Skip to main content

Full text of "Stjórnartíðindi fyrir Ísland = Regjeringstidende for Island for aaret .."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ ••r^*^ ^ i ;.$:•_. '•^^^V^^ '>.^iV W-Ar:* íA> • tói; 

-«A;. ^^ ....-'--x;; ."í-í^ V. •• C HARVARD COLLEGE 
LIBRARY 
Stjórnartíðindi fyrir Island 1908. Regeringstidende for Island for 1908. >.X>L ^^^^c^V''-- i^ HARVARD COLLEGE LIBRARY 
IN ME>10RY OF 

WILLIAM HENRY SCHORELO 
APRIL 6, 1931 Efnisylirlit 

við 

stíómartíömdi fypip ísland 1908. Indholdsfortegnelse til Regeringstidende for Island for 1908. 

« 

A. Efnisyfirlit 

við 

stjómartíöindi fyrir ísland 1908. 
9 
10 

11 

12 
13 

u 30. januar. 

2. marz. 

4. marz. 

13. marz. 
10. aprfl. 

8. maí. 

8. maf. 

9. roaí. 

27. maí. 

20. júlí. 

21. septb. 
17. nóvbr. 

15. desbr. 
17. desbr. Auglýsing um innköllun allra hinna eldri landssjóðsseðla, er 
gefnir hafa verið út handa landsbankanum og ganga manna 
á meðal 

Tilskipun um hvernig gegna skuli störfum þeim, sem amts- 
ráðin hafa hingað til haft á hendi og eigi eru þegar lögð 
undir stjórnarráðið eða sýslunefndir 

Auglýsing um staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrír 
styrktarsjóð Frederiks konungs hins Áttunda til eflingar 
skógrækt á Íslandi 

Auglýsing um reglugjörð til bráðabirgða fyrir lærdómsdeild 
hins almenna menntaskóla f Reykjavik 

Auglýsing er birtir á Íslandi lög 23. marz 1908 um breyting 
á og viðbót við lög 19. marz 1898 um að öðlast og missa 
rjett innborinna manna 

Opið brjef um að almennar kosningar til alþingis skuli 
fara fram 

Opið brjef um að alþingi, sem nú er, skuli leyst upp 

Konungleg auglýsing um að rfkisstjórn skuH falin á hendur 
ríkisarfa í Qærvist konungs 

Konungleg auglýsing um að konungfur sje kominn heim 
aptur og tekinn við ríkisstjórn 

Reglugjörð fyrir landsbankann um útgáfu bankaskuldabrjefa 
samkvæmt lögum nr. 82, 22. nóvbr. 1907 

Auglýsing um að ný lyfjaskrá skuli ( lög leidd á íslandi . . . 

Konungleg auglýsíng um að ríkisstjórn skuli falin á hendur 
rfkisarfa f íjærvist konungs 

Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur 
og tekinn við ríkisstjórn 

Opið brjef er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 15. 
februar 1909 2—3. 

4—7. 

8—11. 
12—27. 

28—35. 

36—37. 
38—39. 

40—41. 

42—43. 

44—47. 
48—49. 

50—51. 

52—53. 
54—55. Indholdsfortegnelse til Regeringstidende for Island for 1908. 
9 30. Januar. 

2. Marts. 

4. Marts. 

13. Marts. 
10. April. 

8. Maj. 

8. Maj. 

9. Maj. 

27. Maj. 10 20. Juli. 

11 21. Septb. 

12 17. Novb. 13 I 16. Decbr. 

14 117. Decbr. Bekendtgørelse angaaende Indkaldelse af samtlige ældre i 
Omløb værende af Landskassen til Landsbanken ud- 
stedte Sedler 

Anordning angaaende Besørgelsen af de Forretninger, som 
Amtsraadene hidtil have varetaget og som ikke allerede ere 
henlagte under Ministeriet eller Sysselforstanderskaberne. 

Bekendtgørelse angaaende allerhøjeste Konfirmation for Fun- 
dats for Kong Frederik den Ottendes Legat til Skovdyrk- 
ningens Fremme i Island 

Bekendtgørelse angaaende foreløbigt Reglement for den 
lærde Afdeling i den højere Almenskole i Reykjavik .... 

Bekendtgørelse hvorved Lov af 23. Marts 1908 om Foran- 
dring i og Tillæg til Lov af 19. Marts 1898 om Erhvervelse 
og Fortabelse af Indfødsret kundgøres paa Island 

Aabent Brev angaaende Udskrivning af et almindeligt Valg 
af Medlenuner til Altinget 

Aabent Brev om Opløsning af det nuværende Alting 

Allerhøjeste Kundgørelse angaaende Overdragelse af Re- 
geringens Førelse under Kongens Fraværelse til Tron- 
følgeren 

Allerhøjeste Kundgørelse om Kongens Hjemkomst og Over- 
tagelse af Regeringens Førelse 

Reglement for Landsbanken om Udstedelse af Bankobliga- 
tioner i Henhold til Lov Nr. 82 af 22. November 1907 . . 

Bekendtgørelse om Indførelse af en ny Farmakopé i Island . . 

Allerhøjeste Kundgørelse angaaende Overdragelse af Re- 
geringens Førelse imder Kongens Fraværelse til Tron- 
følgeren 

Allerhøjeste Kundgørelse om Kongens Hjemkomst og Over- 
tagelse af Regeringens Førelse 

Aabent Brev, hvorved Altinget sammenkaldes til en ordentlig 
Samling den 15. Februar 1909 2—3. 

4—7. 

8—11. 
12—27. 

28—35. 

36—37. 
38—39. 

40—41, 

42—43. 

44—47. 
48—49. 

50—51. 
52—53. 
54—55. Stiórnartíðindi 

fyrir 

ísland. Regeringstidende 

for 

Island. 
A. KaupinaDnahöfn. — Preotað hjá J. H. Scaultz. Stiórnartiðindi 1908. A. 2 Nr. 1. Nr. 1. 

30. 
januar. Auglýsing um innköllun allra hinna eldri landssjóðsseðla, er gefhir hafa verið 
út handa landsbankanum og ganga manna á meðal. Samkvæmt lögum 10. november 1905 utn innköllun seSla landssjóSs og útgáfu 
nýrra seSla er hjer meS ákveSiS, aS 50, 10 og 5 króna seSlar þeir, sem getur um í 
auglýsingu stjórnarráðs íslands 25. maí 1886, sbr. konungsúrskurð 20. s. m., og gefnir 
hafa veríð út fyrir landssjóð Islands handa landsbankanum og ganga manna á meðal, 
skuli fra 1. februar 1909 hætta að vera löglegur gjaldeyrir i landssjóS og manna á 
meSal, og ber því þeim, sem hafa i höndum seSla þessa, a8 gefa sig fram innan 
þessa frests við landsbankann i Reykjavik eSa útibú bankans á Akureyri og ísafíröi 
eða Landmandsbanken i Kaupmannahöfn til þess að få þeim skipt fyrir hina nýju 
landssjóðsseSla, sem getur um i auglydngu stjómarrá&s íslands 24. júlí 1907. Ef þeir, 
er í höndum hafa hina nefndu eldri seðla, koma ekki fram með þá innan framan- 
greinds tima, þá skulu seSlar þeir ógildir vera án frekari innköllunar og til einskis 
nytir, svo aft engin krafa verður upp fra því á þeim byggð. 

Pessi auglýsing skal birt verSa þrem sinnum samfleytt í Lögbirtingablaðinu 
og í Ríkistíðindunum í Kaupmannahöfn og til frekari lei&beiningar þeim, er í hlut 
eiga, lesin upp á kirkjufundum í sveitum k þann hátt sem fyrir er mœlt í tilskipun 
8. oktober 1824, 2. gr. 

Petta birtist öUum þeim til leiSbeiningar, sem hlut eiga aS måli. 

1 s^órnarráði Islands, 30. januar 1908. 

H. Haf Stein. Jón Hermannsson. Nr. 1. AuglysÍDg 30. januar um innkoUun allra binna eldri landssjóðsseðla, er gefnir haia verið út 
handa landsbankanum og ganga manna á meðal. Regeringstidende for 1908. A. 3 Nr. 1. Bekendtgørelse -^- 

Januar, 
angaaende 

Indkaldelse af samtlige ældre i Omløb værende af Landskassen til 

Landsbanken udstedte Sedler. I Henhold til Lov af 10. November 1905 om Indkaldelse af Landskassens 
Sedler og Udstedelse af nye Sedler bestemmes herved, at de i Islands Ministeriums 
Bekendtgørelse af 25. Maj 1886, jfr. allerhøjeste Resolution af 20. s. M., omhandlede, 
af Islands Landskasse til Landsbanken udstedte og i Omløb værende 50, 10 og 5 Krone- 
sedler skulle fra 1. Februar 1909 ophøre at være lovligt Betalingsmiddel saavel til 
Landskassen som imellem Mand og Mand, hvorfor Ihændehaverne af bemeldte Sedler 
inden den nævnte Frist bør melde sig hos Landsbanken i Reykjavik eller dens Filialer 
i Akureyri og Isafjord eller Landmandsbanken i København for der at erholde for- 
nævnte Sedler ombyttede med Landskassens i Islands Ministeriums Bekendtgørelse af 
24. Juli 1907 omhandlede nye Sedler. De nævnte ældre Sedler, hvormed Ihænde- 
haverne ikke melde sig inden den fornævnte Frist skulle uden videre Indkaldelse være 
døde og magtesløse og uden Kraft og Gyldighed til derefter at kunne gøre nogen 
Fordring. 

løvrigt bliver denne Bekendtgørelse at indføre 3de Gange efter hinanden i 
Islands offentlige Bekendtgørelsestidende og i Statstidenden i København og til yder- 
ligere Efterretning for alle vedkommende paa Landet at læse til Kirkestævne paa den 
i Forordning af 8. Oktober 1824 § 2 foreskrevne Maade. 

Hvilket herved kundgøres til Efterretning for alle vedkommende. 

iHlands Ministerium, den 30. Januar 1908. 
H. Uaf Stein, Jon Hermannssou, Nr. 1. Bekendtgørelse af 30. Januar angaaende Indkaldelse af samtlige ældre i Omløb værende af 
Landskassen til Landsbanken udstedte Sedler. Stjómartíðindi 1908. A. 4 Nr. 2. Nr. 2. 

2. 
marz. 

um Tilskipun hvernig gegna skuli störfum þeim, sem amtsráðin hafa hingaö til 
haft á hendi og eigi eru þegar lögft undir stíórnarráðið efta 

sýslunefndip. 

Vjer Frederik hinn ÁttUndÍ^ af guas náa Danmerkur konungur. 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmœri, Þjettmerski, 

Láenborg og Áldinborg, 

Ojm-ttm hmnwfi: Samkvœmt 84 gr. í sveitarstjórnarlögum nr. 43, 10. november 1905 
viljum Vjer skipa svo fyrir um þaS, hvemig gegna skuli störfum 
þeim, sem amtsráðin hafa hingað til haft á hendi og eigi eru þegar 
lögö undir stjómarráðiö eða sýslunefndir, sem nú segir: 

I. Til stjórnarráSsins hverfa þessi störf: 

a. aö ákveöa bústaö dýralœkna og gefa þeim erindisbrjef, sbr. lög nr. 22, 
2. oktober 1891, 1. og 5. gr. Gjöld til dýralækna samkvœmt 3. gr. nefndra 
laga greiöast úr landssjóði; 

b. aö hafa eptirlit meö a8 ákvæSura um styrktarsjóSi handa alþýSufólki sje 
hiytt, sbr. lög nr. 30, 18. desbr. 1897, 4. gr. og að semja reglur um úthlutun 
á styrk úr sjóöunum, sbr. 5. gr. Sýslunefndir skulu árlega senda stjómar- 
ráðinu skýrslu um hag sjóSanna, sbr. 3 gr.; 

c. að semja fyrirmynd fyrir skýrslum um skoðun á búfje og fóSurbirgöum, 
sbr. 6. gr. laga nr. 7, 9. febr. 1900 um horfelli á skepnum; 

d. aS hafa á hendi stjóm þessara sjóSa: 

1. styrktarsjóSs verRugra og þurfandi þjóRjarSalandsota og ekkna þoirra í 
Suðuramtinu; 

2. sjóSsins „Porvaldar Minning"; 

0. aö hafa tilsjón meö þessum sjóðum : 

1. gjafasjóði Guttorms prófasts Þorsteinssonar ; 

2. gjafasjóði Pjeturs sýslumanns Porsteinssonar : 

3. styrktarsjóði Jóhannesar Kristjánssonar ; 

4. styrktarsjóSi handa ekkjum og bömum ísfirðinga, er í sjó dmkkna; 

f). styrktarsjóði handa ekkjum og bömum Vestmannacyinga þeirra, er í sjó 

drukkna eöa hrapa til bana; 

6. búnaSarsjóði Eyjafjarðarsýslu; 

Nr. 2. Tilskipun 2. marz um hvemig gegna skuli storfum þeim^ sem amtsrádin hafa hingað til haft 
á hendi og eigi eru þegar lögð undir stjórnarráðið eða sýslunefndir. Regeringstidende for 1908. A. ^ Nr. 2. Marts. Anordning ^*'; '^- 

angaaende 

Besørgelsen af de Forretninger, som Amtsraadene hidtil have 

varetaget og som ikke allerede ere henlagte under Ministeriet 

eller Sysselforstanderskabeme. 

Vi Frederik den Ottende^ af Guds Naade Konge til Danmark, 
de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormam, Ditmarsken, 

Lauenborg og Oldenborg, 

O øre vittei'ligt: I Henhold til § 84 i Lov Nr. 43 af 10. November 1905 om Land- 
kommunernes Styrelse ville Vi herved have anordnet følgende an- 
gaaende Besørgelsen af de Forretninger, som Amtsraadene hidtil have 
varetaget og som ikke allerede ere henlagte under Ministeriet eller 
Sysselforstanderskabeme. 

1. Til Ministeriet overgaa følgende Forretninger: 

a. at bestemme, hvor Dyrlægerne skulle være bosatte samt meddele dem In- 
struks, jfr. Lov Nr. 32 af 2. Oktober 1891 §§ 1 og 5. Udgifter til Dyrlægerne 
i Henhold til nævnte Lovs § 3 udredes af Landskassen; 

b. at føre Tilsyn med, at Bestemmelserne om Understøttelseskasser for Almues- 
folk overholdes, jfr. Lov Nr. 30 af 18. December 1897 § 4, samt at affatte 
Regler om Fordeling af Understøttelser af Kasserne, jfr. § 5. Sysselforstander- 
skabeme skulle aarlig tilstille Ministeriet Beretning om Kassemes Status, 
jir. § 3; 

c. at udarbejde Skema til Beretninger om Syn af Kreaturer og Foderf orraad ; 
jfr. Lov Nr. 7 af 9. Febmar 1900 om Kreaturers Død af Magerhed; 

d. at varetage Bestyrelsen af følgende Fonds: 

1. Understøttelsesfond for værdige og trængende Lejlændinger og Lejlæn- 
dingers Enker paa Landskassens Gods i Sønderamtet; 

2. Legatet „Thorvalds Minde"; 

e. at føre Tilsyn med følgende Legater og Stiftelser: 
1. Provst Guttormur Thorsteinssons Legat; 
'/. Sysselmand Pjetur Thorsteinssons Legat; 

3. Johannes Kristjanssons Legat; 

4. Understøttelsesfond for Druknedes Enker og Børn paa Isafjord; 

5. Understøttelsesfond for Enker og Børn efter de Mænd paa Vestmanøernt', 
der enten drukne i Søen eller omkomme ved Fjældklatring; 

6. Øf jord Syssels Landbrugsfond; 

Nr. i> AnAfiiitiJt^g af 2. Marts ang. Besørgelsen af de Forretninger, som Amtsraadene hidtil have 
; og som ikke allerede ere henlagte under Ministeriet eller SysBelforstanderakaberne. Nr. 2« 7. styrktarsjóöi handa ekkjum og munaSarleysingjum i Rangárvallasýslu ; 

'^- 8. styrktarsjóöi fátœkra ekkna og munaöarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu og 

"^^2. Akureyri. 

II. Sýslunefndir skulu ákveða hver í sinni sýslu, hve mörg yfii-setukvennaumdæmi 
skuli vera í sýslunni, sbr. lög 17. decbr. 1875, 1. gr. Pœr ákveöa einnig endan- 
lega, hvort veita skuli Ijósmœðrum launaviSbót, sbr. lög 13. apríl 1894, 1. gr. og 
77. gr. sveitarstjómalaganna. 

Sýslunefndir hafa tillögurjett um, hvemig verja skuli vöxtum af gullbrúS- 
kaupslegatá Bjama amtmanns Þorsteinssonar og konu hans, frú Þórunnar 
Hannesdóttur. 

III. Þá er til þess kemur að stofna kvennaskóla í hinu fyrverandi Vesturamti af 
sjóði „Minning Herdísar og Ingileifar Benediktsen^ skal leita álita syslunefndanna 
i nefndu amti um þau atriði, er amtsráði vesturamtsins var ætlað að hafa af- 
skipti af samkvæmt gjafabrjefi frú Herdísar Benediktsen. 

IV. Sýslumönnunum í Snœfellsness- og Hnappadalssýslu, Dalasýslu, Barðastrandar- 
s^slu og Strandasýslu skal falið að innheimta samkvœmt á.kvörðun stjómar- 
ráösins eptir sömu reglum, sem hingaS til hefur tíðkast, afborganir og vexti af 
lánum til æðarvarpsrœktar, og innborga í landssjóð, sbr. lög nr. 3, 8. jan. 1886, 
lög nr. 25, 4. desbr. s. á. og lög nr. 1, 15. januar 1892. 

V. Sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu skal undir tilsjón stjórnarráðsins falin stjórn 
þessara sjóða: 

1. Prentsmiöjusjóðs Norðuramtsins; 

2. Þúsundára afmœlissjóðs Eyjafjaröar. 

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 
OeflA á Amalíuborg, 2. marz 1908. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Frederik R. 

(L. S.) H. Haf Stein. Nr. 2. Tilskipun 2. marz um hvernig gegna skuli störfum þeini, sem amtsráðin bafa hingad tíl haft 7. Understøttelsesfond for £nker og uforsørgede Børn i Rangarvalla Syssel; Nr. 2. 

8. Understøttelsesfond for fattige Enker og faderløse Børn inden Øfjords 2. 
Syssel og Akureyri. Marte. 

n. Sysselforstanderskabeme skulle for hvert Syssels Vedkommende fastsætte Antallet 
af Jordemoderdistrikteme inden Sysslet, jfr. Lov 17. December 1875 § 1, samt 
tage endelig Bestemmelse om, hvorvidt der skal tildeles Jordemødrene Lønnings- 
tillæg, jfr. Lov 13. April 1894 § 1 og § 77 i Loven om Landkommunernes 
Styrelse. 

Sysselforstanderskabeme have Ret til at gøre Indstilling om,, hvorledes 
Renterne af Amtmand Bjami Thorsteinssons og Hustrus, Thorunn Hannesdatters 
Guldbryllupslegat skal anvendes. 

ni. Naar en Kvindeskole bliver at oprette i det forhenværende Vesteramt med Midler 
af Fonden „Herdis og ingeleif Benediktsens Minde^, skal der indhentes Forslag 
fra Sysselforstanderskabeme i det nævnte Amt angaaende de Punkter, som i Fru 
Herdis Benediktsens Gavebrev ere henlagte til Behandling af Vesteramtets 
Åmtsraad. 

IV. Det overdrages til Sysselmændene i Snæfellsnes og Hnappadal Syssel, Dala 
Syssel, Bardastrand Syssel og Stranda Syssel efter Ministeriets nærmere Be- 
stemmelse at indkræve, overensstemmende med de hidtil fulgte Regler, og ind- 
betale til Landskassen Afbetalinger og Renter af Laanene til Ophjælpning af 
Ederfuglevarp, jfr. Lov Nr. 3 af 8. Januar 1886, Lov Nr. 25 af 4. Decbr. s. A. 
og Lov Nr. 1 af 15. Januar 1892. 

V. Under Ministeriets Tilsyn henlægges til Sysselmanden i Øfjord Syssel at bestyre 
følgende Fonds: 

1. Nordamtets Trykkerifond; 

2. Øfjords Tusindaars Mindelegat. 

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette. 

Giyet paa Amalienborg, den 2. Marts 1908. 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Frederik R. 

(L. S.) U. Haf Stein. Hr. 9. " * ig af 2. Marts ang. Besørgelsen af de Forretninger, som Amtsraadene hidtU have 
i. off tom ikke allerede ere nenlarte under Ministeriet eller SvsselforstanderBkabeme. Stjómartíðindi 1908. A. 8 Nr. 3. Nr.3. A 1- • 

4 >»«« Auglýsmg um Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð 
Frederiks konungs hins Áttunda til eflingar skógrækt á íslandi. 

4. þ. ra. hefur hans hátign konunginum þóknast allramildilegast að útgefa 
eptirfylgjandi staðfestingarskrá: Vjer Frederik hinn ÁttUndÍ^ af guas náö Danmerkúr konungur, 
Vinda og Gauta, bertogi í SljesYÍky Holtsetalandi, Stórmœri, Þjettmerskí; 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörura kunnugt: Að með því að íslands ráðherra Vor allraþegnsamlegast hefur 
lagt fyrir Oss til staðfestingar skipulagsskrá, sem hann hefur samið sam- 
kvæmt allrahœstu brjefi Voru frá 15. ágúst f. á., fyrir styrktarsjóö, er Vjer 
höfum gefið í minningu farar Vorrar til íslands sumarið 1907, þá viljum 
Vjer staðfesta eins og Vjer hjermeS staðfestum skipulagsskrána í öllum 
orðum hennar og greinum, eins hún hjer stendur: 

1. 
Styrktarsjóðurinn er stofnaíiur af Hans hátign Frederik konungi Áttunda til 
minningar um för konungs til íslands sumarið 1907. 

Tilgangur sjóðsins er að efla friðun og ræktun skóga á Islandi. 

2. 

Stofnfje sjóSsins er 10,000 krónur, er ekki skal skerða. Sjóðinn skal ávaxta 
eptir sömu reglum sem ómyndugra fje. 

3. 

ArsYöxtum sjóðsins skal skipt í tvo hluta og varið þannig: 

20 árin fyrstu eptir stofnun sjóösins skal veita báðar gjafaupphœöimar ein- 

stökum mönnum eða fjelögum sem styrk til skógfriðunar og skógræktunar. Að 20 árum 

liönum skulu hinar árlegu gjafaupphœSir yeittar sem heiðursgjafir fyrir framúr- 

skarandi dugnaö í þarfir skógrœktunarinnar á íslandi, annaShvort fyrir friðun eða 

ræktun á eigin jörö eða fyrir önnur einkastörf í þaríir skógrœktunarinnar á íslandi. 

Nr. 3. Aaghsing um stadfesting konuogs 4. marz 1908 á skipulagsskrá fyrír styrktar^óð Frederiks 
konuDgs hins Áttunda til eflingar skógrœkt á Islandí. Regeringstidende for 1908. A. 9 Nr. 3. 

Orerstnttelse. Bekendtgørelse 

angaaende 

allerhøjeste Konfirmation paa Fundats for Kong Frederik den 
Ottendes Legat til Skovdyrkningens Fremme i Island. 

Under 4. d. M. har det behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst at med- 
dele følgende Eoniirmation : 

Vi Frederik den Ottende^ af Guds Naade Konge til Danmark, 
de Venders og Goters, flertug til Slesvig, Holsten, Stormam, Ditmarsken, 

Lauenborg og Oldenborg, 

Oøre vitterligt; At eftersom Vor Minister for Island allerunderdanigst har forelagt 
Os til Konfirmation en af ham i Henhold til Vort allerhøjeste Reskript af 
15. August f. A. udfærdiget Fundats for den af Os til Erindring om Vor 
Rejse til Island i Sommeren 1907 oprettede Understøttelsesfond, saa ville 
Vi denne Fundats saaledes som den her findes i alle dens Ord, Klausuler 
og Punkter, allemaadigst have konfirmeret og stadfæstet, saa og hermed 
konfirmere og stadfæste samme: 

1. 
Legatet er stiftet af Hans Majestæt Kong Frederik den Ottende til Minde 
om Kongebesøget paa Island i Sommeren 1907. 

Legatets Formaal er at fremme Fredning og Plantning af Skove i Island. 

2. 
Legatets Grundfond er 10,000 Kroner, hvilken Grundkapital skal forblive 
urøriig og være anbragt efter Reglerne for Anbringelse af umyndiges Midler. 

3. 

De aarlige Renter af Legatkapitalen deles i to Portioner og anvendes paa 
følgende Maade: 

I de første 20 Aar efter Legatets Oprettelse bortgives de to Legatportioner 
til private eller til Foreninger i Island som Understøttelser til Foranstaltninger til 
Fredning og Plantning af Skov. 

Efter Udløbet af disse 20 Aar blive de to aarlige Legatportioner at bortgive 
som Hædersgaver for udmærket Arbejde til Skovdyrkningens Fremme i Island, det 
være sig ved Fredning eller Plantning paa egen Ejendom eller ved anden Privat- 
virksomhed til bedste for Skovdyrkningen. 

]fe. 3. Bekendtgørelse angaaende allerhøjeste Konfirmation paa Fundats for Kong Frederik den Ot- 
Legat til Skovdyrkningens Fremme i Island. Nr. 3. 

4. Marts. 10 

Nr. 3. 4. 

4. marz. Nú er eitthvert år enginn álitinn verSur nefnds styrks e8a heiSursgjafa og 

skal þá leggja upphœð styrksins eða gjafarinnar, er ekki hefur verið veitt, við stofnfje 

sjóðsins. 

5. 

Stjómarráö íslands veitir sjóSnum forstöðu og birtir í stjómartíðindunum nöfn 
þeirra, sem hlotið hafa styrk eða heiðursgjafir úr honum; ennfremur birtir það árs- 
reikning sjóösins í stjómartíðindunum eða í lögbirtíngablaði landsins. 

Umsóknir um að yeröa tekinn til greina vi8 úthlutun styrksins eöa heiSurs- 
gjafanna skal senda stjómarráöinu fyrir 1. januar ár hvert. 

Vjer bönnum öllum og sjerhverjum að tálma því, sem að framan er ritað. 

Bitaft á Ámaliuborg, 4. nurz 1906. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Frederik R. 

(L. 8.) H. Haf Stein. Þetta birtist hjerme8 almenningi, að því viðbœttu, að gjafaupphæftir styrktar 
sjóSsins yerða samkvœmt allrahæstum fyrirraœlum hans hátignar konungsins útborgaöar 
2. dag ágústmánaðar ár hvert. 

1 stjórnarráAi Islands, 4. marz 1908. 

H. Haf Stein. Olafur Halldórssofi. Nr. 3. Auglýsing um staAfesting konungs 4. man 1908 á sldpulagsskrå fyrir styrktarsiód Frederiks 
konungs hius Áttunda ul eflingar skógrœkt á íslandi. 11 

4. Nr. 3. 

Saaf remt det Tilfælde maatte indtræde, at der i et Aar ikke findes værdige 4. Marte. 
Ansøgere til Legatportionerne, bliver den ledige Portion at tillægge Legatets Grund- 
kapital. 

5. 

Legatet bestyres af Islands Ministerium, som i Regeringstidenden offentliggør 
Navnene paa dem, som have erholdt Legatportionerne, ligesom Ministeriet bekendtgør 
det aarlige Regnskab i Regeringstidenden eller i Landets officielle Bekendtgørelses- 
tidende. 

Ansøgninger om at komme i Betragtning ved Legatportionernes Uddeling 
indsendes til Ministeriet inden 1ste Januar hvert Aar. 

Forbydende alle og enhver imod det, som foreskrevet staar, Hinder at gøre. 

Givet paa Amalienborg, den 4. Marts 1908. 

Under Vor kongelige Haand og Segl. 

Frederik R. 

(L. S.) H. Haf Stein. Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab med Tilføjende, at Legatpor- 
tionerne i Henhold til hans Majestæt Kongens allerhøjeste Bestemmelse ville blive 
adbetalte hvert Aars 2. August. 

Islands Ministerium, den 4. Marts 1906. 
Bl. Haf Stein. Olafur Halldbrsson. Nr. 8. Bekendtgørelse angaaendc allerhøjeste Konfirmation paa Fundats for Kong Frederik den Ot- 
tendes Legat til Skovdyrkningens Fremme i Island. 12 Nr.4. 

13. 
mart. Auglýsing um reglugiorft til bráöabirgða íyrir lœrdómsdeild hins almenna 
menntaskóla i Reykjavik. Samkvæmt þegnlegum tiUögum stjórnarráðs Islands hefur hans hátign kon- 
unginum i dag þóknast allramildilegast að staðfesta eptirfylgjandi reglugjörð til bráða- 
birgða fyrir lœrdómsdeild hins almenna menntaskóla í Reykjavik. Hinn almenni menntaskoli i Reykjavik skiptist i tvær deildir og eru þrír árs- 
bekkir i hvorri deild. Kallast neSri deildin gagnfræðadeild, en efri deildin lærdómsdeild. 

I. 
Um markmiA lærdémsdeildarinnar. 

1. gr. 

ÞsA er markmið lœrdómsdeildarinnar að veita nemendunum œðri almenna 
menntun á þeim grondvelli, sem lagður er i gagnfræðadeild skólans, og gjöra þá fœra 
um að stunda yísindanám við sjermenntastofnanir landsins og við háskóla. 

2. gr. 
Lœrdómsdeildin er samskóli, jafnt fyrir stúlkur sem pilta. 

n. 

Um kemislaiia. 

3. gr. 

í lærdómsdeildinni skal kenna : íslenzku og íslenzka bókmenntasögu, Dönsku, 

EnskUy Þýzku, Frakknesku, Latínu, fomaldarfrœöi, kristinfræði, sagnfrœði og fjelags- 

frœöi, nattúrufrœöi, stœrðfræði, leikfimi og söng. 

Nr. 4. Auglýsmg 13. man um reglngjörd til bráðabirgða fyrír lœrdórosdeild hins almenna menntaskóla 
i Reykjavik. 13 Bekendtgørelse \^' 

Marts. 
angaaende 

foreløbigt Reglement for den lærde Afdeling i den højere 
Almenskole i Reykjavik. Paa Islands Ministeriums derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har 
det behaget Hs. Majestæt Kongen under Dags Dato allemaadigst at stadfæste følgende 
foreløbigt Reglement for den lærde Afdeling i den højere Almenskole i Reykjavik: Den højere Almenskole i Reykjavik deles i to Afdelinger, som hver bestaar af 
3 etaarige Klasser. Den nederste Afdeling kaldes Realafdeling, den øverste den 
lærde Afdeling. 

I. 
Om Skolens Formaal og Indretning. 

§1. 
Den lærde Afdeling har til Formaal i Tilslutning til Realafdelingen at give 

sine Elever højere Almendannelse, hvorved de sættes i Stand til at foretage viden- 
skabelige Studier ved Landets højere særlige Uddannelsesanstalter og ved Universitetet. 

§2. 
Den lærde Afdeling er Fællesskole for Drenge og Piger. 

§3. 
Den lærde Afdelings Undervisning skal omfatte: Islandsk og islandsk Litte- 
raturhistorie, Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk, Latin, Oldtidskundskab, Religion, Hi- 
storie og Samfundslære, Naturlære, Matematik, Legemsøvelser og Sang. 

Nr. 4. Bekendtgørelse tf 13. Marts angaaende foreløbigt Reglement for den lærde Afdeling i den 
bøjere Almenskole i Reykjavik. 14 Nr. 4. 4. gr. 

13. Kennslunni er ætlað aS nå því takmarki, sem hjer segir um hyerja grein: marz. 1. islenzka. 

Eennslan skal vera bæði munnleg og skrifleg. 

Nemendur skulu i hverjum bekk lesa vandlega valda kafla ur bókmenntum 
Islendinga fomum og nýjum, aft minnsta kosti 300 bis. i 8 bl. broti alls, og skal þá 
sjerstaklega gefa gaum sJS efni þess og málinu á því, sem lesiö er (orðfœri, orðskýr- 
ing, saga málsins o. s. frv.). 

Auk þess skal fara lauslega yfir langa kafla, eöa heil rit (sögu, kvœöi o. s. frv.) 
í bundnu máli og óbundnu, að minnsta kosti 1000 bls. alls, og skal sjerstaklega vekja 
athygli nemendanna á efni þess, sem lesið er, og meðferð höfundanna á því. 

í þessu sambandi skal kenna ágrip af bókmenntasögu fslands frá elztu timum. 

Nemendur skulu læra *ágrip af norrœnni goSafrœði og helztu atriði í bragfrœöi 
að fornu og nýju. 

Stýla skulu nemendur gjöra svo opt sem því veröur viðkomið, og skal efniö 
velja við þeirra hœfi úr því, sem þeir hafa lesið í skóla eöa utan skóla. Svo má og 
velja önnur verkefni úr daglegu lífi. Ber sjerstaklega aö venja nemendur við að orSa 
hugsanir sínar gagnort, skýrt og skipulega. Samhliöa stýlunum skal láta nemenduma 
temja sjer að rœða um ýmisleg efni, sem þeim eru eigi ofvaxin. 2. Danska. 

Kennslan skal vera bœði munnleg og skrifleg. 

Nemendur eiga að læra aS lesa máli8 með góðum framburði, tala þiÆ vi8- 
stöðulítiö og rita það viðunanlega. Þeir eiga bJS fá þekkingu á merkustu rithöfundum 
Dana og Norðmanna, einkum síl^ustu tíma. 

Nemendur skulu i kennslustundum vandir við að tala málið. 

Með vandlegum lestri skulu þeir hafa fariS yfir 1 leikrit eptir Holberg og 
250 bis. úr ritum höfunda eptir 1800, en hraðlesa aö minnsta kosti 100 bls. alls. Auk 
þess skulu þeir læra stutt ágrip af bókmenntasögu Dana og Noiíimanna frá miðri 
18. öld. Stöku sinnum skulu nemendur skrifa brjef á Dönsku. 3. Enska. 

Kennslan skal vera bæ5i munnleg og skrifleg. 

Lesa skal vandlega 1) 1 leikrit eptir Shakespeare, 2) 150 bls. a8 minnsta 
kosti af enskum Ijóöum, einkum fra 19. öld, 3) 350 bls. að minnsta kosti af ritum 
merkra enskra rithöfunda i óbundnu máli, einkum þeirra er uppi bafa veriS á 19. öld. 
Töluverður hluti þessara rita og leskafla sje sagnfrœðislegs og stjómmálalegs efnis, 
svo að nemendur geti fræSzt af þeim um mikilvæg atriði i sögu Englands og um 
helztu atriSin um þegnfjelagsskipun þess og stjómarfar á vorum dögum. Nemend- 
umir skulu og kynnast helztu dráttum i bókmenntasögu Englendinga, og einkum vita 
nånari deili á rithöfundum þeim, er þeir lesa. 

Auk þess skulu nemendumir lesa að minnsta kosti 400 bls. af Ijettu nútíftar- 

måli, einkum skáldskaparlegs efnis, sem sje vel falliS til med endursögn að temja þeim 

daglegt mål Englendinga. Skulu þeir eptir atvikum hraðlesa sumt, en lesa sumt vand- 

Nr. 4. Auglysing 13. marz nm reglugjörð til bráðabirgða fyrir lærdómsdeild bios almenna meDntaBk<^la 
i Rpvkiftvlk. 15 

§ 4. Nr. 4. 

I den lærde Afdeling tilsigtes Undervisningen indrettet saaledes, at følgende 18. 
Residtater opnaas i hvert Fag: Marts. 

1. Islandsk. 

Undervisningen skal være baade mundtlig og skriftlig. 

I alle Klasserne skulle Eleverne læse statarisk udvalgte Afsnit af den islandske 
Litteratur baade fra ældre og nyere Tid, mindst tilsammen 300 Sider i Oktav, og 
der bør særlig tages Hensyn til Indholdet af det læste, dets sproglige Behandling 
(Sprogets Bygning, Ordforklaringer, Sprogets Historie o. s. v.). 

Endvidere skal der læses kursorisk længere Afsnit eller hele Værker (Histo- 
rie, Digte o. 8. V.), dels Prosa og dels Poesi, mindst 1000 Sider i det hele, og bør 
Eleyeme navnlig gøres opmærksom paa Indholdet af det læste og Forfatterens Be- 
handling af samme. 

I Tilknytning hertil skal der gennemgaas et Uddrag af islandsk Litteratur- 
historie fra de ældste Tider. 

Eleverne skulle lære Oversigt over nordisk Mytologi og de væsentligste Hoved- 
punkter i Rimlære baade i ældre og nyere Tid. 

Saa ofte som muligt bør Eleverne skrive Stile over nogle for dem passende 
Temaer, som udtages blandt det, de have læst i eller udenfor Skolen. Ligeledes kan 
Emnerne tages fra det daglige Liv. I Særdeleshed bør Eleverne vænnes til at frem- 
stille deres Tanker kortfattet, klart og systematisk. Ved Siden af Stileøvelserne skulle 
Eleverne øves i at give en sammenhængende mundtlig Fremstilling af Emner, som 
de maa kunne magte. 

2. Dansk. 

Undervisningen skal være baade mundtlig og skriftlig. 

Eleverne skulle lære at læse Sproget med god Udtale, tale det nogenlunde 
flydende og skrive det uden væsentlige Fejl. Der bør meddeles dem Kundskab om 
Danmarks og Norges vigtigste Forfattere, hovedsagelig fra den nyere Tid. 

Elleverne skulle i Undervisningstimerne mundtlig indøves i Sprogfærdighed. 

Der skal læses statarisk et Drama af Holberg og 250 Sider af Forfattere 
efter 1800, men kursorisk mindst 100 Sider i det hele Desuden skal der gives Ele- 
verne Kendskab til Danmarks og Norges Litteraturhistorie efter Midten af det 18de 
Aarhundrede. Af og til skulle de skrive Breve paa Dansk. 

3. Engelsk. 

Undervisningen skal være baade mundtlig, og skriftlig. 

Der skal læses statarisk: 1) et Drama af Shakespeare; 2) mindst 150 Sider 
engelsk Poesi, mest fra det 19de Aarhundrede; 3) mindst 350 Sider af betydelige 
prosaiske Forfattere, mest fra det 19de Aarhundrede; en væsentlig Del af dette Læse- 
stof maa være hentet fra historiske og politiske Forfattere og give Oplysning om vig- 
tige Punkter af Englands Historie samt om dets vigtigste politiske Institutioner og 
dets sociale Forhold i Nutiden. Der skal gives Eleverne Kundskab til den engelske 
Litteraturhistorie i Hovedtræk, væsentlig dog om de Forfattere, der læses. 

Af moderne, især skønlitterær, Prosalekture af lettere Art, egnet til at oplyse 

Eleverne om og ved Genfortælling indøve dem i det levende Nutidssprog, skal der 

læees mindst 400 Sider, dels statarisk, dels kursorisk. Endvidere skulle Eleverne selv- 

8r. 4. B^randtgørelse af 18. Marts angaaende foreløbigt Reglement for den lærde Afdeling i den 
høj/ore Almenskole i Reykjavik. 16 

Nr. 4. lega. Loks skulu nemendurnir uppá eigin spytur lesa og hafa til profs eitthvert rit 
13. i óbundnu máli eptir einhvem aSalrithöfimd Englendinga á 19. öld, og sje það ekki 
marz. styttra en 200 bis. Þó er kennaranum skylt að leiðbeina þeim við lestur hinna örð- 
ugustu kaíla þess. 

Nemendurnir skulu í kennslustundunum vandir við aS tala málið. 
Nemendurnir skulu gera enska stýla ýmislegs efnis: Þýða íslenzkt mál á 
Ensku, endursegja enska kafla og gjöra stuttar og auðveldar ritgjörSir k Ensku. Þá 
skal og kenna þeim að rita brjef á Ensku. 

4. Þýzka. 

Nemendur skulu lœra góSan framburft á málinu og meginatriöi þýzkrar mál- 
fræði. Þeir skulu lesa vandlega 300 bls. í átta blaða broti og hraSlesa 200 bls. Tvö 
siðustu árin skulu þeir hafa l skriflega æfingu á mánuði og skal auk þess í kennslu- 
stundum viðhafa Ijettar munnlegar œfingar. 

5. Frakkneska. 

Nemendur skulu læra góðan framburð á málinu og meginatriði frakkneskrar 
málfrœði. Þeir skulu lesa vandlega að minnsta kosti 200 bls. í 8 blaða broti, sam- 
fellt mál, og skal auk þess í kennslustundunum viðhafa Ijettar munnlegar æíingar. 

6. Latína. 

Kennslan í latínu á að stefna að þvi að afia nemendunum þeirrar kunnáttu í 
latneskri tungu, að þeir geti skilið auðveld rit latnesk í óbundnu máli. Ber að leggja 
áherzlu á að nemendurnir nái festu í orðmyndafræði og kynnist helztu frumgreinum 
latneskrar orðskipunarfræði. 

Með vandlegum lestri skal fara ytir að minnsta kosti 70 bls.'af ritum Caesars, 
70 bls. af ritum Ciceros og 30 bls. í Liviusi í venjulegi broti. Af latneskum kveðskap 
skal lesa sem nemur 500 versum í Óvíd eða Virgli, og 800 versum í kvæðum Horazar, 
en 700 versum í brjefum hans. 

Síðasta árið skal verja 1 stund á viku til þess að hraðlesa auðvelda katla úr 
eldri og yngri latneskum ritum. 

Nemendurnir skulu og vandir við að gjöra skriflegar þýðingar úr Latínu. 

7. Fornaldarf ræði. 

Nemendur skulu lesa í þýðingum v^lda kaða úr Hómerskvæðum og sýnishom 
af forngrískum leikritaskáldskap og eptir atvikum úr ritum Platons og annara höf- 
unda í óbundnu máli. Ennfremur skulu þeir kynnast aðaldráttum í goðafræði og 
listasögu Grikkja. Myndir skulu hafSar til skýringar viS kennsluna eptir því sem 
kostur er å. 

8. Kristinfræði. 

Kenna skal a) ágrip af sögu kristilegrar kirkju með sjerstakri hliðsjón af 
kirkjusögu íslands og b)*undir8töðuatriði kristilegrar siðfrœði. 

9. Sagnfræði og f jelagsfrœSi. 
Kenna skal ýtarlegt ágríp almennrar mannkynssögu, Norðurlandasögu og ís- 

Nr. 4. Auglysing 13. marz um reglugjörð til bráðabirgða fyrir lærdómsdeild hins almenna menntaskóla 
i Reykjavik. 17 

stændigt, kun med Vejledning af Læreren for de vanskeligste Steders Vedkommende, Nr. 4. 
have læst og opgivet et enkelt Værk paa mindst 200 Sider af en af det 19de Aar- 13. 
hundredes prosaiske Hovedforfattere. Marts. 

Eleverne skulle i Undervisningstimerne mundtlig indøves i Sprogfærdighed. 

EJleveme skulle indøves i skriftlige Udarbejdelser af forskellig Slags i det en- 
gelske Sprog; Oversættelse fra Islandsk, Genfortællingsstile og kortfattede fri Udar- 
bejdelser over lette Emner. Brevstil skal læres. 

4. Tysk. 

EleveiTie bør lære god Udtale af Sproget og Hovedreglerne af tysk Grammatik. 
Der skal læses statarisk 300 Sider i Oktav, og kursorisk 200 Sider. I de to sidste 
Aar skulle Eleverne en Gang hver Maaned indøves i skriftlig Brug af Sproget, og 
desuden skal der i Undervisningstimerne anvendes lette mundtlige Øvelser. 

5. Fransk. 

Eleverne bør indøves i god Udtale af Sproget og lære Hovedtrækkene af den 
franske Grammatik. Der skal læses statarisk mindst 200 Sider i Oktav af franske For- 
fattere, desuden skal der i Undervispingstimeme anvendes lette mundtlige Øvelser. 

6. Latin. 

Undervisningen i Latin har til Formaal at meddele Eleverne et saadant Kend- 
skab til det latinske Sprog, at de kunne forstaa lettere latinske Prosaskrifter. Under- 
visningen i Grammatik skal gaa ud paa at indøve og sikkert befæste Eleverne i den 
latinske Formlære og i Ordføjningslærens væsentligste Dele. 

Der skal læses statarisk et Pensum i Prosa, som svarer til mindst 70 Normal- 
sider af Caesar, 70 Normalsider af Cicero og 30 Normalsider af Livius. Af Poesi skal 
der læses saa meget som svarer til mindst 500 Vers af Ovid eller Vergil og 800 Vers 
af Horats's Oder og 700 Vers af hans Breve. 

Det sidste Aar skal der anvendes en Time hver Uge til kursorisk Læsning af 
lettere Tekststykker af ældre og yngre latinske Skrifter. 

Eleverne skulle ogsaa øves i at skrive lettere Versioner. 

7. Oldtidskundskab. 

I Oversættelse skal der læses udvalgte Stykker af Homers Digte og Prøver af 
oldgræsk dramatisk Poesi og efter Omstændighederne af Platos Værker og af andre 
prosaiske Forfattere. Endvidere skal der meddeles ICleveme Kundskab til Grækernes 
Mytologi og Kunsthistorie i Hovedtræk. Ved Undervisningen skal der i saa rigt Maal 
som muligt anvendes Billedstof til Anskueliggørelse af hvad der meddeles. 

8. Religion. 

Undervisningen skal omfatte: 1) den kristne Kirkes Historie, der bør særlig 
lægges Vægt paa Fremstillingen af den islandske Kirkes Historie; 2) Grundtrækkene 
af den kristelige Etik. 

9. Historie og Samfundskundskab. 

Undervisningen skal omfatte en udførlig Oversigt over Verdenshistorien, end- 
videre Nordens Historie og Islands Historie. Der skal fornemmelig lægges Vægt paa 

E^ 4» Bflkeiidtgørelse af 13. Marts angaaende foreløbigt Reglement for den lærde Afdeling i den 
højete Almenskole i Reylgavik. 18 

Nr. 4. landssögu. Skal einkum leggja rækt.við menningarsöguna og halda nemendum til að 
13. gefa gaum að hinu innra sogulega sambandi viðburða og aldarfars. 
'^'^- Mesta áherzlu ber að leggja á sögu íslaiids, og hina almennu sögu síðari alda 

fra 1750 og fram til vorra tima. 

Lesa skulu nemendur vandlega einhvern merkan og mikilsverðan kaíla, annað- 
hvort i almennu sögunni eða Islandssögu. Til þessa má verja allt að 20 kennslu- 
stundum, og skal kennslunni hagað svo, að nemendumir fái rjetta hugmynd um eðli 
og aðferð vísindalegrar sögurannsóknar. 

Við kennsluna skal áyallt, er þyí verður viðkomið, viðhafa góð kort og myndir 
til skýringar. 

1 fjelagsfræfi eiga nemendurnir að fá þekking á landshögum Islands, stjómar- 
skipun, landsstjóm og hjeraðsstjórn nú á tímum. Þeir skulu lesa stutt yfirlit yfír 
stjómarskipun og stjómarfar Danmerkur og annara menningarþjóöa í Evrópu á 
vorum dögum. 

10. Náttúrufrœ»L 
Kenna skal: 

A. Stjörnufrœíi, 
Hin einföldustu undirstöðuatriði stjörnufrœðinnar, um útlit himinhvolfsins og 
þær hreyfingar, er oss virftast stjömumar gjöra, um hreyfing sólar og tungls, eins og 
hún er i raun og veni, og eins og oss kemur hi^n fyrir sjónir, lögun jarðar og stæH), 
og myndun hennar á landabrjef; ákvarðanir tiðar og staðar og eðlisásigkomulag 
himinhnattanna. 

B. Landafrœðt. 
a) alnienna lundafrœði: stutt yfirlit yfir loptslag jarðar og gróöur, eðlislýsing 
hafsins, lýsing á æðri og lægri menningarstigum, bjargræðisvegum, samgöngum og 
fólksfjölda; b) jiarlega lýsingu á einu eöa fáeinum skýrt afroörkuðum og eínkenni- 
legum löndum eSa landsvæðum og lýsing á atvinnuyegum og atvinnuskilyröum nokk- 
urra þeirra landa, er Island á mest saman við að sælda. 

C. Náttúmsögu. 
a) almetina náttnrusögu: sköpulag frumlunnar og lífsstörf og muninn á ger8 
hennar í jurta og dýraríkinu, frumluskiptíng og vefjarmyndun, einfrumlaðar og marg- 
frumlaðar verur; helztu tegundir vefja í jurtum og dýrum frá sjónarmiöi lífsfrœöinnar, 
æxlun jurta og dýra, þróun einstaklingsins og tegundarinnar og samanburö á skapn- 
aði æðri og lœgri vera; b) Ufeðlisfrœði mannsins: þekking á skapnaði og lífsstarfi 
mannlegs likama og í því sambandi einstök atríði heilsufræðinnar og sjúkdómafræð- 
innar.(t. d. um sóttkveikjur, sóttnœmi, blóðvessa, bólusetning, áhrif ofdrykkju o. fl.); 
c) eðlisfrœðí: auka skal þekkingu nemenda í eðlisfrœSi eptir því sem tími vinnst til, 
einkum å hita, Ijósfræði, segulaíii, rafmagni, og skal sú kennsla fara fram með til- 
raunum að svo miklu leyti sem auðið er. 

11. Stœrðfrœfti. 
Kenna skal: 

A. Talnafrœðí, 
Kvaðratlíkingar og líkingar, sem leysa má sem kvaðratlíkingar. 
MargliðaSar stærSir af (iSru stigi: leysa þœr uppí faktora, finna teikn þeirra, 
maximum og minimum; óendanlega stórar og óendanlega smáar stærðir og hið sanna 
gildi þeirra. 

Nr. 4. AaglvBÍng 13. marz um reglugjörð^til bráðabirgða fyrir lœrdómsdeild hms almenna roenntaskóla 
í Reykjayik. 19 

den kulturelle Udvikling og den indre historiske Sammenhæng mellem Begivenhederne Nr. 4. 
og Tidens Áand og Sæder. 13- 

Størst Vægt bør der lægges paa Islands Historie, og den almindelige Verdens- M*^^- 
historie fra 1750 til Nutiden. ^ 

Eleverne skulle med særlig Udførlighed gennemgaa som Speciale et eller andet 
særHg vigtigt og betydningsfuldt Afsnit enten af den almindelige Verdenshistorie eller 
af Islands Historie. Til Undervisningen heri maa der anvendes indtil 20 Timer. 
Læreren bør benytte Behandlingen af dette Speciale til at aabne Elevernes Blik for 
den videnskabelige Historieforsknings Karakter og Fremgangsmaade. 

Ved Undervisningen skal der i saa stort Omfang som muligt benyttes gode 
Kort og Billedværker til Anskueliggørelse. 

Samfundskundskab, Undervisningen heri skal meddele Eleverne Kundskab om 
Islands Samfundsforhold, Forfatning, Lands- og Kommunestyrelse; dernæst skal den 
gøre dem bekendte med Hovedtrækkene af Danmarks samt andre evropæiske Kultur- 
folks Statsforfatning og Styrelse. 

10. Naturlære. 
Undervisningen skal omfatte: 

A. Astronomi. 

En elementær Fremstilling af Stjernehimmelens Udseende og tilsyneladende 
Bevægelse, Solens og Maanens tilsyneladende og virkelige Bevægelser, Jordens Form, 
Størrelse og Afbildning paa Kort, Tids- og Stedsbestemmelser, samt Himmellegemernes 
fysiske beskaffenhed. 

B. Geografi, 

a) Almindelig Oeografi: En kort Oversigt over Jordens klimatiske Forhold og 
Vegetationsforhold, Fremstilling af højere og lavere Kulturformer, Næringsveje, Sam- 
færselsforhold og Befolkningsforhold ; b) udførlig Beskrivelse af et eller nogle faa skarpt 
afgrænsede og karakteristiske Lande eller Landomraader, samt Fremstilling af Nærings- 
veje og Arbejdsforhold i nogle Lande, med hvilke Island nærmest staar i Forbindelse 
eller Samkvem. 

C. Naturhistorie. 

a) Almindelig Naturhistorie: Cellens Bygning og Livsytringer og dens Udform- 
ning i Plante og Dyreriget. Celledeling og Vævdannelse og flercellede Organismer; de 
rigtigste Vævformer hos Planter og Dyr set fra fysiologiske Synspunkter; Forplant- 
ningen hos Planter og Dyr; den individuelle og den almene Udvikling, lavere og højere 
Organisation; b) Menneskets Fysiologi: Kendskab til den menneskelige Organismes 
Bygning og Livsvirksomhed, i Forbindelse hermed visse Punkter af Hygiejnen og af 
Sygdomslæren (L Eks. Bakterier, Smitte, Serum, Vaccination, Alkoholisme m. m.); 
c) Fysik: Elevernes Kundskab i Fysik skal udvikles videre i det Omfang Forholdene 
tillader, navnlig i Varme, Lyslære, Magnetisme og Elektricitet. Undervisningen skal 
saa vidt muligt grundes paa Forsøg. 

11. Matematik. 

Undervisningen skal omfatte: 

A. Aritmetik og Algebra. 

Den almindelige kvadratiske Ligning, og Ligninger, der indeholde Kvadratrod. 

Polynomiet af 2den Grad ; Opløsning i Faktorer ; Fortegnsdiskussion ; Maksimum 

og Minimum; uendelig store og uendelig smaa Størrelser; Grænseværdier. 

%4 Béfendtgørelse af 13. Marts angaaende foreløbigt Reglement for den lærde Afdeling i den 
Almenskole i Reykjavik. Nr. 4. Fullnaðarlausn tveggja líkinga af fyrsta stigi með tveim óþekktum. Tvær lik- 

13. ingar með tveim óþekktum, önnur af fyrsta stigi, hin af ööru stigi. Symmetriskar likingar. 
marz. Veldi og rot með rationölum veldisvísi. Stutt skýring á irrationölum og 

imaginerum rótarstœrðum. 

Lógariþmar með grunntölunni 10; lógariþmasetningamar fjórar. Utreikning á 
einföldum dœmum með lógariþmatöflum ; fremur auðveldar exponentiellar líkingar. 
Mismuna- og kvótaraðir. Summan af óendanlegri kvótaröð. 
Samsettur rentureikningur með einföldum dæmum uppá annúitetsreikning. 

B. Flatarmálsfrœðt, 

Fullkomin sönnun á setningunni um hlutföU hliðanna á tveim eins löguSum 
þríhymÍDgam. EuUkomin sönnun Á setningunni um flatarmál rjetthyrnings. 

Einföld konstruktionsdœmi, er byggjast á setningunni um einslagaðar myndir. 
Matarmál einslagaðra mynda. 

Reglulegir marghymingar. Skipting hringferilsins í 4, 6, 10 og 15 jafnstóra 
parta, og útreikníngur á tilsvarandi korðum. 

Lengd hringferilsins og partar hans. Flatarmál hrings, hringsneiðar og 
hrínggeira. 

Trigonómetriskar stœröir (sinus, cosinus, tangens og cotangens) hvassra og 
sljófgra homa, hagnýting þeirra til einfaldra þríhymingsútreikninga. 

Rjetthym(tir koordinatar og hagnýting þeirra til þess að geta s^nt meS linum 

o 

á pappírnum einfaldar stœröir (t. d. ax, ax*, ax* + bx + c, - fyrir einstök gildi á 
a, b og c). 

12. Leikfimi. 

Likamsæfingarnar eiga að miSa að því aö g]öra líkama nemendanna hraustan, 
styrkan og fiman. Láta skal nemenduma temja sjer sund og glímur. 

13. Söngur. 
Söngkennslan skal aðallega fólgin í þvi að iðka margraddaðan söng. m. 

Um pröf, pröfskirteini og yottorft. 

5. gr. 

Arspróf skal halda í júnímánuði ár hvert. Auk kennarans, sem prófar, skal 
einn af kennurum skólans vera prófdómandi við ársprófið. Gefa skal eina einkunn í 
hverri grein, bœði skriflegri og munnlegri. Auk þess skal gefa eina einkunn fyrir 
frágang á skriflegum úrlausnum, sem gerðar hafa verið síðasta skólaár og við árspróíið. 

Daglegar einkunnir skal ekki gefa, en gefa skal hver kennari þrisvar á ári — 
fyrir jólaleyfið, í marzmánuði og í lok maímánaðar — nemendum einkunn fyrir ástundun 
og kunnáttu í þeim greinum, sem hann kennir. Meðaltal þessara einkunna er árs- 
einkunn í hverri grein. í greinum þeim, sem nemendur hafa undir árspróf, skal árs- 
einkunnin lögð viö prófseinkunnina, og er meðaltal þeirra fullnaðareinkunn nemand- 
ans í hverri grein. í þeim greinum, sera árspróf er ekki haldið í, er árseinkunnin 
fullnaðareinkunn. 

Nr. 4. Auglysing 13. marz um reglugjðrð til brádabirgða fyrir lœrdómsdeild hins almenna menntaskóla 
i Reykjavik. 21 

Faldstœndig Diskussion af Løsningen af to Ligninger af Iste Grad med to ube- Nr. 4. 
kendte. To Ligninger med to ubekendte, den ene af 1ste Grad, den anden af 2d6n 18. 
(jrad; symmetriske Ligninger. Marts. 

Læren om Potens og Rod med rationale Eksponenter. Kort Forklaring af 
rationale og imaginære fiodstørrelser. 

Logaritmer med Grundtallet 10; de fire Logaritmesætninger; Beregning af 
simplere Udtryk ved Hjælp af en fircifret Tabel; lettere exponentielle Ligninger. 

Differens- og Kvotientrækker. Summen af den uendelige Kvotientrække. 

Sammensat Rentesregning med ganske simple Anvendelser paa Annuiteter. 

B. Oeometri. 

Fuldstændigt Bevis for Sætningen om Sidernes Proportionalitet i to ensvinklede 
Trekanter. Fuldstændigt Bevis for Sætningen om et Rektangels Areal. 

Den almindelige Ligedannethedsteori med Anvendelser paa simple Konstruk- 
tionsopgaver. Arealer af ligedannede Figurer. 

Regulære Polygoner. Cirkelperiferiens Deling i 4, 6, 10 og 15 lige store Dele 
og Beregning af de tilsvarende Korder. 

Længden af Cirklens Periferi og af Dele af denne. Arealet af Cirkel, Cirkel- 
udsnit og Cirkelafsnit. 

De trigonometriske Funktioner (sinus, cosinus og cotangens) af spidse og 
stampe Vinkler med simple Anvendelser paa Trekantsberegninger. 

Retvinklede Koordinater og deres Anvendelse til grafisk Fremstilling af simple 

a 
Funktioner (f. Eks. ax, ax* + bx + c, - for specielle Værdier af a, b og c). 

12. Legemsøvelser. 

Disse bør sigte til at udvikle Legemets Sundhed, Styrke og Behændighed. 
Eleverne skulle øves i Svømning og Brydning. 

13. Sang. 
Sangundervisningen omfatter hovedsagelig kun Øvelser i flerstemmig Sang. II. 
Om Prøver, Yidnesbyrd og Attester. 

§5. 

Der skal afholdes Aarsprøver i Juni Maaned hvert Aar. Foruden den Lærer, 
som eksaminerer, skal en af Skolens Lærere fungere som Censor ved Aarsprøven. Der 
gives en Karakter i hvert Fag baade skriftligt og mundtligt. Desuden gives en speciel 
Karakter for Orden i Henseende til de skriftlige Opgaver i det forløbne Skoleaar og 
ved Prøven. 

Daglige Karakterer gives ikke i Skolen, derimod skal enhver Lærer tre Gange 
aarlig — forinden Juleferiens Begyndelse, i Marts Maaned og ved Slutningen af 
Juni — give Eleverne Karakter for Flid og Fremgang i de Fag han underviser i. 
Middeltal af disse Karakterer er Aarskarakter i ethvert Fag. I de Fag, hvori Eleverne 
prøves ved Aarsprøven, lægges Aarskarakteren til Eksamenskarakteren og disses Mid- 
deltal udgør Elevens Hovedkarakter i hvert Fag, hvorimod Aarskarakteren er Hoved- 
karakter i hvert Fag, hvori der ikke eksamineres ved Aarsprøven. 

Nc» i. Bekendtgørelse af 10. Marts angaaende foreløbigt Reglement for den lærde Afdeling i den 
ki^ere i^enskole i Reylgavik. 22 

Nr. 4. Einkunnirnar eru þessar: 

18. 8, 6, 4, 2, O, 

marz. ^n við samlagning á þessum einkunnum geta komið fram millieinkunnirnar : 

7, 5, 3, 1. 

6. gr. 

Kennsla lœrdómsdeildarinnar endar með burtfararprófi, og skulu nemendur 
með prófinu sýna að þeir hafi fengiö þann þroska og þá þekking og leikni, sem 
kennslunni er ætlað að veita. 

7. gr. 
Burtfararpróf lærdómsdeildarinnar kallast stúdentspróf. 

Próíiö er aö nokkru leyti munnlegt og að nokkru leyti skriflegt. 

AðaleínkuDn er ekki gefín. 

Við prófið skulu vera prófdómendur, skipaðir af stjómarráðinu. 

Hin skriflegu verkefni velur stjórnarráðið. 

Munnleg árspróf og burtfararpróf -skal halda í heyranda hljóði. 

8. gr. 

Sá sem gengur undir stúdentspróf, skal áöur greiða 2 krónur til BræðrasjóSsins. 

Þeir nemendur, sem staðizt hafa stúdentspróf, skulu fá prófskírteini, er sýni 
einkunnir þeirra í hverri námsgrein um sig vi8 prófiS, og vottorð um hegðun í skólanum. 

Þegar nemendur fara úr skólanum án þess a8 hafa gengið undir stúdentspróf, 
eða hafa eigi staðizt þsJb, skal skólinn gefa þeim vottorð um þroska þeirra, kunnáttu 
og hegðun í skólanum, svo framarlega sem nemendur sjálfir, foreldrar þeirra eða 
vandamenn krefjast þess. 

Stjómarráðið gefur út eySublöð fyrir prófskírteini og vottorð, og yeitast þau 
ókeypis. 

9. gr. 

Heimilt er þeim, sem fengið hafa hæfilegan undirbúning utan skóla, að ganga 
undir stúdentspróf meft lœrisveinum skólans, ef þeir sýna vottorð frá skilríkum manni 
eða mönnum um, að þeir sjeu fœrir til prófs. 

10. gr. 

Stúdentspróf veitir rjett til aS ganga í hinar œöri sjermenntastofnanir landsins. 

11. gr. 

Um það veröur síöar ákveðið, hvemig haga skuli stúdentsprófi, og hvað út- 
heimtist til að standast það. 

IV. 
Um inntðkn nemenda og burtfðr úr lærdomsdelldinni. 

12. gr. 

Nemendur skal aS jafnaSi taka í lærdómsdeildina 1. oktober ár hvert. Þó 
getur stjói-narráöið, þegar sjerstakar ástæður eru fyrir hendi, veitt heimild til aö taka 
nemendur inn á öðrum tíma, ef skólameistari mælir með því. 

13. gr. 

Gagnfræðapróf hins almenna menntaskóla eða gagnfræðaskólans á Akui*eyri 
er skilyrði fyrir inntöku í lærdómsdeildina. 

Nr. 4. Áuglysing 13. marz um reglugjörð til bráðabirgða íyrír lœrdómsdeild hins almenna menntaskóla 
i Reykjavik. 33 

Karaktererne ere: Nr, 4. 

8, 6, 4, 2, 0. 13 

Ved Sammenlægning kan som Karakterer fremkomme: Marts. 

7, 5, 3, 1. 

§ 6. 
Undervisningen i den lærde Afdeling sluttes med Afgangsprøve, ved hvilken 
Eleverne skulle godtgøre, at de have opnaaet den Modenhed og tilegnet sig den Kund- 
skabsfylde og Færdighed, der er sat som Undervisningens Enderaaal. 

§7. 
Den lærde Afdelings Afgangsprøve kaldes Studentereksamen. Prøven ei* dels 
skriftlig, dels mundtlig. 

Der gives ingen Hovedkarakter. 

Afgangsprøven overværes af Eksamenskommissærer, beskikkede af Ministeriet. 

De skriftlige Opgaver bestemmes af Ministeriet. 

De mundtlige Aarsprøver og Afgangsprøver ere offentlige. 

§». 

Forinden nogen indstiller sig til Studentereksamen, har han at erlægge 2 Kr. 
til Brødrefonden. 

Enhver, der har bestaaet Studentereksamen, erholder Eksamensbevis med An- 
givelse af hans Karakterer i de enkelte Fag ved Prøven samt Vidnesbyrd om hans 
hele Forhold i Skolen. 

Naar Elever forlade Skolen forinden Studentereksamen eller uden at have be- 
staaet denne, skal Skolen, forsaavidt Eleverne, deres Forældrer eller Værger forlange 
det, meddele dem Vidnesbyrd om deres Modenhed, Kundskab og hele Forhold i Skolen. 

Skemaer for Eksamensbeviser og Vidnesbyrd udfærdiges af Ministeriet; disse 
udstedes uden Betaling. 

Det skal være tilladt Enhver, der har nydt tilbørlig Privatundervisning, at ind- 
stille sig til Studentereksamen sammen med Skolens Elever, hvi3 han kan fremvise 
Vidnesbyrd fra en eller flere paalidelige Mænd om, at han i alle Henseender er moden 
til saadan Prøve. 

§ 10. 

Studentereksamen giver Adgang til de særlige højere Uddannelsesanstalter. 

§ 11. 

Nærmere Bestemmelser angaaende Ordningen af Studentereksamen og hvad 
der udfordres til Bestaaelsen af samme bliver senere at træffe. III. 
Om Elevernes Optagelse i den lærde Afdeling og Afgang fra samme. 

§ 12. 
Elevernes Optagelse i Skolen finder i Reglen Sted den 1. Oktober hvert Aar. 
Dog kan Ministeriet under særlige Omstændigheder gøre Undtagelse herfra, hvis Sko- 
lens Sektor anbefaler samme. 

§ 13. 
Realeksamen fra den højere Almenskole i Reykjavik eller Afgangseksamen fra 
Realskolen i Akureyri er Betingelse for Optagelse i den lærde Afdeling. 

llf.-4. B^endtgøreke af 18. Marts angaaende foreløbigt Reglement for den lærde Afdeling i den 
højere Almenskole i Reykjavik. 24 

Nr. 4. A8 öðru leyti eru þessi almenn inntökuskilyrfti : 

13. 1. Að þeir, sem teknir eru í fyrsta bekk lœrdómsdeildarinnar, sjeu ekki yngri en 
marz. J5 ^.ra, og ekki eldrí en 18 ára fullra. 

Þegar sjerstaklega stendur á^ getur stjórnarráðið rýmkað efra aldurstakmarkifi 
fyrir einstaka nemendur^ ef skólameistari mœlir m^ því. 

2. Að þeir sjeu ekki haldnir af neinum nœmum sjúkdómí eða öðrum líkamskvilla, 
sem orðið getur hínum nemendunum skaSvænn. 

3. Að siðferSi þeírra sje óspillt. 

4. Að þeir leggi fram fullnægjandi vottorft frá þeim skóla, er þeir síftast hafa 
gengið í, ef þeír hafa verí6 að námi í öðrum skólum, efta frá þeim^ er hafa búift 
þá undir skóla. 

H. gr. 
Nemendur, er seti6 hafa tvö ár í sama bekk og sJS þeim loknum reynast óhæfir 
til að flytjast upp f nœsta bekk, skulu þegar fara úr skólanum. 

15.gr. 
Skólameistari úrskurðar um inntöku nemenda í skólann ; hann getur yísað nem- 
anda burt úr skóla um stundarsakir, ef nemandinn hefur næman sjúkdóm, efta líkams- 
kvilla, sem orðið geti hinum nemendunum skiAvœnn. 

V. 
Kennslntími og leyfl. 

16, gr. 

Á Yiku hverri skulu i hverjum bekk lærdómsdeildarínnar vera 36 kennslustundir, 
6 kennslustundir á dag, fjórar í 50 mínútur hver og tvær í 40 mínútur hvor. Af 
þessum 36 vikatímum skal verja a& minnsta kosti 4 til leikfimi og söngs. Á milli 
kennslustundanna skal vera hlje þannig: 10 mínútur inilli 1. og 2., 2. og 3., 4. og 5., 
5. og 6., en 40 mínútur milli 3. og 4. (morgunveröarhlje). 

Fyrir hvert skólaár semur skólameistari stundatöflu, er hann leggur undir úr- 
skurS stjórnarráösins. 

17.gr. 
Skólaárið byrjar 1. oktober og endar 30. september. 

18. gr. 
Þessi skulu vera lögboðin leyfi: 

1. Jólaleyfi, er nær fra 24. degi desembermánaSar til 2. dags janúarmánaSar, a8 
báðum þeim dögum meðtöldum. Beri 2. januar uppá föstudag, skal byrja kennsl- 
una nœsta mánudag á eptir, en beri 2. januar uppá sunnudag, skal byrja hana 
å þríðjudag. 

2. Síðari hluti hvíta Týsdags og fyrri hluti (iskudags. 

3. Páskaleyfi, er nær frá miövikudegi fyrir skírdag og til 3. í páskuni, aö bAftum 
þeim dögum meötöldum. 

4. Hvítasunnuleyfi, er nœr frá laugardegi fyrir hvítasunnu til nœsta þriðjudags 
eptir, a8 báðum þeim dögum meötöldum. 

5. Sumardagurinn fyrsti. 

6. Afmœlisdagur konungs. 

7. Sumarleyfi, er nær frá 1. júlí til 30. september. 

Auk þess má skólameistari gefa leyfí einn dag í mánuöi hverjum, en þó svo, 

að þau leyfí beri uppá mismunandi vikudaga. 

Nr. 4. Aufflyriiig 18. marz um reglugjörð tíl bráðabirgda fyrír laardómsdeild hioi almenna menntaskola 
i KÍBÝkíavík« 25 

Til Optagelse fordres iøvrigt i Almindelighed: Nr. 4. 

1. At de, der optages i den lærde Afdelings første Klasse, ikke ere under 15 Aar IB. 
og ikke over 18 Aar. Marts. 

Dog kan Ministeriet under ganske særlige Omstændigheder udvide den højere 
Aldersgrænse, hvis Skolens Rektor anbefaler dette. 

2. At de ikke lide af nogen smitsom Sygdom eller andet legemligt Onde, som kan 
blive farligt for de andre Elever. 

3. At deres Vandel er ulastelig. 

4. At de forevise en tilfredsstillende Attest fra den Skole, de sidst har frekventeret, 
hvis de have opholdt sig ved en anden Skole, eller fra dem, som have undervist 
dem. 

§14. 
Elever, der have siddet 2 Aar i samme Klasse og derefter anses for uskik- 
kede til Oprykning i næste Klasse, skulle straks forlade Skolen. 

§ Í5. 
Beslutning om Elevers Optagelse i Skolen fattes af Rektor. Han kan fore- 
løbig udvise de Elever, som lide af en smitsom Sygdom eller legemligt Onde. som kan 
medføre Pare for de andre Elever. IV. 
Underrisningstideii og Ferier. 

§ 16. 

Den ugentlige Skoletid i enhver af Skolens Klasser skal udgøre 86 Timer, 6 
Timer daglig, hvoraf 4 Timer paa 50, men 2 paa 40 Minutter hver. Af disse 36 
ugentlige Timer skulle mindst 4 anvendes til Legemsøvelser og Sang. Mellem Under- 
visningstimerne gives Fritid saaledes: mellem 1ste og 2den, 2den og 3die, 4de og 5te 
og 5te og 6te gives 10 Minutter, men mellem 3die og 4de 40 Minutter (Frokosthvil). 

For hvert Skoleaar affatter Rektor en Timetabel, som forelægges Ministeriet 
til Approbation. 

§ 17. 
Skoleaaret begjrnder 1. Oktober og afsluttes 30. September. 

§18. 
De ordentlige Skoleferier ere følgende: 

1. Juleferie fra den 24. December til den 2. Januar, bej^ge iberegnede. Indtræfter 
den 2. Januar paa Fredag, skal Undervisningen begynde næste Mandag, men ind- 
træffer den paa en Søndag, begynder Undervisningen den næste Tirsdag. 

2. Tirsdag Eftermiddag efter Fastelavnsmandag og Askeonsdag Formiddag. 

3. Paaskeferie fra Onsdagen før Skærtorsdag til Tirsdag efter Paaske, begge ibe- 
regnede. 

4. Pinseferie fra Lørdagen før Pinse til næstpaafølgende Tirsdag, begge iberegnede. 

5. Den første Sommerdag. 

6. Kongens Fødselsdag. 

7. Sommerferie fra 1. Juli til 30. September. 

Desuden kan Rektor give Eleverne Frihed en Dag i hver Maaned, dog at der 

veksles i Valget af Ugens Dage. 

Mt. 4. Bekendtgørelse af 13. Marts angaaende foreløbigt Reglement for den lærde Afdeling i den 
høSJere Almenskole i Reykjavik. 26 Nr. 4. VI. 

13. 
mans. Um regln og aga. 

19. gr. 

Regla og agi skoians skal i hvivetna miða aS því að styðja keDDslustarfíð, og 
glœða reglusemi og siðpryði nemendanna. 

20. gr. 

Nemendur skulu sína kennurum sínum og öSrum yfirboSurum kurteysi og 
hlýðni, og hegSa sjer jafnan, hvar sem er, 03 hver sem í hlut á, sem siðsömum, hátt- 
prúðum og góðum unglingum sæmir. 

21. gr. 

Valdi nemandi skemmdum á kennsluáhöldum eða öðrum munum skólans, skal 
hann bæta að fullu. Sje það fuUvíst, að slíkar skemmdir hafi orSiS af völdum nem- 
anda í einhyerjum bekk, og gangist enginn við, skulu nemendur þess bekkjar bœta 
skaðann í fjelagi. 

22. gr. 

Skólameistari og kennarar skulu hafa nákvæmt eptirlit með siðferði nemenda. 
Brjóti nemandi móti góðri reglu og velsæmi, eöa sýni af sjer ókurteysi eSa óhlýðni 
þrátt fyrir ítrekaSar áminningar skólameistara eða kennara, hefur skólameistari vald 
til þess að svipta hann námsstyrk eða öörum blunnindum, er hann kann að hafa við 
skólann, eða vísa bonum úr skóla fyrir fullt og allt, eða um stundarsakir, eptir stær5 
brotsins og öðrum atvikum, en leita verSur hann álits kennarafundar um málið. Nú 
er nemanda vísað burt, og ber skólameistara aft tilkynna það stjórnarráðinu tafarlaust. 

vn. 

Ákyæfti otn, hyenær reglngjðrft þessi gangl i glldl m. m. 

23. gr. 

Keglugjörð þessi skal ganga í gildi smátt og smátt, fyrst i neðsta bekk lœr- 
dómsdeildarinnar skólaárið 1907 — 1908, síðan nœsta skólaár í tveim neðstu bekkjunum 

0. s. frv., þannig að stúdentspróf verði haldið eptir þessari reglugjörð í fyrsta sinn 
sumarið 1910. 

Jafnóðum og reglugjörðin gengur í gildi, kemur hún í stað reglugjörSar fyrir 
hinn lærða skóla í Reykjavik, er staðfest var 11. júlí 1877, ásarat breytinguiu á henni 

1. november 1879 og 1. maí 1883. 

Bráðabirgðareglugjörð fyrir hinn almenna menntaskóla í Reykjavik, staftfest 
9. september 1904, er hjermeð úr gildi numin aö því er lœrdómsdeild skólans snertir. 

Þetta birtist hjermeS til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga a3 máli. 
t sljórnarráM tslands, 13. marz 1906. 

H. Hafgtein. Jön MagntíSion. Nr. 4. Augl> Biog 13. marz um rr glugjörð til bráðabirgða fyrir lærddmsiteild hins almenna menntask^la 
Reylgavik. 27 

V. Nr. 4. 

Om Disciplin or Tugt. J^ 

Marts. 

Skolen skal ved sin Haandhævelse af Tugt og Orden i det hele medvirke til 
at understøtte Undervisningen samt opdrage Eleverne" til Ordenssans og Belevenhed. 

§20. 

Eleverne skulle vise deres Lærere og andre foresatte Høflighed og Lydighed 
og opføre sig til enhver Tid og overfor alle og enhver som høflige og dannede Men- 
nesker anstaar. 

§21. 

Beskadiger en Elev de til Undervisningen hørende Genstande eller andre 
Skolen tilhørende Ting. skal han give fuldstændig Erstatning derfor. Er det tilfulde 
bevist, at en saadan Beskadigelse er bevirket af Elever i en bestemt Klasse, uden at 
nogen vedkender sig Gerningen, skulle samtlige Klassens Elever i Forening erstatte 
Skaden. 

§22. 

Skolens Aektor og Lærere have at føre nøjagtigt Tilsyn med Elevernes Op- 
førsel. Forser en Elev sig mod Anstændighed og god Orden, eller viser Uhøflighed 
eller Ulydighed til Trods for gentagne Paamindelser fra Skolens Rektor eller Lærere, 
har Hektor Myndighed til at berøve ham Stipendium eller andre Beneficier, som han 
maatte nyde fra Skolens Side, eller til at udvise ham fra Skolen for bestandig eller 
for en kort Tid under Hensyn til Forseelsens Beskaffenhed og andre Omstændigheder, 
men dog skal han forinden have forelagt Lærerkollegiet Sagen og indhentet dets Be- 
tænkning. Bliver en Elev bortvist, skal Rektor ufortøvet indberette dette til Ministeriet. 

VL 
Beetemmelser om Reglementets Træden i Kraft m. m. 

§23. 

Dette Reglement træder efterhaanden i Kraft, først i den lærde Afdelings 
nederste Klasse i Skoleaaret 1907 — 1908, derpaa næste Skoleaar i de 2 nederste Klasser 
o. s. V. Studentereksamen bliver saaledes første Gang at afholde i Henhold til dette 
Reglement i Sommeren 1910. 

Efterhaanden som Reglementet træder i Kraft, afløser det det under 11. Juli 
1877 stadfæstede, under 1. November 1879 og 1. Maj 1883 forandrede Regulativ for 
den lærde Skole i Reykjavik. 

Det under 9. September 1904 stadfæstede foreløbige Reglement for den højere 
Almenskole i Reykjavik ophæves for den lærde Afdelings Vedkommende. 

Hvilket herved bekendtgøres til Efterretning for alle vedkommende. 
Islands Ministerium^ den 13. Marts 19U8. 
H. Hafstein. Jon Magnusson, Nr. 4. Bekendtgørelse af 13. Marts angaaendo foreløbigt Reglement for den lærde Afdeling i den 
liøjere AlmeDtkole i Keykjavik. Stjórnartíöindi 1908. A. 2» Nr. 4. mlpHL Auglýsing er birtir á íslandi lög 23. marz 1908 um breyting á og viðbót við 

lög 19. marz 1898 um aö öðlast og missa rjett 

innborinna manna. Hans hátign konungurinn hefur 23. marz þ. á. staSfest eptirfylgjandi 

Lög 

nm hreyting á og riftbót yift Iðg 19. marz 1898 am aft ððlast og missa rjett 

innborinna manna. 

Vjer Frederik hinn ÁttUndÍ^ af guSs ná» Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmœri, Þjettmerskíy 

Láenborg og Aldinborg, 

Qjörum kunnugt: Ríkisþingið befur fallizt á lög þessi og Vjer staSfest þau með 
samþykki voru: 

1. gr. 

7. og 8. gr. laga nr. 42 19. raarz 1898 eru úr gildi felldar. 

2. gr. 

Praman við 11. gr. laga nr. 42 19. marz 1898 komi svohijóSandi ný málsgrein: 
1. gr. og 1. málsgrein 9. gr. laga þcBsara ná og til þeírra, er fœddír eru 

áður en lögin öðlast giliU, ef þeir eru fæddir í landi, þar er danskír þegnar eru 

undanþegnir lögsögn landsins. 

3. gr. 

Ráðherra innanrikismålanna veítist heimild til þess um lei6 og lög þessi 

Nr. 5. Augl/sing 10. apríl er birtir á íslandi lög 23. marz 1908 um breyting á og viðbót við lög 
19. marz 1898 um að öMast og missa rjett innborÍDna maDna. Regeringstidende for 1908. A. 29 Nr. 4. Bekendtgørelse ,J"^i^,;, hvorved Lov af 23de Marts 1908 om Forandring i og Tillæg til Lov af 19de 
Marts 1898 om Erhvervelse og Fortabelse af todfødsret kundgøres 

paa Island. Under 23de Marts d. A. har Hans Majestæt Kongen stadfasstet følgende 

Lov 

om Forandring i og Tillæg til Lot af 19. Marts 1896 om Erhyeryelse og Fortabelse 

af Indfødsret. 

Vi -Frederik den Ottende^ af Guds Naade Konge til Danmark, 
de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stonnam, Ditmarsken, 

Lauenborg og Oldenborg. 

Oøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov : 

§1. 
§§ 7 og 8 i Lov Nr. 42 af 19. Marts 1898 ophæves. 

§2. 
Til § 11 i Lov Nr. 42 af 19. Marts 1898 føjes som nyt Iste Stykke: 
Lovens § 1 og § 9, 1ste Stykke, faa Anvendelse ogsaa paa Personer, der ere 
fødte før Lovens Ikrafttræden, for saa vidt Fødselen er foregaaet i et Land, hvor 
danske Undersaatter ikke ere undergivne vedkommende Lands Jurisdiktion. 

§3. 
Lidenrigsministeren bemyndiges til samtidig med nærværende Lovs Stadfæstelse 

Nr. 5. Bekendtgørelse af 10. April hvorved Lov af 28. Marts 1908 om Forandring i og Tillæg til Lov 
af 19. Blarts 1898 om Krhvervelse og Fortabelse af Indfødsret kundgøres paa Island. 30 

Nr. 5. öölast stað festing að láta endurprenta lög nr. 42 19. marz 1898 meö þeim breytingum, 
10. apríl. sem á þeim eru gjörðar meö lögum þessum og birta þau síSan sem „Lög ura að öðlast 
og missa rjett innborinna manna". 

Eptir þessu eiga allír hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Oefl5 á Ámalínborg, 23. marz 1908. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Frederik R. 

(L. S.) Sigurd Berg. Ráöhen-a innanríkismálanna hefur því næst samkvæmt heimild þeirri, er hon- 
um er veitt í 3. gr. framanritaðra laga, 23. marz þ. á. birt lögin um a8 öðlast og 
missa rjett innborinna manna með áorðnum breytingum þannig: 

Lög um aö öðlast og missa r^ett innborinna manna. 

1. gr. 

Við fæðinguna öðlast skilgetíð bam danskan rjett innborinna manna^ þá er 
faðir þess hefur þann rjett, hvort heldur það fæðist hjer í landi eða erlendis. 

2. gr. 

Þeir er hafa eigi öðlast rjett innborinna manna við fæðinguna, en eru þó 
fœddir hjer í ríki, öðlast þann rjett, ef þeir hafa haft stöSugt heimili hjer frá fæðing 
sinni til fullra 19 ára, nema því t^ eins, að þeir bafi síðasta áriö lýst því skriflega 
yfir fyrir yfirumboSsstjóminni (í Kaupmannahöfn bœjarstjóminni), aö þeir vilji eigi 
öðlast danskan rjett innborinna manna, og haii þvínæst sannað það með löggildu 
vottorði, að þeir hafi ríkisborgararjett í ööru landi. Þesskonar yfirlýsing dugir þó eigi 
þeim, er borinn er af útlending, er sjálfur hefur á þeuna hátt haldift ríkisborgara- 
rjetti sínum erlendis. 

Þess rjettar innborinna manna, er karlmaSur öðlast samkvæmt þessari grein, 
verður og kona hans og skilgetin böm aðnjótandi. 

3. gr. 

Ef útlend kona giptist manni, er hefur danskan rjett innborinna manna, ö81ast 
liún sama rjett við giptinguna. 

Haii þau átt böm saman, áður þau giptust, öðlast þau böm einnig danskan 

rjett innborinna manna, sjeu þau ófullveðja (yngri en 18 ara). 

Nr. 5. Auglyfiiog 10. april er birtír á íslandi lög 23. mans 1908 um brcyting á og viðbót við iög 
19. marz 1898 um að öðlast og músa rjett innboriima manna. 31 

at lade Lov Nr. 42 af 19. Marts 1898, ændret saaledes som nærværende Lov medfører Nr. 5. 
det, optrykke og bekendtgøre som „Lov om Erhvervelse og Fortabelse af Indfødsret". 10. April. 

Hyorefter alle vedkommende sig have at rette. 

Kiyet paa Amalieiiborg, den 23de Marts 1906. 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Frederik R. 

(L. S.) Sigurd Berg. Indenrigsministeren har derefter i Henhold til den ham i foranstaaende 
Lovs § 3 givne Bemyndigelse under 23de Marts d. A. bekendtgjort den saaledes æn- 
drede Indfødsretslov som følger: Lov om Erhvervelse og Fortabelse af Indfødsret. 

'Ifølge Fødsel erhverves dansk Indfødsret af ægte Barn, hvis Fader har dansk 
Indfødsret, hvad enten Fødselen foregaar her i Landet eller i Udlandet. 

§2. 

Personer, der ikke ifølge Fødsel have erhvervet Indfødsret, men dog ere fødte 
her i Riget, erhverve Indfødsret, naar de efter Fødselen vedblivende have haft deres 
Hjemsted her indtil deres fyldte 19 Aar, medmindre vedkommende i Løbet af det sidste 
Aar for Overøvrigheden (i København Magistraten) har afgivet en skriftlig Erklæring 
om ikke at ville erhverve dansk Indfødsret samt derhos ved fyldestgørende Attest har 
godtgjort at have Statsborgerret i et andet Land. Saadan Erklæring skal dog ikke 
med ViAning knnne afgives af den, der er Barn af en Udlænding, som selv paa denne 
Maade har gjort sin fremmede Statsborgerret gældende. 

Den af en Mand i Medfør af nærværende Paragraf erhvervede Indfødsret til- 
kommer ogsaa hans Hustru og ægte Børn. 

§3. 

Den fremmede Kvinde, som gifter sig med en Mand, der har dansk Indføds- 
ret, erhverver ved Ægteskabet saadan Ret. 

Have Ægtefællerne Børn sammen forinden Ægteskabets Indgaaelse, erhverve 

ogsaa disse Børn, for saa vidt de ere umyndige (under 18 Aar), dansk Indfødsret. 

Hr. 5. Bekendtgørelse %i 10. April hvorved Lov af 23. Marts 1908 om Forandring i og Tillæg til Lov 
af 19. Marts 1898 om Erhvervelse og Fortabelse af Indfødsret kundgøres paa uland. 32 

Nr. 5. 4. gr. 

10. april Danskan rjett innborinna manna geta menn og öftlast með lögum (Natur- 

alisation) samkvæmt 51. gr. grundyallarlaganna^ 28. juli 186B. 

Þá er karlmaSur öðlast hann á þenna hátt, nær hann einnig til konu hans og 
ófuUveðja barna skilgetinna, sje eigi annaS ákveðið i lagabo5inu. 

5. gr. 

Danskan rjett innborinna manna raissir så, er verður rikisborgari i öðru landi. 
Þá er karlmaSur öSlast rikisborgararjett i ö8ru landi, missir kona hans og skilgetin 
börn ófullveðja danskan rjett innborinna manna, ef þau halda eigi åfram að dvelja 
hjer i riki, en þó þvi að eins, að þau haii öðlast með honum rikisborgararjett i hinu 
erlenda ríki. 

Sá er vill gjörast rikisborgari í öði*u landi, gctur með konungsúrskiu^ði látið 
leysa sig frá ríkisborgara-sambandi sínu við Danmörku. Lausnin skal bundin því 
skilyrði, að hann skuli innan ákveðins tíma hafa fengið rikisborgararjett erlendís. 

6. gr. 

Kona missir danskan rjett innborinna manna, ef hún giptist manni, sem eigi 
hefur þenna rjett. 

Hafí þau átt böm saman, áður þau giptust, missa bömin einnig danskan rjett 
innborinna manna, sje þau ófuUveðja, þá er foreldramir giptast, en halda honum, ef 
þau eru þá fullyeðja. 

7. gr. 

Óskilgetið bam móður, þeirrar er hefur danskan rjett innborinna manna, ö81- 
ast þann rjett við fæðinguna, hvort heldur það fæðist hjer í landi eða erlendis. 

Þar sem skilgetið bam, samkvæmt lögum þessum, fylgir föður, að því er ríkís- 
borgarastöðu þess snertir, fer um stööu óskilgetins barns a8 þyí leyti eptir stöSu 
móöur þess. 

Þótt móSirin giptist manni öðrum en föður bama hennar, og ríkisfcorgara- 
staða hennar breytist vi8 þaö, þá hefur það þó enga breytingu í för meft sjer é, stöftu 
bamanna að því leyti. 

8. gr. 

Ef eigi er kunnugt um ríkisborgarastöSu einhverra bama hjer í ríki, ber að 
álíta, að þau hafi danskan rjett innborinna manna, þar til er annað verSur upplýst. 

y. gr. 

1. gr. og 1. málsgrein 7. gr. laga þessara ná og til þeirra er fæddir eru 
áður en lögin öðlast gildi"^), ef þeir eru fæddir i landi, þar er danskir þegnar eru 
undanþegnir lögsögn landsins. 

2. gr. laga þessara nær og til þeirra, er fæddir eru åftur en lögin öðlast gildi, 
en sem hafa þá enn eigi öðlast rjett innborinna manna eptir tilskipun 15. januar 1776, 
9. gi*. Þá er log þessi öðlast gildi, få konur þær danskan rjett innborinna manna, er 
þá lifa i hjónabandi með mönnum, er þenna rjett hafa. 

Það fer að öðru leyti því aft eins eptir ákvæðum þessara laga, hvort manni 
ber að öSlast eöa missa rjett innborinna manna, aÖ atvik þau, er því ráða, hafi gjörzt 
eptir að þau hafa öðlast gildi. ♦) 7. april 1898. 

Nr. 5 Auglysing 10. april [er birtir á Islandi log 28. marz 1908 um hreyting á og vidbót vid log 
19. marz 1898 um ad öAlast og missa ijett innborinna manna. 33 

§ 4. x\r. 5. 

Dansk Indfødsret kan ogsaa erhverves ved Naturalisation i Henhold til Grund- 10. April, 
loven 28. JuU 1866 § 51. 

Naturalisation af en Mand omfatter hans Hustru og umyndige ægte Bøm^ saa- 
fremt ikke andet i det enkelte Tilfælde fastsættes. 

§5. 

Dansk Indfødsret tabes af den, som bliver Statsborger i et andet Land. Ved 
en Mands Naturalisation i et andet Land taber hans Hustru eller umyndige ægte Børn, 
saafremt de ikke forblive her i Riget, dansk Indfødsret, men dog kun for saa vidt 
hans Naturalisation i vedkommende fremmede Land tillige medfører Erhvervelse af 
Statsborgerret sammesteds for dem. 

Den, som ønsker at blive fremmed Statsborger, kan ved kongelig Resolution 
løses fra sit statsborgerlige Forhold til Danmark. Løsningen sker paa Betingelse af, 
at Ansøgeren inden en vis Frist skal være bleven Statsborger i et andet Land. 

§6. 

Dansk Indfødsret tabes endvidere af den Kvinde, som gifter sig med en Mand, 
som ikke har dansk Indfødsret. 

Have Ægtefællerne Børn sammen forinden Ægteskabets Indgaaelse, tabe Børnene 
ligeledes dansk Indfødsret, for saa vidt de ere umyndige paa det Tidspunkt, da For- 
ældrene indgaa Ægteskab. Ere de ved det nævnte Tidspunkt myndige, bevare de deres 
danske Indfødsret 

§7. 

Uægte Barn, hvis Moder har dansk Indfødsret, erhverver ved Fødselen dansk 
Indfødsret, hvad enten Fødselen foregaar her i Landet eller i Udlandet. 

I de Tilfælde, hvor ifølge Bestemmelserne i nærværende Lov ægte Barn følger 
Faderen, retter det uægte Barns statsborgerlige Stilling sig efter Moderens. 

Forandres Moderens statsborgerlige Stilling som Følge af Ægteskab med en 
anden end Børnenes Fader, sker derved ikke nogen Forandring med Hensyn til 
Børnenes Indfødsret. 

§8. 
Børn, som findes her i Riget, uden at deres statsborgerlige Stilling kendes, 
anses, indtil andet oplyses, som havende dansk Indfødsret. 

§9- 
Lovens § 1 og § 7, 1ste Stykke, faa Anvendelse ogsaa paa Personer, der ere 

fødte før Lovens Ikrafttræden *), for saa vidt Fødselen er foregaaet i et Land, hvor 

danske Undersaatter ikke ere undergivne vedkommende Lands Jurisdiktion. 

Lovens § 2 faar Anvendelse ogsaa paa Personer, som ere fødte forinden 
Lovens Ikrafttræden, men da endnu ikke have opnaaet Indfødsret efter Forordning 
15. Januar 1776 § 9. De Kvinder faa Indfødsret, som ved Lovens Ikrafttræden leve 
i Ægteskab med Mænd, der have dansk Indfødsret. 

1 øvrigt komme Lovens Bestemmelser kun til Anvendelse, saafremt det For- 
hold, der begrunder Erhvervelse eller Fortabelse af Indfødsret, ligger efter Lovens 
Ikrafttræden. ♦) Deu 7. April 18Ö8. 

Nr 5. Bekendtfførelse af 10. April hvorved Lov af 23. Marta 1908 om Forandring i og Tillæg til Lov 
af 19. Marts 1898 om Erhvervelse og Fortabelse af Indfødsret kundgøres paa Island. 34 

Nr. 5. 10. gr. 

10. april. Log þessi gjöra enga breytingu á gildandi ákvœðum um stöðu þeirra manna, 

er setzt hafa-að bjer i landi eða haft fast aðsetur um hríð, en sem eru ekki innbomir. 

11. gr. 

Log þessi ná til allra hluta Danaveldis, eins og log þau fyrri um rjett innbor- 
inna manna, er þau koma i stað. 

Log þessi gilda eigi fyrir þá menn, er áskilinn er rjettur innborinna manna 
samkvæmt friSarsamningnum fril 30. oktober 1864, XIX. gr. 

Þetta birtist hjenneð almenningi. 

i stjórnarráöi Islands^ 10. april 1908. 

H. Haf Stein. (Jlajtvr HálXdönsfn, Nr. 5. Auglv'sing 10. april er birtir á Islandi log 23. marz 1908 um breyting á og vidbót vid log 
19. marz 1898 nm að öðlast og missa rjett innborinna manna. 35 

§ 10. Nr. 5. 

Denne Lov gør ingen Forandring i Henseende til den Retsstilling, der efter 10. April. 
hidtil gældende Regler tilkommer ikke-indfødte som Følge af, at de have taget Bopæl 
ter i Landet eller have haft fast Ophold her en vis Tid. 

§ 11. 

Denne Lov gælder ligesom de ældre Bestemmelser om Indfødsret, i hvis Sted 
den træder, for alle Dele af den danske Stat. 

Den gælder ikke for de Personer, hvem der i Henhold til Fredstraktaten af 
30. Oktober 1864 Art. XIX er forbeholdt Indfødsret. 

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. 

Islands Ministerium, den 10de April 1906. 

H. Uafgtein^ Ólafur Maíldórsson. Hr. 5. Bekendtgørelse af 10. April hvorved Lov af 23. Marta^lOOS om Forandring i og Tillæg til Lov 
af 19. Marts 1898 om Erhvervelse og Forubelse af Indfødsret kundgøres paa Island. Stjómartíðindi 1908. A. 36 Nr. 5. Nr. 6. 

8. maf. Opið brief um að almennar kosningar til alþingis skuli fara fram. 

Vjer Frederik hinn Áttandi^ af guSs ná» Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi f SljesTík, Holtsetalandi, Stónnœri; Þjettmerski, 

L&Mbofg og AMinkorgy 

Qjörum ku n nt igi: Með því sJi lög nr. 41, 20 oktober 1905 hafa fœrt tíl daginn, er 
hi& reg^itlega alþúigi á að koma saman, frá 1. júlí til 15. februar, og með því að 3 
regluleg þing hafa þegar verið haldin á yfírstandandi kjörtímabili, en það er eigi 
út runnið fyr en 30. júnf 1909, þá höfum Vjer ákveSiS, a8 almennar kosningar til 
alþingis skuli fara fram 10. dag septembermán. þ. á. 

Vjer höfum ennfremur lagt fyrir íslandsríiSherra Vom aft birta kjósendunum 
éSSur en kosningar þessar fara fram frumvarp til laga um rikisrjettarsamband 
Danmerkur og íslands, er nefnd sú, er skipuð var 30. juli 1907, hefur samið, svo að 
kjósendum veitist kostur á við kosningamar að gefa til kynna afstöðu sína gagnvart 
þessu frumvarpi, er Vjer viljum láta leggja fyrir alþingi eptir að nýjar kosningar til 
þess hafa fram faríð. 

Fyrir því bjóðum Vjer hjermeS og skipum allramildilegast fyrir, að almennar 
kosningar til alþingis skuli haldnar 10. dag septembermánaðar þ. á. 

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer sJi hegða. 
Oeflft á Åmalinborg, 8. mai 1906. 
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

JFrederik B. 

(L. S.) H. Haf Stein. Nr. 6. Opið bijef 8. mai om að almennar kosningar til alþingis skuli fara fram. Regeringstidende for 1908. A. 37 Nr. 5. Aabent Brev ^^-J^ 

angaaende 

Udskrivning af et almindeligt Yalg ^af Medlemmer til Altinget. 

Vi Frederik den Ottende^ af Guds Naade Konge til Danmark, 
de Venders og Gk>ters, flertug til Slesvig, Holsten, Stormam, Ditmarsken, 

Lamnhorg og dåoDbftrg, 

Gøre vitterligt: Da Lov Nr. 41 af 20, Oktober 1905 har forandret Tiden for det 
ordentlige Altings Sammen træden fra 1. Juli til 15. Februar og da det nuværende 
Alting, for hvilket Valgtiden først udløber den 30. Juni 1909, alt har været samlet 
til 3 ordentlige Samlinger, have Vi besluttet at der den 10. September d. A. skal 
afholdes et almindeligt Valg til Altinget. 

Vi have derhos paalagt Vor Minister for Island forud for dette Valg at 
bekendtgøre for Vælgerne et af den under 30. Juli 1907 nedsatte Kommission ud- 
arbejdet Forslag til Lov om det statsretlige Forhold mellem Danmark og Island, for 
Bt Vælgerne gennem ValgesiS kuntAe tåfj/d Staodj^unkt til dette Lovforsiag, som det er 
Vor Vilje at lade forelægge Altinget efter at nye Valg til samme ere foretagne. 

Thi byde og befale Vi herved allemaadigst, at der den 10. September d. A. 
bliver at afholde et almindeligt Valg af Medlemmer til Altinget. 

Hvorefter alle vedkommende sig have at r^tte. 

Oivet paa Amalienborg, den 8. Maj 1908. 
Under Vor Kongeliøe Haand og Segl. 

Frederik R. 

(L. S.) H. Haý Stein. Nr. 6. Aabent Brev af 8. Maj aqpAwAe Udflkrivmog af et afanindeligt VaJgAf MedkumneriU Altiofet 38 ^^'J^ Opið brjef 

um 

að alþingi, sem nú er, skuli leyst upp. 

Vjer Frederik hinn ÁttUndÍ^ af gu&s n&ð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogí í Sljesvik, Holtsetalandi, Stormæri, Þjettmerski, 

L&enborg og Aldinborg, 

Gjörum kicnnngt: Þareð Vjer með opnu brjefi, dagsettu í dag, höfum fyrirskipaft, a8 
nýjar almennar kosningar til alþingis skuli fara fram 10. dag septembermánaðar þ. á. 
höfum Vjer allramildilegast ákveðið a^ leysa upp alþingi það, sem nú er, frá 9. sept. s. á. 
Því ákveðum Vjer hjer mo8, að alþingi, sem nú er, skuli leyst upp frá 9. sept- 
ember 1908. 

Eptir þessU eiga allir hlutiAeigendur sjer að heg&a. 
Oeflö á Amaliaborg, 8. maí 190& 
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

Frederik B. 

(L. S.) H Hafgteln Nr. 7. Opið brjef 8. maí um að alþíngi. sem nú er, skuU lejat upp 39 Aabent Brev f^J: 

8. Maj. 
om 

Opløsning af det nuværende Alting. 

Vi Frederik den Ottende^ af Guds Naade Konge ta Danmark, 
de Venders og Goters, Hertug tU Slesvig, Holsten, Stonnam, Ditmarsken, 

Lauenborg og Oldenborg, 

6»re rítierligt: Da Vi ved Vort aabne Brev af D. D. have paabudt, at der den 10. 
September d. A. bliver at afholde et nyt almindeligt Valg til Altinget, have Vi aller- 
naadigst besluttet at opløse det nuværende Alting fra 9. September s. A. at regne. 

Thi erklære Vi herved det nuværende Alting for opløst fra 9. September 1908 
at regne. 

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette. 

Givet paa Amalienborg, den 8. Mi^ 1906. 
Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Frederik R. 

(L. S.) H. Haf Stein. Nr« 7. KwS^feiA Brev åf 8. Maj om Opløsning af det nuværende Alting. 40 Ni* A 

9 maí. Konungleg auglýsing 

um 
að rikisst|órn skuli falin å hendur rikisarfa i Qærvist konungs. 

Vjer Frederik hinn AttUndi^ af guðs ntó DaBmerkur konunigur, 
Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerskí, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum ktmnugt: Þareð Vjer höfum í tyggju að fer&aðt til útíaida, viljom Vier, 
samkvæmt 1. grein i logum 11. febr. 1871, um rikisstjom, þeg&i* svo steiKhir 4, aS 
konungur ekki er orMnn fulltíða, eða er 8júk4ir eða fjaerverandii a5 nkisstjik'n i fj^ør- 
vist Vorri sje falin á hendur rikisarfanuuL 

Því birtum Vjer hjer með Vorum kæru og triiu þegnum, að sonur Var €l»ktt- 
legur, hans konunglega tign, krónprinz Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm 
tekur við ríkisstjórn í Voru nafni fra þessum degi fmtigafi tfl Vjer ko«mm hctm aptur. 

€løM á Amaltaborg, 9. mai 1906. 

Undk Vorri konungleg« (kendt og iniisigli. 

Fred^erik JB. 

^. s.) J. C. Christensen. Nr 8. Konungleg auglýsing 9. mai um 9fi rikÍBStjórn skuli falin á hendur rikiattrk i ^nr«tti konung , 41 Allerhøjeste Kundgørelse f""-^^ 

angaaende 

Overdragelse af Regeringens Førelse under Kongens Fraværelse 

til Tronfølgeren. 

Vi Frederik den Ottende^ af Ouds Naade Konge til Danmark, 
de Venden og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormam, Ditmarsken, 

Lauenborg og Oldenborg, 

Gøre vitterligt: Da Vi staa i Begreb med at foretage en Bejse til Udlandet, ville Vi 
i Henhold til § 1 i Loven af 11. Februar 1871 om Eegenngens Førelse i Tilfaelde 
af Kongens Umyndighed, Sygdom eller Fraværelse have Regeringens Førelse under 
Vor Fraværelse overdragen til Tronfølgeren. 

Thi kundgøre Vi herved for Vore kære og tro Undersaatter, at Vor højtelskede 
Søn, Hans kongelige Højhed Kronprins Christian Carl Frederik Albert Alexander 
Vilhelm fra i Dag indtil Vor Hjemkomst overtager Regeringens Førelse i Vort Navn. 

Givet paa Amalienborg^ den 9. Maj 1906. 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Frederik R. 

(L. S.) J. C Christensen. lÅx. 8. Allerh. Eundg. af 9. Mig ang. Oyerdragelse af Regeringens Førelse til Tronfølgeren. Stjómartíðindi 1908. A. 42 Nr. 6. ^'m!: Konungleg auglýsing um að konungup s|e kominn heim aptur og tekinn við rtkisstjorn. 

Vjer Frederik hinn AttUndÍ^ af guðs ntíb Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, bertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stónnœri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Ojörum hmnugt: Eptir að Vjer erum aptur heim komnir úr ferU Vorri til utlanda 
kunngjöruin Vjer hjer me8 Vorum kæru og trúu þegnum, að Vjer höfum Sjálfir í dag 
tekiö vi8 ríkisstjóminni, sem Vjer 9. þ. m. samkvœmt 1. grein í lögum 11. febr. 1871, 
höföum falið á hendur í fjœrvist Vorri syniVomm elskulegum, hans konunglegu tign, 
krónprinzi Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm. 

Geflö á Amaliaborg, 27. mal 1908. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Frederik M. 

(L. S.) J. C. Christensen. Nr. 9. Konungleg auglysing 27. mai um ad konungur sje kominn beim aptur og tekinn vid rikissljorn. Regeringstidende for 1908. A. 43 Nr. 6. Allerhøjeste Kundgørelse ^\l 

om 

Kongens Hjemkomst og Overtagelse af Regeringens Førelse. 

Vi Frederik den Ottende^ af Guds Naade Konge til Danmark, 
de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormam, Ditanarsken, 

Lauenborg og Oldenborg, 

Oøre vitterligt: Efter at være vendt tilbage fra Vor Rejse i Udlandet kundgøre Vi 
herved for Vore kære og tro Undei^saatter, at Vi i Dag Selv have overtaget Regerin- 
gens Førelse, som Vi den 9. f. M. i Henhold til § 1 i Loven af 11. Februar 1871 
under Vor Fraværelse havde overdraget til Vor højtelskede Søn, Hans kongelige 
Højhed Kronprins Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm. 

Givet paa Amalienborg, den 27. Mig 1908. 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

FredeHk R. 

(L. 8.) «/. C. Christensen. Nr. 9. AUerh. Kundg. af 27. Maj om Kongens Hjemkomst og Overtagebe af Regeringens Førelee. Stjómartíðindi 1908. A. 44 Nr. 7. «JX Regluídörð 

fyrir 

landsbankann um útgáfu bankaskuldabriefa samkvæmt lögum 

nr. 82, 22. nóvbr. 1907. 

1. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 82, 22. nóvbr. 1907, er landsbankanum heimilt a8 gefa 
út bankaskuldabrjef til handhafa, er samanlögð upphæð þeirra nemi allt að 2 miUjón- 
um króna. Upphæð skuldabrjefa þessara skal vera U),00() kr., 1,000 kr. og 100 kr. 
Texti þeirra skal vera á íslenzku, dönsku og ensku, og skal aðalefni nefndra laga og 
reglugjöröar þessarar prentað á þau. Brjefin skulu vera undirskrifuð af rá^herra Is- 
lands og landsbankastjórninni. Þau má nafnskrá í bókum bankans. 

2. gr. 

Skuldabrjefin sktilu ávaxtast svo, að af þeim greiðist ^^l^^/o í ársvexti, oj; 
greiðast vextimir af landsbankanum í Reykjavik og hinum danska Landmandsbank, 
Hypothek og Vekselbank í Kaupmannahöfn tvisvar á ári, 2. januar og 1. júlí, 2^4 7o 
í hvort sinn fyrir liSið missiri. Vaxtagreiðsla getur og fram farið annarsstaðar bæSi 
hjer á landi og erlendis eptir auglýsingu, er bankastjómin gefur út um það. 

3. gr. 

Trygging fyrir bankaskuldabrjefunum er eign bankans og ábyrgft landssjóðsins 
samkvœmt 2. gr. framannefndra laga 22. nóvbr. 11K)7, og er trygging þessi jafnt fyrir 
vöxtum sem höfuðstól skuldabrjefanna. 

4. gr. 

Bankaskuldabrjefin skulu vera tölusett og hver íiokkur þeirra hafa sjerstakt 
bókstafseinkenni. Vaxtamiðar skulu fylgja þeim til 25 ára. 

5. gr. 

Þá er liðin eru 5 ár frá því auglýst hefur verift, að bankinn sje farinn að 
gefa út skuldabrjef þau, er hjer um rœðir, skal bankinn taka að innleysa þau eptir 

Nr. 10. Reglugjörð 20. júlí fyrir landsbankann um útgáfu bankaskuldabrjefa samkvæmt Iðgum nr. 82, 
22. Dóvbr. 1907. Regeringstidende for 1908. A. 45 Nr. 7. Oversnttelse. Reglement *"'•*?• 

" 20. Juli. 

for 

Landsbanken om Udstedelse af Bankobligationer i Henhold til 
Lov Nr. 82 af 22. November 1907. 

§1- 

I Henhold til Lov Nr. 82 af 22. November 11)07 bemyndiges Landsbanken til 
at udstede Bankobligationer, lydende paa Ihændehaveren, til et samlet Beløb af indtil 
2 Millioner Kroner. Disse Obligationer udfærdiges i Summer paa 10,000 Kr., 1,000 Kr. 
og 100 Kr. Deres Tekst skal være affattet paa Islandsk, Dansk og Engelsk, og skal 
indeholde Hovedbestemmelserne af ovennævnte Lov og nærværende Keglement. Obli- 
gationerne underskrives af Islands Minister og Landsbankens Bestyrelse. De kunne 
noteres paa Navn i Bankens B((ger. 

§a- 

Af Obligationerne svares i aarlig Rente 4^/j 7o 5 Renten udbetales ved Lands- 
banken i Reykjavik og den danske Landmandsbank, Hypotek- og Vekselbank i Køben- 
havn i to aarlige Terminer, den 2. Januar og 1. Juli, med 27^ 7o i ^^^^ Termin for 
det afvigte Halvaar. Renten kan ogsaa erlægges andre Steder, saavel her i Landet 
som i Udlandet, ifølge Bekendtgørelse derom fra Bankbestyrelsen. 

§3- 
Bankens hele Formue og Landskassens Kaution udgør Garanti for Bankobli- 
gationeme i Henhold til forannævnte Lov af 22. November 1907, g 2. Denne Garanti 
omfatter saavel Obligationernes Rente som deres paalydende Beløb. 

§4. 

Bankobligationeme forsjmes med Løbenumre og hver Gruppe har sit særlige 
Litra. Med Obligationerne udleveres Renteanvisninger for 25 Aar. 

§5. 

Efter 5 Aars Forløb fra Bekendtgørelsen om, at Banken er begyndt at ud- 
stede de nævnte Obligationer, skal den begynde at indløse dem paany efter foretagen 

Nr. 10. ^Reglement af 20. Juli for Landsbaukeo om Udstedelse af Bankobligationer i Henhold til Lov 
Nr. 82 af 22. November 1907. 4« 

Nr. 10. blutkesti. Skal innleysa að minnsta kosti ^/^o skuldabrjefanna á ári og haga inn- 
20. jáli. lausniimi svo, að öU skuldabrjefin sjeu innleyst á næstu 20 årum þar á eptir. Inn- 
lausn brjefanna fer fram með útdrætti hjá landsbankanum í Reykjavik í janúarmán- 
uði hvers árs að Yiðstöddum notarius publicus og vottum hans, og skal notarius hafa 
eptirlit meh, að lítdrátturinn fari löglega fram, og bóka skyrslu um gjörðina. Þ& er 
hlutkesti hefur fram farið, skal tafarlaust auglysa tölur og bókstafseinkenni skulda- 
brjefanna, er lit hafa verið dregin, svo og hvar og hvenær þau verði innleyst. Aug- 
lýsinguna skal birta þrisvar i Lögbirtingablaðinu og i Ríkistíðindunum i Eaupmanna- 
höfn. Vextir af útdregnum bankaskuldabrjefum greiðast þangað til bankinn innleysir 
þau, þó eigi fyrir lengri tima en til loka þess års, þá er útdrátturion fór fram. 

6. gr. 

Landsstjórnin hefur eptirlit með því, að bankastjómin fari í öUum atriSum eptír 
lögum og reglugjörð þessari, er um útgáfu, meðferð og innlausn bankaskuldabrjefanna 
er að ræða, að glöggar skrár sjeu hafðar yfir brjeíin, útgefín og innleyst, og a8 brjefin 
sjeu innleyst, eins og hlutkesti segir til. Þetta eptirlit hvílir og á endurskoSunar- 
mönnum landsbankans. 

Framanskrtö reglugjörð er hjermeð útgefín, eptir tillögum stjómar landsbank- 
ans, samkvæmt lögum nr. Ö2 frá 22. november 1907, um heimild fyrír landsbankann 
í Reykjavik til að gefa út bankaskuldabrjef. 

1 stjórnarráfti Íslands^ 20. júlí 1908. 

H. Hafgtein. Jón Hermannsson. Nr. 10. ReglugjörA 20. júli fyrir landsbankann um útgáfu bankaskuldabijefa samkvœmt Iðgum nr. 82, 
22. nóvbr. 1907. 47 

Lodtrækning. Mindst ^j^ af Bankobligationeme skal indløses aarlig og Indløsningen Nr. 10. 
indrettes saaledes, at alle Obligationerne er indløste i Løbet af de følgende 20 Aar. 20. Juli. 
Obligationernes Indløsning sker ved Udtrækning hos Landsbanken i Reykjavik i Januar 
Maaned hvert Aar i Overværelse af Notarius publicus og dennes Vidner; Notarius 
skal føre Kontrol med Udtrækningen og optage Beretning om denne. Naar Lodtræk- 
ningen har fundet Sted^ skal de udtrukne Obligationers Nummer og Litra uden Op- 
hold bekendtgøres, samt hvor og hvomaar de blive indløste. Bekendtgørelsen ind- 
rykkes tre Gange i Bekendtgørelsestidenden og i Statstidenden i København. Af de 
udtrukne Bankobligationer erlægges Kente indtil de indløses af Banken, dog ikke for 
længere Tidsrum end til Slutningen af det Aar, hvori Udtrækningen skete. 

§6. 
Regeringen fører Tilsyn med, at Bankbestyrelsen med Hensyn til Bankobli- 
gationemes Udstedelse, Behandling og Indløsning i enhver Henseende retter sig efter 
Loven og nærværende Reglement, at der føres tydelige Fortegnelser over Obligatio- 
nerne, deres Udstedelse og Indløsning, samt at Obligationerne indløses i Overensstem- 
melse med Lodtrækningen. Dette Tilsyn paahviler ogsaa Landsbankens Revisorer. 

Foranstaaende Reglement udstedes herved efter Landsbankbestyrelsens Ind- 
stilling i Henhold til Lov Nr. 82 af 22. November 1907, om Bemyndigelse for Lands- 
banken i Reykjavik til Udstedelse af Bankobligationer. 

Islands Ministeriom, den 20. Jnli 1908. 

H. Haf Stein. Jon ffermannson. Nr. 10. Reglement af 20. Juli for Landsbanken om Udstedelse af Bapkobligationer i Henhold til Lov 
Nr. 82 af 22. November 1907. Stdómartíðindi 1908. A. 48 Nr. 8. ^'ái"* Auglýsing 

septbr. 

um 

að ný lyfjaskrá skuli í lög leidd á íslandi. 

Samkvæmt þegnlegri tillögu stjómarráðs íslands hefír Hans hátign konunginum 
10. f. m. allramildilegast þóknazt að fallast á, að lyíjaskrá sú, er gefín var út í Kaup- 
mannahöfn 1907 og samþykkt var af konungi 3. marz s. á., og heitir „Pharmacopea 
Danica, udgiven med allerhøjeste Bemyndigelse", skuli fra 1. oktober þ. å. aS telja 
i log leidd á íslandi, þó þannig, að lyfsölum utan Keykjavíkur veitist undanþága frá 
því að hafa ís (glacies) í lyfjabúðunum. 

Með framangreindri ivilnun skulu allar lyfjabúðir á íslandi frá 1. nœstkomandi 
októbermánaðar að telja vera skyldar að hafa birgðir af öllum þeim læknislyfjum, er 
tilgreind eru í tjeSri lyfjaskrá. . 

Þetta er hjer með kunnugt gjört tö^leiSbeiningar öUum þeim, er hlut eiga 
að máli. 

1 stjórnarráöi Islands, 21. september 1908. 

H. Haf Stein. Jön Magnusson. Nr. 11. Auglysing 21. september um að ný lyQaskrá skuli i lög leidd á íslandi. Regreringstidende for 1908. A. 49 Nf, 8. Bekendtgørelse ^^^^i"' 

Septbr. 
om 

Indførelse af en ny Farmakopé i Island. 

Paa Islands Ministeriums derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har 
det behaget Hans Majestæt Kongen under 10. f. M. allemaadigst at bifalde, at den 
under Titel af „Pharmacopea Danica, udgiven med allerhøjeste Bemyndigelse" i Aaret 
1907 i København udgivne og under 3. Marts s. A. af Hans Majestæt approberede 
Farmacopé fra 1. Oktober d. A. at regne indføres i Island, dog saaledes, at Apo- 
tekerne udenfor Reykjavik fritages for at være forsynede med Is (glacies) paa deres 
Apoteker. 

Fra den nævnte Tid af skul — med den fornævnte Lempelse — ethvert Apotek 
i Island være forsynet med alle i den nævnte Farmakopé anførte Lægemidler. 

Hvilket herved bekendtgøres til Efterretning for alle vedkommende. 

Islands Ministeriiim, den 21de September 1906. 

H. Haf Stein. Jon Magnusson. Xr. 11. Bekendtgørelse af 21. September om Indførelse af en ny Farmakopé i Island Stjómartíðindi 1908. A. i)« Np. 9. Nr. 12. 

17. 
nórbr. Konungleg auglýsing um aö ríkisstíórn skuli falin á hendur ríkisarfa í ^œrvist konungs. Vjer Frederik hinn ÁttUndÍ^ af gnðs ná» Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmœri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Ojörum kunnugt: Þareð Vjer höfum í hyggju aS ferðast til útlanda, viljum Vjer, 
samkvœmt 1. grein í lögum 11. febr. 1871, um ríkisstjóm, þegar svo stendur á, aS 
konungur ekki er orðinn fulltíða, eða er sjúkur eða fjærverandi, að ríkisstjóm í fjær- 
vist Vorri sje falin á hendur ríkisarfanum. 

Því birtum Vjer hjer með Vorum kæru og tniu þegnum, aS sonur Vor elsku- 
legur, hans konunglega tign, krónprinz Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm 
tekur við ríkisstjóm í Voru nafni fra þessum degi þangað til Vjer komum heim aptur. 

GefiA á Åmalinborg, 17. nóTember 1908. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Frederik R. 

(L. s.) 

N. Neergcmrd. Nr. 12 Konungleg auglýsin^ 17. november um að rikiistjóra ikiili falin i hendur rikitarfaiQœrritt konungB. Regeringstídende for 1908. A. 5i Nr. 9. Allerhøjeste Kundgørelse »r. w. 

Novbr. 
angaaende 

Overdragelse af Regeringens Førelse under Kongens Fraværelse 

til Tronfølgeren. 

Vi Frederik den Ottende^ af Guds Naade Konge til Danmark; 
de Venders og Gtoters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormam, Ditmarsken, 

Lauenborg og Oldenboif , 

Oøre vitterligt: Da Vi staa i Begreb med at foretage en Rejse til Udlandet, ville Vi 
i Henhold til § 1 i Loven af Ilte Februar 1871 om Regeringens Førelse i Tilfælde 
af Kongens Umyndighed, Sygdom eller Fraværelse have Regeringens Førelse under 
Vor Fraværelse overdragen til Tronfølgeren. 

Thi kundgøre Vi herved for Vore kære og tro Undersaatter, at Vor højtelskede 
Søn, Hans kongelige Højhed Kronprins Christian Carl Frederik Albert Alexander 
Vilhelm fra i Dag indtil Vor Hjemkomst overtager Regeringens Førelse i Vort Navn. 

Givet paa Amalienborg, den 17de November 1906. 

Under Vor Kongelige Haand og Segl, 

Frederik R. 

(L. S.) N. Neergaard. Nr. 12. AUerh. Kundg. af 17. Novbr. ang. OTerdragelae af Regeringens Førelse til Tronfølgeren. Stjómartíðindi 1908. A. 52 Nr. 10. Nr. 13. 

15. 
desbr. Konungleg auglýsing um aö konungup sje komiim heim aptup og tekinn viö rikisstjorn. 

Vjer Frederik hinn ÁttUndÍ^ af gu»8 n« Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesyik, Holtsetalandi, Stórmœri, Þjettmeraki, 

Láenborg og Aldinborg, 

Ojörum hunnufft: Eptir a8 Vjer erum aptur heim komnir úr fer8 Vorri til útlanda, 
kunngjörum Vjer hjer meS Vorum kæru og trúu þegnum, aö Vjer höfum Sjálfir í dag 
tekið við ríkisstjóminni, sem Vjer 17. f. m. samkvæmt 1. grein í lögum ll.febr. 1871, 
höfðum faliS á hendur í fjærvist Vorri syni Vorum elskulegum, hans konunglegu tign, 
krónprinzi Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm. 

GefiA á Ámalínborg, 15. desember 1908. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Frederik R. 

(L. s.) JS. Neergaurd. Nr. 13. Konnngleg auglýsing 15. desember um ad konangur sje kominn heim aptur og tekinn vid ríkisstjórn. Regeringstidende for 1908. A. 53 Nr. 10. Allerhøjeste Kundgørelse Nr. 13. 

15. 
Decbr- om Kongens Hiemkomst og Overtagelse af Regeringens Førelse. 

Vi Frederik den Ottende^ af Guds Naade Konge til Danmark, 
de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormam, Ditmarsken, 

Lauenboi^ og Oldenborg, 

O øre vitterligt: Efter at være vendt tilbage fra vor Rejse i Udlandet, kundgøre Vi 
herved for Vore kære og tro Undersaatter, at Vi i Dag Selv have overtaget Regerin- 
gens Førelse, som Vi den 17de f. M. i Henhold til § 1 i Loven af Ilte Februar 1871 
under vor Fraværelse havde overdraget til Vor højtelskede Søn, Hans kongelige 
Højhed Kronprins Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm. 

Givet paa Amalienborg, den 15de December 1908. 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Frederik R. 

(L. S.) N. Neergaurd. Nr. 13. AUerh. Kundg. af 15. December om Kongens Hjemkomst og Overtagelse af Regeringens Førelse. 54 V*- Opið brjef 

desbr. 

er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 15. februar 1909. 

Vjer Frederik hinn AttUndÍ^ af guís náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stormæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Ojörum kumnigt: Að vjer samkvæmt 3. gr. stjórnarskipunarlaga 3. oktober 1903, um 
breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni íslands 5. januar 1874, og sam- 
kvæmt lögum 20. oktober 1905 um breyting á þeim tíma, er hi8 reglulega alþingi 
kemur saman, allramildilegast höfum ákveSið aö láta alþingi k Voru landi Islandi koma 
saman til reglulegs fundar mánudaginn 15. februar 1909. 

Um leið og Vjer birtum þetta Vorum kæru og trúu þegnum á íslandi, bjóöum 
Vjer öUum þeim, sem setu eiga að hafa á tjeðu alþingi, að koma nefndan dag til 
Reykjavíkurkaupstaðar, og verður þar þá sett alþingi eptir að guSsþjónustugjörð hefur 
farií fram í dómkirkjunni. 

Geflö á Ámalínborg, 17. desember 1908. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Frederik R 

(L. S.) U. Haf Stein. Nr. 14. Opid bijef 17. desembcr, er stefoir saman alþingi til reglulegs fundar 15. februar 1909. 55 Aabent Brev, "r. u. 

hvorved Altinget sammenkaldes til en ordentlig Samling 
den 15. Februar 1909. 

Vi Frederik den Ottende^ af Guds Naade Konge til Danmark, 
de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormam, Ditmarsken, 

Lauenborg og Oldenboi^, 

O øre vitterligt: At vi allemaadigst have besluttet i Henhold til § 3 i Forfatningslov 
af 3. Oktober 1903 om Forandring i Forfatningslov for Islands særlige Anliggender 
af 5. Januar 1874, samt i Henhold til Lov af 20. Oktober 1905 om Forandring i Tiden 
for det ordentlige Altings Sammentræden, at lade Altinget paa Vort Land Island 
ti æde sammen til en ordentlig Samling Mandagen den 15. Februar 1909. 

Idet Vi herved kundgøre dette for Vore kære og tro Undersaatter paa Island, 
indkalde Vi samtlige Medlemmer af bemeldte Alting til den nævnte Dag at indfinde 
sig i Købstaden Reykjavik, hvor da Altingets Aabning vil finde Sted efter forud 
afholdt Gudstjeneste i Domkirken. 

GÍTet paa Amalienborg, den 17de December 1908. 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Frederik R. 

(L. S.) H. Uaýstein. Nr. 14. Aabent Brev af 17. Decbr, hvorved AltÍDget sammenkaldes til en ordentligt Samling den 15. Febr. 1909. STJÓRNARTÍDINDI FYRIR ISLAND ARIÐ 1908 B-DEILD ^ ■|i ^ — — REYKJAIVÍK 

PRENTUD í PRENTSMIÐJU ÍSAFOLDAR 

1908 Efnisffirlit. Kaflar 1 efnisyfirlitinu. Stjómarbrjef, aiifirl/sm^r, reglu^jörðir o. fl. 

VeHnagaskrdr. 

Reikniiigar. 

AmtaráðBskýrel ur. 

Firmnatilkymiiugar. 

Ýmsar greiMur ur laiklssjóði. 

Aagl/sÍDgar um útkomin lög o. fl. Rmbætti og s/slatiir m. ro., lautn og skipnn. 

Augl/singar um óveitt embætti og n/tlanir. 

Heiffursmerki. 

Heiðurðgjafir. 

TaUímaleyfi. 

Eiukarjettur. 

KoDSÚlar. Skaroinstafan : S. = stjómarráðsbrjef. Nr. Dagsetning. Fyrirtögn. Blaðdftn* 1. 
2. 21. jan. 
S. d. 

6. febr. 4. 


U. febr. 


6. 


S. d. 


6. 


S. d. 


7. 


S. d. 


8. 


S. d. 


9. 


S. d. 


10. 


S. d. 


11. 


S. d. 


12. 


16. febr. 45. 21. febr. Stjörnarbrjef, au|lý8iii|ar, re|lug]dr6ir e. fl. 

S. um hlunnindi handa sparisjóði Keflavíkiir 

Augl/siug um bólusótt i Brest á Frakklandi og i Leith á 

Skotlandí 

Aug]/tiing, er fellir að nokkru ur gildi auglý«íng stjómar- 

ráðsins 21. januar 1908 um bólusutt i Brest i Frakklandi 

og i Leith á Skotland! 

Ojaldskrá fjrir hjeraðslœkna 

Reglugjörð um brejting á prof regi ugjörö 18. april 1907 fyrir 

gagnfræDadeild hins almeuna mentaskóla i Reykjavik 

Prof regi ugjörð fyrir gagnfrœðaskólann á Akureyri 

ReglugjörÖ um afnot geðyeikrabœlisins á Kleppi 

Heimilisboðorð handa geðveikrahœlinu á Kleppi 

Erindisbrjef handa lækni og forstöðumanui geðveikrahœlisins á 

Kleppi 

Erindisbrjef fyrir yfithj úkrunarkonuna ígeðveikrahœlinu á Kleppi 

Erindisbrjef handa ráðskonu geðveikrahœlisin;! á Kleppi 

Augl/sing um staðfosting stjómarráðsins á heilbrigðissamþykt 

fyrir Eyrarbakkahrepp í Arnessýslu 

S. um kœru út af koeniogu til bæjarstjoroar á Akureyri 2 
2—10 

10 
11— lö 
16—18 

19 

20—22 
23 
24 

2Ö^-S1 
86 TV Nr 33. 

32. 

47. 
48. 
46. 

51. 

58. 

53. 
108. 
109. 

52. 
54. 

55. 
56. 
66. 
69. 64. 
65. 

67. 

74. 

68. 69. Ðag«etníng. 27. febr. 

29. febr. 
7. mårs. 
S. d. 
17 mårs. 

28. mårs 7576 

.77. 
78. 7. 


april 


4. 


mai 


9. 


mai 


S 


d. 


20. 


mai 


21. 


mai 


22. 


mai 


23. 


mai 


S 


d. 


2. 


júnf 


15. 


juni 


S 


d. 22. juni 

23. júuí 

24. júní S. d. Ý0. 


26. juni 


71. 


S. d. 


72. 


S. d. 11. juli 

s. d. 
' S. d. Fyrirsögn. Augl/sing um breyting á 4. gr. og 39. gr. heilbrigíissam 

þyktar fyrir Reykjavik 30. januar 1905 

ReglugjÖrð um innlenda vindlagjörð og lilbúning á bitter 

Reglugjðrð um notkun pósta 

Hafnarreglugjörö fyrir Stykkishólmskauptún 

S. um endurveitiu^ hlunuindi handa spariðjóði Arnaiies- 

hrepps ' 

S. um ráðstafanir til þess að log nm bœjarstjórn i Hafnar 

firöi 22. nóvbr. 1907 geti gengiö i gildi 

SkipulagBskra fyrir minningarrtjóð Jakobs HalfdanarHonar 

Samþykt fyrir Húnavatnss/slu um kynbætnr hrodsa 

Samþ. fyrir Austurbarðastr.s/slu um eyðing bandorma i hundum 
Breyting á reglugjörð fyrir Norðurmúlasjrtlu um Itekning huiida 

af bandormum^ 13. mårs 1897 

S. um niðurlagning Askirkju i Rangárvallaprófastsdœmi 

Reglugjörð um meðferð á póstsendiugum til eða fra Btjónmr- 

völdum og sveitar- eðu bœjarstjórnum 

ReglugjörÖ um póstmenn 

Reglngjörð fyrir póstafgreiðalumenn 

LeiðarvÍBÍr fyrir brjefhirðíngamenn 

Augl/sing nm staSferi^ting stjórnaráðsins í heilbrigOi^sam- 

þykt fyrir kauptuniQ Bíldudal og jarðirnar Litlueyri og 

Hól ... 

S. um ákvöröun verslunarl<W5arinnar í Keflavik 

S. um breyting á tnkmorkum RoBrnhvalaneHbrepps og NjarÖ- 

víkurhrepps m. n) 

Auglysing um Rtaðfesting Htjórnarráðsins á heilbrigi^isaam- 

þykt fyrir Seyöisfjarðarkaiiptnn 

S. um ákvörðun verslunarlóðarinnar i Hnffsdal 

Augl/sing um 8taðfe8ting Btjórnarráðsins á heilbrigÖíð- 

samþykt fyrir kauptúnið Haukadal i VesturisafjarSar- 

s/sln 

Augl/8Íng nm staðfesting stjórnarráðBÍns á heilbrigðissfimþykt 

fyrir kauptúniö Þingeyri í VeBturÍHafjarÖars/Blu 

Reglugjörð til bráðabirgða fyrir kennaraskólann í Reykjavik ... 

Reglur um kensluáhöld fastra heimangönguskóla 

Auglysing um f rum varp til laga um likisrjettar samband Dan- 

merkur og Islands ... 

Augl/sing um fyrirmynd fyrir reglugjörðir handa barnaskc^l- 

um 

Grindisbrjef fyrir skólanefndir 

Reglu^jöröir fyrir kensluáhöld farskíla Bla5tl5u- 
tal. 74-75 

70-73 

86-114 

115—116 

85 

141-142 
189—190 
14.3—146 
351—363 

353 

142 

147—150 
151—153 
154—180 
229—247 181—188 
227 

228 

258—274 

287 255—263 

263—271 
271—277 
277—278 

278-284 

287—291 

291—294 

294 
81. 

93. 

94. 
96. 
132. 
96. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
110. 

111. 

112. 

97. 

98. 
133. 

115. 
116. 
106. 

113. 
107. 
117. 

ns. 

122. 
119. 
120. 
121. 

134. 
135. 
137. 

138. 13. júH 

16. júlí 

17. júlí 

20. jxWi 

21. júlí 

22. júlí 

4. Áf:(\Ht 

S. d. 
S. d. 

5. Ágúst 

6. ágÚHt 
S. d. 

8. ágúst 

S. d. 
S. d. 

14. ágiist 

19. ágÚHt 
S. d. 

24. ágiÍHt 

24. ágúst 

25. égÚHt 

26. ágÚHt 

27. ágúst 

29. ágúst 

31. ágÚBt 
4. neptbr. 

14. oktbr. 

15. oktbr. 

20. oktbr. 

12. nóvbr. 
20. nóvbr. 

30. nóvbr. 

S. d. AtigljfRÍng uni staðfeBting skipulagsskrár fyrir minningarsjóð 

Sigríðar Thoroddsen 

S. ura leyfi til lántoku til byggingar OufndalBkirkju og Brjáns 

lœkjarkirkju 

S. ura breyting á latinakjörum nokkurra presta 

S. uro vátrygging prestssetm i brunabótaMJóðncn hreppaiiim ... 
S. um skipun tveggja prestakalla eftir lögnm 16. nóv. 1907 nr. 45 

S. uin aölu hjáleigim iindan prestssetrum .. 

Auglystiig iim staðfeHtiiig stjórnarráðsins a hei!brigðÍH8aniþykt 

fyrir kHiipBtaðinn Hafimrfjörö 

Augl/sing um atkvœðHgreiðslii lun aðfiutiiingsbanii gegti áfengi.. 
Reglugjöið iim fjalUkil i NorðurþiiigeyjarsyHlii atmtan Jokulnar... 

Regi ugjörö fyrir hrepp8tj6ra um uiiisjóii yfir kirkjiijörÖum 

Reglugjorð fyrir bœndaskólHini á Hóluni í Hjaltadal 

Reglugjörð fyrir bændHskólaun á Hvanneyri 

Staðfesting koiiungH a ukipiilags8<ra fyrir ^jafaHJóð Haii8 Ellef 

aeiis hvHlveiðanmnns frá 1896 

StaÖfetitiiig komuigsa skiplrigHakrá fyiir gjafasjcið Haiia Ellefaen 
Stíiðfesting koDiiiigsáskipnlagsskrá fyrir gjafaHJóð Ida Ellefseii 

S. uni breyting á launakjöriini nokkurra pres ta 

S. um endurveiting liliinninda haiida spari<4Jóði Kinnnnga 

S. tmaHineínin^ tveggjarpre^takalla ogHkipun stinikvæmt lögum 

16. nóvbr. 1907 nr. 45 

S. uni viðkonm strandferð.iHkipanna hjá Dyrhólaey 

S. uni endurveíting htnnninda handa »paridjoO« Arnessýslu 

Reglur uni Hkoðini viö afhending kírkjujarða í hendur hrepp- 

stjórum 

Auglysing um bólnsótt í Christiania 

Hegl ug jörö fyrir lagaskólanu 

S. um breyting á skipnn nokkurra prestakalla i Húnavatns- 

prófa8t8dœmi 8auikvœnit lögum 16. nóvbr. 1907 nr. 45 m. m. 

S. um breyting á ákvœÖunuin ura skifting RauðaHandshreppi 

Augl/iiing um b-eytiug á takmörkum Síöahjeraðs og Hornafj.hj. 
S. uni Hkilníng á Iciguni um farandsala og umb.sala 22. nóv. 1907 

S. um hvenrer niðurjöfnun akólagjaldi skuli fram fara 

S. um breyting á nokkrum prestaköllum í Barðastrandarpró- 

faHtsdœmi samkvæmt lögum 16. nóvbr. 1907 nr. 45 m. ni. 

S. nm veiting hlmininda handa sparisjóði Glœsibœjarhrepps 

S. uui endurjíjnld á hluta af barnsmeÖlagi 

Augl/sing um staöfesting stjórnarráðsins á heilbrigðissamþykt 

fyrir Geithellahrepp 

Reglugjörð fyrir eldvarna- og slökkvilið á Akureyri 295—296 

307 
307—308 
308—309 
40.5—406 
309—310 

311—319 
319—322 
323—330 
331—332 
333—338 
339 -346 

354—355 
355—357 
357—358 

310 

310 

406 
363 
363 

347—348 

358 
348-351 

363—364 

364 

367 
364—366 

366 

366—367 
406-407 
407 

408—416 
417—419 VT Nr. 139. 

136. 
140. 
141. 
142. 
143. 
139. 
144. 
145. 
131. 

146. 13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. DagsetDÍng. 30. nóvbr. 

3. desbr. 

7. desbr. 

8. desbr. 
S. d. 

10. desbr. 

S. d. 
14. desbr. 
22. desbr. 
17. desbr. 

I 
24. desbr. 34. 
35. Fyrirtogn. Staöfestíng konuugs á skípiilagsskrá fyrir gjafasjóö Álasunds* 
bœjar 

S. eftiHit hjeraöslœkua með yfirsetukvennaverkfœrum 

Re^lur um barnapróf 

Hafnarret^lugjörð fyrir Vestnaaiinaeyjakauptun 

Hafnarregliigjörð fyrir Hafnarrjarðarkaupstað 

Reghigjörð um útflutning hrossa 

Saniþykt uin kynbætur uautgripa í Pljótsdalshjeraði 

Aiigl/KÍng urn lögreglusamþykt fyrir Hafnarfjarðarkaupstað .. 

ErindÍMbrjef fyrir umsjónarroenn roe5 útflutningi hrossa 

Opið brjef, er stefnir samaii alþingi til regi ulegs fnndar 15. 
febr. 1909 

AugljHÍitg iim Hiimþykt um stjóm bœjarroálefna í Reykjavik Verðlaistkrár 1808-1908 

fyrir Norðiirmiilas/Hlii og Seyöirtfjar6arkaupstað 

— Su6iirnin1aK/slu 

— Ansturskaftafellss/slu 

— Vesturskaftafellss/slu 

— VeHtmaiuiaeyjas/slu 

— RangárvHllasyðlu 

— Arness/slu' 

— Gnllbringii- og Kjósars/sln og Reykjavik 

— Bor^arfjaroarsyalu 

— M/ras/.'iUi 

— Siiæfellsnesa og Hnappadalss/slu 

— Dalas/slu 

— Barðastrandars/slu 

— ísafjarðars/slu og iHafjaröarkaupstaö 

— Stranddb/slu 

— HúnavatnsM/slu 

• — Skagafjarðarn/Hlu 

— KyjafjarÖars/slu og Akureyri 

— ÞiiigeyJHrrtjfslu Reikningar fyrir árið 1907. 

1. Sjóðir uudir umsjón stjórnarráösins. 
Reíkiiingur yfir rekjur og gjöld MtyrktarsjóÖs Kristjáns kon- 

ungs hiuH n/unda 

Reikninj^ur yfir tekjur og gjöld ThorkiUii barnaskóla- 

sjóös BUðsiðii- 
tal. 451—452 

408 
422—424 
425—427 
428—531 
431—432 
420—421 
333—342 
443-445 

405 
445—451 32—38 
34—35 
36-^37 
38—39 
40—41 
42—43 
44—45 
46—47 
48—49 
50—51 
52—53 
54—55 
56—57 
58-59 
60—61 
62—63 
64—65 
66— €7 
68-69 75 
76 VII Nr. 


DagMtning. 


Fyrirsögn 


Bl«ft«i«a- 
tal. 


36. 
Reikningiir yfir tekjur og gjöld gjafanjóðs Hannedar presta- 
skólakennara Árnasonar 


76—77 


37. 
38. 
Reikuingur yfir tekjur og gjöld minningarsjoSs Herdfsar og 
Ingileifar Benediktsen 

Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóSs þeirra, aem bí6a 
tjón af jarOeldutn 


77—78 
78 -79 


39. 
"407' 


Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðu W. Fisoher's 

ReiknioGrur vfir tekiur osr iriold iriafasióðs C. Liebe's 


79 
80 


41. 


Reikningur yfir tekjur og gjöld gullbrúðkaups Bjarna amt- 
manns Þorsteinssonar og fru Þórunnar Hannesdóttur 


80—81 


42. 
50. 
Reikningur yfir tekjur og gjold gjafaaj.W. Fiske's til Grimseyinga 
Laiidsreiknincrurinn fvrir árið 1906 


81 
118—140 


149. 
160. 
151. 
152. 


Reikningur minningarsjóðs lektor theol. SigurQar Malsteðs 

Reikningur styrktarsjóðs Hjalmars kaupmauns Jónsaonar 

Reikningur yfir tekjur og gjold Ræktunarsjóðs íslands 

Reikningur yfir tekjur og gjold Fiskiveiðadjóðs íslands 


454 
464—456 
466—468 
468-459 


II. Sjóðir undir stjórn eða umsjón biskups. 
157. 
168. 
Reikningur ura tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs .. 
Skýrsla um inneign kirkna í hinurn almenna kirkjusjóöi 

III. Sjóðir undir stjórn eöa umBJónamts- 
ráðsins í S uð u r a m t i n u . 


446 
465-467 


82. 
83. 

92. 
Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs amtains 

Framhald af reikningi yfir tekjur og gjold jafnaðarsjóðs amts 

ins og lokareikuingur 

Reikningur yfir tekjur og gjold verðugra og þurfandi þjóð- 

jarðalandseta og ekna þeirra í Suðuramtinu 

IV. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amts- 
ráðsins í Ves t u r a m t i n u . 


296—297 

297 
304—305 


84. 

85. 
Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóös amtsins 

Reikningur jfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðH amtsins 


298 
300 


88 

90. 

124. 


Reikningur yfir tekjur og gjold búnaðarHkólasjóðs amtsins . . 
Reikningur yfir tekjur og gjold bókasafnsins i Stykkishólmi ... 
Skýrsla um skifti á búi amtsins 


301—302 

303 
380—383 


V. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amts- 
ráösins i N or ð u r á m t i n u . 
126. 
ReikninfiTur vfir tekiiir o^ sriöld iafnaðaraióðs Hmtaiiis 


383—384 


126. 


Reikningur yfir tekjur og gjold Prentsmiðjusjóðtt amtsins ... 


384 Vin Nr. 


^ . . „ . .. ! Bl»ft««hi- 
Dagwtmng. Fynrsogn. . . 


127. 
1 
Reikiiingiir yfir tekjur og gjold þúsiind ara afmælissj. KyjafjarCar | 385 


129. 
Reiktiingur yfir tekjur og gjold bókasafns amssins 


386—387 


VI. Sjóðir undir stjorn eSa utnajon amts- 
ráðsins i Auaturamtiiiu. 
85. 
Ueikiiiugur yfir tekjur og gjöld jafnaSarsjoOM amtaing 


299 


87. 
Reiktiingur yfir tekjur og gjold búnaðarsjóöð amtsiDS 


300—301 


89. 
Keikiiingur yfir tekjmr og gjold bunaSarskolaajoSs amtains ... 


302 303 


91. 
Reikuingur yfir tekjur og gjold bókasafna amtaiiia 


304 


64. 
Reikuingur yfir tekjur og gjold gjafaajóSa Guttorma profaata 
Þorsteinaaoiiar 


225 


73. 


Reikuingur yfir tekjur og gjold gjafaajóöa Pjetura a/alumanna 
Þeiateinaaonar 


284 — 285 
VII. SjóSir preataakólana. 
163. 
PreataskólHSÍóðuriiin ...... ........ 


459 460 


163. 
Gjóf HalldórH Andrjessonar 


460 


163. 
MiuuingartijóCur lektors Uelga Hálfdáuartionar 

VIII. Landsbaukareikningar. 


461 


61. 
Reikuingur Landsbankaiia fyrir 1907 me8 athugaHemdum 


194—218 


62. 
Ágrip af reikningi Landsbaukans 1. oktbr. til 31. deftbr. 1907 


119—124 


114. 
Efnahagsreikningur Landsbankans 31. mars 1908 


359—360 


115. 
Efnahagsreikningur Landsbankans 30. júní 1908 


360—361 


169. 
Efnahagsreikningur Landsbaukans 30. septbr. 1908 

IX. Söfnunarsjóðsreikningurinn. 


468-469 


69. 
Reikuingur yfir tekjur og gjold Sofuunarsjoos íslands 

X. Ýmsir reikningar. 


191—193 


43. 
Reikningur yfir tekjur og gjold styrktarsjóðs skipstjóra og 
st^rimanna við Faxaflóa 


82 


44. 
Reikningur yfir tekjur og gjold Hins islenska bifliufjelags fyrir 
árið 1906 


82—83 


49. 
Reikuingur yfir tekjur og gjold fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 


117 


60. 
Reikningur yfir tekjur og gjold Framfarasjóös Jons profasts 
Melsteös og fru Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs 


194 


128. 
Reikningur yfir tekjur og gjold gjafasjóös Jons Sigurðssouar ... 


385—386 


130. 
Reikningur yfir tekjur og gjold druknaöra manna i Borgar- 
fiarSarHvalu . .•••...... 


387—388 


148. 
Reikningur yfir tekjur og gjold lífsábyrgðarsjóös fyrir sjómenn, 
er stunda fiskiveiðir á þilskipum 


453 IX Nr. 

154. 
155. 
156. 123. 
162. Dagtetning. Fyrírsogn. Reiknintrur yfir tc^jiir og gjöld Minningarsjóðs SigríSar Thor- 
oddsen 

Årsreikningur fyrir stjrktarsjóö Ljfsala £. Tvede fra mara 
1907 til mårs 1908 l 

Reikuingur yfir tekjiir og gjöld Hins islenzka bifliufjelags FerØaåøtlaiiir |iiita. 

Aætlun um ferðir landpódta 1909 .. 

FerðMáœtlun poøtgufiiskipanna roilli Kaupmannahafnar, Leith, 
Færeyja og Islands 1909 Firmnatilkyniiingar 

Viruinerkjaaiiglýiinflar Ýmsar greiðtliir ðr landsjðði tamkvæmt fjárlðgunum 1908 og 1909. 

14. ^r. A. b. 2. Bráðabirgðauppbót handa prestaköllum 

14. gr. B. VII. b. 1. Styrkur til barnaskóla 

14. gr. B. VII. b. 2. Styrkur til sveitakennara 

14. gr. B. Vll. c. Styrkur til unglingaskóla 

16. gr. 5. Styrkur til búnaðarfjelaga 

14. gr. A. b. 4. Styrkur til uppgjafapresta og prestaekna 

Anflysing nin útkoiiiin Iðg m. m. 

1 ; 85 ; 141 ; 227 ; 405. 

Embøtti, sýilanlr o. ffl., lautn og skipnii, 

83, 140; 226; 285; 305—306; 361 ; 483—484 

AlþiagifkosNfngar, 485. 

Auglýiiagar nm Aveitt ombøtt og tytlaair, 

84; 140; 286; 306; 362; 403—404; 485—486. 

Heiðnrtiiiorki, 84, 408. 
Heiðiirtgiafir, 403. 

EÍRkarjattur, 286, 361-b62. 
Talsimaloyfi, 84, 110. 
Kontðlar, 286. Bla58i5a- 
tal. 461—462 462 
463 368—379 

478—481 

469—475 
476-477 388—389 
389—390 
390—396 

396 

397—402 

482—483 Registiir 

nafha og orða A. A. 

Afflutningsbann áfengis, atkvœðagreiðsla^ 319 

—322. 
AtfotoOarlækniss/slanir, lausar, 84; veittar, 226. 
Áfengi^ atkvMðagreiðsla am aðflutDÍngsbanD, 

319—322. 
Afmœlissjóður, þúsund ára, Eyjafjarðar, reikn- 

ingur, 385. 
Ágúst Flygenring, akattanefDdarmaQur^ 83. 
Akureyri: alþingiskosning, 485; bœjarstjórnar- 

kosning^ kœra, 85; reglugjörð fyrir eldvarna- 

og 8lökkyili6, 417—419; yerðlagsskrá, 66 

—67. 
Akureyrar gagafrœðaskóli : skólanrieistarí skip- 

aSur, 402; kennaraembœtti laus, 362 og 

404; kennarai settír, 403, kennari skipaður 

484; prófreglugjörð, 11 — 15. 
Akureyrarhjerað: laust, 84 ; veítt, 305 ; atfotoð- 

arlœkDÍBsýslanin laus, 84; yeitt, 226. 
Álasundabœjar gjafasjóöur^ skipulagsskrá, 451 

—452. 
Albert ÞórtSárson, landsbankabökari, 226. 
Alþingi: stefnt eamaD^ 405; konungkjörnir 

alþingismenn, 484; þjóðkjömir alþingiamenn, 

485. 
Amtobokasafnsreikningar : bókasafnsins á 

Akureyri, 386—387; bokasafnsins á Seyöis- 

firSi, 304 ; bókasafnsÍDs í Stykkishólmi, 303. 
Andijes Fjeldsted, hjeraðsIækDÍr, 484. 
Ari JÓDII80D, alþingismaður, 485. 
Ánutfueslirepps sparisjóður, hluunindi, 85. 
Amesprestakall, undir nýju prestakallaskip 

lna, 307. 
Ámees/sla, alþÍDgiskosning^ 485, verðlagsskrá, 

44—45. 
Ameee/Blu sparisjóöur, hluunindi, 363. Árni Jonsson, undir n/ju prestlaunalogin^ 307. 
Arnór Árnason, undir n/ju prestlaunalogin, 

307. 
Ásaprestakall, sameinað Þykkvabœjarklausturs- 

þingum, 406. 
^skirkja lögð níður, 142. 
Asmundur Qíslason, undir nýju prestlauna- 

lögin, 308. 
AuSkúluprestakall, undir n/ju prestlaunalögin, 

307. 
Austuraratið: búnaöarHJóðsreikningur. 300 — 

301 ; búuaðarskólasjóðsreikningur, 302 — 303; 

jafnaðarsjóðsreikningur, 299. 
AxarfjarCarhjerað, laust, 84; settur hjeraðs- 

lœknir, 361. Barðastrandasýsla : alþingiskosning, 485; verð- 

lagsskrá, 56 — 57; austurhluti: hundalieku- 

ingareglugjörO, 351 — 353. 
Barðsprestakall, uudir nýju prestlaunalögin, 

308. 
Baruapróf, reglur, 422—424. 
Barnaskólar: erindisbrjef fyrir skólanefadir, 

291—294; kensluáhöld, 277—278; fyrir- 

myndarreglugjörð, 287—291 ; styrkur, 389 

—390. 
Barnaskólasjóður ThorkiHii, reikningur, 76. 
Ðanismeðlag, 407. 

Benedikt STettmson, alþingismaður, 485 
BergsstaOaprestakall, undir n/ju prestakalla- 

skipuDÍna, 363—364. 
Berufjarðarhjerað, konungsveiting, 484 
fierufjarðarprestakall, undir prestakallaskipun- 

ina n/ju, 406. 
BíflíufjelagsreiknÍQgur, 82—83; 463. XI ÐndiidalBbjeraö, konungsveiting, 484. . 
Bndiidalakauptún, heilbrigðissamþykt, 181 — 

188. 
Bfldudalsprestakall, undir prentakallaskipiinina 

D/ju, 366—367. 
Biakupdœmið veitt, 402. 
Bitter, regliigjörð um tilbúning, 70—73. 
Bjami JÓD880Q, alþingiamaður, 485. 
Bianii S/monaraon, undir preatlaunalógin njfjii, 

308. 
Bjami Þorateinaaon, gnllbrúðkHupa8Jóður reiku- 

ingur, 80—81. 
Bjöm BjamaHOD, aSntoðarbókaTörður settur, 

83; keonari tí6 kennaraakolann, 285. 
Bjöm G. Blöndal, hjeraðslœknir, 484. 
Bjöm JóoaaoDy alþingismaður, 485. 
Bjöm Jónason, aiidir preatlaunalöKÍii n/ju, 307. 
Bjðm KristjáDsaon, alþingismaður, 485. 
Bjöm Sigfúason, alþingismaður, 485. 
Bjðm Stefánsaon, undir preatlaunalögiu nýju, 

308. 
Rókaaafnareikningar : bokaaafnsins á Akureyri, 

386—387; á Seyöisfirði, 304; á Stykkis- 

bólmi, 303; 
BorgarfjarOara/Hla: alþingiakoeniiig, ,485, eki a- 

sjóður druknaðra manna, 367 — 368; ver6- 

lagaskrá, 48—49. 
Borgameshjerað, konnngaveitiug, 484. 
Brá^birffSanppbót prestakalla, 388—389. 
Brei5aból88taÖarpre8takHll (á SkógamtWHid), 

undir preatakallaakipunina n/ju, 307. 
BreiðabólsstaðarpreatakMll {i Veaturhópi), und- 
ir predtakaUalogin uý}u, 307. 
Bríelouin, frakkneakur konsúll, 286. 
Brjánalækjarkirkja, byggingarlán, 307. 
Brjánalœkjarprestakall, undir prestakallalögin 

nýju, 308. 
Brjefhirøingamenn, leiðHrvíair, 229—247. 
BrunabótaajiSðir hreppa, vátrygging prestssetra^ 

30a— 309. 
Bánaðarfje1ag88tyrkur, 397—402, 
BúnaðarajóðBreikningar : AusturHmtHÍnH, 300 

—301 ; Vesturamtaiim, 300. 
Búna9arskó1aajóðitreikningar : AuRturamtsina, 

302—303; Vesturamtoins 301—302. 
Bœjarfógetaembœtti, laust: 306; 485; aettur 

bttjaHögeti, 483; 484. BæjarHtjórnarkosning á Akureyri, knra, 85. 
BœndaBkólar, reglugjöröir : fyrir akölann i 

Hólum ( Hjaltadal, 333—338 ; fyrir skólann 

á Hvanneyri, 339—346. 
Böðvar Bjarnaaon^ undir prestlaunalögÍQ n/ju, 

310. Dalaa/sla: alþingUkoapiug, 485; vertnagaakrá, 

54—55. 
Dyrhólaey^ viðkoma atrandskipanna, 363. Eggert Briem skrifstofustjori, settur landayfir* 

rjettardómari, 140. 
Eggert Pálason, alþingisoiaður, 485. 
Einar Arnórsson, kennari við lagaakólann : 

settnr, 285, skipaður, *306. 
Einar Jonsson, alþingismaður, 485. 
Eiuar Pálsson, prestur að Reykbolti, 226. 
Einar Thorlacius, undir prestlaunalögio n/ju, 

307. 
Einkarjettur, 285; 361—362. 
Eiríkur Gíslason^ undir prestlaunalögÍQ n/ju, 

307. 
Eiríkur Kjerulf, aðstoðarlœknir í Isafjarðar* 

hjeraði, 226. 
Eknasjóður druknaðra manna í BorgarfjarOaiv 

s/slu, reikningur, 367—368. 
Eldvaroir, reglugjörð fyrir Akureyri, 417 — 419. 
Ellefsen, Hans: gjafasjóQur, skipnlagaakráy 

355^357; gjafaajóður frá 1896, skipulag«. 

skrá, 354—355. 
Ellefsen, Ida, gjafasjóður, skipulagsskrá, 357 

—358. 
Eyjafjarðar afmœlinjóður, reikningur, 385. 
Eyjafjar5arsýs1a: alþingiskoaning, 485; Teif5- 

lagsskrá, 66—67. 
Eyjólfur Jonsson, uudir prestlaunalögin n/ju, 

307. 
Eyraprestakall, undir prestakallaskipunina 

n/ju, 366—367. 
Eyrarbakkahreppur, heilbrigðidsaroþykt, 25 — 

31. 
EyTÍndarhólaprestakall 8ameina5 Holtspreata- 

kalli, 406. xö Parandsalar, Hkilningur á lötjriim farandsala, 
364—366. 

Farskólar, kensluáhöld, 294. 

FáskrútJsfjarÖarhjerað, konungaveitiiijr, 484. 

Fátœkramálefni, barnsnrieðlag, 407. 

Fellsprestakall^ undir prestlaunalogin n/jn, 
307. 

Firðskeytasamband, einkarjettur, 361—362. 

Fischer, W., gjafasjóður, reikningiir, 79. 

Fiske, W., gjafasjóður, leikningur, 81. 

Fiskimannasjóður Rjalariidsþin^, reikningnr, 
117. 

Fiskiveiðasjóður Islands, reikiiingur, 458—459. 

Fjallskilareglugjörð fy rir Noröurþingejjars/slu, 
323—330. 

FlateyjarbjeiaS, konungsveiting, 484, 

Flatejjarprestakall, undir prestakallaskipuuina 
nýju, 307. 

Fljótsdalsbjerað, konungsveiting, 484. 

Fljótsdalsbjerað^ kyiibœtur nautgripa, 420 — 
421. 

Forberg, Olaf Elias, landsímastjóri, 140.' 

FommenjavörÖur Bkipaðnr, 285. 

Franifarasjóður Jóns prófaHts Melsteðn og fni 
Steinunnar Bjarnadóttur .Víelsteös, reikning- 
ur, 194. 

Framfœrsluinál^ bamsroeðlag, 407. 

Frœðslumál (barnafrœðsla) : erindisbijef fyrir 
skólanefnílir, 291—294; fyrirmyndarreglu 
gjörö fyrir barnaskóla 287—291; kenslu- 
áhöld barnaskóla, 277—278; kensluáhöld 
fyrir farskóla, 294; reglur um barnapróf, 
222—224; styrkur handa barnaskólum, 389 
— 390; styrkur handa sveitakenniuum, 390 
—396. GagnfrœQaskólinn á Akureyri: skólameititari 
skipaður^ 402; kennaraembœtti laus 362 og 
404; Kennarar settir, 403, kennari skipaöur 
484, prófreglugjörö, 11—15. 

OeðveikrabœliÖ á Kleppi: erindisbrjef fyrir 
lœkni og forstððumann, 20 — 22; fyrir ráðs 
konu, 24; fyrir yfirbjúkrunarkonu 23; beim- 
ilisboðorð, 19, reglugjörð um afnot hœlisins, 
16—18. Geithellahreppur, heilbriijöissamþykt, 408 — 

416. 
Georjr GeorgRson, hjeraðslœkiiir, 484. 
Geröahreppur, 228. 

Gísli Jonsson, undir prestlaunalogin n/ju, 308. 
Gísli Pjetursson hjeraðslæknir, settnr í Axar 

fjarðarhjeraði, 361. 
Gjafasjóðir, reikningar: Fisohera. W., 79; Fisken 

W., 81; Guttorros Þorsteinssonar, 236; 

Hannesar Árnasonar, 76 — 77; J6n8 Sigurfis- 

sonar, 385—386; Liebes, C, 80; Pjetura 

þorsteinssonar, 284—285. 
Gjafasjóðir, skipulagsskrár: Alasundsbœjar, 451 

—452; Ellefsen, Hans, 354—355 og 356— 

357; Ellefsen, Ha, 357—358. 
Gjaldskrá fyrir hjeraðslœkna, 2 — 10. 
Gjöf Halldórs AndrjesHonar, reikningur, 460. 
Glaumbœjarprestakall, undir prestlaunalogin, 

307. 
Glœsibœjarhrepps sparisjóður, hlunnindi, 406 

—407. 
Goðdalaprestakall, f>ameinað Mælifellspr^^ta- 

kalli, 406. 
GrimsnenhjeraO, konungHveiting, 484. 
Guðbrandur Björnason preatur í Viðvíkur 

prestakalli, 484. 
Guðlaugur GuðnmndsHon bæjarfógeti, skatta- 

málanefndarmaður, 83. 
Guðmundur E^gerz, syslnmaÖur í Snæfellsness- 

og H nappadal ss/alu, settur, 306; skipaÖur 484 
Guðmundur EinarRson, prestur í ólafavíkur- 

prestakalli, 361. 
Gufudalskirkja, byggingarlán, 307. 
GuIIbringu- og Kjóaars/íilu: alþingiskoaning 

485; settur s/sluniaöur, 483; 484; yerðlags- 

skrá. 46—47. 
Gullbrúðkaupssjóður Ðjarna Þorsteinssonar og 

Þórunnar Hannesdóttur, reikningur, 80 — 81. 
Gunnar Ólafsson, alþingismaður, 485. 
Guttormur Þorsteinsaon, gjafasjóður, reikning- 

ur, 225-227. Hafnarfjöröur: bœjarfógeti settur 483; 484; 
bœjarstjórnarlög gangi i gildi, 141 — 142; 
hafnarreglugjörö, 428—431; heilbrifOissam- 
þykt, Jll— 319;lögregluaainþykt,433— 442. xm Hafnarfjar5arlœkni8hjeraff: lauit, 84; fiett /, 83; 

veitt, 30fi. 
Hafnarreglugjörðir fyrir: HafnarfjörÖ, 428 — 

431;Stykkiiihó]m, 116—116; Vestm&nneyjar, 

426—427. 
Halfdan GuØjonason, alþingismaður 486; und- 

ir preslaunalogin nfju, 307. 
Halldor Andrjesson, gjöf, reikningnr, 460. 
Halldor Briem kennari, lausn, 361; aðstoðar- 

maffur við landsbókasafnið, 402. 
Halldor DanielRson, lands jfirrjettardómari, 484. 
Halklor GunnlaugssoD, hjeraMæknir, 484. 
Halldor Jonsson umboðcimaðnr, hetðnragjdf af 

styrkUrsjóði K rist jans IX«. 403. 
Halldor Stefánsson, settur hjeraðslœknir, 483. 
Halldor Steinsson, hjaraOslæknir, 484. 
Hallgrimar Syeinsson biskup, lansn, 402; 

koromandör af Dbr. 1. st., 403. 
Hallgrfmur Thorlacius, undir prestlaunalögin 

n/ju, 307. 
Hálspreetakall, undir prestakallaskipuninan/ju 

HaWoraen, H. P., deildaringeniör, riddari nf 
Dbr., 403. 

Hannes Árnason, gjafasjóður, reikningur, 76 
-77. 

Hannes Hafstein, alþingismaður, 485; stórof fi- 
sen frakknesku heiØursfylkiugarinnar, 403. 

Hannes Þortiteinsson, alþingismaSur, 485. 

Hansen, D. A., einkarjettnr, 286. 

Haraldur Nielsson, settur prestaskóUkennari, 
402. 

Haukadalskauptún, heilbrigðissamþykt, 266 — 
263. 

Havsteen, J., amtmaður^ leysturfrá fot-mensku 
yfírstjiVmar holdsveikraspítalans, 483. 

HeilbrigtSissamþykt fyrir: Bildudalnkauptun, 
181—188; Eyrarbakkabrepp, 26—31; Qeit 
bellabrepp, 408—416; Hafnarfjörð, 31 1—319; 
Haukadalekauptt^n, 266—263; Reykjavik 
(breyting), 74 — 76; Siglufjarðarkauptún, 
248—254; Þingeyrarkauptún, 263—271. 

Helgi Árnason, prestur i Kvíabekkjarpresta- 
kalli, 226. 

Helgi Hálfdánarson^ minningarsjóður, reikn- 
ingnr, 461. HerdÍR Benediktsen, minningRrftj^ður, reikn- 

ingnr, 77—78. 
Hesteyrarhjersð, konnngRveitin$r, 484. 
Hjáleigur prestnsetra, sölubeimild, 309 — 310. 
Hjalmar Jonsson^ styrk tarsjdðnr, reikningur, 

464_456. 
HjeraðslœknHr, gjaldskrá, 2—10. 
HofHÓshjerað, konungsveiting, 484. 
HoÍHprestakall (í Alftafirði), nndir prestakalla- 

skipunina nýju, 406. 
Hofsprestakall (á Skagaströnd), sHmeinad HöHk- 

uldsstaðaprestakalli, 363—364. 
Hólaskóli, reglugjörö. 333—338. 
Holdsveikraspítalinn, formaönr yfirRtjómarinn- 

ar, 484. 
Holtsprestakall (í Önundarfirði). veitt, 226. 
Holtsprestakall (undir Eyjafjöllum), undir 

prestakallaskipunína njju, 406 — 406. 
HornafjarðarhjerHð, breyting ^ takmörkum, 

367. 
Hnífsdalur, verzlunarlóC ákveðin, 287. 
Hreppankipun, breyting, 364. 
Hieppstjórar. regln^rjöröir: nm umnjcVn yfir 

kirkjujöröum, 331 — 332; nm skoðnn á 

kirkjnjðrðnm viö afheiiding, 347 — 348. 
HróarstunguhjeraÖ, nett í, 402. 
Hrossa kynbœtur, saniþykt fyrir Hi^navatim- 

s/slu, 144—146. 
Hrossa útflutningur: erindisbrjef fyrir umsjc'm- 

armenn, 443—445; reglugjöiö, 431 — 432. 
Hrunuprestakall, undir prestakallaHklpnnina 

n/ju, 307. 
Húuavatnssysla: alþingiiikoHning, 485; sam 

þykt um kynbœtur hrossa, 143 — 146; verö 

lagsHkrá, 62—63. 
Hundalækningareglntrjörðir: fyrir Aiisturbarða- 

strandars/slu, 351 — 353; fyrir NorðuWha 

fjaröarsýslu, (breyting), 353. 
Hvammsprestakall (í Laxárdal), undir preHta 

kallaskipunina n/ju, 307. 
Hvanneyrarskóli, reglugjörð, 339—346. 
Höföahveifishjerað, sett í, 361; 483. 
Höskuldsðtaðaprestakall, undi*' prestakullaMkip- 

nnina n/ju, 363—364. xiy I I. 

Ingvar Nikulásson, uiidir preetlaunalöf^iii n/ju, 

308. 
tsafjörður: alþingi^ikosning, 485; verVlagsskrá, 

58—49. 
IsafjarðarhjerHð, aðstoöarlœkuÍHs/slan : laua, 

84; veitt, 226. 
tnafjarðars/slH, verölagaskrá, 56 — 59; noröur- 

hluti : alþingÍHkodning, 485; hutidalœkninga- 

regliigjðrð (breythig) 353; vestiirhlutí : al- 

þingiskosníng^ 485. Jafiiaðarejóðsreikningar : Aiisturamtainii, 299; 

NorðuniintsinB, 383 — 384; Stiðuramtsins (o|; 

lokareikiiingiir), 296-29 7; VesturaiutBÍna, 298. 
Jakob Hálfdánarson, miiiningarMJóður, skipu- 

lagsskrá, 189-190. 
Janus prófastur Jóiiwon, lausn frá preata- 

embœtti, 83. 
JarÖeldasjóÖurínn, reikningur, 78 — 79. 
Jans Pálsson, alþingidmaður, 485. 
Jens V. H jaltaUn, undir prestlannalögin nyju,307. 
Johannes Johannesson, al þingÍHniaöur, 485. 
Jón A. Hjaltalín skólameistari, lansn, 305. 
Jón ÁrnaHOn, undír prestlaunalögin njfju, 366 

—367. 
Jón Brandason, undir prentUnnalogiu n/ju, 

308. 
Jón Finnason, undtr prestlannalögin n/ju, 310. 
Jón GuðmundHSon, undir prestlaunalögÍD n/ju, 

307. 
Jón Helgason, fontöðumaður preataskólans 

og leotor theolcgiœ: settur, 402; skipaður, 484. 
Jón Jakobason, landsbókavörOur : settur, 83 ; 

skipaður, 285. 
Jón Jensson, fyrri landsyfirrjettardómari : sett- 
ur, 140; skipa6ur 484. 
Jón Jonsson : aðstoðarbókayörður við Lands- 

bókasafniö : settur, 83; skipaöur, 285. 
Jón JónMon, alþiogismaðnr, 485. 
Jón Jonsson Múla, alþingismaður, 485. 
Jón Jonsson, hjeraðslœknir í Þistilfjaröarhjer- 

a6í, 305. 
Jón Magnusson, alþingismaður, 485. 
Jón Melsteð, framfarasjóður, reikningur, 194. Jön Ólafsson, alþínffismaður, 485. 
1 Jón Pálsson, nndir prestlannalögin nf ju, . 363 

—364. 
Jón SigurðsRon, alþingismaSur^ 485. 
Jón Sigur588on, gjafasjóönr, reikningur, 385 

—386. 
Jón Thorstensen^ undir prestlaunalögin nýju, 

307. 
Jón Þorkelston, alþingisraaður, 485. 
Jón Þorvaldsson, hjerads1»knir, 484. 
Jónas Jonasson, settur gagnfradÖakenitari, 403. 
Jónas Kristjánsson, hjeraðslœknir í Fljótsdals 

hjeraði, 484; settur í HröarstunguhjeraB, 

402. 
Jönas Pjetur Hallgrímason, undir prestlauu»> 

lögin n/ju, 310. 
Jónmundur Halldorsson, undir prestlaunalögÍB 

n/ju, 308. 
Jósef Björosson, alþiogismaður, 485. Kálfholtsprestakall, undír prestakallaskipnfiina 

njfju, 307. 
KeflaTÍkurhreppur, 228. 
Keflavik ur sparisjóönr, hlunnindi, 1. 
Keflavikur verslunarlóð ákveðin, 227. 
Kennaraskólinn : bráöabirgðarreglugjnrö, 271 

—277 ; skólastjóri skipaöur, 285 ; 2. kennari 

skipaður, 285; 3. kennari skipaQur, 285. 
Kensluáhöld, reglur: fjrir barnaskóla, 217 — 

278; fjrir farskóla, 294. 
Kinnnnga sparisjóður, hlunnindí, 310. 
Kirkja Iðgð niður (Áskirkja). 142. 
Kirkjubjgging, lánUka, 307. 
Kirkjubœjarklanstursprestakall, undir prestap 

kallaskipunina n/ju, 307. 
Kirkjujar6ir: prestsseturshjáleigur, 309— 

310; reglugjorØ um umsjon, 331 — 332; 

reglugjörO um skoðun, 347 — 348. 
KirkjuMJó6ar, reikningur, 464 — 467. 
Kjartan Helgason, undir prestlannalögiu n/ju, 

307. 
Kjartan Kjartansson, undir prestlaunalögÍB 

n/ju, 308. 
Klemens Jonsson landritari: formaður skatta> 

Diálanefndar, 83; formaöur yfirstjómar holds- 

yeikraspítalans, 484, XV lU)efod- Hansen, A. P., settur skófnaktar 

stjóri, 83. 
R<^frejjusta6arpr6«takal1, undir prestakalla- 

skipanina o/ju, 310. 
Konaéll fraknesknr, 286. 
KonuDgkjörnir þingmenn, 484. 
Rríatinn Daoíelsaon, alþingiaroaður, 485. 
Krístján JóniwoD, alþíngismaðar, 486; hájfir* 

dómari, 140. 
Krífliján IX., stjrktarejóður : heiðaregjafir, 

403; reikningar, 75. 
Kvíabekkjarpreatakall : laust, 84; Teitt, 226. 
Rynbœtur hroasa, namþykt fyrir Húnavatns- 

a/alQ, 144—146. 
Kjnbntur nautgrípa, Bamþjkt fjrir Fljöta 

dalshjeraö, 420—421. Lagabirtingar, m. m., 1; 85; 225; 405. 
Lafi^kóHnn: reghigjörð, 348 — 351; skólastjóri 

akipaður, 226; kennari settur, 285; kennari 

akipaður, 306. 
Landeyjapreatakal), undir preaUkallaakipuniua 

n/ju, 307. 
LandpósUr, ferSaáœtlun, 368—379. 
Landpreatakall, undir prestakallaakipunina 

n/ju, 307. 
Landsbankian: bókaras/slaniu laus, 140; bók 

arí 8kipa5ur, 226; reikningar, 194 — 218; 

219—224; 359—360; 360—362; 468—469. 
Landsbókasafnið : bókavörður : settur, 83; skip- 

a6ar, 285 ; a58to6armeun : settir, 83; skip- 

aðir, 285 og 402. 
Landareikningurinn 1906, 118—140. 
Landfliniínn: simastjori, 140; aðstoOarraaður á 

skrífMtofu, settur, 83. 
Landsverkfr»ðings aðstoðarmaður, settur, 83. 
Landsyfirrjetturinn : báyfírdómari skipaður, 

140; møQdomendur settir, 140; roeOdömanda- 

embntti laust, 403; meðdótnendur skipaðir, 

484. 
Lárus E. Sveinbjömeaon, hájfirdóroari, . lausn, 

140. 
Láras Fjeldsteð, seitnr b»jarfógeti og s/slu- 

maður, 485. 
LároB H. Bjaraaaon, lagaskdlastjón, 226; kon- 

ungkjörÍQn þingmaSur, 484. LáruB HalldörBson, undir prestlaunalögin n/jn, 

308. 
Lector theologiœ, skipaOur, 484. 
Liebe, C, gjafasjóður, 80. 
LtffsábjrgO sjómanna, reikningur, 453. 
Ludvig Knudsen, undir prestlaunalögin oyju, 

363—364. 
Lœknisverk, gjaldskrá hjeraðslœkna, 2 — 10. 
Lœknisbjeruð : breyting á takmörkum, 367;laa«, 

84; sett í, 83; 361; 402; veitt, 305; 402; 484. 
Lögreglusamþykt fjrir Hafnarfjörð. 433 — 442. Magnus Andrjesson, undir prestlaunalögin 

n/ju, 307. 
Magnus Bjamarson, riddari af Krónuoröuuni, 

84; undir prestlaunalögin n/ju, 307. 
MagnÚH Blöndahl, Hlþingismaður, 485. 
Magnúb Helgason, ketinaraskólastjórí, 285. 
Magnus Jóhannsson, hjeraOsIteknir, 484. 
Magntis R. Jonsson, undir prestlaunalögin 

n/ju. 308. 
Magni'is Sigurðsson, settur sycilumaSur og 

bœjafógeti, 483. 
Magnás Sœbjörnsson, hjeraðslœknir, 484. 
Magnus Þorsteinsson, undir prestlanualöghi 

n/ju, 366—367. 
Marino Hafstein s/^Inmaður, lausu, 483. 
Matthias Þórðarson, fommenjavörönr, 285. 
Meðallandsþing, sameinuð þykkvabnjarklaust- 

urspreatakalli, 405—406. 
Meölag, með óekilgetnu barni, 407. 
Medhus, Svein, aððtoðarmaöur landsverk- 

frœðings, 83. 
Mentaskólinn, profreglugjdrØ fyrir gagnfrœ5a- 

deildina, breyting, 10. 
MiðfjarfSarhjerað, konnngsveiting, 484. 
Miklabœjarprestakall, undir pres takal lask ipun- 

ina n/ju, 307. 
Milliþinganefnd í skattamálum, 83. 
Minningarsjóöir, reikningar: Helga Hálf- 

dánarsonar, 461; Herdísar og Ingileifar 

Benediktsen, 77 — 78; Sigríðar Thoroddsen, 

461—462; Siguröar Melsteðs, 454. 
Minningarsjóöir, skipulagsskrár-: Jakobs Hálf- 

dánarsonar, 189—190; Sigrí5ar Thoroddseti, 

295—296. XVI MjóafjaHSarprestakall, undir presUkallaMkipuii- 

ína n/jii, 307. 
Mosfellsprestakall (i Gr/msnesi)^ tindir presto 

kallaskipuniiia nyju, 308. 
MælifellsprestHkall, iindir prestokallaBkipuiiina 

n/ju, 310 og 406. 
M/ras/Bia: alþingiskoHning, 485; verðlagsskrá, 

50—61. 
MýrdaUhjeraS, konuugRveititig, 484. 
MýrdalsprestMkall, uudir prestokallaBkipunina 

n/ja, 307; Naiitgnpa kyiibætur, 420—421. 
NiOurjofnun skolag jalds, 366. 
NjarðTÍkurhreppur, breytt hreppaskipun, 228. 
NoröfjartSarprestokall, tindir prestokallaskipun 

ina nýju, 307. 
Norðuramtið: bókasafnsreikningur, 386 — 387; 

jafDaðar^jóötfreikiiíngur, 383 — 384; preiit- 

smiðjiiHJóSBreikuiiigur, 384. 
Norðiirmijlasýsla : alþingiskosniiigr, 485; verð* 

lagsskrá, 32—33. 

oó. 

Oddar JóiiBeoii, hjeraðslœknir, 484. 

Ófeigur Vigfússon, undir prestlaunalögin u/ju, 

307. 
ÓlafsTÍkurbjerað, koiiuiigsveitiiig, 484. 
ÓlafsTÍknrpretUkall : veitt, 361. 
Ólafur Briem, alþingismaöur, 485; skattomála- 

nefndarmASur, 83, 
Ólafar Dan Daníelsaon, kennaraskólakennari, 

286. 
Ólafiir F. Dav/ðstion, latidsbankabókarí, lausn, 

140 
Ólafur Finiissoii, heiðursgjöf af sjóði Kristjáns 

IX., 403. 
Ólafur Finsen, hjera6slœknir^ 484. 
Ólafur Thorlaoius, hjeraðslsBknir, 484. 
Otrardals (BHdudals) prestokall, undir preata- 

kallaskipunina nýju, 366—367. Páll Einarsson sjslumaður, lausn, 305. 
Páll Stephensen, prestur i Holtsprestokalli, 
236. Pálmi Þóroddsson, undir presttauualögin n/ju, 

307. 
Pedersen, Olaf Peder, einkar jettur til ÍM- 

skeytasambanda, 361—362. 
Pjetur Jonsson: alþingismaður, 485; skatto- 

málanefndarmaöur, 83. 
Pjetur Þorsteinsson, gjafasjóður, reikningur, 

284—285. 
Póstmál : ferSaáœtlanír fyrir landposU, 368 — 

319; fyrir millilandaskip, 478—481; leiðar- 

Wsir fyrir brjefbirðingamenn, 229 — 247; 

reglugjörífír: um meðferO 4 postsendingum 

til eSa fra stjómarvöldum, og sveitor- eXkk 

bœjarstjórnum, l47 — 150; um notkun pósta, 

86—114; um póstraenn, 151—153; fyrir 

póstofgreiðslumenn, 154—180. 
Prentsmiðjusjóður Nort^uramtsins, 285. 
Prestoköll: bráöabirgðauppbót, 388—389; laus, 

84, 362; 404; 486; skipan eftir nýjum lög- 

um. 307-308; 310; 363—364; 366—367; 

405—406; 406; veitt, 226; 361; 484. 
Prestaskólinn : forstððnmannsembœttiS: laust, 

404; sett i, 402; veitt, 484; kennaraembætti, 

laust, 485; sett i, 402. 
Prestoskólasjóðurinn, reikningur, 459—460. 
PrestbakkapresUkall, undir preatokallaskipuu- 

ina n/ju, 307. 
Prestsekkjur, styrkur, 482—483. 
Prestssetur: hjaleigur, soluheimild, 309 — 310; 

våtrygging, 308—309. 
Prófastor skipaQir, 484. 
Prófreglugjöröir. 10; 11—15; 422—424. Rafnseyrarprestokall, undir prestakallaskipun- 

ina n/ju, 310. 
Raiigarvallas/sla : alþiugiskoening, 485; veif^- 

lagsskrá, 42—43. 
RauSasandshrtppur, breyting á ákvœðum um 

skifting, 364. 
Reykdælahjerað, veitt, 402. 
Reykhólahjerað, konungsveiting, 484. 
Reykholt, laust, 84; veitt, 226. 
Reykjavik: alþingiskosning, 486; b»jarfógeto- 

embœttið laust, 485; bœjarmálMamþykt, 445 

— 461 ; heilbrigðissamþykl, breyting, 74 — 76; 

verðlagsskrá, 46 — 47. xvn Rlkiarjettarmmband Danmerknr og ÍBlKnds, 

27»— 284. 
RosmhTalaneshreppnr, breyting og nftt nafn, 

288. 
RaktnnanjóSur Islands, reikningur, 456 — 458. 

B. 

SambancUlagafruinyarpiØ, 278—284. 
SauSlauksdalsprestakall, undir prestakallaskip- 

UDÍna n/ju, 366—367. 
Saurbnjarpreatakall^ undir prestakallaHkipunina 

nýju, 307. 
Sohílbred, Cornelius, einkarjettur, 286. 
SelárdalBprestakall, breyting, 366—367. 
Setbergsprestakall, undir preBtakallaskipunina 

nfja, 307. 
SeyØisf jarðarkaupetaður : alþingiskosning, 48f ; 

Terfflagsskrá, 32—33. 
Sigfúa Bjamaaon, ríddarí af Yasaorðunni, 403. 
Sigfúa Jonsson, undir prestlaunalögin n/ju, 

310. 
SiglufjartSarðarkauptún, heilbrigöissamþykt, 

248— 2Ö4. 
Sigriður Thoroddsen, minningarsjóöur : reikn- 
ingur, 461—462; skipulagsskrá, 295—296. 
Sigurður E^gerz, settur s/slumaður, 1 40 ; 

nkipaður s/slumaSnr i Skaftafellss/slu, 226. 
Sigurt^ur Guðmundsaon, prestur í Þórodds 

staSarprestakalli, 484. 
Sigurður Gunnarsson, alþingismaSur, 485. 
Sigurður Hjörleifsson, alþingiðmaður, 485. 
Sigurður Jensflon, undir prestlaunalögin n/ju, 

307. 
SigurCur MelsteS, minningarsjóður, reikningur, 

454. 
SigurCur Sigurðsson, alþingismaður, 485. 
Síguiður Stefánsson, alþingismaður, 485; undir 

preetlaunalögin nýjii, 307. 
Sigorjón Jonsson, hjeraðslœknir f Svarfdœla- 

hjerat^ 305; settur í HöfðahyerfÍRbjera9i, 

361. 
- Sigurmundur Sigurðsson, bjeraðslœknir i Reyk- 

^œlahjeratfi, 402. 
9(5uhjera8, breyting á takmörkum, 367. 
Sjómanna lífsábyrgð, reikningur, 453. 
^aftafellssýsla : settur s/slumaður, 140; skip- 

aSiir, 336 ; austurbluti : alþingiskosning, 485; verölagRftkrá. 36 — 37; vesturbluti : al« 
þingiskoBning, 485; verftlagsskra, 38 — 89. 

SkagafjarðarH/sla : alþíngiskosning, 485 ; yerO* 
lat'sskrá, 64—65 

Skattamálanefnd, 83. 

Skeggjastaðaprestakall, undir prestakallaskip- 
unina nýju, 308. 

Skinnaataðarprestakall, síra Þorleifi Jónssyni aS 
8itja kyr, 483. 

Skipaskagahjerað, konungsveiting, 484. 

Skipstjóra og stýri manna Htyrktarsjóður, reikn- 
ingur, 82. 

Skógrœktarstjóri, settur, 83. 

Skólagjald, niðurjöfnun, 366. 

Skólanafndir, erindisbrjef, 291—294. 

Skúli Árn&Aon, bjeraðslœknir, 484. 

Skúli Thoroddsen, alþingismaður, 485. 

Skútustaðaprestakall, undir prestakallaskipun- 
ina n/ju, 307. 

Slökkviliðsreglugjörð fyrír Akureyri, 417 — 419. 

Smitb, Paul, aðdtoðarmaður á landsímaakríf- 
stofunni, 83. 

Snœfellsness- og Hnappadalsaýsla, alþingis- 
kosning, 485 ; lauB, 306 ; sett í, 306 ; veltti 
484 ; verðlagsskrá, 52—53. 

Sóttvarnaraugl/singar, 1; 2; 358. 

Sparisjóðsblnnnindi handa: sparísjóðí Amar- 
neshrepps, 85; sparisjóði Ámeðs/slu, 368: 
sparisjóði Qlœsibœjarhrepps, 406 — 407; spari- 
9jó6i Keflavíkur, 1; sparisjóði Kinnunga, 
310. 

Staðarbólsprestakall, laust, 404. 

Staðarprestakall (í ASalvík), undir preBtakalla- 
skipunina n/ju, 308. 

Staðarprestakall (í Grunnavík), undlr presta- 
kallaskipunina n/ju, 308. 

Staðarprestakall (í Súgandafirði), undir presta- 
kallaskipunina n/ju, 308. 

Stefan Gíslason, hjeraðslœknir, 484. 

Stefan M. Jonsson, undir prestlaunalögin n/ju, 
307. 

Stefan Stefánsson, alþingismaður, 485. 

Stefan Stefánsson, konungkjörínn þingmaOiir, 
484; skólaraeistari, 402. 

Steingrim ur Mattbfasson, hjeraðslnknir i Akor- 
eyrarbjeraVi, 305; settur í HöfSahTerfishjaraS, 
361. xvin Steinunn Melsteð, fnimfarasjóður, reikningiir, 

194. 
Strandas/nla, alþingiskosning, 485; laus, 486; 

verölagaakrá, 60—61. 
Strandferðaikipín, viðkoma bjá Dyrhólaey, 

363. 
StykkÍBhólmur^ hafnarreglugjörð, 115 — 116. 
St/rimanna (og skipstjóra) styrktarsjóður, 

reikningur, 82. 
Styrktarsjóöur, reikningar : Hjalmars Jónssonar, 

454 — 466; Kristjáns IX., 75; skípstjóra og 

stýrímanna, 82; verðugra og þurfandi þjóö- 

jarOalandseta, 304 — 305; þeirra^ er bíða tjón 

af jaröeldum, 78 — 79. 
Suðuramtið: Jafnaðarsjóðsreikningur 1907 og 

lokareikningur, 296—297. 
SuSurmúlas/Hla : alþingiskosning, 485; verð- 

lagsskrá, 34—35. 
Svarfdœlahjerað, laust, 84; veitt, 305. 
SyeiUkeonarastyrkur. 390—396. 
S/alumannaembœttí : lana, 286; 306; 486; sett i, 

140; 306; 483; 484, veitt, 226; 484. 
Söfnunarsjóðsreikningur, 191 — 1 93. TalsÍDialejfi, 84, 140. 

Thorkillii barnaskólasjóöur, reikuingur, 76. 

Tjaroarpreatakall (á Vatimneaí), undir presta- 

kallaskipuDÍna u/ju, 308. 
Tröllatunguprestakall, undir prestakallaakip- 

UDÍna nýju, 308. u. u. 

tJmboðsBalar, skilningur á lögum um um- 

boðssala, farandsala, 364—366. 
UnglÍDgaskóIar, styrkur, 396. 
Uppgjafaprestar, styrk ur, 482 — 483. 
ÚtHutnÍDgur hrossa: erindisbrjef fyrir iim- 

sjónarmenn, 443—445; reglugjörö, 431 — 432. Valdimar Steffensen, aðstoöarlœknir í Akur- 
eyrarhjera8i| 226. Valt/r GnðmundsHOn, alþingismaður, 485. 

Vátrygging prestssetri, 308—309. 

Verðlagsskrár, 32—69. 

Verslunarlóðir ákveðnar : Hnífadals, 287; KefU- 
víkur, 227. 

Vestmannaeyjar, hafnarieglugjörð, 425 — 427. 

VestmanQaeyjahjeraS, konungsTeiting, 484. 

Vestmannaeyjas/sla : alþíngiskosning, 485; 
verOlagsskrá, 40 — 41. 

Vesturamtið : bokasafnsreikuinvur, 303; bún- 
aðarsjóðsreíkningur, 300; biiiiaðarskólaajóðB- 
reikiiiiigur, 301 — 302; jafna8ar8Jó6sreikning- 
ur, 298; skiftí á búi þess, 380-383. 

Vesturísafjarðarprófastsdœmi, prófastur skip- 
aöur, 484. 

VíðTÍkurpresUkall: lauit, 84, 362; Teitt, 226; 484. 

VindlagjorØ, reglngjörð, 70 — 73. YfissetukvennaTerkfæri. 408. Þingeyjars/sla : yerOlagsskrá, 68—69; norOur- 

hluti: alþingiskosning, 485; fjallskilareglu- 

gjörö, 323—330; suöurhluti: alþingiskosn- 

ing, 485. 
þingeyrarhjerað, konungsveitiiig, 484. 
Þingeyrarkauptúii, heilbrigðissamþykty 263 — 

271. 
Þingvallaprestakall, uudir prestakallaskipuuina 

n/ju, 307. 
IHstilfjarðarhjerað, laust, 84; yeitt, 305. 
Þjóðjar5aland8eta styrktarsjó6ur, reíkningur, 

304—305. 
Þorbjörn Þóröarson, hjeraSslœknir, 484. 
Þórður Edílonsson, settur hjeraOélnknir í 

HafnarfjarGarhjeraÖi, 83; skipaður, 305. 
Þórður Ólafsson, prófastur, 484. 
Þórður PálssoD, hjeradslæknir, 484. 
Þórhallur Bjamarson, biskup, 402. 
Þorkell Þorkelsson, settur keonari, 403; skip- 

a5ur, 484. 
Þorleifur Jonsson, prestur i ViðTÍkurpresta* 

kalli, 226; afsalar sjer Viðvík, 483. 
Þorleiíur Jonsson, alþingismaöur, 4S5. XIX Þóroddsstaðarprestakall, laiist, 84, veitt, 484. 
Þonteinn Benedíktanon, nndir preatlaiinalögin 

n/ju, 307. 
Þorateinn Halldónson, undir preatlaunalögin 

n/ju, 307. 
Þorateíun Þórarinsaon preatur, r. af Dbr., 403. 
Þórunn HaniMadóttir, gullbrúðkaupaajóður, 

80—81. 
Þonraldur Jakobaaon, undir prestlaunalðgln 

n/ju, 366—367. 
ÞorvarSur firynjólfwon, nndlr prestlaunalðgin 

n/ju, 308. ÞonrarOur Þorvar6arson, iindir preBtlaunalögin 

n/ju, 308. 
ÞÚBund ára afmœliaajóSur Ejjafjarðar^ r^ikn- 

ingur, 385. 
ÞykkTabœjarklauBtanpreatakall, undir pretla- 

kallaakipui.iiia n/ju, 406. 

ö. 

Ögurþingaprestakall, undir prestakallaskipiin- 
ina nýju, 307. S^martiftindi, 1908 fi. i. 1 iMð 

Útkomid í A-deild Sljoriiartidindanna 1907. 

Kanungleg auglpsing um að rOcisstjóm skuU fcUin d hendur rOeisarfa i fjar- 
viH konungs, undirskrifuð af konungi 17. desbr. 1907 (A nr. 87, bis. 520—521). 

Konungleg auglpsing um ad konungur sje kominn heim aftur og tékinn við 
Tfki$stjám^ undirskrifuð af konungi 21. s. m. (A nr. 88, bis. 522 — 523). Brjef stjórnarráðsins tU spslumannsim i GuUhingu- og Kjósarspslu 1 
um hlunnlndi handa sparifijodi 1 Keflavik. 21. jam 

Útaf beiðni, er hingad hefir borist frå formanni sparísjóðsins i Keflavik, 
vill Btjómarráðið hjermeð veita nefndum sjóði um 5 år fra 1. þ. m. að telja 
hlunnindi þau, sem rædir um i tilskipun 5. jan. 1874 um hlunnindi nokkur fyrir 
sparíBJóði á íslandi, með þeim skilyrðum, að eigi rými tryggíng sú, er nú er fyrir 
þvi, að sjóðurinn standi i skilum, að ákvæðanna um reikningsskil i lögum BjóðS' 
ins veröí nákvæmlega gætt, og að forstöðunefnd sjóðsinfi sendi hingað á ári hverju 
endurrít af ársreikAÍngi hans i fyrírskipuðu formi. Svo ber og að senda hingaö 
8kýr8lu um hverja þá breyting, sem verða kann á lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar geflð til birtingar fyrir for- 
stööunefnd sjóðsins. AnglýsÍDg 2 

81. jåm 

um 

bólusótt í Brest k Frakklandi og 1 Leith í Skotlandi. 

Samkvæmt Bimskeyti frá utanrikismálastjórninni i Eaupmannahöfn, gerir 
bólusótt vart vid sig til muna i Brest å Frakklandi og i Leith i Skotlandi um 
þesBar mundir. 

Þvi auglýsist hjermeö, að tjeða bæi ber að skoða sem sýkta af nefndum 
sjúkdómi. Ákvœðum laga nr. 34, 6. nóv. 1902, um varnir gegn því, að nœmir 
Bjúkdómar berist til íslands, verður því nú beitt, að því er snertir þessa bæi. 

Samkvæmt 22. gr. nefndra laga, er hjermeð bannað að flytja frá Brest 
og Leith brúkaö lin, föt og sængurfatnað, dulur, brúkað vatt, hnökrauU, papphrs- 
afklippuTi hár, húðir og ávexti. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist öUum þeim til leidbeiningar, er hlut eiga að máli. 

f ttjénwrriði blandt, 21. Jan. 1908. 
H. Hafstein« Ján MagnÚB$on. 
Si dag maraafa. 1908. Bejkjayik, Iflafoldarprentsmiðja. 1«M 2 

er fellir að nokkru leyti ur gilái auglýsingu sljórnarráðsins 
21. Januar 1908, um bólusótt 1 Brest k Frakklandi og 1 

Leith k Skotland!. 

Auglýsing stjórnarráðsins 21. f. m., um að åkvaødum laga nr. 34, 6. nóv. 
1902; um vamir gegn þvi að næmir sjúkdómar berist til tslands, verði beitt að 
þvi er snertir bæina Brest á Frakklandi og Leith á Skotlandi sökum bólusóttar 
þar, er feld úr gildi ad þvi er bæinn Leith snertir, þannig ad bæ þenna ber eigi 
lengur að skoða sem sýktan af tjedum sjúkdómí. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gíldí. 

Þetta birtist öllum þeim til leiðbeiningar, er hlut eiga að máli. 

f itiénmrrai ftlandi, 5. Mr«ar 1908. 
H. Hafetein. Jón Magnusson. * Gjaldskrá 

14. Uhr. ^ 

fyrir 

liJeFadsl»kiia. 

Samkvæmt 4. gr. laga nr. 34, 16. nóvbr. 1907, um skipun læknishjeraöa o. fl., 
heflr með ráðí landlæknís verið samin og sett eftirgreind gjaldskrá om borgun 
fyrir störf hjeraðslækna. 

1. gr. 

Ef ágreiningur verður milli hjeraðslæknis og sjúklings útaf gjaldi fyrir 
læknisverk og ekki er samið fyrir fram við lækni um gjaldið, svo sem um vissa 
þóknun á ári, þá skal fara eftír ákvæðum gjaldskrár þeirrar, er hjer fer á eftir, 
hvort sem læknisverkið er unnið i þarfir hins opinbera eða einstakra manna. 

2. gr. 

Nú er eigi til tekið i þessarí gjaldskrá, hversu gjalda skal fyrir eitthvert 
verk, og skal þá gjaldið fara eftir ákvæðum um svipuð verk, og fellur ágrein- 
ingur um það efni undir úrskurð landlæknis. 

3. gr. 
Gjaldskrá þessi öðlast gildí 1. mai 1908. 8 1908 

A, Æmenn læknuverk, 4k 

14. febr. 

1. Fyrir að vitja sjúklings eií?i lengri veg en nemi Vio ur milu fra 

bústað læknis skal greiða 5 fjrrstu skiftín, sem sjúklings er vitjað 

i sama sjúkdómi, fyrir hverja vitjan kr. 1.00 

En fyrir ferð i skip, er lipgur á höfn, skal greiða fyrir 
fyrstu ferð — 4.00 

2. Fyrir hverja vitjan þar á eftir i sama sjúkdómi komi hálft gjald. 

3. Fyrir fyrsta viðtal við sjúkling heima hjá lækni — 1.00 

4. Fyrir hvert viðtal sidan um sama sjúkdóm koroi hålft gjald. 

5. Gjaldið fyrir vitjan eða viðtal nær yfir rannsókn á sjúklingnum, 
rádleggingar læknis og lyfseöil. 

Þó má taka 1 — 2 kr. meira, ef rannsóknin er einkar ná- 
kvæm og til hennar þarf augna-, barkakýlis- eða leggangs-spegíl, 
eöa smásjá. 

6. Ekkert sjerstakt gjald má taka fyrir viljen eða viðtal, ef læknis 
er leitað til þess eins að vinna án rannsóknar eitthvert ákveöið 
læknisverk, t d. draga út tönn, taka þvag af manni, eða ðnnur 
þau verk, sem gjald er sett fyrir i þessari gjaldskrá, er nemi jafn 
miklu eða meiru en venjulegt viðtals- eða vitjunargjald. 

7. Eigi má heimta gjald fyrir fleiri vitjanir en eina á dag, nema þær 
sjeu gerðar í samráði við sjúklinginn eða sifjalið hans eða megi 
teljast sjálfiðagðar vegna sjúkdómshættunnar. 

8. Ef læknir hefir til meöferðar íieiri sjúklinga en einn i senn, og 
eru þeir allír úr sama sifjaliði og á sama heimili, þá skal koma 
fult gjald, samkvæmt 1.— 4. lið, fyrir fyrsta sjúklinginn, en h&lft 
fyrir hvem hinna. 

9. Fyrir vitjan eða vidtal á næturþeli, frá náttmálum til miðs morg- 
uns, skal koma tvöfalt gjald á vid það, sem til er tekið i 1.--4. lid 
og 7. lid. 

10. Nu er læknir kvaddur til adstodar odrum lækni, og skal þá gjalda 
honum 1 — 3 kr. 

11. a) Stutt vottord um heilbrigdi eda sjúkieik manns — 1.00 

b) Nákvæm sjúkdómsskýrsla — 3.00 

c) Nákvæm sjúkdómslýsing og rökstutt álit, t. d. um gedveika 

menn — 5.00 

12. Ad skrifa brjef eftir beidni um medferd á sjúklingi — 1.00 

13. likskodun og stutt dånarvottord — 2.00 

14. Lik krufld eftir einstaklings bón — 5.00 

15. lik krufld eftir kröfu lögreglustjóra — 16*00 

£f tveir læknar hjálpast ad, skiftist gjaldid jafnt á milli þeirra. 

16. Fyrir efnarannsókn eda smásjárrannsókn, þá er um eitran er ad 

ræda, ásamt skýrslu um málid — 4.00 1908 4 

4 Þegar lik er kruflð, skal þó ekkert greiða sjer i lagi tyrír 

I4.febr. slíka rannsókn. 

Ef meira en 5 stundir ganga til BtarfsinB, skal greiða trö- 
falt gjald. 

17. Tilraun tíl að lifga mann úr dauðadái kr. 2.00 

18. Fyrir rannsókn á raatvöru, lyfjum, húsum, vatnsbólum og því um 

líku, ásamt skýrslu um málið — 3.00 

19. Að sjá um bað á sjúklingi — 1.00 

20. Að svœfa sjlikling — 3.00 

21. Nuddaðgerð — 1.00 

22. Vatnslœkningaaðgerð — 1.00 

23. Rafraagnsaðgerð með jöfnura (konstant) straumi — 2.00 

24. Rafmagnsaðgerð með hvikulum (induktion) straurai — 1.00 

25. Dæling lyfja i holdið (auk lyfjaverðsins) ; dœling I þvaggang eða 
þarfagang — 1.00 

Ef nákvæmrar sóttkveikjuvarúðar þarf við^ skal gjalda helm- 
ingi meira. 

26. ÞiniU (bougie) settur inn eða þvagleggur (katheter) eöa þarfaguigs- 

leggur, með idælingu eða án, og svipuð verk — 1.00 

27. Settur inn magakanni eða kokleggur — 1.00 

Ef þrengsli eru i vælindanu eða skola þarf magann eöa rann 
saka innihald hans eftir máltið, skal gjalda — 2.00 

28. Skylt er að leggja lækni til eða gjalda honum fullu verði verk- 
færí og umbúðir, er eigí verða notuð nema einu sinni^ eða nauð- 
syn ber til af einhverjum Astæðum að ónýtt sjeu, eða sjúklingur 
heldur þeim til af nota framvegis. 

29. Ef þau verk, sem getur um I 22.-27. lið, eru gerð margsinnis 
fyrir sama sjúkling, þá er ekki fult gjaldið nema þrjá fyrstu skift- 
in, en hálft úr því. 

30. Blóðtaka — 1.00 B, Sjeritök laHcniaverk. 
HandlcBknisaðgerðir, 

31. Að skera i grunna igerð; eða vikka sár — 1.00 

32. Að skera í djúpa igerð — 5.00 

33. Sár skaflð með beittum skefli, án þess að skorid sje til . . . . — 1.00 

34. Að binda um litið sár i fyrsta sinn: 

a) án saums . . . ! — 1.00 

b) sarið saumað — 2.00 

36. A& sauma samaii stórt s&r og binda um i fyrsta sinn — 5.00 190B 36. Að setja á meiri háttar fastar umbúðir, eða teygingarumbúðir, f 4 
hvert sinn kr. 3.00 W- *«k'* 

37. Að binda fyrir meirí háttar sed, eitt um sig, eða gera við útæðar- 

hnút (aneurisma) — 8.00 

38. Að skera sundur sln — 3.00 

39. Að sauma saman sin — 5.00 

40. Taug loBuð, eða skorin sundur, eða teygð, eða saumuð saman . . — 6.00 

41. Að ná út aðskotahlutum (corpora aliena): 

a) úr opuro likamans, án skurðar — 2.00 

b) úr barkakýli eða vælinda án skurðar — 4.00 

c) úr holdi, með skurðí kr. 1.00—5.00 

42. Að ná aðskotahlutuin eða beinflisum úr skotsåri kr 3.00 

43. Að ná út vökya méb ástungu: 

a) úr vatnshaulvi (hydrocoele) — 2.00 

b) úr brjóstholi, kviðarholi, blöðru eða eggjastokk — 3.00 

44. Tekln af lítil, auðveld œxli, eöa suUir, sem eru utan á likamanum — 2.00 

45. Að taka af stór og erfið æxli eða suUi, er vaxið hafa utan á lik- 
amanum — 8.00 

46. Að setja legg i nefgang eyrans (tuba Eustachii) og blása inn lofti 

eða þrýsta inn vökva — 1.00 

Ef oft er gert, þá fult gjald þrjú fyrstu skiftin, en hálft úr þvi. 

47. Að Btlfla neflð — 1.00 

48. Að brenna innan neflð eða taka innan úr þvi með galvanbrennara — 3.00 

49. Smáaðgerðlr á hljóðhimnu og hljóðholu — 2.00 

50. Erflð aðgerð á miðeyranu, inn um hlustina — 6.00 

51- Að bora inn i klettbeinið (proe. mastoideus) eða meitla .... — 7.00 

52. Að taka burt: 

a) tungukirtU — 2.00 

b) beræxli (polyp) úr nefl eða koki — 4.00 

c) kirtilauka úr koki — 4.00 

53. Smáaðgerðir á barkakýlinu, lyf sett inn i það o. þ. h — 2.00 

54. Stórar aðgerðir innan í barkakýli, æxli tekin úr þvl — 15.00 

55. Að laga beinbrot og binda um: 

a) einn eöa fleiri flngur eða tœr, brotið andlitsbein eða viðbein eöa 
herOarblað, eða rif, eitt eða fleiri; brotið bein I rajaðmagrind, í 
úlflið, þarmeð talinn úlflidsendi geislabeinsins (fractura CoUesíi), 

eða ristarkrók, í handarbaki eða rist — 2.00 

b) upphandleggur, framhandleggur, fótleggur — 3.00 

c) lærleggur, lærbeinsháls — 6.00 

d) hnjeflkel . . . ' - 3.00 

e) hujeskel saumuð saman — 8.00 

56. Ef bein er brotið og standa brotin út úr húðinni, hækka gjöldin i 

56. Uð um kr. 1.00-5.00 1906 6 

• 

4 57. Að taka af limi um liðamót, eða inillum þeirra: 

\14. febr. a) lærleggur, upphandleggur kr. 10.00 

b) fótleg^r, framhandleggur — 8.00 

c) fótur eða hönd — 6.00 

d) flngur eða tá eða einstakir kögglar — 2.00 

58. Að taka nögl af flngrí eða t& — 2.00 

Ef 2 eða íieiri neglur eru teknar i senn, þá er fult gjald fyrir þá 
fyrstu, en hálft fyrir hverja hinna. 

59. Að Bkilja samvaxna flngur eða tœr — 4.00 

60. Að miðhluta leggí (resectio) — 10.00 

61. Að miðhluta liði eða efri kjálka, eíya neðri — 15.00 

62. Að miðhluta rif — 5.00 

63. Höfuðskelin opnuð — 10.00 

64. Opnuð kjálkaholan — 4.00 

65. Að þrautrjetta kreptan lim, eöa brjóta upp aftur ranggróið bein . — 6.00 

66. Að opha lið til útrsBslu eða til að ná út adekotahlut — 6.00 

67. Bein meitlað til mei^ar — 8.00 

68. Bein skorið sundur (oeteotomi) — 7.00 

69. Ef það er i mjöðrainni — 10.00 

70. Aðgerð á njórafœti (pes varoequinus) — 8.00 

71. Aðgerð á liðhlaupi og fyrstu umbúðir: 

a) kjálkaliður — 1.00 

b) axlarliður — 2.00 

c) augnakarlar — 4.00 

d) ölnbogaliður, hnjáliður, öklaliður, eða úlfliður .......— 3.00 

e) flngnrliður, táliður — 100 

72. Ef liðhlaupið er gamalt, er gjaldið tvöfalt á við það, sem til er 
tekið í 71. lið. 

73. Hinar meirí sköpulagsaðgerðir: gert augnalok, nef, vðr eða gom- 
ur; gert við margbrotið skarð i vör — 10.00 

74. Qert við einfalt skarð í vör — 6.00 

75. Að stýfa af tungunni eða tunguna af — 8.00 

76. Að opna barkakýlið eða barkann — 8.00 

77. Að Bkera stykki úr barkakýlinu — 15.00 

78. Að opna kokið eða vælindíð — 15.00 

79. Að skera til graftar i lungnasekknum — 8.00 

80. Að opna þarfagang, þvaggang eða leggang, ef luktir eni að utan — 3.00 

81. Að opna, ef lukt er inni fyrir i þarfagangi, þvaggangi, leggangi 

eða legopi — 7.00 

82. Aðgerd á innýflum i kyiðarholi, skorin út æxli, sullir skomir úr 
kviðarboli eða brjóstholi — 20,00 

83. Að ýta inn hræranlegu kviðsliti eða þarfagangssigi — 2.00 

84. Að þrýsta kviðsliti úr sjálfheldu — 6.00 1 I90ð 

85. A&gerð á sjálfheldu kviðsliti, fuUnaöarviðgerð á kviðsliti, geröur 4 
þarfagangur, eða lokað skökkum þarfágangí (anus præternat.) . kr. 15.00 l^ M^* 

86. Aðgerð á þarfagangsflstli, eða þarfagangssigi, eða gjiliniæð . . — 6.00 

87. Tekinn út þarfagangurinn — 15.00 

88. Tekið þvag af mannl — 2.00 

89. Tekið þvag af konu — 1.00 

90. Ef aðgerðir þær, sem um getur i 88. og 89. líð^ eru iðkaðar um 
langan tíma, þá er fult gjald i fyrsta skifti, en hálft úr þvi. 

91. SkoríD »phimoBÍs« eða »paraphimoBis« — 3.00 

92. Löguð »paraphimosÍB«, án skurAar — 1.00 

93. Þvaggangsskurður — 6.00 

94. Aðgerð á þvaggangsflstli — 6.00 

95. Að taka »penisc af — 6.00 

96. Að spegla blöðnma, það eitt — 5.00 

97. Að skola blöðruna, það eitt — 1.00 

98. Að skera til steins, eða mylja stein (í einnl eða fleirí lotum) . . — 20.00 

99. Aðgerð á aððahaulvi (varicocoele) — 5.00 

100. Að veíja heftaplaatri um eista — 1.00 

101. Að skera í vatnshaul — 6.00 

102. Að taka úr anna& eöa badði eistu — 8.00 

103. Blóðgjöf (transfusio) — 8.00 

104. Skift umbúðum eftir hínar meiri aðgerðir, þar sem þörf er á 

fuUri flóttkveikjuvarúð — 2.00 

105. Sama eftir hinar minni aðgerðír — 1.00 

106. Ef oft er skift umbúðum ^tir sömu aðger&^ þá er fult gjald 
fyrir 3 fyrstu skiftin, en hálft úr þvi. AugnUBkniaveríc. 

107. Að rannsaka sjóniiia — 2.00 

Ef vottorð er veltt — 3.00 

108. Aðgerð á of þröngri hvarmagátt, eða of víðri, eða samvaxinni . — 4.00 

109. Aðgerð á augnaloki, ef vaxið er við augað — 8.00 

110. Aðgerð á úthverfðu augnaloki — 6.00 

111. Að skera af augnaloksfellingu, ef augahimnan er bólgin. ... — 2.00 

112. Aðgerð á innhverfdu eða lafandi augnaloki (ptosis) i einni eða 

fleiri lotum — 6.00 

113. Að kanna táragöngin — 1.00 

Ef oft er gerty þá er fult gjald fyrir 3 fyrstu skiftin, en hálft 
úr þvi. 

114. A^^röir á táraaekksflstli, eða tekinn úr tirasekkur, eða gert við 

flstU frá tårakirtU . — 7.00 1908 8 

4 115. Tekinn úr tárakirtill kr. 7.00 

U. iebr. 116. Tekið vængský (pterygium) af auga — 6.00 

117. Að taka út aðskotahluti : 

a) úr augahimnu (conjunctiva) — 1.00 

b) úr Bjáaldri (cornea) — 2.00 

c) úr augnatótt — 4.00 

d) úr miðju auga — 8.00 

118. Aðgerð á rangeygð — 10.00 

119. Að galvanbrenna augahimnu eða sjáaldur — 3.00 

120. Að lita vagl á auga (macula coraeæ), í einni eða fleiri lotum. . — 7.00 

121. Skorið inn í fremra augnahólf — 4.00 

122. Skarð skorið í lithimnu (iris), gert Ijósop í auga — lO.OU 

123 Aðgerð á stari (cataracta) eða dreri (glaucoma) — 15.00 

124. Að Bkera staileifar úr auga, i einni eða íieirí lotum — 10.00 

125. Að taka auga úr manni — 10.00 

126. Að velja gerviauga og setja í — 1.00 

127. Að setja á gerviblóðsugur — 2.00 Hjálp i harmnauð og aðgerðir vid kvetujúkdómum, 

128. Að rannsaka hvort kona er barnshafandi, hvort hún heflr alið 

barn, hvort getnaðarfærin eru heílbrigð — 2.00 

129. Að sitja yfir konu við edlilegan barnsburð — 4.00 

130. Þegar tviburar feBðast, þriðjungi hærra gjald. 

131. Ef lengur stendur á fæðingu en 2 tima, skal greiða fyrir hverja 
hálfa Btund upp frá þvi 25 aura. 

132. Að taka bam: 

a) með höndunum — 3.00 

b) venda bami eða taka það með töngum — 4.00 

c) vending, útdráttur og töng i einu; eða höfuðstunga með eða 
án þess að kremja höfuðið á eftir (kranioklasi) ; eða sundur- 

limun; eða nárabeinsskurður (symphyseotomi) — 8.00 

d) þegar fylgjuna ber að, i viðbót — 3.00 

133. Að hjálpa þegar konu leysist höfn — 4.00 

134. Að l£oma á stað fæðingu fyrir timann, eða fósturl&tí — 6XX) 

135. Keisaraskurður á lifandi konu — 20.00 

136. Keisaraskurður á andaðri konu — 5.00 

137. Að taka fylgju, en hafa ekkí hjálpað þegar bamíð tœddiBt . . — 4.00 

138. Að stöðva blóðlát eftir bamsburdi en hafa ekki tekið bamid . . — 4.00 

139. Aðgerð á nýrri klofrifu '...-..— 2.00 

140. Aðgerð á gamalli klofrifu — 8jOO 

141. Ef rífan nær aftur að þarfaganglnum — 10.00 ð iðöð 

142. Aðgerð á fistli milli þarfagangs og leggangS; milli þvagblöðru ög 4 
leggangs, þvagstokks og leggangs, eða þvi um likt kr. 15.00 l^* Mr. 

143. Að selja lyfstauta (bacilli) inn i legið^ eöa skola þad^ eða brenna 

innan legháJs eða legbol — 2.00 

144. Að setja inn leghríng og laga legíð — 2.00 

145. Að laga umhverft leg — 5.00 

146. Óblóðug víkkun á legopi og leghálsi — 3.00 

147. Blóðug víkkun á legopi — 4.00 

148. Saumuð saman gömul leghálsrifa — 7.00 

149. Að skafa innan legið — 4.00 

150. Að stýfa af legi út um legganginn — 8.00 

151. Að taka úr legið alt — 20.00 

152. Að rannsaka bamfóstru — 2.00 Tannlalemsveflc. 

153. Að hreinsa allar tennur — 1.00 

154. Að draga úr tönn eða rót — 1.00 

Ef margar tennur eða rætur eru dregnar úr i sama sinni, þá 
er fult gjald fyrir fyrstu tönn, en hálft fyrir hverja hinna. 

155. Að fylla holu í tönn: 

a) brœtt í holuna — 2.00 

b) gull í holuna ^ . . _ 5.0O 

c) tin og gull í holuna — 3.00 

156. Ad hylja bert hold i tönn^ eda taka úr^ eda deyda — 1.00 

Ef hold er deytt i mðrguni tönnum í senn, þá er fult gjald 
fyrir fyrstu tönn, en hálft úr því. 

157. OU sóttkveikjuhreínsun á holri tönn eða tannfari — 1.00 

158. Að opna igerð inni i munni og aðrar einfaldar, blóðgar aðgerðir — 1.00 

159. Meiri háttar, blóðgar aðgerðir í munninum — 3.00 

160. Sorfnar randir af tönn . — 1.00 

Ef margar eru sorfnar i senn, fult gjald tyriv hina fyrstu, en 
hålft úr því. 

161. Ad deyfa tannhold; þá er gert er ad tönn — 1.00 

162. Ad Btilla mikla blódrás eftir tannadgerd — 1.00 

163. Ad gera gervitannaflögu úr kássúki — 5.00 

164. Vidgerd á tannflögu, hálft gjald. 

165. Fyrir hverja tönn, sem fest er i flöguna (163) .— 3.00 

Fyrir hvem jaxl, i vidbót kr. 3.00. 

166. Erókar eda spengur ur dýrum m&lmi, til þess ad festa eda styrkja 

flöguna — 3.00 IMS 10 

4 167. Tannflaga úr dýrum málmi, auk málmverðs kr. IJOO 

14. ft\f' 168. Hver tönn fest á þá flögu (167) — 5.00 

169- Fyrir 8tingtönn — 5.00 

170. I^'aðrir og fjaðrahöld úr gulli á heUan tanngarð — 7.00 Þetta bírtíst öllum þeim tíl leiðbeiningar, sem hlut eiga að máli. 

í itJéniaiTáli íslanét, 14 fsbrðar 1908. 
H. Hafstein. Jón Magnú$$an. 5 

U. lébr. Reglugjðrð um breyting k prófreglugJOrð 18. april 1907 fyrir gagnfrsDAadeild 
hins almenna mentaskóla 1 Beykjavik. 

*■ 
f stað 7. gr. prófreglugjörðar 18. apríl 1907 kemur ný (7.) grein, er orö- 

a^ þannig: 

Við gagnfræðapróf skal gefa þessar einkunnir 8, 6, 4; 2, 0. Við sam- 
laguing á þessum einkunnum geta komid fram millieinkunnimar 7, 5, 3 og 1. 
S^kunnína 8 skal aðeins gefa þá er frammistaða nemanda er óvenjulega góð, 
en einkunnma aftur é, moti, er frammistaðan er afar aumleg. Fyrtaldar ein- 
kunnir: 8, 6y 4, 2f Of skal og gefa á skólaárínu og relkna árseinkunnina út eftár 
þeim. Við þann útreikning geta komið fram siðartaldar eiokunnir (millieinkunnimar 
7, 5, 3 og 1). Sleppa skal öllum brotum, en halda einungís heilu tölunum, eigi 
^eins þegar deilt er einkunnum þeira, sem gefnar eru á skólaárinu, heldur 
einnig þegar meðaltal er tekid af árseinkunninni og prófseinkunninni. 

Árseinkunn fyrir frágang á skríflegum úrlausnum kemur út við það, að 
lagðar eru saman einkunnir þær^ sem allir kennarar i námsgreinum þessum hafa 
geflð á skólaárinu, og útkomunni siðan deilt með tðlu einkunnanna; komi út meira 
hrot en Vn ^i^ Þ^ hækkað upp i heilan, en Vt ^roú og þaðan af minna sje slept. 

Þetta birtist öllum þeim til leidbeiningar, er hlut eiga að máli. 

í s^érnarráli íslands, 14. Mrðar I9M. 

H, Hafctein. 

Ján Hagnúisan. 11 1908 

Prófreglugjörð 6 

U. febr. fyrir 

gagnfræðaskólann á Akureyri. 

Samkvæmt 11. gr. i auglýsingu 11. nóvbr. 1905, um reglugjörð fyrír 
gagnfrðeðaskólann á Akureyri, eru hjermeð settar eftirfarandi reglur um það, 
hvemig hagað skuli gagnfrseðaprófl við tjeðan skóla. 1. kafli. 
Um ikólanemendur. 

1. gr. 

Burtfararpróf gagnfrseðaskólans á Akureyri nefnist gagnfræðapróf. 
Þeir, sem undir það ganga, skulu reyndir i þvi, sem þeir hafa lesið i gagnfraeda- 
deildinni, þó með þeim takmörkunum, sem leiða af ákvörðunum þeim, er hjer 
fara á eftir. Skólameistari ákveður i samráði yið kennara og með samþykki 
stjómarráðs, að hve miklu leyti sleppa megi ýmsum köflum úr því, sem lesið 
heflr veríd í allri deildinni. 

2. gr. 
Ekkert gagnfrœðapróf skal halda i: 

1) teiknun, 

2) handavinnu, 

3) leikfimi, 

4) sðng. 

En leggja skal fram teikningar þær og handayinnu, sem nemendur hafa leyst af 
hendi i skólanum siðasta skólaár, og skal gefa einkunn fyrir hvort um sig, 
Sýna skal og i lok skólaársins leikni i likamsæflngum og sðng þeirra nemenda, 
er gagnfraBðapióf eiga að taka. Hinir skipuðu prófdómendur skulu ásamt kenn- 
ara dæma um teikningar og handavinnu. 

3. gr. 
Gagnfræðapróflnu skal haga þannig: 

/. Islemka. 

a. M u n n 1 e g. Nemendur skulu hafa tíl prófsins að minsta kosti 200 
bls. i 8vo af þvi, sem þeir hafa lesið i skólanum; skal það baedi vera bundiö 
m&I og óbundið, valið úr fombókmentunum, og einkum bókmentum siðarí alda. 1908 12 

6 ýmislegs efnis. Hver nemandi skal látinn leea kafla úr óbundnu máli, er hann 
14. febr. heflr ekkl lesið áður i skólanum; má kaflinn eigi vera þyngrí að efni nje máli 
en það, sem lesið heflr yerið i skólanum; hann skal og látínn lesa kafla i Ijóð- 
um. Gera skal hann grein fyrlr efni þess, sem hann er látínn lesa. Ennfremur 
skal kennarínn taka til meðferðar hæfllega langan kafla af þvi; sem til prófe 
heflr verið ætlað, láta nemandann segja frá efni hans með eigin oröum, og gera 
nokkra grein fyrir einstökum orðum og setningum. Við einkunnagjöflna skal 
taka sjerstakt tiUit til þess, hvernig lesið er. 

b. S k r i f 1 e g. Nemendur skulu skrifa endursagnarstíl ogrit- 
gerð, annaðhvort frásögulegs efnis, eða lýsingu á einhverju, er þeir þekkja^ 
eða hafa fyrir augunum, Eígi skal verkefnið vera mjög umfangsmikið. //. Danska, 

a. M u n n 1 e g. Nemendurnir skulu hafa til prófsins að minsta kosti 100 
bls. i 8yo af þyi, sem þeir hafa lesið i skólanum. Skal reyna þá i kafla úr þessu 
og i stuttum ólesnum kafla auðvelduro. Próflð fari fram sumpart með samtali á 
dönsku um kaflann eða endursögn hans, sumpart með þvi að þýtt sje á islensku 
svo mikið sem þurfa þykir til þess að ganga úr skugga uro, að neroandinn skilji 
kaflann. i málfræði sje nemandinn aðallega reyndur á þann hátt, að hann sje 
látinn setja saman óflóknar smásetningar, er sem mest sjeu leiddar út úr kaflan- 
um, sem prófað er i. 

b. Skrifleg. Nemendur skulu snúa hæfllegum kafla úr islensku 
á dönsku. 

///. Efuika. 

Próflð er bæði munnlegt og skriflegt, og skal haga þvi á sama hátt og 
próflnu i dönsku. 

IV, Saga. 

Prófið er munnlegt, og skal láta nemandann segja frá kafla i samhengl 
og sömuleiðis svara einstökum spurningum, sem fyrir hann eru lagðar. 

V. Landafrædi. 

Próflð er munnlegt, og á ad styðjast við uppdrætti landa, myndir eOa 
önnur áhöld við landafræðiskenslu. VI. NdttÚTusaga, 

Próflð er munnlegt, og skal leggja aðaláherslu á það, að nemendur geti 
glögglega lýst náttúrugripum eða myndum, sem þeim eru sýndar, og kunni aS 
^era grein fyrir Uff^erum, gerð þeirra og störfum. Spumingar ár b e i 1 8 u* 13 1908 

f r æ ð i þarf ekki að leggja fyrir alla nemendur, og eigi skal velja aðalspum- « 
inguna handa nokkrum oeroanda ur henni. U.febr. VIL Eðlisfrœði, 

Próflð er munnlegt, og skal nota ir.yndir eða önnur kensluáhöld við það 
eftlr föngum. Hverjuni nemanda skal fá eitt eða tvö verkefni, eftir því hve 
yflrgripsmikil þau eru. Sjeu þau tvö, má annað þeirra vera efnafræðislegs efnis, 
en eigi skal það vera aðalúrlausnarefnið. VIIL 8tœrðfr(Bði. 

Próflð er bæði munnlegt og skriflegt. 

a. Reikningur. Munnlega próflnu skal þannig haga, að það sýni 
hve vel nemendur skílji reikningsreglurnar og leikni þeirra í að hagnýta sjer þær. 

Við skriflega próflð skulu nemendum fengin til úrlausnar að minsta kosti 
tvö dæmi. Skal velja þau þannig, að |)eir geti beint hagnýtt sjer þær reiknings- 
reglur, sem þeír hafa lœrt. 

b. og e. Talnafrœði og flatarmálsfræði. Við munnlega 
prófið skal einkum reyna nemendur í flatarmálsfræðí, og ber vlð prófdóminn að 
taka sjerstaklega tiUit til þess, hvort nemandinn getur gert nákvæma og skýra 
(jreln fyrir því, sem hann heflr lært. 

Við skriflega próflð skal fá nemendum tvö verkefni til úrlausnar. Þau 
Bkal þannig velja, að hægt sje beint að hagnýta sjer við úrlausnina einhverja þá 
setningu, eða aðferð, sem þeim heflr verið kend i skólanum. Skal annað dæmið 
vera uppdráttardæmi (Konstruktion), en hitt reikningsdæmi, eða líking. Við próf- 
dóminn skal hafa hliðsjón af þvi, hvernig teikningin er af hendi leyst. 4. gr. 

Þrír prófdómendur skulu dæma um hina skriflegu og munnlegu frammi- 
stoðu i hverrí grein. Skal einn þeirra vera kennarinn i þeirrí námsgrein, sem 
próflö er i, en af hinum tveim velur stjómarráðið annan, en hinn skólameistari. 5. gr. 

Allar einkunnir hafa sama gildi. Einkunnir fyrir skríflegar] úrlausnir á 
ekki að leggja saman við einkunnir fyrír munnlega frammistöðu i sömu náms* 
grein. Aðeins eina einkunn skal gefa fyrír alla hina munnlegu frammistöðu i 
heild sinni i hverri námsgrein, og aðra einkunn fyrir skriflega; og það eins 
þdtt lagt sje fyrir nemandann fleiri en eitt verkefni til úrlausnar, eða þótt náms- 
greinir flkiftiBt i fleiri deildir. 1906 14 

6 6. gr. 

• • '• Einkunnir eru þrennskonar: 

1. Prófseinkunnir eru þær einkunnir, sem gefnar eru fyrir munn- 
lega e&a skriiiega framraistöðu vid gagnfræðapróf i hverri einstakri námsgrein. 

. Sðmuleiðis einkunnir þær, sem gefnar eru viÅ gagnfræðapróflð fyrir teikningu og 
handavinnu. 

Vid munnlegt prof eiga prófdómendumir, að alðoknu prófl i hverri náms- 
grein, ad bera saman einkunnimar, sem þeir hafar gefið, og kveda upp að þvi 
loknu prófseinkunn hvers nernanda i námsgreininni. 

2. Árseinkunnir eru medaltal þeirra þriggja einkunna, er hver 
kennari gefur i sinni kenslugrein, eða sínum kenslugreinum, til þess ad l&ta i 
Ijósi álit sitt um ástundun og kunn&ttu nemanda i þeim námsgreinum, sem hann 
kennir. Skulu þær einkunnir ritadar i bók, sem til þess er ætlud, og medaltal 
þeirra reiknad út vid lok kensluårsins og fært inn i bók þeesa. 

3. Fullnadareinkunnir. FuUnadareinkunn er sú einkunn, sem 
kemur út, þegar lögd er saman prófseinkunn, sem gelSn heflr verid fyrir munn- 
lega frammistödu i námsgrein, eda fyrir skólavinnu þá, sem lögd heflr verid 
frara til þess ad um hana sje dæmt, og árseinkunn i nåmsgreininni, og þvi, sem 
út kemur, sidan deilt med 2. 

Prófseinkunn fyrir skriflega úrlausn i nåmsgrein er fullnadareinkunn 
1 henni. 

Årseinkunn fyiir frágang á skriflegum úrlausnum (ritleikni), söng og 
leikfimi, skal vera fullnadareinkunn i greinum þessum. 

i öUum þeim námsgreinum, sem munnlegt prof er haldid i^ skal fulln- 
adareinkunn gefln eftir framanritudum reglum. 

i öUum þeim námsgreinum, sem munnlegt prof fellur burt i samkvæmt 
åkvsBdum þeim, sem um þad kunna ad verda gerd, skal årseinkunnin vera fulln- 
adareinkunn. 

Skólameistari qjer um samlagning árseinkunna og fullnadareinkunna, og 
ad allar årseinkunnir, prófseiukunnir og fullnadareinkunnir sjeu ritadar i 
sjerstaka bók. 

7. gr. 

Vid gagnfraedapróf skal gefa þessar einkunnir: 8, 6, 4, 0. Vid samlagn- 
ing á þessum einkunnum geta komid fram millieinkunnimar 7, 5, 3 og 1. Ein- 
kunnina 8 skal adeins gefa þá er frammistada nemanda er óvenjulega god, en 
einkunnina O afturámóti, er frammistadan er afaraumleg. Fyrtaldar einkunnir: 
8, 6, 4, 2 og O, skal og gefa á skólaárinu og reikna árseinkunnina út eftir þeim. 
Vid þann útreikning geta komíd fram sidartaldar einkunnir (millieinkunnimar 7, 
5, 3 og 1). Slcppa skal öllum brotum, en halda einungis heilu tölunum, þegar 
deilt er einkunnum þeim, sem gefnar eru á skólaárinu, og sömuleidis þegar 
medaltal er tekid af árseinkunninni og prófselnkunninni. 15 iMB 

Árseinkunn fyrír frágang á skríflegum úrlausnum kemur út við það, að 6 
lagðar eru samau einkunuir þær, sem allir kennarar i námsgreinum þessum hafa 14. Mr. 
geflö á skólaárínu, og utkomunni siðan ieilt með tölu einkunnanna; komi út 
meira brot en Vi> sj© þa* hœkkað upp í heilaii; en V2 ^g þaðan af minna broti 
Bje slept 

8. gr. 

Til þess að standast gagnfraððapróf má medaleinkunn i islensku, dönskii, 
enaku, sagnfræði, landafraBÖi, náttúrusögu, eðliBfræði, stærdfræði; teiknun og fr^- 
gangí á skríflegum úrlausnum eigi vera lægrí en 3, 5, reiknað eftir framanskráð- 
am reglum. Þó skal nemanda þeimy sem við munhlegt eða skrílðegt próf fær 
prófseinkunnina tvisvar sinnum, visað frá prófi. 2. kafli. 
Um íUanakólanemendur. 

9. gr. 

Foreldrar eða vandamenn utanskólanemenda^ sem ætlað er að ganga 
ttndir burtfararpróf gagnfraadaBkólans, skulu senda skólameistara umBókn um 
þaö fyrir 15. dag aprilmánadar, ásamt vottorði frá manni eda mönnum, sem lok- 
id hafa burtfararprófum við gagnfræðaskólann eða hínn almenna mentoskóla eda 
ððrum jafngildum prófum, um það, að hann eða þeír hafi haft eftirlit með námi 
hsaváy og skal þvi fylgja skýrsla um það, sem nemandinn hefir lesið og numið. 

10. gr. 

Utanskólanemendur skulu hafa lesið og numið alt það, er lesið er og 
nuDQÍd í allrí gagnfraððadeildinni eda jafngildi þess, og skulu ganga undir próf i 
þvl öllu, svo og í teiknun og handavinnu. Er kennurum skylt að haga svo próf- 
inu i samráði við prófdómendur; að naegileg vissa fáist um þad, að nemendur 
hafi náð tilœtlaðrí kunnáttu og þroska. Prófseinkunn utauskólaneinenda er fulln- 
a&areiDkuQn þeirra. 

í itjémtrfali ítla»ds, 14. fsbrðtr 1908. 
H. Hafstein. Jón Magnusson, ÍMB 16 7 

14. febr. Reglugjðrð um 
afnot geðveikrahælisins k Kleppi. 

Samkvæmt 4. gr. laga 20. oktbr. 1905 um stofnun gedveíkrahælís og eftír 
tillögum yflrBtjórnar hælisins hafa verið ðamdar og settar eftirgreindar reglur 
utn afnot þess: 

1. gr. 

Yfirstjóm hælisins hafa á hendi, undir eftirliti stjórnarráðsins, tveir menn, 
landlæknir og annar maður, er stjórnarráðið skipar tíl þess. Læknir hælisins er 
forstöðumaður þess; hann nefnist geðveikralæknir, og hefir á hendi, auk læknis- 
þjónustunnar, framkværadarstjórn hælisins, alt eftir því sem n&nara er ákvedið 
i erindisbrjefi hans. 

2. gr. 

Að undanteknum a) fábjánuni; þ. c. mönnum, sem vitskertir hafa veríð 
frá fæðingu og b) mönnum, sem eru svo aðfram komnir af öðrum sjúkdómum, 
að auðsætt er að þeir eigi ekki langt eftir ólifad, tekur geðveikrahælið til lækn- 
ingar og hjúkrunar geðveika nienn hjerlenda, eftir þvi sem rúm leyfir, gegn 50 
aura raeðgjöf á dag raed hverjum manni, ef hann er þurfaroaður, ella 1 kr. á dag. 

Verði aðsókn svo mikil að hælinu, að eigi sje unt að veita viðtöku öU- 
um, sem þðrf er á að taka, skal haga svo til^ að ðllum hjeruðum landsins sje 
eftir þvi sem atvik leyfa gjört jafnt undir höfði. Að öðru jöfnu skulu geðveikir 
þurfanienn ganga fyrír. 

3. gr. 

Umsóknír uni inntöku á hælið skulu vera skriflegar og undirskrifaðar af 
viðkomandi sveitarstjóm, ef um þurfamenn er að ræða, annars af nánasta vanda- 
manni eða fjárhaldsmanni gedveiklingsins. Með umsókn hverri skulu fylgja þessi 
skilriki: a) Vottorð og skýrsla lækniS; annars en geðveikralæknisins, um sjúk- 
dóroinn; b) trygging, sem yfirstjórn hælisins tekur gilda, fyrir greiðslu á með- 
gjðflnni meb geðveiklingnum, og kostnaði við útför hans, ef til kemur. 

4. gr. 

Meðgjöfln greiðist fyrirfram fyrir hvert missen. Ef geðveiklingurinn fer 
burt úr hælinu áður en misseríð er libitj endurgreiðist meðgjöfin frá burtfarardegi, 
sem þó eigi telst með. 

Geðveiklingar skulu hafa hreinan og nýjan alfatnað, er þeir koma til 
hælisins, og auk þess tvenn ný nærfðt, ferua sokka. Ef eitthvaS vantar i fatnaö 17 Í^ 

g;eðv6Íklings efta álíti geðveikralœknirinn eitthvað af fatnaðiniini raíður nýtilegt, þá 7 
ber að útvega það sem á vantar á koBtnað gedveiklingsins eða aðstandanda hans. H. Mt. 

Deyi geðveiklingur á hælinu, skal hælið greiða fyrirfram kostnaðinn við 
útförina, ef adstandendur hans eru ekki nógu nærri til þess að sjá um hana, en 
& heimting á endui^greiðslu þess fjár hjá ábyrgðarmönnum geðveiklingsins. 

5. gr. 

Engan má taka í hælið (sbr. þó 7. gr.), nema hann hafl rannsakaður verið 
og skýrsla hafl verið um hann gefin af lœkni, öðrum en geðveikralœkninum, 
eftir fyrirmyndum, sem yfirstjóm hælisins hefir samið. Læknisrannsókn sú, sem 
er skilyrði fyrir upptöku sjúklings í hœlið, niá ekki vera eldri en nemi 8 vikum 
á undan upptökunni. í skýrslu læknis skal það tekið beint fram, hver sjúkdóms- 
einkenni hann sjálfur heflr fundið Eyðublöð undir skýrslur þessar fást hjá geð- 
▼eikralœkninum og allar aðrar nauðsynlegar leiðbeiningar um það, hvernig að 
skulí fara, er menn vilja kojna sjúklingi i hælíd. 6. gr. 

Geðveikralæknirinn einn saman sker úr því, hvort geðveikir menn, sem 
beðiö er um að teknir sjeu 1 hœlið, sjeu tækir eftir framkomnum skýrslum. 
Þegar sjerstaklega standur á og bráðan ber ad, má geðveikralæknirínn taka við 
sjuklingi, þótt eigi sje fuUnaegt öUum skilyrðunum fyrír upptökunni; en þá má 
þaB þó ekki dragast lengur en þrjá sólarhrínga, ad fengíð sje vottorð læknis, 
utan hælisins, um heilsufar sjúklingsins. 

Nú er sjúklingi neitað um inntöku i hælið, og aðstandandi hans vill ekki 
una Yið úrskurd geðveikralæknisinS; og má hann þá skjóta úrskurðinum til yfir- 
Btjómar hfiBlisins. 

7. gr. 

Ef grunur leikur á um að maður sje geðveikur, en það er ekki fullljóst, 
hvort svo er eða eigi, þá skal hœlið veita honura móttöku til ran»isóknar, eftir 
úrskurði stjórnarrádsins samkvæmt tiUögum landlæknis^ og skal maðurinn þá 
dvelja þar svo lengi sem geðveikralœknirinn telur nauðsynlegt vera. 8. gr. 

GeÖveikralæknirinn kveður einn á um það, hvort heilsufar sjúklingslns 
leylB, að bann farí burt af hælinu, og er það á hans ábyrgð, að engum sje hald- 
i8 þar lengur en nauðsyn krefur. Leyfa má gedveikralæknirinn sjúklingi að 
dvelja utan hælisins um stundarsakir til reynslu, en skal þá fá skýrslu um 
heHflufar hans á ákveðnum timum. 1908 18 

7 9. gr. 

U.Mt. gj^j^ g^jg^ sjúklingar farið af hœlinu, þótt þeim sje ekki batnað: 1) þegar 

rjettur aðili krefst þess; 2) þegar yfirstjórn hælisins krefst þess sakir vanskíla á 
meðgjöfinni; 3) þegar geðveikralæknirinn telur það haganlegt fyrir sjúklingiDn 
að hann dvelji utan hælísíns, enda þurfi ekkí að óttast, að af þvi stafl hætta 
fyrir geðvelklinginn Bjálfan eða aðra, og loks 4) ef það kemur í Ijós, að svo 
hefir veríð ástatt um sjúkliQgínn, sem segir i upphafi 2. gr. 10. gr. 

Nú er ábyrgðarmönnum geðveiklings tilkynt, að hann sje albata eða eigi 
af öðrum ástæðum að fara úr hælinu, og sækja þeír hann ekki í tæka tíð, og 
skal þá koma honum til átthaga hans, en ábyrgðarmenn tílskyldir að greiöa 
allan flutningskostnað. Gedveikralæknlrinn kveður jafnan á um, hvernig heimflutn- 
ingi skuli háttað, svo að engum stafi mein af, hvorki geðveiklingnum nje öðr- 
um mönnum. 

11. gr. 

Enginn af þjónustufólki hælisins má heimta eða þiggja gjaflr af sjúklíngun- 
um og ekki án leyfls geöveikralæknisins hleypa aðkomumönnum inn i hús hæliains. 12. gr. 

Geðveiklingamir skulu vinna alla þá vinnu, sem geðveikralæknirinn telur 
þá fsðra um og hælinu má að gagni koma, hvort er utan húss eða innan. Nú gerír 
geðveiklingur hœlinu sjerstaklega mikið gagn með- vinnu sinni, og getur þá yflr- 
stjóm spítalans látið greiða honum einhverja þóknun fyrir vinnu hans, eftir til- 
lögu geðveikralæknisins. f stjirnarráði fslands, 14. februar 1908. H. Hafeteln. Ján Magnú$$on. 19 1908 

Heimilisboðorð ^^*^ 

taanda sreðveikrahælinu k Kleppi. 

1. gr. 

Sjúklingamir skulu vera komnir á fætur og hafa þvegið sjer i siöasta lagi 
kL 7 árd^iB á sumrum og kl. 8 á vetrum. Geðyeikralæknirinn kveður jafnan 
á lun, hverjir megi vera undanþegnii þessarí skipun. 

2. gr. 

Sjúklingarnir skulu jafnan koma i borðstofuna á hinum tilteknu matm^- 
timum og án þess að vekja hávaða; geðveikralæknirinn kveður á um, hverjir skuli 
vera undanþegnir þvi að sækja máltiðír sinar þangað. Án leyfls hans eða 3rflr- 
hjúkrunarkonunnar má enginn hafa mat med sjer út úr borðstofunura, nje heldur 
geyma af mat sinum tíl naBstu máltiðar. 

Sjúklingarnir mega ekki hafa matabýtti innbyrðis eða við aðra útífrá. 

3. gr. 

Þefisir eru matmálstímar: 

Morgunverður á sumrum kl. 8 árdegis 

á vetrum kl. 8V2 árdegis 

miðdegÍBverður kl. 12Va Bíðdegis 

kvöldverður kl. 7 síðdegis. 

4. gr. 

Sjúklingarnir skulu vera háttaðir á sumrum kl. 9 og á vetrum kl. 8Vt 
aiödegis, nema gedveikralæknirinn veiti undanþágu einstökum sjúklingi. 

5. gr. 
Ekkí má reykja neinstaðar i hœlinu. 

6. gr. 

Sjúklingarnir mega ekki fara út úr hælínu eða girðíngum þess nema 
meO leyfi gedveikralæknisins. 

í stjórnarráðl íslands, 14. febriar 1908. 
H« Hafstein« Jón Magnússim. 1908 20 

„1 Erindisbrjef 

handa lækni og: foratððumanni geðveikrahælisins k KleppL 

1. gr. 

Læknir hælisins er forstöðuraaður þess og nefnist geðveíkralæknír. Hann 
Bkal búa i bælinu. 

2. gr. 

Undir umsjón yflrstjórnarinnar heflr hann á hendi alla framkvæmdar- 
stjóm hælisins, sjer um læknisþjónustu og sjúkraþjónustu alla, svo og öU fjár- 
mál þess og búskap yflrleitt. 

3. gr. 

Hann rœður alla starfsmenn og alt þjónustufólk hælisins, nema yflrhjúkr- 
unarkonu og ráðskonu. Þær rsBður yflrstjórn hælisins eftir tiUögura hans. 

4. gr. 

Hann héfir ábyrgð á því, að stöðugt sje viðhöfð hin mesta reglusemi, 
sparsemi og hirðusemi í hvivetna í hælinu. 

5. gr. 

Hann sjer um viðhald á húsum hælisins cg öUum eignum þess öðrum. 

6. gr. 

Hann útvegar og kaupir alt það, er hælið með þarf. 

7. gr. 

Hann sjer um að hinir geðveiku vinni alla þá vinnu, er þeir eru fœrir 
um og hælinu má að gagni koma. 

Þyki honum rjett að veita geðveikum manni, er sjerstaklega stendur á, 
þóknun fyrir vinnu sína, gerir hann um það tiUögu til yfirstjómar. 

8. gr. 

Einu sinni á hverju ári skal hann i viðurvist yfirstiórnarinnar skoða alla 
muni hælisins. Það sem i Ijós kemur er borið saman við búshlutaskrána; þá er 
{4t er boríO saman og þeir munír skráðir, sem vanta og einhverjir af fólkinu 21 1908 

bera ábyrgð á, ritar hann og yfirstjórnarmennirnir undir skoðunargjörðina. Yflr- 9 
stjórnin kveður um leið á um slitna eða ónýtta muni, hvort þeim skuli eytt eða !*• ^^^* 
þeir teknir til annarB. 

9. gr. 
Hann tekur til geymslu peninga eða aðra þá muni, sem geðveikír ménn 
hafa með sjer er þeir koma á hælið, ef þess er óskað eða nauðsyn krefur. 

10. gr. 

Hann semur matskrå fyrir hvem dag^ og afhendir ráðskonu hælisins 
eigi siðar en kl. 12 á hádegi daginn áður. 

n. gr. 

Hann heflr á hendi alla reikníngsfærslu hælisíns, inn- og útborganír. 

Hann hagar reíkningsfærslu sinni eftir þvi sem yfirstjórn hælísins segir 
fyrir ura, þannig, að jafnan sje hægt að fá glögt sundurliðað yfirlit yfir tekjur 
og gjöld. 

12. gr. 

Hann tekur við öllum tekjum hælisíns og gætir þess að hafa ávalt svo 
mikið fje i höndura, að hann geti jafnan tafarlaust goldið aðvífandi reikninga 
hælisins. Hann semur 1 byrjun hvers mánaðar lauslega áætlun um tekjur og 
gjöld hælisins; samkvæmt þessari áætlun útvegar yfirstjórn hœlisins honum fje 
það sem til vantar úr landssjóði. 

13. gr. 

Hann semur á ári hverju fyrir lok januar nákvœman höfuðreikning með 
fullnaegjandi skilrikjura og búshlutalista fyrir liðna árið; fara reikningar þessir 
frá honum til yfirstjómarinnar og þaðan til stjórnarráðsins. Með höfuðreikningi 
hverjum skal fylgja yfirlit yfir efnahag hælisins. 

14. gr. 

Hann skal sýna yfirstjóm hælisins allar bækur sinar með fylgiskjölum 
og peninga þá, er hann heflr l höndum, hvenær sem þess er krafist, og ber 
honum einnig, hvenær sera er, að láta í tje það sem af honum verður heimtað 
sem reikningshaldara. 

15. gr. 

Hann bókfærir alla þá geðveika menn, sem í hælið koma, og fyrverandi 
heimili þeirra, skráir komudag þcirra, brottfarardag eða dánardag. Einnig lýsir 
hann meðferö þeirra. 1908 22 

9 16.gr. 

H. febr. Hann úrskurðar um inntöku á hælið og tilkynnir hlutaðeigendum rjettum. 

17. gr. 

Hann veitir lækníshjálp alla geðveikum mönnum i hælinu og annars 
öUum ibúum þess, eða starfsmönnum, þegar sjúkdóma ber að höndum. 

18. gr. 

Honum ber að gæta alls sparnaðar, þá er um sjúkrafœðí og lyf er að 
ræða. Hann annast um að lyfin sjeu aem flest sett saman og vegin út i hælinu, 
ad svo miklu leyti sem því verður við komið. 

19. gr. 

Honum ber að halda: 

dagbók 

brjefabók 

kassabók 

höfuðbók 

búshlutabók 

skrá yfir geðveika menn. 
Bækur þessar löggildir yfirstjórnin og segir að öðru leyti fyrir um þær. 

20. gr. 

Honum ber að sætta sig við breytingar þœr, er gjörðar kunna að verða 
á þessu erindisbrjefl eða viðbætur við það. 

Með leyfi yfirstjórnar hælisins má læknir hælísins á sina ábyrgð fá nokk- 
uð af störfum sinum að þvi er snertir búskap hælisins i hendur ráðsmanni. 
Um afstöðu ráðsmanns fer eftir því, sem yfirstjómin ákveður. I stjóraarriði íslaiids, 14. febrðtr 1908. 
H« Hafstein« Jón Magnusson. 23 IMS 

Erindisbrjef „»1 

fyirir yflr^júkrunarkonuna i g^eðveikrahœlinu å Rleppi. 

1. gr. 

Undir umsjón og eftirliti geðveíkralæknisíns segir hun hjúkrunarkonum, 
þTottastúlkunum, þjónuBtu- og vökukonu fyrír verkum. Hún sjer um að fyrir- 
skipunum geöveikralæknÍBins um meðferð alla á sjúklingum hælisíns sje fylgt. 
Hún á að umgangast sjúklingana yingjamlega og sjá um að hjúkrunarfólkiö 
gerí hið sama. 

Hún gætir þess af fremstå megni að sjúklínguQum sje nákvæmur gaumur 
gefinn, svo að þeir fari hvorki sjálfum sjer að voða nje öðrum, eða skemmi 
muni hælÍBinB. 

2. gr. 

Hún veitir forstöðu þvottahúsinu, tekur við öUum óhreinum fatnaði o. s. 
frv., sem hjúhrunarkonumar færa henuí, og fær þeím aftur annað hreínt i stað- 
inn. Hún setur alt á skrá, sem hún tekur við eða lætur útí. 

3. gr. 

Hún tekur jafnan úr þvottinum alt það, sem viðgerðar þarf eða ónýtt er. 
Hún sjer um viðgerðina en geymlr hitt, sem ónýtt er, þangað til geðveikralæknir- 
inn hefir leyft að ónýta m^i. 

4. gr. 

Henni ber að sjá um ræstingu og hreinlæti i öUum sjúkrastofum og 
ðlluiD göngum hælisins og ibúöarhúsBins. 

5. gr. 

Hún ber ábyrgð á öUum búsgögnum og fatnaði, sera ráðsmaður fær henni 
i bendur^ og hefir það alt i eínni skrå; á þessa skrá setur hún svo það, sem 
bætigt viö, jafnóöum og það kemur, og sömuleiðis hitt, sem lagt er niður. 

6. gr. 

Hún skal sjá um að heimilisbodorðum hælisins sje hlýtt. 

7. gr. 

Hún má ekki fara burtu af heimílinu án vitundar geðveikralæknisins og 
ber henni yfirleitt að framkvæma alt það, er læknir segir henni fyrir um. 

8. gr. 

Yfirstjóm hælisins rseður hana i samráði við lækni þess og segir henni 
upp. Uppsagnarfrestur frá báðum hliöum er 6 mánuöir. 

f ttJémtrráM Í9km4$, 14. ftbrfor 1908. 
H. Hafetein. Jón Magnusion. 11 

14. febr. 1«08 24 

Erindisbrjef 

handa radskonu g^edveikrahælisins a KleppL 

1. gr. 
Hun tekur við öllura viBtum þeim, er geðveikralœknirinn kaupír handa 

hœlinu, vegur þœr eða mœlir og lœtur honum í tje viðtökuskírteini fyrir. 

2. gr. 
Hún gerir dag hvern mat banda hinum geðveiku mönnum og starfsmönn- 

um hælisins eftir matskrá þeirri, er hún fær frá geðveikralækninum, bvo og 
Bjúkramat eftir því sem læknir ákveður; henni ber að hafa raatinn algerðan, út- 
veginn eða mældan á hinum tilteknu raatmálstímuni. 

a. gr. 
Hún sjer um að eldhi^s, búr eða önnur matgeymsluherbergi sjeu jafnan 
þrífaleg. 

4. gr. 

Hún skal gæta alls sparnaðar að þvi er mat og matvælí snertir; allar 
matleifar skal hún geyma á tilteknum stað, og ekki má hún fieygja eða farga 
neinu matarkyns öðru vísi en með leyfi geðveikralœknisins. 

Nú skemmast matvælí fyrír handvömm hennar eða eftirlitsleysi, og skal 
hún þá bæta að fullu. 

5. gr. 
Hún má ekki fara af heimílinu án vitundar geðveikralœknisins. 

6. gr. 
Hún gerir tillögur um ráðning eldastúlkna hælisins. 

7. gr. 
Henni ber að sœtta sig við breytingar, sem gerðar kunna að verða á 

þessu erindisbrjefi eða viðbætur við það. 

8. gr. 
Yílrstjóm hœlisins ræður raðskonuna eftir tiUögum geðveikralœknisins, 

og getur vikið henni frá með 6 mánaða fyrirvara. Hún getur og sagt af sjer starfl 
slnu með sama fyrirvara. 

i stjirnarráði Islands, 14. fsbrðtr 1908. 
H. Hafiitein. Jón Magnúiion. 25 IMS Auglýsíng it um staðfestinsT stdórnarráðsins å heilbrigðissamþykt fjrrir Eyrar- 

bakkahrepp i Årnessyslu« 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. november 1905, um heilbrígðissamþyktir fyrir 
bæjar- og sveitaitjelog, er hjermeð staðfest eftirrítuö heilbrigöissamþykt fyrir 
Ilyrarbakkahrepp i Ámeesýslu, er samin heflr verio af hlutaöeigandi sýBlunefnd. Heilbrigðissamþykt 

fyrir 
Eyrarbakkahrepp i Arnessýslu. 

/. Ahnenn dkvœði. 

1. gr. 

Samþykt þessi heflr gíldi fyrír allan Eyrarbakkahrepp. 

2. gr. 

Hreppstjóri er formaður heilbrigöisnefndarmnar. Auk hans eiga 8ætí i 
nefndinni einn maður er hreppsnefnd kýs til þriggja ára, og einn, er sýslunefnd 
tilnefnir af ibúum hreppsins til jafn langs tima. 

3. gr. 

Formaður kveður nefndina á fund, þá er honum þykir þurfa, eða hinir 
tveir nefndarmenn, eða hjeraöslæknir, óska þess, þó eigi sjaldnar en tvisvar á 
ári; i maí og oktober; hann ákvedur fundatima og fundastaö, rítar i fundabók 
gerMr nefndarinnar, hefir á hendi brjefaskriftir og annast um að fyrirskipunum 
nefndarlnnar sje hlýtt. Hann getur neitað að framkvœma ålyktanir nefndarinnar, 
en skal þá tafarlaust skjóta málínu til úrskuröar sýslumanns. Hjeraöslæknir á 
heimtingu á að sitja á fundum nefndarinnar og taka þátt i umræöum, en ekki 
befir hann atkvæðisrjett. Formaöur skal boða honum fundinn i tæka tiö. 

Ritfangakostnaö og kostnað er hlýst af brjefaskriftum, skal greiöa úr 
hreppsqóði eftir reikningL Í90Ó 26 

12 4. gr. 

16» íebt. Heílbrigðisnef ndin skal haf a gætur á því, að heilbrígðissamþyktin sje hald- 

ÍQ, og henni hlýtt i öUum greinum. Nefndinní skal heimílt að rannsaka eða láta 
rannsaka alt það er um ræðír í samþykt þessari, eða mikla þýðingu heflr fyrir 
heilbrigði manna, hvort heldur er á almannafæri eða einstakra manna eign. 
Einu sinni á árí skal nefndin skoða allar eignir á svæði því, sem samþyktin nœr 
yfir, og er henni heimilt að skifta starfl þessu miUi nefndarmanna. Ef nokkur einn 
nefndarmaður, annar en formaður, krefst ínngöngu i hús manna til skoðunar i umboði 
nefndarínnar, þá skal hann hafa i höndum skriílegt umboð frá formanni hennar. 
Heílbrígðisnefndin skal færa i eina bók alt það, er hún finnur aðfinslu- 
vert samkvæmt samþykt þessarí, og skal hún skrifiega skipa þeim, er i hlut 
eiga, fyrir um hvad þeir eigi að gjöra til umbóta, ella tilkynna sýslumanniy ef 
um brot er að rsBÖa gegn samþyktinni. 

5. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarumbót eða heil- 
brigðisráðstöfun, sem hefir í för með sjer útgjöld úr hreppssjóði, þá skal hún leggja 
mál það fyrir hreppsnefnd, og fara fram á að fjeð sje veitt. Nú hafnar hrepps- 
nefnd slikrí fjárveitingu, og er þá heilbrigðisnefnd heimílt að skjóta málínu til 
sýslunefndar, er leggur fuUnaöariirskurð á það. //. 'í/m ffdrcBslu. 

6. gr. 

Eldhússkolp og þvottaskolp má eigi láta siga i jörð svo nærrí ibúðar- 
húBum, að hætta sje á þvi, að jardvegurínn undír húsunum saurgist; skal veita 
öllu. skolpinu burt frá húsunum i opnum eða lokuðum raesum, eða bera það burt 
8V0 langt, sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa. ÖU skolpreBsi, hvort heldur eru á 
almannafæri eða einstakra manna eign eða umráðalóð, skulu vera svo við og 
hallajöfn, að hvergi fiói út úr þeim, og hvergi komi pollar eða vilpur; skal 
hreinsa þau svo oft, að ekki leggi ódaun úr þeim. Ef heilbrígðisnefnd telur 
nauðsyn á þvi, að vatnsheldur botn sje gerður 1 eitthvert raesi, þi er heimilt að 
heimta slika aðgerð. 

7. gr. 

Ef ræsi er gert meðfram alfaravegi á opinberan kostnað, skulu þeir, er húa 
eiga fram með veginum, skyldir aö gera skolpraesi hver frá húsi sinu út i götu« 
ræBÍÖ, og akulu þau ræsi eigí lakara gerð en göturaBBiö sjálft. 27 1908 

///. Um vatnsból, 12 

16. febr. 

8. gr. 

Ö11 vatnsból skal verja hvers konar óhreinindum; er bannað að láta í 
þau fara eða að þeim koma rensli úr skolpræsum, forura, haugstæðum, salernum 
eöa peningshúsum, og má ekki láta f þau, eða nærri þeim neins konar saurindi, 
Borp, slor eða hræ, og ekki þvo i þeim, eða fast við þau, hvorki fatnað; ull, fisk 
eða neítt það annað, er óhreinkar vatnið. Bannað er að leggja húðir í bleyti í 
vatnsból eða nærri þeim. 

9. gr. 

Brunn má ekki hafa nær haugum, forum eða salemum en syo, aö mílli- 
bilið Bje 15 til 20 áhiir. Nii viU einhver gera nýjan brumi, eða breyta gömlum 
brtumi, og skal tilkynna það heilbrigðisnefndinni, er segir fyrir hvemíg brunn- 
iÐum skuli vera háttað, og er hlutaðeigandi skyldur að fara eftir fyrírsögn hennar. 

10. gr. 

Heilbrigdisnefnd getur bannað að taka vatn úr brunni um stundarsakir, 
ef hún álltur vatnið óheilnæmt. Ef læknísrannsókn leiðir í Ijós, að vatnið sje 
skadvænt, og ekki er unt að gera við brunninn svo, að vatnið verði ósaknæmt; 
þá skal heilbrigðisnefndin skipa eiganda að moka ofan i brunninn og fylla hann 
8V0, að engu vatni verði úr honum náð. IV, * Um peningshúSj hauga og farir, 

ll.gr. 
Stórgripi eða sauðfje má ekki bafa i mannahusum, eða kjöllurum undir þeim. 

12. gr. 

Ef einhver viU reisa peningshús, eða gera for, haugstæði eða haughús, 
þá skal hann gera heilbrigðisnefnd aðvart áður en hann byrjar á verkinu, og 
skal hún gœta þess, að haldin sjeu fyrirmœli þau, er hjer fara á eftir: 

Ekkert peningshús raá setja nær vatnsbóli en nemi 15 álnum. 

Fjós má ekki setja nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 álnum. 

For má ekki gera og ekki hafa haug nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en 
nemi 10 álnum, og ekki nær vatnsbóli en nemi 20 áhium. Forarveggir skulu 
jafnan nå Vi álnar eða meira upp ur jörðu, og skal hafa yfir hverri for sterkan 
hlera, svo að örugt sje, að meun eða skepnur geti ekki fallið i forina. 

Ef hus standa þjett saman, getur heilbrigðisnefnd bannað mykjuhauga og 
haughiis og heimtað að forir skuli gjöra úr höggnu grjóti og steinlími eða stein- 
steypu, Bvo að þœr sjeu vel vatnsheldar, bæði botn og veggir. l«Oe 28 

1« 13. gr. 

'* Ef peningfihiis, haugstæði eða forir, sem eldri eru en samþykt þessí, valda 

miklum óþrífnaðí, má heilbrigðiBnefnd beita fyrírmælum undaiifarandi greinar, 
en heimilt er þá eiganda ad skjóta fyrirskipun nefndarinnar á 8 daga fresti undir 
úrskurð sýslumanns. Sýslumaður skal leita álits bjeraOslæknÍQ og þvi næst kveða 
upp úrskurð I roálinu, svo fijótt sem verða må. F. Um iolemi. 

14. gr. 

Pk er hus er reist til ibúöar, skal jafnan um leiö reisa salemi, og skal 
þaft ekki vera nær vatnsbóli en nemi 20 ålnum. Hafa skal i salemum saur- 
kagga vel vatnsheldan, og skal hann nå fast upp að setunni. 1 hverju salemi 
skal vera bakþil, en þau eigi bygð fast upp ad búshliöum eða göflum. Udan- 
tekningar má gera með W. C. 

15. gr. 

i salemum skal seta og golf jafnan vera hrein, og saurilåtin skal tæma 
Mur en þau fyllast. Heílbrigðísnefnd skal segja til hvar láta megi saurindi 
ur salemum. 

16. gr. 

Ef engin salemi fylgja búsum peim, sem eldri em en samþykt þessi, eða 
þau ein^ sem iUa em gerð og mikill óþrifnaður er að, þá getur heilbrígðisnefnd 
beimtaö af húseigendum, aö þeir geri ný salerai á þann bátt, sem segir i 14.gr. VL Um 8orp og önnur óhreinindi. 

17. gr. 

Sorpbaugar eða sorpgryfjur skulu ekki vera nær ibúöarhúsum eða alfaravegi 
en nemi 15 álnum, og ekki nær vatnsbólum en nemí 20 álnum. Flytja skal alt 
sorpiö burtu að minsta kosti tvisvar á árí, vor og haust. 

Ef bús standa þjett saman, getur heilbrigöisnefnd beimtaö að sorpi og 
ösku sje safnað i ilát og flutt burtu &ður en þau fyllast. 

18. gr. 

Það er skylda sjómanna, aö fleygja öUu slorí i sjóinn, svo aö út taki, ef 
þvi er eigi safnað i gryfjur á þeim stöðum, sem beílbrígðisnefnd leyfir Formenn 
bera ábjTgð á þvi^ að ákvæði þessu sje hl;^tt. 29 1906 

19. gr. 12 

Ef einhverskonar óhreinindi safnast kringum hus manna, svo að fýluloft 
eða daunilt rensli fer lit á alf ara veg, eða inn á ejgnir þeírra, er næstir biia, þá 
getur heilbrigðisnefnd skipað húsráðanda þeiin, sem óþrifnaðinum veldur, að flytja 
óhreinindin burtu tafarlaust. VII. Um iönað. 

20. gr. 

Hver sá iðnaður, er óhollusta fylgir, eða óþrifnaður, t. d. lýsiBbrsBðsla, 
Bútun o. 8. frv., skal vera háður eftirlití heilbrigðisnefndar og fyrirmælum henn- 
ar, að þvi er hreinlæti snertir bæði utan húss og in^an. VIII. Um matvöru. 

21. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á þvi, að ekki sje höfð á boðstólum mat- 
vara, sem er svikin, skemd eða skaðl^ fyrir heilsu manna. Nefndinni skal vera 
trjålst, með samþykki hreppsnefndar, að taka i búðum, fyrir gang\'erð, sýnishorn 
at hverri matvöru þeirri, er hún telur likur til að svikin si'e, skemd eða skaðleg 
fyrir heilsu manna, og láta rannsaka hana. Nú er það bersýnilegt, eða kemur í 
IjÖe við rannsókn hjeraðslæknis eða annara manna, er vit hafa á, að einhver 
matvara er ekki nýtileg til manneldis, og skal þá á einhvern hátt gera hana 
ófikaðlega heilsu manna á kostnaö þess, er vöruna hafðí á boðstólum. /X Um {búöarhús. 

22. gr. 

ÖU hús, þau er leigð eru til íbúðar, skulu vera svo gerð, að unt sje að 
halda þeim hreinum. Að minsta kosti einn gluggi skal vera á hjörum i hverju 
herbergi, og trjególf í öUum Iverustofum. 

HeUbrigðisnefnd má heimta af leigjanda eða eieranda, að rsestað sje her- 
bergi i ibúðarhúsi; ef herbergið er svo óhreint, að nefndin álítur ibúum hættu 
búna. 

23. gr. 

Ef íbúðarhús er svo iUa gert, hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefndin 
álitur hættulegt fyrir heilsu manna að biia i þvi, þá getur hún bannað ibúðina. 1906 30 

12 Nefndin skal þá tilkynna húseiganda banniö skriflega og færa rok fyrir þvi, og 
15. febr ekal þá folk fara ur húsinu á tv^gja månada fresti fra tilkynningardegi, ef 
húsið er eigi bætt á þeim tíma, svo nefndinni liki. Þó er húseiganda frj&lst á 8 
daga fresti aö skjóta skipun nefndarlnnar undir úrskurð sýslumanns, en hann 
skal leita álits hjeraöslæknis og því næst leggja úrskurð á málid, svo fljótt sem 
yerða má. 

24. gr. 

Bannað er aö taka kjallara til ibúöar án leyfis heilbrigdisnefndarinnar. 
Undir íbúðarhúsum, sem reist verða hjer eftir, má eigi hafa kjallara svo gerða, 
að nokkum tima standi i þeim yatn. X Um $kóla. 

25. gr. 

Heilbrigöisnefndin skal skoða öU skólahús og skólastofur, hvort heldur 
eru opinber eign eða einstakra manna, að minsta kosti tvisvar á árí, i byrjun 
skólaársins og á þvi miðju. Hver sá er tekur til kenslu 10 bðm eða fleíri, er 
skyldur að tilkynna heilbrígðisnefnd hvar hann ætlar að kenna. 

26. gr. 

Hver kenslustofa handa bðmum skal vera svo stór, að 80 rúmfet komi á 
hvert barn i minsta lagi. Gluggar skulu á hjörum vera. Golf skal ekki sópa, 
en þvo svo oft, sem heilbrigdisnefnd ålitur þess þurfa. 

27. gr. 

Ef heilbrígðisnefnd veröur i skóla vör vid börn eða kennara, er hafa 
einhvem næman sjúkdóm, þá skal hún tilkynna hjeraðslækni nöfn og heimili 
þeirra, sem pjúkir eru. Ef skólabam eöa kennarí heflr berklasótt, og læknir 
álitur að um sóttnæmishættu sje að raaða, þá getur heilbrigdisnefnd bannað að 
bamiö eða kennarinn komi i skólann, þartil Bóttnœmishœttan er um garö gengin, 
að læknis dómi. 

Holdsveik bðm mega ekki i skóla ganga, og holdsveikir menn ekki fást 
við bamakenslu. XI. Vm Kamkofníihús, 

28. gr. 
Heilbrigðisnefndin skal hafa eftirlit með sarakomuhúsum i hreppnum og 
sjá um að þau sjeu rspstuð hvenœr, sem hún álitur þess þörf. Vilji eigendur 
ekki sætta sig vid álit heilbrigðisnefndar, geta þeir leitað álits hjeraðslæknis, 
sem þá rædur úrslitum. 31 1906 

XII, Um mmna sjúkdáma. 12 

15. tthr. 
29. gr. 

Þá er lögskipuðum vörnum er haldíð uppí gegn næmum sjúkdómi; skal 
heilbrigðisnefnd aöstoða bjeraðslækni vid sóttyörnina. 

Ef upp kemur alvarlegur nœmur sjúkdómur á svæðí þvi, sem samþyktín 
nær yfir, eða i nálaBgum sveitum, þá er heilbrigoisnefnd heímilt að setja, i sam- 
ráði við hjeraðslœkninn, um stundarsakir strangari fyrírmæli en í samþykt þessari 
felast, um hreinlætí, utan húss og innan, burtflutning á óbreinindum o. 8. trv. XIII. Um séktir. 

30. gr. 

Ef menn brjóta samþykt þessa, eða vanrækja að framkvœma á settum 
fresti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur aarakvæmt henni, þá varðar 
það alt ad 200 króna sekt, sem rennur i aveitarsjóð. 

Ef heilbrigoisnefnd kýs heldur að láta vinna verk það, er vanrækt hefir 
verið, á kostnað þess, er verkiö átti að vinna, þá er henni það heimilt, og skal 
þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitarsjóðiy en sidan taka hann lögtaki 
hjå þeim^ er sekur er. 

31. gr. 
Samþykt þessi öðlast gildi 1. mai 1908. Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

f stjiratrriði fslands, 15. febrðar 1908. 
H. Hafstein. Jón MagnÚBson. WtA ðð 13 Terðlagsskrá 

sem gíldir fyrir 
Norðuiinúlasýslu og SeyOisQarðarkaupstaO 

frá 16. mai mánaðar 1908 til jafnlengdar 1909. 3. 
4. 
6. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13. 14. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. 
26. A. Fritur paningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
oktober til novembermanadarloka, i fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar i far- 

dögum hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver å 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 

— 8 ær geldar . hver á 

— 10 ær mylkar hver á 

— 1 áburðarbestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

— 1 Vs hryasu, á sama aldri á B. Ull, tmjir o| ttlg. 

af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 
ullu, vel þveginnl, pd. å 1 hndr. 120 pd 

— 120 pd. af miBlitrí ullu, vel 

— 120 pd.af smjörí, vel verkuðu, 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri, pd. å 
pd. i C. Tévar« af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundid á 

— 60 pör eingirnissokka parið á 

— 30 pör tvibiandsgjaldsokka . . . paríð á 

— 180 pör sjóvetlinga parid á 

— 20 eingirnispeysur hver á 

— 15 tvibandsgjaldpeysur hver á 

— 120 álnir gjaldvoðarvadmáls, áln. breiða, 1 al. á 

— 120 áln. einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

0. Fitkur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vœttin á 

— 6 vœttir af harðflBki, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vœttir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vœttir af ýsu, hertri, vættin á 

— 6 vættir af háikarli, hertum, . . . vættin å peningttm 118 

18 
19 
16 
12 
14 
11 
77 
73 14 33 

68 
64 
42 
67 
71 
42 
67 
17 99 
65 
75 

30 41 

» 
» 

12 
86 73 87 Hundraft i ÁIÍB kr. anr. •or. 118 

112 
117 
131 
152 

117 
114 

77 
97 118 
78 
90 
36 73 

» 
» 

134 
103 88 

» 59 33 

08 
84 
36 
04 
68 
20 
67 
56 80 

» 
» 80 

» 

40 
20 38 22 99 

93 
98 
109 
127 
98 
95 
65 
81 99 
65 
75 
30 61 

» 
» 

112 

86 74 49 27. 
28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 83 E Lýsf. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýais, 

— 1 tunna (120 pt.) selslysis, . . 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . 8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á F. Skfnnavart. 
4 fjórðungar nautskinns 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ... 10 pund á 

— 6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrossskinns. ... 10 pund å 

— 8 ýórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á 

— 12 fjórð. sauðskinns, af vetiirg. og ám 10 pd. á 

— 5 fjórðungar selskinns .... 10 pund á 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á 

G. Ýmitlegt. 

1 hndr. 6 pd af æðardún, vel hreiusuðuni, pundið á 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á 

— 120 pd. af fuglaflðri 10 pund á 

— 480 pd. af fjallagrösum .... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk ura heyannir á 

— 1 lambsfóður á I peningam kr. I aur. 15 

13 

10 

8 

6 10 MaMvtrl å bverju hinilradi og hverri alin i fyrtSfdum lanilaurum verður: Eftir A. 
Eftir B. eða 
eða Eftir C. eða í fríðu 

ullu, smjöri og tólg. 
ullartóvöru . . . . Eftir D. eða í flski . . 
Eflir E. -eða í lýsi . . 
Eftir F. eða í skinnavöru En neðalvtrð allra fanilaura tamantalid . . 

og flkift með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 78 82 
44 
44 
72 
20 
» 

31 92 12 

27 Handra5& kr. I anr. 41 63 
80 
62 
69 
74 

» 

74 65 

» 115 
80 

103 
73 
41 
70 486 81 » 
» 

70 28 
64 
64 
76 
40 

» 

40 52 42 
70 
80 
80 
70 
85 27 04 •ar. 35 53 
67 
52 
58 
62 

» 

62 55 

» 

62 

85 96 
67 
86 
61 
35 
58 404 67 Skrifstofu Nordur-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 15. januar 1908. 

JÓh. Jókannetson. 

Framanrituð yerðlagaskrá staðfestiBt hjermed. 

Stjórnarráð Islands, 14. febr. 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. m 18 Eggert Briem. 1906 84 14 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
BuAurmúlasýslu 

frá 16. maimánadar 1908 til jafnlengdar 1909. 3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13. 14. 15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. 
26. A. Frlður p«nin|ur. 

hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
oktober til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðuar og lembdar, i far- 

dögum hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, k hausti, . . . hver á 

— 12 sauðír, veturgamlir, á haustí . . hver á 

— 8 ær geldar, á hausti hver á 

— 10 œr mylkar, á hausti hver á 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

— 1 Vs hryssu, á sama aldri .... hver á B. Uii, smjir «1 téig. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . . pd. á C. Tivtra af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundil 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þrædi pundid á 

— 60 pör eingimissokka parið á 

— 30 pör tvibandsgjaldsokka .... paríð á 

— 180 pör sjóvetlinga parið á 

— 20 eingimispeysur hver á 

— 15 tvibandsgjaldpeysur hver á 

— 120 álnirgjaldvodarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 áln. einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. k D. Fltkur. 

1 hndr. 6 vættir af saltflski, vel verkuöum, vættin á 

— 6 vœttir af harðflski, vel verkuðum, vœttin á 

— 6 vœttir af þyrsklingi, vel verkuðmn, vœttin á 

— 6 vœttir af ýsu, hertri vættin å 

— 6 vœttir af hákarli, hertum . . . vœttin å pemngnm 113 

15 

18 
14 
10 
14 
9 

70 
63 15 aor. 38 

38 
40 
58 
96 
08 
97 
67 
80 97 
63 
72 
31 57 

» 
» 

21 
81 17 01 Hondraft i Alin kr. 113 

92 

110 

116 

131 

112 

99 

70 

85 116 
75 
86 
37 102 

» 
» 

145 

97 91 54 38 

28 
40 
64 
52 
64 
70 
67 
07 40 
60 
40 
20 60 20 
20 02 

» 
» 

06 •nr. 94 

77 
92 
97 
110 
94 
83 
59 
71 97 
63 
72 
31 85 

» 
» 

121 
81 76 45 36 1908 27. 

28. 
29. 
30. SI. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýsf. 

1 tunna (120 pt.) hvalslysis, 
tunna (120 pt.) hákarlslýsis^ 
tunna (120 pt.) selslýsis," 1 hndr. 

— 1 

— 1 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis 8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á F. Skfnnavar«. 
1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund å 
6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund á 
6 fjórðungar hrossskinns .... 10 pund á 
8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á 
12 f jórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pd á 
6 fjórðungar selskinns .... 10 pund á 
240 lambskinn (vorlamba), einlit, . hvert á G. Ýmfslefit 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðura, pundið á 

— 40 pund af æðardún, óhreinsuðum, pundið á 

— 120 pund af fuglaflðri ... 10 pund á 

— 480 pund af fjallagrösum ... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á í peningum 
kr. anr. 15 

13 

11 

9 

6 11 

» 

u 

» 

3 
4 Malålferd å hverju bundraöi og bverri alin i fyrtSfdum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í uUu, smjöri og tólg 

Eftir C. eða í ullartóvöru 

Eftir D. eða í flski 

Eftir E. eða í lýsi 

Eftir F. eða í skinnavöru Ea Meðalverð alfra landrura samantalið . . 

og skift með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 58 

» 

38 33 
95 
19 
40 
94 

» 

27 69 

» 

37 

» 

26 
37 Himdrað å kr. ' aar. » 
23 

20 61 
83 
67 
45 
83 

64 70 
136 103 
78 

115 
72 
22 
72 464 77 70 

» 

70 32 

70 
14 
20 
28 

80 14 

» 

44 59 
90 

54 
20 
57 80 47 Alin aor. 20 

» 

17 51 
70 
56 
63 
60 

54 58 

» 

114 
i» 

65 

87 86 
66 
96 
60 
18 
60 386 64 Skrifstofu Suðurmúlasýslu, 12. desember 1907. 
A. V. TuUnius. 

Framanrítuð verðlagsskrá staðfestist hjerraeð. 

í stjórnarráði íslands, 14. februar 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggert Brittn, Í90ð 
15 36 Yerðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
Austur-Skaftafellssýslu 

frá 16. mai mánaðar 1908 til jafnlengdnr 1909. 3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13. 14. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. A. Friður p«ilii|ttr. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

oktober til nóvembermánaðarloka, i fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar i far dögum 
6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti 

8 ær geldar 

10 œr mylkar 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, hver á 
hver á 
hver á 
hver å 
hver á 
hver á 
fard. á 1 7s hryssu, á sama aldri å 

B. Ull, smjir «1 téig. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af srajöri, vel verkuðu, . . . pd. á 

— IsjO pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á C. Tévara af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þrædi pundid å 

— 60 pör eingimissokka parið á 

— 30 pör tvibandsgjaldsokka . . . parið á 

— 180 pör sjóvetlinga paríð á 

— 20 eingirnispeysur hver á 

— 15 tvibandsgjaldpeysur hver á 

— 120 álnir gjald voðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 áln. einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á D. Fiskur. 

1 hndr. 6 vættir af saltflski, vel verkuðura, vœttin á 

— 6 vœttir af harðfiski, vel verkuðum, vœttin á 

— 6 vœttir af þyrsklingi, vel verkuðum, vœttin á 

— 6 vœttir af ýsu, hertri, vættin á 

— 6 y^ttir a( h&karli, hertum, . . . vættin á penugTun Handrað & AUn 89 

11 

12 

9 

7 

9 

6 

78 

62 aor. kr. anr. anr. 00 

15 
57 
65 
30 
49 
90 
67 
80 91 
61 
60 
26 89 

66 
75 

77 
87 
75 
69 
78 
83 109 
73 
72 
31 00 

90 
42 
20 
60 
92 
00 
67 
73 20 
20 
00 
20 74 

56 
63 
64 
73 
63 
57 
66 
70 91 
61 
60 
26 37 1906 27. 

28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýsi. 

1 hndr. I tunna (120 pt.) hvalelysis. . 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis . . 8 pottar á 

— I tunna (120 pt.) selslysis ... 8 pottar å 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . . 8 pottar á 

F. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ... 10 pund á 

— 6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrossskínns .... 10 pund á 

— 8 fjórð. saudskínns, af tvæv. og eldri 10 pd. á 

— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pd. á 

— (5 fjórð. selskiuns ...... 10 pund á 

— 240 lambskínn (vorlamba), einlit. hvert á 

6. ÝMÍslegt. 

1 hndr. 6 pd. af ædardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á 

— 120 pd. af fuglaflðri 10 pund á 

— 480 pd. af Qallagrösum .... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á peningum kr. anr. 1.3 
9 
7 
4 

8 10 
9 

* 

2 I Ma twrt i hverjtt huiiilraði »g bverri alin i fyrtiidum landaurum verður: 

Eftir A. eða í friðu 

Eftir B. eða l uUu, smjori og tólg 

Eftir C. eða i ullartóvöru 

Éftir D. eða í flski 

Eftir E. eða l lýsi 

Eftir F. eða i skinnavöru Ea ■elahrerð allra lanteura ■amaatalið . . 

og skift med 3 sýnir: 
Sf eðalverð allra meðalverAa 40 
42 
12 
85 
13 
17 
19 87 
00 

» 

55 
52 UuDdrað å 53 

m 

42 
38 
37 
40 
45 65 78 
71 45 60 
52 
72 

80 
56 
85 
«0 22 108 00 16 
40 09 194 65 61 88 Álin 15 45 
47 
36 
32 
31 

;m 

38 54 

» 

90 

» 

51 
70 65 
59 38 162 54 Skrifstofu Skaftafellssýslu, 21. dcsember 1907. 
Björgoin Vigfússon. 

Framanrítuð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

í stjórnarráði íslands 14. febr. 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggert Briem. 1908 38 1« Verðlagsskrá 

sem gildir fyrlr 
V estur-Ska rtafellssýslu 

frá 16. maimánaðar 1908 til jafnlengdar 1909. ^SE 


A. Frilir ^ngur. 


ípeDÍ 


ngom 


Hondra&i 


AIÍB 
»nr. 


kr. 


aor. 


>nr. 


1. 


1 hndf. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum 


oktober til novembermanaOarloka, i fard. á 


89 


57 


89 


57 


75 


2. 


— 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i tar- 


dögura hver á 


10 


11 


60 


66 


51 


3. 


— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver å 


12 


21 


73 


26 


61 


4. 


— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 


9 


79 


78 


32 


65 


5. 


— 12 sauðir, veturgamlir, i hausti . . hver & 


7 


32 


87 


84 


73 


6 


— 8 ær, geJdar, á hausti hver á 


8 


63 


69 


4 


58 


7. 


— 10 ær mylkar, á hausti hver á 


6 


93 


^9 


30 


58 


8. 


— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 


68 


57 


68 


57 


57 


9. 


— 1 '/i hryssu, á sama aldri .... hver á 
B. UH, imjir eg téig. 


53 


71 


71 


61 


60 


10 


1 hndr. 120 pd. af hvitri uUu, vel þveginni, pd. á 


» 


72 


86 


40 


72 


11. 


— 120 pd. af mislitri uUu, vel þveginni, . pd. á 


9 


45 


54 


00 


45 


12. 


— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 


» 


57 


68 


40 


57 


13. 


— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á 
C. Tévtra af ulU. 


» 


31 


37 


20 


31 


14. 


1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi. 


haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 


skreppa 44 þræði pundid á 
15. 


— 60 pör eingirnissokka parið á 
16. 


— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . parið á 
17. 


— 180 "pör sjóvetlinga parið á 
18. 


— 20 pör eingimispeysur hver á 
19. 


— 15 tvíbandsgjaldpeysur hver & 
20. 


— 120 álnir gjaldvoOarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
21. 


— 120álnireinskeftu,Ial.tilðkv.breiðrar, 1 al. á 
D. Fitkar. 
22. 


1 hndr. 6 vættir af saltflski, vel verkuðum, vættin á 


9 


9 


» 


> 
23. 


— 6 vœttir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 


9 


9 


» 


9 
24. 


— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vœttin á 


9 


9 


» 


9 
25. 


— 6 vœttir af ýsu, hertri, vættin á 


> 


9 


» 


9 
26. 


— 6 vœttir af hákarli, hertum, . . . vœttin á 


» 


9 


9 


» 

39 1908 27. 
28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýti. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsÍB. 

— 1 tunna (120 pt.) bákarlslýsís . 

— 1 tunna (120 pt.) selslysis . . 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . F. 8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar å SMiiMvar«. 

1 hndr 4 fjórðungar nautskinns ... 10 pund á 

— 6 Qórðungar kýrskinns .... 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrossskinns. ... 10 pund á 

— 8 f jórð. sauðskinns af tvœv. og eldri 10 pd. á 

— 12 fjórð. sauðskinns af vetui^. og ám 10 pd. á 

— 6 fjórðungar selskinns .... 10 pund á 

— 240 lambskinn (vorlamba) einlit, . hvert á 

e. ÝaMegt 

1 hndr. 6 pd. af ædardún, vel hreinsuðum, pundíd á 

— 40 pund af æðardún, óhreínsuðum, pundið á 

— 120 pund af fuglafiðri .... 10 pund á 

— 480 pund af fjallagröflum ... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á peningnm kr. anr. 12 
9 
7 
5 
3 IMalvM-l i hverju hundrtði »g hvtrri alii i tjrWUum ludtuniiii vtrliir: 

Eftir A. eða í friðu 

Eftir B. eða i ullu, smjörí og tólg 

Eftir C. eða í ullartóvöru 

Eftir D. eða i fiski 

Eftlr E. eða i lýsi Eftir F. eöa i skiimavðru Ea nMðalverl ailrt landtura Mmantalll . . 

og skift med 3 sýnir: 
MeðalverA allra meðalverða 29 
71 
93 
43 
25 

» 

29 60 
44 Hnndraft i aor. 49 
58 
47 
43 
39 

69 74 
61 51 186 16 
26 

58 
44 
00 

» 

60 24 

50 17 91 62 30 AUn aor. 41 
49 
40 
36 
32 

» 

58 52 
69 62 
51 43 156 52 16 Skrifatofu Skaftafellssýslu 19. desember 1907. 
Björgvin Vigfúsaon. 
Framanrítuð verðlagsskrá staðfestiBt hjermeð. 

í Stjómarráðí íslands 14. febr. 1908. 

F. h. r. 

KL Jonsson. Eggert BrUm. ides 40 17 Verdlagsskrá 

sem gildir fyrir 
Vestmannaeyjasýslu 

fra 16. niaíraánaðar 1908 til jafnlengdar 1909 3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13. 14. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. 
26. A. Fríöur peningur. 

1 hndr. 1 kýr 3 til 8 vetra, sem beri fra midjum 
oktober til nóvembermánaðarloka, i fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, 'loðnar og lembdar, i far- 

dögum hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

— 8 sauðir, tyævetrir, á hausti . . . hver á 

— 12 sauðir, Veturgamlir, á hausti . . hver á 

— 8 ær geldar á hausti hver á 

— 10 ær niylkar á hausti hver á 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

— 1 Vs hryssu, á saraa aldri .... hver á 

B. Ull, smJSr og téig. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri, .... pd. á 
pd. å 
pd. á 
pd. á C. T6vara af uflu 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þrœði pundlð á 

— 60 pör eingirnissokka parið á 

— 30 pör tvibandsgjaldsokka . . . parið á 

— 180 pör sjóvetlinga parið & 

— 20 pör eingirnispeysur hver á 

— 15 tvlbandsgjaldpeysur hver á 

— 120 álnir gjald voðarvaðmáls,ál n. breiðs, 1 al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. tll 5 kv. breiðrar, 1 al. á D. Fítkur. 

1 hndr. 6 vœttir af saltflski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vœttir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vœttir af þyrsklingi, vel verkuðura, vœttin á 

— 6 vœttir af ýsu, hertri, vættin á 

— 6 vœttir af hákarli, hertum, . . . vœttin á pemnggm kr. aur. 17 
11 

8 

12 
8 17 

» 

12 
10 

» 75 
25 80 
60 
70 
30 50 
27 50 

» 

50 HnndraO 4 106 
90 
% 
96 
80 96 
72 
84 
36 15 

48 105 

75 

60 »or. 50 60 AUn ur. 89 
75 
80 
80 
67 80 
60 
70 
30 12 
40 87 

62 
60 41 idoó 

E. Lýai. 
I penÍDgam 


Himdrað á 


Alifi 
kp. 


aur. 


kr. 


anr. 


anr. 


27- 
28- 
29- 
30- 


1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýBÍs, 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, . . . 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . . 

F. Sfcinnavara. 


8 pottar å 
8 pottar á 
8 pottar å 
8 pottar á 


1 


60 


» 

» 
24 


» 
» 

» 
» 


» 
» 

20 


31- 
32. 
33- 
34. 
35- 
36. 
37. 


1 hndr. 4 fjórðungar nautakinns . . . 

— 6 fjórðungar kýrskinns .... 

— 6 fjórðungar hrossskinns. . . . 

— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldn 

— 12 fjórð. saudskinna, af veturg. og åno 

— 6 fjórðimgar selskinns .... 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit. 

G. Ýmisleit. 


10 pund á 

10 pund å 

10 pund á 

i 10 pd. á 

i 10 pd. á 

10 pund á 

hvert å 


» 

4 

3 

» 
» 


50 
17 

» 

20 


36 

38 

» 

48 


» 
04 


9 
» 

» 

30 
32 

40 


38. 
39. 
40. 
41. 
491. 


1 hndr. 6 pd af æðardún, vel hreiiisuðun 

— 40 pd. af ædardún, óhreínsuduin, 

— 120 pd. af fuglafiðri 

— 480 pd. af fjallagroflum .... 
5 álnir 1 dasrsverk um hevannir . . 


1, pundið á 

pundið á 

10 pund á 

10 pund á 

á 


» 
» 

5 

» 

3 
4 


» 

50 
50 

» 


66 

» 
» 


» 

» 
» 
» 


» 

55 

70 


43. 


— 1 lambsfóður 


. . . á 


80 


IMalf«>l å hverji bundrali »i hvMTÍ alin i fyrtildum ianteuruin verður 


• 
Eftir A. eða i fríðu 
93 
72 

31 
80 
24 
40 


70 
80 

» 

68 


78 


Elftin B. eða i uUu, smiörí osr tóle . . 
60 


Eftir C. eða i ullartóvöru 
26 


Eftir D. eða i flski 
67 


Eftir E. eða i lÝsi 
20 


Eftir F. eða i skinnavöru 
34 
Ea ■••alvwi allra landaura lamantalil 


342 


18 


285 


og skift med 6 sýnir: 


Me 


ðalverA allra meøalverøa . . 
57 


03 


47 

17 Skrifstofu Vestmanneyjasýslu, 4. desember 1907. 
Magnus Jonsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð íslands, 14. febr. 1908. 

F.h.r. 

KL Jonsson« Eggert Briem. 190$ 42 18 Yerðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
Bangárvallasýslu 

frá 16. maí mánadar 1908 til jafnlengdar 1909. 2. 

3. 
4. 
6. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13, 14. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. A. Frilur pMÍagur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til d yetra, sem beri frá míðjuni 
oktober til nÓTembermánadarloka, i fard. á 
— 6 œr, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar l far- 

hver á 
hver á 
hver á 
hver á 
hver á 
hver á dögum 
6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti 
8 sauðir, tvœvetrir, á hausti 
12 sauðir, veturgamlir, á haustí 
8 œr geldar 
10 ær mylkar — 1 áburðarhestur, taininn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

— I '/» hryssu, á sama aldri á B. Uil, sinjtr »g téig. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af mialitri ullu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á 

C. Tévara af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarna, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 

— 60 pör eingimissokka parið á 

— 30 pör tvibandsgjaldsokka . . . parið á 

— 180 pör Bjóvetlinga parið á 

— 20 eingirnispeysur hver á 

— 15 tvíbandsgjaldpeysur hver á 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðniáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 áln. einekeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fitkur. 

1 hndr. 6 vœttir af saltflflki, vel verkuðum, vættin å 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri, vættin á 

. . vœttin á 26. — 6 vœttir af hákarli, hertum, pemngam kr. aar. 99 

10 

12 

9 

7 

9 

6 

79 

55 50 

35 
05 
70 
10 
02 
22 
50 
40 77 
55 
65 
31 Handraö á kr. anr. 99 

62 
72 

77 
85 
72 
62 
79 
73 92 
66 
78 
37 50 

10 
30 
60 
20 
16 
20 
50 
87 40 20 Alin anr. 83 

52 
60 
65 
71 
60 
52 
66 
62 77 
55 
65 
31 43 1908 

E. Lýsi. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. . 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.j hákarlslýsis . . 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis ... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt) þorskalýsis . . 8 pottar á 

F. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ... 10 pund á 

— 6 fjórðuDgar kýrskinns .... 10 pund å 

— 6 fjórðungar hrossskinns. ... 10 pund á 

— 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pd. á 

— 12 fjórð. sauðakinns af veturg. og ám 10 pd. á 

— 6 fjórðungar selskinns .... 10 pund á 

— 240 lambskinn (vorlamba) einlit, . hvert á 

G. Ýmisfegt. 

1 hndr. 6 pd. af œðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 pund af æðardún, óhreinsuðum, pundið á 

— 120 pund af fuglaflðri .... 10 pund á 

— 480 pund af fjallagrösum ... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á 

ihrerd á bverju hundraöi og hverri alin í fyrtðldum fandaurum verður 

Eftir A. eða í fríðu 

Eiftír B. eða í ullu. smiöri os tóls 


í peningam 


Hundrað áj 


Alin 
kr. aur. 


kr. 


aur. 


aor. 


27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

IMí 


» 
» 

» 

12 
9 

7 
5 
3 

» 
» 

» 

2 
3 


» 
» 

10 
45 
73 
39 
49 

» 

20 

» 

88 
55 


» 
» 

48 
56 
46 
43 
41 

» 

48 

» 

» 

76 
68 

» 

47 


40 
70 
38 
12 

88 

» 

» 

» 

04 
40 

» 
» 

41 


» 
» 

40 
47 
39 
36 
35 

» 

40 

» 
» 

58 
71 

63 

57 


En 1 
Me 


Eftir C. eða í uUartóvöru 

Eftir D. eða í flski 


» 


Eftir E. eða í lýsi - 


» 


Eftir F. eða í skinnavöru 
40 


naðalverð alfra fandaura tamantaHl 


191 
68 


85 
95 


1í>0 


og skift með 3 sýnir: 
Aalverð allra meAalvorAa 


53 18 Skrifstofu Rangárvallasýslu 2. januar 1908. 
pr. Björgvin Vigfússon Grimur Sk, Ihorarensen settur 
Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

í Stjómarráði íslands 14. febr. 1908. 

F. h. r. 

KL Jonsson« Eggert Bnem. 1908 U 19 Y e r (i I a g S S k r á 

sera gildir fyrir 
Amessýslu 

fra 16. maímánaðar 1908 til jafnlengdar 1909 2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13. 14. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. 
26. A. Friður peningur. 

1 hndr. 1 kýr 3 til 8 vetra, sem beri fra miðjum 
oktober til nóvembermánaðarloka, i fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i far- 

dögum hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

— 8 saudir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 

— 12 sauðír, veturgamlir, å hausti . . hver å 

— 8 ær geldar å hausti hver á 

— 10 ær mylkar á hausti hver á 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

— 1 Vs hryssu, å sama aldri .... hver á B. Ull, Mijir og téig. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri uUu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd. å 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á C. Tovara af uilu 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundid á 

— 60 pör eingirnissokka parið k 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . parið á 

— 180 pör sjóvetlinga parið á 

— 20 pör eingimispeysur hver á 

— 15 tvíbandflgjaldpeysur hver á 

— 120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á D. Fiikur. 

1 hndr. 6 vœttir af saltílski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af harððski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vœttin & 

— 6 vættir af ýsu, hertri, vœttin á 

— 6 vættir af hákarli, hertum, . . , vættin å I peningu m 
kr. anr. 114 

12 

15 
12 

8 
11 

7 
83 
56 16 69 

97 
62 
28 
81 
27 
80 
94 
44 79 
57 
69 
33 31 75 

» 
» Handraft 4 kr. aor. 114 

77 
93 
98 
105 
90 
78 
83 
75 94 

68 
82 
39 55 100 69 

82 
72 
24 
72 
16 

» 

94 
25 80 
40 
80 
60 80 50 AUn aor. % 

65 
78 
82 
88 
75 
65 
70 
63 79 
57 
69 
33 46 84 45 1908 27. 

28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýti. 

I hndr. I tunna (120 pt.) hvalslýsis. . 8 pottar å 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis . . 8 pottar á 

— 1 tunua (120 pt.) selslýsis ... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . . 8 pottar á F. Skinnavara. 
4 fjórðungar nautskinns 1 lindr. 4 fjórðungar nautskinns ... 10 pund å 

— 6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrossskinns .... 10 pund á 

— 8 fjórð. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á 

— 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og am 10 pd. á 

— 6 fjórð. selskinns 10 pund á 

— 240 lanibskinn (vorlamba), einlit. hvert á 

G. tmitlegt. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum, pundið å 

— 40 pd. af œðardún, óhreinsuðum, putidið á 

— 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á 

— 480 pd. af fjallagrösum .... 10 pund å 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á pemngum 14 

11 

9 

7 
4 Uandrað & kr. I aar. 15 

81 
27 
02 
75 

» 

25 09 
29 Meialvarð i hverju hnndraði og hverri alin < fyrtSldum iandaurum verður: 

Eftir A. eða i friðu 

Eftir B. eða i uUu, smjori og tólg 

Eftir C. eða i ullartóvöru 

Eftir D. eða i flskl 

Eftir E. eða i lýsi 

Eftir F. eða i skinnavöru Ea ■••ahrerl allra landaura Mmantalið . . 

(^ skift med 5 sýnir: 
MeAalverA allra meAalverða 56 
70 
55 
,56 
57 

» 

60 90 

71 

55 

100 

» 

59 60 
86 
62 
16 84 
40 
80 
50 37 377 91 75 58 Alin 47 
59 
46 
47 
47 

» 

50 62 

86 76 
59 
46 

84 

» 

49 314 63 19 Skrifstofu Árnessýslu, 20. januar 1908. 
Siguråur Olafsson. 

Framanritud verðlagsskrá stadfestist hér med. 

Í stjórnarráði íslands 14. febr. 1908. 

F. h. r. 

Kla Jónssoo. Eggert Briem, 1908 46 SO Verðlagsskrá sera gildir fyrir 
GuUbringu- os: KJósarsýslu og ReybjHvlkurkaupstað 

fra 16. maímánaðar 1908 til jafnlengdar 1909. 

A. Fridur peniogur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri fra miðjum 
oktober til nóvembermánaðarloka, i fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lerabdar, i far- 

dögum hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 

— 12 sauðir, veturgaralir, á hausti . . hver á 

— 8 ær, geJdar, á hausti hver á 

— 10 ær mylkar, á hausti hver á 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 

— 1 Vs hryssu, á sania aldri .... hver á 

B. Uff, smjSr og téig. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af raislitri ullu, vel þveginni, . pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á 

C. Tévart af ulfu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 

— 60 pör eingirnissokka parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . parið á 

— 180 pör sjóvetlinga parið á 

— 20 pör eingirnispeysur hver á 

— 15 tvibandsgjaldpeysur hver á 

— 120álnirgjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr. 6 vættir af saltflski, vel verkuðum, vœttin á 

— 6 vættir af harðflski, vel verkuðura, vœttin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af ýsu, hertri, vættin á 

— 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vœttin á 


ípen 
"kr. 


ugum 


Hundrab å 


Alin 
i aur. 


kr. 


aar. 


anr. 


1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6 

7. 
8. 
9. 

10 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


121 

14 
16 

'1 

12 

8 
87 
58 

» 
» 

» 
» 

» 

9 

» 
» 

17 

» 

15 
16 

» 


92 

08 
77 
62 
88 
87 
77 
92 
15 

81 
58 
74 
37 

» 

» 
» 

43 

» 

» 

78 

» 

55 

» 


121 

84 

100 

108 

118 

102 

87 

87 

77 

97 
69 
88 
44 

» 
» 

» 
» 

77 

» 
» 
» 

106 

» 

93 
96 

» 


92 

48 
62 
96 
56 
96 
70 
92 
53 

20 
60 
80 
40 

» 
» 
» 

» 

40 

» 

68 

30 

» 


102 

70 
84 
91 
99 
86 
73 
73 
65 

81 
58 
74 
37 

» 
» 
» 

» 

64 

» 

89 

» 

78 
80 

» 4T HKtt 27. 

28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýsl. 

hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalsIýgÍB, . 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, . 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) eelslýsÍB, ... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) þorekalýsis . . 8 pottar á F. SkinMvtrt. 
4 fjórOungar nautskinns 1 hndr. 4 fjórOungar nautskinns ... 10 pund á 

— 6 fjórðungar kýrekinns .... 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrosaskinns. ... 10 pund á 

— 8 f jórð. sauðskínns, af tvœv. og eldri 10 pd. á 

— .12 f jórð. sauðskinns, af veturg. og ára 10 pd. á 

— 6 fjórdimgar selskinns .... 10 pund á 

— 240 lambskinn (vorlamba;, einlit, . hvert á 6. Ýmislegt 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 pund af æðardún, óhreinsuðuin, pundið á 

— 120 pund af fuglafiðri .... 10 pund å 

— 480 pund af Qallagrösum ... 10 pund á 
5 ålnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á L peningum 
kr. aar. MeHlwrð å hverju bundraði t§ bvMTi «lii i fyrtUdun landaurum verlur: 

Eftir A. eða I fríðu 

Eftir B. eða i ullu, smjöri og tólg 

Eftir C. eða i ullartóvöru 

Eftir D. eða i flski 

Eftir E. eða i lýsi 

Eftir F. eða i skinnavöru 14 

13 

11 

9 

7 51 58 
50 
95 
23 

58 

» 

32 56 

» 

28 
54 Er mtlalverl allrt ianduira tamantalM . . 

og skift með 6 sýnir: 
MeðalverA allra meAalverða Hundraðá kr. I aor. 22 58 
81 
71 
73 
90 

» 

76 102 98 
75 
77 
98 
22 
75 448 74 65 32 

» 

70 
84 
96 

» 

80 75 96 

» 

40 
66 
65 
44 68 AUn anr. 20 19 49 
67 
60 
62 
76 

» 

64 86 

66 
91 82 
62 
64 
82 
19 
63 11 372 62 Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 31. januar 1908. 
Pdll IHnarsson. 

Framanrituð verðlagsskri staðfestist hjenneð. 

i stjómarrádi islancb, 14. februar 1908. 

r. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggert BrienK 1908 4S 21 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
BorgarQarØarsyslu 

fra 16. maímánaðar 1908 til jafnlengdar 1909. 3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13. 14 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. 
26.1 A. Frfður pmin|ur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri fra miðjum 
oktober til nóvembermánaðarloka, i fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðuar og lembdar, i far- 

dögum hver å 

— 6 Baudir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti, . . . hver á 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 

— 8 ær geldar, á hausti hver á 

— 10 ær mylkar, á hausti hver á 

— 1 áburðarhcstur, taininn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

— 1 Vs hryssu, á sama aldri .... hver á 

B. UH, smJBr og UIg. 

l.hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri, pd. a 
pd. å C. Tivar« «f ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundij 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundid å 

— 60 pör eingirnissokka parið á 

— 30 pör tvibandsgjaldsokka .... parið á 

— 180 pör sjóvetlinga parid á, 

— 20 eingirnispeysur hver á 

— 15 tvíbíandsgjaldpeysur hver á 

— 120 álnirgjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 áln. einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á. D. Flskur. 

1 hndr. 6 vœttir af saltflski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af harðflski, vel verkuðum, vœttin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af ýsu, hertri vættin á — 6 vættir af hákarli, hertum vættin & peniDgum 109 

14 
16 
13 
10 
12 
9 
76 
60 67 

07 
89 
75 
40 
20 
20 
50 
30 76 
49 
64 
29 Hondrsð å •nr. 109 

84 

101 

110 

124 

97 

92 

76 

80 91 
58 
76 
34 67 

42 
34 

» 

80 
60 

» 

50 
40 20 
80 
80 
80 Alin •nr. 91 

70 
84 
92 
104 
81 
77 
64 
67 76 
49 
64 
29 4d Í9Ú6 27. 

28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýii. 

1 hndr. 1 tuiina (120 pt) hvalslysis, 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, ... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . . 8 pottar á F. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ... 10 pund á 

— 6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund å 

— 6 fjórðungar hrossskinns .... 10 pund á 

— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á 

— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og am 10 pd. á 

— 6 fjórðungar selskinns .... 10 pund á 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit, . hvert å 

G. Ymiileøt. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum, pundið á 

— 40 pund af æðardún, óhreinsuðum, pundið á 

— 120 pund af fuglaflðri .... 10 pund å 

— 480 pund af fjallagrösum ... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á peningam kr. anr. 13 

11 

9 

7 

5 Mtlaiverl á hverju hundraði og hverri alin I fyrUldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu 

eða í ullu, smjöri og tólg 

eða í uUartóvöru 

fiski 

eða í lýsi Eftir B. 

Eftir C. 

Eftir D. eða í 

Eftir E. 

Eftir F. eða í Bkinnavöru Ea meðalverð allra landaura samantalið . . 

og skift með 4 sýnir: 
MeðalTerð allra meðalverða 80 59 
31 

» 

27 
50 

» 

24 84 
55 Hundrað & aor. 27 54 
67 
54 
58 
66 

57 97 
65 27 
59 249 62 36 

86 

» 

16 60 41 
40 66 Alin 21 47 37 anr. 22 45 
57 
45 

48 
55 

» 

48 » 
» 

57 
91 81 
54 22 

50 207 52 Skrifstofu Mýra- og BorgarQarðarsýslu, 4. januar 1908. 
Sigurður Þórðarton. 

Framanrítuð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

í stjórnan'áði íslands, 14. februar 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggert Briem. idoe 50 22 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
Mýrasýslu 

fra 16. raaímánaöar 1908 til jafnlengdar 1909. i peningom 
kr. , aur. 3. 
4. 
5. 
6 

7. 
8. 
9. 10 
11. 
12. 
13. 14. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. 
26. A. Fríðttr peningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri fra miðjura 

oktober til nóvembermánaðarloka, i fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i far- 

dögum .... hver á 

hver á 
hver á 
hver á 
hver á 
hver á 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti 

12 saudir, veturgamlir, á hausti 

8 ær, geJdar, å hausti .... 

10 ær mylkar, á hausti . . , 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

1 Vs hryssu, á sama aldri .... hver á B. mi, tmjðr tg tölg. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkudu, . . . pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel brseddri, . . . . pd. á 

C. Tovara af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræöi pundið á 

— 60 pör eingirnissokka parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . parið á 

— 180 pör sjóvetlinga parið á 

— 20 pör eingimispeysur hver á 

— 15 tvíbandsgjaldpeysur hver á 

— 120 álnir gjald voðarvaðmálSjáln. breiðs, 1 al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Flikur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 va^ttir af harðflski, vel verkuðuni, vœttin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðuni, vœttin á 

— 6 vœttir af ýsu, hertri, vættin á 

— 6 vœttir af hákarli, hertum, . . . vœttin á 103 

14 
18 
14 
11 
12 
9 
79 
61 12 57 

86 

» 

79 
07 
36 29 

86 77 
55 
67 
31 44 
92 50 HoBdraðá Alin 
aar. 103 

89 

108 

118 

132 

98 

90 

79 

82 92 
66 
80 
37 172 
110 75 57 
16 

» 

32 

84 
88 29 

48 40 

40 

20 80 
40 86 

74 
90 
99 
111 
82 
75 
66 
69 77 
55 
67 
31 144 
92 62 51 1906 27. 

28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýsi. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslyais. 

— 1 tunna (120 pt.; hákarlslýsis . 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis . . 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . 

F. Skimavara. 

1 hndr 4 fjórðungar nautskinns . . 

— 6 fjórðungar kýrskinns . . . 

— 6 fjórðungar hrossskinns. . . 

— 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 

— 12 fjórð. sauðskinnö af veturg. og ám 

— 6 fjórðungar selskinns . . . 

— 240 lambskinn (vorlamba) einlit, 8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á 10 pund á 

10 pund á 

10 pund å 

10pd.á 

lOpd.á 

10 pund á 

hvert á G. Ymiileøt 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 pund af æðardún, óhreinsuðum, pundiö á 

— 120 pund af fuglaflðri .... 10 pund á 

— 480 pund af fjallagrösum ... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambBfóður á penmgom 14 
12 
10 

8 
6 

» 11 

8 

» 

3 
4 MeMverd i hverju hundraði og bverri alin i fyrtðldum iMdaurum verfur: axtr. Eftir A. eda í fríðu 

Eftir B. eða i ullu, smjöri og tólg 

eða í ullartóvöru . . . . 

eða i fiskl 

eða í lýsi 

eða i skinnavöru . . . . Eftir C. 
Eftir D. 
Eftir E. 
Eftir Ea ■•éalvwf allra landaura samantalif . . 

og skift með 6 sýnir: 
MeAalverð allra meðalTerða 50 71 
25 
10 
08 30 10 

» 

25 
45 Hundrað å kr. aoT. 22 58 
73 
60 
64 
72 

72 66 

» 

97 100 
69 

141 
75 
22 
66 475 79 50 

» 84 
50 
60 
64 20 

» 28 

» 

60 

» 

50 
93 31 22 AUn anr. 19 49 
61 
50 
54 
60 

» 

60 55 

81 

65 

89 84 
57 
118 
62 
19 
56 396 66 Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 30. desember 1907. 
Sigurður Þðrðarsott. 
Framanrituð verðlagsskra stadfestist bjermeð. 

í Stjórnarráði íslands 14. febr. 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggert Brietn. 1908 
28 52 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
Snœfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maí raánaðar 1908 til jafnlengdar 1909. 2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13. 14. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 22. 
23. 
24. 
25. 
26. A. Friður peningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjuna 
oktober til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar I far- 

dögum hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

— 8 sauðir, tvœvetrir, á hausti . . . hver á 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 

— 8 œr geldar hver á 

— 10 œr mylkar hver á 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

— 17« hryssu, á sama aldri á 

B. UH, tmjðr tg tölg. 

1 hndr. 120 pd. af hvltri uUu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af niislitri ullu, vel þveginiii, pd. á vel 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri. pd. á 
pd. á peningum kr. I aur. C. Tovara af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 

— 60 pör eingimissokka parið á 

— 30 pör tvibandsgjaldsokka . . . parið á 

— 180 pör sjóvetlinga parið á 

— 20 eingirnispeyBur hver á 

— 15 tvlbandsgjaldpeysur hver á 

— 120 álnir gjaldvoðarvaömáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 áln. einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. å 

D. Fiikur. 

1 hndr. 6 vættir af saltflBki, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af harðflski, vel verkuðum, vœttin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vœttin á 

— 6 vættir af ýsu, hertri, vœttin á 

— 6 vættir af bákarli, hertum, , , , vættin á 97 

13 
17 
Í4 
11 
14 
9 

64 
54 14 

» 

13 

12 27 

95 
71 
95 
23 
20 
91 
36 
09 77 
57 
64 
37 Hnndraft i kr. I anr. 17 

50 
42 97 

83 

106 

119 

134 

113 

99 

64 

72 92 
6« 
76 
44 81 
74 27 

70 
26 
60 
76 
60 
10 
36 
12 40 
40 
80 
40 81 

70 
89 
100 
112 
95 
83 
54 
60 77 
57 
64 
37 85 02 » 

52 71 

67 
62 53 1908 27. 

28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýti. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis . 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis . . 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . 

F. Skinnavar«. 
1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 8 pottar á, 

8 pottar å 

8 pottar á 

8 pottar á . . 10 pund á 
6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund á 
6 flórðungar hrossskinns .... 10 pund á 
8 fjórd. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á 
12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pd. á 

6 fjórð. selskinns 10 pund á 

240 lanibskinn (vorlamba), einlit. hvert á 6. Ymitlegt. 
1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið 

— 120 pd. af fuglaflðri 10 pund á 

— 480 pd. af fjallagrösuui .... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á peniDgam kr. 15 
13 
10 
7 
6 
20 10 Melahnrf i bvtrju bundraði og hvtrri alin i fyrtðldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 

Eftir C. eða í uUartóvöru 

fiftir D. eða f flaki 

Eftir E. eða í lýsi 

Eftir F. eða i skinnavöru Ea aeéalvarf allra landaura samantalif . . 

og skift med 5 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 4H 70 
07 
44 
50 
80 
20 
33 86 

» 

50 

» 

11 
53 Hundraft & | Alin «« 
kr. I aur. I anr. 22 62 
78 
62 
60 
81 
121 
79 65 

» 

90 98 
70 

» 

80 
22 

77 349 69 20 80 
42 
64 

» 

60 
20 
20 16 97 
50 

» 

18 
20 
98 83 97 18 52 
65 
52 
50 
68 
101 
66 54 
75 

» 

62 
91 82 
59 

» 

67 
18 
65 291 58 Skrifstofu Snæfellsn. og Hnappadalsaýslu, 24. desbr. 1907. 
G. Eggerz (settur) 

Framanrítuð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

í stjómarráði íslands 14. febr. 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggert Briem. 1908 54 24 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
Dalasýslu 

frá 16. maímánadar 1908 til jafnlengdar 1909. 2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13. 14 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. 
26 A. Frlðttr peningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
oktober til nóvembermánaðarloka, i fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðuar og lembdar, i far- 

dögum hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti, . . . hver á 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 

— 8 ær geldar, á hausti hver á 

— 10 ær mylkar, á hausti hver á 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

— 1 Vs hryssu, á sama aldri .... hver á 

B. Ull, smjðr tg tölg. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri uUu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á — 120 pd. 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, 
af tólg, vel bræddri, pd. á 
pd. á C. Tovara af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur I pundi! 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 

— 60 pör eingimissokka parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .... parid á 

— 180 pör sjóvetlinga parið á 

— 20 eingirnispeysur hver á 

— 15 tvíbands gjaldpeysur hver á 

— 120 álnirgjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 åln. einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Flikur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiaki, vel verkuðura, vættin á 

— 6 vættir af harðflski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af ýsu, hertri vættin á 

— 6 vættir af hákaiii, hertum . . . vættin á I penÍÐgum 
kr. ! aur. 89 

15 

» 

14 

11 
13 
9 
66 
51 87 
75 

» 

87 
44 
19 
56 
19 
25 77 
53 
58 
29 82 Hundrað i 89 
94 

» 

118 

137 

105 

95 

66 

68 92 
63 
69 
34 98 87 
50 

» 

96 
28 
52 
60 
19 
33 40 
60 
60 
80 40 AHn 75 

79 

» 

99. 
114 
88 
80 
55 
57 77 
53 
58 
29 82 1906 ''^ 


E. Lýii. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsÍB, . 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýflis, . 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, ... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýBÍB, . . 8 pottar á 

F. Skinnavtra. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ... 10 pund å 

— 6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrossskinns. ... 10 pund á 

— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á 

— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pd. á 

— 6 fjórðungar selskinns .... 10 pund á 

— 240 larabskinn (vorlamba), einlit. hvert á 

G. Ymisleøt. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðuni, pundið á 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðuni, pundið á 

— 120 pd. af fuglaflðri 10 pund á 

— 480 pd. af fjallagrösum .... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á 

Alv«rð á hverju hundraðí og hverrl alin 1 fyrtSldum landaurum verður 
Eftir A. eða í fríðu 


I peningnm 


Hnndraft á 


Alin 
kr. 


anr. 


kr. 


anr. 


snr. 


27- 
28- 
29. 
SO- 
SI. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

MvV 


1 

» 

13 

11 

9 

» 

5 
17 

» 

10 

» 
» 

2 
4 


16 

» 

57 
21 
29 

» 

17 
33 
32 

17 

» 

82 
50 


» 

17 

» 

54 

67 
55 

» 

62 

103 

76 

61 
97 


» 
40 

» 

28 
26 
74 

» 

04 
98 
80 

02 

» 

03 
10 
40 

» 

40 
02 


» 

» 

14 

» 

45 
56 
46 

» 

52 

87 
64 

51 

» 
» 

56 
90 

81 


En n 
Me 


Eftir B. eöa í ullu, smiöri oe: tólfi: 


65 

98 

» 

17 
70 


54 


Eftir C. eða í ullartóvöru 


82 


Eftir D. eða i fiski 


» 


Eftir E. eða í Ivsi 


14 


Eftir F. eða í skinnavöru 

leAalvarð allra landaura tamantalið 


58 


347 

6d 


95 
59 


289 


og skift með 5 sýnír: 
5alverð allra meðalverða 


58 24 Skrifstofu Dalasýslu, 27. januar 1908. 
Bjöm Bjamarson. Framanrituð verðlagsskrá Btaðfestist hjermeð. 

Stjómarráð íslands, 14. febr. 1908. 

F.h.r. 

Kl. Jonsson. Eggert Bri^n. iðoe 

25 m Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
Barðastrandarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1908 til jafnlengdar 1909 

A. FrKur pmingur. 

1 hndr. 1 kýr 3 til 8 vetra, sera beri frá midjum 

oktober til nóvembermánaðarloka, í fard. k 

— 6 œr, 2 til 6 vetra, loðnar og lerabdar, i far- 

dösrutn hver á 


i peningum 


Hiuidra»i| 


Alin 
kr. 


aar. 


kr. 


aor. 


aar. 


1. 

2. 


105 

14 
17 
14 

11 

14 

9 

68 

59 

» 
» 
» 

» 

16 

» 

13 
12 

» 


45 

73 
57 
69 
45 
24 
59 
95 
65 

83 
61 
67 
38 

» 

» 

30 

» 
» 

23 

» 

71 

» 

93 
37 

» 


105 

88 

105 

117 

137 

113 

95 

68 

79 

99 
73 
80 
45 

54 

» 
» 

147 
100 

» 

83 
74 


45 

38 
42 
52 
40 
92 
90 
95 
53 

60 
20 
40 
60 

» 

» 
» 
» 

» 

60 

» 

26 

» 

58 
22 

» 


88 
74 


3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 

— 12 sauöir, veturgamlir, á hausti . . hver á 

— 8 ær geldar á hausti hver á 

— 10 ær mylkar á hausti hver á 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vctra, í fard. á 

— 1 Vb hryssu, á sama aldri .... hver á 

B. Ull, smjðr og tölg. 

1 hndr. 120 pd. af hvítri uUu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af mislitri uUu, vel þveginni, . pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á 

C. Tövara af ullu 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 

— 60 pör eingirnissokka parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . parið á 

— 180 pör sjóvetlinga parið á 

— 20 pör eingirnispeysur hver á 

— 15 tvíbandsgjaldpeysur hver á 

— 120 álnir gjald voðarvaðmálSjáln. breiðs, 1 al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. tll 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fiikur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af harðflski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af ýsu, hertil, vættin á 

— 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin á 


88 
98 
114 
95 
80 
57 
66 

83 
61 
67 
38 

» 
» 

» 

45 

123 

» 

84 

70 
62 

» Bi i9oe 27- 
28- 
29- 
30- 31- 
32- 
33- 
34* 
35- 
36- 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýti. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á 

— 1 tuona (120 pt.) hakarlBlýRis, 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsia, ... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . . 8 pottar á 

F. Shinmvtra. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ... 10 pund á 

— 6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund á 

— 6 fjórðungar hroasakinns. ... 10 pund á 

— 8 Á^rft. aauðakinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á 

— 12 f jórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pd. á 

— 6 fjórðungar selsklnns 10 pund á 

— 240 lambBkinn (vorlamba), einlit. hvert á 

G. Ýmislegt. 

1 hndr. 6 pd af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á 

— 120 pd. af fuglaflðri 10 pund á 

— 480 pd. af fjallagrösum .... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambBfóður & á bvwjn hmtfraW »g bverri alin i fyrtðldiNn landaHniiii veriiir: 

Eftír A. eðtt 1 fríðu 

Eftir B. eða i ullu, smjöri og tólg 

eða i ullartóvöru 

fiski I peningnm kr. aor. 15 
12 

10 
8 
7 

11 10 Eftir C, 

Eftír D. eða i 

Eftir E. eða í lýsi . . 

Eftir F. eða i skinnavðru 45 55 
90 
62 
30 
15 
83 
32 96 67 

82 En mUåhwé allrt huitfaura taiimiittM . . 

og skift með 6 sýnir: 
Meðalverð allra medalverða Himdradå kr. 21 62 
77 
63 
66 
85 
70 
76 65 JOl 
74 

100 
86 
21 
71 456 76 75 20 
40 
72 
40 
80 
98 
80 76 39 
70 
80 
02 
75 
90 66 
00 Alin 25 •ur. 18 52 
64 
53 
55 
71 
59 
64 56 53 
96 84 
62 
84 
72 
18 
60 380 68 Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 31. desember 1907. 
(?. Bjömsson. 

Frunanrituð verðlagBBkrá ataðfeetiat hjermeð. 

Stjómarráð íslands, 14. febr. 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggert Briem. 1906 58 26 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
IsaQarAarsýslu og ísaQarðarkaupstað 

frá 16. maimánaðar 1908 til jafnlengdar 1909. 2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13. 14. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. 
26. A. Fríður pMingur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

oktober til nóvembermánaðarloka, i fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lertibdar, í far- 

dögum .... hver á 

hver á 
hver á 
hver á 
hver á 
hver á 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti 

8 ær, geldar, á hausti . . . 

10 ær mylkar, á hausti . . 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 velra, i fard. á 

1 Vb hryssu, á sama aldri .... hver á B. Ull, smjðr og tölg. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd. 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. 

— 120 pd. af tólg, vel brsBddri, . . . . pd. C. Tóvara af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ..... parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . pariö á 

— 180 pör sjóvetlinga parið á 

— 20 pör eingirnispeysur hver á 

— 15 tvíbandl^jaldpeysur hver á 

— 120 álnir gjald voðarvadmáJs,áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fitkur. 

1 hndr. 6 vœttir af saltfiski, vel verkuðuni, vœttin á 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðuni, vœttin á 

— 6 vœttir af þyrsklingi, vel verkuðum, vœttin á 

— 6 vœttir af ýsu, hertri, vœttin á 

— 6 vœttir af hákarli, hertum, . . . vættin á peÐingom 
kr. aor. 113 

15 
20 
16 
11 
15 
9 
72 
65 16 33 

25 
19 

» 

97 
77 
70 
33 
20 82 
59 
74 
40 35 96 Hondraftå kr. snr. 113 

91 

121 

128 

143 

126 

97 

72 

86 98 
70 
88 
48 63 101 33 

50 
14 

» 

64 
16 

» 

33 
93 40 
80 
80 76 

» 
> 
» 
» Alin •ar. 94 

76 

101 

107 

120 

105 

81 

60 

72 82 
59 
74 
40 52 

» 
» 85 1S06 27. 
28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýii. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalelysis. 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis . 

— 1 tunna (120 pt.) selBlýBÍs . . 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . 

F. Skinnavart. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 

— 6 fjórðungar kýrskinns . . . 

— 6 fjórðungar hrossskinns . . . 

— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 

— 12 fjórð. sauðskinn8, af veturg. og ára 

— 6 fjórð. selskinns 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit. 8 pottar á 
8 pottar á 
8 pottar á 
8 pottar á 10 pund á 

10 pund á 

10 pund á 

10 pd. á 

10pd.á 

10 pund á 

hvert á 8. Ymiileøt. 

1 hndr. 6 pd. af aeðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 pd. af öBðardún, óhreinsuðum, pundið á 

— 120 pd. af fuglaflðri 10 pund á 

— 480 pd. af fjallagröBum .... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á peniÐgnm 16 

14 

11 

9 

8 IMaWard á hverju hnndraði tg hverri alin í fyrtðldum landaurum vtrður: 

Eftir A. eða í fríðu 

eða í uUu, Bmjöri og tólg 

uUartóvöru Eftir B. 
Eftlr C. eða í Eftir D. eða í flski Eftir E. eða I 
Eftir F. eða i lýsi . . 
skinnavöru En madalvtri allra landaura samantalið . . 

og skift með 6 Býnir: 
Meðalverð allra meðalverða anr. 34 90 
36 
79 
95 

77 

» 

30 58 

86 
58 Handraft i kr. anr. 20 67 
86 
70 
79 
105 

» 

72 114 108 
76 
63 

101 

20 
80 450 75 10 60 
16 
74 
60 
24 96 89 
50 

» 

76 
10 
22 08 Alin sor. 17 56 
72 
59 
66 

88 

60 96 

» 

57 
112 91 
64 
52 

85 
17 
64 47 376 63 26 Skrifstofu ísafjarðarsýslu, 4. januar 1908. 
Magnus Torfason. 

BYamanrítuð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

í stjómarráði íslands 14. febr. 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggert Briem. 1M8 
37 60 Verðlagsskrá 

Bern gildir fyrir 
Strandasýslu 

frá 16. mai roánaðar 1908 til jafnlengdar 1909. A. Friiur ptningttr. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
oktober til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar i far- 
dögum hver á 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

4. — 8 saudir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 

5. — 12 Bauðir, veturgamlir, á hausti . . hver & 

6. — 8 ær geldar hver á 

7. — 10 ær mylkar hver á 

8. — 1 áburðarhestur, tamlnn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

9. — 1 Vi hryssu, á sama aldri á 

B. UH, tmjðr og t4l|. 

10. 1 hndr. 120 pd. af hvitri uUu, vel þveginni, pd. á 

11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. å 

12. — 120 pd. af Bmjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 

13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. å C. Tovara af ullu. 

14. 1 hndr. 30 pd. hespugams, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
Bkreppa 44 þræði pundið á 

15. — 60 pör eingimÍBBokka parið á 

16. — 30 pör tvibandsgjaldBokka . . . parið á 

17. — 180 pör Bjóvetlinga parið & 

18. — 20 eingimiBpeyBur hver á 

19. — 15 tvíbandsgjaldpeyBur hver á 

20. — 120 álnir gjald voðarvaðmálB, áln. breíöB, 1 al. á 

21. — 120 áln. einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. å D. Fiikur. 

22. 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin & 

23. — 6 vættir af harðfÍBki, vel verkuðum, vættin á 

24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin & 

25. — 6 vættir af ýBu, hertri, vættin & 

26. — 6 vættir ai bákarli^ hertum, , • , vættin á p^nitig nip kr^ sar. 100 

16 
17 
14 
11 
13 
9 
70 
58 14 14 
12 
60 
39 
32 
07 
71 80 
54 
60 
30 Hondraoå 20 
57 10 

» 100 

96 

102 

116 

136 

106 

90 

70 

77 96 
64 
72 
36 21 36 
32 57 144 

68 anr. Alin •nr. 84 
72 
80 
68 
56 
70 
71 
33 80 30 
60 40 84 60' 4^1 83 

81 
86 
97 
114 
89 
76 
59 
64 . 80 
54 
60 
30 30 

48 

120 
57 70 » 

40 61 1908 27. 
28. 
29. 
30 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á E. Lýtl. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsiB, 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 

— ,1 tunna (120 pt.) selslysis, . . 

— I tunna (120 pt.) þorskalýsis . 

F. Skinnawtrt. 

1 hndr. 4 fjórðuhgar nautskinns ... 10 pund á 

— 6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund å 

— 6 fjórðungar hrossskinns .... 10 pund á 

— 8 fjórð. sauðskinns, af tvœv. og eldri 10 pd. å 

— 12 fjord. sauð8kinns,af veturg. ogám lOpd á 

— 6 fjórðungar selskinns .... 10 pund å 

— 240 lambBkinn (vorlamba), einlit, . hvert á 6. Ymtolegt 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel breinsuduoi, pundid á 

— 40 pund af ædardún, óhreinsuðum, pundid á 

— 120 pund af fuglaflðri . . . . 10 pund á 

— 480 pund af fjallagrösum ... 10 pund á 
ð álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á í peningain 
kr. anr. 15 

12 

9 

8 

6 

16 10 

» 

6 

» 

2 
5 Mefalverd i hvarju bundrafi tg hvarri alin i fyrtaidum landaurum varður: 

Eftir A. eða í fríðu 

eða i ullu, smjöri og tólg 

eða í ullartóvöru 

eða í flski 

eða i lýsi Eftir B. 
Eftir C. 
Eftir D. 
Eftir E. 
Eftir F. eða i ékinnavöru Ea Mtltlverl allra iandiura Mmantalii . . 

og skift með 6 sýnir: 
Meöalverd allra medalverOa 19 
19 53 
86 
05 
76 
66 
89 
.SO 33 

» 

62 

57 
21 Hondrað á aor. AUn 27 atir. 17 
17 62 
77 
54 
70 
79 
101 
72 61 

79 

» 99 
67 
76 
66 
17 
73 401 66 85 
85 12 
16 
30 
08 
92 
34 98 

» 

44 82 
20 
57 
30 

85 
85 59 93 15 
15 52 
64 
45 

58 
67 
84 
60 52 

» 

66 

» 

51 

104 83 
56 
64 
55 
15 
61 334 56 Skrifstofu Strandasýslu, 2. januar 1908. 
Marino Hafstein. 

Framanrítuð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

í stjórnarráði íslands, 14. februar 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggert Briem. 1908 62 28 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
Hunavatnssysln 

frá 16. maimánaðar 1908 til jafnlengdar 1909. 2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13. 14. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. 
26. A. Fridur pøniniar. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

oktober til nóvembermánaðarloka, 1 fard. á 

— 6 œr, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 

dögum hver á 

hver á 
hver á 
hver á 
hver á 
hvcr á — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti 

— 8 sauðir, tvœvetrir, á hauBti, . 

— 12 sauðir, vetui^ainlir, á hausti 

— 8 ær geldar, á hausti .... 

— 10 œr mylkar, á bausti . . . 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

— 1 Vs hryssu, á sania aldri .... hver á 

B. Ull, smjtr »g ttl|. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri uUu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af mislitri uUu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkudu, . . . pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á C. Tivar« af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugams, 3 til 6 hespur i pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 

— 60 pör eingimissokka parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .... parið á 

— 180 pör sjóvetlinga parid á 

— 20 eingimispeysur hver á 

— 15 tvibJands gjaldpeysur hver á 

— 120 álnirgjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 áln. einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á D. Fiskur. 

1 hndr. 6 vættir af saltflski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af hardfíski, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af ýsu, hertri vættin á 

— 6 vættir af bákarli, hertum . . . vættin á peniDgum 
kr. aar. 111 

18 
18 
16 
11 
14 
10 
83 
64 31 

06 
86 
10 
85 
30 
15 
15 
46 83 
59 
63 

28 Handraft å kr. ' anr. 111 

108 
113 
128 
142 
114 
101 
83 
85 99 
70 
75 
33 31 

36 
16 
80 
20 
40 
50 
15 
95 60 
80 
60 
60 Alin 
aor. 93 

90 
94 
107 
118 
95 
85 
69 
72 83 
59 
63 

28 6ð 1908 27. 

28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýti. 

hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. 

— 1 tunna (120 pt.) hakarlslýsis . 

— 1 tunna (120 pt.) Belslýsis . . 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . F. Sfciimavart. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á 

8 pottar á . . 10 pund á 

6 fjórðuDgar kyrskinns .... 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrossskinns. ... 10 pund á 

— 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pd. å 

— 12 fjórð. saudskinns af veturg. og ám 10 pd. á 

— 6 fjórðungar selskinns .... 10 pund á 

— 240 lambskinn (vorlamba) eínlit, . hvert á 

Q. Ýmitlogt. 

1 hndr. 6 pd. af seðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 pund af æðardún, óhreinsudum, pundið á 

— 120 pund af fuglafiðri .... 10 pund á 

— 480 pund af fjallagrösum ... 10 pund á 
5 álnír 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á peningom kr. aur. 12 

10 
9 11 MeMvord á hvorju hundrali og hvorri tlin I fyrtildHm landaHrum verdur: 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 

Eftir C. eða í ullartóvöru 

Eftir D. eða í flski 

Eftir E. eða í lýsi 

Eftir F.. eða í skinnavöru 

Eb moðtlverð allrm landaurt Mmaiittlið 

og skift með 4 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 52 90 
74 32 

» 
36 

17 67 
14 HnndraA k kr. sor. » 

» 

22 51 
64 
54 

» 

63 

» 

86 (>7 

» 109 
69 22 
64 266 66 80 60 
44 84 

» 

40 
02 87 
90 80 
06 63 66 Alim 28 anr. » 
19 43 
54 
45 

» 

53 

» 

72 56 53 

83 91 

58 19 
53 221 55 Skrifstofu Húnayatnssýslu 21. desember 1907. 
GUli Isleifsson. 
Framanrituð yerðlagaskrá Btaðfestist hjermeð. 

í Stjórnarráöi Íslands 14. íebr. 1908. 

F. h. r. 

KL Jonsson. Eggert Briem. 29 u Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
SkagaQarðarsýslu 

fra 16. maimanadar 1908 til jafnlengdar 1909 A. FrfAur peningur. 

1 hndr. 1 kýr 3 til 8 vetra, seni beii fra miðjum 

oktober til nóvemberfnánaðarloka, i fard. k 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, 1 far- 

dögum hver á 

3- — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver å, 

4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . hver á 

5. — 12 saudir, veturgamlir, á hausti . . hver á 

6. — 8 ær geldar å hausti hver á 

7. — 10 ær mylkar á hausti hver á 

8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

9. — 1 Vs hryssu, á sama aldri .... hver á 

B. Ull, Sffljir og Mig. 

10. 1 hndr. 120 pd. af hvitri uUu, vel þveginni, pd. á 

11. — 120 pd. af mislitri uUu, vel þveginni, . pd. å 

12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 

13. — 120 pd. af tólg, vel bi-æddri, . . . . pd. á C. Tovara af uIIh 

14. 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til B hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þrædi pundid á 

15. — 60 pör eingirnissokka parid å 

16. — 30 pör tvibJaJidsgjaldsokka . . . paríð á 

17. — 180 pör sjóvetlinga paríð á 

18. — 20 pör eingimispeysur hver á 

19. — 15 tviband^jaldpeysur hver á 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á D. Fitkur. 

22. 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuftura, vœttin á 

23. — 6 vœttir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 

24. — 6 vœttir af þyrsklin^, vel verkuðura, vœttin á 

25. — 6 vœttir af ýsu, hertri, vættin á 

26. — 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vœttin á 1 penimgum Hnndr>6 å Alin 96 

15 
16 
14 
10 
14 
9 
74 
62 12 
14 
12 
12 

8 07 

89 
67 
21 
32 
02 
34 
71 
93 87 
59 
65 
32 26 04 64 
42 
62 
86 
66 96 

95 

100 

113 

123 

112 

93 

74 

83 104 
70 

78 
38 46 
124 75 

86 
75 

77 
51 07 

34 
02 
68 
84 
16 
40 
71 
91 40 
80 

40 » 
» 

80 80 

» 84 
52 
72 
16 
96 •or. 80 

79 
83 
95 
103 
93 
78 
62 
70 87 
59 
65 
32 » 
» 
» 

39 
104 

» 63 
72 
63 
64 
43 1906 27. 
28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lý*i. 

1 hndr. 1 tuuna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á, 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, . 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, ... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýaia, . . 8 pottar á F. Sklnmvara. 
4 fjór&ungar nautskinns 1 hndr. 4 fjór&ungar nautskinns ... 10 pund å 

— 6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrossskinns. ... 10 pund á 

— 8 f jórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á 

— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pd. á 

— 6 fjórðungar selskinns .... 10 pund á 

— 240 lambskinn (vorlaniba), einlit. hvert á 

6. ÝMMegt. 

1 hudr. 6 pd. af ædardún, vel hreinsuðum, pundid á 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á 

— 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á 

— 480 pd. af fjallagrösum .... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir å 

— 1 lambefódur á I peningnm Hnndrattå Ålin kr. I sur. 13 
10 

8 
7 
5 11 

» 

7 

» 

2 
4 Maéahrari å hver)« bandniði eg hvarri alin i fyrttldum landattrum varlar: 

Eftir A. eða i fríðu 

eða i uUu, smjöri og tólg 

eða í uUartóvöru 

eða í flski 

eða í lýsi 

eða i skinnavöru Eftir B. 
Eftir C. 
Eftir D. 
Eftir E. 
Eftir F. Ea nelalverð allra landaara samantalii . . 

og skift með ö sýnir: 
MeAalverA allra meðalverða 94 
92 
58 
31 
67 

» 

26 33 
39 

» 

66 
09 kr. anr. 55 
65 
51 

58 
68 

» 

62 67 

88 99 
72 
85 
73 

60 391 78 76 
52 

48 
48 
04 

40 98 
68 

» 
» 
» 24 

90 
80 
44 

» 

28 66 33 29 anr. 46 
55 
43 
49 

57 

52 57 

» 

74 

53 

82 83 
61 
71 
61 

50 326 65 Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 31. desember 1907. 
P. V. Bjamason. 

Framanritud verdlagaskrá staðfestist hjermeð. 

Stjómarráð íslands, 14. íebr. 1908. 

F.h.r. 

Kl. Jonsson. Eggert Britm. 1901 ^ 30 Yerðlagsskrá 

sem gildir fyrir 
EyjaQarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 

fra 16. raai mánaðar 1908 til jafnlengdar 1909. 1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 10. 
11. 
12. 
13, 14. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 22. 
23. 
24. 
25. 
26. A. Fríður poningur. 

1 hndr. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra miðjum 

oktober til nóvembermánaðarloka, i fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lerabdar i far- 

dögum hver á 

hver á 
hver á 
hver á 
hver á 
hver á 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti 

8 ær geldar 

10 ær mylkar 

1 áburðarhestur, tamiun, 5 til 12 vetra, i fard. á 
1 Ys hryssu, á sama aldri á B. Uli, tmjðr og UIg. 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þvegiani, pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á 

— 120 pd. af smjori, vel verkuðu, . . . pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel brseddri, . . . . pd. á 

C. Tévart af hIIu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 

— 60 pör eingirnissokka parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . parið á 

— 180 pör sjóvetlinga parið á 

— 20 eingimispeysur hver á 

— 15 tvíbandsgjaldpeysur hver á 

— 120 álnir gjald voðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

— 120 áln. einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. å 

D. Fitkur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðura, vættin á 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuftum, vættin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af ýsu, hertri, vættin á 

^ 6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin á peningum kr. aor. 112 

16 
18 
15 
10 
14 
9 
88 
76 15 

» 50 
75 
60 
77 
45 
32 

» 

40 89 
61 
66 
31 54 
34 10 33 99 HnndraA & kr. aur. 112 

99 
112 
124 
129 
115 
93 
88 
101 106 
73 
79 
37 16 
61 132 91 59 50 
80 
24 
60 
20 

87 80 
20 
20 
20 20 
20 98 

» 
» 94 Ålin •or. 93 

82 
94 
104 
108 
96 
78 
73 
85 89 
61 
66 
31 13 
51 

» 
» 

110 77 50 67 1908 27. 
28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýti. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, . 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, ... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . . 8 pottar á F. Skinnavara. 
1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á 
6 fjórðungar kýrskinns .... 10 pund å 
6 fjórðungar hrossskinns .... 10 pund á 
8 fjórð. sauðekinns, af tvæv. og eldri 10 pd. å 
12 fjord, sauðskinns, af veturg. og am 10 pd. á 
6 fjórðungar selskinns .... 10 pund á 
240 lambskinn (vorlamba;, einlit, . hvert á 6. Ymitiegt 

1 hndr. 6 pd. af teðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 pund af ædardún, óhreinsuðum, pundíð á 

— 120 pund af fuglaflðri .... 10 pund á 

— 480 pund af fjallagrösum . . . 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á 1 peDÍngnm 
kr. aor. 14 

12 

9 

7 

6 11 Melalvarð á hverju hundraði »g bverri alln i (yrtðidum landaurum verður: 

Eftlr A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 

Eftir C. eða í ullartóvöru 

Eftir D. eða í fiski 

Eftir E. eða i lýsi 

Eftir F. eða i skinnavöru Ea iMÍalvarl allra lands ura Maantalið . . 

og skift med 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 69 29 
34 
94 
86 
54 

» 

28 37 31 
52 Handraft k kr. aar. 25 57 

74 
59 
62 

78 

67 68 

» 
» 
» 
» 108 
74 
69 
75 
25 
66 420 70 35 16 
04 
64 

88 
48 

20 22 47 
10 
80 
96 
35 
57 25 04 Alin 30 21 48 
62 
50 
52 
65 

56 57 

» 
» 66 
90 90 
62 
58 
63 
21 
55 349 58 SkrifBtofu Eyjafjarðarsýslu, 31. desbr. 1907. 
Guðl. Oudmundaaon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjerraeð. 

í atjómarráði Islands, 14. februar 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggtrt Btietn. 1908 68 31 Verðlagsskrá 

Bern gildir fyrir 
Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1908 til jafnlengdar 1909. A. Frídur poningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
oktober til nóvembermánaðarloka, i fard. å 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i far- 
dögum hver á 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á 

4. — 8 sauðir, tvœvetrir, á hausti . . . hver á 
6. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 

6. — 8 ær, geldar, á hausti hver á 

7. — 10 œr mylkar, á hausti hver á 

8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 

9. — 1 Vs hryssu, á sama aldri .... hver á 

B. Ull, smjðr og tilg. 

10. 1 hndr. 120 pd. af hvitri uUu, vel þveginni, pd. á 

11. — 120 pd. af mislitri uUu, vel þveginni, . pd. á 

12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. á 

13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. á C. Tivara af ullu. 

14. 1 hndr. 30 pd. hespugams, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 

15. — 60 pör eingirnissokka parið á 

16. — 30 pör tvibandsgjaldsokka . . . parið á 

17. — 180 pör sjóvetlinga parið á 

18. — 20 pör eingirnispeysur hver á 

19. — 15 tvibandsgjaldpeysur hver á 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

21. — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fitkur. 

22. 1 hndr. 6 vœttlr af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 

23. — 6 vœttir af harðflski, vel verkuðuin, vœttin á 

24. — 6 vœttír af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 

25. — 6 vœttir af ýsu, hertri, vættin á 

^ 6 vættir af hákarlí^ hertum, . . . yivtön & i penin^m 
kr. j aor. 107 

17 

18 
16 
11 
14 
10 
88 
78 13 

12 

9 50 

28 
83 
72 
66 
83 
42 
53 
44 93 
61 
66 Hondradá kr. I anr. Alin 57 
31 

» 

06 

85 88 
73 
54 107 

103 
112 
133 
139 
118 
104 
88 
104 79 
28 33 8 43 17 
55 127 
102 83 
76 
57 

50 50 

68 
98 
76 
92 
64 
20 
53 
59 111 i 60 
73 20 20 
60 10 
80 20 28 
38 
24 

» 

58 90 

86 
94 
111 
117 
99 
87 
74 
87 93 
61 
66 

28 14 
46 

106 

85 69 
64 

48 

» 

42 69 1906 27. 
28. 
29. 
30. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. E. Lýsi. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsís . 

— 1 tunna (120 pt) selslýsis . . 

— 1 tunna (120 pt.) þorekalýsis . 

F. Skinnavara. 
1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . If peningn mj Handraft å I Alin n-é 
kr. I aor. I kr. | am.| aur. 8 pottar å 
8 pottar á 
8 pottar á 
8 pottar á . . 10 pund á 
6 fjóröungar kýrskinns .... 10 pund á 
6 fjórðungar hrossskinns .... 10 pund á 
8 fjórð. sauðskinns, af tvœv. og eldri 10 pd. á 
12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pd. á 

6 fjórð. selskínns 10 pund á 

240 lanibskínn (vorlamba), einlit. hvert á 6. Ynislagt. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á 

— 120 pd. af fuglaflðri 10 pund á 

— 480 pd. af fjallagröBuin .... 10 pund á 
5 álnir 1 dagsverk um heyannir á 

— 1 lambsfóður á 14 
12 
10 
6 
5 
13 11 Matalvert á bverJH hundraði o| bverri alin i fyrtðldum landaurum veriur: 

Eftir A. eða í fríðu 

eða i ullu, smjöri og tólg 

uUartóvöru 

eða i flskí 

lýsi Eftír B. 

Eftir C. eða i 

fiftir D. 

Eftír E. eða í 

Eftir F. eða i skinnavöru 59 
52 
37 89 
43 
31 
81 
65 
66 
32 08 

» 

44 

» 

79 
33 En neðahrarð allra landaura samantalii 

og skift med 6 sýnir: 
Meðalverð allra meAalverða | 70 23 
22 
20 59 
74 
61 
54 
67 
81 
76 66 

» 

77 112 
74 
75 
66 
22 
68 419 85 
80 
55 56 

58 
86 
48 
80 
96 
80 48 

28 64 
40 
52 

87 
40 
15 98 20 
19 
17 50 
62 
52 
45 
56 
68 
64 55 
64 

» 

56 

87 94 
62 
63 
56 
19 
57 351 58 Skrifstofu Þingeyjarsýslu, Húsavfk 7. januar 1908. 
Stemgritnur Jómson. 

Framanrituð verðlagsskrá sta&festíBt hjer með. 

t stjómarráði íslands 14. febr. 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. Eggert Briem, 1908 70 

,«L Regln&jðrð 

um innlenda vindlagjörð og tilbiining á bitter. Sainkvæmt lögum ur. 41, 16. nóv. 1907, um gjald af innlendri vindlagjörð 
og tilbiiningi A bitter, eru lijermeð settar eftirfarandi reglur um vörugjörðina og 
afhending og sölu varanna: 

1. gr. 

Hver så, er reka vi 11 vindlagjörð eða tilbiining á bitter, hverrar tegundar 
sem er, til sölu, skal til þess leysa leyflsbrjef hjá lögreglustjóra þar, sem fram- 
leiðslan fer fram. Fy rir leyfisbrjeflð skal gjalda 100 kr., er renni i hlutaðeigandi 
bæjarsjóð eða sveitarsjóð. 

Ákvæði þetta gildir einnig um þá, sem nú reka vindlagjörð eða bitter- 
gjord, þar á meðal lyfsala, sem búa til og selja bitter án læknisforskriftar. 

2. gr. 

Fyrir hvert pund af tóbaksvindlum og vindlingura, sem búnir eru til hjer 
å landi, skal greiða i landsRJóð gjald, er nemi helmingi aðflutningsgjalds af vindl- 
um eða vindlingum eftir tollögum þeim, er i hvert sinn gilda. Fyrir hvempela 
af bittervökva (bitteressens, elixir o. þvl.) eða pott af bittersamsetningum, sem 
ætladar eru óblandaðar til drykkjar, skal greiða i landssjóð gjald, er samsvari 
tveim þriðju af aðflutningsgjaldi þvi, sem greiða ber af vörutegundum þessum 
samkvæmt toUögum. 

3. gr. 

Framleiðandi skal greiða gjaldlð til hlutaðeigandi lögreglustjóra áður en 
varan er latin burtu fra honum, seld eða send i umboðssölu. 

Af birgðum þeim, er fyrir liggja af innlendum tóbaksvindlum og bitterum 
hinn 25. mårs þ. á., er franiannefnd log öðlast gildi, skal gjaldid einnig greitt, 
og skal hver så, er slikan vaming heflr til sölu, senda lögreglustjóra sinum innan 
viku drengskaparvottorð um það hve miklar birgðir hann hefir; skal hann jafn- 
framt setja lögreglustjóra þá tryggingu fyrir skilvisri greiðslu gjaldsins, er hann 
tekur gilda, en gjaldid skal hann greiða ádur en varan er latin burtu, seld eda 
send i umboðssölu, svo sem segir i 1. lið greinar þessarar. 

4. gr. 

Vindlagjördarmenn mega ekki selja vindia öðruvisi en i kössum, er lok- 
aðir sjeu á venjulegan hátt. Bittergjörðarmenn mega ekki selja bitter neinnar 
tegundar nema aftappaður sje i þau ilát, sem ætluð eru til sm&aölunnur til al- 
niennings, og sje lakk yfir stut. 71 1«08 

Vörugjörðarmenn mega ekki selja minna i eiuu af vörum þeim, er rööðir 82 
um i reglugjörð þessari en nemi 25 kr. virði. 29. febr. 

Brot gegn ákvæðum greinar þessarar varða sektum alt að 500 kr. 

5. gr. 

Framleiðendur vörutegunda þeirra, er ræðir ura í reglugjörð þessari, skulu 
halda nákvæmar dagbækur; er sýni hve inikið af hverrí tegund er framleitt til 
fullaustu daglega. Bækur vindlagjörðarmanaa skulu og sýna hve mikið þeir fá 
af tóbakBblöðum til að vinna úr, og auk þyngdarinnar skal og tilgreina tölu 
hinna tilbúnu vindla. Lögreglustjóri hefir rjett til að rannsaka bók þessa, hve- 
nær sem hann óskar, og skal það að öUum jafaadi gjört einu sinni á mánuði. 
Bókin skal vera gegnumdregin og löggilt af lögreglustjóra. 

Við lok hvers ársfjórðungs skal innfæra í bækur þessar til fradráttar 
birgðunum það, sem vörugjörðarmaður heflr látið biirt frá sjer, selt eða sent i 
umboðssölU; og skal bókin þannig bera með sjer hvað mikið vörugjörðarmaður 
hefir í sínum vörslum af hinni tilbiinu vöru við lok Jivers ársfjórðungs. 

Vanræksla gegn því að færa bókina jafnóðum varðar 10 — 100 kr. sektum. 

6. gr. 

í hvert sinn er framleiðandi lætur frá sjer, sclur eða sendir í umboðssölu 
hina tilbúnu vöru, skal hann tilkynna það lögreglustjóra skriflega; og skal þá 
vörusendingunni fylgja til móttakanda vottorð lögreglusti'óra um það, hvað mikið 
af hinni gjaldskyldu vöru sendingin hafí inni ad halda, og að lögskipað gjald sje 
af henni greitt. 

Auk þess skal framleiðandi við lok hvers árstjórðungs afhenda lögreglu- 
Btjóra skýrslu með árituðu æru- og samviskuvottorði um það, hve mikið hafl 
verið framleítt af gjaldskyldum vörutegundum á verkstofu hans siðastliðinn árs- 
fjórðung. Þar skal og vera tilfært hvað úti hafl verið látið og hvað miklar 
birgðir framleiðandi hafi undir höndum við lok ársfjórðungsins. 

Á skýrslu framleiðanda skal íorstjóri eða verkstjóri við vörugjörðma rita 
vottorð um að skýrslan sje rjett að því er snertir framtal hinnar tilbúnu vöru. 

Skýrsla þessi skal afhent lögreglustjóra í siðasta lagi innan viku eftir lok 
ársfjórðungsins, að viðlagðri alt að 500 kr. sekt, og auk þess má lögreglustjóri 
leggja 10 kr. dagsektir við að skýrslan sje í tje látin. 

7. gr. 

Mál, sem rísa útaf brotum á reglugjörð þessaii, skal faríð með sem al- 
menn lögreglumál. 

í stiériitrráði íslandt, 20. februar 1908. 

í fjarveru ráðherra. 
KL Jonsson. Eggert Briem, vm 72 82 

39. febr. Fyrirmynd 

fyrir dagbók bittergjordaimanns. Dagsetning 


Bittersamsetningar, 


Aðrar 
bíttertegundír 
»ftiippa^M å 


å f tarri 
Uåtmn 
pottar 


aft«ppa9ar å i- 
lát,6rtak»peU 
•baminnm iala 


åttMnt 
iUtnm 
palar 


1908. 

25. mårs. Birgðir 

26. — Búið til 


Samtals búið til á årstj. 
Afhent á ársfj. 


Birgðir 1. april 1908 •tó: í9tÁ Fyrirmynd 

fyrir dagbók viDdlagjördarmanns. 88 

39. febr. 


Dagsetning: 


Tilbúnir vindlar og yindlingar. 

Ttgiindlr: Fálki JL H«kla Print Nr. 
tálft- I pd. Kr. 1 
UU I pd. Sam- 
tals 

pd. 1908. 

«/,. Birgöir 

«*/j. BútötU' á'l. ánQ. BifgMr 1. mfirii idoe 74 

38 AuglýSÍllg 

um breyting á 14. gr. og 39. gr. heilbrigðissamþyktar fyrir 
Reykjavik 30. januar 1905. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. november 1%5, um heilbrigðissamþyktír 
íyrir bæjar- og sveitarfjelög, er hjermeð staðfest breyting á 14. gr. og 39. gr. 
heilbrigðissamþyktar fyrir Reykjavik 30. januar 1905. 

Skulu greinarnar hljóða þannig: 

14. gr. 

Ef ræsi er gert fram með götu á opinberan kostnað; skulu þeir, er 
húB eiga á lóðum fram með götunni þeim megin, sem ræsið er, skyldir að gera 
skolpræsi hver frá sinu húsu út i göturæsið, og skulu þau ræsi ekki lakarí að 
gerð en göturæsið. 

Sje holræsi lagt i götu, skulu lódareigendur beggja megin leggja sams- 
konar ræsi með eftirliti veganefndar frá Iiúsum sinum út i göturæsið, er eigí 
Bjeu lakari en það. 

39. gr. 

Oll mjólkursala skal háð eftirlití Iieilbrigðisnefndar. Engiun má selja 
mjólk i stærri eða smærri stil, nema hann hafi áður tilkynt það skríflega heil- 
brígðisnefndinni. 

f nýmjólk skal fita vera minst 3^/o, en i undanrennu minst VaVo« 

Bannad getur heilbrígdisnefnd mjólkursölu, ef óþrífalega er faríð með 
mjólkina^ eða hreinlæti i fjósunum og hirðing kúnna er í svo löku standi, ad 
erfitt ðje að forðast að mjólkin óhreinkist. 

Bannad er að selja mjólk, 

1. sem er óeðlileg á lit, beisk eða sölt á bragð, slœm á lykt, slimkend, 
blóðblandin, strímluð eða yst. 

2. sem er úr veikum kúm^ svo að ástæða sje til að ætla, ad hún sje óhoU 
neytendunum. 

3. sem blönduð er vatni, is eða öðrum efnum, hvort heldur þau efni kunna 
að vera sett i mjólkina til þess að hún haldi sjer betur, eða i öðrum tilgangi, 

4. sem er óhrein; — óhrein er mjólkin, þegar ýmislegt grugg sest undir 
hana á tveím klukkustundum. 

Ekki má flytja, geyma eða selja mjólk i ilátum úr eir, messing eða sinki^ 
nema tinuð sjeu, nje ryðguðum ilátum, nje yfir höfuð þeim ilátum, er áhrif geta 
haft á mjólkina. ílátin skulu vera svo opvid, að koraast megi m^ hendi ofan i 
þau, til þess ad þvo þau innan. Á mjólkurmálum skal vera handfang^ svo eigi 
þurfi að snerta mjólkina með höndunum, þegar hún er ma^d út. Mjólkurilát 
má aldrei hafa undir annað eu mjólk; og úr mjólki^málum mi aldrei drekka. 75 

Herbergjum þeim, sem mjólk er geymd eða seld i, skal haldið vel hrein- 
ura. Þau skulu vera loftgóð og björt. Í mjólkurbúðum má ekki án leyfis heil- 
bngdisnefndar hafa aðra vöru ea brauð, kökur, mjólk, grjón^ smjör, smjörliki 
og egg. Eígi má hafa þar ibúd eða sofa að nóttunni. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað mjólkursölu á eða frá heimili, ef næmur 
sjúkdómar gengur á heímilinu. Hún getur og bannað að menn, er hafa ein- 
hverD þann k villa, er hætta eða viðbjóður stafar af, fari með sölurajólk. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

í BtjórnaiTáði fslands, 27. februar 1908. 

í fjarveru ráðherra. 

Kl. Jónmon. 

G, Sveinbjöfnsson 
aðfitm. 

Reikningur 

yflr tekjur og gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins níunda fyrir árið 1907. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbynun (Stj. tíð. 1907 B, bls. 42): 

a. Innritunarskírteini Ltr. A. fol. 84 kr. 8600,00 

b. I Landsbankanum — 1631,69 

kr. 10231,69 

2. Ársvextir: 

a. Af innritunarskirteiní til »7« og ^Vig '07 . . . kr. 301,00 

b. — fje í Landsbankanum — 3,33 

c. — veðskuldabrjefura — 27,63 

— 331,96 

Samtals kr. 10563,65 

Gjöld: 

1. Heiðursgjaflr veittar: 

a. Helga Þórarinssyni, Þykkvabæjarklaustri . . . kr. 140,00 

b. Jóni Ámasyni, Þorlákshöfn — 140,00 

280,00 

2. Sjóður við årslok: 

a. Innritunarskírteini Ltr. A. fol. 84 kr. 8600,00 

b. Veðskuldabrjef — 1600,00 

c. I Landsbankanum — 83,65 

— 10283,65 

Samtals kr. 10563,65 
I ttjðrnarráði ítltndt , 3. Januar 1908. 

F. h. r. 
Kl. Jonsson, 

Jón Hermannssan. 1908 88 84 noe 76 

g^ ReiliningHr 

yflr tekjur og gjöld Thorkillii bamaskólasjóðB 1907. 

Tekjur: 

1. Sjóður i árebyrjun (Stj. tlð 1907 B, bis. 43) 

a. Bankavaxtabrjef kr. 3,000,00 

b. Veðskuldabrjef — 63,035,06 

c Í LiandsbaDkanum — 2,164,62 

d. Ógoldnir vextir — 95,61 

e. Í peningum — 229,79 

kr. 68525,08 

2. VexOr: 

a. M bankavaxtabrjefum Vi l^r. 67,50 

b. — veoskuldabrjefum — 2,466,36 

c. — bankaimiBtsBðu — 92,58 

363^,44 

3. Skuld við reikningflhaldara — 122,90 

kr. 71274,42 

Gjöld: 

1. TU jafnaðartekiuliður Id kr. 95,61 

2. Styrkur til fræðslu börnura í hinu foma Kjalarnesþingi .... — 2620,00 

3. Sjóður til næsta års: 

a. Veðskuldabrjef kr. 67,501,61 

b. Í Landsbankanum — 1057,20 

— 68,558,81 

kr. 71,274,42 
Í ttiérnarráði ítiaiidt, 7. Januar 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jionsson. 

•6^. Svekilýámaaim. 
aðfitm. 

36 Beikniugur 

yflr tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar prestaskólakennara Ámasonar 

fyrir árið 1907. 

Tekjur: 
1. Sjóður I arsbyrjun (Stj. tið. 1907 B, bis. 44). 

a. Lån Beykjavíkurkaupstaðar kr. 27,000,00 

Flyt kr. 27,000,00 77 »908 

Fluttar kr. 27,000,00 36 

b. Mn gegn fasteignarveði — 29,100,00 

c. Í Landsbankanum — 1,191,92 

kr. 57,291,92 

2. Vextir af hofoSstoli: 

a. Af láni Reykjavikur kr. 1080,00 

b. — fasteignarlánum — 964,00 

c. — fje i LandsbanfkanuTD — 48,57 

kr. 2,092,57 

kr. 59,384,49 
Gjöld: 

1. Styi:kur til cand. mag. Guðm. Finnbogasonar kr. 2000,00 

2. Sjódur við årslok: 

a. Lån Reykjavikurkaupetaðar kr. 26,000,00 

b. Lån gegn fasteignarvedi — 29,400,00 

c. Í Landsbankanum — 1,984,49 

— 57,384,49 

ler. 59,384,49 
i i^rmrráði Island«, 7. janAtr 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. ' 

G. Sveinbjðmsson 
adBtm. ReikMngur 37 

yflr tekjur og gjOld minningarsjóðs Herdlsar og Ingileifar Benediktsen 

fyrir árið 1907. 

Tekjur : 

1. Sjóður i ársbyrjun (Stj. tið. 1907 B, bis. 45). 

a. 'Óuppsegjanleg rikisskuldabrjef kr. 5000,00 

b. Lån gegn fasteignarveði — 48990,00 

c. Í Landsbankanum — 4139,97 

kr. 58,129,97 

:2. Vextir :af höfuðstóli: 

a. Af rikisskuldabrjefum til »»/« og 'Vi« • • • • J^r- 175,00 

b. — lánum gegn lasteignarveði — 1959,60 

c. — Qe I Landsbankanum — 137,33 

— 2,271,93 

kr. 60,401,90 1908 78 

87 Gjöld: 

Sjóður yið árslok: 

a. ÓuppBegjanleg rikiækuldabrjef kr. 5000,00 

b. Lán gegn fasteignarveði — 53990,00 

c. í Landsbankanuin — 1411,90 

kr. 60,401,90 

kr. 60,401,90 
í ttiémtrráai ítlaiiát, 6. jMiar 1908. 

F. h. r. 

Kl. Jónmon. 

Q. SveifAjömssan 
aðstni. 3g Reikningor 

yflr tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, er biða tjón af jarðeldum, áríð 1907. 

Tekjur: 

1. Sjóður i arebyrjun (Stj.tið. 1907 B, bls. 46) 

a. Bankavaxtabrjef kr. 7,000,00 

b. Lán SeyðiBfjarðaikaupstaftar — 16,800,00 

c. Lán gegn fasteigii — 12,800,00 

d. Ógoldnir vextir — 24,00 

e. í Landsbankanum — 1,022,91 

kr. 37,646,91 

2. Vextir af höfuðstóli: 

a. Af bankavaxtabrjefum til Vi ^e Vi '07 . . . kr. 315,00 

b. — láni Seyðisfjarðarkaupstaðar — 756,00 

c. — fasteignarveðslánum — 471,44 

d. — f je i LandBbankanura — 27,39 

— 1,669,83 

kr. 39,216,74 

Gjöld: 

1. Til búnaðarskólans á Eiðum kr. 1,220,64 

2. Sjóður i árslok : 

a. Lán SeyðiBfjaröarkaupstaðar kr. 16,000,00 

b. Lán gegn fasteign og ábyrgð sýBlunetndar . . — 21,800,00 

c. Ógoldnir vextír — 68,00 

Flyt krr37;868,O0 kr. 1,220,64 79 1908 

Fluttar kr. 37,868,00 kr. 1,220,64 88 

d. 1 Landsbankanum — 128,10 

— 37,996,10 

kr. 39,216,74 
f tmnmUk ftlMda, 7. JMÍ«r 1908. 
F. h. r. 

Kl. JóncNSon. 

Jon ffermanmson. ReikiiÍDgur 

30 

yflr tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fischers fyrir árið 1907. 

Tekjur: 

1. Sjóður i ársbyrjun (Stj. t». 1907 B, bis. 47) 

a. Innritunarskirteini Ltr. A fol. 373 kr. 20,000,00 

b. Í Landsbankanum — 284,08 

kr. 20,284,08 

2. Vextir af innstaðöu: 

a. Af innlånsskirteini til "/e og "/i« 1907 . . . kr. 700,00 

b. — fje i Landsbankanum — 18,82 

— 718,82 

kr. 21,002,90 
Gjöld: 

1. Styrkur veittur samkvæmt stofnskrå sjóðsins kr. 700,00 

2. Borgað fyrir auglýsingar — 8,30 

3. Sjóður i árslok: 

a. Innritunarskirteini Ltr. A. fol. 373 kr. 20,000,00 

b. Í Landsbankanum — 294,60 

— 20,294,60 

kr. 21,002,90 

i ttjérntrråll ftlaiiéf, 3. JaiiAtr 1908. 
F. h. r. 

Kl. Jónmon. 

Jon Hermannssan. 190e 80^ 

4í» Reikningur 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs C. Liebes árið 1907. 

•Tek jur: 

1. Sjóður i ársbyrjun (Stj. tíð. 1907 B, bis. 47) 

Bankavaxtabrjef kr. 10,200,00 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum Vi og V? '07 — 459,00 

kr. 10,659,00 

Gjöld: 

1. Borgað Búnaðarfjelagi íslands kr. 459,00 

• 2. Sjóður i árslok: 

Bankavaxtabrjef — 10,200,00 

kr. 10,659,00 

í sgémtrráAi ltlaiMlt,5. Janú«* I9M. 

F. h. r. 
Kl. Jonsson. 41 Beikatngnr 

yfir tekjur og gjöld guUbrúðkaupssJódð Bjarna amtmanns ÞorðteinssoQar og frú 
Þórunnar Hannesdóttur fyrir árið 1907. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj. tíð. 1907 B, bÍB. 48) 

a. Bankavaxtabrjef kr. 2,500,00 

b. Lán gegn fasteignarveði — 1,000,00 

c. í Landsbankanum — 1,048,89 

kr. 4,548,89 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum til Vi og "/7 07 , . . kr. 112,50 

b. — faeteignarlánum — 57,56 

c. — fje i Landsbankanum — • 5,67 

- 175,73 

kr. 4,724,62 81 1908 

Gjöld: 41 

1. Styrkur til vegagjörða í Vesturamtinu kr. 1 25,00 

2. Sjóður i árslok: 

a. Bankavaxtabrjef kr. 2,500,00 

b. Lán gegn tasteignarveði — 2,000,00 

c. í Landsbankanum — 99,62 

kr. 4,699,62 

kr. 4,724,62 

í stjérnarrálí ítltMls, 4. itnéar 1908. 

F. h. r. 
Kl. Jonsson. Ján Hermammwm. Reikningnr 

yflr tekjur og gjöld giafasjóðs W. Fiskes til Gríinseyinga árið 1907. 42 

Tekjur: 
1. Sjóður i ársbyrjun (Stj.tíð. 1906 B. bte. 49: 

a. í bankavaxtabrjefum kr. 5300 00 

b. í Landsbankanum — 26 25 kr. 5326 25 

2- Vextir af innstæðu: 

a. Af bankavaxtabrjefum til V?— 07 — 119 25 — 

b. Af fje i Landsbankanum — 4 2 7 — 123 52 

3. Meðtekið frá professor H. S. White — 3737 36 

kr. 9187 18 

Gjöld: 

1. Disconto kr. 18 69 

2. Vextir af keyptum veðbrjefum — 42 76 

3. 1 sjóði til næsta árs: 

a. Bankavaxtabrjef kr. 8900 00 

b. f Landsbankanum — 225 68 — 9125 68 

kr. 9187 13 
í ttÍénuirráAI ishuirfs, 7. ÍMðtr 1908. 

F. h. r. 
Kl. Jonsson. 

Ján Hermanmiian, 48 Reiknlngur 

Yflr tékjur og gjOld styrktarajóðs skipsstjóra og Btýrímanna 
vid Faxaflóa áríð 1907. 

Tekjur: 

1. í íióði við árabyiiun kr. 5988 03 

2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnlagi kr. 237 47 

b. — sparisjóðsinnlagi — 21 26 — 258 73 

3. Áratillðg tjelagsmanna — — 212 00 

4. Gjafir : — — 25 00 

5. Ágódi af hlutaveltu — — 329 51 

kr. 0813 27 
Gjöld: 

1. Stjrrtrar veittur kr. 840 00 

2. í Bjóði við árelok — 6473 27 

kr. 6813 27 
Reykjavik, 8. jan. 1908. 
Magnus Magnúsmm. 44 Betkningvr 

yfir tekjur og gjöld hins islenska Bifliutjelags &ríd 1906. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. veðflkiadabrjet kr. 10805 00 

b. Á vöxtum 1 Landsbankanum — 577 63 

c. í sjóði hjá fjehirði — 119 4 5 kr. 11602 08 

2. Tillog goldin — — 32 00 

3. Styrkor úr landasjóði 1906 — — 1000 00 

4. Styrkur frá hinu breska bifliuQelagi — — 901 00 

6. Vextir tílfaUnir 1906 — - 494 81 

6. Boiguð lán — — >464 00 

kr. 10383 89 

Giöld: 
1. TU bifliuþýðingar: 

a. til cand. Haraldar Nielssonar kr. 2800 00 

b. — biskupe H. Sveinssonar — 200 00 

c. — lectors Þórh. Bjamarsonar — 200 00 

d. — rectors Stgr. Thorsteinssonar — 200 00 

Flyt kr. 3400 00 83 1908 

Fluttar 3400 00 kr. 44 

e. — sira Gisla Skúlasonar — 25 00 — 3425 00 

2. ÝmÍBlegt — — 200 

3. TU jafnaðar móti tekjulið 6 — — 2454 00 

4. Eftiretöðvar við reikningalok 1906: 

a. veðskuldabrjef — 8351 00 

b. Á vöxtum í Landsbankanum — 2003 08 

e. í sjóði hjá fjehirði — 148 81 _ io502 89 

kr. 16383 89 

Reykjavik, 24. júní 1907. 
EirOcur Briem. Embœttaskipnn, yeiting og lauRn m. m. 

a. La u Rn. 

20. februar 1908 reitti ráðherrann aóknarprestí í Holtspreetakalli í Öiuindarfírði Jan- 
UBÍ prófátti Jónssyni samkværot beiðui hanB lausu frá enibœtti frá fardögum 1908 að telja. 
aokiiin heilfiubrests, með eftírlauuum lögiim Bamkvœmt 

b. Veiting. 

2. desember 1907 skipa^i Hans hátign konimgurinu í milliþíngaiiefnd tíl að endur- 
nkoða skattalög landsins þá: 

landritara Klemens Jonsson, r. af dbr. og dbrm., sera formann^ 
kaupmann August Flygenring, 
bæjarfógeta Guðlaug Guömundsson, r. af dbr., 
umboðsniaun Ólaf Bríem á Álfgeirsvöllum og 
uniboðsmann Pjetur Jonsson á Gautlöndum. 
13. desember s. á. var stöövarstjóri Paul Smith af ráðherra skipaður aðstoðarmaSur 
á aðalskrífstofu landssí manna frá 1. januar þ. á. að teljai 

15. februar var skógfrœöingur A. F. Kofoed- Hansen af ráðherra settur skógrœktar- 
stjórí. 

17. februar rjeð ráðherrann samkvœmt fjárlögum 16. nóv. 1907, 13. gr. B I 2 
Terkfræðíng Svein Medhus aðstoðarmann verkfrœöings landsius. 

2. januar var t>ór6ur Edílonssou lœknír ( Hafnarfirði af ráðherra settur til þess fyrst 
nm sinn, frá 1. a. m. að telja, að gegna hjeraðslœknisembættinu í Hafnarfjar6arhjeraðí. 

4. januar var bókavóröur Jón Jakobsson, r. af dbr., settur af ráðherra til þess fyrst 
nm tinn, frá 1. s. m. a^ telja, að gegna landsbokavaroars/slaninni. 

5. d. var dr. phil. Ðjöm Bjamason settur af ráðherra til þess fyrst um siun, fra 1. 
januar a8 telja, a8 gegna fyrri aðstoðarbókavarOars/slaniuni við Landsbókasafniö. 

S. d. var cand. phil. Jon Jonsson settur af ráSherra til þess fyrst um sinu, fra 1. 
januar a8 telja, aS gegna aiOari aSitoöarbókavarOani/ilaninni yíð ttaudsbókasafniff, 1908 84 

Óveitt embætti ogr sýslanlr. 

HjeraðBlœknisembættíö ( Hafnarfjarðarhjeraöi. Árslaun 1 500 kr. Utnsóknarfrestur til 5. aprfl 1908. 
HjeraðRlœknisennbœttíð ( Svarfdœlahjeraði. Árslaun 1500 kr. Umsóknarfrestur til 5. april 1908. 
Hjeraðslœknisembœttíð í tVkureyrarhjeraði. Árslaun 1500 kr. Unisóknarfreatur til 5. aprfl 1908. 
Hjeraðslœknisembættíð i Axarf jarSarhjeraði. Árslaun 1500 kr. Umsóknarfreatur til 5. aprfl 1908. 
HjeraðBlœknÍBembœttiS / ÞÍBtilfjnrðarhjeraffi. Árslaun 1500 kr. Umaóknarfreatur tíl 5. aprfl 1908. 
AðstoðarlœknissjRlanín i ísfifjarðarhjeraSi. Ársþóknun 800 kr. Umsóknarfreetur til 5. aprfl 1908. 
Aðstoðarlœknissjslaníii i Akurejrarhjeraði. Ársþókimn 800 kr. Umsóknarfrestur til 5. aprfl 1908. 

Þóroddstflðaprestakall í Kinn í SuðurÞingeyjarprófastsdæmi. Mat kr. 1005,18. 
Augl/st 3. november 1904. Veitist frá faTdögum 1908. 

Kvíabekkjarprestakall ( Ólafsfiröi i EyjafjartSarprófaatadœmi. Mat kr. 944.80. 
Húsabótalán hvílir á preatakallÍDii, upprunalcga a8 uppbœð 450 kr., samkræmt laDdshöfSingja- 
brjefi 30. maí 1900 (Stj.tíÖ. 1900 B. bls. 77). 
Augl/at 27. f^brúnr 1906. Veitist frá fardögum 1908. 

ViðvflcurpreBtakal] í SkagafjarSarprófastsdœtni (Viðvflnur, Hóla- og Hofstaðasóknir og 
Rípuniókn í Hegranesi, samkv. hinum nýju lögum frá 16. uóvbr. 1907 um ðkipun prestakalla). 
Brauðið, sem er að mati kr. 1499,91, veröur vcitt samkværat binutn n/jii lögum frál6. nóvbr. 
1907, um laun sóknarpresta, að telja frá nœstu fardögum. Prestaekkja hefir ábúðarrjett á 
hálfu prestssetrinu fjrir sjálfa sig nsesta fardagaár, en eftirlaun hennar greiOast úr landasjoØi. 

Augl/st 7. januar 1908. 
Utnsóknarfrefitur til 18. naars 1908. 

Reykholt í ÐorgarfjariVirprófastadœnii (Reykholts og Stóraáaaóknir). 

Metiö nú kr. 1783.47. 

Á prestakallinu hvíiir jarOabótalán samkv. Ihbr. 14. júK 1892, upprunalega 1200 kr., 
sem afborgast á 20 árum. 

Veitist frá nœstii fardögum, meö laimakjörum eftir n/ju lögunum um laun presta 
frá 16. november 1907. 

Sá, sem fœr veitingn, er skyldur til að taka við GílsbakkapreHtakalli til pjónuatu, 
þegar það losnar. 

Anglýst 23. januar 1908. 
Umsókuarfrestur til 10. marð. 

Landsbókavaröarsjslaiiiii. Áralauu 3000 kr. Umsóknarfrestur til 5. aprfl 1908. 

Fyrri aöstoðarbókavarðarsýslanin við Landsbókaaafnið. Árslaun 1500 kr. Umadknar- 
freetur til 5. aprfl 1908. 

Síðari a5Btoðarbókavarðars/Rlanin við LandsbókasafniS. Árslaun 1000 kr. Umdókn- 
arfrestur til 5. april 1908. 

Talsimaleyfl. 

11. februar veitti ráöherrann samkvœmt lögiim 20. okt. 1905, um ritsíma, talsíma o. 
fl., talsímahlutafjelagi Reykjavilcur leyfi til að starfrœkja talsímaAambönd í Reykjavflc og ná- 
grenni. Leyfið er veitt til ársloka 1912 og með öðrum náuara tilteknum skilyrðum. 

Leyfl til aO bera utanrikLsheiOuramerki. 

10. jani^ar 1908 var sóknarpresti í Rirkjubœjarklaustursprestakallí síra Magnúsi 
Bjamarsyni allramildilegast veitt leyfi til að bera heiöursmerki KrónuorGunnar, 4. fl , er hann 
befir veriS sœmdur af Hans hátign þýaka keisaranum konnugi Prtiaaa, Slgönuirtiðindi 1908 Ö. ð. 85 IdOð 

Útkomið í A-deild Stjörnartfðindanna IdOS. 

Auglpsing um innlcöUun allra hinna eldri landssjóðsseðlay er gefnir hafa 
verið út Jianda Landsbankanum og ganga manna á meðaly undirekrifud af ráðherr- 
anum 30. januar 1908 (A nr. 1, bls. 2—3). 

TUðkipun um hvemig gegna skuli störfum þeim, sem amtsráðin hafa hingað 
til haft á hendi og eigi eru þegar lögð undir stjómarrdðið eða spslunefndir, undir- 
skrifuð af konungi 2. mars 1908 (A nr. 2, bls. 4—7). 

Brjef 8tjórnarrf.08ins tU bœjarfógetam d Akureyri um kæru út- 45 
af kosningru til bæf ars^órnar i nefndum kaupstað. 21. febr. 

Með brjefi yðar, herra bæjarfógeti, dags. 24. f. m., hefir hingað borist er- 
Indi frá 10 kjósendum á Akureyri, þar sera þeir áfrýja til stjómarráðsins úr- 
skurði bæjarstjómar nefnds kaupstaðar, dags. 14. f. m., er staðfestir kosning á 
fjorum bæjarfulltrúum, er fór fram 3. s. m. Tildrögin til kærunnar eru þessi: 

Við kosning þessa úrskurðaði kjörstjórnin nokkra kjörseðla ógilda, þar 
á meðal tvo sedla, er ætla mætti, að hefðu átt að þýða atkyæði á C-listann, en 
kosnlngin fór fram eftir fjórum listum A, B, C og D. Á þessum tveim nefndu 
ógiltu kjörseðlum var kosningarmerkið X sett fyrir aftan orðið »listinn«, og 
hafa kærendumir með tilvísun til 8. gr. i lögum nr. 39 frá 10. nóvbr. 1903 kraf- 
ist^ að kjörseðlar þessir teljist gildir, með þvi auðsætt sje að þeir hafi átt að 
teljast C-listanum og ekkert sje tortryggilegt við þá; og þarsem fulltrúaefni nr. 
2 á C-listanum þá mundi hafa haft fleiri atkvæði en fyrsta fuUtrúaefni á A-list- 
auum, sem náði kosijingu, hafa kærendurnir krafíst þess, að kosningunni sje 
hrundid að því leyti, að annað fuUtrúaefni á C-lista verði úrskurðaður rjett kos- 
inn bæjarfuUtrui i stað fyrsta fulltrúaefnis á A-lista. Kjörstjórnin hefib- hinsveg- 
ar haldið þvi fram, að það sje beint ákveðið i 6. gr. nefndra laga, að krossinn 
skuli standa við bókstaíinn á listanum, sem samkvæmt 3. gr. laganna á að 
standa á undan orðinu »listinn« með bandí á raiUi, og að með hliðsjón af þessu 
sjerstaklega ákvæði verði hin almennu ákvæði í 8. gr. laganna að skiljast. Hin- 
um nefndu tveim kjörseðlum sje því rjettilega hafnað. Á þetta heflr bæjarstjóm 
fallist og staðfest kosninguna. 

Með því að stjómarráðið verður að fallast á framannefndan skilning kjör- 
stjórnar og bæjarstjomar á kosningalögunum, er hjermeð ákveðið, að úrskurður 
bæjarstjómar 14. f. m. um að kosningín 3. s. m. sje gild, skuli óraskaður standa. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og birtingar 
fyrir bæjarstjórninni. 

Brjef stjórnarráOsins tU spslumannsim i Eyjafjardarsýslu um end- 46 
arveiti|isr hlunninda handa sparisjóOi Arnarneshrepps. 17. mårs 

Utaf beiðni, sera hingað hefir borist frá formanni sparisjóðsins í Arnar- 
neshreppi 1 Eyjafjarðarsýslu, vill stjórnarráðið hjermeð endurveita nefndum 
sjóði um 5 ár frá 1. april þ. á. að telja hlunnindi þau, sera ræðir ura i tilskipun 
5. jan. 1874, um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á tslandi, med þeira skilyrðum, 
að eigi rými trygging sú, er nú er fyrir því, að sjóðurinn standi i skilum, og að 
forstöðunefnd sjóðsins sendi hingað á ári hverju endurrit af ársreikningi hans i 
fyrirskipuðu formi. Svo ber og að senda hingað skýrslu ura hverja þá breyt- 
ing, sem verða kann á lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar geflð til birtingar fyrir for- 
stöðunefnd sjódsins. n.. dag maram&n. 1908» Bejkjavik, Isafoldarprentsmiðja. Id08 86 

47 7. Reglugjörð 

um notkun poøta. I. kafli. 
Almenn ákvœði. 

1. gr. 
Pógthúain og starfssvið þeirra. 

Á pósthúsum skal tekið á móti alls konar póstsendingum; og þær afhentar, 
svo lengi sem hægt er og þörf er á; frá kl. 9 árdegis til kl. 7 siddegis. 

Það er skyida póstraanna, þegar þess er krafist, að leidbeina mðnnum 
um notkun póstanna, ef því verður við komið, án þess að raska eða seinka um 
of fyrir öðrum póststörfum. 

1 kaupstö^um og kauptúnum skal póstkassi hengdur upp við inngangínn 
á pósthúsunum. 

Á póstatgreiðslustöðum skal sá bluti pósthússins^ sem hafður er til að af- 
greiða póstinn, vera aðgreindur frá þeim hluta, sem er ætlaður almennÍÐgi, með 
skilrúmi, diski eða á aiman hátt. Þar skal eitt eintak af póstlögunum og reglu- 
gjörð þessari vera til sýnis^ yflrlit yflr komandi og farandi pósta og annað; ðem 
samkvœmt reglugjörð þessari og öðrum ákvdeðum ber að auglýsa þar. 

2. gr. 

Ht>€ncer pástsendingum skal sJcilaðj og hvenoBr pósthúsin eru opin. 

PóBtstjómin åkvedur, hvenær pósthúsin skulu vera opin, eftir þvi sem 
hagar til á hverjum staö; og eftir póstgöngunum. 

Á sunnudögum og helgidögum þurfa pósthúsin ekki að vera opin, nema 
um póstgöngur. 

Til þesB að sendingar fari með fyrsta pósti, skal þeim i sidasta lagi skil- 
ad SYO löngu áður en hann, eftir áætlanínui, á að fara frá póstafgreiðslustad, 
sem hjer segir: 

Peningabrjefum, bögglum og póstávísunum iVi Uflt. 

Abyrgðarbrjefum og blöduni; sem send eru samkvæmt 11. gr. t» i 

póBtlögimum 1 — 

öðrum brjefasendingum . . Vt — 

Fari postur að morgni fyrir kl. 9, skal sendingum öllum, sem á að af- 
henda á pósthúsinu, skilað kvöldinu fyrir. Hve leogi hægt er að taka við send- 87 1908 

ingum á póststofunni i Reykjavik, til þess að þær komist með fyrsta pósti, verð- 47 
ur ákveðið at póststjórninna. "^* 

Á brjefhirðingastðdum skal sendingum skilað svo löngu áður en postur á 
að fara þaðan, sem hjer segir: 

Ábyrgðarlausum brjefum ^/, ktet. 

öðrum sendingum 1 — 

Brjetakassa á pósthúsum skal ætið tæraa 10 minútum áður en postur 
leggur at stað frá pósthúsinu. 

Þetta skal auglýst á pósthúsum og hvenær megi seinast afhenda send- 
ingar til þess þær komist með fyrsta pósti. 

3. gr. 
Flutningur á pðgtsendingum, 

Tíl þess að fiytja póstsendingar milli póstbúsanna skal nota: 

1. Landpostana, sem landssjóður kostar; 

2. Gufuskip þau, sem styrks njóta af landssjóði; 

3. Beglubundnar fiutningaferdir á landi, sem einstakir menn kosta, og skip 
einstakra manna. (Póstl. 8. og 9. gr.). 

Þegar sérstaklega stendur á, getur póststjómin látið flytja póstsendingar 
á þann hátt, sem hún álltur "best víð eiga. 

Með flutningaferðum einstakra manna å landi og með skipum einstakra 
manna skal venjulega aðeins senda brjef, póstávísanir, póstkröfur, krossbands- 
sendingar og blöð og timarit. — Með hinum öðrura reglubundnu flutníngaferðum 
skal venjulega senda alls konar sendingar. 

Póststjómín auglýsir, hvenær póstar eigi að koma og fara fra pósthúsum 
og allar breytlngar, sem kunna að verða gjörðar á þvi. 

Sðmuleiðis auglýsir hún tækifæris-póstflutninga, og hvað þá er tekið til 
flutnings. 

Þegar farartími pósta er auglýstur, er ætíð átt við þann tima, þegar 
postur má leggja af stað í fyrsta lagi, en póststjórnin getur látið póstinn leggja 
af stad siðar, meðal annars til þess, að biða eftír öðrum póstum. 

Þegar ísár eru eða mjög mikil ófærð á vetrum, getur póststjórnin áJkveö- 
ið, að bögglar, blöð og krossbandssendingar skuli biða betrí tima. 

4. gr. 
Skil d póstaendingum, 

Póststjómin tekst á hendur, að koma póstsendingum til þeirra pósthúsay 
sem visað er til, og afhenda þær þar þeim, sem við á að taka, en þeir akulu 
sjálfir sjá um að sendingamar sjeu sóttar. 

Að svo miklu leyti, sem því verður við komið, án kostnaðar fyrir póit- 
sjóð, skulu póstmenn láta móttakendur vita, þegar sendingar eru konmar til 
þeirra, o^ koma |)eim til þeirra, á þeirra kostnad, ef þeir óska )>e88. 1908 88 

47 Brjety sera eiga ad berast med hraðboða, skal senda til móttakanda bædi 

7. maw á virkum dögum og helgidögum, á hvaða tíma dags sem er. 

í Reykjavik eru almenn brjef, fylgibrjef og póstávisanir bomar til manna 
tvisvar á virkum dögum og einu sinni á helgum dögum og eftir komu pósta 
samkvæmt auglýsingu frá póststjórninni. 

Þar er móttakendum einnig tilkynt, þegar aðrar sendingar koma til 
þeirra, þeim að kostnaðarlausu. n. kafli. 

Brjefasending^ar, peningabrjef, böggrlar, póstávisaiiir og póst- 

kröfUr. Útbúningur þessara sendinga. 

5. gr. 
Brjefasendingar. 

Almenn brjef skulu vera flöt að Iðgun og eigi yfir 39 sentimetra á lenKd, 
26 sentimetra á breidd og 2Vs sentimetra á þykt. — Þau mega eigi^ vera þyngri 
en 250 grömm og hvorki má skrifa á þau verð eða að aðrir munir fylgi þeim. 
Munir þeir, sem eigi fullnægja þeim skilyrðum, skuki fluttir, ef á annað borð má 
flytja þá með póstum, eftir þeim reglum, sem gilda fyrir þœr sendingar, sem þeir 
eftir eðli slnu verða að teljast til, þótt þeir hafi verið settir á póst sem almenn brjef. 

Spjaldhrjef eru opin spjaldblöð, sem póststjórnin gefur út með áprentuðu 
frímerki. 

Einstakir menn geta lika gefið út sþjaldbrjef, en þau verða þá beeði að 
lögun, stærð og efni að vera eins og spjaldbrjef þau, sem póatstjómin gefur út. 
Frímerki má eigi prenta á þau, og að öðru leyti má eigi utanáskriftarmegin 
prenta á þau neitt verulegt annað en utanáskriftina og það, sem prentað er á 
spjaldbrjef póststjómarinnar. 

Engin önnur sending má fylgja spjaldbrjefum^ og eigi má lima á þau 
neitt annað en frímerkin og seðil með kveðjunní, alt að 5 sentimetrum á lengd 
en 2 á breidd. Utanáskriftarhliðina á spjaldbrjefura má aðeins nota fyrir kveðj- 
una og nafn og heimili sendanda. Þó má á myndaspjaldbrjefum skifta utaná- 
skriftarhliðinni i tvent með beinu stríki upp og ofan, og nota vinstri helminginn 
fyrir skrifað mál, en hinn hœgri fyrir utanáskriftina. 

Spjaldbrjef, sem ekki uppfylla sett skilyrði, skal fara með sem brjef. 

Brjefasendingar, sem 11. gr, a. i póstlögunum rœðir um, eru prentaö mál 
i kroBsbandi eða einbrugðnu bandi eða aðeins samanbrotið eða opið spjaldblad, 
sýnishorn af vöru eða snið. Um sýnishom af vöru og snið gildir sama og um 
almenn brjef, að þesskonar sendingar mega ekki vera yflr 250 grömm, en 
prentað mál, sem sett er á post fra 15. april til 14. oktober, må vega 
alt að 2 kílógrömmum, en fra 15. oktober til 14. april alt að V4 kilograms. Á 
pendingar pessar må hvorki slpifa verd eða að ftðrir munir fylgi {>eim. Þessar 89 1908 

sendingar má flytja með póstum, þótt þær að lögun, stærð og þykt, sjeu öðru- 47 
vísi en sagt er um almenn brjef, þó verða þær að vera þannig lagaðar, að 7. mars 
þær sjeu hentugar til flutnings með öðrum brjefasendingum. 

I. Prentað mál. Þar undír má telja: Alt sem prentað er á pappir, skinn eða 
pappa, hvort sem letrið eða niyndirnar, sem prentað er með, eru úr steini, 
málmi eða trje; auk þess má senda sem prentað mál annað, sem fjölritað 
er með vjelum, og auðvelt er að ákveða, hvernig er gjört, þó ekki það, sem 
ritað er með endurritvjel, skrifvjel eða gegnumskrift; það sem ritað er með 
hektógraf eða trypógraf, má þó senda sem prentað mál, ef 20 samhljóða 
eintök af þvi eru afhent i einu á pósthúsið. 

Sem dæmi uppá prentað mál má nefna: Blöð og tiraarit, bækur, nótur, 
nafnseðla, prófarkir, upphleypt prent fyrir blinda, myndir, landabrjef, áskrift- 
artilboð, auglýBingar 0. s. frv. 

Til þess að munir þeir, sem að fraraan eru nefndir, verði teknir til 
meðferðar með póstum sem prentað mál, verða þeir að fullnægja eftirfylgj- 
andi skilyrðum: 

1. Fyrir utan utanáskriftina má eigi skrífa å þá neitt annað en það, er 
hjer segir: 

Nafn sendanda og stöðu, staðinn, sem það er sent trá, mánaðardag, 
verðið á verðskrár og áskriftartilboð. Á bókum stutt tileinkun frá höf- 
undinum. Með prentuðu máli mega fylgja reikningar, seni snerta það. 
Með próförk må fylgja tilheyrandi handrit og mega í próförkinni vera 
leiðríettingar á prentvillum, breytingar og viðbót, sem lýtur að texta 
ritsins, og athugasemd ura, hvort ný próförk sje nauðsynleg eða ekki, 
en engin orðsending til prófarkalesarans. 

Sömuleiðis má setja þar strik, tölur og merki, en eigi má setja þau 
þannig, að þarmeð sje móttakanda gefin vísbending um eitthvað. 

2. Prentað mál verður að vera þannig útbúið, að auðvelt sje að rannsaka 
innihaldið, og skal I þvi efni þetta tekið fram: Prentað niál, sem aðeins 
er einföld eða samanlögð spjaldblöð, seðlar eða þvi um líkt, má senda 
umbúðalaust, en sjeu munir þessir lagðir saman, raá þeira eigi vera lok- 
að með lakki, oflátu eða á líkan hátt. 

Annað prentað mál verður að vera í umbúðum annaðhvort samaii- 
bundið, þó svo, að hœgt sje að leysa utan af því eða i uraslagi, sem 
auðvelt er að taka af og láta á aftur. Utanáskriftarmegín á prentuðu 
máli skal ætið standa: prentað mdl, 

3. Eigi mega vera i því munir til ýmissa eða frá ýmsum, nema um blöð 
sje að ræða, sem flutt eru samkvæmt 11. gr. f. l póstlögunum. 

n. Spnishom af vöru og snið (uppdrættir;. 

Til þess að munir þeir, sem eftir eðli sínu má telja undir sýnishorn af 
vöru og snið, sem þó mega eigi vera handteiknuð, verði teknir til flutnings meO 
póBtuiQ; skulu þeir fullnægja eftirfylgjandi skilyrðum: 1908 90 

47 1. Fyrir utan utanáskriftina má eigi skrífa á þá annað en nafn sendanda, eða 
7. mara merki, tölu, verð, þyngd, mál, stœrð og hve mikið sje til sölu af vönmnni. 

2. Þeir skulu vera í umbúðum þannig, að auðvelt sje að rannsaka þá, bæðí að 
opna umbúðirnar og loka þeim. 

3. Þeir mega eigi hafa verð til verslunar þannig, að hægt sje að selja þá út 
af fyrir sig. 

4. Þeir mega eigi innihalda hluti frá ýmsura eða til ýmissa. Utiloicað frá að 
flytjast með póstum seni prentað mál, sýnishom af vöru og snið, eru frlmerki 
bæði innlend og útlend, hvort sem þau eru ónýtt eða ekki, spjaldbrjef og 
allir aðrir prentaðir munir, sem eru notaðir til að tákna verð. 

Ef prentað mál, sýnishom af vamingi og snið, fullnægja ekki skilyrðum 
þeim, sem talin eru í I. 1—2 og 11. 1 2, fer um muni þessa sem almenn 
brjef, sjeu þeir ekki hver um sig þyngri en 250 grömm; annars skal eigi 
flytja þá með pósti. 

Ef skilyTðum í 1.3 og II.4 eigi er fullnægt, skal hver einstakur hlutur i 
sendingunni skoðaður sera sending út af fyrir sig, og með hann farið 
þar eftir. 

Hafi sýnishorn af vöru eða snið verslunarverð, skal með þesskonar send- 
ingar farið sem brjef eða böggul. 

Reglur þær, er nú skal greina, gilda um allar brjefasendingar (almenn 
brjef, spjaldbrjef, prentað mál, sýnishorn og snið) sameiginlega. 

Til þess að geta koraist hjá drætti, skulu þær hafa nákvæma utanáskrift, 
sem segi til um nafn móttakanda, heiraili og nafnið á pósthúsi því, þar sem 
sendingin á að afhendast. Auk þess er ráðlegt að tilfæra á umslagið eða 
umbúðirnar nafn sendanda og heimili, til þess að sendingunni verði fyrr 
skilað aptur, ef eigi er hægt að koma henni til móttakanda. 

Til þess að brjef til Reykjavikur verði borin út I fyrstu ferð brjefberans, 
eftir að þau koma á pósthúsið, verður götunafn og húsnúmer að standa á 
brjefunum, og til þess að þeim verði raðað i box við fyrstu röðun, skal box- 
númer sett á þau. 

Æski sá, sem sendir brjefasending, að hún sje flutt með ábyrgð, verður 
utanáskriftarmegin greinilega að skrifa NBy eða mœlt með eða recommanderað, 
Krefjist sendandi ábyrgðarsendingar kvittunar móttakanda fyrir henni, skal 
skrifað framan á brjeflð: »kvittunar er æskt fyrir móttökuna« eða A. R. 

Með þvi að skrifa framan á brjefasendingar undir staðaniafnið »poste 
restante« eða »verður sótt«, getur sendandi ákveðið, að þœr geymist á póst- 
húsinu þangað til þær verða sóttar, þó ekki fram yfir 3 mánuði frá því 
þœr komu á póststaðinn. Þegar brjefasendingar eru eigi með ábyrgð, má 
i staðinn fyrir nafn móttakanda tilfæra bókstafi, tölur eða merki, en þá á- 
byrgist póststjórnin ekki að sendingin komist i rjettar hendur. 

Ef þess er óskað, að brjef sje borið út með hraðboða, verður ósk um 
það að vera skrifuð utanáskriftarmegin á brjefið. 91 190Ó 

Peningdbrjef, ^ ^^ 

Til þess að sending verði tekin til flutnings sera peningabrjef, verður 
hun að fuUnægja skilyrðum þeim, sem sett eru i 5. gr. um almenn brjef, að þvi 
er snertir lögun, stærð, þykkt og þyngd ; auk þess verða í lienni að vera pen- 
ingar eða verðbrjef og á hana skrifað ákveðið verð. Eigi má rita á hana at- 
hugasemd um að nokkur anoar hlutur fylgi henni. Þegai* sjerstaklega stendur 
á, má þyktin þó vera lítið eitt yfir 27f sentimetra. 

Af mótuðum peningum má ekki í nokkru peningabrjefi vera meira en 
50 kr. i gulli, 
9 — í ein- eða tvíkrónum, 
90 aurar í smásilfri, 
9 — í kopar. 

Yflr höfuð er engin takmörk fyrir verðupphæð peningabrjefa. 

VerðupphsBð 8kal tiltekin i íslenskum peningum, og má hún ekki vera 
yfirstrykuð eða henni breytt, nema sendandi hafi á umslaginu endurtekið hina 
rjettu upphæð með bókstöfum, og skrifað nafn sitt undir. 

Þegar sagt er til verðupphæðar á peningabrjefum^ skal það orðað þann- 
ig: Innlagðar N. N. kr, eða á líkan hátt. 

Aptur á móti verður eigi álitið, að sagt sje til verðs á peningabrjefi, 
þótt skrifað sje á sending, sem skuldabi*jef med nafni eða slík brjef eru i: Innlögð 
skuldabrjef að upphœð N. N. kr., innlögð ávísun að upphæð N. N. kr. 

Þegar telja skal í peningabrjefi, sem inniheldur útlenda peninga, sem 
eigi eru gjaldgengir hjer á landi, og talning getur farið fram, af því að hlut- 
aðeigandi póstmaður getur staðfest innibaldið samkvæmt þvi, sem sagt er til um 
verðið, verður að framkvæma hana þannig, að upplýslng sje gefin um, hve 
mikíð sje i innlendum og hve mikið 1 útlendum peningum, t. d.: Innlagt N. N. 
kr. i islenskum seðlum og N. N. frankar i frönskum seðlum. Verð N. N. kr. 

Þar að auki skal búa um peningabrjef og lakka, svo sem hjer segir: 

U m b ú ð i r. 
Áður en umslagið er látið utan um peningana eða verðbrjefin, skulu 
þeir vera sveiptir inn í umbúðapappir eða annað jafnsterkt, og skal þessu vera 
komið svo fyrir, að það haldi fast að innihaldinu á allar hliðar, svo að það fær- 
ist eigi til að mun á leiðinni; sjer í lagi verður að gæta þess, að mótaðir pen- 
iugar eigi geti skrölt lausir í umslaginu. Það er þvi ráðlegt, þegar í peninga- 
brjefi eru mótaðir peningar, að innsigla hinar innri umbúðir llka. 

Umslagið. 

Umslög um peningabrjef eiga að vera úr sterkum umbúðapappír, þau eiga 
að vera í lögun, áður en þau eru brotin saman, eins og uppdrættirnir I og II sýna. 

Þó má nota venjuleg brjefaumslög um seðla, en eigi fieiri en 4 í hverju 
brjefi (mótaða peninga m& eigi senda i slikum umslögum). 

Auk þess verður að innsigla þau ef tir sjerstökum reglum, er slðar verður getið. Í90é 92 47 

7. mårs Innnsiglun. 
Þegar sendandi notar umslagið I og krefst eigi tölu í peningabrjefinu, á 
hann að lakka það með tveim lökkum þannig, að innsiglíð þeki hornin á um- 
slagslokinu og snerti það af umslaginu, sem liggur undír, eins og myndin IH II III IV 
^^ I 
sýnir; þó getur pósthúsið heirntað, að fleiri lökk sjeu á brjefinu, þegar stærð um- 
slagsins gefur tilefni til þess. 

Sje umslagið að lögun eins og myiidin II sýnir, eða sjeu peningar sendir 
í venjulegum umslögum, þá skal lakka peningabrjefið raeð 5 lökkum eins og 
mynd IV sýnir. 

Sje talið í peningabrjefi með umslagí I, skal setja á það tvö póstínnsigli 
eins og mynd III, og innsigli sendanda á milli þeirra. 

Ef öðruvísi umslög eru iiotuð, eiga tvö af firam innsiglum að vera póst- 
innsigli. 

Til innsiglunarinnar ber að nota haldgott lakk og reglulegt signet, en 
mótaða peninga, hnappa eða því um líkt raá ekki nota í þess stað. Sendandi 
verður að viðhafa sama signetið á öUum lökkum, sem hann setur á sama pen- 
ingabrjefið. Nafn og heimili móttakanda skal skrífað með bleki á hvert pen- 
ingabrjef, og eigi það að fara út fyrir umdæmí þess pósthúss, þar sem það er 
afhent, skal og skrifa nafn þess pósthúss, sem ætlast er til að afhendi brjefið. 

Sendandi getur heinitað, að brjefið liggi á pósthúsi því, sem það er sent 
til, þangað til móttakandi sækir það, með því að skrifa á brjefið »poste restante« 
eða »verður sótt«, þó eigi yfir 3 mánuði eftir að það kom þangað. 

Óski sendandi að fá kvittun móttakanda fyrir því, skal hann rita áthuga- 
semd uni það á brjefið utanáskriftarmegin. 7. gr. 
Böggulsendingar, 

Munir þeir, sem að einhverju leyti fara út fyrir takmörk þau, sem sett 
eru um brjefasendingar og peningabrjef, að þvi er snertir lögun, stærð og vigt, 
skulu teljast undir böggulsendingar. 

Fyrir flutning böggulsendinga með póstum gilda reglur þær, sem nú 
skal greina: dð liMé 

Ummål. ^ 

Böggulsendingar, sem eiga að fara með landpóstum, mega eigí vera yflr 7. 
46 Bentimetra å lengd og 24 sentimetra á breídd og þykkt, auk þess yeröa send- 
ingar^ sem eiga að flytjast með gangandi póBtum, að vera þannig lagaðar, aö 
hœgt 8je að flytja þær i buröartöskum. BöggulBendingar, sem að eina & a5 senda 
með skipumy mega vera alt að 1 metrí á hyern veg. Hvort leyft sje, þegarsjer- 
staklQga stendur á, að faríð sje fram yflr uefnd takmörk, ákveður pósihúsið, þó 
þyf að eins, að stærð sendingarinnar eigi gjöri naudsynlegar Bjerstakar ráðstaf- 
anir yið flutníng hennar. 

V i k t i n má eigi fara f ram yflr : 
5 kilógrömm með skípum, 
2Vskilógrainm — landpóstum, 
1 — — gangandi póstum, 

þó þvi að einS) að pósttaBkan með ínnihaldi yegi eigi yfir 20 kilógrömm. 

Mótaðir peningar mega vega 8 kilógrömm með skipum og landpóstum og 
2Vs kilógramm með gangandi póstum. 

Móttökupósthúsið getur þó^ þegar sjerstaklega Btendur á, leyft að þyngd 
böggla fari lítíð eitt fram úr þyi, sem hjer er sagt 

Umbúðir. 

Um allar böggulsendingar skal vera vel og vandlega búið, og veröa 
umbúðimar ad loka um innihald sendingarinnar fuUtryggilega. Þær veröa aö 
eiga vel við eðli þess hlutar, sem sendur er, og því laga sig eftir innihaldi send- 
ingarinnar, vikt, stærð, árstíma og vegalengd^ og eptir þyi^ hvort sendingin er 
flutt á sjó eða landi. 

Auk þess skal þess gætt, að um sendingar sje bundið fast og rammlegSi 
nema þær sjeu mjög litlar og Ijettar. 

Lagarkendar vörur, eða vörur, sem væta getur komir ur, svo sem epli, 
smjör og önnur feiti, skulu vera i sterkum, þjettum ilátum, og brothættir hlut* 
ir, eins og gier og þesskonar, skulu sendir i kössum úr trjé, pjåtri eöa 
liku efni. 

Verði vörur þessar fluttar i öðrum umbúðum af því að póstsljóminni var 
eigi kunnugt um eðli innihaldsins eða umbúðanna, skal sendandi bæta allan 
skaða, sem af því hlýst. 

Án umbúða má senda trje eða jámvðru og Uka hluti, ef eigi er hastt 
við að munir þessir skaddist eða skemmi aðrar sendingar. 

Lagarkendum vörum og vörum, sem væta getur komið úi*, svo og pen* 
ingabögglum, sem siðar skal getið, skal eigi veitt móttaka, nema umbúðimar 
sjeu eins og fyrir er mælt; aðrar sendingar getur sendandi heimtað aö sendar 
qeu á hans ábyrgð, þótt eigi sje um þær búið, eins og segir i r^lugjörö þees- 
ari, þegar hann eða umboðsmaður hans undirskrifar eftirfylgjandi áteiknun á 
fylgibrjeflð »& ábyrgð sendanda« og pósthúsið álitur, að aðrar sendingar þurfl 
eigi að skemmast, þótt umbúðimar & þessari sendingu sjeu i ólagi. Merki. 

-y^ ^g,^ Á hveni böggulsendingu skal vera greinilegt merki. 

Þetta merki á ætid ad tilfæra fuJIa utanåskrift móttakanda og þar að 
Auki naÍQ póstafgreiðslustaðarínS; sem sendingín á ad fara tíl^ ef hún á að fara 
út fyrír mndæmi móttökupósthússins. 

Á hvem bðggul skal set ja: poste restatUe él^ verður sátty eða landveg sje 
um þess konar sendingar að rseda. Sje um yerðsending að ræða, skal yerðupp- 
hœöÍÐ sett l\já utanáskriftiBiii. 

Merkið skal vera skrífað með bleki, svertu eða öðni haldgóðu efni (en 
ekki með krit, ritblýi, blekblýant, eða því liku) og, ef umit «r, i sjálfa sending- 
una eða umbúðimar eða þá á pappa eða brjefspjald eða þess konar, sem bundið 
er við böggulinn. Pappírsmerki ætti aldrei að nota og verða aðeins tekin gild, 
þegar þau eru saumuð, límd eða negld á sjálfan hlutinn eða umbúðirnar. Eldri 
merki mega ekki vera á sendingunni nje leifar af þeim. 

F y 1 g i b r j e f . 

Hverjum böggli skal fylgja fylgibrjef, sem póststjórnin gefur út eyðublöð 
undlr. Þau skulu vera til sölu á öUum pósthúsum á 1 eyrí hvert. 

Þegar 25 eintök eru keyft í einu, fást þau fyrir 20 aura á póststofunni 
i Reykjavik og póstafgreiðslustöðum, en á brjefhirðingarstöðum eftir pðntun. 

Fylgibijeffð er eins og venjulegt brjefumslag, og má leggja i það almennt 
brjef, verðlaust og ábyrgðarlaust, ef það þá vegur eigi yflr 20 grömm. 

Lykil að sendingunni skal eigi telja með í viktinni. 

Hverjum verðböggU skal fylgja sjerstakt fylgibrjef, aftur á móti má 
senda 3 verðlausa böggla með sama fylgibrjefi, frá sama sendanda til sama 
fltöttftkanda. 

Fylgibréflð skal tilgreina nafn móttakanda, heimili eða bústað, og nafn 
póstafgreiftsluötaðar ^ess, sem sendingin á að tara til, ef hún á að fara út fyrir 
m&dæmi móttökupósthússins. 

Á fylgibrjefinu skal þess getið, að sendingin fylgi, og skal þess vandlega 
gætt, að nefna hana þvi nafni, sem hún venjulega hefír, svo sem böggul, kassa, 
kðrfti, pöka o. s. frv. 

Óski sá, er Bendir böggul, að hann geymist á pósthúsi þvl, sem hann er 
sendur til, þangað til móttakandi sækir hann, verður hann að skrífa á fylgi- 
brj^fið »poftte restante« eða »verður sótt«, og geymist hann þá á pósthúsinu allt- 
aö 3 mánuðum frá þvi hann kom þangað. Vilji sendandi, að böggull sé fluttur 
með tendpósti, þótt hatin sé ekki nægilega frlmei*tur til þess, skal sett á fylgi- 
br^O ^lemdveg^. Sendandi verður að geta þess á fylgibréflnu, ef hann óskar 
þetift a* geian «é út móttökukvittun, til þess að fá viðurkenning móttakanda fyrir 
að hafa fengíð sendinguna tneö skilmn. 

Reglur þær, sem að framan eru settar, gilda fyrir alla almenna böggla, 
hvort Éem verð er tilgreint eða ekki, aftur á móti skal búa mn eiginlegar pen- 9& i^8 ingasendingar, sem verða ad teljast bðggulsendingar og loka þeim syo sem 4t 
hér segir: 7. mw* Teningabögglar (seðlabögglar). 

Það eru bögglar með tilgreindu verði, sem hafa inni að halda brjeípen- 
inga eða bandbafa skuldabrjef. Mótaða peninga má leggja inn i peningaboggla, 
en eigi meir af þeim en fyr er sagt um peningabrjef. 

Fyrst skal sveipa um sendingar þessar sterkum pappir, sem á allar hli5- 
ar lykur fast um ínnihaldið, síðan skal láta utan um þœr sterkan umbúðapappír 
og brjóta þannig, ad pappirinn leggist saman aftan å bögglinum. 

Böggulinn skal reyra með sterku snæri eða bandi, sem ekki er hnýtt 
saman, og skal þvi brugðið i hnút á miðjum bögglinum fyrst utanáskriftarm^ii 
og svo aftan á bögglinum; skal hafa endana svo langa, að sett verði á þá inn- 
sigli. Þegar ekki er talið i bögglinum, skulu ínnsiglln vera að minsta kosti 2 
og þannig fyrir komið, að þau festi bandið, sem reyrt er utanum böggulinn, og 
endana á því og brotið á pappírsumbúðunum við sjálfar umbúðimar, Álíti póst- 
þjónn sá, sem tekur á móti sendingunni, að nauðsynlegt sje, til þess að henni sje 
vel lokað, að fleiri lökk sjeu sett á hana, skal það gjört. 

Sje þess kraflst, að talið sje 1 peningaböggli, skal þar að auki setja á 

þannig að bandiö og endar sendinguna 2 póstinnsigli, 
þess sjeu með þeim festir við 
pappfrsumbúðunum á bakhlið 
ari mynd (V), þar sera send 
böggul, sem talið er í, þau tvö \ 

-9U9 

/ 


/ 

•-*- 

\ það, sem brotið er upp á, af 
inni, eins og sýnt er á þess- 
andi á að setja á peninga- 
innsigli, sem eru 1 miðjunni. Myntsendingar. 

Það eru bögglar með ákveðnu verði, sem innihalda mótaða peninga, eða 
guU og silfur 1 stöngum; pappirspeninga og verðbrjef má einnig láta í þessar 
sendingar. Þessar sendingar skal búa um i bögglum, strönglum eða pokum. Myntströnglar eða bögglar. 

I hverjum bðggli eða ströngli má ekki vera meir af mótuðum peningum 
en að hann vegi 8 kilógrömm. Fyrst skal hlaða peningunum fast saman, syeipa um 
þá á alla vegu sterkum pappir og reyra svo um. Umbúðimar um bögglana eða 
strönglana að utan skulu vera úr leðri, skinni, vaxdúki eða sterku Ijereftí, sem 
að minnsta kosti er vafið tvisvar um ; skal brotið saman við endana og allstaöar 
saumað fyrir. Auk þess skal bögguUinn eða ströngullinn vera reyrður snœri, 
sem ekki er hnýtt saman, og skal því að minnsta kosti á tveim stöðum vera 
brugðið 1 kross; skal festa endana á snærinu með innsigli sendanda við böggul- 
inn, þar sem brotnir eru saman endamir á umbúðunum. Ef pöstmaður telur 
peningana, er þeim er skilað, skal þar að auki láta tvö póstinnsigli á bðggulinn. ia06 96 

4T Myntpokar. 

''' "*" Í hveijum poka må eigi vera meir af mótuðum peningum en svo aö 

hann vegi 8 kilógrðmm. Peniogapokamir skulu vera ur leðri, skinni eða tvöföldu 
Ijereftiy eöa hafðir 2 pokar hvor utanum annan á þann hátt, ad saumamir å 
þeim liggi eigi saman. Saumar å peningapokum skulu ættð snúa inn, og skal 
vera fast bundið fyrir þá, rjett fyrir ofan það> sem i þeim er, með sterku snæri, 
sem eigi er hnýtt saman, og skal festa endana rjett hjá hnútnum við pokann 
sjålfan með innsigli þess, sem sendir. Ef póstmaður telur peningana, er þeim er 
skilaö, skal þar ad auki setja 1 póstimisigli á pokami. 

Það gildir um peuingaböggla alla og verðböggla, þegar þeir eru lakkað- 
ir, eins og segir um peningabrjef, ad lakk það, sem notað er, á ad vera haldgott 
og þad verdur ad vidfaafa reglulegt signet, en ekki peninga, hnappa eda þvi Ukt. 
Sendandi verdur ad nota sama signetid á öll lökkin á sama böggli. 

Verd á bögglum skal talid i innlendum peningum, og skal þad skrifad 
baedi á fylgibrjefid, þar sem þvi er ætlad rúm, og á merki sendingarínnar eda 
umbúdimar. 

Tölumar 1 verdupphædinni má hvorki strika yflr nje breyta þeim, nema 
sendandi eda sendimadur hans, med eiginhandar undirskrift, endurtaki hina rjettu 
upphœd basdi á fylgibrjeflnu og á sendingunni. 

Fylgibrjefid segir sj&lft til, hvemig eigi ad skrifa verdupphædina, og á 
almennum verdbögglum skal þad gjört eins, en å peningasendingum skal verd- 
uppbæd tilgreind eins og á peningabrjefum (6. gr.) t. d.: Innlagt N. N. krónur. 

Þad er ekki hægt ad heimta, ad talid sje i almennum verdböggli, en 
þegar beidst er, ad talid sje i peningaböggli og hann hefir inni ad halda útlenda 
peninga, sem eigi eru gjaldgengir hjer á landi, skal verdid tilgreint eins og seg- 
ir um peningabrjef, þegar eins er åstatt (6. gr.). 

8. gr. 
Pðitdvisanir. 

Þad eru ávisanir á peningaupphædir allt ad 720 kr., sem eru boiigadar 
inn á einu pósthúsi, en eiga ad borgast út á ödni. Póstávisanir verda þvi ad 
ganga i g^num tvö pósthús. Póststof an i Reykjavik og aUar póstafgreidslur gefa 
út og borga út póstávisanir. 

Undir póstávlsanir má ad eins nota eydublöd þau, sem póstsljómin gefur 
út, og eru þau til sðlu á pósthúsunum & 1 eyrí hvert, og 20 aura hver 25 ein- 
tðk. Á brjefhirdingastödum er þó eigi hægt ad fá keypt nema eitt cg eitt eydu- 
blad i einu, nema þau sjeu pöntud fyrir fram. Eydubladid skal útfylla med bleki 
(þó má nafn og heimili vidtakanda vera prentad) og skal þad gjort nákvæmlega 
eftir þvi, sem þad sjálft gefur leidbeining um. 

Nafn vidtakanda og heimili og posthus þad, sem å ad borga åvisunina, 
verdur ad vera .^greinilega tiltekid á henni; upphædin á ad vera i innlendum 
penin|^um o^ skrifud bsedi med tdlum og bó^töfum, er sje p&kvæmlega sam- 97 1908 

bljóða og komi heim við upphœðina á afklippingi eyðublaðsins. Engar útstrik- 47 
anir eða leiðrjettíogar m^a eiga 8jer stað að því, er uppheeðina snertir. 7. mart 

Með því að skrifa »poste restante« eða »verður sótt« utan á póstávísun- 
ina hjá posthusnafninu, getur sendandi rádið þvi, að ávisunin sje geymd á póst- 
húsinu, þangað til hún er sótt, þó ekki yflr mánuð frá þvl hún kom þangað. 

Sendandi getur einnig, með því að skrifa athugasemd um það á póst- 
ávísunina, kraflst þess, að n^óttökukvittun sje gefln út, til þess að fá viðurkenn- 
ing viðtakanda fyrir þvl, að hann hafi tekið á móti upphæðinni. 

Afklippinginn roá klippa frá og afhenda viðtakanda; sendandí getur 
skrifað á hann eða prentað á hann orðsendingar og fest á hann prentaðan miða, 
Bem þó eigi má vera stœrri en afklippingurinn, enda verður að falla alveg sam- 
an við hann^ svo meðferð póstávisunarinnar verði engu erfiðari. Það er eigi 
skylda að skrifa upphaeiiina A afklippinginn, en sje það gjort, verður hún að 
vera samhljóða við upphseð ávísunarinnar, það er heldur eigi skylda að skrifa 
nafn og heimili sendanda á afklippinginn, en það er ráðlegt, til þess að geta 
fengið ávisunina endursenda, ef hún kenist eigi til skila. 

Simapóstávisanir má senda milli sðmu pósthúsa og aðrar póstávisanir. 

Pósthús það,, sem tekur á mótí símapóstávisun, skal fyrir venjulega borg- 
un útbúa hana að öUu leyti fyrir sendanda, og nota til þess eyðublöð, sem til þess 
em ætluð. Sendandi verður skriflega eða munnlega að skýra nåkvæmlega frá 
nafni yiðtakanda, stöðu og heimili, upphæð ávfsunarinnar og nafninu á pósthúsi 
því, sem á að borga hana. 

Þegar simapóstávisunin er skrífuð og frimerkt, skal leggja hana i umslag 
og l^ka þyi með innsigli póstafgreiðslunnar, og skrifa utan á til simastödvarinn- 
ar þar á staðnum eða þeirrar, sem sendandi óskar, en hann flytur umslagið til 
Bimastððvarinnar og greiðir simagjaldið, sem er 2 kr. án tiUits tíl orðafjölda. 

Simastöð, sem tekur á móti simapóstávisun, getur afhent simskeytið næsta 
pósthúsí, og eigi það að fara lengra, skal pósthúsið senda það ákvörðunarpóst- 
húBínu, eins og þjónustusending, sem mælt er með. 

9. gr. 
Pósthröfur. 

Póstkröfur eru kröfur um innheimta á peningaupphæð alt að 720 kr., 
sem póststjómin annast. Innheiratu á póstkröfum heflr póststofan í Reykjavik og 
póstafgreiðslur allar, en þœr verða að koma frá öðru pósthúsi en þvi, sem ann- 
ast innheimtuna. Póstkröfur verða þvi að ganga í gegnum tvö pósthús. 

Póstkröfur mega fylgja almennum brjefum, meðmælingarbrjefum, peninga- 
brjefum og bögglum, og má þá eigi afhenda muni þessa, nema að upphæð póst- 
kröfunnar sje að fuUu borguð. 

Póstkröfur má einnig innheimta þó engin sending fylgi, aðeins samkvœmt 
póstkröfublaði. 

PóBtkröfur er eigi hægt að legga á fylgibrjef, neraa bögglarnir fylgi. 1908 «8 

47 Póststjórnin gefur út eyðublöð undir póBtkröfur, 8em verða til 8ölu & 

7. marg pöstafgreiðslustöðum á 1 cyrir hvert og 20 aura hver 25 eintök. 

Póstkröfur má afhcnda á póststofunni I Reykjavik og pÓBtafgreiðsIustöðum 
öllum. Eigi má nota undir þau önnur eyðublöð, en þau sem póBtstjórnin gefur út 

Finnist póstkröfuscnding í póstbrjefakassa, og sje hún löglega útbúin, raá 
afgreiða hana sem slíka, cn póststjórnin heflr enga ábyrgð á, þótt henni sje eigi 
veitt eftirtekt. 

Hafl brjefhirðing tekið á luóti póstkröfusendingu, sera eigi er löglega út 
búin af hálfu sendanda, niá gjöra hana afturreka. 

Nafn viðtakanda og heimili og pósthús það, sem á innheimta póBtkröf- 
una, verður að vera greinilega tiltekið á henni; upphæðin á að vera i innlend- 
um peningum og skrífuð bæði raeð tölum og bókstöfum, er sje nákvæmlega sam- 
hljóöa og komi heim við upphæðina á afklippingi eyðublaðsins. 

Engar útstríkanír eða leiðrjettingar mega eiga sjer stað að þvi er upp- 
hæðina snertir. 

Auk þess skal standa á henni nafn sendanda og heimili, eftir þvi sem 
eyðublaðið segir til, annaðhvort prentað eða skrifað. Afklippinginn á fremri helm- 
ing eyðubiaðsius má sendandi nota, eins og hann sjálfur g^fur leiðbeining um, 
og má klippa hann frá þcgar uppheeðin er útborguð. Póstkröfur skulu innleyst- 
ar innan hálfsrnánaðar frá þvi þœr komu á ákvörðunarpósthúsið ; þó getur send- 
andi ákveðið sjerstakan frest fyrir borguninni, alt að 30 dögum, en eyðublaðið 
verður þá að hafa greinilega áteiknun um það. 

Á póstkröfueyðublaðið má skrifa »poste restante« eða »veröur sótt« og skal 
þágeyma póstkröfuna í raánuð, áður en hún er endursend. Þegar póstkrafa fylg- 
ir sendingu, má eigi nota þann dálk eyðublaðsins, sem ætlaður er fyrir frimerki, 
heldur aðeins þegar póstkrafan fylgir eyðublaðinu einu. Aftari helraing eyðu- 
blaðsinsskal ætið klippa frá og afhenda viðtakanda, þegar póstkrafan er borguð. 
Sendandi má nota aftari helminginn alveg eins og afklipping á póstávisun. 

Sendingar, sem póstkröfur hvila á, skulu vera útbúnar eftir venjul^um 
reglum, og auk þess verðiir að skrifa á þœr, að póstkrafa hvili & þeim og upp- 
hæð póstkröfunnar. Engar útstrikanir eða leiðrjettingar mega eiga sjer stað, að 
þvi er upphæðina snertir. Áteiknun þessi skal, þegar um böggla er að rseða, 
skrifuð bæði á fylgibrjefið og böggulinn, við hliðina á utanáskriftinni. 

10. gr. 
Hlutir^ sem eigi má flytja með pÓ9ti. 

Hvaða hlutir það eru, sem bannað er að breiða út og sera að ytra áliti 
bera með sjer eitthvað ólögmætt, ósæmilegt eða móðgandi, er komið undir hinum 
gildandi lögum, en hverjir hinir aðrir hlutir eru, sera samkvæmt 5. gr. póstlag- 
anna eigi má flytja með pósti, verður oft að vera koraið undir áliti og sjerstök- 
um atvikura. Hjer skulu tilfærð nokkur dærai upp á hluti, sem hætta er búin 
af að flytja. 99 IðÖé 

SprenghoBttir JUutir: Púður, skotbaðraull, nitroglycerin, dynamit, hvell- 4^ 
silfur og þess konar, og allir hlutir, sem þessi efni eru í, eins og skothylki, 7. man 
hvellhettur, efni til flugelda, hlaðin skotvopn o. fl. 

Eldfimir Mutir: Fosfor, nafta, steinolía, eter klórsúr sölt og slíkt, enn 
fremur allir þeir hlutir og sainsetningar, sem þebsi efui eru i, eins og eldspítur, 
bensin, IjóBvökvi 0. fl. 

Etandi Uutir: Saltsýra, Saltpjeturssýra, skeiðvatn, brennisteinssýra, 
vitríololia og þess konar. 

Lifandi dpr má eigi flytja með póstum. 

Póstþjónar geta krafist þess, að sendandi gefl skrifl^a skýrslu um inni- 
hald sendingar og opni hana, ef ástseða þykir til, svo að sannað verði, að engin 
hætta Bje búin af að flytja bana. Neiti sendandi þessu, er pósthúsinu heimilt að 
færast undan að taka sendinguna til flutnings. 

Hafl hlutir þeir, sem eigi má flytja með póstum, verið teknir til flutn- 
ings, getur póststjórnin kraflst þess, að sendandi sæki þá þegar i stað, ef eigi 
ber nauðsyn til að eyða þeim þá þegar. Verði sendandi eigi fundinn, eða leiði 
hann hjá sjer að verða við áskorun póststjómarinnar um að sækja hlutina, skal 
annaðhvort selja þá eða eyða þeim. Þegar svo er ástatt, er sendandi skyldur 
til að greiða fullt burðargjald fyrir sendinguna að svo miklu leyti, sem andvirði 
þaö, sem fœst fyrír hlutina við Böluna, eigi hrekkur til. AkT»51 nm barðargjald og aðrar pósfgreiðslar. 

11. gr. 

Burðargjald fyrir uíansveUar og utanbœjarsendingar. 

Bur&argjald fyrir sendingar þær, sem fara uin fleiri en eitt pósthús, er 
ákveðið I 11. gr. póstlaganna og sama burðargjald gildir fjTÍr brjefasendingar, 
sem settar eru i brjefakassa á skipum og vðgnum. 

12. gr. 

Burðargjald fyrii innansveitar og innanbœjarsendingar. 

Það eru sendingar, sem látnar eru á. posthus, til þess að þeim verði 
skilað þar móttökumönnum, sem eiga heima i sjálfu umdæmi þess pósthúss og 
sem sækja þangað. 

Burðargjaldið fyrir þær er sem hjer segir: 

Brjefasendingar: 
a. almenn brjef, alt að 260 grömm á þyngd, þegar borgað 

er undir fyrir fram 4 aurar 

óborgað brjef . . . . , 8 — 1908 100 

47 b. spjaldbrjef 3 aurar 

7. marz spjaldbrjef með borguðu svari 6 — 

c. prentað mål og sýnishorn af vöru alt að 250 grömm . . 3 — 

Ábyrgðargjald fyrir sendingar þær, sem nefndar eru undir a., b. og c. 
er 15 aurar. 

Peningabr jef: 

Burðargjald 4 aurar 

Ábyrgðargjald og gjald fyrir talning, eins og segir i 11. gr. i póstlögunum. 

Bögglar: 

5 aurar fyrir hvem boggul og að auki 5 aurar fyrir hvert V« kílógramm, 
sem bögguUinn vegur. Undir rúmfreka bðggla skal borga 50% meira. 

Ábyrgðargjald og gjald fyrir talningu er hið sama og fyrir peningabrjef. 

Fyrir fylgibrjef borgast ekkert sjerstakl^a, en undir þau skal nota eyðu- 
blöð þau, sem póststjórnin gefur út. 

Fyrir sama burðargjald er i Reykjavik borið til móttakanda almenn 
brjef og fylgibrjef, en tilkynningar um krossbandssendingar, ábyrgðarbrjef og 
peningabrjef. 

Að öðru leyti skulu reglur þær, sem póstlögin og r^lugjörð þessi setja, 
einnig gilda um sendingar þessar^ þar sem eigi' er annars getið. 

13. gr. 
Reglur um notkun d aukáburðargjaldi. 

Aukaburðargjald það, sem 11. gr. i póstlögunum siðasta lið tiltekur, um 
peningabrjef og böggla, skal tekið: 

Þegar munir þessir eru endursendir, af því að þeim verður ekki komíð 
tU skila. 

Þegar peir endursendast eða sendast lengrí veg, af þvi að sendandi óskar 
þesS; áður en þeir eru afhentir móttakanda. 

Þegar pdr eru sendir lengri veg, af þvi að hlutaðeigendur á hinum 
fyrsta ákvörðunarstað óska þess, og bæta við utanáskríftina nafni á öðru pósthúsi. 

Þegar þeir^ eftir að vera endursendir og áður en þeir eru fengnir send- 
anda i hendur, eru sendir ad nýju samkvæmt ósk hans. 

Aukaburdargjald legst á peningabrjef og böggla, þegar breytingin á 
utanáskriftinni er einungis i því fólgin, að annað posthus er gjort að ákvörðunar- 
stað, aftur á móti er eigi ha3gt að senda böggla og peningabrjef lengri veg meft 
aukaburðargjaldi, þegar breytt er um móttakanda. 

Aukaburðargjald skal heimta i hvert skifti, sem böggull eða peninga- 
brjef er endursent eða sent lengri veg. 

Brjefasendingar, sem endursendast eða afgreiðast til annars staðar, eru 
eigi aukaburðagjaldi undirorpnar. Til þess að geta notið þessara hlunninda. löl Idóö 

verftur a6 skila Bendingum þessum aftur á hlutaðeígandí pósthús, hafl þær veríð 47 
afhentar, en það má ekkí kasta þeim i póstbrjefakassa, og sje það gjört, skal 7. man 
skoða þær sem settar á pósthús að nýju. 

Þ^ar brjefasendingar, peningabrjef og bögglar eru afgreiddir å ný, og 
fara yflr Bvæðí þar sem hærra burðargjald skal taka en á þvi svæði, sem send- 
íngunni upphafiega var ætlað að fara um, skal telja burðargjaldið, jafnt 
mismuÐÍnuin þar á milli og þvl bætt við aukaburðargjaldiðy ef sendingin 
er þess eðlis (peningabrjef eða bögguU) að það á að leggjast á hana. Þessari 
reglu skal beitt þanoig, að þegar borgað hefir veríð undir sendinguna að fullu 
fyrirfram fyrir það syðBði, sem hún upphaflega átti að fara um, skal heimta 
mÍBmuninn á miUi þess burðargjalds, sem þegar heflr veríð borgað og þess burð- 
argjaldSy sem á að borga fyrir fyririrframborgaðar sendingar frá móttökupósthÚB- 
ínu til hins nýja pósthúss, sem hún siðar er send til. Hafi sendingin uppmna- 
l^a yerið send óborguð eða ónóg borguð, þá skal heimta burðargjaldið, eins og 
fyrir óborgaðar sendingar milli þessara staöa, audvitaö að frádregnu andvirði 
þeirra frímerkja, sem notuð hafa verið. 

BsBÖi þetta burðai^'ald og aukaburðargjaldið, þegar sendingin er send á 
nýjan ákyörðunarstað, skal heimtaö af móttakanda, hafl það ekki verið borgað 
fyrirfram af þeim^ sem óskaði að sendingin vœri afgreidd á annan stað. Burðar- 
gjald þetta skal þö geflð upp, þegar um ábyrgðarbrjef er að raeða. 

13. gr. 
Borgun d burðargjaldu 

Sendingar þær, sem samkvœmt 12. gr. póstlaganna skal borgað midir 
fyrirfram, má eigi taka til flutnings með póstum, nema það sje gjört. Hafi slik- 
ar sendingar komist i hendur poststjomarinnar^ skal með þær fariö sem send- 
ingar, sem eigi hafa komist til skila (21. gr.). 

Hafi sending verið afhent á einhverju pósthúsi og hun er eigi nægilega 
frimerkty af þyi að póstþjónn sá, sem tekið hefir á móti henni, hefir reiknað 
buröargjaldið skakt, þá má eigi heimta það, er á vantar, af móttakanda. 

Akvæöið i 12. gr. póstlaganna um að brjef, sem eitthvað er ritaö utaná| 
STo að móttakandi geti ályktað af þvi, hvað þau hafa að innihalda, skuli borga 
undir fyrirfram, skal beitt þannig, að sjerhver áteiknmi, fram yfir kveðjuna, 
nafn sendanda, stöðu og bústad, skal álitið ritað, svo að móttakandi geti ályktaS 
af þvi, hyað þau hafa inni að halda 

Skyldan til að borga eftirá ógoldna póstpeninga, er getur um i 12. gr. 
pÓBtlaganna síöasta lið, hyUir á öllum öðrum en konungi og konungsættingjmn 
stjómaryöldum og syeitastjómum þeim, sem getur um i 1. og 8. gr. i reglugjörð 
um meðferö á sendingum til eða frá stjómaryöldnm og syeitarstjómum. 

Skylda þessi kemur til greina, þegar sendingin hefir eigi komist til skila 
og er endursend óskemd að utanyerðu, og sendanda er gefinn kostur á að taka 
yid henni aftur. 1908 102 

47 Haan getur ekki komist hjA borgunarskyldunni með þvi a6 breyta lioi 

7. man utanaskrift á sendingUDoi, og póststjórnin er heldur ekki skyldug til að selja 
sendinguna, til að taka borgunina af andvirdinu. 

16. gr. 
Primerki. 

Fyrir flutning med poetum á munum þeini; sem rsaðir um i þessum 
kafla, er einungis hægt ad borga fyrirfram með frimerkjum eda Bpjaldbrjefam, 
geiD postø^min gefur út, en eigi með dönakura eda útlendum frimerkjuin. 

Allar a&rar poBtgreidelur^ sem 11. gi\ i poetloganum rædir um, neina 
vanborgad burðargjsdd, skal borga i peoiDgum. Hin gildandi frimerki ^ga að 
vera til sölu å poststofunni i Reykjavik og póBtafgreiðslustððum öUum^ bæöi etn- 
atök og i hundrudum. 

Á brjefbirðíngaBtöðum eiga ad vera til sölu að minøta koBti 3, 4 og 5 
aura frimerki; brjefhirdingamenn em og sk^ldir til^ þegar þess er krafltt og 
bocgað er fyrirfram, ad útvega med fyr&ta pósti frimerki þau, sem þdr hafa ekki 
til) aimadhvort hjå postøtofunni eda póstafgreidriustad. 

Þady sem goldid hefir verid fyrir frimerki, boi^ar pósts^ómín ekki aftur 
gegn þvi, ad frimerkjunum aje skilad aftur; en ef frimerkin hafa ekki verið 
notud og þau eru ósköddud og alveg hrein, mk heimta, ad höfd sjeu skifti & 
þeim og ödrum frimerkjum, sem hafa sama verd. Fyrir slik skifti skal borga 
6Vo fti verdi frimerkjanna; brot ur eyri teist sem heill eyrir. 

Frimerki verda ekki tekin gild, ef þau eru óhrein eda lita út, eins og 
þau hafl verid brúkud. 

Så, s^n vill få skift óbrúkudum en óhreinum eda skemdum frimerkjiun, 
verdur ad aækja um þad til póststjómarinnar. 

Frimerki må klippa út úr spjaldbijefum og nota eins og önnur frimerki^ 
aOmuleidis må lima frimerki å ^>jaldbrjef, til þess ad borga undir þau meira, 
en þau upphafiega hafa verid gelBin út fyrir. 

Pdststjórnin greidir ekkert enduiigjald fyrir frimerki, sera um of eru limd 
å sendingu^ en verdi þvi vidkomid, skal eigi ónýta þau. 

Frimerki skal setja å brjefasendingar ad framanverdu (utanåskriftarmegia) 
i efra homid hcBgra m^gin; samt yerda þau frimerki tekin gild, sem tett eru 
annarsBtadar å sendingamar ad framanverdu. EinsU^ku sinnum må þó br^rta út 
af þessu, ef rum vantar å framhlidina, og taka einnig gild frimerki^ sem Umd 
ei:u 4 bakhlid sendingannnar, þegar póstafgreidslumadur så, sem sendir hana å 
stad, tekur eftir þeim, þó eigi, sjeu þau limd å afklippinga å poståvisunura eda 
Unur þær, sem póstmenn eiga ad skrifa i, og sama gildir um póstkröfuetydublöd- 
in; auk þess skal þad sjerøtaklega athugad, ad frimerki mk alla ^ki lima å 
pást-kröfueydublöd þegar sending fylgir þeim, heldur å sendiaguna eftir venju- 
legiun reglum, sbr. 9« gr. 103 1908 ?• man PóBtmenn skulu segja almenningi til um notkun frimerkjanna og um 
það, hvemig þeim skuli koma fyrir, en eigi eru þeir skyldir til að Uma frimerki ^ * 
á sendinguna fyrir þá, sem senda. 

16. gr. 
Ýmsar pMgrelMur, 

Póstkvittanir. 

PóBthúBin fá eyðublöð undir þær og fylla þau út nákvæml^a eina og 
þau Bjálf gefa leiðbeining um. Samkvœmt þvi á ad taka fram á kyittuninsi 
nafn móttakanda og ákyörðunarstað, tegund sendingarinnar og verOið, ef um 
verðsending er að raeoa, viktina (þó aðeins á bögglum og peningabrjefum), hvort 
i penisgasending hafi verið talið, verð áliradra frimerkja, það sem borgað er i 
peningum, og daginn, sem k^ttunin er útgefln. Auk þees skal tilfæra nafn 
sendandanda á kvittunina, ef hann óskar þess. 

Sje óskað eftir kvittun i póstkvittanabækur, sem 15. gr. póðtlaganiA 
getur um að póststjómin fyrirskipi; á sendandi að skrifa i dáikana fyrír bveijl^ 
einstaka sendingu, eins og leidai^vlsir i bókunum sjálfir mælir fyrir, þannig að 
á upphæðinni sjeu engar breytingnr gjörðar. 

Hafl þetta eigi veríð gjört, skal pódtþjónn sá, er veitir swdiiigumii mót* 
töku, bæta úr þvi, sem á vantar, og má þá beimta venjulegt póstkvittanar- 
gjald fyrir hverja sendingu, nema sendandi vilji gjöra það sjálfur. Póstkvitt- 
anabækur gegnumdregnar og innsiglaðar eiga að vera til sölu á póststofunni i 
Reykjavik og póstafgreiðslustöðum. 

Brjefhirðar eiga ad útvega þessar bækur frá naestu póstafgreiðslu, et 
þess er óskað. 

Póstkvittanabækur, sem gefnar eru út af einstökum mönnum eOa i út- 
lOndum, verða eigi teknar gildar. 

Pósthúsin eru skyld til að gefa póstkvittanir á eyðublðð þau, sem til 
þess eru ætluð, gegii þvi, að gjald það, sera ákveðið er i 15. gr. póstlagaIma^ 
sje borgad fyrirfrara. Þau eru og skyld til að gefa út fleirí samrit af kvittun- 
um þessum sje þess óskað, geg!: ákveðinni borgun fyrir hvert. 

Póstkvittanir má heímta fyrir sendingar, sem hafa verið afhentar áöur, 
en þá verður sendandi að gefa fullnægjandi upplýsingar um sendinguna og ut- 
anáskriftina, og um það, hvenær sendingin var afhent til fiutnings. 

Pósthásin geta gefið kvittanir fyrir fleiru^ svo sera friraerkjakaupum og 
öðru gegn 5 aura gjaldi fyrir hverja- 

Ýmlslefrty aem pöailiátltt rJ^H^a tll þeaa mb aendf nflrar, aem afhentar era til 
flatnloga með póataHi, verði avo atbAuftr, »em fyrtrakipað er. 

Til þesB má einkum telja það, sem hjer s^ir: 
að skrifa utan á póstsendingar aO liol^kru eön öllu leyti^ 1908 104 

47 að leggja til lakk, sem þarf, til þess að setja á böggla og peniDgabrjef fyrir- 
7. mtns skipuð innsigli, 

að filá utanum peningabrjef og skal þarmeð talið að skrifa utan á það og setja 
lökkin fyrir, en umslag borgar sendandi þar að auki, ef hann ekki l^gur 
það tU sjálfur. 

Þetta, sem hjer er talið, skulu póstþjónar þyi að eins gjöra, að sendandi 
óski þess. 

Borgunin Bkal talin fyrir hverja sendingu (sbr. póstlög 15. gr.) og skal 
greidd fyrírfram i peningum, en má þó heimta eftir á af móttakanda fyrir send- 
ingar þær, sem finnast i brjefaköBSum eða sem þurfa lagfæringar við á leiðinni. 
Breyting sú á utanáskriftinni, seni veröur naudsynl^, þegar sending skal senda 
lengra, skal gjörð ókeypis. 

Útbarðvr hrj^tm med hraðboða. 

Frá póststofunni i Reykjavik og póstafgreiðslustöðum er haegt að fá brjef 
borin til móttakanda nieð hraðboða, ef eigi þarf yflr yötn að fara, gegn 30 aura 
gjaldi fyrir hyem kilómetra frá pósthúBinu að telja/ 

Borgunin gengur til þess posthuss^ sem sendir hraðboðann. Borgun þessa 
má greiða i frimerkjum. Þegar pósthús, sem tekur við hraðboðabrjefl, getur 
^ki ákyeðiö upphæðina, má það heimta trygging af sendanda fyrir greiðslu 
beunar. 

ÝmUlrgt annaðy er pöathúsln geta teklð að ijer að gjðra. 

Má þar á meðal telja: 
að búa um böggla og leggja til efni i umbúðimar; 
að breyta böggulsendingum i krossbandssendingar; 
að leggia, mönnum til box og raða póstsendingum i þau; 
að setja póstsendingar i sjerstakar töskur, sem hlutaðeigandi leggur til, og taka 

þær úr þeim og geyma lykil að töskunum; 
að senda brjef til móttakanda á kostnað hans; 
áð l&na frimerki, óborga? burðargjald á sendingum og aðrar próstgreiðslur og 

halda reikning yfir það. 

Borgun fyrir þessi störf og hin nánari skilyrði fyrir framkvæmd þeirra, 
er komin undir samningum milli pósthússins og hlutaöeigenda. 

Meðferð þeirra póstsendinirat sem taldar ero i þeMam kalbiy meten þ»r 
eru í TOrslam pöatstddriuurlnnar. 

17. gr. 

Hvemig páitiendingum skal koma á póH. 

Brjefasendingar. 

Munum þeim, sem teljast undir laus brjef, má koma á pótt meö þyi, aö 
{^enda {>á á pósthús og setja |>á i póstbrjefakassf^, 105 1908 

Frá þeesari reglu eru þó tvær undantekningar. ^y 

1. Brjefasendingar, sem hafa verið afhentar, en síðar eiga annaðhvort að end- 7, ^ari 
ursendast eða afgreíðast & annan stað, skal afhenda á pósthúsum, til þess 

að þær verdí fluttar ókeypis. Fiunist slíkar sendingar í póstbrjefakassa^ 
skal með þær farið, eins og þær hafi verið sendar með pósti að nýju 
(13. gr.). 

2. Endurrit gjörð með hektógraf, trýpógraf og á líkan hátt, skal afhenda á 
póethúsum í 20 samhljóða eintökum í einu minst, til þess að þau verði flutt 
sem prentað raál (5. gr.). 

Brjefasendingar, sem á að flytja með ábyrgð eða bera út með hraðboða, 
skal afhenda á pósthúsi á löglegan hátt. Finnist brjefasendingar i póstbrjefa- 
kössum með meðmœlingaráteiknun, án þoss að vera með nógum frimerkjum, 
skal eigi taka neitt tillit til áteiknuna^'ínnar, heldur skal með þær farið sem al- 
menn brjef laus; sjeu brjef þesBÍ neegilega frimerkt, verður farið með þau sem 
ábyrgðarbrjef, ef þeim er veitt eftirtekt, annars leggst engin ábyrgð á póst- 
stjómina, þótt þær verði fluttar, eins og almenn brjcf. 

Brjef meft hraðboðaáteiknun (e^press), sem finnast i póstbrjefakössum, skal 
farið með sem almenn brjef, ef þau eru eigi nægilega frimerkt, til að borga 
lægsta stig af hraðboðagjaldi, 30 aura. 

Annars skal senda það sem hraðboðabrjef til åkvordunarposthussins^ sem 
sker úr^ hvort brjeflð sje nægilega frimerkt, til þess það sje ilutt með hradboda, 
og sje þaö ekki, skal með það faríð sem alment brjcf. Peningabrjef og böggl^r. 

Þessar sendingar skal ætíð afbenda á pósthúsi. Með gangandi póstum 
verður eigi, meö ábyrgð fyrir póstsjóð, fluttar peningasendingar yflr 500 kr. virði, 
Qg eigi bðgglar yfir 1 kilógramm. 

Finnist peningabrjef í póstbrjefakassa og sje í þvl ástandi, að það verði flutt 
með póstum, skal með það farið sem peningabrjef. Sje þvi að einhverju leyti 
abótavant, t. d. að utanáskrift og innsiglun, skulu póstþjónar bæta úr þvi, en 
borgun fyrir það skal heimta af móttakanda. Póststjómin ábyrgist ekki, að 
sendingar, sem eru þannig ólögl^a afgreiddar af sendanda, verdi fluttar med 
póBtum eftír sömu reglum og peningabrjef. 

Finnist smábögglar i póstbrjefakössum nægilega frímerktir, skal flytja 
þá sem böggulsendingar, og að öðru leyti gilda um þá sömu reglur og fyr er 
sagt mn peningabrjef. Sjeu þeir aftur á móti annaðhvort ófrimerktir eóa ónóg 
frímerktír, skulu þeir eigi fluttir með pósti, heldur farið með þá eins og send- 
ingar, sem eigi verður komið til skila. 

Hafl bögglar verið ranglega afgreiddir sem brjef, skal það pósthús, sera 
fyrst tekur þá til meðferðar sem böggla, gefa út fylgibrjef o. s. frv., en mót- 
takandi borgar. 

Hið sama gildir um ábyrgð póstsjóðs á bögglum^ sem komast [ hendur 1908 106 

47 póststjórnarinnar á þennan hátt, eins og segir um penlngabrjef, sem finnast i 
7. man póstkössum. 

Hvenær peningabijef og bögglar Bkulu afhentír^ skal skirskotað til þess 
sem segir i I. kafia. 

Í 6. og 7. gr. i þefisum kafla er þaö tekið fram, hvemig bögglar og 
penÍDgabrjef skulu úr garði gjörð, til þess að þau verði fiutt roeð pósti; þar er 
þess og getið, að böggla megi fiytja á ábyrgö sendanda; þótt eigi fullnaðgi þeir 
settum skilyrðum; það gildir þó eigi um peningaaendingar. 

Þvi skal hjer bætt við, að þótt brjefhirðingarstaöur hafi tekið við pen- 
ingabrjefi eða boggli, þá getur póststofan i Reykjavik eða póstafgreiðslur gjört hvort- 
tyeggja afturreka, sje það cigi afgreitt af sendanda halfu, svo sera fyrirskipað er. 

Talning sú á innihaldi i peningabrjefum og verðbögglum, sem 11. gr. b. 
og c. i póstlögunum ræðir um, veröur þvi ad eins heimtuð, að innihaldið sje i 
dönskum eða islenzkum peningum eða peningaigildi o. fl. og sendandi hafl til- 
fært fuUa upphæð innihaldsins á peningabrjefið eða böggulinn og fylgibrjeflð. 
Hafi sendingin inni að halda útlenda peninga, og peningaigildi eða verSbrjef, 
sem bljóða á útlenda peninga, eru póstþjónar eigi skyldugir að telja, en mega 
gjöra það, ef þeir geta dæmt utn, að hið tilgreinda verd sje sarohljóða innihaldinu. 

Hvernig verðið skuli tilfært, þegar svo stendur á, skal skirskotað til þess, 
sem sagt er i 6. og 7. gr. i þessum kafla. 

Sh, sem heimtar talið i peningabrjefi eda böggli, þegar hann afhendir 
það, getur beitntað, að talningin fan fram å þann bátt, a5 hann geti sjeð alt^ 
sem gjort er við sendinguna, þó getur enginn heimtad, að honum sje hleypt inn 
i sjålft afgreiðsluherbergið eða inn fyrir disk i þvi. 

Póstdvisunum verður að skila á póststofunni i Reykjavik eda póstaf- 
greiðslustað, og verða þær alls eigi fluttar með póstum, þegar þær flnnast i póst 
brjefakassn. Hvenær póstávísunum skal skilað^ visast tíl þess^ sem sagt er i 2. 
gr., en i 8. gr. er sagt, hvemig þær skuli ur garði gjörðar. 

í 9. gr. er skýrt frá, hvemig póstkrðfum skal koma á post. 

Allar tendingar, sem taldar em i þessum kafla, skulu, sje þeim skilad á 
pósthúsi, afhentar i herbergi þvi, sem sjerstaklega er ætlað til afgreiðslunnar, i 
hendur einhvers póstþjóna þeirra, sem viðstaddir em. Sje beðið um kvittun 
fyrir sending, sem afhent er á post, må sendandi krefjast þess, aö honum sje 
gefln upplýsing um heimild póstþjónsins til að undirskrifa kvittunina. KreQist 
sendandi eigi póstkvittunar fyrir sending, sem kvittun må gefa fyrir, skal skrifa 
sendinguna i dagbókina, þ^ar hann óskar þess, að honum ásjáandi, veröi þvi 
við komið. 

18. gr. 
Hvemig póstsendingum skal leiðbeint. 

Póstsendingar skal fiytja frá þeim stað, þar sem þeim er skilað til flutn- 
ings, með fyrsta pósti (á landL eða sjó), sem hsegt er, samkvæmt reglum þeim, 
een^ settar em um ^aö, bveuær þeim skuU skilaö í siðwta lagi og hvenær póst- brjefakassar eru tæmdir og eftir þyi, hverskonar eendingar må senda með þeim 47 
pósti. 7. Man 

Þegar nefndur er fyrsti postur, skal taka tillit til þess, med hvada póstí 
sendingar koma fyrst til pósthúss þess, sem þær eiga að fara til. 

Hið sama gildir venjulega einnig um sendingar, sem koma fra öðrum 
pósthúsum, ad þær eiga ad fara með fyrsta pósti eða sama pósti áleidis. 

Útaf þessum reglum verður þó að bregða um sumar tegundir seodinga, 
þegar isår eru og ófærð á vetrum (S. gr.). 

Póstsendingar skal flytja þá leiö, sem póststjómin leggur pósthúsunum 
fyrír^ nema þvi að eins að sá, sem sendir, riti á sendinguna, að hún skuii fara 
aðra leið, og skal þá þessu fylgt, svo sem unt er. 

Ófrimerktir bðgglar og bögglar, sem eigi eru nægil^a frimerktir, til að 
sendast með landpósti, verða fluttir með póstskipum á næsta viðkomustað við 
heimili móttakanda, en ekkert með landpóstum, nema á fylgibrjefinu og bðgglin- 
um standi: landveg (7. gr.). 

19. gr. 

Breytingar á Jwi, sem sendatédi hefir dkveðið um flutning pósUfendinga. 

Meðan sending, sem skilað er til flutnings, er i vörslum póststjórnarinn- 
ar, getur sendandi gjört breytingar á því, sem hann heflr áður ákveðið um hana. 
Hann getur fengið sendinguna aftur, eða látið flytja hana á annan stað og til 
annars manns, en tiltekift yar í upphafl, ef þessu verður við komið, án þess það 
verði afgreiðslu póstsins til fyrirstöðu og hann geti helgað sjer sendinguna. 

Pósthúsið getur þar að auki heimtað kvittun fyrir þvi, að sendingunni 
sje skilað aftur, nema þvi að eins, að þess þurfi eigi við fyrir þá sök, að kvitt- 
un þeirri, sem póststjómin heflr áður geflð, verði skilað aftur. 

Ef sendingunni er BkUað aftur, áður en hún er komin á stað frá póst- 
húsi þvi, þar sem hún var afhent^ skal aðeins endurgoldið það, sem borgað var 
fyrir frímerki, og því að eins að ekki sje búið að setja frímerki á sendinguna 
fyrir sama verð. Frimerki, sem búið er að lima á, en eigi þegar eru ónýtt, 
tííal ekki ónýta, þegar sendingunni er skilad aftur. Þegar það annars kemur 
fyrir^ að sendingu sje skilað aftur, skal så, sem sendir, greiða fult burðargjald. 

20. gr. 

AfhmMmg poøt9enainga til mátttíkumanna. 

Sendingar þðer, sem póststjómin heftr tekið til raðstöfunar, skal hún 
láta flytja til þess pósthúas, aem visoð er til, og skal skila þeim móttökumanni 
eða umboðsmanni hans. Póstmenn mega afhenda póstsendingar å öðru pósthúsi 
ea å j^vörðunarpósthúúQu, samkvæmt ósk móttökomanns eða umboðemanns hans. 

Sömuleiðis mega þeir låta bera sendingar heim til móttökumanna, og af- 
henda þær eða leggja abyrgðarlausar aeiKÍingM* niður i brjefakaaaa å bústað hans. 1908 roð 

47 Hverjum skal skilapóstsendinguiD. 

7. man Yfir höfuð Bkal Bkila póstsendingum eftir því, sem utaháskríftin segír til. 

Þó må skila þeim öðrum sanikvæmt 24. gr. pÓBtlaganna, og skal ætið gjöi% þeg- 
ar dómsúrskurður leggur svo fynr. Að öðni leyti gildir það, sem hjer segir um 
afhending póstsendinga. 

Ef visað er á sendingunni til fleirí^ má skila henni hverjum þelrray sera 
vera skal. 

Sendingar, sem eftir utanáskríftinni vísa til fjelaga, stofnana, stjoma, 
embætta o. s. frv.^ skal afbenda aðalforstödumanni, nema hann gagnvart póst- 
stjórninni hafi óskað annars. 

Sje enginn aðalforstödumaður en fleiri jafnir, má afhenda sendíngarnar 
hverjum þeirra sem vera skal, nema ad annars hafi yerid krafist. 

Almennar »poste restante« brjefasendingar, þar sem utanåskriftin er aö 
eins bókstafir, tölur eða merki, må afhenda þeim, sem getur sagt nåkvæmlega 
um merki sendingarinnar og hvadan hun hefir verid send. Sje það efasamt til 
hvers sendingin å ad fara, af þvi að fieiri eru med sama nafni, må hlutaðeíg- 
andi posthus låta einhvern af þeim, sem haldið er að visað sje til, opnå sending- 
una i vidurvist póstþjóns, til þess ad reyna af stadsetningu, dagsetningu eða 
undirskrift að få vissu fyrir, hver sje rjettur móttakandi. 

Ef póstmaður þekkir eigi móttakanda, getur hann krafist þess, að hann 

færi sönnur å það med vottorði áreiðanlegs manns, sem póstþjónninn þekkir, 

annaðhvort munnlega eða skriflega, að hann sje hlnn rjetti móttakandi, en póst- 

menn mega låta sjer nægja að hlutaðeigandi sýni brjef eða nafnmíða, sem berí 

med sjer, ad hann sje så, er hann segir eða færi likur ad því á annan hått. 

1. Póststjórnin er ekki skyld að skila ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum og 

böggulsendingum fyr en hun hefir fengið kvittun hins rjetta móttökumanns 

eda umbodsmanns hans. 

Kvittun þessa må heimta annaðhvort með þvi móti, að móttökumaður 
ríti nafn sitt með bleki i bækur póststjórnarinnar å þeim stað, sem til þess 
er ætlaður, eða þannig að móttökumaður sjålfur gefi lausa kvittun. 

Ef ekki er skrifað undir í augsýn þess póstmanns, er lætur sendinguna 
af hendi, má heimta, að tveir vitundarvottar staðfesti undirskriftina. 

Þegar raóttakandi krefst þess, er póstmaður sá, er afhendir póstsendingu, 
skyldur til að vera viðstaddur, meðan verið er að rannsaka hið ytra åsig- 
komulag sendingarinnar. Sjeu umbúðirnar skaddaðar eða beri þær þess 
merki, að innihaldið hafi skaddast, getur móttakandi krafist þess, að póst- 
maður sje viðstaddur, meðan sendingin er opnuð og innihaldið rannsakað, 
en það verður að gjörast á sjálfu pósthúsinu. Sjåist engar skemdir å send- 
ingunni, må póstmaður eigi vera við, þegar hún er opnuð og innihaldiö 
rannsakað. 

Þegar talið hefir verið i peningasending af póstmanni, getur móttakandi 
þóheimtað, að póstþjónn sá, sem afhendir sendinguna, sje viðstaddur, meðan 
talið er i henni, sem skal gjort å sjålfu pósthúsinu. löð tðoé 

2. Póstávtsanir skal afhenda móttakanda sjálfum eða koma til hans tilkjrnning av 
um þœr. ^^ 

Póstávísanir geta menn fengið útborgaðar å póststofunni i Reykjavik og 
öUum póstafgreidslustððum^ þó eigi á þeim tima, þegar verið er að taka & 
móti póstí eða afgreiða pósta. 

Útborgun má þó þvi að eins fara frara^ að móttakandí skili aftur póst- 
ávísunareyðublaðinu með löglegri kvittun, sem skal skrifuð með bleki á bak- 
hlið ávisunarinnar. Póstávisanír raá ekki framselja öðrum og póstmaður sá, 
sem borgar út póstávisun, getur heimtað, að sannað sje, að kvittunin sje 
gefin af rjettum manni. 

Upphœðir póstávísana skulu sóttar svo fljótt, sem því verður viðkomið, 
og i sidasta lagí innan manaðar frá þvi, að þær komu á ákvörðunarpóshús- 
ið. Hafi móttakandi ekki innan þess tíma sótt peníngana, þótt á hann hafi 
verið skorað, skal endurborga sendanda ávísunina. 

Póstávisanir með árituðu »poste restante« skal endursenda, eins og þeim 
hafl eigi orðið skilað, ef upphæð þeirra er eigi sótt innan mánaðar frá þvi 
þœr komu á póstbúsið. Hað móttakandi glatað póstávisun, verður hann 
að biðja pósthús það, þar sem hún var innborguð, aÖ gefa út eftirrlt af 
þeirri uppruualegu póstávisun, sera skal flutt med póstum án kofltnaöar 
fyrir sendanda eða móttakanda. 

Hafl viðtakandi glatað simapóstávísun, getur hann fengið eftirrit af henni 
hjá simastöðinni; ef útborgunarpósthúsið biður um það skriílega og setur 
innsigli sitt undir. 

Póstávisun má ekkí útborga hafi frímerki verið rifin af henni, nema við» 
takandi skili þeim aftur ásamt ávisuninni, eða limi á hana islensk frimerki 
jafnmikils virði og þau^ sem hafa verið tekin af henni. 

Ef aðkomin póstávisun ber þees merki; að frimerki haíi dottið af henni 
eða verið riflð af, má ekki afhenda viðtakanda åvisunina fyr en hlutaöeig* 
andi póstmaður hefir skrifað á hana: »Hingað korain með vantandi fri- 
merki«, og sett nafn sitt og póststimpilinn undir. 

3. Áður en upphæð póstkröfu er borgud, má sending sú, sera fylgir henni| 
alls eigi afhendast, og viðtakandi má ekki opna hana nje á neinn hátt få aö 
vita, hvað i henni er. Póstkröfueyðublaðið má sýna víötakanda, hvort sem 
sending fylgir eða ekki, svo að hann geti fengið ad vita, hvaðan sendingin 
erkomin og frá hverjum, en hann má hvorki fá eyðublaðið sjálft eöa aftari 
helming þess, fyr en henn hefir borgað póstkröfuna að fuUu. Þegar víðtak- 
andi borgar skal bæði afhenda honum sendinguna og aftari helming eyöu- 
blaðeins. 

Aö öðru leyti gilda sömu reglur um skil á póstkröfusendíngum eins og 
öðrum sendingum, þannig að kvittun skal taka af viðtakanda fyrír ábyrgðar- 
brjefum, peningabrjefum og bögglum, en ekki fyrir almennum brjefum, þótt 
póstkrafa hvili á þeim. 

Viðtakendum skulu tilkyntar póetkröfur og frá hverjum þær BjeU| en i^ 110 

47 hafl þeir eígi greitt þær innan hálfsmánaðar (mánaðar þegar um poet reetante 

7. ib&n sendingar er ad raeða) frá því þær komu á póstbúsið^ skulu þær endursendar. Ann- 

ars getur sendandi ákveðið borgunarfreet á póBtkröfu fikemmri eöa lengri^ þó 
ekki leagur en 30 daga frá þvi hún kemur á ákvörðunarpóBthúBÍð; en hann 
veröur þá að skrifa athugasemd um það á póBtkröfueyðublaöið. 

Þegar póstkröfur eru borgaðar, ekal buid með eydubladíð eða fremri 
helming þess og útborgun á uppbæðinni til sendanda alveg eins og með 
póBtávisanir. 
4. Sendingar með óborguðu burðargjaldi eða ógreiddri borgun fyrir uœbúðir 
0. íl. eru póstmenn eigi skyldir tii að afhenda, fyr en búið er ad borga 
þeoei gjöld, sem skulu vera skrifuð með tölustöfum og tiltekin i krónum og 
aurum framaa á sendingunni (á fylgibrjefið þegar um böggul er að ræða). 
Oborgað burðargjald skal greitt i peninguni eða frimerkjum. Póstmenn þeir, 
er taka í móti slikri borgun; líma aftan á sendii^guna eða tylgibrjefid fri- 
merki fyrir gjaldinu og stimpla þau áður en sendingin er afhent. Hin önn- 
úr gjöld skulu greidd í peningum. Kærum yfir þvi að of mikid sje 
heimtað skal fylgja umslagið eða sú hlið af brjefinu, sem kveðjan er 
Bkrifuð á. 

Póstsendinguin, sem ranglega eru afhentar^ má ekila aftur á hvert post- 
hus^ sem vera skal. 

Pósthúsið borgar aftur það gjald, sem vidtakandi hefii* gr^tt tswår send- 
ingar^ sem það tekur vid aftur. 

21.gr. 
Um medferd d sendingum, sem eigi verdur komið til skUa. 

Svo må álita, að pósteendingu ^rerði ekki komiö til ekíla: 
iL Þegar 4b4, eem visað «r til, skorast undan að taka vib henni; 
b. þcgar póststjórmn heir ekki ^tað spurt þann upp, sem visað er tíl; 
c þogar sendingar hafa logið S mánuðí, án þess aA vera sóttM*. 

Þegar um ábyrgðarbrjef^ peníngabn^fy bðggla eOa póstávisanir og póst- 
krMnr er •åJb ræða til méttakandA, sem ver6ur eigi spurður upp, skal akvðrl^ 
ittmfl|KMhúsid láta móttökubásið qpyrja seodanda um þaö, hvort hann geti gefið 
naaari vpplýiíiigar tun méttøkandani . Geti sendandi gjort það, og vilji hann 
láta ipósMjámifia taloa til greiua upplýsingar hans, veröur hann að fHmerkja 
flpvtnpmtína með 10 amnmiy sem þá skal send ákvörðunarpósthúsfnu m^A fyrsta 
pötoti. Aramn skmL økoda sendhigafmar sem óBkiiasendingar. 

Jafn^ótt og það er &litíd, nð postøenAingu verOí eigi komiS til flkila, 
skal hún send aftur á það posthus, þar sem henni var skilad til flutningB, og 
skal þéss iBStíbwni getiX^ å s^fK sendinganni, hversvegna faenni hafi ^ki ver- 
id ^loiM. 

i^ðgair mdttakandi neitar «ð taka á »éti ^endingu, getur hacm tkrifað 
það á sendinguna sjálfur, en engar adrar athugasemdir må hann "SkrlfiEi A «end- 
iiiguna. Uafi hann gj6rt það, skåfl páttbaiið •trilca þær út, crro ad þœr verði 111 1908 

ólaBsilegar. Þegar móttakandi skrifar eigi sjálfur á sendinguna, að haim neítí 47 
móttöku^ skal hlutadei^ndi póstmaður gjöra það. 7. mtau 

Þad er skylda pósthússins á þeím stað^ þar sem s^idinga er skilaö tU 
flotningB^ að sjá um, að bæði þær sendingar, sem getið var um, og aðrar send- 
ingar, sem af eínhverjura öðrum áatæðum heflr eigi orðið komið til skfla þar á 
øtadnuni, eða hafa ekki orðið sendar þaðan, verði fengnar aftur þeim, er sendu, 
Bvo fljótt sem unnt er, ef komist verður að því, hverjir sent hafa, án þess að 
opna sendingarnar. Þegar þeim er skilað aftur, skal fara eftir hinum almennu 
reglum um afhending póstsendinga; þannig að þann er sendi, skal áltta sem mðt- 
tökuraann. 

Verði sendingum þeim, sera ekki verður koraið til skiia, heldur ekki 
komið til þess, sem sendi, skal senda þær póstmeistara áleiðis til Btjómarráðsina, 
sem ladtur tvo áreiðanlega raenn, sem það sjerstaklega kveður til þess, opna 
þær og rannsaka; skulu menn þessir hafa unníð eíð að þvi, að þeir, 
ekki yiljandi, skuli lesa annað af hinu skrifaða innihaldi sendiDgariimar, en staö- 
setning, dagsetning og undirskrift, til þess á þann hátt að flnna sendanda. Tak- 
ist það, skal senda honum sendinguna undir innsigli stjórnarráðsins með óborg- 
uðu buröargjaldi, bafl það hvilt á bennl; annars skulu sendingarnar liggja á 
pófltstofunni í Reykjavik, að minsta kosti i 3 mánuði, og hafl þœr eigi verið 
sóttar á þeim tiraa, skal selja þœr póstsjóði í hag samkvæmt 26. gr. f póstlögun- 
um eða eyða þeim. Skal það gjört einu sinni á 4rl hverju undir umsjón þeirra 
manna, sem til þess eru settir og nefndir eru að framan. Sje hægt aö spyrja 
upp sendanda, en hann neitar að taka við sendingunni, skal senda hana tíl 
stjómarráðsins, sera sker úr þvi, hvort gjöld þau, sera kunna að hvíla á send- 
Ingunni, skuli innheimt hjá honum med lögsókn. 

22. gr. 
Vm skaðábcBtuT, 

Fyrír ábyrgðarbrjef skal því að eins greiða skaðabætur, að þau ^atist í 
vörslum póststjórnarinnar, en eigi fyrir það, þótt eitthvað vanti í þau. 

Um skaðabótaskyldu póststjórnarinnar fyrir það, að peningabrjef eða 
bögglar týnast eða skemmast í vörslum hennar, fer eins og segír i löggjöfiuni 
mn skadabótaskyldu manna yfir höfuð, þó að þvi athuguðu, sem segir i 16. o^ 
17. gr. í póstlögunum og þvi, sem fyrirskipað er um það, hvemig sendingar 
þessar skuli úr garði gjörðar af sendanda hálfu. 

Það verður því undir ýmsum atvikum komið, hvort skaðabætur verða 
greiddar í hvert elnstakt skifti, og verður eigi farið nánar út í það hér, eu þó 
skal tekið fram, að þegar peningabrjef og bögglar koma raeð skeramdum um- 
búðum, þá er nauðsynlegt, til þess að skaðabætur fáíst, að skaðinn sje n^msak- 
aður í viðurvist póstmanns þess, sem afhendir sendingarnar, og yflr höfuð veröa 
eigí teknar til greina skaðabótakröfur, sera koma fram, eftir ad móttakandi hefir 
tekid vid sendinganni mótmælalaust. 

Þegar póstmaður heör lalið í peningasendingu, verður krafa ura skada- 1908 112 

47 bætur fyrir að vantað hafl í sendinguna því að eins tekin til greina, að það 

7. man hafl sannast í viðurvist póBtmanns þess, sem afhenti hana. Þegar heimtaðar eru 

skaöabætur fyrir böggulsendingar^ sem peoingar eru eigi i, getur póststjórnin 

heimtað, að blutaöeigandi færi sönnur á það, sem hann hefir sagt um skaðann, 

með þvi að láta 1 eða 2 óyilhalla menn meta hann. 

PÓBtstjórnin ábyrgist, að póstáyísanir sjeu borgaðar út og endurborgaðar 
rjettum hlutaðeigendum^ en bún greíðir engar bætur fyrir drátt, sem kann að 
verða á því, annaðhvort vegna þess, að ávísunin hefir verið send skakkt, eða 
af því, að pósthúsíð, sem á að borga hana^ heðr eigi nóg fje i sjóði^ svo að 
borgimin verður að bíða, þangað til það getur fengið viðbót, en þá á að láta 
hlutaðeigandi vita um það. 

Sá, sem sendir^ eða sá, sem visað er til å sendingu, skal bera upp skaða- 
bótakröfu sina annaðhvort skriflega fyrír stjórnarráðinu eða munnlega eða skríf- 
l^a fyrír pósthúsinu á þeim stad, sem sendingin fer frá, eða á þeim stað, sem 
hún á að fara tíl. Frestinn til þess að koma fram með kröfu til skaðabóta (sbr. 
17. gr. i póstl.) ef henni á að verða gaumur geflnn, skal telja frá þeim degi, er 
sendíngin yar látin á póstinn. Þegar sendingu vantar, skal pósthúsíð á þeim 
Btað, sem hún átti að fara til, jafnskjótt og sjeð verður, hver við átti að taka, 
við fyrsta tækifæri skýra honum frá þvi, og ef komið er fylgibrjef, fá honum 
þaö í hendur. 

Þegar búið er að skýra skaöabótamálið þannig, ad póststjómin geti á- 
kveðið upphæð bótamia, skal hún, svo fljótt sem unnt er, goldin á því pósthúBi, 
sem nœet er heimili hlutaðeiganda, eða sem bann sjerstaklega hefir tekið til; 
þá skal og borga honum aftur frimerki þau, eda burðargjald það, sem greitt 
hefir verið, ef sendingin er glötuð með öUu. Póststjórnin greiðir aldrei vöxtu af 
þvi fje, sem henni þannig ber að borga. 

Ef póststjómin heflr goldiö skaðabætur sökum þess að sending eða nokk- 
ur hluti hennar hefir glatast, en það finnst aftur, sem goldið var fyrir, skal póst- 
stjómin bjóða hlutaðeiganda hlutinn, gegn þvi að hann borgi aftur skaðabætum- 
ar og það endurgjald, sem honum kann að vera greitt fyrir burðargjald. 

Sjerstaklega skal tckið fram um póstkröfusendingar, að upphsðð póstkröf- 
unnar, gefur eigi neina vísbending um verðupphseð sendingarinnar, og veröur 
þvi póstkröfuupphæðin ekki borguð, þótt póstkröfusending glatist eða skaddist, 
heldur að eins skaðabætur fyrir póstkröfusendinguna sjálfa, eftir venjulegum 
reglum. 

Aftur á móti er póststjórnin skyld að borga sendanda upphæð póstkröf unn- 
ar, ef sendingin, sem henni fylgir, eða póstkröfueyðublaðið hefir . verið afhent 
viðtakanda, &n þess að upphæðin hafi verið borguð. 

Sama gildir um póstkröfur eins og póstávisanir, að póststjórnin greiöir 
engar bœtur fyrir drittt, sem kmn að verða á innheimtu þeirra og útborgun. 113 1908 

47 

m. kafli. 7. man 

BUM) ogr timarity sem send eru samkTæmt 11. gr. t.i póstlOgunum« 

23. gr. 

Samkvæmt 2. gr. f. i pÓBtlögunum Bkal telja undir blod og tiiqarit sjer- 
hvert blad eða rit, sem menn skrifa 8ig fyrir og er prentad eða margfaldað å 
likan hátt^ þegar það á að koma út einu Binni eða oftar á árí i heftum, sem 
hafa sameiginlegan titil og hvert fyrir Big vegur eigi yfir 125 grömm 

Til þess að blöð og tíraarit yerði flutt með póstum, samkvæmt 11. gr. t 
l póstlögunum, skulu þau koma út hjer á landi og vera seld fyrír ákveðið verð 
Hver sending verður að vera þannig brotin saman, að hún sje eigi yfir 39 sentrí- 
metra á lengd og 24 á breidd og þykkt, og þyngd á hverri sendingu má eigi 
vera yfir 2Vs kilogram^ þegar hún á að flytjast með landpósti, annars 5 kílogrömm. 

Efst á fyrstu síðu blaðsins eða ritsins skal prentað fult nafn þess og ár- 
taliö, efst á hinum blaðsidunum skal og prentad nafnið fuUt eða stytt. Ekkert 
fylgiblað má senda með ritinu. 

Utan & umbúðiinum, sem skulu vera þannig lagaðar, að hægt sje að 
kanna hvað i þeim sje, án þess að skemma þær^ skal standa nafn ritsins eða 
blaðsinsy og hvaða árgangur, bindi, tölublað eða hefti sje i sendingunni, en að 
ðöru leyti má ekkert vera skrifað eða prentad á umbúðírnar annað en nafn- 
móttakanda^ heimilí og póststöð. 

Ekkert blað eða rit má senda á þennan hátt fyr en það heíir verið inn 
ritað á póststofunni i Reykjavik, en til þess að það verðí gjört, þarf útgefandi 
eða þeir, sem ábyrgð skulu bera gagnvart póststjórninni, að skýra póstmeistara 
frá: 

1. ósk sinni um, að blaðið eða ritið verði flutt samkvæmt 11. gr. f . i póstlögunum. 

2. Nafni blaðsins eða timarítsins. 

3. Hve oft blaðið eða ritið komi út. 

4. Á hvaða pósthúsi blaðinu verði skilað tíl ílutnings. 

Þegar blaði eða timariti er skilað til flutnings á þennan hátt, skal borga 
buröargjaldiö i peningum og taka kvittun fyrír i kvittanabók, sem póststjómin 
gefur út og selur á 50 aura. Skal þar tilfæra nafn blaðsins eða ritsins, årgang, 
tölublað eða hefti, dag og stund þegar rítið er afhent, vikt og burðargjald. Skal 
afgreiðBluraaður blaðsins hafa fyriríram rítað i bókina nafn bladsins eða ritsins, 
årgang, tölublað eða hefti, sem afhent eru i eínu, og skal kvittað fyrir það i 
einu lagi, þegar búið er að tilfæra dag og stund, vikt og burðargjald i kvittun- 
arbókina og borga það i peningum. Allt hid sama, sem skrifad er i kvittunar 
bókina, skal póstmaður skrifa i bók á pósthúsinu, þar sem blaðið eða rítið er 
afhent. í sömu sendingu má aöeíns senda blöð eða rit meö sama nafni. I90ð 114 

- - Blöð og timarit, seni þannig heflr verið borgað fyrir, skulu flutt með 

7 man P^^''^ ófrimerkt, en móttökupósthúsíð ætur & þau merki um, að burðargjaldið 
qe borgad. 

Eigi mega ðnnur pó8thÚ8 taka við blöðum eða tímarítum til fiutnings 
með pófitum á þennan hátt^ en það pósthúB, sem útgefandí hefir tiltekið að þvi 
yrði skilað á. Sje brotið út af reglum þeiniy sem hjer eni 8ettar,*Bkal eigi flytja 
blaðið eða rítið með póBturn, og hafl það yeríö sent af stad, skal endurBenda það 
sem boggulsending å kostnad útgefanda. 

Blod og rit, sem eigi eru afhent svo löngu áður en postur á ad fara fra 
pósthúsínu, sem til er tekið i 2. gr., sknhi eigi send með fyrstu póstferð, nema 
þau sjeu frlmerkt sem prentað mål. 

Að öðru leyti gilda um sendingar þessar sðmu reglur og um kroasbands- 
sendingar. IV. kafli. 
Hvenær regrlugJOrð þes8i Oðlast gilåi ogr afln&in eldii ákTieða. 

24 gr. 

Reglugjðrð þessi öðlast gildi 1. april 1908 og fra sama tima fellur ur 
gildi reglugjörð um notkun póeta 17. maí 1902 og reglugjörð um breyting á þeirrí 
reglugjörð 30. ianúar 1907. I ttjératrráli Ultidt, 7. Mri 1908. 

í fjarveru ráðherra. 
KL Jónmon. Jöm HtrmannfMon, 48 

Hafnarreglngjðrð 

fyrir 
Stykktehólmskauptíiii. 

Stjómarráð ÍBlands hefir 7. marz 1908 geflð út svofelda hafnarreglugjörð 
fyrir Stykkiflhólmskauptún i Snœfellsnessýslu samkvœmt lögum nr. 62 frá 10. 
november 1906. /. HiåfnargjM,. 

Af öllutn Bkipmn (nð imdanteknum þeím, er siðar getur um)^ sem mæld 
era tll lertatab, hvort »em þau eru ferrad vönim, með seglfestu, eða tóm, skal 
greiða i hafnargjald 5 aura af hverrí smálest alls farmrúmsins i hvert sídh, er ])au 
li^gjast & hOfnina^ eftlr »ð þaa hata komið trá Damnörku eða öðrnm titlöndura, 
e6a, ef um skip ræMr^ er fiara tíb eins milli hafna & íslandi; þá, er þati í fyrsta 
tíxffok á árlnu varpa i^keram å bGlniimi. 

Er skip ffermir eða »ftermir á höfninm, skal ennfreiírar gjalda 10 aura 
af taverri Btnáledt. Af skipiim, Mm bafna sig oftar en etnu sinni á åiinu á 
StykkísfaöhnshOtn, grelðaðt gj(Hd þessí ^gi bA fullu^ nema Mð fyrsta skiftiO; er 
þaa eru greidd á þvi ári, en meb */« hin ðnnur flkiftin. Strandferðabátar greiOa 
þó eigi nema Vi ^^^t ^^^ ^ Þ^ ^^ hafnað sig eina Binni á árinu á Stykk- 
iflhólmshöfn. 

Skipin greiða framangreind gjöld, þá er lagst er fyrir innan línu, sem 
IfQgsast dr^g$n <j^ øt^onefiidum BøoliitaDga, beína Unu i Hvitabjaniareyy þaðan 
beina linu i Þóríshólma, þaðan Mna limi 4 BOllusker^ og þaðan sjónhendíng i 
Lundaklett. Gjaldið skal og greiða af skipum, er leita hafnar fyrír isrekssakir^ 
ðtorma eða ])vi um liks. 

Þau útlend skip, er liggja vetrarlangt å Stykkishólmshöfn, skulu greiða 
fyrir það 10 krónur i hafnaxsjóð; en til vetrarlogunnar þurfa slik skip leyfi 
hafnamefndar. //. Aúkagjald. 

Auk þeirra gjalda, er þegar eru talin, skal ennfremur greiða: 2 aura 
um daginn af hverrí smålest i skipi, er lagt hefir verid upp á Qöru innan tak- 
marka Stykkishólmshafnar til hreinsunar eða aðgjörðar, og 2 aura af hverri små« 
lest skips, er tekur eða kastar út seglfestu i landi Stykkishólmskauptúns. 1908 IIÖ 

III. Undanþágur frd hafnargjaldi. 
48 
7. mara Undanþeí?in eru haf nargjaldi : 

1. öll herskip og skemtiskip, hverrar þjóðar sem eni, 

2. 011 fifikiskip, sem ski^ett eru å Íslandi, og 

3. Skip, er leita hafnar sakir sjÓBkemda, þótt farmur þeirra hafi veriö úr 
þeim fluttur, ef þau flytja allan farminn burtu aftur, og eigi aimað. 

IV, Seglfesta. 

Seglfedtu má hvergi kasta út á höfninni, nema með leyfl hafnamefndar, 
og seglfestu má hvergí taka nema með leyfl landeiganda eða umráöamaiins. 

V, Hafnarsjóður og hafnamefnd. 

Gjöld þau, eem talin eru hjer að fraraan, skulu renna í hafnarsjóð Stykk- 
isbólmskauptúnS; og skal bonura eingöngu varið til þess, að standast kostnað af 
mannvirkjum, er við höfnina eru, eða verða gjörð, viðhaldi þeirra og frekari 
umbótum. 

Hreppsnefnd Stykkishólmshrepps kýs 3 menn i hafnamefnd, og skal einn 
þeirra jafnan vera hreppsnefndaraiaður. Hafnarnefndin hefir uoQsjóii raeð að 
reglugjörð þessarí sje hlýtt, innheimtir, eða sjer ura að gjöldin til hafnarsjóÖB 
sjeu innheimt, og stjóniar sjóðnuni með umsjón hreppsnefndarinDar. Hreppsnefnd* 
in veitir fje úr sjóðnum tíl umræddra framkvæmda, eftir tillögum hafnarnefndar, 
og ákveður, hvemig hann skuli ávaxta, enda ber hún ábyrgð á innstæðu hans^ 
eins og öðrum eignum breppsfjeiagsins. Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja 
sveitarsjóðsreikningunum, og endurøkodast og úrskurðast ásamt þeim. 

VI, Hegningardkvœði o. /í. 

Brot á móti reglugjörð þessarí varðar sektum alt að 400 krónum, og fer 
um mál út af þeim, sem um almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi öðlast giidi 1. apríl 1908 og skal endurskoðuð fyrir 1. 
januar 1916. 

I ttjérntrråti itlandt, 7. Mtrs 190*. 

I f jarveru ráðherra. 

KI. Jonsson. Jón Hermann$$(m. 11? 
Beikningor 

3rfir tekjur og gjöld Sskimannasjode Ejalamesþings árið 1907. 1908 
49 Tekjur: 

1. Sjódur við ársbyrjun: 

a. veðskuldabrjef kr. 2670,00 

b. bankavaxtabtjef — 11000,00 

c. i sparÍBJóði — 379,02 kr. 14049,02 

2. Dánargjöf Einars Sigvaldasonar: 

a. jörtin Melur i Hraunhrepp 13,8 hdr. ... — 1400,00 

b. jðrðín Hindarstapi i satna hrepp 7,% hdr. . . — 800,00 

c. veðekuldabrjef — 3000,00 

d. peningar — 816,90 

3. Boiigað af lánum 

4. Eítírgjald af Hiudaratapa 

5. Vextir: 

a. af l&num — 216,49 

b. af bankavaxtabrjefum — 495,00 

c i Bpariajóði — 49,20 

Samtals kr. 22444,61 6016,90 

1570,00 

48,00 — 760,69 Gjöld: 

1. Veittur styrkur kr. 700,00 

2. Til jafnaöar við tekjulið 3 — 1570^00 

3. Sjóður vib árslok: 

a. fasteignir kr. 2200,00 

b. veðBkuldabrjef — 4100.00 

c. bankavaxtabrjef — 13000,00 

d. I BpariBJóö — 874,61 _ 20174,61 

Samtals kr. 22444,61 Bœjarfógetiim i Reykjavik 6. jan. 1908. 
HaUdór Danielaton. 1908 
50 118 Landsreikníngar- Tekjur: Fjárveit- 
ing kr. Relkn- 
ingur Fjárveit- 
ing Reikn- 
ingur 2. gr. 3. gr. 

4. gr. 

5. gr. 

6. gr. 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 14. 
15. 
16. 

17. 

18. Skattar ogr gÍOld: 

Skattur á ábúð og afnotum 

jarða ogá lausafje 

Húsaskattur 

Tekjuskattur 

Aukatekjur 

Erfðaf járékattur 

Vitagjald 

Qjöld fyrir leyflsbrjef . . . 

ÚtflutQÍngsgjald 

AðflutQÍngsgjald af áfeng- 

drykkjura 

Aðílutningegjald af tóbaki 
Aðfl.gjald af kaffi og sykri 
Aðfl.gjald af tegrasl o. fl. . 
Leyflsbrjefagjöld og árgjöld 
af verslun ogveitíngáfengra 

drykkja 

Tekjur af póstferðum . . . 
Tekjur af simum laudsins 
Arður af verkum fanganna i 
hegningarhúsinu í Reykjavik 
Sektarfle fyrir ólöglegar 

Qskiveiðar 

Ovissar tekjur 4300000 
1000000 
1600000 
3800000 

3000,00 
10000,00 

380000 54109 
11245 
21510 
52244 
2462 07 
68 
77 
10 
82 1575045 5206 
65000;00|120945 143000,00201305 

143000 00 153334 

3J2000'00 388968 

1040000 17472 77 
90 

94 
26 
56 
74 1800000 
4000000 2500 
600 1640000 
8781559 00 
00 7601 39 500000 50450 

10671|15 
427206 Tékjur af fagteignum landssjóðs 
Leigur afinnstfje tnðlagagj. o. fl. 
Ýtnsar innborganir og endurgjöld 

Tillag úr rOHssjóði 

Samtals 86330000 

2696500 
5700000 4600 
60000 00 
00 Tekjuhalli Samtals 1011865 00 1355455 1171821 75 2605210 
7090266 
2667863 
6000000 
14 23756 38 1379211 52 119 inn fyrir árið 1906. 1908 
50 G j ö 1 d : Fjárveit- kr. Reikn- 
ingur kr. Fjárveit- kr. Reikn- 
ingur kr. 8. 


gr- 


9. 


gr. 


10. 


gr. 


11. 
12. 


gr. 13. gr. 14. gr. 

15. gr. 

16. gr. 

17. gr. 

18. gr. 

19. gr. Til útgjalda við hina ædstu 

stjóm landsins 

Kostnaöur við alþingi og yflr- 
skoðuD landsmkninganna . . ■ 
Til útgjalda við dómgæslu, lög- 
reglustjórn o. fl.: 

A. Dómgæsla og lögreglustjórn 

B. Ýmisleg útgjöld 

Til útgjalda við læknaskipunina 
Til Bamgöngumála: 

A. Til útgjalda við póststjórnina 

B. Til vegabóta 

C. Til gufuskipaferða 

D. Til rítsíma og málþráða . . 

E. Til vita 

Til kirkju- og kenslumála: 

A. Til kirkjumála 

B. Til kenslumála 4800000 4770206 800 00 2553 09 9231500 
12450,00 87440 
20309 56 

85 10476500 7960000 
5980000 
5880000 253078 
26691 127028 32 10775041 
12307051 53 
00 7637009 

94018 

53300 

281279 

11601 80 
00 
13 
51 477969 2760000 27636 
127898i00|l 22867 36 
65 53 00 516569 53 Til visinda og bókmenta .... 
Til verklegra fyrirtækja .... 
Skyndilán embættísmanna og 
lögboðnar fyrirframgTeiðslur . 
Eftirlaun og styrktarfje . . . . 

Til óvissra útgjalda 

AukafjárveitiDgar og útgjöld 
aamkvæmt nýjum lögum . . . Samtals 155498 

4903000 

18881000 

260000 54450 
1500 00 
00 1210450 150504 

47143 

223186 

18121 

59035 

8634 

74941 01 
51 
03 

02 
19 
61 

55 85 1379211 52 1908 120 

50 Skýrsla 

um pemngaforda landsajóðs 31. deåbr. 1906. Peningaforöí landfisjóös 31. deebr. 1905 kr. 590506^2 

TekjuhaUi á árinu — 23756,38 

kr. 566750,14 

Endurborgað af lánum — 65448,84 

kr. 632198,98 

Lánað út á árinu — 82812,47 

Peningaforði landsBjóðs 31. desbr. 1906 kr. 549386,51 Peningaforði landsBjóÖB 31. deebr. 1906 kr. 549386,51 

Peningar, er standa inni I landfisjóðí, b. d — 4 611,18 

kr. 553997,69 Peningar i jaröabókarsjóðí 31. deebr. 1906 . . . kr. 882519,60 

Skuld við rikisBjóð 8. d — 328521,91 kr. 553997,69 Eign viölagasjóðs 31. desbr. 1906 kr. 1089347,28 

Tekjueförstöðvar landssjóðs s. d — 63755,38 

Peningaforði landfisjóðs b. d — 549386,51 

Þar af 

i Landsbankanum kr. 370000,00 

i Ífllandsbanka — 158480,00 i ttjénmrráai ítlaNt, 21. jtiiAar 1908. 

/í. Hafstein. JSff^fØTt JSTiénif 121 

Skýrsla 

um innstœðu viðlagasjóðs 31. degbr. 1906. 

1. Innritunarskirteini viðlagasjóds eins og i órslok 1905 . . . 

2. Bankavaxtabrjef sjóðsins eins ogi árslok 1905 

3. Skuldabrjef með Vs ^^ uppsagnarfresti voru i 

áralok 1905 kr. 255419,12 

Endurborgad var — 9744,00 Almenn afborgunarlAn voru i 

áralok 1905 

Á árínn var lánað út (Thorvald- 

Brasfj^agÍDu) — 13000,00 kr. 148224,48 Til byggingarsjóðBhefirgeDgið kr. 6100,00 
Endurboigað var — 11000,88 Þilsklpalán voru i árslok 1905 
Á árinu var lánað út . . . 
Óborgaðír vextir kr. 161224,48 — 17100,88 kr. 97787,34 

— 15000,00 

— 194,40 — 112981,74 18997,59 

93984,15 — 112981,74 kr. kr. Endurboi^gað var kr. 

Til FiBkiveíðasjóðs íslands gek k — 

6. íshúslán voru i árslok 1905 . . . . . TIít. 8065,11 
Endurborgað var — 2293,70 

7. Lán til amta, sýslna og hrepps- 

íjelaga voru i árslok 1905 . kr. 118996,77 

Á árinu var lánað út . . . — 850,00 kr. 119846,77 

Endurborgað var — 12069,72 

8. Tóvjelalán voru i árslok 1905 kr. 83925,77 

Á árinu var lánað út . . . — 19000,00 kr. 102925,77 
Endurboi^að var — 5404,99 

9. Lån til rjóraabúa voru við års- 
lok 1905 kr. 53185,00 

Á árinu var lánað út . . . — 19000,00 
Endurboi^^ var 

10. Lán til prestakalla, kirkna og 

flkóla voru i árslok 1905 kr. 88679,94 

Endurboi^ð var kr. 5732,96 

Eftirgeflnafborgun af lániEirkju- 

bæjarprestakalls, sbr. 4. gr. i Qár l. — 154,88 5887 84 

11. Þurrabúöarmannalán voru í árslok 1905 . . . kr. 7544,75 
L&nað út á árinu — 1100,00 

13. GirðÍDg^án víð árslok 1906 72185,00 
205,00 1908 
50 215200,00 
100000,00 — 245676,12 144123,60 — 771,41 107777,05 — 97520,78 — 71980,00 — 82792,10 

— 8644,75 

— 14862,47. Samtals kr. 1089347,28 1908 122 

50 ÚtsrJOlclin 

satnkvœmt hinum eitutOku greinum fjárlagatma aundurliðaat J>atmig: 

8. gr. 

Til hinnar seðetu stjórnar landsins kr. 47702,06 

9. gr. 

Eostnaður við alþingi og jjrflrskoðun landsreikninganna ... — 2553,09 

10. gr. 

Til útgjalda við dámgculuna og lögregluttjémina o. fi. 

Fjarveitíng j R«ikiiiiigar 


Fjánreitíng 


Beikningor 


A. 
Dómgaöfila og lögregluBtjórn: 

1. Laun: 

a. til dómara og sýslumanna . . 

b. til hreppetjóra 

2. Ritfje handa bœjarfógetanum í 
Revkiavík . 


kr. 


kr. 


kr. 

68800,00 
8000,00 

1400,00 

4415,00 

300,00 

4000,00 
5400,00 


kr. 

68800,00 
7614,50 

1400.00 


3. Til hegningarhússinB I Reykjavik 

4. EoBtnaður við vidhald fangelsanna 

5. Til byggingar ráðhúes og fangels- 
is á Akureyri 

6. önnur útgjöld 


. . . 


4065,38 
150,75 

5409,93 


Samtals 

B. 
Ýmisleg útgjöld: 

1. til þess að gefa út stjómartiðindi 
og laDdshagsskýrslur 

2. endui^ald handa emhættismonnum 
fyrir burðareyri undir embœttisbrjef 

3. bninaábyrgðar- og sótaragjöld fyrir 
nokkrar opinberar byggingar . . 

4. til embættiseftirlitsferða .... 

5. þóknun f y rir aðstoð verkf róðs manns 
við endurskoðun á skipamælingum 

6. til útgjalda við eftirlit úr landi 
raeð fiskiveiðum útlendinga . . . 

7. útgjöld til yfirskattanefnda og fyr- 
ir húsaskattsvirdingar 


6450,00 

2500,00 

1000,00 
1000,00 

300,00 

1000,00 

200,00 


11938,80 
5095,72 
2085,08 

300,00 
416,00 
474,25 


92315,00 
12450,00 


87440,56 
20309,85 


Samtals 


. . . 


. • . 


104765,00 


107760,41 123 1908 U. gr. 
TU útgjalda vid IcBknaskipunina. 50 1. laun 

2. Btyrkur til Guðm. læknis Hannes- 
sonar til að launa aðstoðarlækni 
á Akureyri 

3. styrkur til Gudm. hjeradslæknis 
Bjðmssonar til aö launa aðstoðar- 
lækniy er sje búsettur i HafnM*firði 

4. Styrkur til Oræflnga til að vitja 
læknis 

5. a. styrkur til augnlæknis Björns 

Ólafssonar 

b. styrkur til hins sama manns til 
lækningaferðar kringum landið 

6. styrkur til tannlæknis i Reykjavik 

7. útgjöld við holdsveikraspitalann . 

8. útgjöld vid bólusetningar . . . . 

9. ðnnur útgjöld: 

a. styrkur til sjúkrahússins á Ak- 
ureyri 

b. styrkur til sjúkrahússins á ísa- 
flrði . . . 

c. styrkur til sjúkrahússins å Seyð- 
isflrði 

d. styrkur til sjúkrahússins á Pat- 
reksflrði 

e. tilsjúkraskýlisáSauðárkrókf.á. 

f . til sjúkraskýlis á Vopnafirði f . á. 

g. til náms yfirsetukvenna . . . 
h. til verkfæra handa yflrsetukon- 

um 

i. gjöld samkv. 13. gr. i lögum 
31. januar 1896 um vamir gegn 
útbreiðslu næmra sjúkdóma . . 

k. gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. 
nóvbr. 1902 um vamir gegn 
þyiy að næmir sjúkdómar berist 
til íslands Fj&rveitiog I ReiknÍÐgar Fj&rveiting ReiknÍDgnr Flyt 400,00 
400,00 
400,00 

300,00 
2000,00 

600,00 
2000,00 

400,00 
2000,00 

1000,00 kr. 9500,00 4J0,00 

400,00 

400,00 

300,00 
2000,00 

2729,55 

55,80 

3778,47 
231,38 10295,20 kr. 

71850,00 

800,00 

800,00 

150,00 

2000,00 

300,00 

1000,00 

30128,32 

500,00 kr. 
68262,50 

666,67 

800,00 

150,00 

2000,00 1000,00 

30234,75 

825,08 107528,32| 103939,00 1906 
50 124 11. gr. 2 il útgjalda við laiknaskipunina. 

Fjirveiting 


Beikningar 


Fj&rveitíng 
Flutt 
1. til þess aö fullgjöra sóttvarnar- 

húsið i Reykjavik (fyrra árið) 
m. til þess, að koma upp sóttvarn- 

arhúBÍ á Seyðisflrði (fyrra árið) 


kr. 
9500,00 

5000,00 
5000,00 


kr. 
10295,20 

5005,00 
3831,31 


kr. 
107528,32 

19500,00 


kr. 
103939,00 

19131,51 


Samtals 


. . . 


• • • 


127038,32 


123070,51 12. gr. 
TU samgöngumdla. 

Fjáryeitíiig 


Reikningar 


Fjárveitiiig 


Rejkniagar 


A. 
Til útgjalda við póststjórnina : 
1. laun: 

a. handa póstmeistaranum . . . 

b. 1. handa póstafgreiðslumönnum 

utan Reykjavikur .... 

2. handa þrem póstafgreiðslu- 

mönnum í Reykjavik . . . 

c. handa brjefhirðingamönnum 


kr. 

3000,00 

11000,00 

4200,00 
6500,00 


kr. 

3000,00 

11000,00 

4200,00 
6683,00 


kr. 

24700,00 

48000,00 

500,00 
6400,00 


kr. 
24883,00 


2. póstflutningur: 

a. á aðalpóstleiðum 

b. á aukapóstieiðum 

c. aðrir póBtflutningar 


31326,32 

18237,55 

965,30 


50529,17 

500,00 
8457,92 


3. til póstvagnaferða frá Reykjavik 
austur að Ægissiðu eða Odda . . 

4. önnur útgjöld 


! 
. . , 1 . . \ 


Útgjaldaeftirstöðvar 
84370,09 
8000,00 


Samtals 


. • • 


. . . 


79600,00 


76370,09 125 im 12. gr. TU satngOngttmdla. 50 5. 
6. 

7. 

8. 10. 11. 12. 13. 14. B. 

Til vegabóta 

veitt á fjárhagstimabUínu kr. 183,600 

1. til verkfræðings landsins: 

a. laun 

b. ferðakostn. og fcBðÍ Bpeniagar . 

2. til verkfróðra aðstoðarmaiina vid 
samgöngubœtur, alt aö . . . . 

3. til fiutningsbrauta: 

a. å Fagradal 

b. upp Borgarfjört 

c. viðhald flutningabr auta . . . 

4. til þjóöyega: 
þar af: 

i Suðuramtínu 

- Vesturamtinu 

• Nor&aramtinu 

- AuBturamtinu . . . . . . . 

til fjallvega 

til åhalda 

til ByBluvegarins fr& Hafoarfirði 

ad Vogastapa 

til akbraatar fra Flatholti fyrii of- 
an Bitru upp Skeidin aO Stóru-Laxá 
til vegagjörðar á Breiðadalsheidi 

i ÍaaQarðaFBýslu 

til varnar sjáyarágangi á v^ i 
Veetmannaeyjum og endurbóta á 

þeim 

til brúargjðrðar á Hólmsá og 
Skaptár-eldvatni i Vestur-Skapta- 

fellfisýslu 

til dragferjuhalds á Hjeraðsvötn- 

um i Skagaflrði 

Styrkur til brúargjörðar á Jökulsá 
i Jökuldal, þó eigi yflr helmíng 
brúarkostnaðar, eOa alt að 
Fjáraukalög 16. nóv. 1907 . . 
EttirBtö&yar af koetnaði viðLag- 
arfljótsbrú . . . . . . . . F jårreitiiig | BcikmBgnr Samtals kr. 3000,00 
500,00 6000,00 
4000,00 
8000,00 
3000,00 3000,00 
1300,00 kr. 3000,00 
1122,94 21026,62 

63,68 

17442,76 5482,64 
2556,57 
7654,38 
2526,57 Fjinreiting kr. 

3500,00 
1500,00 

12000,00 21000,00 
2000,00 
2000,00 

2500,00 

6000,00 

5000,00 12000,00 
300,00 

4300,00 BeUmingnr kr. 

4122,94 
202,00 

38532,96 18220,16 
3582,59 
7183,15 

2500,00 

6000,00 

3600,00 1000,00 1000,00 1741,60 
300,00 

3607,65 

3425,75 
94018,80 l«fðd 126 50 12. gr. TU namg&ngumdla. 

Fjárreiting 


B«ik]iin(|^ 


Fj&rv«iti]ig 


Beikniiigiir 


c. 

1. Gufuakipaferðir 

2. Til gufubátaferða: 

a. til bátaferða á Faxaflóa. . . 

b. — - Breiðafirdi . . 

c. — - ísafirði og i 

isafiarðarsýslu 
alt að . . . 

d. — - Eyjafiröi alt að 


kr. 

12000,00 
8000,00 

5000,00 
3000,00 


kr. 

11500,00 
8000,00 

5000,00 
3000,00 


kr. 
30000,00 

28000,00 

300,00 
500,00 


kr. 
30000,00 

27500,00 


3. Stjrkur til guf u- og mótorbátsf erða 
å milli Vestmannaeyja og Rangár- 
sands 


300,00 
500,00 


4. Til mótorbáts & Lagarfljótí i eitt 
skifti fyrir öU ...... . 
Samtals 

Útboiigað er úr jaTðab.8jódi kr.20300,00 
9g Tlð adalfjehiralu . . — 33000,00 
• • • 


58800,00 


58300,00 
58300,00 


Utgjaldaeftirstöðvar 


. . . 


. . . 


. . . 


6000,00 12. gr, TU samgöngumdla. 
FjåTYeiting 


Beikningnr 


FjÍEveitúg 


Beifcaiogir 


D. 


kn 


kn 


kn 


kr. 


Til riteíma og málþráða: 


1. TiUag til Btóra norrœna ritsímaf je- 


lags frá 27. ág. ta 30. sept. 1906 


. . . 


. . . 


35000,00 


3356,16 


2. Til landsiKoalagmngar og mál- 


þráðasambands frá Seyðisfirði um 


Akiireyri til Reykjavikur: 


a. efni til landlínunnar .... 


220430,00 


260978,86 


b. eftirlit með tilbúningi efnis og 


íiutningsgjöld á sjó og landi . 


84500,00 


97125,06 


c. koBtnaður við verkstjórn og 


yianu að simalagningunni og 


útbúnadi stöðvanna . , . . 


133440.00 


165151,12 


i 


Flyt 


438870,00 


523255,06 


35000,00 


3356,16 127 1908 12. gr. Til satngðngumdla. 50 

Fjårveiting 


Reikningar 


Fjårveiting 


Reikningar 
kr. 


kr. 


kr. 


kr. 


Flutt 

d. yerkfæri, símagögn, rafmagns- 
taeki; prentun á ýmsu 

e. óvÍBS útgjöld og borgun til hins 
tekniska ráðuÐauts stjórnar- 
innar 


438370,00 
13000,00 

10000,00 
14000,00 


523255,06 
22448,67 

12308,37 


35000,00 

• 

183370,00 
3000,00 

4000,00 

8250,00 
4000.00 


3356,16 


3. Til þess að kaupa aukastaura og 
annað verkefni 
Hjer fra dregst: 

1. tíllag fra Btóra norræna rit- 
almaQelagi 294,000,00 

2. innkomið fyrir selt 
efni, endurgoldinn 

toUur 0. fl 10,343,90 


475370,00 
292000,00 


558012,10 
304343,90 
Af þessari uppheöð voru ógreiddar 
við árslok 


183370,00 

3150,00 

3500,00 

250,00 

650,00 

200,00 
500,00 


253668,20 
10221,45 


V 
243446,75 


4. Til þees ad mæla upp landsima- 
linuna ogsetja kílometramerki . . 

5. Til starfsreksturs iandsimasam- 
bandflÍTiR: 

a. Námsstyrkur til 4 manna til 
þess að nema firðritun 

b. helmingur af kostnaðinum yið 
simastöðinaá landtökustaönum 

c. laun 


1443,33 

5361,21 

120,00 

292,60 
10,30 

853,09 


4738,46 
3700,00 


d. til 16 talsimastöðva 

e. húsaleiga i Reykjavik og Akur- 
eyri, flvo og eldiviður og Ijós 

f. til viðhalds landsimans .... 

g. eyðublöð, preutunarkostnaður, 
burðareyrir o. b. frv 

h. önnnr útfinöld 


8080.53 


6. Til að rannsaka og andirbúa síma- 
samband til ísafjarðar og fra 
Reykjavik austur ad Ægiasidu . . 


3995,91 


Flyt 


. . . 


. . . 


237620,00 


267312,81 1908 
50 128 12. gr. TU samgöngumdla. 
Fjirreiting 


Beikningiir 


Fjirreiting 


Rtikaiagwr 


Flutt 

7. Eostnaðurvið rannsóknarferðir og 
undirbuningÅ ritsimalagningunni: 

Sjá fjáraukalög 20. okt. 1905 fyrir 
árin 1904—1905 og fjáraukalðg 
16. nóv. 1907 fyrir árin 1906— 1907. 

8. a. Til aukalinufråHofltilVopna- 

Qaroar . . . .* 


kr. 

2000,00 
2500,00 


kr. 

• • • 

1978,90 
1028,89 


kr. 
237620,00 

10958,53 
4500,00 


kr. 
267312,81 

10958,53 


b. TU aukalinu fra Seyðisfirði til 
Mjóatjarðar 


3007,79 


Sjå fjáraukalög 16. nóv. 1907 fyrir 
&rin 1906 og 1907. 
. . . 


. . . 


253078,63 


281279,13 AthuffOiémdir vid Í2. gr. D, 
KoBtnaSur við landsímalagninguna fiá SeySisfirOi til Reykjavikur sundurliSaat þannig: 

A. Efni: 

1. Stolpar kr. 81818,75 

2. iflolatorar — 1289T,71 

. 8, Hettur — 2240,00 

4. Krokar — 7730,00 

5. Simi — 149074,47 

i. Anna« efni — 6717,93 kr. 260978,86 

B. FlutnÍÐgskoBtnaður : 

1. Eftirlit meS tilbúningi efnia kr. 758,39 

2. FlutningBgjald til Islandfl ... — 33448,45 

3. Uppakipun — 6929,34 

4. Flutningur á landi — 55988,90 kr. 97125,08 

C. Vinna og yerkatjom: 

1. Kaup forttjóra og jfirmanDa kr. 25788,33 

2. Vinnulaun verkamanna — 76703,99 

3. Ferðakostnaður yerkamanna — 23852,72 

4. Heatar o. fl — 21224,98 

5. Tjðld, yerkfæn og áhöld — 13581,10 

VerOlaun og aukaþóknanir — 4000,00 kr. 165151,12 

P, Verkfæn og aima^^ögn kr. 22448,67 

Flyt kr. 546703,78 129 1908 £. Ýmialeg útgjöld : 

1. BorguQ til ráöuaauts stjómarinnar kr. 

3. Önnur útgjöld — Flutt kr. 540703,73 50 3800,00 
8508,37 Þar frá dregst: 

1. Innkomið fjrir selt efní, endurgoldinii tollur o. fl. 

a. Borgað í landssjóð 1906 kr. 1483,07 

1907 ... — 500.00 kr. 1983,07 Selt samkvæmt sk/ralu forotjóra 

landsimanna kr. 

Þar af innÍBtandandi hjá: 
Thor. E.Tuliniufi kr.9449,09 
Forstj.landBÍinanna— 2770,63 jir. 20580,65 2. Tillag frá stóra tiorrœna ritsímafjelagi 12219,72 kr. 8360,83 
kr. 10343,90 
— 294000,00 Til þew að sjá, hvaS aímalÍDan frá Seyðisfirði til 
Reykjayikur hefir kostað landsRJóðinD, ber enn- 
fremur að draga frá Defndri upphseö eftirnefndar 
upphastfir : 

1. Verð c. 1000 ataura, sem til eru óejddir 

2. Staurar og annað efni, sem gengið hefir til 
aukalínanna frá Hofi til Vopnafjarðar og frá 
S^yðisfirði til Mjóafjarðar 

3. Efni selt Thor R. Tuliniua 

4. Andvirði fyrír selt efnl í vöralum forstjóra lands- 
aímaDna . 

Símalínan htfir kostað landsjóð 

Veitt var 

Fariö fram úr áœtlun . . kr. 7000,00 — 6000,00 

— 9449,09 

— 2770,63 KostoaSur við lagningu ritaímans er samkvæmt 

ofaurituðu 

þar af er borgað úr jaröabókarsjóði kr. 182999,40 

viö aðalfjehirslu — 60447,35 

Útgjaldaef ti rstöð var kr. 12308.37 Samtals kr. 558012,10 kr. 304343,90 kr. 253668,20 25219,72 - 228448,48 

— 169370,00 kr. 59078,48 kr. 253668,20 

— 243446,75 

kr. 10221,45 

kr. 1443,33 2. KoBtnaður við rekstur landaaímanna 1906 sundurliðast þannig: 

1. Hálfur koatnaður við ritsímastööina á SeytðBfirði 

2. LauD : 

a. til forstjóra landssímanna kr. 1250,00 

b. til annara símaatarfsmanna : 

1. í Rejkjavík kr. 1285,68 

2. á Akureyri — 1228,29 ^^^ 

Flyt kr, 2513,97 kr. 1250,00 kr. 1443^3 1908 130 50 c. Til Flutt kr. 2013,97 
3. á SeyöisfirÖi . .. — 1266,11 

Laun Bendisreina : 

i Reykjavik .. kr. 98,50 

á Akureyri . — 76,67 

á Seyöisfiröi — 165,9 6 

talsímastöÖva kr. 1250,00 kr. 
3770,0« 3 41,13 k,. 
kr. 1443,33 4. Húsaleiga, ekliviöur, Ijós og ræsting: 

i Reykjavik kr. 116,52 

á Akureyri — 176,08 ^, 

5. Viðhald ásímaimm .. — 

6. EyÖublöö, preutkostnaður o. fl. — 

7. Ýms gjöld : 

1. Útsendingargjöld kr. 453,20 

2. Tillag til alþjóöaskrifstofiinuar i Bern — 77,92 

3. Önnur gjöld — 321,97 _ Af þessari uppbœð er útborgaö: 

úr jarðabótasjóöi kr. 1327,92 

viö aðalfjehiralu — 1443,33 

af símátekjunum er brúkað . — 5309,28 5361,21 
120,00 292,60 
10,30 853,09 
8080,53 8080.53 12. gr. la 


»amgOngumdla. 
Fj4rv«itíng 


Retkniogar 


Fi&rT«iting 


Reikniiunir 


E. 
TU vita: 

a. til umsjODarmanDB 'vitanna við 
Faxaflóa 

b. til eftirlitsferða 


kr. 


kr. 

... 


kr 

300,00 

100,00 

2440.00 

1441,00 

850,00 

600,00 

700,00 
960,00 
100,00 
300,00 
400,00 


kr. 

300,00 
49,00 


c. til vitans á Reykjanesi: 

d. til vitans á Skagatá 

e. til vitans við Gróttu 

f. til árlegra útgjalda við vitann á 
Ðalatan&ra 


2513,45 

1793,53 

676,18 

453,38 


g. til tveggja vita við leiðina inn á 
Hafnarfiörð 


500,66 


h. til vitans áArnamesii Skutulsflrði 
i. Btyrkurtílvörðuvitansá Gerdatanga 

k. til vita A Skipaskaga 

\. til vita á GUidaey á Breíðaflrði . 


642,53 

100,00 

75,00 

347,10 


nyt 


• • • 


• • f 


8191,00 


7450,83 ISl lð08 12. gr. Til samgOngutndla. 

FjirreitiDg 


Beikniogor 


Fjirveiting Reikningar 


Flutt 
m. til að byggja vita i Veøtmannar 
eyjum : 

a. til að byggja vita (fyrra árið) 

b. kostnaður vid vitahaidid . . 
n. til rannsóknar vitastaeda og 

áætlana alt að 


V- 


kr. 
■ • • 


kr. 
8191,00 

15000,00 
500,00 

3000,00 


kr. 

7450,83 

3823,34 
327,34 


Samtals 


. . . 


. . . 


26691,00 


11601,51 50 13. gr. 
Til kirkju- og kenslumdla. 

I^irtútíiig 


Reikningar 


I^&rveiting 


Reikningar 


A. 
i ptiTflr andlegu stjettannnar: 

a. 1. laun biskupeins . . 7000,00 
2. skrífstofukoBtnaður. 1000,00 

b. öanur útgjöld: 

1. til preetakalla aanrtrvrnrnt Iðg' 
um 27. febr. 1880, 1. gr. . . 

2. tilbráðabu^^uppbótarbrauð- 
um 


Ir. 

8000,00 

9500,00 

6000,00 

600,00 

3500,00 


kr. 

8000,00 

10058,51 

5399,00 

678,85 

3600,00 


kr. 

27600,00 
12310,00 


kr. 


3. til nokkurra brauda i fyrver- 
andi Hólastifti 

4. viðbót við eftirlaua þau, er 
f&tækír uppgjafaf^estar og 
prestftekkjur f& samkv. l«gum 


27636,36 


B. 

Til kenslumåla: 

I. ril prestaskólans. 

a. laun 


9200,00 
3110,00 


9200,00 
2091,2« 


b. Onnur útgjðld 


11291,28 


flyt 


39910,00 


38927,64 1908 Iðð 50 13. gr. Til Teirkju- og hetulumdla. Flutt 
n. Til læknaskólans: 

a. laun 

b. önnur útgjöld 

c. til þess að leigja hús handa lækna- 
Bkólanum ■ . . . 

ni. Til hins almenna mentaskóla: 

a. laun 

b. aðstoðarfje 

c. ðnnur útgjöld .... . . . . 

IV. Til gagnfrseðaskólans á Akureyri : 

a. laun 

b. önnur útgjöld . . 

V. Til stýrimanoaskólans: 

a. laua 

b. önnur útgjöld 

VI. Til annarar kenslu: 

a. til kvennaskóla: 

1. til kvennaskólans i Reykjavik . 

2. til kvennaskólans å Blönduósi . 

3. til kvennaskólans á Akureyri . 

b. 1. til bamaskóla annarsstaðar en 

í kaupstöðum 

2. til sveitakennara, alt að 100 kr. 
til hvers 

3. til unglingaskóla 

4. styrkur til þess að koma upp 
heimayjsta- og heimangöngu- 
barnaskóla á Vopna flrfti . . . 

FÍyt Fj&rreitfng 3200,00 
3700,00 

1000,00 19200,00 

2600,00 

11218,00 7400,00 
3900,00 3200,00 
2800,00 3000,00 
3120,00 
1500,00 

10000,00 

10000,00 
1500,00 5000,00 34120,00 Btfkningiir 3200,00 
3322,35 

1000,00 19200,00 

2600,00 

12011,55 7400,00 
4138,87 3200,00 
1662,57 3000,00 
3120,00 
1500,00 

9916,00 

10000,00 

5000,00 32536,00 FJÍnreitÍBg xUSkwithgixt kr. 
39910.00 7900,00 33018,00 11300,00 6000,00 38927,64 7522,35 33811,55 11538,87 4862,57 98128,00 96662,98 Iðð ÍM 13. gr. TU kirlgu- og Teemlunutta. 50 

Fjårvdting Reikningnr | Fjirveiting 


Beikningar 
kr. 


kr. kr. 


kr. 


Flutt 
5. til kostnaðar við umsjón með 


34120,00 


32536,00 


98128,00 


96662,98 


fræðslumálum landsins og undir 


búnings ráðstafanaogreglugerða, 
er Btjómarráðið setur þar um . 
c. til gagnfraeða- og alþýðuskólans i 
FlftHBborflr 


2500,00 

2500,00 

3200,00 

600,00 

500,00 

100,00 

400,00 

800,00 
5000,00 

400,00 


2266,05 

2500,00 

3200,00 

600,00 

500,00 

100,00 

400,00 

800,00 
4911,98 

400,00 


d. til kennarafrœðslu 

e. n&mastyrkur handa kennaraefnum 

f. til skólaiðnaðar-kenslu .... 

g. til organleikarans við dómkirkjuna 
i Revkiavik 
b. til kennara i organslætti og söng- 
liBt í Reykjavik 

i. styrkur til þess að semja og gefa 
út alþýðu-kenslubœkur . . . . 

j. til kenslu heymar- og malleysingja 

k. utanfararstyrkur til Margrjetar Fr. 
Bjamadóttur til fullkoinnunar i 
nåmi við heymar- og málleysingja- 
stofnunina i Elaupmannahöfn . . 

1. til kenslu blinds drengs Erlends 
Pals Jónssonar i Ðanmðrku . . . 
m. styrkur til Þorkels Hreinssonar til 


300,00 


300,00 


ad standast kostnað yið dvöl vit- 


flrtrar dóttur hans á vitfirrínga- 

stofnuninni Earensminde .... 

n. tU lýðháskólans i Bakkakoti i Borg- 

arfirði 


150,00 

1600,00 

400,00 


150,00 

1420,00 

400,00 


62570,00 
0. til unglingaskólans å Heydalsá i 
Strandasýslu 


50484,03 


Vn. Til sundkenslu: 


a, i Reykjavik 

b. til sundkenslu annars staðar. . . 


300,00 
1000,00 


300,00 
807,00 


1300,00 


1107,00 


Flyt 


151998,00 


148254,01 tíK» ÍU ÖO 13. gr. TU kirkju- og Tcenslumála, 
Fj&rveitÍDg 


Reikningor 


Fj&rreitÍDg 


Reikningar 
kr. 


kr. 


kr. 


kr. 


Flutt 


. . . 


. . . 


151998,00 


148254,01 


VIII. Styrkur til Stefans Eirikssonar 


til að halda uppi kenslu i teikn- 


ing og trjeskurði i Reykjavik 


. . . 


. . . 


1000,00 


1000,00 


IX. Styrkur til logfrødings til þess, 


ad búa sig undir ad verda 


kennari við lagaskólann . . 


. . . 


. • . 


2500,00 


1260,00 


Samtals 


1 
... 1 ... 


155498,00 


150504,01 14. gr. 
Til visinda og bókmenta. 

Fj&rvdting 


Beikningor 


Fj&rreitiiig 


Bsikningar 
kR 


kr. 


kr. 


kr. 


1. til Landsbókasafnsins .... 
. . . 


11760,00 


10460,00 


2. a. tilamtsbókasafnsNorðuramtsins 


500,00 


500,00 


b. til Austuramtsins 


400,00 


400,00 


c. til Vesturamtsins 


400,00 


400,00 


1300,00 


1300,00 
3. til sýslubókasafna og lestrarsala i 


kaupstöðum 


. . . 


. . . 


1500,00 


1276;00 


4. til Landsskjalasafnsins .... 


. . . 


. . . 


3150,00 


3256,63 


5. til deildar hins islenska Bókmenta- 


fjelags i Reykjavik 


. . . 


. . • 


2000,00 


2000,00 


6. til ÞjóðvÍQaQelagsins 


. . . 


. . . 


750,00 


750,00 


7. til Forngripasafnsins 


i 


. . . 


3720,00 


3720,00 


8. til FomleifaQelagsins 


. . . 


« . • 


400,00 


400,00 


9, Hl Náttúruf ræðisfjelagsins . . . 


' ... 


. • . 


800,00 


800,00 


Þar af til umsjónar við náttúru- 


gripasafnið 200 kr. á ári 


10. til viðbó'tar við samskot til minn- 


isvarðar Jónasar Hallgrimssonar^ 


alt að 


. . . 


. . . 


. . . 
11. styrkur til mag. Benedikts Grön- 
dalsi til ad halda áfram mynda- 


Flyt 


25380,00 


23961,63 135 1908 14, gr, Til visinda og bÓkmenta. 80 Flutt 
safni yfÍT islenzk dyr og til að 
semja þjóðminningarBögu Norður- 
landa 600 kr. á árí, og til efna 
og åhalda til að varðveita náttúru- 
gripi 200 kr. hvort árið . . . 

12. til að vinna að textaútgáfu á íb- 
lensku fombrjefasafni .... 

13. til cand. mag. Sigfúsar Blöndals 
til þess að vinna að islensk-danskrí 
orðabók 

14. til Brynjólfs Jónssonar til fom- 
menjarannsókna 

15. til Páls Ólafssonar skálds . . . 

16. til Þorsteins Erlingssonar skálds 

17. til sira Valdemars Briem's . . 

18. til »Bindindissameiningar Norður- 
laDds« til útbreiðslu og eflingar 
bindindi 

19. til stórstúku Goodtemplara á fs- 
landi til eflingar bindindi . . . 

20. styrkur til Bibliuíjelagsins til nýrr- 
ar þýðingar og útgáfu á ritum 
gamla testamentisins 

21. til aö gefa út dómasafn landsyflr- 
rjettarins, alt að 15 kr. fyrir bverja 
ork 

22. til leikijelags Reykjavikur . . . 

23. til cand. mag Boga Melsteds til 
að semja sögu íslands . . . . 

24. styrkur til Jons Jónssonar sagn- 
ings til ad rannsaka og rita um 
sögu islands, og halda sögufrsBði- 
lega fyrirlestra 

25. Til mag. art. Ágústs Bjamasonar 
til þessað gefa lit heimspekilega fyr- 
irlestra, 50 kr. fyrir örkina, alt að 

26. til skólakeunara Bjama Sæmunds- 
sonar til flskirannsékna . . . . 

"Flyt Fjårveitinf^ Beikningnr kr. kr. Fjårveitinf^ Reikniiignr kr. 
25380,00 800,00 
800,00 

300,00 

300,00 
500,00 
800,00 
800,00 

300,00 
1600,00 

1000,00 150,00 
1000,00 

1000,00 1200,00 

600,00 
600,00 kr. 
23961,63 800,00 
800,00 

300,00 

300,00 

800,00 
800,00 

300,00 
1600,00 

1000,00 181,88 
1000,00 

1000,00 1200,00 

600,00 
600,00 37130,00 I 35243,51 1908 
50 136 
14. gr. Til visinda og békmenta. 

Fjirreituig 


Beikniiigiir 


FjirreitinK 


Beikaingiir 


Flutt 

27. til landmæliuga á tslandi . . . 

28. til þess að gefa út lýsing & is- 
lenskum Qallyegum 

29. til ÁBgrimB Jónssonar málara til 
þess að fullkomna sig i málaraliat 

30. til Benedikts Jonassonar til þess 
að stunda nám å yerkfrseðínga- 
skóla i Þrándheimi 

31. til Helga Pjeturssonar til jarðfrseð- 
isrannsókna alt að 

32. til Helga Jónssonar til mýra- og 
grasafræðisrannsókna 

33. til Sögutjelagsins tU að gefa út 
heimildarrit að sögu Islands, 30 
kr. fyrir hverja ork, alt að . . 


kr. 


kr. 


kr. 
37130,00 
5000,00 

1000,00 

600,00 

500,00 
3000,00 
1200,00 

600,00 


kr. 
35243,51' 
5000,00 

.1000,00 

600,00 

500,00 
3000,00 
1200,00 

600,00 


Samtals 


. . . 


. . . 


49030,00 


47143,51 15. gr. 
TU verklegra fyrirtaikja. 

Fjårveiting 


Beikningar 


Fjirreitiitg 


Bcikningnr 


1. tU eflingar búnaði: 
a. til búnaðarskóla: 

1. til skólanB å Hólum . . . 

2. til skólanB á Hvanneyri . . 

3. til þessara skóla eftir nem- 
endafjölda 

4. til skólans á Eiðum . . . 

5. til búnaöarskólahalds i Olafs- 
dal 


kr. 

1200,00 
1200,00 

4400,00 
2500,00 

2500,00 


kr. 

1200,00 
1200,00 

4400,00 
2500,00 

2500,00 


kr. 

11800,00 
24000,00 


kr. 
11800,00 


b. til Torfa Bjarnaeonar i Ólafsdal 
til verklegrar búnaðarkensiu . 

c. til búnaðarfjelaga 
. . . 


24000,00 


Flyt 


35800,00 


35800,00 137 15. gr. TU verklegra fyrirtækja. 
Fjårveiting 


Reikningur 


Fjårveiting 


BeikniDgnr 


Fluttar 

d. til Búnaðarf élags islands .... 

e. til sama fjelags til kenslu i 
miólkurnieðferð 


kr. 

600,00 

2500,00 
500,00 


kr. 

600,00 
[ 2778,32 


kr. 
35800,00 
41000,00 

4000,00 

7500,00 

900,00 

3600,00 
18000,00 

3500,00 

2800,00 

300,00 
600,00 


kr. 
35800,00 
41000,00 

4000,00 
7500,00 
1100,00 


f . til skógræktartilrauna eptir fyr- 
irsögn kapteins Ryder's og 
prof. C. V. Prytz 

g. framhaldsstyrkur til þriggja 
manna til ad stunda skóg- 
grsBðslu 

h. til sandgrseðslu : 

1. styrkur til tveggja manna til 
þess ad nema sandgræðslu 

2. til þess að girða tvö til- 
raunasvðBði 


3. ýmislegur kostnaður . . . 

4. til tilrauna 


3378,32 


i. til verðlauna fyrir útflutt smjör 

2. til verkfrsBðings, er sje til aðstoð- 

ar landsstjóm og hjeraðsstjómum 

a. laun 


3000,00 
500,00 


3000,00 
794,65 


18000,00 


b. ferðakostnaður eftir reikningi . 


3794,65 


3. a. laun handa 2 dýralæknum . . 

b. launaviðbót handa núverandi 

dýralœkni i Reykjavik 


2400,00 
400,00 


1200,00 
400,00 


1600,00 
300,00 


4. styrkur til Holmgeirs Jenssonar 
til að stunda dýralækningar i 
Vesturamtinu 


. . . 


. . . 


5. styrkur til manns til að nema 
dYrslækninsrar 


600,00 


6. til útrýmingar fjárkláðanura . . . 


. . . 


. . . 


20000,00 


72399,06 


7. til IðnaOarmannafjelagsinsi Reykja- 
vik til þess undir yflrumsjón lands- 
síjómarinnar að koma upp og reka 
tekniskan skóla i Reykjavik . . . 
• * . 


4000,00 


4000,00 


Flyt 


• . . 


1 ••• 


1 142000,00 


193472,03 1908 
50 1908 l3^ 50 15. gr. TU verJdegra fyrirtoikja. 11 12, 13 Fluttar 

8. til IðnaðarmaDDaf jelagsins á Ak- 
ureyri til þess að reka iðnaðar- 
mannaskóla á Akureyri 

9. til IdnaðarmannafjelagBins á Isa- 
flrði til kvöldskólahalds 

10. til þess að styrk ja efnilega iðn- 
aðarmenn til náms erlendis . . . 
til Jóns Sigurdesonar til að stunda 

rafmagnsfrseði i Ehöfn 

til Bjöiiis Pálssonar til að stunda 
rafraagnsfræði á Harwardháskóla 
til Eaupmannaf jelagsins og Versl- 
unarmannafjelagsÍDB i Reykjavik 
til þess að halda uppi skóla fyrír 
verslunarmenn i Reykjavik . . . 

14. Utanfararstyrkur til manna, er 
viljakynnasjerkaupfjelagsskapog 
samvinnufjelagsskap erlendis og 
lœrabókfærslu, erþar aðlýtur . . 

15. styrkur til byggingarfróðs manns, 
til þess ad leidbeina vid húsa- 
byggingar 

16. laun handa 2 yflrmatsmönnum á 
gæðum íiskfarma, öðrum i Reykja- 
vik og hinum á ísnflrði 

Þóknun til vörumerkjaskráritara 
Til efnarannsóknastofu i Rvik: 

a. stofnunarkostnaður alt að . . 

b. til árlegs kostnaðar: 
1. laun forstöðumanns, auk 

2ö*>/o af brutto tekjum stofn- 

unarinnar 

tilaðstoðar og annarar vinnu 

til húealeigu 

til Ijósa og eldsneytiB . . , 17 
18 19. styrkur til skipakvíar i Oddeyr- 
arbót til vetrarlegu f yrir þilskip 

Fíyt Fjárreiting kr. 5500,00 2000,00 
800,00 
800,00 
800,00 Beikningar kr. 5504,00 2000,00 
300,00 
300,00 
300,00 Fjirveiting kr. 
142000,00 1000,00 
600,00 

1500,00 
400,00 
600,00 

1500,00 

1000,00 
800,00 2000,00 
360,00 8400,00 
15000,00 Reikningar kr. 
193472,03 1000,00 
600,00 

1500,00 
400,00 
600,00 

1500,00 

550,00 
800,00 2000,00 
860,00 8404,00 175160,00, 211186,03 16. gr. TU vet^legra fyiirtcekja. Á6 

Fjårveiting 


Reikningar 


Fjårveiting 


Reikniognr 


Flutt 

20. styrkur tU stórskipabryggju í 

S^kkishólmi að fjórdungi kostn- 

aðar, þó eigi yflr 

21 • Styrkur til ábyrgðarfjelaga,er vá- 
tryggja mótorbáta, alt að . . . 

22. Tilsklpstjórafjelagsins^öldunnar« 
styrkur til utanfarar fiBkimönn- 
um er afia vilja sjer þekkingar 
á fiskiveiðum og flflkiverkun . . 

23. Styrkur til 2 ísleiiflkfa ðttiJkna til 
handavÍDnunáms hjá »Kunstflids- 
foreningens FriunderyÍBning« 1 
KauÐmaiinahöfn 


kr. 


kr. 


kr. 
175160,00 

10000,00 

2500,00 

300,00 
500,00 

350,00 


kr. 
211186,03 

10000,00 

850,00 

300,00' 
500,00 

350,00 


24 Ta'HólmfriðarÁmadótturtilþesB 
aö stuÐda kennaranám i Kaup- 
mannahöfn 500 kr. f. árið . . 

2ÖW Til isakø JónsBonar, ishúsBtjóra, 
styrkur til þess að koma upp is- 
h*Bi I ÞorgeiTBfirN 

26. Til Láruflar Jóhannssonar Rist til 
þesff að Ijúka leikflmiðnámf . . 


1 


SamtalB 
. . . 


188810,00 


223186;03 16. gr. 

Til skyndilána og lögboðinna fyrírfranigreiðslna hefir verið greitt kr. 18121,02 

17. gr. 

Til eftirlauna og styrktarQår hefir gengið á Årinu kr. 59035,19 

18. gr. 

Tii dvissra úl^'alda hefir gengið á árinu kr. 8634,61 

20. gr. 
I^'árgreiðslur samkvæmt fjáraukalögum og 20. gr. fjårlaganna (nyjum lögum): 
A. Samkvæmt fjáraukalögum fyrir áiin 1904—05, 29. okt. 1905: 

1. Eftirstöðvar af byggingu leiÍfimiÉtiúSðTÍðgagnfrsBðaskólann 

á Akureyri' kr. 170,48 

2. Styrkur til sira Glsla Skiilasonar til að tøra að kenna 

heymar- og mállausum . — 600,00 

Flyt kr. T%4S 19ðð 140 

50 Flutt kr. 770,48 

3. EoBtnaður við fjárskoðanir í Suður-Múlasýglu og Austur- 

SkaptafeUssýBlu — 578,00 

B. 1. Lög nr. 38, 10. nóv. 1903 um gagnfræðaskóla á Akureyri . — 7700,00 

2. Lög nr. 29, 20. okt. 1905 uni stoJtaun byggingarsjóðs og 

bygging opinbeiTa bygginga — 10568,57 

3. Lög nr. 33, 20. okt. 1905 um stofnun geðveikrahæliB . . — 49308,65 

4. Lög nr. 52, 10. nóv. 1905 um stofnun FiBkiveiðasjóðs Is- 
lands, eftirstöðvar af stofnfje sjóðsins, sbr. skýrslu um inn- 

stseðu viðlagasjóðs 5. tölulið — 6016,86 

Samtals kr. 74941,55 Embættaveiting, lansn og skipiin m. m. 

a. LausQ frá embœtti. 

7. mars veitti ráSherra Ölafi F. Davíössyni bókara við LandsbankanD eftít urosókn 
hans lausn frá tjeðri s/slaii, frá 1. júní þ. á. að telja. 

30. mars var justítiarius í landsjfirrjettÍDum L.. E. Sveinbjömsson, k. af dbr. og 
dbrm.; allramildilegast veitt lausu í náð frá embœtti þessu með fuUum lauDum í eftírlauD. 

b. Skipun. 

20. febn\ar var Olaf Eliau Forberg, settur landssímafonitjórí, r. af dbr., allramildí* 
legast skipaður forstjóri landssíraanna. 

19. mars var cand. juris Sigtirður Eggerz settur til þess fyrst um siniif fri 1. april 
þ. á. að telja, að gegna s/slumannsembœttinu í Skaftafellssýslu. 

30. mars var fjrri assessor í landsyfirrjettiimm Kristján Jóosson, r. af dbr., allra- 
mildilegast skipaður justitiarius í tjeðum rjetti. 

31. 8. m. var annar assessor og dómsmálaritari i landsyfirrjettinum Jód Jenssoiit r. 
af dbr., settur til þess fyrst urn sinn, frá 1. apHI þ. á. að telja, að gegna fyrra assessors* 
embœttÍDu í tjeðum rjetti. 

S. d. var skrifstofustjóri í stjómarráðinu Eggert Briem settur til þess fyrst um sinn, 
frá 1. april þ. á. að telja, að gegna embœttinu sem anuar assessor og dómsmálaritari i lands* 
yfirrjettinum. 

Óveltt Býslaiiy 

sem ráðherra veitir. 
Bokarasyslanin við Landsbankann er laus frá 1. júuí þ. á. að telja. Árslaun 3500 kr. 
Augl/st laus 9. mars 1908. 

Umsóknarfrestur til 10. raaí 1908. 

TalBimaleyfi. 

31. mars veitti ráöherrann samkvœmt lögum 20. oktbr. 1905, um ritsíma, talsíma o. 
fl. s/slunefnd Eyjafjaröarsýslu leyfi til að stofna og starfrækja talsímasambaud milli Ólafs- 
fjarðar og Dalvíkur. Lejfið er veitt til ársloka 1912 og með öOrum nánara tilteknum skil- 
yithim. g^martibindi 1908 fi. á. 141 IdOð ittkoniid í A-(1eil4l Stjóriiartídindaiina 1908. 

Auglýsing um Jftaðfesting konungs á sTcipulagsskrá fgrir styrktarsjóð Frederiks kon- 
ungs him Attunda til eflingar skógrœkt á Islandiy undirskrifuð af ráðherran- 
ura 4. mai-s 1908 (A nr. 3, bls. 8—11). 

Auglpsing um reglugjörd til brdðabirgðar fyrir lærdómsdeild hins álmenna menta- 
åJciSla i Reykjavik f undirskrifuð af ráðhenanum 18. mårs 1908 (A nr. 4, bis. 
12-27.) Brjef slJórnarráAsins tU sýslumannsim i Gullbringu- og Kjósarspstu 51 
um r:^d8taranir til þess, að Iðg um bæjarstjórn i Hafnarfirðl 22.28. man 
nóvbr. f. a. getl genglð i gildi. 

Samkvæmt 32. gr. laga um bæjarstjórii i Hafnarflrði 22. november 1907 
er hjermeð skipað fyrir bvo sem nu skal greina. 

1. Bh^ppsnefndinni i Garðahreppi ber að semja kjörskrá yfir alla þá kjosendur, 
sem fullnægja skilyrðunum fyrir kosningarrjetti til bæjarstjórnar samkvæmt 
5. gr. nefndra laga 22. nóvbr. 1907, fyrir miðjan maimáMuð næstkomandi, og 
skal hun ur sinum flokki kjósa tvo menn i kjörstjórn til þess åsamt sýslu- 
manninum i Gullbringu- og Kjósarsýslu sem oddvita að stýra kosningum til 
bæjarstjórnar, og skal sii kjörstjórn annast um, að kjörskráiu liggi tU synis 
å hentugum stað hálfum mánuði á undan kjördegi. 

2. Oddvita kjörstjórnarinnar ber að boða til kjörfundar, er haldinn skal fyrsta 
virkan dag i júnímánuði nsestkomandi, með nægum fyrirvara samkvæmt 8. 
gr. laganna, og skal þá á þeim fundi kjósa 7 bæjarfuUtrúa fyrir Hafnar- 
fjarðarkaupstað samkvæmt 4. og 6. gr. laganna. 

3. Innan 6. júní næstkomandi skal bæjarfógetinn i Hafnarfjarðarkaupstað kalla 
hina kosnu bæjarfuUtrúa á fund til þess að kjósa bæjarstjóra samkvæmt 2. 
gr. laganna. Bæjarfógeti skal stjórna fundi þessum og yfir höfuð gegna 
bæjarstjórastaríinu, þangað til bæjarstjóri er kosinn og getur tekið við starf- 
inu, og ber svo að senda stjórnan-áðinu tilkynning um kosningu bagarstjórans. 15. dag jánim&D. 1908. Reykjavik, Isafoldarprentsmiðja. 1«08 142 

51 4. Bæjarstjórn BafnarQarðarkaupstaðar skal íiinan 15. juli nœstkomandi semja 
S8. man. áætlim um tekjur og gjöld kaupstaðaríns frá 1. júni þ. &. til ársloka^ er rædd 
8je á tyeim fundum með viku millibili, og liggi tál sýnis 14 daga þar eftir. 

5. Ejósa 8kal 5 menn i niðurjöfnunamefnd til bráAabirgða, þegar bæjarstjornin 
er komin á laggirnar, og skal sú nefnd hafa setu þangað til ný kosning get- 
ur farið iFram eftir 21. gr. laganna i septembermánuði þ. á. Hún skal sam- 
kvæmt áætluninni jafna niður samkyæmt 20. gr. laganna hinum áætluðu 
gjöldum fyrir timabilið frá 1. júni þ. á. til ársloka (sbr. 19. gr. laganna). 

Jafnframt þvi að tjá yður þetta, herra sýslumaður, til frekari birtingar 
og ráðfltöfunar til framkyæmda, skal lagt fýrír yður að taka til starfa sem bæj- 
arfógeti i Hjafnarfjarðarkaupstað með svœdi þvi, er samkyæmt 1. gr. nefndra 
laga 22. nóybr. f. á. yerður lögsagnarumdæmi fyrír sig, frá 1. júni næstkomandi 
að telja. 52 Brjef sljóriiarr&AsiiiB tU biskups um niAurlagningr Åskirkju í 

90. mfti Bangr&rvaUaprófastodœini. 

Eftir móttöku brjefs yðar^ háæruyerðugi herra, dagsetts 23. f. m., hefir 
stjómarráðið samkyæmt 4. ^r. laga 27. februar 1880, um skipun prestakalla, og 
aöráði yðar staðfest þá ákyörðun hlutaðeigandi safnadar, er hjeraðsfundur Rang- 
áryallaprófastsdæmis hefir samþykt: 

1. Að Áskirkja yerði lögð Diður i naBStkomandi fardögum, þannig að eigendur 
jarða þeirra i Åssokn, er goldin er af prestsmata, haldi áfram að greiða 
prestsmötugjald eins og yerið hefir, en kirkjuhúsið med sjóöi kirkjumiar, 
omamentis hennar og instrumentis yerði eign Eálfholtskirkju. 

2. Að Ássókn verði sameinuð Kálfholtssókn og allar tekjur Áskirkju skuli eftir 
niðurlagning hennar ganga til Kálfholtskirkju. 

Þetta er yður til yitundar geflð til leiðbeiningar og til frekari birtingar. 143 1908 Samþykt 

fyrir HúnaTatnssýslu nm kynbætur hrossa« Sýslunefndin i Húnavatnssýslu heflr samkyæint lögum 11. dee. 1891, um 
flftmþyktír um kynbætur hesta, og yiðaukalögum 20. des. 1901 vid nefnd Iðg, 
gert eftirfylgjandi samþykt um kynbætur hesta i sýslunni. 1. gr. 
Á haosthreppadkilum ár hvert skal hreppstjórí i hverjum hreppi Býslunn- 
ar annast um, að koein sje 3. manna nefnd, er hafi nåkvæmt eftirUt med kyn- 
bótum hroesa samkvæmt reglum þeim, sem hjer eru settar. 2. gr. 

Eosningarrjett og kjörgengi til nefndar þessarar heilr hver karlmaður i 
hreppnum, sem er 25 ára eða eldrí, og er hver sá skyldur til að taka á móti 
koBningu 3 ár i senn. Að þeim tima liðnum getur bann neitað að taka á móti 
kofiningu jafnlangan tima. 

3. gr. 

Nefnd þesBi skal eiga með sér að minsta kosti 2 fundi á ári, annan að 
vorinu, en hinn að baustinu. Á haustfundí kjósa nefndarmenn sjer formann, 
bann kallar saman fundi og stýrir gjörðum nefndarinnar. Nefndarmenn eíga 
heimtingu á að fá úr sveitarsjóði endurgjald fyrir það, sem þeír verða að borga 
út vegna fundarhalda þessara, sem og fyrír rítföng, og enn fremur skal greiða 
þeim úr Bveitarsjóði fyrir störf sto, er svarar 2 kr. fyrir hvert fult dagsverk, 
sem þeir eru að nefnarstörfum frá heimilum sinum. 4. gr. 
Nefnd þessari skal heiroilt að kveðja eigendur hrossa til þess að koma 
meö hrysBur sinar og graðfola, er nefndin hefir óskað eftir, til sýnis á hentuga 
staöí í hí*eppnum, og skal hún þá velja kynbótahryssur og fola svo marga, sem 
hún álitur þurfa i hreppnum. 5. gr. 
Fyrir lok iXH bvers Ben4ir kynbótanefndin syslunefndarmanninum i hreppi 53 

4. mai 1008 . 144 

53 sinum skyrslu um störf Bin; gjörir hann við hana athugasemdir, ef honum þykir 
4. mal ástæða til, og sjcr um, að skyralan åsamt atbugasemdunum komist á naeeta fund 
sýslunefndaiinnar. Skýrslan sje undirrituð af öUum nefndarmönnum. 

6. gr. 

Hestar til undaneldis skulu sem mest fuUnðögja eftirfylgjandi skilyrðum: 

a. Að þeir sjeu eigi getnir af ofskyldum foreldrura, t. d. ekki móður og syni eða 
systKynum, og að þeir sjeu af haldsömu og hraustu kyni. 

b. Að þeir hafi hreinan gang, vakran eða klárgengan, og ad så gangur sje astt- 
gengur, helst i báðar ættir. 

c. Að þeir sjeu einlitir og af einlitri ætt, helst i báðar ættir, samt ekki hvitir, 
als ekki glnseygðir, eða af glaseygðu kyni. 

d. Að þeir sjeu gjörvulegir á vöxt og stórir, hausfríðir, kjálkaþykkir, bogmektír, 
þreknir uni bóga og rifln vel bogadregin, bein- en stutthryggjaðir, lendbeinir 
og lendbreiðir, vöðvaþykkir, snögg- og þjetthærðir (o: selhærðir), prúðir á fax 
og tagl, rjetthæfðir og hófarnir svartir eða oskulitadir, pung- og eistnasldír. 

7. gr. 

Hryssur þær, er giaðhestu skal undan ala, skulu að sínu leyti, að þvi cr 
frekast verður, fulluægja þeim skilyi^ðura, sem sett eru fyrir graðhesta, og auk 
þess hafa útskotna nára. Eigi skulu graðhestnmæður yngri vera en 5 vetra, og 
ekki eldri en 15 vetra. 

8. gr. 

Aðalregla sje, að gelt sjeu öU heatfolöld, sem ekki eru fyrirhuguð til kyn- 
bóta, en þcir aðrir folar, sem ekki eru folaldsgeltir og ekki œtlaðir tíl undaneld- 
is, skulu geltir ekki seinna en fyrir góulok, er þeir eru á 2. vetur, ef það er 
unt skapnaðar vegna, annars l hið siðasta fyrir raiðjan raaímánuð. Folar þeir, 
er ekki verða geltir iuuan þess tíma, skulu sýndír kynbótanefndinni, er þá ráði 
um meðferö þeirra. 

9. gr. 

Ávalt skulu hestar þeir og hryssur, sem til undaneldis eru valin, vera 
vel haldin, svo þau nái sem fyrst og mestum þroska, og skal kynbótanefndin 
sjerstaklega hafa eftirlit með meðferð þeirra. Til undaneldis skal ekki brúka 
yngri fola en 4. vetra; þó má kynbótanefndin eftir atvikum veíta leyfl til þess 
að brúka efnilega 3. vetra fola, og skulu þeir notadir til undaneldis ekki (skemri 
tima, en til þess þeir eru 8 vetra, nema vol sje á öðrum yngri og betri. Hryse- 
ur skulu ekki leiddar fyr en þœr eru 4. vetra. 

10. gr. 
Eigendur graðhesta skulu skyldir til, eftir áskorun kynbótanefndar, að 
Ijá þá til undaneldis á áöurnefndum aldrig svo fraraarlega þeir eigi vlljl eelja þá, 145 1908 

og má ekki gelda þá fyr aíð vorinu en i lok jónimánaðar, svo ekki missist góð- 58 
ur timi af hryssum. En heimilt skal eiganda að selja folann, þegar haun er 6 4- m»l 
vetra og hefir þá kynbótanefnd forkaupsrjett á honum fyrir það verð, er 2 menn 
meta^ annar yalinn af eiganda, on hinn af kynbótanefnd. Konii þessum 2 mönn- 
um eigi saman, velja þeir i sameinlngu oddamann til að skera ur ágreiningnum. 
Skylt skal kynbótanefnd að ákveða eigendum graðhestanna hæfilegan toU fyrir 
brúkun þeirra, og skal hann goldinn fyrir hverja hryssu er við folanum fær, af 
eigendum bryssanna. 

11. gr. 

Hryssur, er fyljast hafa, skal ekki hafa til erfiðrar brúkunar næsta mán- 
uð á eftir, og sem rainst að vetrinum. Kynbótahesta má ekki brúka, hvorki til 
reiðar nje áburðar, fyr en þeir eru orðnir 5 vetra, og aldrei nema vægilega og 
innanhreppS; meðan þeir eru notaðir til undaneldis, en að því loknu skulu þeir 
geltir. 

12. gr. 

Allir þeir folar, er kynbótanefnd hefir valið, skulu vera í geymslu frá 
-11. april til októbermánaðarloka; folar þeir, er til undaneldis eru ætlaðir það og 
það, árið, skulu geymdir eftir sararáði kynbótanefndar og eiganda á þeim stöðum 
I hreppnum, er geymsla fæst tryggilegust og haganlegust fyrir þá, er not vilja 
hafa graðhestanna. Rjett er að fleiri hreppar séu i samlögum um geymslu hinna 
yngri útvöldu graðhesta, ef þeim sýnist svo. Kostnað þann, er leiðir af haldi 
Blikra fola, skal hreppsnefnd og kynbótanefnd ákveða, og sjá um að eigendur og 
geymendur sjeu skaðlausir af. Sömuleiðis skulu þær ákveða borgun þá, sem 
eigendum mera ber að greiða fyrir not folanna, en að því leyti sem sú greiðsla 
hrekkur ekki fyrir kostnaðinum við hald þeirra, þá skal greíða úr sveitarsjóði, 
það sera til vantar. Verði ágreiningur um kostnað þenna miUi hlutaðeigenda, 
þá skal honum ávalt skotið til endílegra úrslita undir sýslunefnd. Nú sleppur 
kynbótafoli úr geymslu, og skal hann þegar höndlaður og geymanda tilkynt hvar 
hann sje niðurkominn, og vitji geymandi hans þegar og, ef vanrækslu hans er 
um að kenna, þá greiði hann allan þann kostnað, er leitt hefir af folanum og 
óskunda þeim, er hann hefir gert. Rísi ágreiningur út af slíkum kostnaði og 
ófikunda, heyrir hann undir dómstólana, nema hlutaðeigendur komi sjer saman 
um að skjóta honum til endilegra úrslita sýslunefndar. 13. gr. 
Kynbótanefnd í hverjum hreppi skal skrifa upp mark, lit og aldur á 
þeim folum, sem hún hefir valið til kynbóta, og merkja þá greinilegu marki, og 
tilkynna það kynbótanefndum i nærliggjandi hreppum. Bannað er að láta grað- 
hesta eldri en IV2 árs, sem ekki eru valdir af kynbótanefnd, ganga lausa lengur 
fram eftir vori en til 1. april. Finnist slíkur hestur eftir þann tíma á því svœði 4908 146 

58 er kynbótasamþykt nær yflr, enda sje bann ekki á fulltryggilegrí einangmn, 
4. mai Bkal hann geltur bvo fljott sem åstædur leyfa á ábyrgð eiganda, og þvl naait 

seldur sem óskilagripur án innlausnarfrests. Af aDdvirdi hans skal taka kostnað 

allan og sekt á hendur eiganda. 

14. gr. 

Alt það eftirlit, er hafa þarf á þvi að samþykt þessarí sje fylgt, byo sem 
ráð er fyrir gjört í lögum 11. desbr. 1891, og viðaukalögum 20. desbr. 1901 um 
kynbœtur hesta, skal falið hinum kosnu kynbótanefndum. 

15. gr. 

Sýslumaður skal á manntalsþingum ár hvert grenslast eftir, hvemig sam- 
þykt þessari hefir verið framfylgt 1 hverjum hreppí, áminna menn að bæta úr 
þvi, sem áfátt kann að yera, og koma fram ábyrgð á hendur þeimy er brot hafá 
framið gegn samþyktinni. 

16. gr. 

Meö brot móti samþykt þessarí skal farid sem meö almenn lögreglumály 
nema þar sem öðru visi er ákveðið með henni. Brot niót samþyktinni varöar sekt* 
um og fellur helmingur til uppljóstrarmanns, en hinu helmingurinn i sveitarsjóÖ, 
þar sem brotið er framið. Upp^^sBÖ sektanna má eftir atvikum nema alt að* 
50 krónum. 

17. gr. 

Samþyktir um kynbætur hrossa 1 Húnavatnssýslu vestan Blöndu frá 29. 
april 1897, og Húnavatnssýslu austan Blöndu frå 17. apr. 1903, eru hjer með úr 
gildi numdar. 

Samþykt þessi er hjer með staðfest til að öðlast gildi 1. januar 1909 og 
birt til eftirbreytni öUum þeim, sem hlut eiga að máli. 

í ttjénitrráli ftludt, 4 mtl 1908. 

í fjarveru ráðherra. 

KL Jonsson. Jón Hermafmsåon 14? IðOð Reglugjörð 

um meðferd d póstsendingum tU eda frd gtjámarvöldum og sveitar eða bcyarstjómum. 

1. gr. 

Stjðmarvöld þau, sem getur um í 11. gr. a. 1. og 12. gr. Bbr. 14. gr. i 
pÓBtlögununiy eru sem nú skal grelna: 
Stjómarráðið. 
Biskupinn. 
Landsyfirrjetturinn. 
Undirdómarar, sýslumenn. 
Lögreglustjórar og skiftaráðendur. 
Umboðsmenn þjóðeigna. 
Qjaldkeri landssjóðs. 
Eandlæknirinn. 
Hjeraðslœknar. 

Læknirinnn vid holdsveikraspítalann. 
Lækninnn við geðyeikrahælið. 
Lðgskipaðír dýralæknar. 
Prófastar. 
Sóknarprestar. 
Forstöðumaður lagaskólans. 
Forstödumaður prestaskólans. 
Skólameistari hins almenna mentaskóla. 
Póettneistarinn. 
Póstafgreiðslumenn. 
Forstjóri landssfmanna. 

Forstjórar landssímastöðvanna á Akureyri, Seyðisfirði. og ísafirði. 
Skattanefndir. 
LandsBkjalayörðurinn. 
VerkfrsBðingar landsins. 
Skógræktarstjórinn. 
Umsjónarmaður fræðslumála landsins. 

2. gr. 

Htenœr stjómareöld eiga að borga hurðargjáld fyrir sendingar um embœttismdl. 
Stjómarvöld þau, sem nefnd eru i 1. gr., skulu gegn endurgjaldi úr lands- 
sjófti borga burðargjald fyrir sendingar um embættismál, eins og hjer segir: 
a, fyrir embættissendingar, seni frá þeim eru sendar. 

1. til konungs eða konungsættingja, 

2. til annara stjómarvalda (1. gr.) til sveitar- eða bæjarstjóma (8. gr.) og 
sömuleiðis til danskra eöa útlendra stjómarvalda. 

8. tíl annara en þeirra, sem getið er um i 1. og 2. lið, þegar sendingin er 
send, til þess að leggja einhverjmn stjórnarlegt erindi á herðar, heámtA 
skýrslu, leita álits eöa þeBskonar, 54 

21. mai 54 b, fyrir sendingar, sem koraa tilþeirra, 
21. maí. 1. frá öðrum en þeim, sem nefndir eru í a 1. og 2. lið, þegar sendingin 

hefir að eins inni að halda fyrirskipaða skýrslu, eða heimtað álit (án 
tiUits til þess, hvort sendingiu er fyrirskipuð í það skiftið eða yfir höfuð), 
2. frá dönskum eða útlendura stjórnarvöldum. 

3. gr. 

Hvenœr sljómm'völd mega eigi botga undir sendingar á landssjóðskostnad, 
Stjórnarvöld mega ekki borga burðargjald fyrir hönd landssjóðs undir 
þjónustusendingar, neraa þegar enginn vafl getur verið á, að það sje leyfilegt 
samkvæmt 2. gr.; það er því meðal annars óleyfllegt að borga burðargjald á 
landssjódskostnað undir sendingar, þegar þær hafa inni að halda eitthyað, sem 
Bnertir hag sendanda eða viðtakanda, en eigi hag landsstjórnarinnar. 

Sendingar þær, sem ræðir um í þessari grein, skal því annaðhvort senda 
óborgaðar, eða borga undir þær á kostnað móttakanda, annaðhvort á þann hátt, 
að hann lætur stjórnarvaldið fá almenn frímerki til þess, eða semur um það við 
stjórnarvaldið, að það borgi burðargjaldið fyrirfram gegn endurgjaldi; þannig 
verður að fara að, þegar samkvæmt 12. gr. i póstlögunum á að borga fyrirfram 
undir sendinguna (ábyrgdarbrjef, póstávísanii^, póstkröfur og krossbandssendingar). 
Þegar almennar brjefasendingar, sem hjer er um að raeða, eru sendar 
óborgaðar, skal skrifa á þær: E. B. (einfalt burðargjald) og verða þær þa fluttar 
með póstum, án þess að burðargjaldið tvöfaldist; samkvæmt þvi, sem segir í 11. 
gr. a. 1. i póstlögunum. Innanbæjar og innansveítarburðargjald á samskonar 
sendingum tvöfaldast heldur eigi sje á þær skrifað: E. B. 

4. gr. 

Um notkun Jrjónugtufrímei^kja. 

Póststjórnin gefur lit þjónustufrímerki á3,4,5, 10, 15,20og50a. hvert einstakt. 

Fyrir hvert hundrað af þjónustufrímerkjum, sem keypt eru í einu, borga 
kaupendur 4% minna. 

Stjórnarvöldin geta fengið frimerki þessi keypt á póststofunni í Reykjavik 
og á öUum póstafgreiðslustöðum, að minsta kosti 3, 4, 5 og 10 aura þjónustufrimerki. 

Aðeins stjórnarvöld þau, sem talin eru í 1. gr., mega nota þjónustufrimerki, 
og eigi nema á póstsendingar innanlands, sem taldar eru i 2. gr., en á sending- 
ar til danskra eða útlendra stjórnarvalda, verður að brúka almenn frimerki. 

Stjórnarvöldin geta fengið hjá póstmönnum kauplaust kvittun bsBÖi fyrir 
keyptum þjónustufrimerkjum og fyrir upphæð þeirra almennu frimerkja, sem þau 
hafa notað á sendingar, til danskra eða útlendra stjórnarvalda. 

Þegar stjómarvöld heimta álit eða skýi'slu eða eiga von á annari fyrir- 
skipaðri sending frá öðrum en stjómarvöldum eða sveitarstjórnum, geta þau 
sent hlutaðeiganda þjónustufrimerki, sem þarf, til slikra seudínga. 

Þjónustufrimerki skulu embættismenn geyma svo vandlega, að aðrir geti 
eigi notað þau, og þeir bera ábyrgð á þvi, að sendingar, er frá þeim ganga með 
þjónustufrimerkjum, undir embættisinnsigli þeirra eða með áskriít þeirri, sem má 
hafa i stað innsiglis, i raun rjettri sjeu þess eðlis, að borga megi undir á þann 
hátt, samkvæmt reglunum i 2. og 3. gr. Ud 1908 

5. gr. 54 

Edli og dsigkomulag þjónustusendinga. ^^* ™*^' 

Til þe88 að svo verði álitið, að sending sje til stjórnarvalds, verður utaná- 
skríftín greinilega að bera það með sjer, þótt eigi sje það nefnt sama nafni og í 1. gr. 

Ef mannsnafn er i utanáskriftinni, verður eigi álitið, að sendingin sje til 
stjórnarvalds. Því að eins verður álitið, að póstsending komi frá stjóniarvaldi, 
ad á henni sje embættisinnsigli stjórnarvaldsins eða erabættisstimpiU, eða þá 
áteikoun um það, frá hvaða stjórnarvaldi hún sje, með undirskrift embættis- 
mannsÍDB eða fuUmektugs hans, og skal innsiglunin eða áteiknunin vera á fylgi- 
bijefinU; þegar um böggla er að ræða. 

Þegar sendingar þær, sem getur um í 2. gr. a. 3., eiga að ganga með 
þjónustufrimerkjun)^ verður utanáskriftarmegin á þeim, og á framhlið fylgibrjefs- 
ins, þegar um böggulsendingar er að ræða, að skrifa, »stjórnarlegt erindi« (post- 
mål eða embættísmál) »fyrirskipuð skýrsla« »heimtað álit«. 

Um áteiknunina E. B., þegar um óborgaðar sendingar er að ræða, er 
getið i 3. gr. 

Eigi sendingar þær, sem getið er i 2. gr. b. 1, að fiytjast með póstum 
ófilmerktar eða frímerktar með þjónustufrimerkjum, sem stjórnarvaldið heflr sent 
í þvi skyni, verður að vera ritað á þær að fraraanverðu, og að því er snertir 
bðggulsendlngar, á fylgibrjefið »skipuð skýrsla«, »heímtað álit« og áteiknun þessi 
undirskrífuð af sendanda sjálfum. 

6. gr. 

Eftirlit með að rjett sje farið með Jrjóntcstusendingar, 
Það er skylda sjerhvers stjórnarvalds, þegar það tekur við sendingum, 
sem þjónustufrimerki eru á, að hafa gætur á, hvort sendingarnar hafa verið þess 
eðUs, að borga mætti undir þær á þennan hátt, og ef það sjest, að röng aðferð 
hefir verið viðhöfð, skal skýra yfirmanni þess, sem sendi, frá þvi, eða stjórnar- 
ráðinu; sje sendingin frá þvi komín. 

Pósthúsin skulu hafa gœtur å, að sendandi hafi gætt hinna ytri skilyrða, 
að því er snertir utanáskrift, áteiknun og innsigli, sem sett eru fyrir þvi: 

1. að álitið verði, að sending sje frá stjórnarvaldi, 

2. að sending geti gengið óborguð til stjórnai'valds, eða 
3- að þjónustufrimerki megi viðhafa. 

Sje þessum skilyrðum eigi fullnægt, skal, þegar um fyi'sta atriðið er að 
ræda^ skoda sendinguna eins og komna frá einstökum mönnum, en sje um tvö 
siðari atríðin að ræða, skal skoða sendinguna sem ófrímerkta. 

7. gr. 

Beihiingsskil fyrir notJcun á þjónustufHmerkjum, 
Kvittanir þær, sem getið er ura i 4. gr., sendir embættismaður til stjórn- 
ráðsins einu sinni á ári sem fylgiskjal við reikning sinn og lætur fylgja skýrslu, 
sem gefin er upp á æru og samvizku með eiginhandar undii*skrift um það, hve 
mörg þjónustufríraerki voru til hjá honum eftir, frá hinu fyiTa reikningstimabili, 
hve mörg hann hafi keypt á þvi timabili, sem kvittanirnar eru sendar fyrir, 
hve mör^ eru notuð á þeim tíma, og hve mörg eru til við lok þessa timabils. 190B 150 

54 Leikí nokkur efi á því, hvort reikningur frá einhverju Bjórnarvaldi um 

21. mai. burðargjald sje rjettur, skal posthus það, sem hlut á að máli, samkvœmt kröfu 
stjórnarráðsins, halda viðskiftabók, sem stjórnarvaldið útvegar, um allar sending- 
ar, sem ganga frá þessu stjómarvaldi eða berast til þess frá lœgri embættisþjón- 
um, sýslunarmönnum eða einstökum mönnum, og þjónustufrimerki hafa verid 
höfð við, svo og um borgun þá, sem stjórnarvald þetta greiðir fyrir keypt þjón- 
ustuírimerki. 

í sömu viðskiftabókina getur pósthúsið gefið kvittun fyrir burðargjaldi, 
sem stjómaryaldið borgar undir sendingar til danskra og útlendra stjómarvalda. 

Stjórnarvöldin geta eigi heimtað neitt endurgjald fyrir það, sera posthus- 
in eiga að fá fyrír störf þau, er 15. gr. póstlaganna getur um. 

8. gr. 

Syeitar eða bæjarstjómir þær, sem 11. gr. a. 1. og 12. gr. i póstlögunum 
getur um, eru sem nú skal greina: 
Sýslunefndimar. 

Sýslumenn, sem oddvitar sýslunefndanna. 
Bæjarstjómir og nefndir þeirra. 
Bæjarfógetar, sem oddvitar bœjarstjóma. 
Hreppsnefndimar. 

9. gr. 

Meðferd d póstsendingum til og frd svekar- eda bcyafstjómum. 
Sendingar frá sveitar eða bæjarstjórnurc þeira, sem getið er i 8 gr., skulu 
vera nægilega frimerktar með almennum friraerkjum, þegar þær eiga að fara til: 

1. Eonimgs eða konunsættingja, 

2. Stjómarvalda (1. gr.) eða 

3. Annara sveitarstjórna eða bæjarstjóma (8. gr.). 

Annars má senda sendingamar ófrimerktar, en þ& eiga almennar brjefa^ 
sendingar að vera innsiglaðar með þjónustuinnsigli eða i þess stað meö undir- 
skrifaðri áteiknun (sbr. 5. gr.) og á þær ritað að framanverðu E. B. (einfalt 
burðargjald) ; þá fer um burðargjaldið eins og segir i 11. gr. a. i póstlögunum og 
3. gr. i reglugjörð þessari, að það tvöfaldast ekki. 

Sendingar til sveitarstjóma, sem getið er i 8. gr., mega eigi sendast ófri- 
merktar, nema innihaldið sje »skipud skýrsla« eda »heimtað álit« um embættis- 
mål; og eiga sendingar þessar ad yera eins ur gardi gjöröar og sendingar þær, 
sem getið er um i 2. gr. b. 1. (sbr. 5. gr.). 

Sömu reglur gilda um þœr af sendingum þessum, sem eru brjefa- 
sendingar, eins og åkvedid er i 11. gr. a. 1. i póstlOgunum og 3. grein i reglugjörö 
þeesari, sidustu málsgrein, að burðargjaldið tvOfaldast ekki. 

10. gr. 

Reglugjörð þessi gengur i gildi 1. júli 1908 og frá sama tima falla úr 
gildi reglugjörðir um meðferð á póstsendingum til eða frá stjómarvöldum og 
sveitastjómum frá 17. maí 1902, og reglugjörðimar um viðauka við hana frá 12. 
okt. 1903, 1. okt. 1904 og 3. okt. 1906. 

i ttjénitrråli ítltndt, 21. maf 1908. 
í fjarveru réðherra. 

KL Jonsson. 

Ján HettruMiniionn 151 1908 Reglugjörð 

fyrir 
póstmenii. 

1. gr. 

Póstmeistarinn i Reykjavik hefir á hendi Btjóm póstmálanna innanlands 
undir yflrstjom Btjómarráðsinfl. Það hefir því umsjón yflr öUum póBtafgreiðBlu- 
mönnum, brjefhiroingarmonnum og póstum. 

PóBtmeistarínn ber upp fyiír stjómarrádínu uppástungur um, hverja skipa 
fikiili póstafgreiðslumenn, og skal hann sjá um, að Býslunum þessum sje veitt 
forstaða um stundarsakir^ þá er þær losna. 

Eftir uppástungu hlutaðeigandi póstafgreiðBlumanns rœður hann brjefhirð- 
iÐgarmenn með samningum og þannig^ að Begja megi þeim upp með mÍBBíris fresti. 

Ef honum þykir þurfa og önnur störf hans leyfa, Bkal hann ferðast um 
landið, til þesB að Bjá mn, að póstststarfanna sje gætt til hlltar, og til þeBS að 
kynna Bjer, hvemig hagar til á hverjum Btað. 

Á feröum þesBum athugar hann bækur poBtafgreidBlumanna og raiin- 
sakar sjóð og frimerkjaleifar hjá þeim. Hann gefur stjómarráðinu skýrBlu um 
Bkoöun þesBa, ef eitthvað flnst athugavert. 

Á ferðum þeBsum Bkal hann hafa i ffieðispeninga 6 kr. á dag. Ferða- 
kostnaður skal honum endurgoldinn eftir reikningi, sem Btjórnarráðið úrBkurðar. 

Hann gjörir uppáBtungur uiíi tilhögim á aðalpóBtferðum og aukapóBtferð- 
um, um stofnun póBtafgreiðBluBtaða og brjefhirðingarBtaða, sjer um ráðningu á 
póBtum i aðalpóBtferðir og aukapóBtferðir o. b. frv. 

Hann semur reikninga yfir allar pósttekjur og öU póstgjöld landsins, sem 
Btjómarr&ðið lætur endurBkoða og urskurdar Biðan. ReikningBáríð er frá 1. januar 
til 31. desbr. og Bkal reikningurinn sendur stjómarráðinu i siðaBta lagi i mai- 
m&nuði ár hvert. Hann Bjer um að póBtafgreiðBlumenn og brjefhirðingarmenn 
hafl til Bölu frlmerki þau, Bem með þarf. 

Fyrir gjaldheimtum þeini, sem póBtmeÍBtaranum er trúað fyrir, skal hann 
fletja veð, sem Btjórnarráðið álltur tryggilegt. 

PóBtmeiBtarinn Bendir Btjórnarráðinu skýrBlu um það, Bem mikilBvarðandi 
er fyrir póBtmálin; hann gjörir uppástungur um þær breytingar á fyrirkomu- 
lagi poBtmåla^ Bem hann álitur hagfeldar; BömuleiðiB Bendir hann álit Bitt um 
bænarBkjöI, Bkýrslur, uppástungur o. b. frv., Bem kunna að koma frá póBtaf- 
greiÖBlumönnum. 

2. gr. 

Stjómarr&ðið Bkipar póBtafgreiöBlumenn eftir uppáBtungu póBtmeistara og 

Åkvedur^ hvort þeir Bkuli Betja tryggiug fyrir fje þvi, Bem þeim er trúað fyrir. 

Við lok hvers mán^Ow semur póstafgreiðBlumaður reikning yflr tekjur 55 

tt. maf. 1908 152 

Ö5 og gjöld við póBtafgreiðsluna fyrir raánuftinn og sendír póstmeistara, ásamt kvitt- 

22. maL unum fyrir gjöldunum og þvi. sem er í sjóði, ef eigi þarf á því að halda, til ad 

borga ineð útgjöld póstafgreiðslunnar. Við árslok skal póstafgreiðBlumaður seoda 

ársreikning, sem heflr inni að halda samandregið yflrlit yfir tekjur og gjöld póst- 

afgreiðslunnar samkvæmt mánaðarreikningunum. 

Með ársreikningi þessum skal fylgja áhaldaskrá póstafgreídslunnar og 
aðalkvittanir fyrir launum póstafgreiðslumanns, brjefhirdingarmanna þeirra, sem 
undir hann liggja, og aðalkvittanir fyrir launum pósta þeirra, dem hann heflr borgað. 

Auk þess að sjá um póstafgreiðsluna þar á staðnum, skal hann hafa 
gætur á, að brjefhirðingarmenn í umdærai hans leysi af hendi störf Bin eins og 
skípað er. Hann skal bera upp fyrij póstnieistaranuiii uppástungur um, hverja 
taka skuli fyrir brjefhiiðingannerin, þcgar þær sýslanir eru lausar, og hefir 
heimild til að veita brjefhirðingarmanni ferðaleyfi um raánaðaitlma, þó bvo aö 
sjeð verði um, að störfum hans sje gegnt, svo að alt sje í reglu, á meðan hann 
er fjarverandi 

Póstafgreiðslumaðurinn hefir að eins viðskifti við yfiretjórnina fyrir railli- 
göngu póstmeistarans ; fyrir því skal hann senda póstmeistara öU bænarskjöl, 
skýrslur^ uppástungur o. s. frv. um póstmál; sem frá honum eiga að fara til 
stjórnarráðsins. Fyrir póstnieistara skal hann bera upp uppástungur um þær 
breytingar á póstmáluni, sem hann álitur hagfeldar, og sömuleiðis skal hann 
skyra honum fra því, þegar póstar eða brjefhirðingarmenn gjöra aig seka i 
skeytingarleysi og óreglu, sem gœti orðið til skaða fyrir póstmálin. 

Póstafgreiðslumenn eru, að þvi leyti er störf þeirra snertir, undirgefnir 
póstmeistaranum og skulu mótþróalaust hlýða boði hans. 

Ef þeim finst það vera miður hagfelt, geta þeir að vísu mótmælt þvi, en 
samt skulu þeir fyrst um sinn framkvæma skipun hans. 

Þyki þeim á sig hallað með ákvörðun póstmeistara eða álíti þeir að það 
sje póststörfunum til baga, geta þeir borið malið undir úrskurð stjórnarráösins, 
en senda skal það áleiðis til póstmeistarans. 

Svo oft sem þess verður krafist, skal póstafgreiðslumaður leggja fram 
bækur sínar og annað póstafgreiðsiunni tilhcyrandi til sýnis póstmeístaranum. 
Hann skal sækja um leyíi hjá póstmoistaranum til þess að ferðast út fyrir um- 
dæmi sitt; þegar á liggur, getur hann samt tekist ferðina á hendur þegar í stað, 
en senda skal hann póstmeistara skýrslu um það, og verður hann, hveniig sem 
á stendur, sjálfur að sjá um, að áreiðanlegur maður annist póststörfln á hans 
ábyrgð, meðan hann er fjarverandi. 

3. gr. 

Póstmcistari ræður brjefhirðingarmenn eftir uppástungu hlutaðeigandi 
póstafgreiðslumanns með samningum, sem hann gjörir við þá. Samningum þess- 
um skal mega segja upp með missiris fresti. 

Brjefhirðingarmaður er skyldur til þess við lok hvers mánaðar, að gjöra 
póstafgreiðslumanni þeim, sem hann er undirgeflnn, skil fyrir póstgjöldum þeim, 
sem hann heflr tekið við, og senda það, sem kanu að vera i sjóði. 153 1908 

Hann heflr að elns vlðskifti við póstmeÍBtarann i Reykjavik fyrir milli- 55 
göngu pÓBtafgreiðslumanns þess, sein hann er undirgefinn. Til að ferðast burtu 22. maL 
B^uiaðartima skal hann sækja um leyfi hjá hlutaðeigandi póstafgreiðslumanni^ 
en hjá póstmeistaranum um ferðaleyfl fyrir lengri tíma. Þegar á liggur, getur 
hann samt tekist ferðina á hendur þegar í stað, en senda skal hann póstaf- 
greiðsluroanni skýrslu um það, og verður hann, hvernig sem á stendur, að sjá 
um, að áreiðanlegur maður annist póststðríin á hans ábyrgð, meðan hann er 
fjarverandi. 

4. gr. 

Póstmeistarinn rœður pósta þá, sem með þarf, til þess að póstflutningur 
komist áfram, með samningum, og skal þar í ákveða um fargögn, borgunarskil- 
yrði, hve lengi pósturinn megi vera á leiðinni og fyrir hve langan tíma samn- 
ÍDgurínn skuli gilda; en burtfarartima, póstleiðina og viðkomustaði ákveður póst- 
áætlunin ár hvert, og skal samningurinn visa til hennar i þvi efni. 

Í samningnum skal póstinum bannað að taka nokkuð til ílutnings utan 
posts eða utan tösku; skulu sektir, sem nákvæmara skal tiltaka, liggja vid, ef 
brotið er út af, og skulu þær vera nokkur hluti af kaupi því, sem samið er um 
fyrir ferðina, og sje aftur brugðið lit af þvi, skal vikja póstinum fra þegar i stað. 

Fari postur ekki af stað á ákveðnum tíma, sjeu fargögn eigi i þvi 
ástandi, sem ákveðið er, hafi hann án gildrar ástæðu farið aðra leið en ákveðið 
var, eða taflð of lengi á leiðinni, eða ef hann yflr höfuð hefir brugðið útaf 
nokkru þvi, sem um samið er, skal hann sæta sekt, sem nákvæmara er ákveðin 
i samningnum. Hafi aftur á móti náttúruviðburðir eða annað, sem honum verð- 
ur ekki sök á gefin, valdið þvi, að hann hefir orðið að bregða út af skilmálum 
þeim, sem settir eru í samningum, verður hann til þess að flrra sig vítum, að 
sanna með votiorði áreíðanlegs manns, að slikt hafl átt sjer stað. 

Pósturinn skal hafa meðferðis sendinga-, stundar- og vigtarseðil, og skal 
ritað á hann á hverjum póstafgreiðslu- og brjefhirðingarstað, sem pósturinn 
kemur við á, hvenœr hann kemur og fer og hvað sent er með honum. 

5. gr. 

Hinar nånari reglur um afgreiðslu á póstum og póstsendingum, svo og um 
reikningsskil og reikningsfærslu póstafgreiðslumanna og brjefhirdingarmanna, 
setur póstmeístarinn. 

6- gr. 

Reglugjörð þessí öðlast gildi 1. júlí 1908 og frá sama tima er feld ur 
gildi reglugjörð fyrir póstmenn fra 24. mai 1902. 

I ttjérnarrili ítltnds, 22. mtí 1908. 

í fjarveru ráðherra 

KL Jonsson. Jon Hermannsson. 190B 154 

56 

23. mai Leiðarvísir 

fy rir 

póstafgreiðslumenn. 1. gr. 

Póstafgreiðslumenn eiga vandlega að kynna sjer pÓBtlög 16. nóv. 1907, 
reglugjörð um notkun pósta 7. mårs 1908, reglugjörð um raedferd á postsending- 
um Ú1 eða fra stjórnarvöldum og sveitar- eða bæjarstjómum 21. mai 1908 og 
reglugjörð fyrir póBtmenn 22. mai 1908, sem þeim hafa verið sendar, og fara 
nákvæmlega eftir þvi, Bern þar er fyrir lagt. 

Póstmeistarinn i Reykjavik er nånasti yfirboðari póstafgreiðBlumanna, og 
á að hafa eftirlit med, að þeír gegní skyldum Binum samkvæmt ofannefndum 
lögum og reglugjörðum. Hann gjörir þeim kunnar allar þœr breytingar, sem 
kunna að verða á póstgöDgum, póststöðvum, burðargjaldsákvæðum o. s. frv., og 
lætur þeim i tje allar nauðsynlegar leiðbeiningar. 

PóBtafgreiðslumenn eru Bkyldir til að afhenda póstmeistara bækur ainar 
0. fl. til skoðunar, hvenær sem þess kann að verða kraflBt. 

011 eríndi postafgreioslumanna til yflrstjornar póBtmálanna skal senda 
póstmeiBtara áleiðis til BtjórnarráðBÍÐS, úl þess að póBtmeistari getí látið þeim 
fylgja ummæli sin. 

Vilji póstafgreíðslumaður takast ferð á hendur, skal bann sækja um fárar- 
leyfl samkvœmt þvi, sem fyrir er mœlt í siðasta málslið 2. greinar i reglugjörð 
fyrir póstmenn 22. mai 1908. 

2. gr. 

Póstafgreiðslumenn eiga að hafa nákvæmt eftirlit með því, að brjefhirð- 
ingarmemi þeir, sem þeir eru yfir skipaðir, leysi stðrf sin vel af hendi. 

3. gr. 

Hver póstafgreiðslumaður afgreiðir póstflatning til póststofumiar í Reykja- 
vik og til allra póstafgreiðslumamia á sömu póstleið, cg til brjefhiröimgarmannit m i9úð 

á póetleiðÍDÐÍ, sem eru á miUí hans og næstu póstafgreiðslumanna á báðar hlið- 56 
ar, og að öðru leytí eftir reglum, sem póBtmeistari kann að setja. 38. mai 

Þeir póBtafgreiðslumenn^ sem búa á viðkomustöðum strandferöaskipanna, 
hafa og póstsendingaviðskífti við útlönd. 

Til þess að naudsynlegt eftirlit verði baft með þvi^ sem sent er raeð pósti^ 
Bkal skrifa það, sem afgreitt er frá póstafgreiðBlustað, á póstsendingaskrár; eftir 
þeim re^lum, sem settar eru í 7. gr., og skal vera sjerstök skrá til hvers póBt- 
afgreiðslustadar yfír þann flutning aUan, sem þaÐgað á að fara^ svo og tíl brjef- 
hirðiDgarstaða þeirra, sem hlutaðeigandi póstafgreiðslumaður á við að skifta. 

Innlendar póstsendingar skal skrá til pósthúss þess, sem naBst liggur 
þeim stað, sem sendingin á að fara til. 

Póstsendingar til útlanda skulu sendar til póststofunnar í Reykjavik, 
nema þegar þær, samkvæmt þvi, sem siðar segir, eru sendar með póstskipunum 
eða brjefa- og krossbandssendingar með öðrum skipum, samkvæmt 9. gr. i póst- 
lögum 16. nóv. 1907. 

Póstafgreidslumenn á viðkomustöðum póstskipanna geta sent póstsend- 
ingar með þeim beint til útlenda, skráð þær til póststöðvanna á viðkomiistöðum 
skipamia erlendis, en böggulsendingar og peningabrjef má þó ekki senda beint 
til pósthúsa utanríkis; slíkar póstsendingar verðw* að skrá til bögglapóststofunnar 
i Eaupmannahöfn. Póstafgreiðslumenn, sem eigi búa á viðkomustað póstskipa, 
skulu skrá sendingar til póstafgreiðslumamíisins á naasta viðkomustað þeirra, 
þegar svo stendur á, að það, samkvæmt feröaáætlun þeirra i sambandi við ferðir 
laDdpástaÐna, mundi greiða sendinguDum fljótari eða jafníljóta ferð, heldur en að 
s^oida þœr með landpóstí. 

Samkvæmt 9. gr. í póstlögum 16. nóv. 1907, má senda almemi brjef og 
krossbandssendingar með ððrum skipum en póstskipum, bæði innan lands og utan, 
og skal þá skrå póstsendingarnar til þess pósthúss, sem skipið fer til. 4. gr. 

Til flutnings með póstum skulu póstafgre ðslumenn taka á móti: 
Lausum brjefum til innlendra og útlendra póststöðva. 

Teist þar undir: almenn brjef, spjaldbrjef og krossbandssendingar, bæði 
prentað mál, sýnishorn af vöru og snið. 

Til innlendra póststöðva má prent í krossbandi, á timabilinu frá 15. april 
til 14. oktober, ad báðum dögum meðtöldum, eigi vera þyngra en 2 kilo- 
grðmm, og á timabilinu frá 15. oktober til 14. april, að báðum dögum með- 
tðldum, eigi þyngra en »/4 kílógramms. Brjef, sýnishorn af vöru og snið 
m^a eigi vera þyngrí en 250 grömm. 

Til Daomerkur og Fa^reyja mega brjef, sýnishorn af vöru, upp^rættir, 
0Di5 og óborgað prent ekki vega yfir 250 grömm, en prent, sem borgaö er 
fyrir að nokkru eða öUu leyti, má vega alt að 2 kilógrðmmum. 1908 156 

56 Til • utanrikislanda má prent i krossbandi og skjöl veiti 2 kilógröram a5 

23. mai þyngd, en synishorn af vöru 350 grömm, en þyugd brjefa er ótakmörkuð. 
AUar þessar &endingar må senda sem ábyrgðarsendíngar. 

b. Peningabrjefum til innlendra og litlendra póststöðva. Um þyngd þeirra 
gildir hið sama og um þyngd almennra brjefa. 

c. Bögglum til innlendra og utlendra póststöðva. Hverri böggulsending á ad 
fylgja fylgibrjef, sem póststjómin erefur lit; til innlendra og danskra póst- 
stöðva raá það vera lokað uraslag, eigi yflr 20 grömm að þyngd, en til utan* 
rikispóststöðva verður það að vera opið spjaldblað. Slikum fylgibrjefum 
verða að fylgja toUskrár, ein eða fleiri, sjá töfluna C. 

Bögglar mega vega alt að: 
5 kílógrömmum með skipura, 
2V2 kilógrammi með landpóBtum, 
1 kilógrammi með gangandi póstum. 

Bögglar raeð mótuðum peningum mega þó vega 8 kg. með skipum og 
landpóstum, en 272 kg. með gangandi póstum. 

d. Póetávísunum til innlendra og utlendra póststöðva. Útlendar pÓBtávisanir 
verður ætið að senda til póststofunnar í Reykjavik. 

Símapóstávisanir og póstinnheimtuávisanír fsbr. 11. gr.) skal þó senda beint 
til ákvörðunarstaðaríns. 

e. Póstkröfura eða póstkröfusendingum til innlendra og utlendra póststððva. 

Undir póstkröfur innanlands skal œtið nota póetkröfueyðublöð, sem pórt- 
stjórnin gefur út, hvort sem póstkrafan skal innheimt samkvæmt eyðublað- 
in I einu eða hun fylgir brjefum rða bögglum. Við póstkröfur til utlendra 
póststöðva skal eigi nota póstkröfueyðublöð. 

f. Póstinnheimtusendingum til utanrikis póststðdva sbr. 11. gr. 

g. Blöðum og timaritum, sem menn skrifa sig fyrir^ þegar þau bafa verið inn- 
rituð á póststofunni í Reykjavik. 

Að þvi er snertir ásigkomulag sendinganna, umbúðir og utanáskrift og 
innsigli, verða þær að f uUnægja skilyrðum þeim, sem tekin eru fram í reglugjörö 
um notkun pósta 7. mars 1908 og reglugjörð um meðferð á póstsendingum til 
eða frá stjórnarvöldum og sveítar- eða bæjarstjómum 21. roai 1908, og verOa \a&r 
þvi að eins teknar í ábyrgð póststjómarinnar, að þeim ákvasðum sje nákvæm- 
lega fylgt. 

Hluti, sem bannað er að flytja með póstum (sbr. póstlög 16. nóv. 1907^ 
5. gr., og reglugjörð um notkun pósta 7. mars 1908, 10. gr.), mega póstafgrciðslu- 
menn ekki taka til flutnings, en hafl það eigi að síður veríð gjört, 8i%al fara meö 
þá samkvœmt reglugjörð 7. mars 1908, 10. gr. 

Póstafgreiðslumenn eru skyldit til að taka á nióti og afgreiða póstsend- 
ingar frá kl. 9 árdegis til kl. 7 siðdegis, þegar þeir eru videtaddir, eða sjá um, 
að það verði gjört fyrír þeirra hönd. Á afgreiðslustöðum póstskipanna verOur 
þetta þó að vera komið undir burtfarartima skipanna. 15Í 1908 

5. gr. 56 

Burftargjald undir sendingar þ.rr, sem 4. gr. segir að póBtafgreíðsiu- ^- ™*^ 
menn skuli taka til flutnings, er: 
I. Almenn brjef. 

1. Til innlendm póststöðva, Danmerkur og Færeyja, ef þau vega 20grönim 

eða minna 10 aurar 

ef þau vega yflr 20 grömm að 125 grömmum 20 — 

ef þau vega yflr 125 grömm að 250 gröramum 30 — 

Innanbæjar og innansveítarbrjef alt að 250 grömniUra ... 4 — 

Sje eigi borgað fyrir fram með frimerkjum undir brjef til póststöðva 
ÍDnanlands eða til Danmerkur og Færeyja, verður burðargjaldið tvöfalt 
við það, sem að ofan segir. 

Sje borguniíi' ónóg, tvöfaldast hið óborgaða burðargjald. 

Burðargjald undír brjef til eða frá stjórnarvöldum og sveitar- eða 
bæjarstjómum hækkar þó ekki; J)ótt undir þau sje ekki borgáð, ef farið 
er eftir þeim sjerstöku reglum, sem um þau gilda. 

2. TU landa utan rikis: 

Fyrir hin fyrstu 20 grömm 20 aurar 

og Bvo 10 aurar fyrir hver 20 grömm, sem þar eru fram yflr. 

Sje eigi borgað fyrir fram með frlmerkjum undir brjef til landa utan 
ríkis, veröur burðargjaldið tvöfalt. Sje ónóg borgað; tvöfaldast það^ sem 
á vantar. 
n. Spjaidbrjef. 

Milli póBtstöðva innanlands og Danmerkur og Færeyja .... 5 aurar 

Innanbæjar og innansveitar spjaidbrjef 3 — 

Til utanrikislanda 10 — 

Með fyrir fram borguðu svari er burðargjaldið helmingi meira. 
III. Erossbandssendingar. 

1. Milli póststöðva innanlands fyrir hver 50 grömm eda minni þunga 3 aurar 
Innanbæjar og innansveitar, alt að 250 gr 3 — 

2. Til Danmerk r og Færeyja undir hver 50 grömm eða minna . 6 — 
ÞÓ minst 10 aurar fyrir sýnishom. 

3. Til landa utan rikis, undir hver 50 grömm eða minni þunga . 5 — 
Þó minst 10 aurar fyrir sýnishom og 20 aurar minst fyrir 

skjöl önnur en sendibrjef. 

Erossbandssendingar (prentaÖ mål, synishorn og snið) innanlands skulu 
ætið vera fuUborgaðar fyrir fram, en til útlanda skal að minsta kosti vera 
boi^gad undir þær ad einhverju leyti. Sje ónóg borgað undir þær, tvöfaldast 
það, sem ávantar. 

Til Danmerkur og Færeyja må þó senda óborgað krossband; en þá mi 
það eigi vega yflr 250 grömm, og burðargjaldið er hið sama sem fyrir brjef. 
Ef á sendingar þessár er skrifad eitthvað, sem eigi er leyft af póststjóminni, 
eda ef umbúðimar, sem eiga ad vera þannig lagadar, ad hægt sje að kannay 1908 158 

56 hvað í þeira ér, eru með öðru móti, en hún heflr fyrir lagl, verða sendingaf 

23. mai þessar eigi sendar með póstum, nema sera almenn brjef. 

Fyrir ábyrgð hverrar Bendingar, 8em talin er að framan, skal greiða: 

Innanlands og utan 15 aurb 

Ábyrgðarsendingar skulu ávalt vera fullborgaðar fyrir ft-am. 
IV. Peningabrj'ef. 

1. Innanlands. 

Burðargjald eins og undir almenn brjef, sem borgað er undir fyrir 

fram, og ábyrgðargjald að auki eftir verðupphæð. 

Fyrir 300 krónur og þar undir 15 aurar 

fyrir yflr 300 kr. að 400 krónum 20 — 

fyrir yflr 400 kr. að 500 krónum 25 — 

og svo 5 aurar fyrir hvert hundrað eða brot úr hundraði, sem þar er 

fram yfir. 

2. Til Danmerkur og Færeyja. 

Burðargjald eftir þyngd eins' og undír almenn brjef þangað, og auk 
þesB ábyrgðargjald af upphæð þeirrí, sem i brjefinu er, fyiir hv^'ar 
250 kr. eða minni upphseð 20 aurar. 

3. Til landa utan ríkis. Sjá töfluna B. 

Sje þess krafist, að talið sje í peningabrjefi á póstafgreiðslustaðnum, 
þar sem það er afhent, er borgunin fyrir það: 

Fyrir 500 kr. eða rainni upphæð 10 aurar 

og fyrir hverjar 1000 kr. af því, sem fram yfir er . . . 5 — 
Póstafgreiðslumaður má ekki telja 1 peningabrjefum til útlanda. 

Sje talið 1 peningabrjefi, skal skrifa á efra horn brjefsins \infitra 
megin »talið«. 
V. Böggulsendingar. 

1. Milli innlendra póststöðva: 

a. Með landpóstum, þegar bögglamir eru settir á póst á timabilinu frá 
15. april til 14. oktober, að báðum dögum meðtöldum, undir hvert 

Vi kilógramm eða minni þunga 30 aurar 

frá 15. oktober til 14. april, að báðum dögum meðtöldum, 

undir hver 125 gröram eða minni þunga 25 — 

b. Með skipum eingöngu: 

Undir hvern böggul 10 aurar 

og auk þeös undir hvert Vi kllógraram 10 — 

c. Innanbæjar og innansveitar: 

Undir hvem böggul 5 aurar 

og auk þess undir hvert Vi kílógramm 5 — 

Brot úr hálfu kilógramrai telst sem há4ft kilógramm. 

BögguU, sem eigi er fuUfrimerktur, skal eigi fluttur með landpósti, nema 

á fylgibrjeflnu standi »land veg«. 159 1908 VI. 2. 3. Undir böggla, sem rúmfrekir eru I hlutfalli við þyngd sina, bvo og 50 

böggla^ sem eftir ésigkomulagi siiiu útheimta^ að varlega sé med þá farið, 23. mal 

skal borga 50% meira. 

Til Danmerkur og Færeyja. 

Undir hvem bðggul 20 aurar 

og að auki undir hvert Vs kilógramm 5 — 

Til landa utan rikis. Sjá töfluna C. 

Þ^ar böggulfiending til útlanda er send áleiðis roeð landpósti, ber^ auk 
buröargjalds þess, sem talíð er undir V, 2 og 3, einnig að greiða undir hana 
burOargjald eftir V, 1 a. 

Sje verð tílgreint á böggli, skal ennfremur greiða ábyrgðargjald eftir 
veröuppheeð eins og fyrir peningabrjef. 

Sömu reglur gilda um talning peninga í peningabögglum eins og i pen- 
ingabrjefum. 

Sje talið 1 peningaböggli, skal skrifa bæði á fylgibrjeflð og böggulinn 
»talið«. 

Fylgibrjef þau, sem póststjórnin gefur út, kosta 1 eyri hvert. Ef 25 eru 
keypt i einu kosta þau 20 aura. 
Póstávisanir. 

1. Til innlendra póststöðva og Danmerkur og Færeyja. 

Hver póstávísun má ekki vera að upphseð meira en . . . . 720 kr. 

Burðargjaldið er undír 25 kr. eða minni upphæð 15 aurar 

yflr 25 kr. alt að 100 kr 30 — 

og 15 aurar fyrir hverjar 100 kr. eða minni upphæð af því, sem fram yflr er. 

2. Til póststöðva utan rikis. 

Hæsta upphæð póstávisana til landa utan rikis og burðargjald undir þær, 
er svo sem hér segir: 

] 9 aurar undir hverjwr 18 kr. eða minni 
A. Þýskaland 800 mörk „pp^^. ^j^^t jg ^^^ar. B. Stora Bretland með irlandi, 
Indlandi og breskum nýlend- 
ura, öðrum en Canada 728 kr. 18 aurar undir hverjar 18 
kr. eða minni upphæð; 
minst 36 aurar. C. Canada 378 kr. 25 aurar fyrir hverjar 25 kr. eða minni upphæð 
að 100 kr., en 25 aurar fyrir hverjar 50 kr. 
og minna af þvi, sem þar er fram yflr, uppi 
300 kr., en aðeins 25 aurar undir þœr 78 kr., 
sem þá eru umfram. 
D. RÚ8:5land 193 kr. sama burðargjald og undir póstávisanir til Canada. 

20 aurar undir hverjar 20 kr. eða minni 
upphöBð að 100 kr., en 15 a. undir 
hverjar 20 kr. eða minna af þvi, sem 
fram yflr er; minst 40 aurar. E. Bandarikin og 
nýlendur þeirra 373 kr. 1908 160 56 

23. mat önnur lönd 
Austurríki. 
Belgia . . 
Búlgaiia . 
Egiptaland 
Frakkland 
Qrikkland 
Holland . 
ítalia . . 
Japan . . 
Eongóríkið 
Luxembui^ 
Noregur . 
Portugal . 
Rúmenia . 
Serbía . . 
Siam . . 
Sví88 . . 
Svíþjóð . 
Ungverjaland 1000 »usturr. kr. 
1000 frankar 

500 lew. 
1000 frankar 
1000 frankar 

500 frankar 

480 fiórinur 
1000 frankar 
1000 frankar 
1000 frankar 
1000 frankar 

720 krónur 
1000 frankar 
1000 lei 
1000 dinars 

m) inörk 
1000 frankar 

720 ki-únur 
1000 ungv. kr. Póstávisun alt ad: 

36 kr 

72 — 

108 — 

144 — 

180 — 

216 — 

252 — 

288 — 

324 — 

360 — 

396 — 

432 — 

468 — 

504 — 

540 — 

576 — 

612 — 

648 — 

684 - 

720 — 

og er það sama sein 18 a. Burftai^.: 

18 aurar 

36 — 

54 — 

72 — 

90 — 

108 — 

126 — 

144 — 

162 — 

180 — 

198 — 

216 — 

234 — 

252 — 

270 — 

288 — 

.'106 — 

324 — 

342 — 

360 — 

undir hverj- ar .% kr. og minni upphœð. 
VII. Póatkröfur. 

1. Til innlendra póststöðva. 

Hver póstkrafa má ekkí vera hærri en 720 kr. Burðai:gjald undir post- 
krofur er hið sama sem undir póst(\ví8anir; auk þess skal greida venju- 
legt burðargjald undir póstkrAfusendingar. Burðargjaldið skal limt á póst- 
kröfueyðublaðið i frimerkjum, ef engin sending fylgir, annars i sending- 
una eftir venjulegum reglum. 

2. Til Danmerkur og Færeyja. 

Hver póetkrafa má ekki vera hærri en 720 kr. 

a. Þegar póstkrafa er lögð á almennt brjef, medmælingarbrjef eda pen- 
ingabrjef, skal eigi taka neitt póstkröfugjald, en póstkröfugjaldíð, sem 
er jafnhátt og burðargjald undir póstávisanir, er dregið fra upphæö 
póstkröfunnar, þegar hún er innheimt og póstkröfuávisunin frimerkt 
med þvl. 

b. Þegar póstkrafa er Iðgð k böggulsendingu, skal taka fyrír böggulinn 
venjulegt burðargjald og a5 auki póstkröfugjald fyrir upphaeðinni, 
sera er jafnhátt og burðargjald undir póstávisanir. 

3. Til póststöðva utanrikis. 

1. Þegar póstkröfur fylgja medmælingarbrjef um og peningabrjefum, má 
upphæd þeirra vera bin aftma og fyr er sagt um póstávisftoir. Ekkert 161 1908 

sjerstakt póstkröfugjald skal heimtað fyrir þær, en gjald þetta, sem er 56 
jaínhátt og buröargjald undir póstávjsanir, er dregid fra upphaed post- 2^* maí 
kröfunnar^ þegar hún er innheinit; auk þess skal taka af henni 10 
aura i innheimtugjald, sem hvorttveggja límíst á póstkröfuávisunina i 
frimerkjum. 
2. Þegar póstkrafa fylgir böggulsendingu, skal taka fyrir böggulinn 
venjulegt burðargjald, og ábyrgðargjald þegar um verðböggla er að 
ræöa, og auk þess póstkröfugjald, sem er 15 aurar fyrir hverjar 15 
kr. af upphæð póstkröfunnar. 

Upphíeð póstkröfu á bögglum má ekki vera hærri en 720 kr. 
Póstkröfur má senda tíl þessara landa utan rikis: 
Austurríkis, Belgiu, Búlgaríu, Frakklands, Hollands, ítalíu, Japans, Luxemburg, 
NoregB, Portugals, Rúmeniu Svíþjóðar, Svíss, Ungverjalands og Þýskalands. 
Vin. PóBtinnheimtur til landa utanríkis. 

Burðargjald undír póstínnheimtusendingar er hið sama sem undir ábyrgð- 
arbréf með sömu þyngd. Þegar upphasðir á skuldakröfum i póstinnheimtu- 
sendingum hafa veríð innbeímtar, skal fyrøt draga frá bverri 10 aura i inn- 
heimtulaun og svo venjulegt póstávisanagjald til sendanda undir aðalupphæð 
þá, sem er eftir, þegar innheimtugjaldið er frá dregið. Burðargjaldið undir 
ávisunina og innheiratugjaldið skal hvorttveggja líniast á póstinnheimtuávísun- 
ina i frimerkjuDi. 

Póstinnheímtusendingar niá senda til söniu landa og póstkröfnr, þó ekki 
til Bulgariu, Ðanmerkur og Japans. 

IX. Blöð og tímarít, sem send eru samkvæmt póstlögunum, 11. gr. f. 
BurOargjald uudir hvert Vs kílógranim eða minni þunga: 

Á timabilínu frá 15. apr. til 14. okt. að báðuni dögum medtöldum 10 aurar 
A timabilinu frá 15. okt. til 14. april, að báðum dögum meðtöldum 30 — 
Burðargjaldið borgist fyrírfrani i peningum. Það skal vegið i einu lagi, 

sem i einu er látið á pósthúsið af sama blaði eða timariti, þótt sendingarnar 

Bjeu fleirí og til ýmissa. 

X. Móttökukvittanir. 

Sje miði látinn fylgja ábyrgðarbrjefum, peningabrjefura, bögglum eða póstá- 
visunum til kvittunar af hálfu viðtakanda, verður að borga undir hann 10 
aura, bæði utanlands og innan, er limist á brjeíið eða ávisunina i frimerkjum, 
Móttökukvittunina skal póstafgreiðslumaður útbiia og festa hana við sending- 
una. Á brjeflð skal skrifa *A. R «, en yfir 10 aura frimerkið á póstávísun- 
inni skal skrifa »Avis de payement«. 

Póstafgreiðslumaður, sem skilar slikri sendingu til viðtakanda, skal láta 
hann undirsknfa kvittunina; siðan sendir hann viðtökupósthúsinu hana i 
ábyrgðarbrjeft. 

Til innlendra póststöðva skal skrifa utan á umslagið »móttökukvittun«, 
en til útlendra póststöðva: Avis de reception, (þegar um póstávísanir er að 
ræða »Avis de payement«) bureau de poste å« . . . 1908 lO^ 

56 XI. Aukaburðargjald. 

23. ma! Þegar peningabrjcf eða böggulsendingar, sera eigi hafa faiið úr vörelum 

póststjórnarinnar, verða sendar aftur frá þeim stað, sem þœr áttu að fara til, 
eða þeira verður komið lengri veg hjer & laadi, skal borga aukaburöargjald 
fyrir þann flutning, 2 aura fyrir hverjar 100 kr., ef peningar eru sendir eöa 
verðmætir inunir, og fyrir böggulsendingar hálfan burðareyri. 

XII. Borgun á burðargjaldinu. 

Burðargjald (og ábyrgðargjald) skal borga fyrirfram undir: 

ábyrgðarbrjef; 

póstávísanir; 

póstkröfur; 

póstinnheimtur; 

raóttökukvittanir; 

krossbandssendingar og blöð og timarit, sem flutt eru samkvœrat 11. gr. f. í 

póstlögunum; 
sendíngar tíl konungs og konungsættíngja ; 

sendíngar til stjórnarvalda og sveitar efta bæjarstjórna. Þó mega aðrir en 
stjórnarvöld og sveitar eða bæjarstjórnir senda slikar sendingar óborgað- 
ar, þegar þær aðeins eru umbeðnar eða heimtaðar skýrslur eða um- 
sagnir, og sendandi heflr með eiginhandar undirskrift vottað það á send- 
ingunni; stjómarvöld þau og sveitar eða bæjarstjornir, sem taka á raóti 
þesskonar sendingum, borga þá burðargjaldið við raóttöku; 
spjaldbrjef og brjef, sem eru opin, eða utan á þau er ritað svo að viðtak- 
andi geti ályktað af þvi, hvað þau haíi íddí að halda. 
Borgunina fyrir allar þær sendingar til innlendra póststöðva og Danmerkur 
og Fœreyja, sem eigi eru nefndar I þessari grein, má greiða eftir þvl, sem 
sendandi óskar, annaðhvort á pósthúsinu, sem sendingin er send frá, eða þvi, 
sem hún er send til, eða að nokkru leyti á báðum stöðum. Peningabrjef 
til Danmerkur og Færeyja skal þó œtíð borga undir fyrirfram að fuUu. 

Undir peningabrjef og böggla til landa utan rikis verður að borga fyrir- 
fram að fuUu. 

Burðargjald undir sendingar til útlanda er eigi heegt að borga með þjón- 
ustufrímerkjum, þótt um embættissendingar sje að ræða. 

Einstakir raenn, sem eitthvað senda með pósti, eru skyldir til að borga 
eftir á ógoldna póstpeninga fyrir sendingar, sem eigi eru leystar inn af 
þeim, sem við á að taka, ef þess er kraflst af póstjórninni. 

XIII. Aðrar póstgreiðslur. 

1. Útburður brjef a með hraðboða. 

Frá póststofunni í Reykjavik og póstafgreiðslustöðum fást brjef borin til 
viðtakenda með hraðboða, ef eigi þarf yflr vötn að fara, gegn 30 aura 
gjaldi fyrir hvem kilómetra frá pósthúsinu að telja. 

Hraðboðagjaldið borgast með þvi, að llma frimerki á brjeflð fyrir 163 ittoa 

gjaldinuy en póstafgreiðsliunaður sá^ er annast útburðinii; bætir sjer kostn- 
adinn með endurgjaldsskírteini, sbh 9. gr. 56 

2. Fyrir sjerstaka póBtkvittun greiðist 5 aurar. Ef samskonar sendingar fra 23. mai 
sama sendanda til sama vidtakanda eru látnar i einu á pósthúsið, raå krefj- 

ast þesS; að þær sjeu settar á sömu kvíttun. 

Evittanir má heimta fyrir öllum öðrum sendingum en lausum brjef- 
um og blöðum, sera engin ábyrgð er á. Kvittanir til stjórnarvalda fyrir 
kaupum á þjónustufríraerkjum skulu gefnar ókeypis. 

PÓBtkvittanir fyrir sendingum fábyrgðarbrjefum, peningabrjefum og 
póstávisunum) til utanrikislanda má beimta ókeypis. 

3. Fyrir ýmislegt svo sem: 

að skrifa utan á póstsendingu að nokkru eða öllu leyti; 
að fylla út póstávisunareyðublað að nokkru eða öllu leyti; 
að fylla út pÓ8tki*öfueyðublad að nokkru eða öUu leyti; 
að merkja böggul að nokRru eða öllu leyti; 

að slá utan um peningabrjef, þar með talið að skrifa utan á það, og setja 
: innsigli fyrir, en umslag kostar sendandi, greiðist 5 aurar fyrir hvert 
fyrir sig, og reiknast gjaldið fyrir hverja sending. 

4. Eftir samningi við hlutaðeigendur, getur póstafgreiðslumaður tekið að sjer 
ýmislegt fleira, sbr. reglugjörð um notkun pósta 7. raars 1908 16. gr. 6. gr. 
Þegár póstafgreiðslumaður tekur á raóti ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum og 
bögglum, skal hann svo 'iljótt, sem unt er, setja á sendingar þessar númer 
og á ábyrgðarbrjefln skal stimpla eða skrífa R. 

Þeir póstafgreiðslumenn, sem hafa fengið prentuð límnúmer, lima hvít 
númer á böggla. Limnúmerin eru tvöföld og skal lima þau á i réttri röð 
om leið og bögglunum er veitt móttaka, þannig, að minna númerið sje limt 
á fylgíbrjefið, en hið stærra á böggulinn. Sje um verðböggla að raeda, skal 
einnig liroa bæði á fylgibrjeflð og bðggulinn rauðan miða, sem prentað er á 
»Valeur déclarée«. Rauð llmnúmer skal lima á peningabrjef. Sjeu rauðu 
númerin tvöföld, skal lima minna númerið á peningabn'efið, en ónýta hið 
stœrra. 

Númeríð skal setja á brjefið utanáskriftarmegin á efra hornið til vinstri, 
en það má ekki vera fast við frimerki eða annan álimdan seðil, og eigi má 
brjóta það yfir röndina á brjefinu. 

Ný númer skal eigi setja á sendingar, þótt þær sjeu endursendar eða 
áframsendar. 

Vigt skal skrifa á sendingamar og , skal hun sett á þær i gi*ömmum, 
þegar um bö^la er að ræða bæði á böggulinn og fylgibrjefið. 

Einu fylgibrjefi mega fylgja 3 verðlausir bögglar, en eigi nema einn verð- 
böggull eða póstkrðfuböggull. 190ð 164 

56 Fylgi fleiri bögglar einu fylgibrjefi, skal skrifa vigtina á brjeflð t dðintt 

23. mai ^ob Og númerin. 

Fylgi póstkrafa sendingu^ skal lima á hana gulan míða, sem til þess er 
ætlaður, nema þegar póstkrafa fylgir böggli, þá skal lima rauðleitan míAa 
bœði á fylgibrjeflð og böggulinn. Sendingar halda numerum sinum óbreytt- 
um, þótt póstkrafa fylgi þeim, og almenn brjef nieð póstkröfu fá ekkert 
númer. 

Póstkröfueyðublöðin, sem skulu viðhöfð við innlendar póstkröfur, en ekki 
útlendar, skal leggja laus utan um peaingabrjef og medmælingabrjef raeð ut- 
anáskriftarhliðina út á viö, þannig, að opið sje að ofan. Aftur á móti skal 
l^gja eyðublaðið aftan við fylgibrjef og almenn brjef með utanáskriftarhliö- 
ina út á við, og festa það við brjefin með nál eða seglgarni. 

Póstkröfubögglum til útlanda skal fylgja póstkröfuávisun, er skal nœla 
aftan við fylgibrjefíð. Hún skal stýluð til sendanda, og afgreiðslupÓBtbúsiö 
útbýr hana að öUu leyti kauplaust. Ávisun þessi & að hljóða uppá uppbæð 
þá, sem sendandi á að f á greidda í innlendum peningum. 
II. Vanborguð brjef og fylgibrjef skal stirapla rneð T-stimpli og burðargjaldið, 
sem å að heimta, skrifað ofani utanáskriftina á brjeflnu^ með rauökrít eða blákrit 
Eigi brjeflð að fara til útlanda, skal eigi rauðkrlta það,. en stimpla með T, 
og í efra hornið vinstra megin á framhliðinni, skal rita með tölu, hve marg- 
falt brjefið er; auk þess skal skrifa við hliðina á frimerkjunum með bleki 
tvöfalda upphœð þess, sem á vantar, að brjeöÖ sje fullborgað, i frönkum og 
centimum, eftir hlutfallinu 20 aurar = 25 centimar. 
III. öll ábyrgðarbrjef, peningabrjef og böggla, sem sett eru á póet, skal inntera 
i viðtökubók, sem til þess er löggílt af póstmeistara, f áframhaldandi rOÖ 
eftir númerum. 

Endursendar og áframsendar sendingar skal eigi innfæra i vidtökubók. 
í verðdálkinn skal tilfæra verðið, I frönkum og eentimumy sje það tilfisrt i 
sendingunni I franskri mynt. Ef póstkrafa fylgir sendingunni^ verður að 
skrifa Retnb. milli lína og upphæðina á eftir. 

Vigtina á bögglum og peningabrjefum skal skrifa i vigtardálkinn eftir 
þvi, sera sagt er til á fylffibrjefinu og sendingunni. 

Í frimerkjadálkinn skal tilfæra frimerkin á sendingunni, þó ekki meira 
en borga skal undir hana; filmerki, sem kunna að vera framyflr, skal strika i 
kring um. Sjeu frimerkin ekki naegileg til að borga undir sendinguna eða 
sje hun óborguð, skal tilfæra i dálkinn »Gjöld« það, sem viðtakandi á aA 
borga, ef um innlendar sendingar er aö ræda, en ónóg borgað eða óborgaO 
ef sendingin er til Ðanmerkur. 

i sidasta dálkinn skal skrifa sendanda, ef hann er nefndur á seQdiugunnÍ. 

Stórar póstafgreiðslur geta haft raargar viðtðkubækur til afnota i dnu, 
en þá skal skrifað á þær, hvers konar sendingar sjeu i þær skrifaðar hyerj^ 
um sig. 165 1908 

Efet á hverja blaðsiOu skal skrífað raeð hvaöa skipi eða póBtí sendíngarnar 56 
sjeu sendar, og sje einhver sending k blaðsiðunni send með annari ferö, ber 23. mai 
að gjðra athugasemd um það í bókinni. 

í póBtkröfubókína fyrir mótteknar sendingar skal skrifa allar póstkröfu- 
sendingar, sem settar eru á póst á póststaðnura sj&lfum. Póstkröfubókin skal 
færö, eins og hún sjálf gefur leiðbeining um; þegar um peningabrjef; böggla 
og meðmælingarbrjef er að ræða, sera skrifuð eru í viðtökubók, skal þó 
aðeins skrífa tegund sendingar 1 dálkínn »viðtakandi«, en númer henuar í 
dálkinn »ákvðrOunarstaður«. Sje póstkröfusendingin alment brjef, skal skrifa 
»brjef« i athugaseradadálkinn. 

Nafn sendanda skal ætið skrífa i þann dálkinn, sem til þess er setlaður; 
að öðru leyti gilda sðmu reglur um innfœrslu í póstkröfubókína eins og um 
innfaerslu í viðtökubók, eftir því sem við á. 

PóBtkrðfueyöublöðin eiga að fá áframhaldandi númer fyrir hvert ár. 

I pófitkrðfubókinay sem á ad sýna, hvort póstkrðfurnar eru ínnleystar eða 
ekki, skal skrifa dagsetning í dálkinn »innleyst« eða »óinnleyst«, eftir þvi 
hvort póstkrafan heflr verið borguð eða sendingin komið til baka óinnileyst. 
IV. Allar sendingar, nema böggla og blöð, skal stímpla nieð dagstimpli utaná- 
skriftarmegin saraa dag og þeim er skilað til flutnings, til þess að hødgi sje 
að sjå af stimplinum, hvenær þær hafa verið settar á póst, og með hvaða 
póstferð þær hafa farið. 

Frimerkí h sendingum, sem notuð eru til að borga undír þær, þar með talin 
friraerki áprentúO k spjaldbrjef, skal ónýta með dagstimplinum. Friraerki, 
sem ofáukid er og ógild frlmerki, skal eigi ónýta, ef komist verður hjá þvi. 
ViS hin ógfldu frimerki skal skrtfa núll (0), en hin skal umlykja með 
strikura. 

Frimerki; tem limd eru aftan á brjef eða fylgibrjef, á böggla i staöinn 
fyrfr á fylgibrjefln, á móttökukvittunina i staðinn fyrir á sendinguna o. s. 
frv., skulu ónýtt á venjulegan hátt, en þar sem þau hefðu átt að standa, 
skal gjöra athugasemd um, hvar þau hafí verið sett. 

Þótt frímerkin sjeu ónýtt með dagstimpli, skal stimpla póstáylsanir og 
fylgibrjef til útlanda þar að auki með dagstimplinum, syo og lika aðrar 
sendingar, ef stimpillinn á frimerkjunum er ógreinilegur. 

Póstsendingar, sem eru sendar aftur, af þvi að þær hafa verið skakt 
sendar, efta utanáskriftinni heftr verið breytt eða af þvf, að þeím verður 
okki komið til skila, skal stimpla utanáskriftarm^n áður en þær fara 
af staO. 

Stiraplunum ver&ur a& halda hreinum. 7. gr. 
I. Þegar póst skal afgreiða frá póstafgreiðlsustað, skal taka brjef þau öll og 
sendingar, sem með pósti eiga að fara, bœði þær, sem afhentar hafa verið ÍðOð 166 

56 þar á staðnum og þær, sera komíð hafa annarsstaðar að, og skifta þeim ni5- 

23. mal ur eftir þeim póststöðvum, sem þær eiga að fara til. Síðan skal útbúa póst- 

sendÍÐgaskrár til hyers postafgreioslustadar, sem postur á að koma við á, og 

til brjefhirðingarstaðanna á leiðiuni til iiæstu póstafgreiðslu, eða eftir þeim 

reglum, sem póstmeistari setur. 

PóstsendÍQgaskrárnar skal útbúa þannig: 

Fyrst skal skrifa á þær póstferðatölu og skipsheiti, ef skráin er send með 
skipi, dagsetningu og bæði póststaðinn, sem gefur út skrána, og póststað 
þami, sem hún er send til. Tala brjefa skal tilfærö í tvennu lagi. 
Útundan »aðkomin« skal set ja tölu þeirra, sem komið bafa frá öðrum póst* 
stöðvum, en útundan »hjeðan« tölu þeirra brjefa, sem sett hafa verið á póst 
á póststaðnmn sjálfum. 

Í 1. dálk skal skrifa númer sendingarinnar, i 2. dálk hvers eðlis hún er 
og skal þar setja Á. fyrir ábyrgðarbrjef (meðmælingarbrjef), B. fyrir böggul 
og P. fyrír peningabrjef og verðbrjef. í dálkana »móttökustaður« (þ. e. så 
staður, þar sem sendingin er fyrst sett á póst) og »ákvörðunarstaður« (þ. e. 
sá staður, sem sendingin á að fara til), skal eigi skrifa neitt þegar móttöku- 
staður er sami staður og skráin er send frá eða ákvörðunarstaður sendingar- 
innar er sami staður og skráin er send til. Annars skal skrifa i þessa dálka, 
og sýnir stimpillinn á frimerkjunum hver móttökustaðurinn er, en utanáskrif- 
in ákvörðunarstaðinn. 

Þá skal og skrifa verð sendingar i verðdálkinn. 

Í athugasenidadálkinn skal setja athugasemdir, svo sem »talið«, »expres«, 
»hraðboðasending«, »móttökukvittun«, »A. R.« o. s. frv., og þegar uro póstkröfu- 
sendingar er ad ræða, skal setja i athugasemdadålkinn »Remb.« eða »póst- 
krafa« og upphæð póstkröfunnar i tölum á eftir. 

Póstsendingaskrár skal senda til allra póststöðva á þeirri póstleið, sem 
póstafgreiðslan á viðskifti við, hvort sem nokkurt brjef eða sending á að 
fara til þeirra eða ekki. 
II. Þegar alt hefir verið fært inn á póstsendingaskrárnar, samkvœmt þvi, sem 
að framan segir, skal binda saman almenn brjef og ábyrgðarbrjef, peninga- 
brjef og fylgibrjef í bundin, í sömu röð eins og þau eru tilfærð á póstsend- 
ingaskránni. Með ábyrgðarbrjefum skal leggja póstávisanir, póstkröfueyðublöd 
og póstkröfubrjef og óborguð og vanborguð brjef. Hvert bundin skal reyra 
saman med seglgarni svo fast, að brjefln geti ekki núist saman, og láta þau, 
ásamt peningasendingum og böggulsendingura, verði þvi við komið, niður i poka, 
merktan með nafni póstafgreiðslustaðarins, sem hann er sendur frá, ofár og 
hins, sem hann er sendur til, neðar, eða þá með merki bundnu við pokaopiö. 

Þess skal vandlega gætt, að póstpokar sjeu rjett merktir og að þeir beri 
ekki eldri merki. 

Peningabrjef og böggla skal jafnan láta niður vottfast eða i viðurvist 
póBtsins. 167 1908 

Pokunum skal loka með lakki, er sje sett á pappaspjald yfir endana á 50 
fyrirbandinu, og á fyrirbandið að vera sterkt og óhnýtt seglgarn og lakkið *^3. mai 
fast upp við hnútinn á þvl. 

Þegar póstflutningur er sendur i pokum með skipum, skal honum fylgja 
sendingaskrá I tvennu lagi; öðru eintaki hennar skal haldið eftir á póst- 
afgreiðslustaðnum, kvittuðu af skipstjóra eða umboðsmanni hans, en binu 
heldur skipstjórí. 

Þaðy sem á að fara til póstafgreiðslustaða með landpóstum, skal láta nid- 
ur í póstkoffort, sem hver póstafgreiðslumaður hefir lykil að, en póstsend- 
ingar til brjefhirðingarstaða skal láta i lokaðar töskur, ef þær eru eigi svo 
miklar, að nauðsynlegt sje að hafa koffort. 

Að töskunum heflr pósturinn lykíl, en hlutaðeigandi póstmenn hafa lykla 
bæði að töskunura og póstkoffortunum á þeini póstleíðum, þar sem koffort 
eru notuö. 
in. Hver postur á að hafa meðferðis sendinga-, stunda- ogvigtarseðU, eins og 
segir í reglugjörð fyrir póstmenn 4. gr., og skal skrifa á hann það, sera sent 
er til hvers stadar, pokatðluna en ekki innihald pokanna, tölu lausra böggla 
og tölu stykkja i brjefaumbúdum utan poka, svo og komudag og farardag, 
stað og stund, þegar hann er afgreiddur af hverjum póstmanni. 

Þegar postur hefir tekid við sendingaseðlinum athugasemdalaust, skal það 
skoðað sem kvittun fra hans hálfu fyrir póstflutningi þeim, sem þar er skráð- 
ur; eins skal það og skoða sem kvittun af hendi póstmanns fyrir póstílutn- 
ingnum, þegar hann heiir tekið við sendingaseðlinum athugasemdalaust af 
póstinum. 

8. gr. 
I. Þegar komið er með póstflutning á póstafgreiðslustað, hvort sem það er með 
landpóstum eða skipum, skal fyrst bera nákvæmlega saman pokatöluna við 
sendingaseðilinn og siðan atbuga með vottum innsigli, fyrirbönd og pokana sjálfa. 

Þvi naest skal opna pokana vottfast og bera saman töluna á hinum ein- 
stöku sendingum við póstsendingaskrána, en eigi má opna nema einn poka 
í einu, fyrr en þessum bráðabyrgðarsamanburði er lokið. 

Umbúðum, seglgami og merkjura má ekki blanda saman við annað, fyrr 
en búið er að grannskoða, að allar sendingar, sem á skrá standa, sjeu fram- 
komnar og óskemdar. 

Til þess að vissa sje fyrir að ekkert verðí eftir 1 pokunum, skal snúa • 
þeira um, þegar þeir eru tæmdir. 

A5 þessu loknu skal bera saman sendingarnar og póstsendingaskrána i 
einstökum greinum og athuga, hvort þær hafa verið rjett frímerktar og að 
öðru leyti rjett útbúnar. 
n. Um sjerhverja villu eða ónákvæmni á póstsendingaskránum, eða að þvi er 
snertir hinar komnu sendingar, skal póstmanni þeim, sem sent heflr, gjört 
aövart^ með leiðrjettíngarsk^lu roeð fyrstu póstferð, 1906 168 

56 PÓ6tma&ur sA, sem fær leiðrjettingarskýrelu, rannaakar, hvort hun er k 

23. ma( rökum bygd, og sje svo; ritar hann á hana »vi&urkent« og nafn ritt undir, 
en að öðrura kosti afsakanir sfnar. 

Póstmaður så^ eem samkvæmt leiðrjettíngarBkýrelu á ad bera Abyrgð k 
oflågt eða skakt reiknudu burdargjaldi, liniir á leiörjeitingarBkýrdliiDa, þcgar 
hún er viðurkend, almenn frinierki fyrir því, sem & vantar. 

LeiðrjettingarskjrBlur' skal ætiA endursenda tafarlaust. Þegar um meiri 
háttar afbrigði er að i*æda, eins og ef abyrgðarsending vantar eða engin 
skrá eða engin póstsending kemur fri stad, sem póststa&urínn hefir viðskífti 
Yið, ekaly auk þess að senda leidrjettingarskýrslu, gjöra lilutaðeigandi póst- 
manni viðvart um það með simtnli eda rítsimaskeyti, ef auiMð er. 

Þegar um slik afbrigði ei* að ræða^ skal senda póstmeistara nåkvæma og 
vottfasta skýrslu um þau, sje leiðrjetringarskýrslan eigi vidurkend. 

Rjett er að skrifa athugasemd um það á skrár eða sendingaUøta, et lei9- 
rjettingarskýrslur eru útgefnar, og er nægilegt að skrífa »Isk.« og númerii 
á leiðrjettingarskýrslunni. 

Hinar viðurkendu leiðrjettíngarEkýrslur skal senda til pofttstofuonar i 
Reykjavik. 

Ath. Þar sem sagt er i 7. og 8. gr.; að vitni skuli vera vidstatt, þegar 
póetur er opnaður eða látinn niður, þá verður sarat að gjöra það vottalaust 
þegar svo er ástatt^ að ómögulegt er að ná i vitni. 

III. Allar sendingar, sem koma til póstafgreiðslustaðar, ad undandáldum böggl- 
um og Uöðum, skal stimpla med dagstimpli þegar i stad; sendingar þessar 
skal stimpla á bakhlidiua, nema spjaldbn'ef, þau skal ætid stimpla á fram- 
hlidina. Myndaspjaldbrjef þarf ekki ad stimpla. Sömuleidis skal stimpla 
allar adkomnar póstsendingaskrár. Skakt sendar póstsendingar skal ætid 
stimpla, einnig blod og böggla. 

IV. 011 ábyrgdarbrjef; peningabrjeí og böggla, sem koma á póstafgreidshiatadinn 
frá ödrum póststödvum, skal innfæra i afhendingabókina, eins og bókin sjálf 
gefur leidbeining um, þannig, ad i fyrsta dálk skal ríta númer sendingar, 
þá daginn, sem hún kemur, stivdinn, sem sendingiu kemur frá, teguud benn- 
ar, vidtakanda, verd og vigt; i sidastu dálk skal vidtakandí kvitta fyrír 
sendingunni, en sje bún eigi afbent, heldur send til annars pósthúss, skal 
skrifa i þann dálk nafn þess, med hvada ferd ban er send og bvada dag. 

Í póstkröfubókina fyrir adkomnar sendingar, skal skrifa allar póstkröfur, 
sem eiga ad innleysast á póstbúsinu sjálfu eda vid brjefhirdingar þær, sem 
undir þad liggja. 

Póstkröfueydublödin eiga ad få åframhaldandi númer cftir póslkröfubók- 
inni, þegar um innlendar póstkröfusendingar er ad i*8Bda. 

Ef sendingin eftir edli sinu á ad sknfast i afhendingabók, er nægilegt ad 
tilfæra i póstkrðfubóklna upphædina, vidtakanda og athugasemd um, i bvada 
bók og undir hvada númeri sendingin sje innfærd. 

Hverjum póstkröfuböggli trk útlöndum fylgir póstkröfuávisun, stýlud i út- 169 1908 

lendum peningum. Viðtökupósthúsíð breytir upphæðiniii í innlenda peninga, 56 
eftir töflum þeim, sem notaðar eru við breyting á uppheeðum venjulegra 23. mai 
póstá visana. 

UpphsBðin i innlendum peningum skal einnig skrifuð á fylgibrjefln. 

Þegar uppbseðin er boi^ð, skal viðtökupóstbúsið útfylla dålkana »ludi- 
cations de service« og senda åvisunina eins og adrar póstávisanir. 

Þegar um aðrar póstkröfusendingar fra útlöndura er að rœða, en póst- 
krðfuböggla, skal viðtökupósthúsíd; þegar póstkrafan er innbeirut, gefa út 
póstkröfuávisun, en til þess að geta það, svo sem eyðublaðið gefur leiðbein- 
ing um, getur verið nauðsynlegt um leið og sendingin kemur, að skrifa í 
póBtkröfubókina dagsetning dagstímpils þess pósthúsS; sem sendingiii er frá. 
Póstafgreiðslumenn eru ekki skyldir til að láta bera brjef út meðal viðtak- 
enda, heldur verður að gefa þeim kost á að fá þau afhent á rúnihelgum 
d<^um frá kl. 9 árdegis til kl. 7 siðdegis, enda þótt póstafgreiðslumaður sje 
eígi sjálfur viðstaddur, og skal hann annast um, að jafnan sje einhver, er i 
fjarvist hans frá heimilinu hefir þetta á hendi. Sjeu viðtakendur eigi á póst- 
staðÐam eða aðrir, sem geti tekið við sendingum fyrír þeirra hönd og gefld 
gilda kvittun fyrir, skal koma til þeirra tilkynning um, að sendingin sje 
korain, á eyðublaði, sem til þess er œtlað, og ef viðtakandi ritar kvittun á 
tilkynning þessa og sendir hana aftur til pósthússins, fær hann sendinguna 
afkenta geg.i þessari kvittun. Slikar kvittanir geymast sem fylgiskjöl við 
afhendingarbókina. Yfir höfuð verða póstafgreiðslumenn að tilkynna ábyrgð- 
arsendingar og sjerstaklega póstkröfur, svo að þær verði ekki sendar aftur 
Aihir en hlutaðeigendur vita um komu þeirra. 

Póstafgreíðslumadur ber ábyrgð á, að undirskrift kvittana sje rjett. Þegar 
móttökukvittun fylgir sendingu, sem skilað er frá póstafgreiðslustað, verður 
póstafgreiðslumaður að annast um, að viðtakaiidi riti nafn sitt á hana, um 
leið og hann kvittar fyrir sendingunni, og ber síðan að endursenda móttöku- 
kvittunina í ábyrgðarbi-jefl til þess pósthúss, sem hún upphaflega var send 
frá. Oborgað eða vanborgað burðargjald, sem hvílir á sendingum, sem póst- 
ftf^reiðslumaður afhendir, skal hann innheimta i peningum eða frimerkjum. 

Áður en hann afhendir sendinguna, skal hann lima frimerki aftan á hana, 
fyrir hinu vanborgaða burðargjaldi, og stimpla þau. 9. gr. 
I. Pósthúsin bæta sjer upp ýins litgjöld með því, þegar svo stendur á, sem 
hjer segir, að gefa út endurgjaldsskírteini: 

1. Fyrlr ad flytja brjef meö hraðboða frá öðrum pósthúsura eða frá útlönd- 
um^ til pósthúsáins á ákvörðunarstaðnum eða fyrsta viðtökustaðar hjer á 
landi. 

2. Fyrir frimerki, sem límd eru á ónógborguð ábyrgðarbrjef, póstávisanir og 
böggla til útlanda, til víðtökupósthússixis. 1908 170 

56 Skírteinið skal ætíð staðfesta án tiUits til, hvort leiðrjettingarskýrBÍan 

23. mai er viðurkend rjett eða ejcki; skírteinið skal vitna i leiðrjettíngarskýrBluna 

og skrá þá, sera hún tilheyrir. 

3. Fyrír toll eða toUkostnað við sendingar frá útlöndum, til ákvörðunarpóst 
hússins, þogar viðtakandí å að borga kostnaðinn, og til pósthússinB, Bera 
tók við sendingunni frá útlöndum, þegar sendandi á að borga koBtnadion. 

4. Fyrir borgun fyrir meðferð á böggulsendiÐguro, sem finnast í brjefaköss- 
um, eða sera á leiðinni þarf að búa um eða binda um, til pósthúBBins, 
sem þær eru skráðar til. 

5. Fyrir ofreiknað burðargjald, ef sendandi er kraflnn ura of míkið sðkum 
skakkrar vigtar, ef burðargjald undir böggul til útlanda er sagt of hátt, 
ef sendandi hefir verið kraflnn ura of raikið, en honum verið borgað það 
til baka, til pósthússins sjálfs. 

i skirteininu skal vísað til leiðrjettingarskýrslunnar, staðarins, þar 
sera hún er gefln út, dagsetningar å skránni og burðargjalds þess, sem á 
að heirata og þess, sem heimtad hefir verið. 

6. Fyrir gjald fyrir talning í peningabrjefum og peningabögglum, til póBthúss- 
ins, sem þeir eru skráðir til. 

Á eitt endurgjaldsskirteini m& setja gjald fyrir fleiri sendingar, sem 
eiga að fara til saraa pósthúss. 

í skirteininu skal vitna i skrå þá, þar sem sendingin er skrásett. 
II. Endurgjaldskirteini skal leggja utanum eða við brjeíin, þegar þau eru send 
af stað. 

III. Posthus það, sem endurgjaldsskirteinið er stýlað til, rannsakar við afskrán- 
inguna, hvort það er rjett og annaðhvort staðfestir það, eða ritar á það at- 
hugaseradir þær, sem pósthúsinu þykir ástæða til að gjöra (sbr. þó I. 2.). 

IV. Endurgjaldsskirteini skal staðfesta með því, að endurtaka upphæðina með 
bókstöfum og með staðsetning, dagsetning og undirskrift póstmannsíus. 

V. Endurgjaldsskírteinið skal tafarlaust endursenda til pósthúss þees, sem gaf 
það út. 
VI. Komi endurgjaldsskírteinið eigi aftur með öðrum pósti, skal rainna á það, og 
athuga það í athugasemdadálki á endurgjaldsskírteinaskránni. 10. gr. 
Póstafgreiðsluraenn taka á móti póstávísunum og borga þær út, og gilda 
um þær eftirfylgjandi reglur: 
I. Innlendar póstávlsanir. 

1. Hvert posthus, sera tekur å raóti póstávisunura, skal innskrifa þær jatn- 
óðura og þær eru innborgaðar í dagbókina yflr innborgaðar ávisanir. 

2. Innborgaðar póstávisanir fá áframhaldandi núraer fyrir hvert ár, og skal 
innrita þær með þessuna númerum^ sem pær halda óbreyttura, þótt J)ær ni Í9Ó8 

BJeu endurskráðar og endursendar; i dagbókina skal skrifa niinier, inn- 56 
borgunardag, nafn sendanda og viðtakanda, ákvörðunarstað og upphæð. 23. mai 

3. Póstávísanir, sem koma fra öðrum pósthúsum til útborgunar, skulu ritað- 
ar i dagbók yfir útborgaðar póstávísanir með þeira númerum, sem þær 
hafa fengið á innborgunarstaðnum. Númerið skal rita í dálkinn »áfram- 
haldandi númer« ; 1 hma dálkana skal rita innborgunardag, sendanda, við- 
takanda, pósthús það, sem ávísunin kom frá, og ákvæðisupphæð. Þegar 
ávísanir eru útborgaðar sama dag og þær eru mótteknar, annaðhvort til 
viðtakanda eða sendanda, skal rita upphæðina einnig i dálkinn »útborguð 
upphaeö«; en sjeu þær útborgaðar siðar, skal innrita póstávisanimar aftur 
þann dag, sem þær eru borgaðar, og skal upphæðin þá rituð i dálkinn 
»útborguð upphseð«, en ekki i dálkinn »ákvæðisupphæð« ; 1 athugasemda- 
dálkinn útundan ávisun, sera þannig er tvisvar innrituð, skal á fyrri staðn* 
um tilfæra útborgunardag, en á siðari staðnum viðtökudag. 

4. Summuna af því, sem á degi hverjura er innborgað eða útborgað af póst- 
ávisunum; skal rita i dagbókardálkinn »saratals hvem dag«, og skal sið- 

< an skrifa i kassabókina i einu lagi fyrir þann daginn. 

5. Póstávisanir eiga að teljast til gjalda, ef audid er, sama mánuð og þær 
eru innborgadar. Þegar búið er að útborga póstávísanir, skal senda þær 
til póststofumiar ásamt reikningnum fyrir þann miinuð, sem þær eru 
útborgaðar. 

6. Þegar póstávisun einhverra orsaka vegna er endursend, skal telja hana 
til útgjalda og því næst aftur til tekna í dagbókinni, með hiiiu upphaf- 
lega númeri, þann dag, sem hún er endursend. Þess skal siðan getið 
neðst á Vinstra horni ávisunarinnar (ekki á afklippingnura). 

Pósthúsið, sem endurborgar póstávísunina, telur upphæðina til út- 
gjalda og skrlfar i dagbókina útundan ávisuninni: endurnend. 

Endursend póstávísun, sem er afhent sendanda, verður ekki send 
með pósti á ný, og verður sendandi því að senda nýja ávísun, vilji hann 
aftur senda npphasðina með póstávisun. 

Þegar póstávísun glatast á útborgunarstaðnum, skal biðja innborgun- 
arpósthúsið um afrit, sem kemur i stað hinnar upphaflegu ávísunar, og 
skal rita á það, ef ávisunin er endursend, athugasemd, eins og segir í 
reglugjörð um notkun pósta, 21. gr., til þess að upphæðin verði endur- 
borguð sendanda. 

Ölatist póstávísun eftir að hún er útborguð og sje eigi hsBgt að fá 
kvittun frá rjettum manni á afritið, eða sje eigi hægt að útvega afrit, 
skal senda póststofunni i Reykjavik skýrslu um það. 

7. PóstávÍBun, sem er endurskráð, skal telja til útgjalda og svo aftur til 
tekna þann dag, sem hun er send áleiðís. 

Í athugaaemdadálki póstávisanadagbókanna skal gera nauAsynlegar 
athugasemdir um endurskråningar. 

Pósthúsið, sem póstávísun er endurskráð til, telur upphæðina til Í908 n^ 

56 gjalda og athugar í dagbókinni við ávisunina »endurduM frá N. N. pdst- 

28. mai húsi«. 

Nafninu á innborgunarpósthúsínu Bkal bætt við i dålkinn »postsMd- 
var, sem ávíaunin kom fra«, innan sviga. 

8. Þegar póstávísun fra fyrra mánuði fyrst kemur til útborKunar eftir að 
mánaðarreikningurinn er saminn, skal taka hana upp i reikntng fyrir 
na^ta mánuð, með nauðsynlegum athugasemdum. 

9. Við lok hvers mánaðar seraur hvert póethús 8krå yfir allar ávisanir, 
sem innborgaðar hafa verið eða útborgaðar þann mánu&iim, og skal á 
skram þessum tílfæra númer ávisana, innborgunardag, vidtakanda, útborg- 
unarstað fyrir innborgaðar ávísanir, en innborgunarstað fyrir útborgaðar 
ávisanir, og upphæð, með þeim athugasemdum, sem dagbækurnar geta um. 

10. Skulu skrár þessar taldar saman og adalupphaBðin borín saman vid dag- 
bækurnar og kassabókina, og siðan sendar póststofunni i Reykjavik med 
mánaðarreikningnum. 
II. Útlendar póstávisanir. 

1. Pósávísanir til útlaiida skal a^tid borga inn i krónum og aurum, en þær 
skulu vera stýlaðar i peningum þess lands, sem þær eiga að fara tU, og 
tölumar skrifaðar á dönsku, nema póstávisanir til Stóra-Bretlands, írlanda, 
breskra nýlendna, Rússlands og Bandarikjanna i Nordur- Ameriku, þangað 
eiga þær að vera stýlaðar í krónum ; tölumar á póstávisunum til þeasara 
landa og Danmerkur og Færeyja må skrifa á islensku. 

Ávisanír þessar skulu ínnritaðar i póstávisanadagbækumar á aama 
hátt eins og segir i I, 1 og 2, og við lok mánadaríns skal skrifa þœr i 
sjerstaka skrá, sem fylgir mánaðarreikningnum og rtcal aðalupphaBt henn* 
ar tilfærð tekjumegin i honum sjerstök. 

AUar ávisanir til útlanda skal senda til Reykjavikur, nema BÍmapÓBt- 
ávisanir og póstinnheimtuávisanir, sbr. 4. gr. d. 

2. AUar póstávisanir frå útlöndum ganga gegnum póststofuna i Reykjavik. 
Þó mega pósthúsin borga út ávísanir, sem þeim eru sendar beína leið frá 
pósthúsum erlendis, en þá skal þess getið á útborgunarBkráuni. 
Pósthiisin fara með ávisanir þessar eins og segir l I 3 — 7. Við lok hvere 
mánaðar, skulu allar útlendar ávisanir, sem pósthúsið heíir átborgsft, skrif- 
aðar á sjerstaka skrå, er fylgir manaðarreíkningnum, en aAalupphæðiu 
skal tilfærð útgjaldamegin i honum sjerstaklega. 

III. Þegar póstavisanir eru sendar til lagfæringar, skal hvorki telja þær til tekna 
nje gjalda i dagbókunum eda poståvisanaskrånum. 

Poståvisanir skal leggja med postsendingaskrånni og senda til þeM póst- 
húss, sem þær eiga ad fara til, og útlendar åvitanir til póststofuiiBar i Reykja« 
vik, sbr. þó 4. gr. d. 

Um innborgadar og útborgadar postkrofuåvisanir gildir mma og um ion« 
borgadar og útborgadar poståvisanir, ad þær eru skrifadar i poøtåvisanadag« I7ð i«oe 

bækurnar ttúr ébmn r^um; þó skulo innborgaðar póstkröfur fá áframhald- 96 
andi nimer fyrir sig. ^ »mí 

Þetr pó^wieim, 8«n hafa kið eldra form fyrír póstávisanabókiim, geta 
stríkað í sundur dálkinn með yfirricríft »áframhaldandi númer«, og sett 
póstivísanaDÚmer fyrir framan, en póstkröfuávisananúnrar fyrir aftan strikið. 

Póstkröfuávíaaoir eða póBtkröfur skulu sendar eins og veojutegar póstár 
viaaniry i!itleiidar til póetstofunnar i Reykjavik^ inntendar til hlutadeigandi 
péetAle^idøliistada. 11. gr. 

Pó«ta%reiÖBlunieftn annaet póstinnheimtuviðskifti við þau utanrfkislöndy 
flein Danmörk hefir gjðrt pédtinDheimtiisamning vi4 

Póetínnheiintiisamningur þessi er prentaður siðastur af póstsamttingam 
þeim, sen gjörOir vom i Rómaborg 1906 og poBtafgreidslamdnnum hafa verið 
sendir. Þar má sjá hver löiid þessu eru og i »Udenrigsbrevposttakst«, aem póst- 
afgreidalumemi bata eiasig fengíöy er það nánar tiltekid. 

Péstinnheimtu má noto við kvittanir^ reiknringa, aviBanir, vixla og aðrar 
sÍLaklakrMur, sem greiðaBt án kostnaðar. 

Á Á](^liiiD þeÍÐiy sem snerta økuldakrOfu þá^ er á að innheimta, verður 
aA iÉaiida aafn og heiinili skuldunaots, og appbæö sú, sem á að innhránta. Skal 
upphæöín tílfærð i peningum ákvörðunarlandsinB og idcrifad basði i t<^m c^ 
békiUCuni. 

i staui BeÐAngu må leggja skuldakrMiir á 5 skuldunactta, Bem búa i 
umåtrmi sama poøthuis, ef Bkuldhafi er einn. Skuldakr5fur i einni øendingu 
verAa ad hate sama g^ddaga, og wega ekki samtals fara fram *r 1000 frönk- 
um eöa samsvarandi upphseð' i peningum ákvörðunarlandsine. PöstmiiheímtuseÐd* 
ÍDgar tíl islands mega ekki fara fram úr 720 kr. 

Allar skuldakröfur, sem afhentar eru til póðtinnheimtu, verður sendandi 
að dcrila á póstiniiheimtuskrá, setu póststjdmin gefur út^ eftír þyi mqi skráin 
BjUt aegir og Bynir, ea eigi raá hann skrífa á hana neinar athugasentdir þar 
fraoEiyflr. Eydubtaöið fyrír skrá þessa er selt fyrír sama verð og ðnnur eyftubloo, 
1 eyrí hvert, 25 stykki á 20 aura. 

Innheimtuskrána, skuldakröfurnar og tilheyrandi fylgiskjöl skal sendandi 
leggja i umslag; sem tíl þeas er ætlað, og aem póststjómin sehir fyrir sama verö 
og fylgibrjef. Á framhUd þesaa umslags ^al tílfært nafn og h^mili sendanda. 
Seudtbijef eða þvi um likt má ekki se^ innan i umrtag þetta. 

SeAdandi IdLar umslaginu sjÅlfur og skrifar utan á seadinguna til ákvörfr- 
unarpóstbússins. 

PóBtinnheimtusendinguna skal afhenda á pósthúsi eins og ábyrgðarbrjef. 
BurOargjaldíð skal borga fyiirfram og er það hið sama eins og fyrír åbyrgarbi*jef. 

Frá þvi að sendingin er seod af stað og þangað til hún kemnr tll ákvörO- 
uaarpóBtbúauDs^ skal með baua faríð sem ábyrgðarbrjef. 71908 iU 

56 Þegar pÓBtinnheimtusendingin er komin á ákyörðunárpósthúsift^ skal hún 

2S. md opnuð og athugað; hvort fylgiskjöl og upphoeðir eru rjettar. Níðurstaðaii af þeirri 
rannsókn skal rituð á fremrí hluta innheimtuskrárinnar. Fremri hlutann skal 
síðan rífa af og geyma á ákvördunarpósthúsinu. 

Svo fljótt, sem því verður viðkomið, skal sýna skuldunaututn kröfamar. 
Sjeu þær ekki borgaðar strax, skal geyma þœr á pósthúsinu í 7 daga frá sýn- 
ingu, nema sendandi hafi öðru visi ákveðið. Pósthúsið skal láta skuldunaut vita 
um það. Ef skuldakrafan heflr ekki verið iiinleyst innan þess tlma, skal endur- 
senda hana. Óheimilt er að taka á móti borgun á nokkrum hluta krðfunnar, 
heldur verður hún að borgast að fullu eða ekki. 

Þegar búið er að innheimta skuldakröfur þœr, sem eru í einni sendlDgu, 
skal fyrst draga frá postavisunarburdargjald til sendanda undir aðalupphseð þ% sem 
er eftir, þegar innheimtugjaldið er frá dregið. Efst á póstávisunina skal skrífað 
eða prentað »Recouvrement« og útbúa hana að öðru leyti eins og venjulega póst- 
ávisun. Burðargjaldið og innheimtugjaidið skal lima á ávisunina i frímerkjum og 
ónýta með dagstimplinum. 

Á aftari bluta innheimtuskrårinnar skal rita skýrslu um innheimtunay eft* 
ir því sem hann sjálfur gefur leiðbeining um, og leggja hann ásamt póstávisun- 
inni og hinum óinnleystu kröf um í umslag, sem póststjórnin gefur út. Siðan skal 
senda sendinguna sem ábyrgdarbrjef ókeypis til póstbúss þess, sem póstiimheimtu- 
sendingin er komin frá. Ástaíðuna fyrir, að skuldakrafa er eigi innleyst, skal 
skrífa annað hvort á skráiia eða meðfylgjandí seðiL 

Sje spurst fyrir utn póstinnheimtu-sendingu, þá verður sendandi a& láta af 
hendi eftirrit af innheimtuskránni, sem verður að fylgja fyrirspuminni. 

Recouvreroent-póstávísanir skal set ja á skrår yflr innborgaðar og útborgr 
aðar póstávlsanir, en þess verður vandlega að gæta, að setja við þœr »Recouvre- 
ment» i athugasemdadálk. 

12. 

Póstsendingar þær^ sem póstafgreiðslumaður getur eigí komið til skila 
(sbr. póstreglugjörð 7. marz 1908, 21. gr.), skal sem fyrst endursenda þvl póst- 
húsi, sem þær eru frá. Á endursendar sendingar skal ætið setja ástæduna fyrir 
því, að þær hafa ekki komist til skila, t. d. »farinn«, »dáinn«, »óþekturc, »neit- 
áð móttöku«, o. 8. frv. 

Þegar póstsendingar eru þannig endursendar, skal afhenda þœr þeiiri, 
sem sendi, gegn burðargjaldi því, er á þeim kann að hvíla. Finnist eigi send- 
andi, eða skorist hann undan, að innleysa sendingu, skal senda slíkar sendingar 
til póststofunnar i Reyjavlk áleiðis til stjórnarráðsins, til meðferöar eftir 21. gr. 
i póstreglugjörðinni. ^^ -h: ., ■ 

13. gr. ,'i^:? 

Póstafgreiðslumenn ábyrgjast allar póstsendingar, sem þeim ér' trúað fyr- 
ir. Þœr skulu geymdar á óhultuni stað, og mega ekki liggja fyrir sjóntira óvið^ 175 1908 

komandi manna, og það er heldur eigi leyfllegt, að viðtakandi sjálfur leiti upp 56 
sendinger til 8in. Póstafgreíðslumönnuni er bannað að gefa nokkrum óviðkom- 28. mai 
andi manni vitneskju um, til hverø eða fr& hverjum póstsendingar koma eda 
fara, nema þetta sje nauðsynlegt til þeBe, ad koma þeim til skila. 

Lyklar þeir, stimplar, signet, eyðublöð og önnur áhöld, sem póstafgreiðslu- 
mönnum eru fengin^ niega ekki koma i hendur óviðkomandi mönnum. 14. gr. 
Póstafgreiðslumenn verða ad annast um, að hafa jafnan birgðir af fri- 
merkjum^ spjaldbrjefum, lögskipuðum eyðublöðum og póstkvittunarbókum, beeði 
til þees að selja út frá póstafgreiðslustöðunum og til birgða fyrir brjefhirðinga- 
staði þá, sem undir þá eru lagðir. 15. gr. 

Við lok hvers mánaðar skulu póstafgreiðslumenn senda til póststofunnar 
i Reykjavik reikning yflr tekjur og gjöld póstafgreiðslunnar siðastliðinn mánuð, 
og þar með peningaleifar, sem hjá þeim kunna að vera og sem þeir þurfa ekki 
að nota til póetþarfa. Sem fylgiskjöl skulu þeir senda allar þær póstsendinga- 
Bkrár, sem þeir hafa meðtekið síðan seinasti reikningur var gjörður, og er rjett 
að tilgreina tölu þeirra í reikningnum. Leiðrjettingarskýrslur og endurgjaldsskír- 
teiní skulu og fylgja, svo sem fyr segir, svo og kvittanir hlutaðeigandi manna 
fyrir öllum þeim útgjöldum í þarflr póstafgreiðslunnar, sem póstafgreiðslumaður 
kann að hafa haft, frá þvi siðasti reikningur var saminn. 

Við árslok skal senda ársreikning með kvittunum þeim fyrir ársútgjöld- 
unum, sem eigi þegar eru sendar, áhaldaskrá og vottorð upp á æru og samvisku 
um að óborgaðar og vanborgaðar sendingar, sem póstafgreidslumaðurínn heflr 
afhent á árinu, hafi verið frimerktar fyrir hinu vanborgaða burðargjaHi og frí- 
merkin stimpluð. Slík vottorð skal og heimta af brjefhirðingamönnum og senda 
til póststofunnar i Reykjavik. 16. gr. 

Komist póstafgreiðslumenn að því, að póstar eða aðrir, sem nefndir eru i 
3. gr. póstlaganna, hafl meðferðis brjef og peninga utan pósts og ólöglega, eru 
þeir skyldir til að skýra póstmeistaranum í Reykjavik frá því, svo að hlutaðeig- 
endur veröi látnir sæta sektum samkvæmt 18. gr. nefndra laga. 

17. gr. 

Póstafgreiðslumenn eru ekki skyldir til að veita póstum gistingu, góð- 
^Oröir eða heygjöf handa hestum þeirra^ nema gegn sanngjamri borgun. 190e 176 

M 18. gr. 

^- "^ Leiðarvisir fyrir póstafgreiöslumenn fra 1. februar 1892 og auglýttng nm 

breyting á hopum fra 4. mårs 1896 fellur ur gildi. i ttjériNUTali itlt»4t, 23. Mtf IHt. 

Í fjarveru ráðherra 

KL Jónmoii. Jan Hermafminm. 177 1908 I 

e 
•S 

a 


s I 

I 
1 


^^ (Il år. 
00 p o 

a 04 &«^ 04 S'S«« o d 

'i 


»o i a s "3 ^ "3 ^ 

8-8 S'S 

8 t I i •3 
•s 
e S I 

a a^ 


1 .• I I 

■g ^ '8 
T 

O 

1 

> 
C c m 

•i 
I 
5 - 'S 

•55 :g 

€ 'S 

-^ -o 

^ I 

^ S 

2 |t 

• o 3 

.S. •<=> s 

■s ii'S 

& 2I 

o '3 • 

'O 1 o 


a 

i i I 

i © 

et ^ :a 1 I II 56 

8. mai 1908 178 56 

28. mai B« Burðargjald undir peningabrjef til útlanda. Almennt brjefburðargjald eftir þyngd, meðmælingargjald 15 aurar undir hvert, 
og ábyrgðargjald eftir verdupphæd eins og hjer segin: Takmörk 
yerðuppbeðar. 

Fraskar Fjrir bverjar | 
216kr.=:d00frJ 
eða þar undir. 
Anrar Argentina 

Aostorrlki 

Belgia 

Bosnia-Hersegovina 

Bolgaria 

Chili 

Danmörk, tjå ath 

EgTptaland 

Finnland 

Frakkland | 

(Algier og Monaco) j 

Hollend 

iulia 

Japan 

Loxembnrg 

Montenegro 

Noregor 

Portugal 

Rnmenia 

RAstland 

Serbia 

Spånn 

Stóra-Bretland 

Sviariki 

SvÍM 

Tyrkland 

Ungverjaland 

Þýskaland 10000 
engin 
10000 
10000 
10000 
10000 
engin 
10000 
engin 

10000 

25000 
10000 
10000 
10000 
engin 
engin 
10000 
engin 
engin 
engin 
10000 
10000 
engin 
engin 
10000 
engin 
engin 20 
15 
15 
15 
20 
20 15 
15 

15 
15 
80 
15 
25 
15 
20 
15 
15 
15 
15 
15 

8 
15 
90 
15 

8 Ath. 

Bnrbargjald undir peqingabrjef 
til Danmerinir og Fnreyja er renjn- 
legt brjefbarðargjald og 20 anrar 
fyrir bverjar 250 kr. eða minna af 
verðnppbað brjefsini. 

Uppbeð peningabrjef a . til At- 
landa, annara en Danmwknr, og 
Fereyja, Noregt og Sriarikii, i^i 
tett b»5i i tölom og bókstöfnm %g 
frdnknm og centlmnm. Póttbi^ 
ikal breyta nppb»5inni i þá mfM, 
ef å þarf aft balda, å5nr «b brjeiA 
er afgreitt r - 1Í9 190Ö Hóttökatldrteini f&rt ekki. I ? I -S 

2 

« 

a 
s -jnpniMtSiiq^Y tnpviW »1«X »o 
is* IW|8 laniuýEifl^sýd iu|tao(X •jipau i%\ 80 '^åf ooe :jraQ«qddiiQJ9A ifjj^m^x -s. I 

3 '-S 

a 
s 

I » 

tí »O 

1 : Qipio^jropiid 1*1(8 
iiiaiiiJ9t;8^9d Di|ia9(x 'jipiiM møs 'aii9(( ^Y •Q«^nT -S . 
-I 

d ro 

is 'i 

8^ S^ *3 ta 

.35 .=3 se ¥> ^ S 3 50 

23. mai 


••s <N 

^ 8SS w CQ lp * 888 i 

Ú @8$ 

4|] lHl-< 1-^ 1-1 Oi eO rH 555 CO rH CO -^ 05 «5 rS €0 S COkO COkO COiC COO 04 CO^ te ?"S -8^ i-S «-8 -S*« 

1 iH 00 iH iH « iH i-H CO 1-1 -H CO ,-ir-i*CO 

tt tt l.t tt t^t II a alt á 1; 

II 
«1 6á) •6 «8 

u 

O 

r I O i 

a 

^ 5 
« S o I 

s t t t rt s -s 1 Íð06 180 56 

2B mal i S 

D 
06 

"S 
s 

3 

•-3 

a to 
2 I s : jipmsnSnqiy ••»1-npnot »l»X 


:jipiin J«<I So 
•W006 ^^ Qipioíjupuo :jipan i«c| So 'HJj ooe 
t^ *jipa9i møs *iiii9<{ jv : JVQaiqddnQjOA i|ioaii(«x i 
1 :QipioS 
Ú -mpao i«i(t rani 
'S "5) j •iu9t^n89<l lupvoQ 

If— 


:«» ^lY I 

3 I d ^ 3 I« 

il 

I" <^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
2 JÉ ^ u ^ in 


fl « «• 


I -il 

»si' 
ilii *H 1-^ Ol 09 ,H 1-^ f>4 (N 04 «H Firf f-4 * VH ^HOI fH^ §h « «» «» « « 

?- i ?- • ooii«?- k P-i?-ao 


SuO o o OOOO lOkOtOi^ OtA QiAiOiA OD S «8 « « fl q fl < 


I i| 


^ ^ ,H ,1 — »H »H iH 04 r- 11 T-l iH ,-|^»HiH^ ^« «<| 9^ wt yf la O iAiOOO»OiA»CtOOO OO lAiAiAidkO lO lA tdiA ^ i o 


t i ll^-.. •a^ 
Sð ja !f#9{l 

II i 11 01 it|l||li|l I Itlii I 

fllðllialJj I lllli I 

oó ^ lA co t^ od 9> ö «H #í oj ^iOc^i^oö a> 
1-ll-lfH ^4 fHfHvHvHTH «H 91 49 04 8. jinl. 181 

1908 

Aiiglýsing ^^l 

um stadfesting stjómarráðsins á 

taeilbrlgðissaniþykt fyrir kauptíinið Bildudal og jarðirnar 

Lltlueyrl og HóL 

Samkvæut lögum 10. nóvbr. 1905 um heilbrigðissamþyktír fyrir bæjar- 
og sveítarfjelög er hjermeð staðfest eftirrituð heilbrigðissamþykt fyrir verslunar- 
staðinn Bildudal og jarðirnar Litlueyri og Hól i Suðurf jarðahreppi i Barðastrandar- 
sýslu, Bem samin heíir veríð af sýBlunefndinni i nefadrí Býslu. 

/. Almenn dJevceði. 

1. gr. 
Samþyktin nœr yflr Bildudalskauptún og jarðirnar Litlueyri og Hól. 

2. gr. 
Hreppetjóri er formaður heilbrigðisnefndarinnar. Auk hans eiga sæti í 

nefndÍDDÍ einn maður, er hreppsnefnd kýs til þriggja ára, og annar, er sýslunefnd 
tilnefnir af ibúum kauptúnsins til jafnlangs tima. 

3 gr. 
Formaöur kveður nefndina á fund, þá er honura þykir þurfa, eða hinir 
tveir nefndarmenn eða hjeraðslæknir óska þess, þó eigi sjaldnar en þrisvar á 
áríy i marBmánuði, i Júnicnánuði, i októbermánuði ; hann ákveður fundartima og 
fundarstað, ritar í fundarbók gjörðir nefndarinnar, hefir á hendi brjefaskriftir og 
annast um að fyrirskipunum nefndarinnar sje hlýtt. Hann getur neitað að fram- 
kvœma ályktanir nefndarinnar, en skal þá tafarlaust Bkjóta málinu til sýslumanns. 
Hjeraðalæknir á heimting á að sitja fundi nefndarinnar og taka þátt i umræð- 
unum^ en ekki hefir hann atkvseðisrjett; formaður skal boða honum fundinn í 
tæka tið. Ritfangakostnað og kostnað, er hlýst af brjefaskriftum, skal greiða úr 
hreppasjódi eftir reikningi. 

4. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á þvi, að heilbrigðissamþyktin sje 
haldin og henni hlýtt i öllum greinum. 

Nefndinni skal heimilt, svo oft sem henni þykir þörf á, að rannsaka eða 
láte ramifiaka alt þad, er umrœdir i þessarí samþykt eða mikla þýðíngu hefir 
tyrir hdlbrigöi manna, hvort heldur er á almannafæri eða & einstakra manna eign. ITppprentað blað« 182 
1908 

57 EiQu sinni á ári skal nefndin skoða allar eignir á þvi svsBði, er sam- 

2. jAni. þyktin nær yfir, og er heuni heimilt að skifta þessu starfi mílli nefndarmanna. 
£f nokkur einn nefndarmaana, annar en formaður, krefst inngöngu i hús manna 
til skoðunar i umboði nefndarínnar, þá skal hann hafa i höndum skriflegt umboð 
frá formanni nefndarínnar. Heilbrígðisnefnd skal færa i eina bók alt það, er 
hún finnur aðfinsluvert, samkvæmt þessarí saraþykt, og skal hún skrifiega skipa 
þeim, er i hlut eiga, fyrir um hvað þeir eigi að gjöra til umbóta, ella tilkynna 
sýslumanní, ef um brot er að raeda gegn samþyktinni. 

5. gr. 
Ef heilbrígðisnefndin telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarumbót eöa 
heilbrigðisráðstöfun, sem hefir i för með sjer útgjöld úr hreppssjódi, þá dkal hún 
leggja það mål fyrir hreppsnefnd og fara fram á, að fje sje veitt Nú hafnar 
hreppsnefnd sllkri fjárveitingu og er þá heilbrigðisnefnd heimilt að skjóta mál- 
inu tíl sýslunefndar. //. Um frárcBélu. 

6. gr. 

Eldhússkólp og þvottaskólp má ekki láta siga i jörð svo nœrri ibúðar- 
húsum, að hætta sje á þvi; að jardvegurínn undir húsunum saurgist; skal veita 
öllu skólpi burt frá húsum i opnum eða lokuðum ræsum svo langt, sem heil- 
brigðisnefnd þykir þurfa. 011 skólpræsi, hvort beldur oru á almannafæri eða 
einstakra manna eígn, skulu vera svo við og hallajöfn^ að hvergi fijóti útúr þeim 
og hvergi komi pollar eða vílpur; skal breinsa þau svo oft; að ekkí leggi ódaun 
úr þeim. 

Ef heilbrigðíanefndin telur nauðsyn á þvi, að vatnsheldur botn sje gjðröur 
i nokkurt ræsi^ þá er henni heimilt að heimta sllka aðgjörð. 

7. gr. 

Ef raesi er gjört meðfram alfaravegi á opinberan kostnad, skulu þeir^ er 
hús eiga meðfram veginum, skyldir að gjöra skólpræsi, hver frá sinu hási, út i 
göturaeeid og skulu þau ræsí ekki lakari að gjörð en götursesið. ///. Um vátnsm. 

8. gr. 
011 vatnsból skal verja hverskonar óhreinindum ; er bannaö að láta i þau 
(ara eða að þeim koma rensli úr skólpræsum, forum, haugstaððum, salemum eOa 183 1908 

peningshúsum og má ekki láta í þau eða nærri þeim neinskonar saurindi, sorp, 57 
slor eða hrœ og ekki þvo í þeim eða fast við þau hvorki fatnað nje flsk, nje 2. júni. 
uU eða neitt það annað, er óhreinkar vatnið, eins fyrir því þótt um straumvatn 
sje að reeða; bannað er og að leggja húðir i bleyti i vatnsbol eða nærri þeim. 

9. gr. 

Brunn má ekki hafa nœr haugum, forum eða salemum en svo, að milli- 
bilið sje 9,5 raetrar. Nú vill einhver gjöra nýjan brurm, eða breyta gömlum 
brunni, og skal hann tilkynna það heilbrigðisnefndinni, en hún skal leggja dóm 
á vatnið, þá er grefti eða borun er lokið, hvort það er nýtilegt, og hafa gát á 
því, að brunnurínn sie gjörður á þann hátt, sem hjer segir: 

Ef brunnurinn er boraður og jámleggir settir niður, skal gæta þess, að 
samskeytin milli leggjanna sjeu vatnsþjett. Ef brunnur er grafinn, þá skal hlaða 
hann upp að innan úr höggnu grjóti eða hörðum múrsteini og líma stein við 
stein með steínlímí og skal hleðslan þannig gjörð, svo langt að neðan, sem heil- 
brigðisnefnd þyklr þurfa, en aldrei skemur en nemí IV4 metri. f stað slíkrar 
hleðslu má heilbrigðisnefnd leyfa að hafa steinsteypu. Niður með hleðslunni að 
utan skal láta einhverskonar llmkendan leir og skal það lag vera 65 centimetrar 
á þykt. Hleðslan skal ná 20 centimetra eða meira upp úr jörðinni, og útfrá 
brunnbarmínum skal leggja eða steypa steinkraga og skal hann vera 1 meter á 
breidd að mínsta kosti og halla útfrá brunnopínu. Yfir brunnopinu skal vera 
vatnsheldur hlemmur og skal taka vatn úr brunninum með dælu, er gangi i 
gegnum miðjan hlemmínn, en upp með dælunni skal ganga strompur með hatti 
yflr, svo loft komist að vatninu. Þar sem strjálbygt er og engin óhreinindi í 
nánd, má heilbrigðisnefnd leyfa, að brunnar sjeu gjörðir úr grjóti án steinlfms 
og vatnið halað upp í fötu. Utanum opna brunna skulu jafnan vera grindur, er 
sjeu i minsta lagí 1 meter að hæð. 

10. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað, að taka vatn úr brunni um stundarsakir, 
ef hún álítur vatnið óheilnæmt. Ef lœknisrannsókn leíðir í Ijós, að vatnlð sje 
skaðvœnt og ekki er unt að gjöra við brunninn svo, að vatnið verði ósaknœmt, 
þá skal heilbrigðisnefnd skipa eiganda, að moka ofani brunninn og fylla hann 
svo, að engu vatni verði úr honura náð. IV, Um peningshúSy hauga og forir, 

11. gr. 
Stórgripi eða sauðfje má ekki hafa í manna húsum. 1908 184 

W 12. gr. 

2. jáBi. ^f einhver vill reisa peningshiis eða gjöra for eða haugstæði eða haug- 

hÚ8, þá skal hann gjöra heílbrígðisnefiid aðvart áður en hann byrjar veitíð og 
Bkal hún gæta þess, að haldín sjeu fyrírmæli þau, er hjer fara á eftir: 

Ekkert peningshús má setja nœr vatnsbóli en 9,5 metra; fjós má ekki 
setja nær ibúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 6,5 metrum. For má ekki gjöra og 
ekki hafa haug nær ibúðarhúsi eða alfaravegi ðn nemi 6,5 metrum og ekki nær 
vatnsboli en nemi 9,5 metrum. Forarveggir skulu jafnan nå 20 centimentra eða meir 
upp ur jörðu og skal hafa yfir hverri for sterkan hlera svo að örugt sje um 
aö menn eða skepnur geti ekki fallið i forina. Ef hus standa þjett saman, getur 
heilbrigðisnefnd bannað mykjuhauga cg peningshiis og heimtað að forir skuli 
gjöra úr höggnu grjóti og steinlimi eða steinstaypu, svo að þær sjeu vel vatns- 
heldar, bæði botn og veggir. 

13. gr. 
E}f peningshús, haugstæðí eða forir, sem eldrí eru en þessi samþykt, 
valda miklum óþrifnaði, niá heilbrigðísnefnd beita fyrirmælum undanfarandi 
greinar, en heimilt er þá eiganda að skjóta fyrirskipun nefndarinnar á 8 daga 
fresti undir úrskurð aýslumanns; sýslumaður skal leita álits hjemðslæknis og þ vi- 
næst kveða upp úrskurð í málinu svo fljótt sem verða má. V, Um salemi, 

14. gr. 

Þá er hús er relst til ibúðar, skal jafnan um leið reisa salerni og skal 
það ekki vera nær dyrum, gluggum eða vindaugum á húsinu en nemi 3 metr- 
um og ekki nær vatnsboli en nemi 9,5 metrum, þó getur heilbrigðisnefnd veitt 
undanþágu fi'á þessu, ef sjerstakar ástæður mæla med þvi. Gólfið i salerninu 
skal vera steinsteypt og hærra en jarðvegurinn i kring; hafa skal i salemum 
saurkagga vel vatnsheldan og skal hann nå fast upp að setunni. Heilbrigðis- 
nefnd getur leyft, að hafa salemi innan húss i sjerstökum klefa, ef útigluggi er 
á hjörum á klefanum, gólflð steinsteypt og tvö ilát undir setunni, annað fyrir 
saur en hitt fyrir þvag. 

Et vatnsheid for er gjörð hjá húsinu, má heilbrigðisuefnd leyfa að hafa 
salemi yfir forinni, þannig, að saurindín fari beina leið í forína. 

15. gr. 

i salernum skal seta og gólf jafnan vera vel hrein og saurilátin skal 
tœma óðar en þau fyllast. Heilbrigðisnefnd skal segja til um hvar láta megi 
»urin4í úr saleminu, 185 190á 

16. gr. 57 

Ef eogin salerni fylgja þeim húsum, sem eldri eru en þessi samþykt eða ^* í*^- 
þau ein, sem illa eru gjörð og mikill óþrifnaður að, þá getur heilbrigðisnefnd 
heimtað af húseigendumy að þeir gjörí salerni á þann hátt, er^segir i 14. gr. VI, Um 8orp og (ínnur óhreinindi. 

n. gr. 
Sorphaugar eða sorpgryfjur skulu ekki vera nær íbúðarhúBura en nerai 3 
metrum og ekki nær vatnsbolum en nerai 9,5 metrum. Flytja skal burtu alt sorpið 
ad minsta koet tvisvar á ári, vor og haust. Ef hus standa þjett saman, getur 
iieilbrigðiBnefnd heimtad ad sorpi og ösku sje safnað i laus ilåt ur málmi og flutt 
burtu óðar en ilátin fyllast. 

18. gr. 

Það er skyida sjómanna og annara, er ad fiskhreinsun vinna, ad fleygja 
öUu slori i sjóinn, svo að út taki ef þvi er ekki safnað i gryfjur á þeim stöðum, 
sem heilbrígðisnefnd leyfir. Formenn eða skipstjórar eða verkstjórar bera ábyrgð 
á þvi, að þessu ákvædi sje hlýtt. 

19. gr. 

Ef einhverskonar óhreinindi safnast kringum hús manna, svo að fýluloft 
eðu daunill rensli fer út á alfaravegi eða inn á eignir þeirra, er næstir búa, þá 
getur heilbrígðisnefnd skipað húsráðanda þeira, er óþrífnaðinum veldur, að fiytja 
i burtu óhreinindin tafarlaust. VIL Um iðnaðj sem óþrifnaður fylgir eða óhollusta, 

20. gr. 
Hver sá iðnaður, er óhollusta fylgir eða óþrífnaður« t. d. lýsisbraedsla, 
sátun, refarækt o. s. frv., skal vera háður eftirlití heilbrigðisnefndar og fyrirmœl- 
um hennar, að þvi er hreinlæti snertir, bæði utan húss og innan. VIII, Um bökunarstofur, 

21. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á öllum bökunarstofum i kauptúninu og 
ddpa bakara að þvo gólf ^ loft og veggi, hvenœr sem óhreint er. Þeir memi me^a 1908 186 

57 ekki vinna að brauðagjörð, sem lungnatæringu hafa eða annan næman sjúkdóm 
2. júul. eða opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjura. 

Deig má ekki hnoða með fótunum. 

öll tóbaksnautn er bönnuð í bökunaratofu og enginn raá sofa 1 stofunni. IX, Um matvGru. 

22. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á þvi^ að ekkí sje höfð á boðstólum mat- 
vara^ er svikin er eða skemd, eða skaðleg fyrir beilsu manna. 

Nefndinui skal vera frjálst, með samþykki hreppsnefndar, að taka i búð- 
um fyrir gangverð sýnishorn af hverri matvöru, þeirri er hún telur líkur til, að 
svikin sje eða skemd eða skaðleg fyrír heilsu manna, og láta rannsaka hana. 
Nú er það bersýnílegt, eða kemur i Ijós yíð rannsókn hjeraðslæknis eða annara 
manna, er vit hafa á, að einhver matvara er svikin eða skemd og ekki nýtileg 
til manneldis og skal þá lóga vörunni eða á einhvern hátt gera hana óskaðlega 
heílsu manna á kostnað þess, er vöruna hafði á boðstólum. 

Ejöt af veikum skepnum eða sjálfdauðum má ekki selja eða nota til 
manneldis, nema hjeraðslæknir eða dýralæknir leyfi. X Um ibúðarhús. 

23. gr. 

öll þau hús, sem leigð eru til íbúðar, þar með taldar sjóbúðir, skulu vera 
svo gjörð, að unt sje að halda þeim hreinum; gluggar skulu vera á hjörum, að 
minsta kosti einn á hverju herbergi og trjególf i öllum íverustofum. Héilbrigðis- 
nefnd má heimta af leigjanda eða eiganda, að rsBStað sje herbergi í íbúðarhúsi, 
ef herbergið er svo óhreint, að nefndin álítur húsbúum hœttu búna. 

24. gr. 

Ef ibúðarhús er svo iUa gjört eða hrörlegt, eða þröngt, að heilbrigðisnefnd 
álítur hættulegt fyrir heilsu manna að búa í þvi, þá getur nefndin bannað íbúð- 
ina. Nefndin skal þá tilkynna húseiganda bannið skrifiega og færa rökfyrirþvi 
og skal þá fólk fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningardegí, ef 
húsið er ekki bætt á þeim tima, svo að nefndinni liki. Þó er húseiganda frjálst 
& 8 daga fresti, að skjóta skipan nefndarinnar undir úrskurð sýslumanns, en hann 
skal leita álits hjeraðslæknis og þvi n^est leggja úrskurð 1 málið^ svo fljótt sem 
verða má. 187 1908 

25. gr. 57 

Bannað er að taka kjallara til íbúðar an leyfis heilbrigðisnefndarinnar. 2. jéof. 

Nefndin getur bannað íbúð I gömlum kjöUurum, ef þeir eru mjög rakir 
eða diramir eða þröngir. Undir íbúðarhúsum, sem reist eru hjer eftir, má ekki 
hafa kjallara svo gjörða, að vatn standi í þeim nokkurn tíma. XI. Um skóla. 

26. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur er 
einstakra manna eða opinber eign, að minsta kosti kosti tvisvar á ári, i byrjun 
skólaársins og á þvi míðju. 

Hver sá, er tekur til kennslu 6 börn eða fleíri, er skyldur að tilkynna 
heilbrigðisnefnd, hvar hann ætlar að kenna. 

27. gr. 

Hver kenslustofa handa bömum skal vera svo stór, að 3 teningsmetrar 
komi á hvert barn i minsta lagi. 

AUir gluggar skulu vera á hjörum. 

Gólf skal þvo á degi hverjum en ekki sópa. 

28. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd verður í skóla vör við börn eða kennara, er hafa ein- 
hvem næman sjúkdóm, þá skal hún þegar tilkynna hjeraðslækni nöfn þeirra og 
heimili, sem sjúkir eru. 

Ef skólabarn eða kennari heflr berklasótt og læknir álítur, að um sótt- 
nœmishættu sje að ræða, þá getur heilbrigðisnefnd bannað, að barnið eða kenn- 
arinn komi i skólann, þar til sóttuæmishættan, að dómi læknis, er um garð gengin. 
Holdsveik böm mega ekki ganga í skóla og holdsveikir menn ekki fást við 
bamakensla. XII. Um nœma sjúkdóma. 

29. gr. 

Þá er lögskipuðum vömum er haldið uppi gegn næmum sjúkdómi, skal heil- 

brigðisnefnd aðstoða hjeraðslækni við sóttvömina. — Ef upp kemur alvarlegur 

næmur sjúkdómur á því svseði, er samþyktin nær yfir eða í nálsegum sveitum, 

þá er heilbrigðisnefnd heimilt í samráði við hjeraðslækni, að setja um stundar- 1906 186 

57 sakir strangari fyrirmæli en i samþykt þesfiari felast um hreinlæti utan húss o^ 
2. jónl. imian, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. XIIL Um Mrkjugarða, 

30. gr. 

Þá er gera skal nyjan kirkjugarð eða stækka gamlan garð, skal leita å- 
lits heilbrigdisnefndar og getur hun heimtaðy að garðstsBðið sje þurkað med lok- 
ræsum, ef það er svo raklent, að vatn komi upp i grafimar nokkuru sinni. 

Vatnsból skulu ekki vera nær kirkjugarðí á jafnsljettu, en nemi 65 metr- 
um og ekki undan brekku. 

Allir kirkjugarðar skulu vera grasi grónir. Grafa skal svo djúpt, að IV« 
metra moldarlag sje ofan á kistu. ' XIV. Um sektir o. fl. 

31. gr. 

Ef menn brjóta þessa samþykt eða vanrækja að framkvæma á settum 
frestí nokkra þá fyrirskipun^ er beilbrígðisnefnd setur samkvæmt henni, þá varðar 
það alt að 200 kr. sekt, er renni í sveitarsjóð. 

Ef heilbrigdisnefnd kýs heldur, að láta vinna verk það, er vanrækt hefir 
verið, á kostnað þess, er verkið átti að vinna, þá er henni það heimilt og akal 
þá greiða kosinaðinn til bráðabirgda úr sveitarsjóði, en siðan taka hann Iðgtaki 
hjá þeim, er sekur er. 

32. 

Samþykt þessi öðlast gildi 1. júli 1908. 

Samþykt þessi er hjer með staðfest og birt til eftirbreytni öllum þeim, 
er hlut eiga að málí. 

i Stémtrráði isltndt, 2. Jðni 1906. 
H. Haftitein. Ján iUíffnú$i<m. I8ð Í9Ö8 

Staðfesting konungB á skipulagsskrå fyrir »Minningarsjóð Jakobø 58 
Hálfdánarsonar,« útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra íslandB 7. 7. april, 
april 1908. 

Skipulagsskráin erþannig: Skipulagsskrå 

fyrir »Minningarsjóð Jakobs Hálfdánarsonar«. 

1. gr. 

Samkvœmt ályktun á fuUtrúafundi Kaupfjelags Þingeyinga h. 20. júní 
1906, er sjóður þessi Btofnaöur með 1000 króna höfuðstóli, er íjelagið veitir úr 
Bjóði sinum, og skal hann eftir sömu ályktun heita: 

»Mínningarsjóður Jakobs Hálfdánarsonar«. 

2. gr. 

Hinn upphafiega höfuðstól sjódsins má aldrei skerða, skal hann vera á 
vöxtum frá 1. okt. 1906 að telja, á þann hátt og i þeim stað, er umsjónarmenn 
sjóðBÍns álita fuUtryggilegan. 

3. gr. 

Umsjón sjóðsins að þvi er snertir ávöxtu hans og reikningsskil skal vera 
i höndum þríggja manna; og skulu þeir þannig tilkjömir: 

1. Sjálfkjömir til þess starfa skulu vera: 

a. Sýsluraaðurínn i Þingeyjaraýslu og 

b. alþingismaðurinn 1 Suðurþingeyjarsýslu. 

2. Hinn þriðja kýs jeg sjálfur meðan jeg lifi og er með fullu ráðí. En að mjer 
fráföllnum eða i forföllum minum kýs Kaupfjelag Þingeyinga þann mann 
til 3ja ára. 

Sje svo ástatty að binir 2 fyrtöldu menn sjeu einn og samí maður, eða 
annarhvor eða báðir sjeu búsettir utan þeirra takmarka, sem til eru tekin i 5. 
gr.y skal sýslunefudin i Suðurþingeyjarsýslu eða það syeitarráð, er siðar kann að 
hafa hennar núverandi störf á hendi, kjósa umsjónarmann eda menn i þeirra 
8taö; svo og hinn þriðja manninn, cf Kaupfjelag Þingeyinga legst niður. 

4. gr. 

Bókhald og fjárreiður sjóðsins annast hinn siðasttaldi umsjónarmaður. 
Årsreikning sjóðsins, ásamt skýrslu um )ljárveitingar skal hann senda hvers árs 
aöalfundi Kaupfjelags Þingeyinga til ej^rlita; eða, ef þess nýtur eigi vid, sýslu- 
nefnd Suðurþingeyjarsýslu. Að því búiiu skal birta reikninginn i opinberu blaöi. 1908 190 

58 5. gr. 

7. april. Vöxtum Bjóðsins skal verja árlega til þess að verðlauna þeim mönnum, 

körlum og koaum, er sýnt hafa frábœra fyrirhyggju, þrifnaö og alúð við hirðu 
búfjdr fyrir húsbændur sína, hvort heldur vandamenn sína eða vandalausa^ enda 
eigi þeir heima á svæðinu frá Jökulsá l Axarflrði að vesturtakmörkum Þingeyjar- 
sýalu, eins og þau eru nú eða síðar verða. 6. gr. 
Sá er öðlast vill yerðlaun úr sjóðnum, skal sækja um þau skríflega til 
syslumaonsins i Þingeyjarsýslu, og skulu umsókn þeirri fylgja skrifleg meðmæli 
frá þeim, er skipaðir hafa verið hey- og f járskoðunarmenn l hreppi urasœkjanda, og 
skal vottorð þeirra um verðleik hans gefið uppá œru og trú. — Jafnframt skal 
og fylgja meðmæli frá húsbónda (hans) eða húsbændum þeim, er verkanna hafa 
notið. Heimilt sje að taka hjergreind meðmæli ein til greina, þó engin umsókn 
hafi komið frá vidkomanda sjálfum; en góðar ástæður liggja eigi að siður fyrir. 7. gr. 

Kaapfjelag Þingeyinga, eða, ef þess nýtur ekki víð, sýslunefnd Suðurþing- 
eyjarsýslU; kýs árlega mann til þess að hafa á hendi, ásamt sýslumanni^ úthlut- 
un verðlaunanna Hœrri laun má eigi veita einum manni í senn en kr. 25,00 
og eigi Isegri en 5 krónur. Þessum tölum má þó fuUtrúaráð Kaupfjelags Þing- 
eyinga eða sýslunefnd breyta, ef ástœður til þess koma fram. 

Hverri verðlaunaveitingu skal fylgja skrautprentað skirteini; skulu þegar 
gjörð eyðublöð fyrir það á kostnað sjóðsins. — Eigi má breyta orði eða inni- 
haldi þessa skirteinis eins og jeg nú legg það fram. . 

8. gr. 

Þegar sýslumanni hafa borist umsóknarskjöl um verðlaun, skal hann við 
fyrsta tœkifæri tilkynna það hinum kjöma meðdómanda slnum. Þœr umsóknir, 
sem liggja fyrir hinn 1. júli ár hvert, skulu úrskurðast og verðlaun, ef þeim 
náir, afgreiðast fyrir lok sama árs. Umsóknir innkomnar frá 1. júli til jafn- 
lengdar sjeu allar jafnrjettmœtar, hvenœr á því tímabili sem þær koma. Nú er 
sá horfinn burtu, sem verðlaun eru tildæmd, og falla þau þá niður, nema sý^lu- 
maður hafl, eða fái fyrir 1. júll nœsta árs, fulla sönnun fyrir heimilisfangi hans 
i Norölendingafjórðungi. 

9. gr. 

Ef enginn sœkir um verðlaun úr sjóðnum eða ekki þykja neeg skilriki 
fyrir hendi til þess að umsækendum sjeu veitt verðlaun, eða ekki þykir ástðBða 
til að veita alla vextina um sinn, leggjast þeir við höfuðstólinn. 191 1908 

Nú sækja annað áríð fleiri um verðlaun og með betri skilrikjum, må þá 58 
taka helming hinna geymdu vaxta til verðlaunaveitínga ásamt Biðustu ársvöxtum, ?• »prU. 
en hinn helmingurínn skal liggja yið höfuðstóliim. 

Húsayik, hinn 10 april 1907. 

J. Hdlfdánaranon. Fylgiskjal: 

Heiðrað . . N. N.! 

Þetta brjef með litilli sendingu vottar þjer heila þökk og heiður fyrir 
dygga yinnu að umhirdu búfjár. Ljóst sje og verði það sem flestum, að sá starfl 
hefir ómetanlegt gildi fyrir þrif og menniiigu þjóðar vorrar. Vel sje ávalt þjer 
og öðrum þeim, sem með alúð ástunda hið sama. 

Jákdb\Hálfaánain<m. 
Tileinkað 19 . . N. N. 
N. N. Beikningnr 59 

yflr tekjur og gjöld Söfnuaarsjóðs íslands 
árift 1907. 

Tekjur: 
Sjóður ylö áralok 1906: 

a. Veðskuldabijef kr. 330160 24 

b. Lån ta prestakalla — 3535 00 

c. Skuldabrjef Reykjavíkur — 500 00 

d. V«rtir 1906, ógreiddir — 166 97 

fiyt kr. 334362 21 1908 192 59 Futt . . . kr. 334362 21 

e. Innatædur i Landsbankanum — 5965 04 

f. f sjóði hjá fjehirði . — 2224 35 

kr 

Bœtt Tið ínnstæða vaxtaeigenda: 

a. Innlög á árínu kr. 5936 75 

b. Vextir fyrir 1907, lagðir við höfuðatól . — 8710 14 

Vextir af útlánum 1907 

Borgun fyrir viðskíftabœkur o. fl 

Vextir fyrir 1907, er bíða útborgunar 

HöfuðstóU, er biður útborgunar 

Innboi^ud lán 

Móti gjaldlið 5 2. 3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 342551 60 ■ ^"^ 


14646 89 
16030 80 


— 


108 00 


— 


4039 46 


— 


944 29 


— 


18536 24 


— 


40621 24 


kr. 


437478 52 1. 2. 
3. 
4. 5. 
6. 

7. OjOld: 

Vextir vaxtaeigenda fyrir 1907: 

a. Ársvextir, 4% af höfuðstól kr. 12649 70 

b. Dagvextir. 3Ví»/o ura árið — 99 90 

kr. 

ÝmÍBlegur kostnaður , — 

Greiddir vextir, er biðu útborguaar við árslok 1906 . . . — 
HöfuðstóU: 

a. Er beið útborgiinar kr. 1158 86 

b. Fallinii til útborgunar á árinu .... — 1764 68 

Sett á vöxtu — 

Móti tekjulið 7 — 

Sjódur við árslok 1907: 

a. Veðskuldarbrjef kr. 352660 24 

b. Lán til prestakalla — 3120 00 

c. Skuldabrjef Reykjavikur — 500 00 

d. Vextir 1907, ógreiddir — 195 43 

e. Innstæða i Landsbankanum .... — 214 28 

f. í sjóði hjá fjehirði — 1048 95 12749 60 

925 98 

3983 02 2923 54 
40621 24 
18536 24 — 357738 90 
kr. 437478 52 193 
Yflpllt 

3rflr eteahag Sðfnunar^óðB íslands 
víö áralok 1907. 1908 
50 Eignir: 

1. Veðakuldabrjef kr. 352660 24 

2. Skuldabrjef prestakalla — 3120 00 

3. Skiddabrjef ReykjavikurJ. — 50000 

4. Ógreiddlr vextir . — 195 43 

5. Innstaeða i Landsbankaimm — 214 28 

6. í sjóði hjá fjehirð — 1048 95 

~kn 357738 90 Skuldir: 

1. Innstœða vaxtaeigenda: 

a. í Aðaldeild kr. 293440 24 

Þar af f deild hinnar æfln- 

le^ erfingjarentu . . . kr. 2072 74 

b. í Utborgunardeild — 26779 89 

c. - BúBtofnadeild — 9780 32 

d. - EllÍBtyrkBdeild — 889 00 

kr. 330889 45 

2. Vextir, er bíða útborgunar — 4039 46 

3. Höfuðetóll, er biöur útborgunar — 944 29 

4. Varaajóður — 21865 70 kr. 357738 90 Stjóm Söfnunarsjóðs íslands, 

Reykjavik, 6. februar 1908. 

Mrikur Briem. M. Stephensen. J. Havgteen. 1908 194 

60 Beikningnr 

yfir tekjur og gjöld »Frsmfarasjóðs Jons profasta Melsteds og fru Steinunnar 
Bjarnadóttur Melsteðs« fyrlr árið 1907. 

Tekjur: 

1. Í sjóðí vid árslok 1906: i Söfnunarsjóði kr. 1357 43 

2. Vextir 1906 _— 54 11 

kr. 1411 54 
Gjöld: 

1. Veittur styrkur til yagnkaupa kr. 40 00 

2. Í sjóði við árslok 1907: í Söfnunarsjóði — 1371 54 

kr. 1411 54 

Skrifstofu Ámessýslu, 25. april 1908. 

Sigurður ólaf$$on. Reikningar 

Landsbankans arið 1907, með athugasemdum. 61 Beikningnr 

yfir innborganir og útborganir við Landsbankann á tímabílinu 
frå 1. januar til 31. desember 1907. 

Innborganír: 

1. í sjóði 1. januar 1907 kr. 175018 47 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán kr. 81179 06 

b. SjálfBkuldarábyrgðarlán — 420331 53 

c. HandveðBlán — 23575 59 

d. Lån gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

fjelaga o. fl — 27693 61 

e. Reikningslán — 505984 91 

f. Akkreditivlán — 203177 70 

■ — 1261942 40 

3. Vixlar innleystir — 2918209 56 

4. Áviflanir innleystar — 167820 59 

Flyt . . . kr. 4522991 02 195 1908 Fluttar kr. 4522991 02 61 7. 

8. 

9. 

10. 5. Vextir innborgaðir: 

a. af lánum 

Þar af er åfaUiO fyrir 

lok reikningsareinB . . kr. 8ð6ö7 53 
og fyrirfram greiddir 
vextir tilheyr. næsta 

reikningséri — 44468 03 

kr. 130125 56 

b. af verðbrjefum 

c. af starfsfje útbúanna kr. 130125 56 13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 54967 26 
29137 39 Diskonto 

iDnborgaaír i reikningi Landmandsbankans i Khöfn . . 

Innborganir i reikningi útbúsins á Akureyri 

Innboiganir i reikningi útbúsins a fsafirdi 

Innlög á hlaupareikning kr. 1175074 87 

að.vlðbœttum vöxtum — 10579 43 11. Innlög i sparÍBJóð kr. 1613712 22 

að viðbœttum vöxtum — 84098 26 214230 21 

54386 09 

1981214 93 

116748 54 
95325 00 1185654 30 — 1697810 48 12. Innlög gegn viðtökuskirteini .... 
að viðbættum vöxtum, sem lagðir hafa 
verið við höfudstól kr. 248759 10 4344 60 Innborganir i reikningi 1. il. veödeildar bankans .... 
Innborganir i reikningi 2. fl. veddeildar bankans .... 

Seld innlend verðbrjef 

Verðlœkkun á útendum verðbrjefum fœrð til gjalda í reikn. 

yflr tekjur og útgjðld 

Innheimt f je fyrir aðra 

Meðtekið frá landssjóði 1 nýjum seðlum 

Tekjur af fasteignum 

Ýmsir debitorar 

Ýnwir kreditorar 

Ymsar tekjur • 

Reikningur yfir tekjur og útgjöld kr. 253103 70 


228987 28 


87128 86 


439300 00 


11899 25 


156973 56 


600000 00 


622 45 


15586 94 


54190 44 


15725 68 


16213 00 kr. 11748091 73 iM8 196 01 Utborganir: 

1. Veitt lán: 

a. Faateignarveðslán kr. 28750 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — 375849 00 

c. HandveðBlán — 21130 00 

d. Lån gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

fjelaga o. fl — 16350 00 

e. Reíkníngslán — 594024 16 

f. Akkreditivlán — 227177 70 

kr. 1263280 86 

2. Víxlar keyptir — 2908914 58 

3. Ávteanir keyptar — 167954 38 

4. Útboiiganir i reikníngi Landmandsbankans i Khðfn ... — 1574624 90 

5. Utborganir í reikníngí útbúsins á Akureyri — 204872 21 

6. Útborganír í reíkningí útbúsins å isaflrði — 262114 82 

7. Útborgað hlaupareikningsfje — 1296360 39 

8. Útborgað sparisjóðsfje — 1629020 82 

9. Útboiigud innlög gegn vidtökuskirteini — 97910 85 

10. Útborgað innheimt fje — 158240 16 

11. Útborganir i reikningí 1. fi. veödeildar bankans .... — 239180 66 

12. Útborganir i reikningi 2. fl. veOdelldar bankans .... — 46517 03 

13. Keypt innlend verðbrjef — 747200 00 

14. Keypt útlend verðbrjef — 51849 50 

15. Afhent landssjóði í ónýttum seðlum — 600000 00 

16. Vextir útborgaðir: 

a. Vextir af sparisjóðsf je kr. 84098 26 

b. Vextir af hlaupareikningsfje ... — 10579 33 

c. Vextir af innlögum gegn viðtöku- 

Bkírteini — 7428 62 

d. Vextir af sedlaskuld bankans vid 

landssjóð — 7500 00 

e. Vextir af innieign veðdeildarínnar . — 8391 80 

f. Vextir af keyptum verðbrjefum . . — 10380 54 

g. Endurgreiddir vextir o. fl — 1032 20 

17. Kostnadur við fasteignir — 

18. Útgjöld fyrir varasjóð fyrv. sparisj. Rcykjavikur . . . . — 

19. Kosnaður við seðlaskifti — 

20. Reikningur yflr tekjur og útgjöld — 

Flyt . . . kr. 11407681 35 129410 75 

622 45 

4500 00 

478 00 

25528 99 19Í 1906 Fluttar . . . 

21. Koetnadur tí5 rekstur bankans: 

a. Laun, aukaskriftir og åbyi^aifje 

gjaWkera '. . . . kr. 27903 65 

b. indiviður, Ijósmetí og ræsting ... — 985 10 

c. Åhold og yidhaldskoBtnaour ... — 1268 10 

d. Prentun, auglýsingar, bæknr og rit- 

fttog — 1775 75 

e. Burtergjald, åvisanagjOld og sim- 
dceytakoBtnaOur — 1451 69 

f. Opinber gjöld og våtry^ngar. . . — 298 19 

g. KoBtnadur viO kaup og sölu á verð- 

brjefum — 810 68 

h. Ýmislegt — 715 51 

22. Ýmsir debitorar .- 

28. Ymdr kreditorar 

24. i Qjóði 31. desember 1907 kr. 11407681 35 61 35208 67 

6397 21 

117886 89 

180917 61 kr. 11748091 73 Reiknmgnr 

yflr innborganir og útborganir við útbá Landsbankans á Akureyri 
á timabiUnu frå 1. jan. til 31. des. 1907. 

Innboiganir: 

1. Í sjóði 1. januar 1907 kr. 27168 23 

2. Borgaö af lánum: 

a. Fasteignarveðslán kr. 5599 00 

b. Sjálfekuldarábyigöarlán — 54918 00 

c. Handyeöslán — 1050 00 

d. Lån gegn &byigð sveita- og bæjar- 

(jelaga o. fl — 335 00 

e. Reikningslån — 157756 63 

— 219658 63 

3. Vixlar innleystir — 289173 73 

4. Ávísanir innleystar — 110232 93 

Flyt . . . kr. 646233 52 19Ö8 198 25544 42 

6539 06 

202411 59 

77319 86 — 100495 86 83627 31 

6596« 92 

8800 00 

1127 50 61 Fluttar . . . kr. 646233 52 

5. Vextir innkomnir: 

a. af lánum kr. 25217 67 

Þar af tilheyr. reikoings- 

timabOinu 16942 64 

og fyrirfram greiddir vexti r 8275 03 

25217 67 

b. af seldum bankavaxtabrjefum ... — 326 75 

6. Diskonto 

7. Innboi^ganir i reikningi Landsbankans 

8. Innborganir i reikningi Landmandsbankans i Khöfn . . 

9. Innlög i hlaupareikning kr. 100449 37 

að vldbættum vöxtum — 46 49 

10. Innlög i sparísjóð kr. 80520 99 

að Yiðbættum vöxtum — 3106 32 

11. Innheimt fje fyrír aðra 

12. Seld verðbrjef 

13. Ýmsar tekjur _• 

kr. 1218068 04 

Útborganir: 

1. Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán kr. 35020 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — 44660 00 

c. Handveðslán — 1775 00 

d. Reikningslán — 186634 09 

kr. 268089 09 

2. Vixlar keyptir — 279067 81 

3. Ávísanir keyptar — 110232 93 

4. Útboi^anir i reikningi Ijandsbankans — 114287 92 

5. Útborganir i reikningi Landmandsbankans i Ehøfn ... — 124799 12 

6. Útborgað hlaupareikningsfje — 103799 11 

7. Útboi^að sparisjóðsfje — 100576 62 

8. Innheimt fje útborgað — 65968 92 

9. Keypt verðbrjef — 4000 00 

10. ÚtborgaOir vextir: 

a. af sparisjóösfje kr. 3106 32 

b. af hlaupareikningsQe — 46 49 

c. af innieign Landsbankans .... — 17539 75 

d. Enduigreiddir vextir — 106 49 — 20799 05 Flyt . . . kr. 1191620 57 199 1908 Pluttar kr. 11^1620 57 61 11. 


Kostnaður við rekstur útbúsins: 
a. Laun starfsmanna og húsaleiga . . kr. 3639 84 
b. Eldiviður, Ijós og ræeting .... — 163 25 
c. Ritföngy prentun og fiimerki ... — 54 85 
d. Mistalning — 187 81 
e. Annar koetnaður — 44 50 
4090 25 
7376 47 


12. 


Ágóði útbúsins á árinu fœrður til tekna Landflbankanum 


__ 


13, 


1 Bjóði 31. desember 1907 


— 


14980 75 
kr. 


1218068 04 1. 

2. Beíkningar 

yflr innborganir og útborganir víð útbú Landsbankans á ísafirdí 
á tímabilinu trk 1. januar til 31. desember 1907. Innborganir. 

í sjóði 1. januar 1907 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — 

c. Handveðslán — 

d. Reikningslán — kr. 20034 49 61710 00 

68033 00 

2095 00 

164973 78 3. Vizlar innleystir 

4. Ávisanir innleystar 

5. Innkomnir vextir: 

a. af lánum kr. 

þar af tilheyrandi 
reikningstimabilinu . kr. 13133 52 

og fyrirfram greiddir 

vextir — 16947 31 

kr. 30180 83 

b. aí seldum bankavaxtabrjefum . . . — 30080 83 457 72 6. Diskonto 

7. Innborganir i reikningi Landsbankans 296811 78 

561254 76 

22381 42 30538 55 

8036 64 

259290 81 Flyt kr. 1198348 45 1908 200 61 Fluttar . . . 

8, Innboi^anir i reikningi Landtnannsbankans i ICaupmanna 
mannahöfn 

9. Innheimt Qe fyrir aðra 

10. Innlög í hlaupareikning — 106970 20 

að viðbættum vöxtum — 411 68 

11. Innlög í sparisjóðl kr. 170373 12 

að viðbœttum vöxtum — 11714 49 

12. Seld verðbrjef 

13. Ýmsir debitorar 

H. Ýmsar tekjur t , , , t r » t kr. 


1198348 45 

90509 33 


1 


1«551 92 


1 


107381 88 


1 


182087 61 


— 


29600 00 


— 


158 25 


— 


723 20 


Itr. 


1627360 64 Útborganír. 

1. Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán kr. 15700 00 

b. SjálfBkuldarábyrgðarlán — 108826 00 

c. Handveðslán — 60500 

d. Reikningslán — 197226 72 

kr. 

2. Víxlar keyptir — 

3. Ávisanir keyptar — 

4. Útborganír i reikníngí Landsbankans — 

5. Útborganir i reikningi Landmandsbankans í Kaupmanna- 
höfn — 

6. Útborgað hlaupareíkningsQe — 

7. Útborgað sparisjó&sfje — 

8. Útborgað innheimtufje — 

9. Keypt verðbrjef — 

10. Útborgaðir vextir: 

a. af sparísjóðsfje kr. 11714 49 

b. af hlaupareíkningsfje — 411 68 

c. af keyptum verðbrjefum — 61 35 

d. af innieign Landsbankans .... — 11597 64 

e. Endurgreiddir vextir — 68 75 

f. Yantaldir sparisjóðsvextír f. á. . . — 2 10 322257 72 

616653 34 

26831 42 

92500 99 

180228 87 

123855 65 

161679 80 

18664 93 

27100 00 23856 01 Flyt kr. 1593623 73 201 1906 Fluttar . . . 

11. EoBtnaOur við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsmanna og adBtoðarvlnna kr. 3500 00 

b. Eldiviður, Ijós og ræsting .... — 190 81 

c. Opinber gjöld, vátryggingar o. fl. . — 53 74 

d. Prentun, auglýsingar, bækur og rit- 

»ng — 122 75 

e. Frlmerki og útburður brjefa ... — 102 63 

f. Víðhaldskostnaður á starfhÚBi útbúsins — 170 94 

g. Ýmislegt — 52 95 

12. Ýmsir debitorar 

13. ÝmB gjöld 

14. Ágóði útbúsins á árínu, færður Landsbankanum til tekna 

15. í sjóði 31. desember 1908 kr. 1593628 73 61 4193 82 

161 25 

12 42 

8397 29 

20%7 13 kr. 1627360 64 2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. Efiiahagsreikningar 

Landsbankans þ. 31. desember 1908. 

Eignir: 
(^reidd lán: 

a. Fastelgnarveðslán kr. 203316 19 

b. Sjálfskuldarábyrgðaríán .....— 1314899 13 

c. Handveðslán — 83033 75 

d. Lán g^n ábyrgð sveita og bsejarQel. 

o. fl — 90043 42 

e. Reiknlngslán — 543801 98 

f. Akkreditivlán — 39000 00 

Óinnleystir vixlar — 

Óinnleystar ávisanir , — 

Kgl. rikisskuldabrjef kr. 324400,00 eftir gangverði 31. desbr. — 
Onnur erlend verðbrjef kr, 229000,00 eftir gangverði 31. 

desbr. — 

Bankavaztabijef — 

Skuldabrjef Keykjavikurkaupstadar — 

Flyt . . . kr. 2274094 47 

691311 21 

7815 24 

311424 00 

196542 50 

1114800 00 

1700 00 4597687 42 1808 202 61 Fluttar ... kr. 4597687 42 
Hlutabrjef og skuldabrjef tílheyrandi yarasjodi fyrverandi 

sparisjóðs Reykjavlkur — 9600 00 

Fasteignir lag&ar bankanum út fyrir lánum — 2238 00 

Húseignir í Reykjavik ........— 5000 00 

Bankabyggingur með húsbúnaði — 80000 00 

Útbú bankans á Akureyri — 512400 93 

Útbú bankans á íaaflrði — 354417 75 

Kostnaður við seðlaskifti — 478 00 

Ýmsir debitorar — 4207 05 

Óinnkomnir vextir tilheyrandi reikningstímabilinu ekki 

fallnir i gjalddaga — 25071 T5 

Peningar I sjóði . — 180917 61 

kr! 5772018 61 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans vid landssjóð kr. 750000 00 

Skuld við Landmandsbankann i Kaupnaannahöfn .... — 1043177 61 

Innstæðufje í hlaupareikningi — 328867 80 

Innstseðufje i sparísjóði — 2156062 82 

Innstœðufje gegn vidtökuskirteini — 294872 85 

Inneign 1. fl. veðdeildar bankans — : 404477 31 

Inneign 2. fl. veðdeildar bankans — 62156 01 

Ekki útborgad af innheimtufje — 584 33 

Ýmsir kreditorar — 4190 44 

Varasjóður fyrverandi sparisjóðs Reykjavikur — 9722 61 

Varasjóður baokans — 585096 27 

Til jafnaðar á móti eignalið 16 - — 25071 75 

Yfirfœrt til nœsta árs ......— 107738 71 

kr! 5772018 51 8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. Efhahagsreikningar 

útbús Lanksbankans á Akureyri 31. desbr. 1907. 
Eignir: 1. Ógreidd lán: 

a. [^Fasteignarveðslán kr. 

b. Sjálfskuldarábyi^ðarlán — 

Flyt 71606 00 
183401 00 kr. 255007 00 20ð 

Fluttar ... kr. 255007 00 
ie. BandveðBlán — 3825 00 

d. L&n gegn ábyrgð sveíta og bæjarfje- 

laga — 10025 00 

e. ReikningBlán — 167660 79 

kr. 436507 79 

2. Óinnleystír víxlar — 99055 00 

3. Bankavaxtabrjef — 5000 00 

4 Innieígn hjá Landmandsbankanum i Kaupmannahöfn . . — 36398 78 

5. óinnkomnir vextir tilheyrandi reikningstíinabilinu, ekkí 

fallnir í gjalddaga — 112 50 

6. Peningar i sjóði — 14980 75 

Ítr 592054 82 

Skuldii-: 

1. Skuld við LandsbankaDn kr. 512400 93 

2. Innstæöuíje i blaupareikningi . . . . kr. 932 67 

3. Innstæðufje i i Bparisjóöi — 70333 69 

4. Til jafnaðar á móti tekjulið 5 .... — 112 50 

5. Yfirfœrt tíl næeta árs, fjrrirfram greiddir 

vextír .' . . — 8275 03 1906 
61 — 79653 89 kr. 592054 82 Efnahagsreikningar 

útbús Landsbankans á tsaflrðí 31. desbr. 1907. 

E2ígnír: 

1. Ógreidd lán: 

a. Fasteignarveöslán kr. 210990 00 

h. Sjálbkuldarábyrgdarlán — 222175 00 

c. Handveðslán — 3210 00 

d. Reikningslán — 92490 07 

2. Óinnle3r8tir vixlar 

3. Óiimleystar áviBanir 

4 Baokavaxtabrjef 

Flyt . ."7" 528865 07 

143385 58 

4450 00 

7500 00 kr. 684200 65 1908 204 61 Fluttar ... kr. 684200 65 

5. HúBeignir — 5600 00 

6. Ýmsir debitorar ...— 300 

7. Óínnkomnir vextír tilbeyrandi reikningstimabilínu : 

a. Fallnir í gjalddaga — 68 70 

b. Ekki faUnir í gjalddaga — 1372 17 

— 1440 87 

8. Peningar 1 Bjóði — 20967 13 

kr. 712111 «5 

Skuldir: 

1. Skuld við Landsbankann kr. 354417 75 

2. Skuld við LandmandBbankann i Eaupmaimahöfn .... — 14164 83 

3. InnstæduQe á hlaupareikningí — 13910 30 

4. InnstaBðufje í sparisjóði — 309712 74 

5. Ekki útborgað af innheímtuQe — 1785 

6. TU jafnaðar á móti eignalið 7 — 1440 87 

7. Yfirfœrt til naesta áre: 

a. Áætlaðir vextír til Landmandsbankans kr. 1500 00 

b. Fyrirfram greiddir vextir .... — 16947 31 — 18447 31 kr. 712111 65 Efoahagsreiknmgiir 

Landsbankans með útbúunum á Akureyri og ísafirði þ. 31. desember 1907. 

Eignir: 
Ogreidd lán: 

a. Fasteignarveðslán kr. 485912 19 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — 1720475 13 

c. Handveðslán — 90068 75 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfje- 

laga 0. fi — 100068 42 

e. Reikningslán — 803942 84 

f . Akkreditivlán — 39000 00 

— 3239467 33 

Óinnleystir víxlar — 933751 79 

Óinnleystar ávisanir — 12265 24 

Flyt . . . kr. 4185484 36 206 1908 Fluttar . . . kr. 

4. Kgl. rikimkuldabrjef kr. 324400,00 eftir gangverði 31. doebr. — 

5. önnur eriend vertbrjef kr. 229000,00 eftir gangverfti 31. 
desbr. — 

6. Bankavaxtabrjet — 

7. Skuldabijef Reykjavikurkaupetaðar — 

8. Hlutabrjet og skuldabrjef tilbeyrandi fyrverandi sparisioOi 
Reykjavikur — 

9. Fasteignir lagðar bankanum út tyrir Uuioni .....— 

10. Húseignir i Reykjavik og ísafirOi — 

11. BankabyggiDgin meB húsbánaði — 

12. Kostnaður viO se&laskifti — 

13. Ýmair debitorar — 

14. Oinnkomnir vextir tilbeyrandi reikoingaårinu — 

15. Peningar i sjóði — 

krT 4185484 36 «1 
311424 00 

196542 50 

1127800 00 

1700 00 

9600 00 

2238 00 

10500 00 

80000 00 

478 00 

4210 05 

26625 12 

216865 49 6172967 52 SkaMir: 

1. Seðlaskuld bankans við laudssjóð . . . kr. 750000 00 

2. Skuld vid Landmandsbankann i Kaupmannahöfn .... — 1020943 66 

3. iÐBStœdufje á Íilaupareikningi — 343710 77 

4. Innstœðufje i sparisjóði — . 2536109 25 

5. InnøtæduQe gegii viðtökuskírteíni — 294872 85 

6.' Innieign 1. flokks veðdeildar bankans — 404477 31 

7. Innieign 2. flokks veðdéildar bankans — 62156 01 

8. Ekki útborgað innheimt fje — 602 18 

9. Ýmair kreditorar » — 4190 44 

10. Vara^jóður fyrverandi sparisjóds Reykjavikur — - 9722 61 

11. Varasjóður bankana — 585096 27 

12. Til jafnaðar við tekjaUO 14 . . — 26625 12 

13. Ýfirfœrt tU nœsta ára — 134461 05 

kr. 6172967 52 1908 206 

ei Beikningar 

yfir innboi^anir og útborganir vid 1. flokk veðdeildar Landsbankans 
á timabilinu fra 1. jan. til 31. desbr. 1907. 

Innborganir: 

1. WieigQ hjá bankanum 1. jan. 1907. \ . . . . . . . kr. 414670 69 

2. Borgað af lánum . ...;......!....— 12183507 

3. Vextir af lánum — 87563 99 

4. Tekjur til yarasjóðs og stjómarkostnaðar: 

a. Vi% ai l^um kr. 1097Í 40 

b. bráttarvextir .... — ' 53345 "^ 

c. Vextir af innieign hjá bankanum . . — 8077 37 

; : — — 19588 22 

\'i\ kr. 648657 97 

* • Útborganir: 

1. Iimleyst útdregin bankavaxtabrjef kr. 133000 00 

2. Útborgaðir vextir af bankavaxtabtjefum — 102849 75 

3. VarasjóðBkoBtnadur: 

a. SkrifBtofukostna&ur Landsbankans . '. kr. ' SOOð 00 

b. Ýmislegur kostnaður . .- . :- — i? 390^1 ^ !^ - 

■ , :: ■■• — ' $880 91 

4. Innieign hjá bankanum 31. desbr. 1907 . . .':•;. . — 4044^7 81 

kr. ■ 643657 97 ol k ^ ,| i >. ;, I • • . ... 

!.,!.!'*; . ■ ' • 

■■ Eeikningur 

yfir innborganir og útborganir við 2. flokk veMeildar LandBbankaHð 
• á timabUinu fra 1. jan. til 31. desbr. 1907. 

''" Innborganir: 

1. Innieign hjá bankanum 31. desbr. 1907 kr. 21644 18 

2. Útgefln bankavaxtabrjef — 716600 00 

3. Borgad af lånum — .33113 69 

4. Innborgaðir vextir: 

a. af lÅnum kr. 39326 96 

b. af bankavaxtabrjefum — 9861 67 

— 49188 62 

Flyt . . . kr. 820346 49 207 

' Fluttar .. kr. 820346 49 
5. Tekjur til varasjo&g og stjórnarkostnaðar: 

a. ViVo ai Itoum . . kr. 43t5 58 

b. Dráttarvexttir . — 136 54 

c. yextir af innieign hjá bankanum . . — ,, , 314 43 

. ,- — — — 4826 55 

f- ..-■" kr.. 825173 04 

Útborganir: 

1. Véitt lån kr. 716500 00 

2. Útboi^aðir vextir af bankavaxtabrjefura — 43978 50 

3. VarasjóðskoBtnaðui". 

a. Skrif&tofukoBtnaður Landebankans . . kr. 2500 00 

> b. Ýmislegur kostnadur — • . .38 53 

. -^ — ~ — . 2538 53 

4. Innieign 31. desbr. 1907 — 62156 01 

«. i kr.i 825173 04 

.t'' .. , 1908 61 Efhahagsreiknmgor 

fyrsta flokke veðdeíldar Landsbankans þ. 31. desbr. 1907. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum kr. 188300909 

2. Ógoldnir vextir og vara8jóð8tiUag:"'<'>^ '' 

a. Fallið i gjaldda^a kr. 5254 29 

b. Ekki fallið I gjaldda^a ." : . . — 23865 23 

— 29119 62 

2. Innieign hjá bankanum 31. desbr. 1907 . — . 404477 31 

. Jh kr^. ^316606 92 

Skuldir: 

1. Banlcavaxtabrjef i umferð . kr.. 2210600 00 

2. Ógoldnir vextir af banlcavaxtabrjefum: 

a. Fallnir i gjalddaga kr. 2645 00 

b. Ekki fallnir i gjalddaga — 50715 00 

— 53360 00 

3. IBsnranur, sem er eign varasjóös — 52645 92 

kr. 2316605 92 61 908 

Efiiahagsreikiiingar 

annnrs flokks veddeildar Landsbankans þ. 31. desbr. 1907. 

1. Skuldabrjef fyrir lánum kr. 1537158 68 

2. Ógoldnir vextir og varasjódstiUag: 

a. Fallið i gjalddaga kr. 24% 18 

b. Ekki falliO i ^aldda^n — 17568 69 

— 20023 87 

3. Innieign hjA bankanum 31. desbr. 1907 ._— 62156 01 

kr. 1619338 56 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef i umferd kr. 1581100 00 

2. Ógoldnir vextir af bankavaxtabrjefuni : 

a. Fallnir i gjalddaga kr. 123^ 75 

b. Ekki fallnir i gjalddaga — 35574 75 

— 35698 50 

3. Mismunur, sem er eign varasjóðs — 2540 06 

kr. 1619338 56 ReikDÍngnr 

yfir tckjur og útgjöld LAndsbankans 1907. 

Tekjur: 

1. Fært yflr fra fyrra åri kr. 47010 97 

2. Tekjur af útbúinu á Akureyri 1907 — 7376 47 

3. Tekjur af útbúinu á ísaflröi — 8397 29 

4. Tekjur af fasteignum bankans — 439 24 

5. Innkomnir vextir: 

a. af lánum kr. 130125 56 

b. af verftbrjefum — 54967 26 

c. starfsfje útbúanna — 29137 39 Flyt ... kr. 277464 18 909 1«M Fluttar 6. Diskonto af vbclutn 

7. Ýmsar tekjur . . kr. 277454 18 
54386 09 
15725 68 kr. 347565 95 m Útgjöld: 

1. Tillag til byggingagjóðe, samkv. lögum nr. 29 »/lo '05 . . kr. 

2. Verðfall å utlendum verðbrjefum — 

3. Útboiigadir vextir fra fyrra åri: 

a. af Bkuld útbúsins á Akureyri við 
Landmandflbankann kr. 21'4 31 

b. af »kuld útbúsins á ísailrði við sama — 5639 43 

kr, 

3. Útborgaðir vextir þeeea árs: 

a. af veðekuld bankans ...... kr. 7500 00 

b. — hlaupareiknÍDgsfje — 10579 33 

c. — sparisjóðstje — B4098 26 

d. — innlðgum g^n viOtökuskirteini . — 7428 62 

e. — keyptum verObrjefum — 10380 54 

f. — innieign veMeildarinnar .... — 8391 80 

g. ýmgir aSrir vextir — 1032 20 

5. KostnaOur viO rekstur bankans: 

a. Laun o. fl kr. 27903 66 

b. Bœkur, ritföng, buröai^jald, prentun, 

auglýaingar, simskeyti o. fl — 3227 41 

c. EldiviOur, Ijós og nesting .... — 985 10 

d. Áhðld og YiðhaldBkofltnaöur .... — 1268 10 

e. Ýmiglegt — 1824 38 

6. Tap á vixlum — 

7. Lt^ tíl varasjóðe: 

a. Vextir af honum sjálfum — 18739 60 

b. Ágóði bankans á árinu — 30939 23 

8. Yflrfmrt til nœsta års: 

a. fvrirfram greiddir vextir kr. 42738 71 

b. Áœtla(fir vextir af skuld við Land- 
mandsbankann — 65000 00 7500 00 
11899 25 5933 74 129410 75 35208 67 
196 00 — 49678 83 — 107738 71 kr. 347565 95 1808 910 ðl Athugrasemdir. 

Faateignarveðslán : 

a. Bankinn áttí 1. jan. 1907 útístandandi 
423 sllk lán, aö upphaeö ..... kr. 
Á årinu voru veitt lán að upphœð . — 256745 25 

28750 00 284495 25' 
81179 06 og endurgreidd á sama tfma . . . — 

Voru þá útístandandí í árslok 1907 369 lán ad upphæð 
Útbúið á Akureyri átti 1. jan. 1907 
útistandandi 31 slik lán, að upphted kr. 42185 00 
Á árinu voru veitt lán að uppbæð . — 35020 00 kr. 77205 00 
5999 00 og endurgreidd á sama tima . . . — - 

Voru þá útistandandi i árslok 1907 46 lán aö upphœð 
Útbúid á ísaílrðí áttí 1. jan. 1907 úti- 
standandi 220 slik lán að uppbœð . kr. 257000 00 
Á árinu voru veitt lán að upphæð . — 15700 00 kr. 872700 00 
61710 00 og endurgreidd á eama — 

Voru þá útístandandi i árslok 1907 208 lán að upphted 

Samtals kr. 203816 19 71206 00 — 210990 00 
kr. 485512 19 2. Sjdlfthddardbyrgðarlán: 

a. Bankinn átti 1: jan. 1907 útistandandi 

1273 slik lán að upphæð kr. 1359381 66 

Á árínu voru veitt lán að upptiœð . — 375849 

Íö-r r735230 66 
of^ endurgreidd á sama tíma ... — 420331 53. Voru þá i árslok 1907 útístandandi 1310 lán ad apph. 
Útbúið á Akureyri átti 1. jan. 1907 
Útistandandi 184 slik lán ad upphæð kr. 193659 00 
Á árinu voru veitt lán að upphæð . — 44660 00 kr. 238319 00 
54918 00 — 1314899 13 og endurgreidd á sama tima ... — 

Voru þá i árslok 1907 útístandandi 177 lán að upphœd — 183401 00 
Útbúið á isaflrði áttí 1. jan. 1907 úti- 

Btandandi 195 slik lán að upphœð . kr. 181382 00 

Flyt kr. 181382 00 kr. 1498300 13 211 1906 kr. kr. 181382 00 
108S26 00 Fluttar 
Á årinu voru veitt lån að upphœð . 

og endurgreidd á sama tiina . . . 
Voru þá i årslok 1907 útlstandandi 227 lån ad uppbæd 

Samtals 2902)08 00 
68033 00 kr. 1498300 13 M 222175 00 kr. 1720475 13 3. Handveðslán: 

■~ a. Bankinn åtti 1. jan. 1907 utistandandi c 67 Blik lån ad upphœð 
Á Årinu voru veitt . . kr. 85479 34 
21130 00 kr. 106609 34 
23575 59 og endurgffetdd á Mma tima . . . — 
Voru þá i årslok 1907 utistandandi 66 lån ad uppbæd 
Útbúid á Akureyri åtti 1. jan. 1907 , . 
låtista&iandi 3 slik Mm ftd uppbied . \ir. 3100 00 
Á årinu voru veitt lån ad upp^øed . — ^ 1775 00 kr. 4875 00 
1050,00 kr. 83033 75 3825 00 og endui^teidd i sama tIma . . . —_ 

Voru þa i årslot 1907 úthtandi 7 lån ad uppbæd 
Útbúid å iJMifll« åtti 1. jan. 1907 úti- , ^ 

atandMfdi 5 slik lån «0 vpplMed . . kr. 4800 00 
Á årinu voru veitt lån ad upphœð . — ' 505 00 

kr. 5305 00 
og endui^rddd å sama ijma . . . — 2095 00 

Voru þa i irstok 1^7 átÍBtandandi 5 lån ad uppbæd — 3210 00 

. Samtals kr. 90068 75 Ldu gegn dhyrgð tveUa- og be^arfjelaga o. fl.: 
a. Bankinn åtti 1. jan. 1907 utistandandi 

72 slik lån ad uj^iihæd kr. 

Á årinu voru veitt lån «d upphæd . — kr. 101387 03 
16350 00 117737 03 
27693 61 og endurgftJidA 4 «una tima . . . — 

Voru þa I ånslok 1907 utistandandi 66 lån ad uppbæd kr^ 90043 42 

Flyt kr. . 90043 42 4906 212 

•1 Fluttsr kr. 90049 42 

b. Útbúið á Akureyri átti I. jan. 1907 

utistacdandi 2 slik lån ad upphæd . kr. 10360 00 

Á árinu voru engin slik lån veitt 

kr. 10360 00 

Endurgreidd á sama tíma — 33ð 00 

Voru þá i årslok 1907 útistandandi 2 slik lån aO upfh 

hœð kr. 1002& 00 

c. Útb.úið á ísafirði átti engin sUk lån og 
yeítti engin á árinu 

Samtals kr. 100006 42 ' 

ö, ReHeningsldn: 

a. Bankinn åttti 1. jan. 1907 útistandandí 

á 89 slikum lånum kr. 455762 73 

Á årinu var lånad — 594024 16 

kr. 1049766 89 
og enduigreitt á sama tima .... — 505964 91 
Var þá i årslok 1907 útistandandi å 99 lånum . . . kr 543601 98 

b. Útbáið å Akureyri åtti 1. jan. 1907 

útistandandi å 30 slikum lånum . . . kr. 136773 33 

Á årinu var lånaO — 186684 09 

kr, 325407 42 
og endurgreitt å sama tima .... — 157756 63 
Var þa i årstok 1907 útístandandi å 35 lånum .... kr. 167650 79 

c. Útbúið å ísafirðí åtti 1. jan. 1907 útí- 

Btandandi å 18 lånum kr. 60237 13 

Á årinu var lanað — 197226 72 

kr. 257463 65 
og endurgreitt å sama tima .... — 164973 78 
Var þa i årslok 1907 útistandandi å 22 lånum . . . . kr. 99490 OT 

Samtals kn 80894284 
6. Akkretitivldn: 

Bankinn åtti 1. jan. 1907 útistandandi å 

1 sliku låni kr. 15000 00 

Á årinu var lanað — 227177 70 

kr! 242177 70 

og endurborgaO å sama tima -- 203177 70 

Var þa i årslok 1907 útístandandi å 1 låni kr. 99000 00 

Útbúin åttu engin slik lån 

Samtals kr! 3900000 213 

1. Vferíar; 

a. Bankinn átti 1. jan. 1907 óinnleysta 

1009 vlxla að upphæð kr. 700606 19 

Á árinu voru keyptir 4199 víxlar að 

upphœð aamtals — 2908914 58 

kr. 3609520 77 
(>g á sama tima voru innleystír vixlar 

a& upphæð — 2918209 56 

Voru þá tíl i árslok 1907 948 óínnleystir 
víxlar að upphæð kr. 691311 21 

b. Útbúið å Akureyri átti 1. jan. 1907 ó- 

innleysta 209 vixla ad upphseð ... kr. 109160 92 

Á árinu voru keyplir vixlar að upphaed — 279067 81 

ki\ 388228 73 
og á sania tíma voru innleystír vixlar 

ad upphaöð — 289173 73 

Voru þá til i ársiok 1907 216 óinn- 

ieystir víxlar að uppbæö kr. 99055 00 

c. Útbúið á Ísafirðí átti 1. jan. 1907 óinn- 

leyBta 145 vixla að upphæö .... kr. 87987 00 
Á árínu voru keyptir vixlar að uppbaeð — 616653 34 

kr. 704640 34 
og á 8ama tima voru innleystir vixlar 

að upphæð — 561254 76 

Voru þá til i árslok 1907 194 óinn- 

leyBtir vixlar að upphœð kr. 143386 58 

Samtals kr. 933751 79 

ð. ÅnAsanir: 

a. Bankínn átti 1. jan. 1907 óinnleystar 

ávisanir að upphæð kr. 7681 45 

A ^rínu voru keyptar ávisanir að upphæð — 167954 38 

kr. 175635 83 
og å sama tima voru innleyBtar ávisanir 

að upphœð — 167820 59 

Voru þá til i årslok 1907 óinnleystar 

ávisanir ad upphæð kr. 7815 24 

b. Útbúið å Akureyri átti 1. jan. 1907 engar ávisanir óinn- 
leystar. 

Flyt kí\ 78Í5~24 Í9Ö8 1908 ðl4 

61 Flutt kr. 7815 24 

Á árinu voru keyptar ávisanir að 

upphæð kr. 110232 93 

og innleyst á sama tlma sama upphæð — 110232 93 

Voru þá i árslok engar óínnleystar áyisanir 
c. Útbúið å isafirði áttí 1. jan. 1907 engar 
áviBanir óínnleystar 
Á árinu voru keyptar ávisanír ad upp* 

h8öð kr. 26831 42 

og á sama tima voru innleystar ávifianir 

að upphæð — 22381 42 

Voru þá til í árslok 1907 óinnleyetar 

avlsanir ad upphaBÖ . kr. 4450 00 

Samtals kr 12265 24 9. BlaupareHeningsfje: 

a. Þ. 1. januar 1907 var innBtaöðufje á 
hlaupareikningi i bankanum samtals kr. 439573 89 
og var það eign 172 manna 

Á árinu var lagt inn á hlaupareikning 

samtals — 1175074 87 

og vextir lagöir við höfuftstól ... — 10579 43 

kr. 1625228 19 
Á árinu var útborgað alls . . . . kr. 1296360 39 

í árslok 1907 var innstaeöa å hlaupa- 
reikningi eign 184 manna ad upphæð kr. 328867 80 

b. Þ. 1. jan. 1907 var innstaððufje á hlaupa- 
reikningi við útbúið á Akureyri sam- 
tals kr. 4235 92 

og var það eign 29 manna 

Á årinu var lagt inn á hlaupareikning 

samtals — 100449 37 

og vextir lagðir vift höfuðstól .... — 46 49 

kr! 104731 78 

Á årinu var útborgað alls — 103799 11 

Í árslok 1907 var innstœða á hlaupa- 

reikningiy eign 20 manna, að upphæö ki. 932 67 

Flyt kr. 329800 47 Í15 c. Þ. 1. jan. 1907 var ínnstæðufje å hlaupa- 
reikningi vid útbúið á ísafirdi samtals 
og var það eign 16 manna. 
Á årinu var lagt inn á hlaupareikning 

samtals 

og vextir lagöir við höfuöstól .... 

Á árinu var útborgað alls 

í árslok 1907 var ínnstæðufje á hlaupa- 
reikning!, eign 25 manna, ad uppliæð 

1908 
Flyt ... kr. 


329800 47 


61 


kr. 


30384 07 
106970 20 


— 


411 68 


kr. 


137765 95 
— 


123855 65 


13910 30 
343710 77 


kr. 


Samtals kr. 

10. Spariatjóðsfje: 

a. Þ. 1. jan. 1907 var innstædufje i spari- 
Bjóöi i bankanum samtals .... 
og var það eign 8027 manna. 
Á årinu var lagt inn i sparísjóð sam- 
tals 

og vextir lagðir við höfuðstól . . . 

Á årinu var útborgaö alls .... kr. 2087273 16 — 1613712 22 

— 84098 26 kr. 3785083 64 
1629020 82 1 årslok 1907 var innstædufje i sparisjóði, eign 8648 

manna, að upphaöð kr. 2156062 82 

Þ. 1. jan. 1907 var innstædufje i spari- 
sjóði vid útbúid å Akureyri, sam- 
tals kr. 87283 00 

og var þad eign 188 manna. 

Á årinu var lagt inn i sparisjód alls — 80520 99 

og vextir lagdir vid höfudstól ... — 3106 32 Á årinu var útborgad alls kr. 170910 31 
100576 62 c. f årslok 1907 var innstædufje i sparisjódi eign 203 manna 

ad upphæd 

Þ. 1. jan. 1907 var innstædufje i spari- 

sjódi vid útbúid å isafirdi samtals . — 289304 93 

og var þad eign 1267 manna. 

Blyt . . — 70333 69 kr. 289304 93 kr. 2226396 51 — 309712 74 2&36109 25 1908 sie 

61 Fluttar ... kr. 289304 93 kr, 2226396 51 

Á árínu var lagt inn i sparisjóð alls — 170373 12 
og vextir lagdir við hOfuðstól ... — 11714 49 

~ki\ 471392 54 
Á árínu var útborgað alls .... — 161679 80 

Í árslok 1907 var Innsteedufje 1 sparisjóði, eign 1468 
manna, ad upphonS 

Samtals kr, 

11. Inrdög d viðtökuskirteini: 

Þ. 1. jan. 1907 vom innlög á C3 viðtöku- 

Bklrteinum samtals kr. 138780 00 

Á árínu var lagt inn á vidtokuskliieini — 248759 10 

og vextir lagðir við höfuðstól .... — 4344 60 

kr. 391883 70 
Á árinu voru útborguð vi&tökuskirteini 
alls . — 97010 85 

í árslok 1907 voru ínnlög á 111 viðtökuskfrteinum samtals kr, 294872 85 
Útbúín engin slik innlög. 

12. Peningaforöi bankans: 

Af þeim kr. 180917,61 sem bankinn átti 
alls 1 sjóöi 31. des. 1907 voru: 

a. Seðlar kr. 156655 00 

b. Qullpeningar — 8585 00 

c. Silfur- og koparpeníngar — 15677 61 

kr. 

IS, SeðUrfiilga bankatu: 

Seðlafúlga bankans var f ársbyrjun 1907 þannig: 

ðO kr. seftlar 10 kr. tMu ö kr. 

5736st.=286800kr. 394208t.=394200kr. 138008t.: 
Af þeim varlands- 
sjóði skílað &ár- 

inu 4939 » =2 4 6900 » 30 230 » =302300 » 1 0160» 

798st.= 39900kr. 91908t.= 91900kr. 3640st.= 18200kr 
Áárinuhefir bank- 
inn fengið i nýjum 

seðlum 3500 » =175000 » 34000 » =340000» 17000 » = 86000 » 

Varþáseðlafúlga 
bankans vid års- 
lok 1907 þannig , 4298st,=214900kr. 43190st.=431900kr. 20640st.=103200kr. 180917 61 Mftkr 

= 69000kr. = 50800 . 917 

14. Varoajóður fyrremndi sparÍMjóðs Reykjavíkut : 

Varasjóðurinn var i ársbyrjun 1907 . . kr. 9722 fil 

Þar af var 1 hlutabrjefum klœðaverksmiðjunnar »Iðunnar« kr. 5000 00 

Þar af i hlutabijefam Talsfmafjelagsins — 100 00 

Þar af f sjóði hjá bankanum — 4622 61 

"kr! 9722 61 

Á Årinu voru keypt hlutabrjef klapða- 

verksmiöjunnar »Iðunnar« kr. 2500 00 

og veitt lán tíl blutaQeiagsínB »Malms« — 2000 00 

í árslok var varasjóðurínn þannig: 

í hlutabrjef um klæðaverksmíðjunnar »Iðunnar« .... kr. 7500 00 

í hlutabnefum Talsímafjelagsins — 100 00 

Skuldabrjef fyrir láni hlutafjelagsins »Málms« — 2000 00 

í sjóði hja bankanum — 122 61 

~kr. 9722 61 

16. Vavayóður bankans: 

Varasjóðurinn var í ársbyrjun 1907 kr. 535417 44 

Við hann bættist á árínu: 

a. Vextir af honum Bjálfum . . . . kr. 18739 60 

b. Ágóði bankans á árínu — 30939 23 

— 49678 83 

Varasjóður bankans teist þannig í árslok 1907 .... kr. 585096 27 1908 
61 YeðdeUd bankans 1. flokkur. 

A. Bankavaxtabrjef : 

Hinn 1. jan. 1907 voru þessi bankavaxtabrjef útgefin af l.flokkí veðdeildar- 
innar og ekki innleyst: 

lOCO kr. brjef M)0 kr. brjeí lOU kr. brjef 

1423 st. 1337 st. 2521 st. 

Á árinu voru innleyst . . 79 » 67 » 205 » 

en engin brjef gefin út 

Voru þannig óinnleyst brjef í 

árslok 1344 st. 1270 st. 2317 st. 1908 218 

61 B. Ldn. 

Hinn 1. jan. 1907 átti 1. flokkur veðdeild- 
arinnar útistandandí 1246 lån ad upphaed 

samtals kr. 2004844 16 

Á árinu var endurborgad — 121835 07 

Eftir var þannig óbörgað i árdok 1907 7" kr. 1883009 09 

og vom þau lån 1200 ad tölu. Yeðdeild bankans 2. llokkur. 

A. Bankavaxtabrjef. 

Hinn 1. jan. 1907 voru þessi bankavaxtabrjef útgefin af 2. fiokki veddeildar- 
innar og ekki innle>^t: 

1000 kr. brjef 500 kr. brjef 100 kr. bijef 

718 st. 244 8t. 246 st 

Á árinu vor gefin út . . . 514 > 327 > 390 > 

1232 st. 571 st. 636 st. 
Á árinu voru engin brjef innleyst. 

B. Ldn. 

Hinn 1. jan. 1907 åtti 2. flokkur veddeild- 
arinnar útistandandi 247 lån ad upphæd 

samtals kr. 853772 37 

Á árinu voru veitt 290 lån að upphaöð — 716500 00 

^kr! 1570272 37 
Á árinu var endurborgad — 33113 69 

Eftir var þannig óboi^ad í árslok 1907 kr. 1537158 68 

og voru þau lån 535 ad tölu. Reykjavik, 30. april 1908. 

Stjórn Landsbankans. 

Tryggvi Gunnarsson, EirOcur Briem, Kristjdn Jémåon, 219 Reikningar 1908 
62 Landsbankans frá 1. oktober til 31. desbr. 1907. Agnp 

af reikningí yflr innborganir og útborganir vi9 Landsbankann 
frå 1. oktbr. til 31. desbr. 1907. 

Innborganir : 

1. í sjóði 1. okt. 1907 kr. 117339 37 

2. Boi^aO af lánum: 

a. Fasteignarve&slán kr. 39271 54 

b. Sjáltekuldarábyrgðarlán — 191709 40 

c. Handveöslán — 10694 00 

d. L&n g^n ábyrgð sveita og bæjar- 

fjelaga o. fl. — 24458 62 

e. Beikningslán — 131787 25 

í. Akkreditivlán — 81977 70 

— 479898 61 

3. Víxlar innleystir — 888377 92 

4. Ávísanir innleystar — 73048 69 

5. Vextir — 97062 92 

6. Diskonto — 12777 83 

7. Innboi^nir 1 reikningi Landmandsbankans i Kaupmanna- 

hötn — 341608 34 

8. Innboi^nir i reikningi útbúsins á Akureyri — 43858 39 

9. Innborganir i reikningi útbúsins á isafirdi — 53747 89 

10. Innlög á hlaupareikningi kr. 333879 19 

að viðbœttum vöxtum — 10558 69 

— 344437 88 

11. Innlög i sparisjódl kr. 408525 29 

ad vidbœttum vöxtum — 83212 79 

— 491738 08 

12. Innlög gegn vidtökuskirtdnl . . . . kr. 146824 85 
ad vi&bœttum yöxtum — 1896 94 

— 148721 79 

13. Innheimt Qe fyrir aðra — 30360 08 

14. Innborganir fyrir 1. fl. ve&deildar bankans — 194330 03 

Flyt . . .~"ki\ 3317297 72 1908 2^J0 et Fluttar . . . 

15. Innborganir fyrir 2. fl. veðdeildar bankans 

16. Seld innlend verðbrjef 

17. Verðlœkkan á útl. verðbrjefum, fœrð til gjalda í reíkningi 
yfir tekjur og útgjöld 

18. Meðtekið frá landssjóði l nýjum sedlura 

19. Tekjur af fasteignum 

20. Ýmsar tekjur 

21. Ýmsir debitorar 

22. ÝmBir kreditorar 

23. Tekjur i reikningi yfir tekjur og útgjöld kr. 3317297 72 
75513 32 
14700 00 

11899 25 

200000 60 

622 45 

11909 63 

904 04 

4190 44 

16213 00 kr. 3653248 85 Útborganír : 

1. Veitt lån: 

a. Fasteignarveðslán ki\ 9300 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — 117910 00 

c. Handveðslán — 2650 íX) 

d. Reikuingslán — 123119 41 

e. Akkreditivlán — 52177 70 

2. Vlxlar keyptir 

3. Avteanir keyptar 

4. Útborganir i reikningi LandniandsbankanB i Kaupmanna- 
inannahöfn 

5. Útborganir i reikningi útbúsins á Akureyri .... 

6. Útborganir i reikningi útbúBins á isafirdi .... 

7. Útborgað hlaupareikningsfje 

8. Útborgað sparisjóðsfje •. . 

9. Útborguð innlög gegn viðtökuBkirteini 

10. Útborgað innheimt fje 

11 Útborganir fyrir 1. fl. veðdeildar bankans .... 

12. Útborganir íyrir 2. fl. veðdeildar bankans .... 

13. Keypt innlend verðbrjef 

14. Gjöld í fasteignareikningi 

15. Kostnaður við rekBtur bankanB 

16. Skilað landssjódi i ónýttum Beðlum 

17. Útborgað fyrír varasjóð fyrv. BparisjóÖB Reykjavikur 

18. Útborgaðír vextir 

19. Ýmsir debitorar 

20. Ýmsir kreditorar 

21. Ojöld i reikningi yfir tekjur og útgjðld 

^2. í Bjóði 31. desember 1907 kr. 


305167 U 


— 


745006 83 


— 


33567 15 


^^ 


579691 76 


— 


82746 37 


■ — 


59931 94 


— 


317330 25 


— 


467057 15 


— 


36034 50 


— 


37058 70 


— 


4289 53 


— 


2696 00 


— 


394600 00 


— 


455 14 


— 


9611 06 


— 


200000 00 


— 


'4500 00 


— 


119274 71 


— 


3999 79 


— 


50000 00 


— 


19399 25 


— 


180917 61 


kr. 


3653248 85 ^i Agnp 

af reikningi yflr innboi^nir og útborganír víd útbú liandsbankans á Akureyri 
á tímabilinu frá 1. okt til 81. desbr. 1907. 

Innboi^nir: 

1. í Qjóði 1. okt 1907 . kr. 26060 ðO 

2. Boi^gað af lánum: 

a. FaBteignarveOelán kr. 2397 00 

b. SjálfÉkuldarábyrgðarlán — 23678 00 

c. Handveðslán — 5000 

d. BeikningBlán -V 53176 47 

— 79301 47 

3. Víxlar innleystir — 73175 81 

4. Ávíaanir innleystar — 22820 00 

5. Vextir — 13632 68 

6. Diskonto — 2033 79 

7. Innboiganir i reikningi Landsbankans — 70625 65 

8. Innborganir i reikningi Landmandsbankans i Khöfn ... — 35634 77 

9. InnlOg i hlaupareikning — 32548 19 

10. Innlög i sparisjóð — 22868 89 

11. Innheimt fje fyrir aftra — 30346 97 

12. Seld verðbrjef — 2000 00 

13. Ýmsar tekjur — 36 79 

kr. 411085 31 I90ð 
92 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Útborganir: 
Veitt lån: 

a. Faateignarveöslán kr. 23620 00 

b. Sjáltskuldarábyrgðarlán — 25625 00 

c. Handveðslán — 620 00 

d. Reikningslån — 57772 86 

Vixlar keyptir 

Åvisanir keyptar 

Útborganir i reikningi Landsbankans 

Útboiganir i reikningi Landmandsbankans i Kböfn . 

Útborgað hlaupareikningsfje 

Útborgaö sparísjóðsQe 

Flyt > kr. 


107637 86 
82370 00 


_ 


22820 00 


— 


28325 15 
31138 94 
35534 27 


— 


28474 89 


. kr. 


336301 11 1908 ð22 Fluttar 

8. Útborgað innheimt fje 

9. EoBtnaöur við rekstur átbúsins 

10. Útborgaðir vextir 

11. Ágódi útbúsins færður tíl tekna Landsbankanum . . 

12. í sjóði 31. desbr. 1907 . kr. 


336301 11 
30578 50 
1169 66 
20678 82 


. — 


7376 47 
14980 75 


kr. 


411085 31 Ágril aí reikningi yfir innborganir og útborganir yið útbú Landsbankans á ísaflröi 
å timabilinu frá 1. okt til 31. drabr. 1907. Innboiiganir: 

1. í ajóði 1. okt. 1907 kr. 26347 70 

2. Boi^ af lánum: 

a. Fasteignarveðslán kr. 18625 00 

b. SjálfskuldarábyrgarláD — 24153 00 

c. Handveðelán — 1930 00 

d. Beikningslán — 88064 87 

— 132772 87 

3. VLdar innleystir — 248526 25 

4. Ávisanir innleystar — 21816 79 

6. Vextir — 14435 88 

6. Diakonto — 3342 53 

7. Innborganir i reikningi Landsbankans — 53361 84 

8. Innborganir i reikningi Landmandsbankans i Khöfn ... — 40362 76 

9. InnlOg i hlaupareikning — 44982 67 

10. Innlög i sparisjóö — 54290 78 

11. Innheimt Qe fyrir aðra — 5351 06 

12. Seld verðbijef — 3700 00 

13. Ýmair debitorar — 21 00 

14. Ýmaar tekjur — 194 36 

kr. 648506 48 é23 Útborganir: 1. Veitt lán: a. 
b. 
c. 
h. Fasteígnarveöslán kr. 5700 00 

Sjálfekuldarábyrgðarlán — 42466 00 

HandveftBlån — 36000 

Reikningslán .... .... — 80080 23 kr. 2. Vlxlar keyptir 

3. Ávisanir keyptar 

4. Útborganir i reikningi Landsbankans 

Ö. Útborganir i reikningi Landmandsbankans i Khöfn 

6. Útboi^ad hlaupareikningsfje 

7. Útborgaö sparisjódsfje 

8. Útborgaö innheimt fje 

9. KoBtnaður vid rekstur útbúsins 

10. Keypt verðbijef 

11. Útboi^aðir vextir 

12. Ýmsir debitorar 

13. Ýms gjöld 

14. Ágóði útbÚBins færður tíl tekna Landsbankans. . 

15. í sjóði 31. desember 1907 1908 
62 128606 23 

258150 25 

11165 25 

49911 88 

68715 25 

45213 97 

26075 37 

5832 11 

1340 55 

500 00 

23594 78 

24 00 

12 42 

8397 29 

20967 13 kr. 648506 48 r 

Agrip 

af reikningi yfir innborganír og útborganir við 1. fl. veðdeildar Landsbankans, 
á timabilinu frá 1. okt. tíl 31. des. 1907. 

Innborganir: 

1. Innieign hjá bankanum 1. okt 1907 kr. 214486 81 

2. Borgað af lánum — 100330 69 

3. Vextir af iánum — 75968 25 

4. Varasjóðs og stjómarkostnaðartillag: 

a. Ví°/o af lánum kr. 9553 40 

b. Dráttarvextir — 400 32 

c. Vextir af innieign hjá bankanum . . — 8077 37 

— 18031 09 

kl*. 408766 84 1908 984 

62 Útborganir : 

1. Innleyst útdi*egin bankavaxtabrjef kr. 1100 00 

2. Útborgaðir vextir af bankavaxtabrjefuin — 186 75 

3. Varasjóðs og stjórnarkostnaður: 

a. Skrifstofukostnaður bankans .... — 3000 00 

b. Annar kostnaður — 2 78 

— 3002 78 

4. Innielgn hjá bankíinum ;Jl. desbr. 1907 — 404477 31 

kr. 408766 84 Agrip 

af reikningi yfír innborg<?nir og útborganir við 2. fl. veðcleild<ar LandsbankanB^ 
á tímabilinu frá 1. okt. til 31. des. 1907. 

Innboi^nir: 

1. Útgefin bankavaxtabrjef kr. 389500 00 

2. Borgað af lánum — 29490 70 

3. Innborgaðir vextir: 

a. af lánum: kr. 35673 77 

b. - bankavaxtabrjefuni — 5927 78 

— 41601 55 

4. Varasjóður og stjórnarkoBtnaðartillag: 

a. VaVo aí l^num kr. 3970 79 

b. Dráttarvextir — 134 85 

•e. Vextir af iniiieign hjá bankanuin . . — 314 43 

~ 4420 07 

kr. 465012 32 

Útborganir: 

1. Skuld við bankann 1. okt. 1907 kr. 10658 31 

2. Veitt hin - 389500 00 

3. Útborgaðir vaxtamiðar — 198 00 

4. VaraajodB og stjórnarkostnaður : 

Skrifstofufje bankans — 2500 00 

5. Innieign hjá bankanum 31. desbr. 1907 — 62156 01 

kr. 465012 32 
Reykjavik, 30. april 1908 
Stjóm Landsbankans 

Tryggvi Ounnarssan. EirOcur BWam. Kristján Jánsaon. 225 1908 

64 

Reikningnr 

3rfir tekjor og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts ÞorBteinasonar árid 1907. 

Tdcjur: 

1. Sióður frá fyrra ári kr. 1609 26 

2. Vextir: 

a. af bankavaxtabrjefum •/, og »/7 '07 • kr. 72 00 

b. af sparisióðainnstíeðu tll "/w 1907 . — 36 

kr. 72 36 

3. Innleyst veðdeildarbrjef Ltr. C nr 1676 — 100 00 

4. Til jafnaftar við gjaldlið 4 ._^ 6J6 

kr. 1787 78 G jöld : 

1. Keypt bankava.xtabrjef 2. fl. Ltra. C nr. 165 kr. 100 00 

2. Koetnaður vt& skifti veðdeildarbrjefa — 84 

3. Stjrrkur veittur 2 bœndum i Vopnafirði — 65 00 

4. La^ i sparísjöð — 6 16 

5. Sjóður 31. deaember 1907: 

a. Bankavaxtabrjef . • • ^ kr. 1600 00 

b. i spariBjódBdeíld útbús íslandsbanka 

& SeyðlBflrði - 15 78 

kr. 16 15 78 

kr. 1787 78 Skrifstofu Norðurraúlasýslu, 11. januar 1908. 
Jóh. Jðhanneston. 1908 226 

EmbœttayeitiÐg m. m. 

9. apríl var settiir n/slumaSur i Skaftafellfisfélu cand. juría Sígar5ar Eggerz alln^ 
mildílegast skipaður s/alnihaður i admu s/alii. 

27. s. iD. veitti ráðherrann aokoarpresti i Neaþingum síra Helga Ámasyní Kvíáp 
bekkjarprestakall í Eyjafjarðarprófaatsdœrni frá fardögum 1908 að telja. 

2. ma{ vsítti ráöherrann sóknarpresti a5 GftulTerjabæ aíra Einari Páhajiií BajkholW 
prestakall í BorgarfjarCarprófaatsdœmi frá fardögum 1908 aö telja. 

13. 8. m. var ayslumaður í Snæfellsnees- og Hnappadalm/slu Lánis H. Bjaroaaon 
r. af dbr. allrarnildilegast skipaður kennari við lagaHkólann og forstððumaður skólans frá 
1. júlí 1908 a6 telja. 

27. s. ra. skipaði ráöherrann bankaaSatoðarmanti Albert ÞöifSarson bdkara við Lands- 
bankann frá 1. }úni 1908 a5 telja. 

30. 8. m. akipaðí ráðherrann skólatitjóra Jón ÞórarínMon r. af dbr. umsjonarmami 
meØ fræðalumálum landsintt frá 1. jiiní 1908 að telja. 

S. d. akipaði ráðherrann aóknarpreat að Skinnastað s/ra Þorleif Jónaaon aóknarprest 
í Viðvíkiirprestakallí i Skagafjarðarprófastodœmi frá 6. júní 1908 aS telja. ^..^,. 

S. d. skipaðí ráftherraun £ink lœkni Kjerulf aðstoðarlækni hjeraðslæknisins ( táa- 
fjarðaihjeraði frá 1. júuí 1908 að (elja. 

S. d. skipaði ráSaherrann Valdimar lækni Steffensen aSatoSarlnkni hjersBididLnÍBÍns f 
AkureyrarhjeraÖi frá 1. júli 1908 að telja. 

13. jiiní akipaSi ráSherrann aíra Pál Stephensen á Melgraseyri sóknarprest í Holts- 
prestakalli í Öndarfirðí frá 6. s. m. að telja. ð^raartibindi 1908 B. 4. ð2? 190^ Utkomið í Á-deild Stjöriiartíðiiidanna 1908. 

Auglpsing, er birtir á Idandi lög 23, mars 1908 um breyting á og viðbót við 
Iðg 19. mam 1908 um að öðlast og mUsa rjett inhborinna manna^ undirakrifuð af 
ráðherra 10. april 1908 (A nr. 5, bls. 28—35). 

Opið hrjef um að almennar kosningar tíl alþingis skuli fara fram, undir- 
akrifað af konungi 8. mai 8. á. (A. nr. 6, bls. 36—37). 

Opið hrjef um að aljnngi, setn nú er, skuli leyst upp, undirskrifað af kon- 
ungi 8. d. (A. nr. 7, bl8. 38—39). 

Konungleg auglpsing um að rikUstjöm skuli falin d hendur HkUarfa i fjœr- 
vist l'onungs, undirskrifuð af konungi 9. maí 1908 (A nr. 8, bls. 40—41). 

Konungleg auglpsing um að konungur ye Jcominn heim aftur og tékinn vid 
ríkisgtjóm^ undirekrifuð af konungi 27. 8. m. (A nr. 9, bls. 42—43). Brjef SlilórnarráðsiiiS tU spdumannsins i Gullbríngu- og Kjósarsýslu 64 
um l^kTftrðan verslunarlóAarinnar i Keflavik. 15. jAni. 

Með brjefl, dags. 12. þ. m., haflð þjer, herra sýslumaður, sent hingað 
eftirrít af ályktun sýslunefndar GuUbríngusýsiu vidyikjandi stærð og takmörkun 
verslunarlóðarínnar i Keflavik* samkvæmt lögum nr. 72 frá 22. nóvbr. f. á., svo 
og 2 eintðk af uppdrætti af hinni fyrirhugaðu verslunarlóð. 

Útaf þessu er hjer með, samkvœmt iögum nr. 61 frá 10. nóvbr. 1905, 
ákveðið, ad verslunarlóð Keflavikurkauptúns i Gullbringusýslu skuli aukin með 
þreraur «vaBÖum og að takmörk þeirra sjeu þessi : 

1. Aframhaldandi bein lina af suðausturjaðrí Vatnsness, 25 metra upp fyrir 
aýsluv^nn milli Keilavikur og Njar&vikur og þaðan liornrjett lina i gömlu 
yerslunarióðina. 

2. í Ytra Njarðvikurhverfi: Úr Kiappanefi í Þórukotsbœ og þaðan rjett- 
hyrnd lina til suðurs i sjó fram. 

3. í Innra N jarð vikurli verfl : Bein linja yflr Narfakotsbœ og ibáðarliús Jóns 
Jónssonar i Njarðvik beggja m^in i 8jó fram. 

Jafnframt þvi að gefa yður þetta tii vitundar, til leiðbeiningar og frekari 
birtingar og endursenda hjermeð annað eintak framannefnds uppdráttar, er geyma 
skal við skjöl Keflavikurlirepps, skal lagt fyrir yður að hafa eftirlit með þvi, að 
hreppsnefnd nefnds hrepps láti setja og haldi við, á hreppssjóðs kostnað, glögg- 
um merkjum á takmörkum verslunarlóðarinnar. 1. dAg júliman. 1908. lUjkJaTÍkt íiafoldarprentnniðja. 1906 228 

05 Bljef Slijómarráðsins til spslumannsins i GuUbringu- og Kjésarspålu 

li. jiaL um breyting å takmörkum Bosmhvalaneshrepps og NJardvikur- 
hrepps o. IL 

Með brjefi yðar, herra sýalumaður, dags. 12. þ. m., hafa stjórnarráðinu 
borist erindi fra hlutadeigandi hreppsnefndum víðvikjandi breyting á takmörkum 
RoBmhvalaneshrepps og Njarðvikurhrepps i tiuUbríngusýalU; og hafið þjer i um- 
bo&i sýBlunefndarinnar mælt med þyi, að breyting þessi veröi leyfð. 

Útaf þessu skal hjer með, samkvæmt sveitarstjómarlögum 10. nóvbr. 1905, 
skipaö svo fyrir sem hjer seglr: 

1. Njarðvikurhreppury ásamt landí jarðarímiar Eeflavikur, skal vera hreppur 
út af fyrir síg, er nefníst Eeflayikurhreppur, og Rosmhvalaneshreppur að 
fráskilmní jöröumii og kauptúninu Keflavik skal vera hreppur fyrir sig, er 
heiti Gerðahreppur. Takmörk hins nýja Keflavikurhrepps verða hin nú- 
verandi takmörk Njarövikurhrepps og gagnvart Gerðahreppi landamerki 
jarðarinnar Keflavikur. 

2. Hinn nýi Eeflavikurhreppur skal taka vid öllum eignum, skuldum og sveit* 
arþyngslum hins núverandi Njarðvikurhrepps þeim, sem eru eða siðar kunna 
fram að koma, en eignum, skuldum og sveitarþyngslum hins núverandi 
Bosmhvalaneshrepps skal skift þannig milli Iiinna nýju hreppa, ad i hlut 
Keflavikurhrepps komi ^/too ^^ i l^ut GerOahrepps ^Vioo o? ^úr sama hlut- 
falli skal skifta sveitarþyngslum, er síðar kunna til að koma og eiga rot 
sina i Qelagsskap þeim, sem hingað til heflr &tt sjer stað milli hinna nýju 
hreppa. 

3. Aðskilnaður hreppanna skal teljast ad hafa fram farið fra þessa års far- 
dOgum og hreppsnefndir i hvorum hinna nýju hreppa skal kjósa þogar eftir 
að tilkynning er komin um hreppaskiftin, og skulu vera 5 hreppenefndar- 
menn i hvorri hreppsnefndinni, en þær skulu siðan framkvæma skiftinguna 
á eignum, skuldum og sveitarþyngslum þannig, að sýslunefnd Oullbringu- 
sýslu sker úr, ef ágreiningur verður, og hún skal einnig kveða á um fjall* 
skil og afrjetti. 

Þetta er yður hjer með til vitundar geflð til leiðbeiningar^ frekari að- 
gerða og birtingar, að þvf viðbættu, að með framangreindri fyrirskipan er engin 
breyting gjörð á hinum forna Rosmhvalaneshreppi og hinum foma NjarOvikur- 
hreppi, sem dómþinghám nje manntalsþinghám. 229 1901 Leiðarvísir ^~. 

fyrir 

brjefhiroing-armenn. 1. gr. 
Brjefhiröingarmenn eiga vandlega að kynna sjer pÓBtlög 16. nóv. 1907, 
r^Iugjörð um notkun póBta 7. mare 1908, reglugjörð um meðferö á póstsending- 
um til eða frá stjórnarvöldum og sveitar- eða bæjaretjómum 21. mai 1908 og 
r^Iugjörö fyrír póstmenn 22. mai 1908^ sem þeim hafa verið sendar, og fara 
nákvœmlega eftir því, sem þar er fyrir lagt. 

PÓBtafgreiðalumaður så, sem til þess er settur^ er nánasti yflrboðari brjef- 
hirðíngarraanna, og á að hafa eftirlit með^ að þeir gegni skyldum sinum sam- 
kvæmt ofannefndum lögum og reglugjörðuni. Hann gjörír þeim kunnar allar 
þœr breytingar^ Bem kunna að verða á postgongum, póststöðvum, burðargjalds- 
ákvæöum o. 8. frv., og lætur þeim í tje allar nauðsyiilegar leiðbeiningar. 

Brjefhirðingarmenn eru skyldir til að afhenda póstmeistara og hlutaðeig- 
andi póBtafgreiðslumanní bækur sinar o. fl. til skedunar^ hvenær sem þess kann 
að verða krafist. 

011 erindi brjefhirðingarmanna til stjórnar póstmálanna skal senda póst- 
afgreiðslumanni þeim, bem brjefhirðíngarmaðurinn er undir^ áleiðis tíl póstmeistara, 
til þess að póstafgreiðslumaður geti látið þeim fylgja ummæli sin. 

Vilji brjefhiröingarmaður takast ferð á hendur, skal hann sækja um farar- 
leyfl samkvæmt þTi, sem fyrir er mælt i siðasta málslið 3. greinar i reglugjörð 
fjTÍr póBtmenn 22. mai 1908. 2. gr. 
Briefhirðiiigarmenn afgreiða póstsendingar til næstu póstafgreiðslustada á 
báðar hliðar við sig og miUumliggjandi brjefhirðingarstaða; og að öðru leyti eftir 
reglum, sem póBtmeistari kaim að setja. ime 230 

06 þeir brjefhirðingarmenn, sem búa á viðkomustöðum Btrandferðaskipanna, 

28. mai. g^j^ ^g j^^j^ póstseiidingaviðskifti við útlönd, þegar svo stendur á, að brjefhirð- 
ingarstaðurinn er sídastí viðkomustaður ákipsíns hér & landí. 

Til þess að nauðsynlegt eftirlit yerðí haft ineð þvi, sem sent er með póstí^ 
skal skrifa það, sem afgreitt er fi-á brjefhirWngarsUið, á póstsendingaskrár^ eftir 
þeim reglum, sem settar eru i ö. gr., og skal vera sjerøtok skrá til hvers póst- 
staðar yfir þanu tlutiiing allan^ sem þangað á að fara. 

Innlendar póstsendingar skal ðkrá til pósthúss þess, sem næst liggur 
þeim stað, sem sendingin á að fara til. 

Póstsendingar til útlanda skulu sendar til næsta postafgreidslustadar, 
nema þegar þær, sanikvæmt því, sem siðar segir, eru sendar með póstskipunum 
eða brjefa- og krossbandssendingar með öðrum skipum, samkvœmt 9. gr. i póet- 
lögum 16. nóv. 1907. 

Brjefhirðingarmenn á viðkomustöðum póstskipanna geta sent póstsend- 
ingar nieð þeim beint til útlanda, þegar svo stendur á sem fyr segir, skráð þœr 
til póststðdvanna á viðkomustöðum skipanna erlendis, en böggulsendingar og 
peningabrjef má þó ekki senda beint til póethúsa utanrikis; slikar póstseodingar 
verður að skrá tíl bðgglapóststofunnar i Kaupmannahðfn. BrjefbirðÍDgarmenny 
sem eigi búa á viðkomustað póstskipa, skulu skrá sendingar til pófitmannsins á 
næsta viðkomustað þeirra, þegar svo stendur á, að það, samkvæmt ferðaáætlun 
þeirra i sambandi við ferðir landpostanna, mundi greida sendingunura fljótari eða . 
jafnfljóta ferð, heldur en að senda þær með landpósti. 

Samkvœmt 9. gr. i póstlögum 16. nóv. 1907, má senda almenn brjef og 
krossbandssendingar með öðruin skipum en póstskipuni, bæði innan lands og utan, 
og skal þá skrå póstsendingarnar til þess pósthúss, sem skipið fer til. 3. gr. 

Til flutnings med póetum skulu brjefhirdingarmenn taka á móti: 
a. Lausum brjefum til innlendra og útlendra póetstöðva. 

Teist þar undir: almenn brjef, spjaldbrjef og krossbandssendingar, bædi 
prentað mål, sýnishorn af vöru og snið. 

Til innlendra póststöðva má prent i krossbandi, á tímabilínu frá 15. april 
til 14. oktober, að báðum dögura meðtöldum, eigi vera þyngra en 2 klló- 
grðmm, og á timabilinu frá 15. oktober til 14. april, að báðum dðgum med- 
töldum, eigi þyngra en Vi kilógramms. Brjef, sýnishom af vöru og snið 
mega eigi vera þyngri en 250 grömm. 

Til Danmerkur og .Fœreyja mega brjef, sýnishorn af vöru, uppdrættir, 
snið og óborgað prent ekkí vega yflr 250 grömm, en prent, sem borgað er 
fyrir að nokkru eða öUu leyti, má vega alt að 2 kílógrömmum. 

Til utanríkislanda má prent i krossbandi og skjöl vera 2 kilógrömm að 
þyngd, en sýnishorn af vöru 350 grömm, en þyiigd brjefa er ótakmðrkuð. 

Allar þessar ^endingar m& senda sem ábyrgöarsendingar. 231 1908 

b. PeDÍngabrjefum til innlendra og útlendra póststöðva. Um þyngd þeirra öd 
gildir hið sama og um þyngd almennra brjefa. ^- "**• 

c. Bögglum til innlendra og útlendra póststððva. Hverri böggulsending á að 
fylgja fylgibrjef, sem pÓBtstjórnin crefar út; til innlendra og danskra post- 
Btödva má það vera lokað umslag, eigi yflr 20 grömm ad þyngd^ 'en til utan- 
rikispóststððva verður þa5 að vera opið spjaldblað. Slikura fylgíbrjefum 
verða að fylgja tollskrár, ein eða fleiri, sjá töfluna C. 

Bðgglar mega vega alt nb: 
5 kilogrommum med skipura, 
2Vb kUógrammi med landpóstum, 
1 kilógrammi með gangandi póstum. 

Bögglar med mótuðum peningum mega þó vega 8 kg. með ekipum og 
landpóBtum, en 2*/» kg. með gangandi póetum. 

d. Blöðum og timarítum, sem menn skrífa sig fyrir, þegar þau hafa veríd inn- 
ritud á póetstofunni i Reykjavik. 

Að því er snertir ásigkomulag sendinganna, umbúðir og utanáskrift og 
innsigli, verða þær að fullnægja skilyrðum þeim, sem tekin eru fram i reglugjörð 
um notkun pósta 7. mars 1908 og reglugjörð um meðferð á póstsendingum til 
eða frá stjómarvöldum og sveitar- eða bæjarstjórnum 21. mai 1908, og verða þær 
þyi að eins teknar i ábyrgð póststjórnarinnar, að þeim ákvseðum sje n&kvæm- 
lega fylgt. 

Hluti; sem bannað er að flytja með póstum (sbr. póstlög 16. nóv. 1907, 
5. gr., og reglugjörð um notkun pósta 7. mars 1908, 10. gr.), mega brjefhirðingar- 
menii ekki taka til flutnings, en hafl það eigi að siöur verið gjört, SKal fara með 
þá samkvæmt reglugjörð 7. mars 1908, 10. gr. 

Brjefhirðingarmenn eru skyldii til að taka á móti og afgreiða póstsend- 
ingar frá kl. 9 árd^^ til kl. 7 siddegis, eda sjá um, ad þad verdi gjört fyrir 
þeirra hönd. Á afgreidslustödum póstskipanna verdur þetta þó ad vera komid 
undir burtfarartíma skipanna. 4. gr. 
Burdargjald undir sendingar þ<rr, sem 3. gr. segir ad brjefhirdingar- 
menn skuli taka til flutnings, er: 
I. Almenn brjef. 

1. Til innlendra póststödva, Danmerkur og Fœreyja, ef þau vega 20 grömm 

eda minna 10 aarar 

ef þau vega yfir 20 grömm ad 125 grðmmum 20 — 

ef þau v^a yfir 125 grömm ad 250 grömmum 30 — 

Innanbæjar og innansveitarbrje' olt ad 250 grömnium ... 4 — 

Sje eigi borgad fyrir fram med frimerkjum undir brjef til póststödva 
innanlands eda til Ðanmerkur og Færeyja, verdur burdargjaldid tvöfalt 
yid þad> sem ad ofan segir. 1908 2ð2 

06 SJe borgunin ónóg, tvöfaldast hið óborgaða buröargjald. 

28. iDfti. Burðargjald undir brjef til eða frá Btjómarvöldum og svdtar- eða 

bæjarBtjórnum hækkar þó ekki, þótt undir þau sje ekki boiigaö, ef tarið 
er eftír þeim sjerstöku reglum, sem um þau gilda. 
2. Til landa utan ríkis: 

Fyrir hin fyretu 20 grðmm 20 aurar 

og SYO 10 aurar fyrir hver 20 grömm, 8em þar eru fram yfir. 

Sje eigi borgað fyrir fram með frimerkjum undír brjef tíl landa utan 
rikis, veröur buröargjaldið tvöfalt. Sje ónóg borgaO, tvöfaldast þaö, sem 
á vantar. 
n. Spjaldbrjef. 

Millí póBtstöðva innanlands og Danmerkur og Færeyja .... ö aurar 

Innanbæjar og innansveitar spjaldbrjef 3 — 

Til utanrikislanda 10 — 

Með fyrir fram borguðu svari er burOargjaldið helmingi meira. 
IIL EroBsbandaBendiiigar. 

1. Milli pÓBtotöðya ÍDnanlands fyrir hver 50 grðmm eöa minni þunga 3 auiar 
Innanbœjar og innansveitar, alt að 250 gr 3 — 

2. Til Ðanmerkir og Færeyja undir hver 50 grömm eða minna . 5 — 
Þó minBt 10 aurar fyrir BýnÍBhom. 

3. Til landa utan rikis, undir hver 50 grömm eöa minni þunga . 5 — 
Þó minst 10 aurar fyrir sýniBhom og 20 aurar minst fyrir 
skjöLönnur en sendibrjef. 

KroøBbandssendingar (prentaö m&l, sýnlahorn og sniö; innanlands skulu 
œtið vera fuUborgaðar fyrir fram, en til útlanda skal að minsta kosti vera 
borgaS ondir þær að eiiihverju leyti. Sje ónóg borgad undir þær, tvðfaldast 
það, sem ávantar. 

Til Danmerkur og Færeyja mk þó senda óborgað krossband, en þá må 
það eigi vega yfir 250 grömm, og buröargjaldið er hið sama sem fyrir brjef. 
Ef á senaingar þessar er skrifað eitthvað^ sem eigi er leyft af poststjominni, 
eöa ef umbúðimar, sem eiga að vera þannig lagaðar^ að hægt sje að kanna, 
hvað i þeim er, eru með öðru móti, en hún heflr fyrir lagt, verda sendingar 
þessar eigi sendar meö póstum, nema sem almenn brjef. 

Fyrir ábyrgö hverrar sendingar, sem talin er að framan, skal greiða: 

Innanlands og utan 15 aura 

Abyrgðarsendingar skulu ávalt vera fullborgadar fyrir fium. 
IV. Peningabrjef. 
1. Innanlands. 

Burðargjald eins og undir almenn brjef, sem boiigað er undir fjrrir 
fram, og ábyrgðargjald að auki eftir veröupphæð. 

Fyrir 300 krónur og þar undir 15 aurar 

fyrii yfir 300 kr. að 400 krónum 20 — 

fyrir yfir 400 kr. að 500 krónum 25 — 2ðð 1908 

og 8V0 5 aurar fyrir hvert hundrað eða brot úr hundraði, sem þar er 66 
fram yflr. 28. mti. 

2. Til Danmerkur og Faereyja. 

Buröargjald eftír þyngd eins og undir almenn brjef þangad^ og auk 
þees ábyrgðacgjald af upphæð þeirrí, sem í brjeflnu er, fyrir hveijar 
250 kr. eða minni upphaed 20 aurar. 

3. Til landa utan rikis. Sjá töfluna B. 

Sje þesB krafist, að talið eje i peníngabrjefl á brjefhirOingarstadnum, 
þar Bem það er afheÐt, er borgunin fyrír það: 

Fyrír 500 kr. eöa minni upphæð 10 aurar 

og fyrir hverjar 1000 kr. af þvi, sem fram yflr er . . . 5 — 
Brjefhirðíngarmaður má ekki telja i peÐíngabrjefum til átlanda. 

Sje talið í peningabrjefiy sKal skrifa á efra horn brjefsins vinstra 
megin »talið«. 
BOggulsendingar. 

1. Milli innlendra pöststödya: 

a. Með landpóstum^ þegar bögglarnir eni settir á póst á timabilinu frá 
15. april til 14. oktober, að báðum dögum meðtöldura, undir hvert 

Vb kilógramm eða minni þunga . 30 aurar 

Ml 15. oktober til 14. april, ad báðura dögum meðtölduni, 

undir hver 125 grömm eða minni þunga 25 — 

b. Meö skipum eingöngu: 

Undir hvem bðgi^ul . 10 aurar 

og auk þeés undlr hvert Vb kilógramm 10 — 

c. Innanbæjar og innansveitar: 

Undir hvem bðggul 5 aurar 

og auk þe88 undir hvert % kilógramm 5 — 

Brot úr hálfu kilógrammi telst sem hálft kilógramm. 

Böggull, sem eigi er fuUfrimerktur, skal eigi fluttur með landpósti, nema 

á tylgibrjefinu etandi »landveg«. 

Undir böggla, sem rúmfrekir em i hlutfalli við þyngd sina, svo og 

böggla, sein eftir ásigkomulagi sinu útheimta, að varlega sé meö þá farið, 

skal borga 50% meira. 

2. Til Ðanmerkur og Fœreyja. 

Undir hvem böggul 20 aurar 

og að aoki undir hvert Vt kilógramm 5 — 

3. Til landa utan rikis. Sjá töfiuna C. 

Þegar bðggulsending til útlanda er send áleiðis með landpósti, ber, auk 
buröai^alds þess, sem talið er undir V, 2 og 3, einnig að gréiða undir hana 
buröargjald eftir V, 1 a. 

Sje verð tílgreint A böggli, skal ennfremur greiða ábyrgðargjald eftir 
veröupphadð eins og fyrir peningabrjef . 1908 234 

66 Sðmu reglur gilda um talning peninga i peningabögglum eins og i pen- 

28. mal. ingabrjefum. 

Sje talíð i peningaböggli, skal skiifa bæði k fylgibrjefið og bðggulinn 
»talið«. 

:i Fylgibrjef þau, Bem póetstjórnin gefur át, kosta 1 eyri hvert Ef 25 eru 
keypt i einu kosta þau 20 aura. 
VI. Blöð og timarít, sem send eru Bamkvæmt póstlögunumy 11. gr. f. 
Burðargjald uudir hvert Vb kilógramm eða minni þunga: 

Á tímabílinu fr& 15. ai»-. til 14. okt. að báðum dðgum meðtöldum 10 aurar 
A timabilÍDu frá 15. okt. tU 14. aprU, að báðum dögum meðtöldum 30 — 
Burðargjaldið borgist fyrírfram i peuingum. Það skal vegið i einu lagi, 
sem i einu er látid á póethúsíð af sama blaði eða timaríti, þótt sendingamar 
sjeu fieiri og til ýmissa. 

VII. Móttökukvittanir. 

Sje miði látinn fylgja ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum eda bögglum til 
kvittunar af hálfu viðtakanda, verður að borga undir hann 10 aura, bœði 
utanlands og innan, er limist á brjefið í frímerkjum. Móttökukvittunina skal 
brjefhirðingarmaður útbúa og festa hana við sendinguna. Á brjefið skal 
skrifa »A. R.« 

Brjefhirðingarmaðury sein skilar slikri aendingu til vidtakanda, skal láta 
hann undirskrífa kvittunina; siðan sendir hann viðtökupÓBthásinu hana i 
ábyrgðarbrjefl. 

Til innlendra póststöðva skal skrifa utan á umslagið »móttökukvittun«, 
en til útlendra póststöðva: Avis de reception, bureau de poste å« . . . 

VIII. Aukaburðargjald. 

Þegar peningabrjef eða böggulsendingar, sera eigi bafa farid ur vorslum 

póststjómarinnar; verða sendar aftur fra þeim stad, sem þaðr ittu að fara til, 

eda þeim verður komið lengri veg hjer á landi, skal borga aukaburdargjald 

fyrir þann flutning, 2 aura fyrir hverjar 100 kr., ef peningar eru sendir efta 

verðmætir rounir, og fyrir böggulsendingar bálfan burðareyri. 
IX. Borgun á burðargjaldinu., 

Burðargjald (og ábyrgðargjald) skal boi^a fyrirfram undii*: 

ábyrgðarbrjef; 

póstávisanir; 

póstkröfur; 

póstinnheimtur; 

móttökuk vittanir ; 

krossbandssendingar og blöd og timarit, sem ílutt eru samkvæmt 11. gr. f. i 
póstlögunum; 

sendíngar til konungs og konungsættingja; 

sendingar til stjórnarvalda og sveitar eðá bœjarslgóma. Þó mega aðrir en 
stjórnarvöld og sveitar- eða bæjarstjórnir senda slikar sendingar óborgað- 
ar, þegar þœr aðeins eru umbeðnar eða heimtaðar skýrslur eða um- 23& m^ 

dagnir, og sendandi hefir med dginhandar undirskrift vottað það á send- ^g 
ingunni; stjómarvöld þau og sveítar- eða bæjarstjórnir, sem taka á mótí 86, mú 
þesBkonar sendingum, boi^a þá burðargjaldið við móttöku; 
spjaldbrjef og brjef, sem eru opin, eða utan á þau er ritað, svo að viðtak- 
andi geti ályktað af því, hvað þau haii ínin að halda. 
Borgunina fyrir allar þœr sendingar til innlendra póststöðva og Ðanmerkur 
og Færeyja, sem eígi eru nefndar í þessarí greín, má greiða eftir þvl, sem 
sendaudi oekar, aanaðhvort á pósthúsinu; sem sendingin er send frá, eða þviy 
seni hún er send til, eða að nokkru leyti á báðum stöðum. Peningabrjef 
til Danmerkur og Færeyja skal þó ætið borga undir fyrirfram að fullu. 

Undir peningabqef og böggla til landa utan rikis verður að borga fyrir- 
fram að fullu. 

Burðargjald undir sendingar til útlanda er eigi hsBgt að borga með þjón- 
ustufrimerkjum, þótt um embættissendingar sje ad ræda. 

EinstAkir menn, sem eitthvað senda með pósti, eru skyldir til að borga 
eftir á ógoldna póstpeninga fyrír sendingar, sem eigi eru leystar inn af 
þeim, sem vid á ad taka, ef þess er krafist af póstjórninni. 
. Aðrar póstgreiðslur. 

1. Útburðm* brjef a með hraðboða. 

Frá póststofunni i Reykjavik og póstafgreiðslustöðura fast brjef borín til 
viðtakenda með hraðboða, ef eigi þarf yfir vötn að fara, gegn 30 aura, 
gjaldi fyrir hvem kilómetra frá pósthúsinii að telja. 

Hraðboðagjaldið borgast með þvi, að lima frímerki á brjefið fyrir 
gjaldinu, en póstmaður sá, er annast utburdinn, bætír sjer kostnaðinn meö 
endurgjaldsskirteini, sbr. 8. gr. 

2. Fyrir sjerstaka póstkvittun greiðist 5 aurar. Ef samskonar sendingar frá 
sama sendanda til sama viðtakanda eru látnar i einu á pósthúsið, má kreQ- 
ast þess, að þær sjeu settar á sömu kvittun. 

Kvittanir má heimta fyrír öllum öðrum sendingum en lausum brjef- 
um og blodum, sem engin ábyrgð er á. Kvittanir til stjómarvalda fyrír 
kaupum á þjónustufrímerkjum skulu gefnar ókeypis. 

Póstkvittanir fyrir sendingum (ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum og 
póstávisunum) til utanrikislanda má heimta ókeypis. 

3. Fyrir ýmislegt svo sem: 

að skrifa utan á póstsendingu að nokkru eða öllu leyti; 

að merkja böggul að nokkru eða öllu leyti; 

að slá utan um peningabrjef, þar með talið að skrifa utan á það, og setja 

ÍÐQSigli fyrír, en umslag kostar sendandi, greiðist 5 aurar fyrir hvert 

fyrir eåg, og reiknast gjaldið fyrir hverja sending. 

4. Eftir samniogi vid hlutaðeigendur, getur brjefhirðingarmaður tekið ad sjer 
ýmialegt fleira, sbr. reglugjörð um notkun pósta 7. mårs 1908 16. ipr. 1908 236 

66 5. gr. 

sa. Bftl. I Þegar brjefhirðingarmaður tekur á móti ábyrgðarbijefum, peningabrjefum og 
bögglum, skal hann svo fljótt, sem imt er, setja á sendingar þessar númer 
og á ábyrgðarbrjefin skal stímpla eða skrifa R. 

Ný númer skal eigi setja á sendíngar, þótt þær sjeu endursendar eða 
áframsendar. 

Vigt skal skrifa á sendingamar og skal hun sett á þær i grömmum, 
þegar um böggla er að rœða bseði á böggulinn og fylgibrjeflð. 

Einu fylgibrjefl mega fylgja 3 verðlausir bögglar, en eigi neraa einn verð- 
böggull eða póstkröfubögguU. 

Fylgi fleiri bögglar einu fylgibrjefi, skal skrifa vigtina á brjefið í sömu 
röð og númerín. 
n. Vanborguð brjef og fylgibrjef skal stimpla með T-stimpli og burðargjaldið; 
sem á að heimta, skrifað ofani utanáskrif tina á brjefinu, med rauðkrit eða blákrit 
Eigi brjeflð að fara til útlanda, skal eigi rauðkrita það, en stimpla með T, 
og i efra homið vinstra megin á framhliðinni, skal ríta með tðlu, hve marg- 
falt brjeflð er; auk þess skal skrifa vid hliðina á frimerkjunum með bleki 
tvöfalda upphæð þess, sem á vantar, að brjefið sje fullborgað, i frönkum og 
centimum, eftir hlutfallinu 20 aurar = 25 centimar. 
IQ. ÖU ábyrgöarbrjef, peningabrjef og böggla, sem sett eru á póst, skal ínnfæra 
i viðtökubók; sem til þess er löggilt af poRtmeistara^ i áframhaldandi röö 
eftir númerum. 

E}ndursendar og áframsendar sendingar skal eigi innfæra i viðtökubók. 
í verðdálkinn skal tilfæra yerðið, í frönkum og centimuniy sje það tilfœrt á 
sendingunni i franskri mynt. 

Vigtina á bðgglum og peningabrjefum skal skrifa i vigtardálkinn eftir 
þvl, sem sagt er til á fylgibrjefinu og sendingunni. 

Í frimerkjadålldnn skal tilfæra frimerkin á sendingunni, þó ekki meira 
en borga skal undir hana; frimerki, sem kunna a5 vera framyfir, skal øtrika i 
kring um. Sjeu frimerkin ekki nasgileg til að borga undir sendinguna eða 
sje hun óborguð, skal tilfæra i dålkinn »Gjöld« það, sem viðtakandi á að 
borga, ef um innlendar sendingar er að ræða, en ónóg borgað eða óboiigaö 
ef sendingin er til Danmerkur. 

í siðasta dálkinn skal skrifa sendanda, ef hann er nefndur å sendingunni. 

Efst á hverja blaðsiðu skal skrífað med hvaða skipi eda pósti sendingamar 
sjeu sendar, og sje einhver sending á blaðsíðunni send með annari ferð, ber 
að gjöra athugasemd um það i bókinni. 
IV. Allar sendingar, nema böggla og blöð, skal stimpla með númerstimpli utaná- 
skriftarmegin sama dag og þeim er skilað til flutnings, til þees að hægt sje 
að sjá af stimplinum, hvar þær hafa verið settar á póst. 
Frímerki á sendingum, sem notuð eru til aö borga undir þœr, þar með talin 
frimerki áprentuð á spjaldbrjef, skal ónýta með númerstimplinum. Frimeiidy 
sem ofaukið er og ógild frimerki, skal eigi ónýta, ef komist verður hjá þvi. 237 1908 

Við hin ógildu frímerki skal skrífa núll (0), en hin skal umlykja meö 96 
strikum. sa 

Frimerki, sem límd eru aftan á brjef eða fylgibrjef, á böggla í staðinn 
fyrir á fylgibrjefin^ á móttökukvittunina i staöinn fyrir á sendinguna o. s. 
frv., skulu ónýtt á venjulegan hátt, en þar sem þau hefðu átt að standa^ 
skal gjöra athugasemd um, hvar þau hafi verið sett. 

Þótt frimerkin sjeu ónýtt með uúmerstimpli, skal stimpla fylgibrjef til 
útlanda þar að auki með stimplinum, svo og lika aðrar sendingar, ef stímp- 
illinn á frimerkjunum er ógreinilegur. 

PÓBtsendingar^ sem eru seudar aftur^ af því að þær hafa veríð skakt 
sendar, eða utanáakriftinni heíir verið breytt eða af því, að þeim verður 
ekki komið til skila, skal stimpla utanáskriftarmegin áður en þær fara 
af stað. 

Stimplunum verður að halda hreinum. 6. gr. 
Þegar póst skal afgreiða frá brjefhirðingarstað, skal taka brjef þau öU og 
sendingar^ sem með pósti eiga að fara, baedi þær, sem afhentar hafa yeri& 
þar á staðnum og þær, sem komið hafa annarsstaðar að^ og skifta þeim nið- 
ur eftir þeim póststödvum, sem þær eiga að fara til. Siðan skal útbúa póst- 
sendingaskrár til næsta postafgreidslustadar^ sem postur á að koma yið á, og 
til brjefhirðingarstaðanna á leiðinni til næstu póstafgreiðslu, eða eftir þeim 
reglnm; sem póstmeistari setur. 

Pófirtsendingaskrárnar skal útbúa þannig: 

Fyrst skal skrifa á þær póstferöatölu og skipsheiti, ef skráin er send meö 
skipiy dagsetningu og bæði póststaðinn, sem gefur út skrána, og póststað 
þann, sem hán er send til. Tala brjefa skal tilfærð 1 tyennu lagi. 
Útundan »aðkomin« skal set ja tölu þeirra, sem komið hafa frá öðrum póst- 
stöðyum, en útmidan »hjeðan« tölu þeirra brjefa, sem sett hafa verið á póet 
á póststaðnum sjálfum. 

t 1. dálk skal skrifa númer sendingannnar, i 2. dálk hvers eðlis bún er 
og skal þar setja Á. fyrir ábyrgðarbrjef (meðmœlingarbrjef), B. fyrir Mggul 
og P. fyrir peningabrjef og verðbqef. i dálkana »móttökustaður« (þ. e. sá 
Btaöur, þar sem sendingin er fyrst sett á póst) og »ákvörðunarstaður« (þ. e. 
sá staður, sem sendingin á að fara til), skal eigi skrifa neitt þegar móttðku- 
staður er sami staður og skráin er send frá eða ákvörðunarstaður sendingar- 
innar er sami staður og skráin er send til. Annars skal skrifa i þessa dálka, 
og sýnir stimpillinn á frimerkjmium hver móttökustaðurinn er, en utanåskrif- 
in ákvörðunarstaðinn. 

Þá skal og skrifa verð sendingar i verðdálkinn. 

Í athugasemdadálkinn skal setja athugasemdir, svo sem »talið«, »expres«, 
»braðboðasending«, »móttökukvittun«, »A. R.« o. s. frv., og ef um póstkröfu- líWS 288 

60 sendingar er að ræða, skal setja i athugasemdadálkinn »Remb.f eða »pÓBt- 

28. maí krafa« og upphæð póstkröfunnar i tölum á eftir. 

Póstsendlngaskrár ekal senda til allra póststöðva k þeirri poøtleid, sem 
brjefhirðingín á viðskifti við, hvort sera nokkurt brjef eða sending k að 
fara til þeírra eða ekki. 
II. Þegar alt hefir veríð fært inn á póstsendingaskrámar, samkvœmt þvi, sem 
að framan segir, skal binda saman almenn brjef og ábyrgðarbrjef, peninga- 
brjef og fylgibrjef I bundin, i sömu röð eins og þau eru tilfærð k póetsend- 
ingaskránni. Með ábyrgðarbrjefum skal leggja póstávísanir, póstkröfueyðublöð 
og póstkröfubrjef og óborguð og vanborguð brje'. Hvert bundin skal reyra 
saman med seglgarni svo fast, að brjefin geti ekki núist saman, og láta þau, 
ásamt peningasendingum og böggulsendingum, verði þvi við komið; niður i poka, 
merktan með nafni brjefhirðingarstaðarins, sem hann er sendur fri, oter og 
póststaðarins, sera hann er sendur til, neðar, eða þá með raerki bundnu við 
pokaopið. 

Þess skal vandlega gætt, að póstpokar sjeu rjett raerktir og að þeir beri 
ekki eldrí merki. 

Peningabrjef og bög^la skal jafnan láta niður vottfast eða i yiönrvist 
póetsins. 

Pokunum skal loka með lakkí, er sje sett á pappaspjald yfir endana á 
fyrirbandinu, og A fyrirbandid a5 vera sterkt og óbnýtt seglgam og lakkið 
fast upp við hnútinn á þvi. 

Þegar pósMutningur er sendur i pokura raeð skipum, skal honura fylgja 
sendingaskrá i tvennu lagi; öðru eintaki hennar skal haldiö eftír k brjef- 
hirdingarstaðnura, kvittuðu af skipstjóra eða umboðsmanni hans, en hinu 
heldur skipstjóri. 

Póstsendingar til brjef hirðingarstaða skal láta i lokaðar tðakur, ef þær 
eru eigi svo miklar, að nauðsynlegt sje að hafa koffort. 

Að töskunura heflr póeturinn lykil, en hlutaðeigandi póstmenn bafa lykla 
bæði að töskunura og póstkoffortunum á þeira póstleiðum, þar aem koffort 
eru notuð. 
III. Hver postur á að hafa meðferðis sendinga-, stunda- og vigtarseðil, eins og 
segir í reglugjðrð fyrír póstmenn 4. gr., og skal skrífa á hann þad, sem sent 
er til hvers staðar, pokatöluna en ekki innihald pokanna, tölu lausra bðggla 
og tölu stykkja i brjefaumbúðum utan poka, svo og komudag og farardag, 
stad og stund, þegar hann er afgreiddur af hverjum póetmannL 

Þegar postur hefir tekid vid sendingasedlinum athugasemdalaust, skal það 
flkodað sem kvittun fra hans hålfu fyrir póstflutningi þeim, sem þar er skråd- 
ur; eins skal þad og skoda sem kvittun af hendi postmanns fyrir poetfiutn- 
ingnum, þegar hann hefir tekid vid sendingasedlinum athugaaemdalaust af 
póstinum. 389 løoa 

7. gr. M 

I. Þegar komið er með póstflutning á brjefhiroingarstao, hvort sem það er með ^^ "*■*• 
landpóstum eða skipum, skal fyrst bera nåkvæmlega saman pokatðluna við 
sendÍÐgaseðilinn og siðan athuga meö vottum innsigli, fyrirbönd og pokana qálte. 

Því næst skal opnå pokana vottfast og bera saman töluua á hinum ein- 
stðku sendingura vid póstsendingaskrána, en eigi må opnå nema einn poka 
i einu, fyrr en þessura bráðabyrgðarsamanburði er lokið. 

Umbúðum, seglgami og merkjum må ekki blanda saman við annað, fyrr 
en búið er ad grannskoda, að allar sendingar, sem å skrå standa^ sjeu fram- 
komnar og óskemdar. 

Til þess ad vissa sje fyrir ad ekkert verdi eftir i pokunum, skal snúa 
þeim um, þegar þeir eru tæmdir. 

Ad þessu loknu skal bera saman sendingamar og póstsendingaskrána i 
einstökum greinum og athuga, hvort þær hafa verid rjett frimerktar og ad 
ödru leyti rjett útbúnar. 
n. Um sjerhyerja yillu eda ónákvæmni å póstsendingaskránum, eda ad þvi er 
snertir hinar komnu sendingar, skal póstmanni þeim; sem sent heflr, gjort 
advart, med leidrjettingarskýrslu med fyrstu póstferd. 

Póstmadur sá, sem fær leidrjettíngarskýrslu, rannsakar, hvort hun er á 
rdkum bygd, og sje svo, ritar hann á hana »vidurkent« og nafn sitt undir, 
en ad ödrum kosti nfsakanir sinar. 

Póstmadur sá, sem sainkvæmt leídrjettingarskýrslu å ad bera ábytgd k 
oflågt eda skakt reiknudu burdargjaldi, limir á leidrjettingarskýrsluna, þegar 
hún er vidurkend, almenn frímérki fyrir því, sem á vantar. 

Leidrjettingarskýrslur skal ætid endursenda tafarlaust. Þegar um melri 
háttar afbrigdi er ad iteda, eins og ef ábyrgdarsendíng vantar eda engin 
skrá eda engin póstsending kemur frá stad, sem póststadurínn heflr vidskifti 
vid, skal, auk þess ad senda leidrjettingarskýrslu, gjöra hlutadeigandi póst- 
manni vidvart um þad med simtali eda ritsimaskeyti, ef audid er. 

Þegar um slik afbrigdi er ad rsBda, skal senda hlutadeigandi póstafgreidslu- 
manni åleidis til póstmeistara nákvæma og vottfasta skýrslu um þau, sje 
leidrjettingarskýrslan eigi vidurkend. 

Rjett er ad skrifa athugasemd um þad á skrår eda sendingalista, ef leid- 
rjettingarskýrslur eru útgefnar, og er naegilegt ad skrifa »Isk.« og númeríd 
á leidrjettingarskýrslunni. 

Hinar vidurkendu leidrjettingarskýrslur skal senda til póstafgreidslumanns 
þesB, sem brjefhirdingin er Iðgd undir. 

Aih. Þar sem sagt er i 6. og 7. gr., ad vitni skuli vera vidstatt, þegar 
postur er opnadur eda látinn nidur, þá verdur samt ad gjöra þad vottalaust 
þegar tvo er ástatt, ad ómögul^ ^ ad nå i vitni. 
in. Allar sendingar, sem koma til brjefhirdingarstadar, ad undanskildum böggl- 
um og biodum, skal stimpla med númerstimpli þegar i stad; sendingar þessar 
skal stimpla á bakhlidina, nema spjaldbrj^, þau skal ætid stimpla á fram- 1908 240 

W hliðina. Myndaspjaldbrjef þarf ekki að stimpla. SömuleiðiB skal stiropla 

28. m«í. allar aðkoninar póstsendingaskrár. Skakt sendar poøtsendingar . skal ætið 
stimpla, einuig blod og bðggla. 
IV. 011 &byrgöarbrjef, peningabrjef og böggla, sem koma á brjefhirðingarstaðimi 
fr& Oðrum póststödyum, skal innfæra i afhendingabókina, eins og bókin sjilf 
gefur leiðbeining um, þannig, að i fyrsta dálk skal rita numer sendingar, 
þá daginn, sem hun kemur, staðínn, sem sendingin kemur fra, tegund hemi- 
ar, viðtakanda, verð og vigt; i siðasta dálk skal viðtakandi kvitta fyrir 
sendingunniy en sje hun eigi afhent, heldur send til annars pósthúss, skal 
skrifa i þann dálk nafn þess, með hvaða ferð hún er send og hvaða dag. 
V. Brjefhiröingarmenn eru ekki skyldir til að láta bera brjef út meöal viðtak* 
enda; heldur verður að gefa þeim kost á að f á þau afhent á rúmhelgmn 
dögum frá kl. 9 árdegis til kl. 7 siðdegis, enda þótt brjefhirðingannaður sje 
eigi sjálfur viðstaddur, og skal hann annast um, að jafnan sje einhver, er i 
fjarvist hans frá heimilinu hefir þetta á hendi. Sjeu viðtakendur eigi á póet- 
staðnum eða adrir, sem geti tekiö við sendingum fyrir þeirra hðnd og geflð 
gilda kvittun fyrir, skal koma til þeirra tilkynníng um, að sendingín sje 
komin, á eyðublaði, sem til þess er ætlað, og ef viðtakandi ritar kvittun á 
tilkynning þessa og sendir hana aftur til pósthússinS; fær hann sendinguna 
afhenta geg.i þessari kvittun. Slikar kvittanir geymast sem fylgiskjðl við 
afhendingarbókina. Yfir höfuð verða brjefhirðingarmenn að tilkynna ábyrgö- 
arsendingar og sjerstaklega póstkröfur, svo að þær verði ekki sendar aftur 
&ður en hlutaðeigendur víta um komu þeirra, ef þær hafa veríð sendar til 
brjefhirðingarínnar til innheimtu eða tilkynningar. 

Brjefhirðingarmaður ber ábyrgð &, að undirskrift kvittana sje rjett. Þegar 
móttökukvittun fylgir sendingu, sem skilað er frá brjefhirðingarstað, verður 
brjefbirðingarmaður að annast um, að viðtakandi riti nafn sitt á hana, um 
leið og hann kvittar fyrír sendingunni; og ber siðan að endursenda móttöku- 
kvittunina i ábyrgðarbrjefi til þess pósthúss, sem hún upphaflega var send 
frá. Oborgað eða vanborgað burðargjald, sem hvilir á sendingum, sem brjef- 
hirðingaimaður afhendir, skal hann innheimta i peningum eða frimerkjum. 

Áður en hann afhendir sendinguna, skal hann lima frimerki aftan k hana, 
fyrír hinu vanborgaða burðargjaldi, og stimpla þau. 8. gr. 
I. Pósthúsin bœta sjer upp ýms útgjöld með þvi, þegar svo stendur á^ sem 
hjer s^r, að gefa út endurgjaldsskirteini: 

1. Fyrír að ílytja brjef með hraðboða frá öðrum pósthúsum eða frá útlðnd- 
um, til pósthússins á &kvörðunarstaðnum eöa fyrsta viðtðkuatadar hjer á 
landi. 

2. Fyrír frimerki, sem limd eru á ónógborguð ábyrgðarbrjef og böggla til 
útlanda, til viðtökupósthússins« 241 tMB 

Bkirteinið akaJ ætíð staðfesta án tillits til^ hvort leidrjettingarskyrBlan 66 
er viðurkend rjett eða ekki; skirtemid skal vitna í leíðrjettíngarBkýrsluna.^- b«!. 
og skrá þá, sem hún tilheyrir. 

3. Fyrir toll eða tollkostnað við sendingar frá útlöndum, tíl ákvörðunarpóBt 
húasins, þegar víðtakandi á að borga kostnaðínu, og tíl pósthússinSy sem 
tók Yið sendingunni frá útlöndum, þegar sendandi á að borgaJcostnaðínn. 

4. Fyrír borgun fyrír meðferð á böggulsendingum, sem finnast i brjefaköes- 
um, eða sem á leiðinni þarf að búa um eða binda uni; til posthussins^ 
sem þær eru skráðar til. 

5. Fyrir ofreiknað burðargjald, ef sendandi er krafinn um of mikið sökum 
skakkrar vigtar, ef burðargjald undir bðggul til útlanda er sagt of hátt, 
ef sendandí hefir verið krafinn um of mikið, en honum veríð boi^gað það 
til baka, til pósthússins sjálfs. 

i skirteininu skal vísað til leiðrjettingarskýrslunnar, staðarins, þar 
sem hún er gefin út, dagsetningar á skránni og burðargjalds þess, sem á 
að heimta og þess, sem héimtað hefir verið. 

6. Fyrir gjald fyrir talning i peningabrjefum og peningabogglum, til pósthúas- 
inS; sem þeir eru skráðir til. 

Á eitt endurgjaldsskirteini må setja gjald fyrir fleiri sendingar, sem 
eiga að fara til sama pósthúss. 

i skirteininu skal vitna i skrå þá, þar sem sendingin er ^krásett. 
II. Endurgjaldskirteini skal leggja utanum eða við brjefin, þegar þ«u eru send 

af stað. 
ni. Posthus það, sem endurgjaldsskirteinid er stýlað til, rannsakar vid afekrån- 
inguna, hvort það er rjett og annaðhvort stadfestir það, eða ritsr á það at- 
hugasemdír þær, sem pósthúsinu þykir ástæða til að gjöra (sbr. þó I. 2.). 
IV. Endurgjaldsskirteini skal staðfesta með þvi, að endurtaka upphaððína með 

bókstðfum og með stadsetning, dagsetning og undirskríft póstmannsins. 
V. Elndurgjaldsskirteiuið skal tafarlaust endursenda til pósthúss t>e6s, sera gaf 

það út. 
VI. Eomi endurgjaldsskirteinið eigi aftur með öðrum pósti, skal minna á það, og 
athuga það i athugasemdadálki á endurgjaldsskirteinaskránni. 9. 

Póstsendingar þær, sem brjefhiiðingarmaöur getur eigi koniið til skila 
(sbr. póstreglugjörð 7. marz 1908, 21. gr.), skal sera fyrst endursenda þvi post- 
hus!^ sem þær eru fra. Á endursendar sendingar skal ætið setja ástaeðuna fyrir 
því, ad þær hafa ekki komist til skila, t. d. »farinn«, »dáinn«, »óþektur«, »neit- 
aö móttöku«, o. s. frv. 

Þegar póstsendingar eru þanníg endursendar, skal afhenda þær þeim, 
sem sendi, g^n burdargjaldi þvi, er á þeim kann ad hvila. Finnist eigi send- 
andi, eda fikorist hann undan, ad innleysa aendingu, skal senda slikar sendingar 1MB 342 

fffi til póstBtofunnar i Reykjavik åleiOis til stjórnarrá&sins, til meöferðar eftir 21. gr. 
88. mtL i póetreglugjörðinni. 

10. gr. 

BrjeffairðingarmeDn ábyrgjast allar postsendingar, sem þeim er trúað fyr- 
ir. Þær skulu geymdar á óbultum stað, og mega ekki liggja fyrir sjÓDum óvið- 
komandi manna, og það er heldur eigi leyfil^ ad viðtakandi sjálfur leití uppi 
8endingar til sin. Brjefliirðingarmðnnum er bannaS að gefa nokkrum óviðkom- 
andi manni vitneskju um, til hvers eda frå hverjum póetsendingar koma eða 
fara, nema þetta Bje naudsynlegt til þess, ad koma þeim til tkila. 

Lyklar þeir, stimplar, signet, eyðublöð og önnur áhAld, sem brjefhirOingar- 
mönnum eru fengin, mega ekki koma i hendur óviðkomandi mönnum. 

11. gr. 

Brjefhirðingarmenn verða ad annast um, ad hafa jafnan birgdir af fri- 
merkjum, spjaldbrjefum og lögskipudum eydublödum. Hjá póstafgreidslumanni 
þeim, sem ylir þá er settur, geta þeir mót kvittun fengid frimerki ad láni alt ad 
þeirri upphaed, sem árslaun þeirra nema. 

12. gr. 

AUar þær póstsendingaskrár, sem brjefhirdingarmenn taka á móti og hafa 
til medferdar, skulu þeír senda med fyrsta pósti til póstafgreidslu þeirrar, sem 
brjefhirdingin liggur undir, og skal tilfæra tölu þeirra á pótsendingaskránni þang- 
ad. Leidrjettingarskýrslur og endurgjaldsskirteini skulu og fylgja svo sem fyr 
segir. Rjett er ad brjefhirdingarmenn gjöri reikningsskil mánadarlega, ef þeir 
hafa innheimtur, átborganir eda önnur skuldaskifti vid hlutadeigandi póetafgreidslu. 
Vid árslok skal hver brjefhirdingarmadur senda póstafgreidslumanni þeim, sem 
yflr hann er skipadur, vottord upp á æru og samvizku um, ad óborgadar og van- 
borgadar sendingar, sem brjefhirdingin heflr afhent á árinu, hafi verld frlmerktar 
fyrir hinu vauborgada burdargjaldi og frimerkin stimplud. 

13. gr. 

Komist brjefhirdingarmenn ad þvi, ad póstar eda adrir, sem nefndir eru i 
3. gr. póstlaganna, hafi medferdis brjef og peninga utan posts og ólöglega, eru 
þeir skyldir til ad skýra póstafgreidslumanni þeim, sem yfir þá er settur, eda 
póstmeistaranum i Reykjavik fra þvi, svo ad hlutadeigendur verdi látnir sæta 
sektum samkvæmt 18. gr. nefndra laga. £f brjefhirdingarmenn eda folk þeirra 
notar póstinn ólöglega vardar þad sektum, sem póststjómin ákvedur, eda afsetningu. 

14. gr. 

Brjefhirdingarmenn eru ekki skyldir til ad veita póstum gisting«, god- 
gjdrdir eda heygjdf handa hestum þeirra, nema gegn øaAng^umri boi^gun. 243 1908 

15. gr. 66 

Leiðarvísir fyrir brjefhirðingarnienii frá 1. februar 1892 og auglýsing um ^^ "^*^- 
breytíng á honum frá 4. rnars 18% fellur úr gildi. i stjórnarráði itlands, 23. mai 1908. 

i fjarveru ráðherra 

KL Jóii88on. Jón Hermannsson. 1908 244 66 

t3. mai. ** 
S r Cd 


O) CD 

a 
2 

f 

•2 

s -ja 
06 I 'C 


08 &) ©1 ð 
g 

^ P S 


p p S S S&s 


^g. s-s s« 


-4 * .£ ^ ^.i t'S 


s & 8> s 

I to 

i 245 1908 B. Burðargjald undir peningabrjef til útlanda. 

Almennt brjefburðargjald eftir þyngd, meðmœlingargjald 15 aurar undir hvert, 
og ábyrgðargjald eftir verðupphœð eins og hjer segir:: 66 

28. mal. Takmörk 


Fyrir hverjar 
216kr. = 800fr. 


verönpphœöar. 


eda þar undir. 


Frankar 


Anrar i 

1 


10000 


20 


engin 
10000 


15 
15 


10000 


15 


10000 


20 


10000 


20 


engin 
10000 


» 
25 


engin 


15 


10000 


15 


25000 


15 • 


10000 


15 


10000 


80 


10000 


15 


engin 
engin 
10000 


25 
15 
20 


engin 
engin 
engin 
10000 


15 
15 
15 
15 


10000 


15 


engin 
engin 
10000 


8 
15 
80 


engin 


15 


engin 


8 Argentina 

Aostarriki 

Belgia 

Bosnia-Herzegovina 

Balgaria 

Chili 

Danm5rk, Bjå ath. . 

Egjptaland 

Finnland 

Frakkland 

(Algier og Monaco) 

Holland 

italia 

Japan 

Luxemburg 

Montenegro 

Noregur 

Portugal 

Rumenla 

Russiand 

Serbia 

Spånn 

Stóra-Bretland 

Sviariki 

Sviss 

Tyrkland 

Ungverjaland 

Þýskaland Ath. 

Burðargjald undir peningabrjef 
til Danmerkur og Føreyja er venju- 
legt brjefburðargjald og 20 anrar 
fyrir hverjar 250 kr. eda minna af 
verðupphœö brjefsins. 

Upphœð peningabrjefa til út- 
landa, annara en Danmerkur og 
Færeyja, Noregs og Sviarikis, skal 
sett bæði i tölum og bókstöfum og 
fronkum og centimum. Pósthúsiö 
skal breyta upphœðinni i þá mynt, 
ef å þarf að halda, åour en brjefiö 
er afgreitt. 1908 246 66 

23. mai. tJipnnssSnqtv :«BJ1(B|10:) V\9J •c 

a 
S 

a -8 

4p :4ipiiii Jtic| So 
*W008 ^H^J QipioJSjnpu9 
l«^8 maiajýC^s^sýd n^siioQ rjipan jbcj »o -sjj; oQg 
1^ 'jipaas mas *niTac| jv : jHQaqddoQjaA 3iiora3|i»x 


IS 


bfi 2 

:Qipio)9 
^ u , -jnpaa ivsis mai 
'S lij •ajor)8^s9d ni(8ao([ 

J -s 

mas *iuia(( }y :qb ;iv •g 

es 

■S 

3 

m 
s g 


i * 
25 *» <© .t: 
"' -c s« i 

^-x SL so 0» ^^ 


^ ^ bo 

■• 2 ^ 

C «t flt .o lO 

^ g Si ♦; 

00 S ^ > at 1-^ ^ <>! 0^ ^ ^ ^C^ <-^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ 


« Wt lA iQ ■« 


S »C »C »C ift X ic lO ti: lO »-"^ »ÍÍ o p »o »o »c oo »o »o o a H S ssS3:ssgiS;?5 :?i^ S«SS« ff gi «8 s 


iO »o »c »o »c iC »o IÍ5 »it »ÍÍ lO » lO o iC kft »O O tO a 

«8 e 

U 

a 

O 

-c ^ 5 

N ^ 

A 9 f. ^ i? « 

A< í^ SIS il 


PQP 
40 o 


■C * •S iS iC «S *«C «£3 IC «C 'g.'f. bccS S-^ ^ 
i Si SJ! 

W^A^A '^ 

b ft, fc. », ft, a 

;c iS VS 'C ;c 'S el 
N 


:5 

is 

HO 8 ® s S 

le- 
Is's »*ö o 2 «1 Ti »-i .2 fi SS ri 

a •c o3 g o 


•3 .2 -g »O 

Cl cQ^iccí5t^ /)a5öi-?c4 2 Ses?5 ^ .s -2 :s 247 1908 es 

13) a 

9 9 

I 

1 
I 

i 

i •3 

I 

2 

es i "O 

f 'Jtpoiatti^q^Y •«FíTOl<n «l«l ^ S: 
•ag' 

S« l«i(8 nnirajýf^s^sýd n3[8noQ •jnpan j»<| 2o ^i} oæ 
^ *iip«M møs 'mid^ lY : jtQvqddnQMA itJ^m^vx 


i 

"2 PQ 

•«» MV -•5 

'Sd| 

s" 

■s 

fe 
• a i .ð Móttökaskirteiiii fast ekki. .tj=3 «•? "^ I 

K S'S a:t • 

s: .-si 1 
98. m«i. 04 ^ sl^ 04 (N S 8Sg S ð 


a 

I i i i 


S^IIIISiilil ^ Ol 

<0 

^ iHtH 1-4 ^£ OOQOpaDoooooicpoqc SS^i 1? 00 »o 

-S'S ■§"8 "S'S -s? "SS-S 

lOlOlC ^ "H 00 f^ »H eO *H ri OO 1H tH CO ^|H*C0 ii ;3 £ £ '«S ffi £ t'st si S'S 

cspd 
-8 •» fc^ 

&■§! »4 

2 0.2. 

«9 O) a> I 

t 

II 

Pd 

M t •« 

•« 


O 


1 


«9 


1 


1 1 


? 


Ml 


IP 


i i 
t 


I 
t 


t 


t 


rt I 


.a I 1968 . 248 

*^ Auglysing 

um Btaðfesting stjórnarráðsíns á 

heilbrigðimamþykt fyrir SigluQarðarkauptún. 

Samkvœmt lögum 10. nóvbr. 1905, um heilbrigðissamþyktir fyrir bæjar- 
og sveitarfjelög, er hiermeð staðfest eftirrituð heilbrigðissamþykt fyrir SiglufjarOar- 
kauptún i Eyjaf jarðarsýslu, sem samin hefir verið af sýBlunefndinni i nefndri Býalu. 

7. Almenn dkvceði, 

1. gr. 

Samþyktin gildir fyrir land jarðanna Hvanneyrar og Hafnar í Siglufirði. 

2. gr. 

Hreppstjórí er formaður heilbrigðísnefndarínnar. Auk hans eigá sðBti i 
nefndinni einn maður, er hreppsnefnd kýs til þríggja ára og annar, er sýsiunefnd 
tilnefnir af ibúum kauptúnsins til jafnlangs tima. 

3. gr. 

Fundi skal halda i nefudinní að mínsta kostf þriðvar á ári, i mars, júní 
og oktober. Formaður ákveður fundartima og fundarstað, ritar I fundabók gj(JÍ5ir 
nefndarinnar, hefir á hendi brjefaskriftir og annast um, að fyrírskípunum netnd- 
arínnar sje hlýtt. Risi ágreiningur upp meðal nefndarmanna, er rjett að skjóta 
málinu til sýslumanns. Sýslumaður á rjett til að sitja á fundum nefndarinnar. 
RitfangakoBtnað skal greiða úr hreppssjóði eftir reikningi. 

4. gr. 

Heilbrigðisnefndln öll skal hafa gætur á pvl, að heilbrígðissamþyktin sje 
haldin og henni hlýtt I öilum greinum. 

Nefndinni skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka alt það, er um 
radðir i þessari samþykt eða mikla þýðingu hefir fyrir heilbrígði manna, hvort 
heldur er á almannafæri eða á einstakra manna eign. Tvisvar á ári skal nefnd- 
in skoða allar eignir á þvi svæði, er samþyktin nær yfir, og er henni hetmilt a6 
skifta þessu starfi milli nefndarraanna. 

Heilbrígðisnefndin skal færa i eina bók alt það, er hún finnur aöfinslu- 
vert samkvœmt þessari samþykt, og skal hún skriflega skipa þeim, er i hlut 
eiga, fyrir um, bvað þeir eigi að gjöra til umbóta, ella tilkynna sýslumdnni, ef 
um brot er að ræða gegn samþyktinni. 

5. gr. 

Ef heilbrlgðisnefndin telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarumbót eða 
heilbrigðisráðstöfun, sem hefir i för meO sjer útgjöld úr breppssjóOi, ^ skal 
bún leggja mál það fyrir hreppsnefnd og fara fram á, að fje& sje veitt. Uppprentað blaO. 249 1908 

Nú hafnar hreppsiiefnd slíkri fjárveitingu, og er þá heilbrigðisnefnd heim- ©7 
ilt að skjóta málinu til sýslunefndar. 22. jAni. 

//. Um frárœslu. 

6. gr. 

Eldhússkólp, þvottaskólp og önnur óhreinindi má ekki láta síga i jörð 
8V0 aærri ibúðarhúsum, að hœtta sje á þvf, að jaiðvegurinn undir húsunum 
saurgist, 8Í8t þar sera kjallarar eru undir húsum; öUii því skólpi, sera ekki er 
borið i sjó, skal veita burtu frá húsunum i opnum eða lokuðum ræsum svo langt, 
sem heilbrígðisnefnd þykir þurfa. ÖU skólpræsi skulu vera svo víð og halla- 
jöfn, að hvergi flói út úr þeira og hvergi komi pollur eða vilpur ; skal hreinsa 
þau svo oft, að ekki leggi ódaun úr þeim. 

7. gr. 

Ef ræsi er gjört fram með alfaravegi á opjnberaii kostnað, skulu þeir, 
er hús eiga fram ineð veginura, skyldir að gjöra skólpræsi hver frá sinu húsi út 
i göturæsið, á þaim hátt er heilbrigðisnefnd telur hentugast. 

///. Um vatnsbóL 

8. gr. 

ÖU vatnsból skal verja hverskonar óhreiníndum svo sem unt er, hvort 
heldur eru brunnar eða rennandi vatnsból. Bannað er að leggja húðir í bleyti 
i vatnsból eða mjög nærri þcira. 

9. gr. 

Brunii má ekki hafa nær haugum, forura eða salernura, en svo a& miUi- 
bilið sje 15 álnir; og engan nýjan brunn má grafa eða breyta gömlum brunni 
nema í sararáði við heilbrigðisnefndina. 

10. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að taka vatn úr brunni uni 8tundai*sakir, 
ef hún álítiir vatnið óheilnæmt. Óheilnæma brunna, sem ekki er hægt að gjöra 
við, skal heilbrigðísnefndin láta fylla. 

IV. Um peningshús^ hauga og forir, 

11. gr. 

Stórgripi eða sauðfje má ekki hafa í ibúðarhúsura raanna. 

12. gr. 

Ef einhver vill reisa peningshús eða gera for, haugstæði eða haughús, 
þá skal hann gera heilbrigðisnefnd aðvart áður en hann byrjar verkið, og skal 
hún gœta þess, að haldiu sjeu fyrirraæli þau, er hjer fara á eftir. 1908 250 

67 Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli en 15 álnir; fjós má ekki 

22. jénl. setja nær íbiiðarhúsi eða alfaravegi eii nemi 10 álnum. 

For má ekki gera og ekki hafa haug nær ibúðarhúsi eða alfaravegi en 
nemi 10 álnuni og ekki nær vatnsbóli en 15 álnir. Forarveggir skulu jafnan nå 
Vi alln eða meir upp ur jörðu, og skal hafa yfir hverri for sterkan hlera, svo 
að örugt sje um að menn eða skepnur geti ekki fallið i forina. 

Ef hus standa þjett saraan, getur heilbrigðisnefnd bannað mykjuhauga og 
haughús og heimtað að forir skuli gjöra lir höggnu grjóti og steiniimi eða stein- 
steypu, svo að þær sjeu vel vatnsheldar, bæði botn og veggir. 

13. gr. 

Ef peningshús, haugstæði eða forir, seni eldri eru en þessi samþykt, 
valda miklum óþrifnaði, má heilbrigðisnefnd beita fyrirmælum undanfarandi 
greinar, en heimilt er þó eiganda að skjóta fyrii-skipun nefndarinnar innan 8 
daga undir úrskurð sýslumanns, sem gefur úrskurð i málinu svo íijótt sem verða raá. 

F. Um salemL 

14. gr. 

Þá er hus er reist til ibúðar, skal jafnan um leið reisa salerni og skal 
það ekki vera nær dyrum, gluggum eða vindaugum á húsinn en nemi 5 álnum, 
og ekki nær vatnsbóli en nemi 15 álnum; þó getur heilbrigðisnefnd veitt und- 
anþágu fra þessu, ef sjerstakar áatæður mæla með þvi. Gólflð i saleminu skal 
vera steinsteypt og hærra en jarðvegurinn i kring. Hafa skal i saleminu saur- 
kagga vel vatnsheldan, og skal hann nå fast upp að setunni. 

Heilbrigðisnefnd getur leyft að hafa salerni innan hiiss i sjerstökum klefa, 
ef litigluggi á hjörum er á klefanum, og að öðru leyti svo um salernið búið, sem 
heilbrigðisnefnd telur fullnægjandi. 

Ef vatnsheld for er gerð hjá húsinu, má hafa salerni yfir forinni, þannig 
ad saurindin fari beina leið i hana. 

15. gr. 

Í salernum skal seta og golf jafnan vera vel hreint, og saurilátin skal 
tæma áður en þau fyllast; skal heilbrigðisnefndin ákveða hvar láta megi saur- 

inn ur salernunum 

16. gr. 

Ef engin salerni fylgja þeim húsum, sem eldri eru en þessi samþykt, eða 
þau ein, sem iUa eru gjörð eða mikill óþrifnaður er að, þá getur heilbrigðisnefnd 
heimtað af húseigendum að þeir gjöri ný salerni á þann hátt, er segir í 14. gr. 

VI. Um sorp og önnur óhreinindi. 

17. gr. 

Sorphaugar eða sorpgryfjur skulu ekki vera nœr ibúðarhúsum en nemi 5 
álnum og ekki nær vatnsbólum en nenii 15 álnum. Fiytja skal burtu alt sorpið 
að miusta kosti tvis var á ári, haust og vor. 2^1 iM 

£f hi!i8 standa þjett saman, getur heílbrígðísnefnd heimtað, að sorpi og 67 
ðfiku Bje safnaö i laus ilát úr málmi og flutt burtu áður en ilátm fyllast. 22. iáii. 

18. gr. 

Það er skylda sjómanna að fleygja öUu slori i sjóinn bvo að út taki, ef 
því er ekki safoað í gryfjur á þeim stooum, sem heilbrigðísnefnd leyflr. For- 
menn eda skipstjórar bera ábyrgð á þvi, að þessu akvæði sje hlýtt. 

19. gr. 

Ef eínhverskonar óhreinindi safnast kring um hús manna, bvo að fýlu 
leggur af eda daunilt rensli fer út á alfaraveg eða inn á eignir þeirra, er næetír 
búa^ þá getur heilbrígdisnefud skipað hlutaðeigandi húsráðanda að flytja burtu 
óhreinindín tafarlaust. VII. Um iðnað, sem óþrifnadur fylgir'eða óhoUvMa. 

20. gr. 
Hver sá idnaður, er óhollusta fylgir, eða óþrifnaður, t. d. lýsiBbræðsla o. 
fl., skal vera háður eftirliti heilbrigöísnefndar og fyrirmælum hennar að þvl er 
hreinlæti snertir, baedi utan húss og innan. VIII. Um bökunantofur. 

21. gr. 

Heilbrigdisnefnd akal hafa gát á bokunarstofum kauptunsins og skipa 
bakara aö þvo gólf, loft og veggí hvenær sem óhreínt er. 

Þeir menn mega ekki vinna að brauðgerð, sem lungnatæringu hafa eða 
annan næman Bjúkdóm eða hafa opin sår eða útbrot á höndum eða handleggjum. 

Deig má ekki hnoða með fótunum. 

011 tóaksnautn er bönnuð i bökunarBtofu og enginn má sofa i Btofunni. IX. Um mattöru. 

22. gr. 
Heilbrigdisnefndin skal hafa gát á þvly að ekki aje hðfö á bodstólum mat* 
vara^ Bem Bvikin er eða akemd, eða akaðleg fyrir heilBu manna. fm 8^2 

öt * Nefndinni skal vera frjåtet með samþykki hreppenefndar aft taka i búð- 

SS. juni um fyrir gangverð sýnishom af hverri þeirri matvðru; er hun telur Mknr tU aö 
BTÍkin 8je eða skemd^ eða skaðleg fyrir heilsu manna, og láta rannsaka hana. 

NÚ er það bersýnilegt eða kemur í Ijós við rannsókn þessa, að einhver 
matvara er avikín eöa skemd og ekkí nýtileg tii manneldis, og skal þá lóga 
Yðrunni e&a á einhyem hátt gera hana óekaölega heílsu manna á koetnaö þett, 
er Yöruna hafði á bodstólum. 

Ejöt af veikum skepnum eða sjálfdauðum má ekki selja til manneldiB 
nema með sjerstöku leyfi hjeraðslœkniB eða dýralæknis. X Um ibúðarhús. 

23. gr. 

öll þau hÚBy sem leigð eru til fbúöar, þar meö taldar sjóbúðir, skulu vera 
Bvo gerð, að unt sje að halda þeim hreinum; gluggar Bkulu vera á hjörum^ að 
minsta kosti einn i hverju herbergi, og trjególf i öllum iveruBtofum. 

Heilbrigðísnefnd má heímta af leigjanda eða eiganda, aö rseetnö 8je her- 
bergi i ibúðarhúsi, ef herbergið er svo óhreint, aö nefndin álitur húabúum 
hættu búna. 

24. gr. 

Ef ibúðarhús er svo iUa gjört eöa hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefnd 
&litur hættulegt fyrir heilsu manna að búa i þvi, þá getur nefndin bannað 
ibúðina. 

Nefndin skal þá tilkynna húaeiganda bannið skriflega og fœra rök fyrír 
þvi, og ^al þá fólk fara úr húsinu á tyeggja mánaða fresti M, tilkynníngard^, 
ef húBið er ekki bætt á þeim tima, sro að nefndinni liki. Þó er huaeiganda 
trjålst á 8 daga fresti aö skjóta skipan nefndarmnar undir úiBkurO sýBlumanns, 
en hann skal leíta BjerBtaks álits bjeraðslæknie og þvlneBet leggja urakurS á 
m&lið 8V0 fljótt sem verða má. 26. gr. 

Bannað er að taka kjallara til ibúðar án leyfls heilbrigðisnefndarinnar. 

Nefndin getur bannað ibAÖ 1 gtailum kjöUnrum, ef þeir eru mjög rakir, 
dimmir eða þröngir. 

Undir ibúðarhúsum^ sem reist eru hjer eftir, má ekki hafa kjallara byo 
gerOa, aö yatn standi i þeim nokkom tima. 258 IdOft 

XL Um skáía W 

22. jÚBÍ. 

26. gr. 

HeilbrigðiBnefnd skal skoða öU skólahús og akólastofur, hvort heldur er 
opinber eign eda einstakra manna^ að minsta koati tvisvar á åri« i byrjun skóla- 
ÅTBinB og á þvi míðju. 

Hver sá er tekur til kenalu 10 bom eöa fleirí, er skyldur að tilkynna 
heilbrígdiBnefnd hvar hann ætlar að kenna. 

27. gr. 

Hver kensluBtofa handa bömum skal vera svo stor ad 100 rúmfet komi 
á hvert barn i minsta lagi. Allir gluggar skulu vera á hjorum. Golf skal þvo 
& degi hveijum en ekki sópa. 

28. gr. 

Ef i einhverjum skóla heilbngðisnefndín verður vör vid bðm eöa kemx- 
ara, er hafa eiohvem næman sjúkdóm, þá skulu strax gerðar ráðstafanir til þess« 
að bamið eda kennarinn komi ekki i skólann þar til sóttnæmishættan er aö 
dómi læknis um garð gengin, sjerstaklega ef um berklaveiki er að raeða. 

Holdsveik böm mega ekki ganga á skóla og holdsveikir menn mega 
ekki fást við bamakenslu. XIL Um nœma sjúkdóma, 

29. gr. 
Heilbrigðisnefndin gCTgst sjerstaklega fyrír þvi að lögskipuOum vömum 
sje haldið uppi gegn næmum sjúkdómum. Ef upp kemur alvarlegur, næmar 
sjúkdómur á þvi svseði, er samþyktin nœr yflr eða í grendinni, þá er heilbrígðis- 
nefnd heimilt að setja um stundarsakir strangari fyrírmœli en i samþykt þessari 
felast, um hreinlæti utan húss og ínnan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. X///. Um JcMcjugarða. 

30. gr. 

Þá er gera skal nýjan kirkjugarð eöa stækka gamlan garO, skal leita 
álits heilbrígðisnefndar og getur hún heimtað að garðrtæðið sje þurkað með 
lokræsum, ef það er svo raklent, að vatn komi upp i graflmar Hokkru sinni. 

Vatnsból má ekki vera nær kirkjugarði á jafnsljettu e&a undan brekku 
en neml 100 álnum. 1908 254 

07 Allir kirkjugarðar skulu vera grasi grónir. 

22. juni. Grafa skal svo djiipt, að tveggja álna moldarlag sje ofan å kistu. XIV. Um iéktir o. fl. 

31. gr. 

Ef menn brjota þessa samþykt eða vanrækja að framkvœma á settum 
fresti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur samkvæmt henni, þá varð- 
ar það alt að 200 kr. sekt, er rennur l Bveitarsjóð. 

Ef heilbrigðiBiiefnd kýs heldur að láta vinna verk það, er vanrækt heflr 
yerid; á kostnað þess, er verkið átti að vínna, þá er henni það heimilt, og skal 
þá greiða kostnaðinn tíl brádabírgða úr sveitarsjóði, en siðan taka hann Iðgtaki 
hjá þeímy sem sekur er. 

32. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotiim á saniþykt þessarí, skal faríð iiie& sem 
almenn lögreglumál. 

33. gr. 
Samþykt þessi öðlast gildi 1. ágúst 1908. Samþykt þeesi er hjermeft stadfest og birt til eftlrbreytní öllum þeim, 
er hlut eiga að málí. í ttjéinarráli ítltMlt, 22. j«nf 1908. 
H. Hafetein. Ján Magnusson. 255 Íé08 

34. j«BÍ. AuglýsÍDg •* um staðfesting stjórnarráðsins á 

heilbrigðimamþykt fyrir kauptúnið Haukadal 
1 VesturlsaQarOarsýslu. 

Samkvæmt lögum 10. nóv. 1905 ura heibrigðissamþyktir fyrir bæjar- og 
sveitarfjelög er hjermeð staðfest eftirrituð heilbrigðissamþykt fyrir kauptúníO 
Haukadal i VesturisafjarðarBýBlU; sem samin hefir verið af sýslunefndinni i 
nefndri sýslu. 

/. Almenn dktœði. 

1. gr. 

Samþykt þessí gildir fyrir kauptúníd Haukadal ásamt þurrabúðarhÚBum 
eftir landamerkjum jarðarinnar. 

2. gr. 

Hreppstjórí er formaður beilbrígðisnefndarinnar ; auk hans eíga sæti i 
nefndlnni einn maður, er hreppsnefnd kýs til þríggja ára og annar, er Býslunefnd 
tilnefnir af ibúum kauptúnBÍnB, tíl jafnlangs tíma. 

3. gr. 

Forma&ur kveður nefndina á fund, þá er honum þykir þurfa eða hinír 
tv^ir Befndarmemiirnir eða hj^*aÖ8læknir óskar þeBS, þó eigi Bjaldnar en þrisvar 
á kúj i mAnmáBuði, i júnimánuði og októbermánuði. Hann ákveður fundartíma 
og fundarstad, litar i fundarbók gerOir nefndarinnar, heðr á hendi bnefaskriftlr 
og annast um að fyrirBkípunum nefndarinnar Bje hlýtt. 

Hann getur neítað að framkvæma ályktanír nefndarinnar, en skal þá 
tafarlauBt Bkjóta málinu til BýBlumannBÍnB. 

Hjere&Blæknir og Býalumaður eiga heimting á að sitja fundi nefndarinnar 
og taka þátt i umrædum, en ekki hafa þeir atkvædÍBrjett. 

Formadur skal boða þelm fundinn i tæka tið. 

BitfMigakoatnaö og koBtnað, er leiðir af brjefaskríftum, Bkal greiOa úr 
hreppøqodi eftír reikningi. 

4. gr. 

Heilbrigdisnefndin Bkal hafa gætur á, að heilbrígðisBamþyktin Bje haldin 
og henni hlýtt 1 öUum greinum. 

Nefndinni Bkal heimilt að rannaaka eða láta rannsaka alt það, er umrsBð- 
ir 1 þeBsari Bamþykt eða mikla þýðingu hefir fyrir heilbrigði manna, hTort held- 
ur er á almaunafæri eða einstakra manna eign. 1906 ð&6 

QS £)inu ðlnQÍ á ári skal nefndin skoða ailíct eignir & þvl svaBði, ^ta ^m- 

34. júní. þyktin nær yfir og er henni heimilt aö skifta þessu starfl milli nefndarmanna. 

Ef nokkur einn nefndarmaður annar en íormaður krefst inngöngu I hús nianna 

til skodunar i umbodi nefndarinnar, þá skal hann hafa i höndum skriflegt um- 

boð frá formanui nefndarímiar. 

Heilbrígðisnefndin skal færa i eina bók alt það, er hún finnur aöfinslu- 
vert samkvæmt þessari samþykt, og skal hún skriflega skípa þeim, er hlut i eiga, 
fyrir um, hvað þeir eigi að gera til umbóta, ella tilkynni syslumanni, ef um brot 
er að rseða á samþyktinní. 

5. gr. 

Ef heilbrígisnefndiQ telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarbót eða heil- 
brigðisráðstöfun, sera hefir í Wr með sjer útgjöld úr hreppssjóði, þá skal hún 
leggja mál þad fyrir hreppsnefnd og fara fram á, að fje sje veitt. 

Nú neitar hreppsnefnd slikri fjárveitingu og er þá heilbrígdisnefnd heim- 
ilt að skjóta málinu til sýslunefndar. //. Um íbúdarhúi. 

6. gr. 

öll hús, sem notuð eru til ibúðar^ skulu vera svo gerð, að unt sje aö 
halda þeim hreinum, gluggar skulu vera á björum, að minsta kosti einn i hverju 
herbergi, nema önnur loftraBsing sje vidhöfd, og trjególf i öUum ibAðarherbergjum. 

Heilbrigðisnefnd má heimta af leigjanda eða eiganda húss^ aö rœstað sje 
herbergi, ^jeu þau svo óhrein, að nefndin áliti húsbúum hœttu búna. 7. gr. 
Nú er ibúðarhús svo illa gert, hrörlegt eða þröngt, að heilbrigiðsnefnd 
álitur heilsu manna hættu búna af ibúðinni, og getur nefndin þ& bannað ibúSina. 
Skal þá nefndin tilkynna húseiganda bannið skríflega og færa rök fyrir og skal 
þá fólkið fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningardegi, verOi hus- 
id eigi bœtt á þeim tíma, svo að nefndinni þykí viðunandi. Þó er húseigauda 
frjálst innan átta daga aO skjóta úrskurði nefndarinnar til sýslumanns, en hann 
leitar álits hjeraðslæknis og leggur úrskurð á málið svo fljótt sem verða má. 8. gr. 
Kjallara má eigi nota til ibúðar án leyfls heilbrígðisnefndar. Ejallara 
undir ibúðarhúsum skal verja þvi^ aö vatn standi i þeim nokkurn tima. 25? 

IIL Um skala. «8 

aé. jåaL 

9. gr. 

Heilbngdisnefnd skal skoda oli skólahús og skólastofur, hvort heldur er 
opinber eign eða einstakra manna, að minsta kosti tvisvar til fjórum sinnum á 
ári, eftir þvl sein henni þykir þurfa. 

Hver sá er tekur til kenelu 5 bðm eda fleiri, er skyldur ad tilkynna 
heilbrigðiBnefnd, hvar hann ætli að kenna. 

Hver kenslustofa skal vera svo stor, að 80 rúmfet, ad minsta kosti, komi 
á hvert barn. Golf i kenslustofum skal þvo á hverjum degi, en aldrei sópa. 

10. gr. 
Verði heilbrigðisnefnd vör við, að nemendur eða kennarí hafl einhvem 
næman sjúkdóra, skal bún tilkynna þad hjeraðslækni og tilgreina nöfn og heím* 
ili þeirra; er sjúkir eru. Hafi skólakennari eda nemandi berklaveiki og læknlr 
álitur, að um sóttnœraishættu sje að ræða, getur heilbrigðisnefnd bannað að nem- 
endur eða kennarinn komi i skólann, þar til sóttnæmishættan er afstaðinn að 
dómi læknis. Holdsveik börn mega ekki ganga á skóla nje holdsveikir menn 
fást við kenslu. Um aðra næraa sjúkdóma fer eftir áliti hjeraðslœknis í hverju 
einstöku tilfelli. IV, Um bökunarhús. 

11. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á bökunarstofum i kauptúnunum og skipa 
bökurmn að þvo gólf, loft og veggi, hvenœr sem óhreint er. 

Þeir menn mega ekki vinna að brauðgerö, er lungnatæringu hafa nje 
nokkum annan næman sjúkdóm eða opin sár eða útbrot á höndum eða hand- 
leggjum. Deig má ekki hnoða með fótum. 

011 tóbaksnautn er bönnuð i bakarastofum og engínn má sofa i stofunum. V. Um cerslunarbáðir o. fl. 

12. gr. 

Verslunarbúðir, fundarhús og hús, sem notuð eru til skemtana, skulu 
þvegin hátt og lágt, að minsta kosti einu sinni á árí og gólf i þeim húsum á 
hverjum morgni, ef þau eiga að notast að deginum. 

I verslunarbúðum, skólum og öllum þeim húsum, sem notuð eru til opin- 
berra mannfunda, skulu vera nægilega margir hrákadallar, er festir sjeu á veggi 
eigi nœr gólfi en tvö fet og skulu þeir vandlega hreinsaðir á hverjura morgni. 1606 256 

W Verði kirkja bygð í kauptúninu, gilda hinar sömu reglur fyrir hana. I skóluiH, 
M. jAií. kirkjum og fundarhúsum skal loftræsing vera svo sem hellbrigðisnefnd ákveOur. VI, Um frdrceslu. 

13. gr. 

EldhúBskólp og þvottaekólp má ekki láta síga í jörð svo uærri ibúðar- 
húsum, að hætta sje á að það saurgi jarðveginn undii- húsum. Skal veita öUu 
skólpi i opnum eða lokuðura ræsum burt frá húsiim svo langt sem heilbrígöis- 
nefnd þykir þurfa. ÖU skólpræsi, hvort heldur eru á almannafæri eða einstakra 
manna eigo, skulu vera svo við og ballajöfn, að hvergi koml pollar eða vilpur 
og hvergi flói út úr þeim, og skal hreinsa þau svo oft, að eigi leggi ódaun 
úr þelm. 

Telji heilbrigðisnefnd nauðsynlegt, að vatnsheldur botn sje gerður i rseei, 
getur bún heimtað slika aðgerð. 

Undantekning frá ræsagerðinni má heilbrigðisnefnd gera, ef viðkom- 
endui* heldur kjósa að bera skólp svo langt burtu, að heilbrigðisnefnd álíti 
hættulaust. 

14. gr. 

Ef ræsi er gert á opinberan kostnað, skulu þeir, er hús eiga þar nœrri, 
skyldir að gjöra skólpræsi bver frá sínu húsi út i það ræsi, og skulu þau eigi 
miöur gerð en aðalrseeið. 

Skyldir skulu eigendur blautfisks- og lýsísbrædsluhúsa að gera ræsi frå 
búsum þessum, ef heilbrigðisnefnd álltur þess þörf. VIT. Vm vatnsból. 

15. gr. 

OU vatnsból skal verja hverskonar óhreininduni, er bannaö að láta i þau 
fara eða að þeim koma rcnsli úr skólpræsura, forum, haugstæðum, salemum eða 
peningshúsum og má eigi láta í þau fara eða nærri þeini neinskonar sauríndí^ 
Borp^ slor eða bræ og ekki þvo i þeim eða fast vid þau, hvorki fatnað, fisk^ ull 
nje neitt það annað, er óhreinkar vatnið, eins fyrir þvi þótt um straumvatn sje 
að raeða; bannað er og að leggja húðir í bleyti í vatnsból nœrri þeim. 

16. gr. 

Brunn má ekki hafa nær haugum, forum eða salernum en svo, að milli- 
bUið 8je 15 álnir. 259 11K)8 

Nú vill einhver gera nýjaii brunn eða breyta gömlum brunni og skal 68 
bann tilkynna það heílbrígðisiiefnd, en hun skal Icggja dom á vatnid, þá er ^- j^* 
grefti eða brunni er lokið, hvort nýtilegt er, og hafa gætur á að brunnurinn sje 
gerður á þann hátt, sem hjer segir: 

Sje brunnur boraöur og járnleggir settir niður, skal gæta þess að sam- 
skeytín milli leggjanna sje vatnsheld. 

Sje brunnur graflnn, þá skal hlaða hann upp að innan úr höggnu grjóti 
eða hörðum steíni og líma stein við stein með steinlími og skal hleðslan þannig 
gerð svo langt að neðan, sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa, en þó aldrei skemur 
en nemi 2 álnum. i stað slikrar hleðslu má heilbrigðisnefnd leyfa að hafa stein- 
Bteypu. Niður með hleðslunni að utan skal þá láta elnhvers konar líaikendan 
leir og skal það lag vera 1 al. á þykt. Hleðslan skal ná V2 ^l- ^^ meira upp 
úr jðrðinni og út frá brunnbarminum skal leggja eða steypa steinkraga og skal 
hann vera ad minsta kosti ly^ al. á breidd og halla út fra brunnopinu. 

Yfir brunnopinu skal vera vatnsheldur hlemmur og skal taka vatnið úr 
brunninum med dælu, er gangi upp i gegn um midjan hlemminn, en upp med 
dælunni skal ganga strompur med hatti yfir, svo ad loft komist ad vatninu. 

Þar sem strjálbygt er og engin óhreinindi i nand, må hellbrigdisnefndin 
leyfa ad brunnar sje gerdir ur grjóti, án steinlims, og vatnid dregid upp i fötu. 
Utan um opnå brunna skulu jafnan vera grindur, er sje ad minsta kosti IVa al. 
á hfiDd. 

17. gr. 

Heilbrigdisnefnd getur bannad ad taka neyzluvatn ur brunni eda ödru 
vatnsbóli um stundarsakir, ef hun álitur vatnid óheilnæmt. 

Leidi lœknisrannsókn i Ijós, ad vatnid sje skadvænt, og ekki er unt ad 
gera vid vatnsbólid svo ad vatnid verdi ósaknæmt, þá skal heilbrigdisnefnd skipa 
eiganda ad moka ofan i brunninn og fylla hann svo, ad engu vatni verdi ur 
honum nåd. VIIL Um peningshuSy hauga og forir, 

18. gr. 

Stórgripi eda saudfje må ekki hafa i mannahusum. 

19. gr. 

Vilji einhver reisa peningshús eda gei-a for, haugsteedi eda haugshús, skal 
hann gera heilbrigdisnefnd advart ádur en hann byrjar verkid og skal hun og 
gæta þess, ad haldin sje fyrirmæli þau, er hjer fara á eftir: 

Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli en nemi 15 ålnum. Fjós má 
ekki setja nær ibúdarhúsi nje alfaravegi en nemi 10 ålnum. For må ekki gera Í9f^ 260 

68 og ekki hafa haug nær al£aravegi eöa ibúðarhúsi en nemi 10 áln. og ekki nær 
84. jiBÍ yatnsbóli en 15 álnír. Forarveggir skulu jafnan ná Va ^* ^^ meira upp úr 
jörð og skal hafa yflr hverri for sterkan hlera, bvo aö örugt sje um að menn eða 
skepnur geti eigi fallíð i forina. 

Standi hús þjett saman, getur heilbrígðisnefnd bannað mykjuhauga og 
baugshús og heimtað, að forir sjeu gerðar úr grjóti og Bteinlími, svo að þœr sje 
vel vatnsheldar, bæði botn og veggir. 

20- gr. 
Valdi peningBbúS; baugstaBði eða forir, sem eldri eru en þessi Bamþykt, 
miklum óþrífnaöiy má heilbrígOisnefnd beíta fyrirmælum undanfarinnar greinar, 
en heimilt er þá viðkomanda að skjóta fyrírskipun nefndarlnnar undir úrskurð 
sýBlumanns, en bann skal leita álits hjeraðslæknis og því næst kveða upp úrskurö 
BYG fljótt sem yerða má. IX. Um salemi. 

21. gr. 

Hverju ibúðarhúsi skal fylgja sjerstakt salemi, er sett sje á þeim stad, 
sem beilbrigOisnefnd ákveOur i hverju einstöku tilfellí. Gólf 1 salemi skal vera 
Bteinsteypt eða úr befluðum og plægöum gólfborðum og liggl gólfið bærra en 
jarðvegurinn 1 kring. Hafa skal i þvi saurkagga vel vatnsheldan^ er falli fast 
aö setunni. Hafa má salerni ínnanhúss í sjerstökum klefa, ef góður loftsúgur er 
i klefanum og saurilátin tæmd daglega. Ef vatnsheld for er hjá húsí, má hafa 
øalemi yfir benni þannig^ að saurindin fari jafnóðuiú i forina, en loftræsing skal 
þá vera góð i saleminu. 

22. gr. 

í salemum skal seta og gólf jafnan vera vel hrein og saurilátin tæmd 
jafnskjótt og þau fyllast. Heilbrígðisnefnd skal segja fyrir hvar láta megi saur 
úr salemum. 

23. gr. 

Ef engln salemi fylgja húsum þeim, er eldri eru en samþykt þessi efta 
þau eiii illa gerð eða óþrifaleg, þá getur heilbrigðisnefnd heimtað af húseigend- 
um, að þeir geri ný salerni samkv. 21. gr. 

Þeír, sem balda daglaunafólk, skulu skyldir að hafa salemi svo mörg eða 
Btóri sem beilbrigðisnefnd álitur nægja og gilda hinar sömu reglur um frágang 
þeirray sem annara salema. 261 1908 

X, Um soiy og önnur óhreinindi. 68 

84. jÚBl 

24. gr. 

Sorphauga og Borpgryfjur må eigi hafa nær Ibúðarhúsum nje vatnsbolum 
en nem! 15 ålnum. Flytja skal burtu alt sorp, að minsta kosti tvisvar å åri, 
vor og haust. 

Heilbrigðisnefnd getúr heimtað^ ad sorpi og ösku sje safnad i laus ilát úr 
málmi og flutt burtu jafnóðuni og þau fyllast á þeim stað, er hún tiltekur. 

25. gr. 

ÞaO er skyida sjómanna ad varpa öllu slori, bausum og dálkum i sjoinn, 
ef þessu er ekki safnað i gryfjur á þeim stöðum, sem heilbrigðisnefnd tiltekur, 
borið å tún eða hagnýtt á annan hátt. 

Formenn eða skipstjórar bera ábyrgð á, að þessu ákvseði sje hlýtt. 

26. gr. 

Ef óhreinindi safnast fyrir, svo að fýlulykt eða daunilt rensli fer út á 
alfaraveg eða ínn á eign þeirra, er næstir búa, getur heilbrigðisnefnd skipað 
þeim, er óþrifnaðinum veldur, að flytja óhreinindin tafarlaust burtu. 

27. gr. 

Hver sá iðnaður, sem óþrífnaður fylgir eöa ohollusta, svo sem lýsis- 
braeðelay sútun, fiskþvottur o. s. frv. skal vera háður eftirliti heilbrigðiflnefndar 
•g fyrirraœlum hennar, að því er hreinlæti snertir, baeði utan húss og innan. XI. Um sldtrun. 

28. gr. 
Slátnm á sauðfje fari fram á afviknum stað og sje háð eftírlití heilbrigðifi- 
nefndar. Ávalt skal hafa á blóðvelli sjerstakt ilát fyrir sulli og skulu þeir 
brendir að kveldi hvers slátrunardags eöa grafnir að minsta kosti alin i jörð niöur. XII, Um matvöru. 

29. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit raeð því, að ekki sje höfð á boðstólum 
matvara, er sje svikin, skemd eða skaðleg heilsu manna og skal henni heimilt 
að taka í búðum kaupmanna fyrir gangverð sýnishom af hverri matvöru, er 
hún telur likur tíl, aö sje svikin, skemd eða skaðleg, og láta rannsaka bana å 
^fnaranpöókna^tofunni í Reykjavik og skal kostnað þann greiða úr sveitan^óðL 1908 262 

08 Nú þykir heilbrigði8nefnd og hjeraðslækni mikil llkindi til, að matvaran 

34. júbI. Bje óholl til manneldis, og má þá banna seljaiida að láta hana fala, þar til er álit 
rannsóknarstofunnar í Reykjavik er kunnugt orðið, og sje það i þá átt, að varan 
sje skaðlegy má banna seljanda aO selja hana tíl manneldis. 

Ejöt af veikum skepnum eða sjálfdauðum má eígi selja til manneldis, 
nema hjeraðslæknir eða dýralœknir álfti það hættulaust. XIII, Um nœma sjúJcdóma. 

30. gr. 

Þá er lögskípuðum vörnum er haldið uppi gegn næmuni Bjúkdórai, Bkal 
hellbrigðisnefndin aðstoða hjeraðslækninn við sóttvörnina. 

Ef alvarlega nœraur sjúkdóraur kemur upp á svæði því, sem samþyktin 
nœr yflr, er heilbrigðisnefnd heimilt i samráöi við hjeraðalækni að setja um stund 
strangari tyrirmæli en i samþykt þessari felast um hreinlæti utan húss og innan, 
burtflutning á óhreinindum o. s. frv. XIV. Um kirkjugarða, 

31. gr. 

Verðí geröur kirkjugarður i kauptúninu eða hann stækkadur, skal leita 
álits heilbrígðisnetndar, og getur hún heimtað, að garðstæðið sje þurkað með lok- 
rsBSum, ef það er raklent, svo að vatn komi upp í grafirnar nokkuru sinni. 

Vatnsból skulu eigi nær kirkjugarði á jafnsljettu eða undan brekku en 
nemi 100 álnum. 

Svo ttjótt sem þvi verður við komið, skal láta kirkjugarðinn vallgróa. XV. Um séktir. 

32. gr. 
Ef raenn brjóta samþykt þessa eða vanrækja á settum fresti nokkurn þá 
fyrirskipun, er heilbrigðisnefndin setur henni sarakvœmt, þá varðar það sektura 
frá 5 — 200 króna, er renna í sveitarsjóð. Kjósi heilbrigðisnefnd heldur að láta 
yinna verk það, er vanrækt hefir verið, á kostnað þess, er verkið átti að vínna, 
þá er henni það heirailt og skal þá greiða kostnaðinn til brrðabirgöa úr sveitar- 
ijó9i; en BV>m taka hann lögtakí bjá þeim, sem sekur er. 263 . 1908 

33. gr. 68 

Samþykt þessi öðlast gUdi 1. mars 1909. 24. júni 

Samþykt þessi er bjermeö staðfest og birt til oftirbreytni öUum þeim, er 
hlut eiga að máli. 

I •Uémarrali Itltidt, 24. JAnf 1908. 

H. Hafetein. Jén Magnusson. Aiiglýsing 

um staðfesting stjómarráðsins á 

heilbrigAlMamþykt fyrir kauptúniA Þingeyri 
i VeBturisaQarAarsýBlu. 

Samkvæmt lögum 10, nóvbr. 1905 um heilbrigðissamþyktir fyrir bæjar- 
og sveitafJelOg er hjermeð staðfest eftirrituð heilbrígdissamþykt fyrir kauptúoiö 
Þingeyri i VesturisafjarðarsýslUy sem samin heflr veríð af sýslunef odinni i nefndrí 
sýBlu. /. Almenn dkvœði. 

1. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrír kauptúniö Þingeyri ásamt þurrabúðarhúBunum 
innanaö Vegamótum, að því húsi meðtöldu. 

2. gr. 

HreppBtjóri er formaður heilbrigðisnefudarínnar. Auk hans eiga sæti i 
neíndinni einn maður, er hreppsnefnd kýs til þriggja ára^ og annar, er sýslu- 
nefnd tilnefnir af ibúum kauptúnsins tíl jafnlangs tima. 

3. gr. 

Formaour kve5ur nefndina å fund, þá er honum þykir þurfa eða hinir 
tveir nefndarmemiimir eða hjeraðBlæknir óska þess, þó eigi Bjaldnar en þrísvar 
á áriy i marsmánudi, i júnimtouði og 1 októbermánuði. Hann ákveður fundartima 69 

24. jáni 1908 . 264 

69 og fundarstað, ritar i fundarbók gerðir nefndarínnar, heflr á hendí brjefáskriftir 
34. júnl og annast um að fyrirskipunum nefndarinnar Bje hlýtt. Hann getur neitað aO 
framkvæma ályktanír nefndarinnar, en skal þá taWlaust skjóta málinu tilsýslu- 
manns. 

Hjeraðslæknir og sysluraaOur eiga beimting á að sitja tundi nefndarinnar 
og taka þátt i umrseðum, en ekkí hafa þeir atkvseðisrjett. Formaður skal boða 
þeim fundinn i tæka tið. 

Kitfangakostnað og kostnað, er leiðir af brjefaskriftum, skal greiða úr 
hreppsjóði eftir reikníngi. 

4. gr. 

Heilbrígðisnefnd skal hafa gætur á að heilbrigðissamþyktín sje haldin og 
henni blýtt i öllum greinum. 

Nefndinni skal heimilt að rannsaka eöa láta rannsaka alt það^ er um 
rseðír i þessarí samþykt, eða míkla þýðingu hefir fyrir heildrigði manna hvort 
heldur er á almanuafærí eða einstakra raanna eign. 

Einu sinni á ári skal nefndín skoða allar eignir á því svæöi, sem sam- 
þyktin nær yfir, og er henni heimilt að skifta þessu starfi milli nefndarmanna. 
Ef nokkur einn nefndarmanna, annar en formadur, krefst inngöngu i hús manna 
til skoðunar i umboöi nefndarinnsM*, þá skal hann hafa i höndum skriflegt umboð 
frá formanni nefndarinnar. 

Heílbrigðisnefndin skal færa i eina bók alt það, er hun finnur aöfinslu- 
vert samkvæmt þessari samþykt, og skal hun skrifl^a skipa þeim, er i hlut eiga, 
fyrir um, hvað þeir eigi að gera til urabóta, ella tilkynna sýslumanni, ef um brot 
er að raeda á samþyktii^ni. 

5. gr. 

Ef heilbrigðisnefndin telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarbót eða heil- 
brígdisrádstöfim, sem hefir i for með sjer útgjöld úr hreppssjóði, þá skal hún 
^^ei^ inál það fyrir hreppsnefnd og fara fram á, að fje sje veitt. Nú neitar 
hreppsnefnd slikrí fjárveitingu, og er þa heilbrígöisnefnd heimilt að skjóta málinu 
til sýslunefndar. //. Um ibúðarhús, 

6. gr. 

011 hús, sem notuð eru til ibúðar, skulu vera svo gerö, að unt sje aO 
halda þeim hreinura; gluggar skulu vera á hjörum, að minsta kosti einnihveiju 
herbergi, nema önnur lof traesting sje viðhöfð, og trjególf i öUum ibúðarherbergjum. 

Heilbrígðisnefnd má heimta af leigjanda eða eiganda húss, að ræetuð sje 
herbergi, sje þau svo óhrein, að nefndin áliti húsbúum hættu búna. 265 ^m 

7. gr. 60 

Nú er íbúðarhiis svo íUa gert, hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefnd ^* J**** 
álitur heilsu manna hættu búíia af íbúðinni, og getur nefndin þá bannaöibúðina. 
Skal þá nefndín tilkynna húseiganda bannið skriflega og færa rök fyrír og skal 
þá fólkið fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningardegi, verði 
húsíö eigí bætt á þeim tima, svo að nefndinni þyki viðunandi. Þó er huseiganda 
frjálst innan átta daga að skjóta úrskurði nefndarínnar tíl sýsluraanns, en hann 
leitar álits hjeraðBlæknis og leggur úrskurð á málið svo fljótt sem verða má. 

8. gr. 

Kjallara má eigi nota til ibúðar án leyfls heilbrigðisnefndar. Kjallara 
undír Ibúðarhúsum skal ver ja því, að vatn standi i þeim nokkurn tíma. ///. Um skóla. 

9. gr. 

Heilbrigðisnefud skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur eru 
opinber eign eða einstakra. manna, að minsta kostí tvisvar til fjórum sinnum á 
ári,' eftir þvi sem henni þykir þurfa. 

Hver sá er tekur til kenslu 5 börn eða fleiri, er skyldur að tilkynna 
heilbrigðisnefnd, hvar hann ætli að kenna. 

Hver kenslustofa skal vera svo stór, að 80 rúmfet að rainsta kosti koml 
á hvert barn. Golf i kenslustofum skal þvo á hverjum degi, en ekki sópa. 

10. gr. 

Verði heilbrigðisnefnd vör við að neraendur eða kennari hafl einhvern 
næman sjúkdóm, skal hún tilkynna þaö hjeraðslœkni og tilgreina nöfn og beimíli 
þeirra^ er sjúkir eru. Hafi skólakennari eða neniandi berklaveiki og læknír 
ålitur, að ura sóttnæmishættu sje að ræða, getur heilbrigðisnefnd bannað að nem- 
andinn eða kennarinn komi í skólann, þar til er sóttnæraishættan er afstaðin að 
dómi læknis. Holdsveik böru niega ekki ganga í skóla, nje holdsveikir menn 
fást viö kenslu. Um aðra næiia sjúkdóma fer eftir áliti hjeraðslæknis í hverju 
einstöku tilfelli. IV, Um bökunarhús. 

11. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á bökunarstofum í kauptúninu og skipa 
bökui*um að þvo gólf og veggi hvenær sem óhreint er. Þeir menn mega ekkl ÍMB 266 

W vinna aö brauðagerö, er lungnaUeriDgu hafa, uje uokkurn annan næman sjúk- 
tL jiBi. dóm, eða opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum. Deig má ekki hnoöa 
með fótum. 011 tóbaksnautn er bönnuð í bökiuiarstofum, og enginn má sofa í 
Btofunum. V. Um cerslunarbúdir og fl. 

12. gr. 
Verslunarbúðir, fundarhús og hús, sem notuð eru til skemtunar, skuiu 
þvegin hátt og lágt að minsta kosti cinu sinni á árí og gólt i þeim húsum á 
hverjura morgni, ef þau eiga að notast að deginum. í versluBarbúðum, skólum 
og öllum þeim húsuni, sera notuð eru til opinberra mannfunda, skulu vera nœgi- 
lega margir hrákadallar, cr festir sje á voggi eigi nær gólfi cn tvö fet og skulu 
þeir vandlega hreiiisaðir á hverjum morgni. Verði kirkja bygð í kauptúninu, 
gílda hinar sömu reglur fyrir haria. í skólum, kirkjum og fundarhúsum skal 
loftnesing vera svo sem heílbrigðisnefnd ákveður. Ví. Um fnirœshi. 

13. gr. 

Eldbússkolp og þvottaskolp niá ckkí láta siga i jörð svo nærri íbúðar* 
húsum aö bætta sje á að það saurgí jarðveginn undir búsinu. Skal veíta öllu 
akolpi 1 opnum eða lokuðum ræsum burt frá húsínu, svo langt sem heilbrígðis- 
nefnd þykir þurfa. 

011 skolpræsiy hvort heldur er á almannafærí eða á einstakra manna 
eign, skulu vera svo við og hallajöfn, að hvergi komi pollar eða vilpur og hvergi 
flói út úr þeim, og skal hreinsa þau svo oft, að eigi leggi ódaun úr þeim. 

Telji heilbrigðisnefnd nauðsynlegt, að vatnsheldur botn sje gerður i ræsl, 
getur hún heimtað slika aðgerð. 

Undantekning frA ræsagerðinni má heilbrigðisnefndin gera, cf viðkom- 
endur heldur kjósa að bera skolp svo langt burtU; að heilbtigdisnefnd ålitur 
hættulaust. 

14. gr. 

Ef ræsi er gert á opinberan kostnaO, skulu þeir, er hus eiga þar naerriy 
skyldir ad gera skolpræsi hver fra sinu húsi úti það ræsi, og skulu þau eigi 
miður gerð en adalræsiO. 

Skyldir skulu eigendur blautflsks- og lýsisbræðsluhúsa að gera rsesi fra 
húsum þessum, ef heilbrígðisnefnd álitur þess þörf. 36? á^ 

VII. Um vatmbóL ØB 

15. gr. 

ÖU vatnsból skal verja hverskonar óhreininduiú ; er bannað að láta í þau 
fara eða að þeim koma rensli úr skolpræsum, forum, baugstæðum, salemum eöa 
peningshúsum og má eigi láta í þau eða nærri þeim neinskonar saurindi, sorp, 
slor eða hræ og ekki þvo i þeim eða fast vid þau, hvorki fatnað, fisk, uU nje 
ncitt það annaO, er óhreinkar vatnid eins fyrir þvi, þótt um straumvatn sje að 
ræða; bannað er og að leggja húðir I bleyti í vatnsból eða nærri þeim. 

16. gr. 

Brunn má ekki hafa nær baugum^ forum eða salernum en svo, að míUi* 
bilíð sje 15 álnir. 

Nú viU einhver gera nýjan brunn eða breyta gömlum brunni og skal 
hann tilkynna það beilbrígdisnefnd, en hún skal leggja dom á vatniO þá er grefti 
eða brunni er lokið, bvort nýtilegt er og bafa gætur á, að brunnurinn sje gerður 
á þann hátt, er hjer segir: 

Sje brunnur boraður og járnleggir settir niður, skal gæta þess að sam- 
skeytin miUi leggjanna sje vatnsheld. 

Sje brunnur graflnn, þá skal blaða bann upp að innan úr höggnu grjóti 
eða hörðum steini og líma stcin við stein með steinlími og skal bleðslan þannig 
gerð svo langt að neðan, seni beilbrigðisnefnd þykir þurfa, en þó aldrei skemur 
en nemi 2 álnum. í stað slíkrar bleðslu má heilbrigðisnefnd leyfa að bafa stein- 
steypu. Niður með bleðslunni að utan skal þá láta einbverskonar limkendan 
leir og skal það lag vera 1 al. å þykt. Hleðslan skal ná Vs ^l- ^ð^ meira upp 
úr jörðuDni og út frá brunnbarmínum skal leggja eða steypa steinkraga og skal 
hann vera að minsta kosti iVa al. á breldd og balla út frá brunnopinu. 

Yfir brunnopinu skal vera vatusbeldur hlemmur, og skal taka vatnið úr 
brunninum með dœlu, er gangi upp í gegnum miðjan hlemminn, en upp með 
dælunni skal ganga strompur með hatti yflr, svo loft geti komist að vatninu. 

Þai* sem strjálbygt er og engin óhreinindi í nánd, má heildrigðisnefnd 
leyfa að brunnar sjeu gerðir úr grjóti, án steinlims, og vatnið dregið upp i fötu. 
Utanum opna brunna skulu jafnan vera gríndur, er sje að minsta kosti iVa ^l« 
á hæð. 

17. gr. 

Heilbrígðisnefnd getur bannaö að taka neysluvatn úr brunni eða öðru 
vatnsbóli um stundarsakir, ef bún álitur vatnið óheHnæmt. 

Leiði læknisrannsókn i Ijós, að vatniO sje skaðvænt og ekki er imt aO 
gera við vatnsbólið^ svo að vatnið verði ósaknæmt, þá skal heQbrigðisnefnd skipa 
eiganda að moka ofan í brunninn og fylla hann svo^ að engu vatni vei*ði úr 
honum náö. 1906 S68 

W VIII, Um peningihús, hauga og forir, 

9á.jáiL 

18. gr. 

Stórgrípi eöa sauðfje má ekki hafa i mannahúBum. 

19. gr. 

Viljí einhyer reisa peningshús eða gera, for, haugstadöi eða haugshúBy skal 
hann gera heílbrigöisnefnd aövart áður en hann byrjar verkið og skal hún gæta 
þess^ aO haldin sje fyrírmæli þau, er hjer fara á eftir: 

Ekkert peningshús má setja nær yatnsbóli en nemi 15 álnum. Fjós má 
ekki setja nær ibúðarhúsi nje alfaravegí en Demi 10 álnum. For má ekkí gera 
og ekki hafa nær alfara vegí eða íbúðarbúsi en nemi 10 áln., og ekki nær vatDB- 
bóli en 15 álnum. Forarveggir skulu jafnan ná Va al. eða meira upp úr jörð 
og skal hafa yflr hverrí for sterkan blera, svo að örugt sje um, aO menn eöa 
sképnur geti eigi fallið ofan i forina. 

Standi hús þjett saman getur heilbrígðisnefnd bannað mykjuhauga og 
haugshús ogheimtað, aö forir sjeu gerðar úr grjóti og steinlimi^ svo að þær sjeu 
vel yatnsheldar, bæði botn og veggir. 

20. gr. 

Valdi peningshús, baugstæðí eða foriri sem eldrí eru en þessi samþykti 
miklum óþrífnaði, má heilbrigðísnefnd beíta fyrirmælum undanfarandi greinar, 
en heimilt er þá viðkomanda að skjóta fyrirskípun nefndarínnar undir úrskurö 
Býslumanns^ en hann skal leita álíts bjeraðslæknis og því nseet kveða upp úr- 
skurð Bvo fljótt sem verða må« IX. Utn sídenn. 

21. gr. 

Hverju ibúðarhúsi skal fylgja sjerstakt salemi, er sett sje á þeim staA^ 
sem heilbrigOisnefnd ákveður i hverju einstöku tilfellí. Gólf i salemi skal vera 
steinsteypt eða úr hefluöum og plægöum gólfboröum og liggi gólflð hærra en 
jarövegur i kring. Hafa skal i þvi saurkagga vel vatnsheldan, er falll fast aö 
setunni. Hafa má salemi innanhúss 1 sjerstökum klefa, ef góður loftsúgur er 1 
klefanum og saurilátin tœmd daglega. Ef vatnsheld for er hjá húsi, má hafa 
salemi yfir henni þannig, að saurindin fari jafnóðum i forina, en loftræeing skal 
þá vera góð i saleminu. 

22. gr. 

í salemum skal seta og gólf jafnan vera vel hrein og saurilátin ts&má 
jafnskjótt og þau fyllast. Heílbrigðisnefnd skal segja fyrir, hvar láta megi saur 
úr salemum. 269 1908 

23. gr. 90 

Ef engin salemi fylgja húsum þeim, er eldri eru en samþykt þeflsi eða ^ i*"^ 
þau eru illa gerð eða óþrifleg, þá getur heilbrigðisnefnd heimtað af húseigendum, 
að þeir geri ný salemi samkv. 21. gr. 

Þ^ Bem halda daglaunafólk, skuluskyldir að hafa salemi svo mörg eða 
rtór, sem heilbrígöisnefnd álitur nægja, og gilda bínar sömu reglur um frágang 
þeírra sem annara salema. X Um 8orp og önnur óJtreinindi. 

24. gr. 

Sorpbauga og sorpgryfjur má eígi hafa nær ibúöarhúsum nje vatnsbólum 
en nemi 15 álnum. Flytja skal burtu alt sorp, að minsta kosti tvisvar á ári, 
yor og baust 

Heilbrígðisnefnd getur beímtad, að sorpi og ösku sje safnaö 1 laus ilát úr 
málmi og flutt burtu jafnóðuro og þau fyllast á þann stað, er bún tiltekur. 

25. gr. 

Það er skylda sjómanna að varpa öUu slori^ hausum og dálkum i sjólnn, 
ef þessu er ekki safnað i gryfjur á þeim stöðum, sera beilbrigðisnefnd tiltekur, 
borið á tún eöa bagnýtt á annan hátt. 

Formenn eða skipstjórar bera ábyrgð á, að þessu ákvæöi sje hlýtt. 

26. gr. 

Ef óhreinindi safnast fyrir, svo ad fýlulykt eða daunilt rensli fer út á 
alfaraveg eða inn á eign þeirra, sem nsestir búa, getur beilbngdisnefnd skipað 
þeim, er óþrifnaðinum veldur, að flylja óhreinindin tafarlaust burtu. 

27. gr. 

Hver sá iðnaður, sem óþrifnaður fylgir eða óhoUustay svo sem lýsisbrsdðsla, 
sútuD, fiskþvottur o. s. frv., skal vera háður eftirliti beilbrigðísnefndar og fyrir* 
mœlum hennar, aö þvi er breinlæti snertir, bæði utan huss^og innan. XI. Um sldtrun. 

28. gr. 
Slátrun á sauðfje farí fram á afviknum stað, og sje háð eftirliti beil- 
brigöisnefndar. Ávalt skal bafa & blóðvelli sjerstakt ilát fyrir suUi og skuluþeir 1908 270 

60 brendir að kveldi hvers slatrunardags eða grafnir, að niinsta kosti alin i jörð 
W jAnf. niður. XII. Um matv&ru, 

29. gr. 

Heilbrigdi^efnd skal hafa eftirlit med þvi, ad ekki sé höfð á bodstolum 
matvara er sje svikin, skemd eda skadleg heilsu manna, og skal henni heUnilt 
að taka i búðum kaupmanna fyrir gangverð, sjmishorn af hverri matvöru, er 
bún telur likur til, ad sje svikin; skemd eða skaðleg og låta rannsaka hana å 
efnarannsóknastofunni i Reykjavik og skal kostnað þann greiða úr sveítarsjóði. 

Nú þykir heilbrigðisnefnd og héraðslækni mikil líkindi tíl, að raatvara 
sje óhoU tíl manneldis og má banna seljanda aO láta hana fala, þar til er álit 
rannsóknastofimnar í Reykjavik er kunnugt orðið, og sé það i þá átt, að varan 
sje skadleg, má banna seljanda ad selja hana til manneldis. 

Kjöt af veikum skepnum eda sjálfdaudum má eigi selja til manneldis 
nema hjeradslæknir eda dyralæknir áliti þad hættulaust. XIII. Um ncBfna ajúkdáma, 

30. gr. 

Þá er lögskipudum vömum er haldid uppi gegn næmum sjúkdómi, skal 
heilbrigdisnefudin adstoda héradslækninn vid sóttvðmina. 

Ef alvarlega næmur sjúkdómur kemur upp á svædi því, sem samþyktín 
nær yfir, er beilbrigdisnefnd heimilt i samrádi vid héradslækni ad setja um stund 
strangari fyrirmæli en i samþykt þessari felast um hreinlæti utan huse og innan, 
burtflutning á óhreinindum o. s. frv. XIV. Um kirkjugarða, 

31. gr. 

Verdi gerdur kirkjugardur i kauptúninu eda stækkadur, skal leita ålits 
heilbrigdisnefndar og getur hun heimtad, ad gardstædid sé þurkad med lokræeura 
ef þad er raklent, svo ad vatn komi upp i grafirnar nokkuru sinni. Vatusból 
skulu eigi nær kirkjugardi á jafnsljettu eda undan brekku en nemi 100 ålnum. 

Svo fljótt sem þvi verdur vidkomid, skal låta kirkjugardinn vallgróa. 271 1908 

XV. Um sektir 09 

24. jÚBÍ 

32. gr. 

Ef menn brjóta samþykt þessa eða vanrækja á bettum fresti nokkura þá 
fyrirskipun, er heiibrígðisnefnd setur samkvæmt henní, þá varðar þaö sektum, 
fr& 5—200 króna, er renna i sveitarBjóð. Kjósi beílbrigöisaefnd beldur að láta 
vinna verk það, er vanrækt hefir veríð á kostnað þess, er verkið átti að yinna^ 
þá er þaö henni heimilt, og skal þá greiða kostnaðinn tíl bráðabirgða úr sveitar- 
Bjó&i^ en 8fðan taka hana Iðgtaki hjá þeim, er sekur er. 

33. gr. 
Samþykt þesBi öðlast gildi 1. mars 19()9. Samþykt þessi er hjermeð ataðfest og birt til eftirbreytni öllura þeim, er 
hlut eiga að máli. 

f •tjérntrráli ísltnds, 24. JAnf 1908. 
H* Haf8tein* Jón Magnusson. Reglugjðrð J^i 

til bráðabírgða fyrir kennaraskólann i Reykjavik. I. kafli. 
Um markmið sTcólans og skipun, 

1. gr. 

Það er markmið skólans að veíta nemendunum bcnDði almenna mentun 
og sjerraentun í þvi, sem tilheyrir uppeldi barna og kenslu. 

2. gr. 

t skólaiium eru þrjár ársdeildír o^ er hann jafnt fyrir konur sem karla, l%f)» 272 

70 n. kafli. 

^i^ Um kensluna. 

3. gr. 

i skólanum skal kenna: íslenfiku, donsku, sðgu, landafræði og náttúra- 
fraBði; og þó einkum það sem ísland snertir, reikning, rAmfræði, skrift^ teikningy 
handavinnu, leikfirai, Böng, kristinfræöí, uppeldisfraeði og kenalufræM, og kenslu- 
aaflngar. 

4. gr. 

Reglur um það, bverju takmarki kenslunni er aetlað að ná i hverrí greiii, 
Betur Btjórnarráðið slðar. m. kafli. 
Um inntðJcu nemenda og burtfir ur Mia. 

5. gr. 

SkólameiBtarí úrBkuröar um inntöku nemenda i skólann. 

6. gr. 
Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 

1. AÖ nemandi, sem tekinn er i nedsta bekk, eje eigi yngl en 18 ara,imiðbekk 
eigi yngri en 19 ara, og i efsta bekk eigi yngri en 20 ara. 

2. Að bann sje ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi, eöa öðrum 
Ukamskvilla, sem oröiö geti hinum nemendunum skadvænn, eða geri bann 
sjalfan óbœfan til að gegna kennarastarfl. 

Umsækendur skulu leggja fram yottorS bjeraSlútandi, eins og kraflst 
verftur. 

3. aö siðferöí bans sje óspilt. 

7. gr. 

Til þess ad veröa tekinn i neðsta bekk kennaraskólans, verdur nemand- 
inn að ganga undir próf^ er sýní að bann bafi þá kunnáttu og þroska, er 
hjer segir: 
1. Hann verdur að hafa þekkingu å kristnum fræðum að minsta kosti eins og 

nu er beimtad til fermingar. 
2y Hann verdur að geta lesið islensku skýrt og åbeyrilega, au&velt, óbundið mål. 
og geta sýnt að bann skilji efni þesS; sem bann les. Hann á að þekkja bin- 
ar belstu málfræðilegii bugmyndir og kunna belstu atriði i islenskri beyg- 
in^arfrsBdi, tkintremur á nemandinD aÖ geta skrifad ritvillulitiSy og svo aS lesmerki ^0 
Bjeu nokkumveginn rjett sett, stutta ritgerö um kunnugt efni. 26. jáni 

3. Nemandi veröur að kunna fjorår aöalgreinir reikningsins með helium tölum 
og brotum (elnnig tugabrot), og hafa leikni i ad nota þær til aS leysa ur 
auöveldum dæmum, sem fjnir koma 1 daglegu lifi. 

4. Hami veröur að geta lesiö dönsku meö nokkumvegimi framburði, og bafa 
fariö yflr 100 blaðsiöur 1 8 blaða broti. Hann skal þekkja hin allra helstu 
atriði danskrar beygingarfræOi^ og geta snúid á rjetta dönsku auðveldum 
setniugum daglegs máls. 

5. Nemaiidinn á aÖ hafa numid ágrip af sögu íslands. 

6. Hann verður aÖ hafa nokkra þekkingu á almennri landafræðí; og hafa numið 
nokkumvegin nákvæma lýsingu ÍslandB. 

7. Hann verður að þekkja aUra helstu dýr og jurtir^ einkum húsdýrin og gagn- 
jurtir. 8. gr. 

Þeir nemendur, sem óska að setjast i midbekk skólans hauMiÖ 1908, skulu 
ganga undir inntðkupróf, er sýni, að þeir, að álití skólameiBtara og kennaranna^ 
hafi nauðfiynlega undirbúningsmentun til aö hafa fuU not kenslu i öörum bekk 
og geta lokiö skólanámi á tyeim árum, eða sýna vottorð um undlrbúningsmentun 
edna frá ekóla, þaö er stjómaitá&ið tekur gílt. 

9. gr. 

Nemendur, er setið hafa 2 ár i sama bekk, og að þeim loknum reynast 
óhæfir til að flytjast upp i nsesta bekk, skulu þegar fara úr skólanum. 

10. gr. 
SkólameÍBtarí getur um stundarsakir yísað nemendunum úr skóla, ef þeir 
hafa nœman sjúkdóm eöa likamskvilla, er geti oröið hinum nemendunum 
Bkaðvænn. IV. kafli. 
Um kennara skdlafu. 

11. gr. 

Kennarar skolans eru: 1. hinir föBtu kennarar: skolameistari, fyrati og 
annar kennari; 2. þeir stundakennarar, sem stjómarráðíd skipar. 

Skolameistari ber ábyrgö á störfum skólans. Hann skal hafa eftirlit med 
allri kenslunni; og reglu og aga i skólanum. m$ 2u 

%Q i forföllum skólameistara, eða þegar skólameistaraembættíð er Uust, er 

9B. jÅai 8á af kennurum skolana, er stjórnarráðid kveður til þeas, skyldur a& taka aö qer 
Btörf skólameistara gegn þeirri þóknuii; er það ákveöur. 

12. gr. 

Stjórnarráðíd skipar stundakennara við skólann eftir að hafa leitaA ålita 
8kólaineiBtai*a. 

13. gr. 
Kenslustundafjölda hinna föstu kennara ákveöui* stjómarraðiö. 

Verja má nokkurum af skylduBtundum föBtu kennaranna til keMlo i 
æfingaskola kennaraskólans. 

14. gr. 

SkólameÍBtara ber að 8já um að i skólanum sjeu eftirtaldar bækur, ogaft 
i*eglulega sje i þær rítad eftir þvi, seiii fy rir verður mælt: 1. Einkunnabók, 2. 
prófbóky 3. dagbók, 4. brjefabók, 5. áhaldabók og 6. fundabók. 

15. gr. 

SkólameÍBtarí bodar til kennarafundar, þegar honum þurfa þykir. Á 
kenliarafundi eiga sæti binir föstu kennarar skólana. 

Þegar skólameistara þykír asta^da til, getur hann bodað atundakeonani å 
fund, einkum þá er ræOa skal um mål, er snerta stðrf þeirra. 

Skólameistarí stjTir kennarafundum ; sjeu atkvæöi jðfn, ræOur bans atkvæ&i 
úrslitum. 

16. gr. 
Kennarafundur úrskurðar um: 

1. Uppflutning neraenda lir eínum bekk i aunan, 

2. burtvisun nemenda úr skólanuiu, 

3. bókakaup og áhaldakaup til skólans. 

17. gr. 

Skólameistari skal leita álits keonarafundar á&ur en bann gerir tillðgu 
til stjómarraðsins um: 

1. aö taka upp nýjai* kenslubækur, eða breyta tilhögun kenslunnar, 

2. skiftingu kenslugreina milli kennaranna, 

3. veiting nájnstyrks eöa amiara hlunninda. 

18. gr. 

Gjörðir keunarafundar skulu ritaöar i gjörðabók, er skal l«ain upp Qg Éamþykt á hyerjum fundi. Heimilt er hverjum fundarmanni að fá ágreiningsat* OBO 
kvaaU øin færö tU bókar. M^m 

19. gr. 

AUír kennarar Bkólans eiga eftír fremstå megni að styðja ad góðri reglu 
viö akólaniiy og með kenslu sínní og sambúð vid nemendur og eftírdæmi sinu 
leitast viÖ á allan bátt að gera þá sem hæfasta kennara æskulýðsins. 

20. gr. 

Fatlist kennarí frá vínnu sakir sjúkleika eða af öðrum orsökum, ræður 
BkólameÍBtarí annan i hans stað alt að mánaöaðartima ; sje um lengrí tíma 
að ræöa, skipar stjómarrá&iö aðstodarkennara. V. kafli. 
Um nemendur skólans. 

21. gr. 

Nemendur eiga jafnt i kenslustundum sem utan kenslustunda að sýna 
kennurum sinum virSing og hlýdni. 

22. gr. 

Nemendur eiga jafnan aO kona stundvislega i skólann á tilteknum tima. 
Þtír ikiilu og hafa lokið Iieimavinnu sinni á tilteknum tima. 

Nemendur, sem sakir sjúkleika eða af öðrum gildum ástaBðum geta eigi 
Bótt skólann, eiga samdægurs að senda skólameistara tilkynning um það, en 
skólameistara ber a& grenslast eftir, á hverjum rökum afsakanimar eru bygöar. 

23. gr. 

Hegði nemandi sjer ósæmilega i skólanum, eda utan skóla> eda, ef vist 
hans i skdlanum er a& åliti skólameistara og kennara skaðleg fyrir skólann eöa 
gagnslaus fyrir nemandann sjalfan, må visa honum burt ur skólanum um stund- 
arsakir, sbr. 10. gr. ; en telji kennarafundur naudsynlegt ad visa honum burt fyrir 
fult og alt, skal til þess fengiö leyfi stjómarráösins. 

Nemandi, sem visað hefir veríð burt ur skólanum fyrir fult og alt, getur 
ekki gengiö undir kennarapróf nema meS sjerstöku leyfi stjómarráðúns. 

24. gr. 

Skyldir eru nemendur að hlýða sjerhverjum þeim reglum og fyrirskipun- 
um, sem meS samþykki stjómarráðsins kunna ad verða settar til að stySja reglu 
og aga i skólanum. •O 26. gr. 

'^ ^ Burtfararpróf skólans nefnist kennarapróf. Reglur um það, hTernlg þTÍ 

prófl Bkuli bagað, og hvað til þess þurfl ab standast það, setur B^nuurráöið. VI. kafli. 
Um kenslutima og leyfi. 

26. gr. 

Skóla&riö byrjar 1. októbermánaðar og endar 30. septembermánaðar. 

27. gr. 

Á yiku hverri skulu i hverjum bekk kennaraskólans vera eigi færri en 
86| og eigi fleiri en 38 kendustundir. Hver kenslustund sje 50 minútur, en hlje 
mUli kenslustunda 10 minútur. 

Skólameistari aemur Btondatöflu tyrir hvert skólaár, og leggur hana undir 
ÚTBkurO BtjómarraÖBins. 

28. gr. 
ÞeMi skulu vera lögboðin leyfi: 

1. Jólaleyfl, er nær frå 24. degi desembermåna&ar til 2. dags jan- 
uarmitfiaoar ad báðum þessum dðgum meötöldum. 

2. Sumarleyfi, er nær frå 1. aprU til 90. september. 

Auk þess er skólameistara heimilt a& gefa leyfl einn dag, þegttr hoROM 
þykir sjerstðk ástaBÖa tQ. Skifting Hman$ mitti ndmøgreinanna: 
1. bekkor. 2. btkkor. 8. bekkor. Kristin frseM 


3 


3 


3 stundir & tflra. 


Islenska 


6 


6 


6 


— 


- — 


Danska 


4 


4 


2 


— 


. — 


Saga 


3 


3 


2 


— 


* — 


Landafrae5i 


3 


2 


» 


— 


, — 


NåtturutræOl 


4 


3 


2 


— 


. — 


Reikningur 


4 


3 


2 


— 


. — 


Skiift 


1 


» 


» 


— 


• — 


Teiknun 


2 


2 


1 


— 


. -^ 


Handavinna 


2 


2 


2 


— 


. — 32 28 20 371 MM Flyt 


32 


28 


20 Btundir á viku 


W 


aangar 


3 


3 


1 — — 


W. jAai 
2 


2 


2 — - — 
UppeldiatræOi 


« 


4 


4 _ . _ 
KeoBluæfingar 


« 


« 


10 — - — 
Samtals 


37 


37 


37 Btundir å vlka. 

I ttJénMurri« biaMit 26. JM IMt. 
H. Hafstein. Jon Magnuøton. Reglur ^ i*-* um kendu&hold fastra heimangöngubarnaskóla. Til þees aö fastur heimangönguBkóli geú orOið aönjótandi landsjóðtttyrks 
eamkvæmt 23. gr., sbr. 20. gr. laga nr. 59 frá 22. nóvbr. 1908 um frœöslu barnai 
veröur skólinn aö hafa þau kenslaákttld, er hjer segir, eöa önnur jafngóð. 

/. Við hriitindófngkenslu: 

1. Julius Eronberg: 10 bifliumyndir (úrN. T.). 

2. Frits Roebei:: L Serie. 7 bibliusðgumyndir. 

3. Boms Kort yflr Palfiestinu. 

//. Við matturuåogukmulu: 

1. Allred Jakobsen: 50 dýramjmdir. 

2. Eschner: 5 myndir af mannlegum likama. 

3. Poul Steffensen: 12 mjrndir af lífi aldýranna, œtlaðar einkum til afnota 
við sýnikenslu (Anskuelsesundervisning). 

4. Chr. Nielsen: 4 árstiðir. 

III. ViÖ eðliifrœði: 

a. Sigalmagn: 1. S^gulstU, 2. S^^olnál, 3. Jårasrart. 

b. Rafmagn: 1. Olerstöng, 2. Ebonistðng, 3. Hyllimergskúlur, 4. Oalvans- 
bikar, 5. Glóðarlampi, 6. Rafsegull, 7. Rafmagnsklukka, 8. Bafmagns- 
hreyflTjd. 

$• Ljóetraðöi; l. Þrtstrent gler, 2. Stiekkunargler, 3. Holspegill. ð78 

n d. Hiti: h Málmhríngur með málmkúlu (útþensla), 2. Kopar og jårnsMiiK 

^» jW (mísmunandi leiðsla), 3. Járnræma og koparræma, hnoöa&a# iaman (mis« 

munandi útþensla), 4. Spírítuslampi. 
e. Jafnvœgi: 1. Vogarstöng, 2. Hjól. 

IV. Við Ifpdafrmðíkenslu: 

1. íslandsuppdráttur eftir Þorvald Thoroddsen. 
1. Jardarlikan nr. 28. 

3. Nordurálfan eftír Christensen. 

4. Aðrar heimsálfur eftir sama. 

V. Viö reikningsJeenslu: 

1. Eúlurammi. 

2. Meterstíka. 

3. Decimeterteningur (til að taka sundur) 

Þetta kunngeríst hjermeð öllum þeim, sem hlut eiga a& ra&li. 

í ttjönitrrttl í«iait, 26* jAni 1908. 

H. HafetelQ. Ján Magnå$9im. 72 

26. júni Auglýsing um fmmvarp til laga um rikisrjettaraambaud Danmerkar ogr tslands. 

f opnu brjefl 8. maí 1908 (Stjtlð. 1908 A bls. 36—37), um að almennar 
kobningar til alþingis skuli fara fram 10. næstkomandi septembermánaöar, ersro 
mælt fyrír, að birt skuli kjósendum áður en kosningar þessar fara frara frumvarp 
þad til laga um ríkisrjettarsamband Danmerkur og íslands, ernefndsú, erskipuO 
var 30. júli 1907, heflr samið, svo aö kjósendum veitist koetur á við kosningarn- 
ar að gefa til kynna afstöðu sína gagnvart frumvarpi þessu. 

Samkvæmt þessu er bjermeð birt almenningi eftirfarandi 

flramTarptll la^ii nm ríkisrjettarsmmband Danmerkiir 09 falaaés, 

1. gr. 
ísland er frjálst og sjáltstœtt land, er eigi verður af hendi látiö. ÞaA er 
\ 99mband| yí9 Pamnörku um einn og sama konung og (>au mál, er báiMr aöUw 279 IWS 

blrfft oröið ásáttir um ad telja dameiginleg i lögum þessum. Danmörk og island tS 
ér&tþvi í ríkjasiunbandiy er nefnist veldi Danakoiiungs. *• í*^ 

Í heiti konungs komi eftir orðiö »Danmerkur« oröin: »og fslandB«. 

2. gr. 

Skipun 8ú, er gildir I Danmörku um ríkiflerfðír, rjett konungs til að hafa 
stjóm á hendi í öðrum löndum, trúarbrögð konungs, myndugleika hans og um 
ríkisstjórn, er konimgur er ófullveðja, sjúkur eða fjarstaddur, svo og um það, er 
konungdómurinn er laus og enginn ríkisarfi til, skal einnig gilda, að þvl er til 
Islands kemur. 

3. gr. 

Þesei eru saraeiginleg mál Danmerkur og íslands: 

1. Konungsmata, borðfje ættmenna konungs og önnur gjöld til konungsætt 
arinnar. 

2. Utanrikismálefni. Enginn þjóðarsamningur, er snertir f sland sjerstaklega, skal 
þó gilda fyrir island, nema rjett stjómarvöld islensk samþykki. 

3. Hervamir á sjó og landi ásamt gunnfána, samanber þó 57. gr. stjómarskr&r- 

innar frá 5. jan. 1874. 

4. Gaesla fiskiveiöarjettar þegnanna, að óskertum rjetti islands til að auka 
eftirlit með fiskiveiðum við island eftir samkomulagi við Danmörku. 

5. Fæðingarrjettur. Löggjafarvald hvors lands um sig getur þó veitt fæðingja- 

rjett með lögum og nær hann þá til beggja landa. 

6. Peningaalátta. 

7. Hœstirjettur. Þegar gerð verður breyting á dómaskipun landsins getur lög- 
gjafarvald islands þó sett á stofn innanlands æðsta dóm i islenskum raálum. 
Meðan sú breyting er eigi gerð, skal þess gætt, er sæti losnar i hæstarjetti, 
ad skipaður sje þar maður, er haíi sjerþekking á islenskri löggjöf og kunn- 
ugur sje islenskum högum. 

8. Kaupfáninn út á við. 

4. gr. 

Oðrum málefnum, sem taka baBÖi til Ðanmerkur og islands, svo sem 
póstBambandið og rítsimasambandið milli landanna, ráða dönsk og islensk stjóm- 
arvðld i sameiningu. Sje um löggjafarmál að ræða, þá gera löggjafarvöld beggja 
landa út um málið. 

5. gr. 

Danir og Islendingar á f slandi og íslendingar og Danir i Danraörku njóta 
fuUs jafnrjettis. loH 880 

tM ÞÓ skulu forrjettindi islenakra námftmanna til hlunninda víö Kaupmanna- 

9^ j^&irf* hafnar báskóla óbreytt. Svo skulu og heimilisfaBtir íalendingar á islandi, hjer 
eftir sem hÍDgað til, vera undanþegnir herþjónustu á sjó og UadL 

Um flRkíveiðar i landbelgi við Danmðrku og ísland skulu Danir og íalend- 
ingar jafnrjettháir meðan 4. atriði 3. gr. er i gildi. 

6. gr, 

Þangad til öðruvisi verður ákyeöið meö Iðgum, er rikisþing og alþingi 
setja og konungur staðfestiry fara dönsk stjórnarvöld einnig fyrir hönd tslanda 
með mál þau, sem eru sameiginleg samkv. 3. gr. Að öðru leyti raoður hvort 
landiö að fullu öllum sinum málum. 

7. gr. 

Meðan island tekur engan þátt i meðferð binna sameiginl^u mála, tekur 
það heldur ekki þátt i kostnaði við þau. Þó l^gur island fje å konungBborð og 
til borðfjár konungsættmenna, hlutfaUsl^a eftir tekjum Ðanmerkur og ÍalandB. 
Framlög þessi skulu ákveöin fyrírfran) um tiu ár i senn með konungsurskurdi, 
er forsætisráðherra Dana og ráðberra ÍBÍands undirskrifa. 

Riki88jóður Danmerkur greiðir landBSJóði islands eitt skifti fyrír öll 
1.500.000 kr., og eru þá jafnframt öll skuldaskifti, sem verið bafa að undanfömu 
millí Ðanmerkur og islands, fullkomlega á enda kljáð. 

8. gr. 

Nú rís ágreiningur um það, bvort málefni sje sameiginlegt eða eigi, og 
Bkulu þá stjórnir beggja landa reyna aö jafna hann raeð sjer. Takist það eigi, 
skal leggja málid i gerð til fullnaðarúrslita. Gerðardóminn skipa flórir menn, er 
konungur kveður til, tvo eftir tillögu rikisþingsins (sinn úr bverrí þingdeild) og 
tvo eftir tillögu alþingis. Gerðarmennirnir velja sjálfir oddamann. Verði gerðar- 
mennimir ekki á eitt aáttir um kosníngu oddamannsins, er dómforseti hæstarjett- 
ar Bjálfkjörínn oddamaður. 

9. gr. 

Rikisþing og alþingi getur hvort um sig krafist endurskoöunar á Iðgum 
þessum, þegar liðin eru 25 ár frá þvi er lögín gengu i gildi. Leiði endurskoöun- 
in ekki tíl nýs sáttmála innan þriggja ára frá þvi er endurskoöunar var kraflst, 
má heimta endurskoöun af nýju á sama hátt og áður aö 5 &ruin liOnum frá þvi 
n^ndur 3 &ra frestur er á enda. Nú tekst ekki a& koma á samkomulagi metal 
l<^JAfAi*v&lda beggja landa innan tveggja &ra frá þvi endurskoöunar var kraflBt 
i annað sinn, og ákveður konungur þá med tveggja ára fyrirvara, eftir tiUðgtt 
um það frA rikisþingi eða alþingi, aÖ sambandinu um sameiginleg mál þau^ er 
rœðir um i 4., 5., 6., 7. og 8. tðluliö 3. gr. skuli vera slitið að nokkru eða 
Ollu leyti. 

10. gr. 
Uig þessi öðlast gUdi 981 liM 

Atkog«Ma4lr meivl Uvto ■•fndarinMir ▼!• ftmmTarp þetta. ^ 

•S6.jéii 
Við 1.—3. gr. 

Ef baBði rikisþingið og alþingi fallast á lagafrumvarp það, sem hjer er 
a& framan Bkráð, og þaö yeröur að lögum, þá verður á rikisrjettarafstöðunni 
miUi Ðanmerkur og ÍslandB orðin alger breyting fráleit því sjonarmidi, sem hald- 
ið var i lögunum 2. januar 1871. I stad þess að afstaðan þá var ákveðm með 
einhliöa danskri löggjöf, veröur hún framvegis grundvölluð á sáttmála beggja 
aOila, aem til er ordinn með Bameiginlegum löguro, sem löggjafarvöld beggja 
landanna samþykkja, og höfum vjer hugsað oss, aö þaö skuli berum orðum fratn 
tekið i inngangí laganna. En þarsem hinir dönsku nefndarmenn hafa algerlega 
i einu hljóði getad fallíst á þetta og eíns á hínar nýju ákvarðanlr, sem nánara 
eru tilteknar i fyrstu grein og greinunum þar á eftir um framtiðarstöðu islands 
sem frjáls og sjalfstdeds lands, er eigi verði af hendl látlð, en i samband! yið 
Danmðrku um sameiginlegan konung og þau sameiginlegu mál, sem i 3. gr. eru 
nefnd, — en við þetta skípulag er ísland sett jafnhliða Danmörku, sem sjer- 
stakt riki með fullum uroráðum yíir öllum málum, sem ekki eru berum oröum 
nefnd sameiginleg; — þá óska hinir dönsku nefndarmenn að geta þess, að þetta 
sje ekki sprottið af þvi, að þeir á nokkurn hátt játi rjettar vera þær Bögul^u 
og rikisrjettarlegu skoðanir, sem fram hefir verið haldid af hálfu hinna íslensku 
nefndarmanna, heldur sje það sprottiö af heitrí ósk um, að verða við kröfum 
hinnar islensku þjóöar um þjóðlegt og stjómrjettarlegt sjálfstæði, og til þess meö 
þenum votti um virðing hinnar dönsku þjóðar fyrír kröfum þjóðemisins að eyða 
meðal íslendinga öUum ótta fyrir þvi, að frá Dana hálfu sje nokkur ósk í brjósti 
alin um það, að beita valdi, beinlinis eða óbeinlinis, við Ísland, til þess aö halda 
ÐcdLkra forrsdðí yfir þvi. 

Þau sameiginlegu mål, sem upp eru talin i 3. grein, er einnig nú farið 
með sem sameiginleg fyrir Danmöi^u og island, en við samning þessarar 
greinar hafa hinir dönsku nefnarmenn látið eftir kröfum hinna fslensku nefndar- 
manna i þvi aðalatríði, að hjer eru ekki, eins og i lögunum frá 1871, talin upp 
hin sjerstöku mál, svo ad alt það, sem þar var ekki sjerstaklega upptalið, varð 
sameiginlegt, heldur er hjer höfð gagnstaeða aðferðin og sameiginlegu málin nefnd, 
svo að alt það, sem hjer er ekki berum orðum nefnt sameiginlegt, er sjermál 
hvors landsins um sig. 

Að þvl er annars sjei-staklega kemur til einstakra atriða í 3. grein, þá 
má þess geta um 5. tölulið, um fæðingjarjettinn, að islendingar fóru upphaíiega 
aðeins fram á, að löggjafarvald hvors landsins hefði rjett til að veita fæðingja- 
ijett innan sins löggjafarsviðs. En af þessu hefðu getað sprottið ýms vandkvœði, 
þaraem þeir, sem þannig fengju fsBðingjarjett á fslandi, hefðu hvorki eftir ríkis- 
rjetti nje alþjóðarrjetti getað talist hafa ffieoingjarjett i Danakonungs veldi og þvi 
kusu menn heldur að löggjafarvald íslands fengi með lögum þessum almenna 
heímild til að veita feaðingjarjett, er einnig gilti fyrir Danmörku, en þó er hjer 72 við því búiflt, að, þá er toö&ÍÐgjarjettur repöur veittur áfíslancii, verW líkra »kil- 
36. jkú. yrða krafist, sem i Danmörku. 

Að því er kemur til ákvörðunarinnar í 7. tölulið 3. greinar um að þe« 
Bkuli gætty er sæti losnar i hæstarjetti, ad skipaður sje þar maður, er bafi Bjer- 
þekkingu á islenakrí löggjöf og kunnugur sje islenskuni höguni; þá er þaft hjer 
sett eftir ósk hinna dönsku nefndarmanna, er þóttí mjög viðurhlutamikiði að 
ganga að ákvæði fyrstu málsgreinar um stofnsetningu æðsta dóms innanlands 
i ifllenskum málum, og vona, að ekkí muni verða bráður bugur að þvi undinn; 
en ákvæði þetta gildir og auðvitað aðeins þangað tíl þetta verður gjört, abr. 
»meðan«. 

Viö 4. gr. 

Þarsem svo er að orði komist, að öðrum raálefnum, sem taki baðði til 
Dannierkur og íslands, þarámeðal póstsambandinu og ritsimasambandinu miUi 
landanna, »ráöi« o. b. frv., þá er það auðvitað ekki tilgangurinn, að breyta meft 
þessu þvi skipulagi, sem nú er gert um póstsambandið og rítsimasambaiidið. 

Vid ö. gr. 

ÁkvörðuDÍn i fyrstu málsgrein greinarinnar um, aö Ðanir og ialendiiigar 
å íslandi og islendingar og Ðanir i Ðanmörku skuli i öllum atríðum njóta fulls 
jafnrjettis að öðru jöfnu; hefir veríð talin svo mikils varðandi i nefndinni, aA 
óBkað hefir verið að gera hana að föstu og óbreytilegu skilyrði fyrir samban4i 
landanna. 

Jafnframt ákvæðinU; að óbreytt skuli haldast forrjettindí islenskra n&ma- 
manna til hlunninda við Kaupmannahafnarháskóla, yar þess óekað frá Dana 
hálfu, að upp vœrí tekiö i lögin, aÖ við háskólann skyldi stofna kennaraembøBttl 
i iBlenskum lögum. Frá islenskrí hlið er ekkert á móti þvi haft, að slikt k«in- 
araembœtti sje stofnað, en af formlegum ástaeðum hefir það ekki þótt rjett aft 
taka upp i þessi lög nokkurt ákvædi um þetta, með þvi aö daneka löggjater- 
valdið heflr ávalt fult frelsi til að gjöra þetta, og þvi f jellu hinir dönsku ne&idar- 
menn frá þyi> að þetta ákvaaði værí tekid upp i lögin. 

Við 6. gr. 

Í þessarí grein er gengið að þvi visu, að island eigi kost á aÖ ráöa ásamt 
Ðanmörku þeim málefnum^ sem sameiginleg eru, eftir þvi sem samkomulag getur 
komist á meö lögum, sem bæði rikisþing og alþingi samþykkja og konungur 
stadfestir^ um þad, meö hverjum hætti þessu geti ordið fyrír komið. ÞangaS til 
þetta yeröur^ fara dönsk stjómarvöld ein með þessi mál^ einnig fyrir Islands 
hönd^ en ísland heflr eitt full umráð allra annara. mála sinna, þar á meðal um 
það, hversu mál skuli upp borin fyrir konungi og hversu hagað skuli skipun 
islenskra ráðherra. 283 1908 

Fö 7, gr. 72 

Aft því er til þesB kemur að binda enda á fjármálaviðskifti Danmerkur 
og íslandB, þá hafa hinir dönsku nefndarmenn álitið, að til þess að gj(^rá fulln- 
aðarlyktir & þessu gamla ágreiniDgsefni, þá gætu þeir — án þess að viðurkeniui 
nokkra rjettarkröfu fr& ífilande hálfu i þeesu efni — gengiö að því að greida aí 
hendi eitt skifti fyrir öll upphseð þá, er jafngildir þeim höfuðstól, sem 60,000 kr. 
árlega eru 4% vextir af, en það er sú upphæð, sem Danmörk samkvæmt lögun- 
um frá 2. januar 1871, 5. grein, hafði heitið íslandi að greiða og hefir siðan år- 
lega greitt þvi. Hinlr íslensku nefndarmenn hafa, jafnframt þvl að þeir halda 
fast við rjettmæta kröfu af fslands hendi til þessa gjalds, þótst eftir atvikum 
geta gengið að þessu, svo að þetta verði fullnaðarúrslit þessara gömlu viðfikifta. 

Va 8. gr. 

Þó að 1)688 sje vænst, að ákvaeðið i 3. gr. um sameiginleg mál muni vera 
svo Ijóst, að trauðla verði við því búist, að ágreiningur geti risið um skilning 
þe88, þá heflr þó nauðsynlegt þótt, að lögin skyldu skýrlega ákveða, hvemig úr 
yrði skoríd, ef svo skyldi fara, að ágreiningur skyldi verða um, hvort eitthvert 
málefni bærí að telja til sameiginlegra mála eða sjerstakra; og þá hefir mönnum 
— upphaflega eftir tillögu frá islensku nefndarmönnunum — komið saman um 
ákvæðið í 8. grein, en samkvæmt því á dómstjóri hsestarjettar að vera oddamað- 
ur, er gerðarmenn þeir, sem greinin ræðir um, geta ekki orðið á eitt sáttir um 
að velja oddamann. En sá heflr verið skilningurinn á þessu I nefndinni, að til 
oddamannsins kasta skuli þá aðeíns koma, er atkvæði standa jafnt meöal 
gerðarmanna. 

Við 9. gr. 

Þessi grein hefir verið það atriði, sem örðugast heflr verið að ná sam- 
komulagi um i nefndinni. Um það tvent kom mönnmn þó að vlsu saman frá 
báðum hliðum, að samning þennan i heild sinni skyldi me£:a endurskoöa, og eins 
um hitt, að endurskoðun þessi skyldi þó ekki eiga sjer stað fyrri en lið- 
Inn vœrí hœfilega langur frestur, því að annars vegar gæti þessi rikisrjettar- 
samningur engu fremur en nokkur annar mannlegur samningur verið ætlaðm* til 
þess ad gilda um aldur og æfi, en þarsem hann þó stofnaði rikisrjettarsamband 
miUi tveggja landa, hlyti hann hinsvegar að vera ætlaður til þess að standa 
Bkilyrdislaust nokkuð langan tima. Aftur á móti greindi menn mjög byo á i 
Bkoöunum um afleiðingamar af þvi, ef ekki nsedist samkomulag, þegar að þvi 
kœmi að endurskoða lögin. Þvl var i fyrstu fram haldid af Íslendinga hendí, 
aö þá skyldi hvor aðili geta sagt upp að öllu eða nokkru leyti fjelagsskapnum 
um öU hin sameiginlegu mál, að undanteknmn sameiginlegwn konmigdómi; ^n 
Iráí Ðana hlið var þvi fram haldid, að gætu báðir málsaöilar eigi samþykt sam- 
Ujóðit ákvfgði um eDdur8koðmi,|[J)á skyldi kyrt sitja við það sera v^ri. En þar- 1908 284 

72 sera Danír hjeldu því föstu i einu hljóði, að þeir gætu meö engu inótf gengið að 

%. júni. því ad bafa aameiginlegan konung^ nema Btjórn utaniikismála og hervarnrr væru 

einmg sameigínlegt mál, þá Ijetu hinir islensku nefndiuineim, að einum iindan- 

teknum, níður falla þá kröfu, að þessi mål yrði uppsegjanl^, og urðu menii þá 

Afláttlr um, að orða greinina eins og gert er hjer að fnunan. í ttjénuirrali ítlMtft, 2i. JM IMM. 

H. Hafstetn. Jdn Umgmúsiim. 73 Reikniiunir 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóÖB Pjeturs sýalumanns Þorsteinnonar árlð 1907. 

Tekjur. 

1. Sjóður frå f. á.: 

a. t veOBkuldabrjefum kr. 1000 00 

b. f sparisjóðsdeUd íilandsbanka á Akureyri . — 2086 44 

kr. 3086 44 
Frádregst skuld viö reikningshaldara . . — 51 16 

kr. 9086 98 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum kr. 40 00 

b. Af innstæðu I spariBjóði — 41 72 

— 81 72 

S. TU Jafnaðar gjaldaUð 2 — 61 16 

4. Til jafnaðar gjaldalið 4 — 200» 

|cr. 3868 69 285 1908 

Gi«ad. 78 

1. Styrkur veittur tveimur hændura I Vallahreppi kr. ^|13 00 

2. Greidd skuld við reikningshaldara — 51 16 

3. Buröargjald tQ Akureyrar — 036 

4. Teknar ur Bparisjóði — 20036 

5. 1 sjóði 81. desember 1907: 

a. Í veðBkuldabrjefum kr. 1000 00 

b. i sparíBJóðBdeild íslandsbanka á Akureyri . — 1927 80 

c. Hjá reikningshaldara — 75 84 

— 3003 64 

kr. 3368 b% 

AtkugoBemd. Vextir i sparisjóði fra 1. juli til 31. desember 1907 eru eigi tUtæiAir 
i reikningnum. Sjóðurinn er því við árslok c. 40 krónum auöugrí. 

Skrifstofa Suður-múlasýslu. Eskifírði, 6. mai 1908. 
A. Tulinius. Embœttaskjpim nt m. 15. iáoí skipaðí ráðherraiin settan landsbókavörS Jón JakobBson, r^ af dbr^ til þeBS 
$S T^a landsMkavörð frá 1. næBtkomandi júUmáDaSar að telja. \.i 17. B. m. skipaði ráðherrann sagnfraBÖÍDg cand. phil. Jón Jonsson fyrri aðstoðarlxikar 
vdrð YÍS Laiidsbókasafniö frá 1. oktober nœstkoooandi að telja. 

S. d. skipaði ráðherrann kennara við gagnfrœöa- og alþj^uskólann í Fknsborg síra 
MagnÚB H^lgason til þws a6 vera kennari við kennaraskólann í Reykjavik og jafnframt skóla- 
stjóri frá 1. oktober nœstkomandi að telja. 

S. d. skipaði ráðherrann dr. phil. Ðjörn Bjarnason til þess að vera 2. kennari viQ 
kennaraskólann frá 1. oktober nœstkomandi að telja. 

S. d. skipa&i ráðherrann mag. sc. Ólaf Daníelsson til þess a8 vera 3. kennari tIS 
keonaraskólann frá 1. nœstkomandi októbermánaðar að telja. 

20. B. m. skipaði ráðherrann cand. phil. Matthias ÞórSarson til þem aS yera fom- 
menjayðrður og jafnframt umsjónarmaður með FomgripasafnÍDu frál. juUnæstkomandiaStelja. 

27. 8. m. var caiid. juris Einar Arnórsson settur til þess fyrst um sinn frá 1. júU 
PMtkomaikU að gegna 2. kennaraembœttinu vi6 lagaskólann. 286 

KonBúU 

It. maí var herra Brillouia viöurkendur franskur vioekonsóll í Rejkjavik, Eukarjettor. 

9. maí þóknaðist Hana hátign konunginum allramildilegaat að veita IjfMda Dortheoa 
Andr«M Hauaen og höfaðamannl Comeliaa Schilbred, báðum til heiinilis í Brevik i Nortgi, 
einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á aðferQ til varQyeialu matYœla, er þeir nánara 
hafti 1/tt. Laust embœtti 

•r konungur yeitir. 

S/alumannaenibœttið í Snæfellanesa og HappadalasýBlu. Ánlaiin 3000 kr. 

Augl/st laust 24. júní 1908. 

Uinaóknarfreatiir til 21. ágúst 1908. 

Sá aem embœttið f»r, er akyldur að aetja þá trjgging, er aflSar mun ▼•rifa krMti á 
um fyrir iouheimtam þeim, er honum verður trúað fyrir af hálfu hina opínbenu Sro bér 
iMmum og að fylgja þeim reglunii er a^ttar vaiøa um reikningaakil af hana hálfu og graiðdur 
i landaj^. ðtjórnartíðindi 1908 B. 5. 26'í 

Brjef sljórnarraðsins til s^slumanmim i hafjarðarsýslu am ákvðrð- ti 
nn verslunarlóAarinnar i Hnifsdal. 28. júni 

Með brjefi yðar, herra sýslumaður, dags. 15. april þ.á., hefir híngaö boríst 
uppdráttur af fyrírhugaðrí verslunarlóð i Hnifsdal, sem með lögum nr. 69 frá 22. 
nóvbr. 1907 varð löggiltur verslunarstaður, og hafið þjer skýrt frá því, að sýslu- 
nefnd NorðurisaQarðarsýslu hafi mælt meö þvi, aö verslunarsvæðið verði ákveðið 
eins og uppdrátturínn sýnir. 

Útaf þessu eru hjer með samkvæmt lögura m\ 61 frá 10. nóv. 1905, tak- 
mörk BvæðÍB þess, sem reisa má á versluuarhús i Hnffsdal, sett eftir f ramannefnd- 
um uppdrættí, svo sem hjer segir: 

Að noröan bein lina úr Heímabæjarvör í Lambhúshól, að austan Raudí- 
køkiir, gvo áin að Hreggnasabrekku og siöaQ Hreggnasabrekka suöur i Stekk- 
jarlæk, að sunnaii Stekkjarlækur og að veetan sjórínn. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta til frekarí birtingar og leggja fyrir 
yður að sjá um, að eltt eíntak af hinum framannefnda uppdrætti verði geymt 
viö skjöl hlutaOeígandi hrepps og að hreppsnefndin látl setja upp og haldí við á 
hreppBJóðs kogtnað glöggum merkjum á takmörkum ver8luDarlóðarínnar, þar sem 
takmörkln eru ekki glögg frá náttúrunnar hendi, skal þesB getið tíl lelöbeining- 
ar Biðar meir, að auk uppdráttaríns af verslunarlóðinni verður að senda hingað 
skýrslu um takmOrk lóðarinnar. Auglýsíng Jj^ 

um fyrirmynd fyrir reglugjörðir handa barnaskólum. 

Samkvæmt fyrirmælum laga nr. 59 frá 22. nóvbr. 1907, um frœðslu barna, 
Bjá21.gr. 1. laganna, hefir með r&ði umsjónariTianns fraBðslumálanna verid samin 
og sett fyrirmynd bú fyrir alíkri reglugjörð, sem hjer fer á eftlr. 

þetta er öUum hlutaðeígendum til vitundar gefið. 

i ttjénitrråll ítluidt, II. JW 1908. 
H. Hafstein. 

Jón Míignússon. 
!?• dig jiliioáa. IðOB. tt^ykjavlk, IsAíoldaxprentuniðja. tt Fyrlrmynd. 

Beglugerð fyrir barnaskólann /. Um tilgang $kólan$. 

1. gr. 
Þa& er tílgangur skólang aö veita nemendunum øem staðbesta þekkiiiga 
i þeim fræöigreinum, sem lögboðið er að kenna bðmum til 14. Ars, og að hafa 
lieillavænleg áhríf á hugsunarhátt þeirra og siðferöi. //. Um inntöku nemanda i aikálann. 

2. gr. 

I akólaim er veitt inntaka 10 An bömum i skolahjeraoi, 

enda fullnfi^ þau þeim mentunarkröfum, sem lög um fræMu barna (22. nóv. 
1907) gera til barna á þeim aldri, og hafi engan nœman sjúkdóm, er geti oröið 
öðrum bömum aö meini. 

Ef húsrúm og önnur skilyrði eru fyrir hendi, má og veita yngri bðmum 
aögang aö skólanum, svo og b^kntsn, Bem helmili eiga utan skólahjeraMns, ef 
skólanefnd þykir Bjerstök ástæða til. 

Umflóknir um akóla skulu stiladar til skólanefndar og vera komnar til 
hennar fyrir ///. Um kenslutifna og leyfi. 

3. gr. 

Skólinu byrjar . . . . og endar . . . . á ári hverju. Skulu öll böm, aem 
skólann eiga aö sækja, koma þegar kensla byrjar, eöa i BkólaárBbyrjun, og vera 
út allan kenslutimann. Undantekningar frá þvi geta þó átt sjer staði þ^garq«^ 
Btakl^a stendur á, og eftir samkomulagi Bkólanefndar vlð kennara. 

4. gr 

Kenslan byrjar á degi hverjum kl og stendur til kl eða alls 289 1008 

stundir á dag. Hver kensluBtund er 50 ininútur, en 10 minútna hlje Yé 

milli kenølustunda. 

6. gr. 
Leyfi skulu vera þeesi: 1. Jólaleyfi, frå Þorláksmessu til 2. jan. aöbáðum 
dðgum me&tðldum, 2. Páskaleyfi, frá miðvikudegi fyrir skirdag til 3. i páskum, 
3. Sumardagurinn fyrsti. IV, Um kennara ákólans. 

6 gr. 
Kennari (ar) skólans er ráðinn (eru ráðnir) af skólanefnd, svo og stunda- 
JLennarar, ef þörf er á. Áðalkennarí ber ábyrgð á etörfum skólans og hefir aðal- 
umajón og eftirlit með skólanum ogöllu, sem honum tilheyrir. Hann skal halda 
kenaltiáhölduni skólans i rö9 og reglu, og skrita i lögskipaðar bækur skólans, eins 
o^ kraflst veröur. V. Nemendur skólans. 

7. gr. 

Börn þau, sem 1 skólann ganga, skulu jafnt i kenslustundum sem utan 
kensluBtunda hegða sjer siðsamlega og sýna kennuinun virðing og blýðni. 

8. gr. 

Börn skulu koma í skólann á ákveðnum tima; þau skulu hafa með sjer bækur 
og annað, sem við þarf, eftir fyrirmælum kennarans; verði misbrestur á þessu, 
og 3je efnaleysi um að kenna, skal börnum lagt til af skólasjóði bækur, rítföng 
og þaö annað, er kenslan krefur. 

9. gr. 

Böm, er sýkjast af einhverjum næmum sjúkdómum, mega ekki sækja 
Bkólann, fyr en þau eru læknuð að fullu. 

10. gr. 

Geri bam sig sekt i ósæmilegu athæfi, eða brjóti bág við settar reglur 
og fyrirskipanir skólans, og láti ekki skipast við áminningar og fortölur kennara, 
getur hann visað þvi burt úr skólanum um stundarsakiri eða að fullu og öllu, ef 
miklar aakir eru til. im 290 

W TV. Um prof. 

11. gr. 
Ganga skulu þau bom, er kenalu hafa notíð i skolanum undir hið opin- 
bera prof i skólahjeraöínu, eina þau, aem yogri eru en 10 ara. Próflð ter fram 
eftir reglum^ er yflrBtjóm (rætelumåla setur. VII. Um skóladaghceikuTj skprslur og gJcirteim. 

12. gr. 

t skolanum skulu vera þessar bækur og skal aðalkennari sjá um, ad reglu- 
lega sje I þær ritað: 1. prófbók, 2. dagbók og 3. brjefabók. 

13. gr. 

Skýrslur þœr og skirteiní, sem yflrstjórn fræðslumála heimtar um próf, 
fjárbag skólans, bús, kensluaböld og hvað annað, er að Bfcólahaldinu lýtur, aem« 
ur skólanefndin, og afgreiðir tíl ylirstjómarinnar. VIII, Um ndmsgreinar og stundatöflu. 

14. gr. 
Þessar námsgreinar skal kenna i skolanum: 

1. íslensku (lestur, skrift, rjettritunj, 2. kristinfræði, 3. reikning, 4. sögu, 
5. landafræði, 6. náttúrufræði, 7. söng, {S. leikfimi og 9. handavinnu). 

15. gr. 

Stundatöflu skal aðalkennari semja & hverju ári og leggja undir samþykkl 
skólanefndar og skal timanum skift milli námsgreinanna á þessa leið, (þó þannlg 
að færa megi til stundir milli námsgreina eftir þvi, i hve margar deildir skolan- 
um er skift, og eftir aldri bama): Islenska 


8 stiindir 


á viku 


Kristin frsöði 


2 — 


— 


Reikningur 


5 — 


- — 


Saga 


2 — 


- — 


LandafrsBÖi 


3 — 


— 


Nattúrufræði 


4 — 


- — 


Flyt 


24 stundir 


á viku 291 1908 

Fluttar 24 stundir á viku. 7© 

Söngur 2 — - — 

(Handavinna 2 — - — 

Leikflmi 2 — - —) 

Samtals 30 kenslustundir å viku. 

Ath.: Fleiri kenslugreinir må kenna, ef skolanefod þykir þörf, og b«ta þá yið kenslastundam, 
þó ekki fleiri en bvo, aÖ hyert barn hafi i mesta lagi 6 Btundir å dag. Erindisbrjef 77 

fvrirskólanefndir. ^^ Samkvæmt 32. gr. laga nr. 59, 22. nóvbr. 1907, um fræðslu barna, ^ru 
sett eftirrituð ákvæði um skyldur skólanefnda. 

1. gr. 

Skólanefnd hefir å hendi stjórn fræðslumála i sinu skólahjeraði undir um- 
Bjón og yflrstjóm stjórnarráðsins. Hún semur reglugerð fyrir bamaskola hjeraös- 
ins, og Bjer um að hun öðlist samþykki yfirstjórnar fræðslumála. 

2. gr. 

Skólanefnd ræður kennara' skólans og sjer um að þeir geri skyldu sina; 
hún skal láta sjer ant um að ráða góða og vel hæfa menn, og skulu þeir, sem 
staðist hafa kennarapróf, jafnaðarlega vera látnir ganga fyrir öðrum. . 

3. gr. 

í lok hvera skólaárs skal skólanefnd auglýsa, á hverjum timabeiðnirum 
undanþágu frá skólaskyldu eigi að vera til sin komnar. Undanþáguna veitir hún 
þvi aðeins, að fræðsla sú, er barnið fær utanskóla, verði jafngUd þeirrí fræðslu, 
er skólinn veitir. 

Hún skal sjá um að öll þau börn á skólaskyldualdri, sem ekki hafa feng- 
ið undanþágu frá skólagöngu, sækí skóla hjeraðsins En vanræki foreldrar, eða 
þeír aðrír, sem börn hafa til framfærslu, að senda þau i skólann hinn lögskipaða 
tímA, án þesB að undanþága haíi verið veitt, skal skólanefndin kæra brotið til 
sekta fyrir lögreglustjóra, og sjer um greiðslu sektafjårins. til sveitarsjóðs. 

4. gr. 

Skólanefndin skipar fyrir um prof barna i sinu skólahjeraði i samráði víð 
prófdómanda þann, sem skipaður er af yfirstjóm fræðslumála, hún kærír til sekta 
på,, sem áa gildra forfalla vanrækja að senda bom sin til profs. 1908 292 

11. jili. Það er sky Ida skólanefndarínnar ad lita eftir þvi, að börn á nániBaldrí 

njóti fullnægjandi fræðslu á heímilum sinum i þeím fraððigreinum, sem aÖ lögum 
ber að kenna til 10 ára aldurs, og komist hún að raun um að kenslaD sje ófuUns^- 
jandi, 8V0 að likur sjeu til, að eitthvert barn nái ekki fyrirskipuðu fræOslumarki, ber 
henni að vanda um við foreldra eða aðstandendur bamannn, en reyoist það 4- 
rangurslauBt, skal hún koma slikum bömum fyrir þar sem þau fá naudeyn- 
lega tilsögn. 

Svo skal Bkólanefnd og hafa gætur á framförum bama á akólaaldri, þdrra 
er ganga i skóla hjeraðsins, og komiBt hún að raun um, að eitthvert bam Bje bvo 
vankunnandi, að sterkar likur sjeu til, að það nái ekki lögBkipaðrí kunnáttu áöur 
en það er 14 ára fullra, ber henni að gera ráðstafanir til, að lögð sje við það 
meirí rœkt en áður, og má hún, ef nauðsyn krefur, kaupa banda þvi Bjerstaka 
kenBlu á kostnað þess, sem barnið hefír til framfærslu. 

Haíi eitthveit barn, seni gáfnaskortur eða vanheilsa hanilar eigi, ekki nað 
hinu fyrirskipaoa frœðslumarki við 14 ára aldur, ber skólanefnd að sjá því fyrir 
nægilegri tilsögn, og láta það ganga til prófB unB það er fuUra 16 &ra. 

6. gr. 

Skólanefndin hefir umsjón og eftirlít með Bkóla hjeraðBÍns, sjer um skóla- 
húBÍð eða felur öðrum manni að sjá um það fyrir Bina hönd. Hún annast að 
bömin fái nœgilegar kenslubækur, og að fyrír hendí sjeu i Bkólanum þau kenalu- 
áhöld, sem fyrirskipað er að skólinn skuli hafa. 

7. gr. • 

Það er skylda skólanefndarinnar að sjá um, að skólahúsið Bje svo gott 
og hentugt, seni kostur er á, og að það fullnægi þeim kröfura um boIluBtuhætti, 
Bem yfirBtjómin Betur. 

8. gr. 

Áætlun um koBtnað við Bkólahaldíð ár hvert skal skolanefndin Bemja og 
senda bæjarBtjóm eða hreppsnefnd i tæka tið. Hún varðveitir fje það, Bem veiti 
er til Bkólans, og hefir á hendi greiðslu þess til kennaralauna og annara þarfa Bkólans. 

9. gr. 

Beiðni um Btyrkveitingu til skolans úr landBBjóði Bemur Bkólanefndin 4 
kri hverju og Bendir til yflrstjómarinnar aaamt þeim Bkýrslum og Bkirteinum, aem 
yflrstjómin fyrirBkípar, eígi siðar en 30. júni år hvert. 

Þetta tilkynniBt öUum þeim, Bem hlut eíga i máli. 
I ttjórnarriði ItlaRdt, II. júif 1908. 

H* Hiifsteia, Jón MagnAsmm, 293 iMé 

Erindisbrjef "í"*^ 

fyrir fræðslunefndir. 

Samkvæmt 32. gr. laga nr. 59, 22. nóvbr. 1907, um fræðslu barna, eru 
aett eftírrítuð ákvæði um skyldur og störf fræðslunefnda. 

1. gr. 

FræðBlunefnd hefir á bendi stjóm frdBðslumála i sinu fræðsluhjeraði undir 
umfijon og yfirstjóm stjómarraösins. 

2. gr. 

Fræðslunefnd Bemur frumvarp til fræðslusamþyktar fyrir það frsDðslu- 
hjerað, sem hún er skipuð fyrir, sjer um samþykki þeirra manna á frumvarpinu, 
sem hlut eiga að máli, og sendir það siðan yíirstjórn fraDðslumála til staðfest- 
ingar. Hún sjer um alla framkvæmd á fræðslusamþykt, og kærír til sekta, ef 
út af er brotið. 

3. gr. 

ÞaO er skylda frsBOslunefndar að hafa gætur á, að börn njóti á heim- 
ilum sinum nauðsynlegrar tilsagnar, og komist hún að raun um, að böm å ein- 
hverju heimili njóti eigi fullnægjandi kenslu, ber henni að gjöra ráðstöfun til að 
þdm 8je komið fyrír, þar sem þau fáí nauðsynlega tilsögn. 

Reynist böm, sem til prófs koma, og yngri eru en 14 ára, svo vankunn- 
andi, aö Ukur sjeu tU, að þau nái ekki lögskipaðri kunnáttu áður en þau eru 14 
ára fullra, ber fræðBlunefnd að sjá ura, að lögð verði við þau meiri rækt en áður, 
og má kaupa handa þeim sjerstaka kenslu, ef þörf er á. 

4. gr. 

Fræðslunefnd semur reglugjörð um það, hversu kenslunni Bkuli haga i 
Binu fræðsluhjeraði og fær samþykki yfirstjóniar fræðslumála á henni. Hún sjer 
um að bamafrsöðslan i hjeraðinu fari fram eins og reglugjörðin mælirfyrir; hún 
annast um, að herbergi þau, sem kenslan fer fram I, sjeu svo, að heilsu bamanna 
Bje ekki hætta búin; sjer um útvegur á nauðsynlegum kensluahöldum og öUtt 
þvi öðru, sem nauðsynlegt er til þess, að kenslan geti farið vel fram og boríð 
góðan árangur. 

5. gr. 

Fræðslunetnd raeður kennara, einn eða fleirí, eftir þvi sem þðrf er á, 
eftir þvi sem fræöslusamþykt ákveður, og skulu þeir kennamr, sem tokiö hafa 
kennaraprófi, jafnadarlega vera látnir ganga fyrir öðrum. 1908 294 

»» 6. gr. 

11. jtíl, Árlega skal fræðslunefndin eeraja og senda hreppsnefndinni áætlun ura 

kostnað við barnafræðsluna ár hvert. Fræðslunefnd varðveitir það fje, sera 
veitt er til kenslunnar og ráðstafar þvi. 

7. gr. 

Hin årlegu prof skal fræðslunefndin skipa fyrir um i samráði vift próf- 
dómanda þann, sem skipaður er af yfirstjórn fraDðslumála, og sjer um, ad oli þau 
bom, sem ad lögum eru skyld til að koma til profs, komi reglulega til årsprofa, 
og kærir til sekta, ef út af er brotið. 

8. gr. 

Beiðni um landssjóðsstyrk til barnafræðslunnar semur fraadsluuefndin og 
sendir j^rstjóru frflöðlumála ásamt þeim skyrslum og skírteinum, sem yflrstjómin 
fyrirskipar. 

9. gr. 

Rita skal fra?ðslunefudin i gjörðabók allar ályktaiiir siiiar um fræðslum&l 
hjeraðsins, og skal gjörðabókin vcra i yörslum formanns nefndarinnar. 

Þetta kunngjörist hjer með öUum þeim, sem hlut eiga að máli. 

i ttjérnarriði ftltids, II. KUi IMW. 

H. Hafetein. 80 

11. jáU. Jón Mágnúsaon, Beglur 

um kensluáhöld farskóla. 

Til þess að farskóli geti orðið aðnjótandi landsjóðsstyrks samkvæmt 32. 
gr., sbr. 20. gr. laga frá 22. nóvbr. 1908, um fræðslu barna, verður skólinn að 
hafa þau kensluáhöld að minsta kosti, er hjer segir: 
I. Til kenslu i landafræði. 

1. Uppdráttur íslands (eftir Þ. Tboroddsen). 2. Jarðlikan. 3. Uppdráttur af 
öllum heimsálfunum. 
II. Tll kenslu í náttúrusögu: 

1. Myndir af likama mannsins. 2. Myndir af mannkynsflokkunum (5 and« 
litsmyndir). 3. Myndii' af alidýrunum. .895 ;-íri«)8 

m. Til kenslu i eölisfræfti: )«0 

1. S^fulstál. 2. Glerstöng. 3. Ebonistöng. 4. Hylliinergskúlur tvœr. 5. li. jáH« 
Þrístrent gler. 6. Stækkunargler. 

Þetta er kunnugt gjört öUura þeini, er hlut eiga að máli. 

í ttjémarráði ítlandt, II. iiUi 1908. 

H, Hafstein. Jón Magnusson. Augiýsing ,«, 13. júU. 
um kgl. staðfesting skipulagsskrár fyrír Minningarsjóð Sigríðar Thoroddsen. 

31. oktbr 1905 var veitt kgl. staðfesting á skipulagsskrá fyrir MinningarBjóð 
Sigríðar Thoroddsen. Skipulagsskrá sjóðsins heflr eigi fyrr verið birt opinberlega, 
og er hún þvi auglýst hjer nú. 

Stjórnarria, ítlandt 13. júlí 1908. MinningarsjóAur Sigri*íAar ThoroddBen. 

I. 
Sjóðurinn á að heita Minningarsjóður Sigríðar Thoroddsen og er stofnaður 
af Þóru og Þorvaldi Thoroddsen með 3000 kr. stofnfje hinn 26. júli 1905. 

n. 

Thorvaldsensfjelagið í Reykjavik skal stjórna sjóði þessum. Stofnfje sjóðs- 
ins og það fje, sem við það bætist, skal jafnan ávaxtað í bankavaxtabrjefum eða 
öðrum opinberum skuldabrjefum, í Söfnunarsjóði Islands eða á annan fuUtryggi- 
legan hått; þó má eigí lána það einstökura mönnum eða fjelögum og heldur eigi 
^aiipa fyrir það fasteignir. Eignir sjódsins má eigí veðsetja. Reikningur ajóðeins 
jíkðl árlega birtur í Stjórnartíðindunum. 

m. 

Af vöxtum sjóðsins skal jafnan leggja V* — öinu fjórða hluta — viö 
höltóstólinn, en þrem fjórðu hlutum (Vi) árlegra vaxta skal varið til hjálpar og 
bjókrunar fyrir fátæk, veik stúlkubörn í Reykjavik á þann hátt, sem forstöðu- 
nefnd Thorvaldsensfjelagsins þykir bezt henta. id08 396 

«1 IV. 

Ef Thorvaldfiensfjelagið hœttir störfam, tekur bœjarsljórn Rejkjavikur við 
yflrráðum og umsjón yfir sjóð þessum og kýs þriggja kvenna netnd, sera ráð- 
Btafar Vi* hlutum árlegra vaxta samkvæmt tilgangí þessarar skipulagsekrår. 

Kaupmannidiöfii 26. jiUi 1905. 
Þára Thorodd$en. Þorvaldur Thoroddsen. 82 Beikningar 

yflr tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsíns 1907. 

Tekjur: 

1. Eftírstöðvar víð årslok 1906: 

a. í Landsbankanum kr. 1204 84 

b. í peningum — 180 30 

kr. 1385 14 

2. JafnaöarBJóðBgjald — 2400 00 

3. Vextír af bankaínnlðgum: 

a. 31. desbr. 1907 kr. 22 23 

b. 7. jan 1908 — 89 23 12 kr. 3806 26 Gjöld : 

1. KoBtnaöur við amtsráðið kr. 1074 50 

2. 13. afborgun uppi og vextir af láni tíl Olfusarbrúarínnar — 241 31 

3. Styrkur tíl Skógrœktarfjelags Reykjavíkur — 100 00 

4. Styrkur til Kvennaskólanfl í Reykjavik — 100 00 

5. KoBtnaður Bamkvœmt lögum 2. oktbr. 1891, um skípun 

dýralækna á íslandi — 144 38 

6. ÝmiBleg útgjöld — 619 84 

Flyt ... kr. 2280 03 297 1906 

Fluttar ... kr. 2280 03 Sft^ 

7. Greitt til heilfluhælieins fyrir berklaveika — 1400 00 

8. EptíTBtöðvar fyrst um sinn^ — 128 23 

kr. 3808 26 

Aintsráð SuðuramtBinB, Reykjavik^ 7. januar 1908. 
J, Havsteen. *) Þ«M«rí apphftð er haldiö aptur fyrst nm sinn þar til reiknin^nir þesti er endurskod« 
aftor og ártknrðaðiir af amtsráðemöÐiiuimin Ar Ameesýsla og RangárvallasýBln, samkvamt Ålyktnn 
amtsráðeíni á fandi þeis 24.- 25. jAni f. á., sbr. Stjómartiðindi 1907, B. bis. 144, enda em emi 
óseldir eða eigi komift i verd nokkmm mnnum, sem tilheyra jafnaöarsjóöi amtsins, svo sem '/s 1 
„mikroskopi", jåmskåp og metaskålnm. Þaö, sem afgangs kann aO verða, man verða greitt heilsn- 
hiriÍBii eöa stióm þess. Framhald ss 

af reikningí yflr tekjur og gjöld jafnaðarqóðs Suðuramtsir.s 1907 
og lokareikningur sjóðBins. 

Tekjur: 

1. EptírBtöðvar frá fyrra reikningnum kr. 128 28 

2. Seldir munir, tilheyrandi Bjóðnum : 

a. Vft partar úr mikroskopi kr. 180 00 

b. Metaskálar — 10 00 

c. Jámskápur — 9000 280 00 kr. 408 23 Gjöld: 

1. Kostnaður við endurskoðun og úrskurðun jafnaðarsjóðs- 

reikningsins fyrfjr 1907 kr. 52 00 

2. Ýmisleg útgjöld — 4 87 

3. Til berklaveikrahælisfjelagsins — 35136 

kr. 408 23 

Fyrír amtsråd Suðuramtsins, Reykjavik, 14. marz 1908. 
J, Havrteen, Idöí' 298 

^ ReiknÍDgnr 

jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 1907. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá 1906: 

a. í sparifljóði Stykkishólms .... kr. 846 16 

b. f sparisjóði Landsbankans .... — 636 19 

c. Hjá s^^slumanninum í Dalasýslu . . — 121 03 

d. Hjá forseta — 208 22 

kr. 1811 60 

2. Jafnaðarsjóðsgjald — 2600 00 

3. Vextir af sparisjóðsinnstæðum — 40 34 

4. Frá sýslumanninum í Dalasýslu í;eftir8töðvar af jafnaðar- 

sjóðsgjaldi 1906) — 121 03 

5. Af gjaldlið II í reikninginum 1906 komu ekki til út- 

borgunar — 25 00 

kr. 4597 97 

Gjðld: 

1. Kostnaður við amtsráðið: 

a. Til forseta kr. .300 00 

b. — amtsráðsfundarhalds — 655 00 

— 955 00 

2. Til dýralœknis — 3848 

3. — amtsbókasafnsins í Stykkishólmi — 400 00 

4. — afborgana og vaxta: 

a. Af láni 14. X. 1896: afb. 600,00; 

vextir 270,00 kr. 870 00 

b. Af láni .30. VU. 1900: afb. 500,00; 

vextir 75,00 — 575 00 

— 1445 00 

5- TU ýmsra útgjalda — 55 31 

6. Tekjuliður IV. færist til jafnaðar — 121 03 

7. Tekjuafgangur: 

a. Ógoldið jafnaðarsjóðsgjald úr Dala- 

s;^8lu 1907 kr. 404 09 

b. Ogoldið jafnaðarsjóðsgjald úr Stranda- 

sýslu 1907 ~ 217 18 

(u í sparisjóði Landsbankans .... — 511 88 

d. í vörslum forseta — 450 00 1583 15 kr. 4597 97 

Amtsráð Vesturamtsins 31. desbr. 1907. 

Ldruð H. BjartMsm, 299 11MÍ8( 

ReiJminfnr ^ 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins árið 1907. 

Tekjur: 

1. í sjóði frá fyiTa ári kr. 1351 68 

2. Jafnaðarsjóðflgjald 1907: 

a. Úr Norðurþingeyjarsýslu kr. 652 21 

\}. — Norðurmúlasýslu — 1604 90 

c. — Suðurmúlasýslu — 1738 30 

d. — Austurskaftafellssvslu — 504 59 

- 4500 00 kr. 5851 68 Gjöld: 

1. KoBtnaður við amtsráðið kr. 1105 00 

2. Til raentamála: 

a. Til bókasafns Austuramteins . . , kr. 418 68 

b. — kvennaskólans á Blönduósi ... — 100 00 

c. — -- - Akureyri ... — 100 00 

d. — Eiðaskólans — 50000 

— 1118 68 

3* Tillag til Búnaðarfjelags íslands og ferðakostnaður Búnaðar- 

þángsfuUtrúa — 300 00 

4. Til heilbrígðismála : 

a. Til sjúkrahússins á Seyðisfirðí 

b. — sjúkraskýiis á Djúpavogi 

c. — — - Hornafirði 

d. — — - Brekku 

e. — — - Eskiflrði . kr. 300 00 

— 400 00 

— 400 00 

— 300 00 

— 300 00 — 1700 00 

5. Afborganir og vextir af lánum jafnaðarsjóðsins úr vlðlaga- 

sjóði — 1128 00 

6. Tillag til Búnaðarsambands Austurlands — 500 00 

kr. 5851 68 

Amteráð Austuramtsins, Seyðisfirði, 31. desember 1907. 
Jáh. Jóhannesson. 1908 300 8» RdJmíngnr 

Búnaðarslóðs Vesturamtsins 1907. Tekjur: 
Eftírstöðvar frá 1906: 

a. í veðskuldabrjefum kr. 8930 00 

b. • sparísjóði Landsbankans .... — 952 66 

c. • BpariBJÓði StykkiBhólms — 6 20 

d. - peninii^m — 8.5 kr. Vextir: 

a. af láDuin 

b. • sparísjóðBinnstiRðu kr. 508 92 
101 50 3. BorguO lán kr. Gjöld: 1. Til Búnaðar^elagB Islands kr. 

2. Til jafnaðar 3. tekjulið — 

3. Tekjuafgaugur: 

a. í sparísjódi Landsbankans .... kr. 8894 50 

b. - skuldabrjefuna — 1200 00 

c. - peningum — 5 63 kr. . 31. des. 1907 
Amtsráð Vesturamtsins <,. . .qqo 

Ldrut H. Bjamaaon. 9889 71 610 42 
7730 00 18230 13 

400 00 
7730 00 — 10100 13 18230 13 S7 Reikningar 

yíir tekjur og gjöld Búnaðarsjóds Austuramtsins árið 1907. Tekjur: 
1. Sjóður frå fyrra ári: 

a. Bankavaxtabrjef kr. 

b. í sparisjóði — 1600 00 
77 79 

Flyt . . ." kr. 
kr. 1677 79 
1677 79 Fluttar . . . kr, 

2. Vextir: 

a. Aí bankavaxtabr. frá '/7 '06-»«/« '07 kr. 72 00 

b. Af sparisjóðsinnst. frá »Á— "/12 1907 — 3 13 

3. Til jafnaðar Arið gjaldlið 2 — 

kr. 

Gjöld: 

1. Styrkur til Eiðaskólans kr. 

2. Lagt i BpaiÍBjód 

3. Sjóður 31. desember 1907: 

a. Bankavaxtabrjef kr. 1600 00 

b. i Bparisjóðsdeild útbús Islands banka 

á Seyðisflrði — 87 92 

— 1687 92 

kr. 1763 05 

Amtsráð Austuramtsina, Seyðisflrði 31. desbr. 1907. 

Jóh. Jóhannetson. 

m6 


1677 79 


m 


75 13 
10 13 
1763 05 
65 00 
10 13 

Beikningar 88 

Búnaðarskólasjóðs Vesturamtsins 1907. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá 1906: 

a. í veðskuldabrjefum kr. 7306 75 

b. - sparisjóði Ijandsbankans .... — 2655 01 

c. - sparisjóði Stykkishólms — 565 72 

d. - peningum — 2000 

kr. 10647 48 

2. Vextir: 

a. Af lánum kr. 370 40 

b. Af sparisjóðsinnstaeðum — 189 59 

— 559 99 

3. Borguð lán — 7306 75 

kr. 18414 22 T«8 . . Gjöld: 

1. Til jafnaðar tekjulið 3 kr. 730« 75 

2. Eftiretöðvar: 

a. í sparísjóði Landsbankans .... kr. 11073 79 

b. - peninguin — 33 68 

— 11107 47 Amtsrá& Vesturamtsins kr. 18414 22 
31. dea. 1907 29. Jan. 1908. 
Lárus H. Bjamason. 88 ReiknÍDgnr 

yfir tekjur og gjöld Búnaðarskólasjóðs Austuramtsins árid 1907. 

Tekjur: 

1. Sjódur frá fyrra árí: 

a. f veðakuldabrjefum kr. 2000 00 

b. - aparisjóði — 1980 91 

kr. 3980 91 

2. Vextír: 

a. Af veðskuldabr. frá »'/» '06— "/9 '07 kr. 80 00 

b. SpariBJóðsvextir frá Vi— 'Vis '07 . . — 26 21 

c. Af innlánsskirteini frá "/«— "/h 07 . — 33 75 

kr. 139 96 

3. Til jafnaðar við gjaldlið 1 — 139 96 

kr. 4260 83 

Gjöld: 

1. Sett á vöxtu: 

a. Lagt i sparisjóð kr. 106 21 

b. Sett å innlánsskirteini — 33 75 

kr. 139 96 

2. Sjóður 31. desbr. 1907: 

At í veðskuldabi-jefum kr. 2000 00 .^ 

Flyt . . . kr. 2000 00 kr. 139 96 303 1908 

Fluttar ... kc. 2000 00 kr. 139 96 8f> 

b. Á innlánaskirteini i útbúi Islands 

banka á Seydiaflrði — 1633 76 

c. Í spar^JÓÖsdeild sama útbús. ... — 587 12 Amtsráð Vesturamtsins „„ , .^^„ 

28. jan. 1908. 4120 87 kr. 4260 83 
AmtsrM Austurarotsins, Seydisflroi 31. desbr. 1907. Reikningiir do 

Amtsbókasafnsins i Stykkishólmi 1907. 

Tekjur: 

1. EftÍntöðTar fra 1906: 

«. t tparísjóöí Stykkishólms kr. 8 60 

b. * Torslum forseta kr. 103.05 og bóka- 

varöar kr. 16.37 — 119 42 

kr. 128 02 

2. Ur jafnaöarsjóði amtsr&Osins — 40000 

8. Ur landssjóOi — 400 00 

kr. 928 02 

Gjöld: 

1. Keyptar bækur kr. 288 60 

2. Bókband — 198 05 

3. Árslaun bókavarðar og aukaþóknun — 150 00 

4. Ýmisleg útgjöld — 108 32 

5. Tftkjmrfgangqr; 

a. HJá bókavei«! fiá 1906 kr 16 37 

b. — reikningshaldara — 216 68 

— 288 05 kr. 928 02 

31. des. 1907 190»'- 304 

91*'' ' Reiktiingar 

yfir tekjíir og gjöld bókasafns Austuranitsins árið 1907. 

Tekjur: 

1. tagh -trá fyrra ári . . • kr. 1287 34 

2. Styrkur ur landflsjóði — 40000 

3. Styrkur ur jafhadarBjódi AuBturaratsins — 418 68 

kr. 2106 02 

Gjöld: 

1. Til bókakaupa kr. 116 20 

2. Bókband — 159 50 

;,.; 3. Laun bókavarðar — 150 00 

4. Húsaleiga — 5000 

5. Brunabótagjald — 67 50 

6. Flutningur safnsins, bókaskápar o. fl - 180 96 

7. Borgad uppi kostnað vid samning bókaskrár — 50 00 

8. Ýmisleg gjöld — dl 43 

9. í sjóði til ntpsta irs — 1300 43 

kr. tl06 02 

1 

Amtsråd Austuramtsins, SeyðiBflrði 31. deebr. 1907. 
Joh, Jáhannesson, 02 Beikningnr 

yfir tekjur og gjöld styrktarBjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 
og ekkna þeirra i Suðuramtsins 1907. 

• ' ^ - Tekjur: 

1. EflKtÍBtödvar Við árslok 1906: 

a. Skuldabrjef eínstakra manna . . . kr. 4200 00 

b. í Landsbankanum — 98 S3 

C. f peningum — 5 37 

kr. 4299 30 

Flyt . • . kr, 4299 30 305 19d8' 

Fluttar ... kr. 4299 30 92 2. .Vextir: 

a. Af, sfeuldabrjefuni til 11. juni 1907 . kr. 189 00 

b. Åf bankainnloguiti til 31. desbr. 1907 — 1 93 190 93 kr. 4490 23 Gjöld: 

1. Styrkur veittiir i . , kr. 128 00 

2. Eftirstöðvar vift árslok 1907: 

a. Skuldabrjef eicstakra manna . . . kr. 4200 00 

b. i Laodsbankanum — 160 86 

c. Í peningura — 1 37 

- :— — 4362 23 kr. 44190 23 
Amtsráð Suðuramtsiiia, Reykjavik 7. januar 1908. 
J, Havsteen, Embættaskipiin, laasn og veiting m. m. 

a. L a u s n. 

24. juni var skolastjora gagnfræðaskólans á Akureyri J6ni A. Hjaltalin, r. af dbr., 
allramildilegast veitt lausn i náð fra tjeðii embætti, fra 1. oktober naestkomandi að te] ja, meS 
eftirlaunum eftir eftirlaunalogunum. 

S. d. var s/slumanni i Gullbringu- og Kjósars/slu Páli Einarssyui samkvæmt beiðní 
hans veitt lausn i náð fra tjeðu embætti fra 1. júH þ. á. að telja án eftirlauna. b. V e i t i n g. 

24. júní þ. á. var settur hjeraösiœknir í Akureyrarhjeraði oand. med. SteingHmur 
MatthíaasoD allramildilegast skipaður hjeraSslœknir í Akureyrarhjeraði. 

S. d. var settur hjeraðslœknir í HafnarfjarðarhjeraÖi Þórður Edflonsson allramildileg- 
ast skipaður hjeraSslœknir í Hafnarfjarðarhjeraði. 

S. d. var hjeraðslœknir í HöfSahverfishjeraði Siguijón Jonsson allraroildilegast skip- 
aður hjeratfelœknir í Svarfdœlahjeraði. 

S. d. var hjeraðslœknir i Hróarstunguhjeraði Jón Jonsson allramildilegast skipaður 
hjeraSslœknír l Þistilfjarðarhjeraði. 19QBm 306 

30. júní var cand. jurÍA Einar Amórsson allramiidilegast skipaður 2. kennari viO 
lagaakólann fra 1. ágúat þ. á. aS telja. 

S. d. rar cand. juria GuðGdundur Eggerz settur til þeaa fyrst um sinn fri 1. juli þ. 
á, að telja, að gegna ayalumaniiMrobættinu i SDfefellBpee- og Hnappadalaa/alu á eigin ábyrsC Laus embætti, 

er konungur veitir. 

1. Syaluuiaunsembœttið i Gullbringu- og Kjósaraýalu og bæjarfÓgetaembættíð i 
HafnarfiriTi. Åralaun 3000 kr. 

Avglyst lauat 11. juli 1908. 

Umaóknarfreatur til 4. septbr. 1908. 

Så aem embœttiö fær, er skyldur að setja þá trygging, er sí5ar muu vera kve8i5 á 
um, fyrir innheinituiii þeim, er honum ver5ur trúað fyrif af halfu þasa opinbera. Sto ber 
hoottm og að fylgja þeim reglum, sem settar verda um reikningsskil af hans hálfu og greHM- 
ur i laDdsajöð. 

2. Skólaroeistaraembættíð á Akureyri. Árslaun 3000 kr., auk leigulauaa bóstaðar 
i akólahúaÍDU. 

Augl/at laust 11. juli 1908. 
Umaóknarfreatur til 12. ágúst 1908. S^rnarttOindi IðOð fi. 6. 307 mH 

Brjef stjórnarráðsiiis NZ &Mfcttp« am leyfl til lántðku til bygg- 98 
ingar Gufudalskir^u ogr Brjånslæ^arkirkju. i^* jW- 

Eftir beiðni hlutaðeigandi prests Bjarna prófasts Simonarsonar og sam« 
kvæmt tillögum ydar, háæruverðugí herra^ i brjefi yðar^ dagsettu 13. þ. m., sam- 
þykkir sijórnarráðið hjermed^ ad taka megi lån til þeas að byggja kirkjur þeesar: 
tU GufudaUhirJýu alt ad 1000 kr., er afborgist með jöfnum greiðBlum á 20 árum 
og tU Bijdnslcekjarkiríyu alt að 2000 kr., er afborgist með jöfnum greíðalum 
á 26 árum, og greiðist hvorttveggja lánið af hlutaðeigandi prestaköUum að þvi 
leyti sem árlegar tekjur kirknanna, hvorrar um sig, hrökkva eigí til þess. 

Þetta er yður tíl vitundar gefið yður til leiöbeiningar og f rekari birtingar. 

Brjef sljórnarráösiiis til hiskups um breyting k launabjörum 04 
nokkurra presta* 17. jiu. 

Samkvœmt tillögum yðar, háæruveröugi herra, i brjefum yðar, dagsett- 
um 12., 16., 24. og 27. f. m. og 11. og 14. þ. m., og beiðni hlutaðeiganda, hefir 
Btjómarráðið fallist á að eftirnefndir prestar frá fardögum siðastlidnum að telja 
taki laun ain eftir lögum 16. nóvbr. 1907 um laun sóknarpresta. 

A. I fyrsta launaflckJH (1700 kr.). 

1. Sjera Þorsteinn Halldórsson i Mjófjarðarprestakalli. 

2. — Þorsteinn Benediktsson i Landeyjaprestakalli. 

3. — Magnus Andrjesson i Oilsbakkaprestakalli. 
4 — J. V. Hjaltalin i SetbergsprestakaUi. 

6. — Sigurður Jensson i Flateyjarprestakalli. 

6. — Siguröur Stefánsson i Ogurþingaprestakalli. 

7. — Eyjólfur Jonsson i Ámesprestakalli. 

8. — Elrikur Gislason i Prestsbakkaprestakalli. 

9. — Stefan M. Jonsson i Auðkúluprestakallí. 
10. — Ámi Jonsson i Skútustaðaprestakalll.*) 

B. / öðrum launaflakki (1500 kr.). 

1. Sjera Jón Ouðmundsson i Nordfjarðarprestakallí. 

2. — Magnus Bjarnarson i Klrkjubæjarklaustursprestakaili. 

3. — Ólafur Finnsson i EálfholtsprestakallL 

4. — Kjartan Helgason i Hrunaprestakalli. 

5. — Jón Thorsteinsen i Þingvallaprestakalli. 

6. — Einar Thorlacius I Saurbæjarprestakalli á Hvalfjarðarströnd. 

7. — Hálfdán Guðjónsson i Breiðabólsstaðarprestakalli i Vesturhópi. 

8. — Amór Ámason i Hvammsprestakalli i Liaxárdal. 

9. — Hallgrimur Thorlacius i Glaumbæjarprestakalli. 

10. — Bjðm Jonsson i Miklabæjarprestakalli. 

11. — Pálmi Þóroddsson 1 Fellsprestakalli. 

^aOO kr. erfiðleikwppbdt. 
S9. dtg igMBÍii. 190a B^kJATÍkt iMfoldaiprMitnuðjs. 1908 308 

M C. I þriðja launaflokJci (1300 kr.). 

17. jAli. 1 Sjera Ingvar Nikulásson I Skeggjastaðaprestakalli. 

2. — Þorvarður Þorvarðarson í Mýrdalsþingaprestakalli. 

3. — Ófeigur Vigfússon í Landaprestakalli. 

4. — GíBli Jonsson í Mosfellsprestakalli. 

ö. — Lárus Halldórsson f Breidabólsstaðarprestakalli A Skógarströnd. 

6. — Bjarni Simonarson í Brjánslækjarprestakalli. 

7. — Þorvarður Brynjólfsson í Staðarprestakalli I Súgaudaflrði. 

8. — Kjartan Kjartaiisson í Staðarprestakalli í Qrunnavík. 

9. — Runólfur M. Jonsson t Staðarprestakalli l AðalTÍk. 

10. — Jón Brandsson í Tröllatunguprestakalli. 

11. — Bjöm Stefánsson í Tjarnarprestakalli á Vatnsnesi. 

12. — Jónmundur Halldórsson í Barðsprestakalli. 

13. — Ásmundur Gíslason í Hálsprestakalli.*) 

Jafnframt því að tjá yður þetta, háœruverðugi herra, yður til leiðbein* 
ingar og frekarí birtingar, eruð þjer umbeðínn að senda hingaö skýrslu um 
akvseðisverð gjalda þeirra, er framangreindir prófastar og preetar, er veiting 
hafa feugið frá 6. f. m., eiga að taka samkvæmt 5. gr. nefndra laga^ og tara 
eftir mati því; sem fram fór 1899; sbr. upphaf 6. gr. sömu laga. 95 Brjef stjómarraðsins til hiskups um vátrygrgring: prestmetra 

20. júii. í brunabótasjóðuni hreppanna. 

Með brjefi, dagsettu 10. febr. þ. á., hafið þjer^ háæruverðugí herra, sent 
hingað erindi frá prófastinum i Ámesprófastsdæmi; þar sem spurt er fyrir 
um það: 

1. hvort íbúðarhús presta, sem bygð eru fyrir prestakallalán, verði tek- 
in til vátryggingar i brunabótasjóðum hreppanna, ef þau annars fullnœgja vá- 
tryggingarskilyrðunum, — og ef svo er, hvernig þá fer um þann Vi virðingar- 
verös, sem þeir sjóðir ekki taka i ábyrgð, eða livort lánsskilyrðunum mætti fá 
breytt að þvi er það atriði snertir, ef þess yrði farið á leit. 

2. Hverjir eigi að bera kostnað af vátryggingu á kirkjujörðum; og hvort 
ekki gildi sama um bygdar hjáleigur prestssetranna, sem um aðrar kirjujardir« 

Um hid fyrra atriðíd bafið þjer tekið það fram, að þar sem það sje gert 
að skilyrdi fyrir húsbyggingarlantöku gegn veði i tekjum prestakallsinS) að húBÍð 
sje i brunabótaábyrgð fyrir fullu virðingarverði, þá sje það efasamt, hvort leyfa 
megi ad vátryggja slik bús i brunabótasjóðum hreppanna, nema ef svo vœrí, að 
landstjórnin annaðhvort gæti fallið frá ábyrgð Va verðs, eða presturinn tæki hana 
á sig; enda væri það óneitanlega hart, að menn sje neyddir til að kaupa ábyrgð 
prestsseturshúsa utanlands. Um hið siðara atríði látið þjer þess getid; að nefnd- 
nr prófastur hað tekið það fram i öðru brjefi, að prestar, sem ekki komist undír 

*) 800 kr. erfiðleikaappbót. 309 ld08 

hin nýju prestlaunalög, telji sjer ekki skylt ad greida idgjöld af vátrygðum hus- W 
um á kirkjujörðum, sera þeir hafi tekjur af, þar er þeir ekki geti talist lands- 20. jáli. 
drotnar i sama skilningi sera jarðeigendur, enda þykí ekki mega rainna vera en 
aö tekjur þeirra sjeu ekki skertar. 

Útaf þessu skal, yður til leidbeiningar til birtingar fyrir prófastinum i 
Ameq>rófastsdamii, tekið fram það, sera hjer segir: 

Ura 1. Stiómarráðið verður að vera þeirrar skoðunar, að eigi sje rjett 
ad harala því, nema brýna nauðsyni beri til, að hús á prestssetri verði vátrygð 
i brunabótasjóði hlutaðeigandi hrepps sarakvæmt lögura nr. 26 frá 20. oktbr. 
1905, einkum þegar tiUit er tekið til laga nr. 58 frá 22. nóvbr. 1907, um stofnun 
brunabótafjelags íslands, 2. gr. B., sbr. 10. gr. Því mun engin fyrirstaða veröa 
fyrir því frá stjómarráðsins hálfu, að ibúðarhús, er bygð eru fyrir prestakallalán, 
^eo T&trygd i bmnabótasjóði hlutaöeigandi hrepps, ef vátryggingarábyrgöin nem- 
ur aö minsta kosti skuld þeirri, er á prestakallinu hvilir vegna byggingar, ásamt 
eins árs voxtum. 

Um 2. Prestar þeir, sem ekki komast undir hin nýju prestlaunalög, 
geta eigi komist hjá þvi aö greiða eða endurgreiöa leiguliða iðgjald samkvæmt 
áSargreindura lögum frá 20. oktbr. 1905 fyrir vátryggingarskyld hús á kirkju- 
jðrOum prestakalla þeirra, sbr. 13. gr. þessara laga, og athugaseradimar um þessa 
grein við frumvarp þaö til nefndra laga, sera lagt var fyrir alþingi 1905, því aö 
eigi er hægt að snúa sjer um þessar jarðir til annars landsdrottins en þeirra. Brjef sljórDarraðsiiis tU hiskups am sOlu l^iåleigrna undan 96 
prestssetrum. 22. jáii. 

Með brjefi, dagsettu 10. april þ. á., hafið þjer, háæruverðugi herra, sent 
hingað erindi prestsins að Hraungerdi, sira Ólafs Sæmundssonar, þar sera hann 
bélðtst skýringar stjórnarrádsins á lögura nr. 50 frá 16. november 1907, ura sölu 
kirkjujarða, á þvi atriði, hvort eigi beri að skoða kirkjujörð með hjáleigum eina 
jörd, er um sölu er að ræða, eða hvort selja raegi hverja hjáleigu útaf fyrir sig, 
og þad þótt umráðaraaður heimajarðar og hjáleigna sje sölunni raótfallinn. Tak- 
id þjer það fram, að lögin virðist ekki hafa inni að halda skýr ákvœði ura þetta, 
enda ekki heppilegt að gefa um þad eina algilda reglu. Landsháttura og lands- 
nytjura höfuðbóls og hjáleigna sje viða svo háttað, að telja mœtti bagalegt, ef 
skift værí eignarráðunura, einkura þar sem hjáleígur liggi við höfuðbólin og ura- 
hverfis þau; öðru raáli sje að gegna ura þær hjáleigur, sera sjeu i fjarlsBgð, og 
engar landsnytjar eigí saraeiginlegar við heiraajörðina. Á þetta teljið þjer rjett að 
lita, er ura slika sölu er að rseða, enda þótt lögin verdi skýrð á þann veg, að 
heimilt sje að selja hjáleigur frá höfuðbólura. Hitt teljið þjer vafalaust, að þvi 
að eins raegi selja hjáleigu frá prestssetri, þar sera prestur býr vid launakjör eft- 1008 310 

96 ir hinum eldri lögura, að bann telji 8jer soluna bagalausa og missi etnakÍB i 
22. jéH. við hana. 

Útaf þessu skal ydur til vitundar gefid yður til leiðbeiningar og birtingar 
fyrir spyrjandanum, ad stjórnarr&ðid Utur svo å, að heimilt eje samkyæmt Iðgum 
nr. 60 M. 16. november 1907 ad selja sjålfetædar hjáleigur frå kirkjujðröum þtím, 
sem sðluheimild laganna nær yflr, ef ástæður mæla með ad ðöni leyti. En meö þvi 
að kirkjujarðír, sem prestar sitja á, eru undanskildar heimild laganna, álist held- 
ur ekki heimild til ad selja hjáleigur frá þeim, vegna þess sambands, sem að 
lögum er milli heimajardar og bjáleigu, sbr. lög 12. januar 1884, 1. gr. in ftne. 97 Bijef sldórnarráöísins til bUieupg um b.reyting a launabjfirmn 

14. kgdMí. nokkurra presta. 

Samkvæmt tiUögum ydar, háœruverdugi herra, i brjefl ydar, dagaettu 11. 
þ. m. og ósk hlutadeigenda hefir stjómarrádid failist á ad eftirnefndir prestar frá 
fardögum sidastlidnum ad telja taki laun sin eftir lögum 16. nóvbr. 1907 om 
laun Bóknarpresta. 

A. / fyrgta latmafloJcki (1700 kr.). 

Sjera Jónas Pjetur Hallgrimsson i Kolfreyjustadarprestakalli. 

B. / öðrum launaflokki (1500 kr.). 

1. Sjera Sigfús Jonsson i Mælifellsprestakalli. 

2. — Jón Finnsson i Hofsprestakalli i Sudurmúlaprófastsdæmi.*) 

C. I priðja launafloklei (1300 kr.). 
Sjera Bddvar Bjamason i Rafnseyrarprestakaili. 

Þetta er ydur hjermed til vitundar gefld ydur leidbeiningar og frekari 
rádstöfunar. 9g Bfjef stjómarrádsins til gýdumannsins i Þinge^arsplu um endar* 

19. ágúst. veltinsr hlunnlnda handa sparl^óðl Klnnungra. 

Útaf beidni, er hingad heflr borist frá formanni sparisjóds Kinnunga, viU 
stjómarrádid hjermed veita nefndum sjódi um næstu 5 ár frá 1. okt. þ. á. ad 
telja hlunnindi þau, sem rædir um i tilskipun 5. janáar 1 874 um hlunnindi nokk- 
ur fyrir sparisjódi á tslandi, med þeim skilyrdum, aö eigi rými Irygging sú, sem 
nú er fyrir þvi, ad sjódurinn standi i skilum, að ákvaRdunum um reikningsskil i 
lögum sjódsins verdi nákvæmlega gætt, og að forstodunefnd sjódsins sendi hing- 
ad á ári hverju endurrit af ársreikningí hans i fyrlrskipudu formi. Svo ber og 
ad senda hingad skýrslu um hverja þá breyting, sem verda kann á lögum 
sjódsins. 

Þetta er ydur, herra sýslumadur, til vitundar gefid til leidbeiningar og 
birtingar fyrir forstodunefnd sjódsins. 

*)' 200 kr. erfiöleikauppbót. 


311 teos 

Anglýsing 

um staðfestihg stjórnarráðsins á 
heilbrigrðimamþykt tyrir knupstaðinn HafaarQOrð. 

Sarnkvæmt lögum 10. nóvbr. 1905 um heilbrigðissamþyktir fyrir bœjar- 
og sveitaQelög er hjermeð staðfest eftirrituð heilbrígdiasamþykt fyrir kaupstaðinn 
Hafnarfjöröy seni samin hefir veríð af bæjarstjórninni þar. 

7. Almenn dkvœði. 

1. gr. 

Samþyktín heflr fult gildi i kaupstadnum frá Erosseyrarmöluin Budur aö 
Skiphóly en þó getur bæjarstjornin hvenær sem hún vill ákveðið, að samþyktin 
økuU gilda fyrir alla kaupstaðaríóöina. 

2. gr. 
Bæjarstjóri er formaður heilbrigðisnefndar. Auk hans eiga sæti i nefndinni 

hjeraOslæknírinn og einn af bæjarfulltrúunum kosinn til 3 ára af bæjarBtjórnínni. 

3. gr. 
Formaður kveður nefndina á fund, þá er honura þykir þurfa eða hinir tveir 

Defndarraennirnir óska þess, þó eigi Bjaldnar en einu sinni á hverjum árefjórðungi. 
Nefndin skal hafa fundarbók, og ríta i hana allar gjörðir Bínar. 
Formaður skal annast um ad fyrirskipunum nefndarinnar sje hlýtt. 

4. gr. 
Heilbrigöisnefndin skal bafa gætur á þvi; að heilbrigdissamþyktin sje 

haldin og henni hlýtt i öUuni greinum. 

Nefndinní skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka alt það, er raBÖir 
um i þessari samþykt, eða mikla þýðing heflr fyrir beilbrigði manna, hvort 
Iteldur á almannafærí eða einstakra manna eigu. 

Heilbrigðisnefndin skal færa eða láta færa i eina bók alt það, sem að- 
flosluyert er samkvæmt þessari samþykt, og skal bún skriflega skipa þeira, er i 
hlut e!ga, fjrrir um, hvað þeir eigi að gera til umbóta. 

5. gr. 
Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja þrífnaðarumbót eða heil- 

brigðisráöstofun, sem heflr i för með sjer útgjöld úr bæjarsjóði, þá skal hún 
l^gja mál þaö fyrlr bœjarstjórn og fara fram á, að fje sje veitt. Þó getur nefnd- 
ÍQ látiO gera bráðnauðsynlegar þrifnaðarbœtur &n fengins samþykkis bæjaretjórn- 1908 312 

99 arínnar, ef brýna nauðsyn ber til^ að þær sjeu geröar tafarlaust, bvo sem þa er 
^ åg« hættuleg farsótt alt í einu kemur upp í kaupðtaðnum. Skal þa 8vo fljótt sem 
verða má leggja slik útgjöld undir samþykki bæjaratjórnar. 

6. gr. 

Nú býr eigandi ekki i búsi Binu, o^ skal bann þá fela einbverjum fuU- 
veðja manni, er i húsinu býr^ að vera húsr&ðandí; skal húBráðandi gegna öUum 
skyldum eftir samþykt þessarí raed tilliti til búseignarínnar, sern annars bvila 
á eiganda. 

Eigandí skal tilkynna beílbrigðisnefnd, bver sje húsráðandi. //. Um hreinlceii og þrifnaÖ. 

7. gr. 

Heiibrigðisnefndin skal hafa gát á breinaun torga^ gatna og óbygöra ló&a. 

8. gr. 

Á götur og svaBði, er almenningur fer um, má enginn fleygja frá sjer 
bræjum^ rusli, skolpi eða ödrum óhreinindum. 

Sorpiy ösku og ödrum óbreinindurn má bvorki kasta i f jöruna eða lækinn, 
nje skilja þar eftir neitt þaö, er valdiö geti óhreinlæti eða óbeilnœmi, beldur 
skal flytja það i þar til gerðar safnþrær. 

Slor skal flutt á sjó út, ekki skemur en út fyrir Fiskaklett, eða i safn- 
þrær þæi*, er heilbrigðisnefndin álitur neegilega tryggar. 

Hey, þang, mó^ mold eöa annaö þesskonar, sem slæðist eða brynurniöur 
viö fiutning um götu eða svseðí, sem almenningur fer um^ skal sá, er flutningnum 
raBÖur, skyldur að breinsa upp samdægurs. Annars eiga kláfar eða önnur ilát, 
sem áburður er fluttur I, vera svo þjett og eigi fyllri en svo, að ekki brynji úr 
þeim meðan á fiutnÍDgnum stendur. 

9. gr. 

Hverju ibudarhusi, sem ekki beíir safngryfju, skal fylgja sorpkista úr 
jámi. í þessar sörpkistur skal láta alt sorp, ösku og rusl ár búsum/ og fiytja 
burtu áður en Ilátin fyllast. 

Bæjaratjórnin getur látiö flytja burtu sorp i safnþrær, á kostnað bi]Ú9ráö* 
anda, vanræki bann að flytja það. 

10. gr. 
Á búsbliðar eða gafla eða gíröingar^ sem vita aö götum, stovdtum eða 
torguniy má eigi hengja eða á neinn bátt festa upp fiskiföng þau, er óþrífnad 
eða óþef l^gur af . 313 1908 

11. gr. 09 

Á tún þau, er liggja að aðalveginum um kaupstaðinn, má eigl bera á ^ *É- 
þann áburð; er megnan óþef leggur af. 

12. gr. 

Skylt er aö halda hreinum portum og annarí óbygðrí lóð i kringum bús, 
og er það á ábyrgð húseiganda aö þess sje gætt. 

Engínn húsráðandi má fleygja sorpi; ösku eða öðrum óhreiníndum inn á 
lóð annars maniiB. 

Gjörí hann það, akal hann vera skyldur tíl að flytja óhreinindin tafar- 
laust burtu aftur á sinn kostnad. 

Húseigandi skal annast um hreinsun á ræsura, er ganga frá húsinu úti 
göturaBBiy og 8já um að þau stíílist ekki. 

13. gr. 

Götur kaupstaðaríns og rsosi skal breínsa á kostnað bœjarsjóðs, svo oft 
sem heilbrigðiBnefnd þurfa þykir. III. Um fxxtnsból 

14. gr. 

011 vatnsból, er notuð eni sem neytsluvatnsbol^ skal verja hverskoaar 
óhreinindum; er bannað að láta i þau fara eða að þeim koma rensli úr skolp- 
ræsum, forum, salemum eða peningshúsum, og má ekki þvo nærri þeim fatnað, 
fisk eða annað þad; er óhollustu getur valdid. 

15. gr. 

Brunn má eigí hafa nær safngryf jum eða salernum en svo, að millibilíð 
sje 15 álnir. 

Nú viU einhver gera brunn á eígn sinni, eða breyta gömium brunni, og 
skal hamiy ef vatnið er ætlað til neyslU; tilkynna það beilbrígðÍBnefndinní; en 
hún Bkal dæma um vatnið; þá er grefti eða borun er lokid, hvort það er nýtí- 
legty (^ hafa gát á þvi, ad brunnurimi sje gjörður á þann hátt, sem bjer segir. 

Ef bnimiurion er boradur og jámpipa sett niður, skal gæta þess, að öU 
samskeytin á pipunum sje vatnsþjett. 

Ef brunnur er graflnn, skal hlaða hann upp að innan úr höggnu grjóti 
eða múrsteiní, og líma með steinlimi; skal hleðslan þanníg gerð svo langt að 
neðan sem heilbrígðisnefnd þykir þurfa, en aldrei skemur en nemi tveim álnum. 
í stað slikrar hleðslu má heílbrigdisnefndin leyfa að hafa steinsteypu. Niður 
með hleðslunni að utan skal láta deiglumó og skal það lag vera ein alin á þykt. 
Hleðslan skal ná V« ^* ^^ meira uppúr jöröu> og útfrá brunnbarminum skal 
l^gJA ^A st^ypa stemkraga, og skal hðurn vera P/s al. á breidd að minsta kostl, 1908 314 

•9 og halla útfrá brunnopinu. Yfir brunnopinu skal vera vatnsheldur hlemraur, Qg 
^ &g« Bkal taka vatn ur brunninum med dælu, er gangi gegnum bnuminn. Strompur 
skal vera uppúr hlemminuin, er sje ad minsta koeti ein al. á hœð og flmm þuml. 
að þvermáli. 

16. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur um stundarsakir bannað að taka vatn ur brunni, 
ef hun álitur vatnið óheílnæmt. Ef lækhisrannsókn leiðir i Ijós, aO vatnid etje 
skad vænt og ekki er unt ad bæta ur því, skal bannad ad hafa vatn ur þeim 
brunni til neyslu; sje þvi banni eigi hlýtt^ skal eigandi skyldur ad moka ofani 
brunninn og fylla hann svo, ad engu vatni verdi ur honum n&d. Åkvsedi þess« 
arar greinar nå til allra brunna. IV, Um peningshún og dburðargryffur. 

17. gr. 

Bdpening må ekki hafa i sama húsi og ibúd handa mönnum. 

18. gr. 

£f einhver vill reisa peníngshús eda gjöra áburdargrytjur; þá skal hann 
gjöra heílbrígdisnefndinni vidvart ådur en verkid er hafid, og skal hun gæta þeaB, 
ad fyrirmæli þau sjeu haldin^ er hjer fara á eftir. 

Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli, en nemi flmtån álnum. 

Fjós má ekki setja nær ibúdarhúsi eda almannafæri en nemi flmm &ln- 
um, og skal þa steinlimdur veggur vera á milli| ella tiu ålnir. 

Áburdargryfjur må ekki gera nær ibúdarhúsi eda alfaravegi en nemi tiu 
Unum, og ekki nær vatnsbóli en flmtån ålnir. GryQur þessar skal gera steinlimdar« 
svo ad þær sjeu vel vatnsheldar; skulu veggirnir jafnan nå Vs ^^ upp ur jördu, 
og skal yfir hverja gryf ju setja sterkan hlera, svo ad öruggt sje ad menn eda skepn- 
ur ekki falli i hana, Þad skal leyfllegt ad safna åburdi i vel þjettan vågn, sem 
ekid sje burtu jafnótt og hann fyllist. 

Enginn må safna åburdi i baug annarstadar en þar sem heilbrigdisnefnd 
segir til; og alls ekki i þjettbygdustu svædum kaupstadarins. i slika hauga må 
aldrei bera mannaaaur. 19. gr. 
Ef peningshús, baugar eda safngryfjur, sem eldri eru en þeasi samþykty 
yalda óþrífnadi^ må heilbrigdisnefnd b^ta fyrirmælum uiMÍaiifarandi grdnar. 315 . I90d 

V. Um salemi. 90 

20. gr. . - 

Þá er hus er reiBt til ibú&ar, skal jafnan um leid gera salemi^ innan huss 
c&a utan, eitt e&a fleiri, eftir staBro husains og fjöida ibúða. — InnanhuøSBalerm 
fikaX hafa 1 qerrtökum klefa, og sje útgluggi á hjörum å klefanuni; og ílátíO undir 
aetunni tvfekift, eöa tvö ilát, annað fyrir saur, en hitt fyrir þvag. UtanhúasBal* 
emi akal ekki vera nær vatnsboli, en nemi flmtán &lnum. Hafa skal i saleminu 
saurkågga úr jámi og skal hann ná fast upp að setunni. 

21.gr. 

i salemi skal seta og gólf jafnan vera vel hrein^og saurílátin skal tœraa 
áður en þau fyllast. 

Bœjarstjómin getur, hvenær sem henni þykir þess þörf, r&ðið mann til 
þeas að annast breinsun salema og sorpkistna á kostnað húseigenda, og skal 
hann bafa einkarjett tíl salernishreinsunar^ en bœjarstjómin ákveður gjald þaö, 
er borga ber fyrir hreinsunina. 

22. gr. 

Ef ekkert salemi fylgir búsi eða bæ, sem eldri er en þessi samþykt, þá 
skal húséigandi bafa komið upp salerni við húsiö eða bæinn^ þrem m&nuðumfr& 
þvi er þessi saraþykt ödlast gildi. 

Vinnuveitendur skulu skyldir til þess aö reisa salerniy til af nota fyrir þa, 
sem eru i vinnu hjá þeim, meðan á vinnutima stendur. VI. Um iðnaðf $em áhoUusta fylgir eða óprifnaður. 

23. gr. 

i kaupstaönum má enginn reka nokkum þann iðnaö; sem óbollusta fylgir 
eða óþrifnaöur, t d. lýsisbræðslu og sútun, nema heilbrígðisnefndin veiti leyfltil. 

Skal allur slikur iðnaOur vera h&ður eftirlitl beilbrígðisnefndar, og fyrir- 
mœlum hennar að þvi er hreinlœti snertir bæði utan búss og innan. VII. Um matvcdi. 

24. gr. 
HeillMrigÖiBnefndin skal hafa gát á þvi, aA ekki sje höf5 á boftstólum mat- 
vara, sem ska&leg er fyrir heilsu manna. idoð di6 

OB Netndinni skal vera frjálst að taka í búðum og öðrum sölustöðum, fyrir 

4. igáii gangverðy sýnishorn af hverri matvoru þeirri, er hún telur likur til að skemd 
sje eða skaðleg fyrír heilsu manna^ og láta rannsaka hana. 

Komi það i Ijós við ranDSókn læknis e&a annara manna, er vit hafa á, 
ad ei!±yer matvara er akemd og skaðleg til manneldia, skal lóga vörunni eða 
gera hana á eínhvern hátt óskaðlega fyiir hellsu manna, á koBtnað þesB, sem 
Yöruna heflr á boðatólum. 

Heilbrígöisnefnd getur bannað matvælasölu, ef sðlastaðnrinn virðÍBt öhaðf • 
ur vegna óþrífnaðar. Svo getur nefndin og bannað matvælasöla um Btundaraakiry 
ef nœmur sjúkdómur er fyrir á sölustaðnum, og hætt er við, að salan greiOi sjúk- 
dóminum götu. 

Um mjólkursölu. 

25. gr. 

011 mjólkursala 8kal háð eftirliti heilbrígdisnefndar, og getur heilbrígOis- 
nefndin bannað mjólkursölu á eða frá heimili, ef þar gengur næmur Bjúkdópiur 
eða ef ástseða er til að ætla, eða vissa er fyrir, að kýrnar sjeu veikar. Heilbrígðia- 
nefndin getur og bannað mjolkursolu, ef óþrífiega er farið med mjólkina, eða et 
hirðing kúnna er i Blæmu standi. 

Um slátrun og kjöt8ölu. 

26. gr. 

Meðan ekki eru komin upp i kaupstaðnum regluleg slátrunarhúsy skal 
heilbrigðisnefndin hafa eftirlit m^ slátrun og kjötsðlu. Slátrun skal fara fram 
á hreinlegum stað. 

Slátrarar skulu vera á hreinum fötum með ermar brettar upp fyrir oln- 
boga. Þeir skulu ávalt vera hreinir um hendumar Menn, sem hafa útbrot á 
höndum; ganga með næman sjúkdóm, mega ekki vera slátrarar. Hundar mega 
ekki vera nálægt slátrun. 

Sullum skal safna i sjerstakt ilát, og brennast eða grafast niður i jörðu. 
Kjöt af sj&lfdauðom skepnum eða veikum má ekki selja til manneldis. KJött)Aðir 
skulu vera hreinar og loftgóðar. í þeim má ekki hafa aðrar vörur en kjöt eða 
slátur. Ejötbúðimar skal hreinsa á hverjum degi. 

Um brauðgerðarhús. 

27. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gåt å öllum brauðgerðarhúsum og eru bakarar 
skyldir að hlýða fyrírmœlum hennar að þvi er hreinlæti snertir. 

Framvegis má enginn reisa braugerdarhús fyr en hann hefir fengið leyfl 
heilbrigöísnefndar og skal leyfiö bundiö þeim skilyrðum er hjer segir: 817 ifloe 

Brauðgerðarhús skal vera bjart og loftgott. Loft og veggir skulu kalkaðir 00 
eða steinlimdir og golf steinlimt, asfalterað eða hellulagt. 4. ágáai 

28. gr. 

011 tóbaksnautn er bönnuð i brauðgerðarhúsum. Enginn má sofa i stofum 
er hafdar eru til brauögerðar. 

Brauðgerðarmenn skulu hafa yzt klœða hvitar yflrhafnir, er évalt sjeu 
hreinar. Þeir skulu þvo höfuð sitt og hendur áður en þeir taka til verka, og 
ekki mega þeir þvo sjer i vinnustofunni. 

Ðeig má ekki hnoda með f ótum. Þeir menn mega ekki vinna að brauða- 
gerð; sem lungnatæríng hafa, eða annan næman sjúkdóm, eða opin sår eða út- 
brot á höndum eða handleggjum. VIII. Um ibúðarhús. 

29. gr. 

Ef kvartað er yfir því við heilbrigðisnefnd, að herbergi I ibúðarhúsi sje 
svo fult af óþverra, að sjúkdómshætta stafl af því, getur heilbrigðisnefndin heimt- 
að af leigjanda eða eiganda, að þau sjeu ræstuð. 

30. gr. 

Bannað er að taka steinhús og kjallara til ibúðar án samþykkis heilbrigð- 
ísnefndar. 

Nefndin getur bannað ibúð i gömlum kjöllurum, ef þeir eru mjög rakir 
dimmir eða þröngír. IX. Um skóla. 

31. gr. 

Heilbrigöisnefndin skal skoða eða láta skoða öll skólahús og skólastofur 
að minsta kosti tvisvar á árí, i byrjun skólaársins og á þvi miðju. 

Hver sá, er tekur til kenslu tiu börn eða fleiri, er skyldur að tilkynna 
það heilbrigöisnefndinni, hvar hann ætlar að kenna. ^ 

32. gr. 

Hver kenslustofa handa börnum skal vera svo stór, að níutiu rúmfet komi 
k hvert barn. 

Sama gildir og um aðra skóla. Gluggar skulu vera á hjörum. Gtólf ak^ Ið08 318 þTo á degi hverjum, en ekki sópa. Þö getur heilbrigðisnefnd veitt undmnþágu 
4 igAst hvað húsrúmið snertir. 

33. gr. 

Ef skólakennari eða nemandi hefir berklaveiki eða annan nœman sjúk- 
dom, og læknir álitur að um sóttnæmÍBhættu sje að ræða, þá getur heObrigMsDefiid 
bannað að kennarínn eða nemandinn komi i skólann, þar til sóttnæmisbættan aö 
dómi lœknis er um garö gengin. 

Holdsveikur nemandi má ekki vera { skóla, og holdsveikir roenn ^ki 
fást Yið kenslu. X. Um mema týúkdáma, 

34. gr. 
Ef hættuleg farsótt kemur upp i kaupstaðnum eða uálfiegum sveitumy þá 
er heilbrigðisnefnd heimilt, að setja um Btundarsakir strangari fyrirmæli en i 
aamþykt þessarí felast um hreinlæti utan búss og innan^ burtflutning & óhreín- 
indum o. 8. frv, XI. Um hirlýugarda. 

35. gr. 

Þá er gera skal kirkjugaro, skal leita álits beilbrigöisnefndary og getur 
bún beimtaðy að garöstaeðið sje þurkað meO lokræsum, ef það er raklent^ svo aö 
vatn komi ekki upp i grafirnar. 

Vatnsból skulu ekki vera nær kirkjugaröi á jafnaljettu eða undan brekku, 
en nemi bundraö álnum. 

Grafa skal svo djúpt, að tveggja &lna moldarlag sje ofan å kistu. XII. AkvcBÖi um åtundarsakir. 

36. gr. 
Þangað til vatnsveitum&lef ni bæjarins kemst i betra borf , er öllum strang- 
lega bannað að bera nokkur óhreinindi i lækinn fyrir ofan stiflugarO trjesmiöa- 
verksmiðju Jóhannesar Reykdals^ einnig er bannað aö bella i ba&n skolpi, þvo 
fatnað eOa bafast nokkuð það að, sem óhreinkar vatnið i læknum fyilr ofan 
øtiflu^ OU umferO um 9tifluna er einnig bðnnuð. 319 1»08 

Meðan þesai ákvæði eru i gildi^ gilda fyrir þau hin sömu sektarákvæðíy 09 
tem fyrir brot á heilbrigöisfiamþykt þessari. *• ^8*^ XIII. Um sélcHr o. fl. 

37. gr. 

Ef menn brjóta þessa samþykt, eða vanrækja að framkværoa á settum 
freeti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðásnefnd setur samkværat heimi, þávarð- 
ar þaö alt að 200 kr. sekt, er rennur { bæjarsjóð. 

Ef heilbrigðÍBnefndin kýg heldur að vinna verk það, er vanrækt heflr 
yerið, á koBtnað þess, er verkið átti að vinnay þá er henni það heimilt, og má 
þá greiða koBtnaðinn til bráðabirgða úr bæjarBJóði, og siðan taka hann lögtaki 
bjá þeim sem sekur er. 

38. gr. 
Saraþykt þesBi öðlast gildi 1. september 1908. 

Þetta er hjermeö gjört heyruin kunnugt. 

i mérMurráll itkiBés 4. á|M 1908. 

H. Hafstein. Jón Magnusson. Auglýsing l'ÍX um 
atkvieðayreiðslu um aðflutningsbann geg^n áfeugri- Samkvæmt þingsályktun nedri deildar alþingis 1905 um adflutningsbann 
gegn áfengi er skipað svo fyrír, að jafnhiiða alþÍDgiskosningunum 10. septbr. þ. 
á. skuli framfara almenn atkvseðagreiðsla alþingiskjósenda um það, hvort lög- 
leiða skuli bann gegn aðflutningi áfengra drykkja. Atkvædagreiðsla þessi skal 
fara fram svo, sem hjer segir ék eftir: 1908 320 100 1. I auglýfiing þeBsari eru »kj^yrseðlar« (»kjöreeðiU«) haft um kj<k*8eöla þá, 

4. úgúst er hafðir eru við kosningar til alþingis, en »atkvaBÖisBedlar« (»atkvœðiœeöill«) um 
þá atkvæðisseðla, sem hafa skal við atkvæðagreiðslu þá um bann gegn aðflutn- 
ingi áfengis, sem fyrirekipud er i auglysingunni. 

2. Á sama tima, sem yfirkjörstjórnir við alþingiBkosningar senda kjðr- 
sedlana — eftir miðjan þennan mánuð — , skulu þær og senda undirkjörstjórnum 
atkvseðisseðla þá, sem stjórnarráðið hefir gjöra látiö til notkunar við atkvsBða- 
greiðeluna um aðflutningsbann gegn afengi^ sendir eru yfirkjðrstjóraum og þannig 
eru útlitandi: I Aðflutningsbann, j (^tir, Mm vNja sl llfMtf verH I 
tlflutninfi áftniit, ftri krtts fýrír frtMM 
»Já«, tn þtir, Mm eru íméfi tlflitiiiii|tbtiiiii, 
|tri kroM fyrir framti »Nti«). Já Xei Skulu yfirkjörstjórnirnar senda undirkjörBtjórn hverrí jafnmai^a at- 
kvœðisseðla sem kjörseðlarnir eru. AtkyæðiflBeðlar þessir skulu sendir i vönd- 
uðum umbúðuniy er yflrkjörstjórnin innsiglar með embættÍBÍnnBigli sinu bto vand- 
lega, að eigi sje auðið að opna umbúöirnar og ná út sedlum án þess að brjóta 
innsiglið. Utaná umbúðuiium skal fyrir utan hina venjulegu áritun standa með 
Bkýru letrí: Aðflutningsbanns'atkvœðisseðlar. 

3. Um leið og oddviti undirkjörBtjómar leggur fram á kj^rfundinum 10. 
septbr. þ. á. kjörseðlaböggul þann, sem hann heflr fengiö frá yfirkjörBtjóminni, 
Bkal hann einnig leggja fram atkvædiaseðla þá, Bem hann hefir fengið frá 
hinni Bömu yfirkjorstjorn með öllum hinum Bömu ummerkjum, sem hann tók 
iraóti, og skulu allir, sem viö eru; gœta þesB vel^ hvort innBigli er heilt eða 
atkvæðisBedlabögguUinn ber þess nierki, aö hann hafi veríð opnaöur; skal þeasa 
getiö i kjOrbókinniy og riti kjörstjóm undír. Þvinaast opnai* oddviti bOggulinn og 
telur atkvæðiBseðlana, en meðkjörstjórar telja einnig; skal þesB gætt, hvort tala 
seðlanna kemur heim við tölu þá, Bem tilgreind er í brjefl þvi, er yflrkjörBtjómin 
skal fylgja láta hverjum seðlabögli. ÞeBBa skal geta i kjörbókinni og Bkrífa 
kjörBtjórar þar undir. 

4. Um leið og oddviti kjorBtjornannnar fœr kjósanda hverjum i hendur 
kjörBeðil^ Bkal hann afhenda kjóBandanum eínn atkvædíBBeöil. 321 1908 

ð. KjÓBandi tekur sídan atkvaedisseðilinn ásamt kjörseðlinum með 8jer 100 
Inn í klefann (afherbergið) aö borði þvi, er þar Btendur og gjörir með blýanti, *• igAit 
Bem þar er fyrir, kross X I ferhsrminginn fyrir framan »Já« á atkvæðiaeeðlin- 
um, ef hann viU að löglqitt verði bann g^n aðflutningi áfengis, en fyrir framan 
»Nei« á seðlinuDi, ef hann er ámótí aðflutningsbanninu. Síðan brýtur kjósandinn 
seUlinD samaD; bvo ad letrið snúi inn^ tekur seðilÍDn aftur með sjer inn að kjör- 
borðinu og stingur honum um leið og kjöirseðlinum Ðiður i atkvaðakassann gegn- 
um rífuna á lokinu og gætir þesB, að enginn sjái^ hvað á seðlinum er. 

6. Medkjörstjórarnir skulu gjöra sjerstakt merki hver å sitt eftirrit af 
kjörskránni við nafn hvers kjÓBanda, um leiö og hann hefir neytt atkvaBðisrjettar 
sins um aðflutningsbannið. 

7. Engin merkí má á atkvaBdiseedilina gjöra önnur en krossinn viö »Já« 
eða »Nei«, hvorki mpur nje blýantsstryk eða öanur slik einkenni, er gjört geta 
seöiUnn þekkjanlegan frá hinum seðlunitm. 

6. Láti kjósandi sjá hvað á atkvæðiBeeðli hans er^ er seðiUinn ógildur, 
og má eigí leggja hann i atkvæðakassann. Sama er og ef kjósandi setur skakt 
atkrædismerki á seOil, eda seðiU merkist hjá honum af vangá. Hvort faeklur af 
þeasu á qer stad, skulu seðlamir afhentír kjörstjórninni; sem skráir athugasemd 
om það i kjörbókinnL Skulu þessir kjósendur þ.vinaBst vikja frá atkvœðagreiðsl- 
ttHBÍ aö sÍÐni og atkvaBðagreiðsluimi haldið áfram uns allir kjósendur, þeir er 
TiÖBtaddir eru^ hafa &tt kost á að greiða atkvðeði, einnig þingmannaefnin, um- 
bodsmeim þeirra og kjörstjóramír. Þá fyrst skal aftur kalla fram kjóeendur þá, 
er atkvæðiMeölar hafa ónýst fyrir, og få þeim nýja seðla til að greida atkvœði 
kf medan seðlaforöinn endist. 

9. Þegar atkvæðagreiðslu er slitið, skal oddvíti leggja i sterkt umslag 
sjer alla þá seðla, sem ógildir hafa oröið, og i annað sterkt umslag alla þá sedla, 
sem afgangs eru onotadir, med utanáskrift til yfirkjörstjómarinnar. Á hid fyr* 
nefnda umslag skal auk umgetinnar utanáskriftar rita með skýru letri: Ögíldir 
atkvœðisseðlar en á hitt: Afgangs atkvœðisseðlar, í hvort umslag skal jafnframt 
leggja miða með samtölu seðlanna, er i eru, undirskrifaðan af kjörstjórninni. 
Seðlatölunnar af hvoru tagi skal geta i kjörbókinni. Skýrslu um atkvæðagreiðs- 
una baeði ad þessu og ödru leyti skal bóka i kjdrbókina, å ödrum stad en alþing- 
iskosningarathöfnina; og þegar atkvædagreidslunní er lokid og alt bókad, skulu 
kjörstjóramir undirskrifa kjörbókina. 

10. Þegar búid er ad loka bådum umslögunum med kjorsedlunum, skal 
kjörstjómin innsigla þau med inÐmgli sinu, og senda sidan til oddvita yflrkjör- 
stjómar ásamt atkvædakassanum og kjörbókinni. 1908 822 

100 11. Stóratúku Templara hjer á landi skal leyft aö hafa umbo&Bmann 

4. ágúit yidstaddaiiy er yfirkjörstjórn opnar atkvseðaBendinganiar úr hverjum kjðrsteö 
kjðrdæmisinB Sje uniboðBmaður Stórstúku ekki viðstaddur, skal oddvítí kjðntjórn- 
ar kveOJa til tvo valinkunna menn i hans stað. 

12. Nú eru allir bæði atk vseðisseðlarnir og kjörsedlarnir komnir úr atkvæte- 
kö88um hTers kjördærais i eitt ilát, og oddviti ér farinn að taka þá upp úr þvii 
og skal þ& skilja frá atkvæðisseðlana, — einn og einn eftir þvi aem upp kemur úr 
ilátinuy — og láta óekoðada i annað, tómt, ilát. Skal iláti þessu aiðan loka og 
það varöveita svo að enginn geti ! það komist, fyr en tekiO er aö telja atkvœdís- 
seðlana upp úr því eftir því sem segir hjer á eftir. 

13. Þegar alþingískosningin er um garö gengin, skal kjörsljómin taka ilát 
þaðy er atkvædisseðlamir hafa verift látnir i. Tekur oddviti upp einn og einn 
atkvædissedil í einu, les upp atkvseðiO (Já eda Nei) og rjettir bann jafnótt nm- 
boðsroanni Stórstúkunnar eða þeim monnum, sem til hafa veriO kvaddir, en. með- 
kjörstjóramir merkja uro leid atkvaBðin (vid Ja eda Nei). Eomi ðllum aaman 
um, kjðrstjóm, umboðsmanni Stórstúku eða tilkvoddum mönnum, ad einhvQrseS- 
iU sje ógildur, skal hann ógildan telja. Veröi ágreiningur milli kjorstjan um 
gildi atkvaðöisseðilSy skal afi atkvœða ráða úrslitum. Nú veröur ágreÍDÍngur nrilli 
kjörstjómar og umboðsmanns Stórstúku eOa hinna tílkvöddu manna um þa&^ 
hvort atkvæðisseðill sje gildur eða ógildur, og skal þá leggja þá seUa i 2 sjeiv 
stök mnriögy i annað þá seðla, sem kjörstjóm telur gilda, og i hitt þá se&la, sem 
hún telur ógilda. Þá er allir atkvœðisseOlar eru upplesnir, og atkvaBUn tíuM, 
telur yflrkjörstjómin atkvaeOin saman með nákvœmu eftirliti umbodsmannfi Stór- 
stúku eða tilkvaddra manna, og lýsir hún þvi síðan, hvernig atkvasN haA fallid, 
hve mðrg með og hve mörg móti aðfiuttingsbanni. 

14. Umslögunum meO ágreiningsseðlunum skal þvinæst lokaö meö inn- 
sigli yflrkjörstjómar. 

15. Yflrkjörstjórn skal bóka í gjöröabók sina það, sem gjðrist við at* 
kvaðöagreiðsluna, undirskrífar siðan gjörðabókina ásamt umboösmanni Stórrtúku 
eða tilkvöddum mönnum. Endurrít skal yfirkjörstjómin svo senda stjómarráAinu 
af gjörðabókinni ásamt ágreiningsseðlunum. 

Þetta er hjermeð kunnugt gjört öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut 
eiga að máli. 

í ttjéniarráli Itltidt, 4. á|M I9M. 

H. Hafetein. 

Ján MagnéømmT 323 1M6 Reglugjðrð ^ioi^ 

um Qallskil i Norður-Þingeyjarsýslu austan JGkulsár. /. Um afrjetti. 

1. gr. 

Noröur-Þingeyjarsýsla austan Jökuteár skiftist i tvö fjallskilafjelög þannig: 
á milli Jökulsár og Hafralónsár sje eitt fjallskilafjelag; annað fjallakilafjelag sje 
á Bvæöfna frá HafralÓDsá, að takmörkum NorðurMúIasýsIu (Sauðaneshreppur). 
HTort fjaUBkilafjelagíð skiftist i deildir eftir þvi, sem landi hagar og fjðU *og 
yatnsföll deila. Sýslunefndin ákveður takmörk deilda eftir tiUögum hlutaðeig- 
andi sveitaQelaga. 

2. gr. 

Sýslunefnd hefir á hendi yfirstjóm allra fjallskilamálefna í sýslunni sam- 
kvæmt sveitastjórnarlögum 10. november 1905; en hreppsnefndir hafa að ödru 
leytí alla stjóm og framkvæmd i fjallskilamálum deildanna. Nú tilheyrír ein 
deild tveitnur eða fleiri hreppum og hafa þá hlutaðeigandi hreppar störf þeBSÍ 
sameiginlega á hendi. 

3. gr. 

Alt land skiftist i afrjetti og heimalönd. Það skulu vera afrjettir, sem aö 
fomu hafa verið. Sýslunefnd getur og tekid upp nýja afrjetti, ef nauösyn ber 
til, eftir tillögum hreppsnefnda og með samþykki landeiganda. 

Hver hreppsnefnd skal semja skrå yfir þá afrjetti, med tölu ogummerkj* 
um, er bún heflr umsjón med, eg skal rita bana i fjallskilabók hreppsins. Þess- 
ar skrår skulu allar sendar sýslunefnd, er sjer um, ad þær sjeu allar innfœröar 
i eina bók. 

4. gr. 

Hreppsnefndimar gangast fyrir þvi, hver i sinum hrepp, að gerð sje 
sveitarsamþykt um það, hvort nota skuli heimalönd til upprekstrar fyrir geldfje 
eöa lömb; skal i samþyktinni skýrt tekiö fram hver þau lönd sje, og tala þess 
(j&r, er i þau må reka. Måenginn nota eda leyfa ödrum að nota heimaland sitt 
til upprekstrar, nema það sje þannig heimilað med gildandi sveitarsamþykt, sam- 
þyktrí af sýslunefnd, ella tvigjaldi hann fjårtoUa grönnum þeim, er lönd eiga ad 
landi hans, og verdur sekur ad auki sem um gangnarof. — Nu liggja saman 
heimaldnd hreppa, er menn vilja nota til upprekstrar, og skulu þá hlutadeigandi 
hreppsnefndir gera sameiginlega samþykt um notkun þeirra. Heimalönd þau, Iðöð 324 

101 sem heimild er íyrir að nota til upprekstrar, Bkal skoða sem afrjett, a5 þvl er 

4. AgAst göngur snertir, enda sje þau notað á þann bátt af fleírum en landeíganda sjálfum. 

AUar samþyktir, sem nef ndar eru í grein þessari, hvort sem þœr eru eldri 

eða yngrí en þessi reglugjörðy akulu sendar sýslunefnd tíl samþyktar^ áður ár er 

liðiö frá þvi reglugjörðin öðlast gildí. 

5. gr. 

Alt Bauðfje, nema kviaær þær, sem nytkaðar eru; skal reka á afrjett, 
eða í þau heimalönd, sem notuð eru fyrir afrjetti (Bbr. 4. gr.). Verður hver, sem 
eigi hlýðnast þessu sekur sem um gangnarof, og gjaldi grönnum sinum skaða- 
bœtur að auki eftir óvílhallra manna mati. Alt fullordið geldfje skal å afrjett 
komið, þá er 8 vikur eru af sumri, nema ótíð og gróðurleysi banni, en tómb og 
dilkær viku eptir fráfærur. Reka skal á miðjan afrjett nema afrjettai'eigandí 
eda hreppsnefnd hafi öðruvisi mælt fyrir. 

6. gr. 

Nú gengur fje á sumrum úr afqettum og i búfjárhaga manna. Er þá 
rjett að búendur þeir, er lönd eiga að afrjetti, kveðji granna sína, þá er næstir 
búa, til að hreinsa land með sjer, og reka fje aftur i afrjetti. Svo skulu peir 
haga hreinsun og rekstri, að fjenu verði eigi mein að, ella varðar það sektum, 
sem fyrir gangnarof, nema meiru varði eftir almennum hegningarlögum. 

7. gr. 

Nú eiga tveir eða fleirí menn afrjett saman og skiftast þá afrjettartollar 
milli þeirra eftir tiltölu hvers eins í afqett, þótt einn leyfl upprekstur frekar 
en aðrir. 

8. gr. 

Heimilt er hreppsnefnd að gera ákvörðun um, hve margt sauðf je má reka 
å hvem afrjett, sem heyrir undir stjóm hennar. Sje eigandi afrjettar o&nøegdur 
með ákvördimina, er honum heimilt ad skjóta måli sinu til sýslunefndar, er legg- 
ur fullnaðarúrskurö á málið. Sú hreppsnefnd, sem telur of margt fje rekið i aö- 
liggjandi utansveitarafrjett, getur og skotid þvi atridi til fuUnaðarúrskuröar sýslu- 
nefndar, náist eigi samkomulag vid umráðamann afqettarins. //. Um fjdrrjettir. 

9. gr. 
Fjárrjettir skiftast I aðalrjettir og aukarjettir; ákveður sýslunetnd, eítir 
uppástungum hi^ppsnefndanna, hverjar vera skuli aðalrjettir og hverjar aukarjett- 
ir. Hver aukarjett heyrlr undir einhverja €iðalrjett. Á aukarjettum skal rjetta 825 1908 

fyr en á aðalrjettum, enda gangi úrtíningsfje á aukarjettum til aðalrjetta og drag- KU 
iBt þar upp. Sýslunefnd semur Bkrá yflr allar fjárrjettir i sýslufjelaginu; skal 4. ágást 
þar framteklð hverja afrjetti og heimalönd ganga Bkal að hverri rjett, og hverja 
dagaþar skal rjetta. Skrå þessa skal siðar rita i fjallskilabók hvers hrepps. 

10. gr. 

Skyldir eru buendur I hverjum hreppi að halda við fjárrjettum og byggja 
a& nýju, ef þörf er. Skulu þeir leggja þar til skylduvinnu eftir niðurjöfnun hrepps- 
nefndar þegar um rjett^i'bygginfi: eða stærri aðgerðir er að ræða, en smá-aðgerð- 
ir lætur hreppsnefnd framkvæma, og jafnar þeim kostnaði á hreppsbúa med fjall- 
skilunom. Hver fjáreigandi er skyldur ad sjá sjer sjálfur fyrir dilkrúmi við þá 
rjett, er hann á sókn að handa öllu þvi fje, sem hann á á afrjett. Nú á maöur 
sókn að tveim rjettum, og er hann skyldur að eiga dilkrúm á báðum. Hver 
sem eigi vinnur þá skylduvinnu að fjárrjett, er á hann skiftíst, eða vanrækir aö 
hafa þar nægilegt dilkrúm fyrir fje sitt, verður sekur sem um gangnarof. Svo 
niá og hreppsnefnd láta vinna verk það, er honum bar að vinna á hans kostn- 
að. Lokið skal aðgerð rjettar og dilka degi fyrír hinn fyrsta rjettardag haust 
hvert 

11. gr. 

Nú þykir þörf að fjölga fjárrjettum, eða færa þær af þeirra fyrri stöðv- 
um á aðra hentugri, og skal þá hreppsnefnd sú, er hlut á að máli, bera málið 
undir álit hreppsbúa á næsta vorþingi. Sje um aukarjett að ræda^ raBður meiri 
hluti atkvaBða málinu til fuUnaðarúrslita, en um aðalrjett þarf samþykki sýslu- 
nefudar tíl þess Akvörðunin sje gild. 

Skyldur er hver að leggja til land undir fjárrjett og hledsluefni &n end- 
urgjaldSy valdi það eigi skemdum á túni eda engjum. 

12. gr. 

Þar sem afrjettir eru víðlendir, og hreppsbiiura þykir þörf á, skal á sveit- 
arkostnað byggja gangnakofa á hentugum stöðum, svo ad gangnamenn geti notið 
þar húsaskjóls meðan á göngum stendur, og gengst hlutaðeigandi hreppsnefnd 
fyrir framkvæmd á þvi. ///. Um smölun til rúnings og frdfæma. 

13. gr. 
AUir þeir, sem jörð hafa til ábúðar, eru skyldir að smala heiraalönd sín 
á vorin eftir þvl, sera hreppsnefnd ákveður. 1908 326 

101 14. gr. 

4. igått Hreppsnefnd heflr hcimild til að Bkipa fyrir um smölun geldfjár á vorfti 

til rúnings^ þegar hentugast þykir. Ef þörf gerist má hún láta göngur fara frani 
í afrjettum; hið sama gildir að því er snertir smölun á ám til fráfœrna. IV. Um göngur og rjettun. 

15. gr. 

Hver fjáreigandiy sem á sauðkindur á afrjetti; er skyldur að gera fjallskil 
á þann hátt, sem hreppsnefnd ákveöur, en skyldur er hver húsráðandi ad inna 
Qallskilin af hendi fyrir heirnamenn sina. Enginn er undanþeginn almennri fjall- 
skilaskyldu þótt hann hafi slept geldfje ^inu i heimaiönd, annadhvort i óleyfl eda 
samkvæmt 4. gr. 

16. gr. 

Skifta skal hreppsnefnd afrjettum þeim, sem hun á fyrir ad ráöa, i leitir, 
og kveda á um, hve marga menn þarf i leit hveqa, svo og til annara fjårrjetta, 
er sækja þarf fje ad. Skrå um þetta skal rita i fjallskilabókina. 

17. gr. 

Á Yor-hreppamóti ár hvert skal hreppsnefndin^ þá er framtal er tekið, 
rita upp fjártölu framteljenda og er þeim skylt ad skýra nefndinni fra, hvada 
afrjett þeir nota þad ár. Hreppsnefnd er skylt ad semja skýrslu um fjártölu 
þeirra hreppsbúa, er reka å utausveitarafrjett, og senda skýrslu þessa hlutadeig- 
andi hreppsnefnd eigi sidar en mánudi fyrir göngur. 

Hreppsnefnd ákvedur, hve mikid hver fjáreigandi skal leggja til fjallskil- 
anna, med hlidsjón af fjártölu hvers eins, eftir þvi sem nfiBSt verdur komist. 

18. gr. 

NÚ er eigi svo mikill mannafli til, ad einhver afrjettur verdi hreinsador 
til hlitar af þeim, er hann nota, og er þá rjett, ad þad fjallskilafjelag, sem af- 
rjetturinn liggur i, leggi hæfilegan styrk til f jallskila á þeim afrjetti. Synji hlut- 
adeigandi um þann styrk, eda verdi ágreiningur um, hve mikill hann skuli vera, 
heyrir þad undir úrskurd sýslunefndar. 

19. gr. 

Nú vanrækir einhver ad gera þau fjallskil, sem á hann hafa skifst, og 
er honum þad sjálfrátt, eda leggur ógíldan mann til fjallskila, þá eru þad gangna- 
rof og vardar 5—20 króna fjebótum. Sje brotid itrekad tvöfaldast sektimar i 
hvert skifti, þó mega þœr aldrei verda hærri en 200 krónur. Auk þess greidir 
s& er brýtur^ slikar skadabætur, er samsvari fjallskilum þeim, er hann heflr van- 327 1908 

Tsekt. Rjetter og, ad leitarforingi eöa hreppenefnd fái mann til að gera fjallskil lOt 
I 8ta& þees, sem gangnarof gerOi á hans kostnað, og falla þá Bkaðabætur niður; 4. ágúst 
sama gildir og urn þann, er lögmæt forföU hefir. 

20. gr. 

Hæfan gangnamann skal álita þann, er leitarforíngí og rainst helmingur 
leitarmanna tekur gildan. Nú veröur leitarmaður sannur að óhlýðni, hirðuleysi 
eða handvomrn, sem honum sjálfum er að kenna, þá skal svo álita, sem engínn 
hafl verið lagöur til fjallskila í það sinni, og varðar sektum og skaðabótum 
sem fyrir gangnarof. 

21. gr. 

Það skal vera adalregla^ að gera þrenn fjallskil haust hvert, þó skal 
hreppsnefnd heimilt, med samþykki sveitarmanna, að skipa fyrír um fleíri Qall- 
skil eftir því, sem henta þykir á hverjum stað og í hvert skifti. Nú kemur óveð- 
ur þegar gangnamemi eru á stað komnir og göngur byrjaðar, svo þær verða að 
litlu gagni eöa engu, og er það komiö undir hlutaðeigandi hreppsnefnd, hvort hún 
Uitur að nokkrar göngur hafi verið gerðar i það sinní. 

22. gr. 

Fjallskilunum skal haga þannig, aö rjettardagur fyrstu fjallskila sje 20. 
september, annara fjallskila 25. s. m. og hinna þríðju 10. oktober i fjallskilafjelag- 
inu milli Jökulsár og Hafralónsár. En á svæðinu frá Hafralónsá að takmörkum 
Norðurmúlasýslu skulu rjettardagar vera: f fyrstu göngum midvikadftgur f 22. 
viku sumars, i öðrum göngum miðvikudagur i 23. viku surbars, og i þriðju gðng- 
um laugardagur i 25. viku sumars. 

23. gr. 

Hreppsnefnd skal birta med umburðarbnefi, er berist sem þingboð um 
hreppinn no^ru á undan fjallskilum, hvad hver fjáreigandi á að leggja til fjall- 
skilanna; sje þar tekiö fram, hvemig göngum skal haga' i hvert skifti, tilnefndir 
leitarforingjar og þeir menn, sem sendir eru á aðrar fjárrjettir. Hreppsnefndin 
heflr umsjón meö rjettun fjárins og sundurdrætti Rjett er og, ad hun kvedji sjer 
til aðstoðar á rjettinni svo marga menn, sem þarf til þess, að sundurdráttur fjár- 
íúb gangi greiðlega. AUskonar óhlýðni og þrjóska gegn skipun ijettarstjóra varð- 
ar sektum sem fyrir gangnarof. 

Störf þau, sem talin eru i þessari grein, má hreppsnefnd fela einum eða 
fieiri mönnum til framkvæmda. 

24. gr. 

Hver fjáreigandi er skyldur að hafa svo marga menn á þeirri fjárrjett, 
er hann á sókn að, sem með þarf til þess, að fje hans verði dregið svo greið- 
l^a, sem rjettarstjóri mælir fyrir. Skal að minsta kosti einn maður vera kom- l«Oe 328 

101 inn til rjettar, fra hverjum fjáreiganda, þá er nettað er, og sundurdråttur byrjar, 
4. if^únt enda må enginn reka fje fra rjettinni fyrri en honum er lokid, nema rjettar- 
stjóri leyfi. 

26. gr. 
Leitarforingjar skipa fyrir um, hvemig göngum skal hagað i hverri leit. 
Þeir Bjá svo um, sem unt or, ad hver einstakur gangnamadur leysi hlutverk sitt 
vel af hendi, og ad fjársöfnin sje rekin med reglu til rjettar, og i tækan tima. 
Svo hafa þeir og umsjón med geymslu fjarins, þar til rjettarstjóri tekur vid þvl. 
Eru gangnamenn Bkyldir ad hlýda leitarforingja, og vardar sektum sera fyrir 
gangnarof, ef litaf er brugdid. 

26. gr. 
Þyki einhverjum sjer gerd ofmikil fjallskil, er honum rjett ad kæra þad 
fyrir hreppsnefnd, er leggur úrskurd á kæru hans. Úrskurdi hreppsnefndar må 
skjóta til sýslunefndar. Engin getur, med þvi ad kæra, skotid sjer undan ad 
inna af hendi þau fjallskil, er honum voru gerd. V. Um hreimun Jieimalanda, 

27. gr. 

Hver búandi er skyldur ad hreinsa heimaland sitt á hverju hausti um 
leid og fyrstu og þridju fjallskil fara fram. Skipar hreppsnefnd fyrir um rekst- 
ur þess fjár til rjettar, er fyiir kemur i heimalöndum, eda sjer um rjettun þ^as, 
sje þad rjettad i aukarjettum. Heimilt er og hreppsnefnd ad skipa fyrir um 
hreinsun heimalanda oftar en tvisvar á hausti hverju, þegar henni þykir naud- 
syn til bera. 

28. gr. 

Nu liggja lönd tveggja eda fleiri hreppa saman, og skulu hlutadeigandi 
hreppsnefndir gera samþykt um, hvernig hreinsuninni skal baga å þvl svaadi, er 
lönd hreppanna nå saman. Sama gildir og um smölun til riinings og fråféema. 
Greini hreppsnefndir á um þetta, skal sýslunef nd skera ur. Óhlýdni gegn skipun- 
um hreppsnefnda um hreinsun heimalanda, og hverskonar vanrseksla i þvi efni, 
vardar sektum sem fyrir gangnarof. 

29. gr. 

Hver madur er skyldur ad hirda f je þad, er finst i heimalöndum, eftir ad 
hinni almennu hreinsun er iokid, og reka til naesta bæjar þá leid, er þad á ad 
ganga. Nu kemur fjárrekstur til manns fra næsta bæ, og er hann skyldur ad 
reka hann tafarlaust åfram rjetta leid, nema kveld sje komid eda ovedur, svo 329 1908 

að eigi Bje fært. Skal þá beita fjenu eöa gefa hey ella, uns fært er ad reka. 101 
Hver aem sleppir f járrekstrí verdur sekur sem um gangnarof. 4. ågait VI. Um eftirleitir. 

30. gr. 

Þá er fjallskilum er ad fullu lokid, må hreppsnefnd leyfa eftirleitir å af- 
rjettiy annadhvort fyrir umsamda borgun ur fjallskilasjooi, eða á koBtnað leitar- 
manna sjálfra. 

31. gr. 

Nú finnur madur óheimt fje á afrjetti i eftirleit ån þess samið hafði ver- 
ið um borgun fyrir feröina^ og ber honum þá borgun fyrir það þannig: 
fyrir lamb hvert kr. 2,25 

— yeturgamla kind — 3,00 

— dilká með dilk — 4,50 

— dilká dilklausa eða mylka á . . — 2,50 

— gelda á — 3,00 

— sauð 2 vetra og eldri .... — 3,50 

— dilké með 2 dUkum — 6,00 

— hrút — 5,00 

Borgun fyrir eftirleitarfje greiðist úr fjallskilasjooi, þar sem hann er, en 
ella af eigendum fjárins. 

Fyrir óheimt fje, sem flnst i heimalöndum, eða við smölun fjár, þótt i 
afrjetti sje, eftir að fjallskilum er lokið er eigi skylt ad gi*eiða fundarlaun. 

Fyrir heimt fje, er finnst i eftirleit greiðist helmingur gjalds fyrir 
óheimt fje. 

VII. Um fjdrmörk. 

32. gr. 

Hver madur skal einkenna fje sitt med glöggu marki á eyrum, en et 
soramarkad er, med brennimarki á homum eda klaufum. Skrud og brðgd å eyr- 
um eru audkenni en eigi fjarmörk. Um markrjettindi og sammerkingar fer svo 
sem i lögum er åkvedid. 

Hver fjáreigandi er skyldur ad audkenna saudfje sitt á vinstra horni med 
þessum sveitaorennimörkum: 

i Saudanesbrepp L 1 

i Svalbardshrepp S 2 

I Presthólahrepp P 3 

i Oxarf jardarhrepp A 4 

i Fjallahrepp F 5 1009 330 

101 33. gr. 

4. ágúBt Qj^ fjármörk syslunnar skal rita i eina skrå, er sýBlanefndin semur^ og 

skal prenta hana svo oft, er sýslunefnd álitur að þurfl. Þó eigi sjaldnar en ti- 
unda hvert ár, og útbýta raeðal búenda í sýslufjelaginu. 

Hver búandi er skyldur að geyma markaskrána meöal þeírra heimildar- 
skjalay er fylgja ábýli hans, og skila næsta ábúanda, er hann flytur frá jörðinnL 

VIII. Um ðskUafje. 

34. gr. 
Oskilafje, sem ekki flnnast eigendur aö, skal hreppsnefnd hirða, og senda 
lýsingu af þvi i næstu sveitir. Þaö fje, sem óútgengtð er á hausthreppamótl, 
seljist viö uppboð, af hlutaðeigandi hreppstjóra. Þvi fje, setn þannig er selt, 
skal hreppstjóri lýsa í prentuðu blaði innan þriggja mánaða. IX. Almennar dkvarðanir. 

36. gr. 
Hver hreppsnefnd haldi sjerakílda fjallskilabók. Skal i hana rita skrår 
þær, sem um er getið i reglugerð þessari, og allar þær åkvaroanir, er hrepps- 
nefnd gerir um fjallskilamålefni. Oddviti syslunefndarinnar getur heirotað end- 
urrit ur fjallskilabókinni hvenær sem þarf. 

36. gr. 

Med brot gegn ákvðrðunum reglugjörðar þessarar skal fara sem alroenu 
lögreglumál (sbr. log 22. mårs 1890). 

37. gr. 

Med reglugjörð þessarí, sem öðlast gildi 10. september 1908, er ur gildi 
numin fyni kafli reglugjörðar um fjallskil og refaeyðing i Noröurþingeyjarsýsla 
austan Jökulsár fra 14. ágúst 1894. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Korðurþingejrjarsýslu heflr samið og 
samþykt samkvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14 frá 22. mars 
1890, staðfestist hjermeð til aö öðlast gildi 10. september 1908. 

í ttJAmtrrali ísltndt, 4. áfútt 1908. 
H. Uafetein. Ján Hermannsðon, 381 1006 

Beglugjðrð 102 

flirrlr hreppstlóra iim ninfidón yflr kirKJi^dGrðaiii. ' 

Samkyæmt 8. — 11. gr. i lögum nr. 46, 16. nóvbr. 1907 um laun sóknar- 
presta era settar svolátandí reglur um umsjón yflr tdrkjujörðiim. 

1. gr. 

Hreppøtjori heflr umsjón yflr öllum þeim kirkjueignum, er liggja i hreppi 
hBBB, aö undauskildum preetSBetrum og lóöargjðldum á prestssetrum, sem og 
itökum þeim; er preðturinu notar sjálfur. 

2. gr. 

Hreppøtjori innheimtir eftirgjöld jaröanna og annara kirkjueigna, er hann 
h^r umsjón yfir, á rjettum gjalddaga. Láti leiguliði farast fyrír að greiOa gjöld 
8ÍÐ i gjalddaga, skal hreppstjórí sem allra fyrst, og i siðasta lagi innan 6 yikna 
eftir gjalddaga gjöra ráðstöfun til þess að þau verði tekin lögtaki, sbr. lög 16. 
deebr. 1885 um lögtak og fjárnám án uudangengíns dóms eða sáttar. AO öðrum 
koøti svarar hrepps^óri sjálfur til þess, sem vangoldiö kann aö veröa. Innheimt 
gjöld ber hr^psitjöra að senda sýslumanni innan þríggja mánaða frá gjalddaga. 

Hann skal i lok hvers fardagaárs senda sýslumanni skilagreín fyrir af- 
gjðldum af kiikjaeiJB^um i hans hreppi Skilagreinin nær fra fardögum til 
fkrdaga. 

3. gr. 

Hreppetjórí hefir byggingarráð á kirkjueignum, sem hann hefir umsjón 
yflr eftir þeim reglum, sem hjer segir: 

a. Í hveit sinn, er slik kirkjueign losnar ur ábúð, ber honum ad auglýsa það 
á kirkjufundum og viðar, og skora á þá, sem hafa hug å jörðimni ad semja 
Yiö hann um byggingarskilmåla innan tiltekins tima. 

b. Þeim, sem þareftir býOur mest eftirgjald eftir joroina, máhreppstjóri byggja 
hana, aö áskildu samþykki sýslumanns, ef bjóðandi er fullveðja og dugandi 
maður, œtlar aö sitja hana sjálfur, og býðst til að svara þeim leigumála aö 
minsta kosti, sem goldist hefir eftir hana næst áður, enda sje leigumálinn 
ekki togri en tiðkast um aðrar jarðir þar i sveit. 

c Nú bjóöa tveir eda fleirí dugandi og jafnhæflr menn fult eftirgjald eftir jörö- 
ina^ og ræður sýslumaður þá hvem velja skal. 

d. NA býðst ekki eftirgjald það^ sem áður heflr goldist eftir jörðina og sann- 
gjamt må telja eftir venjulegum leigumála á jðrðum þar i sveit, og ber þá 
hreppstjóra að skýra sýslumanni frá ðllum þeim boðum i jörðina, er komið 
hafa, og lýsa um leiO hæflleikum bjóðanda, en sýslumaður sendir siðan 
máliO til stjómarriðsins, er þá kyedur á um leigumála og ábúð jaröarinnar. 

e. Ef bygging er ekki fullráðin fyrír fardaga þá, er jöröin losnar úr byggingu, 
veröur hreppsljóri að byggja hana til br&ðabirgöa um ekki lengri tima en 
1 ár i senn og á þann hátt, sem haganlegastur er fyrir prestlaunasjóö. 

f. Nú er bygging ráðin og semur hrepps^'órí þá byg^garbrjef i tvennu lagi, 
duífar hann sjálfur og leiguliðinn undir bœði samritin, og sendir þau siðan 1906 3S2 

lOÖ. sýBlumanni, og er byggingarbijefið eigi gilt, fyr en syBlumaftur heflr ritað i 

6. ágúit. það Bamþykki sitt. 

g. Það skal vera aðalregla að by^íngarbrjeflð heitnili leigulfða œfilanga ábúö. 

h. Það skal gert að skilyrði i byggingarbrjefum fyrir kirkjujöröum, að leiguliöi 

sje skyldur til að framkvæma árlega án þóknunar eða linunar í landskuld- 

inni tilteknar, hæfilegar jarðabætur, er framkvæmdar verða með þeim fólks- 

afla, er jörðin annars þarfnast. 

i. Eftirgjald jarðarlnnar alt, ba^i landskuld og leigur eftir kúgildi, skal Akvedid 

í peningum og gjalddagi 31. desbr. ár hvert, 
f. Ef lóðarblettur eða önnur jarðamot eru leigð lengur en leiguliði getur sj&lfur 
notað þau, þá skal ávalt ákveðinn lelgutimi tilnefndur, eigi lengrí en 50 ár, 
nema um byggingarlóðir sje að ræöa, og er slfkur leigusamnlngur eigí full- 
gildur, nema samþykki landstjórnarinnar komi til. 

4. gr. 
Hreppstjóra ber að hafa eftirlit með þvi, aö kirkjujaröirnar sjeu vel 
setnar, og skal hann að minsta kosti einu sinni á ári skoða hverja jörö i hreppn- 
um og Bjerstaklega athuga það, hvort áakildar jarðabœtur ajeu framkvøetndaTy 
sbr. 3. gr. h, og áminna leiguliða aö bæta það, sem reynist Abótavant Hann 
skal og sjá um að ekkert gangi undan kirkjueignunum af þvi, sem >eim hefir 
fylgt og fylgja ber. Hann má ekki lida neinum leiguliöa að láta tún eða engi 
fara í órækt eða jörðina skemmast á annan hátt af hans völdum. Hann skal og 
gæta þees, að leíguliði láti ekki innstaððukúgildi falla^ eða hús hröma; honum 
ber að annast um að itök og hlunnindi kirkjujaröanna verOi hin aiftoömustu. 

6. gr. 
Þegar leiguliðaskifti verða, skal hreppstjóri låta taka jörðina út á kostnað 
fráfaranda og viðtakanda og vera þar viðstaddur sjálfur, gæta rjettar landsjóðB 
(prestlaunasjóðs) i öUum greinum og krefjast álags eða uppbðtar å þvi, er áfátt 
er i ábúðinni, alt samkvæmt þvi, sem fyrir er maðlt i lögum um bygging, 
ábúð og úttekt jarða 12. januar 1884. 

Er það á ábyrgð hreppstjora^ ef hann vanrækir þetta. 

6. gr. 

1 umboðslaun og ómakslaun skulu hreppstjórar hafá 6% — sex af bundr- 
aði — af öUum þeim tekjum af kirkjueígnum, sem þeir heimta aaman og greiða 
til sýslumanns. Andvirði seldra kirkjueigna telst ekki með tekjum, og ber hrepp- 
stjóra því ekkert hundraðsgjald af þvi. Hið sama er um andvirði niOurlagðra 
eöa seldra kúgilda og húsa. 

7. gr. 

Að öðru leyti ber hreppstjóra í þessu starfi sínu að fara eftir fyrirmælum 
þeim, er sýslumaður og stjómarráðið setja þar um. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegöa. 

f ttJArntiTåli hltiitlt, 6. á|útt 1908. 

H. UafMein. 

J&ii Magwúison^ 833 1908 

Reglugjðrð 103 

fyrir 
bændaskólann k Hólum i Hjaltadal. /. TUgangur skólans og ndmstimi. 

1. gr. 

Tilgangur skólans er að veita bændaefnum nauðsynlega sjerþekking til 
undirbúnings stððu þeirra. 

2. gr. 

NámstímÍDn er tvdr yetur. Skólaárið telst frá 1. oktober til «30. april D£88t 
& eftir. Jólaleyfl skal vera frá 22. desember til 4. janúar^ að báðura þeim dögum með- 
tMdum. Eensla fer eg ekki frara laugardag naestan (yrir páska og fyrsta sumardag. II. Stj&ru og fynrkomulag. 

3. gr. 

LandsstjórDÍn heflr á hendi yflrumBJón skólans. Hún skipar skólastjóra, 
<« kennara eftir samráðí við skólastjórann. 

4. gr. 

SkólaBtjórinn heflr umsjón og stjóm skólans á hendi. Hann skal og 
annast reikníngsbald skólans og aðra bókfærslu. 

Reikningsár skólans er almanaksárið. Skulu reikningar hans sendir 
stjómarráðinu fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert. 

Skólastjóri skal árlega semja skýrslu um skólann og senda hana 
BQómarr&ðinu. 

5. gr. 

Nemendur fá ókeypis i skólanum: kenslu, húsnæði, rúmstæði með dýnum, 
Ijós og hita. Að öðru en þessu kosta nemendur sig sjálfir. 

6. gr. 

Auk hinnar r^lulegu kenslu skal árlega hafa stutt kensluskeið fyrir 
bœndur og bœndaefni. Kensluskeið þessi skulu höfð siðari hluta vetrar og ná 
yflr 7 tU 14 daga. 1908 384 

103 Eenslan skal yera folgln f fyrirleBtrum I samband! við umræ&ufundi um 

9. &gú8t. búoaöarmál III, Inntaka og inntökuskilyrði. 

7. gr. 

Bónarbrjef um inntöku i skólann skulu send skólastjóra fyrír lok juni- 
mánaöar ár hvert. Skólastjórí veítir inntöku i skólann og tilkynnir umsœkjanda 
veitínguna. 

8. gr. 

Til inntöku i skólann útheimtÍBt: 

1. Að umsækjandi sje ekki haldinn neinum sjúkdómi eða ööriMp þeim likams- 
kvilla, er orOið geti hinum nemendunum að skaða. 

2. Að umsækjandi sje eigi yngri en 18 ára. Frá þessu skilyrði má veita und- 
anþágu eftír ástæ&um. 

3. Að umsækjandi sje siðsamur og hafi unnið að minsta kosti eitt ár að almenn- 
um bústörfum. 

4. Að hann bafl gengið að minsta kosti einn vetur i unglingaskóla eSa lýðhá- 
skóla, nema bann sanni með vottorðum, að hann sje vel læs og vel skrif- 
andi, kunni i reikningi 4 höfuðgreinar i heilum tölum og brotum, riti islensku 
stórlýtalaust og skilji audvelda dönsku. 

Skilriki fra sóknarpresti eða tveim valinkunnum mönnum fyrir þessum 
atriðum eiga að fylgja inntökubeiðninni, svo og yfirlýsing fra fuUveðja manni 
um, að hann gangi i ábyrgð fyrir öUum skuldbindingum umsækjanda við skóla- 
stofnunina. Vottord læknis um heilbrigðisástand umsækjanda skal einnig fylgja 
inntökubeiðninni. 

Auk þessa eru sjerstök skilyrði fyrir inntöku i eldri deild skólans, 
(sbr, 16. gr.). IV. Kenslan. 

9. gr. 
Eenslan skal fara fram i fyrirlestrum i þessum námsgreinum: sðgu^ 
reikningsfærslu, eðlisfrædi, efnafrse&i, grasafræði, dýrafræði, liffærafrse&i, steina* og 
jarðfrædi, jarðræktarfræði, búfjárfræfti, mjólkurfrsBði og búnaöarhagfraBði. Yflr- 
heyrslur skulu fara fram eftir ákvæöum skólastjóra og kennara. Sama gildir 
o^ um 9krifleg úrlausnarefni; er lögð eru fyrir nemendur. 366 1908 

10. gr. 103 

Til vei^l^ra tilrauna i efnafreedi, eðlisfræði, grasafrsBOi, liffærafreeoi o;^ ^^**- 
fl. skal Bjerstðk stofa ætlud, þar sem nemendur undir umsjón kennaranna gera 
ymsar tilraunir, er sjeu bóklegu kenslunni til skýringar. Ennfremur sje sjerstök 
Stofa aetluö til lestrar. Sje stofa þessi opin fy rir nemendur ákveðnar stundir, svo 
aö þeim geflst tækifæri til að hagnýta sjer bókasafn skólans. 

11. gr. 

i skólanum skal kenna auk þess, sem nefnt er i 9. gr: islensku, stærö- 
træöi, dráttlist, landmælingar, söng^ leikflmi og glimur. 

12. gr. 

t skólanum skal kenslunni hagað svo sem hjer segir um hverja grein: 

1. låUfuika. Sambliða rjettritunaræfingum skulu nemendur æfðir i að setja 
hugsanir sinar skipulega fram i rædu og riti. Þá skulu og helstu atríði 
málfrseðinnar skýrð, einkum að þvi leyti, sem þau geta veitt stuðniiíg til 
rjettrar meðferOar málsfns. 

2. 8aga. Saga landsins sögð og þá einkum búna&ar- og verslunarsaga og nem- 
endum kent að fœra sjer í nyt skýrslur um atvinnuv^ vora og þjóðarhag. 
Helstu atriði búnaðarsögu Norðurlanda skulu einnig sögð, einkum um sam- 
vinnu og Qelagsskap. 

3. StœröfrcBdi. 

a. Betkningur. i honum skal kenna: einingareikning, hlutfallareikning, 
prósentureikning, rentureikning og deilíngarreíkning; einníg blöndunar- 
reikning og keðjur^lu. 

b. Flata- og rúmmdlgfrcBÖL Skýra skal algengustu flatarmyndir og likama- 
laganir og lœra að reikna út flatarmál þeirra og teningsmál. Jafnframt 
skal kenna rótarútdrátt af stærðum i öðru og þriðja veldi. 

4. ReíkningsfíBrsla. Nemendumir skulu fá form fyrir búreikningum og lœra að 
nota þau. Skýra skal og lögun einfaldra viðskiftareiknioga. í sambandi 
við reikningsfærsluna ættu nemendur að fá skýringu á þvi, hver sjeu bin 
helstu opinber gjðld hjer á landi og nokkura æflngu i að reikna þau út. 

5. Drdttlist. Kenslan skal fyrst og fremst miða að þvi að örfa eftirtekt nem- 
endanna, svo að þeir geti dregið upp myndir af auðveldum hlutum, sem þeir 
hafa fyrir sjer. Þeir skulu og læra hringskrift, venjast við notkun teikni- 
&halda og fá talsverða æfingu i að draga upp myndir af verkfærum og 
húsum; einnig að gera uppdrætti af landspildum^ sem þeir hafa verið að mæla. 

6. EðliafrcBÖi. í henni skal einkum lögð áhersla á hitann og helstu lögmáls- 
greinir aflfræöinnar. Grund vallaratríði veðurfræðinnar skulu og kend; einnig 
aðrír kaflar eðlisfradðinnar eftir ástæðum. 

7. Efnafrœdi. Nemendurnir skulu fá fræðslu um hin helstu frumefni, efnasam- 
bðnd og efnabreytingar. Aðaláherslan skal lögð á að skýra efnabreytingar 
þœr, er verða i jarOveginum og i dýrum og jurtum. 1908 3S6 

103 8. Grasafrœði. í henni skal kent hU belsta um bygging, eðlí, vöxt og þroek- 
6. ájfpíBt. unarskilyrði plantnanna. Skýra skal einníg skifting plöDturikisins, og skulu 
nemendur læra að þekkja helstu ættir og jurtir^ er þýðingu hafa tyrír {&• 
lenskaa búnað. 
9. Dprafraði, Taka skal stiitt jrfliiit yflr byggingu roannsins, sömuleiðis yflr 
helstu flokka dýrarikisins, einkum með tilliti til breytilegs skapnaöar dyr- 
anna i samræmi við lifsskilyrði þeirra og lifnaðarháttu. 

10. Lifjfœrafrœði, Bygging og eðli búfjár skal skýrt fyrir nemendunum. 

11. Steina- og jarðfrœði. Kenna skal stutt ágríp af stelnafræði 6g jarðfræöi. 
Sjerstök áhersla skal lögð á jarðmyndun íalandB og helstu steina- og herg- 
tegundir hjer á landi og þýðingu þeirra fyrir jaFðyegsmyndunina. 

12. Jarðrceíctarfrœði, 

a. JarðyrkjufrœÖi. Um eðli og samsetning jarötegunda, um áburð, Iram 
ræslu, vatnsveitingar og grasrœkt. 

b. Oardyrkjufrœdu Um ræktun garOjurta þeiira o^ runnifty aem reynslan 
heflr sýnt, að geti þríflst hjer á landi. 

c. Skógrcektarfrœði. Um gróðursetníng og meðferö þeirra trjátogunda, sem 
þrífist geta hjer á landL 

d. VerkfcerafrœðL Lýsing á þeim jarðyrkjuverkfærum, sem komið verOur 
við að nota hjer á landi. 

13. Búfjdrfrœöi. 

a. Almenn húsdjrafrepÆi, grund vallarskilyrOin fyrir því, hvemig fóöra skal 
búpening; um kynbætur búpenings, um byggingareinkenni vel nothæfra 
húsdýra; ura uppeldi og aðra meðferO búfjár. 

b. Um helstu heilbrígðisskilyrði búfjár og algengustu sjúkdóma i búfje hjer 
á landi og meðferð þeirra. 

14. Mjólkurfrœði. Um eðli mjólkur, samsetning hennar og meöferO. 

15. BúnaðarhagfrcBÖi. Skýra skal helstu skilyrði þess, hvemig hægt sje að gera 
búnaðinn arðvænlegan. 

16. Landmcelingar. Útskýringar á grundvallaratrídum þeim, er verklegar land- 
og hallamælingar byggjast á. 

17. Sðngur sje talsvert iðkaður; skal einkum syngja islensk ættjarðarljóð. 

18. Leíkfimi. Nemendurnir skulu hafa reglubundnar likamsœflngar, er midi að 
þvi að gera likama þeirra hraustan, styrkan og fiman. Þeir skulu einnig 
æfa glimur. 13. gr. 
Til þess að kenslan geti veríð i sem nánustu sambandi viö hina verklegu 
framkvœmd i búnaðinum, er kennurunum skylt að sýna nemendunum þær jarða- 
og húsabætur, sem gerðar hafa veriö á skólasetrinu. Einnig skal þeim heimílt 
að koma i peningshús og skoða búpening svo oft sem þörf gerist vegna kensl- 
unnar, undir umsjón kennara. 387 1906 

14. gr. 100 
A hverju Ðámstimabili skulu kennararnir fara með nemendunum til ein- ^ *i^ 

hyerra fyrirmyndarbáa, eftir ákvæðum skólastjóra, þar sem píltum gefst kostar 
á að kynna sjer einhverjar framkværadir f búnaði. Á ferðum þeaButn skulu 
kennararnir einnig skýra það fyrir þeim, sem fyrir augun ber á svæði þvl, sem 
faríð er um. Greíði handa piltum og kennurum^ sem leiðir af þessu ferðalagi; 
skal boi^ af fje skoians. Rita skal skýrslur um ferðir þessar 1 bækur, sem 
leggist vid bókasafn skólans. 

V. Verkleg kensla. 

15. gr. 

1. Skólabúið skal rekid þaiinig, að það getí veitt alt að lU nemendum kenslu 
i almennum jarðabótastörfum og hiröingu búfjár. 

2. Við skólann skal, eftir því sem fjárveitingarnar til hans leyfa, komið upp 
gróðrarstöð. f henni sjeu rœktaðar garðjurtir, grasjurtir og trjáplöntur, sem 
vissa er fengin fyrir, að þriflst geta hjer á landi. Qœtu 2 til 4 nemendur 
fengið þar kenslu i jurtarækt á ári hverju. 

3. Við skólann skulu vera tök á að veita nemendum kenslu i að smiða hesta- 
jám, amboð og önnur einföld búsáhöld og verkfæri. 

4« Auk þessa skal skólinn leitast við að útvega nemendum verklega kenslu 

hjá Ræktunarfjelagi Norðurlands og hjá fyrirmyndarbændum á NorðurlandL 
5. Verklegar æflngar i land- og hallamælingu fari fram k skólasetrinu fyrri 

fyrri hluta októbermánaðar ár hvert. 

Allir þeir, sem stunda verklegt nám á skólanum e&a utan hans, skulu 

skyldir til að fœra dagbækur eftir fyrirrayndum þeim, er skólinn setur. 

Dagbækumar skulu undirskrifaðar af húsbændum verknema og siðan af- 

hentar skólastjóra, og sjeu þær eign skólans. 

Þeir, sem stunda verklegt nåm vid skólann eða undir umsjón hans, skulu 

vera látnir sitja fyrir styrk þeim, sem nemendum er veittur. 

VI. Prof og vitnisburðir. 

16 gr. 

Verunni i skólanum fylgir engin prófskylda. En nemendur þeir, sem 
óska þesSy geta fengið að taka prof samkvæmt þvi, sem hjer segir: 

i byrjun síðara skólaársins sje prófað i þessum greinum: eðlisfrædi, efna- 
fraeði; graaafra^ði, steina- og jarðfræði. 

Auk nemanda þeirra, sem veríð hafa i yngri deild skoians næsta skóla- 
ár á undan, geta nýsveinar þeir, er óska að dvelja i eldri deild skólans, fengið 
að taka próflð. Próf þetta er itinMkiiskilyrOi fyrir þá í deildina. 

Einkunnir þær, er nemendur fá við próf þetta, skulu taldar með ein- 
kunnum i öörum greinum, ef þeir taka bortfararpróf. 

t lok Bíöara skóla&rs skal prófað i öðrum bóklegum námsgreinum. 1906 338 

108 17. gr. 

& ågist pj.^f I islensku og stœrðfræði sje akriflegt. Skulu gefnar sjerstakar ^* 

kunnir fyrir hvort um sig reikning og ilata- og rámmálsfiœ&i. 

i jarðræktarfræði og búfjárfra^i sje prófið bœði skriíl^ og munnteigt. 
Skulu sérstakar einkunnir gefnar fyrir hvort um sig i hvorri grein. 

Í öðrum námsgreiDum er prófið munnlegt. 

Í dráttlist gefast einkunnir fyrir uppdrætti þá, sem nemendur hafa gert 
yfir skólatimann. 

Gefa skal einkunnirnar ágætlega, dável, vel^ laklega, illa og afarillai er 
jafngildi tölunum 6, 5, 4, 3, 2, og 1. Må auka eða minka gildi þeirra me&* + 
eða -7- (ágætlega verður þó ekki aukið nje afarilla minkað). Aukning þeiai c^ 
afdráttur táknast i tölu med brotinu Vs* 

Einkunnirnar reiknast þannig til stiga: ágætlega = 8, ágætlega -f- ^ 7Vti 
dável + = 6Vt, dável = 6, dável -í- = 5V», vel + = 4«/,, vel = 4, veí -i- 
= 3, laklega + = 2, laklega = 1, laklega -5- = -j- lVi. iUa + = ^ 2«/i, iHa 
= -5- 4, iUa -T- = -^ ðVt, afarilla + = -=- 6Vt> og afarilla = -f- 8. 

Til fyrstu einkunnar útheimtast 128 stig, til annarrar einkunnai* 72 fctig, 
en til þriðju einkunnar 48 stig. 

Sá^ sem fær laBgrí adaleinkunn en 48 stig, hefir eigi staöist prófið. 

18. gr. 

Nemendur þeir, sem hafa staðist prófið, skulu fá prófskirteini, er 8ýn{ 
einkunnir þeirra i bverri námsgrein og vottorð um hegðun i skólanum. 

Nemendur þeir, sem eigi taka burtfararpróf i öllum prófgreinum, geta 
ekki krafist vitnisburðar fyir annað en ástundun við námið og heigöun i skólanunit 

19. gr. 
Stjómarráöið skipar prófdómendur við burtfararpróftð. 

Það gefur einnig út eyðublöð fyrir prófskirteini og vottorð. 

20. gr. 

Nemendur þeir, er stundað hafa verklegt nám undir umsjón skólans, 
eiga að fá vitnisburð fyrir verklega þekkingu og dugnað hjá^im, sem þeir 
hafa unnið hjá. 

Dagbækur nemandanna skulu yfirlesnar og dæmdar af 8kóla8t;}óra og 
kennurum skólans eða af tveim monnum, er stjómarráöið skipar til þess. Dag* 
bökarfærslan getur haft áhrif á upphaeð styrks þess, er nemendur fá til yerknåms. 

i stjömarráði itlaiidi, $. á|*tt f906. 

H. Hafetein. JáH Hertnanmson 339 14)Ó6 

Reglugjðrð loá 

%• ágAit. 
fyrir 

bændaskólann k HvanneyrL /. TUgangur skólans og ndmsUmi. 

1. gr. 

Tilgangur skólans er að veíta bændaefnum nauðsynlega sjerþekking til 
undirbúnings Btððu þeirra. 

2. gr. 

NámBtimÍDii er tveir vetur. Skólaáríð telst frá 15. oktober til 30. april naest 
á eftir. Jólateyfi skal vera fra 22. desember til 4. januar, ad báðum þeim dögum með- 
tðldum. Kensla fer og ekki fram laugardag næetan fyrir páska og fyrsta sumardag. II. Stj&m og fyrirkomulag. 

3. gr. 

Landsstjómin liefir á hendi yfirumBJón skólans. Hún skipar skólastjóra, 
og kennara* eftir samr&öi vid skólastjórann. 

4. gr. 

Skólastjóriim heflr umsjón og stjóm skólans á hendi. Hann skal og 
annast reikningshald skólans og adra bókfærslu. 

Reikningsár skólans er almanakBárið. Skulu reikningar hans sendir 
stjómarrádinu fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert. 

Skólastjóri skal árlega semja skýrslu um skólann og senda hana 
s^marráðinu. 

6. gr. 
Nemendur få ókeypis i skóianum: kenslu, húsnaBði, rúmstæði meö dýnunii 
IjóB og hita. Áö öðru en þessu kosta nemendur sig sjálfir. 

6. gr. 
Auk hinnar reglulegu kenslu skal árlega hafa eitt eða fleiri stutt 
kensluskeið fyrir bændur og bændaefni. Kensluskeið þessi skulu höfð siðarí hluta 
vetrar og ná yfir 7 til 10 daga. IM Eenslan skal vera fólgia i fyrirleetrum i sambandi við umræ&ufundi um 

6, ágitt búnaðarmál. ///. Inrdaka og infUöktiskilyrði. 

7. gr. 

Bónarbrjef utn inntöku i skólann skulu send skólastjóra fyrir lok júni- 
mánaðar ár hvert. Skólastjórí veitir inntöku i skólann og tilkynnir umsækjanda 
yeitínguna. 

8. gr. 

Til inntöku í skólann útheimtist: 

1. Að umsækjandi sje ekkí haldinn neinum sjúkdómi eða öörum þeim likams- 
kviUa, er orðið geti hinum nemendunum að skada. 

2. Að ums^kjandi sje eigi yngri en 18 ára. Frá þessu skilyrðí má veita und- 
anþágu eftir ástsBðum. 

3. Að umsækjandi sje siðsamur og hafi unnið að minsta kostí eitt ár að almenn- 
. um bústörfum. 

4. Að hann hafi gengíð að mínsta kosti einn vetur i unglingaskóla eða lýöhá- 
skóla^ nema hann sanni með vottorðum, aö hann sje vel lees og vel skrif- 
andi, kunni I reikníngi 4 höfuðgreinar í heilum tölum og brotura, riti islensku 
stórlýtalaust og skilji auðvelda dönsku. 

Skilrlki frá sóknarpresti eða tveim valinkunnura raönnum fyrir þessum 
atriðum eiga að fylgja inntökubeiðninni, svo og yflrlýsing frá fullveðja manni 
um^ að hann gangi 1 ábyrgð fyrir öUum skuldbíndingum umsækjanda við ^óla- 
stofnunina. Vottorð læknis um heilbrígðísástand umsækjanda skal einnig fylgja 
inntökubeidninni. 

Auk þessa eru sjerstök skilyrði fyrir ínntöku i eldri deild skólans, 
(sbr. 16. gr.). IV. Kemlan. 

9. gr. 
Kenslan skal fara fram í fyrirlestrura í þessura námsgreinum: sögu, 
reikningsfœrslu, eðlisfræði, efnafræði, grasafrœði, dýrafræði, líffærafræðí, steina* og 
jarðfrseði, jarðræktarfræði, búfjárfræði, mjólkurfræði og búnaðarhagfræði. Yftr- 
heyrslur skulu fara fram eftir ákvæðum skólastjóra og kennara. Sama gildir 
og um skrifleg úrlausnarefni, er lögð eru fyrir nemendur. 341 * 1908 

10. gr. 104 

Til verklegra tilrauna i efnafræði, eðlisfræði, grasafræði, líffærafrsBði o. 6. i^t^ 
fl. skal Bjerstök stofa ætluð, þar sem nemendur undir umsjón kennaranna gera 
ýmsar tilraunir, er sjeu bóklegu kenslunni til skýringar. Stofu þessa má jafn- 
íramt nota til lestrarstofu, þar sem nemendum gefst kostur á að hagnýta sjer 
bókasafn akólans á ákvednum timum undir umsjón kennaranna. 

Sjerstök stofa sje ætluð til að geyma i tæki, kensluáhöld og bækur skólans. 

11. gr. 

i skólanum skal kenna auk þess, sem nefnt er i 9. gr: islensku, stærö- 
ifæíAf dráttlist, landmælingar, söng, leikfimi og glimur. 

12. gr. 

Í skólanum skal kenslunni hagað svo sem hjer segir um hverja grein: 

1. Móðurmdlið. Markmið kenslunnar er, að nemendur læri að lesa islenskt mál 
åbeyrilega og tala það og rita rjett^ Ijóst og lipurt. Skal i hvívetna reynt 
að glseða ást nemendanna á islenskri tungu og bókmentum og vekja þá til 
umhugsunar um gildi þeirra. 

2. Saga. Saga landsins sögð og þá einkum búnaðar- og verslunarsaga óg nem- 
endum kent að færa sjer i nyt skýrslur um atvinnuvegi vora og þjóðarhag. 
Helstu atriði búnaðarsögu Norðurlanda skulu einnig sögð^ einkum um sam- 
vinnu og fjelagsskap. 

3. Stœrðfrœði. 

a. Reikningur, i honum skal kenna: einingareíkning, hlutfallareikning, 
prósenturelkning, rentureikning og deilingarreikning; einnig blöndunar- 
reikning og kedjureglu. 

b. Flata- og rúmmdhfrœÖL Skýra skal algengustu flatarmyndir og líkama- 

laganir og kenua að reikna út flatarmál þeirra og teningsmál. Jafnframt 
skal kenna rótarútdrátt af stærðum i öðru og þriðja veldi. 

4. RetkningsfcBTsla. Nemendurnir skulu fá form fyrir búreikningum og læra að 
nota þau. Skýra skal og lögun einfaldra viðskiftareikninga. í sambandi 
við reikningsfærsluna ættu nemendur að fá skýringu á þvi, hver sjeu hin 
belstu opinber gjöld hjer á landi og nokkura æfingu i að reikna þau út. 

5. Dráttlist. Kenslan skal fyrst og fremst miða að þvi að örfa eftirtekt nem- 
endanna^ svo að þeir geti dregið upp myndir af auðveldum hlutum, sem þeir 
hafa fyrir sjer. Þeir skulu og læra hringskrift, venjast við notkun teikni- 
áhalda og fá talsverða æfingu i að draga upp myndir af verkfærum og 
húsum; einnig að gera uppdrætti af landspildum, sem þeir hafa verið að mæla. 

6. Eðlisfrœði. í henni skal einkuQi lögð áhersla á hitann og helstu lögmáls- 
greinir aflfræðinnar. Grund vallaratri5i veðurfræðinnar skulu og kend; einnig 
aðrir kaflar eðlisfræðinnar eftir ástæðum. 

7. Efnafrceði. Nemendurnir skulu fá fraedslu um hin helstu frumefni, efnasam- 
bönd og efnabreytingar. Aðaláherslan skal lögð á að skýra efnabreytingar 
þœr, er verða í jarðveginum og i dýrum og jurtum. 1908 • 342 

104 8. Orasafrœði. i henni skal kent hið helsta um bygging, eöli, vðxt og (NXMik- 
6. ágrúst unarskilyrdl plantnanna. Skýra skal einnig skifting plðHturíkisina, og riculu 
nemendur læra að þekkja belstu ættir og jurtír, er þýðingu hafa fsrrir is- 
lenskan búnað. 
9. Dprafrœdi. Taka skal stutt yfirlit yflr byggingu mannsins, sðmuleiðis yflr 
helstu flokka dýrarikisins, einkum meO tiUiti til breytílegs skapnaöar dyr- 
anna i samræmi við lifsskilyröi þeirra og lifnaðarháttu. 

10. Liffœrafrœði, Bygging og eðlí búQár skal skýrt fyrir nemendunum. 

11. Steina- og jarðfrœði, Kenna skal stutt ágrip af ftteinafraeoi og jarOfrse&i. 
Sjerstök Úiersla skal lögð á jarOmyndun islands og helstu steina- og berg- 
tegundir hjer á landi og þýðingu þeirra fyrír jarðvegsmyndunina. 

12. JarðrcBktarfrœði. 

a. Jarðyrkjufrœði, Um eðli og samsetning jarðtegunda^ um áburð, fraro 
TBdBlUy vatnsveitingar og grasrækt. 

b. Oardyrkjufr<BÖi. Um ræktun garOjurta þeirra og runna^ sem reynslan 
hefir sýnt, að getí þríflst hjer á landi. 

c. SkógrcéktaífrcBÖi. Um gróðursetning og meðferO þeirra trjátegunda, sem 
þríflst geta hjer á landi. 

d. Verkfcerafræði. Lýsing á þeim jarOyrkjuverkfærum, sem komið veröur 
Yiö að nota hjer á landi. 

13. Búfjdrfrœði. 

a. Um hinar helstu búfjártegundir og kyn þeirra, uppeldi, fóðrun, meðferO, 
kynbætur^ og um byggingareinkenni vel nothæfra húsdýra. 

b. Um helstu heilbrigðisskilyrði búfjár og algengustu sjúkdóma i búfje hjer 
á landi og meðferð þeirra. 

14. iQálkuifrœði. Um eðli mjólkur og efnasamsetning, tilbúning smjors og osta, 
fitumælingar með »Gerber's« fltumæli. 

15. BúnadarhagfrcBði. Skýra skal helstu skilyrði þess^ hvemig«hægt sje að gera 
búnaðinn arðvænlegan. 

16. Landfnadingar. Útskýríngar á grundvallaratriðum þeim, er verklegar land- 
og hallamælingar byggjast á. 

17. Sðngur sje talsvert iðkaður; skal einkum syngja islensk ættjarOarljóö. 

18. Leíkfimi. Nemendumir skulu hafa reglubundnar likamsœflngar, er midi að 
þyi að gera likama þeirra hraustan, styrkan og fiman. Þeir skulu einnig 
æfa glimur. 13. gr. 
Til þess að kenslan getí verið 1 sem nánustu sambandi við hina verklegu 
framkvæmd i búnaðinum^ er kennurunum skylt að sýna nemendannm þœr jaröa- 
og húsabætur^ sem gerOar hafa verið á skólasetrinu. Einnig skal þeim heimilt 
að koma i peningshús ' og skoða búpening svo oft sem þðrf gerist vegna kensl- 
unnar, undir imisjón kennara. 343 1908 

14. gr. 104 

Á hveriu námstimabili skulu kennararnir fara með nemendunum eina ferð ^* *í?"^^- 
til einhverra fyrírmyndarbúa, eftir ákvœðum skólastjóra, þar sem piltum gefst 
koetur á að kynna sjer einhverjar framkværadir i búnaði. Á ferðum þeasum skulu 
kennararnir einnig skýra það fyrír þeim, sem fyrir augun bcr h svæði þvi, sem 
farið er um. Greiða handa piltum og kennurum, sem leiðir af þessu ferðalagi; 
8kal boi^ af Qe skólans. Rita skal skýrslur um ferðir þessar i bækur, sem 
leggist víð bókasafn skólans. 

F. Verkleg kensla, 
16. gr. 

1. Skólabúið skal rekíð þannig, að það geti veítt alt að lU neraendum kenslu 
l almennum jarðabótastörfum. Sðmiileiðis ætti það að geta veitt nemendum, 
að aíloknu námi, kenslu i hirðingu búfjár að vetrinum, ef þelr óska þess. 

Verklega kehslan skiftist i tvö námsskeið; annað að vorinu, er byrjar 
12. mai og endar 30. júni, hitt að haustinu, er standi yflr slðari helraing 
septembermánaðar frá 15. degi hans að teíja. 

2. Við skólann skal, eftir þvi sem fjárveitingamar til hans leyfa, komið upp 
gróðrarstöð. í henni sjeu ræktaöar garðjurtir, grasjurtir og trjáplöntur, sem 
vÍBsa er fengin fyrir, að þriflst geta hjer k landi. Gætu 2 til 4 nemendur 
fengið þar kenslu i jurtarækt á ári hverju. 

3. Við skólann skulu vera tök á að veita nemendum kenslu i að smiða hesta- 
jám, amboð og önnur einföld búsáhöld og verkfæri. 

4. Auk þessa skal skólinn leitast víð að útvega nemendum verklega kenslu 
hjá yæntanlegum gróðarstöðvum og fyrirmyndarbændum. 

5. Verklegar æflngar i land- og hallamælingum fari fram á skólasetrinu seinni 
bluta aprilmánaðar ár hvert. 

Allir þeir, sem stunda verklegt nám á skólanum eda utan hans, skulu 
skyldir til að fœra dagbækur eftir fyrirrayndum þeim, er skólinn setur. 
Dagbækumar skulu undirskrifaðar af húsbændum verknema og siðan a(* 
hentar skólastjóra, og sjeu þær eign skólans. 

Þeir, sem stunda verklegt nám við skólann eða undir umsjón hans, skulu 
vera látnir sitja fyrir styrk þeim, sem nemendum er veittur. 

VI. Prof og vitnisburðir. 
16 gr. 
Verunni I skólanum fylgir engin prófskylda. En nemendur þeir, sem 
óska þess, geta fengið ad taka prof samkvæmt þvi, sem hjer segir: 

Í byrjun siðara skólaársins sje prófað i þessum greinum: eðlisfræði, efna- 
frsBði, grasafra^ði, steina- og jarðfræði. 

Auk nemanda þeirra, sem verið hafa i yngri deild skoians næsta skóla- 
ár á undan, geta nýsveinar þeir, er óska ad dvelja i eldri deild skoians, fengið 
ad taka proåb. Prof þetta er inntökuskilyrði fyrir þá i deildina. 1908 344 

104 Einkunnir þær, er nemendur få við prof þetta, skulu taldar med eiu- 

f^. ágóst. kunnum i öðrum greinum, ef þeir taka burtfararpróf. 

1 lok Biðara skólaárs skal prófað i öðrura bóklegum námsgreinum. 

17. gr. 

Próf i islensku og stærðfrseði sje skríflegt. Skulu gefnar sjerstakar ein- 
kunnir fyrir hvort um sig reikning og flata- og rúmmalsfræði. 

í jarðræktarfræði og búfjárfrseði sje próflð bœði skriflegt og munnl^. 
Skulu sérstakar einkunnir gefnar fyrir hvort um sig i hvorrl grein. 

Í öðrura námegreinum er prófið munnlegt. 

Í dráttlist gefast einkunnir fyrir uppdrætti þá, sem nemendur hafa gert 
yflr skólatímann. 

(jefa skal einkunnimar ágætlega, dável, vel, laklega, illa og afarilla, er 
jatngildi tölunum 6, 5, 4, 3, 2, og 1. Må auka eSa minka gildi þeirra med -f 
eda ~- (ágœtlega verður þó ekki aukið nje afarilla minkad). Aukning þeaai og 
afdráttur táknast i tölu med brotinu Vt* 

Einkunnimar reiknast þannlg til stiga: ágætlega = 8, ágætlega -h = 1% 
dável + = eVs, d^vel = 6, dável -^ = 5Vi, vel + = 4«/», vel = 4, vel ^ 
= 3, laklega + = 2, laklega = 1, laklega -=- = -i- 1V|, iUa + = -^ 2Vt, iUa 
= H- 4, illa H- = -=- b% afarilla + = -=- 6Vt; og afarilla = -=- 8. 

Til fyrstu einkunnar útheimtast 128 stig, til annarrar einkunnar 72 stig, 
en til þriðju einkunnar 48 stig. 

Så, sem fær lægri aðaleínkunn en 48 stig, hefir eigi staðist prófið. 

18. gr. 

Nemendur þeir, sem hafa staðist próflð, skulu fá prófskirteini^ er sýni 
einkunnir þeirra i hverri námsgrein og vottorð um hegdun i tkolanum. 

Nemendur þeir, sem eigi taka burtfararpróf i öUum prófgreinum, geta 
ekki kraiist vitnisburdar fyir annad en ástundun vid nåmid og hegdun i skólanum. 

19. gr. 
Stjómarrádid skipar prófdómendur vid burtfararprófld. 

Þad gefur einnig lit eydublöd fyrir prófsklrteini og vottord. 

20. gr. 

Nemendur þeir, er stundad hafa verklegt nåm undir umsjón skólans, eíga ad 
fá vitnisburd fyrir verklega þekkingu og dugnad hjá þeim, sem þeir hafa unnid hjá. 

Dagbækur nemandanna skulu yfirlesnar og dæmdar af skólastjóra og 
kennurum skólans eda af tveim mönnum, er stjórnarrádid skipar til þess. Dag* 
bókarfærslan getur haft áhrif á upphæd styrks þess, er nemendur få til verknams. 

i ttJAmtrråAi itltndt, 6. ågAtt 908. 

H. Hafetein. Jon Hemumniåan 345 1906 Hafnarreglugjörð 105 

6. ágáii 
tyiir Búðakauptún i Suðurmúlasýslu. 

Stjórnarráð Íslands heflr 6. ágúst 1908 gefið út svofelda hafnarreglugjörð 
fyrir Búðakauptún i Suðurmúlasýslu samkvæmt lögum nr. 62 frá 10. nóv. 1905. 

/. Hafnargjald. 

ÖU skip, (að undanteknum þeira, er siðar getur um), sem leggjast á Fá- 
Bkrúðsfjarðarhöfn, fyrir innan belna línu úr merkisteini, merktum B, sem er á 
takmðrkum Búðahrepps norðan fjarðar, yflr fjörðinni nœsta gil innan við bæinn 
Sœvarbórg sunnan fjarðar, hvort sem þau kasta akkeri eða leggjast við bryggju, 
skulu greíða hafnargjald, sem hjer segir: 

a. Útlend veiðiskip, síldveiðaskip, hvalveiðaskip og flutningsskip (þar með talin 
skip, er mestmegnis eða eingöngu ðytja hverskonar sjáfaraða sem er míUi 
landa), skulu gjalda 5 aura af hverrí smálest alls farrúmsins i fyrsta siiin á 
ári hverju, er þau leggjast á höfninni, hvort sem þau koma beint frá út- 
Iðndmn eða frá eínhverrí amiarí höfn á íslandí. Komi slíkt skíp oftar beint 
frá útlðndum á þvl sama ári, skal það í hvert skiftí greiða hið sama gjald, 
en komi það oftar fra útlöndum á sama árinu; en komí þó fyrst á einhverja 
aðra höfn á islandi og þaðan til Fáskrúðsfjarðar, skal það i hvert sinn, að 
undanteknu fyrsta skiftinu, að eius greiða 3 aura af hverrí smálest sem 
hafnargjald i Fáskrúðsfirði. 

b. Utlend strandferðaskíp, er ganga i milli hafna á íslandi, skuiu, þá er þau i 
fyrsta skifti á árinu leggjast á Fáskrúðsfjar&arhöfn, gjalda i hafnargjald 5 
aura af hverri smálest, en ekkert frekara, þó þau leggist þar oftar á 
sama ári. 

Þau útlend skip; sem liggja á FáskrúðsQarðarhöfn yflr veturinn, skulu 
greiða 10 kr. fyrir það i hafnarsjóð. //. Undanþdgur frd hafnargjaldi, 

Undanþegin greiðslu hafnargjalds á Fáskrúðsiirði eru öll herskip og 
skemtiskíp, hverrar þjóðar sem eru, svo og mælingarskip og spitalaskíp. Svo 
eru og undanþegin hafnargjaldi skip, er leita hafnar vegna sjóskemda, enda þótt 
farmur þeirra hafi verið borinn á land, ef þau fiytja burt farmimi og ekki annað. 1«06 346 

105 ///. Seglfeåta. 

6. ågést 

Seglfestu må hvergi kaéta út á hofninni nema með leyfl hatnamefndar, 
og seglfestu må hvergi taka nema með lejrfi landeigenda eða umrAdamanna, og 
greiðist borgun eftir samkomulagL IV. HafnarsjåduT og hafnamefnd. 

Gjöld þau;^ sem åkvedin eru hjer á undan, skulu renna i hafnar^óö Búfta« 
kauptúns og skal honum varíð til þess ad gjðra umbætur á hðfninni og manti- 
virkjum; er hemii heyra til, svo og til Ijóskera til leiðbeiningar viö innaiglingar 
á fjðrðimi og höfnina. 

Hreppsnefnd Búðahrepps kýs 3 menn i hafnarnefnd til þess að hafa um* 
sjón með, að reglugjörð þessari sje hlýtt, iDnheimta gjöldin tll hafnarsjóðs og 
stjdma honum með umsjón hreppsnefndarinnar. Hreppsnefndin yeitir Qe ðr 
sjóðnum til umræddra framkvæmda eftir tiUögu bafnarnefndar og ákve&i(r» 
hvemig hann skuli ávaxta, enda ber hún ábyrgð á innstæðu hans eins og ðSr- 
um eignura hreppsfjelagsius. Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja sveitarsjóös- 
reikningunum og endurskoðast og úrskurðast ásamt þeim. V, Hegningardkvmði o. /1. 

Brot á móti reglugjörO þessari varöa sektum alt a6 400 krónum og fer 
um mál út af þeim sem um almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi ððlast gildi 1. oktober 1908 og skal endurskoðast fyrir 
1. januar 1916. i stJömarráAi itlandt 6. i|Att 1908. 
H. Haftitein. Ján Hermafmååon. 347 lHðS Iteglur 106 

S5.igAit 

um skoðun við afhending kirkji^arða i hendur hreppstjoruni. 

1. 
Þá er hreppstjóri tekur við kirkjujörðum samkvæmt því, sem segír I lög- 
um um laun sóknarpresta 16. nóvbr. 1907, skal hann svo fljótt sem þvi yerOur 
við komiö fara heim á hverja kirkjujörð, sem hann á við að taka, að tilkyöddum 
þeim presti, er jörOunní skilar, eöa manni fyrir prestsins hönd eða bús hans. 

2. 

Hreppstjórí skal hafa bók, er honum verður fengin i hendur og útveguÖ 
er á kostnað landsjóðs, og skal hann rita i hana alla skoðunargjörðina og áUt 
um þaðy hyernig jðrðin er setin. Þá er skoðun er lokið á hverrí jörð^ skal hrepp- 
stjóri og prestur eða umboðsmaður prests eða bús hans undirskrifa skoðunar- 
gjðrOina. 

3. 
i skoðunargjörðinni skal geti& nafns jar&arinnar og dýrleika, nafns ábú- 
anda, eða nafna, ef ileirbýli er, að þvi tilgreindu, hvernig jörðunni er þá skift 
þeirra á miUi. Svo skal og sagt^ hve lengi ábúandinn hafl setið á jðrðunni. 

4. 
Þá skal athugaður leigumáli, hver sje landskuld^ og hverjar leigur, 1 
hverju goldið, hver jarðabótakvöð eða önnur kvöð hvili á ábúanda^ og skaljatn- 
framt rannsaka, hvort ábúandi er lfkl^;ur til að hirða vel jörðina framvegis, 
standa i skilum með afgjald hennar og halda við ínnstæðukúgildum. Loks skal 
getiö dagsetningar byggingarbrjefs. 

5. 
Skoda skal jarðarhús og lýsa ; sama er um önnur mannvirki^ er jöröunni 
fylgja, STO sem túngar&a, vðrslugarða, matjurtagarða, fjenaðarrjettir, heygarða, 
stiflugarða og annað þesskonar, rannsaka skal, hvort innstæðukúgildi eru tU, og ef 
ásteeöa þykir til, skoða tún, engi, haga, skóg; eggver og aðrar landsnytjar. Skal 
bera saman mannvirki og meðferö jarðar við það, sem um þetta er sagt viÖ siÖ- 
ustu úttekt og láta þess getið, ef breyting hefir á orðið siðan. 

6. 
Nú verOur hreppstjóri og afhendandi eigi ásáttir um skoðunargjöröina, og 
er þa hvorum um sig rjett aö gera í skoðanabókina þær athugasemdir við skoö- 
unargjörO, sem honum þykir við eiga. 106 7. 

25.agútt jjj hreppstjóri kemst við skoðunina að þeirri niðurstöðu, að ábúanda sje 

eigi trúandi fyrir jörðunni framvegis, þá skal hann tafarlaust skýra sýslumanni 
frá þvl, er svo kveður á um það, hvort byggja skuli ábúanda út af jörðunni. 

8. 

Rjett á afhendandi á að taka eða láta taka endurrit af skoðunargjörð 
hyerri; en hreppstjórí skal senda sýslumanni áleiðis til stjómarráösins endurrit af 
Öiluili £íkoöunargjördunum. 

Þetta tilkynnist til eftirbreytni öUum þeira, sem hlut eiga að máll. 

í i^Aniarráll ftltiNÍt 25. i|étt I90S. 
H. Hafetein. Jðn Magnusson. 107 Reglugjðrð 

27.affútt 

tyrir lagpaskolann. 

1. gr. 

Tilgangur lagaskólans er sá að fraðða svo þá, sem skólann sækja, að þeir 
geti gegnt embættum þeim og öðrum stðrfum; sem lagc^unnátta útheimtist til, 
eftir lögum landsins. 

2. gr. 

Forstöðumaður lagaskólans heflr á hendi stjórn skólans undir yflrumsjón 
Btjómarráðsins. 

3. gr. 

Þeir, sem komast vilja 1 lagaskólann, yerða að hafa lokið stúdetitsprófl 1 
Mnum almenna mentaskóla landsins. Þó getur stjómarráðið heimilad þeim inn- 
töku 1 flkólann, er leyst hafa af hendi burtfararpróf úr öðrum skólum 1 Ðana- 
Ý^di, er jafngilda mentaskólanum. 

Um inntöku 1 skólann skal sækja brjeflega til forstöðumanns, máinitði i 
undan skólasetningu. 

4. gr. 

Stjómarriðið úthlirtar námsstyrk þeira og húsaleígustyrk, sewi lagaskdlan- 
um er lagður úr landsjóði, að fengnum tilU>gum forstMumanns. 349 lí906 

5. gr. U» 

Eeimarar lagaskólans hafa eftirlit með námi nemendanna og hegðun. ^« *«*•* 
Eomi umvandanir kennaranna ekki að haldi, getur stjórnarráðið svift hinn brot- 
lega styrk þeim, er hann kann að hafa af almannafje, eða visað honum burt úr 
Bkolanum, hvort heldur um stund eða fyrir fult og alt. 

6. gr. 

Lagaskólaárið byrjar 1. oktober og endar 30. jiini. Skólaárift skiftist i 
2 skólamissirí, og nær hið fyrra fram i midjan februar, en hið siðara til júníloka. 

7. gr. 

Á lagaskólaárínu fá nemendur þessi leyfi: Jólaleyfi frá 23. desember til 
3. januar, páskaleyfl frá miðvikudegi fyiir skirdag til 3. I páskum og hvitasunnu- 
leyfi frá laugardegi fyrir hvltasunnu til 3. i hvítasunnu. Auk leyfa þessara, sem 
byrjunar- og lokadagur hvers leyfls telst til, skal sumardagurinn fyrsti og fæð 
ingardagur konungs vera nemendum frjáls. 

8. gr. 

Eftirfarandi n&msgreinir skal kenna á lagaskólanum: 
I, 1. borgararjett (œttar-, erfða-, einka- og persónurjett). 
n, 2. borgararjett (hluta-, kröfu-, fjelaga- og rithöfundarjett) og aðaldrættí sjó- 

rjettar. 
in, hegningarrjett. 

IV, rikisrjett og aðaldrætti þjóðarrjettar. 
V, rjettarfar (einkamála, þar með talin sáttamál, sakamála, skiftagerða, fógeti^ 

gerða og uppboðsgerða). 
VI, rjettarsögu. 

9. gr 

Við kensluna skal nota prentaðar bækur, svo sem til vinst, en að öðru 
leyti fyrirlestra. 

.Yflrheyrslur og skriflegar og verklegar æflngar skal halda við og við, 
einkum seinna hluta námstimans. 

10. gr. 

Próf eru tvenn við lagaskólann, aðalpróf og aukapróf. 

Aðalpróflð er fyrir þá nemendur, sem stunda lögspeki yið lagaskólann 
að öUu leyti. 

Aukapróflð er fyrír þá, sem lokið hafa fullnaðarprófí við háskdlaun i 
Kaupmannahöfn, en bæta þurfa vid sig þekkingu i íalenskum lögum til að yerða 
embættisgengir hjer á landi. l«Oe 350 

lOf Um aukapróflð verða siðar settar n&kvæmari reglur^ en um a&alprófiö er 

97.ágúttBkipaö fyrir bvo sem hjer fer á eftir. 

11. gr. 

S&, Bern ganga vill undir aðalpróf vid lagaskólann, skal segja forstððu- 
manni til um það med mánaðarfyrírvara, en próflö skal halda siðara hluta júni- 
mánaðar. 

Þeir einir mega ganga undir próftð, sem stundað hafa nåm við skólann 
i 4 år, enda sýni þeir áður vottorð fyrir þvi^ að þeir hafi lokið heimspekisprófi 
Yiö prestaskólann eða háskólann i Kaupmannahöfn. 

12. gr. 

Próftð er bseði munnlegt og skriilegt i öllum námsgreinum, nema i rjett- 
arsögUy i henni er þaö eingöngu munnlegt. 

Stjórnarráðið setur mann til að gæta nemendanna við hinar skriflegu úr- 
lausnir, en til þeirra, hverrar um sig, hafa nemendur 3—4 klukkustundir, eftir 
n&nari ákyörðun forstödumanns. 

13. gr. 

Eennaramir dœma i sameiningu um hina skriflegu og munnlegu úrlausn 
i námsgrein hverrí, ásamt prófdómara, sem stjóniarráðiö tilnefnir. 

Eennaramir og prófdómarinn velja i sameiningu úrlausnarefni i hverri 
grein hins skríflega profs, en munnlegu úrlausnarefnunum rsdður sá kennari, sem 
námsgreinina kennir. 

Stjómarráðið skipar mann til að skrá i þartil geröa bók hið helsta af 
því, sem fram fer við hið munnlega próf. 

14. gr. 

í hinum sjerstöku greinum veröa gef nar eftirfarandi einkunnir Ágætloga 
dável, vel, laklega, illa og afarilla. Einkunnir þessar jafngilda tölunum: 8, 7, 5, 
1, -5- 7 og -i- 23. 

Dæma skal sjer i lagi um hina skriflegu og munnlegu úrlausn i hverri 
grein, en siðan skal leggja stigafjöldann fyrir hina skriflegu og munnlegu úrlausn 
saman, og jafngildir þá 16 ágætlega, 14 dável, 10 vel, 2 laklega, -!- 14 iUa og 
-h 46 afarilla, og verður það aðaleinkunn greinarinpar. 

í rjettarsögu er að eins gefln ein einkunn 

16. gr. 

Prófseinkunnimar eru fjórar: ágætiseinkunn, 1. einkunn, 2. betri ein- 
kunn og 2. lakari einkunn. 

TU ágætiseinkunnar þarf 83 stig, til 1. einkunnar 67 stig, til 2. betri 
einkunnar 57 stig og til 2. lakari einkunnar 35 siig. 351 1908 

8á, sera nær ekki 35 stigum, stenet ekki próflð, nje heldur så, sem fær lOT 
afárílla i einhverri grein. ^.igint 

Sáy sem stenet ekki prófið, má ganga undir prof af nýju að árí liðnu. 

Svo getur og eá, sem staðist hefir próflð, en ekki náð 1. einkunn, gengið 
undir nýtt próf að ári liðnu. 

Forstödumaður sendir stjórnarráðiau skýrslu um próflð. 

16. gr. 

Að loknu prófl fá fuUnumar prófskirteini með nafni forstöðumanns og 
innsigli lagaekólane, og eru þá eandidati juríe. 

17. gr. 
Reglugerö þeeel öðlaet gUdi 1. oktober 1908. 

Þetta kunngeriet hjermeð öllum þeim til eftirbreytni, er hlut eiga að máli. 

í •tjériitnráai ítkuids, 27. igðtt 1908. 

H. Hafstein. 

Jón Magnusson. Reglugjðrð 

fyrír ÁueturbarðaBtrandareýslu um eyðing bandonna i hundum. 

1. gr. 

Hreppenefnd i hverjum hreppi eýelunnar ekal falið á hendur, að annast 
mn lækning & hundum eine og henni þykir beet við eiga, og útnefna ejer til að- 
stoðar fleirí eða færri menn eftir stærö breppanna, og skulu allir hlýða undan- 
tekningarlaust ákyörðun hreppsnefndarínnar. 

2. gr. 

Lækning á hundum skulu hreppsnefndir láta frainkvæma á einum og 
sama degi i öUum breppnum, einu sinni á árí, 15. desember; ef það er helgi- 
dagur, þá nseeta dag virkan. 

3. gr. 
Lækningunni ekal hagað þannig: 

í h&lfan Bólarhring skal bafa hundinn inni; og má hann alls engan mat 
få eöa drykk á meðan. Siðan ekal gefa hundinum inn að mineta koeti 5 grömm 
«f mrekadufti og eina matskeið af laxeroliu^ hrærðu út i graut eða mjólk. Vana- 108 

9. mai. 1908 362 

108 lega fær hundurinn kligju á eftir, en það verður aö reyna aö koma i reg fyrir 
9. mal. að hann selji upp fyreta halfa klukkutímann á eftir, með þvi ad hata af tyrir 
honum, ve)(ja hug hans & einhverju, láta vel ad honum, eöa, ef það ekki dugar, 
gjöra hann filneyptan. 

Hafl meðalið ckki yerkað eftir 3 klukkustundir, skal gefa hundlnum inn 
1—2 matskeidar af laxeroliu. 

Þegar eftir að meðalíð heflr yerkað, skal baða bvern hund ur 3% Lysol- 
vatni, ekki mjög köldu, og bureta vandlega allan skrokkinn á honum upp ur 
Lysolvatninu, siðan láta hann strax in.i i annað hlýtt hús og gefa honum ctö eta. 

Meðan meðalið er að verka, ætti hundurinn að vera i úthýsíi þó ekki 
fjenaðarhúsum. 

Það, er gengur niður af hundinum, á að hreinsa vandlega upp og brenna 
sidan, eða grafa i jörðu 2 álna djúpt 

Skyldur er hundahreinsunarmaöur að vera 6 klukkuttma yfir hundunum, 
fra þvi þeiai er geflð inn. 

4. gr. 

Sjerhver eigandi er skyldur að fiytja hund sinn á þann staö, sem lækn- 
ingamaður skipar, i ákveðinn tima. Sje hundi skotið undan lækningu, varðar þafi 
sektum, en valdi gild forföU, að hundur komi eigi til lækninga, skal eigandi sjå 
um, ad honum sje komið til lækninga tafarlaust. 

5. gr. 

Hreppsnefndir skulu brýna fyrir mönnum, að hlýtt sje fyrirmælum ð.gr. 
i lögum nr. l^(, 'Vs 1^^ ^™ ^^ slátur það, sem sullmengad er^ sje grafið djúpt i 
jörð niður, eða brent, svo að hundar geti ekki nað 1 það. 

6. gr. 

Fyrír lækning og böðun á hverjum hundi skal greiða lœkningamaani 50 
aura fyrir hvern hund. Allur meðalakostnaður við lœkninguna grei(Hst og Ar 
sýslusjóði. 

7. gr. 

Lækningamaöur sendir hreppsnefnd skýrelu um hve möiigum hundum 
hann heflr gefið inn, á hve raarga meðalið hafi verkað, og úr hve mörgum bafi 
gengið bandormar o. s. frv., en hreppsnefnd semji adalskýrelu og sendi sýslii- 
nefnd fyrir árelok. 

8. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varda 1 — 10 króna sekt, er renni i sýslusjóð. 
Mál, er risa út af brotum gegn samþykt þessari, skal fara með sem opinber löf- 
reglumál 853 1908 

Reglugjörð þe68i kemur i stadinn fyrir reglugjörð þ&, er samþykt var 108 
19. júní 1896. 9. mai. 

Framanrituð reglugjörð var samþykt af sýslunefnd Áusturbarðastrandar- 
sýalu á aðalfundi hennar 25. ápríl 1908. 

SkrifBtofa BarðastrandarsýBlu, 9. maí 1908. 
O. Bjömsson. Breyting ,»^ 

á reglugjörð fyrir Norðurísafjarðarsýslu um lækning hunda af bandormuro o. fi. 

15. mars 1897. 

I. 
Viö 1. gr.: Sýsliinefnd kýs menn til að hafa á hendi o. s. frv. 

n. 

Við 2. gr.: Fyrír »haust hvert í november« komi: á tímabilinu frá 15. oktober 
tíl 15. deeember ár hvert. 

ra. 

Við 9. gr.: Aftan við gr. kotni nýjar málsgreinir svohljóðandi: 

Standi lækningamaður sjerlega vel i stöðu sinni; má hækka 

þóknun hans alt að helmingi. 

Hreppsnefndir annastum, að til sjeu hæfileg hús til hundalækn- 

inga og greiðist kostnaður við það úr sýBlusjóði. 

Breytingu þessa hefir sýslunefnd Norðurisafjaröarsýslu samkv. 6. gr. laga 
nr. 18, 22. mai 1890 gjört og samþykt á aðalfundi sinum 9.— 11. f. roán., og 
öðlast hún gildi þegar i stad. 

Skritetofu ísafjarftarsýslu, 9. maí 1908. 
Magnúe Tarfason. 1908 354 

110 Staðfestiiigr konuogB á skipulagsskrá fyrir gjafaajóð Hans EUefaens 

8. agútt hvalveiðamanns frá 1896, útgeflð á venjulegan hátt ad mandatum af riöherra 
klans 8. kgúBt 1908. 

SkipulagSBkráin er þannig: 

Skipaiagsskrá 

tyrir gjafasijóð Hans Ellefsens hvalveiðamanns frá 1896. 

1. 
Sjóður þessi er stofnaður með gjafabrjefi Hans EUefsens hyalyelðamanns 
til Mosvallahrepps, dagsettu 11. mars 1896, og var upprunaleg upphsðö hans 1500 
kr.; sjóðurínn heitir »Gjafasjóður Haus BUefsens hvalyeiöamanns frá 1896«. 

2. 

Vextirnir skulu leggjast víð höfuðstólinn, þangað til hann með Tðxtum 
og yaxtavöxtum er oröinn 2500 kr.; þann höfuðstól má ekki siðar skeröa. 

3. 
Þá er höfuðstóUinn heflr náð þeirrí upphaðð, sem til er tekin i 2. tðlulið, 
skal áyalt leggja Vio ársvaxtanna yið höfuðstólinn, en hinum hluta yaxtanna 
skal yarið til yiðhalds yegarkaflanum iniUi Flateyrar og Breiðadalsár, þannig að 
yegarkaflanum sje ávalt haldið 1 góðu standi að öllu leyti með þessum Ijårstyrk 
ásamt þyi, sem hreppurinn leggur til viðhalds yeginum samkyæmt gildandi 
reglum. 

4. 
Hreppsnefndin 1 Mosyallahreppi heflr á hendi stjórn gjafasjóðsins og gjör- 
ir reikningsskil fyrir sjóönum um hyert ár; skal reikningurinn sendur sýslunefnd- 
inni i Vesturísafjaröarsýslu til endurskoðunar og úrskurðar fyrir 1. mars næeta 
ár i eftir. 

5. 

Höfuðstól sjóðsins skal áyalt áyaxta i skuldabrjefum, útgefnum eða trygð- 
um af landssjóði íslands eða islensku bæjarfjelagi eða í útlendum rikis- eða 
syeitarfjelagaskuldabrjefum. Einnig má áyaxta höfuðstólinn i veðdeildarbrjefum 
landsbanka islands svo lengi sera þau njóta að minsta kosti sömu hlunninda sem 
nú hjá landssjóði, að þvi er vaxtagreiðslu snertir. Vextir þeir, sem leggj- 
ast yið höfuðstólinn, skulu til bráðabirgöa settir á vöxtu 1 tryggum sparisjóði 
eða banka. 

OU yerðbrjef sjóðsins skulu skráð á nafn gjafasjóðsins og bera áritun 
sijómarráðs tslands um afhendingarbann. 355 1908 

Þessi skipulagsskrá óskast birt i Stjómartíðindunum og ber að útyega 110 
konungsstaðfestíng á henni. 8. agást St. i KrUíjaniu, 19. aprU 1907. 
Hans Ellefsen, StaöfestÍDg konuDgrs á skipulagskrá fyrir gjafasjóð Hane Ellefsens \\\ 
hyalveiðamanns, útgefin á yenjalegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 8. 8. ágást 
igúst 1908. 

Skipulagsskráin er þannig: Skipniagsskrá í^rir gjafasijóð Hans Ellefsens hvalveiðamamusu 

1. 
Sjóður þessi er stofnaður með gjafabrjefl Hans Ellefsens hvalyeiöanianns 
til MoBvallahreppB, dagsettu 4. júlí 1903, og var upprunaleg upphaed hans 10000 

kr.; qóöurinn heitir »Gjafasjóður Hans Ellefsens hvalyeiðamanns«. 

* 

2. 
Þau ár, er Mosyallahreppur hefir skatttekjur af hvalyelðarekstri, skal 
leggja ársvextina yið höfuðstólinn. Hofuostolinn, svo sem hann er nú eöa kann 
að yerða með yiðlögðum yoxtum, má ekki siðar skerða. 

3. 

Þá er yextimir eiga ekki að leggjast yið höfuðstólinn samkyæmt 2. tölu- 
lið, skal yerja þeim á þann hátt, er hjer segír: 

a. Syo lengi sem menn, sem greiða háan skatt, flytja ekki inn Í hrepp- 
inn eða yerksmiðjur, yerslanir eða önnur fyrirtæki eru sett þar á stofn, er gera 
hreppnum að yerulegura mun auðveldara en nú að annast sómasamlega hina al- 
mennu fátækraframfærslu, sje yöxtunum yarið til þess að styrkja hreppinn til 
þess aö standa straum af syeítarþyngslunum og bæta fátækraframfærið. 

6. Þegar hreppurinn hins yegar, eins og yikið er að í staflið a, 
getur annast hina almennu fátækraframfærslu fullkomlega sómasamlega án þess 
að iþyngja tilfinnanlega almenningi i hreppnum, skal yerja yöxtunum að helm- ime 356 

111 ingí til þess að bæta skóla- og kenBlumál, en aö hinura helmingnum til styrkt- 
8. áfútt ar yerðugum bágstöddum, sem ekki njóta fátækrastyrks, hvorttveggja innan 
takmarka Mosvallahrepps. 

Sýslunefndin i Vesturísafjarðareýslu sker úr því, hvort ástæður hreppsins 
Bjeu 8V0 breyttar, að vöxtunum geti orðið varið samkvæmt ákveaðunum i staflið 
b. Þegar gera skal út ura þetta, skal það baft fyrír augum, að tilgangur stofnandans 
með stofnun gjafasjóðs þessa var að hjálpa breppnum úr erflðleikunum við ad 
standa sómasamlega straum af sveitarþyngslunum, sem hlutu að verða þegar 
hvalveiðarekstur hans hætti að vera skattskyldur i breppnum, en að það bins 
yegarvar ekki tilgangur bans að Ijetta skattaálögum af skattgjaldendum eða at- 
Yinnurekstri, sem siðar kynnu að koma og vera færir um að greiða háa skatta. 

4. 

Ef verBlunarstaðurinn Flateyri kynni að verða skilinn frá breppBfjelag- 
inu og geiður að sjerstöku sveitarfjelagi, þá fylgir gjafasjóðunnn landbreppnum. 

5- 
Hreppenefndin i Mo9vallahreppi hefir á hendi stjóm gjafasjóðsins og ger- 
ir reikningsskil fyrir sjóðnum um byert ár; skal reikningurinn sendur sýslu- 
nefndinni i Vesturisafjardarsýalu til endurskoðunar og úrskurðar fyrír 1. mare 
naesta &r á eftir. 

6. 

Höfutotól sjódeins skal ávalt ávaxta i skuldabijefum, ut^efmun eða 
trygðum af landqödi ialands eða iBlensku bæjarfjelagí eöa i útleQdimi Tttí^ ela 
sveitafjelagaskuldabrjefum. Einnig má ávaxta höfuðstólinn i veðdeildarbrjefum 
landsbanka íslands svo lengi sem þau njóta aö minsta kosti sömu hlunninda sem 
0ú bjá landssjóOi, að þvi er vaxtagreiðslu snertir. Vextir þeir, sem leggjast 
viO höfuðstólinn, skulu til bráðabirgða settir á vöxtu i tryggum sparisíióU eða 
banka. 

OU verðbrjef sjóðsins skulu skráð á nafn gjafasjóðsins og bera áteiknun 
stjómarráðs Islands um afbendingarbann. 

ÞesBi skipulagsskrá óskast birt i Stjómartiðindunum og ber að útvega 
konungsstaðfesting á benni. St. i Kriåijaniu, 19. aprU 1907. 
Hans Ellefsen, 357 1908 

StaAfestingr konungrs & skipulagsskrá fyrir gjafasjóð f rú Idu ElletseDS. 113 
utgefin á venjulegan hått ad nmndatum af ráðherra íslands 8. ágúst 1908. ^« M«^ 

Skipulagaskráin er þanníg: Skipulagsskrá 

fýrir gjafasjóð frú Idn Ellefsens. 

1. 
Sjóður þessi er stofnaður með gjafabrjefl Hans Ellefsens hvalveidamanns 
til Mosvallahrepps, dagsettu 4. júlí 1903, og yar upprunaleg upphæð hans 800 
kr.; sjóðurinn heitir »Gjafasjóður frú Idu Ellefsens.« 

2. 

Vextirnir skulu leggjast við höfuðstólinn þangað til hann með vöxtum 
og yaxtavöxtum eru oröinn 1000 kr.; þann höfuðstól má ekki siðar skeröa. 

3. 

Þá er höfuðstóllinn heflr náð þeirri upphæð, sem til er tekin i 2. tölulið, 
skal hreppsnefndin í Mosvallahreppi verja ársvöxtunum til þess að styrkja karl 
eða konu, sem heima á i hreppnum, til þess að afla sjer söngmentunar. 

Samkvæmt ákvörðun hreppanefndarinnar má safna saman vöxtunum 
um nokkur ár, svo að raeiri styrkur verði veittur þeim, sem heflr hæftleika og 
g&fur. 

Ekki má veita fleiri en einum styrk sama árið, og sá sem styrkinn fær, 
verður að skuldbinda sig til þess að kenna œskulýðnum i Mosvallahreppi marg- 
raddaðan söng. 

4. 
Ef verslunarstaðurinn Flateyri kynni að verða skilinn frá hreppsfjelaginu 
og gerður að sjerstöku sveitafjelagi, fylgir gjafasíóðurinn landhreppnum. 

5. 
Hreppsnefndin i Mosvallahreppi heflr á hendi stjórn gjafasjóðsins og gjörir 
reikningsskil fyrir sjóðnum um hvert ár; skal reikningurinn sendur sýslunefnd- 
inni i Vesturísafjarðarsýslu til endurskoðunar og úrskurðar fyrir 1. mars næs^ 
&r á eftir. 

6. 
Höfuðstól sjóðsins skal ávalt ávaxta í skuldabrjefum, útgefnum eða trygð- 
um af landsjóði íslands eða islensku bæjarfjelagi eða í útlendum rikis- eða sveita- 1908 358 

112 Qelagaskuldabrjefum. Einnig má ávaxta höfuðstólinn i veðdeildarbrjefum landa- 

8. igúft banka islands svo lengi sem þau njóta að mínsta kosti Bömu hlanninda a^n nú 

hjá landBjóði; að þvi er vaxtagreiðslu Bnertir. Vextír þeir^ sem leggjast við 

höfuðstólinn, skulu til bráöabirgða settir á vöxtu i tryggum sparisjóöi eða 

banka. 

OU verðbrjef sjódsins skulu skráö á nafn gjafasjóðsinB og bera áteiknun 
stjómarráðs íslands um afhendingarbann. 

Þessi skipulagsskrá óskast birt i Stjórnartíðindunum og ber aö útvega 
konungastaðfesting á henni. 

St. i KriHjaníu, 19. aprU 1907. 
Han$EUéfsen. 118 Anglýsing 

86.afáBt 

um 

bólusótt i Christiania. 

Samkvæmt simskeyti fr& utanrikísmálastjórninni i Eaupmannahðfn gerir 
bólusótt vart við sig til muna i Christiania um þessar mundir. Þvi auglýsist hjer- 
meðy að tjeðan bæ ber að skoða sem sýktan af nefndum Bjúkdómi. ÁkyaBðum 
laga nr. 34, 6. nóvbr. 1902; um yarnir gegn þvi að næmir sjúkdómar beríst til 
fslandSy veröur þvi nú beitt, að þvi er snertir þenna bæ. 

Samkvæmt 22. gr. nef odra laga er hjermeð bannaö að flytja frá Chrístinia 
brúkað lin, föt og sængurfatnað, dulur, brúkað vatt, hnökrauU, pappiraafklippur, 
h&r, húðir og ávexti. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gíldi. 

Þetta^birtiBt öllum þeim til leiðbeiningar, er hlut eiga aö måli. 

í •tjémtrridi ítltndt 25. i|ðtt 1908. 
H« Hafstein. Ján Magnusson. 3&9 1908 Efaahagsreikiim^r 

Landsbankans 31. mårs 1908. 114 Eignir: 

1. Ógreidd lån: 

a. Fasteignaryeðslán kr. 190125 85 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — 1360282 37 

c. Handveðslán — 79918 75 

d. Lån gegn åbyrgd sveita og bæjarfjel. 

o. fl — 81687 52 

e. Reikningslån — 536044 72 

f. Akkreditivlán — 60500 00 

kr. 2308559 21 

2. Óinnleystir vixlar — 865397 18 

3. Óinnleyatar ávísanir — 8058 53 

4. Kgl. rikisskuldabrjef 349400 kr., eftir gangverði .... — 335424 00 

5. önnur erlend verðbrjef 229000 kr., eftir gangverdi ... — 196542 50 

6. Bankavaxtabrjef — 1111800 00 

7. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupetaðar — 1700 00 

8. Hlutabrjef og skuldabrjef tilheyrandi varasjóði fyrv. spari- 

sjóðs Reykjavikur — 9600 00 

9. Fasteignir lagdar bankanum út fyrir lánum — 2238 00 

10. Húseignir I Reykjavik — 5000 00 

11. Bankabyggingin með húsbúnaði — 80000 00 

12. Útbú bankans á Akureyri — 513113 95 

13. titbú bankans á ísaflrði — 372820 99 

14. Kostnaður við seðlaskifti — 22327 58 

15. Ýmsir debitorar — 1192 36 

16. Peningar I sjóði — 121629 96 kr. 5955404 26 Skuldir: 

1. Seölaskuld bankans viö landssjóð kr. 750000 00 

2. Skuld viO LAndniandsbankann i Kaupmannahöfn ... — 1458094 14 

3. InnstæðuQe á hlaupareikningi — 349662 16 

4. Innstœðufje i sparisjóði - - 2126463 61 

5. Innsteeðufje gegn Tiðtökuskirteini — 309017 87 

6. Inneign 1. fl. veðdeildar bankans — 182957 20 

7. Inneign 2. fl. veðdeildar bankans — 20294 06 

. Flyt . . . kr. 5196489 04 1908 360 114 Fluttar . 

8. Ekki útborgað innheimt fje 

9. Varasjóður fyrv. sparisjods Reykjavikur 

10. Varasjóður bankans 

11. Tekjur, sem enn ekki eru lagðar við varasjóð . . Reykjavik, 30. mai 1908. 

Í stjórn LandsbankanB. 

Tryggvi Gunnanson. Kriåtjdn Ján9$on. kr. 


5196489 04 


— 


710 22 


— 


9722 61 


— 


585096 27 


— 


163386 12 


kr. 


5955404 26 [Efiiahagsreikniiigur 

Landsbankans 30. juni 1908. 

Eignir: 

1. Ógreidd lån: 

a. Fasteignarveðslán kr. 186618 05 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán — 1396362 07 

c. Handveðsián kr. 77473 75 

d. Lån gegn ábyrgð sveita, bæjarfjel. o fl. — 81687 52 

e. Reikningslán — 562751 32 

f. Akkreditívlán — 61000 00 

kr. 2365892 71 

2. Óinnleystir vixlar — 993896 09 

3. Óinnieystar ávisanir — 7504 57 

4. Kgl. rikisskuldabrjef 349400 kr. eftir gangverði »Vi, '07 . — 335424 00 

5. önnur erlend verðbrjef 229000 kr. eftir gangverði »7^ '07 — 196542 50 

6. Bankavaxabrjef — 719300 00 

7. Skuldabrjef Reykjavikurkaupataðar — 1700 00 

8. Hlutabrjef og skuldabrjef tilh. yarasjóði fyrv. eparisjooB 

Reykjavikur — 9600 00 

9. Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum — 2238 00 

10. Húseignir i Reykjavik — 5000 00 

11. Bankabyggingin með húsbúnaði — 80000 00 

12. Útbú bankans á Akureyri — 466464 71 

13. Útbú bankans á ísafirði — 405921 58 

14. Inneign hjá bönkum og öðrum debitorum — 491346 91 

15. Kostnaður við seðlaskifti — 22347 58 

16. Penlngar í sjóði — 266318 32 kr. 6369496 97 961 1908 Skuldir: 

1. Seðlaskuld bankans yið landssjóð kr. 750000 00 

2. Skuld við Landmandsbankann i Kaupmannahöfn .... — 1650704 12 

3. Innsteeöufje í hlaupareikningi * — 410955 26 

4. Innstœðufje á sparisjóðí — 2186898 20 

5. InnstfiBðufje gegn viðtökusklrteinum — 397961 72 

6. Inneign 1. flokks yeðdeildar bankans — 183767 35 

7. Inneign 2. flokks veðdeUdar bankans — 24094 81 

8. Ekki útborgað af innheimtufje — 801 33 

9. Varasjóður fyrverandi sparisjóðs Reykjavíknr — 9722 61 

10. Ýnisir kreditorar , . — 50000 00 

11. Varasjóður bankans — 585096 27 

12. Tekjur, sem enn ekki eru lagöar við varasjóð .... . — 119495 30 

kr. 6369496 97 
Reykjavik, 30. júli 1908. 

t stjórn Landsbankans. 

Tryggvi Ounnarsson, Kristján Jonsson. 114 Embættaskipnii, lansn og veiting m. m. 

a. L a u 8 n. 

13. júlí var fyrsta kennara við gagnfrsBðaskólann á Akureyri Halldóri Briem allra- 
mildilegast veitt lausn í uáð með eftirUunum eftir eftirlaunalögunum, fiá 1. oktober nøøstr 
komandi að telja. 

b. V e i t i n g. 

17. júlí setti rá6herrann faíeraðBlœkoi í UúsavíkurhjeraÖi GÍBla Pjetursson til þesB að 
þjÓDa ÞistiIfjarðarhjerHði ásamt sínu hjeraði frá 1. ágúst 1908 að telja. 

18. 8. m. setti ráðherrann hjeraðslœkui í Akureyrarhjeraði Steingrim Matthíasson til 
þess að þjóna, ásamt sínu hjeraði frá 1. ágúst 1908, HöfðahverfishjeFaði, að uudantekinni 
tekinni Hál88ÓkD, Drafiastaöasökn og þetai hhita Gr/tubakkahrepp8, sem li^gur í Dalsmynni 
sunnan Fnjóekár^ en hjeraSalækiiiiMi í Svarfdœlahjeraöi Sigurjón JótissoD til þess að þjóna 
hinum hluta Höfi^ahverfis frá aama tíma áaamt sídu embœtti. 

22, 8. m. skxpaði ráðherrana caad. theoL Guðmund £ÍDar88on til þess að vera aóknar- 
pBMt«r í Öia&vikttrprMrfiakalli fvá sflSMtHSuam fardögum a8 telja. Einkaijettar. 25. júní þóknaðÍBt Hans hátign konunginum allramildilegast að veita verkfrœðin^i 
Peder Oluf Pedersen á Friðnksbergi í Danmörku einkarjett á Islaudi um 5 ára tímabil á 
Yerkfæri ttl firðskeytaaendinga án þráðar^ sem liann nánar hefir l/st. 1908 362 

S. d. þóknaöÍRt Hanb hUign konuuginum allramildilegasl að veita verkfraaðingi 
Valdemar Poulsen á Friðriksbergi í DaDmörku eiiikarjett á Islandi um 5 ára tímabil á áhaMi 
til a6 taka á móti bendingum við þráðlausa firðrítuD, sem hann nanar hefir l/st. 

S. d. þóknaðist Hans háti|^) koDungiuum allramildilegast að veita sama maooi einka- 
rjett á íslandí um 5 ára tímabil á áhaldi til að taka á móti bendingum við þráðlaiua fir9- 
ritun, sem hanii nánar hefir l/st. 

• S. d. þókuaðist Hans hátign koimngiaum allramíldilegast að veitA sama manoi einka- 
rjett á íslandi um 5 ára tímabil á aðferð til að gefa merki við þráðlausa firðritun, sem hann 
nánar hefir 1/st. 

S. d. þóknaöist Hans hátign konunginum allramildiiegast að veita sama manoi einka- 
rjett á Island! um 5 ára tímabil á aðfer5 til a8 gefa merki við þráðlausa firOrituQ, aem hann 
nánar hefir l/st. 

S. d. þóknaöist Hans liátign konuiiginum allramildilegaat að veita sama manni einka- 
rjett á Íslandi um 5 ára tímabil á fjrirkomulagi vísbendíugatœkja við þráðlausa firðritun, er 
hann nánar hefir Ijst. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að veita sama manni einka> 
rjett á íslandi um 5 ára tímabil á aöferð til að gefa merki án þess að nota þráð^ er haim 
nánar hefir 1/st. 

S. d. þókuaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að veita sama manni einkK* 
ijett á Islandi um 5 ara t/mabil á aðferö til að gefa merki með þráðlausri firSritun, sem hann 
nánar hefir 1/st. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að veita sama manni einka- 
rjett á Isiandi um 5 ara timabil á aðferð til framleiðslu gagnstrauma með miklum sveiflu- 
fjolda, sem hann nánar hefir 1/st. Låns embætti. 

a. erkonungurveitir. 

Fyrsta kennaraembœttiö viö gagnfrœðaskólaun á Akureyri er laust. Árslaun 2000 kr. 
Augl/st laust 6. ágúst 1908. 
Umsóknarfrestur til 30. septbr. 1908. 

b. er ráðherrann veitir. 

Viðvikurprestakall i Skagafjarðarprófastsdœmi (ViðvALur, Hóla og Hofstaðasóknir og 
Rípursókn í Hegranesi, samkvœmt hinum n/ju lögum frá 16. nóvbr. 1907 um skipun presta- 
kalla), sem augl/st var 7. januar þ. á., augl/st af n/ju til umsóknar, með því að sá, 
veiting fjekk fyrir því, hefir afsalað sjer því. 

Veitist frá síSastliðnum fardögum, með launakjörum eftir n/ju prestlaunalögunum. 

Umsóknarfrestur til 5. september nœstkoraandi. Stjórnartiðindi 1908 B. 7. 36^ 1906 

Brjef sljóniarráðsins tU spslumanmins i Skaftafetlsspslu um viÖ- 115 
komu strandferöaskipsins Iviá Dyrhólaey. ^^ ^g^ 

í bijefl, dags. 1. júní þ. á., haflð þjer, herra sýslumaður, Bkýrt frá þvl, 
að syslunefndin í Vesturskaftafellssýslu hafi á siðasta aðalfundi sinum skorað á 
stjórnarráðið að hlutast til um, að strandferðaskipið »Hólar« verði látið koma við 
hjá Dyrhólaey, þegar veður leyflr ekki að koma í Vík, og að syslunefndin bjóð- 
ÍBt til að kosta merki þau og bendingarfæri á landi; er i þessu efni kunni að 
vera nauðsynleg. 

Eftir að stjórnarráðið útaf þessu hafði rítað stjóm hins Sameinaða gufu« 
skipatjelags, hefir því frá benni boiist brjef það, sem hjermeð fylgir i eftirriti, 
og telur stjórn fjelagsins sig þar fúsa til að láta strandferðaskipið koma við hjá 
Dyrhólaey, eftir nánari ákvörðun skipstjórans í hvert sinn er eigi verður komið 
við í Vík fyrir veðurs sakir, með því skilyrði, að hin umræddu leiðarmerki og 
bendingarfæri sjeu sett upp. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari ráð- 
stafana að því er leiðarmerkin og bendingarfærin snertir, og ber yður, er þau 
eru komin upp, að senda hingað skýrslu um það og um það hvemig þeim 
er háttaö. Brjef sljóriiarráðsins til spslumannsim i Amesspslu um endur« 116 
veiting hlunnliida handa sparisjóöi Arnessýslu. 34. ágiit 

Samkvœmt beiðni yðar, herra sýslumaður, viU stjórnarráðið hjermeð veita 
sparisjóöi Árnessýslu um ndestu fimm ár, frá 1. sept. þ. á. að telja^ hlunnindi þau, 
sem raBðir um i tilskipun 5. januar 1874 um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á 
Íslandi, með þeim skilyröum, að eigi rýrni trygging sú, sem nú er fyrir því að 
sjóðurinn standi i skilum, að ákvaBðunum um reikningsskil i lögum sjóðsins verði 
n&kvæmlega gætt, og að forstöðunefnd sjóðsins sendi hingað á ári hverju eftirrit 
af ársreikningi hans i fyrirskipuðu formi. Svo ber og að senda hingað skýrslu 
um hverja þá breytingU; sem verða kann á lögum sjóðsins. 

Þetta er yður til vitundar geflð til leiðbeiningar og birtingar fyrir forstöðu- 
nefnd Bjóðsins. Bi;Jef stjórnarraöslns tU bisJcups um breyting á skipun nokk- 117 
urra prestakalla 1 Húuavatnsprófastsdæini samkvæmt Iðgum 29. åg&Bt 
16. nóvbr. 1907 nr. 45, m. m. 

Eftir móttöku brjefs yðar, háœruverðugi herra, dagsetts 22. þ. m., hefir 
stjómarráðið samkvæmt tiUögum yðar samþykt sameining Holtastaðarsóknar við 
hið forna Bergstaðaprestakall i Húnavatnsprófastsdæmi; og sömuleiðis sameining 9. dåg nðTMiibermiiL 1908. B^kjarik, Isafoldii^reatiiiiiðjft. fó08 364 

117 Höskuldsstaðaprestakalls og Hofsprestakalls í sama prófastedæmi. Jafnframt felst 

89. igiMi stjórnarráðið á það, að sóknarpresturinn í Bergstaðaprestakalli síra D. K. Ludvig 

Knudsen og sóknarpresturinn i Höskuldsstaðaprestakalli sira Jón Pálsson njóti 

frá fardögum siðastliðnum launa eftír lögum 16. nóvbr. 1907 um laun Bóknar- 

presta. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar geflð yður til leiðbeiningar og trekari 
birtingar og ráðstöfunar. 118 Brjef sljórnarraösins tU spslumannsim i Barðastrandarspslu um 

31. igáit breytingru k akvæOunum um skiftlngu BauÖasandshrepps. 

Með brjefl; dags. 14. mal þ. á., haflð þjer, herra sýslumaður, sent hingað 
erindi frá hreppsnefndinni í Patrekshreppi og Rauðasandshreppi um breyting & 
ákvœðum þeim, sem sett eru 1 brjefl stjómarráðsins, dags. ÍO. april f. á., um 
skiftingu hins forna Rauðasandshrepps i hina tvo nefndu hreppa, ásamt meðmæl- 
um hlutaðeigandi sýslunefndar með því, að umrædd breyting verði gerð. 

Útaf þessu er hjermeð samkvœmt sveitarstjómarlögum 10. nóv. 1905 gerft 
svofeld breyting á reglum þeim, sem settar eru I framannefndu brjefl stjórnar- 
ráðsins undir 3. töluL, um skifting eigna, skulda og sveitarþyngsla, að alþýðu- 
Btyrktarsjóði hins forna Rauðasandshrepps skuli skift jafnt milU hinna nýju 
hreppa og að þeim ibúum hins foma Rauðasandshrepps, sem eigi höfðu þegiö 
Bveitarstyrk áður en honum var skift, en síðar verða styrksþurfar, skuli fram- 
fleytt i þeim hinna nýju hreppa, er þeir áttu heimilísfang i, þegar skiftin 
fóru fram. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar geflð til leiðbeiningar, frekarí aðgerða 
og birtingar. 119 Brjef sljóriiarraÖsins tU hœjarfógetans i Reykjavik um skiUiliisr A 

14. okt Iðgrum um farandsala og umboössala frá 22. nóvbr. 1907. 

í brjefi, dags. 2. jání þ. á , hafa kaupmenn þeir hjer í bænum, sem vín- 
söluleyfi hafa, kœrt það, að þjer, herra bœjarfógeti, hinn 30. mai þ. á. haflð selt 
L. J. Petersen frá Kaupmannahöfn leyflsbrjef sem farandsala fyrir þrjú vlnsölu- 
hús þar og állta þeir, að með þessu sje brotinn rjettur á sjer og byggja það á 
ákvœðum laga um verslun og veitingu áfengra drykkja 11. nóvbr. 1899. Þjer 
haflð aftur á móti í brjefi, dags. 11. júní þ. á., haldið þvi fram, að yður hafl eigi 
verið heimilt að synja honum um leyflsbrjeflð, með því að lög um farandsala og 
umboðssala 22. nóvbr. f. á. gefl ekkert tilefni til að gera neinn greinarmun eftir 
þvi, hverjar vörutegundir sjeu hafdar á boðstólum og jafnvel eigi til að rannsaka, h '^^ 4» *<•. ð65 1908 hverjai* þœr sjeu og að, ef bú hefði veríð tilœtlunin, að lögin skyldu eígi ná til 110 
þeirra manna; sem reka umboð fyrir vínBala; hefði veríd full ástæða til að taka l^* okt. 
það fram i logunimi, ástaBðunum fyrir þeim eða umraeðunum um þau á alþingi, 
en að það sjáist eigi að svo hafl varið. Ennfremur skýrið þjer frá, að umboðs- 
salar, er höfðu vin á boðstólum, hafl alloft komið hjer eftir að lögin 11. novem- 
ber 1899 öðluðust gildi og rekið erindi sitt óátalið og án þess að vinfangakaup- 
menn bœru sig upp útaf þvi. 

Samkvæmt 5. gr. laga um verslun og veitingra drykkja 11. nóvbr. 1899 
virOiBt það engum efa bundlð^ að þeir farand- eða umboðssalar, sem vin hafa 
haft á boðstólum^ eftir aO lög þessi öðludust gildi, án þess að greiða gjöld þau, 
sem áskilin eru i þessum logum^ haíi gert sig seka i ólöglegri verslun og það 
virðist eigi rjett að lita svo á, að nefnd lög um farandsala og umboðssala hafl 
breytt ákvseðum nefndrar greinar laganna um verzlun og veitingar áfengra 
drykkja, þvert á móti virðist það auðsætt bæði af orðalagi laganna um farand- 
og umboðssala, aðdraganda þeirra og undirbúningi á alþingi, aö það alls eigi 
haå verið tilgangur þeirra að veita farandsölum eða umboössölum neínn nýjan 
rjett eöa breyta eldri ákvseðum um verslun bjer á landi; heldur bitt; að binda 
þá atvinnu, sem þeir gátu rekið hjer löglega áður en lögin komu út, við ákveðin 
skilyrði, leggja á þá gjöld og koma á eftirliti með atvinnurekstri þeirra. Og 
raeð þvi, að þeir, eins og þegar er tekið fram, samkvæmt 5. gr. laga 11. nóv. 
1899, höfðu eigi leyfl til að hafa vin á boðstólum, nema þeir hefðu sjálflr vin- 
verzlunarlejrfl samkvœmt þessum lögum, hafa þeir eigi heldur þann rjett nú eftir 
að oftnefnd lög 22. nóvbr. 1907 öðluðust gildi. Þegar tekið er tillit til þess, aö 
mismunurinn á gjaldi farand- eða umboðssala eftir búsetu þeirra stafar eigi af 
öðru en þvf, að þeir, sem eru búsettir hjer á landi, gjalda hjer venjuleg lögboðin 
gjöld, sjest það, að það vœri óhæfllegl ósamræmi, ef hver sá innlendur kaup- 
maður, sem vill hafa umboðsverslun með vin, gæti komist hjá þvi að leysa hið 
lögboðna leyfl til vínsölu samkvæmt 5. gr. oftnefndra laga frá 1899 og komist i 
kringum åkvaedi 5. gr. laganna, aðeins með þvi að nefna sig farand- eða um- 
boðssala. 

Það skiftir eigi máli i þessu efni þótt eigi sje gert að skyldu að rann- 
saka nákvæmlega hvaða vörur farandsalar og umboðssalar hafa á boðstólum, 
þar sem slikt eigi á að vera tekið fram i leyflsbrjeflnu, enda virðist það auðsœtt, 
að leyflsbrjeflð veitir eigi frekari rjett en þann, sem hin almenna verslunarlög- 
gjöf heimilar, og er það skylda hvers, sem leysir leyflsbrjef, að gæta þess að 
fara eigi út fyrir þessi takmörk, og á hinn bóginn ber lögreglustjórum eigi að 
selja slik leyflsbrjef, þegar þeim er kunnugt um, að sá farand- eða nmboðssali, 
sem leyflsbrjef kaupir, einmitt ætlar að nota það á þann hátt, sem fer i bága við 
hina gildandi verslunarlöggjöf. 

Samkvæmt (ramangreindu er þvi farandsölum og umboðssölum óheimilt 1908 366 

119 að hafa á boðstólum, selja eða útvega öðrum vinföng, enda þótt þeir hafl leyst 
14. okt. leyflsbrjef samkvœmt lögum 22. nóvbr. 1907. 

Þetta er yður hjermeð til vítundar geflð til leíðbeiningar og birtingar 
fyrir kærendunura. 120 Brjef stjórnarraösiiis til umsjónarmanns frœðslumdlanna um hve- 

15. okt. nær niðurJðfiQun skólagjalds skuli fk^am fara. 

Með brjefi; dagsettu 5. þ. m., hafið þjer, herra umsjónarmaður, látið uppi 
álit yðar útaf fyrirspurn skólanefndarinnar að Djúpavogí um það, hvenær uiður- 
jöfnun Bkólagjalds eigi fram að fara, þar er hluti af hreppi er skólabjerað fyrír 
8ig. Látið þjer þess getíð; að lög um fræðslu barna 22. nóvbr. 1907 hafl ekkert 
beint &kyæði að geyma um það; hvenær þessi niðurjöfnun skólagjaldsins eigi fram 
að fara, svo að breppsnefnd vírðíst geta jafnað gjaldinu niður á þeim tima, sem 
hún telur hentugaii; en með þvi að bvo sje kveðið á um i 30. gr. fraedBlulaganna, 
að Bkólanefnd beri að afhenda Bveitarstjórn áœtlun >i tæka tíð« um kostnað yið 
bamafrædsluna ár hvert, þá hljótí að vera svo til ætlast, að skólakostnaðinum 
verði jafnað niður að haustinU; samkvæmt áætluninni, ásamt öðrum sveitargjöld- 
um, enda virðist það ekkí mega seiDna vera, ef skólanefnd eigi að hafa tjed 
handbært á þeím tima, er til þess þarf að taka til launa banda kennurum og til 
annara þarfa skólans. Hefði ekki verið svo til ætlast, að hreppsnefndin jafnaði 
fjenu niður fyrirfram, virtist ásteeðulaust að gjöra ráð fyrir áœtlun um kostnað- 
inn ; það hefði þá verið nœgilegt, að skólanefndin hefði á eftir gjört hreppsnefnd- 
inni reikning fyrir honum. Samkvæmt þessu segið þjer það Bkoðun yðar, að 
nauðsynlegt sje að niðurjöfnun skólakostnaðar farí fram á baustin svo timanlega, 
að rekstur skólans hindrist ekki, og á þetta jafnt vid, hvort er skólahjerað og 
hreppsfjelag fellur saman, eða skólabjerað er aðeins hluti af hreppsfjelagi. 

Útaf þessu skal yður til vitundar geflð yður til leiðbeiningar og trekari 
birtingar, ad stjómarráðíd felst með öllu á framangreinda skoðun yðar. 121 Brjef sljórnarráðsins tU bisJcups um breytingar á nokkrum 

20. okt prestakðUum 1 Barðastrandarprófastsdæmi Hamkvæmt Iðsum 
16. nóvbr. 1907, m, m. 

Samkvœmt tillögum yðar, háœruverðugi herra, dagsettum 4. júni og 12, 
þ. m., veitir stjómarráðið samþykki sitt til þess að breytingar þœr komist nú 
þegar á skipun prestakalla, sem gjört er ráð fyrir í lögum 16. nóvbr. 1907 nr. 
45 að verða eigi á Sauðlauksdalsprestakalli, Selárdalsprestakalli og Otrardala- 
prestakalli, þamiig að skipunin verði þessi, sbr. 1. gr. nr. 59—61 (XII) fyr- 867 1908 

nefndra laga: Sauðlauksdalur: Sauðlauksdals-, Breíðuyikur- og Saurbæjar- 121 
Bóknir; Eyrar: Eyra- og Stóra Laugardalssóknir; Bildudalur: BUdudals- og Selár- 20. okt. 
dalssókmr. Jafnframt er svo kveðið å um, að prestamir í prestaköllum þessum 
taki frá fardögum 1908 laun eftir hinum nýju prestlaunalögum 16. nóvbr. 1907 
nr. 46 þanníg: 

I fyrsta launafloJcki (1700 Ter.): 
Sira Þorvaldur Jakobsson i Sauðlauksdalsprestakalli. 

I þriðja launaflókki (1300 kr.): 

Sira Jón Árnason i Bildudalsprestakallí. 
Sira Magnus Þorsteinsson i Eyraprestakalli. 

Þetta er yður til vitundar gefið yðar til leiðbeiningar og frekari birt- 
ingar og ráðstöfunar. Auglýslng ,»^^ 

um 
brejrtiiig á takmðrkum SiðubJeraðH og: Hornatjarðarbjeraðs. 

Samkvæmt heimild þoirri, er veitt er I 2. málsgr. 1. gr. laga 16. nóvbr. 
1907 um skipun lœknishjeraða m. m., heflr stjómarráðið eftir tillögu sýslunefnd- 
arinnar i Austurskaftafellssýslu gjört þá breytingu á takmörkum Siðuhjeraðs og 
Homafjarðarhjeraös, að Hofshreppur gangi undan binu fyrnefnda læknisfajeraði 
og undir hitt, þannig að Hornafjarðarhjerað nái yfir alla Aubturskaftafellssýslu. 

Þetta kunngjörist öUum þeim til eftirbreytni, er hlut eiga að máli. 

f ttjérnarraøi ftlands, 4. teptbr. 1908. 
H. Hafstein. Ján Magnusson, 1668 868 128 

9. okt. Åætl- um feröir land- 

PÓBtleiftir 


PðttotðftTar 


1. f«r6 


8. fei« 


8. fer6 


4. fér6 


6. ferft 
A. 


Fra Seylgavik 


3 ian. 


27 jan. 


23 febr. 


21 mårs 


12aprfl 
MUH Beykjavikar 


— Akranesi 

— Borgameri 


3 — 
ö — 


27 — 
29 — 


33 — 
26 — 


21 — 
24 — 


12 — 
14 — 
o|{ HJaröarholta 


— MiinaSamesi 


ö — 


29 — 


26 — 


24 — 


14 — 
1. Fra Reykjavik 


— (SauSafelli) 


6 - 


30 — 


27 — 


26 — 


14 — 
(vesturleiS) 


— HamstöSum 


6 — 


30 — 


27 — 


26 — 


16 — 
að HjarðarhoUi 


8 — 


1 febr. 


28 — 


26 — 


16 — 
Frá HjaríarholH 


10 jan. 


3 febr. 


2roars 


28 mårs 


18aprfl 


— HarastoCum 


10 — 


3 — 


2 — 


28 — 


18 — 
2. Fri HJartarhtlti 


— (SauSafelli) 


10 — 


S — 


2 — 


28 — 


18 — 
(suCurleiC). 


— MunaSamesi 


11 — 


4 — 


3 — 


29 — 


19 — 


— Borgameri 


16 — 


7 — 


6 — 


3 april 


23 — 


— Akranesi 


16 — 


7 — 


6 — 


3 — 


23 — 


c 
í Beykiavík 


16 — 


7 — 


6 — 


3 — 


23 — 


1 
Prá Itafírii 


3 jan. 


26 jan. 


22 febr. 


20 mans 


11 aprfl 


-0 


B. 


- (Vig«') 


3 — 


26 — 


22 — 


20 — 


11 — 


m 

a 


— Ogri 


3 — 


26 — 


22 — 


20 — 


11 — 


MilH faafjarðar 


— Vatnsfitfii 


3 — 


26 — 


22 — 


20 — 


11 — 


off HJaröarholt«. 


— ArngerSareyri 


4 — 


26 — 


23 — 


21 — 


12 — 


^ 
— Kinnarstððum 


4 — 


26 — 


23 — 


21 — 


12 — 


> 


1. Fra ÍMfirði 


— Ba 


6 — 


27 — 


24 — 


22 — 


13 — 
(suðurleið) 


— (KróksfjarSamesi) 


6 — 


37 — 


24 — 


22 — 


13 — 


M* 
— Kleifum 


6 — 


27 — 


24 — 


22 — 


13 — 


— Stóibolti 


6 — 


28 — 


25 — 


23 — 


14 — 


a6 EJarðarholti 


8 — 


30 — 


27 — 


25 — 


16 — 
Frá HiarðarholH 


10 jan. 


2 febr. 


1 marz 


27 mårs 


18 aprfl 


— Stórholti 


11 — 


3 — 


2 — 


2S — 


19 — 


— Kleifum 


11 — 


3 — 


2 — 


28 — 


19 — 
2. Fri HJarðarlMlti 


— (Króksf jartJamesi) 


11 — 


3 — 


2 — 


28 — 


19 — 
(vesturleiS) 


— Ba 


12 — 


4 — 


3 — 


29 — 


20 — 


— KinnarBtötlum 


12 — 


4 — 


3 — 


29 — 


20 — 


— AmgerSareyri 


13 — 


6 — 


4 — 


30 — 


21 — 


— Vatnsfirði 


13 — 


6 — 


4 — 


30 — 


21 — 


— Ögri 


13 — 


6 — 


4 — 


30 — 


21 — 


- (Vigur) 


13 — 


6 — 


4 — 


30 — 


21 — 


á hafíörS 


14 — 


7 — 


6 — 


31 — 


23 — 
A. 


Prá Reykjavik 


3 jan. 


27 jan. 


23 febr. 


21 marz 


12 april 
MIIU Beykjavikur 


— Akranesi 


3 — 


27 — 


23 — 


21 — 


12 — 


ri 


og Staðar 


— Borgameti 


6 — 


29 — 


26 — 


24 — 


16 — 
— Munaðamesi 


6 — 


29 — 


26 — 


24 — 


16 — 
i. Fri Reykjavik 


— (Hvammi) 

od sua 


6 — 


29 — 


26 — 


24 — 


16 — 
(norSnrleiS) 


8 — 


2 febr. 


28 — 


26 — 


17 — 369 19D8 un 

postanna 1909. 128 

9. okt 6.f«t« 


T. ferft 


8. fer« 


9. f«rb 


10. ferft 


11. f«r5 


12. ferft 


18. ferft 


14. fert 


15. fer6 


7 mai 


1 juni 


20 juni 


19 júU 


Hag. 


29 åg 


17 aept. 


9 okt. 


5 nóv. 


3de8. 


7 — 


1 — 


20 - 


19 — 


11 — 


29 — 


17 — 


9 — 


6 — 


3 — 


9 — 


3 — 


22 — 


22 — 


13 -- 


Isept 


19 — 


12 — 


8 — 


6 — 


9 — 


3 — 


22 -- 


22 — 


13 — 


1 - 


19 — 


12 — 


8 — 


6 — 


9 — 


3 — 


22 — 


22 — 


13 — 


1 — 


19 — 


12 — 


8 — 


6 — 


10 — 


4 — 


23 — 


23 — 


14 — 


2 — 


20 — 


13 — 


9 — 


7 — 


11 — 


4 — 


23 — 


23 — 


14 — 


2 — 


20 — 


14 — 


10 — 


8 — 


13 mai 


6 juni 


26 juni 


26 jdli 


16 åg. 


4 8ept. 


22 aept. 


15 okt. 


I2UÓV. 


lOdea. 


13 — 


6 — 


25 — 


26 — 


16 — 


4 — 


22 — 


15 — 


12 — 


10 — 


13 — 


6 — 


26 — 


26 — 


16 — 


4 — 


22 — 


15 — 


12 — 


10 — 


14 — 


7 — 


26 — 


26 — 


17 - 


6 — 


23 - 


16 — 


13 — 


11 — 


16 — 


11 — 


28 — 


27 - 


20 — 


6 — 


24 — 


19 — 


16 — 


14 — 


16 — 


11 — 


28 — 


27 — 


20 — 


6 — 


24 — 


19 — 


16 — 


14 — 


16 — 


11 — 


28 — 


27 — 


20- 


6 — 


24 — 


19 — 


16 — 


14 — 


7 mai 


31 mai 


19 juni 


19 juli 


10 åg. 


29 åg. 


17 aept. 


10 okt. 


5nóv. 


3 des. 


7 — 


31 — 


19 — 


19 — 


10 — 


29 — 


17 - 


10 — 


5 - 


3 — 


7 — 


31 — 


19 — 


19 — 


10- 


29 — 


17 — 


10 — 


5 — 


3 — 


7 — 


31 — 


19 — 


19 — 


10- 


29 — 


17 — 


10 — 


5 — 


3 — 


8 — 


1 júoi 


20 — 


20 — 


11 — 


30 — 


18 — 


11 — 


6 — 


4 — 


8 — 


1 — 


20 — 


20 — 


11 — 


30 — 


18 — 


11 — 


6 — 


4 — 


9 — 


2 — 


21 — 


21 — 


12 — 


31 — 


19 — 


12 — 


7 — 


6 — 


9 — 


2 — 


21 — 


21 — 


12 — 


31 — 


19 — 


12 — 


7 — 


5 — 


9 — 


2 — 


21 — 


21 — 


12 — 


31 — 


19 — 


12 — 


7 — 


5 — 


10 — 


3 — 


22 — 


22 — 


13 — 


Isept. 


20 — 


13 — 


8 — 


6 — 


11 — 


4 — 


23 — 


23 — 


14 — 


2 — 


21 — 


U — 


10 — 


7 — 


14 mai 


6 juni 


26 juni 


26 juli 


16 åg. 


4Mpt 


23 aept. 


16 okt. 


12DÖV. 


10 des. 


16 — 


7 — 


26 — 


26 — 


17 — 


6 — 


24 — 


17 — 


13 — 


11 — 


16 — 


7 — 


26 — 


26 — 


17 — 


6 — 


24 — 


17 - 


13 — 


11 — 


16 — 


7 — 


26 — 


26 — 


17 — 


6 — 


24 — 


17 — 


13 — 


11 - 


16 — 


8 — 


27 — 


27 — 


18 — 


6 — 


26 — 


18 — 


14 — 


12 — 


16 — 


8 — 


27 — 


27 — 


18 — 


6 — 


26 — 


18 — 


14 — 


12 — 


17 — 


9 — 


28 — 


28 — 


19 — 


7 — 


26 — 


19 — 


16 — 


13- 


17 — 


9 — 


28 — 


28 — 


19 — 


7 — 


26 — 


19 — 


16 — 


13 — 


17 — 


9 — 


28 — 


28 — 


19 — 


7 — 


26 — 


19 — 


15 — 


13 — 


17 — 


9 — 


28 — 


28 — 


1» — 


7 ~ 


26 — 


19 — 


16 — 


13 — 


18 — 


10 — 


29 — 


29 — 


20 — 


8 — 


2S — 


20 — 


16 — 


14 — 


7 mai 


1 juni 


20 juni 


19 júU 


11 åg. 


29 åg. 


17 aept. 


9 okt. 


5 nóv. 


3 des. 


7 — 


1 — 


20- 


19 — 


11 — 


29 — 


17 - 


9 — 


5 — 


3 — 


10 — 


3 — 


23 — 


22 — 


13 — 


1 sept. 


19 — 


12 — 


8 — 


6 — 


10 — 


3 — 


23 — 


22 — 


13 — 


1 - 


19 — 


12 — 


8 — 


6 — 


10 — 


3 — 


23 — 


22 — 


13 — 


1 — 


19 — 


12 — 


8 — 


6 — 


11 — 


4 — 


24 — 


23 — 


14 - 


2 — 


20 — 


14 — 


10 — 


8 — 123 

9.okt. 370 

PÍBtleiMr 


Pistetö&rtr 


l.f«r& 


2.fer6 


8. ferft 


4. fer« 


5. fer« 


Fra Stad 


10 jan. 


4 febr. 


2inarz 


28 mårs 


1 9 april 


— (Hvammi) 


10- 


4 — 


2 — 


28 — 


19- 
2. Fri Stad. 


— MunaSarnesi 


11 — 


6 — 


4 — 


29 — 


20- 
(8uðurlei6). 


— Borgameri 


15 — 


7 — 


6 — 


3 april 


23 — 


— Akraoesi 


15 — 


7 — 


6 — 


3 — 


23 — 


i Btylqavik 


15 — 


7 — 


6 — 


3 — 


23 — 


Fra Akureyri 


3 jan. 


28 jan. 


23 febr. 


20 mårs 


12 april 


— MöCruTöllum 


8 — 


28 — 


23 — 


20 — 


12 — 


— Þverá 


4 — 


29 — 


24 — 


21 — 


13 — 
B. 


— SilfrastöSum 


4 — 


29 — 


24 — 


21 — 


13 — 
MUH Akiireyrsr 


— Míklabœ 


4 — 


29 — 


24 — 


21 — 


13 — 


JS 


og Staftar. 


— Vií'mýri 


5 — 


30 — 


25 — 


22 — 


14 — 


1. FråAkurayri 


— Bólataðarhlí« 

— Holtastöðum 


5 - 

6 — 


30 — 
30 — 


25 — 

26 ■— 


22 — 
22 — 


14 — 
14 — 


t 


(suftorleift) 


— Btónáttd« 


ö — 


30 — 


25 — 


23 — 


16 — 


e 
— SveinsstöSum 


6 — 


31 — 


26 — 


23 — 


16 — 


es 
t 
— LœkjaiDÓti 


6- 


31 — 


26 — 


24 — 


16 — 
— StaSarbkkka 


6 — 


31 — 


26 — 


24 — 


16 — 


1 
a6 Stað 


8 — 


1 febr. 


28 — 


26 — 


17 - 


Frá Stað 


10 jan. 


4 febr. 


1 mans 


28miurz 


19 april 


Ú 
— StaSarbakka 


10 — 


4 — 


1 — 


28 — 


19 - 
— Lœkjamöti 


10 — 


5 — 


2 — 


29 — 


20 — 


— STeinsstöSum 


11 — 


6 — 


2 — 


29 — 


20 — 


— Blönduóti 


11 — 


6 — 


3 — 


30 — 


21 — 
2. Fra Stað 


— HoltaBtöÖum 


11 — 


6 — 


3 — 


30 — 


21 — 
(norfturleift). 


— BólstaSarhlíð 


11 — 


6 — 


3 — 


30 — 


21 — 


— VtíHmýri 


12 — 


7 — 


4 — 


31 — 


22 — 


— Miklabœ 


12 — 


7 — 


4 — 


31 — 


22 — 


— Siirrastöðum 


12 — 


7 — 


4 — 


31 — 


23 — 


— Þverá 


13 — 


8 — 


5 — 


laprfl 


23 — 


— Möðruvöllum 


13 — 


8 — 


5 — 


1 — 


23 — 


d Akureyri 


15 — 


10 — 


7 — 


3 — 


28 — 
A. 


Frá Akureyri 


16 jan. 


13 febr. 


9 marz 


5 april 


28 april 
Milll Aknreyrar 


— HáUi 


16 — 


13 — 


9 - 


6 — 


28 — 
OK GrimastaAa. 


— Ljósavatni 


16 — 


13 — 


9 — 


6 — 


28 — 


— EinarjstöCum 


16 — 


13 — 


9 — 


6 — 


28 — 


t: 


1. Fra Akureyri 


— OrenjaðxntaO 


17 — 


14 — 


10 — 


6 — 


29 — 


^ 


(anstarleiA). 


— ReykjahlítJ 


18 — 


15 — 


11 — 


6 — 


30 — 


•0 
að Grfmutöðum 


20 — 


17 — 


13 — 


7 — 


1 mai 


& 


Frá Orimtitöðum 


21. jan. 


18 febr. 


14 man 


8 april 


3 mai 


pw 
— ReykjahUS 

— OrmjaÖantað 


22 — 


19 — 


14 — 


9 — 


2 — 


1 


2. Fri GrinMUðum 


23 — 


20 — 


15 — 


10 — 


3 — 


(TMtorleiA). 


— Einar88tö5um 


23 — 


20 — 


15 — 


10 — 


3 — 


5 


— Lj<5savatni 


23 — 


20 — 


15 — 


10 — 


S — 


JS 
— Hálsi 


23 — 


20 — 


16 — 


10 — 


3 — 


^ 
á Akureyri 


25 — 


22 — 


18 — 


11 — 


4 — 
B. 


Frá Seyðitfirði 


16 jan. 


12 febr. 


8 mate 


3 april 


27 aprfl 


Milll SeyftlsCiarAar 
og OrimMtaöa. 


— Egiltstöíum 

— (Ekkjufellsseli) 

— (Bót) 


17 — 
17 — 
17 — 


13 — 
13 — 
13 — 


9 — 
9 — 
9 — 


4 — 
4 — 
4 — 


28 — 

28 — 
28 — 


1. Fri Seyðltfirti 

(veatorleift). 


— (Fossvöllum) 

— Hofteigi' 

— Skjöldólfastööum 


17 - 

17 — 

18 — 


13 — 

13 - 

14 — 


9 — 

9 — 

10 — 


4 — 

4 — 

5 — 


28 — 

28 — 

29 — 


að Grtm$$töðtm 


20 — 


16 — 


13 — 


7" — 


i mai 3tl Íðð8 6. fM« 7. for« 8. f«rft 9. forft 10. fwb II. fer« 12. ferft 18. fei« 14. fwft I 15. fwft flflS 
9.okt. 13 ma< 

13 — 

14 — 
16 — 
16 — 
16 — 6 jún( 

6 — 

7 — 
11 — 
11 — 
11 — 26 júní 

26 — 

27 — 

28 — 
28 — 25 júU. 

25 — 

26 — 

27 — 
27 — 
27 — l«ág. 

16 — 

17 — 
20 — 
20 — 
20 — 6 ma( 
6 — 
6 — 

6 — 

7 — 

7 — 

8 — 
8 — 

8 — 

9 — 
9 — 

10 — 
12 — 30 mfKÍ 
30 — 
30 — 

30 — 

31 — 
31 — 

1 júní 
1 — 

1 — 

2 — 

2 — 

3 — 

4 — 20 jún( 
20 — 

20 — 
30 — 

21 — 

21 — 

22 — 
22 — 

22 — 

23 — 

23 — 

24 — 
24 — 19 júlí 
19 — 
19 — 

19 — 

20 — 

20 — 

21 — 
21 — 

21 — 

22 — 

22 — 

23 — 
23 — 11 ig. 
11 — 
11 — 

11 — 

12 — 

12 — 

13 — 
13 — 

13 — 

14 — 

14 — 

15 — 
15 — 4 .<iept. 

4 — 

5 — 

6 — 
6 — 
6 — 29 ág. 
29 — 
29 — 

29 — 

30 — 

30 — 

31 — 
31 — 
31 — 

1 sept. 

1 — 

2 — 
2 — 22 seDt. 

22 — 

23 — 

24 — 
24 — 
24 — 16 okt. 

16 — 

17 — 
19 — 
19 — 
19 — 12 nóv. 

12 — 

13 — 
16 — 
16 — 
16 — 17 sept. 
17 — 
17 — 

17 — 

18 — 

18 — 

19 — 
19 — 

19 — 

20 — 

20 — 

21 — 
21 — 9 okt. 
9 — 
9 — 
9 - 
10 — 

10 — 

11 — 
11 — 

11 — 

12 — 

13 — 

13 — 

14 — 6 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
11 DÓV. 10 des. 

10 — 

11 — 
14 — 
14 — 
14 — des. 13 ina( 

13 -- 

14 — 

14 — . 
16 — 

15 — 

15 — 

16 — 
16 — 

16 — 

17 — 

17 — 

18 - júní 25 júní 

26 — 

25 — 

26 — 
26 — 
26 — 

26 — 

27 — 
27 — 

27 — 

28 — 
28 — 
30 — 24 júlí 
24 — 

24 — 
26 — 

25 — 
25 — 

25 — 

26 — 
26 — 

26 — 

27 — 

27 — 

28 — 16 ág. 
16 — 

16 — 

17 — 
17 — 
17 — 

17 — 

18 — 
18 — 

18 — 

19 — 

19 — 

20 — 3 sept. 
3 — 

3 — 

4 — 
4 — 
4 — 

4 — 
6 — 

5 — 

6 — 
6 — 

6 — 

7 — 22 sept. 
22 — 

22 - 

23 — 
23 — 
23 — 

23 — 

24 — 
24 — 

24 — 

25 — 

25 — 

26 — 15. okt. 

15 — 

16 — 

16 — 

17 — 
17 — 

17 — 

18 — 
18 — 

18 — 

19 — 

19 — 

20 — 13 nóv. 

13 — 

14 — 

14 — 

15 — 
15 — 

15 — 

16 — 
16 — 

16 — 

17 — 
17 — 
19 — 11 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
17 des. 21 
21 
21 
21 
22 
23 
24 nuU 11 júní 
11 — 
11 — 

11 — 

12 — 

13 — 

14 — 2 júlí 

2 — 

2 — 

2 — 

2 — 

3 — 

4 — 31 júlí 
31 — 
31 — 
31 — 
31 

1 

2 *g. 22 ág. 
22 — 
22 — 
22 — 

22 — 

23 — 

24 — 10 sept. 
10 — 
10 — 
10 — 

10 — 

11 - 

12 ~ 28 sept. 
28 — 
28 — 

28 — 

29 — 

29 — 

30 — 22 okt. 
22 — 
22 — 
22 — 

22 — 

23 — 

24 — 21 nóv. 
21 — 
21 — 

21 — 

22 — 

23 — 

24 — 19 des. 
19 — 
19 — 

19 — 

20 — 

21 — 
23 — 26 roa( 

26 — 

27 — 
27 — 
27 — 

27 — 

28 — 15 júní 

16 — 
16 — 
16 — 
16 — 
16 — 
18 — júlí «1«. 26 ág. 

25 — 

26 — 
26 — 
26 — 

26 — 

27 — 13 sept. 

13 — 

14 — 
14 — 
14 — 

14 — 

15 — 1 okt. 


26 okt. 


26 DÓT. 


1 — 


26 — 


27 — 


2 — 


27 - 


28 — 


2 — 


27 — 


28 — 


2 — 


28 — 


28 — 


2 — 


28 — 


28 — 


3 - 


30 — 


30 — 24 des. 
26 — 
26 — 
26 — 
26 — 
26 — 
28 — ðOmaí 
21 — 
21 — 
21 — 
21 — 

21 — 

22 — 
24 — 10 júní 


1 júH 


11 - 


2 — 


11 — 


2 — 


11 — 


2 — 


11 — 


2 — 


11 — 


2 — 


12 — 


3 — 


14 — 


6 — 29 júU 

30 — 
30 — 
30 — 
30 — 

30 — 

31 — 
2 ág. 20 ág. 

21 — 
21 — 
21 — 
21 — 

21 - 

22 — 
24 — 8sept. 
9 — 
9 — 
9 — 
9 — 
9 — 
10 — 
12 — 26 sept. 

27 — 
27 — 
27 — 
27 — 

27 — 

28 — 
30 — 20 okt. 


20 nóv. 


21 — 


21 — 


21 — 


21 — 


21 — 


21 — 


21 — 


21 — 


21 — 


21 — 


22 — 


22 — 


24 — 


24 — 18 des. 

19 — 
19 — 
19 — 
19 — 

19 — 

20 — 
22 — 1066 m 128 ■= 

9. okt. ^ 


Póttlei5ir 


P6«totö5var 


1. f«rb 


Vi- ferft 


8. ferð 


4. fer« 


6. fwft 


Fra Orimitöðum 


22 jan. 


18 febr. 


14 man 


9aprfl 


1 2 mul 


— SkjöldölfBstöeum 


23- 


18 — 


15 - 


10 - 


3 - 
2. Fra GrimMtððuin 


— Hofteigi 


24 - 


20 — 


16 — 


11 — 


4 — 


" 


(austorleið). 


— (Foasvöllum) 


24 — 


20 — 


16 — 


11 — 


4 — 
-(Bót) 


24 — 


20 — 


16 - 


11 — 


4 — 


— (Ekkjufellsseli) 


24 — 


20 — 


16 — 


11 — 


4 — 


— Egihitöðum 


26 — 


21 — 


17 - 


12 — 


6 - 


á Séyðiii/jörð 


26 — 


22 — 


18 — 


13 — 


6 — 
A. 


Frá Seyhfavík 


9 jan. 


1 febr. 


27 febr. 


23 man 


ISaprA 
MilUBeykJavíknr 
og Odda. 


— Kototrönd 

— Selfowi 


10 — 
10 — 


2 — 
2 — 


28 — 
28 — 


24 — 
24 — 


19 — 
19 — 
— Sraungerii 


10 — 


2 — 


28 — 


24 — 


19 — 
1. Fra Reykjavik 


— Þjórsárbrú 


10 — 


2 — 


28 — 


24 - 


19 — 
(austurleið). 


— Ægisaíðu 
að Odda 


11 — 

12 — 


3 — 
3 — 


28 — 
1 man 


26 — 
26 — 


20 — 

21 — 
Frá Odda 


13 jan. 


6 febr. 


3 man 


27 man 


22 april 


— ÆgisaíSu 


13 - 


6 — 


3 — 


27 — 


22 - 
2. Fra Oddt 


— Þjórsárbrú 

— Hraungerði 

— Selfossi 


13 — 


6 — 


3 — 


27 — 


22 — 
(suOurleiS). 


14 — 
14 - 


6 — 
6 — 


4 — 

4 — 


28 — 
28 — 


23 - 
23 — 


• 
— Kotströnd 


14 — 


6 — 


4 — 


28 — 


23 - 


S 
í Beykjavík 


16 — 


7 — 


6 — 


30 — 


26 — 


• 


Frá Prettibakka 


8 jan. 


31 jan. 


26 febr. 


22 man 


17aprfl 


B. 


— (EjHtro-Hrauni) 


8 — 


31 - 


26 — 


22 — 


17 - 


MllUPrestabskkM 


— Rofabœ 


8 — 


31 — 


26 — 


22 — 


17 — 


og Odd«. 


— M/rnm 


8 — 


31 — 


26 — 


22 — 


17 — 
— Vík 


9 — 


1 febr. 


27 — 


23 — 


18 - 


< 
— Eyjarbólum 


9 — 


1 — 


27 — 


23 — 


18 — 
1. Fri Prestflbikka 


— (Sk«r«8hU8) 


9 - 


1 — 


27 — 


23 — 


18 - 


é 


(suðurleiS). 


— Holti 


10 - 


2 — 


28 — 


24 — 


19 — 
— Seljalandi 


10 — 


2 — 


28 — 


24 — 


19 — 


— Oasabœ 


10 ~ 


2 — 


28 — 


24 — 


19 — 


að Odda 


11 — 


4 — 


2 man 


26 — 


21 — 


Frá Odda 


13 jan. 


6 febr. 


3 man 


27 man 


22apra 


— Oaaabœ 


IS- 


6 — 


3 — 


27 — 


22- 


— Seljalandi 


IS — 


6 — 


3 — 


27 — 


22 — 


- Holti 


13 — 


6 — 


3 — 


27 — 


22 — 
2. Frå Odda 


— (Skartfchl«) 


13 — 


6 — 


3 — 


27 — 


22 — 
(tusturleiS). 


— Eyjarbölum 

- Vík 


14 — 
14 — 


6 — 
6 — 


4 — 
4 — 


28 — 
28 — 


23 — 
23 — 


— M/rum 


16 — 


7 - 


6 — 


29 — 


24 - 


— Rofabœ 


16 — 


7 — 


6 — 


29 — 


24 — 


— (Eystra Hrauni) 


16 — 


7 — 


6 — 


29 — 


24 — 


að PretUbakka 


17 - 


9 — 


7 — 


31 — 


26- 
A. 


Frá PretUbakha 


19 jan. 


14 febr. 


9 man 


3 april 


28 apra 


. • 


MllllPreatebAkka 


— Fagurhólsm/ri 


20- 


16 — 


10 — 


4 — 


29 — 


> 


og Höl». 


— KálfafellBstaS 


21 — 


16 — 


11 — 


6 • - 


30 — 
I< Frå Pretttbakka 


— HólDJ 


21 — 


16 — 


11 — 


6 — 


30 -^ 
(austurleiS). 


<a Hóltttn 


23 — 


18 — 


13- 


7 — 


2 mai 373 1908 6. feitt 


7. f«rft 


8. ferft 


9. fer» 


10. ferft 


11. férft 


12. ferft 


18. fert 


14. ferft 


16. ferð 


26 maí 


16 jún( 


6 júlí 


3ág. 


25 ág. 


13 sept. 


2 okt. 


26 okt. 


26 Dóv. 


24 des. 


26 - 


16 — 


7 — 


4 — 


26 - 


14 — 


3 — 


27 — 


27 — 


26 — 


27 — 


17 — 


8 — 


6 — 


27 — 


16 — 


4 — 


28 — 


28 — 


26 — 


27 — 


17 — 


8 — 


6 — 


27 — 


16 — 


4 — 


28 — 


28 — 


26 — 


27 — 


17 — 


8 — 


6 — 


27 - 


15 — 


4 — 


28 — 


28 - 


26 — 


27 — 


17 — 


8 — 


6 — 


27 — 


15 — 


4 — 


28 — 


28- 


26 — 


28 — 


18 — 


8 — 


6 — 


27 — 


16 — 


4 — 


29 — 


29 - 


27 — 


29 — 


19 — 


9 — 


6 — 


28 — 


16 — 


6 — 


30 — 


30 — 


28 — 


12 maí 


1 júní 


22 iúní 


20 júU 


3ág. 


31 ág. 


21 sept. 


12 okt. 


9nóv. 


7 des. 


13 — 


1 — 


22 — 


20- 


3 — 


31 — 


21 - 


12 — 


10 — 


8 — 


13 — 


2 — 


23 — 


21 — 


4 — 


Isept 


22 — 


13 — 


10 — 


8 — 


13 — 


2 — 


23 — 


21 — 


4 — 


1 — 


22 — 


13 — 


10 — 


8 — 


13 — 


2 — 


23 — 


21 — 


4 — 


1 — 


22 — 


13 -i- 


10 — 


8 — 


14 — 


2 — 


23 — 


21 — 


4 — 


1 — 


22 — 


13 — 


11 — 


9 — 


16 — 


2 — 


23 — 


21 — 


4 — 


1 — 


22 — 


14 — 


12 — 


10 — 


16 mfd 


4júní 


24 júni 


22 júlí 


12 ág. 


2 8ept. 


23 sept. 


16 okt. 


13 nóv. 


11 des. 


16 — 


4 — 


24 — 


22 — 


12 - 


2 — 


23 — 


16 — 


13 - 


11 — 


16 - 


4 — 


24 — 


22 — 


12 — 


2 — . 


23 — 


16 — 


13 — 


11 — 


17 — 


4 — 


24 — 


22 — 


12 — 


2 — 


23 — 


17 — 


14 — 


12 — 


17 - 


4 — 


24 — 


22 — 


12 — 


2 — 


23 — 


17 — 


14 — 


12 — 


17 — 


6 — 


26 — 


23 — 


13 — 


3 — 


24 — 


17 — 


14 — 


12 — 


19 — 


6 — 


26 — 


23 — 


13 — 


3 — 


24 — 


18 — 


16 — 


14 — 


11 maí 


31 maí 


19 júní 


17 júH 


6 ág. 


29 ág. 


19 sept. 


10 okt. 


8 nóv. 


6 des. 


11 — 


31 — 


19 — 


17 - 


6- 


29 — 


19 - 


10 — 


8- 


6 — 


11 — 


31 — 


19 — 


17 — 


6 — 


29 — 


19 - 


10 — 


8 — 


6 — 


11 — 


31 — 


19 — 


17 - 


6 — 


29 — 


19 — 


10 — 


8 — 


6 — 


12 — 


1 júní 


20 — 


18 — 


7 — 


30 — 


20 — 


11 — 


9 — 


7 — 


12 — 


1 - 


20 — 


18 — 


7 -- 


30 — 


20 — 


11 — 


9 — 


7 — 


12 — 


1 — 


20 - 


18 — 


7 — • 


30 — 


20 — 


11 — 


9 — 


7 — 


13 — 


2 - 


21 — 


19 — 


8 — 


31 — 


21 — 


12 — 


10 — 


8 — 


13 - 


2 — 


21 — 


19 — 


8 — 


31 — 


21 — 


12 — 


10 — 


8 — 


13 — 


•2 — 


21 — 


19 — 


8 — 


31 - 


21 - 


12 — 


10 — 


8 — 


16 — 


3 — 


23 — 


20 - 


9 — 


Isept. 


22- 


14 — 


12 — 


10 — 


16 roaí 


6jáDÍ 


24 júní 


22 júlí 


10 ág. 


2 8ept. 


23sept 


16 okt. 


14 oóv. 


12 des. 


16 - 


6 - 


24 — 


22 — 


10 - 


2 — 


23 - 


16 — 


14 — 


12 — 


16 — 


6 — 


24 — 


22 — 


10 - 


2 — 


23 — 


16 — 


14 — 


12 — 


16 — 


6 — 


24 — 


22 - 


10 — 


2 — 


23 — 


16 — 


14 — 


12 — 


16 - 


6 — 


24 — 


22 — 


10 — 


2 — 


23 — 


16 — 


14 — 


12 — 


17 — 


7 - 


26 — 


23 — 


11 — 


3 — 


24 — 


16 — 


15 - 


13 — 


17 — 


7 — 


26 — 


23 — 


11 — 


3 — 


24 — 


16 — 


16 — 


13 — 


18 — 


8 — 


27 — 


24 — 


12 — 


4 — 


26 — 


17 — 


16 — 


14 — 


18 — 


8 — 


27 — 


24 — 


12 — 


4 — 


25 — 


17 — 


16- 


14 — 


18 — 


8 — 


27 — 


24 — 


12 - 


4 — 


26 — 


17 — 


16 — 


14 — 


19 — 


9 — 


28 — 


26 — 


13 - 


6 — 


26 — 


19 — 


18 — 


16 — 


21 maí 


10 júiií 


2 júli 


28 júlí 


20 ág. 


9Mpt. 


27 sept. 


22okt 


20nóv. 


18 des. 


22 — 


11 - 


3 — 


29 - 


21 — 


10- 


28- 


23 — 


21 — 


19 - 


23 — 


12 — 


4 — 


30 — 


22 — 


11 — 


29 — 


24 — 


22 — 


20 — 


23 — 


12 — 


4 — 


30 — 


22 - 


11 — 


29 — 


24 — 


22 — 


20 — 


26 — 


13 — 


6 — 


lág. 


23 — 


12 — 


30 — 


26 — 


24 — 


22 — ».okt. 1«06 374 128 ^ 
».okt. _ 


PóstleiMr 


PÓ8tetð6v«r 


1. ferft 


8. fert 


8. fer9 


4. ferft 


&. ferft 


Fra Eóhtm 


25 jan. 


20 febr. 


ISmarz 


9 apra 


4 dmU 
2. Fra Mlum. 


— Hólmi 


26 - 


20 — 


15 — 


9 — 


4 — 
(8u0urlei6). 


— Kálfafellsstað 


26 — 


21 — 


16 — 


10 — 


6 - 


— Fagurbólsin/ri 


27 — 


•52 — 


17 — 


11 — 


6 — 


• 
ad PntttbcMta 


29 — 


23 - 


19 — 


13 — 


8 — 


1 


w% 


Frå Etkifirði 


15 jan. 


11 febr. 


7iuar8 


2apríl 


36 aprfl 


1« 


B. 


— Rey»arfir«i 


16 - 


11 — 


7 — 


2 — 


26 — 


•e 


Mllli BakilJarAar 


— EgilMtöðum 


17 — 


13 — 


9 — 


4 — 


28 — 


1 


OK Hol«. 


— Arahölssiððuin 


17 — 


13 — 


9 — 


4 — 


28 — 
— HðekuldBstöSum 


18 — 


U — 


10 — 


6 — 


29 — 


■g 


i. Fri EtkHirði 


— Djúpavogi 


19 — 


15 — 


11 — 


« — 


30 — 


es 


(suðurleið). 


— Starm/ri 


20 — 


16 — 


12 — 


7 — 


1 maí 


O 
— Sufafelli 


20 — 


16 — 


12 — 


7 — 


2 — 


3 
að Hélum 


22 — 


18 — 


14 — 


8 — 


3 — 


S 


Frá Hólum 


24 jan. 


20 febr. 


16niarz 


10 april 


6 mai 


— Stafafelli 


25- 


21 — 


17 — 


11 - 


5 — 


• 
> 
— Starm/ri 


26 — 


21 — 


17 — 


11 — 


6 - 


2. Frå Hélum 


— Dfúpavogi 


27 — 


22 — 


18 — 


12 — 


7 — 
(austurleiS). 


— Hö8kuldB8tö8um 


27 — 


23 — 


19 — 


13 — 


8 — 


— Arabólsstððum 


28 — 


24 — 


20 — 


14 — 


9 — 


— EgiUitöðtim 


29 — 


26 — 


21 — 


16 ^ 


10 — 


— Rey8arfir6i 
á EtkiýjörS 


29 — 


26 — 


21 — 


16 — 


10 — 


30 — 


26 - 


22 — 


16 — 


11 - I. 2. Þessir eru aukapóstar: 

GULLBRINGUSYSLUPÓSTURINN, milli Reykjavikur og Hvalsness, leggur af stað 
frá Reykjavik epdr komu aðalpóstanna, fer um Hajnarjjbrð, Káljatjom, Keflavik 
og Utskála aÖ Hvalsncsi og snýr aptur sömu leið til Reyitjavikur. 

KIÓSARSÝSLUPÓSTURINN, milU Reykjavikur og Hals, íer frá Reykjavik eptir 
komu aÖalpóstanna til Reykjavikur, um Lágajell og Esjuber^ að Hdísi i Kjós og 
snýr aptur sömu leið til Reykjavikur, 

3. EYRARBAKKAPÓSTURINN, miUi Keflavikur og Stokkseyrar, leggur af stað frá 

Keflavik eptir komu Gullbringusýslupóstsins þangað frá Reykjavik, fer um Kaí- 
manstjorfiyj^Hraun i Grindavlk, Stakkavik i Selvogi, Þorlákskdýn og Eyrarbakka til 
Stokkseyrar; dvelur þar að minsta kosti 2 klukkutima og fer þá aptur sðmu leið 
til Keflavikur. 

4. BORGARFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru fimm: 

a. Fyrsli fer fra Akranesi eptir komu »Ingólfsc þangaÖ i aÖalpóstferð um 
Fogatungtí, Saurba^ Grundy Hest, (Varmalak)^ Hvitdrbakka, AmarhoU að Munaðar' 
nest i veg fyrir aðalpósta og heldur sömu leið til baka til Akraness. 

b. Annar^fer fra Hesti eptir komu fyrsta aukapósts fra Akranesi um Lund aÖ Fttjmn 
og snýr þaðan aptur að Hesti. 

c. ÞriÖji fer fra Munadamesi, eptir komu aÖalpóstanna fra Reykjavik, um (Steina), 
Norðtungu, (Deildartungu), ReykhoU aÖ Gilsbakka og snýr þaÖan aptur að Afon- 
adamesi. 

d. Fjórði fer fra Munadamesi, eptir komu aðalpósta fra Stad og Hjarðarholii^ að 
Hvitdrbakka og snýr aptur sömu leið til baka. 

e. Fimti fer fra Vogattmqu eptir komu fyrsta aukapósts fra Akranesi aÖ (Fiskilak) 
og snýr aptur sðmu leið til Fogatungu. 375 1908 6. fetb 


1 7. fert 


8. fert 


9. fer6 


riO. ferft 


1 11. fer6 


12. fert 


1 13. fer& 


! 14. ferð 


15. ferft 


26 maí 


15 júní 


7 júlí 


2 líg. 


24 ág. 


ISsept. 


1 okt. 


27 okt. 


26 nóv. 


24 des. 


26 — 


16 — 


7 — 


2 — 


24 — 


13 - 


1 — 


27 — 


26 — 


24 — 


27 — 


15 — 


8 — 


3 — 


25 — 


14 — 


2 — 


28 — 


27 - 


25 — 


28 — 


16 — 


9 _. 


4 — 


26 — 


15 — 


3 — 


29 — 


28 — 


26 — 


30 — 


17 — 


10 — 


5 — 


27 - 


17 — 


4 — 


31 — 


30 — 


28 — 


19 maí 


9ján< 


30 júní 


28 júK 


19 ág. 


7 sept. 


25 sept. 


19 okt. 


19nóv. 


17 des. 


19 — 


9 — 


30 — 


28 — 


19 — 


7 - 


25 - 


19 — 


19 — 


17 — 


21 — 


11 — 


2 júl/ 


30 — 


21 — 


9 — 


27 — 


21 — 


21 — 


19 — 


21 — 


11 — 


2 — 


30 — 


21 — 


9 - 


27 — 


21 — 


21 — 


19 — 


22 — 


12 — 


3 — 


31 — 


21 — 


10 — 


28 — 


22 — 


22 — 


20 — 


22 — 


12 — 


4 — 


31 — 


21 — 


10 — 


29 — 


23 — 


23 — 


21 — 


23 — 


13 — 


4 — 


31 — 


22 — 


11 — 


29 — 


24 — 


23 — 


21 - 


23 — 


13 — 


6 — 


1 ág- 


23 — 


11 — 


29 — 


25 — 


24 — 


22 — 


26 — 


U — 


6 — 


1 — 


23 — 


12 — 


30 — 


26 — 


25 — 


23 — 


26 VMÍ 


16 júní 


7 júlí 


3 ág. 


24 ág. 


Usept. 


2 okt. 


27 okt. 


27 nóv. 


25 des. 


26 — 


17 — 


8 — 


4 — 


25 - 


15- 


3 — 


28 — 


28 — 


26 — 


27 — 


17 — 


8 — 


4 — 


25 — 


15 — 


3 — 


28 — 


28 — 


26 — 


28 — 


18 — 


9 — 


6 — 


26 ~ 


16 - 


4 — 


29 — 


29 — 


27 — 


29 — 


19 — 


9 — 


5 — 


26 — 


16 — 


5 — 


30 — 


30 — 


28 — 


30 — 


19 — 


10 — 


6 — 


27 — 


17 — 


6 — 


31 — 


1 des. 


29 — 


31 — 


20 — 


U — 


7 — 


28 — 


18 — 


7 ~ 


Inóv. 


2 — 


30 — 


31 — 


20 — 


11 — 


7 — 


28 — 


18 — 


7 — 


1 — 


2 — 


30 — 


1 júni 


21 — 


12 — 


8 — 


29 — 


19 — 


8 — 


2 — 


3 — 


31 — 123 

9. okt. MÝRASYSLUPÓSTURINN fer frá Alptanesi til Borgamess daginn áöur en póstar 
leggja af staÖ þaðan norÖur og vestur o^ snýr aptur sömu leið til bnka. 

STYKKISHÓLMSPÓSTURINN ' fer frá Borgamesi sania dag og vestanpóstur, uni 
Brúarjoss, (AkurhoU) og Groj til Stykkishólms ; snýr aptur eptir 30 stunda viðstöðu 
þar sömu ÍeiÖ aÖ Éorgarnesi. 

SNÆFELLSNESSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 

a. VjTSÚ fer frá Gröý, eptir aÖ Stykkisholmsposturinn er þangað kominn frá Borgar- 
nesi, um [Staðastað og Búðir úl Olajsvikur og snýr þaðan aptur eptir 6 stiinda 
dvöl sömu leiÖ aÖ Grðý og sé kominn þangað nógu snemma til að ná 1 Stykkis- 
hóhiispóstínn á bakaleið. 

b. Annar fer frá Olafsvik- ú\ HeUissands, þegar eptir komu íyrsta aukapósts og sje 
kominn aptur til Olajsvikur áður en hann leggur á stað til Grafnr. 

c. ÞriÖji fer írá Siykkiihólmi eptir komu aukapóstsins fra Stad og fer um Grurtdar- 
jjord, Olajsvik aÖ HeUissandi; síðan snýr hann aptur somu leið til Stykkishóbns. 

d. FjórÖi íer frá Amarstapa fyrir komu lyrsta aukapósts aÖj5íííf*w, en eptir komu 
hans snýr hann aptur somu leið til Arttarstapa. 

FLATEYJARPÓSTURINN fer fra Siykkiskólmi til Flattyjar þegar cftir komu auka- 
póstsins fra Borgamesi i i.— 4. og 14. — i^. ferð, og snýr aptur til Stykkishóltns 
eptir 6 stunda dvol. 

DALASÝSLUPÓSTARNIR eru þrir: 

a. Hinn fyrsti fer fra Stykkishólmi um Breiðabólsstab á Skógarströnd, Bugdustcði og 
Harrastaði svo tímanlega, aÖ hann nái að Hjarðarholti og Stað. daginn áður en 
aðalpóstarnir leggja á stað þaðan, og snýr siÖan aptur sömu leið lil Stykkishólms 
eptir komu þeirra og kemur viÖ á Borðeyri i báðum leiðum. 

b. Annor fer frá StórhoUi um Skarðsstoð, Omisstaði, Staðarjell og Hvamm svo timan- 19D6 376 

128 lega, nð hann nái að HjardarhoUi fyrír komu nðalpóstn að sunnan og vestan; 

9. okt. eptir komu þeirra snýr hann aptur söniu leið að StórhoUi. 

c. ÞriAji fer frá Leikskdhm að Harrastöíhím eptir aÖ aÖalpóstur er kominn þangaÖ á 
vesturleið og snýr sömu leið til baka aptur. 

10. BARÐASTRANDARSÝSLUPÓSTARNIR eru átta: 

a. Hinn fyrsti fer frá Ba í KróksfirÖi, þegar cptir aÖ vestanpóstur er þangað kominn 
frá Hjarðarhobiy fer uni Kinnarstaði, Brekku, VaUames, Brjdnslak, Botn, Patreks- 
fjord og Sveinseyri að BUdudaU og snýr þaÖan aptur sömu leið aÖ Bœ. 

b. Annar fer írá Sveinseyri i TálknafirÖi, |>egar eptir aÖ aukapósturinn frá Bæ er 
þangað kominn á vesturleið, að Selárdal og snýr jafnskjótt aptur að Svemseyri, 
og nær þar fyrsta aukapósti á leiðinoi frá Bikkidal^ sem þó eigi má biða lians 
svo, að hætt geti orðiÖ við; aÖ hann nái ekki aðalpóstiuum á suðurleifí i Bæ. 

c. Hinn þriðji fer frá Patreksfirdi eptir komu fyrsta aukapósts þangaÖ frá Ar, um 
Sauölanksdal að Saurba á Rauðasandi og snýr þegar aptur til Patreksýjarðar. 

d. Hinn f)órði fer frá Flatey, i hvert skipti eptir komu Flateyjarpóstsins þangaÖ frá 
Stykkishóbni, að Brjánslak, og snýr þaðan aptur til Flateyjar. 

e. Hinn iimti fer frá Ba i Króksfirði, um Kkijar, GuðlM^svik og BarÖeyriy þegar 
eptir komu vestanpóstsins þangað frá ísafirfii, að StaÖ i tirútafirði. Eptir komu 
norðanpóstsins frá Akureyri að Stað^ fer hann þaðan aptur sömu leið að Ar, og 
sje kominn þangað, áöur en vestmpósturinn fer þaÖan áleiðis til Isajjarðar. 

f. Sjötti fer frá Sauölauksdal eptir kumu þriðja aukapósts i i. — S- ^8 I4-"~'S- 
póstferð, út i Brríðuvik og (er sömu leíð til baka aptur. 

g. Sjðundi fer frá Vattamesi, eptir komu fyrsta aukapósts þangað, að (Múla) og sömu 
leið til baka. 

h. Áttundi fer írá Flatey til Hvallátra eptir komu Flateyjarpóstsins fri Stykkisbólœi 
og snýr sömu leiÖ til baka. 

11. ÍSAFIARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru tólf: 

a. Hinn fyrsti fer fri Arngerðartyri einum eða tveim dðgum eptir komn vestanpósts- 
ins þnngaÖ að sunnan í i. — 5. og 12. — 15. ferð um Melgraseyri og (Unaðsdal) 
að SmaJjdUum og snýr þuðan aptur, eptir komu 8. aukapósts, til Amgerðareyrar. 

b. Annar íer frá IsafirÖi, eptir komu vestanpóstsins þangaÖ í hverri ptSstferð, uw(Fedrard)^ 
Holt í Önundarfirði, (GttiiUtfall), Þingeyri og Rajnseyri að Bildudal og fer svo sömu 
leið aptur til Isafjarðar. Postur þessi skal, ef unt er, roæta fyrstaaukapósti frá Ba. 

c. ÞriÖji fer frá ögri um (Hvtianes) aÖ (Eyri) \ Skötufirði eptir komu aðalpósts frá ísafirÖi. 

d. FjórÖi fer frá (GemlufalU)^ þegar eptir komu Bildudalspóstsins þangað frá ísafirði, 
aÖ Mýrutn i Dýrafirði. 

e. Fimti fer frá ísafiröi, epiir komu vesunpóstsins þangað, aÖ Suðureyri i Súganda- 
firði og snýr þaÖan aptur eptir eyktardvöl til Isajjarðar. 

f. Sjötti fer frá Isafirði, eptir komu vestanpóstsins þangað, ura Hnljsdal út I Bol^ 
un^arvlk og snýr þa&an aptur, eptir eyktardvöl, sömu leið til Isajjarðar. 

g. Sjöundi fer frá Isafirði, eptir komu vestanpóstsins þangaÖ, um (Jmardal), Trbð 
i Alptafirði að Eyri i SeyðisfirÖi, stendur þar við 4 klukkustundir og fer siðan 
sömu leiÖ aptur til Isajjarðar, 

h. Áttundi fer frá hafiröiy þegar eptir komu vestanpóstsins þangaÖ, sjóveg til Sn^ 
Jjalla, þaðan um Stað i Grunnavik að Hesteyri og, ef nógur timi er til, um (Sljethi) 
aÖ (Stad l AÖalvik) og sömu leið aptur til Isatíarðar, Frá Hesteyri fer samtimis 
þessum pósti annar postur að Látrum i Aðalviíc og snýr nptur sðmu leið til baka. 

i. Niundi fer frá Hesteyri, daginn eptir komu póstsins þangaÖ frá ísafirÖi i i. — 3. 
og IV — 'S- póstferö, um (Stetnóljsstaði) aÖ Hofn i Hornströndum, stendur þar 
við hálít dægur og fer siðan um (Hlöðmvik) úl nesteyrar aptur. 

k. Tiundi fer frá Þit^eyri^ eptir komu annars aukapósts þangaÖ frá Isafirði^ aÖ 
Haukadal, og snýr þaðan sömu leið tU baka að Þingeyrif 877 19(yS 

I. Ellefti fer fra Rafnstyri, eptir komu annars aukapósts fra Btidudalf að (Lokin- 123 
hömrum) og snýr aptur sömu leiÖ að Raýnseyri, 9. okt 

m.Tólfti fer frá Stað i Grunnavik, eptir komu áttunda aukapósts þangað, aÖ 
Dynjanda og snýr aptur sömu leið að Stad í veg fj'rir póstinn frá Hesteyri. 

12. STRANDASÝSLUPÓSTARNIR eru þrfr: 

a. Hinn fyrsti fer frá Amesi 3 dögum fyr en aðalpóstur fer frá Isafirði um Reykjar- 
ýiþrö, (Eyjarl (Skarð), Bassastaðt, (Hrójberg), Hólmavik, Kirkjuból, Stárajjardarhorn^ 
Óspakseyri, óiidlauqsvÚt, (BaJ, Bordeyri aéStað og snýr þnðan aptur sömu leið :í6 jimesi. 

b. Annar fer frá Ba l KroksnrÖi, eptir komu aÖalpóstsins frá IsafirÖi uni (Falshamar), 
rrrbUatiwiu), Kirkjtiból aÖ HóUnavík^ og þaðan aptur sðmu leiö aÖ Ba. 

c. Priðji íer frá Bassastöðum, eptir komu aukapóstsins frá Stað, um Kkijar og Sels- 
strand aÖ Kaldrananesi og sðmu leiÖ til baka. 

13. HÚNAVATNSSÝSLUPÓSTARNIR eru átta: 

a. Hinn fyrsti fer frá Staöarbakka, þegar eptir komu aöalpóstsins þangað frá Stad, að 
Hvammstattga. Fyrir komu aðaipósts aÖ norÖan skal sami postur far.i írá 
Hvamnistafiga að Staðarbakka. 

b. Hinn annar fer frá Lækjaviáti þegar eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stad, 
um (Breiðabólstað), (Festurhópshóla), (Osa) og (Fik) að Tjöm á Vatnsnesi. Fyrir 
komu aÖalpósts aÖ norÖan skal sami postur fara sömu leið að íuekjaniáti, 

c. Þríðji fer frá Svrínsstödum^ eptir komu aðalpóstsins þangað að sunnan, aÖ Asi i 
Vatnsdal, og suýr þaðan aptur að Svtinsstöðum. 

d. Hinn íjórði fer frá Blönduósi^ eptir komu aðalpóstsins að sunnan, um (Reyki) og 
Auðkálu aÖ Guðlaugsstöðum. Fyrir komu aÖalpósts að norðan skal sami postur 
fara frá Audhálu til Blönduóss. 

e. Hinn fimti fer frá Blönduósij eptir komu aðalpóstsins þangað á norÖurleiÖ, um 
Hólanes og Hof að Káljshamarsvík og fer aptur sömu leiÖ að Blönduósi. 

f. Hinn sjötti fer frá Bólstaðarhlið, þegar eptir komu norÖanpóstsins þangað á 
norðurleið, að Bergsstððum og snýr þaðan sömu leiö til bnka. 

g. Sjöundi fer írá Núpsdalstungii að Stað, svo timanlega, að hann nái þar aðalpóstum 
og snýr aptur sömu leið aÖ Nápsdalstufigu, 

h. Attundi fer frá Holiastöðum aÖ Reýsstdðum, eptir komu aðalpóstsins á norðurleiÖ, 
og snýr aptur sömu leiÖ aÖ Holtastdðufn. 

14. SKAGAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru sjö: 

a. Hinn f3rrsti fer frá Fiðimýri, eptir komu norðanpóstsins þangaÖ frá Stað, um 
MaliýeU að Goðdðltwi og sömu leiÖ aptur að Fiðimýri. 

b. Annar fer írá Fiðimýri þegar eptir komu norÖanpóstsins þangaÖ frá Stad, um 
Reynistað, Sauðdrkrók, GarÖ^ Lån, Kólknós, Hofsós, (Fell), Haganesvík og (Hraun) 
til Siglufjarðar, og snýr aptur sömu leið eptir 24 stunda dvöl þar i i. — 5. og 
13. — 15. ferð, en eptir 12 stunda dvöl i 6.— 12. ferð. 

c. Hinn þriðji fer frá Sauðdrkróki, eptir komu Sigluf|arÖarpóstsins frá Fiðimýri, um 

ÍFeðramót), Hvamm l Laxirdal aÖ Selnesi, og snýr aptur til Sauðdrkróks, 
[inn í]órði fer (ri Lóni, eptir komu Siglufiarðarpóstsins þangað frá Fiðimýri, um 
Fiåvik aÖ Hólum og snyx þaðan aptur að IJni. 

e. Hinn fimmti fer frá Sauðdrkróki svo tímanlega, aÖ hann sje kominn að Ftíimjri 
áðor en norÖanpóstur fer suÖur um. Eptir komu hans frd Akureyri snýr hann 
aptur sömu leið til Sauðdrkróks og kemur við á RtynistaÖ i báðum leiðum. 

f. Hinn sjötti fer frá Mtklaba i Blönduhlíð i i.— S- og 13.— 15. ferÖ, eptir komu 
aðalpóstsins á suðurleið, um Frostastaði og Lón til Hóla, og snýr hann aptur 
sömu leiÖ til Miklabæjar. í 6. — 12. ferÖ fer postur þessi eptir komu aðalpósts 
á norðurleið um Froskátaði að Lóni og sömu leið til baka til Miklabajar, 

g. Sjöundi fer frá Sauðdrkróki til Fiðimýrar áÖur en pósturinn frá StaÖ fer norður 
um i I. — j. og 14.'— ij. ferð, og snýr sömu leiÖ til baka aptur. 1908 378 

128 IS. EYJAFJARDARSÝSLUPÓSTARNIR eru fimm: 

9. okt a. Hinn fyrsti fer fra Akureyri eptir komu norðanpóstsins þan^að frá Stað 1 1. — 7. 

02 12.— 15. ferö, um Mdðruvelli, (Starra-Arskog), Hjalteyri, Dahík, Kviabekk í 
OlnfsBrÖi og Haganesvík 1 Fljótum til SigluJjarÖar og snýr aptur þaðan sðmu lciÖ 
til Akureyrar, I 8.— 11. póstferÖ fer postur þessi aðeins aÖ MöðruvöUum. 

b. Annar fer frá Akureyri, eptir komu norÖanpósts þangaÖ frá Stað, um (Krapp) og 
(Grund) aÖ Saurba i Evjafirði og fer um (Munkapverá) og (Þverá) aptur til Akureyrar, 

c. Hinn þriðji fer frá Akureyri eptir komu norðanpóstsins þangað trá Stad, um Gari 
a& Grenivik og þaÖan aptur um Laufás til Akureyrar. 

d. Fjórði fer fra Dalvik, eptir komu Sigluf)arðarpósts, um relU, Syåra-HvarJ^ Tjom 
og Mela og snýr aptur somu leiÖ aÖ Dahlk. 

e. Fimmti fer fra MbÖruvbllum^ eptir komu fyrsta aukapósts frå Akureyri, um (Pujna- 
velli) að (Myrkd) og fer i bakaleið um Bagisd aptur til MöðruvaUa. 

16. ÞINGEYJARSYSLUPÓSTARNIR eru uiu: 

a. Hinn fyrsti fer fra Ljósavatni, eptir komu Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Akur^ 
eyri^ frani Bárðardal austau fljóts, aÖ Lundarbrekku og þaÖan út dalinn aptur að 
vestan að Ljósavatni 

b. Annar fer frá Grenjadarstad eptir komu aðalpóstsins frá Akureyri, um HaUdárs- 
staði (Þverá) og (Ljótsstaði) aÖ Skútustöðum og þaðan aptur aÖ Grenjaðarstað. 

c. Hinn þriÖji fer frá Húsavik aÖ Grenjaðarstað fyrir komu ScyÖisfjarÖarpósts þaugað 
á austurleiÖ. Eptir komu hans frá Akureyri fer hann um Húsavik, aÖ Viktnga' 
vatni^ og snýr aptur sömu leiö að Grenjadarstað og skal hann ná SeyÖisfjarÖar- 
póstínum á leiÖ til Aktireyrar. 

d. Hinn f|órði fer frá VopnafirÖi tveim dögum áÖur en SeyÖisijarÖarpósturínn á aÖ 
fara frá Akureyri^ um Bakka, Þárshöjn, Svalbard og Skinnastað úl Vtínngavains og 
mætir þar GrenjaÖarstaðarpósti. 

c. Hinn fimmti fer frá Raujarhöjn um (Grjótnes), Kápasker, Presthóla, (Ærlækjarsel) 
að Fikingavatni svo timanlega, nð hnnn verði þangað kominn f3rrír komu auka- 
póstsins írá Grenjaðarstað og Vopíiafirðiy og snýr aptur til Rauýarhajnar þegss 
eptir komu umgetmna aukapósta að Fikingavatni. 

f. Sjötti fer frá Garði eptir komu Grenivikurpósts frá Akureyri að Brettmgsstoðum, 
og snýr þaÖan aptur aÖ Hálsi i Fnjóskadal. 

g. Hinn sjöundi fer frá Ljósavatni, eptir komu Seyðisi|arðarpóstsins þangaÖ írá Akur- 
eyri^ aÖ Þároddsstad i Kinn, og snýr þaðan aptur sömu leið til baka. 

h. Attundi fer frá Hdlsi, eptir komu aðalpósts þangað frá Akureyri, aÖ lUugastdðum 

og sömu leið til bakn aptur. 
i. Niundi fer frá Þárshojn eptir komu i]ór6a aukapósts þangað frá Vikingavatni, um 

Sauðanes, aö Heidi og snýr sömu leið til baka. 

17. MÚLASÝSLUPOSTARNIR eru sjö: 

a. Fyrsti fer milli Seyðisjjarðar og Fopnajjarðar. Hann fer frá Seyðisfirði sama dag- 
inn og Eskif|arðarpósturinn á að koma til EgUsstada á austurleið, um Egikstaai^ 
Hjaltastað, Kirkjuha i Hróarstungú, Skðbrjót, íTorJastaði) á VopnajjbrÖ og snýr 
aptur þaÖan eptir sólarhringsdvöl sömu leiÖ á öeyðisjjdrÖ. 

b. Annar fer frá SeyÖisfirði, eptir komu aÖalpóstsins þangað frá Akurcjri, 1 i. — 4. og 
13. — 15. ferð, um Stakkahlið, (Nes) og (DaUand) aÖ Bakkagerði i BorgtrfirÖi og 
sömu leið aptur til Seyðisjjarðar. 

c. ÞriÖji fer frá HjabastaÖ^ eptir komu VopnafjarÖarpósts þangaÖ frá SeyÖisfirÖi, um 
(Sandbrekku), Unaós og Njarðvík ú\ Borgarfjarðar og snýr aptur sðmu lciÖ. 

d. Fjórði fer frá Egilsstöðum, Þ^ffar ^ptir komu áÖalpóstanna á austurleið, um (Valla- 
nes), (Hallormsstað) aÖ Falpjófsstað, og þaðan aptur vestan Lagarfljóts um (As i 
Fellum) að Fgilsstöðum. 

e. Fimmti íer frá Skjöldóljsstöðum, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað irá Akureyri, 
aÖ Eiriksstöðum á Jðkuldal og sðmu leið aptur að Skjöldóljsstöðum. 379 ÍðdB 

f. Sjötti íer frá Hdskuldsstöðum, þegar eptir korrru aðaípóstsins þangað frá Borgum 1 199 

. I. — 4. og 13. — 15. ferð, um Breiðdalsvtk, Stöðvarýjörð, Fdskrúðsýjörð og ReyÖar- 9. »kt 
jjbrd að Esktfirði, og sömu leið aptur að HbskuldsstbÖum, í þeim ferðum strand- 
bátsins, þegar hann kemur ekki viÖ á Stöðvarfirði, skal senda með póstflutníngfrá Bteið- 
dalsvik, eptir komu hans þangaÖ frá Reykjavik til Stöðvarjjarðar, ef eigi fæst skipaferÖi 

g. Sjöundi fer sömuleiðis frá Eskifirðt, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frí 
Hólum, i I.— 4. og 13.— 15. ferð, um Norðýjörð, Mjóaýjörð og (Fjörð) ú\ SeyÖis- 
fjarÖar og snýr þaðan aptur á Eskiýjörð, 

18. SKAPTAFELLSSÝSLUPÓSTURINN fer frá Prestsbakka, þegar eptir komu aðal- 

póstsins þangað frá Odda, að BorgarfcUi i Skaptártungu og snýr þaðan aptur 
sömu leið að Prestbakka. 

19. RANGARVALLASÝSLUPÓSTARNIR eru fimm: 

a. Hinn fyrsti fer frá Þjórsárhrú, þegnr eptir komu aðalpóstsms þangað frá Reykjavik^ 
um (Hcrru) og (Haga) að FeUstnúla á Landi, og snýr þaÖan aptur að Þjórsárbrá. 

b. Annar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrú^ jafnsnemma hinum f5Tnefnda, um (Háj 1 
Hálshverfi) að Nýjaba i Þykkvabæ og snýr aptur sömu leiÖ að Þjórsárhrú. 

c. Hinn þriÖji fer trá Odda, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavik, um 
íStóróljshvol) að Teigi í Fljótshlið, og þaðan aptur sömu leiÖ að Odda, 

d. rjórði fer frá Odda að Hraúk í Landeyjum, daginn eptir komu aðalpóstanna, og 
snýr þegar aptur aÖ Odda, 

e. Fimti fer frá Odda um (Kirkjuba), (ReyÖarvatn), aÖ (Keldum) daginn eptir komu 
aðalpósta og fer aptur um Kirkjubæ að Odda. 

20. ÁRNESSÝSLUPÓSTARNIR eru níu: 

a. Hinn fyrsti fer frá Kotströnd^ Þ^gar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavik, 
um FÚlingavatn að ÞingvöUum, og snýr þaðan aptur að Kotströnd. 

b. Annar íer írá Hraungcrði, seni fyrst eftir komu aðalpóstsins frá Reykjavik, um 
Arnarbali í Grlmsnesi, Brjdnsstaði, MosjeU og Torýastaði, að (Brekku) og þaÖan 
aptur sömu leið að Hraungerði, 

c Hinn þriðji fer sömuleiÖis frá Hraungerði^ scm fyrst eptir komu aðalpóstsins frá Reykja- 
vik, um (Olajsvelli) og Reyki á Skeiðum að Stóranúpi og þaðan aptur að Hraungerði. 

»'d. Hinn íjórði fer frá Reykjum, eptir komu Hraungerðispósts þangað, um (Birtinga^ 
u '« '^^) ^Ö Hruna og heídur sömu ieið til baka aptur. 

i«. Hinn fimti fer frá Hraungerði, sem fyrst efdr komu aðalpóstsins frá Reykjavik, 
ijun HróarshoU að Gaulverjaba, og snýr þaðan aptur um ViUinqahoU að Hraungerdi, 

\f. Sjötti íer frá Mosjelli^ eptir komu annars aukapósts, að Laugardalsholum^ og snýr 
aptur sömu leið. 

íg. Sjöuadi fer frá Torfastdðum, eptir komu annars aukapósts þangað, að (Króki), og 
snýr þegar aptur ao TorjastoÖum, 

h. Attundi fer frá Selfossi, eptir komu aÖalpósts þangað frá Reykjavik, um Stokkseyri 
og (Stora-Hraun) til Éyrarbakka og kemur viÖ i (Kaldaðarnesi) á leið sinni, er 
þvi verður við komið. 

i. Niundi fer frá Éyrarbakka um (Stóra-Hraun) og Stokkseyri til Selfoss, svo timan* 
lega, að hann nái þar aðalpósti á bakaleið. 

Fardagar póstanna frá endastöÖvum póstleiðanna er fast ákveðinn þá daga, sem hér eru nefndir, 
þannig, að við böggul- og peninga-sendingum er ekki tekiÖ lengur en til kl. 7 siðd. daginn áður. I stjórnarráði íslands, 0. oktober 1908. 

^ íXafahin. Jón HermauiiMOii« 184 380 Skýrsla um skifti á bui amtsráðs Vesturamtsins. Tekjur: 

1. Tekjuafgangur sarakvæmt jafnaðarBJóðsreiknÍDgnum 1907 . . kr. 

2. — — búnaðarsióðsreikningnum 1907 . 
8. — — búnaðarskólasjóðsreikningnum 1907 

4. Uppbodsandyirði seldra bóka m. m 

5. Verð fyrir part i smasjå, er seld var stjómarráðinu . . . 

6. Vextir: 

a. af viðskiftabók jafnaðarsjóðs við Lands- 
bankann kr. O 90 

b. af viðskiftabók búnaðarsjóðs við Lands- 
bankann — 144 89 

c. af viðskiftabók búnaðarskólasjóðs víð Lands- 
bankann — 373 81 

d. af skuldabrjefi Indriða Indríðasonar, dag- 
vextir — 5 33 

e. endurgreitt af Landsbankanura — 220 80 Gjöld: 

1. Innleyst skuldabrjef amtsráðsins *Vii 1Ö96 . . 

2. — — — % 1900 . . 
8. Ómakslaun forseta við skiftíu 

4. Flutningur å bókum Ólafsdalsskóla .... 

5. Uppboðskostnaður: 

a. húsaleiga kr. 25 00 

b. aðstoð — 15 00 

c. uppboðshaldið — 33 76 kr. 5400 00 

1500 00 

300 00 

42 40 1583 15 

10100 13 

11107 47 

449 05 

120 00 745 7? kr. 24105 53 — 73 76 
— 7316 16 

Atgangur kr. 16789 37 stendur å eftirfarandl stöðum: Í viðskiftabók búnaðarskólasjóðs við Lands- bankann Flyt kr. 11757 60 
kr. 11757 60 381 M08 Fluttar ... kr. 11757 60 

Í viðBkíftabók búnaðarsjóðs við Landsbankann — 4348 30 

Ógoldið jafnaðarsjóðsgjald Strandasýslu 1907 . — 217 18 

Innstœða hjá bœjarfógetanum i Reykjavik . . — 449 05 

Peningar — 17 24 kr. 16789 87 l«é Samkvæmt 14. líð fundargjörða amtsráðs Vesturamtsins 1907, Stjómar- 
tiðlndi 1907 B. bls. 146, ber að skifta afgangi eignaupphæðar ráðsins railli sýsln* 
anna eftir meðaltali fasteignar- og lausafjárhundraða og verkfærra manna i 
Býslufjelagi hverju árin 1902—1906. 

Þetta árabil var fasteignarhundraðatala og lausafjár annars vegar og 
verkfærra manna tala liíns vegar í sýslum hins foma amts á þessa leið: StTandasýsla. Noröurísafjarðarspðla. Ár 


Fwteignar- 
bundrab 


Laasafj&T- 
hnndrnð 


Verkfærir 
menn 


1902 
1903 
1904 
1905 
1906 


1554,2 
1554,2 
1554,2 
1554,2 
1554,2 


1076,0 
1196,5 
1147,0 
1109,0 
1170,0 


305 
313 
305 
315 

286 


5) 


7771,0 


5698,5 


1524 
1554,2 


1139,7 


304,8 Ár 


Fasteignar- 
bandraft 


LauMfj&r 
hnndmft 


Yerkterir 
menn 


1902 
1903 
1904 
1905 
1906 


2016,0 
2016.0 
2016,0 
2016,0 
2016,0 


1733,5 
1868,5 
1919,5 
1616,0 
1528,0 


670 
683 
695 
705 
716 


5) 1 10080,0 


8665,5 


3469 
2016,0 


1733,1 


693,8 Vesturísafjarðaraýsla. Vesturbarðastrandarspsla. Ár 


Fasteignar- 
bnndrab 


LansaQår- 
hnndmð 


Verkfærir 
menn 


1902 
1903 
1904 
1905 
1906 


1752,7 

1752,7 
1752,7 
1748,3 
1748,3 


1093,0 
1177,0 
1156,5 
1152,0 
1185,5 


461 
471 
463 
457 
454 


5) 


8754,7 


5764,0 


2306 
1750,9 


1152,8 


461,2 Ar 


Fasteignar- 
hnndmft 


Laasafj&r- 
hnndrað 


Verkterir 
nena 


1902 

1903 

1904 

1905' 

1906 


1678,3 
1678,3 
1678,3 
1678,3 
1678,3 


977,5 
1035,0 
1106,0 
1158,5 
1196,5 


388 
422 
430 
442 
466 


5) 


8391,5 


5473,5 


2138 
1678,3 


1094,7 


427,6 190ð 382 194 Austurbarðastrandarspsla. Dalaayala. År 


Fasteignar- 
hnndrnft 


Lansafjir- 
handrað 


Verkfærir 
menn 


1902 
1903 
1904 
1905 
1906 


2198,9 
2198,9 
2198,9 
2198,9 
2198,9 


516,0 
537,0 
533,5 
564,5 
645,0 


192 
190 
179 
174 
171 


5) 


10994.5 


2796,0 


906 
2198,9 


559,2 


181,2 Ár 


Fasteignar- 
hundnið 


Lausafjir- 
hnndrab 


Verktorir 
menn 


1902 
1903 
1904 
1905 
1906 


3692,6 
3692,6 
3692,6 
3692,6 
3692,6 


1501,5 
1609,5 
1636,0 
1883.5 
2170,0 


400 

388 
395 
394 
394 


5) 


18463,0 


8800,5 


1966 
3692,6 


1760,1 


393,2 Snœfellsnes8- og Hnappadálssýsla, Mýrasýsla. Ár 


Fasteignar- 
bundmft 


Laosafjir- 
bondmb 


Verkterir 
menn 


1902 
1903 
1904 
1905 
1906 


4261,7 
4261,7 
4261,7 
4261,7 
4261,7 


1528,5 
1589,5 
1682,5 
1909,0 
2163,5 


629 
634 
639 
644 

648 


5) 


21308,5 


8873,0 


3194 
4261,7 


1774,6 


638,8 Ár 


Fasteignar- 
hnndraft 


Lavsafjir- 
hnndrað 


Verkfarír 
menn 


1902 
1903 
1904 
1905 
1906 


3286,2 
3286,2 
3286,2 
3286,2 
3286,2 


1715,5 
1699,5 
1727,5 
1932,5 
2206,0 


354 
330 
322 
306 

328 


5) 


16431,0 1 9281,0 


1640 
3286,2 


1856,2 


328 Meðaltala 

fasteignar- og lausafjárhundraða og verkfærra manna i sýslufjelögum 
Vesturamtsins 1902—1906. Fasteignar- 
handmft Laasafjir- 
handmb Samtalt 
hnndmð Verktorir 
menn Strandasýsla 

Norðurlsafjarðareýsla .... 
VetturísafjarðarsýBla .... 
Vesturbarðastrandarsýsla . . . 
Austurbarðastrandarsýsla . . . 

Dalasýsla 

Snœfellsness- og Hnappadalssýsla 
Mýraaýsla 

Samtals . 1554,2 
2016,0 
1750,9 
1678,3 
2198,9 
3692,6 
4261,7 
3286,2 1139,7 
1733,1 
1152,8 
1094,7 
559,2 
1760,1 
1774,6 
1856,2 2693,9 
3749,1 
2903,7 
2773,0 
2758,1 
6452.7 
6036,3 
5142,4 304,8 
693,8 
461,2 
427,6 
181,2 
393,2 
638,8 
328,0 20438,8 11070,4 31509,2 3428,6 383 

Tekjuafgrangrurinn , 

skíftist þannig miUi syslnanna: Strandasýsla 

NorðurisaQarðareýsla . . . . 
VesturfaafjarðarsýBla . . . . 
Vesturbarðastrandarsýsla . . . 
Austurbarðastrandarsýsla . . . 

Ðalasýsla 

Snœfellsnees- og Hnappadals- 

sýsla 

Mýrasýsla 

Alls . . . A fasteignar- 

og lansafjár- 

bnadrnb kr. 

956 

1331 

1031 

985 

979 

1936 

2144 
1826 11192 95 
78 
47 
04 
75 
95 

26 
71 91 Á verkfæra 
m«nn kr. 

497 
1132. 
752 
697 
295 
641, 

1042 
535 5596 52 

48 
81 
97 

77 
82 

70 
39 46 All8 kr. 

1454 
2464 

1784 
1683 
1275 

2578 

3186 
2362 47 
2G 
28 
01 
52 
77 

96 
10 kr. 

16789 16789 a. 
37 1908 
124 37 Fyrir hönd hins fyrverandi amtsráðs Vesturamtsins. 

Reykjavik, 30. sept. 1908. 
Ldrus H. Bjanuison. Beíkningnr 

yflr tekjur og gjöld jafnaðarajóðs Norðuramtsins 1907. 125 Tekjur : 

1. Jafnaðarsjóðsgjald 1907 kr. 4000 00 

2. Lán tekið å árinu — 1000 00 

3. Af styrk til Hólaskóla — 641 32 

kr. 5641 32 1908 384 

125 Ojöld: 

1. Skuld frá f. á kr. 96 41 

2. Kofltnaftur við amtsráðið — 670 00 

3. Til kvennaskóla Eyflrðinga — 60000 

4. — — å Blönduófli — 40009 

ð. Tillag til Búnaðarfjelags islands — 400 00 

6. Til sýslubókasafna — 20000 

7. Boif;ad láii og vextir til búnaðarsjóðs — 2592 22 

8. Ýmisleg gjöld — 5590 

9. Endurgreitt jafnaðarejóðsgjald ^ 626 79 

kr. 5641 32 

Foreeti amtsråds Norðuramtsins, 27. ágúst 1908. 
Quöl. Guðmundsson. 126 Beikninfnu* 

yflr tekjur og gjöld Prentsmiðjusjóðs NorðuramtBÍns 1907. 

Tekjur: 

1. Eign sjóðsins frá f. á.: 

a. í skuldabrjefum kr. 2700 00 

b. í sparisjoði — 2 36 

c. I peningum — 108 (.K) 

kr. 2810 36 

2. Vextir 1907 af verðbrjefutn — 108 00 

kr. 2918 36 

Gjöld: 
1. Styrkur veittur á árinu: 

a. 2 nemendum gagnfraeðaskóla Akureyrar . kr. 54 00 

b. 2 namsmeyjum á kvennaskóla Eyíirdinga — 54 00 kr. 108 00 2. EftiTStöðTar til nœsta árs: a. f veðskuldabrjefum kr. 2700 00 

b. í sparisjóði — 2 36 

c. f peningum — 102 00 

d. Ógreiddir vextir — 600 Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu, 31. deebr. 1907. 
Guðl. Oulfmundnon, — 2810 36 
kr. 2918 36 886 1008 

Beiknlngar *27 

yflr tekjur og gjöld þúsund ára afmœlissjóds EjrjaQarðarsýslu árið 1907. 

Tekjur: 

1. Eign sjóðsins fr& f. á.: 

a. VeÖBkuldabrjef kr. 1200 00 

b. Sparisjódsmnstœða — 227 75 

kr. 1127 75 

2. Vextír 1907: 

a. Af veðskuldabrjefum kr. 48 00 

b. Af sparisjóðBinnstæöu — 9 19 

_— 57 19 

kr. 1484 94 

Gjöld: 

1. £iga sjóðsins 31. des. 1907: 

a. Veðskuldabrjef kr. 1200 00 

b. Sparisjódsinnsteeöa — 284 94 

kr- 1484 94 

kr. 1484 94 

Skrífstofu EyjaQarðarsýslu, 31. desbr. 1907. 

Chtðl. Ouðmundsson. Ueíbningar 12^ 

yflr tekjur og gjöld legatssjóð Jóns SigurÖssonar 1907. 

Tekjur: 

1. Eftírstöðvar frá f. á.: 

a. Faateign kr. 12490 00 

b. Veðskuldabrjef — 31020 46 

c. Sparísjódsinnstaðöa — 2239 35 

kr. 45749 81 

2. Vextir 1907: 

a. Áf veðskuldabrjefum kr. 1236 51 

b. Af sparifljóðsfje — 89 04 

— — 1325 55 

Flyt . . . kr. 47075 36 1908 986 128 Fluttar ... kr. 47075 36 

8. Afgjald af jörðum 1907: 

a. Landskuld 1195V5 ål. 0,57 . . . . kr. 681 44 

b. Lcigur 415 ål. 0,57 — 236 55 

c. Lóðargjöld — 15 00 

4. Endurborguð lác — 

kr. 48526 42 932 99 
518 07 Gjöld: 

1. Styrkur veittur á árínu kr. 25 00 

2. Umbodslaun af jarðai*gjöldum — . 155 50 

3. Vextir af Kristnessláni 1906 og 1907 — 64 00 

4. Ýmialeg gjöld — 15 73 

5. Eign Bjódsins 31. desbr. 1907: 

a. Fasteignir kr. 12490 00 

b. Veðskuldabrjef — 30502 39 

c. Sparisjóðsinnatœða — 2290 57 

d. Peningar i sjóði — 2465 16 

— 47748 12 

6. Til jafnaftar við tekjulið 5 — 518 07 

kr. 48526 42 

Skrifstofu EyjafjarðarBýslu, 31. desbr. 1907. 
Ouðl. OuðtnunéUson. 129 Reikningrnr 

yflr tekjur og gjöld »Bókasafns Korðuramtsins« á Akureyri árið 1907. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá f. á kr. 64 49 

2. Styrkur til bokaaafnsins: 

a. Úr landsjóði kr. 500 00 

b. Úr bæjarsjóði Akureyrar — 500 00 

— 1000 00 

Flyt . . . kr. 1064 49- 889 UIÍS 

Fluttar ... ki*. 1064 49 109 

3. Styrkur til lestrairaalsins: 

a. Úr landsjóði kr. 150 00 

b. Úr bæjarsjóði — 150 00 

c. Úr sýslusjóOi EyjaQarðaiBýslu ... — 100 00 

— 400 00 

4. Tekjur sýslubókasafns Eyjafjarðareýslu — ðOO 00 

5. Leiga af stofu i ráöhúsinu — 2|400 

6. Skuld við gjaldkera — 308 04 

kr. 2096 53 

Gjöld: 

1. Laun bókavarðar 1907 kr. 400 00 

2. Húsaleiga 1907 — 850 00 

3. Ábyrgðargjald fyrir safoið — 67 50 

4. Keyptar.bækur og áhöld — 746 12 

5. Borgað bókband — 335 90 

6. Eldiviður, Ijóe og rœsting — 171 61 

7. Ýmisleg gjöld — 25 40 

kr. 2096 53 

SkrifBtofu EyjafjarÖarsýslu qg Akureyrar 31. januar 1908. 
Chidl. Gu6mund$8on. BeíáAÍagtff i^ 

yfir tekjur og gjöld Ekkncísjóðs druknaðra manna i Borgai'fjði'ðai^ýsla áríð 1907. 

Tekjur: 

1. Sjóður Tið árebyrjun: 

í SöfnunaTBJóði kr. 3100 12 

2. Tekjur á irinu 1907: 

a. Lei^ur af Bjarteyjarsandi 1907 40 pd. 

smjOre á 0,65 kr. 26 00 

b. Laaidsdlvld af sörau jörðu 1906/07 . — 25 00 

c. Veitir i SöfmiQarsjóði — 120 ^ 

^ ^ ^ 171 29 

kr. 3271 41 1908 d88 

180 Gjöld: 

1. Úthlutað å árinu 1907: 

Ekkju Guðriði Hákonardóttur . . . . kr. 25 00 

— Vilborgu Oddsdóttur — 25 00 

— Sigriði Sigurðardóttur — 50 00 

kr. 100 00 

2. Sjóður við árslok: 

í Söfnunarsjóði — 3171 41 

kr. 3271 41 

i Btjórn Ekknasjóðs druknaðra manna i Borgarfjarðarsýslu, 
Skipaskaga 27. ágÚBt 1908. 

Sigurður Þórðarson. Ján Sveinsson. Johann Bjömsson. 
Oddg, Ottesen. Böðvar Þorvaldsson. Styrkar úr landsjódL 

IL gr. A. b. 2, 

36. septbr. veitti stjórnarráðiö af bráSabirgtSaruppbót þeirrí; sem veltt er rneð 14. gr. 
A. b. 3. fjárUg^nna^ eftlrnefDdum prestaköllum þeesar upphaeðir: 

1. Hólmum í Reyðftrfii«., kr. 300 00 

3. Stöð í Stöðvarfii« — 200 00 

3. SUfafelli í Lóni — 350 00 

4. Bjarnanesí — 150 00 

5. Kálfafellwtaö — 360 00 

6. StómNápi — 350 00 

7. Ólafsvöllum á Skeiöum — 360 00 

8. TorfAstöðum í ÐiskupBtungum — 360 00 

9. Selvogsþingum — 300 00 

10. Staö í Grindavík — 160 00 

11. Kálfatjörn á VatnBlejsuströDd — 150 00 

12. Mosfell í Moefellsaveit — 100 00 

13. Hestþingum í Borgarfiröi — 100 00 

14. Lundi í Lundarreykjadal — 200 00 

15. Hvammi í Noröurárdal — 150 00 

16. Miklaholti í Miklaholtohreppi — 100 00 

17. HjartJarholti í Laxárdal — 100 00 

Fljt . . . kr. 3450 00 389 1906 

Fluttar ... kr. 3450 00 

18. Söndum í D/rafíröi — 100 00 

19. D/rafjarðarþÍDgum — 100 00 

20. Reyniatað í Skagafiröi — 300 00 

21. Tjörn í Svarfaðardal — 200 00 

22. Bœgisá — 200 00 

23. Mööruvöllum í Hörgárdal — 150 00 

24. Saurbœ í EyjafirÖi — 150 00 

25. Prestbólum — 150 00 

26. Svalbaröi í Þistilfirði ... ■>- 200 00 

kr, 5000 00 14. gr. B. VII. b. 1. 

5. oktbr. skifti Rtjómarráðið styrk þeím, sem veittur er fyrír árið 1908 með Qárlag- 

anna 14. gr. 6. VII. b. 1. til bamaskóla^ millí eftiruefndri bamaskóla svo sem hjer aegir: 

1. Skólinn á Eystrí Sólheimum kr. 180 00 

2. — á Deildará — 210 00 

3. _ i Reynishverfi — 220 00 

4. — í Vík — 203 00 

5. — í Vestmanneyjum — 430 00 

6. — á Stokkseyri ... — 250 00 

7. — á Eyrarbakka — 390 00 

8. — í Grindavík — 175 00 

9. — í Höfnum — 175 00 

10. — á Miönesi — 2S0 00 

11. — á Útskálum — 260 00 

12. — í Keflavik — 300 00 

13. — í Njarövík — 100 00 

14. — í Suöurkoti 1 _ 

15. — í Norðurkoti . J 

16. — í HafnarfirÖi — 700 00 

17. — í Bessastaðahreppi — 250 00 

18. — á Seltjarnanieai — 300 00 

19. — Skipaska^a — 410 00 

20. — í Ólafevík — 400 00 

21. — á Hellissandi — 280 00 

22. — í Stykkiéhólmi — 320 00 

23. — á Geireeyri — 270 00 

24. — á Bíldudal — 270 00 

25. — i Þingeyrí — 250 00 

Plyt ... kr. 6884 00 251 00 1M8 880 

Fluttar ... kr. 26. SkóHnn á Núpi 

27. — á Flateyri 

38. — í Bolungarvik 

39. — í Hnífidal 

dO. — í Sá6ftvikurhreppi 

81. — á Látrum 

82. — á Hestejri 

33. _ i Sauðárkróki 

34. — í ÓBUndshlíö 

35. _ i Ólafsfirði ... 

36 — í Siglufiröi 

37. — á Húsavík 

38. — í VopDafíröi ... . 

39. — í Bakkagerði 

40. — í ÐrAkkuþorpi 

41. — í Búðaþorpi 

42. — 1 Hrísoy 

43. — í OrunDavík 

44. — í Flatej á Skjálfanda 

45. — á Blönduóei 

46. — í Lítla Hvammi 

47. — * Eskifiröí 6884 00 


190 «0 


190 «0 


34S 00 


280 «0 


200 00 


240 00 


300 00 


260 00 


150 00 


280 00 


270 00 


390 00 


310 00 


260 00 


210 00 


260 00 


160 00 


246 00 


160 00 


100 00 


145 00 


320 00 


12000 00 14. gr. VII. b. 2. 

Samkyæmt fjárlögunum fyrir árin 1908 og 1909, 14. gr. B. V. VTI. b. 2. var mað 
brjefi BtjórnarráÖBÍns, dagsettu 4. nóvbr. 1908, yeíttur þesdi styrkur gveiukeniumim fyrir «. á.: 

I. Norðurmúlasýsla. 

1 . Guðrúnu Jörgensdóttur, Hofsprestakati 60 kr. 

2. Þórarni Stefánsayni, aama prestakalli 60 — 

3. Jónínu Óladóttur, Hjaltaataöanókn 65 — 

4. Jóni G. Snædal, Valþjófsataöarsókn öö — 

ö. Kristjáni Benediktssyni, aömu aókn 36 — 

6. Einari HáyarÖBsyni, sömu BÓkn 60 — 

7. Runólfi Sigurffesyni, HjaltaBtaðanókn 60 — 

8. JenB Ouömunda^i, Dyergaateinaprwtakalli 40 — 

— 435 kr. 

Flyt 436 br. 391 1908 

Fluttar 43Ö kr. 
II. Suðurmúlasjsla. 

1- '^ígva ÓUfflsjDÍ, Vailahref)!)! . 45 kr. 

2. Birtii ÅDtonssyni, Skriödalahreppi 40 — 

3. Eiriki Bech, Reyöarfjarðarkreppi 4ð — 

4. Birni Daníeliwyni, Std^yarhreppi 95 — 

6. Ófeigi Snjólfmjni, Hejdalaprestakalli 7ö — 

6. Erlendi Einarsajni, Fáskráðsfjarðarhreppi 25 --^ 

7. Steini JODsayni, MjóafjarðHrhreppi 4Ö — 

8. Eyjólfi Ólafssyni, Fáskrúðsfjarðarhreppí 55 — 

9. Halldóri Pálasyni, sama hreppi 35 — 

10. Aðalheíði GÍBladóttiir, Oeithellahreppi 60 — 

11. SigrflJi Sigfúsdóttur, Áseókn ðO — 

12. Kriatrúnu Jónsdóttur, Fáskrúðsfjarðarhreppi 35 — 

555 kr. 

III. Skaptafellss/sla. 

1. Sigurði Sí^iirðasyui, KálfafellstaGarprestakalli 65 kr. 

2. Jóni Jónssyiii, M/rahreppi 65 — 

3. Jörundi Bryujólfssyní, Neajahreppi 60 — 

4. Sigarði Arngrímssym, sama hreppí 45 — 

5. Eyjólfi Eyjólfdsyni, Langholtssókn 60 — 

6. Stefáoi Jónsayni, Bœjarhreppi 40 — 

7. SígurQi Þorateinssyni, Hofshreppi 70 — 

8. Þorláki Vigfúa8yni, Uörgslandshreppi 80 — 

9. Ólafi Eiiíkssyni, Austureyjafjallahreppi 65 — 

10. Vigfúsi Þórarinsayni, M/pdahtþÍDgaprestakalli 60 — 

11. Jóhanni M. Oddsyni, Reyniasókn 35 — 645 kr. IV. Rangárvallas/sla. 

1. Otiörúnu Jónsdóttur, Skeiðahreppi 75 kr. 

2. OuÖjóui SigurÖBsyni, Breiðabólsstaöarsókn 25 — 

3. Nikulási Þórðarsyni, Hlíðarendasókn 45 — 

4. Páli SígurOssyni, Fljótshlíðarhreppi 35 — 

5. Sœmundi Friðrikssym, OddaprestakalH 50 — 

6. Kristmund! JÓDSsyni, Austurlandeyjahreppi 60 — 

7. Blíha Hjartardóttur, Rangárvallahreppi 65 — 

8. Signrgeir Sigurðssyni, Holtahreppi 80 — 

9. Jóbannesi FriölawgHsyni, Storolfshvolshreppi 70 — 

10. Guðn/ju Jónsdóttnr« Land man nahreppi 70 — 

11. Binii Ouðmundssyni, Ásahreppi 75 — 

12. Þorsteini ÞorateinHRyni, sMma hreppi 75 — 

13. Ólaf! Ólafssyni, sama hreppí 40 — 765 kr. Flyt 2400 kr. 1908 392 

Fluttar 2400 kr. 
V. ÅrneBBB^sIa. 

1. Jarþrúðí Nikuláadóttur, HruDaiaanDahreppi 45 kr. 

2. (Htla GuðmundnyDÍ, sama hreppi 65 — 

3. SigHðí RuDÓlfsdóttur, ssma hreppi 60 — 

4. Magaúsi Þórarínssyni, GDUpyerjahrappi 60 — 

5. Margrjetu Biríkadóttur, Hrepphólaaókn 65 — 

6. Guðrúnu Jóo8dóttur» Skei6abreppi 70 — 

7 Páli Ðjamasjní, Grímsneshreppí 65 — 

8. tvari ívarssyní, HraungerðÍBhreppi 35 — 

9. Þorateiní Finnbogasjni, Biskupetungnabreppi 65 — 

10. Viktoríu Guðmandfldóttur, Brœöratunguaókn 75 — 

11. Friðríki BjarDasyni, Gaulyerjabwjarhreppí 75 — 680 kr. VL Gullbringu-ogKjósaraýBla. 

1. Jóni Leví Guðmund88jni» Leiru 30 kr. 

2. Ólafi GuðmundsByni, Kjalameshreppi 25 — 

3. ÁBinundí G. ÞórðarByni, Kjósarbreppi 60 — 

4. Gaðjóni HelgaRyni, LágafellBBÓkti 30 — 145 kr. VII. Mýra- og Borgarfjar8ara/Bla. 

1. Halldóru Bergþóradóttur, BorgarprestakalH 45 kr. 

2. JóhöDDu GuðmuDdadóttur, HvammBpreBtakalH 70 — 

3. Ingibjörgu Sígurðardóttar, StafholtopreBtakallí 45 — 

4. Kristínu Ingileifsdóttar^ Borgarbreppi 45 — 

5. LáruBÍ Bjarnasyni, HjaifSarholtsaokn 65 — 

6. ÁBtriðí SígurSardóttur, Reykholtsaokn ... 65 — 

í. Guðríðí Jónaadóttiir, Borgarsókn 45 ^ 380 kr. VIII. SnæfelUnesB- og HnappadalBB/sla. 

1. Guðránu Bjamadóttur, Innra Nenhreppi 55 kr. 

2. Guðmundi GíslaByni, StaCaBtaðársókn 65 — 

3. Klemens Samúel^yDÍ, Skogarstrandarhreppi 60 — 

4. Önnu ThorlaoiuB, StjkkÍBhólinshreppi 40 — 

5. Helga GuOmundBsyni, Breiðavíkurhreppí 65 — 

6. GíbU Jonasyni, Miklaboltshreppi .. 80 — 365 kr. Flyt 3970 kr. 393 1908 

Fluttar 3970 kr. 
IX. DalaBjBla. 

1 . JóhöDDU Jensdottur, H varomshreppi 60 kr. 

2. Guðroundi Jónassjni, Laxárdalsbreppi 60 — 

3. Þorgilsi FriSrikssjni, Hvammssókn 45 — 

4. AðalsteÍQÍ BrjDJólfssjni, StaGarfellssókn 40 — 

5. Elísabetu Ásmundsdóttur, Miðdalahreppi 60 — 

6. Gaðmundi JónssjDÍ, saroa hreppi 70 — 

7. Johannes! Ólafssjni, saoia hreppi ... 65 — 

8. Jóni J. Þorleifssjní, Hjarðarholtsprestakalli 45 — 

9. Ölafi Ó. SkagfjörS, StaSárhólssókn 40 — 

485 kr. 

X. Barðastrandarsýsla. 

1. Steinunni KrÍBtjáiMdóttur, Rejkhólahreppi 55 — 

2. Pjðtri GuSmundssjni, Tálknaf jar5arhreppi 40 — ' 

3. SigurgarOi Sturlusjní, sama hreppi 35 — 

4. Þóif^i Thorlacius, SauSlauksdalsprestakalli 50 — 

5. Pjetri Jónssjni, Saurbœjamókn 30 — 

6. Hirti Clausen, Stóru-Laugardalsaókn 25 — 

7. Ólafi Jónssyui, Rauðasandshreppi 55 — 

8. Kristmundi S. Guðmundasjni^ Barðastrandarhreppi 25 — 

9. Andrjesí Sigurðssyni, Flatejjarhreppi 45 — 

10. Guðmundí E. €føirdal, Garpadalssókn 55 — 

11. Gisla Gíslasjni, Saurbœjarsókn 50 — 

12. GuSmundi Bjamarsjni, Tálknafjarðarhreppi 45 — 

510 kr. 

XI. isafjarOarB/sla. 

1. Elísabetu Friðrikiidóttur, Snœfjallahreppí 55 kr. 

2. Ólafi Ólafssyni, Sandasókn 45 — 

3. Guðnyju Jónsdóttur, Aiiðkúluhreppí 45 — 

4. Olgeir Jóhanneuyni, Mosyallahreppi .. 80 — 

5. Sigrúnu Eiríksdóttur, Þingejrarhreppi 65 — 

6. Fríðriki S. Hjartarsyni, Suðurejrarhreppi 50 — 

340 kr. 

XII. StrandaB/sla. 

1. Elisabet Guðmundadóttur, Árneshreppi . . 45 kr. 

2. Kristmuadi Jónssjni, Bœjarhreppi 70 — 

3. Sigurjóni Jónssjni, PrestsbikkaprestakalH 55 — 

4. Ingibjörgu Finnsdóttur^ sama prestakalli 45 — 

5. Oddn/ju Finnsdóttur, sama prestakalli 50 — 

6. Elinborgu GuSmundsdóttur, sama prestakal li 40 — 

Flyt 305 kr. 6305 kr. ItM 394 

FlutUr 305 kr. 5305 kr. 

7. Guðjóni Krístmuudssjni, Staðarprestakalli...., 25 — 

8. Sigurði Sveinssjni, KaldranaueHsoku 30 — 

360 kr. 

XIII. Húuavatiissýsla. 

1. Guðfiniiu Stefánsdótfur, Efraniipssokn 30 kr. 

2. Benedikt Fr. Magnússjni, Spákonufellssókn 60 — 

3. Birui SigurOssyni; Sveínsataðahreppi 40 — 

4. SigWði Friðríksdóttur, þorkelshólshreppí 40 — 

5. Krístjáni Magnússjni, Undirfellssókn 60 — 

6. Eggert Helgasyni, Melssókn 50 — 

7. Magnúai MagnúsBjni, Þverárhreppi 45 — 

8. Elínborgu BjörnRdóttur, BreiðabólHHtaöarsókn 65 — 

9. Konráði Sigurðssjni, VíðidalstuDgtiaókn 65 — 

10. Birui Ámasjni, HöskuldsstaðasókD 30 — 

11. Margrjetu Eiríksdóttur, Staðarbakkiitókii .. 60 — 

12. Jóiiasi Ólafssjm, Melstaðarprestakilli 60 *— 

13. Þorvaldi Guðmundssjni, Svínavatnahreppi 42 •-* 

14. FríroanDÍ Finnssjni^ Hofaaókn ... 48 ^-^ 

15. Kristofer Kristófersayni, Torfálœkjarhreppi 30 -^ 

16. Biriii Hermauui Jóostyni, VíðidalstuiigiMÓkti 45 -^ 

17. Valdimar Fr. Baldvinssyui, Kirkjuhvatnoubreppi... 25 — 

795 kr. 

XIV. Skagafjarðarsysla. 

1. Ástvaldi Bjömasjni^ Hofssókn 25 kr. 

2. Stefáni Þ. Bjomssjni, SkarOshreppi 55 — 

3. SigurjÓDÍ BeDJamÍDSsjni, Viðvikurprestakallí 30 — 

4. Sigurbjörgu GuSmundadóttur, Syínavatnshreppi ... 40 — 

5. Benedikt Þorkelssjni^ Holtahreppi 45 — 

6. SteingHmi Stefánmjni, Miklabœjarsókn 50 — 

7. Tdmasi Jonssjni, Fellssókn 60 — 

8. Ásgrími Einarssyni, Hípur og FellMÓkn 80 ^ 

9. Bimi Jónsajni, ViðvíkurprRetakalli 50 — 

10. Benedikt Guðmundssjni, Barðssókn 60 — 

11. Jóhanni Pjetri Pjeturssyni, Haganeahreppi 60 — 

12. Konráöi Amgrimssjui^ Hofsataðaaókn..., 55 — 

13. Jóni Kr. Árnasjni, Mœlifellspreatakalli 45 — 

14. Rannveigu Hansdóttur, Miklabœjarpreitakallí 55 -^ 

15. Bjama Jóhannesajni, Lytíngaataðabreppi 65 — 

16. Þorateiui Jóbannttsjni, Rejuitttaöarsókn 55 ^- 

17. GuSrúou Gunnarsdóttur, Skefilastaðahreppi .- 50 — * 

18. DjfróUnu Jónsdóttur, Goðdalasóku 55 — Flyt 875 kr. 6460 ku 395 $^ 

Fluttar 875 kr. 6460 kf. 

19. Sv«eitM fiiríHsíyhi, SilfrastiaÖásókti 66 — 

20. Iiigigerði MiEkgnusdottur, Goðdtilagókti 55' •— ' 

21. Jónínu Sígurðardóttur, Víðimj?rar8Ókti 4Ö -^* 

22. Jóhanne8Í Björnssjni, Hofsstiaöasókti- 40^ •— ~ 

23. Steini Stefánssyui, ViövíkurprestekaHP 65*—- 

24. Quðjóni J. Þóraríiissjni, Hofssókn 60^ — ^* 

25. Guðmundí Jónssyui, Viðvíkursókn 55 ^^ 

26. Eirikí Einarasyni, Hofs- og Fellssókn 45 — 

— » 1295 kr. 

XV. Ejjafjarðarsysla. 

1. Páli ArnasjDÍ, Kvfabekkjarprestakalli 40 kr. 

.2. Sigurviiii EdíiODssjní, Arnarneshreppi 55 -^ 

3. Þorsteini G. SigurSssjni, MöCruv&llasókn 60 -^ 

4. JÓDÍ Siggeinsjni, Munkaþverároókn 30 — > 

b, Sígrúnu Sigurhjartardóttur, SvarfaSardalshreppi .. 45 «— 

6. HanDMÍ Ó. Magnússyni, MöCruvallsklaustunssókii 50 — 

7. Valdimar Áruasjni, Sanrbæjarhreppi 30 — 

8. Jakob JóhannessyDÍ^ sama hreppi 30 — 

9. GuðmuDdi Bíldahl, Stœrra Árskógareókn 60 — 

10. Helga Eiríkssjni, ÖngulstaOahreppi 35 — 

11. Guðrúnu Stefánsdóttur, Möðruvallaklausturtisókii... 40 — 

12. Ólafi Tryggvasyni, Skriðuhreppi 25 — 

13. Kristjáni Sigurössjni^ MoCruvallaprestakalli 35 — 

14. Pálma J. Þórðareyni^ Möðruvallarókn 55 — 

15. Þórhallí Åsgrimssyni, böqiu sókn 15 — 

16. Sígurjóni Rögnvaldssyui, Tjarnarprestakalli 60 — 

17. Gísla Gestssyui^ sama prestakalli 40 — 

jl8. BaldyÍDÍ Þorateinssyni, Vallaprestakalli 40 — 

'i9. Ólafi ÞorsteinssyDÍ^ sama prestakalli 40 — 

.20. Magtiúsi Jóhannssyni, Bama prestakalli ... 20 — 

'21. Árna JóhaDDBsyni, Valla- og Tjaruarprestakalli ... 55 — 

S2. Jóni KrístjánHsyni, Mððruvallaprestakalli ... 30 — 

33. Stefáui MarsByni, Möðruyallaprestakalli . . 40 — 

24. Þórdísi Árnadóttur, Saurbœjarhreppi 55 — 

25. Gísla Bjarnasyni, Möðruvallakluustunsókn 45 — 

26. VaWimar Paiasyni, Hólasókn 40 — 

27. Pálnja Gíslasyui, Glœsibœjareókn 25 — 

28. Halklóri Kr. Jonssyni, Grenivikurprettakalli 55 — 

29. Guðmundi Olafsnyni, tmina prestakalli 50 — 

30. Ólafi Jónssyni, sama prestakalli 40 — 

81. Magnúsi Benediktssyni^ Beegisár- og SvalbarðssókD 55 — 

82. GuSmundi Benediktasyni, Biöðruvallatókn 20 — 

33. Kriatjáni Sigurðssyn, Tjarnarprestakalli 30 — 

34. Ingibjörgu R. Jóhaunesardóttur, LögiuanDshlíSarókD 40 — 

— 1388 kr. 

Flyt 9140 kr. l^ 396 

Fluttar 9140 kr. 

XVI. Þingejjars/sla. 

1. Svövu Þorleífsdóttur, SkiunastaSaprestakalH 65 kr. 

2. Gunnari Johannssyni, Sauðanessókn 60 — 

3. Elínu Sigurðardóttur, aömu BÓkn 45 — 

4. Jóbanní EinarssyDÍ^ Grýtubakkahreppí 50 — 

5. Þorsteiui Jónssjni, Presthólahreppi 60 — 

6. Sigríði Þorláksdóttur, Svalbarðshreppi 70 — 

7. Guðnjju Jónsdóttur, Grenjaí^arstaðar- og Húsavíkur 

preetakalli 45 — 

8. Jóbannesi Árnasjni, Laufásprestakalli 25 — 

9. Pjðtri Jónssyni, Skútustaðabreppi 35 — 

10. Páli JóakimssyDÍ, Grenjaðar8ta8arpre8takalli 60 — 

11. SígWði Sigurðardóttur^ saina prestakalli 25 — 

13. KonráSi VilbjálmHSjni, / sama prestakalli 50 — 

13. Ester GuSlaugadóttur, Þóroddstaðarprestakalli .... 50 — 

14. Birni Jóbannssjni, Laufássókn 15 — 

15. Jóni PéturssjDÍ, Skútustaðaprestakalli 25 — 

16. Sigurði TómassyDÍ, Lundarbrekkusókn ... 60 — 

17. Olgeir Benediktssyní, Ljósavatnssókn 55 — 

18. Sigrúnu Guffnadóttur, Einarsstaöasókn 45 — 

19. HannMÍ Friðrikssjuí, Draflastaðasókn 30 — 

860 kr. 

Samtals 10000 kr. 14. gr. B. VII c. 

tteQ 1i)rjetí átj(Si'narrá5sins, dagsettu 31. okt. 1908, *var efthnetnðutn tragliiigsskolum 
'stjrkur aem bjer segir af fje því, sem »tlað er slíkum skóluin i 14. gr. «B. VII. o. fjár- 1. UnglÍDgaskólanum á Húsavík kr. 400 00 

2. á Ljósavatni — 250 00 

3. á Heydalsá — 360 00 

4. á ísafirði — 500 00 

6. á SeyöisfirtJi — 460 00 

6. é Núpi í D/rafirti ••... — 460 00 

7. á Grund í EyjafiitJi — 476 00 

kr. 2875 00 397 1908- 

16. gr. 5. 

Samkvæmt fjárlögnnnm fyrir árin 1908 og 1909 16. gr. 5 var meö brjefi stjórnar- 

ráðsína, dags. 23. oktbr. 1908, veittnr þessí styrkur fyrir s. á. til búnaðarfjelaga. 

I. Skaftafellssýsla. 

Dagsretk Kr. a. 

1. Búnaðarfjelag Bæjarhrepps 412 80 86 

2. Skaftártunguhreppa 779 152 90 

3. HvammBhreppa 1801 353 48 

4. Dyrhólahrepps 1612 316 39 

Ö. Hörgslands- og Kirkjubæjarbr. 2201 431 99 

6. Álftavershrepps 172 33 76 

7. Framfarafjelag LeiðvallahreppB 795 156 04 

8. Bánaðarfjelag Nesjamanna 1182 231 99 

Samtals... 8954 1757 41 

II. Rangárvatlasýsla. 

Dagsverk Kr. a. 

1. Bónaöarfjelag Merkurbæja 652 127 97 

2. Austureyjafjalla 1499 294 21 

3. Vesturlandeyja ... 405 79 49 

4. FljótshlfíJarhrepps 1660 325 81 

6. Holtomanna 1569 307 95 

6. Austurlandeyja 801 157 21 

7. Asólfsskála 421 82 63 

8. Hvolhrepps 535 105 00 

9. Rangvellinga 1141 223 95 

10. FramfarafjetaK Landmannabrepps 1745 342 50 

Samtals... 10428 2046 72 

III. Árnessýsla. 

Dagsverk Er. a. 

1. Búnaðarfjelag Skeiðabrepps 749 147 01 

2. Gnúpverjabrepps 1447 283 99 

3. Sandvíkurbrepps 736 144 45 

4. Eyrarbakkahrepps 1186 232 78 

5. Stokkseyrarbrepps 1656 325 03. 

6. Orímsnesbrepps 1793 35192 

7. Bkkupstungnahrepps 1471 288 72 

a ViUingaholtsbrepps 658 129 15 

9. Ölfushrepps 397 77 92 

la Hraungerðishrepps 1657 325 22 

11. Hrunamannahrepps 1294 . 253 97 

Flyt... 13044 2560 16 1908 398 

Dagavðrk Kr. a. 

Fluttar... 13044 2560 14 

12. BiinaSarfjelag Gaulverjabœjarhrepps 684 134 25 

13. Grafiiingshreppa 449 88 13 

14. Laugardalshrepps 550 107 95 

15. JaifJabótaf jelag Ölfushrepps 1075 210 99 

SaraUls... 15802 3101 48 IV. Gullbriiigu- og Kjósarsysla. 

DagBverk Kr. a. 

1. Bánaöarfjelag SeltjarnanieBhreppe 425 83 41 

2. Mosfellinga 1042 204 51 

3. Kjalnesinga 1064 208 83 

4. Kjóearhrepps 915 179 59 

5. Vatnsleysustrandarhrepps 1184 232 38 

6. Garðahreppa 459 90 09 

7. JarØaboUf jelag Ðefisastaðahreppfi 240 47 11 

SamtaÍTT! 5329 1045 92 V. Reykjavik. 

Dagsverk Kr. a. 
JaifJrœktarf jelag Rey k javíkur 2356 462 41 YI. Ðorgarfjarðar- og Myrasysla. 

Dagsverk Kr. a. 

1. Búnaðarfjelag Leirár- og Melahrepps 463 88 91 

2. Hvalfjaröaretrandarhrepps 440 86 36 

3. Skorradalshrepps 460 90 29 

4. Andaknshrepp^ 492 96 57 

5. Skilmaniiahreppa .. 178 34 94 

6. Innra Akraneshrepps 296 58 10 

7. Reykdœla 1471 288 72 

8. Hálsahreppa 434 85 18 

9. Lundareyk JAdalshreppB 584 1 1 4 62 

10. Þverárhlíöarhreppe . 367 72 03 

11. Stafholtdtungnahrepps 756 148 38 

12. Álftoneshreppa 769 150 93 

13. Borgarhreppe 1095 214 92 

14. Noröiirárdalshrepps 439 86 16 

16. Hvítáreíöuhrepps 346 67 91 

16, Hraunhrepps 228 44 75 

SamtaU... 8808 1728 77 399 1908 VII. SnæfelUness- og Hnappadalss/sla. 

Dagsverk Kr. a. 

1. Bi\na8arfje1ag Neshrepps innan Ennis... .. 323 63 40 

2. Neshrepps iitan Ennis 211 41 41 

3. Helgafellsaveitar 416 81 66 

4. Skógaretrandarhrepps 521 102 26 

5. Eyrarsveitor 474 93 03 

6. Eyjahréppe 202 39 65 

7. . BreiÖavíkurhreppe 326 63 98 

8. Staöarsveitar 263 51 62 

9. Miklaholtshrepps 197 38 67 

10. Kolbeinsstaöahrepps 242 47 50 

Samtals... 3175 623 17 VIII. Dalas/sla. 

Dagsverk Kr. a. 

1. Búnaðarfjelag Laxárdalshrepps 621 121 88 

2. Miödalshrepps 1662 326 20 

3. Fellsstrandarbrepps . 332 65 16 

4. Hvammshrepps 526 103 24 

5. Haukadalshrepps 482 94 60 

6. Saurbæjarhrepps 349 68 50 

7. HörÖudalshrepps 897 176 06 

Samtals... 4869 955 64 IX. Barðastrandarsýsla. Dagsverk Kr. a. 

1. BúnaSarfjelag Ketíldalahrepps 551 108 14 

2. Geinidalshrepps 464 91 07 

3. Suöurfjarðarhreppa 411 80 67 

4. Gufudalshrepps 256 50 25 

5. Reykhólahrepps 350 68 69 

6 Búnaðarfjelagið fÖilygur« í R^mðasands- og 

Pvtrekshreppum 714 140 14 

Samtals... 2746 538 96 X. Isafjarðars/sla. 

Dagsverk Kr. a. 

1. Búna»arfjelag Eyrarhrepps 680 133 46 

2. Ögurhrepps 247 48 48 

3. Langstrendinga 1110 217 86 

4. Auökúluhrepps ... 233 45 73 

5. Mosvallahrepps 310 60 84 

6. M/rahreppe 307 60 26 

7. Þingeyrarhrepps 834 163 69 

Samtals... 3721 730 32 1908 400 

XI. StrandaBýsla. 

Dagnverk Kr. a. 

1. Bi^naSarfjelag Bœjarhrepps 1099 215 70 

2. Óspakseyrarhreppa 211 41 41 

2. Kirkjubóls. og Fellahreppa ... 622 122 08 

4. HróffsbergshreppB 232 45 53 

6. Kaldrananeahreppa 178 34 94 

Samtals... 2342 459 66 

XII. HúnayatDsa/ala. 

Dagsvark Kr. a. 

1. Búnaðárfjelag Ðólstaðarhlíðarhreppa 596 116 98 

2. Þverárhrepps 519 101 86 

3. ÁshrApps 462 90 68 

4. Kirkjuhvammshreppa 400 7S 51 

5. SveÍD88ta8ahrepps 835 163 89 

6. Engihlíðarhreppe 407 79 88 

7. Svinayatnsbreppa 276 54 17 

8. ViQdhœlishreppB 830 162 90 

9. Fremri Torfustaðahreppa 468 9185 

10. Ytri Torfuataöahreppa 453 88 91 

11. ÞorkelahólBbreppe 324 63 59 

12. Sta9arhrepp8 242 47 50 

Samtak... 5812 1140 72 

XIII. Skagafjarðaraýsla. 

Dagsverk Kr. a. 

1. BúnaSarfjelag Akráhrepps 1431 280 86 

2. Fljótamanna 613 120 31 

3. Seilubrepps 2106 413 35 

4. Hofshreppa 812 159 37 

5. Staðarhrepps 222 43 57 

6. ViövíkurhreppB 1249 245 14 

7. Hólahreppa 709 139 16 

8. L/tíDg88taðahrepp8 1939 380 57 

9. Sauðárhreppa 274 53 78 

10. Rípurhreppa 339 66 54 

11. Jaröabótafjelftg Óslandshimar 439 86 16 

SamUls... 10133 1988 81 

XIV. Eyjafjarðarsýala. 

Dagsyerk Kr. a. 

1. Framfarafjelag öiigulsataSahreppa 1169 229 44 

2, r Arnaniewhrepps 1135 222 77 

Flyt... 2304 452 21 401 1908 

Ðagsverk Kr. a. 

Fluttar... 2304 452 21 

3. Framfarafjelag Hrafnagilshrepps 3004 589 60 

4. Öxndwlinga .. 146 28 65 

5. GlœdbœjarhreppB 2218 435 33 

6. Búnaðarfjelag Svarfdœla 2491 488 91 

7. Saurbœjarbreppfl 1390 272 82 

8. ÓlafafjargaroglHSroddsatað ahr. 514 100 88 

Samtals... 12067 2368 40 XV. Akureyri. 

Dagsverk Kr. a. 

Jarörœktarfjelag Akureyrar 2264 444 35 XVI. ÞingejjarB/sla. 

Dagayerk Kr. a. 

1. Bánaðarfjelag Hálsbrepps 367 72 03 

2. LjÓBavatnshrepps 687 134 84 

3. SvalbarÖsstrandar 477 93 62 

4. Þórshafnar 374 73 40 

5. AxfirtJinga og NápeveituDga 306 60 06 

S. Bárödcrfahrcpps 1080 211 97 

7. Framfarafjelag Grf tubakkahrepps 754 1 47 99 

8. Flateyjarhreppe.. 411 80 67 

9. Jai«abótafjelag Skútustaðahrepps 691 135 62 

10. Húavíkmga 435 85 38 

11. AMdiela 1453 285 18 

12. Reykdœla... 792 155 45 

13. TjomneBinga 503 98 72 

14. Suður Fnjóekdæla 276 54 17 

15. Jartrækterfjelagiö »Ófeigurf í Reykjah verfi 1657 325 22 

Samtals... 10263 2014 32 XVII.. Norðurmúlasysla. 

1. BÚDaSarfjelag BorgarfjarOar — .. 

2. VopnafjarOarhrepps .. 

3. Skeggjastaðahrepps .. 

4. Fellahrepps 

5. Fljótsdœla 

6. — - Tunguhrepps 

7. Hjaltastaðarhrepps .. 

8. SeyðisfjariJarhrepps .. 

Samtals... 3390 665 36 Dagsverk 
148 


Kr. a. 
29 05 


775 


152 11 


306 


60 06 


862 


169 19 


312 

168 
299 


61 24 
32 97 

58 68 


520 


102 06 1008 402 

XVIII. Seyðisfjörður. 

Daggverk Kr. a. 
1. JarörœkUrfjelag SeytJisfjaröar 476 93 23 XIX. SuðurmúlaBjfsla. 

DagBverk Kr. a. 

1. Búiiaðarfjelag Geithellahreppe 572 112 27 

2. Breiödœla 398 78 11 

3. EiðaþÍDghár 497 97 6Ö 

4. FáskrúöefjaifJar 677 113 26 

6. Vallahreppe 876 171 74 

6. -r— Skri6dœ]a 389 76 36 

7. MjóafjartJar 636 124 63 

8. Stöövarfjarðar 308 60 46 

Samtals... 4261 834 36 

Alis 166 fjelög, dagsverkið á 19,627 a. EmbættaskipuR, lausn og Teiting m. m* 

a. L a u 8 n. 

19. septbr. var bí^upi yfir tslandi, herra Hal^kni Sveinssyui, Kotnro. af Dbr. og Dbrm., 
allramildilegast veitt laasn í ná6 frá 1. oktbr. að telja, meö eftirlaunum eftír eftítlaunalöguDiiiD. 

b. V e i t í n g. 

10. ágúst var lœknaskólakandklat Sigurmaudiir Sigutðaaon allratnildíltgast skipaSur 
hjeraðslœknir i Raykdœlahjeraöi. 

10. septbr. var annar kennari við gagnfrseðaskólann á Akureyri, Stefan StefáQ«8on> 
allramildilegast skipaður forstöðumaOur skólans. 

19. 8. m. var forstófiuroaðiir prestaskólans í Reykjavik, professor Þórhallur Bjaroar- 
son, R. af Dbr. og Dbrm., allramildilegast skipa6ur biskup yfir tslandi. 

26. s. m. Bkipa6i rá5herrann fyrv. gagnfraOaskolakennara Halldor Bríem siðari að- 
stoðarbókavörð við Landsbókasafnið. 

30. 8. m. setti ráöherrann fyrra keouara viO prestaskólann Jón Helgaaon, R. af Dbr., 
ttl þess fyrst um Rinn frá 1. oktbr. að gegiia forstdGumaniisembœttí vi6 skólann. 

S. d. setti ráðherrann caod. theol. Harald Nfolsaoii til þess fyrst mn siun fri 1. 
oktbr. aXS telja að gegna fýrra kennaraembœttinu við ppestaskólaon. 

30. septbr. 8etti ráðherrann hjeraðslœkiii i Fljótsdalshjeraði Jónas Krístjánsson til 
þess fyrst uro sinn fri 1. oktbr. að telja að gegtia hjeraöslœknisembœttinu i Hröantungu* 
hjeraði ásamt tínu eigin embœtti. 40ð 19Qa 

6. oktbr. setti ráðherrann oaud. Qiag. Þorkel l>orke]tá80D til þess fyrst um sinn frá 
L 8. m. a8 telja aS ^egna fyrra kennaraerobœttinu við gagnfrœöaskólann á Akureyri 

S. d. aettí ráöherrann prœp. hon. Jónas JónaHsou til þess fyrst um sinn frá 1. oktbr. 
ftð telja a8 gegna öðru kennaraenibœttinu við gagiifrœðaskólann á Akureyri. HeidarsmerkL 

11. septbr. var soknarpreiitur i Eydalaprestakalli síra Þorsteinn Þórarinsson allra- 
mildilegast Bœmdur riddarakrossi Dannebrogsorðuunar. 

S. d. Tar deildaringeniör H. P. Halvorseu i Kristjaníu allramíldilegast »æmdur ridd- 
Mmkrowi Danuebrogsorðunnar. 

19. septbr. var fyrv. biskup yfir tslandi herra Hallgrímur Sveinsson, komm. af Dbr* 
2. st. og Dbnn.| allramildilegast sœmdur kommandÖrkrosHÍ Dannebrogsorðunnar^ fyrsta stigs. 

Leyfi til aS bera u tan rik isheiðursm erk i. 

8. júlí var sœnskum vioekonsul á ísafirði tl. S. Bjaruarson allramildilegast leyft aXS 
bera beiðursmerki riddara af Vasaorðuniii 1. st., sem haus hátign konungur Svía hefir 
■»mt hann. 

29. septbr. var ráðherra Íslandd H. Hafstein, komm. af Dbr. og Dbrm., allraroildi- 
legaat leyft aXS bera heiðursmerki stórofficera hiunar frakknesku heiðursfylkingar^ 31 forseti 
hins frakkneska l^veldis hefir sœmt hauii. Heiðursgjafir. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Kristjáns konungs IX. fyrir ári8 1907 veitti ráSherrann 
þeim Halldári JÓDsayni í Vík í Skaftafellss/slu og Ólafi Fiunsyui á Fellsenda i Dalasýslu 
beiðarBgjafiri 140 kr. hvorum, fyrir framúrskaraudi duguað í byggiugum, jarðabótum ogöðru, 
er aS bánaði 1/tar. 

Laas embntti. 

a. er konungur veitir. 

Yfirdómaraembœtti í hiuum konunglega islenska landsyfirrjetti. 

Árslaun 3500 kr. 

Sá sem skipaSur veröur í eiubœtti þetta, verOur aS taka að sjer auk anuara em- 
bœttisstarfa, eftir nánari ákvörðun, sem um þa5 verður gjörð, annaðhvort dómsmálaritara- 
stCNrfin eSa þ^iogar úr íslensku á dönsku á dómsgjörðum í opinberum málum og gjafsókuar- 
málain^ er skotið verður til hœstarjettar. 

Auglyst laust 1. oktbr. 1908. 

Umaóknarfrestur til 6. nóvbr. 1908. ForstÖðumannsembœttið við prestaskolann. 
Ánlaun 4000 Vr. 
Aiigl/st laust 1. oktbr. 1908. 
UmsóknarfrMtur til 6. iióvbr. 1908. 

Annað kennaraembœttiS vi6 gagnfrœðaskólauii á Akureyri. 

Árslann 1600 kr. 

Augl/st laust 6. oktbr. 1908. 

UmaóknarfreBtur til 16. desbr. 1908. 

b. er ráðherrauu veitir. 

StBðarhólI í Dalas/sluprófaHtsdœmt (Staðarhóls^ SkarSs og GUrpwLalssóktiir, aamkviMiit. 
USgam nr. 45, 16. DÓvbr. 1907, um akipun preatakalla). 
Veitist frá fardögum 1909. 
Umaóknarfrestur til 15. desbr. 1908. Stjörnartíðindi 1908 B. 8. 406 Hdi 

Útkomid f A-deíld Stjóriiartídindanfiii lÓO^. 

Reglugjöft fyrir Inndsbatikann um útgáfu bankasTculdábrjefa samkvœmt löguni 
nr. 82^ 22. nóvbr. 1907, undirskrifuð af ráðherra 20. júli 1908 (A nr. 10, bls. 44—47). 

Auglpsing um aÖ np lyfjaskrá slculi i lög leidd d Islandi, undirskrifuð af 
ráðherra 21. septbr! 1908 (A nr. 11, bls 48—49). Opið bijef, 131 

17. des. 

er stefnir sanian alþingri til regrlulegrs fundar 15. febr. 1909. 

Vjer Fridrik hinn Áttundi, af guðs náð Danmerkur konungur, Vinda og Gauta, 
hertogi i Sljeevík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
Láenborg og Aldinborg. 
Gjörum kunnugt: Að Vjer samkvæmt 3. gr. stjórnarskipunarlaga 3. oktober 
1903 um breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni íslands 5. januar 
1874, 8br. 2. gr. laga nr. 41, 20. oktober 1905, allramildilegast höfum ákveðið að 
láta alþingi á voru landi islandi koma saman til reglulegs fundar mánudaginn 
15. februar 1909. 

Um leið og Vjer birtura þetta Vorum kæru og trúu þegnum á íslandi, 
bjóðum Vjer öUum þeim, sem setu eiga að hafa á tjeðu alþíngi, að koma 
nefndan dag til Reykjavíkurkaupstaðar, og verður þar þá sett alþingi eftir að 
guðsþjónustugjörö heflr farið fram i dómkirkjunni. 

Gefið i Amalíuborg, 17. desember 1908. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Frederik B. 

(L. S.) 

H, Hafstein. 

Brjef sijórnarrádsins tit hishups um skipun tveggja presta- 132 
kalla eftir Iðgum 16. nóvbr. 1907 nr. 45. 21. júU. 

í brjefum, dagsettum 14. mars þ. á. og 14. þ. m., hafið þjer, háæruverð- 
ugi herra, meðal annars skýrt frá því, að presturinn að Mýrum í Álftaveri, 
Bjami prófastur Einarsson) hafl tjáð sig fúsan til að ganga að sameiningu Meðal- 
landsþinga og ÁsapreEtakalls við núverandí prestakall hans Þykkyabæjarklauaturs- 
þing, þó svo að hann nú skorist undan að ganga undir hin nýju prestlaunalög, þótt 
hann hafí áður lýst þvi að hann vildi gangast undir þau. Sömuleiðis hafið þjer 
í áðumefndu brjefl 14. mars tjáð stjórnarráðinu, að presturinn að Holti undir 
EyjafjöUum, Kjartan prófastur Einarsson, hafi lýst þvi, að hanu gangi að sam- 80. d«wmb«niÍB. 1908. BejkJATÍk, laaíoldaiprMitniidja. ÍMð 406 

132 eÍQÍngu Eyvindarhólaprestakalls við Holtsprestakall, þó syo að hann taki laun 
21. júlL eftir hinum eldrí launalö^um. 

Útaf þessu skal yður tíl vitundar gefið yður til leiðbeiningar, að stjórnar- 
ráðið felst á, að framangreindar brauðasameiningar korai í framkvæmd á þann 
hátt, að hinir núverandi prestar í Þykkvabæjarklaustursprestakalli og Holts- 
prestakalli undir EyjafjöUum taki laun sin eftir hinum eldri launalögum. 

183 Brjef stjórnarráðsins til Jmkups uni sameining: tvegrgja presta- 

H. åg. kalla og: skipun samkvœmt lögum 16. nóvbr. 1907 nr. 45. 

Með brjefi, dagsettu 11. þ. m., hafið þjer, háœruverðugi herra, meðal annara 
skýrt frá því, að presturinn 1 Hofsprestakalli í Álftafirði, síra Jón Finnsson, gangi 
að sameiningunni við Berufjarðarprestakall að þvi tilskildu, að prestsetrið verði 
ákveðið að Djúpavogi, sem þjer teljið hjerumbil sjálfsagt. Svo leggur hlutaöeig- 
andi prófastur til, að í stað bújarðar sje prestsetrinu látnar fylgja, prestinuin til 
afnota, varphólmarnir i Búlandseyjum, sera fylgja Beruflrði, og Þvotteyjar, sem 
fylgja Hofl, gegn hæfilegu eftírgjaldi fyrir fjårbeit og æðarvarp, sem i eyjunum 
er, og teljið þjer ekkert þessu til fyrirstöðu. Enn skýrið þjer frá því í nefndu 
brjefl, að presturinn að Mælifelli hafl gengið að sameiningu við Q^dalapresta- 
kall og gengið undir nýju launalögin í þeirri von, að hinu nýja Mælifellspreeta- 
kalli verði veitt annaðhvort erflðleikauppbót eða bráðabirgðauppbót sökum stór- 
vapígilegra örðugleika á þjónustu Ábæjarsóknar. Leggið þjer til, að báðar þessar 
brauðasameiningar verði samþyktar. 

Útaf þessu skal yður, háæruverðugi herra, til vitundar gefið, yður til leið- 
beiningar og frekari ráðstöfunar, að stjórnarráðið felst á það, að Hofspreetakall 
og Berufjarðarprestakall sameinist, þannig að prestsetur hins sameinaða preeta- 
kalls, Hofsprestakalls, sje ákveðið að Djúpavogi, og að þvi fylgi ádumefndar 
eyjar gegn hæfilegu eftirgjaldi, sem þjer eruð umbeðinn að hlutast til um að 
ákveðið verði með matsgjörð dómkvaddra manna. Stjórnarráðið samþykkir 
einnig sameining hins núverandi Mælifellsprestakalls og Qoðdalaprestakalls, en 
aö þvi leyti sem sira Sigfús Jonsson hefir látið uppi þá von, að hinu sameinada 
Mœlifellsprestakalli værí veitt annaðhvort erflðleikauppbót eða bráðabirgðaupp- 
bót sökum stórvægilegra örðugleika á þjón