Skip to main content

Full text of "St. Peter's Catholic Church, Montgomery, Indiana, baptisms, 1853 thru 1881, marriages, 1858 thru 1878"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

Allen County Public Library Genealogy Center http://www.archive.org/details/stpeterscatholicOOindi Gc 
1A\- -■ 977.202 ^^^'^'^'^^^''^ 21S9067 

GENEALOGY COLLtCf iON ST. PETERS CATHOLIC CHURCH 

MONTGOMERY, INDIANA 

BAPTISMS 1853 thru 1881 
MARRIAGES 1858 thru 1878 2 9 25A 1 kirn couiirf m:^ ^^^^^'i 
IMXUS.CUS- SILA^.CHATA DEI ET APQSTOLIC^ SEDIS GRATIA d. ^A'ddn^o^ ^, ■a.1-^. m. [,'' Jua, RevercDde Domine, virtutCt doctrina et prudeptia fidei 

\ (. Celebrandi Mi^sam iotra 5net nostre Dixceus; Idque per unam horam ante ( 
, ctiam si altare s|| rractum, vel sine rdiquUt Sanctorum, et prxsentibui 
tibl racultatet sequentes valUuru -ClyO^ i \ 

tnte auroram, et unam post meridiem, »ine minisiro ct| it K 
schismaticU et ioAdelibus r (exlra c InBrmitatis) tn Cooressionali "''t, Andtendi ConfessioDea 5delium alriusque sexal. , Mulienim Confessiones audia 
jwrpeliiceo et stola. 
'^j^,Pr«dictndi Verbum Dei, et baptitaodi, atque admtnistraQdi Sacramentum extremce unctionis inlirmis. [l^^ 

^ — ■• • q^^bu»cumque Irregularitatibui, exceptis illii qute proveniant. vel ex bigomia vera, bomtcldlo voluntario, wt\ »lr( ^"^Sj 

IctioDis, dum quia ea WDtCQlia a Kobis proUta ab illo suspenditur; el etiam in duobus prioribai, ai prteciw Dtt.''|lti ^ ' 
tin loco aliquot mbdo Uifteo, quoad homicldjum volantarium, eji hujusroodi diipenuitloae acaodalum non ortatur,^^ ^ ^ 
i.Bt^im^unia^voia'hrmpricVm alia'bmii^^ cQ&pen&amn cK^rationablii cauita ia'vQiis's&Di^iLai) cflrtiimii, ^x^^ — ^ 

m sodeutibdi religlosts lite virorum tive mulierum icr aoatra, dioecesi c 

^igulii feriU secundis noD impeditis officio novem lectionnm, ftX iU impeditia, die immediate sequentt, celebrandi Mlssam de Re* 

etiwn portalili. ttppUcaodo ipdulgeniiain plenariam animabus Purgatorii per modum suffragu 
TeiKodi ac l^fadi, non tamen alili concedendl, liji^ot Hecreticorum vel In6delium de eorum religione tractantium ad effectnm eos ^t| 

l^^ DeJercqdi SS. Sacramentum occulte ad iofinnos, tine lamine. 

j^XOw Ii»i^etuli t< vestibus saecolaribUa, «i ali^er ad loca tibi commissa traiuire vel in lis permanere non poterls. 

!^'iu R^Uodi Rosariom vel alios preces, at &feviarldm tecum dereri^' vel divinum ofHcium ob legiiimum impedimentui 
it. Recitandl Maiuiinum cum Laudibu* quocumque die per 


t coronat precatorias cum indulgentiii (14. Dispensaodi super impedimento criminis, nuetro inmeu conjuge machioante, et rcstiiueadi jus aruiuum petendi dcbitum 
[15. Erlgendi in losis tuac parochlae vel Mi&sionis, Confratemitates SS. Cordis, Rosarll, Scapularis, aliasque omnes a S Sede appro- 
i cum indul^entiis illis ab eadcm S. Sede conccssU, ct nbi non sint Paires Franciscalet, Stationes Vix Crucis. 
^6i Dispeosaodi super impedimento honestalis publicae jnstis et sponsalibus proveniente. 
7.^ Dispeusandbia impedimento cognationis spiritualis praeierquam inter levantem et levatum. 

/Benedicendl paramenu et alia titensilia ad SacriBclum Missae neces^ria, ubi non intervenit unctlo sacra, et recunciliandi Ecclesiaa 
S^aq^ua ab^pi^opo ^)epedicta, ct in casu necessitatis aqua ab Episcopo non bencdfcta. 
^^Kb\.:Diipeosandl quaodo expedire videbitur super eau camlum dlcbns JejuniL et abstinenUae. 
^jffi teletirand/'Missam bis in dtcbna festls, si oeceue fuerlt. h . % 

a^' Nomina coram qoibns ^ispensatio quaecumque tnatrimonialia coijcessa e8t» in libro ad hoc asservandg descnbantur un^ *. 

^4i*P«nsaUoni8, ct aaltero^ singulis annis eaemplar ex «o fideliter transcgptnm ad nos transmittendumr "W 

' Datum iDDtANAPOLI tx yfJibus 
Du—aAI Mentis y^ zx S90S7 
-.pucopaliitu, rut iKSIn tignf el sigillc, ct itcitri Canitaan, suiiir^lumt t^. 
O^CtpO-7^7 Anm MDCCCLXX y 1 1 1 , \ ^^5, MDCCCLXX I^IH , ■^y^M^^ ^//^/#/^/;^// . /f^'^' . 


Jiy'^ /Irr ^/,A /J-^-^i/ul///^-^, y,'Uf/ft//r/yh.j yXitA',fi,^fr^,t 

>1 Tf " yr //^r?^l/ ,^7// ^•^//'i-f >>>,< /,.iJ^fk//r'/ /*-y'.A SJttu^J. .'Vvi^i ^ '//'■//cZa- ^r.//.f/,,, ,< r>// '^ , ' . ^frX^v^y^^'^Z\f^yAt/f.'.//jj'y-/.'^^//y/<-(^--^'Z-/y 

•.:. '^'^^^-^ >^^^.I*.., •'^•, -, _ A /ilk ' 

ydr^/j),' ,4^-,fy,yv''y.^ L^^ry/ A'-^'^ yyy^->yy^s^/>,y^^, 
.^. ^y-^^//-'^ yy^y:.^ ^,^^/ „^r../., ./-^^/r/Zvy^. 
^a^^ryy^yyuryy^~^zi^A.yy//n-/f/yjyar7}^^- 

/^{A^^/^,c> 4^^',yfM>y ui^^A-. 4^. ^^t'^y/Mi^i ^Hjf^yH ^^ ^i f^//h't/ y^^£$ A jec/jtZ /ji^<'/' /*/7^ I , > ^//A4X^. /Ja^ ,Af/i// " y^^ ^ /Y^^^;^, 


^._ 'a ^f ^^^ 'U^/ai^ f^y/i^ Jf/7J/d //J^ ^ // ,J^,2 /»^,^' ■A - -^ // -^ ^^' ?.'*.->^i*ov 

'4^ rv^^ 


r 


\r yt,iin/^i firu^.^^ i^//M^K jnf/i*i*\ jii^J-iii^^ // ^i^t^M^tu^^w-/-/*^<jf£t^ f (^^.yfrra^^ ^,f/i^^.r^t £//y^^ A it^o^ £^:^/^(>*^^^^^}»^i4U 
''y/>W •J^ wit y>e,,„^,^ ^ _— ,,u,i . .ii4j^*j, . ^ _ '- -"u.,).iiM m ^.=_ „ _ if^y^->t -J^^ /.fit/M 


\^ yA/At,//i>.^ Z^/^,'/:^,^ A/u.,^^ ^^4//// ^^.y/X //: 

^1 /i/^< /i^^.. ^/^/^-^.. i/^; ,^U /(/^ /I /rrAj/^A^^e/f^ . . ^/Jai-/'^,,^ ^A/<;^'/t.y /^^^' /^^ //rMi^!Z 
^ ^/ti-/\: /y^y>Ja^i ,4^y^y/^'^ .h^dt.t,^ )^/uA'/Ua 


y -^/^Jtyja.cc A/t^u, i^i.-^- /,//(U^ ■ i./irf^A '^^'^(t.'/L. ^/-^/.U^ f 


/ziu:-.-/^ ^ U..^.Ai,i< //>7 v/c ^^^/{m^ /^' ■ r/fO^Af'/i ' >y-*' i ^ffj^^t'a .y^.'^/^i^^^r^'' '1^^^'^^^ y^-^/r^^^/C- n-.^ 
J.^ PX,^5S- v^i^w,*/^ .^il^jry.^/^:/,^^ ^:2'i^/)<!^^A^:-,^y^ ,./-^J^ji^i^/y'-^ 
^^....^^ A/^.^^^y^/^^^^ jA-^^^J //f/;l^^i,/- ^ y^'^ ' :^^ '^'^y^^'' ^r/'J'J^ ;,r/<^^^ y^.../(-ji<^A.- ' c 

V^-</ 

v.j»A i - ' .W m,in^m. ^ I. . I >. ■ mm iJl>.WF :/.-/4'4f'. ^-^'^^^-^ /'^^''^^ 7/^^^ y/<^y-^ J.^ ^^A^u^^^ 

^ % -/^yf^ /,a/^^. y/^ ^/ AyJ...A^' //^-^ ^ ,,^,^;^ 


A^c^yAr/A ' Aa^jAA A^,J ,^A-i. 

, .-.^.X^i^^A^ 4<aA^ yA // J>o>,^^.A/>^ /A^^'i" A. ^'•"v^^^Jb 

* ^.* J^^-rA^y^.Ar yy.Aj^.W /i- Aye i^.^.,,X^y y/^_ 

' '^^/A^Aj.A^.AA.AA-'yKd^-'^^y^ y^^, A'tAA.} ^ (^ Ai^A^-^/ J^^A^'^ .^^^/X ^rr^^y M^^.J^ 
f t'^Ai^Alt ' y ' /'^. .AyrAt^^ A-^H^ ' Ay, Ay a f, ' c'^2 » 

A:fZ A ^^.yyu. . WlW I. « , 


>-,,,. y^A^^ //./T/^'.., i-^/.^of.-.' Ja/^^ J.^,^ alf,^ • j 
^ ■ O ' J- ^ / a/. ■ <. ^ 

. ^^/■v^.^.t^ /r'A-AA')'^ fai^^'^'f- 

/- 1, ^ ^-^-^.^t^- /^-/y^ y^^~^^ >v//^-- y'^^i'-^y* 'j/y^i\^^^.e^^^ ^^ 

/W^. f/^^'^ /^xfcr i^^ x/^j'^ /4z//fj 

A , . r /^/y^'--t-cyx^ /^'<-t.^^2^ i^r?x.^yj /f/>y^^<.y. /y^^ "^/^//^^ 


y^^ 


^/>.t-,/M> ,^ ^^^ .: ^i^^^^h^y^^^^-^ -^^ ^'<^^^ /fy-Z-/.. /-^^^^A^c \ ^- -^ .X- ^ /«*.^^ w.^^^/^y/^ /^^, -*^<<^-'^--'^-<^ 
/ 5^ ///u^ y^t^^ • j^^'^^f 

^X*^ 


i //r:^"'*/^-'^^''^"'*/^'**^ 'M^ri^' .^^/^ ./-.^JjL^^ ^,,^ V -. ^. ^,^^y y^^..^^ /;il_ ^w^- /-^/ijM^ .y^ 

', *'*" . .^^ ' S/u^ 4A^ V*^ .-...i....,^ ,^>a/^h\ ^Ji^ /^JUy^ V/r^- 
» \V • ' /-.. frc^/i^L ,T^^-"^' J^r/ix' .'/r-/'/Cy^^ ^/U J"^ 

\ ••;■ ^^'^^.. /A/.^.-'^ /A/7-/- v..-^^-:* y^^^;/^4y^. 

■ ... ,1.,; ; „./.^ 

, ^.,.^^^^^->^'' ^;-^^.-. ^^ //^7-v;. ^.^/^ 


^Jai-^* /^/^-^/^y/^^. ,V'/ X <C y^'i^" /^'^■^^^ ,j/a/,,^. ,Y,c ^/ hi»,-^ ^^^^1. /f--^^- 

ih .. /• /75r'^ '''—-* ^Ai>y • ' 

^ / -^ . / ^ ' 

i X J^yA,>k. .^ ///'^-^ ,^a yr '^; ' ^y,.jy,y , ///^y^-> ' 

o^^/ ^r / / /' //,/ 

] f v.: . -^^-^^'^ y^^ry^/.y^y-^y y^.^^ ■ y^ ^^ , 
L ' L^ny^^a ry y^c^i<y r^iiy^^ 

\ <^ ,y &^^^o,y/y^^ y^y^ju-^i /^^^^^l_ z?.^ ^/.>^ \ ^li Z'' y^i-}\^iK' Jytyt.M J>-J'n<yrf' ('-) A ^-^ (.//yrv^ ^^ 

"^\'" C//^?,^t^»^r //>^V^,^ f/Aj/,.--/ ^a/^j/,.< ,./- / /fa/^^/'^i,'/i^ I 

a^L ''^^.^<iJ ,ji^/.^^- ^-'^ // a/^-> //^^-.:, ^^./.,.^ 1 

/>-/-, /.^^Z/'-f- 1- tjft/Zi'u',.^^^ /fYr^^^L, ^a^^TT^ C-^^x/^v^ * 
J ,r4^/<^^ ^,y^n ;>^/^''-^ ^/^c / /ij^^X^f-^//.} /f/j'^-z,:^ 


. — - . - ^. - » . M . i-ti, i nnnniw.ui i A " 11 ■' ■ '■ » ■■■ ■ —^ ■ H P'^^^^^^— 

1- ^o^'^ . . ^//ax. >^<./^/ ^4^"-^ 11X^< ' h.^^^. /f^-i. /,, rr^,^ ; £.<-»./S<7 ,S /%/^^fr*«^^ X^j^.^ k^z-f^-A' /^^.,,_,lw ^, /VV>,Xv/ JOi-A-U-^A- -X/^^^-r ... /^A //frttY^ /%^^.j//^\ 

„• 3-^^ a^->.^t /^U^^ ^£^J^i Ji/'i^ii ^/^yj^^^ j/f^/^ hlh/m' ,/f,^^'v«X. 

^' '• * ' ,^>..:.y . 

y" / / /^^^ ^ /,. /fc ^0.;^ >^^c^' e4j^ AjM*^ y ' r 

V/-^ H,^/.U //?^ /■,. /^c^^ Z/^,,./ '^a/^'i^e Ai. //^-( V'i ;t/'^.y>»^-« j.^..^. A " ^ 
./^ijl,.-^ /i>f/iry^^^ ^4/''^/ /et^C'h'-f'^'r^*'-- ,.. ,rr//,A ^„.^'^^' , 

/^^^ 

• ^ ' ^-^^^ 

/f^fj"^''^ A\7y^^'-^^ /■^^'S'/^' y^^''^^''- j^~,.^M' ^'a/tt'/.'r' /y^4^*.' \ ^ ■ L ,4i* Y^ ' //c \ Ad ^/o-^ /'/'> /f37 y^^ ^/ //'/. '^^ A^^^ 

/I ^ / "r* 


Jj y^c /J ,,,,//<.■■ //-/^ ^z. ^^,^u'^ y^^/yii4, yy,,^-a^ya(.' /? ^.,, 


^ , j^ ^^A^z:ix^ i?/ji. ;i^^,.^yh^ ,:\ ^^e-^'i<J-. ^. -^^>'^^id:' 


V ■ - 1. 


\< /X //^A^.^ ^-a^ /Ca^, tCl // -i.^^. '^/'-' ^^r^i--^-.^. 1.^ ^/y^,-*\^- y^n'-/-^' C^^r^J .* r.fj/^.fPf.u /'/.,rry'>' A-r/^:— 


J^c*, /r/^L /ii^^yr'JY,,,^'^,/^^,^/^^^::^ -.npioi^^*^ X%(^^i^. ^,y%^w.. ^.,i^y<\: 6 /a..^-, , /^_^J/^^/^x^jt/^ *-/;?>» 
I //iL /J, i»Ai-U'' /M u, (rfy^V'A .,\^,^' ^li/A: /yj/^y ^^c y,l ajk-u'/^J^ttUk- 
^ ' .J^^ r ,^ 
^■^ /^tl A^"y^'' /ti; y'-' ^ ^^y^J-A yy^^y"' -e^J, ' ^^/ah^,- ■j.,^ yy.A-/y^ y,.^ 

^ ^yy^;A^y^...Jy,..,yy^-,y^yy./j...,./^y..'^,'y,..yy 

^ L y^'ry^^C.^ /y^y^^ '. ^-..«^ ^^*.^^y.yi^ ^/^../^i^ h-^i^y • IX ; . ^^ '•/,,i^j4y^,>.^ yr^A-^/^ ^y^/Aayai^A^ '^^^--z^^^,, 

; . , i^^rf^^^A /tu^.-y-^^ f^/^^/Oiita- .^Jl^.^ 

I it • / ■ ■^ ■Ill .WIM ^^ % fi^.Jl^^ ^iU-e*^-^ Jj^^^c^^ A^Ct-J^yX-f A^^,w ^'^ >^W ^.AC-^ 


' >j/*--. *<>-^Y/ x«^ ^j7 ^-»^^^ >:^^u«^w<<^' J^.^ffA./^-^ ^/Oi-L^Jy/^ ^^^/f.*.,^ 

. „,»^^ **i^ V ;i^ ^^.»..,.<^,4^' y</5'7'rU*jt /^<^M^ ■fii'^'^-^-^' <r^y^r^l^4y>^^*^ 


^v^-,*/ 
t ■'. ■ ■ " . ^^-.^ 

tij-..,.- -.. ■■• . ..... 

y ^ , /^^2 i>ka^./ J-^pr-y^^ y^^y^^'^.^^-^'^^^C^' ^, /Cyi-n ' ^cL '5/v*/ 
• -"- ■ ^ ••■ '•■- . -.//^ . j 

/i a^^^X^i /A?->^ tfrrJ^.'M. .^Cv^/Zv^^^^^.V/^Si -n^^ J4,y.£^, 

. . .. .. ■. -- ■ . . /.4^^ . 

& C /.. y . . . y y y . . ) r ..^ Am^^^' /S':tr /^) A-ry^4,%'.^^-/'^yy^y /yy^^^ .^'<'\/^^,^^«,..^ /2 


v^w- 


.-■i" '■ ' I -I - - I -' S^ 

-T"-^ 


^0^ ^ ^^.^fe^/i^/^'An '/?^^ /^ ,.^Lii^''J.^M^-h J^^,r..^4r/^-w ,/^^^/^C^^A^ u'' ^^ M J^fJ.^M*i yfir-u. ^r^-/^j.'A ^-...,/' A4','/yJ/<>^/ ^^' > t/v^^,,^^ Cy.//y://^w h, (>i^A. 
o-i* J^4^^..*^'y4^ j^^ (/^j./y.-/'c ^^^^^ X 


^<- y^ /r^V^i/ ///y^/ / /!' r^^/,a ^^^ .^•4^A,^i>i^»y,/ya^ W. «- i^ ^^.3« ~.vW JLe^^^^ /C/ J, . j^^/r'^/^/ ^^4^^/f.y p^Z-zfajya. C^,-,^^ 
... . . ^y^y.d^ 
f ^; /> />/ ^ /6 //^7-^ :. /^c^/T- yi^ ,y^d/L-AyA^ja ^ >^ ^,*^^.^ ^/^>U^ ^-^a^^^ ^t--wa^ ^ ^.^.^^^.^^^^^y^^^ ^f^^ wmmmmmimm ... i.J^t.e^jlW//^^,^^A ,ji jO'S^-/ /-y^ic /al4.\ 

i/ ■ ■• • •■ • ^Jlf/i'h ■ . . ; 

/ ^^.>^;ii^/y.L^/^^r^i. ^>^.. ,x^.^ /^v A.>^^ y^'z^ 

/.i^)e,i,/fr,/~, o^Ay//^^ //,t/.^/C^ ,/'r//;.MM //>->>••/>-• 

/- ■ ^ .^ _ •• • ./:<;/^ • .. . 

^7 »^//^J b" W , ^. I . . . . . yf 


.^.^ Vy>«^ 


/Or}-'/:*^ 

v)^ : * .iv ^- J~*-)«*u A-l-fX- l/H^^''^ ,<»^>.-^ 

••: ' • - . - ^ . . . * x^.-^o^^.i-/ ^ . . • ... ^^ 

\ > . ..-■- -•".: . . ^ ^^.^ 

. . ..... . j^y^yA^ I I- ■^ \ ^/L' ^. i'r.v/rj^ jny ^/,^^^,. /^^J^^-^M ^y/L^ , i ^.i^xV'x— ^ v<xCu_. Alt^- c^^rx^ y,.^^ ^a^*-...^« 'jAziUiM. 'CiJ%^ ..■ .,<f^^ ^.*y 5<r 


jV I , - ^«j^^-^ ^i:!r7,!/u^ cJiJjU^yy x^y^U'i •^/T/f x//^.,^ //ji).,{ -/^. ^^ . — >. .__ .. J^-<^f^. „v. 


3y . ■;-.^ ^A1 ; . ^-V/ //f^' . ' ^^^'' ' ^i^^ A .. '/(■ , u.^,^ ,y ^U/M'i^x^ f/.A'//r.^^ ,i,/^,.,t<^ J-i^.i//t ,,' y^li/jA^ i^if U'/t^ Af>^ I 3 ^ ,-*4* — *^~*Jr^ hW^:. j^.^y/>L'^ Jr.'^<i^\.'^.jlk^ /'^tiJ-iJhy /^ ■'} y. ! / ,"/ (^ ^ 'l -' f '7 / ^/'/l/ ', , ^. . .-^ J^r/ -'A i / A /^'^ 


^/7 ■^ 


^ 


.£/r^^-^ 7/,r... /: ;X;/.,"-^>/,-/,/^//, .-.y//y,^ y.,„.i'<,^ /,><.■ A,, i)^,y.^: AT.Ja^ V v^^,^,../.; ,X-.^/.A/-.^.A.,.-. A. 


y^// u;.if'A:- /n^ /.' /..//.- *v..- z-,,'/^/ /y,;^,,,^, ,^^^ /,.,.^. "/ >^^t^w/' LA}f/>-,.'J'r,n'j/.''''^/0^i'-'. -tiu^'-. 


J X-^Ov^y f - jf,r ^'--^ ■ ..'i^ ?-. .-1 --^C- .' '^ /U'^ .^^^ t-/^ /<>!■< ,^ aV '' /^x^^/j,,^_^ y^.'/y./,,,. 1),, r^^y,- ./i^^ A^/f.., ..//:/,. ^ ..yr./^, \/y:c.. ,/,.<^.,v, j^;^. .., ..^. (L^ /^_ ^^^^.- ///^ , ^ ,.ry.^,U J^^-^^J^^A^/w/y^^ia-yy n- i^f^. ^,^A,' ^Ji,.y./.-//^, y^,_^^ ./^., ^-, , ^^,,/^.j. / /^--^-^ Z'^— 


* i* ^>>^/V «^ /.... /^" y,? . /' -'-^' yK^^<'.. ,.r/u^ J^.^^/-A-/,^,/r^^. /.i 


'^;.^^- Z-^''''' \. '• • ■ • ,^, '/e-u/i.^ »y':/.;v^ /i .....' '^•' //^y^2 / ,4 Au^fi. r^i^,f .//^-•/>— 4^' <L 4 I . •^^^ tJfj,^^'* /fnf ,^ ,,c.fa.iiA,f^.^./^ .^,ik^^u an A y/i.w-A' itiH /i-t'^f*^i Vt-i. Jl^ 9f,^' Jiuj' '~i hi 


y ^^/^,/,7,./U- A*^*■;-^ Z/,.?^ r'^'-'-'MfUi^ .^^^/^'^ _v^ ., -^Au^ .,. ^ //^,..- /w"*// /Li4',/-J,.^.a^ ^^if^^^Az, '..AL //^. -6 A 


^ ^'^ "W.'. 


^ y-^/Z^.^r-^-yy^^^ ^ . . .. ^^y^J^^ 


/.,•...,, ..^«i< a.iM/ri^Ji:tca^^ t^l^ .*^^^><ir,^^T.,.^^^^ir^-<i.-* .-^.'^•.y ' ' a?.^'-^ ^'^^-^■^^''^' ^ //.^/--^ -v^^'"^' .'^/?A>Y- ,^^A^ f'4f,ji,.4u*4T*^^ I 
P i ^y/^^M//// ^_ ^.-..If,.* .C^,<\:i^,' Jj^Iu^:-,'/.- y,/./-^^^/^, 

.^. .. ^ " , .r>^/. I 

rafciiT>iiriili>iitftifiiif'tilf:''^^''"yi *' / i ^ta^t^^ _/^.. .-^Za.^^ c^h'^A/^ 'n^r..^^A ^ - y.^,^ ^^.^ ,i'A /-,-i-v fx^i/:^-* ^/^ .y^..-^..^ Ij^"-----^^^ .-d^^-^-^y-yrr-^^J^^^i^U^..^ 

/■^itf .'{N ^^.. ^"yyA^v^^^. -,^.<— -4- '^V^,. e^.x^X- ^.^.^ ^'. . ../^J. 
J} ^UijO.^^ ^y^.^ Arf^^v*-^** 4^vw>^ i/^ca^»'^^^ c- ^^r^i Ju^/t/jav^ 

-■ .•..- ■ V V V _.. . ,^^^ ' j 

//.^ r-^#^-^ Z^^^-^- ^^r^i^' //a-i^/:-^^^/^U^'/^ £^^^ \ ^ /^.j./^'iA'y/^^ Z-^^-^/J/*!^' ^t^^y .^^) V^^^«at// /7^^/^i^ ^viy^ViT ^^^ ^;,,>;/y<,,^-*y>>^^^^xA'^^^^^'.-.^-.H 


V ' ,_ ..^^y^^.Ai^.. . . . _ ^ 

1 ....... ..... >j^.A;^ 

^ /Ur/^i^ ^.A^t:^ 'H_^/ii,^ ^f^'e i^f'-'^^-^.^^y/^/ J^^, y^^^jJi 

•■t-*,^^*, 

'^^ 

uy^,*^ »- /^ . w// /-. ^/lMa*. St'^ ^'^iU ''^ 


Ul.Mlt4<^.e^-i. i -^^ , .£i<,:.... ,;/^'... .^^^/-'-^ l4^'//'-'- -■/- //(A>^:u^ (J'^jiA./i_.i.,y^\ , '^^{ ^.j^^-..^^^.'^^/L^ /l^./.-.Jh...^ ^/^^ii,///^. /r..^,^,^,y, .,^/,,,- ^^ ■.'J'^/'/C^^^-h^^ /^.-/>H^^ '.-/y,-i^^li i,^^J , / ^\..^.,^ V- . 4'%^Jr' A^*-^^^^-' /-f^^ /^. .'J.^^^^J^' ><rt,Ufc^.^,?<</ ,'C-x<£-<^2vr" 

■ .. . ...... ■ ... • ...^.^;-C 

^.. . . ^^^v^:-.-^^^ >i^— ^ /^^..^'^C^ .-A-^^.^, ,A-^],,i, ^^ 

^ .^'L'^.^c-^v- K. .-^■^'^■>- '/^-'-'^-^ ,'^^/^\..^^ / ''- 1.^,J,-^«4 ^^^'i>,<^ 


, /V^./>'^.>»^» /s^i^. — A^,^ C^/^^y^ 7?^i_,»>jr-t j<LnMi^-t. /it^(<*'^ /^ / >'" 

^'.y^u^'/^^.- J, ZA^- 9,^^4.1- J,..U4. ./ l//jl/./jLzJSCJ:i^ ^.^/r^ I 

^ • ^^'^^. 

' ^...^^ Ji y/yf;^^ y^.^^ ^'^y^ ,X;?.**^/>2^^ ;/..ufc.,. .^^.y^ --fv 


C/.?' ^«v ^..t-.*-*-^^ ^V*_-^.-<'<-i-.!fe_.ci^<^>^ "^ .-, ^ /■y:y^diyi ^^-,—^71^' 
|»r '^^ y,^/t^^ ^tl ^ A*yh^yyj^/ ,1.,^^>^^/m, ^.A^.u^'t^'%^\/^'^ 


> 


.^^^ (^ i!^^!*.' »yii^tt^^>^'^'*^ ^"^ ^i^^-e^y^^'^ ^y.r^^i^^j.M^- '.^^s-.^.^i^^ ^ ^^. 

/y^/ 


K ^^U^ ./^'Aj^ ... . A /. -. -^ . .'<^--^ 
s^ ■ A'Ai /^^j^^//*Ci A^^^v.^^.., ^^/,^.^^:.^;.^ ^„.^. 

^;^ ■ >^<v*-^-t; ^y^'^^^-^ ^JL^^i^:: ^^a^j^A* ^y^/b^^^^'j^ ^^ \ lJ>,UaJu-^ ZaA- '4jAr^' /u/^;f 4,^.'////^^ ^,^^f.^ ft^/^r^^i^ i 

/di^^^-^^ ^,'.2/,^.^ v**y,^^/i; /^^^/,/V^i,--^ /^>.rt^.y-/ I -><4A* ^a /^,.tv^w ^^^,^ ^*-*-.--> ^/f/^/:^r '^ i./^*^/^ -i^^ ^ ^ a^.'./U ^^^^^'^'y^^ '-^^»v-^^'"^>:*C j5^,x.„*:>,r^>: 

V 

/^\, ,,/£^wA- ^;,.^/./^7>^ .^.y(:^*^/^/y.y 
^ 


J^9 

-- ■a^^hA-J-^^ic^'^^. J.^,c^j^-ArJ-L^ ly^s.^'^l'^^.TiL ,^,^*.^^4^^ 
• '■■" /S^^-'.^»*-\/^''^ t^/fy''M-'''/'^LM'^ /'^^;?^j^^/vt .^;-3^„-^^<*/^*^ '^.UJI^-/ ^/K"^^t^.^ f^j.i^: " "^f^^y'.^'- ^^■}^A/f,..^ /^j:<,^- ■' - --'^^ '^^^yi' 
■'^^P-..^ i^'^^'^^-' .4.^^^*^ ^/^y^''^- /^^i^>r^(vii^^^^<^/-^ 

\>- i.' A ■' . - ■ ^■. -zi- ^ " ' • - -.'.;■• . •>■• V^./'v^i^ 

k /'A**- n-2:^.l ^J.j^^./y^: /n^,'., , ..^,u ^^Jt^Aal ^. ■^ ^ii=i^^^^^i4i'jL^;i^, ■ ^^.^-^ -/jui^A \J*^.^^ J^ ,,A^.,^^,d.'^ 

^S^^':^ ^ ■ ::. .^<;^^ ' . s ..T 
^ . " ^ , «^^y^-.<K^^'-*-- ^*:^ ^"^^-^ . .-^^^i y>^^.- ytX^ ^^ cJ^U^i^ JA ./J^/iU.^ ^^/^^^i^ ^a<ttr< //Jfi/'y-f/^^ /L^-^ '■ 

. ^4/kr^ ^^ ^ Mt^.iJiiJi' //^i ^ '/rf/^ J!a^~^/- J^^^U^ S:: ,- - . - . . ■ •. ^ ^y^^ '- 
S4 r ^ .. . . •.,-.^£*,u* . --^ - *- --^ w->\ ' ---' 

I tp* ^^ ^WL ^ . . . . . ^ ..^4.., 

^-5^--^ '* •" I 

i *^ ' ~,fU*yi^^ y*X /f t^J^-r^y*-/*^ //i^ /'' ^ '-"^^^'^ y^s^.y ^y^A^' At^j/y 

• • v/ /•^•■/-/ • ■ ' I 

--, ^4u^/X.^^ y/,ii^:^-^^-ryy^,^. /(.^y^^^^.^^.^u^ i 

« "^ t>:ffye^yt^y^jj-.yi^ y^y^'a.u^^try^M.a^yi^J~~,t^^ f' 7-r 
/nx ^^- /<^//^///^^„/ir Slj^^ •^-^^'cr^y,/^. ■ /A^X'.f ,fi^, ; ^," 


,^...y^ ^ 


.,5/ ^.v<^^; /*)&iXV*^w';/;^^^^:^V''^ 


/i/C ■J^W/r i^>i-j4 t/-^-**^^**- 

^r^S^A^>^^>^ *«..—.- ^ ^^^Ivv^.y/^. 


•^ ^lyfK^^ ,-^^ ^- .5^****-*-^^'^'^-*-'— 'y^-^''-^'^'^* /ifji^t^^y-J^^i^zyi*^ v'^; 
^^/ /« ^.<.i. /ci.u^ v.» I ci^/y/fji.^^ //««w<k<i<5.^ \^C».^<^t^A>^r- y: ^y. ^y^i/ic /^a/^ 


¥t^tAf* 


.^/;*X^^* --« * e * » . A.4^.<^^.^^ 


A^ 


e; yf;.<C^— /^:^^^'/?,J^yA^^-f/Uf^*fy/'^'^t^.Z/^^,.i/^..,,/L-jZ'^^^^^ y:^ y/y*/Vt'.'' ^/yyy/UrA' y^/y'Xt.^ /'/^^^.---JL* yJ^/C-^ Mj-^i-^ 

,>. . ... .. /f- ^ • - -^c4..>/- 

l^C \U;^J-^^-.yf^^ ^.■: . i 

I • - "^ .^;^, ••> -. - -• '^ ^ 

V A^/C^., Jii j^ cAxt-^y rs^ y\~ ,tf^*^ j^.^A' ,'^y^:^ /'i3 /:;A>ij'A'f K\t^^*Lf. ^/f.'^^ y^/^^^ . ^. . , .^ ./.^.^ 

■.:. . .... ^i.. ^ .' ^ J^^ 

^ ^f'^:?^^ /fUr^ Aty^'-^j'^ //^^^/r'«^4^4. '/^^Aja^/y^ ^^*d^ -5:. ^^«>c^^i^ />4<^<«^<<^'^ /vt/'*«<4^i.,<i5»^/-v'^ 'y-.*-4f -- , > _ftJ/^^^J^C^' ^3/r.'^t^y/^^S ^^^/^rj^J^/t ^^Ci^.^^^' J'' Jl/^y^^ ^ 
x'\^^^K.-Jl(f^-i'^ ''■^■^ «-i^y4>fcM. V . ' ■ ,» IT'S, . ^^.yt^ ^'^■4U-f 5~i 

^ ..,. •...-..--. •■■••. .. '.•••■ - ■ • •■ ^^•••^///■- ■ 

: ; .,.;..:•■--:: •...■ ■ . . ■ ^' -^ 
I )^ 'yi^i i,\/'-r/f/<A j^.^\A^<: /■,tjU'-»r.y^ ^?p//^'-u^^>^ ji^/e^^(w/.^ 

^ ^' /4:'y*f^ /'^^'^"^^^ j'}y^^ y:^,A.^J /.^fii^i^^A **^f-y''^-' 

y; , ,^. , ..,- -. ■-^^^^..^- ^ 

r^-- y^^<^^'^y^'^'^< ^>^->^V^',^ ^/C-^^^^i'^. ^*<?,^**.'^- ^^ .,. , jA ^;? / "■^; //^''i'^ ^^-^^A-^ /C^^^ ^ ^ /ca/7tL^j_ . ^,;4,W .Vl< Jf<^.,.^^^^^-\A~,.^M^» -^Z^',^^ f,.^A^,/^ /^//A >/-<?^ 


V p/H>^^..^'e^^///^^ ^V- •/ ^|f*yA, ,vf7-^C^ -^_j-yil. /.<*.iCl..XV -»<i/ 
[ . • ^ , .^^^:*---.^^i^j^^.w<xAij..x ^^^.^ y^^.^ ^.r^.^- ^ /i^ \^ ^r<$»x..';^>:i«5.^,,v^-. .:'Uit^^^-/L, y^^^^/^f ^HiiiCi>-y4tfA j I ^ -;vi; .i^■^Ajk..^■yi«^^ ^^^y^^JtC^ /^^^^;yylC4/^^ if . ■ .? '!>' . ' ' Ui, i' .JJW ' - ' 

1^^ /2^.x^. ^\SA^.^^/(^■//^■^ ,:. ^•^•^'^'^'^.f^^^.'.rii^ ./^*X^Xj... •..:.. ^ ^^^.^^.^^^^^ •*/ 


/ti^ ' V ' ' • • • -: "■ 

>> iA t^^u^L- /n^t /ii/z^^A;. j^.,4- i^^Ui/'^' /^^' ■^' s- ^'i-'^ ^^*^-^ 

... . . .•-. • .. .: ! . ^^"^ I 

^ ^/A^ ^44'*^' *"^'^ ><-w^' ^^v«^X.^^. ><• ^^--^-J^f^^^ ■? ^.. . A^a^^'^ /^M ti^ **'/^''^ jU,^A ^ff.^\/y^^/:*i\.f/Cc: 4/^..,^(*i' i.,^ ^ 

i ' .-/i^^^.^ i^-\jC^&i**\ >^^*.^f 's/^y^., ,yj:,o^a4*U.^ ^.^^iffc .«.^ <3 

^ > ^ ,?/ ^.-^-'^^^ ^^.^.^./Uy /.^^^>^^^..^. ^^„ 

^ - - • . .... .>r..y^^-^j ' •^ « " ' ' I - J! !Sf i .W.i. » m-*, ii p i , m III! Jim. I I 1 , 1 . I I I ..1^ 1 ,11 J.I lyii . ^ 

^ J^''An4^ /reA^ ^vV-/'^"^' /''^Ai*y/ i/J f ^'^/r>'^ ^^.k^/j ^^^^/a. r:A 


iA^'^~ fC^ '// v^/^- /^V/^^ ^il ^^^/^/* -^ --^»^>^-^«>^ 


/^..o^. /2./^m.^ /4%^XiJU. y/u^j-^A-^///ja/f^4i/'bi., 

■- - , - - ■-■ ./^..- 

^iTiJf^/'^^*^- ^■'^'i^'"r>ii2<i ^/f^'.,/,/r//.\ ^^^/^/t> i^^*^-^ /^/^,'/fl^ ji^y 
I pmn 1 1 "I II 1 1 II 
j3^" ^-<^,f2^w.^> •y^^ ^J. ^^^J^y^^ ^,,^^' ^^if{^- J»y^Ai 

f _^ . '^;^..^^i*^£^.^, Xy^'U.-r^ ^^^.'...^ t^^^^-rt^.^^ //^^***^C^^ 


■ 4 ' lA^^^' J<^j^<^^/t^ .J...Je*j,/r-,'4^ ^xe^^ Vx^i'--^^ ^'^^^ 

\ \ii^\^.:i^f^kii^' /Ji^tCr^i,. z.'-'-'^^''.* ^A^/^- ^'^.^■tA^^n'-M^ ^ 


^^^ . I.I,..,,. —^ , ^ ^ ^, — 

^t^ , ^^f^4^//u ziy^j^ A^^nyj^j/^. ^^^^.,.A.y,/^ ,//i^^i^,^ ^-^ ^ ' ^^<^.y .: . .V . / ... 


^ ./fo^^y 2.x /ij^ij./i,' /n6'/u /rry^A. /^^^/6ti^yj y^y^jtw 


f^^^ 

> .. -.^ ><**,/^.v./'^'_y:^/^^' /-Jl^^y rc^-yy^ Jr.,^/ 


^ V . . ;^" ,y^ ^yj^^ «>4.. x^^ 7.W . A,*.2^«_ ^^y ,.y^.z^ ^ ^ y->^. "^ y .-^ ^^/X^ 

0/ , 


.^^.-*^ ..^^-¥. '^- <^/^ ,^- / /^^.t^ ".^^ ^^^^^^^.^^ /A'^ f^:^-^y/^j^,^ ^y^Jy^.ly^,^ 


^^ 


•^jr 


Aj./.^^ »^i^;>^v /^ ^^Ai'^^Jji/T^.'j./i^/' ^^Ua. r^>. A' ^ . ..... , ; .. , j,^.. I 

4.4^^2 i, _ y^^--...-v^4^- 4>--'•^•^^^^./^/:.^^->,^^r^^- yfia^-'^t /^' .^>^. <^^/it,,^^-' ^^^O^iJ. f4>r-A.t^^ J^.^^^' ^^^^' 

ilJ '//rAU , \y .JU-Ua-y^y^J,/^;^ Z^^^^x^///-' SyL,./'^- //--v^^^ (^'-^-'•-■^ na^C.. , 

? ■ . . . 

^ ■ . ^f^ . ^/^>.* ^.^ ^ /4C-^ ^^^.^..w .J^^^^ , ■/^•J'^. ^^^ A^^ "x ^'^'> ..A^i.w ^ ^-n^'^j^'-^ .z^^^X j^.^.W^ ,y/S/i^- ^^ /^w/^^. ^^/.;...^ /y--." //./c , A ,-■;,. ..^ y. ,..,-^ ,.^./.-;. -^ t 
• f>^ ^fyi..u^ jrJc ,:. „-./.- I...,-/. M-^-' U i^r>-y^^^'^^iC-..i^.M.; I 

^,,' ^ ,,;:L.;w ^,,,:^/b..^ ..<^^-/^v/;^v. ^^':^.^.>i../^:^A. . . \V . //>^, 

,iVi' 

U^-/!, .'li a^4 ' ^i^i /c ■C.»^/-i' y>'^. .^^y=/r^,i^<.-^/i^'^'''^ Z'Aj^/^4'^ ,- •-•, M y^^^ .-*" .//v/X, .y/^- <€/./^ i/^.^^-: •. y,^/.^ ■^a.r/na/.. .^y^- "_ -^ ,■„., __^ .u^ ♦I ' ' ^j^^. />:^/>;'.//v^ ^/yv//A^n A)/)/r/ ^y,..r-^^/j,/^..M^ /^r/..A/,.i. 4//^"4„,..4-\/,,,_/f,:, fr.^:>A;^. rMy4 ,^ ,% /^: '// 


■A^^4 \ >- h, ,/,,;.. .,a.^. yA..^ A,/.,,,/,'/^i'^;.....,.y/ / A. /X f 

■" ^^ M^.'^^^.yu j^ ,^'A.^.'-^^ y/^,; y,'. ^^..^1 y^,^,y'/^y^-^' \ 

\- ^- ^- ^,} ^/yn,:y^.y>.....fj ^'..,.,y.,^'^..,/^.;A,yA, .A^y,,,^,4 


•^^ •tfr ^^^^' • ^- /.- ^y/^^^^>''y.fy..^..\ ^;..'.;<.; yy^-4.^.^*C.y,.^^,' 


l!? t^ ,yWy^,,y ^1 ; '^> ^ ■ y^^^t^-^^^/^y'k^ yy^,,^.,; y}^,^,y^ , y,^:^^^^ J^^'i^ 


y , r. 


{J /^juv^^H ^A.*— flZ-il'^ ^*-c-C 4rt/u,if^u^ .1. .&^r,^^J^ il^/^^^ I 

f^ r,Al i^.hiL'/f'u/, ^ ^^^Jj.'^ Ja.^^ A^i^ mJj/^V^^ L> m'^^/m» ' ' 

,. •■■■,' ■.• //^^ , i • ...^ -'-^^' 4r: ' .-^ /^-, ^/>f,/fy y„,^^^.y,- y,^, ^^y^;,'/^ ^x*.^^ >^^v^' ^ ^/ J. ■^ ^ 


<^ Xv ^^< ,u.ti:''U. . ^ 


/•^ 4 J.^i<ji,. it ... y. ,.w/^.^^^..:^^>k'^;U 
y^' i-.y*^^-^y^ /.. ,-ry-u^. y,-^^/-:^^' /.,J^*^^'''r*. ,eX^ y -/y U.^ ■ . .y. ■. y^X . Tilo^l^^^' ^ ^^^'-.■■■*y-''^y-^-^. 


\ 


Hf J^'^--^^c/'x./U<i^uAJ^^^^ ' «#_5^^; 

\ ^ 4*..^' Vr^4(.'>J^ n^^**ui ^^^J^ s^A4y^i^y..^A^,\jt-.i- y/<,-^,y^'r J^/r^.^ 

. •. ^^^^^/U-/C^ ^yf^M/^-4^^^.A £^JtX^/.Cr^ ^Jfr^*. ■ 

■* j'^ • ^ ^ ^ ■'• A ^:f^c. ;.l^ //■ 1^ ^/ '^^'J'A., /-, ^yC^4L ^^ ^.^ ^ ^^.^ f4l.,3^ tW^'vV^ /-t. i-'^A^^'^ -. , .•^.^^^> .-//«« 'jBlfi;-: y^^y>j^^J 'fc/^L. ^.-^ ^^^y^- ^'^^ «^^"^- . , ■ . ...... 

i*-^- . >»^ /iTA^^: y^/. ,/»'- / '-'V^^^ Joi^^'f. a'^^-^'J^' .Ayy^^K'iS^ j- 

. • ' ■ ., ., . /' vv^Cr^/,- _ . - i?ar . ■^ i,^^..iy,n f!^-„r//i o'^tJ/ijy^U"-- ^?^.. //-.^^ ,r^/^^^ ^A/^.y 


^./x t^ ^J^^ST:**^-^'^*^/^"*- ^^y'-'-'^^' ^r/A,U■^^/y.^^^.U^^>yl^r/i^^^.^y<'^^- 

..y. 'VyA^ 


g^j^^^'W^ 

j>» t-^ ■ - y - ^j ,T--f y-n 

UxvA^*'''' M;^^aL/,^^ .^'^z-Z^y-/^ x/.^.^^^ /v/^v.*i-^ J^ '^'...^ W*-«. ,/--w/f ^7X^ /y-/i^*^.,ty, /^ m/--,^^^^ ^^j^,j,/if,^^ >^.^^u^/ f^.s , r 


p?^-**"*" >.f^^^A/.^^ ./MjA'yd*-'>^^.A<^^^''^^^ /rrJu^ //^v^ ,*i.'x>^^^.:■ 
/ /2/ ^^ "•><*,;. ^.ui^ i^^^' /y^Ai^-y.'U.* ^ ^^/C ^>^'-^' r^.^^y^/^.'ji. t. 


^i„/C Jf, ,,,,„ /%-lJ ^/ 'J<s^le^,Ju//^ i^f^A^ \ 


. . ^ i-iU^^y4iJ A ^j^i^.A /,:/. /»^At> ^ .^6^^ ...... i fi 'T C^rC'^^.^.^ /.'^/;^ ^^^^A.: */fw^-^' y^'^x^v^,- ^y y.:f;/:Ci .^...i^^- . "" ^ ■ III . mvj ■ I . 1 ■ I. . I 

(^r/fhi /tij^ /,,/Uii, J^„t/'l'^^'/f' /.l/;j>t;' -f/^i 2.f y\,^i^.^ ^.^y,'. 

r./^ a^ ^hy^^/r^i / f^;^^' '"■<!-^i<-^ /y^-^^^ i^^^i/ /y,^,^,- ^ ' /f ^^ I //Z^/.M J.^Z-y^^t^^ IjrO^^,^ )if§^^-/^ " ' L^J,/./a.n' /^<^' ^f /tU-^'-f-y^^U^ 

^^^^..-.^^'Vv ^i-^».<6<>-.^ i^,<,^yyil* r /?> Aa<^i,'i^ /Ur,^^ z'^:*^ A 

^^^'^'^ ^ X6'^...^y46^^/,.,^.^ y...^y.-^^. ^Z>^.^- *^^^*i_, 

a-j^i^'f '■ % n 


..^/k. j^/.lu^^ -hz^^ /.A. /^l-.-/ ^^#^.>^-- X./,^.- 

^ ■J'A.a.A/^ M..,^^i9^ .^A'c^t. 

^^ ^^^ua...^^- • /f^n.: ^r^^-,.^ j^,^./^ yi^/^,:- /^,^...-, 


7^^**^ 
i^^ 7jA 
i / ^ \^' 


Q-ff^--^^ // i^T^i^ XJ' t^-c /~ 4^ t^ 

•A-t.^^ ^ VJ^t^ 


'2 


^?^. 


C ^Bi*< hj^'^.^ //^^ J-f^ii^,^.^^--^ j^^WWa^ j^^^y /^-.-^^ 'iLe^.^ui^ 

^^^-^ --.^^-^ //1^~ ^'^^y (^(^yfy^^ A'./y-^^^/^- 
.rf^ ' ^^^l.l-<: ,j^i^.^^^ ^..^^1.=^^ >^/^yr (^a^>^ Ja 
'f'yh^^/y^vc/ a^.^ /fT^ y/^%^ -^ y^ /^r^/^ //^%I ^^a 
3 7>2 


' ^^ ]^^ ^4'.'<j^^ - >/y »*^> ^ X^ ^^/^^ ^^'.^ ..^^ ^..,^^^.^^. ■U-S^^^^^jiM .. f.^^^ 


/K>*^ AA^cJa^r^.^ > 4f^'^^'. ^^.^--^^j/^ J^^*^. '^J^J^^ V^ ^^^ . . -^ ^ i^ '^^/>/^/^ 


7^*"^ iX^r-yi. 

nn.,&yy^ ^ £y.% ^ , . ^in^ y-i<^^^y,y^ > /^c^nyy^a^-r^^ yy^^^y^ ^^s^u^ x^-< ^^^-^^ti ^/^, r /7 ^.^^^ ^ ^/aa^ z'*? /^ jy^ay^rr/t/i^^-^ xy /^r//ji^ycyyy^y^.->c^ c^.^ ,«p^i2&^w 


^^- ^-^•^/u...,,yyy^/^^y.^y^ .. yy^^y^: m/^.^ 


Xt^Hcy/z^a^a^/r^/^,:^ /^ /r r.... ^j /^^/^^ /^../^,^ >^^^ /^^^/'^., J.^^r'/^,^^J-^.'>^y /'■Apr ^.^./r^.y^./^. ^>^ ^ 
-TfT^ju^/^ /;' rr/ 7s/^^^i^^-^ Z^yi^^- ^'.-^^ xi^.. -^!^^;^ j 

;,j ' ^^>^ ^^. /^^ ^ ^ , //, ^ y^/y^.\.^ '^,rj^ > . J^ ..> 


^4^ 


J%:^''''%^^ia<^>/-cv',,;j?^^j5>a^<!!^^^''^^ .g^^X6~-t^<^ .^ t^^ iS^^A..^^ y^^^''>%< /-3 ,^^.^Ja.i^:r<^^<^ ^O'-^-^^^^^-^-^^ 
^y. "7 a^<^ ' ^ J-/ Of./yr- ./.^ 


^.,, 


4^V:^ <? ■^/'-X y^^^ ^"'z' ^/^ y^-^^^ ( Z/c^ 


yC' c.« 


^,^^ 


^7T^i:r-T!^^?^^^L.A^^>^ )'^ '>ii^.^^^.^t^ J^*.^^^A^.A*^^. 

I j:^ ,^$^^_,^.^ ^i^^^ /rf ^ ^^ ^-^ I /^^ 


^'1 cC^e..^ 


r^*iz^-^^ ^^ zl r^^^^-c?^^?^;^ X^,^ ^^^^^^*^^^^^rX^ ^ <^j f >^^jy^ C ^ ^e.^ ^^ ' r^.Jiy, -^4 ^- ^ -^e^^^' 
^-^^ :^J J^J^-^^^^J4^ .^U^ 

^^^V^^^^;:^*^;:?' 
K-. h-^ /^<i I . I <^ . ^^/^ .2^^-vd^ 7'yjr'^> c'^M-^H.-^ .3-^^ ^±U^^^^>2^ 

r^*yp>i^- Ma 


rr^ — I //■j '/-? 7:? /5^ / ^=-1— --^ _^A^-^ y^ip^ ^^A— i^^ Ai-^^^.^^-.'i^^t^^ ^^joy^yz/^iiyi' 
\ ,^ 7^ e.^^-^.^ {^^^^f^^i^-^^ A'^^^y^ ("^.^^^^L^ ^2^rf><^y^ >^<r. 


//:^^ /fat^^ > Vuej^^^^i^^C^ (^^.-.-^^^^j^ y^'^^^^ S/^^ ^y:^ '^/2^>-^ ,^^-^ C?,.^'^-^!^ 7' v^, */^^>^^/>^ hjiHt^^ ,/^, >^' ^ 


SM.tk ^^c^i^^^. 
'^j?M'i;^yU^ /L*^^^/^ \^^^Lu^^^, i^/fi-^y. S'^ 

Sey^aV '-tyn^ cf^ jl.^.^.^^ d^-^-c c-A^-.^^-^^^^'-^ (Z.a^^iC'l.^^<Z^ ^,>-,.^^ai^--. /^ ^Ti^^^Ki-* x;' 


^ *^ ^ ..^^ ^^^^^i..^^-^'^^ ^ .^ ^^-^^ J^Ai/ ^^^ 7/ 

.(^ 


/^^^^^^.^^ /Uv>*^ ^^^^-^J^^^ ^^;: ^'^^'K^^^^w^'^^j^^ / '^'•'^ > > .a-'i-^ ^V^A^W L-^'^'^'-^^ /^^y^^A^ ..t^h-LUt^-,-,^^^,^ ^iry'^Xy>. ^/ if^y^ ^>C ^:^^..a-^ -u^^^ >^*< '^^j.a.i^^?^ ^c^^C^U^y^yi^ 

^^<^ 

«^^- 


^.'- 

z '^ u B«j»/»^ ly^it^ ^SZ^t^^y/ y^,^ i^ tp^^ yrY(S^(^uy> ^:Z^-^Cy ,.^<«> O*^^^^ N.ei >^ ^^i^^^l^^^ ^ xi:s rJs-^^^ ^--\ 7uRNBt««V, 
//^ ^Z^ Vl-V ,^>*^ Xa^lt-t^^^^ . ■ . "^ 

}df.^v-,.^-j^ i/Ea-^^^-^^^ i^..-^-'^^—^ if^-AJ^ ^1^^^ 'Ji/ t>^^^ yy 'jomts^^^ ^^-f^ ^^i.^^vv^-^^^'^^-^ /, '>'.-. 

^^-^^^^z:^ 

^i.,^^:*^;^ 


>>- C-^'^^&S^tCi^^ yy f^A^^^T-^^ 1^ 


tA^, ~-<^i>t-'<>'-f''T^ </^ ^5!^-t>»i^!^ VudiiL'^^^aji^tC*, ^^^y^^^^<u*^ yr/£^^.^LfJ^ ^t^^^a^ 
r^^^'^^'^'^r^ ^^^^"^"-^-^//^ ^^f''^^^^'^'*/-^ -^y- "^/-^ ^^^^^t^r- 


. <i^ ftiK *, ^^..^.Ava-^^ ..vS.,.,.^^^ ^ p>^**~« ^/t^*^r^^<^^ X3 y^P^^ yr~^.-a^ ^^^^^ ^.^a, Jif,9->^^<>~r' •^^ , ?^V< '^^ (^^^^ ^^/ 4l/^^jt^^^ ^^^ ^^ <9^,r^^r-' 


7f ^ y^.j^i.^ e-.:^^,^^ Cir^^'^ (^^ s^^i-.^^^/^/-^ 

l-toWA 


MOlAei'C (^^^d.^^.^^ /^^y^^'T y/if-yc^ /-A -^^/-v^t^_ ;'/' / <#^*^^»--«=^r:*^ 
t^ c.-i^^jt^ ..f^)-^ .^^^<i^ /Zy^ ^^/^^ ^::!.2^<^S^ ._^^v^^^*>^" y J^ J(^y^ :Z-^.^^^^ 

^:^affi-^C>A^l^ 


yf 
/o' ^f /:y 

^f4 R>y*A^ f~ a-^^yz ^f-^r- (^^^J^^Li^'.^^^ ^>^^y^,.^^^^ t^^>^^..^^^^^ J-.^pi 

5 D ? /? , X i =11 

A^V<^ y,y^y£i /t^~^ J. i'^ 'j.*^^- /^ X^.- ,-<?*^!lc_«^ ^^j^'^fcx?^^^ 4^^^, 

CA/sf . / y ^ 
3a+^^:j 


y A... y^ /-/ H/^Ia'-^^^ 


/L^, 
^^^ yr 

1 ROtJM ,/;?i:L .2/^ ,,A-^ /^?^ ,^^^^L_^ 
^yf^^^M-^-x^i^ ^ti2^jf -^ti^^^ ^^^c^ .-/l^ 


13 A i ^'^ y^^^ v<!ie— i.^^*^^ ^6-:;^/ia^ys /^s^-^^^— -^^4-.^ ^■^^^««i«.^^ 

/ 4 w i. ^ M .^<^ y^yifT^t^^^^ ys ^^.^^ y//...^%j^ ^,f^.^y€M~ y-^t<^/(^^=~. -^.^^^ 


ly/fr^ 


\^^';i-J^ <^z;^^ J^»-i^ p/''-^'^ .-i^j^'-^'y^ {^^/- xx.^^^ X^ iJ\ H*NO (^ A/i^^-i.^.^ ^,^-/^^ „<!^^ ^2; o^^/f^ ^^^^^i^y^^^^c^yX 
rr -rV^ t^^^ fii ^-#^^^*^fcy>ir^ ^^^J/« ^^/«^ .^^>w— r rfV^ ^^^4 l^t---rri 


/yh/)t.^ J^v~^ ..^ c^Uji,^^ x/v.^~<^yC e^^t^-^^cr, ^^ih»^ /<^^^>ii-»^ ^ oy&4t,i-r^:^-^^ x/<rx/^/^x-^^/V.^ yv-v^-s*— i^^^/^y^' ^I^^^A .V /^^ ,v s^^tj^y^y^y^'' 4^^/^^yA:^ /^^^„.j^>*^i_ ^^ I ^ cJy^^^A*-^^ A^y^>^^ 22^^^^^^^^^*'-*^ ^y^ *^; 


f-\^^f tA /^^i^-fic/Ai^ y^^utio..^.^ /rA/t^-^/^'^-^'c^ ^^a^A y- ^^^, 

»^^.,<»», cr" 


/ •/"aA 


^^ ; ^i^ ^^t^y^a^ '-^^^t-^l^t;^ .«<<:' ixfi X;*. rs^^.Xc^. -'^^^^ ^^y^iui.^*L^ <f/^i^-£. iy^^^^-y-yU^y -^ - ^ A^ .^..a^ijf/^ ^^^^^/k^ yi^c<UU^ :2-^ ,£^^;i^ ^a^ /^-^^ \3 .9 ^: •.J^^ ^t-'^^i-L^Ji^4. //^ii^>i^ <y.^ ^a^ 
\ i 


A^^.^ J^^2^'^-^^~ei^ ,,^./'/^^y«v?y hy^ y^ -"" — ' -~ ■ 

y/f>,,u ,'/:^y'^^£ ,A-L,//^ t^' ^^,,^c-.' 


i^ 

7- .. /x/A/. 


,/ /^"'^'^/r^ f- 0^:--^^^^ /Uvi-^vw/^ (• a ^r ( • L^-it y-./y^ /n,,: c ^A y/' A^- /^^^<^y^^f /'^^^ y/c}.'^'^(y :j;^y ^^ i^^yM r^y- ., ./•, 


^<$w^ 


|>^^^ j^J^-^ (/lu^^-^omcc:- 
i.miiiBit. I .■iL.iiiiiMiiiiiii / ^y/y 


s^- ^.^ ... ^.^j.^ //a.:^^ ./^..:/..-^- /^^'^-^ 


Km 


ftilBnTi-iff. imiWi^^^frK. 


^. ' --' > ' • • ^^i?t^ i _ .! 

.1 - '.. . ...,Y • . .-. • . . ...^^^ . 

......... «... - - .-,.■«. '^ -yrXj 

V 

t>' 


^; -^h^^^^ Jj^/y. ,/y,^a. nJj//,.. ^,. . ^^. y^i^j . . 


y 
oy: 

^ X^//A .^A^^^Mf-J^^A^ .^1^ : • ^« ■<^^^-r *^.-.^*^t»-. ,.,u\ xc- %. ./*^^ /*ny.>:.^,>*i. ,ikr^"' /c' r^AA^j yS^^ y^i:i^A^ 

\ ^^■rA>A*'^. A^^,,AA.oy~*'A*^^*^»^^^>^A^ " J. >ii^S^i^;ji^iakj8g;H?^-=^l^^-.:.-;.^. ,:.^.:ia^v;4.^.:«c^,....t:».l-:.a^yfe^ , 

Y, - '• - . • .. . ^^^i:.^ ' ., I 

^^ \^.- :-;;...^.:^^i^- ^'/:,>e^Z^ ^-^^^^^^j^^. ir-p'lf'^ ^^^^ .. . .. 

il:- \. .//tAt<>«^ >.^ ^/rc/oPl^i J^^^i^ ^cx^ tyf.^X.: ^'c ^J^^^ ,>..,/■ ../^ ..-..., . ^.-^^ . ! 

:: ; ^-.^^^ . ^^,. . ' 
> « V ^^' ^^ ^ /^.^^^^y //^2_ /:0f^j %^.J^^' ^^^f^^y ' ^-fcUrf \ 
k 


^ i^.^i- e,-^7^A^ i ^^*/^^k<^^*-^>:u ; A**^y£ .-^^w^>. 

'4 ^^^^ a: /r.^jJr^/^''^ ./^>.w^- /i.j^^^\^A.' '^n/^yr^ ;| >/ <^ . i- . //^.? /^5?^^ .h.i^^^'' ^/.^/^^-\ i ,,././ ^/^r^^-y^ f.ifit-^y^y>-^e^ . ^^^^t^ f^,^^ /5^-*->-f / .'v^»v y^r^y^ifeX ^^.^^J^^.^-^^^'^/^^t*^^ 
y 


.^^ ;^^i-/ .^ g^/Ji^ /^.^v ,/f/,^j^^j::...,^u.^ ,,: ^r^d^j,^ .w....^><^^^ -^ ,^^,C^^y 

■ * ^\^ ■ ^^.,,<^i,^^ ^.\{4./W^.'r^ ^/^(y/f^iii^.^ f^^ ^-iiay^ /^ /-^aX-i^"^' 

^?Y c A^— /'/■^yM f ,2^' /^^ ^■'C^/<^^ y^M~^yi' c'/f'^^ri/c^r x^ ^,,i!^^^ir*V 

p\-i^^i.^/^>,c-.u< U- ^f^^^:^ >^^^^ v/^.^.^*c • ^^^ .-.^ .*♦*» ' 


I* '.. .... .^' ... . >^'!^^^ :" . 

'"rWiiliw4iilifah?r i c^ i-^/^.^rr^. 


; ; ■ , , ,^ ... J^^... . ■' ' . j 

J ■■■• -^/,/-M,f^/.-7^. AyV.,,^/ V/^' ;2/^^.^., .^>y'/^V— ^^^'VW ' . » ........ . . *■•'». ,y ^/kf. //A''/.^^^y../3.'/ A/ii*^/'^jt£' /%^j4-^./^ ^.^/A-^^'-'^'i i^io^.*^* ^y.:ff2A'^f^^\/l'^^,A y. /t^./,/Y<^ ^^^,,<f;^. •.-^*»^.^ 

/jf'i^/*. r ., r ^' . ^^^^'^ if 

A',- 


-.*■•—. •• •. • - - ^ Xi>Yt^^j 

.^ tfjP/^V-*W!^.c^;^2^/,., e^ /'r^/>^c^ ^j^^^^ ■^:^i/;::i^^ ^^^ ^/^^J /^l^i,^ j^M., J.....L./ Uy..4^ ^^ ^ 

^"^^ ,^>^^^>/-^y/^-//^m^ y7>}ca/7^^^ ^U^.'^y,^-'„\ f^.i/^,,,.^/,,^. 


^ ^5^/^. ,x>,;^xv^-/.''.^-^..<^- / ./: •>'^j-r •I 


t c/rr^.^.:^/^..,/'^/f.iui.., J^-/, ... r ^■^'^. ■y^ '•/V y., /.«>»^)'/t/-x,.^^,.^. /"y-^M 

>1^ ^'5 I - .. .. / 
I -J/ ^r ■-^^r^^^ X^^//, /f^^, Yy^^^A^^'^^ 

Z^^/%0 


■ // y/&^ryy ^^'^^y^^^^/^^:^:.. ,■ ^^,y^^^ A •. M 
i/^<^ 


'^* I. Ir^ 1'^ 

J ^ ^Z^y/^i^y/9^^^ ^J' y^J^^ pfi^^^^<^^^ ^-.^^^ ^y^^y^^g^t^^^^X:^ 


J r X' /^ X" O^^^y^.y, /^^,. /y^^ J^^^y^,^..y^ ^^,^ft=- i TV /^^ h.^/.,^..:^^ /^ y^/^^^^^^^^^^^^ ^^4 ^m^J/yyAA^ /;2-^x/^^^, ^..^^V .^^^^^>^^^ .^j^' 


I ■ ^ 

C/^^yiy^^y /J, ;2r.y/^. J^y^'^ ^^.^ P'y^^K 


^^ M^y^^ J^-^^^ y^^sd^y^^^ ^^^.J.^ 

^-^ "[f J^^iJ^H /^ ."^■.._ ^x^^ r.^^X.y .-i!^. 

■ -^Z Cy^^^hy<^ // f..An>yu,^ /-S'^f >7.^y^y ^^^.^ ^ ^C^:s^^ "^..".a^-^ij^ 


f /^ ^^^/v/ ? ^^j, Tt. 

^ y '^TJ--— c -fV^Vis'^i ^_ 
%r^ /^^^^^;^^^^^/,/:v ^^..^ ^y^'^' J-,^-^^ ^\ .^s.^ ^U , ///.^.v.^ ^/-./^ 7^ /fZ->^> ' ^-^^^^j ^-.i'.:j^ />;:.^^:. 


. 7 .^^. 


/ r <- . -> v^ V ^-^-^ ;^,.. / /, ^ /^^>.. 7^ 


, ';!:x/ ..,,.. /.y ^C^> ^^,- /^ ^ . ^^C ^ . --^ >i y/-^.^f'fya/^3/y ^->U, >/ .^^'^jo^ ^A:^^-^^ > ^-^^^/^L %^//.;^.JU'.i^'^^J..y£^/^..^,^ '' A*^ 

^y Ci^&£i^r^^3 <:^ yy^^f^ &^^^ >-CiSz^^ $-c^ 
!J-V ^^ _ (Wfj) 2 a/f 


m ^\-irr i^^: ^ /^'#^f^* 2'--<il /^i:! j,-„^ 7 "^ .•^ ^"^V ft Ytjijj J^mji^S 

/"> 
/^ c^./v4v/. utr^^lft/nrht ila^ J, 


^<w /■xtm/'-C'.r'it 
<inLj.,.^J e't.r^/i'^ cr^^^r^y . 
V' .^?J)^ '' '^^>^ -> -^ ^"^ -'-'^^ 
..U'..U-2^^ T' C ilc/ Vox/ , A/ ->Uft:.Zt^^f^y 
c^iA f j^.m*c^ 4!AZi::^Z^fia ^/ifi^x-, 


/^-i ^ ^, ■yy- 'i^ ^''-' O-r. ^4C. <.\^ -«!ii'/^ ^^....^ 
^a^itt/A -a^n^ t)MMifi fTar' ^\^^n t^y 

I y J .> y^<i -a^Cj^n^ .^^..*«/r^ H»..iv»^ ^ <5W .<Sfc -^^»^ twjV /^ ^ T-^/f ^,., Bf"^^ «>^W -6*>L^' ^i?: iWyd^.j ;^:^: 


e^jJl^-ntf .1^ .^v^.a-^j.*^^jwf>Kl/y^if«fV.*»i_, .i»iJ e.a-t/Z' 7 «^ ti4^ ^'^..ito ^ ' ^^Jftji't^tv-^ :'-i^'l)u^iy 'VOL '^rr^^n^, sjic ^Jo^JL/ ^^ 


r 


^ Jctf^ Jo tfi^T^A^- ^/li^»v .v^Ctt* *yU^^ ^a^^< t^ -y aJiy^ -^ y /Cm,^ fU^ tt^A^^y fV. Ok-w-v^ • "v- -v_ ^-i^ T *♦ •» ^ 5 :^^-| 

(fa/t/^cW^i:^ •'"7 


CrwV.v«>A**t«.CT> - 1 \ fjrxlii.t^ a;r.^ . c-,..j,^^'\Ou.- /:,ffu /,.v.../. ,n^n:: 

J /^/-i' .'^.y/f,^;^,,-...- ) {7,u L->'//.' /JCCCcU. m,.r.^: r c/\jtqijia. <.V.'iat/^i^j» 


< n&i. Jf 07a />u ^^-Ij jC^^ V 


•/ 

^1^