(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "St. Peter's Catholic Church, Montgomery, Indiana, baptisms, 1853 thru 1881, marriages, 1858 thru 1878"

Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

Allen County Public Library Genealogy Center http://www.archive.org/details/stpeterscatholicOOindi Gc 
1A\- -■ 977.202 ^^^'^'^'^^^''^ 21S9067 

GENEALOGY COLLtCf iON ST. PETERS CATHOLIC CHURCH 

MONTGOMERY, INDIANA 

BAPTISMS 1853 thru 1881 
MARRIAGES 1858 thru 1878 2 9 25A 1 kirn couiirf m:^ ^^^^^'i 
IMXUS.CUS- SILA^.CHATA DEI ET APQSTOLIC^ SEDIS GRATIA d. ^A'ddn^o^ ^, ■a.1-^. m. [,'' Jua, RevercDde Domine, virtutCt doctrina et prudeptia fidei 

\ (. Celebrandi Mi^sam iotra 5net nostre Dixceus; Idque per unam horam ante ( 
, ctiam si altare s|| rractum, vel sine rdiquUt Sanctorum, et prxsentibui 
tibl racultatet sequentes valUuru -ClyO^ i \ 

tnte auroram, et unam post meridiem, »ine minisiro ct| it K 
schismaticU et ioAdelibus r (exlra c InBrmitatis) tn Cooressionali "''t, Andtendi ConfessioDea 5delium alriusque sexal. , Mulienim Confessiones audia 
jwrpeliiceo et stola. 
'^j^,Pr«dictndi Verbum Dei, et baptitaodi, atque admtnistraQdi Sacramentum extremce unctionis inlirmis. [l^^ 

^ — ■• • q^^bu»cumque Irregularitatibui, exceptis illii qute proveniant. vel ex bigomia vera, bomtcldlo voluntario, wt\ »lr( ^"^Sj 

IctioDis, dum quia ea WDtCQlia a Kobis proUta ab illo suspenditur; el etiam in duobus prioribai, ai prteciw Dtt.''|lti ^ ' 
tin loco aliquot mbdo Uifteo, quoad homicldjum volantarium, eji hujusroodi diipenuitloae acaodalum non ortatur,^^ ^ ^ 
i.Bt^im^unia^voia'hrmpricVm alia'bmii^^ cQ&pen&amn cK^rationablii cauita ia'vQiis's&Di^iLai) cflrtiimii, ^x^^ — ^ 

m sodeutibdi religlosts lite virorum tive mulierum icr aoatra, dioecesi c 

^igulii feriU secundis noD impeditis officio novem lectionnm, ftX iU impeditia, die immediate sequentt, celebrandi Mlssam de Re* 

etiwn portalili. ttppUcaodo ipdulgeniiain plenariam animabus Purgatorii per modum suffragu 
TeiKodi ac l^fadi, non tamen alili concedendl, liji^ot Hecreticorum vel In6delium de eorum religione tractantium ad effectnm eos ^t| 

l^^ DeJercqdi SS. Sacramentum occulte ad iofinnos, tine lamine. 

j^XOw Ii»i^etuli t< vestibus saecolaribUa, «i ali^er ad loca tibi commissa traiuire vel in lis permanere non poterls. 

!^'iu R^Uodi Rosariom vel alios preces, at &feviarldm tecum dereri^' vel divinum ofHcium ob legiiimum impedimentui 
it. Recitandl Maiuiinum cum Laudibu* quocumque die per 


t coronat precatorias cum indulgentiii (14. Dispensaodi super impedimento criminis, nuetro inmeu conjuge machioante, et rcstiiueadi jus aruiuum petendi dcbitum 
[15. Erlgendi in losis tuac parochlae vel Mi&sionis, Confratemitates SS. Cordis, Rosarll, Scapularis, aliasque omnes a S Sede appro- 
i cum indul^entiis illis ab eadcm S. Sede conccssU, ct nbi non sint Paires Franciscalet, Stationes Vix Crucis. 
^6i Dispeosaodi super impedimento honestalis publicae jnstis et sponsalibus proveniente. 
7.^ Dispeusandbia impedimento cognationis spiritualis praeierquam inter levantem et levatum. 

/Benedicendl paramenu et alia titensilia ad SacriBclum Missae neces^ria, ubi non intervenit unctlo sacra, et recunciliandi Ecclesiaa 
S^aq^ua ab^pi^opo ^)epedicta, ct in casu necessitatis aqua ab Episcopo non bencdfcta. 
^^Kb\.:Diipeosandl quaodo expedire videbitur super eau camlum dlcbns JejuniL et abstinenUae. 
^jffi teletirand/'Missam bis in dtcbna festls, si oeceue fuerlt. h . % 

a^' Nomina coram qoibns ^ispensatio quaecumque tnatrimonialia coijcessa e8t» in libro ad hoc asservandg descnbantur un^ *. 

^4i*P«nsaUoni8, ct aaltero^ singulis annis eaemplar ex «o fideliter transcgptnm ad nos transmittendumr "W 

' Datum iDDtANAPOLI tx yfJibus 
Du—aAI Mentis y^ zx S90S7 
-.pucopaliitu, rut iKSIn tignf el sigillc, ct itcitri Canitaan, suiiir^lumt t^. 
O^CtpO-7^7 Anm MDCCCLXX y 1 1 1 , \ ^^5, MDCCCLXX I^IH , ■^y^M^^ ^//^/#/^/;^// . /f^'^' . 


Jiy'^ /Irr ^/,A /J-^-^i/ul///^-^, y,'Uf/ft//r/yh.j yXitA',fi,^fr^,t 

>1 Tf " yr //^r?^l/ ,^7// ^•^//'i-f >>>,< /,.iJ^fk//r'/ /*-y'.A SJttu^J. .'Vvi^i ^ '//'■//cZa- ^r.//.f/,,, ,< r>// '^ , ' . ^frX^v^y^^'^Z\f^yAt/f.'.//jj'y-/.'^^//y/<-(^--^'Z-/y 

•.:. '^'^^^-^ >^^^.I*.., •'^•, -, _ A /ilk ' 

ydr^/j),' ,4^-,fy,yv''y.^ L^^ry/ A'-^'^ yyy^->yy^s^/>,y^^, 
.^. ^y-^^//-'^ yy^y:.^ ^,^^/ „^r../., ./-^^/r/Zvy^. 
^a^^ryy^yyuryy^~^zi^A.yy//n-/f/yjyar7}^^- 

/^{A^^/^,c> 4^^',yfM>y ui^^A-. 4^. ^^t'^y/Mi^i ^Hjf^yH ^^ ^i f^//h't/ y^^£$ A jec/jtZ /ji^<'/' /*/7^ I , > ^//A4X^. /Ja^ ,Af/i// " y^^ ^ /Y^^^;^, 


^._ 'a ^f ^^^ 'U^/ai^ f^y/i^ Jf/7J/d //J^ ^ // ,J^,2 /»^,^' ■A - -^ // -^ ^^' ?.'*.->^i*ov 

'4^ rv^^ 


r 


\r yt,iin/^i firu^.^^ i^//M^K jnf/i*i*\ jii^J-iii^^ // ^i^t^M^tu^^w-/-/*^<jf£t^ f (^^.yfrra^^ ^,f/i^^.r^t £//y^^ A it^o^ £^:^/^(>*^^^^^}»^i4U 
''y/>W •J^ wit y>e,,„^,^ ^ _— ,,u,i . .ii4j^*j, . ^ _ '- -"u.,).iiM m ^.=_ „ _ if^y^->t -J^^ /.fit/M 


\^ yA/At,//i>.^ Z^/^,'/:^,^ A/u.,^^ ^^4//// ^^.y/X //: 

^1 /i/^< /i^^.. ^/^/^-^.. i/^; ,^U /(/^ /I /rrAj/^A^^e/f^ . . ^/Jai-/'^,,^ ^A/<;^'/t.y /^^^' /^^ //rMi^!Z 
^ ^/ti-/\: /y^y>Ja^i ,4^y^y/^'^ .h^dt.t,^ )^/uA'/Ua 


y -^/^Jtyja.cc A/t^u, i^i.-^- /,//(U^ ■ i./irf^A '^^'^(t.'/L. ^/-^/.U^ f 


/ziu:-.-/^ ^ U..^.Ai,i< //>7 v/c ^^^/{m^ /^' ■ r/fO^Af'/i ' >y-*' i ^ffj^^t'a .y^.'^/^i^^^r^'' '1^^^'^^^ y^-^/r^^^/C- n-.^ 
J.^ PX,^5S- v^i^w,*/^ .^il^jry.^/^:/,^^ ^:2'i^/)<!^^A^:-,^y^ ,./-^J^ji^i^/y'-^ 
^^....^^ A/^.^^^y^/^^^^ jA-^^^J //f/;l^^i,/- ^ y^'^ ' :^^ '^'^y^^'' ^r/'J'J^ ;,r/<^^^ y^.../(-ji<^A.- ' c 

V^-</ 

v.j»A i - ' .W m,in^m. ^ I. . I >. ■ mm iJl>.WF :/.-/4'4f'. ^-^'^^^-^ /'^^''^^ 7/^^^ y/<^y-^ J.^ ^^A^u^^^ 

^ % -/^yf^ /,a/^^. y/^ ^/ AyJ...A^' //^-^ ^ ,,^,^;^ 


A^c^yAr/A ' Aa^jAA A^,J ,^A-i. 

, .-.^.X^i^^A^ 4<aA^ yA // J>o>,^^.A/>^ /A^^'i" A. ^'•"v^^^Jb 

* ^.* J^^-rA^y^.Ar yy.Aj^.W /i- Aye i^.^.,,X^y y/^_ 

' '^^/A^Aj.A^.AA.AA-'yKd^-'^^y^ y^^, A'tAA.} ^ (^ Ai^A^-^/ J^^A^'^ .^^^/X ^rr^^y M^^.J^ 
f t'^Ai^Alt ' y ' /'^. .AyrAt^^ A-^H^ ' Ay, Ay a f, ' c'^2 » 

A:fZ A ^^.yyu. . WlW I. « , 


>-,,,. y^A^^ //./T/^'.., i-^/.^of.-.' Ja/^^ J.^,^ alf,^ • j 
^ ■ O ' J- ^ / a/. ■ <. ^ 

. ^^/■v^.^.t^ /r'A-AA')'^ fai^^'^'f- 

/- 1, ^ ^-^-^.^t^- /^-/y^ y^^~^^ >v//^-- y'^^i'-^y* 'j/y^i\^^^.e^^^ ^^ 

/W^. f/^^'^ /^xfcr i^^ x/^j'^ /4z//fj 

A , . r /^/y^'--t-cyx^ /^'<-t.^^2^ i^r?x.^yj /f/>y^^<.y. /y^^ "^/^//^^ 


y^^ 


^/>.t-,/M> ,^ ^^^ .: ^i^^^^h^y^^^^-^ -^^ ^'<^^^ /fy-Z-/.. /-^^^^A^c \ ^- -^ .X- ^ /«*.^^ w.^^^/^y/^ /^^, -*^<<^-'^--'^-<^ 
/ 5^ ///u^ y^t^^ • j^^'^^f 

^X*^ 


i //r:^"'*/^-'^^''^"'*/^'**^ 'M^ri^' .^^/^ ./-.^JjL^^ ^,,^ V -. ^. ^,^^y y^^..^^ /;il_ ^w^- /-^/ijM^ .y^ 

', *'*" . .^^ ' S/u^ 4A^ V*^ .-...i....,^ ,^>a/^h\ ^Ji^ /^JUy^ V/r^- 
» \V • ' /-.. frc^/i^L ,T^^-"^' J^r/ix' .'/r-/'/Cy^^ ^/U J"^ 

\ ••;■ ^^'^^.. /A/.^.-'^ /A/7-/- v..-^^-:* y^^^;/^4y^. 

■ ... ,1.,; ; „./.^ 

, ^.,.^^^^^->^'' ^;-^^.-. ^^ //^7-v;. ^.^/^ 


^Jai-^* /^/^-^/^y/^^. ,V'/ X <C y^'i^" /^'^■^^^ ,j/a/,,^. ,Y,c ^/ hi»,-^ ^^^^1. /f--^^- 

ih .. /• /75r'^ '''—-* ^Ai>y • ' 

^ / -^ . / ^ ' 

i X J^yA,>k. .^ ///'^-^ ,^a yr '^; ' ^y,.jy,y , ///^y^-> ' 

o^^/ ^r / / /' //,/ 

] f v.: . -^^-^^'^ y^^ry^/.y^y-^y y^.^^ ■ y^ ^^ , 
L ' L^ny^^a ry y^c^i<y r^iiy^^ 

\ <^ ,y &^^^o,y/y^^ y^y^ju-^i /^^^^^l_ z?.^ ^/.>^ \ ^li Z'' y^i-}\^iK' Jytyt.M J>-J'n<yrf' ('-) A ^-^ (.//yrv^ ^^ 

"^\'" C//^?,^t^»^r //>^V^,^ f/Aj/,.--/ ^a/^j/,.< ,./- / /fa/^^/'^i,'/i^ I 

a^L ''^^.^<iJ ,ji^/.^^- ^-'^ // a/^-> //^^-.:, ^^./.,.^ 1 

/>-/-, /.^^Z/'-f- 1- tjft/Zi'u',.^^^ /fYr^^^L, ^a^^TT^ C-^^x/^v^ * 
J ,r4^/<^^ ^,y^n ;>^/^''-^ ^/^c / /ij^^X^f-^//.} /f/j'^-z,:^ 


. — - . - ^. - » . M . i-ti, i nnnniw.ui i A " 11 ■' ■ '■ » ■■■ ■ —^ ■ H P'^^^^^^— 

1- ^o^'^ . . ^//ax. >^<./^/ ^4^"-^ 11X^< ' h.^^^. /f^-i. /,, rr^,^ ; £.<-»./S<7 ,S /%/^^fr*«^^ X^j^.^ k^z-f^-A' /^^.,,_,lw ^, /VV>,Xv/ JOi-A-U-^A- -X/^^^-r ... /^A //frttY^ /%^^.j//^\ 

„• 3-^^ a^->.^t /^U^^ ^£^J^i Ji/'i^ii ^/^yj^^^ j/f^/^ hlh/m' ,/f,^^'v«X. 

^' '• * ' ,^>..:.y . 

y" / / /^^^ ^ /,. /fc ^0.;^ >^^c^' e4j^ AjM*^ y ' r 

V/-^ H,^/.U //?^ /■,. /^c^^ Z/^,,./ '^a/^'i^e Ai. //^-( V'i ;t/'^.y>»^-« j.^..^. A " ^ 
./^ijl,.-^ /i>f/iry^^^ ^4/''^/ /et^C'h'-f'^'r^*'-- ,.. ,rr//,A ^„.^'^^' , 

/^^^ 

• ^ ' ^-^^^ 

/f^fj"^''^ A\7y^^'-^^ /■^^'S'/^' y^^''^^''- j^~,.^M' ^'a/tt'/.'r' /y^4^*.' \ ^ ■ L ,4i* Y^ ' //c \ Ad ^/o-^ /'/'> /f37 y^^ ^/ //'/. '^^ A^^^ 

/I ^ / "r* 


Jj y^c /J ,,,,//<.■■ //-/^ ^z. ^^,^u'^ y^^/yii4, yy,,^-a^ya(.' /? ^.,, 


^ , j^ ^^A^z:ix^ i?/ji. ;i^^,.^yh^ ,:\ ^^e-^'i<J-. ^. -^^>'^^id:' 


V ■ - 1. 


\< /X //^A^.^ ^-a^ /Ca^, tCl // -i.^^. '^/'-' ^^r^i--^-.^. 1.^ ^/y^,-*\^- y^n'-/-^' C^^r^J .* r.fj/^.fPf.u /'/.,rry'>' A-r/^:— 


J^c*, /r/^L /ii^^yr'JY,,,^'^,/^^,^/^^^::^ -.npioi^^*^ X%(^^i^. ^,y%^w.. ^.,i^y<\: 6 /a..^-, , /^_^J/^^/^x^jt/^ *-/;?>» 
I //iL /J, i»Ai-U'' /M u, (rfy^V'A .,\^,^' ^li/A: /yj/^y ^^c y,l ajk-u'/^J^ttUk- 
^ ' .J^^ r ,^ 
^■^ /^tl A^"y^'' /ti; y'-' ^ ^^y^J-A yy^^y"' -e^J, ' ^^/ah^,- ■j.,^ yy.A-/y^ y,.^ 

^ ^yy^;A^y^...Jy,..,yy^-,y^yy./j...,./^y..'^,'y,..yy 

^ L y^'ry^^C.^ /y^y^^ '. ^-..«^ ^^*.^^y.yi^ ^/^../^i^ h-^i^y • IX ; . ^^ '•/,,i^j4y^,>.^ yr^A-^/^ ^y^/Aayai^A^ '^^^--z^^^,, 

; . , i^^rf^^^A /tu^.-y-^^ f^/^^/Oiita- .^Jl^.^ 

I it • / ■ ■^ ■Ill .WIM ^^ % fi^.Jl^^ ^iU-e*^-^ Jj^^^c^^ A^Ct-J^yX-f A^^,w ^'^ >^W ^.AC-^ 


' >j/*--. *<>-^Y/ x«^ ^j7 ^-»^^^ >:^^u«^w<<^' J^.^ffA./^-^ ^/Oi-L^Jy/^ ^^^/f.*.,^ 

. „,»^^ **i^ V ;i^ ^^.»..,.<^,4^' y</5'7'rU*jt /^<^M^ ■fii'^'^-^-^' <r^y^r^l^4y>^^*^ 


^v^-,*/ 
t ■'. ■ ■ " . ^^-.^ 

tij-..,.- -.. ■■• . ..... 

y ^ , /^^2 i>ka^./ J-^pr-y^^ y^^y^^'^.^^-^'^^^C^' ^, /Cyi-n ' ^cL '5/v*/ 
• -"- ■ ^ ••■ '•■- . -.//^ . j 

/i a^^^X^i /A?->^ tfrrJ^.'M. .^Cv^/Zv^^^^^.V/^Si -n^^ J4,y.£^, 

. . .. .. ■. -- ■ . . /.4^^ . 

& C /.. y . . . y y y . . ) r ..^ Am^^^' /S':tr /^) A-ry^4,%'.^^-/'^yy^y /yy^^^ .^'<'\/^^,^^«,..^ /2 


v^w- 


.-■i" '■ ' I -I - - I -' S^ 

-T"-^ 


^0^ ^ ^^.^fe^/i^/^'An '/?^^ /^ ,.^Lii^''J.^M^-h J^^,r..^4r/^-w ,/^^^/^C^^A^ u'' ^^ M J^fJ.^M*i yfir-u. ^r^-/^j.'A ^-...,/' A4','/yJ/<>^/ ^^' > t/v^^,,^^ Cy.//y://^w h, (>i^A. 
o-i* J^4^^..*^'y4^ j^^ (/^j./y.-/'c ^^^^^ X 


^<- y^ /r^V^i/ ///y^/ / /!' r^^/,a ^^^ .^•4^A,^i>i^»y,/ya^ W. «- i^ ^^.3« ~.vW JLe^^^^ /C/ J, . j^^/r'^/^/ ^^4^^/f.y p^Z-zfajya. C^,-,^^ 
... . . ^y^y.d^ 
f ^; /> />/ ^ /6 //^7-^ :. /^c^/T- yi^ ,y^d/L-AyA^ja ^ >^ ^,*^^.^ ^/^>U^ ^-^a^^^ ^t--wa^ ^ ^.^.^^^.^^^^^y^^^ ^f^^ wmmmmmimm ... i.J^t.e^jlW//^^,^^A ,ji jO'S^-/ /-y^ic /al4.\ 

i/ ■ ■• • •■ • ^Jlf/i'h ■ . . ; 

/ ^^.>^;ii^/y.L^/^^r^i. ^>^.. ,x^.^ /^v A.>^^ y^'z^ 

/.i^)e,i,/fr,/~, o^Ay//^^ //,t/.^/C^ ,/'r//;.MM //>->>••/>-• 

/- ■ ^ .^ _ •• • ./:<;/^ • .. . 

^7 »^//^J b" W , ^. I . . . . . yf 


.^.^ Vy>«^ 


/Or}-'/:*^ 

v)^ : * .iv ^- J~*-)«*u A-l-fX- l/H^^''^ ,<»^>.-^ 

••: ' • - . - ^ . . . * x^.-^o^^.i-/ ^ . . • ... ^^ 

\ > . ..-■- -•".: . . ^ ^^.^ 

. . ..... . j^y^yA^ I I- ■^ \ ^/L' ^. i'r.v/rj^ jny ^/,^^^,. /^^J^^-^M ^y/L^ , i ^.i^xV'x— ^ v<xCu_. Alt^- c^^rx^ y,.^^ ^a^*-...^« 'jAziUiM. 'CiJ%^ ..■ .,<f^^ ^.*y 5<r 


jV I , - ^«j^^-^ ^i:!r7,!/u^ cJiJjU^yy x^y^U'i •^/T/f x//^.,^ //ji).,{ -/^. ^^ . — >. .__ .. J^-<^f^. „v. 


3y . ■;-.^ ^A1 ; . ^-V/ //f^' . ' ^^^'' ' ^i^^ A .. '/(■ , u.^,^ ,y ^U/M'i^x^ f/.A'//r.^^ ,i,/^,.,t<^ J-i^.i//t ,,' y^li/jA^ i^if U'/t^ Af>^ I 3 ^ ,-*4* — *^~*Jr^ hW^:. j^.^y/>L'^ Jr.'^<i^\.'^.jlk^ /'^tiJ-iJhy /^ ■'} y. ! / ,"/ (^ ^ 'l -' f '7 / ^/'/l/ ', , ^. . .-^ J^r/ -'A i / A /^'^ 


^/7 ■^ 


^ 


.£/r^^-^ 7/,r... /: ;X;/.,"-^>/,-/,/^//, .-.y//y,^ y.,„.i'<,^ /,><.■ A,, i)^,y.^: AT.Ja^ V v^^,^,../.; ,X-.^/.A/-.^.A.,.-. A. 


y^// u;.if'A:- /n^ /.' /..//.- *v..- z-,,'/^/ /y,;^,,,^, ,^^^ /,.,.^. "/ >^^t^w/' LA}f/>-,.'J'r,n'j/.''''^/0^i'-'. -tiu^'-. 


J X-^Ov^y f - jf,r ^'--^ ■ ..'i^ ?-. .-1 --^C- .' '^ /U'^ .^^^ t-/^ /<>!■< ,^ aV '' /^x^^/j,,^_^ y^.'/y./,,,. 1),, r^^y,- ./i^^ A^/f.., ..//:/,. ^ ..yr./^, \/y:c.. ,/,.<^.,v, j^;^. .., ..^. (L^ /^_ ^^^^.- ///^ , ^ ,.ry.^,U J^^-^^J^^A^/w/y^^ia-yy n- i^f^. ^,^A,' ^Ji,.y./.-//^, y^,_^^ ./^., ^-, , ^^,,/^.j. / /^--^-^ Z'^— 


* i* ^>>^/V «^ /.... /^" y,? . /' -'-^' yK^^<'.. ,.r/u^ J^.^^/-A-/,^,/r^^. /.i 


'^;.^^- Z-^''''' \. '• • ■ • ,^, '/e-u/i.^ »y':/.;v^ /i .....' '^•' //^y^2 / ,4 Au^fi. r^i^,f .//^-•/>— 4^' <L 4 I . •^^^ tJfj,^^'* /fnf ,^ ,,c.fa.iiA,f^.^./^ .^,ik^^u an A y/i.w-A' itiH /i-t'^f*^i Vt-i. Jl^ 9f,^' Jiuj' '~i hi 


y ^^/^,/,7,./U- A*^*■;-^ Z/,.?^ r'^'-'-'MfUi^ .^^^/^'^ _v^ ., -^Au^ .,. ^ //^,..- /w"*// /Li4',/-J,.^.a^ ^^if^^^Az, '..AL //^. -6 A 


^ ^'^ "W.'. 


^ y-^/Z^.^r-^-yy^^^ ^ . . .. ^^y^J^^ 


/.,•...,, ..^«i< a.iM/ri^Ji:tca^^ t^l^ .*^^^><ir,^^T.,.^^^^ir^-<i.-* .-^.'^•.y ' ' a?.^'-^ ^'^^-^■^^''^' ^ //.^/--^ -v^^'"^' .'^/?A>Y- ,^^A^ f'4f,ji,.4u*4T*^^ I 
P i ^y/^^M//// ^_ ^.-..If,.* .C^,<\:i^,' Jj^Iu^:-,'/.- y,/./-^^^/^, 

.^. .. ^ " , .r>^/. I 

rafciiT>iiriili>iitftifiiif'tilf:''^^''"yi *' / i ^ta^t^^ _/^.. .-^Za.^^ c^h'^A/^ 'n^r..^^A ^ - y.^,^ ^^.^ ,i'A /-,-i-v fx^i/:^-* ^/^ .y^..-^..^ Ij^"-----^^^ .-d^^-^-^y-yrr-^^J^^^i^U^..^ 

/■^itf .'{N ^^.. ^"yyA^v^^^. -,^.<— -4- '^V^,. e^.x^X- ^.^.^ ^'. . ../^J. 
J} ^UijO.^^ ^y^.^ Arf^^v*-^** 4^vw>^ i/^ca^»'^^^ c- ^^r^i Ju^/t/jav^ 

-■ .•..- ■ V V V _.. . ,^^^ ' j 

//.^ r-^#^-^ Z^^^-^- ^^r^i^' //a-i^/:-^^^/^U^'/^ £^^^ \ ^ /^.j./^'iA'y/^^ Z-^^-^/J/*!^' ^t^^y .^^) V^^^«at// /7^^/^i^ ^viy^ViT ^^^ ^;,,>;/y<,,^-*y>>^^^^xA'^^^^^'.-.^-.H 


V ' ,_ ..^^y^^.Ai^.. . . . _ ^ 

1 ....... ..... >j^.A;^ 

^ /Ur/^i^ ^.A^t:^ 'H_^/ii,^ ^f^'e i^f'-'^^-^.^^y/^/ J^^, y^^^jJi 

•■t-*,^^*, 

'^^ 

uy^,*^ »- /^ . w// /-. ^/lMa*. St'^ ^'^iU ''^ 


Ul.Mlt4<^.e^-i. i -^^ , .£i<,:.... ,;/^'... .^^^/-'-^ l4^'//'-'- -■/- //(A>^:u^ (J'^jiA./i_.i.,y^\ , '^^{ ^.j^^-..^^^.'^^/L^ /l^./.-.Jh...^ ^/^^ii,///^. /r..^,^,^,y, .,^/,,,- ^^ ■.'J'^/'/C^^^-h^^ /^.-/>H^^ '.-/y,-i^^li i,^^J , / ^\..^.,^ V- . 4'%^Jr' A^*-^^^^-' /-f^^ /^. .'J.^^^^J^' ><rt,Ufc^.^,?<</ ,'C-x<£-<^2vr" 

■ .. . ...... ■ ... • ...^.^;-C 

^.. . . ^^^v^:-.-^^^ >i^— ^ /^^..^'^C^ .-A-^^.^, ,A-^],,i, ^^ 

^ .^'L'^.^c-^v- K. .-^■^'^■>- '/^-'-'^-^ ,'^^/^\..^^ / ''- 1.^,J,-^«4 ^^^'i>,<^ 


, /V^./>'^.>»^» /s^i^. — A^,^ C^/^^y^ 7?^i_,»>jr-t j<LnMi^-t. /it^(<*'^ /^ / >'" 

^'.y^u^'/^^.- J, ZA^- 9,^^4.1- J,..U4. ./ l//jl/./jLzJSCJ:i^ ^.^/r^ I 

^ • ^^'^^. 

' ^...^^ Ji y/yf;^^ y^.^^ ^'^y^ ,X;?.**^/>2^^ ;/..ufc.,. .^^.y^ --fv 


C/.?' ^«v ^..t-.*-*-^^ ^V*_-^.-<'<-i-.!fe_.ci^<^>^ "^ .-, ^ /■y:y^diyi ^^-,—^71^' 
|»r '^^ y,^/t^^ ^tl ^ A*yh^yyj^/ ,1.,^^>^^/m, ^.A^.u^'t^'%^\/^'^ 


> 


.^^^ (^ i!^^!*.' »yii^tt^^>^'^'*^ ^"^ ^i^^-e^y^^'^ ^y.r^^i^^j.M^- '.^^s-.^.^i^^ ^ ^^. 

/y^/ 


K ^^U^ ./^'Aj^ ... . A /. -. -^ . .'<^--^ 
s^ ■ A'Ai /^^j^^//*Ci A^^^v.^^.., ^^/,^.^^:.^;.^ ^„.^. 

^;^ ■ >^<v*-^-t; ^y^'^^^-^ ^JL^^i^:: ^^a^j^A* ^y^/b^^^^'j^ ^^ \ lJ>,UaJu-^ ZaA- '4jAr^' /u/^;f 4,^.'////^^ ^,^^f.^ ft^/^r^^i^ i 

/di^^^-^^ ^,'.2/,^.^ v**y,^^/i; /^^^/,/V^i,--^ /^>.rt^.y-/ I -><4A* ^a /^,.tv^w ^^^,^ ^*-*-.--> ^/f/^/:^r '^ i./^*^/^ -i^^ ^ ^ a^.'./U ^^^^^'^'y^^ '-^^»v-^^'"^>:*C j5^,x.„*:>,r^>: 

V 

/^\, ,,/£^wA- ^;,.^/./^7>^ .^.y(:^*^/^/y.y 
^ 


J^9 

-- ■a^^hA-J-^^ic^'^^. J.^,c^j^-ArJ-L^ ly^s.^'^l'^^.TiL ,^,^*.^^4^^ 
• '■■" /S^^-'.^»*-\/^''^ t^/fy''M-'''/'^LM'^ /'^^;?^j^^/vt .^;-3^„-^^<*/^*^ '^.UJI^-/ ^/K"^^t^.^ f^j.i^: " "^f^^y'.^'- ^^■}^A/f,..^ /^j:<,^- ■' - --'^^ '^^^yi' 
■'^^P-..^ i^'^^'^^-' .4.^^^*^ ^/^y^''^- /^^i^>r^(vii^^^^<^/-^ 

\>- i.' A ■' . - ■ ^■. -zi- ^ " ' • - -.'.;■• . •>■• V^./'v^i^ 

k /'A**- n-2:^.l ^J.j^^./y^: /n^,'., , ..^,u ^^Jt^Aal ^. ■^ ^ii=i^^^^^i4i'jL^;i^, ■ ^^.^-^ -/jui^A \J*^.^^ J^ ,,A^.,^^,d.'^ 

^S^^':^ ^ ■ ::. .^<;^^ ' . s ..T 
^ . " ^ , «^^y^-.<K^^'-*-- ^*:^ ^"^^-^ . .-^^^i y>^^.- ytX^ ^^ cJ^U^i^ JA ./J^/iU.^ ^^/^^^i^ ^a<ttr< //Jfi/'y-f/^^ /L^-^ '■ 

. ^4/kr^ ^^ ^ Mt^.iJiiJi' //^i ^ '/rf/^ J!a^~^/- J^^^U^ S:: ,- - . - . . ■ •. ^ ^y^^ '- 
S4 r ^ .. . . •.,-.^£*,u* . --^ - *- --^ w->\ ' ---' 

I tp* ^^ ^WL ^ . . . . . ^ ..^4.., 

^-5^--^ '* •" I 

i *^ ' ~,fU*yi^^ y*X /f t^J^-r^y*-/*^ //i^ /'' ^ '-"^^^'^ y^s^.y ^y^A^' At^j/y 

• • v/ /•^•■/-/ • ■ ' I 

--, ^4u^/X.^^ y/,ii^:^-^^-ryy^,^. /(.^y^^^^.^^.^u^ i 

« "^ t>:ffye^yt^y^jj-.yi^ y^y^'a.u^^try^M.a^yi^J~~,t^^ f' 7-r 
/nx ^^- /<^//^///^^„/ir Slj^^ •^-^^'cr^y,/^. ■ /A^X'.f ,fi^, ; ^," 


,^...y^ ^ 


.,5/ ^.v<^^; /*)&iXV*^w';/;^^^^:^V''^ 


/i/C ■J^W/r i^>i-j4 t/-^-**^^**- 

^r^S^A^>^^>^ *«..—.- ^ ^^^Ivv^.y/^. 


•^ ^lyfK^^ ,-^^ ^- .5^****-*-^^'^'^-*-'— 'y^-^''-^'^'^* /ifji^t^^y-J^^i^zyi*^ v'^; 
^^/ /« ^.<.i. /ci.u^ v.» I ci^/y/fji.^^ //««w<k<i<5.^ \^C».^<^t^A>^r- y: ^y. ^y^i/ic /^a/^ 


¥t^tAf* 


.^/;*X^^* --« * e * » . A.4^.<^^.^^ 


A^ 


e; yf;.<C^— /^:^^^'/?,J^yA^^-f/Uf^*fy/'^'^t^.Z/^^,.i/^..,,/L-jZ'^^^^^ y:^ y/y*/Vt'.'' ^/yyy/UrA' y^/y'Xt.^ /'/^^^.---JL* yJ^/C-^ Mj-^i-^ 

,>. . ... .. /f- ^ • - -^c4..>/- 

l^C \U;^J-^^-.yf^^ ^.■: . i 

I • - "^ .^;^, ••> -. - -• '^ ^ 

V A^/C^., Jii j^ cAxt-^y rs^ y\~ ,tf^*^ j^.^A' ,'^y^:^ /'i3 /:;A>ij'A'f K\t^^*Lf. ^/f.'^^ y^/^^^ . ^. . , .^ ./.^.^ 

■.:. . .... ^i.. ^ .' ^ J^^ 

^ ^f'^:?^^ /fUr^ Aty^'-^j'^ //^^^/r'«^4^4. '/^^Aja^/y^ ^^*d^ -5:. ^^«>c^^i^ />4<^<«^<<^'^ /vt/'*«<4^i.,<i5»^/-v'^ 'y-.*-4f -- , > _ftJ/^^^J^C^' ^3/r.'^t^y/^^S ^^^/^rj^J^/t ^^Ci^.^^^' J'' Jl/^y^^ ^ 
x'\^^^K.-Jl(f^-i'^ ''■^■^ «-i^y4>fcM. V . ' ■ ,» IT'S, . ^^.yt^ ^'^■4U-f 5~i 

^ ..,. •...-..--. •■■••. .. '.•••■ - ■ • •■ ^^•••^///■- ■ 

: ; .,.;..:•■--:: •...■ ■ . . ■ ^' -^ 
I )^ 'yi^i i,\/'-r/f/<A j^.^\A^<: /■,tjU'-»r.y^ ^?p//^'-u^^>^ ji^/e^^(w/.^ 

^ ^' /4:'y*f^ /'^^'^"^^^ j'}y^^ y:^,A.^J /.^fii^i^^A **^f-y''^-' 

y; , ,^. , ..,- -. ■-^^^^..^- ^ 

r^-- y^^<^^'^y^'^'^< ^>^->^V^',^ ^/C-^^^^i'^. ^*<?,^**.'^- ^^ .,. , jA ^;? / "■^; //^''i'^ ^^-^^A-^ /C^^^ ^ ^ /ca/7tL^j_ . ^,;4,W .Vl< Jf<^.,.^^^^^-\A~,.^M^» -^Z^',^^ f,.^A^,/^ /^//A >/-<?^ 


V p/H>^^..^'e^^///^^ ^V- •/ ^|f*yA, ,vf7-^C^ -^_j-yil. /.<*.iCl..XV -»<i/ 
[ . • ^ , .^^^:*---.^^i^j^^.w<xAij..x ^^^.^ y^^.^ ^.r^.^- ^ /i^ \^ ^r<$»x..';^>:i«5.^,,v^-. .:'Uit^^^-/L, y^^^^/^f ^HiiiCi>-y4tfA j I ^ -;vi; .i^■^Ajk..^■yi«^^ ^^^y^^JtC^ /^^^^;yylC4/^^ if . ■ .? '!>' . ' ' Ui, i' .JJW ' - ' 

1^^ /2^.x^. ^\SA^.^^/(^■//^■^ ,:. ^•^•^'^'^'^.f^^^.'.rii^ ./^*X^Xj... •..:.. ^ ^^^.^^.^^^^^ •*/ 


/ti^ ' V ' ' • • • -: "■ 

>> iA t^^u^L- /n^t /ii/z^^A;. j^.,4- i^^Ui/'^' /^^' ■^' s- ^'i-'^ ^^*^-^ 

... . . .•-. • .. .: ! . ^^"^ I 

^ ^/A^ ^44'*^' *"^'^ ><-w^' ^^v«^X.^^. ><• ^^--^-J^f^^^ ■? ^.. . A^a^^'^ /^M ti^ **'/^''^ jU,^A ^ff.^\/y^^/:*i\.f/Cc: 4/^..,^(*i' i.,^ ^ 

i ' .-/i^^^.^ i^-\jC^&i**\ >^^*.^f 's/^y^., ,yj:,o^a4*U.^ ^.^^iffc .«.^ <3 

^ > ^ ,?/ ^.-^-'^^^ ^^.^.^./Uy /.^^^>^^^..^. ^^„ 

^ - - • . .... .>r..y^^-^j ' •^ « " ' ' I - J! !Sf i .W.i. » m-*, ii p i , m III! Jim. I I 1 , 1 . I I I ..1^ 1 ,11 J.I lyii . ^ 

^ J^''An4^ /reA^ ^vV-/'^"^' /''^Ai*y/ i/J f ^'^/r>'^ ^^.k^/j ^^^^/a. r:A 


iA^'^~ fC^ '// v^/^- /^V/^^ ^il ^^^/^/* -^ --^»^>^-^«>^ 


/^..o^. /2./^m.^ /4%^XiJU. y/u^j-^A-^///ja/f^4i/'bi., 

■- - , - - ■-■ ./^..- 

^iTiJf^/'^^*^- ^■'^'i^'"r>ii2<i ^/f^'.,/,/r//.\ ^^^/^/t> i^^*^-^ /^/^,'/fl^ ji^y 
I pmn 1 1 "I II 1 1 II 
j3^" ^-<^,f2^w.^> •y^^ ^J. ^^^J^y^^ ^,,^^' ^^if{^- J»y^Ai 

f _^ . '^;^..^^i*^£^.^, Xy^'U.-r^ ^^^.'...^ t^^^^-rt^.^^ //^^***^C^^ 


■ 4 ' lA^^^' J<^j^<^^/t^ .J...Je*j,/r-,'4^ ^xe^^ Vx^i'--^^ ^'^^^ 

\ \ii^\^.:i^f^kii^' /Ji^tCr^i,. z.'-'-'^^''.* ^A^/^- ^'^.^■tA^^n'-M^ ^ 


^^^ . I.I,..,,. —^ , ^ ^ ^, — 

^t^ , ^^f^4^//u ziy^j^ A^^nyj^j/^. ^^^^.,.A.y,/^ ,//i^^i^,^ ^-^ ^ ' ^^<^.y .: . .V . / ... 


^ ./fo^^y 2.x /ij^ij./i,' /n6'/u /rry^A. /^^^/6ti^yj y^y^jtw 


f^^^ 

> .. -.^ ><**,/^.v./'^'_y:^/^^' /-Jl^^y rc^-yy^ Jr.,^/ 


^ V . . ;^" ,y^ ^yj^^ «>4.. x^^ 7.W . A,*.2^«_ ^^y ,.y^.z^ ^ ^ y->^. "^ y .-^ ^^/X^ 

0/ , 


.^^.-*^ ..^^-¥. '^- <^/^ ,^- / /^^.t^ ".^^ ^^^^^^^.^^ /A'^ f^:^-^y/^j^,^ ^y^Jy^.ly^,^ 


^^ 


•^jr 


Aj./.^^ »^i^;>^v /^ ^^Ai'^^Jji/T^.'j./i^/' ^^Ua. r^>. A' ^ . ..... , ; .. , j,^.. I 

4.4^^2 i, _ y^^--...-v^4^- 4>--'•^•^^^^./^/:.^^->,^^r^^- yfia^-'^t /^' .^>^. <^^/it,,^^-' ^^^O^iJ. f4>r-A.t^^ J^.^^^' ^^^^' 

ilJ '//rAU , \y .JU-Ua-y^y^J,/^;^ Z^^^^x^///-' SyL,./'^- //--v^^^ (^'-^-'•-■^ na^C.. , 

? ■ . . . 

^ ■ . ^f^ . ^/^>.* ^.^ ^ /4C-^ ^^^.^..w .J^^^^ , ■/^•J'^. ^^^ A^^ "x ^'^'> ..A^i.w ^ ^-n^'^j^'-^ .z^^^X j^.^.W^ ,y/S/i^- ^^ /^w/^^. ^^/.;...^ /y--." //./c , A ,-■;,. ..^ y. ,..,-^ ,.^./.-;. -^ t 
• f>^ ^fyi..u^ jrJc ,:. „-./.- I...,-/. M-^-' U i^r>-y^^^'^^iC-..i^.M.; I 

^,,' ^ ,,;:L.;w ^,,,:^/b..^ ..<^^-/^v/;^v. ^^':^.^.>i../^:^A. . . \V . //>^, 

,iVi' 

U^-/!, .'li a^4 ' ^i^i /c ■C.»^/-i' y>'^. .^^y=/r^,i^<.-^/i^'^'''^ Z'Aj^/^4'^ ,- •-•, M y^^^ .-*" .//v/X, .y/^- <€/./^ i/^.^^-: •. y,^/.^ ■^a.r/na/.. .^y^- "_ -^ ,■„., __^ .u^ ♦I ' ' ^j^^. />:^/>;'.//v^ ^/yv//A^n A)/)/r/ ^y,..r-^^/j,/^..M^ /^r/..A/,.i. 4//^"4„,..4-\/,,,_/f,:, fr.^:>A;^. rMy4 ,^ ,% /^: '// 


■A^^4 \ >- h, ,/,,;.. .,a.^. yA..^ A,/.,,,/,'/^i'^;.....,.y/ / A. /X f 

■" ^^ M^.'^^^.yu j^ ,^'A.^.'-^^ y/^,; y,'. ^^..^1 y^,^,y'/^y^-^' \ 

\- ^- ^- ^,} ^/yn,:y^.y>.....fj ^'..,.,y.,^'^..,/^.;A,yA, .A^y,,,^,4 


•^^ •tfr ^^^^' • ^- /.- ^y/^^^^>''y.fy..^..\ ^;..'.;<.; yy^-4.^.^*C.y,.^^,' 


l!? t^ ,yWy^,,y ^1 ; '^> ^ ■ y^^^t^-^^^/^y'k^ yy^,,^.,; y}^,^,y^ , y,^:^^^^ J^^'i^ 


y , r. 


{J /^juv^^H ^A.*— flZ-il'^ ^*-c-C 4rt/u,if^u^ .1. .&^r,^^J^ il^/^^^ I 

f^ r,Al i^.hiL'/f'u/, ^ ^^^Jj.'^ Ja.^^ A^i^ mJj/^V^^ L> m'^^/m» ' ' 

,. •■■■,' ■.• //^^ , i • ...^ -'-^^' 4r: ' .-^ /^-, ^/>f,/fy y„,^^^.y,- y,^, ^^y^;,'/^ ^x*.^^ >^^v^' ^ ^/ J. ■^ ^ 


<^ Xv ^^< ,u.ti:''U. . ^ 


/•^ 4 J.^i<ji,. it ... y. ,.w/^.^^^..:^^>k'^;U 
y^' i-.y*^^-^y^ /.. ,-ry-u^. y,-^^/-:^^' /.,J^*^^'''r*. ,eX^ y -/y U.^ ■ . .y. ■. y^X . Tilo^l^^^' ^ ^^^'-.■■■*y-''^y-^-^. 


\ 


Hf J^'^--^^c/'x./U<i^uAJ^^^^ ' «#_5^^; 

\ ^ 4*..^' Vr^4(.'>J^ n^^**ui ^^^J^ s^A4y^i^y..^A^,\jt-.i- y/<,-^,y^'r J^/r^.^ 

. •. ^^^^^/U-/C^ ^yf^M/^-4^^^.A £^JtX^/.Cr^ ^Jfr^*. ■ 

■* j'^ • ^ ^ ^ ■'• A ^:f^c. ;.l^ //■ 1^ ^/ '^^'J'A., /-, ^yC^4L ^^ ^.^ ^ ^^.^ f4l.,3^ tW^'vV^ /-t. i-'^A^^'^ -. , .•^.^^^> .-//«« 'jBlfi;-: y^^y>j^^J 'fc/^L. ^.-^ ^^^y^- ^'^^ «^^"^- . , ■ . ...... 

i*-^- . >»^ /iTA^^: y^/. ,/»'- / '-'V^^^ Joi^^'f. a'^^-^'J^' .Ayy^^K'iS^ j- 

. • ' ■ ., ., . /' vv^Cr^/,- _ . - i?ar . ■^ i,^^..iy,n f!^-„r//i o'^tJ/ijy^U"-- ^?^.. //-.^^ ,r^/^^^ ^A/^.y 


^./x t^ ^J^^ST:**^-^'^*^/^"*- ^^y'-'-'^^' ^r/A,U■^^/y.^^^.U^^>yl^r/i^^^.^y<'^^- 

..y. 'VyA^ 


g^j^^^'W^ 

j>» t-^ ■ - y - ^j ,T--f y-n 

UxvA^*'''' M;^^aL/,^^ .^'^z-Z^y-/^ x/.^.^^^ /v/^v.*i-^ J^ '^'...^ W*-«. ,/--w/f ^7X^ /y-/i^*^.,ty, /^ m/--,^^^^ ^^j^,j,/if,^^ >^.^^u^/ f^.s , r 


p?^-**"*" >.f^^^A/.^^ ./MjA'yd*-'>^^.A<^^^''^^^ /rrJu^ //^v^ ,*i.'x>^^^.:■ 
/ /2/ ^^ "•><*,;. ^.ui^ i^^^' /y^Ai^-y.'U.* ^ ^^/C ^>^'-^' r^.^^y^/^.'ji. t. 


^i„/C Jf, ,,,,„ /%-lJ ^/ 'J<s^le^,Ju//^ i^f^A^ \ 


. . ^ i-iU^^y4iJ A ^j^i^.A /,:/. /»^At> ^ .^6^^ ...... i fi 'T C^rC'^^.^.^ /.'^/;^ ^^^^A.: */fw^-^' y^'^x^v^,- ^y y.:f;/:Ci .^...i^^- . "" ^ ■ III . mvj ■ I . 1 ■ I. . I 

(^r/fhi /tij^ /,,/Uii, J^„t/'l'^^'/f' /.l/;j>t;' -f/^i 2.f y\,^i^.^ ^.^y,'. 

r./^ a^ ^hy^^/r^i / f^;^^' '"■<!-^i<-^ /y^-^^^ i^^^i/ /y,^,^,- ^ ' /f ^^ I //Z^/.M J.^Z-y^^t^^ IjrO^^,^ )if§^^-/^ " ' L^J,/./a.n' /^<^' ^f /tU-^'-f-y^^U^ 

^^^^..-.^^'Vv ^i-^».<6<>-.^ i^,<,^yyil* r /?> Aa<^i,'i^ /Ur,^^ z'^:*^ A 

^^^'^'^ ^ X6'^...^y46^^/,.,^.^ y...^y.-^^. ^Z>^.^- *^^^*i_, 

a-j^i^'f '■ % n 


..^/k. j^/.lu^^ -hz^^ /.A. /^l-.-/ ^^#^.>^-- X./,^.- 

^ ■J'A.a.A/^ M..,^^i9^ .^A'c^t. 

^^ ^^^ua...^^- • /f^n.: ^r^^-,.^ j^,^./^ yi^/^,:- /^,^...-, 


7^^**^ 
i^^ 7jA 
i / ^ \^' 


Q-ff^--^^ // i^T^i^ XJ' t^-c /~ 4^ t^ 

•A-t.^^ ^ VJ^t^ 


'2 


^?^. 


C ^Bi*< hj^'^.^ //^^ J-f^ii^,^.^^--^ j^^WWa^ j^^^y /^-.-^^ 'iLe^.^ui^ 

^^^-^ --.^^-^ //1^~ ^'^^y (^(^yfy^^ A'./y-^^^/^- 
.rf^ ' ^^^l.l-<: ,j^i^.^^^ ^..^^1.=^^ >^/^yr (^a^>^ Ja 
'f'yh^^/y^vc/ a^.^ /fT^ y/^%^ -^ y^ /^r^/^ //^%I ^^a 
3 7>2 


' ^^ ]^^ ^4'.'<j^^ - >/y »*^> ^ X^ ^^/^^ ^^'.^ ..^^ ^..,^^^.^^. ■U-S^^^^^jiM .. f.^^^ 


/K>*^ AA^cJa^r^.^ > 4f^'^^'. ^^.^--^^j/^ J^^*^. '^J^J^^ V^ ^^^ . . -^ ^ i^ '^^/>/^/^ 


7^*"^ iX^r-yi. 

nn.,&yy^ ^ £y.% ^ , . ^in^ y-i<^^^y,y^ > /^c^nyy^a^-r^^ yy^^^y^ ^^s^u^ x^-< ^^^-^^ti ^/^, r /7 ^.^^^ ^ ^/aa^ z'*? /^ jy^ay^rr/t/i^^-^ xy /^r//ji^ycyyy^y^.->c^ c^.^ ,«p^i2&^w 


^^- ^-^•^/u...,,yyy^/^^y.^y^ .. yy^^y^: m/^.^ 


Xt^Hcy/z^a^a^/r^/^,:^ /^ /r r.... ^j /^^/^^ /^../^,^ >^^^ /^^^/'^., J.^^r'/^,^^J-^.'>^y /'■Apr ^.^./r^.y^./^. ^>^ ^ 
-TfT^ju^/^ /;' rr/ 7s/^^^i^^-^ Z^yi^^- ^'.-^^ xi^.. -^!^^;^ j 

;,j ' ^^>^ ^^. /^^ ^ ^ , //, ^ y^/y^.\.^ '^,rj^ > . J^ ..> 


^4^ 


J%:^''''%^^ia<^>/-cv',,;j?^^j5>a^<!!^^^''^^ .g^^X6~-t^<^ .^ t^^ iS^^A..^^ y^^^''>%< /-3 ,^^.^Ja.i^:r<^^<^ ^O'-^-^^^^^-^-^^ 
^y. "7 a^<^ ' ^ J-/ Of./yr- ./.^ 


^.,, 


4^V:^ <? ■^/'-X y^^^ ^"'z' ^/^ y^-^^^ ( Z/c^ 


yC' c.« 


^,^^ 


^7T^i:r-T!^^?^^^L.A^^>^ )'^ '>ii^.^^^.^t^ J^*.^^^A^.A*^^. 

I j:^ ,^$^^_,^.^ ^i^^^ /rf ^ ^^ ^-^ I /^^ 


^'1 cC^e..^ 


r^*iz^-^^ ^^ zl r^^^^-c?^^?^;^ X^,^ ^^^^^^*^^^^^rX^ ^ <^j f >^^jy^ C ^ ^e.^ ^^ ' r^.Jiy, -^4 ^- ^ -^e^^^' 
^-^^ :^J J^J^-^^^^J4^ .^U^ 

^^^V^^^^;:^*^;:?' 
K-. h-^ /^<i I . I <^ . ^^/^ .2^^-vd^ 7'yjr'^> c'^M-^H.-^ .3-^^ ^±U^^^^>2^ 

r^*yp>i^- Ma 


rr^ — I //■j '/-? 7:? /5^ / ^=-1— --^ _^A^-^ y^ip^ ^^A— i^^ Ai-^^^.^^-.'i^^t^^ ^^joy^yz/^iiyi' 
\ ,^ 7^ e.^^-^.^ {^^^^f^^i^-^^ A'^^^y^ ("^.^^^^L^ ^2^rf><^y^ >^<r. 


//:^^ /fat^^ > Vuej^^^^i^^C^ (^^.-.-^^^^j^ y^'^^^^ S/^^ ^y:^ '^/2^>-^ ,^^-^ C?,.^'^-^!^ 7' v^, */^^>^^/>^ hjiHt^^ ,/^, >^' ^ 


SM.tk ^^c^i^^^. 
'^j?M'i;^yU^ /L*^^^/^ \^^^Lu^^^, i^/fi-^y. S'^ 

Sey^aV '-tyn^ cf^ jl.^.^.^^ d^-^-c c-A^-.^^-^^^^'-^ (Z.a^^iC'l.^^<Z^ ^,>-,.^^ai^--. /^ ^Ti^^^Ki-* x;' 


^ *^ ^ ..^^ ^^^^^i..^^-^'^^ ^ .^ ^^-^^ J^Ai/ ^^^ 7/ 

.(^ 


/^^^^^^.^^ /Uv>*^ ^^^^-^J^^^ ^^;: ^'^^'K^^^^w^'^^j^^ / '^'•'^ > > .a-'i-^ ^V^A^W L-^'^'^'-^^ /^^y^^A^ ..t^h-LUt^-,-,^^^,^ ^iry'^Xy>. ^/ if^y^ ^>C ^:^^..a-^ -u^^^ >^*< '^^j.a.i^^?^ ^c^^C^U^y^yi^ 

^^<^ 

«^^- 


^.'- 

z '^ u B«j»/»^ ly^it^ ^SZ^t^^y/ y^,^ i^ tp^^ yrY(S^(^uy> ^:Z^-^Cy ,.^<«> O*^^^^ N.ei >^ ^^i^^^l^^^ ^ xi:s rJs-^^^ ^--\ 7uRNBt««V, 
//^ ^Z^ Vl-V ,^>*^ Xa^lt-t^^^^ . ■ . "^ 

}df.^v-,.^-j^ i/Ea-^^^-^^^ i^..-^-'^^—^ if^-AJ^ ^1^^^ 'Ji/ t>^^^ yy 'jomts^^^ ^^-f^ ^^i.^^vv^-^^^'^^-^ /, '>'.-. 

^^-^^^^z:^ 

^i.,^^:*^;^ 


>>- C-^'^^&S^tCi^^ yy f^A^^^T-^^ 1^ 


tA^, ~-<^i>t-'<>'-f''T^ </^ ^5!^-t>»i^!^ VudiiL'^^^aji^tC*, ^^^y^^^^<u*^ yr/£^^.^LfJ^ ^t^^^a^ 
r^^^'^^'^'^r^ ^^^^"^"-^-^//^ ^^f''^^^^'^'*/-^ -^y- "^/-^ ^^^^^t^r- 


. <i^ ftiK *, ^^..^.Ava-^^ ..vS.,.,.^^^ ^ p>^**~« ^/t^*^r^^<^^ X3 y^P^^ yr~^.-a^ ^^^^^ ^.^a, Jif,9->^^<>~r' •^^ , ?^V< '^^ (^^^^ ^^/ 4l/^^jt^^^ ^^^ ^^ <9^,r^^r-' 


7f ^ y^.j^i.^ e-.:^^,^^ Cir^^'^ (^^ s^^i-.^^^/^/-^ 

l-toWA 


MOlAei'C (^^^d.^^.^^ /^^y^^'T y/if-yc^ /-A -^^/-v^t^_ ;'/' / <#^*^^»--«=^r:*^ 
t^ c.-i^^jt^ ..f^)-^ .^^^<i^ /Zy^ ^^/^^ ^::!.2^<^S^ ._^^v^^^*>^" y J^ J(^y^ :Z-^.^^^^ 

^:^affi-^C>A^l^ 


yf 
/o' ^f /:y 

^f4 R>y*A^ f~ a-^^yz ^f-^r- (^^^J^^Li^'.^^^ ^>^^y^,.^^^^ t^^>^^..^^^^^ J-.^pi 

5 D ? /? , X i =11 

A^V<^ y,y^y£i /t^~^ J. i'^ 'j.*^^- /^ X^.- ,-<?*^!lc_«^ ^^j^'^fcx?^^^ 4^^^, 

CA/sf . / y ^ 
3a+^^:j 


y A... y^ /-/ H/^Ia'-^^^ 


/L^, 
^^^ yr 

1 ROtJM ,/;?i:L .2/^ ,,A-^ /^?^ ,^^^^L_^ 
^yf^^^M-^-x^i^ ^ti2^jf -^ti^^^ ^^^c^ .-/l^ 


13 A i ^'^ y^^^ v<!ie— i.^^*^^ ^6-:;^/ia^ys /^s^-^^^— -^^4-.^ ^■^^^««i«.^^ 

/ 4 w i. ^ M .^<^ y^yifT^t^^^^ ys ^^.^^ y//...^%j^ ^,f^.^y€M~ y-^t<^/(^^=~. -^.^^^ 


ly/fr^ 


\^^';i-J^ <^z;^^ J^»-i^ p/''-^'^ .-i^j^'-^'y^ {^^/- xx.^^^ X^ iJ\ H*NO (^ A/i^^-i.^.^ ^,^-/^^ „<!^^ ^2; o^^/f^ ^^^^^i^y^^^^c^yX 
rr -rV^ t^^^ fii ^-#^^^*^fcy>ir^ ^^^J/« ^^/«^ .^^>w— r rfV^ ^^^4 l^t---rri 


/yh/)t.^ J^v~^ ..^ c^Uji,^^ x/v.^~<^yC e^^t^-^^cr, ^^ih»^ /<^^^>ii-»^ ^ oy&4t,i-r^:^-^^ x/<rx/^/^x-^^/V.^ yv-v^-s*— i^^^/^y^' ^I^^^A .V /^^ ,v s^^tj^y^y^y^'' 4^^/^^yA:^ /^^^„.j^>*^i_ ^^ I ^ cJy^^^A*-^^ A^y^>^^ 22^^^^^^^^^*'-*^ ^y^ *^; 


f-\^^f tA /^^i^-fic/Ai^ y^^utio..^.^ /rA/t^-^/^'^-^'c^ ^^a^A y- ^^^, 

»^^.,<»», cr" 


/ •/"aA 


^^ ; ^i^ ^^t^y^a^ '-^^^t-^l^t;^ .«<<:' ixfi X;*. rs^^.Xc^. -'^^^^ ^^y^iui.^*L^ <f/^i^-£. iy^^^^-y-yU^y -^ - ^ A^ .^..a^ijf/^ ^^^^^/k^ yi^c<UU^ :2-^ ,£^^;i^ ^a^ /^-^^ \3 .9 ^: •.J^^ ^t-'^^i-L^Ji^4. //^ii^>i^ <y.^ ^a^ 
\ i 


A^^.^ J^^2^'^-^^~ei^ ,,^./'/^^y«v?y hy^ y^ -"" — ' -~ ■ 

y/f>,,u ,'/:^y'^^£ ,A-L,//^ t^' ^^,,^c-.' 


i^ 

7- .. /x/A/. 


,/ /^"'^'^/r^ f- 0^:--^^^^ /Uvi-^vw/^ (• a ^r ( • L^-it y-./y^ /n,,: c ^A y/' A^- /^^^<^y^^f /'^^^ y/c}.'^'^(y :j;^y ^^ i^^yM r^y- ., ./•, 


^<$w^ 


|>^^^ j^J^-^ (/lu^^-^omcc:- 
i.miiiBit. I .■iL.iiiiiMiiiiiii / ^y/y 


s^- ^.^ ... ^.^j.^ //a.:^^ ./^..:/..-^- /^^'^-^ 


Km 


ftilBnTi-iff. imiWi^^^frK. 


^. ' --' > ' • • ^^i?t^ i _ .! 

.1 - '.. . ...,Y • . .-. • . . ...^^^ . 

......... «... - - .-,.■«. '^ -yrXj 

V 

t>' 


^; -^h^^^^ Jj^/y. ,/y,^a. nJj//,.. ^,. . ^^. y^i^j . . 


y 
oy: 

^ X^//A .^A^^^Mf-J^^A^ .^1^ : • ^« ■<^^^-r *^.-.^*^t»-. ,.,u\ xc- %. ./*^^ /*ny.>:.^,>*i. ,ikr^"' /c' r^AA^j yS^^ y^i:i^A^ 

\ ^^■rA>A*'^. A^^,,AA.oy~*'A*^^*^»^^^>^A^ " J. >ii^S^i^;ji^iakj8g;H?^-=^l^^-.:.-;.^. ,:.^.:ia^v;4.^.:«c^,....t:».l-:.a^yfe^ , 

Y, - '• - . • .. . ^^^i:.^ ' ., I 

^^ \^.- :-;;...^.:^^i^- ^'/:,>e^Z^ ^-^^^^^^j^^. ir-p'lf'^ ^^^^ .. . .. 

il:- \. .//tAt<>«^ >.^ ^/rc/oPl^i J^^^i^ ^cx^ tyf.^X.: ^'c ^J^^^ ,>..,/■ ../^ ..-..., . ^.-^^ . ! 

:: ; ^-.^^^ . ^^,. . ' 
> « V ^^' ^^ ^ /^.^^^^y //^2_ /:0f^j %^.J^^' ^^^f^^y ' ^-fcUrf \ 
k 


^ i^.^i- e,-^7^A^ i ^^*/^^k<^^*-^>:u ; A**^y£ .-^^w^>. 

'4 ^^^^ a: /r.^jJr^/^''^ ./^>.w^- /i.j^^^\^A.' '^n/^yr^ ;| >/ <^ . i- . //^.? /^5?^^ .h.i^^^'' ^/.^/^^-\ i ,,././ ^/^r^^-y^ f.ifit-^y^y>-^e^ . ^^^^t^ f^,^^ /5^-*->-f / .'v^»v y^r^y^ifeX ^^.^^J^^.^-^^^'^/^^t*^^ 
y 


.^^ ;^^i-/ .^ g^/Ji^ /^.^v ,/f/,^j^^j::...,^u.^ ,,: ^r^d^j,^ .w....^><^^^ -^ ,^^,C^^y 

■ * ^\^ ■ ^^.,,<^i,^^ ^.\{4./W^.'r^ ^/^(y/f^iii^.^ f^^ ^-iiay^ /^ /-^aX-i^"^' 

^?Y c A^— /'/■^yM f ,2^' /^^ ^■'C^/<^^ y^M~^yi' c'/f'^^ri/c^r x^ ^,,i!^^^ir*V 

p\-i^^i.^/^>,c-.u< U- ^f^^^:^ >^^^^ v/^.^.^*c • ^^^ .-.^ .*♦*» ' 


I* '.. .... .^' ... . >^'!^^^ :" . 

'"rWiiliw4iilifah?r i c^ i-^/^.^rr^. 


; ; ■ , , ,^ ... J^^... . ■' ' . j 

J ■■■• -^/,/-M,f^/.-7^. AyV.,,^/ V/^' ;2/^^.^., .^>y'/^V— ^^^'VW ' . » ........ . . *■•'». ,y ^/kf. //A''/.^^^y../3.'/ A/ii*^/'^jt£' /%^j4-^./^ ^.^/A-^^'-'^'i i^io^.*^* ^y.:ff2A'^f^^\/l'^^,A y. /t^./,/Y<^ ^^^,,<f;^. •.-^*»^.^ 

/jf'i^/*. r ., r ^' . ^^^^'^ if 

A',- 


-.*■•—. •• •. • - - ^ Xi>Yt^^j 

.^ tfjP/^V-*W!^.c^;^2^/,., e^ /'r^/>^c^ ^j^^^^ ■^:^i/;::i^^ ^^^ ^/^^J /^l^i,^ j^M., J.....L./ Uy..4^ ^^ ^ 

^"^^ ,^>^^^>/-^y/^-//^m^ y7>}ca/7^^^ ^U^.'^y,^-'„\ f^.i/^,,,.^/,,^. 


^ ^5^/^. ,x>,;^xv^-/.''.^-^..<^- / ./: •>'^j-r •I 


t c/rr^.^.:^/^..,/'^/f.iui.., J^-/, ... r ^■^'^. ■y^ '•/V y., /.«>»^)'/t/-x,.^^,.^. /"y-^M 

>1^ ^'5 I - .. .. / 
I -J/ ^r ■-^^r^^^ X^^//, /f^^, Yy^^^A^^'^^ 

Z^^/%0 


■ // y/&^ryy ^^'^^y^^^^/^^:^:.. ,■ ^^,y^^^ A •. M 
i/^<^ 


'^* I. Ir^ 1'^ 

J ^ ^Z^y/^i^y/9^^^ ^J' y^J^^ pfi^^^^<^^^ ^-.^^^ ^y^^y^^g^t^^^^X:^ 


J r X' /^ X" O^^^y^.y, /^^,. /y^^ J^^^y^,^..y^ ^^,^ft=- i TV /^^ h.^/.,^..:^^ /^ y^/^^^^^^^^^^^^ ^^4 ^m^J/yyAA^ /;2-^x/^^^, ^..^^V .^^^^^>^^^ .^j^' 


I ■ ^ 

C/^^yiy^^y /J, ;2r.y/^. J^y^'^ ^^.^ P'y^^K 


^^ M^y^^ J^-^^^ y^^sd^y^^^ ^^^.J.^ 

^-^ "[f J^^iJ^H /^ ."^■.._ ^x^^ r.^^X.y .-i!^. 

■ -^Z Cy^^^hy<^ // f..An>yu,^ /-S'^f >7.^y^y ^^^.^ ^ ^C^:s^^ "^..".a^-^ij^ 


f /^ ^^^/v/ ? ^^j, Tt. 

^ y '^TJ--— c -fV^Vis'^i ^_ 
%r^ /^^^^^;^^^^^/,/:v ^^..^ ^y^'^' J-,^-^^ ^\ .^s.^ ^U , ///.^.v.^ ^/-./^ 7^ /fZ->^> ' ^-^^^^j ^-.i'.:j^ />;:.^^:. 


. 7 .^^. 


/ r <- . -> v^ V ^-^-^ ;^,.. / /, ^ /^^>.. 7^ 


, ';!:x/ ..,,.. /.y ^C^> ^^,- /^ ^ . ^^C ^ . --^ >i y/-^.^f'fya/^3/y ^->U, >/ .^^'^jo^ ^A:^^-^^ > ^-^^^/^L %^//.;^.JU'.i^'^^J..y£^/^..^,^ '' A*^ 

^y Ci^&£i^r^^3 <:^ yy^^f^ &^^^ >-CiSz^^ $-c^ 
!J-V ^^ _ (Wfj) 2 a/f 


m ^\-irr i^^: ^ /^'#^f^* 2'--<il /^i:! j,-„^ 7 "^ .•^ ^"^V ft Ytjijj J^mji^S 

/"> 
/^ c^./v4v/. utr^^lft/nrht ila^ J, 


^<w /■xtm/'-C'.r'it 
<inLj.,.^J e't.r^/i'^ cr^^^r^y . 
V' .^?J)^ '' '^^>^ -> -^ ^"^ -'-'^^ 
..U'..U-2^^ T' C ilc/ Vox/ , A/ ->Uft:.Zt^^f^y 
c^iA f j^.m*c^ 4!AZi::^Z^fia ^/ifi^x-, 


/^-i ^ ^, ■yy- 'i^ ^''-' O-r. ^4C. <.\^ -«!ii'/^ ^^....^ 
^a^itt/A -a^n^ t)MMifi fTar' ^\^^n t^y 

I y J .> y^<i -a^Cj^n^ .^^..*«/r^ H»..iv»^ ^ <5W .<Sfc -^^»^ twjV /^ ^ T-^/f ^,., Bf"^^ «>^W -6*>L^' ^i?: iWyd^.j ;^:^: 


e^jJl^-ntf .1^ .^v^.a-^j.*^^jwf>Kl/y^if«fV.*»i_, .i»iJ e.a-t/Z' 7 «^ ti4^ ^'^..ito ^ ' ^^Jftji't^tv-^ :'-i^'l)u^iy 'VOL '^rr^^n^, sjic ^Jo^JL/ ^^ 


r 


^ Jctf^ Jo tfi^T^A^- ^/li^»v .v^Ctt* *yU^^ ^a^^< t^ -y aJiy^ -^ y /Cm,^ fU^ tt^A^^y fV. Ok-w-v^ • "v- -v_ ^-i^ T *♦ •» ^ 5 :^^-| 

(fa/t/^cW^i:^ •'"7 


CrwV.v«>A**t«.CT> - 1 \ fjrxlii.t^ a;r.^ . c-,..j,^^'\Ou.- /:,ffu /,.v.../. ,n^n:: 

J /^/-i' .'^.y/f,^;^,,-...- ) {7,u L->'//.' /JCCCcU. m,.r.^: r c/\jtqijia. <.V.'iat/^i^j» 


< n&i. Jf 07a />u ^^-Ij jC^^ V 


•/ 

^1^