. Rej, Pszenicxne kru- 
py czffto uiywane czyni^ kamieii w m^cherzn i w ntfr- 
kach. Cresc. ibS. W ndrkach 1 w m^chcrzu odyinania» 
z wody bywai^. i6, i3. Picie wody tt "wionego drzewa 

' kapis^c^y, w mfcherzQ kamieft tamie. Cresc. 391. M^- 

• CHERZYK, - a, m. , dtm. , n.p. ktokoczyna miafto owo- 
cu rodzi w nieiakich m^cherzykach ziarska atodkie nie- 
wielkie, Cresc, 470. 2dfd w ieden mfcherzyk zebrana. 
Sak» Pr. 306, Jad w *mfcherzynkach. ib. 80. M^- 
CHERZOWY, - a, - e, od m^cherza, tttinMafeitsj 
Sldftll'* Lekarftwo na krnszenie kamienia m^cfaerzo- 

' -wego. Si€ezk,Ped. igb. Na m^cherzoive zatianie. Sitn. 
- Rej. , m^cberzowe oirraedzienie. i3. 
Ml^CINY, " in, plur., zam^cone p^yny, mfty, ttitei 
SBtffRT 2C« Sepia wypnszczai^c czernidfO| kryie aif w 

• m^cinachr Xlon, Wcr, 3. 

WIJCZADLO, .- a» tt. , ,narzfdzie m^czenia, bil# 9SR9X9 
teriafltllllteilt;^ lub co m?k^ cierpi, przedmidt m^cie- 

nia , bet Oegeniltfnb'bet ^Harter^ bad Wof teropfrr. Sam 

ir^ian, ktdrego xle ieft tprawJi, tego zoilaie m^ciadiem. 5« M^CZARNIA - M^CZBNSTWO* 

^/a#. Num^ I, S5. MI^CZARNIA, - i, i., mieyseo 

>te iSR9ixUxUmmx t bie cD^arter/ martervoSec ^tifrattb; 

0A. mVCiV^a i «S/o. tnncirne; re', martraaje, pesuvanje; 
Crn* pfsiriia; Cro, mdrczvacnicBa , muchaoye; Sr. i>C)l9fs 
IttlDanOi i{«« AOKyKA o^, dokuka). Dwa asturmy do 
serca i\, Agnic^zki zafoipno ^ iedpn od lubief noici , drugi 
od m^cssrni. J9a/f. iViW. i, 45. Mi^CZARSKI, -> a, 
- ie, M^CZ£>fNYy - a, - e, od mfcsetiia, Vd. mar- 
trouni , martr^rflci, trinogni i C/-o» rauchyan, tesek; !{#• 
^yHVnieAbiiu^. Myin'oie^BcKiB, mOMSimexBHUK ; 9)?aCs 
^ets . Mfczarikie narifdsia. Pilch* Sen, lift, i, loa. Ru- 
dolf gardJto dat u pogan *mfcsenoie. Chodk, Kojl, 43, na 
pifkach, jiuf bet So(tet, m^cse^fli^ <iiiiercii(, but4 bell 
9)?aCtert9b* Wielc« ^m^cseme. s wieikJ^ nifki^, ^. MHO- 
rottcaumti^. MJ^CZJ^ ob, M^czy6. (MfiCZEClK oB. 
Meczet), M^CZfiNMCA, - y, i., Bh. muiltna, Ka- 
townia, mipy^ce, na ktdrym ni^cs^, n. p. siocsy^ce, car^ 
n\ficina. JUqsz., hie ^^Xtet^nbc. Ufal w boga, iuifc 
w katowni i w m^caennicy aami^y podfiemntfy b^di^c, 
do ktorey ztoczy6ce tylko przedtym na gardlo osadsone 
apuszczapo. Birk, G/. /T. 43. Wywiedsion totr i m^- 
czennicy. Pie/ti. 68- « $. x) Mf csennica , s M^CZBN- 
NICZICA , - i , i. , Bh. mnablnice ; Bg. mucceuiza ; Rs* 
ItyueHHtfa; £ccl, cmpacmoiiiepaBJia , Hcn'OB'BAHiiiiat 
bialogrowa, ktdra m^csefiilwera zgiufU, blc ^ittfttntl* 
C^ylii ta ijaf czeniiica Chryftuaowa, od ^witta i od c;zarta^ 
i od ^laia kuaaona nie by fa? Bah, Jfied, i, 48. Zakon- 
nica m^czennicska £c« npeooAoQHOMyHeBBQt, CBfl^eitt- 
IfOfiyH' HU]{a. - $• 3) ioian. Mf caenxiica > paffifloraf 
bte ^afffcn^bdtntf , ma wyraiad na aobie niektore snaki 
m^ki Chryllusowey. Kluh Dyk. 3, 170. ^MJgCZENNI- 
pKI , VJ^CZEKSKI , - a, - ie , MJ^CZENICZY, - a, - e, 
^A. muci^blnicf 9 ; ^#. aiy neHHHecKiH , Jiy y«hukob1> » 
cmpJiAaABMecKiB; ^c. cmpacmoni^paiecftiiij od mf- 
csennikdv^ czyli m^caeiiftwa, ^ixt^XZX^* Staranie koto 
pial m^ozeuniczych. Snhoir, Liam, 167. M^czenicza ko- 
rona» {y. /'o/?. /iK. 9, Sog. Koropa m^czefrika, 51:. ^n'. 
1, 372. Mfczenoicki ufiec azeiciu tyaifcy aic^^ 8et» i 
^ttiCi\ziei\\% od r^ki niewiernych polegt* ib, M^czenni- 
ckie kaifgi, s marl:yroipgiu|n. Sk, JOg, 4a39 d«icue mf- 
czenuicj^ie. Smotrf Lam, 173. Fie^n na czes^ m^czen-' 
j\ic'A9k Rs, uy^eniAHtvib' M^CZBNNIK, -a, m,,.Bh, 

^ucVblnif; ^lo, mncebelnif ; Sr, 1. v^axtui^ fwebf (cf« 

^wiadek)i Cr/i. marternek; Fcf. marternik^ Cro» mttchi- 
nik ) Bs, muccenik $ 5/a* mucaeu|k ; Rg, muccenik ; Rs. 
v^y'^XHviKb t cmpaAaiieiil) ; EccL caipacinoipepqei||b , • 
ucnOB'&'AliUi^b (cf. apowiednik)i ber ^4rt9¥er, kto za 
wiar^ CbryAuspw^ ^mier^ w prze^lpdowaniu ofi pogan 
otrzyfnat. Krafi,^b^ 3i i44* M^Qzennicy* ktpny dla ^ifia- 
dectvva wyznania wiary a nauki p P. Chryftu^ie^ imiar^ 
podeymowalj» Mqcz, Pi4$rwazy mfczeanik Ms, aep^o- 
cmpaAaAfyb. M^czennik zakonnik Ec. npdBPAo6HO- 
•ly ^eHBK]3 j m^czennik kaptap , biikifp £p» j:BXfl9eHH07 
MyveHHi^j^'b , ks. CBJijgeHifocinpaAaA.e]|1^. - §f transl, 
iakokolwi'ek niowinnie cierpi^cy, bff Ittlfcttllbid U'l^it, 
tin Wirtyrttt Zastuionym, alem njoaafzf^liwy ; jeSttOf 
hydi m^czennikiem bea palmy. Afon^ 65, g6. M^CZE- 
NIECt - ilea, m. , idim, poet, n. p. Zemfty cadz^y a 
wtaan^y m^ czeiicdw ^icpoty. Zafi. 3, 99 Jfqi-f M^QZ^i'- MJSCZET « M^CZYCIEL* 

STWO, - a, It.. Bh, muiMuictf»i; Bg, mncdnOwo', 
Vd. marterniahtTu; i2«« aiy'veHHVBtnriBO , cmpaA^^^^- 
cmeo; Eccl, Myve"ii^^^°iBO> cinpainoniepa<iecinBO ; 
cierpienie mfki i ^mierci mfctehfkiij, fIflitUxtifWn f 

9tirt9rf rtob , ^attttleiben, ^anectob* M^czefiftwo 

nietylko ono ieft , ktdro przez krwi rozlanie by wa , ale i 
w onych, ktdrzy dla wyznania wiary .cierpi4 prze^lado- 
wania, ur^gania; drugie mj^czefiilwo piaflu> pokazuta w 
onych, ktorzy dobrowolnie dawali awe ciafa namfkii.^ 

' tei^rd dla wiary. Biat. Poft, 109. Umiera^ od przeila* 
downika , m^cze&ftwo ieft iawne ; ala potwarze wytrwad , 
mfcae6ftwo ieft n» aercn taiemife. Sk. Zyw, 1, aS. - $. b) 
actiue m^czenie, baOKaKtCflt^ bte barter. Ceaars Fe- 
likaa byt na m^czeiiftwo chrzeicia6 poftawif. Sk* Zyw. 1 , a9* 

MECZET, - u, m. , mecsyt, Tureckie atowo, boinica. 
PasK. De, 3a), rise XMif(ie ^Of(^. Krat. Zh, 3, i44, 
06. Meazkita; Cro. m^chit; Crn^ meahyt; Vd. Tiuika 
zirkou, moahea, mezhit; Rg, mecit; Rt, mt^tULh^ hh3- 
twiaih* Konftantynopolowi dodai4 ozdoby mecsety, csyli 
koicioty Tureckie. Pam, 84, 770. TaUrowie w I<itwio 
oaiedii , wolne mai^ ftawiania i utrzymywania meczetdw. 
Bkrztt, P* P. 3, 72* Miody Oerwiaz zaci^t aif krfci^, t 
yr krdtkia czaaie tak daleko pofij^pii , it mu pozwolono 
kr^ci^ 91% w maczecie. Ale raz z wywichnioDi| nog^ wy- 
nieaiono go z meczetu. Krat, Lift. 137. MECZECIK , 
.«,«., dzmin., Krat. Mat, 80. MECZETNY, - a» 
* e, od meczetu, ^^\ft^ttVii\ Rs, MeneniHUH^ 

M^CZYC, - yt, - y, cz. nett. , mordowad, trapi^ P^>'** 

€t mor. , martetn , pUden / platf en , m«tt uab tn&be nuis 
^rk\ BA. mucUt/ itnucitl, (Qmcoiv«ti^ btbUti; 6/0. wiis 
iSKXf nmcim; •$/-. 1. mucitt, ^tpeltt^u, c|ioir(»»a(r>/>f • 

mozhiti, muchiti, liiucbim, trapiti ; Bs, mucciti , kinid ; 
Ji;g. miicciti, karacitti { Bg, mucch poj/ibilis ^ muccifOB 
pajfibilitat cierpiftl^wold)} Cjfi, peaati , pfaam (cf. py— 
tad , pytki ) , tar4m ; Vd, pe^urati » martrati , mujat , na— 
dlugati^ huduaaded, nadleahuvati , reftegniti (cf« rozci4<- 
gn;^^ se. na torturach); R^, MyvaOiB, MyViy, caiy^Hiii^» 
■3Biy'«iini» , KpioYHmh, moMiiinB, cf. G^r, matt, Jnf. 
Sax. Wttf cf. Gr, f^o^os), Rychldy ai^ ty, mfcz^cmi^, 
smfczyaz ; niieli ia mf czony na z^ twoif rad^ przyftanf . 
Sk, Zyw, 1, 254» Pragnienie awoie w bagnach racz^y m^- 
Myli» niieli gaaili. H^orgf. ^o/. 364 , drafnili}. Dtu* 
gom aif nad ni^ m^czyta , nii do aiabie pi ' Byil U; T^at^ 
b6 r{, aa, Bs, muccidae, agjuritiae; JBc^'H^vuBBMb^ 
cm^OBamiicK , aAocmpaAamu* :- Mnogo mfcaony , tra- 
piony Rs. nHorocoipaAaABHbiii e. g. Jlonh* - 77«r e:r'* 
Ctf//. m^zyd na wycisnienie prawdy, m^kanii wycilka^ 
CO od kogo , na pytki kogo brad , ci^gn^d ztoczync^ , tU 
urn fOltetn* Mfczenie sloczy^cdw zawa^e ieft rzeczi| ni»- 
bezpiecznj|. SitXf Porz* i34. Dano go bb m(ki; a on 
fiedinkro/f mfc^ony^ do iadn^y aif rzefszy nie przyznal; 
l^iewolnika i«go oimkrpd mfozono« Vfarg, Waf, 367, 
Mie trzeba go m^czyd , aam aif aaraz wyda. Cn, Ad, 669. 
M^CZYCIELi,' - a, m,, m^cz^cy drugiego, bef fillCS 
WiXtttt, ber&ttJ(er/9^itligfir; Bs. mucciteglt J7gr*muGci- 
tegU ^4« martrar, n^artravez; Cm, p^^oyt^ peaoTz, ta- 
rpytf Rs» taysWincA]^ , moMBineAB, me paameAl , aB- 
. t^BfanieAB , aAoqiopaamepiaoieAB; Beef, Gapviaf,- m 
radM, tMfli, mf czycieljca , Rg, mttcaiteglina , Rs, Jzy^H- 
fli^ibiDiuaf "M^zycieiiki Rs* nywoieABBb, 'afcsy- MBDAL - H^DRBS:. 

iFtrB^ £e. MyvBmexftcniBO0tm& tyranitowad^ 
Pochodi. pod •fowvm : mfka, 

IffiDAlf, - tt, m., MBDAIilK, -a, m., 9drhn.^ {6b. 
Metal), pomnikbity, pieni^ils pami^tny, eittC SKebatde; 
B»* wedaglja , medagli^a / €n>, nedalya » aulen«sia ; Rg* 
peccjatnisa, kovnUa} it«. iie4ajkB. Majgabinet medalo^. 
Wtg^ Mar. 5, a5. ^ 

n^Df^.L , MANDBL , - dla •/ ^ dela ; Bh, et Sr. tR«n%m 
Cm. «nand«!; Rt. nJUnHamisamB ; x Niem. h\t ^RxaWf 
fnilf|(^ €$tM^ Mandel ma w sobie aztak piftna^ie. . 
S9ljk. G. 3, iS6. M^el. Cn, Th, Mendel. Chmieh i, 
167, ob» b«*iikt. Int byfy kopj w pola, iui loeBdelo 
ftaly. JCmit. Spit. A 5 by t. i. sboie w kopach j w ni^e- 
lach. MfiNDfiL8K» - Ika, m. , »Hrbn,\ n. p. Len po- 
wi^sany w snopki, w niewielkie memlelki uktada sif* 
Fnfdx^ 9. 

nfEDBLANU aatuka. Jnjir. Cel Lit,^ ob. M^«»laB. 

IfEDARDBK, - dka, m., imif dsieci^cia. Teatr 19* 

MEDBRA ob. Madera. ^IVTEDL eh. Mdry. 

MI^DLIfY, - a, - e, w m^dlo bogaty, manbrfTrfll. 4yd 
mfdtaema chtopkowi , zamiaft iedn^y lub drugi^y poiryi 
wodki , dsieai^^ prsypZsse. Man, yS, 687. M^DLO- 
WaC ^z. ra</it., w mfdle ukUda^, ill €Raitbe(lt {ffttt; 

M^DOWBSZfCA ob. Mendowesakt. 

MI^DREK, - drka, m., M^DROSZBK , - saka, m., 
Ml^DRBLA, M^ORELKA, MA^DRELKA, -i, w.» 
M^DROSZKA, - i, m., ♦M^DROHEL, - a, m., *M^ 
BROHBLEK, -Ika, m.; zdrbn,, faTszywie m^dry, «A 
bard^so m^drego §i^ maif^cy, Bfi. mnbtof/ ttinbtdcef/ mttbtOC^, 

mnbtlant •, «r. i . mnbtnwacif , mnbrac?t , »f*obo»<bem» 

C&t ; f^d" modruvana ). Mf drck . iii^dro«aka argutulus^ 
Cn. Th.y p6tin^drek, niby to ni^dry; cf. po Lacmio m^- 

dry, a po Poifku gtupi , bet ff(b toeiff btlnft, f{n MH* 

(ing. Jnsza mj^dry, inssa m^rek. Fred, Ad. i8. Mf- 

drek przecif co^ widsi , lubo nic w rzecsacb nie wi<lsi* 

16. 5. Lepsay proftak powolny , nii m^drek swowolny. 

Cn, j4d. 452. Tyf bardao pro dak , chod sif mfdrohelem 

iakimi csyntsa. Pirn. Kam, aoS. Obawiai^ sif , aby Ich 

kto s m^drobetkow heresy! nie nabawit. ib. 354. By 

nie poftylle , nie pokwapUb^'i st^ krasomowco na kaial- 

nicf , i 'gfby nafdrelo roadaiewM nie umiatbyd. Smofr. 

Bx, 7 , Smotr, Lam, 5 «r a5. Bardzo ci mfdrosxkowie 

z brzegdxy wylewat^, A nas proft;| chudainf sspetnie w 

zyikti Bdaii|. Rey Zw. aSg 5. Mtode m^drki podobne ftj| 

owocom , przez kanazt wrselnie wydanym *, doyraewaij| 

pr^s^y; nigdy iednak t^y i^drnoici mte^ nie mog^, ieka 

ieft w tych , co o wtalciw($y porze dochodz^. X'ras, Lift. 

75. Gd^ie B^ m^drzy, tarri musz^^ bydf 1 n^drkowie. 

Teatr 34 5, 11. Wolatbym urazi^ fto niJ^drycK, nii Je- 

dn ego 'm^drka-, bo tarn ci Tozumem , a ci pTucboicii^ Ttf%- 

dzsi sif • Teatr 54 6^ a 3. Wolafbym byd^ nieuczonytn , 

a rdkumnym , nti m^drkiem nieroftropnym. Boh, X^m. 

4, i6i. NieroftiMpny in^drek ieft gfop«2y nad proftaka. 

Boh. Xom. 4, i63. Moi mili m^drkowfe, toi«scie'iiJi^- 

drsy da ^to roboty. Birh. Ex, H % 1^^ Birk. Dom, -ifcdp 

'Wey^e tego m^drelki, iako dworzafifklegq zakrawa! j4(b. 

r (V. 17. Mfdrelka' ten ohdiaf ^ gwiazd przysz)o^d prze- 

po.wradad. Por.'i4r|f.'34<r. Skoro dopadli ksi^gi 1 'cho^ sa ^M^DROCHA - MI^ORZEC. ^1^ Cf aa niewielki , Wyrtwnali , * ba prieazU nadfte m^dr^ki. 
Pot. PocM. 68a. - *§. be* przytyku , deminut. blande : 
One ae wsehoda m^drelki , ktdrzy za now 4 gwiazd^ no* 
wonarodzonego krola azukali. Pot. Pocz. 57* *M^i>HO» 
CHA, M^DROGHNA, MA^DROCHA, - y , i. , M^drowka, 
- i, zdrb:-f Iktazy wte mi|dra, ktora udaie m^drd^, Crn , modri- 

janka, modrisa, hit flng fc^n miff; bleble^elfbrteiiiatbt. 

Naaza m^drochsa aife gtiipftw ^zyui. Faiib: JJis. A 9. 
Wnet ni4drocha m^drszemu gfnpftwo przypisuie. L^cz. 
Zm. 17. Trzyraam, ie tamtych filozof nie iednaf, #le 
m^drochaa. FaHb. IHe. J. 3. Mfdrochna. Pot. Jew. a, 
S8. Mi^DRKOSTWO, - a, n, (cf. Bh, mnbtUmi phi^ 
iosophia), fafazywa mi^dro^^ , Bh. muhuttmi, muhtUnU 
fhvii K<f, premodruft , preabrianoft; Rs. cyeuyAp'ie; £c. 
niiB«My Ap'ie ; f^ffjifUtei^ , Wi^t 9eHpext. Tymdo 
m^drkoftwa zapfdom naleiato zabieied. Mon. 66, 806. 
M^DRKOWAC, MJ5DROWAC. . at, - nie, intrant, 
contin.f mfdrka udawad, po m^kowiku rosttnowa/f^ 

fli^tlu, vettttafMtt, pW^itpU^nn-, Bh. nrabr^Mtt^ 

Crn. modrim ao , modrurati ; Vd. modruvat] , ttodmva- 
aje , preoaodrurati ; Cro. oiudroTati , mudrujeni ; Bs^ mu- 
droratt; Rg. mudroyatti; {8r. 1. mtlbniptt/ M fitUt 
iftjll obloquor ) ; Rt. iiyApRnxB , noMyApinnb , hom/- 
ApoBamb, M/Apyio, cyeMy4pcaiBoqainB, y^MHR^aOib, 
MyApOBiHie, My'Apt-toBOBnitYe, MMorony Ap'ie -, Eeci. 
SA.oiifiy4pcaiByK)» SAOBtyApie, cyey'inie, nycmoe »y- 
ApoBaH'ie, yMA<$H'je, yucoiBOBaHie. Jui tu trudno nf- 
drowad. jtey PJ^^x. i. Ale tu trudno m^drkowa^ itay 
Zw. lo. Nie wieoi, by nam co pomogto to m^drova* 
nie^ Rei^ Poft* Mm ^. Co komn przeznaczono , trudno 
ma nyii tego , by te^ nie wiem , iako figlowat abo m^p* 
k6wat. Ezop. 60 , cf. ru8zy<5 konceptem ). * 8I0. tnnob^ 
tmibti, nebobte ntttbrugf. Tylkobyi niem^drkowat, bo 
to nie ai| drwiay. Zcd>i. Zbb. 86. 4adnego w awym 
dworze zachowad nie chciat, kt6ryby nad obyczay itff- 
drowat. Bax. Hft. 3o. Mifo ieft mie^ sfug^ roftropnego,- 
ale nie afngf m^drkuiJlcego. Teatr 34 c, 18* Mieazka 
kto nie dobrze na^piiuie, m^drowad nie moze, Papr, 
Aye. 730, irtdigenti difficiie pfUtosophari. Kaidy filo- 
Bof awoim m^ruie aposobem. Zab. 4, i4 OffoL - Nie- 
mf druy w aprawach twoich. Radz. Syr, 10, 37 , Rudn. 
ib.y nie wynoi aif a mJ|droici w wykonyvyanin apraw 
twoich. Bibl. Gd,). Caytafem ia poety, mawiat z fiio- 
zofy , Lecz iedni m^rowalf , a drndzy baiali. Rey Wiz, 
81 b. M^DRKOWSKf, - a, . ie, od m^drka, a mJ^- 

dra gtapi, ^tUlfxttmm, ffttg f^^vn wolTenbr anma^eiib 

flOfl ; Bh. mnbrifV ; Re. MyAp^nuix. Prawtiik a m?dr- 

kowfk^ mini(, z nad^emi tony, Zdaie aif w aprawie fta- 

wa^, gdy m6wi do iony. Trfb. S, M. 19. Ml^DROSTKA 

pA. Mi^droftka. (Af^DROWBSZKA , W^DROWESZKA^ 

05. Mende-^eszka y. M^DRSZY, « M^draeyszy, comp. 

adj. Ma^dry. M^DRZBC , - drca , m. , cf. mitomf drzec^ 

Bh. mttbtec; On. modrijan; Vd. modruvaus, umovez,- 

pametiiTanz , ' ^esumorez ; Rg. mudaraz; Sr. ;. mubfilf^ 

mubtOWCIr tttnbraof; Bs.nyA^^vSb, yuHaal; Ee. lay- 

ApocoxftHKl) ; m^dry calowiek , b^t SSfiff • Sfys'zatem o 

sfkwnych DziVij|cyeh wfeki fwoie , siedmiu n^f drcach da-> 

'Vnycb. Zabi.- Fir^ 45. Spytaqy PytagorAs iakoby s^f dal 

^vad, nip.chciat m^dreeii); bo iui ten tytut ubieieii byli 

oni aiedm mifdrcowie ; 9lt ai^ filozofeih , to ieft*, miVo- 54 MJ^DRZEC - MftKA. laiki^m «%dralci iia«w«l* ' IVo/^. /Pifff. ^73. Z ^ie- 
ehem rdini urj|g«i%, i aamjm.go mfdrcem iiftcywaiv 
Bach* Bpikt» 27 , //or, sat. 3 1 o, - *$. Swif to m^rcow. 

- M&dh Gd. lb, trzy kt6U\ M^DRZEC, M^drsed, -^ aff 
' ele , neutr, ndk. , zm^drze^ dk^ , £o/i«, QltibtiPti > £cc#- 
nyAp^^f MyApio'ctf, yapeMy4pi(n>*KC » m^drym sif fta- 
wa^, m^droici nabierad, gefif lit Wf rdeil < Wdfr Wetbeil- 
Coraz bardsi^y ^wiat mfdrseie. Hour Sk* 64# Teras 
iwiat scbytrzat bardzi^, nii ;raifdm}. Star, Zad* C 
Gokolwiek prseciw prawdsie m^draeiey to b^dsie itare- 
tyctwem. Zygr* Gon, 71. Prdioo mfdtzeieat po sako" 
dzie. F9t* Zac. i3 (cf. po fxnieni lekarftwo^ po obje- 
dzie fyika). Wnei tan drobiaag gtupkdw sm^drseie, xa- 
ko chluaD% Ledi^ego a nick. Birk, Zyg, i5. Czynid, iti 
kto m^draeie, robi(f kogo m^drynr. Rest. €t Bed* yiiy- 
/^p»ai&, yny4pffni», My4pK>y Aio6oMy ApHmiarr i^^y" 
miiiBfc Qiy/lpociii0. 

m^DRZYK. rr., o5. Mafdrsyk. 

M&DYACYA, - yi, i«, wdawanie aif , lafiaiicya, orfdo-* 
wni^wo, poireedoietwOy i?g* sriedufiftftiije , liodota>ftvOy 

bte S^tniittedtiig* 

•HEDYCKI, - •, - ie^ MEDYCZNY, - »» - «, lekar- 
iki , tneMcinifdl^/ -R^- ^'^KapcmveHHUH. Zadne iui nie 
chckty pdRodz OMidyckie remedya^ Haur St. &08. ME' 
DYCYNA, -y, f . , a) Ickarftwo, bit mh€MV f ^eMcin. 
- b) UkaFlka nauka, tekarnktwo, 5te Ut^ntlfinnhe, ^ebirln» 
Cr9» rracktTocnanztvo. MEDYK, -a, m., lekara, doktor, 
let tDTeHmi , bet %t^t^ Lukaas madyk , abo jiekara An- 
tyocbe6iki< Sk. Zfw, a, 97 31 Traeba, zaby medyk co^ 
kolwiek by{ azarletanaos i uaiial wr(>iyd» ZUiK S^ 8B* 

BSi^DYK a6. Mendyk. 

MEDYKA f - if i» , trawa od kraiu Medyyflciego tak swa- 
iia ^ my ia| koaorofcent polnym aowSem, medica^ gra^ 
men Burgundicum^ IBlUrginibif<^9ra^* Syr* 1243, (B^ViU 

. dcnUttr @tt6c(f(er. 

1|£DYKA1VIENT oh. Lekarffwo. MEDYKASTER, - ftra, 
m.r uda^cy doktora cvyli iekarza, (c£ doktor poAczo- . 
azka), eiir ^{tctax$t' Mi^zy medykaftrami pf^rwaae 
micyace mai% baby» Comp. Med* iSg;. 

MEDYOLAN, - u, w. , Milan, ?3ra?>i«nb; BA.^eb^tUn, 
. SjKebnUli; Bs, et Cro. MiUn r Sia, MUaa); dawoe mia- 
llo Wto&ia, ftoli^a ksifi^wa tegoi imienia. Dyk, G* 2, 
157. 3VIEDYOLANSKI, - a, - ie, S|Kap((h|Wf<fr, Wl 
SRaptOllb; ^^* ^ebufanbfTv ; Cra^mUnazkli Bs. JAiU' 
nezki). Kaifftwo Medyoia6(ki«. Wyrw, G. a^t. ME* 
. DYOL,A??CZYK, - a, »,, » Mcdyalanu rpdcm, eilt 
9{ap(4lt5er; Bh. ^ehnUncMr £«. Miiaoeav Cro. Mik- 
Becz i 4S/a. Milanac ). Papieie Alekaaader II , Urban III, 
Celeftyn IV, Pius IV, i Grxdgors XIY byli DSedyolaii* 
ezykami. JDyit. G. 2, 167. 

''^^DZELAN, n. p. Od Mfdaetanu roindy maaci, od astir* 
ki po gr. 4. ^^o2. Leg. 4, 358, .06, Biedelao* 

M^^A , - i, i,y Bh. etSh, xmU ; Sla. «uka; At.miAka^ 
kina, inucndfly muccenje ; Bg, mukka, mvcnoa, mucciSa*- 
ilro ; Cro. muks, moka^ muchanye ; DL kisa (Dh m^ka, Hg^ 

. muoka, s trud, praca, cf. Gar. SJW^y- K^* muka, VBaa- 
tra , marterftvQ, hudaaadetje, aadlaga, aioja} Cr/i. martr, 
martra; Sr. 3. VMXtt^r PW^ t^^- 9iib^, mMf trud, Ger^ 

4K4^e)5 Sr. i.cittielft, (imcbi9«iit4 -«*• m?**; m^cae^ 

nie, flaordowanie, trapieme phjt, et mor^^ bit %t\Bf MBKf/EKB^UR^ - ME^LAVKOL. 

hU VUXUU ' Wfeika, m^lLa tu na aieni. Sk. J^t. 499. 
Mfka Pa6flca \ Hiftorya o mf go Fa6iki^y » s Paaaya » Me 
^%M, b0i %tXbtn €^ri(U> ^^r. Kriftuaovu terplenje, 

.• paaion^ 'i2a« cmpaA^lHie^ cmpacmv; i^. cmpa 46^ ^np»- 
4«H*Je. Bofa mfka o5. fioiy. - Niedaiela biata abo mf- 
ki Fa6lkiey. G/ocA. IV* 65, bet 6#ttltr«g 3tt6iUtc. - 
Iffki sfocayficdw, pytki, cii|gnieDie aiocayncuw, ^Ic 
%tliUt \ Vd, peaa , refieaai ,- abarkuvanfe na peai ; Ktkg. 
' AMeoilo^i R», ah^mca, poteicK, Mfkamt dockodzi^ Bw. 
' fiftHnainB o&. pytad). Na m^kacii ^wiecami, albo roa* 
palooeoai biachamt i azynami ielaznemi pal^ Syr. Sj* 
Mfka ku wybadaniu prawdy, aawaae ieft rsacz niabes- 

. piacaoa^ Sax. Porz, i34. Na mfkf go davcali, clicri|c aif 
ua niaa czegoi dowiedzied ; iedni powiadai^l , ie z uk^Jt 
WDarl, druday ie go zabito. Nar, Chod. i, a&i , jyarg^ 
Wecl. 367. Po nifce awdy wyd^pek godai aif poiwie- 
dzied^. Kmit. Tr. C* - Froverbialiter Co widaiai, aly- 
aaal, robit, plott iakby na.icfkach. Zab. i3, 91 Na^i. 
Pieciesa iak na m^kach« 2'eatr 8 h^ 93, Zab* )4> i5i. 
Czarowmce bredsity na torturach , at^d prsyaiowie po* 

' apoIiCe: breda^ iak na m^kach. Boh. t(jab* a, 3io, Slo. 

g«fo na mttf«4 P^ete. 

Pochoda. Mfcxadio , mfczamia, mfczennica. mfcz9i^^ 
nicziOt mfczennicki , mfcze^fki^ mfcxennik, mfezeii/iwo, 
mfczy^, doMifcxyCy namfczy/, przemfczy^t rozmftzy^p 
itmfczy^i u^ymifzy^f zamfezy^, zmfezyif; cf. nfka^^ cf. 
nuka4. 

MEKLENBURG , * a , nt. , xi^wo i miaflo w -NiemczecK. 
Dyk. G. 3, i4i. Lubow. Xlecx. Zd. 37, 0Ke(leilbttrg« 

^KELABIIA, u. p. Pbikromcie rada^ mtodzi awoie melabiie, 

. Kto£ wi« , f%i\iie a waaaych imierd kufldw nie pile 7 
Xchow. Fr, 38. 

MELAMPy - a, m.^z Lac.^ miano .padw myiliwfluch , 

eiR ^axaz ber ^JagbNnbe. BaniaL A % b, 

MELrANKOUA, - 11, i., z Greek., krew' abo ioU apa^ 
loi^a, caarna* Cn. Th., bWi t \^V^^X%ti %MiX\ Boh. 
ii€¥noftet01IO(]:r faloCreiVnofl; Vd. zhemakri; Ee. Mep* 
ifO%^Ji%*ia- Wy{up tymowy wywodzi melankolii^ , to 
>aft esaroe wilgoci. Urzfd. i3i. Zaaki melankolii gld* 
irndy naprzdd a^ aaale6ftwo abo gfupllwo bez gor^cski , 
przy tym boiain i amutek. Comp, Med. 91. * §. aaelaa* 
kolia, ckoroba ae krwi czarney pochodai|ca. Cn.Th.p 
MBUtnodur, ®4t»frmMtb/ SRelatl^oIU i Rg» zloTOglnoa, 
sIoTOglja, dreaegljc, Sla. turovnoil; Bs. zlota, tuga , 
zlaroglja^ agjalofti Vd. tegota, teahkoaerabaoft , teabo* 

• nmnoft y britkomislenoft,' teabaunofi, aaonoaTojoniiloft ; 
Rs. rpy'cm»» aaAyM^meocnu* Melankolii , tak amu- 

. tn^y iako weaottfyt przy cayna, .ie A zgf ft wienie krwi, i 
aamnlanie hnmorow w mdagu. BoA. djah. 3, 79. - Ka* 
Bianka.meIankoliiy ktdr% •Laciani^ bipochondryaki( so* 
wi^'i ieft pomocna. Syr, 5o4. B^di weao? » melancboli* 
aakodai adrowiu. Boh. Aom. 4, 5jS^ MELAMCHOU- 
CZEC, Melankoliczed, niiak. ndk., amelaflkoJicsed dA., 

. jBelaakoIikiem aif ftawad , . ||ie(ail(t»lt(i:( Uttbtn*^ Oaspe-- 
C0iiy. 14 chorobil , i^t melankoiicxed- Oezk.pr. 13. Ma* 
lankoHcaaiaic 1^ lata ptaeaale wapottiaa. iA. 397, eh. ate- 
tancboliaowad. MEZJlNKOUqZNY., * a» ^ ^^ Mek|B* 
kolicsnio adv. , me|ffn(bOlif<^ i Bh. Mof »t9Q9 / Vd. ak^* 
nokervei^, klopoyuabea* tegoteiiy aakernel, ttakkoa«r* 
shell, britkomialen t teaooiuMBi €rn. tvtaft^ £fo« tur^- MBLANKOLd: - MfeLODYTNY. 

»iul», rpy^pmauH , rp^cniAiiftuii, daynv^Hva, 9ay- 
vuseHlit Bo. HtgHO^exHHbiH' Burak n^eUncholicinyiii 
1 « -iBftlaiickoiii zbijftintoiLyMi ie% riMtu9^i«ni* .'Syr, 1290. 
iffiLANKOJUC, *- a, m., rln ^elWi^VUta. Niewi:- 
•ofy, ponai^, mejUakotlk.*- C#i, j4d.^ 69 1 , of. -kwa^oy* 
sas^it aif;*we«ofj iAk ^wiixia w 4ei9C»). JUiphnkoUk 
rodxiai^ lUowato, kole^yk fivarno. Hey Zw^ 6 b» We- 
linkolik laai«iituie , waayilk* mu nie w csas , wszyftko 
sif ttu kraywdji vxiUi. ib, 3 3. Melankolky bywa«.;| 
smatni, mHcs^c/,.. Piefr* Po/. 3, 5oi. SMankoiipy 
v^4 poftanowienje oiata aimne \ siich«^ ^#fr^ £#• i9i9# 
I^Uiikolikd^ nasywaoj tydh , ktdnsy Qftafrks^ie^ «lbO 
naywifc^y o iedn^jrsecsy my^l^, tek ie.o indych rae^ 
csach nie wiale 4ibai]|. i'riip. 5, 608. %ti zam ieA xnex 
Uftkolik , nie. gad 'dro^m Moi^ Pot. Jom, a, M. -- IV 
ro4/ji. ief&9t. MeUncholiezka. MELANKOU^OWAC ^ 
.. «t , - nie , intr* ndk. , neiankolicinym byd^ , iSg. flo- 
TQgHtise, Biehll<t»ll(lr«l , tUmm f^n« Poca^l metan^ 
kolisowad t tuitcid tif . f/«iir <Sib. 4eo. Paycjbe tym c»a^ 
•em jBielaneliottsaie , I pf dai frwe dni utoplona vr myiii* 
Morsxt. a4, Tca/r 3, 5* 

MBLCHMUS, - u, m., a Niera. ^OrUe^tltlti, robi aif s 
mleka atodkiego it. d. WUl. Kuch, 4i5. 

MELCIB, - ia, n., suhfl. verbi BUe^; M SSa^teK }n N^ 
^iM(Cr. *MEL^ , ^ Miel^ o3. Mled. 

MELDOWAC kogo, £ Ntem. wel^fV/ Mtllf (ben , oh. Opo- 
wiedsied, oanajmi^. n. p. Bit co tam meldowa^, n mnie 
nie trseb* te^^o. Ttatr So, 60; Vc/* meudat, pouedat, 
saglaaiti; Mf. afiocximh. Meldowanie Rt. o6irUAKit 
Meldowa^ aif Rs, AOXOTKnmhca. , AoicA8AU»ftm»cs. . 

*HBLIHBASZ, Trotz ma stowo Mesxelbas ^ MusuiSat ^ 

nt|et glartet €attttif itm ttntetfiiteertt. To wary Ture- 

ckte, kobierce, MeKMasxe . . • VoL Leg. 4, Sa... 

MfiLILOT a5rf koniciyna, noftrsyk. 

MELISSA, - y, *. , Crn. me)iaa; jBs. MeAscea« nano«Ha« 
mpaaa , nHexBHwA ; metUsa officinalis Linn, , 3)?<s 
life; przednieyszy ro^liny toy gatnnek i*ft ten, ktory 
raa posiany pomiiaia aif potym preer podaieienie korae« 
ni. Khik Rosl. i, ayi. Naypoiytecsnieyaaa left meliaaa 
cyrrynowa, ktor^y li^cie roftarte wydaSi^ wipach cytryny. 
iMd. H. N. io5. Melissa Tiwecka, Dracoc^phab^m Moi^ 
da^ieum, Wtfif<^e WfUife; gatunek smocsdy glowy. 
Kbit Dyk. 1, 196. MELISSOWY, - «, - e, od iner 
liaay, Weliffttr, Crrv meiiaen. 

♦MELKA , - 1 , i. , ob. TVIy?ka . Omyfka. 

MELinCA, - 7, i'f ryba morfka po KasBttb&a liaswa- 
na, ieft 2 n>d2aiu Loso8i<>w, ale a morsa nigdy itie 
wychodzi: nie i'efi tak dobra iak foaol. Lad. H. jAT. |o5, 

fine «rt 2«4«. 

MELODYA, . yi, i., r Grechotae., WtWttMU\ figa- 
gnraina mttByka, t. i. a kilka rdinyoh gtosow abo to- 
n6w, niisaych, wy^saych, srzednich abo a it^Cbrtunen* 
t6w rosmaltych zlofona. Cn, Th,\, uToiente i Maem le- 
branie triela ton<Svr, d^wifk zgodity w ^leWaafa lub 
graaiu aprawni^cycb. AVo#. Zh» a, i47, Vrf. 'vkapisglas- 
adft; H*- Hant^al); ^£r. cxaAacWxacle, cf. Iiarmonfa^ 
KELODYYNY, MELODYCZMY, - a, -e, Melodjiy- 
nie adr. » - figure idipJy harmonicus. Cm • TA. , mtfi^i^ ; MELON ^ •MEKDYK. 5S <Ee. cxAAEOrxacHjjif • Na Lntoi melodyyne gfanre. Lib. 
ffor, b>g. Niecbaj Orfeusa aabraai w l;rofiy awoie, By 
nielodyyne byfy wiersae moie. Auszp, 9. Cho^by^ po- 
iyeaal o Orfeusza melodycaney treuy. jfabi, Ez, 147. , 
Arf i organoir gtoay naymelodyyni^yaze. Przyb. MUr^ 
366. £[ie inaych iedao melodyyaie wypiesacaonych 
^todko bj*aaBi^eycfa gtoadw atachali FiicA.Sen.^Sy^ Bo- 
jgu wdzif canie krayk kapeli nelodjynie praygrawa. Xo- 
chow. Rot, i5. 

MELON, ^'MALON, - a» m., JtaL mellone, hit SRtffo' 
He; Bh. l|t<|«tttR, pXUl\ Sr. t.nidatta; f^d. malavn, d{- 
nja ; Ovc. angacka » ^na ; ^. dijanije ; Cro^ dinja (^cf. 
4ynia), gerchka (cf. ogdrek); Z>^«neluD« inlun^ pe- 
pun; Bs> melun,' ailuxii linttto, pepun, pipMn, digna, 
|ttbenJ98, gljiibeal^a; Ajg. ptpda, pipuoich, d^oa; Sla* 
4iil}a» labeoica, Jy^keiiicva; /Z«. Jihinfu Bardzo wielo- 
rakiego gatimkoi a^ ioltt, aielooe, mate, wielkie. Nay* 
przedniejsze, Kandelupy airane, po wi^DSeliu t\ chro- 
|iavi^e, niemite na weyratanie, ale m tfuakn bardao deli- 
fcatne. ittd, H. N* io5, Xluk RosL 1. aa3« ^Maiony 
(abtteylle ajUbo dynje .okri|gte« jnaioaom podtugowatym 
! kuklailym podobne z^. jSyr. 1186, gKelOI»Slpfei»f)l. 
^Malony wodae, a^guriae, 9ang«el^nfll. Sienn^ wykt. 
Melon aia«kowy ob. firbns , |ie ^€%mtUnt. MELONO- 
WY. 'njEA^LONOWY, - a, - », od melonowr, Rom. 
Ai^HMu^, tR^OttC**'/ a.p.aselonowykoofekt. iSi«/i. 53). 

MELTY, - a, - e, pflrt^perf^ perbi Mlei, ^ mielony, gfs 
ItMt^fett. I>i/</^. i5. 

MEM8EL oA.Mebef. 

MBMBflANA, - y, i- , « £«<?., fkdra wypraTrna do ^t^ 

•ania, parg^min^ fflie $gttt, ^OlUmf git fjl^tf Um , 9erg«9 
tneilt - ?«/-W. Ckcialbyni, ieby piaara meiabran nie 
idawaf; ale ogt^daw^af pozew, ieby go piecz^towal, 
Seili efusany, a ie^Ii niesfMszny, 4eby go nie piecafto- 
wa!. Gor. IV/. Q 4 5. Mottbraay, albo zapisy rfcaae, 
mai]| bydi do akt podane. VoL Leg. 3, 378. Slowo 
pray ^wiadku , ieft jakoby isyrografem i membran^. ffaur 
Ek. 175. ' 

MEMORYAL, - «, m., ME]\fORYALlK , ^ a, «., Aw., 
Cro. memorial , napomenek ; J>L uspomena \ a) ksi^iki 
pami^tne. Cn. Th. , eitt Sflotitlndf, 2)enfbU((. - b) preiba 
na pismie podana, aiipplika, ein ^tmtUil, elnt ©ops 
yltf. PraejCajtam Wo Pava meuioryalik odemnie u!o- 
iony, i upraszam, abyi gO chciat podad dworowi. Boh. 
Kom. a, 5ia* 

MEN, - u, m.y fzdka w Niemcsech, %tt ^f !Raytl. 
Wyrw. O. 2t. 

MENDAK, * byk, bnbay. 

MENDEL ob. 9(Ef d,el. 

MENOEWSSZKA , JVE^DOWBSZKA , Bemnowesaka , - i , 

' 1. , Wfdroweaaka, wesz od awycz^ney ludzkii^y p!a- 
icieyaza» mnoi^ca ai^ za fk<5ri(, osobliwie. kolo czfs^i 
' wftydliTryoh I pod padiaaBi, caasem I w iirwiach. Laif. 
H. N. iS4 , J}yk. Med, 4, 28^ , bit ^ftlfHtltf ; Bh. miia'> 
fa ; Cm. kerab^ljti ; Vd. kirabella,- tiirka ; Cro. £caayzlin s 
Rs. nx€>^n^'8i. Wazy te po cie^e .w Ikorae bywai^ce , 
* sproltiie Polacy aowi^; ia ie soiri^ Ikomemr. Sien. 6oa, 
^ENDYVl, *M]^DTKy - a, m. , z Lac., iebrak, ettt 
IBfltlCt* * Layara mf^ leiat praed wvotami liogacza 56 «MEN£STRA - MERKURYUSZ. 

WTzod<Sw petny. Bah, Swifi, a, 428 , Susx, Pie^i 5, O 3. 

Przedtym iotiiien iak potrseba , teras mendyk ubogi. 

Ba/. Sen, 65. 
-^MENESTKA, - y, i., roaol Wloiki. WUl Kuch, 4o6, 

eine Staltinifc^f SBr^^e* Tu Wtolkie meneAry, takie 

JignteUe. BaniaL B. 5. 
MENICA, MENNICA, MENNICZNY o5. Mxnca ( Mynica). 
MEMONISTA 06. ManiOa. 
MENTAL, - u, /7f . , MENTALIK, - a, in. , z /J>«nc. medaille, 

medal , po^wif cony przy paciorkacb , etUf geWf i^te We^ 
' ^AtOf • Jeflei iedea a czarodaiei , K-torsy pewae. men- 
tale nosE^c i inklazy Z poinoc4 djabelftw dokazui%« 

^ad/. Airif. 89 , o&. Metal , Metallum. 
MENUET/MENWET, - u, w., m Franc, pewny taoiec, 

rtne S^enuct. MENWECIK, - a, w., rf«m., n. p. ZIo- 
' iylem niedawno pewny menwecik , moasf ci go getif. 
'Boh, Kom, a, aSy. 
MEOTIS obn Wide we ieaioro. 
MERCHA, •MYRGHA, - y, i'., (cf? marcha), Sor. 1. 

tnot^fft^ wsseteciDica , Vd. podreponxa, kui^la, zifa, pod- 

nudiga, safuta, eUf ixtUtii^ SBriMf^erfbti ; «f. Bn. tt 

Slo» mt^, mrflina, Cm. m^rka, mertbinay merlatina , 
yd, tnerha, merhatina, merakina, merlati&a* merletlna , 
orlova rranfka pasha, s icitrw cadauer\ Crc^ nerha, 
mercziiia cadauer foetidum^ caro morticina ^ merha p9- 
cus , mercavarim excarnifico ; c£ Bh, }nir(4t protru<Ure^ 
'pitiare, Jiuprare^ mx^eA niircl|% ai^ Ilawa^, Sio. mt<bai, 
maxnttxatni). J^i sit powietrae, ziomia, tok^ saidiier- 
dziafa, Od twego wasetecae^ft wa , mercko niewftydL*- 
Wa, A nad wasyilkie iiiewiafty, na iwiecie sto^iiwa^ 
' Papr^ Xoi, F ^ b, Ckorwaf aobie w iwoi^y wsi *aiyr- 
ch^, a ktdr^y miat b^sia. Zygr, JPap, 334. U oas te 
merchy nawyiey aadzaii|» A tf co aie ma stota, do 
k^U wepchai^. Fapr, KoL C. a. Mercky iawne. Zygr> 
Pap. 9. Merch% albo cudzoloinic^ niewftydliw]| 14 na- 
tywali. /5. 47. Z Carogrod« waiysoy nieczyftolci^ ku- 
^e«|cy, i aproane merchy, wyguane hyly, Sk. Dz. 4 18. 
I'oiaH z merchami mai(tno<^ swoif. SM. Luk. i5, a 
wszetecznicami^ Bibl. Gd, ). Ukaif ci oa^dsenie mer- 
chy wielkldy. Bud, JpQc, 17, 1 , not, ,,abo wsaete- 
cznicy. •* 

MERGIEL oh, Margiel. 

*M£RKIN , n. p. Korzenie, aaafrany, merkiny pkcj| c!d . . . 
r<»L Leg, 4, 81. 

MERKURYAL ziele, oh, Sirczyr. MERKURYUSZ, - a, 

»i., MtRKURY, - ego, m., ter ®on Cerent, ©^.La- 

ikownik); boiy&acae poga6ikie, poafaniec bogdw i bo- 
gill, protektor kupcow, krasomowodw i 'ztodaieidw etc. 
JCrai, tb, a, i5i , Bh, et Slo, ^t{^n\ Sobropatti Cm. 
8el4n, S^16n, SbtlAo). 'Marocaynny Merkury, pacifer, 
Zebr, Ow, 5&6. - $. b) plaueta naybliiaay stoAca, zna- 

««y »>? ^' »*•» Chnnei 1, 17^, htt planet S^enufM. 

- J. c) CA^m.-Merknryiiaz, gen, - kx,> m. , iywe ireV 
bro, tt^i, hH QnetfUIber* DylL Med. ^ 243, « mer-' 
knryuaan , merhuryalny , . n. p. Merkuryalne pigutki. VLeii 
Merknryatna. Dyk. Med. 4, 367. MfiftK:URYUSZOWY, 

- a, -^ e, od Merkaryuaza, ^tXiVit^s. Jakoten, ktd- 
' ty ktadaia kamidfi na gromadf MerkQryQtzow4,'Uk ktb 
' Tryrnidta poczciwoitf niem^dr^aa. L^op^ Prop, a^, 8, '*l¥iifdb« i^.y noi. y,kaaii«nie potolone na wiak dr«gi 
swano Merkiwyuaaem <' (OMettfUtll 2tte^«)* 

chtofta^, mitQUttttoi AUgCBj Bh. mi Sio. mifM, ttrM« 

ti, mtftmnti, mftmiif (^ubji. mtf^i, ^ tUgeiiana, 

tlirff cif cie roag^ ) i i6> a. «|«ff«fl^; rd. tepfti, aaahvi- 
sail, ahverkati, ahikati, oklotiti. Caaat ni^poatuaan^gv 
merikad ai do imiercu Gor, J)iv. no. . 

MBRYDVAN, - u, w., het W^fi^MN, cyrW yofudnio- 
wy, do ktorego alofice prajszediaay , wsayftkim kraiom 
pod mm lei%cym potitdnie csyqi. fTyr. <?* 49. Dy- 
rekcya cieoia Ikaadw ki proAopadley do poaiMnn^y pla- 
' aaeayany w Uj chwili, kMf elQhoo naywyiey. Z^ 
Mier. 3, 162, 

•ME6EL , - ala , m. , x NUm. bet 3Kf ife( dfoto , n. p. 
Bnkaapany Rragane diotem, kaatait bior% oftrym me- 
. ai«m wytdcaane. Otw. Wirg, 4i6« 

If^lU, M^ZiU, - a, - ie, Etym. m^i, . Bh. nutifrQ, 
Slo. nm^fri; Sr. \, mniH, mniOCI^i K<i.. moakki, mo- 
ahoun, moabatj Crn^ mothke^ Cro. mulki piriiis^ ruflicutl 
Be, muacki-, Sla. muiko j Rg. muacki; He, MyMQK'm, My 3Ke- 
ca'iH; Ec, M>3KecKH, laKO My3Kb; ^^^roaschjo, Lat. 
■^tciilua); mficaysnio naleiyty, 'mfica^^iki, miwu 

(i((^, dinners/ von ^ntiii^prrfoactt. I^ieu^ika rzecx 

llroi^ aif. C7/i. jid, 618, forma piroe neglecta decet, — 
Wszfdzie placz m^fki, waz(dai«* krzyk niewie^ci, Wazyft- 
kich przei%t flraoh bJUzkiey ^mierci srogi. P. Kchan. f» 
3o, ob. ple^ mf&a, rodaay mfiki, *aardd m^fkiy n. p« 
Praykazat krol, aby kaide daiacif , ktdre aif urodzi wr 
mfiki *aar6d, zabiii. Biai, Pojk, 28. - Gramm. Wyraay 
ie6ikie, mf akie , niiakie , ntaeculina , feminina , neutra^ 
n. p. krdl , kr61owa , kroleAwo. JCpcx. Gr. 3, 3. By wa 
i .w niemfikim ciele m^lki roaa^dek. Fred. Ad. 1%. -. 
♦5. mt&l, m^iowy, malionkowy, Cbrmaatl^s, 3K«lls 
tlf|$; o/)/>Of. ieniny; n. p. Sdl Alkali m^ik^ niepot^i- 
no^^ do malioiiki praez caary ucaynion^ *odpi|daa. Syr^ 
437. Pokrzywa w wiuie uwarzona pobudsa i lunarnaa 
ucsynek mfiki ku ienie. Sien. i^^ ^ cf. sprawa ma{ie&- 
ika. - $. mflki, i mf iny , Bh. ^mitiilo; Roes. 6xaro- 
4y mHUii; tapfef/ OHKfet/ manilUd^. M^ikie aerce. Tr. 
- tranel. Jagody miernie cierpkie cayni^ wioo mf (kie , 
mocne i trwale. Cresc, 333. *m!^S£1E, M^SKO , 
• Ml^ZKO, adverb, y mfinie, iak mfiawi przyfioi, po 
mfzku, minxdipt topfeti Bh.muWl^\ Sla, rebeeno, ju- 
nacfki; Re, M>'iKecaiBeHHO| Ec. aiyTKeciSBeHii'b, aiy- 
VecKOe. Pokrzepiaycie aif , a m^ako sobie pocaynay-- 
cie. Leap. 1 Macch. a, 64, mf inie. ^bl. Gd, \ Bh. imms> 
\^\^ St, Afrbnatillt aerce wai4^). Poailay, a zmacniay 
aif , a cayA mfflco, aie boy aif , ani aif Ifkay. 1 Luop. 
1 Par. 22, i3. Mffkie caynilt, aadaij^c aobie vaay ci^^« 
kie. P. JCchan. Orl. 1, 7. 'W iadn^y rsecay aobie aie— 
Ratecsaie a niemfikie niepocayaali. Moem.l^r. 126. Ka^> 
dego a nich napominaU gloaem oycowikim mffko. a 
Loop, a Mach. 7, ai. Niechay naa anaydaie on ato^nlk, 
a my mf iko tpraeciwiamy aif temu. Birk, JDom. 1 45* 
Mfiko uimiera Hopoty, ai^ awycifione. JSaz-c/. 7>.4o3. 
Wdaifcane pioanki na lutai niemf fko wygrawal. <^*197» 
pieaiosenia). Zgini^l Weayr niemfflco powroaem udu-> 
•iOBy« Peaimod. 74. PO HO^tiV, PO M^ZKU a</s^. ^ 

iako lal& mficjiysna, »ie fine Vtwuii^ttfpn , «U ^asitt» 

Prsebrany po mfsku. TeOfr 39, 4i tfr'i4 c, 34. Kf* 
^iory iak hjtkcypt groaiAo do kofa Wisiaty ma po 
Bfsku g prsedxieluego csoia. Przyb, Milr. 113. M^- 
SKOSC» ^ ^ci, i., mfavro, m^ino^^, bU 0)^4Bn(td?(eU, 
C^l^ffrfeit. Zyca^ Ukj^y m^ikoici i aerca naazemu na- 

rodowi. FaJid. 3. 3 , <Sr. 1. mnfFofc}; Slo. mu}no(l, imits 

jUtfl; K</. aoahkuH, moshounofi; Rs^ttyXecmBO, bo3- 
MBS^WCA , - i , i. , gorsalka pitfrwasy raz pn ep^dsona. 

.Rydsi, n%t emmal erft a^g^&ognet SBranntweitt, Suttet. 

c£ aiomdirka. 

MESPIL , MBSPUL , MESPLIK ob. Nieaplik. 

M^TWO, M^ZTWO, - a, n., i?A. ltlttSno|l m^inoi6, 
(nmlflVf-lad, m^iowie eoilect.^annf^ait; Cro, miiftv6 
rufiicieaf); Slo. muiMfi, tOlttiUofli As. MyiKecaiBO, 
B03Myxajioc(nB > yd. moahuft, moahkuH, moahounod, 
bradinfiva; Rg. cjoTJectyo ; Bs, flouiactiuo) i wiek mfiki, 
iiii nie dsMcinny, iiie]ntod8ie6cxy, buiminnlid^e^itttf M6 
flttimbAtf fit* Od i4 roku do 1 8 czlowiek s mtodsieftttwa k 
mffiwu wyraftai a pi4ty ten wiek iycia, mfjlwo ^ trwa 
do Gstordsieftego'roku ; potym idzie ftaruid. Kotak. Wiet,^ 
Be» BOSMjrucnmBt iib cosepmeHHua B03pacin& upase- 
conH KOro- Wsroft ciata ludzkiego , wiftazy iefl w mf~ 
Jtwi€^ niili w dsieci^ftwie. Sk, Kaz, 66. Zobaczemy, 
iak aif naxt&d teo pocs^t i urodzit, wzmacniat i -wzraftat, 
1 do doikoaaiego lakoby m^Jiwa prsyazedt. Fal. FUpraef. 
(cf. *mfinosd). - $. b) qutmadmodum Latinis fortiiudo 
a pirit virtus dicta ; ita no/iris od nif idw m^ftwo , 

8 a^fno^d, Me ZavUtMt, ^imli^Uit , minnli^ec 

nbateilflwi, fl«teCKO(l; ^c/. mueah, junaftuo; ^f. Tar- 
Idft , jakoli , hrabroft , mocch , anaga ; Rg. jikoft -, Ross, 
Ho6x^cmh^ 6\aroAyWie, xpaOpocnis. Mfflwo Mcko- 
Wttie w niebespiecanoiciach (lafoid i prayftoynoi^. Modrz, 
Raz, 38. - Mf ftwo ma czynid odwagf do podjf cia aif rae- 
• cay trudnych; imiafoi^.do potkania aif a meprayiacie- 
lam. Star. V/oy, ^36. Mf ftwo naleiy na wycierpie- 
nia i Booaseniu przykro^ci cieieanych. 5/ar. Aye. 36. Nie- 
doa^ na m^ftwie » . trieba bys gu dobrae uiyt. Teatr 45 cf, 
56* Wczaa walecznie poczyna, m^ftwo nie cceka na 
lata. Af ore/. 136. Waz&k w aercu cztowiekaZdobr^y krwi 
srodaonego m^ftwo latnieczeka. Osid.Cyd. M^ztwa doly- 
wa^ prsyftoi, Gdy praeciwiio^(5 w oczach Oou Cn. Ad. 4^3. - 
$. *c)rafatwo, scnota, ad modum tthieae virtutis Latino^ 
rum, lilgenb. Molno^d, ofaocia za bogactwy, chocia sa zacno- 
idt^ rodzaiu chodzi, tedy odioiywasy mf ftwo, a c6i ieft , ie- 
dno miecz w rfku azalonego? £aida Rzplta doanafa 
bardzo wiela alego od l*jdai moinych , ale mf ftwem nie 
otdobionycb. A czegoi tedy nie doilawa, iedno tego, 
ieby ci, ktdray chci|, aby le nad inaze przeUadano, do* 
wcipem, enotJ^ i aaoneaii tego aprawami poprawowali. 
Modrz. Box, 167. * 

MESSY ASZ, w a, 171., Ross, uecciU, $![Xef|!a#/ zbawio'el 
^wiata, obiecany patryarchom. Xras. Zb^i^ i55. Stowo 
Greckie Cbryftna po Zydowika Mes^aaa ai^ wykfada ; po 
naazemu pomasaniec. Hrhft. Nauk C b A , od. masd, ma- 
ici<5, mazad). Prot^. Wygl^da^ caego, iak iydzi Mea- 
ayaaza, t. i. a utfflcnieniem, iak kania deascsu. 

Ml^ZCZYZNA ob. Mficayzna. C 

H£SZ1C A , - i , i. , pchia aianuia , m erbflot mordeltm 
T0m. IL MBSZEK - M^T. 57 JAnn. , chrz^azczyk bardzo male^ki , ktdregd liaaki w 
Tozaadacb kapuscianych wielkie sskody cayai^. Xluk Zw. 
4, 46 et djy, tad,\H, N* io5. 

MESZEK, - aaka, m., ^cf. BiechJ, Riceia Linn,, rodaay 
ro^liny, do fkrytoptoiowyck nalej|]|cy. Xluk Byk, 5, 19, 
ieft kryaztatowy , naymnieyasj, aiwy, pfywai^cy. Jundz. 
543. 

*M£SZELBAS Tr., ob* Muautbaa, Melfhbaaa. ' « 

MESZKITA, - y, i. ,. meeset, boinica Tareck^, einetD^Os 
fd^ee* Ten obraz , ktdfy cfaowai^ tak ikrycie , Z niepo- 
boinego gwattem wei koiciota, J wtaani| r^k^ poataw w 
tw^y meaakicie. P. J^chan.'Jer. 38. Ach iakom niepra-* 
wo^ci wsselakidy hotdowat, Wtainiem ^wiatu i djabtu 
measkitf zbudowat Z ciala mego. Aulig, 19, 

MESZNE, - ego, n. , dochody aa maze. Dudzi 44. (fiA. 
tnefttQ missalis, tnfffhfffO (0(^(1) Mfi dzieai^cinf da-. 
wa<!; cf. Cro. Malomeahnyak , s Wrzeaic^ ; Velikomeah- 
nyak, s Sierpiefi). - §. dzieaf^cina w ziarnie dawana , 
nie anopowa. Skrzet. P. P. 2, 33, btt Stitnetlttfetite^ 
Meazne, Mazowe c^yli JUissale, zt^d wztffo pocz^tek, 
ie pray uktadzie a plebanem o dzieaifririf, pleban brat 
obowii^aek odprawiania /7ffz>'. Czack.pr. j, 3 18, N^Pam* 
13, 348. Po daieaifd groazy mai^ placid, b^di gdzie a% 
' anopowe daieai^ciny , abo meazne, apy. Vol. Leg. 3, 6G3« 
Na Kuai meazne aaftfpuie w wielu mieyacach dzieaj^rinf ; 
a ieft meazna pewna kwota pieui^f na , ktdr^ waie Atia- 
dai% na maze, sa naleii^ce a kreacencyy swych dzxeai^ clny. 
Ojir. P. Cyw. i,3oi. 

M£3ZTY/>/i/r,, pantoftevTureckie^ cf. kapcie,' Cfo. miac-* 
tva , s trzewik (kdrzany* 

MESZYSTY ob, Maayfty^ 

MJBT! atowo graczdw w asaehy, ktdrym ai^ wyraia ia-> 
mknienie -i opaaanie cudz<$y ftrony; Wfbd. , Pets, toat g 
Oal/, maty As. Mamk, mittti itn @<t^a4fpie(ew Uczyni- 
wazy na aaachownicy kilka *azcia bardzo miftcrnego , dat 

mu met. Gor, Dw. 169 , et tttac^e t^n matt. - Jig. Albo 

azach albo met. Cn. Ad. 3 , t. i. iak kollka padnie ; lub 
ftrata lub ay/k ). Daie zzech fortuna i met rozumowi. 
Pot. Syi, 3o4. Za laik% bo^^ przeciwnicy tak wzifli met, 
if zoftali W pohaAbieniii. Bat. HJ\. 387, kl^ikf , poraf- 
k^i cf« Bh. gi) ge|1t |)9 na^ Weta, cf. wet!^, iui konieo, 
iui po naa, przepadiismy^ ^ transl. jtfet, % ciaany k%t, 

trudno^d, cie^6 , Rs. ftamB, Mr ^Rgf; i^rbrdngni^, 9?0t(^ 

Cd^nrfftigfeit. Met komu dadi , s prZyprzed do ciasnego 
k;ita, obfliakiwad kogo , trudno^iS mu zadawad, finelt in 

bie @R9e treiben , \%xi etntrei^en ; cf. kozi roiek }. Mdgi 

imszach i met dadz, i ukazadnieicdnemn wrotadoroeumo. 
Birk. Zam. 37. W tyf , w boki , 'W czo!o rozpuscif za- 
gouy, J tuazi(C zlamad oitatnim naa metem Uderzyl z or- 
d%< Jabi. Buk. P. - j. a) met ob. Meta. 
M^T, - u, m. y kat, gj^azcz pfynow nlepzyftych , bil^ !{){« 

Iff, %xikUt no4^ Mc^t au^geflanbner (^zttMt (J>efrn)i 
ba^^ribe imunreinen^affiir (berQ^obntfal^); cf.droidze, 

fnsy, uftoiny)} /7r«>/;r. ^t irHpr, Bh. ofaUf, fmutj Rg* 
miitet; Bs. mutesg, ametg>]a, buna; Rs. €t Ec. Mymh, 
(HMyma, cHy'oia, MflmeSKb, odm^t, bunt, rokoaz ^ cf. 
Gar. ^tnteXePf Msm^scAMBUM warcbogfowy). Wod^ 
m(tni| od samdy ziemi, poftawisz na chfodnym mleyacu , 
ai mfty oaifd^. AluA JCop. 1, 131 , ob. m^ciny). Gdy 
wino przeftaie burayd si^, tedy glina w nie wpuazczona, 
cayici ie , ci^gn^e < aoba^ na ddl wazytek mf t i droidie. 

8 58 META • METAL. Crete* 349, c£ uftoiny). Csarnego flygu m^ty, Hor, 1, 
a66. - Jig. Zrsodto csyile nauki Cliryltusowey bez mftu. 
Ba/^. iV/W. t, 243. Ci ktdrzy s m^lovr i cieniow Aare- 
go zakonu do IwUtto^ci prawdy niebieiki^y wychodzili, 
mf Umi ieszcse oczy samulone t zadmione maij^c , rycbto 
ai{ JwiatU domaca^ nie moglT. Zrn* PJl> 3, i6o. 

Pochodz. mftny , odirift , zamft, mfciny\ m^icUf mq^ 

. cicieli mqteWf namqcic^ omqcU^ pomqcU^ rozmqcic, za- 

mqciif, zmqcU; smfcU, smffny^ smutny, smftekj smu^ 

tek, smucU f zatmuca^\ chachmet , xachaehntfcU; ba^ 

tamut , baiamucid ( Ks, OaAaMyniHm& zamf cic ). 

ME'i'Ay - y, «., MLT, - u, m. , z £ac. , krea , eel, ba| 
^Ul; bie beftimmtf ^rln^r; Cro. meta, czll (metalacz, 
s ilrcelec)i Bg, av4rb« (cf. swierzch); Vd, namienik, 
namerik, nakonz, Urcha; Rs. n'Biiia (M^mKft, M'Ef- 
movfta znak, znami^), HHUidHb, npeA'^Al), apeAM'BiiiB» 
cf. przedmiot, przedsiat; cf. Rs, M^iriKiM dobrze trafia- 
i^cy, *mierny, M'&cnaoijl godzid, cclowa^, mierzyd, cf. 
mie^^y miatad, noM^amioB ugod^i^, trafidj. Niemaaz 
drogi bcz terminu i mety. Pilch* Sen. lijl. a, 267, Kto 
idzie prol^ drog;^, ma awe Aanowiflco oftateczne; h\\- 
kacz nie zna terminu ani mety. ib. 1, 136. Nie ftawiai^e 
krokdw, doy^d do mety pragni|. Mon* 65, t6i. Jd^ nt 
umor w zawody, ai «if o met aam poz%daay opr^. Birh, 
Kr, Kaw, 3 5. Cesarze z domu Karolingdw zakladali me- 
tf awoich naiazddw ai do Odry, Nar, Hft. 3, 207. , Ta 
to icil meta mysli moicli godna. Hu/. Ow, i85^ 

METADOK o^.Maledor « 

METAFIZYK/, - i, i., blc Weta^vWr n«"^« pr«yczy» 
rzeczy zmystom niepodlegai%cych. JCrae. Zb, a, i54* 
Gdyby^my mieli wiadom% w cal^y obazerno^ci netafizykf 
nntzych mysli, rozum naaz ogarniatby rzeczy ogolni^y. 
Sniad* Alg, i« 06, metafizyczne rodzenie t\% icK). ^ 
tranth ciemne, nie do poi^ia zdanie , etlOA^ / ^^^ f4l9C? 
^U begreifrn Ifl. To, co mowicie, ciemna ieft meUfizy- 
ka , ICtorey ibinierflii mdy rozum nie prze^ika. Zckbtf 
Amf, 98. METAFIZYCZNY , - a, - o, - ie. adv., 

metavftpflff*. metafizyk , - a , wi. , bet «Wetaf bvfl? 

cud. METAFlZYteOWAC cz. iVi/ran#., meUfizycznie 
lozbi'eraiJ. mrtap^pftciretl , pJilofopbirfB. Krzycz^U ucze- 
ni , i melnHxykuwad iwa .vidy zaczf li. hlon, 69, 39. - - ME- 
TAFORA, - y, i., me 5Wf tapper, figura retoryki, 
prscz ktbrl^ slpvvo traci swoie wfayciwe znaczenie, prze- 
no^iiie iiino na %\% biorj|c. Kras, Zb, 2, i54, oJ. Prac- 
uoioia; .S/o. pretWHritt'Ua. METAFOR YCZNY , prze- 
noi'ny. MHTAFOKYCZNIB , praeno^nie. 
METAL, METALL, - u, to., Gr. ^sraXXoy, /fJr. Vifl» 
metii /7i«ra//</TO, kruszec, bad detail; rzecz kop<(Ina nad 
iiino cif iaza , w oguiu topnieis^ca, och^doiona blaik czy- 
nii^ca , po (lopieniu zwierzch wypukty czyniJ^ca, mfotem 
bita rozci^gaii^ca sif. Kluk Kop, 2, i3i, Of. Rud, 6* 
Metallem sowii^ kaidy kruazec, topid , kud i cii^gnJ^d da- 
i^cy sif . Jak. Art, 3, 3oi , Bh, (ow; Slo. fOtD, Yttba, 
mii (cf. iiii<»di)i Sr. i. tltttallj Vd. ruda, rudrtvu, bron, 
bronz, medenina ; Crn- brom , bron; Cro, med; Bsn, 
mjcdi /?^. gvozdje (cf. gwoidi); J?*. McnraxAl) , pyA«. 
Metalla krufx< zynami zwad moiem, bo z kriiazcu pocho- 
dz4* Sien. wykL - $. b) podfug pospolitego iKryraienia 
Razysva B\q\ei metalem, mieszanina ztoiona  miedzi , 
moat^diu i cyny^ a-ktorey dziaia Ui\. Jak. Art. 3, 3oi , METALLURG - M^TNY. 
^pii, dUdPenfpfiff, %\^tVitx\, 0tefer). - $. a) Meta- 

luni z Laci6ika, obrazek maiy mosifzny, ^rebmy, rogo- 
wy, ko^ciany etc. , okri^pty, cz wo rgraniatly, abo krzy- 
iyk u pacidrkow (zi, mental , cf. medalj ; tabelia metal- 
iicaeacram ima^inem utrinque impressam hqibene. Cn. Th, 

397, fiM @d^iiilu(f mit bem fdiibniffe fined S^MHtn in 

Ibepbftt Seitev; Metalik^ - a, /71., dem. METAL- 

LURG , - a , m. , umiei^tny koto metaldw i ich doby- 
waiiia, bet SRetaSurg ; Rs. pyAOCAOsb; Ec. pyAOA'fe- 
AameAJk, pyAHUxb At)X& Macmepl). METALLUUGIA, 
- ii , i. , nauka o' metallach , o radach, .0 gornictwie, 
Jbie 5JJJftaffurdie; Rs, pvAocAoaie, Ec pyAOA^^anie^ 
McUllurgi^ sif bawif , Gr, ufraXXn^yiot ^ Ec. pyAOA*^ 
AaiO, pyAOKOnaio. METaLLURGICZNY Ra. pyAO« 
CAOBHMH. MEIALLOSIARCZAN ielaza, metallo -- eul- 
phas-ferri^ aiarczan ielaea, maijicy w aobie nadto aol- 
n^y zaaady. Sniad. Chy. a, 49. METALLOWY , ME- 

TALNY, - ij, - e, sXRetaflfs; Sr. 1. mcralfH; Vd. me- 

- denen ; Crn, bronzhen ; Rs. iieniaAAOBUH , MemaAAine- 

cKiH ,-pyAHua. 
«>METKI, - a, - ie, n. p. Mizgui metki, Hor^^y^J^* "*®- 

ie mifkki ; cL Rs. M'Kxna'iH dobrze celui^cy^ arfcsny* 
*MlvTLARSTWO, -a, n., m4cenie, oda^t, niepokdy, h^$ 

KrAt»ftt, Unritf^emacb^n, ^erwlrren, bie®er»itniii((. Nie- 

rza^dnie iyisi, nie nie robij^ ale chyti-ze m^ilarttv\o ftroi^. 
Gil. PJI. 191 b. METLIC, M^TLlC, M^TLOWAC 
fx. ndk. , pomf tlowad dk^ , m^cid , raiesza^ , niepokQiu 
nabawiad, txtihen , Vemkren. 2le, kiedy Pan iudziora 
dopuszcza obyczaie swe p40wad, metlowad, i prawie ia- 
koby cndzoloiyd. Weresx. Rgl. io5. Mi^dzy zawicdzio- 
nemi ludimi porof tlowat, powichrzyt, ie niemaaz pocz^tku 
ani kofica. Gil Pojl. 18. M^TLI mi ai? to slowo. Tr. 

84o , ieft mi na i^zyku , bieffd ®ort Unft mtt «uf bee 
gnnde \^ttxm , h(^ ^abe ed auf ber ^unge mif tie ti^ Tr. 

86 u Mietle mi sif , wikle mi aif , wiie mi aie* gdy nie 
mogf przypomnied. Dudx. 45. - 

jyi^TEL, ^ tla, m., z Niem. beY 9>^aSlfe( pUsscz-, Sr. a. 
taantel, X^WXX\l^ Sr.^i. mantpl; Cro. minten, ment^- 
neczj Hg. mente; £f. modraccja, modrina , koret; Rs* 
jaaHiniJi , uaMIn7«^a; ob. Mantolet). METLIK, - a, 
m.^zdrbn., mantylka, etQ ^4nte((^etl; m?tHk, rodzay 
aukni , pUszcza lub podwtoanika biatogfo.vikiego. Wlod. 
Zoftawiia krdlewna m^tlik w gfftwinie, morduii|C %\q 1 

- rozboynikiem. Pot. SyL 327. Szafarka w Tnreckim le- 
tniku , Tabin na m^tliku. Bies. C. 4. M^tlifc Kanotiicki 
t futerek. Tr., b«d 2)0nt^ensim4lltel(ben. Nieazezfana 
Tailoi6 azaty wymy^liU nowe, Paniom mftle^ m^iczy- 
snomdeliedfbowe. Por.yo«i^« 16a. (o^. delia, o^. d^bowy). 

MI^TNICA, - y, i., m^cicielka, ktdra apokoyno^d m^ci. 

Jr., bie grlebendil6tertnn. m^tnik, - a, m., m^ci- 
cici. Tr. , ber Jrtebetidflbret. Mi^TNOSC , - ^ci , i. , 
nieklaro^no^d , bod itrilbefepit, bk UnfeMHt ; yd. mot- 

noft, motnina, kalnoil, kounoft; i7i. My nxHOcmi* M^- 
TNY, - a. - e, M^TNIE et M^TNO adv., nieklaro- 
wny, kalny, ttdbe, bt(f,. ttf<6t flat; Bhi «altli>i ^r. 1. 

mUtne, Samntknt; Cro. mutfcnj rrf. moten, kalen, ka- 
uen , koun ; Hg,, mutan , umutni , mtktexan ; Bs. mutan , 
izmuchjen, amnchjen; Rs, My'nmMH, My'oiewb , uk^ 
ni^^KAiaBbiH (Mflm^XHUii buntowniczy ). M^tnyro bydi 
Ecd. cmMHsmjacji , MymHUMb* OMinft , nBiioio aana* M^TOWY . METRYKANT. 

pAiBCii. Mf tne pi wo tucsy , lees nie tdrowe ieft. JTlu/k 
RomL 3> 371. Wina mtode, m^tne, abj sif rjchl^y 
nfUiy, CO robi^ . • • Sl^szk. Ped, 3 70* Morse csarne ma 
kolor sw6y od m^ tnych wod » ktore tain prsypf dza poY- 
nocny wiatr. Boter, 19. W n^n^y wodzie nikt sif nie 
prseyrsy. Fot* Focm, So. laki aiciep, taki owoc; 
prsetroecyfte iraddto M^nydh  siefaie ponikdw nigdy 
nie wywiodlo. Zabm 10, 3ao Xniaz. W m^tn^y wodzid 
pr^ds^y bI^ piikorae lowii|. Jon. Lig. F. 5 A , cf, w od- 
m^ci^ towid ). > Jig, Jiii Bii i^^* napefniona Bachem Swif - 
iym po aercu my^l tiuese prseAracbem W m^tn^y ra- 
do^ci. ffor. t, 307 Nar, , w radolei smiesian^y. id. 3o5 
JIfi/i.). Ml^TOWY, - a, - e, od m^tdw, Cafis, ijf* 

METOD , - n » m. , METODA , - y , i. , * Greek. , apo- 
sdb dcwania lub robienia caego porz^dnie^ bte ^ttt^thtf 
Bg, pAt, r^, nAcin; R9, MemoAl), cnoco6b. ME* 
TODYCZNY, - a, - e, - ie adv. ^ podlug pewnego'me- 
todu, metiotif^; Rg. r^ni, sputni. METOD YUSZ , 
. a, ;7^, jsi^wUane, i9A. ettftl^eta. METONYMIA, 

- ii , i.t ligurt rotoryoma , Slo. bOO'tipKfil / cf. dowcip* 
M^l'OPBRZ 06. Niotoperi. 

BIETR, - a, mo s Franc, dai^cy lekcye ex ego , fin 9)?aU 

tre, ber i« et»ii< Untrrld^t Biebt Pan; lako metr w 

tych rsecsach b^dsie mi lokcye dawad , a ia lak faceek, 
at re mi fa aol la zani% powtarsad b^d^. Teatrb^d^ io4. 
MBTRESSA, - y, *., METRESKA, - i, i., zdrlm , 
aaloinica , cf. fryierka , gararaika , kawalerka , pani dii- 
azka, Me 50trtltrefff, Hi 5teWlvelft. Juno nie raa si^ 
ialt na metresay i basztardy Jowissowe. Bard. Tr. 3. O 
iako biaiogtowy arogt fal podiega, Gdy si{ w lednym 
netresaa z iou^ domu zbiega! ib, 447. Jak wielkie fta- 
do za nim metresa ai^ uwlia. ib. aSa. Gaszek dyament 
oddat aw^y me^eaaie Na dYugich mito^ci zadatek. Za6» 
i3, a5o N«w. - $. Metreasa, ttika le{;a^^a z gatunku 

wyitdw. Rydei^ 9?ame bft ^or|leW«nbinnfn* 

METROFOLIA , - ii , #. , katcdra arcybiikupia. AVcra. Z6. 
a, 167, /{«. MHmpono^A'ix , fc. maxneporpiAl) ; bieSRes 

twprtit«iiirr<»e, fribif*tfli*f 5«rd>c. metropolita, 

- J , m. ^ arcybiikup mai^cy zwierzebnp^d nad bilktrpami. 
jrra#. Zd, a, 157, bet ^X^etropOllt , Rs. MHinponoxKm&» 
METROPOLITAKSKI , METftOPOLITSKI , - a, - ie, 
arcybiflcupi, er§Mf<b&fnd^ ; l^J. MnmponoAfimoBb, mb* 
mpoBOAi/^'idf , MMTnponoAHoicK'iii. Palliiisz Metropo- 
liu6lki, Ld^ Lwowiki "Wladyk metropolitfkiego tyta?u 
niywa. Gwag. 3oo. 

METRYCA, - i, i., (cf. Lat matriculaj, 1) pospolicie 
nazywaiil aif metrykami ksifgi ko^cielne, gdzie chrsty, 
pogrzeby etc. aapisywane sj^. Kras^Zb\ 2,167, iffents 

lid^ 9ledifterbik(6er, Vrotofoffe, jtir^enh^et^ ^anf^As 

l^et/ 2eil^eilIffleiT. Papie* pi^zez kanonizacy^ ^wi^tego 
tego w metryk§ i. wyznawcow wloiy?. ^/rlr. Dow. 69. - 
). za^wiadczenie ckrzeftne, bpt Sanffc^ffn* Co to do 
nidy naleiy, w cudz^ metryk^ zazierai^?' Tentr 20, 69. - 
j. a) raetryka, arrhiw, ba^ 9lT*l»; ^K IfflOWlta, It 
^tlwXttf tatintee Vd. arhir, pismualishe ; /?g« pismo* 
ahranna , pitmo.shraniactr. Metryka Koronna , arcbiyum 
' korony Polfltiey, ieO takic osobne W. X. L. JCrcLi. Zb, 
a, 1S7. METRYCZNY, - a, - e, od metryk, archi- 
wowy. 7>., «t(^{9s. METRYKANT, - a, m., bet MBY - M^ZEN. 59 Vtd^lurini , hex dber iai ^t^h ^eft^t {ft -, Bh. Uftmnit. 

Metrykantdw nazwiiko left pofnieysze, wai^te od urz^> 
dowego obowi^zku, ftrzeienia metryk, czyli archiwdw 
Rzplt^y; ale urz^d icb byT dawnieyazy, i nazywali si^ 
pisarzami kanclerza. Skrzet. P, P. a, 347» - (Serata byl 
piaarsem. Bud. a Sam. 8, 18, not, „ kronikarzem , we- 
trykarzem, a wfaiciwie, pamiftnikiem krolew/kim " ). 

MEY I n. p. Herb kupif , «-iife czynit nie godnego , Lecz 
mil tei mc^w^: o towarzyazu hey I W twoim herbieMey ! 
Stryik, Gon. £ 3, 

MEY3TER ob, Mayfter. 

•M^iATA, - y, i., M54atk\, • 1,4., Bh. mulattai 

Crn. moshakcna vimgo^ cf. m^iyca; Rg, muxattiza, mu- 
xatta, dov^edftna ; B«. udana, agena; Sr. i. tieWefla fcf. 
niewiafta>i Ec. Myximaa, nyxiniHtta, ko« 3a my- 
aKeial); zam^zna biarogfowa , bte eiReti Wattit Jat, fine 
verbctratbete SDeib^perfc^n. Tak panny, iak m^iate, i 
wdowy, biatoglowy zowiemy. Biae, Poji. aoa. Niem^- 
iatka Vd. nerdana, neomoahena. - Meton. •m^iyca, io- 
na, SR4nn{lllT, $ratl' To left \oU % koici moich, rzekt 
Adam, zwana mfiatkq bfdzie, bo z m^ia. wzifia ieit. 
Sk. Zyw. i33. Kazow^ l\ mfiatq^ bo z m^ia wai^ta ta. 
Bud. Gen. 3, a3, ob. mjiyfta, m^iyna, OTanntim. £«rb- 
*M^iKCZYNSKI, - a, - ie, m^iczyznie naleiyty, przy- 
zwoity, alui^ry, od m^iczyzny, m^fki, mdnviid^, gWatUl^s 
perfonen Snfcmmenb, linnets. W ubierae trzeba bydf 
ochf doinym ; wszakoi aby nie byfo biafogiowy ochf do- 
ftwo, ale mficryiilkie. Corn, Dw. 11 4. Zygmunt Au- 
giift oftatnt potomck s mficzy^Hciego plemienia domu Ja- 
giellewego. Gwag, i33, Bieljk. 692. ^mfszczyzniegOsro- 
daaiu, BieL Hft. 3o. M^iczyfiikr, abo niewie^ci. Radz. 
Deut. 4, i6. W tym nie biafe gtowy krzywe, ale prze-. 
klfte i^dze. m^iczynfkie. Gor, Dw. ^tia. Brzydaila ai^ 
ogolem wszyftkim m^iczyri/kim narodem, Oiw. Ow, 391. 
Wtselakie iayca, a naywi^cey wrdble, pobudzai^ mf iczyfi- 
iki uczynek. Urzfd. 45a. Ani cudzofoztwa , ani pornb- 
ftwa» ani m^i^czyfifki^y paoty chroniY sif nie nmie]l|« 
Zygr^ Pap. 363, pederaflyij. M^2CZYZNA, M^SZCZY- 
Z^k , - y , m. , m?zki«Jy pfci czfowiek, m^, bie ^anit^s 
perfOli; 5/©. cblap (cf. chfop); ri/.n.o«htyuj /?^. muacko; 
Cro, mufka glava ^cf. biafoglowa ) ; Rs, nyqm'Ha. Nie- 
^chay bfdzie obrzezan kaidy ro^iczyana. ^ Leop. Genes. 
17, lo, kaidy pogfowia m^fkiego. 1 Leop. Boniwel, 
naypi^knieyssy wiekii awego m^szczyzna. Niem. JCrol. 1, 
8'*. - ^Generis feminini ; n. p, Trzykro^ przez rok bf- 
dzie si^ ukazowafa kaida m^szczyzna twofa przed Bo- 
giexor Biai* Pojl. l^^ y Leop. Bxod. 33, 17, ka:^dy m^i-* 
czyxna tw6y, Bibl. Gd. , wszelki mf iczyzna twdy. Leop, 
Ex. 34, 25r Swi^to biale glowy obchodzify, pray ktd- 
rym tylko iedyna m^azczyana bywafa. Otw. Gw. 2^j. - 
§. collect, m^ictyzna, s pfed m^fka, mf iczjzay, ^^nui: 
perrtmeilr linnet. Sto miafteczek spaljli, m^iczyzn^ 
aiekli, fylko niewiady i dzialki w niewo^ p^dzili. Stryik. 
:i'j\, 2aden z mffczyzny aprawy ich broni^ i^ie ^miaf. 
Warg. Wal. 366, 
MEZSLAN, - u, m. , materya welnlana i Iniana , SWefrs 

Tang, Gall, mezeline, ell! woffnct «nb Ifincner Jeug. Tr. 

M^'^EN , - ina , m. , n. p. Sam krol trzymal na smyczy 
M^s^na 1 SnkoTa. Uanial. A ^ b ^ miano charta^ 9}(IRie 

eine^ aBtnb^tinbe^* 

6 . . 69 VL^ZKl * M^^NYr 

j/I^iNIB, adp. adj. Mf^ny, 5A. niajnc . Mc, x^a6pcKif, 
vpaOpo, CM'feAO, mann^aft, tdpfrr* M^inie si^ iUwid» 
m^zn^ twarz pokaza^ Cn. TVi. , £p. My aKecniBOBatniii. 
Serce si^ w krol^wiczi; m^ inie radowato , Gdy mu sif z 
pnyiacielem przywita^ doilalo. ^an. J. 4. M^^NIEC » 

- iaf, - ieie , niiak. ndk, , Totra(\&6 sif, mascuhsctre 

Mqcx.y tndnnlid; mt^^n, mannbar werben; re/. braditUo 

fcf, broda)*, /ic. Myxcatocx ; ffx. Hyxcaoib, B03My3Kaiu&. 
Dsieduch w siedm lat zf by roni , w drugich sara^a , po- 
tym m^iiuoie. Psalmod, 77. W trzecim niicsii|cu pa- 
wifta wypnsci^ na pole, ieby rosty i mfiniflly, Haur 
$h i32.' Trz^.czasy w i^yciu ludziti^m 1 czas wzrofiu, 
in^/nienia i ubj-wania. Monl 6^, 634 , Rs* BOSMyHCaii'ie. • 
actiu, m^imi, Chod* Kofi, 43 , £c. Mvxcaio , Gr. uvifott 
in uirilem aetatem perducc, - **Mi^ZNOCZYNNY , - a, 

- e, - ie adtf»f Hifinym sposobem csynny, Qtdnnltd^s 
(^dtig. Dus^ m^^aocsynnie roftropna. ^ab* 16, 1^7 

Hagi. Mij^NOSe, - ici, i., M. mwinofl; Kc/. roo- 

shbvitnoft; /{j. BOSMyTKaAOcniA. *a; mfzU wick, ^U 

93?«tttt^«tfeit, ^a$ m4nnlt(te filter. Peryod ten do Au- 

gufU; tu iui pora m^ino^ci pa6(lwa Rzyoiikiego, B sa* 
ma iu^ iakoby d'o(lateczuie dui^ dvi\aioi6 pafillwa. Fa/. 
J?/, praef. (cf. m^ftwo), ^ j. m^zka dzieltyoii i odwaga, 

m^ilwo, ?W4nn{.lcljfett, ^apfevfeit, 2)fannWt« ^rf.aerah- 

noil, junak'olt, aerzhlivoii; Cro. jakoszti i^f. hrabreooft, 
jakoft; R^. xp:'0pocaiK, 4d6^ecni&, M^^no^^ bez ^nvia« 
to^ci nie jeft > aama iell jmiafo^c , ktor^ mf iaoid apra^ 
N wuie. Ezop* 12. Patue Spartafifjcle dU mfinoicl aerca, 
iak'c'y fochwaly godnwl Falib, Q 5. M^^nosd, ktdrn 
waayftkid smutki i przeciwno^ci ciorpiemy* Wrpbl, aoi. 
M^dro^d, spraw'iedliwosd, m^inoii ^ mi^^rnp^d, dobra t9 
si^ samtigo umystu. Gqrn. Sen* Sama mu szyi; ku sci$« 
eiu natlawHa; na'co on iako wryty fUn^f , dziwuij^c s\% 
takiey m^inosci , iaki^y w wiela m^iach nie dosoaf. Sh, 
Zyuf, \, i43. O Iwid, i iego m^inosci^ Haur Sk, 3i7« 
Stat upieuionv, arod^te zaiuszoi^y, Trudno psa tego nifi* 
nojci wystawl6 Pafl, Fid, 198. •*M^2;^f03TRZAtB 

 Persy, Otw, Wirg. 466, pharetratL M^iNY", -'a, - e, 
m^Oci, 00 do wieku , 4orosty, Qtauubati Vd, moshpun, 

- braditoii , moshki , moshat f^iuosbakonja , s domf ina pan- 
na); Cm, mpshlt; /?,r. BOSMyTKaAtaM, i?A. mu|{I^Q , * jjtlls 

teini?, nbdtn^; ^/o. jmuiHo/ frbmatoi Cr/i. moshakaft, 

shtajf , jak ) m6sKak ; Vd^ mushku , mpshQvi^eu, moshko- 
yiten , niozh^h, junajcen , Junazhen, tersath* serzhen » 
aerzhliu (cf. iunacki, serdeciny) ; Bs* anaagjan (cf, aiiai- 
ny), jaki , hrabren > junacki, vitescki, vrrjlii ,. rarli , 
vrrio '. Cro. jak*; Sla, jaki, scrdcsan ; R^^ My TKecmBeHfi^^i 

' B6BHCiTiBeHHUif ,4o6A^C[nBeHHhiif, aoSa'i'h, xpa6pvR, 
B35paHHiaH, BoaepaHH&iHfeAaro^yniHUif; Qiatin^af^/ ta« 

' ffey, mdnnllc^/ of*, dzieiny). M^iny, wH.M^a® f®'^'^^ • 

 nie uil^pi placu; nje zepsuie serca*. Cn, Ad. 483t lu^iny 
^oli iia placu, nii na {diku umrzed. /5. 484. M^^ny s 
tytu nie biie^ /5. ^84, M^iny poczciwJ^ ^raier<l przed^i^- 
DVBi^wssy, wazf'lakim zTym przygodom , pr^dkini 1 na- 
gfyiu, ktpre ^tnierd przynoazl^, niel^kliwyra si^ ftawif 
?«//•. Et, 173. Mjipewu s^rcc poipaga. Cn, Ad. 25g\ 
cf. gdzie aercd, tam tzczj^^eie, audqces fort una iuu^t^ 
M^inym fortune nieba pblecuia. P.Kchan. Jer.iQ* M^i- 
nym byl, nie tak dalere w ciele, iaj^o w 4u»»y, i^ie w barktch abo ramionacb* Biri. Kaw^ Malt, B^h, Xeiel* 
ma m^ftwo , uie rad widzi m^inieyiBycb b* fiebic*. Mon, 
65, 228. M^inym umysfem siios?% karaaie. HuL O^* 
i5i. M^nym ieftem JSceL AoOAcoiByiD , My^KeAOSA- 
cm By 10, Gr, ay^^aya^iw. W m^stwo bb w mfiojck 
obfituif , Ec. 6Aaro4o6A&cmByK>, Cr. svw^^ft. - J. ^^^* 
/lr^i/i : Byli przy tym Wieloioini i Mfini 'inf sowie &ry- ^ 
ftyu B Oilrowa Kaaztelan Krakowiki , Sf dziwdy b Oftro- " 
roga Pozndftfti Wpiewodaetc, Herb^StaJt, 3oo, -J. transL 
. B^dzieli wino s wierscbn m§in§ a mocne, .^^^dy wszyl^^^ 
takie ieft ; ale iesli miJkAU m wieracliu , tedy i w irxo- 
dku, Cris/c. 347. Jagoda winna, ktora ieil subtelniey«> 
sza wodnieya^a, amaku tei mfini^szegOf simnieyaz^ vaK 
natur?. Cresc 333. M^iOBLAGA, -1,4., M^fi^O- 
BLAGINI, , i, i. , U Kzymian ie^K mi^dzy malienftwem 
ilaty si^ poswarki , tedy azli do ko^cioia bogini m^iobU- 
gi , viriplaca , tak nazwandy od ubfagania m^idw. Pttr, 

£^ 63 , Warg, Wai. 36 , bit SKinniXfiiinitinn. M^^io- 

Wagini. Mon. 75,590. M^2OB0YCA, - y, to., »*- 

bdyca, raordcrca, bet Zthtf^igft , 8W6fDer ; Cro. lyudo- 

' mprecs , ludomorecB ; Sr. 1. ^impeU ^IttOrtttWac i R^' 

HexoB^KOy 6'iK^R, 4yDLiery'6eub , Ay«ijpry6«Bitl). Kto- 

by kogo czytnkolwiek uderzyt, aiby umart, oifioboyc^ 

ioft. Radz^Num, 35, 18. Mfl^ebdycy nan pray azli aab id 

go. p9tr. FoJ. i4i. Wyprawit woyflca , potracil *m^io- 

boce one. i?ey ^. R r 6, Wywiddi na puazczj^ 4ooo m^- 

idw *i»€ioboiec, 1 Zeop, Act, ai,38, sboycdw. Bibl.Gil.), 

jyifiobdyc^ byd^ Ec tt Bs. i|eAOB'BKoy6*iiJcxnB>io, Ay- 

nxepy'dcmByio, ySuaaio. M^iobdyca sam nad aob^. C/t. 

Tfi.y .b^r Selbflraprber*. Nikt »i^ zabiiad, aai aobie m?- 

iobdyc^ i do .^mierci awey przyczyo^ bydi nie ma* SA, 

ZyW- If 9*- - 5f propria m^iohayc^ Jem, ^ ktdra sabita 

m?ia, bU gClfiinn^mirberfuH* OjetUa matk? eabil, aiQg^ 

m^iobdycf. //o/i. IVor. 65 , /?*. wy3ifey6iHua, *Rl^- 

^QBOYNY, ^ a, ^ e, boi^cy si^ i»?4a, minn€tf<^«ll, 

tnatUt^fc^eU , FV/. moshobojeaK. M^20B0YSKI, - «, 

.- ie, morderfki, zaboyfki, ttlptb^ttfc^/ tHOtbbaf^ M^«- 

;^dbdy(kie, pp m^^oboyikua</«'., m6vberif:^ec SBeife. MJ^- 

iOBOYSTWG, ~ a, /!., aaboy, bet motb, tobtf*Ug; 

jS>. i.cimopefa^araorbuipanp; Cm. }udomoriivu\ yd. vboi, 

vmor, vmorjenje, vmor/ivu, ludpmorftvu • Cro, ludomorstv«, 
Indonjdrsztvo ; R$, MyTK^yGiVcoijao, 4ywery'^5cinBO» Mf- 
^dbdyAwo, gdy kto kpgo umy^lni» aabiie , gdy kto kogo 
^abiie s gniewu, gdy kto kogo z przygodjrzabiie. Sxcx^rb^ 
^af. a43, Nie jca^dy ro^iobdyflwa winien, kto kogo 
sabiie. ib. i58. Mfiobdyllwo popetiiia^. Cn. Th, **M^- 
iOCHWYTAKreuzap Pe^r, Hor, a, O 6, ^t.i.chclwa m«« 
^a » a aobie ^p kpiJ|,cefio ge azjcod^ Medci'' , bU mAntl6a< 
(d^^be ^reufe. ^J^^ZODUR ob, Chtopod^r. *M^2o- 
ItSZTALTY , - a , - e, w kazt/ilcie mjp#.a , JBc. Myxcano- 
Apfeeiib, Gr, dvS^oostetfs. ^MjjiOLUBNIK , .- a, ^c. 
{«yHCeAlp6e]jb , Gr. n^i^tgixgiif ^ luJ^i^cy mj^a lub ip'^- 

idw , Qtannfie^f nb / miiiiierUebfnb ; ^^ rods. ie$(fi. ny- 

9iCeAlo'^9^A I SKena ffCKpeH|iO a^JObHigag cBoero Myiica; 
ity^epaHiiineABHii)|a ; Qr. aySpffotf^'th ^Jil^iOJilA^" 
PRY, T ij - e, £c?, jiiy>KeDi/ApeHH«iii, m^ion rowny 
fni^droici^, q. p. Qjilodzjan, -MyHfieyMHU^, mm%wm'i^ 
, pasywl) My^eexia, ( MEZOPOTAMIA ^, Mifdayrae- 
cze). M^iOWY, - a, - e, odmcia, gSanil^** Will* 
^(^ s i 5/0/ fnnnielOip ) C/-/i* moahov; Vd> mo^houj^ fig. M^ZULBC . MGLA. 

mit^Argli I i?/. » /aceilb , my'ntnui. Pod moe% mf i#« 
W4 bfdtiess , a oq bfdsle tobia ptntm. i Lfop, Gen, 3* 
2on« bee m^iowoge priyswoUnU nikomu nic dad ni« 
moie. SgcMwrd. Sax^ 443 «f i44. PaprochUgo dzieaif* 
ciero prsykataDJt Bf iowego. - *Mf iowa subjl. , o3. *M$- 
iata, %fijrca. - ^Mfioien Ec, uyxoTKinb Herraa- 
irodyt, adj. uyTKemincxiii. (MEZOZEUGMA, figura 
retoiycana, Sio. pt$^th$wi^a[U). MEZTWO o5. M?- 
ftwo. M^iULBK, -Ika, m,, M^2ULENKO, M^- 
tUNIO, . i, m., MJ^iULO, - a, m., M^iYCZBK, 

- caka , OT , . M^ifcYK, - a, w, , rftfw» blanda nomin. 

n^^r i^ffifnMJnnd^eti, (ie(et^«nti; A«- iiyx^Hea.1). 

Jak sif mass nifiutka? Tearr 64 6, 5i. K}6citain sif a 
nfiiilkiem Wc Panu Nitmc. P. P. 83. Wyimienity a 
ciebie bylby mf ^iilek. Teatr 32, 35. M6y mf iulefiku ! 
»6. to ft, 8^. Meiulka luby, moia ty piessczoto! M^- 
iulek wasyftkiemu temu wieray. Za6. i4, a4o Szym* 
M^iulu] Teaer 43 c, 17. Mfiunia mify,' liadaymy do 
ftotu. id. &i, 63. Otoi to ieft ten przesnacaony m^ia- 
mio. £6. ai 6f 16. Oy kochany mfiunio. 16. 5a <f, i3. 
Moio aerce, mdy m^iyczku. Teatr 3o c, 4a. Xycayf- 
bym iak prayiaciel, by Wa^d Dobrodiieyka awego ko- 
•hala mf iyka. Teatr 43 r, 83, - J. b) a/xVar m^iyk , 
tin fitinti ^itmi^tn , nanus knraef, nafy, kr6tki m^* 
iyk by pleniek. Afqez,, ^ia, miiahko; S/cn mviitt^; Sr. i, 
nvilf; ^. a. tmt(jtf; ^d. moabfi, moabiz; (Re. ny- 
auneKl) , mynciAH^nKO , s chfopek , uyiicmb nieokrae* 
•aniec). ♦M^XYC, - yt, - y, cz. ndk., za mt^i wy- 

dawad, fv. omoabiti, eiii %tauenilmmet wrtflMrtrn^ 

I9t rinen aR«ltll deceit. Chciell kai^iniczk? »$ iyd a krd* 
lowicdm. Pot. Syi. 3o6. - ♦j, Prawda, <e tain inakaza 
. moda kaifiy, Kfdy si^ kaidy ieni , kaidy kapfan mfiy. 
For. Zac. 5o , m^ im czyli nationkiam left. **]«]?*¥- 
CA, - y, i. , nfika kdbieta, cf. bohatyrzyca, cF. ma- 

trona . fin iiiinti(afre< ^ mdniilfc^ ben! enbe f 9rattfn}lm< 

wet, fine J^cIMttn. Wanda, waleczna raf:&yca. Kmit. 
Spit. C. Gmin Ludowice przyanad raiui , it Polfka tak 
wialki^y m^ Aycy od poczi^tku nie miara , 1 i* miod nie 
bfdaie. Leezcz. Ciaff: nj. •M^iYNA, ♦M^tYSTA , 

- y, i-, bie<ndnn!ttn ^2llt6.)- Rtekr Adam: todko^d 
a koici moi^y; ta (Ewa) b^aie nazwana mf iyfta , ii a 
iBf ia wzif ta led. Z.ao;». Genes* a, a3 , mf i^yna. ffuiek. 
ib. , m^iatka. Bib/. Gd. ). M^2Y8K0 , - a , m. , na 

6hyd(: brzydki m^f, eiti M«id)f t 91»arm ; ^^r. 1. rnniiff; 

^r« a. mul^iif^. Ow m? iyflco, a ow:^ matrymoniaInJ| po* 
wag^y kroku nie odAfpowaf. Teaer 19 c, 54. 

MG. 

MGLA, * 7, i., MGIELKiL, - i, i.» efafTr., Pot. Arg, 
609; M. m(<l/ ml^tf; Morav. et Slo, mMtft ^«f* megia , 
megliza; Cr/i . mtfgla ; 6r. a. tllU/ ftiraWii; •^r. 1. «[^a, 
|ma, nafta; Oo. m<$gla; Be. magblat 8la. et Dl. maglaj 
Bg. mighia, maghlina, oMarina; Ec» MrAi; Re. my- 
Manl); cf, <7r. o^^X'^'ff cf* CA/</. t^Tov o6ecurari}f bet 
9lebel« • Kiedy wapory blizko nad ziemi^ tak ai( ikupi^ , 
ii aif ilan^ niepraeirocsyfte , tedy ieft ng!a. Xluk Host, 
3, 9a, Hid>. WJl, i64. MgTa kiedy idsia w gdtf, plutf 
praynoai. Opal. eat. 47. Mgfa, u iliadw mamka qu. p.)» 

X -^ tranel. W uryni^ krytycan^y pokaznie aif a poc^j^tku »MOLEC - MGLY. 6> mgta w ^rsodkv iiy ptyvai%ca. Xrup, B, iSy^ obtooaek). 
- $• fiS' ailegor. Wiele w Turcaech ludai » co ni mgfa 
aa atoAcem z aamtfy aacaegdlnxe tafki Ceaarflciey podno* 
az^ ai^ aa naywyiaay ftopiefi, a nim aoc naft^pi, ano- 
wu odpadai^ na siemif. Kiok. Turk. 96. - $. Mgta , aa- 
aTona, zakrycie, przeaakoda dowtdzenia, chmura, n« p. 
Frzyyd( do ciebie wa mgle obfoku. 1 Ltop. Ex. 19. 
Ciiota , chociai aakryta na caaa mg?4 zaadjro^ci , ieduak 
blaik swdy kiedykolwiek wydadf muai. Mon. 6b, 63. 
Caemu^em ciebie nie widziata , ^vriattem nay^wiftaz^y 
wiary twoiey? bo mgta wfaaney mito^ci aa6niU oko ro-> 

. aujnu mego. IV>#. ICat, 4a4. Jui ocay Jaraelowe mgt^ 
byty zaszfy. 3 Loop, Gen, 48, 10, iui Jzrael na oozy nio 
doirza{. 1 Leop.^ cf. bielmo). O mgto wiecayfta, m^tne 
ciemnoty , Darmo n waa mdy rozum azuka , Chf tnie aig 
do mey cefam proftoty , Proinotfd ieft i oauka. Z06. 1 3, 
33a Nar. Nie wida^ tylko praez ngtf zda6 upraedao^ 
nych. tab, 8, 175* * Mgtf koMU w ocay puaacsad, ^ tu- 

) man w ocay pnaaczad, ocay aamydlad, dnnit S«Bb ill 

bu SIngrn (tteufit, \\m rineii Mattrn 2)«it(l •ormad^ti. 

Miftrz Jnflantiki Jagietff tagodnemi atowy uUagawaay , 
irzodkiem woyflca Polikiego , ktdrfmu'byt podobnjo mgf^ 
w oczy pui^cii, wjachal wolno do Malborku. Stryih* 602. 
*Wftydayie ai^, mgtf w ocay puascaai^c, w obydf po- 
dawad. Pirn. Kam. 19. •MGLEC, - a?, - aie, neutr. 
ndk.^ mgfawym ai$ ftawad^ |tf((i<^t tvnbrtir Wtfill<lftt 
tperben* Warok iSy aaukai^c prdiu^y iu^ pomocy, Afglaf, 
i okropn^y podawat aif nocy. Knlaz. Pooz, 1, 399, - 
*$. mdled, stabniid, Cro. mlabavem languoo. Gdy ftraa- 
{4 zraniony mglaf a tnichlaf, upamiftaf ai>. G/ica. YVycA. 
J* 5. Marnie prdinowa^, ty]ko apa^ a a leniftwa mgle^. 
KosM. Lor. 67. MGLAWY, - a, ^ ^, Bh. nilfilWI? ne^ 
bulosue), mglifty, tiebflt^. Podnoasii aii; pary w m^a- 
we powietrae. Przyb. j4b. 1 o. - $. b^ facno aif mgn^cy , 
czyli mkn^cy, (fMt (e»fgli<(^. Sen praerwany rozkosanio 
wacblarzem iajtraenki, Gdy azaiera^ mgtawe ftrugi i li- 
^cie. Przyb, Milt. i4i. «. f. tranel. mdTy. niemocny^ 
nVKi4^, 0(nm44ttd- Nie gniew f ariki aaaiit r^k^, cho- 
ciai mgfaw^* f/ul. Ow. 44. MGLIC ai^ recipr. contin,^ 
MGLI ai^ impers.t mgfa wftaie^ mglifto ieft. Cn. Th. ^ 
Bh. ge mll)at00; Cro, megliaae; Re, iDyMaHHQibfii; tii^ 
neWfg. «MGLIC, - if, - J, cz. ndk,, mgrawym czy- 
ni^, mgTi( obleka^, ^/a. magliti ; Cro. meglim *, Be. ma«> 
gbliui; /7/f. maghlitti, omaghlitti / namaghlitti ) , ntUli^ 
ntac^ftl. Por pomaga prseciw boMoi a^bdw, ale wzrnk 
pcau mgli. Oeec. ai5« - f. mglid, t mdli^, fd^todc^'tt^ 

•(nmic^tig madftn, bet J(t«ft betait^ti. Gdy nieprzy- 

iaciele oilep uoiekali, Jaraelici w iednym hufie biei^c ^ 
mgliti wszyftkie, ktdrycfa naleid mogli. W. Judit. i5, 4* 
MGLISTY, - a. - e, MGU8TO adu., pelen mgfy, 

. propr. etfig.^ tlfbdig; Rg, maghUv, maghUft: Crn.mO' 
glf n ; Vd. meglen , meglaft ,^ meglenaft , megleche ; Cro, 
meglyiy , meglan ; Bt, namagbgljen ; Sla. magloTit ; Be, 
MTxvicmvn, mtxmhvvI , myMA»Hhivt\ Sr. 1. (mevUc* 
Bialawe plamy na niebie, ezfftokrod tak maf^, i^ tylko 
praea praezierniki bydi mog^ widaiane, gwiazdami vgH" 
attmi, fiellae nehuloeae^ aowii^. Hub.Meeh.S52, MGLI-* 

. STOSe, - ^ci, i., mnogo^d mgfy, bit SRtMlfitiVt 

Cro, meglenoaat, nameglenye; Bg. magbloft. 
. MGLV, - a, . o, ngnftcyaif, afaby, (ei^t leVCd(i<|# <1 MGN\C - MIALCZEC. id^W^ t nic(t ffft, Twoie piejni apfauna tTyszl^c Wista ; 
VT sdumieniu mgtych wir6w sawisYa. Za$. la, 19 Przyt. 
. §. mgfy, s mdly, (cf. 'omglewanie. Ocx^. prx. 5), 
Cro. mlahav; D/. mlohav). Plot bywa namgleyszy, gdy 
mifdsy dwa koty ierdzi Had^ etc. Crete. i44. Csego 
ni« m6gt mgty gtoa , nie mogto wotanie , Doktadaly g^lle 
fsy, i r^ku lamanie. P. Kchan^ Or I, i, 266. Na co fta- 
wiasz mgfi^ r^k^ swierciadlo przed ocxyj 6uL Ow, 89. 
Jm dluidy cztowiek samilcza grzechy swe, tym mgleysze 
bywai;^ cnoty iego. lVrod>> 70* Zemglone $t^ cnoty no- 
ie t^* 

]|[GN\C, - III, - I«, mrr. ndt., (cr.'inignJ|d» mkiii^^; 
cf. mf y^ f cf. G^. fc^wiegeit , Jsl,' mykia , 2>cf m myg ) ; 
yd. megniti, namogniti , ozhx odmegniti , tamegTiiti; Bs. 
maghnuti occima (cf. machDi(d)^ mtghauti occima; Sr, i* 
miUm, t tOHiiima Etwam^ -Lar. nioto); a latwo^ci^ )a- 
godnie poruazad, tttU Sefc^ffit fairft (e^egeil. Rychl^y, 
niiby kta ngn^l okieany ilafo sif to. PieiiS, Kat. 17* 
JAgnienie , fatwinchny ruch^ eftfe ganj Ui^U SSeWfgltng ^ 
lel((te OtU^rnnd- N^rody iako mgnieoie i^jryczka u wargi 
pried bogiein poczytane 82|. t^op. Jet. 4o, i5, iako pro- 
as ek na szalach. BibL Gd.y, •> Mgnienie oka, mgnienie 

okiem, miganie, Bh, tiiKtii, ofam^eiij; m|lf nntt^ .sto. ofamKni; 

Vef.. smeahik, aameahik, trenik ( Vd. okomegnik, oko- 
megnenje, « migQienle, ikinienie okiem , 9(ugfnwinf ) y 
Crn. hip , bip» } Cra. megn^nye , aminye , hip ; 5*. trc- 
nutje od okka , hip , cjaa od vrjemena ; Sla, okotrenutje ; 
Re, MrMOB^Hie {,adj, MrHOseHHUR momentalny, mfho- 

seHHo moBiratalnie ) ; ^Bftoegmid bet itfttdetiwftnpern , 

ffiimjpCtn f IKitgenminf. W sachwyceniu po dwie godzi- 
ny bywata^ niepofuazoni^ zoftai^c, tak ie nie byTo w 
nidy widad ani iednego oka mgnienia , ale t^lko otwarie 
oczy w krucyfixie zatopione trzymafa. Sk, Zyw. 356. - 
}« mgnienie, okamgnienie , ^ocemgnienie , moment, nay- 
krdtaza chwilka, caaa krociuchny, bft ^ttgetlMitf; eCtt 
?Rflt We mgnkniu gin^ iRbo^ci, we mgnieniu gasni^ ra- 
dkosci. Lib.. Sen. 6^ Rt. nb naxy. 

Fochodz. emagty, vmaga^^ 9maglicxka\ /migac^ fmi-^ 
g9wnicai miga^y mignqtfy migotac ; migotUwys migL 
/miechy u/miechnq^, imia6 *if, imiesxnyy smugd r mzyiy 

ML 

Ml Datiu, Fron. Ja , co obacz* 

M1\0, m\2^\y DMiie, mtif cx.ndh.y zmia^6 dk. , Bh. mnauti; 
Cro, menemv Rs, MftniB, MHy\ acamfi , «My\ MHm'ie, 
yMii'ai&, ynuaamb, KonepKamb, xoMKamft, gnie^d, 
icierad, pocierad , Ofl^Cfen^ ffibeit^ tofnbett. Li^cie my- 
delnicy,^ gdy ie w r^kach mnie, puszcza z aieble iako 
mydliny. Syr.. 621. Fazcnic^ namoczonj^ na krochmal, 
gdy smi^knie, mifdzy r^koma 14 mnij. Syr, 967. Stopi- 
wazy ten loy , wyleieas na miednir^ , mniesz w czyflrfy 
wodsie. Sien. 564. Cokolwick okoto aiebie nalazi, 
zmi%t to i zwin^l. Biel. Sw, 337 b. Poiciel zmi^ta. 
Hul. Ow. 60. Nie sawi^ieai uft wo!owi , ktdry mnie ^ 
albo wyciera zboze w gumnie. x Leap. Deut^ 25. 

Pochods. wymiq^y wyminqdy wymif f MI^tDLTC ob. 
mifdlUy MI 4D Lie A ob. mifdlica. 

MULCZ£C« m\CZEC, ML\KSi\C, MI^KAC, MUL^ ^MIALCZA - MIALKOSC. 

KAC Tr. , ob. Miaucsed. MIALK:, BQA LCZEKIE 
MIALKANIK Tr,, ob. Miauczenie. 
*MIAL€ZA, - 7, i. , miela, nixelizna, miaiko^d, mialkie 
mieyace, Bh, mclctlia), tine UntUfe^ ithyi aif ra^ 
miat ilrzedz abo pr^du , Wlkok ty na mialcz^ do niskie* 
go Udu. £lon. Pi. M 5. MIALCZ£Y, comp. adperb 
Miatko. 

MlAtlCI, - a, ^ le, ♦fflALY, ♦MIELY, {comp. KCe- 
leyszy, Mielszy ) , drobno zmetty, {Btym. miele , mUc), 

(letn obet fetn demablfti, flein seflo^en; Sr, %, tnalliit 

tttHIOti maty ; Re, m'^'akiii drobny , maiy , plytki \ ai'^Ab 
krtfdai Be WL^Kfk'm y HeKpyaHUH, wsMuhx^Hh. Mialki 
popioi , mialki pieprz tiuczony. Cn^ Th. , in pollinem 
rusus, in puluerem contritus, Chleb pazeniczny z nay- 
bielszey i naymielazey m^ki. Syr, 936. - §. mialki, dro- 
bnemaiJ^cy ziarneczka, f(emf6niig, gatIS fetis; Be. pa3- 
cunHOH, paacbinHuauH. Miatkie pialki. 2>a/r 5o,3o« 
Fiasek bafdzo mialki i prawie aiarna niedotycznego , ktd- 
rego wselkosci doyrzed nie moina. Sienn, 6oo. Piaiek 
mialki, arena gfarea, ma naydrobnieyaze Icdwie wi- 
dziane siarnka. AluA Kop. i, a63, fe(t ffiuet 6«tlbf 
{(ngfmib* Piaiku trseba dobierad, iak naymieleyazego, 
ieby sif lepiey topit. Torx, Szk. 222. Naymielsse AaiJ^ 
ai^ proszki , gdy aif tr;^ mif day kamieiimi porfirowcmi. 
Krumt. Chy, 70. - $. 2) tranel. rzeka miaika , 9 niegtf- 
boka, tak ie piaflci widad, ptytka, ein feic|^tfr 3(u$; ^A* 
tntlfp tenuis , non profundus ; Vd. plitel , neglobok, ga- 
sliii; Rs, et Be. m'Bakobpahuh, M'^AKOsamhiil, m*^- 
K*iK, Herxy66Kiu; W miaiki^y rzece, zawase ryba dro- 
bna. Pot. Jow. 77. Lodiby ta mogfa, dla awoi^y letko* 
^ci , Zi^ po naymielszdy wodzie, bez trudno^ci, P, Xchan. 
Jer. 379, U fliadw blak , mieyace gdzie woda miaika. 
Mag. MJk.y 06. 'miela , micHzna, cf. hak. - i- fig* miai- 
ka mysl etc., niegi^boka, ein feid^tcf, fuber ®cba«f^ 

IVfg. Marm. 1, io5. Mialki roziim , profly cztowiek, 
alius menfe , alba praecordia habet ; ab aqua non pre* 
funda , quae albesvif, ?<su%aw (Pfsvas txfi* Pindar. , Cn, 
Th, 25o, ein U'i^tet Si^pf, Kto ieft mosgu mialkiego, 
poWA^nych sif w(iydzi rzeczy podj^d. Lib. ^or. i5. Hen- 
ryk, pan mialkiego rozuma , na cudzym 2daniu na^'cz^'* 
£ciey polegaii^cy. Nar, HJi, 5, 87. Nie ia, czlek mial- 
kiego rozs%dku bfd^cy» aleludzie, ktdrzy gl^baze rzeczy 
bacznym rozs^dkiem upatrowad umitii^, iv^szyacy mu to 
przyznaiii, Falib. Dis, P. 2. MIALICO ««?*/., Mieley, 
Mialczdy, compar,, Ec. m'^ako, Apo6tiO, drobniuchno, 
w drobniuchne ziarnka, f(eill(6rilig, fetn. Ziemie, kt<5re 
iaki kolor mai%, iak jiaymieldy si^ rozcieraii^. Kluh Kop, 
1, 329. Miatko CO tlukf , knisz^, in pollinem tundo, 
. Cn. Th. - 5. 2) miatko, niegt?boko.. ntc^t tief, fei*t; 
Bh. mtlfO* W bri)d przez Rodan , gdzie bylo naymiel^y 
uaitowali przebydz. Warg. Cex. 7. Na wilgotn^y siemi 
Toiliny maii^ bydi mialczey sadzone. Cresc. 664* ^ 
aiew Inu 3 albo 4 raay nowinf , coraz ply tcey albo miat- 
es^y zorad. Przfdz. 24. - t rant I, Miatko rzecsy brad. 
Prxejlr. 233, t. i. niegt^boko. MIALKOMYSLNO^C, 

- ^ci, 4., Petr. Bt. 109, brak gl^bokich myili , @el(^ 

tigfeit im 2)enf en ; fabtgfeit. MIALKOSC , - <ci , i. * 

miatkold ni4ki , pieprzu uttuczonego, piniku, \lkt %t\9f 
fbtttlgfeili; Re.uHxTLOQtD^^ M'^AK.onia, jx'BAKOBaaiocinB* 

- $• h) miilkoid rz^ki , s nicgl^bokoid, mielizna , viel** i A ♦MIALY - MIANOWAC. 

cf. odmiat, bU tfntieff , ®ei(^t!d(fit; Vd, pikvoft, piit* 

luft, g««liTofl-» Rs. M'BxKOBOAie, omMexft; Ec. h^ako- 
ma. - 5. trarul. Me ®ef*t^eit, gabjrit. Mialkosd 
dowcipa roftropnoi^ nagradza. JYor. Dz, 1, Sa. Zaszto 
■igf;^ dowcipu zrsenice, wyia^nia bog, aby czfowiek chod 
w miaiko^ci^ poznad mdgt rzeczy ikrytych taiemnice^ 

. Viad. Deui. 54. 

•MIaLY Smotr. EL 57, s miany, ob. IVlie^, 

MIANA , - y, i. , Bh, mcna i Cr/i. m^jna \ Cro, mena ; D/- 
izmina, promina; Rs, h^hsl ( Kg, et Bs, mj^na, s now); 
odmiana, bie ^etanbetttUg. Fortuny sztychy sprawify 
we mnie mian^. ^a^/. 7V/..i3 k - $. zamiana, bet itAtlfd)^ 
bet 2)f4ff(> Widz^, ie w sprosnym diwigasz pataca 

. kaydany, Gdzie Cyrce wifzaiom bydli^t poftad dale w 
miany. Zab, i5, 83. ^a itodzielow nie chci(c uchodzid 
ssisiedaiy Wzi^w^zy irebra, bieloney podsun^li miedzii 
Byfy to niby miany. Zad. 8, 96 Trfb. 

Pochodz. mienU , mieniaif ^ mieniony, mUnionOy mie^ 
niokrusz^ mienny ^ domieniad^ namienia^y odmitnic, od- 
mienny f odmienno/^, odmiana^ odmleniaczx pomieni(ff 
prx€mi€nU, prxemiana, na przemiany , wymienU, wy^ 
wttanay xamitnUy zamiana, xmieni^, zmiana^ xmitri" 
niA. 

mi.VNlBy s Mieoie, Mied; ^uae vide. 

ltI.\NO, - a, n«, vocabulum priscum y iini^. C/i. TA. , Bh. 

gsefto, gmc) sto. meno; Sr, 2. mifno, mcno, me; Aj. 

HMfl , 06. in^3a , m^aH ; bet 92ailien. Heuryk , lego mia- 
na dsmy , krol Angielfki. Bm. Hfl, 43.. Miano i^y dano 
aa ckrzcio Hilarys. Burl^ B, 3. Za co si^ tak p'rzezwa- 
te^? 9p. Tak mif sawszo zwano. Jako? Sozya, twoie 
na bydi wfaane miano? Zabt. Amf, 33. Dawne miano 
przytaif , Pdinioyszym zai£ czasem ZwaK go szydercy sotma- ' 
sem. Zab. 8, 94 Tr^b, Karol Wielki i wiatrom i mi^- 
sii|com w^ymyilif nowd miana. Budn. Bibl. pr, Wniydf- 
cie w kolciof, nre^cie dzi^ki Fanu , Daycie .winni^ 
chwaff iego miann. J, Kchan. Ps. 147. Nie wefmiesz 
miana boga twego na prd^no. Budn. Ex. 20, 7. - Not, 
nomen canis melius exprimitur voce: miano, ^uam \m\^ } 
■.p. GoAczym daij^ 'miana od rzi6k: WisTa, Dunay, Raba, 
Skawa. Ryd. Jeden myiliwy swoim chartom i charcicom 
te nadat miana : Murzyn Uwit Wieniec , Panna Warkocz 
SpletU. ChmieL 1, 383. - $*. miano, s imienie, dobro, 
M 9ttt, EanbgUt Utratnicy (Iracili marnie miano i ma- 
i(tn:>sd awoi^. /*ff/r. £1:, 9a. - (5.MlA.NO^eri/nrf. praefei*. 

verhifiiie6^ t miat kto^, man bat geftabt), munowaC, 
-al,-uie, cz.ndk,, £A. gemenowatt/ gmenagl; AVo.tnenos 

W4t, gmenttgi; Krf. jJmenuvati, jemnovat, jimluvati, po- 
jinranuTati, pojimtu^ati ; Crn. im^nujem, im^nuvati ; Cro, 
jmennTati , imenujem ; Bs^ immenovati ; Rg. immenovati , 

' im^nojem; Sr. 1. ttteittivit, toomenupu , mentc), pcmetiich 

Sr. 1. aatnenlflb / cf. namienid, mienid) j Ross, hmchO- 
■jfink, HMenyio, HaHMeMoaainii, HapeKam% , Hapa- 
Qaim9 Ec. HMflHyio); imi^ nadawad komu, einett (enetts 

neii, rittem eitien 9lamen geben. Poftrzygli onodzieci?, 

i mianowali Semowit. Bieljk. 3o. Nie kaidy tym ieft , 
czym aif mianuie i gfosi. Mon. 66, 193* - Grammat. 
Przypadek mianuij(cy, mianownik, Nominatiuut, Slo, 

nevgicnf, menomatUwi, menowatUmec; Cm. im<$nuvatiz; 

Ag. jmrnenovnik (o^. miano wnik) *, Cro, imenornik; Rs, 
HHeiu^meXbHUHaaAesicl}; Ec, vtunnyimtXbHiiB. Do MIANOW* -MIANOWISKO* 63 

mianowania , mai4cy bydi mianowanym Slo, tnenot0(tnlts 
tot nominandus. - J. po imieniu nazywad , wymicnid, eU 

nen neiitteii , bei^ 9lanieti nennes* Po nazwiiku go Wc 

Pan mianuy, albo zgoia po rzemieiLe. 2'eatr 5o c, 67. 
Nie mianowa{ go, ale doayd wyrainie, lub pod pokrywk^ 
wytkni^. Afok, Turk, aaS. - J. mianowad , « gtosid, wspo- 
minad, powiadad, nennen, ectDAbntlt- Jam, pry, Klo- 
rynda; icsli kiedy moie Jmi^, o krolu, slyazates miano- 
wad. P, Kchan, Jer. 4o. Jtto kogo o diug pozwie, po- 
winien powiedzjed prsyczyn^, i mianowad imif dlugu. 
Cheim, Pk, i3o, Wazelka nieczyilota, lakomftwo, nic- 
chay si^ nie *mianuie w nas» Erax, if». 1*1 ^^ niechsi^nie 
znayduie). - $. Kto dobro wolnie dlug odnidal, aam ai^ 
mianowat. Pilch. Seri. /{/?. a, 3i8, odczwalai^, lub tci 
npominat, cf. Ger. Ittabnett. - J. Mianowad k«go czym, 
mianowad na urz^d kogo, s noainowady ogtaszad, ie» 

tnattben 5« ttmi, an efiiem ^mtc, etnen»eii j Vd, jime- 

nuvaU, veliti, praviti , rezhi; Rs. ua^siA^^^ 9 HapM- 
iKamfc; Ec, uaocoxMixinH. Krdl Wc Pana mianowa! 
chorj^iym^ Teatr 8, 118. MIANOWANIE, - ia, /i., 
subji, verb.y nazywanie, cf. mienie, £oiA. .gmenOtDdtlH 
Sr. X. mettttlOacinofci; K«/, jimenuyanje, jimlu?ane; Cro. 
imenuTanye; Ec HMXHOBaH'ie, MMtHOBaH'ie*, /Jj.HapeKlaHic, 

HapeqeHie, uapHA^ ; ba^ ^tnntti, bie fdcnennvLH, '^camens 

gfbung. Zacharyasz (karany byl niemo^, ai do modze- 
nia i mianowania syna ewego. Zal, TeJI. 367, : Jdiano^ 
winy, n. p. PiaR zabif wieprza, i beczk? miodu nasycil 
na mlanowanie syna awego, wedfug pogafiikiego obyczaiu. 
Bieljk. 3o. Przyazli'do nicgo dway mfiowie nieznaiomi | 
proait ich na mianpwiny. Poftrzygli mu ono dziecif , 1 
mianowali Semowit ib. , Biel. Sw, i64 ^6, zjechali ai^ na 
mianowiny dzieci^ia goicie. Papr* Rye. , cf, poftrzyiyny, 

ha^ i)f{amen^ff il , an m{<iem bent ^inbe bet 9{ame geg^ 

ben WUtbe. - j. Mianowanie kogo na urz%d, s nqmina- 

cya, bit (?tnennnng ^n einem 5imte. MIANOWANY, 

^ a, - «, part, perf, nazwany, imieniem nadany, ^•P^* 

minany, wymieniony, genannt/ beudnntf et»4bnt. 2iy- 

wot i. Katarzyny od niemianowanego, ale wi<;rnego ikia* 
dacza wypiaany. Skarg. Zyw. i84, od bezimiennego. - 
Arithm, Liczba, ktdra wymawia ai^ bez naznac^eaia ga- 
»tunkn iednoiti, zowie ai^ liczba niemianowana , num€» 
rus abjlractus^ nngenAttttte 3«W; kiedy si? za^ i rodzay 
iedno^ci razem wymawia , iako to mdwi^^c cztery funty , 
ilo kul , w ten ezaa nazywa si^ liczba mianowana , nume- 
Tuf concretus^ ^enonnte 3«bl. 3^* ^«'* »> 3. - §- Mia- 
nowany na urzi^dy s nominal, |n eineni ^mtt etnanilty 
Rs. HH^HAHhii. MIANOWICIE adu. ^ Bh. gmcnowttc, 
jegmena; Sr, i.mpnniie; Sla, imenom-, Vd. ajimenam, 
jimenitnu, po jimeni, pej* jimeni ; Rs. BMeHHO , hmchh- 

mo, noHMXHHo; po imienSu, be^ yi^ittt^n, mit 92amen, 

nantentUcb- Pafiera nazywa owrc awe miano wicie. ^. 
Jan, io3, Sekl.ib* - §, szezegdlnie, osobliwie, iufOtts 
betbfltj befonbft*, nanientlltb. Nie miano wicie dotkn^^d 
nie ^mieli, tylko w obec y w poapolitoici, Sk, Dz, 78a. 
O kaidtfy rzeczy, albo ogutem , albo miaiiowicie pisad 
moina. Hipp, 58* MIANOWINY ob. Mianowanie. MIA- 
NOWISKO, - a, n., miano, imi^, denominacya, bet 
^ame, bie ^Bfttennnng. Doznawamy, ii ai^ mianowifto 
twoie ftoaiiie z aprawami twoiemi. Bxow. Roz. 58. Nie- 
mati iadnego , ktdryby mt i^y aiczfsliwt mianowiiko nie 64 MIANOWITY - MIARA; drial. ib.pr. MIANOWITY, - a, - e, wyrainy, wy- 

-raziaj, namcntlxd^, arxibtt^il^i Sio. mtMMwi, mtntc^ 

fti*f yd, )imealiuy reahliu^ Crn^ imtnfke. JnaoEoy na 
iadnego pana nie poawolimy , iedno s takowJ( pewni^ a 
xnianowit^ umowj^, it nam prawa wszyftkie popraysii^ds 
ma. Stat. Lit, 63. Nie obawiay aif panu uprzykrzyd sif 
vpraeymi^ , mianowitj^ a ullawicsiii| modlitw% svroii^. W* 
Pofi, W* 76, Mianowity, znamienity, znakomity, ndttts 
^aft/ «Rfe^nll<^; Sr, i. ttienumacsne; Cro. immenit, ime- 
nuvan; 2)/. prozvan -, f^</. jimeniten , jiroeiioviten , jim«- ^ 
nitliu; Cm, imenitn ; R$. HMeHHaiuii; \Bc, mmahh- 
snUR. Mianowito{d 06. Znamienito^d, Vd. jimenitnoft, 
jimenoritnofl ; Ms, HaieHiiiiiocmB. MIANOWNICZY , 
- ego, tubjl.m,y MIANOWNK, - a, m. , oznayaiiciel 
mienia, nomenclator. Mqcz», bet ^Htltf nnennet , htt 

hU 92attien ber (S«4^en unb ^frfotieti nrntit Mianowi- 

czy u Rsymian, atuga , kt6ry kaidego s mieasczan umiat 
mianowad; ttumacz imion ludakich. Cn. Th. Forsi^dkiem 
alfabetu apiaywali mianownicsowie {nom9nclator9s) imiotia 
pandw doftoynieyszych. Filch, Sen* lift.^f i36. - $. alitor 
imiohotworca , nazywaca. Cn, Th, , ktdry imiona nadaie, 
impositor nominum ^ bet 92(inirngebf 1 9 Ec, HMJlHOBa.- 
mexb, RMHHonoxo3KHn]eA&; (^Rg. immenik, Cro. ime- 
nik, j8A. gmenowatef, Bc^ UMBnoAoaiceHie nom«nc/aru- 
ra, cathalogus), - j, Aritk, Mianownik, Mianuji^cy w 
frakcyi, pisze aif pod liniik^. Soljk, Geo. 3, 78, iSr. 1. Iltfs 
liunrar; K^* jimenuyaua, jimenounik} On. jm^nuvauz ; 

Cro, jmenovnik; R», HiieHaineAft ; bet 92etiner eine^ 

IBtlK^I/ czfl^ dolna, wyraiaii(ca, na wiele cz^ici iedno^b 
teft podzielona, Lf/k, 3, 18, mianownikiem zwany, ie 
ulamkowi daie nazwiiko^ Jak, Mat, 1, 61. - $. miano- 
wniczy, mianownik, co mianuie nrz^niki. Cn, Th.y bct 
CStnennet 211 iKemtern* - $. Grammat, Mianuii^cy, cAfi/^ 
Nominatiuus. Mqcz.'t Slo. lit noiOitUtUeC; Crn, jmenu- 
vduz; Bg. jmmenovnik', O-tf. imenovnik ; Rosf. TAMeMU" 
inexhHbiK naAexb ; £c. HMUHHmex&HUR. MIANY, 
part, perf* verbi Mie6 

jttiARA, ~ y, i., Bk, mltrt , mtjr«; sio. mira; ^''' a. mes 

ta (metisa maca); Sr,\.xaix^f tntta; l^</. mera, res- 
mir, merik (^domernoft, domeritje, r prawadto)} Cm, 
mira, bokll, firkM; Cra* mera, mertnk, rigan; Dh mi- 
ra ; //^. mero , m^rtek ( s waga ) ; Sla, mirra ( mirov » 
•s maca); Bf. mirra, m^erra* omira {:i.pondusj 3. fl«- 
^uilibrium ) ; Rg, mjerra ; Rs, n'Bpa ; Ec. Mlipa , ai"fepM- 
xo , s miara , i^aga ) ; cf. Gr, fAo^qa sors , /m»;w diuido ^ 
ef. /.ar. metiri, Gr. fisTfovj cf. G«/. b{e 9)?Atf ^b(g.)f 
ba(( ^a$. Chci^o mierzy^, trseba mied iak^ inaiom^ 
trielkosd, aby z nii( porownywa^ nieznaiomsi, i ta sif 
tria^ciwxe nazywa miarq. £fflk. 1 , tit )1tttt ^effen btfs 

itenbe #ri^ , bet Waf fl«b , hai SKaf , cf.^cal , palec , 

dloA , pi^df, itopa , krok, st^ieh etc. - $. Narzfdzia i 
naczynia od mierzenia, ^^^e , ^nftttmttttt , ®efi#e^ 
mit benetl man mift Kieliszki asynkarfkie» byleby by!y 
do miary zrobione; bo azynkarzowi wifc^y saleiy na 
mierze, mi na czyftoici ^k!a, Torz. ia5. IVUary do oue- 
rzenia sbof a , ieieli bednarikie , bywaii^ df bowa , aoano- ' 
we , bnkowe ; ieieli s iednego kloca dluliane , topolowe , 
wierzbowey osowe, olazowe. jitluk Kosl, a, 161, cf. 
kioda, koriec, ^wierd, achtel, maca; bccska, gamiec, 
jkwirta} lokie^y azazyn; prft ttc. Witl4 dawaeni kon- MIARA. 

ftytu^yasil nakasywina byta iednoftajna w krain miara i 
waga. Krai, Zh, a, 169. Miara gtd^i^na, bil^ GC<^ttt«f f 
ob* G{<Swny, Miara azewika oh, Kompaa, Miara kra> 
wiecka, Cro, mertukr n* p. Krawiec dobywa miary. 
TeMr XI, 88, nie mdgi zrobi€ aakni bes miary. ib, ii^ 
88. Nbftaly auknie tak podkaaafe » ik aif sdaio , iakoby 
w wodzie miarf brano« Dwor, H 3. Jeden chodsi w 
mierze , drugi aukni^ daierie. Cn, Ad, 609 , t. 1. mnie 
obiecano, drugi emu dano. ^ §* Jtg» Nauka religii miar^ 
powinna bydi i prawidfem wazyllkich apraw naazych. 
K/ok. 7)irA. 1 55, SRafflab ttllb md^tfd^Wt, Nierosa^- 
dek tego proiektu dai miar^ o glowie podai^cego go« (//!• 
JConJi, 3, 5. Wn^^trzne dary, nie mog^ mied a awie- 
rzchniemt wagi ani miary. A'o/^ri. Cat, C3, aci7. apolntfy, 
t. i. niemasz iaduego midday uiemi pordwnania). Ster* 
nika aif o waayftkie gwiazdy dobadywa, Zk^d ana aie- 
mif , gdzie z nieba miar^ merze miewa. Bard, Luk. 134^ 
podtug ktdrych ti^ gwiaad daleko^d morfta mierzy i miar- 
kuie. - {. Per eatceli^ Miara ikarbowa polna ma lokci i4 

1/3. ojlr. Pr. c, a, 297, eiii beftimmte^ gelbfliaf ms 

14 1/2 60eil, Cstery aaoppy czyni^ iedn^ miarf naazf ; 
a4 miar zowi^ si^ obmi|. Krumi, Chy, 64 , ein bfflitttQM 

Xt^ fSeinmafl von viet Gtboppen. - $. Miara pro mode 

9t quantitate capacitatU , iongitudinis , altifudinis, /a- 
titudinis^ temporis : iedney to miary. ftatki, iokcie, mile. 
Cn. Th,, iedney wieJko^ci, l^on etneHep ^a^, 900 ff* 

nerlep %xhU, Umfang/ £(lnge xc, Wazyflkicb opon by. 

fa iedna miaia. 3 Loop. Bi, 36, 9 , wazyftkie byly •ie- 
dnylkie. 1 Leap,), Garce i kwarty maii^ bydi po wszyft* 
kim pa^Awie iedney miary. Stat. Lit, loe. •* $, Miata, 
s mierzenie, n. p. Lepsza miara niili wiara. Rye, Ad* 
35, cf. lepi^y mierzyd nii wieray^, htii SKeffcn, bie 
SO^efTnttg, S^etmrffiing. - $. Miara, raeca pomierzona ia- 
k4 miar^, ut cum dicimus: day miar^ od m^ki , alodo 

etc. Cn, Th,, eitt S)}?af ooDf, tinMaf; %, 55, 9»e|I, 

^at| It. f* TO' - §. Miara , .* pomieme , ce sic d.iie od 
mieraenia abo mefcia miynarzowi » bit We^nsel^f/ ^iiUtU 
nie(e; Bh, io^nie(ef; Bs* ujam, koji uaimglje mlinar vo- 
denicjar). Odpuft bez ofiary, a mfyn bea miary, nie 
lubii^ czeka6 Jldon, 76, 381. Klucznik mfyoarza ma 
mie^ na pieczy, ab,y paii/ka miara dochodzifa do dworu 
apefna Haur Bk, 39. - $. Moraln, miara, naznacaony 
krea, ba^ ^9^, W befVimmte ®tdn|e. It^ miara w 
kaidey rzeczy, t\ pewne granice. Jei. Bk, C 1, efi 
modus in rebus, Bi3g zie na czaa przepuazcza , miar^ im 
daie , iako i pdki szkodzi^ mogi|. Sk, Dx, 30. Jednako 
grzeazy, gdy kto z miary wykracza, iako i ten , kto miary 
nie dochodzi} rdwny wy%pek ieft, gdzie co abywa, ia- 
ko gdzie nie doftawa. Xoez, Lor, 11 4. Waayftkie caoty 
maii( miarf awoif ; tal; ten grzeazy , kto przoydzie miarf 
w wielkoici , iako i ten , ktdry miary nie dopf dzi. Gor, 
Sen, 84. Na mierze kaida cnota , a miar^ ieft pewny 
krea. Pitch, Sen, lift, 3, 91. Miara we. wazem ma bydf 
aacho<rana. Rye, Ad, 39. Taka ieft nature wasyAkich 
rzeczy na ^wiecie , ie im co ieft w mierae swey naypi^- 
knieyaze i naypoiyteizuieysae , tym- gdy wyydaie ze awdy 
miary, ieft nayaproanieyaze i nayaakodliwaze. Gor, Wi. 
C 4. Nigdybym przedtym nie dai wiary , Do t^y nie- 
azcz^^cia, ie mogf przyyi^ miary. Zab, i3, 397, do te- 
go ftopnia). Nigdy miary w napoiaoji nia praebrat. M I A R A. 
ZiA. 2, 168. et (f«t nte Aire bie Si^ttitt 9e|4aett. Dobra 

grosa, gdj ma miar^ , co ieili wychodsi z swey miary, 
lepiey. ielt, gdy sif ku taikavfo^cS prsewaia. Pilch. S§n» 
58 1 . Zada^y miary na poham'owanie •'veaWolefift wa nie 
tsoluimy. Star. Ref. 6. t. i. iadoego hamulca , iadnego' 
inrodka). W aitach nie dbbi-aty miary pogaiiflrwu , w Aar<- 
ciu laras praamoione. Biai, 0dm. 34. t. i, nie srownaty 

im, fit ffitittn i^tn hai^ ^Aaf nvi^t,^ maun i^iiett nld^t 

ffM^^frn* Jagoda wiuna » w ayrey mierze i w afodko^cf 
duftala , krew' dobr% mnoiy. Crete, 332. t« i. w naleiy- 
tyn czaaio, hit ge^irigf ^elt* - $. Niefniafa^ sbyteczna 
maogo^d, sbytecsnoid, abjtek, JX^ttaaji , (n gfoff ^a^f, 
tki^rflltf ; Ross. miiopHiieio, mMopRVHo; £c. ipea* 
cuoft, npeHSXimrHO , eeanB^HO, ape6e3M'BpHO. Za- 
doktordw ai^ ludii udaie niamiara , Kai^ds , mnich , pro-' 
flak, iyd, kuglars, balwitfrs, baba ftara. Jftfm. Ryf. 4^ 
i85* Co niamiara 9 niaikoAcsanie wiele; ttnji^Kg- X\t\^ 
Do mnia aif aawas^d c6 niemiara aleci, Sarmaci , Niamey, 
Cymbrowiey Giaci. Hor* i,3i3. Kniaz. Samydi koscio-* 
I6w na fto i cstardaieici apalif » a wai co niemiara. Bieljk,' 
i8o. FoAaw ledno nad ioinierzami zbyt arogiego pbiko- 
irnika , a b^dsieaz mi«t co niemiara abiegdw* Pitch, Stft^ 
68. Star. Rye, ag. Poajeidiato ai^ tego ,* co niemiara.' 
Teatr 38, 92. - $. Miary aachowywanie, miemo^d, wftrz'e- 

uifiiiwo^d, hai gXuf^aUett, bai ^af, hit ^Ui^Mt. 

Wadtiig Polikiey mowy po praf takf ,- 1. i. we waayftkich 
necaach miarf chowad, a z hrisegdw,- tab w rado^ci, iako" 
w amftku nie wylawad. Ksss, Lor. i5. Miara awych 
ucay nie tracid ddbr gul^, Zbytkiem azalonym', ani wkr^-* 
gle kolJi. Stryik.. Gon. B a. W doftatku' trudno' miar^ aa- 
ekowaC /Zja.' <4flf. 71. Trudna w doftatkuy w azczficla 
ndara. Cru Ad. 46 o; (cf.'ma chleb rogi $ doftatek rozpy-^ 
cha; asczflcie podnoai y honory ptzemieni^ hunforyj. "Dht 
ci bdg dary, uiywayie miary. Rys.' Ad. 9.' |^a(te CR4f«' 
Traef wofd a miara , naywiemieyaziB' ^6i,o adrowia^ J. 
Keharu Dz. 1 97. Miara we wazyftkimpotrstbna. Or. Ad.- 
487. cf. pi^aii^ aif miersyif ; ^raodka* ai^* trzymad. - W 
iyciu miarf aachoway wedtug twego liana, Miernold ie(V 
wielki docbod i cbtopu i pans. Bach. Epikt. kiy parsi- 
monia magnum vectignly Nieck aif g^ba agadaa a mie-> 
iakiem). Daiwuif aif- w Macieibwikim tym wxeflrim da-^ 
Torn bofym, ucsciwoici, miary, wftydu. Gorn. Dw.- 
5. • $. Miar%, w miar^, ViL po mkm, mernd)^ 
c wedtug miary, pomiemie^ fioaownfe do miary, tutt 
SRaf, mi^id / oppos.- bea miary, beamiemie ,> nie-" 
maaa miary, n. p. Dobrae ii6 miar%, lib' nie ma mia^ 
ry w aobie, ale gwaltownie idaie, to trwad nie moie.. 
Gorn. Wi. C 4. Trzymay miar^ w wydatkacb, miar^ko. 
tek mdwi. Opal. sat. 5i. Miar^ kocie, idaie o cif. Jaht. 
Ez. 19. Min. Ryt. 3, 36o. Ztgl. Ad.. r5^; Ni^ma kotaw 
domu, cobynafi wota! w miarig! Rys. Ad. 46.' Kotamasa' 
w barbie, ktdry praypow2e^ci% fiar^ Malowany w komi- 
ate, miar^wofa, miar^l Pot.Pocz,S^^. (alluaya.do miau- 
csania kotdw ; cf. kot). - Waayiiko dobrae . w itoiar^ . 
Bud. Ap. i3o; Naylepiey waayftko w miar^; ih. 89. afs 
MtnUSRllf. Wieyik^ ayt ftraWJl, ni pragnie, ni |a- 
knie , Waayftko ma w miarf , nanicaym nie braknie. Zah. 
9, i5. U naa w miar^ nie; albo naabyt, albo nledoflaie* 
Pot. Poez. 701. Bez miary lekarftwo, ftknie aa tracizn^ • 
Pr€d. Ad. yS. Caego ckceaa od naa Panie aa twe hoyne 
dary, Caego aa dobrodzieyftwa , ktdrym nieaaaa miary! 
T0m* II. M I A R K A. 65 j^ Kehan.' Dz. 370; t. f . nieogranie^one , nieamtefiBOoe, 
nieiko^caone a^ , tifyxt-^^^, Itnf rmeW((. -^ $; Kara'po- 
winna bydi tr miarf wy%pku^ 1. 1. wfioannka. Teslowa 
mai% by3 w miarf roaumiaae«- Glicx. Wyoh. AT 3'. ftoao- 
wnie do awi^aku rzecay). - $. w miarf , w eel,* flt^^ief, 
celnia, trafnie,- cf. mierna rfka), Rs. mimt-'iti. cf. jHil. 
ihira , Gall, mire, s eel), n, p. Jui si^ wpi'awil ten tuk w 
miar^ (Irzelad ; ftrzata a nipgo iedaie w peWny eel ; a aa-* 
ihe aas wypuszczone firzaly w miarf id^. Bardz. Tr. 5i6« 
Boie day ,- aby krol przea ezekuey^ kroleft wo awa d^wi- 
pisji^ i w miarf pierwsz^ wfiawif. Orzteh. Qu. 8« Hr kid- 

>>« > w ryg? , w pora^dek , in hit alte Crbnitng* - J. Pod 

xhiar^, s pod przepiaanii miar^, na^ tinem VPtgffd^rifs 
l^nrtl ^af , tl<l0 hem !9^tf e* W mieacie itti pod miar^ 
dawaino ladowi wod^ na kaidy dsie6. 1 Leop.jfud.^^ Yi^ 
"Leksirs naypierwey to przepisuie lekarfiwo ,■ ieby ehory 
pod! pewnli^ miar^ zaiywai pokarmu i napoiu. Pilch. Sen. 
ra3. Wino iraednic naylepaze left , zwiaaacza zdrowemu 
^od miar% aaiywane. Cresc. 369.- Zaiyway ddbr docze* 
anycb pod miarj^, pod likiem; Nie b^di ii|da wyuzda- 
nych podtym niewolnikiem.- Nar. Dz. a, 2o3. Ta coot a 
i ta byltf Katona liaaka ,' ij6 pod miar^ wedle ftanu awe* 
go. Bard. Luk. 36*- - Oppor. Nad miar^ , Rs, Hpfcan'B- 
pHO , iToA^MO , Abet hit Waf en. Godaienem wprawdaie 
aa grzech odtaieid karf, .Gniew iednak m^eiwy • dotkns^t 
ibnie nad miar^ Zab. i3, 397. Harab. ^ $. -W miarae, 
/w namacaonym kreaie, w rownOWadiee', nie'wahaii(e ai^, 

iedhoftayitie , fttT W^^tvAd^U , in f itierlei^ eage f o^ne 
(td^ ^n verinbern , o(ne fu tpanren. Profi:^ Wac Pana, 

fidy w mierae,' nie ruazay aif (pray foebtowaniu).- Tsatr 
a6 c, 118. Ze ftraeha tak drif ,• ie ftad nie mogf wmie- 
tae. Teatr^Zht^l. Mym uftom uft nie uibykalaSwoich 
przc^Iicznycb ^i yf mierae trtymafa. Ptjl. F.- jS, Kaif- 
fyc nfgdy w mierze nie ftoi , raz azcaiipleie , dnigi carf 
biarze; Pot. Jow. at 5.* Sloi eena w mierae. Ch» Th. 
ro69., nie idaie Wgdr^, nieapada), J^zycaek wagiwmie- 
i^eftoi. Tr. / W iraodku). Ni^ anadbyfo, cay ra^ka ada, 
czy w awdy mierze ftala. P Kchan. O/tl 4o8. bea rae)ia}« 
-» $•* Jlfa/o/i. Miai;^, ff'ftrona, wzg^d, czfi6, fRi^^^t, 
9)^afd<rtie. Z.kaidey miary doikonafy. Cn. Th.y in jebfl^ 
£RtiCf|i<(t. Obiecowaf do Ceaarza ae' waaeck miar pihio 
ilapiaad. Warg, Radx.5,i Cbeear wiedaie^ nie tylko ia- 
kim apoaobem , ale i- a ktdrych miar drogf tf waij|Tem 
przed BO}}i^. Warg. AadK i* Niemaia niczego^ cohyi 
a kaidey miary Miaf bez przywary. Hor. 1, a 83. c£. nikt 
bez ale). Przeiiiieu icb amutek w rado^<5, liadgrodi a 
inaaey miary, Day ioi za ieh doczesne inaze wieczne dary« 
Grtfch. ff^. 399. *' §. Zadni^ miar4 , s iadnym apoaobem, 

mtf feine Qirrnnb ©eifev Bh. niftttati Vd, nikoJi, krat- 

ka nikar; Bs. nikako; Cro. nikuk; Rs. HRzixb ; Ec. 
oniHlbA^ > HMZaKO. Cdrka moia iadn^ miar^ nie chce 
iiC aa i^iego. Boh. Kom. 4, 84.- Odbieram dri^cey rfki 
Wyrazy, io iadnj| miari^ nie moie. Huh Ow. io3i - 
$. W iego miarf , idem-ofiy quod nie przymierzai^c. C/t* 
rA.iaiJ. a&..praymieny^. MIARKA, MIAR£C2^KA, 
.^ i, i., Bh.vMa'y Cm. mirdza; Vd. merisa*, Rg. mjar" 
riza ; Cro. Tag4neca ; (Sr. 1 . tijf tca ^wi^^ korca) i Ross. 
M^'pica, ja^poHxa; dem. nom. miara, bill SM^^en ^ Ctn 
Keine^ ^Af* Zbytek cia?u naazemu kii roapuftno^ei Wf- 
dzidfa roapuazcza ; dosydci ieft buyny tien oaiel naaa , a 
gdy ma nad a^ark( doaypicaz , bf daie btiyniayaay. Zrn* U •MIARICOTAC * WIARKQWAC, 

rft. i9« ii9d potcsebf), Skk% miark^miecsytz, taks^^ od- 
P)ier94. Cn, Ad, a86 , Sr. 2. 6'(afritt Itllttt tft OtCtiM/ 
f ' Ufejtt btt}0 tebe fdfei mnont, wet sa wet; co drugim 
wyrz^dzat, to samego potkaio . Rui Sandomiriki wszy- 
(tek kray splondrowalii sebrali $if na nie Sandomiersa- 
, Aie , ciicjic im tei to t%ie miark^ qddadi. Mieljk. 172. 
odwetowa<!). Ja $i^ danj^ ml od ^oga miarecsk^ konten- 
|utf • Smoir, Ek, 7. darepi iego)* * 2 miark^^ do wszy* 
ftkiegp. Mon. 76, 198, z umiarkowaniem , wftrzemi^ili-* 
w|e). Miarkf prebratem mych wyftepkow. J^ulig. 34. prze- 
fadowatem). TraG si^ przebrad miark^ w winie, Jkiok* 
Turk* 199* Pqpetniiy ai( iu^ nasze miarki , Przyazedt 
czas , ie nas pobrano za karki. Chrome,. Job, 300» * 
$. Miarki procbowe ^uUttVBLii^^tn, pudetka watkowey po- 
ibtei , ^'obione z biaiey > abo 9 miedzianey blacby. Jak. 
Art, 5, 3oi. * %, Miarka, d«ma zz^ii korca, ^et Ad^t< 

S6dt eine^ ®4^effel< , bal Xud^e nmaf • Korsec Kra^o- 

wiki ma miarek o^m , a niiarka kwart siedm. 7>« Dzte* 
ai^t^ ca^e^d korca braia waif miafka. 1 Ltop, Exeeh* 
43» 11. Miarka I i6ta cz^id korca, czyli garoy a, kto- 
V% mlynarze bit^r;^ od zmielpnia korca zboia. J^» Xam. 
Miarkami prZQdawa<5, maflVetfe Vfrfauffll, s Ba miarki\ 
t(MlA.RKOTAC Ob. markotad). MIARKOWAC, - al, - uie 
jict,ndA,, umiarkowad (/oA« , Sr, 2, marfOtDafcb i Sr, i. 
mextuifU animaduerto \ Vd, m erka t a/> ec/orc , autcuUawe^ 
furore ^ e^plorart^ merkat, aamorkat int€lUger€\ Cm. 
merkati, mirk'aoi attendere y mandar€ fnsmoriat\ Cno, 
mirkam atitndQ, obseruo), - miar^ okreilad, wymie- 

rsad, nii(^ bem ^af « iff (Hmmen » (c/. G^r/^. metf en 9( b t g.) 

Ka^da f^ka cz^^d atunu namoczy aif w wodzie, miarkui^C 
do kaidfgo {Qta» azeidtotdvfrwody. Kiuh.kop. 1,187. ^*® 
chcieycic ZQpautym waazym adaniera Apoftolikiego iniar- 
kowad obyczaiu. Bttla, Nied, i, 1|6. WMc Pan Do- 
brodziey miarkuieaa czaa pq awoiey ttlecierpliwoici, Ttat. 
33, i9. t. i. mier^ysz go wedtug niey, ai^dzisz o iego 

dlusoioi wedtug niey, f|f mefTeit We ^dt nad^ bew TO«ff 

f^abe 3brer Ungeba(b« DorafUnie przedtym nietylko s 
iiczby Ut, ale tei s data w m^iczyznach miark»wano» 

,^xcztrb. Sax, 198, Rzeca ieft bar^o aprozna , s sUy 
miarkowad aprawiedliwo^d. i^. 73. Nie byio ani rz^ki» 

' ,«ni gory , ktdr^by granicf 8w% mlarkowali , co onych 
krwawym i dtugim boiem wa^nilo. Pi/ch. Sail, a49. miar^ 
iey okre^Iali, naznaczali, el gab ba felnen Jfttf / Wttfll 

iBerg, na4^ bent fie i^re (Btinien befllmmt (gemerft) hiU 

ten* Za Boleatawa ieaacze nie wymyilne prawa mieli» 
przetoi w dhigie nxo wdawali sif ^^dy, leci iako aaraa 
atuazno^d ukazowata , tak trudnoloi awqie miarkowali. 
, JCrom, 78. roza^daali). Modular ^piewam, ndcf , miar- 
kuif n. p. miarkowad , umiarkowad , podad gtosy. Mqcx. 
- §. miarkowad do ezego, < przymierzad, przyftoaowad, 

etwal nac^ einet anbern Sac^e abmefTen* Kapiani sami mo- 

gli tekst iydowiki, i alowa , rdine rozumienia maii^ce , do 
prawdziwegp rozun^ienia s darn ducha i, miarkowad. Sk. 
J)x, 116. « §, Miarkowad, s okreilad, hamowad, ogra- 

piczad, bef<(ranffn^ (femmett; m^lftgen- Sr. i, pomeiam; 

Bh, Ulirnintj Crn, m4sati; Vd^ masati, rednoameriti, 
adershuvati). 6 p6 tyai^p krod btogoafawiony^ Ktp tak 
awe i^dze i chciwo^d miarkuie. faji, F, a6. Miarkuy 
gniew tak pr^dki, wyQika|j|cy c fatazywego rozumienia. 
Teatr 26, 93. Miarkuy pani iale awoie. T€/itr ^b </, 73, 
Umiaiem aiTekt ^ mimo awe kochania powody miarkowad. MIARKOWANIE MIARKOWAKY. Teatr, 46, 53. r Miarkowad, s powodowad, r£i|dzid, 
kierowad, UiUtif ffljrett ; Cegteren* Puf«caai% aif loay 
na tono, ale Pan li6g ie miarkuie. Sk, Zyw» 1, 122. Zy- 
czf aobie tego, by^ mif mj|dremi twemi radami w tey 
aprawie miaikowat. Zab, i4, 218. Miarkowad azcz^^cte^ 
to dzieto m^dregu. Za3.i5, 264. - %, Miarkowad co caym« 
2 iedno drugim* hamo wad, tagodzid , ttumid, etlDtfl bnV<l^ 

eUie anbte @a4e mdf tgen , im gebirtgen 9)?a$e et^alte n, 

bamit (eninten. Miarkuy fraaunkl ^mieckem. //or/ 1, 285. 
T $r Miarkowad CO z czym , s mierzyd co s czym, mie« 
fzi^a por(5wnywad z czym , ftosowad, pomierzad, rCval 

tnit einet ^a^e abmeffen/ bauttt ut^Ui&^tn, barna^^mcfs 

fen. Alekaander swoi^ z nieprzyiacielik^ P^^SC miar- 

kuijic, naiemnych ludzi zaci;|gnil{. Krom, 769, suaa ho-^ 

Jiil€sque virei metUns, -r Aliter : wedfug miary mieszad i 

tym , t^czyd z tym , mlt elnanbef na<( ^em SVafe uxmU 

f^en* Zaden aif na niego o karanie nie gniewat , tak 
umiat taikawold z karnoici% miarkowad i pogodzid, Sh 
Zyw, 2, do. - $. Miarkowad co s czego» s dochodzid a 
czego mtary iego , apoaobu czyli iftnoici lub kaztattu iego, 

eine 6ad^e aul einer anbern ainetmen* Ludzie tocosty- 

a'z^, fami b aiebie miarkui^; cobyaami ucsynid mogli, te- 
mu wierz4 ; co nad aity bydf rozumie^i| , za zmy^lone 
ma>. Sk.Zyw, i, 20. - J. Miarkowad, s dociekad, do- 
cbodzid, poftrzegad, pomiarkowad, zmiarkowad, dok, , 

docile, doy^d, poftrzeds , n^xUtif abne^tnen/ erratum* 

Vd, merkati, yanzhati, avanzhati; Rm. MeKamb, aaM'fi* 
HamB , saM'^DiHcnk. (^Vd, ^merkliu , Sr 2. ntetlPlone, 
Sr. 1. merfomne anaczny), Cdi Wc Pan miarkuitaa po 
moi^y aiaboici ? Ttatr 32 *, 38. Kto zmiarkuie , iak wic- 
le chor ma gtosdw? dai% sif gfo«y w»zyftkichaty8zedog61- 
nie, Iccz w azczegolnoici iaden. Pilch, Sen^ lijl, 2, 378. 
Zgadiei? ktoi ci to o tym po>yiadat7 Refp. miarkui? i« 
to. Tearr 9 6, 87^ Po worku Wc Pana miarkowad mo- 
ina, czy aerceiego tliai^, czyftygnie. Teatr 1, 19. MIAR- 
KOWANIE, - ia, n., Subft, Vsrb,, miar% dochodzenie, 
dociekanie, ba^ ^rmeifett; @rf»tf(ten. Kazimlerz . kan- 
derza do Torunia wyprawif, dla miarkowasia i uftano- 
wieiiia aprawy Pruikicy. JTrom. 667, ad disceptandwn 
0t trantigendum, Miarkowanie okiem 7>. , okomiar, 999 
ffttgenmajl. Miarkowanie, hamowaaie, wmierze trsym** 
nie, wibzymywanie , ba< 9^4^ett, CD^Ubettt. ^^^^' 
wanie icft ozdobna niewola , ktdra miarkowania mocy 
potrzebuie. 5i. Dx. 681. MIARKOWA<5 Sll^RMpr., 
iniar% rzi^daid aob;^ , ft(^ im ^a$e UlUn , (!(6 \t\W l^ 

ge^&rigen TOafe 4nl>alten, (left m4$tden. Kto ai^ »>«»>*'" 

kuie przyftoyno^cin , szlachcicem 9i^ zwad nir moie. ^^^^' 
Hrf, 33. Nigdy sif nie zmarazczyi, tak aif miarkui^c , li 
^adney po nim pop^dliwoici znad nie by}o. Sk^ ^y^' '> 
79. Drogi to teraz czaa, trzeba aif ui^d, trzeba ai^ miar- 
kowad. Man, 75, 684. Miarkowad aif szkatut%, docho- 
dami. Tr. -^ §. Miarkowad sif po ludziach (do ludzi) , ia- 
kiego a4 iycia i umyslu. 7>. t. i. miar^ podfug tego dlt 
aiebie brad, fioaowad ai^). Miarkowad aif z kim, t na 

oaroino^ci aif z nim mied Tr, be(ntfatti mit {emanbett 

•etfabren- - j« Pierwaza miarkuie aif do trzeciey liczby, 
iako druga do cswartey, s ma aif. Tr. bie etfle ^a(I Vep 
f^iit ff* jnt britten. - ♦$. Jeili boy domowy , iak 'aif 
♦rtiarkuiemy, zaczynaaz i nieanaiki , ptakad tylko prayj- 
dzie. Bard,Luk,A2, iakmiarkuiemy, doriekamy). MIAB- 
KOWANY, - a, - c, Part. Per/., do miary prayftoao- V miark:ownik . hiasto. 

winy, Md^ htm SXaf brflitnmt. Naylepasa miaikowana 
s wieltt rzs^ow Raplta. Fetr. Pol. io6. MIARKOWNIK, 

- a, m. , modulator^ ^piewak, miarkownikgtosow. jlf^^s. 

^et etmai propoitiontrlicft abmif r, j. ». bet Z9ntAn^in, 

ItOKmefTer. Cro. merkavius observafor. MlARKOWNY, 

- a, - o, miarkowaDy, w miarf .si^ dsiei^cy, pt^ptU 
lionlrt, gebitig abgemeffen. Miarkowna hoynu^d kr^ewi 
cn^ty anacsne. Zab. i^,io5.Nar. *MIARNO$C, *MIAR- 
KY ob, MiotnoU, Mierny. MIAROWY , - a , - e, 
od miary , wedtug miary, na4 belli ^a^. Ri- M^'piiA*- 
■UH, M'fepiiaieA&HUH. Diwifk miarowy dwoch wier^ 
a*aw stodko w ucho wpada. Dmoch.Szt.R,^. - i^ MIARZ 
X/x voce Jakmiarz qu» u, 

Pochodz. miarkowa^ :. pomiarhowa^f pomiarkowanUt 
umiarkowad y umiarkowanU \ wymiarkowa^^ zmiarkoWa^\ 
Mierny p MUrnoid ^ bezmiernie, niemierny , niezmiernyy 
niezmiernie ; nunrniczy ^ miernicki^ miernictwo, zitmio- 
miernictwo^ kraiomiernietwoy Miernik ; diuimiernik ; do- 
fniar^ domUrny : mierzy^f domierzy/y namUrzy^^ 06" 
wnUrxy^y odmierzy/y iakmiarz , nadmiarz% nadmiartki 
pomierxy^ y pomiar , pomierny; pdlmiarekj prxemierzy^f 
przBnUar^ przemigrny ; przymitrzy^y prxymiarek, prxy» 
mierny i mir, mirny, ^mirzy^, ^zmirzy^y przymierxe^ 
sprzymierzy/ sif , sprzymitrzeniec g rozmierzy/f rozmiar, 
Fommi9rny\ zmierzady zviitrzy^^ :fmierzy/, u/mierza/y 
uimierxy4 y nituimitrzony i umierzy^', wmierzy/-y wymie^ 
rzyiy wymioTy wymiemyl zamierxa^, zamierzy^, jw- 
tnioTy zamierzenie y nod zamiar^ 
^. BUARZ y - Uy m,y Jmptratoriay rodsay ro^liny ; korseft 
wchod^i do lekarftw. Kluk. Dyk. a, bj. miftrsowoik, Si^U 

ML\Sf^O , lMLL\S£CZKO , MIA^SEKTELO , - a , n. , BA. ma» 
f9ft, mafvcfO ; <^/o.fna^(PO ; R*' macu^ •, dtm, nom. Mifso, 
%atM iUiid^, (iUif^dfen). Nlemasz lopsaey z wierzyny , iako 
nassa g^ika , Uobre pierse , dobry mech , oie ga6 mi i 
mi^ika. Ryt, Ad., 49, earuncula, K.arini go co nayleptzym 
k^ikienit Chlabem, masYem, iiaycy, podczasteii nii^t]%ieiii* 
Papr» KeL T^ 6y - $, transL mif so r^d iad&i^cy, rttt ^UHd^* 

rffrr, Bh. mafogtbef)^ ber gem JUlfcb lit. Ktory si^ w 

Bifaie kocha , mi^iko niektorzy mdvvi:^, cnrnarius, Nqcz, 
MUSTECZKO, *MlASTKO, - a, /i., BA mc|lrtfO, m^p^i 

Slo. mrflecfo; 8r, a. meflfo; 5r. 1. mcflaifo; f/g. mezo- 

Taros; Vd, meAise, rarazheai Cro, Tarafaecz^ gradich} 
8la, Taroahcaich} Ross. TogoA^^l^ y aOQiAh', £c. rpa- 
Aeijlb, CRs. Mhcm4^KO mafe mieyace, placyk, miafte- 
asko, Sh. mifttitO lo^ulus). dem. nom. miaito, eillStibt* 
(M, rine fieine ®tabt. Wie^ ko^ci«lna, csyli iak u naa 
mazywai^ miaftecako. Xiqdz* 17. ^axUfjit^ttVit Vfattb^f. 
Miailecsko to by}o, nie swano go ieazcze miaftem. Warg, 
WaL 3. Miailecaka i wai ai do Halicaa , Tatarzyn wy- 
pldadrowal. ib, 83. "Dzii Ateny beiksztahnym w zwey 
poftawie targowym roiafteczkiem. ^ab% t6, i33* Dwie 
miaReczce, (dual, s dwa miafteczka)* Biel/k. 394. Tarn i 
•am po drodae do iBjaAek watf puii|» Bitd, Odm^ 
!• MIASTO, ♦MI AST. na to MIAST, w MIASTO^ za 
MIASXO, Bh, miflO) tt«miftOj Cm, nam^ft, Vd. oanpe- 
fii , na m*'ftu , aa tu ^ Cro. meszto , nezto , na mazto ; 
i?^. mjeacte, na mjefto, zH) Bs. mjeftoi Sla. mrAo; Rs. 
9i Be. BM'B'ciiio; adverS^y zamiaft^ na mi^ace cz«gOy zsty 
•n(til^i (tatf* CbryAua umari za na*, lUMrl. aiftfto iim> MIASTO. 

i na mieysctt nat. Salin* 4, aSB. ib», aag* Slagroda wy- 

branych boiych ieft nadgrod^ pewns(> miafto sCo iwiatow« 

a4 w^tpliwe. Lach. Kaz. i^ 3a. Miafto wtoaa ulrafione* 

go iysina, i mMfto paaa powrds^ a miafto ksatmlcika mifk- 

kiego aiermi^ga. Birk. Kant. C 4« Cslowiek csiowieko- 

wi ieft caa<«m miafto bogi, Caaaem tei miafto witka abo 

atego wroga* J^lon* fFor^ 81 • cf. cstowiek cstowiekoTiri 

zdrowie; caiowiek catowiekowi aguba). Miaft wdaif caao* 

iziy ftatem ai^ niewdzi^canikiem. AiUig. 974 JNmaa lud 

Jaraelflii niewdzif cany {%(k Pana , Miaft boga» cMcit ukio- 

nom w baiwanach azatana. ib, 96^ Za m^y ukftranie wi* 

ay, Miaft cbleba, przyazto mi ieid a wiepraami aiodai- 

ny. JCuHg, ii« Jeieli b^daie mial a^ugf , co w kuflu if- 

zyka nie moczy , tedy na to miaft bf daie miat rf ce magae-' 

aem natarte. Mon. ^6, 770. Klokocayna w miafto dwo- 

cu , rodai w m^ohersykacli aiarnka atodkie niewielkie^ 

Cresc. 470. Niema amaku w potrawach , a w dzieciach 

poeiechy, Strach i bdl od nich czuie, za miafto uciechy. 

Jabi^T€l.5i^ - Gf.Nttychaiaft»Odtychmiaft,DotychmiAft« 

- - - U. MIASTO, - a, n», BA. etSlo. mcf^O i Sr. i. tnc(lO/ 

mieflo; Sr. a. tlte((0; f^</.meftui ▼araak, obaidanu gradith- 

tvu ; Cm. mf jftu ; 2>/» mifat6 , grad (cf. grod) ; Cro* varasy 

Taraah; Hg^ varoa («f. warowa^^}; Bs, grad (mifto^ mje<- 

fto locus) ; Sla. vlroah , grad S Rg- gnd (mjefto s mie- 

ace» poro£enie)^ Rs, TogojCby Be rpi^b (cf. Gr. fastis 

refertus) bU Stabf. Miafto feft mnoftwo domow, ulica-' 

mi porz^dnte aadzone* Modrz. Btut. 8. Miafto bywa fta- 

nowione z wielu ulic, a wieiu pierzai. Pstr^ hk, 49< 

Wazelkie miafto zt^d %\t ftatra 9 ie w nim ludu ieft , ae* 

branie w pewn^ gromadf y ku apdlnemu iyciu pod ieda^m 

prawem. Gih Pft. a 18. Ludotfumne miafta« Zab. 6ya4i« 

Miafto gtowne, miaflo flofecane ob. gtdwuy,. ftoiecznyy 

ftolica. «- Miafta ludimi ftoi4 , nie murami , lub domami. 

Cn. Ad. 487. (cf. wieika ftodola, a aboia pufto ; Wielka 

klatka a ptakd w maio^. Rf ka rf kf myie, miafto miaftem iyie^ 
tAodrz, Baz, 68« (cf. ooga wapiera nogf). - Kai^if torn Maao- 
"wieckim dwie ^mieicie {dual* t dwa miafta) wydarli. Bitljk. 
569. - $• Miaflo oppos. wiei ; /t. p* Na wai kaidy wyba- 
czy, ie czasem brakuie czego, bo to nie miafto, ieby 
wazyUkiego doftad. Ttatr. a4 by a3. - $. Miafto oppos. 

. ftancya . dom , n. p. Jeieli tei pod eaaa moi^y niebytno* 
^ci aioftra moia cz^Ho na miafto nie wychodaiia ? Teatr 

iby 4o. ob fte ntcbt 0ft (in bfe ©tabU) av^rgangeti i(l. 

Muszf wyyi^ do miafta. 7]ia/r a8, 1 ao. Jeymo^^ wyie- 
chala do miafta. it. i4, 70. Upewniy go, ie nieiefte- 
^my w domu, ie w mie^cie kolacy^ ieid bfdziemy, i ie 
aif poino wrdcimy. ih la 6, 11 4. Poydf na monjiencik 
do miafta i aaraa wrdcf. Tsatr 7, 3i. NB, Na mieicie i 
w mie^cie^ duae locui tones , rem eandem sonant y sed 
priorem usurpar is J gui in domo aliqua ciuitatis ejt y ut 
poazedi na miafto , na mieicie gdzie^ piie , bytem na mie-» 
icie, CO tarn na mte^cie sfychai:, lat. foris efty forts bi^^ 
bit €tc, *• Pa/ieriorem usurpaty qui SMtra ciuitatem eftf 
ut : byiem w mieicie , co w mieici/D aiycha^ ; fui in ci» 
uitate. At pero po mieicie chodaid , azukad , ejl ciuUa" 
tis plateat pel domes oLire guaerendo etc. Cn, Th. iai6. 
•k Miafto , oppos. przedmieicie n. p. patron mdy mieazka 
na krzywym kole w mieicie aamym. Men, 70, 61. - 
$. miafto ciuitasy apofeczeiiftwo mieyikie, bff Ctabtbdrgf r, 
CimvO^nrr ber ^t^lbt^ Q«ie miafto wysslo napraeciw ai«' 

9 4 • fi> ^8 ♦MIASTOBURZYCIEL - MIAZGA* 

mu. Ld^ - Pe^/^rryttumacsyciuiVa^miaflo; citfi^ miosacEa- 

niu> keronny syn,: „ii co u nas Rzplt% £oronD;( zowie- 

my, to u daryoh miafta byly, iak' Sparta, Ateny, Kreta* 

- Frseto gdy co o mie^cie powiepiy , to sif moie rozu- 

rniexif o ^zpltey Stadt/ iak u nas Korona, wif c mieszcaa- 

nin toz CO Koronny ayn**, Fetr* PoL I94er300. Prawo 

miaAa , s mieyi^le , ^i^ fBitdf ttei^t Rzymianie dawali 

garn^cym aif do si^bie prawo wolno.^ci , k^ore zwali pra- 

wem miafta ; zaczym cudzoziemcy swobod wszelakich uiy* 

Wall > iakoby si^ Yt •amym Rzymie urodzili ; u nas to sif 

zowie indigenat., Ktok, Turk, \oo. ♦MIASTOBURZY- 

CIEL, - a, /»., bur;!Jicy miafta, ber ©tdbteietflfc^ret i 

£<7. ^paAOjpaaopHmext. 'MI ASTORZA^DCA , - y, «.; 

rz^dz^cy iniailem, gubemator, Rs* rpaAOHa^aXBHUKLi 

rpaAOnpaBHmexA. Gubernatorilwo , miaftorz^dztw^ 

rpMOHaYtA&coiBO , rpaAOnpaBHineABciiiBO* 

Poebodz, pod stowfm * mi^sce* 

MIA,SZSZY 06. Mi^iszY. 

MIAU MIAU! , krzyk kod, mtau, *ft ®(^rey ,ber«tt|ftt^ 

Stach na dworze, udaii^o kota wrzeszczy : miau miaumiau! 
Teatr i^d,i2, - Zt^d aliuzya do siowamiara : n. p. Prsy- 
powiesci^ ftar^ Kot malowan w kominie miarq wota, 
miarq. Pot. Pocz. 5a4# OpaL Sat, 3i. Lekarft^C.^ Jabi, 
i?z. 19, Min. Ryt. 3, 36o, Zegl. Ad, i3g. ' Niema kota 
w domu , coby na^ wolat; w miar^l Ilys, Ad. 46. ob, 
miara, MIAUCZEC, MIALCZEC, - al, - 7, Act. ndL, 
MIAUKN\(5, - ^I, - ie iV//j//., krzyk koci miau wydal 
wa<5, miau en; Cm^ maykati^' mavkam; yd, ma?'kam; 
Cro. maukati, mucsam , snlemlyam ; I/g, miogok \ Rg» mi* 
ikati, mankatij Ax. MHy^Haxni, MXy^KamK , Lat. mau^ 
mare, JA miagolare). Miaucz^cych kotow przerailiwa 
• wrzawa , Szczurdw odwainych pisk sfychad echoczyf 
JCrds, Mysz, a 6, Kotka tarn miauczata gtosem cienkiiii* 
Jcdk. Bay.'y^. Niemasz tarn kota wcale, bo to la miau^ 
czatem. Tedtr i4 </, i3. Jak kpt zamiauknie swym gto- 
sikiem drogim, To myszy iak piorunem poftrz^elbne sro- 
gim Lec4 w gruzy» Zab. 9, 279. Miaukn^ta tylko ia- 
foiciwie Pftrusia: Ah naymilszego flracitam Filuaia^ 
Kniaz. Poex. a, ia3, ' ..,..." 

MIAZDRA, y, i., Bh. mhbta, miibtUta\ Cro. m^zdra^ 

* blonka , pa$ S^inti^^tlf! Dzieci aby w nosie palcarai nie 
dtubafy , rbzj^trsywszy bowiem miazdrf , wda^ si^ ogieA 
moie. Mon. 70, 69. Rs. neaApa, MXSApa zewn^trzna 
Arona ikdry u garbarzdw, fib, miezdrzyd. - MIAZGA, - i, 
i. , Pod kors[ rdilinn^ left miazga , iktadais^ca sif z wlelu 
warftew siatek, petnych p^cherzyczkdw. Botan. i4. ht^ 

®pfint itr ettiipm SBaume / Bh, xa\i^ succut arboris\ rni^f^ 

d^m.f Sio, m'l^^i Cm. mfsga; Vd, mesdrou, tnoterna 
mehka ikorja teh drevefs {ob. miasdra) , (musga argilla / 
Vd, muszg, muesik, Crp^ mozg, mozag y-drevu medul" 
la^ cf. mdzg) Oo. m^zga-; Bs, mozak ; 5r.2. incfgAi Sr^ 1* 
tltaf OU succus, cf. mif so; Rs.' MHSFa , m3^4 , cepAUCBK- 
Ha; (Ec, Memo, BAaxHOcmB, pasoiBOpeHie wllgo^} 
cf. Htbr, nx» mazah expressit ^ Sr, 1, muin , fneCikm, 
Gr, fAviv), Miazga ieft mi^dzy ikdri^ i mif dzy drzewem. 
Sien, 1 63. Druga ikdra na drzewiech spodnia , bywa zie- 
lona» czasem tei biafa; a tf aowij^ miazg2(. Cresc, 54. 

• $• Medic, miazga, chylus , ieft pfyn biaty, bez zapachu, 
bez smaku , maij^cy fi^iato^d mleka. J)yk. Med. 4, 382. 
C^ptu^, ^iWaiu - $ miazga, gi^szcz lepifty, ffn tU 
(fer (iebridei Srrp* Wnet lego aadto, cialo, iego mias^ MIAZGQWANIE - MIA,Z5ZY. 

ga ca!a, Od gnnsno^ci z piia^ftwem z^c^oney zropiaTa« 
Zab. Sf 93, J'rfb. * Cicho obwiesiu, bo cif na raiazgQ 
Rtiik^* Teatr. 8, 85. Zbit m^q na mi|i zgf ICozak* Zimor, 
. a4o. Kc^rtacze ich w miazgf zsiekty. Przeflr^ 4o. Je;ieli 
•if waij^ zbliiyd do nas^ maczaga ich nasza na miazga 
zdruzgoccS^jAr.Aium. i| 111, Rg» razkoftiti. MIAZGOWA- 
NIE 9 chylificatio naturalne owo dzialanie w cztowiekn, 
za poirzednictwem ktorego pokarmy admieniaij^aif wmiaz- 
gf. Pyk. Medl 4. a 8 6, qb. tra wienie. MIAZGOWATY, 

- a , - e , 2V. i IVtJAiDiYSTY , .- a , - e , na kszlaH 

miazgi, gfftolepifty, wlr etti btcfet flebriget fBreV' (^' »• 

jmafotne; SJo. mijaWQ soczyfty). Szczepienieniema bydf 
iedno w pniak rs^is^iazy , a ktdry ma ikorf mii^fszi^ a mia-> 
idiyft^j iako ieft iiga« gruzzka, iabtofi. Cresc ia4. 
W MIA 2 , w mii(sz , ob, mi^z. MI\2SZE6 , Ml^2- 
' gZEC, MIA^SZEC, MII^S^EC, - a!, - ele Neutr, nelA,, 
mii^iszyiii si$ ftawad, grubied, bi(f VmbtU, bttf f t lOerbf tt, 
jiXi 2)i(te luneb.m^tt' Cfp. odebelyujem). Cra/sesco na aze- 
rz4 roftf , mi^iszeif. ^ff;c. Zgrubjaio azmifszszato aer- 
ce ludu tego, 1 Leop. Math, i3, i5. Drzewo s wilgo- 
tno^ci i obCUoici aofcow mifiszeie. Crete, bo. Vox ro^ 
boratur gtos mif sseie, m^ ipieie. Mq^x. SpUtesco gf icieif»- 
^i^azeif. ib. MI\2SZO, MIA^SZSZO adv., 'rubo, gm- 
bo. Cn. TK bttf , gtpb. MIA,4SZ05C , MIA^SZSZOSC, 

- ici, i. , *ruboi^^ gruboi^, mifi, mi^sz, qu, v, ; Cn. TA. bif 

©irfer Mi^iazo^d, gffto^d, bieS)i(feeiiirrgWfiigWt. Roi- 

BO^d wina z wodno^cj albo mi^^szo^i, boYriem wino albo bf- 
dzie subtelne a wodne, albo gf fte i mi^i^ze. Cresc. 369. - 
^umma cz^ici materyaioych , z ktdrych ikUda ai^ ciato, 
nazywa sif mi^iszosci^ » masse \ bf t f 6r|)er(t<be 3ttNI^f 
lie fhtptXiidie ^a^t, ble S)l((^ttgfrit, J)l(fe5 ale myniy- 
wais^c tego stowa, oznacaia^ b^dziemy przez nie liczb^ wy** 
jaiaii^c^, z wielu czf^ci materyalnychieftzloionecialo ia- 
kowe. JaJk. Mat. 5, a33. PonieWai ciliary ciat iakich- 
kolwiek zawsze $4 w ftosunku .mx^iszo^ci , idzie zt^d, ie 
gdy z dwdch ciat iednakow^ obj^to^iS mai:icycii, iedno 
cifisze od dnigiego , to tei wif kjiz^ ma mii[iazoi6^ Hubm 
Mech, 71. Bryta i mi^iazo^d ciat nie z mieysca aig po- 
zcaie , ktdre zaftf puiii , ale raczey z wagi 1 tif iani. Rog, 
Do/. I, 194, MIA^iSZY, MIA^SZSZY, - a, - e, •ru- 
by, gruby» Cn,. Th. bict* (^a'gin^t Positiuus^ ktdry musiat 
byd miq/ki, Etym. mifso). Okoto zamka byfy cztery mn- 
Vy, kafdy mur ni^ trzy a^fniemiiiiszy. Gwag. 12a. Przy* 
^V^i^zali go do mi^isz^y i zwiercian^y tarcicy. Baz. ilftm 
10. Gwo^df mii^zszy na palec. W. Poft. W. 299.. - 
Mif i<sy , Mif iczeyszy Compajrat. , c grubszT , n. p. Nay- 
mnieyszy palec m^y mif iazy ieft« niili grzbiet oyca mego. 
0^^ 3 Reg* 1 2, 1 o. mif ifizy nii biodra oyca mego. Bibt. Gd* 
ib^ Arcydzifgiel ieft korzenia wiftszego mii^iczeyazego 
Xiad inne dzifgle. Syr. 98^ Co z mi^iszego tyl^o kamie& 
obcinad. P. Kchan. Orl. 1, 56. - j. Powietrae wilgotno 
i mi^isze. Bot0r. 246. gf fte, bftff Stlft. - J. trans!. By! 
y.T6\ Jagi^lto gtdau mi^iszego , mowy pr^ dkiey . « . Biel/k. 
3o5. Rozkosze pel niebielkichamyilit Mahomet, na prsy- 
chfcenie ludai proftych i mii^zszego dowcipu. JCiok. 'lurk* 
167. - $. Stopa mi^^aza, pes eubicus. Rog, t>of, 1, 45. 
fin €ubicfu9 ; cf. bryta^ - *$. Jnst opiwazy stf , wcaaa 
aobie *miqfszym ko4cem czynij^ : on zai pii%c , nie po so<« 
bie nie zoftawiT, aui aobie wracaniem, ani *miqfszym 
' kotlcem pomdgf. Xosz. Lor, 118.?. 

Pochodf. jnifi, mifsz^ w mifi^ w zmifsz^ mifaU^ cf. Mifso* MICHAt ^ MIBC. 

MIGHALy - a, m. , MICHA'LSC, -tlca, Jn*, cfei».» MI- 
CHAS , - ia , m. , dem, , ^/a. Mihoilo ; Ros*^ MHxaRAO ; 
£c. HHxaBAA. 9Sl((af (. Michal archaniof , ieden a pier- 
iraaych dudidw niebieikieh. Xros. Zb, a, 1 60. cf. 0«. Mi-* 
bolachack s Wraeue6 ; cf. Sa. IVHhala kony, Ifg. Saent 
Bfihaly lo?a , s mary). Do S. tfarttomteia masa wsayfiko 
a pola apn^tiu^d, i poca^d siad, i maaa aaaiad do S. ]VUcha!a. 
&aur. JG!I.44« Swif ty BHicha^ kopy apychat. IVo/. , ini<- 
wo ikoAcione). - a; 3i/r/. micharek^ s lyk iakiego truaku, 

cf« filu glu , b6l ^h6ii e\n Gd^dtcf einel ®etr4nf ^ (ei« 

Yflf CeflerrO* Jnepte aligui dicunt opiate imdialkl 
cay Rid , /iro. lyknty , ni^ bardao lykad piii^c, po ki^iku, 
irolno pidbes !ykaiua« C/t. Th. 766. NiepH od urodae- 
nia Wtocii ieden geraatki , Wida^c , kiedy iey aaiyt dwa 
apore JUichalki , Dla ^oga Moici Panie bf daiesa Wa^dmoiiS 
choraal . . . Pot, Jow, 328. Na chudey aayi iego waayA- 
kie kawaHLi J waayftkie praea krtafi moieaa pojicayd mi:- 
chatki. P0i. Jow. aoo. 
UnCHEASZ, - a, m. , prorok ftarego aakontt, proro** 
kowai aa krdla JoaUna. Zai, Tfl. 9ao. bft ^tPlft^ff 

MICHNIK ,.«,]»., dem. Norn. Mikotay, ;M[ikotaiek. Mi^ 
9uff(, Heittft ^iMauit n. p. a6y drogi Micbnikn. 
Opal. Sat. i58. Maty Michaiku. J, rehan Fr. 75» 

*MID£RA, n. p. Jego sukceaaor, iego pokolenie, W mide- 
r^ pdydzie, Kchow. 3&3. moie miaerya ^ miaei'acitwo^ 

fftUva^.Ja. 

MIBC, Biia{» mieli, mi^y, na, mam, Med. ndh» ^ mie- 

wa^ ca/f/,, BA. met, m[t, mitt, •gmKl/ wcff af«/ «««? 
^/o. mat; ^r. a. mef4, mel, mom/ F. fmeiui ^r. i. 

Vrfeci/ miel, mam; K</. nnet^ jmeti, imam (cf. imad);, 
Criim jmf ti , im^l, jmftm, jimeiti ; Sa. et Cro, ima- 
ti ; ^g* imatti ; Sla* imati , imao , imaJa , imalo , ima, 
imaah, imam (cf. kada ia uaimam s lak b^df miat, cf. 
wexmf, wai^d, cl.J^d)*, Ms. iiuhmh^ ViatiAl), hm^'id; 
£e. UM^mH » BM'bxlb , HMajtb. * $• posiadad , w mai%- 
tku daieried , fftibtn, ^ff{(ri|. Pieni^dae miat, ale adro- 
wia nie miat. SM. Dz. B74. Kto ckce co mied, muai ciei*- 
pied. ZegL Ad* 45 , cf, bea prace , nle bf d;^ kofacae ; Le-> 
t\z wilk nie tyie ; Kto chce ryby iitit , musi t\\ amocayd ; 
Boga wayway, a r^ki prayktaday; i.6w sobie kotku ; Le- 
niwemu pieczone gotf bie do ufl nie wleci^}. l.akomy md- 
wi: l«piey CO mied, nii wiele umied. Cn* Ad* 437* cf. 
iepaay iunt asca^icia, nii e^taar roaumu). Ma-lico? 
irszyscy pjrtamy; a lak dobry ? mato dbatny* Cn, Ad* 47a. 
Mam awego donowego; Mam ag^b^ chUba. Cn. Ad, 479. 
Haas doma , a* u a^stad proaiaa. Ma ^ a* u drugich prosi* 
Oi. Ad. 46o. Ma, a nie aaiyie; Maii^c nrie aaiyd, gtap- 
llwo. Cn. Ad. 4S9. - Jntrans. absolute: Ma w kalecie, 
w raemieniu, s ma keta o&. kot). Kto nie ma , nie ftraci. 
Fred. Ad. ^^. Z niemianey raecsy nie • ucierpi^ ftraty. 
Zab. IT, y.'JTosfak. Liey nie mied, nie raiawaay, uiz 
poftradawaay. Cn. Ad, 467, cf. ci^s^ey poftradad, nii nie 
doftad), Ifiawaay nie mied, ci^iko. ib. ASy. Naygor- 
aae atowo : miatem , teraE nie mam. Pot. Jow, a 3. Miat, 
a teraa nie ma ni6. Teatr 39 c, 69. Mi xks|d , wife mo- 
ie caynid bogaty ofiary» Hut. Ow. 71. Ociec iego , ii ma 
na CO inaaego , a to na piiro , abo nbiory , praecaby tei 
nie miat mied nanczycielowi? Glicz. Wych. M 6 b. cf. 
lUd go). Roadat midday nich pienli^dae , tieby si; mieli M t E 69 za CO ocKtodai^. Cax. Nar. 1, i64« - Mie^ na sobie; 

na gtowie , na aayi i t. d. , ubranym bydi w co , (aa 

Un, anf^ahen, anH^ett, f^</. gorimcti, na aebi imeti. 

- §. ogdlniey. Mam co , s nie iellem bez tego , nalaiy to 

4o mnie iakokolwiek , {<( (abd etwai , mil t^mmt ti Stt^ 

fi hepnbet ft4 fcep wit. Moglbym go agubid , ale mam 

^umnienie. Mon. 66, 191. My mieymy w uicieck to, 

CO w 8?rcu mamy. Teatr 64 c, D, Nadaieif awoif wbo- 

gu bf d^ mlal , niechay nadzieif awoif w tobie poktadai^* 

jGU. Kat, 53. Wielk;^ a niego dogodf ^b^daiewa miata. 

P. Kahan. Orl. a5» Dual. , s my dwie b^daiemy miaty). 

Tu leiy Archedice , co cbluby nie anata , Cbod oyca , sy- 

na, m$ia, brata krdldw miata, Zab, i5, 173. t. i. krdic 

^iata za oyca, krdla ayna, krdla mfia ere, (fe (attf cf» 

ntn SiivA^hxm ^aitt, etern SAvA% %wa So^ne, rbieii 

.^6ntS jum 9ema(( etc. Radaby druga co dzien daieai^d 
joi^ioyr miala. Pasx. Dz^ 127. Tak u aiebie ptonnie ro-« 
zumiatam , 2e ten daie& naypifknieysay w iyciu moin 
jniatam. T€atr 45, 34. licaytam). Juliuaz Ceaar, Katul« 
Jla, iednego z pomif dzy naywiernieyszych miat prayiaciela. 
JIfo/f. 68, ai3. - Ma, nie ma: pidrko , kotpak, fiablg 
,«/c. , a droga magierka 7 a przedayna ? etc. puerorum pa- 
jtulantium voces, quibus insectari solent eos , qui ultra 
tsuam sonditionem i^eflUi sunt. Cn. Ad. 479. Oftroinie^ 
jkrzyoay woiny , bo a aob^ mam autent^k* Teatr 43 e^ 
4a. Godnie takowy ura%d na aobie mied mog^. Bud. Ap* 
1 33* piaftowad go , byd nim przyodaianemi). Jeden a tych 
;uraf dnikdvr, miat mec nad piwnicsnemi. 3 Leop. Gen. 4o, 3. 
.wtadn^t nad saynkarzami. 1 Zeop.). Raeca ta nie w so- 
hie rozumu nie miata. Sk. Dz, 187. Woienne zabawy 
nvi^cey mai^ rozlania krwi, niieli stawy. Min. Ryt. 3, la. 
.Chrze^ciafiiki iywot w wielkich Paiiikich ilanack, oaobliwa 
,ma podziwienie, i wifksae ladu zbudowanie* Sk, Zyw. 1, 
39. Bt^d, ktdry aif na woynie dzieie, nie ma poprawy. 
Warg^ Wal. a33, nie left do poprawienia). Ocay odwra*- 
,ca , i CO wpradd kocfaata y W ocaack i my^li radaby nie 
miata. Paji. F. aa. Zacaekay, mamy a sobi^ do mdvrie- 

nia. Teatr. 39, aS, mt Men mtt etnattbet etwai in fpr<« 

jben « • * Mam z Wac Panem co mdwid, proszf nie od- 
cbodzid. T^atr 17, a3. <?« 17 c, 57. Nie ty nie micy a 
.tym cztowiekiem. 1 Z^op. Math. 37, 19. t. i. do czyiiie- 
Aia , nie wdiiway ai^). «- Mied co do kogo : a) w ftosun- 
Jtu a nim l>ydi, im ^exffUttti^e fle(fe«. Co te prayktady 
;nai4 do naa ? co aa Aosowno^d mi^dzy tamtemi kraiami a 
naazym? Gaz. Nar, a, an. Nie ma nie prawda dokrwi» 
cnota do masu. Pot. Zae, 69. w iadnym nie s4 Ilosunku}. 
B^diby byt iouaty, b^di Aanu duchownego, Byle adow- 
cipem pifknym, nie ma nie do tego. Star. Vet. C 3. 
jnaieysza o to ; to oic nie anaczy. fi) w pretensyach bydf 
do kogo , n. p. Muszi^ si^ z nim sam na sam rozmowid, co 
on ma do mnie. Bob, JCom. 1, 3a. Chciatbym wiedzied, 
CO Wc Fan masz do mnie , ie wszf dzie honor rody szar- 
piesz. ib. 1,47, - Mied CO do siebie : wykn^d, natog mied» 

an ii(( 9a>en ; in bee ®f mof^nl^eit (a^en. Maniacy maiai 

to do siebie , ie iadn^ misr^ niecbc^ aaiyd lekarftwa. 
Comp. Med. 90. Dyar. Gr. 548, • similiter ma cMeb rogi ; 
ma nf daa nogi , 06* rdg , noga). -> Mied co^^zynid , mied o 
czyuk myiled ob. co, Mied co nad kogo ob. nad j mied 
naprzdd ob. naprzdd. « Mied co po aobie 06. po. Mam a 
cif sity , mam go a kaaael ob. kasael. Mam zeA rozuaaii 7« M I E C. 

pb, Z. -> Mied, doftawssj sobie , ucliwyciwasy , n. |^. Mia- 
w<zy w r^ku opu^cit. C Ad, 488. Mam cif , iixiei w sa- 
ku. Jui ci go mam » wilk w aieci. Cn.jid/^yj, - $• Mie£ 
doftawszy od kogo, osi^^gn^wszy od kogo, s dofta^ , osi^- 

gns^6, (ef ommen , Hhtn, f rirgen. fi^di zdr6w Hototkie- 

wiczu , mass na garniec miodu. TrfS. S. M. 80. (cf. na^). 
B^dzieaz miat tedy ten worek , tyiko uczy6 mi to co wieaz, 
Teatr 55 5, 9, To masz ! ob^ a]Iuzy4 pod imienem To- 
maaz et Jadam. Cze^o mi Jowisz nie da{, od Alcydam 
miaU* Bard. Tr. 535. Gdy Jezua pocz^t uczyd w boini- 
cy , wtele ich sfnchaij^c zdamiewali ai^ rsekn^c , ek^di^e 
on to ma? Sekl. Mark. 6. Mieli to kapfani iydowscy z 
pisma, ii Messyasz przyy^d miaf. Sk,A'ax. 16. wiedzieli). 
Mamy to sa rzecz pewn^, ii caia armia Moikiewlkaprze- 
■z!a sa Dunay. Gax. Nar. i, 24o. t. 1. odebrali^my pewn^ 
wiadomo^^). BrogosTawieni b^d^tomie^, ii iadney bole^ci, 
ani |»raykro^ci noierpie^ nic b(dj| mogli. Xarnk, Kat. 91. 
♦Mawa, Groch. IV, 353, dualia, s mamy, mydwa). Papr, 
Kot. J} 'b b* W targu: oim ziotych welmiecie. Jjf. Nie 
dam od dziesif ciu. A. Macie pdt dziewi^ta. ^p, przytoi- 
cie apdt dziesi^ta, Aib. n. W. la, daif wtfm;. - TransL 
Masz tu (yf tym pismie), przcz iakie i krwawe trudnpici 
XJmnozyty aif drogie twe woliio^ci, Groch. IV. 58a. t. u 
masz tu naukf o tyra , znaydziesz tu , osi^iesz wiadomo- 

iciotym, in Mefrr ®<^rfft (afl bw, obet finbefr, b»> 

lernfl bU / wit • . . Masz czqgo si^ chronid , a csegu 
iyczyd aobie potrzeba. Bard. Tr, pmef, - Ale to 
niechay iui ma sw^ drog^ ;, icA ieszcae col innego^ 
CO czfowifkowi wiele ni%d moie wzi^tolci. Gor,Dw, 117. 
t. il niech ma sw<i odprawf , niech iui p6ydzie na (Iron^ , 
niechpdydzieawoi^drogii). - d) Passiu, mie6 o s ciorpied 
CO , n. p. krzy wdf , szkod^ , firatf , etc. WibetwivtigfeU 
Un babetlr b. i. (eiben. Mommy o febrze, ie my onf 
mamy, a ona nas ma. Pitch, Sen. lijh 48. Skfpcy tak 
mi\\ bogactwa , iak my mamy febr^ , kt6ra nas ma racz^y. 
Frzeto naleitJoby wapak mdwid : febra go trzyma -> i po- 
dobnymie sposobera, trzymai^ lub w azpony wzi^fy flcf- 
pca bogactwa. ib. 4, i^^. Z pospolitey powiesii, ten 
CO ma azkod^ , ma i grzech , t0f t bftt ®^Ci^tn \^at etc. 
Na tych towaracb wielk^ flrat^ nf!at. Z</., dozntf). Poilylion 
iad^cydoParyia, odebrau^mialsobiegwaTtem torb^ zlifta- 

mi. Gax.Nar, 1, 348. e#mar i^tii Hi J^fleHen ntit (&m^\t 

abdenommen morb^R. S>zywdf mie<5,s cSerpied, do^wiadczad, 
Unrecbtbufben, (eiben. Nawetprzedwko tym, oM ktorych 
krzywd^ mass, przyftoynie poilf powa^ powinlenel. Aost. 
Cyc. 1 9. Pewnie nieprzyiaciela tu wkrdtce b^clzf f-m mieli, bo 
b]^ o iassyr wzifty pomlcid sechce. Jab/.Buk^ j^ ^ ^* 

mt mthen ben S^inb fm ^ursen bier babrn* Phrajlice : 

Masz czegol chciaf. Cn, Ad, 48o. otoi tob e! dobrze ci 

tak! bff b<t(t bu'^ nun! ti ifV bit fcboit re<bt! bit gefibirbt 

fcbon re<bt. Ma! doftat, uchwycil, uderzono go. Cn.Th. 
oberwat! Mass za awe, kara za wyftfpkiem chodzi. Zab» 
i3, 334. J^ar. Boleslaw na tym by}> iakoby to oddal 
FrussDm , acz mieli iui za swe , co mn askody poczynili. 
'Biel/k, 78. DobrM ci tak, masz za swe , niebaczny Kp- 
rylu , J coi ci po twym niebie, po Dyanack tylu 1 Zab, 9, 
567. Exf*' Ma*s tobie ! - Teatr 36 c, 1 9. - alittr otoi mass 
ittl macie ! indignationit . irrisionU , bit b^tbt ibt# tiUII ! 

belt ttRwiKen nnb ®port aitliiibcAtfeii. Otoi 

macie! teraziawszyftkiemuwinien* 2raar.&, 107. Otoi go 
fliacie, gadutf ! i^. 24 c, aa, Otoi go macie, to dragi Kato, ta- K I B C. 

memi aentenoyami sadss. ib, 6 <f» 43. -> $. Mtip, varit : Fz«»- 
wisya od summy, kt6r4| miat n iednego z a^siaddw* A>a«. Pod. 

3, 334. t. i. uioko wat 14 byf, er batte Hi SaplM bep i^* Bo- 

day djabol Wc Pani^ mial z takim aporem« Teatr 33 c, 33. t. i. 
kodayby \2^ wzi^l , baf 6ie Ut %. (O^U- Miat wzgl^d na 
to, ieby dom iego nie zgin^f, i ttk aila inazych rzeczy 
miat przed S9b4 , a nie to , ieby Sjfaowi daf wychowaaie. 
Gor, Sen, 31 3. miat w mysli, W oku, e( %tiXU Qiele aRs 
bre @a(bcR OOr. Mic<5 kogo na oku, Mied oko na kogo, 
ob, oko. Mie<5 na pieczy ob, pieusa, Miey ifzyk za zf- 
by. Cn, Ad, 489. malo i oftrdinie mdw; gdy co mass 
powiedzied, iik^s sif wi^zyki Nie wazyftko powiaday, 
CO wiesz i Wiedz uic wiedz^c , milczed lepiey). Miey to 
prsy sebie, t taiemnicf chowaj. Cn, Th. Powiem ci, ale 
proszf, miey to przy sobie. Biel. HJl, 63. beb<l(te ti be^ 
bir. Mieyie w sekrecic, co mo wit. Teatr 35 c, 18. be* 

wabre ti a\i etn ^^betntnif. Mied mowf do ludu , elne 

Otebe WttXL ; ob. prawiO- Mied kaspnie , eine ^tth\%t 
%^\ttn. ~ Senatoronvie , pamiftaii^c, kogo im w opiekf 
poruczono, mieJi do lego krdlewica , ieby o wszyftkimW 
ci^gnieniu wiedziat. Gor, Dz. 4. pilnowali go w t^m, (Ie 
bie(rett ibn baan an. Nie tylko aam si^ w dobrych nau- 
kach dwiczyt , ale i syna kten^u miat. Ko9x, Lor. pr. {cb^ 
mitfd sif do czego renipr.). - Mied n^ kogo co, ob* chra- 
pkf , gas, wark, - Mied kogo w uszanowaniu , we czci, 
etnen in ^breR b^IteR. Mied kogo w nienawiici , ^egett 
eineR ^af begen. - %, *mied za co, poczyty wad za co , fit 

etR»a^ biilteR; sio, |a to mint/ Sr. i. 3a to pe mom or^- 

bitror. - Prdin^ chiub^ , mamy zylk , snikom^ roskoas, 
za boga miatem. Psalmod. 35* Tego aobie nie miata sa 
okrucieAilwo, ie ludsie iywe na poty prsecinad kasata. 
Vfarg, Wal, 319. Tak obietuice, iako i pogrdiki iego 
sa nie sobie miata. Sk. Zyw. 47, Gtupi sa nie ma wasy- 
flko, chyba co sam srobi. Jdin. Rye, 4, 47. Na ^ym sa- 
leiy, co^ ieft, nie za co ci^ mai^. 1^. 4, i6o« Aby^ ta« 
kim byt, sa i^kiego.chceas, aby cif miano. Bud, jtp, i, 
Wszyacy Jana *iako proroka ma>i(. Sekh Math, 31, 2a 
proroka maij^, iako proroka czcz^). Jam ieA dotted mi««. 
ny Oycem Mirtylla , i tak roaumiany. Pafl, F, 3o5. Krdl 
powinien poddane awoie za braci^ 8W4 wtaani|> a nie za 
niewolniki u siebie mied. Orxech. Qu, i5i. Mamy sobio 
»a powinnosd , dadi powszechnoici sprawf a nassych czyn- 
no^ci. Zab, i4, 190, Gtupiego cztowieka , mied si^ iiii 
za wieczuie nieszczf^liwego. Warg^ fVal. 31 6. Za roz- 
boyuiki » nie za rycerze stujsznie aie mied inai^. Star.Jiyc.^ 
23. Biora^c D^browkf za ionf Miecsy^taw , Chryftuaa 
sa boga mied obiecat. Sk, Dz. 878. ZIotp miatsa miedi. 
Sk, Dx, 57 x« Proazf ci^, mi^y mif za wymdwioaego. 
1 Leop,Lue, i4, 18. Nierosumieycie, ietoczyni s boiaini, 
Tchorzem go nie mieycie. Jabl. 7W. i53. Poiedynku nia 
przyymieaz , nikczemnikiem i bezecnyn bf dziesz miany. 
Birk^ Gi. K, id. Kto goapodarsem , ia cif mam parta- 
czem, bo nie dbass o to, na csem iialeiy wazyfiko. Potm 
Jdw, i85. Chiop durny duio o aobie mai^cy. Jabi, Bx* 
83. t. i^ trzymai^cy , ber gtO^e ^tiltfe 90n fT(b^bieft Mam 
ia za to , ie mi teraz iui milcsed dopuicicie. Gor. Z)ir» 
137. t. i. Uk ^\^z^^ Vi balte bdf&t. Mam za to, cs(- 
Ao uiy wane od Litwindw , nieatyckane u Polakdw , sa 
mniemam. Wiod, Mam za to, mam to za pewne, eomper-^ 
turn habeo, X. Biel, - Mied sa ste , ilbf ( bCRt^R , Abel neb' 
men* Nie mJ^ylmi aa s!e» ie prsad tobi| wymiraam zdtr M I E a 

Bid moie. SVo/r s5 ft, 38. ProaUem go, iihf troislf 
pocjsekad; sa prsykra nie miat. ^yj. Z)rK^. 397. Mie^ z« 
•iedobre, nie pochwaU^, nie approbowa^, Vd. krivuda- 
ti , dolpoviedati , nepoterditi , mif (Uttgf tl« - §* Mato na 
csym mied , j nie praeftawad na tym , an etnai QUfet gfs 

ttvg l^aben, nic^t bmntt iufrir^cn fet^Br o^/ioj. doi6 mied 

nacaym, n/p« oni wielcyhehnaniftarzymaiona tym mieli, 
ii umieli rycerikie rzemiealo, ale chcieli bydiktemui uczo- 
n«mi. Gor, Dw» by* - $. a. Mied adiecium Jnfiniiiuo 
alterius verbi , significat dtjiinationtm , obiigaeionem, 
0i hiftoricam inceriitudintm , foUeit* - a) deftinationU : 
Jam mu iesacze w dsied&ftwie byU przesnacsou^ , On 
mnio miat bydi maYi*nkiem, a ia iemu zon%. Teair^^ d^ 
i3. Co mawiaied nie utonie« Dwor. JT. , Wtfl l^indfttfod/ 
ftfitsft nic^t; cf. cokomn przeznacsono , to go nie mi- 
nie). Miat laki pasorzyt zje^d i 'wypid, wolatem it. 
Ttatr 33 d, io« Ma~li co bydi zlego, na Tatary. C/i. 
Ad. 47a. cf. kiedy mam wisied, wolf za obie nogi; kie- 
dy ma bydf kwffJno, niecH b^dsie lak ocet). Mass^li go 
dadf , day siczodrze. Cn,Ad. 444. Gadayie, kiedy mass 
gadad. Teo/r, lo, a6. - b) MigationU : fV. imeti, imam, 
Sr. 1. hrAtS^i betbtf* Nawet przecivvko nieprzyiacie- 
lom mai2( bydf nieiakie powinnoici prayftoynych poftf* 
pkdw zachowane. Kosz.Cyr* 19. Wpierwazych cfworyih 
kaifgach powiedsiafo aif to, co aif powiedzied miato. 
Cor* Sen. 327. Jeiliby krdl po tym upomnieniu Papie- 
akim trwal w upone, tedy go -arcybiflLup mia! wykl^d. 
JVar. Mft. 4, 34«. Co na Alonza , niemaai co naraekad. 
Refp. Nie mam go t9i aa co i chwalid. Teatr. ai, 85* 
nie mied przycsyny). Jron. Mialel csego csekad ! byto 
csego iafowad. Cn. Th, Sob. - c) incertitudinis h{ftori- 
^a€. a) niby to gatunek Puturi Coniunetiui n. p. To ieft 
rzocs iawna, ie to co ma byd , ieazeye nie przyazto. Kucz. 
Kat, a, 645. Doiutrkowie nigdy nie iyi^, alo sawaze 
iyd maij(. Pilch. Sen. lift. 34 a. Stanie Cerea sdumiaia, i 
CO sif iui ftalo Trwozy 14, iakoby aif ftad dopiefo miato, 
Uftr. Troi. 38. Tego co ma byd£, nikt nie mSie wie- 
dzied. P Kchan, Jer. a63, quod futurum sit, wa^ gCa 
f^fbett M, VMl gef<^e6en finnte. Niechay mn do tego 
nie prsychodai , ieby mial kogo mif kcayd ; a aam ieby 
mial bydi twardy komu, Gor. Sen 4 60. ^af ft t^tR^nb 

emhd^en vnb fefbfl gegen iemanben fik^Oo^ bleiben foSte. 

fi) cum Praeeenti et Praeterito : Zdaie mi aif , ie qiam 
mad Wc Pana. Refp, Bydi moit, bo i mnie aif Wo Pan 
cod ocbapiaas. Teatr 3o b, 88* Ittic^ bfttlft , {(( foS fie felt* 
Hen* 'OZbigniewiepowkdano BoleUawowi, iakoby Cae- 
ehy porussyd miat. Krom. 1 a6. - Cum participio : Ca^sd 
daieta tvrego ini wyaztego, a naazego wyyid ^miatego 
(mianego^. Smotr, El, 37. opue edendum, - JV3. Na 
wyraienie tegoimie^towa participii Puturi pafsiuif w Sto-^ 
wackim i w Oerkiewnym dyalekrie odkrytem oaobne za^ 
konczenie, n. p. 8I0. menOOOtnUwl mianowanym bydi 
m^i^oj nominandus ^ l7o. oonycmaaieABHhiH dopu^scao- 
ny« bydi mai^cy concedendue , At^UHali daiad sif mai^ce 
agenda^ Podobniei i na Gerundium nonycmmneJiAHQ 
mai4obydi|dopusaczonymconctfc^ra<fu/7i«/?. — $. Absolute^ 
n. p. Ludaie wymarii , i nie miat kto a pola sbierad , sa 
Caym na polacb wszyftkie zboia niepoi^te aoftaty. Gwag. 
379. nie byto komu, oB, niemaaz; Ross. HM'bcoi&CH , 
OM^AACA, Gtf/A il - y - a J eppoa. H'bcm&niemaas). Jedno li I E a 7> *wid4in nie «a rdwno, wodtagtogoiakokonuy nttuz^ tibo 
niemasz, tak to aif prayda wa., GlUx. Wych. P.' a b, iak kogo 
fiaie). UIBC Sl^ ReeiprJiBk. etc. mit Ml " Neutr., mied 
aif dobrse, ile, Iraednie, g anaydowad aif w dobrym, ztymi 
irzednim iUnie isdrowia , mai^tku etc. , fU^ V06t b(ftllb(tl# 

iiUl %efitih€n , in IKnfe^niig bet Aefunbbeit ; fiid) gut Re* 
|en ; in gittes Umftinhen , ober in f^Mten ttm|l4nben 
fepn , in (KAtf |{4t be< iQernukgeK^* Nie potrzebui^ zdro- 

wi lekaraa, ale ile sif mai^cy* Bud» JUatih, g^ la, ci 
ktorzy aif niedobrae mai^, potrzebni^ lekarsa« Leop, 
Marc, a, 1 7. Przynoaiii do Jeauaa waiyftkicb , ktorsy 
aif nie dobrse mieli; i uzdrowil icb. Leop. Marc. 1, 3a« 
Jako aaalony, lub co ai( ma choro, Kipdy any ftraazne^ 
nocy ttiedospate . . • P, Kchan. Jer. 556. . Pytat ai§ go— 
dziny, ktordy «if lepi^y miat? Aoni mu powiedzieli : ie 
go wczoray siddmeygodainyfebra opn^cita. Sekl.Jan. 4.( 
kiedy mu aif poprawito?) Jeftem doayd krzepki, i naadro* 
viu mam ai^ dobrze. Pilch. Sen. lift, a, 357., Re» 3Ap^-* 
BAio, SApaBamt, aApHBecmaoBaint^ Mam aif dobrae^ 
nie achudtem* C/z, Th. 383* Wiele Indai , ktdrzy si? n% . 
roamaite niemoey ile mieli , Jeaut Qadrowit. SeAl. Marep 
1. Pokoiowy, ieili ai? ile ma bardao , aarai mu Aancy^ 
dadzji w pokoiach Sutta6fkich. Star. Dw. bi. Jakby aif 
miat/ pyta ai? chorego Stefana lekara. Zab, 16, 36 1. (cf. 
£c. HHcmBO, RM'BHcinBO, Gr. j^^/y komplexya, kon- 
ftytucya ciata). - Ogolniey: n. p. Quomodo tibi ree ee 
habet? iak aif maaa, iakaif *«rodzi? Mqc^.^ Sla. kakoao 
aahodite? kakoae? Rg, kakkoat? kakko fioijac? kakkoao 

cbiuutiac7 viegei^r^? »«gma4flb«? iDie befinbe(t bu bt<( ? 

Jakie mi aif maaa? I'eatr i5 c^ a5« Jak ai^ maai? Refp. 
Jak o mnie dbaaz! ib. 33» ao. Za5* i3, 198. Mam aif 
iak groch pray drodze. Cn. Ad. 478. t. i. kaidy mif 
azarpnie, tr%ci , cf. Slo. Ul fa taixa, gdfO l^oli m tmif 
iak goty w cierniu). Mied ai^, powodaid 'if* wieidi 
atf . Ar. MoHcembcjf, mofjk^cs, n.p. ewy xyAO ii03Kein»- 
CA ile aif ma, iie mu aif powodai (cf.m<5dz> Dobrze aif 
mied Ross. 6AaroHaf%miicii, Ec. 6JiaroHMyigecinByiOy 
exaroHMCaipyio , Gr.ivr%r49ij adj. GxaroBaiHbiH, 6Aa- 
roUMcmBeHHUK , 6xarouMyigecmBeHHMH dobrze aif 
maii(cy. Miatem si^ iak piaacaek na ftypie. Cn. jid, ^';S. , 
WBkfi byt dobiy; optywa iak pj|caek w masle). Strai .priy 
wifiniach Tureckich ma aif dobrse, bo tegoaajniwifiiiip- 
wie przeieid nie mogi^, co im w iatmuinie Turcy dai^* 
^/(ir. Dw^ ao* Dliatbym sif dobrse, gdybym miat pip- 
nii^dze. Teatr, aa, a8. Miat aif kiodyl dpbrzo, utracit 
KTssyftko na burku. Birl. Exorb, 3o. W praygodaie przy- 
i^ciela narychley posnamy, Nif tak nam wife trudno 0^1, 
gdy aif dobrze mamy. Bieljk. S. M. B 5 6. Mam aif do- 
brze, iyif aobie wygodnie, wszyftkoby^ miata czego pp- 
trzebuieaz. Teafr 54. 3» 8o. - Miey aif dobrze, bi^di 
adrdw, gcffab bi(b Wf^lf Vd, agodi ae tebi dubm). Miey 
aif dobrze, gaegod nie doftante, kup aobie. Cn. Ad^ 49a* 
Miey aif dobrze, moie-li bydi, Miey aif iako chre^z, 
iakoi godzien. ib. 491. male ajfecti Slicui vel offensi di- 
cunt : yale , byway zdrow , nie chcf w4?cey z tobi^ przc- 
ftawad. Wtod. roabrat a tebi(, wypowiadam oi przyiaiA. 
Cn. Th. Roinie aif roini mapay, iedni wifceywpotfgf, B 
drudsy w bogactwa. Lub. Roz, 96. Kto aif cbce mi<*^ 
dobrze nji dsie6 , niecb aobie gfi aarsnie; kto na tydsjer ^ 
niech wieprza sakole ; kto na mieai%c , niecb wotu f ^iie ^ 7» M I E C kto na caty rok , niech ionf poymie , a kto da Imlerci, 
niech iLsi^dzem zoftanie. Ryx. Ad, 3i, prop. JtaL) Octj 
stf wzdy dobrse mialy, zfby od gtodu ssczekafy. Cn. ^</» 
6 1 • t. i. byfo na c» patrzed, ^ale nie byto co iei6, Oczy tylka 
pa^d byto; Gfodny dolUtek; cC wonno,. a gfodno). Jak 
sif mam w tasce W Pana Dobrodzieia? Mon, 67, 458, 
czy sprzyiaaz?) - $• mied sif , w iakim Aosunku bydfv 
fr<^ Vert^ltf n , irefc^af en fepn*^ Wiersze acii tak ai$ maii^^ 
ie kafdy iedenascie syllab zamyka. Pasx, J)z. 101. Rzeci 
ta tak si? ma . • . Sk. Zyw. 1, 1 7a. hit Gad^f tjfr^fllt ff<^ 
fe*^ Wzif H przcdai? artykufy liftu Alekaandrowego^ kto- 
ry lifV tak ai? ma aam w aobie Ucihfkim i? sykiem . •• . - 
Htrb. Stut. 674. Sexitcncya ta ICwintyliana tak sif ma 
ifzykicm Polikimj. Gitcz, Wyeh^ K 3. Polfltim i^zykiem' 
tak ai§ w sobie ma. Veryf, pr. 16- t.i, tak bramr, bet 
!Brief UtUtf t fO . • Take] si? tei rdwnie dobrodzieyftwa,. 
iako ] role maii^. Gor, Sen, 71V - Marh%m, Kropka, od- 
dziclai.'vca dwa wyrazy kaidego Aosanku , znaczy ma sif 
de, a dwie kropki oddzieIai%ce dw« lioaunki , znacz^ iaky 
n. p. 7. 9 : la. i4, siedm masif do dziewi^cin, tai- dwa- 
nascie ma si( do czternafttt, lab 7 ieft do 9, ink rs do 
i4. Jak. Mae.. If i38. - §. Mie^ai? ku , s imcbylad si?, 
saiioaid si? ku , w kicrunku bydi ku , fidf jit f tn^il^ Jhl' 
neigetl* Wszelka rzecs ku a^emu koiicowi pewnemu ciii^- 
gjiie^ i ma si?.' Glicz. Wych. O i 6. Wida^c, ii si? 
Hzplta ku upadku miata, nie cs«kali aby , .., Stryih^ agS. 
Powladano , iakoby Zbignieff Ccechy pornsaal , iakoi po- 
yf\ei6 miafa si? ku prawdcie y gcfyi on na woyn? Czeft^ 
nie chciat bydi bratu pomocen^ A'rom* 126. Zofta^zna-* 
mi, bod si? iuima ku wiecsorowi. StkLZuc, a4. - Jm- 
person. Ma. si? ku woynie , s zanosi. si? na woyo? ,. ei ^dt' 

ben 9(iif(^itt aunx' itriege ^ e^ (4ft f{<( bajii am - S» 3^ 

Actip, Mied si?, sprawoivad si?, za<:how^wad si?,. ||<^. 

ver^altftt, bemffmtn, betntgen. Zamku^f si? w twier- 

dzy, gdzie mied si? odporaie umyilii,. dopdkiby mu- po— 
sitki nie nadeszfy. N: Pam, st^^ 2 5 9- Nie inacsey prze- 
ciwko nim ma si? raiad, ieno iako ten, ktdry ... GiUx. 
V/ycfi, Nib, Ma go ucay^', iakoby ti^ mial a osobna* 
ku kafdcmu mie^, tak s!owy, iako ukfonem id^ L 8. 
- $. mied'si? gdzie, s obracad si? tam, d^iyd tara^nakfa^- 
nlad si? tarn , jpV- «' "»«''• t ft<^ wo^w wenJren, nefgen,. 

iDobin tntc^trn, tool^in lof arbriten,. |t<^ anf ft»a^ Ugtn,. 

vetUgfn*. Gdzie si? mam? zki^d.ieftem tu? ^uo ftror 

(wicher go nicfie); -^-ATc/iaw. 295* Wirgvratbe i<b Mn? 

3d:llcie poki moiecie, a do gfdwnego \?oyika si? mieyde, 

Warg. CeZu i83. Z ^ci^gnionemf miat si? na koii' donie- 

go r?czynkami. Tward. Wtad. 6. Do czego nas samana- 

tuia wiedzie, tam si? mamy mied zawzdy. Pttr. JSk. 71.. 

irdy pierwszy uf poczi^t ufi?powad , drudzy wnet tyl po- 

dawszy , do laadw si? mieli. StryU, Sao. Rodan tak le-- 

tko ptynie, ie na ktors^ ftron? ri?ma, okiemrozesnad nie 

moina. Warg, Cez, 9. Ma si? ku Wlocbom , s zamy^la. 

k. Wl. pergit ad Jtaliam. Cn. Th. - Skoro doraftasz lat, 

3 lepszey sify, MIeyie mi si? do zbroi saras bracie miYy. 

Star^ Vot,Ck. Zygr, £p. 91. Kto •i^ % mtodych lat 

wydwiczy W cnocie , ullawicznie potym si? ma do p^zci- 

wo$ci« Star. Hef. i58.. Z mtbdu nie si? ku dobremu nie 

nialt i owszem do wielu stego t\\ ikionnoid w aobie 

pokazaf. Sh. 2Syw. i, 11 4, Nie ma si? doniczego, Imier- 

diimttroboU. JClon. W9r, 53. Tym , ktoray ai? mieli MIECQ - MI£CH« 

do nank poczclwych , prsyftoynie do cudzey siemi nakta- 
daf. Star. Zad. D b^ Do aCawy ai? mieymy, abyimy zno- 
wu zawofanemi' Slowianami byli Star. Rtf. 6. Wids?, 
\i wy aami do tego ai? macie, wazyacy aami dobro* 
irolnie z chuci%, ieden przed «lrugim uprzedzai^c, ib- 
racie si? o to, Baz. Sk. 654. Spodziewa ai?, aby 
^-wzfuszeni- onego przykfadem ^ i oni si? tei mieli do tego» 
Pasz^ 2>jr. 8i.' Przed imierci^ miey si? do siebie, Ty 
Iwiatem' gardi , nim on ciebie Wsgardzi. Dor. Lot. 24* 
t. i. wchodi w aiebie samego , gfbfitt bi<^, ^lebe bfa^ te 
bub ftXhfi, %UXM.. Kaidy czfek poczciwy ma ai? do boga 
ze czcii^ iak naywi?ksz4 i naboie&ftwem. Pilch. Sen. Ufl. 
», a So. Je^iby trwai w uporze , a w pi?tnafttt dniach 
nie- miaf ax? do sgody , i pokoiu, tedy go arcybiikup miat 

wykli^d. Nar. Hfl. 4, 344, i^txin a ficb ttl<bt anm^nrbni 

trnfte» Zuckwafy umysf krola, ma ai? znowu do woyny. 
Pilch. Sail. ail. Manliusz a wielk^ zgrai% ludu poczJ^ 
si? mied do broni. PUch. Saa.S4, m^dftt^n^M hU SBa^ 
fen pX et%Xtxfen. Hey Panowie moi , Siyper glosem ga-* 
wota, mieymy ai? ku ibroi. Papr. Rye. 36 Skoro pier- 
waza ftrai rozruch usfyszala, J do sprawy si?» i do broni 
miata. P Kchan. Jer, a ad. Porzud Maze6ftwo proftaku, 
A miey si? wikok do szyszako. Jag. Wyb. C 2. Jui 
chrze^ciafiiki hetman w oney dobie, Do azturmu si? 
miat wszyftkiemi sitami* P. JCchan, Jer, 274, gotowat 
ai?). W Aroiach swoick mai% si? nie do natnry,. ala 
do zbytku. Mon. 69, 694. nie trzymax^ %i^ natury, ja- 
krawaij|c zbytku). - §. Mied ai? ku komu, s fttaniad 
81? ku niemu , ftionnym bydi ku niemu , iycilxwyiA ma 
bydi, sprzyiad, iyczyd mu, etnem geneidt feVtt, geWO* 
gen^ ^Olb fepn. Pan mdy kochai Bliz? , i mieli si? do 
siebie wzaiemnie. Tectir. 37 c, 47. Stack, iak uwaiam, 
I'ubi moi?- Basi? , a wida? ma ai? i qna do niego. Kniaz. 
Poez. 3, 126. Serce moie lituie ai? sbyt nad nim, i 
ma si? ku niemu.. JaSt^ Tel. 33 1. Jadwiga, gdy i^y 
powiedkiano, iako pan oaobliwy Jagielto, dopiero i?}a 
ai^ mied ku niemu , x ftcoid. Bieljk. 23o. Conseetatie 
sabieganre czego, mienie ai? po czym, flaranie. Mqet* 
Mied si? na oilroinosci» na pieczy, osuwad o sobie, 
«ltf feiner S^Vit fepn, Miey si? na piecay, ieby czego 
dkiecinnego po tobie zna^ nie byto. Gor. Dw. 53* cf. 
Wychodziss na iwiat Janie, miey oUroinoid. Xros. Sat. 
61.). Polacy oftroinie ai? mieli wzg1?dem oiwiadcze6 
krola Pruikiego. Uft. A'onji. 1, a8« 

Pocbods. maiqteky maiftny^ maiftno^/, cf^ miano, mia-' 
/lowa^, mieni^,. mienie , namieni^^ pomieni/^ pomienio- 
ny\ cf.pomniif^y ipepomina/etc.y mniema^; - imienie^ 
imif\ nanuftno^4; umie^^ umieiftny^ umieiftnoiS; roMU-^ 
mie/f rozumi miewad ; ob. imadf c/1 iq^. 
MIECl^ si?, ob. Mictad ai?. 

MIECH, • u, m., Boh. mid^ , imtttl; sio. midf, ppttli 

(o5. pytel); iSr. 1 et 2. ttttc^; Crn. m?h{ Vd. mieh, ska- 
kel, Trezhje, yrezha; Cro. mah, mek, aakel (cf. sak); 
Rg. mj^h, miscnizze, miescina, maxaj Be. mih, mjeh; 
Bs. M'fix'b , M'Bnidkb , Aymapi , xyxh ; £c. M^mtfub ; 
cf. Mr. "|va vae in ^uo efi semen, cf. moazna, moszen- 

ka). cf. sRuf^el 9(b(g.) wdr, bft 6atf, bit SettteL 

Oyca iegna, miech pieni?dzy bierse, i idzie. Faiib, B 2. 
cf. mieszek, trsos), Nie oitoi ai? wodawmrecho* Cn.Ad. 
629. (w rzeasecieit ZamiechemwodyfUIo^ Cn^Ad. 1399* 

da MIECHASTY * MfPpISKO^ 

d€ pra«3€ntia Jicta vel incredibUL - Skorvsny miecK •^. 
'•fd, *tuink«. Mlech welniany, Vd. sura, 3Do(Ifa(f^ - 
Mi'ech, J futcrai, bit ©acf, 6a^ gutteraU Wtoiy^ pi- 
sscsele w miech, -. *kfaad »i^ w wargi, milczed i amu- 
tnjm bydi, contrahere rictum, Mqcx.^ bie ^felfe in bftl 
Cacf l^i^if^n* Miech, na ktdrym gral;^, s kosiel, dudy» 
^. 2. ll|cU)i219a ; Vd. piahou na mieh, meahnisa, \ftX 2)llbp(fa(f* 
Grai^, szalci^ ludzie, pdki ftaie miechu. Pot.Pocz, 443. 
- §. MiecK fltdrzany do poddymania, abo, nadymania, 

^et iBUfcbaldi Sr. i. mec^/ luibu^tyar; £A. ttabymaci ^<r- 

mUhiua; /2g-. mjehovi } Crn. pihavnek; K(/. mieh , piha- 
lu; i2/. mfifxl)* Blozbaki abo miochy kowalikie. Bra^ 

. 06, E Hi. Ml£ch fkUda aif a drsewa i ipe ikdry, s^ tei 
w aim pewne dziury, klapy cayli drswicski. Hub. Wji* 

. 3o5. Gtowa miecha kowalikifcgo £h, ifflMl tOcd^tt. Mie- 
chy kowalikie bywai;^ brzosowe, lipowe; miechy u or- 
gandw, dfbowe, lipowe. JChik R^sL sl^ i^n, Fodaiei 
ieno miech wzgdr^, tedy wnet do niego Nabierzoat pet* 
no wazf dy powietrza wolnego , A gdy gwattem przyci- 
iniesz, uyrzyaz, ali^ asumi^ Rey Wix. 149. Wiatry, 
prozne miechy nadymaii^. Zad, 7, 325 Kojfdk. Fiuca a;^ 
iako miechy nieiafcie. Sak, Fr. 102. MIECHASTY, ^ a, 
• e, worowaty, buchaAy, Bh. mi^^ti^ {Bk^mi^a, s 
gruba kobieta^ pfkata). Crn. m^hafti Ross, MlbiOKOBa- 
muH* *MIECHONOSZ, * a» m,<, noaz^cy miechy, bet 
Sotftfagfff Cra. mehonoazecz ; FV/. yrezh^Boaez, aha- 
klouosazhy Sr. j« mc^^Ott ttoft^^i ob, Miechownik. WE- 
CHOW, - a, m., miafto w £rakowikim. Z)yi. G. 2, 

iS5. eittf 6tabt im ^raraulf^cn. miecSOWITA, - y, 

771. , Za BoleaUwa Kf dcierzawego oaadzeni w Polazcze 
kanoaicy grobu bozego^ nazwani JUlechowitami. Nar.tiji. 

5, 563 , tVx SanoBtcul oent ®rabe d^rtftt. - $. jv^omeri 

^ropr. Matyass Miechowita, z Miechowa , kanonik Kra- 
kowiki, medyk Zygmunta I, krenfkarz afawny, Pttr. Et, 

5o7, iTra*. Zb. 2, i63y bet beriltrate Sfr^t ttnb ©eWd^ts 

Wreiber. MIECHOWNICTWO^ - a, ri., rzemiesro ro- 
bieaia miechdw, mieazkdw, workoW, ttf^ ^i^^XLilliCMi 
WetC. MIECHOWNICZY , - a, - e, od miechownitB , 
Uif^tti. MlfiCHOWMK, - a, w., ktdry miechj- 
robi, hit 2;if4ner; Bh, fapfah Ki/l moahnar, arahatar; 
( jl#. •t'BzOBigHiL'b ku^nierz ;. Ow kaletnik abo miecHo- 
irnik rzemieatem at^ iywit. Baz, Iljl, 5j y Szczert, Sax, 
182. ICotlarze, rymarze^ miechownicy. Vol. Leg. 3, 
^92. - $. CO wory noai z ci^zararai. Wlod, , 6er S^cfs 

ttid^t ♦miechouoaz; Sr, 1. iiifd)on>nil/ mccf^otunofcjeh 

Miechownik, tragarz. t)asyp, Fff 'b. MlECHOWY, 
«> a, - e, worowy, od miecha, ®acf;; Rs* M'txoBblii, 
MBm^^HUH, KyArfiHWH. ( ♦MIECHTaC 0-5. Miota<5). 
MIECHUN^KI, - 6w, /)/wr. , Bh. tn^irn'fa; B.?. mosc^n- 
&ii i^r. i« Jibpttfffd tvifd^nd; iZ«. uSxyHbicai Tozmaite 
mai^ nazirilka , garliczki , p^cherzyca, iorawiny, wi^iile 
paie, painki pf cherzylle , morfkle, Syr, 1374. Mnichovvki 
Tr, , %V^tVliWi^tti, 590betelfe. P'hysaUs aihekengi Linn. 
Pochodz. macharzyna , m^h^z , p^fitrz \ mitszeh , 
mUsM€wniJt, miesM€cze%^ rzeiimieszek\ Moszna ^ JJIo^ 
sz€nka. Bh, nted^ttttf- gatunek cialla miechalVego. 
MIECIELICA, - y, i. , (Etym. miota<5) 7>. , zamied, za- 
dymka , zawierucha, wiiadf, zawiewka, kurza\7a snieina, 

6d^nefge|li6et ; Bh. priftrnice/ i^um^flce; Rs. MemeXH- 

91, Mein^Afr^ Bftioira^ xymepNJi. MIECISKO^ - a^ n., 

X»m. IT. ' • « ' Bieyace miotania , gdzie aif co miota, ciifea, rsaca» iff 

IBurfort/ »9 etv^d^ (fiKSetvtcfeit »trb (of. imiociiko). 

Mysliwy mleci/ka , gdzie na ielenie aiatki niota^ , poka- 
auie. JCosz. Lor, 4e &. 
MIECZ, - a, /A. , Bh, et SIq, ttiii, mtetlce iSr.i. tSttcl, m\icir 
miti; Sr. 2. ma*^i r^^. mezh, kordezii, zabla (cf. kord, 
azabia); yd. mezhuTatii a' mezham rdarjati, s pfazO'- 
wa<5; ydd domezhuvati^ a' mezham dobiti, s doszrermo- 
. wad ai^); Crn.m^zh, ^raezhe, s azpada); Cro. mcch, 
m^ch ; /)/. maca ; //g. m'etzoker ( Hg. kard , t kordi j Dl. 
korda gladiator ) ; Rg, mac (^i?^. maccia gladiatura , 
maccitiae, s szermowad); Bs» ma9 (me^ti p^rcuiere, 
c5. miotad, mie^<^)', i9/a. maca; Rs. menh', Susc fkekai- 
metsi Anglsas. mece, cf. Gz/. thf^eil/ ^eifeV/ cf. Gr. 
Xa/. macha6ra , ct Arab, vxn pgrcuffit gladio ) ; h^i 
^(^kSerbt MIeci , ttorym zfoczy6ce karzi|. tVarg. Wal. 
46, mieczkatowiki, N^ ^^fer^fC^mrrbt- Pifknytoho- 
nor , zabi^ cstowieka ; u naa za taki honor , mieczem ka- 
towikim plac^. Boh. Kom. 4, i25. Kto kogo zabiie, 
■liecz katowiki powinien go w kark pocafowad. Bok. Kom. 
2, i25« t'od m'iecz \ii te wszyilkie mai^. Pfifi. F. i53. 
Miecza go a^dz^ godnym. Bard. 7>. 409. - Miecz, brcfi, 
cf. ielazo, Hi ©(^tt^ftbt/ Sfrettf^lVfrtt. Frzyszli z 
mieczmi, z broniami. W,PoJi, W. 266. J on tei w po- 
wazechnym zamieszaxriuRzpltdy miecza dtobyl. Pilch, Sen. 
3o, tt iH ba^.®(^l(0Ct5t Kray uapokoii, miecza nie 
dobywai^c. Sk. Dx. SjS, Pfzed dobytym i gofym mie- 
czem uciekli. ff^arg. Cex. 176. Miecza nie day azalone- 
ihu, a doftatku giupierau. Ch. Ad, 4-88. Mieczem awoim 
aam ai^ zabiia. Smoir. Lam. 5i. Utopie w nim miecz 
pomfty. Teatr 18, 128, \iai (Ha((^ef<$tDero^ Kto miecz 
trzyma, pokoy mieWa. Ryi. Ad. 27 , si pis pacem ^ para 
beflum, Ogien i miecz, cz^ilokrod za lekat-ftw6 ftawa. 
Bard* Tr. 217. Zwoio\iaIi krale mdc% i mieczem. Kiok, 
2\irk.' 84. Miafta i*wsie miecz6m i ogniem' puftoaZyf. 
Warg. Wdl. 243. Kto mieczem woiuie , od miecza gi- 
nie. Rys. Ad, 22. Kio mieczem' rohi , mieczem by^a iei 
zabity^ Pot. Zac. 44, Pie/ti, Kat. 68. By byT nie on, 
huf wazyftfck rozproszony SzecRby byl na miecz nieprzy- 
i'acielowi. P', KcHari. Jer^ 545. 0way tl Hektorowie mu- 
rera mocnym i mieczem' byli n^ Tatary. Jtofak, Cat, A^. 
- J. Miecz, s m^zt'a ^led\ (oppos. t^dzlel, podwita , 
s iefifka; , bai mSntllid^e (SefdiUd^t. Statku wif cey po- 
wiaien mJed miecz, nif podwikA. Pot. Syl. 4*92. Kiewni 
a oyca,- unaa :' po miecz'u. Cf/lr. Pr. Cyu/. i", 176, @(^t9efbts 

nMden/ SJeriva'nbte von 6ec viterHc^^eii @eUir (cf. rze*. 

mienny brat, cf. oppos. pb' k^^dzieli , pt) wrzecienie ). 
tireWnf po oy'cu, iako mowf^ po mieczu, agnatus ^ kre- 
wny po matce, po wrzecrenie cogriatiis. Groi^ Obr. 78, 
po korzeniu abo po. itaieczii, ib. 64. W Pawle bi- 
ikupie Wilefifkim ftoAczyli aif tsii^ifta HoIszaAflcie rn^z- 
kiey aukceasyi , co zowiemy, po mieczu. Stryik, 3o6*. - 
^ theol. dwa mlecze, / wfadza duchdwna i'iv\iecka', ri.p. 
Oto dwa ^miecza ( diiat. ) , ieden ma mied papiei', a dru- 
gi ceaarz. Szcxerb^ Sax. 524, 1 Leop. Luc. 22, 38. Ka- 
zat uiy'wad oboyga miecza , i duchownego i ielaznego. 
&k. Dz. 822. - ♦J. Mieczem, ptazeni, Vd. mezh, i pfaza ; 
yd. mezhuvatf, ^' mezham vdaVjati, i pfazowad); mlt 
hti %U(ifUU leili obwiniony nie pi^zyydzie za trzecim 
f rzywoiamtm , tedy pow^d wAaWazy ma przed wko wia-« 
• ' • • - to 74* miECZCO - WIECZYSKO. trowi dwa my ■riecsem , a traeci fag sztychem uderssjr^. 
Szczerb, Sax, 458. - J. Na stkutsich miecze, ts^czr^ cxtc- 
ry atupki od^imtelka i s«tymblocha, na ktorjch leiy pt)l- 

ka. JK«^. M/k, , ,S(^»erbtWIaer/ Areufbalf^n. MIECZKO, 

'-a.m., tfem. noirt. Mieczysraw , Jahf, Her. MJECZNJ- 

C^j 7 «f - e, od miecziiika, ®(^werbtfeser^ s ; JJ«A. 

ttt(C|r|!Q,« Z r^k idy wypadfa bro6 , mieczniczego rob6U 
kowa<^a* Monxt, 6o. MiQCzniczy warsztat Kg, maccjar- 
niza. MIECZNIK, -a, m., corobi mi^cze, bet ©(^WeAts 

feget; 9A. wrdh 5r. i. mcW/ wctjcr; ^x. macjtir^ 

1?^. macojdr ; Te/. mezhar, mezhudeUveZf mezhir, lAo- 
arfVJuiiik, orojhniar (cf. orfiny)} C/-A/. mezhir, bryttar 
( cf. brzytwa ) ; J/a. sabljar, Crp. azablyar (cf. szabUJ; 
fi*. maaiKHiuib , mnancHun Macm^pb ( cf. azpada ; r 
Rt. u4ntiKbf s kat, miftri). - ^, y co nosi miecz, uras^- 
dnik Krdlewiki^ Coronny, abo powialowy, ensifer. Cn» 

Th., bet ©c^werbttr^grjr, fxxt, fBeamtet; Cro. mechon6- 

azecz; R^, MeneMoceub, MencHdma. - ^^. /r. Gdy 'ia^ 
wpdt nieba w ztolypi' .diigai^c ubierze Oryon ftary mle- 
cztiik oa pdtaoc sit; bierze . .'. Zab. lo, 6i JTo^. - J. a) 
miecznik xiphias giadius, Bh, micoxoa XVi^ ; /I J. caCxH, 
He^dH«, bet (Sc^l»erbr(tte / ryba morlka, u ktdr^y % 
wierzchu azcieeka wyri)^ta na ksztaTt lakiego miecza. A7m* 
Z«^. 5, 95, mieczyk , oftropyik. Chmitl. 1, 6a5. - J. 5) 
srokoa wiclkl^ ptak. 2>. MIECZNIICOWA , - y. i., 

iona ttiiecznika, Jfe eema^Ilnti Ui S<ft|9rtbttt49rrl, ble 

' ^Cbnrrrbrrrdgetfnn* Miecznjkowa fCorbnna, Lit«\vlka. 
MIECZNIKJlJWNA. - y^ ^. , cdrka mlecznikoftwa , bf< 

6*iverbttr(Ider^ lodJter. MIECZNIKOSTWO. - a. h., 

urk^d jnieczniU', hM ^{bwetbtttigftamt. - $ ctilUct. 
miecznik z miecznikowii , Jbet ©(ftwetbtttdjet tihb beffE 
Jtau ; n. p. pai^ilwo miecznikoftwo przyi^chali. *M^- 
CZOBOY, - oia, m,^ ^a neHeerfmeijb , Me^e6dieQl>v 
gladiator, fektovnik, $ze;nniori. •MIECZOTANEC55NIIC, 
- a , w, , z dobytym miecsem taficui^cy. Tr, , bet ©tbwetbts 
t4njer. MIEOZOWy, 1 a, :. c, od miecza, Bh, viAttp 
Wq; /?^. macni; 27^. n^hhub; $((wej:bts. ^awalefo- 
wie mieczowi w Jnflanciecli. Wyrw^ G'/ijB^ bie €f(^10eAt« 
tlttet* Pam. 85, x, 465. Na' placu.iui miecxowym iy-* 
wot mu darowat. Tward. Wiad, i8/ U nas w PolstCfe 
nietylko rofwodu mieexcwtgo, ale tei snad i liftowego, 
dla marnoici i cudzoYoztwa niemaaz. Stkl, ao. ? - Liniif 
mieczova. New, HJl, 5, iGo, t. i. po mieczu, m^zka, 'bif 
minnlidl^e £{n{e; tb. Miecs^ MIECZYE, - a, m.\ dsm. 
nom, m'lefiz / BA, jjxtiil ; Vd* mp^hiz', 5r. i. Iliet}i(; Br. 
mac]9 ; Cro. ii;i^cbich ; Hg, macciz ; Rs, viemiijA ; EcfiL 

MfiHeisI); ejn C4^werbrd^eR/ fin fUinti SH^mtht- hin. 

Olbracht miecayk zawzdy p;*zy boku nosiL StryU, 66i. - 
§, botan, mieczylc gladiolus Linn., Vd. mezhishoyj^^ 

Rs. moawHaft mpaw, .®(i|oerteI/ Sd^v^ethtUHtn , ro- 

dzay roiliny , ro^nie w saro^lach trawnycK dziko. Xlu^ 
VyL a, 29, tak swane od ^gn^j, bo ma liicie jiako ma^y 
mieczyk, albo iako ndi w o&Toi6 sif Jcoiicz^c. Urxfd, 
i58, 5/}icr.|4o, cf. kosaciec. Mieccyk smrodliwy 'o^, 
Staroptodziefi. - MitCMykowie ziele , s miecftyk. C/i. Th,\ 
inaze ied zielis mieczyk, a insse mieczyjeovkie. Urxfd, 
i58. Osi^kns^ rz^ki, trzcina i miecsykowie wygini|. 
Bud. Jes, 19, 6, aitowie. Bibl, Gd.). ^ §, Mieczyk, ry- 
ba. Chmiel. i,€a5, ob, Miecznik. MtECZYSKO , . a, 
/I. , miecz ftary, niezgrabny, t\Xk %i^\viiti 6(^lbetbt/ kg. ItflBCZYdf/A'W . MIE'DNICA, 

Vaccina. MIECZYSLAW, -a, m., ,(*MJeczshfr. Bi^Jk. 
100, 10a, io3), Nont" propr.y MieczysTaw, mieczfem 
afawny, Chmiel, 1, 6o« Dziecifciu iui widomemu imif 
Mectyslaw , Jktdry iakoby mieczem stawy doilf powad nriaf, 
nadai^. Fotym go matka 7 iraocymerem awym Miesz" 
fciem abo Mi€csAiem z pieszczoty nazwala. Wincenty 
( Kadfubejc ) pisze , iakoby jlepego ieaecze przy poftrtfy- 
iynach od xamjieszki i rozruchow wszcz^tych, Hfiesxko 

' nieazcz^^liwie nazwad, a potym ka. cbrzcie imif to na 
lepaz^ niron^ jtr Miptzyatawa obrdcid miano« Krom, S3 » 
Papr, Rye* 

MI^DLIC , MIA^DLIC , - it, - i , ex, ndh, , ami^dlid, ^o- 
^li^d^id dk>; of. mi2(d, Rs. MHOiA, len abo konopie obta- 

biad mi^dlicii, %\aiiti tibtx ^aiif tdftfeln , tfffln, Mitfcn* 

Len ikoro s poU bf dzie sebraiiy, caraz go ml^dlid, i gtdw- 
ki wymWcid. Zaw. Cos, L«n i konopie mi%dli€, cie- 
aad. ib. Aby paidzierza, gdy konopie mi j(dl% , w obt»rf 
Die miotali. Haur ]BSk* 19, Zmi^dleni a t^arci 84, Uko 
^en. I L%op. Jes, 43, 17. MI?DLENIE , M1\DD15- 
NIE, - a, fi., subjl. Perk., Rs.Mlltnit, ba^fUd^l^ OtfC 
Aanfranffll/ We tllitltfr. Czas ^ni^dlenia konopi , wypt- 
da pospolicie pod tf pOr^ , kiiedy iui inne roboty w polu 
uftaiJi. Jak, Art. ^, 219, W mi^dleniu baczyd trteba, 
^by szkody nie byfo przez slabe ui^cia garici prz^dziWa. 
Prmtdx, i5. Mieyace mi^dlenia Rs. mhaBhit. MI^DLI* 
.CA, MIADLICA, - y, i., Rh. voihiht', Rs. mkxo. mh- 
Jiaua, MSABKa; narz^dzfe od mi^dlenia, ba^ SSrrfifng 

lUm fXiffrltt , bif JUtWraufr ^ jjanfrattfe. Len lui prtc- 

anazony trz%<5 trzeba mi^idlicamt, a pocierad cierlicrtni. 
Haur Sk. 8a. Mi^dlioa aUbo famactka o dwdch powinna 
bydf ifobkach; len nai pitfrw($y przez mi^dlirf , a pofynt 
prz«a cierlicf prsepnazczony byd;^ ma. Prxfdz. i5. Spo- 
adb mi^dlenia czyli tarda konopi na mii^dlicach czyli na 
tarlxcach. J^. Art. 5, 319. - J. Gdy %\% ciafto dolmto 
ruszy, umieszad go co naylepie'y i^koma albo iako gdzie 
zwyczay, piifdlic^ abo dr4giem* /^r. , cf. mi(tew, ^K 

CuW. 

MXEDNICA, - y, <., MIEDNICZfCA, - i, *., dentin. , 

Bh. €t sio. mebtnice, mebrnicfa; Sr, i« ttt(b)rnc}a; ^^.a. 

bf f (tm y ^^' medeniza , Tmivauniza , vmivaln , uljyaftu , 
omivalu; Crn. m^d^nza; Cro. medenicza, vmiTalnicta, 
univacha; Bit. mjedeni^a (s a. miedziak), leghegn; Rg. 
leghjen / leghjencich ; ^^, medentze , medencze, metien- 
cze, moidomcdentze ,* Rs, pyKOMOBHHxl), pyKOMdifnH- 
,HeKb, xoxkvib, xaxiuh, xoxatiRa, maalbi maaitRl) 
fRs. ii'^AHatsa miedsiane naczynie , kociet , garnek ; -f c. 
/itOlHHlSa miedzia.k ) ; £e, xoAid6b , OMUBaA&HHva, mlb' 
AHaM, .AOxZHi yMU«a\Ma«; etym. miedi);, doniczka da 
umywania ^'^k , do ttrcia gfowy, do pfokania czego , pel' 
uis. Cn. Th. , fin <fe*fd>be(f « , fill fdt^Cti. Miednica 
do nog 11 Rzymian 1 Grekow, fasek tt nas nfywaiJ( %bo 
^oci oikdw ^iegf (bokich , ktdre poazfy na miednice ; na* 
czynie do nog, peluls. Cn. n., efn 9"9be(feR> Mie- 
dniczka od golenia , Hi fBalbletUtttn, Wyloli trzy mie- 
^dniczki wody na kaidego. Pasz. Dz. 83. Miednica dla 
prsemywania oka, peluis pro balneatione oculi, Czerw, 
.34. - (§' Miednica, czyli czasza , miara do miodn prza«- 
anego, ma garcy la, czyli garcy cechowycK-6. Cxaci* 
pr. aga, tin Wiet^maf {Etym. midd). Miednice J k war- 
ty mai4 bydi po Wasyftkim paAftWie icdn^y miary. tfro/* MIBDNiie r MIEDZiu 

2i<. too). - $• A/tat. Z dw6ch gafonkdw £olci 

Djch  1 trs«ciego kupra , ikUda sif t^ ciel6 owa wydr^- 

ialoi^ miedaica^ nazwaoa. P«r^« C>r. i, 52, ftet UUUtftt 

UEOMKL, - a, m., {£tym, miod), meiititet. Plin, H.N^^ 
56» 19/ lapis dulci et melltto sapcre^ Cn. Th,j M ^9ff 
ntdfUUlr ^^-^ viedeniztMtvirtO melafo*' 

]flKl>2, -» i, if Bh> mii aUf tuprum ( tWOtiOWUta / s 
flicdi:); 5/o. mt8; t0», VuVa a^<r i ^A i- Vtk\li, (^O^^c; 
^r. 2* fnppofy V^* m^d, medeniza, medu, Aedenina, 
f moai^dz; Kd* luifer/ iotlovinm, t miedi;* O/i. m^d^- 
mjedu, medu, mfd, mied, smotia(dz; Crn. bAr, ^miedi; 
Cro* med, mido, s krusfec, metal ,: Cr&. kotlovina, ku- 
ikt y. kuffer, bru«ci , s siiedii Di. mido, mjedo as9i 
DL 9$ Sla^ bakar cuprum \ l^gv mj^d \ B: xbIj^^, •rakka' 
ftrmr , koja ae vadi is rude m^taUum ^ a. mjed ^rrigljani 

mcMi^di, M'BAHKOsamb, viUjf^mb Eotlarz, m'Kamb- 
vecmso koilarftwo,. JSc. w.'BAcaiBOBaiiilif/ KoaaoiB ha- 
auKOSAXKiit^ kuO f c£.. DbfeT. SX^, j^od^b* Wefftiid, 
cf* moai^da, cf. meulj « baf Jtll||>fet{ o&adi , metal oser- 
wonawy,. w prretamaniii liai^cj, diwi^k wydai^cj,* 
•' twardy, prMOi^i snaezktle ci%0y.- Mtuk Kop. a, X77.- 
Miedf NorwegftJl pocayUiJ| tUt naylepsz^i na dsiafa arty- 
leryesne. Jak* Art. S« 3oa« Miedf i6Yu o6. Moei^ds.- 
-> $* Biiiai4 wyroione pazcsoty , a gdy kto w ten csiia 
wmiedi sakolacv') sdumlare powracai%. hard, Lut, i58, 
w miediaiajie naczynie ). * Miedi , miedalaki , miedxiane' 
yien^dae, AnffrQrfb. 

Podioda. mMMioAr mUdxiany^ mieduanha , mUdzU 
Jiff mUdinji medzioUty^ mUdzi^nnik^ mUdnUa^ mU"' 

nassiZh r- r^ ^' • ^^- tatfe , vxei ( Bh. mfi^it i^opiec ) i 

Mor. mna\ Bio. VKh^ r P^^^h^r f«lilliP*8ranice^/i«#)i 
Sr. 1. mityt, «rf«f Wtofir gUinSca , mtofnie kopiec; f^fl^,' 
seja:, krai-, kraiiahe, g granica; K</. mejitUe, inenitiaey' 
namejati , permeiati, s grtmiVay^';. fV. meini kae«, s mar-' 
gtabia) Fd. moja, mtojniar ^#crifii«/i v meuik, » kopicc} 
Cm. meja eonfi'nia , m^einSk , «• kopieC; Cro* m'edja , me- 

•dya, vAy^y m^gy: terminus', .eonfirtium^' mgfai barS*- 
■Wjlisci i7g: meghja*, pulg. meghiaaac t^rminus^ maceriai 
B9. meghja, ograda od kam^nja miteefU* f a. meghja^- 
brigh, koji ratdigljuie zemglju^ Dl\ meaa*- Ilg. megye' 
ttrminus, Hg. mez5, m'eiea, t pale; Rt, |icw:a gtanica,- 
koptec, miedaa, cyMixje pogranicze^ CMeTKHO o ici'a- 
B^, HenceBaoifi' mierzy^ pole , MtBCeBigWcb ziemiomier-* 
ea, Arafti -iT* Urminus ^ CHald. Syr. rtwn ntentus eft, 

 Arab. no», d, Lat. measua, mfetior ,• cf.- Or. /4>rf^w, cf.* 
ymf. madjama , $ midday , cf. Lot. medius ). « *$. gra- 
nica, okres, Stillfir* SpoWiedbik t^zym» krdta w mie- 
dzacb powotania iego. Wtrttz^ RgU pr^ - $*- Szczegdl-' 
nUy : mieyace mi^zy dwiemt rol'ami, Ver Otiill |lbif(bfir 

>eir ^ftfenr,. ber fefboiiier; MSedae pol ©^cieimych iJ*: 

ca6xhe. Na miedzy pfonki aiaii| addaid. Haui^ £k, ai«. 
. 7?^. Na miedsy aiedsu Cn. Ad. i'aa6, cf. we'dwoie* 
midci , na dwdch ftoikach aiedai)w- - fransL Kiedy w px>- 
dzj'ale twoii^y mo>vy niemass pewnyt^b i' anacfnych mie- 
dsy i kresdw, iedhf cs^ftkf odl^csai^cych od drugi^y,. 
mieazai^ n^ one s aob«i. Pir. Wym. lif, ^intpWHJlte f 

nutftfwMe, fUn^ffUte. - A^ri/fe. aifidia, mtr/cjta w MIBDZIAf * imtJtDZttJStmi. iSt . przedpieraieaia', pe{M>id diyli Qlii(ia«oi<5 prztBd^iersienia, 
wzi^ta od* ftrj^elnicy do ftra<elnioy. ftdc.- Art. 5, 5oi. 
Cz^it parapetu mifday ili'ielnicaihi i'awaila. £^. a, a a 9, 

bU ^vA\4^WKiitiht ifBi^t beA ®4<e^|fitttttg#Q bfis Srnfc^ 

SQiEOZIAK^ - a, m.» pieni^da miediaiany,- )^</. iufroa d'e. 
narj Crn. m^h^aa; iffx. mjedeni^^ aora^; Bg, mjedeni* 
zTa ; He. w^AHHiia , a^iisai; ;. fine AttpffrMliae. Bfie- 
daiaki, Xttpferielb*- Trzy fy9i%ee afotycfa miedaiakami. 
<)/^f. Sir. 3. - $. b] miedaiak, vai0^zizu^ lAtzymt^ miv- 

> d'siany kociei, BA. mcbflifC; i^o^ «^44iOiR*Op^Hi« ; A/. 
Mi'B AHHSa ( ^c. mBaha* miedflica ) , t\M Jtnpff rj^f<bitrc. 
Miedsiak albo aagaas w ktdrym ai^ i^ine giube mif 8i\va 

. gottti%. Jflel.Kuch.Ai6^ Miedaiak W piec wihuroWany dia 
grsania vody dIa krdvr. ^^wUk\biitd.b^\ tititt^pfttttQU^'^ 

btafe/ Ui ffiaffer fir M Sieb jn Mrmtit. MfEDZfAN- 

EA, - if i,, azpilka niiedaiana* C/I..7A. ,• fine fapfernf 

> 9)Abe(« - $• ruda- miedsiana* miedaiaaka u gdraikdw. 
Ox. Z4I. 79, Aiipfirreri'. MijEDZtANOBRODA, • y, m. , 
ohenobM^Uf, tftt Mupfeth^ft f fR^t^HH^- Ceaars Frede. 
S^k Miedaianbbroda.: HirA. Dom. i. MIBDZrOBaOI>V , 
« a, ^ e; ^on. -fS, 695, fu|>ferb<rt{g. MIBDZIANO- 
CORSKI , - a , 1- ie , od gor , gdtie <i^ diiedi dobywa , 

. Jtayfetberg»erRi Aier. MMc MtlSDZIANONOGr, - a, 
. -E' le,' mai^cy nogi miedidaae', fll)lfcrftl^iir/ ftSfilfig. Oto 
miedzianonodzy ciefcy ogniein pars4 a' nqxdrzy dyaiUcn^ 
towych;, atriped^, Zeir. O'w. tW. MtEDZIANT, - a, 
. -e, Bh. nicbenilQ; ^/o. mebrillftU' ^^- med'enea; s aer«i/8 
iruacco^ ;• Vd. mediai, Grn. m^dl^, s moai^iny, Cro: akiden^ 
aiiden , Bt. aaidea',' i2^. aiiedai ,* Bt. mjedd'eni aeneus , 
ipupreu*)i Ri. M'BAifVH,' Be. fkhMil^nii iHiedsiany, od 
miedzi » z miedsi , fupffrUf t^Oh Anpffr/ M|^tlfs^ ^''« >• 

<|byore»f ; 5r. a. rnprolyf , hpmpk i ^^- l^uffiraA , ku* 

frou, kufrtfty kotlovintki ,' br^aa'heftt Cro. kafren; Crn. 

kufraft, kufrfn, balu*^'; Sia, liakrMi}).' Miedatana ko- 

{iaUia Crn, bakriaKe)'.- MaleAka miedaitfna tablicska. 

T€9tr 37 df 49. Szcctfro miedaiane' bef iadnego pobie- 
. I'eaia aseliigi , byfy ko^atie dla ubdilwa. Star. Man. A 3. 
. Rdaa latedai^na, gryazpan. Urzfd'. 4oi. Itliedziaay aoky 

kopetwaa, StupftttMiKet'. Sienn. a65. Miedatana piana, 
- mMzIaay wytryfr , mi edziany kwiatV^^o^ <fert#, JLupSttt 

tttfitVk , Xupferfcbattm. Gdy w imtacb wycieczoni^ miedi 

ptolewai^ ziian^ wod^,^ wyikakuie ta piana,' iako ^iarnka 
. ia^laoe. Sie^zi. Ped, 4 16. Miedziana m)(ka , ^npfets 

br«flH 9 A#(fc(braatl , (lawa ai> na miedz] , gdy rospalon^ 
. w wbdf wraiii,' potym^ a ni^y adik^ saifcz% amiotj^. 
. Sien. Wykt. ^ZwoniJi na mied^ianych *c} mbalecb.- 1 Ltop. 

I' Par. i5, 19, na ipiiaaydi. 3 Ltop,).' ".fig* miedzia- 

• ny. s'kamienny, twardy, niccsuly, t%ttn, fitilMtXi, 
$'art# fM4(0C' Kto CO wikdra^ chce, trzeba rnied mie- 
daiane czoto; Teatr.^y^ 89.. Cz?owiek prawdziwie' mie^ 

- d'sianego Qzola. Przeftr, 101 ,> bezcz elbi k )•• Miedziaae, 

• w tro]% miedi miai ten aerce okowane^ ktdry napiridd 
iitfwi( aw4 pUicil n'f na morze. Birk. Jfrz.- Kaw. 36. 
^MIBDZIBNXCA , - y, i., Be M^^flT^a, KyaHaaa ut- 
A^A^A&HaH , bie ^'u|»fcrf(btniebe.- *MIBDZIBNM£, - a, 
m. , XaXxoivAas'iys'. W. Sap. i5, 9,- 7«*; ^^ 7» kotlarz. 
BihKGd.^ blach^ mfotem gladz%cy. ib.jMs., htX dttdU 

ttitet, Aiipffrf^tnlb ; J?.t. ai^ABiioBa^l) , m%ahhk1>. - 

J|iedBi4 liandliii^cy) mkdziraaik O/i; bakrfnar. - %nii- 

10 •■ • 7fr <«»tt«DTl60R. - tol&DZV/ 

zai go dwtxaia U6<mciidfaia. irucT/f. y^r.^Ss, ri, n^if.Wta^ei- 
■wie: j/misdziennikoma'*; -taAouchamimledsiataemi. Bi5/. 
Gd,, t^nnt ^metl. (MIEDZINKA Botan., oi. Mio- 
4unka;. ('^MlfiDZIOGROMNV, ««, >e, poet., z mle- 
dzi ogromny odgtos wydaiqry, metaQif(<>t>neilI),. Hucain^y 
tri|by brzf kiem mi'edziogromoym*. Zat. 2, 396 Nar. Szla- 
dietney w&ltorni bra^k miedaiogromny. Nar, P** 3, 4i» 
1SIEDZIOK11U5Z, - u, m. , ^upfeCttitf e( , kruazec ^r- 
aaenikovvy, bd koloru tak naawany. Xluk Kop, a, a45. 
VMIBDZIOLITY, - a, - e, z iniedzi lany, von ^rs %t^ 
^Ofen^ miadziany, fl^etH propr. et fg» Zamki krdlbw 
XPiedaioiit^. Hor. 2, 200.' Mus a miedziolitey r^ki wy- 
puazcza na kogo chce drapirs^ne osfki. Hor, i, i5B Nar,j 
Mon. 75. 696. *MIEDZIOPLAWNY, - a, - e, topiv 
/cy mied'^, f ttpferfc^tttf (j^n^ ^ Miedziopfawna huta, Koss^ 
|i'&4HaAaBiixBHU^ 2zfiOAb^ *MIEDZI0RZE2BA, N, 
Pam:5^ 317, oi. Kopersatych. ♦MIEDZIOTARG , Ec. 
M'BAHQKynMAfltnse, Gr. xot^^on^areiov , j^dtie si^ miedf 
przcdaie, >er «ll|jfefm(im. •MIEDZI02IEL0NY , -a, 
- e, fupfetfgriill, Vd. koilounoselen, MIEOZISKO, - a, 
«., miedf brzydka , t^i^lidje^ ^ttp.fer. - •$. W k^fliu la- 
d^a kryieaz .wisz^ce middzilka, pendsntia paruo aera cibo 
celas, Zebr. Ow. 216. ? MIKDZISTY , - a, - c, miedf 
w 80bte mai^cy, Vd. kufraft, kotlovinaft; R3. m^'aoba- 
Ilii4» -» lllpfer(aU(g. Miedzifty kamie6 chalcifes, Cn. Th, , / 
P/e'rt. 37, u* 

AIII^DZKA, - i, i. , dem. nom.mie^/ti^ fin Heiiiet 9la{ti. 
(Tr. MIEDZNY, - a, - », odmiedzy, (Rrtill,-, 9r4n» 
§€n(; fiA. mejtitt; ir«. MeHCeeurf; n. p* miedsn^ drse- 
wo . na miedzy iloi^ce draowo. terminalU. Cn, Th, y Bk, 
tntinit, miedzny kamie6, kopiec } Dl, mefsnik, s miedzny, 

. oicienny a^iad,. 

MIEDZNY, - a, - Oy od miedii, miedtifly, ftlpfiftl^tfWd* 
KaipieA miedf ny, cadrieay lapis ex quo Jit aes. Mqcx. 
^ $. a) miedf ny od miodu , nuilarius, Mqcx., j^Otligf^ 
Miedf no adverb,^ n, p. Pilnie pazczofy robi^, b^dsie 
mtedf no albo miodowo , erit magna copia mellis, Mqcz, , 
(0ni9tei(^. *Miediwi€di Hey Zw. if b , ob. Niedfwiedf. 

IdlEDZiT, Ml^DZY praepos., Bh. mei^r (cf, Bh. ttlfjef/ 
K</. meseg, mesek , s muf, cf. mioszaniecj ; ^/o. tnctst/ 
nteav^i Sr, 1. mr^i ^r. a. ntafl; ^</. mad, mei, mieaa- 
ma, vmieia; Cm, mdd, mejd, m6j, tm^js; Oo. m^d,. 
mey, megyu, roeju, megy ; Sla. mediu ; Hg, m^ghju ; 
Bs, meghjn , u arid; Rs, mexcAy, ateTfcb (cf. jFc. m^tk- 
AHUH sredni cocmog^jH m«3KA/ AsyHH BeiSBHB; cf, 
Lat. mediua, Gr, fitvov^ H'^ra, f^eTaiv, Ger» tflitUtlf 
mitf Jtai. mezzo, Jlngh, mid, Goth, mjt^, cf. Jnd* 
madjama^ cf. miedza)^ irzdd, poirzpdy a cawartym pray- 
padkiem np sapytanie dok^d? ad locum \ a asbilyra na 
aapytanie gdaie? in locoi Itol^tn*^ Wf tie Jwgf WOjW? 

mit drm Accuaat.; anf Ue friige mo? mU bemlnftrum^n- 

tali« Rozdat mifdzy burzycieldw pieniJ|dae« Gaz, Nmr, 
1, a64. To brabilwp idzie miedzy dwa kliny gdr Pyre-* 
neydcicli. Boter 7. Nif liby aa dwdr wyaaedt midday lu- 
dsie, powinieo uiywa^ tego lekarilwa. Syr, a 7 2. Jeszcse 
moie imif nie mialo ascsffcia, miiJici^ si^ fl^i^dzy ttum 
korr9<pon4entdv Wc Pana. Alon, j5, i8d.' Skryto^d 
tyiko zl^oici aprzyia, niech 14 mpralna nauka mi^deygrae- 
chy gtdwne potoiy. Seas* Zam, 20. Mif^zy atemi ahay- 
dtiea; dobrego, C/i. ^c/* 489. Caasem tef i mifday'flD- MIEDZYBALCZE - MI^DZYM. 

krsywami lilia roscie. Kosz, Cye, 70. B^^c midday nno- 
tem i koTfadtem , wola{em taiki PaAfkiey poftradad, a bi- 
ieli na uczciwym aawankowad. J. OjfoL Mter. 67. Ma- 
da te n^tfdzy ftrachera i nadziei^ by{y» Fur. (jw, H h, 
Mifdzy ftrachem i nadziei^ ftoi^* ^aft, F, 3 to. Potrsa-^ 
ba mi aukiefi uezciwych , f ebym ytf prsynaymoi^y midday 
ludfmi mdgt pokasad. Teatr t4, 11 3. To ieft aekret^ 
ktdry miedzy nami tyIko wiadomy bydf powiflian, Teatr 
ai by i3. Niech to b^daie mifday nami. Teatr a8 6, 
^9« Niech to aif aolUiiie mffdzy nami. Ld* ^Mi^cUy 
nami mdwi^c, nie znaii| sif u nas na ludziach* Mon. 66; 

77, «ntet nni gefagt, im Slrrtrttnett . • » Tak mi^d^y 

nami mdwi^c, Pan Doktor mofe ai^ nie poanat na oho- 
robie. Perz^ Lek. 357. Wvp»?» 'midday nami n6wi4c, 
4eby ci? Eliza kachaJa. Ttatr 6 c, 49. - J. a mifday , s ' 
a pomifdzy s , n. p. Z pomifdzy nick naywaleczniayasy, 
t. i. z grona ich, z liezby ioh, autf i|f(t ^O^t; Wi iX^Ut 
SWltte , aui tfcrem OTittrf ; Vd, ismed , »med ; O-o^ amW, 
amegy. MIBDZYBALCZE, - a, n.» inttriignium. Cn. 
Th. CVitrup, ^f2)f mieyace midday balkami. WiotLj bft 

pwif^erKaum swtf^en betr fatten. MlJ^DZYBOi , - « ' 

m, , miaflo w Podolikim^ w okolicy praedaiwnie nrodaay 
nt*y. Dyk. G, 2, i56, f. ®t. I. ^. MIEDZYBRWIE* 
- ia ,• n. , il*. MeiKAy6pd»*!e , Gr, ro i^wvopfvov. Cn, 
Th. , mteyace miedzy brwiami. Wlod. , bec gwifc^enroiim 

jtofWen bm «ugetibta«iten* mi^dzychod, -a, w., 

miafto w Poznctnflcim, po Niam. IBitll(«tlit. Dyk. G, 3, 
166. ♦Ml^DZYCZASIE; ^ ia, n. , caaa mi^ay iednj| 
a drug% chwil% uptywaiJ^cy, ble ^tfif^tn^^H; Be. MeV- 
AO^ac'ic. ♦MIl^DZYDROiE , - a, n.^ srednia droga , 

bn ^wlf^etiwe^/ OTlttelweg. N, Pam. 17, a55. MI5- 

DZYDUPIE; - ia, n. , grobla , taraa mifdzy pdldupka- 
mS, perino^um. Perx, Oyr. 1, 176, He 9ttW«tbe, o*. 
Mi^dayszew. MI]^DZYF1L ARZE , - a, n. y Be, m^IK- 
Aycmoxnie, intercolumnium ^ plac midday iiUry. Oi. 

Th. , bet ^miftftentinim sratfc^n ben e4«len ; i?^- me- 

ghjnredje, t *m\^dzyTZ^^z\^ interordinium. *Ml^DZY~- 
GORZE, - a, w,, mieysce mifdzy gdrarai , fin £)tt |tp{s 
fcft^n tBergen ; Rf* Me«r6p7e , Me?KAyr6p le ; adj. mi^- 
daygdrny liexrdpHHii, MeXAyropHWii. •MI^DZY"- 
KOSTNY , - a , - e , bf d%cy miedzy ko^ciami, Rs. mcX' 

AyKdcmRu^, )w{f<^eR ben ^no<(en beffnbUd^. *Mll^- 
DZYKLAOKA , - i , i. , ^i^- ttneh^MMn , uieb}Ojloflf i 
parenthtsU, ob. Nawiaa. MIEDZYiCROK, - li, m.; 
mieysce midday nogami , bet pwift^tttattltt )»tf(^f tt bell 
fBefnen. Xmp, a, 167. •MIl^bZYKROL, - a, 171., »n- 
ferrexy BM/k, 609, be( ^mtfcftenf lnt0 ob. bezkrdlewie. 
MI^DZYKSIJ^^YCZNY ob. Mi^dzymieai^cany. Ml^- 
DZYLA^Z, - ?za, to., krdlewsaczyana w woiewddatwie 
Pomorfkita, Dyk, G. a, i56, eine 9Ut9iiXt. MI^DZY- 
LES, - a, m. , miafto w Pndlaikim. Dyk, G. a, 1&6, 

fine eMi in *oM«d>: mi^zylopatc?e , - a, n., 

pochrzypcayana. Cn. Th, , intdrscapilium , ber 9l<l1ini 

kwif^en beii 6*tiItcrbMttettt ; Cro. jarA j £c. MesicAo- 
p6Mi>. MI^DZYMIESI^CZNY. MI^DZYKSI^iYCZNY, 
^.^^ . ej intsrauJIrUi Cn, Th., Dudx, 45, }]»if(c6en 

viot^ 09{on«t^en , obet ^enben ; Bio, weg^tncfvcnQ. Mif- 

dzymieaifczny pzasj Mifdxymiesifcxe ^ Rg, megbjnmje- 
. %9c]e Interlnnarium \ As.t Me3KA0M^'cfVie , Mexfaai'b'cil- 
• ^*e. »MI^ZYMIEYBGB , - a 1 >• t interueUium , plac s •MI^DZYMIOT - ♦WJ^DZYZIBMNy. 

J?*. npoMB'xymoK'b; adj. npOMexcynnoHir&iK. •MI^- 
DZYMfOT, - n, m,, Rs. ii!e7iC40Mem'ii; Slo. ttteb^U 

9&bctat preWJabjfa, pre^fabiteff « i/?/*ri«cn> , ofr. wykray- 

faiik. MI^DZYMORSKI, - a, - ie , himaris, Cn, Th., 

Dudx. 45, dmtmoriki, jittfd^en jtDei^ «l!)feereii geffgen; 

Cr©. megyimorecs. MT^DZYMORZB, - a, «. , aiemi 
plac w^zki nit^dzy dwofem morzem. Cn. Th. , Ec, Hcdn- 
Hoe M^ cmo ( Wd. mcdmorje , ^ wyspa ) , Me Sanbf ttge / 
JJlhmut aieraia W2|zka mi^dzy dwora^ morsatui ieis|ca. 
Wyrw. O. II, N. Pant. 22.11. IVriEDZYMURNY , - a, 

- «, inftrmuraHs. Cn, Tk. , Dudz, kft , %X6i^et( fceil 

Wanetn l^effnMI*. MII?DZYMURZE , - a. n., powo*- 

rium, i?^. meg!ijuprok6pje , bergwfngCt, tft Via? JWU 

fcfrf II ben DKauern ; J5A. me ftifte. MI^DZYNOiNY, - a, 

- • , Jtplf4en brn ?8e!ncn beflnblfjc^. Planeta Wenus pa- 

nn!e macicy u p^ , 1 ftrofom ich mi^dzyno^nym. Sienn. 
43o , o5. iHitdBykrok. MI^DZYPl^TRZE, - a, fz. , ^r* 
cAiV. mieyace mi^dzy lednym a drugim pi^trera. TV. , bet 

9»iWeiir««m awif*en ben ©fotfwrrfen. MI]?DZYPLU- 

CNY, - a, - e, jwffd^fit ben gungPtt bfffnblitj. Btona 
mi^zyptacna, mediajiinum. Perx, Cyr. 1, 4i. *MI^- 
DZYPOSEL, - «?a, m. , 5^. mejtjpofet inteminicytisz. 
MI^DZYRZECZE , w », „., MI^DZYRZECZA , - y, 
i. , tcrmin geogiaficzny , suaczy ziemif mi^dzy rzekami 
po?oioni(. /))•*. G. a, i56, cf. Gr. i} /;A€<ro7rora,w'ia, fltt 

g»if(*en ^ttfen Itegenbet 24nbe<ftri* ; Rs, et Ec. iteiK- 

40p'fcVie, cpe4op1bVie, aeMAfl, KOmopafl xe«Hin» 
MCTKAy ABywa ptixaifH. - Na tey mi^dzyraeczy wiolkie 
imiona dziedziczy. Pot. Arg. 532. ztj^d MIEDZYRZECZ, 
• a, m., irai^ roinych miaft: ij Miedayrzecz, Jnter^ 
amnoj \n\f Mederecum w Wofyftfkim. Dyk,'0. a, i56, 
eftte ®taH fn ^Selbl^nfrn. 3; Mi^dzyrzecs, po Niem« 
9Xefetit^, w Poznafifkim. leiy nad dwiema rsecskanti. i^. 
5) miafto w Kiiowflcim nad brzegiem Rossy. ift. ? eilie 

6tabr in bet Soitvobfd^aft jtitow. 4) miafto w Poitta- 
ikim. t£. , eine ^eabt in ^obfac^ien.^ St^ i inne w PoU 

t»cze mafo tego imienfa miafta; w Trockim ieft ftairoCbro 
tegoi imi«?nia. ih. MT^DZYRZECZKA , - i, i. , miafto 

wKiiowftim. Dfk. G. 2, 1 56, eine ®tabt im ^iiowls 

fben. MII?DZYRZECZNY, - a, - ♦, mi^dzy rzekami 
lezJlcy, jWlWen ffiiffen Ilegenb. Z miafta nij^dzyrzft- 
esnego. Budn. Deut, 2^, 4, t Mesopotamia Bibl Gd^)* 
MU^DZYRZl^nZIE , MI^DZYSLUPIE ob. Mi^dryfilarte. 
MI^DZYSWIECIE , - ia, 7^,, intermrmdia, Cn. Th, , 

Vitod.^ Me 3w(f(*enwflt, ^wtfd^enrinme s»if*^« •^ 

»eWbt1>etm MI^DZYSZEW, -szwu, f??/, pinnae- 
urn. Krup. 2, i4, ob. Mi^dzydupie. MIEDZYWALE,^ 

- a, n., mieysce mi^dzy podw6ynem! wa?ami , bet 3wis 

fc^entdum S»if*en boppelten ©Wen. Tr. Ml^DZYWO- 

DffY, - a, - e, cf. mi^dzyrz^czny, JWtfd^en bem ff^affet 
Hegenb^ Miafto mi^dzywodne. Mors'zf, 7^. MIKDZY- 
WSCHODNl, - ia, - ie, ku wschodbwi mieszkaii^^y , 
legen Often WObttenb. Stariy hiftorykowie trszyftkie ¥ia- 
rody pdfnocne i mi^dzywachodnie Scytami i Sarmatami 
zaiedno zwdli. Smik, io5. IWIi^DZY^BBERNY , - a, 

- «, b^d^cy mi^dzy iebrdmi , )Wif(^en ben JKtbben ^U 
ftttbiid^i Ross. MeTKAyp^ftepHMH. »MIi5DZYZIEMNY, 

- ai ^ Cj /rzodzitmny, mttteHdnMfd^. Dzieli EurDp^ 
od polddnia morze mifdzysiemae. Gwag. 1, Sydo6eey- ionfiei TyryyczykofH« fcyW nay»ttwn*eyit {eglaraie dh 

przyl<*gfofci ihorta miedii^2riemiieg6. Srryi^. 4 4. Ocean 

' mi^dzyzicmny. Pot, Syi. 9o8. MI^DZYiYLE, - a, n., 

mieysce mifdzy dWiiema fyfamt, bet ^nrfr^^enrattm IWU 

f(ben ^veyen 9l^ef n. TV. 
•MIEGOC, •»HGOC, (71/. p.). ->. «•» wilgod, ,i;irSen<(5 

tigfeit* Rymf miewa bydl^ x zbytuitfy luiegocd powie- 

trza. Cr4fc, 55t. Gdy kolaaii afotice ocyrVlowane^ Bita* 

«zy «igo^. Etaur 9t, 101. ieili csjitu alaitla aiemia l>ar- 

4co aacha^ tM» Hasienie lepi^ Ib^dzie leiafo, xiiillf w 

ftrzyrti , sivtaaxcia rbfdaieli potym iaka miegod. Crete, 

1 55. •MIEGOTNY, - a, - e, wilgotny, feii^t {diflg. 

migotnyj. -Pod'owcami ma bydi ancbo, bowiem mie- 

gota* 'ftaaie nie tylko lob wetnf patije, ale tei i kopyta 

cvropawe oiyni. Cresc, 556. Paftwiflca owcom naypo- 

'iytecsnie^ace naaucfaydi ^kacli, ale mtegotne mieyaca 

aai im nieifdrowe* iB. 556. Owbc csasa pogodnego sbie- 

rany, iBkacmieyazy Ky^ra, ni^tea, 4t6ry byv^a zbieraa 

(small miegotBego , tflbo gdy ma bydi deascs. Crxsc, 676. 

' Owcte mif ao nie ctbbrego smaku , bowiem bardso mie- 

gotne. U. 565. IVHEGOCJ; ai^ , MIEGOTAC aif , MIE- 

KCJC 8!f o5. Migota^« 

MI^KCZY4S, - yY, - y, €X. ndk., smi^ciy^, umi^kczyd 

if«., Bh, miMtl, Sttttfcitf, ebmrfciti; thmUcmaU; Sr. 1. 

Mmed>C|fd)em ; On. m4ahk4m, aidabSm, meh^am; Fd^ 
vmehkuvAti , omeahiti ; Ool jnehobati , m^hkcham , meh- 
kotim ; Rg. mekottti , mekacjatti, omekacjatti, omekacji* 
vati ; Bs. mekacjati { ( ffg.. lagyatanni , cf. fagod^id > ; Bs» 
€t Ee. MJlr^ifiiift , cMtrvBUiK , cMiir«airE& , ymMTfvsna , 
yMsraamB , vaaiHr^aBO ( cf. Gr. f^aXaytl^a ) ; smi^kcza^ » 
mlfkkim czyni^, propr. %t Jig , 1Vef<^ nUKb^tl / et4»el<be«^ 
i^obod^ przyfoiyd na tWardold albo na gruatf ,' tedy mi^- 
4osy, i bdl u^miersa. Spicx. lo. Pro^b , gniewa^ tJes 
nawet<^m, mi^bsaj^cgo, uiywaY, Aie ed^, gdynawszyR- 
ko gtuchym zawase bywat. TtAtr 45 &, 16. Juiem i\ 
zacsynat roi^czyd ; aerce idy ikianialo sH^ ku politowa- 
' niu. I&. 97, 24. PrzeRaA mif nifkczyd dowodami prsy- 
willsania awego. Tenfr 5o c, 1 1*4. Upartych iydow Piotr 
mifkczy ciidami i m^^dreoli wywodamj. Groch. W. 8i. 
Mt^kcs^cy Rom. MfcrHHOieji&Hbii?. MI^KCZYC si^ r^- 
cipr., t MIl^KCZfiC, - a/, ^ eie, nxutr. ndk., MI^- 
K^\C idntl.', amiekn^d, «mi>kczed c/A. , Bh, VXilUtXf 

mefn^iti^ ^mefnantj; ^/o. mefnn; Sr. 1. notnafnu; Cro. 

nakneta; Hg. megla^yiilok; Rs. MffKHymB , Murn^aiB, 
JSe. uKnitfiOp HarKom'BBo, MflrKHy, Gr. fA9LX9%tioiAQii\ 
rai^kltim aif ftawai5, j5i-o;>r. e/^/^. , toeic^ Wetben, gelltt^ 

be toei ben , ermeid^r wetben ^ fl* etweid^en laffen. Twarde 

dfby, arogieflcaty, Zmiekcsyfyby ai^ , i tzy wypuazcza- 
ty. Pafl. F. ao. Jui ai^ zmi^kcz , iui ai^ nasyd , ^przecs 
prayczyniaa* m^ki ? Bard. Tr. 5 00. Biada tym, ktorzy 
iak twarda opeka nie mi^kcz^ ai{ , ani im tsa uie padiiie 
fl oka. Tedtr 44, 3i. I'rybu si^ odnozyli zmifkczeiy 
dawneg9, 2woIna <ii^ prayiicsywazy Egipfkiey awobodzie. 
Bard, Luk. 16, rospieaacseni ,' zniewie^ciali ). fatrf^o 
na niego, aerce nii mifknieie. Teatr 2, 127 Bars. Du- 
as^ maai nieokruta^. i czyni^cii pifknie, Ktdra nad 
pirfypaafcamt Hieaaczfiliwycb mi^knie. Trfh. S. M. i3a. 
Ifa honor f widz^ , iui caly mi^kn^ , Na te przymioty i 
vpdaifki pfifkae.' 7Va/r 56 </, ar, rqsltapiam sif , rozpCy- 
wta , iak wofli , ia^ maato na afoiicu. MI^KCZSmB » i« MI^KCZYCIBL - KIl^tKL - 18, n, f ntBfi, v9tB^^ snaf&esanre, smi^lbcs^iuey %$M 
IBek^tmH^f n r <Stn>e{(^ll«. Kupcy rsecsy smifkcieniu ani- 
Bni8«6w 8ltti%cyck, do Bellow oitfiDM^ pnywozi4. Warg^ 
Cez, 2, roapiesiczeniey shigodsenift }•• MIJ^&CZYCIEL, 

- ff, m. , Cra. TKf mi^cs^cy, ziai^&csaifcy, bvt St^ 

ntUfea, bee etwa^ i9ei(^ ma<6^ MU^KCZYCIELKA, - i,. 

i. , bie er»«i4?«tlnn. MIJ^KINY ^ - in , ^/ar. , sfod«i- 
ny , otrf by , czyli plewy drobne* se sboia , Kdf. meshiiie ,< 

jEc.oc^'bkb» ompyeir, i?#. MSjLHHa, s^rtiT ^dHen^ untf 

^ptetl' Mi^kiay , ktdre z proav oilukiuiego odchodra^.' 
^yr. iox>6v Kiedy sif prosa rods4 , iagTy ttuc» i mi^i- 

. ny chowa^dla ^wmi. Zaw, G,^ Hour ElU *}&.' - j. J!Ji«^ 
samentum trefd, droidie , mif kioy i waseiak^e oftatki z^ 
wy^ftych a yrfhilych rsecsy^ il/^ftz. , g^azcr,' btttet G<Qf 
tB^rep* MI^ELISZ,. - »f nuy doloa wUsilca; cs^id ucha^ 
Tr. , i^zyfe uwny » ba* 06d4pf4m; - J., mi^isr povd- 
jfibty po' wyci^nioney mifkko ugoCowtn^y rsepie.- iT/i/i^ 
JE)yy^^ I, 78, mii^kki graces, mi^kiav; cf^ i{^» mekotta ,. 
flMclna, mehacina puipa^ Rows* Mjnuiiab, icXKBmeKB* 
ozraodka ehieb^v miftiftoid owocu', brauaiec pa£cdw« - 
$.. w ^^/"n*- mifkifz,. mydfok^ ziomia przyboczntf rudsie,. 
db niey podbbna , a tyor wacyftki^iii> nie left Eudi|. 0«. 
Za/. 80 , ©etfenert?. MI^KAVnf ,. - a^ - e^ MI^K- 
KAAVOadi/;, lueco' mif kki ,. il«* MHrcoBAOHait, t9^Ub* 

^tUitf gleid^fam I0ei#. P^chersykowata nabr^miato^d 
]iii(pkkawo ucau^ si( daie. Parr. Cyr. 5, i43, cf. pulchay.' 
MJ^KKAWOSC r - ^<^> » ^* t ^•''* MVrKOaaoiocaiB.. 
MIJ^K&I, MT^TKI, - a, - ie» B^mje^r tlltffQ, Hhtt^i 

Sr. 3. me(i; ^r. i.tarc^n, ntitc^i, mta<^if fV. mehak, 

iiueli«k,< nrehek, mBitit, meliahiau, mejbak» meliakr; Cm,' 
mdhky mekaky mekuahn.; Cro\ mMbek; Z)/. mekahan,' 
mek;. Rg\ mik.^ meek, itt^kaliaii>;. 5/a.. nUDkan ; Bt* me-- 
kt> mekaKan ; /{>. siarx'iii, MHrosB:, cf.. Gr; jiisXaxor r 
cf. mka^d, mgni^d, ci.Otf/-. f^mtegeVr i^'^'^- tttt^dTr cf.. 
Bam61k, yca^ moUe-).", aietwardy ,. IOei((H Wazelkie ciato ^ 
ktore- iniern% sifi% anacmie icisnione bydi moie , naBnywa* 
si^ mi^kkim; tfii^; Mtch. ^5o^ Gdynia tarzeba z^aczney 
aify na rozdzieknie ci;|Aek iakiego* ciaU » to cialo aasy- 
wamy mi^kim. Rog'^Do/i 1, 66«, BGfkkieini cz^^iami* 
oiata 84: clirzi^ftki, myszki , i^yfy •uohe, 'wi^zy,. btoay^ 
b!onki i wn^trzao^ci^ Perz* Cyr. x,. iS*. Drzewa fniftkie,. 
ikfadaii^ce si^- z iytek; ani^tkich. rzmdkick biatycK ,. takie* s^'. 
olszym,. Heszczyna, wierz^inav lijpina, topolisa. jfak. 
Art. ly 66^ . Jasjons-buk, kasztanv iodta » aoana, liczsj^, 
ai( mifdzy gatmnkamimrftkiego^ drzewa^. Jiak.jirr.5\ i53.. 
0a rogaGiznie naypodieyaza. ikdra biaia , bowizoi. by wa 
namifkczayaza. Cr^tc, 548. Wodyzriiekkie : d'eazczowey. 
^hiezne, rzeczne, ieziorik^. JBuh^Wft- \%o\ Wfkbe^ SBllf^ 
fff. ' trantl. et Jig. Lagodny, tafkawy, mt^kki, cioby.- 
€n. Ad. 419, mi6^, gvUnbe;: cf. dobry iak laco )'; £ei 
xzricOHpaBMUB^,. AoOpoHpaBMiUi?, Cbzrakter mi^kki 
JSx« MaFKOHpaz'iz. Noikoficu kaidego> objadb', taKa by— 
wa mi^tka ,. iak nasfo; Temtr 8 c; 46*- Mindaka* Stpoynat 
zabi!^ a paAftwo' Litewfkie oaiadf; wazakieaia mj^aey^ 
azym' Vtn. ftawit aif chrze^ianotB*. Krom'. 373;. -^ $. ICf k<^ 
Ki,. t delikatny, nily, htWXtit, yMf RfblM- Qto% Uy 
nifkazy i \?dkii;cznieyazy zniewalai^ce* wydawaf •dgtbiy^. 
Wfg'^ Mar. 56. Pirawd^ pr^dztfy w lad^e* wi^^ vmd- 
wiomy^. Kiedj rym mifkki doda i^y wdkifctfoici. P. 
Kchan, jf,en av Nie widad w aidgr byte- uUidboki aMfki- MI^KKO - MIQKUGZKI. 

, kitfy> Biebtttndy, ktdr% mito^^ naiUrczat ZtiB* tit ^7 
Fia^^ Od BUfkki^j mtodosci moidy. uigu. Mse* - 
$. Mifkki, s pi«<zczoiry» delikatny, z praygana^: zsie^ 
wieicialy , mem^ski » |4rtl^ , 19(14/ 0el<^lt4 1 ^^* xk^^- 
jKOciDHUu, cxaonoMDeRBUK ; ^#. H'fesKHUii. Czto* 
Wiek mif kki, Rg^ mekopufctza } Cm. m^kuah, mekaaha^ i 
Sr.^ 1. mr^fRtOCl. Mi^kkim, pieazczonym bydi Ec. JUl- 
eBO€ep4caiBOBanift. Mi^kkie ko^iety krzyki bole^ci vy- 
daty, M^czyany cbociai twardaze, fay wyiewaiy. Frxjk* 
Imz, i36. Pieizczooe diiecif mifkka matka w ptaezB 
fall. i^'« 48. Profil mtody ileazek, aby go wi^ej W 
mifkkim biafychgldw tonrarzyftwie nie trzymano. Uar* 
Hfi^. ky X16. Haymianie obrzydzili aobie nakoniec Gre- 
cki ifzyk, iakoby nie^ieici i mi^tki. Sk. Dz, 32, Dh- 
aze mif tkie rozkoaa cnocte przekiadai^, Jaki. Tel. 46* - 
j. Mifkkie azaty, abo iedwabne, ai^iczyzaie za ha^f 
^ttyczyui^. £rmt. Ob^ B. MIJ^KKO, MI^TKO adv.^ 
. Mifkczey com par. , Bh. vaH^, toiUt), »eil^. Ty ipi«z 
' Bii^kko na mi^kkim matoracu* Bard. Luk. i8^. Bfti^kko 
api^, ktO'na fawie caf^.noc przeapal^ C/i» Ad* ia6 , h€^ 
nv dbrmit y ^ui non sentit ,. quam male dormUUf ozego 
zgoia nie czuiemy, na to si( ntc nie ikariemy ). - $• me* 
rat, Upomniai go mi^tko i {aika>wie. Sk. Dz. 648, Hgo* 
diiie, fgnft«' - S« abusiv. mi^kko, s zniewie^ciale , pie- 
azczeaie, Rs. H^'usuOy X^A^ix^^ Z miodych iat nie cho- 
way dzieci mif kko » Niech przy wyka- tynaczek niewcza- 
aofp. Opal.- sat. 5» Mi^kko iyi%, to na toi aamo wy- 
ohodzi , iak gdyby mowili , ie ile iyiv PUch. Sen. lift. 
3', 335. •♦JVU^JCKOLrCZNYr - a, - e, n. p. Malo po- 
mog% nrazy mi^kkoliczne , Kiedy Kupidynowe* dochodzJi 
ih'zafy aercotyczne. Zimor. SieL 374, lica migkkiego, 
flKid^ngif. Mt^KKX)NOGI, - a, - ie, moUipe*. Cic. 

jDiu. 1, 9, weK^fAltg; Cn. Th'., Sr. t. mjf 4^lo^oMn><i ! 

Cro'. zAafakonog , nogomehkek.. MI^KKOH^KI , - a » 
- ie, deUkatnych. r^kuv mit|ar|:rtt.i5Alb«. Tr. MI^- 
KOSe, MI^TKOSC, . ici, i., Bh. miUft: Vd. mek- 
kota, mehkufty mefakobav mezkeunoii^; Crn* mehkusknoft, 
mebkufty nuhkdta^ mekkoba; B*. mekota, mekahnoil; 
Bg. mekoB ,. mQkacina , mekota , mi^kaknoa \ Cro. mekkd- 
clia; Dl. nrekota,. mekoazt, mekchina/ Sr. 1. IlliecbfofCi t 
i2ir. HHrzox^mK,. Ec. icMrzoma, cf. Or. /waXaiiorirf ) ; 
ifppos. twwAoU, propr. et traneh ^i SQeli^e, bkitBeU^s 
WX9 bic^eU^Ucbfrit; cf. zniewie^ciaMd , pieszczonoiif, 
papinkowato^d, Sr. 1. mied?(itWCitl90 ; Rg* mekuhnoa, 
■lekoputnos J Eccl. et Rott^ iLKTKOcaih y cJiaccnoAio&iey 
ji^'noiocnn , H^'ra, xgazcmBO, AaaL0cep4ie, azcko- 
ci»pA€inBO. 2yd nie masz wgnu^liw^yzaifkko^ci, Mon. 68> 
169. MI^KKOSERCY, - a, - e, aerca mi^kkiego, 
Vd. mel^koserzen , tO^tdj^ber^'g^ Subfl. mi^kkoaercoid'f^i^. 
mkkoaerzlmol^, SBd^^frsigrdt MI^KKOSKORUPY , 

n\'p;praw. Tr., eine wrid)f(baUge SKufcbel. MI^KXO- 

USTY,. - a» * c, midmiviii%*. Tr. K06 twardoufty, 
kofi mi^kkonfty. ib. MlivKKOWLOSY , - a, - e, wlo- 
fdw mii^kkich. Cn. T/t. , mei4(azri0 i Be. MfirKOBAacUil. 
MI^EN^C 06. MifkAzed. MI^KUCZKI, -a, ..ie, Mli^-^ 
KUCHNY, -a, - e, MI^KUSIEJfKI , - a, - io. ini. 
' a^^ mifkki; Mifkuczko, Mi^knchno, Mif knaie^ko adli*. , 

j?&. mjf ««cfQ ; Sr. i.mt^fniii, pomecbNHi Cro. m^h* 

kehen; Ross, xSKdHz'tR, MffxdHeKb, Uitmrid^, g«Rt 
mtUf' Skrzydia auflki a^fkncluie, a Z«^dw iloioDe, MAy i 4ttliktttii6go^ Udwd>iu «!oeoiic 2?a3.io, 191. M^fm 
liculus ctenki , aif k«tie6ki , tubtplniiMliay. Mtfcz, Mi^- 
kvwiejika blittkt. ib^ fiRoi9.> i^cyntKa ^giiitka, o<Ue«- 
fatka ). 

Pochodfl. demifkcMy^^ jiamifkcty/, nami^ke^a^^ na^ 
mifka^t namifi^rui^, omifkcMy/, odniiftczy^, odmifcx ^ 
^dnufkai t odmifknq^f pomifkczatf, pomifkczy^', prxe^ 
mifkezy^f przemifka^, przemifkm^ ^ rozmifkczy/f ro^- 
mif^o/, rozmifknq^; xnU^kaw/, f/nifkczy^, 

•M DSKTAC ^b. Migota^, 

*MIEKUT, « a, m,, n. p. Sardowxe 11OS14 dla oi^eia i 
dla pchnifcia pray bokta mieknty^ Pof. Arg^ ;iy5, ct 
nieca. 

MIEL, -if i»y mielisua, odmielf mieysoamiafkiewwodBie^ 
miatkold, jHtytcayana , tint Ulttiaff, fill fffc^tft Ort fttl 
SBaffft/ cf. brdd; Rs. veAB ; &. x'Bab Ha 804*6 , m%a« 
soma, K^XKOBOAia, omvexB {d^flg^ A«* k'BaI) kr^da, 
JBtf. v'&Ab, aaoHO wapno). Piiiciwasy g^i^b, po nieli 
si^ woaimy. Cn. i4(f. 354. Na mieli uton^d. Cn, Th, 

KIBLCARZ , - a , ni. , z NUm. bet WHlhtt, ^KOvnti^^t 
stodownik, ktdry sibd robi, Bh, f[abO«lrif, ^M, (^WO^s 
bt o^downik ) /If. coAOAo6HHab. Mielr ara , !eieli co- 
kolwiek apdfni si^, slod Eat^chaie. SwUkJ Bud, 268. 
MIELCARKA, - i, i. , Cn. TA. 1018, Mf Wflaethtll. 
MIELCUCH, - a, m. , oadowaia, sfodownia, Bh. fas 
b09na), Hi^A%%aVi^, Me ^a(ab«rrf . Gdaie znacsna 
ieft propinacya , musaii bydi wielkie mielcochy , znaczne 
afodownie, Sv^itk. bud, a65 , Bsielcuch albo browar. ib* 
264 , Stiiiblltt^, Dttdz, 45 • O browana albo o mialci^- 
chu. HaurSk, 161. 

MIEL^ ob. MM. MIELEC, . lea, m., raia/lo w San^ ^ 
domirik. nad Wisfok^. Dyk. G. 2, i55, fine Stabt itlt 
CanbomirtfC^tt. - $. Mielec, gatanek trawy, poa aqua^ 
tica Linn. , iii!oda dobri^ paas^ dla owlec. Kluk Dyk. 2, 
206, wikltaa wodna, Jundz, 117, SSaffettifpflldta^* 
MIELENIB, MBLCIEj - ia, n., j£/5/}. vtrbi Mle^, ba| 

9)rab(f n in bet "SM^U- 

BHELBRZ, - a; m., a Niem, bet 9)(p{Iet, ^oUbaufetl bet 

Xablenbtennet/ Bk. xxAlvt, Suec, m\U, cf. Fd. miUr^ 

detet aentOQ, Crn. majlar, s 1000 funtdw turowego Ae- 
laaa^. Mielera, ftos s drsewa, na ksstatt ftogu portj^- 
dnie utof ony , a ktdrego w^gle kurz^. Of« Zel. 79. 2le 
kiedy w^glara mielera nadto pochyly robi , albo iedon 
bok nielersa uklada a drzewa grabego , drtigi z eienkie- 
go, Os. Rud, 73, ih, 58a, cf. mielerz ra^owa^, obra- 
aowaif^. Wef wayntztynu i saletry, ugnied na kdz^alt 
ffowj cukru , pofof na wierzch w^giel , a bf dzie do dna 
iakoby naielerz gorzed. Sien. 6i3. 

mBLIZNA, - y, i., Bh, mclclna; Slo. jiimet; C5r/x. <ie- 

fina ; Bf . plitko , gaaiscte ; Rs, M'bAKOBdAYa , MeAf, om- 
neAt, c6pMa (Aj. v'^AnSHa, m'Bao^B drobiazg, Iraszka); 
Br* tfl^AKorna, yl^xh na aoA'^» M^AaRU, n'l ah, m'^a- 
xTx K'fecma b1) p'fiKaxbv niialkie mieysce w wodsie, 
uieU, plytczyana, blak, tine tttltiefe, eftt fei^btft Dtt, 
ci. brod ). Znalazfszy na Odrze mieliin^ , przeaaedl na 
drng^ ftronf bez trttdno^a]\ J^ar, HJi, 3, 167. Prteazli 
Wislf , cz^^cii^ lodzlami , cz^izit^ w br^d miellznami. ' ib, 
4, i4o, Przyb, Luz, 23. 
MIELNIK, - a, m., n. p. Poydfno VfM do mielnfka, 
^eby cnlH i ira«| Teatt 8 3> ^5 , cp iniele w inYynie , bet MIBLOVT - IKIENIC. 7> bet VNUIet^ i?A veAtiib. Miaintcy ea Kaa. Jag» ukta- 
dali aai^day aobJ| towarayHirai a w uilawia awoi^y wsgl^- 
jdem doaoni jnlyaa wanuiki poilaoowili* Qzack. pr* 1, 
^91. MIELONV, .-a, « a» amelty, geOMbten in bet 
•flD|A|(e# n. p. paaamca aualoma. Radz. Ltvit, 2, x4« 
>Iielene ^iiki. JT/^i tfoa/. 3, 259. MIELUGHNO <Vz- 

tenth, adu. Bftalko , s drobniudmo , ttt frtnett A6rnetn f 

$aVi% feUl jetfbf eit Fiepra , eynamon , aiarkjg mielucbno 
^trsyy. SUn. 371. BCieluahao tr4 par(y niektdrzy 
na piwcb do afbdw. ift. 6 2 6* 'MI£l:<Yy Mielazy o5. 
9&ialki.. 
MIENCAUSKI, . «^ ^ ie, { tffiuil a^ mincariki) od aoue- 
niania piant^day, mflkdUr9u^ 9ollftls, Wk4^iUt:i Bh^ 
ilttenni. Waiaidl /eaua 4u koiloMa , i wyganial wszyft- 
iLich, ktdrzy praadnraU w koMalo , i GuAy mMvorJkie. 
Leop. Ufatth. 21, 12. MIEaRpARSTWO , *MI£NCZAR- 
jSTWO, - a, m» ^rakalazlKap , amieniaaia pienifday, 
jba^ ®elb«e<b(eh* Po pianif inago baadlu naleiy */ni«i(- 
fizarftwo. P/stn jFcilL ^^ p^ Miocarftwo, 
MtBNIAC, -M, -la, af.^ntin.j Bb. miuimAfregu.)^ 
aamienia^, £ryman:ay^, Mttttftnir »erw«*felll, WC*- 
fe(n. Bartek a awago ^ou bardao koutant, i«by go na 
^ntay mianiat. Ttatr 5a, 44. Iaj:ai to aakoda, ie mie* 
niad ion awyck nie mo^^na* T;eaer 1 4, 68^ - j* Mleniad 
aif a kim 9a co , ako oaym, ^cfj?/-., fry mark a kim cay- 

nid na CO, .einen Sanf^b mit jeournben/ mit etwt^/ minlKti; 

5r. 1. mlentam fo. Mienlalaif a nim odaieniem, wy- 
puicit go tylnemi drawiani , a aan aif do pokoia wro- 
cH. ^flrgr- JVa/. 215/ MIENIANIB, - ia, n., /w*/'- 
verb.^ aamiana, Jba^ ZliUfd^en, >et ZtfVfSb* >) ^^^^^i 
-- it , - } , cz. ncfit. , zmieaiY , praamiani^^ ate. jdk^ , SaA. 
;nettiti, amenitf; Sr. 1. jmfenfm; Cm. la^jnam, nainam; 
Yd. raenjati, majniat, menit, «pu aa .dnigu <dati , t»u- 
^hat; JV^. mj^niti; Cro. ^^nyati; Jt*. lAnvnh, cm€- 
hhihb, CM'^HXurBj^CH^MaaainB; mian^ cayni^, odaaio- 
nkd, tabetll, .«et4lfbetn. ,Co to |aft? jgdj ci^uyraf, 
aaraa kolor mieni^ , Albo bladaie^f albo abytnia zv^ caer- 
f^ianif. Zab. 1^, 1^93. yZlmjenAone ;inaaa oczy, plakatei 
^•pewne. Teatr 4, 59 , nie wygl^dai^ , iak awyczaynie ). 
Jednak twariy nie mi anil , i weaotym aif pokaiowal. $k, 
JDx. 1169. Nie pizzz nadziei nMenid, w naywifkazym 
ibacha a niabeapieczeAilwie o panu awoim. Rey Zw. 
200 3. - MisnU aif r^ipr., odmieniad aif , fub vetins 
Jbettt/ .fid^ ittbetn* Zbladfam raz, to znowu rumieni- 
lem sif , fto razy izmien^a zi^ twara noia. T€atr 3 c, 7. 
O iak aif nnianif, gdaiei ono rumiane lice, gdzie twara 
leasota ? D^mbr* 435. Dayci go bogu , iako aif amieni- 
la , Ta tu kraina , Sakby nie ta byta. Pajl. F. 265. Mam 
to a doapaania , Jako zi^ iudzkie wole mieni% i mniema- 
nit. Jag' Wyb. O. 4. Wino, ktdrych czaad^ ai^ nay- 
bardzi^y mieni. SUtzk^ Ped. 58a. Z lada przyczyvy ada- 
nie mieni aif cafowieka , Co chee iedna godzina, druga 
sif odraeka. Mfn. Byt, 4, 188. Lata ai^ mieaij|, lecz 
nie natura w eatotri^u/ Nar. Dx. 3, 216. Caasy sif 
mianiil , i my si( w nieh odmieniamy ; Jakie to ? aawsze 
gorii z ceatem ai^ fUwamy. itfi'/i. Ryt. 5, 216, nuUantur 
tempom , tt not mutamur in iltu» Miemi| sif rzeczy , 
. tak iak my amieniamy. Kras» Lift, s, 89. - Mienid yn^ , 
cer^ twaray 6d»ieBia^ , n. p. aemdlewai^c, hif9tMHUtU 
vetiKbf m , ^M^ «f tIciH XXHtUiftn. Can ii| otaaaiwiU, to M I E N I E, rnowu mdle^ zarzfla , snown bv^ mienift. Teafr 45* c, 
55. Mienionjy part, ptrj*^ smieniony, odmieniony , 
edmiennyy zmienny, n. p. Gtosem iaiosnym » mtvnionyin 
"Wolaf: bisicie, bi«icie 8%«iedzi, miafta na«sego mury 
'wywrocoRO. VJarg. Wal. iii, ni«swycsaynym , mit tins 
gemilnHd^f C Stimnw. - J. miwii^ , % mientonym. co. do 

koloru csynid, pftrzy^, (niiCiita((eK, vxM ttiannigfuUigeti 

gOtf^ir fc^mt^cP en. Tam t^ka sif sieleni , Ktori^ kwiat 
roarmaity wdaifcan^ farbj^ mi«ni. Szym. 8w, IV, 5. Mie- 
ttitf sif recipr.y odmienneibi koloiami aif ^rzy^, ftd^ 

lunt fdrbeiw mannidfaltige %Axhcn annetfmen, ober (a« 
len^ in )>€rfd?tfl)ne ^atlben fpielett^ *fd?tQfttt; fc^Ulen. 

Mora (materya iedwabna) s kaidtfy (Irony . inacs^y w 

eko biie, owo agoYa mieni sif, iak cudowny obra£. Men, 

74, 56&» Kiers biafy, kiers caerwony, nadobnie tif 

' mieni^, Drugim rzfdem fidki sa.tym sif sieleni^; To 

wssyftko awyra porsj^dkiflm lotaadzoac byio , Tak ii aif 

iedno a dragim farbami naieaiio. jRey Wm. a3 ft. Mie- 

Biony farbami, s pilry, bunt 0C1liad^t/ iuuti Sh. muat 

^t) discohr, WsayAk; baesno^^ obrocit na cbuilk^ moif, 

i na aiikni^ maenioaego koloru. Za6i. Rag. loa. Ssar- 

lat rosmaitami farbami 1 haftami Aienioay. OffoL Sgn, 

x6, varih coioribus dijiin^ta). Zaak>na robotJ| tkack^ 

nleniona, i przetykana. IV. Exod, 36, 55* Szcz^^cie w 

mionion^y szacie chodzi* Birk. Zam, a6 , cf. lafka paoika 

na pi^ryin konin xeidsi). 

2) MiGNiC M>f9. ndJk, , ( cf. namienid , Bty. miaao , cf. 
- Jaixt. m^miDi, eomminisci , Gr. fukvaof^at^ /M-yaco) ; t ws-po- 
• mina^, miaaowa^, U^UUtn, etmt^nen- Mie^i lusfo die 
€aftrens9 verbum, Mqcx* Hatlo wiary, prsaa ktdreby 
rozesnawani byli wierai od inowiercdw , .gdyby mignU 
Aa#/a tapgrtani byli. Smotr, £L 23* Nie mie6 octu, p.'- 
wo warzi^c. Ry*. jid^ 4i , ni* wapominay atego). - IVlic- 
m<5, o^rasaad za co, ali €V»^i lefonnt mac^eil. Pisir.a 
ioh ganUera, i ker«tyckie bydi ie mionitem,. a gdzW te- 
so'.potrzeba byta, i dovrodiiie* pokaxowatem. Smotr.Nap, 
' 6. Poehlebcy prawd^ za fafsa, a £afs.s la prawdf mie- 
Aii|. Zabf, i5, 379. Wielki fafsa, mienid ajf i ozywaf 
ahrzeicianinena , a ttczynkovr chrae^ciafi (kicli nU na^a- 
dowad. Rey Pfi. J* S. Pytal go, ieili aif mieni, |ibo 
chce bydf cztonkiem. tego ko^ciotaT Max. HJl, 211. • 
j. mieni^, s mniema^^ poczytywa£» vozumied, bifAt 

ti^XUn, ^iubttT/ od^Un, meyneii^ Kc'. jnienit). Ty 

azedlsey cbiopu w dom , wazyAko mienisa twoim.' Star, 
Vot, E 4. laa krol Czeiki mienit aif mied blizkoid do 
krdleilwa PoKkiego, gdyi ma Wactawa cdrf. Bieljk, 179. 
a ktorynx priles;(dy poiytki przynoaz;^ , kaidai kai^ik^ , 
uka&iuj(c% azkodUwo^d icb, mienid bfd^, ie itft praeciw 
religii. Goz. Sar. i, 55. Woiewoda Krakowlki iechaf 
do Mlec^ysYawa, chcs^c ran si^ s tego 8prawi<5, co nan 
siieni. Bieljk. wn^ Bjf S^ Wactaw w podeyraenia u 
pogan , ktorzy nan mienili , ±» Brabomirf dal potaie- 

mnitt aabi<f. Biel. Sw, i44 b . i) MIENX£, - ia, n. , 

ed siowa Mienid 2>; s al&wa, imif , bet (Ruf/ bet 9?as 
me; Ucsciwe 'aaienie {rum^r) ieft to iak mai^taoid 
druga^ Min. Rye. 4,. iS^^ Za tWym rozkazem- ]di| CseU, 

afawa, mi e nie, ha6ba a ohyd^. CAro/^ Jok^ 193. 

a) MIENIE , - ia , 71, , /wi^.> vthi Mied » 9 poaiadaaie , 

M Si$iitX^t SBrflteil. Wi^c^y podechy a nadsiei , ani- 

/ ittU ft miQmit* 0^ <S^» 3^ . $• k) 00 kto m>. lub iak tif at, BMii^tek, (Me g^t), h$i$9€mk%t%'i M. garfsji 

Sto.^vif il«rf9r ibvii; r«f. iasetik, imetje, imaojoft 
(06. imienie ^ I Cm. imfqje; 42^, VLuy^^culm^^ hmB- 
H ie , aOKAanca , saiKHiiioab ( c£. tWitjC) \ Ec. aKJisonu 
(cf. iywot}, cf. Ec. HeHmysQjecmmo niedoftatek, ubdz- 
. two , 6AaroHM'& ncm vo , OAaroMncmvo dobry byt , Bt» 
6AOrocOcCDOiiHie. Jefl w nim grunt poczciwoici, dar 
wyiaay aad auenie. T^atr 43 ^, 82 Droxd. Nie iakomili 
aif na dobre micoie , ale wiayAko opu^iwaay. a iaimuiny 
tylko iyli. Star, J}w. 49. Praediuieniem weyay mienia 
ich i niaiftao^ci aakodf ponoaify. Pil€h,SaU, 229. Kray 
nasz rale ainroie mienie winiea roli. Gas^Nar. 1, ao. - 
MIE^'IONO advtrb., odmiennie kolorami, pAro, hmt- 
Mieniono czyiiif. Cn. Th.y pftra^. MIENiONY, - a, 

- e , part, vrbi Mienid qu, #». - MIENIONY , ^ ego , 
n.y \' tauiec , w ktorym si^ damy a mf iczyzoami axo- 

ni;i, brr SecbfelUna. »o2>amen ttiibSMveaQf etn«nbet«is 

mec^Uln. - $. Mieulone^ airlonoygra dziecinna, etnMnberfptel- 
Cbo(!^ odnifaDv iv rzecaach %\ lubione, Lepize gonioue w 
asczf scitt, nii miesione. Jag. Wyb. £ b. MIENIOKRUSZ^ 

- u . m.^ ^anbenbaf^er^ , knaaiec mienii|cy aif w roi- 
nych koloracb. Uluk Aop. a, a34. ♦MIENNOSC, - ^ci, 
i. , odraienno^d, bU '^etanbetl\6iteXt* ' Mieuaoid luny. 
Chodk. Kofl, i3. ]) MIENNY, - a, - e, Bh. mcnU 
tebltlQ, netitli ; . /{x. ii'BiioaHaiif > mog%cy bydi przemie- 
niouym, vetipailtelbar* Grunt waayftkicK cia! ieft we 
ikio n^ienny, 8^yi ^^^ oftatecane prochy moina w iVX^ 
obrdcid. Sta*, Buff, 16. (cf. Bh. tticnni (j(l/ s wezel> 
a) -* - mienny, od miana^ w ikUdanych: dwumi€nny ^ 
bezmUnny. 

MXENTUS ob. Mif tus/ 

MIER ob. Mir. 

MIERNICKI, - a, - ie, MIERNICZY, {eontr. Miereay. 
/Cosz, Cyc. 161.) - a, - e, £/;m. miara; 5A. tltcrUfo, 
iio^j. M'fe'pBA£HijB\ M'BpanxeAbHhJH, MexeBMR; od 
nieraMia, czyli miernictwa, SRifps, )tir gXe^fttOft ge|fi« 
rig/ gmnetrifcb* Geometrya, to iea mieraicka nanka, 
(miernictwo) Grz^pjkitgc, Miemiczny prft, placowy^ 
lalka do placu mierzenia, fokied tei aowi^. Crt^ 7A.| Cro, 
aemlyomernicza ', /M. ioldmcfrtek } fV. nerna ahnura, me- 

. raunaverir, bie S^f fCUtbe. Mieruiczyftatek, celowy, naczy- 
nie ktdrym proftiij^, Yf proft mierz^ , groma, Cn. Th, fis 

£inii( mit ©ioptern. MIEHNICTWO ,-».«. . ai^mio- 

mieruictvro, nauka miernicka ; i2A. tnettCtlDi; Cjr/i. i^ir- 
ftvu; Vd, merna viednoft, mema irmetalnoft ^ Cro, mero- 
snanye; Rs. SeaiJieMlSpie, ble SKeSfunfl.. MIEKNICZJNE, 

- ego, n., mierniczego aapfata. Cn, 'Jh.^ h^i S^etftelb* 
MIERNICZY, - ego, m., MIERNIK, - *, /ti. .BA. ]ue« 
iic; ^* 1* merely mcrtlif; O/i. mirahua; i^. mjerrilaa, 
mjer&ci 8la. mirica; Vd. mernik, merea, merzbnn, i»er- 
ai aaftopnik, merni ymetaloik; ^i.mjerenik; Cro. laereci, 
vernik, meritel, kupnenik, polyomererz, 'zemlyomereca; 
Hg. m^rS, mereii, foidmeri ; Rs, mh^^hm^Xb , ut/gzxh-- 
jgwcl), MeaceBq^uxl) , paawucAL; Eecl. uB pHAAHiifl) , 
M'BpiiJneAl* miernik powazecbnie kaideyrzecay, dfu^icy, 
wyaokiey, aaerokiey, dalekiey, blizkiey. Cn, Th. , migfzy- 
ciei, bet SBefTer* l^erniczy, mieroik pol, grunldw ib. 
•er getbinefTer. Jnaczey ^wiat malarze, inaczcy mi«rnicj, 
JLonlerfeto wad awykK na matey tablicy; Miernik waayAek 
kn|g aienfiu ]iiiua«i kryili, Ni« iriele ocaoiOy wifcay 

pok«- MI£RNIB . MIERNOSC. 

^okviaie Qjili. Zim* SUl. 12S, Miernik «bo geome'tt-a» 
od pHnk.ta, iako prseznaczonego celii, wymiar czyni. 
Haur^ £k, 22. Miernicy ief dsili po PodUsiu , a ftamy 
aad niemt , csasem przes po^rsodek izby asnur miernikom 
c^gn^d katat, dciury poprsewlerciawazy. Gor, Dz, i45. 
Hiernikdw naywi^cey ieft w Masowssu, nii gdzio iQd2siey 
w KoFonie. Grxfp. G. K ^ k, Miernik abo Mierniciy, 
orZf dnik « ktory miar publicznych dogli^da , o f^er^ovofjfs, 

€n. Th. btx ^afaufrr^et, bet ibet tie ^a^e bte ^nU 

(Ml ^4t» Jozef byt aprawc:^ wazyftkiego panflwa Egipt- 
jkiego , i iakoby miernikiem a Azafarzi'm nad aboiem i gu- 
mny Faraona« Gligz, Wye. C6. oh* mirocsnik. - b) Mier- 
niczy, geometra^ rodzay sanocnic , ktdrych g^sienice 
chodzJiccale sif flirzywiai^, i tyle zarazem poftf pui^ , ile 
aanie a4 dtugie. JCluk. Zw. 4, 103. fine Utt 9}a(6tf<lltet» 
- }. *]Vlxernik, cz!owiek umiarkowany , wftrzetnifiliwy, 
cin ^i^X^ttf oppos, Niemiernik , n. p. Trudno , ieby 
Biemiemik ka flcromoema iyciu priyzwyczait si^. Modrz, 
Baa, 29, et»U«mi|ligerGf.rozpuftnik). MIERNIE, MI£R- 
NO, jidv^^ pod iniar^, niezbytecznie , ^rzedoie, md^ 
fig, mUMmif ig ; SA minic; Cro. zm^am; DL azami- 
rom } Hg, mertekletefaen ; Rs. ym'B'peHHO. Niemiernie 
Slo, nimitnif nab nurit^ Krolewna cbodzlta do klaazto- 
m, a tarn w refektarzu bywata uczciwie i miernie z Gwi* 
lalmem i z innemi pany, takie^ z paniami| weaoTa, Bitl, 
Sw, 227 b. Miemieaif mam, anizbytile, aiii zbytdobrae. 
Teatr 34 5, S 3. - $. Mierme,) w miar^ , w eel, nie cbybta^c 
cklu, dobrze nkierzi^c, godzi^c, trafiaisic, trafnie, celnie, 

genan «lgfsieCr^ atcnxat, tU^tig fug ^xet tuffenb- Aoir/. 

Mfe'aiKO, kBa&ho, 9'B'aiko. Byto 700 m^idw, tak 

niernie biis|cych z procy, ie tei i wioau nie chybili. 

I Leop. Ju(i, 20, 16. Text pufty chtopiec, l^nl^cy sif pio- 

rami , Jak mierniei z tuku arogie puazcza ftrzaYy. Bard. Tr^ 

i54. Straaly mierno do celu pu8Kczaii|c a {ukdw. L,i6. 

Hor. 54. Umiey }ak miernie cii(gn4d, umiey broni^ 

wtadad. J Kchan. Dz, 43. Szlachcic tak miernie ftrze- 

lal y ie z luku na ^cienie Szychtowal zawieazone firza{ami 

pieridenie. Pot, Poct. 633, To m«wii(c , rZuci pociik 

saiadly na niego, ale lad nie dal miernie rzucid i uderzyd. 

Jahi. Tel. 218. MIBRNIUCHNY, > a, - e, MI£R- 

KIUCZKI, - aj -> ie, intensiv. ocf^'. Mierny ; Mterniuckao; 

Mierniucako, *Miarninczko a</«f. ; tfC^t fe^t m4$ig; tom^ 

ptraiiftimus. Mqcz, Ziele to ieft mierniucbno ozifbta-* 

i^ce. Urzed* 125. Sztuczkf mi^aa tylko zj-e , i takie 

^nrianriuczko piie. SekU 1 3. *MI£RNOM AI^TN Y , - a , 

- c, fraednie bogaty , m4$tg (eglitett. W wolnych rzii- 

^ch naylepieyy kiedy radnicy a^ miernomar^tni. Petr. 

PoL 384- MIERNOROWNY, - a, - e, rcnvn^ mia- 

17, 90» g{ei(^m WtaU* Cykle mlerRordwne. Zobr, Zw. 

37. MIERNOSC, *MIA.RNOS6, - ici, i., Bh. tt Slo. 

WiVttOflt miara, wielkold lub ftopieA w raiarf^ wcsea- 

Bold , b«g Xt^U 9Ra0 , Me Wif tgfeit. PMenica naylew 

yitry aif .tarn kocha, gdaie leftmieruoidpawietrsa, toieft^ 

•ni bardzo ctmno, ani tei bardco gori|co. Crosc. i54^ 

W tym atowie mierno//^ miar a si^ zawT^ztrie. Bud. Cyc, 

74. Rozgniewany, gdy karad b^dzie, nigdy t^y mier- 

noici Bie zacbowa , ktdra ieft m>f dzy trocbi^ a matem* 

Clicz. Wych. G 5 6. Kaids cnota ieft miernotfd , t. i« ,w 

grzodka dwn pobokdw wyftf pnych ft 01 , z ktdrych ieden 

ieft niedoftatek, a dcngi ibytek. P^tnEt* }S9« - $• aiw* 

T0m. Ml, H I B RK ¥. ii ijoid, rnota, ikfomno^d, wftraemi^iliwo^d, obeazfoi^d,' 

tie ^jflgeeU^ (SnrMltfamfeU; 3r. 1. %mit^mm^tii Vd. 

mernoft, domernoA, adershlivoft, trieanoft, rednoamer- 
noft; Crn, maanoft} Cro. mertucfaliyozt, mertucblyivoazt ; 
Rt, yM'BpeHHOcms ; Ec. M'fepHOcoiB. Miernoid chwale- 
bna, na tym ma doayd, co bog da{. Hor. Sat^bb. Mi^r- 
no^d w zyciu , dobrowolnem ubdftwem ieft. Pilch. Sen. llfl. 
128. Mierno^d nas od nieaiuaznych rozkoazy odzywa, a 
. do srusznych obiarftwu i nierz^dnoici miarf uftawuie. 
Modtz. Baz. 28. Mierno^d i na male przeftawanie, azby- 
tkov^aif cbronieuie, oa^bltwiey mlodzi zalecay. Star.Ref. 
7. Pano *uieiniarno^d pot^pia , o poft nie. Sehl, i5. 
Dzi£ nie na *miarno^ci , ale na przebieraniu pokarmdw 
poft uftawili. lb. t3. Poft w miarno^ci zaleiy, tiie w 
przebieraniu potraw. lb. W kafdey rzeczy trzeba mi6r- 
no^ci. Biai. P0JI4 igS^, Zab. 4, i65. Mierdo^d ma fen 
urzi^dy przywodzid rozumowi pod posluaze^ftwo to, co 
ai^ w affekciech poczciwo^ci przeciwi. Gor. D^. 35o. 
Griint miemo^ci ieft ten , aby i^dza r6znt&owi poalus^u^ 
byta. Cyc. Koez. 62. W iyciu miar^ zachoway wedtug 
twego ftanii , Miernoid ieft wielki dochod i chlopu i pa- 
nu. Bach.Bp.A^, miemoi6j'rugalii€u.Mq^z. Niechmi^^r- 
no^ci zbytek prd^ny uii^puie. Zbyl. Zyw. D 3. Rzplta 
naaza ma aila zbytkdvr, niemiernoici , rotpufty, ktartfy 
wielu potrzeba iekarzow. Gor. Wi» Q 4. Mieruo^ci;^ uie- 
rz^daoici zvvycifzanty. Wrobl.soi. •» §. Miernofd, s ^rz6> 
dno^d , bie ^UtelttKif t9f eU. Mierno^d stanu, mierno^d 
my^li , To pfaedziwnym czieka loaem ; Niechay kto chce, 
iak chce kry^iii Z wft4ikj^, tytulem i trzoaem» J w tym 
CO ieft i CO czeka , Miemosd azczf ^ciem ieft czfowieka. 
Kras. Lifl. 2« 90. - §. nieprzednio^d, ^rzednio^d, uiedo- 

fkonatoid, bie UnvofffommendcU, ^itUlmifi%Uit. W 

rzemioslach przepiaom wicruoid Dosyd dziala; chod 
rzecz trudna , Ale \y rymotworcy miernosd Wincey hli 
zfa, bo ieft nudna. Xras, Lijl. 2, 70. Przy ma^ey licz- 
bie dobrych dzieT, wychodzifo mndftwo Iniemych, a wiftle 
i nif«zyc& od mierno^ci. N. Pant. 3, 325. - $« 3» mier- 
nosd r^ki w fti*zelaniu, s dobre mierzenid, godzeuie do 

celu, celnoSd, trafnoSd, ble afeciirrtteffe bet ijanb tm 

€^ief en. MiemoSd oka ; miernosd ftrzelby. MIERNY, 
- a, - e, •MIARNY, Bh. et Slo. mjrn^; Sr, 1. ^pmiXs 
nofciitPC/ imeromne; Cm. masliy, masue; K</. rednqsxne- 
ren , maaaft , trieaen *, Cro. m'erti^chlyiv, mertnchliv^ s^zme- 
ren , merni \ Hg, m^rtekletea , Bg. ftijerriu , mjetni , Rs. 
et Be. ft^f^viui , yn'BpeHHikii?} odpowiadaisicy miarza, 
bfdi^cy ^ miar?, uie Had miaf?, tl0^ bem ^}?aP, miS\%f 
flM^t Wer bte Wafieit, propr. etfig. Mieme diugo trwa, • 
a niemierne leci, I»edwi6 wi^c czaaem ii zoftan^ fmieci. 
Rey Zw. aiy b. Cycero mial iia awe potrzeby mierii!f 
AaiftnoSd. Kotz. Cyc. A 5 b, Ktq tak awe i^dze i cbci- 
wo^d miarkuie^ Ten si^ fortuni^ miern^ koritentuie. Pm/i. 
F. 261. Teatr db </, 49^ Strefa mierna , la zone fern- 
pereo. Stas. Bvff^. 219, nmiarkowada , gemdfigf. - mo- 
ral.mierny\ fkronny, wftrzeniifzliwy, miH^, grmiSfigV 
entl^altflftn. Miemy, obeazly, frugalis. JUqcz. "Wielu 
aif nayduie ludzi niemiernych , ktch'ycb brzuch bog ieft, 
Rey PJi. H B. *Miarny, ftateczny, niewielemdwny. iSeit:/. 
bi. ^Ni«m3am« cieplo. OczA. przy. 425. Rfka -w aza- 
fuiiku hoyna, w gniewie mierna. Czach. Tr. C 2. Byla 
pOft^pkdw llAtectiiych , w stowach miernj|. Ski Zyw. ly 

11 B% MIERUNKA . MI^RZCHA. J 78. Miprn^m czyli umiarkowanym byjU Ec^hit) pHcnuiO- 
Bamu. Na Orfeusza g^clTsienic l^ucyper w pifjcle mier- 
nieyszy, a cic^y by wfJ. Biel.Sw. 10, lagodtiieyszy, Ufka- 
wszy). - 5. raieruy, ^riediii , nienayiepszy, uydzie, kU- 

d^ lepsze^o ;iicmasz, xnUtelmdpig, |>a(fabcly IribU<^/ ^f- 

cepeAOBhiH, HeaaAopHhiH. Trzy jnaley liczbie dobrych 
dzuei, wychodzilo mudztwo miernych. N» Pam» 3, 325t 
- a} mierny, dobrzo mierz^cy , godz;^cy, w eel trafiai^- 

cy, ceiny, accutat aifle.iiD, pu^ftlld? jielenb/ auf >n« 

$URf t .trcffcnb ; /2oJf. M"£'inxiM, wi'aioicfe, iil3xJxHM.ir 
{pppos, (ipo6poc*iHBhiH^ Temu z pod mierney ci^ciwy 
jfi* uydzie iadcn z^vierz iywy. Mortzt. 202. Tak r^ki 
by! miprn^^y, ze sciiiat chtopcu pienl^dz drobny z glowy^ 
a wiosa iadnego nie ruszyj, Papr. Rye. 01. Nie uydzie 
twoiey mierney r^ki iele^. Pot.j4rg,^o^^ Psypodmier- 
Di^d zwierza prowadz;^ cii^ciwf. 1^. Zabivvszy sjaoka , iuk 
wedle d^hu zawiesif , znak szczf scia i oka luiernego. J» 
JCchan, Fr. 4i, MierjL^ (Irza^ w biegu ielenia >iie mi- 
nie. Lib, Hor. 74. Lanie wialronogie ftrzeUl 2 miern^y 
rusznice^ abo wieprze srogie. Zhyl, Zyw, ^3. 

MIERUNKA., - i, «., 5oA. merun*ra, Morcika 7>., rfne 
SRorefff. 

- - MIKHZ i eakoocieiiie wielu imion Px>likich , n* p. Gnie- 
-womiers , Kazimierz , to ieft^ gniewem micrzi , jcazi^ 
mierzi. Jabi^ Her.} iSA. JUire^'/ \m\% mezkie). c/» Mir. 

MIBRZCII, MrERZK, SMIERZCH, SMIERZK, ZMERZCH, 

- ui m., o^. mrok, sio. mwf, milfl'nl/ twi 4f otrt, -^/"^ 1 • (mettwas 

HO/ ^meclnonti Cro. mrak, iLaz , szumrak; /{# . cy Mepi&H^ 
Ec. cyMpaiLb , cOMpaxlp, cyMepua, nptiMpaKb; [Cm. 
merkneiije ecclypsis\ Bh^ tntaf c(imurB, Sla. mSik s bru- 
natny, 9J b r 5. ttlUrf cieinny, cf. Ca//. mprne, Por mo- 

r^ig). mierzchauie bje 2)4mraetwn9/ S»tfnbWmmerttng, (cf/- 

brzafk), Tu (Iraszliwe ptomienie odbicie o cbmury Mi- 
gai^c bladym (krzeniem z tamtey ftrony gdry Rzucaio sza- 
re mierzchy. Przyb. Ab, 93. Chmur u nas nicmasz; zU^d 
ai« do imierzchu widzled moiem , nic nije dmi nrmamen-> 

tu. Fot. Arg, 34 1. z raierzchem , |n bet 2)intmerung. Po- 

szedl z mie:zkieza pod wieczorl W, Prjov, 7^ g.^ « imie- 
rzkiem. j8/^/. Gc/. Przed oczyraa ich z micrzWiem wyy- 
dziesz. W» Ezech^ 12, 6., z zinierzkiein« BibL Gd. Z 
^mierzkiem dochodzi kres czucia dziennego. JCanc, Gdp 
344. MIERZCHA aif , MIERZKA «i^, ZMIERZCHA »i^, 
MIERZQHNIE Neutr. Jmp, ndk, , zamierzchnie , zmie^ 
rzchlo DoL; mruk pada. Cn. Th», ei Hmmttp, ti Wltb 

OCbenbi Bh. mxtnc, fmrfa fe, faumrfa fe; Ar.i. f^fmcr* 
{«, ^mcrfnu/ fmerlitpo @o , tvctiori po^ fmettnucf; ^</. 

3C mrazbi , nuzh ae diela, mrak' se de)a> so nozbij} /Orn* 
mrazhy se, (merkniti , merknem s mroczyd » zamroczy<^); 
i ^ro, mrachisze (merchim, potcmnujem s zamraczam } mer- 
chanye ; za^mienie]; Rag. mracitise, smarknutise , smar- 
Inlvatise ; J3x« mracitise , smarkuutise, sii^rriknutise \ Sla» 
tfmdrcsese ; Dl. vecser se caiiii ; Bs, MepKHyniK, nOMep- 
KHyiBB, CMepKacnjbcA. Gdy aij^ lui mierzcbate , z one- 
go mieysca sl^ wracat. Baz. tJji. a4. Swita , mierzka, 
biei^ lata , Liidzie mtodo schodz;^ z ^wtata, Pie/. 168, 
&0I oritur et occidit. Nie mierzchaii^cy si$, wieczni^ 
iwiaity Rs. HeMepi^ajou^'iii , HeMepuaeMbilt. -> Mierxcha 
mi si^ w oczach, vertigine tenebricoea labors ^ tficinui 
fpiitpsiae morbut. Cn. Th, 1378, RojSS, Mepei^uoiBCJly 
nOMepeigiini&cH, init IViCb bttllM OOt bell Sdtaen. Fr^dko MIERZCHLIWT - MIER-ZIC. 

sif zamierzchrb. (On^ Th. , cf. zamierzch , samSerzcbiiai^, 
cf, omierzchn^^d. IVlIiiUZCHLlW V, - a, - e, mroczny, 
ciemuiawy , biininietig ; butifcl \ Ks. cy Mp£.HHUH. fiyia 
iecizcze mgta xnierzchliwa, Przyb, Ab. i5i. 

MIERZ^, MIERZENIE ob. Mieizy<f. MElUil? ob. Mier- 

. tM. MlEKZIilA , - ei , z. , Wyspf przy wpadnienia 

Szkarpawy do Wisty Kiemcy Neryngiem ^ Polacy swij 

mQ^^ Mierzeiq zowi^. Mlon. J-l. C 3, bte ^i^Tttttg* 

NB* corrigas Adelungijum s. y. 9|a^rURg. 

MIERZI\CZKA, - i, i., Bh,mXiViit\t\ j5j. mrrlzochja, nena- 

vidoil adiumi Sr, i. x^^mtx^ano, toimer^anqfo, wofluba; 

Slo. p^timani, ^em^i ; Sla. genlaiije; l^rf,gnu«uoba,gui.8il- 
noft, grosa, olludaj Cro, gruscha, vtra..anye, vegyanye, Ic- 
noszi^ Z>/. lenobia^doszadaj JRs. CKysa, AOcaAS} aeMax^t 
obrzydzenie, niesmak, ohyda, Unlujl, ©erbruf, QUI, W^ 
fcbeu« Oczy spu^ciwazy, okazy wai inierzu|czkf . Alcn. 6g, 2i5. 
niech^d). Wy^ie naa w mier^i^czk^ wprawili do Farao- 
pa. Leop. Mxod. 3, ^i, wyicie naa ohydzili w oczach 
Faraoiiowych. BibL Gd., i^t f^M ttttfettt ©etn* (llllfe«b 
^emad?t VOr |)^araD. 2 U t f^A. Balem si^ mierzi%czki i giiic- 
wu iego. Leop. Deuf, g, 19., iego popfdliwo;5ci i gnicwn. 
^ibl. Gd.). Oto dzieii paniki przyydzie, pelen wielkicf 
mierzi.'^czki , 1 gniewu. 1 Ltop, Jes. i3; 9, nieUiki, 3 
L^op.). Krdlowat Boleslaw -po klj|twie wincey mku, ale 
z wielk^ u wszyflkich mierzij^czk;^. Krom^ xo3, inuitut 
omnibus. 31u^, kldry pana awego ratui^c, kogo ram, 
za to iadney mieryij^czki od rannego uiech ;iie pia. herb. 
iSm/. 246. Dlaprzyiainii ]]Merzi%czki^ boiaini, darow • . • 
Sax. Porz, ix. Masa niierzis^czk^ na zle , cdL/^* rrtolup* 
JVrob. 9. Do grzecbbw i^zycznjch naloiy blufnicnic, 
przeklinanie , mierzi%czjka, w.alowieuwloctwo. IVraft/. 9>» 
)iiena wii^, f^9,%. O boga nic nic dbai^c, ludziom wielkie przjf- 
fltorki, a mierzi^czki i krzywdy czynili. Glicz, Vlyck Ej^ 
MIER-ZlC, - il, -► X, Act, ndk., omifer-zi<f, umiemC, 
zmierzi^, obmierzid dk. , (c£.Bh.mX$ett moIefliamaff€rre)\ 

w ohyd^ CO komu podawad, eineQi etioa^ ^um 9(bf<^eti ivtf^ 

d^en; Bh. ^b<IIOiti; Bs. mxriziti ojdi\ Kg. marzjetti aff*'" 
p.ari f marzjetti tk6ga, na tkoga odi). GrzecH to icft, co 
ci? mierzi bogu. CViwo//. Job. ia3. - Mier-zid sobie co, 
brzydzid sif czyni , tiiearaakowad W czym , -ffc^ etWW V**' 
lelben, e< ttberbtApig f^pn. Swoie nie idzie w smak, chy- 
\)a rai^dremu, kaidy gtupi mier-si sobie wlasne dobre. 
Pilch. Sen. lift. 67. - 2) Micr-zi mi^ cp , ? Micr-z? «« 
czym, ^A. ^r jet fe «/irfty5r««^«) » P"ytro mi ieft, br«y- 

idz^ 8i$ tym , e^ iDibetftebt mix ettcaS, eteit mid? m WW 
tnlr QUI , i* twge Sl6f<bett bcwr ; -SA. wDbawnoffi wiw * 
5/0. offm»im fobe, o|li*am fe; Sr. x. tiietf«jf w^"^ 
f>, meric mc, fow roamers«n<, wojlu.bja fo me; '*''•• 

fe WOJtnjif*, muiafA; Krf. mersati, mersi, ."/"t^f?^*■ 
mersitnmeni, merzhati, mershim , mejrzhuvati, kujati 1 
oftuditi ae, gnuaiti ae» gro^itise; Cm. mcrsysemcni, »«'* 
a^m , meraiti , gravsha ae, pergnusy ae , gnu«ti » ^g' ^ 
zitti, omraziti *e, marzietti ; ^a.mrrifko bitti; C!ri?''°®'' 
zim 5 odurjavam J[merzeti s gardzid) ; gruazti mi ••» " 
.,ga misze; Z>/. mrazinysze , lenimisze, guw^"'*'^*' J^^ 
pif pa'baiB , cnepa'BniB , Mepaumfi, OMep»Moi*» ^p 
roBAiDB, no6pe3roBaniB, ob. obrzazg; £c. '^^^^^^^l 
MepaumB m H , OMpaxaoiu ; cf. Xcfi mojroaus , Gr. m ' 
tifd? ; cf. Pol. ^mierdzid , smrod). Jeleniowi •po"^*'* 
zif czolo « rogami gaJ^ziftemi ; ale golenio chudo te I ^•MIER-ZI^CZyC - MIERZIONYv 

bardzo miersiaty^ £zop, 1 6. J boga i ludiri pycha mlerki. 
Kosz, Lor, 3a. nie podoba si§). Auguft ludaie bardxo' 
mteisialy dla zbytniego wyci^gaiua podatlow. ib, i3o.' 
ehydnym si? ftawal),- Pospolicie takiego kaidy mierzi,' 
kto mu prawd? mdwi. Rey PJl^ Hhh 6. fcazdemii ieft 
przykry), Chryftus Faryzeusze mierzial, i nauka aba- 
wienna iego, ktora ie vv oczy ktota. Z//i. i*/?.- 3^, 701 b,f' 
byl im niezno^nym). Kto z pliauic^ iyie, pospolicietego 
samego wino nie mierzi. Kofz,Lor,^<, Cymouo\7i toprzy- 
czytano, iakuby go nie miaf kufel mierzid. Gofn. Div- 
526. Mierzita ta rzecz , ktdr^ uczynit Dawid, Jehowf. 
ButL 2 Sam. 11, 27 not, „za zle by{oWox:zachJehowy***; 
to byta zta rzecz przed oczyma Pa^flciemi. B'lbl. Od.)j On' 
mi? mierzi, iak grzech. J. Kchan, Fr, 17. Mierzi go' 
kkomy, wolalby sam^ Rys. j4d, ^o. Mierzi go kaidy 
towarzysz, ktoby si? chciat wdawad w spra\vy iego. J?^y 
jip, 25. Jz go blogosUwieAilwo wielce mierziafoyx Da/ 
to Panic , aby go wiecznie miiafo. P. Kchan. Ps. i66«^ 
iolaierzom Tureckim woyna W?gier&a ^zmierziafa , ie' 
na sam iey odgtos powilato nieukontentowanie, Ktok.- 
Turk, 206^. •MIER-ZI^CZYC ^^ zaimk. ridk., mierzio- 
nym sposobem ktocid si?, ftc^ efel^aft (letumjanfert. S)ia-i 
lony ten ^ jco ai? z kaidym mierzi^czy. Ezop. 8. Gospo- 
darzowi potrzeba dobrze opatrzyd, aby iona tak^ byfa,- 
aby si? nie mierzi?czyra w donru. Pttr, Ek. 3. *M[£R^ 
ZIENIGC, - flea, m^, Bs. mrrizak, Ross. Mepaaeeii'by 
^lagSLwiec y spurcijicus. Mqcz. ^ eilt ttel^aftef ^enfc^> Bft, 
Otaipnil. Ty mierziencze , zashizyfe^ karanie. Ezop* 4. 
Jeszcze gadaaz mierziefic^e I Papr, Kot, T i b. {Sr. 1. 
merra f f ^^<^- mewliuz, s tetryk . dziwak). ♦MIERZIEN- 
KIK, - a, m., len^-, Mqcz. ({nSfnUntfinbUt. *MIER- 
ZIGNNICA , - y ,. i. , czaro«rnica , pharmnceufria. 

JUqcz^^ eint $ete, MIERZIOMO Adv., (cf: Rh, mrittte 

morose^ et mXCt fptirce » Sia,m^r(ko ^ netaddo s iiiorad;; 
Cro. merszko, DL gardo foede\ brzydko , pafliuduie, 
tUiifaftf (dflic^. W Jnilanciech baby z wXo&iuxA lozku- 
dTauemi, niewiafty i dziewki glovry mierziono uosz^^.' 
Cwag. 4 1 4, MlERZtONOiJ(5 , - ^ci, i., »f. Boh. mxlM^ 
tt^ intUgnaaio'^ €t VXtll^^ spurcifia, brzrydota, omie- 

wla azpetno^d , efel&afte $4gUd)feiry Bh. o^awuoft, o^s 

m; Sr^ 1. mf er^acfnofcj , WOiluba; ^^- morkoft, mcrhuft, 
gnnsnoba (merzhnofty merzhlivoll s z}y humor, markotli-- 
wo^^) ; Cro. gnuaoba ; Cro. mersoU, merszkocha, guyusz j* 
Di. gardnoazt; Bs. glinu^dba, ghnus6i:hja (^mrrizochja 
odium J; Rs. M^paocmB. Mierziono^ci w (larym chwa- 
I'ld nie mog?« Bud. Gyc. Star, 33*. Mierzionosciami s.ve'^ 
all napetnili dziedzictwo nioie. Bud: Jer. 16', i&, spro-> 
ano^ciami. BibL Gd.). MIERZIONY, - a, - e, Boh.- 
InXiUtT^ ingrafus eC mthfr^ sputQls.)-', brzydki , oroierzly, 

sproany, efel(aft^ UH'iib r vet^aft; Bh. o(atoii6; Sfo.' 

VXtiti^, VHtiUt^i Vd, nieraik, aamersliu [ Td, mersliu ,. 
samersHa, mershak, s markotny)'; Cm. gnuanc (cf, gfiu- 

foy , gn6y); Sr. 1. mierjacje rrojmcrjani? indignatus ), 

VOJlubne; Cro. m^rzek, gruszten; Dl. dodian, do^zadjen, 
^oszadliv; Sla, mdrzak ; Jf2^. marsak,- marzgliT (mrirz6ch 
ingratus)\ Bs. mrrizgliy, ghuusni ; Rs, Mepacit'iii. Mep- 
aocnmikii?, h^psokL, SpeSFAiXRUU, 6oroMep3Kiiii; ; 
Ec. cKy'^UH* Choroby, \frzody, ktort* a:^ brzydliwe" 
amierzione, przyftoi zakrywa^ Glicz. Wy:h. G 4 b.' 
Traeba im te wady sganid , ui%d , a. iakoby czem mierxio-^ MIERZIC ^ MtfiRZYC. €i Hem osypad'. ib, M 2. 2ywot pl'ngawy 1 iljietzioiky i 

iiieazcz?ilj>vy prowadzi^. Siar, Ref, y6, Mierzione tze- 

cafiftwo. P€tr. Hor. E. 4 , not. „ raaiTadcd iniewie^cidli ^ 

bes brody, zmarszczki po twatzy Blaise / gYoa niewie- 

fci'*). Wychodsilo innych aiedm wotow, tak bardzo 

mierzionych , i chudycb , ieta takfck nigdy liie widsiaf . 

Leop. G«;i. 4i, ig,- azpetnycfa. BtbL Gd.). Bydl?,* by- 

^oliby chrome , albo widy na ktdrym czfonku' mierzione , 

albo utomne, nie ma bydi ofiaroWaite. L^bp, Deuf. i5, 

ii» Prawda nam ieft nicwdzifczna 1 mierziona. W. Pojl, 

W. 202. Wazyllkie \t rzeczy zKe a;^, i bogu mierzione. 

ib. 216. W r?ku la(k? trsyinat zielon^ , ZnalL ie poaef 

t nowin% idzie uiemierzion^. Pot. Arg. 260', przyie- 

mn4 ), - Mierzienszy, Mierznieyazy compar, , n. p. U Tur- 

kdw niema narodu mierzleiiaaego nad Ni^miecki. Stryik, 

4i. Niemaaz nie bogu i ludziom ,mietzieiiszego , nad 

bkrutaego czfowieka.' Kosz. Lor. 28 ^. Daleko mier-> 

zie&az^ nieIudzkos<5 nieprzyynkowanin go^ci w dom przed- 

ffi?wzi?li. Leop. Sap, kj, i3. Naymierzieiisza brzyd> 

ko^d« W. Poft. W. 233. Jm przewrdtnieyazy a chytrzey- 

azy cj^towiek, tym bywa nierzijdnieyazy , mierznieyazy.. 

Kosz. C)C 126. MIER^K o*. Mierzch. MIERZLIWY, 

-. a, - e, obmierafy, tU\^9i% gri(utt(^. Tuiicigaza iiie- 

mi zaraza mierzliwa Co niepozby tym cioaem 'wn?trzno&ci 

przeszywa. ^ttA. 6,i48. Minav MIERZN^C ob, Omie- 

rzn^d,- cf. Nadmierzn^d, Namierzn^d. 

JHERZWA, - y, z. , sfoma pogmatwana nfeprofta, ^irrfCfoO/ 

^tiimmflrot^ s bh. mc»r/ mnofa; trc^ottna ; sio, mrn^a ; 

Vd.vax'itiAy merva; Cr/z. mcrva , rocrvdza; (Cro. merri- 
na scobs ; mervo , merricbik paullulum, ; Bs. mrriya,- 
mrriviva mica: mriive, ofta^i reiiquiae), Momy omldco^ 
ne na boilku oziera<5 trzeba , i mierzw? rewidowad ,* aby 
ai?- w nich niedomlocone ktolki nie* anaydowa^y. Haur, 
Sk. 20. Spiesznie ikryfa te rzeczy pOd mierztr?, ktdr% 
al'ano wielbfi^dom, i usadzita sX^ na niey. Leop', Gen, 
3x, 34. Wuiek. bartog). Praca. orac^dw nieoazacbwana,- 
Z raierzw^i zt-ownana. Crock, W. ^by. Siana, atomy, 
pl'ewy, i mierzw? od naa kupiii4. Gofi. Got. 106. Dro- 
bny gndy abo mievzw? po t^kach rozmiataf , aby trawa 
lepiey roata, Cresc 38. ^ttO^blinger. MIERZWIASTY, 
MIERZWIATY , - a , - e , pogmatwany , zgnieciony. 

Bur* einantJer g'rwirtt, SBirts (|1roJ% crn. amerahan t roz- 

czochranyf Bs. smervivi , izmervivi, izmrriy'iv friabilisy. 
Mierzwiat^' sfom? oaqbne kfa^^, a dfui&z^ na powroala 
sYiowu osobno. ZawiG.f Haur, SK 21, gnoiemmierzwia- 
ftym przyaypovra<5. Cresc. 326. MlERZWlC Act. ndk, , 
amierzwid, potoierawid dk.y Rg. marviti, amarviti, raz- 
marviti diminuere\ Slo, fntipiin', tnttOttt friare; Crn. 
amirvim ; Cro. mi^rvim comminuo , frio y razmervlyujem 
contero ; .Bs, mkrivSti, aiherviti, amrriviti), pognies^, 

pogmatwa^, ^cierad, Juf«mmen ttiKen , sufflittmen »trs 
ten, teiUn, briicteit. (Sr.i. memu foscateo), - j. mie- 

Tzwidi pomierzwid, namierawid,< mierzw^ nagnoid, i ogdl- 

ttie pognoid, mit fBitv\itofi btingen/ utib nberl^anpt bi'in^ 

ien, Bh.nimim, ptmtmWi n. p. mlertwid rol^ owcarai 
TV. , w burtach owce' traymai^c tol% gnoid, ben SICf Ct 

(Arben. 

SIERZYC, - yf, - y, Act.ndA., micrzad con/in. ; Boh, 

tftetitt; Sf. 2. mcrifc^; Sr. i.mnru, titfrttti,' mirim> Fd. 

ttierity. potoierit; Crn.tairhti, miruT&ti} Sia. mirriti, mi- ll 84 MIBRZVCIEIi - MlEJIlzyN, 

rim; Cra, meritt, m^rim » smirjaii (;mierxy^, waiy^ nA 
wadze) Di, miriti ^ Ifg. memi , mirni , megmtfrem ; Bt. 
mirritiy mjevriti mfitirif ponderare f Eg» mjerili , mjer- 
riti, ismjernti, izmjerriv&ti ; Rosi^ M'B'pilixi^ , uh^viaih^ 
pM'&pVcaB, MexesamB, Mesfcyio ; £c. M'fe'p&ixcaXBO sa- 
ins » M'&p£inb, mierzy^, \9&iy6). cf. Gr. f*et^o»y /i*c^/^tf 
partior), miar% wiplkoscir^eczy lakieydochodzi^, Oieffetl* 
W Prusiech, wMazowszu, w Litwie na wtoU mierzi^t 
w Wjelkiey Polsicze na szUdy, w mafey PoUzcze i W 
"Qj^tl na fany. Grxfp. K % b, Rozmaite z\ sposoby mie- 
fZenia» inaczey sif miera^ grunta , inaczey gmacby , ina- 
c«ey towary. Teatf aftc, 106. Niezawsze szczf^liwy, po 
miersy korcami stoto. Bard, Tr. 23 1. Wyoiy^lacze, co 
wod^ iyiks^ mierzi^. Rey Ap» 68., Rys, Ad, j3. (cf. pia- 
^ek liczy^, drzwi do laaa robid, b^ki l^rseiad , cf. liczy- 
krupa). Nie iiiierz%chtopa w korzec, czffto maty biie, 
A wi^lki s piwnym w^sem nadilawuie ssyle. Kchow, 62^ 
Pewnidy miersyd, nii wierzyd. Cn, Ad, 828. Icpaiamia- 
ra , nii vriara). Rosci^gn^^t si^ , i zmierzyt sif qad dzicT 
cifciem uinarf^m trzy krod, 1 Ltop. 3 /l«^. 17, aw pp-w . 
toiyf 819 na nifQ rozc^epierzywszy). -• $. Mierzyd sif 9 
kim , prdbowadsif, fkosztowad ai^, tcntowad ai^ a kim, 
f{<^ mlt Cinem mefen. Z walecznym Hcktorem zmiers) 
91^ waaiemnie, Czy ia zginf od niego, cay tei on ode- 
nipie. Dmoch. Jl, 2, 24i. - fr. Mierzf co czym, s miar- 
kui( CO rzym , flosuif co do czogo , eilie ^a^€ ffac^ fillet 
Unbecn a^eiTen. Ch^clll si^ , nie datkiem , mierz^ 
usiiigi. Zab, 3, aig. OsioL, Chwalf , co si^ pifdsi% mie- 
rsy • Qbjad Riiarkui^c a wieczens^. Kchow, 190. Zabi^ 
Amf, 96. cf. Niecb sif g^ba agadaa s mioazkiem; cf. mia* 

m kocie) f d> na4 bft ©ecf e ftrecf ett. Glupi kto % wyda- 

tkami przrcbodu nio mterzy« Nar, Dz. 3, laS. MierXj^c 
aif 6W% ftop^, i wiedz^c, ie mu tego wiele ludsi zayrzed 
miato, daru nie przyi^t. Gor, ^«n,83. - Mierzf co czyin, 

s ai^dz^ o czyiQ z czego, eine ®a<^r uti^ etwa< abne^men. 

Twoi:^ wielko^cia^ mierzam cnot^ twoif ; Powiorzam ai^ krd- 
fowi i nip 319 nie boif . Teatr. 5 1 , d, 53. - $. 2. Mierzyd do 
czego. na CO, s godzid na co, celowad, na eel brad, Bh, fmetiH/ 
fmetOWati ; K</. namerjati ; Cr/i. namirjam ; Bs, amirat],na- 
gaghjati, zazgobiditi u ^igl; Sla, mishaniti; Op. czu- 
lyati ; Bs, »iRineHHin& , u'&AHnK , Maii'BxHoiK , npHutS- 
AHmbcH, Mauls m H niB , HaH'^^^mB, HSHOpOBHmB, as- 
HOpaSAHiiaDiB (cf. GaV, mirer , Jtal. mirare') Jtal, mi- 
ra , 3 cei , celownik). tvorauf ^teUn / WO^tn lleten. Gdzie 
indaiey mierzy, a gdzte indziey uderzy, Fot» Arg, 364. 
P. Kc}\an, Orit i, 47. N19 zaWaze liderzy, gdzib kto 
mierzy. Cn^ j^d. 600, Wiele rad'nicy do swego poiy- 
tku mierz4, niicli dp cato^ci Rgpltey. Star. Zad^ C. 
Powieszony Masfaw od Prutakdw a uri^gowiakiem : wy- 
sokoi mierzyl, wysoko wisisz, iVar, £f/}.' 2, 353) alia 
p$fifti, altd tenet, W bok dyaslem mierzy , zawrdc^ ich. 
Teatr, 42 d, d. na bok ti^ bior^, kieruil^, (le (fllteil (fit* 
^iM urn. MIERZYCIEL oh, miemik , miernicsy. 
Pochodz. pod Howem : Afiara, 

*MIERZYK, - a, m., BA. ttltHf apium) Hpjfi&i, j4plum, 
Sttfan^k w awoim hcrbarzu wytoiyt miefzyk , nie wiem 
CO to za alowo , ani Polikie , ani Ruikie , pni Niemieckie. 
Urzfd. 38. wife Czeikie 1 

MIERZYN, - a, wi., MIERZYNIEC, - Aca, m., tlnmU 
f f {pfert , von mittintXCt ^th^e. Mierzyny , kqnie mier- 
nego waroilU| safywaii| ai^ do roinychpoiaadoW| poapo* MIESC -^ HIESIA^a 

litey lazdy. JS^luk. Zw. 1, 162. Kofi ^wiadom born, gdy 
trj(by uslyazy, Uszy podnoai , pyflc zadziera fyay; Noga- 
mi tupa, a robotny Mlcrzyn kark powieaiwazy (loi nie- 
pchotny. Xchow, 38, Konie Moftali niewielkie, mie- 
rzyficy, walachy ntekowane. Gwag. 578. 

MIESC ob. Miotad. 

MIESCE 06. Mieysce. MIESCIC, - it, - i, Jlct, ndt.^ 
pomieicid, umieipid, zmie^cid Dok. , Rt, yM'^cmHOiB, 
vM'bigainB (cf. jtrr. fAst^siv^ cf. Gatl, mettre, Lett, mit- 
tere)^ dad^ mieysce , wyznaczad mirysce, umieazczad, 

placiren, ^latatitoeifen, elncn ^(a^ geben, vetwabren, ie? 

|9<l(tfn an einent Otte. Dafem mu x 00 dukatdw, aby ie gdzijS 
dobrzp umieicif. Teatr 8 c, 17, nlokowal, tttltetbnngftt/ 
Uttlfgflt* 1*P donieaienie w gazecie awoiey umieiciss. 
Gax.Nar, 1, 33q. poloiyaz, in bit ^fitOttg Ottftlf^mett, 
baritt einen ^tt pergknnen), Na poror onieftgrzeczny, b 
wewni^trz i«d mieici. Kras, Bay, iix., chowa, •etbffgfQ* 
^eazczs^cy, obeymuii^cy w sobie Re. BH^cmHmeXBHUH« 
Mie^cid kogo na funkcyi, amplojowad, Be, pac^HHamB, 
pac^HHHmB, pUciren, anfifOfm^ - Mie^cid si? i^ac/pr. , 

^ieyscemied, (KauRt b^bftt; Qlaunf fERbeH, 9U( Mfn« 

Bh, fnie(lfnatl fr^ /^^r* yM'^cmamftcK. Zmie^cid ai^ waay- 
^cy iiii prawie nie mog:^. Peifl,F,S22f micyaca iui pra-> 
wie niema). Skariemy si^, if azlachta u nas mieicjd ai) 
gdzie nie ^a ; woyiko male , amnieyszone panow dwory. 

Mon. 65, 466« flnben nivgenb^ ein Uitterfommen. Dwo- 

rza6(two uftafo ; nie ma aif gdzie szlachecki ayn umieicid, 
Krae, Pod. a, 974. Znalazt przy d worse umieazczeniOy 
prsyswoite urodzeniu awemu. Btae. Nam, 1, S5., Utttft' 
fORinten)* ^ uftach ludzkich rownie fatsz i prawda mic* 
icid ai^ moie* Teatr 26, i5. anaydowad aii^). Co nmyaf 
wzniaza i co oko pfe^ci , W twoiey oaobie ivazyftko aif to 
mieici* Krae. W* C/i, 3o. Wgtowie mii aif to nie mie^ci, iak? 
by to byd moglo. Karp,^ybS\ poii|d nie moie, niechce mu 

wlefd do gfowy, tx fann gat nic^t ^fgrfifen, e^ wt0 il^m 

titdbt in htn JCopf- {Be. M'BcniHAa^e ackowanie). MIB- 
SCINA, - y, i., MlSSClNKA, - i, i., dent., biedne 
iibogie miafto , fine f Ifttbf SUbt Wyp?d»i! go dp nik- 
caemn^ymie^dny. IVar^.#Fa/. i47» Ziemi Wtoikirfy -wai i 
mie^cinymiec^emi ogniem puftcfszyf. 1^.243. Leiafa rai«-> 
Iciiikawpadole, niewielk^ maisic rdwninf . Warg. Cez. 56. 
MiaiVa wazyflkie, mielcinek do 4o zapalili. Warg, Cmz* 
5, Niemaaz tak podfey wioiki , tak licbey mieicinki , co* 
by w niey trzydzie^ci i czterdzie^ci chor]|gwi nie brafo* 
Star. Bef. 1 15. Teras id$ do laaa nari)bad cbro^ciny. 
Bo ieaacse mam niektdre bez pYotdw *mie^ciny. Bcutial, 
Jf4. mieyaca)^ MIE$CISKO» - a, n. , i| przygan^, Me. 

iropoAa'ifle, fine armfeiide ^Mt, ein efenbe^ 9lr(V. 

ISezboine to mie^ciflKfr P0/. Zao. si4. Dym tylko a 
mielcilk wychodzi. Daf. Lot. 1 • Ten , co iamy dal 
.wazelkiemii zwierzowi lednemu , w ^mieiciaaccku awoidm 
goxpody mied nie mogf, Kane. Cd. 4^. 

im^SI eb, Mi^any. 

MIESIA^C, - a, m*, Bh. mifjc; Slo, ntffiC/ tttfflcj Sr^ 

' a. miUhi Br. i. fflifa|, tniefa), mefnc), mititttif, mi* 

f ilC^tWO 1 Sla. miskc ; Be. mifse9, injea«9> mjeaeci'na ) Bg* 
mjes<$z} K^. meaez f mieaenz, luna, ncfsez; Crn. mejaSf 
m^az, inefsca, luna; Cro. measeca; Rs. M'bcA^b, xyni} 
pf. Gr. /uifv , fAnivos , Lat, menaia , Jtat, meae , Gall, moia, 
^eo/. /ii«<F, Jira^l Manatb). caaa, ktdry obroty kai^ijcm 
ccyni;i« bft 9t9n4t« Mieazaii^ niektdrzy te aiowa niodo* M f S S I \ e 

. brse , ialco mmt pod stowem E«i^iyc« S!owo Polfkie 
"^ MieaiJ^c sgad«a si( z Lacififkiem mtnsis, Cn, Th, Mie- 

bet SSonbenmonji^ ^c^r* ^w. ii6. Mieaj^c kti^iycowy, 

prseciJig czasu > ktdrego potrsebuie ksi^iyc , do okr^f e- 
nit Biemi. Sni^d* Jeo, 301. Miesi^c gwiazdowy, Side^ 
reutj czat w ktdrym ksi^fyc poyrraca do iakiey gwias- 
dy ^tey. Hub, M^ch. 47.6. Micsi^c peryodyczny , pree-* 
ci%g czasu y ktdrego potrzebuie ksif iyc » ieby odszedtssy 
pd iaki^y gwiazdy fiat^y , zbowu do nidy powrocif. Sniad. 
7«o. ao2. Miesi^c ohieiuj periodicus, czas w ktdrym 
ksif^yc przebiega dlugo^d 36o o. , rachowanvcl^ od pierwsze- 
so pnnktu ihaku barana. HuB, Mfich. 47.6. Miesi^c ay- 
nodyczny, lanacya, przeci%g 'czasu od nowla do nowiu. 
Sniad, Jeo, aoi. mtesiiic dobieiny. Hi^b. Mfich, 426. 
Zwyczayny «iie$ii(c cztery tygodnia i iedenalbo dwa dni w 
soble sawiera. ffub. Wft. 281^ Dwa 'miesi^ca przedtym, 
Bief/k» 4oi. ^d{iai). Jmlona miesii^cdw .* Styczefi, Luty, 
^arzeCy Kwitclefkp May, Czerwiec, Lipiec, Sierpiefi, 
Wrzesiefi , Paidziemik , Liftopad , Grud^iefiJ. Pierw^zy 
dsieA mfeii^ca Calendar ^ £c, cmKi^eHHdm'hcm'ie. Jfift 
prsyatowie o Ruskim miesif^cu, ii gdy komu biciem a)i>o 
karanieoi groi^ , tedy mc^wi^ : polaiysz ml z Ruiki mie-r 
%\a^c. Sak, Okul, 39. t. i. bardzo dtugo). TJ dworuznowu 
wytrwasz miesi^c RuQli, Niili przybii^ na d.rzwi reieftr 
Fruiki* ICion. PI, H 2 b, ' Slo. |ta UtXiiiU ad Calen^ 
das Graecas), ^ Transl, Miesi^ce ioYnierlkie , abo to- 
^arzyikle. Papr. TV. a, 23o. Me SplHUnmtMU^ Kon- 
ftytucya ft J^na Kazimierza obiecuie , li w kaidym roku 
przes czterv miesii^ce , 3.ept. , Oct. , Nor. , Dec. , cokol-> 
^iek ftarofrWy dzierf aw S tirzf dow zlemikich do dyspozy-- 
cyi krdlewskiey przypadnie, to wszyftko krol zasfu^b* 
pym w woyiku rozdawai^ b^dzte. Auguft II. ly paktack 
obiecuie mUsiqce iotnierJkU prawem warowane, mied 
:iv paml^ci. *ft. - Mieai^ce Rzymjkie, !K6metmonate , po- 
datek nadzwyczayny pod c^aa woyny cyrkutdw rzeazy 
Kiemieckiey, Wyrw, G, 229. - §. transL miesi^ce biafo- 
^fowflcie, upTawy miesifczQe, miesi^czki, czasy» krew' 

laiettfczna, ^ai^^M^i^tUtWitiUt, tie monatItd)e0leU 

ttigund- Cr/z.dishe, dishenga^sumah ; i^r. 1 . 50nfP4 ttlff acltld 
ftOtOfcJ; fig' vrjeme xepflco, ftvarixenflce; iJ#. mtcM^H- 
na, x'BcflHHoe; Ec, ^ynoBeHie, M^cflHHoe, omc'ft- 
AaHte. BialogTowa miesi^ce czyli miesi^czki mai^ca, 

Cm, dishna thena , Sr, 1. mcfaqnttva, iRf faclniwofcj Ciet^? 

Wityx^ Lekarftwa oa zatrzymani^ miesi^cdw biafogto- 
wikich^ Sleszk,Ped, i45. Macierza dnszka, pii^cii^, paniom 
miesi^ce wywodzi. Urxfd. 384.' Mata oianka mocz i 
saiesi^ce przywodzi. Spicz, 232. - 2) He miesiqc za« 
mitSi Iti^zycs Dudx. 3i, %tt ^Otfb. ' Miesiqc left t^y 
natury, M l^wiatfo^^ twoi^ od slo^ca bierze. Pey.Ap, 64. 
Labo spoyrzat na sMnce, lub Qa miesi^^c krzywy, Zaras 
iagle opuszczat, znaf wicher fhrastliwy. Bard, Luh, 49. 
jCzarownica swym viers^em , miesl%c sprowadzifa z nieba 
na dot. Bard* Tr, 462. Odmienno chodzi rad, iako i 
inieais^c. Birk* Zam. 7. Miesis(ce pdmienne. Qroch. W. 
A 3. Miesiqc ^wieci» s ksi^iyc fwieci, bet fRQIlb fc^eitlt* 
Panna Juliana, ani \^ii chce, ani pid, ani spad, uftawi- 
cznie wzdycha, lubi po miesi^cu cbodzid. Teatr, 24, no. 
ini ^Onbfc^fine f|)a|iteit. W zimie nocy ca!e przepf- 
JUa na mieai^^cu, chuchai;^c w r^ce. Teatr 6, gj, itn9)?0lts •JBJIESIA^COSLOW - MIESII5CZNY d5 
tenf^dne/ ol. po^wfata). - 5/<'. nehiim na mffaC/ feb' 

mi fittfice fwitii nie dbam « gwiazdy. - Blandi: i Dieu 
iasna pogbdo, sorzo, p[iieai4cu! TVa/r 22, 76^ aiocce 
noie , gwiazdo , pereiko , rybko, gol^bku. - J. 3) Przes 
mief ij(c rozainio aif tei figura , kt6r% 4c{adai% dwa cyr- 
kuly nierdwne , apolnie »i^ dotykaij^ce wewn^trz. Soljk, 

Geom. 21 4. j^vocj) {it ftnatibw gefd^obiie gWel* o*. mie- 

aijiczek. *MlBSIA^COSLOW , - u, to., Rs. mBch«o- 
caobI} Kalendarz; ao^'. H^cSKOCAdeHUH Kalendarzowy. 
MIESIA^COWY, * a, - e, od miesi^ca, BA. mcfpcni; 
iSr« 1. tttcfaCSOmn^; Cra. majszov; SKotMt^s* S4 gol;- 
bie miesiqcowemi zwane, ft4d ie co mietiqc mtode wy» 
prowadzai%. JT/uib.ZfF. 3^ 169. * *3) kai^iycowy ^Ottb^ ? ^ 
Swiatto^d mieai^oowa. Budn. Jes. 3o« 26« Miesi^cowy 
ckr^g f^</. obftretna, bet OTOlA^^Of* MI£SIA^CZ£K» 

- czka, m., <f«m. nam« miaai4c, elnlUtttfr^Q^llb; Sr,i. 
fttepHCiC * 1^«« mjesecia^, miaecja9). KoYo Jowissa obracai^ 
ai( iego mieai^czki, Ox./iz. 539* -b) niieaii^czek,pKO.mienie 
nad gfow^ iwif tych na obrazach , kotko ^wif te. Wtod, p 

jR/. uimsL, bet 9}imbtt^ itm etnenieiltgen jtopf. * c^Mle- 

ai^czki , miesii^ezyki , gatunek podkow , ktore aif idai^y 
kiedy kopyte na pi^cie ma iak^ wa'df . Jt/iM. Zw. 1, a 82. 
tine %tt S^felfen^ - d., Mieiii|czki niewieicie^^.miieal^- 

ce , upiaw niewief ci , ba^ ?l)?onatIi<&e bet 2Belbet. X>ft^ 

Med, 4, 288. - e. Botan. Nogietek, Mieai^czek po Cb«- 

ftu, BA. mefyccf, calendula^ bie 9litige(b(iime. ^y- » 55o« 

Spicz, 46, - j, Wytrych, klucz , 4)itwieracz, podkownik^ 
jBt'e/e , a ^e V flr^cakaoh oaaienie ma , na ks^talt mieai v* 
c^ yr pjerwszey kwadras«, poohodzi^cych , tei mieaii^czkicm 
iawane, SBeifftant/ yeltfd^eK, coronilla sefuridaca Linn. 
Syr. 769. MIESI-\GZKOWATY, - a, - e, -.0 adw,, lunaris^ 
Perz.Cyr i58. monbf&tttlig. Pofmieai^czkowaty kaW^czeku 
paznokcidw , /i//Z2//a c/i^/ri. ib, MXESI\CZNICA , - y* 

i., micsifczny upiaw niewie^ci, bie monaMcbt IR^inignoi^ 

0^. mieal^ce , mieai^czkl). Sara lu^ byla fiara, i iuf mje* 
ai%cznic nie mi«wata. Sk^ Zyw, 3, 303. - $• bot, Miesi^- 
cznica , Mieaii^cznik , - a , itt. , li^naria Linn, ^onb? 
f raut rodzay rdsliny. Kluk. Dyk. 2, 98 , Jundz, 33o, za- 
parftnica. Urzid. 180. MIESIA^CZNIK , MIESI£;CZNIC 

(Cn. Th.), - a, III., ^A. mef|>cnif , namcfpcttif ; Crn.mcj- 

ahe];i; Cr(>. meaz&cbnyak; /{g. mjesecnik, mjeaecjar; Rs, 
m'^ cflHHUH, m'^cilhhhkI}. Choroba miesifcznika, ^ndfi' 
sifcztnictwo, B/i, mifi^cnoft , K</. miesenzhiivoft, mieaefi- 
zhna boliesenj. Miesif cznikiem leftem £c, AyHcmayioc^y 
xynHiQiAcRi adj. I^</. miesenzhliu , mieaenzhaft, odmie* 
aenza boun)« lunatyk. IV. Matih, 17, i5. Sien, 324, eiti 
^pnb|t(bttdet. Lnnatycy abo miesii(cznicy. Sk, Zyw, x» 
ii8. cf. Nbcobfi^d. - b. dzieci^na ^wiat urodzone obrze-» 
sane , ciyli bes napletku , Tr.? etn Jtfnb, hU O^Hf SOOt* 
l^iUtt gebO^ren WOVben. {Rs. M^cHHHnKl) miesiqc mai^cy]. 

- 2) botan, miesifcznik ziele Seienotropium, Cn, Th, 

^^nhmnhe, elnStfaut, fo ft^ gegen ben Wonb toenbet* 

MIESI]?CZNY, MIBSIA^CZNY, - a, - e, 5/i. ««eft>cup ; 
Slo. mefdcni I Sr, 1. metacjne; Cro, meiz^chni; yd,7fiie^ 
aenzhen , ysakomiesenzhen ; Bg. mjesecni , meat ecni ( Ps» 
m'B'cxyhuiI , AyHHUH. ieden miesiqc trwaiJ^cy, lub co 
mieji^c powracai^cy, mtJlMldf, SRonttW** Miesi^czny 
•objrok abo iurgielt. Cn. TA. ' Miesi^czne Subji. neutr.^ 
Ps. HlbcAaHNa, ^ORAt^detb, ^cnM^tf^M, Muaibydi 
ieazcse a Pana moie miesj^cane , mpie fivawno^, mole ro- S6 «%fI15SIARZ, . »MI5SNICA. 

ezne, moie zasfugi, moie suchedni. Teatr S2 5, ii. « 
Czysclenie bialoglo^ikie miesi^cznc. Krup, 2, 176. mie- 

ai^ce, loicsi^czki, miesi%canice^ Me monatii(^e9leinidiing. 

BialogTowy miesifcznego nie mai^ce ptynienia , nicpiodne 
»i\. Krup. a, 177. Grecy chcj|, aby niewiafta, w njemo-» 
cy swey miesif czn^y , i. taiemnic nie braU. Sk> J)z* i45^ 
TJptawy, to left zbytnie iriesifcznepfawy. Sien. 38 1. Kio- 
i^iaOrom miftsifcznym uiywania cia{a Pa^/kiego bronii|^ 
Sk, Dz, 1026. t. i. czasy swoie mai^cym, ^ie ba^^OiOnat^ 
lidie >(ttcn. - GJIfty miew^czno, lunaticae vermes, ^frj* 
nratnu 7^^/* maldella luna , wzi^fy to iroi'f od miesi^ica, 
abowiera y miesi^Gem to&\ i ^a^ maleii^. Sitn. 548. Mie- 
. si^cxne ziarno , menUpermum JLinn. ^ontfatneiT, , ro- 
dzaiti tego voslinnego gatunkiem ieft rybotruy. Jt/i^A. Z))itr 
2, 116. Miesi^czny kamieii , Bh. ttlffpcni fatttcn i s ksiq- 
iyczny kamie^, ^Oicbflefn/ %t(lVi(tiei^ - IVXieai^cznitf 
adt/,r CO miesit^c, tBOn(ttli(^^ i^^.^ cottt^cHUiiO (cfr m^'-^ 
cttHHO miesi^v^ ^wi«ci y ob-w poiwi-ataj. 
•MI^SIA-RZ, - a, m.^ mi^aoiadacz, mi^sofertiy, ernjleifcfes" 
' fifer* Grceszy , ktdryby nfe: naotcz^o przyi^l chleb ducho-' 
wny I trzeba to irwaiyd cielcanynt mi^afarzony , aby wie- 
ddeir, iegrzo»«n Uriji, Odp. if, 8, cf. *S/o. mafftt, 5r.. 
1. tnJhV^Rit; Cro. meazar; Hg, ra^zivoa, Kt/^zneaar, Ils>> 
mkchhkL rzeinik , Ge/». ^e^grT" 
•Ml^SlC,. - ity - i, Act, ndk, ,. zami^i^ ^/t. , rosczynia^. 

Cn. Th. 4o8. den Stig elnma^etr^ etnttfgen^ Mifaid 

ci-afto,. wapDO. tfiod,^ c£lrai%fazo csynl^. 
mi^SISKO, - a, n., paikudne mi^sor efenbe^ Stetfc^' Gru- 
be mi^sifko- PaJl.Fid,^ z64« Mifsilko narosle.'//ip/> io5» 

M1ESIST05C, - ic'ir *•, cifibftoid Crt. r^. ble ajiffig? 
frit be# Airp^et^i^ 9ld(^nnr air $(e(ft^, €^0t))uteR|; BoAr 

nmfl^tDfl.. Mi^alfto^d^ drzewa , owocu , 9 cz^ici iego mif" 
aifte , b<t^ ftei(^fffe>. gfdftfcflfrtf ge ZffdU ^ -S;f. m«cja, me- 
ftota, pupa, oh. mifsrwosd^ MIE^SISTY, - a, - e, MI^- 

srfto orfir. , cielifty , fleif(blg> firperUct); BoA. nrafprt/ Hs^ 

ymij't Slo. ttKT^fttat^; iSr. i. miajloptre; K</. mesenalt; 
Std. mesnat; Cro^ ra^ziiat, meszaaztj Rr» &r Ec, txacvi- 
cmUH, MflKanrHbiM. Aniof mi^siiVsze na siebie przy^ 
oblecze- ciafo-,. 2eby go facnidy oko ^niirrtekie d'oyirzaYo.^ 
Przyb. Ab- 8. Pacyent ten zdro^o' i mi^sifto' wygl'^daT.- 
TtTz* Cyr^ 3, i5o. Mifaifhi cz^ fiTabo aztuka w swiers^ciu, 

preczetria.C/r. Th^ ffttfrelWfdf^SrtcfpoireliKnrgefc^lacttes. 
Uxt%f^Uu, fin iBtatentlAcf, ein aSraUtt*. Korzefi mi^siAy 

carnosar.y » aubftaticyi krucbc^y zfofnny.. Jundz, 2, 6. 

MIF,SIWO, - a-, n., i?o//ecr., Jteif^iwrf, gleif*, Jteif*- 
waare^ Sleifcftfpeifw; -SA. liHwina (cf. leyba), Crn. me- 

aniua). Mifsiwe, owe mi^aifte cz^ici, ktore sif z niteL 
ikfadai^, f s}wrelu zwierz^t b\ pokarmem czrowiekowi*. 
jCluk^Zw. ir, 5i,. Mr^siwa nad wszerkie inne pokarmypo- 
ailne.. Haur Sk. 5o4. MI^SIWOSC*, - sci , i., n. p. 
Kapary wi^ksze wT^cey w sobie mi^aiwo^ci f soku mai^,. 
Biili mnicysze.' Syr, 870^ Oli^ki moczy^, dokj|d aif mif-> 
siwoi^ od koftek nie pusci. Sien.. 608k Dynie wodnifte 
a^ mi^siwo^ci bardzo iuszndy. Syr, ii88,. Rg, mekotta,. 
meclnar raehscina; Bs. pupa, pupica, mecja, mekota od 
meaa , sridina od kruha (cf. o^rzodka) ;* Ross. M£KOms.. 
*MI1^SNICA , - y , i. » iaULi mif ane, achowanie na mi^so^. 

glelfibaiif, 8teff(^beWltetv ba. nwfnict^ Cm. mcsniza-, 

^(/.meaarniza y meaniza *, Sla. meaarnica \ Cro. meazarni— 
ozij mcajsnicia; Hg. m^aiaraz^k). Na azkucle iiu^aiuc» mie;sniczbk - mi^sny. 

bywa na{5rzeciwko kuchni , gdzie atoning i leguminy dta 
flisowchowaiv Mag.HSjk, (cf ipiiarnia). MIIJSNICZEI^ 
- czka, 171., musca carnaria f co do ksztaitu pospolliym 
muchom podobna , lecir wi^ksza , iaia fktada w mif saey 
agniliRnie. ir^>. Zw. 4, 3 7 1 . Lad, H, N, 112. bteS(eifd)s 
ffiege^ 6(^meipfitede MI^SNY, - a, - e, od mi^aa, z 
mifsa, Bh. mafnt); Slo, maf(\ti, Cm. m6sn, mdsfn ) Vd, 
toeaen ; Sr^miUni] Hg.meesnii S/a.m^snj; Cro.meazny, 

itfes^an; j^ts. mhchuh; glejf^s, itttti JleiWgfJirtg, m 

3leif(^* Nie^oliio przez poA wie]ki » mi^sue lubi mailne 
potrawy iada6 Boh, A'om. i, i35. Od wszelkiego si$ 
mifsnego pokarmn wftrzymywali. Pilch, Sen. lift. 4, i4. 
Blifsiia polewka. Sien. i53. cf. rosdl), Mifany ds^efi, 
ST w ktdry s mi^sem iedz^ , el» Jleifc^tag , {vppos. poftny 
dzie6 , suchf dni) , Vd^ mesni den , maflen den^. Srzo- 
dy i Soboty niemifsne. Uftrz, Kruc. 2, i54. w ktdre nie 
godzi sie mi^sa zaiywat*). Mi^sna grzf da , i polica , etft 

Stcifd^bretr, ^acfbrett. Mi^sneiatki, ^oA. tnafne (ramp, 

BUfnice; Slo. tmtfn:) (ram, gatfa (o^. mi^anica), odprze- 
dawaiii'a mi^siwa JUlfcl)b<in(e cf. iatki). - Fig, Wydat go 
na mi^sne iatki* Jlys. Ad, 72. t. i. na rzei, na aztjck, 
Vd. nesuiza', mesarniza, ubijalishe, umorjaHshe, tt ^at 

Cbn m ^(blatbtbanr gelief^rt, in 2e(en^gffa(ir j^inrtit %u 

^4r Jt*. - Mi?*ne serce , oppos, zkamieniale , ein jieifc^em 
S^ZXl\ ba^ nicbt (teinettr f(T, /^.; Wazak i wy macie aerea 
mivsne? Pot, Arg. 749,. cf. crfowiekniekamieu). Tward- 
ffze w piersiach nad zuzel , nad ikaTy, nad krzemie6 , Na 
mifkkie- i na mivsne aerce Panie przemieii. Pot, Zac, i 92* 
MI^SO, - a, n. , Ws^fko dem.^ Bh, mafo i Slo. maffo; 
^^.1. ma^O, maHf mnffO; Sr. 2. tncfo i ^t/. mesu, mea- 
8u; Crrt.^ rndsuj Cro, m6szo*,- Dl, meszoj Rg. et Bs, me- 
aoi Rs. icflco cfi- mi^siarz',. Crn, etc* m^sarsrzciiijk, Ger* 

aWefiger, cf; Grr. g^etr, SRau^, 5Wu^ftl, of. ^miflen, 

^ajV* Z/if^roandb, m^naum', Laf, macellarius, Jt ma- 
ccllaio', mazrare,. ap'. Otfryd. mazalar; cf. Gr, i^acdofj^t^ 
Aeth, IT»» masach. epulatus efi , Arab, maza s mi^so y cf, 
mi^sz, mi^i, mii^zazy).. ba^ glcifc^. W ik!ad zwierzgcy 
wchodzit mi^so ikofci ; nri^so Ikfadaaif z fkupionych M'io* 
kien etc. Zaoh 63r (O zwferzjtach, ktdrych nie ledz;^, 
n, p. o koniacb, moYvi- si§ , ie wiele /cierwu maij^ na ko- 
£ciachi o czfowieku , ie duio ma c/o/a, ^/a. put, Ross* 
iLXdmB cf. pTed). - J, />er excell. mjf so s mif so do iedze- 
nia, jreifcb inm ^ITetti //f>.90 wyraia aif czfflo zako6rze- 
Biem zwierz%t na - ina^ ciel^ce m/fxo, civlqcina'^ wBos8« 
vako^czenie to oznacza tak mi^so , iak fkdrf n. p. OAeHH- 
Ha ielenie miJ^so, ielenia fl^ora, CB'^^KHHa^wieie mi^so ;- 
w Ceriiewnym ikdrf n. p^ BOAOBHua, sOAOsaa xdiKa 
wotowa ikora (cfl wofowiiiaj. Wedle Pitagoresa nie ma- 
ny irabiiad' bydfa i' iad'ad mi^s. C/h^« Ow. 629. Rzei nicy 
od rai^s wszielakich mai% ptaci^ . . Fo/. Zeg, 5, 1 83. Mi^- 
ao oci^gad* 06. oci^gnt^^. Mi^s wieprzowych miernie tyl- 
ko zaiywa^^ Haur, Sk. ij6. Kaczki mai^ mifso czarne, 
a tym saraym- ai^ cifikie do Hrawienia. Boh. A'om, 1, 286. 
Lepi^y ten poici , ktdry aztuczkf mi^aa zje , nii ten , ce 
fbawi caJsi mis^ ryb dobrze korzennych. Sell. i3. Sztu- 
£a mifsa ob. Sztuka). Gdybys kfadt mi^so do beczki 
bes aoli , zgniie do trzeciego dnia. Pof. Arg, 445. G!u- 
pie mi^ao ob, Nerka). Kto chce mi^so ie^d , trzeba z ikd- 
ry odrzeiTzwierza. Pot. Jew, 173. cf. bez prace nie b(d4 
kolacae, cf. leniwcse nad iaia, Refp, czy tei obJ^upione?) MI^SOIADACZ ^ MIJ^SOPUSTY. 

Z Mif sem leid oppot, z p.oftem^ ^M^fptlftn tfftn* Bole- 
staw Chrobry daikieprawouHaaowif na tych»co wpo^cie ^ 
mif scm iedli. Nar, Hfl, 6, i g i . Sla, m^raiti, Bf. omrxiaitise}. 
W wielki Pi^tek dia stabo^ci iadafe mi^sem, ^/on. 68, a o 8. 
Bfd^dzi^ z mi^sem iad|. Teatr ig, 35. Kazali gotowad ,im a 
rai^sem, w te dni, itiedy oni aa^ii poazez^. N. pam, lO, 

65. ffe (iff en f^nen gUtf^fpr ifeti f ot^en. BJi^so lubijiry, 

mif su rad, o3« mii^iko). Kaszka fraszka , larzyna perzyna^ 
chieb trawa , mi^ao potrawa. Hour, Sk. 607. Ryb^ wu- 
da , chMb trawa , mi^ so M'sieixiu *hofo"wa. Sat. pr. 1 5 1 • 
Jm mi^so, a nam polewka zoflaiile. Bratk.G, 3. cf. Ma- 
tyaszowi ptotka; cf. hbogiemn pi4kors). T*p bdg, kto- 
ryd dat mi^sa, da-d pewnie 1 cMeba. Pot. Arg. 616. .cf. 
kto dat z^by, da-d chldb). Komu s\% mi^aa nie dodanie^ 
ten na pol^n-ce nieoli przeftaoie^ Cn, Ad. 163. cf. lepszy 
ryds, niili cic; co bog da, do kobiafki). Kto mi^ao roa^ 
o grsank^ nie dba. Rey JVix, io5 Z tTustego itii^sa^ 
trufta polewka. Ay*. Ad. 79. , oppos. Slo. fttCtlC mfl(fo, rib? 
fa potewCd mercts pretio correspodent. Z jmif aa sif chlu- 
bi:^, a ono i pol^wki nie widzieli. Gor. Vw. 372. N;ic^ 
mass tu komu ufad, ni 1 mi^sa, ni z pierza. jPof. ^rg'. 
744. nie ufay posorowi). Zakrytn w mifsienatyrn ^wie- 
cie wada, Pan wUk dla mifsa cz^do wiam^ wpada, Brafk. 
H ^ h. Cro, Jschea raaji v-czelem meszu quatrere piltim 
in igncy cf. Wf ala w aitowiu szukaj^). Mi^so mi^sem go- 
ni45 potrzeba , t. 1. karmionemi dobree c^artami polowa<5« 
ChmUL 1, 80* j4llegor. Gfodny ci p^6 powie : zfe rai^- 
so bez cKIeba. Pot. Arg. 817, t. i. dziewka bes posagii, 

ftne r<(ine ^raut ol^ne ^tautrd^Q , ift fein ®:(a(. Ta 

bywszy iedynaczk^ , miaM chleb do mif sa , P.owabne to 
oboie w ^.onach intereasa. Pot. Pocz. 1 85. .- §. Mi^so Sa- 
gody , s mifsiwo^d, n« p. Gdy dfawi;(c lagod^ winn^ mi^r 
ao iagodne ziarnka nie pii€ci , ie(l to znak niedoyrzatey ia- 

gody. Cresc. 335. gleffcftfflfdt^ Sffif* fn ben 5rd*tett. 

- a. transit Mi^so gdrne abo ziemne , 9etft|Ietf<^ f ieft tp 
kamieft iktadai^cy sif z grubycb azyb i niby nitek Iwar- 
dych. Kluk. Kop. a, 100. MIESOIADACZ, MI^SOIAD, 

- a, m. , iadai2|cy mi^so , Inbi^ry mi^so lefd, rad mi^su^ 

mi^lko, ^A. mafositef ; i!^/o. ntaifogebef; Rg.ftiftio')e^}ti% 

Cro. meszojed ; be. MHcorfAeul) , nxonoWACr^'b , aKH^ 
BcSxAeub. (/?'• mxco'B'aI), ^fc. MHLO^cinle mi^sne dni). 
MI^;SOPRZE1jAWCA, - y, m.y Rs. tt Ec. MHconpOr 
Aaseub, bet ^leifd^Verfctttfer o5. rzefnlk, mifsiarz, MI^- 
SOPUST, II, m., MII^SOPUSTY, G. - pnft p/wr. ^ 5A. ttia« 

fopuit; ^^o. mafopojl, mafToi^njt; Cro. mcszopuszt, po- 

klady, fas^nk ; Z)/. poklada , poklade; £5. pok1«iddi ; (/?/« 
KJiconycinl) , uffcony cmYe pocz^e|c ppdu , gdzle si^ 
przeftaie ieid z mifsem), Ec. M)iconycin& hacchanaiia^ 
liberalia faaroBenie carnitpriuium ^ Rs, chipony'cmB, 
cbipony'cm'ie oilatni dzi'en karnawaru). sapufi; si poctm 
Tolonicam mi^Bo^ufi expendas , proprie sonatid, quod 
Graeci retentes vocant to anoxgeur, Latini rec^ntes camis- 
priniuin ; sivtrorem^ quae ilio triduo geritur, consideres^ 
dicas eihnicorum Bacchanalia. Cn. Th. , aed cf. pufty, 

Puft). Me Safhia(^t/ betjafc^tng, hH Sat»et)a{, befons 

ber^ Me.btep Ie(tetl Sagf ; cf kulig). Poll Qdrzncaii^, ale 
mi^sopufty 9 od czarta wymyilone , bardzo pilnie zacho- 
wui%. W*. Poft* IV. 57. - 5. transl. rozgardyaa , ley roz- 
ley, hulaoki, lusztyki , (ufltge^ Sebeii, i0UxU\Un» 
Foscid po mi^aopuftach mitosnych. J*fatr 3 by Sa. le^li MI^SOPUSTNIK - MIESZAC. ^7 

tak hfii^ codzieA tBi^aopufty, na asary konieo przyyd%. 

Wad^ Dan. i4. Po nicuftannych mi^sopuftach, poft nieii- 

ilanny jiaft^pi. Teair aa, 9. po godach giod). Mli^SO- 

PUSTNIK, - a, m.; Bh. mafopuflnltf nii^sopnfty ob- 

chodz^cy, baechanaiia ceMrans. Cn. Th., t\Xi ^AJllK^t^s 

fctwarmei'* - transl. lusztykui^cy , rozgardyaa ftroi^cy, 

biesiadnik, godownik, eltt ®d)Idmmer, Staffer. Proznc 

mi^sopuanikdw iycie. Bals.Niedx. 1/1^2. MI^SOPU- 

6TNY, - a, - e, Bh. mafomtfhli; Bs. MScony'cniHMK, 

xhipoay'cniH&in, edmJ^aopuft, *gafiMdftis, S<(fd)ing^s* 

jM[ifsopuftne a^wifta, obiarftwa 1 piiatiCwa peine. Pcfr. X'ir. 

.8e. cf. kuiigowy). Sifa nayd z 1 esz, ktorzy dni szalonemi^* 

fiopuftne wypefniaiii, nie uprzykrzyJyby si? drngiemu mj§* 

aopurty i caty rok, a czaa kro^i poftu uprzykrzy si^wnct. 

^Bia/. Po/I. 176. Wody si? opiie, a prawie si? iako mif- 

aopuftn^ kiazk? nadraie. Rey Zw. kSj. Niedziela mifso- 

puftna, het Gontltag Sexageslma. May Kalend., Ross* 

.cuponycniRax hba%xh. zapuAny tydziefi. MIl^SOPU- 

STOWAO, - tf, - nie Jntr. ndi, mifsopufty obrho- 

/dzid, bie gafhiacbt begejen ; Safd&fng b'^Jtcn; Sio. faffan* 

^tnati; Cro. /asenkoTati ; VI. pokladdujevati , Ec. mhcO'- 
cycoiByio ,, ^z". dnoxff arista carnem edtre cesso , comes" 
jsor^ htluoryhacchor. (3araBABBax>c5i dnoxgHrrii^). Wi?- 
.kazy zyflc czynimy djablu triy dni rozpuftnie micsopuftu* 
s^c, a nlili bogii csterdzieici dni nieockotnie poszcz^c. 
^n, P/?. 95. Chrze^cianie ile mifsopuftui^cy. Bo/x. Nied* 
1, 3o. - transL rozgardyaa ftroid, lusztykowad, hulad, 
^godowad, fc^Mmmen/ prafTen; biesiadowad, ml^aopufto- 
wad. P,€tr. Ek. 80. .Rozpuftnie iyi? , hiicz? , mi? aopu- 
ftui? , bacchor. Mqcz. Uftawicznte mi^aopuftui^ , wszy- 
flkp ^okdem rozkoazy wymierzai^. Birh. Ek. D % b. Bie- 
«iady i ^ifsopuilowanie. Petr. El. 80. •MI^SOTARGO- 
,WISKO, - a, n., targowifko na nii?sa, iatki, Ut%U\W 
^tatPt/ Be. MflconpoA^AHnje, mhchuh gn'lib. MI^* 
SOiERNY, - a, - ,e, irz^ry -mifao , mi^sfm iyi^cy, 

flfeifd^freflenb ; Bh. ma^o\tm(i ; Sr. i . mfafa »o jrawe ; Cro^ 

meazoser; Rg. mesoxderaz; Rs. nxomotLAtiti'U. S?p 
mi^soierny; Prr>'5. JlfiVr. 87. Ptaki nii?»oierne. Zool^ 
a6. ^</*/?. mi^aoier, - a, m., bet glelWfreffef • Wazyacy 
ludzir ftali ai? iui teraz, ii tak rsek?, mif sozerami. Mon. 74, 
586. •Mi^soferno^^ Ee. aKHBO»peHle, Hi gtelfcbftcfTetl* 

.♦MIESTCE Ob. mieysce. 

MI^SZ, m^iy m^BZy - y, i., Mi;iiszo^^, bte Dirfe* 
Mi?8^ tunywaini byfa na trzy wiclkie palce. W. 3 Reg^ 
7, a6. Drzewo u wfdczni iego by?o na roifaz, iako na- 
wdy u tkaczdw. Leop. 2 Reg* ai, ig. Lawy z baiek, w 
mi^az na ftpp? byty. Warg. Ctz. 6a, W mi^sz albo na 
mi^az , trzy, dwa palce, gruby trzy abo dwa palce^. Wlod. 
Kamiefi on by! wzdtui trzynaicie (lop , a w m\%i siedm. 
8k. Dx, i\%9. Shipy miafy wzmi^szpottdryftopy, Warg» 
Cez. Si. Naczynie to byto wzmi^az na dl6n. .Bud, a 
Chron. 4, 5. cf Mij(iazy, 

MIESZAC, MI^SZAC, - at, - a, Act. ndh.y zini?aza(f» 
^omi^sz^i dh,y Bh.mXi^tif fmlfptl, Frequ.mX&i9X\\ Slo. 

mlfm, miffim; Sr. i.mpfecl/ mp^pc}, tntfc^u, mifcbam, 

tlSCf^ttOt, miftt, mnqn (cf. m^cid); K^/. mieabati, a'mie- 
abat, aamieahati, parmieahati , pomieshati, amieshuTati ; 
Cm. mejaiti, in^jsem, m^a^m, mejsham , mfsham, abld- 
diti ; Cro. meshat; , meaaam ; jR^. n)j6siti , nijdscjatiy 
nniidacjtti , umjesciTBti , nmjdaiti, zamjdaiti, ismjeacjatiy 88 U I E S Z A a mjeescjam; Sla» sm^fti, snf^ten (cC. tmle^^, tmiata^}; 
^«. mjescjati » miscjati , smjescjati , lEmjescjati , smiscjati, 
ismiscjati , pomiscjati , smefii , lamelli , ametati , [pb* 
miotad), amutlti {ob, n%ci^, amAci^); /{ox/. M'Bmiinfi, 
ii'Bindio, cM'^mamK, CMilbniuBaio (m'^chois, M'Buiy^ 
ini^^i £c. MMcmH, MMmy, CMyigainft bursy^) , J/« me- 
jcolare, mischiare, miacere ; cf. Lat. miacere, Gr. fAsa^ 
yFiv, AngI, mash, Hebr. noa masach , Chald* tt Rab. >T» 
masag ndscuit,^ Ger. mtfd^CR^ cf. manff^en, mtVi^tn , Gr\ 
fjktyyviAt), tnifd^ett. Mieaza^, mieaaa€ eo a'czym, po- 
nifsza^, smi^asa^ co z czym, 9ermlf((fll/ Utttet eiltatU 
^ft ntlfd^cn. Trudao zfe z dobrym mieazaif. OpaLtSae, 7. 
Smieli Chrzo^cianie i mafieiiAwa «z Araby mifaza^. iS^. 
Dx, 906. Lzy z tzami m\eat&6, mito cztowiekowi. Bard, 
Tr. 27 1. cf. napUka^ ai^ pociecha; fiolu niemate ulie- 
nie Flacz, ktemu wypowiedzenie; Pociecha, gdy co boliy 
namowi^.aif do woli). Piycie wino, ktdrem warn zmie- 
azaf. Xucx. Kst. 3, 370. (t. i. s wod^; nagotowa!). MiA- 
•zaij| przyatowia w pismach awoich , iak groch i kapuft:|. 
Mon. 76, &5. Bulychtta mieazat natury w Panie Kryftu- 
•ie. Kat. Gd. 86. Mni« Panowiadorseciy t<$ynie ckci^y- 
cie mieaza^ Teatr 11 f, ^7. wpU^tad, wci^ga^). Z pa- 
naiDi palca nie mifszay, bo ieili krotazy iiacij|gu^, ie^li 
dtufazy, to'wcale utiis^r Teair 2a b, 63. -.$. Mifszad w 

garcu, w kotle, ^ktocrd, nmtiif^ttn, bvitdfnmnbex mifdien, 

ZIota te warz^c nftawnie mieazata , wierzch wy wracaii^r, 
9 »a apoddk zai wierzchnich rzeczy na^'aniai^c. Oiu^, Qw, 
a6&. - Fig. Bf df tak dtugo tym odm^tem mi^azaf, Bie 
iridy kiedy utowif w^gorza. Orxtch, Qu, 20. - $• Zwie- 
raf ta niektore , niedaleko aicdlj/ka awego , wazclki ^lad 
nieazai^ i gtibi^. Filch, Sen, liji, 2, i33. aatracai^). -> 
Mieaiad 3 zamteazad, zam^cad, burzyd, unieapokaiad, v^fs 
tAXXtXif Za CO tak amutn;^ my^I^ mieszasz aw:| apokoy- 
no^d ? Ttdtr 4 5 cf, 2 1 . To ato wo : do kozy ! Tak mif mo- 
cno zmteazafo, ai mif przeazfy mrozy* Teatr 46 ^, 46* 
Mieaza pycha roBum. Psalmody 19. Nadzieie i trwogt 
jnieazai^ szcz^icie. Bard, Tr, 43]. Nie trzeba mieazad po- 
koiu. Boh. Djab. 5, i38. ben %tiehen (liren* Krew'nie- 
winB% dia awoiey dumy rozlewamy , bui|ty i fakcye czy- 
Bimy , Rzplt^ mieazamy^ Star^ Ref, 11. A tyiti to, ktn- 
ry mieaza-sz JsraeU? W» 3 Reg. 1%, 17, ktdry czynisz 
samifszanie w Jzraelu? Bibl, Gd,), Nie lubi zemn% tafi- 
coifSii, powiada, ie mif szam w kontradanaie. Teatr 39, a 1 . 
]V[I£SZ\Csi{ Rec'ipr,^ a) /'aaj /ue samieazad ^i^propr. etjig.^ 
ft<^ 1^^tlllif((^Ctt* WmalienAwieaif oiemieazat z aiewiernemi 
]pogany.5i:.jDr. 875. - $. pomieazapym aif ft&wad, trwo- 

iyd ai^, ftrwoiyd si^, fottftt^ »erbeR/ venpttrt fetHI/ fl4^ 

tenolfY^n* Hilloryk Kranc aam z 8ob% uQawiczuie aif 
mieaza. "Sar* Hft* 2,2^5. U piiaka we Ibie zawaze ai^ ic« 
ko|w kotle mieaza. fT. Fojl. Wm 3, 266. Cz^ftokrod prd- 
inemi'i nikczemnemi mieazamy aif rzeczami. Pilch. Sen. 
555. Gdy cif uyrz(, saraz kolor mieni^, Albo blednie-, 
if , albo zbytnte aif czerwieni^ , Gdy chef do ciebie md* 
trid, mieaza mi aif mowa. Za^. 16,298. - J« ^c/iscmif- 
taad aif do czego , albo w co , s wdawad ai^ w co , Boh. 
p\\&l\XX\ ff S yd. nuaz noternikuTati , cf. nos wicibi^) , 
fi(^ in ttV^^i tnifl^f n. Dzi^uiemy aif , >i aardd waaz m^f- 
aza aif do epraw naazych. Gaz. Nar. a, i4i. Mieazam* 
tfe ia aif do cxego, czegobym do ko£ca nit przywiddt? 
T$an 7» 47. Dai$ ex to jnipetnie na W0I4, ttm aif wife HtBSZALA * HIESZANIKKA. 

mieazad do tegomie b^f. 7>a/r 58, 190. Milcz, i aia 
mieazay aif do naa I f^. 36, 102. Juryfiy poapolita sa- 
bawa , mieaza^ aif za pi«Bij(dae w cudza intereaaa. Teatr 
23 Cf 36. Na co aif w to mifazacie, co do waa nie na- 
leiy? i3. .9 b, 44, Krdlowa w materye Raphey mi^azad 
aif nigdy nie powinna. Shzt. Pr.Pol. 1, 122. - $. mie^ 
azad aif cieleauie , odbywad aprawy cleleand, ({(^ VCtOlU 
f^en (fleif4(id^). Kogut, ptaknaylubieinieyazy, gdyi aa 
dzieii z 5o razy moie mieazad aif z kurami. Lad. H. N. 
73. AIIESZALA ,' - y , nt. , m^ciciel , Vd, naeahaTCf, 
amieahar, fin iSetttttt^t* lednacaa lego ituata, mieU 
za mieazaff tego iwiata. W. Tojl, W. a85. ^MlfiSZAL- 
KA , - iy i., narzfdzie od mieazania, ob. m^tew^, ko- 
zi6)ek, fin 0{A6rilO(f, 0{6M6ffe{/ /?/. ai^maAKa; Rg. 
mjeacjaliza, mecbjaizza. MIESZANIE, - ia,^m. , Suhfi. 

Verb., ba^ a)?tfge» / ^cxmifden, bit ^Htbun^, ^tmU 

fecund/ Bs. yMlb'cKa. Zwi^zek pocz^tkdw mifdzy aob% 
nazywa aif mieazaniem ciaU, miktio , ktdre roaroini^na- 
leiy od gromadzenia^ aggregatio. Krumt, Chy. iS« W 
Arytmetyce reguU mieazania , regula alligationi*. Sniad. 
jilg. I9 37. Mieszanie aif cieleane , aprawa cieleaaa, 
Rs. coumie, Lat. coitua. MIESZANIEC, - ^ca* ».» 
z roiaych zwierzi^t urodzony. Cn* Th.^ od. pomieazaniec, 
On. ameja; /?£. noM^cB , myuk. (Of (I err. bet iRifi^ 

ling) Ux ^ctitoitret, bn t>oti %xsh^U\ ^xUn gejengt ijl- 

n. p. mieazaniec kofi , (tf. mu{ Vd^ miag, mieag, meseg, 
mesek; Cm, m^ag; Cro. m^g; Ec, mcckI) , G. MCKa, cf. 
miedzy). Mieazaniec piea. - transl. Tezeuaz mieazaiica 
arogiego (IVIinotaura) zabit. J. Kchan, Dz. 2^0. Mieazafi- 
cy arodzy Centaurowie. P. Kchan. OrL i, i69. Samary- 
tanie byli mieszaiicy , ani prawi iydowie , ani prawi po- 
ganie. Sk. JCaz. i45. (c£. S^iihtXlxVL^t , 9lb(g0- P«r«u^ 
Grek z oyca, a z Rzymianki rodem Mieazaniec, znacznyn 
bogactw chlubil aif docbodem. Hor, Sat. io5. similiter 
mieazaniec s poUzIachcica , clll ((tf^f t CbelttMnU / aziarhtc 

po matce-, bM mAttetUc^et Geife von lKbe(, ni^t ebrtP 

bttttig* ~ S« Mieazaniec , s oboiey pfci , andrttgynuSj her-' 

maphroditus. Cn. Th. tin ©ef^let^W^toCttf r ^ bet Bepbft^ 
lei? ®efc^le*te in ^&i pereinigt/ Cm. obojuakj DL dvoy- 

azpolnik; Rg. dvoapolnik, polucjdyjek, poluxena, polu- 
muxko, poluz^eufko} Ec. My3R03KeHb , aiyxexencalH- 
- *j. Rownie iak gdy Neptunua , wdd 'mieazaniec arogi, 
Trdyzfbem wymiatui;|c, rozaiepywa drogi; . . Chodk, 
Kofi, 10. ktory mieaza, burzy, Hdci wody, mieszata, 
m^ciciel, Uwtrii^XtX, ^\x\xtbXtX' MIESZANIEC herb, 
tarcza podlui liniii^ przedzielona ) c prawey ftrony p<^I 
or!a bialego , a lew^y dwie rdie biate. A'urop. 3, 33. eitt 
SSappem MIESZANINA, - y, i., MIESZANINKA.-i, 

i., xdrbn.f Bh. mi&ianict , tnifTatiina; fmc>e^ xcA^MiMi 
%9itU m«rt«/ 5/0. fmiffanii Sr. i. mef*attcjii ; Cm, mej- 

ahnina , mf abta , amejs , ame>ahn4ra i Vd. amieahnjara, 
amieOiy amieahik, abunder bunder, enu ikua drugu; Cro, 
amtfaa, m^abanye; Bs. miacjania, mjeacjania, izmiacjanje 
Bg. mjeacjania , miacjalina, mjeacjalina ; Rt. M^maHRHai 
CM'bck, BcflHiiiHa, pacmaopl); Ec. opHM'fe'cHiaK'b, opa- 
M'BcBeHeul) , Bcflxaro p04a culbcl) , 6e37) pa36opy He- 
oni6opHUii, Hebr. nb» meaecb, Chald. ZT» meaeg mix' 
tio). pomieazane /zeczy , ®em{f(^e, %miXXt i^^^Vti^^ 
99f CWitruitd. Kirgeaowie kropi^ atncbaczdw awoicb krwi4 
laiieaMn^ a blotein i 1 xiemii| , a tf oni mieaaaninf ro- 

Bviiiiei% MI£SZANKA * MIE8ZCZANIN. 

»uiiiidi% bydi fwoim bogiem. Boter ^^ iSa* Zrobiono 8 
wioa pewn^ miesxamakf , kaldoisan swaiii|. JUmn, 73, 
556« Odchta^ abo gromad^ pocs^tkdw pomief nn ych » 
pogaaie swali chaos ^ my mieaaaniB^* Otw^Ow. 3» cf. 
odm^t). Mieasaniua ciemna wyprowadseniem iasnoici, 
i prs^daniem k^ztaitow rsec&om, rozpra4tnioiia byta* }b. 
j, Roaumiaiy , ie si^ ^wiat w mieszaniuf obraca. Sk» 
Dz* 60. Wielka mie^sanina pr^es woyny Iwiat udrf- 
csyia* &k, Dz, 1074. Piayssiismjr do iromota^y mie- 
•aaniny i nieisi^du ofiatnuego. &tar^ Ref. 6. Teraa takie 
bij^osy y takie miefizauiny , 2e mi tif od kiopotu ai ku- 
rsy £ caapryny* 2'ea/r 43 c, 4. Reguta mieasaniny w 
Arytmetyce, reguia alligaiidnis, L^Jk. 3, 78. - j. jRAe- 
ror., hyfteron, proteron, Slo. tlttf 'atelfd , (almaltifi* 
MIfiSZANKA, " \y i.^ mieszanka bydtu, farrago. 

Cn. Th.^ (S^cmensfel / iO^engfuCtct , &ifatn%t, gemifd^tc^ 

(ttttet > iSA- miifanina \ ^s, uhcaao , n^cJiaiKa i kar- 
laia dla bydta a roinego zboia, lub a roiney atomy. 
Wtod, -* $. mieazanka, h' rcnfa. i0i(^. » toi co mieazaniec 
w rodx. mfxkim , n. p. Gtadssa iadna inna w puazczach 
aif oio udaU mif dzy mieazankami , inter semiferot* Zebr, 

Ow. 3o6. MIESZANO ad/^., gemif^t, vermifd^t. Cie- 

p{o , zinino , wilgotoo w wazyltkicb przyrodzoiiych rsc- 
czacb mietzano ci( nayduie, Petr. JPoL 64. MJLESZANY, 
- a , ~ e » part. per/. , gewlfdi^t* Mieszana liniia , fktada 
aif po czfici z pruAey, a po ca^^ci a krsywoy linii. £fs. 
6. Mieszanil movvf makaronizmem sowiemy^, JiUfz. Zd. 
88, .S/o. Cttb|0ttiranO|l, dbSOmx^W^fV, t harbarUmus. 
« Mieazana twarz, pomiesaana, beftllr^t/ «S'r. 1. fopftjs 
lent. Fo^cid nia v mieasanj^ twars^; ktbi bovyiem smu- 
t^ koronf odbiara ^ kto s mieasan^ twarz^ tryumfuie ? 
Pociey 88» 

Pocbodz. domUsxa^t namiesza^, pamietxaJ ypdrhie" 
sxanief pomieszany ^ przemiesza^, przymiesza^, rozmie" 
szad, umiesza^t wnueezcU^ wyniiesza/f zftmiesza^, zmie^ 
xzad. '. * , 

BIIESZCZAK, - a^ m. , contemtim^ zgrubiale: brzydki 
nieazczaaia, mieazczuch, rill tURbiTt ^^U^h^t^Qt; VfuU 
■ucszczak, a mdy oyciec na oilatuim se^'iuie zoduX szlacb-* 
cicem. Teatr 8, 7. MIESZCZANKK , MIESZCZAJSI- 
li£K, -* nka, /n. , dem. nam. mieasczanin , eitt unbebeUs 

tcnbet iBargct^moon (AUin\H^M). Frzez wzgardf py-^ 

•zay tea a^daia mieazczan w dekrecio awoim mieseczan- 
kaml nazwaf. Ufi^ Konji. 2, i64. Kiiem zbid mioszczan-t 
ka nie no wioa ^ bo to cblop powiadai^, nie salachcic. 
Opal. sat. i42. Zagradzamy i nayiiiaze scieszki, kto- 
rami h\% z pospolito^ci iakofkolwieJb nfdzny gramoiif 
aaieazczanek. Mon, 66| 49. Z paszoaeki odrzycbiopikich 
paadvr wydari obfdw mieazczanika ubogiego. Birk* Zyg, 

18. MIESZCZANIN;- a. m., flA. wcffttnitt, mefftian, 
mUStit ; Sio. mef^att/ meptan, mefftantn ^ Sr. 1. nteitm ; 

Sr. a. betgdi 9 ^<o^* meilnik , meftaonik , porgar , rajeften 
^lovek; Cr/i. mejfioek, burgar; Cro. Taraachan , ya- 
Tosaecz , gradchan , purgar i DL gradyanin ; Hg. varoai y 
polgar ; Bs. gragbjanin , pucjaniu ( cf. polk , cf« grod ) ; 
i$/a. gradjanin, ii^. gradoflanik . gradienia ( cf. m/^scta- 
niu, 3 rodak, ziomek); R$. M'^igaHiiHl), ropoTK^NHHl), 
r pa AO^H^cAB , rpaMC4aHi/Hl) ; obywatel mfada, czyli 
■lieyfki , jod ^rawem micyiki^m iyi^cy, bet fdiX^tX , 

6l:abtbtegei/ 6tgb(bmo^iier/ SMbtei* Kto w mieicie 

Tom. !/• MIESZCZAKKA ^ MIBSZEIC. dVf 

iyi<, "ka^djr mieazczaninem. Zah* i5^ 37^4 /eftem Rzyin-' 
flct mieaaczaixin , i za wielk^ summ^ tegom mieszczaiiHwa 
doftat. W. Act, 22, 28, mieyikie Rzymflcie mam, \6[^ bin 

0{6ttttf(^r SBftrgf t , l^abe ba^ 9lbmlf4e IBiirgf rfec^t i ^c. 

rpasKABHcmByio , Gr. noXirevof^at. Petrycy ciuh tiu- 
maczy , nie obywatel , lecz mieszczanin , dodaij^c in pa-^ 
Tenihesii syn Koronny. P^tr. Pol. .197, cf. miafto )w 
Mieszczanin, t obywatel, mieszkaniec} b^c (SttflOO^ttet* 
Przyfta{ ku iednemu miesStczaniaOwi krainy on<fy. Sekl. 
Luk. i5. MIESZCZANKA, contracte MIESZCZKA, - i, 
i., MIB3ZCZANECZKA demin., ktdra w mie^cie iyie , 

obywatelka mieyfka , bit ^tabthix^exltin , ^ibtetintu, 
IBdtget^ftait , f&irqex€tc<iUt I Bh. mifftanU, mi^tU, 

mefTtetlillfit i Sto. mrfcrnfai Vct. ineftniza^ meftaunizaj 
Cro. gradchanicza , varoachfczd, varoikinya , purgaricza > 
Sla. et Rg. gradjanka ( /?^. mjeactanka^ s ziomka}; Usi 
M'^QaHKA, ropoMcaiiKa. Mieszczki bior^ na ai^ ubior 
azlacbecki , azlacbcianki ilrdy wbiewod^iny. Petr. Bk. C8« 
Wey ! iak aif mieazczaneczki fh'oi^* 7'ta^r 56 c, i4. - 
$. b) tran^l. Mieszczanki gory Parnaaau. Zab. 13, 297 
Gawdt. , t. u mieazkanki Parnasau^ Muzy. 2V[IESZC.2aN> 
KOWAC , ■<• a?, - uie , intr. ndk. , mieszczankieni bydi, 

einr n unbebeutetiben Sflrget abgebf n* No ! to iui podobno 

teraz mietzczankowa^ zaczniemy. Teatr 14,179. MIE> 
• SZCZAl^SKI, - a, -ie, od mieazczan, mieylki, Bh. nicfis 
ttfnfPo; Vd. maflaun, mieftcn ; Sr. 1. tlltcfc^CiaRjPi; tiufls 
Hnf^lf lltg«r(Pl I O-Oi purgArizki ; Ao*^. w'fcxgaH- 
cKiH, M'^igaHaKOBb , rpa^KAa^cKi'M; (^tabtbdrgets/ 

@t4but«, bit Qinminet einet ^t4bt betrefftnb. Min- 

gat}o ci;(gn2|t proilo do Potocka , chc^c mieszcza^flc^ bar- 
do^^ uimierzy^. StryiA. 232. MIESZCZANSTWO , -' a, 
n. , mieyikie, prawo mieyflcie, Vdi meftniabivu , iiieilau- 
 nishtru , mieftnjna ; Cro. purgirsztVo ; Re. Ait)igaHcinBO j 
rpaXAaucmBO ; ba^ fB^tittte^t" Jeftem Rzymiki mie- 
azczanin; iam aa wielk^ aumm^ lego mieazczafiftwa do-^ 
fiat. IV, Jict. 22, 38- DaWne prawa bronity przjrymo- 
-wad do miiazczaiiftwa ni^katolikow. VoU Leg. 7, 754. -< 
{« 3) coll. mieazcza^wo, i mieszczanie , ihiaffo< Cn. 
JTA. , Mf »iitgerf*rtfr. MIESZCZ^ 63. Mie^cid. iilE- 
aZCZUCH, - Ai m.y Pdt. Jow. 198, mIeaZczak, bitU 

4(6 1 lid); eiit d^nbet 93ilr^er^maf)n. 

MIP;SZE; ob* Mi^sie. MI^SZEC ob. Mi^isze^^ 

MIESZEfC , - azka , m. , derm nom. mJecfa , Bh. teciteC/ fttift . 

fffft 5/0. meffec, mefcef, me^iirjf; Sr.i.mi\&i\f mofcbria; 

Sr.a. mifd^t] Cr/i. Bfeshizhk; ^</. moahnja ; Rg. mjeac- 
nizza , mjescicb , mj6>cjaz ; Bs: tntjesccbicfch ; Cro. a6p ; 
Rs. ulStahiihy te'BiueHHltl;; J^c it'hmeQl), M%iB6th , 
uhtB6miKh , MOODcMKa, Ayoia^'b ; * ^orek ledaiaki. Cn. 
Th. , etti $8eltt«( , eln $4(fe(. - 5. botan, Oirycie owo- 
cowe zowie sif mieszek , folHcuIus^ kiedy z iedn^y ^tu- 
ki zto^one, ktdra 3i^ -^ czasre doyirzenia £ iednego tyl- 
ko boku otwiera; zi^trna w nioi a^ loine , nicprzyroate* 
Botan. 126, bet ^rtt(i^tbA(g. - Mieszek do rozzarzania 
w?gli. KlukKOp.%^ 1 44, Sr.\, Aabubwac^f^ Bs, mjescm** 

^a, pubalo, fin flefiter $anbb(afebalg. Mieszki do ko- 

minkdw pokoiorwycb. Kluk-Rosl. 3, 163. •& $. MiesZek 
od pienifdzy, « kaleta ,' Worek, aakiewka , bursa, fin 
Oelbl^fUteh Kaidemn dafa Suftan6wa po pifd mieszkdw, 
kaidy o pi^ciu aet talaracb. Kiok. Turk, 25« Chod pie- 
ni^dze iryda^z , pnecif mitsztk cfioway* Rys^ Ad. 8 f 

13 ^o MIESZEWNIK - MIESZKAC. 

Sh, merep mn iplpr^Ool pauper eft^ J ^fwpi m%dry, gdy 
wielom ro^daie, J m<|drj glupi, gdy w miessku hie Haie. 
Brx^ih, Ji ^ by cf. i m%dry, g'upi , gdy go nf dza ^lupi )• 
J^klipsya Hgura, gdy w mieazku dziura. i6, - Slo, (bO (t 
ntpre^re Oct, preate mcf^f. fiyle mieasek bytbUiko, 
przyiaciel przyb(dzie« Jag. Cr. A a. Pan Bog i mic- 
azek, to przyiaciel prawy, A ludzka przyiain tylko dU 
sabawy. ^^s. Ad. 53. W mle^cie zawaze rfkf w inic9zku 
mieycie. hwor D 3. Kto mleszek ftraci, nieoh ikQrJ| 

pfaci. Cn.Ad, 383. Slo. fbo mefec ti9!ti, Xii&i <^rbtdm 

)>Iati, cf. kto ma C)%f^, tego nie if i^i^^ ). Kto ma mie- 
szek, ni^ch wezoiie i kalut^, Sk, J}z. 894, cf» wzit^tes 
konia, wei i bijz^ Wyucseni mieszki rzesa^, kra^d, 
zbiiad, palid Pqt. Arg^ <i32, cf. rzezimiessek). Lepszy 
miesxek za grosz , w ktorymi kopa , nii za kopf , w kto- 

rjm grosz. Ry^. Ad. 35. *9/o. jlati uiefVc nta^ bo^iatl 
ge(t. ^^obrf napi(tjDm<inl mrfec mat* Mieszck pan. Cn. 

Ad. 83 i, cf. grosz pan od roku doroku; cf. pieni^dze 
Wizyllkiego dokai^ J ftoty x)rzef wsz^dzie doleci ; dowo- 
dy ^rebrue abo iydowfkie naymocnieyaze; ztota szwayca 
naytwardszy mur przebiie). Mjetzka dzifkaAi nie napel- 
oisz , ale dzi^gami. Cn, Ad. 489, cf. dobry co dzi^kuie, 
lepszy CO oddanii© j cf, czapka za ^jret ; cf. darmo nic , 
brz^ac5 tu trzeba ; c^ hez pienifday do targu».bea aoll 
Ao domu).' Kto sfuiy z Ufki, ma mieszek ptaiki. Cn, 

Ad, 4a8. Slo, mefVc. pim j^awucjnj.mefVc pamuclnaml 

|<ltaOnutf martnpium vacuum \ pai^czynami jQicasek na- 
petiiic). Boll g9 mieszek. ib. 43, boli go k.'ileta, zn»in- 
dak , ik^ipy ; ma , a nie za^ywa ). Nie mego to mieszka 
potrawa. Cn. Ad. 618, tafuza u mnie gfba; cf. nie twp- 
i^y to g^by k^jsek; do wody s g^h\), Niech aif gfba 
zgadza z mieazkiem, parsimonia magnum i^ectigal. Bud. 
^F< 1 9 Star. Ref. 75, Rys; Ad, 77, cf. pif^^i^ aif mi«- 
rzy^, cf. miar% kocie). .Budowad wiei^ chciaf, i mie- 
szkiem ai^ j^ie pomiarkowawazy. Sk. Zyw. a, 3 a. Nie we- 
dfug mieazjca koszt wiedzie. Cn. Ad, 77 , ivifkazy roz- 
chod , iiiz docl^od }. De suo apponere s awego mieszkfi 
dokladad. Mqcz. Zapfaci za naa z mieszka swego. W. 
Pojl, Mn. 38. Kradii^i iednym , aby drugim rozdawali , 
hoyni z cudzejo mieszk,^. Gor. Dw. 384. Wytrz^^d ka- 
go, wyprdinid mu. mieszok, excutert atiquem, Mqcz, 
Jm kto lepiey czeftuie, im lepidy komory, obory^ mieszki 
awi ie wytrz^sa, ^ym afawnieyaze panif. Sk, Kax. 394. 
Za mieszek kogo wodzid, wytrz^aa^ komu mieazek, ka- 
let^, ciiign^d go, wyci;iga<*, trawid, foliitim duciart 
aliquem. Cn. Th. 409. Slo. fturmuge 11^ f S«mftt, atf t 

meffu. MIESZEWNIK, - a, m., Bh mrflrcnlf; Cm. 

jndshn4r ; l^d. moahnar , vrezbar, ahaklovez , moahno* 
delauz; Cro. mossyari ^^. moaar) ; miechdWnik, bet 

§8;utrer. -* . 

*MI£SZKA, - i, i., samieazka, mieazanina, burska, jflSitt* 

nmrr, ^:Benoirr«ng. ^apr. Rye. *' ' 

MIESZKAC, - alt - a, medi nd^-j (Btym. mioyace, *m{«<- 
sce; Bh. etc, tUeffFati morari ^ cunctari), *i) na iednym 
mieyscu dfugo si^ zatrzymywad, bawid sif dlugo , fl<^ |00 
(ange auf^aUt^n , oemeUen* Samarytanowie proaili Je- 
zusa , aby m^esakal u nich. Sekl. Jan, 4 , not. „aby «o- 
ftal abo trwa! przy nich** ; proaili go, aby u nich zoftaf , 
a zoftal tam pi-zez dwa dni, Bibl. Gd. ). Przyazii do nie- 
go, 2 u niego zmiesskali dzie6 Oa« Bud. Joan. i|39, co- MIESZKAC* 

ftali pTzy nim onegd dnia. jBihl. Gd.). Protill ge, aby 
mieazkat u nich priea kilk^ /dni* 1 Le^p, Act. 10, 48. 
Gdyby kto po dwie '^godzinie iiadat w t^y wodzie ua 
dzien , muaiaJby a5 dni przy tey wadzie mieazka^; a ie- 
iYii po 4 godziny na dzte^by aiadat w ni<$y , tedy i3 dni 
powinien wymieazkad. Syxt, S*k. a54. Popfdzay^ aby- 
^my nie ^mieazkata (dual.) na drodze. t Leop, 4 Beg, 
4, 34. Trzydzie^ci lat i dziewi^ na ^wiecie zmieezka- 
wazy, przenioat aif na tamten iwiat. Croch. W. 576. 
Zmieazkat tam niemal caly rok .w Majixezi«. lVy«. Jgn. 
20. Grecy pisali mj^dre rzeczy , a sami w wiclkiem blf- 
daie mieazkali. Biel. HJl, aS , >oftB\irali , ffe jflecP ten in f* 
%t, 3. )• - S- b*) mieszka^ na czym, s bawiif aif na czym, 

fx^ wXi etOA^ pr meilen , mit etwad Jbefdp ifttaen. Na ftra- 

wf deputatom, poki na poprawie Aatutdw mieszka^ b(d4, 
ma bydf dawany , z kaf dey wloki grosz ieden. Vol' Leg. 
a, 794. - $. *jc) miesz^a^, mi,eszka<6 do czego, ab« w 
czyra, 9 nie Ipieazyd , omie.azka'wa^ , fdutttrn, SattbetO; 
Bh, tnr f|e<lti , tawlti , Wa^ti ( cf. wachad aif ) •, Slo. meffe 
iiVHf ac/f. meffPfl»0 powolny, amudny; Crw. miahkam, 
ahdkam (meahkor, % powolny); Vd.ee mudit, keaniti, 
keanuvati, odkladiti, odlashati ; 5r. a. (f pUwaf^ ; Sr.i. 
f ombjtt ; Z)/. kaazniti , karctmati; Hff,\etm'y ^«. kasni* 
ti, UQkaitti-, Rs, uhmntLmh y yM'fetnKam, MOmHatBH* 
AAKmB, MeAAHoift, MexeAHmb, nOMexeAKtnB, yif^'' 
j^xvLmh, ryaatnB, yROcHHrnb, ynocH'BiQb. Nie tnie* 
azkay nic, a co >v(kok to rychlrfy dt> niego , aby jcif nie 
uprzedzil gniew iego. Rey Poji. Ss 6. Vf(ktih, a nie 
aieszkay, biegay nor;|, a pid' co0a/i' sif ai yr Bgipde* 
Sk. Zyw. 1, 176. Przyftatoby do elekcyi aif pospieaay^, 
a w tey rzeczy dftigo nie mieazkad. BieFjk. 656. -I^i^ 
mieszkaymyi do niego, poki czaa mamy. Sk, Kaz. s3* 
Gdsie Chryftna ich, cze'mti do pftftfoi^^ \im jhlesikal Sh, 
Kaz, i4. Mieazkad yr tym nie chcieli, abjr do niego po- 
•tad nie mieli , wywiadui^c aif »' csyi^by to raoc^ czynit? 
Biat. PoJi. 49. Nia trzeba nam z tym Am uratem nnesf- 
kad^ dadf iu£ pokoy radpm , i n# waynf sawotad. Ba^ 
Sk. Ti, Gdy mi potrzeba bea odwtofci aif wrocid, dli 
Boga proazf , aby^cie nio mieazkaK. Wyt. Kat. 597* 
Mieazkai^cy, ocis^gaiiif y aif , milrfiny, Ks, wtniKOm- 
BUii> M^inKOXDHO \ Ec KoceHb, MeAAeHls. - $. Mieixka 
pii aif recipr. impers. , pdino na mnie , dfugo sif bawif. 
Whdf moramihijif. Cn. Th.^ mudsl itii sif , ti bflWftt 

mit|u,Unge^ tttdn Wt mi&f %Vi lAnge auf, e€ with mit 
jtt Unge iu wwrten, icb Jibe tt(i>t gelt. Gfodnemu nay- 

1)ardzi^y aif mieazka. Cn. Ad. a 4 4, c7.ekad dlttgo pragn^' 
cemu , markotno ; ij^dsy wielki^y, mala ch^ila ZJa «if 
lak naydtuiaza mila; cf. glodny woli ie^d , nii muzyki 
ftluchadj. Wyliczanie mego nieazczf^cia by?oby nadcr 
obazerne. ^. Nie bf dzie obazerne ; mieszka mi aif, wia- 
dzied ie muszf , nie baw' aSf a po\viaday. Tr. Tel. 9.- - 
J. d*) mieazkad w czym, s iyd w tym, iycie przepfdzad 

w tym, (eben, ta^ £ebett fuftren/ JJinbriRgen in rtoM^- 

. Nauczai, ii mat^eAftwo zle ieft, i brzydzil aif temi, co 
w nim mieszkali. Sk. Dx. a48, bfe in Ut <i%t (tbten. - 
transl. Szczfil.iwe miafto, kidre mieszk;ii^ w pokorU| 
Obawia aif przygody^ 11 my^li o boiu. Modrz. Baz. 85« 
Mieszkad z kirn , t iy6 z nim , mit HneOI (c>f n. Jan ^. 
napominat Antypatra, aby nierz^dnie nie micazrkal z io- 
n\ brata awego«, Biai. PoJU 54. Miat aumienie % t^ \ *MI£SZKACZ - MIJBSZKALNIA. 

Biesskady s ktdr^ brat iiiiesckaf. Bax, ffjl. 43. Mito is 
left milosnice mie^y a z niemi w swey woli i w psocie' 
inieszkad, niieli swj^ wtasn% oddah^ z boga a lud<i 
dzierie^. Clicx, Wyc/i. £ 7. BolesUw Mscisla^owi io~ 
nf 0004 wzi^t,. i z ni^ sprosnie z zgorszeoiem podda-' 
nych mieazkal^ i potamftwo miat. Sk.' Zyw, i, 38&, Ze 
xtj| ion^ mieazka^y ieil /kracad »obie iywota. Peir. Ek.6^ 
Mia{ Ulissea przeuagabaiii'e od Atalanty, aby z ni^ miesz-' 
^at. 1*5.24, cf. fit, coTKkimex^ malionek ( s spdtAveszka' 
niec ) j 2?c. co3KuniH , coiKHineAbcaxBOBaiiiXH w maUen-' 
ilwie i^yQ. - Mteszka^ z kim dobrze , ffe ; chowa<5 si^ 9 

nin dobrze> ile mtt jemanben %utt obet fc^te^t Mtn, 
pettxi^lidf, nnDettraglid^ mit i(>m Uheri. ilc bardzo miesz-^ 

kafo to ks'i^i^ z 14 Jadwlg4, bo aif nierz^dem ba-wit. 
JBiel/k. 4 18/ Papiei ile mieazka! z Barbaros% Cesarzen?.' 

Biel/k. 1 00 , er (lanb^ mit i(m auf f einem gutenf guf e«^ 

Qigierd i Kiey^ut zgodliwie bardzo i przyiaciel(ko z sobj( 
mieszkaU. Krom, 4o4 , /2«. y^KHmBcJl, yxCisBamBcfl C^^*' 
niywa^)* 2eby nie Kozacy ^ tedyby Tatarowid, dobrze* 
s nami mieazkali, Bieljk, €^6^9. - ^. 2]f Mieszkad gdzle, 
5 domem fta^» *obywad» cf. ^obywatel, t90(neKv Bh, t^ 

hUti, bpbUtl, obpwatt, bptt bptem^ sffitatvati; ^/«. tp^ 
lliw; <$'• 3> NbUf^i £/-. 1* bobltt, tpoboblu; r</. prebi- 

Tati , ftanuvati , pozhivati ; Cm* prebiram (oh* przeby- 
wa<, byvvad, apoczywad, (lan^^, liad, ftawa^); Cro.pre- 
biratt , prebi vam ; Dl, pribiyati ; Sla, f^ajati j Bfj Aati y 
ftaaovati, pribirati r dbmouati; Rt, Bbnia^niB , BhUKin- 
BaoLBy iRH aie A bcm BO BaoiB ^ ^c. o6iiEnaii]By o6iimaiO| 
cmaucvoBamB. KB. sindiem Polono idiomati transla^ 
iionem signiftcationit morandl in habit at io nem , offert 
lingua Galliea in f^oc* demeurer). Kazat im roieszka^ w 
mieicieeh Samaryy&ich. 5 L€op, t Ezdr, 4, 10, oby"- 
wa^. 1 Leap, ). Po tdy ziemi nie* cbodzH m\i , ani tant 
mieiakat cztowi«k. 3 Leop. Jer. a, 6, obywa^. I Leop.J^ 
Ja i ta oto niewiafta ^mieszkaia^wa -((/{i^/.) w iednym' 
doina. 1 L€op,,5 Reg^ 5f ij^ 'mieslkatycbmy 5Leop.f 
Bieazkafyfmy ). Oba razem nie .moiemy pod iednyiii 
miesskad dacbem.. Teatr iS, 126. Jak aobie abuduiesz, 
tak lei miea^kad b^dzicsz. l^aur Ek^ 34. Lubi pi^kuie 
mieaskad. Teatr 19 5, 18. Gdzie ftoif , tam zaraa miesa- 
kam; bo przyznanici ti^, wszyftkoz aob^ noszf. Teatr' 
J df i4. Biegayy a nie zollafi ai w Egipcie, i mieszkay 
tam. £l« Zyw. 1, 176. Miftr^! gdzie mieszkasz? rzekt 
im: poydzcie a ogl^daycie i i azll, i widzieli, gdiiemiesz- 
ka{, a aoftali przy nim onego dnia. Bibl. Gd, Joan. 1, 
39 , Budn^ Kto wUsDO^d awoif ma » temu nie trzeba 
komor4 toieazkad. Em* 190. W s^siedztwie oiieszka^ 
Mc, apio6iiinaio.- - Fig. theoU Bog w nim mieazka, a 
on w bogu. Wisn. 609 f bog z nim ieil^. - $.. transit. ^ 
^rWO^rtt;. K«r. obiUnurati; itj. tfacttXHml. Wszyscy 
ci , kXoTZj mUszkaiq til ziemif^ iednego- ayny oyta, ie* 
dno to ieft pl-emif. Zab\ ^5, log.^^ Uczyni^, .ie b^d^ 
Bftieazkane mfafla.' 3 Leopt. Ezech. 36, 33 ^ oby^vane. 1 
Leap.)* *MIESZKACZ, - a, m.r mjeszka^iec, bttfRes 
»0(ftlftr 9tnt90(tter; Bh. bpbHteL Wy mieszkacze mi^Aa 
tego. Bud. Judic 5, 23\, obywatele miafla tego. BibL 
Gd.). Mieaskacze domdw glinianych. Bud. Job. 4, 19, 
CO mieaskai^ w domacb gl. Bibl. Gd.). MI£SZK.^LNIA, 
- i , i-i poet. , nieszkanie, pomieszkanie , hU SSollinund- 
Dk prsecudn^y arcbitckturj zdafy aif bydi te miaila MIBSZKTALNY - MtE^^CAlflEf. gt 

' Mieaskalai^ bogdw. Prfjlr. i33. W i6f M^if Apo%^ 
Itua mieaakalni. Zab. 6, a 10. MlESZfcALNY, -a,, -e, 
gdzie mofemieazka^, Bh, t^i^tVLti f ft^dUteb^Oy ^*- V^'^' 
biVaoni i Vd, h' prebiv'anju;, prebiratliuy. AannTatKu, fta~ 
Bujetliu; Sr,\. tPOidMetlite ; ^<r. 66Hii!i^e«Bi^; 1?c.o6h-- 
meABHbi^; befiOO^fnbar* Mfeaakai^ia afui^cy, uiiieaakalny, 
inusitatum eft.- Cri, Th. 409. Niemaaa kraiu ,' ktdryby 
nie byt mieazkalnym*^ OJf^ Sen, 1 1 » nulla terr'm dliena 
nobis, Witr^t naturalny mamy od mieyac puAych nie- 
mieazkalnycfa. JfTon. 66y io5, niezamieazkanycli ,< nuhet 
lOO^nt^*' Fo niemieaakalnym d^iy Kaukazie', w miey- 
vcach, ktdre Hydasp podmywa. Mon, 6j, 6i6. - $.- h) 
od mieaskania, domowy, ^tintlil^is , j^au^;* Z 
^^wie<bonym wiekiem ftrachy nikn^ , iui domy na- 
aze duchow mieazkalnydiT malo mai%. Mon. 65, 106. 
iiom ieden sawieraf wy^odnie cale mieazkalne g^oapodar^ 
i(wo, w pi w nicy, kucbni, izbacb i ipiiarni. JCiqdz. 74. 
MIESZKANICZKO , - a, n., maleiikie pomieazkanre , 
etne gan^ HeiAe SSo^nung. Obeyrz^ ai^, a^ wsz^dzie 
iezioro zalato ,• Tylko co micazkanicxko ich azczegdlne 
ftato. Zebr^Ow, 210, cbata)'. W korabie mieaskaniczka 
aobie poczynisz. W, Gen, 6, i4, not. „komory, prze- 
grody» goiazda'*^ prsegrody. Bibl. Gd.). Wrobel ana- 
lazt aobie mieazkaniczko , a ain^ogarlica gniazdo. Leop. 
Ps. 83, 4, domek. Bibl. Gd.). *MI£SZKAMI£ adv., 
oci^gai^c 81^ , z oci^ganiem sif, z oml^szixwaniem, jAtts 
Vetnb*' Kiemieszkanie wszyftko zte przybyto, iak na 
gwatt.. Wad. Dan. 106. MIESZKANIB,. - ia, n., suAJl. 
verb.y Bh. et Slo. mef|(lini ; Vd. posbaanoft^ keanuvanje; 
'Rg. kasnenje, karsmatije, zkaenje ; Rest. ai'B'ixiKaHie » 
M'^oiKoma; Ec. npe^K^^iHie. a*) niepoipiech, omieaz- 
Idwanie^ mieazkanina, ba^ ^attbern, Ciltttfteit. Sfyaza- 
wszy o praktykach Rufkicb Bdl'esfaw , weswai bez miesz- 
kaoia aaaatot-dw na aeym.- Stryik. 188, cf. niemieazkal- 
nie),- - §. b*) mieazlEanie z kim, s iycie z lim, b<l^ Sfs 
(f R mit if tnatlben , cf. Rs. to'mvktnie apoimieazkanie, raai^ 
ie^ftwo). Nie chcf ziego miaazlcania mi^dzy mMth^ 
i^wen^' bydi okazy^ , nie c^cf zgody ich paowa^. Sk. Zyw. 
1, 522. Okrom takoWj'ch przyczyn, ktore a^'o'wem bo- 
iym 94 wyraione , iadnych okazyy do niemiettkania po- 
.^iitnego' w mafze6ilwie, abo dfo roxiroflf^ , azukad aobie 
nie bfdziemy.^ Vol. Leg. 2, 901 Stefan. - 5* *) ni'^'Zj- 
kanie gdzie ^ domem flanie , *obywanie. i Leop. 4 Ezdr. 

5. 33, b<r^ SBobtiettf hex ^ufent^alt an eiitem Crte; Bh. 
eMih obQtv b^t/ bpbleni, bpbiifTtu; SI0. i^tibptef (o&. 

pxzybytek)} 5:^. 1. j^oboblrRO ^ ^dtel (cf. ftancya, fta- 
nie^; Cro. preV^aliscJie , ztan, dom ; Cm. fianuvanje, 
prebivalshe •, Vd. ftanuvanje , priebivanje 5 Bs. pribiva- 
liscte , ftan\ kuchja «■ dom ; Sla. pribivalac ; Rg. pribiVa- 
liacte; Hg. azallas (cf. azataa); Rose, KnmexBcniBO , 
o6arnaXiX]Qe , aclRXH^e, o6BinaHiey tki^ao, xcmab^; 
JSc.r o6acaeAB, ceAHmaa, ceAWfl^e (o3. aioto,' aledliiko^f 
xposl}, CBOH, CBOAciS' (o3. u aiobie; do aiebie , .cf* Gtf//. 
chez lui, chez moi). Poiedziemy do Warazawy na miesz- 
kaiiie. Teatr i5 c^ 97. - Generis feminini : 'Wszyecj 
tam wiecanxe zofian^ wmieazkani. Pot. Syl. 378. - $. b) 
mieszkanie, 5 mieyare abo biidbwanie do mieaskania, 
bie ^Ol^nttlld, bet SBobnort Po wazyflkim brzegn za" 
cbodnim merza caerwonego sT^ mieazkania rzadkie i ma- 
te. Boter a»a, MieszEania a^ zdroWc, kiedy nie mai% la 9» HIBSZKANIEC - MI-^TA, milgopi. Pir,.^Pow. 77. Roine iliiessk&nie , ]^rsych<»dsi 
w niesnanie. Rys» Ad, 6q. Mies^anie gome w dotDU, 
gora, ut na gQrze qel mieszka, >a ia ua dole. Cn, Th, 
MIESZKANIEC, - ftca, ;»., ktory gdzie mieszka, &Ct 

(^iitipof^net , iBeiDo^nec; BA. obymatel (o&. "objwatci); 

•^'Z*. )• WDbO^^eilfj 6V/1. osseb^nk, ossebeiiek, sab^n^k; 
Vd. prebivauz, fUnuvaaz, ftaaounik, ofar, olFar, pve- 
biyalisj Cro, prebivavecz, prebivalitet ; Rg. ^t Bs. pri- 
blva^az ) Soss, o6uBaaiex& , TKi^mexh , Tttvix^ah ; Eecl. 
C^kbHIAKh, BCeABHUKb, KOQIOpOH xcuBeoib T^^. Miesz- 
^aficy, ^«. ncviaiivi, xCifmBH A104U. JIekro<5 mowa by- 
ta o iudziach nieszlacbeckiego ll^nu , oby watelovv miesz- 
iLafica'mi naziyanycli mied chciano. L//?. Xonfl, i, 119* 
MIESZKANIMA, - y, i., omieszka, batf ^ftUbem, e4us 
ntiril/ Me Serfiumntf* Wfadyslaw Wielkopolakow o 
Qiieazkanin^ zabawn;^ oftremi sfawy zgromit. Krom. b\S, 
BlIES^KANKA, - i', i. , ktdra na pewnym mieyacu ma 

»woie mieszkanfe, Me 53mo^tterlntt , (Jinipp^netfiui ; 5A. 

O^VWatelfl^ne (o5. obywatelka); |/a^. (lanouniza, ofrara; 
jStf. pribivali9a; Rg. prlblvalizaj Rs. o6iiBamex%HHga , 
xc&iAHija. Krdlowa lasdw, gdrney miesakanka puftyni. 
Bard. /'f. iSg. Fompeia ion^ przez te woyny Lezbiy- 
cayki miafy za 8«r% mieazkankf. Bard. Tr, i54. MIESZ- 
KIWAC, ♦mieszka WA(5, - al, - a, mrr. /r^yii. , 
Bwykle gdzie bawid, f?d? auftu&alttn pfllegen. Ta pyszna 
rj^ka, w ktdrey krokodyl mieszkivva, kray Abisayndw 
oblewa. Przyb. Lux, 5i4. Sprawy ludzi na aiemi miesz** 
kawaj^cych. Zrn. Pji. 3, 7 1 1 ^; 
Fochodz. pod stow em : Mityscn. 
lyUESZKOVVATY, - a, - e, .0 adv., na ksztatt mieszka, 

iDte fin 6(lcf(6en ; Sr, 1. mofd^uatc; B*» M'BmiLOBainua. 

MIES^YSKO, ^9, n., mieoh niekastartny , brsydki^ 

fin ^(ifUd^et ^acf, ^c m^uiHise. 

Mli^SZCZEO , Mll^2;SZ£C o6« ]\Ii^2ssed. MIESZKO ob, 

Mieczko , Mieozyataw. 
MI^TA, -y, *.. MI^TKA, ^ i, i. / MI^TKIEWA - tkwi, 

i. , Bh mctta; 5r. a. tn4r»eii ^r. 1. mjatweh miartei; 

f^^. metiza } Cr/i. mf ta ; Cro. meticza } 'Hg» mentA 3 DL 
metvicza; B9, metva, metyi^a, celina gljudifa , puligna 
^ava , kaloper ; Rog. metviza , mitva ; S!a, metvi* 
ha; Ki. NHtna; Ec. MXniBB; Lat, menta Linn,, Gr, 
fAty^U, Angl. mint, Dan, tttptlte, Ger. bit ^lltl jf, btii 
SiXaxxti siele ogrodowe i dzikie, stuiy iu^dkowi j na 
Rusi piek^ pirogi z serem i z mif t^ ; zapach ma prieni- 
kaij^cy. Lad. II. N. 106, JCiuk HosL i, 338. Mi^tka 
k^dzierzawa, crispa, S^tt^uUtntLnbC* Dyk. Mtd, 4, 289. 
Miftka lesaa, polna, kobyla, Bh. maU 1p\^Xi9i Tptasta 
mi^tka), sylvefirU, (Rofmittie, ^fetb^munjf. Crwc. a56, 
Sien. 99. Mi(tka Grecka» margymif tka , siatwia Rzym- 
fka , Wtoflca , Piwonia' wonna , P. Maryi mif tka , karu • 
pie6 UrsinOf angujli folii spicaia, Dyk. Med. 4, .391, 
Cresc. 355, Cz-mc. 355, Cn.Th., ^tavLtnmAnie , ^^t 

xienmin^e. Mi^tka wodna, aquatica, ^a^xm^n^e. Dyit. 

Med. 4, 292, Jundz. 3q4 , cf. iebiotka). Miftka ptasza, 
alsine {m6\irzycgL Jundz ^ *9B)i tego jodzaiu u nas tyl- 
ko icden gatunek ieft Kuri^^Iap. A/wi DyA, 1, 26, ^Os 

^eifxaut, ^ilDnerbarm. Kocia mi^ta ^a^enmtittit , ie 

kotki bardzoiey rade pofywai^. Syr. 499. Ca/aminthakocin 
miftka, ziele , niektdrzy bial^ Ubjotki^, niektdrzy rybn^ 
naci^ Bowi^. Mqcz.^ R$. Kdme^x MJima. Miftka pq-» ' MI^XCZANY - MIEYSCE. 

ley, puiegium^ bet 9!^^^^/ ffiaffftpofpy. Jundz. 5or4, 
'H^luk Dyk, 2, iig. - Prov. J^zyk uszczypliwy zwykt ohra-:. 
•'cad i mi^tkf pochni^cj^ w pokrayrry. Paszk, Dz. 112. 
Potwarca mi^tk^ w pokrzywy^ zfoto czyfte wmiediobra- 
tz.' Pot. Arg. 499. S^ i tacy, co swykli miftk^ w po- 
krzywy obracad. Gwag, 713. Jakoby mi^ssq^t pokrzywy 
\Xo w mif tki , Kiedy w pociechach przypomina sm^tki. 
Pot, Syi. 336. MI^TCZANY, - a, - e, od mi?tki, 

^An^ertf, ^rtfUfemAnjettj; Rs. mdmBnA, Oleymi^t- 

• czany. Krumi. Chy, 356. 

MIETELNICA, - y, i., agroflis Linn. , rodzay traw wTa- 
^ciwych , ^Xtawt^Xai , rolowa, spica venti ; Tj^kowa ca- 
lamagrojlis ; psia canina ; trzcinm arundinacea : odno- 
gowajioloniferal wtofliowa copillaris \ hiiie alba. Jundz. 
Ill, Kluk Dyk. 1,17, £c, nayHHUKl). 
MIETELNICTWO , - a, n. , kunszt miotania si? po po- 

wrozach czyli linach , &eiititttexfnnft, gttftf^^tttiafrep. 

*Mors9prfgi, iatanie po powrozie, iuz ooi na mictelin- 
<:two poszto, a szlachcicowi by ki^ika nie przyftoi. Gorn. 
Z>ir. 3$. MIETELNICZY, - a, - e, od mietelnikdw, 
©etlUnietf, gUflfprinsers. Mictelnicza, kngUrika ob- 
r^cz , kofo. Cn, I'h., petaurum. MIETELNIK, - *» 
/7i., Bh, ptOWaSOleaec), brr ©ilWH^er. Mietelnicyj ku- 
glarze, co si? po powi'ozia z wysoka spnazczai^. Petr. 
E^. 29. Mieteiuiki, ltdre*po powrozach latail^. Mqct* 
MI^tKA ob. Mifta. MIl^TKI, Mf^TKA , MI^TKIE eh. 
Mi?kki. MI^TKIEW oh. Mi?ta. MIETLE mi si? eh. 
^?;ji mi SI?. 

MIETLICA, - y, i., k^kolnica, BK ttietlue ; JJo'^' ««' 
' niAH^a, McniAHKa, bet Qlabttt^ ob. MioiU 2). - Wiey- 
ika Fidylo , cheesa by w twJJ pszenic? Jafow^y upa* me 
nasia* mietlice . . , //or. 2, i46 Nar, MIETLINA , - y. 
i., miotta niemocna, ladaiaka, n. />.' Ufnold niepra^vy«R 
ksztattem pai^czyny Zgiriie od lada wiatru i mietlifiy. 

ChroU. Job. 33 , efti f(*tM(Jet i8ffett» 

♦MliSTOSie cz. /i</**, n. p. nieprzyiaciela PoKp doikoczy- 
' wBzy, w morzu miftosi , continet. Zebr. Ow. 90, gt?bi, 

dusi, nieber btAcfen in ben (»rnnb. Mil^TUS, MiEW- 
TUvS, - a,'m.. Bh. m\l , ttinif i -J/^- wcn', tttntf, w'ti* 

\ViVt S^* ^- tneneP; Cr«. mkuk ; Kc^. menizh, rutel; Sta, 
mlicb ; *i/g. menyhal; Rs. mch», iWHeRb, hbXH wb , /r«- 
£/w* /ora , ble STatraupe, ryba w^gorzowi podobna; gfo- 
wa i szczfki szerokiej n dolney szcz^ki wi|s ieden j anay- 
duie si? w rzekacb. Zool. 178, Kluk Zw, 5, 171.^ Mf^- 
TUSOWY, - a, - e, %^{xa\XTptn s , Rt.naxvtMevi. Mif- 
so miftusowe cifikie do ftrawieijia. I^luk Zw, 3, 17^' 
MI^TY, - a, - e, zmifty, parr. perf. verhi Mii^d. 
MIEWAC, - al, - a, act.frequ. verbi Mied, Bh. miwattf 

niiwawati), s« Sfl^en pjlegen, fortbauetnb j^aben. Pow< 

prawie codzieft koi'fcr'elicye * ksrs^^ifcjera miew4K G***- 

Nar. 1, 257. Miewadsi?, ff* befittbett (cinf Iftngereprtf 

Sinbwri ; cf. mled si?> ' Jakie cl *i? powodzi , i iafcfe- 
mi si^ miewasz? Teatr ^ob, 75. Jak si? miewasa Te- 
resik? dobrze ci si? spaJp? Niem. P. P. 24. Jakie si? 
miewasa , moia Anusienku? Teatr 27, 81. 
♦MIEWIDLO, - a, /!., mlewidro, mHcie, mielenie, mliwo, 

Hi SKaMen In ber 9Wti^le ; ^A. melfwo motif ura. Zboie 

niedof rzafe do uiytku niespore , ziariio si? flcnrczy, do 
tego w miewidle b?dzie uyma i mitr?ga. Hour Sk. i5. ? 
MIEYSCE, MIESCE, •MIESTCB, - a, «., Bh. vApt M I E Y S C E. 

dem^mi^elHi 5/0. mefto; Sr. i. mfefl^, mihtti Sr.ji 

«C(10 \9b, Miafto tubjl. et adv,) ; Cfn. m^ (hi ; I^rf; nieftje, 
neftu, meftoiije^ ftant; Cro. mesto, meszto; Bs. mifto , 
mjedo; 1?^. mjefto, mifto i Rs, n'fe'cino, M^cmeiito (cf. 
miafteczko ) ; Ec, M'fecmo okolica , cf, Gr. f*§ros plenus , 
rsftrtut). J^ fCchan, chce, ieby pisad mlesce, wjrrainie 
do<laii|c , Die podoba mi sl^ mieysce , lak pisz^. iVow, 
Char., mie^ce. iS4. iTax. 69, Herd, Stat, 64. Na mie- 
icu swyktym. Papr. Rye. Mieftce. t Leop. Joan, 20,7. 
Deriuat miesce a vtrbo left Duricfi i, 53, ^am mieysce 
/ocx/f e/t, w^t guidquam co¥ui/iit, Varro 4, 2, - J. a) 
fnieyace, na ktdrym co icft, abo bydz ma, bff Ctt^ bif 
Stfttf* W gospodarilwie wszelakiey rzecsy trzeba mie^ 
pewne mieysce i schowanie. Petr. Ek. i3, Rs. BMtScoMi* 
XBQe , oh. wmieJcid aif ). Kaida rz9cs mieysce swoie 
ma mie^ , r na swoim mieyicu leie^. Petr. Eh. 1 5. Na 
atowo komenderuii^cego : azczotki na mieyaca! puszkarze 
wyymni^ s kana!u armaty azczotki, ktdre zoftai^ w r^ku 
pomocnik6w* Jak. Art. 1, 4 10. Uyirsat prae^cieradU 
xwinione na iedno mieftce. 1 Leop. Joan, ao, 7. Jdicie 
na awoie aieyaea ! Ttatr 12 ^, 117. Na mieysca! do 
porx^dku ! - Mieysce potrzebne , sekretne , c potrzeba , 
aekret , dwor , ganok. ^ Mieysce f cinania , bet 9ii(^t|>(aQ/ 
Cm. mertyjshe. - NB» na wyraienie wyobraienia miey- 
acowego, stuiy w Polikim zakoficzenie na -/ta, a 1 
Rosa. " iszeze , n. p. boiowiiko , boifko , boyfko , s miey- 
sce bicia; poboiowiiko, % mieysce bitwy ; obozowiflco, 
3 mieysce obozu; uroczyiko, uroriyszcze, s mieysce •re- 
in, *»roku, termin, meta , granica^. Placa od miey- 
sca , od ftanowiika , mieyscowe Vd, meftishnia , GtAltbs 
gf(b. Naiednym mieyscu, na mieyscu, «uf elnft ©teflff. 
Na iednym mieyscu (lei;|c) 1 kamieA obralU. Jabf. £z. 
176. Na mieyscu kamyk mchem obrafla. Rys. j4d. 43» 
Oppos. kamiefi czffto poruszany, mchem nie obroicie. 
C/i. jid. 33o, caffta mieysc edmiana, niepoiyteczna, Vd. 
gofta slushba , riedka suknja, Godainy iedney na miey- 
scu posiedzie^ nie moiesz. Teatr i4 aT, i». Biegun, wszf- 
dybyt, mieysca nie zagrzeie. JRyx. ^dl, 43 , Slo. nffbc HC 
tni meflHf t>o. nigderdugo. Nigdy dfugo fortuna miey- 
sca nie zagrzeie, Zawsze w obrotach, zawsze mieni swe 
koleie. A/i'/i. Ryt. 3, io4. Niewie^cie potrzeba na miey- 
scu w domu siedzie^, Petr. Ek. 6 , spoko3'nie , awf tiXitXti 
%\t^t* Ja sif dzi^ mam prezentowad w mieyscu paft* 
&im, a sukieii uczciwyoh nie mam. 7>ar^ 36^25, na po^* 
koiaph^. Mieysce, nie roaum odmieniai^, Kt6rzy za 
morze biegai^. Fund. 81 , coelum ^ non animum mutant 

Herat./ sio. Prov. ant ojn'a ne v^^, an'i meft«, i ognia 

i mieysca nie ma. Lokied na mieyscu kosztuie polowQ 
mni^y. Gofi. Gor. ii3, t. i. na mieyscu, gdzie t^ mate- 

ry^l rpbiJi , ^nf ber Steflfi? , an bem Oxte, wo bet ^eug* ges 

mac^t »ltb. Na mieyscu, w domu, ailf Ott Ottb Ctettf. 
Jak sif a kofimi w drodze, i na 'mieyscu gnarowad. 
Hour Bk. 149, Zofta{ n a mieyscu , zabitym toftat gdzie 

byt, polegt, et Ifl debKeben, (ft auf bem i|)fa(f gebUeben. 

Chryfbis uraart miafto nas , i na mieyscu nas. Sal. 4, 238, 
na naszym mieyscu , sa nas , zaftf pui^c nas , an Unftet 
^tM* Odyniec rozdrainioYiy, Gdy nie po mieyacu rfki| 
ftrseleck^ trafiony. Pot. Arg. 48 1 , nie po nalefytym 
mieyacu. Tak niegodziwa droga , f e ani a mieysca ru- 
•ay< aif nie moina, IRiin (ommt ni(^t 90n bft StflTe* Z N I B V s c e; 93 mieyicft up mley^oe, Mn efnet SifVf Sttt Mbetn. Lasi- 
ea daiedi awoie mtode s mieysca na mieysce prsenosi , 
aby ich nie naleziono. Sien^ 286. F'talnym dla kraiu 
irz^dzeniem przenosiiy si^ tylko domowe kl^iki s miey- 
sca na mieyace. jVor. hfi. 4,|257. Mieyacami adverhiaUt^ , 

Bh. mjfleot/ tttifl9; onbf'ion^, B^- DOM'BcmHo (cf* 

czasami), gidzie niegdaie , an mancbftt Gteff^R/ %\tt nnb 
bort. Mieyscanu dobra droga, mieyacami nayniegodai- 
wsza. - $• Mieysce, % eo si^ nayduie w iakjm poto^e- 
niu, Dettet. Miafta, wsie, miaiUczka, ws^yftko to s^ 
mieysca, cf. Rt, noai'B^cniHva possessyonat , nOM'&cs, 
noM'B'ctnlu^e dobro nieruchome). Obronne mieyaca. 
Mieysca iwif to , lub upr;Bywileiowane. Mon. 76, 662. 
Ktorzy si^ sami sabiiai^ , na ^wif conych mieyscacii cko- 
wani byd nie maii|. Szcxerb, Sax. 392, na cmentarzach , 
w ko^ciofcch).- §. Mieysce, s poioienie cz^^ci ziemi ^ 
na ktorey si^ co znayduie , bi^ i^^9 hei Cttf* Hetman , 
kt6ry si^ nie sna na mieyscacb ^^ nie moie si^ zwa/d roau« 
mnym. £m6. Rof. 55 y. Wieika pomoc swjci^ftwa ieft 
mieysce. Wkrg. Cex, 221, lokalnoid. - f. Mieysce, s mieysc« 
pr<(iae, plac, w ktdrym aif co snaydowa^ lubiRM/ciymoie^ 
•rum, bet fftium, bft yiot; Kef. preftor, proftor (cf. 
przeiVwor); Cro. proztor^ A#* nlScmOt npocmpaHcmvO 
[oppos. 6e3M'BcinTe brak mieysca; adj. 6es9i'£ciiiHhiii)* 
Maray tu wssyscy mieyaca dosy;5. X</. , zmiefcimy sif / 
Obecno^^ boga iadnym si^ mieysce m nie xamyka. Skarg, 
Kaz. J19, nieokre^ony , wa^f dybytny ). - Pig. Atidi ko- 
mu mieysce, powolnym bydi, ucho dawad, QUttttl gts 
ben. Stowom iego mieysca dali' Zbii. Dr. ii 4 , t. i. wy- 
stuchali go , ffie gaben ibm ®e(bf . Day mieysce rozumo- 
wi' Teatir 52 d^ iii. Odpuld mi, ale prawda musi mietf 
s^e mieysce. Gor. J)w. 280. Jelli dzii uffuchass ludn 
twego , a pofolguiess mu , a dasz mieysce pro^bie ich , a 
bf daiesz do nich mdwil tagodoie , bfdsiesB ie mial sfu- 
gami. 1 Leop. 3 Beg. 12, 7. Posfucbay mif , mech ma 
mieysce i wagf pro^ba moia. i6, Jer, 5j, 19. Ubogi ie- 
ili rzek{ co m^drse, pewnie nie dano temu mieysca. 
Biat* Peji. 296, M^i'Iekkowiemy sfowom sdradiiwym 
iony da? mieysce , i nie wystuchawssy rofodzieAca , po- 
tf pii go, Sk. Zyw, 322. Je^lim godaien , fe ftii^ iiaila- 
dowa^y J mieyace memu chcesz dads przykfadowi . . . P* 
Kchan. Jer, ii8« Woyiko, Tortoz^ wzi^wszy, miey- 
sce dato Zimie, i roku nowego czekaio. ih. 3, t. i. uftfi- 
powafo simie). Mieysce mUi, fig., (Xaum flnbett/ elnan 
9Ia( finben^ 9(a( b^bt^n* iSeuatorowie przy boku krd- 
lew^tm, mai^i na seymach mieysce i gtoa. Boter 3, 44, 
zasiadai^ ); Pfacse , ialoici , cif ikie nariekania , Miey- 
sca nie mai^ u ni^y, ni stuchania. Pajl. f. 22. Cnofta 
wss^dy ]|ia mieysce. Zegl. Ad. 38 , cf. dobremu wsz^dy 
do1>rze ). Cnota , pokora , nie ma mieysca u dwora. 
Zegl. Ad. 36. Sifa rzeczy prawo dopuszcza, ktpreby s^- 
me w aobie mieysca mie^ nie miafy. Szczerh, Sax, 206. 
nie godzifyby sif ). Rftdsili mu , ieby tego hieprayiacio- 
la, albo aabid kasal, albo iakokoiwick z mieysca ruszy?. 
Warg^ Wal. 116, t. i, oddalj{, na bok uchyli!, auf blf 
®eite f<bltffett. Lito^(5 bierse mieysce pomieaaania w iey 
aercu. Teatr 18, io3, zad^puie). - Mic;ysce wyxnaczo- 
ne, wzglfdem porz;|dku, godnoici, powaiania, s ranga,' 

bl^-SteUe , bet ^idi, bet Ctbnnng nadf. Mia{ u ftoi^i 

mrdso niski* mieyace, 2Uqdz» ai4« Kldci^ ai( q mi^j- ^4 MIEYSCOFIS - MIEYSCL 

ace, o pitfrwazeAfhro ^ Rost. u^'cmntviSLtnhQK j 9uhfl* 
H'b'ciiiHii^ecmBO sprseczanio si( o mieyftce)« Ludzie' 
wyisze iirieysce dali rzeczom potrzebnym, niiU rzeczoi^^ 
na schwat dobrym. G or. Sen. 165.^ Nie to mi^ obraia, 
ie cnocie po rozkoszy daiecie mieysce , ale to , ie i^ na 
sztych Hadztecie s rozJbosz^. ib, 22 j« - Aliter la z miey- 
•ca mego wnoszf , ieby tego pozby^ si^ cifiaru. Zab, i5y> 
aSi Trfb.y t. i^ ia z moiey firony, ile do mnie, i4^ fAt 
tteinett ^O^i^o - $' Mieysce, 5 fixntcya', urzi^d etc, Me 

gnnction, H^ %TXit, bU ©telTe, Me man iefleibet. Nie 

Biieysce mgia , ale m%i mieyace zdobid ma^ Cn, Ad, 621. 
Nie mieyice sauka gfowy , ale gfowa mieysca. Rys* Ad.^ 

45, aliter aluiba, ein i)ien|l^ Unterfimimen^ Jak s*^ 

oclprawisz od pani swoi^y, tedy maaz nyieysce u ranie'. 
Teatr 5o 3, 62. W domu moim na zawsze mieyace ci 
. dadi przyrzekani«, Teatr 2. Cy 45^^ Jdi precz z megp do* 
mil, nie maair u xnnie mieysca. Teati* 11 c, 21 y ilraeilei^ 
tHuih^), — AHegor. Na chrzcie kaidy przysis^gl , waayft- 
kim tym rzeczom mieyace u siebie wypowiedzieif ,. a po- 
kdy dad, ktdreby si^; asatatiaw» podobafy. J^atz.LoK 62» 

- §. Mieysce, 9 legowiika zwiertfcia^ hit ia^eX^tUe ^ 
H^ Siiget efneiT tOiet^* Amoniakiem mi^sca, aho tylko 
brzegi pielessdw^, w kterycb sif beilye pr2echo:wuis(|i 
Ikropisz, precr uciekais^^ Syr'. 219. Zai^a czfiVo z mley- 

• sea, ikoro ich zaiusz^^y W polu na ri|cze cfararty ogarsy 
porusz%« Pat^ Pocz. 5oi. *$-»») Mieysce po dzi«cifciu 
vesznurem-, co wychodzh po porodzeodu pfodu, seciMn^- 
dtnae^ Kirch* Anaf, 72, bfe 9^(ld^feMlTt^ placek czyli 
mieysce » ieft pfafka f okr^gU oaf id, ktdra sif nayduie w 
aanrym spo'dzie macicy^ Wey.. An, io5. fiolelci i- £apa^ 
icniu niewie^ichi mieyso^ Urxfd. i3o.> MIEYSCOFIS ^ 

- a, m:;, opisui^cy mtteysca^, topiogcaf, htt X^pVSrapfff 
Be, MtScnroonucftBseAB^. MIEYSCOPISMO, - a, n., 
Xosf. M'bcaEOOaKcaHte, topografia. *MI£YSCOPiSKI ^ 
-^ a y — ie, ifotfx. ArBcmooaiicaaieAK^H&ni topograficzny^ 
MIEYSCOWY,. - a, - e, od maeysca, £k.mi^m)i Slo. 

meflomnii Sr. i. taatmnii Rs, ei £c, m^cuthiiik, ha- 
w'&cniHMK-, Oxt^Sf hrtdtjj, ben 0rt ^f langeiU). Chro- 

roby mieyscowe , ktdre w tyi» sanifym mieyscu przyczyn^ 
awoif mai;(,/fr ktdrym. si^ znayduij^. Krup, 6, 7. Stoso- 
wa<5 aif potrreba do nvieyacowych zwyczaidw« Xiqdz. 69., 
Possczttie mieyscawego zai^ca ; lecz ie' cbarty iuf znu* 
fone, BTusratgo- pofcigad dfui'ey. Pof, Pocz,- 5or, t. r. 
2: mieysca y z logowifka^ au^ feinftt( Xaget. - Ze prawi& 
po wszyflkiclx narodach prowiacye ,. ftany , miafta , kom- 
pamie, miiij| awoie od praw powszechiiych ezcepcye*, ta- 
kowe prawa municypalnemi albo mieyscuwemi nasywa- 
my. OJlr. Pr. C^ 1 , 8. Mieyscowa iurysdykcya ,. Bh^ f^t 
htlnt praV9'. Mieyscoi^y rz](dcff Ross, M'tcmOHavixK- 
Hincb. Mieyscowe vriiro,. 7>. , kraiow« , . £irabnrei1l. - 
Cram, mieyscowy *spadek. 2>. r Locality Sio. IITeftMQeC*. 
MIEYSKI, MIESKI, - a, - le,. od miafta, ©tttbtsi J5A. //^. yarosi , poig<iri \ cfla, rarosnlLi ;. its, •rise, rpaAcxm,. 
ropOACKiif, ropOAOBLlHL ( cf.. grod }. Mieyikie mury,. 
Vd, meftni. sidi, hoshtia, meftnu sidouje; obsidje^.. Chlc&b- 
pszeniczny z irzedni<Sy m%ki , nie* do czyHfa wypytlowa- 
n^y, mieyikim abo kupieckim. mianuiemy.. Syt. $56, ®X^^U •MIEZD^IC Bif * MIG. 

Utt (cf. krdlewiki, pafifti). Mieyika prayiain, konwi 
na piwo , a roina na pjeczenii| nie bronid. Rys* Ad, 4o. 
Mieyfkiey przyiaini, wierney milofci, prsowozu we kr^ 
musi pfzyplacid. ib, 4i» (cf. mieszcza^iki ). Mieylki aiu- 
ga, woiny mieyfkiy ceklars. Cn, TA., £h, I^Momef ; Slo, 
tabnj ftu|ebnif V ^^' mieftni blapezy mieftni shlusKaunik, 
.tapot,- berizh; Hg* yaros szolgaja ; Rs. paacUA&igRKb , 
Dp^HcmaBly, ob, przyltaw). Mieyfkie sprawy, s cywil- 
ne, n«. p. Mieyika sprawa , actio ciuilis ^ dlatego tak ieft 
nazwana, ie tdk aktor, iako i pozwany i przed Ikarg^ i 
tt^ikargf, i po (kardze, mieszczany %oiiz\\, Szczerb, Sax* 
4, ib,' 520. Wi^iniowie o sprawy mieyikie i dtugi. Star, 
Dw. 20. - Wieniec miejfki, s oby wateliki , ble ^AtSefs 
ffOlte^^ by( u Rzymiaa w wiclkiey uczciwd^ci, chod a d(- 
bowego a wlerzbowego gat^zia upleciony \ s^siad s^&iado- 
wr od niego w potrsebie iakley ratowany, dawal go. 
Bud. Ap, &7 ) Vlarg, Wal, 60. •> Miey(kie subfi.^ s rniey^ 
ikie prawo, lih, xxii^^t pratDO; Rs, ropoA«>K«ee opaBO; 
ba^ @tabtti'<tt- Mii-yikic prawo y ktore kaide miafto so- 
bie kii uiywauiu wlasnemu poftanowilo, iako prawo Mag- 
debnrikie,. ktorego nasze mi>afta uiywaii^. Sax, Porz. 4. 
- atitety Mieyikie, prawo mieyikie, prawo pod ktoryn 
mieszczani'ii w miescie mieszka , bil^ ^iit^tXX^^t\ Sr, 2. 
bergiltftlDir ) Kri. mieftna, raeAauna praviza , mellne prau- 
de ■, /2g. gradjanftyo; Bs, graghjanfivo, pucjani^vo^ Rs* 
K^igaHCKoe npaeo. Mieyikie prawo , ktdremu wssyscy, 
ktorzy w murze siedz^ , iednako podlegli. SzczerS. Sax, 
46 1. Nie byfa w te czasy Etrurya do mieyikiego nasze- 
go przypuszczona.. Warg. WaL i34.r Konn^ stuibf im 
odjf li , mieyikie tef wzif li. /& 65. Cafy korpus office- 
rs w przysi^gl na mieyikie, Gaz. Nar, 1, 162. - aliter 
mieyikie, s wkupna do miafta.^ Cn, Th.^ bte ^Oflen bfl 
BArgerrecbW^ - J. Mieyikie, po mieyiku adv.^ (Idbtifl^^ 

bilrgerUcb V ^'- noropoA^^y^ 

Pocbodz^ mie^ci^f do-mie^4:ief namie/ci(f , obmie/ciff 
pomie^cii^ przemiei-> id^ przymie/cie t rozmie/ci^^ umie^ 
^ci£^ wmiefci^y zmieMi^ namieJlniA, namiejlnietwo ^ 
namiejlniczy. 2^ fnie^zkac\ mieszkiwatf^ domieszhac^ 
namieszka^, mieszAanieCy mieszka nkai omieszka, omiesz' 
 kawai ^ omiesxAa^^ obmieszkiwa^ y pomieszkai^, pomiesz" 
ianie, przemieszAaiff zamieszkady zamieszAa, zmieszhai, 
3) miajia, miajiko ^ miafleczko , mie^cinay mie/cinAa, 
mie^ci/ko"j zamiafty natyehmiaji ; dotychmiafl , odtych" 
miaft V przedmiefcie , przedmie/cianin , przedmieyjki\ 
ndetzczaniny mieszczaky mieszczanek y mieszczaninek^ 
mieszczaff/ki J mieszezanjiwo , mieszczanka y mieszczka, 
— *S* micicy m/ciciel, zemicidy pomicid\ zemfla, pomfla, 

w MI^2 , MI^:teZEC oB. Mii^i , Mi^iszed etc. 

^MIE^DZlCr si(, zaimA. ndJT, , mi'azgf puszczad , pienid si(, 
Ainid si^ , %elfetn, id^Utntn, n, p. Micida^cego sif paiku- 
dnemi iady, dzieeina doyzrzawaay « • •■ ^^B. Ow, 33, madidum* 

MIEZDRZYC, - j\y - y, cz. cont, , mi^so wyrzynad, auis 

fieifdjetXr ba^ %Mfdf (erotic fd^neiben ; Ross. MRsnpiimh. 

{Rs. ne3A9^f >cA3Apa ih-ona sierciowa ikdry, BA. itia|f 

btd membrana , ob,> miazdra , miazga ). Kuszoierczyk 

mrezdrzy ikdry. 2>. 
•MIEZGAC si^,. ob, Misgad si^ . 
|V1IG, - u, m,, MIGI> - dw, plur,, mgnienie okiem, xbn 

VugenoM, Sa)in( mit ben iKugen » Cro, namegnenye 'y Vd. 

megaenje» namiganje, kaaanje, okomegniky okomcgne- 9)6 ^Vd. naneahik, s ntina); JRdst. Mvrh^ nepeMRVn 
Ciwrb moment, nb nvahf mhfokL^ cb Mary w mo- 
^eocie ). Ocsjma tyiko s sob^ gads^y na piigi Tym i(- 
^sykiem aerdecsne llumacai^c intrygi. Min* Ryt* 3, iio^ 
t^ngfllfptA^^* ^gi cayli poruisenie .pewne ciafa, mia- 
nowicie twarsy, b\ pi^rwizym i pospolitym i^^ykiem^ 

J>cz. Gr 3, io , ®rWr5cnfpif«d^f, «rotei^iKpr«*f . Na^r- 

pierw^y ai^ Clumacaono przes znaki iakiel , czyli iak pQ«- 
•polic40 naaywamy , na migi. Kcirp. 2, 6. Na migi tylko 
% 8ob& mawiali praea znaki. ptw. Ow, i4i , Ross, nepe- 
xurHyinBcXy nepeMMraBam^cH. Z gtuchemi ;ia mig^ 
roam«wiai%. Star, Dw, ^5. Przez migi co pokaaowa^ 
sobie. i6.bg. Nieanaiome migi i ukazy. €hrof^,.Ow.aS^» 
Sacaypif , ^ciflcam , na rdine pokazui^ migi, By mif wyr- 
rwal a tcy intrygi. Zat, 7,307, Zwyczay na 4worzc Tu- 
reckim mowid ieden do drugiego tit. migi « ieby si^ cichjp 
•prawowad, i tak 8% niektdrzy wydwiczeni w tym nie- 
aaymifzyku, it aobie cat% hillory^ wypovicdzied mog^, 
Bie mowi^c. AioA. Tur. 19 e/ 44. - j. Figi migi,*8 fik 
mik , s fortel , n. p, Kiedy stuiebna zna te figi migi, Kle- 
dy a piwniczym b^dzre iedii^y ligi > . . Bratk. p ^. Te- 
raa waayllko na fik mik. T^atr 43 c, 80. Wszyfiko & 
mik sa nic, 16, 65 » KUcx, Zd. 67. - 5. a) Mig , s mi- 
got, migoLanie, miganie, dri^cy blaflc, %ai %\\Vaxattn* 
BlaCk na blalk odbjiai^ tarc^e migiem cz^Qym. Przyb, 
Milt, 176. MIG AC, - at, - a, fixyn, cont. , MJGNA,e, 
- s^', - ie> idntLy (cf. mgn^<5, mkn^d, miy/^, 5/o.o(Oni 

wil^niii', Sr.i.imchilmaliwam, mUam; Crn. mign^ti, 

raignem , migam ( migUm , « ifkrz^ ) ; f^d, megniti , na- 
Begniti, mi .^iti , snaminje dati a' ozhi , a* pzhmi mi^ati^ 
aamigati , naraeshati, nameshuvati , meshim; Bs, mi- 
ghnuti occima, migati, maghnuti orcima , naniigbnuti, 
higljati Occima; Kg, flamighnuti', namighlvati (jL.f. Rg. 
m^gaa. fulffor); Cro. migati , migam, mi«cm ( miczam 
moueo, agiro , mictAimze ntctor)\ Rs. Hnrriy^mB^ mu- 
rami, xicacy, no4MitruBaiTib , cMBruBamBcH , cmk- 
THycnhcH. i Ee, MHsiio , mtkhitih , vcnay , Gr, fAvu , Lat. 

nicto , cf. mico ; cf. Ger, ♦miegen , fcfettiif gen ; Bh, miiffi^ 

tif mii(nuti); powiekami ru6za€, miyd. Cm. tr^nem, 

treniu , titic ben Olugtttperfiln Jblinjc (n / wlramern. Ufta- 

wicznie miga. Tr. - .$. b) migad na kogo^ mrugad nan« 

Rs. aoMaeamB, mit ben ^ttgen einen fSinf geben, efn 

9ei<(en geben, - transl G^bj^ tylko mJga co^ po4 uo^m, 
mrucay iako nied^viriadok iaki. Op. sat. 117, riisza gfbi^, 
mit bi'm ^«ule n!i6ret(. NiedbaU si? modii , tylko warr 
garni migais|c. HrbJ}. Nauk b 3, Nosem mi gad. Eraz. 
Ob. a. - i/niiak, blysn^^d, ifltrzyd si?, flinfein, .(lra?|s 
len, fitmmern. Kaidy ai? w xoinokraenym wiencu kwia- 
tek miesci , Ten miga, tamten pachnie, 6yf wabi , ten 
piesci. Zab. 12, 220, migota). Tak mignie Hrzata, Je- 
c^c z tfgiego clfciwa. Zab. 16, 189 Sakow. Zn± pu^eit 
(Irzatk^f a ta Icdwo mignie, Twardego serca Tetydy do- 
^cigaie« Zab. 16, 33o, Alid It^dwo drobna mignie chwi- 
la, iui po nim. Za6. 12, 233, ledwie zabfysU), MI- 
GaC ai?, MIGNA^C aif , recipr., z drf^cyra blafkiem 
ai? ruaaad, migotad, cf. Lat. micare, ffimntetn* Jikry 
radoici w oczach wszyftkich ai? niigafy. Przy6. 9Silt. 48. 
W tym aif iwiatefko w^rzod g? ftwi mignffo , W tamt? 
natychmiaft udali si^ (Iron?. Kras. W. C. Sg, Jeden dru- 
giego w aap^dzie wy^ciga Do blaiku ^wiatita , co ai? co- MIGACZ - MIGDAL. 95 ras miga. ib. W apokoynych wodach nadbrseinego mo- 
rza Miga ai? dri^cy blaik seaslego soraa. Krt^. Off. C b, 
Ftomie6 migai4oy aif Jiqmma tr€mula. Mqcx. , 06. migo- 
jtny, migotliwy. Nie wazyftko drogi kr^aaec, co sif mi- 
gnie, Zab. i4, loa Nar.^ nie wszyftko afoto, co aif 
;lwieci , CO aif lini )• Za co z tak^ wytworno^C]i| trefiaa 
iwfosy ? gf (Uza na karku koiiikim miga sif grzywa. Pilch^ 
/Sen. lift. 4, a36. Odchodzi byftra Jrya, i ledwie ai? mi- 
gnie. JDmocA. J^ s, 3i8 9 Rs. MeABKHymB, ueABKamB, 
□poueAKHymi (xeAKOMi) nagle, pr^dko). Ktoi to 
hyl ten , ktdry prsy wey^ciu naaz^m migo^t ai? tylko i 
fuciekt. TMatr 3* 6, 44, tylko co ai? pokazal, ajawil, 
fit min^d). Aten ai? Fandiofiikich imi? ledwie miga, 
iguid reftat nisi nomenf Zebr. Ow. 387, atabo si? prze- 
J)iia). - 5» Migai4ce ai? brwi , vibrant supercilium. Cn. 
Jh., dria^ce, jittemb. - $. Miga si? w oczach, Wylka 
ai? CO., perlajbitur aciem noftram. Cn, 7*A. , Rs. px6uinl 
^L rxasax}). Jakii czlowiek w oczach mi ai? mign^f. 
Tieatr 56 *, lo3. Coi mi si? mign?To. Teatr 27, ii5, 
A. i. zabtysnfta ml lakai my^l , ei b(i(t fU meblfm Sopfc 

/tine 3bee, e0 ftelgt in mit etn®ebanfe hlW^ntU aufi 
jl(6 /I Jnbe itta*. MIGACZ , - « , w, , iJA. mbauran, mm- 

gacz; Krf. namigayez, kaaauz; Ross. vnTy^Hb, /. mh- 
ry'uBfl; ocayma migai^cy, e{n 931in|( (aUgf / bet mit ben 
'l8ugen blinje.lt. MIGANIE , MIGNIENIE, - ia, tj. , subji. 
Ver3. , <rf. mgnienie^, Ec. MMSaHie, imraHie, Mace- 
Hie ; Rs. MaraH'ie^ Bh. mbaufilhi ) , bai fdlmiU mit 

;ben ^ngen. Mmganie. h<ii SSinfen mit ben ^ngen (0^. 

Mig). Mnicmanie ate o ionie Jacno uroscia, a iakiego 
i^y kiwania albo migania nieprz^ftoynego. Petr.Ek. 68. 
Hf^ganie si?, s migot, migotanie, b^i %[\VMXitttL* W 
holach ocau i w iikrzenin lab w miganin si? przed niemi , 
piiawek u4ywad. Perx, Cyr. 2, i3i;. •MIGAWKA Zi>- 

dereck. , s powieki , bit iKngenbecP ef* 

MIGDAL, .- ju, m., MIGDALEK, - Ika, m., dem., Bh, 

manble; .^/o. manb/owe gibto; Sr. i. manbcKna; Vd, 

mandelni , mandelnovu .dreru J Cm. mandele , mandalno- 
TO dreyu , mandnla , bad^m , j^dr; Cro. mandala; Dal. 
mendala j Hg. mandola , mondala, j6arb. bajam *, Bg. mjen- 
deo, G. mjendela; Bs. mjendela; Sla. bidemi, bademo- 
yodftrvo; Rs, KHHA^AUna, M0H4<'ixaHKa, MiiH4aAb ; 
Ec. annrAaA'b , MMrAaxb , s Greckotac. a/utuyJaXov , 
amygdalura, bie ^anbc|^ drzewo i owoc , bet ^Olanbel* 
baum Unb bic gru^t. iVUgdaJy b\ owocami drzewa na- 
'zwanegb migdat. Dyk, Med, 4\ 295. Migdaiy potrzebui% 
grunta suchego, pi?szczy(lego, ciepTego. J^luk Rosl. 1, 
'i58. Cukiernicy przyprawui^ migdaly wielorako. Jiluk 
Dyk. i, 33. Migdaly gorzkie. Dyk. Med. 4, 297. - Mi- 
igdaYy lub kasztanki zieipne , ^tbmanbeln. N.Pam. 17, 
'202. - burl, niefiieikie migdafy, s rozkosze tarartego iy- 

cia, bie Jrenben beg bimmlifcben 3et«fa(cm«. Czy^oie 

ai? zarayilili o niiebieikich migdafach?*JI/on. 70, 98. Glu- 
cba na ftarca pobozne exorty, kogo inszego rada slucha- 
la, ktdry i6f nie o niebieflcich mi.'da^ath gadal. Off. Str. 
5, - $. Pjersonif^ migdat, migd^lek, fircyk, gach , eitt 
6tU(et^ ein Snbt^r. Widz^c wdowa Mazurka , 2e mi- 
gdat nietupiony . * . Kchow, 206. Otoi to mi^^d takiego 
migdatka panicza. ZabK Z. S. i5 ^ Bh, manbeljcef gatunek 
got?bi ). - §. 2) Anat. Migdaty , a^ dwa dosyd duie gru- 
caolki na ktidey fironie uA, mi?day obti^em xastony 96 MIGDALOWATY . MIIAC. podniebieniow^y. Krup^ 3, 338 , ilinne lagody W uftach , 
albo migdaty iiiniafte« Kirch, An, 49 , Me ^^ViMn \xa 

' $«lfe'« Bh, manMe; Sr. i. ft^ipnep m«ntU(ii9i.^r.2« pit; 

Vcf. gobixe, aleide na posbiriki; Cro. sU«da, sadufADi- 
cze ; Bs. savratak ; Rg- ghlindurra \ JRs. xeA'B 3^. MI- 
GDALOWATY, - a, - e, na k«ta{t migdatdw, mail: 
be(f6ttlli9* Ucsynisz trsy czasski migdaiowate na kaf* 
dym stupcu iwiecznika , galka iego i kwiat iego. Budru 
Ex&d, 36, 33, na kastajt orzecba migdalowego. BibL 
Gd.y MIGDALOWY, -a, -e, Bh. manMot09 * Sr, 1. 
tn(in0cfllf» Cro. mandaiszki J Hg, niondolabol, bajamiki; 
• i?^. mjendolov, mjendalfki ; Ra, et £c, UHHAaAbHUK , 
aMHrAQAOBbiK; od migdaWw, ^anbeU, MJgdalowy 
oleiek. Sien, 354, Bs, MMHAaAbHOe MacAO- MJgdalo*- 
we mleko, orszada, ^anb eitnlld^ , Vd. mandelnovu mlee- 
ku ). Migdatowe drzewo, Bg, mjendelovina. 
BUGI ob. Mig. 
MIGOC •*, Miego^. 

MIGOTAC, MIGOTACsif, - af, migota niiak. contin.^ 
migoca ndA. , MJEGOCiC , «MIEKClC , MIGOCIC aif , 
drit^cjm $lf lini6 blaikiem, ^Imtttetli; Bs* miqati mouB" 
r^, agitare\ Vd. meahgetati, meahati , z mij6y Lat» 
micoy Crn, meketam, s drif ). Na tie bt^kitnym, w 
pi^knym ftoi^c azyku> Blyikotnym gwiazdy prgmykiem 
migoc^. Zab. 5, 4o4 Nar, , Ba. pritivati , sjatti ). Mie- 
gociice gwiazdy. 1 Leap, Job. 38, 3i, iikrz^ce). Nad 
przepytznym szyssakiem kita «i^ migota* Przyb. Luz. 63. 
Jako iytiAXJioi^ torzj, gdy sfonce wschodzi rano bez oblo- 
kdw, miegoce ai^ . . . L^op, 2, Reg. 33, 4. Feljus mif- 
dzy czamcmi chmurami migoce si^.. Lmsxcm, Clajf^ 769 
przebiia t\% s^roim blafkiem). Waruazaij^ aif swi^itnice, 
iako btyikawice po wierzchotkacb migoci^. Zab. i5, 4 
fCnia*. Dob^dzie blyazcsi^cego mlecza awego i oszczepu 
miekcj^cego z\%. Radz, Nah, 3, 3, Isni^cego oszczepa* 
• BihU Gd. )• Paaczoty po powietrzu latai^c , iedna dru- 
g% tr^caii^c, miekc^c ikrzydfami, ij^dta awe iakoby oftrz^c 
-wymykai%. Crose. 6o3. Crispari herbU terra dUitur ^ 
miekce ai^ od kwvatkdw. Mqc*. MIGOT , - u , rn. , 
MIGOTANIE, MIEGOTANIE, MIEKCE>nE, ^ ia, «., 
suhfl. i^erb., bla/k drii^cy , bal glitllttirril, ba^ ®es 
fimntre; Bh. pUpoL Promienia abo miekcenie od ziota, 
eiura, Mqcz,- Miea^c i gwiazdy puszczs^ a siebie ftra- 
«aj|cj| tiemnoi^ i miegotanie. St, Kax. 5. Gwiazdy tak 
iwitne migotera. Prxyb, Milt, 33o» Niebo, siemia i vo- 
dy, iasnii^ aif migotcm. Przyb. Luz. 62. Krzesia iarym 
Isniiy tif migotem , Sadzone koaztownemi pertami i zto* 
tern. Przyb. Luz. 7. MIGOTLIWY, IVUGGTNY, - a, 
- e, migaiJ^cy aif, fltmntftllb* Nicinaczey iako zwykt 
piorun przerailiwy, Zerwany z btyikotnego gromu mi- 
fotltwyi, 6{yszc&i|c cbmury przenika^... A.Kchan,Q,i.bf 
Chodk. Koji, 36« Miacze te ogniile pieklo migotliwym 
oawiecily bla£kien. Przyb. Jdilt. :i^. Migotne gwiazdy, 
mdtantts. Off, Sen. 11. - *$. 2ylki bez zaalony migotne 
anacznie ikacz^. Zebr* Ow, i49, trepidae, trz^a^ce, 
dri^ce, lltUtnb' 

VIGRSNA, ' J, i., hk m^tiiie, bai (^alt^feiHge jt^pfr 

I9e^> Bdl glowy, ktdry bywa w iedn^y tylko i6y pofo- 
wie. Perz* Lekm 167. Sen ten aprawit mi migreof * Afo/i, 
66, a86. 
i^pXAC, - aTf -* a^ contin., WN\C idntl^ Bh^ Hitn^ti; M I 1 A C cif . 

. ttltlitt / miSCti / Widitlf } Cm. mineiB , n^uiai ; Vd. mini- 
ti; Cro. rainujem, miniiti i Rg, mlnuti ; Be, minuti, pri- 
minuti; Re. MHUOaaisk , MUHyio (cf. Lat. minui). - 
a) neutrum uchodzid, upiywad, uiUwad, VOtAbet ^b^n, 
Oerfliefeit, vrrge^en. Dnl moie, .iako cie6 miiai^, a 
czekad nie cbcj|, do ^mierci mi^ prowadz^c. Sk. Kaz a3. 
Miia iwiat i poz^dliwoid iego. ib. boo. Jako cien, gdy 
8)^ naktania, miiam. Bud. Pe. 109, 33« Gdziei ta go- 
dzina bieiy, ktdra miia? Zab. 16, 376. , Wtzyftko mi- 
ia, kaida rzecz odmianf aw^ bierze. Otw. Ow, 61a. 
ZacBoid, uroda, moc, pieni^dze, alawa, .Wasyilko ta 
minie, iako polna trawa. J, Kchan. Fr. 4* Co min^to, 
iui aif nie wrdci. Cn, Ad, 107, co zgin^Io, zgin^to', 
przepadio; czaa utracoiiy nigdy ai( nie wroci ), Miiaiv 
cy, praemiiai^cy, 5A. pomifiUcblnp, p omlttU tc blttQ ; Cm, 
mimezbe; Vd. po.svt in. - 5. b) transit, milad co, kogo, 
s mimo kogo cbodzld, nie potykad go, nie trafiad na6, 

przemiiad go. chybiad go, eineii, ttviai Aberftfbrti, nii^t 
ttefen, ^nUbUvi, au^toeid^en, iiii bit eeite liegen Uf: 

fen; Rg^ mim6chi, mimohoditi; Vd, sbrieajiti , proho- 
diti , preftopiii ,• vugnuti , vusIWyem , Tunhenjati , vunYi- 
bati , isgibati , Tungibati. Jak firzel^ , pewnie ci( ait 
minf. Bard, Tr, 46 1. Smirrtelny koniec iycia nikogo 
nie minie, Smierd pewna , lecz pewnosci niemaaz go- 
dzinie. Min. Ryt, 3, 169. Kogo miia przypadek, nako- 
niec znayilzie. Bard. Tr, 17. Co korou bdg obiecal, 
to go nigdy nie minie. ZegL Ad, 4o. . Przyydzie do r^k 
to, CO naa przez lat wide minie^ P. Kchan. Orl. 1, 17^ 
- Activ. BiflEupi oni, na krola aif i moc iego ogUda- 
i^c, miiali prawdf i aprawi^-dliwoid. Sk.Bz. 1081, uni- 
kali). Mysliny co czynid mamy, mi6my co sif dzialo. 
r«arr 43 3, 96, puidmy). Jaftrz^biu ty! bodaie^ zgi- 
n^I , J pi^rwazey kuU nie min^I. Kniai, Poez. 3, 309 , 
t. i. nie uazedt , ni(^t enrgf^eil )• Jeieli kfedy trafi aif 
Wc Panu przeieidiad uaaz^ ftron^, proszf mnie nie 
min^d. Teatr 33 rf, 63, nie zbaczad, Xi\&^t VOtbep I* 

fabren^ fonbern eiii|ufpre<(en. iviiiai^^c. « uumochodt^m, 
mimoiazdem, im iBcrbeppaf|treti, 93otbepgt'Jen , iBorbcj^s 

fabren \ Ross, bckoassb. Wazydkie mi( iusze tpoioby 
miiai^, Tg aam^ iedn^ widzf na to drbgf. P. Achan.Jer, 
167, t. i. opuazrzai^ mi?, nie sfui^ mi, tttldf PCrlalfrU 

ade anbern i^ulf^mirte^ ilof , ., Woyiko miaio bya£ 

piaano W przeilronyra polu , k^dy nad pi^knemi Mka- 
mi iezdni miiali z piesaemi. P. Kchan. Jer. 431, I. i* 
przeci^gali , przematzer owali , (fe ^ogen VOttkber. Ni »i« 
tu w%2 luikaty w arogie kf^by zvviia Po ziemi , ni »a- 
kotem wielkim w cyrkiel miia. O/w.lViVg-. 4o3 , t. i. 

wtula, ill einen 3lrffl breben. Mil AC ai^ redpr,, Sr. 

1. et 3. mtnuf(^ fO/ minu ^O; nie potkad 5i( z kim, 

chybid ti^,propr, etjig., nicbt lufainnten treffen, cin* 

anbet Vftfe^Ien ; n« p. miiam aif z kirn w drodze , nie 
widziawaay go, ut nie wiem gdziem si^ a nim min^T, 
i. e. nie potkat, chc^c abo mog^c potkad. Cn. Th. - Bar- 
dzo daleko mins(te^ si^ a rozumem. Teatr 55 d, 67, bll 

iinb bet fDerftanb ibt fepb bepbe meit von etnanbet. Z 

prawd^ ai( miial. Groch. W. 364, oddalit aif od ni^y, 

er VHtb voit bet SSabrbeit «b. s^dzlowie cz^fto si^ s 

iwiftJi aprawiedliwo^ci^ miiai^^ Teatr 49, 81. Twdy 
ifzyk tu aif s prawd^ miia. Zab. i5, 181. - §. Actiue 
raiM aj( a kin^ w drodae, s uilfpowa^ mu a drogi, 

prae- MIK - MILCZA^COSC. 
prsepuszczaii^c go , rfnanber (aiif bet Ctxa^tJ axiiwei^en. 

Fotkaf swcgo iiieprzyiaciela iia t&k ciasnym mieyscu, ii 
tlf min^d me mogli. Sk. Zyw, 2, 24. Ulica, ktdrs^ wosy 
•tam i sam pr2cchodz2|, niech b^dzie na szesnci^cie (lop 
azeroka, aby si^ inogfydobrze miiad. CA^/. Pr. 201. transL 
Klaniam kapitauie! miiamy aif , iak gdybysmy unikali od 
tiebie. leutr 4, 46, 

Pochudz. pod ttov.em Mimo. 

BOK, ; fik mik, ob. figa ob, mig, 

MIKOLAY. - aia, m. , MIKOLAIEK, - ayka , m., dem. , 
Jit. HHKOAaH, HHKoAHHkKa, ioii^ iiif zkie , 9{iC0(atl^ (cf. 
Blichnik dem,) Kras. Zb. 3, i65. W Kiiowie wielkiesif 
cuda prsez S. IV[iko?aia dziaty. Nazy wa si^ Mikotay *Przy- 
ciiki , ie przyclsn^t ^cian^ ztodzieia , ktory lazt w nocy 
krai^ do cerkwi \ S. Mikolay mokry , ix wyci^gn^t z Dnie- 
pru dzieci^. Bund* aa - 3. 'Mikulf {fiussic^") Iwi^tego 
Rui mif dzy iwi^tcmi naybardziey weneriix^. Gwag. 5o9» 
- 2) hoifui. Mikofaiek Boh, ^ai\^, F.ryngium Linn,^ 
9Xailll^ttf It / rodsay ro^liny. Kluh, Dyk. 1,207. Jundz. 
179, JCrup, 5, 301* lioff. cBHHyMKa mpaea, ^epmono- 
xoxb cRHiB , nepenoAOxnHaH mpasa. ILorze6 Mikoiay- 
kow, babia rzy6 Spitz, 44. 

MIKROSKOP ob, Drobnowidz. 

MIKSTATNIK, Mixtatnik, Miftatnik, - a , m. , nosarz, 
tragarz , co dfwiga ci^^ary, Dur/z, 45,, Wfod, elll Stfc 
8ft/ Sftflf ntt Jget ; ^z"- iM/r^wrof mercenarius, Mixtatni- 
ki , CO na ramionach t{6moki albo iakie rzeczy z ndymu 
noazs^. ff^arg. Kurc. 34. Dosyde^ sif i nazbyt nademna^ 
pom^cifa , O pani mixtatnikom i przekiipniom miTa. Petr, 
Hor, 3 3 5. Byaksamit ixiiaf bydf po kopie, toby mix- 
tatnicy w aksamitnych kamizelach na trecie ftawali. Fnlib, 
Z>ij. Af 3.Mularze,cieile,miftatnicy, Vol, Leg, 5, i 79. •MIX- 
TAT , - u, m. , tret, gdzie ftawai^ mixtatnicy, n. p. 
chlop z dr^giem na mixtacie. Stryik, Gon, E 3. 

HIKUS , - ia , m. , n. p. widziatem piianic^ , ku po^mlewi- 
fkn przecbodzi^cych , ntikusia,. i inne salty, po ullcy z 
piiafiftwa odprawnis|rego. Mon. 71, 268. 

MILA , - i , i. , MILKA , - i , i, , zdrbn, , Bh, mile ? 8r. 
1. mi^Ia; Sr, a. ttliW; f^rf. mlla, milla, verfta; tVn. mi- 
la, milia; Cro. mi la., milya; /?^, migl; Bs, migija ; Sla, 

' milja; Aof J. MHAR , Ec, aonpw^e-, 3^*/. myla , iS«tfC« 
ma, Angl,m\\fi\ Ga//. mille, Jtal, miglia, b!e 9)? e b 
\t\ Lac, milliare, Gr, fAtXov , Chald, Arab, Nb^a 
mil, mllo, diilon); s wymlar ziemi , wedtug kraidw foi- 
ttii^cy £]f. Kra9, Zb, a, 166. Mila Polfka mala, r 84- 
iaiow a5oo; ^/zednia , s 3333 i/S; wielka, s iySo^ Jak. 
Mar, 1. 4. Mila, braiia za cztery Wloikie, trzynia Jo- 
kci i3333 1 calow 6; brana za^ aa polpii^tey, s 16060-, a 
sa pi^d, i 16666 a/3. Ojir, Pr. C a, 397. Stay Sa czy- 
ni^ naszf Polfk^ mi If rowns^; a ftay 4o czyni^ naazf mi- 
If wielkj|. War. Kurc, praef, Mila Kuika ; wyraie- 
nie niywane , - gdy mila zdaie sif byd^ d}i>ga ladj^- 

cemu. Wol, - O mil?, einc ®?e!(e »eit weg. B^^di 

mi przyiaciel o mil? daleki. Zab. x4« 367. Sxym,j 
nie chr? z tob^ mie^ przyiafni). Taki tcbdrz, ia- 
kiego o dwadzrieftia mil w okoticy nie znaydtie. Teatr 
ij b i4. Gdy szedf , na rail^ w koto czud go byto fran- 
tem. Zab. i3, aSo. Trfb, 

MILAN 6b. MedyolaVi. 

MILCZ\COSC, -ici. i. , taciturrtifat, Cn, Th,, Cn. &yn, 8^8. 
milczatoid TV-, ob. HUkliwoi^^ Bh. vAUWW^ > Sr.\. V^t\^\' 
Tom. IL MILCZANA MILCZEC. ^1 iitofc^ XaiUliimti S Vd, mouzlieunoft, mouzLlivoA, aamoozK* 
nolt, satihnoH, sampuzhlivoft ; Eg, muk, zamuuiloft, mukli- 
na ; Cro, rauk , muchauye ,J ikom ; Us, MOAHaARpocixxA } 
ble ^erft^tOfegen^eit* Pomiernofif, ochbta^ wAydliwo^d 
1 mllcz^cosd ozdobi bieaiadf. Eraz, Ob. £, *MILCZAL- 
NICA , - y , i. , Ec. MOXHaABHBJSa cela samotnego bogo- 
myslcy lub puftelnika, aamotnika, fine @{tlfieb(et(eKe. 
Bs, MOAqaABHiiKL puftclnik , MOXnixhUhiA pijftelniczy, 
samotny , £c, MOXs^ABcmBOBamH puftelnikiem bydf . 
MILCZANA i •MILCZENA, - y, i.. o^. milczany) , mll- 

czenie, b4<.®4rpelgeit, reinen Wnnb ^alten, Zerwal af 

dot^d Eumenes milczau^ Chrapliwyni gfosem. Pot, Syl, 
34a. Z tym si? wszyscy rozcyd^, ikoro z rady wttani|, 
Ale sobie przyrzek^ wzaiemnie milczany. Pot. Arg, 167. 
Sr, 1, mtfCJjatOd. Powiedz mi wszyftko, zuaydziesz u 
,mnie milczany. ib, 700. sekret). Kazat przysi^dz milcz*a- 
n^ raz, drugi, i trzeci owey babie. Pot. Pocz. 43 1. Kto 
chce *milczeney, niech sam nie nie prawi, Morsit, a47 
•MILCZATOSe. *MILCZASTO$C, - ici, i. , Tr, mil- 

cz^cosd, milkliwo^d, bfe SJerfcbmiegenJelt Jakoz si? w 

tak mto^eftkim wieku do mllcaatoici mdgl przyzwyczaid? 
Tr, Tel, 4o. MILCZATY, - a, - e, ^r., Bh. mlcelU 

»p; ^/o. tnlcUwi, ralcawi, mlcaaifwi; Sr. i. mcUjiij 

Crn. movzhliv; Vd, mouzh;iA , mouzhliu, roouzhehen, 
mouzhcn, samoiizhaft , samouzhliu ; Eg, muukli, mdltli ; 
Bs. MOAHaXHBZiia; Ec, MOAHaABHMxL^ Komopuu He 
MHoro roBOpHmB; l^etr^^mtegen , milcz^cy. 
MILCZEC, - af, - eli, milcsy, milcz^ >/r. Cont. , Bh. 

itiUetl, mlcef, mlc'im; Slo, mlcat, mlci'm; Sr* n* ma(< 

jafc^i Sr, i.mlcjtcj, miUm'r ^^' mouzhet, mouzhati, 
mutati, obtihniti, vlihuiti, mo.uzhim, muzhim ; Crn. mou- 
knem, movkniti^ movzhati, movzhim, miJtim^(1:f. Ldt, mvtt;ua) ; 
Cro. muchaii , muchim ; Bs. miicjati {acth, B&, muckati 
far silent to uclszad ; Rg, milcjatti ; Sla. mucsati ; EosSi 
MOAHaaiB^ saMOA^amB, cMOAHamB, cik^aAHilBaiiiB. mt 
gadad, nie mdwid, fcJiDetgen. Caluchn^ drog? mllczal, 
iak zakl?ty djabot. Teatr 11^, 60. J glupiego , gdy mil- 
czy, za m^drego poczytui;|. Rud. Pro^, 17, aS. Rys, Adi 
i4. MJ^dry, i gdy mSlczy, boga chif^ali.' Zab^ 7, 228. 
Milczai \v .domu , ale z wielk.^ ulratij zdrowia swego bie- 
ial na ohroii? oyrzyzriy. Birk, Zbar, i^ b. ICicdy i^Z3k 
roiiczy, roZiim ni zacz nie ftoi. Rys. Ad', 34, thisaurl 
absconditi nulla utilitas, Kto milczednie umie, nieiimie 
i mowid. Mon, 70, 682$ Sposobnym domdwienia nieieil,^ 
kfo si? pierAey milczed nie nauozyf. Zab, 6, 3 18, Nie 
uft^pi mil(?zenie cz?(>okrod wymoMrie*, Gadad nas uczjj lu- 
dzie, a milczed bogOwie. jV^ar. 2>r. 3, io6. - Milczed, 

s nie odzywad\sj?, fitwefgen, ficft xA6^i melben, ^ifl Wels 

ben. Prosz? milczed i nie nie mdwid, ai awoie przeloi?. 
Boh, Kotn. a, 33i. Mow, b?d? iuimilczal, iak ship. Teatr 
34^, G a. - Milczed, przeftawad mdwid, n. p. Milcze^by 
lepiey; Cudnieyby tobiemitczed; A kiedyby milczed 1^ Cn, 
Ad. 496. - milczed, s zamilknsid jlutltni WCtben, Dcrfluhinieil* 
Milrzyodftrachu Cn,Ad.^q-j, cf. wiJl goozjoniilt td pi-' 
Azczele w miechschewad). Milczed, 5 nie odpo^iadad hfcbt 
anttVOrten; fc^Wetgett. Ktomjlczynapytanie^ zda si? ib 
pozwala. Pot, Zac, 60. Kto milczy, zezwala. Rysi Ad, 
ofi, Milrzy, znad ie winien. Cn. Ad. 497, tfi/c'. fbtf 
rilk'l, t^n fa prlina»a. MilczJ^cemu przym9wJ?i; C/7^ Ad. 
493.' Czyli si? to nazywa bydi przekonanym, milczed i 
ale wdawad si? w sprzecsk?? Ttatr t^ c, 79. Nie za- 

i3 98 M!LCZ\CY - MILCZENIE. 

vr^te trzeba milcze^; szkoda 'pod czas roilczed. Cn, Ad» 

' 4g6. Cro\ Pro<^/ rauchechega deteta ni azvoja mayka ne 
po2na; cf. kot nierowny, chtop niemowny, zawsze gto- 
diiy). Boie, nie milcz mi iadney godziny, bo icilibyi 
tali zamilczal', bylbym zgubion. fi^'rob, 6i, /^or.** nie ^a- 
tulay uszu twych od modlitwymoiey", - Milczed, s nie 
puwiadad, w aobie zamykad, nie opowiada^, t!i(^t^ fttftCtI/ 
fc^tVeigf n. M^dry, co milczy, gdy go rana boli. Jaht, Ez- 

- 64. Kto daf dobrodzieyftwo, niechay piilczy ; a kto wzi^t^ 
nibch o mm powiada. Gor. Serin 69. left to do czlowie- 
k* vrada, gdy o tym mowi, o czemby milczed mial. JCosMf 
Lor, 99 b. Jm bardzidy railczysz, tym mi do wiedzenia 
Przydaiesz coraz wi^kszego pra^nienia. Pafl. F. sqS. 
Prou, €ro. et Rg, tko mucij , dva uccij , s kto milczy 
dw6ch uczy, sicbie i drugie^o). Daymyi iuz tedy sobie 

«pok6y', ty milcz , Ja milcz. Opal. Sat. 42. ty cyt, ia cyt ! 
cf. ifzyk za z^ bami trzymad ; uk^sid si? w i^zyk). Milczed • 
lepiey ; Milcz^c nie wielezgrzeszysz. Cn. Ad.- ^^^. szko^ 
da pod czas mdwid). Milcz, kiedy dobrze ; Nie wykrzy- 
kny. Cn, Ad\ 492. Kto teraz milczy, aby wieczule mil- 
czaf. Sax. Porz, 46. - Transl. Zawieszona na koiku 2 
lutni^l milczy piszczalka. Lib. Hor. 79. Wsisak proina 
beczka sziimi , a wiatr i:^ obali , Pefna floi , chod milczy, 
cbociai si§ nie chwali. Boh, Kom, 4, 267,  MILCZ\- 
C Y , - a , - e , Part. Praes. , (((ilDeigenb- Z milcz^cdy 
tvyarzy mofna wnosid, iaki by! Ikutek tdy mowy. Hul, 
Ow, 75. - Milczs^cy, s milczaty 7>. , trzymaij^cy i^zyk 
ea zebami , t^etfc^tvl^gra. Milcz^cy , sfowa si? na- uim nie 

^ dopyt*szi inilezy, iakby mu g^b? zawi^zai} ^i^y otwo^ 
Tzyd nie umic. Cn, Ad, 493. (cf. niemy). Zbyt milczi^cy 
nayoll^ze^szemi s\ censorami wielomoftwa* Mon. 66)220» 

' Wi^kszy przeftrach bywa od paa milcz^cego, ktdry s ty-* 
tu uszczypnie, niili od iawnego. Rey, Wl*. 9 b, t. u 
milczkiem k;|sai}|cego y nie azczekai^c^ - MILCZ\C, 
♦MILCZ^CY, MILCZKIEM adv.. Boh, mUicxn, twlcf^ 
twice; Sr. 1. ttielcjO/ melcilo; Vd. mouzhe; Cro. mu- 
checli , mukoro \ Sla. mucsecbi ; Bs, muce, mukom , ped- 
muklo ; Rs. M6A«fa» MoXKOml), nie nie mdwi^c, po d- 

cha, Sd^mwnh, (Itfffc^toeidenb-; (IIK, in aSer (StiOfe^ 

]VIasZ CO? saiyWay milczs^c; Nie wykrzykay. Cn.j4d,^^i\ 
Milczj^c mi przygania, czolo marszczy, rfk? kurczy. Sk, 
Dz. 1 1 3 , cf« na migi]. O potnocy milczkiem z obozu 
wyszli. Tp^ar^. Cez, 266. Statkom milczkiem po rz^ce 
splyn^^d kazal. ib^ 189, Chwalj^cy milczkiem. Otw. Ow» 
102. Boiazliwi psi bardziey szczekai%; iadowici railczkiem^ 
k^sai^. Mqcz, Jako pies, milczkiem gdy k^^s a , nie szcze^ 
ka , Takie pochlebca , by co wylgal , czeka. Rey Zw, 
ai6 /^* Pics gorszy , co milczkiem k^aa^ Cn. Ad. 84o. 
Kchow. Fr. 68. cf. cicha wodabrzegi podrywa). Gf^boka 
rzeka milczkiem zawsze plynie, Jabi. But. M5 b, Milczy, a 
"^ ' zte broi ; dlitcdtiem dk^si ; M6wic5nie umie, a przecif obrazi. 
Cn. Ad. 497. bppos. kwiczy, awdr drze), MILCZENIE, 

- ia, n, , Suhjl. Verb., 5A.fmIcenj ;Sr.\. melcijeno ; Rg. mA- 

cjanje, muk ; Cro, rauchanye, muk, fkom, Rs. MOA^aHle, 
ba6 ^(^Weiden , ^tidfc^Weiden. Uczniowie Pytagora po- 
-winni byli przez lat pifd milczepie chowad. Piich. Sen. lift. 
4ox* Stoi^ zbledli iak chufta, w gl^boki^m milczeniu. 
Zab, 8, 222. Zamkn^t ielaznym ufta swe milczeni'em, 
' Zimoi. Siel. 162. Daleko wainieysze rzeczy wiem\ i w 
ftiWeuiu chowam, l^eatr 29, 4o« Ten suadnie my^l 8WJ| MILCZANY - MILKLIWOSC. 

^naczy, Kto si? milczeniem ttdmaczy. Ttfa//* 46 c,, 64. 
Przeciwko duiomQwi^^cym pombcw milczeniu* Weg.Mar. 
1, 61. Wmie^cie, iak w lesie, gl5bokiemilczenie..Za5. 
15,271. Milczcni'e, gfupiego uda za mi^drego. Cn. Ad^ 
496. Milczenie , mlodego ozdoba. ib. Milczeniem wszy- 
(Ikiego zbfdziesz. ib. 494, szkoda pod czas mdwid}. Mil- 
czenie- pod czas szkodliwe. Cn, Ad. 496, szkoda pod czaa 
milczed). Milczenie iloi za pozwolenie. Smorr. Nop. 11. 
kto milczy, zczwala).' MILCZANY, - a, - e, (cf. Tttil- 
czana^, zamilczany, nie opowiadany, l^et^eitttHd^t , oicftt 

jbefannt ^emadbt, verfcfciviegen. Z Muz ma cnota zapiai^, 

a dzielnos^ milczana<, Ledwie nie toi ieil, co i gnusno^6 
pokopana. J Kchan. Dz, 27." Rzeczy byty tayne i mil- 
/czane. P Jichan. Orl, 1, 177* 

Fochodz. mUknqtf, zmilAnqc, zamilknqd^ xmilhly, za^ 

milkly \ xmilcze^j zamilczee\ umilknqc, pomilcxee^ wy-r 

milczed. 

'MIL ob. Mily. MILE, adp. adj. Mity ; (cf. milo) milosci-' 

-wie, lalkawie, {tebreic^ ^Rs. mhauh. Boh. ta\Uy Cay 

djabli nadali te iey ^lepki ; tylko mfle spoyrzala na mnie, 

luiem ci si^ udobruchaL Teatr 29, 85. MILEK, - Ika, 

177, , MItKO, - a, n. , botan. , Molownik, ftoziarn, Cke^ 

nopodiumBofrysLinn., Xratlbenfraut iSyr. 736, Arup. 

. 5, 11 9* - 2) MILEK, - Ika, tti. , Mitnsz {Boh. tnjlau^) 

imi? m?zkie, ein SWann^ntftite } (Bh, ^^HUf Amor). Mi- 

losz iey swoic tak nocit.iale y Pafterko muia , moie Ko- 

chanie, Kiedyz uslyszysz Milka wzdychanie? Zad. 10, 

200. Zabt. - *{. Nie ciebiem ii^ Mifku bal. Stryik, Tur. 

F 2. madku, cf. mydlku). MILB-JsKI, - a , - ie , Mi- 

lutki, intensity, adj.mily, fejr Ueh, w?ttj, on^cntt^m; 

Rs. MVLXenhK'ivi. Pani go zaraz z synem {ag-odnieprzyMi- 
ta: Gdzie^cie byli mileftki , z pokor;^ sif sp^ ta. Papr.On. 
io56. *MILIC , - il, - i Act. ndt. , umila^. hiifym 
iiczynid, Cro. goditi, lieb mcidien f wrntHtcJen. Dzikich 
ftal glazy mi^ ^lazi rciia polna. Tom. Rol.S-j. ^ J- p"y- 
tnila^ sobie , 8makowa<5 vr czym , i\ef> g^tDtAtlf II* W krdt- 
kiey chwili , tak pif kne mieysre sobie mili. Pot. Arg. ao8. 

MlLiCSI^, s przymilad sj§ , jf(6 Uebteidf tin^dimci^tln* 

Dzii si( mili, dzii si^ lydzi^czy, Wkrotce ftrapi i. udrf- 
pzj, Jak. Bay. ig4. / 

MILICYA, - yi, i. , bie WlH^, pospolicie na^ywaij^ tak 
' woyfko nieregularne , Araz mai^ce granic i bezpiecze/idwa 
wn^trznego. Milicya woiewddztw lub ziem nazywa sif w 
Pulszcze , eaci^g ^ofnierzy z publixiznych woiewodztwa 
tegoi lub ziemi podatkow ptacony, cUa bezpiecze^ftwai 
'vrewn^trzncgo. TCras. Zb. 2, 167, 
MILION. - a, m#, tysi^c razy tysi^c. L^fk, 2, 4, Bh. veXt 
* non> ^h. mlUon; Sr. i, m(fffon; Cm. milljar-, Vd. mi- 
liar, milion, dcset ftu jezeron ; Rs. MJ^xx'iOHby Cine^lU 
lion. Dlft dzieci wiosek za miliony nakuptli. Wad. Dan. 
g2. Go do milion djabldw ! Teatr. 33 c. 17^ U milion 
krod fto tysi^cy ! 16. 5o, 35- {Rs, obs, KOXdAa 100 mi- 
liondw, cf. kJoda), MILFONOWY , - a, - e, na mi- 
liony wychodz^cy, miliony licz^^cy, ^idtonerts- Cm. njil- 
lijarlke ; Rs. mhaaiohhum ; Slo. mlUontli. Jntraty mi- 
lionowe. 2Vfl/r 22, 25. Milionow2| ddbr swych opraw^, 
Fragnie przymilic cerf chropaw^. Zab. 9, 347. Zabf. 
MILKLl VVOSC, - Ici, i, , milcz;icoid. Cn, Th., milczatosw* 2>., 
B/r. m(ce[itVOfl; •$/-. i . melcsiaioa ; Krf.mouzheunoft, samou- 

9hnoOl', R€»uQx^tLMiiBOQmh} 6ie fB^rfcfitpiegen^fett. Siiomii y MILKLY - MILOSC. 

tyiko o ca?oi(f wiary,i milkb'woi^senatordw. Warg, Wol, 58. 
VLlluKLY, - t, - e, milcssicy, milczaty, verfc^Wiegeit.* 
NiemilUy TanUl, P^/r. /for. a, if 3. nor- „kt6ry wydal 
taiemnice bogow", MlLK^f\C; mlUns^t, contr, milk!} 
Milknie , JUed, idntl. , Uinilkn^^ DoJk, , pocsynad nilczed, 
samilcse<?, prseftawad mowid, /T^. e/ ^<r. cMOAKHyoiBy 

lUMOAKamK. (lid fd^wd^etr, flninm toethexi, ^n^nmmen* 

Od^los naywifksay milknie z -^oina za dalsz^ corazjniey- 
•c« od4egloid%. Za&,' i4, ijS, Umilkf, iak atowik w L 
Wit. Pot. Jow. 171. - 5. transL milkn^i^ smilkn^^d, 
» martwie^, drftwied, frflartfll, aBjtertftf. Juf zmysty 
wladzy pozbyfy , Jtii wrodzone zmilUy siXf, Kane. Gd^ 
5 18' Wodk^ t^ naaieray iy!y mdle albo zmilkte. SUn^ 
119. Zinilkta r^ka, zmartwiafa, ascbla> i odebrafo mi4 
rfk(. Wfod. 

MILKOWY, - a, - e, od Mifka qu. v. 

]iII*I.ENAaYU5Z, - a, m., kekta Millenaryuszdw , albo^ 
Chiliaftdw , ktdrsy nauczali , ii dusze sprawiedliwych zuw 
pefnie bcsyazczone, nie zaraz bywaii^ przypuszczcma do 
widsenia boga •, ale wprsdd b^ di{ t Cbryftnaemt na ziemx 
krdiowafy piraez tysi^c lat* Boh, djah. 3, 266. ORilfenas 

tier/ Wiffetiarftlem \d{ftg- Rs, uHAAioHs^uKb, miliono- 
wy bogaca, em switfiendt)* 

MILO adv. Adj. Mity , Bh. ttlUo; 5/a. ngodnO; Cro, dra-' 
go (c(. drogo) ; Ross, MHAd , yMHX&HO| ycxaAnnieAbHO^ 
Aio6o; prayienmie, wdzifczme, lubo, ItebHc^^ angenf^m^ 
Mito CO umia^y wiedzied, sfyaze^, zwfaazxrza noVego, 
pif kaftgo. Crim Ad, 499 , nauka ucieeh^ wielk^ i ozdobi^]^ 
Milo doxna siedsi^c, o woynie atuchad. ib, 5oo. Mito 
kiedy naa ^uchai^ , a zwiaazcza gdy pochwalai^. Cn. Ad. 
600 , pioanka Bayprzyiemnieysza, ciiwala). Mifo mi iedf 
iS/a»drago mi. je), Co tobie" niemifo , tego drugiema nie 
- czyfi* Ztegl, Ad, 45. Co tobie mifo ^ czyfi drugiemu ; tf 
CO tobie nie Inbo, nie cay^ drugiemu. Wrob, f^ Mifo 
nam bra^ dobre bylo , J zle pfzyi^d ma bydf milo. Pie^tf, 
Mat, iSa. Jakie to Raynal kai^iy taie, af milo cay tad, 
Krat. Pod, a, 216* Ai mi byfo mifo na aerctu Teatr 
19, 65, Rt. no Hympy (cf* wn^trze). - §, Niemilo mu 
bylo na dziewoat^by, li mu tak *iadn4 ^nf przywieili. 
Bieifi. 34o. markotny byf na nichr MILi)M]^DRZ£C, 
• drca, m.f mitoanik mi|dro^ci , 06. filozof, Boh. (ibOs - 

tantrc, Rs, xieGoMyAgbi hex fS^ettmife. Co mifom^- 

drcow dzieie aif nauce, Obraa odmiany w wynalazkdw 
aztuce. Za5. 11, 78. (Rs, xi05aMyAp6HHJUEi , Bh, libo^ 
nnbrcfp, filoaoficzny; Aio6o«yApia , Bh. iiUmuhtCttBl, 
filosofia) xjof^Ouy^gcmsyKyy Boh, ninhXW(ttir filozo-^ 
fbwad). 

>MiLO$6, - fci, i., Sr, i. miTofc, mim(C', Bh, mUoft 

amory gratia ; w innych dyalektach sfowo to poszto na 
snaczenie tallki , mifo^ciwo^ci, n.p, S/o m{(of't/ tniKoflf 
8la, mill^iti j Rg. millds, miilotrornos, milioHivos ; Cro, 
miloacha, miloft v ^<^« nMloi^, gnada ; • DL miloazt ; Hh, ma-- 
lazt; Rs, MHAOcmfc « tkfta, mifosierdzie, {agodno^Q - Pdl, 
mifowanie, kochanie, lubowanie, bte £tebf/ Bh^etSlo, 
tnilOfl/ UfP« amor, oh. raflia)r ^Sr, 1 et a. lubofCJ (cf. lu- 
hoi6) *, On. lub^an , lubeaan ; yd, lubes en , lubicsen , In-- 
blenje, lublivoftj Cro, lyubav; Dl, lynyez^an , lyubav; 
8la, Ijubay; Rg. gljubay, gljurezan; i^j.gljubav, milloft; 
A««Aio6oBb, A]o6AeHie, B03AR>6A^Hie; Ec. AiodonLy 
coi03cinBa;A]D6u,paH^Hie, paiamexftcmBO. Czucie mo- MILOSC. 9? <^ieysze nad przyiaifi, iywsze i czuhze ni^ wdai^czno^^, na-' 
sy wamy mito^ci^* Teqtr 4i, 11 3. Mifo^diefl, ktdra mysl^ 
rzj^dzi, serceparzy, Slodko w mfodych sif rodzi, a zbytkiem 
aifiarzy Wproinowaniu . .. Bard,Tr,S6o, UwagarOzko- 
' azy, kt6r2( rzecz laka w nas sprawidmoie, daienam wyobrr" 
' f enie milo^ci. Cyank, Log. Sg. Mifofd iefi poi^danie 
pi^knoici. Gof, Dw, 4o5. Mitoici to ieft przyrodzenie, 
aby rozdziatdw nie dopusczafa , a awi^zki iednego z dru- 
gim utwierdza?a. Sh, Kat4 63o. Prawa mifoid pragnie 
obecno^ci. ib, 519. - Mitoflk^ Wenery zgofa zowi^ mi?o« 
ici^, a insze z przydatkiem I lako mi{oi<5 zfota, pieni^- 
dzyy czci , . . Petr, Et, i36« Kocharam WcPana przed- 
tym , kochant i teraz , coi xednak za koniec mitosd ta 
■weimie ? Teatr g by 1 1 2. Milord miio^^ rodzi. Pot, Oyl. 
62. iVlito^d « mifo^ci aif rodzi. Cn. Ad. 584. cf. ktomi- 
luie bliiniego^ b^dzie mifowan od niego). Stara mifo^d 
nie rdzewieie. Teatr fg c, 76. Mito^dwszyflko sfodzi ; 
mi!uii^cemu nic nie cifiko. Cn. Ad. 5o3, Miloici, nie 
wygrozisz ; M'toid z boiazni:^ nie Hoi. ib. 5o4. Mifo^ a 
Obcowania ro^cie. ib, Mifofci, tylko cif do ^mierci. /{y.r. 
Ad^ 4o. cf. z iednym do grobu , z drugim do domu). Sie- 
pa mifo^d. Sk, Dz, 124. Mifo^^ za^Iepia« Cn, Ad. 5o3 ; 
Slo, mtlort i \wVl IMinm roH. Miroi<5 wszyflkiego nau- 
czy; mxlaii povrab do wszydkiego. ib. 5o2 , cf. nauka gdy 
amakuie , pr^ dko sif' poymuie). "yiitoit cielesna abo nie- 
nczciwa, ieft bardzo sprosna i azkodliwa. Cn. Ad, box. 
Had sif Jowiszkradzion^ f>awi mifo^cii^. Bard, Tr, b'ji.- 
t. i. mifoftkami, umiVgami , gachoftwem, verflo^ltie !8u(s 
letep* Kto si^ chcc i^M^ domu x doftatku trzeba, Zfa 
mifoid^ powiadai4^ bez soli i chleba^, Sim. Siel. 49. sine 
Baceho et Cerere friget Veniis. Trunek milo^ci, poydi 
tK mnJ|, zadariie milo/ciy phittfum\ Volch. 70a. pe- 
darek zaietny , mito^niczy. Hasyp, Xx \ b,, Ec, 6Ay- 
^onH'n'ie. 3oiek Mitoici Boh, tttlUf* Mifo^ci godny 
Cm, fubesnivj Cro, fyublyen ,• lyubki j VI. lyubezlyir 
aniabilis , Rs, XK>6e3libfit *, Cro. lyubeznoszt amabilitas ; 
cf. mifosny)'. Mifoid rodzicdw ku dzieciom wielka. Cn. 
Ad. 5o2, krew'^ nie woda). ]^itold W. K. M^ci przcciw- 
ko'RzpItey. Corn. Dw. praef, t. i. ku Kzpltey, bie 2iebe 
^f0^n itXi ^tMt. Swi^ta mifo^ci ko'-haney oyczyzny Czui^ 
cif tylko umyiify poczciwe, Dla oiebie zjadte smakui^tru- 
eizny, Dla ciebie wi^z^y, p^ta nie zeliywe. Kras. Mysz. 
85. SQatexUnbiiUhe* Janowi mi^kk^ a fagodn^ nad in- 
ne pokazowal Fan mito^if. St. Zyn^. 2, 427. Mito^dChrze- 
^ciafiika takowa ieft, ii czfowiek nie'tylko sam sif o si^ 
itarad powinien , ale i o bliznim mied piecz;^. Karnh, Xat.- 
425. Uczyfi to dla mifofci blifiiiege. Teatr bS </, 3i. 
Hraterika mifo^d Ec. Ai06o6panlcinBO. Wielk^mial'mi- 
toiC (upodobaiiie} ku zbawienia Indzkiego pozyikaniu, tak 
ii nad grzesznikami p?akaf, pragnie gor^co zbawienia ich. 
Sh, Zyw^ 1, 3io«. Na mifoid Bozk^ prosz^ Wc Fana. 
Teatr 33 5, 79, Utlt ®Dtfe^ SSjillett. Na miloid bozk^l, 
nie wyrzuraymunaymnieyszeyr^eczy. Teatr ^1 3,278. iak 
Boga k6chasz^. Zapewne todlamilo^ci twoiey moia Anet'^ 
ka uftroiia si^'tak pi^knie. N, Pam, ii, 335. dla> przy-* 
podobania sif tobie, T^it ^U ®efaUen. " Mifo^d ku so^ie, 
^ mitosd wlasna , samolnbftwo, bif ^X^tnllehe ^ We ^elbfls^ 
Kebe* Vd. laftna lubesen, samosvoje lublenje, relku aa 
ae dershanje). Czfowiek z milo^ci wrod'zoney ku sobie,- 
trszytko do awego poiytku obrtca^ Sk.r£az, 465. Wfasnv 

i3 . . 100 MIIOSCIWAC - MILOSCIWY. 

m\loi6 as^dzi bydi sbawiennym dia dobra powszechaegd, 
CO iey i\dzom pochiebia. Boh, Zam, 35. Mitosc "wias- 
na nie ma iadnego przyiacieU. Cn, Ad. 5o2. cf. sobie na- 
jebyt dobry, nikomu niebfdzieszcsodry ; Sobiedobriki ma- 
fodobrfki). * j. 3^ tifulus; Wasza Mito^d obsolet : ^ id 
guod hodie : Wasz Mosff, Vd, Gnada , Rs. BUconecniBOy 
(Stter ^U^Un, Mon. d6, 46o. Je^o Mitoifd, Jch Mitoid, 
JegodlWdy Jchniosd)^ P^nie bracie^ Wasza Mitosd 319 
^okoszy, a grosza nie ma. Bies, B 1, Jan Hus odpowie- 
dziat: niechay p tym wiedz^ Mito^ci Wasze, in wolf 
umrzedy piilibym miaf na si^ wiedzied ieden bf^d* B<rz. 
/i^. 7. Jeden ion^ z{% karat dIa niepostusznoici , Od- , 
chodz^c mate z domu , kazat Jey Mito^ci , Aby palcow nie 
l^hdtaw *l)(af$ przypra>vion4 * . Papr^ Kof, ij ^ *• * J^y" 
mo^ci). Zgiibiwszy Marya Jezusa « pyta Jozefa, gdy $if 1 
nim spotkala, o swym synu ; on odpowie« i^ a Jey Mi- 
tosci^ byd go mniemaf, Zyw. Jex. 47, j 16. 21. Pod obro- 
Xi2^ Jego IVIiroici PanaPiqtra Kmity, pierwaze wydanie tych 
ksi;^g by to. Jf^rohl. praef. Latopisca tego dodalem u Jch 
Milo^ri Ksi:\i^t Zastawlkach. Stryik.bG. PrzedJegoKro- 
lewfk^ Milosd ma-bydi taki pozwan. Vol. Leg. 3, 6o6. 
cf. pan nasz mito^ciwy). MILOSCIWAC , - at, - a, 
Jntr. ndk, , Wasz^ Mito^ci^ (Wasz Mo^ci;|) kogp nazy- 
.vad, Waszmosciwad , wysoko go tytulowad, rineil (Suet 

Siebb^n tituUerm, emem f(^m^i(6(erif(^ (lo^e Z\U\ gel^en. 

Niechay si^ iudzie ktanlaiiv i zalecai:| i mito^ciwai^ so- 
bie, iako chci^, Orxech, Qu. 80. Nie bfdf teras patrzyt 
na o6obf c;.tQ\vieczJl, ani cztowiekowi tytutdw wylicza<5. 
B'^'frt. Job. 32, 21 not. ,,tytutowa(5, 7, tytutarai mowid 
abo mito^ciwad*'. Stychad teraz mnoftwo Wielmoinoici, 
Jasnoici , Mito^ciwania i inszych tym podobnych. Modrzm 
Boz. 236, MILOSCIWIE Adp. , taikawie , mile , tago- 
dnic, giitig/ gnibig, iSA. nti(o(lin)€ ; Ross. MUAOcmuqo; 
Ec. AK>(^e3Hli. Krol Olbracht miat z Woiewod^ Woto- 
(klm mitoipiwiq naloiyd. Bieljk. 436. MILOSCIWOSe, 
- ^ci, i. y scree mifo^ciwe, tagodno^d, taikawosd, li- 

toiciwo^d, S^vXbf Wxih^i Sh. mpDilitoojt, iSr. 1. miwofci 

(mitefciliPOft} usmicchliwoid) ; Bg' mil)oftiToil. Niemito- 
^ciwosd. Z.eo/?. 5)T. 49, 3. MILOSCIWY, - a, - e, 

Bh,mxlo(xim; sio. mUofliwQ -, Sr. i. mUofritop; mlm* 

itimt mttOpfciime; Cr/i.miloftiv, miloftn; Vd. miloften, 
miloAliu , miloHnou ; DL miloftivf; Cro. miloztivni ; 
Jtg. ej B.S' millofUy; Sla^ milodiy, milloftivan ; Boss. 
MHAOcmif BUH ( MMAOciniiBeijl) taflfawca , F. uh- 
AOcaiK8H«4). tsfkawy , tagodny , litosciwy, gnabig/ 
. (ulbret4, Bog mito^ciwy iell nad ftworzeniem swem. 
Ciicx. Wych. F 5. Grzegorz III, byt tak mito^ciwy, \i 
nigdy od siebie cztowieka, iatmuiny f ^dai^cego , darmo 
nie puscit. BitLSw. yS b. Mitoiciwymieftem Fem^ 6xa* 
I'ocmuHcaiByio. Cnotliwe a mitoiciwe uczynki. BieL 
Sw. 69 A. Przysi^gat sif : iak boga kocham, iak sobie 
dusznego iyczf zbawienia, nlech mi tak Bog mito^ciw 
bfdzie. Man. 73, 347. - Mitosciwy Pan, tytui ^ s Wa- 
sza Mitos^d , s Wasz Mosd, (Sueic girbben/ 2iaetgti4big« 

jler ^etr; JPV. Mlloftnik, Gnadloyez, Shlahtnik). Bes 
mitosierdzia ma tytut fatazywy Pan Mjto^ciwy. Or. W^ 
566. I}o Kasztclana Sierakowikiego pisze Rybifiiki : 
pismo moie Mitosciwey Osobie Twoiey oQar% pa^d miato. 
Byh, Cfsl.dedic. Wj^kazym ftanomi iako Mito^ciwym 
Panom, Ksi^iftom, Krdlom, prsyftoi n^ kqpanie kru- *MIL03{SRPZIE • MILOSIERNOSa 

•zedw toiyd. Petr. Ek. 129. Gdy kto s sacnoica domu 

i 8 doi'catku pif knie si^ ubiera , i stugom przyftoyn^ bar- 

vr% daie, taki dworzanin Mito^ciwy Pan, a dworftwo ie- 

go Wieliiioino^ci^. Ptr. Ek. 11 5. cf, Moiciwy). Jakod 

aif dziecif za mtodu pyszno a szartatno nauczy chodzid, 

potym tak sif b^dzie odymato, ie stowa innego, iedno 

mdy taflcawy a mitoiciiK y , nie da sobie mowid. Glicz. 

WycK F ^h. Kray tak zapyszniaty , ze w nim wszyftko 

mito^ciwi panowie , by ieno lt?s bobru do zawoyku przy- 

azyt , a knafel uszyi powiesit. R%y Zw. 17. Krolu nayia- 

inieyszy, Panie Nasz Mitoiciwy. Dyar, Gr^ 62. - Mi- 

toiciwe lato , s iubileusz , rok swi^ty, lato ^wifte, 

zupetny odpuft, Bg. veliko prosct^gne; Fd. svetu 

letii, svetu godishe , odpuAiknu letu, jubileTU, odpu- 

shanftvu , ba^ Sttbelitt^t , ba^ aubilaum. Lato milosci- 

we, czaa ublagania. Sk. Dz. 12. Mitosciwy rok. Bzov. 

roi. 91. RokU i5ii Papiez Juliasz iubileusz albo milo- 

iciwego lata odpufty do Polfti postat. Stryik. 707, ?ia/«. 

Kaf^ Ii5. W rokuPafiikimmitoiciwoletnim 1600. £lon> 

FiCor. ded. - Fig. Pfkay sif brzydka od ztoaci prywato, 

Jui ci upadto mito^ciwe lato. Zab. i4, 4o8« t. i. iui ci 

nie prz^puszczv *JVlILOSIEKDNIE ob. Milosiernic. MI- 

LOSIERDZIE, - ia, n., ^MILOSIERDZVEl^STWO, 

.. a , n. , MltOSIERNO^C , - ^ci , z. , Boh. miloftbtB* 

fUuji/ autrpnofri Sio. mUcftben(t»i ; Sr. 2 et i. fmrtnofe; 

Crn. roiloft; Fd, miloserzhnoft , miloserdnoft, miloft, 

Vsmilanje, gnada; Cro. milosardje, szaiUuvanye j 5'« 

milosrrdje ; Rg. millosardje ; il*. MHAOccpA'ie, wHAOc^p- 

AOBaHie, MHXOcmb, NHXOBaHie, 6Aaroyanpo6ie, yi»po- 

6a, yuvLKiuie, cocmpaAameABHOcaib, cocmpaAanwAI- 

cmo, ooMHAoBaHie (cf. /Jx.MaAOcmwHJi, ttstxecmm^ 

Kaiatmuina); Ec. cocmpacm'ie, coaoA-fe^HOBaHle. b- 

to^d , politowanie , bie ^axmiexmfeiU Mllosierdiie jcft 

dolegltwo^d serca , powzi^ta z innych bied j, ktor^ rotu- 

mie, ii niewinnie ponosz^. PUch. Sen. 97, serdeczne 

nad n^dz^ iudzksi uialenie i wzruszcnie. Dambr. 345, 

ratowanie n^dzy i potrzeby blifniego, z lito^ci serdoci- 

n^y i a mito^ci por.hodzJlce. Hrbfl. Nauk^ n. fr. M"^' 

aierdzie boie anaczy , ze bdg left flctonny ku ralowamn 

cztowieka n^dznego. Salin. 4, 198. Zmitaii? si^ nad tym, 

ktorego mi lito, a railosicrdzie okai? nad tym, nad ktd- 

rym si; zlituij. i Leop. Rom. 9, i5. Luto^d cztowicW 

przy bliinim iego, ale mitosierdzie boie nad wszclkieo 

ciatem. 1 Leop. Syr. 18, 12, Mitosierdalc mie6 RotS' 

nuxoBaoiB, noMKAOBamb, MRXyio, «HAOcepA0f«^*» 

MHAocepAcmBOBarnli , yMHAOcdpAWoiBc*. Proy. Sh- W 

fiel frail oltit, a ilmeta mibfrbcnflwo; Ko^ciot krasioi- 

tarz, a cztowieka mttoaierdzie. - Mitosierdzia nie godzien, 
Xtory iadnemu nie przepuicit. Cn. Ad. 5o5. Jo* **° 
jedrayca mitosierdzia wota. Pasz. Bell. A 5 b. Naycz?- 
^ciey mitosierdzia od cudzych doznaiemy. Teatr 8, J** 
Dzierzgowiki arcybifkup , i Jan Laiki na seymie chcicb, 
aby flcarb pospolity zatoiono, ktciry nazwali mon^'Wp'*- 
(mtis, to left gora zboino^ci abo mitosierdzia. Modft* 

Baz. 557. cine ielMaffe, armenfafle, «omhirt» »^'°- 

sierno^d nieprzyiaciotom okazat. Bud. Jp. 49. ^^ J^ 
stodki Pan kaidemu, a mitosierdzicfiftwa iego nade w*zyftk»© 
sprawy iego. W. Po/?.it/.38x. - {. Phrafl. Wc Panci rgal 
bez mitosierdzia, Teatr 26, 29, na umor). Napadtem czto- 
wieka , ktory trzech zliczyd nie umiat , ftoii^cego iak »i' MILOaiERNIJB - MILOSNIK. 

lo«ardsict\rmurkii.'Jlftfn.6S, 73S/cf.pa8ftyft. - a) VLCwjn^k 
aiitosierny, iaimuina, s Rs.mvLKOcmhiHnfbaiWim^U^, tU. 

dj csjuias mifosterdsie . . Bud^ Matth^ 6, 2. ,,/tor, teras 
to po Niemiecku \% Gr«ckiego) iatmain^ prseswano". - 
*i* OpposjLus m. p. Bali si^ o mfodego Boiesfawa, aby 
Konrad iakiego *niemilosierdxia nad Dim i nad matki^ iego 
me pokazowal. Krom, t3o. iakiego okrucie6ftwa , tttts 
UxvOitXixaiX, %X^U\MxU\t. MILOSIEKNIE , «MILO- 
SISHDNIB adp, » Bh. mUofrbllt ; Rots. vHAocepAHio, 
laikawie, lito^ciwie, b«rm<>cr^g, ttlitlelMg. Weyirayy 
am mi^ , ntitoaierdnie wyatuchawszy mi^. Pirn, Kam»^i^» 
MILOSIBKNIK , - a , m. , Bh. i^xmnxl s Ec. mrnxoBH^ 
meAB, ynieApameAB i Rs. cocinp.i4ainexb. k^ory ieil 
milosiernyoi , ein ^rmber§tdet. Mitosiernik i mitosier- 
ny bog* Sk, Kaz, 67. wrodxAt^.^ Bh, flttOIDntce* MI- 
LOSLEQJiY, - a, - c, litodciwy, -SA,miloftb«n, attttptiy; 

Sio. mUefrbno} Sr. i. mitoofciitpe , fmclne; Sr. 2. fmilni; 

Gr/i. milei Vd. roilofliu, v'amilen, miloften, miloAliuy 
miloaerdeiiy miloaerxhen i Sla. mWlouetdMn , millosdrdni, 
ninoftiyan } Bs. miUosrridni ; Rg, nilloiardan , milloftiv, 
miJloani ; Rs. HHAOc^pAHUix, MUAOc^pAUH, iiBAOc^pAl>> 
6varoyaipd6HUH , cocaipaA^mexBHUif ; EccL ajo- 

GoHBiAocrnHBuii ; HxmS^nhi^, gtittWg, mitleiMg. Bog left 

miiocierny , ii dtugo cseka tych , ktdrzy sgraessyli. Bud. 
4 Ezdr, 7, 64* Jeli miiosiexny, bo okasuie wielkie do- 
brodaieyftwa WBzyAkim. i6. 66. Nif mogf mie^ polito- 
Wania dla Wc Pana kiedyi dia*miue niemiioaierny. T^atr 
9, 43. Stworxenia boiema miloaiamy uesynck , dopo- 
moc ku czemu: Pasz. Dm, 93. - transl. Mifoaiernym 
okiem poglj^daf, iak czapla schwytana. Mttt. z Pod. C 3* 
i. i. mifosieidzia wymagai^^cym , mtt eittet barmbetjigen 

SRiene (SBarmber^igfeit erregcnben ober brifcbenbeti}. IVU- 
L08NA, - y, ^. , 6ora/u zieie Cacalia, @a(allen(raut; 

fraucymer tego ziela , a ile korzenia, do sjednania miio^ci 
i {a&i Qj^ywa. Syr. 692, ziele, kani albo kotczy pazur 
takie Mitoan^ rzeczone, dla mniemanyck awych (kutkow, 
w czarach milo^ci, Damnamene G^rl(^ftailt* <'^.* 123« 
MILOSNICA, - y, i. , MlLOSNICZKA , - i, i., dem.i 
Bh. ^ilf Ufa, miiicta ; SU. milloUnica, Ijuba, draga ; cf Bh. 
fliUoiOnfca; Rs MMAOcznu^asdobrodzieyka, faikawczyni) , 
kochanka> tie &eiichU. Herman miat syna z ini!olnic% 
Zbigniewa, a potyxn s Judyt^ ion^ driigiego Bolestawa. 
BUlJk, 64. cf. fryierka, gamratka, kawalerka, naloini- 
ca, pani duazka). 1 Leop, Jud. 8. Mifo im left miro-r 
ii|ic6^ mied , a s niemi w aweywoli i w psocie miesskad, 
niiali 9yr\ wiaan^ ion$. GUcz. Wych, B 7. Mitosnice* 
drapiefnica. Rys, jfd^ ^q. Mifo^niczka. Rey Wiz. 67. 
MlLO.<);>(ICZ£K oi(. Miio^nik. MILOSNICZY, - a, - e, 
mito^ci abo mito^nikom tlui^^cy, ^tehti:, MHo^niczy 
podarek, mito^d u kogo iednai%cy kamien , ziele etc. 
philtrum. Cn. Th., podarek zaletny, mito^niczy. Dasyp. 
Xx I b. , triinek mitoici , pnydf za mn^, zadanie mito^ci. 

Voick. 703. ein £iebeigefd)rnf, Siebi^ttanf etc. Mitosni- 

czy iiftek TV* ein Eiebe^btief^ftt. Owid, aUwny i doiko- 
uafy w miio^aicz^y nauce proftsaqr. Man. 68, 101 3, ar^ 
tis amandi). MILO^NIE a<ff. , pefno miU^ci, l^oSlUebe. 
Trzeba ich poienid , bo coi mito^nre na siebie z boczka 
pogl4dai%. Teatr 16, 83. MlLOl^NIK, ^ a, m., MI- 
LOSNICZBK: , - czka , 171. , Bh. miloflnif , miijir; laworyt, MItpSNIKOWY - MFtOSTKA. 101 

koehanek; mifonmtf amator^ amans\ Rs. MHAOeiiuiBeiib 
dobredziey, taikawca ; ^c. MHAocni&iHHSKb iafmuinik). 
iubi4ey co, kochai^cy si^ w czym , miro>Ynik, beC ttV^di 

Uebt/ bet £iebbaber von ettoti. Mito^nik ftaroiytno^ci* 

Mon. 69, 38, ein '^Itnti^umHimahtt. Naylichaze dzie. 
to znaydzia waz^dy mtroinikow, Znaydaie wazfdy drv- 

'karzd^y znaydzie czytelnikdw* Dmoch. Szi. R. 3i, Nie- 
maaz cif oyczyzny awey wielki mifo^nika, Przednia teyie 
podporo i czuyny ftrainiku. Gr. W. B S. Taki ubedwa 

' mitoani k, ii i potrzeby awoie ledwie miaf . SJt. Dz. 181^ Wies- 
nemu krdla awego mifoinikowi prawdy taid nie prsyiioi. 
OrzecK QU' 82« Pray taace pandw atawa mito^iiikam 
roicie, Gor. Dw^ 22. t.i. faworytom ich, il^ren 2i^Mingeit^ 
» $. Bh. mibcff f Rg milloftnik ; Sla. ijiipovnik , dragi ; 
/ij. mhaocoihiikI) raiioiniky gach, fryierz, amant, bft 
^iebbabet; $Bu^(e, %U^tt. Jabym chciala , by miioanik 
mdy iyt w naydtuiaze late. Otw. Ow. i23. Co^ na €u« 
dzoioznika poazedl mi^i, gdy gorftazym nad uczciwe so- 
ftaiemiYp^nikiem. Blrk, JCctz. Ob. JC 2 b. lAMoii i xnilo- 
^nik ftafy, Godne w pozach i w aercacb Pa^ikich pochwaly* 
Jag. Wyb. Rug. B 2. Kochan 14, aie iak m^if ale iak 
miioanik. T/iatr 35, 4. Rodzay marz^cych na iawiu d«i- 
'wowidzdw , CO ich mitoinikami zowi%. Jl/ora. 69, 1 88. Ro- 
manae milolniczkdw i Nowa Ateny. Zab^ 9, 3j68. Papr» 
Koi. S ^ b. - 3) botan, Miioanik , amaranthus tricolor » 
gatunek iego azartat, dla pi^kno^ci chowa ai^ w ogrodack* 

Xluk. Dyk. 1,37., Hi brepfltbt^e ^«n(effbf(bin. Ml- 

LOSNIltOWY, - a, - e, od mito^nika; kockanko-wy, 
£iebbAbef^s* Uczciweaerce rychl<$y zezwala na mitoini- 
kow4 proibf aa dobrowoln^ i4doici4, aniieli za mu««si« 
Gil. P/J. 91- MltOSNY, - a, - e, ^A. mtfofhll^ gra- 
tiosus^ elegans; m{(o|lnO(l penuJfaSy €hgantia ; Rg. 
miloftiv, milloftiv, miiloani; Cr/i.miloftjv; Ft/. miloAen, 
miloftiiu, f mifoaieruy)* od miTo^ci , Uebti*, Boh. nii(#« 
ipnn; ^^* lubeani, aalublen, lubea<rniki ; Rs. xioCohHidiii. 
. SpokoyRcid pdydzi« z wftydem , w tyl apif ta powroaeai| 
1 to CO aif nie awoi a miroanym obozem* Hul. Ow. la. 
Data awemu kochankowi napoy miiosny. Mon. 76, 3d» 
oh. mito^niczy)* Futra abo podarunki mitosoe, s^ wfa- 
^ciwe chimery* Boh. tffab, 363. Mitoaaa pioanka Cm. 
drajna. - $, zakocbany, vetttebt Mtodzie/icy, ktdrzy 
s%5zpetni.a mitoani, mai^ placid po^fotychazesd. Lekarjip 
I), Btaiey ailay i zdrowy, daleko wiernieyazy Powraca do 
awey fCaai, corazmito^aieyazy. Wfg. Lijl^ 11. - $. amabilis^ 
gratioiut.Cn.ThAU^iXLtti^Mi^, brltebt Nowinata, pie- 
kielnemu ftraazna, i mitoana niebielkiemu, i ziemikiemu gmi*- 
nowi poczeana iail. Bzow. Roz. pr. MILOSTKA, .- i,i., MI* 
LOSTKI, - ek plur, , wta^ciwi!^ zdrbn. rzeczownika mitosd ; 
f nlitoane kocbaniefgachotvatfie , umizgi, mitoane konazaf- 

ty, 2iebeW««beI/ wetliebte JJtttrigne, Q^ate^e, giebWaft; 

Vd. aalublene miali , aalublen pergod). Dziwnie ppspieaz- 
n^y mitoftki ai^ dorwat. Zebr, Ow, 1 1 7. Podobno nowe iakic^ 
mitoftki a4przyczya% tey nieilato^ci. Teatr 48 d, 27. Donie- 
sionomi o mitoftkach Wc Panny a Pan em Hrabi^. ib. 64, 96. 
Plugawe mitoftki. Birk. Ek. 6. Mi!o(lk^ Wenery zgota zo¥ri4 
mitoici^, a tnaze s przydatkiem, iako milord zf ota, pieni^dsy 
etc. Petr. JS^. i36. Szalona miloftkapali wczteku wn^trzno- 
icti. Camp. Med. 266. Sfyszano o iey bezcfcnych r. lyiu 
mtokoaem *milowknch. Tr. Tel. i4o; mitowka, obsv. ^ 
%. QbcQwaniei cieleine. <- 3) mitoftki « mitoane wieraze, jKie? lOS MItOSC - MILUCHNY. Ui^ehUite. MILOSZ 06. Mifek. MILOWAC, - bwat, 

- uie^ Contin,^ Bh, mWox^atx , ttttUowatt; 51a. tntlowat; 

5/^. 1* miluitt, s kochac; ^j. milloyati amare ^ blandirii 
Sla. milloTati t cacka^; Crn. tt Vd, nailuvati s litowa^sif 
{oh, snuHowa^ sl^ \ Cro. xnllurati s lltovva^ , iatowad, Cro» 
miienye s piessczenie, umizg, Rs. MHAOsame mitosier- 
dzie y MHAOBamB , 9 litowa^ si'f ), - a} Jntrod. kocha^, 
zakockanynx bydi , Xx^\t\\ , VetUelt fepn. Podat ley liftek 
odmitego, i dotoiyi litownemi sfowy, iakonieborak na- 
der bardza niltule. Gor. Dw, 385. Woyfleo takich ludziV 
kt6rzyby mitui^c y przy byttiosci biafychgtdw swych, bi^- 
by sif mieli, swiatby zwalczy{o« Gor, Dw, 389- Gore 
nieboga , okratnie miluie , A iadney nie ina nadziei w 
mitosci. P. Kchan, Jer. i49» W tym "^ksi^iycu ku mi- 
towanlu , ieilL masB pieni%dze» dubry czas iell, t pania- 
 mi si^ oznaymiay^ w noweodzienie si^ ubieray. Spioz* 
199, o5. zaloty). - b) Trans, kocha^ kogo, mitosote, 
aprzyiainle, Sr, 2. (ubOlttafc^; Sr. i. (u^Upu ; Crn^ lubiti; 
£f. gljubiti, milloyati; CVo. lyubim ; J?*. AioSuiiiF, XK>- 
6aio, 06. labid; etnen Ite^etr* Mitowaf i^ tak bardzo, ie 
wtasiiego serca Tak nie mitowal, i sdrowia awoiego^ F^ 
Xchan. OrL 1, 9&. Jmei go milawal BardziVy, tym wi^- 
c^y bf dzieaz go iatowat. Paft. P, 5o4. Ja ciebie mftui^, 
• wsi2(^ za 9\s% ion^ chc^, a ty przedemnii uciekasz I Sk^ 
Zyw^ 3, agx. Jeden drugxego iako dusz^ 8w% mifuw^at. 
lb, i5, et i58» Dawid Jonat^ mirowat, iako sdrowio 
•woie, i iako matka i«djnego sy na. ib, 2, 160. Czlo- 
wiek, ktorego mifuiemy, eda ai^ nam hex wszelaki^y Wa- 
dy^ Gar. 2>if» 9* Byi^cic mitowali ieden drugiego, -iako 
umifowaien wa««, Bud^ Joan. >&, I3, by^cte ai^spofecs- 
nic mitowaJi. Bibf. Gd, Witoft z JagieHem tak si; mi- 
{owat, iak prsedtym Olgierd z Ki^yftntem^ iiby prawie 
par^ Ore(ls&6w i .PiJUdeadw , i iedno chcenie i niecbcenie, 
pr&yiaciela i nieprzyiaciela, mi^dzy niemt mdgt obaczy^.- 
iS/r)At. 42a, WoK Car, ie ai^ go boi lud, niili mifuio. 
Bard. ^w^'. 57. Mihiie go lak wilt 6araii9» Cn,Ad,bo^, 
ef. dziedzic przywfas7c2^ony ^mierci dobrodzieia, iak kruk. 
f^cierwu cscka)* Milui^ si^ iako bracla, a patrZ2| awogo 
iako zydzi. Cn. Ad» ^o5, Mihiymy ai^ iako bracia, ara- 
chuymy a\^ iako iydzi. ib. MILOVVANY, - a, - e, ko- 
cbany, luby, getie&t; Od ftosu na ilub oblubieniec no- 
wy Jdzre, od awoiey mit^y milowany. P, Kckan, Jtr, 

43. MILOWNIK, - a, w-r Bh. mttownif; Slo. mUo* 

»nif, Cro, lyubovnik, lyubitel; 27/. lyubovnik, lyubezan 
cf* mifoinik); ktory co lubr, Ut %itl^9Ux 901t etWa^. cf, 
Ec, MXUOBftixiex& mifosiemik).. Prawdziwi mifownicy 1 
ftroiowie Rzpltey. Fapr. Rye. 60. Mitownik oyc^yzny.. 
Chryszr. Nin^ Niemoiesa inaczeyokazad* aif bydi mito- 
wnikiem cnoty, lednoodnoszeniemdlaniey wa^ni. Modrz^ 
Bax. il4. Onf, CO niepotrzebnie mdwi^c , czaa trawiJl,. 
"wi^c^y maf^ bydf pocrjrtani za aofifty, niili za mitowni- 
ki prawdy. ib. 113. Nfetrudna rzecs milowad' miforwni- 
ki swoie. W. Pofl. W, », 98. Miiowniki i naiMownikil 
iwiata. ney Pft. Xkk 6. •'•MILOWIEWNY^ - a, - e^ 
powiewai^cy mifo , ItebQc^ X^f^tVi^^ Zefirdvr mifowiewne 
chtody. Mon. yS^ 370^ *Miluchnow>enny Zefir. Ckodh^ 
Koft. 58. (^IVOLSKO, - a, /t., mila fatalna, efne fatalt 

%mW SRelff , Sr. 3. millffo. - ) miltowne ^kfo, ikio 

saprawne w kucie, tak ii ieft mifkkie do roboty dia pa* 
ciornika. Mag. Mscr. m Niem, miUf » - ) IfilLUCHN Y^ ^ KIL.XTSIENKI - UILY.* - 

= a, - o, MILUSIENKI, MILUTBNKI, MILUTKI, -^ 
• ie, adverbia inco^ ineensiif. adj. Mify, tt6^t ff^f lUU 

-lid^, dttfierft angene^m, elntie^metiK On co dots^d t^Uo 

: {aial, Uocif, Miluchny, od Wc Fana iak si^ tylko wrdcil. 
7'eatr 43 c, 55. Slowik milutki. Xniai*. Potz. 3, 1 11. 
Domek miluchny ^ kuchars dobry, winko ftare. Teafr 5 
r, 1 7, Sw4 lagodnoici^ uymie ich miluchno. Auszp. 77, 
Jeszcze 8i^\ ieazcze sciikayta milnchno. Gr< tV* 343. 
Swym panom milnclino pochlebia]j|. Pi/cA.^en. 353. Oto 
iako lekucbno Zaaypia, i^ coras si^ u^miecha miluehno. 
Zab^ I, 103. Nar. DzieA schodzi milute^ko. Ttatr 19, 
5o« Trwata i po fmierci na twafzy iego onapifkboidmi- 
lucfana, iakoby si^ pomalii i wdzifcznie uimiecHal. SA. 
Zyw, 3, 53o. Tak aobie na chlodzie milusiefiko drzymaf. 
Zab. 1, 98. Nar. Co za glosek milutki ) Ttatr 55 b, aa. 
Siollra i^y milutkie ieft fhvorzenie. ib. 35 b, 36. 
MILY, 'MIL, - a, - e, J?*. mUp, tlH m'M ^mor); 

Slo. ttiH^j Sr. i.milnv/ milp, miwp, ^wo^foraetne; (cf. 

alodki); Vd. perjaA-liu, radliu, lubliu , lub, perjeten, la- 
beaniuf Crn. perlizbn (of, Crn. mile misericors , mifer)i 
Cro. mil, dragi ; Dl. miji , drag ; Rg, tmillij, mio , miUa, 
millo; Bs. mio, mili , draghi, dr^g , gljubesggTjv, ugo- 
dan (cf. drogi , ugodny , dogodny); Rs. mhauh. mhaI), 
A£o6hiH, cxaAOcniHhTif, ycAdAHOifXbHhm , Oxarox'BB- 
HUR, cf. Germ, miib^i -^ngl tt Suec. mild, Jsl. taiU 
de f Gr. f^ttXtxos , cf. Arab. V» proptnsus turn cf. lat 
mollia) przyiemny, wdzi^zny, Heb/ angen^^tlt, MWj* 
Niewiafty, ktdre w kraanoici ftopnta naypierwsiego nie 
docliodz^^ racaey mifemi nif kraaneiiki naztrad sif mog^, 
f e ich uroda nie ae wazech miar ieft do(konala , lecz tylko 
niektdre powaby onym udzielifa. Mon. 65, 608. TwarZ 
mita. Teatr 35 A, 57. Cvemui ei^ kochad nie ma? nad 
ci^ milsza iadna» HuL Ow, 53. Drozdy mile, BaniaL 
J 3- Mile powietrxe Rs. 6xaroB09Ay uiie. Milym bydi 
Rs. HpaaisinicJC, ixOHpaairtJiBcir. Mifa i poiyieczna la- 
bawka. Mon. 66, i5. Komui nie mily spokoyny z ion^ 
k^ i z daiatkami mitemi objfid i wieczerza weaola . . Falih* 
il 3. Kaidy do apetytu awego cij^giue rzecey, Co BiitCi 
to i dobre. Pot. Arg. 385, Milazt ieft zdrowie po ci^i- 
kidy niemocy, Milszy wachod afofica po burzliw^y nocy, 
Milsza po przykHy ieglndze, czf id ^du, J po nierz^- 
dzie milsza lepazoid rz]|du. Zab, i4, 4i3. Szoji. W 
mififSgmily! r«a/r 38 5, 34. iak Boga kocham). Jak 
mi duaza mila. ib. 58. Milo doma; niemasz iako doma. 
, Cn. Ad. 498. cf. Prywatny iywot naylepszy; Byw«y ^ 
Rusi, do domu musi^.. Mifei mi,^ iak sdl w oku. Cn. Ad. 
499,. cf. kole mif woczy; blaik mi odniego; patrzeduan 
nie mogf^. Za i^daniem wielii dobrych ludzi , ktdry^^ 
pok6y *mil. Lskarji^r Mnie •mil pokoy^ a oni w zwadzia 
aif kochai^. J. Kchan. Ps: i85. Twdy zakon aam mi 
*jnir. ib. 183. Kolo mogilki kto tylko przebieiy, Weft- 
cBniy,. tu Filui naymileyszy leiy. Xras. Mysz. Sg. - 
5, Mily, t kochany, kochanek, luby, ^elitH, bet ®f« 
Hebte , bet (Selieitdte. Swofego milego czaa dlugi plt- 
kala. P. Kchan, Orl. i, 178. Zal m\% trapi, bez prze- 
fianku cifiki nieboga , Ze bes ciebie naymileyszy wytryrad 
nie mogf. Zimor, SieL 386« Nie weimie wie6ca tego 
nikt inny, Tylko moy naymileyszy iedyny. 1^. 338, Gdzi© 
ieft mdy mily i iako si^ miewi? Jag. Wyb. C 5 b. Pl»c' 
cdrko Jniftory , tuf^y mify nie iyie , Zgin^t tw6j vkitjf M I M O* 

■lieesam Kuknlioa. Xras. Oss. B 2. Komniprsykrpwy- 

kona^ dla tego^ kto mily? Zah, i3, 'ft34« • Stracii awoif 
nif^* P. Xchaiu OrL i, >3. awoif lub%)« W tym *kaif^ 
iycu prayiaclot sobie nio iednay ,1 ani sobie mifey szukay^ 
8piez, 199. kochaaki). - $. lyiiiy kpioa, od diego ko« 
chany, ukochany, Ue6, MMtt %tUtlt* Byt wieiki bun- 
townik ten Saturniu, i pospolftwa bardso nie mit» Wffrg, 
IVaL a53. Foimi wnet Oaman, ie (o. woyna bytazDa-*' 
Todeinfatog«milyiii. Birk. Zyg, 19. (cf« Bogumii). Na cztH 
a chwa!^ mifego bog«» i'^/"'- i^K^ - VoaamU emu : ni)'/ 
bracie, liebet fBru^ft ! Co tu afyszymy, bracia 'rnita 
(mill). SthL 3i. Naymileysi chrae^ciaDie. ly. Po/?, IV, 
354. (cf. drogi, ztoty, mdy ty, nieostacowany). Alemi^ 
ly bofe, ie si^ to cnota njgdy nie utai. Bofu Kom* i» 
54 1. Jedna niewiaila, pr&y«aediszy przed Mieczystawa 
Starego, woUta 6 sprawiedliwoi^. Krol pyufsifi csogo 
. ckce ; powiedsiafa tak : Mity Krolu ( y,bp na ^en csas ina- 
^sey nie -mdwiono'* ) . , . B^e\fk. \o\ oh, Mito^ciwy* ^ 
$. W Panu Bogu , w Chryftosie mity , W Boga ntify, di- 
Ucf in Chriflo. Cn. Th. ^tiUhUt in %ttt , iti g&tltp. 
"Wiernie nam mify. Kur.F, 58. S^u\tt%^VttVi^^ oK Wier^ 
no^^ titulus. " *a) Jronice q. p. JVlifydudku» Twor, WU. 
88. Mily baydku^.i^. 1}. fiez rz^du, bez obyciaidw«' 
iako miic bydio, iyiemy. Star. Bef. 35. tote ba^ lUb^ 
SOie^ t. i. iak bydlj|tka. - Obsert^. ,jjdeam pocu W\f 
^^exprimunt Deminutiua blandientia braciszku s mily bra— 
,,cie! Matuohna » mita matka ; twarzyczka > piila twa^j^^ 
Mfiulu t miiy mf ^u* 

Fochodz. bogumU^ hogumlia^ ludomiiy'\ nmmUowa^ 
sifj prxfmilUsify prxymUenie, rozmii^wad^ umito^ai^ 
xfnUowaCf zamUowad, 
HIMO, ^JMO €idif, et praep. , Bh. mittlO; Sio. mimo, PO? 
nimo ; Bt, et Rg,mimol Vdi mimu, zraveaprezh / tra- 
reatotai, tasraunu; Cm* m^mit} Oo. mimo« Sr* i.tiUXO i 
Sr, a. mimo, itXus Bs. MHVO, Hen3apjtR;.reg. Genii, et 
Accus,y miiais^c, koro« podle , WXhtl^, OOtl^Nt* Zle, 
kiedy musisz od mimo id^cych 8}y»4ed: po»czj|t budowad a 
nie mdgt dokonad. Or^ech, Qu, 70. OOtt tetl iBot^Mftes 
^enbf tl , Bg. mimch6daz praetergredens. Siedziat ^lepy 
wedle drogi , powiedzieli mu , ii Jezua mimo idzie. Bh, 

Xca. 101. baf 3eM oorAber sel^e-, sio. mimo %\t\\ Vd^ 

mimu jiti', Bg. mlm6chi , mimohoditti ; Rs. et Ec, mh- 
■OBmH, MUMorpflcmi^, MaMOxOAumb , nHuoxoiKy, 
jiiBMOxox4y« Mimosmy ieglowali Pilch, Sen, 334. 
Fan laaa iechat do domu imo awdy las , a sYyszai, ie w le- 
tie r^bi^. Gor, Wi. J 6, Fu^cid mimo aif » mimo uazy, 
s nic nie dbad na co, ttXOdi tltc^t a^ttVL, feittrt Slufmcrf; 
famfett nic^t tOlltbtd^n. Wide iefl rzeczy, ktore caasem 
panowie *przeglfdad musz3|, a wiele mimo aif puszczad, 
iakoby nie widzieli , a nie alyazeli. Kosz, Lor, 169 b, 
Harde mowy mimo si^ pu^cita. Otw\ Ow. 316. To prze- 
ci^ driigim mimo uazy pdydzie. Bud. Ap, T a.' Tobie z 
nft, a iemu mimo uszy azuft. Rys. Ad, 4o. t. i na wiatr, 
•!ucha nie atuchai^c ; Mow ty ^cienie). Praetertfecta efi 
oratiomea aures veJlras^o%z\9Lm\mmnszy, Cni. Th, Wiel- 
ka haftba twoia ^ ie^li ten policzek mimo aif pu^ciaz bei 
|K>m(ly. Orzech, Qu. to4« MTodsr boiaifi zadali hetmano- 
wi \ ale on to mimo u^zu puazczat i bitw^ odwlekY. Gwag^ 
a85. * Mimo pory, s chybii^c pox^ , nie w poi-^, Utt^Ct *MIMOCI^G!lA,C - MIMO.WOLNY. io5 

bet $eU, tAd^t )Ut gelegtl^tt $»\t. Zatrzymayny ai^trochf, 
by prsyy^cie naaze do nSego' mimo pory nie by!o. Teatr 
42 dy B. - Mimo czego, s pomimo tego, nIc zwaiai^c 
tego, chociai c6 na przeszkodzie, tittQCad^tet be^en, 
Czuytiy ildrnik oftatniey awey dobywamocy , Mimo ^waf- 
towney wichrdw upartdy przemocy. Zah. iS, a6£u Spie^zf 
do ciebie', mimo wiatru przeciwnego, Teatr 35 3, i38. 
IVrimo te wa^yftkie wfbrfty i nieftafoid, znam , fe mi^ ko- 
chasz. ib, 25, yS. Giupftwo ieft, ienid ai( z panienk^, 
mimo idy ch$ci« ib, a5, 73. - Mimo kogo, s niezwaiai%c 
go, na iego prawo, bezwzglf dnie na6 , z iego krzy wd^, uymi|, 

0bne (RAtf ftc^t Auf jemanben, mit befTrn ^intanre^ung/ 

Purd(ffe(tind* Jablko Farya g!adkiey, mimo cnotliwaze» 
Wenerze przys^dza. Zab. i5y a]4. Gtupiby by}, gdyby 
maia^c ayny godne, innemu dadi awoio pa^ftwo, imo nie, 
lnia^ Bieljk, 111. >- §, Mimo, % oprdcz, dupft* Jmo 
loaob^ sf dziego musz% bydi dwie *oaobie u a^du ; tego co 
^ariy, i co odpdr daie. Modrz, Baz. 376. Nie ie(b ia* 
iden, komuby potrzeba wi^cdy umied, mimo cztowi^ka 
przetozonego. Kosz* Lor, 5 h^ MIMOCHOD, - n, m., 
Bs, MHMOxOAbf Bgy mimoscjaftje, ba^ ^Otbepgebetl* Mi- , 
fnochodem^ Vd, grede, griede, R^ mhmozoaomL, cepe- 
cymbe^ ac/f'. tm 93orlle9geben; adj, Rg. mimohodglir. 
*MIM6cI\GN-\C idntl,, ciijgn^d miiaij^c, Oortcpjie^cn/ 

ffr, 1. tttmocianu, nimocjabam. MIMOCIEC dk. Vd. mi- 

mu tezhi, s piimopfyii^d, oofbep ffUfem MIM0DR02- 
1^, - a, - e, Sr, \, nimpticjlte deuiu9\ cf. zdroiny^ 

MIMOIAZD , - u , m. , /?iP. jttHM o%3a1> t b«^ f8orbe9fabs 

t^lt Mimoiazdem pewnie naa nie minie. Teatr 5i, 3« 

*^(l4piY ^ylkn 4o m^aAa mimoiazdem. Gaz, Nar, .1, 137.9 

^ai. If, f, i5if - Fig. Niekiedy mimoiazdem 9 o czym 

jnnym rzecz mai^c, napomyka niektore ^rzodki zapobie- 

gania z!emu. pUck. Sen. 376* t. i. nawiaaem^ im ^0rb^9' 

geb^n* Ma on zr^czn^ rfk^ do poiedynku; niech ci to 

mimoiazdem napomknione bf dzie. Teatr 6, 1 1 9. *MIMO^ 

lECHAC!;, przeiecbad, ^</. mimupelati , OOtbepfabtetl. ^I* 

MONATURALNY, - /a, - e, /5r. 1. ttimcnatttrfff wo/i- 

JlrosuSy cf. przeciwnatiiralny, nienaturalny, MIMOPLAW, 

- u , m, , tCli 93orbe9f(blffen. Nieumy^lnym, ale ♦imopla- 

wem do niey zawin^. Pet. Syl 377. MIMOFLYNA^C, 

idntl.y Ec, MHMonAoay, niiMOnJiOBynsiK , OI>rbevf(birs 

fen. M1MO$RZ0D, - u; /n. , excentricitas4Sniad.jilg' 

a, 55. niimoirody pdlegTo^d ogniika od ^rodka ellipdy. 

Sniad. Jeo. 16. N. Pant. 19, 86. MIMOSRZODKOWY, 

. a, - e, MIMOSHZODKOWO ^dv. , ercettttlW. Je- 

ieli kierunek przechodzi przez srzodek cifikoscx, na ten 

czas udcrzenie iefl irzodkowe^ w przeciwnym przypadk^ 

^a^ bfdzie- mimo^rzodkowe , coUisio excentrica. Hub* 

^ech, 161. Mimoirzodkowo excentrice. ib. 162. MI- 

MOWOLNY, - a, - e,*- ie , adu.y niedobrowolny, 

^nwiflfAbtltcb- Gdy myazki mimo voli naszey poruchy- 

wad aif zwykty , co sif dzieie w poruchu serca i siedsio- 

ny^ nazywa sie to poruchem mimowolnym , moius inuo-^ 

iuntarius. Perz^ Cyr, 1, 56. Miraowolne moczu i ftolca 

odcliodzenSe. Perx. I,eJk^i^j. Mimowolne czuto^ci. ^/^/rz^. 

jTr. a, 6. Szlachcic mai2|cy dom w mie^cie, nie ma mied 

przykro^ci w mimowolnych Hanowiikach , ktore aif nasy- 

^sXy ex officio, Czack, pr. 525, Wszclki mimowclny uczy- 

peky ani kary, ani nagrody nie sasiuguie. Oftr, Pr. Kr. n 10 i MIMA - MINCA: 2, 4a. Kaidtfy rseeay nadaiemy mimowolnie , i prket 
samf moc nan^y wyobraini , ley lubow^y wnassym umy- 
^le poitaci. iV. Fam, lo, 65. 

Pochods. po/ni/na ; miiad, minqd ^ pomiia^y pominqtfy 
min^y-f omiiad t oJninqd\ przemiia^y przeminqc ^ prze- 
miaiqcs rozmiiadj rozminq^^ wymiiad^ wyminqd', zmiia^f 
sif f zminqd sif. 
1, MINA, - y, i. , Minka, Mineczka, dent., twarsy po- 
zor, yd. nameshik, ladershba , naoblizhje/ Ross', bha^* 

Call, miue, Me^tenf; ®e(fd^t^m!ene. Sama poiW i 

mina xego , riierna?o rzeczom przydaie do imiechn. Zab* 
23, i63. Widad s miny , ie miisi bydf uczciwym czfo- 
-wiekiem. Teatr 34, 28. Nie s^d^ nikogo po minie. bo 
»]f w •i^dzeniu po&zkapUs. Za6, i3, 386. Trfb,, Jak. 
Bay. 178* Nie trzeba to po minie csfowieka szacowad. 
Teatr 5a c, 18. Jeftie to poftaif afui^cego? nie ma mi- 
ny na niego. Teatr 17, 37. Przy minie klapouch^y nam 
dobra aiermifga Teair 43 ^,13. Z kwa^n^ min^ sfu- 
chaMebraniny. Za6, i4, 345. Szym., Kef, pomerdik) Mi- 
lia ptaczliwa yd. nakorpizh ; mina u^miechliwa yd. na- 
rashik)* Owoi nadchodzi ! mina desperata, mina bycza ! 
T#a/r43r, i44. Miuagapiowata. 7«a/r36Cf64. Pogl,- 
data nafi min:^ wigardy. ib. 3o 6, a8. Nie trap' mnic XJ^ 
ttiin2|, Ktdra mi krew' w iylach ^cina. Niemc. Kr. 3, 189. 
Coi to u djabU za niiny robiss przyiacielu! Teatr l5, 
85. cf.mig; 06, Stroidminy, ^<f. se aaderahati, naoblizhja- 
ti). Min^ poirtrainJi ftroid , powag^ nadrabia^, Its. npio- 
caHiSoiKH. Zdawal sif kochad Wc Pann^ , czynii niny^ 
i»k gdyby byt nayprzy wiiiza^szym. Teatr 1 7 r , 34. Wti^- 
la ua siebie min^ , iaka przyftafa w takowtfy okoliczno^cl. 
Zab^ 5, 137. Przechodsi sif % gfft;^ min^. dobywa szpa- 
dy i ogl^da, Teatr 21, 11. cf 157. Ja zaf , nie nie ftra- 
ciwsxyminy, odpowiedaiatem . . Huh'Ow. i36, nie ftra- 
ciwazy fantaayi » przytomnoici). 

a. MIMA., - y^ «., Fortif. podkop, Bh. pxiUlf\ Sh. m*t 
1M; 5/a. lagum; Rs. noApusb, noAKonb, efne s^fs 
ae/ ^bftminf/ ganki podziemne, ktorepodsadsonen:! 
prochami mog4 bydi na powietrze wyrsucone. Jak. Art, 
5, 3o8. Fig. Pod(laro¥ci mdy wieiki uieprzyiaciel; aleii i 
i na niego mi ny podsadzitem, wkrotce go wysadzf. lUh* 
Ko'm, 1, 5i4. Zebyi mi sif mia{ koniecanie wdzierad w 
Hy aerce, bro6 Boie, bobym ci^ minami od niey wyta- 
dzit. Tiatr 22 5, 34 , Rs, noAOpeamB , BOApuBami-* 
Wielu te iakimkolwiek koiicera od naa aaioione , i cay z 
Blizka, czy z daleka prowadzone miny, z fortun i z iy^ 
cia wyaadzai:( obywateldw. Man, 66| 320. 

MINA^C o&, Miiad. 

VINCA, MYNCA, MENICA, •MINICA. ♦MYNICA, ♦MEN- 
CA^ -* y, i., ^A. mince; Sr, 1. tnincja; Rs. axaazHisa^ 

HOuemai Achm^h, iSi/ec. myot; sed mint, mynd ; figu- 
ra , obras v Hehr. rovati) , moneta , pieni^dze , S]j)^ d R ) e ^ 
0elb^ Za Kazimierza W. douero mynicy Polfkiey nay-» 
lirif c^y poczfto kowad, gdyi przedtym ikdrzau^y wifcey 
byto ; a na nitfy z iedney ftrony byi orzef ; z drugiey krdl 
na maieAacie, Biel/k, 1 70. Sam krdlu , niedowain^ my- 
211 cf kuieaz. Krom. fraS, leuem mpnetam), Mynice albo 
ftieni^dze kowad, ktdreby drugim podobne byfy, nie go- 
izi si^» Szcxerb^ Sax. 3>55. Dopuszczam ci bid aw^min- 
€^ w twdy ziemi. i Leap, 1 Maeh, 18^64 Mynca laU 
azywa ie{l» gdy kto pod cudzemi herby mynce biie, abo 
fdy s metaldw niedobrycb, albomyocf nmieyazey wagt. MINCARCZYK •-' MINCOWAC. ' 

Sax, i^djl. 57, Vol, Legx 3, la. By m^incy maftfwajtty 
i nikczemney nie kowat« Stryik. 609. * Mtnic^ bid^kroiawi 
naleiy. Iferh, Stat, 78. Wi^ksza mynica , iako ^\ taia- 
ry i czerwone ztote. Cen. P. A, ; Grod. JOls. A 3. Ukaf- 
cie mi mencf czynazow^. 1. Leap, Math. 23, i8. myoc^. 
3 Leap,). Oto maaa mincf , na ktdrey ieft wybifa twari 
ftworzyticla ; widziatel pienii^dze , ogl^dayie tei teras i 
perfy. Sk, Zyw* 3, io3. Obraion b^dzie maieftat, gdyby 
kto mincf bez woli na^zey bif. 6tat. Lit, 3. Cztery fta 
sekldw ^rebra dobrey mynce pdapolit^. Leap, Genes. 33, 
16, tak iako szty mi^dzy kiipcami. BibLGd.) Frev. Jedady 
kuini mince. Cn, i4r/. 3 1 5, iedney faryny, iedna to buraa } te- 
goipfotukot^ naiedno kopyto; Jeden iako drugi). - $• a. 
Mittca,mincarAwo,sargr«nraAia, Cn,Th. ®dbt9f(6ffl. Lu- 
dziora maif tnym przy tlni minc^ si^ bawid, odmieuiid pieni^- 
dzekupcom, do cudzych kraidw iadi^cym. Petr. Ek, 129. - 
$.3. minca, menica, m]cyseegdziebii4pieni4dze( Mf 9Mll|s 
fl4tte, bie ^litlii;i Rg. pjen^zniza; Cro, penezarnicza ; 
yd, denarfka hiaha, peneaarniza, denarjaniahe ; Bs. ^ek- 
ka).' Srebro, gdy czfowiek nieco odf^czy na nenicf, ioi 
to nie arebrem, ale monet^ zowiemy. Oil, Kat, 5i5, 
MENICZNY, - a, - e, od menicy , 9KAn}s, PaUc 
menicflny w War^zawie. MINCARCZYK^ - a, m. , czelad- 
nikmincariki, bf t 97{l)nSj)rffUe. MINCARSK1, •MENCAR- 
SKI, - a, -ie, odmincarza, ?WAnjer«, 5Nlill§», ^^J\^ 
*mynczarfki. Kosz.Lor,\f>\. Mincarlka forma, ieonium. 
Cn. Th, ber Wi^n)et(lemprl , Stoty *menc«rikie, 1 Leof, 
Math. 31, 12. ob. Mie^icariki. MINCARZ, MYNICaRZ, 
MYNCARZ, MENNICZNIK, - a, w., MENOTCZNY,- ego, 
m. , Bh. tittncph Sr. i. mtlKSar; yd. denarflci moifter, 
pencsar, denarjedrlavez ; Cro, penezir; Hg, penz?eiii 
Sla.noicM\ Rs, MOH^mviict) , i«OHem»oa Macmepb> 
ktdry picni^dze biie, bet SRAujer* Myncara, co pienti^- 
dze kuie. SpicM. 198. Ci co pieni^dze kui4, to ieit myu" 
earze. Sien,4bi, Pieni^dze robi myacars. Perr.PoI.j2. 
Myncarz fatazywdy monety. Bax, ffft. 167^ Sla. kriYonoT- 
caar). Mynicarz, ktdryby pieni^dae awe Imtaaowaf, alba 
ich aie tak kowat', iakoby podtbg prawa kowad mial . • 
Szczerb. Sax, 355. Fataaywi myncarze. yol.Leg. 3, la* 
Na blaazkach wybiiai^ czaaem menniczniki wyobraienia 
monet. Czack, Fr. 1, i2i3. Poborca iiiech my^ji o cfacb} 
menniczny o ewaluacyi. Mon^ 75, 714. MyncnuflrXy bet 
SDMnimeifter, Czack. pr. i, 161. i6. n. - •a) Mincara, 

Mincownik, wexbrz, bet ®e(b9e4^(et. sto, |^enr)oroeiitr> 

Hg, p^DZ-Talti; Kd. menjayez, denarfki barantauz, mei- 
narz, bechalar; Cro. menitel; Rs. ai'&HOBflgHKl}. Min- 
cownik , ktdry nad rozmait^ monety aiedzi , odmieniai^c 
ktochee, numulariusy Mqcz,\ Argentarius myncurZf kio^ 
ry nad tym aiedzi, aby myncf za myncf dodawa^ Mqcz-i 
mtnsarius myncarz, ktory nad rozmait^ monet% aiedzi, od- 
mieniacz monety za monat^. ib. Chci^c bydjE bezpierzniey- 
azy w drodze, zmowtf z myncarzem, abo z gldvrnym knp- 
cem, ktdry za granir^ ma aprawy awoie, aby mi tam od- 
dano pieni^dze za Jiftem i^o. Petr. Ek, 129. Mynicari 
w cudzey ziemi rad smxenia or)y. Grod. Dis. 9. Mynca- 
rze, myncowniki, machlerse. Zygr, Pap. 573* MIN- 
CARSTWO, - a, n., kunazt bicia pieni^sy. Wiod. 
Me ^ia^etf nnf( , Vd. denarftvu, denar^ria. - b) min- 
carft wo , mxnc«l^ ^ob, mieiicarftwo) , -wezlarRwo , bet 9e(bs 

•edjfel; bai sRAnivefen. Petr. Ek. 139. mincowaC, 

- ai , - nie Act, ndh, , Bh. snlncOMti i Vd. denar delati, 

kura- MINBCZlLA - itllNISTER. MTNISTRANT - MIKOG. io5 kurati, Tflarjati, penesati, deiwriti; Sr^ a. mtn^OtOOfc^; 
pieniaidze kud, (^e(l) mAn|etl. Maij| prob^ mincowania 
monety i ceuy ich. Gofl. Gar. 53. 

MlNECZiCA, - i, i, , zdrbn. raeczwn. mitia; minka, eiti 
SRUttdl^n- Ktdiby si^ spodsiewat, ieby panienka i t^ 
miDecakii, niby niewinnluchn^, tak b^scseln^ bydi mia- 
la? Weatr 29, 46. 

MINJ^LYt - a, - e, part, ^erb. Miniid, Miiaf, Bh, ttlilSU.' 
f|^; (S/o. mimid'i Vd. minul, minyl, mlnjen; /{s. er Ec, 
MUHyaiohiH, MHHymuii; prseszly, upfyaiony , yets 
flofffll/ l^ergailgetl. Nie byi rowien tobie s praeaztych 
krdlow przea ^azyAkie dni mifif{«. Leop, 3 Reg, 3, i3* 
Zacni przodkowie miD^iego wkku. Rey Wit. 3 , cf. Ra, 
MHHyeMiiiH s *Min^ay , co miai^d mpina, veftneibKc^f 
iichronoy* 

BaN£RA, - y, i., MINERAL, - u, wi,, rseca przez 
prac^ ludakJ^ % mieytc podziemnych dobyta. JLad, H, N. 
106, kruazce i aole^; Bh. ptepfFtettitlil , cf. f OW ; Vd. ru-r 
doTina, ruftru; Hs. MHHepaAb, HcKonaeMOe; ruda, ko- 
pane raeczy w siemi, kruszce, kamieuie, cf. kruszcsy- 

na, fill WiinetaU miner alny, - a, - e, mUiera.- 

|ff4; Bh, foiDUQ, Wody mineralne mni^y wi^c^y maii^ 
•obie CO przypiiesaanego z rzeczy kopalny^h. Aluk Kop. 
1,91. MINEHALOGIU, - ii, i., Mf TOlttfrdPgte, 
uczy rzeczy kopalne w pewnym porz^dku pozaawad. Kluk 
Kop. If i3, kruszcoptsmo , rudopUmo^ 

HINERWA, - y, i., bogini m^drosci , Boh* ^ttbreRai 
Cm* Modriza. 

MINIIA , - ii , i. , Bh. miliytim f Lat, minium , G<z//.mine, 
ZK1/7. monne, Sue^* mdnja, det ^fRtttg^ Crn. m6^ueka; 
/!«• cypUKb} farba znaioma czerwoiia} paioua z popiotu 
otovrianego* Kluk Kop, 3, 33i , n. p» uihi minii| aamaza- 
ne. PUch. Sail, 376. 

HINIATURA, - y, i., MINIATURKA, - i, ;*., zrfrAn., 
fV. piknu obra.':enje, ein SRitltaturgemiilbe ; spoaob ma- 
lowania drobnego- przez punkta , farbami umy^ijaie do te- 
ga przyaposobioBemi » na ko^ci lub pargamitiie. Kras.Zb, 
2, 169. Ja 6if kocliam w miniaturacb. Teatr 9, 18. 
Male6ka*miiiiaturka. Teatr 63) 96. Pofta<5 iey nawet mi- 
niatura sama. Teatr 5o by 97. . Malarz miuiatur Vd.^ pi- 

k«i obrasnik , bet ^itttdttirmaler. 

HINICA ob. Minca, MINICZNY. MENICZNY, - a, - e, 
Bh. OtilUOnHlj, od minicy, <DfnRSsN. W iedndy kuzni 
meniczD^y wybity. szel^g , tak iak czerwony zioty) atuiy 
awey Rzplt^y. Zab* 16, 161. 

MINIER, - a, m,y podkopnik. JaK Art, 3, 3oa,- Rost,- 

nOAKO aUBaAQHRl); 

MINIMUS , - a , m. , muich- zakonu od i. Franci^zkat de 
Paala poftanowiony; Gen^raf tego zakonu zowi» si^ ICor- 
rektor. 84 i zakonnice Minimae, Kras, Zb,-iy 169, .^eltl 
SD|btl4 VOm Dtbea be^ b- Franc, de Paula* 

MINIOWAC, - ai, - nie, c».ndk., mini;| malowad, ntit 

gjrtitiitg mablen. MINIOWANY, - a, - e, mit mn-^ 

Big 9ef4rbt. Cn, Th. MINIO WATT, - a. - «, na ksztalt 
miuii, tpU 3Ketltl{g. Cn. Th. MINIO WY, - a, - e, 
Ri, cypaxOBUH V od minii, ^Menntd^^- Miniowe g45ry. 
C/f. Th,, sg^enilid^grnbeil. Miuiowy kamien drogi coral- 
Usminio dijiinota,^ PUn. H, M 37, 10, etn mennlgfars 

Uger (Sbelfleitt. 

MINISTER, - ftra, w., bet SWInifler, zZ«r, , powaze- 
chnie znaczy usluguii^cego komu* MiiiiHer Aanu, ©titdt^ fllinlfl'et/ uatngui^cy ftanowi , czyli pod monarcb% , ckylr 
w wolnym rz^dzie, osoba zaseczycona oaobliw^ prero- 
gatyw4 do dziahinia rzeczy publicznych. W Polszcze 
dwoiaki ich rodzay:- pokoiu, s marazalkowie , kancle- 
rze, podfkarbiowie ; i woyny, > hetmani. Kras* Zb, a, 
169. Ktorych zqwiemy teraz miniflrami ,- nazywali ai^ 
dawniey urz^diiikami senatorikiego rzfdu, ie oni aanii 
s urz^dnikow, mieysce mieli pomi^dzy senatoranii. Skrzet. 
P. P, \y 166. Przezorar miniArowie przy (lerze sie- 
dz^c, praco^. JCras. Sat, 10. - $. Minifter ieft takie 
tytut poaelftwa, i dwoiaki ich ieft rodzay, roiniflrovvie 
przez sif , i plenipotentiarii. Kras, Zb^ », 1 69 , etlt abs 

gefdubter 9}?ttiifter, ein ©efanbter, cf. ambaasador, po- 

aei wakiy. - $. Minifter stowa boiego, nazwifko pafte- 
rzow Proteftanckich. Vol, Leg, 7,674, predykant, ell! 

2)ienet be^ gbtrli^^en "S^xi^, ein pcoteflaRtifcbet ®eijlr 

licbet. Sk, Kaz, 249. Strzeicie aif miailWow kaccrfkich. 
W, Pojl^ Mn, 3 10. MiiiiJlrowie Belowi. W. Dan, i4, 
10, kapiani Belowi. Bibl, Gd,). MINISTRANT, - a, 

m.y *J. MiniAer Proteflancki , eftt eoangrKfc^er @e(fllt: 

ibet* Przypatrzcie ai^ tym- odazczepici'iikim miniftran- 
tom, fF. Pojl. IV. 363. - J. Minffter, Miniftrant do 

mazy ^wif tey. Cn, Th, , brr bestt ^rieftet bf 9 ber ©TeflTe 

AbtninM^titt. Liturgi^ czytan% z miniilrantem iednym 
odprawowad. Sak, Ptnp. 33. MINISTRANTURA , - y , 
it, , przepia miniilrowania prry mazy iwi^tcy , ^\z SQHnt: 
flraritttl. MINKTROWAC abo MISTROWAC do mszy, 
inept e dicitur pro aiuiyd kaptanowi przy ijbszy ^wif- 

Uy, Cn, Th,y bep ber ?Weffe abmlnlflriren. MINI- 

STROWSKl, - a, -^ ie, od miniftra, be^ ^XViU^tti , 
^Vax^tXi, Ten hultay Uk ieft przedayny, iak mini- 
firow/ki szwaycar. Teafr:igb,^2. Po mSniArowiku, adu^- 
mini(lertnd§ig, cf. aztucznie, nie^czdrze. - §, n) odmini- 
ftra Proteilaotfkiego, n« p. Nauka miniftrowika. Sk, Kaz, 
3493 predykautlka , paftorfka. MINISTROWSTWO , 
- a^ n,y ura^id liiiniftra, bi<e ^{ntflerfleffe* W^yniosla 
go krolowa na kardynalilwo i minidrowftwO. i^. Pom, 
»8, 323. ♦MlNISTRZYSZCZfi , MINISTRZYSKO , - a, 
rt., z pogard(^, s fararz, pop, ein (proteft.) ^foffe. 
Gdyby nie spowiednik iegt> zabiegi, byfby iu2 iawnym 
heretykiem abo ctawnym' iakim miniftrzyazczem. Zthf, 
Zw, i38.' 
MItvKA-, - i, i.y Mineczka,- dem. n6m, Mina , bit^'ilKiens 

(belli eine niebUcbe ®eft(bt^mieite« Taliyka iktadna , owa 

. i«ika^ mtiika fartycssua czaruie cztowieka. I'eatr 0.1^ no. 
Chod niclb^yny, przeci^i ma pbwabn^ mink^ , Mogtby 
atowi^ roza^dni^ i mfod^ dziewczyiiktp. Teatr 43 &, 26. 
Na tak zamaazyile drwinki ,- drugi ikraszafciy jninkij mo- 
wi • • • Zab, 16, 160. Te minki grzeczne, choie , ia- 
kich iui ^wiat mied nie mo^e , Nie wiem ,' co we mnie 
wznawiai^. Teatr 55 by 34. Mocno sif Ifkam, ieby 
minka poboz-na tey oaoby^ nib byfa zdradziecka. le^Tr 

- 6, 76; Pod tego'pokorne^ baranka miilki(, ieil wilkuta- 

. iony, ib, 3o A, 64. MilSKOWAC-, - a?, - uie, ihtr. 

' ndk.y minki Aiwj^K na migl sif nmizgad, \VdzS^^yd, 
przyinila^f, fteuMi^&efin^tet Ittfi^en. Nasi labbusio- 
wie kfaniai^ aif^ Qczkowauicm i minkoWflntem^w^ii&/, 
Bal, 3i. 

•MINOG, NINOCJ, - a, ji*., bif Sneunane\' Bh. ii#fiii»r, 

pfatue ; Slo, mgen ; ffg. meayhal ; Vd. lamprefta, "ezveU 
ahiza, oaimnizaj ^^. moruna, cikoy^ cik; Re^ miudra, 

24 loG MINUCYA - MIOD. MBHOrb , neaHorb , bkiohI) >, peiromyxon fluuiatiUs 
Linn., lampetra, ryba rseczna, ksstafUm podobna do 
Wfgorza, krom gtowy, ktora iaykowata ; ma po bokach 
glowy siedm otworow okv^gfych w iednym rs^dzie leis^- 
cych. ZooL 193. Miuog moriki , u Niemcow Saiuptete/ 
IBttCte. J^luk Zh'. 5, 4 1 . . 

MLNOiAUU Qb. Ladobyk. 

HINTUS ok. Miftua. 

MINUCYA, - yi, i. , kalendarz s prognoilykami , fill Sas 
lender ; Bh, minilCQ. W minucyach sprawy , ktorego ai( 
dura 1 mtesii^ca co daieie , terminuiemy. Stryik. ayS. 
Epaktf posuass z ipiiiucyiabo arubrycelli, gdyz i^ zawsze 
kuuotui^y tak w tych iako i w tey. Sol/k, G, 3, 69. O 
kalendarzach abo o minucyach rocznycfa. Haur Sk, 112. 
Minucyom wicrzemy, cho^ tak czffto bai^ , Kiedy nas o 
za^mieniach co rok upewniaii^. Pot. Pocx^ 209* - Prov» 
Lepiey w drogf iechad z opo^czs^ , n\i. z minncyam)» 
Fred. Ad. 111. MINUCYARSKI, - a, - le, kalendar- 
iki, (SalenbftA* Latosa korrektura minucyarflca. Zebr, 
Zw, 110. MI^^UCYARZ, -a, m.y co piszc minucye 
czyli prognoftyki sgwiazd, kalendarzopis , bet ^aUttbets 
tnacbft* Nie byt Stankiel pielgrzyraem , ni minucy-arzem^ 
Gdaiei sif lego Dauczyt, ie t&kim ie(l Igarsem? Kchow, 
Fr. ia5, Minucyarse dla krotko^ci znaki niebieikie 
obrazkami znacz^ \ icaze 8% znaki Ai^ronomik6w. Sol/k* 
G. 3, 3i, Pot, Jow. ao2. ^IINUTA, - y, i.. MINU- 
TKA, - i, i., zdrbn., ble5)}?ittute, po* Slowia6(ku dro- 
bnica. Sad. Ok. 34, Slo, miimta ; //^rininuta; Crn. mi- 
siuta » Vd. minuta, smcshik; Rg. murriza; Cro. hip^ 
Rs. MnHy'ma, aiUHymo^na. Sze^^dzieaii^ta pz^^d go- 
dziny, dzieli sif na sekuad 60, Kras. Zb^ a, 170» ^^^ 

3g, Jir 5, ber 6o(le iC^eil elnet ©tunbf. Co w oka- 

mgnieiiiu minuty lataif^, Kochai^cym ai( w lata obracai^. 
Paji. F. ia6, - J. ct^^6 60 gradiica iednego w cyrkule, 

SoUk. G. 4, Jak. Mat. 1, 10, ber 6ofte Z^tii tineiObxas 

be^* - $• 3) wypia, kr6t]^ie zebrauie czego. Wiod. , ory- 
ginalne kreilenie czego , co aif ma pa csyft« wypraco- 

wad, bet erfle Ortginateiittourf. Miputa wyroku, wy- 

i(U z ksi^g parlamentu Paryikiego. Baz. HJl* 5i. Po 
cyrografy poalat , i bral itti wyznania i minuty , \i iui 
ni'c nie winien. R^y Pft. Jiib. Wzi^Yem %en zapia, i 
wyii^tem z osobna minuty iego. Radz. Jer. 32, 11. Pro- 
ft% miqut^ nie nie moie bydi dowiedzione , iednd tylko 
minuty pod picczfcii^. Herb. Stat. 4d5. Gdy prawa ftar 
will przodkowie nasi , pozewek byt na trzy palce , a ni- 
nutka na dIo6. Rey Zw. 189 b. MINUTOWY, MINU- 
TNY, - a^ - «, Rs. MHHymH^H, 9)?{|itttetl ; • Ska- 
zowka gedzinna i minutna« Jak. JHfat. 1, 62, Rs. mh- 
HynxHHKb, MHHymHax cuip'^AKt)* Kotko minutowe 
w zegarku. Aion. 71,389. 

MINWET Ob. Menwet. MIOCJ? ob. Miotad. 

MiOD , - u , m. , Miodek , ~ dku , m, , dem. , 4^A. et Slo, 

meb; Sr. i.mib, mieb; Sr.^.mii, mob; Vd.medi 

^rn. m^d, mjed, mM, med; Rg. meed} Cro, m&d ; Bs. 

med ; Hg. m^z , muz ; Rs. Me^b ; Suec. et Dan. miob ; 

(nazwilko to z Jslandyi i Norwegii w sw^iey eatp^ci do 
, Poliki.idQazto, i w Polazcze zoftalo .zacbowane. Czack, 

pr. 1, 276). Lith. meddiis , Fin!., Ejlhn. messi , Gr. 
.y4aA^, hfit. i^el, cf. Ger, SSR^tfi SlblgO* ^i<^^ P^sa- 

any, K</. fterd^ bet i^Olllg* Miodu pssczoly 8Sukaii| w MIODEK - ••MIODOCIEK* 

kwiatach, naywi^c^y w tych, w ktorych 84 mio'dniki« 

ZooL 134. Miod pszczotom podbierad, ob, iaf bid. Crescn 

6o5 , Ec. MeAo6paH'ie , t miodn podbieranie , s laibie- 

nie; cf. bard, ul, bartnik, pasieka, cf. iary midd, cf. 

wi%za). W miedzie co warz^d, Urxfd. 280. Midd nie- 

warzony, aurowy, Rs, cupeul). Pazemca s mtodem i 

rozynkami uwarzona, kt6r% w pe-wne iwifta przynoazj 

do cerkwi do Jwifcenia, Rs. koxubo. Tradno maie 

miodu po:&y wad, ai pi^rw^y muaz^ pazczofy s ula wy- 

gnad. Bieljk. n3, Papr. Rye. Slodki midd, lecz w 

pszczole ij^dJo, Potr. jirg. 3o4, cf. pi^kna rdia , aU ma 

kolce). Piyn mu miedzie ! Kchan. V\,'irg. 496, mella 

Jluant illi). Do awego djabei fyxkf miodu wloiyl, a 

do cudzego dwie. Rys. Jd, 9, cf. s^aicdzkie lepsze; cu- 

dze rzeczy lepsze ai( zdai^). Miod z wiertchu, ale 

piorun pod nim dyszy. ?of. Syl. 45o. Wac^zie do mio* 

du pioiun ai( wlewa J czyni siodycz mierzionj|, Wsz^- 

dzie w goryczy atodycz przebywa , i czyni gorycz zwol- 

nion^. Zab. 10, 409 Zabt. Gdzie midd, tam tci ioW. 

Fraz. ifz. B 5. Obrocify ai^ w pioiun cukry , miody. 

Jabt. Buk. 2. Dobry^, }aikawy, slodazy pad miod, ale 

szkodai Cz^fto io^dkom atodko^d i choler^ rodzi. Zmb. 

16, 226. Bywa w ♦miedzie iad. fTeresx. Poh. D\ , Slo. 

lOiC gebtt^ tiej rafbn, v^igcey iadu, nii miodu)' Na 

miod , nie na i«ld Jowi^ ludaie muchy. Ja^t. Ex. 97. Na 

^micrd z ochoU( , iako (muchy) na miod hiegli. Zimor. 

fiiel. abi. Co iywo , iak na miod bief eli. Cwag. dB%. 

Gdy tylko sif zuchwalcora otworzy to iniwo, 3ui pra- 

wie iako na midd bieiy tam co J&ywo. Hey Wix. 70, Biri. 

^x. H 2 b. • i. Midd pity, bet sWetJ ; Slo. mebowic; 
Sr. 1. met, tt«po9 b mebu f^a a wobbe stj neiie'j t>/i.«^ 

f^d. m^diza; Rg. medovina -, Cro. ftiedicza •, Jig. mchser, 
jniS' aerj Sla. sherbet; Ec. MeAOBKua. Miod do picia, 
jcft miod prza^ny rozpuazczony w wodzie, 1 za ponioc^ 
fermentacyi winndy na t^gi napdy przerobiony. iV. /*««• 
fi, 3 10. Z miodu prza^nego , w wodzie gotowanego, 
ftaie sif napdy sfodki , wedtug rdin^y prbporcyi rzecxy 
^orzennycb przymieszanych. JCrup. 6, 95,^midd pity« 
JCrumi. Chy. 648, cf. syta). Co ieno weamii aa zboia, 
^o wszyftko' wydadz% na wina , roiody Siedmiogrodskie. 
IStar. Ref. 62, cf. Lipiec). Midd z pieprzem , z bobko- 
wem lisciem it.d., Rs. 36HineHl); przedawacz takowego 
piiodu 36HineHiJi^Kb. Midd do picia tlufty i ftary, ko- 
powiec. X Kam.y oppos, d^ak. - *j. Midd, *padi, 
Ruflcim atowem, ktdry aif na kwiatkach i na liftka«^ 
lirzewa znayduie. Chmiel. 1, i65, bet iJOWigt^an. MIO* 

DEK, - dku, i7f,, demin., Bh. mebet; Sr. 1. m|ebj»rt 

Rs. MeAdxl). Owe przyprawki, owe middki, ktdrcmi 
p\^ ma*Jl, owe maszkary . . . W. PoJI. IV. 279. Nayle- 
pi^y wie, gdzie W^grzyn ftary, gdzie miodek sfodki, 
Gdzie piwa dobrc, gdzie dobre wodki. Zab. 9,345 ZM 
Miodek aptekarlki , eiH ^Onigfaft, n. p. miodek szczyro- 
yvy, roiany, fiolkowy. Dyk. Med. ^,Z\\. MI0DNIK» 
• a, m., botan. f nectarium, cz^id przypadkowa kwn- 
tu, zawiaraii^ca czfftokrod wilgod atodkaw;^. Botan. J0^> 

bet S^txA^UX^ elnlflct ^ffanjett. MIODNO adv. , p««no 

miodu, *miodowo, 'mifedino, Vd. fterdcpoun, %W\P 
tel(b t VOfl ypOnig. Jm wif c<fy roiu , tym bardzi^y bywt 
nicmiodno. Bratk. F. 4. ♦•MIODOCIEK, - u, m., Oft 
ijOnidflU^' Gdy uft* otwiera, niby miodociekiem »J«- •MIODOIADKA - MIODOWNIK. 

4kU mil ptyni^ slowa. Teatr 45 d, 27. 'MIODOIADKA 
0b. Tr^d, /mcw*. •MIODOI^ZYCZNY ob. Miodomo- 
wny. **MlODOMLECZN£ potrawy. Aiia/k. Ryt- i^» 
nabial z miodetn. MIODOLIZ, - a, m. , tinea mello- 
nellay zauocnica p. zczoiom bardso sskodliwa. Jiluk Zw, 

4, 368, fin bm Sdienen fd}(tt)U(^er 9?a<^rfairet , bet $0$ 

■igUrfer. ♦•iMIODOMOWiW , - a, - e, •*mODOMO- 
WiSlK adu.^ Us. €t £c, MeAOflSbiHHUH, MeAOmoHHiaii, 
cxaA^^ocJiOBCCHbiu , siodko brsnii^cy, fu^ tilienb. Sko- 
ro ^{oiua lutnia miodomowne Arony Nawi^sa^azy, alO" 
dkiemi diwif k wydaia tony . « . Dmoch^ Szt, R, 96. 
♦•MI0D0N05 nE pszczotecaki. Zah. 4, 349 JCoff. , Joulgs 

ttagenb, totugbringenb. **MI0D00KI, -a, -ie, wdzi^- 

Gznowki, ((^Ondilgtg. Zuayie teraz bogini miodookiey 
•ynai Zimor. Siel. 166. *'MI0D()PLYNNO$C , - sci , 

2., alodkowdzifczna wymowa, fnpffte^rnbe tdetebtfatn? 

f cit* Daia ai^ nam slyszcC miodopfynno^d wymowy. Krat. 
Pod. %, a 18. Znayd^ na aeymie l&rasomowGy plac do 
obwteaaczenia miodoplynnoici swoi^y. Kra^. -^{ft- 2,41. 
••MIODOPLYNNY , - a, - e , ^'Miodoptynnie adverb. , 
•todkowdsifcsnie miiai4cy, f&f DOrilbet fliefenb* Jlekrod 
mi na pami^d przychodz^ niewinne Zaba\«k] iey, i pi^r- 
wazych lat dni miodoplynne . . . Zimor^ Siel. 269. Mio- 
doplynna wymowa. Kohow. 3i4. Swady miodopfynne. 
Tward. IV. -D. a, 222. ♦*MI0D0Pv013I, - ia, - ie, tjtt 
^Btgmac^enb, Sk. 1. miWim^^li. Komu pierwssy raz wy- 
puszczone roic Swe miodorobie'ofiaruiji aJoie? /*«/« Arg, 
696. ** MI ODOROBY /7/tir. , paaczoty, o. p. Jeduych 
po^Iasscze, dragich muinie, utnie, By w miodoroby po- 
przerabiai trutnie. Mon, 74, 34. - Ec. MeAOA'^AaraeAB , 
neAOBD^aKb, Vd. medizhni kuhar, : co miod pity wa- 
ray, ob. Miodowar, htt giJ^ertfTrber. •'MIODOKODNY, 
- a, - e , ^oniger^ettgenb. Miodorodne pazczoly, A'chow, 
IVien. 20. Gdy z woflcowych obozdw w rozloiyHe po- 
le, Na kwiat woyika wywodz^ miodorodne krole, Coraz 
kwiecia ubywa. VJirz. Troi. 18. Motylu rofnowzory, 
robaczku Ikrzydlaty, J ty lubxsz poayaad mio. orodne 
kwiaty. Aar. Dz, 3, 5i. Mioderodny Hym«t. Jklon. 76, 
b^b- MIODOSOK, - u, m. , melianthus ^ tU ^Onigs 
Mnme/ rodzay ro^liny. JCluk Dyk, 2, 11 4. MIlDO* 
"WANY ocet, ktdry bywa z miodu pitego , gdy fkwa^nie- 
ic. l//-afrf. 426, aceium muUum y dfflgllietb, SWetbefflg^ 
cf. miodowy. •MIODOWAR, - a, m. , ktory miod pi- 
ty warzy, \^ex ^etf^^bet; K</* medizhni kuhar-, Ross* 
MeAOaapb, McAOcmaBby Ec, tABAOA^kiiineKh^ MeAC/s- 
QiiKb. 'MIODOWARNIA, - i, i. , gdzie micid .yrarz^, 
^ie ^etf^ftebet ep j Vd. medama; Rs. neAOBapHfl. « MIO- 
DU VMOA, - y, i., 3/t. ttieboiDtce, mebon^fa, gebomgta 

tofa; Rs» MeABAHafl poci; bet $01tigtb<IU, ob. Miudo- 
wa rosa* ♦MIODOWIEC, - wca m., ^</A. mebOWeC/ 
06. Rolibryk, pUazek Ameryka^iki. MIODOWINA, 
* y, i., Bh^ mtObomina; Rg. medenizza, yoda med6^ 
na j Bs, medovina \ aqua mulsa , SSaffVrttlfib* ^y^^<^?y 
-warzon;! w miodowinie, piis^c po kieiiaaku. $yr. 723. 
MIODOWKA, - 1, i., Bh. tttebowEa; iRs. rpyiua Me« 
AOeafl i bie ^Olllgbirnf* Miodowka nayl^psza ze wizyfl- 
kich gruazek. Dyk. Med. 2, 443. MIODOWNIK, - a, 
m. ciallo miodowe czyli miodem przyprawue, Slo. XSiU 
bOIOnjf i ^&' m^aea kalaUy mezes pogataa ; K^/. fterde- 
Bizzy Aerdenn poiizai Cr/i. j^bazka l^zet} Rs. msao- ' •♦MIODOWONNY - MIODUNKA. 107 

BRKb , MeAOBa^^Kb ; ellt ^Plligftt^^eil* Grzankf ukroi^ 
z miodownika. Hour Sk, 436. Smak manny byi iak mio- 
downik. Radz. Ex. 1 6, 3 1 , iako placki z miodem« BibL 
Cd.). Gatunek middownikdw i?^. cycAflHHzb* Miodownik, 
piemik, etll ^f^ff^f f ndS)(ll* Kichlarza midd nierozayconyna 
miodowniki wyrabiais^. Vol. Leg^ 3, 1649. Miodowni- 
l-.uw od fta . . • Jnjir, eel. Lit. - $. co miodowniki robi , 
miodownikarz, piernikarz. Cn. Th. 389, bet ^feffftMcl^s 
y. IeV« Miodounicy abo kichlarze midd na miodowniki wy- 
rabiais^. Vol. Leg. 2, 1649. - *j. Miodownik , co midd 
przaf ny lub pity przedaie , ber ^OltigvetWufft , SWf ^fts 
fdufer; Cm. m^d^ir, medizhar; ks> MeAOSHHab. - }. Mio- 
downik, CO miod piia. Xros. Pod. 1, 20, etti ^tt^CttRs 
let* - $• hotan. Miodownik melissowy, mellitis melli- 
eophyllum Linn , dla pi^no^ci kwiatu i sapachu u nas 
w ogrodacK chowany; pazcaolom bardzo ulubiony. A'luk 
J>yk. 2, 116, Jundz. dij , Bh. IttfbQtifa sed vide Mio- 
dunka. ♦'MIODOWONNY, - a, - c, flifbttftetlb. Mio- 
dowonjie brzegi. A. Kchan. 208. MIODOWY, - a, - u, 
Bh. et Slo. mrbOWo; Sr. 1. mffbOlOei /^^. me^es, m^zi ; 
Crn, m6df n ; ^d. flerden; Rg^ meden, midaft; Bs. me- 
den; Cro. medren; Bs. BfeAOBUK, MeABeHUii/ Eccl. 
MtABHHhiia'i od miodu, cf. miediny 2). Mqcz. , J^ontg-^ 
von ^Onig- PlaAr miodowy Vd set, sat, setouje, setje, 
cf. syta )• Woda miodowa , to ieft syta. Sien. 73, mio« 
dowiua). Miodowa brzeczka , ktdr.^ ayt^ zowiemy. Syr. 
bo I. Jnaza ieft ocet miodowany , acetum mulsum y in- 
8za ocet miodowy, oximel, ktdra ied a miodu przasnego. 
Urzfd. 4a5, ^Onigefftg. - **§. Tak oszukuie saydak t^ 
miodowq trzodf^ Jt rozumie w zwyczaynj| ie wlatuie 
Hodf . Tot. Sout. 1 6 , pszczofy , rdy pszczelny. - j4nat. 
Nabrzmiaios^, mais^ca matery^ do przasnego miodu podo-^* 
bn^, nazywa sif guzem miodowym. Perz. Cyr. 127, bd^ 

^oniggefcbiodt. - Oecon. Miodowa rosa , BA. mebototce; 

Its. MeABflHZfl poca ; miodowica , miodunka, 2'r. { hct 
^Ontgrtittt, nie z powietrza spada , lecz leA wilgocii^ 
od iakowego bardzo drobnego na ro^Iinach robactwa wy- 
puszczon^, Kluk Rosl. 3, 9i.^*Miodowo adv., miodno, 
^Onigt€i(^. Filaic pazcioly robi^, bfdzie miedino aibo 
mtudo\^ o, erit magna copia melHs. Mqcx, - §'J^g*tr. miodo- 
wy, stodkowdzi^czny, ffip, Heilidf, UihUid}* Lagodncmi i 
miodowemi slowy od ucieczki go odwroci}* Stryik, i?^* 
Rzucit sif na niewinne, zapomniaf nmowy, Pov\ie^<5 ie- 
go miodowa, a umysl boiowy. J. Kchan. Ps. 79, cf, 
ledwabne atowa, cukrowe}^ Z twarz% Tagodn^ miodo- 
we albo iedwabne atdwka tworzyd, a zdradliwcSm aer* 
cem , co bydi moie naygorszego my^lid Kosz. Lor^ 
49 b, Miodowa cera , rada bywa irucjzn% podkfadana. 
Fred. Ad. 69. Jedni mowi^, ii panu nte przyftoi oka- 
ziywa^ sif slugom miodowym i taikawym^ Petr. Ek. 11 1^ 
cf. ma^lany). - afiter CbryzoAom ztoty, a Bernard 
miodowy; Kchow. Rox. 72, t. i« miodop?ynny, miodo- 
mowny, miodoufiyy cf. ziotoufly. MIO DUNK A, MIE- 

^ DUNKA, ^ \y i.^ batan., {Bh. mebun^ta, s meliaaa^ ob. 

• Miodownik^ , puhnonaria pfucnik , rodzay roiliny.r Eluk 
Dyk. 2, 24i , Jundz. i5i , Rs. meAyHHjja ^ £llirgeflftailt. 
* $. b). Mioduiika, anohusa Linn, y Oc^fPlfJIflfge, Jundz. 
ib**f Sr. 1 . t90b(ac|e l^d^ef ; Rs. ^auKb zoAdseH. Mio- 
duiika wielka. Syr. 1292. Miodanktf pf onna , ptonny 
woiowy ifzyk. ib. 1296, Sien^ 23/ zieJe to dzied zbie« 

14 . . iod MIODUNCZANY - MIOTAC. 

jai^, a onod s Biego wysysai^. Urzfd, 95. &ot8z«go 
liscifi "Wolowy i^^k tei Miedssiiiki^ 20\vl;(. 5|>r. laga. 
MIODUNCZANY, MIODUNKOWY, - a, - e, pon Wf* 
Ott ^tdutetn, n. p. Miodunkowy kwiat. />{//). 5, 119, 
konfekt mio.dunczany. Sien, 446. - $. 3^ Miodunka 7>.^ 
s miodowa ro$a , miodowlca. 

PQchodz. *miediwiedi y niedzwiedi, omifidxW. 

MIOL^ , Mlfil^ ob. Mlci5. 

MIOTaC, - al, - a, act.frtqu, MIESC, mioti, mieoe, 
juiot^ niedok, MlECI'y, mlecif, mieci coniin., Miotiu^d 

icfnr/. , J?i^. metati; Sr, 1. mtetam, cii(Fam (mottani/ s 

na moto.widio uakrf cad , QtcCfi^ s mot)!)*, Crn^ melati , 
^m^tshem , metani { metavueza , s matnia); P^4* nietati , 
^ezliem, mezheti, vrezhi , luzhati {mefti, medem, s ma- 
$to rpbid^ cf. imietana ) ) Cro. metati, in^chem : <S/tf. me- 
jtnuti iacere y mittisre , c£. Gal/» mettre ) j JRg» melli, me- 
.tem, metnatti, mecchjatti, metatti , varclii ; £«. metati , 
jinetnuti^ yrrjcchi (cf. Bs. me9ati percut^re , ob.Wiecz\ 
lis, smetAli t smedi, %^xaeQi pert ur bare) ; Aj. Mem^mBy 
iae[nH>ni&, Me.Hy , c£. muhL, ma'^hhI> (pUka do grauia^ 
Vi%ij\yimh celowad , godzid, mierzyd, cf. meta); £!a. Me- 
' m^iu^ , Megiy , cf. Hbr, viae matat lUmoueri , cf. Arab* 
tti» mut moueri, cf. /^ar. motiis , cf. motad , dnotowidio , 
cf. i4rfli6, i7Xa percujjit gtadio , cf. C«r. fc^me4f eH, cf. me? 

^fii>j cilkad, rzucad, werfen , fd)meii)en. ' Uschte gal^- 

sie miecji w ogieii. ly. Poji. AI. 471. Kto prawa na 
boia^fi Ijlanowi? T^rcse i zbroie mjecj^, cliche bydi 
^drowi. P^ J(chan, Jer. a49. Lezy lew, a ftraazliwy 
AVzrok 191 ece na te i na owe Arony. ib, 267. Gdziei- 
^Lolwitik 8)oiice miece iUzaiy swoie ... J. Kchan. Px. 9, 
rzuca ognie awoie. Kqrp^ 5, 16.). To wszyftko sif mo- 
wi, iakoby groch na icianf miotal*, nic na to nie dbaij^ 
l^odrz, Ba%, 3^3, Birk, Gt, j^ 43. fiezsakonnym zo(ta- 
\?a{ i prawa pod nogi miotaf* SA.' Dx, 556. Slowa^ z.e* 
l>.ywe miotaia przeciw cdrce awoidy. Nitme. Kr. i,i55^ 
Na imi^ iego pospolftwo wielkie miotalo obol^ i snie- 
wagi. Boh. Kom, 2, 5o4. Suknia niech bfdale z nas 
iednego, komu 1^ ikaie loa o ni( miotany. Odym, Sw, 
3. Ji, Dobrze grad, i w ledenaicip aiedm miotad umial* 
Clicx, Wych. L %b. Tak aif obiedwie (IronJe siek^ za* 
palczywie, Mars temu i owetnu los miece w%tpliwif',» 
Stryik, 308^ Bogowie l%dem i wod;^ me zdrowie mio- 
ta]i przez nie4(zcz^icia mnegie« Zab, l3, 294 Harab, 
Fanowie pochlcbcom 9zaty z siebie miec4« Star, Ref, 
25i* Niespodzian^ azabl^ razy miece, J kfdy a f mniey 
firzegi^, kule^ aiecze. P, Ac/tan, Jer, 11 3. Folowcy, 
wypadlazy a^ ku rzece Okka , miotali na oko) poiogi i 
rozboie. Nar, ///?. 3» 398. - $, b) Miotad czyui, rzacad 

czym, mit ^tv^ai detum wetfen, um fi<^ Return wetfen* 

O ^likuj^ moif miotali ko(lkami« Ryh, Ps, 38. >\'ifrzia- 
tein baraiia rogami miec^cego przeciwko zachodowi^ 1 
Leop, l>an, 8, 4. Qfosem Araszliwym aawyta, Szyi^ 
miec4«, po wietrze wioay rozkudiifa. Otw. Ow. i35» 
N^ wazyi^kie bifkupy atowy miotaf. Sk, Dz* 118. Bo-* 
ia^/i znowu miota nieapokoynym duchem iego. Teatr 
9 c, 43, Mara ai^ porywa z krzeata , i w^rzod bogi5w 
Aanie , Miotai^ n.im odwaga, duma, zagniewauie. Przyb. 
Luz, 11^ O iak wide -v^eruaseii miota ducheni iego 
po drodze do palacu. S(as, Num. 2, 6. Chwieie ai^ w 
fpomieszaniu , i zbyt mu markotno, Gdy arogie namif- ,*MIOTACZ - MIOTLA. 

tno^ci gwaltowni© nim miotft;|. Przyb, MUt, jSa. MIO- 
TaC aif recipr,,. rziicad ai^, f[(^ (JeCUm VHXfen, ttOt^lig 
fepn; Cro. metemaze rwr^or , commoueor ; Vd^ nieUliac 
luctari). Zwicrz , im aif bardzi^y w aieci miota , Vgm, 
aif w ni^ bardziey pl^ta. Pilch, Stn. 320. Proiuo aif 
miotad, kicdy iui iar»no na ezyi. J, KcMan. Dz. 73. 
Darmo aif wpadtszy w aied, ptakowi miotad. Pot, Syl, 
V 292. Miece aif , by piea na laiicuchu. Rys, Ad. 4o. - 
. )j- b) Miotad aif na kogo, s rzucad si? nan, porywad 

si? nafi, Abet eltien ^etfatten, «uf einen lo^gejcii , W 

iiber men ljir(ltkjei1. Nie micd ai? kotku na niediwie- 
dzia, Cn. Ad. 1)20. Nie mied ai? na niedzwiedzia kocie 
zagorzaty, Tys niewielkie ftworzenie, a niodiwiodi nie- 
maty. Bies. A 4. Na papieia «i? wsaetcczn^ gfb^ przed 
ludimi i w koscieie miotaf. Sk, Dz. io63. Niech ai? 
miota rft/S4* na ci? , i chytro^d bezczelna , Ty mow 
prawd? , mow ^miato , aatyro rzctelna. Kras. Sat. 12. - 
J. Letniemu czlowiekowi eiwizna si? iui miotata. Ezop. 
77, rzucafa, przebiiata , dobywala, graue S^MXt 6r<«^fll 

^er»ot; fdjlmmetten burcf^. miotakie, -ia, «., fubfi. 

perb. , abbrtv. MIOT , - u , w. , Rt. HemaHie , rzuca- 
nie. rzut, b<t^ SBetfeil, bCt ©lltf J Mc. jneniaBie uklon, 
poUonJ. Surzy wielkie rzeczy odprawowali mioUniem. 
Jtoftek, iako x dzi^ w Wenccyi urzfdnikow obierai^ 
miotaniem gaiek w banie. Petr. Pol, 2, 169. U poga" 
bez losow miotania cztowieka nie zabiiano. iSi. />2. 683. 
Foganie poiraanego Krzyzaka przez mif^taiiie loabw aa 
apalenie oEary wyhrali. Stryk. 284. Wielki okr?t iai 
w okropnych miotaniach bydf pokazuie si?. Przyb. tuz. 
193. Naydziesz go w azafaaie lub pod miotem cienia^ 
Gdzie azuka od upafdw potudnich achronlenia. pTZ)b. 
Milt. 149, cf. namiot\ Z cal^ sit^ rzuca w niepray- 
iaciela, a iadiia tarcza iui nie odeprzc tego miol". 
Stas, Num. 1, i45. - Vomitum aticui excufere i^olw^^^^ 
komu wracanie , miotafnie azyi^. Afi^z., >vymiot, 8ltt^« 
»Utf, @ttted)en. 3) MI0TA<5, Mieid, » zmiatad, «a- 
miatad, wymiatad, fegen, Uiun; Bh.meftl, mttl, m* 
tU) Bs. mefti , pomefti ; Cm, m6dem ■, Vd., pometat , hw- 
iiti, huaati , dergati; Sr. 1. Wieftj, mifttt ; Sr. 2. tttifd/ 
ttliti, tnitU; mWdjeni; toWifd^; Boss, nccnii, Memy, 
Ec, MHiny'' AOMb, nOMemaio. "Wiatr hunzn^mi powie- 
wy miota ziemi?. Dmouh, Sad. 16. Siiieg, dot^d mc 
iztapany nogami, ani Auftry didiydemi *miechtflny. Z^br. 
Ow, 53, mieciony, miotany. *MIOTACZ, - a, m.t 
ktdry miota, cifkacz, rzuciciel, Rs. M4m4Lvne\b. MIO- 
TLA, - y» i., MIOTELKA, - i, 2., rfem. , Sh.metli 
idrgay metllcTa virgula, mctMti virl^uUum\ fJOhlftfO, 

d)»offH(rt<, (ftwHTtifftfo, fofftifftfc;^ rofftt, lofTrlfftfo (ff- 
chwoft), fmftaf miotJa , miotelka; Sr. 3. ItKltatVa^ *^ 

jlf*c5o; Sr. \. m<tiu«, f^f*<itf<fecjo, fjDuio, fNi^jti'^ 

(cf. ko»z)i Cm. metla , Bietliza; Vd. metla , mctliWi 
- potnetalii, ometizh, omouze; Crcf. metU, metlieza; Rg* 
m^tla, metliza» amj^tliza, cettisa (cf. asctfotka); Sla* 
metU'cat Bs. metla, metl]9a; Rt. MemAi, MefnexeKbi 
MemeAOHuiLb ; Ec. b'^khkI) ob, winik, cf. Nbr. f"^» 
matte, Talm. S«» metal pirga ^ ramus) ', btf ©ffr''* 
Z prs^cia brzozowego czyitii^ "anfotf^ kn umiatatfrftt dom<i"''« 
Cresc.^ji, Z rdzg brzoaowych robil^ miotly. KlukBosU 
2,'] 4. Okolo gniacd pawicb trzeba czfdo mioietk^ iimta- 
tad i chfdoiyd.. Cr€sc, Sj6^ Miotla okrftowa Rs. niBa- HIOTLAHZ . •MIOTNY. 

8pa, Miolfa otarta nadpsuU Ross^ okom<{aor1). Prov. 
Sio. n^mi metla bo^re mcti , Cro, nora meila dobro po- 
meche, R^. nora mitla dobro m^t^ , s nowa miotta do- 
brse umiatt. - Jig, Skoro prywata Miott^ a kupy roz- 
wii^, tak wssyilko u kata. Po/. Pacz, 636 , towarzy- 
llwo Tosprzf ie , poroini ). - Miotetka do aaat. Cn, Th, , 

fin jte^rbefen, jlfe ibrrbr ff n ; Vd, pometanna sbzbet, 

sbahetna metliaa ) , miotefka od siikieA , za szczotk^ s}ii- 
t\:K - $. Miotfa , r6»ga , bfe SS(,VX%t. Ztodzirfy taki ma 
byd u pr^gi bit mioltami. Szcterb. Sax, 5a i , chtoftany, 
^migany, tmagany). £3. 382. - /^. plaga, bicz , Mf QtUs 
t|e, Me 9I<(9^/ ^eifet; Qtrafe. Tym aam na siebie tu 
nioUf przynieaie, i sam si^ os^dzi. W. Pofl, W. a, 4i, 
Sami na «i^ miotf^ przynicsjVrle. Xosz, Lor. 54 A, bicz 
na ciebie dacie ). Bog ei^f szs^ icszrze miottf , iak sif 
"wr cxaa nie polepszyiay, na nas sobie zgotowaT. Hrbfi, 
L^h. D 1. Ani miotta ai^ przybliiy do przybytkn twe- 
go, WrobL 21 g, ,.^ageHum , to left, plaga bo2a". - 
$. a) botan^ Miotfa museum scoparlum ^ (o4 gfWat&ffs 
Ver W004 (^ffenfrilltt). Rnfniacy 1 koiiarze nietot% 
sowi^r k^piailo wzwyi fak miotta rosnie z wielu wto- 
aienkowatych korzonkdw g^fto poplecionych , kaida z 
O4obna roiczka profto wyrafta. Syr, 84a. - aliter mio- 
tta, mictllca, B.h, mctlice , Rs, lueniAHKa-, MemxRijA , 
ks|kolnica, bft 9labetl tm ^etreibf, zielfko wo zbo^u abo 
kfos pTonny. Cn, Th, W iycie znaydzi ess niiotff . OpaL 
sat. i6i. - $. AJlron^ ^wiatfo za koraet^ cii(gn^ce sif , 
Polacy nazywamy miotfam! niebielkierai, albo dla figury 
podobney do miotfy, albo ii woyn;^ i powletrzam , kt6- 
re ona wedfug poapolftwa poprzedza, miafta i-krdleftwa 

wymiata. Boh. prog, 5 , bft,(Sd)roeif t>ei QtmeUn. - 

Miotta na niebie, gwiazda miottafta , kometa , dtl (^tmef, 
<S4l0an)flfrn. Roku 146s miotta niebiefka pr^ez pi^tna- 
^ciediti wynikata. Xrom. 6qt , cometes. MIOTL\RZ, 

^ ^, m., Bh. pome tfar , (bwofftlfftmf , t^wofftif ; Vd. «©- 

tlar; Cro. metlar; Rs, et Fc. tnemewigtiiih , Bt^nm- 

HHc*b; ktdry miotty robi , bet 35efenbinbet. MIOTLARr 
KA, - i, i., bte ^efftiMnbertpti. MIOTLASTY, - a, 
- e , na ksztatt miotty , tn @f jlalt elites 95efell«. Z le- 
wcy (Irony sagrzmiato, a ze ^wiattem sporem Gwiazdt 
miatiafla 8 nieha przez ciemno^^! leciata. A. Krhan. 54, 
t. 1. miotta niebirflca , kometa, ein Comct. **MlOTLI- 
CA, - y, i., rdzga wielka , elnr fltojc Oltttbe. W ie- 
dn^y r^ce trzyma marzug^, w drngiey rozgbrzats^ miotli- 
cf. 5/ff*. A^tfm. I, i44. (cf. mietlica, mietHna]. MIO- 
TLISKO, - a, /!«, miotta brzydka , niezgrabna, e!tL 
f^ettfCttbet SBefett ; ^/. Memxaige. - J. trzonek miotty, 
bet ©efenjtiel. **MlOTLO, - a, «. , pomiotto, imioci. 
Jig. 5lebri9f 9(lt4Wtttf. Krdl swofch miniftrd\T miotto, a 
awoie'go ladu tyran. Sfas.'Nu'm. 2, ^22, niby pitWa, ktd- 

r\ roiotai^, bct ®pie(bafl feinet 9Sini(ler. Rolnik u naa 

left mioltera ijjd'iy, chciwo^ci i dziwactw wta^ciciela. 
Przejir, :iiS. MfOTLOWAC ex, ndk. , miottami ama- 
gad, cktoftad, mit 9|ttttett pcttf(Jen. Z ubogiemi ludka- 
mi gorzcy, a ni^eli s beftv^ami niektdrzy ai^ obcbodzj^^ 
a to tichwami biczuii^'c, nie^sprawiedlltvo^cii^ miot?ai^c» 
Zrn.PJi. 3, 77^. MIOTLOVVY, MIOTELNY, - a, - e, 
Rs. McniexiHurf, odraioity, igefetls. *MlOTNY, -a, 
. e, od miotu, rzutny, fBtttf s ; R^- MemlfnexBHUHf. 
Pochodz. mitteln'icaf mietelnictwo^mittelnicxy^mietel-^ ^•MIH - ^IROLOMCA. 109 n£l, miefUcay'wietHna ; metaimntrua ; mcfa^t mofyl',miecx, 
mieczykf mieeznik, miecxnitoftwoi domiota^^ namia^- 
tai ^ namiot ^ namiottk\ omiatai ^ omiecinyh o6miat€u\ 
odmiotac ^ odmiot; pomiata^, pomiot ; podmiata^, pod' 
miot'y prxemiata^i prxedmiot ; przymiata^, prxymiot i 
rozmlatae\ zminfaJ */mioranaj ^mietana ^ ^mi€tanka\ 
/mieci J /mieci/ko , /mieciuch; umiata^j und<Uacx\ 
wmtatav\ wymiatal^ t ivymiot ; zamiata^, xamiatacx.. 

**MIR, - u, i«. , BA. obs. ti Sio. miti Sr. 2. met; ^' !• 

Wet, tnlft; Cr/f* myr; P^/. jmyr, roir, mier, pokoi; 
Cro. roir-; Sia^ et Bs, mir; Rg. mir; Rs. uvi^'h (of, Gr* 
^fAt^oft cf. miara, mi«rny, mierzy^); pokoy, bft JttCs 
he' Gdy Joram ufrzai Jehu, rzek!^: ieftli mir a pokoy 
Jehu? 1 Leop. 4 Reg. 9, aa. Sam ich wzrok twoy gnie- 
wliwy W ztamanym pet^pi mine. Tward. Mis. 7. J* 
przyydf sam, za tylo nieazcz^f^, z aprawcy woyny Wzi%^ 
■emft^, iebyin Swiatu wrdcif mir spokoyny. Attn. Ryt. i» 
i4 u Chc«my « aoba| w mirze i pokoiu wedle praWaiyd. 
Orxech. Qu, la. Niema miru nielnto^ciwym, mdwiPan. 
Leop, Jts, 48, aa , niemaaa pokoiu im. Bibi. Gd.)^ Jui 
cztowiek i wftydowi mir dawno wypowiedziat. Hor. a^ 
i55 A'obyr., Pilch. Sen. Sft, 4, 9. W atugach swoioh 
przyftoynol^ chce njietf nienarnszon^ , a aam oney mir 
wypowiada. Pilch. Sen. a 4 4. Raz si^ matiefiflcim zwi^- 
zaw'szy niirem , Po zgubie m^fa twym by tarn iasayrem* 
Chrosc. Ow. a6, t. i. prsymierzem matienflcim, ebeU(be^ 
iSl&nbnt^- Wiele imion Pol/kich koticzy sif na , s mir, 
cd miru ^cf. --J»£«rz), n. p. fCaximir ^ Skarbimir^ 
Witimir, Stawomir ^ Dobromir ^ Gniewomir^ Cieszymir^ 
Stomir. Jabt. Hot. Tu naieiy fei imif Lubomirekic K 
n. p. s On to X Turcxynem ucxynit przymierxe, Praw^ 
dxiwy hubomirski. Pot. Jow. 83, /?*. iiHpoAioeeisb 
*mirolubiec; Rg. mirntk; adj. M»ipo.\K)6un •mirolubny ; 
Dl, lyubomirni ; Vd. radomiren, mirovolcn ; Rs. MHpoAio6ie 
^mirolubno^d , apokoyno^^ , ^tUhUtt\%U\X 1 miernoid , 
Cro. mirnosst, niroTnoszt. ♦MIRNY, - a, - «, ♦MIR- 
"^O adv., apokoyny, pokdy lubi^cy, ftffbfettfg; poko^ 
iowy, od ko/iezenia woyny, Jrfeben^?} B** miran, tih; 
Sla. mi'ran; Rg. miran, mirni, mirna, mlmo ; Vd* m»- 
ren , pokoin , miem , gmtram ; Cm. myrn ; Cro. iT*iren , 
mirni, miroren ; Rs, mi^pahiK ^ MHpeHlD , CMnpHMH , 
MupHO, cKHpHO {oppos. HeMUpHUM niezgodny). Mir- 
ny traktat a Moikw^. Vol. Leg. 6, i48. ♦Zmirno (mir- 
no) po naasemu, apokoynie, zgodnie. Z^lk, Mscr. , ftieba 
It*- *MrROCZYl*CA , - y, m., zgodziciel, Sftlebcil^* 
fliftet;' Bh, WlHtel, mitCC; Cro. miritel, pomiritel,/ 
miriteliza, pomirit^liza ; i?^. miroty6raz, nmiritegl ; VL 
mirotyoracs, J. umiritelicza ; Rs. Mupwinex*, MHpOD- 
igaKL, npHMHpHrn*»Ai» , /. npHMHpHrnexiHHga ; wHpo- 
meopeif'b. Byf nieprzyiacielem ztych , wyl»awicieleni 
dobrych , mirorzyfic^ i na ziemt i na morzu. Gor. Sen. 
4i. *MIROCZYNNY, - a, - e; n. p. MirorzynnyMer- 
knry, pacifer. ZeSr. Ow. 356, Rs. npHMHpHmeAbHMil. 
•MIRODARNY, - a, - e, - \eadv., pokoy darui^cy , 

Be. impoAnpHMH, frJebenf(benfenb. ♦MIRODAWCA, 

- y^ m. , dai^cy pokdy, bft Jfriebftt^ebet ; Rs. MHpO- 
Aaaeylj, MMpoAanexB; arf/. ♦mirodayny. *MIROLOM- 
CA, - y, m., naruazyc>(»i pokoiu, hn JtiebeH^llbter , 
Vd, mirolomovez , prelomez mira , Rs^ MHpoHapyuJii- 
meAk. *ffliroloiiino^^ Vd, mirolomenje , pralomenje taga no ♦MIRONACZ. - MIROWY. MIRT - MISA. mlra ; adj, ♦mirotomny Vd. miroIomeEhen. *MIRONA- 
CZELNIIC Rs, mapOHa^aAftHHKl) poos^lek pokoiu, bog. 
*iVlItlONOSZEC , - szca, to., Rg, mironossas , Cro. mi- 
ranossitel, pacifer , ein Jtiebeilbrinfifr. *MIROPOSLA- 
KlEC, - (ica, 77Z. , herold, Cro, miraposzel , ber %X'U' 
benebOte. *MIROP03LaKSTWO, - a, «., Cra. mira- 
poszeUzcvo , D/. pokliszansztro legatio pacificatoria^ btf 
grlebendbotf(^aft. 'MIKOTWORCA ob, Mirodawca ; adj, 
■^mirotworny , iupakaiai:|cy , /{j. MHpomBopHcneA-'Hiiiii; 
vtrb. MUpooiBOpHinb, yuHpoaiBopaniB, MHpomBop- 
coiBOBaaii uspok&iad, u^mierzad, smierzyd; £c, MMpo- 
mBOpcH'ie pacyfikacya ; Ec, MirpcniBOBaaiic, MHpOBa- 
oiu, i w pokoiu iy6 *MIKZYC £c. MHpwrnB, nOMH- 
pHUiB smierz3<'(f, iisoiierzyd, Cr/i. niyn'm , inyru^rati; Cro, 
mirim ; Dl. uinirivam; «SVa. mirim ; Bs* miriti. *AIirz)d 
aif s kirn, s zt:icza<^ «if, przyinierze robiJ, (tc^ OCt bills 
birit / n« P* Ci iydowie, co i nami mieszkai^, zmirzq ai^ 
2 nieprzjiacielem , i miaQo podadz^. Jer,Z6r. |6, oppot, 
Rs, pu3MapainbcM rozrozuid aif , ^«. razmiri^a , boj bisl^ 
lum , cf. rozbrat. 

Pochodz imi€rxye\ u^mierzy^ ^ u/mUrzycUl '^ prxymie" 
rze, Jkrxymierzeniec y ob, pod //. miarOy mierzy/, 

a) MIR, - u, /7i., Rs. et Ec, wipb, s swiat. bie SBelt 
( 2. Mipb chtopUwo , gromada , gmin ). Do ikoticzenia 
^wtata, po Stovvianncu, do fkoficzenia mini. Sak. KaL 
B, 2 b^ " $. Mir, s wzi^to^d, znaczenie, n. p. wielki 
mied niir, nieiDle(5 iniru. X JCam, , itfttfcb^tt, (Srfbit* 
^MIRNY Ec. MipH&iu ^wiatowy, ^wiecki i t. d* 

MIROCZNIK^ - a, m,^ Rufkie stowo, a fyda ar^darza , 
do iniarek stuii^cy, mieraicsy, miernik, bCV ^nect)t tU 

m^ iubtf<bcn q>ucbtcr<$, ber nber bif ^afi bie ^Jiufild^t 

batf /^-f. M^p-i.\&ignKb. Miroczfiik iydziak u ar^darza, 
udiuierzyt wodki tyle garcy, ile gospodarz iaki by} mu w 
inwentarzii podany , ie ma na chrzciny, na pogrzcb , lub 
na wesele wypoti zebowad. Perz, Lek. 369, *MIRNA1A 
czasza« Pim^ Kam. 3^1, o&. ^rasowolta, poczerptto. 

MiRRi^, MiKA, - y, i., 5or. 1. tnartt/ mirra; Sor, 2. 
marrba, ^taf^, marotva iitoicia; Vd, mira (miruik, s ma- 

ftyx)} jR^. Muppa, Or. fAvgga ^ Hebr. -r\n ^ ^\)^tt^m, 
aok iywiczuy drzevra iednego Jndyyikiego. Dyk» Med. 4, 
5i6, drzewo, z ktdrego ten sok ciecze, takie mirrs^ zo- 
-wiemy. Mqcz., bet S^prrbenbflnm. Mirr^ pr^prawny, 
myrrhatus, Cn. Th, - $. Mira , kamleft drogf , z ktdrego 
kielisski , czarkj , miseczki czyniono, myrrha vH murrhaj 

fin gewiffei: (gbelilein. Cn, tk ♦MIRNICA, - y, i., 

naczynie ad ^mira czyll chrayima, chrzyimal, bO^ Sbtls 
ftfmbiicb^CbeW. Sak, Persp, 6. *MIRO , - a t n. , chrzyi- 
mo, Ec, MVpo, ba^ S^rifflltt. Sah, Persp, 5, Pirn, Kam. 
370. MIKONOSICA, - y, i., /?*. er Ec, UYpOHocH- 
)ja, iediia s tych s wi^tych niewiaft , ktdre cvato Chryfln- 
aowe balsa mowaiy. Mironosice, ^zy Marye. Mon, 76, 
59a. MIROPOM\ZANIE Sah. Persp, 4 , Sak. Sob. B 1, 
bierzinowanie , MYponOMaaaHie, MYpOBaHic; MYpoao- 
Ma30Bambbierzmowa^. ^MIROSWIl^ClC. Pim.Xam,^^, 
iwi^cM chrzyzmo. MIRNIIC , - a , m. , kamien drogi , 

myrrhites Plin. , etn mprrbettfdrMger ffbelftrfn* - j- bot, 

aiele Mirnik, mirra, popie iayka, kvM*at ma zapach ivfa^ 
sn^y mirry. Syr. 36 1 - 65, JtaSenfcrbel. MIROWY, MI- 
RZANY, - a, - e, 5>. i, matOWe /' s miry, iywicy lub 
drzewka^ ^PttbeRSf mirowy uleiek. Mirzany, z ka- 

mienia mirxuka, autf bettt vx^tt^MXtX^tn (Ebelf^eiii ges 8ia((t« Mirowy, Mirnikowy, od ziela mirnika, Xg(Ctts. 
lerbels. Cn, Th., EcuyguiaH, ^4, mypobohhuh, my- 
poinoMHBUiil, MYpoy;taHHUM, Sla. mirishav, s wonny; 
Rs, MYpOBOHie woiiia} Ec. HYpomoietfb przezwiiko S» 
Demetrego. 

*M1KSK, *MIRSCH 06. Mierzch. 

MIRT, - u, m. , Sio, mprtu^^ ffg' mirtna-fai Fd. mirlo- 
vez, mirtovu drevu, mirtoviuai Cro. mirta ^ DL mar- 
cbya ; JSx. mrricja , mercja; /j«. HHpmb, r«RpHa, Cr, 
fjkv^Tos J Pers, mert, bte^ptt^f/ drzewo indyyikie, ktd- 
rego ia^ody suszone kupuiemy pod imieniem Augialikie* 
go korzenia. Kluk JDyk. a, i35. Mirt dziki oh. Jglica* 
MlilTOW NY, - a, - e, mirtem przyprawny, myrta- 

tus, Cn. T/i., mit s^pitb^n angemfl<*t. MiRTOWY, 

- a, - e, SJJJprtbfn:; J>lo, mprteiO^i ffg. mirtus-fai; 
R^. MHprnoBLiH. MiftOTv^y ogrodek. Cn, 2'A. , Vd. mir- 
tovisbe. MIKTYNEK, - nka, m. , mirtem przyprawio* 
ne^wino. Cn, Th.^ Dudz.^Sy Vd.mirtau^ mirtovu vinu. 

MIRZANY .ob. Mirowy. MIRZCH ob. Mierzch. 

MIS, - ia , MJSIHK, - ^ka, m. , dem, nom. Mikotay, 92ts 
(tclc^etl/ fleincr ^Kcolau^. Abys mogi bydi do lego Mi- 
siu sposobuieyszy , palrz na Mikolaia oyca. Groch. H^, 
5g5. Misiek chlopiec itii dzieciom niepotrzebny. Boh. 
OJf. i4. - $. 2} Mis, s *miedzwiedi, niediwiedi, ffn 
$)3dr* Mii w t^ncu padf iak dfiigi. Zab, 12, 93 Hagi. 

^ Srogi m.aiek wysfitcha ei( spowiedzi , Ale zd^wie \v lu- 
lowie Icdvvie $i^ wysiedzi. Myikl. C 5 b, Oszczep, aied , 
pies , kiy dobry, misiowi do rzeczy. ib, C 3 &« 

MISA; - y, i. , Miseczka, Miika dem,; Bh, et Slo, mifa, 
miUlU, Xaifa, s milka, cf. Ger, ^ejlei Ec, HHtxa, co- 
cyAb AAX KyoiaH&H, Ha 00Ao6ie rAy6oK2ro 6xiOAa 
cb pyKOXmiMH gf^boka miaa a uchami ; Ross, M]ifi.a, 
MHcKk, MHcoVKa czaaza, czara gl^boka , cf. misiuika; 
Vd. misa , tabla, Crn. misa, sHk6\, Lot. mensa, cf. HUp. 
mesa, Kero miaa, of. Gr, fjtteos). - Naczynie znaiome 
kuchenne lub ftotowe, bit ^^i^eli Sr.2,il{a, Wla, 
ifUcifa; Sr. 2. fdjfitt, WUifa; Cm. ikl^da, rd skleda; 
Cro. zdela, zddicza ^cf. i^a/, scatella ) ; J)l. zdila, Hg, 
taal*, Sla. zdila, zdilla ; £s. zdjella, zdilla, pliti9a, 
bgljuddo, golar, krin9a, krjnci9a , zdjelli9a; Rg, zdjel- 
la, krinza, krijnciza, plirizza , iki'p, zdjcUiza , zdjelli- 
ciza ( Rs. 6A1040 y 6Ai04<^lK0 , 6AK)4Hise ; Ec. 6AioAtfe 
(5r. blibO/ « fton» naHHya (cf. panew'). Mi«a spora, 
gl^boka, paropals, Cn, Th,^ Vd, et Crn. latovza). Mi- 
aa chlebowa Bh. tooffttftf. Misa drewniana Rs, cmaoej^b, 
cmaBHUKb* Misa plafka, /^arma; misa srzednia, pol- 
misek, przyftawka. Cn, Th» Za Harych Polakow misy 
ftawiano, Jedn^ a mifsem 'vyoiowym, .drugie z iaray na- 
mi, A czwart^ z grochem , pd!mi/kdw uie byfo* Cpal. 
sat, ^2, Cdi wady czynisz.:^6ttobrzuchu, Mamie oiar- 
ly paduchu, Na pi^6 roia ci wrzody dai;(, Franc^ z wierz* 
cku potTz;(8ai%I Rey Zw, 23 1 b, Coi po szesciu miaacb, 
gdy na iedndy dosyd? Rey Zw. i4 6, quod Jieri pote/i 
per pauca ^ fieri non debet per plura. Przed pdlmi/ka- 
mi zawsae ufiawiai% misy. Pot. Jow, i84, ilarazy Pan 
Barano'wiki , niieli Pan Kozlowiki ). Szei6 mis , do te* 
go sze^^dzieai^t pdlmiftdw, Sto fla^z, a tysis^c do tego 
kieliszkow. Bratk. K h. Na objedzie u Wezyra , nie by- 
wa ieno dwanaicie mis. Kioh, Turk. 61. Byfo ryb na 
aze^d mis. Dwor. J, Fajiuosus pyszny, nad^ty, wiel- 
moiny , ktdry aobie na wiele mis poczyna. Jklqcz^ Aby MISECZCA - MISSYA. 

•CI6C dsieci^cia swego na dwie *iiit8ie tarn nie roskradaf , 
ale na iedn^ ^ aby nie dwoil synaczkowi. Pttr, EA. 96. 
Od misy pod caas mila do gfby. Cn. Ad. i4i , cf. 
gnanka czyli Yyika csaaem od gfby odpadnie)* Misa u 
fbntany, s baasin , Hi 6prlngbninnen(f(f en- Rurna mi- 
aa , panew' , csassa , -w ktor^ woda z cewek Aryka , a s 
Bi^y w ikrzyni^ opada, crater, Cn, Th. 966. - Misa szal- 

na, hit pi^aU, 9Da9fd)a(e an Ut QBafle. - Prov. Sio, 

»ft(fP fa ti na inffu Witoiit tnufi Boeoticum ingeninm, cf. 
fopata ). MISECZKA , - i , i. , Bh, tttlfecfa , Rs. 6x10- 
Ae^KO , bai ©(^UiTcld^ftt. Miseczka do krwi puszczania. 
7>« Miseczka, miarka aptekarika, Ickarlka, ac9tabu^ 
turn. Cn, Th, 

mSlEK 9b, mi, 

MISIORKA , MISURKA , - i , i. , cz^^^ szyszaka , zasfa- 
niai^ca twars^ Dudz, 45, hai ^Sifter am S)t\xat (**• mm- 
ciopKa gatunek hetmow ) ; f elazna iamulka , do ktor^y 
ieft przycsepionym czepiec, spadais^cy na ramiona, z ko- 
tek ielaznych zfoiony, teyie roboty, co kolcza sbroia. 
Fancerne towarsyftwo siedziato w pancerzu z misiurk^ 
na giowie, tak nazvvan^ od Misru, czyli Misyru , to iefl 
Egiptu. A, Czart. Mscr^ Rotmiftrze mai^ mied roty Ko.- 
sackie, po ftu koui pod cbor^gwis^, w pancerzach, w mi- 
amrkach , z karabinami dobremi. Vol, Legt 3, 4o6 Zyg, 
III, Kolczugi, sbroie, panrerza, misiorki. C/iro/^, Pars, 
393. Sotaki aami 9 pomifdzy Turkdw nosz% na gfowie 
miedsiane misiurki. Toward. Wtad, io6. Siudzy iego 
nieli misidrki u pasa zawieszone. Star, Bef, %\, Jfczs^ 
miainrki , pf kai% drzewa , Smterd cal^ gar^ci% rany roz- 
siewa. Nar, Dz, 1, 126. Obozem naszym zaszedt przez 
to brody, Lecz i tam trafit na dobre misiurki. Jabt, Buk, 
X. 4. 

MISK^A, - i, i., 5A. m!j!a; r<i. (kleda^ Rs. 6xK)Ae^ito , 

tint gfwb^nllcte tfefe (Irbene) ©djAfftl. Przodkowie 

nasi prawowali tif , na iednym wozku icidis^c , i z ie- 
dn^y milki iedzi^c, i ze dzbanka iednego pii%c, nierzk^c, 
ieby aobie mieli okoto prawa gardU pobierad. Sekl, 22. 
Ofiarowat miflcf Irebrn^. W„ Numer. 7, 26. Z miftami 
prosz^c o iatmuinf po mielcie chodzili. Sk, Dz, 5i , ttlit 

M1:)N1A, - 1, i., PrOwincya 1 miafto w elektorftwie Sa- 
ikim. Dyh G, 2; i45, ^eifcn. U dawnych: ^MyszetS- 
Jkay *M)fzy4/ka y ziemia ef miafto Mysznn^ od aiowa 
Polflciego aayaz. Krom, 43 (Bfaiow/k.) Gwagn* 454, 
Mqcz. ; Bh, ^D^lffVlt'*; i9r. 2. OTtfc^a ; cf. Cm, meftni ( s miey- 
iki) urbanus, apud Rohoricz, Misnteficzyk B/i. ^{fnati 
^r. i.SWifc^^Onfti, Misniefika 8r. 1. ^JWlWonffa. 

llDSNIK, - a, OT., prawda (lolowa. Tr., Cm, iklednik ; 

Vd. Iklednjak, iklednik, bet ©d^Aifdring (Roh, mifntr 
i^as detersorium, eln ®^4ffflfcfraff; ®d)etierf4a(f). - 

*j. Misnik , CO misy lub mifki robi , Cro, zdelar. MI- 
SNY , - a, - e, od mis, ^^ii^iXit ^o *"'• nale^^cy. 
Cn, Th, *I\nSOLlZACZ , Cro, zdelolizavecz , efn Sc^dfs 
fffffCfft/ ^effcr(e(f et ^ cf. pochlebca, darmoiad, darmo- 
chleb. *MISONOSZEC, - szca, m. , Cro. zdelonoasecz, 

ber ©(^ilffeltriger. 

•MISSIA mala ob, Bnlgaryaj ♦MISSIA Wi^tsza ob, Serbia 

er Bosnia. Gwag, 64 1. 
MlSSYAt - y>f i-1 z£ffc. , wysfanie, posUnie, osobli- 

^'e dia nawracania do wiary chrzesc. » elite SXtftton. Mis- MISSYONARZ - MISTROWAC. 111 

aye aby rzadko byty dopuszczane , po ^cisfym osbb na to 
obierai^cych si^ ezaminie. Mon, 76, 680, MISoYO- 
NARZ, - a, /«. , Rs. Bt»ponponOBtf4HHKb, kongre- 
gacya kapUnow od L Winceiitego a Paulo znlozona •, z 
obowi^zkiem nauczania ludu proftego, i odprawovvanla 
mis.syi po kraiu. W Warszawie oaadzcni przy kosciele 
i, krzyia. Kras. Zb, 2, 172, eill 9)Hfft>nariu^. MIS- 
SYONARSKI, - a, - ie, od Missyonarzow , OTiffionas 

tien i. 

MISTATNIK o&, Mikstatnik. 

MISTERKINI, - i, z., dolkonale co robid umiei^ica, eilie 
5i)?eljlerlnn in etWa^. UiywaU na6 dwomych przysma- 
ko?; , iako w tym byta dobra mifterkini , aby si^ mogl ku 
mifo^ci zapali^. Gor, Dw, 269, ob, Miftrzyni. MIS'I ER- 
NIE adu.y sztiicznie, kuusztownie, filin|lU(|?f Xati^tXi 
\\&l\ Sr i.mfcielnt*; 2>/. meftamo; //gp. mefteraegessen ; ^ 
Vd, povmetaKki , po raoifterflcu, po kunshti , po moiftro- 

• veu; Rs, uacmepcKH. Drzewa tak mifternie wymalo- 
wat, ii liscie ich chwia<5 sif zdaJy. Op, Jer, 22. Mifter- 
nie farbowanemi sfowy hiftory^ iywota awego wypowia- 
da. Karnk. J(at, 234. Rzecz ta cala zmyslona byfa mi- 
fternie. Ttatr 52 rf, 126, zr^cznie). MISTERNOSC , 
- ^ci, i,y sprawnolc sztuczna, sztucznoid, kunszto- 
wnoS<5, zr^cznosd, bie 4t6n(llWnt ; //^. mefters<Jg ; Vd. 
▼metalnoftnia i Rt. HCKycmaO. J w drzewach moie mi- 
Aerno^d a dobra sprawa odmiaiif uczyni^, Crete, 78. MI*- 
STERNY, - a, - e, gztuczny. kunsztowny, zr^czny, 

fiinjlH*; BA. mf(ltnp, mfflroipfFoi Slo, rai^tmni^ , mU 

flromfPn; Rg* meftersrfges; Crn, mojftrovlke; Ftf. moi- 
{lerflci, moiftrnn, kunshten, vmetaln, ymetalnoften, 
a»brit; Cro. mefterszki j ^7^. MacxnepcaiH, Mc^cmepCK im , ' 
H3Kyc:ii]BeHHUH, xyAoxcH&iH, xyAO^^cmaeHHhiM, xh- 
mpMjfi fc. 6xaroxy40HCHjiiH, xyAO«HH^iH, exaro- 
KoeapHMH, 6AaroK63HeHHbiH. Tak sws^ umial pofta- 
w? uklada^, ie si^ nie mifternym nie pokaza!, i owszem 
otwartym i wiernym. Jabt. Tel, 223. Doayd mifterny, 
zr^czny H*. nacinepoBaiii^. MISTERSTWO, - a, n., 

kunszt, sztuka, Bh, tnifttowflwl ; Sr. 1. mi$ter(lwo; Vd. 

moiftruil, aapiftrina, moifterniaj Cro, meftria ; DL me- 
Jlria, zanat; //^. roeftfrseg; J5*/majftoria , mesctria , za- 
pat; /{«. MacmepcoiBO , xyAOMcecmeo , bie^unfl, ^Unjls 
Ud)felt. Kunszt to natury w roafyrh rzeczach pokazad 
mifterftwo. Psqlmqd, 5y, Petronirisz kazal sobie wiel- 
kim ko^ztera | mifterilwcm obraz Kaliguli zrobid. Sk, Dz^ 
^4, Wodki rozmaitem mifterftwem by waiaidzialane. 6/jtcz, 
98. Mifterljwp natury w fkfadzie ciaJa czlowieczego. Petr, 
Vol. 407. A CO wdzifczno^ci wi^rey przydawalo, Mi- 
Aerftwa nie znad, co wszyHko dziatato. V, Kchan, Jer. 
599» Nie zawJod? nas w bf^d wymy \ zTego mifterftwa. 
IV. Sap, 1 5, 4, wymysl szkodliwey iimiei^tnosci. Bill- 
ed. ). W mdwieniu wi^cey trzeba patrzed prawdy, nizK 
initlerftwa. Modrx. Baz, 65, W icy proftcy figurze mo- 
wienia, wielkie sif miilerftwa i taieranice zawierai^. W- 
Poftr ^r ?8. Aqz nie kaidy rozumie miilerdwa -wicr- 
azdw, iednak wszyscy czn'ij^ iawny flcutek ich, Fefr, Pol. 
3,379. Sixtus V. obeliik zAIcxandni wielkim nakfadem 
i mifterflwem budowniczyrh podnios!. Sk. Dz. 239. Do* 
iTodz^ tego Chymiftowie w sw'3'm mifterftwie. Cresc. 76, 
05, Mifternoid. MISTROWaC, MISTftZOWAC , - al, 
- uie, cz.coniin.^ sztucznie sprawowad , Mn|te(tt/ Utifts / 112 M I S T RZ. K(9 ma^etti ^A- miftrottati ; Ger. mtlftctn ; i2^. Macme* 

pMinb, cMacmepiinib, xum^cnBOBamM; ^r. i. mtfc^tnts 
in, mifd)trjUiain; I^c/. moiflmvati , kuushtuvatl, vinetal- 
nofttuvati {Fd, moi&.rit modarari ,. Crn, mojftriti 5Wjpe- 
rare\ Sio. tnifltOtOani censura). Fszcsoly rabotf sws^ 
tak oiiArzuis^, ze kaidy plaftr ma dwie rureczki. KqcA, 
Fas, 32. K.ufle bukowe pifknie zmiihowane. Zebr. Ow. 
2*^9 9 f^^ri-cata ). Jjemu i my si i sztuka z rfki wyleciaU 
Kowalfltiey , kolo ktorey wtedy miftrzowaJa , quod opus 
JabrilU dextra tenehat, Zebr. Ow. 84, ib. 193. Buika 
moc i m:idro&(5 razem raiflrzaie, okofo wazyflkiego ^wia- 
ta czfsci. Gorn, Sen^ a4o. Sita ieft rzeczy, ktore nam 
-wielkie przynoszjj po:^yiki , ledno ii ii^ do tego pozy.tek 
' tych , ktorzy okolo tega millrzuii^, przymieszal, nikt za- 
tym miArzom oie ieft powinien. Gar. Sen. 2bj. Koto 
czynow woiennych w tym czemieile teraz miftrzowat ie- 
dyny Gwilclm. /*.. Xchan. Jer. 469 , t. u ceh)wa{ w do- 

(konaioici robienia ich, n wax eln ^Reifter in bfefer ^Xi 

belt. Szuyiki scen'if 6\v^ miflruie tym ^pieszui^y i ufaley, 
gdy iadney przy Carze oftro^nosci nie czuie. Tward. 
IVfad. 19, in malum partem , chytrze uklada , prowa- 
dzi, ftztucznie ndaie, gotuie, etffg f&t^Xt eX feiwen (irgHs 
fttgen ^Un 4tt^. - $. a) Miillrowac o^. Mlniftrowad do 
mszy. 

MISTRZ, ~ a, m.., rf. maiftr, 5A. mil^t; 5r. i. miiUt, 
mifcfetet; Sr. 2. meil^rs C^/i. mojftr} Vd» moifter, vme- 
talnikj Cra. mMUrj DL maysztor; ^^, mefter; Sla, 
xnajftor ('meshtar, s szkolnik, bakatarz); JRg. majftor, 
mesetar; Bs, majftor, mesctar; Us. Macmepl), Gr. /4,*f- 
ffwp , Hbr, inTPa raischtar;. Gt^a/. meiftri , Jtal. maeftro, 
Woios. malloru, A'ngl. mafter, Suec. meftare, Jsi. mei- 
; ftare, Lat, med. mciUralia, O.all. maitre, Lat, magifter, 
Qer. bet 5»?ei(ler. *») dolkonat»sci;v.roboty celuii\cy, ein WUa 
fiommnet '}}?ftftet in etma^* Lepi($ymiftrz6watuchad, ni- 
zoli wpolniiftizow. Pcfr. /*o/. 2, 072.. Miftrza dobrego 
2 mafey sztukl pozna^. Cn. Ad. 606, On miftrz woyjiy 
Chodkiewicz. Vasz. BeiL B. Teras miftrzii sam si^ lecz. 
J, Kchan. Dx. i3i. On byt lepszy miilrz, bo Icpiey 
"Wymicrzyl, i wlainic 14. pod szyszaLtrafih P.Kchan. GrL 
1, 169, cf. gpacz). - J. *b), Miftrz, nauczyciel, Vtt^^i 
UX, bet iO{ei(i:er. Miftrzu, mdwi Nikodem do Jezusa ,. 
ii uczyd 81$ do niego przyjzedf. GU. Kat. 207. Elaa- 
sar, ieden, z przedaieyszych miftrzdw. 3 Leap. 2 Mach. 
6, 18, uczelnikow. i Leop.), Chc^c brad ksi^gi Tertu- 
liaoa, mdwit: poday mi miftrza. Sk. Dz. 111. NayJe- 
pszy ieft miftrz i nauczyciel poboinosci natura. Warg. 
Wal^ 170. Kto nigdy uczniem nie byi, tez miftrzem 
nie b^dzie.. Bud, Ap. 82.. Nie moic bydi miftrzem, ie- 
dno ktdry. by! pierwey uczniem. Petr. IiJi:..g6. Mnie 
bydf uczniem a iemu miftrzem naleialo. Mon. 6b, 90.. 
Aryftoteles byt Alekaandra W. miftrzem* Gwag* 626. Da{ 
mif tobie ociec twdy za miftrza wlaanego , Abym cif z 
nlodu ci^gn^t do wazego dobrego. Idodrz, Bax. 64. Cy- 
pryan Retoryki w Kartainie sfawnym byt miftrzem i d«u- 
czyciclem. Sk. Zyw. 2, 186. Jesli ptacim drogo kawal- 
katorowi , 00 nam koniedwiczy, a czemui nie miftrzo- 
yri , ktory mi ayna uczy ? Star. Vot. C, 3. Mi^drzy mi- 
flrzowie ucz^, iakie si^ mai^ czasy obiera6 w kopaniu 
korzenia. Syr» i4i. Dzieciom wi$c«»y sif podobai% i^r 
dze i ch{«i ich, niili ^orady rodzicdw,^ albo miftrsdw MISTRaOWMIK ~ ♦BUSTRZOWSri. 

kh. fr, Poft^ W. 194. Jaki miilrs, taka i nauka. fl^a/. 
sat. i38. Miftrzowie klamliwi, ktorzy wprowadzui^ 
8ekty» W^FoJi. Mn. 3 10. Ooma fiedz4c, uczyt si$ od 
umartyeh miitrzow , t. i. z ksi^g. Warg. Radz. 2. Spra- 
wa duia wczoraysaego , IVliilrzem ieft dziaeyszego. Mey 
Zw. 202 5, nauczycielkji , przeftrog^). - *$. Siypie 
censorem^ t. i, ml/lrxem byi ucz^nion obyczaibw lu- 
'dzkich^ Kosz^Lor, 108, sfdzi^, <Bitteni:i<tter. - *$• IVIiArs 
w naukach akademicki , doktor filozofii » ^et SKAglfler, 
bet 9I^i(orop^ie.2)0<tOt. Jan X^czyniki softal miitrzem 
w Krakowie 1^56 R« , b^ds^c paoera z panuw gradum m&- 
giftierii dostiigowal sif. Papr. Gn* 1200. Zoftawszy mi- 
ftrzem w filuzofii , do teologii aif udaf. SA, Zyw. 2, 76. 
Jan Mufkata , I^Iiftrz w naukach wyzwolonych. Bieljk, 
170. Jagielio akcidemi^ Krakowik% fundowal, przyzwa- 
wszy do. uiey doktordw i miftrzdw wszyltkich nauk wy- 
zwolonych z Pragi. Stryik. 482. Profeaa orowie , niiftrze 
i: ftudenci. Vol. Leg. 4, 639. Czciy Kantorze Miftrza, 
Czciy Klecho Plebana. Cn. Ad, i23, cf. pierwszy wdyt, 
nii lawnik; cf. ftar^szy Pan Baranow/ki , niili Pan Ko- 
zlowiki; cf. ftarszy Pan B6g, nti ^. Marcin). - j. MiUrf 
rzemie^lniczy , mayfter, rzemieslnik pod ktorym czeladni- 

cy robi^, bet ©itijlet eltttt ^rofcffton; £c. ocpeoxy- 

p^OiKHViyih, Uzeniie^Inicy maii| w awych cechach schadski 
miewad, a ftare miftrze, %[tm^\^Xf tfeltecmdilNer/ mir 
dzy 8obi(^ obierad,. ktorzyby mieli moc, inuych miftrzow 
doglj^dad. Sax. Porz^ 26, ob. cechmiftrs). W tcy apie- 
ce zawsze robi 3oo aptekarczykdw, 18 samych miftizdW) 
a 4 przetoieni nad niemi. Stan, Dw, 29. - $. Miftrz, 

skat, malodobry, bet Jd^ttieifwt, 9lbbe(f<ft, J&albmeis 

jlet) Vd. kervnik, kervaunik, rabel, fraiman j As. MeH- 
Hmcl)-, Ec. rAaB0cl3Metib, naAa^L, MyYBmeAft, coexy- 
Aauiop'b, qzahmhsirL, aanAeHuhiH Macmepb. Zfby 
^cisn^wszy cierpi bole^d m^inie Chojtf go nielutoiciwy 
ci2(gnie miftrz pot^inie. Klon. Wor, 39. ('Wlot^ek utrty- 
muie: „stowo mijirx kata nigdy nie znaczy, lubo i kat 
miltrz ieft w awoim rzemiesle. " Trotz czyni^tj iiwagf, 
ie dlatego znaczenia alowo to dzis si^ iui w iuszyih nia 
uiywa). - J. Miflrz, s Przetoiony, bet iBotgefrfttf* 
Zbierz mi siedmiudziesi^t mfiow z ftarszych ludu , ktore 
ty znasz, ie aj| ftarszemi ludu tego, i mii^rzowie. Leap* 
Num. 11, 16, ksij^ffta. Bi6l. Gd. )^ Miftrzem geiieral- 
nym b(d%c, zakon prowadzit swi^tobliwie. Bitk, Dom» 
29. S. Atanazyu8Z , biikup Neapoliki , byl ksi^^ciem 
Neapollkim abo miftrzem iolnierfkim ; tacy aif i Mar- 
chionami zwali. Sk. Dx. 838. Miftrz u Krzyiakdw byl 
iuko krol albo ksij^if. Stryik. 274, bet ®rofmeiil.K' 
"Wielki Miftrz Maltai'iflci. A'ras, Zb. 2, 108. - %. Mitirz, 
» »]^rawca, autor, bet )XX%^\tX. Cz^ftokrod czlowiek 
awego szczf ^cia miftrzem , i robi ie aobie. jp. Kchan. Jff* 
stbj. - J,. Miftrz, piea myiliwy, pewny. swby tryb po- 

lowania maiJicy. Tr. , cl» 3agbljunb , bct )n elnet iBets 

ttdjtttng b^ftlmmt ijt. Miftrze pay zj^: przeiemca , po- 
p2|dzca , go&ca , wyprawca i poprawca. Tr. MISTRZO- 
WNIK, 7 a, m. , miarz,. imperatorta^ ziele, 9){eittef' 
nut}. Krup. 5, i35, Syr. ii3, Boh. tvffebott- *MI- 
STRZO\VSKI,-a,-ie, MISTRZOWNY, -a,- e, sztiiczny> 
mifterny, dolkonale zrobiony, Wnjlli(^; meiflrtli^; Bh. 

itiiilrowi(9 f tnifttownp, miiltnpt Sr. i. xAi\<iiUxf^i J>i. 

8ieAro?zki> ffg, mefiersegea ; Fd» moifteriki, moiftruni ItflSTRZOWSTWO . MISTRZYNL 

Jtr* MacmcpcKiB. Dedal w poftawienia budowania *wiel- 

mi miftrsowny. Mqcz. - $*. od miftrsa nauk wyawolo- 
njrch , doktorfki w iilosofii , ^agijlfC * t DoctOt s • Cse- 
ma «if iffilydamy kaptura Miftrzowikiego abo bakalar- 
ikiey rewereudy? Falib, DiL O. 5. Nauki MiHrzow/kie, 
s iiiozo&czne , p^iofop^fif^e SSlffeRfcf^aften. CzJowiek 
uczony w naukach miitrzowfkich. Si^n, 43 1. Czlowiek 
uczony w ^wiazd^r/kiey nauce, w naukach miftrzowikicl], 
w £lozofii. Spicjt. 198. • Nauczycieliki , %^\^tif %t\fi 
ttXif Bonawentura katedr^ milbraowikil w Paryiu otrzy- 
mai, na ktordy librum sententiarum s wielkim poiytkiem 
aluchaczow wykladat, trzy lata onf katedr^ dpk'toriki( 
aprawuii^c. Sk, Zyw^i.^ 38. Grzegorsa s. lludenci z Atoa 
pusci^ nie chcieli , proszi|c, aby miArzowik% katedrf 
wzi^t, a im nauk ich ikarb otworzyt. Sk. Zyw. 1, 391. - 
§. od Wielkiego Miftrza, ^efjletSf n. p. Wielki mi- 
ftrsowilu urz^d, (^rof tlieiftet s • - i' Midrzowfki , kaci » 
katowiki, S^tnlMs, n. p. Oddad^ kogo w miibzowikie 
Tfce. Zo^. 5, 16a. - Po miftrzowiku, s *Miftrzow(kie 
adverb., iak miilrz, mifternie, ittelfletUdl^ ^ meiflet^^aft* 
MISTKZOWSTWO , MISTRZOSTWO, - a, «., 5o>i» 
tltt|lrO»fltPi ; iSr. irmiiterflVO; Vd. moiftemia, moiiiri- 
na^ moillruft; Rs» Macmepcmeo (cf. may(lerya]j Ran 
aaiibrza, a) naaczycielflwo , ^ai 2e(ramt, bet Septets 
(Umb. Filip bardzi^y si^ cieszyt z przyszlego miilrzoflwa 
AryHoteleta , nii a urodzenia Alcksandra. JCras. lijl. 3o. 
Kiedy ayn czego a nauk svv^ych, Jako z miArzoflwa, albo 
s rsecznictwa nab^dzie , tego s braci^ dziclid nie powi- 
nien. Szczerb. Sax. 429. - §, godno^d miftrza nauk wy- 
swolonycJi , doktorika w filozoiii » ba^ 9)?a$iflmum, hit 
Wa^X^tXWtithe , magijlerium mi^rzoHyro. Alqez., Kolle* 
gia, i pray nick bakalarflwa, miHrzoAwa, S4 batamuctwa 
poga^ikie. Hrbjl. Odp. Xx. ~ §. Miftrzoilwo wiclkle, go- 
dnos^ wielkiego iqiflrza , @rottliei{tfrt(um* Zygmunt 
xifilwo 8 miftrzollwa Pruikie^o uczynil Stryik. Gon. 5. 

-J. katoftwo, bie grlbtneijlerf 9 , bad «Sd)arfri*teramt. 

r-r. MIST^OWY, T a, - e, odmlftrza, nauczyeielftl, Ui 
M^Xttt. Nie ieft godzlen nauki ten, ktory karauia a nau- 
caania miflrzowego nie> przyymuie cierplivvie. Bud. jip^ 

8a. 'Af^xoH'a , t. i. zona , bie OTrtjlmnn, bed Weis 

(tetd Jrau, J5/i. miilroipa, Vd. moiftrora. - 'j* Expe- 
ryencya, iako naylepaza midrzowa, oznaymi^ ktora par- 
^a gdrf odoiesie. Fur. Uw. F 2 , miilrzyni , nauczycie^- 
ka. MISTRZYK, - a, m., magijlellus. Mqcz., '^em. 

nom. mifira, «Wei(t€r<tett , SXReiftexUin ; {Bh, mepftfif 

nayftartzy a parobkdw , ©ro^ne^t); Sr. 1, tnUtrif: A*g* 
■lesctris^.. Terazaieysi miilrzykor/ie plocbym zdaniem 
twierdz^, ii aieby byd£ oi%drym , niedosy^ ieft umied po 
Lacinie. Mon. 73, i3o. MISTRZYNI, -i, i., bte 

SRrijlerittn, miaerkini} ^A. miflrvnci 5r. i. mifd^titrar 

Cr/1. mojftroTna 1 ^/a> majfiorica; Bj. mnsctrigna, mesc- 
tri^a; Rs. Macniepti]{a.' S, Ewrozyna byU do zakonu 
przycho^zi|cym panienkom milVrzyni;^ i przewodzicielksi 
do abawienia. Sieb. 9^. "Winyacy uczeni do iey nauki , 
iako do milbrzyni gam^H ai$. Sk. Dz. 383. Miftrzy*- 
ni^ byia mitos^, co rozum i dowcip oflrzyia. Fafl^ 
Fid. 68. 

Pochodz* hurmijlrzy gwiaxdmijlrz, cechmijlrz^ kunszt- 
miflrZf tztukma^fter^ 0chmiftrZt o^hmt/irzyni y zegar- 
mijirz \ cf. moyjier, 
Tom* U. mSZESTRZE - MIZERACTWO. ii5 

MISZESTRZE ob. Myszotraew , Kurzy^lep a). 
*MITENKA, - J, i. , n. p. Dama mitenki robi^ea. Afin# 
Ryt. 3, 349, GalU mitaioe, t gatunek r^kawiczek, finr 

%xi i^anbi^«(e. 

MITilA , - y . a. , JtaL mitra j Rt. aitfoipa , « Gretkoiac. 1 

ber iBifc^ofd^ut; Sr. h. meqa; Fc.ymKcxo; infuU bi- 

ikupia; takie czapka k»i4i5ca , bet 5ur(le«Jtlt A'rax^ 
Zft. 2, 173. - 5. metonym n. p. gdyby chcial, mitryby i 
ordery do iego cdrki wzdychaly. Teatr a5 c, ai , ksi^- 
i^ta i orderowi panowie ). 
MITRJ^GA, - i, «., MITR^SZitA, MlTRi^SZKA, -i, i. ^ 
dem. , robota zmudna, zwiaszcza tych, co fatai^ ftare rzecay . 

laRdweidge Arbeit, SUcferey, ^(aiiberep; R*. ooM'Bxa, 

MexeAa, atBaiicoina, HaHcaAaHie. Mitr^ga, partanina. 
Cn. 2% - $. Ikfpftwo , , zmindactwo. C/x. 7A., Jtnaufes 
tep. - 5. a) person* powolny, ochoczy iak pie6 na pta- 

ki , em (angfamer ^auberer. Czyni^ si^ Argusami , cho<; 

biedney mitrf dze kretowi rowni. Zab. 16, 180. Ach nii- 
Ufgo, iadbym koici w tobie pogruchotal. T'aaer ai, 64. 
Co tu robiaz , • od wftydu ziniedziafy mitrs|azki , idlty 
do czerwonego rzekt kruszec pieuj^ika. Zab. 16,160.- 
$« zmindak, ik^piec, zmigroaz, iicaykrupa, ein jtnaufet* 
Ma mf ia , ktdry to hxdzif: wy&'mienicie zdziera i wielkie- 
go mitr^gf. Teatr i5, 43. - J. Mitrfga obscoen.y wftyd 
kobiecy, cf. mudo. MITR^2^fY, - a, - e, MITR^Z- 
NIE adu., powrolny, nudny, amudny, Ungfitm, lang^ 
toeiltg; Bh. l^H^ii^l'^^' rochu^, KoceHb, MeAAii- 
meA&HUii, Me4AeHHUH» MBurxoinHMH. Starzec rad 
rwloczy, ma nadzieie daiekie, mitr^iny. Kor. //or< 10. 
Lepiey podtug mnic raa tu gin^^ mfinie, Nii a cudzcSy 
dyfkrccyi, krdlo wad mi trfiuie. Pot. Arg. i43. MlTR^- 
i^C, - yl, - y, ^Jt. ndk.^ trawid czaa darmo. Cn. Th. , 
mudzid, m{nudzi<5, ^ubem, '|6gern> Rs. M^inaamk, 
MeAeAHinB, noMeAeAH ai& , KOCHamB, MomHamu , bte 

$eit langweUtg/ tdnbefnb/ (tnbrtngen , verleiecn, i^erflinu 

peta, 9rrfll^t|ipefn. Staray 81^, niecb ci marnie czas ai^ 
nit' mitr^zyy Tak ci apfynie ^odzina^ praca nie aaciffy. 
Min. Ryt. 4, i84. Gdym iefl zabawny, cierpied nie ao- 
g^, kicdy mi kto czaa mitr^iyd praychodzi. Teatr a3, 
19, ps-'if czas^ trud czas). Jnsza czyui^, inaza nitr^iyd* 
Fred, Ad. 16. Ani bitwy wydawal, ani tei pokoiu i 
apociiynku dozwalal, aby tyiko niepr^yiaciela zmitr^zyL 
Pilch^ Sal,'%\^y trzymaJ go na wodzy, zmudzit go , et 
JteU tin 6in)- -* 5- a) Mitr^iy<^, ik^pid, Cn. Th.^ (naU' 

fevn, fnicfen. 

MITRYDaT ob. Dryakicw', ^egeilglft, ttetirtC* Syr, 53 1- 

IVlITUKl, - a, m. f Tatar, mitiuk, krotki czaprak na ko- 
nia. A. Czari. JUscr^, etne ftlT^e <S(^a^tg(e/ cf, .szekaaa- 
bct. 

MITYNUA ob. Mitenfca^ 

MIXTATNIK ob. Mikstatnifc. 

MIZYNTROP, - a, m^, 'z Greek., nienawiAnik ladziy 
tetryk, Rs. et Re. ueAOB'&KOHeHaBHAeij}), HexoB^xo- 
iieHaBRciiiHHKl) , Ai^aapB. Mizantrbpka ^caob^kohc- 
HaBHcmuH^a ; Miaantropfki , ■leAOB'BjiOHaHaBacinHUK. 
Mizantropiiai ^calowielcozawi^jd, Ec. «ieAOB%aoHdiiaBii- 

A'feHie* 
MIZERACTWO, - a, «., mizerya, n§dza, ^lejtb/ Wotjif 
Vd. riva , riunoil , nadluga y teshaya ; Rs. aAOcmpaAa- 
Mik. - §- hj c0lUct4 miaeracy, iUxAti %o(f. MIZE^ 

i5 ii4 MIZERAK - *MIZGU3. RAK, - a, TO., MIZERNIK, - a, m., MIZERACZEK, 

- czka, m,, dem.^ n^ dzarz , n^dznik , l}iedak, jiieboga, 
ein <?(ettb(t« Z pana mizerak nagle przerobiony. Wad, 
Dan^ 3» Pr^eci^ mizerakiem Jefl przy wtadzy tak wiel- 
ki^y, przy ztocie iebrakiem. Jabi. Tth 3a. Mizeraka^ 
CO nie iiua{ ratunku, zbawiat od frasunku^ ChroU, Job, 
lo6. Nie potrzeba mlzerakovv usuczad pUkad, ani ie- 
braka, iak ma prDsid« Sk. Kaz, 338, Star, Ref. 54. Mi- 
zeraki lubis^ ubolewad. Trfb, S. M, j5. O nieszczfsny 
mi^serniku. Hey Ap. 43. Z wierzchu mizerak, ale wor 
WDftrznie mai^tny. Hor, sq,t, 191. Ja chociaibym do 
imierci miat byd£ mizerakiem , Wol^ byd^ Iwem w nieszcz^- 
iciu, niiwszcz^iciu^liiQai^iem. lV(f^. ^y». MIZERACZKA, 
-i, f. , MIl^ERNICA, - y, i., kobieta mizeraa, biedacska, 
n^d^arka^ eine ^Unb^. Frzed oharz misernica pogrze* 
bny *preyciekU. Zebr. Ow^ noS , i&, 332 , infelix, MI- 
ZERERK, JUum, Hi ?Wifrrere, choroba, w ktor^y 
exkrementa grube, enemy dane, przez womity ullami 
odchodz^/ A>w/>. 5, 735. MIZERNIUCHNY , - a, - e, 

- o adv.t misellus n^dznjuchay. Mqcz», intens. udj, mi- 
•crny, gat ff Jt elcnb- MIZERNIEC, - iaf, - ieie, neutr, 
ndk,t zmizernie^ </i(. , n^dznied, biednied , elenb lOCtbeit^ 
lOerfAQ^n. Przez cate 8zei6 dni konie od codziennego na 
ulicy flania bardzidy zmizerniaty , mi gdyby dvng^ od-^ 
prawity. itfo/i. 65, 71. Jakem zmizeraiata, iakiem ile 
ubrana! Mon. 73, 3»8. MIZERNY, - a, - e, IMIZER- 
NIE fidt^,, z Lac. miser, Bh, mtjem^ ; Sr, 2. mlferttt; 
yd, riven, Qadluahen , sromazhen , rsmilitliu; Rs, AX7 
^digin fcf. ladacoj, nAOxijf (cf. ptochy); n^dzny, 
bicdny, e(enb/ armfeeUg. Oy mizema gtowo, na iadne 
pytanie odpowiedzie^ nie umie. Tcair 5 5, 69. "Wielka 
podey^rzliwo^d miat w rzec^y mizern^y. Jabf, Tel, 3a » 
bzdurney^, Sfowa mizernego do mnie ni« przemdwiU* 
Teatr 8 b, 7. Lunatykiem ieft, 1 mizernie si^ s nim 
dzieje, bo czfdokrod wpada w ogiefi, i cz^(lokro<5 w wo- 
df. Sehl. Matth, 17. Optakuie on gpadekv a ono mi'<- 
eerne zginienie j«go. Rey PJl, JCk b, Oftatni iarmarl;: 
byl mizerny. Pam. 84, 1177, Hchy, cf. ♦kieplki ). MI-;- 
ZERYA, - yi, i,, ( cf. Bh, tttfj^na , cf. mizynny), n?- 
dza, bieda, @(enb/ ^{Ot^. Njle widziatcm takiey mize- 
'iryi , iak w dobrach iego. Teatr 8,^49. Lazarz w raize- 

ryi iycie przep^dzit. Sekf, Luc, 16. Jczus tychi^ mize- 
ryy naszych flcosztowat. i9^. Kaz, 53 1. Patrzed auchym 
okiem na ludzk^ raizery^ nie mogf. Sk, Zyw, ;, ^86. Nie 
u>vazai:^c mizeryi, nfdzy i wzgardy swoiey. ib, 2, 44. *• 
5. 2) Economy mizerya z octem. Tr, , ^ledzie, lub ogor* 
ki drobno pokraiaqe z iablkami w kodki, octem ^ oliw^ i 
pieprzem przyprawne. 

•MIZG, ^ u, m., Umizg, Sareffip, 'oixlUltt ®c6mel4elep# 

£4ffelep. Migi, mrugi, mizgi. i7o/z. JVor. 58. ♦MIZi 
GAC^ MIEZGAC, - af, - a, cz, cont., miagu^d idntl,^ 
ftroitf si? Tr,t (tc^ pul^^lt/ fc^megelll} cf.n^ulkad, muani^d, 

cf. Gtfr. mugen ^Tblg., cf, fc^mtegen. Mizgad al?, s wy- 
Araiad si? , |tc(^ ()erau^ puj^cn, ft<^ fcfenlegcin, nieblid^ mas 

C^en* Wszyflko si^ mizga w zwierciedle iakgaszek. Jabf^ 
Ez. 157, ob, Vniizgad sif). Gdy si? TasiY, miezgat t 
' prosit pokornie , W brod mu odpowiedzia^* Zebr, Ow^ 
52, verba iac^anti mitijjlma, MIZJGUS, - ia , m, ^ za- 
lotnik, fryierz, gaoh, efw H^Ut , el" ©tufter. Bilet 
sapewne ieft przystany od lakiego misgtisia. Teatr ao, 
72. Wolnie sobie poftfpowad y wotaii^: dabos2, mizgus, MIZGUSKA - MKNA^C. 

galancik! Xiqdx 62, Porzud Telefa^ Ttolef misgui *i]i6- 
tkj. /Tor. a, 271* MIZGUSKA, -1, i., Umizgalfka, 
kokietka, eine ftiffletinn, Octette, Niemasz tu f tycii przy. 
krycb mizgusiek, Mtodych o aiwym wtoslo Jagusiek. Zab* 
9, 347 Zabf. 
^MIZYNNY, - », - 0, Ec, HiURHHUR naynmieyszy, bet 
fUtnjte' Oftatni, mizynny palec. ChmieL 1, 60, 't5. 

683, maty palec, bet He\w ^Ingf t ; Bh.taeXxl, malb 

itl\ Kef. mesienz, mesink, mihini perft, mesinik ^ Crn, 
mesinz j Cro. mezinecs, peraztecz; Be. mzin9, mazing; 

Rs, et Ec, Mil3HHei{l3, MaXUH nepCQlK, MR3HH^BKb 

(omb Hacmaro mhsshih, iiaraHiE, vlkvl KHBaBkH ; etd 
ftvLHiLHVLhiA najmnieystjj, 

MK, 

MKLY , - a , -> e , azybko si? pomykai^cy , szybui^cy, po- 
jlizgaii(cy si?^ ta^tll fd^lftpfenb/ fOtteilenb. Mktym czetn- 
kiem xzynita przetykania s takowych nici. P. Kchan, Jer* 
4o4. Bieg mktego roku. Petr, Hor, a. £« a« - J. b) 
Mkly do czego, iktonny, porywczy, pr?dki do czego, 
fc^neH Jtl etWatf. Chci^y pohamowad r?ce mkte do zto- 
sci. Petr, Hor, %^ H 2 h, - j. 3) Mkty, mfkty, gibki, 
*gi?tki, smukty, wysmukty, gefc^lttelbig , fdjUnl, \W 
fdtn* Mkta sosniua. Zbyl. Zyw, ^A a. Byt Kazimieri 
^wzroftu wysokiego, mktego, dtugiey twarzy. Bie^Jk, 43o, 
byt wzroftu mktego, urody doftatniey. ih, 54. Mfkte 
^lif e i rybki, ktdre piaikiem iyi% , pasmanii tarn po krse- 
mieunym bruku w ftoku si? wiii(. Pot, Arg, an , mikta 
ryba. ib, i^o. V niego mtodosd reefwa, mfkta. 16, Sgi* 
Jakie szumy we mktych ai? ohoinach dzies^ , Gdy z iwi- 
Rem niemi srogie ^evfchodnie wiatry chwieisi. Otw, Oft, 
638. MKN^e , - «lf , '- Je , cz, idtl, , ( cf. mgniid), My- 
kad, ^u, if.^frequ, etcont.^ pomykad, posuwad, 8uni|£, 

ifdjiebeti , t^cfen , fortfcbteben ; ba. mlnaut^ / ntfl , mfnu ; 

Vd. mekniti • maknuti ,' premekniti , me knem (mikati, 
'9 trzs^^d, mikniti rapere^ cf. amyk; mekiienje, s rach| 
Cm, makniti, maknem trahere , mikam jpectere Ununt, 
allicerej Cro, mikam Ian); 12^. mi^knutt i , pomaknutti: 
iS/a. maknuti; Bj. maknuti , roiggati ; Re. MHaain, u^y 
azybko unosid; HKHymb, Muny zatkad, anhiicanift , mu- 
Hy czesadkonopie, ii&icaHiiga grzebieiikonopny; cf. Ger» 
fc^miegfn SCblg*)* Wiei? mknlono na kotkach, i cho- 
dzita na nich bardzo'tacno i pr?dko. Warg. Cex, praef. 
4. - transl, potaczad, walid, porywad z sobj^ , fottwit 
teXi, Wegfd^rtffen, Tam gdzie nieQa^ mknie "Wista woH?i 
Filis usiadlszy pasia sws^ trzod?, Zab, i3, 3o3 Zabt. 
Smierd lub dziatki lub dzi'adki mknie, iako si? nawinil' 
J^rud. Ofl. 9, surripit). Smierd nie zna ztota i drogicy 
purpury, Mknie po iednemu, iako z koyca kury. J, JfcAflrt* 
/■/-. 10. - MKNA^C verb. med. y s IMKNA^O si? recipr.f 
ruszad, machad, pi^dsi?, umykad, Cro. mekniijemsze; 
Vd^ musnitj , smusnfti, smukinti j Bow. M^aniBc*, jf^ 

fortbewegew, fortrficfen, ftdj^ ri^ren, weUet ju fomtneii. 

Mkn^d z kirn dp wiojfy na m?ki corripere in quaeflionem* 
Mqcz,', Corripio me hinc, ia zt^d mkn? precz. ib., W 

madie, bflf i(t) fort fomme; tMmmlf mi* fort Wcie- 

mnym ukryta obtoku» mkuie z Seryfu. Zebr. Ow, n^i 
Seryphon deserit. Jozef 's Herodowego nits ftrwoion 
edyktu, mknie do Egiptu. A'och. Roi. 116, raacha). ^^' 
lutiir^ incedert mk,n%!i ei^ , hy ^lynt^t cserftwo^ szybko, MLACA|C - MLEC* 

pTfdko. Mqcz. Fola si^ u^miechais( , rzdki cichym p;-' 
dem MIlu^ po gtadkich kaoiieniach. Zimor, 53 !• Nasna- 
osouym wszylikim cugiem Mkniem w sJemi^, ieden za 
drugim. JCchow, 72. Rychldy mkiiie w dom stom^ ktyty 
Sen, nii n^ pake obity. Petr. fior» 2. J} 2 b^ Plotao 
mknie na waJ, Zedr, Ow, 1 a8, tela iugd vincta ejl) Ra- 
miona mkni| w gat^zie, palce W roszczki o&ate. ib. 369 # 
«ii/Kf, azybko sif przeobrazai^, przewierzgai% ). 

Pochodz. myky mykac\ namyka^, namknqd\ odmyhai i 

od9mknq^^ odeinAni^fyi podmyka^^ podemknq^\ pomj'- 

kaif, pomknq^. pomkniffy^ pomek^ pomyk^ prfdkopo^ 

mktyi napomykac y napomknqd ^ napomknifty ^ przemy-* 

ka^y prtemknqc\ przemyk\ promieA , promykj promy^ 

czek y promieni/ly i przymyka^, przymknq^y przymknifty \ 

rozmyka^y rozemknqc\ zmykac\ tmykai y ztmknqi^ smyky 

smyczy smyczeky smok 1 r. d,] posmyk y posmycznyy smuk^ 

smuknq^, smukty y wysmukiy y smuzyk\ umykad, umknqc^ 

umknionyy umknifty\ wmyka^, wemknqd, wemknifty; wy- 

myka^y wymknq(f, wymknifty; zamykaify zamknq^ , za^ 

mknifty y xamkniony y xameky zcaneczek, zamczyflyy 

xamkowyy zamkarx, - 5. Bh^ mof ciecza, ptyn; zt^dr 

moka^i^ , mokry , mocz , moczyd i t. d. - $• c£ mi^kki y 

mif kn^d i t. d« 

ML. 

MLACAC oh. Mtdcid. 

MJLaNKA, - i, i..j gardur^ ^^UtU , ^yba rzeczna^ bar- 
dzo smaczna , podobna do uklei. Sien, 3 1 7 ^ ZXn $(u@£ 
ftf(c(. Mrzewki i mlanki niech dawa czeladzi. il/)//. P. a. 

ULASKAC, - al, -a, «/- szcse, intr, cont, , Mlasn^^, mlasuie 
idntLy ^A* mldfEati ; Rs. ^uokHymh , ^Moicamb, 3ce-. 
BamJb, HaBKami, ooHaBKamB, aoYasKUiianiB ; Crn, 
zmikam, dleikim (cf. Hg, malatz porcus, cf. iii{oto)j 
iCro. mlaszkam, Bs, mgljaflcati, mlafkati; Rg. inglj^H^ati 
comedere sine appetitu ) ; iedz^c wargami klaika^, fc^tttas 
(en* VV gori(czce nie napilersi^, byf mu cebntii uo&il/ 
Mlaika gfb^, iesccze day, pr^ebog^ b^dzie prosit. Rey 
Wiz I ao. Zbik mlaikat. Banial, J 2 by Sor. 1 . Won; 
inla'tf &a OfO f§tOtn<t* - fr^ Jrg, O lie calowa^ pa gaiach 
mlafkalo , Jle czuiych uicifkow widzied sif im da{o. Przyb. 
JLuz. 2libm Naaze siwce zaraz si^ po brodacli mlasn^fy J 
wnct zgryiliw4 iak^^ rozmowf zaczfty. T^^b S. M, a8 , 
t. i. calowafy 815. MLASKANIE, - ia, /i., subjl, vtrb. ^ 
Contin, hJii (Sc^ma^ett/ ia^ @efc^ma(e« Mlasnienie subft, 
p€rb. idntL, s Mlaik , - u, m,, Sr. 1. ^ (uboma m(a§s 

iBt^QO, mlait, mlafi ba,UoI; iz^; sKesoHie, ba^6d}mas 

(I'ft. Wietrzyk wydaie poszept i wdzi^czne mlafkanie, 
Gdsie mu sif balsamowe {upy zkra^d^ dodnnie. Przyb^ 

Milt. 107; (Bh,mh^Mlliguritor y ein9?jfc6er; Etym. 

mW liguritio, ^HdjtUVr fakotki |lil(F9 cupedia; ttAinif 

amans cupediorums tttlnolV liguritio \ tn(fot<t cupedia), 

HLEC, xnlit, miol , /^ mietfa , ♦mi^t, •ml^f. imele , mielg' 

miol^ cz. ndk,y umle^, zewXe6 dk., Bh, xa\\\if XaUi, Utes 

My Sr. t'inUrci, m(iitff mUpu^ miitioi Sr, a. m(af4; 

V//. mieti, mlel, melem, mejlem; Crn. ml^ti , mlelti, 
Bi^lemi Oo. mleti, melyem (^mela , i rar^ka, G^/-. SWeJl) > 
2)/. s^amlyivam; Bf. mlitti, samlittij «S/n. mliti; Rg^ 
nljetti, megljem, mlioaara^ saznijetti , sam^ivati (mljevo 
farina) i H*' MOAomB, cmoXooiB, mcaio cmcaiOi yMO- 
kbauk, voAomUAj X*a/^ molere,. Gr. ^vXXsiv^ Gall.' M L E C 2:^ ti5 ^nonldre, moudre, AngJ* mill,. 5fiec'. mala, Z)ari, nUale^ 

//«^r. bb» malal ) , maffltn in ber SK4 W' • ^o^^^- no Wa^<5 

do mielaika , ieby mlil zaraz. Teatr 8 by 284 M^kf dad^ 
mled na zim^, bo ta d{ugo trwa. Zaw, Cos. Mtynarz 
miele, piekarz piecze. Zab. 1^, 274^ Dwie dzi,ewki bf^ 
d^ mioily we mlynie. ^^1:/. Matth, 25 et Luc, 1 7. Sam- 
ton w (aAcuchach miol w Ciemnicy. - Bud/t. Judic^ 1 6, 
21* Muaiat mle^ w domu wifinidw. BibL Gd, iS, Kto 
Iniele w mtynie, tim^czy s'1^4 Pot. Pocz, no, kto sl^ 
tyka tmoty, ubrudzi si^J. Proch ten umiel na kamieniu 
maimarowym ^ wod^, iak farby tr^. Sien, 60 1. Nazbie- 
fawazy man ny , zmet w iarnach. 1 Leap. Num» 1 1 . Kto 
p?^rw^y zboie do mfyna przyniesie, pi^rwey ma mied. 
Szczerb. SAx. 248, kto pidrwszy, ten lepszy). Prov, 

Slo. xal nec^ fa me^e/ UH fa tttntplomalo/ ita agerey ne 

nihil egi/ft wideamUr ). - Jig, MIed i^zykiem , s mtynko- 

wad, bte ^mige l^n^W^ H^ugeti, vXzWv^ unb %ixXX\^ fpre^ 

(tfen* Umiei^ ^piewad, pl^sad, ilroid si( wytwornie , 
Mled i^zykxem 1 ftrzeiad oczyma iiiesfornie. Przyb, Milt, 
368, i?^. nycmOMeABinB bredzidj nycmoMeXccneo ga- 
dulftwoj. - ^. Miele fli( komu, i powodzi si^, azczf^ci 

mu aif , ti %\Mt'\txain\itn, d^(t i(m von (iatten. \Vi- 

dz^c Kniaf , ii alf naszym miele , a Moikwa tfwoiy so- 
b^, wnet tak trzykn^t • ^ . Stryik, 728. Powiadacie, .ie 
aif nie wasze mieUo. Palib, Q. Jednemu aif Zmiele^ a 
drogiemu sif Ikrapi. Cn^ Ad, 3 1 4 , na wilka okrzyk , a 
wrona ^winie ikubie ]« Wiele przeciw tobie knowal ; 
chod sif to wc2fyAko na nim zmeflo. Pilch* Sen^ li/l, 331, 
ns iego glow^ spadto*. 

Pochodz. metcity mtity\ miety ^ miatkiy miaty y miai^ 
ioic , mielay mielizna y mliivo y mtyny miynarzy mty^ 
narjki\ zmctty ^ zmelcie y wymlecy wymielek \ domle6y na' 
mled y pomUc y przemUcy przymUcy rozmUc y zamUc, 
P*tLECZ, -a, -u. m,, Bh.mlici; Bs, ml/ecce od ribbe; £c^ 
MOAuKa i Rs^, moaokh! '«ok mleizny, iiitota mieczna, £|Si(t^^ 
faft/ 5WU*/ etmi 9}?ifd)arrigc^ Pidrkami ayny awe 
obtykais( , prawie pok^d im mlticz leszcze na g^bie. Glicx^ 
Wych, Fib, rf. mlokoa c(. mech na gfbie). -<- rybi 

miecz, bie ^il(b in eitiem ^i(^e, Im aWlWtrer. U rjh 

aamre mai^ w sobie nilet z , itamice ikr^. Zool, 74. - 
5. a) ^pik pacierzowy, Hi ^Wl m (Klicfgrabe/ w pa- 
cierzow^y rurze u zwierz;|t, ^wieczka Ursino.- Cn* Th,y 
Przedluieniem mozgu lefl; mIecz pacierzowy, medulla 
oblongata. Zool, 43. MIecz grzbietowy. Krup, 3, 197* 
Mlecz tarniowy, medulla spinalis, ib, 3, 199 » Kirch, 
An. 76. - 5. 5) Mlecz w drzewach niektdrycd, aba 
zdrzei) , iako we bzie, wwinoro^Ii, Medulla, Cn, Th,y 

iai ^arf im SKebe r , itn SBefnjlocf ^ nnb anbern S^hihtxn* 

^ \V 4) Mlecz, mleczko ciel^ce. 7>., ^^ §Bri^cbfn^ 

*alb^br6gffre«. - 5- 5) botan, mlecz, Bh. mUc, tnlUi 

Sr, 1. tnI(iC}i Rg'TnliCy mlicja , mlj6cer, mlj6c, afnljdc;. 
Bs, mlicja9, cepcigh , koftrisc; Rs, XOAO^^H, MOAO- 
^aHHHKl}. Kazde ziele, mai^ce w aobie sokml^czny; 
sonchus Linn.y ©dttffbiM/ ©attblftrf/ i&afenfojf, ro- 
llina kwiatu ioftego , w prf cie pefna iell soku bialego. 
JCti^k RosL 3, 339, blotny paluflrisy polny arvensis ^ 
gladki oleraceus. Jundx, ^97, Urzfd, 139, Rs^ saflMBfl 
Kanycina* Mlecz oftry abo czarny, od aoku zwany, 
@aflbi(lf(« Syr, 11 44. Swini mlecz, pai ml6cz^ mni- 
azek y papawa , popla glowka^ mniaza glowka, ^wini P^^r ii6 MLECZAK - MLECZNIK. 

radJki, wifczy sj^b , ^faffenWatt, €«itr4flV( ic t^. ii^B. 

Wilczy mlecr , ^S^Olf^milct?. ib. i^Sj, /?*. MOAOHaH boa- 
•I'iii , 'etc, Mlec2 iary ob. lary. Mlec« krorvi ob. Krowi. 
Mlccz sioneczny ob, iCozia brodka. Mlecs safacjauy ob. 
^ndywia. MLfiCZAK, - a, m. , !BqH. mUcnif; Vd. 
mliczhiijak, ribji samez , bet SWlI^^net, bet mdnulldye 
^ifd|^* U ryb samcQw abo u mleczakov iell pozdluz brzu- 
cha mMcz. A'/uk Zw, 3, 84 , oppos. ikrzak. - J. Mleczak, 
oaesek, sys.'.k, t\xiXV\eX, Hi n0(^faugt» /?*. moaouih^kI) } 
Rg, mlikbscze. - j. j\Ileczak , ^aruiec od ml^ka. X- 
Kum.', ber ^JJfiWopf; A/or. I4tfa; On. lambora-, J?o**-^ 
MOAiiniHMKb. MLt'lCZARKA, - i, ^„ MIeczniczka TV., przc- 
knpka nabialu, Bh. mljfarfa; Cm, ml^karza ; Rs. moaohihu- 
Sa,cAH8omHMya, bie>))?lld;frau, 9)?Uc^66(finn* Otofmacie 
mlecsarkf grzecfeni^, kto chce od nidy kupid mlcka ? Tfatr 
5 1 c, 19. - Krowy jioft^powaty z wolua ku mleczarkom , 
pzekai^cym ua nie z szkopcami. N, Pam, 23, i83, dzie- 

ivki doi^ce, «0?elferinnen, s»rilc^mdflbe. MLECZarNIA 

oA. MIecziiik. MLKCZAY, - aia, m. , K</. in|ezhni«a , 
kugiiiak, blagva, kupmak , kutn)auka; Cro, mlech gllvaj 
pi, klobuchyacz; Ht. cwpo'B'ra, chipo"B'aKKa , rpy3A*» 
rpySAoit'b. Bedlka gorzka, agaricus piperatui Linn^^ 
o« pospolftwa 11a iii»?kt6ryrh miuyscarb ipleczaiem na- 
zwana', Jundz. bbb , htt ^Pfi'ffetfd^lVamin. MLECZEK 
ob, Wilcay mleca. MJ^ECZKO » - a , n. , dem, blnn" 
dum nom, iiilekb, Rs, moaomko , WM, Mtit ?DtUc^# 
Ja oliw^ki, ^laz, kapary, AUecako gdy lem , nie ziiam 
biedy. Hor, i, r43 /^obyl. - j. Mlcczko kamienne, lac 
Innae, Wontmilcft, subftancy^ g^bkowata , biala , kt6r% 
pazyi\ai^ grzybem kaiiiiennym , podubna dp g^bki no- 
drzcwowcy; zmteszana z wodj^ wydaiekolormleka. Znay* 
duie si^ w iaikiniach mi^dzy gdrami Szwaycarikiftini. Lad, 
H^N. 107. - §. aj Mleczko ciel^ce , animela. Wiel, 
Kuch, 396 , ^alMbro^cfretl. Mleczko u rzcinika , n. p. 
Hilecako ciel^ce , lett przy piersiach. Mag. Wjk, - J, 3) 
persoH, mlcczko, masc, co yud mldka uiywa, ut dici^ 
tur mj^^lko , wddka. Cn, Th. , ein ^M^m^vX , hct gftll 
aSHd? iSt ober trinfr, MLECZKOWY, - a, - e, n. p. 
soknileozkowy, c/iylus (ob, miazga ) , ieft tre^ci^i wyri^- 
gnion^ z pokarmu, ZooL 3x, bet 5WlWaft, ^(tixm^i: 
fafti 06. MJeczny. BTLICCZNICA , - y» i., botan, ro- 
iWtxK polygala Linn., gj?U(^lr«ttt, ^tCU^Mume, ^\W 
tOWt^* Jundz, 357 , krzyfownica. Aluk Dyk. 2, 210, i?*. 
iicnxoAl). Konicza wyczka , polygala , stu^zniey z Gre- 
cka ma b^di zwana mlecznic^ , wielomlecznJ^ , dla fkii- 
tku, ie raleka paniom i mamkom doftattk daje. Syr, 5g8. 
- 5. 2) Mletznica o^. Mlecznik, MLECZNICZKA 7>., 
oft. Mieczarka. MLfeCZNIEC, - iaf, - ieie, neutr, ndA, , 
inleka nabieram^ lactesco, Cn, Th.^ mlekiem «i§ flawam. 

Mqcz.i in s)>?i|(^ iiberde^rn; Sc, MAe^H'B'io, MxeKOMb 

oCHAcmB^io. i'szenica iesacze nie jeft w mlecznieiijcey 
trawce , Jeez w aamdm [ui zbo^u zupcjnie doiisafym. 
Pilc/i,Sen.nji,4^22S. MIIECZNIK, - a, m. , ^A-mWur, 
mljffrr; Cro. mlecharj Jis, cAHBdmHUKb ; fl^f. mljecjffrj 
xo robi ko?'i ihldka albo przekupiefi ml^czny. Cn. TA. , 
bft g)ril4^6re, «WUc6raann. -$. 2) Mlecznlk, qileczarma, 
mlecznica, Bh, mUcnict ; Slo.mUMca; Cro. mlechnlcza; ; 
achowanie nabJarowe; bai g)?iI*&eWltntS , S0?lW9ettMte, 
~'bfr OTiWclIiT. Podlxjga w mleczniku pork;\dnym, po- 
ivinna byd^ z cegfy. SwUA bud. Si 7. Dsiwid si^ ieazcze MLECZKO - MLECZNY. 

trzeba nie po matu, Kiedy mlecznicf uyrrjrsa dla nabiata, 
Na koAcu ogroda. Zab. 9, i46, Bh, mttCtlif; /Iom- mo- 
xoinHUKb naczyme od mleka, mleczak; (yd. nliezhmk, 
pricdni sob , s mleczny z^b,. 9}ftl<t5«Jn)' " i' ^) ^ccznik, 
kamiefi, galactites, leucographia Plin., attritus succum 
lacteum et dulcem reddit, Cn, Th. , Bh. UxaiVi H(9/ ^^^'' 
fO»p), bet «WU*fteill. - $. 4) botan. Mlccznik,/^/attx» 
elnr anbte 9[tt OTiWraut; dolUtek ml«ika paniom i mam- 
kom dodaie, i utracone przywraca im. Syr. 698. MLE- • 
CZNO, - a, n., Mleczywo, nabiaf, 9>eil:(»err; WlWf 
co//. S^iUfac^f It, O nabiafacb, abo mldcznie. //oi/r iS^. 
64. Szwaycarya ma wieiki doftatck masl^a", serow i mle- 
czna wszelakiego. Bot. 107. W leci* chowai^ ml^czno 
w chtodnym micyacu , aby si^ s wolna zsiadto , a te na- 
czynia z mWcznem , lepiey feby nie pokrywano dla paru. 
Haur SI. 64, Gdy bydio trawy zakusi , zaraz ^\% mW- 
czno zmieni. ib. 55. Latwa im wjzelka robota, bo ml6- 
cznami tylko iy\\. Jabt. Tel. ii4. Mi?sa i mWcznt nie 
Sedz4, a mi^so i mWczno dobre ieft. W. Pofi. Mn. wo, 
Pewnych dni wftrzymuiemy si^ od rai^ta i mWczna. ib, 3, 
aji , a to pow^ci^gnienie od mifsa i mWczna, zowife »>< 
poft. /r. Pojl, W. i38. - 5. a) Mleczoo adverb. adJ€Ct. 
mleczny, ? % mWkicm , tlllt WX&i\ obficie » mlekicm, 
WllcJCef*, m\t^\t\ m\^. Mleczno lubi kaw? pi^- f^- 

MLECZNY, - a, - ti, Bh.ttsio.m\ilnv^\ 5r. i.imoci«e, 

mtofOWe; Vd. mliezhen, mlieken •, Cm. ml?zhn ; Bsn. 
mlicni, smlicjan, koji imamlieka, mljecjan; Rg.m\)^^C'- 
ni, mlikoscze; Cro, mlc^chen-, Rost, MOAdniHUB i ^^^^ 
MAe^Hbia; od mWka, Wl*-; ^liJko maii^cy, dti^cy, 
lactarius. Cn. Th. , tllt(*8e>enb / ttllWreli^ ; mleczny , i 
mliSka , ooti mi&f , SWffcft ^ • Kwaa mleczny , acidum la- 
cticum , formuie sif w mleku kwainym , gdzie z kwascm 
octowym ieft zmieszany. Sniad, Chem, a, 29. Lecsema 
DiWczne, bie mWwX. Leczenie czyli kuracya «1«^^""' 
gdy chorzy przez pewny czas saraym ml^kiem iy»^ > ** 
praynaymnidy po wi^kazdy cz^^ci. Krup. 5, 80. Na so- 
choty leczeuie mUczne zachwalane. i3. 58o. Sok ml^^czny 
(oft. Mleczko wy, oft. Miazga), bct 5!»i^f«ft / «»tf5wngl« 
l^ft, Chylus, oddzielaai> w kiazkach z wpotftrawionego 
pokarmu , 1 ftaie aif potym sokiem poiywnym. ^/''* ^^' 
,,35. Naczyniami mlecznemi , g)Ji((Jgefd^e , "".^^^I^J 
te biafe cewki , ktdre aok iywi^cy , chylum , z cienkic 
kiszek w aiebie przeymui^, i onfe w icirk mleczny, 
receptaculum chyli, ^xi^UUUnX^ , wylewa^. rer%^ 
Cyr. 1, 43. iyfy mlerzne, i^asa lactea. JVty An, 7<»« 
Cukier mleczny . ^Wll^JUtfcr^ ftaie si? z •<''*^^'^' ^T'^^ 
dliigie gotowante i czffte cedzenie. Krup. 1, 79* ^^^ 
mUczna oft. Mleczak. - Twarz mieczna , s mWcZojata, 
biata by mleko, fin gXlf*ge(t*t, WCl? »!e Wn*. ""^'^1 
mu si§ mldczna krwi^ zarumieni. Zah, 8, 3a 7 ^^la • 
jiftron. MIeczua droga , biafomleczna droga na "'^^'^^ 
kolb mWczne biale , ktdre widziemy w pogodnJ^ noc pr« 
po^rzodek nieba nad glowamf naszemt rozwicdzione , p. ^ 
biaUwy nieforemnego ksztaltii, tu 1 owdzie iakoby ti« '^' 
spy podzielony, via lacUa , bte ^rl^frwfff ^^'*'' ^I 
i4, Hub. M^ch, $32, Dudi, 45'-, Rg, drobnozvjezdiea, 
Rt, MXe^How nynn. - Botan. Ml^czne zlele, mleczniit* 
glau:i, Ui S»f ilcftfraur 9«- .«'• . cf. przytui;a. - ^2^*^nt 
Mlecznezfby, s mlodociane. pi<«r\vsz.e, bte ?W»Wv«y^ 
ktdre w aiddm'ym roku wypadai^v- Krup. Ofi» J» 79» MLECZOWATy -^ MLEKO. 

■ilieflinik, priedai sob. MLECZOWATY, - a^ - «, 
•> o adu.y do mleka podobny^ Rs. MAeKOBRAHUH, nuU 
4^ittftf mUd|^4l^nli(|^. Wown^trzna iftota ni<5zgu wygl'V^a 
bialo, czyli mlecaowato. Perx. Cyr. 3;. MliECZYSTY, 
- a, - e, mleca mti^cy. Cn, TA. , t»O0 Wi^'t ^'''^' 
mlf ahii4t ; Vd. mliezhnaft , poun mlieka ; Rg. mljeciaft \ 
/{«. MOAOHHcmiaii , Be. Mxe^iicmuii. - o ro^linach , 
pelett mleczu, 900 OTU<tfaft, »OlI ^atf; o&. Mlecz. - 
J. b) kofi mleczyfty. i>. , mleczowaty, maf ci na mleko 

pochod»4c^y , ein mi((|farb{ded Vf^^^^* - *J- ^y w<^* "««* 

•wJ^tty, i miecsyfty, w kaiSdyai nadto szcs^tku Latom 
Towien daiecsfcym na wiosny pocz^Lku. Zebr, Ow. 38 1 , 
aetaf teneraet lactens^ mlecana , cf. ml^ko pod noaem, 
mtokot. MLECZYWO, -a, n. , MIeczno, nabUI, 
iRUd^WMte, Wilfii. Prty folwarku powiaien bydi ikU- 
pik do mlecsy^a, Switk, Bud. 58. 

ML^KO, - a, n,, BA. miiU, mlifo; Sr. 1. «r a. mIo« 

fe^ Crn. mifku (mlesva, s szara); Vd, mlieku, mliku 
(ct. K</, mollti, muigere, doid); Cro. ml^ko ; Bs^ mlje- 
ko , mliko ; Sla. mliko j Rs» moaok<5 , Ec, ma^ko , cf. 
£c, Me^aHoiH, iMMeXh3vlnin dotd)i Suec. midlk» J7an. 

«i(f, ^/ijr/. miff, Germ, Me so^Ud^ (cf. Germ, mtlten). 

Ml^ko ieft blafa, slodkawa i ttuita ptynnos^, ktdra sif w 
cycach swierz^t S8j|cych abiera. A'luk Zw. i, 35. Mleko, 
plyn biafy, siodkawy, rozdzielai^^cy sif na trzyczf^ci, 
to icft, maaio, atfr i serwaikf. Sniad, Chem. a, a3. 
Mleko krowie, koile, owcze, oslirze. Dyk. Med. ^,55 j^ 
Mleko Maiowe ikatecznieysze left, nii zimowe. Arup. 5, 
76. Migdatowe mleko , czyli orszada. Perz, Cyr. a, i36. 
Pi^wssa mleko po ocieleniu 0b. siara, mfodziwo. MUko 
kwi^ne, zsiadte, Bt. sgeti9a (cf. i^tyca; rzf tyca), ftrrighgljata, 
cf. aerwatka). Ml^ko pokfdcone , Diu^tmtlc^/ l^d, cmedki , 
smedeniia (cf. smietana), matiida , penjenu nilieku, 
fiepki, cf. maa{o, cf. doi^). Prop. Vd. aherna krava ima 
aai bielu mlieka » % czania krowa biafe mleko daie; nie 
a^df z pOEoru. Vd^ krava per gobzi mouse , s iaka kar- 
mia , takie mleko* - Crq, Pr9if. vidi - sze^ ia kojf'ga mle- 
ka more asir bitj, de fructu cognOscitur ardor , ex i/rt- 
guibus leo. Prov. Pol. Jui {acni<5y mleko od mleka roz- 
dxielid, nifli Polik^ krew' od Litewikiey. Gwagn. praef. 
Wszyllkiego ram obficie , mleka tylko ptaszf>go' nie bylo 
na wety. Pot. Arg. 5o8. Taka ?adiia , mleko i rdia. 
Ttatr 5o, 27, f(^6n, lule '^W&i unb iBlllt fak mleko 
^yg'4**a** t**t bialo. Min. Rye. 1, 32o. Dziewcze ko- 
chane, Twe lice s mlekiem roiane . ^ . Zab. 16, 177 
Shrift. - Mlekiem karmtd ; s karmi<5 piorsiami , dadi $sad 
dzieci^ciu (cf. obs, *doid), fiugetl. Chowala ayna-swe- 
go, ai go odchowala od mleka. 1 Leop. 1 Reg^ i» a4, 
od pierai); Ec. tiaiiAe^Hi6o, MxeKOMb nMcnamn npe- 
cmaio, Gr. dnoYaXctytrl^M, Mleko w plersiach utracam 
Cm. sadojim ). Zaiyl byl Karakalla mleka chrzcbcian- 
flcicgo ] wychowania dobrego. Sk. Dz. 109, mial manakf 
chrzesciankf. ib. Radziwil, dawszy Jeraemu Ossolin- 
ikiemu i. chrzeft, oycu iego na ml^ko aaraz wypu^ctt 
dwie wai. Boh. Ojfol. 8 , t. i. na koszt dziecinnego wy- 
chowania , na mamki etc« Cdz warn zTego uczynily dzia* 
teozki , ie le zabiiacie iesscse w mieku , ieszcze na lo- 
nie matek ! Birk. Ex. C, t. i. ieazcze as:|rych , i^eszcze 
niemowlfta). Mleko ieszcze ma pod noanm , s mlokos, 
od cycka niedawno odsadaon , ec {f( fautll bet 99 tU ft tnU **MLBKODAyNY - MLOCEK. 117 
tti^itt worbeti ; ^Inter htn O^ren noc^ nx^t trocf^n, etit 

(Sd&fc^nabel- Niektdrym ioszcze mleko macit.zynlkie w 
usciecb nie wyschlo, a O^camiimy ie nad przylioyuosd 
poczynili. Smotr. ham. ib. Czyz la mam w;|s podfta- 
rzaly zaufad chfopcu, co ieszcze mltiko ma pod nosem ? 
Mnie traeba m^ ia z twardym w brodzle wloscm ? Zab» 
i4, 247 Szym> (cf. mech na lieu). * $. a) Z Benzoinu 

Tohi^ mleko Pauieriikie , ^uttgfernmUdl^ / eiti @c^min(; 

WaflFt't/ wlawsay kilka kropel w wodf, zaraz woda bie- 
leie i ktdra do czyazczenia r^k i twarzy slniy^ Krup* 5^ 
i>23, Vyk, Med. 4, 339- - J. Bot. Mleko czartowe, wil- 
cze, ob. czartowy, wilczy. ^•MLEKDDAYNY, - a, 

- e, tttUc^gebenb. MKkodajme rogate dobytki. Groch» 
W. 1 3. *MLEK0KARMNY, - a, - e, karmiony «il<f- 
kiem, miidfienifftf , jRj. et Ec. HAeKOnmnaioigiM, ha^'-' 
KonHoiHiaH, MAeKonuiSHiLiif. *MLEKOLICZNY, -a, 

- e, lica mlecznego , bialegb iak mleko, niUc^tO^ngl^^. 
Foioiy wszy na trawie ikronie mlekoliczne, Zaan^la iwar-* 
do. Tward. Pas. 94, **MLEKOPLYNNE rzdki. Ryb, 

Gisl. C 2 b, mmfttbmenbe gWffe. *'MLfiKOROPNY. 

- a , - e , Cro. mljekorodni, tntl^t^er^ettgeilb. Czcmu od- 
kryte piersi noaz4 heroiny? doi<5 iak krow nie zwyczay» 
coi tedy po golym mlekorodnym ciele ? Lqcjtw. Zw. 29, 
MLfiK.OWY, - a, - e, od mleka, ©Jilcbs. Maslo na^ 
i^ladule przyrodzenia mlc^kowego. Urzfd^ 43 1. 

Pufhfjdz. od eiowa mliko^ Re. moaok6, mloko8| mto* 

kosik, Rs» MOAOKOCOcl)* 

MLIWO y ^ a , n. , ( Etym^ mU6) , Vd. mela, melaja ; Bs, 
miivo, raiika ; Rg. mljero ; Cro. nu^lya ; J)i. mlivo, bra* 
sno ; Re. Mixiiuo ; co zmielono , m^ka , (StVUiiffUmi t 
9)?e(|(. Rzecz podleysza nad plew^ mliwa ilartego. £>ar^ 
Lot. 4, 12. Scifkacie liid m^^y, i oblJcza ub.ogich zmie->> 
lacie, by "mliewo. 1 Leop. Jez. 3, i5. - j. b) Bh. XAU 
Mm moUturat mielenie, mefcie, hai ^AtiUxi III ^et 
^^ik^U. Spoadb , iak si( mliwa z rdinego zboia odpra- 
wuii^ na m^ki i knipy. HaurEk. i4a. Mi(k,9 ftarego mli- 
wa bywa zat^cbla. Syr. 937. W wyiaaych' mlynach z% 
podnteaieniem wody w niiszym ftawie, mliwo bydi nie 
moglo. Stat. Lit^ 299, Haur Sk. 38. - tranel. Tu nas 
do stawy wola nowe mliwo. Pot. Syl. ao5 , t. i. iuiwp. , 

- 5. 2) mlynarftwo, SDUMUxeP, ^HUmtt. Tr. 
MLOCBA, - y, i., MLOCKA, - 1, i., MLOD2BA, - y, 

i. , Bh. mlatha; Sr. m(oqeni (Sr. 2. ^(ofc&ni Liftopad) j 

Ofi. mlazhra; K<f. mlaten zhafs, zhiSs sa mlatenje ^ Cro^ 
i^latenye , verfsitva ; Rg^ mladitba , varscidba ; Bs. Ykf- 
scidba , verscidba , vrriacenje od sgitta ; R9. M0A0nii»6a * 
(cf. MOAomiixo cepy^ Ec. MAani6a, MOAOiii6a; mBce- 
nie , czas mldcenia , i to co »tf mfoci , tdi S^tefd^Ctl/ ®es 

bref*e, Me ©ref^aeit; b«^ @cbrof*ne; obet ju 3)rf« 

' fi^Cllbe. Gdy si^ gumno mldci, karbarze'ufiawicznie w 
gumiiie pilnowa(5 maii( mlodiby , wymlacaniia dobrego ze 
slomy, gardlin^ dobrze wytrz^sa^, posiadu nie nie zo- 
flawowad. Haur Ek. 3a. Jeieli w pierwsze mfo^by, c*- 
na zboia w gor^ idsie, pospolicie potym upada. Aluk 
Roel. 3, a5i. Upadlo fiabilon, pofamaly si^ na ziemi 
mlodiba n^oia i cdrka boiowiflca moiego. Leop. Jes. ai, 
10, gUTQno moie.' BibL Gd.). MLOCEK, -% cka , it?., 
ktdrymldci, Bh. VXUUtl Sr. \. mlocjf; Sr. 3. mlof(*i; 
Vd. mlatizy mlatizh; Cm. mlatish, mjatizh i Rg* nilatU> 

. mlattalaz} Cro. mlatecz; Rs. MOAQmHA&iSiixl) ; httjbtt^ V_' 118 MLOCIC - MLODKA. fcter* Mfockowie, gdy mfdc^, trzeba icfi piInow&^> by . i » 

^refc^rr. MLOciCr, - it, - j , cz, nrfit. , mlacaC, - af, 
- B^frequ., Bh. miatlti, mUtm^ti, jmtatUir umUtiti; 

(m\6ci6 Y/ozkiem J5A. trjjbtti, trjbiwati tributare); Slo. 
tnlatltl; Sr. 1. mlOCJn,- mWOCJUj Krf. er C/-n, mlatit, 
mlatem ', Cro. mlatiti , mlatim, yerfslm sitek; JRg, mi^ti- 
ti, varscitti, varhatti , virchi ; I/g, tseplem , tsepen (ob. 
cepy), i?«. cepati, versciti sgitto, yarsciti, vrricchi ; (JDl* 
mlatiti, s ku^, ob, Mlot); Bt. mlatiti , ndarati percute^ 
re, Bmlatiti projlernere ; Ms. MOXomiiai&y MOXOHy, CMO- 
JiOiaviinh 'f £c. MAamsmK, MAaqy, MOAOHy ;. cf. Lat, 
malleo , Aefh, ^3^>3 malat a//tVr ) ; cepami zlaroa z klo- 
adw wybixa(5, bnfd^CR* Na klepifku mfacai^. Mqcz, Z 
^aleka ftois^c nasfut havrai^, gdzle driidzy mtoc^. Rey Zw, 
'i65 5, praciiycici i wy ;, Proino stom^ midciif. Tffaj^d* 
W. D, ar, i33, iS/o. jlamn mlati a^rem verbnrare, Dar- 
mo wod^ iptdcic. ChroU\ Pars. 449 » -^^^^ ndgpfW ttllati/ 
pOt^mf^Iata pierw^y pojnMcid, potym zapfat^ wzi^d )« W© 
dvvoie mtoci. Cn- Ad, 1 226^ s na miedzy siedzi dupiici spe uti\ 
geminas efiorda^ puisare^ cf. na dvvdch Ilolkach. - *J, \Vitold 
Frulkich LiflandflcicH Krzyiakdw moc ikrdcif , Cz^ffo ich 
mfdcir. Stryik. Gon, g5, zbiiaf, trzepaJ). MLOCENIE, 
- ia, n.y suhjt, verb,, Bh. mlacenl; Rs, MOAO^euie, ta^ 
®ref*e», oft. Mfo^fba. MLOCISKO, -a, n., trzo- 
nek mfotowy» bet ^amiticrf^tef , i?oxJ» MOAOmOBK^e. 
MLOCKA^ oh. Mrotfba. MLOCKA , MLOCZKA, - 1, 
i. , ktdra mtdci, blf !^r^fc(^mntl^ Cra. mlatnicza. MLO« 
CKOWY, - a, - e, od mfocka, 'S^U^d^zti, Cm, mla- 
tishk<^ ). Ul^t w aw^ siln^ r^kf mlQckowe narz^dzie* 
Tom, RoL 93. Mtockowy wozek, Bh, tci^i Cr/i. or^v* 
Pochodz, pod sfowem Mtot, 
•MLOD, MLODA oh. Mfody. MLODEC, - dca , wt., 
^r. ». tntybio; Cm. mladizh^ miadiza); swiersj^tko, pta- 
ffZJ^tko, bez rodzicdw ieazcze- sx^ nie obchodz^ce , clV 

ititi^e^ itDier obet S^6ge((|^en^ ^^i fld^ fi;[b(l nodj^ Rtd)t fortr 

^etfen fanit. 2V. We/, orfa z gniazda, gdy iui bfdzie 
cdrosty , dochovrafy i opierzoay mfodcc. ib. , Bh. mlas 

• fcff trzeci parobck browarny. MLODEKKI^ - a, - ie, 
mr^odziutU, Bh. mU^Ufp \ H^. MXaAeHKezKiiS , ^at fe^t 
jung- NIedawno mamy przykfad miodeiikiego paiia. Op, 
^at. 53. W tak mfadenkim wieku, iak ziftypoleglkwia- 
tek. Tr. TeL 83 ef 4o. MLODKA, - 1, 2. , oppos. ftar- 
ka ; {Bh.mltbfdl imi^ biafogtow/kie f tnfabtce adoUscen— 
tula; Rs. MOA.oAKa, uoAo^aJT, MOAa4ymKa tnToda pa- 
Bi, coniedawno zamfiem ; moao^hisj), ktdra zpierwacym 
aynem zlegYa, pierwiaflka} ; mroda kobieta, Sla, mUda Cmla* 
dica, s !oaoslopfirj|g}; iZ^. MOAOAca , H0A04«f|sa, mo- 
AOAytUKA* -'^^- Diladizza, dikla,. diklizza ; Cro. mladicza,. *. 
podras^licza; efti junded iSeibet* Jedne z. tycbkobiet 
byty mtodkt, drugie blizkie- Bgonu. Nar. J)z. 5, i33» 
Ztota pawaby Ciyni^ nad pi^kne mtodki droizve fiare ba- 
by. T'tfflfr 43 3, 63, Drozd. 2ona niemtodka. -ffraf/f^ 

* C 2. J tobie niemfodko, mtodego potrareba* Opah sat. 
29. - $. a) Miodka, zwterz^tach: samica , ktdra nie 
rodzila ieazcze, n. p. iaJowka, [unge mxlM^t ^bifte, 

bfe no4^ feine Sunken gel^abt ^aben (cf. £Rofd}e ^blg.^ 

tt Lat. Tirgo equina); i?jr MOAdAKa mioda kokoszka f 
Sr.i. ttlleiifiTr Cro. mladicza,*: mtodoazczep). Tak obfi- 
ty pTod trzody wydtilj ^ ie iarym miodki w iicibie pra- MLODNIEC * MLODOSC. 

wie wyrdwnaty^ Zab, 10, 58 Kqffak* Skoro aatka s t^* 

iem k^t zoftawi goty, Bartnik fiarki d}tiinij| w ulu zatka, 
A na robot^ i na lowar stodki, Bez omieazkaoia pooia- 
dza mtodki. Jabi. £uk, J 2 b, MLODNIEC, - iai, - ieie, 
neutr^ndk*, tmXo^aie^dk.f iSA. mlabnantt > ^/o* OHabttttti 
IR^abnUi Kef. pomladitise, lulad gratati ; Ar. MOAOA'^m^* 
nOM0AOA'&aiJ>; Ec, MAaA'^io; odmladaad ai^ , inng Wet? 
ben f f{(tf H^rillngi'n ; Rg, mladoyatti iuuenari ; Cro. mla- 
dujem, pomladeuirhko chininj). Patrz^c na ciebie» zdait. 
mi si^, ie mtodniei^. Teatr 65, i6» Skryte nauki amia- 
la, Ktdremi ti^ /.data bydf giadka t mtodniata. P.Kchan^ 
Orl. 1, 192. Witay atuiice ! wszdka pi^kuo^d zmtodnia- 
{a do naa aif u^miecha. Przyb. uih. 10. MLOUNiS , 

- ia . m. , cztcrzek tntody, mfodzieniaazek , fin ittllgd 
^ann^eit; w rodz, ieiifk. ]yUodniska, n. p. Ja aif nit 
s^dzf byd flar^, ale roAropniey8Z4 od dzisieyazycb mto- 
dnisiek. Teafr 33 ^, ii3» mtodych kobietck, trzpiolek). 
hXLOUO adu. adj. Mfody, MLOUOClANY, - a, 7 e, 
mtbdy i pieszczony, dla mtodoici nieftfiaiy, delikatny, 
Jltng nnb jart; bh. ralabil^Wo; I^cf. mladoviten, mladani- 
zhen, mladoiteu; ( /?«. MOAosKaaUM, MOAOHCeaamUM 
*m{oaawy, mfodo wygl^dai^cy, MOAoaKaBOcniA , hOXO-> 
xceBarnocoift wygl^dauie mtodo ; MOAO^tfoBaixiuii t^git'i^- 
ny). Po uptynionym wieku niemdwl^cym i dzieciunym, 
wchodzi cztowiek w wiek mtodociany, w ktdrym trwa 
od dziew]J{tego roku do i4. Zool. 38'i, ^(i^ HXXU ^^^ 
betl(l{ter; cf. mtodzienczy wiek). MtodocUnc mi^so £c. 
MOAOAHBO. Mtodociane zwier/.^tko MOA(>3btao (rf. mto- 
dziwo ) , flFHeHOKb , meAeHOKL , haja KC^SAeHoab , kO- 
mopoii He ooicoc^aL eq^e MaozKHua MO^oKa , ob^ osy- 
aek ). Mtodociany laaek , sad, noutlla t-ylua, Cn, Th.^ 
Bh. mlabi(lro0) Rs. MOAOAesiCHiiKL. Przyydzie czas« 
ie tym drzewom laty nadpsowanym, V(\^pz6 trzeba bf dzie 
drzewkom mtodocianym. Xarp,.5, 44, MfcODOLATEK, 

- tka , m. , cztowiek mtodoletni , f ttl ^inberjibrlittS* 
Jupiter z ndodolatkdw pollaqowi m^ie faciei viros impu- 
bibus annis. Zebr Ow. 23o. MLODOLETM, - ia, 7^«» 
iat zupetuycb nie mai^cy. matoletni, mtod^, nthlbfriat* 
tig C Bh. ne Jletlto ) , iung» Mtodoletni ftan . Zimor. aoo. 
Samuel w uatugach mtodoIetai<-h chciat mjed boga paoa* 
Chod. Kojl. ep ; - Jntensiue *Mtodziuclinoletni bogu 
ehciat bydi poitubiony. f6. , w mtodocianym naypieszczcn- 

azym wieku, {n htn tftTeraarteflfn ^^%xen- MLODOSC, 
- ^ci, i., Bh. mlttbojl, mlabictwi/ gino(^(ti»j (cf. iu"©- 

•za, luniecr, iunactwo); Sr, 2. miobofcj i Sr^ 1. mobofd) 
Vd. mladueft, mladuft, mladenllvu, mladiahtvu} CrJ^* 
mladoft, mladdft; Rg. mladda ; 5j. mladdftj Oo. niU- 
dozt; Rs, MdAOAOcniB, MAaAOCoiB^ Ec, loHOinecinBO; 

mtody wiek, nrfodzieiiftwo , bad3ug(rllbaltC0 bUSWd^K^' 
Mtodoid cztowiecza , albo dziecifiAwo* 6al. 3, u*- . 
dwa razy aiedm leciech mtodo^d zaczyna ai^* Boh^ JDjab' 
a, 34i r 06. Mtodziefiftwo). Od mtodo^ci, z mtodoici, 
z miodu. Znad w mtodt)^ci , co ma bydi w ftaro^ci, Cff 
Ad. j36i r cf, za mfodu tar6 oarzeie), Mlodo^^ pr^J* 
aemna, i ftaro^^ zgrzybiat^ saleca. Cn. Ad. 5o8, Sta- 
ro£6 obraz rafodoici, ftaroidowocmtotio^ci, Po2na^IalWO» 
(laro^ci, iaki kto byl w mlodo^ci. Cn. Ad* 1093, Sr, 3. fat P^ 

{Abenwotmlobofcjinaloit taCfe)>otem:tta(larebtitiitriiT ^^'^ 

anad wino po occie \ cf. po dobrym winie i lag'*'' ^J^f 
piijl> Graechy i&rodoici , karze Pan bdg na ftare ko^ci* ••Mi-bDOSLAWNY - MLODY. * 

Rys, Ad, i4. Prsyptacisx w ftaro^ci Rozpnftn^y mtodo* 
ici. Cn. Ad, 1093. Mtodo^i5 ikasitelna, <iU trsyioa o 
•obio , kaida rs902 reetelna xda aif bydi i^y , i ranieffla, 
nie ba^ ti{ niczego, lekko ufa^ kaidemu, dokazad wasyfl- 
kiego. ya6/. TV/. 6. Wiekiem zielon^y uwiedzion mjo- 
doici, UdaYem sif od boga do ^wiata luboici. JCulig- 11^ 
Mtodos^ bQyna, do rz^du trudna» Cn, Ad, 5o.8, cf. jo\o^ 
do piwko jizumi ). BUodo^ bez wyft^pku, iak ryba bez 
wody. Palib. H 3* Mtodold wesofa kwitnieie , Staro^^ 
smarszciona truchleie. Cn. Ad, 5e8, cf. ftaro^d sama 
ehoroba). Slo, mlaboP^ taboft mfodoid radold. - Fo- 
iriadaii| : mtodb^d ptochof 6. Teatr 3 1 c, 5 1 ; Vd, mla- 
daft je noraft. « trantl. MTodo^^ tpraw, wzglfdem oby- 
czaidw , lubricum aetatit ^ pfochosd, nieflatek , letko^d 
abo ploche lata. Cn. Th., glattec^aftigfeit, 3ttfleilbll(^5 
If It. - $. •») Mfodo^d, mtodzief, iunge ItViti , pttgfllb, 
Ach ach! mtodolot ohrze^eiaiilka, a mato waa ieft, kt6- 
rzy artykufdw wiary waszey nie \riecie ! Bais. NUd^ X| 
64. •»MLODOSLAWNY, n. p. Krzysztof Chodkiewicz. 
CAod. Kojk, a/>. , za mlodu stavvny, in bft 3ugrilb bf^ 
rd^Olt MLODOSZCZBP , - n , m. , plonka , azczep 

tnlody, cf. latoro^l, eiti juBget ©tdmmUnge •^<>«- 75f 

ai5, Sr, a. ttllouSd, Cro. mladicza. **ML0D02;ENI£C» 
-> fira, m. , Nowoieniec, pan mtody, (iZx. H0ao6pa? 
VHUH, XCeHHxb, ^J. mladosgegna , 5r. 1. RatODSfna, ^A» 

ienlc^ *i«nich) , bet 9^envermlb(te. 5^«. -2V«'«- »>»» ^^o. 

mladosenya; Ros9. moxoaoh. ••ML0D02E]<STW0 , 
- a, «., wczesnejpoienJenie, frftb^itidC ^ettatb. Ro^ 
dsice przez perswazye zabranlaij| dzieciom mfodo:&enftwa« 
Mon, 73, 648. - 5.' panftwo mfodzi, 9{tU0erm(!b(te. Po- 
wraca ociec z mtodoie6Ilwem , bymen za^lubiiy ^piewa?- 
is|c. Stas. Num, 2, 110^ 
MLODY, •MLOD, • a, - e, oppos, ftary, Bh, mU^ 

bp; 5/0. mUbi; 5r. 3. mfobt, mwobt; Sr. i. m(o: 

bp/ QtObCy f^d. mlad, mlajshl , muajshl ; Cm, mUd; 
Cro» mlad, mlajshi; .^/a. mlad; Bs» mlad j /2^. mlad 
{cr» mledan , s cbudy); J?oj«. moxoauh; £fc/. MXa- 
AUK, m6xoa&, HxaAb (moxoA&» MOXOAHSHa piana 
na mrodympiwku, cf. mlodzle), lOHbiii, iohI), cf. ui- 
niec; cf. ^5r. *y^Ma muladh natus^ ^V jaladh ptptrit ^ 
•^V joledh />wer ) ■, lung- Mlody czfowiek, chtopiec Rs, 
uo\6.XH:iKb ^ HOAOAHHHa; i5/a. mTdich, ditcsag (oh, 
dzieciuch; ^c.MAaAM, MAa4eHe^l), AHmfl dziecif ). Syn 
niymTodszy /?«. MenxaaKb. Hlody pTod Sr, 1. motiO» 
Mlodc zwierz;\tko Cm, mtadizh,y. mladiza oh. mlodfec). 
Mtody wot, iqniec Rg, junaz , Ec. lOHeijb. Mfoda kro* 
wa lOHiSjja. Mtodyn^ byd Ec, lOHomecmBOBamif , MXa- 
AUMb 6uai&. Byiem mfod , a luzem sif ftarzaf. Wrohl, 
86, Gdy^ by? inTod , chodzilei gdzie chcialei , . . BiaL 
Pojl, 111,- Mlodym b^d;\c , pami^tay, ie ftarym b^- 
dziesz. Cn. Ad, 607. Mlody nabyway, ftary zazyway. 
ih. 5c»9, Mfodym robid , m^iom rz^dzid , ftarym modlid 
si( przyftoi. ib. 607. Mfody , wiatr, pfdzi^iatr. Cernm, 
162, Twoia gTowa bardzo ieft mloda, aby innemi rZ^dzita, 
Teatr 126, 60, zielona). Mtody ieszcze ieftei mnie uczyd. 
Xiqdz 38, niedwlk, ink). Mtode ptwko szumi. Zab^ 
i4, 4o. Mtode rzeczy prsyiemne. Cn. Ad, 469, mate 
prosis^tko pi^kne )• Gaiczek mtody. Chad. Gef, 103, 
mtodociany). Smietanka mroda^ Torz. Sz, 70, ^wleia ). 
Ser mtody, abo niedawno uc«ynIony, przechtney sity 
leH od ftarego. Urzfd, 435. Wiaa mtode, ktore nie ma« MLODY. *»« is^e nad trzy lub< eatery miesl3|cfr, ma!4 cz^d lagru ztoiy- 
ly, i wazyilkie axemal wtasno^ci moszczu w aobie zamy- 
kaii(. N, Pam, 4, 17* Przytomoo^d braci ilar&zych i 
nitodszych. Warg, WaJ. Ii3, aenatordw i postow , ob, 
brat ). J w mtodycb leciech nayduie 9i^ c^asem ftary ro^ 
zum» Sk. Zyw, 1, 101, Mtode lata» rozum ftary, Mto^** 
do^d nlemtoda^ ftateczna» m^dra, Cn, Ad. 5o6, Mtody, 
aleby ftarego nauczyl. Gemm, 161, Vd, tudi mladenzh 
ftarjake sodl; cf. Poi, przed laty m^dry; broda nie czyni 
ms^drego; lata nikogo m^drym nie czyni4; aiwizoa nie 
m^dro^ci znak , lecz ftaroici ). Mtody rychto umrzed mo* 
ie , ftary dtugo iyd nie moie. Cn. Ad. Bog , jutldc £ent^ 

Ibnntn jlrtben , aire £eute mAlfen (terben. - *S» Lia a 

Rachel za wielki to aobie miaty upominek , gdy im Faa 
Bog dat CO mtodego. GiUx, IVych. C 2 b, dzieci^). Mto-^ 
jde ptak((w ob. piflcl^; mtode psdw ob, saczenif ; z reszU| 
atuiy na wyraienie tego zakoiiczenie na ^f luh "qrlof 
n. p. Iwi^ , Iwi^tko. - Za mtodu , : w mtodo^ci , w mto-' 
dym wieku , in bft 3ugeitb* Za mtodu ^wiata uiyd, Rys^ 
Ad. 78. A cdi na ftaro^d, kiedy takzamiodu! Zegl. 
Ad. 3, mtody, iak mtody, ale ftary • • . Gemm. 162. Za 
mtodu gat^zki nacbylad trzeba , bo kiedy ai^ zroscie, tedy 
aif iui ztamie. Rys. Ad. 80 , mtody m tacniey rz^dztd ; 
m^od^ plonk^ tacniey naproftowa^ Cn. Ad. Soy , cf. iin 
Jcot ftarazy, tym ogon fwardszy). Za mtodu tarn oftrze* 
ie. Zegl. Ad. 283. Z mtodu, g od mtodoici , 90n SiUiVL 
AUf/ OOn Sngenb auf; Vd. sa pervega, od mladufti^ do- 
kler se terta vije; £e, iiaMAaAa, BSh MHrKHKb Hormeii. 
Trzeba ai^ a mtodu opatrzyd, czymby na ftaro^d cbcial 
^yw byd. Exop. 34. Z mtodu aif tarnek oftrzy. Giicz. 
Wych. £ 5 , za mtodu tarnek ai^ oftrzy. id, X h , Slo^ 
\ mlabi fa ten' OfttU Z mlbdu zaprawo wad trzeba. Gemm. 
389, mtody dwiczenia potrzebuie. Cn.Ad.bo^. Slo, 

Ui fa clowef ia mlabi ni ufflngr, m (larofl' ge Urto, 

czego 61^ jaowti fkorupa napiie , tym na ftaroi^d trj^ci }. 
Jaki ktp z mtodu , taki i^ ftarold. Cn. Ad. 297 , ftaroid 

obraz mtodo^ci, Sio. mlaba fp|a fot {ubt/ A ftata gJI S^ . 

(0[nicfl| IKbtCnge* Kto z mtodu cbodzi iako ftary , na fta- 
roid ikacze iak mtody. Rys. Ad.» 29 , mature Jiat eenex 
oportetj quinoncitoveUteJTesenejr). - Pan mtody snowo- 
ieniec, oblubieniec, btX ^tiutl^am, htt ^(XWetmUlU \ Bh. 

jettt(bf cbot ; Slo, jenicb/ tnlabo^etiicb \Sr.\. natoo jena ; Sr. 2. 

ItilWO^ittit ; Cm. sbf neu ; Vd. ahenin , shenim 1 Cro. yer- 
nik (cf. wiernik), zarnchnik (cf, zar^czyny); Rg. mla- 
dox^gna; Sla. mladoxenja; Bs, mladosgegna; Rs. ve* 
HBxb, HOBo6pa^Hju. Rz^dca weaela zawota mtodego 
pana (pana mtodego^, i rzecze mu: naprzdd dobre wino 
dai^ . • . Sekl, Jaji. 2 , not, „ oblubicfica, abo *zenicha*^ 
Gdy czaa b^t naa^iaczon ^lubowi i weselu , wide panow , 
iedni do kr^la , drudzy do Jana Zamoyflciego , iako do 
mtodegp pana ai^ achodzili. Gu/a^, 178. Rad pan uiio- 
dy, i czeka dnia naznaczonego , Szcz^sliwym ai^ nianu- 
i;^c z matiefiftwa przysztego. Groch. IV, 273. <- Panna 
mtoda, Pani mtoda, s oblubienica , Bh. tlfWrflaf d^Ot^ 

Slo. (bot/ mtaba newfjla, in((!bn<ba; Sr. i.et a. timcfla; 

Vd. nerdfta, oblubleniza (cX. mlada goapodinja, ainouna 
gospa, s aynowa); Crn. nev^ fta ; Cro. vernicza, zaruch- 
nicza ; Bs. neujefta , vjerentQ.-i , mlada nevlfta , Rg. uevjc^ 
fta; Sla. mlada (Bh. ^liba Tfebe)\ Rs. Hes^caia ( cf. 
Rs. MOAOAafl niedawno zara^ s^na) ; b{e IBtaitt* Nazaiutrs 
upominki pannie mtodey od JSamoyikiego oddawane byty» 120 MLODYSZ - MLODZIC si^ 

Gwag, 179- Anii matk^ nie wiodia mfod^y Pani s dif- 
iem do Yoinicy. Chro/^. Ow. 108. - Pahllwo mfodsi, Vd^ 
STati , hosetni ludi , Me iSVAUtleUte , co sif inaij( pobra^ , 
n, p. To Jcbmosd 84 paniUvo miodzi ; ach trzeba ich po- 
ienid , bo c6i milo^nie na fiebie s boczka pogl^dal^. 
2ea(r i5, 83. Mfode malie^ftwo, s' nowoieficy , t(t^ 
fBrautpaar, Me 9letlPerra4^ltett. Przyiechaliimy tam , a 
s iiami razem nifode mafzefiftwo. Kfas* Fod, 2, 108. - 
MTodsza y izdebna. 7>. MYodsza, ; s{ui2|ca, pokoiowa, 

^te Jungettwgb. - MToda e karty, bez figur, Garten Of^s 

ne-SBHfrer. />. MLODYSZ, - a, m,y mlodo wygMa- 

i%cy, ein iund 3(u^feftenbtr, Rs, M^Ao^KaBuii, moxo- 

aceoamhiii. Taki in{ to Wc Pan ini«dysz , a mysmy s'\% 
przeci^ iednego roku urodzili. Teatr 26c, too. MLODZ, 
- i, i. , Bti,X(i\9^t\\ C/o. mkdina; Sr, 1. mObsenltWD 1 
intt>dzi ludzie, m^}dziGZ, collect ^ \ViX(%t %iVXt f ^V(%^V^\ 
Slo, VB^^f fli^abtfltVD gennen; Sla, mladina, ; p tad wo 
domowe, cf. drob';, Sr. 2. mUoj plod, pfouka), MUdi 
watsa zfe bardzo ma wychowanie, bo ich nie w prary^ 
ale w pieezczocie wyohowywacie. Gorn, Wi» S. b. Nie 
 taktcb oycuw mtodz ax^ porodzifa , Ktdra krwii( morze 
Fendw zam^cifa. Lib, Hor. 69. Przebrawszy z kwialu 
•8CEer;| mtodz i wyboru , kl^flc^ niepizyiacielowi przy- 
nioat. TKifard, Wtad, 67. (MLOD^liA vb. MIo<fba, Mto- 
cka). MLODZIAN, MLODZIANIN, - a, m., Bh.lXilas 
^cni'(; Slo. mfabotd; A^£^. mladezh, mladeuizh; £c. k>- 
MOina, lOHoaiKa ( cf. iuiiosza); Rs. MOAoA^ubj miody 

cff^wiek, etii ninger Wenf4/ ein SungUng, MJodzia- 

iiem b^dzietz , siedm lat maia^c traecie. ChmieL 1, 181. 
Mrodziatt ognifty. Jabt, 7W. a5i. Wiem ia co mogi^ 
mtodziana *wdzi(cauego iaioane prosby. Pajl. F^ 107,' 
ftoiiu mfodziauie, i^go przyiaciele, nawiedzai;^ go, i 
czas mu zabieraia. Boh. Kom, 2, 24o. MLODZIANKI, 
* dw, plur,, {Bh. tttlaba'cfo infantulus)^ dzieci nie- 
mowlf ta , ktdre Herod kasat zamordowa<5« C€r. 1, 198, 

We uHfc^ttlMgen ^inbrr, ble $erobe< morben Ue^. Mlo- 

dzianki , swi^tor, dzieA Miodziankowy ^ Slo, b€ti* B>f'ec^ 

ttMnnid) \^mUmnitet, anth nilahattl i CV/z. p&mttva); 

^wjfto przypadai^ce czwartego dnia po narodzeiiiu Pan- 

ikira. C9F. I, 198, ber «nfd;nlbige ^inbcr Za%. Ewa- 

nieliia na dziefi MIodziankowy. ff^, Poft, W. 3, 97. Czy- 
zes 3\^ zapomniat kochany m^iu, ie to dzic6 mlodzian- 
kowy, ach boie uchoway ! Mon, 65, i24. PoniedziaJek 
sa nieszczf^liwy mai^, zowii^c go doiem mlodzianko- 
wym. Kras. Pod. i, 298. MLOOZIC, -il, -i, cz.ndk.^ 
Bh, midbttt; jR'' MOAo4Raii; mlodym czyni^, odmladzad, 
tungmacben/ veriungen. Nie pokarminie. ani pobleywasie, 
kt(5re nie nttodz;^ lUrego -wieku. Zah, 9, 348 Zai6/. Cuoty cho^ 
dawnezawzdykwita^, ^^toiC im nie szkndzi, atawa ich m?o- 
Azu Stryik.<}on*0 :i, MLODZiC H^rtcipr.y ralodoie^, od- 
nfadzad sif, f[(b t>eriAn0etl. Swiat I'ednoflaynym go^riiicein 
chodsi, nie wyftfpiil^c z kulei, Co by{o ftarym znowu aif m?o- 
dzi, a CO Bowego Aarzeie. Zab, i5, ^5 j Nar. Daremnie sif 
ten iwiat w tudziach coiaz miodzi. Bo taki^yHeleny dru- 
giey nie Hrodzi« Zimor, 3>2. Ale mnie do ciebie nie tak 
krew^ uwodzi, Ktdra »if na twarzy azlachetn^y tw^y mio- 
dsi« Zimor. 326. Jui mtesis^c aachodzi, Jui potnocy mi* 
jiftOy iui aif niebo mfodsi Na zorz^, ia na oczu snu ie- 
szc2e nie miafa^ Sim, SUl. 36, bieleie. - *$• Mlodzi45, i^* 
jflOAoAHinB, piwu mfodzie zadawa6 X. Kam, , befllS3iefe bie 
v^efrn geirtl« MLODZI£, - la, n. , podmtoda, droidie^ robo- ^MLODZrcZKI - MtODZlBNSKL 

ta piwu zadana. X. Kam, , 0ber^efett/ €fpttllt^fetl ; cf. fix. 
MOAoAb, xoAOAnaHa, cf. mioto. ^AILODZICZKI , - a , 
- ie, ' mlodziuchny , n. p. iuuenca , mtodziczka tei ma- 
wiv Mqcz. MLODZl£^CZ)r , - a, - e, od mlodaiaa, 
iD)odzie61ki , ^Angltng^s} £c^ MAaAeHe^HUR, tOMome- 
cK'iiS, fiOHocmHbia, lOHomcKiH; Bt. jtoxoAUosb (MXt- 
AeHiieeb, MAa/teH^ecKiH dziecifcy^. Wiek naaz iui wy* 
azumial, iui przywary, mtodzle^cz^ pop^dliVrosci^ zbu- 
iaie oatabil. Pilch, den. lijl. a, i38. Od lat cztemafta 
poczyna si^ wiek mtodzie^czy, ktory trwa do 24 roka. 
Zool. 284, cf. Dirodociany. MLODZIESTCZYK, -a, 
/», , Rs. MOAOAHMKb, ktory iui brodacieie, okrzos, ipi- 

czak. MqKz. , gofowajs , ettt Singling , tin sWUcbbart. 

Mtodzienczykiem by{, a iui gios byt taki, 2e z niego 
miai byd wiclki cziowiek iaki« P. Kchan. Jer. 72. Smialy 
mtodzie6czyk. Pajl. F. 3i5. Miodsie6csyka Mars od 
niey przeymuie , J krwi^ mu zlane icieazki pokazuie. 
Susx. PieM. 3, G b. Mfodzieiiczyk przed boiaini^ nie 
doby{ miecza swego, albowiem ietzcse byt niedoroafym. 
Radz. Judlc. 8, 20., bo bfl ieszcze pacholfciem. BihU 
Gd.y MLODZIEMASZEK, - szka, m., mfokoa, wy- 

roitek, mJodzik, Bh, mlabenecef/ mUbence!/ boifefi y^^* 

mladenizh, ein gan^ jlinge^ ^^fnf<b(beil. Miodzieria- 
8zek Samuel pos?ugo^»a{ Panu. 3 Leop. 1 Reg. 3, i, chio- 
plaazek. 1 Leop.). Poiytecznieyazy syn mtodzieniaszek; 
ale stodase niemowl^tko. Pilch. Sen. lift. 67* Jeszcae 
mtodzicniaszkiem bf d^c , Katyliua wide ibroif. Pilch. 
Sail. 3o« MIodzieniaazek do boiu chciw bywa. Xolak, 
Wiek. B 2. Pochlebna mowa ui^la niocno aerce ndo- 
dzieniaszka. Afori. 66,854. MLODZIENIEC , - iica, 

m., J3/i. mlabrnec, ginocb/ gonaf, g^n^ccf (cf. iuuiec, 

iunak), ^0(&, boffef^ cf. hoiy, rf. choil, choftck);, Sh, 

mlaienic, mlatec; •Sr. 3. mlojenit Sr. i* tnobjenca^ Crn. 

mlad^nzh , hUpshizh ( cf. chiopiec ) ; Fd. mladenizh , 
mladenzh, samez (cf. aamiec], fantj 4^ro. mtadencci, 
mladazh } Dh mladinacz; Sla. mladich , Ag-. mlldaz, nola- 
'dich; Be. mlada9, mladicch ; Bg. nil^daz , ml&dich; Rs. 
lOHoma, M0A040R HeAoB'^K'b (MAaAeHei^b dzieci^), uo- 
AOAeub; mtodzian. btX ^^ti^Un^. Mto dziencem bydi) 
JSc. MAaAeHcmeoBainH. - $. b] Mtodzien iec, panic, prtj 
cato^ci panieiiiki^y , cuius femininum eji panna , vel po- 
tius dziewica , sed dzievvic masculirtum inusitatum efl' 
Cn. Th.f Bohemicum eandem heihet sign^cationem ^ tVBi 

telnet annggefefle. MLODZIENN Y , - a , - e , JVliO- 

DZIKKSKI, - a, - ie, m?odzieiiczy , od mlodzie6ci» 

34ngHngd«; Bh. mfflbcnerf^^; ^Sr. 1. mobjenciliwe; P*^ 

mladovit; /?j. MOAdAeH&RiH ( Rs. MOAoAejjKin, moao- 
A^HecKi M awinuy , obrotny); f c. lOHomecKiir. Od cjter- 
naftego roku do dwudzieftego drugiego ivzrolhi awego do- 
ai^gai^i ayuowic , ktory wiek mtodziefiflci i^H.' Petr. Mk. 
95. Ach azkoda lat mfodziennych i m^zkicy iirody. Bui. 
Ow, 2i5« filuazczem mlodzienne uwieiicsone ikronic> 
ib. 233. Siodko zaiy\vacie mtodzienney azczf^liwo^ci. 
Paft^ F. 120. Miodzieiiiki azczerobia^y obraz niarmuro-' 
Yfy. Otw.Ow.bjo., Stan miodzi«filki , s kawaleriki, wol- 

ny, bezienny, htt JtinggefettenjlaBb, bfe 2^ti^tftity 

fcbdft. Bzi^ Aan miodzieniki Jeden z twoich przyiaciot 
samienia w mafiefiiki. Zab^ 9, 338 Zab/. Za iMywi^kss^ 
pocsytuif staboid, oiem^ sif ; niemasa wif kaz^y ascz^sli- 
wiosci nad awobod^ mtodzie^fkiego Aanu. Teatr 35, 22. 
MLODZIENSKIE, * po MLODZIENSKU ady.^ jugenb' MLODZIENSTWO - MLODZIUCHNY. MLODZIUCHNOLET. - MLOT. 121 ttl|. - tratuh ptocho, nieftatecinie , f{Atter(aft. MLO- 
1>ZIES:STVV0, - a, /I., mlodzicnfki wi©k, mlodoid, 

Ifa^ 3Aitg(inaMtet ', ^o>^. mUbenecttov gtnoc^fltuji ^Sr. i« 

ni^bif Il£itl90 ; C/-/I. mladfaftvui ^t/. mladeiiishlvu,. golo- 
bradnuiti O9. junachtvo, od dvad^sz- 1 petoga do dwy- 
sset i oszmo|a leta*, (Rt. iiAa46H^ecinBO dziecififtwo) 
Rt. MOAOAOcmti , lOHOcoifi, lOHOtnecmBO. Trzeci wiek 
estowieka mlodzie^llwo ^ pocsyna sif od 12 ai dp czter- 
naftego; cswarty od l4 do 18 s mfodzie^dwa k m^flwu 
wjchodzi. A'toh. WUk. Doraftanie lat left, kiedy kto 
mtodsieDllwa dora(la , co by wa we trzyna^cie lat lennyxn 
prawem, a Saikjm we dwana^cie lat. Szczerb* Sax. 197, 
Miia)4 latka mego mtodzienftwa. Zad, 11; 696. Zab/^ W 
dziecinUwie i w mfodzie^ilwie swoim. W*Poft. W. 3, 35a. 
Jak w mfodaieiiilwie syuy chowa^ ; od czternadego roku 
do dwudzieilego drugiego. Petr, Ek, 95 Wtory wiekna- 
rodu*Rsym(kiego, iakoby w mtodzie^ftwo wyrailauie. 
Falib. DU. 45. Tego cslowieka ftaro^d left iywotem 
niepokaUaym , ktdry w cnotach mlodziefiitwo swoie flra- 
wii* Nieprtyftoynie ftrawione mtodzieddwo , czyni fta- 
Toi6 malolUtecsn^. Biai. Poft, i33. cf. (larai^ obrazmlo- 
do^ci; iaki kto z mioda, taki na fiaro^O* Dziccinflwo 
nasse ptakato , mlodoid igrala , miodzieaihvo wy^wkzo- 
ne i wychowane pracowad poczyna. Tr. Wchodzimy na 
iwiat» pierwsze naa nagich przyi^cie idzie od swoich po- 
czi^tkdw mif day dziecif ciem a mamk^i; daldy gdy iwiatio 
bierzemy, mi^dzy mtodzieiiftweni I nauczycielem. Mon, 
70, 663. - *%) c«//ec/. mlodziei, mlodzi ludzie, \yx^%t 
kttXU, 3U9enb* Mlodziefiftwo ich poiart ogiefi, gdy ie 
palili iiieprzyiaciele. Wrob, 190, iuuents eorum comedit 
ignU, - MLOOZIE2, - y, i., Mtodi collect tu., mlo- 

dii ludzie, junge 2eiitf / bfeSugenb/ -Co a. m(abe}i Vd. 

mladeashtTu , sbranje mladenzhou, mladenzhia, pubnia, 
mlad anet; Rs. moao4^2k1). Pokoiowa mfodzief niech 
wiedz%, ii a^ w azkole, w ktdrey doucza^ sif inai% tego, 
czego nie umieii^. Kras. Pod, 3, 209. fiyt nieazcz^^li- 
wym Rzym w awoitfy mtodzieiy, Od tego tei wla^nie 
czasu upada^ zaczi^f. Mon. 65, 4oi. * Ci. mfodziei, mto- 
dsiana, (£A. mUbl surcuU) latoro^lej funge Sptoffen* 
Ccasem lubo drzewa obfi^cie wydais^ nasiona, przcu^ ko- 
to nich nie ogl^damy rosni^cey mtodzieiy. Kluk. RosL a, 
111. Torz^ii), - §, mlodziei, mfodaczyli mniey8zazwie«' 
nyna, iun^ aSilbpret, ficltl ffiilbptet. Wymownie roz- 
wodzit aif o czasach polov^ania na mlodsiei, zai^ce, lisy, 
aarny, stomki, bekasy. Xiqdz, 30. MLODZIK, - a, 
Bohi mlabff; F'd. mUdink^ hlapzhish } , mtodzienia- 

aaek , eiu junger unerfa6rner 9}?enf<^t Co za mtodzik l 

iemu leazcze o ionie my^lid! Teatr 1 b, 53« Mlodzik w 
czyotif niewprawny, tiro. Cn. Th, , nowouk,. oppos. dvvik), 
Mtodsikiem ieszcze byf w aatucesxermier/kiey. Siem, Cyc* 
a3- MLODZIUCHNY, - a, - o, MLODZIUCZKI/ 
MLODZIUTKI , MLODZIUSIENKI , MLOOZIUSINE- 
CZ&I, - a, - ie, - o adp.^ inrens> adj. MIody, (cf. 
mlode6ki} Rg. mladjahan; R9. MOAO^exOHeKl) , gar fel)r 
lung. KaideiQU amakui^ one lata mlodziuczkie \^ vrszy^ 
scy bardziey lubiem wiosuf nii zinif. Gor. Dz. 11 8. 
Oyca mamy iVarauchnego, a brata mlodziuchnego. 1 Leop, 
Gen. 44. Dziatki nam z sob^ 4nfodziutkie« 1 Leop, G£n, 
S3, i5. mlodziucbne 3 Leop. Scypia w iedney wiel- 
kiey bitwie obrooii oyca awego , mlodziuczkim baidzo 
Tom* II* bf d^c. Gor. Sen. 310, Mfodziuchne aerce tatwo ai^ owie- 
dzie. Pajk^ f, 366* Dobrze tam b;gdzie na fiaruszka ftro- 
Df, Ktdry mfodzluchn4 b^dzie t^™ in\^{ ion^ ; Jeid iui 
nie b^dzie, patrzai^c na dwoie, Na miodziuchnego i na 
mtodkf swoi^. Bratk. H 4. Oazalal llary, ipfodziusine- 
czk% ion^ poymuie, nie aobie. Oped. sat. i4. Caionki 
twe mlodziusie^kie w oftre foie wfoiono. Zyw. Jez^ 38. 
Na czfoueczki tak bieluchne, tak rozkoazne , aubtelne i 
na tak miodziuchne , Nie godzi aif koszulka n pospolitey 
prz^dzy. Groch. W. 368. Miodziasie6ki iuuencu/us, Mqcz^ 
•MLODZIUCHNOLETNI Chodk. Koji. Ep. , o*. mlodo- 
letni, w bardzo mtodych latach». MLODZIUCHNOSC 
- ici, i. , Rg. mladicnds teneritas. MLODZIWO, - a 
n», siara, pierwsze mieko po cielfciu. Dudz. 3i , bu 

IBieflmllcb/ bie erfle^Uc^nac^bem^atbeti, i^A. mlrspiva, 

Crn. mle^va, MLODZIZNA, - y, i., co//«c/. mlodziei, mfody 
plod z-wierz^cy, ro^iinny, bU ^Ungeil/ bte ^(dnetl/ iun= 
ge 93rUt/ junge ®((Dp(mge. O wychowaniu tey mfodzi- 
«»y> gM»4t. kurcz^t etc. Haur Sk. i23. Pawica nad 
piftuaicie mlodzizsy wodzi(f nie b^dzie« ib, i32, Mto- 
dzizna za awj| matk^ pnie sj^, choif nierownym krokiem. 
Tot. Saut, 94. Frasuie sif miodzizna ,\\ \es\e zotlawio- 
na. ib. 6^. Miodzizna rybia. Tr. Mlodzizn^ ch wallow 
wyplewi^ trzeba. ib, 

Pochodz. odmiadzad^ odmiodzitf ^ odmiqdnie4 , zmio- 
dn ie£ y zmlo dniaiy^ 
MLOKICINA, - y, i. , koilina, witwina, chroicina «lo- 
towierzbie podobna lisciem , pr^cia drobnieyszego, cudne- 
go, gibkiego, do koazykdw, pdlkoszkdw etc., roscie 
przywodach, na piaszczyHycb wylewkacb. Cresc. ^jo, ^U 

ue ^2(rt fdat^mibtn. 

IttLOKOS, - a, /7?., MLOKOSEK, - Ika, Sr. 2, mMaH 
R», BfOAOKOCOch, od sfowa moaoko mleko) ktdry mleko 
, ieszcze ma pod nosem, chlyilek, nie^vvik, niebywalec, Vd. 
mladufiuik. smerkovez cf. smarkaczy , eitl SUIc^batt/ ®f(bs 
f(^nabel (O ( b« ein ®attC^). PodlugPlatoua, mlokos, ktd- 
ry itarca uderzyl, ie^ iianb^ ludzi. Mon. 76, 874. Co 
podoboego Herkulesowi mial wicietly ten mlokos , ktdry 
ml^fto cnoty, miaAo dzieino^ci, mial szczf ^cie ? Gor: Sen. 
4o. Panua , aby si^ mlokosom na dwie godziny podoba- 
f a , maluie twarzsobie . . Bah. Sw. 2, 191. Potraciwszy 
mtokos hiiltay wszyftko, udal si.^ pr^dko na kradziei. 
Jabi. £z. i5i. Poft^pki iegodalekie 8^ od terainieyszych 
mtokosdw. Teatr ^S d, 55. Nieuwainy mlokosek. Pot. 
Pocz. 352. Boy si^ razu Jkara, m^okoflca ptocbego. Hyb^ 
Ggsl, C, b. Ci zolnierae dali si^ temu mlokofkowi tak 
sromotnie poranid. Papr, Rye. 25o. Hetman ten <5wiczyl , 
mlokoiki woienne. L90p. 4 Reg. 25, 1 9, nowouki. 1 Leop. , 
ob. mludzik^ 

MLON, - u, m., Rs. MeAeul) r%\p\ti6 iarn, n. p. MIon a 
iarn domowych, bywa iarz^bovvy, leszczynowy, brzo- 

zowy. Jkiuk RosL 2, 162. hit ®nff an 5er ^anbmilW^. 

*MLOST, n. p. Dopadlazy warz^chy 1 mloftu, Nawali w ^ 

brzuoh ^mietany. Pot. Jow, 2, 32. ? 
MLOT, - a, wi. , (cf. Bh. ttllat klepiiko w gumnie, cf. mfo- 

cidi ffabituO/ flabttofo mlot^ sio, fiabitoo^ nabtwfa; Hg. 

kalapats; Sr. i. tkpCLti{c£.kUi^^6), Jami^r; Sr.^Al&V^h'^ 
O/i. kladuYU, kladvo; {K<f« kladiyo, kladvu, kladiiu. kyz, 
ky r^cf. kiy, cf. ku<5.; Oo. mlat, mlatecz, bat, kladivo 
(kladem tudiculo cf. klaidi, klad^), cbekiebi cf. czekan j Dl, 

16 ISS MLOTECZEK MfcYM, korach, mlat*, B*. magi (fS.malieiui), inlatag, (mlat, mlatat;, 
Biagli9y mlatni9a , tucka , kom se predivo tuce] ; Rg. mlat, 
^tucka , mlatiiiza , konlch , magll^ ; Rs^ MOAOOib (mOAO'- 
piOBt-iH hamernia, MXafno6i'e|jb kowat); £c.MXa.tDhi bft 
^ammet, Tr^onek mfota Rs, MOAOrnoBHige, bet J^(Xtlls 
tncr|Ue(. Mtot kowaliki /{«. et Ec, KoeaAO, nyaHeHe- 
CKiH MOAOmA. Mtotem bi^ Fd. kladivati, koyuti). Kru- 
•sec, nim b^dsie slotem^ Musi bydi w ogniu i pod mto- 
tern, Ttatr, <i6, 4. Statua ta wysaedfsz]^.- z pod trybu i 
miota, szes^dziesi^t {okci brata wysoko^ci. Wad^Dan.b%* 
Tak na mi^ spoyrzata mito , ze serce mlotem w &<$y pier- 
si bifo. Choa. Ges, 87* Mi^dzy mYotem i kovvadtem. Pot* 
Arg, 366, ani mi taiziy ani mi sam *, wilka za uszy trzy- 
ma ; ztapat Tatarzyaa , ten go nie chce pu^cid, Vd, ▼' 
tesnobi -biti , jwifc^fll VfUt unb 'M^d. Bqds^c mifizy 
mtotem i kowadlem , wolatem tafki panfkley poftrada^» 
aniieli w uczciwym. azwankowad. J OssoL Dyar. 5, 7> ~ 
Nie mtotci to, Cn» Ad, 623, nie motykad to; czego ai^ 
kto nie uczyt. Die podeymuy si^ ; Jesli^ szwieo, patrK 
swego kopyta. - Jig, Hugqna zwali mtotem kroldw, bo 
sawzdy nad iiicmi wygrawaf» Sk, Dz» 1190. cf. Maka- 
beusz) S. Autoniego mtotem heretyk6wnazywali« Sk* Zyw. 
1, 384. cf. bicz. MLOTEK, - tka, m. , MLOTECZEK, 

- czka, /77. , MLOTYSZEK , - szka , m,, d9miwtfiua\ 
Vd, kladiliza, kiadilze; Rg. mlitaz , koracich, maglicich; 
Bs. maglicch , mlacicch; Cfo. kladivecz , Dl. mlatacz, ma- 
glichich ; Sla. czekichich ; Rosf» MOAomoKb ; Ec, MAa- 

niHKl), fin fleincr S^^xmxttf tin ^di^imerc^eri. Mtotek 

mularfki Rs, Knpeiukaj, Ktipxa , z iedn^y ftrony ied pfa- 
iki a oftry, do fupania' cegty, s drugiey ma ksztalt mto- 
tka zwyczaynego. Mag, MJk,, Mfotek na drzwiach do ko- 
la tania. Cn. Th, , Rs, cn]yKaA&]jo cf. stukad) eitt ^%tiU 
ft6pff(. Mlotek do ilroienia intlrumentdw, bet ^titnnu 
pammer* - J. Jnat, Mtotek, Mtoteczek, s ko^^ m/o- 
tkowa w uchii za b^bnem. Krup, i, 94, btf^ S^itVRV^tX^tVL 
im CJre. MLOTNIK, - a, m. , kt6rymlotauiy^Yama/- 
leator, Mqcz. bet Wit hettt ^amttttt ' axbe\tet i Ec, MAa- 
mo6le^'b; J^g, miatitegl. MLOTNY, MLOTOWY, - a, 

- e, od mtota, j^atnntets* Rg, mlatni} Rs, MOAomo- 
ieu^. MLOTO , MLUTO, - a , /x. , Bh, et Slo, mlafO ; 
(tPinne mUtO lagier)j KJ. mlati, mieth (zboine sfo- 
dziny, Vd. sadje (cF. sadze) ; iSr, 2. fjlojina i J?j. powi|hi, 
ryijia , Apo6n'Ha, ApodMHU cf. Rs. MOAOAHmft, MoAoxcy 
mtodzi^piwo, A16A04B, MOAOAH3Ha mtodzie, piana na mto- 
dym piwku, cf. Hg. malatz porcus cf. mlafka^). sTodziny, btf 
%xtttX, Mlotem tarn iwiuie w karmniku tuczono. Min\ Ryt, 

« 3, 284. Swinie w ziniie mtotem pa^zs^, otr^bami, sgoninami. 
HaurSh. 61 « Jak wieprz tyie mtotem rozkoszy. PscUmod^ 
A7.b, Ltop, Luc, \bf 16. Sekl. Luc, i5> 

Pochodz. mtocU y mtocek ^ mtodha ^ miocka, domia^ 
vac't omtacad y odn\taca^ ^ wymtaeaf! ^ wymiocU^ wymtot, 
*MLOZAWY, MLODZAWY, - a, - e, il*. MOAO«aBhiH, 
mtodo wygl^daiqcy , mfodoclany, jung au^frteitb , frifcb- 
Trzeba, ieby d^bina byta mtozawa, i od robakdw nie- 
tkni^ta.' Jiprx. 45. ' ^ 

IHL YN, - a, m., Boh. mU^% mle\>nlce; 5/». mlln , tntpn ; 

Crn. mlin, mjtlin; Krf. mlin; 6>. 2. mlQtl , mun, tniSn; 
Sr^ I. ttioit} Cro. mMin , aztuparnicza (^cf. ft^pory) ; D/. 
mlin $ J^. malom; Bs.y Sla., 77^. mlin; Rs. M^A^Hnya 
(mauhI) kamieA mtyA&ki , Gaii. meule } MeAeHb mlon) ; MLYNARCZYK - MLYNEK* 

Ec. KXUHb, x^pHOsb y MeAHHsa; JW. mylna, Sutc, 
mylna, molla, />a/i.moUe, GalLmeule^ moulin, Anglos, 
mylen, Angl. mill, Finnl, myliy, Jrland. mulinn, Lat, 
mola, Qr.fAvXti, Ger. hie ^ tiff ie{o^.mUc, moffteK, 9t^i 
HblgO Mtyny a% wodne, UBaffttmiittn, wietrsne, wia- 
traki, 9BiR^tttt&bf en / kohikie mpniiUn, i iarna ^Mh 
mii^tetl. Kluk, Rosl, 3, 260. Mtyny pfywaii^ce. Os, F, 34i. 
cf. Bulgarfki mtyn, korczak, korsecsnik, walnik, walecsnik. 
Mtyny konne i wotowe. So/A* Arch, 82. Mtyn bydl^cy. 
ib, 88/ Mtyn tarciciny s tartak, bit G(^lieibemiU^le» 
Mtyny prochowe. Jak, Art, 3, 86. Mtyn wietrzny abo 
wodoci;|g "wietTZny, do wjrwodzenia wod z mokrzyn, ia- 
ko w Prusiech tego dosyd, aquagium, Cn. Th, eittf %9i\* 

fetfege , Hi aBaffet weitet in blafen «n fttrnpffgen £)tteR. 

Mtyn od gtadzenia materyy, kalandra, praaa Ross, oao- 
q^iiAbHfl. - Phras. Prop. Na awdy mtyn wod^ obraca^, 
t. i takomie zbier tL6 , Jludere suis comp^ndiU, Mqcz,, cL 
na swoiekotaci^lgnj^d; Na swoie awiia^ motowidto). Coby 
spolnemu dobru mieli atuiyd, to aobie na awdymtyuwo- 
df wiodJi- LekarJI, B 3. Ow poddymacs, przyiaciel 
oipylny, b^dzie cif nadobnie prseatnegaf , §lt6 i^cie nie 
dla ciebie , ale dla siebie , aby na awdy m{yn wodf obrd- 
cit. Rey Zw. 916. Obie flronie chytroici4 aw% na sw<$y 
mtyn wod( ci^gn^c, \?ywracaty dekret. Modrz, Baz» ft^^* 
Gorn. Dw. 26. Aza si^ w tym mtynie i moie tei zmic- 
le? Pot, Arg. 535. cf. iednemu ai( akrupi, a drugicmu 
si^ zmiele; cf. Slo, W btUl^Oilt mHn^ttietcf'* Ktopierwsiy 
do mtyna, pierwszy zmiele, Cn. Ad, 391., kto picrwcy 
aboie do mtyna przywiezie, pierwrfy ma vol^i. Szczirh, 
^ax, 248 ; Cro. koi pervo t melin doyde, pervi « melyun 
domov poyde \ cf. kto pierwazy ten lepszy j kto pierw»«y 
u mety, wygrat; cf. Kto nierycjito cbodzi, ten sobie 
szkodsi). Poty mtyn miele , pdki co wody. Pot. Poci. 
i4. cf. do czasu dzban wod{ nosi, ai ai^ urwie). Nafta- 
rym do mtyiia. Rys, Ad. 42, Slo. ua fV«tOm bO mtt»tf 
^quorum s^nio confectorum, ne ptllU qaidem usui •/»• 
Nie cbodi do miyna , ieili nie chceaz ai^ umi^czy^ Pot, 

Arg. 787. Slo, fbe caflo bo mlina (^obi , samncifai <^: 

kto ai^ tmoty tyka). Kleynot rozumu W cichym fiedn 
flclepi^f Mtyn wietrzny, chocjai nie ma cd mU6, t^""**' 
pie. Za6, i3, 219; cf. beczka proina azumi , petna mil- 
czy", cf.kierat", Slo.wemtlni f^nf^t surdo fadulam narra- 
re cf. groch na ^cian?). MLYNARCZYK , - a, w. , «e- 
ladnik mtynarflci, btt ^H%mappe'> Bh. praffef cf. prock, 
proszy^; Rs. M'BAHHHHhiH 6anipaKb. MLYNaRKA, ^-^i 
^., Bh.HtiV^uaxUi Sr, I, mdnfOWa; Cro. mlinariczai ft* 
molnarn^; B*. mlinan^a; R^. mlinariza; bie SWliffenW. 
MLYNARSKI, - a, - ie, odmtynarza, ^Mn ? , Bh. xO^UXt 
fPp; 5/0* mHnatff i ; Cm.malnarfke; Cro. mlinarezfci, inl»n«' 
rov; Hg, molnari; i^x.ueAftHMicoBb , mcabhmh7h. MLx- 
NARSTWO, - ft,n., rzemiesto mtynarlkie ; Bh.xal^MX^^V^ 
Cro. mlinaria, /^^. mdhiarsagj r</. mlinftTU, mlinariai 

Ui g»iiaetbanb»etf. MLYNARZ, ^ a. m., Bh. vAv 
tiflt; Slo. mWnax \Sr. i.monf-, Sr. 2. munlf; V^- *"!!' 

iiari Cm, malnar; Cro. mli'nar; Dl. malinar; tfg* ^^^' 
nar-, Rg.^ Bs., Sla. mlinir; Rots, M^AbHHKl) (MeAeflD 
mielnik), Jra/. molinaro , £0^ molitor, Gtr, htt ®Wj' 
(ec, Cbb. ^tUeX. Prdinuie mtynara, Ikoro vrodi 
»bieiy. Pot,Syl.%^. Mtynarz niemnczony , zwicrzyna. 
Rys. Ad.U. MLYNEK, - nko , m., d€m. nom* mljfa, MLYNICA - MLTNKt>WAC. 
Bh, miepfuf , Rt. MeAHH^ica » eUte ((ef ne SRAl^Ie. Trse- 

pie mlynek po deszcsu ; naA^pily sucha , cicho iloi. Pot* 
Jow, a, 76. Prsy hucie iUan^y, ma byd xorn csyli 
mtynek marmurowy. 7V>rs« 286. MYynek do kawy , ettie 
Aafft^etn^^If • Mtynek dziecinny a karty na kiyku , fine 

Wwbmnt^U bn Mnhet anf tlMta 6tocte* Tr. Miyoek 

uolarikiey roboty, wygodny do csysscsenia iboi. Hour 

SA. 39. eine ^etrelbefege i F</. ftug). Zbof e aly byio 

pi^koe, praez aita, ar% albo mfyaek cbfdogo wywiad^ 
Haur Ek. 171. Oczyssce^i^ wazelkiege sboia ziarno 
mlynkiem i azufl%. itfon. 74, i85. Arfy ielasne, mtynki 
i prseUki , Csyiii% corac pi^knieyssych ziam potrzebne 
braki. Tomaaz,^^. - $. Mtynek, gra na acachownicy, ba^ 
SKn^c^enfpiel ^ Cm. ahpana. Mtynkiem o6« Mtyniec, 
iiity6cem. MLYNICA , - y, «., -fiA. mUpitue, mlow^s 
ffte; i^g- mliniza); mieysce, gdziemicl^. Wiod., httOtt 

90 tine ^iitfU (le(ft, l4< aXutlgebaube/ Wi^iit^an$. Miey- 

ace , na ktdrym miyn iloi , mlynica , moUtrina^ Mqcz* 
Wszyftka miyoica cawisfa na kolku , Je^li ii^ flia urwie, 
powiesie z aob^ oitynarza. Xlon» FL JS 4. (o miynie na- 
wiilnym). MLYNIEC, - 6ca, m. » Miyfice plur» , rodzay 
gry ; niewiem czy ta sama » co teraz nazy wai^ mtynek. 
Wiod. Hi <0{A(|((enf^le(- M/ydcem, Mlynkiem adp. , 
taczai^c aj( w kofo, kr^c^c ai^, maiakiem , im SiXe\\t 

(efntn , in bie 9{unbe Return. Po iytach krew' &i^ mtyfi- 

cem rzuci. Zab, 16, 160. Kniai, Nieprzyiaciot do zem- 
ku si'f cUn%cych y s gdry drzewy i kamienlami spychall, 
ii aif miy^cem tocsyli, iako pity. Siryik 468. Tak jb\^ 
biedny cztek krfci , tak obraca mfy^cem. Nar. Dx^5, lae. 
Dat mu pifici4, ai sif mtynkiem zatoczy). ^i/z. /{>/. 4, 
355. Drsewo mym zyikom aporne, niech ci( twardym 
mtybcem , Lami^ kdta prsychodnidw , rozaUne go^cificem* 
JETii/. Ow, 78. Gdy ai^ pewnym mty^cem obieg zkr^ci 
wieku • • . Za6^ i5, 9. Xniai* Upadn^ ksztaftnym mfyfi- 
cem na mey pani iono. Hul. Ow., 47* -Dusze nieprzyia* 
cioi twoich p6ydj| mtyficem , iako kamyki z procy , iada 
kf dy wyciiaioae. Birk, Chad* A % b. Kiedy innych ci^ i- 
ki ftrach obchodzi, Sama nie poszU Mafaylia mlynkiem^ 
Owazem achodz^^c Greckich miaft przywary, Stafey Rzy-> 
mianom dotrzymuie wiary. Chroi4» Luk, 77. h\t Euro- 
pa chodzi m{y6cem Zminf ta aif z swym goicincem , Fafi- 
ftwa od apdlnych sit gin%. hih. Sen, i3. Je^li w polu 
wsieid na ko6 przyohodzi , Ai iunakowi gtewa mtyncem 
chodsi. Kchow, 8. Kto bitym pogardza goicificem Bt^- 
dzi, i iui nie profto , ale chodzi' mtyncem. /'or. iirg*. 344. 
Zbieg dopadtszy laaa , zaraz (kr^ci mtyncem^ Pot* Jow* 
i54. Mtynkiem ai^ bronit , t kolklem, obrotem w koto, 

maiakiem, mtt eitttm ^reic^e in bie Kttnbe, mit eincm 

^irfeljlrric^e* />. MLYNIK, - a , m. , n. p. mtyniki r^- 
cane, s iarna. Soljk, Arch, 81. eittf fleine ^tl^Ic, $aub< 
mutate. ML YNKO WAC , - at , - uie Act, ndh, , zboie 
mtynkiem czyicid , ba^ %ttXt\bt flttf bf t Jf ge Wfnigett, 
fcgrn> Zboia do przedaiy powiufiy bydi iak nayczyiciey 
wychf doione , wywiane ,.mtynkowane. Kluk, Rosl. 3^ 
353. - 2} Jnfrans, mtyukawad, krfcid, wykrfcad, ta- 
csad,maiaczyd, bU^in, Wenben, (eratt^bre^fn^ Wiadomy do- 
brze, ktorymby trzeba mtynko\vad kj|tem , Cliri^c ai^ wy*^ 
bieg^d przeJ czuynjm r^tcm. Zah, ^346* ZabL, t. i* W 
bok um>kid}» Tak pracowicie swoy udawftt dyfkura, a 
tak fatvrym mtynkowaniem if syka , iem w caley rozmo- MLYNOBUDOWN. « MNIOH. ia3 
Wie nie uchwycit stowa. Mon, 66, 721, SttKgf nbf cfc^ftt } 

of. Sio, mi bobri ga^if; ib( geg gaiif/ gafo fotefo mtin^ 

jfi). Oparty oician^, po brodzie pluie, mtynkuie if- 
cykiem , oczyma przewraca. Mon, 68, 2o5. ij^ka aif , i^- 
syk mu chodsi iak w pantoflach). MLYNOfiUDOWNI- 
CTWO n. p. Schneif/era; t. i. budownictwo mty6ikie, 
htt^ViliUtiban. MLYK^SKI, -a, - ie, odmtyna, ^if^U, 

SSRW^ii'* Bh. mU^VL^^; Slo» mtpnfPo; Sr, i. moniFi^ mos 

ttOWc;, //g> malomi } Crn. malenike; Vd, mlinlki; Cro* 
melinszki, melinzki *, Rs* M^ASHHHHhiu. Mtyiiikiekamienie, 
ktoresif aaiywai^do wodnych, koAftich mtyndw, albo tei 
do zam, a% gatunkami kamieni pia£kowycb, ziarna gru- 
bego. Kluk* Kop, 2. dij Os, F. 336. Mtyniki kamiefi, 

Bh. m(ec9 Umen, mleynfFo/ ietmw (cf.iarna; 5erttoionfi 

Ce gory mtynfkich kamieni, gdzie ie tami4|^ ^ Bt. sger- 
.van, sgrrivan, agiarvan, kammi aa mlitti ; Jig, zarvagni 
kammi; iZj. marhL, xcepHOBl)* - Tig, Pra w da, ie mtyn- 
iki kamie^ mied bfdf na gtowie , Lecz chodby sif_ i apf- 
kad, ftawifci sif wstowie. STea/r. 45 r, 22. Przez paprzy- 
cf kamie^ mtyiifki zwierzchni wapiera sif naaamymwrze- 
cionie. Os, F 336. *MLYWO ob, Mliwo* 

M N. 

MNA^, tt.p. seMNA^, jfnjlr^ Pronom. Ja. 1) MN^, mniesz 
ob, Mi^d. 2) "MNA^C , 'mnajt , •muie , (c£, lat. Gr, me- 
mini}} unde pomni|d, prjtypomn^d, przypominad, pa- 
mifdtf/c, cf. ii^d, imad' o^» mniemad. *MNA2aC| FrBqu* 
ob, Mnoiyd. 

MNICH, - a, m., ^A. mntc^, lla^UuH, Sto. mni(if, ret 

(oinif , Sr. I €t 2, mtc^ ; Crn. mcnih ; Vd, minih , me- 
nih, Cro* fratar, frater, cf. brat, bracis2ek, fratcr); Sla» 
redovnik, zvonar; Bs. et Rg, kalughjer; Bs, MOuaxLi 
MHHxl), ^iepHopM3f)|;l), ^c'pHejib; Be, HHoitl>, Hmo 
UHaKb 40A2KeHb BecmH xch3h& cbok) omb Mj'pcxaro 
nOBe^eH'iJi; Grciero/ar. monachus , His, mooge, AngU 
monk , Dan* et Suec, munk , Wallis. Mynacb , JsL mun- 
kur, ^/ig/oj. munuc , £)bb< 9}?lln(t>/ Kero municho *, GeK 
htt ^^ti&^, zakonniky ^poi^rzyicniec^ cf. czerniec). W 
pierwszym uflanowieniubyta to osoba, od^wieckiey apote- 
cznoici zupetnie oddalona, (s puftelnik) j teraz osoba du- 
chowna obowi^sana re^utami pod wtadz^ prieloionych 
iyii^ca. Xraa* Zb, 2, 174. Mnicb mfczennik , Ross* 
npenoAoOHOMy'^eHHURJb. Mnichcm ieflem £ck MHHine- 
cmByio. - Prou, muicK a baba, narz^clzie djabta. Key,Ap^ 
82. Mnisi gdy aif zeyd^, mowi^ o kapicach. i7ey TVix. 
1 47, kowale o kJ^taczach } krawcy o nozycach). - Prov. 

.sio. mni<^ tat obpmeba, gofo mu tpat ipima, mnicH tak 

odpowiada, iak rau opat ^piewa$ iaki pan taki kram; 
iakfe pytanie, taka odpowiedi ). Sio, ^abtt UC tthi 
tAVtidfClf cf. i w kapjcy wetiia, cf. bruda iak u proroka, 
1 t* d. - §, mnich , pop w szachacH, J, JCchan* 
Dz. 94. bet £aufer im ©C^^flC^fpleL Biaty mnich , s biato- 

akornik Tr, ber @{bu(ler in einigen ©^jlelen (cf. kaszte- 

lan). - 2) Chym, Mnich, bte 9robierta|)eD[e/ narzfdzie, 
w ktoryra si^ osobliwie ztoto i srebro w piecyku oddzie- 
la. JCluk,Kop,i.y\^i. - 3) Oeconom, Mnich, btX^a^tX* 

tn&m^, bet ^6n(6 an ben tddjtn, Bh.latltxa, ))Oltrtiij, 

atup wydroiony a iedney Arony od ilawu , ktore to miey- 
sce wjdroione zalUwia dif szcielnemi tawecskami» ktore 

16 , . ia4 •MNICHOW - MNIEMAC. woda w ftawie przycifka; ile wody upuscid trzeba, tyle 
sif tawek wyymie, JCluk. Zw. 3, aoi. - Jtg- Wincey wody 
-wychodai iednJ^ praerw^ za dwitrd godainy, niieli trze- 
ma ninichanii za tydzlefi. (iart rozpuClny Sfnolicha ua 
to, ie mu wytnawiaJa iedna dazna, \z cs^fto odftoJuwfla- 
"wal wod^ odlevyad). Dwor. E 4. Jnf si? nie ieden gro- 
beluym ftal miiichcm, Zwfaszcza gdy wino si^ga do kol- 
nierzow. Pot, Sylt 228, kto w si? wlewa, z siebiewylewa). 

- 4) Botan. Mnich, ziele ob. Mniszek. - Muich, gatuoek 

pirogow. WoL elne ©attung gefAllter ^l^f e. - J. Mnich, 

monachus, ryba, a raczey inonftriim morfkie, Kaptur 
maichdw repr«zenhiiare , i twars ludzks^. ChmieL 1, 627. 
ein ®eet(fler. - ^J Geogr. Mnich, wysoka Ikata, do 
gdr Karpackich nalei^ca, w (Uroliwie Nowotarfkim, zda- 
leka patrz^cym wyraia pof^ad mnicha siedz^cego. £ad» 

, H. N, 44. ein ioffet Jelfen in ber ©taroflcp iWowptavg* 

•MNIt:HOW Boh. ^ti\d)m, s Monachium, ^6n4em 
MNICHOWKl, - ek, X>. , o&. Miecbunki. MNICHOW- 
SKI, - a, /- ie, mniflU , mniszy, zakonniczy , ^6nC^^'» 
Cn, Th, ; Rg, dunianfti , kalughjerfki ; Ross, MOHaxoeb, 
iiHOHecK'iH, ^epHClecKiii. Mnicbowfko acft^. , Pot,Jgw, 
2, *6, po mniszemu, auf S))j6n*^att. MNICHOWSTWO, 

- a, n. , llaii mnichowfki , zakonnictwo, btt^ 9){6n4ds 
tj^Um, ber OT6nc^^(lanb. Cm. menlsh^vii, Ross, MOHa- 
uiecniBO, MHHOiecniBo, HHOHecinso, MepHOpii3Hii4ecai- 
BO, uepucHecniBO } Ec, cmipHecmBO. 'Muichollwo zga- 
nit, dlalrgo byl w wi^zfeniii. Sax, ///?. 26. W mni- 
choflwie iyd i?5. MOHamecaiBOBamfi, MHHUieccDBOBanift, 
KHOUecuiBOBatixb. Niema mnichowftwo Kazimierza, ia~ 
dnego pewtiego dowod". Nar, HJi, 2, 271. *MNICHOW- 
SZCZKO , - a . ^. , pogardL i pozaL n. p» ubogie nini- 
chowszczko. 2^^gr. Pop, 5o2 ., biedne mnichowszczko* 

Zygr, Ep, 33., eltt arme^ eUnbeiJ 5)Win(ftIetn. 

Pochod^' Mniszek ^ mnitxka, mniflci , mniszy, 
MNIE Genie. Dat, 4cc. Local : Pronom.Jai,'2,i tertiaPratt^ 

verbi Mi^d, Mn?. 
MNIEMAC, *MNI]VIAC, - at, r ali, - 'iel, - *ieli, -a; 

Act, ndk., Bh. miniti, tnitlti; ;nnel, mnjm; sio. bomnu 

lOam fe; ^r. i. menu, mam 5a to; Cm. micnit, meiniti, 
mneti, meiiiti, m^nem, dimlam ; Kc/. mienit, sdeti se, adrm, 
iiieni 56 sdi , jes mieuim, aa tudersbati, namieniti, aamie- 
iiiti , doraicnili , shtimat; Cro. (hmati (cf. •ftym) ; Dh 
miilti ; Bs* mnim, miiitti , .sgjeniti ; Rg,. mnitti , mnjetti, 
razmnivati; cbjutjeti ; Rass. mmhotj^ , nOMHKaiB, MHld| 
3iHH(nficii , noMHHoibcx , BoaMHt^oiA , B03MeHaiam&, 
AyMamB, AyMaio; Be. MH^meABcaiByio, Henigyio, Me- 
oiseBamiT, B03HenigeBainix , bm'Bhmk); cf. Lat. memi- 
ni , mens, Gr. fAvaoyttfi cf. Anglos, maenan, ^^icb^fb. 

mcenen; Ger. me in en, uermelnen, Dermntjen, bdfiir 

IlilUen , ,benf en* Mniemam s trzyinam , rozumiem , mam 
za to, sda misi^.Cn. Th, ^ dzieri? tak, bior^zato, domyr- 
^ara si? , n. p. Lepi^y wiedzied, ni:& inmcma6 Rys.Ad.5^^ 
P, Kchan. Orl. i, 52. Wiara wiernych nic ma mniemad^ 
ale pewnie i mocnie wiedzled. Zrn. Pji. 118; Naylepiey 
aamemu dn^wiadczad , abyi wiedziaf, aniemniemaT. Hipp. 
22. ZIfknieni i przeftraszeni *mniemieli , iebyduchawU 
dzieli. W. Poji. Mn. :xo2., Opiekuno'wie *mniemieli , ie 
dziatek oszukad mieli. Grot. Obr. i56. Uyrzawsey go 
cbodz^cego na morzu, mniemali, ieby byTa obfuda, ikrzy- 
kn?li. Bihl. Gd. Marc. 6, 49, Wszoiki , kt6ry was «a- 
biia, b?dzie mniemal| ie bogu postug? czyni. ib, Joh, MNIEMANIE -^ MNIEY. - . 

1 G, 2. Auguilyn i. tak ^mnima. W. PoJI, W. 229. - Si0« 
clDWrf min'i, 9^n bO^ men'i, s czlowiek my^li, abogn^- 
dzi. W sprawach woiennych sromota mowid: nie mnie« 
maTem« VJarg. Wal. 232. (gtupiego wymdwka: nie spo- 
dziewatem si?)} {c^ %^^t b4tf nicfet vermut^. Mniemainy 
nowe mody za Aare zwycsaie. Teatr 48 6, 16. mamy ie 
aanie, MNIEMANIE, •MNIMAKIE, ^ ib, n., SubJI. 

VerK^ iBoA. minenj; Sr, 1. me'neno; Sr. %, mcinnngft; 

Cr/i« man^nga, nam?B, dimLanje; Vd. mienenje, ne- 
njenje, abin, namiena, mienje, sdetje, adenje; Cro. fii- 
niatiye; Rg, mnjenje, scjenna ; Rs.etEc. MH'b'H'ie, mh*^- 
ineAfccmBO, mucai, HenigeBaHie, BM'bH^Hie; rozumie- 
nie o czym, adanie, opin^a, suppozycya , domyst, widsi 

mi si?, ba^ SRevnen, fSermutben, bie CfinbUbnnd/ ^tt> 

nting. Mniemanie nie ieft prawda , ktdrcSyby si? kto bez- 
piecznie a niew^tpiiwie tii^d mia!. Zrn. PJI* 3, 73o b, 
Mniemaniem to zowi%, kiedy kto inacz^y nie wie o czym, 
iedno tak, iako si? spodziewa. Szczerb. Sax. 253* Mnie- 
mania , zaft?pui4c niewiadomo^d ,/ pomagai^ uwadze w 
zbliiania , fiosowaniu i rdwnaniu iednych ikutkdw z dru- 
giemi. Sniad, Jto. pr. ; hypotezy). Omylne mniemanie, 
bt^d. Wiin, 190. Z mniemania nikt prBy8i?gad nie ma, 
bo powinien pewno wiedzied. Sah, 'Art, 47, Lud si? 
Yz^dzi mniemaniem, isi^dzi zpozoru. Teatr ^bd, 19. Mni- 
manie wiele moie ; mnimaniem ludzkie rzeczy (loii|. Cn* 
Ad, 5ii, iak sobie kto w gtowie uknuie, tak mu wsiy- 
ilko smakuie). Mniemaniem fioii^cy, na mniemaniu sa- 
wiafy, opinabilisf coniectura nit ens, Cn. Th., Sr. 1* 
tnenenite* Mniemaniem narabiai^cy, s fantaftyk. ib. To 
ieft prawdziwa m^dro^d, zyd wedhigrozumu, a nhswedlag 
mniemania. Opal„ Sat, 67. Zawzi?te mniemanie, s uprie- 
dzenie , prewencya , g, v. '•^ Mniemanie o aobie Rs. cavo- 
KH'BHie. - W nauce wy^wiczony, wielkiego byl u ludtt 
mniemania. Sk, Dz. 746. t. i. atawy, er I^Otte eineU SntrB 

CEuf, srofen (Rubm, man (arte von ibm eine stofe ^'9' 

nung. *Zszcdt z tego iwiata w mniemaniu ^wi^toblivro- 
icu. Boh. djab, 3, i55, in odore sanctitatis, tm ®eril(t^ 

bet ijeillgf elt mniemany , - a , • e , 5A. mnelp, *»* 

mnelp; Slo, bomnent); /?/- mhhhuh, rozumiany, Vtt* 

inepnt > Vetmnt^et* O mnlemaney rzeczy ma bydi tak 

dzieriano , iako" iui o pewney. prawdzie. Sax^ jirt. ^V 

/MNIEMACZ, - a, m., ktdry mniema, bet SWepner, S^'- 

^ mufber. Sr, i.mcnicjet; Be. BVL^wiimex^. Srogi dekrct 
Panfki na takie marne •licemierniki , a na takie *mniint- 
cze o sobie. Rey PJI, LI ^. Rs. uHiimeJifcHOCinl ^^' 
pulatno^d , wHKcneAbHbiH s flcrupulat , przywidzeniec. - 
Pochodz. domniemawa^ sif , domhiematf sie , domnii- 
many, niedo mniema nie, 

MNIEY j4dp. Comparat, Posit. Mafo; nietyle, nie tak wie- 
le, Boh. men?, min; Slo. meV, men'eg; Sr. i. weneoi 

Sr. 2. menei i Cm. manje, main, mejn , maibin; Vd. 
menje, minjei ; Cro. menye, manye, Sla. manje; Rg*^ ^'* 
magne 5 Ross, M^HBtue ; Ec. MH'B'e ; Jt. manco , meno, 
Zar, minus, Gall, moms, Gr, /xtiov , Ger. mlnbef « y' 
Hbr, 173X5 manam£rt£/iV), wenfget,- oppos: yvi^cey), Bodaiw 
by! mni^y o Karynie wiedzial, J ia mnitfy pytaf, itymniey 
powiedziaf. Paji. F, 296. Kto ma mnic^y , ma be«pi«- 
czuiey. Rys. Ad. 27. Naymnicy fortuna wydziera , ko- 
mu naymiiiey dafa. Min. Ryt. 4, 147. Mniey nie zdotarfi 
a ty kaiesz wi?cey ! Cn. Ad. 5i«». - Arithm, Ooznacze- 
niu odeymowaqia (w aubtrakcyi) znaku — uiywamy, ktory MNIEYSZEC - MNIETSZY. 

edno csjiii co tlowo mnity ; tak 5* a snaosy: 5 mniej 3, 
albo ie 3 odj^6 trseba od 6. ^Jaifc. Mai. i, 6o, £(^. 2, 
i4. - Mniey dbam o iego fochy. Boh^ JCom. i, 37* t. i. 
mnieyssa o to , tc^ mad^f tltit llid^t Ote( taranf. - Mniey 
wincey, s mniey albo wi?cey, me(r Ober tDeniger. Znay- 
dsie u ciebie ratunek aierota, Z brakiem midday mniey wif- 
cey potrsebnemi. Zab, 17, 31 5. alittr niniey wtfcey, 
tplutminusy kofo, okoto. Mqcx,, O^ngefd^r, (OOU^a^CU)- 
Byfo lego se traydzie^ci mniey wincey. - Mniey daley, 
: pr^dzcy cay pdiniey, ojttgefd^r (VOtt bet ^^W- Mnidy 
daley wkwadransprzyydsie. 7>. Naymnifey, bynaymniey, 
W naymnieysaey cas^ftce, fill gan) flein SSfllig. Oglaika- 
ne awiersfUy byle «if napity chod naymniey krwi , wra- 
ca sif im dsikol^. Bard' Luk. 58. By^ iako naymnicy od- 
fi^pit pd ^wiftych alow a od ^wi^ttfy nauki Pana tego. 
Bay Pft^ a 5, - Nie mniey , przeci^i , z tym waay ftkim, 
atoll , yd. nizhemenje. MNIEYSZUC, <- at, - eie Neuir. 
ndk^, umnieyszed, smnieysze^Doit., mnieyszydsif, mniey- 
azym si^ ftawad, maled , BA, menffK fe; Bg. amaguk^ti- 
ae; Cro, minuti , minujem (cf. min^d) ; (Uinft WCtbeil/ 
Wtfd^it Wftbfit* W lecie dtie^przeatrzymieai^ce mniey- 
szeie. Z€6r, Zw^ a4. Kurcsemy sif , a dziwnym aposebem 
&ii^ dzieie , Ze wzreil ludski w ftaroici z koiciami mniey-> 
szeie. Zab, 8, 3g4. Koryt. Alexandrya nie ultfpowaUw 
vielkoici mieazkaftcdw iadnemu mfaftu *, pbtym poczf ta 
mnieyaze€ sa Mahometa. Boter, 31 6, Cedziennie zewsz^d 
prsybywato nieprzyiaciot, a naszych mnieyazafo* Biai, 

Odm. 30. u u uby wafo , ti wntben iixtt tdglic^ toeiilgen 

*MNIEYSZOROCZNY , - a , - e , ieazcze roku nie mai^* 
cy, mfodazy od roku, no<( llic^t jd^Hg/ noi^ fein ganSf^ 
5}A(t t^dbcnh' Dzieciom czworoletnim , rocznym, mniey- 
azorocziiym , lyik^ iedno tey ivodki dawa^. Syr» 287» 
MNIETTSZO^C, - ^ci, i. , (Compar, Subft. mjUo^d ; o/>- 

pos, wi^kszoi6) . bit (*«leincrl)cit) fletnete $at}l , ?OT«*t, 

^raft- Polacy dla mnieyszo^ci swoich J spolnie wszyacy 
bid aif chcieli. Nar^ HJl. 4, 3o6. Nicby nas bardziey nie 
chylilo do adarchii, iak gdyby mnieyszo^d przeci^ko 
wif ksao^ci , proteftacye czyni^ mogta. Gaz, Nar. i, 360. 
Honor podwyiaza i wy^si nim hardzi, Ale i niisi mogs^ si^ 
pociescyd, Mnieyazo^drozrzewnia, wi^kszo^d serce twardzi. 
A'ras. Lift.2, i43, Superlativ. NAYMNIEYSZOSC , n. p, 
Zigadnienie q nay wif kazo^ciach , i naynnnieyszo^ciach </e 
masimis et minimis. Jak. Mae.i.bo. MNIliYSZY, - i, 
- e, Comp, ar/j, maty. Boh. mettffi i Slo. tttcnf't; Sr. 1 
et 3. meitfcti; Cm. majnshe (majhen, mal, s ma}y);, Vd. 
mensbi (maihen , mihen, mali s maty) \ t'g. €t Bs. njagni ; 
Cro, menyshi, manyi, menyi ; (Cro. malahan, masmafy); 
Rs. MeH&m'iii, M6HhmoiS\ Be. MH'bum'iii, m^hoiYh, 
uzxhvim'iviy uaAbai'iH; (mh'i'h MM3RHHMif naymnieyszy 
ob. *raizynny, cf. Gr. f*ctoiv). oppds.vfi^iiszj) , tUlntt, ^ts 
TingCt* Mnieysza przykro^d sif nie cziiie, |tiedy wiftsza 
naft^pnie. Cn. Ad. 5 10. Kto wytrwa co wiftazego, wy- 
trwa i CO mnieyszego. Cn. Ad, 4o4. Mnieyszey mu rae- 
czy odmowiono , a on ai^ wi^kszey upomina. ib. 5ii. 
Mnieyazy aif na wif kazego miece , aquilam comix prouo'^ 
cat. jdqcz.y nie miec aif kocie-na &ied£wiedzia]. Kroiecy 
mnieyszy morg , kralecy wi^kazy morg, ob. morg. - Chwa- 
I5 cnotf , chod w naymnieyszytn cztowieku ; gani^ wyfl^- 
pki , gdzie ie znaydf . Xros. HJi, 69. Mnieyszym ia iei^» 
■ii ifssyftkie miioaierdzia twoie. Leop, Gents. 33, 10. MNIEYSZYC*- MNISZCA. 12S Bihl. Cd,\ t. 1. niegodnym, nie zaaliiiy{em aoble na nie, 

td^ 6m )u geringe atter 18anit^er|tg{rtr . • * £ut(. Mniey- 

aza u to , s mniey dbad o to, nie ilad o to, bd^ ttltfC^tbCII 

fUtof^en JCummet, bai (ar wenig auf f{<t^, t^at mm h^ 

bfbeuten, Gnieway^e ai^ ! mnieysza o to. Teatr 36,67. 
JSiem, Kr. 3, 87. Mnieysza o to, czy flara, czy mfoda, 
garbata, Fro(la , chroma, czy ^lepa, byleby bogata. ^a^/. 
Fir, 38. MNIEYSZYC, - yi - y, Act. ndL, fiA.mettfs 

fiti, antenfpfti/ imenffowatt, jFrownim, u|!ro»tiim, 
Slo. nmenfjiti/ jmenfTugh Sr, i. motRcnfc^am -» Cm. 

majaaham ; Vd. meushati, smeuahati, pomenshati, mi- 
henu Aoriti j Bs. amaukovati , araankati ; Rg, amagukat'^ 
ti , 4)m&iiti, omalivati j Ec, m^hedio ; umnieyazad, mniey- 
azym czynid, uazczuplad , vAnbtXVi, Vermtnbem , lUXVLtt 
mac^ett , oerrieincrn. Niegodzi si^ cudzych ^asf ug Izyd i 
mnieyazyd. 6k.Dz.^^^. MNIEYSZYCIEL, - a, m., ktd- 
ry ro umnieyaza, bct ^erHeillCrer, il^eaillgtrirf w rodz. 
ieiSJk. Mnieyazycielka, Slo. Smenfon^ateUa , (tetlCOWHUlU 
miosis^ figura rhetorica.- 

Pochodz. 6)71 ay mniey ^ pomnieys^yd^ przymnieyexydy pray- 
naymniey, umnieyszaif^ umnieyszy^, zmnieyszyif. 

MNISKA, •MNISZKA, - i^ i., Bh. mim, nunwicf, rr* 
banice, Sr. m nunway tiunna; Maia/is cf. ^indl^ apud 

91 b I g. At Jtal. monacare trzebid). n. p. Do tego plailru brad 
aadio nie wieprzo«ve, ale z ^wini, ktdrj^ mnifk^ zowiv 
Syr, ]4o6. ; mniika, nie left to wieprz $ ale ^winia aaniica, 
ktdrdy z boku wyif to matecanik , aby ai^ dia iepszey kar- 
mi nieplodn^ (lata.. Bydel. <cf. mniazyd) , fine 9erf4llittne 
®au , fine 92ottne. MMSKI , - a , - ie , MNISZY, - a, 
- e., Mnichowiki, Bh.mniiftVf mttlctff^, tli^Utni; Sr. 1. 

tntfd}U yd, miniahki , klaahtt rflci ; Crn. menishke; Bg, 
diimaniki , kalughjer/ki; Bs. MOH^meciciii, MHKmecKiH; 
£c. MHHtnecKiif , cmapvecKia. i)Q?in(^<s« O mnifkim 
abo zakonniczyih ftanie. //^« Poji. 4V. 3, 4iS. Mniikie 
sakony. Zygr, Pap, i35. Zdal on ilif bydi iywota po<- 
boinego, i mniikiego^ Sk, Dz. 345. Pomniftuac/i^. , po 
zakqnnemu, apoaobem^mnichdw , AUf ^6nd)^ ^ 9[rt Ka- 
sali aif'po ^mierci wgrobie kla^d po mniiku. Pot. Pocx, 5o4. 
MNISZEK, -> azka, m^ , dem. nom. mnich, eitt ^6n<^Iehl/ 
B/i. niniffipf. 3) Orneoth, mniazek, pliszkaCzerniec, mota- 
citla atricapitla Linn., tixiC ^tX&tUmtfitti, @ra<fp«6, 
6(bwar5(opf, ^^oAtenfOpf/ ^bni^, ptaszek wielkdi^i siko- 
ry \ aamiec na glowie czarny , pod oczami bialy. Lad, H. 
N» 107., XluA, Zw, 3, 354. - 3) botan, mniazek, mnich, 
ziele, popia gldwka y mnisza gfdwka , iwini.mlecs, pa- 
pawa , psi mlecz , iwini pyik , radyki, wilczy zs^b , gdy 
okwitnie, kosmati^ i pierzowat^ g?6wk^ ma , a gdy is^ wiatr 
obwieie, gldwka iako u mnicha golo zoAawa. Syr, 11 54, 
Urz^d, 368; Qrn. rfgrat, briszavek, g>?6n(b«f0pf, SD?6n(ft^s 

l^latte, fln^ sen be< 26wenj<i6n^, ^faffenpUtte, 3>otterc 

blume; ©UttftMume/ ©(bmatlbtume, Leontodon Tara- 
xacum Linn. Mniazek sly, mordownik, mordersnik, 
do godziny aiodra^y zabiia, ktoby go w si^ wzi^l, kwiat 
ma kapturowaty. Syr, 1387. Sien. Wyki, 9tarrenf(ip|>e, 
Matter €turmbUt Aconirum Napelius Linn., Mniazek 
dobry Aconifum anthora Linn,, ® tft^fil , mam aa to, 
ii go 8tj(d rowi^ dobry, \i mniszka zlego iad wygania, i 
ailid mu aif nie dopuszcza. Sien. fVyki, MNISZKA , - i, 

i., fiA. mnlfjfa, fafltemke, geptifffa (cf. opat) i ^to.mnffs 

fa} Cm. et Vd. nunaj Cro, dumna (cf. *dumny), kolu- ii6 MNIS2YC . ♦MNOGODZWI|5CZNY. 

dricza, opaticza; J^^^. apitsa*, Rg. ddmna, diimmiea, ko- 
li^Ldrisa; Sr. i. minoa, lW\Utfa fneiua (cf xleni); Sla. 
duvna; Bs. koludri(;a, diimna, kalughjeri9a} Rs, MOHa- 
xuHfl, HHOKMHa, cmapHya ', j?c. mhhxhhm , vepHn^ia; 
sakouaica, kUsztorna panna, bif 9}onne' Ksieni abo iiay- 
wyiszamQiszka. ^k^Dt,\^o, ^UiSebtlffinn. Mniszkam^' 
czeanica i{f. npeaoAoOnoMyieHHUisa. Od mniszek, i2f . 
MOHaxHHjiUH. - 2] oecon. mniszka ob. mniika. MNI- 
SZVC, - yt, - y, Act,ndk.j omniszyd />oA. , moichem 
kogo czyni'<5, kapturzyd, flraydz, einen 51im ^itK^e ma* 
C^^B* Omniazyl go ociec , ale on porzucit potym kapicf i 
lakon. Nar. HJi* a, aao. Chc^c si^ do maichow na a;^- 
duym dniu przyszyd, Kasat si^ ieden po smierci omnisxy^. 
Tot, Jow, 2, 39. - 2) cnjlrare sues mniszyd abo czysci»5 
iviinie. Mqcx \ Jra/. mouacare, bte (Siiue Caflritetl^ ^U 
9?onncn ma^en. ob. mni/ka). Samice wieprzow domowe 
moina tez umniszyd, aby t{u(l«ze byfy. 8Un^ 271. 

VNOGI, - a, - ie, Bh, mt>\)t)\ sio. mMf^T) , mno^i/ mno* 
dotUroi/ tpunafobni (mnogot^M , DognotUwc meno co/- 

lectipuniy ob, zbiorowe); Sr, i, mno^t; {Sr, 2» mtoglnie- 
ktdry); Crn. nin6g} Vd, mnog, velkuteri, velkutiri (cf. 
wiolokrotny); Cro. yndgi} Ra. nm6ghi ; Sla, mlogi; Rs, 

MHorin, MMorb, MHOTKaMui'jii; cf. Gtr, ntannid, 9)?ctu 

ge/ cf. Hbr, 'yna manach numerauit), liczny, wieloraki, 
|a^(ti*i<(/ Dtet* Mnodsy sprawiedlivvo^ci piino slui^, ale 
cii aaiui nami^tnoici awoich pohamowad nie inogi|. Modrz, 
Baz. 228, Po nie muogich dniach. Budn, Luc, i5, i3, 
wkrotce). Frzyoabyl sobia mnogtzego i ieazcze apoao- 
bnieyazego naczynia. Smotr, Ap, 10. - Grammat, liczba 
mnoga , Rs, MHo^KecniBeHHOe VHCAO, pluralis numerus^ 
(towarzylka liczba. Bait, Nied. i, i56), oppos, liczba 
poiedyncza, singularis, Kpcx. Gr. MNOGO, w MNO- 
DZC) cK/t", , Boh, €t Slo, mnO^O'i Vd, mnogu, veliku, 
velku; Crn, dukaj ; Cro, vnogo ; Bs* mnogoi Sla^ mlogo ; 
£c. MHoro, (HeMHouiKO troszk^ , omuHdra od dawna, 
iionpeMHory tym wi^cdy), licsnie wiele, wielorako, x\t\* 
Uroart Wielki Kniaf , panowawszy *mnoho (mnogo) lat. 
StryiA, 166. Waerny w male i w mnodze wierny ie(l» a 
W male niesprawiedliwy, i w mnodze niesprawicdliwy 
left. Budn. Luc. 16, 10. (w wielu. BibLGd,), Slo.Prov, 
tnno(!0, ant tDd| ne )nefe; cf. ko& nie ucii^gnie; Slo. CO 
tnnO^O, ttmnof^O^uodmultumJIuitum, MNOGOBARWY, 

- a, - e, - o adp, , wielofarby, Qtf (fatMg, Vd, mnogofar- 
baft, piaan, c/l pisany; £c. uHoroinapHUH; Ax. mhofo- 

jjBtmHMili Sr. 1. mnef^oUtlmti. •MNOGOBOZTWO, 

- a, /I., wielobdztiYO, czczenie wielu bogow, M6 ^UU 
glttetep/ Rs, MHoro662K'je, MHoroSdxcecmBO. *MNO- 
GOBOiNY, ^ a, - -e, - ie, adt^, , ^Ui^btUtlfd , Rs. 
SiHoro6o2KHUi7 ; Subft, mnogoboznik MKoro6oXHHKl>. 
*MNOGOCI£LlSTOS<i;, - ^ci, i., tusza, pelno^d ciaia, 
JSccl. MHoronAdmie, ai)HHOciiift, znoAcmoina rnhxa, 
ffloaUlMgf eit. •MNOGODZIENNY, - a, - e, - ie adv. , 
przez wide dni trwai^cy , vUItigig , Ro$s, MHOroAHe- 
SHUM, dtugo iyi^cy, podeszly; Ec, MHoroA^Hcms'ie, 
Cr, noXvvifAf^toL ; Vtrb^ MHoroA^HcmBOBamH RorO) aoa- 
roxo iKaaHiio HarpaAaoiB; MNOGODZI£TN Y , - a» 
• e, - ie adv,f wiele dzieci ntaii^cy, cf* bezdzietny, 

finberrei<(^ Rs. MnoroA^nxHUH, MHoroAt^'nieHl), mho- 
ro^aAHMii. •MN0G0D2WI^CZNY , -a, - e, - ie 
md¥*y wiele ^iwjfkdw wydai^cy, muUuonOrus^ Sr, 1. MNOGbFUNTY - •MNOGOSTRAD. 
mnofee m^mti, ^Uttbm^. MNOGOFUNTY, mnogo- 

WA^NY, - a, - e, wiele funtdw zawaiai^cy, 9ie(pf||i|s 
big, f.c* MHoroinaA«Hin&iH, nHoroB'fecHbiH. *MNO- 
GOGLOSNY, - a, - e, - o adv., gloaow muogich, Ec, 
XHoroFAacHUH, Gr, noXv^atvos, Vtflfummtg- MNOGO- 
GLOWY, - a, > e, o wielu gfovvach, vUKipftg, £c, 
aiHororAaBHUH , HHororAaBamuii, Gr. noXvxf^aXos 
mu/ficeps, MNOGOGEZESZNY , - a , - e , Ax. mho- 
rorp^iDHUB, Ec. MUorocorp^mameAfciiUH, 9iel fdnbU 
genb/ fe^f (Anb^aft* Kaidycztowlekmnogogrzeazny. iSaib. 
Ok. MNOGOIJ^Z YCZN Y , - a, - e, - ie a</r., Ross. 
MHorofcauHHUH. MNOGOIMIENNY, - a, - e, -0 
adv, y Rs. MHoroHMeHHU^, oUIuatllig/ cf. bezimienny). 
Subjl' MHoroHMeHcmBo mno^oimienno^d , ffiudlAtttlgftflt* 
•MNOGOK.ARMNY, - a, - e, - o adv., wielu karmiii- 

eyi vielnabtenb/ ^cci. MHoronaigHUH. MNOGOKA^T, 
i tak daley, obacz Wielok^t. 'MNOGOKOLANKO- 
WATY, - a, - e, - o adv., pU((noUg/t)On fffOJU 
}eil/ £c, HHoroKoA^HHUH. MNOGOKKOTJS Y i t. d., 
ob, wielokrotny, *muohokrod. SeAl, Luk. 18. MNOGO- 
KSZTALTY, MNOGOLETNI , ob, Wiclokaz tatty, Wie- 
lolctni. MNOGJLUDNO."5C, - ici . a., wielki ludno^d, 
Rs. MHoroAmAHOcmL , ^XU Q^rvMferung* Jeieli moo- 
goludn^o^d znakiem pomy^lno^ci kraiowey , musi flan po- 
koiu bydz azacownieyszym od flanu woyny. Zab. 9, 221. 
MNOGOMOWNY ob. Wiclomdwny, •MNOGONACZKL- 
NY ob. wielorz^dny, wielorz%dztwo. MNOGONOGI oh. 
Wielonogi. MNOGOOCZNY, - a, - e. Be. mhoFo- 
o^Hmuu, wielooki, n. p. mnogooczny Argua, VUUugigf 
tak aif tei zowie motyl dzienny, iedenfmaieyazych,kt6rego 
tylne fkrzydeika pod apodera wiele oczek mai^. ZooL 
i4i. •MNOGOPAMI^TN Y , - a, - ©, Ec MHorona- 
MXmHhiH, G/-. 7roAvf»viff»wv , multum memoria valens* 
•MNOGOPIECZOLOWITY, - a, - e, - icie adp., wiel- 
ce trolkliwy, £c. MHoronevaAOBeHL, oUIbefocgt *HNO« 
GOPLEMlENNY , - a , - c , - o adv. , Jig, MHoroDA*- 
MiiHHMii. •M^^OGOPLODNY, - a, - e, - ie adv., 
Rg, mnoggoplodni \ Ec. MHoronAOAHUH ; Verbn MHoro- 
nAoAcniByio. *lVINOGORAKI ob. Wieloraki. MNOGO- 
RODNY, - a, - e» Rg. mnogorodan, VteUr^rUgenb* 
MNOGOROGI ob. wielorogi. MNOGOROSISTY , - a, 

- e, - o CLdv.f obfituii^cy w roa^, Es, MHoropocHcmUHi 
Gr. i9oi9»3^f. MNOGOSe, - sci, i., mnoftf^o , wic- 
loid, liczrioid} cf, moc, gwalt, aifa, s wielka liczba), 

Sr. 1. mno(Dfci; Vd. mnogoft; bU ^enge, rei<t^e 9(iii«b(* 

Oftatek drzewa iaau przez ich niemnogo^d b^dj^ sliczone. 
Leop. Jts. 10, 19« Arithm. Wypadek z dziafania mno- 
ienia, zowie si^ mnogoi6^ factum , Jak, A/at* i> 25. To 
CO wypada z rozmuoienia iaki^y liczby , wzi^tey kilka lub 
wincey razy za czynnika, nazywamymnogosci^ tey liczby, 
potentia, dignitas, Alg. Nar: 180. bit 9otetl|; cf. moi' 
no^Ot produkt z wincey nii z trzech rdwnych czynnikow 
zioiony. Lf/k, 2, 44. Jak. Mat. 1, 26. MNOGOSKLA- 
DNYo5. wielofkladny. MNOGOSLAWNY, - a, - e, 

- ie adu, y Rs. MHorocAaBHua , Ec. uHoroaBflroMftiii* 
•MNOGOSLOWIC ob. wiclomdwid, wielo8!owi<5. ♦MNO- 
GOSOCZNY ob. aoczyfty. •MNOGOSPADKOWY, Be. 
MHoroaaA^^nua , Gr. noXv7tr»ros multis casibus con^ 

fans , ob. przypadek grammat. •MNOGOSTRAJDALNY, 
n. f* & Jan ^mnohoilradalny. Fund..b^, JBg. MHorocmpt- •MNOGOSTRONY - WNOZYC. 

AaxBBUB, kt6ry wiele ucicrpial. MN0G08TR0NNY 
•&. wieloftronnj. *MNOGO$WIETLY, - a, - 6, J2c. 
MHorocBBniAhxii, UMorocB'B'niHhiii, ^Itiiti^U^ttU *MNO- 
GOUCZONY, wielce ucsony, £c. BiHoroy«ieHUii. MtiO- 
GOWLOSY o^. wielowiosy. *jy[NOGOWIDZ , drobno- 
widz » microscopium. JCUcz. Zd, 76. *S|NOGOWO- 
DMY, - a, - e, - e adp,^ Rs, MHoroedAHbiii, 6^a- 

roBOAHua^ w wodf obiitui^cy, toaffetreic^ ; Subft. mho* 

roBOATe obfitowaoie w wod^ , 'mnogowodno^^ , *mnogo- 
wod. •MNOGOiENSTWO oh. wicloicAftwo. *MJSO- 
GOZNACZNY ob. wielo«nac«ny. MNOSTWO, - a, /i., 
Bh. et,iSlo, mn^iflwi '» Sr 2. man: Crn, mnoahdza; Vd, 
▼noahina, (mnoahiza, s lud, pospolftwo), mnoshtTu*, Sla* 
nloahtYO ; Cro, ynoalna ; Dl. mnoAvo ; Bs, mndsgh, mnoact- 
To; Rg* nuoox, mnoxtvo, mnosctvo; Rs, MHOiKecoiBOy 
wieloUcaao^d, licsnosd, bje SKfttge/ fltof f ^dtja^l. Pne- 
ciw saadftwu, s tob^ Folika posyta{a mate woyika> Rirk, 
Chfniel, D b. Nie trwoimy aobj^ ; tam wif cey orf ia, 
Ta serca m^ftwo, nie mndftwo zwyci^ia. Kniai. Foex. 
a, 18. Waselkie madftwo iako dawno mowi^i csyoi sa- 
mieazanie. Modrz* £ax» 36 1. cf. wielu rs^d, nierz^dj. 
Pan6w nrndftwoy czyni uboftwo. Rys, Ad, 66. -* $« lud, 
peapdlftwo, gmin, ha^ !8oIf/ Me ^etnettie* Wywiedli 
naa oa tf puftyni^, aby mnoft\%o wszyftkie gtodem porno- 
rzyli. 3 Leop, Ex. 16, 3. wazyHek gmin. i Leop.), Przy- 
Bslo wazyftko mndftwo przed krdla. 1 Leop. % Rtg^ 
19, 8, Wyznali ^w^aadectwo przeciwko niemu przed mno* 
fiweni» 1 Leop. 5 Reg. 21, 2 3.» ib. a Rsg, 18, 16. Ross, 
cdHxaige, cohmI) } c£^ aeym). MN02CAt - y, m. / roz- 
mnaiai^cy, bit ^ttmetfUt, ^t^UX. Akragas , iHao^- 
ca urodziwych koni» A, Kchan. 86, generator, MNOl^- 
NLK , - a , m, , 06. mnoiyciel ; muoi^cy , multipUcator 
Artthin. , liczba, przez ktur^ ai( druga rozmnaia. Jak. 
JHqt, i« 26. MN02NY, -r a, - e, mnoi^^cy si^ licznie,' 

jsc. MHOHCHuhiH, 'f{d^ mf^reiib/ ^a^Uelc^ oetme^renb. 

Krdiiki bardzo mnoino ai|. 5m/i« 984, Zoo/. 354. Wrd- 
ble bardzo 8% mnoine , co miesi^o przez lato wyprowa<r- 
dzai% po 6 mlodych. J^iuk. Zw. a, 336. Rs» boakiu mno* 
iny, ptodny, mnoi^cy sif bardzo, o ptaftwiedompwto), 
Gorczyca tak mnoine ieft ziele , vi, gdzie go raz nasiei^, 
truduo sif go z onego mieyaca pozby<5. Crt^c. 342. - Fig^ 
Pochwata uielada iakowc dawa poailenie , i mnoine csyni 
aerca chciwoid chwaly, CiL Pft. 176, dudaie serca, tlKIC^t 
(OC^^et^ig* Slo. mnol^OtiilOi multipHcatiuum. - a) j4riih^ 
Liczba, ktora ma bydi rozmnofoiia, nazywa 9tf mnoi- 
nymy multipUcartdus. Jak.Mat. 1, 26. L^/k, 2, 6. Soljk, 
O. 5, 79, Re. HHoxcMitoe MacJi6. MNO^YC, ~ yl, - y. 
Act. y ndk. , umuoiyd , pomnozyd JDk. , muazad Fregu. , 

BA. ntnoittr. tSr. 1. womnoi^ofciam; vd. mnoshiti, pp- 

mnoshiti, mnogoterniti , Teiikukratjci, povezhati, gme> 
rati , avelikushati ; Cm. mnoshim ; Cro. mnoshiti, kapi- 
tiaze , unosujem; idx. umnosgili; Rs. MHoiKHOib, yMHo^ 
3Kiiai&, yuHOTH^ath y £c. MHoroycyty^oHinH-, rozmnaia<59 
pomnaii^, przysparzad, Qtetrep, vet mc(»rrn. Ksi^^i^ta woyika 
awe mnaiaty. Kr.om. 477. Jowiazu, ktory bqzkie, lu- 
dzkie aprawy mnoiyM , Wieczti% wUdz^ aprawu^c , a 
piorunem trwoiyaz . , . i4. JCchan. <j. Mtode wycbowa- 
nie roztropne sita potym obyczaiow dobrych na ftavo^d 
kaidemuumaoiydmoie, /{c^'Zh', 7 3. - Mnoiy^sif /{act/"', 

Bh. mnoiU fe) , fi(^ mef^ien , 9ecme(|teit, Stoii^c mocno w jyiNOZENIE - MOa 137 wSerie, maoimy sif we wazelakicfa uazynkach dobrych.' 

W. PoJl> Mn. 3i3. Przez takie krwawe trudnoici^ U« 

mnoiyfy ai^ drogie twe wolno^ci. Groch, W. 682. Jako 

ai^ nie ma w tey apotecznoici ta apoteczna mito^d umno- 

iy6 f patrzai^c na mite dziatki awoie ? Rey Fft. H 4. Je- 

zua mneriyi ai^ w m^lro^ci, i w leciecfa, % w faace u boga 

i u ludzi^ Biai. Poji. 172. t, J« podraftat, et ttOl^tn }lt. 

Dziaieyaze naaze marnotrawctwo nizk^d aif nie mpoiy, 

iedno z takomftwa. Falib, S. ^ §, Arithm. mnoiy6, fnnU 

ttpUcitetl. Maoiyd ieda^ iiczbf przez dnig^ , ieA to bra6 

pierw6zi( tyle razy, ile w drugiey anayduie ai^ iednoi^ei^ 

3faA. Art, 1, 2S. Mnoi^cy, multipUcator, Lf/k, 2, 6, 

Rs. MHOXiKineAB , liczba przez ktdr^ ai^ druga mnoiy. 

SolJk» G 3, 78. mnoinik. - *$» maozyddzieci, rodzid, ptodzi^y 

Jtittber geOdett. Byt z Fauna i z Semeli Nymfy umnozo- 

ny Acia, erat creatus. Zebr. Ow. SSg. Tys mdy syn, 

iam cif dzii umnoiyf aobie. J. Kch^ Ps. 3* Syn nay- 

milszy z tw^y krwi umnoiony. Groch. W. 466. Nlegwo-* 

li^ oycze aobie mnie umuoiy{«. Groch. W. 433. MNO- 

2£NI£ , - ia , n. , pomaaianie, ba^ SQnmzl^XttL, Ue ^tU 

ne^fung. Mnoienie ptaftwa domowego Ross. BOAb. - 

Arith. ieden c pi^ciu apoaobdw rackowania, multipli- 

^ cat to » Soljk, G. 3, 79« Crn. mnoahenje , mnoshitva ; Rs, 

yMHOTKenie , tie SOtVittiplicatiW. Lifk. 2, 6. Tablica 

mnoienia. £f^. ^3,46, Pytagoreax>wa , Mrieloraz, ^al 

ariitiitaUini. MNOIYCIEL, - a, m.. Boh. g^noiitft; 

JBs. umnoagilegli Vd, poyezhavez, graerarez; Rs. yMHO* 
VCacnexb* - Arith. Mnoi^cy i mnoinik 64 czynnikami 
mnpgo^ciy abo mnoiycielami , yac/orex. Jak. Mat^ 1,36. 
yjirz, Alg. 3, 168, «r 3, i6ir 

Pocbodz. domna-ia6 ^ domnoiy/y namnaia^, namno" 
iyd , namnozny , pomnaia^ , pomnozyd , prxemna^ad^ 
przemnozyiff rofmnaiad^ ro^mnoiytfy xamr^aiadf xa* 
mnoiyp. 

M O. 

MOC, - y, i., Bh. VtLH, Sr. 1. moir »0j/ OtO^S^ •^'"- »• 
. tnog » Fc/. muzb, muezh, mpzhnufl, amoahnell, aaroo- 
. ahuoft; Cr/i. m6zh, muzb, mogozhnofi (ob, *mog%cosd^, 
Cro. mdcli , obiazt , jakuzt \ Dl, sznaga ; Rg. mooch , j4- 
koft; Bs. moccli, uzmosgenje, anaga, hrabroft, jakoft; 
Sla. moguchilro; Ross, hovb , Kp^n&, i^oryaicinBO, 
oQAacm^,* Ec, Moigfi , Mory'^ecan; cf. Suec. magt, 
Artglos. myht, maeth^ meath, Dan. magt, Angl. migKt 
cf. Ger.tnH^n%bl^,, Gfr. ^Ud^t, Lat.m^gis, maie- 
ftaa; cf. Hbr. ypH Bjfiax robuftus fuit). He ^a^t, Sitaft, 
StivU, ®en)a(t. - a) mocno^d, aita, duzosd, Me^tttft/ 
$tdrfe, btii i8erm6gen. Ogieh nie tym mnieysz^y mocy 
b§dzie, ii na rzecz trafi, ktdra si^ ognia nie boi. Gorn. 
^tf/i. 3^6.Zal, gniew, smiitek doda mocy aita, Srogiego 
racfey m^ia zniewol uktadnesci^. B^irdx. Tr. 642. Szy- 
mon Czarnoksifinik czynit ai^ aynem Lozym, i moc^ 
wielkj^ boi^. Sk. Dz. :^o, Boiek mocy, aily, Crn. Jo- 
dut). Lekarft WQ tym , ktdrzy wns^trz na mocach poruaze- 
ni , iako na rozumie^ na pami^ci , na baczno^ci, na mowie. 
iSia/z. 236. Qa wewn^trznych aitacli, wladzach, bU innettt 
^fdftf- Oswoidymocy, soawoiey sile, bez cudzey pomocy, 
autf etgtt^r ixaft, von felb|l. Nies<5go do ciemnicy knzat, 
rozumiei^c, ie si^ aam riiszyd nie mogt} ale on szedt Q 
awcy mocy, a nieitf sif nie dat. 6^:. Zyw, 1, loj- Otwie*^ 128 MOC - ♦•MOCARKA. raii^ si( drswi o ayriy mocy , wcKodzi co^ cxamego, iikrzj 
% ul^ ogiefi. Ofs, Str» i. $. M.oc passiue ^ i\a\oi6 ^ laie- 
tacnosd odmianom , bU S^i^igfeit. Wiefa byta t4y mocy, 
ie doby^ iey nie moiono. Ld» Na mod budowad, Cn. J A. 
444. mocao;. - ^ brad moc , s brad gor^, mocnid si^, 

wzbiiadsi^, UeUvianb ntf^men , (larf oerben. Nasizamek 

sap;tlili, a gdy ogien vfzis^l moc, wnet Moskwa wytoczy- 
li a\^ ku bitwie. Sjryik. 774. W 16 nvieku wsiffa moc 
aekta NowochrKczenfka. Biel/k.SiS, Widzj^c^krol, ii Mofkie- 
w(ki» 'im daley tym vvifcey moc bierze, do krola Dunikiego 
81^ udaY. ib. 564. ci. mros bierze, ob. brad]« - §, Moc, s wtadza, 

bte ^^dfX, ®ewa(t au etroa^^ Aber etwa^. Mam od cesarza da- 

ni^mocnaimierdi naiyvvot. Onaodpomedziata : zabid mo- 
iesz, ale dadi umartym iywota n^ m.oiesz -, tak masz mowid : 
dana mi moc na imierd. SA, Zyw, 2, 'ibj. Porzucii kai- 
d«:ma w moc po tyaij^cu ludzi. 1 Leop. 2 Jkfach, Sy 2H. pcd 
komeud^ oddat]. Mial moc nad piwnicinymi. 3 Leop. 
Gen* 4o, 3. wtadnj^t nad szynkarzami). Taki| moc^ roz- 
grzeasa , iak^ sam od drugiego ma, Jlyt. jid, 68, nemo 
poteji plus iuris in alium confer r^ , ^uam ipst hahet ; 
cf, trzeba picrwey mied , aby^ dat). - W mocy czyUy, 
s pod iego wtadz^, in jfmanbe^ ®ema(t Jeili u kogo, 
u Mus to ieft w mocy , Nie dopuicid zamierzchiij^d cno- 
cie w ciemney iiocy, Groch, W. 632. Ze zapat ugasf, 
asalone chciwo^ci Pod moc rozs^dnciy daty si( (kromno- 
ic\, Fajl. F, 76. Polacy pozoftaiey dziewce Krakusa ksif- 
ftwo w moc oddali. Krom, 5y* BoJeafaw samek w L.;- 
czycy sbudowaf , i Semowitowi w moc go oddaf, Biel/k^ 
160. Zle kiedy poapolilwo pAciyna wlele o sobie rozu- 
mied, niedai;(csif iuilUrssym wmoc Peir, Poi,i5j. Nie w 
.molcy to mocy, f^d. ni per mojel obiafti^. Pelna moc, petiio- 
mocnictvvo, uniocowanie, plenipotencya , Hf, ^oetipeH- 
Hocinir - J. Moc, przemoc, gwatt, U^betmad^t, ®ewalt. Ta- 
tarowie bacz;(c moc na ai^, sprawiUsi^wazyacy w iedenuf« 
BieU^6S» Mucy miernie uiyway. Cn,Ad. 61 4, imc^mocniey- 
»2y, tyoi bi^di Ikromnieytzy). ^/o.mOciete^O (attiemoc j^ela- 
zo famie, mus^. - $. Moc:|, s g^attem, tilit ©^wa(t* 
Moc;^ wypchn.'^d, wyrzucid, iakiabf z wierazy. Cn.Ad.b\2. 
a/i/ermoc4, s nafundamencie, of. wiktitku, fraft^ Vcrntbgf/ 
Muc^ urzfdu mego to ucayniiem. Tr, - Vd; is teftamentu, 
aavolo teftamenta). Na mocy awoiey wfadzy Vd. issYOJe 
oblaftt. - b) quantltatU: moc, mnogo^d, liczno^d, g\va?t 
czego, sita czego , eiMe gemaltfd^ Wenge* W poraice bi- 
tiiych iotnierzy moc ftracili. StryiA, 44. Z Afryki biorij 
moc zboia do Turczech i Jndyi. Pam, 83, 60. Mockrwi 
przez dzleaif d lat Troia lad mog^ca , Tych czasow tylko 
rnmy ukazuie dawne. Otw» Ow.62$, - *}. Ahjlr. mocy, 
mocarftwa, Sitii^tt , ^dc^te, Rs. BAacniR. Ty ziemio, i 
wy rz^ki i mocy podzicmiie, B^dfcie ^wiadkitych umow. 
Vmoch. JL 1, 77, Racz boie powietrzne mocypow^cii^- 
gad, i wazyllkie prceazkody 1 nciiki od ludzi oddalad. 
Wys. AL 48 1. - 5. brzydka moc, s azpetny iak djabof, 

fine abf(beuU(^e %\^x, dne ^raj^e. Kazai Ezopowi ro^ 

sprawowad , ' nie chcs^c tey brzydkicj mocy w domu cho- 
wad. JabL Ez* A 4. Nie sj^ iey tak t^fkliwe ieazcze sa- 
me nocy , Zeby sif przcdadi miala brzydki^y mocy. ih^ 3. 
MOC oh. Mod* 3njin. V€rbi\ Prats, mog^. **MOCAR- 

K A , - i , i. , mocna rssidcsyna , fine getDaltige $rrrf4e» 

tfnn (cf. mocars). Mocarko , a wazech bitew bogini iVfi- 
Herwo. A.Kchan^ 3 20, W cstowieku «% mocarki dslwne. MOCARSKI « MOCNO. 

pepf dliwold , boiain, iatoid, radosd. J. Kchan, Dz^k^t 
MOCARSKI, - a, - ie, od mocarztfw, pafiiki, %m\i^ 
rifcb/ i^ertfcbers. -W mocar&iey r^ce Minerwa lauce 
trzymaia iwicci^ce, Pod ktoremi drii| woyika, niafta 
woiui^oe. Jai/. 7V/« 338. States aif mocnoicis^ ubogiemu *, 
abowiem duch mocar(ki , iakoby wicher popi^ai^c ician^. 
Leop, Jes. 26, 4*, %vsciekiosd okrutnikdw byfa iako po- 
wodi podwracai^ca ician^. BibL Gd,J, I'Upy mocarfkie. 
1 Leop. Jes. 63, 12, zwyci^zcy). MOCARSTWO, - a, 
n,y pan(lwo, panowanie. Cn. Th, potencya, bte ^CtT' 
fd^aft, ®e»«It, 3Wac^t; /?*. MoryigecmBo. MOCARZ, 

- a, m. , Bh.m^Ctiai, monarcha); mocj| celuii^cy, (tS 
^lidbtijeti @»?»altl9er. Samson mfdwem i ail^, rao- 
carz uigdy njestychany, St, Zyw. a, 1. Samsony, Ale- 
xandry, Baltasary, Herkulesy. byli tacy mocarse . ie lif 
zelwy, z smoki i z innemi okrUtnemi zwierzftami tamalia 
biiali. Rey Zw, 62 6, Gdy uyrzeli Filiftynowie, ii umart 
Goiiat, mocars ich , pierzchn^li. Radz, 1 Sam, 17, 5i. 
Bibl, Gd. Nie moie zaden aprzfta mocarzowcgo rozssai- 
pad, ie^liby piervrey mocarsa nie zwi^zat. W. Marc, 5, 
37. Bibl. Gd. Aniolow pismo i, Bowie mocarzanii i xa- 
ilf pern Pafiflcim. Karnh. Kat, 2o» PosyJa Bog do panny 
nielada auio{a, Lecz mocarza awego, cnego archanioii. 
Pie/. A'at. 3. - J. potentat, pan wielki , eitt dtefft ^9: 
tentat Bog podal ksij^if ta na pomordowanie , a pobii 
slugi z mocarzami, a mocarze na l^olicach icfa. i Bibl. Ga* 
Judyt. J, 3. W •mocarzoch aba wienie prawicy iego. 3 
Leop. Ps, 19, 7. w •potcntaciech. 1 Ltop.J, Mocaraania 
gnieway; Mocars rozgniewany ftrassny. Cn, Ad. 612. ci. 
nie ikiaday sif z dworem , bo prsypfacias worem ; cf. ^i^ 
miessay sif siviika bobako mif dzy dworflcie ; Nie gray my- 
asko z kotkiem ; Nie wygraaz z nim ; Ugrosiaz mu *, Ucsy" 
nisz mu; Zaymieas mu kaoski na bfocie). MOCEN ob, 
Mocny. *MOCKA, - i, i. dem, nom. moc, fine titint 
^rdft. Viriculae mocki , sifki. Mqcz, MOCNIEC, - ia^. 

- ieie, Niutr. ndk., MOCNiC SI^ Reeipr., mocnym sif 
ftawad, duled, flflrt Wttben, (I* UXftMen.' Kozielodt^d 
rosi, i moeniaf w trsodzie.. Wad, Dan, 169. Ktoremi sif 
paftltwa wazczynai% sposobanii i mocnieii^. Pgalmod. 10. 
Jm dTiifey mowit, tym ai^ gtos w mm mocni , J boiazu 
uft^piia s twarsy mu widocznicy. Jabi^ Ttl, 323. Sam 
•W aobie ial, dawnemi mocni aif 'aitami. Bard, Tr. Jo4. 
Miecz sami na aif obracamy , a aj^siady ai^ mocni^ rs^~ 
dem i pokoiem. Ttatr 45 d, 10. cf. smocnid aif. MOC-* 
NK^co, Actiu,, umacniad, wzmacniad, ftitUVL, WTJtits 

fen ; befefligen ; fiA. mocniti, mojnim, §moc«iti/ jmocnp* 

toatit 1^//. moshneiabati; obmoshiti, pomozhnelsb&ti i Cro^ 
jachiti, temeliti). Skutecznie mocni% sdrowie s latyRoa- 
maitego rodzaiu aalaty. Idon, 70, 801. Serce swe smo- 
cni , ie raunie aiabieie 8 boiaini. Jer,Zb,5b5. SpraWie- 
dli^wo^d tron krdlewiki mocni. Goft, Gor. i35. MOC- 
NIUCHPHf, - a, - e, intentip. adj. mocny; forticulut 

Mqcz. tii4(^rt9 ftarf. mocno Adv,, Bh. mocnc; Sr. j. 

OUllP (cf. wielce) , [fiX^ , jam (cf. iary) ; 6lo. Mt9Mt\ 
Ft/, mozhnn, alu, pre^, cf Jprze- ) , hudu ; Cro. kruto, jako; 
J{x. Mo^Ho, oveHft, roxtJMo, nxomHo, BnAomfc, Aoft^Aai 
£c.3eAftHl&,3^AiH0, a^Aocf.aiU),4o3^Aa (cf. ralo). ae- 
CBMa, oMCHB, BeAMH, silnie, bardzo, /»r.tf/^r., frdfttgr (l*^^ 
fr(t/ U^X^ Dobry to azewc, dobrse, mocno i pifknie ro- 
b]» Ttatr 39 c, 55. Dsie6 i noc kuryerem biegnJ|e, m^c- 

Bom ^ filOCNOBOKI - MOCKY. 

■om sif sfatygowaf, Teatr 8 3, a8. Brtt Wc Panny hyX 
bliiniakiem , i mocno do niey podobny. T^atr 29, 4i« 
B^df iui csekat, alo mi si^ mocno ie^d.chce. Teair a ^, 
49-, gwattem |. Mocno i%dam £c. npeiKeAaioi mocno 
poi;|dany, ^przeii^dauy npexeAaHHUH , 6AaroB03KAe* 
JLijiHUUi^. Stras2nym ognlem gorei^ do niey; ale to iak 
wszyacy djabii, a/ior mocno. T'eafr 6, 33. Mocno , do- 
byway mocy, przy{oi paltdw. Cn. Ad, 61 5. Hrabia 
Montfort, » *Mocnog6rny. Birk, Dom. a3} *Mocnogor- 
&i« i6. a**. Wybiera sobie prokurator6w > ktorym onf 
aw% rsecz mocno w r^ce daie, ktori^ aby wygrali , nie 
iafuie im doaypa6 Giicz. Wych. N 5 b, uailnie im zale- 
ca» albo let umocuie, npowainia do tego). MOCNO- 
BOKI, - a, - ie, bokow mocnych, fldrffeittdi £c, 6Aa- 
ro66*iHMH. MOCNOMYSLNY, - a, - e, - le adv,, 
my^li mocnych , yd, mozbnonmen , suhft, mozhnoumnoft^ 

MOCJNOSC, - ^ci, i., Bh, mecnofl; sio, mcmft (ob. 

Moiuoid); Sr, 1. frntofci; ^'''"' mogozhnoft; Kd^. mo- 
goshnuft, mogozhnoA; mogozhlivoft, mozhnuft, smosh- 
noft, samoshnoft, mahtekad, mahtek; Sla. mognchftTO ; 
Bs, jakoft; Rs, Mory'mcmMOy opoHHOcmB, nxdniHOcini ; 
Ec, uoTynecmh; moc, aifa, ailnoi<5, *dufo^d, HfWac^t, 
Araft* Ku poznanin mocnoifci konlki^y i to zaleiy , czy 
ieft imiaty, nogami ziemif grzebie . . . Crt^c. 5a5. Sta- 
tel sif boie mocno^ci% ubogiemu , raocoo^ciJ^ uiedofta-** 
tecznemu w udrfcseniu iego. Leop. Jes, a5, 4, twierdzi| 
nbogiemu, zamkiem nfdznemn. BihL Gd,y Bog aam 
bfdzie ncieczka nasza, nadzieia nasza, mocno^d naaza. 
fy, Poft. Mn, 3o8. Napefniy nas odrobinami twego m^-* 
Awa i mocno Jci , w ktdrey wszyftkie krzywdy wytrwasz,» ^ 
6^. KoM^ 178. Na IpoftoUch mocno^^S ko^cielna icft fun- 
dowana. Hrbji, Art, 1 1 2. Mocnoid 1 pewno^d wy- 
wodiu HrbJl. Nauk. B 4 5. MOCNOSERCY, - a, 
- e, KJ. mozhnozerzben , fldrf^rrslg/ *ubft. Vd. mozh- 
■oaerzhnoft. MOCNO WIERNY, - a, - e, Vd. mozh- 
noyeien, terdoveren, tubjl. terfiovernik. MOC^Y, 
MOCEN, - cna, - cne, Bh, et Slo. mHni); Sr. a. mOJ* 

Ki) Sr. 1. muini, mpt^tip, mojnp, fxwti; Vd, mozhe-n, 

mogoiben , mogozhn, mogozb, mogozhan, mozhan , «a- 
moshen , mahtig, silen , terdn , ftanoviten ; Crn. mozhn, 
itfogoriin, mozban, terdan; Cro. morhen,.}^k, seztok; 
Rg. mocbni^ mo^chjan, j4ky j4ki , jamaccfan, jakoftan) 
Sla» j^k , jaki ; Bt. mocbjan, jaki , snasgjan , hrabren $ 
£# « MOHHUH , Md«ieHb , Mor>ViH, Mor/aiHUlf, 6xa-" 
roMOQ^iui?, BioA04UOBainhiH , HorymHHKb, xp'^-* 
HumB, a'Bx&HUB, xam^puif, npo^Huii , nx(^cDHUH| 
nAomHOBamiiit; Be* mooshuh, Moi^eHl), Heau^xe- 
Mua; ailny, •duiy , t^gi , mic^ttg., flaff, friftlg. Mo- 
eny lew y mocne wino , moena niewiafta , mocnieyszy 
csaa, ktdry ie trawi, nad niego mocnieyszy cztowiek^ 
ktdry go umie zaiyd. Mon. 66, 266. Kto mocnieyszy, 
ten lepszy. Birk. Zam, 3i , Opal. tett. 94; 5/o« fbo Wlas 
Intdfif t^n (ilnedfl. Mocnieyszemu mocny uftf puie ; 
nocnieyazemu trudno si^ oprzed. Cn, Ad. 5x3. Bog 
naas mocenci nas wyzwolid 1 Rty Pp. H 8. Mocnym 
byd, mied s to mocy, przemagad Ec. ifoiKecinBOBainK* 
Mocoe przedsifwzifcie Vd. terdnu, ariesnu priedTsetje}. 
Foznafem, ie on w tycb wszyftkich nankach ieft mocny« 
Boh. Kom. 3, 39, biegfy, gruntowny). Mocne trunki. 
Crcr^. 346. Kto ciego mocoego fkozztuie ^ w czym in- MOCOWAC - MOCZOWY. ta^ szym smaku lualo ctuie. Cn. jid. 375. Ale fei to ocadtcr 
mocny ieft ten bilet. T^atr 5 c, 26, t^gi, oftry), Fa- 
tnilia iego ieft mocna \ nicbym nie wikoraf^ Teatr i3 c, B, 
liczna, znaczna). - Mocny, krsepko na mieyscu ftoi^cy, 
nieruchomy, ftafy, iak wryt ftoiiicy. Cn. Th., ffft, tlll< 
tetDfdfi<^- Armlda, miafto mocne w Mezopotamii. Sk. 
Dz. 483, twierdza^ cf. twardy). Z natury mocne mia-* 
fto, ktore abo na gorze, abo wed^ oblane ftoi. Papr, 
YV. 1, i53. Scich% nog^ po morBu, iako po ziemi mo-* 
cn^y azedf. Sk, Zyw. 1, 434, po lj|dzie, po f^gi^y ziemi, 
Rt, Mamepax sen ah. * *$. Nte ftani|f do sj^du ani przez 
ai^ , ani przez awego mocnego cztowieka. Sax, Porx, 54 , 
t. i. umocowanego, plenipotenta, Nrd> fejnftl tQrVOSs 
lllic^^tlfiteil. MOCOWAC CO cz. ndk,, 8ili<5, nat?iad, 

Sr. I. mocwitt, mwajeni/ cf. Gr, fxoyetv, anllrengfft. 

Darmo aobie gardto mocui^, ena dzil nie przyydsie. Tear, 
56 c/, 4« - •$- Woinego mocowa^» Tarn. VJl. 8i, gwa?t 

mu Afvyfz^dza^, gewafttj^ittg K*OitnbffR^ .5>. 1. titoc^tipu 

cogo. - Mocowad 81^, - at, - liie, recipr. ndk,, sil\6 

sif, .pasowadsif, walczyd z kirn, fitnpfcn, riftgen, fcb 
«e Sttifte m\t tematibeii tneffen; Bh, ^rbfugi fe, ^tblotra^ 

H ff / cf* gardfowad j Bg. jaccitiae ; Vd, «e aamnezh , se 
ikuabali , Ikusitise , ae aitom pipati , se metati , tergati , 
tepfti j Cro, boritisze; Rs, GogomhcR. Oto m^i noco- 
wat aif ^ nim ai do Zarania; ktdry widz^c, ie go prze- 
, modz nie' mdgf , obrazit iyf^ l^diwi iego. i Leop, Gen, 
32, a5. Z nieprzyiacielem, i z trudno^ciji iiiesposobnego 
ffiieysca mocowad si^ im przycbodzito. A'rom, 463. Tak 
ai^ dtugo mocowat a wod^, ie nie zgin^f^ i z morikich 
nawatnoici na brzeg wyszedf. P. Kchan. Orl. 1, i4i. 
MOCOWANIE, s w zapasy chodzenie, w&Iczenie, bn^ 
Cltn$eif^ JtimpffR- Za paay chodz^c z Anteuszem j^ mo- 
cowaniem go przem(5gr. Otw. Ow* 606 , St\ i . mo^JWanO 
coactio, MOCOWNIK , - a ^ 'ttt^ , zapasnik , co ai^ mo- 
ctiie z drugim. Wtod, , Dudz, 45 , Vd, metauz , pipavez , 
pardegauz, puleafa, bet jtflmpfer/ O^fUdet ( ^z*. 1. mOCiKs 
ipaJ fOac^or). 

Pochodz pod stowem Modz^ rnogft 

MOCYA ob^ agitarya , hU ^OttOlt. - J. in iure rnazenie 
do -wyiazcgo aj^du. Me ^pettdtfOR. Wtod. ^ cf. promocya. 

MOCZ, - TJ, i7», , Bh. et Sfo. RiOc; Sr. a. ttlOffdi^; Sr, i. 
ttlftj/ m0CJ# itiant; Bs. miagesg; Rg, mixesc, bikrex 
( cf. Xar. mingere ; cf. Vd. mozhilu , s pol^wka , podle-* 
wa ; Crn, mozhur, Hgi raotsar, < bfoto, katj; Rs, Mo^i* 
tf. Suec, et JsL Miga , 9Heberf. 5!^$ge; Anglos, mx-^ 
gan , mighta , cf. Lat. meiere , Gr, fAtXf*^ , Ofjtexttv ) J 
mokrz, delT Urin^ ber ^arR; Wodmfta, afona, oftr^y 
woni ciecza, wyprowadzai^ca z clafa zbytnie cz2|(lki oley- 
ne , solne i ziemne. Zool, 4o. Mocz czyli uryna od« 
dziela 8jf w ciele przez nerkiy i wypfdza aif przez ma- 
charzynf. Krup, a, ia6, Kirch, An. 61, Spicz, atfa. 
Wot bieis^c raor2 puazcza. Hour Sk, 324. *MOCZNY, 
- a, - e, moczony, przemoczony, eiRgrR)e(((e, geweilbt. 
Przyprawil taiui^ , do ktdrcfy rozmaitych ziof mDcznych 
w kotliki i w garnce nakiadf. Biel. Sw. a6i b. MO- 
CZOCIA^O , - u , HI. , moczoci^g do wypuazczanta mo-* 
czu, catheter. Perz. Cyr. a, 6. Jak moczoci]|g do p^- 
cherza wprowadzid? ib. a45. MOCZOWY, - a, - e, 
Bh. ntOCOW$f od moczu, ttffRs, $arRs. Macbarzyna 
moczowa. JTrup. a, ]20« Kanai moczowy. Z<>a/. 4o, 

>7 ftf MOCZAO)L0 - MO0ZYDLNT, 

« 

JVIOCZADLO, - a, /I., MOCZARA, - y, «., Bh. mo* 
ciMo pa/z/« ; Crn. mozhi^r*, Hg, motsar); bagno, kalu^a , 
teV Cunipf' Jako gdy z uschfych mocsar i roepardw sie- 
muych Skwar siohca powietrze napruazy. Zab. i4, 166. 
Osuszyt moczadta. 5/Af. Num^ 3, 31 4, ^f. MOHaxo, mo- 
HdXh\^Oy ifOVaAl^a wieclLed z kory lipowey). MOCZYC, 
F- yl , - y , jCjf. /?</it. , smoczyd , umoczy^, namoczyd dk. p 
mftczad cj[/?/. , BA. mOCtH; Ar» MO^Hmft). - *J. Jn'''* 
Mokrz^d, ptlTeit/ l^arn^ll. Za kaid^^ raz4» gdy na koniu 
lachat, mqczyt krwi,^* DyA, Med. 4, 555. - $. Mokro 

czynid, ttaf m4i(6t?n; Bh. mtiitx, smocitw }tii4ceti, fmo: 

i\mf fmacimt •^r. 1 . mACiJam -> Cr^. mozhiti, mosb^m, 
makam* Vd. moKhiti , smosfait , vmakati , pomakati, na- 
makuvati , mokriti ; Cro. morhiii , makati , makam , ma^ 
chem i ^x. smocitti , squasaiti , ilapati, natapiti*, /fg.xno- 
citti , mocijm , umocitti , amocitti , umaakam , umakati ; 
fi.oss» MO^HoiB, MOHy, MaxamB, MaKuycnfi, naKaio, 
]faYy\ cMOHHOiB, cMaHHsamB, laaMOHKinft. Mocs^cy 
Ec. MOKpomB'ipHhiH. Ognia nie oducsysz , aby nie pa- 
lit, wody, aby nie moczyTa. Birk* Z)g^ 16. - fg» Gdziei 
poyrzaf, krzywdy moczyty si^ tzami. Groch. W. a6o. 
O wazyAlim mi donosii, a iemu za to mord^ moczytem. 
Teatr 17, 44, poifem ^o). Jako w6I Nabuchodonozor 
^raw^ iadt, i moczyl sif po roaie. W. Pejl. W, 2, 291; 

- s« Nogi moczy^, bie ^i^t (im ^u^babe) wafd^eii/ ein ^uf Nb 

t|e(nten. -A7«ifc RosLji, 276, Podlug roinych wad, przy 
k^pieUch, w inszym rzaaie duia moina nogi moczyi^, lub 
roiuego k^pania zaiywa^r I^rup, 1,221. - $. Mocsyd co 

w rzym, s iiamatzad, etntau<^en, ein»etci^en. Ziojka 

zawikfan^y subdancyi , aieby apoaobneni ai^ (lafy do 
deflyluwania, powinny bydi prsez kilka dni mociontt* 
Krup, 5, 1 7 > mbczenie maceratlo. Krumi. Chy. 82 , iZx. 
MO^Ka, BfiTMOHica. Moczenie konopi , bittf (StntOftC^en/ 
jRiftrn, ll^JIfcrn be^ $anf^, pospoHcie odbywa ai^ w 
dole na peiniouym wodi^. Jak. Art, 3, 216. Csas do mo- 
czenia lau naylepazy ieii Marzec. Przudz. ii. Konopi, 
ani iadncgo prz^dziwa nie roasz dopu^ci^ moczyi^ w fta- 
wie. Haur Ek, 42. - Jig. Ledwie ^wiat nieftateczny ao- 
cz^, Vf gprzko^ci zaras duaz^ swoif moczi^, Chroii, 
Job, 18. Natura uciecfay nasze w amutku i goryczy 
moczy 1 przetrawia. Non. 70,593. Dobrcgo ma atugf , 
CO w kiiflu ifzyka nie moczy. Aion. 76, 770, nie piie , 
nie moczymorda). MOCZYCIEL . - a, m. , mocz^cy, 

Crn. mak4vz, Ut 9lagmad»fr, ©InweHet. MOCZY- 

DLO, - a, n. , a) moczhdro, bagno , kaiuia, w ktorey 

len, kpnopio moca^ , be( ®umpf, bad SBdlTer, woritt 
$ttnf^ ^laM, gewei^t witb, bie (K6|le^ %U^M^t, $anfs 

tMl?i -^A* tnociblO' Mieyace na moczenie kono) i , po- 
Wiuien byd dot zwany moczydto , albo mocxuta. Przfdz, 
4o* ( Cro, mochilnicza lapa, fasciculut lini aqua mnce^ 
ratus). Konopie natoione w moczydto, npkryte sto- 
m2^, przyciin>y draewem i kamieniami. Jak. Art. 9,217* 
^a igrzyiko Duneiec i San miawszy a Bugiem, Dzisiay 
mi$ w iedaym lichym moc^ydle konopi Nieazcz^any kurcs 
. i moia nie^oftropno^d topi. Pot. Jow^ 04 » cf. przeptjr- 
n^wazy morze vDunaycuuton^l). - *$. Ognia piekielnego, 
iadn^ moczydto, nawet naywi^kaze, pottumid nie mo- 
ie, Bzow, Roz. 65, woda go nie zgvai , niezgaaiily)« 
MOCZYDLNY, -^ a, r .®» ^^ moczydta, bagieniay, ka- 
tuiany, (Suttlpfs* Jeziornych, moczydlnych wod wii- 
goci amrodliwe, powietrze kai%. Sieti* 477. MOCZY- MOCZYW^S - MODEL. 

W\S, -•,!«,, MOCZYMORDA, - y, m., Bh. imis 
f^nha, molefi Ger, An^aWtM; piianica wieiki} g«ba 
n niego iak cholewa ; Leie iak na kamionkf ; Kafel mn 
patrzy z oczu; Kufel, ein ^aufaild* Fiiat do potnocy 
moczyw%a s 8Woi4 druiyn%. Jkfin, Byt. 4, 232, Teatr 
45 c, 25, Comp^ Mtd, 4 10, Mon. jb, 690. Opuasczam 
iui tycb djrmowi^cbow , mocayw^aow, 6uazykufl6w» kt6- 
rzy na cudze objady i flaazki czatui^. Mon. 71^ 367. 
Pocbodz. pod atowem : Moknq^, 
MOD A, - y, i., 5r. 2. tuoba; Vd. ahega, uahanza, na- 
yadnof^ ; Cro. ahega ; R9. tuoAtL , o6uvaH , oOBeAeH'ie i^ 
ble ?D?Obe (z FranCuzkoiac.^, Moda wyraz priedtym 
nie znaiomy, oznacza nowy apoadb dziataaia , wazczfty 
od znacznych, na^ladowany'przcz nizaaych. Krat, Pod, 
2, 2i3f zwyczay nowy, naycz^ici^y obey, cayli toco 
do ftroiu, czyli mieazkania, ftotow, ustuienia, porzi^dkow 
domowych i wazelkiego rodzaiu ksztattow, ktdremi.ai^ 
gmysty naaze bawi% do czasu. Xrar. Zh, 2, 177. Moda 
ieft aposob na nowo uiywania rzeczy, naleii^cych do wy- 
gody, potrzeby lub ozdoby. Poftad przerobionege sprzf- 
tu left w modaie , gdy^ ieft w saiywania powazechnym. 
Jedno powazechne to tylko ieft prawo mody : tak teras 
noszJ|; albo tei: iui tego przeftano noaid. Jca. Wyr, 
Moda ieft tyran , ktdry prawa daie. Zab* i5, 4 10 Zahi* 
Wieiki iwiat idzie za modi|. Teatr i3 c, 191. Z modi| 
aif iwiat obraca , wyszedt rozum z mody , Trudno wal- 
czyd z ttifmem, Niech bf daie rozum glupftwjem, a gtupftwo 
rozumem. Kras^ Liji. 169. Do mody ftosowad ai^ nale- 
iy, aby uchodzid za ludzi umiei^cych iyd. Ttatr 19&, 7. 
Czfftokrod bydi gtupim potrzeba dla mody. Nor. Dz^ 3, 
42. Naylepi^y tak cbodzid, iako K^dy moda. Pot, Arg. 
89. Francuzezyzna w modzie , a aatym i naaze lifty piv 
tno mody na aobie noazj^. JCras. Pod* 2, iio. To te- 
raz w naywif kczey modzie. Ttatr 22 5,' &,2. Jnterea ieft 
w modzie, a zyfk we zwycsaiu. Teatr 4S A, 28* Teras 
to w modf poazto , ile o dnigich mdwid« Ttatr 1 5 c, 5. 
Mito^d matie^ftwa , chociai nie ieft w modzie , prsecif i 
gdy byfa, miata awote wdsi^ki. Zab. i3, 373. Da way 
zwyczay mtodym azaled , to goraza 9 co za naazego wieka 
w modf wchodzi , ie ftarzy azaleij(. Ttatr 3, 116. Rze* 
czy iftotnie potrzebne nigdy nif wyyd% a mody. Pam. dSy 
389 , 'ob. Modny, modnie, modnii, rafbdziafty. 
MOD£L, -elu, m., •MODELU.SZ, - u, w., Cr/?. modil; 
Vd, model, modou , podoba; Sr. 1. |>Kb|namo; Be. tt 
Sla. kalup ( cf. kadtub); Cro. forma, zlevalka , Dl. tro- 
rillo {cf. tworzydto) ; Rs. icoAeXb, o6paaeub (cf. obraz), 
oBpaaHHKl) ; z Francuzkoiac. modele, modulus J, bili 
CO^obeQ* Modeliiaz, oryginat raeczv kaid^y, ktdr^ kun- 
aztem na^ladowad pragniemy. Krae. Zb. 2, 179. Model 
budowania, ksztatt, konterfekt, wizerunek. Cn, Tk. Mo- 
del drzewiany abo raalowany, ryaowany, budowania cafe- 
go wn^trz i z wierzchii. ib.y abrys). Plaata ta stuiyd 
moie za model , wedtiig ktorego trzebaby ftawiad wai. 
Switk. Bud. 488. Obit wazyftko blacbami ztotemi robo- 
t\ foremnj^ , wedtug niodia i prawidta. 1 Leop, 3 Reg, 6, 
35. Takiey byt wcal« formy naypi^rwazy kapeluaa, Z 
niego naft^pca przei^t ninieyazy modeluaz. ' Zab. 12, 72. 
Gdaie ai^ tylko iaka w ftroiu moda wazczyua , Jui ci z 
ni^y t^ata bi^rzo modele kraina« Zab. 12, 64. Pr^eci%g 
ten krdtki panowania twego , cbc^ mied za model przy- 
aatego* Filch. Sen, 6. Z pism peryndycanych nayata- MOBELOWAC • «MODL£K. 

WBieftsy H Angli^dw Spectator, modeluas wtsyftkich 
aall^piu^Gych. Krat. Lifi. 5o , wsdr J. MoHarchowie an 
poddanych modele , Jch oni prsewodnicsym ihdem at- 
waze choda4,.Pod wielkiemi aif krdlini wielcy ludzie to- 
dsi(. iVor. Dz> i» i3o, iaki pan, taki kram). Nie sif- 
gay my w gl%b csatu , Oto nam na iawi PrzytomDych ie* 
aacso mfiow iywy model ftawi. Zab» lo, 323 Knitdi* 
llOD£LOWdLC c«. n</i:., w glinie modele wyciflcad, ttlOs 
^eOirril/ iZoj^. BUA^nams (cL wylepid). Modelowa- 
nie Atnsa. MODELOWJNIK, « «, m., £«. x-jbnigul), 

A'baB\*«kKb, brt id^obeDmeiiler. modelowy, - a, 

- e, waorowy, i{«« oepaauoaUH. MODERACYA, - yi» 
i.« X £ac., bie 8E)?if igltng / wftrsemi^iHwoid , umiarko- 
wanie, miernoid, coota trsymaiiica i^dze na wodzy. 
Kra*. Zb. a. 179, Boh. Kom. 4, i85. M0D£RAT» 

- a , JR. , wfirzemif iiiwy , bet (Snt^aUf<mte , 9etn4f igtf. 

Moderat, ieby w ciele wyauszyt zbytnie wilgotno^'ci , 
Krew^ piuzcsa* purgaaa bierze, co traeci dzie6 po^ci. 
Por. Joir. 69. Ktdrzy s% moderaci , ci wolns^ i lekkj| 
ftarol6 miewaiJi; mierzionoi^ aa^ w kaidym wieku przy* 
kra. Bud. Cyc. 5. ( MOOEftEK ob, Modrak ). MODE- 
RO WAC cz. /i<2^. , miarkowad, pomiarkowad, umiarko- 

wa^, moberiren, mifigen. moderowny, - a, - e, 

moderowany , 'do moderowania » mogi^cy by^ moderowa- 
nym, gemaj^igt, mobetin. Mon. 69, 44a. MODESTYA, 

- 7^9 <• > przymiot czlowieka , znaiJ|cego si^ na aobie» a 
azacuj^cego inaych, pochodz^cy z uwagi na wfaane nie- 
dolkonalolci. iras. Zb. a» 179, ikromnold, bie ^\^tU 
benbeit. Przyzwoita grzeczno^^ nie nbliia modeftyi 
■ftoiey. Ttatr 6 &» 36. 

]} MODLA, ^ Jy z.y Bh. mob(a forma; Vd furm, pred- 
klad, poduba; Rs. oepaaeijb , o^^ Model, Modelusz); 
modia do uftawiania proftego stapdw, muru, ician. Cn. 
Th., b(e IB(ebWage, ^\ii^tma%t penduU. Sras. Buff. - 
Fig. Model, wzdr, prawidlo , foaa ,' bif 9lt(btfd>nnir^ bA^ 
9Kobe8- Prawo ioft modra, kt&rj| si^ uznawa, co ieft 
aprawiedliwego , a co niesprawiedliwe. Corn. Sen, 363. 
Prawe ieft modf^, podlug ktdrdy ludzie w apotecznoici 
mieazkad i iyd mai^. Gorn. Wt O ^b. 2ycie Chryftusa 
ieft iako raodia , abo wizerunek iywota chrzesciafiftiego. 
W> Poft. W. 47. Stolica twoia bfdzie prawidtem alba 
modify proftttiilc4 krdleftwo twoie, Bzow. Roz. 79* - 
%) MODLA, -.y, AA. mobU/ Cr/i. malik, Cro. molvan, 
bolran, deut Jictus ^ bat wan; tin Qiljenbilb. Modlit 
«i^ bogom ; a byU tarn iedna modla ztota, przed kt6r% 
klfczal, ktdra'modla sif ruazyta. Biel. Sw. i42 fr. Przy 
Lrfbuzy grobie udziatali Czecbowie iednf modtf , ehlopa 
aa koniu, a azczerego zlota, a zwano 14 Zelu. ib. i3B b. 
- 3) MODLA, - y, i., modlitwa, pro^ba do boga. {Rs^ 
#/ Ec. MOABda , s uniiona prolba ) , ba# ^htU Ztoiy- 
wazy rfce na krzyi, modlf czynil. Sk. Zyw* a, 4o3. Oy- 
eowie naai na tdy gorae modlf czynili , a wy pawiadatt^ie/ 
ii w Jeruzalem ieft mieysce , gdzie ma byd modla rzynio- 
aa. 1 JL^op. Joan^ 4,' 19. Achab atuiyt Baalowi, j da- 
wal mu modlf. ib* 3 Reg. 16, 3i. MODLARZ, ^ ay 
JR., contemtim od modlenia, balwochwalca ( Bk. tliobtai 
idolatrm-j OlOblofltlicbnif , « batwocbwalca ; ferrf. Bh, mOs 

blarf a ; adj. moblatf^Q , s bafwoch^valfki ; mob(a(|ltDi/ mo^ 

bioflttlbilr ttt0b(0{Ul)ebn0|l balwochwalftwo ). Baal nie 
dbil M one aodlaiM. Uop. 3 Reg. 18, 29^ *MODiJ&£, MODLIC aif - MODLICIBL. tii 

*• Ika, 7n.g ktdry si^ modli, zawfesiwazy aif komttzesity»y 
albo klfkai^c praed nim, Jlagitator, M^k. , fin }«blfllga 

ff<bef SBitter. 

MODLiC aif f - it, ^ 1, rec/pi^. niedokonani ^ •MO- 
DLAC siif , •MADLAC si(, iModliwad ai^ fre^t^.^ 
Bh. mobIM fr f cf. Bh. mebte ^aeso^ amabo); Sio. tttOs 

bUnii ^r. a. itiobUfcb fe; ^/-^ 1. moMtt fo; Vd. ^oiiti, 

nolitavati , moleduvati , ahelna proaiCi , shebrati (cf. f e- 
brze^); Crn. modlit, moHti, m61em , ''ahebrSm (fnolfdu- 
YVBuJlagitoi mol^ti, s oliarowad, podawa^); Cro. mo- 
iiti, m^lim; Sla* moliti, roollim, moliti boga; Hg, ima- 
dom; Bs. moliti; Rg. molliti, mollitise^ pomollitiae; 

Rt. MOABOlB, MOAlO, MOAfiniBCA, nOXOAHUI&CX , Oo- 

TOMdAfccmBOBamB (HOAe6ciiiBOBainlr ipiewa^ Te Deum) , 
Ec. HOAHmBOBamii, MOXt/incaiBOBaaiH, modli<5 ai^ bo- 
gu, iwiftym, bften* Mlodym robid, mfiom rz^d^idy 
ftaiym modlit ai( przyftoi. C/x. Ad. 507, Ty usfuchas:^ 
boie, pro^bf ludu, ktdri( %\^ *modla na mieyscu tym. ' 
Budn^ 1 Reg. 8, 3o. Faryzeuazowie po rjrnkach , na ro- 
gacb madlali ai^. Pot. Pocz. 58 1. Gdyi aif ty madLtt t 
ptaczem, lam ofiarowal twoif modlitw^ paati. 1 Leop* 
Tob. 11, la. Nad konaijicymi gorj^co ai^ raodlonb. Kahd 
Gd. i63. Przy tym oftarzu zwyki on si^madla^. Morszt. 
199. Tobiaaz czffto modliwal ai^. W. Tob, la, la* 
Frzed kaid^ potrzebj| dingo sif modli waf Chodkiewicz^ 
Birk. Chod. a. Cz^icidy ai^ modliwaf za iywych, nii za 
umarlych. Birk. Dom. i5i. fiogu modlid ai^ maniy. 

Xarnk. Kat. 389. su. lab^^ fa clowff mobU, ffl} fa mu 

bobte W^bi , ef. ma chldb rogi ). Slo. f bO fft lllObrit ne 
»ge^ tiecb t^9^ more ibC/ cf. do boga, gdy trwoga, obi 
Modlitwa^. - *j. Boga modlit, i?#.. MOXHmB 6oFa, d.p^ 
Wiele iafmu:&n czynil, a boga zawa^e modlit. Birk, Ch/m 
B a. Ghryftuaa boga naazego modi, i>by naa ibawit^ 
Pirn, Kam. a43^ proi modlitwi^). Tego,- ktdregoi po- 
rodzita panna , iako mrtoaiemego , nie przeftais^c , modi. 
ib. a4a. •*> Smotrzyiki braciom awoim faflri w ducfau fwif - 
tym uprzeymie modli , £jczy i winazuie. Smotr. Ap, 1 • 
- Jron. Ga^fto atycfaamy, kiedy si^ za niemi mOdl2(> bo- 
gday a piekia nie wyyrzal, to ifii bdj^t, tego mi nie za- 
pTacil, to mi odgraniczyt. Falib, LHs, 5 a. -i $. Modlit 
aif czfowiekowi , proaid koga bardzo , potornie , prze 
bdg, aupplikowad, As. moamihK, beMllt^ig bUteil; its 

(t4nbigfl , V0t nnb tiadb ®ott bUteft. Porwado Euftachi- 

uazowi ion^ ; modlit alf o ni^ , i proaft pokornie rf ce 
ftfadai^c ^ aby na boga pomnieli , a ondy mu tak wiel-> 
kidy zato^ci nie czynili. Sk, Zyw. 2I, 196. Nie przykrz^ 
ai^, nie modlf aif a prtfyiacidt f adnerau, Mam' ia do wbli 
z 8abi6ikidy iotraty. Hor, i, 399. M^^nie ai( broni^ 
nieprzyiacioiom , nikomu ai( nie modIi<5. Warg. Ctz. 77^ 
Nikomu aif nie modlit, an! ptakat, iedno iatoany gtba 
irypaazczat. Sk. Dz. 48. Modli watem ^i^ aynom moim.- 
1 Leop, Job. 19^ 17, modlitem ai^. 3 Leop.}. Skoro 
ai^ dowiedzial, ie si§ odflrzelit od iiiego Filip, npadta 
mu my^i, modls^c aif niepriyi.tciel0m , poddat ai^ im« 
1 Leap, a Maech. i3, a3. MODLIClBL, - a, m.i teo- 
dli|cy ai$, bet SBeter; J^A. mobIUe(nif ; Cm. raolitnek; 
( Vd. obmolnik , namolnik , s ado tar or ) ; Rg'. molnik , 
molitegl; Bf. molitegl; Cro. molitel; Rs. teOA^fiHRKl)^ 
MOxeA&igHKb (pielgrzym), 6oroMdABn|iix1) (^bogomddl-< 
ca), aoKAOdiuix]?; £c. Mo^iiniiBeuiiHKl) , MOAaoie^dy tSi *MODLISTY - MODI^NICA. 

VOXeSBKKL* Jntercessorami , przyczyiicami , modlici** 
larai ss^ ^vri^ci, a Lag dawc^. Smotr.Lam. ao4,, przez 
swi^tych do bogn); w rodi, icri/k, MuJiicielka , Cro,mo- 
litelicza-, i7g. moliteglisu} /{/. uOAiiruBeHH^ipi, 6oro- 
jflaAi»ig'4uai Bc> MOAe6uii]ia, MOAHmexHuua* *MO- 
DLLSiY, - a, - e, Modlitewny, ®tUUi Bh. ttloMt' 
pi^, JVlodlifta kaplica , gdzie si^ niodfy odprawui^. Pttr^ 
Hon B. -4, MODJLITEWKA, - i, i., rf«w. worn, mo- 
dlitwa, Bh, mobllthicU i Cr/i. nioIituv?a; Cr^. molitvi- 
cza^ fin &^bet6)(Uf cf» pauiorek}. Dnia iednego pewno 
mowili mudiitovki. Boh. Djab» 2» 67, mi^dzy insremi 
modlitewk.mi . . . Pirn, Kam. 108. MODUTEWMA, 
.- i. i., MOUUTJEWNICA, - y, i., MOM^ITEWNIK, 
^ tif m., Bh. ttlQbl'lUhniUi (^<^. molitna hisha; i?g. po- 
molisite; /2j. MOA^BMige, uoAKmBeHHUsb., HacosHJiy 
^acoBeHKa; £c. MoAiAoxeAidige , MOAStxige, wOAQinBeH- 
uuija, MOAHmBeHHOe M'&cfxio,; mieysce, gdzie «i{ mc* 
dl^ , kapliczka, ottarz od modlqnia , modlnica , bfC Ott 

)um iB^ten, (al SSee^oJt^, bie ^iit\tnhc, ba^ fBetiimmet. 

tTeraz proszf , puyd^ zemn^ do modlitewnice, Gdzie viAja 
bogom siubioiie zjscid obietnice. Pot* Arg^^ 11 ^* We- 
•zU do modiitewuicy|"«woi(fy. W. Judit. g, i. Uczynif 
Salomon wn^trzuy dom modlitewnicy , aby byta swi^tni- 
ca ^wi(tych« L^op. 5 Reg. 6, 16. Na okoio modlite- 
wnika. Budn. i lieg, 6, 6. Udzioiat ubiagalnlcf abo mo- 
dlitewnicf .ze ztota. 1 Leap, £^. 37. - *$. Modlitewnik , 
moillitewuiczek zr//'3/i. , modlitwyp modiitewki* f^n,Th.f 
ksf^zka Diodlitw, ba^, ®cbi*tbU(^ ; yd. molitve bukve, 
moUtoune bukvc ; Rs. MQAHOiBeHUHK.!), MoAHmsocxi^Bl), 
^ac6BHHK.h, MacocAOBb; ifc* MOAumBeHHUftl) xHura, 
MOXHtnBocAO^eiib y mpedHSiKl} o^^* trebnik. MODLI- 
TEWNY, - a, - ©, od modlitw, @ebet<s^ ©et*; Bh, 

mObUtebni } ^'> MOAHOTBeHHUH ( Cf. MOAd6eHHUH> MO*- 

Ae6HUH od modlit\i^ dzi^kczynney » n. p. Te Deum lau- 
damus ; MoAncneA&HhiH suplikuii^cy , MOAumeABHoe 
nucBMO auplika}. Wszedi do domu i^odlltewnego. Bud* 
I Chron. 28, 11. MODLITWA, -y, i., J9A. nioMUb«> 

iS/p. mobittba; «s>. i. mobltttoa, profl^a; ^r. 2. batowa^ 

lie^ batOlVanfEO ; CVn. molitva, moliturj Fd. moHtva, 
molitje, shebranje; Cro* molitva , moiba, molenye ; Sla, 
molitraj Bg, xnolba, molitva ; Mg, moiba, molitva* Ms. 
iiOAb6a» MOAHniBa (3. pro^ba), MoAuoiBOCAOBie (mo- 
A^6eHl) , MoAe6cniBie Te Deum laudamus ; kanony albo 
•molebny. iHm. Karri. Sog ) , bal ^C^et. W modlatwie 
ieft obcowanie i ruzmowa z bo^iera. Sk. Zyw. 3, g6. Mo- 
diitwa, podniesieuie aerca ku bogu. A^arnk, Aat^ Sjg , 
Madz* Z. P. M. ^7. Modlitwa z panem bogiem w awych 
potrzebach uoiawia sif. Hrhjl, Odp. Jlr 0. Qorai.|ce a 
iatobliwe modlitwy. Rey PJi, N nn 3, modlitwy «apB- 
lone. ih. y ob. ilrzelifte )» Turcy ksstaitn^ poftawf ros- 
mait^ pod czas modlitwy biori|, zakfadai]^ r<$ce, chylaiai 
aif, czolem biill, chwiei4 gtpwi|« Jitok. Turk. 193* Ko- 
mu modlitwa nie smakuie, ten niech po morzu zegluie. 

Cn. Ad. 366, sio. (bo fa tnobftt tie tpge/ ne<^ na more 

{be, niebezpieczefiiHra naucz^ naboieiiftwa ; do boga y 
gdy trwoga). Modlitwa Paiiika, s pacierz, Oycze nasz. 
Be, rocn04CRaA MOAu'czxBa , rocneAHM, omvcHaiub, ba4 
®ebet be< -^errn. - $. Modlitwy, Modlitewki, plur. 
kaii^iki, w ktorych modlitwy a%. Cn. Th., ob. Modlite- 
wnik, bai ®ebetbU(^* MODLNICA, - y, i., modlite- JIOnLOCZYNCA - MODRAWY. 

wnica, bet SftOtt, hai f^ttl^aui. Do ciebia pobieii^, 
iako do modlnicy. Birk. JCaw. i4. MODLOCZYKCA, 
- y, m., ktory modlitwy czyai , bet fBctet, Urai^d mo- 
d{oeay6c6w. Pe/r. Pol. 3, i5o. 

Pochods. namodlU sif , pomodii^, prxsmodli^i bO' 
gomddlca, 
MOD MS, - i«, m., fircykmodoy, eiK 9Xobeil4rf<^ei|. Jak 
mtodoma iks^pcem , tak ftaremu modniaiem bydi nie przy- 
ftoi. Teatr 33, 10, Zab. 13, 69. Bodaye^ przepadl mo- 
dniaiu! Teatr 43 c, 4; w rodz. ie4/k^ modniaia, Rou. 
M04HIX^a. MODNIE , MODNO adu. , wedle mody, mo$ 
bifc^/ nac^ ^tt Wobe* Nie pile Inacz^y tylko modaie, 
bo go za kaidym razem trzeba do domu^zanie^d ; gra mo- 
daie , bo sawaze przegra j poiycza modnie , bo nigdy nie 

' oddaie *, ieidai modnie , bo niedawno babf zatratowali 
kocha! aif modnie, bo nikt o tym nie wiedsiat, na reazcia 
^lub wzii^t modnie, bo bes ksi^dza. Teatr 39,89. Mlo- 
dy kawaler kuao, modno, opi^to przybrany. JKras^Pod, 
2f 34. Stroyno a gfodno , modno a cModao. Zegf. Ad. 
34 1.- - ^§. Robi^c nowe koto, mfynars ma prztlbrzega^, 
aby wychodsily modno abo aupetnie cewy a palcami. 
Solfl^. Arch. 83, t« K agodnie, w proporcyi, in Utift* 
einflimmnng* MODNIEC niiak.ndk.^ zmodnie^ ctt. , fta- 
wad sif modnym, tnobifcb WeYben. Wla^nie na naiw 
vieszcz^lcie, .kiedy^my nayuboiai, toimy zmodnieli, Krai* 
Pod. 3, 70. Poetyka teraz cale aif wylenita i zmodnia- 
U. Mon. 73, i34. kODNOCHODNY , - a, - e, mo- 
dnie czyli pod|ug mody aif nosz^cy , ^ ftc^ nac^ bet ^0^( 
ftagfnb. Nie rzucay na psa sadU, a przyaiowia mowi- 
cie , A czemui modnochodne inaczitfy cayuicie ? £fcz. 
Zw. 7. ♦♦MODNOGRZBCZNY, - a, - e, |nobif<(gl< 
(an(* Powiadat^ modnogrzeczni , ii, imM ai( s dru- 
gich, ieil to ton wielkiego tfwiata. Krag. Pod. 3, io5. 
*M0DN02YYSKI , - a. - ie, iyii|cy podtug mody, mO< 
bif(b lebenb. Mon. 71, 535. MODNY, - a, - c, «*. 
HO AH UK, tnobtfd^ (cf. modziafty). Kiedy on mnitfy dba 
o nii(, ona umiera dia niego ; kiedy ona nim gardii, 
on si^ do iiiey umizga ; oy modne gTowy ! Teatr brx d, 
86. Byf niemodny, lecz dobry, wick Aary. Zcb. iS, 
331. - j. 3*) Modny, ftoaowny, Bgadaa^ry aif , iUX* 
e{|l|linttttenb« Modna liczba albo aprawna paled w u kola 
left , kiedy iaden palec nie lachodai na obrnt cew6w 
niesiipefnycb ; a takie koto aowt^ modne kofo. Solfi- 
Arch, 64, 

MODRAK, - u, m.j modrzeniec, cbabrek, bfawat, ro- 
dzay ro^liny kwieciftey, maijjciSy liftki kwiatu rozroai- 
tcgo gatunku. £>yk. Med. 4, 379 , bie Sornb(nmf. ***"• 
wyki. Modrak mi^dzy iytem, niektorzy zowi^ *mode- 
rek. Mqcx., Bh. mobroff <tarta, ^tp^'t Crn. rojize; Vd. 
ahitna roaha; Rg. modriligliza; Bs. aagaailje; R** ^0* 
CKyaiHOK gB'^mB, BacHAefcb, cHHioxa. BUwat,. kto- 
l>y chabrkiem, modrze6cem i modrakiem mianuieioj, 
czworakiego rodzfliu znayduiemy. Syt. iijS. MODRA- 
WY, - a, - e, - o adu. ^ na modry pochodai|cy, Mh* 

, namobrp, aamobraii^^ pompbtaioi '^^•i* namtbro^it^f R«^ 

mpbrei r«/. veahneukaft , plavoten*, /?*. roAy6oBaniMB 
( cf, gQt?bi'; , cBHevamUH , cf. $iny) , bUnlig. W^i «« 
a iadu wspina, A ewe pierai modrawe nadymad poczyn** 
A. Kchan. **3. Jako wody morflcie widz% ai^ z daloka 
modrawe I tak i boginie morikie teyie a^.barwy. Ot^* MODRO - MODRZYC. 

Ow. 448. MODRO, adp. adj\ modrj, Bh. INoMe, Mf-^ 
kitnoy bUwatno, bUtt* Modro farbui;|cy Rs* chhhae- 
nmby cHHHAB^Hcl). MODROBLADY » - a^ - e, bla- 
domodry, wodnlft^y £irby, bfawy, MafftUtt/ tUttXhUvif 
Sr. 1. WO^bOtOe. Hisspaiiikidy rzeki fietja woda mo- 
drobUda. Bardz. Luk, 3i «^ 99, JIfon. 76, 695. MO- 
DROOKI , - a , - ie, oczu modrawych , Bh. mobtOOlQ ] / 
Hattingid* Modrooka Jimona. Tff^ard^ Paaq. 4;, Mo- 
drooka Minerwa. Dmoch, JL i, 11, i6' ii 33. MO- 
DROSC, - icj» i., SA. mobtoil; On. mudroft; Sr. 1. 
tIttbrCKfja; i?'. modrda; Kg. modrissa; Rs. cHMema, 
CMHB, cauKa, ob, ainb^d. MODllY, - a, - e, ^A.ni9- 

>ro5 «r. 1. tnobro, mobri; Sr. s. ntobri; Cm, mudr, 

m6dr > K</. muder , veahneu , ffulg, pUvi (^06. ptowy ) ; 
Cro. m6dvr, modri, mayi ; B*. modsir ; Sla. modar, plav ; 
if^.-modar, modra, modro; Rt. gbhiH, cf. ainy, bUlt/ 
blawatny, bt^kitny zupetnie. Cn, Th. Chodsila w bar- 
wie niebiefkitfy, to left, modr^y. BieL Sw^^o. Lilia 
pomi^day modrych fiotkdw. Anakr, 81. Farba modra 
Berli6(ka , i^erUnet iBUu. Xrumt. Chy. 494. Farba mo- 
dra gdroA, Af. roxyoe^b , iBcrgMau. Kelor iey odbiia 
bt^kitnie; 9^. ba modry ieft, iako al^ zwykto profto ga- 
dad. Zab, 11, 18a. Modra gora^iedna a Biessczadzkich. 
£«/. /f. M 44. MODRZEC, - at, - eie, neutr, ndi.^ 
Modrzyd si^ r«^(pr. , Bh^mcbtatl, ^mobratt; Sr. 1.- ©Of 
OlObranti Rg* modrittise} fij. modritise -, Cro. modrim- 
aze; bUu toethen, modrym si^ ftawad, ainied^ n. p« Je.- 
deo porasit go pif^ci^ -przekl^ts^ Tak ie mu ^liesne zmo- 
drzalo lice. Itiicl/k. Ryt, bj. MODRZENIEC, - Aca, 
JR., ob. Mbdrak. - $. 2) ryba morika, glaucut. Flin. 

9i »6» ber TOferflWitig, ein ®eeflf(«. Cn, Th, , cAm/e/. 

1, 626. - J. 3) Consolida regalis , Witterfpoftt , oftroi- 
ki , ziele i, Katarzyny, modrzeniec zvvaue, ie kwiecie 
mamodre. Urzfd, 101. *jVIODRZENIOWE lasy. Gaw. 
£ie/. 360 , o5. Modrzewowe. MODRZEW, - ia, m., 
«MOORZfi!^, Bh. mpbfill/ bfjn ("oft. dera6}; Sr. 1. )f6s 
Vre nC))f breiOO , o3. fkowroaek; K^. mersezna, merze- 
anovu drevu; Crn» mez^sn ; Rs» XHcmeeHHiia « bft Sets 
C^enbtfnnt, drzewo plerwszey wielkoici, iodle i sosnie 
podobnej liicie albo kolce S7^ tylko iak nitki, mi^kkic; 
wyradai^ po szti6 w kupce z iedoego guzika« Kiuk RosL 
a, a8, (cf. koder). Topor oftry w *modrzeniu. J.iCch. 
Dx. i64. -Jig. Run^^t ach, raodrzew' wielki t^y koro- 
ny, Na ram ktorego zadriaty tryony, Modrzcvv' ktdry 
gatfziami Nade dwiema prsewy^szat paorzami. Tward. 
MUe. io3. MODRZEWNICA, - y, i., ziele andro^ 
meda. Linn'., Jundz. 236, Chaniae paruat^ ziele mo- 
drzewnica , ' ktorji drudzy chc;^ byd2 bagnem. Syr. 600 , 
ma lifteczkow gromadkami petno, rdwnie iak na modrze- 
wiu. ib. MODRZEWOWY. - a, - e, od modrzewia , 

2er(^enbanm : , ^erd^en?; Bh. mobrinoWQ, brin^iooi ^^* 

xsictnBeHHM^HUii. Modrzewowa g^l)ka, agaryk, 2ers ' 
(t^enf^Ottinni ; Cm. mush^nze; R9. AHcmBeHHHHHaH ry- 
6a, gatunek grzyba rosn^cego na modrzewiu czyli mo- 
drzewowym drzewie. Dyk. Mch 4, 38o , Urzfd. i4. 
Modrzewowa iywica , ii bywa brana miafto terebinto- 
Yfij , sowi^l i4 tei terpentynii. Sien. wykf. , 2f r(^cnb<lt) , 
Fc/. pulpab. MODRZYC , - yl, - y, cm. ndk,, Boh. 
lllObfitit A'* CHHUinb, modrym czynid, bUu mac^m/ 

bUn fitbeit. M O D Z. 235 MODZ, MOC, mogl, mo^li, moio, mo^^ mtd. ndk.y Bh^ 

tttoc9/ Albo moct, m»b(# mfliee'i; mobtt> i^/<». mftjems 
Sr. 2, ttto}/ mog(, J4 mogti, ti moiofcbr m»n moio; 

Sr. 1. mOi, famO), tOOJUi Cm. mosh, mogl, m6rem i 
FV. mozhi, morett, morit, aamoreti, mogel, n^ogeu, 
mogla , morem } Cro. mochi , mogel , mozi , morem, mo- 
gucb jeasem ; Hg^ meglebet ; Rg. moccbi, ra6^u , Ba. raocchi \ 
Sia. mocbi^ mogao, mogla, moglo, more, moreab, mogu ; /2a* 
MOMb , bo3m6h&, Mory\ Be. kobsr, jcory, MoigecmBy io» 
vdigeHb ecu b; c{.Ger. migeR^ ^ad^t, J si. meiga, Suec. *m^- 
ga, ma ; Dan. maa, moAne , Anglos, magan , Angl. may, 
ef. Gr. fAsyaSf Lat. magoaa , f/g. magaa alius ^ Gr. fjt>o» 
y«/v laborare^ tolerar.M, Hbr. pi;» maoa robur) ; •f6tlllfR# 
Vftmbgeit* a^ cum Jnjtniriuo : mogf, s zdot&m, wydo-* 
tywam , mocenem , nie ieft mf niepodobno , ieftem w fta- 
nie, id^ fdnn. Chce ki|sad, chod nie moie, i dziko si^ 
sroiy. Bardz. Tr. a35. Kto nie ieft architektem , moia 
bydz mularzem , Moie bydi cyrulikiem , kto nie ieft le« 
karzem. Dmoch. Sxf. R. 87. Tak ieil, m^iem, m^iem , 
i iak moie byd dolkonalyro ze wszech miar m^iem. 7>af. 
1 3 c, 10, niepodobna byd doflconalsaym ). Wszyftko to 
moie nie bydi , wszyftko to bydi moie. Pot. Arg. 701. 
Tak wielka zgraia djabMw go op^tafa; mdgt kto wierzyd* 
it wazyftko piekfo Ba6 wft^pilo. BirA. Dam. 19. Sfdalo- 
wie nie mog^ nikogo na gardio a^dzid, bes iego wiado- 
mo^ci. Star, D^v, 19, uie powinni ). Jui na to ftrony 
nie wincey przykfadad nie b^di^ *moc (modz, mngli). 
Stat^ Lit. 179. Rycbley w obozie (Ir.fli, nizli coby sif 
dziato, obaczyd *moiono. Warg. Cez. 71. {Gerund. 
t moina byfo ). Przesstego lata owies byf niepomatu 
drogi, a nakoniec ani go doftad *moiono. Gor. Dw. aoa. 
We dnie iechad nie ^moiono. Sk. Zyw, 3i6. Chod go 
azukano , nale^d' go nigdzie nie *moiono. ib. 2, 409. - 
Gramm. MogJ^cy tryb, poteneialis. Kopcz. Gr. 1, 68. 
Chorpwaf na pierai, oddechu wolnego mied nie *mogie. 
Chodk. Koji. 83 , nie mog^ce ). O okolirznoiciach tu 
byd *iriogfych. AtukZw.i,Sj. - j. cum e/lipsi Jnjinitiui : 
fpnnen, Vermbgen. Kiedy tego nie moiemy, co chca- 
my , chcieymy co moiemy. Cn. Ad. 346. Kto tego do • 
pi^d, czcgo chce, nie moie, Niechay chce, co ma ra* 
czey i co moie. Paft. P. i46. Jak moiemy, nie iako 
chcem3\ Cn, Ad. 3o2. Nie wazyftko moiemy , co chce- 
my. Cn. Ad, 719. Bfainuy iak chcess, ia tobie radzf 
iak mogf. Dzwonk. A 2. Nie mDgf na co patraed, czpgo 
sTuchad ; Prsykro mi, ledwiem iyw, to ^mierci mi sif 
rowna ; ^Dobrzem zyw na to; "^Dobrzem iyw to alysz^c, 
widzj^c. C/t. Th. 5o6. - §. absolute modty - ailnym bydi, iku- 
tecznym, (kutkowad, ftosowncy mocy bydi, 'z to bydz, 
dokazywad, przemagad, ftiirf fcpn, fdfHg ffWH/ Uertn6» 

gen, h\e ^taft i^htn , wixUn, gftteR/ «u^rid)teii. Na 

iey wyspie biatogfowy walcz^ azpadarai, i inog:^ tak wielo 
iak m^icgyzny. Boter 5i. Jeazczescie nie mogli , ale 
a:ii teniz ieszcze moiecie, ii i teraz ieszcze iefte^cie cie- 
lesaymi. 1 Leop, i Cor. 3, 2. Bogactwa wiele mog]^, 
Cn. Ad. 3i , pieni^dze wazyftki^o dokax^, mtesaek pan). 
Fatrzaycie, co lay bialog?owikie mogs^, Mifkczet^i na nie 
rycerze zuchwali. P. Kchan. Jer. 101. Jc^li co z^ Ii- 
• cbem naboiefiftvvem mog^ , Stawiane ^wiece twemu obra- 
sowi  Wei w sw«^ opiekf dziecin^ ubog^. ib. 307. U 
Turkdw pieni^die bardzo wiele mog;^. Warg. Radz. i3i. i34 M D Z. On wiele moie u pana ekonoma. Teafr S^ c, B a f wiele 
uraij, snacsy, wptywa). Solon tych, ktorxy u okru- 
tnikow Bieco magli , a w wadze byli , liczmanom przyro- 
wnawaf. A'osz» Lor, ijb b, Wiele moie oa woynie for- 
tuna; Warg. Cex. 147. Wi«le ten moie, klo aaro aobn 
ms^drzt wl^dnie, Zab. 13,216. Sila przygoda moie, a 
nr iedn^y ^odzinie, Albo racz^ w minucie wiek ludzki 
uptynie. Croch. W» B, Chcied i moc , iedno to u nle- 
go bylo. Warg, Wal, 2a6. Chce mods , czego nie mo- 
ie , kto ma mocy sifa. Bard, Tr, i3o» Co mogl Polak 
i CO iego alawa , przed oczy ktadf . Jaht, Buk, Dumny 
faworyt Carowey, rad byl pokazad, ii i on mogl wiele w 
Folszcse. Uft, Konji, 1, 67. Ludzie poludniowi wincey 
mog^ rosumem , a poinocui wincey mog^ duio^ci^ ciaU. 
Tetr. Rt. 86. Nie wiele pro^by moie na twym oycu mo- 
. g4. Ale poyd^ de ni'egu. Niemc, P. P, 82. Nie ten nie 
■lofe, kto umrze^ nie moie. P. Kckan. Jer, 563. Tak 
wielka byla moinoiC Nowogrodaan, ii to prsyslowie u 
nicb by!o poapolite : kto moie przeciw bogu i wielkiemu 
NovvogrodM? Stryik. 5i3. O Amfionie pewiadaiJ^, ie tak 
■wiele mogf cjrtr^ i ilronami, ie kamienie do iego si^ 
grania ackodzxty. Oiw, Ow, 336, t. i. tak mocen byt na 

cytrae, n tMC fo fl«rf «ttf ber Jitter , i>ermo*te bamit 

fo tMt bdf • • . JaHrz^b okrocony pi^rwszego roku ma- 
io moie ktt chwytaniti ptak6w. Sun. 291. - 5. Conjlru- 
€iio obsoUta : Cz^lio mnie dobywaJi od mlodo^ci moiey ; 
widani >ednak nie mi nie mogli. 1 Zeep. Ps, 128, s, nie 
vmogli. 5Zeop.<, Rs.cuo^h, CMOramk, nie wikorali prae- 

ciw mnie , f{e tonnten mir nl^t$ an^aien. Skoro roiu- 

vie calowiek , ii ua zatrefnowanio iakiei dawno przed- 
tym my^loaoy mafo albo nie mu sif moie. Gorn, Dw^ 
i64, t. i. Bie moina na nim irapressyi czynid, fitaiT fiimi 

i6m mm mfi^htn, wem'g QiwhxM anf \\in macftrii* - 

Obtol. poki uiog^c, iako mog^c, s p6ki moina , iak 

moina, fo \an9e , aU miiixiii; fo gut/ aU mJgHd^. Swi^. 

topelk ayaom rozkasal konai^c, aby na Krsyiaki woynf 
podnosi^, poki mog^e, oci^gali ai^. JCrom, 276. Wlo- 
d^'mkz umy^iij si^ bronid, a gwalt nieafuszny WitoJdow 
iako mog^e sluazu^ obron^ odbiiad. Stryik, 4S7. - 5. 2) 
Nio inog5 nie, podlug Laci6(kiego: non poffum non ^ 
% nie mog^ inaca^y tylko , ; maaz^ (Itonjec^nie^, jd^ fann 

Jiic^t «nbft^ ftU, fanii nu^t nm(in/ \^ mnf nottfwcnbig/ 

• i(^ ntsf « Czlowiek cnotliwy nie moie tego nie czynid , 
CO czyniy bo nie byfby cnolliwym, kiedyby zani<?cka{ to 
czynid. Gor. Stn, 45g. Mdwiit zerani( w sposdb taki, io 
Bie mogten» treikliwycb nfe powzi^^ my^li. ZabL Dz, 72, 
- J. •niemogf, s chorui^, o5. ni«an>ds. - J» Moie byd, 
jnoio', advtrbialiter y uide suo ioco, 

Focliodz. moc, m6carka^ moearxy mocarjki^ mocar- 
Jiwo\ Mocnjy Mocno ^ MocnU y mocnU^^ mocniuchny , 
mocno^4y mocowai sify moeowniki niemoc, niemocny \ 
mmaenia^y obmetcniai s pelnomocny ^ pefnomeeniki prxe^ 
moc, przemocowa/i umaeniai^ umocnU ^ wszeehmecny ^ 
wsz€ehmocno/^c, wszechmogqcy^ tmacniaiy xmocruiy zmo^ 
mowa^, wxmacnia/, wxmocnU; moinyy moina ^ moie^ 
moinoii^ moinorztfdca i domaga^, domodzf pomaga/,' 
pomodz i pomocf pomocnyy p^mocnih} prztmagad^ 
przemodzj przemoc, wielmoiny, wielmoinoi^s wyma^^ 
ga^y wymodzy wsmagad^ zamagai^ zamodz^ ^mmoit^ 
m€f z^amQiny^ zap^m^ga/, zapmodzp Mappmoifni^^ MODZBLA « MOGILSro* 

Wipomagait wspomoitnhi mmaga/^ tmodz , zmolenw, 
niezmoiony, 
MODZEL, - u, m., Bh, m^t^ callus \ Sio. IllOi^I, (fUs 

bta Ne Ob bifa; Sr. i. tnoaet^ pobranuaa; Crn. maiui. 

abul; yd, mbsel, thulk, oshulk, ahulinkf (Cro. mozol, 
» wrzdd)', Cro, aia, auiy; £>/. xuly; Bt, agjiig*, Hag, 
xugl ; f S/dE. moauli , t karbankul choroba ) ; Rt, uoiixi 
(MOcoxb gnat wielki wotony); naroAek twardey ikorj 
na Ff ku od roboty cif ikiey, lub na nogach od chodaeaia , 
martwak, twardzisna, odtr^t, odcilk, nagniotek (eh, 

Mozol), bie ®cb(vief e ; fiaxte ^aut 90m 9Irbeitc« ah ben 
S^itibcn , oom ®eben an ben giif en* Modzde abo bro- 

dawki) ktdre bywai% na rfku i na nogach s roboty, 
albo a ckodzenia. Urzfd^ a53. LekarAwo na xganianie 
brodawek i modzelow* Sltszk, Ptd, 68- On nie wxe« co 
to ioft, modzelami avvemi, Dorabia^ aif, pracowa^ r^- 
koma wtaanerai. JT/o/i. Wcr. 66. - §• 2) Modzela herb, 
idem <fuod Boficza. Xurop, 3, 33. *MODZ£LO WSKI , 

' roftruchara; moie aif bra^ tak iak Truchla, za handla- 
rza, ko6mi oaaukui;|cego . . . Alb. n. IV. ii. 
Pochodz. mozoiy mozoUc ^ mozoUe sif, 

•MODZIASTY , - a , - e , Modny , niObif^« Dawni^y nie 
by{o tych wymy^Inych i modziaOyih ftroidw. Haur Sk, 
33. Modziafte towary. ib* 92. Niecb pokaie mods, 
czegoby nie trzeba, Nie odradzi modaiaflym i aam anioC 
s nieba. £.qcz, Zw, 6. 

MOGILA, - y, MOGILKA, - x» i., dem.^ A/. Moriua, 
MoruxBKft ( Ra, et Ec, MorHA&HaKL , norajiAKl) gro- 
barz; Sr^ 1. S^^OgcHn^ G§r, S0{&gcln oppidum Mitniati 
cf. Ger. obs, SD?6fler, hodic SJJal, Sax, Jnf. SKael, Talm. 
t^^^h'm agger ). a) Mogila aamorodna , t pagorek. Cn. 
Th,y eln ijiigel, (Stbbag^t* - 5. b) a aiemi iiaypana, ow- 
biSiwie nad grobem, fin (Stbbanff, befonbef^ %X9i\if^tt\t t 

^rabbAgeli Sr, i. n«metana fniM; Rote, MuriiAAHHtta» 

KypriHl)» KypraHHitKl) , «6.' kurckan^- Cialo Wasdj 
milf od Krakowa na *wydalym mieyacu pochowali , tynie 
ksztattem iako i oycu uaypawazy mogitf ; at^die yiiti 
przy ni^y leij^ca , nazwiikiem Mogiia i ' po daii' daieft 
atynie. Krem. 58, Dyk. G, 2, 166. - Poyrzysa na groby 
i amutne mogity , Ktdre w przeaafych pi^ciu lat ayny 
twe pokryfy. GrocJu W^ 63 o. poet, mogita, s grob, 
b4^ 9f ttb. Skonam na ich rf ku ; iale ick zakopii| wras 
semnji w mogity. 7 <4/r 6, i4o. - j. 2) ogoliiie: mogi- 

u, : kupa, eln i^anfen, euie grofe SRenge anf einem 

J^Hnfen. Fflozof iyw ieazcae kai^g swoick mogiii| priy- 
walony zoilaie, zagrzebiony w my£lach awoick. Zab^^f 
261. Wifcey niili tysi^c mogil, albo kup nieaaiyck 
sboia popaowanego« Wez, Zap, B 4. Te drobne pro- 
aski , ktdrych okiem doyrzed nie moina , a^ w aaney 
raecay, iak mogitki iakie, a ktdrych kaida ieft a wielu 
insaych ieazcse drobnieyszych proszkdw uloiona. Reg, 

Do/. 1, 25. Mogiika kretowa. Tr., eitt S0?anln)ntflb<ni« 

fen« ( Rs. MOrHJUXige -wielka mogifa , mogili&o ; moFHAB* 
HOH KancHB grobowy kamieA ]. MQGILA herb., raagi- 
la caworograntafta ; krayie dwa na bokach; trzeci na 
^raodka iify ; na heimie firuaie piora« Xurop^ 3, 33 , ell 
fflnpyen- MOGILNICZY» - ego, na., Re, MoraA&iiHKl)» 
grobara, bft S^btengtdbet. Tr, MOGILNICA , - y. 
i., mtafto w Rawikim. Dyk. G. 2, 166, eine Ctubt Ii 
Iber SBt nam- MOGILNO, ^ a, n,, bog«te opaciwo MOGXLITY • MOCRADLA; 
Be^e^yktyndw w woiew. Kalifkim. Dyk. G, a, i65 , ebie 

tei^r tBenrMcHitetabtey in bet IB. SiM^^, cf« Mohitdw). 

MOGIIiNY, - a, . e, oil mogiiy, Grb^t&gfh/ 9ra6|Ml' 
§e(s; it». MorHAftHUB. 

«MOGLY o3. Mods , noc. 

MOGUNCKI , - a, - ie, od Moguncyi» ^^^Vi%tX, 9X«9n| ^/ 
Bh, ^O^ntf 9« Ak-cybiikupftwo Mogunckie. Wyrw. G. 2u8« 
Arcybiikup *Moguiit7friki. UJirz, Kruc, ^ i33. Arcybi- 
Ikup •MoguatineAlki. Ko9z. Lmr. i38. MOGUNCZ^K, 
- a , m. , s Mogunoyi rodeni , bcr ^fapnset* MOGUN- 
CYA, - yi, Bh. g)(o(uc, Cer. «IDJaprj, ftolica ftandw ^ 
elektorftwaMogimikiego, w cyrkule Kenu uiiazym. Z^A* Cr. 
a, 166. 

MOUILOW, - a, OT., snacsne miafto Lit. w woiew. Mici- 
atawfkim. Dyk. G. 3, 166 « zU|d : Ekonomia Mohilowlka. 
16/ - $. Mohii6w« miafta w PodolOum. i5., @t4bteit«s 
«f«. MOHYLNfA, - y, i., mate miafto w MifLflum. 

j>yk. G. a. 166, ein 6tibt(^rn in tittt^vM. 

MOIB 06. Moy. 

•M012b , «Moyie ; Folwark w Jnflanciech Moiiami zowi^* 
Gwag. 4i4» Moyie tym si^ mai^ dadi , ktony w stui- 
bach ftatecsnie trwaii^. Nar. Chad, i, 169, not* „s Lo- 
tewflciego i^syka, toi tamo co folwarki , dwory^S citt 
^PXntltf cf.Maiers. 

MOKNA^C, mokn^t er mokt , moknie neutr, idntL^ smo- 

kiu|d, aiBoko4d<a.» Bh. mofnauti, mofl, mofnn, %v^^ 
fn«nti$ Sio. mofnn; 5r. 1. nofnu, mofnem, imlm\ 

Cro, moknem, moch¥aren»sein ; Bg. kisnuti , okit null ; 
Bs. qtiafaidae; Bs. uoKuymh y riidKMy, crndKHymb, H3- 
KOKHyuu; £c. MOKp^fo, MOKHy; BA. mp( ciecza, pTyn, 
cf. mkn^d); ndf WerbfR/ feui^t merben. Gdy komu no- 
gi smc>kiU(y obmy^ ie w letni^y wodaie. ICrup. 5, 19. Sko- 
rj siii)knf , coi mi po opoftcsy ! Poi. SyL i33. Z!y go- 
apodarf, co w doma zmoknie. Cn, Ad. i353, Slo, ntofttt 
gcfp bad^/ praemokt do szcz^ta), Wlekli^my aif iak 
.smokii fdrawie. Jabi, Buk. ij ». Karczemuy iunak ma 
koneiyji a bobrowym ogonem, ie pdty ieft wielki i daiel- 
ny, poki moknie w truaku. Mon. 73, Sog. - $• b) Mo- 
knf w wolzie, namakam , mocz^ mil?, mifknf, mace- 

rttco. Cn. Th,^ etngetoeu^t fepn, weic^en* - $• ^) fg* 

We tzach mokn^c, ^mierci wyg^da. Pot, jdrg, an, t. i. 

ptyn^^, ton^d, in it^tanrn ft^mtmmenb. MOKliA, -y, i., 

rs^ka na pograniczu Prufkim wpadat;|ca do Wisly. Dyk, 

G. 3;iG8, ein Slut an bei ^)tettMf(ben ©ranif, MO- 

KRaDLA, MOKiiZADLA, - i, i., mokrota, mokroitf, 

bie ^alpP/ bl« Jeud^tlgf nt ; 3A. mofrina; 5/o. mocarina, 

mMA, mPciblO} //^. moUdr), W tea cias Libiyikie 
kraio mokrzadli pozby}y Przez gori^co , i wielce sach^mi 
aif ftaty. Otw. Ow. 64. Do Wiafy w&oczyl; co sif dzieie ^ 
dussy Nie wtedzied ; aaadi aif w piekle a toy mokr^dli * 
auszy. Kchow, Fr, i5o. Mukradla abytnia ziara macice 
niszczy. Hour Sk. 9. - 5, a) Mokry grunt, w'lh^tne 
mieysce, mokradlina , feiic^tet fBoben. fiehemot Leiy 
pod cieniem w iainie trzciny na mokradli. Badz, Jah^ 4o, 
16, w fltrytoiciach trzciny i biota). Na gdrach, i bydto 
i drsewa lepase bywai^, niili w mokradlach. P«/r. Bt* 
87. Frseftrzegam^ aby w blotny abo na mokrzadli za- 
gon, daremoie nie rzucano ziarna. Hour Sk, 23. Rze- 
iucka rescie na mokradlinach i mieyscach wodniftych. 
Syr. 11 38- W nizinach i na mokradlinach rofl^ olsze. HOKKO - MOERZYCAV i55 Cr€sc, 486. - J. 3; Mokradta plur, neutr.^ atota, mffei 
f&ettet, tatdtnmttet- Trafify ai^ drugo z wioanymokra- 
dra. Haur Sk. a3. MOKRO adv., Bh. motte; B*. mo- 
Kp6, epposit. audio; naf, ffttC^t. Mukro tu, Mokro 
CO chowa6 Mokro prayfoiyd. Cn. Th. ••MOKRO- 
DRPTES, iabft Ut/Xofivtrtif , Prxyb. Batrach. Homer. ^ 

ein Jrof<^ in bet 18atra<^mpoma*fe, cf. bagnoch. ♦•MO- 

KRODZIW, - u, w.. wodnjdziwotwor. ein «OJfetUtt» 
gebifUet. On na Delfinie mi^dzy ryb azeregicm Rosgania 
raorikich mokrodziwdw bydia. Mor^zt. 20. MOKROSC^ 

- id, i., MOKROTA, - y, i. , Bh. mofrtjl; Br. a. 

moftHofc^; Sr. I. merrofel, moftoUi ^d. mokrota, mo- 

kruta , mokruft, mokriua, viaga ; Cro. raokrtna , moch- 
▼arina, m6clivar, mochydmoszt *, Bs. mokrdft, mokrlna , 
mocjar^lina; Bs.MQKpoma, noAMOHca ^Moicp6niaflegmo, 
MaKpoiiiaHa ilina ) ; ^r. MOKpocmk, Moxpdma, oppos» 
aucho^d), bte 9l(life. Woda zinino (hracid moie, a mo- 
kroty nie moie. Zebr. Zw. 2, Mokro^d , s Qzaa mokry, 
dfdiyfty ioppos. aiiaza), ix^flei S&ttUt , ^iiffe bet Slt« 
tetnng. Oi. Th. MOKROSNIEXYSTY, - a, - a/- o adu. , 
f*neen«jl, fen<^t nnb fd^nreig. Zima dtuga, mokro^nieiyAa. 
Haur Sk. 39. ♦•MOKROWLOSA ranna zoraa. Otv. Ow. 
aoi, rosifta, n«Pb<l<tig. MOKRY, - a, - e, ^A. «0» 

rtQ, mpcdowittis 5r. a. moftl, mofWi; Sr. i. mofrp; 

Vd. moker, mokruten; Cro. moker , mochvaren 5 Bg.m^* 
kar; 5.t. «r 5/a. mokar; Bs. HOKpb, MOKphirf; Be MO- 
KpeHHMH (Syr.Arb. 9ip» a^uam terrae immisit), oppos* 
auchy (cf. wjlgotny), nap. Przy suchym drzewku i mo- 
kre gorele. Braik. R. Mokra ^mierd, « imierd pod wo- 

d%, utonienie, ein naffet Cob, %tlb im SB^^ttf C?tttin^ 

(f n. Uazli ielaza , a mokra icb Imierd i ^lepe po^arty 
zatopy rzi^ki nienbfagan^y. Tward. Wiad. a35. Mokra 
jmierd wodze woyflca Faraonowego (larta czerwonemi wi- 
ry. Crock. W. \o «r436. Mokra dmier^ ich poda w sto- 
nych wod zatopy. Groch. IV. 436. *MOKRZ , - u» m. , 
m^-z, nryna, azczyny. Mqc*. , bet Ufin. *MOKRZA , 

- y , i. , ciecza , pfyn , etwa^ jWfffge#. Rozpalone ie- 
lazo kowal topi w wodzio, to zatym pryfka samoczone, 
] popifkuie, w mokrzy cieptey zagr;^ione, in frepida unda. 
Zebr. Ow. 3oa. - a) Mokrza ob. Mokrayca. MOKRZAWY, 

- a, - e , wilgotny, nwiliony, befend>tet, fenc^t ; Bs. mocjar- 
gliv; /{«. MOKpoaanibitf.^WioflcamaTa, lerazdrowa, z czy- 
ftych wdd mokrzawa. Huh Ow. 161. MOKRZEC ziele ob, ku- 
rzy Slep drugi et Sporyf wiclki. MOKRZKO , - a , n. , 
miafto w Sieradzkim. - a) Miafto w Krakowlkim. Dyke 

G. a, 168, ®Mbtettamen. MOKRZYC, - yt, - y, ex. 

ndk. , Bh. moftltt , jmoFrirt ; Vd. mokriti , amozUiti, na- 
mozhiti ; ^«. mokriti, mokritti, misgjatti ; Bg. mixatti , 
omokritti ; Cro. czukati, azczati; Dl. miaati , biiritisze; 
Rs. moHHinb; moczyd, namaoza^. Cn. Th^, tteften , na0 
nia(6en. - J. Mokrayd, azczad, o zwierzf tach , %aU 
nen* Kofi dzii ieascae nia mokrxyT. Mokrzyd 8i^> 
s ut pomokr^yt ai( w Idiku , s zea^czat sif , po^lat, b^t 
(t<^ bepitrt (cf- ryby w Wiku towid). Lekarftwo to d»io- 
ciom mokrti|cym i usikaii|cym ai^ w polciele niytecyne. 
Syr. 1 45. MOKRZYCA, - y, i., MOKRZA , - y, *•• 
choroba w ogonie u cugowych bydl;\t. BndiA,^ etne 

^tanfbeit be^ ®4wan)e^ Up bem ^ngviebe. ci*- ^f- ^'-' 

Kpe^b parch ko/iiki w nogach i pod kolanam*, bie fRCLPp^/ 

etne ^fetb'eftanf^eU (H^ss, Moxpsua ftondg flJepowy}* ^i56 MOKRZYDLO - MOL. , MOKRZYDLO, - a, /i. , mokradlma, mokry grunt, Ilrtfj 
fet iBobeii* Zbr^dziwazy pr^ez Ikniy si^ przedziera, Prze- 
bywa mokrzydla, pnie sif na opoki. Kras, Off, H '5 b. 
jyiOKRZYNY, MOvRZYZNY, MOKRZYSKJV, plur,, 
mokre mieyaca. Cn, Th, , mokrzydla, mokradla, uafiVt 
SBobirn. Topola podoba sobie*na mokrsyznacb. Jak, Art, 
3, 162. - $. 2) Mokrzyzna, mokrota, mokroid, tit 
9{d(re* Tycli, ktoizy przy ogniu sif grzali auknie ie- 
Bzczo mokre byty *, onego , ktciry na modlitwie przez noc 
byt , iadney mokrzyzny na «obie nie mia!y, Birk, Dom. 
83. - 5. 3) Mokrzyny, k^t gdzie szcz^, Tr,^ etR %\h 
mnUl MOKRZYSKA, - yOc, plur. , miafto w Kra- 

kowikim. Dyk, G. 2, 168, elne ©tabt tm itrafauifcbfn. 

MOKWA, - y, i. , (5A. mtlV^atX madere) , moki-os<5, 
wttgo^ wielka, bie %iffe. Nie masz dachu na tak prze- 
i^t^ mokw^. Pot, Pocz, 466. Woli w polu niewczasu 
sazyvvad i mokwy Dla stawy, niili w domu siedzied tea 
»}awy apokoynie. ib. 543. 

Pochodz. domoknqCf domaka^\ namoknqi^ namakaiy 
omoknqif, omaka4 ; pomoknqc ^ pomaka^\ przemoknq^ ^ 
prz€mttka€ , przfmokty , wymoknqc\ wymakadt zmoknq/^ 
zmokiyi mocZf moczociqg , moczadto ^ moczara^ moczy^ 
dto , moczydlny , moczywqs , moczymorda , moczyd , ma- 
czad'j dornoczyif, domaczac ; namoezyc, namaczad^ omO' 
czyd, omaczatf^ omaczalny j pomaczac, pomoczyif ; prze- 
macza^t przemoczyd ^ rozmaczad, rozmoczyd^ rozmo<- 
czkif untacza/f umoczyc ^ wmacza€\ wmoczyd^ wyma- 
ezady wymoczy^i zmaczai: y zmocxydy zamaczad, zamo^ 
czyd, - j. mifkkif mifknqtf^ 

mOl, - a, w., -oa, raoh sio.moX; Sr, 1. m^la, Sr, a. 

mCiJ)iCii O/i. molov , mol, aaplivk; fV. mol ,.ixiul, mou, 
aapliuk; Cro. raol , zaplyi]ivek, grizlicsa; J)L .moly^ gri- 
sicz'a, uplyuvak; Hg. moly; Sia, moljac, flrixie, ftn'c- 
aak ; ^«. cmogi, grizi^a, gngriga } Hg, grlzlica, grjzica; 
JRs. Moxhy mauteHfc, DpycaKl), xnapaKaHb, K.oTKe'hA^t 
nxenoKb *, J>an, et Nort/, mol , Celt, mala , cf. Ldf, mo- 
lerc, IIbr» Sbi» molel suecidens y S')» mul circumciderey 
cf. Qer, ^^\\\U\i bie 5D?0tte; bie @*abe, //n«a, bardzo 
drobny gatuuek dmy, czyli motylow nocnych g^^sienica; 
pospolicie rr odziezy nieprzewielrzauey Ifgnie 8i^» ZooL 
i48. Mol koiuchowiec. Lad. H, N, 108, bit ^til^^ 
It, suknowiec. ib., bie i^Ietberfcbabe; Mdlulowy, mo- 
tylek pazczofom bardzo szkodliwy, pospolicle ic dmami 

zoHrj^. ib.y bit fBiencnmotte, ^onigf^abe. stabe to db- 

bra , CO ich rdza i mol grysie. Falib,R, 3. U iyddw Aro- 
idw sifa mole gryz;|. ib. M 3. Czas na ksstalt mola pi- 
ama te podziurawif. Pilch, Sen< 10. Jak mol w ksifgach 
sawaze sibdziaf. Jabl. Ez, 71, ^i!ic^erwttrtn* - $. 3) transl, 
1VI61 , rupie , zgryzota , iitrapicnie, frasunek, tltfgenbft 

i^nmmer, ^eimUc^et SBurm, ©ewiifen^biffe 2(. Los iy- 

- cia ludzkiego zgryiliwy, a wszyAkim pospolity, maluie- ^ 
tny w tym przyafowiu : kaidy ma awego mola, co go gry- ^ 

zie. Kpcz, Gr. Oy p, gi , sio, fajbi naptepfug tol, tbi bo 

CO (ufe a fiorbtf yd. vsakiCeri vie, kei ga zhreul tishi); 
kaidy ma awoie rupie ; iednego to, drugiego owo grysie). 
Min. Byt. 3, 327 , Biai, Pojl. 1 13 , Teatr 49, j4 «f 18 *, 
i5. Kogo gryzie mdl zakryty, Nie w amak met objad 
obfity. Rys. Ad, 23. Nie raz md] cich^y zgryzoty, MfcH 
ai^ taiemn^y w tym aercu niecnoty. Kniai, Poex, sty 223* 
SUiwaze nieprawoid vaA awoiego aiola> ten gryzie we* ♦MOLCZANKA - MOMENT. 

vn^trz. ^ad. Dan. 33. Nowy sif mol zalj^gt w lego 
gtowie, i coraz Rrachu nabywa! nowego. Wad. Van, 11^, 
Nie tail sif z tym, nie chc%c w aumaieniu mied moli. 
Oj: Str, 3 , Paft. F. 33o. 

*MOLCZANKA, n. p. Wazak mdwiii, ie raoksanka diIo^o 
Die puazy. Zimor, Sitl, 254, ci, R4, xoAHAHia milcse- 
iiie. 

MOLCZARZ , - a , wi. , rzc'ka w Nowogrodzkim. Dyh G. 

2, 168, tin Slit^ in ber SB. 9totoodr»b. 

MOLDAWA, - y, i. , znaczna rzeka Czeika. Dyk, G. a, 

1&8 , bit ^n(be in IBobmen, MOLDAWIa ob. Multany. 

MOLDAWIANIN ob. Multanin. 

*MOLEBNY, Rs. MOAe6eHl), ob, Modlitwa, modta. 

*MOLESTYA, - yi, i., zLac.y przykroid. MOLESTO- 
WAC kogo , ex. ndk. , umoleftowf d dk, , przykrzyd mn 
ai$ , naprzykrzad mu ai^ , uci^iad go , etnen belJfligcn. 
2eby go zaden o iadn^ rzecz nie gabat, ani moleflowat. 
1 Ltop, 1 Mach, 10, 63. Dzieci nie dwicz^, aby ich 
nie ftrudzili i moledo'wali. Pttr, Pol. 2, 333. 

MOLIK , - a , 171 , (^dem, nom, mol) , acarut , rodzay owa- 
du tak drobny , ie gofym okiem ledwo rozesnane bydf 
mog3(, iak w aerze, w ciilebie etc. Xluk Zw. 4}i46, Bh* 

tttolif), ^MU, 
MOLISTY 06. Molowaty. 
MOLODEC, - dca, MOLOIEC, -yea, MOLODZIEC,-dic«, 

z Rots. M0A04L^b, miodz'ik, miodzian , ro!ody czlovriek, 

cMopiec, Bh. mUbtf), eln inRgft^?ann, iunger SBvrfit/i 

Rg,mbm»\i; Bs, momak). Ten to molodec Amor, in 
ftarszy, rolodnieie. I^chow. Fr, 36. W poraice mofoy- 
cow bitnych moc flracili. Stryik. 44, Zimor. i64* Mo- 
iodziec iuu€nis» Zebr, Ow. 68. O *mo{oydicy, uyrsy z 

^ was wnet kaidy, Jako nad biaiogiowik^ bro6 mf ska ma 
sawzdy. Otw, Ow. 317. Nasze cserftwych motudcdw ry- 
cerftwo pierwsze , naiazdy nieprsyiaciot na aiebie zawzdy 
czofem zatrzyma\'va. Stryik, 187. Zaporoacy moloycy o3. 
Zaporozki. MOLODYCA , MOLOYCA , - y, i. , «'• 
Mo^o4M^a, mlodka, Bh. mfabtce; Bx. mbma, dn ivnit^ 
tygetb. Ja niedawno na kiermasz id^c ku Zaiesieniu, Uj- 

* rzatem molodycf w bieluchnym odzieniu. Zimor, i65« 
MOLODZIECZNO, - a, w., miafto w Wilenflsim. Dyk. 

G. 2, 168 , elne etabt in Etttbanen. 

♦MOLOTOCZYNA , - y, i,, i?*. MOAcmo^HHa , koahijj. 
dsiury przez mole tocsone, rzeczy, ktdre mole ^iadlyt 

mcttenmtt , @*aben!i«er, SD?ottenfraf. MOLOWA- 

TY, MOLISTY, - a,- e,- o adu,y. peten moldw, f*dbl9, «ofi 
' Gd^abtn, Wittttn\ C//i. molave; K</. molen*, Sr. 1. mO' 
loptte* Cro. molasst, molni, molszki ; Nff, molyos-, £C' 
€t Rs. MOAHctDUH. M^ka ftarego mliwa bywa zleiaU , 
molowata, zatfrhfa. Syr. ^5j. MOLOWNIK, - a, w., 
ziele ftoziarn, Mifek, molowaikiem tei zowi^, z obrony 
' szat od moldw. Syr. 732, botrys^ StaubenlrdUt MO- 
LOTYNCE, - lee, plur.y miafto w Kiiowfkim. Dyk, G* 

3, 169, eine Staroflep im ^tion>r(ben- 

MOMENT, - Uy m,y MOMENCIK, - a, iw. , mgnienie, 
okamgnienie, naykrdtaza czaau chwila , fin ^USenbHtfr 
czfsd mafa czasa w okamgnieniu npfywai^ca. Kras. th* 
a. i83, Bh, ttljenl, Dftfrnieni (oA^miyd, mgn^d); Crn^ 
bip, hips; Vd. ameshik, aameahik, trenik; Cro. bipi 
chasa od -vremena; B4. hip, cjaa od vrjemena ; Rg, hSpi 
cjas, trenutje^ Rqu. mhtI) (cf. migi)i JurHOBeme oia* 

Mo- HOMENTALNY • MONARCHICZ. 

Moment ten naas ieft, chwytad go naleiy , Zah, i3l, 335. 
^akuk. Jedea moment pozbawia mi{ wssyftkiego. Teatr 
18, 119. Momentem pozuiey, Juzby byfo po wszy- 
ftki^ffl. 7tf4i/r 9 c, 90. Siiamog% momenta. Z.ufr« /{oz. 4 63« 
Za moment powracam. Teatr 34 ^, 99. Niech sif tumo- 
mencik satrzyma. Tca/r ^5 5, 33. Zaczekay chod mo- 
mencik Boh, Kom, 1, 3I39. Poydf na momencik do mia" 
fta, i saras wrucf. JVa//* 7, 3i. Drugiemuna rok fta!oby 
aamystu i roboty , co u niego w momencie, Teatr 1 9 h^ 
7 » f^</. v'enem shlaki y smeahnu', cf. w iednym tcku). Ja« 
d^ w ten moment. Teatr 4t c, 33-3, tui, natychmiaft, 
tegomomentu. MOMENTALNY, MOM£NTOWY, - a, 
-> e» moment trwai^^cy, Bd* Ofatlliilv » /?^. HrHoseBHMH, 

BceMaHy'aiHUH, ctneti ^ngfuMtcf tduerii^. Biesiady, po- 

•iedsenia, taiice , krotofjle , Momentowa uciecha iefl , bo 
krdtki^y chwili. Kchow. Fr, 21, Momentalnie adv.f Rs* 

KTHOBeiiiio, augetiMitfiu^. 

*MOMl6 o5. Alami6 

MOMOT, - a, m.^ blekot, saii^kliwy, etn 6tamm(ef, 
6tOttrtet« Jfayk momotow pr^dko bfdzie mdwit, i ia- 
inie. 1 L€op,Jes.52,f^f ifzyk zai^kai^cychsif. Bi6i* Gd,)" 
Przywiod4 jQzutowi gluchego momota. Sekl. Mat, 7, not^ 
,,ledwie mdwi%cego''; a ci^iko^ci^ mdwi^cego. JDi^/. G^f.^ 
HOMOTAC9 - at, - oce Jntr. Cont., mamotad, bleko^ 
tad, (lOtteftl, jlammKn; Fd, et Cro. berbotatl ; Ec^ mo- 
MOmaoiii , Hl&uoiDcin»OBaniii» HeixcnpaBHO rosopHixiBr 
OXeKomaoiB. Zai^kliwy momoce , beikoce. Dudz. ai. 
Gdj CO publicsnie mdwid mai^, z^by im azczegocz;^, if- 
syk momota. Pilch^ S n. lift. 74. Mc^motanie, zai^kli- 

woid. Dudx.^5. ha^mcttttn, ®eflortere. MOMOTLI- 

WY, - a, - o, aai^kliwy, flottrtnb. Przywiedli Jezu- 
aowi gfucha momotliwegOr Budn. Marc. 7^ 33, If zykx 
momotlive, sai^kai^ce, Rey Pft. Ggg n* MOMOTO-^ 
WY, - a* - e. od momota,. n. p. Blegocf , momoto-' 
wym przyktadem, co owo Rsadko mifdzy tysii^cem cafa 
Tsccze siowo. Groch, W* 335«. nakaztait momota , t9te etn 

CUmmler. 

MONARCH A, ^ jy m.y z Greckoiac,^ fedynawladzcc-i le-* 
dyneraildsca, aamowtadkcd. 8amor/%dzca (of. samud^sieii- 
ca , iedynodaieric \) bet ^ n a T d) , Bh, mocnar mocarr, 

fimomlabce^ famowUbat/ famopitnoivntC; sia. monarka, 

ylaitcHn; f^d!. samokraluvauz, aamobladnik ; C/-0. szamo- 
ladavecz ; Rs, et £€* wOHapxI) , rocy4ap7:> , Bxa^'^ineAr-, 
BAicniOA^p3Keul) , Aepxcaaeisb , caxoA piKaa<]^b , i.- 
KOBAacmHUH rocy4ap&, caxoBAacaiHOieAb , cahho- 
A^p3Ke]|b, caMOAepiiceyb , eA^HOHa^aAKjaicb). of. krd]^ 
car « cesarz), W Moikwie mon^cha iedyno^fadecz. But!* 
Hft. 438- MONARCHIIA, - ii, i., W^^tiCCt&jXtf Vd. 
•amokralilva , samobladvu^ aaraokraleft vu , samogospod-' 
fiyn; Re* et £c, caMOBAacuiTe , eAHHOAepsKaeie, eA^- 
■OA^P^ABcmvo , eAHHOHa^HAie ; pa^fl^vo, ktor}m ie^ 
4oa tylko osoba rziidzi. Modrz, Bax. lo, krol abo cesarr. 
Yfyrw. G. 131, ledynowfadziectwoi Str.ik. ib^ ^ iedyno^ 
wtadatwo, iedyiior7.j|dstwo samowladstwo, MO.^fAR- 
CHICZNY, MONAKCHALNY, - a, - e, MONARCHI- 
€ZNI£acf»'*, Vd, samokraliki , samokralujezhen, &amo- 
goapodezhen, aamoblad^n; Rs, et Fc. BA«i4BAJ»HecKiuV 
BAVHOHanaABHUH. eAHHoAcp'NCaBHMlI, caMOBAacmHUU } 
iedynowUdny , samorz^dny, monafc^lfc^. Forma rz^da 
terkwi byla moparchalna. Smotr, Ap, 161. Nadfty mo-^ 

row- i/- MONARCHINI - MONETA. 13; 

narahaln^pych^, chciwy siawy • . Prxyb* Milt. 49. ' Mo- 
narchicznie panowad Rose, et Be. eABHOAcp^KaacniBO- 
■amB , MOHapmecmByio. MONARCHINI , - i , i. , za- 
mowUdczyni, h\t ^Onarc^intt/ Rs. AepvaBHQa, BAaA'B- 
meABHHua ; Moiiarchini Roaayyika. Pam. 85, i, 58. 
imperatorowa). MONARSZY, - a, - e, MONARSZYI^- 
SKI, - a, - 10, od monarchy, Wotlffr(^eil s , Trucizni| 
iraiu s^ grzecky monarsze* JCras, Myez. 6. .'Wyaoki amysl 
pragnienia monarazey wiclkoici. Teatr 47 c, as. Mo- 
narsze trony* Chrome. Job, 34« Azai ntewoino a monar" 
<zego flann 2ebrakiem zrobid wszechmocnemti paan? 
Chro/d. Job. 1 4. Bcrlo , monarazyfiiki^y godnoici anak« 
Chndeh i^ 49 9 « Sukni'e monarszyoikie. ib. 1, 477. 

Monaster, -u,i7r., MONASTEREK, -rka, m,,zdrbn.^ 
Hg. manaftlr, manailincb; Rs. aroHacmhipl) , etti grie<^U 
idfCi Siicftet, klasztor Grecki> W Paiiftwie Rossyyflciera 
479 mfzkich, 74 panrefifkich monafterd-w liczono. JDyk. G, 
a, 358. Wazyftkie ♦manaftyrki (raonafterki), wielkie i 
maTey nie byfy fundowane bez bfogostawiefiftwa epaiko- 
pdw. Sak. Sob. B 5. ^ a. MONASTER , tie Staht ^t^ n^ 

, pet, wielkie miafto W cyrkule Weflfalikim w Niemczech. 
Dyk. G. 3, 193. MONASTERSKI, - a, - ie, n. p. Bi- 
ikupftwo Monafterlkie, SBKtbttm OTdltflef. Wyrw. G. 309. 
MONASTERSZCZYZNA, - y, i., miafto wM^cisIawlkini. 

DyK G. a, 169, fine 6tabt in b^t SSofm. ^cMau« MO- 

PASTERYCZ, - a, m., miaftojw Podolikim. DyA. G, 3, 

169. eine (Sfabt In ^cboUen, - b> w Kiioi^ikim, in bet 

1S0(W. Aitan. ib, MONASTERZYSICA , plur. , miafto w 

Wolyfi&im, eitif ®ta5t in SDoibpnienr />yi. G. 3, 170, 

b) w firacfawikim. ib. 

MONDKRUD^K; o5. Munderunek. MONDRZYE ob. Mat- 
drzyk. 

MONKCISICO, * z:, m, licha moneta, f^Ud^Ui iUnbeir 
@fl9. Kozkazad, aby cudzoziemskicli drobuych mone- 
ciik do Polfki nie wwozili. Goji. Gor. 38c ZarzLcilj naa 
aa nasze zlotomoneciikiemi Grod. Disw C 3 bm Ladamp- 
neciiko. Sposr. Pien. A bf ar. MONETA^ - y, i^, pie- 
ni^dz , pieni^dze, ♦minca , ®elb, 9Alln|e $ Sr. 1. mftt? 
C$a ; Sr, a. miinjil ;• Bs. minga ; ^d. denar , piens, penea, 
meta^ Rs. MOHeina, SAaoiiJisa. Moneta od lacinikiego 
moneo f ie o cenie metallu i zwierachno^ci szacunek iey 
naznaczai^cey, oftrrega. H^yrw^G. 43 1. Srebro, gdy cztowiek 
nieco odl^czy na menic^, iui to me srebrem, ale monet^ zo- 
y/\nxDty. GiL Kat.Z2.b.^ Moneta tego panaieft, ktdrego napia 
i wyobraienie na nieyr ib. 388. Moneta left zioto, are- 
bro i miedf, bite abo ft^plowane urz^do-vrnie, aby byfa 
cen^ 1 ponriarkowaniem wszyftkich kiipi. Sum, A 2 6^ V 
naa zwycnyna moneta ieft, ztote, groaze, grzywny, ^- 
lary. ib. A. 4^ Nie tylko u nas , ale i w innych kraiach 
2lot^ monef; nazywauo czerwon^ ; moneta arebrna bia}e'y, 
a zdawkowa, czylf mieszana a miedzij|, caarn^y otrzymaty 
nazwiika. Cxack. pr.- i, i65* Rz;|dy ftarai^ ai^ , aby nio 
zfey mieli monety, abo kotliny, ale zfota , ^rebra do sie- 
bie przecii^gn^^ Go ft, Gor, 13. - $. moneta, drobnepie-^ 
nii^dze. Cn. Th. lUinei ®elb / Wi^n|e. - 3} alleg. Fig, , 
9)?dn3e^ Komplementa ftroid, to ieft fafszywa iwiatd mo- 
neta. fi^fg' Mar. 1,369. Echo brzmi^cych tytiltdw, obi- 
iaii^ce'aif o niegodnyrh naft^pcdw, podobnemi ich czjni 
do afatszowan^y monety, na ktor^y, chod^ cecha dobra, 
przecifi krutzec ladaiaki. Mon^ 7 a, aSo. Pif kni| mone-- 

18 i58 MONETNIK -'MOPS. t^ mi Wc Pan pUciss raoie ftarania i wysfugi ; prsykro- 
foi , przegryiieoia i ucinki , to t^ Wc Pana podzif kowa- 
niia. Teatr 66 d^ ii. T% monet^ nie ptac% si^ diugi. 
T^atr 54 5, 3o. Nicch pani targuie iia inn^ monet^ *,' bo 
za tf upewnitm, ie nie kupi. Teatr ^^'6, 4o. Jnni tak 
robtj| semnj^, t satym i mnie to Godzi si^ , rdwnj| aobie 
pUcimy monetJ^, ZaSi, Z. 8, a3. ttttC ileiifCX ^iln|r laf^ 
lett* lam iui 99. rasy prsea rdagi biegat, a naymuieyszy 
apacyer byt aaeitf razy na Prii(k]( monet^. Ttatr 8, 91* 
MONETKIK, - a^ m. , odmieniavz pienifdsy. Cn, TA,| 
MONETARZ, Rou. MOHemHaaL; Sr, i.tninc^ai); htt 
^tl^tte^iUt* Monetarze, SekL Joan. not. ,,kt6rzy dro- 
bn^ a proft<| monetf za wielks^ odmieniali". ib^ Math.ai, 
MON^TARSKI, - a, - ie» wexiarfki, SSe^^Ifts, fSec^s 
f$li • Ola czegoi nie dat tych pieni^dzy na ftot monetar- 
Iki , a iabym 19 byt przyiecbawazy z lichw]( wyci^gni^f. 
Sekl. LuL i4. „not.bank". MONETNY, MONETOWY, 
- a, - a, odmonety, 9clbf, Cn. TA. , Rs. HOHeoxHUB^ 

Sr. 1. tnincaoiDe* 

MONIMENT , - u , m. , dokument , prawny apisek , prawo 
na CO ^wiadeczni^ abo urz^downie napiaane. Cn. Th. , tiu 
(Hed^t^bOCUment. Aby spraw^ iego u ai^du odprawowat, 
powierzyl patroDOwi monim«ntd\v awoich. Che/. Pr, 36. 
MONITOR, <- a, jtz. ,. z fac. napominacz, poftrzegacz. 
Mon, 70, i3]. •• Monitor, tytut dzlennika muralno - filozo- 
ficzuego, ktory od roku 1764 do 1784 w Waraz* wyoho- 
dtit* Nowy Monitor, dziennik polityczny, przez kaif- 
garsa Kfakowfliioga JP. May wydany. Moniteur, atawna 
politycsna gvzeta Franciizka. 

MONOLOG , - u , m. , a Greek, rozmowa aamego a aobi|| 
(opp, dyalog); JRg. 8amogoy6r. (aamogovdrni , aamogo-^ 
vdrnik , F. aamogovornicza soliloquus, MONOPOLIUM, 
•aamokupftwo , t. i. Wolno^d aamemu pr^edawania , czego 
ai$ inazym nie gt>dzi. Pefr. Pol. 36. , Ee. omKynigKYe- 
criiao. MONOPOLISTA, aamokupiec. Czack. pr. i,3a6, 

*MONSTRA, - y, i. , muaztra, okalka, bif ^ufletltn^* 
Cm. muahtr ; Vd. mufter , model , podoba ; Cro, muftra ; 
DL izgled, R9. yaoph, yaop^RKb, o6paaeub. Czegoi 
fta^ b^dziem po guracfa i laaach , Csyli jdia roonftry , csy 
dla priypatrzenia ? Jabl. But. S. a. - $. okazanie, oka- 
sywanie, bet QXWtli. Czy mogta ax$ kiedy na ^wiecio 
dadi wi^tasa mooftra a wif tase okazanie mitosci ! W. PoR. 
W. 142. 

MONSTRANCYA, - yi, i., Vd. moahtranza, ble 5iJ?0IHlr«na, 
Monftrancya, przeno^ny przybytek dla okazaqia ludowi 
hoftyi polwi^condy, oraz aoazenia iey w proceaayach. 
Cer. 1, 67. MONSTRANCYYNY, - a. - e, %\t gKon* 
fliatti betreffenb. Thzn^a^ pifknemi oponkami nakryta 

• kol'-bka abo ^poktat, pod ktdremi pogauxe awe iwij|toici 
W proceaay^ wynoaili; u naa moie bydi zwan menhran- 
cyyny grdb. MqcM. 

MONSTRUM, Za6. i5, 190, dziwol^g, dziwotwdr, cudo, 
Fi.' shemerni rod , poahaft, apaka , neroiflvu; Rg. nika- 
zan , nemin. MONSZTUK ob. Munaztuk. 

MO'NTWA, - y, i., Evonymus, rodsay krzewn ; do ktd- 
rego naleiy trzmiel, JCluki jyyk. 1,209, ®pinbf(fitaumf 
ptoetfett^Of) i Rs* BepecKAeal). 

MOPvS, - a, m. , MOPSIK, - a, m., xdrbn., MAng., bff 
^CVi\ R*' xnncl), HocBaa. Mopay , pieiki maf e , na 
{onacb tylko dam pieaacaone. Aluk. Zw. 1, 299, Mopaik MOPSPWATY . MOR\G. 

igra aobie z kotk^. Mon. 70, 778. MOPSOWATY, - a, 
- e , - o adv. , naksztaU mopaa , ttlOpllg t 9R0|^^ « • Noa 
mopaowaty, oczy aowie. Teatr 18 ^, 18. 
MOR, - u, m. , nagte umieranie midday ludimi i bydfem, 
oac^bliwie z glodu, przemorzenia , lub tei a morowegopo- 

wietrza , bU etf tbe , Hi (Sterbeti , nntrt S^tenftbeii mb 

fflleb, ^ungertOb, ^)f(l, Bh. mOf morntf komora nmar- 

tyai); 8r. t. motf m^^t , fflobmp ci«tf) Sr. a. mtcttN; 

Vd.fBLOTiBt pomor, pomoria; /?#. Mopb, naA^xbi •&. po- 

morka, umor, cf. moray^, mrze€',. cf* Lat. mori, mora). 

Sam ieden mor bydfa^, raoie cate goapodarftwo na diugi 

czaa zniszczyd. Pam. f'S, 53 1. Tego roku liche urodsaie 

i mor na bydto nawiedzify tf prowincy^, ih. 85, 1, 845. 

Mory, rozumiem, gtod i pragnienie. Pilch. Sen. lift* 1,102. 

Da bdg, ie woyika nie'zagubi^ morem Lozi^c opatrznie na 

iywno^d nakfady. Jabl. Buk. £ 5 b. Fraaunek tea aay. 

okrutnieyazym aabiia mif morem. Pot. Arg. i95. Mor, 

abo morowe powietrae. DyA. Med. 4 j5S%. Cn. ^TA. , Jto/z. 

/.or. 34., BA. mpti >^rf. kuga, rmorta, pomoria, kaahni 

tyur, prekuah, ahleaa; Crn. et Sla. kuga } Cro. koga, 

nemoch azmertna; Rs. nary6a, HyMi, £c. scenoryfiA^- 

H*ie. Pie^ni w mor , t. i. pod Ci^aa morowego powietrza. 

Hymn. Gd. Morowe powietrze oddala ruta ; mogf rzec, 

ie. bf di^c w cif ikim morze , nie nalazfem rzeczy bezpie- 

cznieyazdy. Urzfd. 271. - J. MOR, MORA, ZMORA, -y, i., 

BA.mlr«; mtxit ; Slo. XMX^, nocni ntatObtf ; ^^' mora, trudi ; 

Crn. mora; Cro. mora, nochnicza ; 6>. a. mufrawa ; Sr. i* 

bttf^ate CbObet, fofottf 1 ^/a.mora; ifg-.m^ra, prijkaza, ne- 

man, nochnizza^ upirina, ikzma, riikodlak, ptiftoloTiti: 

Rs. KRKHMopa; Gall, cancheroar, Suec. er Fsl. mara, 

Anglos, mar, nachtmar, Sax. Jnf. ^aaXt , ^9tXt , c£ 

Lat. lemurea. (cf. Get. fiJKJ^rOi bet Sttlp, bie tttut, M 

9la4hlt4nn(b^n. Duazcnie nocne zbytniey krwi ku acrtiif 

pro^ci ludzie duchowi praypiaui^ , ktdrego moT\ zowi^ 

Syr. 740 et loe et laa o^5^7. Latowiec, mora, kiedy 

kto mniema , ieby go kto duai! we inie. Volck. ^203. Aby 

go mor w kolebce iiduait. Teatr 30 ^, 3o8 ! - $. Mory 

mif przechod8J|. Chroii. Ow. 3. Zmora mif przechodai, 

mrowie, (Rs. Hypaaeil mrdwka), He ^^tit nwhtXt Wtr. 

Kiedy na niego apoyrzf , ai mif mory przecfaodz^ ! Tiet. 

38, 11 a. Mory praez Poliarcha wikroi azfy aido duii/i 

Gdy one tak haniebne ccyta karteluaze. Fot. Arg. 663. 

Zarailiwa choroba i (Iraazna , nad ktdn^ nie widziatem (bra- 

asnieyazey: ieazcze mory biorj|, gdy wapomnf. Prtyh. 

Lux. t65. - 5. a. Mora herb y glowa Murzy6ika, po la- 

mo railii^ uci^U, bind^ przepaaana , Kurop. 3,33. flB 

®«ppen. 

MORA, - y, i., gatnnek materyi ledwabnt^y, ef. Gm, 
moirer, bft Wobt, elll ©etbeilSettg. Mora zk«ideyftro- 
ny inacstfy w oko biie; owo zgola mieni ai^ iak cudo'wny 
obraz. Mon. 74, 3^6. Rs. o6T5Hpb, o6l>MpsiHa. 

MORA,G, MORJ?GI, - a, - ie, MORA^GOWATY, MBA,- 
GOWATY, - a, - e, paay roiney aierci mai^cy, N«t 
jejlrclft, BA. mor^tWaitp ; Vd. marongaft s brudny ; Yi* 
marogaft t dziubaiy; Crn. marogaft cicatricosus). Mof<- 
gowaty inarmur. Star, Dw. ^, Mor^gowatyfraczek. 7W' 
la, 5a. Mr^igowaty tr^d. OcziB. przy. 4. Mor^gie Tj- 
gryny. BaniaL j 2. Tygryay m6rj|gowate. Morsel, ^at* 
Jeden pies morf gi , di*!igJ bury. Jak. Lub. 5 aia. Moy 
morfgi chart. iA. a5o. - J. a. MORA^G, - a, m., *ubf*, MORAG - MORAWKA. 

BiHars morJisowaty. efti 6tttttge(ttf ifte^ itMef. Spoftrsegf 
w paftym mune ssare , ikrxydlafle mor^gi, firsjdkie pta« 
•se dsivrui^gU Joi. Bay^ aaS. - $. pzrexcelL mor^g, 

s pie« mor^gowaty, pftrokaty, ein ^untfc^ecfigcr i^unl), 

( Kc/« moriah , s iaba csarna). Jui wilka mor%g za ganilo 
dual. Z4ib. i5, 47» W tym naburego wilka wpadai^, Rwie 
go chart morJig , on z^bem kfapie. Zab, 9, 346. ZaBL 
Spu^ciwasy z obrdi aierdalfte mori^gi. Hot. ^i ^^7 Nar. ^ 
vigUet canes), Lutaio ! folgc sere twardych oaydzielniey- 
asa , cieble J w ciemaym mor4g po.lubil Erebie , Wife by 
ci wolaa i tam byta broua , Zcii^gni^I ogona. Hor» %, 98. 
Nar. Pried mowi^cym Flutonem ucichnie odiwierny, 
Tul4c pasaczf troifl^ mor^g dw niezmierny. Za6. ii>, 12. 
JCniax, Zadumial sif i samilkt mor^g trdypaazczfki. JV* 
Pam. 4, 99. y Cerber). Coi za dziw ! kiedy sam firainik 
katuszy Mor^g trdypaszcay awiate wanoai uszy. Hor, 1, 
3 66. Nar. - (. Mor%g , - u, m. , pas czyli ftrefa ciemne- 
go koloru, ein ^Unf(f( @trdf. Crn. inar6ga macula; Vd. 
maroga , madeah , vmaa s brud » odra« - §• 3. MOR\G, 
Me @tabt OiXoMnngetl, miafto w FomezanliwFruaach. 
Wyrw. G. 681.; Dyit. G. 2, 166. 
MORAL, - u, m., MORALKA, - i, i., z^r^., uwaga 

czyli nauka obycaaiowa , tie OTorrtl, moralif^e iBetfacJ* 

tang. Juiem sobid vAoiyl , ieby w t^y ksi^dze Nie wora- 
lu nie bylo. W$gm, Org, lo. Csytafem Seneki zdauia i 
moraly. T^atr ^'6 b, j5, Freci inoraty mole , bo aif o 
gnbiet boif. Teatr 62 </, 119. O szcz^^eiu sobie du- 
mai^c awobodoyniy Puici z umyafu oftrzeysza aaoraly. Kniaz4 
Po€z. 2, i4i. Day go katu, co za gdrne mora!y. Teatr 
5a </, aS. Otdi moraika krdtka, ale przewyborna. Zabt. 
Roz. 35 MORAUZOWAC, - a!, - uie, Act.ndji., 
obycsaiowe uvagi czynid, tttpranftereil. Prfdkoi We Fan 
prseftanieai moralizowad ! Tmair a4 c, a4. MORALI- 
STA, - y, m., moraliaoi^cy , dai%cy morafy, ^et ^0« 
Mliflf /{o^a- HpaBoyMHmeAii ; JSc. GAaroHpaBomBopH- 
taexh, GAaroHpaBoyHBfnexL. Bfd^c gotym, moiuuhy^ 
wysmienitym moralld^. Teat/ 5 1 b, i5. MORaLNOSC, 
- ici. i.', obyczayno^d, hU ^Ot^iitit, ®Utlld?feit ;. I^g* 
cfajadorednos y Rs» HpaBcmBtHHOcmL. Nazywai^ moriil- 
no^ciJi tlosowanie aif apraw ludakich z prawem , ktdre 
ouych ied prawidiem. Mon, 70, 5i3« Co do moralnoici, 
iycie oyca , matki , Stanle daiatkom sa przepia (kaycznj 
i rs*xdki. Zab. 1 1, 346. Dawszy pokoy tym moraluo^ciom, 
ktdremi wieiu sif brzydai tego wleku . . . Zab, i5, 2899 
tym mora}oa). MORALNY, - a, .- e, - ie adv., oby-^ 
csaiowyi mpraUfd^; Rg- chjudoredui^ Rs. HpaBcmseH-' 
HUH, HpaBoyuH^neAjbHUii, £c» HpaBOCAdBHMH. Bt(- 
dy moralnego iwiata. Zab. 11, 3i< Nor* Trzy gatuakt 
prayczyn moralnych, ktdre trplywai^ do spraw ludzkich, 
ilfB/i. 76, 4i. Czf £d filozofii o powinno^ciach wazelkich 
fiandw ludai, naak^ moralii^ czyli obyczayn^ nazyv^amy* 
Mon. 70, 317, obyczaiowa naiika, Ross. HpTlBoyH^Hie« 
Fiiozofia moralna, zbidr prawidct, za ktdremi isdpow in- 
niimy w aprawach naszych. Mon. 76, 3i3. 
MORAVVA, - y, i. , rzrfka» od ktdrey Morawfa ma Jinif 

awoie. Dyk, G. 2, 182', tftx Jluf , We ?0?arc(^ (Bd, s)}?ora» 

.»«). MORAWCZYK, - a, m., z Morawii rodowity, 

bet 9R46ret; Bh. ^lotaxoan, ^oraiDcif *, Slo, ^ttamcy 

Morawczykowie pocliodz4 od Slowakdw, ktdrycb i^zy- 
kiem dot^d mdwii|. J>yk> G. 2, 18a. MORA^YKA» - >, MORAWSKl - MORDERZ. iSg i. , Bh. €t Slo. 9R0M»fa , s Morawii rodowita, etee 9R<(fd 
terinn* MORA WSKI , - a , - ie , od Morawii , 9Hif^» 
Vif(( , Bh. 9)?orai9{Po« Margrabftwo Morawikie* Wyrw. G. 
a38. MorawOii oley. Spicz. i35. MORAWIA , - ii, 
i., Bh. 9){or(IVIl) ^if^ttti, prowincya priy{j|czona do 
Czech; kray gdrzyOy; ftolic% Bryn. Z>yir. G. a, 182. Pod- 
bit Bolestaw Czechy, *Morawce , Kaazuby, Pomerani^. 
Sk. Zyw. 1, 35a, MORAWCZYZNA, *- Jf i.i ifzyk, 
obyezaie, ubior i t. d, Morawlkie, hai ^Hxlf^e, ^if^i 

rifd^e 6pra((e, eitttn, ^(eibttng ». f. n., Bh. moramfaU 

n«. MORAWICA4 - 7> i-i miailo w itrakowikim« DyA. 

G. a, i8a« eine &M im ^xatauii^^etu - b) miafto w 
Woty^ikim. 16. - ia SQol^i^nien* 

*MORAZ o&. Swiszca^ ' 

MORCZA, - y, i^ miafto w Halickim. DyA* G* d, 1S2. 

else ®tabt to OaQUfen^ 

i. MORDA, - Jf if MORDKAi -^ i* i*t dem., Ross. 
MdpAB, HdpAKA (cf. MopAacDKa brytan) ; Vd. gria-, po- 

pad, sobje), s pyik, Me @4^naa(e, bai ®rMf, bal Q^i^ 

etoe^ j^nnbetf , ba^ ®efr(i$« U oatowieka g^ ba / u zwie- 
rzi^t rdi nie pyfk » aho morda , albo ryiak» XluA Zw. ij 
45. Morda ko6ika, Vd. anodri). Zeby konia Wczwy- 
czai^ do ftrzelania ^ ftaway prsy piethocie muaztrul^cey 
si( s ogniem ; wszakie nie nazbyt bJizko , aby^ mordy nie 
oamalif ; inaczey nie taeno da sif osmicli^ Fapr. W. 1 $ 
397. ^ b} rubaszaie ; g^ba , bai ^AViU O wszyftkim mi 
donoaif^ a iemu za to mord^ moczylem. Teatr 17, 44« * 
poitemgo, c/1 mocsy morda, moczyw^s). Mordy chtopikie 
suchwate. Teatr 19, 58. Nauczf ia eiebie, oila mordo. 
ib. aa b, 100. Pozwdl Wc Fan, tylko mu mordy nakuif. 
Teatr 16, 68. 

a. ♦MORDA* - y, i.* MORD, - u, w. , Bh.ei Slo. ^nttb, 
Wrajba; ^r.a.morboivane; R'c/. mord, raabojj vboi, vmor, 
ludomorftvu^'vbitje, vamertenje, rmerlatenje-, Grn. res- 
woj; 6>o. ludomorztTo ; Rs* y6'iiiciiiBO, cuepinoHdcie $ 
Suec. mord, mordom, Dckn. mord» Goth, maurthr, Anglos. 
mordur* morther, AngL murder, Gall, meurtre, Z.ae« 
med. murdrum, cf«mors, Gr. f^ofos j F ers. mork^ s imicr^f 
^. mor, morzy^, mrze^}. morderftwo, aabdy, mf iobdyftwo, 
b^t 9)? ( b. *Mord4 okrutn^ mif potwaraaii^. Warg. KurC4 
aa. parricidium obiectutn mihi. Prawo o mordzie. Pe$r^ 
Pol. 117. Pauzaniass s tak wielkiey mordy, i a Filipa 
krdla tak cnego * byl stawny. Warg. Wal, 3oi. Fura- 
niuszowa *morda domowa, niezboino^ci^ sam^ niecnotf 
przeazla. x6. 334« 9!uszney m^ki i karaniaaa ^mordf, nie«, 
godn% spominania, nie odnidsf. Warg. Wal. ai4. Ifie- 
diwiadkom, gd/Jeby byli sokiem raodkwi ikropieni, wiel- 
]u| trucizn% i mordem. Syr, io48. cf. Swiiilmord, Moray- 
mord). - b) fJiordy plur. , mordowanie, fatygy, trudy. Wlod* 
empa^en. *MORDASTY^ - B, - e, gfbafty, Ross^ 
MopA^cnmiH. MORDERCA, -j.m., MORDERZ, - a, w., 

Bh. morbpr, toral^. maitblnit; sio. metbAi, maieblniti 
Sr.2. morbar; Sr.i. morbaf, morUjer, )Amotbuw«t *, F'd. 

merdrar, kaftnik, Hoftnrk, ludumorez, rmorez^ vmorjavez, 
resboinik, rbiunik , ..rboioik, vbijarez i Crn. reawojnek 
(cf. rozboynik)^ mordrlr) Cro. vmoritelj Sla. uboica; 
Rs. yMepniBHOie^b, c2iep4noy6'iH;ia ; Ec. y6VifJsa» Dan, 
VHOtbct , Suec, m6r dare J Anglos, myTthrsi ,Angl. murdc" 
rer, Call, meurtrier, Holl. mordenaar, Pers. .mirten}^ 
ZaboycBi sabiiacs ^^ mf ioboyca , b^X ^btbtX- Ody, ie- 

18 . i4o MORDERCZYNA - MORDOWAC. 

den drugiego zabilo chcf^c , i b^e stusznej prsycsyny^ ten 
left wiasoym morderzem. Szczerh, Sax, 243. Ktoby ie-> 
lasn^ broniii kogo udersyt , aiby umart, ten ieft m^io- 
bbyca , a taki morderi ma tei i sam uoirsed. Radx. Num* 
55 f 16. Morderc% sobie aamcmu bydi , wielki i naypier- 
wszy left grzecb. Sik, Zyw, i^ at. Dwa krod morders 
oycowiki, pierwey radj(, potym na ^mierd iego patrzi^c* 
Warg, Wal. 33*. Marek Brut awoich wtasnych pierwey 
cnot, niieli oyca oyczyzny ♦mordyrz, Warg. H^aL 2o4, 
Morderze Chryftusawi. W. Poft^ W. a, 199. Morderca 
saki(tny tayny , ^ID^enc^elm^rber ; Sla. za9idac8. - j. a^ 
cruciator Cn. Th., katownik okrutiiy, bet^etntdet; S^iU 
tprev. MORDERCZYNA, - y, «.; Poe.Jow.-j^, ^ MOR- 

DERKA , - i , 4. , bl^ OT6rbcr{nn , Bh, iprajeblnicr • 5o- 

day^e^my wi^cc^y nie oglj|dali syjia albo cdrki z ciebie na 
aiemi , morderko m^ idw twoich, 1 Lpop. 2'o6. 3, 9« 
(MORDEROWy kolor. Ttatr 36 c, 55. z Fr. mortdor«5e; 
piicefarben. Morderowetrzewiki. Teat^). MORDERSKI, 
- a, - ie, MORDERGZY, - a, - e, zabdyczy, mitbetlf*.. 

i5r. 2. ntorbar|!i; Bh.f)xal)pto^p^ wx^ebini), mraaeblnicf q ; 

Rs, QoHHeBbiif, yd'iBcmBeHHbiH ; Ke/. Tbijar(ki, ludomorlki* 
resboinfki, MORDEttSTWO , a , n, . CVn.mordrya; Rs^ 
caieprnonocie , CMepaioy6'iHcaiBo; SfflOth, ^ftt^^rfmOVb/ 
Xobtfc^fitdf Przez mor«lerftvvo rozumicii dawui wta^ciwio 
2ab:)y poks^tny; pochgdzi to sfowo od dawnego Teutondw 
atowa : moerda , znacz^cego zaboy bez iaduego ^wiadka^i 
pa cichti popelniony.. O/?/". P. A'r, 1, 256, Zaboy rozmyr 
ilny, inaczoy oiorderflv^rem z\vany. iS, 271. cf. morda, 
mord). - 2) morderftwo , s katovvanie, mfczenie, mfka. 
Hi >Wartetn, ble barter. Porwany, wszyftkiemi mor- 
deri^vrami ci^niou'y , bity, pieczony, targany byt. Sk» 
Zyw, 1, i4. - $. 3» morderflwo , iktonnold do mordowa- 

toia, okrucicfiftwo, sWotbfud)!:, mirburtWe ®tanfamfeit. 

Di. TA. MOEIDERZ c;&. Morderca. MORDERZ , MOR- 
DERZNIK hotan,^ pb. Mordowrnik. MORDKA, - i, i., 
dent, nom, mord^; pyO^, Rs, M6p4ica, ®<6ndu(4eil ^ ®(s 
Kf/ ©efrdf* Mordka llszki. Kniai, Poet, 3, 147. Rs. 
atopAKH pyiki wiewiorcze^ co za pieui^dze chodzity cf« 
biela. aspergil. MORDOWAC, - a!, - uic, j4ct, ndk.^ 

Bh. motb^xoatl caedem facer eniHh en; Sio, motbowati ) 

Sr. 2. motbowafi^; Bs. moriti, izmoriti, ujnoviti fatigo, 
occido ; Crn, mordr'im y mordrujem ; Vd. vmoriti, rmo- 
ruyati, pomorjati; Ross. yHeprnBHrnB , HMepniBAflmK. 
Suec^ tnitbdf Pers. mordaniden, Jsl. rayrda, /7a/i. myr- 
de). - b) zamordowad, sabiiad , morben, tObtWd^ttl, 
tibten* Ten, ktdry cztowieka morduie, ieft nifzob6yci|. 
SxcxcrS. Sax> 23'j. Nie nowiua iydom by!a moHowad 
proroki , i rzadki u Qich aw^ imi6rcis^ umarY. Bia^* Poftf 
101. - 2) m^czyd, um^czad, fatygowad ukrutnie, *trupady 

trapid, pracowad kogo, trudzid, f inen qitdlen, xaaxUxn, |h<?pij9 
({ercK, m(ibe ma<4en, ermi^beni Bo. tinatoiti ; B^. umor 

riti , otruditi , nebaviti ; Vd» trnditi , martrati , amujat^ 
obtrudit ; Crn. truditi ; Rs* HypMmB , moMHmB , ymo- 
MBiTiB, ymoMARmB, acmoMiiinB, HcmoMxamB, i^inmh^ 
yMaHmk. Rzuca si^ na fupieice, ktdrzy nay wincey nipr-» 
du^ (larc^, sabiia trzech , miota tfif na innych . . Stas. 
Num» 2, 112. Jeden morduie ziemif , drugi azukawlesie, 
Co mu pozytek razem 1 rozrywk^ niesie. Za6. 9* 20. 
Harab* Morduiesz moi^ cierpliwo^d; naoftatek poka- 
i^d , kto leAem. Teatr 1, %b, Morduie waselkie apofo-. MORDOWNIK - MOROWKA. 

by po gtowie , Ai mu ta astuka wypada w pofowie. Tab. 
12, 76. Stabszy daleko kofi, ktdrego nie mordoi^, t nie 
hartui^ do pracy. Papr. W> 1, 593. - $. Mordowad ai( 
Recipr.t m^czyd si^ , um^czad ai(, fatygowad si( mocnO| 

M ^viilcn , fi(^ milbr mac^en , mftbe mxbtn , rrm^ben. 

Rg. morittise, umorittise; Cro. zatruditisze ; Kd, ae ob- 
truditi , Tgnatiae , ae Ttruditi , ae flruditi). Sysyfus z ka* 
mieniem sif morduie , ktdry Albo w gdr^ pchad musi, albo 
4cigad z gory. Otw. Ow. 1 60. Zle^ zrdbit , f e tak daieii 
matce mordowad t if , lataii^c po wsi» azukaii^c ciebie. 
Teatr i4 </, i5, ob. Zmordowany. MORDOWKlk, - a, 
;»-, Morderca, zaboyca, bet SKJtber. Tyrany, mor- 
downiki chrs^scian. Biat. Pofl. 22. Zrn. PJl^ 3, 765. - 
b) Milit. mordownik, tliTt Otbfc^tad , krotka rurka ielazni, 
nabita prochem i kulj|, oaadzai^ca aif mi^dzy wi^zaniem 
ogniftey pilki. Jak. Art. 3, 3o2 •/ 2, 102. - c) Anat» 
Mordownik , Morderznik , zYy mniazek , aconitum naptU 
fus , ziele tak zwane od mordowania, bo do godziny sio- 
dmey zabiia cstowieka^ Syr. 1387, Sien. Wykf. , Kluh, Dyh. 
1, S; Toiad mordownik pospdlftwo na wielu mieyscach 
czarnobylera , ogrodnicy bernardytiem zowi^« Jundz* 386* 
Rs. MOpAOBHaKb, operpaAl), Dpocnip'&ABHaJi xnpaii* 
MORUY ob. Morda, Mord. 2. Mordy, miafto w Podlt- 

ftim. Dyk. G. 2, 182* tine Btabt. 

Pochods« domordowa<f y namordowa^^ pomordowa^t 
umordowaf y zamordpwa^^ zmordowad s cf. martwidf mo-- 
rxyd y mrzei. 

MOR^GI ob. Mor^g. 

MORELA , - i , i. , MORELKA , - i , i. , dtm. , Boh. %U 
WOX^ \ Crn. mar^isd-i Bs, kaiscja \ Rs. MOp^AB. bU ^ 0< 
Veile^ SKmatiSe. Morele dwoiakie ai^, wi^kaze, ktore 
aprykoiy zowiil , i mnieyase , wtaiciwe morele. Kluk» 
RosL i» i55. 

MORES, JB iac. obycsaie, maniery, £0?Ote^, ^MXtttti 
NaucBf la go m.orea , co 00 swemu panu , Co xa wzgl^J 
zacnoici mego winien (lanu. Trfb. S. M. 11 4. Dla cie- 
bie zburczf go tylko , potym pogtaazczf , trzeba ieby xnai 
morea. Teatr 42 c, 4o. N^ drugi raz graecznieyszym b^- 
dzieaz, wieaz teraz co te mores. Teatr 8, 11 3. 

MORG, - u, m. , xNiem. berWotgctt 8anbe<, einKWf 
wert, 3ii*art, BA.pltra, (cf.iutro) bileo augesb rcf-"i«^)' 

Cro. ral (cf. rola) ; Sr. 1 . (one (cf. zagon). Morgiem w 
poczi^tkach nazywano to pole, ktdre para vroldw prW 
ieden dzieii zaorad mogTa. Nayzwyczaynieszy za^ tera« 
morg, ieft to proftok^^t z 3 sznurdw kwadratowych , to 
ieft pole , •maiiice dlugo^ci trzy szfiury , a szerokoici ieden 
aznur. l.f/k. 2, 27. Trzydzie^ci niorgow czyni^ wJok^, « 
3 wfoki czyniJi Jan. JaL Mat. 1 , 5. Morg ChcTmififki ni« 
aznurow trzy, lub pr^tow 3o, alboJokci 226 dlugo^ci; ««c* 
^okofci lokci 176, Morg gospo^ar^i ma wzdlui pr^toW 
20; w «zeraz 10. OJir. Pr. C. 2, 297. Czack.pr. a, 230« 
Kmiecy morg wifkasy 1 mnieyszy. Zahor. 299. Morg 
Jtaidy ieft na trzy wf iyfka. Grzfpjk. K k b. W Pol«zc«« 
pnowi^ prft; a w Mazowszu morg. ib. L. 4. (cf. ftaiaDie» 
Aate)'. Na hubf rachuii^ 24 morgdw. Pam. 83, 35 1» 

MORMOTAC ob. Marmotad, 

MOROMSK, ^ hy m.y miafto w Kiiowfliim. JDyk.G. a, J 84. 

elne ®tabe Im ^liowifcften. 
MOROWKA, - i, i., Bs. MopymnH, MoposMH 6o6ohm; 
Crn. prekArah j Bh. tttomj ^Itsa J bol^czka morowe-, We MOROWY - MORSKI. 

ffefitenU, 9feftMfe^ Morrfwka, ciyli aorowt darn* 
krolla , Qarbnnculut , left to niesmidmo saognienie sif s 
satkanych cienkich iytek krwi^, morowi| sarasf w aobid 
iui mai^c^, pochodz^ce. P€rz. Cyr* a, 68« cf« powietrsna 
dymienica, dsJuma). Morowki powietrzne. Syr, 70. Mo- 
rowki abo petocie, my prByftadsienicami sowiemy* ib. 554 
€t 875* 9etetf<^etl$ cf» karbunkui, et iofna czarna krofta, 
morowka. 1. MOROWY, - a, - e, SA. tnOtOWP^ fMU 
tL\\ Crn* knshen; Vd, kugan , kuahen, kugOFiten, nale- 
aUu ; Cro. kuaen ; Bs» knsgjan » okusgen , kuagni ', Eg, 
kuxni; Ro^t* MOpOBUH. od moru, powietrsny, 9^(1 '' 
yeflUen^ialffc^. Morowa dymlenica^ Perz. Cyr. a, 64. 05. 
morowka^. Morowe powietrse. C/rzfd. 371, Cm. shlfaa; 
yd, kuga , ahlesa , pomoria ; Bg^ kiiga ; Bt, kugga , bob* 
ba, cjumma; Ra. MOpovoe ooB'bEnp'ie, MopoBas Kaaa. 
Zaxasa morowa. JV. Ptim, 4, 117. Bob|cski morowe. 5ian* 
485. pryacae morowe. i6, Powietrse aaraioae» to ieft 
morowe. Sien. kfS. Strzegj| ai^ go, iak more w^y aarasy. 
Mon, 66, 19. Ja tob;^ fonydzf ai^ , iak morowym powie- 
trzem. Teatr 11, 59. cf. iak ignilym paem). - Botan, 
morowy koratA. Urzfd, a46 cB, Can aiele. - Fig* Zlo- 
ili wych ludzi , ktdrych morowemi pismo £, sowia» tak od- 
ciaad mal^ , ieby zdrowych cztonkow nie £araiali> Birk» 
Zyg, 17. To I ell moc morowa , ailnym bydi ku uaako- 
dzeniu. Pilch. Sen, i3. 
a. MOROWY, - a, - e, od mory, a mory, materyi, 99U 

9?0^t* Wft^ga bl^kitna mprowv. SArzet. P. P. 3, 372* 
MORSELiB, MORSZELE, - 6w,plur.y z {ac. moraellna, 
9X P t f f ( ( e n^ Bs, MopaeAU ; lekarftwo w tabliczkach do 
iedzenia. Wtod. Zaczyniwazy proazku tego i umieasa- 
wazy dobrze, naczyniif morszeli albo ko{aczk6>v. Syr, 74. 
-. Fig, Krew' nan daie ilopem, a w nie<finnym ciele Ku 
. wiecznemu iywotu zbawieune morazele. Pot, Zac, i65. 
MORSKI, - a, - le, od morza, Bh, ei Sio, m^iffit ^r,!. 
mot^il Crn. morike, milrlke; Vd. raorlki ; Cro, moraz- 
ki; Bt, €t Rg, moriki; Ross, HopcK'iH. ®efs/ ^tft'-f^ 
SHeetf^s. Morikie burzenie, przychodzenie i odchodze- 
nle , podnoazenie i opadanie. Cn, Th, (^bbf Utlb S(llt6* 
Wylew i odievr, Jiuxuset rtjluxus, Tfuh, W, io4 ; Bs, plim- 
ma , naraAenje morra^ osseka , rechescja; oh, morszczy- 
zna). Morflcie koty (koczkodany) , gatunek mafp, nad\ 
'wszyftkie inne d^uisze ogony maii^re. Xluk. Zw, 1, 65, 
9)?ecrfa(eit. Sol morflca , g)?eerfali. Trsfr/. 4 16. , Rou* 
MOpHHKa. St^ity morikie, \vyrcfflki ftefcz^^cego nad 
morzera l;|du, Sniad, Jeo. 2i4. Mor(ki pies, Vd. mur- 
iki peas 06, plea*, morikie cielf ^^/.muriku tele, 06. cfelf • 
Morflca ^Nvinia Vd, delfin, dupin ob, ^winia; morikt kofi 
Rs, BCtSpHcb, Moriki zaii^c abo ozada. Syr, 835 , 5i>/i. 68. 
Uk^szenie iadowite od azkorpeny, morikiego amoka, 
tad^iei od ogonicy morikiey. Syr. 343. Moriki wiatr Bs, 
HOpHHs. Gwiazda morika Vd, burouah 06, gwiazda. Bo- 

gini mo.ika, Bh,^vhna, manielU , QDibonotea, Mv- 

Ke nt^rfPil. Moriki mieszkanie:; , ponorzanin Rs,- MOpfl- 
uvLHh. Handel ludzi I^dowych z mor&iemi. Boter. 199. 
Morika bitwa £c, Ropa6Ae6paHCTnBO. Zotiiierz moriki 
Cro. ladjobojnik ', Rs, xaAeufuHicl)*, £c, copa6xe66peisb» 
Zegar moriki. Warg, Radz, 3o8, oh, kompas, bnkaola). 
Waraz tat moriki. N. Pam, xs, a85, okr^towy, gdzieokr^- 
tybudiii:^, Scbtff^IVerften* Meek moriki, poroft moriki, 
tReetmof/ ro^cie po flcafach m6rlkich,'a naywi^ey po •♦MORSKOROD - MORWOWY. i4t flc6rnpach ryb i matiow morlkich. Syr, i4i8. Moriki 
kopr o5. adl babia ; Moriki ptaw ob. piaw moriki } mor- 
iki puk ob, zimorodek. **MORSKOROD , - v , m, ^ 
plod morza , eltt 9)?eert(tet. Przeptywaii^ rozliczne zatym 
norlkorody. Za^. 9,339. *MORvSKOZI£LONY, - a, -» e, 
fffdrilll, Vd, morlkoaelen. MORSZCZYZNA, MORZ- 
CZYZNA , - y , i. , collect, morikie plody, morikie rae« 
czy, ^eetet^engniffe. Konchy i inna morazcZyzna, cor* 
por a marina, Nub, W, i4. ~ $. pomorazczyzna , 6^6t 
llfrrUnb, AAfletllanb. Zygmunt kaifda Stolpe^lkiemu 
Lemburg i Bytom, i inaaj^ pobrsein^ morazczyznf w len- 
no dat. Biel/k, 5o3, • $. przeftwor moriki n. p. W mor- 
szczyzny azyper iegluie. Dor, Lot. 18. ^ttteiWtiten^ 
~ ^§, morazcsyzna, pomorazczyzna, morka^ pomorka, wiatr 
odmorza. Bndtk.y Rt. MOpXHa. - $. Morzczyzna xif iyca, 
ruch podnoaa^cego- ai^ i opadai^cego morza, sprawiony 
ai^ samego zifiyca. Sniad, Jejt. 346. (ihht ttllb Sltttft- 
M0H5Z, - u, m.y aadprucbniafoid zwitfazcza w drzewia 
(a Niem. mpffdi^) MeSXoCfc^^ele, a<(/. morazaty, morazydy 
ob, nadprnchniaty. "^ 

*MORSZPR^GI, n. p. Moraapr^gi, latanie abo chodzenio 
po powrozie , by dobrze byto u naa poapolite, iednakbym 
ia awemu dworzaninowi tego nie dopuicif. Gor, Dw. 35 , 
moie saltus mortales^ cf. Gr. ^ptltugf, Cptun^* 
IfOHTYFllCACYA, - yi , i. , martwienie, morzenie aie- 
bie aamego s naboieAftwa , Me CLUMI, hit CtlhftptMq^n^ 
ani $lnb<i(6t, ffeffd^Iid^e ^d^^dgntlg. Co ai^ tknie morty- 
fikacyi , tak byt Iklonny do umartwienia i innych pokut, 
H gdyby go byli ftarai na woday nie traymali, anadnieby 
aobie byf iywota Ikrocif. Sk. Zyw. i, 4 18. MORTYFI- 
KOWAC ob» martwid, trapid, .umarza6 
MOHUS, - a, m., MORUSEK, - aka, m., zdrhn,, cilo- 
v^iek ubrudzony, -brudny (cf. nior^g), fill €((mttQ({llg, 
f4mv(igrt Wenf(^. MORUSAC sz, ndk., pomoruaad, 
umoruaad dk, , brndzi^ , pobrudsi^ , ubrudai^ , befd^Qlll* 
|f«. MORUSOWATY, - a, - e, - o adp.^ brudny, 
Cmor^gowaty) f4tltlt(ig, Uidimu^t 
MORWA, - y, i., Bh. et Slo, Itiptufe; Sr, i. ttiatllfttf/ 
marufc^tltf/ niO((etllA', Crn. murba; f^</. murva, murba, 
murvovn aadje, malina (cf.malina); Cro. murra; Bj'.mur- 
Ta , dtid ; Rg, murya ; Sla, dud , murva , Bs, MOpoaiK.ay 
my'moBaJi ifroAa, meAKoBHfia (cf. azelki, cf. /{«. mixiLb 
iedwab^); Ec CMOKOBHHija {Rs, cMdKaa figa; Craeeolat, 
morua, Jtal,- mora, Holl, moerbeaie, ^ngl, mulberry, 
Suec, mulbaer, Ger, bff 9K<nil^eeff/ drzewo i owoc, bCt 
Ii8atllll unb bie Jrild^t; morwa drzewo, ^rzedniey wiel- 
ko^ci ', owoc wyraiagtdwk^ ziagod Ikupionych stoioni^ ; ieft 
csarny, ieRi biafy. Li^ciera biatych morw iyi^ iedwabniki. 
Kluk, Bosl, a, 66. Czarna morwa Vd, ftroahnize). Mor- 
wa, abo drzewna ieiyna. Sien. ]o4, Kluk. RosL 1, t56. 
••MORWIOLISTE wiechy. Pot, j4rg, 809., maViiUiXWiU 
rerig. MORWIORODY, MORWIORODNY, - a, - e, 
n. p. Praca bogata paij|kdw morwiorodych. Tward, Wiad, 
3 to. t. i. iedwabnikdw* na morwach aif rodai^cych, nuf 

. sO^aulieeren ersf ugte GeibentDArtMer. Morwiorodne pais^- 

ki niyczai^ namawycbiedwabidw. Kuf,Her,2Si^ MOR-* 
WOWY, - a, - e, od morwy, Boh, mOfuffowp; Cm. 
murb^n; Boss. meARoaaHdhiH*, Ecc, cMOKOBNiriHbin. 
fSR(liUlf>t€t s . Morwowe drzewo. DyA, Med. 4, 4o5, Slo. 
* WOtnffbM ftwm^ Sla, dndovo d^rroj Vd. murrotit dft*^ i4a •MORYCZYC - MORZE. yn, miirttr, murva, malinca; Rt, mymoBoe ^epeao. Sol 
morwowy. i5- 407. Liicie morwowe. ib. 4o8. 

•MORYCZY^, - yl, - y, Act, ndk,, (etym. mamctji Rt. 
MOptgHcnA * ^^' MOpOHiamk , tumany pussczad , oczy my- 
dli^^. nalegadnakogo, martwid go , ftnen martertlf eltteitl 
|Ufe(en« Oktaw pragn%c konsulalu , nie senatu o t^ czei6 
moryczy. Ale prywatnio Cycerona nuka. Chroi^, Far*, 

' i4o* Krdlowa krola morycsy, ieby swJ^ r^k^ koi'onowal 
wnuka. Pot. SyL 283. £Jego ta proina otucha mo- 
ryczy. Chrome, Luk* a, 49. W aubtalnycli,dwor(kich io- 
fj^dkach delikackie glody Prsei smacsne potravr kl^iki 
morycxji sif . Gaw, Siet, 367. 

MORZU, - a, /I., Bh. et Slo, more; Sr, 2. xixtlf^tt\ Sr, 1. 
tnt^O/ ntOtiOy Cr/t.murje, morje,more; Vd, morje^ murje; 
Cro, more , 'morje / Sla, in6ro ; Rg, m6re , puccina ; Bs» 
morre; J}1» more$ Ax. Mop^; Lett. niario)i, Eflhnic* mtt' 
ri, Bretag. mor, Anglo*, mere, 5uec. <f JW. mar, Xa/. 
mare, cf. Gr. fsvgtiv^uere, Hbr. la mar s amaritudo) 
Gtr. h^i ^ e e t- Morse, cif ^d globuau wod^ salana. Dla 
latwieyssego iedaak sytuacyi morza wsglfdem siem roi- 
nych rosesuania, rozmaite mu nadano -prseswilka. Xras. 
Zh. 2, 2o4. Kaaat bog : niechay sif sbiori^ wody , ktore 
pod niebem %\ na iedno mieysce, ie si^ ukaie sussfli i 
Ra!o sif tak, J nazwaf bog siiszf siemi^ , a sebranie wod 
norzem. Ltop. Genes. i« Wtedy grunt auchy ziemi^, • 
wielkie rozcieki Wod sgromadsonych w iedno , bog na- 
awal morzamu Przyb»Milt.:i2i, Morse Wielkie abo Ocean. 
DudM^^by *otoczyiwiat. Ot. TA. Morse lodowate, lodo- 
we. Tward. lyiad. 2^^ pdtnocne. i^jjb. G. 2, 186. Morse 
irzodsiemne mif dzysiemne , (BtryiA,, Pot.)i morse *Kuro* 
pinikie. Cn. 2'A. Adryatyckie. Z^itc. (r. 2, i84. Azyaiiflcie 
abo Chwale^ikie Caspium. On. Th. ; Sla, Valiiifko m6re, od, 
ChyitAehikit) i Carogrodzkie ; Arabikie, czyli ciesnina Per- 
Ika ', Czerwone czyli cieiynlna Arabfta Cn. 2'A. ; Sla. c^rljeno 
more {R*, aomnb czarne lub cserwoiie morze^ ; Morze biate; 
csarne Cn. Th. , Sla, cdruo m&re). Hellespontem wo da z mo- 
rza csarnego do morza biatego, Propontisrzeczonego, p^dem 
-wielkimidzie. Star. Dw.i.i Baltyckte, uNiemcdw Wscho- 
dnie« DyA. G. 2, 182. s (Szwedzkie Cn. Th.). Murze umar- 
{e, naartwe. Cn,Th» Morse ciazne, ^cianione. C/t. 7'A. , a6. 
cie^nint morika). Wysokoid morsa , gffboko^^wsnietie- 
nia morsa od pewnego piiaktu uwaiana i mierzona. Sniad. 
jfeo, 23o. Morse wysdkie, ktdre doai^gto naywyiasey 
awoiey wyaokoici. ih. - Na rozlaney sseroko mors pfyn- 
iiych prseftrzeni . . « Za6. 1 5, 1 54^ JCniai. Bog sakta- 
dat •morsowi (morsu) granico. ff, Prov, 8, 29, Morzem 
sif bawif Ec MOpe^KHinexcaiByio, npu Mopu atcnay, Gr. 
^0iX»99iv». Nad morsem panuif Ec. MopeAepxcaBcm- 
Byio, Gr. &aXci9aro«;ar/M. Pan od morza do morza, ZegL 
.^d. 1^2. azerokowtadny , bogaty). Jak morze, wszyAko 
na wiersch wyrsuca. Rye. Ad. 1 9. nte trsyma i^syka sa 
s^bami). Kto na morsn nie bywaf , ten dsiwdw nie wi- 
dat. Rye. Ad. 26, non vidit mira » qui non vidit maria)» 
Komu modlitwa nie amakuie , ten niech po morsu ie- 

gluie. Cn. Ad. 356, sio. Ih9 fa mobUt ItC W$t, tijcft na 

mote ihi* Kto sna morse, wie co *gorse. Jlye, Ad. 29. 
Niebo, nie nmya! tacy odmieniaij^, Ktorsy po rosiim sa 
^ morse bte^i;^ Budn,Ap. 5. Exop. 22, caelum^ non ani^ 
mum mutant^ qui etc. Hor,\ g^flia s domu, g%aior do do- 
ma)* Mtody mdwi: dopiero ni lat dirtdsia^cia i ietsoie VORZCZYZNA - MORZYC. 

imier^ sa morsem. Sk. Xaz* 5ia* sa graoic4, daleka, tp- 
pot. sa paaem, tui, nad karkiem, nad gtows|). Mone 
wody przylewa^, atoiicu przydawa45 pochodni, ChmUl. i, 
75. 6/o«bo2>Onag^lDObu SOflt noctuae Athenae. - Morse, 
otchtaii, przepa^d, bczgruncie, bezdno, Rote. oyiRHa, 
(MOHZA, - y, i., iedwab^ gruby z baw«tn% mieuaaj. 
Pincikow). MORZCZ^ZNA, - y, i., oA. Morszczyzoi. 

••MORZOLOTNY, - a. - e, After ba# 9it*er (tiifludeiib. 

Jig. Waiadad chcesz , widsf, jir nawf morsolotu^. GrocA. 
W. 433, Morzolutiiy okift. Zab, 5, 317., J^Achan,Pi. 
69. *«MOHZUNOSNY , ^ a, - e, od morsa noasony, 
% 90m ^tet getra^en. Morsono^na Syrena. Zab. li, 188. 
Nagl. •MORZOixODNY, - a, - e. w morru «i? rodiJi- 
cy, meertfrseudt; Ec. nysaHopoAHUu. •MORZOPl*A- 
WNIK., - a, m., H*. MopenxaBameAk, MopexoAeul) h- 
glars ; MOpenAaBameA&HUH, MOpexoAHUH ieglarlki, 
MopeoAaBaHie, MopexoAcmBo iegluga. **MORZOWLA- 
DNY, - a, - e, meergcMetenb. Krol morsowUdny i 
w porty samoiny. Croch. M^»44J, Morsowiadny Neptun* 
Dudz. 19, Aufter morzowUdny. Petr. Hor. 2, D 4. 

Pocbudz. mor/ki, nadmorjki, odmorjki, podmorjkiy pe-^ 
merze y pomorjki ^ Fomorczyki przymQrJki\ mifdzymQ- 
rze\ przymorze, 
MORZYC, - yl, -^ y, Act.ndk., Marsad JVt^. , umorsyd dk., 

Bh. moHri; ^moriti, umrttolti,^ umrtvooati; Sr. 1. me^ 

rUf moritt; morimi Cm. morim, mertvaah^ui; Fd. vmo^ 
riti, Tzmertiti , pomoriti , vmerlatiti, pomerlatiti, vbiti, 
Tbijata, mertvazMti , ykoriti ; Cro.moriaa; Rg. moriitii 
£«. moritiy ismoriti, umoriU } Ross. MOpHOiBj MOpio» 
yMopiimB. Actiuum Verbi Neutrius mi^se^t * umierad, 
cf. mor , mord , Lat. mori) *i t robi^ , ie kto mrse czyli 
umiera, mordowa^ kogo naimier^, fli^rftfll UffcV; umfOflU 

men Uff^n , iemanbel Spb beflrbern , V^n tbbten, Dukto- 

rowie mors^, nie l^cs^, kiedy aif aamych ksi;^g trzymai^. 
Fredr. Ad. 73* Smierd tam nie proiAOwaU, iednako *no- 
. rzfcy (morsj^c) , Okrutna wieki ludzkie i rodzay bydl^cy. 
J, JCchan^ Ps. ii5. - Jig. W iartacb cstekmursy Kftni- 
Cf. Zab. 11, 371, Zabt. y t. i. umarza, satapia , sbywa» - 
$• Morzyd gtodem , i?^. moritti gUdom ; /J^.Mopiiinb TO- 
AOAOMb gtodsid kogo na imitti, eiven ttllt ^Uttget qtll< 

(en bl^ auf ben Cob; etnen Pirbunsern UffVn. Kazal mic 

morzyd gtodem. Boh. JCom. 4, 2o5. Kiedy na naa Bog 
gtodu nie przepuascza, g}odem zi^ nie morsmy. Sekh i3. 

transl. umfcsa^, dokuczad, febi ^iialett, ttiartem, juf<« 
(en. fcf. SA. moriwa )omnice/e5W/ lent a , ba# fcbUi^^i^ 

be {iebef;* Jui tei i trucizna morsyd go poosfia. Gor. 
Dw. 252. Kto pi(5 prsymuasa niecbc^cego, a kto rnoriy 
pragn^cego, ktdry gorazy nad drugiego? Cn. Ad. ^^^t 
ij. i cnuta ma awoie granice , eft modus in retus. Pii^ioftwo 
smorsy , ftarga prsyrodsenie. Biai, Poji. 1 99. Ludsi wif* 
oey gardlo morsy, nii oftry miecs. Ezop. 86. Od dwock 
dnx iui nie apatem ; csuif , ie mif aen morzy« Teatr. 39i 
12. Wiecsor sen go okrutnie morsyf, ib. pb t^ 7. C^y 
aif tei smorsyas anem i umorduieas, Na mym odpo- 
csnxeas Yonie i afolguieas. PaJl.F. 91, gdyci^aen swycif- 
±e\ Nade wasyftko aen icb morzyl cifiaey. Tw€trd. WU 
90. Ty ^nie kilkogodsinny ulg%^ ieft w tey mierze, Itfo* 
rsyas wprsdd, nii naa wiecsny aen se iwiata sbierz^ 
Zab. IX, 187. Na cdi ai^ prsyda ten apoosynek, kt^re- 
fo sea n^wicsny morsy? ZeiJb* \^x\b% Snem smorsoBj MORKYCIEL - MOSC. 

Ka lieloney murtwie lafal rotci;(giiion7. ZaB,^ i»98* Nar. 

 - |» 2jw0 irebro morsyd, s martwid, Tr. , ^a^ £llie(ffl(< 

*ef t^bten. - j- Mor»y^ si^ , trapid ai^, gryfd ai^, fra- 

•owad,aif, (i<^ gttilen, martem, abmergefn, (irmeii. 

UAmwnie ai^ w aercu avrym o to gaiowem morzyf. Papr, 
Koi. R 3. MORZYCIEL , - a , m. , morai^cy , m^cs^cy, 
^r dViiitt iSr, 1. motiCKV morderca). w rocfz. ««f(/%* 
moraycielka. MORZYMOKD , . u, m., ziele, Mniszek 
dobrj, od ikutku takrzeczoay, bo trucisn^ ztego maiaaka 
Gsyli aaordownika sanlaratf. Syr* i388» cf. toiad, Kluk^ 
Dyk, 1, 6, aconitum anthora , ijfeilwut}, Crn. ahme- 
ruQka. **MORZYSAENA,'- y, m., Orw.Ow. iii. mia- 

no psa goAcsege, htt 9lame Hnci ^a^hf^nnltei , 9lebbtf* 

MORZTSKO, - a^ n,, moraenie czyli gryzienie w io- 
l^dku, i8atl<terimmfll« Ziele irebrnik daiatkom grzyza- 
wki i morzyika w iywoole ukUda. Syr, agi. Oleiek tea 
koiice i darciu w kiaakach albo anorzyiku pomaga* id. 94» 
mi loi. morzeni« w iywocie. Sien, 378. - $. transit 
Coi xnacz^ to nieswykie wzdrygi, te raorzyfka , To csu- 
cia, ktorym nada<! nia moina nazwiflca ? Prvyb/AM, i84. 
MORZYS&OWY, - a^ - 10, <9rlmm«. Morayfkowa ki- 
•ska e^hn imeflinum bet ^rlltimbartll* Pers. Cyr, 1, 14$ 
«/ 48. kolkowa , kobialafta* Cn. Th. 
Pochods. pocUlowems mrze^» 

•MOS 06, Maa. 

MOSC » - ici , cQmmun. , tytut flcrocony , se afowa Kifol^, 
(abo tei Moiuo<i5, d. Maieftas), Mon. 66, 46o , gniblget 

^err, gsMtge gtau, 9nabtn , ^Ubhen; sia. Veilicfdn- 

ftro; ita. ■eAmecmBte , Eexxi\%cmuo f BeAaVie; (ofr. 
*wielicsa6ftwo). Jego Moid i t. d. ob. Jegomoid, Jey- 
moi^, Jchmoi^f, Jegomoicin, ieymoirin, Jchmoicin, - 
Jego Krolew jka Moid , s J. K. M. , 3bt0 ^6ntgl. SD^afes 
(Ut. Waaza Krolewika Moid , W. K. M. , dUit SLbtilil 

gfltu Jego Ksjfca Moid, ^bio ^ttrjUicfte :2)urd)lan(bt ; 

Vraaza Ksif ca Moid, (SuCt gariUtd^e ^nrcb^an^t Partem : 
wHk chciai oddadi uatugf Jego Konjkiey Moicj. Zab. i3, 
37^* 'jTrfb. - Waaza Moid, Sla. GospodEyo', Milloftiro, 
s in</a Waazmoid. - obsoL Wasz^y PaAikiay Moici, Jainie 
V^ielmoiay * Moiciwy Panie Woiewodo (Zebrzydowflii), 

todzieto poiwifcam. Gwag,tied. (?uer $od^gr(if(U6en ^ua-' 

bfll. - Vocat : Moic] in Mate. ^ Moscia />'»,, Ross, cy- 
A<pb, cy4apMkb, cyAapHHab; /. cyaapUHfl; ,^etr! 

gndoiget i^frr! gnibige Srau ! <?uer @nabf n ! Moid oyczo 

kochaoy« 7*€arr34c, 10a. MosciDobrodzieiu! 06. Dobro- 
dziey ! Mnicia Oobrodzieyko ob, Dobrodziey\a. Mo^ci Pa> 
nie, meini^err ! Jainie Wielmo^ny Moici Panie N. N. , Mnid 
tvielce Moici Panie i Bracie. A'ras. Do/, 6%, U dawnychPola- 
kow naypierwszy byf tytut Bracie ! poczekawszy trocbf, 
przydano : Panie firacie ; powi^kazono potym i mf^wtpno : 
Mci Panie Bracie! Mon, 67, 46o. Chciafbym ieby aif 
pozbyd tey nudney intytulacyi : Me.QO VVielce Moici Pana. 
Aion, 66» 3oi. Moici Panowie Mtodzi , dzisieyszy wie- 
eaor poiwi^cony ieft dla uciech wieku waszego, Zab. 3, 
111. Moa Panie ,./^/-dco/ia zamiaft : Moici Panie, Weill 
Sittt, meiK ftenitb. Przyazty twdiy mationek nie ieil 
urzf dnik , ani uwielmoiniony \ nie bf dziecitf aobie mdwid \ 
Moapanie, Moiciapani J ale m6j mf iu > moia iono. Teat. 
35 c, 69. Niechay go poznam, apraw tomoy Moa Panie. 
Teatr 43 b^ 49. Trzymay mocno cugle, Mospanie, trzy- 
may. Teatr 5a c, 5o. Moapanie^ gwaUow^noici w tym HOSCIC - MOSCIWY. i43 krain nie 84 cierpiane. Teatr 36 b, a3. - Jui Moicio 
Pa6ftwo., koficzcie komplemeuta. Teatr 43 c , 7 1 , tmU 

ne ^•(^gre^rte ^ercM^ft / m«4t eintnat eln Stibe. - 

transL Moicipan, t Wielmoiny tylko, nie Jainie Wiel--x 

voiny, fin b(0p ^^tbUt , Htc^t ^oc^wo^Igebobrnm Je- 

Aei krolem; a bytei przedtym Moi.cipanem; To graech 
taieodpuazczony. Kras.Sat* 5» 'Z ttuftymwilk cbudy bry- 
tanem Raz u^ apotyka , pachot a Moicipanem : Kniaz* 
Poex, 3, 89. Jeden Moapan otyty, ailny i bogaty, Mial 
ilada, trzo4y» i^ki , Zab. 8, 93. Tr§b, , cf, Jeapan. Mo- 
apanek «d>-&n. , n. p. Ci Mospankowie. Man. 74, i4o, 
panicze, panoika, ^ftt^eB) ob» Moiciwtd, Moiciwy » 
Moicienka; 
MOSCIC , > it , - i « Act, ndk, , umoicid , pomoicid J>ok, , 
pomoasczad, moftem pokUdad, Rs, afOcmHinh, aioigy^, 
s brukowad)i £c, HOcmJof aciopontem, bebriktf ett* Rso- 
ki moicid. J^ion, Fl. 3 5 b, Rozkazal Olgici-d drogi pro- 
fte ku Moftwie kilku tyai^cy czemi gotowad, i tak drogi 
wazfdzie moaacsono prses biota i ilarzyny, co naypro- 
iciey bydi moglo. StryiL 379. O wyzwoleniu od ptatow*. 
od podwod , budowania carnkdw^ moazczenia moftdw. Stat, 
Lit, 87 f (Rs. M enieMie brukowanie , dylowanie , cf.. po<» 
moft). - tr, moftem p^foiyd, podbid» uniiyd, bin^tt^en* 
Wazyftkie mu fortuoa pod nogiumoici^przeciwnoici. Leszcz» 
C/. 34, aprziitnieie praednim. (MOSCIENKA, - i, i., 
Jeymoid iron. , Oto iuici aaoi^ moicie6kf wftyd nawet i 
. przed Nayiw. Sakramentem ukl^kn^d. Mon. 71, 71a* of* 
ionunio , ionina). 

MOSCINA, - y, i., tardea , azerokie dyle,' ktdre na 
moAkUd^, plonca, MqcXp poaadzka moftowa, pomoft, 
Sr, 3. ntofloild, Cro, moaztnicze; Ross* mocoiobi^'ha. 

tBrii(fenbrmfr, >3rit(fenbob(fn, bte iBebecfnug efnet $BrA» 

(fe. Naprawiad drogi, by nie byty dziury w moictnach. 
Mqcx.y munire uiam. Na wierscbu kfadt dfbinf, ktdre 
rozmaitil moicinj^, ierdziami i drzewem na kaztaU kra^y 
^aioielat. Warg, Cex, Si, - $. Moicina , moft bi/edny^ 

mizemy, ftneeUnbe, jimmerlfd)e SBrMe, Moiciny iU- 

re. JCosz, Lor, 161 b. MOSCISKQ, ^ e, n,, moftbrzy- 

dki, eiite 4bf<ib^(i4f $BriEi(fe; R^^ MocniHqie. MO^Cir* 

SKA, - iak, plur,^ miaHo w woiew. Ruikim, ods Frse-* 
mysla 4 mile. Dyk. C. 3, 186. eine6tabt{ll (Rfttifll. 
MOSCIWAC komu, - al, - a, €t MOSCIAC Jntr.K:ont,, 
tytufovrad go Moiciwym Panem , jemAtlbeii (Suer ®tiaben 
tftultten. Kiedy do wai przyiedaie^ to mu moiciwaift* 
Mat. z Pod. B 3. Pan atudze nie moiciwa, niewaazmQ- 
icia. Cn, Ad, 81 1, pachotek Jai, Stai, Jaaiek, Janek. cf. 
afysz! aam! idf! biei ! ftoy ! ). MOSCIWY, - a, - ©» 
contractum ex Mitoiciwy, cuiu^ loco usurpatur, et dl^ 
gnitatem ac p'^tentiam magis^ ^uam fauorem, ut illud 
petus significabat ^ sonat, Olim in personis illujlribus 
eompellandis pel nominandis , usurpahatur \ iam viluit^ 
et priuatis etiam tribuitur\ cf, Lat, Ornatissimua , CU- 
riasimua, Amplisaimua , Humaniaaimna' Cn, Th. gnabig/ 

gnlbigilef, bo^gee^ttef, [^o<tgee|ttefl<rf. Aby jnacsey 

cbodaita Moiciwa Pani , inacaey azlachcianka. Qoft, Cor. 
j3i. Wazyacy aobie rdwai bydf cbcemy, wazyacy Mo* 
iciwemi pany, wazypcy rdwno chodzid, iyd, ieidzid, 
gwardye traymad. Falib. £ 5. - h) moiciwy , laikawy, 
gnMigf gfneigt* Byi prac% tf moi^ prgyi%d a mym ipo- 
iciwym panem bydi rac2yf. Warg, WaL praef , €f 144 MOSI^DZ . MOSKIEWSKL 

Warg. Radx. V2, i . Nie troszcz si^ Waszed Mo^ciem Paa 
(Mo^ciwy Pan) ; iwi wasyftko dobrse poydsie. T€atr 7 </, 
54 Czrt, - c) mo^ciwy, mocj^ sfawny, iilujlris, btltC^ 
feme ^taft benl(^mt* Ktoryf mi^ matk^ swoisi naawietak 
mo^ciwy anowu syn, iak byt Herkul! Ba/-</« 7>» 612, 
Prsedni, 90tttefli(^. Zacna , wyborna, mo^ciwa rsecs, 
apokoyne aumnienie. Em. 1B6. 

MOSl\DZ, - ifdau, m. , 5A. mofa|; iSA>. mofflb|, inof«s» 
1^/-. 1. mo^ac^, moM), mofit^; .Sr. a. mifmf; Cr/t- >n^<2 

(o3. miedi) , ^ medu , mjedu, mejd» medn^k^ pirensh ^ 
Fie/, med, medenisa medu, medeniaa; Cro. slatomcdo^ 
Rg, xuuti mjed; Sla^ piriaca; Rs. iKexmtiSL m'^a^* (*«- 
AeHftft m^Ba^ branch maaoBaic m^A6 ; Anglos* mae(lling» 
mae(llen» maesleu , ^/i^/. mailing, J>an. et Su€c» mes* 
aing { G«r» bn^ 99^ e f f t n g , miedi iotta. J^aJ^. i4rr. 3,3o2. 
Mosij^dSy raieazanina f iktadai^ca aif z miedzi i s kruszcu 
' foItegOy nazwanego kalamin^. Ja*. Art, 6, 3o2. , Jl7«it. 
iTo/;. a, i88m ^"''"^ CAy. 299, •MOSIA.DZOWY, MO- 
SIJ^DZOWY* - a, - e, Moai^iny, Cn. Th. , D0trg^effl«9* 
Mosiigdzowy grunt pod ztotem. Sien^ Rej\ Sierpik mosisi- 
AxoYfy faix a'dna, Z9br. Ow. 167- MOSIJ^iNIK, - a, 
177., mo&ii|dzem abo miadei% robis^cy, u nas konwiaarzb- 
irie, etotuicy, rutgiacrawie moai^dzem robii|. Cn. Th. ^ 

hex sSJieffitigatbeiter^ Sr. i. moSttjnif; Rg. xutomjedar^ 

Oelbgie^et- Aleksander mosi^ f nik. W. a Timdt. 4,14,. 

not. „ratgisaer, kotlara''*, [kotlarz. BUi. GdJ). MOSl^^- 

-KIKOW, - a, - <>, MOSIl^iNICZY, od mosi?inik6>v, 

sWeffiiigarbelterts^ ^(^lefert * . MOSl^iNICTWO, 

^ a, n. , moalf^nicay kunaat, bte ^D^efftngiUfete^f Sttts 

belt ttt sjjfeffmg , ^et&gie^rep. ♦♦iMOSiH;2:NODF;TA trv 
ba. A'cAow. a5i., ble i>r>^lgeg^fne meffingne tt;romi>ete. 
MOSI^NY, . a, - c, JRA, mofain^^; t>r. I. mfriajne^ 

Uiofafn^) Cm. mM^n; l^d. medial; Rg. xutomjedni) ; 
£ musifdzti^ ^effingeits^* 'Surmy rogowe ogtoa woyi y 
daly, Tr^by muai^ine glosno zahuczafy. Bard. Tr. 38 1» 
Moai^ioa ikwara, fufka; suiel moai^iny, odmiotymoaif- 
ine. Vltod. MOSI^l&YSTY, * a, - e, moai^dz w aobie 
mats^cy. Cn. Th. , S^fefTin^ ent^flltenb* 
MDSKAL, - a, w., cf. Moikwicin, bet («IO?ojfWDlter) Olttfif^ 

Rossyanin; SoA. 9tU^; Vd^ Ruaianz, Kuaiak , Moahovit, 
Moahkovitar; Cro.MaikoT, MoikoTita ; //^. Mashka; 5/a. 
3VIo(k6T; Rs. poccrHHaHb, vuJg, pycacl); fc. mockbk- 
mtiHb, poccb f'/^o^j. afocKBBxnHHHHl) s miafta Moflcwy 
rodowity). Narodont pedpanawaaieffl Rosayyiki^mzoftai^- 
cym , daij| ogiilne nawilko Mo(kalow«. Dyk. G. a, 358* 
y^Mo^ehi a Vd. moah. (ms^f] vit^*' deriuat B'thoriz. - $. a*, 
moikal, mofkalik, gatunek, pigutki , eine ^rt ipill^tt. Na 
sastanowienie biegunki y inofkaU ugnie^d e m^ki pazeni* 
czney , a babuzanym naaieniem. , dadi choremu iei€. Sien. 
574. Z gliny, dodawazy iditek iaiowy i wodki, nrdb 
iakoby moflcalik , ktdry uatisa dobrze^ a gdy bfdzie trz>e- 
ba, wezmieaz tego- mofkala^ a roamoczywaay, lako plaftr 
przyktaday. Sien. 262. Spiez. 108. MOSKIBWCZY^ 
ZNA, - y, i. y cokolwiek z Moikwy pocbodzi^ Moikw^ 
obchodzi', Moflciewiki ifzyk, obyczaie, towary Moikie- 

wikle co//tf c^ b<t# iyrnfflf^e ; etma^^fina, toa^nntlm^ 
mec 9lnf knb httxifft , Qtuffift^e epuii^, Aebriit^e, QB««^ 

ten etc. M03KIBWKA, MOSKALKA, - i, i., bit 
duffimt; A#* pocc'iJiHKa (Rs. MocKBHOUiHKa s miafta 
Moikwy rodowita). MOSKIGWSKI^ - a, • ie, - 1; od M0SKI£W6KI MOST. Biafta Moikwy , Rs. x ocsdacjiiii } 9Kof(aillf<^. Wielke- 

. tz^dztwo Moikiewikie^ ieft prowincj^a pa^ftwa Roasyj- 

ikiego. zwana Moikwy* Vykj O^ a, 1B6. - 2) Rgssyyflei, 

0i»ffif(t* Bh.^ti9ii; Sr. t.muf^wfti, mitia(oH»1!ij vd. 

rulki , Tuaian(kif ruteniki (cf. Ruiki), Hoss. pocciKCa'iH, 
py'cKiH ; £c. mockobcrih. Skfo Moikiewikie , StAaCtt^ 
gU^/ kamie6 dsiel;(cy aif na gi^tkie, lini^ce i przeiro- 
csyfte iak ^klo, wielkie azyby ; kofo Arcbanielu obficie lif 
znayduie. JCluk, £op. 2, 91. Sol/k. G. a, ii« Mros Mo- 
ftiewfki, gdy z paazcz^ki awey kosioroiec wypuici, Nie- 
pochybnie wtnogrod pomrozi. Zimor. Siel, ai5. Dad 
komu poialowaoie Muikiewikie» Hour. Eh. 17S. pla|i, 
knut^). ♦MOSKIEW SKI , - \tpi . suhftont. , $ W, Kniai 
Moftiewiki, Car Moikiewiki, bet CRuifircbe ^rO^M 
^Ht. iCa^if ta Stewierikie uie mogli ai^ oaiedzie^ pried 
MoikiewfktiD. Bieljk. 42^. Waii^t Moikiewlki Fofock 
R. i563. Cor. Dx. 169. Tyck csaadw znowu Moikie- 
wlki Jnflantom by I ci^iki. ib. &42. Gb'6iki wiernego t 
liftem do Moikie>%ikiego poaUt, obiecui^c , ieiliby ma 
Wieiki Kai^dz (Kniai) Moikiewikidobroiivolnego do siebia 
przyiechania dozwolit, do uiego aif przekin^i!, a csego 
ai^ Moikiewiki bard^o uradowa}. Stryik.6^\. (*MOSKUDi 
- u, m.t n. p. wiulkic byiowoyiko ich; owdzie tr«eck set 
ludu y Nie byta do potrzeby okronia M^ikudu. Papr. Gn, 
1073. ? ? ) MOSK.WA, - y. i., Rs. atocKsa. bieStflbt 
^^^XdVLf wielkie bogate i bardzo znacsne miaAo ,. ni^" 
gdyi Itolicapanftwa Roasyyikiego* Dyk. G^ a, i86> Gvag* 
474, Wyrw. G. 289. - a) Roaaya , pa6Awo Rosayyikie, 

(g[^o{eooieii) mu^Uttb, ba« Oittfflfd^e 9iei4 , Bh.m^r^ y<^' 

Ruikuaemla, Rutenflca deaheia, mosbkovitku zeaarftfUi 
Cro. mofkovitzko Czaraztvo; Ug^ Miuzkak ; Sla. Motkor- 
ika; Rs. poccjff; Ec acocjCBa; Wazyilkie te obsaerne 
kraie, ktdre ai( zamykai% pod powasechnym Moikwy 
imieniem ^ na Moikwf Europeyik^ i Azyatydki^ dzieli^ fif • 
lVyr«^. (r. 287. Te kai^i, 'na Molkwie za kapelana 
afuii^Cit na Poliki ifzyk przeioiytem. Boter. 3. w Mo- 
ikwie, w Rosayi, cf.^na). - 5» collect. Moikwa, s Mo- 
ikalc , OUnffeir. Kupcy obcych narodow , t. i. Wloai, Nic- 
mcy, Francuzowie, Moikwa, Ormianie • . « Vol. Leg* % 
44o. MOSKWICIN, - a, /»., a pogardi^ : Moikal. ft» 
(3i)J^0Witer) (KttfTef ^c* nocKBitniHHb. Moikwicin wie- 
le czyni w Litwio w pranicach azkody krolowi. Papr.R^c 
io5. Ktdrych ogniow ikoro aif a ftrachem napatrzyli 
Moikwicinowie ^ a zamku poachodzili. Che/ch. Popn* 
A ^ b. 

MOSPAN, MOSPANEK , ob. Moi6, 

MOST, - u, w. , Bh. , Slo. , Sr. mofl i Vd, muil, muefl, moft ; 
Crn^mbU ; Cro^mdzt, mdazt ; JDL mool> ; Sla. mod, chiipnt i 
Rg. mooft } Bs. moft ; Rs. m ocmb , bie iBtlicf e. Mofty nid 
 wodami bywaii^ aoanowe. I^luk. Rosl. 2, i6i. Zygmun* 
Augud zaczi^t moft budowa^ w Warazawie, kt<Srego poiym 
Anna atoAra lega dobudowafa. Biei/k. 65 1. Moftf^w 
woyikowych roine rodzaie. JaL'Art. a, 299 st 44o. «' 
5v 3oa. (eb^. moftotodf , cf. wzwodny moft, wzw<Jd). Moft 
aa lyivrach. N. Pam. a, a36, Ross, aiocmb Ha cyA«»'J» 
efne 6*iffbt4cff. Moft palowy. fTarg. Wal. 159. Moft 
alad. Przyb. Milt. 69. eiiie ©tAcfe WUgen, oft. mo- 
<cid, pomo^cid). Rzncid moft. N. Pam. a, a33. ib. ♦, 
87, fine iBtAcfe dbwerfeil. Prayatovsirdawne: mofttrae- 
ba poatad aloty uciekai^eym^ Birk. Chmieh C 2 b*^ Jo^' 

Buk* MOSTARDA - MOSTEK. MOSTKOWATY - MOSZCZ. 145 Buk. P. 5 , Tward. W. D, 48. Pro9. Pol&i moft , Nie- 
Bii«cki poft, Wtoikie naboienftwo, wssyftko to bUse^- 
ftwe. Jiy9* jid. 66, Cn.\Ad, 888. Czcijgdry, mody, 
chcetsli mied grzbiet prolly. Cn. Ad, i23. Moll komu 
zakiadad, torowad mu drogf , iod prseUmad, bfll SS^i% 
^(llfll* 3am swoy wierszyk mdfy, nie z inszego Jkfa- 
dam , Sam i^zykiem mdiym , m^rszym moll zaktadam ; 
Piaz kto chce lepiey » iesli sJ^dziaa srogo , Papier niedro- 

go« <$/r>iit. Go/1, o 3. - Proif.sio, co ofia na mo|l bos 

^nut necessitatem adf^rrty cf. ciasny J^i^t, kozi roiek). - 
Mollem klaid , %\^i , pa^d , a) pajf* s pokosem , toU ^tlls 
geflretft, mie ah^cxai\^U Wszyllka winnica 8 drzewem 
Bojftem poloiona *, Za czym na nic iagody i zdeptane gro-> 
Ba* JCuUg. 77* Padai% siewby moftem, w iatosd sif 
•braca 2^do^(5 oracka ; wniwec'z diugoroczna praca. Ze6r. 
Ow^ 9« Smok ten, gdy ogonem po piaiku dtugim aobie 
kr^ciy Konie przed amokiem modem padai%. Bard* LuA, 
2,44. W ni pr2.j»;acielu tak^ klfikf aprawif , ie iakoby 
potoiyi moftem go po ziemi. Tward, Vfiad. 79. Koni 
i wielbi^dovr wiele nieprzyiacielikich w polu mollem ^de- 
le. Siuzn Pie/M. H "b b* Rzuca sif na nieprzyiaciot , la 
kaidym miotem iego , slali sif moftami , iak pod ko«4 
inmiarza pokoaami ktosy. Stas^ Num. 1, ibo. W ie- 
dn^y bifcwie tak t^go firzelala legia Kzymika , ii modern 
aUla azeregi nieprzyiar.ielikie* Papr. W, i, 24o. - J. b) 
actiu* moftem padad , kta^d atf , leied , i ptazem upadad , 
pod nogi czyie aif atad, czotem mu bid» do nog mu 
upadady pokornie mu ai^ uni^ad, korzydmuaif, czo!- 
gad , cf. boikowad %\% przed kim , fi<^ 90t flnen 111 ben 

etaub merfftt, }ut <?rbe faKen, aiif fein ^ngc(!(^t faOen,. 
fbnt ^ugApeit Uefleti, )ugtt$ falUit, ftc^votibmermebviden/ 

b€nittt(t9flt. Moyiesz aif moftem z Aaronem ktadzie 
Frzed bogi'^m , ieby gniew w nim ulagodzid. Leszcz. H, 
T» 166. Wota , proai l^etman, nic nie w&ora, i chodby 
aif nakoniec modem im potoiyt, nic nie jprawi, ucie- 
kai;^ wazyacy* Tward^ W. D. 3a. Nie mogt mied s nie- 
go przyiaciela, by mu aif byt i modem klad), J. Kchon. 
Z>x. 148. Za tod ai( modem uniionym kfadf , 2e o Me- 
repie moi^y masz ftaranie. Pot, Syl. 275. 2e drachu 
wasjacy swyci^zey modem aif poiofyli. Chrome. Fars, 
Soy. Upadli na twarz przed bogiem, Leieli , iak m(i~ 
wiem, modem Ksij^i^) urz^dnik i pan z chtopem proitem. 
Wad. Dan, 71. Pod czaa drugi , dla iakidy ikrytey 
przycsyny modem aif kfadzie. Cor, Dw^ 221. M<>Aem 
ai^ ktadiie, kto % kim na zdradiie. Rys, Ad, 4i , z przo- 
dkngiaazcse, z tyiu drapie;. (MOSTARDA 06. Muastar- 
da). MOSTEK, - dku, m., MOSTECZEK, - czka , 

m., SA. meflef , mtiflef; Sr. a^mofciiC; Sr. 1. moiliU; 

Vd, modizh, berv ^cf. brew^) ; Bs. muda9 ; Cro. mosztecz ; 
Rt, MOCiXi6i(b, MOCuiHkb , demin. nom, mod, tai^ Q3r6cts 
l^fll* Staroda tea priez lat dwadzieicia modku mizerne- 
go nie kazal zrobid na kahi^y. Jl/on. 66, 3oo, Z^^. Mocm- 
KH tavrka , ktadka. - $. Anat, kjsd piersiowa rzyli mo- 
dek. Perz, Cyr, i,3i, ttf^ f8ttl(lbfitt, 93ru(l(l6cf. Po- 
kry wa piorai ko^d twarda , ptaika , modkipro . Jiernum , 
swana. Zoo/. 67. Modek u rzeiuika, cz^sd woJu lub 
ciel^cia , od pierai. Mag, Mjk, \Ve7.mieaz modek h*irana 
enego . . . Ltop, Bxod. 29, 26, piersi bannna. Bi6l, Gd.). 
- $. Modeczek mydla. 2!r., etn dtiegfl^ obet SUfl @eife. 
Tom* H* » MOSTKOWATY, - a, - e, pieraidy, ftati DOB SBrilff, 
Modkowaty wol. 2>. MOSTKOWY, - a, -e, od modku, 
IBrufls/ IBruftbdn?/ IBruflfldCf < « . Mi^dzy pieraiami ieft 
mieyace modkowe, regie Jierni, Perx. Cyr. 19. Modko- 

wa pieczenia. Tr. , etn SBmflfliicf , fBruflbtateti* **MO- 

STOBRONNY Koklea. Ryb, Gfsi. D 5 b, htti<temeXtffeU 

bigenb. MOSTOL^DZ , - i , i. , Ponr on , eitif ©d^iff^* 

btMf . Lodzie drzewlane , raoai^ine lub £ inn^y ma- 
terjri, afuii^ce do podawienia na nich moddw dla prze^ 
prawy woyika. Jai, Are, 3, 3a2 , £g/5t. 64* MOSTO- 
WNICZY, - ego, m., subjl.^ R*, uocmoBtf^yLKh \ Ec. 

MocmoAlT'Aeul) *mododziey, SBriicfenaufrrb^r^ iBr^<fcn« 

meiflet; iBrilcfettbetr. Modowniczy, urz^id w niekt6rych 
-woiftwodztwach W» -X. L. , z obowi^zkiem dozoru dn>g 
publicznych, grobel, moddw. Kras. Zb. 2, 3o5. Mo- 
dowiiiczy od darania o modach imif ma. Skrzet, P* P, 
1, ai3. MOSTOWNICZOW, MOSTOWKICZOWY, - a, 

- e, od modowniczego, belt ^tiicfeiiauffebet betreffetib. 

Tjr. , 22^. MpcmoBigHH'iH , MOcmoBi^viKOBb. MOS'iO- 
WY, - a, - o, odmodu, fiA. mOllftfp, mo(l|!n/^niOfl; 
nil Bs. MOcmoBUif; Be, mocoihub} iBrllcfens; bi^ 
£Bril(fe betteffenb' Zaaadzek iakich fortelnych na prze- 
prawie modowc^y ai^ bbawiali. Birk, Podz, i5, bfp b?t 

Ueberfabrt iiber bie iBrilcf e* Modowy pal , sio, mofltnce ^ 

fljage. MOSTOWY, - ego, iti., subjl., celnik na mo- 

^cie, Cn. Th. . bet SBrutfenjotteiimebmcr. MOSTOWE , 

. - ego, n.^ sub/t,^ cfo, czyli my to od modu , bft tBtils 
(f fllSOtt > K(/. modnina, modni denar; Oo« moaztovina ; 
Rs, MOcmOBOe, MOcmOBnjMHa; rodzay cU w Polazcze, 
pozwolony tym, ktorzy koaztem znacznym w dobrach 
awoich mody wybudowali. JCras, Zb. 2, 206. Cta bron-^ 
neg6, modowego albo woditego , ktoby nie odda}, we 
CBWornaaob to nagrodzi. Szcxerb, Sax, 49. Brukowym 
albo modowym, cio, ktore w bramie dawad kai%, nazy- 
wai^. Kosz. Lor, i33. Zaptaciwazy na Wi^le modowe, 
na walnym trakcie azukalem noclegu. Zah, i4, 274. MO- 
STY , - dw, plur,, miado w Betzkim. DyA, G* 2, 187, 
- $. 2] Miado w Nowogrodzkim. 16, , (Stibtmatnetl. 

Pochodz. pomo^cU^ pomojl , pomojla , Zamo^^^ Za^ 
moyjhi ^ zamo/ciifl Rs, B9K0cixiHaib ruaztowanie dawad. 

MO ZCZ, MUSZ(Z, 'MOSZT, - u, w., 5A. me(l^ Gen. 

m(lu; ^l<» mufft; 5r. 2. mof*t; -S/-. i. mojt; rrf.moaht; 

Cm, niej-shta, ah6nta; Cro, mh{^\ Hg, mud; Rg, mid; 
Bt, mad; Rs, Mcmo, uecmb, G. Mcma } n0AO40e bh- 
ho; Gnlt. mout, Jtal. modb, Sutc^ et jingl, tltllfl/ Dan. 
moofl, z Lac. muduih, bct -JWofl:. Niieli likwor wian^ 
kisad zaczyiia , moazczem go, lub brzfczk^, natfywaray^ 
Krup, 6, 98. Wyprasowany z iagod aok ied muazcsem , 
ktory ai^ zlewa w naczynia dla wyrobienia ai^^ Xluk RosL 
3, 345. Moaztu afodkiego nalawazy. Syr, 355 et 452. 
Szydzono z Apodolow , mdwi^cych cudzemi i^zykami, M 
aif oto ci moazczem popili. W, Poji. W, 42o. Wdai^ 
zafarbowawazy alodkim czola moszczem. Pot. jirg. 54 1« 
Swiatum wino dat, Bogu zai lagier daruif , Moazcz iwia- 
turn oddat zgodny, Bogu fua oddai^. Kul. Her, 174, de- 
teriora Deo , chrom^ cork^ do klaaztoni )< Natura czio-' 
wiecza zawzdy aif burzy, iako moazcz, ai gdy aif udoi, 
to tei iecTno lagier, co ai^ niczemu dobrema nie godsi , 
Ba dnie zodanie* Rey Zw. izi b* 

*9 *H ^^SZCZK - MOTA«. ^OSZCZA » II. p. Bole4faw Wftydliwy nie imM prsecivr 
gf iUy moazcze zacii^g^Sw Tatarikich orfinie ftiin^d* i^a- 
m^r 2^a , 06. jnoc , J{«. .Ma<» » M(xn(]^» 

*M08ZCZY, relikwiie. 5cii. l>i//z. i44, Rs. voibk- 
MOSZCZOWY, - a , - e, od mosiscsu , Bh. mcftCWl^i Sr.. l,. 

ntoitpniei Cro. m^ften; ffg. mufthosrald; /{^. masni. 
SfOSZCZYK <^. Mozdsik. MOSZEtKA •4. Muszetka. 
MOSZK 06. piimo , JBlfW. MOaZKOWY, - a, - •, |iii- 

inowy, ton SBifam. Chcesrli if maf^ wonni^ mie^, przy- 

•toi piima troche moszkowego abo zybucakowegq. Sier^ 

497. 
MOSZNA , - .en , plur, , miado w Kiio;vrlkim. JD)#c. -G^* 3^ 

187, eine Stab{. 

MOSZNA^ - y> i., MOSZENKA, - ». »'^ ^'w*. i« P^u^ 
rail: litOSZNY, Gen. oioaseB; MOSZENKI «rMOSZEN- 

KA, miessck, bet flbenteli Bh. tneffet; Sr. 1. mefcW, 

jinsfc^lUI ; i^r. 2. ni^f^ina ; ^'/- moshua , moshnja y mesh« 
.2iiza» ta«hl(a , paitl; O/i. moshna; Cro* m6snya , mosni- 
^<^t ^^- moscgna; ^j . moscgiia » toboLa9i Bs, .uomtt^^ 
MomoHca, xoiooHovKa; Ev. HOpi^HKa, w1)tD^HUKb,« 
qf. //^r :^(»» vasy in ^uo §Ji S0m€a.\ ok» Miech). Do-' 
.pieroi i\^ do moszen proftaczkowie m{rii|» Na ko^cielny 
budynek boyn^ t^]l7^ daiv A7o/i. f^ar, 49, Utrsebi rzor- 
ziniiestek borate mossenki. ii>. 36. Miat ndi on w mo- 
.fzxiie czerwoaey. Papr. JV, 2, 267, t. i. w pocbwie, w 
/uteraliku ). Pericardium osierdzie , niossna ^ercow^. 

I'prz, Cyr, .1, 176, bef fyetibtuUl, ^erjfarf. - $. per 

exeeJf, worek moszny, mos^na , moazenka, moazenki , 
dwie^torbeczki blonifte^ zavvieraii^ce waobieiiidrani^zkie. 

J[)y.k. Med. 4ia, ^/i. ffauref, fr«iire<et; Ec. xov^HKa 
MHXBpHaA ; E,o, myxxma , myxamHaM xomeHKa ; bet 
JS^Obei^fatf. Trzeba obierad ftadnika ii^dr i anoazny wiel- 
Ji^, ale nie .obwiaUy. Hipp. i3, cf. Piiadro). Plaftm 
tego na chu(lce przytozy^ na moszny opacM;( i boli^cs^ 
Spicz. ^34. Z<ekarftvro na -pucblin^ 4;ztonka mf srkiego al- 
bo oioaaen. S/esxt. Ped. 21 4. TeJHculus podotek, ii^dro 
w mosznach m^zkich. Mqcz. Stcoie bobrowe albo mo- 
•zenka. Haur Sk. 3o4, - Botan. Moszenkowe drzewo 
abo Motaenrki , coUatea Linn., rod«ay ro^liny, {fnffll^ 
tdMlttr noszi^cy ftr^ki niby moazenki abo maeha^zynki. 
Syr. 84o, Kluh Dyk. 1, ni6. MOSZENKO WY , MQ- 
SZNOWy, - a, - e^ od moazen, ®jtfe(s, Re, Momd- 
HOYHhiif. MOSZYN, - a, m. , miafto w Fosaa6(kim« 

Dy^^ Q, 2, 187 , ^ne 6tabt fm ^ornifc^en. 

♦MOSZT oi. Mofizca. 

MOTAiS, - af, - a, cz. ndk.^ Matad ^ref «/. , Bh. XMtM, 

m^fH, mad, mam, inwtatt, M"A(li, sm^tt; Sr- i.urat^ 

tam I Kd. motati , amotiti , obmotitS , premotiti ( motit 
Jailer e , motaTilnik , < wtdcz^ga, cf. motyl); Crn^ mo* 
tim; Crol motati, motam, azukati (of, aukno); Be. mo* 
tati, zamotati, smotatti ; Rg. motatti na motoyHIb, namutatti^ 
•motatti, smotatti ; (Af. MOii]llai& , uomaio, iffamHyaiB, 
noMomamb rnazad , XTZ\ii, hat. motare, motna, Mr* 
19«» matat dimouit^ jirh. et Hbr. 19^» mut mou^ri^ verti\ 
Ross, MOmOBCKia rozrzutny, MomHOiKa rozrzutnik), 
MOmamB, CMomaoik nawiiad, nawikfad na aotowidto* 
l^afpedtf lOetfeit. Jeieli iedwab' t orzecbow w kilka aa- 
raz dni ma sif motad, nic Im aif nie czyni, i do motania 
a^ bardzo latwe. Aluk Zw. 4, 329. Nam ionom kai% JIOTACZ - MOTi-OCHOWATY. 

4oma siadzietf, -ptzi^ii k^Aiiel, amota^. M. Bietfi. S^'N. 
7.^ tranel. kr(^cid , miota(5, rzucad, bfe^M, HierftR, 
b]lt<^ elnanber Oerfen; Re^ MXcma, KJlcn/ mieaza^, ny- 
mamB,, cf. pftad, p^tad). J^lexiloquue ktdry i uk a 
owak raecz^jnota. Mqcx* Lot iaikotczyn mou sif abo 
przewiia i tak i owak , Jiexuoeus, .Mqcz. , Bh. ilMtftt ff 

motiiare se, (t(^ ^In ttnb ^et bewfgen ; ^r. J. snotom f* 

4itubo^ To w ^n bok^ to zai w drugi z uchyleniem la- 
ctam, Jak piorun aif matam. JabJ, Tel. 66. Dla zdro* 
wia lepszego galardy -fkac^ , aby sa onym OKXtaniesi ao- 
b4, wzruazyTo si^ ciepto przyrodzone. Petr. Pol, 54o ^ 
of. miotad, mioUnie. MOT, - .u, jn., MOTE&, - tka, 
m. , p^wna liczba aici na motowidle xebranycb , nniey— 
aza od prz^daiona , etttf ^afpel ^Wlttt obct 9Atn; Roet. 
iffomb , MomoKb , MomdvuKb. Bytabym aobie o'to ze 
dwa moty^aprafdta, com darmo latata^ Teatr \k d, 96. 
Dwa motki abo dwa prz^dzionka niewielkie turowey • 
niespUraney przfday^ Syr. ^%j. I^ca iedwabnic ^y- 
dzie na kolowvotki , Prsea tyaij|C r^ ku aztucanie Juwita 
AaJViotki. Zab, iS, 91. Nici frvfcona i i^oiono porci^- 
dnemi motkami. Jak. Art. 1, 429. Motktem pake po- 
y/ri^AWszy pectine iunctis, .Ze6r..J0w. 226. Niieli pal- 
oem (Iron potr^ci rautnie , Narwie ^zi^ molkdw , 1 nacilka 
lutnie. Mon. 71, 7.19, ftron mnzycznych;. - ^^* Rdi- 
nych gatunkdw «zcaf^cie prz^dzie tnotl^. Zab. a 3, 367« 
Symonie ! tobie dtugie iycia zwiia csa8-<motki..ilf in. Ryt, 
3t, 17* <- trjaruL Prowadzie, 4iaeczeEwa; amok waediie, 
nie zwioczy, Leca ^e naiprzeikok w nwotkacb 'wykn^ra- 
nych tocay. Przyb. MUt. 280, t. i. w iLt^badi , tit ^lutlls 
e(lL BIOTACZ, <- a, m., aootaii^cy na motowidlo, Cro. 
motaveca; Vd, motaaz, godlauz; Re. KomaABm^ab, htt 
^afptet; SBetf^r; w rodz. ieijk. Motaczka, f^ </. jnotayi • 

aa , Me j^afpieriittw MOTJLA WA , - gr . i. , »if ^JDtiDtknt, 

raeka, odnoga Wisty, osobliwsaym przemysf«'m prowa- 
dzona , ai pod ipichlerze Gdaiftftie » lak ie po niey fa- 
downe odkr^y z moraa przyil^puij| , a tiazad pszes Wistf 
pewracai^. LatL H. N. 109, Dyk. G. 2, 187. MO71.0- 
TA, - y, ^M M0T1.0CH, • n, m., aam tUA. (c£. tlo- 
yczyd} , wielki gwah czego podff^o , g^ftwa , chmara , p^r 
txceil. chalaftra , ^awiedi , taUfayllwo » fin gt^fcr ge»«(s 

ttget $«a|en f<<)(e4iea ^etig^; bee gtefe SpauUi ber f^ 

bel (cf. Lat. niimerus), 3«i ^itgel ; -BA. jbcT (cf. abidr); 
Crn^ puk (cf. pditk^ , ikufi (eb. kupa); Vd. mnoaiixza, 
^meia voIIl, ahterzouje^ aamkami ludi ; Rf^. ce^ljadina 
^cf. czeUd£) , puuk; /{^. my me^pa (cf. szusafaiki) , £io- 
l^oib y 36po4B (cf. iio;inb , Momura rozrziitnik). K«i^ 
ga puftyoh aldw motfochem i nsaczypliwemi obelgami 
napdiana. Boh^ Zam. 128. Kartezyusi aewaz%d widaiat 
aif mottocbem ztU6 uprzedzonych otoczonym. Zab. 6, 
395. W krdtkim czaaie niezmierne mottochy zebral zfo<- 
,csy6edw. Nag. Cyc* 38. PoHawili ich przed nieprzyia- 
«relem , aby ten motYoch , zebrany z wieln naroddw, nie 
miat drogi do ncieczki. Baz. Sk. 5ii. Wmieszani w mo- 
tfochludu, zofta6ray z daleka. 7«Afr 46 c, 3i. Niecb 
podfo^d motfoch dziwi^ maie z Parnaazu adroin, Doda 
peine puhary Apollo napoiu. HuK Oa*. 96. J sam gmin, 
chociai t( mot!otf aa odmienn^ trzymamy, b^dzie apra- 
wSedliwy. Jabf. Tel. 333. MOTLOCHOWATY , . a , 
- e, - o adv., nattoczony, wttgepfropft, attgepfropft. 
Zgraif motlocbowat^ rozgromil; Xrom. 760, promUcuam MOXaL - MOTYKJI. 

multitudingm* MOTOL, -a, m. , miafto w Brivficim 
LitewflUv. DyA. G. 2^167, eltte 6ril^t to Sitl^ fdt^C^ 
MOTOWA^Z, - fsa^ m.« (/I/. mooiosiesB, vomoBaisPa 
ftspagat, tiourek), <murek, ktdryui prsewifsui4 nicina 
motowidlo , ieby m^ nie pli^taly. Dudx, 44 , Wiod. , ^«^ 

dCettel/ loofliit bfe ^^inbr anf brr ^afpet debmiben^ 

9ftbfl« * $• 3} wf da z kilk% hacaykami na osobnych 
aaaurachy do gioimego ssnura prsjwi^Banycli. Xluk Zw^ 
9, a57, na Rusi sowij| KoatUfca^ W/'mi^ tint 9(llgeU 

f^ttnr mit me^term (hrtnen bar«n ^ehvmhntnMHtUd^nti^ 

tea. Sanurw^dny, bif iX»ge(f(^ttllt, Ai. xlbca, Aeca. Z 
motowfsmi i s aieci^ si^ smykal, A a wod ryby drgaii^co 
Wfdailkieiii wyniykai, Uno-€t hamu. Z^br, Ow» 7 5: MO-' 

"TowiDLO, - a, n., Bh mptmlblo, motabU, foi9«> 

d(0 ('swiiadto); 5r» 1. tMttthlt, mOtteblDr, tltOtJbWO; 
Crn. motoviln , motavilu , garimprat ; Vd. motoyilo, mo- 
taTiIu , motOTiIu , qiotaviaa , aukanaik ; Cro. motilo,. ma- 
halo (*machadto), vitlo,. vitel •, JT^. motola, matdla; Rg*- 
motovillo, riscjak-y Titlb, rittao (wiiadlo).t Bs.yiitAOf 
Tittal , kolo sa motati preghju , raacjak , na sctoae pre- 
f hja mota \ Rs. M odiobhao , MOmoBHAbuo , MomaAi^ 
Misiia , BkioaiKa , Momy mxa , Bop60ai; hie ^afpciy Me 
8Brife* Nici na motowidfa swHai^. Haur SA.^2. Kaidiy 
aa avoie wiie motowid!o«. Por. Arg. 118, na swoia kefa, 
na awdy mfyn wodf ct^gnie, c£ na awdy kffbek, cf. piy- 
wata ). Pff dko inalazU acydtb * Na ono nieonotliw^ ba- 
by motowidto, Poti Atg. 393 , na on^ matanin^ , intry- 
g^.). Sact^cia motowidtov ChroH. Luk, 167, koto, 
obrotnoid , ^liakoi^ Pro§^,- Sr, a. rOWn^ 4(0^ tltatelf ^ 
profty iak motowidto ; tprseeane praymioty, . c& csarny la- 
b^di , biaty kruk. - $. Motowidfo » mottok, m^t, tin 9€» 
tiabc« Na wielkie motowidfo po a4 nici rachuii^. Haur 
£k. 67. MOTOWIDLNY, MOTOWIDLOW Y , - a^. 

- 6, od motowidfa, S^a^peU; K</. motOTilen { R^* mo- 
miA&MUii MOTOWIDKOWKA hibr nOTOWILUWKA, 

- i« i., miafto w Kii^w/kim. 2>>'K G. a^ 181 , eittf ^t^ 
MOTUZ, - a, m«., n. p* By cyt, bo iak ai^ kolo two- 
idy sakrfcf ikdry,. ty azcaebiocie, motusie ty., bi^diie* 
oicho. SPea/r 43 c, 39 , wietrinika, WbkbhtuUU, Rots, 
Momura roxrsutnik. 

Fochada. (jpf. miota/)^ motyka ^ motjl % domata^^ do-" 
mota/^ namota^, &dmota^'^ olmota^, pomotaif', rozmo- 
ta/^ umota^^ xamotmS'^ mcie i: siUimotta^y wytMamo^ 

•MOTYA, - yi^ i., a Ptane. noitie^r porowa, bfe ^ilf> 
te. Ja w motyt do tega aakfadu« T€mtr 5 a 5,. 5i'» W 
BBOtyi a drugim akulerem zgra^ kogo i osiwabid.' Tmatr 
a8, 8. 

MOTYKA, . J, i.^MOTYCZKA, - 1% i;, tfew., fiA. #f 

slo.vMt^Ut mpt9c(a> Sr. i^ motiftt> meti^fii, $a(ra(rna 
atptifa, ipoba ^cf: sspada) $ ^r. a. motlfa , morija; Crn* 

matika , kramp;.. I^c/; matika , motika , kopalu , kopazha , . 
krampa , kreul ) Cro^. motika , motichteza , kramp ; />/. 
motika, dvoratkza, anbachya, kramper; Ug. kopa {^h, 
kopad;.- i{^;. motika , metlciaa, obj6t»liza ; J9i. mptika, 
aaejd, tarnokof^^ frrinokop ^ . aadillo ; Rt, MLOmuaa (<^&. 
motad hs* Momamk', LaU motara) , eitr .5taf flen>, tVXt 
^i^f fiae ^Olie. Motyka wielka, SRettttAUe , do wykopa- 
nia draaw tub dotdw pod drzewa. S\ tai motyki s dra- 
gidy ftrany iak oazkard, da- wyiralenia kamieai. JUuk [MOTYL - MOTYLfCAV 

« Aoil* I, 79*- Motyka,' naczynie kopnictv. 3tat, Att. 5;< 
5ba». Motyka kabi^czyAa,.- naczyniv podkopniczv, od^ 
poftaci sakraywionego oArza w kabi^k tak naawane. Jak, 
jti-t, 3, 3oa. Bdg HcUa kmiotki z aenatorami mieaza , i* 
beria a motykami rdwna. Birh, Kant. B 3. Motycak^ 
aiellka byty kopana. €r4sv. 675. - Prov* Nia motyka to.. 
Cn. Adi 6a5, nie m}ot to; cum quit m oHvnam prcfes'^ 
sionem , praeMrtim difficitiorem se ingerit ; Nie twoidy 
to gtowy^ Ssewoze! nie Yfji6y kopyta;- Jefli^ kowal, 
nie chcidy bydi konowat>tm, zYotnikiem ]. Nie umie, 
iedno po proftu , figi figami , motykf motyk^ awad. Ko3Z. 
Lor, 55, bez ogrddki, nie obwiia w iedwab';. Motyka- 
aif rozjgrafa. Cn, Ad* 5i6,' fliacie, by ciel^ u kdka ; 
niezgrabny; ochocsy, by piefi na ptaki). Nie miec sif z 
iBotyk^ na sfofice. Ry9, Ad. 43, PoU Jew. 8b, cf. nie 
miec sif kotku na nledf wiadka^ e niepodobne rzecsy ilq 
nie kui, cf^ quid ^vaUant humeri), Witolda chciai mo- 
cj| odpierad Fiedor,- ale ii bI^ targni|{ z motyk^ na 6lon- 
ce, zaraaem byt od Witotda poraiony. Stryik, 469. \Vi- 
dzi^c miAra , ii pro^o z motyk^ miota^ 31^ na &toiifre , 
Zygmimtowi przysi^g^ oddaf. Cwag, io5.- Proi/, 6h>tf. 
amOtUtftrrtit/ iw» acu tangere^ 
MOTYL, - a, m., MOTYLEK,,- Ika, m,, dim,, Bh. 

mareyt; Slo^ motit/ Ufag^ Sr, w metrl; Sr\ a. matri; 

Cm, mat{U 5 Fc/.. matul , metil', viha , v^sha (x;f. wyga , 
of. Vd, metal, piaviza, vampir, s'piiawkajis Cro^ metii- 
ly, metepuly; D/. metil, lepir; Bs, metigl , lepir, lipir, 
Ijepir; Sla. lepir; /?^. Ijeplr, Ijepirizza, Jjepirich; Jisx 
MOmiSAi, MOtnuAeab (MomuAa^oiB Utad tam i sam , 
motylkowa^, 6a6oTKa,' ber C^ttlftterUirg. Motjiow 
trzy 8% rodzaie, dzienne, zmierachne i nocne albo ^oiy. 
Zool. 137, fia:4 9t( z gi|sienia przemieiiiouych w po- 
czwarki. Kluk Zw, 4, 79.. Moty