Skip to main content

Full text of "Svensk ordbok: med latinsk uttolkning ... Dictionarium svecicum, cum interpretatione Latina"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyhor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 
varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 
som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 
långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 

Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google boksökning 

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk http : //books . google . com/ r * * u y 
ittenff 

riNf ''^ Ca. Sonfll Mntmi (xtmmm SJefaBnma 

Sörfatta^^ 

£)(!& i (jufet framgifhjeit 
srf 

ABRAHAM SAHLSTEDT, 
S V E C I C U M 

O»» interpret atione Latin a ^ 

Juilii S:ae R:ac M:tis concinnaaim, 
Inque lucem edicum 

Ab 

ABRAHAMO SiVHLSTEDT, 

Setretarh Regio.""^' ' ""^ 
$V9(ft. \^ CARL STOLPE, 1773 
1 . » \* • • «• •• •• •!• 

• • • •••• ,••• w 
au mmm 

Wetenftaps HcabtmUttB 
*. ^ gnonen 130 nAc be lidga egenffaper mitte Wftoa«, .meb 
^Mtt^et Äongr, 3)rajef»t Au utrujfab, m ot upWerpa et jw^ 
tat|be M<tr(aitb. 

A a X« 2i( wWti^ ettet unberaftn^ ^fVoa tRiUn ftrt teflAmba ti^* 
©ue^StS^SB^iH Äro i ten ^6§f!ae ^anb wttf(%, ot fcefÄtfa 
ewen^ee Ar<i td^ »Atmada^ |)jet(rmob/ gott ^ma^ uvlpf! fdr^ 
fldnt, Aro :&(iae tloimm^fm, pdi Mcmet Ac6 ^ Atnatt St 
tttrÄtta (fota werf» ; - 

ewentTa $o(fet n^firbor i'^lifr$ Sfldfefrate b^vft ^erfon^ en 
©U@X2I5, Äfwen' fM)b: til ot umunttti ibcg^et oc^ funfTap» 
«2Bi ^ftoe meb ^(åbje febt wSc inf&t^a Stonung upfHa<i pä ewem 
(ta X^romH* ^»n tÄirfer f5r. fftt 5?o!f til bet b*f!a : ^ati talac 
tit bem t>a bada iftttet: ^an-d^r ccC f^UMb ^an tftnfer t^ talac 
til bet ^ttmAnna b&(}a; 

Sberé ^onftU aHojeJldt^ fbva fierningar dro utom mitt drnne» 
3ad biiftvec atteitaif inom min frete^ oc^ uti fbrunbran ^brec 
€ber ^engf* SKajejiat tafonbe meb ffnnrif ^t , (juMet o(^ fhotfa. 
GwenfTa ©pcAfet bebaaec f!n wigt o<^ ait fitt be^g^ U bet ige^ 
nom dbtté ^onsL SSl9i^m' A^rt':utf»reé. £)ee tifebom Ar \\U 
fom fparb at famlad ;'Hl.iv'Mi<i-Jrt'^raö i S^nunq ®ueS^S 
ben Scebjed ©fattfammam-j ♦•:*•• *: 

• .•••• • ••• ••• • • 

SDtin (ebiga tib^ o^''ult' niWf^rmaaa^ ^r warit upcffrab, 
at baraf gbra en uptethttng, ben jag i bjupe^a unbecbanig^t ftam^ 
bftr, c^ fbc Sbece ^ongi. S^ajef^ate fbtter nebiagger. 

Om jag wavit (ncflig nog, at funna fullberba betta QBet« 
fet/ ti( bet eutmannae nbje 0(^ ntotta, fa gac boc( min (pcfa ti( 
(Ut ^bglia, om jag meb mitt arbete fbrmabt något gbra, til min 
Slttemabigfie ^onung^ tPäfbe^g. 

QöetenlTaper od StonfTer fiaW I .€ber ftongf* !Wajef!Ät fin 
e^mmr, 9åf 15 Wr €ber ÄongU S^ajefiat i riaber måuti at 
bero* tjenffe^ion, Orb e^ ^m^fim, få mxä i lamnuh)^ä«i uir 
neflÄne. ©wenfta Ottboten fRr baittt »atb^ t^iu^^^tmm 

" ' Ut ttt faiTÄffe f»tfwir, em Utvt Petigt gwofeffat tMti anf< Nm 
mtt nätigt ^^a/ c(^ taga tern tmber fitt betTott» 

^aroman^att^r attmmtetMirtgff, ^4 framl&artåc meb »nter^ 
flitdlg nit o# trc6<t 

0tormagtigfle 2(lferrtd6tgff e Boming 
ABR. SAHLSTSDT. %n 


y • •♦••• ••• •••• 

*•*•* • »k ■•••• 

•-• •• •• •;» 

• • • ••• • • •♦ 

• •• ••••• • 

• ••• •• !••,•• • 

•• •»• • • •»• ♦•• • » f."^: • ••••••• 
nÄMfljle W«0B»n3f w«fit ttpötagtt, at uw«b«ta en ©«MnJP Otöbof: 
0^ M )o'd nu f4n>tdt ftmiåQ^ic bttta 9!B(cNt f(c itonsf. ^cat»* 
micn , d5f jag iäPc annat t 4n at afbicDa mig min fPu(D. ^ag fSt 
med bet fomma ttlf4a(/ at offentfigni bctpga min w6t&naD oc^ tatffam^tt, 
f»c «a t>fn gunfl 0^ hiftånt , ^n>ataf iaa i tttta mitt d(((m4( , un&ec 

SRitt fStbrapc fff<Ft«fiMt^ «^ nuo fi(nn6{f<(te fpti^ oMo nig minDte; mina fbx» 
mttifl^^tc gl^ntiiMf iod (>än^ em. jag n^prfunta Atnnot .upfplTa ^ongt 
9(coNtni(ii« (nfr«a/ o<^ <vii4 ba 4o&«tttll af nstto^ f&r bet SUmdRna^ (btti 

3 affMnOe ^(TtpX 4r l(f<e ^Q(t or (Sntiota/ bit nSgott PunfrtdnFo H 
po^tita ^(M teara fhicftf(fi^r ^wHfa f8 todt ti( mitt tint(r(t6D, fom til 6e» 
fDrbvon af tetta foflfatmi ^EBctfct» tcpcfon^^ 6iifwit anftogne oc^ antDdnDc. 

3a0 ^ ^tminflone 04noib ohtednbf pttcr^a uprndrffom^tt 9^ flit^ od^ 
^oppotf , at i(oti9(. S(cati(mi(tt ^4fi(t aofir 0^ miptct mi» w4lmnuR0;i fbt 
^toa& i ^Bnfit fan &(i^a. 

I2KI0 ^ar bm 4raii at fim^i^ .ir- i^^ SABLSTEDi: cȤ ) I ( m^ o S4fAvm. 
]vHtt^a ^ptåttt åt tneb onbca. 
$ei!f[(ig« (f4ruti tnaf)ant><n, at wi 
m(D fanimanfittnin^ af ät|!iai9a 
I(Ue» uti et otD/ o^ feDan i^f ät{!iOiga 
otD uti en mening/ funne utttpcfa mar . 
tanfe om De ting , (om onttngen fatta 
i wåxa uttvcicteö finnen , . eUer ocf uti 
XdSxi fdtfl^nd fitefl4aatf. 'Ståt wi nu 
flltfd toiije tala om en faf # fom igenom 
en Denfamma p^fatt bemarCelfe/ 4c o§ 
nwcDen befant unDec et toigt namn eDet 
orDi f4 4e natucdgt roié alDe(e< nöDigt/ 
at u>i fomma namti o(& ocD om famma 
faf altiD f>e^4fle: atOenflunD toi jufi 
Mrigetiom- funne ^toarantca f^cfiä/ od& 
^egtipa ^toaD fom r4geé. Sti^tinoöen 
imeOan tMct o($ anOte ^oiftf tungom4(/ 
hi^åt fSieOe^ D4ti, at Oe p4 annat f4tt 
tilf4nna gifwa fm tanfe om ting, fom 
igenom en Defamma päfntt 6em4tfe(fe, 
4co &em befante unfiet et toigt iftän 
to^ct tungom4( (fifiacftigt namn/ JS^wa* 
tan ocfafen ^4t;^9tet / at »i ej funne 
f6tflä bet/ fom p4 et f(4mmaHDc @pc4f 
00 fi5ce{l40e«. 

JÉ)4taf m4tfe</ at om bet 2 ena ft&an 
äc nd&igt/ at bmM et antaget otD/ (3 
dt bet a an&ta ft&an on6Dtgt/ ot eftec* 
fotffa ^loaDan Det fommit; men ganffa 
onpttigtf at i Det (I4ne upDicfta et.nptt; 
tp D4faf f(Dcé f^miileife o(^ fdcbtfiting 
i ^c4Fet. !^et åt aOtnafl f&c npa fa* 
Ut, fom npa ocD 6eb6fn>a«. 

Öct^ograp^ien^ eOec et t4tt ^icf i it* 
bentf (fcifning/ 4c DetanDca fom forDcat 
ocfifaml^t. iben cnfafDigafle/ o(^ man 
fan f4ga/ Den ftiOfom(iga(ie Ort^ta^ 
P^en/' de Den/ at otDen meD (iCa fiuD 

cOec Jd Leäorenu 

Svecicee eum •Hithim gentium Unguis 
id comtnune efi, quod diverforutn in 
alkjuo verbo fonorutn (éu liteiarum 
junäione,' djverforuinque verberutn com-. 
poiitione in periodum, expritnere pofH- 
mus, tum ea, quie fenfibus noftris occur- 
runt externis , tutn ea , qux inteileflui 
noflro percipienda iiftuntur. Catn jara 
aliqua de re loqui volumus, fub certo 
eidem fignificatu impoOto nebis cognitä, 
neceflarium ' utique erit , ut idem no< 
men vel vocabulum de. re eadetn retineä- 
mus : fiquidem ipfa in hoc ratioeft. cur 
nos invicem^ iotdligere , quaeqve. dicun- 
tur comprehendere, podimus. Noftratn 
inter aliorumque Hnguas difiérentia in eo 
coniiftit, quod bi alio modo fenCentiani 
fuam indicent de rebus , qpx itgnilicV 
tu impofito eisj fub diverfis a noftra 
lingua nominibus , / cogtiits funf : id 
quod in cauiTa cft >. cur quse per^ino 
iiobis proponnntor idiomuet iotelligere 
nequeamus, 

Hinc colligere licet) qnod fi ab uoii 
parte neceiTariäm fit, eandem retinere vo* 
cem receptam, ab altera baud necefTarium 
fit , ejusdem indagandi natales : maxima 
vcro inutile, illius loco aliam fingere vel 
fubftituere novam ; etenim inde nafci» 
tur perturbatio vel confufio. Fro no- 
vis rebus» novis tantutnmbdo vocabulis 
opus eft. 

Orthographia*, feu reOus fcribendi mo- 
dus» alterom eft» ad quod impHmis at* 
tendendum. SimpliciiXuna . & diet qui« 
dem poteft) leöimma ea eft. dum verba 
codem foAO vd litcris fcribuntuT) ac fer* 

B none <©§ )^a ( §«> tätt boPfläfttct iFrif»a«, fom tt utta» 
latf: ^wactmD liCtDdl icfe f&rfldtf Den 
tDdrM(5<l^t/ fom i ^afliga uttrpcf un^ 
Dir Dagligt untgdngeö tal fitcfomnut. 
^m wt ^aftDt Dit gtminfamt tmD anDm 
Se((jlagi Docf ^o^of tU en goD DH 
minDri/ at fbmiige otD ifcifnMtf atmov# 
(unDa / 4n De uttabitf ; Cm Detta blifme 
toi tinDevc4ttaDe i iStammatitan, fom 
dfwm unDirmifat om 6cDin« fftrdnDring 
i b6je(f(» o(^ fogning mio onDta dcD. 
@om aBmdnna btufet dr rdDanDe/ tiC 
at bibtb^Oa <imagna orD^ bemdcfilfi; fä 
H&fuMt Det dfiDen fin magi/ at btbebdl^ 
la et aflmdnt »eDettagct (iPviffdtt; fom 
4)watiuB pdninnet: * 

• • Si velit ufiis,^ 
(^cm peoes arbhriam efti & jus & nor*^ 

ma loquendi. 

<^wanmDir lif»d( ej b(gctpa« De fi( oc^ 
mtftag, fom af oFunnigbet ellet odrD^ 
Idtfbet bo< fomliga fdrdfioatf. 

€n OtDbof dt fddDed ef allcnaft Ddntf 
nyttigf ot UtldnDingat Ddtaf Panna id« 
ta ftg fj^tfld et @prd6# utan Den tjenas 
dfwen Ddrtit iblanD tnf&DDa^ o t De unge 
Curnm (drar buni De rdttligtn b6ra |Frtf« 
HM otDettf ocb dIDte $Di( b^f^^^ ndgot 
M bdOa (tg wiD/ til at idmt t adt taga 
et lita ocb ftaDgaDt fFtiffdtt. 

l&mna ^wenffa ÖtDbofen gdr nu 
i Siamdnbetentf banDit, ocb ide efter 
toanfigbiten bfifvoa ^nDetf oflaO dtfFiOiga 
omD6men« 3ag torDe fd Idf , at bereDa 
wdgen til Sdfaten6 pröfning igenom en 
liten S(nmdr!mng> 

^a» Idr idi forDta f(« m^cfit af en, 
fomiYDia pr6iba en annane wnfi om 
moik fdgecf «a& en fdOAn b&t ega dt^ 
mtnftone fd mpcftn inficft^ fom ^uctoren.- mone proferrt folent : fub qu9 f«men noa 
intdiigitur incuria.N qua pnecipiti loqueil^ 
dt modo in confuetudtne familiari utimur. 
Id aurem Dobis cum aliis gentibus com-^ 
mune». quanquam & apud nos adeo non 
frequenter» quod aliqua verba modo fcrt« 
bantur ab ilio in (ermone diverfo. De 
hoc inftruäi erimus in Granjmatica» quc 
& fubmioiih^at cegnitionem» de verbo« 
rum in flexionibus mutatione) deqiie il- 
lorum cum aliis cömpoficione: Ur vulga- 
ris ufus dominamc in retinendo verbo- 
rum fignificam , na imperium quoque 
exercet' fuum » ad retinendum communirer 
receptum fcribendi madumj juxta moni* 
tum illud HoRATii : 

- • - 5J velit ufuf, 
Quem penes arbiirium tjl^^& jus & nor^ 

ma loqtåendK 
Sub quo tamen non comprehendunwr vi- 
tia & errores , qui - incuria vel infcicia 
quorundam ^ommitti folent. 

Lexicon iraque illum non folummedo 
ferr ufum, quod exteri inde finguam di- 
fccre poffint, verum intcr indigenas ctjam 
in id infervit y ut juvenes cognofcant, 
quomodo voces reöé fc^ibere debeant, 
(imulque ^tate prove£liores quid habeant, 
ad cujus duQum a?qua^em ftabilemquc ob« 
fervare poffint Orthographiam. 

In pubhcum jam prodit Di£liona- 
rium hocce , prn morc foHto varia va- 
ribrum fubiturum judicia : tum mibi 
licitum fit» viam Le£lori prneparandi 
ftudio, adferre nonnulla ipOi in limi- 
ne noranda. 

Plus jufto ab atiquo, de alius opere 
judicaturo, poRulari non viderur, fi di- 
camos ilium aequé ac Au£iorem in- 
ftrum eflfe debcr^; Rem toto fuo ambica 

fibi . ^ ) 3 i §«> ^an Mcidnna fäfim i ^tl^^nmUbb, 

mMi0 Un ^ni omt)6me i n^t fdr# 

(FilDt faO i90<tf bliftoa ricftigt^ fom OocP 

i annat affeen&t bli^c oidfUtf^fclocfttgt. 

Sn fom til tfmi^, blott be^äDat men# 

nifFan^ fcopp^ byggnaD, fec dmnteD 

, anQua .ågim / 4n in ^(natomtcué. 5Den^ 

ne ftd^naM fännec fommanbanga/dftDen 

af De^minila Delar : ^an »et Dcra< egm# 

(Faper dc^ fftccdttmndat/ jodf dt Ddnge# 

nom i flånD/ at ucjFifia Ddc någon brtfl 

eder fel 4r* ^ngen^ läc funna neEa^ at 

ttn f&m, wiD iDara Slnotomicu^^ m^fie 

fielf ^ftfma lagt banO n>iD Stnatomten. 

:^å famma f&tt fftrb^flec ttt ftg i anOca 

faPet; fä at en, fom ti(,€)cempe(/ iDtll 

fdDa finin&ligt omD&me 6fmee en Ott* 

btf i måftt bafu>a 4nCi»tt (lut>eeat på 

Un faten: i^an m^fle mata f^mttm 

t <SpcäEet/ fikma U6 au oc^ egenp^opev, 

at ^n tan pt^fioa bvoact orD fd^iiDt/ 

fS todr i Stpmotogiflft, fom ^ramma^ 

iiflft affeeoDe: (Uinattf bliftoer Oe» om^ 

jD&me>et.jott9cfe/. o(^ ^n Coti tåia på 

At 2)6ma fol^t,. 

^BfAmlid^n fafnad ^od l^eto men/ 
ni^o^ilddtet/ altf4 bk man icfe mdma 
iif en m«mii!a et tU aDa ttlc^t fuHfom# 
liflt wetf ; fad miti&ce fSDant af Den 
natittf fom en Ot&bot 3ge0Om ten^ 
M pdmtnmtfen iDiBe jag gifba anled» 
ning til mil&ate, otttDime , oc^ ffafa 
iXH& fidfareo^ dun^/ at urfdtfta ^d^ 6f# 
»etif^la f^VMS) i Detta Hcbete Can mo^ 
la btiHfdaigt v ^ ^ 

ge](ica eBec OcDbicFer / dco af dtifiOis 
iut oil^ beHaffeo^et. 

4>i^tib0C«éikrei:)[^tenP!apet:; ;Kom 
i1;|r «d^ 4f(^vsm^f ftamfldaejp U^6 
namn/ pc^ be((nfning om intdttningen, 

»«^ fibi pei^eQam habehit ; »IJas eoim judi- 
cium ejjus in cafu paniculari jiiftum» re- 
fpe0Hi allo ^rraticum efle poteft. Humapi 
ftruäuram c^rporis, eiempU gratia» aliis 
contemplatur. oculis ipeäator imperirys, 
quam anatomkus. Huic vel mlnitnarum 
pattiym colraerehtia (eii harmonia fatis 
; flora : tum & iingularnm proprietates vel 
. funäiones : uoäe fequitur » quod riré 
digDofcere queat , ubi ^dfic vitium vel 
defeöus. Anatoinicus' idcirco datui^ nul* 
lus, DiH anaromise peritus: illmn coiendae 
Jiuic arti inanas adiBOvifle oportec. Ra* 
tione cuin aliis rebus iimili comparatum 
e(l> ådeo ut qui foliduni ferre vult judi- 
^mmi exempli graiia). de Lexico quodam» 
oeceiFe eft» ut (peciacim in hoc ftudiona-v 
V.averh opteram : lingu» illius probé gna- 
rum effe debet : genium ffjus indolemque 
nofcet:. ex quo fit» ut votulam.quandam, 
tum fignificatu, tum grammaticö ufu» exa* 
mioi fibi fubjicére poflit. Hifce infuper 
habiiis , de JLexico )udicium ex arbitrio 
:pendet, tumque pericoium eft» ne pro ju- 
pone nobem quis ompledatur, 

Toti eadem fors eft geheri bumano, 
ut fruftra quis apud eos perfeäionem 
quaerat, adeoque nec ab homioe numeris 
omnibus abfolutum, mulroque minus Jlliua 
nature ac Lexicon quoddam, opus ex- 
jpeäaodum« Hifce viam pararé^velim» 
.quo mitius de hoc opere judicet Lcäor, 
illiusque favorem mihi conciliare, ut illum 
benignum habeam connivendt & extufan- 
di I (i quem jo eo defeäum of&ndLerit, 

L^xicå, feu Diäionariai divecfi funt ge- ' 
neris .& .conditionis. 

lä^Q» deJUthtiU, nrtibus & tjp^iis, 
borum ,pi;pponit nomina , a?qué ac de« 
fcriprionem ipf^us infUtuci» ioflruipento- 

B z rum# ) 4( loetftpdittr mit mm, ^ b(§a teftogtc 
denna OrDbofen icfe annorhmOa/ 4n aU 
Icnofl at uptaga U nanut^ fem i aU* 
måm^ tmiaängct/ eBcf i wättrM^fl^ 

i {frifterr fom iefe cgCRtHgcn ^onDla om 
fSDona dmnen. ^Sa cxUbta f9mi(cKga 
«ct> o(^ 'namn , l^ca tit, f5tut nämDa 
flag af Oc&bö(fcr. @iK)ane ftnnai pä 
^canfpiPa: Di£lioafiires des Scieuces» des 
Arts» d«s Merters, &c.. 

SLtpica P^lot^ca rUer Polyglot» 
ta/ tttceOa om otficntf »tfpcun^ o^ lx« 
xa« ifYDet«n^4mm((f« med anOM @ptä(. 
et fSDanc ät Can^itSRäDct '3^e& 
<0(o^amm GmoiSot^fcutn : om 
Itoartf ät{(i(nad ifcän Ottta ndnoaranfec 
^ctfet^ )a9 uti en ittm färiftlD ^* 
^ttbUtw meOd<(t ttn&mdttcife. (a) 

€t &ia(ect»Jle;dcon ttpgifnct orb^ 
fnn bmfctt i f>roomf(tn}a/ »(^ firfiäd 
icfe af an&va t än De fom äte ^emma 
i orten. &ät>ana od) $av ^s rnet» ffit 
(dft unDwifa i Oetta S(tbetet/ cfterfom De 
icfe egentliden l^6ca til @n)en^a @pTä* 
fet^ ^m i aOnän^et bmfai* €n fäDa» 
Ottbai åt af ^an|(te!KäDet 3^ce ntgif* 
toen t uti ^iiPen lihoät en ganfa ^o(. 
m^n^etorD finnan inf^rDe^ fbm icfe 
l^dca tt( oägon ^aiect t utan är» 
t ^pcäftt egne ec^ allmänt ^tufaDe. 
<)ia>i({et )ag troDt mig &6ra arnnärfa^ pä 
^et m ^ tuä f9na0 utut bemefte i^^ 
ifct«&](teoit ^ftöa imagit oc^^ (om i Det* 
ta ^Bevlet icfe ffuOe cga mm. 

3a9 mä 0«f ^ nämna et ^c^, fom 
apräfnac ftämmanbe i ^präfet inbiam 
(fonDaDe otD/. ^(fa fanna umbäiraö^ 
i(^ »<& fäl utuc @pcäf(t tttm^fttatf. 

(fl). C^firvatims in Gtojfarmm SvhCkttkum rum » &c; Ex bis Di^KoDanttm hot 
nbn aUo partkipat möda, .quam voetf-, 
bula referenda in fermone vulgtrl^ Tet 
etjam in libris Oececictnicis, oecorren- 
tia : tum & ea, qus rn fcri^tis.de hac 
materia haud (peciatim agentibua» re^ 

^periuntur. Ceteni vocabula vel nomina» 
ad fuprjidi£lum Lexicorum genus per* 
tinent Ejusmodi fum i^ud Gallos 
DiSiionoxref des Stienas^ des ArU, der 
MnUrs, &tt. 

Lexiia phHologie^ ftu potyglottay cir-- 
ca verborum etyma verlantuTj^ eörum-» 
que explicant convenientiam cum aliis 
bnguis. Tak eft \ cel^berrimo IhrE- 
GleJJarium SvioGotkicum ^ cujus \ pre* 
feoti opere diflérentiam exhibendi .nu- 
bi anfa fuit* ia tfaOattuocula typis 
edita* (a)« 

Lexieon DiahSfiium, vocabula conti» 
net in Provinciis ufitata^ quae ^ nemt*-^ 
ne I nifi certae regionis inquilina» in' 
telliguntur. Eiusmodt verba in hoc 
opere dtligemer vitare ftudui , quippe 
qu£ Linguae Sveeicae, in communi uru*» 
baud propria font« Hujus generis Lexi* 
coo^ a celeberrima Ihks editum» per^ 

, magnam eoitipleäitur verborum copiamt. 
qua: nuUatenus ad DialeQum quandam 
pertinent» fed Linguse Svecica^ pro* 
pria , maximeque^ ulus vulgaris. . No* 
tandum hoc efle duxi , ne aKqua é Le* 
xico citaco DialeÖico inferuiite videar 
vocabula ^ quibus in hoc opere locus 
aon eflet. ' 

Alius Lexicorum generls mentionem i»» 
jicere liceat, in quibus peregrina lingua; 
imminra vocabufa receniémiir» quibus ca- 
vere pöflumus» adeoque éliogua exputig^i. 

da^ 

^c. H^lmia, 1^{is Lange, 8:»o'l77j. ^ ) 5 ( §«> 

JM t0a i CfttfnffOtt af m^bwf fdrc da. Vocabutomm taKaitt. qiue per Aa^ 
nmmmtH Olb / åt of mig en £i(ia fnm in linguem Svcdcam irreplere, ct- 
f&r nlgu 4t ft^Att/ i0fROm n^cPtt talogus, ratc tliquot annot l me ^ditus, 
tttgifnMn. (b) typis, imprdfus pcoftat. (b) 

Oxtbhdn, fbtn ttfe {nnefatta annat ^ Lexica denique. nibil aliud oflEéren- 

4n ^nMt) fom (4nt)(C tt( unOeCtOténins tia» quam ad linguam. m hodiernt 

i (t &priSf/ {(SOant fom Det ^ tiNn ufus fir, necefiaria fimt:.i qnibus ex> 

^CUfatf/ l^wavaf Uttdntingac funna 4dfa teri fermonem intelligtre, inquiimi'com- 

fl9 f8rfi<l @präf(t , Od^ in^tntjfe at bi« munitw juftam fixamque orthographiam 

M^fla eo aQmdnt idmtif 0(!^ fla&goD iérvare» dircsnt. Huj\is eft ^enerit 

Ou^OQtafb^t S(f tKtta ft&jla jlaget dr £}i£tionarium prsefens » in quo elabo- 

txnna ^nxnfa CctJbofcn/^ tOiO \)WiU rando omnem operam ftudiutnqoe ini- 

f<né UtactxtanDi ja^ anwdnDt alt up« pendi , ut id facerem fini fuo accom» 

mdcffamM o<b flit/ ot sJixa txn ti( modum, & quoad fieri potuit conu 

fttt dnDam^r (amplig/ o^ i m&jdisa^e plemnu 
mätta fnnfldnOig. 

0(^ fom ingtn Ottlbo! dt ftlBfldnDfd Quonlam Lexicon nullum ITne pbr»^ 

Utan p^caftOiPdia / få dco OCben til fttt feologia perfcäam tradit linguc cognL- 

omjFiftdiga bxnt 9^ 6(nidcf(lf(t / tncD tionem , verb» beic ufu & fignificattr 

toi^a talcfdtt (OCC mtniASaV Uplpfle: variamia cmis locutionibua vel reatentil» 

ItDamfD aO upmdvffam^t toatft nj^tig^ ^iluddata funt; in quo attemioném ad- 

«t takfdtten tn^ttf blifwa "V^HHt 0(^ hibere neceflum ftiir, ut phcafea £erenr 

llttoaR)!/ (4 at Ddr iSl^tn ting m&ttt ftS TeleäiMes, ne quid tncaaum vet inane 

f5rgdfh>(tf. 3 f9nn(Vl^(t ^t ^nidae* iofereretur. Ptnicularum pnefertim uTus 

Vti bruf fotDråt pttCtfta gl^annlagen^et aecuratiore acomine difceraeodas. In no- 

O^ UCfPilning. i|)(tftltan gifnx^ orD Or a pranerea,: w in aliia Snguisy ocur- 

t n)4ttf fS XOåt fom i ant>ca @ptdP/ runt verba, qus ut fynonyma habentur. 

fam ^^BaS f&r liftQDfgt; mtn i ^Wn» Verum in Svecica perpauc* funt» qu» . 

ffan aco tt gan^a ffty fom i(f< i ndgOt fignificatione non diftingvunrar» (akem in 

faO 4t^il)a« til bcmdtfflft/ dtminftone eo, quod magis St vel tamas. Tall* 

til mev dia mindtt SfQc fSOane OCD Tunt iecreta, exemplisqux illniban^ Quin 

dto Wt^iiDC/ 0(( tgtnom (jecmpcl uplpfie, & Juxt» indolem lingux ufiunque com' 

SRon ^mr Wf ^ <ft({ <Spcdf(t0 att 0(^ munem» reperirar difiatoti» inter vec»> 

aHmdnna btuf / tn dtfPilnoD imtOan tnh bula fimplida & compofin ; qoare etjam 

la 0^ fammonfatta OtD ; ^n>atf5ce aO bac in parte attentio debita negle£k aoa 

acftfam^ Jfå tXtta idt ^Der blifioit fuit. Cum de bis loquor» Ledwem 

f6rfummaD. 3od tOtt>e ^dr fd beDja rogarc mihi licear, attentius vdit ocuii» 

Cdforco di^a atf t p4/ ^UtU m^nge orD <fubji€ere, quam mattis ia fivecic» liogm 

0(i B 5 ver-^ 

0>) DtffunäTtim Pftvdt Svteanum &e. ^flttåi, irvQ 17$$» NB. ^ iffMt «ft f»» 
mil tvy^fiU Srruif ty^graihuit u»dip» fiauK ^ MFo i &tt<n(r<m af tntlbrnl 
hmmbt itb, åt of tnid en 
fil ndgtt åt f<Oan/ igenom ; 
utSifnxn. (b) 

Or&bitftr^ föm icfe fnttefattd « i 
At ^mb fom (4nD{t tt( unDeml i 
iet eprjf; fäDant fom t)e( fSc i 
(rufatf/ ^»avaf utlänbinsar funne 
fi9 fSrflil epräfet , d<^ in^mjFe 
b(i4aa (a oQtndnt Idmlif o(^ {l( l 
Oö^grap^je. 21f ftetta fiDjla flaj i 
Nnoa ^nxnfa Ct&boPm;; toiD : 
^vai matbuattH jag ann^anDt al 
oiiirffam^et o<^ flit/ at g&ta D< 
^t dnDamiir låmp\iQ, 0(^ i m5i(( ; 
Biltta fnOflän^tg. 

0(9 fom ingtn iOt&&o! dt fttOfti 
BtanpMoIogia; fS 4co 6tUn ti 
MnjFifuiiga &cu( e(^ bemdcfdfetr 
fi^a toUfdtt fOcc nicningat upd 
mvie\\i oQ ttpntdcf fam^t toatft ni i 
« taltfdttin mSttt blifwa mrifti^e 
atnolde, at Ht ingen ring mdtt 
{Mf»M. 3 f9nnev^et ^c ^rtii 
^ bniF fecDvät ottecfla gcannfagd 
^ utjfilning. S)e«utan gifmej 
■nilnf (S todf fom i an&ca ®pi 
fcmlJHai f&r (iPt9t)fge; men i ^ii 
i^«n dro De ganfFa fSv fom icfe i ni 
f>ll StfEiljaé til bentätfeffe , ätminfl 
jl OKc eOcr tninDtt SiOe fSdone 
noiRfFiiDe/ od^ igenom epempet tipii 
^ta farna wi, iftct @pc4!et« att 
tUtntlmta btuf , en dtffilnoD imeOan i 
^ ^ fammonfotta otD ; ^watfire 
uttfom^ ^ Detta icfe ^eller bliij 
ftHnminaD. 3og tocDe ^r fä bn 
^fimn gi^a acf t pä| %\m mdnge 

^) hmitnaritm TJivio Svteänum &c. 
tnt^ tvy^fct. Ermit tjf^pgraibkis 
•<«§ ) ö ( ^ 

.»^ taUf4tt i @»enf!<«i <ga en bcf^nmD vcrbis vd phrafibus, peculiirc incft pon- 

lig Wigt Od^ jinnriE^et^ ^VOitPen jag buDit dus vel ivtfytnt» quatn interpretatiooe 

til,at igenom Satin^a attolfntngen gita Larioa comtus fum ^ceris r«4dcre coih- 

f6t UtldnDingac begttplig, ^ - pKhenfibilem. 

5Jl^eolögtffa 0<^ SXdtMgSng* Stiftet Theologica fcripta, & Juridica , fibi 

^fn)a fpnnevliga ort) / OCb li^fom en fdr^ (Higularia habent verba » & qua(i pecu- 

'f?i(D fPrifart. §tf Defa dro l^dr tcfe am liarem fcribendi modutn. Hofutn non 

tftt infdYt)e/ dn De* fom i allmdnt tal plura funr illata, quam qu9e in i^rmone 

f6tefomma/ elkr uti SBWet/ fom ^anO* occurnim vulgäl-i. vd crjain in librii de 

(a om fSDana dmnen. !^e dro meD (t hac raattria nadantibus, nota heic pe- 

tecfen utmdrfte. culiari Rgnm. 

Uti ©JUC ^ 5^ifet OC^ !a5d):t # SKifrt Animale & Vcgctabile permean« 

l^ac jag UpICtat aBa ^nxnÖPa namn uti Regnum» nomina rerura, tam Svecica 

XOil mtlté befante von finnes €^frif# quam larina, é fcriptis noftri per orbem 

tttr tncD ftna bifogade Satinffa nomn; cel^atifHrni UmH eruta, annotavi^ 

fä at man i ^atur « «g)i|lorien OC^ JOXtU adeo ut in Hiftoria naturali , atque in 

fdnningen/ fan ^afn>a ^an&IeDning til Scientia Botanices, hoc indice uti poflic 

ndcmare beffcifning uti bemd(te ^fcif^ allquis» iUarum rerum liltenorem. (Ibi 

ter. ^S famma fdtt j^or jag genomgdDt cognltioncm parandi fludipfus. Eodem 

VOfiltvii &fcift(C uti @ten^ SKtfet Od^ modo in Mmeralogia & I^ydrologia, ce- 

^attU^SHiPet; fJ at De uti Defa 9Sk^ kberrimi ff^erii libros perlutlravii quo 

teniCaiät f&C^mman&e ©WenlFa OtD icfe harum ^Sdemiarum vocabula *neque in 

i öcDbofen fafnal åfwenfd i SÄeOicin* hoc Diöionario dcfiderareotur. Similiter 

tfa^etenffapen/Ddc jag npttjatn)d(r icfe in Sdemia Medica cognitu neceSaria fub- 

mintce namnfunnige von ^tofenfleina miniftjravere Cbmpendmm Amtomimm^ ab 

Compeutmtm 2(natonacum/ famt von indyti nominls virö Rofenjteinio^ editum, 

tiinnee (Stntca VflOthoxum , m. m. Gmera Morborum , a Linneo , &c. ex 

ti( at i Ocbbbfen inf5ta De md(l f5rc^ quibus Di£lionario illata funt verba & 

CommanDe OtD 0$ namn. Oå) f^ax jag nomina maximé communia. C^rerjum 

igenom föcftägningac OC^ rdDpidgning/ percomando & confulendo efKcere anni* 

f&ft g6va mitt Sltbete i De^a Drlat ti(^ fus fum, ut hrfce in partibus nec operi 

f&CiStiigt. ^et dr fdleDed at f&rmoDa/ liuic denegetur fides. Quod quidem in 

at Denna OtDbofen^ fd Wdl f&r anDra^ caufTa dk, cur DiOionarium hoc aon in- 

fom {6r migDomen^ bliftoer gagineiig; Dd' utile faturum efle fperaverim, ("am juve- 

De Wiija bliftoa Punnige om orD/ fom nibus, quam atiis, quorum imereft cogni- 

i Def a ^etenfFaper (mufatf. <$)tl^ari jag tionem acquirere vocum did:fs in Scientiis 

Kftoen antodnDt fiit OC^ UpmdrEfam^et ufitatamnu in quo erjam aliarum refpeäu 

i affecnDe pÄ aOa anDca S2Beten{Papcr Sdemiarum & artium, onme adhibut 

0^ ^onfler. ftudium diligemiamque, 

- ttt^ Non- <^ ) 7 ( Utom nSgct ofitOfomltde oc^ fefacftise 
®w(nfFa OtDIiflor, /om blifioit fogade 
wiD OrOb^cfec pä fcammanO« ®pxåt, 
åt Denna tm f6rfla CrDboFen, fom p^ 
moOec^mäUt utfommit. , D(^ Dd jag l)åi 
^Ut g6ca ret>a f6c orD / fom t^i Dem 
famma inne^äDät^ böv jag ocf ndmna 
om De orD/ fom meD flit umc Detta 
2BetFet blivit uteflutnt 

^iDane dro ffirfl De i9nnernge 92Bcf 
tenffapd^ o(& ftonfi^ ocD/ fornt ^iaUct# 
otD, om bttiKa f6tut dr b^nDtoDr* 

^dtndfl afle DicftaDe o$ npgjocDe otD, 
fom af ingen annan dn upfinnaren f6r^ 
ftii, od^af ingen annan/ ^todtfcn i tql 
eDer (Fciftec bru?a«. 

(Gemena otD bliftta icfe ^eHee i OcD« 
boCen fpnlige. .^dvmeD \btHåi Del« (S^ 
Dane/ fom anfldnDigbeten bjuDer at D&Ija 
för vo&M igon ocb iron : Deltf fdDane/ 
fom l^x^i aDenofl iblanD p&be(/ o^ 
brufaö eljefl afDrig t f^h^xQt tat eOer 
i (Frifter. »^it' b^ta od neDrige takfdtt 
o4> utldtelfec^ gemena orDfprdP/ dfwen 
fom flPda^otD oåf bfwamn : ocb b6r ja^ 
icfe migtro Sdfaren / at fielf Dima^om 
otfafen / bwarfdre a(t fdDant i Denna 
OrObofen icfe finne*; eburu b<»t»^^unDe 
l)4raf ttdf4 et ocb annat i. De mgifna 
©téenflpii ÖrDIiflor. jbm Denna fafen dr 
ndgot utf6rftgare banDIaDt uti ^nmdrf* 
ntngarne ftfmer <Blo^avinm-^xvio<Bo-^ 
t)^icnm. SfJdgte oro brufag" mdl icfe 
annartf; dn tblanD gemene man / men tå* 
lai Dorf i »drDtflåjl tal, eller i '^friftet 
oc^ @ftilDe»Stcbeten; fom dro ffdmtacf# 
tiqe. ^ege dro dfmen i CrDbofen fdr^ 
flfilDt mmdtPte. 

©arnte bc^ ur bruPet Fomne orD/ am 
fe* fom Sf»erfl&Dige i en OrDbof / fom 

dr Nonnulla pratter Gloflaria Svecica, pc* 
regrintrumlinguarum Lexicis fiiffixa, iin- 
perfe£la ill^ quidem & tncndofa» primum 
hac cft Diöionarium, quod vermacult 
lingua in lucem prodiit. Cumque hcic 
in CO fim, ut verboram illi iufertorum 
^rationem reddam» torum erjam mihi in- , 
curobit facere mentionem, quae-fiudio ex 
hoc operc exclufr funt. 

Haec funt primo (ingularit illa Scicn- 
tiarum & articum vocabula ) itemque 
Dialeflica, de quibus fupra. 

Fi^a dein & oova verba, quie noii 
nifi ab inventort intelliguntur > nee 
ab ullo alio in fermooe Vel fcript^s 
ufurpanhir. 

Viliora nec verba in DiOionario vifui * 
objiciuntur. Hoc nomine. veniunt voca- 
bula, parrim illius conditionis, ut ocu- 
lis vel auribus noftri^ ca velare jubet 
TO ^^é7ro¥ s partim ca, qux tantum in 
fxce populi ^audiuntur. nec unquäoi in 
fermone urbano, vel in fcriptis, locum 
habenr. Huc pertjpent di£la & locutio* 
nes abjeflse, Proverbia indecora, pariref/ 
ac convicia & probrofa cognomina; in 
quibus Lec^ori difHdere mihi. fas non erit, 
quin de caufla , cur in hoc Diöionario 
non invenianrur, ipfe judicabit : quan* 
quam horum aliqua aliis in vocabulariiff 
Svccicis oflfendcrir. Hac de re aliquan- 
to fufius egi in obfervarionibus fupcr 
Gloffafium Ihrianum. Notandum ramen, 
nonnullas plebeji ufus voces in fermone 
diflbluto tolerari , \x\ etjåm in (criptis \ 
vulgo deftinatts, aut in carminibus jo- 
cofis. Haec funt in Diöionario nota pe- 
culiari diftinäa. 

Anriqua & obfoleta verba fupeiflua funt 
in Diftionario, illum in finem deftinato, 

^ m ^ ) 8 ( 

ix StMt tU dt (4ta @pr(!f«tf fåDdtlt ut iade lingua- difcator qoalis hodlernt 

fottl C«t mi fÖJ tiDcn bxnUi- 3 ** ufu« fit. Iil Lexico etymologico tåUa lo- 

iifkm StpinOlOdtCUm ftnna fS&ane Otb cum inveniunt ; qaamvis & horutn tnuht* 

fUt tum ; tnm man fec l\fwå{ män* tudinem videmas in Gloflariis huo usque 

ga filtoana i toäca OcDIiftOt/ ^tOacmtD editis, quibus librum, noR linguam lo- 

man tiftat ^ofcn/ men icfe ^pt(!!(t. cupletiorem reddere fategerunt Au£lorés. 

^åfftt gomle orO btufa^ liftväl dnnu Antiqua tamen verba nonnulla, certis in 

i tDi§a ^ntXlfttf OC^ 4C0 ^47 f4t^ cafibus, adhuc ufurpantur» qux quoqus 

(!i(t>t Utmdthe. fua nota (Ignata funt, 

3 @6aIO«fon|l«n 6tufö« mänga Ptb, . . „. . . . 

Vom &5ta fdtnUiden til ^mtmi fpt«e. /ms pofct«Ä vetboram haud exiguos 

®< finna icfe tm i OtDbofen, utan «^ numcrus, qus «d Poctaram Imguam 

Mta Upfofatf i « SJlpt^Ogifft 8«)tiC0n. P*"'"^"»- la noftro DiÖionano locutn 

SIttOre dw met anmdnne, OC^ finnä« nöii babent ifta vocabula, m Lexico My- 

i OtmUn ntmixUt. thologico qusrcnda. Alw mag.s commu- 

gSi ^afnw pcf otb , fom i fpnnet^et °»» "» Diaionarw nota diftmfta funt. 

y'*A"»??J^^^**', ^*i*^ •l*^ ^^"*^*,"' Habcmns & verb?. qu« pecuHari 

ca« MllÖt ttf »dw gtUWimmej* fl68» ^o^o ad pwmtuariutn , culinam vcl 

^J^ltT ******* ^*^"'"?"^•Ö""P«"!! ce»a"»» v«l etjam ad fcEminarum no- 

©rtboPm intaane : men fomlige &tuEa« ftrarum negotia/pertinent. Horum cre- 

tCfe, 0^ f6ta3« Icfe l^eDei: af anDta, triora noftra fccimus; eorum vero dn af Jtuntmijen. eäöane OtD bat piunma .uon ufurpantur, ncc intcl- 

mön Icfe acftat nöblflt/ at uti OtD» ugunwr tb aliis, qaam \ faminie. 

mm mföW. Talia é re vifum non fuit Diaiona- 

■^It fmumta fi^ fRmxtn ^^ infaere. 
j^re0 (STIo^nitm ©tPioffiot^icum, 

^t f&t idngte tiO tilbafa toatlt unbec^ Gloflarium SvioGothicum C. Ihrs, 

tltatbetnind/ Od^ altfS teban f6t fem St longius abhinc lucubrationibus Auaoris 

feban Ij^unnit at Igenom ttpcf et Utgifwad. fubjcaum , jam aate luftrum in laceoi 

€n bel ()at ttebt/ at feban betta 9[Bet« prodiit imprelfum. laventi funt qui 

(et mf&mmit/ n>ote nSgon annan ^wenjf credidere , poft hoc , <^us ediram , 

Otbbot icfe af hé&en. 3 onfeenbe ^dt* aliud Lexicon. Svedcum non efle neces- 

til ^t jag funnit mig f^taniSten, at uti farium. Quo refpeau coaOum me re- 

fBtUt Citetabe lina ^fl^anbling omfldnb*. I>eri, fuperius citatam edendi traaa- 

ligen onfftta^ J^WatUti bdgge be§e ^2Berf tiunculam ; in qua proUxius oftenfum» 

4t0 iftän ^OMtanbta pjacfttge : ^n>at* quomodo gemina. hsc opöra ab invi- 

fdte ja0 0(f ^dt mig p4 btnfamma be* cem difFcrant ; quapropter ad M dida 

ropar. S)de finnen OCfanmdtf t/ ^UtU me referire mihi liceat. AoBOta- 

SlUctOten fleif/ p5 mer 4n et ^åSt, f6t* tum etjam ihi » quemadmodom AixQot 

tln«i , (d fjm i^t &ef<tttat fig mcb ipfc haud femel declaraverit , fuum <ö§ ) p ( m> 

ten f9^rttty fom «tt.8«):JC09tflp&U« 3(J9* non fuiffe LexkogMphl munus; un- 

get: f^Wataffan jlUtatf, at $ani-iöof cfc colligimr, librum illum eidem noa 

tcfe dt 4rno& tU famma 4t)tiamd(/ fom Ani. deftinatum efle, ac Lexicon Sve< 

CO ©»tnff DtDbo!. cicum,_ - . 

omtala ^Jt oc^ eh U., at Det "'V °°" T'- r ^J"^.'^"\«^^ r'' 

dt icfe nog , Ot Idta et cröi bemdt* '''^^'^V,'" ^^'f*^^ Tign.ficauonem ahcujus 

fe(fe, manat af ©cammatifan inl>dm» vc,bfib.cogn.tam redder., n.fi fimul « 

ta m flag , båjelfe oé aftiga bruf. G^-ammat.ca oftcndamr ilhus vocabuh gc- 

8dfat«i Vnt ähfd t OtDbofen alt r'fT' * ^ ^^"S Sic ea qa» 

^ * ' veniet Leflor. 
2|ng3<nÖe Ort^Ograp^icn, tWifJar jag Quod ad Orthographiam adtiriet, non 
icfe, at ju fidfaccn i inSnga fall åt af djibito, quin Lcftor in multis eam fovcat 
öcu^imningen^ at flPciffdtWt dr Vicftigt^ opinioncm, modum fcribendi cffc juftum, 
OC^ pä |dtta gtUnDer fiqi jlöBjcr. ^3 an* reöisque fundamenris innixum. In alia- 
txa OrOtf jFrifning fan (Fe Sdfaven dr af rum vocum fcriprione aliam forfan habet 
annan tanPe/ men (Idmmer Ddruti Öf* fcntemiam, in co tamen convcnicnr<::Vu 
ttereni/ at Det dr ^afgjortt / ^n)ilPet dt quod indccifum fit, utrum rcftius, inde- 
xet rdttafie, fiSle&eé InDijferem ^»Ufett que quodnam rccipiatur, Ä^<a4)öfcy. se- 
tita antaget l OC^ i följe Ddraf liPa/ quituv hinc pari id paiTu ambulare^ aa 
em ^nnfldnf^eten gillaDe Sdfaten^ maning; publicum Orthegraphis LeAoris arriderer» 
i fall l^an (FrifkDit DrDboFen, eOer om fi ipfc Diaionani Auaor exftitiflei , an 

SfDittdn^eeen bifaOer &en i Detta QB^erFet ver6 publi^^dm afT^ntiatur Orthographice in 

bruFaDe Ort^ograp^ien. ^en fn>ära(l hoc opere ufiratar. Leftoris aurem appro- 

Ide bliftDa / ot Winna S^farend bifall/ bationcm elicere maxtmse erit difHculcatis» 

om f)M åt af firiDig mening / 0(A tptfer il opinionc contrarius , quarundam vocum 

at i fomliga orM (Friffdtt åt fel eOer Orthographiam vitiis vel érroribus labora- 

»iafarelfl «£)4rn>ib ^at jag icFe annat re putec. Quocirca nihil aliud adferendum 

at.anfSra/ ån at jag beDer Sdfaren gif^ habeo, quim precH^us Leäorem follcitare, 

tOa ftg tio 0(^ täfamoD f at genomfe De tantillum velit temporis & patientice im- 

af mig tiD efter annan i Oetta dmnet pcndcre, ut legat icripra å me per inter- 

Utgifna @Frtfter; ^ttaraf (Fdlcn tit Or* valla carptim hac fuper materia edica» 

t()Dgtapl^ten Fulina iil^dmtaé : Dä jag in quibus expHcantur. fcribendi tationes : 

^Oppa6/ at S4faren i mänga mät tor* tum enim fperare poflum, me LeSorem 

De bltfrna meD mig enfe. ^^n 6m multis in cafibus confentientem habita- 

Säfattn ännu i några orD* jFrifning rom. Quod fi adhuc in aliquarum vocum 

4r af pjacftig mening/ tOrDe jag "fä fcriptione femenham fuftinct comrariam; 

unDer^ q åW ' tmbetfliWft be* ftm&Stnt fåljanbe at b<i A iito (equenriämeditatloni cjus^ fubjicieir- 

tipadftil. di veniain mihi poHiceor, 

Dm Cr&bofcit 6fwec Ct-@pr3f/i fotn iSi Lcxicotv linguie cujusdanr nondutt» 

irfe .diUlU dr (IciDöCjpt^ flfulle f6cfatta^ ftibilitx a plutihus^ confcribcnrfmii efler. 

N öf flera/, fd bUfroe Bet et plocE\u:rFjr. c^* opus: inde exorirctur cem^nibus cpagmeti- 

»ec alt ftg, OliftA 0(^ lÖTDe igetiom jjtlU tatum^ per^omnia fibi inxquale, contra- 

Öig^etec alDrift fomma til (lut ^agc* vcrfiisquc continué mrerfperlTs vix.ad fi. 

grullDea af €tpniOloaim# fd gilla* Deit nem perduccndam. Pofito in Etymoloj^ia 

ide af alla. ^ogej Den af atlmdnna fundamcnto, non iUa ab omoibus proba- 

bCUfet/ fd tdnfa md*liae Ddtom pd OtiPa tur. Si furfdaminis loco ufiis fucrit ac- 

fdlL ^lltU n>or: öet Dd. raÄKligt,. at ccptu^,. de hoc alii alitcr fcntrunt. Quo- 

et <Sti>etiiiPt Sc);icon ndgonftn CunOc FottU tnodo qusfo- fieri poflfet ^ ut Lexicoa 

ma i Dagf Ijufet ? Sag ^at fålgt De Upt Svccicum unquam in luccm veniret ? Tra- 

gifna testot i DcÄ)C&i:apl)icn / men f6r ditås in Onhographia rcgulas oblervanda. 

fifrigt ^ fdfom ea bufmuD * repta^ ^dUit ut primärram reccpi ufum vulgarem. Sed 

mig »ifr allmdmia bruf U. ^m ^»em i» his. arbitcr quis crit ? Cgm illuftriy- 

Italll^drÖftDet »ara Domare? ^^idr De 9p^ fimi,. (uoque judicii acumine in civitate 

perflt OC^ mdfl Up(l)Oe ^dn i Staten / prx&ntiflimi virt^ udrata^ annuerint Or- 

tcfe ^aftoa ndgot at erinra »iD en brufaD thographiapr Cum Rpgia Academia Scien- 

Drt^gf apl^ie : ndc ÄongU ^BBetenjFap* tiarum,. cui iingua? cultura inter agen- 

- S(cat)emien# fom ^aC ©prdfet* UpOÖling da^ cujusquc cura opus hoc elaboran- 

iblanD (ma fitemd^A igenom fiWati oraforg: dum mihr impofitum ^ Onhographiam 

Detta SIrbetet blifmit mig dIagDt/ förf la* idoneam Tatisque congruam eflc, dcdara- 

rac DdrJfmet fftt néje OC^ rtdlbebag: me& verit t cidemquc adftipulatur Rcgia Acade- 

I^Wilfet ÄOngl. ^Uter^Ct* Slcabeuiien in* mia Litcrarum. humaniorum : cun> Regiac 

0dmmet : ndt 5(ongi. &m^(ie * €oBCi Cancellanx Collegiunr^ ahaque Collegia 

giumr Od^ anDre Sviffen* SoUegiet pttra publica», hiV a(fen(am prsbuere: cum de- 

ftg: til bijfallr ndc man f)bxil SfOmdm niqu& vbcem popuR conTenrrentem audi- 

^ten*- C5ft tit n&ie OC^ bifall; fd tpcFe*^ mu&r baud parum id conferrevidetur»^ 

bdci toaca ttO^ an(ebning# at antaga ocf^ ad utendum & redpiendum cermm in (cri- 

bruCa et »i§t iFriffdct. Om D& ndgre fd bendo modum. Quod fi paucr invenian- 

finna*/ fom dtO^ intagne af fpnnerliga^ OC^ tur» ITnguIari iisque prepria^ circa certo* 

Dem egna tanfat i n>i§a orD* iFciffdttii rum verborum fcriptionem, opinione oc- 

tpcfe* fdDant icfe Punna merPa ndgon f&Ci cupati; murationem id in Di£lionaria pro- 

dnDcing i OtDboPem ^tWarmib DodC altiD duQurum fore^ verifTmile non efl. In qua 

förutfdtte*; at Detta 9!ÉerPet/ i&XOil fom ramen valet amea monimm, hoc opus,, ur 

olle anDce^ fdt Pdnna*^ toifr brtflet/ fom cun^^aalia^ imbecillitaii& humans referro^ 

(dDatDiD menni^or*^ ofuflPomligl^et ; ifrdn. Ipecimen»^ ideeque in illa defe£br» ^ qui- 

^(iPa ett annan $6cfaUare , ^mem l^an bu& tali» operis AuQori, quisquis demuon 

•(f tVOCt/^ icfeJunOe ^dOa ftg^ befciaD. Ct^ nec fa libemtn: ducere fas crit 

Satins Jär^ ^Atin^A IlttOffhinSdI åt f^tndmltdajt Interpretationis Larins is prxcipiÅ 
dmaD til UtldnDingat^ fjenfl/ til at. finis eft, ut exteri linguam «xmde di- 

Ddrigtnom funna (4ca fig ^p(d((t^ fcere poiTim, vel iis auxilio fit io>le£li(>- 

(Oct 0(f ^etjcna ftg -Ddtaf f tif <lt fun« ne libronira Svecicorum« vel etjam ad 

na (dfa @ia)tn|Fa ^éftC/ lUir f6c tXm^ translationes iis inferviat. Latinum huic 

fotn äftUnDa^ at tdcaf gita JOfnXCfdtt» 'aptum maxime judicavimus, refpefki ad 

ningar. ^M f^at \ fpnnCV^Ct toaft £a» >'Oce$ in fciennis & anibus, univerGs 

timn f i affecn&e pä orD i ^ettnffaptC in mundo ^ entibus communes ; quan- 

0<^ i^>nfleT / fom nuD aQa ^OlP^ag quam lingua Galiica diias magis^ (it ufu 

t WCrlDcn dco genunfan»/ C^vnt ^tom vulgaris. Quin juvenibus forfan utiiis 

fpjFon t annat offwnDe it mtt aflmdnt ^rii, dum nomina rerum latina percipe- 

ftuWs. ®«n lorje orf tj«na eioenflfa ^c cupiunt. Mearom uon fuit partium. 

UngDomen, at Wta H Katinffa nam. jj i„ ^^ f„f i ^^ juvcmutem 

mn pa wDen. S5«t l)at wf«. »actt ,^ , r ^ j • 

min fppla^ tcf« ^«H«C b« JaS Pfitogit ^°^^" modum fcnbendi wnatroremv 

mig, at iinÖ«t»tfa i en ptpöHg- Satin, « 'P^o fonte haunendum. id cft. La- 

fom btt ^>4mta« ut f dOan , iag m<» "nonim Auaorum Icöione. In 4d uni- 

nac D«. Satinflfa StuctOtetna. Sag ^at «é operam ftudiumque impendi > ut ge- 

«nOa(l nwtit focgfJHig , at funna ut» nuinum vcrbonim fenfum exprimcrera, 

trpcfa tdtta mtningen af OtO<n, 0<^ g6» illumque redderem iis cvidentiorem., qui 

ta ixn bcgttptig itt Solf, fom icfe noftram non inteiligunt linguatn. De 

f6rflä toäct @pcdfi. {>dtom ^at jag hoc prsliminarem edendi iraäatiuncu< 

tvarit niDfafaO/ at tgtnom ttpdfU f5t> lam mihi neceflum fuit, ad quam me 

Ut fcamgifroa en lit«n iåt^Ht Stf^anD» refero. (d). Quapropter heic prolixita- 

lin9"V (v hVMtfå lag mig btcopat. tis evitandae caufla, praemifla tantum 

J^åt torOe aitfä; til at UnOmiPo tOiD* «liqua adferre lubet. > 
i$ftigb<( / aOenaft ndgte päminndfec 

fga tum. !• Totunj Criticus primum perlegat 

I. €n CtiticU* bJt f5t(l genomfe opus, ne putei aliam vocem vel phta- 

^e(a ^(Cf(t, p4 Det ^an ej må tpcfa fin fubftituendam magis aptam, quam 

n^gOt annat OtD eOet tatefdtt roa* tamen alio Iq loco inveoiet forfan ac- 

ta idmpligt i Satinen, ^toiiCet ^an commodatiorem. 
på annat fldHe torOe finna lämpliga* 

te btufaDt. ^ 2. Nec illi rcjicienda funt vpcabula 

a. J£)an bJt icfe fitfajla ort), blott oftentationis gratia, qu6 roonftrci fliim 

«f fftpt, til at DdrmeD toifa ftn inftcft io Latino peritiam, Neque fubtilem 

i Satinen, -^di ^ntt »ata f6t gtann* »gat , eorum more ^ qui oodum i» 

f9Dt/ at leta eftet fel/ D4t iJlga äjro. fcirpo quaetere folent. 

3. ®if» Ca , 3. Difi. 

(c) ^»gmwuét it vcnm i» DtSunåtk Svnin imirfrttatkm LmUu* HoImi«, %vi9 
177». , • . . c^ ) la ( §€> 

q ©ifwa OCft pa Piacftiga 6«mÄf 3- Diflferentiam obfervare Jebet- in- 

> ■ fttftn tmflan fn!to 0« fammoftfatta ter verba fimphcia & compofita quoe 

X fom iflenom ttttOlfninsen f6t fca^» imcrprctanpne Latma cxterrs illuftraa- 

4 3(f« ttptanfa Hfa 9<J««n&« M» 4- Alias tocm, ejusdcm ac corum 

bStn; fan toinDt* f»te(ia nagW, convemt: multoque-mmus talcs propo- 

fom ö»ta nwninfltn mUt, m al» nere. unde fctifus redditur obfcurus vel 

/?. ©if»a mtmn tått uti orb, fom ?. AuBori cedcndum circa voces ex- 

aro Mte at Uttpöa, ^Wllfa^ UttOlfning pHcatu difficiles, quarum mterprctatio ab 

; btx6t p« 90l>t9cf«. "'*""° P'"*^"' 

6: Äaa« fW »ib »e fonjlottl ; fom ^. terminos' retineat technicos , ex 

åV> mm W. 2Juctomna« Ittiftn, Auaorum fcriptis depromtos, rejetU 

Utan at ,eft«t be^ »«>« f<^«« ^o^'^*» *"°' "'""^ loco pro lubuu fubftuucn- 

^ . i 0«W« jl4B«. ^ ^» cupidin*. 

7. 3cfe »ata (3 nOfltafnaÖ »ib OCÖ, 7- Nimium ne fit accuraras circa vo- 

fom fana* barbane. Uti S-bvi ©O* ces. uii vocantat, *flrW Lexicon 
tam Utpicon, ^»J^^^^^^mnnm^^^^^^ ^ ^^.^ ^^^^^^ ^^^.J ^^^^^ ^^^ 

t^ anDW 0ira 5BecP/ nnn«r ^an «n barbararum vocum inveniet copiam fa- 

mpcfcnl^rt fSOana Otb. »ÖiJtom ^at jag tis magnam. Hane levt penicillo , tetigi 

nSgot ^anblat uti Sinmäcfningatne 5f* materiam in Obfervationibus in GlotSk" 

iSHX beratfte ©tofarium. rium fupra citaiis. 

•8. S^t Äftigt/ 0(^ ^»ab bt €ritif« 8. Quantum dc cetero ad animadv.er- 

angSt, fom ^dtfiptaaf ()at «n«C afrount, fiones adrinct, quoe ab odio vel invidU 

fä f65acrta« be, OC^ Ummi til SlUCtO» onum ducunt, fpretae vilefcunt , • AuQo- 

' Xixn(^i toan^tbeC ril>us in déhoneftamentum relinqvuntur. 

2lngS«nbe np* gatinjFa Otb/ fom Addendum no^nihil de novis in 

blifwit brufab«,*bÖt jag W n<Jg0t Diaionario vQcabulls. (d) In mei ex- 

tiOdgga. (d) Sb«t tOCbe l4nDa til min cufationem id conducere videtur, jion 

tnflPpllan, (U.b« fä faBabl voces barba- fempcr per infciiiam vel incuriam acei- 

rseicfe altib l^4«!ommit af 0funnigl>Ct diffe. quod afcitas vel barbacas voces, 

«n« »5tb«l6«&et, «meban ®frtb«nttt fcriptis jmmiftas videamus. Tempori- 

' i nOOtt tibet »arit nJbfafabe, at Up» bus enim novis , novas fingerc voces 

: ( .^ t«n« n«w5- 

(d) et W 3^W/ ^^ «|?4f«n^. W<W«lf«. Confw Fraimintum Ö'c. pag. g. • <^ ) 15 ( g€> 

t4rr!fl ttpa namn 0$ Otb. ®<n tta« hecclTum -habuere fcriptorcs, Audaeulus 

f>t\pd f fom f5r(l faOo&e Sd^a pä is quidem erat. qui primus Bössa, 

Satin .Bombärda y Qtydt , Tormen- Äora^Jarrfflm appillarcsfuftinuit, Stycke,. 

tum. &c. SÄm M tpcfe* ©ara 4f« Tormentam, &c. Verum miporff etfe 

Wen fa mpnJJÖt/ O^ falla Btop, Sto. Auaoritatis- quis credet,' noftrum St or 

några m orD pä Satin, jil at fmoca ''*^"^' ""'"'"'^ ^^'« "^^ ^""^^ ^»^^ 

cmct faPcC, fom ^0« OC SKomare »oro ^^'^"^ Roman» genti mcogmus refpopn- 

tUfanttr 2if epcmpel : dcanr. Excmpli gratia : r 5iol, Violinus, fom p3 ^ifanfpjFa' 
I6e«r violon, 0(^ jufl Mriscnom fan 
SatinjFa namnet ^iila Um ifrän aDa 
anfira inflrttm^ntec 

jQae. Bafftis. SWan fet p3 gatin 
Baflus generalis (Iler fundamenralis ; o^ 

wore ndflan ombUUgt, at ntom Cetta 
ordet funna uitr^cfa^ n4r man xoWljpå 
fiatjn tala" om <SeneyÄl Safcn. / 

pi^t Platus. ©etta be^ifweé, 
ndr man pä Satin wiD ^anDia 
om Detta ^m^^ i ^werige. $i( 
e;:empel : ^l(f ^låtav. UrfBcppa 
plåtair. 

©ucat. Ducatus. tl^ nötigt; t{{ 
at funna (Filja Detta ifr5n " antffa 
©ulömi^nt /. • fom- ocf pä 'Satin beta 
Aurcus; ^warunDer fan f6rjlä^ ^-ouis 

d'or, Guiuéfi, &c. 

tYlatf. Mirca. 3 pennmsrafer 6ru« 
faö Detta Satinffa ovDet ancfldDcd. af 
©ÄKnJfai^rilxmttr. , *FiöL. FiotinuSf Gattis Violon, pc- 
culiari modo hoc notnine Latino, a qui- 
busvis aliis infirumentis ipuficis di- 
ftinguitur, • ' — 

Bas, Bajfuf. Vidcmns Latiné': Bas^. 
Jiås. gener^i ift\ fundamentalism qm vocc 
.yix carere^ podunuis» cum Ludne lo<{ueiif 
dum dé General Bq/h. 

Plåt. Platur. Hoc opus eft vo- 

cabulo , dum Latino fermone agen- 

dum de hoc monets gcnere in Svecia» 

ex. gr. Slå Plåtar. Utskepta 

'Plåtar, v ; 

Ducat. Dticafus, Ncceflanum eft, 
'tid diftfnguenduiti ' hoc 'ab aliis nummd- 
TUm ijcneribus aurcfe, quae, Latiné vo* 
kmtMtJ^ureUr, quo fub intelKgumuc 
etjam Louis dor, Gfiin/e, &e» 

Mark, Marca^ In re nuramari« 
Latinum hoc paflun apiid Auflores Sve- 
cicos occurrit. s ^ 3iiL Fcftum Juliorum, toat eft ^h^ Juu Fc-ftum Juftortm, apud ethui* 
tiD t ^»eri^e «:t •gXDenlfomW/ o^ cos Feftun^/crat in Sveci«, tumqu^, yo- 

fuh^ Ca ^i- : ». ; fiwi 

CO Ghlftrikmx toc. 3ttll8fctt, IL Notit oStvim parteoi Sfofte, ) 14 ( 

fURt)( DS icfc (aQatf Feftum hativira-y cari non potuit Fejlum nativitatis ChriJHi, 

ris Cbrifti. ©et (5cca Satinjfa bCUEat Priori utkur Ihrb in Gloffario, id«m- 

if^ce uti ®logatip : dfn>en fom n)i OCf . ^ue fcrt limlus Diflertnionis Upfalicn- 

^ofnoe en ©Ifputatioii/ ^dllen i Upfa{«/ fis, i?^ i^j^o ^fuHorum. 

De Fcfta Juliorum. ^ ti « ^. .f t_ i^ 

•* Post. /'o^ä. Sitniliter nabemus 

Pofl. Pofta, ^ifafeöe* dt en ©i^ Differtationcm UpfalicnC De regati Po- 

putation i U|$fa(a ^äOen^ De regali ^o- Jtarum, quo quidem vocabttlo, uc brc- 

ftarum: 0(^ tpcfetf Detta. OtDct i fontUga viore & magis commodo» difHcdcer 

fan wara OUmbdcftgt. carere poflfumus. 

Periif. Pcrucca. S3tufaj af ^oU« Peruk, ^erueea^ Hot ufus cft 

berg uti -ft^* Jubtirraneum^ Holtdergius in 7//»frf fvhttprmto. 

^(eta f(!Dana Ide man l^dc i(fe iti!# Piura ^jusmodi forfan heic non re- 
na/ PC^ gdt jag, nu ilUtligen^ til <lt f&C periumur; jamque ad ult(nium me ac- 

Wfaren utceDa et 0(i^ annat, fom de at ^jngo, «, Leaori nonnulft expcdiam, 

mdcf a , ttiD Jelftoa injdttnmgen i>c^ bei ^j^^a inftimtioncm hujus opcris & or- 

(Paffen^eten af Denna DcbboEen. ^j^^^ ^^^^.^^^ ii' 

ningen WJf^Dit utelemnaDe, Dem gdfai, , QHfd^^n verba fub prelo om.flk ob- 

ren h^\i(xm anmdtPa, ar pÄ fina ^^^^^^^^ ^^^^ benevolus , . fuis le 

fldBen infora*. S)e (l« »iO jlutet af «>« inferenda. Ejcftant hcic ad fincm 

OrDboPen. operis. 

@ammaniacte ocö jtnna* »iD De Cofnpojttorum juxta JimpUcla locus cft, 

enfla. ^en n^C De f6c€e antingen Cum vero illoruni numerus ibi ni- 

bitfnrit f6t mdnge pS et. fldOC/ eOét mmm augefcerer, vel dum (ingula- 

at De dco of. någon ft^nneciig act rem habent iignificacum auc flexionem, 

i bemdcMfie eDec bftjelfe; (Het pd vel etjam aliquo modo in compo- 

nägot IDitf i fammanfdttntngen f&r^ 'fitione mutationem Tubeunt» ifta fe- 

dnDca^/ f($ dro fSDane fdt(FilOt t ftn pararim fuo otdine pofica inveftigtn* 

ocDning utfatte. da funt. 

Om ndgce meD en. ^artifef eBet Si qu^dam cum ptrticult vel alio 

annat orD fatnmanfatte/ dro Ute(em# voeabulo compoGca defideranmtt illo- 

naDe , fS ^tflStf De i4tt(igen ^ XÅ rum quis fenfum facilc inveniet, dum 

bdgge OtDen pä fina fldOen fdp bina vocabula feparat^n fuis locis quse- 

f ilDt upfdfal rumur. 

^ammanfattc orDé biieifct \H igen; Compofitorum flexiönea^ quanrendo 

Il4c man fet Cftct Dt cnfla» fimpliciti invemuntur^ 

. Dm . De Qm fSr4ntrlttdar UH Terapora o^ De marationibur eompofitoram ia 

Partrcipift af fdRtmanfotta V«rba, 6iif» Ten^oriBus & Partk^t , inftra^ks 

ton nian linttrtdttal) > tS man ^St er», fimplicia adiens. ibique ciratt 

UP be mffa, o* gifnxr ocfc p^ fen>a& obfeivans: ex. gr. Forböd, tonf, 

titttai, Jia (m^il: S6vhit>r conf. böo, quod cft Ifi^trfmum .1 Bt'uda, 

3dt>f fom ar ImpcrfeMunr af SlU* »^ t i r t^/*- 

^a;'oc& af öetta dr fmtimaufatt & ^ -^ ^^c cor^T^oCu^m ^ö^bJuda. 

dr Sdrb6&. ^Ä famma fdti: ZiU ^^^^"^ "^^^^^ Tilstod Imperfe&um, 

flob^ conf. ©tO^/ Imperfcäum. (tf^ fonf. Stqd. Öfwerblef, roi?/. 18lb< 

ii>cl?Wef/ con£ 25lef. ^årttog/* confe. Bart to g, conf: Tog. Kringla- 

Cog. Ärint^Ia^e;^ conC l[a6e/^ 2C. df, re?»/. Ladf. Sic ctjam Partici- 

8ifal«t)etf Participiar til cyempcl r <Sc^ i?ffl, ex. gr. GENOMBRUTEKr /öJj/l 

nombruten ,^ conC IStmtetl , Parti- B r u t#n , Pariinpium Verbi B r y t a r 

cipium af Vcrbum 25rytö ^ ^iracaf onde compofitum Genombryta, cu- 

fammanfatt (Senombcyta, I^War* Par- jus ParUcipmm Genombruten. Eo- 

ticipiam {BTeitombruteit. ^(f faninia dem modo Afskut^en, conf. Sku- 

fdtt %\^\xttn, conf. ©ftttcrt. ilpbtti^ ten. Upburen^ fonf. Buren... Ét 

vtxif €onf. öMven. D(^ fä i anDto* fic in aliisw . } 

Om Cflaöisa btuFet af^^ocaftrna , De inconffanre ufo \f«caliöm É &r 
iE 9di Qtr f<Jnit (D OC^ ^/ f5 Wdl ^^ O & ^, fimilitcr ac ' de fcribcndt 

fom ongScnlre iFifjacftlga (ftiffdttw me& , ™>^» ▼«"(> per Hw, vcl fin^lici Äf^ 
^w oåi tO/ åt WiD fjelftoa Wtjan of ^^^™ '^"^ ^""i^ harum litclrteöm cogni- 
»ega bo!(ldf»« fdtjfilDt p&ntnt. tit> tradit» eft. . 

©ma 4t &waö jag lafom inleö^ ; g^^ ^"»^ ^TK'' q"«: « ^ ' ^n^^a- 

ning til ^«fet/ uti ^bxttal &aft J^a^oncm opens m pnefommc ad^ 
»•••9 • '**' ^ - /r * ^ *--• « rcrenda habm; quodqne rcliqvum cftr 
Ot anötasa ; o* tnncffuttt tniö fSr „^ f^^^j ^'cö^ris Vommendamm cnw 
eftigt «fr S4r«renf flUnjtv r förmoDatr - pio, vdis cnnaa in meliorem pamin 
atalt.tif t)et bdfla Uttppel ^tOcF» iot<rpretari. Hohnise di& XXX Septem- 
^(m tim 30- September Tyyj. bris MDCCLXXIIL 

Verhorumque fraäorum expticatio. 

Sifiror I. a. j. 4. tltmdrfa ^(clinationtt o$ Conjugationev. CtomÖcre» m»- 
■ meralcfr x^ 2^ 3. 4» Declinationc» & Coojuganone» indigitim; 

M» Mt- 

^bbote^ M. 2. Perca fluviatilis. Pi/c. 
Tibbot, Är. 2. Abbft». 
3(bceboF; f. 3. Libellus elementäriui 

pro infantibus , td difcendas lite- 

ras & fyllabal. Plur. Zbctbidet. 

3(b^tg«^ F. I. Abl)ati(Ia. 

TUabemit, f. 3. Academia. -P/wr. SkabcmiCf. 
9Betcn(tap< 3[cabcmiCll/ Academia Scientia- 
rum. Hinc: ./^^/. ÄcaDcmif!, Academicut. 

accent, M. 3. Acccntus, v. Ut. 

2(cci0 , , M. TribHtum mercibus cfculcntis im. 
pofitum, v. per.' fUccii f diitt t Judiciuin ubi 
illhis ntturx caufTz agunrur. 

7i«otb , N. 4. Fox GåU. Noflrum cft j ex. gr. 
®luta acCOrD om något / De aliqua le con. 
ventionem inire. £|(n|}' ac(0r({/ Conventio 
de munere in alium transferendo* Hhic: 
verh. 9(ccort)rra / De munere in alium 
transferendo convenire. 

atd) ! INT. Ah ! 

Tldt, M. Atienrio, conf. ^(ttning, ex. gr. 
@iftoa OCft/ Attentionem adhibere. 3 adt 
taqa ^tooD aRfi^nbist ix, Quod decet ob- 

fervare. Ut adt lÄta, Negligere. SajÄ t\U 
fåflC i adt, Occafionem arripere. 3 Ocn adt 
0<^ mening / £0 animo , vel propolito. Zaqa 
pg i OCf(/ Sibi caverc, 
%ata, v. A. I. ^(limare. Hdtab, p. p. ex. gr, 
J^icit adta , Magni ff^iimare. J^an adtat 
ingen/ Nemincm «fti lar. ^an adtai ingra 
ting/ Nihili «ftimatur. ^«n a(ft«r intet 
l^tOaD ))e|4g(l/ Qus dicant, nihili pendit. Itera: Tf^ta, Attcndcre, ex.gr. 2(cf ta eltftt/ 
Aitende ad ignem. J^an flcfttttjöt fä fJrtt/ 
Ita facere animo confticuit. Tldta |tg/ K<' 

ci/)r. ex. gr. ^dta Dig f5r l&onbm/ Ab illa 
caveas. Stcfta Öig fér elben / Cavc ignem» 
SIcftn big/ Apage, conf. VOafta. 
Item: 2tctta 5t, vW 2t*ta efter ^ Animum ad 
obfervandum inrendere. TitXta om , ex. gr. 

{)4n ncftar intet om/ fyurn bet gär / Quo- 

modo res fuccedant , parum ei^cordi eft. 31 cf' 
tö p3, Artendere. Obfcrrav, &. gr. Sltf t« pJl 
l^mab fom f^ge^/ Ad ea qu;? dicuntur ättens 
da«. ©c arftabt på "^onom/ IHum obferva- 
banr. %dt:t up , Attentionem ad ciicum. 
fpiciendum adhibere. Qldta ut, Rei fineoi 
vel exitum obfervare. 

Tidtet, term. naur. Poftica pars nafis. 9f(f<et 
Ut/ Puppim verfus, Compof. ^dttxfiiftOtn 9 
conf. 9tåf. 9((f terfpegel / Planum verdcale 
puppis, fuper gubernaculura. • 

Tidtninq, m. a. -ffiftimttio. Refpedus, tx. p; 
^ttfwa ocftning f3r nägon/ Alicujus rat»- 
nem habete. 3tf ttcftning får ^onom^ De- 
bita in illum oblervantia, conf. 2Ult. ^iv 
QcFtnittg. 

acftfam, ADj. AttentuR, tu. gr. 3kPtf(im «t 
^ixa. Ad audienHum attentus. Stcftfam om 
llåbtXj Confervandis vefUbtts attentus, conf. 
UpmdrFfam. 

Tidtfam^tt, f. 3« Attentio, conf. UpmMå 
faml>et» 

Tict, M. 3« v, ht. A£his t^tabiKs vel folennis, 

«x. gr. 8å|^)ttälning€ Slet/ Nuptiarum princi. 

pum afhis foléanis. éomebien bek< i Stctcr, 

« Co. 5tbt> m Comcedi» in aftns dividitur. I/^w ; Tid, BluK 
' Setets conf, ^m>ltnqav. 
%ti^ttct, v. A.. I.. Addere, ttrm..aritbm,. Hinc 

Suhfi. 21t^^ering, m. Additio. 
%htl, M. StBtus nobjliuHi. Def. 2(be(fn^ 

ex. gr. ©IDCrwcé %M 9 Orda nobiJium. 

Svecile^ Slbel^ brcf/ Collaxs Dobiliracis di- 

ploma. 5^^clé fanaO/ Legio^ quam. ordo. 

nobilium conduccrc tciictm-. 
Itcm : 2(bel, AdjeRivky ex. gt* ^fllldr 3Ibd, 

N obilis ett. 

31t)eltg,ADj NobiUs , e?. gr. 2Bfliv<r af ol»eli j 

4tt/ Nobili genera natum clTe. , Slbi^fl.t »a* 
peit/ Intigne nobilitatis, conf. 2{^eI. 
3f^etoman^ m. j^.Nobilis. Plur. 'iiX>iUmhtu 
2f^cI|Tap/ N. 4. Nobilitas. 
2(bcr StåWLÖ , N^ 4. Ordo nobilium Regni. 
STOertoft,. Numer, oaodecim^ 2(tetton^e^ 
. Nii«r.. ord,: Dccimns oÖavus. 
%^1<L, v. A.. I. Nobilitare. IDD()tcn aOcna aD' 

lar^ Virtus fela nobilitat. 2tt)Ut>^ p. p. 
Vi^vocxt, M. 3. Cauffidicus, V. per. 310wcat 

jifVal, Fifcalia in Cjoiliegiis publicis. 
%t>voUxa„ v*. 1?. t.. Cauflam. alius. agerc 

In foro;. 
Stvoc^tur^. M*. Cauflknuin. prOi allia apad jci- 

dicent aQio. 
Utt^xoatct, M*. alias, Hinten^ vtl SDasj^tm 

ninge tinicn, conf. 

aif; uRiEP. Ab. De.. Ex, 9x. gr. Slf 6c9Dtl» 

-ndfcn.f Ab initio. Slf ^uH^ # jÄrn, UC. Ex 

■uro., fecro, äcci 3(f t)eni Oträfen7 Dia ex 

cauflii.. 9(f intet/ Ex nihilo^ ^et 4t OPtt^^ 

af fUl /. Ex chalybe id. raSttro.. 

ÄoTA,. fmikula' bafi vt ff bi t pofiponif foltt^, 

iliiusaui. fdenior ufus' & fignificfltio. appa» 

rn A ixemplis circa- tpfa, vofabula allatis.. 

Quts. tter.9, illam- babwi frafixam ,. btic ff 

qvuntur.. 'NonnuUa. tam vtl anu, vel^ po/i 

fiy pcfitaftr aämittuntt ex. gr. aiP^wga 

ö* fcraja. af/. Detrthere. »ffira ^ fåra 
of/, Abducere.. ©fira. di ö* afjfika,, De- 
&care .. &' ^ ia a /li^v 
ftem: %{ oAy an,, vtl 2tf 0(^ tit. Ultra. 
dtrdque,. ex. gr., ©i af 0<&: an./ Ulrrd ci- 
trdqpe ambulare , conf» igit 0.ct>> tit. 
Hem : Jtf ^. Vata Ablätivi , ex, gr, 9(f lixi- 
Ull Amore.. 3{f fmrflan. fk tiiCJl/; Ti. 
matCL fDortia*. Item: 2tf, Dicitup de rupto. vel ftafto, ex, gr. 

?pipan ir of/ Tibia fiafta cft. 
Stfbalf « , v. A^ r. Comignaiione fccludere.. 2f f* 

bölPab^ p. p. 
2tfbatFa , v. a. i. Qeconkare.. 2(fbav« 

fa^v P- P»" 
2tfbct)ja ^ v., A. 4, Deprecari. 2ffbeten., 
. p. p. Dif. Ö* Plur. MfbcMie^ Pr. 2(f# 

bcDet/. //!/: afBafr/ Pf. 2(fbrtif/ w^/ Slf- 

bcbt, ex. gr., J&an^ afbA^ (Itaffct/ Pcenarn 

deprecobatnr. äeCta afbCÖCC 1^%. ^D« tig/ 

Hoc te d*precor. 
STfbcrga^ v. a.. 1. Äanonara CDlleaam infercc, 

2Ifbctgab, p. p. 
arfbetö,. v. A. r, Depafccrci 2(fbetöb/ p. p. 
arfbetolö,, conf.. 25ctcla af^ Hinc\ 2rfbc/ 

UAt, p. p. 
!2(fbeta(hitig ,. m. 2.. Debito deducenda tblutio. 
2tfbet(Ia^^ p. p» vrr^. Äftda öf, 
Äfbiba, v. N. I. Pvarflolaru Manere aKcubi, 

don«c quid cveniat ,. ex. gr., fjaj fan icf f 

afbiba DanJ anfwnf?/, Usque dumvcnerit, 

manere non poCTum. 9Kan'tnofie aftiiDa ti' 

t)cn/ Manendum. vel acquiefcendum , donec 

tempus erit,. conf. 2(fti2acCta.. 
MfbilÖ, r. 3.. Effigies. 
2tfbiXöa,. v. a, i. Typo veL imagine teferrc». 

2tfbiteab, p. p; 
2tfbita, v.. A.. 4. Demordere,. conf. Ätta af.. 

2lfl>iien, p. p. Def. Ö* Pltir.. Äfbitoe.. 
Qlfbitniiig^ wu 2. Dcmoi-fio; 
2(fbtac(, M.. Damni quid vel impedifnenti , 

ex. gr. ®4ta fienden afbrW , Damni quid 

Moftibus inferre. pan {)ar libtt (Ipt afbväcf / 

Magno affeSus. fuit damno« 
H^hxhnna, v., a. %. Ueur-ere.. 2(fbcdnb,. p. p*. 

conf. Sithtinna.. 
2(fbrintia , v. n. 4.. IncendiO' confumi. QV 

a^tttina. 2(fbi:unmn, p. p.. 
2Jfbr6t,. Iff. verb. afbrj^ta.. 
2l(bvuten,. p.. p.. conf. verb.. 7lfbtyta. 
Tlfbvyta, v. a.. 4. Defiingere.. Abrumpcre ,. 

alias.. HvyitCLaf,. Horum, p. p.. afbiuiteit. 

Def. er Plur. 2tfbrutne , ex. gr. Jlfbrpra 

ttt f^pp/ Bacutum penitus fi-angerc Slf^rgta 

tnUt/. Orationem abrumpere;. 
2ffb6ia,. v. a. a. Arertere. Arcerc». confl 
. :&6\aaf, Hiuc: %^bi%t ,. p. p. ex. gr.. 

^fiJ^X^iU afböjiff. ttrt OmbaA Malum. arcere 

v«le^- m w ▼okbat. goran Wef afB3gb/ ArÄit«bamr 

perkulain. S(f6$gt) fdpp/ Baculus fiexio- 

tie rupcus. 
2(fbéfl, F. 3. Deprecatio, ex. ^. ®jtÖ 

offfnHig aftSa ^^ PublicS deprecatioiwm 

faccre. 
3tfbot^a^ ▼• ^ I. Exonerare, !ÄfbJtbab, 

p. p, ufurpåmr tantum in ftnfu translato , 

ex. gr, 9fffcftlta (ro pn 1fal6y Dcbitam 

folrere. Stfkirta pR plkft , Ofticio fuo 

facisfaeere. 
5Cfbanta,« v. a. i, ExanEtarire. Dimirtere. 

9lföanfa folbntcr, Milites diinmere. 2(f. 

^<;nHa^ / p. p. " 

3(f^«tsFtttrtg, m. 2. Diminio, wUit. 
Ttfbcld/ v. A. F. Difperrire. Dividere, conR 

JDela af^ Hwum^ p. p. 2rfi>elöö, wi 2lff 

^elt, ex, gr. Sifbda for ^roar oc& en jin 

lott; Sortem dirpertire culque. ^m fiar af< 
>elt bofetl i lOifia capifel> Librum in certa 
capita diyifit. 2if!)da ft SKegfiTicnte, Cbilia- 

dem militam in cohortes dividere,. 
2(f^el)itug, M. 3. In certas paicc? feparario 

vcl divifto, conC ^Delning. 
2tf^rag , n. 4. Abftra^ro. Subtra£lio. 
^fbraga, v, a. 4. Abftrabere. Subrrabere, 

coof. ibragft ai, Indt. !irfotögcn, p: p. 
. Dtf. & Plnr. laf^x&^m, ex. gr. ^an 

^flt afbrflflU pn fori^ron 7 Debitum fub- 
traxit. ©ft flfDroqS I Viffnfirqcn , Rarlo- 
ni deducebatur. 3 rJf ningen ofbroqety 
Rattoni dedufbuin. IKfdragrt fFtnQ/ PelHs 
derraÖa, 

JtfOriftoa, v- a. 4. Abigcre, Dcpellere, C/, 
SDrifwa. Jtfbtifweti, Df/ Ö* /»/«r. !2If 
^rifnc^ p. P- . 

2lföitna, v. a. 2. Judtcbm fijrre vel fenren- 
liam. 2tfb6ittbv p- p- ex. gr. jg)an i)ar^ af* 
ItÄmt fafrn,~ Caurtom dijudicavit. 5lf^tM«^ 
faf/ Caufla judrcora, 

Kffail^ N. 4. Decidium. Defluvium , Aliier^ 
9l(foIl ifrnn £^ran., Apoftafia, 

Item: Ttffötl^ Defcaio, ex.gr, ©frn« (iffoH 

giort) ^onom ftov mSba, niorum dcftaio 

magna eum affecit moleftia. 
3(ffaUa^ v, a, 4. Decidere, tonf. ^ctVict af. 
Horum^ p. p. ÄffrtfleH; Df/ ET P/ar. 2ff» 
faUtie , ex. gr. fyvBi af él j^&i r2tt4 £Sraii( 
A vera dofbina tlecidlr. m 5 

Item : äffaHa, Deficere, ^. gr.^ !Öe nffJda 
ifrän I^OnOin/ Ab illo defecerunt. Alheir^ 

ex. gr. ;g)an ^«r .ni&:rUge« »affaBit ^ Haud 

parum emarcurr» 

2(ffaMcn, ex. gr, 3fff alm ifrSn reliBtoneni Apo- 
ftat-^ faaus, gIfföUen ifrJn tt •parti, Qui 
fa£Honcni deferuit. ^mi fer affaDen llty T«- 
bidum réfert. 2(ffalfne Mat tff trdOeni Fd- 

l\a ex 'aboribus dtlapra. 
IKffattay v. A, i^ DeTineando Tel defcrfbeiv 

do exprimere, ex. gr. f^ita en Ort pl 

taxiCk-, Reg-ionem geograp^icé deJineare. ISfi 

fattaöy p. p. 
71ffi!a^ v, A. u Dellmare. 'Mfflfrfb, p. p. 
2lffiaUay v. a. i. Desquamarei ^f^]h\kcLV, p. p. 
2lffitina |tg, v. n. 4. Rtcipn. Mercedera vd 

mirnera »eportare. 
atfP^ttöy v. N. I. Demigttre. Äfiflyttdb/ p. p- 
!2(ffli^f tning , m. 2. Deroigratiö. 
!2Iff!a , cont 5l« of . ^'«^ 2ffpJt)b^ p. p. 
^ffbr^ra, r. a. i, .Expxrfci?re, confi ^orMra 

öf , r////f ^(ffot^rab ^ p. p. ex. gr. ^jm 

icfc i9t affwöra M^ 6ref/ <injit(ea<y-K^ 

Iliias literas^ apocbatn <kc. expofcere-t .ne 

oblivUcarrs. 
atfdflig, ADj,- A pånibns deEciciw^ 
^ffalUng , m, 2. ApoiUta. A pardbua defi- 

ciens quis. ' ' ; 

5lffävt>, M. 2, 13irce(riis. Abrrns, ex. gr. 

efter l>an^ nffarD ginge W ^u\\, Poft 

e}u5 difccnani domtrm nrimus. -.^an ffdF 
en (hopKg ajfiSrl) 7 Cam prohro dimiffua 
fuir. Alher, ex, gr. ^Uni 0Jf3lD |iar te» 
l)r6froat.inåtigcn/ IlKus muUos triftitia aflfi> 
Cl t obirus. * 

'^ffåt^a, v. A. 1. A fe dimittere. Abiegat-e» 
Qlffdvbab, p, p. ex. gr. ^an off^ivDaDe 
|)ononi mei) fartö mb, Rrevibtis eum a fe 
diinific. g5at)xt ffaU tjcnap affartaöi Nun- 

jius möx «bleeabirur. 
^(fräöa, F. I. PiH>gemcs, 
taffiilja , v. N. 2, Dr, ex, gr, -gKln j^fp 

re låter n^ölia Den fiiittman St I)onom, 
Illam mihi fliittendaTii iunnnani , Doiniuc, 
el trada«. 

2rffon, ipf. w/fc. 2iffaatt.. 

3((f6ca^ v, A. 1. Abdijcere a/iffT 5ira of, H^mm 
p. p. 2tff4rt), ex. gr. Öe affJrDe ^?tt«n til 
fiaben, Illmn kti arbem abduceban^ 
% % Item: m m Itcm- ÄflfSra, Subtrthere. Dcdaccre, ex. ^r. 
£)en fnmman fommer ot affixai i rilfen|!a' 

> ptXMf SumiTia rationibus illa eximenda. 

Ittmt ,7lffiva, Purgare, «/m/. S^^^ J^f^ 
term. mtdic. Hinc: SKffdranDC mtitV, Re* 
media purgantia. 

3tfgå , v, ANOM. Abire. Decedere. Pr. Slfqat. 
Ipf. Stfqicf. Bf. 3JMbt, ex. gr. g»cD 
frcppet fam (!iiDe l^trifrått af()S/ Cum navi 
hinc (blutura. SSrcfioet afjicf mcO poficn/ • coiit <Bl af. ÄfgSrtgen^ Dcf. Ö* P/i^r. 
^ffs^ngfte^ p. p. 

7li6^m, 14. Deccffus, >r/ii#r, ex. gr. Sffia^ 
ror fom ^f»a ttfflÄn^ , Mcrrci qu« fadlé 
▼enoantur, 

3(fS^vba bf ^ m. /agua» :vo f«paratiis» 

conf. I69(bf. 

TL^qfAt) , M. 3. Reditus val proventus. 

3Cfgifwa^ v. a» 4. '^radere. Pr. »ftifwer. 
J^/ afaaf. iy: Slfsiftoit, ex. gr. 9(f9if»tt 
fitt iftonfanbe t en fnf, Pe re aliqua-fen- 
tentiam fcripto mandatam tradere. 2(fgif' 
i»er> De/. Ö* Plur. afgifrte, p. p.* 

StfB^ft/ ^v3« Depcnfuni, vel przAatio pc- 
cuniaria. 

%i^\oxX>, p. p. vtrh. ^fgAta. 

Äfgét«^ v. A. a. Decidcre, ex. gr. StfgJra 
Ctl foF/ Cauflam décicfere. SHftJta en tmi' 
(lifl^Ct / Controverfiam conpoiierej discer* 
nere. Alittr ^ ex. gr. 23t of afflJra tCt 

• 0§ tntcOatl; Id xnter nos componamus; vd 
. de eo convcniaraus. JDct dr (ifgjiortt ftCin 

ttntnfn; Inter eos convenrum efl. 
2Ifgn«^ri, Df/ tf Plur. 3(fgnagne^ p. p. 

Utfgni^en, Dtf. if Plur. afgmt>ne, p.p. 
^^crt. <Bufba af. 

a^igntnt^ u. 3. AbyfTus, 

3(fgu^« M. 3. Idolum. C^mfof. Slfgttba^ 
6rlJtC> Simulacrum Dei 6£U« $(f9ttbaf 
bprfan, Idololjtrie. 9(f9ui)a « b^orfarc/ Ido- 

lolatra* ^vf^Uba ^ ^U< , JEdea idoli. Delu- 
brum. 9(f3Ub4' .Pffcri Sacrificium idolo, 
««af. Si«yp/» 5lf^ 

JlfbÄttbla^ v. A. T. Tranfigcre. Contrabere, 
ex. gr. Om ben fafcn Fonima gKiniflrarne 

at AfbAnbla, Illii de re tranfigeni legati. 

Item : 21fi>önblö , ex. gr. ©et Ämtict bar ^an- 

1 jin bof afb^^nblat, Iftam in iibro fuQ ma- 

teiiam rraftavit. 3Jfl>«nMab^ p. p. 
2tfl)önblhig ^ m, 2. Transaaio, ex. gr. @8r« 

rn afbanbling om nigot, Dc^rcaliquairans- 

a£lioneni ipire. 
Item : 3rfE>anblf tig, Traöatio. Tra^latus, ^x. gr» 

pM talar bärom i ftn afbanbling, Hujas 

•n trafbtu fuo mentionem injicit. , 
}(fE^je(pa^ v. A. 4. Rei conficiepds fua 
adcfle opera. C;. ^|e(pa, ey. gr. 3«Ä 

bab lottorn af^irlpa brn fafeii/ Ut fua 

rera opera ad finem perduceret, eum ro- 
gabam. Äffjulfjew^ Déf. if Plur. %fs 
hulpnt^ p. p. 

StfbttSS/ »». 4. I&n« refecam. 

Stf^ugga^ v. a«4. Amputare. Decidere» conf. 
^n^^a af, Horum. p. p. Äf^ugften, Df/; 
Ö* f/«r. 2tft>uggnc, ex. gr. SÄf^iiqfla ar* 
men/ Biachium amputare. Slf^tigga 0r<« 
nar/ Ramos decidefe. 

3Cf[)uggning , m. 2. Amputatio. Decifio. 

aftulpeti, »fr*. 2tff>|elpa. 

^f&F(l |>emmaii/ n» Frzdium iedifictls de» 
folatum, cujns vero fundi colunrur. St 
bemman, %xocxi jiorbbruf ibla</ men Ix til 

. boacinab 9be. 

. 3lfl?aUa, v. A. 4. Abftinipre, conf. ^Söa öf^ 
ex. gr. SffWBa en ifrån fjmn, A fomn» 
aliquem detincre. MfbÄlIa fift JfrXtt fäCffop , 
A confortio fu abdinere, if/i>fr, ex. gr. SIf» 

fiåDa tVAfnct ifrån muren ; Aquas a muro 
arcere. 3lfe?aUcn, Df/. &r P/«r. 2Ifbrtttne> 
p. p. verh. %f{jiVia, ^ verb. ^iUa éf, 
ex. gr. 2Bfl(Bc( Jt aff)åM, Aqua abverft 

eft. ^an åt allefliibcj af()clDen/ Ublque ac- 

.eptus aft & dile£hi«. 
5(fbaUrt / ▼• A. 2. con£ tgillft af. . 
2ffl>il'ning, m. 2. Ptoclinatio, qua para flui- 

dt ettunditur, v^/ qua denfum refidunm in 

fundo temanet. Jttm : Plani inclinatio , qua 

aqu« defluunt. . . ^ 

2(ft>imta^ v. A. t. Ferendum vel docendum 

qud quid rccipere. Tlfhimta'^ , p. p. 
?(f$ jmtntttg ^ .4. 2. Aéus, quo quis aliquld 

ferenduA tel vta<^lufQ recipit. m m aifl^nbd^ v. A. 2* Diripcre. Privare, ex.gr. 

^ft4nb« cn jin coenDom/ Bona allcui diri- 

pere. 8tf&in^a pg lifWrt/ Vita ft privarc. 

Vff)ån^ , p. p. 
StfbiM/ ^pf^ virb. 2fflf>U88Ä. 
^flyill, Ipf. verb. !iifl}ina. 
Tlfhiva, y. A. 2. Extudirr, ex. gr, JlfJJfa 
' rn ptibitan , ti tat , Condonx , oration! , aa- 

fculrans adeffe. Olf^ivb, p. p. 
Tlffafi, v. 4« Brovcnras. Redmiit coof. Tlft 

fa(tntng* 
Äff öflab ^ p. p. verk Ädfta «f. 
Tlff^afining , u. 2. DejefUo. 
3(fF(tppa^ v. .A. 3. Forfice rccidere. Äf» 

fKpt, p* p. 
}(fF(4b<t^ v. A. 3. Devcftire. Exuere, conf. 

%lår>aaf, /«i/r, Mf^Mbb, p, p. ^/i/er, 

«r. gr. fllftlha fa jtft ^m(etr, Mdnus de- 

ponere. 9(ffM6(i fig aO biygfamM/ ^"^li 

fe Jenndftre niodeftia. 
HifPomma, r. x* Frogenies, conf. %ff6ia. 

Tlfiomman^t, Suhfi^inivé, Ideni« 
3(fFom(f ngftt^ P/«r. Ejntdem progeniei ,, conf. 

tefrerFommanbe. 
IffFamfl, M. 3. Frorentus. 
Tlffunnit, r. a« i. Denuntiare. 3(fFniltt<ib , 

p. p. ex. gr. Xffunna jgtenffay af »rebif' 

floltUi Matrimoninni ex (uggeflu denun- 

tiare. 9(fflllllia (11 %ixdtMnq, Sumtam 

promnigare. , 
%ftlitté, y. A. I. -Detraheré, Deminuere; 

ex* gr« Sfffårta oJd0t |^ tlnrtl / Sala- 

TIO qt^d detrabere. Tlf^ittdb ', p. p. conf. 

54rP8rta. 
Tl^ivtnina, m. 2* Detraäio* Dcmismio^ 

conf. sStfattninq. 
Hfla, T. N. I. Concipere, ex. gr. 9^tian 

i|tvinnan aflot / Poftqnam conceperit fnutier. 

Vffab^ p. p. 
Jfflabe^ penule» proJ. Ipf, virK TifliQ^a^ 

hem : 3lfl.ate^ Ipf. vet b. Vfla. 
Xflasb; p, p.. vérh 3(fl^g8a, Ö* verb. låg^ 

ga af, ex. gr» f n affaab fniiiina prnnfn/ 

tax, Summa pecomx fepofira* ^eil hibe 

ninqcn Jr aflagb, VeRis ilta rejefta eft. Sd 

aflagb l?b, Mos abolimi» »flagfc e>, Ja- 

rameDtum prxftimm. 
arflat; Ind\Klgenti2 pontifici^^ SffoM (rcf# 

LUers uidttigemiAki» 5(fl f 

aCfTeb/ Ijp/. werJ. »fTiW. 

3lfteb(t, v. A. 3. Deducere, De via ducere» 
ex. gr. atflcDa mtnttf Ac^uas deducere. 
Tlfiebt, N. Ti^ibt, p. p» 

3(fleben, viVf 2lfiittn. 

2ifitfwtxtt(t , vidt 3ifflemna. 

Tifltfwcv, F. I. ?/»r. Reliquiap, ex.^r. ^t\t 
%^VA a^eflVOt/ ReliquiflB fanfiorum* conf» 
£.ettining. 

3(f{e(fé; M. 3» Conceprio» fotminarnmm 

TlfLemna, v. a. i. Tradere, ex. gr. : ^fitm* 
na ti (ref it n jgp»/ lirerai alicui tradere» 
Tlfiemnabf p* p. • 

3(fliba, v. H. 4. Obire. Mori. O*. ^Litct, Sub^ 
flanuvK 2f^ibanbe, E vfta difceflus. Jlflu 
Deit/^Df/. Sr P/«r. 7ifii^nt, p.p. 

3(fItfW(t, v. A. I. Vitam demere, fupflich, 
Hilifwab, p. p« 

mflinqtj N. 4. Bona acquifita. ?f|Hiige lotD./ 
Rea foli acqtu(it«. 

TLflopPf K. 4. DiTergiDm» Ad proflnxum 
declive. Sfpoppj trfC; Canalis, qur aqnc 
profluant. jélstir , 3(fIops , Ipf* verb. 
2((l6pa» 

3(flupe>t, vtrb. %fl6p<t. 

3tjlpfa ^ T. A. 3. Dennntiatione pnbliea abrogi* 
re, ex. gr. Mpfa Stifibogril/ Comirionini 
€nefn pubUcd dentintjare» Tlfiyft, p. p» 

3(fl2ng^ ADj* Oblongui* 

TL^ita, r. n. 4» Definere.. Omittere, C;. £S# 
t«, ex. gr. ^8 Qflittt tcfc at pxfa lAt^åt 
Id Qrgere nuqnam definlt. .^on atl&t ide 
nt (cDia^ Orare baud omifit. 9(Iata mct^ 
fytibtn, Peccata relinquere. 

Item: 7lfl&t<t, Sibr anferre, ex. gr; ^an 
^r intet at ajiJIta/ Nihfl qood fibi aulb* 
rat,- haben 

Äflaga«/ n a. 5. Deponere» conC Ciggd 
«f« Hérum, p» p. 2(fr(t3b^ eon£ y»- 
fra, ex. gr. 9(fldci«a fHIXti imltttr i^* 
Vcftef , munn» , &c. deponcre , , Mter. Sff* 
%9a fftl fod^f^geirC/ Granarum* aaionem 
pröferre^ fSMqqa fn (eKtling, Salutem 
dicere. .Sl^aaaa (Hl ffplbiolM r Oflicio 
fatisfflcere. Stf^ga tbt Juramenmm plxw 
ftare. 9(f!2gga gamla (Cbcr^ Morei abole» 
re. entiquoa. 

3(fIagfe,ADy. Seorfim remotd, ex. gr. ®ixtm 
ligget afl4gfC| ViUa reinotius fiu eft^ 

«a 1 *f m m m m 'Sfflisfett^ ABj. Sim Tefiiotas. K^motus , Def. 
Ö* Piur. "Hflåqiht^ ex, gr. ©tabm åx af' 
tlsf^R/ ^>^s cyfCra eft. SBi^a afljgfet ifrån 
fanningert/ a verttate longé remotum.^ 

2lfiÅ^ftnl}et , F. j. Shiit Minotioc. Longior 
diftaacia. 

Tlftina , ¥• A» T^ ^fllarlam vél hiercedem tii- 
fauere» 7ifiin(^ , p. p. vtl 2(f!ént. 

}(fl&nin8^ -m. 2. Salarli onnui ptxftatio, vd 
^operac .condafiids faljuta inepces. 

SrpipÄ, ▼• N. 4. Ey«iii«re. Accidere, corit 
» ilc4?a af^ Haififu, p. p. '2(f!iiveii, i)?-/. Ö* 
Plnr. 2(f[|ipR^/ «x gr. 3fl9 ^f W t^et ofiJ* 
jycr icfe UtO» fara , Non finc periculo id fie- 
ffi crediderim, Dftt fflfcn a|l0|)y Iprf^ij^n/ 
'fies illa bene cdHt. 

:2(fl6fa^ v. a. 3. xNbfolverc^ coiif, fcifa af^ 
/«if., 2ÉP*i}, p. p. 

Item : 2(flifa^ In locum fuccedere^ <x«. gr, 
^en ene fora ^^ aflofie ben anbra ; . Aiter 
adveniens in alteiius locuin fuccedebat* 3(f* 
lAfid tOOEtCRf Excubiaa murare» 

2(flietltllGy M. 3. Abfolutio, r. ^c. 

Item: TifLhenitff , £xcubiarQm niutat!o« 

3lfmattct, v. A. I- • Languidum teddere. Eticr- 
irare. TtfmattoJ^^ p. p. 

Tlfminiia, v. a. i. Diiwinuere. ^(fmiwfBcb^ Dfpiflgere* 2(fillS« p. p. conf. 5^t^tni^t¥^j 
^fmSta ^ v. A. I, 

lax>, p. p- 
Tlfmalninq, m. 2. Depi£tio. 
Iteoi: 2(ftnå(itiiig , Imag<}. T)*pu$« 
^fmita, •. A. 3. Demciiri^ conf. Vnåtå af. 

Horumf %fn\htt^ p, p. Ne«f. 2tfmitt: 

Ferperamj Orfmatetl, Def. i^ PÅur^ 2(f/ 

tiiitttc'. ex* gr. Jlfmilta et ffocfe af n>iSf« 

iwn/ Tel« partem deraetirL %\^ ]j)flr laCiC 
afmata ^Mi bcl/ rortem iHi debiraiT^ deme- 
tiendam curavi. Slftliala latiOetf Regnuni 
vel -regtonein metarl. 

3(fm^tnittg^ m. 2, Menfio^^uaquid per par- 
tes dcmctimur, -conf. Vndtntttg. 

2(ftt^tTWite , M, 2. QiH folitfi a mercatore, vei 
ab opifice, ecnit. 

'H^nhta, v. A. 3* Detcrcre, conf. tl6ta itf. 
Iii^# 3(f!idtt^ p. p. 

2(fpaga^ v. A. I. Dr. ex. gr. 3(fpa|« tibjftl/ 
Temporis feäari opportumtaten]. tSfpaj^a ^ nSgOt tfbt f cj^oftoetf Ad uram quid necet* 

fariura exigere. Xfpagat)^ p. p. 
21fpl(ma^ w. A. i. Delere, v. ec* 2(fpl<t« 

««^/ p. P. 
2tfpIanPa^ ^, a. r. AfferlbTls fechidere. Ttf 

Vian^Oit, p, p. con£ 2tffftanf«. 
'SlfpIattPttins, m. a. Seclufio, ajferib^s. 
Item : 3(fp(anFrtlns^ Locus ipfe feclufus, conf. 

TiffivaMnin^ 
^fplocfa, v. A. X. Deccrpcre. 2(fpIoc' 

^a^ , p. p. 
'21fpticf«^ v, A. T« Kationes difpungere. 2tfr 

pricfi:^^ p. p. ' • 

3(fqt»tfla, v. A« t« Ramos ampmare. Tlfc 

<|iviflat)^ p. p* 
m^vat)^ H. Agrarium, Penfio atimia vel tri- 

burum, ut dicitur, in natura, ex, gr. er 

agris. fodmis, &c* 
^ftaFa^ v. A. T- Ad cutera deraderc vel ton- 

dere. StfröfaÖ^ P» P- 
Hifvttt, p. p. i^^r*. Titta nf, 
■Jlfr^fa^ F, I. Abitus ., quo quis in iter fe 

coiifert. 
Tifvefa, -v. k. 3, In itier fe confcrra. 2tf' 

teft, p. p. 
'3(ftifioa^ v. A. 4. AYeHere, Lacerando detra- 

here, coni. TUfwaaf, Horttm "ilftxfvom^ 

Def. (fPlur. 2tfriftte^ p. p. 
mftintta, v. -N. 4. Deflu«re, conC %inn<t af« 

/a//f !Hfruitnen^ p. p. 
"Xftita , v. A. f . Ex prototypo , vel ^d 
^ exemplar, deiineare» Tlftttat^ p. p. conf» 

Xita. 
'Stfritntrtg^ m. 2* Ad exemplar deiineatio. 

Deiineatio. 
%fvydta, v. a. 3. conf. Tiydct af, Hurum 

p p' 2tfrvcCt. 
Itera : 2tfrftfa, Feftinant-er recedere vel di- 

fcedere, term. miltt. 
Ittfra^a^ v. a. 2. Diffuadere. SuhfiamM 2(ff 

rSbflwbe^ Difliiofio. 2lfr5b^, p. p, 
SlftaPna , v. a. i. Ab fumma deducere^ In 

numerando detrahere , conf, l^oXna <if , 

Horum 2ifri^nat) , p. p, 
3(ft:iPit!tig , M. a. .Deduftio in rationibus, 

^* si^- 3^9 ta<Kr icua i afr^Fnmg p4 min 

fotbran/ Hoc deblto dedu£lum fumo« 
TiftiiUi^^y. A« r« Supplkio capicali pledcre. 
2tfrätliit>/ p. p. 

Item : m m Irem : Tlftitttt ^ ex«. ge MflåtUi^ C» j^ttsfr^ Cåi- 

nem inflituere. 
3(ftÅtt6 i ^{ate ^ M» 3^ Locus. fupplidiP ca^ 
pitalis» 

2rft^|d^ v. A. 2. Obftantlr. vel- impediinentv 

(umniovere.. Expeditum facere. 2(fr^({^^. 

p, p. ex. gr.. @n flfcåftÖ BlÄtF,. 5olum. afpe^ 

lum explonatUmv 
-2tfr<rt)e, Ipf. ttrb. afWg*. » 
2f fftMaO / p. p. v^rb. &aX>icc af^' 
Slfföc^Ö/ p p. fC*. Zffic^ct, ex.gr.. gftcr 

affnoD bom; Poft fentenriflm denunriotonr.. 

!Dct dr f)ani affagjbe flcnbei Hoäls ipfi pro- 

feffus eft.. 
2(ffaFnaÖ, f, 3. Defidcrium, dhninuci: vel 

perditr, conf. S«Pn«&. 
aifjafit ^ Didtur^ %\\ affalu / Venum^ In ven- 

dirinneiin. > 

2tffött^ p, p. vtrh. 'H^tta, bf verb. eittct 

af,, ex. gr. ^att ir affoft/, Ab officio re- 

fnotus eft. Sffiawn ir flffatt,. Merx vcndita 

ti\. ^tnmn^' fiunmanjir affatt^^ Ptrcuulc. 

fiunma' fepodra eft.. 
Tlfft, v. H. ^nom. Provide' percipere,, u/ur- 

potter t&ftvuin fff Infinitivo^ 
ISffeetlte ^ part; Subftantivé r RcfpeÄua ,. 

ex. gr. J^an fykt giort btt v annat afr 

feenbé,. Alio id refpea» fecit. 3- ttff"»' 

tit p£ ben: UUn,, Ullas, rellutuitu», conf«. 

21nfeen&e* 
Srffcgla, v; N. T.. Solvere». Navigandc dilce- 

derc. JtffegU^^ p. p. • 
2f|fi*t^ m; 3.: Intenriö animu Propofitum ,. 

ex. gr. ^an<affi(ft iSxmcb mar fåOan# Eo' 
barc illius» intentio fuit, ©il;a. (ina. af jicftcr// 

Propoiica celare: 
Äfpöes^ Aov; Storfim,. ex., gr. ©taffa* tlSqct 

affibeff' Qurcquam feorfiin ponere;. £rfma^ 

affl^e«, In feceiTu deg«re,.^4/;^aiv^.. affi' 

beé iefnat)/' Vita in fecefTu; 
Äflilab^. p- p. vtrh. &i[\x öf.: 
TlffinaX), p, p. vf^fc. ©ina* af.. 
%fiiaffa, v: a. i.. Abrogare.. Abolére;. 2(p 

t?aff4^,. p.- p: StdfiaMivé:. Jtftlaff/nn^e/. 

Abrogstio.. Abolitio.. 
atffc(fnitig^,M;.2. Abrogatiö. Abolitio.. 
2tf>Wweit.. De/: Sr/f^/Kr.. Sifjlafne,, p..p;. 

va b.. @FafA»a. af^ W r 

affföfa,. v. AV !•> conf.. 6FaFa: af., »fffiu' 

faö, p..p. ' 
Srfflfola^, p. p. vfri. &fala' af., 
afffac^ Ipf. virb. Mfffdra. 
2lff^e^^N. 4. A munere dimifllo', ex.gr. ^ail' 

9ar tag^it afflPcb, Dimiffioncm obtinuit. gj, 

afffei)/ Uihiitti. A niunere dimitti. 
Iiem : 3fftfcb^ Lirerte diiniffionis , ex., gr.. 

^an mi|le Up j$U afflft) ^.Literos dimiflionis 

ollendtbet... 
Itein: 2lfffcÖ, ValcdiOio, ex.gr. Jaga' afjfcfc 

af flua tti^unW/- Amlcis valediGere^. 
2lff?eöa, v. Ä. r. Dimittcre, ex.gr. 309 ^at ^ 

affFcbat honom m^b bref , Cum lireris^ eum- 1 

diiniii. 9(f|Teba folbatcr /- Militibus. miffio- 

nem dåre; 2ifffe^ö^^ p; p.. 
Wffeppa^ conf. tttffeppa. 
2ffltt*a^ v. A-. u Ablegare.. Mittere; !Sf; 

flufat)^. p.. p. 
Vfitidhxinq, m 2.. Ablegatib; Widio^ 
Äfjli^ra.. 2Jftl!itoti»g^ »iir 2(fm«la. »f*' , 

niålrtutg.. 
2fftltC|a,. v. A. a; Ab ihtegro quid- fcpa- 

rare; 2tfffilt>\, p. p. conf: &xl\a, ex. gr,. . 

4ian affEilbe e» bel ifrdn ber Jfriga/ Pär- 

tern 8' reliquo feparabat*. {)an' tåte af|' 

ffiU (ig ifrän* fJlffapct // A coniör^io fé: 

ftibdttxerat.. 
3(ffliljning^. m;. 2;. Separatib.. 
2(01liuta ^. v. A. 4. Ejaculari, it orcu:. Exo- 

nerare^ 4/f Boniharday conf. ©Piutft* af.'. 

Horuviy p. p.. 2tfff«tc»^ Df/. & P/ftr.. 

arftliittie.. 
2rff?vonPa^ v. a-, r.. In- »dibus Ibcum^ dis- - 

cludere;. 2lftlt:anfa^ ^. p.. p.. conf.. 2tfr- 

pfanFa; 
2tfllranFf|{wg^. m; 2. -ÄTditiin* fcpto^ fejimftai 

pars,, conf. IltfpIanFttmg. 
!2tOttap^. N. 4. Srrigmentum;. Purgamenta ,, 

qox rafione decidiint.. JrfW. 7l\Hxa\i ,. Se- 

jeélamenta' quivis.. 
2fl|lrcp«^. v. A. I. Abradcrc^ aUas.. .©Frapo: 

rtf ^ f/i/ic Äfflrapab»^ p* p.. 
-arfilcatfä, v. A,.r..D«ierrere. affifWcf t, p. p:. 
lii9xit>z r K.. 4^* Purgameuta* difcer;iendo> 

^rejéöa.. 
affflttft , m; 3; Exfcriptumi. Extmpliimi,, alUs^ 

Oc^ia ,1 v., pfr*. 
»fllwfning^ m;. a. Saiptid> ex'av<ogyaphoj. 

fteiD':: « m . 

Item: ^(fflrtfnttts ^ Solati dedoftio 10 n- 

• tionibjLis. 

%f\Tlxxfma, v. a. 4. Exfcribere, conf. ,SPtifr 

wa aT, Horum^ p. p. 21ftTtifii9en, De/ 

Ö' P/«r. 2(ftlrifne. 
Item : 3(f|lrtf«oa ; Rtticmibus folutum de- 

dacere. , * 

2Cfjli:{fwate, u. 2. Ixfcriptor. -^/iäx Copifta. 
3CfifEcttbba^, p. p. vnb. QVtubba af. 
ilf\hit>^a, v. A. I. Difcutcre. 5tf??ubt>a^, 

p. p. ex. gr. 8ffj!utt(l jloftet, Pulferem 
. dircutere. J^an fm alDttd afffutDa fig.bcn 

fCa.mincil/ Id ^unquam dedecus dtfcutere ne- 

miiu äfpfubba Ofefr T«J?uin excutcre, 
SCffrummd/ ▼. a. i. Delpumare. Vfurpatur 

auoqui dum nulla adeji jfuma^ ex. gr. SIf# 

KUmma miXUvi, Florem laOi detraher^ 

3(fflumma^/ p» p. 
Otftluven, p. p. conf. verl^. Tif^axa^ 
2CWttten, p. p. conf. vnb. Stfffjuta. 
5lfffF/,M. Faftidium. Horror, ex. gr. ©tdfla 

Äfflfp fJt ttJiJOt/ Faftidio qoid babere. igära 

aftf9 fdr n^gi^R, Ab aliquo abhorrére, conf. 
, 5Äfa^ ©Ff. 
ilfftira, v. A- 4. PrÄcidere. Abfcindere, 

conf. @P4ta af; Horum^ p.p. !2(ffftiren, 
» Df/^. Ö* Plur. 2tf|!tttne, ex. gr. SlffFira 

ttihtn, Filura abfcindere. ©rn fafcn af* 
i . ffar mig alt ^opy / Omnem res illa mihi 

fpem prapcidit, ^an ^at afjfurft ätergnngfii 

for fif nt)Cn , Hofti reditum prxcidit. 3If^4' 
ta fmn, Meflem metere. afjfiirnf <|tt)i|lar/ 
Ramufculi abfcifli. SlfffurCll UlU / Mem- 
brum amputatura. ■ 

Sfffldrning, i*. 2. Dcfeöio. Amputatio. 

TLfiiilia I v, A. a. c«nf. eWIja af. 3tp 
ffilg^/ p. p. 

atfflag, N. 4. Repulfa, ex. gr. ©tftea eBct 

- fa afflao / Repulfam. dåre vel ferre. 

Ttem : Xfjlag ; Pretii diminutio venditoris , 

ex. gr. ^an beg^r tc loO/ men ficf 60: 
%tt »ar et (lort afflag, Poftulavit joo, 
(ed ficcepic 60: magna hare fuit pretii 
diminutio. 
Item: «fftag; ex. gr. tttf UP OC^ afflag, 
Dicitur , dum res fub häfta venduniur 
per aufttonem & diminutionem (imul. AH*^ 
ur, ex. gr, ©tat^naW afflafli Locfaiorura 
fuppreffio. Äfflögen, Def.t^ Plur. Hf^lA^m, p p. wrK 
21fffS, ö t^erS. eii af, ex. gr. Stfflafleil 
MpP; Baculns percutiendo ruptus. {)ant 

^ begäran fc afflagen, Petitionis repulfam tu- 
lit. $rife't iv afflaget; Frecium diminutunt 
eft. ^fflagen ing, Pratum in quo fcpnum 

feaum. @eban fienberna tooro afflagnr/ 

Poftquam hottes repulfi fiiere, ' 
TlffliAab, p. p. ^erb. QUda af. 
HfHipa^, p. p. verb. QCipa-af. . 
2JflIitett, p. p. Def, & Flur. Tl^itnt, f#r*. 

etita öf. 
Mfffog, Ipf. verb. Tlffli. . 
lafHuta , y. A. 4. Ad conclufionem, vel exituna 

perducere. C;. Sluta , ex. gr. 9tf|Iuta tfi 

r^tteg^ngj faf / Cauftam judiciaUm decidere. 

aträuta en ritning eOer ritenflapt 6of ,. Ra- 

Jionem vel codicem rationum perlcribere* 
Ifilftten, Def. ^ Piur, »ffltttne^ p. p. 

perper tm dicitur , S(f|IUfaD. 
%ff[\xtnxn%, M. a* Rei ad concltt{ionein per*. 

duflio. 
SCfftttttning / m. 2. conf. &[vittnx\iq. 
2tflla, v. ANOM. conf. ©fS af^ Horum^ p. p» 

2lf|I«gen, conf.fupra. Far ii adbibetur^ ^.gr. 

S(fflä^en« begäran / Petiti repulfam dåre. ^f» 

.fla pa prifet/ De pretio diminuere. 
2fflI6t^ Ipf. verb. Mfllttta. 
2tffom»ia, v. N. I. Mori. ^fffomno^^ p. p/ 

cor.r. ©otHna. Onfomna. 
JCfibpa^^ p. p. verb. ©cpa af. 
3(ffpintia, r. h. 4. Penfum finire, cofhf. Qpitu 

na af, Homn^^ p. p. ^fffputtneii ^ Def. Ö* 

Plur. 3lffputt^ne» 
affpifa, v. A. I. «onf. ©pifa af. Slffpifd 

en meb orb 1 Inanibus quem rerbis dudaro. 

Stffpffaö, p. p. 
Jtffptdtta^, p. p. verb. ©pcitta «f. 
3(ffptans^ N. 4. Digreffio. 
Sffiputttieti ^ p. p. conf. verb. affpifttta 
2tf(iabna , v. n. i. Ceffare. Non amplius pra. 

vehi. Tif^atnaXf, p. p. coaf. ©tat^na. 
5lfflt*«, conf. ©ticPa af. Horum, p. p. 2Iff 

(lucCen, Df/: ^ Plur. JCfflttcene. 
Jtffligen, Dr/. Ö* Plur. 2tffligne, p. p. verb. 

Gtio^a af. 
2{f(lrftffa , v. A. 1. Pcenara^ irrogare. 3Cf< 

f^raffa^^ p. p. 
3(ff^raffni»g^ m. a. Pc^nae irrogatio. m^ ' m Jffftry F«/ ▼. A. 4. Abftergcre. De mJh. covkf.. 
SjryPa af, Hnrum p. p. 2(f{lruPen^ Def. 
^Piur. Tlffttufne, conf. Ttftocfa^ ex. 
gr. ^an afjlrff orenliq^ffenf Sordcs ab. 
ftergebat. ^aft ^flt afflruftt bamftcC/ Pul- 

vcr€iTi abfterfir» 
af]|hi(fett^ conf.^trrt. Äfflidlft. 
afflympa^ v. a. i. Mutila.c 2lf(lympctt> , 

p. p. Slfllpmpa (itt tal, Oraiwnem ab- 

rumpcre. 
}(f|lfmpniYi3/ m. 2. Miuilatio. Abruptio. 
afjlj^ra, v. A. 2. AVertere, ex. gr. Slfffora 

cn ifrån något fixtta^anbt , A furcipien- 

do qucm dcducerc.^ j^an OfllpvfeC t)Ct 00' 
tdp Malum arcuit, ^iftyv^, p. p. 

2lfilfrPa, v. A. 3. Difluadere. 2(f(lprPt/ p. p. 

Tiffli, v. AMOM. Abliftere. Q, 6tS, ex. gr. 

äffiS tfrän fi« fire6afh)anl)c, Propofito ab- 
fiftere. %f^å mcD ^9n^cr, Peccatis abfiftere. 

SIflia jin ralan, Poftulato defiftcrc. SIflll 
fn ritt/ Ju« fiium deftituere. ^ati afftol) 
ifritt (in rdtt, Jurc ccflit. srfili fiti ina 

Ittt til n2(0n, Manus ahi cedere. Stffli! 
yi en ging fitt gote/ Bonii cedere^ ^fl^. 
fléntivh 3(f(l8en^e, Oefiilendi vel ceden» 
di aauf. 3lfilS^^, p. p« 
TLffttitit, K. 4. DifUnda, ex. gr.. 0tj[cmor« 

Mi nfltlnb ifrjn (toaranDrn' Steliarum • fe 

invicem diftanria« 
%^iac, v. A. 3. Decartaré »ffUrfa fn« 

toilitf Potentiam alicujQS prxcidere. 2(f# 

(ja*t, p. p. 
^(ffiäftga, v. A. 2. Scduderc. MfTcingb, p. p. 
Itcm: 3Cf|l^g<t, FraEcIudere, ex. gr. J^m 

^or Afllaiflt (ottom tfrin fdlflap, A cc- 

tibua eum probibuit. ^Det brflutct (ar 

fSr mid nfllianst Olt 60)>P/ Decretum illad 

Ipem mihi omnem przclant. 

3Cfj|l4tfgiitng/ m. 2. Sepimend ad redofio* 

nem exftrafbio. 
Stfll^ttgfel , M. 2. Septmentunii qao quid fe- 

duditur. Def. 2Cf|tdtM(teti. 
3(ffl&tt, p. p. V€fh. ÖtJta af. 
Ttffwala, ▼. A. I. conf. Simpl Snnila. 
Tffjive^^, p. p. veri* Sti^ba af. 
2lf!wåtia, r. A. 4» Abjurare. Q. &XOåtiCt ^ 

ex. gn ^tt aft»or rdigionen, Rdigionem rn^tttne, p. p. 9fTwttVf« jiOlbO H^^^' ^* 
feftiflimus declaratus. . 

Mffiga^^ p, p. vffb. @2ga af. 

2tfp8a^ v. A. 2. D^nuntiarc. C>. €(flsa; 5Cf* 
fag^/ p* p. conf* Supra, ex. gr, ^an 
aftat)e bomcn/ Sententiam denuntinbat. Tif* 
ffga jtd/ Äfcr/)r. ex. gr. Xff^a fiq €t 
fpfia/ Muiiere fe abdicare. Sffiafa (Ig (in 
xhttf Juri fao tenunriare. • , 

3(ffagdfe^ m. 3. Abdicatio. Renuntiatio. 

7i{\hn^a, v. a. 9. Ablegare. Mittcre. 7if» 
fint, p. p. Subftamivi. 2(f(2n^afibe ^ 
Ablegandi at£h2f. 

3(ffintntitg, «. 2. Abiegatio. Miflio. 

2tffatt, N. 4. jP/»r. Äffattett, Calcanci cal- 
Cvorum. v, Gtrm^ conf. &(acf. 

^ffT^tta^ v* A. 3. ReiiX)vereY 4 muntre, conf. 
GiifA af. fkrum, p. p. 2(ffatt^ conf. 
5iifr«, ex. gr. affUtta näflOn/ Ab offid» 
aliquem removerc. 

Itetn: .2tff4tta^ Vcndere, ex. gr. {mnafljattf 
(ina toaror/ Mercf» vendidit. 

3(ff2ttntng^ m. a. Remorio ab ofHdo. 

Icem; 31f(ättmng ^ Venditto, ex. gr. aSorOP 

Jbm (^aftoa got) affittning^ Merce^, qus 
ädle venduntur. £iltt>frfningcn r^fCat pg 
eftrt affittningeil, Revum fabncatio ad ino> 
dum vendttionis fcle baber. 

Item : 7lffkttn\n% , Planicies fim inferior in 
hortis & ejusmodi. 

Item: 2(f|3tttt ing , Ampntatnra; term. chir^ 

Tiffititta, v. A. I. Disjungere. Separarc, ex. 
gr. aÄ9nbra (tg ifr^n et (olag , A fode- 
tåte inka fecedere. 2tf|3nbvab, p* p. 

3(ff3nbrtng^ m. 2. Disjunaio. Separatio. 

Tiftadla, v. A. I. Dr. aftacfla ti fltifn, 
Funibut & velis , apparatvque in fubiimi ^ 
navem denudare. 31fiacSCa^, p. p. 

Tlftam, v. A. 4« Decre(cere« Minoi, ex. rr» 
SRanea aftager; Lnnadecreföt. j^dM Tor« ^ 
r2b aftOg/ Penua ei mhmebatvr ^n (||i 

taget ftagitgeni iiuliet deiictt. 
Item ; 3tftaga ^ Imagine firulpta vel piftt ra- 

frsfentare , ex. gr. ^an |ar Uttt aftajd 
g i loppar, Imaginem «ci fuam infculpir . 
curavit. Aliter» Sfftaga, Intelligere» ooolf. 
Xaga af ^ Hwrnfn verborum. 
atftagen, Def. ST Phr. Hfiaqin, p. p. ex; 
gr. .^on ar aftagen^ Imaglne piai repre* to .;w 

ftntitiir. J^n (it f({ afta^nt tttf Defictm- 
tern prsbet rpeciem. tocfcC Ir aftagctf 
Operculum foblanim eft» 3lftdg«fibe, oni^ 
ftantM^ Decrefcrotiii, Deffcientia', ex. gr» 
fStlnctt St i aftaflatttC^ Lon» m decrefccn- 
tiä. Dtfidt tunt. 

%ftal, N. 4. Serma» iéir ConfiUumr qna de 

•liqaa re ftAtnh or» C<Mivtntio , ex. gr. ®Ar 

ra aftat mcb nSgoa^ Cnm aliqno cbnTen* 

rionetn snire* Aomttta pj niqH flåUt cftcr 

^ ftft^i # In locuin accedere coDdidumw 

3(ftnfa^ v» A. I. Verbrs convenire. Cj, ILcXa^ 
7lftalat>, vil afUlt^ ^ pi ex. gr. ©e 
giorbr^ feitr Di ^afre afealt ^^ titrcOan# 

Prout iiitsr eo» convenmin, fecerunr. 

Xftappa^ v; it. I. E vflfe in aliad traosihii* 
dere, ex. gr. STf tappa tuin i InUXixx, Vr- 
nnm ex amphor» hr ampuUs» defandere» 
Aliur ,. ex. gr. Slftappa f t XitC r Deritan- 
da palodem exficcare. Stftappo^^ p. p. 

Siftjettit, v. A. 5» Jr. ty t rena ^ Demeren* 

«* Ä'*- 3«9 4n(far ot fnitna afrinm ert 
beflVaC/ Operam tu^m demereri! me pofie». 
opto. ^tftifitt^ p. pv 

Wo«^ ipf. verb^ aftaga. 
- Sfton, M. 2. Vcfpcr. Dr/ 2(flonetr^ Plnr. 
mtnCLt, conf. Olia^^tr/ ex. gr. Om flfli^ 
«etl/ Vefperc. Otti Of^ltainc, Dierum teiir- 
f ore i^efpertma. @aiC p2 aftaaetl ^ Serö m 
▼eipemm. 5 aftons ^ Hodie ve^eri. 21 B^t 
afton* Herr vefpcrK 

Item ; 9(ftCt>^ Die» feffviiT pr^cedens. ffiifc 
3utafton , tnit)fommar» « aftot^^ i\r.. 

SftOflb^tf/ v. ^. Oratio ad DEam verpertinav 
0i i OftonbORfllf Snerisi adefie ve^peria^ 
iUhm profi/iity con£ aftonfSiig» 

^ftonmäUi^/ m. 3. Coeiia. 

Hfton^ngp KB» Sbcrorum ih templi» ad- 
miniftrario veiperiuift, dubus fffihy conf^ 
TLftonbin, 

3tfton(ljettt<i ^ n i^ Belpartiy. 

3iftOlfjl«fnb/. r; 3.. Hora vvQiertfnff^ 

TlftonVMi^ ^ M* 2^ Mcrendfl. 

mfHtta^ v* A» I» Abftergerey di humiditr 

coat Xorfo^ af ^ f/oriri» p. p. XftorPat)* 

conf. afflryFa^ ex.gr. Siftovfa tirornc^ 

^ fmcttm XU Lacryioai^ bdoie» &a ab- 

teigere^ m »fl» iXfirpct/ H. 4. Impreffi typtif • ex. gr. Äf^ 
frp* af et pitftr/ Sigilli impreffi t^yos. 
£e foppar(l9af t afirpcf , ImftgiDls ann io- 
fculptx exemplar impreffam. 

3l[ftrf(fa, T. A. 3» Typis expcimcre. SIft 

txyétt, p. p. 
3(ftrpd^niiig^ u. a. Afius qoo qoid tmpri. 

mendo deimeaftzr. SBcgCtabUtfFa afi:r9(rilitt« 

gar/ PhytopoHthi 
%{txi^CL^ v. H. 2. Difcedere, •Juu. X,xlhtt 

af^ Hornm p. p. JlftrÄöb^ ex. gr» ©f# 

Dan D^n Detra tati/ aftraDDt (an, Hifce lo- 

cutis diTcedebot. 21ftrd&a xftitv, vidt tCtir 

^a ifrSrt. 
Itcm^t %ftxata, A^v}. Cedere» ex. gr. 

atftrJDa fiii f9§la (It en annan/ Munns alii 

cedere. Tiftxi^atiOt ^ P. A. Hinc^ ©ctl 
aftrJDanDe, Difcedens^, ScU ab pffictoy of- 
fon. SlkrltanDe. %fttb>^j, p. p* 

Tlftvått, K. 4. Difceflbf, ex. gr. ^rfemiT 

tO$l> aftTilDC/ Liciganres difcedebain.. Itemz 

aftrtoe^ Ceffio, ex. giv ^an firf en »if 

fwtrma t aivciht, Certam pecunix fiimmam 

pra ciflione accipfebar» 
Item : *ilftxå^e, JLatrin». 
21ftr4ftaö , p. p. v*rb* Zxifla af. 
21fttl7illga , v. A. 4. ExTorquere. C/. Cxvfttr 

gö. 2(fttpnngm , Def^ £f f ftir. Jif^ 

twxmqm, p. p* 
2tftt»a^ v. A. anoäc. Abluere. C/; Cwi. 2tf^ 

turagcn, D^f^lf Pltér. 2(ftn>agne, p.p. 
2Cftwitt4^ v. A. t. Abluere» conC Simpf^ 

Zvoitta. Hftxo&tta^^ p. p. 
aftyna^ *% k. f. Labcfaitarf. Zftynäb, p. pi, 
3(ft3[g^ n; 4» Di&efiu» vet recepms:, mlitwm^ 
2lft^ga^ ▼. N. r» Diicedere. Dr, di Mbtrti-^ 

Bus miiir. 2tft5gttnÖe^ Suhfiawiv^^ Oiftet^ 
' fus; 2(ftagab ^ p. p^ 
Tlfc^a^ta, v. A. r.. ExfpeSare. Dr, dnim 

Q»nutendum quld fit y doMc ^likt inftruat^ 

vtl jubeat^ ex. gr. ^aq afi»o*tar ert fwar 
Cfier frefaDuinCTf Refponlom vel jufiam å te 
cxfpeflo-, conf. 2tfbrba. 

Vfxi^atttctn , F, ExlJ^eaoria, conC Tlfxo^adta^ 

Äfaranb^ p. p. verb^ ^fwinitu 

Vfvott^ Ipf, verbm Tkfroifa^ 

3tfurcf^ Ä. Proles. Fcems. Dff. afwcfeir^ 

tx» V^ %h f- afndctir Oviui» foboUK. 

$am tZff» ^» II ^tt l»intot afm\ «f Den iifitn , Ulo A 

«quo j^rolcRi exrpefi&t. ^niOc^aflDCif Foecus 
ingenii, conf. Qllfhv , ^of}etr. 

2lfweUVim, Aoj. ProliBcus.^ F«cundus. 

Stjfu^elfaml^et^ r» |. Foccuudicas. 

3(ft)9el0g2r^ ^ m. 3« Pf^diuoi iuburbannnu 

3(ifivtg, vidi Tlfvou^. 

Tlfwifa,^. N«4, Defle£bere, cotif. VOit<t af, 
Homm p. p. atfwlfen, D#/. ET /*/i/r, 2lf# 
mPite^ ex. gr. {)aK aftocl irrSn toSgetiV 
De ria deflexit, Ort<t flfmifcr ifr^tt r^ta 
hiitlitUf Vox å paradtgmate dcfleaiu /f/i- 

f«r« ex. gr. SRagACtoJkn aftoihr, Acua 

magnerica declinat. 
Item; TlfvoUa, In fugfltn Te dåre, ex. gr. 
pan (ar afiDiKt f5r gilt)/ Ob trs aUenum 
liK ^ttgam fe dedit. 9(ftDifcn tfrin tvaaen^ 
Via dcfleteiis. ^öh iv aflDifcai Fugitivuj 

elL eiab^n t ioUn ito aft9ifae# FoUa ii- 

bri pUcaia fupt* - 
mfwWnin^ , M; 2. Deflexio. Dedinado. 

{Rasttctnolrat afoifainSf pecliiiatio acai 

nagnettca;. 
%fwi(a, v« A. I. Abife quem jubere. Cenfi- 

iiain abeundi dåre. yLfvoifa^ / vtl 3(fr 

Tifvoiila, v. A. I. conf. Wlf!a <if; atfwi* 

ff^/ p. ?• 

SffivUa, /iäjtåivk^ Cui mens olienata. 

3(fii9Htra^ v. a. i. Ad pitefcriptum jurls har- 
redttatem parriri. ^fiittxa fxna %axu, Pa- 
uimoniuin liberia partiri. Ttfivittrab , p, p. 

9(fivitti:tng ^ u. 3« Parti do feu diftribudo 
fasredicada , liheris a partntt faQa, 

^fiaoug^ AOJ. Avtrfiia, ex. gr. JtlSbnill^enf 
{fior^an 2r nfirDUt/ Vellis, indufium, par- 
fem prxbet averram. @e Ctl fat |»ä «f' 
lOlfSa jibatf/ Averfum ouid intueri. /f/f- 
frr, ex. gr, ^fmflg ffilÄ fÄM; Criinen 
perdueliionia committere. SBora OftoilO <mot 
ll2ailtt f Haud benev^olam erga aliqttem efle. 
3(nvagt, AdvtrhiéUter ^ ex« gr. ^toara 
aflKOIiat, AlperiQs refpondere. fi32ra fig af< 
tt^Ugt 2t| Inepte facere. 

2(fu>ugan, f- Df/. Pars averfa texri vel ejrut- 
mcxfi. (pj afl9«0«ni A parte averfa, tf/ia/« 
3(fYViig ft^dti. 

3(fu>ug^et, F. 3. Abjidus arerfui vel hand 
benignui. ^fmugli^i)^ F« K Lams fea part aferia, 
rew Ö' tjusmoAL tPa iifougjtDaR^ A paria 
ayeiTa, conf. TlStfiDo. 
*2ffwu»Ö/ F. 3. Invidis. 
3(fu>ttn^A ^^v. N. I. Invidcre, ex. gr. I^IftOUS* 
t)a ea något/ AUcui quid invidere. frew: 
2tfx9Utt^a8 , JDefonentiåUtiT , ex, gr. glf» 
lOtinbaf pa Hågoilf Aiicui invidere. ä^UA* 
Daé IDib (fl^ Ipicia/ Formium mlicui invi* 
deie , conf. jottrf ta. 
Sffnmtt^afuli^^ adj. Invidia plenua« 
2tfvDitttbf)U?« ADJ. Ii\»ida&. 
tfftuun^ilttfii^ F; !• Invidia, conf. jdtttfi 

tennet* 
3(fu^s, u. S. DevttiiiL 
3(fa>iga^ v. A. 2. Dcpendere. 3(fn)20V 
p. p. ex. gr. ^at lar af punDrt aMgt 
tre nmrterf Libra? ponderando trea mar- 
•caa detraxit. 
Item: tUfn^^d, IncUnadonem plani libeOa 

explorare« 
3(fu9igisin8 ^ m. 2. Aftus librandi , iqn» 
certo ponderi quid derrahitnr. Ittmi ^# 
»(Igtiing, Inclinadooia piani per libellam 
explorado. 
%fwiltta, n. A. I. conf. VOiXtta Af. flå^ 

rum p. p. %fwiltx<t^, p. p* 
Tlfwånta, v. A. a. Aveitere. cx« gr, ®U2> 
afw^nl^C alt onM/ Maia qnacvis DEus avar« 
tat. ^fvQin^, p. p, 
^fwåma , v. A. 2. Defuefaccre , conf, 
XDinia af- //orfix» p. p. 5Ifu?Ä4r^. Atj. 
ur, tx^ gr. ^on iJDcr pi <it nfteJn» 
|[a fåratet / Jam in eo eft , ut infantete 
fibla£lct. 
Tlfwitia, v. A. 1. .Arcere. C;, tVdrja^ 
ex. gr. ^an aftthht olpdfan / Infor- 
tttnium abflicuiu SlfbSrja €t (ll08# 
Iftum eludere. 
^ga, F. I. Caftigado. DifcipHna. 
Tiqa, v. A. r. Catlfgare. 2fga^^ p. p. ex. 
gr. tSga <ii fir något, Quadam de tuufla 
aliqaem cafligare. 
^qat, M. 3. Achates. 

3(3elda^ M/Otivé^ Caftigattonls vd difcipli' 

fiac expers. 
^ent^ M« 3. Carandis tiegouii pubfidr ad 

exteros mUEuM J(. ftr^ •.it Kge 90» m\> m Tls^ta, T. A. !• Agere. r. lat. Tlittct^, 
P* P* ^^sera p^ t^eotretl , Ferfontm in 
thtacro flgeré. SDc agcra^c m comcbfei 

ComcediftiTi repncfentabant. ' «()a8 |ar a^^ 

. tat Ctt annan* pcrfOHi Pcrfcnam aliui egit. 

if/iWr. 9Cg<ra <n fnf/ term. jyr. conf. 

X)rtfioa. Utf5ta, 

3(88 / i'. 4* StiinuUi9. Senfatio quafi ex ftimuto 

/ Tel morfii, ex. gr. 3^9 Wnner ff agg t Jfip 

ta fit)ånf In^Istere dextro malam anafi ex 

ftimulo fenrio ^atntotti aj^q , Morlus con- 

fcienctx. Q5Jra 003 til n^SOn; Latenter all- 

quem odUTe* 

^8a , v* K* I. Stimulit qgfifi Tel morfi- 

bus angere, ex. ^r. ^aq fUnntX n&qot, 

fom aggar mig i fiDan , i iqat , Malö 

quafi ex fti$nulo in htere, in oculo. an- 

go». St aqqanbt iammtti Conftiéiti^ 

morfibus angenSw * _-*,^ 

Stgti, M. Ineicamentam» Pi(ciculi qiii in 

efcam haino imponunnir, conf. I&ete. 
Sfgnat^ Plur, Palea. Seminuin folliculi, poft 

tribufadonem rencilando i frumento fipara 

ti, conf. eUiOor. 
Hfy ! 4NT. Ah ! aliäs 7lä)l 
*7l), M. 2. Ignavus. Arcliopidiens* Auimd 

Amtrie, 
Sfj? INT. Vox lamentantjs* 
^Ha, F. i. Trabaium genu», qno utiuitar 

Lappones. 
^tU)a, vidt %HxU)C(. 
W, F. 2. Abius. C§mpof. HMf, Frön» al- 
ni. 'Hliio^,. Alnetum. Hlxvit, Lign» 

cxfa alnea. 
TUabafitv^ n. 4. Alabaflrnm. Def. yUOf 

ba(ivtt. 
^Unm, N. 4. TamiÄtus. K GalL ex. gr, 

®4ro alarm / Turbas facere. ©läfa alarni/ 

CiaiEcnm canere. 

7ttd}^nue , f. Alchemia. Sonflcn at får* 
nan^Ia oiMa ntctaOcT tif itJla, llinc. %{$ 
ä>emtft. en fom ffirfiSr Den fangen- 

'3(l9eCe6, AX>v. Omntnd. Prorfas 

3(I^enfluNt» , coNj. Quonjam. 

SU^ra > No/« fupfrlativi , ex, gr. JDcn attra* 

l^^fle, Sttmmus. SllfcrafiroP; Cariffimus. 
• StlDra^elji/ Potiflimum. 
3C(bn8^ ADV. Nunqoam. Stl^rig ttSgötifltt^ 
Idem* 9^1 r((cr aUrtff/ Nunc am nunquann Itemr 2(fovf8; ex. gr. ^r ^om MAq tU, 
Ne unicttt quidem advenit. J^n qit albrig 
ft 9ran^/ Ne minimo qutdeih occupamr. 

Om btt a(5ri« fS litet tDiD tdnra, Si vel 
pauxillum cogitare Tohieris £)m iag 0lor« 
ftf alixxq fl- 10 jl, Sin etjam optimum ia 
modum facerem. 

2((et/ K. vel ^tffogel. Anas acota. 

TUf, u. Terra glareofa. D$f. lätfxotn. 

3(Cfti>are^ n. 4. Serium. Severum, ex.gr. 
Ö*ra alftpare af en faf # Rem afiquam in 

ferium vertere. ^x btt Mt alfmare? Num 
1(1 tibt animi ferium eft? S5rttra alfMlXtt 
Sereritate uti. 

Vtfwaxii^, ADj. Serius. Gravis, ex. gr. 

V Jnfwatligt flraff / Gråvit pcena. gn alfwÄr* 

lig bön/ Preces cum ardorc fuf^. TUfwat* 
ligen ^ Mv» Seriå. Graviter. 
StlftDavfam^ adj. Serius. Gravis, ex. gr« 

€n alfmarfam ^rmanina» Admonitio fe- 
ria. St nlfmarfamt npfSrcinte/ Modos 

fefe gerendr gravis. dn alfmarfam tlåb» 
ning I Veftis viro gravi vel modefto con- 
reniens. Mvirhiaiitir. Ttlfwat^cttnt , Sc- 
. rid. Gravirer* 

3((fx9arfatn^et^ f. 3. Animus Teriut rel 
Gravis. 

»ffa«, N. Alkali. V.ptr. affaliflft falt |wN 
hlanlatif Natron. 

TiVi, ADJ. Oranis, n.^ 7Ut, ^U9d tönt Plur. 
Tiflt, ex. gr. 9(0 ^n< flit, Omne in ilto 
lludium. 9f0 fysint ftulbi Omnfs ejus euI- 
pa vel debitum. 8(B[ mer(i>fn , Mundus 
univeifus. . Slit l^an* qoba, Bona illiua 
cun^a* S(Ba mcnptfPorf Omnes bomines. 
afleJ »Är faDer; Omnium noftrflm patcr» 

går aO ting, Ante omnia. 2tf alt Werta^ 
Ex toto peQore. 
Item: TM, ex. gr. 55Hf»a all af befpmmrr. 

Ärumnis confumi. SSinct Wef a(f , Vinuin 
defuit. £X( båtm<b åx M alt, Et eo ipfo 
coiifummatum efL . 

TiUctve^an, adv. Jam. Janijam. 

31(k^an^a, AdjtäM, Omnigenns , conf» 
i5ivarj<f>an^a. 

Item: Subflantivh 3((Ief>an^a, Quodliber. 

aUcna^ ADJ. Solus. ex. gr, @UJ) oBena 
Iran, SoU DEo gloria. ^\t allena/ Pfané 
ibltts. ^9a tirill nwva aDciV)/ Sola cfle cupir. 

sbct 5«r 

tkt éttMf U felttm. liémi TfUtna^ vh 

TlUtnafi, aov. Soluni. Solummodo, ex. er* 
Set it icr<*Alctiofl (cffoArliflt; utan 9^ orott; 

Moleftom non folum , veruin & inju^uiti 

cft. 3a0 totOe oMtnaft giftoa bctta (ilfinna/ 

Hoc iolumroodo indkire volai. 

Itcin: TiUmafi, Si modo. Dmnniodo, ex. 
gr. 4^ti it nithj oOenall ^an {St tttta. 
Si modo id oonlecjtianir » comeoras eft« 
S)ft 4r gjbbt, aHcaafl »et Uift^t Ht »i». 
Bene eft , dmBmodo ramm fit. 

!3(ner, vidi }(fova^ Fr/ft^ iii nountiUh ai 
hAetur, ex. gr. 9fOcrn2Oi0(le tC 

3(Ue()ilt€e^ ADV. Ubique. 

3(agemeti^ adj. VuKgtris. Advtrbialiur. TlUå 
gement^.. VDlgarker, conf. TitLmin 

3(U^e((|on^as ^ m, 2. Feitnm omnium 
Iflnciorpin. 

TUimatt, F. 3* Onuiipotentla. 

StUmoge^ M, 2. Fopuius lufiicuf. Coniinu« 
niu» 'rnfticorum* . 

TlUmile, N. 4. Senno qui ornniam ore cir* 
aimfertor. ^ntiq. 

7l\Jiniin > ADJ. Communis. FabUcus , ex. gr. 
Set it e« allmin tiiiifei Sememla cft com- 
maiiis. ^tllmSniia IMqCR, Via regia» 
^VLiti Sx MminiMiXt, Nihil migis eft coin- 
mnne. Set (iHminna BifiA/ Salas publica. 
€t aOmint (ruf / Ufas communis. 9(0m jnt 
tMttjtll/ Aqoa commaiui vel ffmplex. j4h* 

ftlutå. Set aOminnar Pobiicum. G^?//. Le 

publique» Adverhiélistr. HUtnint, Com- 
munirer. Publicé» 

3(Ufiidnne(ig^ adj. GeneraFis Commanij. TlUt 
månnM^tn, ^dv. Generaliter. 

7iUmånf)9t, F. 3. VaTgos, Societas pnblica» 
ex. gr. 3 aOmin^eteo , In focierate publi- 
ca. Apod vulgoiii. MfolutU 3(Dffl2n$eteii/ 
Publicnm , fen vulgn». hem : StUm^n^et^ 
«^ gr. 3 alimin^ct / In genere. 

I^VLminninq , U. 2. Solum cominone rel in- 
divifam itniverfiraris, ex. gr, ®f03€ aO« 
mAttflingi Sihra indivifa, in ufuni com* 
munera. 

^Uo, Vfl TlUont, Advtrhtahttr. SReft Oli^y 
vet 9Beb aOone; Totalirer. Prorfu9. 

mViOm, Cä/lMiq.Piur. ADJ. 21U, Obfoletlbu- 
jui in fmbmiam hcmhnibuf ådhuc nfu$ ffi. m %\t ^t %Hxa, vidi ^ibrt* 

3(atit^ante, takt. A. Coi oirnie 

Titte, Advirbiali$ir, ex» gr. 3(0* "oiH «D*f 

Univeriim omnia. 3 <^II* # Summa coUeda. 
StUfeente^ vart. Omnia tidens. 
TLUiline, AdjeSMj Cujosvis generii, 
3(IIU)etAnte/ fart. Omnifcioa. 
TlVivoié, ADJ. idem/ 
31IIii^te^et , T. 3. / Oninifcientia. 
'2Um, F. %, Ulmiis. 
TOmanaé^, f. ^afii* Calendariom.^ P/ar; 

3Ufnan«4^orf 
SUmofa/ F. X» Eleemofyna, HiVie Sllmofe^ 

^(oil/ Mendicans qnis. 
3(Iii, F. 2* Ulna* Dnoram pednm menfura» 

ex* gr. {>toaD foflar alnen af bet tpget ? 

Quami conftat ulna hujas texci ? SBBaflveB 

4r 30 alnar ling/ o(^ 2 alnar ^eb, Teia 

longinidine 30 nlnanxm , öc latitudint 

a alnarum» 
%\nmitt, N. 4. Menfura per nlnas. 
Sllnebte^/ jUJeéiivé^ Latitudinis unios ulnXf 
Tilntal, K. 4. Kumerus ulnarum. AdverbU* 

iiter. Tllntale , Menfione per ulnas* 
3troe^ M. 3. Aloe. Dr/. 2Hoen. Piuf. 2Hoer» 
Zlp^abzt, N. 4. Alphabetnmr SIffe et "fpräW 

botjlifiv^tt/ i ffn orbning tilfamman* tagne/ 

ifiiic Mj. 9(lp^abCti|jf / Alphabericus. 

3t(6tn$en^ fkok. Plané nullus. k. 21Uintet« 

TUftcq, M* 2» Alneram. 

WemiQjLiq, ADJ. Omnipotens. AdverHalher^ 
2(l6tm$tt9t^ Modo qao agit omnipctens» 

3t(dmigtxg^et, f. 3. Omnipotentia» 

aUflet/ M. Evonymus europsus. P/anr. 

TUflet, N. 4. Fcerus omnis generis» De/. TIU 
fltet, conC Tifxvtl. 

TUUta, v. A. !• Progigncre. Producere. 2tt« 
ftra fram^ conf. ^ramaiflra. 2(tflra af 
HS/ Progeniem edere. @åDane tins dU 
fira* af naturen ^ Iftiusmodi res nati»i^ 

ra producit. 

2C((^ting, M» 2. Procreatio. Produé\Io. 

iilewåMQ, ADJ. Ciil omnia poreftasL 

ait, Neut. Adj. au, Omnc, conf. :tta. 

Item : 3tlt^ [n iOitjuft&iom cum aiiit voea^ 

bttlft. 9llt fort, Continut m J(lmt> Per- 

pettm. Sitt |)Srtif*/ Ad hoc nsque tempos., 

mit ifrän/ Ab usque. SKIt i» til# Ad usque. 

»3 ^ f4 Cf ftmm timii* $(tt^ tSft Igenom f ^cr integfnm /vel tonim« iMft 
imifrill«f Ciurum circA. ^H i^nf^ Cm6Vfl 
tfoiijuiiaim. 9it éfntfr Super integaim 
vel totuin. Ofimer illt/ Super ömma, ^ias. 
bftOtt at, Ubique. 91t ((bait OCII tibCd, 
Ab CO usque teinpore. S(U cftfr^ Prout. 

9llt tUtt foin tiden mebgifrnr/ ^roHt tern- 
pus tuieriu 91U liiOa / vtl 9(it |i(dii8t/ 

jugitcc 

Icem: 2Ut fir, AdvtrhiaUtfr. Nimis. Plus 
jafto« eau gr. IKlt fdr (tor/ Plus jtrflo 
grandis. ©cC Jr alt fJr mvtfet, Niminm 
id eft. 3a9 4r alt ftr (cyDb meb j^etta^ 
Nimium me hoc confundic. SCU fir 4o4(f 
Bené fatis vel jcommod^* %\i fdr <t/ 
Perpecinu 

2(Ct, M. Aitnt. Tonus ^Iter «b jcuto mufic* 

^\tib, ADT. Scoiper.- 

^Itxta, ¥• I. Lanius fiaudatus. ^vh. 

7at{ämmci»tB , Mjiäivé. Cunfia coUediv^ 

^KtffbAU, ADV. D«hinc 

l^ltfS^ coKj. Ita. AdeoL 

TLlxm, ft. 4« Alumen. Hinc Aiu ^luttAdl* 
tig ^ Aluminofus. ^\ixa • irott # Foflum . 
pro alumine parandcu ^(un ^ iPOttcn/ Aqua 
alumuiaris« 

^tu>e^^ :m. <ont ^I. 

3tmbÄ#abe^ m. F. <jä«. 55eJ!i(fn<n8 <il ut- 
irtfe< tofi nf fdr|ia««r&ntnf)en, Hinc. Oimf 
baga^ir^M. 3. 6a/(. Ambaflädeur. ^n# 

Debub :tfl attife< j^of^ (om j3rejiiDcr iCi^ 

nungenj nerfon. 
^mhxa^ v. I. Ambra. 
^ntdeva^ v. a. i. Ca/I* €inailler« '2(ntele« 

tab^ P« p« jHi»^ t2(melertns^ !M* Ga//. 

EmaiJU 
^mctifl^ 14. 3. Amethyftua. 
^tntant, «t. 3. Atniantus. Asbeftos. 
HimxxQl, M. 3* Amiraits. _JPt2fe£lus <\Mm 

bcllicae. 'JSmtral ' jfeppct , P^Ptoria navjg. 
amiralitet, ^ k* 4. Amiralitas. £es i:U(Cca. 

Inflitucio in adminiftrationem comiiii iqu2 

ad irladim bellicam percinent. 
%mmcL, F. I. Nutrix, <:on£ ICottotmna. 
3tmma^ v. a. i^ ex. gr. 9(mnia et "haxxL # 

Infancem Jaaer^ ISinma aip , -cond Itpi 

auttno* 
3(mmttnttton , ha. /^. Ga//. Neccflaria qttx- 

yifi aurmOTum, fulvarii pyrii, {(^'^^^i^wii & cjntmodL JtrtA< .f3l!l2&««f gflo{^/ hull 

tnlor/ 0(^ bvliftrf-: . 
3(mne(lie^ f. ^. Gnr^, Aim^ftia* ®(jm' 

ffa af 4mab fom fdreiopit unber et tiig/ 

<8er t^plift* 
Slinpet, ADj. Acec. Def. y Fimr. Tlmptt, 

€K. ^u Senap ^ir en amper fmafi Sina- 

pi guftu acmm. Stmper 00 , Cafeus acrio* 

ris guftus, conf. I&ittet. 36iff. 
^mper^et, r^ i% Acriaiooia, conf. Tlmptt* 
%n, fartitula frtepofbit)^ ^ Aihihnmr nas 

mufnpiam fimflicittr^ «ii. gr. f|f o(( an/ 

Wmc & iiiuc» £)et fomfiKr b^rpo axii la 
«o res arertitur. ^otemeOlett (12 icfe an, 

Kemediorom fallit ttfua. JDet %tit inkt att/ 
Fieri noti poteft. ^Det %ix an / Bené fuc- 
cedit. Alittr , «x. gr. J^t mSt bu ? 
*€ii9at: tDet gSr an; Qaomodo vales? 
Rifp. Haud ita itiuliA ben^* 
:3(na, ▼. k. k Imperf. kteiprm Prcfentiret 
«x. gr. ^t anobe I^OItom/ Prcfendebat 

ällud. IDet anar mi9/ at iog f2r fe (en# 
HC/ Quod åilam vidare mihi liceat aniinua 
prirfagiu 

IKtuunma, v* a. i. Affumerc, Reciperf.^ 

2(namnietfe, m* 3. Aflumtio. K« m. 

ISnanoe^ f« Ananas. (Bromelia.) FlanK 

2(natomta^ 7. Anatomia. aSeteaffapen, nt 
jsenom »Aba menittfEort tller binrl ftoppi 
fonberfFirninaf atrona bera< ^ygnab/ ftnN 
Domar, oA ofrtaa IbefFaffen^eter* Hinc Adj. 
'TincLtomxft, ^ vcrh^ ^ftatomifera. 

^tfbefana , v. a« 3. Mandare* Jnbere. 2tm 
l>efallt, p« p. 3(nhefatta /Ig^ Arcip. Sa 
tradere» 

'3(nbjtiba^ conf- CiO^u^tu 

Stnbub^ K. 4« Lata conditio^ Optio ajicui 
data* conf. ^i(bttb« , 

HM^, r. 3. Anaa. (Bofchas.) Plnr^ Tln^tt, 
conf. '3(ttl!a. 2(n^'^vaPa^ Anas mas. 

'Stnb/ M. Mat. 'Sbibtib, Temous tneflis val 
Foenifedi , <:on& ^iAn^• 3Fcrban^. 

^ttbacft/ i«. Devotio^ Inreata pietas. y. 
CtrnL ex. gr. <$}ra ifi meb anta(ft^ Pié au- 
fculcarc. Mitcr, iBegJ ilA Anbatft/ 8acram 
adire coenam. ^ 

lUn^oa/ v. o. i« Rdpirare, ax* gr« ^oa 

^t mxi €iler Utt tvib «t 4nbA</ Dim. 

coltec Mfref.vel &c'M relptrtr- SöUwi« pS ncTgof ^ 

Halicnin in qaid emitterev Xnbdii Utf Pie* 

nius refpkare* 
9(n^e^ »c 2. Sptrimn 
Xtem: 3(nte^ Kalitu», ex, gr» ^t| Jat 

0ar( rOcr.eldf aaDr. Halims el afper. vf7f. 

Mr. ex. gr. • Jpaffa anOcilf Refpirariow 

nem inhibere» 
Jln^t^tågt, M» 3. ReTpfrariö , ex» gr» J^atf 

icit fwSt att lått anbtixåqi, Spirimm sgr$ 

3ln^cI^ w» 2» Röta pars. Porno, ex^ grm 

'pan ftcf pn a^M i atfVHt, Smm fiatiedira. 

tis portionem occepit , conf 2Del. • 
XoteUg^ Aoj. Spirifuali». ^ awbtli^ m&t* 

ta, Modo fyiiituaH. TtfiPtU^en, Adv^ 

SpiriraaKrer. 
Item : 2tn^eng^ EcclefinfliciiA Oppon. XCtrUtst 

1^0 t^ gr. anDcU^ i^amfiof/ Forum ec* 

cleiiafticunr. SlnttUflr fäöet/ PUtre* cc 

clenaftici* 
Jlnöettd, /4/ifeé^tvk Exanimff , conf. £tfld«» 
JlnöerrF^ adj. Pretatla plenua. 
JlitOetag^ n. 4. QuUibet refpifitioni» hanftos» 
2fl1Df3^^^ conf. TMotvuUn^ 
Qin^fyålr IV» 4* Spiracuhim. 
^^raga, v. a. 4. Afiegare. Adferre. Cf^ 
2>rrga^ ex. gr. »nbrag^r jina befwir^ 

QueriKts vf;l poftuteta proferre. ' ^dn oiU 
Drog (Smifr/ Ad hs?c allegabat. Sfn^r^etr^ 
!>'/ Ö* /'/Kr. 2(n^r<:gne^ p*p. 
Xnbte^ Numer ord. conf» ^iv2/ Sectmdtnr, 
«^* gr* 2>ett mrbrr i orimin^fa^ Ordine 

£rcandus» STnbra g^n^Clt/. Seciinda vice» 

Dennd. gfc l«t (mbta^ Sccundöv Slf Irct 

On&ril/ Ad iecundun>. 
Itein: %ri^vt , AliT. P/«rr. Froi»^ ^mtdtr^ 

irfjfi: Sfn^re^Dr/ Pron. 3(nnatt^ Alter» 
Stibrog^ Ij^ verfc 2(n^taga» 
2(nt>tum^ n 4* Spatiam refpirandL 
2n^tnttelt ^ ad> ^i ex nrmia mom patftnr 

infffBicienrtant refparationff. AnhelUs» 
2(i)btrtitenf^et^ 9. 3;. IifCuSrcienciii reipir»^ 

tionia» 
'Xn^thvxnk^ r. i^ ARhmtu Difitcuftar re^ 

fprraiidi» 
Zn^tåpt, PARr. Afthmaucas. Qas diflidlcfiB 

Ubtt BefpkatioBam» m( STttft ^5 3(nfaK^ h, 4. Impetuf , ex. gr. JffiiJ fJrjld 
aRfaOei, Primo hnpem. anfaC i fiufba* 
mar, Morborum impetusi 9(nfa0< toinfd, 
Angulof incidentise.. 

ZnfcUa^ v. A. 4, Impetum facere. C/, 5aa4> 
ex. gr» gienOerna anfiOo ^onoin mt» ^|f# 

(igpct . Hoftes irehemeijter- in illuot imp«. 

tura fecerunt. SfnfaDa nSgoir meb mttt^ 

ver bl» aJiquein injuriofo adoririw TinfaUm^ 
Di/: &• Plur^ VnfaUm ^ p. p» ' 

Ttnfctbtan, f. Fofhiratna. ExaÄio^ ex» gr» 

iSctdiA IDi^ Oirforbran, Poftulanti pendere» 

conf. p^fccÖtöM» 
Tinfåéita^ v. a^ f. Affligere: Vexare^ Ttftr 

fiePtrtb, p. p. Ttnfidta ftg^ Recipr: 6e^ 

fticularj» €eflibu» effufé flgere» 

JfitficPfmiig ^ M. a. InfeOatio» Vcxatfo» 

AÄiiaio» 
anfoU^ Ipf. vtrK TinfaVi^. 
3(trfo.ta^ v. a. 9» Ducere» Mancdbcere; 2fh^ 

fJrb^ p.p. ex.gr. 3(nffca en tx\%iUx^ 

ExcrcKum ducere. Sfnfira Cll pBglilig I jllir " 

öier^ Juveni& regere fhidia» 
Itera: anfiJra^ Adferre. Alfegare, ex. gr* 

«an I^F anfdrt aU %ml tx\ fafeir (jm, 

Cuné^fr ad rem pertinentia; aiJegavir., 3^8 

(Wf Jrcr fafcii: jSfom foq Den föWat ;. Ren», 
lu intelfexf , profero. 2>ir oiifårc* et paot 

nr Tadrut ^ l-ocu& ex Ta^jio ibi infeiitun. 

Zreifjratibe^ SubJIantivi, ex. gr, ' ttuOcp 

lani anfih'an&t, Illlus dto£hr. 
3[ttf5rare^ m. 2. DoÄor. Dnx» 
3(ttfittro^ r. AsoK. Fider commfttere» Dew, 

fegare; C;. Cro; 2fn^firtrobt> ^ p. p, 

e3^^ gr- 2><t h |an9in anUrtroW, id ei 

detegatttin. 

2fnfJrw<möt^ », 3, Cbgnanis^ V^ Gtrm. 
conC eUgiing. 

Ängaf ^ Ipf, verb. 3[trgt1fiir«. 

Jttiget »» 2. Anguhia. D^/. Tln^Xen^ PTur^ 
STrrglar^ Co»p. XtrongeF^ conC WmPeL 

3t»g?r«gen^ AT>j..Mapris momenrF^ Nece^ 
riua. De/C ö* P/nr. ^dtgeMgne ^ Comp. 
afigeligitÄte-^ 5»/); anttef«lgfiafl^ ex» gr» 
S>en fnfrn ^c l^dgf^ An^etlgcir, Rea plnrimt 
eft , vtl fiimms neccflitatia. ©ef 4r Itiycfet 
«ngtIÄgtt/ Summr hoc efl jondena, .afnjo 
MgjUt Al^rätcr^ MaJDiia* moaumi oegetiv» t9 0ttd m 5ftif Alhtfi OSra (10 AnselljeB/ ^MeoeflTflrimn 
fe pHrbere. 3fa9 Ir an^el^g^R ont/ at 
Dctfa md fFf/ Plarimain mea reftrti oc 
lioc fiåX^ 
3(nger<{0en^et, f* 3. Ret majorit momenti. 
Negotium cujiis nobis intereft » ex* gr« 
SDct it ingtn ängel ji]en|ift , at tet mS (Fe, 

' Id ut fi*it . nulla urget neceffiras. ' CW' 
(a {t;U attacligcq^cter/ lUram fuarum cu- 
ram ogere* 

3Cttge(tFa , f. Angelica. Plant* 

^n^tnam , adj. Jucu^dus. Geniftlis , ex. gr^ 
£n angtnSm tiontn^ f Nuntium juam- 
Aum. St angenämt flaOc/ Locus genijlis, 

/ conf. Sef^agUg. 

3(nc(enJmt>et^ f. 9. Jucttndiias« Amcnitis. 
conf. ^^^aglig^et 

3(n(\iiVoa^ v. a. 4. Indicare, Profiten. C/, 

iBifiva. 3(n0if«oeti, p. p. Df/: ö* Plur. 

atngiftte^ ex# gr. SngifitHi Q>aror tvib 

. tullen, Merces ad telonium indicare. 9lngif> 

iPa jitt noinn / Nomeu pioHteri 

• liem: 'On^ifwa, Dcferrc, ex. gr. ^an m» 

gaf fafen (o< Domaren/ .CaalTaai apud ja. 

dicem deferebat* 
%n^^vbaxt, m. 2* Delator. 
SfnstfiveCfe ^ m. 3. Indicatio, ex. gr. ggga' 

r^rf angifweife wit) tuOen/ Merdum ad te- 

lonium indicacio. 

Itetn: 2(ngifiverre ^ Delatio, ex. gr. Sftet 
l^an< angifmelfe ^0^ bomaren/ Secundum id, 
4]Uod ab eo apud judiceni delatutn fuit* 

SIngvilnlanbe, fart. Finicimus. Conterminua. 

SMtgtep^ N. 4. Arrcptio. /^/i/er. 2(ngrep^ 
Iffm virb. Vngvipa. 

Tin^tipa, v. a. 4. Aggredl. Adoriri. C;. 
<Srtpa: 3(ngtipert^ Dt/I ff Plur. Ttn» 
^tipnt, p. p. ex. gr. angripa en Mj 
Rem aggredi. S>e angrepo ^maranbra ^a\f 
Hit t Vehementer alter' alterum adortos eft. 

Sbtgttpave^ m. a. AggrefTor. 

Tln^i, v. AKOM. Adtinere. Pertinere. C;. 
CBS/ ex. gr* jf^ab ben fafen angir/ 
' Qadd ad illain rtm adtinet. JDet angjr 
mig t(feV Ad me non pertttiet. J^mab M* 
ficF beC ^onom ? Quid h«c ad illam ? Tkt» 
qhn^t, FART. ax. gr. ^afen angjenbc 
^anf Iffprbrani R«o tU»a prooinKioaaflOL rpedantf. SfitgSenbe bet dfriga/ i^od-aj 

feliqvtini adtinet* 
Xn^ang/ n. 4. Adhcrentiuni turba. AtFedf. 

^ ex/ gr. ^an ^ar (iort an^gng/ riarimoa 

habet ledatorea. 
TinhiUa^ v. a. 4* Detinere» conf. igSOa dtt^ 

//oriiw p. p. SCn^SUeii/ D^/. Ö* f/wr. 

2tnt>dll!ie. 
Item: 2(n^Sttd, Implorare, Vx. gr. ^ag 

anhåller om urfiStft i ^toab jiog fnnnat fela, 

Excufetur > oro , (i quitfl ertaveritn. 4^atl 

on^id ^od ^onom om ben fafen / U eum 

fupplex rogabat. 

3Cit^SUAtt^ F. Imploratio. ^applicatto» 

%nl)ånQcttt , ai. 2* Sedacor. Alicui adhr- 
rens quia» 

}Cnt>£ugig^ adj. Per dektiooem ftt(cepttts« 
Incaminatus. V. jnr, 

3(tt^&rtg, SubfiåutivK CogOAtaa. Plmr. Titp 
|>4rtge. 

Stttittg/ M« 2* Praefagintn aniiiii^ 

3(1110/ M. Anirum. Plant. 

Tln^a, F. r. Anaa. (Bofchu) domeftica; 
' conf. Tlnb* 

Slntav, conf. 3(nPare. 

3(nEatbojd/ f. i. Lignam aquia inoataai; 
quo locua dejeSx ancorae indicator. 

}(ttFate^ N. 4* ^ncora, alias. Tlnfåv, arm* 
nant. ex. gr. jtdfla anfarC/ Ancoram ja- 
cere. Sigga fét aufat / Nari ancoria fixa 
alieubi manere. Sofia aftfaret/ Ancoram 
tollere C^mfof. 9(nfar«grunb/ Fundus ja- 
ciendc ancorae idoneus. 9(nfar' 0^tf/'^^S* 
num transFerfam ancor^ 9(nfat*t2g/ An* 
coratius rudena. 

Item: 2(ttFate/ af IJru/ (toarmeb n^Sgaat 

(iprfat/ Parietum retinacula ferrea. 
Item; TMtatt, Amphora. Dotiam minus» 

continena 1% congios» conf. Raittta* 
3(iiFatflj^n / Plur. Alc ancorc. 
StnPbonte, m. 3. Anaa domeftica. Mas» 
yMtla^ct, T. A. I. Accufare. .2(oHagab^ n. p. 

ex* gr. atnflaga en ^o< nSgon fjr nagi 

faf; Coram aliquem accalare* . 
3(tt9(agan/ f. Accofiitio. 
3(nnagare/ m. s« Accafaror» 
Stoflasniiig, n. 9^ AcqiladflL 

. atni PH ?(nf mm mm ^m 17 TLnfomnKt, v. m. 4. Advenirc, ex. gr. J^tn 
anfom i iix til flAOeil/ Heri in Qi-bem ed- 
Tcniebat, conf. 7inlin^<^ 2lnFonlltIel1^, Def. 
Ö* P/»r. 3(iifonine^ p. p. Alutr. 2Lntotn» 
men, AdjtEiiv}* Levl infedut putredinei, 

, conf. Tltittett. UnPen« 

Item : 3(nFomma ^ Imperf. conf. Bomma 
iin> ex. gr. S)ct anfomiitcr pl^^onem ficff/ 
In illo jpfo (itum eft. J)ct anfottimcr intet 

92 odjra i)aler /^ Ad fumtum aliquoc tha- 
ierorum non refpiciendum. jDct anfOIQ iiiX' 
pd/ In eo res vertebatnr. 

'Hn^om^, M« 3f Adventus. 
2(nFra^ v. »• i. Ancora navem fiftere. 
3(titcg^^ p. p. 2(nla^e^ i]p/ t/^r^. 3fnUgg(t« 
Sfnle^nittg, m. s. Quo quis ad faciendum 
quid peiducirnr. Anfa. CaufTa, ex. gr« 

Sftg ^äc anlebntng o t tro bet/ ER quod 

mt ad id credendum pcrdudr. ©iftva an« 
Iet)mil9 til ikSiqi^tf Quicquam committere, 
quo alicui canffa fubminiftratur. %ik%Ci fig 
<in(cl)mR9' at f^ga ndgot; Dicendi anfam 
arripere S)jrtil ix ingcR aalcOning / lUiua 
rei nulia adeft ratio. 
%nittt, N. 4. Facies. V. te. conf. Tlnftdte* 
anlita, v. A. I. Opem flagitare. TLnlita^, 
p. p. ex. gr. Jl>an anlitabt (onom i Octt 

fafcn/ IHa in re opem ejus efRagita* 

bar. 9(n(ita en l>m något, Allquem ali- 

quid rog&re* 
Hnlopv, N. 4* Incurfio. Invafio. 
Tlnlnvtn, Déf. V Plur. 3Cn(upne^ p. p. 

vtrb. ah^a an. 
%nlinta, v. n. a. Advenire. Dr, Jt vtnieti' 

tibus € lonpnquQ. 3titlänt»^ p* p* conf. 

'Hn^omma. 
inmana, v. a. i. Intitare. 3(nm(tnab^ p.p. 
%nm6tCi , y. a. f • Rogatione alicui quid de- 

ferre, ex. gr. SfnmoDfl ndgoti om Cll faf, 

Rogando aliquam rem ad aliquem deferre. 

3(nmo^a^^ p. p. 
3(nmobfttt^ F. Rogatio. Qva ftrM ad ali- 

qum dffirtnr^ 
Tlntnåla, ¥. a. 3. In meditm proferre. TLtU 

milt, P* p. ex. gr. @ctati iaa (aOe am 

milt mitt ixtnit, Rei mentione ftOa. 9(n* 
tnA( ntn J^cifmnQi Méo nonioe Alnta* Item : Vnmila , Prxfentiem indleare , ex. gr* 

J^an låt Anm4((l fig , Przfentem fe indican- 

dum curavir. 
%nmålan, f. Negotii prolatio. Item: Pr«. 

fentix indicatio. 
Vnmåvf^a, v. a. 3. Obfervare. Notare. Ätt* 

tnåvH^ p. p. ex. gr. gag fSr Uttoib an» 

tnarfa/ Ad hxc mibi obfervare iiceat. ^an 

^ar anmärft et (IJO? l^oS Cicero, Locum 
apud Ciceronem notavit. 
IKrtm^vFniitg^ 11.2. Obfervatio. Anrmadver- 
fio, ex. gr. 2lag miH^JTtöib g5ra ben an# 
mJrf ningen ; Ad haec id obfervandum duco. 
Slnm^fnmgar ifmx n&qot, In aliquid ani- 

madverfiones. * 

%t\nal^aB, v. d. r. Appropinquare , conf. 

SimpU tTalfad. 
Iftinatt/ PROK. Aiius. N. VHfsfat, Plur.Htu 

txz, ex. gr. @n annan gjorDc tcTe {å$ 

Alius non ita ^faceret. Sn annan gdngi 

Alia vice. ^a annat f4tt/ AUo modo» 
3a0 (FaO n)ifa Dig annat, Aliud experieris. 

mmautis ffl. Slttbre mtna annorlunOaf 
Alii aliter fentiunt. ©^r fommo ndgre an# 

Dre^ Alii quidam fuperveniebantk ^ anbtd 
vaSXi In aliis rebus vei cauflls. 
%nt\an, pron. Alter. k. %nnat, Def. Vtu 
tve, ex. gr. €n eHec annan/ Unus ycl 
alcer. ^t eder annat/ Unum alterumve» 
©en h icFe en annons / k* Alterius uon 
efU &c. @$r icFe en annan/ l)toab w. AU 

teri ne facias, quod &c. Slit Dcn anDre 
Fommcr/ Dum venem alter. sSannn dt 
anDra naturen/' Confuerudo eft aiccra natu- 
rs, ^å anbxa {xban, Ab altera parte v*/ 
In alcera pagina. Plurm ©c anbfC/ Ceto- 
ri. Reliqui. \ 

Item: %:inan , éx. gr. Slnnan bag 3uf/ 
Stnnon bag QJåjF/ k. Fefli juliorum, Pa- 
fcha?, &c. Dies fecundus. 

VnnavB, adv. Alias. Ceteroquin, ex. gi^l 

<^dr bet/ annart fSr bn firpf/ Id facito, 

oHos vapulabis. 3(nnari åt bet afmen et 

jf^l / Ceteroquin hoc etjam argumentura eft. 

jiiitery ex. gr. ©et fan ei annaré wara^ 

Haud aliter eflc poteft. Otti bu annarf 
1919/ Si modo volueris, 
Tlnntp , M, 4* Poroecia alii fubfidiarla* 
y. fer^ i8 ^m «né Snner, Ohfil. conf. STittun^ Aliot. 
a(nnorle^e0^ a»v. Alio modo. 
Vnnotlnn^a, adv. Sccus. Alitcr. 
Xnnot(iåte9, adv. AUbi 3rnttot(ia&e« 

iftin, Aliundé. 
Snor^ f/»r. Gradat gentilitii, fea genen* 

tiones nobilitatis* Stemmati» 
TUnov^Af v. A. i; Aflignftre» /» n picuniår 

ria. Vnot^na^^ pl p. 
VnQXhninq, m. 2. AfEgnado curi^ public» 

pecuniiria» conf* Onnritfitittg. 
inråtta, ▼• a* i.Ailftniere.. Appmre, ex* 

gr. SKiiritta et g^liaftttfrf Convivmtn p«- 

rare* SfntdttA borbctf Menfam adornare» 

Vnvitta^r P- P- 
Jbuåttnnti^ u. 2. Faratio menfir. ^nita 

anxittninqtnf Menfa fecunda. 
itnvcpa, v.'A« I. Invocare» conf. Tlopaan^ 
' Morum vnhnm^^. p. 2(ntopa^. 
Sntittf/; v. A* 3» Attiiigerc,. conC B5# 

ra i»i&» 
3it0 ^ K. Curati(K In mnndititm » vil ut cm 

bena Jit^ conf. 'Kfdtt. &Utfel 
!Snfäf^ v,. A. I* Curare. I» munåitumr vet 

ui €m btné fity 3(nfat^ p^ p» con£. XjldU 

U. €»4tt^ 

»tfatt, pw pv ti«r^. 2rnflUt<t. 

3fnfe, v. AKOKT» Rerpicere. VKir quaii xfti^ 
mare vel confiderare^ C;, 0e. !2^tt^e^^> 
.p. p. ex. gr. aafc nogDtt f)r tct taa &^ 
Qpalis. fit,. aliaaem xdimare. ^CkVL onfiSff 
l^onont tfier forÉJtnflf Prout mtrcmr akiiir 
cftimabat. 9(iifc dt rog 2r ofpiMg;! Inno* 
centern me eiife con lidera» 

Kem : 3(n(e , ex. gr. Snfc n^gmr .mcB bSfot 

cOlrt fitaff / Aliqoem midéla vel^ pcena afH* 

cere. S^mb ^ati gdr, aafcr iag. fir gobtr 
Quicqaid egerit, ratnin habea. ^mtm aib 
fet titt mig ffce ? Quem me effe putas ? 

SEHfeen^e^. f.. a. Subfianrhh. Xnfeen^e^ Re»- 
fpeausr ex. gr.. 3bi(eeR0r til perfoncr> 
Reipeau» perfi>nannnv . 3^ anfreiibe tti Dctr 
falcn,/ niius: rei intuinrv conC SEffeen^e- 

Item ; Xnfeen^e> Species. Dignfms , ex. gr^ 
<iftrt ttin>£rb< onfeenbc; Specie vet fmma'. 
exrema- IBSacFcrt ailfcenbe> Forms decor 
vel dignitaa. gBam i All[<catoir ^ ^^tP^ 
ttte: vel; bonore; efle» SfnfettCfg, ADj. Conipicmur* Prsgrandia. 2(tff 
fenltgen / ^i:\ Magnoperé. Afiätim. 

!Unfe St^^er^ vii« ^anfe. 

XnfidTte^ n. 4. Vultus , ex. gr* ^an ^ot 
gObt OnpcFte / Vdltu probitatem referté 
SJBOa (R til an^cftCt/ Ex vnltu quem 
nofcere. 

%\S\0WX9, u. GalL Anchoie* Pifciculorum 
prxparatbram genus. 

%nitafffa , v. a. r* Comparare. Ut qnid in 
promtQ ve! paratö adfit curare» conf. @Fafr 
fa. ^änftaffa^, p. p. 

Änffagj n. 4, Propofiram. ConGMum vel 
niachinatio , ex» gr. J^ané cnjliig (}inqD ont 
inttt, Coniiiia vel mechinacioues inits fub- 

verfs fuere. .^an Fat icf^ fuUf&ljia (iaa an* 
fta% f Ptopoifta pcriicere nequit. 
Item : 2Cnft:0 , Programma. Ltbellos in no- 
titiam publice fixus. 

Item: 2(nfIag^*Manubriam bombardae.. 

3tnfl«get», Dif. & Flur. arnflagne^ p. p. 
vtrb. 2(nfla, £< vtrb. 0lå att. 

ZniI2^ v; a. anoh. Affignare» DeÖinare -Cj, 
eiir ex. gr. ^M iUtflOf bitrtil CD tOtf 
fnmtna IKRtltngOT/' Certam pecanis fum- 
roam ad hoc aflignavit. S(n(I^ rJnMn af 
(emtmmet eil lin fir njtgott^ Proven- 
tum pradit hr (alarhsm aiicui dellinare» 
aCniTagen , p. p. 

UTnetUttg^ m. 2. Qzrand^ aduff, conf. STne* 

Xnfcfa^ Jdvetbialittr, Verfua örtum folia, 
Jivi a dcxtra in* .Hniflram , conf. 3l<UtfoIa. 

3(ttft?t2P^ N. 4. Fofturatio jiuris, qua qnis 
vindfcare fibi quid (ludet 9. ex. gr» ®jra 
anfptil p£ nSqf^if, Jure. prceepto viodicare 
quiequam velie.- 

StifittH ^ M. 3. • Diipefftum vel ordinatum 
quodvis, ex. gr. ^cn Jot föjttt t^n Ctt' 

(i^aU/ ot »arnn biip enn^traoeii/ Difpo- 

fitum ab iilo efl: , ut merx recipiatur. fjag 

tpcfcr mig' {e Of t pc! aOa anftarut, ,ld ex 

difpofiti» vidéreinibi videor.. ^!h Ax^ flitc 
atlfTaKct; Ferperan> heic reS' difpofita funt. 
Znflalta ^ v., k^ jr.. Difponendtmr quidi vel or- 
dinandum cnrare,. conf. Xnfliflay eX gr. 

Slnflaita om' ni: (eg^rofmtigi^ Funo^cutar^ 
afttg a tt a»^ p. pw 

3iu %\fiiéå, r.A.4. Tnficere. 2fiflu*en^ De/. » 
Ö* Plur. Znfkudnt, ex. gr. ®n ruttnat) 
Del anfikfer M JKnga/ Pars putrefaAa re 
liqvum inficit. 

Vnfiifia^ v. A. I. Machinart tel quicquam 
molirt. %n(txftab, p. p. ex. gr. JS^foilUn 
iax anfiiftae Mta nprorct ? Quis feditio- 
nem molinie alt? 

VnfUftctn, F. Machinatio. Confilium, ex. gr» 

éå iani anfUfian it bet tjiorbt/ liliua coa- 

fiiio id fa£hiin eft* 

2(n(lob , Ipf» virb. 2(n(tS. 

3(nfituPen^ p. p. conf. tfer*. Vn(itfta. 

^nflvit, Iff. virb. VnfityVa. 

7in{ityfa, V. a, 4. Linere. Illinere, aUat. 
éittyVA an Indt^ 3(nflruPett^ p. p. Def. 
er Plur, 3(n(ltuVite^ fx. gr. ^an ^ar on» 
ftrufit Ȋgjen mrb fira, Pigmentum pa- 
rieti illevit. ^an otiflrit Dufeii meb färser, 

Colores linteo induxit. 
3(n(lt)^PmftS ^ M* 2. IlHnendi aftas. J/^i»: 

Snflrf Pning ^ Illud , quo quid litam eft. 
2(it(lucCen^ p. p. conf, vtrb. Sfnfltifa. 
2Cnfl2/ v. N. ANOM. Dccere Q. Sta, ex gr. 

én fSban fUbebonak anflär icFe en pnglingi 

Talis juvenem non decet veftitus ^Ct att' 

fkUt injril/ Nemineiii decet. ©et talet 

anflob ^onont tcFe/ Ifta eum non dece* 

bflC oracio. 
Item: !Mnfl8, Placcre, ex, gr. ©et talet 

atlflob (onom icfe/ Oratio ei ifta non 

placebat. 
tcetn: !Un|l2, Dilationem adhibere, ex.gr. 

€Raa f!all I2ta anfU meD ben fafen. Rea 

illa differenda eft. 
ZHnftin^, K. 4- Dilatio, ex. gr. .(^afroa 

anfl^nb fneb en faf/ Rem differre, conf. 

Upffof. 
2fn(läUa^ v. a* 2. Dirponerc, Ordinäre. %n» 

{ih\^, p. p. conf. arnj^ttlta^ ex. gr. än* 

ji^Da en bM^nab, JEdificationem ordifiare. 
9Infli!Ia en bané; Choream difponere. 
ZiinfilxCtx^ , Aoj. Decens. Mvttbiålutr. 2(m 

(i^n^igt , Decencer. 
^\%ikinX>\%\^tt , F. 3/ Decomm. 
JinUht, M. p* Impetus» vel accidenx quid. 

ex infortnoio vel morbo, ex. gr. ©et ttHir 

tu Mr «nfi)t f3r (ononii ifto maiani ei ^e ^nt Ip aécidit graviffimttm. (SittlbomJanjUtar, I» 

morbis accidenrta, conf. 3(nfaU. 
^n^htlxq, AOJ. Offenfbtius. Lcdtna, ex. gr. 

9(nflitliga orb/ Verba offenforia. (Sn an* 

flutits ffrtft/ Scriptum oflFendens. 
Xnftoat^ M. 4. Ratio reddenda mumrU vd 

näUnum, ex. gr. ®tS i nnfwar får nÄ99t, 

AlicQJus rei rationem reddere debere. ^ié 

Ijgga en något mib Mrbt anfmar, aIicol ' 

quid injungere , cum graviffima^ rationia 
reddends condicione. (StI til anfn^aft K 
lege accu&rl. 

Sfnfivatig, adj. Raticni reddends obnoxiiis» 
ex. gr. SBara anfmarici fir nåcjon faf/ Rei 
cujusdam rationem reddeiidi Hbi injan£hini 
habere. SnfmariQt imbete, Munus ob ra- 
tionem reddendam difHcile. 

MnfSg^ Ipf. verb. anfe. 

Vn^ittct, v. A. 3. Irruere. Impetum fitcerc» 
conf. @itta att. Hinc p. p. Snfctt^ ex« 
gr. ©e anfatte |onom meb aOn frafter, 

Totis in ilium viribus impetum fecerunt» 
Ståt fiufbomen anfitttcr, Fortiua urgema 
-morbo. 
Tliifitninq, m. 2. Suppllcatio, ex. gr. ZHå " 
en anf&fnin9 i ifu^ermiganbC/ De fupplid 

petito deliberare. 
Item: 2(itioFningy Libelius fupplex, ex. gr. 
^aq pax infemnat min anfifning, Libellum 

luppUcem tradidi. 
^ntaqa, v. a. 4. Recipere. Sufcipere, conf, 
taga ati^ Horum p. p. Xnfageit^ Def. 
Ö* Hur. 2rntagne^ ex. gr. Sfntaga nlgon 
i fin tjienfi , In famulidum aiiquem recipere. 

Jg>an antog reflerJnfltn , fårm^nberjfapet ic. 

Imperium, tulelam &c. fufcepir. ^an b^f 
anta^H €bn|lna (Iran/ Reiigionem ample. 
xus eft Chriftianam. Ointa^CL flg^ Recipr^ 
ex. gr. Slnta^a pg nåqon, Alicujus cu- 
ram in fe fufcipere. 9(nta9« {ig en faf/ 
Rem peragendam fufcipere, conf. Tttaqct 
ftg/ Snb/iuntM. Vntaqan^e , Receptto. 
Suiceptio. 

3Cntag(ig, adj. Recipicndnt. Admittendus. 

2fntal^ N. 4. Numerus, ex.gr. %{\ jjort 
antal/ Magno nnmsro; S)e WOro tijio ti( 
antalet / Numero decem fuere. 

3f ntafla^ v. a. i. Ai^gredi, K Gtrm* Vntat 
ftcL^, P^ P«^ conf. SJ^ttgrtpa. ao ?Cnt m» ^nto m^ HnttOnct, v. A. I. Annotare. 2tfite*rtat>, 
. . p. p. ex. gr, SlntecTna nägot fig til min^ 

nt^f Quicquam in memoriam (ibi annotare. 

Aaa Jar Imt anttdna ptt namn , Nomen 

]uum aoDotari cui*avit« conf. Uptecf na. 
3(ntedfninS/ m. 2. Annotatio, conf. ^w^ttetfi 

ttttig. Xlvtfdninq. 
3(nttopo(ögie^ f. Anthropologia. HxM Qtn 

ntenni(!an* 
3ttitingen, conj. Aut. Sive, 
3lntoa, Ipf. vtrb^ 2(ntdga* 
Tlntv&^a, v. a. 2. Adirc, ex. gr. t^lnttåta 
. fin fpf la / Munus adire fuum* 3(ntr4&a Xtf 

fan, Iter inire. ZtitxiX)^ , p. p. 
Sb^td^e^ N. 4. Aditus. Acceflio» ex. gr. 

Ulxtt efter Dcé antribc til reAcrinsen/ Anno 

poft e|us ad imperium acceiHonenu 
Jtntriffa / v. a. i. conf. SimpL Ztåffct, 

Tnvenire. 
^ntU7<ir^a^ v. a. i..Tradcré V. ptr. Tlnt' 

voattat, p. p. ex. gr. Sfntmatba (lorelfcn 

. i en annan j ^hiXX, Alli regimen tradere. 

Tlntvoax^nxn^ , m. 2. Servatio, Cuftodia. 
y^ pir. conf. 36cjf ptb. S^xvoav. 

tUnty^a-, v. a. i. Juflu addicere. Denuntlare. 
Tlntybb, p. p. iex* gr. f}an an(t)^^e ^o^ 
nom flt inflalla (ig, Ut fe fifteret, ei de- 
nonriabat. StntpDa en arrefi/ Arreftum ali* 
cui addicere. 

%nty^ctn, f. Di£Vum, quo ailcni quid in- 
jungitur, coi>f. ]befaUnin3 

Tlnti^ , N. 4, ProgrelTus, milit. ex. gr. 

gient)en ir i antag, Frogrediens holUs ap- 

propinquat. 
^ntiqa , v« n. i. Progredi^ term, miht. 

Subjflantivh Tintaqaw^z , ex. gr. gimi 

ten ix t antSganbe/ Frogrediens hodis 

imminet» 
^tu4nt)a^ y. a. 2» Ignem admovere 3Cm 

tinb^ p. p. 
3(nu?ifa, v. a. i. Commonftrare. Indicio 

effe. 2{nwifaC^ vtl 7it\xoi^, p. p. 
Sfnvoiening ^ m. 2. Commonflratio. Indicatio , 

ex. gr. (gfter (SfriftenS anwWning , Hx in- 

dicio fciipturs. 
Itcm : 3(nivi0ning , Aflignatio , ex. gr. 
^n bar ft^bt anmiintng på bet (l^Det at 
to, Ifte Imbicandi locuy ei oflignatttSi eonf» 
Otiwiening* » 3(nu?tt)fen^ fart. Dtf, U Plur. Olnvoup» 

^e, Accretus. 
Tlnveåq, m. Ari^tio agri' fecundaria. 
^nvcån^a, v. a. 2. Impendcre. Adblbere. 

Tlnxvan^, p.p. ex.gr. S(nn>Snba-fIit, onu 

forg , Diligenriam , curam , adbibere. 9(it# 

n)^n6a fofhiab, tib, Sumtum, tempus*im- 
. pendere. ^nwåti^an^e, SuhfiantivK A&us^ 

quo quis adhibet vel impendit. 
Tinxoåpt, M. Arrophia ex comrafUone ilio- 

rum , morb, tquin» 
Tii^a, F. I. Slmia, alias. %>ht|«. 
2tpa^ v. A. I. Odio profequi, .2(pat^ p^ p, 

ex. gr.^ SKobnn apar Den ena ungen, Fnl 

lorum alterum mäter odio profequitur. S|po 

Ut n^gon, Odio profecutum aliquem exclu- 

dere. apa efter ^ conf. iSftcropa, 
'HX>fl, M. 2. Malus, arb. Dtf\ 2(p(ert. ^/w;. 

atpletirit). 
2tpeIgtS, ADj. vel 2(pelFo(lab« part. De r^rii/, 

9(peira(lat)^^(i, Eqvus coloris fcutulati. 
2tpelfin , M.* 3. Malum* fiuicum. Fruflus ci- 

tri finenfis. 
'HpinfCi, F. I. Simifl. Aliat. 2fpa. 
2(po(lel, M. 2. Apoftolus. Dtf, 'Hp^fklm , 

Plur. 3(po(lIat. f/iHc : Stpofila ' Jmbcte , 

Munus apoftoli. Slpojlla' gerningor, Aöa 

apoftolorum. 2(poflo(tf{^ Aäj, Apo/boli. 

cus. ©en Stpoflolijfa %XWt Symbolum 

apoftolicum, 
2(poteP^ N. 4. Pharmacopolium.* 
^potcPate^ M. 2. Fhaimacopola. 
Stppettt^ M. Appetitus edendi, vox Piregr. 

conf. WcitUtfx. Htnc: 3(ppetitlt0/ jiiif. 

Edendi cupiditatem excitans 
%pxxl, M. Aprilis meniis. 
JIprlPoa, M. 3. Fruaus pruni Armeiiiacar* 

Gåll, Abricot. 
StpfpeC^ N. 4. Ludibriura, ex. gr, ©rif^ 

n>a aprpel met) nogon/ Aliquem indibrio 

habere. 
2trab, m. 3. Arabs. Hhici 2trabiflf. Aiij. 

A^obicus. 
2ttbetö, v. A. I. Laborare. Operari. ^ttbe? 

tat), p. p. ex. gr. (ReD 0^ arbeta, Ora 

& labora. Sfr beta Itlfe eiler UO, Sericum 
rel laneum opus faceie. SSBinet arbetat, 
Vinum. fervefcit. 2lrbeta fig. Recipr, ex, 
gr* 3(Vbaa pg (ritt/ Labore & laOlne. 

Str&c mf> 5rVf site •strö 21 SfrBefa jill igenom, Labore vel Induftrla 
finein attingere. f&xUia ftg np/ Laboran- 
do habiiiorem fe rcddere, lam: Tiybeta 
€if fin {Fulb^ Opera fua debiti folutionem 
przftare* TLtbHa pl ndgOR faf / In rem 
aliqiaii\ laborem inpendeie. 2ttbeta *ut, 
conf. Utarbeta, ^rbtta ut pg^ Ubore 
fe enervare« 

3(tbetate^ m. a. Laborator. Operarius. 

Xt^bete^ N, 4. Labor, ex. gr. gafinflt «t* 
itU, Labor iiianis. jtl^btiingen åt i arbe/ 

If; vtl iinDer arbete , Veftis jam confi«iwr. 
SBinct ix i arbete, Vinutn fcivet. 
Itcro : 2(rbete^ Opus, ex. gr. ^an ^flr pÄ* 
tagit |tg et miDIuftigt arbete , Proiixum lu- 
fcepit opus. 3«9 jÄt Jenomfc^t bönj ar« 
beten,. Opera ejus pciluftrovi. Upb^gt ar^ 
bete. Opus figuris elevatum. S>rifn)et aP 
bete, Opus cxlatum. 3nlafll)t arbete. 

Opus incruftatum vel teflellacuiu, 
Sttbetfam^^ adj, Laboriofus. 
^ttbetfam^et^ f. 3, Anlmus in laborem 

pronus. 
3(rbet8^ag^ m. a« Dies operis. 
JttbctefolP^ N. 4, Operaiii. 
2(tbet8f)ibn; m. 4. conf. y^jon. 
3(tbet8Favl^ m. a* Operoiius. 
3{rbet0ldn^ f. 3. Merces pio labore. 
Titbue, M. 3. conf. tTtcIom 
7lvd)ibiilop, u. 2. Arcbiepiftopus. //luc; 

2(r4»ibifF0|>6i)diiir ve/ 9(r(^ibi{!op< @tift/ 

Archiepilcopacus. 
%td)iaUv , M. 2. Archiater. Är/. 2It* 

d>iatrcn. 
2(rcf)itcct, M. 3. Archite£lus. 
2trcbitectur, f. »//. pioi/. Architeftura. 

SSiMgninoé fonjien. 
2rrcl)ix>/ N. 4. Archivum. P/«r. 2trc^it)0r, 
2IrM, K. Lflmi. //iwc: Areal, ex.gr. Slreal 

inncf;5Cft, bemirfer bela ittKeb«Bet af et 

falt, til l^ngö D(^ brebb* 
2(vdic, conf 2{tFli. 
3(tcn&ator/ m. 3. ^/iax ^^^tpccttare ^ Con- 

du£loi-. K ^*r. conf. ^rcn^erft. 
3(ten^e, n. 4. ^//äx 5^^P«rf?tnuig^, Con« 

du£^io. V, fcr. ex. gr. ^nfnHI n5<;at ött' 

ter arenbe, Ccndudionis pn^o aliqua re 

uti. StiD « arenbe^ Veaigalis condndloi 

conf. 2titnWVSV;^ .' 2(renbera, v. a. i. Conducere. 3Crteiibe# 

/ rab, p. p. K. per. Dr. de funJii vtl cer- 
tis reäistbur\ quornm ufum fruSnm quis 
capita pro fiipulata peeunia fumma annua* 
tim folvenda. Ohf, Peregrinum aliud ver- 
bum ^hxfpd^iCi, ufu jam nobis ejusdem 
eft lignificationis. 2irenbara bJrt^ vel %xvxt ' 
beta xxt, Locare. Dicitur eodtm modf d$ 
funäii vel certis reditibur. 
2ttf, N. 4. Hxreditas. Def. Titfwtt, ex. gr^ 
Sa aigot t arf , Hsredltate quid accJpere. 
©Hfta arfWet, H«reditatem partiri. ©J 
i arf, Per bsreditatem transferri. @^ i Itfa 
arf mcb någon , Äkjuali jure cum quo hac 
rediratem partiri. 

3(rfgobd^ N. 4. Hcredium. Lem \ Bons 
hxreditaria. 

^rfjorb^ f.. 2. Solum hffreditarinm. 

2trfl6d^ ADJ. Exhxres, ex. gr. @Jra en atll 
liif Aliquem exhxredare, 

Strffiitfte^ M, 2. Princeps haredirarius. 

Sfrfpjrttta^ m. 2. conf. 2Itffurflc. 

2(rfrife^ n. 4. ttegnnm haereditarinnj. 

StrffjnPa^ f. i, Morbus haereditarius. 

Jtcfflap^ N. 4. Hartiditatis acccptio. H«- 
redicas* 

3(rf](ifte , N. 4. Partitio lixredlcaris. 

3ttf8r4tt^ M. Jus bxrcditatis. 

JtrfTftib, F. 3. P^ccatum prjginalc, y» ec. 
conf. WtvffynX). 

Tlvfrctqate, m. 2. Hxreditatem capiens. Hatres. 

7lvfwet>d^ M. 2. Itatå pars hsfeditatis 

2<tfn?elott, M. 3. conf. Tlvfwe^cU 

2Irfvvtngc, m. 2. H«res, ex. gr. ®jra ett 
til arfwinge/ln hacredem aliquem adopta- 

re. ^S)e baftva inga arfivinaar, Nuiios ha- 

bent ha^rcdcs Mteri ©e b^fwa inga arf» 

ttrtngar, Nnlla illis efl proies. 
2(rfvobc, vide Jtnvobe. 
21rg, ADJ. Sarvus, ex. gr. jfrge bunbat,, . 

Sxvi vel moidaccs capes. 3 araefla »jnt^ 
ren, S^vienre hieme. @t ftrgt |lrt«e, S*- 
viens animus vel iracundus. Alinr ^ ex.gr, 
aSlifwa arq, Iiafci. S>ct »ar et nrgt på# 

funb, Callidum erat inventum. 3« J«ngre 

ju araare , Quo cliutjiTs. td pejus. ®i tfter 
en$ argcjia, Qu^v^s mala contra aliquem ^ 
moliri. Jidverhialiur. Mrgt, Sapvirer. Ali* 
ter. ex. gr, ^U thUx argt t ^it \ltxia, 
C 3 M«- i M' tfrg ^tt «te $(e MiKgna vel infidiofk qu^s medicinir. J[>iU 

U «rgl nfi, Tenacircr inharrere. 
7ltqfyn,r. $. Sxvitit. hem: Föror irati» 

ex. gr. 4>an gjorde Det t arg^efes/ U ira- 

ms.forore commifit* 
Ht^ifHq, ADj. Vafer, Adverbiålitet. 3lf0# 
' itf«3t, Vafré. 
aCrgfint^ ADJ Iracandus. 
TLv^iint^tt, F. 3» Iracundia. 
tflvitfymeM, m* Arithmenca. fR^rnefonfieQ/ 

Hinc : 2(nt^meti({, ^//;\ Arirhmeticas. 
7M, u. Jft^^t avi, Area Noachi. gjt^ 
H 6ltaDfett< arf , Area fcederis. F. AW. 
3(tf , K. 4. Chart2 una plagula , conf. lbUt>. 

Mvtrbidutr. Sfrftal^, Per plaguUs. 
^tPIi^ N. Res armamentaria navis. Hinci 

3[rf itm Jfiare / OfKciarius fubordlnatorom , 

milit. naval. 
^la, Adjtähh Matncinut. V^ te. 
Titm, ADt. Indigent, conf. fattig. 
%tm, M. 2. Brachiam.^ Ulna, ex.gr. gj 

en i armctt, vtl om armen. Brachium ali- 

jcnjus arripere. 3ii<uflttta nSgon t ormap 

ne^ Ulnis aliquein amplcSi. Alittr» 2Lvm, 

"axntet, v. A. I. Dr. arma ut nSgott/ Ali- 

qaem ad egedatem redigera. 
Strmbanb, k. 4. Armt^a. 
SCrmboge^ m. 2. Cubhas, ex. gr. ©rt# 
' ta jig pS armtogen/ Cubitum in qoid 

jmpmgere. 
^Vtnb^ga , F. Theca pro eleemofyna. 
TlvniH, u. Def. 2tt meen^ Exercitus.. f% 

XSalL Plttr^ 2(rmeev. 
7ltml}ila, F. I. Ala. Axilla. 
3(tni(ing/ m« s. Mifellus quia. 
TLxmo^, M. Pcnurja, 
3(rmpipa^ f. i. Dfra armpfi^Att/ Os hume- 

ri. Sftora armpipan, Ulna. Cubicus. {iua 

arminpatt/ Radius. 
at tmflft ti? , ADJ. Laeertis rälidus. 
3(tm«ve<t , N. 4. FIfrxura cubiti. 
3(rte(l^ M. ti. ArrcHus. K ptr. ^\Ua i at» 

rcjl f Carceri inclufuin cflfe. J/irrr. gli OT' 

^rcfl pS tvaror, conf. €ieqwefrreta» 
5ttre(hint , m. 3. Carceri indufus. - F. ftr. 
.m conf. 5^"3^" 
* 2lrrcfler«^ v. a. t, Arreftare. Captivum red- 

dcre atrei^eraö^ p. p. V. fn. Tlt^nol, M. 3. Armamtntar)am pubUcum 
ubi eondnntar trop». V. per. ^on^» 

SfrfeniP/ m. Arienjcnin. 

Jttt^ M. 9. Indolcs, ex. gr. ®ittne« art, 

Animi indoles. fHf get) ort; Bon« indolis. 

9(rten fitter uti ^onom / Indolem referc 

nativam. ^mart biut efter ftn art/ Quod. 

Tis animal fccundom indolem vel naturam 

fuam. S>et l^ar ben arten meb fig, illjut 

id eft indolis. 

Item: Titt, Species, ex gr. ©et it en arC 
metaO/ Metalll fpedea etl. ^jr < art/ Oviutn 
fpectes. ©en arten af »ätten/ Illius fpe- 

. ciei aquai conf. &U^, Genus. 

Ärta (ig^ v. N. r. Rtcipr. Indolem contra- 
bere, ex.gr. ^an artar ftg »{{/ Bonam 
contrabit indolem. ©et t9iO i(fe arta {ig/ 
Ex roto non faccedit. Tlvtab , p. p. ^r# 
ta0. Dtpémntialiier t conf. 3(tta (tg. 

3(rttg, ADJ. Lepidus. Feftivns, ex. gr. J^n, 
&x en artig taxi, Vir ilie feftivus eft. gt 
artigt päfunb/ Lepidum inventum. 9(rttgt 
|l\!mt/ Jocus feftivus. Mvtibi^iiter, Tit» 

tigt^ ex. gr. ^an fFrtfiocr artigt/ Scilua 

feu ftribendi modms ei feffivus» ©et ix Qt^ 
tigt p2fiinnet/ Lepidé invenmm eft. 

2trtig^t, F. 3. Lépor. Feftivitas. Concin« 
nitas morum. 

JlctifeC^ M. 2. Articnlos. De fl Tlttitlen* 
Flur. 2trtif(ör^ ex. gr. tSn^ &t, ix ar* 
titlrn i* (StoenlJPa fprjfet/ An, m, ica 

lingua Svecana articulus eft. Sroi attif* 
len, Articulus fidei. Ärigj arfiHar/ Arti* 
culi legis militaris. 

2(rttlleri , n. Res tormentaria bellica. . GalL 
ylriUUne. Def. 3(ttiUet{et, ex. gr. jg)Qti 
flitr t9ib artiOeriet / E legione' eft tormen. 
tario. StrtiQerie^farl/ Gregarlus miles le- 
gion is tormentaris. 

2(rtiUerift/ m. 3. Rei tormentarix periras. 

2(vD90^e, N. 4. Salarium. Laboris merce$. 
tuunia aupiuanm vel fnmmatim folvtuåt^ 
pro opere fcriptorlo , ratiouario^ f^ ejus* 
mode. ärligt arfnabe/ Salarium ejnsmodl 
annuum , conf. IL6n. SIrtOObet tött/ Ho< 
norarium, dim. S(tffOtie/ Labor. 

Tle, n* 4. Cadavef. X/^^^-** m $ft STuc f&Ab Tlft, M. a. Arculfl formr rotunda* vel oblon^ 

g*, coiif. £toa* 8(f!lorf, Opercu* 

lum «rcQl2. 
2lfB, ii. a. Frtwnuf. 4«iä/ 3(f{tr^^. 
2lffa, F. t. Cinis, ex. gr. jf^an labt M 

i ttffa/ Cineri id ingerebar, /f/iwr , ex.r gr^ 

^Ottfet Iai)C# i a(Fa/ Combufiione domus in 

cincrem redftffa fuir. 
Äflfa^ v. A. !• Cioere conTpergere , m 

•/)w eoriariot huiuibus HuMrumt &c. 

2tffat>, p. p. 
2ftlf(Jrg, M. Color cmerew. Hlnc. Ti^it* 

^Ät), Parrielf, Gojore cincreo* imbusus* 
%)tl}Qp , M 2, Guntulus cineiumr 
2()liit&ija^ Fr I. Congeiies cinerum ad- 

buc ignita. 
5IjTon0t>ög ^ m. 2. Dfes facrorum cineriim : 

Moreurii pröccimé föfi Domrnkam Ofta- 

%iltxåt). Nr 4r Fraxinus. ^lUs 2(fB. 
afp, M. 2;. AfphjÄ. (Cyprinus.) Fi/c. 
2Ifp, M- 2. Populus tr«mula. Arh. Compof*' 

3ffj)rtf/ K. Fröns popu|r, äc. 
2tg^ »14. Affr. Svecanum, quDram 27(17 

2tgecuteme^ Fr/e 5*tfÄtt«g. 
2lfltilv M. Cnpfdo. Amor. Pcnie. 
7l(iv^lc%, M, Jr- Aftrologw.. ©T foitt fpar 

af (lieriiornai l0VP* 
2fflr0tegie , f. AÄrologia^ J(unf!apcir at fpl 

af fli^rnorita. 
2((ltoiiom ^ K. 3. Affronomns |. cortfi- 

StjernPtmmg.' 
3((lrciioitire^ f. Aftronomia. £jrair Ottt^ (ihP 

tncIfFa froppar oc^ b<ra< lopp; 
Tit, coNj. Ut. Quod, ex. gr; ^oil Ut 

onff at/ af to marte fomnraf Ur venireå 

opwrit. afoj* rror at btt %h\ifx, Credo» 

qut>d accidar« SSenat t)n at fi^ dr? Num» 

quod im fit , ftntis ? 
Itcm: TiXr Naw lnfinirivi\ ex. gr;. %t Jtl^ 

fFa/ Amare. 90 taga/ Caperc 
3(t(aa^ »r. Kons ejus-. nominis;. Hine. %t» 

lae, VL Collc6lio' mappamm geographlcA-- 

ram toriar orbis*» 
StlafB^ N.'4. Texd' (ericl* genas: '. 
Stttefl,. m: 3.. Teftimonii^ Ubeilos. JT^ £«/«. 

i/iiic 3(tte({eta^ v; av i». Saijto^ orafir» 

ntrtu 3ltt«()eva^^ p«*e« «} Zvution, M. 3.r Bonoram fuB bafta vendirfo 

^"i^^oL ^•/^^•\f'^- «»•• eätta p« öucttctt, 
w/ £dta gd unber auctiion^ Bona auflio- 
m vel haft« fubjicfcre. Hinc Titxaiontxc^, 
v, A. I* Auatonem faccre. Bona haftsé 
fubjicere 2(ii(t{onf rat> ^ p» p. 

aurtot, M.^ 3. AuÄor. V. Lat. ©e ©tefi# 
(te aiKtorrt/ Auftorcs Gr^civ 

au^ttir^ M. 3. Miniftcrad quamlibet legio- 
nem inilitarein , qni ret curat jaffdieas. 

Timnhct, M. Carpinufr 

5lt>ni , N. Averagium. ©ftt (faSa ttcpp ofi 

flpM fnn tagt iinbcr rfföR.* 
ÄMgnienr, vel Stugniente ^emnlim^ k.- 

Pfsrdium alii, vocato Jlufl^JU^ in fubfidiuni 

cenfu fubjeé^um^ 
2(ngu(lt ^ ^r. Auguffas menifsr* 
2t»ifa, F. I. Piur. JTwifet^ Ga//: Gaxette, 

conf. pof?ttt>nmg. Äj»c 2ri»t0i6frifu)«f 

te, Novorum edifor publicus. 
StuCriiftant^ m. 3; Aufcultans juvenis in (k- 

prenio Dicaftcrio , vel CoHcgio tiublico. 

Vf, Ä. 4. Spica, ex.gr;* ©Ä z>e/ f Jpa i djT, 
In fpica^ exei-efcere. 

Item: Tif, Ala davis: Part illa ftta jftfi^ 
lum retr$dtécit^ Mas Vly^tUij:, 

^pel, u. 2. Humerus. Def. ^jiteti , Plur^ 
^jrlar, conf «rut,. ex. gr: gsirtoo it 
icfc pafnb efter \fmi ai;lar/ Onurhumeris 
ehjs arquanam non eft.. Ucuu frourh* . 
Joraga fappan pl 6äbtf a^Iflr/ AmBabut 

adhsercre parribus. ®t ciT åfWCr ajtfr 

Aliqoem defpicere^ 
Äjrelbfö^,- ».-4. Scapula:- jilias &tuP)€tbUb\. 
7lf^lhut$, A1ÉJ. Cui htiineri latiotes^ Humei 

rofur, alias 2ljfelttfg. 
Hvionr, v. Axioma: K ttr: Pt»r, HLjtxcmtr^ 

€n owcbrrfJgrlffl grunftfairnittgr e0et' tfflla. 
38)rftipm ,. D// Ö^ Pter. 3(|;rii))tfe^. »art.- 

Fn ipicar exci ems; 
a^ttl, M; 3. Axi». Def:. %px\kw,r fluT^ 

%jXAt',. conf.. 2(|;eT«- 

"lÄaSotr, «; 4: Eams? itavir ad' flniffriHii 
^^^ ci< qiii* clcvuoM ttaerv ooofi- @tj|i^rt; H^!^ 04 S3ac »«d 85aa S5af ll^a*^ M. Pars ftegae in navi proximé ad 

»Jtf/r^M. 2. coilis, ex. gr. ©« upfSre 

barff»/ In acclive coUis progredi. ^iver- . 

hialitir. (Barfe upfire 0« batfe öflörc, in 

tcclive & in dcclive. %aU I barfcn. In 
cUvum progrcdiens labi. Jiiter. gaOo i D«C» 
Un, In tcrram labi. ®IÄ en i bocfcni 
Aliquem fubvcrtere , conf# 25rinP. jKutte. 

]fr::ce(lttga , f. Iv Ädicula habitttionis in 
alieno fiindo. ^ 

350(CttS^ Ai^ Clirofts. 

7b^^ , N. 4. Lavacrum. Balneum. Compof» 
®WCt(bnb/ Sudatorium, conf. ©wettbaö. 
SSattttbab/ Balneum aquatile. gBarma hd' 
ftca, Therm«. fSi\)a fobcifcné bftb/ Lava- 
crum regenerationif. ylUtcr Ä.:^. //»A 
wri. 36>Oja. 

^aba, v. A. r. Balneo vel lavacro mi. Äv 
^Ä>/. p. P- «*• S*"- ®<^^^ * babftugtt/ In 

baln^io Tudare vel fe lavare. SSaba 
i jlrimmcn, in fluvio fe lavare. »aj 
t)a jlc^, JR w/pr. Sudårc m balneo vel 
fe lavare. 
»abare, m. a. Balneator. 
Ä«bfe«/ v. A, I. Fomcntare. Calidis fovere- 
;&at^ab, p. p. ex. gr. IBaöbrt en fiut 
Web »arma fn^bbcr, H-erbis aegromm cale- 
ftais fomentare. ffiabba (5(J i folctt/ Apri- 
cari. ©är babbaDe bett/ ingens ibi calor 
fuit. X>.:t)t)a in, ex. gr. iaid fmwian 
tabba in/ Facere ut unguentum ad ignem 
ingeratur. Provtrbialiter, Ib^t^d \>i nagOd/ 
Aliquem verberare. Locut. fUb. 
Oba^^wxn^, M. 2. Fomentatio. CaUfa£lio cor- 

poris vel membri* 
']B>^^erflfa, f. i. BalneatriK. 
]>aomng, M. 2« Sudario vel lavatio, in bal- 
. neo , five alio modo. 
iba^fluga/ f. i. Balnearium. IttmX Ä^b» 
(Ipga. Mas XorFba^flu8« , Ädcs in 
qua &umenca torrentur. 
aSagatbo^/ f. 2. Taberfiula penuaria pifto- 

rum pro vendicione panis. 
X>agate, M 2. Piftor, Panifex« 
3&:igar|lug<i^ f. i. Piftrint. 
baab^t/ K/i/e ;^Äbovt>, 5>.igni, n. 4. Piftum. Iwr»: Ätjetri, Pi- 
Ihina in ufum publicum. 

2>:iggc, m. 2. Arics, confc (Eftltttfe. 

»^ögf*t«, ^. Gentiana lutea. F/a«^. 

»ajonett, m. 3- Sica extrÄnitati boihbard« 
applicanda. V. GalU Bajonette. 

»at , N. 4. Opus piftorium. 

ÄaF/ M. 2. Pars poftica vel averfi. Tergunts 
ex. gr. SSafen pS en !nlf / Culrri tergum. 
Locut. prwnb. gttfta en pil bttfeO/ Abfcn- 
tem vituperare. Sala J)Ä en^ baf / Clanoi. 
lum calumniari. ta^a fa! pd 6af # Difceflu 
faftum in fe recipere. 

3£>aP , PRÄP. Poft. In poftico vel poft'Cum , 
ex. gr. gram 0^ ba^ in antico & po- 
ftico. Ante & poft. Proverbialiter. ^af* 

»a Sgoncn fram 0$ baf, Ante retroque 

fpc£lare, Providumeffe. * 

Iiem : In compojtthne. K>aP it, PofticuiiiK-' 
verfus. g5ar &t bJflb, Recurvus. ȊP 
efter, Poft. ®t« bal efter, Poft ftare. 
Prover hioliter. ®t5 baf efter, Poft re- 
liaura effe. Negligi. »JjPfére, In parte 
poftica. ÄaP i vel »aP uti. In" poftico. 
X>aP om, Poné. ®e baf om flt}, Retro- 
fpicere, conf. ÄaFom. X>af pS, In po- 
ftica parte. 2>.:f til', A parte poftica. 
ÄaP ut, Retrö. In pofticum, ex. gr., ^åt 
jlcn Ilar baf ut, Eqvus recalcitrat. Pra- 

ivbiaUitr. ©et %h baf ttt for^OÄonr^ 

Cun£Va ei retrogrediuntur , vel infeliciter 

fuccedutit. Nota. Rtliqua compojita qua» 

re fuis locis^ 
]6.;!:a, v. a. i. Panem pinfere. TboXd^ , p. p- 
36).iFarf^ n. 4. Hjereditas vel fucceflio afccn- 

dentiura, conf. Ä>r*(latf. Dtf. ÄaP« 

arfivct» 
]&^Pbinba^ v. a. 4. Vincire å tergo. C7. 

Ämba. »Afbunben. De/. V Plur. Tbxh 

bxxti^m, p. p. 
2^aPbog, m. 2. A/mus pofterior, quairupeim 
&:F^ag, m» 2. ^ies panificii. 
2>.'^'=^rtnt<», v, a. i. Malé loqui de abfente* 

Ä ^Pbantab , p. p. conf, Dantfi. 
£>ii't)antan, f; Obtre£(atio, conf. S^antniftff» 
ÄÄPtJcmtare , m. 2. ObtreOator. Abfenti ia- 

vidiofo fermone infeftus, conf. CdMare* 
;&;;f^e(/ 14. 2» Port poftica^ a5af 

SiFbSr, t. 2. Oftiam domns pofticum. Po- 

fticum, conf, Ib^tVpotU 
2>aFe, M. 2. A (Ter e tigno exteriör. Plur, l6(tf 

tap. Aliås €SgbaPar« 
ÄaP efter, conf. ÄaF, /*rifp. 
I^aFetfe, k. 4. Pifta qosvis dulcmrifl« Ju- 

%>aPfj[erbing , m« 2« Ptrs qaarta Snima- 

lis poftica* 
feaFfdt, M. 3. Pfs pofticus. Ptur^ IbcXihtttX. 
^xf^bxt, conf. ÄaF. Prap* 
l>aFJftam, adv. Pratpofterc. InveiTé. 
i^öPgSrt), M* 2. Pars vill« poftcrior. 
Tb^^i)dLVi, K« 4»^ Secunda acies. In bello 

inJidis* 
2>aF(>ju(, K. 4» Rota poderior* 
J&öFFitPe, M. 2. Traharam fub veliiculo po- 
fterior* Proverbialiter. JCotitma pä baf» 
falfen/ In propofitis vel fiiicepcis nullos fa- 
cere progrefliis. 
IbaXiie, n. Sera retorta, dum clavis pone in- 

citatum' peflulun» remaner* 
'^aflittti , K. 4« Calcei corium pofticmn. 

Def. aiaFUbtct. 
^a^l&n^te, ADV. Retrorfanif ex. ^r. ®j b<lf« 
IJltgeé/ Retroriuni gradi. S^fla (atl^ngcl, 
Supinua labi. $(fa iafl4ngf</ Tcrgo la 
flfiticum rerfo vehL 
K^afmits, M. 2* Piinifkjanu 
l&aPom, fRÄF. Pone, ex. gr. <St8 Böfom 
(loICR/ Pone fellam ftare. S^afotn ftroiien; 
Pone aures, Proverbt^liter. J^fwa ttåflOt 
Nfom Ironeii/ conf. <Dra, conf* ÄäF om. 
]&aPport, M* 2' Poru poftica vills, cont 

]baF^ir« 
l^ABvåtnms, M. 2. Dr. cx^ gr. J^affa Baf' 
r^ftriflg mrt n&qon, Rationem repetitam 
cam riiquo conferre. Ifotnma 9& bahab 
Hin^/ In rationibus repeticis deficere> conf* 
Sftetr^Pnittg. 
2>aPrefa, «. conf. latetreia» 
l^:ifittnf, M. 2. Cochlea iclopeti,* qua cana- 
lis anfam Verfus obtoratar. Dff. 2>aF# 
fPt:nfmn. 
]&aPfIag, N. 4« ISus å retrd. 
3^aPflug^ ADj« Sabdolua. 
l^aB(n<is, v. D. i. Horrore quafi retroiiliens 
BVtsBuu Exfaörreicera. S3af ^an «5 SraFfpabe, m. 2. Spatba cujus in panificio 
. ufus, conf. BdPfpabe. 
T^ctff^am, M. 2. Puppis. Defi 3!>4F(tammen» 
2>af|leg, n. 4. Paflui^retrogradus; 
^aPftug, M. 2. Motus^repeicuifionis, ex. gr» 

rormenti bellici duin exploditur. . Isem : 

X>aP(l«6, Poftmora. 
lb:t?(iy(Se, n. 4. Pars poflica. In uflihuf 

BT ejusmodu 
IbctVtctl, N. 4. Calumnia in abfénteoi. 
Tbalitalct , v. a. r.. Abfentem calumniari. 
jb^Ptalare , m. 2. Calumniator in abientem^ 
jbaPtr3g, n. 4. Ma£^ra. 
2>oFtsgti , M. a. Furnus piftorioa, 
^boFwetP^ ^•. 4. ///iflj ^^aPeife, conf. 
'hcXvoiLY((>X , Aöv. Pr*po<^erS. 
2>.iPanbe , M. 2. Extfemitas pofHca. Po^ 

(lenora, 
Sat, M. 2* Baltts. Nitmerandi vel fonderån» 

di modus^ ex.gr. gn ba( popftti fMh/ K. 

Papyri , ferici , &c. bahia; 
Tbdl, M. 3* Ciioréa fojennia. F. <m//. ex.gr» ' 
* ^^Oa bal/ Choreani celebrare. JE^ara tttcD 

9^ baler/ Sakatoriia IneiTe ludis. 
Tboila^, Vidi Ä^tlafl. 
Te>Cil\a, F. 1. Vagina, ex. fr. ^Stt2rb< billitf 

Vagina gladii, SSaljOt, *& I ftJtt ilUlC* 

fttta^r Vagins feminum. 
Item : Ibolya , Cupa. Labrnm* 
l^aVS, M. X Sepimentum-transverfia tigillia 

fiiaum. f/ittfli SWébalf k. 

Item: 2baiP, Titulus vel Apborilhraa in co« 
dice legum, ex. gr* jftrf]fta^(fllf/ TituluJ 
de haeredirate &c. 

Item : TbcM, Lira. iBallåt i l^nbertKI^ vi- 
de SDalP. 

TbaVlét, r. ^. i. Dr* ^^äIEä df,, con£ Äf» , 
boIPa. Salfa istU/ Sepunento dividerei 
conf. 2>a(P. 

^dlfam, M« 3« Balfamom. V* per* Hinc: 
ibdifamera , v, a. i. . Balfamo inficere» 
S3affaitiera tn bfo/ Corpos mortni condire* 
IbalfamevAb/ p. p. Tboi^mift, adj. Bal- 
lamlcus* 

7^<tn , WL 2. Planities in longum dednfta , ex» 
gr. aSepflagare ' ban / Planities, in ouft 
refliones gines. torquent. Hhtc* ffflJDp' 
bon K. Loenu preverb. SSritiga en fnf pS 
banni/ Rem fufcipiendam in medium pro^ 
j^ ferre» s6 S5an S3art 85ac ferré. ©it ttot nagot S 6ane,. Allqua de 

re agebarur. 
Itcm: Hfan^ Vlfi feu Mcatus^uo itur^ ®0* 

ICQJ (aU/r Orbita foUs. 
JbAfta^ v. A^ I» Expeditum rel planunt face- 

re, ex.gr. SSand toigcn ^ Viam parare. 

X>anå^/ p. p- 
Hanco, conf» K^anF,, 
fbanb^ ^* 4* Ligameotiam» ex.^ gr« Snp» 

ta tflpen WCfr lanb, Ligamemis conftrin- 

gere» J^an lat U bänt) pi fiS/ Vinculo 

ftriaua efl;.. 
Icemr ]b4nb, Taenia. Tsniola. Ga//*. Ru- 

ban , ex. gr» ®n fruDttininfr^ nio§a cUec 

bräfllapp/ Jefntt racb b«iD, Gakrus »Hilie- 

bris vel peöorale, in ornatum ixniolis ob- 

fitum. giJ6lr(irc of blä banbtt^ Cjpruicae 
vitt?^ eques, Compof- 2)an^l?O0^ Tffniola 
in forman) floria connexa. SSanttOippa/ T£- 
Biolae nodusln orbicuTos nexus.. 
Itemr Hxtn^, FaSio.. Coiijiiratia> ex. gr» 

€t kant af r8f»are^ Pradonum faaio» 

liemt Z>(snb^ Mergcy, ex. grV g( 6anb> 
tSg,, Mergesr fecaiis. @dDébanb|» Merges; 
fcgeös. 

Item : Jbatib pff ett bof / Librt compages, ex.. 
gr.. ixoS bficfnr i tt banfr; Duo- ejusdcm: 
ligtniiDiÄ libri. . Stt)d baoDf Dua volumina.. 
Rra»(!tr (gngelllt/ bonbi^ Libri compages, 
Gallicd, Anglici^ fa£la. 

Item: lb:in^ jfi en tunna eder nnbra trilicli 
Cingulum qua conftringiryr dolium, vel 
aUi valk lignea. Alitetr S^mtlbv //>/. verb. 

2^an^a^ v«. a.^ r. Gngulis^ conftiiDgere* tictnt 

tjat^ p. P. Dr i/o/i//. 
35anbé»n^> »r- 2. Canis: cuftor^ 
^anbfloF/ m» 2» Machina textoria m qua tew 

nis neéuntur.. 
Äanbt^ vtl IbMt^ PirpewQm pr» »anb^ Ipf^ 
Ibahe^ m;. Fli£lu$ i» necem,* ex. gr. ^ani 

jof ^ononr lin bane r U*""^ »" neccm pcr- 

cuflit- ©et Mit |)anfi bantj^ Mortis^id. ci 

caufla eriu 
Zyftneman/.iu^. Inteifeaor. P/»r^ Äanemati.. 
]^ner, n. 4- Uh^ fr$d^ Yexiyiun. Autiq*- 

con£ 5atia. 
XkoneOSc^ n«. 4*. Vulhus letiferuxn;. banL ffieFribanL Quiere jnis locis. ^iitiCL 
penningar p5 banfen^ Fecunwnt in cambio 

deponeic JXiféDaler banfo^ Thalerus im- 
perialis, Saufo» fcbef ^ Schc^iuta cambialis, 
pecuniam reprsfenrans cambia immifTam* 
^anfo t {SiVif In cambio mutao acceptum. 

Tb^n^ ^ M. 2» Jugunt arenofufn io niaribus. 
Aliat @imbb<)nf. 

^anfhx^ M. j. Numnmlarius*, Argentarius^ 
Gfl//. Banquier. * 

Z^atiFrut^ m. 3«. Rei rationarrs defe£!us. Gåli^ 
Banqueroure, ex. gr. @5ra bonfrut, Rei 
pecuniaris inopiam ereditoribu& denunriare. 
(? pcia banfrut/ Cedere foro.. Bona crcdi- 
roribus cedere» 

25anPtutfpetare , m. a. Quii reor decoxlt 
fuain. Quf cedit bonis. 

3£n^nti^ k» Excomtnunicatio papalis, ex. gr. 
^hia en t bann/ AKquem excommunicare. 

Zianttft^ v. A. r* AHquem incrcpare. Dur» 
corrigere verbis. Dr, 95anna nJgott vd 
SSanna Up någon p Durts aiiquem verbis 
corrigere. "^axmctt ^ p. p. confl Qnnbs 
bd. €nät4» htmx Sbanna». Deponen^ 
tialirerj. ex. gr. S5anna* pa nSgon,. a- 
trodbus 6c iiieiepaBtibus: verbis aiiquem 
excipere- 

2KtnnIy(e^ v., a. 3. Excommtmrcare, hem : 
^annl^^fd^. la exilium^ pellere.. ZKinm 

lyii^ P^ P^ 
'hcinnlpeninq^ m. 2» Exconnnunicatio papalis» 
Zmnnor^ Plur, Admomtio dUri» vel axrocibus 

verbis fa^a, c©nf. Snubbor. 
3!?ÄtttIcr^ N. 4.. Cingulum ab bomero' de- 

miffuin , qua portar peranx niJies.. GalL 

Bandouliere» 
Äar^ ADj. Nudua, n: Äött^ ex. gr. %idia 

mcb bara ttdricr/, Denudafls dfmicaie en. 

fibus. SDJeb bott bnfnJttb, Nndo capite. 

@S nieb bart Ijiu* t Non operta candela 

circumire; f ågga pa bara froppen / Nuclo 

corport appUcare. ^ 

Item: Äar, ex^ gr. a bar ffernina/ In 
flagrante deli^o. ©et &v bara olfwarc, 
Hafc plian^ leiia funr. ^ata matUn , So- 
lum omni vegetabili defliturum» i^tgga 
p5 bara marfen/ Humi jacere nullo fub- 

ftragulo interiniiTo.. ©ci(fa bara ttaftnef,. 

Aq^uaxn S5ac 

Aquflm bibere pwam. ®5 i Barö ffiOTtail/ 
Ad induiium usque denadatus incedere* ^/i- 

%ara, AD7. Modö. Mcré. ex, gr. Om jiag 
^ara f^r fiflA/ Si modd dicer« mihi Hctie- 
rit. Sara tet \nM (fer / Modd id non fiat. 

!Det Är bara itimt, Meie jocas ed. 

Item : IbAVCt, Solum, Tanmmmodo. ©flra 

feJrfJre / Ob id folum. ^m itct barn 

(ro6 t Pane tantaniinodo yefcttur. ^j^ 

toiU bara Vtfa hit t Tibl folummodo often- 

dcre vellera. 
3^atac?er^ P/«r. ^dlcalse in urbe pro habl- 

racione mititam. 1^. GalL Boraques« 
]btvbaFa ., Aivirbialutr. Sine tpbippio« 

Eqnitando, 
X>arbat^ m. 2* Barbarus, Hinc\ ^arbatrtfF^ 

A^U Barbaricus. 
2>.itbati, N. 4. Barbarles, ex. gr. f|ala 

i barbari/ In barbariem roere. 
2>itbarie/ k. Barbaria. Regio in Africa, 
Tbaxhtnt, AJ/eäivé^ Nudis cruribas. De* 

trn&is tihiaUis^ 
X>arbet ve/ l&atberate , m, ObfoL vide ^ilU 

ffÄr. Äarbera^ v. a. Vide fllafo jfigg. 
2£>av^iran, m. 3^ Bipennis. 
Tb^viota^ , AdjeBivé^ Nndis pedibus, ex. 

gr. @å barfoioD / Nudis pedibus am- 

bu!are. 
2>^r(;a(fa^^ AdjeBivl. Collo nudirto. 
2>at^Ån^/ AdjeåivL Nudis manibus, <£ir9- 

recff df/iitutnr, 
3i>ovf>ttfba^, Ad/t£iM. Nudo capite. 
2>arP, M. 3. Conex , ex. gr. 3mcffan Barfrn 

vif txiitt f Inter conicem & arboreirt 
aSötPa, v. A. f, Decorticarc l^avVa^, pj p, 

2>arFa af, Idem, conf. StfbörFo, 
Item : 2!>atPa , Cortice parai e. Dr, de peiti» 

buK ]&fttFa^, p. p. yfl. Äarfwa. Hinei 

2>atfate, cwiC <Batftuare. 
IbatVcin, N. Panni genus, « 
^atFig, adj. Corticofus. 
23at(a(l, M. 3. Saburra. Pcjnderofa, quibus 

navis ioco mercium onerari folef; 
X^arm , m. X Sinus jntra pecloris ubiarumciae 

complexum, conf. @f6té, ex. gr« ®tt(fa 

(anbcn i barmen « Manum in Snum mittere, 

^pfa CR om i mmtUi Serpemeqi in fina S5ai: ft7 fovere. Pr9veriialher. Jaga Jtg I |iri ttm 

barm / Nofcerc feipfum. 
Tbcnml^tttiQ, adj. Mifericori, 
3^:rm$ertig^et^ t, 3, Mifericordia, 
^arrt, n. 4. Infans. Phr. ^Sarn, Infantet^ 

Liberi, ex. gr. ^i barn, Prolem accipere. 

Iiem: Paiere. @a mcD bam, conf. <Ei 

weö. ©amnianbragte barn t Liberi, qui 

«x utriusque conjugis anteiiori matrimonlo 
•cceflerunt , conf. Qtf fbotn. 3N^'^ ^^^^. 
Iftaelitae. • Slifwa ®U3D« bam, In tbbo. 
lem DEi .recipi. Cempof. g5ar«a|eF/ Ludut 
ixifantilis. Siarnpiga, Geraria. Anciila quac 
infantein curar. iSkirntEoIa # Psdagogia* 
gSarnflPor/ Calcei infa»tiU$. rroveréialiteré 

^x. gr. ^an ^ax ixibt ur bamjfona/ Ex 

epbt%is excedit, conf. fimpL ^lur^i Comf^Jl 

txemfla feqvnntur. 
35atnaatf , k. 4. Liberormn lixreditas. 
^atftafi^etfta, f, i. Fuerpcra. 
IQamalara^ t. i, Dodrina pro infantlbns. 
3i>amamot^, n. 4^ infantiddtUHi. ' 
:^amain6ttetfla , p. i. Mulier quse infan* 

tem imerfecit, * ^ 

^Bamaftap, k. 4. Status irel condltiö fo* 

bolis. V, ec. 
:&arnati9^Pat , Vide Tboxrmkt^tcct* 
lb>xnboxn, n. 4. Ncpos. SarnbamibarQf 

Pronepos* 
S^arn^om, m, 2. Infanria, ex. gr. 9tf Barn» 
Dontrn vd 3frJii Barnbomtn, Ab infan- 
tia. 3 min barntont, Cum adhuc in» 

fans edtm. 
2^:ivn^op, k. 4. Baptisimis infantum. 
Äartifot^ M. 3. Pes infantis, FrwerbiaUteré 

Conyivii iufhici dapes. 
Sarnl^U0, n. 4. Orpbanotropbiumi 
^arnF^r , adj. Infantium «nans. 
3^atnF(a^er, Plur. Vcftirus intantiUs. Itemi 

2>arnndber, V^ftifneiita quibus induitur 

infans baptiiandus. ' 

ÄaritléFon^ v. 4. Crepundid* 
2^avnf åd , Adjeäivi Orbus prole. 
3barnmotfJa, f. i. Obfletrix* SSarttmorffc 

fonll, v</e 5*t{ogning« Ponfl. 
^^arnr^ns, f. 2. Oecubitus puerperap. Cabi- 

tus foeinins poft partum in iedo, ex. gr« 

Qtoinnan^ ligger t iwcxi^Uii Malier poft 

partum <lecttmbic, 
aD 2 Item: ftS 58ac S5a« $Da6 95ec Itcm: Ibatniinq, Puerpcnam, vel ipfc pär. 
tas, ex. gr. ^ein« ftöflru jlaO Wrnma i 6artt* 
'ttng, Uxor ejus parict. JtaOa i barnfJiiSf 
Varere. Partum edere. Sfter (arnfansttt^ 
toa partum. Jp»» i^ar fåbt Den ftwfa» 
i fina barnfångar^ In partubus mum con- 

itraxit morbum» 
2batn{2ng9 rening/ m, a. Lochia* 
a^atnobit^/ m. a. Puerperium. 
»atnffts, ADj. Paerilis. »Ättffligeti/ -^A • 

Pueriliter* 
»arnffigfKt/ y. ?• Pnerilitas. Plnralher^ 

ex. gr-^ ®Sba«a barnjligf^CtCt/ PueriJia 

ejusmodi. 
Tiaxmni^, «• Nlxus partnrientfa. 
Xavneit, n. 4. Canvivium faftricam. 
J^vnxöSifav, Ptur, Dolores puerpersr. 
•barometer, m. a. Barometrum. Def. ÄarO/ 

metren, P/«r. Äarcmctrör. €.t mcrftpg/ 
f til at tttrJtta torfa cllcr to&ta i luften. ^ 
;baron/ m, 3. Baro, conf. 5ci^erre. Saro» 

tiega^ F. I. Baronis uxor vel nata. 
Sarr, n. 4. Foliuin feu Spina abietis, pini, 

▼cl iunipcri. Hinci 95a5rj!(^8/ Silva ejus- 

modi arboiibus conftans» 
abarflf/ ADj. Torvus, ex. gr, dn IwrflP ttp* 

fttli. Tofvu5 arpeclus» 
»Ki6, M. 3. Baffuf. Dff. 2^afen, Ga//. La 

Baife. Mufici concentus tonus gravlor. t>åUa 

iafcil/ Partes badi in concencu miiiico te^ 

nere. Hinc : SMsftof» 
Itemr l^ctB, Bafis. V. per. Itemi Äas, ver- 

bcra, ex. gr. ^an (?aO fä 6a«, Vapula- 

bit. Locuf. flth^ 
J>a^a, v. A. I. Verberi^re. 2>afa^, p. p. 
' SBafa fltorr^ l^ibus veftes pmgare. 2>afa 
' pS^ Vérbera infligere. Töx^a Ut någon. 

Verbet ibus aKqOem expellere. Mmry ex» 

gr. 55afa |tq t foten, ^RadHs folis ie expo- 
■ nere. tltA bafa in nagOti Calori quid in- 
* gerendum expoiiere. 
IbcL^fiol, M. ^. Vialirrus grandior. Inftra* 

mentum muficum gravioiis foni > conf. S^^ 
]&.i(i(tPa/ F« Bafiiicum. (Ozymuro.) Flant^ 
»itjIHflf^ M. 3. Baiilifcus. 
ibaflll/ M. 3. Qui partes tenet modalatus gra* 

viori» in concentu. mufico, V% fcr» »åfl/ w. 4. Philyri. Liber. ///««: i8o|Irep, 
Funis ex philyra contortus. fSafimatfa, 
Matta vel Teges ex philyra. f//«c: Äa# 
fla, t. A. I. Vinculis conftringere» Di 
criminalihus, , 

Item; Äafl, Texti ferici genus. 

»ajHon, M. 3. K. Galt. 9fr »amw pa <n 
Del af en fif!ninfl« mur. 

Ibafun, M/3. Buccina. Tuba, ex.gr. 9tO* 
ta i baiWf Buccina canere« Ibafuna ' lial^f 
Clangor Jjuccinse. Hinc : Ibaftna, v. a. i, 
Buccinare. 2>afnnbl2rare ,, Buccinator. 

Äatnljott/ M. 3. Pars fiibdivifii legionis. Mr* 
Ur. V. Gäll. 

2>atten^ w. 4. Exftruönm pro locandis tor- 

«ientis belHcis. K GalL ex. gr. Upfora et 

batteri, Tormeiita locare. @ve(a pi ftcn' 

Den meb et batteri, Tormentis locati» bo* 

" ftem petere, - 

IbcLVxan, m. 3. Papio. Cynocepbatos» 

l^afnas. Vide J&aFfnae. 

Äearbetav v* a. i. Allaborare. Contriti, ex. 
gr. pM })Qx lÄfwat, ^i bearbeta ben fafen, 
Ida in re operam promifirl Z>earbftan&e, 
StihfiantM, ex. gr. Unber (an< bearbetaK* 

bf f IIlo atlaborante. ^ 

X^ebiöÄ/ T. A. I. Anmmtiare. a5ebJ^a^/ 

p. p. Aliter , ex. gr. Det bfb ftar of jcTc 

n^aot 90bt| Haud boni nobia id portendit«> 
JbebS^elfe/ m. 3. AnnuntJatio. V: te. 
:&ebt^n^a (ig/ v. n. i. Reapr, Commifccre 

fe. gSeblanba fig meb qwinfoff, Commer- 

cium habeie cum foeminis. 
&ebIan^effe, m. 3. Dr. JBebfanbefft meb 

!|tOtnnor, Cum foeminis commercium« Ollf^ 
ig beblanbelfe 1 Concubitus illidtus. 
2bebo, T. A. ANOM. Inhabitare. C;. Äo» 
2>ebobb^ p. p. ex. gr. ^an bebor %t\a 

^ttfet, Totam habitatione occupat domum. 

€t b«4 fom icFe Fan be(>o«^ Domus in qaa 

babirare quis nequit. Dar (anbtt ^ bebobt/ 

Ubi regio inhabitata eft. 
2>ebun&en/ part. Cut quid annexum vel adf- 

ftriaum. Def. if Plur. T^bixriOn^. 
ÄecS/ N. 4. Pix. Bitnmen, conf. 'Z.iita. 
lb^d(t, v, A. I. Fice Hnere. Ficem illinerc* 

3El>ecPab/ p. p. 
X^cdfacCttg/ adj. Pici materia fimiCs; 
3&ecCa(ln/ u. 3. conf. 6nd)>p<v 

dea S5ec 9eb ^ih ©ff »^ Ibtäiq, ADj. Pice imbutus rel macnlituf. 
T^dlufvoa, t. I. Tegumentum capitis unguen- 

to obdnäuin, in medelam fcabiei. 
Hftétfxoatt, ADJ. M&ximé niger. ^ 
lbedtxit>, M, 2. Filöfn picatum, 
X)e^ö6^ Y. D. 2. Petere, ex. gr^ 3ag Be8' 

l)e< hxib af (ononi/ Ab i|to panem petih 

^ct år tcTe at Mai fixt, Nibil eft, quod 

precibus averti poflit* 
Jbt^ja^ T. A. 4. Orare. Precari. S^etf^p. p. 
, Def. & Plnr. »eMia^ Pr. ^tUx , W. 

S9o&; Pf. JBcMe/ o»xn gsebe, ex. g^ 

3(10 icber Btq l^dgltfieR^ Te etjftiti arque 

. etjam oro. SScDja H«got flf iTajyon, Ab aliw 

I qud qukf precari ^ conf. 2{fbetjc, gScöja 

fi(| onbon, conf. tlnt)otibet>ja. S5c^ia f$t 

tlÄgon/ Pro aliquo orare. html Precibus 

pro affqua intercedere. !Bc6|a om nägot, 

Aliqnam rem precarL Aiher. ^tiffi cn tva^ 

ra n)ilfoniine«, Adremu gracum aliqnem 

e(Te denuntitfre# 

J&rbtcga^ v. A. 4. Decipere. Frnflfarf*- QV 

firagÄ. 2>eDwgcn, D^/ E^ W»r. i&e# 

trägne/ ex. gr. JBebragd tn i^å pcnBingorf 

Pecunix folutione aliqnem froftrari. gfii 

Ibebragn^ af anfecnbe, Decipimtir fpecir, 
conf. T^toiV^i. j^iter^ cx.gr. igfbr^ga 
flt §idaf Virgfaem Teducere* "htttaqet 
(ig, Rtcipr^ FaBi, ex. gr. Om Mg icft 

tcftrÄffcr vsAq, NI fällor. J)» »<^ragfr »ig, 
Falleria. JDif 6elrafl tiq ficlf / Te ipfcm 
fruftrattts es. /tf/iwr J^e^raga^ piA ^f 

Setbrrtga. //mt j Piirr. ÄetrageHv vtdi 
fn^etttagetr. 
X^e^rdgave , m» /}• Impoftor* Ftaudator* 

Jrrjw : Sednélor. - 
Aeörcf, Ipf verk. :&;t)tifTVtt^ Suhfi, 2&e/ 

^ref , »i/Zf 2w^rift. 
^.övift, M. 3. Aaio eelebris vel heroica. 

Plur. Äet>rifrer. 
ä&et)i:tftppa , v. a. 4. Patrare. ConMniftere* Cf. 

JDtifwa. i>rbtifwen, p. p. Def. If Plur, 
\. X>^xifne, ex, gr. ©cbrifwa cn niifiget' 

ning; Malum facinua- patrare. SBct)vifma 

fiOt , Adulteriom committepe. AUttr, ex. gr. 

2>t^rtfiva en fcXf Hem peragtndam curare* 

Jbe^rifwan^e, Sutfiantiv} » ex. gr* 3fl^' 

fionr i)mi (^blifWimQc ^ lUo caranu vel 

Bxgejue» X>et>tagcrt ^ K. 4^ Impoffura. Frtof , <on& 

2>ebrigrig^ abj. Fallax^ Fraodnlemax» conf# 
2>ef)ft>»ng. a&et)tigKgen , ^i/v- Frau- ' 
dulenre'r# 

^etr4g(ig^ef ^ t. j« Qafllitu ex ea quod fa(- 
lir vel dedpfr. 

»e&rifltg, Anj. tugnbrii. IMtriftigeti, 
/^i(/9. Lugubrem sn modam* 

Ibtttifvoa, r. a. i, Contrlftare, ex. gr. SÖet 
(ebrdfmaOc mig/ Id me contriftabat. lbt$ 
^tifvocCö, p. p. Conrriftatxa.. Jtimi //J- 
ieElivk i^thfwa^, Triftjs. 3S>eÖriftoa6^ 
Pafivnm. htm : löeöréfwaö , Depontn» 
traiirer, ex. gr. ®c6rJfwaé {(tocr nttgOt/ 
AlfqUÄ re conrrirtarf. 

Be^uiftecffe, m. 3. Trfflinlir cont Sptg, 

:bet>t,Pf. verb: JftwDjo, 

»c^vra, v. w, i. SanaS^ afleverver*, 

Z>et>cita, v^ A. I. Infatoare. JfeeöStÄt, p. p# 

Se^ärelfe , »u 3<r fnfamario. 

SSefaQa^ r. a. j. Jubere. Imperarer 35a« 
fällt, p. p. ex. gr. J^an Jefoflfc 5on«nif 

«t göra (et/ iriod eum facere jtibel>at. J^ft 
tva af ftcfaffa jfrntr ndg^ni in aiiquem 
hnperarcr ^mtn |ar befttUt Jrt/ M jas^ 
.fit dominus^ 

Item^: »efaffÄ ^ ex, gr. $>cftfff<r nljöf f tM 
toalb, Poteflari élieujus quid eomminere^ 
Cefflffn jig i ®a©« iånbxt, In manat 
DEJ fe fradére. »cföITöö, Piir/. ©tf©* 
kffndaD; DEa in eonfervatioiieiB' vel mte^ 
lam traditu». 

hefaUnwa, u. 2. JalTum. Manddtum, ex# 
gr. $d befoOning vel Sfut befaOning, 
Ad mandatum., Utxitta (ni BcfttlfrMngarV 
Jufla alicujus exfequi, conf. X>ub. 

X>efdr(nmg8 ^afxoaHte, m. Cui ex(ecutoriv 
poreflas tratfita. Exccutor juris. jtonHlUien^ 

befallning* JöfwonDe/ Prafeöus vel Exc;. 

cutor Regins» - 
Cbéfallttttig6m<stf ^ «• Mandator.^ Praetor. Sxtk 

nty SSefaffningéman / Prator terMtorlalis^ 
Utfann r ^pf* verk 2^efinnir. 
Äefata, v. a. t. Praerimere; iBefötot), 

i. pi e». gr. ^(Ir ar intet at Befara / Ni- 

lil bic prstixneadmn». 

©3 '^ ' - »e# 50 »ef ^tfattå (Ig ^ T. au T. Reeiyr^ Rél alicni 
agendx vei traflandac fe ingerere, ^x. gr, 

309 btfMat mig t<fe mrt) Jten fafen, R«i 

JUi pertra£landar me iion immifceo. J^au 

Ut icfr bf fatta ^q mtb ai jfrifroa^ Nec eft, 

quod fcribendi negotio fe ingerat.* 
Xefinna, v. a. 4. Coinperirt. Deprclienderc. 
Cj. 5(nna. Zeftxnmn, p. p. D?/. Ö* P/»r, 
Äcfunbiie^ ex. gr, ^ 3a« l^ar ti ttJnt fak»/ 
0$ iefUBnit ^cn fobatl. Kem exploravi, 
taicmaue deprebendi. (gSarcil bcfana* fldt - 
^ <AnnDrilUlba , Rem aliter Tefe babere cotn- 

percum fuit. Otti ftet (5 bcftnRe* »ara^ 

. Si id ita tCk deprehendicur. J^aR it b(« 

funnen meb ftéibf in fuito depiéhenfuB eft. 
25eflnn« 05/ K^ipr. ex. gr. Sepnna Jj 
tt)dl, BenÄ effe. Valcrc, .{^an icfann jifl iHa 
df Den DrpcFrn , Ifta mald fe habuic potio- 
ne. J^an befinner {19 i fto&a ompaRbiS' 

|)etet| In ditKcillimis verfatur circumftan- 
tiis»^ ^AR befann 'ip( bå i SonDoR/ Londi- 
Tii tunc commorabarur. 
Äfpntlig^ ADj, Qiii ineft vel adeft. Reper- 
tus, ex. gr. stn t jlerb^ttfet bejintlifl egen* 

-^ Oom b^rttOji; Cunda in domo defundi 
reperta ouferyfeantur bona. Stit i ffep|>et io 
jtntligt 9oDd*t)ar fSSrD^tftoaftt, Omnes, ^ux 

in navi aderant , inerces, corrtiprx fuere. 
^efiita (ig, v. iJ. I. Recipr. Studere. Ope- 
ram dåre, ex. gr. Om bu bejlUar Dig «t 

tvära fäbailf Si talem te elfe operam de- 
gens, ggcflila fig mn nSget, AHcujus rd 
fhid&o ceneii. 

2Jet!^rta^v. a. i. Commaculare, ex. ^r. ^u 
fi&da fitt famn^etf, Coiifcienriam xromma- 
culare. XtfLådn^ ^ p. p^ 

IBefoga^, fart, Au£Voiitaiis vel juris rarione 
duaus, ex. gr. 3a9 (tnnet mig tiv til 
beföijab/ In id uralidis ducor mtionibus 

fiiifutrus. ^an tvär idt befogat) at qi' 

ra Mf Id faccre aon illius fuit jurts vel 

auftoritaris. 
Ibffolfa, v. A. I. Incolat inducere. GalL 
. Peupler. l^efolfobj p. p, 
^efoUning^ u, 2. Incolarum immiflio irel 

propagario, 
i&efotbetltg , adj. Promov«ns, «x. gr. ffiara 

nåm beforberlig i en faf , In cRuflk alicui 

Adjamenco efle« SSef. 

I&eforbta^ T. A. f, Promovere. ProreTiere. 
Äefortröb, p. p. «x. gr, S5ef0r(ra någoa 

til et 4mbetef Ad munut aliquem promo- 
vere, 93cfvri)ra en faf/ R«m perficicndam 
curare. SSeforbta et bref/ Literas mittea- 
<las cnrare. * 

Äefotrttail/ f. Provehendi aöus. Promotio, 

ex. gr. ^an fÄer tcforltan/ Promotio- 
nem atrfat. IJet tfnt^er til oefoT^ran af 
ben fafeR/ UU id rei condacit. 

Ibefox^tavt, m. a, Promocor. Cul quid 
provebere curac eft. 

löefor^ring/ m. a. Promovendi a£his. 

23efta<f t« , v. a. i. <Pr. ©efracPta ti (Tepp/ 
Navem conducere. J&tftadita^b , p. p* 

2>efrac{rare, m. a* Navis ^oaduöoi'. Qui 
navem conduxit. 

^efracCttting , m. 2.'Navis coadaClio. Indt 
i5efra(ftRing< bref, Libellus condaöioDis 
navis. y4Uas Certepartie. 

3fi>efrcta, v. a. i, Violentiam «vertere« Tu- 
tum facere. Sefte^a^, p. p. ex, gr. SSC» 
freba tn ftoq, Silvam jure fartam redarn 
redders. SgefretUI jttt famSOetf, Confcien- 
tiam pacare. 

23efria, v. a. i, Libemm vel immilnem r^d- 
<lcre. »efriaö, p. p. «x, gr. igtfria en 
fom ix fången/ Captivum reddere libcrutn. 
S5e{tia njgon ifrån ntlagot/ A tributis 

•aliquem imnraneip reddere. 95efria (ig 
meb et) / Jurejurando ^ulpam iivertere^ 
conf. Simjd. ^tta« 
ÄefrieCfc, m. 3. Liberfitlo, Vitididap, 
J&efvuata, v. A. I. Reformidare^ ex. -gr^ 

^an bar ingen ting at befrutfra/ Klhii 

eft, quod reformidec 
Sefcpnba (ig, v. v. i, Recipr. Affinitatem 

contiahere. Ti^ftyn^åb , p. p, 
löefcaga (Ig, v, k. i. Reeipr, Interrogande 

fe iiiftruerc, conf. S^tftSgo. 
lbeft&m\a, v. a. i. Adjuvando prodacere , 

conf. Simpl. S^imya. 
ISefitctta, v. a. u Humeflare. 2eftt(fta^, 

p. p. conf. Simpi* JSndtta. 
^efuUmigttga, v. a. i. Poteftate Tel «udo- 

ritate mwiirc, ex.gr. QSefunmÄgtigo en til at 

tttritta lingon fal/ Rei expediends poteilate 

aliquem munire^ ^OefuOmägtiga^ , p. p, 
^funnen, vart. <:onf« verb. l^fltma. m S5fg S5cd J« ^efit, N. 4. Prapturtt in mSlitii; GalL Com- 
mcndcmcnt, ex. gr. gJra bff^Ut 6f»nr 
atmcePf Imperatoriam in exercitura gerere 

potedaten^ @ta unber nåioni (cfdiV Sub 
prstoria aTlcujus potedftte eiTe. Srigi^ S5e« 
f^lct f Ordo prxfeflorum nilitis^ Regnf^ 
{Bef^IfyoftoanbCi. Impcratoriaoi habens po* 
teftatem^ 

7befilf}afwate^ m. 9.. Cui prztoria ^potelta» 
in militia. 

I8efing^^ »artv A d«mone obfcflTns^ 

Äefifla, v. A. I. Munire. C;V 5^(10. »efi# 

' iia^ vel aSefif*^ p. p. ex. gr. ®efiJfta cil 
orf^ Locum inunire. f^cfdfia H ^niot alia 
tPiDria^cr. Omnes contia fldveriirates fe 
munire. äSefifta j5tt ^linC;^ Aniinum ffr- 
niare. htm: J&efi(ici ^ Confirmare, cout 
»cfrifta. 

^egabb, n; 4. Irrifib» 

S^egabbA^ v. a. i. Irrjdere, Z>eqabba^, p. p^ 

I&e^obbare^ k. a. IrrMbn. Saniiio*. 

75eqahbtti, v. 4. Irrifia^ 

Segaf , Ipf. verb. J&eqifwa^ 

:beqid, Ipf. verk. 25ccia. 

Htq^^roa (i^ ^ v. >r. 4. Recipr. Se confirrev 
€u (Bi^wa, ex» gr. ^on (tgof fia pä re» 
fan / In iter fe conferebat.. 5?c§4f»a |i(J' 

itnfran , s^e fubducere^ i^rgiftoa {tg pä flpdt 

(C!!/ In fiiganr fe darc.. 
Item : »egifttra (ig, Concedcre ,, ex. gr. 

J^M Bcg^f pij/ Concedcbar. fal. in cåut- 
fä fua. Aliter. Det Bcjaf pjr Contigit 

Term. hihL 
aegjfu7fit, D^p/: Ö* Pliir. »egffne^ Adjeäi-^ 

vé. Dr. ex. gr., ^dn dt Scgifwcn p{ 

iaqt , pä fptl/' K. Dcdima eft veuationi,. 

ludo, &c» 
2>egtrig, adj.. Srudiofus. AflTiduos, ex. gr.. 

SDBara 6rgtrf<) pa en faf / Rei nudioft vel 

affidué incumbere , conf.' Scgirig.. Mver^ 

hlaUter Begirigt. Studiofé vel affiduff,. 

conf. Segärfgt. 
Z^egjuta, v. a. 4. PerfnmJere;: Eiquore conv 

fpeigere. T;, éjuta. »egiitttl, p. p* Df/: 

é* Plur. Begutne. 
Segiuttitng, m, t. AfFuffo;. Confperfib;. 
Säegrafning, »r. 2. Sepulnira- Exeqiiiär„ 

tx^ gn;. ®& 92 Segtafllinfl |r Exequiacum» pompar adefle. SSegrttfnillfl* Fojlnab;. In fe- 
pulruram iinpeiira.T 
aSegwfwa^ v:: a. 4. Sépelire. Fr. IBrflrafr 
»er. Ipf.. ^tmf- P/.- S5e9faf»it. 3be# 
grafwe», p. p. Dr/: Ö* ?lur. Segvafne, 
ex. gr. SDr begrofiDO ^onom utom flaDen , 

Extia urbem: iilUm' fepeHerunt JDet fla(I 

itv^xq; giimfEa begraf»(U^ £terna id obii- 

vione fepeliendam erit.. 
Segrep^^ n«. 4, ^Capedo* feu capacitas ali- 

cujas- rei; 
Irem; %egre|J^ Idea^ Perceptfa. *CaJ)tus, 

ex. gr. ®5r<r J19 6e^ep om näfjot, Ali- 

cnjus rej idcem fibi formare. gftec mitt 
bcqrc?, Prour rem percipio. g{(er menig* 
bctené begrep, Ad caprum vutgi*. 

Item: Segrep, Epitomc,. ex« gr. gr«m|i5l» 
la i fart begrep / in epirome proponere;, 
.^^rrr , ex. gr.. J^flU Är i Btgtep at g(Jr« 
Betf- Ad faciendum id in procindu* eft., AU'- 

. ter. :&egrep. Ipf verb., 23egrtpa. 

Segrtiia, v. Ä. i. Irridere. Quod fir ös diffori 
quendo fcu per my^lerisnittin; 25egtmatr> 
9. p. conf. Segiibba.. 

35egrtptf ,. v., a. 4.. Comprebendere; rdcam? 
fibi formare^ Cj. (Btipa , ex*. giC .^an be* 
Orep bet icFe> I Hud non^ oonrprefaendic 
3ag fan irfe begripa butu bet tti Qpo'' 
nicdo id fe* hobeat» percipere non pefluin. 

®a mpcfet iag ftlraf begripit/. Quantum^ 

ex hoc intellrxerim. 
Item: Segtipa, Gontiherey ex». gr; 0taSeil' 
begriper inom jig^ fä mänga \i\i, Tor ^eder 
in fe urbs. continer. T^iiXot begriper i jig: 
alt* bet Afrtga / Geter» omnir in fe hoc CDn^ 
riner,. Segvipen. Dtf Ö* Plnv. Segripr 
tie,- p p; Item : 2>egtipeir, öccnpator,. 
ex, gr., ^an är begripen i Det arbetet/. UJ- 

lo- in opere occupatus eftj 
Ärgriplig , a^dj; Comprehenfibilis.- Cnju» 

ideam formare qiiis li^ poteft. 2'egviipltip' 

gen, Adv,. Modo percepiibili; 
*<^5i'0f , Ipf.. verb. Xeqvafwct^ 
23egrun^(r,. v«. a. ly Meditan^o- perpeiidere;. 

Scgrnnt^a^^ p.. p. 
Segrutitan, f. Medirattb* proftmdiör,, quv 

cpiid perpendimw.. 
Xegräta, v* a; 4, Deffere; Cj. (Brätö, ex^ 

gr.. £)e beflWtl> fabWUi &ib $. Morwm petri» 5Beé S3e9 ^fi déflcbgnt. ^t^tSta fftta frjnter, Flere pee-' 

catt. aScgratca. D*/ Ö* i^/wr. »egrSt/ 

we, p. p. 

Skguf^fi/ rART. conf, vtrh. J6tQjutä. 

Segf titta ^ v. A. 3. Ordin« Incipere* %et 

* gynt, p. p. ex. gr. SegVRna tt tal, On- 

tionem ordiri. jj)att V^gi^ntt (It ftattd / Tre- 

merc coepit. , ^tt bes^nncr xtana, Plucrc 

incipit. ^cQonna protef mcb najon/ Aftio- 

nem fllicua incendere. idtVftiM tqtn "^Htf 

IJOniDg/ Propriis fumtibua rem familiarem 

inftimere. {)ati (al)e icfe flort ae begpnna 

tneb/ Parum quo inciperet habuk. ^e# 
Sfttna pS^ Uem fignificät acfimpiex, ^t$ 
49ttna 9^ nptt/ De novo inchoare. 

25<gfHttare^ m. %. Tiro. Elementåriusi conf. 
iXpbegj^ttttate. 

25es}^titte(re , m. 3. Initium. Exordium , ex. 
gr. 2>et gir an til ex brdonnclfe, Initio 

id fatis erit. 8If bcg^nnflfcn/ Ab initio. 

3frdi^ iiKrlb<R< 6efl»Bnelf</ "Ah initio 
mnnds, conf. l&ix\an. 

2egS , v. H. AKOM. 7atrare« Committere. C;. 
<BfS. »egSitgert;, p. p. Def. if Piur. bc# 
fiSttgne^ ex. gr. ^ott 6éil(f en mifger' 
ning, Crimeii patrkvit. J^an Jflr i ört btiåbt 
tt fel/ In eo erratuifi commifit* 

Item: Jiesa, Celebrare, ex. ^^r^ JBegS n 
|0§ti5/ Feftum ceicrbrare. iScgi nattoat' 
Dca ve/ Stg8 itna fa(tglbrt< wcbcf . Sacram 
adire ccenam. Aliter ^t%å ^oini^m, In- 
tereeflione apvid aliquem efHeere. J^ati it» 

gi(F bet {å, at ben anbr< loar ndgb, inter- 
ccffione valuit, ut åker comentus eflet^ 
Ittmx 23eg* (Ig, Ricipr. ex. gr. ©ejÄ 
fig ml efler tOa , Bcn^ vel mald fe habere. 
•^ beg Ar gg mjl| in rebus illi (x^i be- 
né fatis efi. 
23egSfto(t, v. a. r. Donare. Munerare^ ex. 
gr. S5<g2fma en meb ifkUt, Munerlbus 

aliquem afficere. Jbti&J[V9ab/ p. p. Dota- 

tus. Priedituf. 
25egSngeti, p. p. «onf. verh. 33egS. 
»egingclfe, m. 3. Celebratio, ex. gr. (gn 

bogtiö^ bcgängrlft/ Celebratio fefti, conf. 

£iFbegattge(fe 
Xtait, N. 4. Petitio. Rogatio.-ex. gr. ©Ct 

Ir A(t mitt begär/ Id unicum rogo. 

9eg4r^ Plur^ Cupidiutes, ex» gr. @{q/ fa Itno- begSr/ Stu» compefeere eupiditatetV 
conf. Seg^relfer. 
^tiitct, v. A. 3. Petere. Fr. J&eQittV. 
Comr. 35eg4r. 33eg4tt , . i)^p. ex, gr. 
SegJra något af nigoR/ Ab aliquo quid 
petere. 3tag begirer icfe xatx, Plura non 
peto. Aliter , ex. gr. ^aii beg Jrte bricFa 9 
Potum poftutabac J^axi begär fä mprfet 

f6r boFeR/ Tantum pro libr* poftulat. 
Item ; Seg^ltft , Appetere. Cupidine. in quid 

fern, ex. gr. S)» {fdO tcfe b^jra bin r2^ 
tlal gOb</ Proximi non appetas bona. 

Seg^ratt , r. Petitio^ Rogatio , ex, gr. 9Jj 
(noj begirao v«/ Sfter b^^ntf begäran/ Ex 
cjua petito. ©et ät en ofpjf begäran / Im- 
pudica hxc eft petitio. ©et tx al min 
begäran / Id omne eft , quod peto. 

Seglrelfe, m. 3. Appetitus, ex. gr. ^oftoa 
begärelfe til nägOt/ Appetltu in quid ferri , 
conf. 39egär(ig$et. Alittr , ex. gr. jWt*# 
lig begärdfC/ Concupifcemia carnis.' aSegä*. 
teffer, Plur. Cupiditates, ex gr. %iM^ 
^m begJrelfer/ Cupiditatibus indulgere. 

S^garig, adj. Appetens. Cupidine motus» 
ex. gr. SBara begärig pä en ting / Cupidi- 
ne in aliquam rem ferri, con£ ^t^kxUqg 
Segitig. Mvirbiaiher. Segädgt, ex. gr. 
ma begärigt/ Cupidd ?e(ci. ®e bcgärigt 
fi nägot/ Appetens quid (pe&ve, conf. 
Segtttgt , Adv. 

Segätltg, adj. Expetendus, ex. gr. ©e» 
»äran är begärlig/ Mefx illa expeten- 
da» vel avidius qusritnr, conf. 35egäria» 
jidvtrh. <33egär{tgett , perperam pra ^eg2# 
tigt, Adv. 

2egätng][>et, r. 3. t^^tas alicujua reiex- 
petendc rel quaerénds , conf. XegAr. 
Segäveffe. 

33eg^t, Ipfi verb. 25egjtttft. 

Se^ag, n. 4. Plaekum. Quo ijuid placet, ex. 
gr. 06ra Itoaroc^ en til htUii ^^ <:uique 

placeat, facere.. Singults obfequi. j£>afQ)a be^ 
|ag i näg0t/ Quo quid placet captum efTew 
Sfter bebag/ Ad pladtum. .^an (ar (iort 

tebag meb ^g, UH ineft, quo valde placeat. 
Item: Utfyag, Arbitrium, ex. gr. &idtl 
fiq efter en annang bebag , Ad ällns arbi- 

trium fe gerere. gftcr Cget bt^gg/ Propri» 
nutu yel arbitri». 

35tfy(t0 S5eö 

Ibthagå, v. ». 1, Placere, eX. gr. öftt 
®tl£> Behagar, Si D£o pbcuerit. {>n>a& 
bedagat? Quid placet? yi», quacdicis? 
X)a be^agabe bonom tife, Id ei non pU- 
cuit. glirfatl.Bcbagör, Virgo placet, iåta' 
f$ behaga nagof, Animo qoid cömpoiito 
vel contento exdpcrc. l^fya^aB, Perpe^ 
ram adhiketur, 

Jbel)aqU2, ADj. Piacendtis. Grttuf » ex. gr. 
mxa he^diliq til ntimtt, i umgaage, 
Corporis fpecie, in converfttione , gratum 
cffe. ?5tt)flgli9t toiitt, Tcmpcftas caeli 
amcena. conf. 2(iigettim, Zådt. Alittr. 
3 bc^iifllig ^fl>/ Tempbre opportuno, Ad^ 
vprhtatit*t , ^i\)az\i%t , Placendum in mo- 
dum. Gratö. 

Tb:l)ciq\\Qf:)^t , r. 3. Decor, quo quid placet ^ 
conf. 'Un^måml^tt. Zidti)et 

J>?b«^tÄ^ v. A. f. Honore oliquem afHcere*. 
ai>.l>et)rab , p. p. copf. fimpL ^rt>tra. 

&if>)e(pa f!g , v. n. 3. /?e<://)r. Qualitercun. 
que ift uCum adhibcre. ex. gr. ©fan ino|!e 
OebidDtl fig, Utendum iis quap prxflo funt. 

•J)an bfWcIptf (ill meb ^ft H)c fip^ct, Illo, 

ut potmt) inftiumento utebatur. 
S^el^jelpUa ^ adj. Adjuviin», ex. gr. Sfflara 

någon Dcblclplig; Alicui adjumento eflTe. 
Ibe^^ietta, v. n. i. Cordis afFcau moveri. 

Cordi habere, ex. gr. ^nn baö, at btt 

ttiUt bebierfff b^n« olpcfliga ttlftdni), Uc fla< 

tum ejus infeJicem cordi liabeac rog&vir* 
2^ef>jerta^, AdjtåhK Cordarus. Animofus* 
3KH'()0f^ w. 4. Opus. Ufus neceflarius , Dtf. 

»e^ofwet, ex. gr. fffter biDflr^ o(b en8 

bfllOf / Prout cuique opus cft. SU fgct bC' 
|»f ; Ad proprium ufum. ^<in Jar nt3ng« 
be^of / Mulris eget. 3«g b«r irfc tcbof dt 
fS göra / ^Ira facere niilii opus non elh 
<On>Ab i^Xti Og mer bcbof ? Quid pluribus 
opus eft ? (gf(cr bebof / Ad ufmn , vel 
neceflittttem. 
3&et^a^ N. 4.. Rerervatum, conf. ^e^2l(ntng^ 
ex. gr. J^an bar jnnu penningar t bcbåO/ 
Pecunitm adhuc refervaram habet* Aliftr. 

SBara i gob( bcb<!0/ in tnto efle. 

JM^&da, v. A. 4. Refervare. Retinere. Cj^ 
i6^\ia, ex. gr. .^an beb^fl btvab bati f&bt, 
Qux accepic^ tetinoiu iBcb^Oa alt fitr fgf 85e^ SBei ?3 CunSa fibi refervare. Alitir, ex. gr. Ö« 
jag fät bebåda belfon , Si vaktudo mihi in- 
colnmis fuerit.' JDc btboDo fearei, Viao' 
nam reportabant. QJebÄBa filtet , Pr«lii 
campnm hoftibus exuere. ^^fyiil^m, Dtf^ 
^ Fiur. l^c^&Une, p.p. AdjtOiti. bet 
MOen, Opulcntus, ex. gr. J^m h CR bc^ 
^åntVi rarl^ Vir opulentus eft. 

»e^aUnitig, m. a. Refiduum, 

Äef>iftöt^ »AM. Striaus. Capttts, ex. gr 
&3ebaftaft meb en fiufbom, AUquo captu« 

morbo, 
»eb4nt)tB, adj. Solefs. Dextcr. Compendiof 
fus, ex. gr. Äan 4r bebJnbig ^t g$ra uh 

Vi% I" ®^^" ^^^^ ** ^^* expeditbr. ®( 
bepanbigt n^erftog/ Inftrnmentum compen- 
diofum, babile. Advtrbialiur.' 7bihint>iaU 
In,duftrié. Solerter. 

a5oI>ant>tg^et, f. 3. Dexrcritas. In aöionU- 
bus compendium. 

Ä^^ipig , éoij. Ufui neceflarius. Quo 
opus eft. . • 

Äe^åfwa- v. A. 2. Opus habere; Indigertw 
Pi'. ®eb8f»er, Ipf. föt^bt, Pf. f&^^ift, 
«. gr. /)an bebofwer bi<U»/ Auxilio in- 
diget, ©et hbiföeé icfc ntpcfec, til af 

fplla Mrlet ^ Ad vas implendum , non mul- 

10 opusTuit. Det bebofbe jag idFe flera, 

Id facere mihi opus non crat. ^fln åx [nit 
UV bet icFe bebJf»e^/ Cura opus non W 
rit, expcditus eft. 

2&ef>6rtg^ adj. Conveniens. Competens, ex; 
gr. 95ebftrfg boniflof, Forum cömpetens. 

^an dr meb bebiriga biwié f6ljc^^-, Pro- 

bationibus inftruaus eft convenientibus. ^i 
bcbårigt fitt, Modo competenn. b:l;is 
ttgen^ Adv. Convenienter. Pebito modo» 
Ä:jaPa^ v. A. I, Afléntire. Affirmare, ex» 

gr. .5an beiaFabe bét fatfiina/ Idcm Se 

is aftirmabat. ÄejaPö^, ^. p, couf, fimpd 

»ijaPning, m. 2. Annuendi aaui. Affirma- 

tio, conf ]^ifaO. 
T^dfva, v. A. I. Vindiaam faöi vel poennfn 

poftulare. ' »jifraO, p* p. ex. gr. ©e» 

fafen bor beifra^ 1 Res illa graritcr eft 

•dverteudOt 34 S3(i S3ef Jbeifrdtf ^ M. d. VipdiSx vel ^tf ns poftula- 

tor, conf. é^mnare.' 
25eifvatt^ t. Poftulandi afluf , conf. ajreifra. 
beFaja^, va». Irretitus. Captus, e^. gr* 

^efajab tnrt en fittnom, Moibo captus. 

9Bara tSa iefaiaft^ Malö irretiram efle. ' 
^l^ant^ ADj. Cognitus. Familian'!, ex. gr. 
Sbct ix en of mina tcfanfa, Unus eft 
ex familiaribus. ^an fl6r fig f{ (cfant, 
Adt6 le familiarem prsbet. ^ag ^at 
Uttte iNtlt ^Mant QKD (onOiPi Jam din 
aum cognoYi. 
Itrm: ]6efant, Noras, conf. R^nt^ ex. 
gf. ^an it brfant fjr Rn lirboin , Erudi- 
tione notas eft. S)ct ar bcFant, Noram 
eft. j^jelp mifl i ben befanta faFen; in re 

tibi nota sniht opem feras. 

93eVantflap, m. 3. Confvetudo vel familiaticas, 
€x. gr. @dra befantflap meb nigon/ Ali- 
quem fibi cognitum reddere. Confvetudi- 
némcom quo inire. fiomma i ttSgané be« 
lantf!ap# In familiariratem alicujus venire. 

HailL^a, v. A. 2. Veftitu inftruere, Conve- 

ftire, ex. gr. ^an beflibte rummet meb 

tapeter I Locom tapetibns ornabat. (Sefl Jba 
nrmeeni Exercitum veftifti inftrnere. 3^e' 

fUUti^, p. p* AUter. {Sefliba et 4mbete, 
Mupert veftiram efle. Munus obire. 
a^eFiabnitig , u. 2. Veftitus, conf. fimfl 
XUtoning^ ex. gr. $i( »jggarnet belllD^ 
ning/ In veftiram parienim. ^n toagné b^ 
lliningf Tegmen ftaticuH interius. Stege» 

inen(erna< beflibning/ Legionum ad veftl. 

tam inftra&os. 
:6eF(^^/ 'AKT. Compreflus» ex. gr. ^i(( 

bellimba biertil/ Cor meum compreflum 

vel contriftatum. 
lMla%a, v. A. I • Conqaeri» Condolere. Ibu 

ffla§4^/ p. p. 3a9 beflagar er forg, Ve- 

ftram conqaeror ludaro. ^an oeflagabef 

at bet flibt ft iO<(/ ^« infelid.rei fucceflii 

dolorem tcftebamr. Ibttla^a (Ig^ Rnipr. 

Lamentari. ex. ur. ^an beNagabe {ig if 

19er beta< fittngbtt/ Ob feveritatem illo- 

rnm laraentabamr. 
^flasliff/ ADJ. C^erendns. Dolenu ^s. be# 

nagUgetf , Mj. Dolendam in modom^ 

<^od delendnm. »ef 

aSePomma^v v. n. 4. Confequi, Obtlnére. 
Q. ZXomma. J>:Pommen, Dr/ &r P/i«r. 
Sefomne, ex. gr. CVX m ^<^ Wom* 
mer; Si id obtinuero« ^an befom bet 
inbtligen, Tandem id obcinnit. ^an b^t 
befommit ben fpflan b^n féfte, Qpod am- 
bierar mutius confecuras eft, conf. ISr^ 
\)iMa. 51 3^;Potiiman^e/ r. a. ex. gr. 
til befommanDe bmaraf # Cujus obtinendi 
caufTa. Aiutr. 3(fe lita befomma {ig, 

Diffimulare. . 

Item : SeFomma , ex. gr. JDet bcFom« 
mer en toil eOer illa 1 Bené vel malé 
altcui eft. fOtatcn befom %^Mm iU, 
Cibo malé fe hahebat. 9[i fe btttu Det 
beFommcr bij/ lHud tibi quid adferat, 
videamus. 

Tbi^omXi^, adj. Confequendua. Cujus potis 
quis fieri queat. 
* Äv>Po(lnab/ F. 3. Sumras. Impenfa, ex. gr. 
titi {!er pi %Mit b(ro{lnab, iHius id fic 
impenfis. {Koa {tg pi en annan< befofl' 
nab / Alieno fe oUefiare fumtu , conf, 
fimpl. Hofln*^. 

lb:Uåfta, v. a r. Confirmare. :&eFrifta^^ 
p. p. conf. Jbz^ytta. 

SSeFriftelfe/ m. 3. Confirmatio. Aftertio. 

l^eFtiga^ v. a. i. Bellum inferre,. Ibi^xu 
%at, p. p. 

23eFr6fia, v. a. 3. Corona quafi remunerare* 
:6eFtént^ p. p. couf. fimpl, Rt^no. 

Tb^^xy^'^a, v. a. i. Condire. Condimeatia 
fpaigere. ^zitfbtat , p. p. 

ÄeFi^mmer^ n. 4. Solidtudo. Df/ IStfynf 
tet, ex. gr, ^afwa befpmmer, Solidradi- 
ne affid. ©6ra {ig befpmmer om nigot , 

SolicitS quid cuiare, 

Ibt^ymmtxib^ , adj. Incurioftts Cui nihil 
cur« eft.' Advcrbialittr. Ibi^ymmttlh^ , 
Sine ^cure. 

2beF)^iii*merIée(>et^ f« 3. Incuria. 

:8eF)^mmerfam , adj. Curis affeflus. gScxa 
i befOmmerfam beligen^eti Sollciruiirntbus 
premi. Advtrbialntr, 2^eF)^mmerfamt ^ 
Solicité. '■'• 

Tbz^ftntVi, v. A. I. Scllcitum reddere. JQt» 
^ftnxa^, p. p. A*i;täivK Solidms.' aje* 
tymxa fit, Riitfr. ex. gr,- JBefpmra 

bis S5tt mi f4 Icfe om Den fahii, Id eu^non K 

qua re foncimm rel anxium efle. Jbiffm» 
vas, Pajffivum. Jbdfymtas, Depontntiali^ 

' ?f' **•,?"• *?" btfomrabe* jfmer »en 
laren , lUam ob rem folidtus vel aa- 
xius érar. 

IbzHnna^ X. a. 3. Confiterf. »iF^nb n ^ 
ex gr. ^an 5eMnDe at \^m mn hti] 
Faftuo, confitebatur. ^an »ar fceWttt 6rot' 

Wt för 90nom, Crimen illi confefTus eft 
«>.^FÄrtna ftg^ Ä#c/>r-. ex. gr. Sefänna 
gj ipard ff9l&i(j, Se reum tffe confiferi! 
öcrorwa fi^til e»ri|ha 8i!rai!; Rel,Vionem 
Clmflianam profitcri , conf. 'Z\l\\i 

».Wwnelfe, la. 3. Confeffio. 

»aa*a, T. A. I. Sugillare. 2b;lad?d&, p, p. 

»2ta*are, m. a. Sogillator. *^ *^ 

lS>ÅaX>X>(X, v. A. f, Onerare. »cla^Äb . p. p. 
fT. te. conf. »?rafla. 

».'jÄ^e, 2/)/ Ibdaqf), p. p. p^rt. »?t.5cig(t. 

■öeUftC; v. A. I. Onere gravare. lödaacCb, 
p. p. conf. /«;>/. Siafka. ' 

»eleOfaga^ v. a. i, Comitari. Profequi. l^v 

Pjnom peijl/ Doinum illum comitabantur. 

»cfeDfagfl ptf fal mcb JJfligJet, Uibanitate 
fermonem condire, conf. fimtl. Heöfaga 
»Jefwa v. A, f. Dr. gsefffwa en famman' 

romf! I Conventura inftituendum curare. ytlL 
ur. »elffwa vtde öfroerlffma. 2>c(efwab, 

f;. p /rem: ^^jtaM, 2>.(efwaD^ In con- 
vetudine decorum obfervans, conf. ^SfCtg. 
&2[efa7ettE>et , f. 3. Moruin concinnitaa. In 

conver&tione decor. 
Tb^lin^a, v. A. 4. Mentiri de aliqno. C;. 
Ä.jttga, ex. gr. pe (afma MmM %mm, 
De illo mentin fanr. Ibilmtn, Dtf. ff 
Flur. lbd)VL$m, p. p. 
lb^\0VV, Ipf. verk, l^elipa. 

pela roftnaben/ Integrum rotius impenf* 
em beioiipet af uegtfterna/ Summam cxI 

penfonum dicere. 
a>elt^ M. j, etorft »eft^ Fretum inter Fio. 
niam 6c Jntiam Daniap. SLiUa »eft^ Fre- 
tum inter Fioniam & Selandsam Dgour» 
IbzUivna, Plur. Oao fa«c freta. SBer , « 

»eCujra, V. A r. Aliquem tecbnis fitudare. 
r. pUb. »elujrab, p. p. 

«. ^'•'-u''^?^- ^"* ^^^ iofirvit. De/. V 
/'/»r. Ibelatne, ex. gr. sSava t»Jl ^Ih» 
m iclåttn m en ting, Äqu. bSS 
vel mal^ opitulatum effe. JDe itO ti hån 
• nteD belärne. Nihil id ei^ infovii: 
ÄeMgen^ part. Sirus. Def. £? p/«r. ^ 
mm, ex. gr. gn nill (eiaacn (lo6, Urbt 
fitu ainana. ©parne dro aeljgne »ib f!ram# 

men, Pagi ad riumen fiti fiinr. 
ZeJÅ^en^tt, v 3. Situatio. Siraf, ex. vr 
@axmf bcMgcnJft, Prardii fims. &aUv 
naé DcMacn^et, Kerum fitus. ^an befinner 

pg i fttjär bclåm^tt, Situ rérum angitur. 
Ji-Tögga^ v. a. a. Imponere. CL Äigga. 

2>^'lÄgt), p. p. JBelo^ga raeb mor, Mui- öam imponere. 95eMgga waror mel (uS# 

Mercfbus veaigal imponere! eliter, 85e# 
Iflflfia inrncf meJ) flat, Fernim chaJybe ob. 
ducerc. ©elÄggfl en (lab ; conf SBeM^ra.' 
X> Wgr^ , v. A. r Obfidione cingere , ex 
gr- ©e bdigrabe ftaben, Uibcm obfil 

K^^^^^ir?''^*'^^.^^'. P- P- 2)e beliara^ 

be, Obfcfli. Ohfidjone claufi. JDe beM# 

iltanbe, ObfiJeme^. 
2>'W^nhg/M. 2 Obfidio, ex. gr. UpbJlfWt 

bdagringrn, Oblidionem folvcie, 
Tbel&ninQ, m. 2. Jurls feudalis conceflio, • 
lS>tWen, AdjeaivK Nfulra leaionc poUenjL 

Literatus. D«/ Ö* ip///r. :ft>:Mfiie. 

»c«te, N. 4. stotua jifbfbia beMfen, Sta- 

5??* •107"- Sni^bcldie, Statua IJgnea. 
etter @UJM beli!(e, Ad imaginem DEI, 

Helena ^ v. a, r, Prarmtum eonOrre. Com^ 

penfare Q. taita. 2^ »liab^ ©W TbM>n% 

p. p- conf. Weteraajfa. 
X^elonmg^ m. 2u Prapmium » ex, gr. ^fln-|l(f 

bet til belöning; Id in pr^miun} tuJir, con£ 

tl)e^erg4Pnittg. 
Äel^pÄ^ v. N. 4. Numerando abjblvi. Nu* 

meris vaiere, ex. gr. ^nrn mpcfet beWper 

tet pa »mar? Quantum unicuique adnu* 
merandum? Jjet belopp ftg (ii ben fum# 
man , Wlam Ur fummam excurrlt. Ro^il 

liaben beléper ^ til f« mscfet/ Ifto fum* 
tus abfolvitur, / ' 3« S$em ^m J^manm flf». v- a. i. Reci/^r Amrfmm 
roborarc. J^itnanna^ ^ p. p. ^^'•» • ^^* 

. tnaniia C^Jtepp / Navetn praefidio inftruere. 

»emawrla, r. a. i. Palliare. Quåii fub pallio 
vclarc. IbtmantlaX) , p.p. «x. gr. ^fttl 

loiD frannc> bemantla 'fitt fd, Wo crramtn 

pallrtre géftit. 
bemeMa, v. a. i. ConciKntoremagere, conf. 
*/impL «TcWö. »^me^ta^/ p.p Ittm: Ad* 

paM. »cmet)lat> , Pecunrofos. 
|^emeMin3v -. 2. Conclliatio , ex gr 3«f 

nom 5att« bcmebllng »om fafen ttl (luti lUo 

conciliantc cati(& ad finem perduaa, 

tern fuain rcdigere. Vi adbnuta occupare, 

ex. gr. ^a» 6cm«9ti«al>c U fa^ningntt 

Muniinentuih vt" occupavir. 
avsnitt. FART. D»aii«» ex. gr. »om oe» 

wJlt ar, Prout diauni eft. :^2maUc. Dtf. 

Diaus. ^{f»«tt bcmilte, Supra diaus. 
»ewänga^ v. a. a. DHucre. V. Germ. 2te« 

mangt>^ p. p. conC Upbbnba. 
»emdtra. v. N. 3. Sienificare, ex gr. 

mta 1>mb w&ttt Jrmörfa, Qp» "gw- 
ficent veiba, fcire. ^aö Jemavfer Det» 
la i Quid boc fignificat? cont, 2^etedE/ 

' na. :^tybÄ* .^ . * ^ 

J6enultFeffe. m. J. Sjgniffcatio, ex, gr. Saga 
orten i galW bm«Tfflff / Scnfu wba alte- 
»o accipere. Cvh af atfliOtg httmUl\$i 

Diverfar fignificationis verbal 

»em4flt« flig^ ¥. N. I. Äwipr. Vi adliibka 
fu« fubjicere poteftatt. 

J>em*^« to^ v. N. J- Ä'^/»'* Afiniti. Stu- 
dium vcl operacn adhibcre , ex. gr. ^aa 

Umimt (ffl, at ifrtcrlMÄ ^ouMii; Rat».- 
' nibos eum coiivinacre, annifua eft. SBcmO< 
»a ftg^ om nSgot, Srudium omncwl ope- 
ram in altqua re impendere. SuhfiamM^ 
a^em4^«fl*e/ Annifus. Studium. 
tbzmhta, r. a. 3. Vultu vcl iermone reapc- 
re. »emAtt, p* p. ex. gr. ^ait Bemdttr 
^onom wSnUgctt/ IUum femiliarker recepit. 
4hi« ^ot *em«tt mig jnc> wttt, Inmriofia 
me excepit vecbia» SubfiamwK 2>emdt4lU 
*e^ Ree«t)tta. 
^n, N. 4. O^ /»> «. gr. «f ttn, Ex 

aHb Q&ut. än va boM bciiWi la wdt S5m 

ixsqoe offa. Jpan^ar fJM rt Icti i J^V 

fm , Os ci guituri hihatret. Froverhalittr. 

©et ir bara Un 0* Rinn p5 l^nom, Ma- 

«er ett adc^, Ht praeter offa <& pclleiu 

nihii. ^ Coaipa/: »^nfnpta. 8l99flbeH k» 

/«ix /ocix. . ^ t- t 

Item: K>en, Crua, ex. gr. ^on ^at brtttit 
benet of pg / Crus ei fraaum eft, ^ttfwa 
»nbt i benen ^ Dolorem cru-rum pati. Com- 
fof. gScnWarf/ Dolor crurum, %xmiAf 
Crus ligncum , Alittry ex. gr. @ta pft bf>» 
nen^ Pedibns iiififtere. ©td pä Ct be«^ ' 
*edum unc ftare. 'Utut, frovtrb. ^af« 
m en Irijimoat pÄ benen, Exercitum in 

promra babere Jnftruaum. ^jelpa en pa 
Bene»^ Alkui ad fö erigendutn opcm feire. 

S5inba ffaban twfr fitt be»/ Daranum ia 

fe recipere. .^ - 

Ibttia, F. I. Com^ alicubi faöt feparatw. 
IbtMr ▼• A.- T. »ena- fjf/ Offii pifcibt» 

exccrpere. Sena ^åt t Comam dividere. 

lbtnat>j. p. p. 
»cnbrott; n. 4. FraÖura oflir. 
Äcrtet iodzv , K Sacchanim pcnidiuipi. 
]bmfogniitg^ k. a. Articulatia. 
2&?nfrat^ k. 4» Cariea oflianw -4Kä/. fBeil* 

fritntng. 

lbtn)yinnc, r. t. reriqffram. 

J&gn^iid/w. 4» OffiMuia. Condendis oHlbua 

inortuorum locns. -» 

J&enig, adj. Ofllbus pTenus, ex. gr.. JffeniÄ 

^(B, Pifcis oflibut abundans; 
Item: &3ntg^ Imricatua. DiflTculter expU- 

candus, ex^ gr.- gft bcnig faff fraiiT/ 

Res ,. qu^fftio abfttufa^ 
»etifflPe^ M. 2. Sura. /Cfw Wafee^ cong. 
SbittfU^et/ P/«r. Femoralia^ 
Jizn^n^l^ M^ a. Exoftofia. . f 

i&m^nou, r. i. Nodus oflls. 
%enr<tg^ n. 4. Lamella otkx fibi mutitd 

impoiitae. 
2enldgg^ «. 2* Os integram cum capitibus. 
d&ettUttg^ M. 2. Para. pelh> animAlium , qua 

crua obtegitur. 
J6tnli9', Ad3j^. Qflmm: experr.. 
Sitnpipft, F. I.. Tibia. crnrrrr.. ®tora Betl» 

. yipan, Tibia. iiia benpipan ^ Fibuia^ Pe* 

Ses» S5<if 55ep fdta SB« 37 23enr4gel^ n: 4. Sceletos Texta conaorum 
ofTium compffges. Dt/.' £>eni:agUt 

Jbmtit9, ^Vide fe;nfrat ^ 

SenfYdrfix^a ^ «F. 1. Lamella oiHs fraAi. 

^enufige , m. 2, Gaftcrorteus. Pungirius. Pi/r. 

•binX^ö^ v. A. I. Gratia ofticere. Grada alt* 
cui quid concedere. SenS^a^^ p. p. ex. 

gr. Sonnnsrn |ar BcnaNt ^anoiu mrt) 
Ben foflntl; Gratta Regis illad obrmuix inu- 
ous. Ittm: ^tnt^a, Jure aggratiandi 
condonare. 

2enS^niitg^ u. 2* Per clememiam conccflxo^ 
ve( cönceäbm. GM, Gratification. 

^znigitn, adj. Benignns. D</. ö* Plur. TStf 

nafi, ex. gr. sQaxa Uf^åqm emot någoir, 

. Erga aliquem benignuin efle. 

Item : JSenåQtn ^ Propeiifas , ex. gr, SQi ixt 
htn&qnt til alt ^nit, In omne malum pro* 
pepfi filmus.. St 0nnc fom fc (rniget at 
fatta miitanfat, Animut in fufplciones 
caprandas pronus.. Aävirbialiter Sen^get^ 
Benig né. Anhno propcnfo. 

Z>må^etil)tt , r. 3» Benignitar, ex„ gr. JPfan 
toifle boRom mtocfen (cn^sca^cti Perbenig. 

num ie illi odendic; 
Item : 25enigenf>et ^ PropeniTo , ex. gr. j^oil 

toific mpcfcR (rn^gcn^ct D^rtil, Animum i» 
- in id o^endit (acis propenfum. 
Jäeninib, farv. Nominatus, Vocatuf* Za 

nåtnX>t, Dif. Di&uK 
aimifa (iff^ v. ». a. Ä#cipr. Satis fibi 

efle ducere, 
^beortt*, v. A» I» Mandaos ihltruera; Se» 

orbral», p. p. K ^r. 
Zitprifti, v. A, I. CoUaudare» Laudibu» ex- 

tollere* JBepriio^^ p. P> aon£ /mp/* 

IQeptiattg^ adj. Lai^andna. 

J&eptifvoa^ v. a., i. Exanline experiri. I8p 

I^ept&fntng/ m. 2. Probatio. Exameiu 
25cpry^a , r. a. a. Bxomare, 23epryt9^ p. p^ 

conf. fimfL Jpxy^a. 
Oieqwåtn, abj. Apras. Idoneus^ conf. Se> 

qwåmtiq;, ex. gr. SBar^T beqtpjnt tit nå* 

fot I Ad (raid idoneum effe. J^it it ft 
r^miitt 6Mf I Lo^o» lus cft astus^ ^ verbihliter. pieqwimt , Apté» Idone<y 
conf. ;&eqY94m(ts<ii. ^ 

Ib^xxihrna, v. n. 2. In animum inducere^ 
Perfvadere, ex. gr. SRaft ftttl icft 6e<|Ȍnia 
l^Onom i)4rti(/ Id ei in animum inducere 
quis non poteft. 2ei|ivima flg^ Recipr^ 
ex. gr. .^aii lÄiet itttct 6<qwfm« fiS/ Per- 

fvadéri nequit. 

^:qvaåmUs» aoj. Comniodns. Opportunut, 
ex. gr. 93cqn>imltS tM)^ Tempus oppor- 
tunum. @ila fifl ct leqtojntligf ftåit at 
ligga ^ Locum cubandi commodum qt»rere* 
^liur. SBara ht<\toiml\q^ Sus indulgere 
fommodkati, conf. Ibeqtxyåm. Xftaliliq^ 
39eatvdm(tgéti , ^//o. Commodå» Appofité^ 
conf J&tqwimt, Adv^ 

lbtqwimli%\}tt , f. 3. Commoditas, ex. gr, 
tkix bet met) Mm^mKgfyet f^n j!e, Duio 
commodé id fieri porefh !R9Ctia {in 6c» 
l|n}4iniig^Ct f Sua fi>ui comi^odirate.- 

berama ^ v. a. l* Convocare. I>« cmeUiit 

* f</ comhiif^ Hevamab, p. p* 

^.*tbeft8, K. Berberis, frutix. S5er^ri< buff 

Berberis fru£(us. 
Ztte^a, v. a. 2. Prxparare, conf. I^Ure^it. 

S^ecebb^ p, p. ex. gr. 93ereDa jitt finnen 

til ndgot/ Animum in quid pr sparare;; 

Seret)a fttnil/ Pelle» prspaiyre, feu illia 

cruditatem adimere. ^ereba fig^ R^cipr, 

ex. gr.. SBevcOa fig til bibWi Ad morfem 

fe pr«parare. JBetcD big Mtpä/ -In Jioc 

aniniom prsparatum habeas. 
lb:utaxt, u.'2^ JUas. 6ftnnbgtebare^ con£. 

Rdrdttdr. 
23erebeire^ »• 3. Fr^aratTo. aiiimf, cdnC 

»ercbwtng^ ex. gr. ®crcJ)el(c til 8itle».|r 

Ad morrem prsparatio. 
^ixztnbtq, ».sr. Praeparatio. nrum^ conf. 

Ibetcbelfe^ ex.- gr. (Sfiim^bttcbning, Pcli- 
' lium prsparatio. 93ctcbnitig i ii4got 4r(ll^ 

le^ In negociunr prsparatio» feu, de agen* 

dorum ratione inftitnendai ddiberatio^ coni^ 
XiIrebntti0« 
]betebfl!a{r> Dt. ex. gfr 9Banr t tcrebf!av> 
Paratuni elTe. «$>aft9a vtl ^ jfla aigot i (P* 
VCbffäp/ In promcu quid habere. 
33erebivtlltg^ adj^ Cui promta volunGis,r 
^erefl, ta&Ti Pcrcgiriiuuioa^ exj^crtu», 

«3 58 fBer 35^«g/ H. 4. Moiwt «x* gr. .;6f»er bet- 

qtt, Super montem. $£ brrgtR/ In 
monribos» 
2>cirM/ y, A. I. Servare, Pericalo interiroi 
eripere. 35^ga^, P. p^ «x. jr. SSU (KoaD 
fre fttttiiai fcera« -af Uxt^qct, Quftcunque 
de navl fra^a förvara pomerunc. ^e itXiå' 
tot ttt pnDan cIDeS/ Incendil peticulo td 
eripuerant. 4!hirt ex. gr. ^fln fan toil 
berga fin fFalf / Neciuam diflitnulare optimfe 
novfc S5en|a fejd/ Velorum qu^dain con* 
trahere. ^ttqa fltj, Rf<:/;>r, ex. gr. ^att 
tcr^flr Ijtt/ Utcunque fe nutnt, Jpan bcT^ 
O^r jig intft, pm ||an itfc får hUlif, Alio- 
rum ope ad fe fuflinendum , eger, ^aa it 
toil htt%ai, Berum ei faris e(V. /iivtr^ 

ex. gr, jpoa fynbr i(fe bcrga p0 fir gr^lt/ 

Flemm reriqere ne<]uibat, . 

Item: ^erg^l^ CoUigere & in horrea inferre. 
lb^x^oX>, p. p. ex. gr. JJcr^Ä ^if FcB- 
num colligere. ^fffja 10 fitcn, Segecem 
borreis Inferre. A'ittr^ ex. gr. 3aa fOtt 
Intel terga fi morfct, Taiuum geftartdum 
eapere non poflum. SDct l>cr<|a« icfe i W» 
toaR/ Id capere theca non poteft, 

Item: ]&ergd9^ Paffivum, htm; DepomH" 
tialiter. »ctga^ , Dr, ©olett (ersa</ 

Sol oecidic. ' 
Ib^xqå^ti^, ADj. Montofuf. 
]b:tgamott^ m. J, FmÖus pyri falero». 
J^ttqax\bn, F. 3» Mercea pro navi fraQa 

fervatis* 
Tbtt^citt , M. 3* Montofum vel /axenm 

quodvis, 
X>?rgbetf / k. 4. Afphalcum. 
Z^ergblatt^ n. Cderuleum montanum cerrenm, 
J^etgfftft, APj. Mondi inftar firmui, 
33ergf!rt/ aoj. Furut. Purificatus. h» ^etg* 

fint, de mefMis. 
^&érg9r6ne, k. Ochra cnpri viridii» 
3berg(>^a, M. a. Planoin in petra» Jt$mt 

Fruftum planum petr» divulfanu 
Jb^tgig/ ADJ Mpntofus, ^ 

33etgFUttt^ M. 2. Cact)iyien montfs. 
^rgliber, n. 4. Aluta momana« 
3becg(tn, n. 4. Linum montantim. Asbeftoc» 
^ergntiiflate^ u. a. Judex provincialii rei 

merallic^. 95« 

;&ergntn8^ u* 3« CoUeftio & in horrea lA* 

veaio. Comfof. ^Sbetgning. SJbebergt 

tiing, conf. 
Item : ^ergning, Afhis fenrandi oarem vel 

mer<ea poft nsafragium , ex. gr. 2>e for» 

fera f(l tnpcFet i bergning^ omfofinab. Tan* 

tum impeufc pro fervandis mercibut 

poftulanr. 
Item: 3&crgntng, SufHcientta rerum, ex. gi^ 

Jbavi b^t jtn bergning, ^eceOäria d 

fuppetuHC. • 

bergolja, f. Petroleum. 
23ergfa(t, n. 4. ^al foHlle. Sal gemmc. 
I&etgabo^ m. 3. IncoU regionis moutan«» 

Plur^ SBcrgéboer/ Montkolar. 
^ergebruP^ n. 4. Metallorum cultura. Plufé 

Def. (Bcrg^brttfen^ OiHcinc metallicae. 
Jb^XQ^byqp , M. f.^ Regio montana. 
;^etg6 CoUegium, n. Rei metallicc CoUe« 

gium Regni. 
3bcrgefogt>e , m. 2* Prator territorialla rec 

meuUicac. 
33etg9baU, Vida Ib^vgfyiU.^ 
S^-^rgebogb, m. 3. Summitas montis. Möns» 
23etg0FCippa, f. i. Petra. Rupes» con£ 

fimpL 'B.ii^fpa. 
25etgaF!yfta, f. i. Specua in monte. 
;BergtTreftva, Vtdi j^etgerefivd. 
S^etgsFuIIe , m 3. Montia fubterranei collif* 

Jtem: Vertex in rupe. 
2)etg6tog, u. ^. Operis meralllci reglo, ex. 

!^r. ^efa til S3rrg«f(lgen , In regionem 
bdetatis moncanae proficifci. IBfrgtlagf fol* 
Ut f Fopuli focietatis raontans. ^Olipat 
flSergilagrn, Regto cuprimontana. ^in 
^tXiiU^tn , Regio ferrimontana. htmx 
^.^rgeCag, Societas montana, ex. gr. fjatti 
93ergélag/ Societaa cuprimontanoitim ad 
Falunam» 
*2betg6nian, m. ^. Fodmx vel operia metalli* 
ci particeps. Plur, ]&erg0mÅn. 
Setgfprdngate, m. 9» Saxorum dimptor» 

conf. €prdngA berg. 
25ergfprdngtiin9, m. 3. Saxorum dimptiot 

conf. 6pt4tigft berg, 
3betg8v8, n. 4. Ceniua in montibut. 
;&etgarSb, »c Coiifiliariua CoUegii me- 

tallici. 
3^rgerefiP«^ t, i. Fifliin^ in moate. 

l>ergfa S5ec ' 

TbitgBtyM , m. 2« Jugom xnontium , 
conf. a». 

^erseu^^C/ u, s. PromontOFium« 

J&etq(xoa^m, u. Spiritus metallorum» Arté' 
njcum vohtile. 

iberge Xtng^ n. 4« jQdicium,'abi cau(& ine* 
tallicx in provinciis "Bguntur. 

d&itgtorf^ M. Terra bicuminofik 

&2rsQ7etF^ K. 4» Re$ metalUca» Opera me- 
tallnrgica, 

2^ergjgg^ n. Plur. Globuli pyritacci. 

Ib:tt^a> v. A. 4. Eqvum iniliraere vel equt- 
rando exercerc C;, 2lit)a. ISrri^eit^ Dr/I 
Ö' P/wr. ]6ert^ne , p. p, iir 1» : Äert# 
^eti, ex. gr. fRjfttaxut tooxo tcfc (cviDnC/ 
Equia deftituti fuere equiteff, 

S^etiDare , m. ^. Equifo. Qui eqaoi in* 

ftiniir. 
Jbtto, y. N. AKOM, Niti. Penderc. Cj. 3lo^ 
ex. gr. ;Dct (eror pS goDtpcfCf Id arbinia 
nitimr. StU brrotbr p2 Un fafcn< utdång, 
Cunda ab illiiis rei eventu pendebant. J^ni 
tvjlf^rb Beror of en annaui gnnfl/ Salus 

ejos ab alteriua hrdrc pender. Alittri ex* 
gr. 3ag iSter bero »ib tef (as fagt/ 
131 £^ is ab eo acquieico. 
d&eropa (Ig, v. k. i. Recipr. Inrocarc. Pro- 
irocare, ex. gr. ^iXd^a ftg p2 toittnen, 

Teftea invocarc ^^g beropar mig pi (er 

fSrCgJentf I Ad ontecedentia proroca. 

3&crtebme^a , r. Feftum St. Bartbolomaru 

23?rtram, m. Pyrcthrum. Plam, 

£»eru(liU)t Sattre, Prsdium nobilia, alias im- 
mufie, quod cquitem prsftare debec 

Ibivydtta, r. s. i. Vulgäre» Divntgarnnx 
reddere Ji^tyAtaXf , p. p. /r«m; 05t» 
vydita r Difiämare. S^^rpcEto^, Adjtåi- 
vé» IniämiSk 

l^.crU^ M- 3» Beryllus. Lap. pnr, 

2^ev2^, Dr. ex. gr. eti pi Nrl^r vtl JSaf 

ta i berlfr / Anlmi pcndere; Deiiberarc* 

SSeb goDt (er^Df Macuro confilio. Aliter^ 

^Jjtaivé. SReb v£i gif beråOt moA/ Me- 

~ ditatd. Ex prosreGL 

35evåtna^ v. a. i, Rarionibns addere. Suppa- 
tftnduhf» fumere. l^åBnti^^ p. p. ex. gr. 
€&€xllu^ M tsfhab/ Snmram omnclh fup- 
pttundttui fisiaer^ jDct fm titnt betaU# S5et 95e« ip fommer at laifMt l^onotiTf Antes {blonms 

ei racionibus deducendum. 
2&etMnfng, m. s. Suppuoindi mqdaf. (^ 

npCt berif mngf iitt r Novus rationem xusf 

undi mödas y conf. TUFuing. 
Xn^iXia, v. A, I. Narrare^ Refcrre. ^er^t^ 
• töb/' p. p. CX.'gr. ®cr3(t« nåtJDf^ Ali- 

quid referre, Cerltta om någof/ De ali. 

qua re narrare. ©et 6erittfl*r Narratur; 

^irrr. S3erltta me» brét^ci i nal(mart)m# 

In iacri c<eoa panem commanicare. 

%r2r<leee((é, ar-.}, Narnitio.<^R*latiar ex. gr, 
®ira berjttelje om nlgoc^ Alicu^us rei nar- 
ratioiH*iii facere, 

Tbxhttxqix, r. A. f. Jus in aliquenr conférre, 
ex. gr. ^n^em fior lxxli\:mt ^aom til 
bet ? Illum qub ad hoc jute mumvsr? 
TbixifXii^Q:o ^ p. p. Cui JUS cft. 

ISerifiva, n i^ f. Privare, ex. gr:, .^an 
(or (cr^fioar mia miti egendom r/ Bonis 
me 6rbavir, £«tdf»aD^ p» p. SBerifftab 
^na ffnneHf Amens^ 

Sberim, k. 4. Laus, Encomionn Provtr* 
. iittMT. Sget berdm [ucFfar iOar ^ropria bus 
(order, conf. }lo9. £.Sf. 

fterimCtg, aoj. LaudabiilSr * lbttim\i^tt$ , 
Mv. Laudabilfter. 

'3btxhmma, v. a. 2. Landare. ^rémb^p.p, 
ex. gr. IBerémma fg ffelf/ Se ipfiim hvu- 
dåre. i&primma pg^ Rfäfr. Gloriart 
De fe prardiodre, ex. gr. ^aiT berfolle fg 
af ^n larftom/ De cruditione fna gloriabs- 

rar. ^t ftofva intet at berémma fg af, 

Nihil quod de (é prjedicenr, habem. 
2^^r4lnmeffe,r k. 3. Commendatio. Gloriatioy 
IbttbrnxpiixX) g adj. Lande dignus; 
:8erdra, ^sonf. VOibx^xcu 
25et&rbe, faxy. Df/I Di£hiSv, ex. gr. ${ 

5erårbe f4tt, Diao modo. 3(fmanierltbe, 
- Sopradiäur. 
3&efogbe, »art. Def. Diffus. 
l&efaeina^ ▼. a. i. Verum teilacL Ailcrendo 

filmare. Scfotiitab, p.p. 
Jbefrtt, Af. vifb. Tbifittu, V Pf. verk 7^0 

^tta. him : »efatt, p. p. wr*. ibefStén. 

Jt$m : SbefattS/ /jp/. ver^. 3^(atta, 
Item: ]>efatt, AijtBM, A dmone pbiés* 

ftti. Pter. ;&erattf« 40 S5e6 »kfe. v. A. AWM. Infpiccrc* J-uftrare. ^^fc- 
Te. Cä ee. »efet^t), P- p. ex.'gr. ^an 
for tjmfrhig/ flt Bcfe flflben, -Uibem vifendi 

tigjeter i jlotttti Notabilia qu«vU in ar- 
ce luftrabtt, ^ /• , ,. 

J^efcgla^ ▼• a. i. Obfigntrc , »cjfeflUb ^ p. p. 
Itcm; Ibefegla^ Navigando permearc, ex. gr, 
®ef<flla »iga faWaWen, Certos «quarain 
traöus navigando permear e. Ibefegla^, p. p. 

NaTigandum itineribus notus. 
»efitftiga, v.- a. i. Judicialiier iuftrarc, vd 

fpeatndo inquirerc. »eficttiga^^ p. ?• 

^onf. 0pna* 
aSejlrttnmg, m. 2. tuftratio judicialls. f» 

expiorationem reram vd aftimatioutm , conf. 

6yfi. 85eitcftnin9« * man / in luftmio- 

ncm vocatus. * - 
»efintia^ v* k. i. Animotperpcndcre. Ad 

animum rcfcrre , ex. gr. »Cpnna |»aD bU 

ÄXf Quid agcndam tibi, ammo perpende. 

>Oan bfjinnar icfe, at ^an it oMrfc, Qs™ 

fit indoaus ad animum non rerert, &z\itu 

fl« fig/ l^«y>r. Animo verfiirc. Meditaii, 

ex. gr. J5efinna Dig xoiA, innan ftn got 

" fcet^ Bcné meditarc, antcquam id fccens. 
»ejinntt pg P« något; Animo quid verfare. 

Alittr , ex. gr. ^Q^ix ^at besinnat jig, Con- 

liiio decelTit. • 

a>€PttÄ, v. A. 4. Poffidere. C;, öttta, ex. 
gr. ^an befaft fem egenDom^n förut ^ 
Iftutn antca fundum poffidebat, ^an par 

befuttit flora egobelar, Ingentcs poffedit 
opes. ©ftt onöe bcjiUer ^onom, Malus 

eum obiidet genius. 
Jbefittttitti?, M. 2. PofTeffio, ex. gr Äom# 
ma I bcfitfmng af Hilgöt^ In pofTeflionem 

alicu^s rei vcnire. %,(k%a- nagot t bcptt* 
ning/ Pollidcndum qnid occupare. 
'3*>éfbffa, v. N. Dr. ex. gr. ^afwa at \v 

ffoffa, Agendum babere. ^afma ai W 
ffaffa mcb en (Irtinna, Commercium habe- 
re cum' femina. ^ag »III intet fa at bcj 
(taffa meb ben mannen , Ifto cum viro nil 

mihl negoiii efle veliin. 
3&effo^ab, »ART. Comparatns, ex. gr. ©et 
ir fä bejfaffobt mcb ben faf en / ita com- 
^ratum id eft. ^OQ ix fS btjfaffabi Talii eft. 3 fa be<!aff«J>^ ömWnbigJetet, Cit- 

cuoiflantiis ita comparati^. 
2^ejfaffeitlbet/ ^-3 OpaUr»» v«l condjtio rc- 
mm, ex. gr. ©afen ar af ben bejtaffen» 

htif lllius res eft conditionis. Jttoppar* 
btjlnffen^et; Corporum qua!itat€S. ^ . 

»^flatta, v. A. I. Cenfura agerc, Tnbuta 
iraponeie. 3^^fl!atta^, p. p. ^ 

beflattning , m. 2. Tributorum impofitio. 
Ceniio, conf. &tcitinxn^. 

lb'^tX>, N. 4. Ratio in , aöionibus', ex.gr. 
@6ra bejfeb f6r jtg/ Aaionura redderc ra- 
tionem, ®Jra meb bc|!cb, AccuVaté facere. 

JDet Jr intet bejfeb mcb Jonom/ Ratione 

agendoriftn nihili eft. 
Irem : Ä^ffcÖ , Teftimonium fervitii , ex. gr. 
©ifwa brJngen (itt bejfeb, u5r ^an (faQ gä 
ur ticnjlen, Servo dimittendo teftimonmm 
tradere, ^prifl « be(f cb , Teftimonium ca- 
techeticum. 
»effeW), PART. JBeffebba bel/ rars demcnia 

vel defignata. 
»effeWlg, adj. Animo & moribus gran»; 
quique in aÄionibus moderate & conve- 
nicnter fe gerit. Tbt^tX>\\%tn , Adv. Mode- 
raté. Coniideiaté. 
»effeMtgbet^ f. 3. Decor in aöionibus & 

moderatio. 
»cjf icta , v. A. I* Miffione aliquem compel* 

lare. Äefficta^, 
»eftirtning^ m. 2. Legatio. Miflio. 
Tb^^)Vita, v. A. 4. Bombardis vel tormentta 
oppugnare. C;. ©Pjuta. Tbt^tm, p. p. 
Dtf. V Plttf. »cflFutne, ex. gr. ^an be» 
(fit (fanfen, Caftellum tormemis oppugna- 

bat. gt iiiit fom fan be(fpita«/ Locus fitu 

inträ tormentorum iflus. . 

li^ffref , Ipf. varb. beffrifwa. 

£>eftnfmng^ m. a.» Defcriptio-, ex. gn föt» 
(frifning om nägot, vel nf nJgot, De aiy 
qua re fcripto mandata narratio. igeffriff 
ning po nSgot, vtl Jfwet nägot/ AHcujua 

rei defcriptio. 
^béffrifwa, v, a^ 4* Defcribere. Definirc. C/. 
6Frifwa, ex. gr. Jj^an bejfref fitt eWnbei 
Miferiam expofuit fuam* ©et fan icfc bc^ 
ffrifmat; Dercribl id nequit. Ibeflvifwtn , 
Dtjf. Ö* P/«r. ]&ef{tiftfe, p. p. Mitn^ 
t%. gr. JBf(rr«|toC» Uii Lej^fcripta. Ibtfturm, PART. conf. vtrb. IfeeffitÄ» 
hiilitten,^ p. p, conf. verb. lb:)Yinta. 
TS^iity^t^, M. 4. Tutamen. Proteéio, ex. gr. 

Saga nago» i l^cfFpDD, Aiiquem protcgen- 

dum recipere. VMbtt ^mi i>c|?9^D/ IUiu« 

(ub tucamhie» 
hifty^tå, v. A. f. Protegere. Tueri. Ibz^ 

ily^\>a^, p, p. cx.gr. ^cjtp^öa n.^ori/ 

Aliquem rueri» Q3efrpbba Cd ifcau oågoti 

Contrt qaid flliqoem tueri. 
^beflptbate/ m. a- Froteöor. 
2>2ftFM«/ v. A. I. Obbmbrare» Umbra tege- 

re. ^^féfqqab, p. p. 
IbeftyUa, v. a. o. InfimuUre* Incufere. X>e« 

ffrttt^ p. p. ex. gr. iSeffpQa <n för något/ 

Alicujus qtiem infimulare. 
TbtftfWninf, ta. 2* Infimulatio. 
Ib^ifymfa, r« a. |« Ignominia afficere^ T^ 

itvmfab, p. p* 
lS>enymfninq, m« 2. Ignominiofa incufatio. 
Ibeiiita , v« A» i« Contempiari. 2^ef{2' 

^Ät» P. P* 
H^eitifti^, ADj. Ejus afiiml, m aliquid t& 

Ii bi videatur. 
£>efEÄttate^ m. 2. Fi^/e i^iitsll. 
S^.ft^ntma ^ FiJe &tåmma ut 
;&efT^nFay v. a. 3. Muneribua afficere^ 2te# 

itinH, p. p. lirrw AdjeSivi Ibt^ivXt, 

Incbriatus. 
T^tHixcL, r. A. 4. Pr«ciderc. Circumcidere. 

C;. ©Fira. ^ftuteii, p. p. Drf. Ig 

Phtr. 3beflhitne^ ex. gr. fcejfara tn 

boT/ Folia libri prscidere. Sci^ära Ctt 

^iHi Eqvum caffarare. 
Ibz^ita, r. M. 2. Triboere, ^åfi ex^de/li' 

nato. X>zilitX>, p. p. ex. gr. 3<J(I f^t Xoit 

i^tvab mi9 ^t bcjfarbt; neftinatum niihi 

accepturum me fpero. iR^fforDa 6cl; Pars 

deftinata. 
16eflårm / n. 4, Tutaiucn. Protcöio. V» te» 

co»f. 2^e(lp^^. 
Setl^Åcnta, r. a. r. Tueri. Protegere. K «. 

conf. 25effJ^^^ö, Miur 2>efldtm4 (ig, 

Recipr. Tumultuofi cofiqueri, 
Ibtftivmatt, u. 2. Proteaor. K n. 
J^ttdttja^ v. N. 2. Fucarc. Pr«texere. //«• 

;tf/ v€rbi ufui'tantum ifi in Praf. Indk. 

if Infinit. S3e« 41 ^efTdg^ K. 4» Laminata vet cufa metallicat 
qtiibu» muniantur thecae» cifts, januae^ 
currus, &e. ex. gr» Qira frcflag p£ adgoti 
Laminis inetallicis munire. ©ilftvcr^frrflajf 
LamiiMtum argen^auni , quo ^uid iii orna- 
tu^n tegirur, 

Item; \&eftag^ ConfircatiOy «x. gr, Qjrt 

' bc(I<)4-/ Confircjtioiii quid fubjicienduia 
obfervare. 

J^cflflgcn^ Dif, Ö* P/irr. 3^efl«gne^ p, p^ 
vub, ^ejlS, ex. gr. ^ejldflcn HieD fllfweri 
jiärnf 2c/Argento, fcrro, &c. yindut. ©^ 
flagcn m<ö W.1tl/ Mend^cii convidua. 

Itein: :öeilagen^ AdjeSwi , ex. gr. gSJart 
tcHa^en pel nåijon fa(/ Rei pcritum vd 

callidum efle« 

l^e(Tö<j6f 4rC ^ M. 2. Ajpparitor urbicus , €njut 
ed confifcjtioni fnhjicieiuk obferrare. 

Jbeffog, //)/. ver*. 2beff«. 

3^ftut^ N. 4. Conclufom. Deeretun», «c» gr. 
So^a et IDift bfflut i tl^flon fof , In re all- 
^ua certutn quid ftatuere« SHNbd^i t;#/ 9{tf« 
(cn< ©tdubcr^ Srflut, Ordinum Regni de- 
erettim. Aliter, Seftut^ vidtfimtl. Slut, 

J^cflutd^ v. A. 4» Dectrnere. Conftiiucre. C/»" 
6(itta. 23efluten, p. p. D#/. £^ P/i?r. 
abeiltttfte^ ex. gr. 3ttft ftat bcjlHtit at fi 
éjbxdf ItA facere decrevi. ^att %QX }^i ftg 
fa iKfltttit/ Ita anitno recum confiituit. <D€ 
• Sf|lJ(0 at f3 (!ull< j!e/ Ut id fieret, de- 
creverunt. 

2^efla^ v. A. ANOM. MetaUo aliquo munire 
vel ohtegere. O. Sia, ex. gr. gjcfW f» 
fyjfl; Eqvum foleis ferreis mnnire. QSefIS 
tt ^ial/ Rotim ferro cingere. SScflå (II 
ftwrju Cffcv fifia, Currum vel ciftam ferra- 
meiicis munire. S8c|ll <n bofa IHCt) 6(9 f 
Plutnbo capfulam obtcgere. 25e(Ia<|eif , p. p. 
fno ioro, 

Item: 2>efla, ex. gr. SSefli mrt orben^ Ver. 
bis captando convincere.^ SBffl^ CA nut) l9sil# 
Mendacii aliquem convincere. 

»:fI6t, Ipf. verb. »cfluta. 

Ht^tfunt, N. 4. Statera muior mahualis, conC 
Ipyn^ave, l!inc\ i5c«inan« toigt/ Modus 
ponderandi taii inftrumenro. 

löefuiittft, v. A. I. Contaminare, Inficere, 
:^fmtttat , p. p. conf. fimpU Qniitta. 

'»efmittclfe^ m. 3, Coauminatio* Infeaio. 4% S3<« 2Mtn^d^ r. a. 2. Iirangcrc, conf. fimph 

l^tfmyda, r. a. i. Omamcnrii diftinguere, 

conC /»p/. 0mfcEa. lbt^niydtaX>, p. p. 
^(nitfti, r. A. a. Infricirc. Irrcrirc. Q. 

&uat'}a. 2^Mt&/ p. p. 
2)efofioa^ v. a. 4. Sriipr«rc. Q. SofuKT. 
. SMofti^/ Df/: £< Pltsr, Sefofne^ p. p. 
]&efo(^a,. r. a. f. Stipcndio rnftenure. Ibt» 

fol^a^^ p. p. »lYir. 
JMotbnins, m. 2. Sttpendii tfltpiatio rel 

folmio, conf. 6ol^. 
S^efpaning, m* s. Explonuio». »i/if» conf. 

Spaninq, 
JSefpara, y. a. 2* Cemparcere. Refcrvare. 

Sefpat^^ p. p. conf. Jimpi ©para. 
;Befpatittg/ m« 3« Refei^vacacn per parctmo- 

niflm» conf. ©parmttg. 
Äefpeja^ v. a. i. Explorarc. Dhitur de re- 

gtonibui in txfiditUnt * militärs. J&tt 

?pe|aö'^ p. p. 
I^efpejare/ m. 2* Explojrator. nghnum^ 

conf* Spion. 
aSefpetfa fig^ v^ n. i. Ä?c/>r. Animo fe 

przparare. (Bcff^Ctfa jicj p5 na^af , Anxmum 

in quid pr^parare. i3eÄ>rtfa^^ p p* 
J^zfpxya, v- A.. I, Cibum niinHtrare, cpnC 

fimfl^ Qpi^a. Sefpifa^, p. p. V. te. 
Ibt^potta^ v« A. I. Subfanirare. 23efpot^ 

tat>^ p. p. 
^Äefpottate^ m. a. Sannio, 
' S^efpottelfe ^ m. 3. Sanne, ImlTo. 
£^fpor^^ p. p. v#rK Scfpirja. 
2^cfpd*a, v. A. I. conf.JtwpL 0picPa. 
S^ejpjrja^ v. a. 2. Interrogare, conf, Jt^tnpL 

Bp&tja. 3^fpov&^ p. p. 
Jbefpringa , v. a. i. Conri>ergere. ^t» 

fpränga mcb fdrgor / Variegare. 23c/ 

fpritigt), p. p. 
3befpringnin0/ m. 2. Confperfio. Varicgfttio. 
Äejpttnga^ v. a. Dr. Uta bcfpviirga et jiO/ 

Eqvum ad equam admirrere. 
l&efptuta^ v. a. i, Afpergillo vel fipbun- 

culo confpergcre. ]&efpruta^^ p. p. conf, 

aeflitiFa. 
Sffprutnms, m. 2. ConfperGo, conf. ^/ 

iptttta. 
ajef?, M/2. Beftia- ^Uttr. »?(l, piie »i^ S5e* 

2^r(ta(fttg, adj. Beftialit; A^virhialittr. 75t^t 

aAtiqX, Modo Tel more befliarnm. 
23e(lacfttgl7et^ r. 3. Animns beftialis. 
Jie^al, Ipf^ verb. Se(lja(a. 
»eflaUa^ v. a. i. K. ec. confl 2>:lagra. 
Ä^fteg, Ipf. verb. 23efctga. 
15e(iiila, v. a. 4. Fnrto privare, conf. /in pf. 

©tjcfa. £ejhifen, p. p. D^/I iff Plur. 

^fhtlne. 
25eflicf/ N. 4. Ratio loci inter narigandum , 

ex. gr. ©fcpparen gSr ptt (eflicf / Kandc- 

nis loci inic radonein. 

Sefiufa, v, a 4. Mnneribns corruniperc. C;. 
6ttrfa^ ex. gr. J5cn bcflacf ^omö^f^, J«- 
dieem corrnpir. ÄepiicPcM, p. p. Dr/I &f 
f/«r. 2>c(riirfn«?. 25?ftidfa ftg, ^ rVpr, 
ex. gr. ©en foflnabfn brfiicfcr |i(| i öea 
|>fla fntnmailf Summa illum inregra c<>m- 
pleclitnr fumram. J^ir i bfflicfcr fia 1)C» 
la bön* infoinfl / IlHus hifcc proventus 
abfolvicur. 

2ef!tga^ v. a. 4. Confiren^ere; C;, ^tiga. 
X>t(liQm , p. p. Def. Ö* fi"r, ÄciTtcrrtf. 
»efliga |lg til^ ex. gr. 5te|iBflbcB htflcq 
ffq til 100 Dolcr Impcnfe {hmma ad ico 
tiial. rediit. 

25crcel>, J/>/. verb. Hefia. 

löeflorma^ v. a. i. Oppugnanone Tallum fcu 
murum confcendeie. Se(lortnö^/ p. p. 

Tbf^flraffa, v, a. i. Increparc. Reprchenderc. 
23c(lraffa^', p. p. 

23e(lri:ffning^ m. 2. Tncrcpatio. Reprehcnflo. 

Äefltiöa/ v. A. 7. Impugnar», fftif, fijfur. 
ex. gr. g5c(lri&a ené ntcninaf Seorcnri^ 
alicujas fe opponere. 3^^ ^^^ '^^ ^^' 
flriöa bonom pil ratt/ Juri iliius adver- 
fan noHin. 

Irem: Äeflriba, ex. er. gjffiriba en fr§(a, 
Negotium ngeie. g5cllri^(^ rn tjetlfl, Fun- 
gi muncie. J&nn binncr icfc bejlriba alt^ 
Cun£Vis peragendis non ftrfficir. 

ÄtfltttFett, p.p. conf. vtrh, ÄefltpFö. 

Ib^.dxy^a , v. a. 4. CöUincre. Q. ©tryFö. 
ÄcflruFen, p. p." t>tf, &r F/ftr. S^ojlriiFi 
tie^ ex. gf. »f^flrt bcflvW pappcvft*mct) olja^ 
Papyrum oico collevit. 

Itcm : ]&cflryFa^ Dr. De propugnacuHs , uhi 
ex infimia ftratis iftua toxincntornm bu- 

Baum mum vel flqtix (uperficlein pend attlngant, vel 
uln ob loci angufliom evitori nequeuiK.- 

Ibtfitala, v. a. i. Irradiare, 2^ef^v2lft^^ p. p. 

Ib^ftti, v. A. AKOM. Cpnfpeigere. Conller- 
nere. C/. &tvi, de andis^ 3be(lté^^, p.p. 
conf. 33eflättlfd , tx. gr. JBc(!r6 «äqot 
Itlft) focf er ^ Sacchflro quid confpergere* 

^efird toagcn mcb Momflcr/ Viam fioribus 

confternere. 
X>cflrilf, Ipf, vtrh., lbz^xy^(t. 
ÄeitttcCen) p. p. conf. vnb, ÄcOicPä. 
Äeflufcn^ p. p. conf. vfi/». ÄcfluUa. 
'3bi*fi)?cta^ v. A. f. Torinentis beilicia inftrn- 

ere. ^eflf c£at> ^ p- p. 
]&e(lycCitmg^ M. 2. Tormentoruin bellico- 

rum armatura« 
Tb^^yxCL, v. A. 2. Exp^diendi curam agere. 

Obire, €x. gr. ^m (>ar mr^rftt at bcflpra/ 
Multa ei obcunda funt. ®r|ll>ra 0111 tlilgot/ 
Peragendum quid curare. 2>e(lfr^^ p.*p. 

Äe(l|^rPa, v. a. 3* Confirmare. ^eflyrFt^ 
p. p. conf. ÄcPcifitö. 

£>cf(S, v. N. ANOM. Conftare. Confiftcre. O. 
©tS^ €X. gr. ©4ri bfflär tef/ In hoc 
oonfirtit. -^on* tal icflob i blotta ori), 

Nudis illius fcrmo conftabai verbTs. 5tl*op* 

pen b<f!2r af .flera bclar. Pluribus corpus 
confiftit partibus. ÄcflÄcn^e^ p. a. Con- 
ftan». Coniiftens, 
Itcm : ÄeflS, ex. gr. QJefW fofma^C^/ Stare 
impcnfis. Scjl»! af jl(| ftclf, A fe ipfo de- 
penderc. Sibi ipfi fufticere. ®en fafcn fail 
icfe länge beflS^ Rés dia iila durare ne- 

quit« ttan ni^on bcflcl mri) f^Dan miOfa' 

relff ? TflU auis errore ftabit ? (ga fan tcFc 

beficl emot fa många; Kon uiuis contra 

tam multof fufHcit, 
Item: J^cfl50, Dtpontntialiur^ ex. gr. Det 
bc|litd (onom icfe mcr^ Plus ilil afllgnatum 

jion ed. '^rm bcfioM få mQcfct om Dagen, 
Tantum Ulis per diem demenfum fule. 

Äc(lS^^/ p. p. * 

2>eftarnbe, part. Conflans. ConfiflenSt conf. 
2>c(>Stl^att^e^ hem : Snh/iantivi , ex. gr. 

3((1 fofmab/ h^axf befiåenbe benom åligger/ 

Tota impenfa db il(o fubminiflranda. 
2J>efla»Ö/ N. 4. Statua conftans* Stabilitas vel 
durario, ex. gr. ©crt fafen bar bfflÄnb; 
lUa conftanter res permanebir. fScjjiålibé SBeé 4? tibenv Tempus durationls. ^ $)et |ar intet 
befJånD/ Stibile id no4i erit. yiiirer^ ex. gr. 

^aftt)a .befiånb af f5g fielf; a feipfo de- 

• pendere. Alifer. fdtfi&tibi idax i P^tea 
compoiiti. 

»eflaiibanbe ^ pakt. Dr. IBIiftoa bfllJnbatt' 
. be, Conftanter peraianere. Uurarc , conC 

]bcfl2enbe. 
Ib^ftillA, v. A. 2. EfHcere. ExpediVe. Com- , 
miCfa exfeqni. 2befti;ll^, p. p. ex. gr. 
^an b«r bcfiaBt årenbet, Negotlum expc- 
divit. ^Qf»a at befinBa meb någon/ Rem 
babeic cum quo. 3ag fyat tutet bårmeD at 

behålla , Nihi! in hoc mihi negotii eft. 
95ejla0a om en faf, Rei expedicndac curam 

agere. ^an ^at fS m^cfet at befiåKa, Mul- 

tis drdentus e(l negotiis. 
Iteoi: 75t(ii\la, Fabricandum requirerc , ex. 
gr. 85epåDa pg f!or, Calceos ftdendoi re- 

qujiere. »eftålla arbete bö< n^fl*^» l^anbtf " 

toerfare, Cum opifice de opere convwiire, 
3ieiliUt>, p. p. /lUter. X>eHHt>t, ex, gr. 
©ct år nu beflålbt , Finitum jam ,eft. 
©et ^r beflålbt meb ^onom/ Aöum «ft 

de illo. 
SeftåUtttn^, M. 2. Efficiendi vel expediendi 
aaus, ex. gr. tAd fir gob befiåOning, 
Pro re bené expedita, gratias ago. SSBard 

éfmcrbofkib af beftåflningar, Rebus agendis 

obiurum effe. eliter. ®eflåDnittg ^Ot tn ■ 
bonbtnjerfare , Aélus, quo quid ab opificc 
facien«fium requiritnr. 

Item: 25e(iilln\n^ , Officiom. Mutius, ex. 
- gr. jpan b^r m gob befiåSning, Munere , 
fungitur locrofo. i^åga beflållningar, Emi- 
nentioris gradus dignitates feu munera. 

Seftånfcm^ adj Op?rofas. Negotiofus. 08# 
ra |iq bcjlåöfam, Negotiofom agere. Ad* 
vethialtrer^ IBef^åUfamt^ Opeioft. 

Ä€|TåUfaml>et^ f. 3. ExpecJitus agendi mo- 
cjus, hem-, ■AfFc£lata naritas,. 

Seflamma^ v., a. rt. Praeftimcre. ^(låmb, 
p. p. €x. gi. iPcflåmitta en tt>i§ tf^, Cer- 

tum tempus prapftituere. SSfjlåmma et Xwh 
U I Concilinm conciendum durare. 
H^eflån^tg^ ADJ. Conftans, conf. Stånbi^ 
Qtåti^Cidtxz, Advet htéiher. J&efiånbtgt , 
Conftanter , conf. Qtin^i^U 
ga »e# • ^ 44 S3($ 3^fHnt>ii1)tt, F. 3. Conftantifl, conf. St«nÖ* 

Jbeflinfa, v. A. 3. Guttatim confpergere, 

Affliftt vil iu/lrumeuio , conf. dbefpruta, 

35c(liifFt/ p. p. 
•ibe(lirt, ADj. Confternatiis. Magno terrorc 

vel moerore peiculfus, conf. ^pen. . 
i&ef{6rtniiis / m. 2. Cotifternacio. Affe£lu9 

ex ingencx terrore vcl iBCcroie» conC 

iö5penl;et 
Jbzfn^la, v. A. I. IncpiFnare^ Pollucie, F. 

Gtrm^ conf« (Drena* 6é(a. 
Jbcfutten^ Def. GT P/irr. &«futtne, p. p. 
' 'Pofféflus. Virb. Tbe^tta. htm: Arlje^tv^ 

]&efutUn^ Prfltdii poffeflbr. PofTeffionatus. 
Ibefivara^ v. a. i. Relponfum dåre. ÄefwÄ/ 

<?Ä^/ P- P* ^^* tjuoata, ex. gr. 8er 

ftOOra en ffÄga/ Ad qua^flioncm refjpondere* 

^an 5ar bcfmarat mitt ix^f, Luertram 

tnearum lefpanfom dedit; 
Sbeftv^eP^ J/>^. »ert. ]&efr?tpÄ. 
l>efwlP4, r. A. 4. Fallere. C;. 0wlP<t. »er 

(WiVen, p» p. Def. i^^Flnr, ÄefwiPne, 

conf. ^be^raga/ ex. gr. ^oppet |>af be* 

(wtflt ^enimii ^pw eom fefellit. J^an Uf 
ml mifl på ^ca ^nUUn, ifto me fe- 

feltic negorio. 
htfcoiniq, ADJ. Fatlax, conf. 23e&rigltff. 

Z^eftviRisen. -A/v. Fallaciter. 
Jbe^wima^ v. n. 2^eflmnla^, p.p, co»f, fimfK 

^^e^u^t, //>/ verb. I^zfo^ivict. 
Ibefcoutm , p. p. conf.^ vith. Äeftoirfa, 
l&eft^Sstaé/ rAKT. AfHnitate jun£^us. 
3>eji»ir^ n. a. Molcflia. ex. gr. 486r« f» 
' feft9Jrf Moleftiain alicui creare. 95ar<l tl^^ 
0011 til bcftvittf Alicui moleflam veigra- 

^em eflfe. ^aftoa bcMr fjr nå^on cUcr fdr 

nSgon fdf/ Pro aliquo vel ob allquam rem 
mokflia aflici^ conf. Z^efiuavltgt^et* 
Itera: IbtSxoiiX, Qnerela. Poftulatum, ex.gr, 
3ngiftt)a |tna beftv^r l^o» Aonungcn eller 

lOifr aRilJbagettf Querelas ad Regetn vel in 
comitiis referre > conf. RkgomSL 
3beitD&ra, v. a. i. Molefiarc. Gravare* Tbz^ 
fwÄra^, p. p. ex. gr. SeMra nägon 
snt& nJgotA Aliqua re cui molefluin eHe» 
©et beMror mafleil; Stomachum id gra- 
wat. J>jfw4i:a fig^ Kut^r. ex, gr. SSe» Mrn pg meb naflöt f AlJqna re fibi mole- 
lliam creare. Sffwara öij tcfe, Haud te 
motefira afHcias. AMttr. 93eftvara iig if» 
i»er * någon , vf/ éfweir nägot , AHcuju» 
caufTa, vti aliqoa de re» querelam feu po- 
flufatum adferre^ 

]bef«Jdrja , v. a, 4. Jurejarando ffrinare. C% 
©wårja^ ex. gr, SSpmannen befmor jhi 
boff Rationum codicem jurejurando tner- 
cator confirinabat. ^ftpurer^^ p. p^ Dtf^ 

, Ö* flwr, 2^efu>urne. 

Item: »efwÄtJÄ^ Obfecrare, ex. gr. 3^^ 

befmär bis, ox fSga (onmngen/ Vericaten» 

ut dic89j te obfecro. 

»eficarjmng^ m» a, Exorcismus. Incan- 
tafnentum. 

»efwÄrltg^ ADj. Molcfius» Gravans, ex, gr* 
galla ' nSgon beMrlig • Moleöum alicur 
efle. ©etta Ix et befwarligt arbete/ Labor 
pcrmoleflua hic eft. fgeMrllg »oDfrlef^ 
Tempeftas admodum gravans. 2>efQ>drUgett^ 
Adv. Molcftl. Gravare. 

2^er»?drligi>et, r. 3. Incomfnodfum , conf* 

2>efw4v, ex. gr. ©et b«t (tor bef»(!rlig> 

bet nieb fig/ Megnum id adfert inccmnio* 

dum. Pluralitcr, ex. gr. ©Ct %ax (iua 

' befmarligbcter/ Haud incommbdi» id dedi' 

tmrur. 3genomga m5nga bcfwärligbftrr/' 
Incommoda , vel folicitudincs fixdiuendaa 
babere multas. 
IbtfynnetltQ , adj. PectiUarrs, ex. gr. ®n 
bcfpnnerltg bt^nDcIfe, Cafus pecullaris. ©et 
Ir något befonncrligt, Peculiare quJd hoc 
efl. ^an ]&ar et befpnnerligt bnfröub^ Aiii- 
mi eft peculiaris, ^ifynnetliQen , Adv. 
Peculiarirer. Pifffeitim» conf. fimfi Spttf 
fterlfg. ©ftinerligen. 
X>cfa, v. A. AN0M/0bléiere> conf ^ Jtmpi, SS*. 

ÄefaOD^ p. p. 
ÄcfSg^ Tpf. verb. 2)eie* 
Äcfwiiiing, m. 2. Obfido. Confitia 
X>efötta^ v. A. 3. Q. e^tta. Dher/Pmod^ 
ådbibetur, ex.gr. S^ifalta ftt tjicuil, V'a^ 
cans in quem confeiie munus. 95cfa(tff 
(FCPP/ Näves piafidio liiniare. Iditn dt 

Munhftnitu. 95efa(t*T fiicb abia fjcnar^ La- 

pidibus pretlofis muniie vel circuradare» 
^Cfjrta n^garnei Infideie uluera^ l^t 

(<»«/ p» p. 

&e^ $5eé fBa SBer 4jr TbtfåttninQ , m. 2. PrjriTdium. Stutionajii 
miTites in njunimentis vel navibus. 

fecfoP, N. 4. Viiiraiio. Acceflus fafntan-nls 
graik. GaU. Vifire, cx. gr. ©jra t^fjf, 
Siilutandi cauflfl adire. Jnvifere, göra pa 
lefft ^ Notos vet amicos falutandr gratia cir- 

cunrvchi. gt lartgfnmt oc^ obc^agliot \f 
for / Acceflus alicujus longior parum- 
que acceptus. 
X)ej^Pa^ v. A. j. Aliquem vifendi gratla adr- 
re. »c|3jt, p.^p. ex. gr. 3fl(| ^ar bcfäft 
ponom pera öongor/ Plurics illum vjfendl 

gratia adii. SBcfåfa U fiufa, -flEgrotos cu- 

randi gratia vifere* QSefifa öfrifrt ortCt/ 

Terras exoticaSx obire. 
JJ>€fdFÄte, M. 2. Vifitaror ad tclonium, 
X>efoFcIfe, H/nc : sjRarie Dcfifdfe 6(!fl, Fe^ 

ftum vifiratjonis Maris. 
Äefola, v. A, I. Inquinare, conf. fimpl. 06 to. 
ibefStja^ v. N. 3. Alicujus rei expedieiidÄ 

cuiam agere. Faciendum quid curare^ C/. 

©orjö. 2>ef3rg^, p. p. 
X»et^.M. Pafcpa. Paftus, ex. gr. J^iittt flå 

i iiVf Pafceines vaganmr ovcs, $Ö^r ix %^\> 

Bet, Paftus ibi fatis , conf, i>ete. /#//>rr. 

X>ctrt , F. I. Muria qna pelles parantur. (gftK^ 
ner ligser i 6ftatl/ Pellls muriäe im. 
niiflfa eft, 

Item : Ibzta vd £>ete. Vide httU. 

Tbzta, v. A. I. Pafcere. Pabularr. Ä«ta^, 
p. p. ex. gr. ©era 6o(?apen, Pecudes pa fitt fJrfivar, fan |imom ttTe leMflof^ Sui de^ 

fenfio ei non eft prieripicnda. 
Items Ibttå^a, Captiim animo vel pciculfniw 
reddere. Gä//, Snrprendre, ex. gr. %\\t* 
fnnj .ftjn^et 6cfOa l^onoitl/ Virginis eum 
cepit formdfiras. Ibetcgew , Dtf. Ö* P/«n 
%>ctfigite^ p, p. Ademtus. Prserepius. Itemz 
TbttQ^tn, Captui. Perculfus : GaU. Sur- 
pris; ex. gr. ^r jfef fa betagea, at fiåii 
i(Fe funbc fala/ Ita perctiMus fuit, ut lo. 
qui non pofler. Vi9X% Nlagcn af UxUlf 
AiTiore captum eflt. 
Ibttala, v. A. 3. /r. Pendere. Solvere. Pr. 
^erafat, pro TbctciUx. J^ctaft^ p. p. ex. 
gr. S5crA(a fiR fFill^; Debitum folvert. ^u 
U\\a mr( lifa mikttf £quati pcpdere men* 
fura. ProvnUaliier, Par pari referre. J^CE 

pfSrficftigUefcn far ^an tpre htala, Wiut 

imprtidentiss maxitnas - pender p«Hiat* 3J>e# 
tala af nåq^t ^H (fuIAcil, Dcbirum parte 
folma diminoere. t)crara itt^ Expendere. 
@dra fTfl betalt/ Sibi in penfionem quiå 
arrogare. 

X^tclcre^ M. i. Qui debiiam folvit. 

Itetalniftg , *£. 2. Penfio. Solatio debitl^, éx. 
gr. Söiiima tit fn Betalning/ Deblti fo^ 
lutionem accipere. gfjo ^nr l&an ffl6t BetaU 
ning fur altfammani/ Debiei jam idtegrara» 
ti folutum. j4liftr^ €un£la jam i41i re- 
munerata &nr. 

Ibetatfwa^ v. a. r.- Indigere* Opus habcre,. ' 
conf. JFmpl. Zatftoa. fcere. JDe foro lånq toå^ utan at betar Ä«^^/ n. 4. Paftus. LocOs paffuum, confir 

" '"'^''' ' ^ . ^gj^ ^^ ^^ ©löppa ^^flarne pn Befev 

Equo^s in paftuiti ertiittcre. gjn ir 09&t Be^ 
fe i ängen / Pratum jam paftn abundat. 

Itcm : Kete , Efca , ex. gr. * ^itta UU pS 
fxoUn^ til at fånga fz{!; Efcäm hamo impo^ 
nere, ^d eaptandum pifces, conf. Jfgn^ 

Ä^te, v. A. ANOM. vlf. pfoJ. Pråbcre. trx^ 
ftwe. pr. sgcter. Ipf. f&tum. Ff. Ö5c# 
tcDf. httctt>, p. p. c^^ gr. ?Sffe en f?* 

Junfi, Favorem alicui- prsberé. hett flg^ 
Ucifr. Se gerere, ^\ gr. ^nm flfalT ja* 
Bete mig? Quomodo me geram? Jboå Bc> 
feDDe jig illa, MbU fe geffir. 
Ketecfna^ v^ a. i^ Iiidicare. Typunfi reférre^.r 

»^tecfiiaD^ p. p. ex. gr. ijfren i (ramid Mulfum itineris jumenta non pafcéndo, con- 
fecere. Kiutralhtr , ex. gr. Jp^flarnt/ 
fSrcil/ Beta i marfcn, Equi\ oves, in cam- 
pis pr^ fe un tur. 

Ireni : 2>-ta , . Muria inficiere. gScM pfintly 
^ Pelles tmiria parare. Ibtta^ , p. p. 

3b2tai*a (ig^ v. n. r. Äea/jr. D/. ex.^gr. 
3a4 Betacfar wij fér Ben fafen, Iftomm 

fld me nihlK Hinc me excipio; Aiiur %zt 
XaAc^ (ig^ vide verb. tarfa. 
hctaqa, v. A. 4. Pricripere. Adimere. C;.- 
Xöga, ex. gr. 5Det Betog mig tiif^Qe^ 
Occafionem id mihi pr2ripir. SB?att ^ax Be^ 

in^tt ^onom, åt tunna g6ra iOa, Malé 
flgeiidi facalca» ei eft ademta^ 9U tala tU 4^ S3cC JcffflmrnW UKdaabt (ffycxflnm, Sacnficm 

Vet. Teft. typain Chtifli referebant. ©»a! 
lorS låga flpqt ittcdnat Xt^n, Hirundimim 
volatus demifÖor pluviam indicat , conf. Ibtf 

lbeUel}aqt, m. 2, Ptfcuum dreumfeptum. 

2^ete9m<ttP^ f. 3. Catnpus vel Saltus 
pafcuus. 

3J>cfjcttö, v, A. 3. /r. Miniflrare. tnfervirc. 
P»: 95fticnflr p»'ö SSe^jcncr. 3^€tjent^ p. p. 
wc. gr. iScfjcnd notJOfl/ Alicui infervire. 
Seticna en me^ nnspt/ Alicui qaid mini- 
flrare. 2^8tjena flg^ Recipr. Adhiberc, Uti, 
ex. gr. jp)an bctjrnar fig af oknfli^a orb; 

Verbfl adhibet inufitata. ^a% httitUtt 11119 
af tHf&\lttf Occafione ufus fum^ 
TbotjeninQ , m. 3. Minineriom. Servitium , 
«x. gr- 3^9 ^flr *ö9»t ^onom til min bv 

, iytvAwc^f lUum mihi in miniderium recepi. 
Item : 3^>tjentng^ ColU^ive. Miniftri» ex^ gr. 
fRiUti bttitnxBq, Minidrl Rcgni« 
^ Ibitjtnt',. M. 3. Minifter vel famulus*, £oni; 

Item : Tbétjent, Publieus inferioris ordinis 
• ininiftcr. Oppon» ^mbetematt. fSiiUii bo 
tientcr/ MiniQri regn! inferiores« Almr, 
i>zt)tnt, p. p. verb. X>zt)zncu 

Tbttin^, N. Dr. ex. gr. @Jra najot llicb 
(rtinjf Frcviis condirionibus quid face- 
re. (Sfter beting/ Secundum prarvias padli 
conditiones. 

Ibttin^iCL , v« A. I. 'Conditiones pacifcendi 
prsvias inire, conf. fimpU Xtftga. 2>e# 
txniCL^ , p. p. ^ettti9ant>e^. Snb/iaHti- 
v^s Pacli ineundi pra^via conditio, ex. gr, 

9Seb bet betinganbe / * Ils condltionlbus , 
vei; ea lege. 

%>ctiiigan, f^ conf. TbeHnQan^, Suhft. 

%>etmng^ m. 2* Paftiol 

Äctog, Ipf. verb. {fcetagÄ* 

^etxadita, v. a. f. Confiderare. • MedJtari. 
2>etracetab , p. p. ex. gr. ^h Är atflftl» 
Uqt at ^betradPta , Flurima hic conitderanda 
veiiiunt.* ©ettflcf ta (in bJbli(5fiet / Mortem 

meditari. SBrtrnrfta nå(|ot fo«i njifaé f6r 

PgOneUi Oculis oftenfum quid attenté afpi- 
cere. »ctratftöttbe, p. a^ Subfiantivi , cx. 

gr. Saga njgot i betradPtanbC/ Attemius S5et 

quM confiderare. 3 UttaätMW l^ataf / 

Cujus rei confideratione. 
ÄPtratftcIfe^ m. 3. Mfcditjitio. 
dbetro^ v. A. >ANOM. Fidei demandare. Cj. 

tro,, ex. gr. ^tixo en uclgot/ Fidet a!i- 

£ujus quid committere. !Betrd cn Oni tti^ 

qi^tf Fidei alieujus fervandum quid tradere. 

X^trobt)^ p. p. Cu)us fidei quid deman« 

datur. eliter, ^bettobb , Fidci alicujuf 

coinniinras. 
l^txya, N. 4. Prefli vel afflifti ftatus. Cala* 

mitas, conf. Sittxyét. 
Tb^xydt, PART. Quodammodo preflus. A t 

fliaus, conf. 5irtrpdft. 
X^traba^ r. a. 2. Connncere, ex. gr. S5o 

txa\)a en meb iSgn, otrof^et ; Mendacii. per. 

fidiSj aliquem convincere. S^attdbb/ p. p. 
35etrdffdr^ v. Defeä^ Imperf. Adiinet, ex. 
gr. {)t9ab ben fafen beträffar 1 Quod ad 

illam rem adcinet. 2!>?tt(lffanbe ^ p. ex. gr. 

SSetrÄffanbe ben faten # Quod ad iUam 

rem ^ adtinet. 
2^etr4ttab^ takt. Anguftia.preflTus, ex. gr. 
3ag ör i <t betringbt tiljlJnb, Rcrum ftata 

sngufHori premor. « 

3J>etfa^ v. A. I. Ceramine vel liquamine colo- 

rare. Äctfab^ p. p. 
Ibetfel^ N. 4, Frenum. Def. 2>ttnet, Plur. 

Dtf. Äctjle», 85etfel'tMrif conf. tys^^- ' 
ÄctfelpSfig^ F. 3. Plur. :&erfe((l^ttgev, Frc- 

ni bacilli , quibus habena anneditur. 
3&etfla, v. A, f. Frenare. Frenum imponere. 

brtffab^ p. p. ^%i^9^ up bi^ftnr, Itcrum 

cquis frena injicere, fcii. fofi quieum fs* 

b/äaadi caujfä in itiuere. 
l^tt , N. 4, Morfus. Morfura , ex. gr. Jg)un« 

taxi bett; Canum morfurs. Compof, S0)>9< 

bett. Ormbett/ k. conf. fimpl. Provfr. 

bialiter. ssara fttB meb bett / . Pedi- 

culis fcatere. 
Item : X>ett, Acies , ex. gr.^ Änifmen $ar gobt 

bett/ Culttfr acte poUet. 
Item : Ä:tt , L^upatum quodvis. Hiuc : (gn» 

bert , Vedlura uno equo. •. X»cbett / VeSiu* 

ra binis equis. Bigx. 
3&etta^ v. A. I. In fruftula mordendo vel 

frangendo minuerc. Ibttta^, p. p. Ib^tt^ 

foitber, Idem, 

TbtU S5et 

JbettAt, Ptur, Dentes Tongiore^ prominentef» 

2!>ett#, M. 3. Froflutum. Ptur. Äettat^ conC 

Äcttat^ conf. i>it. 
Jbtttcvb , N. 4. Di£Vuin niordax , conf, 6ttc& 

^ttul , M. 2. Farf freni , quara mor- 
det cqvus. 

25etunqa, v. a. i, Aggravare, »x. gr. S5e» 
tuncia fplfct ineb utlagor/ Tribmis popnhim 
aggravare. Ib^tutiQa^, p. p. 

^ttvoinqa, v. a. Adij^ere, conf» Jtmpf. 

^et^^a^ v. N,'2, SignifTcare , ex, gr. J^tvob 
oröfll befD&a/ Qu»d (ignificenr veibfl. - ©et 
»iD f«i nn)ffft bcfpbn/ fem at tn iTfllf Irm* 

no itttfi, Hitc tibi omittenda cfff, xå (i.inf- 
ficar. Mter, ex. gr. ©et bfti)tfr nngot 
*OnM/ Hoc mnlf quid portcndit. Alirer ^ 

«. gr. -O^^n bctijbcr ingen ting, Ts niliiU 
▼alet. Det bnr intet at bet9&a; Nihil va- 
lep , vrl Nihil ad rem facir. gn bctpNnbC 
man, Maxim* auc>oiitaris vir. - 

J^f tpt)elfe , ri</e ]&emitf elfe , conf. Se/ 
tydning, 

2&et)^Mtg , adj. Majoris confiderationrs vel 
ap(Hmationi$ , ex. gr. @n bctpMig f«f, Res 
pfuris ipfHinanda vel confideran<1n. 

Tb^tV^nin^, m. 2. ^(^imario, ex, gr. ©CJI 
fafcn Jr af ingen bet;^^Iring/ iria nuiliu» 
momenri res ett, 

2>etyg, n. 4, Scriptum reHatorfom. 

Äaty^a^ v. A. I. Conref^nrr, ex. gr, 3f^g 

betpgar ai Ijan dr o|fpfDig , HUun innoccn- 

tem efTe conteftor. 
Itcm : i5etr<TÄ. Profireri 2Kti?gftÖ, p. p. 

ex. gr., gSctngo fin méitnab, tacffam^ct, 

Äeveienriam , grarirudinem profireri, @oili 
|)(^rmtt» 6et^)giié, Qiiod hifce finnaror. 

25etygelfe^ m. 2. Teftificatio, ex. gr. Sir» 
lc?é/ ruinfFflp^^ betpgclfe/^ Amoris, araici. 
tlsr., reftifiCBtiCp 

JbetäcPit^ ?. A. 3. Obvelare. Obtegere. 25e/ 
t<Jdft, p. p. ex. gr* 83et(tcfa^öu^»ttfcee, 
Caput obtegere. »^uöen fom befacfiT råttet f 

Cavnes regins cntis. ©Ctflcfa ti Åmh f tn> 
PaD; emot ^enbens infall^ Rtgioncm , urbem, 
conrr» invafionem hoflicm regere» 3Bar bf' 
l4(ltr C^PU^ opetiasw $«|^ta todgCII X^ S5«t 47 fljhiingflrf Circa* mnnimenta via ad m* 
(Tdias operta. ^//Vrr. JBetÖcfa flOr Eqvum 

, ad equam admittere. 

2>etä(f nirtg ^ m. 2. Quo' quid operitur vel 
cnfloditur, ex. gr. j^an fjrDe^ uttber be^ 
Mcfning af 50 inait/ Comiiante ^o^ilf- 

tnm pnefTdio, dncebatpr. Aliter. ®tOeni 
betacfning/ Equorum ad eqnas admiflio. 

Tb^tima, v. Pr. IndU. 95etimcrf ohfal. conC 
9tnfl5r, Decer. 

2^ef<!nFa^ v. a. 3^ Animo perpendere. Medi- . 
tari, ex. gr. 85et3nfa jtn bifla, Sibf qnod 
optimum perpendere. iSetJnf bin båblig* 
Vx(\M f Mortem mcdiraré. Otti l^an* bc^ 

tinfre bft, fa :n)re^ga^f« l^an irfe, Si illad 

confideraret, non irafceretur. SetitlPt/ 

p. p. aajflra betänft pit en faf, Peni ali- 

qiiam animo volvere ©et hx ft>äl Setinfff 
Probé id conruUum eft. ^C((i Wafle »ara 
bftÄn^ft PÄ nttt^gar, Medtrandum mihr^ 
quo expedit^ndi modos inveniam. Tbttin^a 
PS/ f^^^ipr. Medirando coniiderare, ex. gr. 
^aii jref tiD at betanfa |5g> Tempus ef 
ad delfberandum concefTom fuir. Äfiter, 

ex gr. ^an Jar betinft (\q, Confifiuin 

mursvir. 
2>etanFan^e, r. a, verK SetitiPo'. Ttem: 
Sifhflauthi, ex. gr. ^aqa en faF i betan» 
fanDe^ De re flliqua d'Iiberare. ^5ra nägot 
mrb betillfan^e , ConfiderarJ quid facere. 

titan betanfnntje, Inconfulr?. ^afipa be^ 

tifnfnnbe »ib nngof, Haefiraie. 
Item : 2)CtflnFar!be , ConcfDfam d'eliberatiOr 

ms. Confulrum, ex. gr, ^nforbra en< 

jlrifrliga bet4^nfan^e, Senrcntiam alJcojus 

fciipro mandfitam pofcere, ^olfcgii betdtt* 

fanbe; Collegii confultum. 
Jjctattf eti^ , u. Sparium temporis ad deBbe* 

randum vel fe colUgendum. 
ÄetinFUa, adj. Deffberatione dignnsr, ex. gr. 

J5en fäfcn ar betdnftig, Kes illa digna eft, 

de qna deliberetur. 
Irem: ÄetöiiFtt^, ^nceps, Ambiguns, ex, 

gr. 9lt få fi^fbdlla (Tg, fpne^ toara betJnf' - 
. ligtf I ra fe gerere*, reram diflbadere conf' 

ditia viderur., 
:BetinFU0^ef , f. 3. Hrfrariö in defiberanda,. 

ex. gr, 5>fu utWdgii^ liar niga» brtd»f « j^ AS S5et SSm SSew SSi ^tt nid) it9# Ifte. expeiUeDdi modos ddibe* 

rationc eget. * . 

Ibttitt^fcttH , ADj. DeliberabundtM»^ In delibe- 

raudo icnipulofus. AivcrbhlUtr 3^tänSf 

fornt ^ CDnfideraté» 
Ibttånf^nA^tX, F. 3^ Animui, qui res acciu 

raté perpeiidit. 
JitvooXa , v. A, I. Invigilarc , ex. gr, ©Oöafa 

ptt rätt/ Juri fuo invigilare. Jtittr^ ex. gr* 

93cmafa en fSnge^ Captivuai cuftodire. :&e« 

tVdPa^/ p. p. 
^etuaFnttig ^ m. 5. Cuftodia» quafi invlgU 

lando, ex. gr. ©tJUa nSgot unOcr bcivaf' 

ning/ Sub cudodiam quid mittere. 
l&ets^Att^ralb/ paut. Dr» ex. gr. ^^aa Sr t<' 

OanDrAb i ^ifioricil/ lo hiftoria maxioios 

fecit progrcffus. 
;Bewara, y. a. !♦ Servare. Confervwe. Tbt» 

voaxa"^, p. p. ex. gr. 93cn>ara nagDn fdc 

olQCfa/ Ab infottunio quem feivore. ^95e# 

»ara nSgot ifräa Örwittnelfr f Contra pu. 

tredinein ^ quid fervare. $Sc»(Ure ®UX) ! 

Areear DEua! 
Ibtwaxaxt, M. 3. Conferrator» 
Ibzvocitin^, m. a* Confervatio.- 
23en9eftoa^ v. a. i. Cirfumdare tegiimcntis^ 

filts, öc ejusmodi. 25e«?efwöt>/ p, p- 
!35twtta, v. A. 3. Emollire. Fleöere. Com- 

, movere. . TbzwéSt, . p. p. ex. gr. .^an iS* 

ter intet bemefa ftgf Fle6li nequit. ^tpab |ar 6en)(ft Difl öSrtil? Quid te ia 
id commovit " - - -. . 

net urgentes. id commovit ? SRtWcfnttDc Quid jlfitio* J&etuePHg ^ adj. Emolliens vel fleÄcns , ex. gr. 

gt (ckDCFliet tal / Oratio animos eniolliens. 

r&eiveFUgeii , Mv, Modo quo animus 

flcditur vel comraovetnr. 
1^exi7et*(i0t>et ^ f« 3. Qualitas ex eo, quod ani- 

mum ileöit vel commovet. 
lbzvoi\\a, v. a. t. Adftiputari. l&tco\\]aty , 

p. p. ex. p. ©omon» funbt vSt hm\\\a 

Inni pä(locnt)C/ FoCtuIato ejus addipulari 
judex iiequibat. '^ti fuil tcFe hm\\\aif 
Uuic adftipiilari fas non e(l« Mter ^ ex. 

!fr. SKiffcné ®(äntcr (^nfmn (cmtliat bm 
ilRimnnr^ llkm fummam conferendam (la- 
tuere ordtnes Regni. 
I^etottttiing, M. 1. Adftipulatio. hem: ÄC* 
sviUntnS/ Tribucum libero popuU con* fenfii Impofienm* gtiffcni ®t2nber< BettiS^ 

tling , Tributa confeiifu ordiiiuiu Regni 

<exigenda. 
Tbzvow , N. 4. Frobåtio» Argumemam , ex;. 

gr. ©et tttrft^ar hV»\if Probatione id eget. 
- Jil 6ctt>i* ^mnraf , CujUs in argumentom. 
Item: Ibzvoi^, Teftimonium, ex.gr. Srnttt' 

te Ux6\i df»er n^got, Scripco exhibito 

tedificari*' 

1bzxo\^a, v. a. i. Demonftrare. frobare. C/» 
Wifa. Jbeivtfn^, vd Äer*t(l^ p,p. ex. gr» 
4>an feemifle ten fafen t^bltgen; Lucuieiiter 
rem probavit. jtan bu bcfötfnf nt fS itr? 
Num åd ita eflfe demonftrare potes? 

Item : 3^extftfa , f raftare. Exhibere , ex. gr. 
gScwiia iunfl, »olflernljiöari iFavorem, be- 

neficia» pr^ftare^ 
Tbt^x^li^, ADJ2, Demoaftrabilis.' Proibabilis» 

IbtWiM^tn, ^dv, Modo demonflrabili. 
T^tvoieniu^, m. a. Prjaeftado. Exhibitio, ex. 

gr. Uti bmiénin^ af »ioffap f Der fiSftg' 

|et; Amicitia vel coinitate^ 4>^tXtt UtOXi* 

tlinf/ Exhibixio honoris. 
35emittna^ v. a. r. Teftimonio firmare* Tbu 

wittnab, p. p* 
Ztwås, N. Dr. 3tf eaet tettSg, Proprio 

auAi, @3ra O^flOt på Ut^i # Audendo 

quid fufcipere. 
]&ett?3ge», adj. Faveiis. Favore addif^us. Defi 

Ö* P/»r. Äe«>8gne. Adverbialittr Ibtwtqiit, 

Modo favente, conf. Kffnnfltg. 
abewågtn^et^ f. 3. Favör, conf, (BfutlfT. 
^em^n^t , part. n. Dr. ex. gr. ©et it 

intet bctvdnbt me» Den fafen/ Ses eft illa 

nullius motnemi. ©et ix . t<f e ^^Xt ht» 

fOifnbt mcb txn farlen^ Vlr ifte baud 

magni eft. 
bcu>4pnn^ v. a. r. Armare, fteiv^pnat^ p. p. 
Tbtwixf^ , FART. Armorum inftmdu munitusLi 

Plur. bvwir^e. 
Tbtxokx^i^a, v. a. i. Dienufn reputare, ex. 

gr. ^an ttMDe i.cF< ben^arbtga mig meb jta 

(eldning/ Saluviiioiie me dedignabatur. ]^e# 

u?^rtig(tb, p. p. 
Ibeivåxin^, h. 2. Armorum inAru£lu«. 
Ibeicaxt^en, m. 3. Lapis bexoardicus. 
X>i / M. 4. Apis (mellifica.) D^/ »iet. PJur. 

^ieii. D{/;; ^ineii^ conf. ^umla. 951 §8ib m m 49 Xl, Vartkvia in/epAräbilh ^ cujus fignifitatio 
A fpfis' vocabmis tolH^ndä^ iuttrdum 

<!</ conf. etå. 

Smfficfc^ M« 3« Intentio émmi» prlncipa- 
li fubnexa. 

TbiaxbtU, M. 4» cönf. Xi(y%U. 

J&ibt^iU(t, Y* A* 4« In eodem ftdcn tenere. 
StrtURi teöum habere. Confervare. C;\ ^SC« 
lOf Sibef^aOeti^ D#/ ö* P/nr. 2ibel>2a^ 
tté, ex» gr. ^an mt^it (iti mmibis^et, 

Auftoritt^m confervavit iuam. ioi6e()2Da 
Sagon mib CR Mia, in munere confliru- 
tum caeri. 95i6<^åfla {to tvii) ^clfdn , Vale- 
tudinem fartam teflam habere. 

35 (bet, M. 2. Bibli»: Sacer codex. Def, 2iib* 
Un, Plur. 33ib(ar. Hinc Adjeéiivk 2iu 
belfafl^ Qai leca folpturc probé meino* 
tia tenet* 

J&ihlift, Aoj. BiWicui/ ex. gy. SlbliflFa (Ip' 
len/ Stilus bibticus. 

Tiiblotet, N. 4. Bibliothecfl. 

ISiblotaaxit, m, 3. Bibliothccarius. P/«r/ 
J^iblottfaxitt. 

^Bibtög^, p, p. löibwgta, Ipf. vtrb. 35U 
bringa. 

;8ibrtng<t, r. a. j. Jr. Submhiiftråre. Q. 
3itinq<t. TiibvaQt, p» p. ex. gr. •5)ttn bt* 
briagar (i^nom {åbana flål, Tales ei rubmi- 
niSrat rationes. ^an bibra^tc (onom fdr« 
(la ^mttOetnai Priina el.fubtniniihabat fun« 
damenta. • 

StcEt, M. Confefllo coram facerdote, conf. 
ePrift* 

Tii^tct, v. A» I. Conléfltonein facere» conf; "^ 
SPrifta, 

35t(Ctfaber, lu 3. Confeflarius facerdos. ^/lar 
etriftfabcr. 

33iba# ▼• K. I. Msnere, ex. gr. fStbd litet, 
Måne paulisper, 3ag fan intet 6i^a langrei 
Dlutius niinere non poffiim, con(^ 1Cåf< 
ti^a. U>dttea. 

23ibe n^inb ^ m. Venras bteralis « ffr». fM»f. 

25t^ras^/ v. K. 4* Conferre. Contribuere» 
C;. £)r«8a, ex, gr. J)et Mtrofl til at jWr« 
ta ^onoin # Ad eum eTertendum id contulirj 

£)e f)afr9a aOe bibvaiit 04rtil| la id con« 
uibaere omn^» »jebbd^ v. K. I. Gannlre. 35jcbb<t emot, 

Ogganaire» 
2>jef6^ K. 4. Lemnifcata quxvis ad otna« 

tum veftiam* 
25jc»c^ »U 2. Trabs. Tignns major, conC 

epatte. etcef. -Äiwr. ©/elff/ Trabs^ 

mitfor$». 
Ibltlf^laq, H. 4. Sfranim trablum, tu r«»- 

tigttothfu icdinmi conf. €patte((rg. 
23jeatd, F, I. Timinabulum, ffbaricUm, euf 

grénumt ?«p yi««x txctHtur^ immiffum^ 

conf. Bfallrft. ePilla. ///mc: SBjieBer* 

<9g, Inftruöus cqui cum tiiuinabulis, itk 

vedlione cum trfihis. 
25jett^ ADj. Nitidu». RefpUndens. it c- 

hribut. 
23jege,~M« 2. Vir robufhjs & foitia. 
»ifall ^ K. 4. Affenfas, ex. gr. Jemna |ttt 

bifaO til n20Ot^ Alkui rel aflenlbtn prxbe- 

re. Aliter , ex. gr. gäjjnna oböratcö etter 

Äjf^fcave^ bifall f Auditorum vel fpeftatornm 

applaulum confeqai. 
25ifaUa, v. a. 4. Aflentiri. Annuere. Cf. 

5aUa. »ifaUeii, p. p. Def. ö* Plur. X>u 

faUite , ex. gr. Se bififfo ^an^ mening 1 

Sententi^ illius acceiTeruiit. Sonungen ^at 

bifallit min anfdfning , SuppHd petico Rex 

enniiit. 
23ifet)lare> m. 2. Muficas vilior ctrcurofora* 

ncus , conf. ^eMo, ' * 

Äifoga, v. A. I. Adjungere. AnneÄere , 'ex, 

gr. bifoga f!al Cil (in icååxan, Petitloni. 

rationes anneftere. Sifcgab^ p. p. 
25if*n, Ipf. virb, bifalla.- 
*25igga, f. r. Mnlier irocunda & contendonii^ 

Hiuc: Ätggcr, MafcuL 
ISx^CLXxi, N. Fru£lus «era(i duracinat. Flnr. 

I^igattcn. 
^igetning^ m. 2. OrAamennini quodvis ad 

inarginem in futis, pi£liS| & ejusmodi. 
Sbibang, n. 4. Appendix. 
J&iFnbb^ m. 2. Apum caterva vel congerief 

alicubi bzrens. 
HVtuVd, F. 1. Älvens apum, pyxidis cemi- 

xte farmam bahtns^ conf X>i(ioe£. 
23i(/ M. 3. conf. Compof. ^ebil. piogbif* 
IBila^ F. I. Afcfo. Secuiis falcata, conf. 3?;ra. 
Silabe, /g/: veré. 33iUssa. < S<t m mn S8(tt S3(6 aSilaflÄ/ r; l. -Scriptunt tltl idjeaont Tel 

tnnexttin. 
»iC«8^/ p. F» w-fc 25I|4g8«- • ^ 

25il^/ n j. Inwgo. Effigiet, «c gr. ©et ot 

^anJ biltTr EffigJcs ilHuf h« cff» conf. 
3(fb(to. //w: JBUJcr^Welr Bibfia infragi- 
rirbus fculptis adornaÄ. ÖrtJeKHkr/ Cha- 

raÄcret monmr. 
Itcmr »ilty, Smtuir ex. gr, Ö?Ärie WWf 
. Stataa ManV, Sgiftet i t» IwgÄrftr Sta- 
tus in otitatam hortuff»' conC ^Ute.. 

»r6(lbirt>. ^ ' 

Ziltxxr v. 4. T^ Formare. X>im9^ p. pv 

25ilt>Ä af, »irfe afbilt*. 
:8irt)é(ig^et, f, 3. Flgmabilitas., v, ;*>> 
. ZifDl^uägare, M. 2. Sratuarius^ 
»lÖHtng , M. 2r Fontiatior ^ ^ 

»iltjpunFt ,1^. 3* Focuf r«diorui« ina* 

denriunr. / 

3t»(lenar, u. Piur. Litboglypfti. 
;Bift)iverF^ k. 4, Totevma* Opus IcaTptotmnfr, 

imagine^ referens 9 conf. Ziomvffetf^ 
aStUtg, ADj. JEqvw, ex« gr. gtr billig Uqi^ 

Wilf Petitia «qiia. Jf^mfltT tått •<& tilliflt 

ijr /^ Quod juffuni c(! & «qirum. Admrhia* 

Hur ^M%t, -ffiqvufrt in modam. 
TMi^ct, t. A. !• Krf cmdarrr, ur aqur, aflcnr 

fun» pracbere; Comprobare. 
»iUigl^et, f. j, JEquitas. gjättnjif» Ö<^ bll^ 

ligget f Juftitiir & seqoTtas; 
»tttins, Fl/fr »eiilmflr; 
^Äiltog v»? ÄiTtoger^ adj, Prolcriptiw^ rfrw^ 

;ttr, conf. latf^eflvcftig. ^ 
aifige»,» N.4. Nuptiar prmdpaitr, Dtf. hU 
^ (^ret^ conn 5*^walrfmg, 
Zrifdggtt, v. A. 2. Allegare, Adjfccre, C/. 

Ädgga. 25ir«g^, pt p. eac. gr, ^nii Mabt 

bflDtfenr Pirotmtioncs alTegavIr. 
Item; ^liqqar CoiKififfre.. Sedarc ?el com* 

poiiere. ex. gr, , fBilina en Crcltdr I-i- 

t em componere. ^rt |ät Wa%t bt ttp^ 

Koitnif tWt^ig^Cterr Exortas fcdavk con- 

troverftas» 
SFil^are/ M* 2f* Qui aiptnrum vel infom»' 

cioxiem extni ordhieoi . vef iafticaruni in 

fe fufcepic 
Jbinanmr ^* 4* » Nomert propria addiamt^ 

cooC ZUnatnns^ Zinta, v. a. 4. Ligare. . vrncire. Pr. SSiili 
ftei. Ip/; Sanlr. /!/: 95urÄU- btintww^ 
p. pr. De/, Ef flur^ Zmn^tie, ex. gr., ^n ^ 
hanb ^anöerna pä mig, Manar raihi tiga- 
bar, ^M Sor imbit jtg iDift ^ciirc/ ii« 
fe jnnx;ir. SSjnba n«, frawfar, Rena, fer- 
,tas, neaert. »mt>« frtfl, AlKgare. Äitu 
t>a fir ikonen r Alligato oculos velare. 
Sinöa ifyop, Conncaerc. XfinX>ct in hidtt, 
hihrOH compingcre. ZinbCL om,/ Circum- 
llgare. lbinX>a pi, Illigarc. Ligare fuper 
cjnfd, Sint>a tif, Vinculo adftriitger^ 

ZiMtt^ M, 2^ Fafcfn tcnuior, ex. gr. ad 
ttTuin iit venx" feöföne &c. D<:f. J>:nt)rc«. 

. Phr. »mWöP, Gwpo/. i55tbint>el^ K. 
cionf, fimpl^ 

&iti^m&0a , f. i» Ligaminc ffriflam^ galcrf- 
culom mufiebre. 

I&iffge, w. 2. Accrvuffr gramrum vel «Ii> 
ri^ minararum rerum^^ €iW (ittjf f Acer- 
TUS frumenti m granaiio, conf, ©rafér 

Xänttet^ K, 4. Df/: Teneimns, morb, 

JWfimf eban^ , k/ 4* Vmculunr linteuin 
termins* 

ZnnniFemöff , u. ir T«nia» »ifwir. 

JäHOwfliiiWg^et/F, 3. Circumftantia princi- 
pali fubnexa.. 

JinfrtP, F. j, Reff prrncrpalcm.fizbftqtrenff vcf 
erdan annexa, . 

»fatt, p. p, &r P/C »ifÄtte. ipjC ©fr*, 
St^atta, 

I^ifif^of ^ M. 2. Pönis e vma rubra, fiicco ma- 
loruiTT oranic : & facthara. - 

Tiniittart^ m. 2, Affcflbr JudJdi vef coit-r 
venm^. 

aftop, il. 2- Epilcoptis. 95I(Fdp« mSfor^ 

Mitra/ SKffoy^ Mpa> Palliiiirr epifcopale;, 

95t1t0))< ftafr Pettmn epifcopaK 
Äiffope (lift, N. 4r Epifcapatus, 
XnfWtfef, M. Apnm curatiö vef culnira. 
£>tfmafi^ M. S^apor ex alio, conft ffiftcrfhiftF. 
ISifont /. M. 3.. BFfon.. Taurorum fcrcv 

. rurn fpec. 
Äifp, anffq^vidf Stffop. 
IMfpufigav v. A, 4. Succötrere., Opem férre» 
, Q* Sptiiwr, ex. gr. ^oftt l^ar (irvnmcitt 

l^onom { noDcil ;> In neceffitate ei fuccurrit. 
^ifl^rftiga WeD täfr/ • Confiliia adeflé. 2>tr 
^WRSf 0^ DV/v S^ P/sr, SKfprairsne^ p. p. 

3B<^ mé ^it m mvi ^ «• gr. Sa ibif{cr HpfOH/ Obnitus &vus 
vel hojrridai. 85ifter loiftciicr, Sava tenv 
peftw. 3>ct ler éiflfrt llt> Horxcndum 
^uid mindtur. Adverhiaiitir. H^ifliXt^ Ss- 
vum vt\ liorreiiduin in tnoduin^ 
2>;flocE, M. 9. Alvtus apum, rjr r/^n» jcavo- 
ro, £onC 4&iFii|^a, 

Iblfli^ T. H. AKOM. Adiiftcre. 'Subvenlre. C;* 
€(tt ^ ex. 'gr. ^011 *^QX 6tfi£be mta irted 
«<nnill(|arv Pecunia inihi fubvenlt. ^^ bi* 
Wti> {tt»ar<Hlbr«/.Aker Aen adftiöt. 

2^i(lån^^ N. 4. Adjumeniuni: ®5ra bi^hb, 
Adfifterc vel adjuyaic. ©UD Xoaxt mitt bU 
flhb, Adjuvet DEus» conf. 2^tttå&e. 

l^iflSnMs / >ADj. Adfiflens. Adjavam « £K. %r. 
aSara aSgvn iijUniiig/ Alicui adefle. 

Ibl^voåxm, u. X, £iuimen apua. 

3>iff§Ia^ iP: c Occnpatio vel 4)pas,: jasti 
alltid pnmarium, Farergon* 

J^ifåtta, y. A. 3. Ftinttc absgae pompa *fu. 
iKbri , podea Alibi iepeUendum , iumu- 
lo inferte* 

Jblt, M. a. BucceUa> Fruftulum^ ex. gr. €tt 
bit ériO/» Boccea panis. Sfljatc ibitar (fttt^ 
Frttflula carius. •Qlafft ji' »j^nbcr i iiUt, 
Vicrum in fcagimna ruptum fuit. Cowfof. 

Frudutam Ijgni. L^ffit* prwtHf. ex. ge 

ftj fig cn Nt inatf PauxUIum iribi ^rapere. 

^ J^VL Ix ingen bit bättre / Ne fnhiitnnm 

^uideoi is melior elt * 

Jbita, v. A. 4. Mordere. Pr. ^Bltfir. /;p;^ 
(Bet. P/. 55itlt. I^itcn, p. p. Dr/; öT 
P/ftr. bitne ^ ex. gr. |)i!nbcn bet iw)noiii# 
Canif euBi mordebat. Igita fdnbjtr, Morfu 
frangere. Alittr^ jfnifwen bitet intet/ Cul- 
fri aciea obmlior ed. Locut. pr^vtrb. iBita 
JttfteuD of ffammen/ PudoMm ^confume- 
re, $5tta 1 ftrifct, conf. &x&i. i&iiant 

De (!lmt/ Jocus mordax. ^itad^, Paffivum^ 
Itéthz Tbita^, D€fotteutiéiiref\, ex. gr. 
JOunbilT bitaif Ones fe invicem «noFdeiu. 
^olfet btta< fint iotefloii/ Imer fa moraicaa 
litigant hotnines. 
Irem: bita af, zonT. "Hfbita. Tbita in,, 
^ordicui iobfti-ere. 2>it« igtnom^ Morfii penetrare. ylUter, ex. gr. gitf^ftt elTer t9* 
jlen biter igenom, Color '^el ferrugo pene- 
tiat. blttt p&, ex. gr. iRito pS btJby 
fanem morfu ^frangere. Ahttr^ ex/ gr. 
Sdrgen bitrr intet p2 f i&)et / Color pan- 
nuirt tioii infidr. jDtJt 6iter ingett ting p5, 
bouoin/ Nihil eiiin mo*'er. 
bittida ^ v. A. 2. Accederc, ex. gr. 55itrl^ 
t\ en fér^ning/ f&rbunby Convento, fieda- 

ri, flccedcre. bitt^^^« p.p. 

item: bittida ^ Adfiftere, ex. -gr. JBiflri» 
ta iidgoA i a^sot/ AUqua in re aliciii ad- * 
jumento efle. 

Ibitxi^z, N. 4* AarefTus» ex^ gr. iBitra&e 
til it fDrbunl^f In ftit&nt acceflus. ©^ 
fa nJnon ixtxihti Oj^trtL aiicui accedere; 
conf. bt(l(ln^. 

2Mtter, ADj. Amaras, Dtf. V P/ar. bittte^ 
Comp. bittrcre^ ex. gr. ®a04pfe/ faOafa 
t^ bplift, bafA>^ J^i^ter fmaf/ Galla, mu- 
jria , Å ejusraodi , guftu iimc iunar^. ^\t» 
itxi »in,. Vinum ai^arufn. ®itfer mOtt^ 
tel/ Cotliäivé. Amygdala amara. ^en. biU 
ixa bibettf Mors jacerba. ^idvnbialittr ^ 
bittett^ ÅmarS^ 

bittetl[>et^ jr. 3. Amarinido, eonf. bittet. 

bittetrtigeit ^ adf. Dr. i^xZia bitterliqert / 
Amaraa emittibre laaj^mas , conf. b;t«. 
tert. Aäv^ 

bittttm , ADv. Mané. ®anf!a bltti^a f Sum* 
4num niatit. Comp, ^95tttiJ)arey Magis ma-' 
xid. %hx bitttba / Man^ nimis. hem : Pr^- 

citd tici Franiatuia. ;^an i»5t^e f6r bittibai 

Morte pÉritiaturf difcefllt. 

lb\v^a, v. A. 4. Juberc. IPrjarcipere. bVit>eny 
p. p. Dr/ fir eiur. lb\xt>nt. Pr. ^i^ttX. 
Ipf. ®ftD. P/ SlU)it, ex. gr, ^an bJb 
bcm tiga, Hlos tacere fufliu ®ira bi^ab 
@UD bAt bubit, Quc prscepic DEua, fa- 
cere. j^afma <kt biupa ifmx nSqw, Impe- 
rium 10 aliquem exercere^ bju^oitbe/ r. a» 

Itcm : bju^a, Licep. Of&ne, «x^gr. .^toafe 

bluber bnl Quajitum tu Kcetis? 3fflg b6ft 

bcnom penningen , Nummum ei onerebonu 
biuba ifwtv, Pluris iicitari. S5iuba 6f# 
loer nJgon / Conrra aliquem Itceru b;ut>a * 
pi <n »ara/ Mercem lidtari. ,®|ui)a i)4 
i €B anction/ In AuSione stiuiiare vel 
polliceri. 
9 Z Item; 5t S5|u ma 93(a m Icein: 2>juba, Imitåre, ex. gr. ^ttba (il 
gilfitttfef In convlvmm Tocare. 4>ån hhb 
mig (il anitå ba^iU, la poftecum me 
dliem invitflbet. fBiuia Ctt tpara toilffm' 
nitn / Adveiiientem gratum efle denun- 
tiere* föiuia UttO&lf Valcdicere. SBjittDa 
to|> natt, conf. Hate* 

ftem: a5|u^a emot^ ex. gr. ^cn (rtxfdi 
feiubtr emot/ Poroi ilte repugnar. ZyjtM 
ta itf/ Ad introeundum iiirltire. 25iti# 
ta fratti/ Offerre. Exhibere. 2^jtl^a ti(^ 
Anniti« Conari , conf* Xilbjuta* &)tt« 
ta ut ^ Offerre vel exponere , ex. gr. 
fd\\\H ttt flll tjcnft/ Minifttriom offerre, 

BiuOa ut ftna »arari Merccs emtioni 

offerre. Alitrft ex. gr. JB|öta ttt n^ö»» 
y j (anDft / AH^uem rus inritare. 93iUba ut 
nhrn pjS, en ».Uia, Ailquem in cerumen 
cum eniibui provocare. 

Ibjutnitts^ M. ^. Invitfltio. 

S^JUQg/ H. 4. Hoideum, v. er. eonfl %otn. 
Hmci S5j[U9()Mt)# Panit hordcaceui. 

7b\\xx, M. conf. 3^afu>er. 

IMtoifla^ Y. A, r» Adeffe, ex. gr. 15tn){# 

(la en faramanromfi / et fdlttag, Cnn- 

vennii» expedition! inilitari» adclfe. IbU 

xoi^a^b^ p. p. 
I^{tv^04 M. 9^ Via allqud }axta aliam da* 

ceni , conf. Rorattf ^g. 
%)i^tt(atev M' a* Concubinni. u4fij/ 3(iwaf» 
Jfrj*rt^ y. a. Betula. Compof. ©idrflO' fe ^ Germinantif betulx fuccus^ S3ji$Tf' 
löfy Front bctttl«. fRjUtflD» f Ligna 
ccia ex bemh» i&jiirffEO0 , Betulecun] » .tconf. jfwf/» . . * 

35j6tftva^^ M» 2. Turdns Tifcivoras* atii/^ 
^\htn, M. 2. Urfuf. Cnrifo/: Sjéritiacrt^ 

Urrorum venatio. gSjlmflO/ Unguis urfi.. 

fBiJmunje, Pullue uriinns, conf. fimpl. ' 
a^jdrnbjre buffé ^ m. Rubus csfias, Vb\J^w 

h\x f Frn&tti rubi Cflefit. 
SM^ii^ub^ M. a. Pellis urfina» 
3&iArntnna^ f. i. Urfa. 
|^)&tnmo0a^ f. i^ folytricbam comimtne.. 

ht^iX^ M. 2. Compcdef. vincuTt firrti gtmn 
a>lace, Aoj. GUvw. Helvui, Cofcris in al- 
piUB oeflea»» ZiTab ^ H. 4* Folium , ex. gr. t^Iabex i ett 
bot I Folia libri. Sapperf blab, Folium 
cbartr> con£ S(tf. Lscut. frcvtrb. diabet 
toinber pg om, Res fefe mucanc X9i%9L blOi 
be( ifrSn mnniien i Silentiom nunpendo qiue 
quis fentit» efftindere. 

Item: 2Mab, ex. gr. SSIab p^ eo fniff en 
(!eb , K. conf. JtaiféblaD. STcbMab. S3lab 
>£ eo <ra, Remi palma. S31ab pa en fag, 
Lamina dentara ferrc. 

Sblnbgitlb^ H. i|^ Anrnm fofiatum. OSfita 
blab^nlD/ Aurkhalcnm foliatum. 

33fabra, v» m. i» Blaterare» 

2>rabvare, u. 2. Blatero. 

25raÖfiIfwer^ n. 4. Argenrain foliåhini. 

Ibtla^am, n. 4. Tela filis ex ftupa contexfa. 
HiiKi 931aaarn< tvilfi Idem, conf. Sblatt^ 
gatno waf. 

3b(anb^ fkäp. Inter, confl Obfaitb. 

23lanba^ v. a. i. Mifccre. 2blanbab^ p. p. 
ex. gr. 95lanba bet ena i Det anbra, Unntn 
alteri immircere. SSIanba flg t anbra^ htOiif 
beY/ AUenia k immifcere negotiis. J&lanf 
ba b2re^ Mixtione difperdere. Alitu Tiiittå 
blanba. SManba t(>op, Commifcere. Aliat 
3I>opbIanba. Ib{c:nba til, Mifcendo pa* 
rare. blanba up^ vidt UpUoitba» Ibl^m 
ta ut^ viii Utblonba. 

25Iatibfober, vt. 4. Vari^e rea in pabulwa 
commixt». Farrago. 

'h\an'^nxxi%, m. 2. Jtfixtura. Commixtra» 

Jblanbfib^ f. Frumentum mixtum. Farrago. 

aWanr ^ ADj. Nitidus , ex. gr. ® Jra nago( 

.Wanft meb polering, Pobrara quid nitidum. 

faecre. Sntfwen h Wanf af (Tufning, Po- 
htione nitet culter^ Jlutr ^inUen ix Mau^ 
Coelum ferenum. 

2bledf^ N. 4. Atrainentnm. Compof. JBIecFflWf 
Macula ex atramento. Q31f(fplump/ Macu- 
la atramenti in charta. S[crf(IajTa , Lägena 
pro fervando atramento , conf, /imfL 

Item : a^IecE ^ Braé^ea. Lamina cujuslibet me- 
talU latior, praedpué farrca. Alias ^ittu 
Me*, ex. gr. ©jorb af bletf, Ex fcrro 
braaeato faaus. Compof {Pfecffiirer, Uren- 
film ex ferro bradeato. gjfecfbofa. ©k* 
poffa. »le(f|!if»a, k. conf. fimfk 

^(ect^tn, N. 4,. Auamemaiiuuu 

;Mee& 93(r m m 53 35t€a9ae;atf, u^ 2. Opifex rerura ex brafteii 
feireis fabricandaruni 

Ibia, ADj. P«*Iiaus, ex. gr. glff firg, Co^ 
lor paljidasvcl dilutus. ©CU lUU i^ta, 
Pallida mors« 
£(eFa^ v. A. ^. Apricatione candefaccre, exr 
gr. Clcfa l^rft/ »ajp, 2C. Textnm llnteum, 
ceram, &c. apriratione ca;idefacere. l&left^ 
p. p. tum : hUH, n. /^i/. löleP. ' 

ÄlcPe^M. Creta topliocca. 

ÄfeFe^ N. 4. Apricatio, qna lintea cande» 
fiunt, ex, gr. SP^fttm liagff pJ McfCf 
Tefa apricaripni expoiira. Itrra: ZMe, 
Locuj vel cainpus, ubi apricaiio lintco- 
rum perficitur. 

JifcPerffa, f. i. Malier, cujus eft liutea apri» 
cariont candefacere. 

IbMqul, ADj. In a^bidum flavu^ 

3MeF^et^ f. 3. PalJor. 

ÄfePIett, ADJ. Siibpaniduf. 

MePfta^ v. N. I. Pallefccre. 3Mefna&;F* pw 
iP^efna af, Penhus pallcfcerc. 

iMcPtiö^ ADJ. Gilvns. 

löhma , F. u Puftula pumlema- ; conC 
<tln7tgra» /fioc: SUmrg, w^^;. Fuftu- 
lis refcrtuf. 

J^fi, pra ÄHftra, fo^rW, 

S(tc{ « M. 2. Oculorum contnitus. Radias ab 
ocuU». emiflbs , conf. Tb\vnX , ex. gr. ^aq 
fdqna^ öf Wna 6900$ Hicfar, Tuomm radiis? 
oculorum I^rtor, SflaDC'bK(f / Conje£las ocu« 
lorurn gratise lignuui. Aitur T^Xiit, Mkaii* 
léhts fulguris. 

Wtrfa^ F. I. BaDems» (Cyprinns) Fifc, 

25Hcea^ v. vldt :8b>tra^ conf. Iblitiia. 

25liö , ADJ. Propirius. Placatus r €x. gr. ©U©' 
tDare o| bIi^ , DEns nobis & propitiua» 

SBtb i^c orten bicf |att blitarc, Ad IRa 
verba pfopmor fa£^us e(l. SEBifd CQ blil> 
Hpf^tl / Vultuin prarbere TOiriorem , conC 
Xdil^, Aliur, ex. gr. (Sn bliD FpcFfl, Prow 
fpera forruna. ©liDt n>2])er/ Ttmpettas mi- 
tior, teinpore hibernov 
fclib^et, F. J, Animni propfrios vel mirJsi, 
»ntPa^ v. A. r. PJacare. ]&i|tfij&^ p. p^ aSUtwÄber, K 4. Tempeftaa cceli miriort 
tempore hiemali. 
, »Hfwa, v. H. 4, Fieri. Pr. ©liftofr/ vel per 
irafin. »Kr, Ipf. »Icf, />/ SBliftolfc 
»lifWÄt, Prf. & Plur. ÄUfne, p. p. ex. gr. 
^m jas b((fm< rif, Si dives fierem. ^t 
-'Ihfm fixffx&dtt f Peiterriti faRi funr. 
Nota. Verbnm IbMfvoa, Mu3ivis Ö* 
Påffidpiis junäum^ modum inäitat PaJJu 
vumy ex. gr* 93lift9a tib, Moru. ^aR 
Wff onb, Irafcebatör. 309 (ar bliftoit \>u 
tragci, Deceptus fiii. Ahfiiuu ponitur^ 
ax. gr. ^»ar Wcf Jau? (^d evafit? -4/i- 
rrr , ex. gr. ®fcp|Xt Wcf birta, Navii 
pcriir. tjita blifxoa, Omittcrc, ex. gr. 
aOm Dit cji tplff, få tan bu låta bitfma, Si 
non lubear, omittas. Ht blifma. Vulgo^ 
Ut bli, Omitre. Defioe. iåt mig blifioff 
i frcb, Memet in pace reiinquif. 
'tem:- ]&(ifY9<i^ Manerc, ex^ gr. 3(rg fan 
irfc bMftia Wr, Helc manere neqQeo. 

fbVxfiåx, Illic manero. ^n bUf Jb^mma^ 
Domi permanfic Sliftea (>P6 n^gOO, Apud 
aliquem maiiere, 
Irem: »Hfnoa «f, ex. gr*, ©ff fan icPc 
blifwa af, Fieri nequk. ^n fan itfC 
blifma af mrt) bet , Inde liberari non porsÖ^ 

fi3Iifn>a af meb fina toaror, Ewtorem repe- 
rrre mercmm* ^»ab fan bct blifwa af ^0« 
nom meb , tibtn ? Quodiiam ad munut vel 
negotinm i» aliquando erit idoneas ? £(tf# 
wa efter, ex. gr. J^XI^n biff eper, A tergo 
reliftus ef!.' S5(iftta efter pä rcfan, In iri* 
nere tardins vebi. ^liftva igen, Reftare, 
Refiduum eCTe. 2rfift9a ift^n fna finnen/ 
Pemens fieri Iblifwa qivat, Remanere.. 
jir/i/er, ex. gr. S)ar bhrf fntet (|foar, IlHe 
nibit refiduum fuir» hlifw<^ 9m intet, Ir- 
ritum fieri. JWtfWÄ ifwer , Refiduum eflfe^ 

Alhery SBIifrnd öftoer mitten pS et ^jOe/ 
Alicubi peinoaare. b(tfn^a tt( ttt tet, An» 
fiihilari. 2Mffu><t Ute, conf. Ute, ^/m/, 
UtebCtfiva. Iblifxoa sött) , ex. gr, $5(rf»a 
iDtt litt låfte , f romiflb ftare. ©et bKr 
bJmnD, Ratmn id erie^ SJliftlHI tflft »iD, 
Tcrrore percutr. 

JbWga^ v. m i. Contentia ocnli* intnerJ. 

;Bnn9 , ADJ. Carcua. 2>en bltnfia IpdfKni/ 

C^rca fo;fiuji|^ SBiiUbt t?i<# Modo yel moro 

© 3 • -<?«^ » m fSli *\ Mcoruni^ Jtthif^ eiMt dlarjRt/ Ad moå 

dainor fiicttus. < 

Jbtinbboél, M. Ludus^ 4|tio ofttik ftcie ia or- 

4:ufncarittantc8 qui» ftrtur. 
3blint>fdji(ler^ «. 4. Fcneftr» iii parictc 

4]gfira -fen fpedes. 

' 3Mtn^if dfla ^ ». r^ Lamiain dbum , p/éni; 

Tblxti^taxmtn , u. Dtfi Iiit<(tinum £« cum» 

25Iin^tärning, m. «» TcITcrÄ finc namero- 
trum notis. 

]^Tin^«i>t6 , ADV. Mxjdo rel more <9cormn. 

ÄfinP, ti4. 2. NiAös, cdiif. »Kdf.-tli*. 

:^(ittfa, v. N. I. Niaare. Q^lMani>t, Sub- 
/tantivi, NIdfttb* 

JWiiifiifng, ^. 2. Hi^pof. PalpcbrtwimÄiai- 
Jtio frequentiffinia^, mori^. 

Wtr^ Per crajln proy ^Ufwer, 

ÄUpt^ M. Fulgwr, coaf. Äiurtgelb. ÄotlM 
J6(i](t f Fulgur mflturefcente hordeo folirum. 
. Provtrbiahrer. 3 rn blift vtl i|JÄ JHjCttB/ 
<^ro xttUCmd. iilic6. 

;ibC!|rtt4^ y. *». i. Imfirf. Fjul^wc, 35fijp^ 
jttan^t/ Suhfiannvé^ Fulguratio. 

IMocf / M. 2* Truncus jrårii ufus apud .opifices. 

IMocf / K» 4. Trochlea f^randior , £ui funit 
du£lorius immittitur , coni'. Xriga* 

2MocCf>U0 / N. 4* Theca troclileäc. 

Item: ^Ip(tl;tt0^ Propugnaciiiuoi ftmöilc. 

»loD, N. 4. Sanguis. Ätilla blÄrt^ San- 

^utnis fervoreai fedar*. Mter, Stilla tfa* 

Jbet/ Sanguini» effluxura coliiberc. Alhir. 

• Stf »OHSligC blojbi E ftirpc regia. gjrlwfat 

of 3lobrty Fainili* regiar pvincipea. IDet 

iojliU p5 -rtff Ä^ bloft, Coinmodo jd re- 

pugnat hominum. Nota. ^(ot>^ VfuT' 

' fitwr nonnunquåm in Mafculhto , «x. gr* 

^Ob blob/ Sangujs meilioris indolis. Oppcn, 

^U\l Uot>, Proverbialittr. Dft flOt pnb 

bfob / Aniinoa Jd .exafperat. J5lobtn it 

ipSart in toattnrt/ Cognati magia «ordi 

(unt , qaam extra £ognattonem aiti. 

25loöa^ v. A. T. Craentare. Sangutne «oii- 

fpcrgcre. »lo^a^ , p. p. 
J^lobaber^ r. 2. Vena» xonC pubS^et. 
»lot)bab; N. 4. Lanicna , ex. gr. i@tOtf^0lm' 

ffa Mobbabtt/ Laniena Holmeniif^ 
35(o^fuÖ^ ADj. Sungnine abundans. Iblobiab, w. 4. HMiotftaguu Stnfuuut 

profluylam*' 
^IMo^gang^ m. Hrmorrbagia, SaogOinii pro- 

flaviam ex utero^ 
J^tobgitig^ ADj, Sangöinolcntsö. 
ajCct>J^iÄ, K. 2. Cani» yenaticua fingm* 

jiariut. 
ÄtoMg, Am. Cruentus, «. gr. J£>Ä» ^»^ W^' 

b\i om lianbeina/ Manna Äi^^rruenta» lunc 

et itoDfflt ftifl; »ellum frueiKwti. 
3Mo^toe(^ M. 2. Sangoifuga. Uirudo medi* 

cinalia , ^conf. Osd. 
^loVtlimi^, M. 2. Crroinug langmnia» 
;BIot)Forf ^ M. 2» Apexabo. Faiximcn <x &&• 

<guine '& farina* 
»Ic^tefwcr^ jr. 2. Cruiani finjpumi. Pfaf, 

2>IoUefrar. • ' 

'JbtoMis, ADj. lExrangut^» 
ÄloDpig/ M, H«maturuL 
;&Iot)tenitig, a*. 2. JPurificatio Jangouiia. Re- 

jne(fiuni Angumem pjiiificans. ' 
^lobtot^ r^ Tormendlla. Jliatm 3kIofef 

1B>lot>r6^, ADJ. Colorii fanguincu^ 
J^loörir^ «. P/«r. Vafii Anguinca. 
feloöfSr^ H. 4* Vulnus, conf. «)öt(ar. 
Älo^eSr^Ppe, M. 2* Cutta .fanguinis. 
2>(ot>0féTWjftitit, M. 3. Ccnfanguuieus^ 
aSlobeftifite^ :m. 5. idcoi. 
^(ot)t{am^ fA. Inccftua.- 
*lot)ffitl^^ M* 3. EfFufi fanguinis «riineit 
aMot>fot^ F. conf. Sliöfot 
3J>toöfpat^, M. Varix, snork åquiu. 
3Wot>fpiU«n^ c. Jaa^ra fanguuiii.' ^ 

»lobfp^ttning^ m. 2. iteinoptyRs, 
ÄIoDfprAngb^ ipart. Sangume infpcrfuf, 
aWo^ften^ M. 2. H«niatite8. iafis. 
JbloX>^inb , ADJ. SangUHie turgidus. 
2(o^(ltetising, m. ^* Hrraorriiagia. Sangui- 

nis profluxus impetuofus. 
^lobfttgare^.v. 2. conf. S^Io^iget 
iiblo^ftvaU^ M. 4. EcchymofiSi morb^ ejuitt. 
Älot)t4r(KB^ AOj. Sanguinis fiticns. 
l^tobwatten, v. 4. Lympha , jAniuin. Dtf. 

CtMobwattnet 
aSlobwite^ «.'4* Fli«i ^rroent^, 
;6fomF&(/ M, Braaica botrjrtti. 

2bIotiu SSfo ^fu Sfu mtf SS IbXommé , T. t: Ffor. Ariomm & figetuntf 
conf. ]b(omfEcr^ ex. gr. Sr^Oct/ f^bcrT^ 
(WIr i blointnn, Axbor, feges,, florer. Fi]f«- 

,• ratl, S^Iommatl af n^foe^ Cojnivi» ref 
pr^nindffiinuin, SBr^niRiail t J0gf cdnC 

Stggebromintf Viteiri« ovi,' 
25Ionima^ 7. k. i, Fforcrer Arborui^ e/i Éf 

fegfttm, conf. ^Ofnfltd0^ 
23Comifierd^ ^ part. Floribuar. diffififbs, ife 

textis V tjusmodu x * 

äSromVroKr^ r, i^ Va^ fijeulinnnTr iff qom 

fatdr florer^ 

Iblomfitt , K 4. Ffos. In campis if horns f 
conf. TbXomma. Df/I JMomflret Compef, 
S5lom(!cr' qnjafl ^ Florum fafcictilbs. ifilom' 
(let' mJndb, Maju^ menfis. 

23IomRrd0^ v. ir, i, Florcre. Proprii de pra^ 
tis ilf^hortisy conf^ T&lomma^ vtrK ex. fK 

QRarfrn Mamflra*,^ Fforenr campi. |Hin« 

IpcRl (romflrnSté /- Refco* forebaC fecundia, 

J&lotn(itanie, p, 3 (Jw 5lom|Jr(inPc ålbtt, 

Fforefcente artate. 
SfomtrerF , w, 4. öpu» fcolprorinnr vef 
• pié^orium, floram fpccie dfftm^lufn , conf^ 

3^f(^xvetP* 
Äfog, n: 4. TeAr conf. ^arftöv 
]&ro0a , v. K. I. Fadtf inffar fTammflre; 

2rIog^n^e^ >. -Ä^ 
:8Iptt, Ä0J, Nudurr er. gr. gjr Bffrft W^rjflf/^ 

Denudarus ends. (St (lott l^nfnniir^ Nudom 

capar. ^S blotta Frojll^fff In nudo corpov 

re, conf. 25ar. VLaUn. 
Irem : Wott^ Mcru«r ex. gr, Äf Jfotf f/afr 

Ex fneror odio. flf bll^tta ffsmftr Fx nfierop 

favore. J^an (ar blotta namnet ^ Mer^ iV 

gauder nomine. 3Mctt, Adverbtålinr. Me- 
rf, SoTammodo, ex. gr. $}et jf blotf ett 

, lef , Ltidoa meré id eft. J^an åx nJgft/ 
blott (fatr far Bettäf MoJa hoc oitmeit, 
' conrennif eft. 

i^iötta , v. A. I. NuJarr. H/iottaHr P- p. 
ex.gr. fRIottt »iriatt, froppen, Fnfem, 
corpns t midare; stötta fit , St& nodarc. 
Aliur , éx. gr. ^tf blottaN (la fSr mpC' 
fet f Inconnderatica animf fenlar eiiuciit. 
aSlotfÄ iif , vfi/f UtBfötttf. ^ 

3BCtiti9 / M^ 2« IncarvaDum fomnt mnrmnin. 
i*/^ €ar^ ex, gr. 3a# ftf iaflll Iton^ I Iflfn^r iqmi Ne nuumanr quiJem dofS' 

mirc pofni. 
tSiut^ar n K. u Oculos cfaurferr* 
hlf, n; 4^ Hambunr. D#/. 35lytt. 3rf Hy^ 

Ex pfttmbo^ Prumbenr. 
^lyttte, K 4. Molybdma., Hine .\ JBf^ertl/ 

^tttrtff fenna fcriproritf molybdanur (planvr 

bflgine) inflfru^. 
Styfarj/ w» Cofor prnmbcuf; 
Xtfgr ADj.. Fudibundofr pr^fente iguct^ 

aliqm^ fiu rettrtndo, ex. gr. fRdtXitt it 

ilnt f . ^t t(t irfe- briffar fe 'up ; Pra pu- 
d'ore in^ns ocufo^ atfollere non auder, 
fSSata bfM fér någon/ In alicujus prapfcit-^ 
ffa pudibunduffi efTe. .pan it irft blffff 
Airdax eft, conf. 2^{yQ(anu 

Xlyias, v. o. r..Fuderef ex. gr. 3a9 Bfo^ 
ftf at tala biv^m, De Kli^ loqui me pa^ 
det.. .0on blDgbe^ toxb at f^ita fS&antV 
Ma audieiia pudore fofTundebamr. 4fQn Ht 
Ifpgrt f3r {å florf berj^ltt; Ingemet adea 
laudei padorem ei irtcuflernnr. ^Ipqai fÖt 
nSglftif Aliqttö praefcnte podore afficf. 

é&ly%tf, F. 3, Pudor, ex.gr. ,Utatt bf^a^f 
Sinc pudöre. ^an bar inqen blnq^.t jtg/ 
Omni cxaror eft pudore. (flotta pn Bl99>r 
Fudenda nodare, cDnf. "hfyoih^t^ 

3Sr^f;et^ r. 3. Anfmns pudibundna, conC 
»lyg, conf. 'BlyQ^atn^n. 

Xly9lant€/u. Galentf, miner^ ptnmh^ 

SlfBfam^ ADJ. l\idicT)r. Vetectmdua; Ai^ 
verbialiter. JHfyq^antt, Pudenter, Verc^ 
cnndé, conC S^tfynt. 

läfyifinnfftt^ t. g. Aniintnr ptrdfcnx. Vere- 
cnndia, conf. 35fyg^et. Six(ynt^et 

Slrgfer^ M. Pudor, ex. gr. Sfffffta (Tj at 
olpgfei , Pudore fe omnt exueré ,. %oikt 

&(ygfmt , Anjr Animf verecundL 
^lyfyooitt, K. Cerufla. 
JSfyflimiy^ *r, 2. Maflir prombet. , ♦ 
SlvFura^ r. i. Globurua plombear. 
S^pfot^^ K, 4r Pluinbeunr pondof, eonC 

Ä;o^. 

^br^malmr^ ir. Minera pfambC 
JMyfcf>wetfy M. PlumbagOr 
JWfibcfer, n^, 4. Saccbtfrum famrnt 
XMytOctOP, r# I, Miffii M flmbf oblbinn. 5<5 m^ m S5(ft Hlywinb, u. au Machini trochleariti qof 
plumbum extenditar» 

Jbli, ADJ. Orideos; k, hlitt. Comp. l^littå 
te, ex. gr. SiSr^a llitt/Colott carruleo 
tingeie. JRfå OgOB, Oculi c^rulci. SlJ 
feiinfi/ conf. S)ttnfl. I^fm: 2M2^ Lividtis, 
ix iåtibuf Vil fhgii. & U&tt i^i Octt* 
lus lividiif, 

a&lSacftts, ABj. Subesroleus. 

Tölibåv, N. Fru6lu8 Myrtilli.* (Vaccinium») 

aWSfot^ u. Hallactus. -(Falco.) 

IMSHint^ M. Cyanus. (Centaurea.) planu 

SMaFuta , f. Orcus. V, pleh. 

X>l5P5l^ M. Biifiica fibellica. ÅJhs ÄvunPJl» 

2>lSlcr, N. w/ Wöletö, f. Argilla plaftica. 

]6lSme0/ M. 2. Parus cxmleus. avtt. « 

^bl^ri/ conf. ]&fSr. 

2MSn<icte, m* 2» conf. (Sv^oanb* 

Jji{lSna^, F. 3. Macula livida in cute* htm: 
Sugillatio, ttrm. medic. 

ltiin(^(^tn, N. ColltåtivK Fila ftupea. Hiuc: 
Q3langarRj tv&f. ^///i/ 93laaarn6 tv^f. 

«oi:, viie TbXlx. 
JMintapp, M. 2. Manipulus ftnp«. . 
T^Xlt, flur. Stupa. Dif. X)l5reii, ex. gr. fflb 

t ^lUxVXf Stupa igne accenfa. Provirbuli- 

ur. Sl^ftt fommet t bldrcn/ Anlmui fa- 

bltå in iram accenditur. 
lblivu%in, k. 4. PluråUtet\ Uv2 paflSc Hi- 

fpanics. Paffulx l«ng£ fek£(£. 
8>llf«, F. T. Vefica. e». gn ^lojlct foitt 

DraflCr Up Wi![tt; Emplaftruin veficatoiiuro. 

j4bfoluti. SSlafarii Vcfica urinaria. Alias ^ 

Urinbläfam 
Item: SMSfa, Pnpula, conf. X>[j^ta, 5»IV?. 
JblÅfÄ/ v, K. 3. Flare. Spirare, ex. gr. S5aÖ# 

tet biSfcr w/ bet blåfcr, Ventus flat. 

a5(afa )»a pfpa, Tibialudere. g5!5fa j l&orii/ 

Cörnu canere. $5Iafa alarm / Ciaflicum 
canere. 93iJf(l filoé / Vitrum conficere. 
JBlafa tOcfjiÄrn/ Fermm crude in uftrina 
parare.' JWSfa Vff, ex. gr. »låfa af 3Jif«t 
iageo-/ Finem comiriorum per bUccinato- 
res denuntiarc. Ntntraliter. SSIdfa af/ 
Ventorum vi nimpi. ]&l3fa bart. Flarn 
c medio tollere. ' fitutralmr^ ex. gr. $Pap# 
1^%X9X Mdf^r bdrti Papyrum vento aufertur. Tb\^x isen, Flando concretnm faeere, it 
vitris firfiratis If åjmmodi, Neutrgliter, 
IBIdfa iflcn / Ventorum impetu occludi • de 
fortis &" ijHsmodi^ &l2(a m ^ Ventoruim 
,, flarn induciy conf. OnMäfa. SMifa pS^ 
ex. gr. SBIdfa få elben I Ignem fufflare» 
flSldfa pS trumpet, Tuba canere. PphMr- 

hiåiistr. ^an lar modFet at bldfa p£| 

Mulci funt, qux illum reddunr (biicitunu 
IMSfa ottbet oenighet fmeDM partiet, Ui«- 

. . fenfuoi iucer fa^liones (pariis incttare. (er* 
monibtt/. 2»[ä(<l up, ex. gr^ SSfafa up 
elb/ Ignem flarn exdtare. Sgldfa up et in« 
firument ,. - Ixiftrumenram muficum inflando 
fonorum reddere» NeutroUter. SIlfa itp^ 
Flaribus tymefcere. Äl5f<t ut , Kfflarcs. 
951dfa ut 9lif^bagen , Comitia per bucclna- 
tores annuntiare. conf. ^(Sfa af. 

Ibiifavt, M.2« conf. (Blaéblifctvt, £rumpeta 
bläfare, vidi Jrurapetare. 

Ibl&sbålq , M. 2» ^lias. Ibålg ^ FoUis» 
conf. puft. 

Älafeflcn, m. 2. Calculus veficse. 

2Mäftg, ADj. Veficis vel puftulis refertuf. Alt* 
ur. Släjig mdberlefi Tempeftas ventofa/ 

1S>[2d{n(lrument, n.. 4. Inftiuoieumm mu& 
cum, quo inflando canitur. 

JMSfippa, F. I. Hepatica. (Aiiemone.) pUnt. 

2M^*6FIacC4, F. z. Fulica atra. avis. 

£>lSoptpa, F. I. Canendi fiftula. 

2>l^eröt, N. 4. Canalis, cujus ufus eft ai 
fuirandum in quid. Spirandi tubulus. 

Ti>m, Fii^c 2M4(l. hem: Pf. ^ Pgrt. 
verb. Äldfa. 

]6)l36u>äber, n. 4, Tcmpettaa c«li ventofl^ 
Ventus. Def. Iblisvo&^xtU 

JWatt, M. Adi. »la. 

Jblidfift, M. 2. Sepia. Loligo. vermis. 
Watxx, Y> A. Z' Folia. diftinguere. 95M&a 

i en bof, Libri folia verfare, conf. Jbtib* 

ta. S5Mba Kl/ Folia brafficae felieere. 

JMAbb, p. p. ^ 

Wåbra, F. r. Bulla, SJBaftubMbra, Bulla 

aqujp. SJiabror pd bll^ett/ Puftulc in cute, 

conf. Äläfa. Äubla. 
»tabra/ v. N. r. Dr. Q5l3bra I cr boF, 

Foha ad inveftigandum quid ia«Ubro jaaa* 

re, coaf* J^ldb^i* S5W SBo S5o Söof 57 ^inbe, w. Pfcrdogalcna, Siici ^f. 
J^lånH, v. N. 3, Nitcrc, conf. Q^ina , 

ex. gF. SBapncn blanftC/ Arma. nifebant. 

$Olerat)( faFer bl^nfaf Res politae nicent*. 
' ®0lCR bl&nUXf Sol fplend«t, conO (B(im 

fa. (Bltmmo. 
Älifa, F. I. From alba, #f«i-, tartri^Sf il- 

Hut gemris, Hinc: Ad). IB(4fIg/ Albido 

in fronte notatus. 

IMäft, M. Fktus, ex. gr. JBliflen (Fafdr trÄ* 
bCR / Venti flatas arbores concutJr. %\ icfe 
Ut t 6l2|I/ Ne te exeundo veiitis exponas. 

HXhba, v. K. 2« Sanguinare. Sangulnem 
einitterc, ex. gr. fBlÄba n4fc6f^Dt)/ Sangui- 
nein' c naribus emitKre. @i!rct bIé^^C/ 
Vulnus fanguine manabat. Viguratl^ SJSitt 
alerta blii)cr> Cor mihi penitius dolo- 
re angitur. 

SMi^ig / ADj. Animi niollioris » ad lacry* 
mandum faciHs. 

Tb\hb\^tt, F. 3» Antmi teneritudo. Ad f!e* 
tum propeniio. 

]b(é^niftg, m. 2* Frofufio fanguinis. 

7b\h\CL, F. f. .Linteam, quo fördes infantium 
qxcipiantar, dum fafcia involuti funt. 

aSlit^ ADJ. Mollis. N. »lått, conf. OTjuP. 
XOt^f ex. gr. IBIJC malm I Metallum mol- 
le. 1b\h\i i^rR; Ferrum molle. Sn bl8t 
fjll^, Le£lus mollioris ftrati. S5I$C til jltl' 
nci/ Animo mollis vel mitis, lJ5lita jplcn, 
Mala vieta. SJgga i bllt, conf. 2y(åtl^gga« 

33(åta, v. A. g. Liquore emollire. Tblhtt^ 
.p. p. ex. gr. SSlåta bräft, lim; fijf/ te. 

Panem , gluten } pifces fri^los , &c. liquore 
emollire. AVntr. SStSta något, Macerare. 

Said. i5IitA fig; Humidum fe reddere. 
tftft^ M. 2. CoUeélivK Pifces frixi, po? 

fteaqne moria infefti. Cadus If tjus gtn. 
IbMt^tt, F. 3. Mollities, (fonf. IbiiU 
^IdtUggo^ v. A. 3. Liquori emolliendum qoid 

immittere. C;. Hdgga. l^lStlag^, p. p. 
l^l&tna, F. N. I. Madore moUefcere. 2>liU 

nab , p. p. conf. TbxhtCi. tn\vXxiCL. 
Tb\hth^, ADJ. Oculorum lacrymali fluxu la- 

borana, conf Sutdgb. * 

'3&0, K. 4* Habitaculum. Habitatio. Dtf. 

Äoet.^ Plur. Tbotn , ex, gr. ^ox^ \x nigt) 

i |t(( iPi In babicaculo fuQ contcatua elt Jffi» : Äo , NiduÄ. Aliat , 5ogeIbO/ 

• conf. tidflc. ^ 

Item : £0^ Res familiauis. Bona domefticai 
ex. gi-. ^h\^ bO; Sedem rei famltiaria 
figere. ^Ij^tta bo , Rem familiarem alid 
transferce. Obclt bOf Bona domedica non 

^ di(pertica. 959 0(& bobdg t > Res familiaris 
& utenftlia domus. ^c(a bott. Rem famii^ 
liarem partiri. 

Tbo, T. N. ANOM. Habitarc. Fr. 85or. Ipf. 
SSoMc. P/: gSobt, ex. gr. .g^ttR bor i öfr 
toerjla »(iHingcn, In fuprema ardium eon. 
tignatione babitat. ^atl h^\>H pa lanbet/ 
Rare habirabat. AUur. %i{^ ut btV^b fout 

' bor j Häaon, Qu« quls fenrit, in/eftigprc. 
S5o om (ig, Vcftibus bene fe munire. 

SocB ^ M. 2. Caper, conf. ]brun^bocf ^ dnr* 
;»/ SSocfborn, Cornu caprinuiti. Q5ocf< 
taag/ Låna caprina^ Q5o(f|rigg, Barba ca- 
prina. g5o(Fj!j«n, Fellis caprina. SSocfCalj/ 
Sevum caprinum » conf. /V/^/. 

Item : 2^ott^ Fulcrum pedaminibus im* 
ilrudum, cui impoQuncur dolia^ cigni fe- 
candi & ejusmodi. 

TboAa, vidi ISucCa. 

33ot)^ F. 3. Taberna> f» 9//^ vtnalU exp$i 
nuutur^ vtl res varia fervantur, Cempo/. 

SSagarbob , SSttbob , jlrpt)Dbo^ , SBeb» - 

bob, K. futs locif. g5o^bran| , ^Mercatoria 
tabernaiius minifter. 95oi)0a§f , Propolx 
puer tabernnrius. 9?obbOr<(/ Locarium ta* 
bernar» fBobb^nbfl/ Mercfftura tabemaria» 
conf. Jtmpl. Item : ^0^^ vide 3^u^. 2&S&* 

3^o^^e, I^, 25oöt, Pf. verb. Äo. 

Ibobmtvi, N. Pecunia a gubernatore naWs 
ea conditione foencre fumta, ut fi feliciter 
fuCcedat cxpedirio, pecunia reddenda ; fi fe- 

cus, a foluttone iiber eiir. (Penningar fom 
mrb bet n)iir0r lotia^ af ®rrpparcn, at om 
]^n< fart Ipcfad, bcMiaf fibant; men i nn^ 
nat fatl, &x ^an fri ifrån betalningen. 

Ibobviqt, M. Coritrcflatio feu dahdeftina föb.» . 
reptto rei focisc, 

25of/ M. 2. Nebalo. Def. »ofwen^ Plur* 
Ibcfxoav. 

Ö5cfaii, AdjeSivi^ Qui bona poffidet im- 
mobilia. . ' ' • • 

Tbofini, H. a. FriDgUla catlcbs, äw. ^ 58 S5öf S3cf S5of SSot 25of[ytta^ n k. i. Dcmigrirc. Habitåtio- 

nem matare, 
hofiyttning^ m* 2. Demigratio» Habitado- 

nit Ritttatio» 
JBofflycfe, n. 4» Scclus i ncbulonc pa- 

crdtum* 
HofiViig, ADj. Ruinofus. Rcparationc egens« 
Äofdlliö^et^ F. 3. Qualitss ex co» quod 
' ruinain refert & reparatioaem cxigic 

Cadocitas» 
aSofira ^ v. n, a. confl 25o(lj^teÄ. 
3&cg, ^M^ 2» Armut^ Compo/l ^xamiog^ quoi 

confl ^//ffr;. 95o0nt i^a ti farCpgi Ora 

anterior prorac^ Proverbialiter , ex. gr,. 

^att ttiff iotet pa Dca boflcn^ Noaeå & 
duci patftnr» 

2^oge^ vUe SS^ge. 

3&09ntn3 ^ 1*. 2» Luxatio armu 

»ogfcra^ v. a, i. Dr. »egfcrÄ et fartMf 
Navem fune ducere. Äogfeta^, p. p. 

HoqXitini, fu 2- Aöua qua navia fune 
ducitun. 

Äogfprite^ k. 4. aliar^ Sptite ^ conC 

Äol^ög /• N. 4. Supellcx. 

Sbo^aget^^g*/ nv 4* Ad fupellefiilfa domua 
pertinens. quodvis. 

3ioI>wetr^ n. 4. Fagopyrunr. //i«c; S5o* 
5»ett flrpn #. Gråna fagopyri molitr. 

2bo) « K* 4. Textt latie»' geous fabditittum; 

ÄOJÄ, n !• F/«r. Äojor, Catena,. confl 
ÄeDja^ ex^ gr. ©|« i bojor /• Catenia 
Tinciri. hem r Bcf^v catifl 3U^atbP{a. 

2>oj(a(t^ k;. con£ i^affalt. 

ÄoP/ F. 2- F«gw»> «/«*» 3WR Compcjl 
JBofonott^ Fruftua figL SBolj?09f Fage- 
tum „ conf, fifnpL. 

7bo9^ ». J- Liber,, er. gr. ^SSa i Bofett/. 
Librum; tenere» Proverbialiter. JPfSUd i tUtt^ 
hdUttf. Literarum ({uiia contmuare- Plur^ 
Äåtfer^ ex^ gr., iih i båcfer/. In^ libria: 
legere, ©et flit i hmtxna,^ In lihris ex- 
ftatv Jlittr-r ex. gr. ^nfla 6of me& någonir 
Kationem* creditit cum- aliqua iiiitam. ferre^ 
Sirft til (of<|. Rationibus ihferre. ©et 
fiit i (icTecna^ Rationibus id illatum efl- 
fftoverbialittr., ©etjlor illa til Bo!« ^ Maie 
leaagitur; hem v (gn bof (Mipper^ Scapua; 
lapyrii, 25 plagolia cQuOaufti conf» 2li«t» Ibofa, v. A. T. In minutaa partes contundcre, 

Je mittiralibui. ÄoFa^^ p. p. 
]&oTare^ m. 2. Matbina tunforia, conf. ISoFa. 
3^oFbinbare^ »u 2. Bibliopegus. Libroiun 

coinpador. 
2>oFen , adj. Putrefaéhia. Victus. Dr/ Ö* 

P///r. 2>oFne, ex, gr* ' 95o?aa iplen, Po- 

ma vieta. Dieitur tanrum dt tjusm^ 

dl fruäibut^ conH. tlTurFen, tnuUeti. 

Ttuttett. 
Äof förare^ m. 2» Bibliopola. 
\boFb<2nt)(are^ m. 2. Idem. 
2»on)HI<i^ P* I- Repofitorium pro libris. Lo- 

culr, confl öyU«. 
ICoF[>äUare^ ii. 3. Rationariua. Scriba å ra- 
tionibus. 
]boFI)2Uctt^ H» 4. RationariuiB opus de ac- 

ceptis & expenlis. 
^otliiX^^ ADJ. Literatur» conf. ^oFipnt. 
23oFttga Äonfler^ Artes literariap. . 
]&oFmof^ M« 2. InfeQum libria oiunicumi 

conf. XtlaL 
Ibo^netf, v. N. I. Putrefcere» rfc fru6libus^ 

ut pomfs y pyr il if ejusmodi^ ^boFtiat) ^ p. p. 

conf tYTutFna. Äutttrö. 
2&oFfF2p^ K. 4. Repofitorlunt pro- libris t 

conf. @F3p. 
25oFffog-^ , M^ 2^ Silva ex fagis conftans^ 

Fagetu». 
ÄoFftriftTöre ^ nr. 2. Librorum.fcnptor vel 

auöor» fl/ifl/,. SFrtbent. *• 
feoFflaf^ M. 3. Lirera*. De/.. IbofftafaHn. 

Ptur. 3&oF(!ifwer^ Proverbialiter . fffter 

lorpaflDetT;. Ad irteram.^ ///«ci 2&oFflaf» 

tioertng, Lirerarum in ordinem pofitio» jgol* 

fiofliga inne^älleti Senfus literalis. 
2>oF(lot^ M. 3. Cantheriolus pra libris*. 
Ib^^ynt^ Adjeäivéf, Faulitiii Uteratus» conf. 

ZwFMrö. 
ÄoFtrycFöte^ K. 2. TypograpBus; 
2&oFtrycferf ^ k.. 4. Typographift 
^ö^V02tt,. k: 4. Scfentia ftudbV acquifTta.. 

Oppa»; WTömtrttt>ett« 
25oFtrttti}t^ M. 2^ Librorunr colligendoruni 

hcluo,» conf. SLitvontm. 
BoFtoäfenbe^ k 4. Re» litcrariav 
2!)o(/ K., conf.. f^^boL. ptdflbpl^ ^i/Z^x» 2^oI^ fBoi S5öm S5öm S$öt 59 Ibola, T* N. I. Dr. SBote mcb frratut/ Cum 
beAiis rem babere, alias. SSegå tibcfaQ. 

^oiaq, H. 4. Societas. Aflbciatio, iorum^ 
^ui fua in cwnmunt contuieruttt f ex. gr« 
•OiHibeté fioIa§/ De communi negotiatione 
focietas. ®å j botag mcb ttlgon/ Confor- 
tionem cum aliquo inire/ conf. Oiitere^s 
fentflföp. Hinc: 95olag<man/ Confors. 
Affociatas quis, 

Tbolave, m. 3. Mcechua. 

2)0lbf ^ M. 2. Pagus primitivus, couf. 7if» 

•2>oIb , ADj. Fotens. Magni sdiraanduf , 

antiqv, 
£)ol^e ^ M. 2. Anrbrax , conf. Ibil^ 
X>oleri, h. 4. conf. t^oreri. 
;8ol[, M. 2. Pila, ex. gr. @|a 60II wi ®pf# 

la 60D/ Pila ludcrc. 
Itcm ; löoU, f Globuiai feu maflbla fphsrica , 

ex. gr. ©ira Mat af nigot jmn<; Ali- 

qua ex materia globulos conficere» conf. 

&niboU. 
JboUl)ufet, N. 4* Déf. ^dlficium pro thea- 

tro Holmiir. 
]&olm&tt, F. Hyofcyamas, plant. 
'Aolna, vide £>ulna. 
Äoffler, N. 4. Culcitra. Dtf. Ädljlvet. 

Plur. Def. 25ol(iven. Hiuc; 95ol(lcrroar, 

Textum quo culcitrz conficiuntur » conf. 

^yna. t^yen'öe. Kutöe. * 
^olxotvf, vide Ibllwzxt. 
Tboxtii M. 2. Obex^ Clauftrum grandins, tse 

tigno V ejusmodi^ conC Heqelf ex. gr; 

S3omcn roii en (nO # Ad telonium clauftrum. 

Proverhialiur. ©fitta bomor får CR fnf/ 

Aiicai rei obicem^ponere. /tliter^ ^tå boni/ 

cx. gr. ®la b9m i ftfgfefpclf l^u vano 

metulas petere. JP>an flf^d bom i r2f ninpcR / 

Computatione errabat. hem : 959m i CR 

toiffioli Macbinz textonx jugum. 
Ib^ma, v. A, I. Dr. SRomd fJre, Qbicem 

ponere. hem: 95oma ttäf/ Telam in jugo 

convolveit. 
£^omb M. 3. BoUs. Glans igniaria, conf, 

iSllfula, ex. gr. Jtafla bömb<r/ Glandcs 

igniarias expiodere. 
X>omhat^eva , v. a. i.. Glandibus ignlariii f€« 

rire. Tbombax^zxa^ , p. p. 2^ombat^ering^ m. 2. Aflus qt» glandes 

igniarise in munimenta mitti^ntur. 
Ibombfvi, ADJ. Cui glandes igniaric damiium 

inferre nequennt. 
2>ombFafltiing ^ u^ ^ Glandiam Igniarli- 

rum explofio. 
3!>ombFit8, m. 3. Mortarils armita navis« 

<r/w/. g5ombrtrt)fr*®<iliot^. 

2icmoIia, f. i. Oleum dlivarum.. 
Zcmui, F. ^flipfum.' Bombyx. Comfofl 
gSDinuSé" garn , Fila ^offipina. ?8t)in«1» 

C^)(j, TexTum xyHnnm. IBOJHUtK t»a^t)/ 

Fajini genus, conf. U)irt)^. 
2>oniai'Fe , n. 4. Sij^num loco figilJi , 45110 

rultlci fubfcriptionem iioryinis firmant. 
Ibona, v. A. I. 'Lignca cereato cencone vcl 

peniciJlo pölire. Äoitaö , p. p. conC 

PelcrA,. 
Ib^na^, F. 3. Åpparatus ad -velandum & or* 

naiidum xjoid,. ex. gr. SBaggcbonoD /* 4/iflx 

Jflpertr. jbwfwwbbonab. 3tlīh)mib| Quxrc 

iuis locis,. conf. 2ona^. Parr. 
I8ond)rctien^ k. Fru£his pyri pompejanac 
IQott&a(Cttg^ adj. Agreilis. Rnflicus. Ad* 

verbialiter^ S^ontotf tt^t ^ Modö vel ixMb» 

re ruflico. 
2&onbö<Stig^et, f. 3. IRufllcitas. 
3^onbbIpS/ adj. Inepté veiecundus. 
a5on^bp, M. 2. Pagus rufticorum. 
2>ottbbtdng^ m. 2. Juvenis rufticus. Alirtr, 

g5onb«rt brätt8/ Servus Tuftici. 
^onbe ^ M. 3. Rufticus» F/«fr. 35&n^er, 

tompof.' JRonbfoIf / Popuius rufticus. SSonft» 

flJ^Ci Fuer rutlitrus. ^OnbbuflrU/ Uxor ru- 

ftica. 93otttpTga/PaéIldruftica. 95ontoagn/ 

Rbeda , conf. Jimpi 
i>a»l^e#QtSnt>, n. Ordo rufticorum Regni 
a5>onbfl!a. Dr. ex. gr. iV! 95onb|Ttt, Modo 

vel more Tuflko, Sala biHlbffaf Lingoa 

TuHica loqui. 
IbonxnQ, M 2. Hflbitaculum. Hal)1tatio. f/i/icj 

SSoningf fjtéf Sedes b«bttationi$* 
»opSlar, Plur. Dr. ex. gr, Jjjjla fina iO^ 

pilat f SeAem habieationis figere. 
^oqpcoinna, f. i. Mattfi- faimlias. . 
4&ot, Pr, Iiii^/c. wri» a5o« " • 

23ora9^.M. Borax. 
:]botb, K 4. Meirfa, ex. -gr. ®5 til tot*», 

Menfam adire» J^Ua iotit Utnfitm cow. dö ajöt ▼iris adira pirttifli btbcre. 9UXX Borl/ 
w/ ^eiKranl tmh, Sacrt cieni. Gm/n»/: 
!B9r^fftt:rr/ Vifii menOt argentet. JBorM* 
f0t/ Pes fea ' fulcrmn fnetifa;. $5orMIC):a/ 
Orada ad fnenfiin]. SBorD(!tfkNI / Taba- 
Ja meorr. tBorfet^CfC/ Siragakuii menfdr, 
cont fimpl 
tum : 2>ot^ ^ Margo vel ora navia lateraUs , 
conC 2^abor^• 6t)^tborb, ex» gr. @2 
om bmrb/ Navem confccndere. $afia 6fi 
f»er BorD/ E jiavi éjicere. tiqqa dtn Bort/ 
Navi navem applicare. Locut. proveri^ 

iiiia» (ig om borD nuD nlgoR ^ Negotium 
cum aitquo habcrc." ^fln ^at mycfct tnoitt 
toxbif Mulca «n rcceilu habet. 
Jborbe^ Ij)/ vrr*. 256ra. 75ovbt, Pf. vi- 

35ctitta, v. A, T» Phrygianiwi texere. Aca 
ptng;ere Inftar texturx, m elevatum fiat, 
Sotbetab^ p. p. v. ptr. 

Ibovtevinq, m. 2. Qpps aca piélam, quod 
fic phrygtanum vocaturj * conf. Jöorbeta. 
Ir#x9: Ipfei acu pingendi a£hia. 

3bottUs8ninc( , m. 2. Tabulau navis exter- 
na »^onf. (ffarnettns. 

'35«tbl2b^^ F. 1. Meniie capfa. 

7bot^flif9t, u: Lapla fiffilia menfiilif. Defi 
23orbflff9ett. 

35oten, fart. D#/ Ö* /'/»n :8otne/ Na- 
tus, ' v; G#rM. conf. 5*bb# I&utett. 

35oV3^ M. Caftrum, conf. Qf^am, Muni- 
mentum. Jrew : ^onungcn^ Borg , Arx 

. regii. 3[Rom Borgen, Imra juiisdid^ionem 
trcii regise« 

hoXQa, v. N. I. Fide accipere vel darc. Crc- 
dera, conf. Hina, ex. gr. 3a9 tOtO BcO' 
Yt f Opa / att Borga / Emere maio , quam 
rogare. 'IBorga af n^gon/ Ab aliquo qui4 

creditum fumcre. J^orga tit penningar/ Pe- 

cuniam alii credere. ^otgcb^ p. p. 
Item: IbovQa, Cavere» Repromittere, rrra», 

jur. conf. :Borgen. 
É&otsave, M. a. Civis oppida4ius. Cåmpaf. 

fl5or|are# näring^ Nfodus fe alendi cujus- 
• libet dvi». fiSorgarceÖ/ Juramemum ci- 

Tia, quo ciyitad obliganir. Sorgare^ritf/ 

Jua civis , conf. :&utf{ap. 
a}OV04rei6tittb, n. Ordodvium Regni. S5er 

^^borsen'/ u. Crado. Vadim^raain. Fidejaa- 
fio, ex. gr. eå i Borgen, Vadem fe 
dåre. StaOä Borgen , Ccunoiieni prz- 
Äarc. yf/frrr, ex. gr: . £emna RagOt |)S 
borgen it någon, Allcui quid credere. 

Saga njgot pi Borgen/ Flde fu quid 

fuinere. 
Iborgettar, m. 3. Credltor. 
IborgerUg, acj. Civiiii. Ad dvem perdnena, 

«. gr. SBorgerlig tnnqa, Onera dvlnm. 

Sorgrrltge flanD, Status civtlis. ]&orger# 

ligen ^ ^//v. Civilitcr. Modo . quo civi 

convenit» 
SovserfYap , n. 4, Civiuin -in urbe ccetns. 
Sorseemaff^ m. 3. .Vaj, Fidejuflbr, conf, 

Hifteoitian. 
ÄorggSrb, m. 2. PonKerium palatii regii. 
Äorgmcjlate, m. a. Confal. 
Sorgrdtt^ m. 3. Judidom aulicum. Foruna 

pro cauffis auliconim. 
Ibote. Soro^ viäe 2bure* Suro. , 
X)Ot6borfer aple, n, 4. Pomum feu fruflua 

mali Borsdorfiana?. 
2>orr^ M. 2' Terebra, forma angulatét vel 

contorta, conf. Vlafware. 
Iboxxa, v. A, I. Terebrare. Foråre. 25cr# 

rab^ p. p. 
25etre^ m. 2. Echhius cfcuicntus , vermk. 
Äorren, m. Luxado pedjs, morb. equin. 
»orrning, m. 2. Teiebrado. 
Jbolrfl^ M. Sera fuflla,' conf. Xagelf ylliter, 

ex gr. ®fifcr fom 0& i Berg p5 Borp/ 

. Sciltus perpcndicuJaris. 

Zov{la, y. A. I. PenidUo feraceo purgare. 
»orflab, p.p. ex. ,gr. !Sor(la filter/ 
Veftes penidllo purgare. 95orfla l)åt, Pe- 
nicjllo crines diftinguere. Sotfta af, vel 
S5or(!a Bart, PenidUo aufeire, Scrfla 
f7g, Rciipr. PenidUo fe purgsre. j^liter, 
fbdxfta fig , Per iwm pHos erigere. 

»orflbittDÄtc ^ M. 2. PenidJIorum fetario* 

nan opifex. 
aSorjle^ M. 2. PcnicilJus ex feta fuilla, -quo 

quid pdrgatur. Campof. Slåbtmxfltj JC. 

conf. fimpl 
^or(lig^ ADj. Sctofus, conf. Tbctfi. 
Xotfintglifa, f. r. Dianthus barbatus, platir^ 
X^v^ning, u. a. Penidllo purgaodi aöiis. 1 S3o0 S3ot S5öt S3ra 6i Ibctt, viJi Hatt. Hem: 3^ott^ P/ wr>. 

Tioitap, k Pecude» & pecQrs» Hinc: ^tOV 

lof!a)>, Bfcudes. 6mai0|Fap / Pecora. $50' 

^fap^ftttfrt/ Morbus pccudum. 
S^oftapeft&tfel; m. Res pecuaria. Def. So/ 

ftapefl&tflen. 
iboitifte, N. 4. Divifio rei &miliaris* 
éQoitilnab, T. 3. Separatio' bonorum con- 

jagalium.'' 
2o# , N. 4* Scipiil2 particula , palea , vel 

ejusmodi niinQnim quid, conf. S^^fl' 
7b^(l&äe, v. 4. Locas habitationis. AU$fr. 

SofiJUef Prstdium muneri alicui rure as- 

{ignatum, Ejusmodi funt vel militaria 

vtl civilia^ 
Ibo^ftii M. 3. Luftratio rei fämiliaria* 
2^o(iSttnin8/.M. 2. Rei famiiiaris confUtutio. 
Ibotf u. Mcdcla. ex. gr. ©ft (jcnar fil 

(Ot, Medels id infervir. fbitltå hllfWtX 

iffSCn (of/ Remedio res illa carec 
Item:^ Zot, Refipifcentia , ex. gr.- ®ita 6of 

0(^ yttring/ Refipiftere, fequc corrigere. 

Ittm; 35ot/^aifai. ]&omm. 
Ibota, v. A. I. Medelatn adferre. SanarCt df 

mérbisy conf. Hå^a, ex. gr. JSotO nJgOlt 
. för feber / Senare febrem. 3bota^, p, ^, 
Item : Hota, Rerarcire. Reparare» ex. gr. $59^ 

ta nåt, Retia' refarcire. 93ota CO (FaOq/ 

Damnum reparare. 
Xotana , M.,,Def. IbolaniStn , BoranU 

ca, ålias. d>rteF4nntn9, t&ran om if 

ter 0(6 plantor, ^inc : ^Jj. S3otnni(f/ 

' Botanicus. 

^ottmetel/ N, 4. Remedium. Def. J&ottt 
m^Ut, conf. iÄPcmcbcl, ex. gr. ©rufa 
bottmeOel emot Ouft^omnt/ Contra mor- 
Imm reraedia adliibere. %ix Nni Arg^et 
it intet (otemeDel/ Sevitiac illius nullum 
eft remedium* 

2>otf4r^t(^^ ADj. Poenitens, v. éc» Mverbiali* 
ter. Ibot^ix^i^t, Cum poBniteiuia. 

2Jotf2rtis^et, f. 3. Pojnitentia, v. ec. 

IbOtinS,- Plhraliur, Supélkailia. 

3^otUg/ ADJ. Medicabtlis. Sanabilis. 

Item: !6ot4tg, Reparabiiis, ex. gr, (gn loU 
lig ftaba, Damnum reparabile. 

Sotpfalm/ M» s.Pralimis poenicentialis. 35ptten/ m. 2. F|iwdum. D#^ S^ottnan, 
PJur. aSottnat^ ax. gr., ©feppet fauf fil 
bottnen/ Navis fubmerfii fuit. 3a8 Mnner 
lohom i botten/ Ifium funditus nori. iSio 
-to (tff p2 •bottnen/ In fiind^ fubfidere. 
©ricfa I botfen/. Fpndinis ebibete. Pra- 
verbium. ®ent fpara J bottnen/ Seneft 

parcimonia in fbndo; TroverbiaHter. @td 
po ffn enen botten/ Jure rei facultatibus 
propriis lufFultum eflfe* 
Item : botten , Dolii vel v^^is fumma vel 

ima ubula , ex. gr. @lå bottnarnf ur 

en tunnO/ Tabulas tonnar excuiere. Aliter. 

93i)ttcn p2 en fpett eOer blommtrabt tos / 

Planum denriculi » vel texti , fioribus di« 
ftinai. ■ 3;9)Ta botten , Xerrt Germ^nix^ 
Germania. 

Item : Z^otteit ^ * Tabulatorn , qiio feparantor 
contignationes zdiuni , alias ^ ^tpgbotteif. 

]&otteiifturen/ pakiv ^In funduot usque'coD« 
gelatus. / 

IbottenliB, adj. Fundo carens. 

SottentiP, ADJ. Valde dives, 

S^ottna, v. N. I. Dr. ex. gn ©tf boffnat 
icfe/ Non fuöicir. 

Iboium, N, Muiaa, v. jur. ex. gr, ©ett 
fom ei Orfar botum/ <^i muiaam erogare 
non valet. Alias. Tbot , ex. gr. ^\\i 
%^t of fre marf/ Trium marcamm muiaa, 
cont :8^tor. 

Hoty^, N. 4. SupelleSilia^ Mat. "iboi^a^ty^ 

S^ouptecEninS/ m. 2* Legitima bonorum an- 
notatio 9 fofi defuttäum* aiias^ ^tiVZtU 

Hvada, F. i« Bracca* Femorale, v. phh 
3^vaf^ ADJ. Bonus, ex. gr. gn braf hvl, 
Melioris nots vir. ©et toax hxaf, Opta- 
tum id erat. Aiverbiélittr»^ "Axa^ , ex. gr. 

©et gär braf/ Id bené cedit. ®c brof 

ut/ Pulchram pr« ft ferre (pecieiji. /)ail 
(Wr braf pÄ pö, Bené fefe habct. 6ta fo 
braf/ Pfofperis vigere. AUnr. Opulentum 
efle. Iwn : Xnraf , ex. gr. ^an %åx btof 
pi, Validé flggreditur. SW br«f/ Vali- 
dé percute. 
Sbtagb/ M. 3. Studium val molimen quod* 
vis, conf. SligÖ^ ex. gr. ^IlflPofli bragb/ 
Snidium aqiautiiun» ^ Sijif bragby Qncvis ad 
^ J ' capttt- 6% 55ra a5r« ajre cflptaråm pifciam pertinentii» Cémpö/. (SniU 
Uixaib, K- conf. ODtott. 
»rft^t ^ p. p. Irr» : P/ J&taqtt. Ipf, 

2^taF^ v. 4. Frågor-, finitus tx iiSf ^Uéi 
frangnmur lud in ruinam eaduntf <on& 

23rdFa ^ v, 1*. i. Pragorcm *dere , -ex* gr, 
IDet tralaDe i iftn/ filtcics fngorékn cdc- 
bat. gSrafa fonber/ Fragorcni cdcnao 
rumpi. 93rafa léjl/ Brnmperc. Excuti. 
^/»fr, ^QSraffl i^jV* i@praf«» .Sub/lamivK 
JBraEÄtite^ Frågor, .fjt w quod rumfttur 
vei frangit^ir. ^ 

XtaF1»c^^'M. Frangula. ("Rhnniniw ,) A«^^** . 

:3^r<miregcl , k 4. Veluin minimum ad fum- 
mitatcm mdi. Def. ^ramfeglet. 

Jbrant), m. 2. Titio. fi«r. jRratUÖr «•» 
^rdnber/ 'conf. €tt)brön^ 

Item : JötÄttt)^ Inccndiam, ex.gr. "©ft fJt' 
Iwatfé i jtfrflfl braRbcn/ Pioximo amitteba- 
tur incendio. ^tiia i brnnD/ Incendcre, 
Comfof. Q5r«ni)J)nfc 7 Harpago. {RranN 

■flfgC/ Scalo. SranDfegcI, Velum. //•r«iw 
fifns tfi Ån ittcenduf^ conf. fintfU SbXMi* 

(tgnd^ cofjf, ^igttnL 

Item: 2&rön^ , XTredo. Riibigo, conf.16tatffc» 

fgtti* Irm: SSrant)/ conf« 5(allbraiib. 
»iraiitJöte , m. conf. Ibt&nnatt. 
3^ran^9u( / adj. Fulvus« 
H^tan^lcovn, ». 4. Gramim fegetis uredine 

<:orrUpttim. 
Ibtatibtif^ u. Vulpea. (Canls) ferraglncuf. 
Ibtatibftatt , ^. Tributum in reparationem 

damni-ex incendio. 
3ivant>iUte , m. a. Sudes^ quo* ignis tc- 

ficiiur. 
3i>ran^flob , M. Subfidium in folatium damni 

per incendium. 
Ibvanti^n, m. 3. Ludratio domur, ;qua in- 

cendii pericu]o proViden^um. 
Ibtati^tvot , 'N. 4- , Tubirfus Accendens , fro 

gloMii igniariif» 
Hvan^xoaft , m. 3, Cuftos no£Vumui, fen 

vigil, in urbibus circumambuians, Item: 

HvantwaH , Ipfa * inilitucio ^jusmodi yi- 

giltnrum« 
23rann, Iff. vtrl\ 23riiin«. IbtMi, u. Dr. ex. gr. 3 braitfeti af Ber* 

get, In declivitate prxrapta montisi conf. 
^rant^et. 
Jbvantf ADJ, In tcclive vel declirc przroptu». 
95rant w^ixt, In acclive prseruptus. Q5rant 

IltfJrC; In deelive prsruptus. Adverbiditn 

TbxCLtii, Prarrupté, 
:%rantf>et, f. 3. Acdi? ttas ^ rd Declivitas 

prcrupta. , 
::&rafa^ f» i» Straes lignea accenfa, élias^ 

lSlt>btafa» 
"Ärafa , v. N. I, Ingentem cdere ignem^ 
Srafilie ixa, n. Lignum BraHlis-nfe. 
.2>ra|2c:, v. n. i. Pompam pra: fe fcrraw 

Subj?anthK lbva\t(ttiÖe , Pompa, qua quis 

fupcfbit. N • 

2>ca^ , M. 2. ' Funis antenns , qtt9 velum du^ 

<itur, Hine: lbxa%a, v. a. i. Dr. g5raja 

fCG^l/ Velum ducere. 
Ibxa^, Ipf. verb. 2>ri(la. 
T&xatt, vide 25rant. ^<//. • 

Ibxajitn, M. 2- Bräma. (Cyprjnus,) pi/r. 

P/«r. ^tö^rnar. S5taj:ci( * Ut / Bräma- 

■tum nuptis. 
23ta)renpanFa , f. t» Cyprinus Ballerus, pi/c» 
.Ibret), adj. Lams, ex. gr. @n brefc »ig, 

Via lata. 85rebt fMbe, Pannuf latior. Pro» 

iverbUUter. 06ra ftg flot 0(^ (rcb/ Magno* 

peré fe efferre. 
Äreöa^ y. a. 2. Linendo cxtenderc. Sternen- 

do fuperinducere. »r€t>&^ p, p. ex. gr» 

«Oan bvet)bc fmdr pä 6r$t)et/ Papi batyrum 

iUevjf. SSreba p£ pldfirct, Emplaftrum il- 
linere, gr^ba tWet pa faBflen, Stragnlo 
•ieftum fadornarc. Iiem\ 55rct)a llf/ conf. 
lltbrcla. ®TfDa iip fanflen, Leftum ftcr- 

iiere, non a// cubåndum^ conf. ]&ib^a» 
a^tet)^, T. Laritudo, ex. gr. gfUt brrbben, 
vr/ 9)2 brebbcn 7 Secundum latitudinem. 
^dverbialiter* 3 breb^^ ex. gr. SBajnari 

ne xmmai icfe 1 breW , Currlbus juxta itu- 
ris fpatlum dceft. 0a vfl (5t5 i brebft 
ntcb B^OOn f lEqvLO juxtå aliqoem gradu 
incedere Tel ftare. Adverbialuer^ Ibxttt, 
Late , <x. -gr. SBibt 0(^ brebe, Longé iaté* 
qtie, Sala. brrtt, DifFufo ore loqui. 
Item: 2>ret)t>^ Latitudo lod. OrtCftjS MgC 

fllfr iifft^nb I Sflorr o* @5ber, ejter 9Jo» 

*re&# fQti ^ti S5rt S3td 6s Tbrebta, v. v. u Dr. jBrebta vd Srrtte 
lU mei) 6enen/ Criira in latum diflendere, 
conf. Sfe^a. 

2^ret>wt^^ adv. Juxta. A laterc» ex. gn, 
^tnnån tisgrr brtDmib bofcn , Penna Juxttr 

Jibrum jacet. f>an ftob brcbWib Joi^Oltl/ Ei 
ad latus Aabat, conf«. Utntet^. 
dbref^ N. 4. Epiflola. Licertc, Def X>vefwetr 
Plur. Def, »refwen^ ex. gr, Q^m 6ref^ 

S)etl/ Literas rcfignare^ Song[- ^ayÅl 
pna Srff A Regis Hterap^ Diploma regium» 

Aliter. gjrcf mrb nalar^ conf. n2(bref. 
3brefb(!tare^ m, 2» Literarum iis» quorunt 

funt , tradendarum läror*. 
J^tcfbtagare ^ m. 2^ Idem.. 
Jbrefflillare , m. 2, Libellus» quo docetur,» 

quomodo liters iint confcribendar & ex- 

pediendar. 
25tefxve^ring^ m.. 2, Lfterarum cominerciunr; 

GalU Corrcipondence. 
]&reftlja^ r» Liguum Brofiirenfé tin^loiium.. 
Tixida, F, j.. Lttrunculug^ Difcus- minor 

Infortus; 

Itein: ]^ri<fa^ Lamellff, cajusvh materia yitå 
qua quid fonitnr vel fcrihitur^ 

7bxx\X\ant, m. 3» Adamas- imjpvis pretii„ conC 
Deraattt. 

Ärtng<t^ f, r* Feftus quad'rupedunT, 

Ärifigct^ v. A. 5^ /r» Ferre. Ducert. Rcdf- 
gere. Pr. SRringar. //)/L JBraqtf. /yi aSrnat. 
3btagt^ p. p. ex. gr^ ®ringaf fafen tiE 
dutf Rem ad finein perducere;. J^an bragft 
|onom 0( sira b^t^ Illum ad id facfenduinf 
fndaxir. jgrin^a CIt Önr HfWet|, Aliquem» 
inreiimere^ SSrinaa Ctt faf pS bönrUr Rem: 
m medium proferre^ ^a» |>ar brttjt bff 
fa IDlbÄ;. Eo* usque rem perduxit.. SKair 

|ar ^nbtiigeir bragt ^»nonr DJttil/- Tandem: 
ed redaaus: ert. gSrJlig» tit tÄttff »f/ tit 
toSga / conF^ THattcc. XOiqa. SSriudOf fram^ 
conf. 5t(mtbtfnga. ©ringa OU/ con£ Upi 
bringa. SSrlnga irer/ conf. ftterbrmga^ 
SringfljrcCe^ >r. 4. Pars. peftoris pecudum^ 
IbvxvX ^ M. a. Clivus> confl TbCLiSu 
Ibtinna^ v. n, 41 Ardei:e; FfagrarR Pr., 
©rinner. Ipf. ©rann; P/. Snmnit aSratip 
tien^ p. p. De/, if Flur^ :&tiin^ne^ ex^ 
gr. SWebair llufer Brantl/ Lucentr adbuc 

caodieiaw SD(t |iAir brunnit {6r ^oaoiirr Bo* nt ejQ» incendio confumta* £n brinnanbe 
bin ^ Preccs ardentes. Uubcr brinnonDc 
Irig^ Bcllo flagrante. .©rinna öf fiflef/ 
tprcbf/ Amore, ir»^ fiagcare. Alktr. Ibxin» 
tia af^ conf. Sfbrinnö. S^rinna ttl^ Ar- 
defcere. ZHritiiia: np , conC Upbtinna. 
2£»:ittna ut/. Ardens confumr. 
Ärip/ÄT. 3. DcfeÄus, ex. gr^ Jiba brifl pl 
något/. Alicujus rei premie pennria.. 3 brifl, 

fcaraf/ Nnjus. defeau. 3«9 Wnncr min 
brifl f Defeåum in me agnofco. 2>ri(let^ 
, Plur. Vi ti» veL de&aus^ v^ ec^ AUur^lbtX^r 
vide XOvi(l^ 
2>viflct ^ v- n; 4^ Dirumpi!. Frangf; Pr^ 
©rifler. J^/: ©rnfF. P/. ©ruflit. 2>ruflen^ 
p. p. Def. Ö* P/i/r. S^tuflnC/. ex. gr^ 
©rifla JénMr Diffringi. ©fcpprt bröfl' 
mibt i tD/- Medio rumpeEatnr navis^ £a» 
grt l&ar bruflit of, Funis^ ruptus eft. £imr 
ningen brifler xfxån^ Giurinatum diffolvitur^ 
ItMbningcn brifict up i fimariUr Suturx- 

veftis disrumpuntur. ©rifia Ut X tåxax t Iiu 
laa-ymas ernmpere,: conf. Utbttfla*. 

Icem: 2ivx{ia^ Dcffcere.. Deeffe^ ex. gr., ^air 
braft i: bftt>!^/ P^obariones ef defiiert;. 2(tt 
ting briflet f6r bonoin r Omnia ei defunr. . 

l^rifl^f^Otg/ ADj* Deficiens^ Def«au laborans*. 

X)tiflföUJg^et ^ r. 3. Dcfidentia- Labet^ 
conf.. »ti(l. 

ÄrO/, F. 2. Pons.. De/I Ätocnv C#«rr. Svon^ 
P/«r. Ibvoav, ex. gr.. ®15 fn ^r(^ åfwer 
ffrSmmfn/» Fonte flUmen committerc. @J 
iffwcr bron / Pönrem: tranfirc Jaga broar*» 
ne f. Pöntes^ reficere , cdnf. Ätygga. Item r. 
ibvOr Graduum. compages. ad föres» tx* 
tra domunr.. 

JBvoa^ v. w. r^ Bbnt^era' Ifruere;. 

2i»:obyggna^ /, r. 3 ► Pontis (Iriiaio.. 

ÄroW/, M-. 2- Acufeus. Clavulus» er., ge 
©roDbar i (Faua, eafceonim» davuli, qui-^ 
But qttu in Ihbrico firmum fe fufliner. 

Ttem ;. Ärob^v. Frrnia^^ fegetr* hefba.. CompcJ^ \ 
SKagbrobb. jfotnbrobör w- cont/wpC 

Srobbar,. v. a i. Clavulura» calceo» infigere,, 
conf. »robb- Ärobba^^. p/p^ 

Ärober /. m;. y. Fräter. De/. Z>tobretr. Plur^ 
Är*ber^ conf. Xrorv cx^ gr., ©eir ene 
brobien/. Fratrum; alcer^ SatfliJH^ htSVtVf 
Fratcesi teermattT» ^ 64 !Brö S5m ÄrobetKa^ adj. Fritcrnus. Äro&eriijen , 

Mv. FratcrnÄ. 
Ibvo^etmov^ , w. 4. FratrJcidium* 
Svo^etffap^ Np 4. Fraternitai. 
Säto^etjbfi, Ii. 3» . Fratrif filiua, alias f 

75vov(on. 
Ibtofcgpt, M* !• Fontium curåtor. 
2^toFifla/ F. I. Suffukimentum pontii. 
Xvotfil, M, 2* Sinua ficmoralium. 
K^rohlg^ ADj, Oircolor. Variegatui. 
IbroFug^et , f. 3/ Coloniin" varietaa « in 

ttxtis Efe. 
Ärowbir^.N. FniÄua rubi frutlcofi. Hinc: 

föx^mblixi buffé f Rubus frutlcofua» 
25tomma^ vide Ibvximma. 
Tbvonx^, M. 2* Tebanus bovious. 
7bvomeiaU,T. Oeftrusbovis, alias, Qtyn^* 
Ibvoptnnin^av , Plur^ Merces pco traniitu 

^ontis : vel pro navium ad eum appulfa. 
Ibtox , Centralt i 33ro^er. Compof. fBror** 
I barn, Liberi fratris.^ SSrortbottCt/ Filia fra- 

tfis. SBrorfOH/ Filius fratris, conf. fimpL 
tb^O$å, F.. I. Umbellus,^ minaribus partibus 

eonfiatus, qualis in ornametisum alicubi af* 

plicatur» 
»rott, N. 4. Fraftura, cx.gr. 85enbroft, 

Fra£h]ra ofHs. ®amle brott mjrla toib 

tDJlberfTiftrn / Ad mutationes abVis veteres 
fraaurz dolent. 95rott p2 n^got fatlt h 
flpft; In rigido froaura. Compof. Salt 

brått. RrcMbrott. Sfepplbrott, Juis iocis. 

Mter. Jbvott, Intertiigo, m9rb. tquin^ 
Itcm: Ärott^ Crimcn. Dcliaum , ex. gr. 
SSegi R^gOt brott, Deliaum patrare. hem: 

25tott^ Epilcpfia. -galla i brott/ Epi- 
lepiia cadere. 

brottas , v. D. !• CoIluaan\ Citm dm fe 
ittviam compieSentis ^ alter aherum fuh* 

virten cpwatur. ®rotfa« iticb fiuföom, 
Contra morbum luAaru Subfiaativh^ TbxoU 

^taritt, Collu£latio. 

iStottf^Uing, M. 3. Epi!epricas. 

2brottmS(^ n. 4. Cauffii criimnalis. 

2^rottfIts , ADj. Criminalis. * Criminia con- 
vidua, 

»rottfltgl^et, f. 3. Inhacfio culp*. Culpa. 

Ibxn^, rf. 2. Sponfa. Compof. Srubbob/ 

. Nyraphxum. 5Bru>pJrD/ Sponfo dfduÖio S5m 

folennist SSrtlbpar / Sponfiss & fponfa* 
55rubfdw9/ Tbalamus. ©rubflfrub, Ornt- 
natua fponf^. ^ SBrubfloI 1 Sella nuptialis« 
SrUbfmfQ, Juveius rponfae ininider* SSvil])^ 
toifd/ Cantilexvi nuptialiSi . conf. fimpU %S 
qtne fiqvnnsur. 
Ibvu^foVl, zf. 4. Nubentes. Sponfus & TpotW 
fa» ex. gr. Siit ftola bc U brubfolf ? 

Quando nuptix eorum celebrandae funt ? 

8pfa fJr bmbfolf/ conf. £pfa. jlUter^ 

S5rilbfoifet/ Comiutua nubentium ruftico- 

ram die nuptiarum. 
3ivu^ftitnma , r. i. conf. Ibtut^ta, 
2»rutgum , u. 2. Sponfus » aL Ibtn^f 

QUftimt. 
Ibxn^Utta, f. i. Pronuba. 
Ibxu^iiatt, M. 3« Bona nubenti filix prin- 

cipis largita. Donatio nuptialis , ctnf; 

igemgift. 
23ru^f(rift/ f. if. Epithalamiuni* 
ÄruP, N. 4. Ufus, ex. gr.- gfter aOmStttta 

brufct; Frout ufus fert communis. ®ira 
bruf af något, Quicquam in ufuai adhibeie. 
aBara t bruf, in ufu efle. 
Item: .23ruF, Mos vel ritu$« ex. gr« J^tvarC 
folf (lag bar jJiia bruf o<& fcbmanor / Natio. 

num cuique fui mores & confuetudines. 
SSara i bruf, Modi rel ufus efle bodiernu 
!Det ^r (t gainitialt bruf. Mos ed aiuiqrus. 
J(omma ur brufct, Obfolefccrc. 

Item: l^ruP^ Ofticina metallica. Itfm: Alio- 
rum operum ofiicina. Hinc : ^imbruf* 
SKcfitngJbruf. ©odferbruf , k. conf. fimpl. 
ex. gr. ^n.bar (ttt bruf i ^tarne, in 

Dalekarlia ei ofiicina eft metallicn. tBtutii 
fjtnbom, Poffeffio officins metallics. ^ct 
or giorbt toib bruftt, Ad ofKcinam id fa» 
bricatum eft. 

.Item: ^GrttF^ Intrita muralis, alias ^ Ytlnxå 
bxuf. ^ 

Itcm: ÄruP, Cultura, cx.gr. 3ofb'rn 3r 
i gobt bruf, Terra bené culta eft, conf. 
öifb. Hinc: Slftrbruf. 3örbbruf, 

bruFa, v. a. r. Uti. IQruPa^; p. p. ex, gr. 
SSrufa et »crftpg, Inftrumento uti. 3ag ^n 
Ixulat bet orbet, Ifto vocabulo f^llm ufus. 

Item : ^ »ruFa , Solere , ex. gn Jl>an brufat 

ot få gdra, ita faccre folct. SD^an brufar at 
f4ga, Dici fölet, • 

Itcm: S5m . 

Itemt yivnTa, «• gr. ^mU Iw^tn , Tei^ 
nm colere. ^ufa "brunn / AdduHs uti. 
SSnifa tnnn t!i nSgoni Verbls in aliqnem 
inveKi» 55rttra alfwatf; Serid agrere. jJ)o» 
trufnie inaen finii unber fjnFbomtn/ Mor- 
bo nttllum tdhibiiir remediain. J&rvifa itp,. 
ex. gr. ^iin 6qr truTat n|> dft papperet,^ 

Onine confumfii' papyrum. Alhtr. 93rufA * 
" np, conf. UpbvuPa. 
l^rufb4C/ ADj. Utendas. t^i tlicuJiTs tifut 

eft, conf. T^ruFKg^ ex. gr, J)en fli^ 

ningen 2r inw htutbat, Vedis illa adhuc 

nfui eflé poteft. (gt bruf(Ar( Wxlt^f In- 

ftrumentum ufui aptum. 
SniPbat^et^ f. 3. Qaallcas ex eo, fnod in 

uium adhiberi poteft. 
^vnnia, ADJ. Ufiratut, conf. :8ru?b4V^ 

ex. gr. gitt får tib<n bruflid ^mnftaf 

Lingua Sredca nunc temporis ufitata. jDct 

{t mi mera icfc brnriigti Ufui jana id 
non conveatt« 
33rttf ning, m. a. Utcndi aflut. 

JBruFepotton « m* 3« OfHdnx metafficc 

poireflor* 
]&vttmma^ r, v, r. Bombilare. FigmratK 

Tumcltuaru 
^ruM^ADj. Fafcus, ex. gr. JBrnnt fUöe, 

PantHis fu(ci coloris. 9^nn4 Jsmi; Puni: 

cei ocull. S5r9n b^fly ^qvua punkeus» 
^tuttactttg^ Anj. Subiiifcus. 
SrunbbodÉ, m. 2. Hircus. 
^runbstnnré , m. 2. conf. t>ct^Qi: 
brunett ^ m. 3. i'/»r. SrdneOet, Pra* 

n» pafTa. 
»tunPJC, la. wVe »ISMt 
&runn ^ m. d. Fureus, Irtfin : !&tiiNtt , Aci^ 

dulx. Fons mrneralifi, Stffa 111 briWflr Ad 

fpntem mineralem proficifci. 
33runnacee, m, 2. Anas. Glancion. 
X>vunnen^ p. p. conf. vnK l^rinn^ 
£>runo(fer^ m. Ochra fufca^ 
T^tunvot, F. Cimolia purparefcens, 
2^run6gä(l, m. 3, Acidulis mens. 
23r»ft6ba(/ n. 4. Os pmei, 
Ibtunelod, k. 4. FuteaU 
Xtunitåv, M. Bidens trlpartita, p/tfvr. 
X>runft, M. £ftus quadrupedam coe^undi , conf. 

JSrånab. ^iwc: ®r)l0(itiD^ Statnm brutit 85tu a5co <J5 co^umB temput« Aij. Stdiiflls^ JBfin tai 

coituni captus. 
XtuttfHtt, M. Magnefia, mineral. 
tbtufteivatten , 94; 4. Aqua putetlla. D^ 

%runei»attnet 
]6ru9 / K. 4* Fr«mTtiis aquahnn. 
Ibxv^OL, y. T«. T, /Effuare. Fremcre* ex, gr; 

Jffifltrrct brJUfor, Ventus fremit. & *rtt^ 

fanDe '^f , Mare sRuans. Snbfiåntivé. Ibtm 

fotibe^ Fi^mirus afaarmn» €on£ ^^t^f^ 

etcxma. ^vxtUtt. 
lbruo^<me^ m. 2* Tnnga ptignax, «vi/« 
l^ruflf, M. 3. Cartrlago. //ir/c: ^^;. Ifttuff» 

acttig^ Cartilagini iimflis. ^tufrig, ^^A 

Cartilagino&s, 
»tttflen , p. p. 3^rttflit , Pf. vnK lMfl<u 
Ibvutm, p. p. brutit , Pf. verb. Ibvytcu 
2>rf , Snhfiafiiu conf. ^ufu^ubbtf. 
Tbxy , v. A. AKOM. Vexare. Tmbarc. TVj 

85rpr. i>/: ©r^^Wc. iy. IRrpbfc »ryibb^ 

p. p. ex. gn S)ca fifen ^brpbl^ bi>noni 

mp^Ct 7 Muhum res illa eum vexavit. 
iBrp mi9 tcF< mcb f&aotf Ne iflns me 
turbes. Ibrp -fig, RtciPr. Curam babere» 
ex. gr. ^an bxx^t jtg om ^It, jllfr opt in* 

JfÄ tittU; Omnia, vcl nibil ei cur«, 3og 
rpr mig ei t^aronif Na cnrow l&rp bif 
ICfef Ne tibi cur^c (it. 
Itein : ^Xf ^ Joco aliquem ^afi vexare» ex, 
gr, ^an mill bara brp l)t9f Fer jocum tan- 
tom te vuh vexorc. ©rp cn f Jr Il209t/ Per 
jocuin quid aRcui tjbjiccrc. 
Tb^y^2XX, K. 4, Vcxatio, Tttrbatlo. Currf, 
ex. gr. ©crtfl g6r inf? 12 mpdPet hxxibtx\. 

Admochnn me bnrc turbant. *^aB "^ fa 
mpcfct brpberi/ Curaram obrutna eft mui- 
titudme. 

-S^ry^fam^ adj. Vcxana. MalelBam wel ctN 
r2in gtg liens, 

Ärrgb * M. 3. CereviG» coSia. Mht^ 
Äi7g^ ^ p. p. verh. Tbxym^ 

fcvygga^ f. t, Fons Rroralis, conf. Ibt0\ 
htm: Ibxy^^Ci^ Fons quilibet, aquaa vel 
loca uda faperftru£Viis.., ex. gr. £n^t(t» 
{rpggo f Fomimlus lotricibus in ufom. ® Jt 
rn en brpg^a of f!cpp , Navibus Inrioena 
junflis pomora conftruere. 

Ibxy^ct , v. A. 2, CcrerMnua coquere , 
»rj8t>Ä p, ft 
3 *^W €6 S5cO Söro 95vd ÄrröffÄte^ M. 2- CetevHIac CöSor» o/)f/iAr. 

fiinci 95r9gpre#drab<te^ Coaorum cere- 

vidte corainaniCflS» . 

^yqg^vi^ v. 4, InJditutia ad coquendAia 

ccrevifiam. 
Ätjrggerflfa ^ u u Cerevifix coariju 
J^ym^W^ N. 4^ ÄdicuU pra cöqucnda 

cercvi(ia« 
JbtfS&^<^^^^^ M. 3» Ahenum in quo cerevi. 

da coquitur. 
Äryggning ^ m. 2.. Aftus > quo cerevifia & 

eJQsitiadf coquitur.. 
KrvggpaittiA / F. I» Va$ »icuitif gr&ndius, 

Hl quo cerevifia coquicun 
Bryllingar /^ Pittr^ Patrueles , onf. ©j^Rng.. 
Ibcyn, T. 3, Ora cujusvis ref/ D<-/. Ätf# 

nen. //»«c: DgÄttfpn/Conf. Wattttbrfn. 

<Dfu?etbvj?n» 
£tpna ^ v. A. 3^ Fttfcum vel fubnigrum red- 

dcre. 2^ty nt^ p. p- ex. gr^ glicffln brp* 

ner jift i frleni. Sole fufcatur puella. . Srp/ 

na Ojlf fralr> Cafeuin, butyium» ad ig- 

licm fufcare^ 
It«m: Hicynar^ Cote acucre^ ex. gr. J^ati 

brpHte fmfwei?/^ Cultrum cote acucbac 

Äcynt/ p. p. conf. i^wigö. 6Hpa» 
Ätync/ K. 4. Cos, conf. SHpflen* 
2>vyn}a, f. i. Lorica, Ä«fi^. 
]&rvn(len/. m.. 3» Lapis fiflilis: coticularis.. 
' Ittmt Cos, conf. Sryne. 
Sbtptd^ Y. A, 4. Frangere. Runrpere, Pr^ 
' »rptcr. Ipf. 95r8t. /y: gjrtitit. Ärutcn^ 

Dffi Ö*. P/«r. »tutnr, p. p. ex. gr. fdX})ta 

någM i tltf ^^ ^inas partea quid frangere. 
' tbt\)ia ihbtVf Diffringere., Sgr^ta nSflPt 

Irofltgfr Frangendo quid curvare ; conf. 

2S&ja. ^an hxit benet, Crus^ (ibr fuffreglt. 

Jliur^, ex. gr.. Sgrpta laaet; Convivmn» 
difceflu fuo- folverc; J^h %aT jog Brutit? 
In quo peccavi? ©ctblwi \fXX)ttT \)K^inf 
Ephippio eqvus; laedirar.. SSrpta fcrWttcr> 
Mantilia in ornatura; roenfie plicare. ^vytx 
fig\,. Rtcipr. ex. gr. ©ittfDoimn trätet \\%r 
Crifis: morbi adeth. -^ttH %CX brutit ftftr 
€«; ei fraflum, vel luxatanT eft. Srpta jtff 
Igenom' ^ Vi vel mpeta penetrare; ^an 
Irpter ^g n4t (art g^tf Incedcn» cocpu» 
9Utir«. Item: Ärj^ta (tf, Defringere. Atrrumpcre, 
.conf. 'Hibxyta. Ibxyta bSrt nngqt> Fra«- 
gendo vet rumpendo quid auferre.' IbxvtCL 
tmot. In contrariuih fleöere, conf. 2)0)<U 
Mter^ Ibxyta cmct^ Peccare, OfFendere, 
ex, gr. gjrpta emot tagen , Contra legem 
peccare. IBrijta någon emot, Aliquem of. 
, Icndere. 'hxyta fram ■, Pi orumpcre. Tbxy* 
ta ifrån ^ Rumpendo disjungcre. Divellere, 
Äryta tgenom, Perfrin^ere. Perrumpere. 
IBrpta in, Introrfum fleöcre, conf 2>w^(ö. 
^///er, ex. gr. ^an Bv5t in i jtenbtliaa 
liltjrct. In caft^a honium hiupit. SinfttJen 
^ar brutit jtg in, Per efFrafta fur irrupit. 
.^xyta lifl^ Frangendo vel rumpendo foU 
vere. Alittr y ex, gr. Sprpttt lift p5 fiett» 
be»/ In hortes irrumpere, Slir Wttttnet 
brpter iJfi »ib bommen , Dum - aggerem 
permmpunt agu». l^xyia neb, Diruere. 
]&r3^ta pS något ^ An quid rumpi pofrit 
periculum facere. Alittr ^ ex. gr. 55rpt(| 
på $t)fTa f In Germanicam finguam voces 
fleftei^, Ib^yta ttp, EfFrlngere, ex. gr. 

. Aan brjt up låfet, Seram ^ffregit. S^rpta 
np bref I Literas refignaifr, conf. Upbryta. 
Ibxyta x\t, Evellere, ex. gr. SBrVttr Wt en 
fpif/ xn tanb; Clavmn, dentem, evellere. 
Aliter , - ex. gr. ÖUDfFan brJt Ut, Krupit 
»ra. S^rpta Ut ilf på nåcjon , Animum 
co?rcitun> remittens aliquem aggredi. 95tp» 
ta ftg Mt, Claufis fiaéis. ertunpere, conf. 
Utbryta. 

brytning ,. m. 2* Fraé^ia. Ttem t Ärytning, 
AccefliTS levis paroxyfinr febrilis, ex. gr. 

^a^ fånner brptnitignr af (rotaui^ Febi-is 
acceflus leviorts perfentrt. 
Xir<{ , v.. N. ANOM, Tndole aflimirari Pr. 

SBrår. {pf. SrnbDe. Pf. ^x<M, ex. gr. 
^nn braööe på fabren, Gemo & moribas 

parri fimilis erat. Item : 2>ra6. Deponeft' 
tialherj ct. gr. Sråé på jlågten, Cogna- 
torum referre indolem. J)et btåé på^Onom/ 
Per nattvärn quali indoFem ei acccdit. 

KrSb^nP, M. 2. Ponticulus feu Ratis terrac 
afKxa,. in ufum ad navium* refaiciendarum 
inclinationero. 

SrSdf^ X 4. Hernia.. Hinct 85råcfbflnb|. 
Bjiacbeciiua^ Utsiiioli. fafiaa» 

. abvai>> asra 

Ibtab, ADj. Triicox. Praecep», ex. gr. 585ar 
icfe f2 bxåb pa ben faFen, In id non adco * 
prseceps feraris. iSråb ' åxttV , ^iii cicius 
tnatarefcentis. ^j&b ftilmb , Aggreflus 
fubiraneus & luconfultus rixantium 9 ttrm, 
jur. JOafwa 6räDf om, Properantcr flgetc^ 

S)€t ir icfe fd kabt oni/ Non opus eft 

feftinare. 2^y2br^ /Idvet Ifialiftr t ex. gr. 

S>et fter icfe fa hv&bt , Non tam ciiu fit. 

^ Scfe (innu bråbt; Abblnc diu, 

ÄraW, vii/e 3&tobb. 

25vibivp, N. 4. Profundum ex ,pr«rupto. 

J^titjup, Aoj. "Ex prsEiupro profundus. 

2>L*ab&b^ M, Afphixid. Mois pracceps & 
iiiopina. 

lbv5X>taflet , Dr. Proverbialiter, ex. gr. Det 
(!er intet i brabfojlet f Longum abelt tem- 
poris antequam hoc fiat. 

d&väbmogeny adj, Prscmaturus. Def\ Ibti^f 
mogne. 

2>rSbriP^ adj. Dives prapropcré faöus. 

Äröt)jf<t/ p. I. FefUnatio improvida, ex. gr. 

©et ffebbe i brSbjfan / Feftin^ionc pra- 

cipiii id accidir. 
3brabf¥a, v. n. i, ImproTtdé feftitvire, conf. 

&tynX)a, ex. gr. sjRan mS' icfe brobjTa 

meb ben fnfen, Haud illa re feflinandum 

efl improvidé. 
aStSbfpel^ N. 4* Axia In peritrochio. Eve- 

hend^ ancorz mnchina. conf. t^^m^fpeL 
ÄrSbflétta, v. A. I. Prarcipitare. ÄrSö* 

ii6ttaX>, p. p. SräbllJrta (tfl/ Praapi- 

tem fe dåre. " 
Ibvit^ K. 4. Contritio, tunitndo vel quas* 

fandoy conf. 2>r3cf. 
Irem: ÄrSP^ Operofita». Opera difficilior* 

ex. gr. * ^an ^<ir fci ntpcfet br2f fir it^/ 

Moleftarum ftudio. rerum diltentus eft, 5Den 
fofen ^«r btäf lueb^jig/ Res illa opcroft 
eft , conf. ^ttfwubbrår. 

Item: IbtdX , Fra^Vio, arithm^ 

UtiXCL, F. I. Machina qua quid iundirar 

vel fubigitur. Comfnf. 2etbräftt. Jinbtafa, 

fuis Ucis^ 

]&rSPa , v. A. I. Quas(ändo ré\ contundendo 
terera. Ibtitab, p. p. fdt&ta Itn/r Linum 
quaflare, fRtåta Ut, Argillam fubigere. 

Item: Ibtitit, Operofd anniti. Omni ftudfO^ 

agere, [ex. gr. J£^c^n br4far grjfltsen meb S5ca SSrd ö/> ben fafen t Ifti rei omnem operam iludiura» 
que impendit. J^mi brofOT DC& fftifweri 
Scribendo fatagit. 
Ärånöt)^ r. 3. JEftus inreneremi conf. 

Tivåne , i4. Tumör inflammatorias^- morh^ 
équin. Tbxm, vidt^ »rtlflf. 

Tbxiu, M. 2, Ruptorum yd fraflorum ra- 
rii genei-is congeries. Alitir ^ ex. gr. 

2Eag lemnabe ifrjn 11119 |ela bruten; la- 

tegram tradidi congcriem vel inanarn. 

gn flor bråte jneb ^olf/ Ingeits homi- imm caterva. Tbxitt, vidi 2>Vö^t £^ 23tott. Ärattae, w- 
</e Ävottöa. ^ 

Ibxliii , M. 2. Fiflura latens, tupti vtlfraBi^ 
conf. Spricta^ ex. gr. Ärufon IfOX fSbt 
en br^tf f In tefta filTura latens tfdeft. Jti|»t 
»en j)ar nStlon brScf; Baculus quodammo- 

. do fraaus eft, fyQ;^i ^elfa ^ar foöi bräcff 

Valetudini ejus labés illata. 
Item: lbxk<!t , Gäll. Brecbei ex. gr, ®fj[tl# 

ttt bräcf p5 mureii, Tormeniorum iftibua 

in muro aperturam facerc. 
Ibxida, F. I. Macbuiuk) iquaquid frangi- 

tur, conf. IbtSfa. 
Ibti^a, v. A. 3. Frangere, vt tdrntn fiffurs 

vix afpartat. Tbxh^t, p. p. conf. Sptic* 

fa, ex. gr. gSr^cfa et %\cii ellet et ler* 

f^rl/ Vitrura vel vas iigulinum frangere^ 

fcii. diao modo. , ^an Ijdx trdeft benet/ 

Os fregitf mado dUio. 
Item: ^vådå , Leviter aflarc, ex. gr. SBtto 
' fa* br6b, jl8ff , p2 pl8b, ?anem, lardum, 

ad prunas frigere. IbxMtX, p. p^ 
^ricflig, ADJ, Fragilis, ,coiif. ©fir. ^ 
ÄtåcMIgl^et^ r* 3. Fragilitas. 
i«:at)t>^ M. 2. Margo, «x. gr. fffiib brJb# 

tatne nf F^rlel, Ad margines vafis. SÄ* 

garen hx fiiB pa brJbb/ Ad fummum re. 
' plecnm eft poculum. 01oter t btnbben fS 

en bof / Ad marginem Jibri tiot^ Aliur^ 
€X. gr. Grabben af en 3, Ripa amnis^ 

' Provtrbhiittr. ©3 på fltaffen* IxSX^ig 
Mbrti propinqviim cffe. 

^r<lt)^a^, PART. Ad margmem usque plem», 

. alias. J&xibbfnU Ad/. Idtm. 

3a . ^^^ tfS $6ra »rft »v^ €Jfa (rtorr, AlTeres ferrft fecare» Com- 

conf. fimpL ^(UfbttCca MbtX ^ Aficres^ 
crafliores/ 
lienii aSribe^ Äbaciw» hjfojiir». ufferarum 
ludo. Hhu: ©ttda br^De w/ @pria i Brä* 

1)C I Tefferif ludcre. Froverbialirtr. ©|S 

in UC bråbC / Audotitate vel imperiO' all» 

quem dejicere. 
RraMapi^^. u^ a- Fruffum aflis^ 
■briOfIS, T. A. anom; A4Iibus tcgerc. Conta- 

bulare. C;. 6(3, conf. Jpatuela. Äri^jlogw. 

Df/: Ö* P/»r. 2>viö(Iagne^ p. p^ 
Xxi^fptl, m; 4. Alyeus. alcaiorius^ 
75våtfta, vidi Hvt^ta. ' 
»tiPa^ .v. Ni 3. Balaeti. SubfiotttivK 3ira» 

(attJOe^ Balatuf.. 
Sfo^m , M, «. RttagiuaC Limbua extremitatem» 

veAiutn ambiens^ 

»rä^rwnirte^ »;. 4. Stigma ob dcUauin 

iauftum. 
2tiitiui/u v. A. a, Urere. SSrJtt^^ p.p. 

ex gr... (gokB bdrnnec, A^urir fol.. Jbm 

Ixmt fiiigreit |»ä Pg^^, Digiro». (ibi uffit. 

SBrlnna fl^ pä nigot,. Uftione. ijcdL y^/wr,. 

•x-gr. Srannff litlj, »efr, k. Candelis, 
Kgnis c«G$, accenfit uti. »rdnna Uflcl/ La- 
terei coqncre. 93r4nita brÄllWin^ Vinum 

I coinbuffiiin diftlllaré. Subftantivh^ Ibxhu 
M4tite^ Uftio. ATdor. IBcinna «f^ vidt 
afbritina. »ränna in ^. »/ä OnbraitiKt^ 
»rinnir uj^^ vid$ Upfatinna- »dnna 
ut^ Uftione démere; 

Tbxhina^. f, r. Ardor,. morh fauciumy fio^ 
9uuU, e^c conf. ö«Ifl6rÄnna» • 

25t^nnate^ m«. 2.. Navii bdlica iiicendiaria. 

Stjmtbar^ adj. Combuftibilia. IBr^nnbarf 
amnc/. Phlogiffon;^ 

månmti, w. 4» Inftitutio ad cocribnem vel 
diftmanonem; Hine: »alWrinneri |. »riTn. 
»itt« bröttntti./ ic cönC /«pt 

»tatmlniö, N. 4.. ÄdiculÄ pro diftillarion» 
vini combttftn 

3br4mmte^e(^ n. 4. Remcdlum caufticutPi. »r^nnfnff, m. 2, Uftfo. lumr Coqtiendr rel 

diaJllandi aftua. Hinc: SLiinArfantog/ f alf* 

bränning ^ k. conC fimpL 
S^rdnmtfgar^ F/«r. yctrpuli vel Rupetr 

quibaa xflaaotia maiia inidflf cam ftagoce 

frruunr» 
t>xinnoffev , k. 4. KofocauflPanr, v. Hht. 
^tinnpxintt, m. 3. Focas fpeculi cauftid. 
löxinu^v^ K. 4. Coiuboihirai Ex^igne vuU 

nus , indufia efi:hara. 
Ibxånn^iutct ^ t. u Ampbemerina , morh^ 
ZHnntovf, m. ColUäivnm. Garfpitea, quibua 

in furnis, fornacibus, calefit. 
ÄVttnfle ^ N. 4. Ufitt ad comburcndum 

quodvis. 
aSritffpegef^ n. 2. Spcculum catiftiaiin;. 

Ärdnwtn^ h. 4. Vinum combuffum. Com- 
pof^ f&xhtOint IxSnnaxt, Diffiilator vihi 
combufti; »ränlPin* hxhntxi^ Inftitutio. 
vel dbmua ipfa cum- apparani, ad diftiflatio- 
nem vini combufti. SSrinivin* Bränning ^ 
Diftillatib vini combufti. SBrantoini panr 
00/ Vås cneum. in uiiim. di|lillacionis. vi- 
nt combufti. 

Scit^ N. 4; ranii, ex. gr. 9ratlt brfe,. 
Panis renuior. ©roft Bråfc , Panis vi* 
lior. Comp^f. JBrfDraFa ^ Phcen» panis.. 

85roJfinttl(r / Mica paniai 95r6bffift»a/ 
Segineri panis. JBråftJFotfia^ Crufta panis- 
conf.. Jimfi^ 

Item r 3ixh\> VtSu^, ex. gr. &fa fitt 
bröb mwxftåbtt, ViÖum alibi qu«re- 
r^ ^an ix i mitt bråb, Viau é mair 
eft, Provirbialinr^ JgrJö cDci: tdft/ Vin*^ 
cere aut mori.. 

»ril^er^ P/«r^ conf. ^^ro^et; 

ÄErit)fiba, F. r. Ad viaum neceffaria. Rem: 
»rdbfd^it^ Modur fe nutriendi cuilibct 
propriuSt. 

»4rét)Pane> m; 3; Fruftulum- panli. Äteriua^ 

JSxitxJ^ov^, M. 2. Panariumi. 

»raöhimttr^ conf.. Kumtn.. 

»irdt>|ljr«e^. N. 4. Fruftum panfe. Prover^ 

oröMptPc, Nunc ad viöum ei' foppctunt. 
alunJr^^ ^ *■ ^*"^^' ^™"'*^' 85» gjttc SBttc 93ae tfp TbtSttcp, K. 4. Nnptfei ex. gr. ^^«^ 
BriOoPr NupciM celebrare. fRiubu tH MU 
lopj, Ad nupiias invittre. Compof. ^ttU 

]&¥&(> r vv. 4. PeAnSy iS««vfffiiMr & avfnm', 
cont J^riitga^ ex. gr. ©IJ % fér Brik 
fift, 9ibi peftus percutere. ^aftöa onbt 
i (rJITft/ Fieuririd\e laborare vel mffi. fBri^ 
(iet, Mfiluth Thorax. 

Itejnt 35rd(l^ Mamnia, a/w ^winnchtS^, 
ex. gr. ©ima Järnet OrSftee , Infanti 

mainmam ad laélanduin prsbere; ^ftPff* 
9nDt i bvificil/ Malum ^uid mammaruin 
paci; Tum : S5rå|!<r p& m (riiHoiiK pant 
na/ Vafia diiUUatDrii vini conibufti para 
foperior* 

Äciffa (i<r/ v. H. I. RfCTpr. PcSua faper* 
biens efferre«. Criftas tollere» 

t^tiflavf, N. 4. Htereditas val facceilio de<^ 
icendennuai', aonf. ZaVaxf. 

Ibtifttttfvoinqt , m. 2.. Hon^a dercehdens.. 
Tbviikbtntt ,. w; 4. Dr/. Sternum* 
]&r6(lbtCb^ v. 3. Statua val £ffigiéa pefiore 

tenns aflbnnanb 
I^ri(l0^nge0^. adv. Adverib pedore.. A fronte;. 
Ibt^fifynna^ r; r. Pllenra; 
Sråftfafor^ P/nr. Trochifci Becchici. 
JbréffFl^mnifif ^ »r. 2. Peaoria oppreiEoi 
Ibtifila^» M. a* Pe£h>rale ftropbiuin. 
]>té(ffftiVci^ F. I*. Thoracia morbns quilibec. 
Tbtifiiodtt, N» 4. Sacchamm candutn*. 
Ibvifbsoåvt, M. X Dolor pefioria. 
2»rdfin?^ttt, N» 4. Propugnaculuin altituduiia> 

ut pe&QS' cegatnr. 
lbvofiinq;a , T r. Oppreffio pcÖoria, «,G#raifc 

coiif. J&tiflVt^mitHtg^ 
:Btot^. Iff. V9fh. T^tyUi^ 
2itb(«^ F. t. Bulla, conf. ISi&tra. Ittmv 

Flici in fonnam bullar,, conf. ]&u(f(a; 
C^ttcC^ m; 2* Indinatio corporis ,. ex. 'gr». 

®dra ca bUCfir Gorpua> ad (almandum; 

inclinare.. 
IbwX^^ v. H. r. Tndinare-, ex. gr.. iSucFc 

llCt) (ufwill^et, Caput indinate. 95tt(fa fig/ 
. Se indinare , conf. ]6uga. 95lltfa jlft. UndltP 

aftrtir jHftun iobiiA. Xnictlft, F. r. Umbellus alicubi in ornatum» 

applicatus, ex. gr. SBucFtor pä felfpflr 

Ephippii umbellar. AUter. ^5rct ligger 

i -bncflor/* In cindnnoa crjnes formati funt.. 

* Sucffor t tronen I conf. (Dtbucffor. 

Ibttcnettr, v. A. r. Dir. JBucHcra^^Är/ CrU 
nes contorquere. Cifidnnos^ facere. J^ttCb^ 
fetö^, p. p. v. ftr^ 

Ibwdt, vide IbUQtk 

3bu^, K. 4. Prsceptuni, ?liO 01l!D« ivlb,- 
Decem pr«cepta Domini. Jpba jeonungent 
tllb f Mandacis Regis obtemperare , conf.. 
j&efallnittg. 

Ttera : 3btt& , Difhim oblatibnis inter llcitah^ 
diiiti, ex. gr. 2)ct tt>ar mitt bub, Ida^ 
me poUidnim foit ©et (llr iiFe til bub«^ 
Id uttrd nojl oflfertur. QJra bub på- 
nåiOtf UdtaHdo quid ofFerre, ål. f&vki 
vide 2^{|^• 

2^u^t>, M, Aphya; (Cyprinus,)- pifi. 

2>ubett^ p. p. verb. ]&fttba.. P/l. IbubiK 

JbnVf^ä^t, H. 2* BapiHum emiflarium , ' an^ 
tiq. Nunc notat Nuntiuia de convocan<^ 
do populo; 

]^ubor^^ K. 4. Przcepmm, v. er. 

2>tiflfel, M. X Da/: 2^uf{eit. W»r.. SaifbYV 
ve/ S^uffelojpe , m. %, Bubalus. 

TbtVi^, v. n; r. vtl 2>U3« fig,. Recipr^ 
Indinare fe ad falutandum, conf. ]&ucr 
ta ,^ ex. gr. ^n bngnbt ftg: f jr ^or 
notti/ UU reverentiam exhibinirua fe in^ 
dinabar. Subfiautivl 2>ugcnte/> Gotporif^ 
prodinatio; 

IbuQt, K. 3. Curvamen.. Tnflexio» ex. gr». 
€n bttgt t& mnrc«f In muro curvameiv 
JBugter pa flålitåbtnt Fili ohalybei in. 
flexiones. ProvirbiåHien ^å bugt p& tt^ 
gon, ObluAantem aliquem fleöere*. Miur^ 
ex. gr. 3 9{c](iCAtt|fe bugten^/ in finui 
Mexicano.. 

^gtig^ADj. Padim ihonrvns v^Ilihucfuf». 

25uP^ M.. 2- Venter. 

IbvXå, v. H. I. Dn ®4f fom bttfiirv Ci^ 
bua vennrem di(lendens« Safa tlt|/ Turgiw. 
dam reddere, val fieri.. , 

Ib^fyVia, F* Ir Explementum' ventris.. 

JtuFgjov^^ ir. 3. Cing.ulttm> ^Q epbip^ 
pium aådrioginuv ^ 

.3* »»^ 70 - mt asut 

Tbutis, ADJ. Promiffi ventris. Ittm: »ttPig^ 
Vöntrofus. Convcxus , ex. gr. ÄiUl jOltt 
åxo bllfiga, Vafa vcntrofa. ©öra tlÄgOt 
bufigt/ Convexum quid reddere. 

»ttfref. K, 4* Colica, fl/wf Tlef. 

2>iiPfovs, M. 3. Viöus parandi cura. 

Ibnla, F. I. Tuber< Tumör, ex. g». Jcntl' 
fOtet f)ax fafct en bula, I^u qucdam pati- 
na ftannea tumorem contraxit. fiSuIor i ^ttf' 
»Ubrt/ In <^ap»f« tumöres, coiif. ©»ulfl. 

H^wlt an ^ N. 4. Textum cannabeum , quo 
vela navhitn , if ejusmodi cenficiutttnr , alioi 

23ulctt^ ferperam pro l^xilndt , Fart. 
abttUg, ADJ. Tumoribus affcöus. 
. :BuUe, M. 2. Mflflula conVexa, ex. gr. @5» 
Ttt biillnr af något 4mne, Aliqua ex mate- 
• fia maffula^ conficere. (gtt buDc brob / Mas- 
fula panis. ^SlbuOe, reÄ*«' ^ällafa* 
Äutler^ ^. 4. Tjumuluis. Dr/i ÄuUrct, couf. 

<Brit)?.- 'Slammer. 
J^ttlletföm^ ADJ. Turoultuofus. Mverbiåliur» 

SttUerfamt^ Tumaltuofé. 
hnaevfamlya, f. 3.. Tumulraofitas. 
, 7butil)0f, M. Clavus, worfr. ^^Wfi. 
»ullra / v. N. r. Tumultuari , conf. (Bny^ 

eiamv4t. 
S^ulttd-^ <v. u Turgere. »ulfta*, p. p. 

Vr, dt llgno aqna imbufo. Alittr ^ ex. gr. 

gnjnljlctt bulnati Tumör fub cutc fup- 

purat. 
%\xlnci^, F. 3. Abfceffus. Inflammatio fuppu- 

rata, conf. ÄÄl^. hem'. Tumör in ligno. 
2)ulning, m. 2. Suppurado fub cute. 
£)utt^ M. a. Inftrumentum , ^uo quid pulfa- 

tur., Tudes: ex. gr. Jgultcn i Cn jlafla/ 

Inftrumciiti triturationis tudes, 
Item: 2nilt, Bacilhis vel pertica teres, ^qua 

quid affixum tenetur , ex. gr. SSultcn 1 CH 
* fJnjlcrlucfa / Bacillus, quo operculum fene- 

'ftrat adfigltur. Aiittr ^ ex. gr, €n wif» 

bltU/ Tcia convoluta* SSuU i tn iPäffloli 

«/i<ix 95pm/ qn^d ef. 
Oiultct, v. A. !• Fortius pulfare, Tunclere. 

3&ultat>, p. p. conf. Äitadfa» Stdta^ 

ex. gr. 95ulta lin, jii!, k. Linum, pifces 

frixos &c. tundere. (RuUo tn «n fpif, Clavum 

infigere. 95uUa finbct/ In pårticulas lun^ SBiw 85u« dere. Sulfa pa mttn, conf. »lapjw. SBllfc 

ta tit n^gotf Xundendo quid extendere. 

85?Ita ut buUr pa fdrl/ in vafis lumo- 

i>es planare. 
]6ultning, m. 2. Pulfafio, ^onf. Tbwltct. 
ÄuiiDctt^ p. p. verfr. Ibin^ci. Pf. 2>utiJ>it. 
X>un^ef6vu^ant, m. 3. Foederfs Jbclus. 
T^iin^e, M. 2. Vas ligneum viminibuj con» 

ftriaum , conf. iniilPbttitPe K. ' 
2>unt; M. 2» Fafciculus. Gonvolvulus, ex. gr. 

@n bunt pennor/ Pennarum fafcicuhis. ^Ap^ 

per^Untar/ Papyri coovolvuli. 
ÄuntmaFate^ vide^ IXottn&t. 
Äur, M. a, Cavea. Cojwpo/; gogelbur. ©lag* 

bur/ conf. /«/i /©cix. 
2>Utbvef^ N. 4. Conceflae civitatis Dipioma. 
IbW^ne, Aiverbialittr. Inconfideraté. Inopi- 

naté , v. pleh, 
2>ute, »uro, Ipf. Conf. verb. Håva. 
Ibiivm, p. p. verb. ISåva. Ff. ®urit. Aliitr 

gSuren, vide SRoreu. 
l^utC/ M. 2. Vas condendis pharmacis, con- 

dimentis & ejusmodi. Hinc: SSIedfburf/ 

Bra£teale vas ferreum. (Stcnburfi Vas cjui-' 

modi figulinum. 
HfuxHctPf N. 4. Jus civitatis, conf. Äor# 

garcrdtr. 
25U6, Adv^rbialiur. ©i bui på en; Reftå* 

aliquem impetere , v. pleb. 
23ufa, v. N. I. Dr. ex. gr. Sufa pi nlflOri/ 

In aliquem irruere, locui. pleb. 
]&ufe / M. 2. Larvatum quid ad incutien- 

duin terrorem, 
Ibnitct, F. Cerevifia poft fermentationem re- 

centiflima , adhoc calida , conf. 5d^ff*J» 

»ttffe, M. 2. Frutex. Hhic: ®uj!frppare# 

Meticulofus quis militaris. 

ÄttffacEttg^ ADJ. Frutici fimiks. 

Äuffig/ ADJ. Fruticofus. 

Ättg , M. 2. Vir ftrenuus & valfdus. Cufiac 
i %tToiVi Ad arma, milites. ProverbiaUter, 
5Dc Äro gobe bujar / Amicö confpirant* 
Compof. .J)ofbllf. Alhår. SRuf , conf. 
Tuggbug. 

Ttn^a, v. A. r. T>r. g5u§a p5 nägon; AU- 

quem inconfutté Impetere. 9$tt§a (URbett 
på nSaOR / Canem in aHquem incitare. 
^U0# (lor^ u. 2* Sude» ferrea mucronara» 

. . Ätt' ^t ^% ^utelf , u. 3» Ampu(Ia viuea , v, GalK 

Bouteille« 
^Zutt, vel 2>attev> adj, Sermone &« tnori* 

bus aufterus. 
jQuttetfyet, T^ ^. In fermona aufteritas» 
2>H)i:bom^ m. Bqxus* 
Zuftxa, vidi 2>o0rer<t/ 
J&y , M. 2. Pagus. Vicus. Dr/C 950cn. Contr. 

SSpn. Plur. Svor/ al SSonOtp/ ex. gr. 

3 »^(lö bl)n / In vico proxiino. JRp ifv5lL 

• Fp f Vicatim. Compof. jgpfoqbe , Prar- 
fePus pagi. g?porbning7 Ordinantla pro 
acdificandis & regendi^ vicis. 
Item: 2by , Accefluj ventorum lenior, quo 
vela iinplentnr.. 

Äpg^/ M. 3. Rus, fl^. £rtn^ebv(^^> ex. gr, 
i^a toqben, Rure, conf. g5cr(j6bi)9b; K. -^Z»- 
jfr. 25pg^. Part. verh^ Sygga. 

^FSS*^ v. A. 2. Äldiffcare. 2>r(»>^ p. p^ 
ex. gr. ©DWa ^11^/ Broar, k. JEdes, pon- 
tes, &c. ftruere. Mter. g5i;<!fjfl |)ienclfl(J^ 
Connubium inire. 23f(|tga f^re ,. Pra?- 
ftruere , conf. 5^*€^y95^» 2^yMa tgen ^ 
Sciuéndo occhidere. Hy^^ct ^a , Super- 
ftruere. FiguratK 95l)(raö f^ Ctl^ orb, 
Verbis nlicujus mniti. Jf)an 3r icFf dt i^c^^a 
gif, irii fidere tre quis poteft. 25)f9ga uVr 
Exfti-uere, conf UpbyQ^a^ 

Itcm: 23j?agÄ, Refercire. Reficerc, ex. gr^ 
®l)a<ra nJlt, Reri» refarciré.. SSp^ja ijop; 
•Refarciendo jungerew 

Xy^^h^xve, M, a. Dominus^ exffruendc 
domua» 

ÄpggFciift^ r. 3. Arcbrrcaurtr. 

Är(TgniÄ(lare ^ w. 2. Arcbireftus: 

Hfy^^qna^ , f: 3. -ffildtficatio. iEdfum ex^ 
Itiuaio, conf. ÄFggmttg^ »x. gr. .^ufet 
flår unbfr bpa^n^i);^ iEdIs exflruaio flgirur* 
^flU 1lär t bpMIinb/ Ii> eo ef!, ut aedea. 
exftruar,, ^fcppé bp^qnnb, Navium con- 
ftruaio. .gt nntt 6p99nat)« fitt;. No^us: 
ffdificandi modus. 2lj?^giiö5>et ^ P/wr. 
iÉdificia qnsris. r«m : ÄF^gWö^/ ^truau- 
ra, ex. gr. gil fropp^ bpöflnaD / . Corpo- 
ris flruaura. 

Tbyw^xnq,, k. 2. iEdificium,. conf. Äygg* 

Zt^Fa/ v. R. 3. Lintea lixivio ad fotionenv 
Scspäaandai eogjiexe;. ftf (tv p- p,. S9tOf a5Dt 71 

Tbyi^, K. 4. Sarcina Unfcorutn poft coÖio- 
ncm aquis purgandonam , conf. 2>f f a* 
Ittm\ Ibyte^ Ipfe coquendi aaus, alias. 

Äj^Pning^ ex. gr. JEIflbrrna iro t bpb/ 
Linrea coaione- ad lotionem parantur. Pro* 
Virbjalhen & tloft bpftf Hominum pc$- 
fim^ notar caterva.. 
2>)?Fnittg « m^ 2., Adus: coquendi lintea» 

conf, Ibyfa^ 
"hylag, n. 4. Soaetai paganfca. 
^ylt^ M. Laboroperofus äc faftldiofua., 
Jöylta ^ v, s^ r. Operof? & cum faftidio age- 
re, JQylta på ,. Sarcmas. imponcre. SBplfa 
pn jig tlåbitr Veftfbu» fe onerare.. , Töyltci^ 
ihop, Sarcinas congerere, 
2}>yite, N. 4. Sarcinulo.. 
^yva, v. A. 2. AquQ fervida noxia qusviV 
vtl infipida demere, iie dolils & ejufmodi^ 
^yvt>, p.p. CdOTpo/ ©eiiombprb/ Len» 
coaione vel: alTatiohe paratus.. . 
J&yrning ^ m.. 2. Aaus ejusmodl ,. conf." 

Äyra. 
3J)yfdtta^ v. A. 3. Cuffodr*- mandare C/.. 

edtta. Äyfatt , p. p. • 
IS>yfdttntngv m. !• In cuftodianr mifTFai 
Jbyfijct, F. f.. Stratuf» in fuili,. cui incu«- 

bant fuesi 
Ibyta , v. A. 3. Pérmurarc. I^ytt, ^^ p. ex. gr^ 
SSpta »ara i »«r«/ Mercem contra aliami 
mercem permutarfr. De bptC t ticnflcr/ Mu- 
nera publiea invicem pcrmurabant.. S5pM 
|iq til ndgot/ Coinmutando quid acquirere*. 
7byt<t batt ,• Permutando fe privare. 'byt^ 
tgen /. Iterunr pernmtare , ut quisque Juurm 
rtcipiåt^ Zyta om ^ Variare; Mutäre ,. 
aitas ombyta.. Zyta meb RJgDir/r Cumv 
aliquö* perinurare; ZyUt til fig,- alias SSptO^ 
ftg (il. 'hyta nt, vidt Utbyta. 
Itenr: Äpta, Partirr, ex. gr.. SJpta CLX^f 
mit Haereditatem* partiri.. ^pttf tof/ Vxx^ 
danr partui. 
"bytt, N. 4. Fc^rmutatio,; ex. gr; ® Jra -flObt 
bptf/ Férmutatione lucrari.. SSptCf ^^ODcI/r 
Commntatio merciuTO: 
Itcm :: Ibytt \ nrf / Hsredifatis .partltio; Ittm :: 
2>)?te\, Maimbis,. ex. gr. Jje gjotUe rift 

' bpfC; Copiofior illis prffda ceflSt. 
25)^ting>. m.. 2,. Nanua,. ftr jaumy con& 
jBtt?grff_ n 1Bt)t SB^ sm fBh Jbyttå , r. 1. Sitiiti. Vett rötunJnm Uzmnm 
viminihut confiriélitm. Ccmpof ^i^ttblftta* 
®m5rb|>tt« / conf. fimp!. 

Hyttitås, H. Filiperidttliu Ulmariit flému 

Ibytttodt, M. 4» Opercalam (icalc. 
Ibyttpinm, m. 2. Ligneolum tcfc« , fuo 

figitur operculum fitiilc* 
J&VVOt , vide IbipOt. 
Ibi^, N. 4. Nuntius, ftrj nuntiati con€ 

]^tt^^ ex.- gr. 2fag toSnfar fmar nicb b<« 

tet f Cum nuntio refponram exfoeSa^ 
CfidPa 6Sb til nSgon, Nantiun td flU- 
quem mittere» 

Item : Ibib ^ Nuntlnm , quod ntttniatur , eonf« 
H^nt), ex. gr. @Jr« fl! håb om näaot, 
Alicui qaid annuntiare. ^ail fottt b^bctl 
Bnrit; Is qui nuntium adtuKt. ^ixa fc<im 
•fcaö I Nuntiura proferre« 

:2;>5^a^ Adjeähi Ambo, conf, löågge. 31 bJ« 
•ba pböt/ Utrinque. 

T^lba, T/ A. f. Nuntiare. Tbi^ob, p. p. ex. 
gr. ©et. bS&ar icfe nd<jot qo^t, NU bom 
prtenumiat. 95^ba til en fammanfomfi; Ad 

conventnm nuntio vocare. ^åba i^op fo^l^ 
let / Populum convocare. ^&ba np \å^at 
(il ftiliUf Nantium* mittere de equis meri« 
toriis in promta harbendis. 

Habbåtcttt, M. 2. Namium adferens* 

å^)S^e , ABV, Tom. Et^ ex. gr. ^ati St fltX 
bått i tal D(| flerningar, Tam in fer- 
mone, quam in a^onibus, prudens e(^« 
1Si!be «» fk^ altib, Et nunc & femper^ 
*^0n it b2bt ^h 0(^ (iff Et formofi 
eft, & divcs. 

%.^^((ap/ rL 4. Nuntium* 

^öSge, i*. 2. Arcus, ex. gr» ®pititlUI M* 
gen f5r bd^^f Arcum mmis rendere. Idem 
froverUaiitif. Nimiuin poftulare iinitU 
flat 4 en bagC; Unea in arcum flefti- 
tur. C9mpof. i^uodlfb^se. TlegnbSge, 

Ircm: ÄSge^ Limbus, «. gr. ®plnita ni* 
<(0t i en bäge^ In iimbo quid expandera 
f^Snfierb%, Limbus vel cratee feneftraiis. 

ObS^etitYdtt^ s. 4, laus parabolicttSi isomL 
»drnffott 

;&.!getlytt^ M. Sagittariue^ 

^igeftritig/ M. i» Nervuiin aicot . 3^Sstt«^ r. if. t. Incnrvcrcere4 fonden f«H 

po/Tw. 3^Sgnet^, p. p. 
bSF, M. a. Fharus, aliaf. Sytbit^ 
IbU, ADj, Permagnui. Ingens. j4dverliélU 

Jttr. Tbalt, Htijus ufus tamum in ferm§* 

ne vufgart 
ÄXI^ u. 4» Rogus. Tyra* 
^51, M. 2. Scapus. Caudex. Truncue, conR 

&tam, ex, gr. ©Jlen fi et trib/ Cau. . 

dex arboris. ^Balett pS menniiFant fto^p^ 

Truncus corpofis humant. 9t}f>Xtiilf Ia* 
dufii feapus, conf. 9)unf4>bSf« . 

Tbilby, vide ^olby. 

I^Sl^tttis^ M. 1. Crabro. (Vcfpa.) 

yb\n. Vide IboU. 

Ib^lxcetf, K. 4. Strues alicubi in propugni?» 
culum, conf. ^^^l^^f^^^^^^^S- 

2>3n9, N, 4. Nifus turbulentu*. 

ÄSngtto , v. D. !• Nifu turbulento egere. 

TbUnqflytitu, adj. Regimmis impctiena. SSSn^^ 
flitig bijlf Rcfraaariua eqvua. 

^Sngfl^visl^et^ f^ 3* AniMtti regiminis 
impatiens. , 

ÄAt , F. 3, Ferculum. Item : Feretrucn , 
0liåt Zitbiv. Vttde dr* tigga pS Uftf 
In féretro jacere. tåi^at pl tSf f Mori. 
'Compo/; ^^jlbär, K. JBarfUbe^ Ferctti teg- 
men, ^iiter Ibit^ vide IbOXt^ 

'l^ltt, Aov. E medio» Abbinc. Altorfumi 
ex. gr. JBitra 'b&Vt n^qtrtf Ali6 quid por- 
tare. @& bSxt ijxJn mig, A me difcedas; 

ihgt hårt, Long^ abbinc (SNcFa b2rt 

nSgtni/ AUquem aliqud mittere. {^em 0<^ 
'biftt/ Domuui öt dom8. Aliter^ 2^Stt^ 
ex. gr. ©drt mrt) fHft, Apage ifta. gMrf 
*Ct/ Abfit. Compof. 21>2irt Ät, ex. gr. SDit 
Hrt Åtf Cd abhmc 0$ fS wibare b^rt 
^Itf Ct fic porrd. ^K\ci tiben ^Sft lif 
Per totum fequens tempus. Iblxi fSre. 
^art igenom , •eodem modo adhiben- 
tur, ac Iblxt St. T^ctxtr om. Trana. 
P/xcm toyM ptrrticulset verhit pefipejkétf 
4xemplaé fuii hciu 

Kota. ParticuU hétc verlif pTéefighnr, iU 
iis0ne fnam uddis Jtgnificanonem ^ éx. gr. 

SJartbJIra. SSÄrtbraga. 55artfallÄ. 555rt* 
fptta. ^Jrtjiasa. S^ilrtroflo. 932rtMfi 
H^u S54ttfiffl»a. $B4(trpifa. S5drt(inba» JimpL In ccmpefiti^ttf eufn bac . farticula ^ 
Partkipim ilUm fempir håbem prafixam^ 
I^onnullit vocahMlis ptétfixa^ ilhrum mutai 

• 3iitt(t, ADn Ufurpatur de to quod Atfi ^ vA 

StMatum tft, ex. gr, ©riitlfn h 65rta/ 

%Kcm tbeft. {)et & \ht^f Su!)iatum eft. 

> SSIifWd |tfrtff/ Non redire vA interire, 

«x. fr. 'greppet ffef iclrta , Na vis ptriit. 

.JfKinma t»d^ bjrtd; Domi &fom. J^m: 

^itXCL, Ono mtnjlratar quid e longinquot 
ex.gr. 5Dat Wrta/ Ibi abWnC- ^Dft ligfln 

£Srtb(an^a> v. k t. Mlfcendo cognltio- 
ni vel diftiii£Hom fubtrahefe» 35ixMam 

X&tthubm, FART. AliquA invltétafi» Defi ff 

Plur. SSrtbutme. ' 
Xartbitren, Dr/ €^ PAkt. 2}2rtbttttfe^ p. pi 

vrr^. Sdra bSrt. 
^iitihyta, v. k. 3. Commotando fe privare. 

»ivtbytt, p. p* 
3iivtbomn4tb, jaxt. cmf^fimpl Tbcmnab, 
Xittttifxoctj v. A. 4. conf. S>r4ftoa bStt 

Particip. ^itt3)XifvottU Dejft ^ Plur. 

332rt^riftte. , - 
^årtban<t^, rAiiT« Cui ddiqnlo animi (hiia- 

tio oamls fldetnti* 
ajartfaOett, D(f. Ef PJun »XrJf:Btte^ p. p. 

verk l^ctXLCL bCiXl. 
aSärtfaren^ Pj/: Sf P/«r, ;öSttfa|rn^^ p. p. 

vwt, S4t4 vitt*' »\** 

:B5i:tft4ta, y. a. 3^ ^oder,c/ OSjrt^ait^l^. p. 
^Strtfm(«n,\:PART. Gcli confaintos. p^ Ö* 

,P/«r. »5rtftu(he. / . 

25artfatb, r. 3. Dlfccfluf^ wff«r^. . 
^ixt^a^ r. A, 3. conC j|4r<l bjirt. P^r* 

:&2rt2ifu(ii , ▼. A« 4« Dindo fk priyafe. Tnh 
^«rt. t;. Äifwo. *' »attgifwetii Dtf^^^f 
Plur^ 7iaxtqifi\t^ V^ 9f : i 

7iaxtq!iiniiT^ fakc. Ji mefnoria, delf cua» . 

Xixtqanq, M. a. Abims. Dtfceflua* 

C&£rtgifiam^ ?&&<>. Qui 4ibur. Def, ^ Plur. 
X>lxt%Min!^, vfrb. igi bit^ 

:6iti(i6tnA, n A» a. AUcoadcw. a}2rt# SBSe rj 23^lf4i(td^ w^ A. f« Abjkett. a5SrtCa« 

(*«t>/ p. P* ' 
S2ttSommen/ «art« Perdkas vd « inedt^ 

fttblama. De/, f^ P/«n ^åptEomne, «erK 

Komma bivt 
TUvtU^e^, y. Aw ^ Deponera Abjicei:^ 

Abolere. </. £^000. SartIa9^^ p. g. 4»nC 

£agaa (ort 
J&ixtmpm^D^ tf Ifur^ KiiHy^pm, lok^^ 
• SLhp^b&xt. 
Sartmifte^ t^ ii« I. ABufiteve. ;t3SremM 

ft«b, p- p- 
^Srton^arniibe^ v//^^ 5^^»^<3;nbe. 2i»arto# 

wafeffr ^ i;i<if 5ratuuaro. 
23ai:tref(2 , -jf^ Iq iter difccflpa* 
33artirefl, takt« Qui in icer fe cantaKc 

ProfedusL 
:&&:ti:ift9a^ t. a. 4. ronE Stfävia JbStt» 

P^rticip^ . :B*i:ttt|we;ii. D?^ Ö* P/ir* 

J8(lirttifhe. 
Xixtxfdt^ TAKt^ <0nf. 3lf tfa ft2rt 
i&2r^mb^ fa&t. <22?^ ^<^ fu£A>n fe dedit." 
25Sirtffaffa^ v« .al. .l. £ medio xemovere» 

Sättffcjföb^ p^ p. 
252rt(l(lm^^ fart. Depcavatutj verii. SMitt# 

ma hixu 
^wfft^infa, v. A. if Oonande ft privaféa 

cont &HnBA bSrt. »Sttflairft^ p» p. 

^Srtfltapa^ v, a, r« StrigtUando vel ctden* 

åo tollere« li^artftrtf pab ^ P* P« 
l^axtfhixm, p* p. vrrju ^fdtit bitU D^ 

^ PJur. TboxtifuxM. 
v ^Itrtflfoljd^ v« A. 2L Ailnendo vel åbltien* 
' do aufefre, coo£; Bfdija bixt. IbitU 

. ff^Iö^^ P. p. 
Tbixtftåpa , v. a. i. <ön£ €(4|7a bavf^ 

S^Srtfläpa^ , p. p. 
Ibittfiåpt, p.< p. vffnt. &livp(t bitt* . 
Ibixtinappa, v. a. i. Sarrlpere. 3>&rffh<k|N 

1^, cont Upfnctpp^ ' ^ 

JfrSvtTomiKt^ vidt %ffc^na. 
»artfpiUb^ p. p. vtrb. &pTtta bitt 
Jbjlttfhilett , fart. Fiirxo. ais^nus. Dif, tf 

Plur. Ibaxtflulm^ vert. etjila båtU 
l^&tfälb^ FART« Divendkus, viHu. &U0 

ja bStt. 
>Ji^Sttf3nt>, FART. Aliqud mUIiia. 'Abtegatutt 
, V9rk. &ånba bart . 74 S5dt SdSt mc mi l^tttåQå, Vt- A^ 4^ C mtåla tolUre- Abri* 
perc. Ibivtta^fn. Dtf. V PUtr. TbivU 
tasnt^ p. p. tttmr. AdpäkfK Tbivttåi 
u ftn, Pawlyticns; . 
, »Stttagen^0t^ f. 3. Paralyfis.. 

Jbittt^p^, v.. A. 1/ Perdcre. .Dir io' ^oit 
ix* p^ intir ambulåudum fcrduur^ l^tU 

tappa^v ?• P- 
ÄSrttotHit^ v/ Ä. r. Detergcrc. JbitUon 

ta^, p. p. Dtfonmtialiter. löitttottae^ 
. Penitus arefcare: PatttcJp, Ibittiot^atK 
J^tttmna, v. w. j» Fcuitus toipcfteie. »Srt» 

ttoinat^A p. p. 
]|^rtwiPft, v. H. 4*^ Auftigere., C/, Wir 

ne/ p. p. 
IbittwlSlina, v. w. r. Pcnitur fliwccfcerc^ 

lbSvtwiftuut> , p» Pr 
XySvtn>än^«( /^ v» a» 2^ Avertere.^ 2^rU 

xoin^ , p- P* 
S>S9/. N. 4* Cabiie- Locns feptQs pro* qnoi- 

vis bove feparadm in bovHi, conf. SpHtO;. 

Proverbialiten ^ngtii ton fontma i Mt mct 
^ l&notll/ lili nemo fe porent ducat*. Alhtr^ 

ÄSe /, vide 2J>og. 
JB>at/ M. a; Cymba; Scapfiar ex. gr. {fgga 
ill oreD B&<n# Scapham ad lim» ducere. 
Op^pttr S2t/ Navictda forii d«flituta. Pro* 
vtrbuUiur. Oifted tlägOt^ f& hStttir Ab 
aliquo recedérc^ Kem dtlerera. Camff. 

I^ta, v» N. I. Prodeflé. Juvarc, esr. gr^ 
• ©et bÄtar intet /«* til tngen ttej, Nihit 

prodeft. ^toat) Sitar bet, ot I4ra ponom? 

Eum docerc quid juvat ? con£ (fifagtta. 
Ibiitfyxc, n. 4. J£dificiam fervandis fcapbii;. 
2>2t(a(l/ M» 3» Scapbx onusi 
|>St(e^/ M. 3; Via, qua icaphia itur,. coDf, 

Bfeppaletr. 
IbSttM^/. T. 3, Emolomentain vel lucrnm. 
:bat8fö(F/^ H. 4. Dff. 3bat0fol^^. Nom».. 

Clbffict 
Sr8te|K^^e/ m. 3;. HérpagOr cujua^ in fift^ 

phls^ ufoa eft« 
Batemttti/. m. j. Näntr. Gaflrarios; P/i»v 

2^tem<lm Him : $B2t<ronni|^Jav m; In* 

flitodo* qiia participea nautam militamir 
^ «nidacc(e: 6c. inftmSi» ioiiiiir& teneDSur;. 2bclcE, M. 2. Rivue,, ex. gr. QRjlnaa fmi 

blcFati RivuU jpermulti. Provnliahur. 

&timm<t Uitn ^rc 4n>»i fommit t äii| 

Principiis^ obftare^. 

ibiam^ N. 4. Peivis. s^doKt t immilfFaai 

fropif # reUis in corpore humano». 
HAdQvin, w. Beccabunga,. pUnK 
3^d^t>/ i<. a» Srramm quodvis, cni incn. 

bandum* ^JtigS4t)i>f Stratnm' U(\L f&ihb 

ttMbet et ftifPf V^n conftménds fub- 

firatumt 
JMb^«/ y* A. i^ Stratum ftcwe, 3&4^^ab/ 

p. p. tx. er. 95dMa fänfleil/ Stcrnere 

le£lun?. SBobba it fi9/ Stratum fibi parare. 
' SA>i)a Unfter^ Srratum fac^re ^ cni quid 

kicuber. Subdernere. (goién bibbac fi^ 

i moln, In nube (o\ occidit» ^ibba tn 
nSSOtt IT Cnfcirif & tegomentfs .aliauem in- 
volvere » ex. gr, afgrotnai' iter faélurum. 
Zåbia ttp f&geiTr Leanm inSruere. ^^>i- 
/»r^. S^jb^a, Lefium flernere. 
IMlt^tänq^ m, 2«^ Stemendi a£tuSr conf» 

J^ilftva/^ r. N« I. Trepidare, confl l^axta, 
ex. gr. Utbett Mftyablrl^repid^vithumns, 
SBefr bl^anbe riS, Tremula voce. 

»dfwaft/ p. Treptdatio. 

löåft»tt^ M. 2. Caftor^ Dif, Sif^en^ P/iir. 

^äfn^ers^d^ k» 4. GBfforeuin^ 

^8Ater,M. 2. Pocu&im.. 

3M98e/ woN* Urerque, conf. ftSDa,. ex. gr. 
9(f Um fhi%f U^iusqué fejtus. JBjggei 
påt onflan, Utriusque nofiräm vonun; 


VåMi^t jtbortta/ in licroque iarere. iRi%t 
^t flafJ, Urriö^ue gcneris. gReb BlggC 

Snbet/ Ambabus manibns, Cbiopo/ 3Mg^ 

cter^^ Urerque. 
Mg/ H, 2. Vcnrer,.tf, p/rf. AUttr. Mfg/ 
ex. gr. ©ibftt gSr no t Mljr, Crcfcentet 
^ie^ in ifimiiHilbs' jam^ exliirgnhr. 

S<ir/ Foilis grandier.. H^rtm trfks $fi i» 
nflrinh, If efrnmtdiy citef. Pufi. 

&4ft/ vfrff 3»elt. 

äilte/^ m; 4. Baltcuni, conf. <9dv&iL £ecK 
frw9rk ^yfnn^tr bmtc meb nlgro ,• Cam 

«liq|UO' certamm iiiira. ^f: f^Q^ ^ ^^qg 
i Mlitev Daoini. iå cauifii> fiÄ;. f&tn $dlit SB^ 75 Tb\nba, v« a. s. Exoan^do trndere fea 
rellere» ex« gr. iBdttba xfcifX (t br3bf# 
Aflérem ioftniineoto interpofito , diretlere« 
f&åffba Up xn bit, InOrttoieiuo iiitergefto 
janaam vi aperire. Un HåbniA% f/bm i&X' 
htVi VelKs qttse corpus flringti. 

lS>int>t, N. 4. Rcpofitoriunr pentile. 

Ibln^, M. 2. SuHcllinm. SBlnfot 1 Ipxlan, 
$ubfatlia in tempto , conf, XnnUbåitt. ium : 
^åtit, alitts. SaSbänf / quéd vide. 

Ibli, K. ^ Bacca. Aliur. Ijbht. Pr. Iniic^ 

Ibära^ Y. A. 4, Fortare. Geftare. Fcrre. Pri, 

l^utett/ p. p. Def^ Ö* PV»r. l^urne^ 
tx. gr. ^an £ir {tn bdrOa , Onus geftac 
faum. SBäten bar itfc (2 Jtl9cfct# Tancum 
fcapha ferre uon potQU« ^toart |dr l^an 

burit bofctt? Librum quo tulit? iBära 
fruclt/ Fruöus geftare. 
Itcm-. l^ira^ «x. gr. IBira öflft» fJt tiSflof/ 
Aliqaid averfari. SSra to5r*}na()/ toJtnljFat)/ 
fér ttJgOlli Aliquem renerationet amicttia» 
profe()iu. 9Sra ^at til nSjjon, Odto ali'' 
quem habere. iBltra Qobt ^jierta fftr nSgon^ 
Benigno cordis affecta aliquem ampledi. 
JBära frotft/ Fmaum ferre. ©ättt WitntJ* 
bdrD/ Teilimonium perhibere. Sftti b!llt 
intet / Tenaior onera non itiftiiiet glaciet. 
iöjra »iJl pn Äber > Senio effe vegeto. 
!Blr« I^Rfter 9J nJgPOr Manus alioui in- 
ferre. Xon j^ar burit tOer ffaO (ira, Vac^ 
ca fafum edidit Tel edicura eft. i5ftra mlr* 
fe f6r nJgOt/ Alicujus rei figBURi referre. 

Pr9V€fUåUur. 5Dct ftir fen fir fJgiu 
Difkorum fidem firmat conlpeöus. Ibira 
PS/ i^^>- «'• «r« 2>c( Mr jts i(fe fik 
^onom I Non ci facultatei fiifKcium. J^an 
fiar I nib ^o< StoRBnsen , men t>ct Ur itf c 
Uln^e bJr« {igi Gratia apud Regem valet, 
fed din fotian td non durabit. 2>ts 4ll{4sg« 
sinytt Tan n^s bita {14^ Inftimtum con- 
fiare quidem iUud potett. Tbixa fig it, 
Scfé gerere, ex. gr. ^nnt bar bon (ig 2r? 
Quomodo Te gerebat 3 iB^ra fig n»d( ellcr 
iBa Ät; Benö ^el maW fcfe gerera. ^m 
bar i>tt inrit tig itl Qaid cömnifiiti? 
;&2ra (ig lil^ coaC iS4ra ttU Item; IbixA «f^ Dcportare. -<f/r«r, «x. gt. 
^art hix Ut 4f ? "Qoo itur? S>ct bot 
of fSr ^onom til fkben/ Ibat in tirbenu 
2blva ()Stl^ £ oiedio quid portare. l^ta 
tmot, Obvmm portare. Aliwr^ «x. gr^ 
® atui ^r emot f Tcdet cibi« iDr t ^ar f< 
tmot/ Ade6 id repugnabat. Tbkta fire^ 
trji/# ^dreb^o. Ib&ta fr«m, conf. ^tanM 
l>ara. Ibkta fy03 flg^ ex gr. fdHu pw 
ningar |0< fg / Secum terre argenmm^ 
eliter r ex. gr. .^dja j^r Bttrit Ut to< |(t 
i jlcrn nr, riurea id ^nnos «nimo <relatuna ' 
.faabiiir. ibiva j^p^ Congerere. jllitir^ 
ex. gr. 2)ct (ar ibop fSr Um, Se invl* 
cem aggraffi fiinr. «^um fon bet blm 
ibop ? ■Quomodo ifta convenient? Ib&va 
iqm, fieportare. Ibita in. Intro ponare. 
Tbiva mt>, Deorfuni quid portare. Alher^ 
ex. gr.. SDct bar ncfc pd tfen^ Glade ruptn' 
illabandum fuic Ibixa ^ittFitO , ex. gr. 
•©et bar jmifnO fSr öeni/ Subverfi cedderc» 
3Mva pa;. Ad augendum qvid adportare» 
Aggerere. Alkn^ «. gr» 3ag iar t>« 
l^on^m ^»nb ^an fagt, DiOa ab eo rege- 
rebam. ^matt ffaB bet t&n »4? Clö* 
«ttndom? Tiritta tx\, Apportare. Alktr, 
«• gr. ©et lar f5 til/ Ica acdåit. ©Äg 

mig ^rn bet bar ti!/ •Quomodo comig«- 
rit, mihi dicas. Ibixd ixp, Surfum vet <k 
iqpo inferiori gefiare , conf. ttpbdtit. M* 

ter^ ex. gr. igJIra np ^nfhmbet/ Caput 
gerere ^reaum: -^ta np får giflt/ VaB- 
^um vei adjeqaatura qiäd reputare. IBSra 
np banttW; ftpf^ Objurgari, Vapulart. 

.fRita up jiapet på en mantel ^ Partem pal- 
]ii ferpentam ferre. £2ta ttpftee^ Sur* 
ium quid gefiare. .Atiar^ ex. gr. ©tt hit 
lipfJre <Oer ntfÄre, Via in acdive vel in 
^edive fert. Sdrn ut , ♦ Foras portare. 
Fxportare. 35dra it, ex. gr. SB^ra 2t 
in nSgOt/ Aiicui quid 'apportaae. Alittr^ 
^x. gr. ©et bär itfe itf Ita non aptum 
vel comrnodum erit» SBJIgen bar ^t t9ett« 
• fler/ In iinifträHi ducebat viai» • 

H^^tarCtt, r. A. Porfans. 'Geilam, verh. Jbhä. 
Snhfiamhé. ^ätnnbc^ Fortatio. Geltatio. 
Adp&ivK 2!^r<tnl>e / Fenilis. Frudifer, ex^ 
gr. ^Sranbeirer/ Fertiliaager, conf. ©årWg. 
Aliter.SSAx^t tl>i Vacca pj^goana* 7^ S3Sr fdSa S5Ar 15H Xåtatt, M. 3. Gdhtor^ Portitor- VeÖotw 
»a^fie^ •«. 2». Owcl btccarmn. 

conf. ^^. . «. 

TMtninq, m. 2» 6c(!atio.. Formro; JJner^ 

ex. gr. 5toa fttoör i hitvJingt^i. Vacoa 

partiiriens' moriebatur;^ SSnmtngé tlO^IVf 

•Tcinpu» pr^nariouiiyi vauwum H $jm- 

modL 
&2rn{leYt^ ir. Soccimuht. Eleäruinv 
2Ufi, Avj. Subamaro»^ conK 2Cmper. 36itr 
i^r^ ex. gr. ^iimlr ffor britf at Mfltr 
ItUpafos ccrevifiam rcddit fubamaram» WeiU 
irt fmofac hifti Abfiatblum äporis eft 
ftbamart ^ -*f a 

SAf{<^/ F^ f- Sapor &bainanis, cötrf. Saffr 
»a«^ft, r. J. Amm-itiWr conf. 2Wff. 
]bafSiia, ▼* w- f^ Amarefcere, conf. awfR 
aSift, ADj. Sup. Optinms. ajpäjle. Di?/, conf. 
P#/. «ci> . «. gr, fieir bjfte «f Dem, Wq. 
mat optimnr* Sitt itbm^ ^t få flora^ 
Ita ftcere-, loptiiminn' eric JpOll tOft itft (ut 
låfUir Q?^ ^^^ opdnrnm lit> neicic.. 3 
i^^a mittå/ Modo oprimok VW^d til bet 
|jfra> In^ meiiaa ihterpretam Jbofif^t M 
llhr Mdiora fperare. Inm: Tboft^M- 
. vtrbidinr , ex. gr. J^n tOtt ttt Uti, ^^ 
0ptiind norir. ^ttjét Ufl bari/ In hoc 
eprimé ribi conftilneris. &om bå^, ex. «r. 
^00 iiji Of dtor nh bet fmafar fom biflf. 

Em defölcre, dum fapore quis maxime dt- 

leaatur. stlr ia» fom b j(i ^UL pä at ffrif»^ 

1IH(|. Cufit naximl £:riberefii; 
Jcem : 2M0tt^ ex; gr. titt oflmJAlM BJf!«r 
Salua pnblica; ®c pi fitt eget bJfia/ Pro* 
prio commodo- confulere». @ira fitt biSå r Ouantum in le eft agere. ^r^afUNI nagpt 
tiv MfUr,' Ad viftom neceflaria haber«. §{• 
^ läaot til S2^f Cibmn fitmere. Sämar^ v. i^ r. Emendare. Corrigere. »atr 
«iat»^ p; p. ex. gr. fgittni oxbf tocb UW 
fCir timrre> Malum \n pejus corrigere« igdt^ 
m ©Uaar w^ ©U© bJktre! DEutme* 
fiora! eitCfa* cfter fMlT fofiT h ftlat/; 
Srrata corrigere; Alinr^ ex. gr;. SBattM^ 
0Jg9t (mit ar 0nbtr> Difcerpmnr qnid re»* 
ftréire , conf: S^tbhxxtt. 35attT« fl0^ Jbi: "éitiu, A0J. CowjiÄr; Melior ,. conf. Pof, ©bb, 
ex. gr. ^aa bKl bittre ^Melior ewidit, 
^iVer Cowvalefcic ©Cl ar Wttgt bÄttPff 
• Longé id melhis erir. SBinta bittre tiberr 
Mfliopa exfoeÄBte tempora; JBÄttfT^Hp/ 
Prerium diroinunmn. . JDft bitr %lX Bättre ^ 
Meliora fperanda. lum : »itjtte- .A/v#r- 
ii/ii/rer, ex. gr., ^an »tt bet Mttrfi Me- 
Sus id Is noverir. ©dra en ting bat^C/ M 
in annaR# Mellus quam åker quicquam fi- 
cerc; SBi ttye fram I In anticum v%l in fa- 
tnronr atiquaiitaloin.. 

SitirinjT^ w. 2. Mutario iyr meliuf, conF. 
56rböttting/^ ex. gr. (SiiifbimieR Kfnat 
pg fil bittlingv • Morbus in melfus mtitari 
videtur.. Mttr^ ®Jra bittriBj / Refipi-* 
fcere, v, tc^ 

Ibi^tt^ flur. coirfL aSoF. 

»icCring, m. a-^ Alccv Harengus fiimo tor- 
refafhis. 

mih, Ijf. verh 25itt&<r. 

»5bcf ^ K. 2. Carnifex» De/ »ébfew.. P&r^ 
]&&btav« ' ' - 

Iftigb^ FAUT. FIcxus.. Ipf. l^iqbt, verb. 
JtJija*. Ifim i asigb. Ad)i6iivK Propenfus, 
ex. gr.. J^an h m\> Öl alt flöbf # in omnc 
bonum propenfiis e((,. 

l^^el, M. 2- ArcDamm quid firbrilé. Dr^ 
»4gbm ««r. »*glar^ ex, gr. S^ft^el 
pi en mirfa/ Oladii capuiaiis arcus* tiinc; 
Stegblgel; k. 

]&ignitts ,- M. a. Fléxio. 

aWj<r, T. A. 3. Fleaere. Pr. ©Jjef. ^f?/^ 

©igbe. v.. 858gt. »ig!^, p. p. er. ». 

©åjia en fapp^ Baculum flicaere. fSåia 
Inåf Geiiu fleaere; Sig ^n* flRItt til 
bet gbba ; IlHus in bonum rednc animum. 
IbÄja f!g, Recipr.. Se fleftere, ejc. gr.. 
JtippCB' bijier Jtg., Baculua curverctr. AUter.. 
£>Ojja figv Seie inclinare. S8|a fig unbotl , 
Indinando ie fobducere.. 2b&{a af, FleC^en» 
do abrumpere, conR 3(fbd|a. ^öjft in ^ 
Inrrorfum quid fleäiere.. fii&ja ttt^ Extror^ 
fiim- quid fleöere; 

3BÄ(eItg> ADj. pcxilk 

fti^lelfg^t^ F, 3. Frexibilltas. 

Xöietfe^ M.3. fnclinario flnimit ex.ip^; 1S^« mf SBdr S5åc 77 Ctipfflfriff obftqw. Cit VRgTiilff flf 0O» • 
UjeffC/^ Bon^ m^iolts juvenjs. Jtttéi 7b6$ 
tilie, D«cIinafio griinmte. OxitUt UiiU 
ftXf Verborum flexxonef. 

ajÄr , t. a- Ftgof r äL ÄoF* 

l>^Fd^ T, A^ i^ Rodro fodere, pårc&rnm e/F 

Roftro eflTodere, Parrieip. ttpBifa^. 
£(Sra^ r. w. I. Foarr, raur^ram e/f, cDirf. 

3^Sma* TfOvila, Subfiantivh ifhtaxitt^ 

Boatus. 
9b^(&^ ' M. 3. Buba Glandiilar fnflammatar 

2^6r/a^ F. I. tfnda. Ffnflua^ 

;8Äll^ *. 3. Frecatfo. Preces. Phr. 'J^mt , 

e«. %f. MUa ffn Wn vel ®Jr<i Mn, Pre- 

ces fonderV 8nna ItlJg en bjn, Fred* 
bal meis annuos. ^SiKtani b8n/ Oratio 
DominL ITVTFoBffnir/ Oradonea eccleiTx. 
Frecea (acrje. -QJ t b^Ren^ In templum 
Tiorff pre^adonam ire» 
IWifÄ; F. r. Faba» %'axW9i SSJttPIP/ Fha- 

ftpras vulgaris. 
OHnt>tx^ Plur. conf. Bofit^e. 
IMne^ag^ k.- 2r Di«s fiippUeatfonuin fefen*^ 

nia & fe(hi8^ 
K^itepfdlitr^ Mr 3. Pfilinias prccationis. 
TUnefhiftr '. 3. LibeUus fiippkiu G«0^ 

$uppl!qu9* 
Ibintfud^ M. X Sufpiriuni fupplex. 
IbinfaUa, v. n. 4. Sapplicare.. Cj. 5Än«; . 
ZiAti^ra ^ ▼. A, 2. Pi^«€ea axoudire. ^Uf 

hitt, p. Pr 
354n^irerfe^ m. 3» Cxanditio precDiiir 
S^nffunb^ Fr 3* Hora pr^cationum iV 

femplla. 
Jiinis, uTr 7«- Artifex 9t\ (Spifex imp^rli* 
tas. f//fja: Oi&ni^a , ▼. n. i. Artetiy 
vel opificiam ineptd cxercerf. 'Ibinifh 
ti, H* Atrir vel opifidi exer€itium rade 
Tel ineptuifir 
Xiv, u. Dr. g« Ur vil ^S iit iWtUr 
Venro feeundo vel velia inflatia dud, JUinr,- 
Iblt^ Pr. Indéc. virh. Ibixd. 
Ib^ta, v. N. a. Dcbere. Oporterc Pr.. ©Jj: 
Ipf. Sorte. P/: JBorf , ex. gr. ^ _ 
Jra trt r M ftcerc debeo. 9intf jlg M] ^^ 3ag Mr 

Id facere debeo. 9intf ffg Mrf Mf M diccre noR debebat ^an bar 
tm lafma bft, IJlius id efla opormir. 
Jthter, ex. gr. ©et (fc o» (ORI>ltt, Wliu» 
tam .erimi partes. 
fi^rb^ M, 2. Narivitas» GemSr ex., gr^ Äoir 
åt til hm tu SyfF, Namne Germanua 
cff- ^«n Utcr ffn Mr> ifrin -pircuk^, Du- 
dt ab Heretde genua» 
Itcm: Hit^, Farms, ålht.. J&dttiab^v^^ 
tx. gr. Sn tecTIt» bSl», Piurtua felix^ 
Hinc: SfUttixb. 
Item: JWt^^ Ratraaaa. ^Sxit SRitt, Tuf. 
fciraÖus. tlroiir iitb, Extra retraaum^ 
SOrMIoflHf Redemtib. retraöu faaa.. ^/|. 

f^r , ex. gr. SDet Ir (ar^ bSrb at gjnr 

Jet/ Oidine fequitur coi id faciendum» ^ti^t 
nr. (BJrt/ viil9 Sgétf Ventus^ 
:b6tba, F. I. Onus. Sardna, ex, gr. Cn 
06tag(Hr bérbfl, Onua intoierabile^ Gm-^ 
fo/ 9Bei)birbar Lignomm c^ibnim fard<r 
na &c. ProvtrbkditeK f jggff f{eil ))& M(i^ 
btt/ Affljdionum quid^addere. 
^«b4rta, y. A. f* Retrahere. Jnre retraéhis 
vindicar*. Ibit^åd, p. p. Jb6nl^ iti-^ Ro^ 
tra^u quid fibi vindicare.r 
hivteftiUin^, m. a. Ftetium retradna; 
S^dt^iQ/ Ai>j. Oriundua, e». gr. Jf^an Sr ^Stif 

hii iftdn {)oDanb , Ex HoUandia oriQndus. 
It^m: S^vt^tg^ Fértills, ex.gr. Sn HtUi^ 

iUx, Fenilis äger, conf, StudtbaU 
XivbiSb^tr t. 3. Fcrtilitas, rair^^ 
256tb9tittr M. Jus rettadus.. 
hitfaft^ MjiShé. Vent%) eontVarib retenm^, 
J&itia^y. A\ u fodipere. Ordiri^ Äirjat^^ 
p. p. conf. åejFiina^ ex. gi*.. ^n Barr 
iabe \\tt M iåUM, ita fermoAem exorfur 
eih ^n birjat Slirita aanmal t Sene^ 
fcere indpit. Aati {far Wvjat itteB bef/- 
£0 itichoavir^ $iU Uti^t rfgtUI/ PJuerr 
indpir^ 
Jbitfttn^ F. bitiamv ex. gt; titt Sf tflTe^ 
naft til rit lifriattv ftiitium fbluitiiDodo boop 
. abfoliitur. ^iH hixiau af Sut, Sub iniri(F, 
OAni. J^aA tvav i Utim gol)/ niitio^ bontiy 
•MT, conf. ^gj^nnelfe. 
S^re^ a; 2. Locua einp<»-!i, tibi^ meKhtd)^ 
Kf^ ftatd temFor» onf^i^åi M^fo coti^ 
veniöiit^ 7S •855r Hab Hioåb (Tap Icem : Hive; Marfuptam. GnlbBårti Mar- 
ftpmm aarets refertam^ ' 

756$a^ r. i. Bombarda. ex. gr. ®fj[ut« 
meD iii^i Bambardfl ferire, conf. ^SfJQta 
4if. Comfof. iBifl^f Sera bombardz. ^Af' 
ptlM/ Boitibardae fiftuia fen tabulns. Si|< 
flott, Idna boiqbards. flMM^Off / Bombar- 
Ax (capos, Äonf. j!m^(. 

Item: Vc%a, Thcca, fui ^nid ingerUur-in i$h 
Armmemit V 9iusmöäu cont SAttiglb6%a, K. 

3^ofl^> T.>u !• Fördas moliri , 4i< effbdUn^ 
dum vd MpitUnium quii. Dr. tsx. gr« 
^dfla f {orbeQ# In terra fodere. {BAfia 
yi l)5tttt# Jaimain fimius incmiendo ape* 
rire rdle* 

^ji(le/ K. 4. loftrumentucn , cujut nfus cR 
dum 4aid vi eruendmn vel aperiendunu 

"^bta, y. ;k. 3. Mulflam eroearej iconf. 

]&dtet^ Fr. Iniic. virh. Ibhid. Alittr. J^&« 
ier ^ ferpiram pro Sitor. 

:6&tor, P/irr. Peoonia muiaatitia. Muiaa, 
(Conf. ptttft tVtte, ex. gr. %ita eii ve/ 
®IS CK få Ut^, MqlÖa fmnirt» ^ijgaa 

' hbMi Muldain folvere. £jaga bikor pil/ 
Muiaam irrogare^ iiiivc : SbittiptsmijikSMi 
ftcVLTUA nmldatitia* 

^ip^, Plur. Fcmoralia^ v^ pltb. cont 
3&^n^^v. Compe/. S5éjf(«at, Vinculum 
qao fémor^la conSringuntur. f&ijCfnapPi 
Clobulus fcfnoraiknn. f&iflUiniM, Fieino- 
rali aflutum transverfum , conf. fimpl. 

Xip^^ H. a» Saccntus femoraliam. Hine: 
fSij^r^tK ntf conf. SidHtr. S5tpfK(f< t^cti' 

lltng / Nammus fervandus' , quem jquis 
fccum fcrt. ©éyfjrf* PWUiUjar I conf. 
4gdntKpenmn0ar. 

€^ Not0^ SlJgra frimmairte urb/ fom Ik* 
jioj meb tcnna (offiafmen, flriftoa< ntt, 
cfr^r aOmJnsa brufft, tnrO K> ^ bdr4 

i)St f&taiB/ QQedam vocabula peregrtna, ab 
hac Utera inciptentia, ufu jam racepto per 
IC fcribuntur , qujt ibi qivrras, 
Cabtnet/ w. ^. ConclaTium interitis , v. p9r[ 
litmx ^Abimt, Arcula pro condeadis pre- ttofis. Hinti Witrabhiet/ te* AlUtré Jt^ 

«nngcn< CabiH^t, Coofiliun Kegia minns, 
^blio^ Ji. 3. Gadaa« Morhua« pt/c. 
^atet, M. 3. Adolefens, inftitutioné Re- 

gia peculmri publkd Inforinandtu & exe- 

reeodus. 
£affe, N. CoflTea. Oaapo/ €ajf(|ni, Taber- 

na ubi renditar coffese poma. ^AffefaRttOf 

Vafhilam potus coffec. Saffctofarr/ Co£h»r 

potua coflos; 
^älabas/ m. Cticarbita lagenaria, 
iCalen^ev ^ . m. a. Cakndarium. . Dr/ CiU 

lett^ten. 
Cdtnfet^ M.» CampbonL 
Conal^.M,'^. Canalis, v. lat. Abfitmh 

Canalen, Fretnra ificcr Calliam ^& Bit- 

taBniam. 
€<tnatiefogtt, m. d. Pafler canarienGa. (Siprnf! 

SanariefogeU Loxia. Chloriis. 
Canotlefti, »/ C^USivum^ Semlna phala». 

ria canarienfii. 
Canctxiz^tét, m. Vinum canarium* • 
Canariefoctet, k. 4. Saccharura canaricam. 
CameUer^ CanalHi^ viét Cam^fer^ k. 
>Cc^neI^ M. Ctnnamooram , ii/i«r €<»tteFbatP. 
Canon, m. 3. Tormentum bellioum, conf« 

etydt, «x. gr. ^Fjuta ntcb <anoit€r, 

Tormentis fenre, Compof. €attonfllla/ Glo- 

bua tormenti. CinonfFott/ läua cormea- 

tonum. 
Canonab, m. C tormentis pugiia« 
Canonetd, v. a. r. Tormenca explodera» 
£anonifera/ ▼• a. i. Canonizare. ®$ra tn 

D9D mcnnifFa til i^clgon. IbtutM i pif^ 

Cönonifte J&idUtna, Libri canonici« 
Cdft^ter, M. 3. Cancellariufi. Xompif. ^of« 

Cancer. 3(cabenite C^n^Ier , cxnix. fimjd. 
Can^lxz^ 19. Cancellaria. Com^o/: San|(if« 

CoBegittni/CoUegium Cancellantt. Saniite* 

fltJb / Collegii Cancellartx Confiliarius. 

€an(ilte ^ebpr/ Tecunia minifiris Cancei- 

iaric iblveuda. 
£«n«H(l, M. 3. Ganeellida» Scriba« 
^ daip, N. Capiit rél PiomöntortiuRi r*r«i. sMr. 

CdpeO/ N. 4. Sacellnm. 
Item: CapeU, Muficonim crdo* -^pfiCapcI' 
kti MuGcomm «rdo aoUcui» Cat> CaK ^a9 €^» rp CaftUcLn, M^ Jr Sacellanof^ PaRorani eccle* 
nae conAniniJter. 

£ape(tmiflace^ m^ %r Dkeaor muficef. 

Capttaf^ N. 4* Sor». Summa pecuniae extnr 
nfuram. Capat, coof. ^uftt^u^floL 

Capitel^ H. 4^ Capat in libris* Dif. Capftr 
tet. PlucDef. Cöpftftn. 

Itcm: Capiter, ex. gr. 2>«mc<IDRef| Cook 
liftoriam; ecdefiafltcam ad templum cathe^ 
drah. (Dttene C«piter^ Convencus ordi« 
nit eqneftrif, . , 

Capitm, M. 3. Centcrio. 

Capitufer^t^ v, w. .1. Ccrtis cöndltfonibuf 
ie tradera, conf, Bagtmga. Cctpitu(a|ion^ 
Conveinio ejusmodu ^å^ti ont (eMqra* 
ttf tUtt inipixrabt, nar De ^iU må at 
ifmerenf fomma meD lienfrcit^ al fifnxr frg 

Captfol, M. X cohC Uttftfprins. <8f2re 

captiolef, conf, 6Mw. 
Capri», M. Caparis. 
Caraetet^ m. j. Tirolos manerii». UtVlfft^ 

tittl . 
Ctttavattr M. i^ Sbdetaff meteaiorum cnm* 

CDmitam, per dlBferta Aliacica; & ffl{!a|^ 

af ^DUontie , «<6 Deva^ meDftliev fom ref<r 

ivenom De |[|(aHfF« 6rnarncr 
CarbunFefy m. 3. Carhuncalus. Dtf. €av^ 

buntlm. Flttr. Cdtbunflar. 
CaVDbeneDicr^ M. Carduai benedifiusr ^Jan#r 
Carbtnaf, m. 3^ Cardinalis; 
CarbmumtiM, f. Cardamomum; 
Catbue^ m« 2. InvoJiicram chartaceum , qno 

certa qnantitaa tabaci, pnlreris pjrii &c, coik 

tinemr. Hinc: €arbu« # Sobaf/ Tabacum' 

diflefhim ad fiimandum. 
Cava(en, i9* Garelia. FinUnJiét prpvimfg. 
iAvmt{in, v. Color cramefinoa. <Satm9ilir 

titt. Robrum cramefinum. 
Cavne«U m. 3. Carneolus, /ttx» 
CaroMtt/ M. 3 v CaroUnuar mvMå »gimtié' 

in Sveciaé 
Catta r F» I. Mappa vt/ Cbarta, a/iaf AanSi 

carta. Qeograp^iff iSAtia, M«ppa geograv 

phica. (Karta m^t dSelarriii Mapp« la- 

cum Melaren ejJiibens» Alisety ex.- gr.. 
. S^et f&ill ft\fm$ pi (aita> lu- cham» £gUr 

Iku» id^ icribcadUD». C<»rter, N* ^ Com^entto die fugitivts ext)'a« - 

déndia. ofiocreR< foiimielfr om vpmma» 

rel uttefoerering. 
Cogd, p. r. Fifcosr ex; gr. ^aftta ca§an 

om (Snbcff Fird curam babere. Stronanf 

Cafa/ Fifci»regai; Hinci Ca^dt^ m*' 3^ 

Minifterr cui filcuf concreditus eft* 
Ca((attje,. f. 3» P/nr. Ca(tanier^ Fagi ca- 

Aanec JFruaufr CTaiiollie trJD/ Caitaoea;. 

(Fagus.) ^ 

Caflell^ N. 4. CklFellamr cdnC &laM» 
€A^Qft, M, conf. ;64fn>er, 
CaUd)t^, u, 3«. Cateehumur. 
Cat^eDer^ m; 2. Cathedra. D*/ Catf)ebreirr 
Cat^oiif^ »f. 3. CflthoUciis; PiBpicola. /i/jic: 

Adj. Otat^oIJE, CathoIiniB. 
iCatoptriFen, m. Dtf. Caroprtict. Jjran om? 

fhrnart 5r9tnin4 0(( jterfaftninf*^ 
Cattutt^ K» 4. Textum ex- låna bombycrntf^ 

ilaribaf diftlnaiim« Hint t Sattnnl tx^U 

rt / conf. fimfl. 
Covafotie/ n. 4. Cquitanxfr K GalK conf^ 

X)^tterC ^iffc; Ca>»a(eti^, m. 3. £x 

eqaitani" quis*- Ifia» & Artis- eq^itandl 

perints. 
Ctfvatjev, iC 3. v; Ga/f. P/ivr. Cavaljeter; 
Ca^iat ^ M.. Efettienranr ex oviis fturionum; 
CtX>ev, M. 2. Cedrus: Z»/ Cét^teir.^ P/irr,. 

Ccbtar, aliat Cebertr^lb. 
Cement, n. 4. Gluten argillaceumr quo' 

jnngantar lateres» conf. Viitt * 
Cetifor, M. 3. Minifter publicur, cujus eft* 

Icripcorum imprjmendoriim cenfuram agc« 

re; Hinc : Ceiifiir , m. Cenfura* Cettr 

futita, r. A. I. Cenfuram agere in typo-- 

graphids. Particip. Cenftirerab: 
Cetitnet ,. m» Cénrenarina. Modus ponderandiv 

fiicir 100 ®f4lpttnD. Plur. Centnit. 
Cmttat ttaft^ u; Via centtipeta vd caflk 

trifttga;^ 
Cacemonie, f: 3.. X«'emonia.. Ritm folenk 

nts. P/un Cetemonier. Hinc v Cetemor . 

niel, 19. 4. OrDntng om ^m^ iDitr 1^11$^ 

Tm tilfilev ik i adi tu^i. 
Cetemonte tn^flate, u. Regi t cxremonut:. 
Cettepartie, i^.. conf. $5cfra(ffntns< firef. 
€fyamc»r M«. v: GM. Sedftii mcD tmp 

flafl/ n4i^ (^ MUgnSr XMW ^^^^ ^V ^P ^ €^ (Sit ([it (Tom Cftampfgnofi/ vUe Ädjftwpfttloti. 

Är tetfiimmd/ fom Ofwerfki Giwré/ es 
ek/: yttsMiagteiK rnirorare. 

Cfeemie. f. Chemia. e*r«tt m tromt* 
gmnDamntni f«mmanfi|t(nftt9, o^ flttet 
ittt ntréita 6cra< tete mifeifte o(( eefTaffKU 
1^ Hin^ t Mj. Cfyttnlft, Chomicos. 

C^itttr«ie^ T. Chirargi^ ^lltflixt UAfiVL 

utgi. 
<|>or^ N. 4.' Chora?. ff^oret i ^xUtif 
Templi chorus. ^Ottå^a, PaUium epitbo-' 
jfale, certis riubiis deftinamm. S^or i Ultl« 
jlf; In muficis chorus. 

tf^riflen^ Mf^äivh. Chriftianui. Dtf. V 
Plur. €t>xi^m, ex. gr. £>eR €&riftn« 
1 JraH / Raiigio CbrifUana* Ittm : Suh/tan» 

tivi, ex. gr. gpra lurfar o^ ta 6]^ri(lea# 
Tttrcarum qoaittor« & unos Chridknus. 

a^ti^Bn^cm, M. a. Doarina Chrifti. Re- 

. ligio Chriftiana» ex» gr. ^01 åt ^cmitia 

i jtn €^ri|lenDom , Religionis Cfcriftian« 

. ftahé gtiania eft, conf. C|>ti(iett^et. 

C(>tt(lenM/ '• J. Cbtiftianiimufi, coii£ 

Ct)rtfllt3V ADj. At&mo åc moribua Chrlftia- 
nut. Hiuc : i^i/v. C(>vi(Uigen/ CbrifHanl.' 

€l>vifina, v. A. I. Baptizare. Cf>tiiina^/ 
p. ^. conf. Oip^i* 
. C(>viflmn0 ^ m. a« Bapttzandi a£lus , conF. 
IDop. //ine: S^riflniltB * baril/ Infam 
i)apcitandt3S. 

Cf>rottologie, f. Chronologia. Slbetifnittg* 
//luc.: /#///• Cf>rono1o0tfl , Chronologkas. 

Cf>uvfuir(}e ^ m; a. Elcftor Impcrii Rom^ 
Garm. Hinc: Adj. C^utftttfUtg , Elefto- 
ralis. C(>utfut(lett^imc, n. 4. filedora- 
«uB. C^ut ^ prins , Princeps Elefioratus 
b.'ereditariuf. * ♦ 

4!iitobev^ ii. Cmndliaris* B^j^ Ciftoftten. 

^croctKober^ Cifinabaris naciya. ^S^KX^ 

(ino^Ctf Ctaoabaris faBicia. 
AitUl, H. a. Ctrculus. Cyclac. D$f. £irfo 
. (M). Biiif. Axxnax, t%. gr^ g cii cirfd, IM^ fn centro drcQfi« €<rnar »a gl^fift; 

In globo circull ^jfa CA <it(el| CiriTa* 

lam fortnaré. 
Itcm: CitPeC^ Circinus, esc gr. 9ot(I <ft 

(irrd, Circfmtm facere. 9km lllCd (ivIUm 
, Circino mctiri» 
£itPe{bSge^ u. s. Arcqa circulu 
.^IrFelvitii^^ adj. Circukria» 
CttFetote, adv. Ctrcalatlm* 
^iÅx^la, v. 4« I. Actumé fiicere» QotC drci* 

no demetiil dUrPIa^ , p. p* 
CitÄt>eU^ N. 4. v, GW/. c«b£ Stolta. 
Citera^ v. a. i. Citare. &ii»i nSr CS 
. ouctor anrlrrr (iDat> otibrc fagt. ^//r«r« 

£ti«ra , vii# 6t4mma. i/ia^ : Cite# 

ting, Citacio. 
€xita^ ^liat. 2itr<i, eonC 
Citrott/ M« 3. Citrus. Tomam dtreuio* & 

txonixåb, Citfua tnedica. Sitron(Eai# Cor« 
. tex mall cttrei. £ttroft UfteUg , MellfTa 

citrea vel ofHcinalit. 
CI^S^ M. 3« ClaSis» Hominuin renimrc cer^ 

ta divifio. 
Clai^er^ xf. 4. Inftnmientam nrafic. tangon* 

tibus , qui chordas pnlfant , inftruäum. 

€lavt£fmbal, conf. CT^mbal. . 
CTerF, m. 3. Clericus quia. £(etPert/ H^ 

Ordo dericcs* 
Cftmot/ N. 4. aima, Äfiar. £.tsftfltef* 
(Cobebev, m. Cubeba, Dtf. Cobebrcn. 
CoCiP, M. Colica. m9rb. eonf.,5(en4 Ttef. 
CoUegium, n. 4. Colleghiin. P/«r. CoUt^ 

locis. Aliter. jprofcSor^ma* collesUr »t^ 

^cabnnkriia. ^ct ir/ beral private forea 

lagningar I FrofelTomm ad Acadexmas prs« 

Icdioncs privatar. 
. (Lölocixoint , 'm. Co!ocynthis.*CCucmnif.) 
ComeMant, m* 3. Comcndus. 
Comet>tantfla^ f. r« A£Vrix comico. 
ComeMe, f. ^3. Comoedia , e)f. er. $f»dt 

<onkbief ^ Gomédiaa agtre. ®a på ipmc 

bicit/ ConKcdiam rpefbtuin iré. 
^Comet, i<«»J. Cometa. ' 
,4^tnm€tn^, m. rer«. wf/ir. ex. ^. ®eS 

nnbft nlseR^ cemmaiitof Prstoric alicDjas 

poteftaii fubeffe. 4>öri ffjrfaftC et €0m< 
\ fn<mi)0; Goboftem enulk* S^ril cpminaB^ 

^ £Qny ^ . ' dem 

tommtn^tta, y, a. i. term. milit, ex.'gr, 
dmmtnbtxa tn Uiii^åx, Exerdtai pis- 

tflc. ^on åt commrnDerab / Juflii praeto* 

ris tthtfk. 

C^mfnerde^CoUe^tum/ k. Coilegium com* 
rnercii Regni. Commermi ^SD^ Collegit 
commercii Coniiliaiius. . 

Commi%, Dr. Ht>mmiihxib, Panis militi- 
. bus deflinatttin. dommijllåbt # Pannas 
militarif. 

Commigdtte, u. 3. Cocomiflariut. MumrU 
. ff0jii«ff pjKU/ci. jP/«r. Cötttmigatier*^ 

Comnrigtoti^ m. 3. Dn ex. gr, .^fma ii<« 
got t COtnittif iOtt^ In mandatis qaid habere» 
Witiiiia commtltooer / Cotnmifla expadire 
Htnc: Commigiono Seaeterare^ Legati 
Secrecarius. ^ 

Icem : (Commtgiott ^ Confeflt» in ipeciali 
cauflt å Rege ordinams» ex, gr. UUt^ 
ningt (Eommiitoil. Sfogt Semmi jion/ conf. 
/wp/. .Stiffcnt ®tiAbrr« €0mmiéii»t/ Tri. 
banal fingulare «b ordinibos Regni con* 
ftlmtuRu Alittt. Commtgtott , vocacor 
dtploroa, qao tempore belli piraticam exer* 
cere alictti conceditar. 

<ommtgioti4r/M. j/v. G4IL Cui quid agen» 
dam vel «xpedienduin commiflTain «ft. 

CommttttiOtt^ M. Sacrs Coen« ådminiftratio» 

Commtmicfra, r. a. i. Communicare. Cem* 
iminuera^, p. ^^ con£ aTeö^cfa. ///I- 
#rr. Commttnkera, Sacram adire cce- 
Bam. t/fiie Commutticont^ Qui Ikrani 
fldit atnain. 

Compagme^ k« 4. Sodetaa, conf. 7ho\M^ 
«c. gr* ^anlMfrt eompognif V Societas mer- 
catoria. 0S t COtlHK)(}Qie/ conf* ^ogci bH' 
lag. 0(['3nbif!a Sompa0nict/ Sodetas 
commercii Indici Oriehulis« 

Item : CompA^nte r CenturU mintutn « ex. gr. 
^an ^2r mfb fammd Slmpagmc/ Elden 

centuriz adfcripnia «ft. 1 

Compag^ u. 3. Amaiioin. Pyxia magnetlca. 

JDr. oc gr, gftcr Cl^mpafen/ Prout ad bo- 

reiiin firat eft, conf. di<Scompog. 
€^twpU^kM, M. 3. v. GnlL Piur. Compfif 

metuer. tlin<\ Compnmetsteta ^ v, 4^ x. CTön fit €tn<tpt, v. 4, Scripram protofypnin. S« 
$r«flé (onceiTt / Sacerdotia condo £cripca« 
Froverbtalhtr^ ex. gr. J^OÄ fOJÄ Wt flta 
COncepter/ Idc« ipfi tnrbai» iu€rf« /ifm^c 
€onctpt P^plf€t9 Vilioris mäter» cfaarta^ #>: 
po»* ®frtfpapper. 

Ccncert^ m. 3. Concentui muiicQ». 

ConotrS/ M. Creditorum, de «ria altem pr«N 
xaca partt folutione, conventua* tirm. /»n 
fBoxitnåmi iammanfHiatibti til httsMnt 
af tu galbenilrl egeabom. 

Contltiott/ M. ctiVc WWtct. Aiiuri tx.fr. 
4>artoa coRDitiiw iot nSfi^n, In nimfteriuiit 

. apod aliqaem receptum efle. 

Con^ittomcaO^rART. Dr^ ex. gr, <En tD^I 
<0n1>iti9ficr4)ft M, Niddiorls compaaio- 
nts liber« ÄUter. Condinoneoid , vidt S5C' 
ffaffi*. 

Confect^ »C4 'fiellaria. Duldarte. GåU. Con- 
ficure» • v 

Conflfcera^ ?• a* i« Confifiaxe* Conftfce^ 
y^/ p* P« 

Cottgreg , M* 3* Cbngreffiia Legatomm. 

frtft o* Wift» 

^nftmctttr , * Ic Gafl. ConjonOsre. Plnt^ 
' Confun^tiiret, 6a(mia< bcllgeoifet imd^ 

hin regeroifbe , t^r lU><ni(ifi omffifittt* 
Connogement^ k. 4. Lihelhis» niercuun cum 

navi mhtendaram defignaciouem & defcrip- 

tionem continens» gubernatons nomne fig- 

nata. (gli af ^Itippwt MUxiviMh febrig 

fom nttDifar be meb i^w^m fSnbr lOAr^tf til 

oiitAi o(| i^cfaffipttl^ct. 
Ccn(Iflorinm ^ k 4. t», /ar* Confeflua .ft. 

cerdorain» Forum eccLeliafticnm. Flwr. Cotu 

f[<lorkr« 
Confcuant^ m. 3« ^^onjCbnana litera, åli§§ 

WtetCyDing. 
Conflapefy m. 2* In ^ rormentaria. aniKtium 

primarius» 
Congitittctkf ^ K.. 4, Literär^ quiboa ad quicy 

. quaip q«is conftiraitur. 
4;oiitant^ Dr. ex. gr, Sthpx fir CiHlt«lf« 

Prsfente pecunia emere« ^tttOllfC p(nttin« 

got I Peconia nVmierati, 
Contert^ M, Contextus, 02 fållad bfff foitt 

. cgeniHgeji utgår en iFrtft# Utom MtaxxU 
fimgar iKft *»Wt. - .^^^ ^ fö €en COtt <Sre !Dab Center w. 4. Gtf//r/» Contoir. fBftnirfef 
et Tuni> t^r fPrifmng c(Ur r^rtrf^iKr ^afr 
«a< fär linitv. 

Cotiterfe][^ k« vii/# portt2t. 

4ottlf rfeiote , m. 2. Imsginnm homflna- 
rum pȀor. 

^onttabaM, v. Gäll Cotittabattb marofr 
Merces probibitar. gftrfeubSC XOCtt^X* 

Conttatt; N. 4. Coiirra6ltts. Poéttmr. Plur* 
Contracter* //«0si: Contvact/ Certarum 
parGeciarnm tra£His, prspoiira ($rofi) in 
ccett&dicis fabordinstus, 'AHur Coittrafti^ 
AdjiOMf Membris perftriftus, 

ConttoVi, M. Infikutio, qua adionet vef ope» 
ra unius » obfervationi aherius fubjeÖa fanti 

0n anftaKf (»ari^envm ben tm% gfcnttil 

^ taft tmff af en atttiart pr6fmii<. Hinci 

CotftvoSettf^ r. a. r. & Contro(5r^ Pa- 

blicuf in ejdsmodi negotiis minifter» 

Cofltte^ v, w lat. Ittde Conifl, ^i/. n/w., 

Xoiiv<9/ v. Comitams m defeniionem. Hhtei 

vnK Convojer^ Silja oiet^ (il iijgoni 

fSfcrlee cBcr ftrfmar. 
Copifi, M» 7. Copifta. ExTcripton, 
Cotdl^ SI, 3, OoraDam. Hur. CoraOer^ 

Corttfac licbophyta. 
Covton^tr, m. Corimdram, Corioafrff fr9/ 

Senmm Coriendri; 
C^tinteir, flmr. Paflute min, feu Corin- 

tkiac. 
Cotftef/ «• 3* Vexillifery •mtamsj conf; 

ItfRi: Cotnet, P/»i^« Cotneter, Linguls 

«b fnduntento eq^iclf mttlieram in orna> 

tum peodentes. 
Corptal^ M. 3. Decurio, f/mc: CbrptaU 

ffap. K, Mtmptthis milimm m cencuria; 

fatätviCiff^ 
Cortectur, v. 4^ Typ^*» prinrnm impreflum 

cotnceadnni» ^ ' 

€ortafp0tit>efit^ M. ^. Cui« Ikeramm eum 

aliquo commerduin. Hlfui Cortefpönf 

Cotnnwtbfe, conf. Roflittte* 
. CreWf^ m;' Fid» paMica rel privata,' tx. gr. 

SDm olmaima erebtccir^ Fidca pubHca. fiimcfe. ^an IJot fttgrn crcbffr Nemo c! 
quicquam credit. ' Aliter^ ex. gr. ^n ^(Vt- 
(tt(jen crcMt^ Bpna exutuscft exifH mation c. 
©tJ f crebit ^o« nogon, Gi-aram apad ali- 
quem acceptuiDque e(Te. 
Crct>iteta, v. a. i. Crediere aficnr quiJ. 
, €rcbitetÄ m fSr nJgot/ Crcditum alicui 

rationibuf inferre* 
CteWti^^ N. 4, Liter*, quibus ad exferof 
Jegati muniuntnr. Öppet btfff J^tvariHCd 

fjnbebub fdrfci t bera« utrife^ bcfpicfning* 

Iretn: €xtX>xt\^, Literac fponforiir pro peoi. 
nia aKcubi fumendt, -qnalc» percgV^ proffcU 
rcentibus concedi folcnc * fgrff fbm pilgtf 
lemnoé a t bem, fem refa nfomlanM, til at 
efter be^of f^ tiptätta penniiigar* 

Cre^itor^ u. 3. conf. 35orgeti4r» 

Crtticera^ r. a. 1. Aliornin /crtpta crifi fua 
probare vei examinara. Crtticer^tb , p. p. 

Critif ^ ic. 3» In aUena fcrip» animädverfia 
vel obfervatio, Ireai: Ar> criric*. 

Crocobtl^ M. 3. Crococniua, PråVeriiåliter, 
SroCDbil « tÄÄTf Lacrymar fför. 

Ctona , cum dtrivaris , vidt UtOtHt. 

tvnäfip, K. 3. ChriAi io cruce snMgo, ig^xi^ 
(ii Mb pi fiHfet 

CvF(^(i^# ^' 3. ChryToIitbua. 

Citb^ M. 3. Cubus. ga tjntingfotitiit Ttopf, 

mcb lifa fiora fibon //*«!^ : iub, Numc 

raa cubictxs» 7i»/r /^^/^ Cubtff. 
Cttt, M. 3» Curatio medic. ex» gr. {{giMI 

i ost, Ctxrationem fubire. 'J£initaxtti Cu^ 

rationea domeftic^ 
Curator^ m. 3. ^. ht. (g» fom npbragtf Ut 

at ^m någon fof brogii firfff Jb oteforg, 
Curir, m. 3. Gäll Couricr. ®Ä*föm omaiU 

ligen af (frbaj hteb pofiarcnbe* 
Cttt« ^ if^ conf, TOe^ef Cure. 
Cj^mbal^ M. 3. Cynibalmn. laftrnsienmni 

mufic. alm. dat('CFmb4L . 
Cppreg ^ yi, 3. CnprcfTus. 
Cs^r^ K, 3« Czarusw /Ji^^» 

Sm/ Plm. ^otUn lfc«l>eftt4ft^ Pbttnix 
åäBtfMaa, ' ■ iDftg, II. S. Diet > ex. gr/ eitta Jtve tttqga 
i(i9 fixtf Dtem prcfinke. 3 bag^ Hodid. 
ittoat b^tf Quotidid, conf. ^ivat^ag. ^a« 
nu i Dag I Hodicque. ®llra fis ca goD ba«/ 
Certo dte eenio indulgete fao , cohf. <Bo' 
t49<iir. Vo^ Unfa iHigtn r v^/ Om I jnfa ba^ 

gCR/ Luce paUm. Siatt OCJi bag; Nyahe- 
nKram, conf. Ibfgn.. -rfVrer. SfJatt 0($ 
ISL^f Djes iio.^esque« Eicf^a til liufAtt Dag, 
Usque dum lucefcit cubare. !Dai:)<n fivnt i 
Pridi^. S)tt(ien tfUX, PoftridiJ. Om DaflCB/ 
Inwrdiu, J^it ont bagm ; Ante' nliquot 

di«s. {^urtt ni9^et (ar Qan oln la^en? 

Diurni quantum et pretii cribuitur ? ®R 
9^9 018 Dagen, Qaovis dle femel. jgnbera 
Dagen , Propediein, Pr^vtrhUHttr. taga 
Dagra fdm $an fammcrf in diem vivere. 

*&afwa flODa Dagar i Commodam dcgere vi- 

tam. Alitjtr , ex^ gr. 3 forbna Ddgar^ 
Teitiporibus fintiqafis. ®oD bag ! Salve t 
Sigga fir ett Dag> in lucem proferre, 
conf. Dage. 

IDaga^ Dr. ex. gr. Saga nctgon af Daga, 
Aliquem inctrficeré. t^gga S Daga, In lu- 
cem proferre* aiiås. ^ Daga ligga. 

SDa^aCavl^ m. 2. Opertrius mercviArxut 
diurnus. 

SDagae^ v. d^ y. Imfttf, Eucefccre. Dilucu- 
lum fieri » ex. gr. ^ag tom DiC nit DeC Da^ 
flaDetff Sub diluculo iduc veni. 

IDagboP, f. 3. Diarium. Plur. iDo^bétfcr* 

IDager/ Dr. ex, gr. gér Dager, Ante Ut. 
cem., 3nnan Det Mef Dager / Antequam 

lucefceret. !Det bltftoer Dager f Lm diei 

ifnmifiQt. 3ag fer ingen ])aget 4 Den (afetif 

IIU in re nil video lucis. 

Item : IDoss^ Rdlis, cujus tiHis in cnfliga* 

rlone nftut&rum. 
JDöMö^ v. N. r. Imftrf. Rorare, ©eCl^agi 

gar, Rorat. • 
Z)a((sfitQ , ADj. Rotc pleinis. 
aÖÄggig/ ADj. Rofcidas. 
JDaggmafl}, n. a, Lumbricaa rerre&ris. 
Dagjimniitg^ m. 2. iEquiRoOkim. DogjSnM 

nt89< linien, ^s^tor. 
S)aglig/ ADj« QpotkKmms. :3Dagtigett. Adv^ 

Quotidii Aliur , ex. ge* ^n ^ijXt (Dag« 

li^enf liidi«9 ^rtJEcit Sl Ottglto, r. 3. Mercea diufnii. 

bagtting^^ m. 2« Dilucuhtm , conf. <Bxytiinq^ 

S)agom, Aov. De die in ^Hem. 

]Dag0 , Gefii>. v. Jbog. Dr. eii. gn ^tttt 

Dag<'^ Dett Quousque jam diei ? 4>irM 
Dagtf , In hnnc »sqtie diem: SotDdIII Daglf 
Tempoiibus amiqui». ©5 Dag< pä Dagen , 
Ad iftam 4iei lioram. JDagl^i Dagé, Qao- 
libet die. Provfrbialittr , «x. gr. ^ag 

fontnier fa D«<;^,d?oi[l «élum^ vel ut xU- 

cifur, p«ft iéfhm , vcoic. jDct ilt eg 
Dag< 1'anmn8i Veritas eft luce fnerjdtap 
na rknfor. 

Item^ sD^ga^ Advffbialiter virlif ji»n&m/f^ 
nvtat tempus, quo quid agendum^ ex« %r^ 
Qfnfbagi/ Tempt», •quo ledendum; tfgg« 
Da9< vel ©ingDag^ # Tempus cobitum 
eundi. <$^emDag^ , Tesipus «undi tåomun^ 
Et fic in aliis» 

Dogearbele^ k. 4. Op^t ^inmn. 

iC^agfattiiing, m. ZirCr^fciilQm. 

t)age(eb^ m. 3. leer .u»itit diei, te. -fe. »coilC 
DagftSffo. 

JDÄg«(j4ie^ K. 4, lux dicj, ex. -gr. :öatt <Ä 
ufe Daa^finfetf Lucem (iiiferre neqnic. /^/f« 
rer , ex. gr* SSriiiga fram Aigot i bn^ 

liufet? In lucem quid ppofene. ^et flUlt' 

mer en ^ing 4 DagfUnfeO AHquondo ma- 

Difeflum eirt. 
IDcgdtnibjan^ r. i. Dtfin^ Meridianus hit* 
anc <a1or , ^uo folvutitur nivcf. VulffiX 

SDagc^enmng^ m. ti, Merccs operis »dkirna, 
1Dng6r<ui\>e^ , m. Df/C Lux oriens. 
©(tgövrf:^ F, I. Iter unius dici. 
lÖÄgftWMrFé^ K 4. Opera uniug diei, tura 

prirflÄnda. ©éra Dagéwerfett ^ä en |)frfe» 

gSrb/ Ad prsdium jiobilis operam diar« 

tnkvn prcftflif. 
ffiiagewerPaf arl ^ m. 2. Operartus rtiralm 

condu6Htias ia laborem dtnniumi ooni^ 

ID4gafat(. Ccirpate. • 

fcagtiwga^ v. a. i; Ctitas cocKKtianes, de 

.<]uibua cottvenietidUm , priopöuei-e , «x. gt. 

'X)a§tinga 0m freD , I>e pace iheunda ccrtisw^ 

•condiciones praponere* conf. Copttttletit. 
S)agtttigan^ f. CoBveinionis adur. Faiftio» 

<eonf. Dogtingn. /c^aa: SXtgtiitg^^ tff/, 

. Copitttldtiom' 
S 9 TOdg/i S4 m ^am ®am ^m t>å6X0iliCiU^ M- 2. CertOf cligciM åks, qui- 
but qnid agendum, 

Ibal , M. 2. Vallit. Convallis , cont IDifb. 

Z)él vtl Z)a(«Idnt / Dalia. Sveci> provincia. 

K>a\Civnt , Plur. DalekarUa» SvecLe frevitHta» 

Daler^ m. 2. Thalerui. Def. S>alern.. F/«r. 
Småler. Modus numer andi ptcuniam, ^uo , 
I taUv cmfia$ 32 ii;e« ve/ 4 mat^, conf» 

JD^IF, M.^ 2« Ex nkilo, labore in mani- 
bni callu9, 

^aliaxl, u. 2* Dalekactiis, conf. Jbatenté. 

IDalfttBaf Mnlier Dalekarlica^ 
■ IDi^Btft , ▼« i«. z. Ofcillando ve! nndolando 
^rremere, conf. Jbaxta, «x. gr. gn fträna 
(alriUr/ . PqIA tremlt cborda. RiKttnf^ 09 
«2goe (inuicrtigt DaDrar «f rlrelfe, Lae 
coagalatUQi & gludnofum qnid , mota 
tremir. 

S)ftar{n0/ M. 2« Motos ofcHlatione ^el un- 
dnlaaone tremulas^ conf« £>dar4^ conf, 

l^am, M. 3. Ciftemt. Dif. S)amtneii, Cow- 
Item: Skim, Aqnit oppofito aggere lacuf» 

• finV«r er pro ipro aggire. Hine i ^mfiol, 
W. Clatiftram» Samliufa^ r* i. Emfflarmm. 
^ttiiifnir 8* pr0 ipfo clavfiro. 

ibdm, Ludi genuf cum tatrnnculis. (23rt(fd.) 
i/mc: fiamfpef^ n« 4. Ipfe cjusmodi lo- 
dat, . conf. €l€|>acf, 

IDamnfia^ r. i. P/ar. JDcmaflfor , Tibialia 
cetcris fuperindaenda , ab uno latere aper- 
ta 9 globniit adftringenda , alias, 6n&fotf or 
«#/ etlfittttv. 

^amdfir K. 4» Textt Arici genof unieolor» 
flortbu» §)arfum. 

X)dtnb> K. 4; PuIviB exdtatat» cosC lbO% 
Stoft. 

ID^tmbd^ ▼. Ä. I. Fulverem excitarei ex. gr. 
S>ti barnbar. (S »cb tDaaneti/ Curm aded 

pidverem excitat. jDtfinfea tcTt tllfll fljb* 

MtRflr Ne Teftem meam pnWere confpeigas. 
r Imptrfonaiittr. J)rt tarO^r/ Tuira exci- 

tacna difpergitar. 
Item : t>«mba ^ PalTerem abffergere, ex. gr. 

JDamfift lvmx$ Vtftei snlmc purg«c. jjamta af h^Mf De RÄnfa pnlvwem ab- 

fte.gere. S>ambat^ p, p. 
SDambfg^ adj. Pnlvere cdnfperfdr/ 
iDambol/ v. 4. conf. ve. E>ant. ^ 

JDamborfte^ m. 2. Penidllas fetariut, qaa 

loca ädiam purgancur > cop£ . lBltaba# 

botfie» 
S>ame^ f, ^^ v« Ga//, »a/at /cmiMaa i/ijifi« 

tått bMorathrtm^ Piur, t)amer. 
fiamludfa^ k i. conf. v0c« t)am. 
l^amp, 'Ipf. verK i&tmpa. 
JlSana^ y. a. j . Creare; Fomuirey vj Danic. 

Ibanab, p. p. 
Dattaarf^ k. 4. IJsreditas vacana val caduc% 
S)angfa^ t;/^^ IDingla. 
S>anP^ M. 2. Candela viliflima. FrovirhMi- 

ter. ®ld (an( r In otio vagari, con£ 

S)anFa, v. r* t. Vagarx. Dr, @åo^ fcanFa/ 
,t;f/ Sanfa af Oé) an, Obernure. ^//irr. 

' ftattP<t ef/ vi^e 2ff*anEtt. 

JbanmarP/ n. Dania. 

iDannematf, m. Paterfamiilat» rtiflic. IDanim 
qmnn^, Materfamiliaa. 

teane, m. 3^ Chorea. Tripadium, ex. gu 
Saga fia en ban<, Choream ingrtdi, tdgC^ 
119 ni t ban^j Saltatam alxqtiem invitBre;, 
J£>Ciftoa firtkrnfea/ Inter faltandnm eeteros 
prscedere. 4>&tta bani, Choreas • habe- 
re, conf. »af. Compof. X)a»é*f!da, UBi 
ara faltandi doccror. ^nt* (Tot/ Calcei 
faltarorii, 

S)afifä^ v. 4. T- Salmre, eie. gr. IDaiffa p5 
Imaf In fufpenfo func faltare. Prwerbiäli- 

ur. j)anfa effe? eii annantf pipa/ Ad ai- 

tcrius nutum fe componere. SuhftMthfi^ 

£>anfanbe, Saltado. 
fcanfare, m. 2. Saltator, 
JDanfevfla^ f. i. Saltatrix, 
fcöwfl^ ADL.Danicus, ex.gr. ©anffA foI# 

fet, fprafct, Gtnt, Hngna, Danka,. fflj 
^Söanffa, DanW. eWftoert ^ SDanfFar 

Lingna Donrca icriptos, AhMuiii ©e 

©anffe, Dam. ' '^ 

S)an(t, M. 2. Danus. D*/. Sbattffem P/ar, 

JDÄnflfarite. AbfilntK »anffcn. Nad« 

Danica, 
IDanfSa, r/i; Malier Danko^ ©an 

ftAfffFft/ T. Lingtis Danici > ex. gr. Å?tocr^ 
fatt ifrfin .^anffdn , E linguå D«nica wans- 
Isms^^SalaSD^infd, Danicé loquv. 

JE>an9mi(itit^ , u. a. Salrandi ma^der. 

S>dnta, tr. a* i. .Par inrjdiain malé lé^lil ve! 
alicui quid objicere. t>antci^ , p. p. ex. gr. > 
SDonta pä \xbt{\ en annan fabf, De qui- 
busMbet ab alio aceeptis malé loqai. ^an^ 

ta pa (n)al) en annan gjiert/ aUqs^ gea» 

per invtdiatn e) bbjicere , canf» ^^rtfti 

la. Xa^Ia. 
Z)antnitt9 , vl. 7,. ASvs , . quo quis per iiTyi« 

diam malé loquittir, jcootf. 5^^^^^- XaM« 
S)ar fr9 X)agar^ Fpgtict^ conf. JDag. 
£)atta, v. N. I. Tremere, ex. gr. JDnrra 

fom et öfplÄf, Inftar folii populei tiemere* 

{)ufct barrabe af (^anonftottcn./ laibur 
tormentorum domns tfemulii «ffirabatur« 
@eban l^erren fiigit af^ ^tb Wm ^ 

iarrabe f Cöm : Dominus defcendifrec , tra- 

mcbat eqvus. ^th battanbe (pnb/ Tre. 

snnia' nfianii. Sub/lantlvK Jbartante^ Tra^ 
* mor, conf. 35if»a. JbaDra. eitil^xoa, 
Sarr^ånb, adj* Ctii manus tremaFs. 
DarrninS/ ^. '2. Tremendi a&us^ Tvemor^ 

conf. SDallting. 
»art, M. 2. Pogfoy ebnf. fcolf. 
IDafa, v. K. I. Cnb«i>do otiari. 
Z)af{, K« Verbera, v. piek Hsnei urK bOf 

fia p&, Vefberibua cxcipere. 
JDatet, Ptur^ v/ per. tonf. JStXftxittt, Rat 

geft« btroicc. 
©atera'/ v. a. i, Dlem» qno qnid fcribitar, 

in eodem fcripro ad fincm defignare.^ &ate« 

taX>, p. p. v. p*r. 
IDatUtlf/ w. Scripti dies, 
Sbe, F^«r. Pro». iö<»«- ^tn^ conf. Grammets 
Ibe^embet,. ic- December mcnfi*. 
SDecoct , M. 3v Decoöum pharmac v^ ptr, 
ibet)t<era, v. a. i, Dcdicata^ rfe Mris, v^per* 

conf. Xilegna. 
IDe^tcatioiiy. m. 3. Dedicatioy ftbrori/m, tiU 

esnelfc-pprifjk 
S)eg:/ M. 2. Depnr^ ctmr aqua farmar mafla; 

Dichftr quaquf ffe éih mams fimilrbus» 
JDegactH^ , imj. Maifa» teiinuce« depfin» 

nmiKs. 
JDegel, m. 2. Caliculas iuToritti^ D$f, I^^XW. ©rs ©el 85 to^S^g, ADj. Mafla farmacea éepffta infeftut 
vel confperfus. AlUer.- ^cgiSt (c6b/ t^ai» 

'• non {atia co^ns. 

ibegtrlg, w. 4. MaQra, 

Ibeja, t, I. CuMnix rei demeflicc» Impti^ 
mis pecuaris in prsedio, 

»ef, M. a. Pars, ex. gr. %\\ eti 6r!| Ex 

• parte, .^an fidf fin tel, P«rtcm foam ac- 
eepity alittr DefUnatum ei reportatit. %wC 
tiagon beff AHqua ex parte, %\\ aOn be< 
lar, Omni ex parte. JftgaM i uii^ii 
AlicQjns rei partfcipem fe reddere, AUter^ 
gdr insen bef , Nolla ratione» %ix min bclf 
CJtiantum ad me. 

fcefa, v. A. I. Partrn. DiWderr: Pr. ©elat. 
Ipfi T>tlab€f uti S>elfe. Pf. ©elat, vél 
SDelt. JDclat), »e/ Jbelt, p. p. ex, gr^ 
* ^efa 1. fn , In h\m% partes difidere. Bfper- 
Wri. ©eta fig imeHan, Inter fe partirL 
Sela finber. In partes dlvidfefe. jflit^r. 

^ SDefa orb meb n jgon , Verbfs cum ah'quo 

contendere. lum ; S)ef a , Controverfiant 
moveee. Litern agere, term. jur, 55e(a af, 
conf, atfbela, ålirtr, ©efd df pft Hl U 
fattige/. De fno panperibns tribnere. ^ekl 
flf it TnitT/ Locum dtdiom pariete inCerge- 
rino divideré. S)efa ifr2n (igf. Parfem cni- 

!|ue tribnere. Ibela ill, conf. 3nt^eta« Jbtf 
a meb fig, Partiendo atii" quid f/adere, 
I)ela Qt, conf. XXi^zla. 
JbefaePtig, adj, Parriccps, ex, gr. ©énr e» 
belacFtig af nSgOti Alkujns rei aHqOein pas« 

ticipcm facere. ©elflrftig i njtfion geming/ 

AlicQJus facinoris particeps. 
"Ibelatfttg^et , t. 3. Pardclptitiö. Commfik 

nicatio. 
fcerarc, u. 2. DJvifot. fartitpr* 
S:)elbar, adj. Divifibiltf. 
£)eH>at^et, r. 3. Divifibnfras. 
£)elning, «. 4. Partitio', conf. ^^tbefHifltfr 

//wr: DelttiirgélWanr Partifor, ex. gr.IiÄ^ 

rcdiratis, ' - 

S)el6/ ADV^ Parfim^ Cöm f of. ffftbrlé/ te, 
j&eftagar, y. n. 4. Parhcipare. C;*x 'Cdgtf,. 

e<, gr. JDeltfligd i nigon forg, rf^rfa, te 

AUcujus moeroris, infortanii, &c. parti* 

ceps fieri; SnhftanthK Jtelfajatitie , All- 

- cnjui rei particepé^ iftl J^iU^cicipatio^ aonC 

X^eltasatf^ 

$ 2 fiefr 2$ i^^^w999 ®<t ©rt »(c S>tltas4«e^ u. 7^ Ctti ptft ^liqoå pfoprit ^ft^ 

%)em^ dy: oW/^. py«r. pron. ^an. lötn, 

conf» Grammåt^ . 
JDjemant^ m. 3. Adamas^ conf. Snlljat^» 

Xofcnfleti, 
J^en^ PRON. Is. Ifte.' JDct^ v. conf. Gtja* 

ffitfC IDen famme , Idem , v. S)et famma. 
!teennc, pron. Hic. ID^nna, Hicc. iDetta^ 
* Hpc, conf. Grammax^ 
©cv^ .v/rf< JDar. 
jberad) Genk.' Plur/ xKOif. ^Mt.^ I^tn, 

•con£ Grammät. .. 

Ifcee^ Gfttif. pron. JDcn^ conf. Gramwat. 

Ittrn-. SDeS/ ex. gr« 3cfe HH bättre, 

HaHd^ melius* ^tfc M mmDrC/ Nihilo 

minus, .^a» 6Ur i& b<< Jtiinére/ Non 
e6 minor fit , £)e Jbliftoa i(f( t^c^ flere# 
>^Qn ed ^lawes fiunt. .^an ir iKi mitD/ 
JEo dignus -eft; i©C« fchrwnfln/ Auteid, 
vtl Anteqaam id eveniot. 3Dci fdlUlan/ 
Sinc boc vtl Pr«ter illndj conf. IDssutaru 
J)e< imellany Imerea. Imer hacc. 2)<j 
mer/ £d magis. .Jil ,l)e.«/ vU^gue dum. 

S>e0lilfe«7 Awr. Paritet. Similiter..' 
JDeemari; m. Mofdius. jDeéllwné fatt/ attir 

3Bu|fu« \>m, conf. 
IDeg/ viV* S)eö. 

JDe&c, Flur. PRON. SDcMite^conf. Grammat. 
JDeflv AOJ. Obefut, cui aqhelims difKcilia« 

Jndt. 3De(l&ct, f. QbcfitÄS. 
l^eflo ; Fårtjcula bac tanätm vim hahtt ,, ac 

' 1DC0, quod uitUy ex. gr. fjtfe öcfio min» 
. Drt/ Nihilo minus. £)ctlo Fot tre, Eö mc- 

Ims. De Mifa^a bC(]a flae, Ed plures fiunr. 

Et fic in ettet is. Dijjutunt tamtn in utn- 

nutlis , iis *åb ixtmplis paift. - - * 
£)e6Ut<m/ A©y. ?i<rterel Alioquin, .coiit 

©e« féttttaB, voc. 3De». 
toet, N. fraff. i^an. JE>m, cotif. GrammaK 
* Itim: Ibttf SiihiHtttieäa cou^uK&ionis par^ 

ticuht yit4 QrwJ. ex. gr. ^aq tror tu 

ix (a , Credo quod ita iir» £)e Itunte bti 
Xoax 44ttv Quod facilc cflet, puiabant, conf. 
Gram, C. XIV. §. 4. 
JDet famma, n. /*rofi. ?Den famme. I/ew: 
Mverbiaiuer. . 3 .^Gt fi;mma, Sob. ed* 
Eodem mdmeoto, qUo ^uid a^tur^ ti^ j^^ 3011 i bet rantntA ^itf Iftan fSrBI/ 1^ ipfo 

moménto praeteribat. J^aVL talttt 0^ t beC 
famma nyfie (ail/ Loquebatnr, & fub e^ 
flemotftbar^ tltet ^et famm^ , «^ S'* 
ijkiii gär til mm ^tt, e({i meb M fattu 
ma fan (an i& til min brober, Ad foro- 

rem ablt, & eo ipfo vtl fiihuL, ad fratrent 

ire poteft. !Dct fatt (le meb bn famma # 

Id (imui fieri poteft. 
lOttta, N. Pro», ^etin^f conf. Grammtt. 

Mverlialntr. ^hx ^Uidf Antehac 
JDiy T. A, AMOM, Laftere / infåntium ,tfi. ICibb^ 

p. p, cÄnf. JDisSÄ. Pr. ©ir. Ipf. ©ibbe. 

• Pfl ©tbt/ ex gr. (Bartwt bir htn, In- 
fans adhuc laQet. ®ifmil i)t / Lamare. 
Snb/iantivK JDiatt^e/ Ladendi vet fugeii* 
di a£las. 

Diamantf. vM« IDemont. 

)Oiamttttf M. Diametrus. D^ IDtametteii» 
'&i hut ben Knien, fem gor imbi tfftfgiii 
en .<irfe(| oc^ ffilr ben t tu. 

l)icét/ M. 3. Fiftio. Figmentuni, cx; gr. 
©et ir bara en bitft/ Merum id cft fig- 
mentum. Stoa |ig mtb bicfteri Fidioni- 
* bus deleftarL 

Item; '5)t*t/ JCarmen, ex. gr, (gp5|f biÄf 
Carmen • epicum.. <5orge « Wrft/ Cai-mea 
lugubre. Älage f bUft / Threnns > coafl 
•B^igt. 

lDt(£ta, v. A. t. Finger* IDicftat, p. p. 
ex. gr. 9}0eterna l^afma btcftat/ at ^upi' 
ter »ar en awb/ Jovem efle deum, poer« 

• finxerunt. •SDitffaniSgUt J>S nSiJon/ Alicui 
' ih virinm qiiid (lugere. IQiAta up, vide 

llpt>i*trt. 
Item ; 3Dicf tÄ ffepp / Navcm ftipare. Navit 
rimos comento obturare. SDid^tdt)/ p* p. 

Jöidtan, Dr. ex. gr. X>et åx a(( m(n bt(F« 

. tan o(^ tracftan , fivt : .9(0 min btcFtan 

' pc^ tracftan sat b^tp^ nt/ O^nni i^^u ia 

jd feror. 
IDicEtare, m. 2. f iftor. 
3Dirte<rö/iv, a. i. Diöatc. t>tctatabf p. pu 

?fr at meb ^^ii rifi fitga tOer lifa ap# 

|)mab en annan .f!aO iJFriftoo. 
]Dic(tniit9; m. 2. Fin^endi adoa. Ittmz Nt? 

vium (lipmio, conC iöidttcu 

»jef. 2>J« S)im 2ilrt tiii 87 Flur. bjefCar. 
X)|efivul|t/ ADj. DxtboltcQs. 
^j^fwnliiapf M* 3. Dräboliccmr qaid.. 
1b)tTnef M. 2. Gymnaftflt. 
JD/(tf , AD> Froterms. I>#/I fif P/«r, Sjetf^ 

tve. Compar. C)jerfxvare.. Advtrhialittr^ 

tijerft. Protervé, conf* SDtifltg; 
lD|erfE>et/ F. 3. F^otervia, conf. ériOig^tC. 
äfcjerftrae ^-v. 'd. 2. P]t)terv£ audare^ Pr. 
. S>icrfi«rt, Ijf. ©ietfbrtf conf. BfriflÄ pg^* 
X)iet, .M. 3» Diarca^ Sffii| drtinfng i mat 
; e<| ftrttf, 

IbxZf Crf. Mtq, PROK. &tt/ conC Grémrnsr,. 
J)iger, ADj. Craflas. Dif. ^ Plur. IDiérer 

ex. gr. .^fn bigrff CralTii» ilky conC 

Icem: Diger, Pregnans, unie Fam^MflfTr 
-^»wrr ex. gr^ S>iger( artetCf ingens la^ 
bor. JDiflcr lått, Ingens pnemium, ©fftCr 
l)8t)fir/ Morbus lethifer epidemio^s, qupu^ 
dam* in Sveda grafTans. 

Ibtgtta, v, N» I» Senfim labf, Ulw aaoJam 
vel per diliquiym ånimi , conf» otgtta*. 
3Digna ne^^ Idem. 

JDigt; ADv; Valtdé» ex. gr,.. ©^T Wgf, Va» 
lidé pcrcotéfe. ^én fat fjttfli bigtr AW 
plitar HMOtiri po^(h ; 

l^tFd, v. A. X. Lacunas Vef caharea fodere^ 
FoflTas agere^iir agrit Vel pratis, ad deda- 
cendaa aquas* SOiFa^^ . p« p. tiito^npf 
.Laconat refodere, 

iitfcttt , u« 2. Lacnntmitf fbtCoT y conti 

IbifCf P/ 4. Lacuna tel fofla ui igdri ad! 

vias pnblicas äcc; ad dedncendiis équas^, ^ 
S&tFntttg, »c' 2* Laöumrum- &(Iiar conf^ 

SDifa. 
^iQ, M* AnetbtinT grsveoTenc. 
i:>ittAaf 7. X. Nebuta rariov» conC C5cfefC 
Ibimbog, At>j^ Nebulofus, conf. Jbimbaf 

conf, C^tfm^.. 
l)inipa, .?. N^ 4» I-«K. ^r. ^fmvrrr tp/: 

Dam^ P/ Sbumpir. Ör,^ de cenrporibm 
majoris molis wei ponJerh , dum repenri ift 
tafum rmum, ex. gr, ^tocfctr fatt (ilTipa 
neb, Fieri ooteff, ur tighua labatnr. CMfcir 
tamp t Imn fom ei^ (icf^ Puer iD rarrtn JBitt, pifoN. Tttua, K. fcfet, conf^ Grammar^ 

". gr. ©ce Ir Wn faf^ Tuum crir.' Tur 

rcferr. gör Wir flfuD > Te proprcr. Tua caufla.. 

på bina wåstiatt Tuo nomine. 
JDfngte , v. n. z,. Féndens mom huc illuc fér- 

ri, de pmdercfis vel folidh^ conf 0(mPa. 
fcioptrifefi , m. Def. Dioptnca; Utatt ont 

Urålatt (romisg o(fi genomfart 
toip^tonsr M. 3. Dipbthongus. (ga lolfialr 

fanmantati af fm2 t^^ocaler. 
toipldmy ir, 4: Siplbma, St ipptt ftpRUnga 

bvefr f£im »e» »ref o(6 CvHft 
DifVaitt.; M. Tonut acucus* in concenm 

muGcoi v. pen 
IbiCcnttvaf \^a. r. RatroniBua invicem aita-^ 

tia diflerere* Zal(t om fofet mct) (E4r mot 

0$ mcb. 
Dtfeoure , u. 3^ Difcorfba:. Collbquium' ad 

radonet ultro citroqoe proférendlas ihitum*. 

et fjim&il oitr ndfo» falr $toari ffit mot 

0(| mtb cmfirai^ « 

SXff , M. 2. AbaoiTj. in quotmcrcea venanr 

cxponuntur , vel pecania numerarur. hem r 

Menfir» v. Germ^ Froverbhliter, @2 til 

iamma bi(F 9^ buf r Ejusd^n^ tSk con«^~ 

viflun 
Diflinr^ Phir. Va(» manftr de Olif dici^ 

tUTy cum fibUra in eulinam feruntur^ 

Hin(t ^ifB^mU, Vas in quo hien£r va* 

6 kvantur. 2>ifFtrafaf Abft«rgendr raap- 

pulfl^ ^i^mtttn,. Turbida cx^ abliiti» aqua, 

conf. Jtmpi 
DifBlag,. vr, 4. Sbdafitinni' meniale; Gbokr 

:^iöafQref«. • 
Dtrptttattoir, K. j. DiflartaidOe Exepciaum 
- .AcadetnkMm. 
ftffiwmrar »^ ^ J^» con*"- Xafe-wf ©ig<r 

emot, -^firfr^ jDt(9tttem^ DiffertttloiictiiP 
.^ veT ex^i^rcltiunr aeadémicami cdere;. 
SDig, «. 2. Pipillti fiigtndiv tonf. tTapp-,. 
Jblga,. v. /s. !• Siigere,. e*^ «waM»# wf fa» 
• ^j7/a fäitia» • 
»tfHhgenrf n* De/T Tempna nundrnamnr 

Upfalienaum. ©ifliirgi' matfnabf lOandi^ 

nar- UpfaL 
tt)t(lrrctr Wr 1» Cermr regibiiiir vel nrbii: 

traéhia,. v; per^ 
JCifltUerar Vi A. r. DFffillare, t>^Vitta^r 

t.j^ Him-. SiPilerilWf DiffaiaRda aftos. SS 2£)ft ^jtl ^6b ^m 3Dit, adV. lllttc. E6 O»pof. Dit titt/ trel 

, 2)it intMi Ed uique* temporits ©it 5t, 
Ed vein», ©it tn, lilnc intr5^. X)it df* 
n^cr/ liluc ultra. SDit Ut/ lUuc foras, jitj^ 
nr. Ibit, coiaf. JDitt 

l^ttt/ H. Prtiy» 2>iii^ eonf. Gratitmat» (Dtitt 
0(^ Mtt; Meum 6c tuuiQ« ^/ii/ SDit, 
cum t JtntpL 

2>jttP/ N. 4. Profttodum* Altam» ex* gr« 
SUka f^ofneti t)ittPi Profundum mat^a me- 
tiru Sigga 9& bjtipet/ in alto jaeere. Sjgg« 
Ut pi Jbiopetf In aimm tkdncerc* Sg^ttttt' 
Ujl bjttp/ Abyffus. ' -. ' 

tojtip , ADj. Profundvia , ex. gr* €« 6hiP 
f^runtt/ Futeus profundus. St bjiupt f^t^ 
Vulnus profundum. ©jiupa fat 0(^ tOiDri' 
Jar/ Patina de prbes demiHloris fundi. >f/i« 
f#r, ex. gr. ©jupa »igot/ Vi« coWuvk 
eoflimota ardu«. ®ttta i b|Hpa tanfar/ 

Intenii anicui cpgitationibus teperi, Su tjup 
fWfg/ Lu^us gravior. S)jiup fjmil/ Arftipr 
Ibmnua, JDjupt, AJverbialiter , ex. gr. 
tigga tittpt i »attnet/ Aqnas fubire altius. 
^ttga pg t)|upt/ Se maximé ad falistandam 
inclinare. • ®ttta Djiupt i Unhxnt, Ätten- 
tius cogithtionibus inhsrere. ProvtrbUlittrf 

ex. gr. ^en farkn ligger bj^ipt; Frofuindo 

18 pollet judiclo. 
Sbjupt^et, p. 3. Profundum, ^/m/^ JbjnpIeP^ 

yei p4rperam, 
IDjupfltinlQ , ADJ. Profundnt animi « ' conf« 

einntit , Adinyialittr « &>jttpftttni3t^ 

Acuté. 
IDjttPflnnig^et/ r. 3. Ingenlum pr«fttndum« 

Alti mens. 
JDjttt/ 19. 4« Animal, ex. gr. ^Det Utltfrliga 

ftiitrt/ Miraiidurti iUudrauimii t>V^n pl 

marfttl/ in cerre «nJmaAtia« 
IDjurgSub, m. a* Vivarmin» eervortim, cår 

priolorum &* ejusm9dL ©jltrgSrM tPaftaté/ 

yirarii cuflos. 
IblurFinuing^ m. zoologU* 
ib)ut^€ret^en , m. Def, Zodiacoa. ®0fen< loSa 

i itn fneDa qatig JrligtR/ ifrSa eiitt tit 

giorr/ 0(& tiibafa. 
OiuriTtiFet, k. D#/C Regnum animalc, 
JÖtwbetö^ ^€ra», ar«*. t/tt^#. JDiviDerinj^ 

JDivifio* Jbobbel/ v* 4. Lufio aun neflTeria vel ch(|ctn« 

tis, intempeflivå'if noxia^ con£ Spel. 
iDobbfo , v. K« I;. ALeis Tel cbartulk lu^ere» 

iutttnptfiiv^ ff immodich^ conf. @ptla* 
jIDobbCate ^ m. 2* Aleator. Lufor cam te(}erit 

vel chartulis immoderatus, conf. €pelare. 
Iboét, coNj. Tamen. JDocC KPioäl/ Atts- 

mcn. 
JDoctd^ 1^ r. Pupt» PudlarMm mfimiutn cttm 
. iilit ludut «/?. * 
Item: Ibodta, Fafciok filonun^ ex. gr. <£ii 

bOCfa fUftf Filorum fericorum Yafctob. 
Item: SDodfa/ Locus circumvallatut, ubiaquäi 

emiffis, näves in arido reparari polTunt. 
2)öctot, M. 3* Doftor. Tifi Äo«ar« Thtnl. &c» 
JDocument ^ *t: ' 4. Scriptum fcu Libellus. 

Plur. JDocumentet, v. pir. 
JDof^ M. 2. Dama. (Cervus) aliat ]Dof^jort» 
a>of ^ett^ ADJ. conf. JDofivatmt. 
^oft^ M. 4. Fulvifculus» farinarum & tjut' 

modij conf. 2>amb. ^tofr. 
U>ofta, v. N. 1, Pulviiculos eraittcre^ de fari^ 

nit Ef ejutmUL 
Ibofwaxm, AijtSivi. Calore fuÄbcans. Dr. 

dum ttmptriit atris tranquiUi cQ\or€ ma* 

git gravat , quam radii ijfi folit ^ con£ 

Jboq, Ipf. vtrh.phg allas %t rtOius JDw^e. 
iDbgf / M. 3. Cani$ a^uatici^ avuiriua» oliof 

JDogfen, conf. J&ugKj. 

2>oP , H. 4. Indumsntum capitis mulierumt 

in luäu. 
jDolb^ ADJ. Oecttltus. Latens t alias ^dr^oI&, 

' cdnf. a>5lg^. .\ . 

DotP^ M* ^ Sica, conf. 2>att. 
jDoQB^ ADJ. Cui animus qusvis eelandu Ali^ 

ter ibolll/ Segnis. 
Jbolffa, F. I. Segnities. 
^ont/ M. 2* SeiKcntia. Judicinm, ex. gr. 

%lH Dontf Sententiam (erre. S^tCrOa i)^ 

men # Extremum judicinm. (SftiM til 

k^xaif Ad fententiam ferendam fe compo- 

nere^ conC Utflag. 
lOomax^, M. 2. Judex. Compdf. Romare 'e&# 

Juramennun judids. S0moce« tCglor, Re- 
. gulse judicialcs, D(JIIM«^ (feo ^^^^^ i"* 

4icis , coöfc JimjfK ^ . ^ !Dom S)ctt ©cp ^a 8^ Ib^mhöt^ Y. 3« Regiftram judic. Codex re- 
nxm dijndicacarom. P/irr. jDombicCer. 

iOotfibtef^ N. 4. Inftnmicntuni judicatl. Li- 
ters judidflcs , quibas qiiid firmum ra- 
tnmve fit. 

Jbombtott^ N. 4. Infrtöiofemcotiaf ^ ;«r. 

t>om«ipiM, N. 4. ConfiAoriam «cclefia(li- 

. cum, abi eft teaiplum cathcdrale. Dtf. 
S:>om<ApitUt. 

toomcb<»8^ M. 2. Dics judidi extremu 

&)omf6t, Adjeåivh NutTKro judicaatium ad 
ferendam feiitenrianv (ufHdent. 

2>om^afivatit)e^ SubJIgusivk Qui ladiciam 
exercet. 

S>om^te^ M. 2. Loxia. Fyrrbula, évh. 

i^omtKaft, M. 3. Machina cröchlearla rotata, 
cujus ope maximd ponderofa levai\tur, u$ 
^edictthe Ugntét ff fjusm»di^ v«l tenadna 
inhsrenda axttabumiw, ut fuilic^' £f 

8>CmVytta^ v, r. Templum cathedrale. 
&on|(diétt , ai. LibdU rd judicatc tradta- 

di predum. 
|>omna , t. m. i« Obtorpefcare. Soporem 

rartia tranfitoriam cum fbrmicatkHie pari. 

jbomttab^ p. p. ou gr. fottn ftomnoK 

nar mat fittn fi (onotn, Gttm quia pedi 

inffdee, obrorpelciC. 2>omttii bivt, F«ni- 
coa obtorpelcere» Aliter» «x. gr» 9B4rfCtt 
b^mliabe/ Doi«r remifit, conf. Z^voina^ 

C^omnitig^ m. 2. Torpor. Sopor traniitoriaf 
partia , cum feniu formicatronit* 

IDomprofl^ M. 2. Prjepofitua ecdefiae ^d 
cemplam carbedralew Archipra^pofitut. 

t>^mqw<A, k/ 4. Ceniiira tti jadicat«. 

SDomÄga^ p» i. Alias lagfaga^ conf. 

ibomjttte, N. 4: Dedfio Uris. 

S)otti(lo(^ IL 2. Tribunal. Forum. Inftamia» 

JDontYirtlld , T. MaU adminiftrata juftitia. Per- 
peram judicatam« 

X)on, v^ ColbSivK Inftraäua xA Inftramen- 
ta qucvis, coaf. Cj^g. Comaa/ W^bOII/ 
luftraaua ad refiionem» (Sfrif«bOR/ Sai- 
ftionia tpparatua. SR) 'bon, Reqoifica ad 
tgnem diciendum. Igniaifiiim» 

^wta, F. i« Phar. ibonox, Tcndiculir I qui- 
bni ctpiontiv anctifar. Ibontttgftr, P/arr. v. ftrK Idem quod* j^^. 

J&op^ M. 4, Baptismua. 

Iboppa, v. A, !• Tingere. Inringtre. B)op#i 

f*# p. P- «. gt» ©oppa lagret i i»af« 

ten , Digicnm aaus inring«re. $Doppa IjJIf/ 

£lychnia fevo liqucfaSo intingepdo caiidc- 
• laa facerc, ©oppa flg, Se intingere, . vrf 

Submergete, mox in confpedum venturus» 
2)dppnmg; «• 3. Iiirinans, 
2)oppf{0/ M. 3f. LameJla metaliic9« qua niii* 
. nitar mudro ragins enfis^ bacuH extrefnt^i 

.taa & ejusmodi. D«/. JDcPWlom, Onfr. 

»oppffott. eiar. JfcoppÄocr^ Conm 

JDopp0or« 
iDor<t^ F. u Pyxia. CapTuIa. CMa/a/ l8iuiC« 

bofa, K. 
a>o(la, F* Dofia, pz fer. ©3 tiiftfef «f <« 

\Mf fom pd CK t&i Mgcf, con£ 6at9. 
&)0(lä, F« Origanuoi voigarei flum. 
Jbotter^ F. a. Filia. Dr/. a>ottrett^ P/«r. 

«)*ttt(tr. ©Otftf ©oeter, Nepria, Fiff* 

///^. ©Ottcrfon, Nepoa, FtlU fiHut^ 

IbtahMt, M. a» Satciic». ©tÄbftBt ' corpfeli# 

Sateliitum Regia cofaora, conC UfttabanU 

l^xahha, y. m^ i. Atringere, ex, gr. ©c 

. trabbilbc mXtctt Metäm attigetunt. OlpC# 

lax (ar Drabbat (onooi, £um depr<mdtt 

infortunium. ©et frrabbabf pd (onoiit, la 

eum inddit. AUttr. ©rabba ihcO ^fRbCU, 

Cnm bofte confligere. 

Ibtabbniifg^ m* 2. ConfltOio. Pnd4um« Mat 

2>tac8^ Jpf. vtrb. JbricS^ 

JDraf, M. Hordtfum poft coQlonem cercyi» 

fir. Déf. Ibvafwtn, aUas. miflf. , 

K)taft9el^ N. 4. ' Ineptiz. FutiUa rerba» ex; 

gr. 8<rra mel) brafiDe^ Solma & friyo- 

la effbrire. 
IDrag^ ir. 4. Tndaa, jmoi mmm uke trahim-^ , 

d9 efficUur, ex. gr. ©<t fFeb^ i tU lira|« 

Binia id fiebat traéUbua, conf. Cag. 
Itera: IDrag^ fivi <9dbbrag^ Inftrumentiina 

Sifcatorium hamo inftruAum, quod ad in* 
dias lodorum fuoicttlo annexom poll ica? 
pham trabitur. 
Icem: IDrftg^ Penétratio renti par rimara vet 
faramen, Ji^ XOåbttbta^, ex. gr. ffif* 

ta eller litfga I Iraieti teocnaoni^v^nd 
9 Mta$ ^^ ^ra lédeiw rel cubsnt éxpofimm tSt^Alhtr^ 

Dtagtt , r. A. 4. Trahcre. Dacert. Pr, 

p.^p» Df/I V rluK jbrcgne,. e>c» gr. 
. Dra^a näflon emot jni »ifie; Noicncein 

craheve* t^a^^ f4n*cr nSgotf Trahcndo 
^td ramptre. ©tflganftf fr«ft/ Vis at- 
trtaiva. Sub/hntivé. * Ibx^iante ^ Tri* 
trendig afiii». 
Ittth: Orögd^ t<. fr.- SDr^SA on^fn^ Sfiw 
rknfn daccre. £)rr<i9a 'f$rtrocitt)e (il likson, 
. Aiicui coii€d«re. IDrag^ itmfmtlimitf In 
dubiam vocare. ^Dra^a |!9 fJpC/ Abkorre- 
re. pra^a fStfinrf ^ dntam g^crc. £>r«raa 
(rSi)/ Fila ducere metallica. IDrafla bctltr^ 
iat^C »!>• »^90» far; Dclibcrationem circa 
.rtm aliquåni .adhibendant eflTe doirere. 

©ra ja mjM, toKeri/. conf. XOtr^l, K. 

/ ©taSÄ MriOO f Enfem ftringerc, Droga 

1 lapfef yS nSgon^, .AHqoam-ranquaiTi Jiotqm 

fibi in animum refér re, . ^a ivac^T {i 

Mfict tu i tlibtCf Tantum tcxti jlli la 

^ yefiem oput elh . ^raga j^nt/ Domuni mi*- 

, grare: ©råga pn m^g, DiTcedcre. SBäge^j. 

Jragnr W(, Ed docit vSa. Ļra^<i ftg. Rf* 

ri;>r. ex. §r. JWi^an tra|<r ftg fårate Ho- 

^ rologium indicui'l'u)ranim prsrfr. {i^ga 0((l 

' traiia ({gi Cixbando otiarf. S)et Drager ftg 

* til tcgiTf Pluria imminer. ©råga P^til 
minntif in meinorlaifii fibi révocåre. ' ©ra' 

'ta lig ttntmn; Se rubdacere. ©ra^a ffg 

igCR0ttl / Modo quocunqoe rem pafsge- 

w. ©ragaiig ur Mbr/ Ncgotifs fe fbr- 

* rrpere* " ^ 
Item: Ibvagit «f (lJflf0r/ '\t^, !C. Ooreas, 

* cakéoa , &c» detrahere , conC Tiftvat 
' Ifa, ^/rrr, «x. gr. . ^an 6rag af/ 

Abiir. (Sjafb^fltcn Drog af mcD bononu 
lUuin abfhilit morbas. Jbraga batt^ E 

* media' ducere. ^liat. ©raw Aftt/^ Aliqui 
migrate. Difcedere. JDrofga efter ^' ex. gr. 
©råga efter ailDen# SupprefTuni Vedircere 

fpirkum. ©råga efter nScion, Difccden- 
fem fubrequi. JDragä . tfr Jtt , Trahendo 
remorere, AhRmbtc^, yilitert cx.gr. •^Ä 
Drog ifrJlt ftalltn , Ab ixtbe migravlr. 
. lÖragÄ taetram; ex. gr, ©råga trÄDe» 
.. ifCfMr MWgOt^ Kion pcp Ibrataeå aci» - JDra 

dneere. ^/#/wr. ©ra^a {afttom pafie»; Per 
arbem tr andre. 2>raga in , Imrd qirid du- 
cere. j^htr^ ©roga in fegfe», Vda coa- 
trabere. ©ragn ilt'(lateil, Expenfii minuere. 

©råga in peanlngar/ Pecuniam exiirendo 
xoliigere , coof. 3nDvaga« AUter. ©rag^r 
in I paDc» f In urbem inrrare. 2>raga 
JbofJ^ Contraherc. JDtaga prå^ ex. gr. 
©rag« pä f!r^ng<^/ Funicolum attrabere. 
©råga p4 nAfan, Nafum aifpare. ^« 
Drog pS mstnnen ^ Subnfit. 2>raga f i( v«/ 
JDraga Ix, Adftinigcrc. Aliur, ©råga 
tit fiaDen/ Ad urbem migrare. JDrc^a 
tip, Trabcndo levire. Sarlmn toHere. AlU 
ter. ©råga PP npa ffor, Norot induere 
calceos. Froverbiahter, ©råga «p nagOQi 
Aliqirera dcdperc. ]Draga ut, Extrahere. 
Aiinr. ©råga ut et i&tn, Ferrum exren- 
dcré. ©råga iit fifcn^ ffDe«; Itrocrafti. 
* ' nando caufftm , tempU9» dHTerre. .Hirer. 
©raga.ttt/ Emigrare* JDraga dftverene, 
conf. ^ftoeretf0« 

Sbrogant, k. 4. Tragacantbum. 

JDragate^ m. 2. Jamenram quodvs, Phra- 
Hur. JDragape, Jagalia. C$mf0f, Ufb 
Dragare w. owif. 

Oragne; Påffivutgå ve^h ^tugaj^Inm: De^ 
f^ntntiaUfri^ ex. gr. ©ragaf weD njgot 
oftDtf Malö ifuodam affict. ©raga^ meD 
DJDcR, In ogone mortis eflé. ©e Dragaf 
fM imeOaR/ Invfcem comendnnt ©raga< 
om HJgot/ Qpit pr»aleac vd quicquaoi 
occuper, contendere, ; 

2t>ragt>anp, k. 4. Vinculuin dudoKuun, ^o 
quid condiingitor. , 

^ragg^ m. d.Ancora minor, tulus ufi» 
dum novis dueemla» 

Jbvaqtyifl , tf. 3. VeSariuff egnis ^ conC 

3tiDWff. 
JDtagPrAft, m» 3. Vis artrafliva, 
2DragCucfa^ r. r. Opercolum daQoriumy 

conf. JlucCa. 
2>ragon,* m/j. Dfmacba. JifDragoneroa/ 

Dimacharum legio prsetont. 
Item : SDrogoti^ Dracuncnlos* (Aitbemi'» 

ila,) flåfiu 
Ibvagppe, m. 2. Bos uraror. 
jDiwgplSfber^ n. 4. Emplafimm reEcatorianu 
»2>#/: J^ospUlbec; 2^ra ^xi m #f Ibfäftip, fl. 4* Fani<i qao qnid frafaitnr. 
i>ta^em, m* 2* Loram, • qao quid «d« 
. ftriogitur. 

2E>€a8finPa ^ f« i . < RtphtDit , i0«rfc» 
&>ra9rptf ^ ii« a^ CUvos trabalii* . 
&)tafe ', M. a; Dnco. . . _^ - - : 
9>taStblo^, H. 44 Sanguis Dräcmit* 
2>ranP/ m* Liquämen refidttiun poft åifiiU 

lationem vint combufti. conf. ibr^go. 

Mter. Ccmpq/: tnntAXMt l^inbXMlt 

cqnt 

iZ>rac ^r« S>rager^ poitici. verb. Jbtdgd. 
2>ra|$, K. 4« Moleltia ex roaiori conytam 

vei farcinaniim copia. Hinc verb. Jbtå%a 

vfl 1bta$a meb fig, Majori comitam vel 

fircifitram copia prepeditum fe reddere« 
2>ref^ N, 4« Tomentiim caitnabwni , quo na- 

vittm Hfii« obturamur. Dff. iDtefsvet 
(tern : Ibttf, Rota dentata » , qoa alia drcnm- 
• agicur , conf. XfigS^jttl* Jl^ifer. Ibi^ef. 

Ipf. Jbttjlwt. Plur. &• ^f. Cottf. verb. 

JDrifwÄ. 'Jbttfwen , vide S>rifu>ett. 
^regef ^ ' h. 4, Saltvalis fine nifu ^uxns« 
- D</I JDteglet. Hfac.:JDrq|d'(ur/ Carntio 

per falivationem, conf: Kacfet. ©pott. 
JDrrf^lA/ v. K^ I. $alivafeiii iine nifa fiuprem 

emicrére, conf« TladHa. ©potta. StAfiAn- 

tivl. SDreglan^e, Ptyalifmus, 
^vegltg^ ADj. Cni falivas Haor ort b«ret. 
JDreja^ v. a. I. Or. Dreia trab, filff, JC, 

Filuni linetim, fericum». Aiper alfpin in 

gyram duocre. 3Dreja^^ p.p. -^i>en .®fcp* 
* yi^ brcjiari Navia fc rotorquer^ 
fcretfrf^ M, Dr* SrogaR^ Drttftl 1 R«dt- 

tus.regni* t 

JDtidf ^ M. 3. Bi^bendi bauftus, conf. JDvpcl^ 

©itp^ ex. gr. 3 en fclid, Uiio hauftu. 
Itcm: JDrtrf^ Potus, ex. gr. SBara m^ttfij 

t mat Otj) tricf / !« cibo & potu tempeiflns 

efTe. ©U© ^t l«f fdr mat 00 öridf, DEo 

fit laus pro cibo & pota. Aiiitr^ JDrfdf. 

Impirat. verk JÖxida. 
t>tiéa, K. 4. Cerevifia, ex. gr. ©tt^r 
' gobt ttida, Bona Vft ccrevifii. ®Ii f5l« 

fteÄ df ftrtcfat^ Ccrcrifiit frigus ndiracre. 

Alittr. @tftDa (0{!ap<a thricfa, Jumendi 
' potnm pr^berei 2>iri<fft/ v. A. 4* Btbertb^ Fetare* Pr.\9rt^ 
Itr. Ipf. SDradf. P/ £)tu(rit. Dtttceen^ 
p. p. conf. In/rå, ex. gr. ^m |aa 
brudfc MVf Si vhmnf biberet/ S>ritfi 
fUl , conf. QfSL ©rtc&i iig . ^fM vW 
lBtU(rc«# Potando ind»taH. . Aan btCiå 
fiarftf . Moito fe obtruebat poti:^ Mter, 
IDrtf a (rttOtt , Addulil ud. SubflantM^ . 
t)riÄatsbe^ Bibendi achis. 2>H<fd 4tf, 
ex. gr. JDriif a «f lOiftel f De vina bibere. 
Alner , ex. gr. JJriifa af, dt fdtlet itfc 
' bifr f^ fllOt f Bibendo vas deplere peoliini; 
£)rt(fa iff ^ Imbibere. fititfa til, Propi- 
nare, ex. gr. ©ritf IWg tfl, Mihi pro- 
pina. K)ridfa omFring, Focola dacere. 
JDriifa ut^ Ebibere. 

2>rtcetting, m. 2. fotatio. 

f&ttcfofttr^ !!• 4. SacriiTcioin Ilbatloois^ 
v.htbK 

8>t'id?6fat; v. 4. Dpfmm, ttrrvifut. 

ä>rt*9nMpÄ^ P. !• Polydipfia, worfc - 

$)trtcC6Mrl^ n. 4. Vas potorium. 

JbricPetag^ n. 4. Compotatio. 

3bri<f dpenniiigar ^ Plur. Pecania arbitra- 
rifl, quam quis pro opere. vel officio pne* 
flito,' reidit.' 

S>rif^ Imptrat. verb. IDrlf^Å. 

JDrifb<lnf, m« s. Contignatuiti , terra muU 
tum opixnau refeitum , in quo plantar dtiua 
protru duntur. 

JDriffjiöer^ p. X Élater. Organum ciafH- 

' eun», ^o quid tnovetur. Dtf, JDriffJÄ^ . 

, xtn , rJur. ^tiff)i^rav , conf. ©itttg^ 
fjö^fY• Figurétc. ©rijfi4^<r, Cauff* im- 
pu!/iva. 

itDrift^6, K. 4. D^mns fovendia (errdndis- 
que plantis. 

2brtf!0, M. 21. Glacia rapta, vcntiaqae |a£lata.^ 

2)rifiitn<s ^ m. s. lna|>eUendl v«l iiuden- 
dt a£his. 

JDrifrtot , n. 4. Pecus vagnm. 

Ibvi^fOk; »I. conf. ^If^ft"^* 

JDtift, M* 3. Itnpnlfw* ve/ NiltiJ, ex, gr» 
^n drift fil npfaf.tttni)/ In vomicum nifut. 

• Äf rgt» ftrifti Impulfu propiio vel nifu. 

Sponte iuaj fft tnrife af iiartrr«r Kåtu.- 

ne impQHbs» AHttr» ex. gr. ^aa tat 

ingen ferift IMfr fiS/ In ngendo f«gtiia eft. ' 

^21 Itein: P% JDri 

Ittm: Ibrfjt/ Armantum. Pecvdtim agment 
cz, gr. 6» trtft mci^ mt t Taoro- 
foiii ftgnmu 

fDtifiva, y* t. Actrms, t! renionini con- 
geftot» ex. gr. (5ailD i trifMor, Araiix 
•eerft, TciiloniiB vi €<jnge(U, cpnf. 0tii» 

IMfvim, ▼. A. 4* PeUere. Agere. Urgeie. 
JPr. SEHHiDct. I^/. SDrcf- Pf. X>t\fmitr 
ex. gr. X)VifM (dffapcn i tvaOi Peeudet 
paftttm tgere. SlipeQ tr<f (^0liOin/ Hinm 
' urgebtft neceffiCM. {HOArt m^et DrifnKtf 
Quo imp^hint veittn ^mb (or iv\fto\t 
Mg MttU? Q©kl ,te m id impulit. SDrif* 
Ml cé i lanbdflpcft, In exHium aliquem 
pellere. Ittmi Neuiråiinr. i>vifxaa, ex* 
p. ©fepprtf ife«# fcrifwerf >i»m, gJt» 
ciet, tgiumn SRolnea brified fil mtp 
Nttbet orientem verfuf feruntiir. ^.jficil 
ftrifmcr liatft/ Ciuto gradu ocoperat eqvun 
X)rifteait^e, t. a^ Pcltent. Urgens, eic gr. 
Ctt ktiftoanDc orfaf^ Cauffii impulfiva* 
SDrifhMttte mcbtl, Remedit peltenrit. Ai- 
pShK Cti^att^f ^ ex. gr, {(Bara bri^ 
fvantf^ In operc agent & fednlus efle. 
Suhfianmh SSxifivanbe^ ImpuKio. ]Dti^ 
xt^onte ifvSn^ Itepolfio. Alhtr^ ex. gr* 
€^rcppctr ffcir^ fom ftiiftoaiitei/ Navis» 
glactes » propoHa adfeniebar. Ibtifwtn^ 
p. p. D#/ £f Fftrr, fctifhe» ^/iW» 
«x. gr. X>rifmt atbKCi Ot>us »UuBfn» 
Torerma, 

Item : DriftM ^ ex. gr. Crtfiwi (ottM, 
Mercamram exercere. ©flfwa »IjOil fAra^ 
|aH# Doajunam^ thefin, mgere* Driftoa 
M faMT^ conf. ^AbviF. Ibxifwi en (al 
|lr titta/ Caoffam in före agere. ©rifttHl 
fg ttt liUgittrr Mendacii aUquem convin- 

^ cere. ^i^ etltcR 9å^ »ptilf , ebnf. Jbu 
»ti^oa. 9(Nt ftm (lifwii ftoetf, Reme^ 
£a fiidorifcra; SDrifm ^^ m\f VÅffiVif 
Aliftiem todere. 

iMa: »ritea b2vt> Abigere. Deprilere;, 
S>tifliftMirt ftfenif Tempaa fallere. NrcK 
twé&tir^ SMftoil Hrtf Aliorfam ftrnV 
*iDtiflV<l fott^ Ad progrediendliiit. agérr.. 
3Drifi9<t ^atn, Propellcre. fi)tefi9a ifrtn^ 
DepcUere. l&tifi tya igenom^ Urgendo per* 
IDl#9i( i^op^ Impulfii cong^ere» S)ttftoA itt/ ex. gn ^riftoa in » Mgf # 
Cttueum intrudere. IDriftea in gtftyldfr^ 
conf. 3ntVtftVA. Niutraliter ^ ex. gr. 

(Smlrjoiif imttmt Mtfrntr in i (rw»«i, 

Ungnentom» &dor, id corpus le ingerit. 
Oriftoa ontPrittg, CtrcumTagart. X>ttft9a 
pS ndgOtt/ Aliqnem firgere. jDrifma IfS 
$xUUt t Opns argere. JDriftoa p2 flptftCfff 
In fiigam pellere. SDrtfWa »2 cn nSaot# 
Aliqnem convincere* ftfcj^ft (rtf pa m 
fliD^di Navis in fcopulum agitabamr. 
torifwa til , ex. gr. ^rift»a cu til ft^sor, 
Altqnem ad quid inipellere. Srtfma ttl nS« 
f|on.f I£lnm .alicoi infligerc. . NtutraHnr^ 
érr£pet| tfrtt/ trif»cr til landtf» Navia, 

glacics, in terram agitur. Jtt%\xoa Mp^ 

ex. gr. {)iinternc (rcfwo uf> rn l^are, 

Canes leporcm cttrfa exciebane. 'Ntutralher. 

$SBacm<nf rdfcxi trifmrr npr Calor, fu. 
mus, arcendit. Alinr^ ^lifma ttj^, conC 
UpttfftDA. iOtifn^a^ttl^ Expellere. Si(b* 
« let (riftocr ut fmcttcn/ Medic^mentum fil- 
dorem elicic Mttr^ ©rifma nt , cpnC 
ttt^rifiva. Ktunartur^ ex. gr. (f»ct/ 

ten brtfiper nt^ Sodor enrniprt. {RuEen 
trjftper nt igenim Mren, Fumvs per ja- 

miam exit. 
S^tfll, M. a» Terebra minor, ferfirénih 

metattteit, 
Item : l&riO^ Tremdatla fbnt Ih canm, er, 

gr. Q8ra en Iriir, vtl Sll en (lili Incer 
. canendwn Tocem criipare. 

8)riaa^ f, a. i* Terefara (»rit) picrfbrare;. 
*tiBab^ p. pv 

Itemr iDtiDa^ Tremnfo eanere fono. Voceni 
crifcare. SuhfiamfM. ^xVlcinU , VoÄ 
criftado. Alittr, ex. gr. ©tifla en (ftfa 
Subdoll rem agere. 

IDtmfare^ ^ 2. Potaeor, Ebriolus. 

tortfta^ r. ». I. Aoderei ex. gr^ J^jx itf* 
fiar itfe at fomma igen r Redlre nan audet r 
conf. tVSgo. JDjftfivaa. C)ri(la fig. X«. 
tipr Idera , ex. gr. , ^ag fttlffabt mta irff, 
nt fa^a fiet^ lllud dicere non andebeni» 
^i«#r, ex. gr. Sri(fa pl ftn r^ttm^Ksn 
fnf ^ Juititiie caufTst confidere. SDri^A |kI 01 
nnnantf snnfl^ aGus favorf Inniii^ 

S)fipeQgetf, ab7. AodäSev*. ^Drf ©m SDr9 iDcft Pi IbtffifS, «J. Andax, conf. X)jetf: Xö3g# 

. fam. Advtrhidlttr. Jbti^iii, Asdaden 
ibrtfltg^t^ F. J. A«dacia» ex. gr. g^g fa» 
flCr mit l^^ft trifK«(mn/ Id.atidere mibS 

^t^, Iff. vtrb. fcroga. 

X>rotna, v. v. i, Tardé atque fegniter fii 

loco movere. 
Kropp, N. 4. Stfllrcidiam, ex.gr. ®t2{bn>p« 

|Kt; SriUicidio eipofitQin efle. (Umpof. Xikh 

Kvoppe, u. 2' Gntta, cenf. X3r, ex. gr. 
3ngtR ^rO|>^f, Ne gutta qufdem. %^%^ 
lir ftroppdrf Medieamentf gottas ed name^ 
nim prsftripttiiii fumere, SJegnbruppaf/ 
Pluvf* gutrar. ^SrittfCRi (roppat/ Liquor 
cornn cervi fbccfnfltuf. 

S)reppfo, H, 2* Stiria. 

Jtropptale, adv. Per guttat , funufiio^ 

3bropptDi6, Aor. Gattatim» cad$ndK 

Ibrott, M, 2. Magnas, Domniiif. Satraprt 
0ntiq. Hhtc ; ^voU^U^dbf / Carmen he» 
roTCum. 

X>rottntng^ n 2. Kegin». ©rottnfng WttUtif 
conC Ungetfb ivattett* 

Dapifer Regnij^ aufif, 
^tndt , Jpfi. Cot^. Crudfft^ ?/ p#r*w 

lbxnåim,Def.^ Phnr. Crtsdftte, p.p. wrS, 
S)TidFA, ex. gr. SRJr ff^faroc l»or9 BrodPnr^ 
Cam in farutatTonem potarum eHec. jDcf 
i»inct Mifmer nos BdUfCt/ U ?miim qui 
Bibanr » noir deernnr» 

Irem: S>rttcfe9i, AdjtSivh Ebritiff, ex. gr. 
giAr Oe mur o ftrodPnf / Cum ebrii fafti ea« 
fcnr. €t »rurfct q»iilfaIF, Mnllcr cbik. 

£)rufl;age(, 27. 4. Grando plumbea major. 

IDruftoa^ 7. i..Uvay ex, gn ^rrfa Vrilf 

. »a»/ Uvam preiBcre» S>rttft90r< fofT, Snc' 
cus uvarum.. 

2)vnfivefiffr^ iiw 3. Ompbacnifn, ''^•r 

Ibvxvm, u. 2r Rcfidi» ptts ftaiBtnifr 9»^ 
rexcurat fcbjici n«liuir^ 

S>tunFnir/T. v. i. A^nit liibiiierfiif periire;. 
IDvonFtMD^ P' P« ' 

Itrtipe»^ p, p* wK lOtyf^ Pf^ IDntpit ?bvpcf , K, 3. Potio; Pocoi, coiif. totia, 
ax. gr. eMrfa brycfCT/ Potua fpiritufifi; 
Sn {^rpcf af irtttr Herbamm decoamn, 
{5rJn»in it icfe ntin trptf , Vlnum nU 
combttflum non pomi trk. 

Jbtydenflap , m« Potatio. EbrjofitaSt ex. gn 
Srgiftoen nd IrpcfcnfFap/ Potationibiia ad- 
drans. Qfoa nigot i briKfettfFap/ Imer 
potandum, vd ebrias^ foid comouttere^ 
conf. SyUtti. 

dryfta, v. a. i.. Ventibre, ifr ftummii, 
S>ryfla^, p. pi 

JDrra, ADj. Ditt fiifiiciensy nitiiy fei» qaoil 
din durat , ex. gr. ©af ttl It Jrpa / Per# 
teänriint dintitts detinet HBer, Cll)cn If 
Srpg $ Frumentnm fat nfni fufiiciu Cu tVi% 
tillf / Miltiare ftds longumr 

Icem : Jbtfi^ ex. gr. ©rwf OtJeff; Ingen» 
kbor, qni din durat. SDtpflt tnmi Mei^ 
farit abondj ptena. SDtpaa Plngat; Frar^ 
gnanres pkg«. .£)aii l^at fa5( ((n ftr99<( ^e(^ 
Quod illf ceflit, graviflimum. 2)Ct faOcf 
rnif f9t Dt99tr Operofum id, vet onero- 
fcm, Aria erir, Aiftty ex. gr.. ^|| ftf; 
f^ t)t9§ Ut/ Htamm fe pnebet. 

Ibxypct, ▼. N. 4. 8til!are. Fr. Ctpper* /fjC 
SDrJp. ^/ Dfttpir. J>tupen, p. ir. Dtf. 
V W«r. Jbtnpne, ex. gr. S>et Öråp af" 
tofct, De tcöa ftillabat. g^lfaii »tppCT pf 
lommTf SnUant ei irares. Jr#jn : i^tfpa^ 
ytäivé, ex. gr. Stppo^ niqot i iimtn^ 
OcuJis quid* inffillare. XJrppa lllfra DtOp' 

Jat pd en fvtfctbtt/ Gtircas in frnftuluna 
iccharr (Hllare;, StAfiånrivK &r]^p(lttr 

tt , Stinano.. t 

2>r2p, K. 4. HomicidiTsm, eonf; tn0ty^ 
t>xipaUf v. 2. Homicida». 4/i«rr tnati^ir(& 

pare, coni; tnit^ate. 
JDrSpHg,. ADjr Infignisv CvS^pKteif/^ jUv, 

InlTgniter. 
8>t2pmSf, IV. 4. Crimmafia cfufla Komicidiu 
JbtSJr/ K. 2r Acervn* fcumenri', fn in^m iar-^ 

rer, con£ ^inaer 
2btlgf , M. ¥x% m doliia, conf. CronV. 
9>vå99i9^ja>l. F«cufentua, confc ©ti^g; 
9br4sttS/ AD> Tolerabilii^ Ibv^ge», <<Cfeb^ 

Modö rolarabili; 
a>t*3«8^ft/ F. ^ l^lmiSSim _ 
SK 2 . Ifi^f •M IDril 2)t« lDr5 isnt» t>ti§t^ u. 9* Trt^tis, rd trriiendi nEhM, 
ex. gr. Jta(Ia Ht ROtfIt til -bx&qt , Sagénflm 
pircatui emitcere. Compof. fRotbtitt SfCC^ 
ttifiL Uibtiii, fuii iocis» 

Item: sbvi^t, Habicus feu regims » aliar, 
RU^e^rMt^ ex. gr. jDftt DtjgtcB Hiitt 
tig i(fc IIm1(/ Ifte tibi bftbicuf 'idecori nön' 

cft* ^tifittna^ f^rfFtlDa »rigt, Vemms fa. 
cerdocum peeuliaris. C^mpof. &^X%(btii^i K. 

'. Ather. ^ri()t'(iO/ Tempos quo luernni 
geftenc animalia. 

Jbrigtt^^ ADj. Lucrofus, ex. pr. (gn br^((t<g 
I^bM/ Mcrcfltura Jucrola. <|^X trugtigt iw 
%titi MuiKi6 Incrum adferens^ 

Itemi S)t43tsg. ga bt^lX\% Ui <7sjvi- 
ik vacca. 

2E)rafl^ m. Texnim rneom frguiis rparfum, 
menfflrium, conf. H^rft ^ra8^ tpaf/ TeU 

• textuifle e|uABodj. Bauiafl briO # Textum 
linenm (lorihus diftinclum. Htnci^']dxi3M 
M# Mflé {tYloet, conf. fimpi \ 

X>vi\lct, .v. K. I. Per ^»ajtifulas <}uid d^ic- 
tere^' ca/u vtl ntgUgtutia^ dt ^ridh vtl Ji* 
IsdiSf conf. 0ptII^ //»/k: Dr« grilla 
cjtcr ^(| n^goC/ Per negligentiam quid all- 
cubi reUnqaerie vel fimiaere. 

£)vaffg/ M. 2. Fainukif. Servtts, conf. 1Sje# 
. nate. Compof, T^vanq^axbHtt Labor (ervi- 
]!•• ;Srätia# fammdff/ Famulare cubku- 
luin^ T^rhqfluqa, JEå^ pro famulis, rure. 
iSonb • ^r ing / k. conf. /wp/. ^//rrr. Sn 
ung Drång ; Juvenla. ^an ir unga Drängen/ 
Juvenia adliuc efl. 

IDrdtlFA. y. a. 3^ M^rgcre, Subnlergere. 
IDtiiisFt/ p. p, ex. gr. ©rSnfa lin, Im. 
mergere limim aqiiis. ^htå pn fofg t »iil, 
Moererum vino dilucre. ^ranfa pg / Aquia 
fe pereunduin fubmergere, conf. <S4nF4. 

IbvåpA, v. A. 4. NecQTC. Pr. ©rJpcr- 
/p/. ©rof vtl jyriftt. Pf. ©ripU, SDvi/ 
pen. Dl»/; ö* i^/w^ SDtipne, p. p. conf. 

Jbtig / M, 2. TrahT genus , pro reflnra re- 

rum grandioris molis ycl ponderis. Aiittr^^ 

St)t&g, Imptrat. verb. JDt^jd. 
JCrisewSL if. 4. Moriu CunÄado, ex. gr. 

Utan Drpg^mSl , gine mora. J>cn fafca 
. till intet brågémil , &ea moram ilU non 

pitilHr, S>tila, v. m; s. Morari» Condari. Pr. fyrffi 
!«• '/j/: SDtågfce. V ©rigt/ ex. gr» 
©rlg ttfc Inngr, Npa dia morare. J^a% 
ixåiUf til M alt im tvär tit€, Usque 
dum fpes omnia exeidit » eun^latns ed» 

.pnn ^r icfe brSgt flfmer en ttmmt/ Ukra 
hbram non moratus eft. 
lDr6m^ M, 1. Somnium. Dr/; IDtSmmen^ 
ex. gr. ®r nSgot i dråmmcn, In fomni« 

fluid yidere. ^gg jicf igtB iBin bxhmg fer 

iomnium cogitata Bccidenuit. 
Jbtimma, r. w. 2. Somniare, ex.gr. 2>råm« 

m^ em ndgot^ De aliqua re fonuiiani 

babere. ^ag DrSmDC/ at ing blif»it w«(2» 

til Itbamoti Me membrum elefium fuifle 

ibmniabam. 
S>vimmavt, m. 2* Somniator» ' 
^^rdrnt^^nre^ m. 2. Somniorum iotcrpres» 
]Dt&fut^ 7. H. I. Submugire, conf. TtSttfit, 

ProverbMier. 02 o(^ Dtina/ Se^nicer tu* 

cedere yel ogere. 
iDritiig^ ADj. Segnif. AdvirbiaVutr. Z)rd# 

fiigt^ Segniten 
S)r6p^ I/»/, ver*, S)tfpa. 
Do, riuoK. Tu, conf. Grammat. Uificx ^nct, 

y. N. .f. ex. gr. ©na n^gOtt/ Alfqueiu 

per t&u compdlare^ 
IDtiJbba^ v. A. I. lött enfis in rim folennt 

ordini equeftri initiarey ex. gr« ©ttftfta nS^ 

gon til ribbartf Equium allqaem creare» 

fcil. diSo modo. JDub'bn1^, p. p. 
S>ubbc(^ Jtfje&ivKDu^Ux. Def. SDubble, 

«x, gr, SScgitra •tnbbcl lin , DupUm po. 

fcere mercedem« 3)cl bu&fecit iittf Duplicl 

roodo. gn tnbbcl ©ncÄt/ garolin/ Du- 
plicispredi Duci^us, Carolinus. ©ufra Ug« 
flcr l)ubbcl, Mappa duplicota eft. ^fot mtb 
Oubbin fälOf/ Calcei blnis foieil inflruai. 
Item : dubbet, Nora au^endi nuvstrum^ 
g^röttbbcf , Quadrnplex. %mHhM, Qiiin* 
taplcK. ^jrbttbbfl/ Ef ficfrth, IDttbNIt, 
Aävtrbialittr^ ex. gr. ®tt^ffd« bubbclt| 
DupHciter punui. ^dn nr tilbbfit fAxxtf 
Dnplo major is eft. Subbclt fa mpdFetf 
DtiplS tanmm. Alittr. JDubbelt. Advir» 
hiåiiter. Nnid åatgtndk numtrnm , ex. 
gr. f^prbabbctt/ QuadrupUciter » it fit 
iu cettris. 

S)ttft# ^\b ©tta 2)ua 2Dun PS ^abbfltit} v. 4, Cerevifit fojtiSinifl. 
t>ubbmn^, m. 2. Equiees jrreandi n^us {b* 

lennis, conf. t)fihba^ conf. ^ttttarflag. 
!b«bfcrö, v, i.i, Dapficare, v, Gaii. conf. 

5ért)ubfa. 
fciibrober, m. 3. Amicns qnem (rotrem per 

l^tl qais ^ompéllat. P/frr, C)ubt^})er. 
1&uc<)t, M. 3. DacflCDS. AurcDS, ji»in»r»/« 
i>niX(lm, M. 2. Toplins, fa/)//. 
t)fteU, M, 3. Fngna prorocatoria daoranif 

v. Gäll. coiiC ffintrig. Hinc: IbtteSeta, 

v. N. I. PagnflTH Wre provocotoriam. ' 
Jt^tifbo^ K. 4. Kiclos colnmbaram i conC 

2>o. Sttb/F. 
1t>uft)U^, N. 4. Cplumbarlom. 
SDufna/ v. h. x^ Vtvidam ex * recenti -fapo^ 

rein amitrtre. Dr. - tx. gr, dt fota, qid 

iHop€rtH$ rdinqvitur. S)llftta^, ?• p. 
2Duf{I<t<|, N« 4^ Tabalaram octra p^iecetn 

promincps » pier quod ingrefHe columb^ exi- 

re nequeunt. Mur. éuf{I<S0/ Colttmba* 

nim genu» qDocfvis. 
IDufunge^ v. 2. FuUusf cdluinfiinuf. 
l^ufora^ F. f. Columba. {)enibuftoa^ Co« 

lamba domeAica feu vufgaris, conf. 6(030/ 

ibufwtn^ -ADj. Qui vigorem naturaTcm, ant 
vjvidum ex rtcenti amifir. Def, Dnfne, 
conf. verb. ibafna, ex, gr. JF^an ix fa 
'^1lflDell f Animi efl latigtrfdu; ftl defniflbs* 
©ttfmrt tnricfa, Ccrevlfia vapia^ 
Jfcurfc», v. v. 2. Aptnm, vél idovtvnt efie, 
" rrf. gf. ^on^Cngrr' fil ingcH ting, Ad 
nihil tft idoneusf. ^ ©et JUffff tit dt flätÄ 
nagtff af/ Aprom cft, qua nliqaic! con- 
ffriatun S5ct MigJe irfe mtrdf in Dfum 

ampirw non faif. Prcvtrbiåliur. ©Ct finger 
frefla, Tentare Gcer. 
©WOT/ **• 4- ^Jovia minntiffinfi» gmtiili» ca- 
dens, alias. S>ttggTegtT, 

?B«gg«/ v* w. T. impetf, Dr. ©et Joggar/ 

■ Pluvia mfnutilTimia gnttulis caditr 

iönggregn , fr. 4. conf, S>tig9* 

JDugCtg^ ADj. Apraa. Alicojuf nit». Idoncof, 

confT.efirfRf. 
JDttgHgl^ee^ F. 3. Qualftas: ex eo, qood ido» 

mmto vcl aScQJus nfof eft , conC &IUIU fcttgtéö, AD> Tnepnw. NnlUus öfuyV ä 

bominibus , c©nf. (Dbttgllj, 
iDtigld0f>et , f. 3. C(palitfls ex inepro re! nol- 
> Hus nfus, bomittfim^ con€ (Dt^nglig^ef* 
©W3t'3^ ADj. Validua. AdwrbUUttr.^ Dug* 

tigt, Vafrdé, 
SCniP ^ M» 2. Mappa. Stragnlum menfir , 

confeOum ea? br«H , quod conf. ä/m/. 

3&orbt>uF. 
Irem: JtnF, Tcxtam lineam, ex, g^^ ®J* 

fa p(f &uf / In rexta Iineo pmgere. Comfof, 

Gc^ttttf. S&or^tH, fuis^lceis, 
l&tiFd, v. A. I. Stragofo obtegere, ex, gr. * 

©uta (ffrbet/ Menfam f!ernere. IbuFat», 

p. p. Prpverbialker. @5 til buX^bt JofOf 

Gretnitd cibom capeflére. 
Irem : JDtiFa, Niatralher. Ibufa unber, 

Saccomberef ex. gr. ^aiT bnUbf mbtt 

f8r en (larfaTff Fortloii fuccnbnJr. &uP<s 

up/ ex. gr. Sfngen fiafor op cm»! lononr/ 

Neipo ef par eft, 
SDnFtFS/ K. 4. Scernendar fnen& in(!rn£hif. 
'fiulga^r^^ k. 4. Homtcidiam occnltum* 
IDttm^ ADj. Mums. Def. Ö' Plur. Sommf/ 

oi/fa natarée vel mori$y conf. 0tttm. /^/fv^ 

ur, ex. gr. j^an Är bmn fom et fÄ# Inflar 
. pacudifl Hapidaa e(h 5(aH ff^got wara 

tummare, Kum qukl (lapldiua elfe potefh, 

jldverbialiur* SHlfttt^ Stnpid^^ 
S9limnrittg , adj. Stnpidua & profervna: 

Adverbioilitr. l6»fntt(^gty Cam Aopidf- 

rare & prorervia. 
Jbvimbti^\tfi}et f t. 3.. Frotcrvia cnm ffa» 

pidifate.r 
äfctitnf>et, r. 3- Vmum mntT. J/#«: *5rapl- ^ 

.ciiras, ex. gr, ^an gforbc ftel af ftaAil^et/ 

Per ftupidirateni id cmnrninir. 
23umpit, Pf.vtrh. SMtnpa. 
Iban , N. 4. Phimfl ceimllKinat conC $\XitU 

5idber. ^prifa fitfii/ eonf, épttta. 
fitfno^, v, A. 1, Pfomas «dhcrencea emittere; 

Outia^^ P- P- 
ftuMbi^^, M. 2, Cokita plamfe referta. 
j&on^er^ k. 4. Tonarlo. Frågor. De/ ftiifir 

^ret, ex. gr. jajagnot* féwnJf, fl9(fe# 

f!0tt, murarf faB, wj »pfjft/ ff*f»er fiim^ 

ter ifrin flg/ Cnrnmm Teéhrra, wn- menfc^ 
foni expfalfo, moron» ninm, ptf föyn ^06 ^i ©of édnnt ftrepinim. Jum: AhfiiuA Ibunt 

ttt, Tonitru» aUat. 7lil(t, conf. JDSnu 
JDiitf^etftag^ k. 4. åUåt. ^fEeilag^ f^i ef. 
^vmbva, t/h. i« Tontre, ex.gr« J^R tlllU 

toar ik( Mr, Tonox & junt JDtiB&ra pil 

flSSOR^ Cum ftrepltn aliquem incelTere. 

Imptrfiualit^^ ©ct l)ö|lbrnr# CcbIo» ^. 

ffutru tr«mlt. Tonat. SubfiatuivK IbnSIU 

XixMi^t, Toiwtio. 
S>uittg, ADj. Plttmis' (pAirruf.. 
^iiti?4i, v. «• r« Palpitafe» »ro#« itt€haf$f 

tx. gr« ^jicclat Duufar^ Cor palpitat. 
IbixnM, ADJ. Subobfcuruf. IX^f, ö* Plun 

JDtinHe^ ex. gr. X>ttnr{a i^nn , OcuU 

hcbctes. ©Ilttfck »ä>cr^ Turbidiis atr. 

^//rrr. J&tutPel ^ Opacus , pfyj^* ^onC 

IDnnFel^et, f« 3. Qualitti ck fubobicara 
^ Jt««i: Opactcas. 

j&uitfl, M. 3. Vapor, #* /»Wif, cpnC 3m/ 
nte. Änga^ ex. gr, 9lf lorte» J feunfier# Oe terra vaporea exfarguot. Uv 
fr«pp<a qi (mnjlcr , £ corpore iraporaa 
fxeuor^ Provtrhialiter. &1& bU I)Un(l ffe 
égoneil/ Glaveoma ocuUa objicere. frct^x- 
tibtis aliquem fa&inare^ 
^nn(ia, r. m. i* Eviiporare. JDunjla ut, 

JDtttiflrér^ k. 4. OUcäivum. Vala exba- 

lantia. • 

fi>ttp(ett ^ M. 3* Quodvifl in duplo » o. ptr» 
3Dut, Nomeriia durior mufic. 
3)ur4>(eutig , Epithecon prifidpam » ir«if« 

Sber 2)lIté(ttlHl||et, v. Germ. 
fOnté^incttå)^, m. v«f Dutc^^Sg^ m. Iccr 

jniitcuna-.per regionem. MiLimm tranficoa* 
JbuSj, Dr. 3 {ni o(^ hni, conf. €tt9* 
SDttfl, H« 4* Tempeftas oodi bumida. 
tbuftil, F. 3. Fotatie io faltttein, qua ffok 

alterum IDu appcUar» 
fi)ufttg, ADJ. Dk SDufKgt toSteff Tempe- 

ftas humida öc turbida. Hine : SBata Dttfligi 

Al*re turbido nudd fe habere. 
IDn^in^ t?. 4* Duodecas, ex. gt. (gt bttjlbl 

l^aabffaT, foifivav, o<{[ bplift, Chirotheca* 

rum, cultroruin öc eiusmodi , dnpdecas, 

conf. Xotfi ]Ditgi»tal6, Mv. ;«r duo* 

dccidea. t>nfk, u. }« Ineafliis» cir ccrptn waijai 
iMi>r/i ve/ ^rra. /Utter ^ ex. gr« Oag^ <a 
bnflf Confligeodf pericidiifti facere, 

OttO^fler^ F. 2* Amica inrimä, quaot qiiii 
fororein per £)u compelléC. 

fcwrfa^ F. I. Ecftafia. ex. ^. ffafla i fft 
tXOala , Gcftaii correptum fieri. Sigga I ttOftf 
|jI/*Cc(laii confopitus jacere. 

S)ivåtjA«^ v. D. I. Cofninorari. Pr« IDloitf' 

l^n^icg , M. 2. Ninna. Pygottuf. 

Item : 3D«9^rg ^ Aranea domeftka , Mås. 

€{pinne(. 
K>«^avg{ntta^ F. u Naiia. Fcemlna pumilio» 
Sh99^rg6n<lt^ M. 4» Araneum. Aranex tela, 

conf. efpittnetoif. 
JBy, M.. Liinua Daluftrif. Def, Ibyn, ex. gr. 

fiiS» |ar tpiOtteK/ Lacua fiindum h^bet 

flimofufn. j£>aii fofinnbe^i frpil/ In limo bc- 

rebac, conf. <9fttja. afja. 
t)j^^ PruHominaliter ^ ex. gr. 3 bp wJl^ la 

ejiismocU cauflia. //f<»c: IDflif. 
Jbf^wAtttiét , M. Afla foetida» pbarmac. 

X>rS^/ v* 3* Virtua, ex. gr. ^a »pgiftt/ 
Virttttem amare. Aliter , ex. gr. ^(kn ^At 
t)ttt OpgbCR/ Equo illa ineft Ftrtus vel 
proprietaa. Hine: ^QgbilfFdnbe r Virtmia 
amatia. JDpsbCttf/ Virtttdbua poOent. SDp|< 
be^llKlllbfl/ Vits a£lio virtuti congrua» 

iDfgbefam, adj. Vircutibua pneftatiH t<>. A«« 
fljar» conf. JDyg^tg. 

t>y4^i9^ ^h Virtute prcditua» ex. gr. (ga 

ÄSbig qtOinililf Muller virtutibua eximia. 
bpgbigt bfbcrni, Viia virtutl congroa. 
Mverhidlitir. Jbj^gbtgt ^ Virtuti conve- 
nienter. Atiter, ex* gr. (gn bpgbtf (2^, 
Eqtua ledatior. 

^Ti^f »• 4* Nydhemeron, ex. gr. SBoTe 
i tre bj^gn / Tres diet nodesque vigt* 
Ure. en gdng om ^»gnet, Fe^ nyafae* 
aieron femen 

^yta, v. N. I. Urinari. Aquia & fiibmerge^ 
re, ex. gr. fffiottHroglar bpfai Aret 
Mttatic2 fefe fiibmcmint. JDpr» np aSgO(# 
Unoando qmd esf ifotfi* -S)Of ^m ©t)«; ' m .97 JbytOTt, M. 2. UriMfor. Compof. ©pFar^ 

flöda f Campan» uiinatoria. ^pfarc^ldll/ 

Merces urinatorum. 
^y^eti, N, 4. Inftitutio operls orinatoriu 
I)j^KI», Adjtatv}. Huic (imilis. Iftlaamodi, 

^'f- gr» 3 en bolif faf/ In caufla huic 

limili* (Sn b^Ml ^JoDflfe/ Ifliusmodi cafua» 

iS^got bpHft, Ejusmodi q«id. 
iDymmetoecFa^ f. t. Hebdomas muta, pro* 

xlvia ante fffinm Pafcbatou 
JDymUttg^ M. 3. Confibulfl. Clarus Ugnens » 

quo trabes cdificii jnnguntun - 
Ibyna, t. i. Culcita, alias %oI(let. 
Item:^ DfKd^ Pulvinos, cuijn curribus & 

trahia infidendnm, conf. ^y^n^e. Compof» 

,lD)^ttga, F. I, Fimui. Srercns quadruped, 
conf. Ztåa. Compof. {»jflbpnga. JtoDptl' 
ga, K. conf . fimpl. 

^yn^a, v. K. r. Stercus emittere. S)ynga 
(Ig, K«cf^r. Idem. 

9>ynQqtept, m. 3. Furca, qtia fimns ejicicur* 

2)FngefyAg, m. 2« Sterquilinium» 

iDj^ngelag, n. 4. Vehea fimi. 

JOynqtpu$, M. 9. Fimetuin. Vohitabrunn 

^yttQeJHad, u. 3. Sterqutiinium. 

I>yn§ewatten , k. 4. Aqua fimo imbuta. 

Jbynqii , ADj« Sccrcore inqainams » con& 

jDj^ntn^x M* 3. Impetna nndarum fabitaneusy 

conf. JLugnftvaH. SnMlIsD^g. 
S)|^nfiQC{ at ^ /V»^« Trabea, quibua pavimen- 

tum humi ftratum rufTukinir , conf. @tO(f . 
IbynX, K. Morbas iiiillo», in pinguedine fnb 

cute fedem habens. 
3byr, ADj. Carus, Maioria pretii, ex. gr. 

aSBara »9^ i faftr< forf^Igning, Res carö 

nimis Fcndere, ^^r ItD / Annons caritas. 
SDpra toaror , Exuberands pretii merces* 
sDvrC fi|>/ PretiiMn eimionis venditionis ni- 
mis auÄam. Aliur ^ eit. gr. *Cn tft Cb> 
Turamenmm fanaum. ^^ra firfSfrtngdr 0(^ 
\h\itVif Afleverationes & pollicira fanaiora* 
jldverbialiter , t>yvt , ex. gr, Itjpa OC^ 
filfa bprt f Carins emere & vendere. {>4r 
Jfr h^tt at lef»a; Vivere heic magni con- 
f^fit. SDprt betala niqot, Exauaum nimfs 
rci pr^iium folvcre» Frovirbiålktr ex» ^r. Id tibi magn« X)et fFaO bu b9t( (ftala^ 

flabit. Alitir , ex.' gr. 

Sande aflevcrare. 
Jbytbat, ADJ. Pretiofus, ex. gr. gn tljxiat 

ftait, famlins, Thefaurus, collcftio, pre. 

dora. ©ärbara fafcr, Preiiofa quatvis. Ad* 

verbialiur^ Jbytbttvt , Prélioft. 
fbytbaxl}n, F. ^. Qualitas ^ pretiofo. 
Jbyv^, M. Gloria» antiq. 
S>ptf>et/ F. 3. Cariras, tmthnts vtndithnit» 
Sbf tP , M. 2. Clavis tralatitia. Scrx reduden* 

d« inftrumentum. 
JDyrPa, ▼. A. T. CoFcre. IbyxXab, p. p. ex. gr* 

©prfa ®UJ5/ DEum colere. Aliter^ ex. gr. 

jD^rfa fig fielf/ Se ipfum nimls jrftimare* 

X>9tf<l magen/ Sjomacho indujgere. Aliter. 

Jbytfa np^ ex. gr. SD9tfa iip iSfet, Cla- 

ve feram adukerina reciudere. ©\^ta tl|> fli 

bctl/ Pretium frumenti exaugere.* 
Iby^M, F. Culras, ex. gr. ®U2)< 69^ 

fan, DEi cultus. ©prfanä n^Xrb/ Dignas 

qni coiatur. 

JbyrPfri, Adjeaivh k. JDyrPftltt. Dr. i/# 
yertf I ftfif nos ff(/f clavi recludi pote/h 

Sbyrlegb, AdjttfivK Maj^rt meircedc con* 
ducendus. 

5)y(ler, ahj. Tcnebrofiis , poÄr#c. conf. JttdtP. 

JDä, ADv. Tunc, ex. gr. ©S ffeWe Dctj 
. Ttinc id accidir. ©a fér ttben, Tunc tem- 
poris, ^war n^ar bU 52? tJbinam tunc 
eras ? J^toob fFöB jag g8ra ba ? Quid tunc 
milii fäciendum. ©å od^ bl; Interdum. ©£ 
fom b^n , Tunc veniebat. 

Item: lt>a, Cum. Dum, ex. frr. ©J 'j^an 
fom, Cum Ye»iret. ©S bft ffeDtt, Cum 
acciderct.* SJJen bä b<m b^tbC brt, Cum ve* 
ro id audiret. 

Item: Ib^ , Parttcula inttrjeShria , «x. gr. 

J&uru bä ? Quid tum ? ^or bn bo infrt 

b$rt flift? Namne ifta audividi? ^ab 
ffaH jag 1)3 figa? Quid mlhidiccndum? 
3ag J9iB bl g6ra (S, Ita quidem fadam. 
TDo^, Dr., awb 0d!^ Mb. G^rjw. atafb unft 
l^^t, ex. gr. SBara mtb iitl^b oc^ bib, 

Coniiliis fadisque adefTe. {jena nogoi^ 
mfb rib 9(b bSb, Con£Eo & opera aii« 
X quem juvare. 

lOi^xoaxmt, vidt pofwaxmt 

Si Olgd, 99 ^fid m 2)&d S)ftt ibSi^r tum derrvatify vUt JDugd. 
jD^Kg ^ ADj. Viribus defticutus. Nullios fir- 
jnitaris. Parum valjidi», ex. gr. ^on ar 

innu bÄlig efter finföontcn r Poff morbum 

Adhuc laiigttet. @n. i)2li9 ^afl f Eqnia 

imbccillis.. gt bSliflt arfretfA Op«« in^"^- 
mum»^ cadutum. 
SDiStf/ H» 4* Sonitus ingens-, conH JDun^er. 
0n]^^ ex^ gr.. (SFrianDev frirmseter o(9 
yufory (M toattufaff / o(^ D9Iif^» gifter 

mVi ifrSn^ {19*/ Vociferatia» tubarum dan- 
gor- cunr impulfu tympnnor.am y aquarum' 
de fublimil' kpfui , & ejusmodi » fonitanr 
edunt ingenrem;, Alitery JDan^conC i^5ne« 
^2tr. JDaning. 

Tbhia,. ▼. N. I., Sonitum' edere- ingentemr 
cDnf.. £)åm 

Ib&tiCe^ v;. K., r.. DelTqumnr animr pati, cum 
fnppreffiont refpirationif r conf.- Qmma^ 
tiina bart;^ vUle &xotm» bSrt: 

Jbinin^', Mi 2. ^ncopc; Deliqoium^ ani- 
ml r .cum fui^pnjjtoni rtfpiramnisr conf.. 

Jbhth^^. ÄBj: Ciii oculi languidull Tunr. 
Ibixa-, Vi a; !• Fafcinarc, conf. 3&fbSra« 
IDSradniff/ adj. Smlm», ronf. (Skien. 5^' 

fttg. CpFug*- AJverbiålwr^ lOitadti^t^ 

SmWi: 
Ibite, M. 2. Stultus. Rationis oTu- défiimtus |. 

conf, Sine. tcP. 
jb2tbu8« N. 4* Domus pro tmemibur. Hinci 

SDar|tt8 (joni- Tali domo claufiis- quis», 
IDStUgeit/ ADv. Smk^. 
flD3tffap^. m; 3. Stulritia. 
X>i^^ n; 4* Stega, Fori navium^, äUar. (Df* 

werloppar^ ex. gr. ®5 pfi- Djcfet, In- 

ftega ambularci gt fFcpp mcb txt iärf/ Na- 

vis triftega , éHms. ttretdcFare. 
Ibätf et / M* Péilicalarum decas, ' 
Sl^toatr. ADV. lllinc, ex; gr. 3aa fotnmer 

Ott' 6aban>, Jam illinc venio. ©dba» ^itlf 

ttt f Exinde. flcddin. 
Ibifw^n,^ adj; Subfanmidur, em/perfianr vtl 

Judwt. Btf.V Plur. Diftte. AUtir. Jbiff 

svett ^ Po(l pleiiam immeriionem^, vel liquo- 

rit expreffionem,. fabhumidns ,. i% linttit* 

^ tjnsmodh 
Splfiotnlb^t,. r; 3;/ Qttalkas' ex; fubbumidor JD^SefiS/ ADJ. Formofus, r. te. conf. SFÄit. 
äDii^eligb^*^ r. 3. Forraolitas, v. ec* cont 

JO^gga^ v. K. r. La6lare & LaÖcre,tf«f«iÄ- 
//ttw tfi , conf, JDiv ex. gr. • ©ägga et lam6/ 
Agnum laSare. J^alfmen (Aggarr Vitulivi 
läder. ^ggan(e lamb, Agni Uaentes. 

ibjgge lamh, n, 4. Agnus laftens; 

2Ddft) ^ K. 3. Convallir. Vallis minor , 
conf. SDal, 

O^mtnft, v. A. % AqiuV flruem vd aggerent 
opponcre.. jfcöm^, p. p. Jb^mmci fSte^ 
Aggefe praecludere. JDamma igcit^ Agge- 
re occludere. JDomma txp , ex. gr. ©e 
D^mbc in> tcattnet/ <\t M jloi> oftoer Jngar^ 
nr/ Obvallationé effecerunti ut aqux prau 
inundarent. 

Jbimnxn^, k, ^. Obvaltandi a£his. Irem? 
JöhnnmQr Agger fcu obvallatio ipfi. 

lOitnpa, v. a, i. Compefcerr. Reprimere. 
ibimpa^, p. p. ex. gr^ ©ampft tni '^H* 
mot f Etatum alicujua reprimere animura, 
S)2mpa fina luffar ^ Cupiditates compefeere. 
Simpa elben ^ Vim incendii reprimere. 

iOån^a^ v. a, 2. Nifu omni vel adhibita vi 
percutere, ex. gr. ©ingo f& iåvntt, For- 
titer ierrmn cudere. ^an frOltgbr på pvtttUf 
Portam viblenter palfabar. 

.JDÄr> ADV. Ibi. IlFic , conf. tg^r^ ex. gr. J^ai 
ar bit, Ibi eft. ^r ocfr båt, Hic & illic. 
©ar 0^ ^mt, Piffim.. 

Item : ibåtr ^bi , tx. gr. ^ir fJtter biit^tn 
nnnan bvrbe fittflPr Seder, ubi nlius federe 
deb^ret. ©4r intet finne*!*, Ubi' nfhil in- 
venitur. 

Item; 3Dät, Cixm.. tx. gr; J^^tf ialax, fcÄr 
lian borDe tiga; Loquicur, cum ttcendum 
ei eflet. lOiv lUlpffii, Cum tamen , ex. gr. 

^an fi(tcrr bår b^n iifoal bor be (ii, Sedet, 

cum tamen fti^re tum oporteret. 
Rem : JDär,. Si , ex; gr. ©år Bet ffer / Id fi 

contingar.. 
Item: i>åt,. Pårmula inttrjeS'^iå y ex. gr. 

©en bår/ ille ipfe. 
Compofita; IDitaf,. Indc. Exindé». ex. gr. 

©araf ^ntftr, Inde evcnit Alher, ex. gr. 

.^on töet intet birof i De i(lb nil ei com- 

Hertom^ eft* fOit an^ Dr,. ex« gr.. J^n 

iDojle S)dc 

mSfl^ tåt Mf E6 adadiif fitic. ^atl it 
tOa D4r AU/ Feffimi cam eo ttgitor. löit 
bavta, Ibi ibhinc f>iufttt , Poft id. 
Proximé, ex. gr. gdrfi fttcf ^H/ MrcftCt 
foni |ag ; Frimus il ibtti proxitnö ego 
fecutns finn* & åt iixtfttt. Anno po(t. 
^/i/fr, ex. gr. fixåqa bittfUX, U per- 
quirtt« SSÅtta ii0 t»4ref(tr, Ad id fe com* 
ponere. Pr^rcriptnni' id oblervare. Alitir^ 

ex. grj ^aa flrifi9fti mm Det %ix tAv 

efter/ Scribit quidem^ fed qutlitercnntjpie 
id ei fuccedft. ID^remot/ Comra td, E 
contrariö. t)irefl^ Su Si modo, ex. gr. 
SDircjI Ut fttt, Si id accidcrit. SDartfl 
(an IDilI/ Si modo vohierit. S)<lrfii:e^ 
Propterea. Iddrco. Alitir^ S)dr fire, Ibi 
ante. Illic prar« 2)(lr^4n^ Dr« ex« £)&r S)5b psr ©et |Wr Mt^itt/ Ed reiiaum fit. 3ag 
Itmnat Det Mr^ail/ Id conceflum mitto^ 
I)ir^06 , Juxta id. Alittr , ax. gr. 3ai 
\^X WiXit iMf^t f llliuf particept fädus 
lum« S)4rt^ ve/ löit tttt. In eo. ID^Vi 
järnte, jQxra id* Una« X)dtifr2n^ IlUnc« 
Ab eo, ex. gr. {>an fom t)4rifr2n, Illinc 
veniebflC. Alitir ^ ex. gr. ^R fotlt xH 
DiriftSn, Malft id eifucceffir. S)^rib(ant, 
Inter illa. ID^risenom ^ Fer id. Hoc mo- 
do « AlitiT^ Ib&x igenom, Ifihac. ID^r 
imtVian, Imer id. S>^r in, llluc tntrd. 
JD(lt thtte, Ibrintus. O^tme^^ Cum eo. 
Per iftud. JDdrtne^elfl, Ope iftius. IDitf 
nÄ(l/ Ddndé. Froxtm& IDirom, De eo« 
ex. gr. %xh^ (onom hhdttif De eo illum 
interroga. 3a0 |!dtet intet bitronir Nil 
curo: Z)te omfttttg/ Ibi circum. Mlur^ 

ax. gr. €a mil eller b^r omfring r Millia- 

re vel drciter. DitpS, In »r/ Snper il- 
lud , ex. gr. IDSrp J UxXi %M , Foft illud 
vjeniebat. Sita DarpS , In id confidas. 
$(ret t)irp<i Anno fequente. S)et gär t)4r' 
p8 ut/ E6 res recidit. Id agtmr. Ibått 
fxmma(iiX>t0 , Eodem in loco. Ditfldy 
ttB, Ifthic. Ibidem. £)4ttl(. Ad illud» 
Ed, ex. gr. Uq^ bixtil, Huic addas. 
jDet fom hixtiU ^^ venmm eft. t>ixtil 
ttte^/ Cnin ifto, Jne Cum hoc iimnl. 
ib^ttild , lUac usque. S)4t itttteo , Sub 
boc rel ifto. jl/fi«r , ex. gr. Sre åx qam» 
U IKb D4r MiKVi £tatis crium annorum Ge infra. ting» Daler, men idt hit nttbet^ 

Viginti thileros, (ed non minus. I^åv ut, 
vél lOåt ntuv. Ex ifto. Exinde, Itåt uU 
af, conf. Z)4taf. SDdr ute, Ibi foras^ 
i>it uti , In ifto » a/ia/. 2)irutinnan , yci 
perperam. l^åtwiö, luxta vei cirra illud. 
Aiiier , ex. gr. ' t>tt Blir OSr»!» , Res e4 
temanet. &)<lr2t, llluc. ^Mfvozv, Su« 

Ser id. De eo, ex. gr. JDåriflDer flod 
rifmet/ Supra erat fcriptum. <$an fSg ttt 
Dr»/ 0(( gicf D2rl|bery Pontem vidit» iU 
lumque ^nmfivit. ^an f lagar Ddrofoer 7 De 
ido conqueritur. ^å l^ngf , mcn i(fe båx* 

&fWXf £ö usque. fed non ultra. 
Ibåxvoataube, part. Ibi pntfens. 
JDJriviilanDe , paxt. Ibi commonins. Suh^ 

fiMtkvé, ex. gr. jUntKr mitt D&n^ifiaiAtf 

Cum ibi commorarer. 

t>6, v. N. AMOM. Moru Pr. ^ix* Ipju 
©6DDe. P/. S5}Dt. Ifci tStt, Morte ab- 
tipt. Jbi unDan, Mociendo locum fscere. 
S>d ut. Emori, it piåuiis. Atittr^ ex. gr. 
S^en fUgten dar D9Dt ttt^ ^x Aniiiia iUa 
oemo fuperfles. i)ib, p. p. T^euu X)iDt, 
ax. gr. antiKr (an blef Dib/ €nm morire- 
tur. St ihbt ting/ Kes inanimis. Cémpå/l 
^OtbiDf K. -^/««r, ex. gr. tD6D tof» 
flaf/ Mortua liteta* ^tbt <apital/ Sot9 
absque fcenore. 

Ibit), M. 2» Mors, ex. gr. 95 ttl libtn^ 
Fcenam mortir fubire. @2 i btbtU fix ni& 
gott/ Pro aliquo mortem fubire. £i| bibt^ 
Ad mortem. Sigga ^jf$r bibtUi In >agone 
mortis efle. ^n i bibin / Ad mortem us> 
que. S>Åbfi?n9^ G«fif>. v. te, pro iD&teifOV 
ex. gr. DåDfent fJnbntng52Df Mortis pt»« 
nuntius» conf. iDoD, Pitrs. 

^i^a, v. A. I. Interimere. Interficcre. lt>& 
ta^, p. p. ex. gr.' !DiDa cn orm/ Ser- 
pentem inrerficere. AUttr. SiU^ fna iK' 
ftaXf Cupidiates compefeere. 

Item: JDiDa, Sopire. Sedare. Ib&bttD^ p f!. 
conf. JOi^, «x. gr. S)il)a »orfei 
i (Sttl^eAf Tumorts doiorem fopire» 

jlHter^ ex. fr. ^Da en t^SrfPciftting^ ^ 
Antapocfaam delere. Ibiba ^tnnel^ 
fen af nSgon faf| Alicujus fti imoni**' 
riam abolere» 
SR a V>^ t06 2)db 25»f 2)$C S)5r Particip, vtrh. J)*. JDiöCt^ fir pärägå^ 

jen^ alias. Ibilt , Paru 
Ibhltittid, VL 2. Haufhis mordfernt. 
lDi^fto&/ PAKT. Morcans natus, n. X>5tf5tit» 
< 8>toar4f^are^ m. a. Humator, Vefpillo. 
Di^ntt^ 19. 4. Sarcoma. 
S>&Mi0, ADj. Mortalif , ex. gr. ^ngm bfo^ 

Itfl VRbtDtfcr^fectCa/ Nemo mortalium id ef- 

fagit. Aliter, ex. gr. ^(cr (aa< fritltga 

aftfJIafl / Poft iQius mortein. 
Item : IbMiq , Letifer* M ortifertu , ex. gr. 

<Sn DéMig Oufbom/ Morbas letalis. (gt 

fetoliflt (At/ Vatnus letiferum. ID&Misett, 

y/i/v. LetflUter. 
Diblig^et^ r. 3. Mortalitas* 
SDi^ebatte, m. Lsfio ad mortem» 
S>d^6&ag / M. 3. Extremas vitar diet, 
S>i^6tom^ m; 3. Senrentia capialia. 
iD&^fene, Gtnit. conf. Di^^ 5irjy?« 
S>i^9f4U/ N» 4. Exceflas e vica. 
Äibtffata, F. I. -Periculam mortfs. 
IIDibafl^ce^ M, 2. Morpbza* Macula alba le- 

XX nuncia. 
SD^bfiuP, ADJ.' Letaliter cgrotas. 
JDibfBaKe, m. %. Oflcam intcgrjim tapi. 

tis mortoi. 
X^&beFomp^ M. Agon mords» , 

SD&betiib, f; 3. Mors imminens. 
lOih^^ccoooX , N. 4« ADgor mords* 
JD&befa?^ F. 3. Crunen capitale* 
SDtoefåt, N. 4* Viilnos letale. 
Z>dbe(2u^ H. 4,^Modus moriendi» 
3D6b9(ltaflr, H. 4I Poena mortis. 
Ib&beflttnb/ F. 3. Hora mords, alias. 3DJb0# 

flina ^ v. ;«r. 
iDto«2ttge(l, M. Angör mords. 
JD&Of^ttg^ F. a. Cttbile morituri. 
fcif^ ADJ. Surdus. Uif. & Plur. S)$fii>e. 

Comf. JD^ftvate. 
ID&fbrpcC, M. g. Potio ad Tedandam Tel fo- 

piendam. Aiiodintira. 
ID&f^t^F. 3» Copholis.^Surdita8. 
2DAfntng , u. 2. Sedatio. Sopiendi aÖas* 
IDofiva^ v. A. I, Sedare Fel Sopire. Ano- 
dtnam prstberc. 2t>6ft9ab , p. p. ex. 
gr. 2>in9a tDJrfm i njgan lem, Mem- 
ku dolorem fopire, ^iftpg fjjf, pjjccs fab glade conTopire. 2)lftoa fliaf botllleil 1 
Vapores e cibo compe&ere. S)éfoaJlbC mc^ 
bd, Anodina. 
^hlcp, p. p. conf. Ibofb. S>ilgbe, Ijp/I 

ib5C|a, v. A. 2. Cclarc. Occaltare. Pr. S)6U 
Inr. //)/: ©éldDc. PjC »Sljt, ex. gr, 
SDSlia niflOt \k n^SOn, AUcui qoid cek- 
w. ©Mia |tri ffalf» Neqaam occoltare. 
IDMgb/ p. p. conf. &oIb. 8>3lja fig^ I2r« 
cipr. Se(e occoltare. 2>&(ja tttibati/ Sar- 
ripiendo occultare. 

JD^ma, v. a; 3. Jadicare. Ferre feDlenriain. 
2>^mb, p. p. ex. gr. ID^ma en til biben, 
Capids aliqaem damnare. S^om fielf (jf 
om, De hoe ipfe judica. S>Sma en of 
|an< (al. Ex &rmone de aliquo judicare. 

Stiften ^ar b6mt t faFen, In caafla jadicea 
talere fentendam. S>ima< til ptttningbdtcr/ 
Feconisr judicari. 

ibin^ N. vidt Jbln. Compof. Catb6tf« 

3b6pa, r. a: 3. Bapdzare, 8)ipt, p. p. 

JDipare, u. ^t^nnU SDJ|>are«/ Johan, 
nes Bapdfta. 

Sbiptlfe, M. 3. Baptismas. 

te*«/ F. 2. janua. Föres, ex. gr. CtS llrib 
boren, ^ föres ftare. @å pi biren, Per 
januam exire. Stixa en pi båren, Per ja- 
naam aliqaem expellere. 9Bib PPna 66' 
rar* Aperds foribns. Aliter. t>ht^ Pr. 

toirawStb^ u. ». se. conf. 10ivwaVt(kt9. 

S>iv^it, vidt S)irpo(l. 

i>itl)ae, u. 2. Cardo. 

it>årFatm^ m. 2. Limbas jannam nmUhi 

compledens. 
Ä)*tpo(l, M. 3, Poftis. 
Jöivflaq, N. 4. Pcrcolandi patella. 
3D6rtr4^ m. 4. Foftis. D#/. S)6rtr4ft, P/irr. 

©örtrin. 
JDarwaPearS;, m. 2. Janitor. 
Ä)*ttrar, P/«r. conf. iDotter. 

^# g^lgre orb, fam t^I^oa fFrffmtf tnA 

^•^ benna boffiaf, men Jora til il, 66r 

. man unber benna febnare borjlafmen {gen* 

ms (Uc;empch (ämbete / ftiimbete. 

9wu &b €be dfi fft lOl Wnitl, fe Hnqtt. (Srt, fe Titt. ^nrlftf, 
fe ^ÅrUg. 95efF, félbiil. bettre, fe Z><ft# 
tre^ 0<^ fS i anOra. C^cdam Tocabula 
hac litera pingi ^folitå « ad Ä vero perci- 
nentia , fab Lit Å , funt qusrenda , ex« fr. 
^betC/ vidi ämbete.* éngel, dtt, vide 
Tlnciel, iltt. ^erlig/ vide i^&vUq. ^cfF, 
vide IbåH. f&tttXtt ^'^^ Tbåttvt^ ^& /c 
in aliis. 

tibh, M. Acceflbs maris. Sb( 0$ flob^ 
Acceflus & receflua maris. Flaxa; Öc 
refiuxus. * 

Kben^j9(t8/ k. 4. Lignom ebenaoi. 

IC^^.M. 3. Juramcntum, ex. gr. @Jra rtf 
ÄfHjflÄ fb, vel ©J eb; JuramcRtum prac-, 
ftare. ©JnSCll Cb/ Jnramencum prxflirum, 
Gifmen rb/ Juramentum reiDifTum. *SbC( 
0^ fMrbomar# Dirx. Exfccrarionct. 

S^ta, F. Liber antiq. Island, in qao traOa- 
tur de theogonia & cofmogonia Hyper- 
boreorum, 

fRX>elxq, Mjeaivi, ex. gn Cbflla fJrBim 
l^elff, Obligatio jurejarando firmata. Sb<' 
lige tDtttttcn, Tcftes jurati. ffi^cKgen^ 
^dv. ex. gr. (S^cIi9ca bcflptta nii^tf Jn- 
rejurendo qaid firmare. « 

iB^er^ Cä/T oWij. P/iir. Pron. lön, cont 
IBr, conf. Grammat. ex. gr. .^atl (TaO ftif* 
loa Cberi Vobis dabir« SRcb Cber, Vobia 

cum- irontma (il ebcr, Ad vos venirc. 
«^er, FRON. Vefter. n. Cbert, /"/»r. Igbre^ 
conf. Grammat, ex. ge £ber fober/ Fatar 
Vefter; (gbte fSbCt/ PÄtrcs reftri. gJcrt 

foli Sermo veden 3 aOa ebra gf minkar/ 
In omnibus a£Honibus veftris. hem : C&er^ 
ex- gr, <lber Äonjl. ^Jöb^/ ^«g>« «!- 
fuado Teftra. (gbrc fecBcnccr^ Excellen- 
ti2 reftrs. fbcr< n«drbig(Ct/ Reverentia 
veftra. Tit, honor. 

fS^gSng , M, Jaramenti prsftatio jodicjal]f.r 

le^eére^ k. Jasjarandum feo obligatio (er- 
vands pacis , vel focietatis pubfics aat pri- 

• vatar* Hinc\ Sbé9rc< broW/ Crimcn vio- 
]ats iftins obligationis. 93r9ta cb^irC/ Ju- 
ramentum regium violare, 

<6bfivttren, paxt. Jarejarando adftridus. 'Ja« - 
ratas. Dtf. ^ Plur. fSbfsvutne, ex. gr, 
&lmxni ttittncili Teftei jorau. efftttgat , 'P/irr. Filamenta ftamlms refidua, 

qus aihputantar» 
efter, PRÄF. Poft. PartknU bete vceabulff 

pefifonitur ^ praut ab exfmplitj cirea ta a/- 
. latis vidire efi. , lllius vero , verhis pfét» 

Jixa^ lifus &* fignificatio ex feonentibnt 

fatet, ex. gr. ftemma tfttx, Poft venire. 

SfCirromma/ Exfequi. dftttUffna, Agen- 

dam obrervere* 8ef»o CftCf/ Vivere poft. 

Superftcs effe. ©iftoa CftCt/ & eftttjlf' 

tl>a/ K. y«i/ foci/. 
Item : Sfttet, Secondom. Ad, ex, gr. (Sftct 

befaOntng/ Ad mandatum. (gftcc (an< mte 

ning/ Secondum illius opiaionein. 
Item: ffifter, Qnandoquidem. Quoniam, ex. 
gr. gftcr Ut\S åt, Qponiam ita eft. gpr 
ter bAtt rcban bar gjort btt, (]|uandoqai« 
dem id jam fecerit, conf. iEfterfbm. 

Item: Äftet, ex. gr. %U efter fom mait Är 

fntiab; Prout cuique animas eft. JDct It 
onbt eff f r n Jgot / Rarum qaid eft , vel 
naau difficile. fR&qt>t foilt ix gobt tjttx, 
QuxYiB facile noncircenda. ^an ||Ar ftOJlt 
efter Orben/ Defidunt eom verba. 

iCftetapa, v. A. I. Imitari, opfra matttuarié^' 
Cftevapab, p. p. conf. ^clrmo» 

Cftevapnttig, u. 2. Imitatio, 

fSfterbdrb, f. 3. Stcundar. Secundin», conC 

Cfter tét, viVf Sftetfom. AUterj ex. gr* 

€f(er bet, fom fjgc</ Secandam id» 

quod dicitor. 
efter^^nte , k. 4. Exemplum , v/iéf t?^/ aåia» 

eium^ conf. Seftetfytt^ ex. gr. ©et f!aS 

tjieiW of (il Cftcrbjme, Id nobia erit 

exemplo. 
Cfterfifja, v. a. 2. Subfeqai, conf. 56IJ4 

efter. Hor»/» Part. P. Äftetfilgb^ ex. 

gr. ^an efurfJtgbe b^notn i regeringen/ 

Eam in imperio (ubfecatus eft. Sftcrfilld 

en annan< nempel / Alias exemplam fequi* 

iSftetf4l;ön^e, t. a. ' 
HftevfUafi, F. 3. Imitandum oaodvis, ex, 

gr. ^n< feber UtM i(k til cfecrfdlgb,, 

Mofes ejus imitandi nbn fanr. .^iiter. C^ 

terfJigb , p. p. verb. efterfåljct. 
£fterf6Ijare, ii. %, Imitatör > v. er. conll 

JBftettr4&ar*. 

« 3 ^ 102 €ft iitftitfilitlfk , u. 3. Iinitatia, vita V «fff#- 

:Bftetf»irflA^ v. ii. i. Perfcrattri. . SBftet# 

fptffd^^ p. p. 
efterfråga, ¥. a. i. ScJfcitari. Intcrrogtn- 

do qu2rere, aliat. S^i^a efter. £fteri 

frågad, p. p. ' 

efterfrågan, f. Interrogando fafta el(>]ort- 

lio. Percontatio, ex. gr. jffiii) efterfrågan 

fflMirateJ/ Ad interroeationem refponmm 

. fuit« SBaror< efterfrågan/ Oe merdbus 

percontatio. 
.^terc^ifii^a , v. a. 4. Concedere. Remirtere, 
xont <Bi\toct efter, ex. gr. <:|^aR eftergaf 
fin ritt/ De fiio jurc conceffit. €ftergifma 

njgon ^n {FulD/ Debimm alicui remitcere. 

lEftergifwc» , Def. if Plur. fBftergif# 

ne, f* p. Item : Jdfe&ivé. Cftergiff 

xon% , Qoi faciU iconcedic .vel remluif, conC 

e^erläten. 
:fCftergif«ften|>et / f. 3. j^nimus ad xonce- 
. .deudnm .vel remitténdum pronus , conf. 

lefterläten^et. 
Sftergtft, M. 3* Conceflio. Remiffioj fr#- 

Jtandorum » conf. XiCgift. - 
SBftergS, v. n. anom. Sequi. C/. (Bi, ex.gr. 

.^an lar ingen ting M Jtftergj^ iQuod ie« 

^oattir» Dihil haber. 
Cftergdrb, u. Poflea fadnm irel iiddi- 

tura quid.* 
Äfterl>an^, Suh/lantM^ ex. gr. ®i(ta 1 ef» 

ter|«li^ i ipdi in lufione pofteriores ba- 

bere {>artes* 
ttfttv Jtfan^^ Mvnliålittr^ Saccefllvé, conC 

&minxn^Qim. • 

«fteti>aHeti^ :p. p. Adaflua. Def. & Flnr. 

iSfter^åane^ vtrh. ^öSUa efter, hem : Ad^ 

jtäivK efCer^åUen, In negotlis vel in 

adipifcendo ^enax. 
Cfteri^jmta, v.^a. I. Poft alium colltgere. 

Sfterl>imta^^ p. p« 

efterf>itntning, m. ^. f oft alium colIeQIo. 

Spicilegium» 
2ftert>in3fen^ adj, ContinuS inbacrcni. In- 

ftani, ex. gr. 2>t 5ro eftfr^angfnc 

i fn begäran, Petitioni aflldué inridunt. 

<gt cfterlfdngfet arbete, ^Continud inbs- 
tfm Itbor. eftérf>(lrma, t. a. r. Imitari, alias, ^tf 

ma efter. iSfter^rtnaD/ p. p. 
Cfter^^rmning , m. a. Imitatio. 
Cfterjaga , conf. 3aga efter, Part. flSf» 

terjagab. 
CfterPomma , r. a. 4. Exfequi. Obfecun- 

dåre. Cj. Romma, ex. gr. dfterfontma 

enl befattning , JulTam alicujus exfequi. 

Sfterromma en< »iliei Voluntad aiicujua 
obfecundare, conf. Somnta efter. lEfter* 
Fommanbe, p. a. Qui exfequitur &* Qui 
poft venit, hem : Adjeäivé. SfterPonu 
ntatfte, Pofteri. ex. gr. gJr efterfomttian^ 
Ut Pofteritati. gfterrommanDema/ fcr?<- 

ram dichur, 

Cftei^aiPe, conf..»dffe. 

iefterlatf, k. 4. ISeGduum guttatim cadens 
in diftillatiohe vini combufti* ^ 

Äfterlcfwa, v. a. a. Dr. ex. gr. ^fUxUf' 
i»a ttSget/ fom it f(ref!rif»et/ Ad prae- 
fcriptum le componere. (|n f^rorbning/ 
fom bdr efterlefoal/ Ordinantia juris , ad 

?[uain quis fe gerat. Mttr. Sfterlefma bo 
äUning/ JulTut morem gerere, conf. &fittt 
femma,, conf. X^eftva efter. éfterlef« 
roande /t. a. hem: AdjtäM. lSfterref< 
tvanbe^ Vita fuperfteSi ftu Pluralhtr^ ri* 
ta fuperftites^ 

A^Uxlépmtila, F. I, Vidua , v. ec. conf. 
iSnPo. 

Äfterlefnab, f. 3. Dr. ex. gr. gjrefftfft»a 
en nSgot til efterlefnab, AUcui quid ob- 

fervandum prarjcribere. (gn forprbning til 
eftertefnab ,, Ordinantia juris , ad quam 
^uisque fe gerat. 

Sftertemna, v. a. r. Relinquere, di/adenst 
ex. gr. Jj>an bjbbe o(( efterlemnabe en 
fon , Moriens fiiium reliquit; con£ &emtut 
efter (ig. 

Item: Äfterlemna, Cedere, ex. gr. gftrr* 
lemna något af fin r^tt, De jure fuo quid 
cedere. conf. Kftcrgifwa. Cfterlemna^ « 
p. p. Poft relitliis. hem : Concelfus. 

fiSfterlemntng, m. 3. Reliaum quid« Sfteti 
lemntngar» Relifla, mineral. 

JEfterfeta^ conf. fLtM efter. Pm. fRfttt» 
{eta»t Jeftitlitfi, ▼. A. 4, Negle£!ui fiaberc, ex. gr. 
4>an efter Wtet alörift |in JFplbifl^etr Offi- 

cium nuiiquam ncgléftui babct , ortif. Cftet* 
fötta; -4//r#r. Cftcrlata, vide ZiUita. 
^ftttlaUn^ p. p. conf. CtUätem -^/irrr.. 
«x. gr. ^(^ni efierföne €nfa/ ViJua poft 
illum rchaa. Item: Adje^ivK CfterlSteti^ 
Irt agendi$ remiffus. Df/ Ö* Plur. Cfter* 
IStite^ conf. Cftetgifwm. Mtevr ex. gr^ 
fffiora cftertitett I liu(r fpflWr I"* »egotiis 

neg ligen tem fe przbere; 
eftetliteti^et^ n 3. Animur remiffior yel' 

negligentior,. conf:^ Cftcrgifwen^et 
CfterMitgtdr^ r. a. i. conf. SLZnqfct efter^ 

P/irf. eftevIJn^tab. 
SSftermi^^ftg/ w. 2^ Tempos pomeridrflntim r 

ex. gf. 9)^ en eftcnnJöbag vU öm eftcr^ 

mibbageDf Temporc pomeridiäno., ^Mttr. 

•Oan Biorbt »et pä en efrtrmibfcttf r Fome^ 

Tidiano tefnporit id peregit ipatio^ J^t\(K 
CftermiWagen: r Totum tempus poÄieridia- 
num. Mter. Bftet mit^asett ^ Poft mc- 
ridieni«. 

SftertSt', K. 4. Confiliam poff fadtm; 

tifttxxiXnmq , m. a. RattOr poft'^dofignatio- 
nem debitt traditam^. ineunda,. conf. &aP> 
triFnltrg. ^ ^ 

CftettÄtta , Dr. tx. gr. ©et f ttat 0(5* 
C» 5or p§ ^t efterrdrto # Qoord unicui- 
que obfervandunr incainbitr conf Tt^ttor^ 
flg efter. 

Cftertattelfe, m: g. Inftniöio: ObferTan- 
dam quid, ex, gr. ©et UttDer Wg tfl ef» 
terrJttelft/ Id tibi obfervandum erir. ®if» 
»a ndflon ePerrdttelfe , Aliqnem reddere- 
inftraöuin. jiiiur., ©ifwa efteitamlfe /' vi^ 
de Unt>etr(Jttetre. 

fläffterfatt^ p. p. conf. verh. Äftetfdtfo;. 

fSfterfÄntf,. p. p. vtrb. ei^nXa efter. 

Äftetjätta ,. ▼. A. 4.. Pbftponere; Pratcrmit-- 
tere, conf. Sitta- efter. Horum Part. P. 

jSfterftttt, ex.-gr.. ^att eftcrfattc |?n åw 
htUi V^xiftf Debitum oflicii poftpofuir. 
UUR efhrfattnnte «f anbra, ft)glor, -AJiis 
negotiia non- poftpofitis.. SltffiOigt (pfiloc 
bafwa Wiftelt efterfatre ,■ Plu"ma ncgoda 
prstermiOa foere.. J^mlltf t|[CriaU// Uf^ln< 
inftcuti' fuQt;. €ft jrojr Cflerfe^ ▼. a. anoic; conf./6é efter»^ pÄrr.. 

«fterfet>^. 
iCfterflcCt, m; Infpeöio ^ qua^quis" obfcrratnrt' 

conf. 2fterf)?n. 
Sfjterflnna^ v. a. i. Penitmi ad* animmn' 

rcferre.> 
Cfterflidfit, r. a. i. conf SHtfa efte?.- 
^ Part. Äfterflttfab.- 
efterffrifwen^ De/ ö* P/«r, CfterfJrifnf^ 

p.p. verfc. öfrifwö efter, -^/irer , ex. gK 

Sffii efter j!rifne/ Nos qaoram- nomuui^ 

heic fubtus. 
SftcrflSv v. AV Avoir. Inveftigare-, confT 6514' 

efter. Inde. lEftcrffagen ^ p. p. Dtf. Ö* 

Plur. Cfterflögnr, ex. gr. J^an efterpag' 

fiäUct i 6of en , Locum in' libro inrelliga* 

bar. (gtterjlå en tpinnwrtr Fugitivum^ 

perveftigare. 
fiSfterfting,. u. %^ Maltim' quiB ,, aliad AiB^- 

iequens» 
SSfterfmaf ^ m: Sapor remanenTi p^/f tfum' 

vel totum r conf. J^i^at^ 
Äfterjom, coNj. Quoniam.- Ather^r Cfttt' 

fcnitv conf. efter. 
Cfterfotnmar^ vi^2. iEftai, ihtermedls fii« 

gidiori rempeftoti fuccedent. 
SftetfiJfa^ v^ A. 3. Perqttirerev confT CSifi 

efter. Part, (CftcrfiBt. 
JBftetfpana^ v. a.- i.. Inveffigando infequi,^ 

cönt. ©p«ti<r efter. Part. Cfterfpanatu 

Suhfianpévi^ iCfC^fpattattbr^ Invefligaadii 

adus». 
Äfterfl^. ADj; Snp^ Poffremui. Dtf. ÄftcrfTe^. 

conf. ©tl>(lé. Mvtrhialiur.. lEfterfl ,. Po- 

itremum,. conf. 65it)(l.' 
efter(laf»?«, v. a, i, conf;. ©tnftiwf efter;. 

Part.. Cfterflafwaö. 
(BfterpS,. v. N,. ANöM. Acqniirendum leÄari,, 

conf. eta efter ^ ex. ge. gftrrflS en «• 

nanS egenDomv Bona tppetere allena.. 
Cfterflrdfwa ^. v. a. r. Afféaare.- Afpirar*. 
' Acquircndi ftiidio ferti ,. ex. gr. SfCerflrdfi • 

tpd fegerirtgen, limperiain afFeffw. gftejp» 
* jlrifWO ira> Ad rforiam iipirare. ®fterjlVttf^' 

tva rifcbOttiar/ Pivinaium ftudio ferri..- 
fiftecfyri/ y. 3. Exemplura; Typw» ex. gr; 

^afwa ndgot (11^ efletfi^n / In typunrquid 

fibi propoficuoi' faabere^. confi- S$fterflif t». ¥o4 €fÉ €aa €da ^dtt ^ftettai, K. 4. Sermo reprehenforius In ad- 

SifUtictnfe, u. 2' Cogitatio provida. 
Z^UttåntA , f. A. 3. Frovida mente perpeo- 

dere. /Iliaf^ "Zåtif ct efter. 
tBfttttinffAtn , ,ADj. ' Cogitando providuj. 

Mverhialittr: \&fttxtinf^amt , Adhibito 

judkio. 
gftcrtanffämf^et^ f. 3. Atiimus providus. 
IBftcriänHtg / adj. Hlius conditioni», ut de- 

liberandum, pum xjuid adfit periculi vel 

incominodi. ffifeettinFtigeti. Mv. Modo, 

uc ddibeiatio fic adhibenda, v;el meditatio. 
«fletttÄ*te , K. A. T, Expetere. Scaari. 85f# 

terttacCta^^ p. p. 
CfterttA^d^ v. A. 2- Succcderc, ex. gr. J^m 

efeertr^bbe (onom t rcacrinscii, Uii in im- 

perio fuccedebat. 
Cftertctoate^ m. 2. Succeflbr. 
«ftertropp«t^ P&r. Ultima acies, conf» 

tCropp. 
efterttpcE^ K. 4. EfHcficia. EmphaGa, ex. 

gr. Sala meD eftcrtrvcf , Efiicacibus 

uti verbis. 
Äftertrytfa, v. a. 3. conf. Xtvtfa efter. 

/»Ärr, ÄftertryÄt. ^ 

CftertrpcWig, adj. Efficax. Kftertr^^ctligen. 

ifrf». EfHcaciter. 
Rfterttjerlb, f. 2. Pofteri. Pofterira». 
«ftre, ADJ. Comp. Pofterior, Uti. Plur. Sfr 

tre^ conf. 3jt>naxz. 
tt^xotn, vide aCftk^en. 
"ÄfterSt^ AD v. Poihnodum. Poft. 
«ga, F. I. Poffcflio, ex. gr. .^afwa nSjot 

i fitt tfla/ Quidquam in fuis habere ?el 

poffidere. ^ J)et 4r icfc mer, ^n en man< 

fja, Unius tantum id eft, fivfi diftribol 
vel dividi iwquit , conf, Sgor. 
Cga/ v. A. 2. Proprmm habere. Poffidere, 
conf. »efltta, ex. gr. ^ari ^ar fJrjlåfl 
Olt ^mab ^an egbe^ Saa diUpidavit cniT^a. 
^eitt rgtr betta? Cnjua hoc eft? ^a» 
<9^r öObt férlHnb , Bono prapditus eft in- 

tcHeau. /^//ffr. ^fl„ ecjcr at béma bJrom, 

De boc jiidicare. ilHus eft. <)an cger^ftt 
|ara OCÖ lara , Facere vel omittere , in eo Kqpxt, u. 2' Proprietarios. Poflfcflbr, ex. gr; 
^an åt egare af 6oIrti/ Libri pofleftbr 
is eft. j^tom it rgarc (il Uttal Ca« 

jus eft? 
Si^atinna, v. j. Malier poffidens. 
iSgen^ Mjeäivé. Proprius. Def. tf Plur. 

Kgne^ ex. gr. SJJeb' egen ftarib, Manu 

propria. ©et St ^ant fjtn jfUlb; Ipfe in 

caufTa eft. ^flfroa nSflot i&fom ptt eget. 

Ut fibi proprium quid habere. , Aliter , ex. 
gr- SOBara jin egen/ Rem familiarem fixam 
habere (ioi propriam. Alterius non eflfe. - 

Kgenbcm^ m. 2. Bona, ex. gr. SDet ix qS 
min cgenboni/ Bona, quc poffideo, hvK, 
funt omnia. £$< egenbOltl/ Bona mobilia.. 
S<^fi CgenbOflT/ Bona immobilia. Alittr^ 
ex., gr. ^gcnbomar ȣ lahbet, Prardia. 
Poffeffioncsruralea. ^n Jat eambpm i jla* 
bCtt/ In urbe pofleffionem habet. 

K%zni)iLV!tx% , ADJ. Mana fua . ikSbxt vel 
fcripnis. Mvtrbialitcr. SSgen^Jln^igt, Ma- 
nu propria. 

Cgenf^rleF, m. Amor fui. 

(S^mnytta, f. i. Proprii commodi ftudium. 

iSgennj^ttig ^ adj. Proprio commodo pra* 
Ipiciens.* 

ISgenftnntg^ adj. Animi non accommodi Se 
variabilis. Gali Capriciéux ,• conf. Snxois. 
ISgenu^iUtg. 

£Sgen(Innig(>et , f. 3. Animus non accom- 
modul & variabilis. GalL Humeur capri- 
cieufe, conf. Cnu^ie^ef. 

Cgenflap^ m. 3. Proprietas. Attributum. 

Cgentltg , adj. Proprius. Peculiaris % conf. 
aaen, ex. gr. Orben i fin egentliga bc« 
marfelfe; Verba in fignificatione propria. 

Set åt ^ani egentliga Mia, U opuset, 
peculiare eft. IggentUgeit^ AJv. ex. gr. 
SDet tiirpmmer (onom egentligen at gdra 
bet/ Iftud facere ei proprium eft. Sala 
egentligen / Proprié loqui. 

SSqtnxoilie , f. Propriuni atbitrium. 

SgentviUig , adj. Proprio arbitrio capfuf , 
conf. Cgenfinnig. 

Ägna /V n. i. Dr. (fgna at fig iilgoe, 
Quod alius eft , fuuirt dicere, Hinc u Jil# 
egna. Isem: Im^erfonalinr, Det tätat § 
Decet, co»f. ZmL , ?: 

fia^uiax, eiur. Öpe$, 

«aor^ Cg^t^ PluK Res foli. Tuflu* fundi coHeai- 
\t, mi fntit, ogri^ prata ^ pafcua^'ifc. 

ex. gr, .@a öftöer finrt cgor o(^ kfe bm, 
Trac^us fupdi obire & invifetc ©en* flår' 
ften l^iir |lora tq^V, PiaJio illi res Ibli 
vafliores funt. 

fiSgotwifl^ M. 3. Controvcrfia de rebus foli. 

ig^o, PRON. qiiisquis. N. {Sf>waÖ, ex. gr. 

eö«> i£t mvå må, Quisquis fit. gjo fom 

itiflar (ii)/ Quisquis fit, qui audeat, conf. 
fimpL ^o. 
åilyvitvi, coNj, Qucmvis, ex, gr. Slutit 
fentlige mena oimorlnnDa, Quamvls non- 

Bulli alitcr fcntianr. ^(kti (itUtdX , C^Uru 
l^fln ir fiaf, Quamvii aegrotus fir, kborar. 

e^uru tfl-an tcFe fan fdi-p Ut, fä ^ar l^pn 
tn^cfet fTnfWit^ Multa fcripfit*, quamvimon 
intelligantur ; conf. Cj^tirttivåt 

Icem : Cf>Utu, re/pondet Latinomm Cunque« 
«c. gr. (g^uril b^med ix , Quo modo 
cunque cum eo comparatum fit. Cf^uru^ 
tan, Qualiscunque. n. iBf>UTtt^Ättt ^ conf. 

' ^urubati. «$urit liten , Quantulus 
tunqac. £^utu ttt)^(f en ^ Quantus cun- 

. que. . iC^uvu* flor ^ Quantos cuuque, V 
fic iH aliis. 

A^fyatvixoitl , cdn]. Quamquam, ex. gr. j^ott 
ftviftotv icff mci*/ rl^urnyi f)<in rcban niTs 
fFrJfJOJt/ Flus uon fcribit, quamquam facis 

dudum fcripferle. JS>an fpncö icfe wora 
niqi , e^ututB^l ' ^an od iax orfal b&xtil , 
Haud contentus effe videcur, quamquam ÖC* 
id non fine caufTa. 

0S^xoå^, Quicquid. N. Pron. (Bfyo , ex. gr. 
S^mb fom })hbtt , Quicquid eveniat, 
S^toat) btt åt aobt eder t>Ubt, Quicquid Ht, 
bonum vel malum. 

0£l)wav, vil £lixoaxe(l, adv. Ubicunque, 
cfx. gr. @|mar bet od ftnne^/ Ubicunque 
invcnitttr. g^warcfi l^an Orf nia, tsara/ Ubi- 
cunque faeric« 

Ml)Xoatt, KDY. Quoqud. 

0ii, ADV. Non. Nec. gj ^eOer^ Neque. 

i&ia ! iKT« Exclamationis particula. 

Igj^er, M. 2. Anas molliflima. Def. I8j^ren.- 
P/crr. C|t>i;dr^ alias. QSu^un^e vtl :Sba. 
f/tnc: i&ibttbM, Flnma hujus avis. 

iBP/ F- 2. Qucrcus, ex. gr* 8ff ef, Ex quer- 
cu« Querceus. @tpra Cfar/ MagQ2c quercu». <iH €Ib 105 CoÄipq/: (gf6arf , Cortex queiu:euf. &\l\, 
^ Fröns quernea. gfffog, Quercetura. gfol/ 
lon, Glans Jquercea. gfjtt?amp, Agaricu» 
• quercinus, CfnJCrEe . vel gfmirfe , Ligna , 
querna , ex., gr. ad conflruaioHem lu- 
vium^conf. fimpL Alirer, Sh ^&aXi vi^ 
de «g£r«. 

CPorce^ t'/\/ff 3vtor«. 

iHfojpe, M, a. Scarabeuf. (Cervus) iö/i<f?. 

f&ira, F. r. Radius rota?. 

ClrtP ^ ADj.^ Pravus. Malus , conf. ^n&« 
Cojwp. Bamre. Sup. Simfl, ex. gr. g|r 
CI4F tU(ina, Confvetudo piȊva. (gUft min ^ 
Vinum deterius. glnfe jncnniffot, Fravi 
hominesw 3 t\oXi lipfåf, Confilio pravau 
Alitir, ex. gr. <Ja claf niagc, Stomacbua 
depravatus. , @[of aRi>e / Halims ffeti- . 
As. SIaF fnaf/ Gudus depravani^ vd 
Sapor malus. 

KloXiyzt, F. 3. Qualitas ex depravato vel 
naalo. Pravitas. 

ÄWnöe , N. 4. Calanjitas. Miferia , conf. 
Ufc(f>et. 

iClänbtg, abj. Calamitofus. Mifer, coit& UfeL ^ 
Adverbiåliter. Kiinbi^t , MiferÅ, 

Äte/ *». 2. Ignis, ex. gr, ®Jra elD/ rel 
®ora up eH)f »e/ 5ant« ni» elb, Ignem 
accenderc. ©Jtto el> p4 nlgjtf; Quicquam 
incendere. SRäflOt fom fattar t\b , Combu- 
ftifeilé quid. Phkgifton. Proverlmliur, 
•Oulp^l en or afFan i tlbCR/ Malum in pé- 
jus .alicui creare. AUur , «c. gr. @{()m 

Ipfer ur igonen på ^onom/ Ocuii ei ar- 
deines micant. J^m ^ar f6r mpcfen e»# 

Aoimus t\ vivtdus nimis vel prsceps «ft. 
liiMubfla Cibcni Ignis facer, merb. 
ISXba, v. A. I. Ignes ad calefaciendum fuc 
Venderc, 'ek. gr. €lba ttp rtntimen, Loca 
adium calefacere. ®ba mtb torf rfler toe&| 
Caefpitlbus vel lignis calefacere. KXba x\p, 
«x. gf. ©ta up ugnin, Fomawm calefa- 
cere,^ conf. Upet^a. 
HXbbvant), m. 2. Torrfs. 
f&bhxåSå, F. I. coiif. Ärafa. S»*/?. 
itWbpn, H. 4. Ad ignem eliciendum '«f« 
: pawtus. Igniarium. - • 

lCIbfa(l^ ADjt Fixuj, In igne perfiftena, d^em. io6 €(b €le ®f €ntt tEtbfånab, a»j. Quod facilc ignem nrripiti, 

©DffijÖt Ämnr, Phlogifton. 
Cttf^te, v. 4. conf. e(t>(l2(. Hific: @b« 

0r< ^oll/ conf* Sibton. 
CltdaffeL M. 2. Ruttbulunu Furca in ofum 

id ignem. 
eUgwifla^ f* i: ScintiUi. 
Cl^b^r^tg^ ADj. In ignc durabilii» 
ei^i)åxbin§at^ Flur. Lapides apyri. 
CU)tg^ ADj, Dr. et elbist (niBc* Ingenlao» 

ardena léu vividum. 
ItVb^ol, N^ 4. Pruna. 
flSI^Pula^ F. I. Globus incendiariua c morta- 

rio emifTns,^ conf. 2!^ombt html Boiii» 

Globus igneua, mtteor^ 
itlttnixft ^ N^ 4.. Stigma » natur» qna£ 
' inuftum» 

Cltning/ M«.2. IgnltTo. 
Clbrumv ^* 4* Locus sdium ^ calefier! folftus» 
mi^nåtm , M., 7,\, Umbraculum igni op<^ 

pofttum» 
d?>f!)^frel« II. 2» Bfttillum^ quo* prunat 

portantur» 
CtodlSge^ Ml 2* Flaimna. 
JE{^fptutan^e^ fart. IgniFomua» 
Cltftab^^ M«. 3» Foctts, pars caminf ubi iguh 

accituiitur. AVntr» ex, gr. SD3r 1x9 fS 
, tn£n<ie elb^Der/ Ibl tot funt habitacuia. 
ICtofl^F^ K. 4.. Inöruraentuhi chalybeunii, 

quo ignis diettur.. 
C(b^o&/ M. 3» CoIuRinar igneä> v» iiR. 
IBlbfbtint(t^ f.^ i^ Radiua igoeus* 
Cl^ewSba*/ f» i» Incendlum fortuitun^i confl 

CRrtSng^ f. 3«, Forcaps » qua- prume vet tor» 

rea prenftntur. Ptur. iél^t^nset. 
Äfefdttt^ M. 3i, Elephas. 
Clefantm^ave ^ m. 2* Kbinoceros, tflitfr. (Cttr 

f>Jtmit9. Drm : iCUfaiitm oftare ^ Ele* 

pfiantis duöor. 
4Blement^ n. 4.. Elememum^ P/«r. iEIemen^ 

ttt', v^ péF.. Proverbialher , ex. gr. JJJär 

|ait iii««r, fJ Är $aii Hffomi fitt elemctit^ 
$ibi quafi genutnam venando capit volupta- 
tf m. Itåm : Cbmentet , Friraa rcnim' 
piincipia vcl particula: primitivae. //i«c : 

Dr., ex. gr ^an ttjct trfe it, fär(la rte# 
IWTiteriia 6atOf /. f rlma. bujua. rci prlncipiai Clf ^ M. a. Flwrius. Dif. eifmn. Plur. 

ieifwctt, conf. Slob. ettim. 
ClfbMfl ^ M. Herpcs. Puftulr cfcbaroticx» 
Cffbcire^ conf. dtfwot. 
eiftnbm, K. 4. Ebur. 3tf clfcnkn, 

Eburneus. ©jorb ttf clfcnScn t Ex cbo- 

re faSuf» 
Clfte ^ Näw. arrf. Undedrous , conf» «If/ 

»«• jtonunq Cari- fcm elfte ^ Rex. Ca- 

ROius undtdmus. »{)War tlfte, Undcdmus 

quisqne. 
ClfiDa ^ Nnm. Undccim , ex. gr. * &fm 

Uanjl^r, Undecies. giftta tnfeilbi Undc- 
cim miOia. 
Clfwar^ Phr^ conf. Clf. 
Clfivot ^ P/«r. Lemurea , fcu- Larrs pu- 

fioncs, ©. p/^i» //ittc: CCfbdns^ Cho- 

rea. iunurum. 
fffft/ M. 2. Alcea. (Cervus.) Comptf; €/_a<' 
^ $orn# Cornu aleiÄ, (?t§«]&U&/ Fellit alcif. 

Stg^nif / Ungula alcina , con^ fimpL 
1SX9iiti9, A Ulmaria* (Filij)endu?a,) jImuk 

Alias, dbfttgr^e.. 
Äfgfo^ r. 3. Alcea Fam. P/iir. ÄljPor. 
Ctjeft^ ADF, AHat. Ceterum. 
CHrtr , N. 4« Etixlrium , fharmac^ Plur. 

léXifxttt. 
CBet^ coNj. Seu. VeL ex. gr. (Fa elet an* 

naiti Unus vei after. ggsit eHe» illfl# Bené 

(ive malé, conf. igeHer.. 
Item r Cffcr^ Aut, «iv gr. jRu elfer flftrijf 

Nunc aut nunquam. Ji^ , eOer flJt littXKt 

Aut taee^s, aut melius facias« 

Kmbcte, vtåe 'Umhttt. 

itvx^an^ CONJ» Quonram> ccmf XtK^dtt^ 

Cmebferti^ , vide ^meWertte. 

ifmeUan^ vi<i# ^mttati. 

ffmor^ ADv. Contra, ex. gr. (gmot inta 
toilit, Contra vofuntatem meam. dmot 
fblcit^ Conn^a folem. ^n ^r mig emot, 
Mihi contrarius eft. ©trffca emot n5ao»i 
Gontra ahquem pugnare. JBrpffl nåöon 
ewot^ Contra nliquem pcccare. @5 cmDt 
ttenbtn; Contra .boAes progredi. SRSflOt 
{i)m 5JQl^rr emot/ Qufcquam guftu vel aWa 
modo repugrimw. gnttO: fifl. emot^ Sefe 
•Bponcje:, wnf^JJIot;. 

MOTAk. €m0 ^na Cnf^ €ttf 107 Mota. PwrrieuU lEmot te compojttiom p$' 
nintr pofivtrhåi XXlot, amt ilin pmu 

tur, ex. gr. gmortrofO/ conf. JBrpta 
cmof. Smotfia, conf. fRotllJ, er;/c 

Item: emot/ Advcrfas. Erga, ex. gr. J^an 

it tifmtib rmoe bt faitiaa, Ergt patipeies 

largu» tH. öffirfa (fg tBa emot m »In, 

Malé ådverfoi amfcucn fe gerere. 
Item: (Emot, Obviam, ex.gr. ®2 <mo( 

nJ^lt, Alicai obvTam ire. 
Smottd^a, v, A. 4. Reciperei «//«/• Haga 

etnot^ farr. Cmöttagen. D*/ £? P/«r. 

Igihottagtte. 
CW/ F. 2. Juniperus. C9m/)o/ (£nbit, Bac 

ca juniperi. @^*;Suf!c / Juniperus frutex. 

SnrU/ Sarmenta jmiiperiiia. Snrot/ Radix 

juniperi, &c. conf. fimpK 
Kn, Num. Unus. v. et, ex. gr. (gn iinq, 

Uiu vice. SemeU &I eller ttoi, Unus vel 
. duo. {)unbra eo^, Cemum dt unm. @ir 

af Df, Uous ex nobia. Definitiv ex» gr. 

SDrt) ena l^anbeni Manuum una. ^ti ena 

totngen/ Alarum nna, conf. tit. 
Itemi «n. D#/. Cne. n. «t. D«/ «««^ 
Unui, ixfra numirasionem , conf. (it, ex. ge. 

Sn 0(^ annan/ Unus & alter. Uti ben ena 
ifTer ben anbra omffonbig^eten, In una aU 
terave circumflancia* Qt eller annat 1 Unum 
alcerumve. ^å tt eUer annat f^tt, Uno 
modo vel akero. Su af af; Noftrilin al- 
ter. Difimiti. ^ ena fibM, Ab una par- 
te. Vilt in uno ktcre. ©tt ena llieb M 
^ttbra ; Unum alterumque. ©en tnt tftet 

ben anbre, Alius pofl aiium. 

Item: ttn , FtQUominMtér. Qutdam. Alt» 

quis. N. et. ©Jr lom en o(^ frJaabt, 

Qttidam adveniens imerrogabat. 21^9 fu0 <n 
foinma / Quendam vidi venientem. fj^g 
totU ribfrjga mig t et Jrenbif In negotio 
quodam confultnm ire volo» Sn< tgenboni/ 
Bona alicujus. Oifwa en nSgOt t Alicui 
quid dåre. £ala meb en, Cum aiiquo lo- 
quiy conf Vli^on. 

Item: Un. n. Ct. Anicuhis ffl in lingHä 
SvecicM^ pTétpofitivui if t^f^firim^ conf. 
Gramarar. 

ttna\)cmta, Aij^RM. Uoiuamodii ex. gr. 

\ Sna^anba ftcJFaffcn^t i .Uniuimidi qua- lires. 9)^ ena^anba f^ff, Uno eode» 
que modo. « 

Ca bet t, AJJfåM^ conf. Äett, 

Cnbfti;W0, adj. Pervicax. 

Cnbanbigbet^ r. 3. Pervicacia. 

Cnbdr. CnbtifYe^ conf. €n^ /aaif. 

ent>a, conf. Cnbe,, W//w, ient)a» Ätfte, 
CnbantSl^ viie Snba^ k. 

Sn^afi, ADV. Unké. Cnbafle^ perptram 
pro iSnbe. 

iHrtbc^ Adjfatvi. Unicn$,/«w. »• »cii/. Igttt 
Da, ex. gr. .ftönd tilbe fon, Unicus ilBut 
iilius. SQ^in enba trifl, Unicnm mihi fela- 
tium. «£)an dr ben enbe i Fonfiea/ Tn arte 
unicus ed. ©et euba lag U^toxi Unlcum 

quod opto. 

Citbtlo^ ADv. Ex parte. Partinfu 

/(nbera, prok. Alteruter. k. Cfbet^, eoi£ 
infré, ex. gr. (gnbera af af Mggei Aitef 
mer noftram, (gnbera bwen moftt Da 

lafS/ Alteruter librorum tibi iegencfais eft. 

Slag (!aO fomma enbtra bagen , Proper 
iem veniam. 

CÉnbt<lgt, M. Concordiat conf. Cnbragtig* . 
^et. £ttig^et. 

Igftbv^gteUgetr^ adv. Concorditer, r. «e. 

Cttbrägttg^ ADJ. Concors, ex. gr. ®n fS» 

. brJgCig Ufnabi Vita concors, conf. Cm 
^Itig. Advtrhialhtr* iCnbrdgtigt ^ Coii- 
corditer. 

Cnbrigttg^el^ r. 3. Animus toncora, <aiC 
fgnbtagt 

Cne^ conf. £tt. Citeb^r, We Cnb^ 

ent^&^ts, Amr. viVe ISnft^beo. 

Igttfatbig, ADJ. Simplex animi, ex; gr. 9t 
tnfalbigf barn ; infans fimpiex. ©en tnfai^ 
biga ^0|>en « Vulgut (implex » cotaf. £n« 
M. Advtrbioliur. iCttfalbigt, Haud mal- 
tide. Simplidter. 

Cttfa(btef>tt^ F. 3. Mens aftn ieu verCitil 
curens: SimpKeftas, conf. diPcf^e, ex. 
%t. J^m fabe bet t (b tnfolbig^et, Am- 

mo id fimplici dicabat. 
CnfaU^ ADJ. Simplex. m. CnfaVt^ idias Citfit 
SSnfdrgab^ fart. Unicolor, 
enformiga adj. Uniformia» 
ténfSbb/ pari;. Unigeiiicoa. 
iCngel , vidi iin%tl. ^ ioS €nd €rtf dttt 'dtié Cngelff, A»t. Anglicns, eit. gr, enflrfjFa 
folfet, fpräf<t/ ^ens, ling^a Anghca. JJä 
enflclffa/ AngHcé. ©frifwcn pi Sngtlffa, 
Lingua feriptus Anglica. j^bJolutK 5)< 
€R«l(fc, AngU. ^ ' 

«ttg€lfl<t^ F. I. Mulier Anghca. 

Cngelffa^ r. Lingua Anglica, ex. gr. £)f* 

, »erfatt ifrån gnseljfnn, E lingua Anglica 
traiislatui. Jala ©nj^If^a/ Anglicé loqui. 

ÄngelemÄn, m. 3. Anglus. P/«r. «»# 
gcUmin. Abfolut}. Cngelamdn/ Natio 
Britaonorum, 

CnglanÖ, N. Anglia. Biitannia magna^ 

iCnglittöate^ m. 2. An^^lus» 

iCn^et^ r. 3: Unitas. 

Ign^Wdt ^ PRON. Quisquc , åVas. ^XOat 
od) en. 

«ttlf>*fl«S/ ^°J* Unammrs, ex. gr. ©e tt>OW 

ent)il!i«e i fitt »al , in cleaione unanimes 

fuerc. SRcb CttlMOtflt famtpcFe^ Unanimi 

confcnfu. AJverbialhtr. Cnf^^Uigt^ Una- 

.nimiter, conf/ €tl^rä§tlg.• 

Cn^iUia^et^ F. 3» Unanimitai , conf. Ctt/ 

IBnf><lnb^ ÅdjtElivh Utiimanus. Mancua. 

fin\)htvin^, m. 3. Manoceros. Rhinoceroa. 

Igttfg , ADj. Animi «jusdem vef fententhr» 

' Conoors , ex. gr. S>f äro enigc D^rom / In 
boc aniicé confpirant. JR^r be blifk^a tnigf 
l>in WidOTCn/ Cunrv de condirionibus inter 
itloa cotiventum foerk , canf. Cnfe. A^ 
verbioUttr. Cnigt^. ex. gr. ?cfipa tVÅ^t, 
Concordev Trvere. 

Cntg^/ F. 3. Concordis, dm. Cn^c^gf, 

tMa; F. r. Vidua. Cowpo/: gnfe^Dro* 
Ätng^. Regina vidua. gnfebrfgi; VefHtus 
Jugnbras v^Mtiar. Snfcftänb/ Stttna vidux, 
conC jfwp/. 

ÄnFÄttnevItg , adj. PecuHarri, p. er. conf. 
ÖyttnetUg. iCnF Äfinejrligtii , y^rfw. fratci- 
pu^, r. er. canf» Sefftinevngcrt. 

CnPel ^ ^j. Simplna. Simpiex. De/. Ö' Wwr. 
ICnFlc^ cbnf. ignfat^ig^ ex, gr. gt ciU 
fcft 0rt/ Vtrrbum iimplex* ©trfcn c!t Crt» 
fel, Sknpla mappa tft, feu^non duplicat»« 
Cn etlf c! flont ^ Moneta icree (efant) firt- 
pla feu non dupU. , (gnflc botcmcbcl, Re- 
jDBLedia fimplicia. -4/itfr» (gRl|e hibcti Alfc rea tenuiores. JtJvtrlialtter» SttMt, Mock> 
iimplo feu no» duplicato vel compofirty. 

SnV^lyn, F. 3. Simplicttas, nullius tompofi" 
tfonis, conf. lSnfrtlt)igl>Ct. 

KnPliiic^, M. 2. Viduus. Uxore orbams. Sn^ 
fingllanD*/ Status vidui. 

IBnFom^ adv. Modo, quafi ex deftinato, pe- 
culiari. Proprié, ex. gr. ©et åt e«!om 
bartil irnabtf Peculiaiiter hurc deftinarum 
cft. 3^9 flitf ^nf<>ni Öie/ Propofito animi 
peculiari illuc ibam. Provefbialiter. ®5ra 
ndgot på enfojtt/ Fcculiarf quid ftudio 
coinmirtere* 

Cnfo(l5nt>, lSnFot?r^gt^ k. conf. ISiiFa. 

tEiiltg, ADJ. Conformis. C#ngruus,\ex. gr. 
Slfffriftett &x cnlig nicb* oilgimilrt/ Trans- 
fcriptum arcbetypo conforme eft. ©et or 

enligt mcb naturen ^ Namr« id convenii, 

Advtrbiaiirer : enligt/ Convcnicnier , ex. 

gr. £cf»rt euliftt meb ptt flanb, Stami fuo 

. congmenter vivere, 

Kne^ Ad}våfivéy ex. gr. ©råga ena, w/ 

^älla eud; Amice confpirare. ^gné til (in« 

neé/ Animo concordes. Hitu: €^(voéunB , 

conf. Cnff. 
Item : ff ne ', Partigula inurjeEI. ex, gr. Jrft 

rni, Ne (jmdem. SRct) en<, Coaflé vd 

ex affeaato » ex. gr* ^an »tff imb tni. 

'tViira I^rb, Eruditum effe aiFeéat. Aliter. 

ISna. G#«i>. conf. iSn. 
CnfaF^ F. Jus unius. Proprium jua non par- 

tienduni, ex. gr. i^itfi V> balcr, JK^ttfn* 

enfaf , Mnlclam folvere ao thakr. Judtcio 

feu judicibus propriam. 

•Knfam> adj. Solus. ^an åt fnfam om htu 

fotfen , Iflam folus nrget theiin. (gt cnfamt 
Icfwerne, Vita folitaria. Adverbiaiitin JöÉu/ 
fcmt, Solitarié, conf, Tlliena. 

ISnfam^et^ f. 3. Solirudo, 

Snfalgtting^ m. 2. ^Monopolium, in mer- 

catura. Opfon. fiWånjfalgaing, conf. ISn* 

Änfe^ Adje&ivh, ex. gr. 89Bara enfe vci 95Iif# 
tVA enfc em en faf, De re^alrquä amicd 
confpirare, conf. lEnt^. Cne» ' 

Snfibes^ Adjiaiv}, ex. gr. gtipbef lefnnb, 
Vita folfmria. AdvnhkUur^ ^nft^ee^ S<N 

• iitarié* In feceifii.. €ne m <m Uti lOp Mt^t>ig, ADj. Pflrtmm ttnlttfi txtra dlmrf 
cujus fuirit, nothiam vtl e^njtiium^ Ad^ 
-verbidittr^ /Cnft^lft/ Ab imft fftrtioin 
feoritm. 

^ft^t0(>et/ T. 3« AnimB5« qno quis extm 
itothtflm vel ' confilitun alias y cajus fueiit^ 

. quidiris fkcere foIet. 

e»?ifinni3. &\\^mniqfyzt, vUf IBsetf finnig , 
conf. ew»i&. 

atUili^D, PubUeos, ex« gr. ^ enffilD 
ycrfan, Perfona prmta^ ^tuftr oc^ en eu^. 
f!ilb, Privatus qnfsque. 3 öBniÄHt 0(^ Ctt' 
(filt: affcmbe^ Rcfpcöu publico & privatoi 

€nf!itöra tefmar mtD Slifébogcn/ in comi- 

tiis privctörum poftulata*. Aduerbiglinr^ Cn^ 
fflfbt^ PnVatim. 
Kn^yUa, v, a. a. Excufare, ex. gr« ^an 
tDifl bJrmel) en^pDa fin firfutnmrlfe^ Efo 
negligefltiain vulr excufare (nam. {Ett^ 
HyViCi fig, Ricifu Sefe excufare » conf» 

Bnfllj^ttÄn, F. ExcufauV, ex. gr. t>ti Wnbet 
l^onom til enff^Qan; Id ei aft cxcufatioid» 
conf. Urf^ift. 

ffnfl?3;flt^ ADJ. conf. ÄnfR».. 

fenflig^ ADJ. Sölitarius. 

CnlTtg^et^ f. 3. Vita foUtaria. 

Cnfligt^/ M. Monopalinm, r« fahrith. Opfn. 

Snfp^nnarc^ »r. 3. Veredarfut nnntma extn- 

ordinarhis, i;. Qerm. alias. ^urit. 
Cnftafwrg, adj, Monofyflabicas. (gn(!af»ige 

orb/ Verbs monofytlabi}. 
gn(T«Pa^ Adjeffivé, ex. gr. (gnprtfa (fnrb elTrr 

(^Cltiman , Villa (eu prxdiuin ab aJiis fcclu- 

fam. (gnilafa tin%, Res fiinjJicc», feu nal- 

lius compofitioiTis , conf. Cnfef. 
Snfl^^ee^ ady. Uno in loco» conf. £2^ 

gorfltoee; 
Sit(^ammi3/ adj. Unifontia. Monotönu$« 
SSnflanbig/ adj. Inftanter nrgens. ArvtrHéh 
Jhtr. ^n^åti^i^Jt ^ Inftantari conC iCn^ 

tr<lgen. 
ten(lit>ing> m. 2. SoHtarius q^ris. 
&ntxta, F. 1. Parus palufliis, avis^^ 
ignttf^iga^ v. a. j. v. Gtrm. ex.' gr. $nt« 

UOiga nagpR i^jn 4n^((t| a sQuatre quam dimittere., eotlcMsit ffg iJTÄn ^ftjf* 

lev , Kegotiis (c fiibdtkere. (Sntbtf/ 

g«^ / p. ^^ 
iStttragfn> adj, Affiduitate pertinax^ Df/i 

V Plur. iSntt^gna^ Ctmf. iStitvdgnate^ 

eonf. tSnfldn^ig. . - ' . 

tBntr^gen^; f* 3* Affi4ttit&l cam par» 

tiDaci». 
Vknixkun, adj. Contentionis pertioax, De^ 

if Plur. anttitne. 
tlnltdtenl^et/ r. ^ Ammua i« controverGii 

"pertinax. 
itnwil^ f}i9tte, nu Monarcha, conf. ^ettr» 
HnmilJ^r H. 4. Monarchis, PoteAas ifi^ 

mtraraw 
tentaål^^^ ADJ. Cni potefias illimitata. yf/- 

iferhiaUttr, ^ny»iA^i%%^ Modo vel more- 

defpoeko^r 
Hnvjx^, u. fugna provocarorra dnortiin, 

a/itf/. Cnn>tg0 Fant|>v conf. JDueU. 
tenviit, ADJ. fertmax^ Sencenric renax, conf., 

fSgenftnntg. Cntrclttn. Adwrbialher. fiStit 

wifl, Pertiiiaciter, 
Cn»>ff<:8, T. »v I. Sententis &2 tenaciter 

inbsrere. 
Cnxvie^er, f. 3, Pertinada. Anlmn^ fcn^r 

tentic tti^ fanaeicer hibcrens, conC Cgen# 

(inoig^et. 
Äw4r, *^JÉ^ Qtfartdocunqtie, ex. gr. j^oft 

Ar tvAfomittcR enar im hmmtr, Quan* 

docanque venerk , acceptns eft y coii£ 

Hat. 
^.Änégö, ÄDj. Monöcnlus.^ LoTcus. 
Sv, per CTttfin\ prt (t^tt, Vo^. Vrlanhä^ 

tis caujfa phråiiter dicimus ^f vfl &(tg 

Pto Jtngulari ©li ^ yjuemodMcdsim GaiU 

Vous , Ö* Gttmani Sie; //# » : Ät ;)r^ 

eter, Vefter. 
iEvemit, «. 5. Ercmicit, f./)fr. grt fam tor 

af|lDe< t cnsltti^cf. 
iCtcnptta^ M. Veronicff officJiTBb'$, phnt. 

ÉgtfÄt-a / v. A. 4. Experin. C;, 5ötÄ ^ ex. gf, 

^an fnr nu erfara 6»flD en <rnR(tn n&ie;. 

Jam qti« alius pafTus cff, cxperinir, conC 
S^vfatÄ: Aliter, tH. gn ^t tif/ onf J)U 

Fan (fffara ^»ce fam ffire5«f»c<, Videatr 

an poffis,- qUic ogäntur, eiplöraier <!tf4f 
ten, tirf« 5*^fÄ<^PÄr 
o 3 €0 ffO €tr M en cfj) Ctfaren^et , viJe Shvft^ttn^t 4Bier^ ex. gr. 

jrotnma i erfarea^et om niq^t, Rei noti* 

ti«m acqufrerc. Rera cognofcere. 
•l6rfocberng/ adj. Reqtiittndus, 

gtfov^va9,,PäJtvi.*KtfpArif ex. gr, J^tl 
tillägger t^ab i^m erforDrA</ Quicqaid re- 
qukitor addit, conf. fimpl. Sot^ta. 

Uta, M. 3. Ärugo, argenfit «»f«i •i^^f*/- 
rti, conf. Tlojl. 

Äreja ftg, v. N, r. iEruginéta conttÄtierej 
Åvugitie obduci. 151*340 ^ Dipomntialh 
uu Idein. 

#tgia, ADJ. iErnginofuf, conf. lErg. 

éevl)åU, v. A. 4. Obtinere. q. tjaaa, conf. 
CmS. 51, ex. gr. ®er (fa)b itfe ot cr« 
^JO(l</ Plora obcineri noa pomerunt. « JDc 
trl^åflO (toab be begärt/ Pctita obtinuere. 
«r^toett, p. p. Def. v Plur. »t^aUne. 
Mter, ex.gr. (gr^dUtt llieb eb, Jttrcju- 
candb fidern facere, /fri», jur. ^ 

gxW, Encas »'^ nomen virh " 

Cclntit/ v. A. I. In memoriaxn referre, ex, gr. 
3ag mSfie erinra l^onom om ben faf en r lå 

ti in memoriam referam. ^aq tUiS oOenafl 
criitra tn omfiJnbig()et/ Unius untum cirr 
cumf^ancie mentionem injiceit volo. £citt# 
ta flg^ Ricipr. Rccordari. 

ttvinvén, f. Adus auo quis in memoriam 
refert, ex. gr. ®(ra erinran om n2got/ 
Rem alicui in memoriam referre. 

0ttliinna, v. a. 3. A^nofcere. i^rFJn^^ p. p. 
ex. gr. Äan erronbc (in fPulb/ Culpam 
agnovjr. ffag erfanner, at jag felat/ (^od* 
erravertm« agnofco.. 

liem : ÄrMnna, Gratnm fe pr«bere, ex. gr. 
^ag JFaO albrig alomma/ at erFJnna ben 
iDJIgerning jag otnjiutit/ Ob beneficium 
in me collocatumi gxamm tfft nunquam 
obliWfcar. Aliur, ex. gr. 3<HJ (folI evf4n# 
na jer tnSba/ Operam con^eaiabo veftram. 

HvHn^m, ADJ. Grafae mentis, conf. taéb 
font , ex. gr. «^n jp Jtminftone crfinfam/ 

Gi-aram fe ad minimum oftendit. Aåvn» 
Halittr. CrFilnfamt/ Modo qtso animum 

IQis refert granim. Alitir^ ex. gr. ^R 
t crTinfam / Manificns eft. 
tttthn^CLmlytt , vi 3* Recordado gråta\ cont 
Cacffam^et. SrVlitfb, F. i^ Agftitio, ex. gr. ^ font 
III erWnlla af ptt brott/ Deiiaum tgno- 

fcebat. AlitiTy ex. gr.- 3ag (Col tOCti »ill 
crfJnfla/ Compenfiure fciam. 
•rtaggn^ v. a. a. Reddare. Prkftare. €;• 
SL&W^^ erl(t(|b ^ p. p. ex. gr. ^rlAggt 
tnllen/ Utlagorna/ Veaigal, tributa, red- 

dere. ^an erlabe botorni/ Moiaam 

prxftabac. 
gBmS, v. A. amm. Attio»re. Br. grnlf. 
iff' (Srnåbbe. Pf. ®m5bt| conf. /»pf. 

ex. gr. €rn4 fitt inbimil/ Finera anm. 
gere propoiicum. 
Itera: Ktnit, Impetrare. AfTeqni, conf. fiBc 
hlVia, er. gr. ^an fan \åt trt^ %wih \a% 
ofiunbaf/ Quod opta't, impetrare nequit. 
IBrfatt, p. p. verk. Ctfatta. 
eremefa^ f. Feftum St. Erici. 
JCrfitta, v. A. 3. Rependere. C;. @4ttÄ. 
Crfott^ p. p. ex gr« ®rftoa fCdban^ 
Damnum rependere. J^an erfattc l^OUom 
f ofinaben / Impeolam ci retribuit. 
SrfStinittg, m. z. Repenfum. Retribmio, 
ex. gr. til erfiSttning f}r f!aban# in 
damni compenlationem. 
i&tt, pir cTåpn pro JB^ert^ ^ncd conf. 
Cttappa^ v. A. X. v. Oerm. Adbibetur tan* 
tum in Faffiyo , ex. gr. Offl ^n fan ft' 
tapt)a</ Si in fuga reperiri poilit. 
Crte^ v, Gtrm. conf. nXalm, Alutr. Ctto. 
ParticuU inttnfiya^ ex. gr. Srtjnarf/ Lii- 
dioiprimi ordtnia. Srt<(ebragare / Impoftor 
conmmmatus , & fic in Ms. 
iSr&fta/ v. a. 1. Bello acquirere. Cr^fr 

ra^^ p. p. 
IBr^fring^ m. 3. Acquifitio bello faAa, ex. 
gr. @$ra npa efifringar / Novas armia 
iubigere provlndaa. 
Sftaber^ m. a. Claflls minor feparata. GM. 

Efcadre. De/ Äfta^tcit. Plur. Cffabwr. 
ISfomoftafl^ ADV. Quam fspifluné. 
iSgento^ m. Effentia, term. ptyf. med. 
Xipi^tf M, a. Cymbanavia, gliat 6eepp» 

iCt^ N»». Ne«r. Unum, conC tn, ex. gr. 
€t ifU, Unum pomura. Sd^unbrA/ Cen* 
tum^ Sttnfenb, Mille, (gt eller tn, Unuia 
iria duo. jtlocfag it, Hora prima. 

Iteoi 1 C^tb €wi €ye Sa5 XII Item: Ct, Unnin» Z>^ Cn<t^ Extra nmmt'' 
ratiomm, conf.^, «i gr. gt cBct antldf/ 
Unvin ftlteminve. (£t OCf» beffomma/ Unum 
idemque, 3 ^^^ ^^a 0$ (ct äntra/ In una 

& altero, JDct ena rf(er btt anixa , Unum 
poft •Irerum* PravirHätitcr. JDct CHQ Jt 
efter tet äntra ; Unvm tlteri congruom 
eft. Alitirf ^x. gr. SRjgot fotll ir Uti tt, 
Inregrum qnid vei indiviriiin. Qjra tt mb 
nSgon / Cjiin altquo confpirare» AUcui 
fe jongere» 
Item: Ct^ Pr$n$msHaUtir , conf. (Btt* 
Item : SSt / A/ir«r» Mtiadus tfi tn trngtia 
Svecica prtefcjitivus & fo/ffofiivus^ conf» 
GrammaK - 
Cttera^ Vtnt^ Pron. fBnttvc, Alterutrnm, 
ex. gh (gtbera af ttUt Hornm alteru- 
trum. Advirhialinr, Ct^etd^ ex. gr» (£f# 

tera ffafl b» gfra bet/ eDcr något otmat/ 

Aut id' tibi faciendum eft» i^at almd ^ conf» 
antingen. 

fflforaletr. 

IBttev^ K. 4. Saniea feroft. IcBer.. Dtf^ Ctr 

trct Alitery ex. gr. Otmen fptttnt etter f 

Serpens vinrr exfpuir. 
Cttatbälb/ K«. 3. AbicefTu» ijimofui» ¥[unm» 

culua malignt». 
KtUtmyta, r. i. Formfca ruBra. 
muxnifla^ t, 1. Urtfca urens,. pfémK 
CuropÄ^ r. De/- Suropen. Hinc Aij^ giu 

roytifff Europxus. 
Crifngetittn»/ k. v. Crétc, Ptur. flöDÄiigcKer, 

Textas facri quotaniiiy explicajidiw Hinc Adj^ 

gMngelill/ Evojjgelicuy. 
ffrcwgelifl/ m* 3. Evangcliffa.^ 
ffvx^^töeltg/ ADj. Perennis» Scmpiternus, ex» 

gr. Sii eftivbelig Sminnelfc / in ^rocmo- 

riom fempiteraann ' CtDarbcligt fangelfe; 

Capri vitas pcrpetua. JBwit^cligen^ Aåv.- 

Scmpiterné, Ferpetud. 
Civtg^ ADJ.. Älternns, ex. gr. 35et mic^a 

lifwct; Vita xrerna. giriqt ffiigelfe, Capti- 

vitas perpetua^ AdvtrhuUttr. &voxq,t, 

iEternura.. 
Ä»)igl>et^ F. 3. JEternitay» ex. gr. 5(f ttoig*- 

»et/ Ab iPtcrno. 3 ewifl^et/ In xxtxwm^ 

3: fwijsjicteni. In «tujiitatc^ lEtrtnnetltg ^ adj, JEternus, t. mc. iCtvtt» 
nerltgeti/ Adv^ In sternum, v. er. conf. 

S]remt>et^ m. 4^ ExemDlcni. Dtf. Cpempret^ 
v. ;)er, ex. gr. ®5 oKbre fire tnei) gobt 
j(|:empel / Bono atus éxempb prteire. {ij" 
ejcetnpel/ ExempU gratia^ 

C)rettip(at/ K. 4» Libfi exemplar, v. par*. 
ex. gr. Upl408a 500 e>e]iiplar of en Ul^ 

Libri edendi foo exemplaria imprimi ca* 
rare. fjieinplarft fofinr 3 baler / Exemplar 
libri ; ftu Liber figamine non munituSi 
conftat. 3 thal. 
Cjretnplatiff ^ apj. Qqi aliia exemplo pntlucen. 

^abel, M. 3. Fåbnh. De/ 5ab(en. P/iwv 

^ 5ablen 

jfabelfidttg, adj. Fabtdofus. AdverhURteK 
5i2&efacFtigt^ Fabuloié« j^abetoid^ ^^v. 

. In modum fiibul^^ 

^abvsF^u. 3. Merciim) fabrieandarom infli*- 
tntio, a/ttu. tnannfactur ^ ex. gr. SSaro^ 
Ctjena) pä fabrif/ in ftbrica edoceri.- 
•^oOd (btiftoa) en fabrif, Fabrh:« curam* 
agcre. ComptJ. gabrifémafiare/ In fabrica^ 
opifex magifter» conf. jabtiF^r. Sabriti»' 
arbetare, Fabrk» opeiahus^, conU fimfl^ 

ScthtVtht^ M. 3. Fabriec dominas. ^ 

gcidla, T. I. Fax, confl Älog. ga(fe& 
tnafare r Fadam ^& candelarum cerea* 
rum opifex. 

5actor/ m. 3» Cui in mercaturff re! re fabrili ,, 
rerum geendarum cura » «. per. 

5aefi(tet^ f. Facultas, Profcflbmm in acadé> 
mils ordo quiliBet- fingularis. <5<! falla*^ 

-tttb STcabemternrr b»«tle belning af gjro* 
fef orerna , i affeenCe pa »etenTFapewa. %\X 
ejrewpel : Jbeologiffa facultetcn , Faculta» 
theologica, &c. 
5ab^er, Cai». ff».. 2» Teflis baptismi. Su-- 
fcepror é fonte facro. W«r. 5^^^tat;^ ex.. ' 
gr. (5tä fabbor; Baptismo tefUs adeffe.. 

ffiora bnCrn til f«l>ber*, in tcftem bapti- 

fmi VQcatum elfe. //f«t: gabberjÄfWO-zf 
S)onnm Itftricrra. Provttbklittr y ex, gr.. 

®ei' (fra fiintfabbrar>/ Amici ftnr tot^i»^^- ' II* Sab 5«r 5a^^crflf«^, k. 4. Aöut, quo baptism! it- 

éis quk adefh 
^a^cr, M, 3. Pater. Def. 5a^ten. P/«r. 5i« 

t>^, conf. ex. gr. 0UJ> gafcerf DEus patcr. 

gatrr »or, Pater nofter. gaiJcrå fpget/ 

conf. Safler.'* Rakcrtroöcr. fjaécrfaöcr/ 

^ Oftare in wc. jjat. 
^aWUg^ ADj. Paternus, ex.gr. ga fabcr* 

lig fkm^niugy Admonluo pärerna. 5a^er# 

ligen ^ -^<iv.' Paterné. 
^a^ecIÅd, ADJ. Fatre orbatas. Sabfr^Ot^ ltlO« 

btxllif Orbus parentibus. 
5aDctmot)er. Sat^ermot^crd itio^er, conf. 

Sa^ctmocö , N. -4. Parricidium. 

^tt^ermirbÄte ^ m. 2. Parricida. 

^ager ^ aoj. Venuftns. Def. Ö* P/i/r. Sa%tt, 
conf. .Wa*er. SPift. Caiw^. Ä^Stare^ 
ex. gr. gt fai^ert UtfCCnDe/ Species venu- 
fifor. jlliur. ^^V^ liflOlf PromiiTa fpe- 

cioTa. Uppe^^Oa eit mcb fagert fnacf / Spe^ 

cioiis afinaeni detinere verbia. ///oc: Aij* 
^agetmatt; Qui faturatutn fimulat. 
5«Sgot, P/«r. Dr. ex. gr. ^afioa RÄflOt 
t (ina faOSOf/ Recondho intus aliquo ur- 

geri. ^axi l^ar feber i faggorimf Febri la* 

borat occulta; 
$a\, ADJ. Venalis, ex. gr. ®ara fal vil 

@ta til fal«/ Venalis efle. ^iU ttJgOt falt/ 

Venum exponere. 
SciVt , M. 2« Falco, (gentilis) avif. 
SoViCL, r, A.^i. Licttari, ex. gr. galfa pl 

en tvära ; Mercem licitari. 
SalFenerare^ m. 2* Falconarius ancepa. 
$aVi, N..4. Lapfus. Cafus, ex. gr. •^ail t^i 

emot ^unomJ faDet^ Labentem exdpiebat. 

€fter fallet, Poft kipfum. J^m gjiorbe et 

^ort faO, Lapfu cecidit graviore.. Aliur^ 

ex. gr. 3 fS^ant faO \>k man gira mnaif 

Tali in ca^ a[iud< ikciendam. 3 m^Oga 
faO ; Multis in caiibns. 3 f'^'' 9^^ ^^^* 
mer, Si qiaando venerlr. 3 att faD, Si 
ecciderit. Stomitta pl faO/ In ruinam fer- 
ri. JComnia nägoii p2 faO, Ruinam alicui 
inteudere. 
Item: SaVL, ahat. XOaftnfaU, Lapfus aqua- 

rum. Compof. Ctrimftll. 6»e6j;cfalli »c 5ä! 

^afla, 'V. K. 4. Codefe. Labs. Pf« ^a0€r* 
///: gö(f. P/ gaOit, cx.gr. @e til, 

' aC bu icfe f4((er, Ne labarls, profpice. 
^.0(tlt fin t ^agtuingen, In prslio ceddiu 
®ii6r faQer/ .Nix cadit. SaVian'6t, p. a. 
Labens. Alittr^ ex. gr. .$)on g^r pS fa(' 
lailbe fot# Partus ei immixet. SuhfiantivK 
^aQatite^ Labendi adus. SaQen^ p. p* 
Lapfus; Dtf. £^ P/ttr. ^aUne^ Adjtaivé. 
ScXitn, ex. gr« gaUen til odgot/ Ad quii 
natura quafi aptus vd idoneus. 

Item: ^alia^ ex. gr. gnOa kefwarlfg; Mo- 
Icftum effe. galla i barnjaug , couf. 2>artfi 
fing. &ct faller fdr bprt/ Pretio nlmfs 

carum e(t. SBattnet faCcr , Subfident aqus. 

9}rifet pS fpanmåkn faOer/ Pretium fra« 

mcnti diminuiiur.^ gaOa eu i talet; Ser- 
monem alicnjus interrumpere. gn jfal ^at 
fallit mig i jRnne/ Res mihi aUqua in men- 
tem~ venit, ©et faller Praj: i égoaen, Mox 

illud afpedut fuccurrit* Saltt fifl pS bCt 
\lkM f Id ita (ermoiia prolatum. SaUct ftg; 
Äeci/)r. €x. gr. 'SJlt fom Ut Un fdU ^Sf 
Prout rerum fert ratio. ^tt faller fig tpac« 

fert fir dfpn / Afpedul id pulchrum. 
Item : ^alla af ^ Deddere. Dclabi , ex. gr. 
Slatetl* faOa af tr45en , Folia ex arboribus 
deddunc %aUa af ifrao tåttå iStan, Ab 

cfthodoxa religione defciicere. IDef faUct 
<tf H fi^If^/ Fer fe id acddit. Sequitur 
fponte, conf. ^ffaUa. 5aaa an, vide Vtu 
faUo. ^alU fire^ Laplii vel ruina prscia* 
dere, conf, SSrefaBö. ^aOa ifrån, Lspfa 
, vel ruina diapngi. Aliter, ex. gr. ^aa 

l^ar faOtt ifräit ^ononi/ Ab illo defecit 
©el)an fabretl fiSa ifvån, Poftquam pater 
mortc difceffit. ^aUa igen,, Lapfu vel ruina 
occluderc feu implere, ex. gr. Jocfet f6l 
igen på Ii|iaR/ Labens operculum ciftani 

ocdudebat. gropen lar fallit igen/ nia- 

bena terra foveam replevit. SttUa i^op^ 
Labendo congeri feu jungi. 5a tia in, In- 
irorfum cadere, ex. gr. piggen faller ia# 
Faries introrfum prolabinir. Aliter^ ex. gr., 
Set faOer mig in, Mlhi in mentem venit. 
gienDen l^ar faOit in. Hoftis invafit. t>%^ 
nen faDa iU/ Recedunt oculi, conf. 3n« 
faUa. . SaQa ne& , De aftö labi. ' Prö- 
kbi» Sefe profter^eirr. fallit p$ ni^jTOt, 

la In aliquid kbl flata pj hå, Genibt» pro- 
volvi. Alit$r^ «x. gr. ^n fö8 få ÖCtt' 
totlfett/ In iHini inctdit opinionem» %aBå 
på thitn, conf. lipp^ ^alla til, conf. 
Xilfalto* il/mr» ex. gr. %atia tU en. 
Ad partes alicujuf accedere. §aOa (il fofd 
vW t\i iiqa, conf. y//ix /^i/. ^aOa utw 
ton, Cedere» ex. gr. ^aU mtan fér 
njgoni torebf. Irar alicujua cedere. Aliur ^ 
fiaOd untan/ £ vita difcedei-e. ^alla ut, 
Exciderc, ex. gr. 9tencn %aK faOtt nt, 

Lapis excidit, ?^n&eriia flBo Bt, Dentes 

• excidebant, conf. UtfaUa. .^^Ua &ft9er. 
Super ^adere, «x. gr. |>an fjfl JflDft (lonvni/ 
Super €um cecldit, conf. ^fivetfalla. 

5«inant>efot, t^iVr SaUfjuFa. 

SaUaf^a, f. /« Favilia. 

^»sUb^F, M. 2« Scaoinum pro decubitu^ ab 
antica parte demittenduni« 

SaObär, vidt i^ollon. 

SaUtta, v. N. I. Flaccefcerc. SMna af, Utnu 

^uU/lucta, F, I. Vfllvula. 

SM(iiita, F. u Epilepiia. 

SaUt , Adv9rbiélt fyffixum nnmirls mtdti' 
flicandit , ex. gr. IrtfaUt / Tripliciter, 
J^unbtAfaBtf Ceatuj^am» V fie i» diif. 

SiiUvoalt, M. 3. Indumenci genua fartum, 
quo cingitur caput infantium, ne id iaban- 
tes Jsdant, conf. Walt. 

^alU, ADj. Falfui. Adulterinus, ex. gr. J^faljf 
lata / Doftrina falfa. gafjft Wpnt , Mone- 
ta aduherina. 9[al|!t toiftnt, Teilis falJus 
Tel Qorruptua. jgalfft tonet/ Moduli aduU 
terini. -^/iwr, ex. gr. ^aq fatt icff tr^ 
Jonorri/ tp ^nn 4r faljl, Ei fidcm habeie 

nequeo, quia faliax eft. J£>aH &x f(ll|! tmot 
Itriå/ Adverfus me dolofé fimulat. Advirbia* 
lutr. Salflft, Fabra. Modo adulterin6. 

^dlflfaa , v. D« I. Fallacem rel dolofd finiulan* 
tem agere. 

flalflfl;et, f. 3. Falfitas. J/ew; Animns fal- 
lax , ex. gr. ^ani fal|!(i'rt jr bcfanti Fal* 
lax ejus animus cognicus eft. 

5alflligeii^ ADv. Falf^. 

^alte, M. 2. Angulus vel finut, cai tabula ka 
tiusmodi, appiicatur. 

5Ältlrt, v- A. I. Angulum, finum, facere, 

conf* S^lX9. Aluir, 8<(Jtfa pappcrtf ar{| ^am $ac "3f Följa papyri contping«nda plkare. $alU 
f«t> , p. p. 
Satnilie, f. Familia, «;. Lft. Plur^ Samilitt^ 

conf. éu6^sa. eu^t*^ iitU 

5^ttt(tt, v. M. i« £xpofre£^is ulnis pr^en- 
tarc, conf. igamlA. ttcfwa, ex. gr. {fatm 
la t mérfrct/ Extenfis brachiis in tenebria 
progredi. Idem fvavtrbidittr i NuSam ha- 
bere cognitionem. Proverbialh$r. Sojllla 
efter jFoggatt/ Ad vanafcrrf. 

^atnling, m. 2. A^s quo dubfö progre». 
diens quia prstentat. 

S(^mn^ M. 2* Anplexus ulnarum» conC 
©Fdte, ex. gr. laga tn i famn/ Ulnia 
aliauem ampleai« ^an (abc fiR fattin tit» 
firaift Ctnot mig/ Brachia ad me ample£len- 
dum exteudebat. jp&Ua m i fomitcn, Bra- 
chiis quem amplecH. 

Itera: S<^^^^ Orgyia. Menfura trium ulna- 
rum^ conf. Tlln, ex. gr» Sn famn firrt)# 
Unam orgyiam läras. 1))2 30 fomnari b|tiPf 
Profiinditate ao orgyiarum. 

Itcm: 5dmn/ Menfura 9 altiradinia 3, loAgi- 
todinis 4 ulnarnm, alhf. XV^tfamn, Mo» 
duf menfurandi ligna csfa. Divlditur In tres 
partea, quarwn quadibet vocatur, i We^^ 

5amna, v. a. I. Modo trium ukiarum me- 
tiri, conf. ^amtu Alutr. gdUUia/ conC 

Omfamna. 
Samta%, k. 4. Ampkxus ulnJs, ex. gr. 

^ajx aaf mig tt fomtag, Brachiis me com«. 

ple£beoatur« 
Samtala, v. a. 4. Mutuo ampkxu jungi. Cj. 

Xogo. conf. d>mfaittna. S^mta^m, p. p. 

Def. & Ptur. 5amtaö'uf. 
Samta^nm^, m. 2. Amplexus mutuus* 
San, M. Da^mon. 
5iliÄ^ f. i. VexiHum, ptdtMus. gh>8anie 

fana^ Explicatum vexillum. • 
5atijutt0er^ m. OBiciariua militarla ad ve- 

xillum. 
5attn^ Iff. verb.' Sinna. 
Sav, fro 5<»^«^«» ^^^»■* ffarBrofter, gar» 

fa&ft; It. Jms ^ocis* Aliur. $ax, Pr. hi* 
d/c. vtrK S^^^* 
Sata, F. I. PeriVulum, ex. gr. S)(fr it fa* 
ta ft)i()/ Periculum in ec eft, ©et dr far« 
trarMi Paticulofam id eft. ^(( ^^x ingeii 
$ fara. 114 gac fara. Extr« pericufum lå ttt. Sgmomql 
niliiga faror/ Multa fubire perkula, conC 

$ava^ ?• K. 4» Se aUqui conferre« Tendere. 
Vchi. 5areit^ p. p. Def. V Plur. 5ftr# 
ne. Pn göfcr. Cowir: gar. Ipf. ^or. 
i*/- 8arUf ex. gr. j^art for ftau? Qpa 

' abiit ? S^f A (!n tO^S vf/ fttt f Oö , Alid fe 
conferre» gara lant)mi!9en ; ' Iter terredre 
ftcere. Alittr. gara tOJI/ Reeeptis alicu- 
juf bend Te hflbere; gara tOa / Aliauo 
mödo mald tradart. gara tOa IttCb {tg^ 
Moleftia vel Izfione mald libi confulere» 

SiJDcrsa fara tUa af Oamb/ Velies pulvere 
corrumpuntur. gara tPiO/ Animo errare* 
gara XO\\\t, Errare iu via. f^ta Ctl ting 
fara/ Quicqaam omictere vel deferere. tix 

ben forsen/ nKningen; fara, Idam curam» 
opinionem» r^linquas. ^an 4r farcn ti{ 

IaDcn, In urbem i^rofeaus eft. 3tta farCtt/ 
fald babitus vel traflatus. 5^^^^^^/ '• a« 
«x. gr. jtommante o4 faranDc/ Venlen- 
tes & abeunces. Sub/lantM. ^atan^e^ 
Veaura. ' 
Item : ^ara af ^^ Abire. Difcedere* ^clxcl S 
fta^ , conf. % (tat). Sara b2rt^ Alid fe 
conferre. ^ara fort^ Celeri cnrfu vehL 
Alittr. %CLxa fort^ vtåe 5ortfara. 5ara 
ffter'^ Infequi. Sedan*, gara fram^ Ad 
deftinatum locum tendere. Aliur ^ ex« gr. 
fjara fram mcD facFtmobiglct/ Manrvetd fe 
gerere. ^an giorbc ila btoar b^n for frani/ 

Frogrediens ubique fe gerebat facinororé. 
5ara igenom ^ Permeare. Penetrare. AiU 

. uft ex. gr. .3a0 bar fdrit igenom altfam* 
man</ Cunfta perluftravi. 5ara \n, ex» 
gr« gara in i f!abcn/ Utbem ingredi. 
^an for in / Intrd b conferebat, ^ara 
meb^ ex. gr. SBif ttt fara mcb of? 
Visne iuneris nobis fbcium eflfe ? AlHtr^ 

^* sr. gara mcb ofanning/ Mendaciam 
profiter!, {^an far illa mcb (»ab \m \h 
nar/ Commodatis abutitur. ^ara om, 
rr«terirc, ex. gr. ©n Fatt fara om bet ba 

\åt lOil laftt/ Prsrterire potes qaie legere 

noiueris. 2lag for om l^onom pS to(lani/ 

Ulum id via prateribam. ^ata til i jgon 
0rt/ In locun alic|uem proficifct. gara til 
6$<i N«vigacui« u«. $ara Xi;^. In fubli- 5at 

fhe vel locum elatioretn fe conferre. 5atft. 
' Vit, ex^ gr. S>ett fiufe fan nu fara ut/ 

iEgrotus exeundi vires recuperavir. ^^X(X 

tit p2 lanbet/ Rus abire» gara ut i (ia^ 

* bett/ In urbem egredt. Ahttr^ ex. gr. 

Om be icfe fi brib bemma/ f2 fara be ut/ 

Si domi fefe alere nequeant, ad exteros 
proHcifcuntur. garn Ut meb barba orb/ 

Duris increpare verbis. ^dtct, Sfwet, ex, 

, gr. gara Äfmer flråmmen ; Finmen träns- 

ire. Alher. göra åfmer llgott Aliquid 

leviter pertingcre. gara éfwcr fiagot/ nir 

man liftX^ Aliquid inter legendum przter- 

. iie. gara l^wer bufen meb penften • Fe- 

neciltum ta linteo leviter ducere» conf. <Df« 

ti^erfara. 
Sctxave, M. 2. tn navi vedus quilibet» alias, 

Pagagetare. Item: Comff, SpantefarO' 

rC/ Opinbtefarare / Navis in Hilpaniam» 

ladiam orientalem » iter faciens. 
^arbrober, m. 3. Fatruus« Dtf. ^atbrobten. 

Plur. 5arbr*ber. 
5arbag, m. s. Demigrandi tempus, tocati§ni 

cwåJuåiant > vtl aiio paSo finua. 
Såren, m« a. Farenus. ( Cypainur). ^ifu 

Plur^ Saxnax. Alittr^ Saten. Part. 

verb. Srtra, 
S^rfaber, m. 3. Avus paternus. Dif. Saxi 

fabren. Sarfabere faber, Froavus."* Satfa# 

tero S^tfaber, Abavus. 
Sargalt, m. 2. Vefres, conf. (Bctlt 
Sar^Sga, r. i. Animus in pericula attentuf. 

Periculi metus , conf. KJbb^äga. 
SarFofl, AU 2* Navigium quodvis, aliar. 

Sattyg. 
Satleb, M^ 3. Navlgandi via. conf. Saruoäg. 
SatUg, ADj. Periculofus.* Adverbialiier. Sar* 
/ ligt, Periculofé. S^^^^V^^ •^^«'. Cum 

periculo. 
Sötlt^bet, F. 3. Status fen conditio peri. 

culofa, conf. Sata. Subfi. Ptur. Sarlig* 

^etet, Pericula. 
Sarmobet, f. 2.* Avia. Mäter patris. Def. 

Sötmo^ten, aiias. S^^tmct. Satmobers 

mobet, Proavia poterna. Satmobeta S^xt 

mobet, Abavia. 
S^vnite, v^ antiq. conf. S^Iflop. 
Satfbt, M. 3. Morbus epidesucut* 
Satflttga, vide %^x^%<u 

SM, $a( $ad Sa6 "5 Satt, u, 3. Dii{hi9. Curfiit, «x« ^. ^f^lM 
yet ivar i ^n fidrfla fart/ Navis curfii fese. 
batttr citatiflimo. Saga np tu I farfen , 
Ipfo in curfu ^liquem ^fTequi* $axUn if' 
iDCr (IrittMYiCH f Super Ruinen <ra}«£lu9« 

<ompof. i)fn>cvfarty -SiJfare^ ®Nj>j<» 

fart; fuis locis. 
S^t^tfS^ ^. 4' Naviglum, a/ij/. 5atfo(l. 
SciXXo:itUn, v. 4. Aquaram traftus jiavjgan- 

tibus patent. Def. SarWÄttmt 
SCLTwi^, 14, 2. Via fieqii«Hs, trita, -conf. 

5arIc^^ «x. «r. Jg^n 4ig9er i fattöiJgfo 

fdr tnia ; Vicus itinere mihi pratereundua* 

@(S icfc mi{)t i farmigen/.Ke ftes iivme- 

A\o , t|ud^ progrediendum. 
SatwilJ Vale! ©iga fartöJl/ Valediccre. 

£5iliD(^ f It fartViSl / Alicui ^aiedlcere. 
Jafa^ iP. f. Horrort cjc. gr* fiatl Jar ttl 

fafa fSr f2bant/ lft& abhorret. IDet fom tn 
f afa oftorr Ittig / SMe Jiorror percufllt » conC 

Saf«/ y» v. I. Horrefcere, tx. gr. "gflfa fUt 
ll^gof ^ <^icquam ^xliorr^cere. JDct 4r 
nSqot at pfa firC/ Horrendum <qaid «ft^ 
conf. Sdtffrddfag. llyr«- 

Safari/ M. 3. rhafianus, ^iw/^ 

^aWfl/^ A»J. HorribiTis. Mverbialher. Safltst^ 
Horribilitcf. 5a(Itaefl, -^i/v. Horrenduin in 
TOodum , -conf. ^orfirltg. <9rufiveU3. 

Jaft, ADV. Valds, jex. gr. gafi fȊr, Valde 
diäicilis. gafl mptfct/ f ernlultum. £afl 
flor, Valdé magnus, 

Item; Sa(l, conj. Etfi , ö/m/, $afl4n/ «x. gr. 
4>^n loiO rjtta, fafi tan ^r ofunatS/ £tii 
ignarus , -vulc corrigere. 

5a(f, ADj. Firmua. v. Saft^-cx. gr» :ga|!a 
laaDre, Tern firma, gaf} t iion, in (ide 
fii-inus. €f fajl npfäf /. Firiuum propoOtam* 
^an flJr fafi, Firmo ftat ttflo. X)ct fiSr 
taft/ Finnum ratamve id eft. ^itta fttfl 
t fabkn / Firinui epbippio infidere. jidver" 
bialhen S^f^p Firmitcr. AlittTy ex, gr. 

Safla froppar/ Corpora foiida« ^ fafl 0rt/ 
Locus fnnnicos. ^aft tgCODoftl/ Hea foil 
3 lifi 9(( faf{/ Ironis oiobilibiis & aut* 
fnobilibus. 
Iteoi: ^4(1^ MvirHålher m/urpåtisr ^ mtat» tum tétret^ «x* gr. iRmt ipar afbruM^ 
men (angOe fafl tpib froppcB/ Os fraauih . 

•corpori Bdhafrébat. itUi ^tttt fafl »Ä 
fUöcrnai ArgiUa ireaibiia bsriec. S5in« 
ta fafif Ligamlne «(fixum reddere. Sic^ 

^&aa fafl/ S6ra fafl/ fiiltta fofly ic. S^w 

Jum hornm vtrborum Jitis Åocis ^uaras»- 
Eodem Jtgtttficåtn J«' Cbttå^finontm ^kutår , 
•«x. gr. gafllinW/ gflflfptfa/ V fic in jaUis^ 

conf. fimpL filter ^ <x. gr. Saga fafl »å« 
•gon/ Aufugientem Kiaptii^iun xeducere, 

jgafla^ T. i, Jejunhim, «x. gr. QfUt ixt 
ia^CiXi fafla/ <Poft j^unlum irium dierum^ 
4>ana fafla/ Cibo Bbftinere. Item: ^afla^ 
Quadragcffimale jejunhim, nitat. Safilagen. 

^afla, F. f . •Literc 'firmatoriat poffefllonis jii« 
<liciales, «/wx. ^öflcbref, <x. gr. if>on ^at 
fafla p2 rgrntomin/ Pofleffionis iiceras fir* 
•matorias nccepit. 

^öfla^ v, v. t. Jejunare, ^x. gr. Jjan fo* 
ftabt i ixt bågar/ Tres,die$ a cibo fe abfti- 
iiuit. ^Äflftft^e^ ?. A. -ex. gr. ^sJsS fajlanDe 
Ittagf/ Stomacho «dbttc jejuno. imjiantivt* 
S^(i<intt, Jejunium. 

^nflbtn^a^ v. A. 4. Ligatntne tfffixum -red- 
<lcrc. <;. Tbin^a, Saflbuti^en^ y. p. Dr/^ 
U Flur. ^aflbunt)ne. 

H$aflebref ^ m. 4. TofTeffionls «cqui(itae litere^ 
firmatoriz^ fudicialea» <«//4/. ^afla^ Dt^ 
5»J(lrt)refwct. 

$<U^t4is^ 14. 2* Diea jejunio diqetua. 

^afler^ f. 2* Amita» l^atiis röror. £)r/. ;$<|f 

^«fU>ct, T. 3. Firmitas. IttmX 'Soliditaa. 

-Safllgf^et^ v. 3. Wwr. 5aflig!>ctet , Jies fdli. 

^afltngen, m. ^Itos. ^aftinge tiiatBtiab^ 
Tempas nundinarum in airbe Cbrifii* 
néhamn. 

jafllag^ ti. 'Sacra quadragéfima. ^ ^aflfagoif 
Tempore jejunii quadragefiipalis. SofT^agf 
tSdnDag / Dominica quinquagdiina. 

^afltta, v. -N. I. Iroplicflticme vel ndhäprentit 
4ttKxuin iieri. Hsrere. $aflnat)^ p. p. -ex. gr« 
^feppct |>ar faflnat/ N«v« l.aerer. 5>ain6 
faflnar tOib fWbcr/ Ifulvis vedfbus adhacrec 
Riffen faflnar pl nitet/ Pifcis in reti hafrct; 

^rt faiinar i minnet/ Afen^cfls id inbxret. 
ISaflna f$r nigon faf , Culpam conMhere» 
Xeum fe experiri« 
$5 a $^9» 


Ii5 J?aö 5«t m ^ 'S^Ht)iOa, T. A. A. Retinerc. AlltgBmm quafi 

vef hsreni qpid tenere. C;. ^SUa« 5^(1/ 

f>2aen^ p. p. 
SafiHmct, y. a. F. Adgluthiflrc. ^rtfltu 

mat>^ p. p. 
^Hnaqlct^ v. >♦ !• Claro figwre. gafli 

ttagfab/ p. p» 
5aflfatt, p. p, v$rh. eStta fajl- 
gaflfpiFa^ v. a» 2. Clayo •dfigcre, Sa(^ 

fpifab, p. p. 
S<»|lta8«/ v. A, 4. Comprencnacrc , älcitur 

dt fuguivis. 5<»(lta3e»^ . p. p. Def. If 

Pluu 5«(ltagne. , 
Sö(litt<t , Y. A. 2, ConfiriMre. 5aflitb , p. p; 
5^(1^/ coNj, Etjamfi, olias. 5ö(l. - 
. S^t, M. 4. Patina. Provtrhialittr. ©et jfaB 

fifiSa (ig < fölet/ Id aliquando lues. 
Item: 5<^t/ Doliuiii, ä/w/, Äm^ coiftintft 

60 congiQS. (i'Rctnna') tx. gr. (£t fat Drtc» 

fa I Dolium cerevifia repletum. Siå^Tt fOt 

tt)ill/ Aliquot vini doUa. ^ricftfati Dolium 

cerevifix. SSillfat; Vini dcliiuni 
Satabut, M. 3. Promtuarium, v. awiq. 
SdXcAxtt , flur. Fatalia , nrm. jur. @n tttf 

f6re(!rtftven tib, til (idmnin» etter rSttefiSagi 

fErtfter< insifmanbe. 
J^ått^ Adje&ivi. Difpofitua, Comparams, ex; 

gr. 2^9 ivet intet j^uru ^an Jr fatt/ Quo- 

flnodo iit difpofims , nefcio. *^tirtt or M 
fatt ? Quooiodo res fefe habcnc ? aSil il 

fatta oml^Snbis^eter/ in ckcumRatitlis tait 

modo comparatii. 
5att^ Aivtrhialutr , ex* gr. ©e finq^ fatt 
iittfWttt, Furem arnpucrunt. ^ag fit itfe 
fatt 9a ori>en/ nar ^an talar, Verba lo- 

quenHs milii exfiliunc Xo^a fati hagon/ 
Aliquem affequi currentem. ©et it ftodrt 
«t taga fatt t>J ben fafen / Rem extricare 
iiiam diflicile efl. %^<^(i fatt pä fNfDea/ 
Verba aflfeqai , conC ^afL 
JJattd^ v. A. i^ Prebendere. Frcnfare. Cape- 
re. S^tta^, p. p^ conf. ^ripa, ex. gr^ 
^toab fom fan fattad, Quod prehendi 
soteft» Satta en em (alftn / Colium all. 

cui prebendere. ^atta «ieb janbetHtt/ 
Manibus capcre. Äittry ex, gr. gotta 
db/ Igrtem coiicipere. ffatta mob/ Adi- 
vuua erigere. Satt« ti bejlilt, Decretum ficcre, Satta tlSgot f (iiinC/ Animo quii 
conftituere. 
Iiemr Sattet, Mente cotnpreliendere , ex. gr* 
3a8 fan ftfe» fatta ben fafen, Rem iUam 

. comprebendere nequeo. .$)an ^(HT fn)2rt at 
fatta / Hebetioris eft ihgenii. ©et ftttt f(fe 
lott fattat/ Haud facilé id perctpi potefl. 
^<aX^ tt^got t pennan/ Quicquam conrcri- 
bere» ^Ma lixXtl, l^at, til näjin/ Amo- 
rem , Odiuni , in qnem concipere. Satt^ 
«f^ vid^ 2tffatta. 5ate« i vtl vLti, Pre- 
hendere. Prenfare, ex. gr. J^m ^atidbt 
i meb bägge fi^VibtXi Ambabus prebende. 
bat manibuf. *j4Uterf ex. gr. ©iMnaren'bSt 
fatta uti ben fafen, Illnm judex caulTun 
fub judicium rerocare debet, (giben fattab^ 
{ toh^tn, Ignis parietem invafit. gatta 
I minnet, Memoriar tradere. Satta in^ 
vUe CM^fatta. S^X^<^ om, Ampkai, e». 
gr. ^atia ont lifWCt/ Medium corporis 
ample£li, conC Omfatta. Aiinr* gatta 
«m fmax i en ring/ Gemmas iterum in an-^ 
nulo conneöere. 

Rattan ^ w, 4. And, conf. (Stepe. ©fafit. 
Cotnfof. gattanf orff/ Anfis inftmdus 
corbis.. 

Scttta^^ r. N. I. Deefle, ex. gr, ^ttatr 
fom fan Uitaip Quod deefle porxicrir. ©et 
fattabe« f6aa, at baii t*e foraicft, Parum 

abfiiit , quin interirct. J^ix fattaS nSflDt / 

t^u«dam heic defant. .g)tpab fatttt* big ? 

Quid te deficit ?/«mr. ^ab fatX^i big? 

Quo afiiceris ? Quid te uiget ? 
5<tttig^ ADj. Fanper. Aivnhialitir. S^^ttigt; 

Modo pauperi. Jejune, conf. Cotfitg.^ 
Sattx%hb$a, F. I. Theca pro pécunia piur 

peribus colligenda,. 

5atttgbom^ m, 7. Fisupertasr conf. Cocf» 
ti3iS>*t. 

Satti^l}\x^, N. A. Ptochodocbium. Domua 
ubi pauperes publicis fonuibus aluntur, 

5eber^ m. 2. Febris» Dtf. 5^brm. Plur^ 
5cbtar^ ex;gr. f)tin ^ar feber, Febri- 
citat, ^an ar mi feberfri , Jani å febre Ii. 
ber eft. Jjgga t ^ef|ig feber, Febre arden- 
te laborare» Upfafa feber, KemitritaBÄ, 

Stbtxa^ti^, ADj. Febriiis. 

i^axmxi^ m, FebruarijK menCa^ S<c $el grt m "7 gfé, ferptram pro Si*. Jp/ verb. $i, 

Sebla, F. I. Viliffimi geneiis violinus, coiif. 
SioU Hinc : ^eM^/ v. a. i. Inftrnmcnto 
ejasmodi ludere. 

SiQ/ ADj. Cftftij quaii obnoxiiis> five Cui fii-' 
to quafi quid imraitier, tx, fr* SSOta ftg 
ftr niqnt fem fan (Jnta/ Fato in quid 
deftinatum quafi efle« Sk dkitur » ex, gr, 
3«d tW ^Xk tx ft0^ <^» «/»fv^ p/v/ yiiiro 
i&i/«ri ve/ laborlo/h. 

$e^^ ^ u. DelUnatio yel difpofitio fataliV» 
^ conf. 5«ö^ ex. gr, @ira iiÄgot i fegbcR^ 
Cafui rel fät o qu«fi obooxius quid coio» 
mtttere. 

Itcm : 5egfe , BeDurn, ex, gr. 3 (itfla f<JÖr«, 
Beilo abbinc proximo, conf. Krig. 

5«j«/ v. A. I. Nitidum rcddcre. 5e)a&^ p. p. 
Ujitrpatur quoUbtt rtfpeäié , i/z^i» jfiiV p»r- 
/^0fcr«r» vil polUum fåcimus^ 

5et/ N. 4. Menda. Vitium, ex. gr. ©är »Ät 
iiUeC fel pÄ (an< Fropp, Nulla in corpore 
ejus inenda fuic« jjel ^2 fpum/ f^dtjleni 
VjAis , . audltus , vidum. 

Icem: 5el, Erracam» »x, gr. SDJr tvoro 
manaa fel i l^n^ fftifU In fcripto ejnv 
plurima erant errata» get t rAttegätl9/ 
In proceflu judictali erron Mald ad* 
minJrirata juftitia; JD^Ti (eftär fetet/ I» 
faoc erratum. 
Itera: 5^'/ Defeaus. Culpa, «. gr. J^m 
(at Ocf ^n(f fet/ Ct fuis laborat defedibua» 

£)e( Jr itfe mitt fei, om tret s^t iffa/ Si 
inalé fucceiTerit, mea non erit culpa. %Att 
(lar M ^0«om/ IlHus culpa eft. 
Sete/^ v. N. r. Delinqoere.. Errare. Pecepre» 
ex. gr. Sngen är, fom icfe felar t något, 

Nemo efty qni in aliquo non delinquir. 

Sela om torgen, De via «rrar^. {)an felat 

i 6et ^an tror aOa^ In m errat, quod 
omnibus fideni habeat, ^ela emOt lagen /^ 
Contra legem peccara. 
Itcm: Stla, DeeOcy ex. gr. Jjet felar tcfff 
cX lian jitt tlifmer i^ulpcn, Auxilmm ipii 

non deerir. {)mab felar t)tg? Quid tibi 
deeft T Miur. Quo afliceris ? vil QuM re 
urget? conf. $(ittM , Miur. gela Om mjr 
\tif Meta excudere. 
^elacCtia / adj. DelinqnenSi Deficiens , ex. gn 

^n 4r felaAig. i vsAxm w^l/ lo fiuribu»^ ieHnquit. %U menniffor äro felacftiiger 

Omnes deiinqvunt homines. Aliur , ex., gr. 

•^anj mening h fefacFttg/ Sententia ejus 

eft erronea. jUverbiatiserv 5e(a(^tist^ M^ 
io deficiente vel erratico. 
StUt^iSh^t, y. 3. Defeaua, fno quid in- 
eomptetnm vtl imperfeäum. htm : Defeélus 
in agendo. Erratum. W«r. ^el^^rftig^e* 
ter. Selacftig^et i r/lttegångT/ Mas fef, 

fif«J conf. 
Selfleg, K. 4« Lf]^ pedis, Inm: In a&io^ 

nibus error. 
S^lt, AdvithiaUtir* Dr^ eX. gr. Söfa feltf 

Snmendo falli. (gl5 feft, ejc. gr. i><t flae 

albrig felt/ NuBquam id fallit» conf. Gii. 

Alhtr. $elt, viåt 5alt 
Scm, Numer. Quinque» ex. gr., gem gÄn't 

got/ Quinquies. Sem6nb6rl, feu f^enifaU 

5tg/ Qurmuplex» Sém^iinba; Quinquefa- 

rius. gemluntnra/ Quingenti. 8em]^unOr«^ 

9t, Quingentefimus. 

Semi^ixnins , m. X Pencagönunx» 

5^mtB, Num. ord. Quintus, ex. gr. %tmtt 
gängen, Qumta vite. gJr tet femtCi Qnin- 
td. Sil t^et femte r Ad quinmm. Js^X09t 
femte, Quintus quisque» {)alfemte^ Quat- 
uor & dimldiua. (gn femteOel r Integri 
pars quinni^ 

^emtijo^ NttJ». QiiinquBgInta« 5emtijonbe, 
N«». 0rJ. Quinquagelimus. 

^emtoii^ Num. Quiodecioi* ^emton^e^ Nasai^ 
ord^ Quindecimuff. 

S^tidr F* i^ Pinna pifekim^ conf. €(|>of. 

5enFa(^ M. Fceniculum. (Anethum) phnK 

Jetffler, »iif 5i5n(ler» • 

5eppe(^ N. 4. Digitorum ad agendum motiV 
ratio quafi luforia. Hinc: ^epict^ v» K, X.. 

5ernbotfv »*. Lignum FeriAmbuci, tina. 

5ewiif«^ t. u VerwX GaU^ Vernis. 

Sufi, M. 3. Feftum. Orflrltge.gejlcr, Pc- 

fta immobilia. Comfof. ^ttbelfift , Gonf«r 

5et^ ADJ. Piiiguis. Opimuii* n* S^tt, ex. gr* 
dn fet ojre, Opimus bos. get mat, Ci- 

bus pinguis.. (gt fett Porfe fått, Portia 
camis pinguior. $n fet 0<$ (irtiig äfetr 
Opimos ÖC fcruliÄ agcrt- Atiter^ ex. gr^ 

g) 3 * -yam ii3 $et afe 5i< U ^n Mrjat blifma fet/ Obefui tim incl- 

pit. gn f(t Wsenjce ^ncr Ijifwjl/ Munus 

fncrofum^ 
Sttalie voava^ vldt Vlctualte. 
fietgrä^^ k. Pinguicula, p/fl«f. 
^etlagt» ^ Mj^ähK Piiiguedine craflus. Ha- 

biriofé 
Suttna, T. I. Polyfarcia. ObcCtas. 

S^tXCt, v, v. I. Pinguefceic. O befara fieri. 
^ett/ v. 4« Pingne quodvis» . fiiiguedo. yf/i- 
/er, Sett/ Axungia, -conf. Ofler. !«*»: 

' 5^^^^^*^^^/ ^- '• Membrana^idiporai i;W ^e/- 

^t f tCid^dg , M. 3. Dies fhards proximS fofi 

Dominicam quinquflgdima. 
^ibbe^^ M. Glandulz» morK ^^»iflu 
$ibe( , M. Pärons , «»0rt« t^uin. 
Sibev, M. 2. Fibra. De/: Sibt?e«. P/«f,5ib# 
, rar, i^. per* <onf, trSb. 

^icSa, F. I. Perula In velliment^s; 
$idux^ «• 4« liorologium manuale lea 
porcatiie. 

."S^cnbe/ "M. 3, Hoftis» Adverfanus, 'cx. 'gr. 
éi J ftcnDrn , Hoftem prslio fuperare. 
^an frudftar itfc fér fina fentet/ Advcr- 

. iartoé non timet. gi^Rt^C ^ JatlD / Terra iio- 
ftilis. Hodicum, 

Sien^fTap, m«'3. Anlmus lioftilis vtl inl* 

mjcus. 
5tenbtlig/ adj. Höfjilis, 5i^tibtf igen , -i?J</w 

Hoftiliter. 

5iciibtaQl;et, r. 3, Hoflilitas. f/»r, Si^ribt* 
lig^eter. 

5jcrbr, Niifii, «r</. Quartus, <onf. S)^^*/ 
■fix. gr. gierDe gÄnqen/ <Juarta vice. gJt 
Ut fjcrbtr Quartd. $« Det TKrtCf Ad 
quartum. ^mar fjicrbe/ Quartus quisque. 

4>fllfficrDe t Trög -& dimidius. fjjirrfrcbagj 
fro§a , Quartana. gjerbe ])a9 ijtti I Dics 
quarta fetti juliorum. ^ 

^jert>ebel, m. 2» Pars quarta. Quadrans, conf. 
5jerbiP3/ «x. gr. Jre ficrbrtelar, Tlcs' 
ipttgri partw, (gt fjiCT>C*tW Äti Triinc ftrc» gn fl^t6cM< inll/ MiUiaris quarti, 

<:onf. ^xoavt. 
Sjerbiitg, m. a. Qaartarlaa» copf. ^jet^ebel^ 

«x. gr. Un fJitrtJing laj:/ Salmonum qutr- 

tariua. Aiiitr. €w f;€rl>in^ fäD/ Frnmenti 

fnodius , oätvain tonna? partem concinens» 
Item: Sjer^ing^ Pars quarta iiUcujus rei, 

«x. gr. ®tt ftertittg öf en «):f / Ta^ri in- 

tegri pars quarta^ £onf. jtam^tbing, 

^aFfjett)in3. 
^jerbtttigaman ^ »«. 3. ExaÄor fecundariug 

territorii provmciaidin , conf. iLånsmCin. 
^erbtngetv^g , m. 2. Milliarts pars quaita. 

f/«r. Sictbifigawig, -ex. gr. $rc öw 

binjiSn) jg / Milliaris iiuegri tres partes. 
5jcrntel , reBiut Sjec^ebef , quod conf. 
^ifa, Y. -N. 3. Sotagere, Omni ftudio ferri» 

^x. gr. H^enmfPoma fifa i toerlDen/ Ho- 

mines in tnundo fatagunt. J^ati fifcr (ftet 

fanna itan^ Omni in veram floriatn ilu- 

dio fertur. 
jiFantert, v. 4. Ludicra qusvis gediculato- 

rum, v» fleb. 
:Sifon, v. 4. Ficus. FruÖus fici. Cgmfof. %i» 

rfodåf, Fröns fici. ^ifontrSi)/ Ficus carica. 

%\hntvi, Lignum ticuinum. 
.5il, M. 2. Lima. Cbmpif, gil/Faft/ Manu- 

:brmm limx. 
Item: SiC, «7iä/. Sit«tjitt »el SiÖ>tt«fe^ 

Lac coagulatum. Oxygala. 
;StCa^ ir. A. r. limare. Silab, p. p. Sila of^ 

conf.^fftla. S^la bivt, Limando demerc 
^i(bttnf e , m. 2* "Vas in quo lac coagulatur, 

conf. 2>unPe. Item : £ac coagulatum j con^ 

04(enmiiff. 
SitftöS^ -M. 2. Muftela Gulo, ^ofiris 3årf, 
jidflaftoa , T. I» Inflrumentum, qno fer* 

rum in ter iimandum £xum tenetur , -conL 

»lafwa. 
Stlmj&XF, T. Lac coagulatum. 
^KfpSn^ SA. OoUeaiv^ jtamenta. Scobs, 

Umä, 
'^ilt, H. Coadile. Textum craflius «x länt 

vcl pilis. tnd0 Sitt. Plur. SUtat, Tegu- 
, tnentum -ejusmodi materiir. C$mpo/l giU« 

niSgfl, ^lltjlrumpa/ tonf. fimpi. 

Silta, y. A.. I* Aqua fervida compaOius red« 
dtre, Si(t<^&/ F* p« ^( ^<«riV ii«r/A 

SiO 5iit SittAB, v. D« I. Inftnibus certare conacibut» 

v. pUb, 
5imme(flanfl^ f. 3* Lignum oblongnm, iiv 
ter quod & teinonem eqvus jungitur. Phr^ 
jimmelfl^nger^ //^rirai ujam ad tralms 
mfus ffl^ conf* SiFaFcI. 
5fn^ ADj. Subtili». Tcnui«> ftr ptrag. 5«««tr^ 
cont (Brann, ex% gr^ gin (anD^ Uib^ 
%\\if^i\f Arena» filum, etuis» tela> fub- 
tills^d tenuis. $^iat Wltt f poppcr^ Pan- 
nus» papyrns» fubtiiis vel temiior. 
Item: 5iji^ ex. gr. gjnt jllfby Aurom pur- 
gatiflimunfi. gin fltldf^ Guflus deHcatifll- 
inuf«^ g<ll fipli Lirerarum piAara tenuion 
f^tnd tanfat/ Arguté cogitata. Gäll Pen, 
lées delicatet. ^nt {!jm(# Jocus facetifli- 
mus. (fin r6ff/ Vox acutior. gfna »inet/ 
conf. Wfn. ^n 4t pnetf Exafti eft ju- 
dicit, ®8ra ftg ftn 0(( ren/ Pdiram pa. 
rumqtte fe reddera^ Mvirbialittr, S^^^^ 
Subtiliter» ex. gr. fffi^flVA ffnf/ Snbdli* 
ter texere« %c\a fint/ Acutiore loqoi/voce» 
@frtftoa fint/ Literis fcribere minutl». 
5tttge ^ Sin^o , Ipf. verb^ 55 ^ confl 

Gr tfffififtf»* 
finger ^ n. 4. Digitua. P/«r. ^titgc?/ »o» 
5ttigrar. !>/. ^twgwt Ptor. JDr/. 5iii# 
srett^ litf» ^tttseriid. X)et minfin finiirctr 
Digitaa mjnimaf. Lccwiones Fr^vtrbiåUu 
6c Igtnom fingren ^ Connivcre. Cfraffa 
o<( i(f( iJM« ftnger iitieOanf Extra indul- 
gentiam cafligare. ^n ^(It tct |>4 fina fin# 
get/ Illius*rei optimé gnami eft. ©H cil 
pä fingren I Aliquem reprehcndere. 
5tnserbot^ f. 2. Di|itale , quo mnnitur 
digitus niedius iia qui (uunt, conf. 9iytxn^ 
Sinsetr>ÄnÖf?e^ u. 2. Chirothtca digltis in- 

ftruaa. 
^ingerFlS^ft , f. i. Pniritua digjtoram» 
Translåilé notat ånimumy contnOandi vtt 
cåfitndi cufidmm. Hine : Mj. gingCtf t Jblgi 
dtnotttt tjmmodi cupidim tåptum. 
Sin^tthtipp, M. 3. Sdoptis digitorvm. 
^tngetPnoge ^ m, 2. Condylut. Nodaadigki. 
5ingetleb, m. 3. Articulua digiti. 
5ingettfliij^ . FART. Dr. ex. gr. ^ittgeftamb 
^t fpela pa infirnment/ Digitia confvetudine 
compofitii ad ludendum inftrumento muficp* 
gtnacrtam^ (U f9#, Suendi afluefaaoai. ^4tt XXp 

Siiigr^t^ v. A. Ti Digitia tangére. ContreÖare. 
Äingtöb^ p. p. SuhftantivK åinv^anU^ 
ContreQatio ^u£ fit digitis» 

5ttfgror. ^tngratne^ cont finger. 

Sinlytt, F. 3. Subtilitas» ex. gn JrÄttt*/ 
ll4DeM/ Mct/ Fili» panni, fublilitaa rd 
tenuitas. j4liur. 5inf>et^ Gått. Deikatefie» 
•'f- gr. Sinnet I fmaf , i tanf dr , in gu- 
£!ir„ in cogirationibus, fubtilitas. ^i^^eter^ 
Subtilitates. Galt. Fiucfle» 

Si^hy^t, ADj^ Cut cuticula faciei tenuior vel 

fubtilior. 
SMt, M. 2- confl »cfTnP. 
SitxVtl^ N. 4. Vinum coinbiiftum vlljfllmum. 
Sinlant, N. Finlandia^ Pennia. 
Sxnna, v. a. ^ *Reperire. Invenire. Pr. gffu 

ner. Ipf. gann. Pf. gnnnit 5"w«efi^ 
p. p. i>e/; Ö Plur. Snn^pm, ex. gr. Otti 
fag funne en f!^tf/ Sr theraurum snveni* 
rem. ©et finnt* icfe/ Id non rei!>eritur. 
Deeft. g?|gre fnnnot, fom XqWU, InvenH 
flint, qui volebant. J^m fantt nifgOtt fal 
tneb (ononif Illius accufändi cfluflam inve- 

nit, Alittr^^ ex. gr. 3ag finnet «t fafeti 
fif fS fir^affet/ Rem ka comparatam eflb 
fentio. ^an \ix toi\ finna f j^urn tOa (an 
gjorf/ Quam mtfld fecerit» fentier. S'mncL 
(!g^ Reeipr. Prsfenti animo elTe» ex. gr. 
^an ^ar ben gäfwan af finna fig; £a gau- 
det facultate , ut » qux dtcenda , femper ei 

(n^Rö fint. J^xku fann fig toil , bi l^an 
barare belfa/ Refponfo bené fe extricabat» 
Jilher^ Smna fIg, Animo fisrre, ex. gr. 
^M fan icfe finna |ig i ben forgen/ iftum 
m^rorera animo ferre nequit. .{Hin finnet 

, fig tt>i( noa i fitt tilfiänb , /Equo fat ani- 
mo fiiam lert rerum condltionem. Sinntt > 
fir gcbt/ Arbitrari. fionam ducere. Sim 
na i^tn, Reperire, quafitum. S'^^tia pi, 
Cogitando vel qn^rendo invenire» S^^^^ 
np^ vid$ tXpflnna. 

^ittve^ M. 2* Fennp. E Finlandia oriundua. 

Item: 5lnne> Varua. Fufiula rabra* 

Sinniq, adj. Varofua. 

Sinff, adj; Finnicua, ex. gr. gtnfFa »ifen / 
Sinua^ Finnicua. ginf!a fprJlTet , Lingua 
Finnica. @frif»tn få giifFa/ Liogua Fsn« 
Bica fcriptua. r9io 5tfl St( Sinffa^ v. I. MuUcr F/nnica. 

^in^ct, F. Lingna Finnica, ex. gn Of" 

twrfatt tfr4n ginffan , E lingua Finni. 

ca traiiskrus« $a!a %infl(ii Llngui Fin- 

nlca loqui. 
Si^t, MU 3. Deeipiendi vd fiihtcrfugiendi 

mödas f v. per. ex. gr. ^an 6rtt!ar ^nCcr# 

Decipere vd fubtei^gere geftic JlUscrm 

Sint, Nttit. Mi. Sitt. 
•^iJ^tl^S/ ADj. Qui acuminc «cl invenicn- 

dum pollet. . hem : Qiii promté refpouiä 

regerere potcft. 
^iMtligl^et; f. 3. Ficuftas inveniendi. Item\ 

I0 refponfts promtitudo & facilUAS. Gäll. 

Prcfence d'efprit^ # 

^io(^ M« J. Vioiinus, Gdtf, Violon. Ififirum. 

mufic» Hinc: Stteftol^ Violinus grandior 

ad bafTum» Qtcdtfiöl^ Violinua grAcilfor» 

ventre deftitutus. Compef. giofjlråfe. gioU 

ftranfl/ contJtmpL conf. XfioL 
3jot^ Dr. 3 R0I/ Anno prajccdcnte, gjioU 

2tCt/ Annus currenti proximé prscedent. 

//mc: ^;. gjald«mma(/ Priori anno or* 

tus vel paratttt, 
Sioll^ N» 4* Sermo nugatorios äc bidicrus, 

«//«/. pollett* ^//>«r. j£( fjioO, Nugatoiia 

circumferens & ludicra. 
jjoUa/ F. I. Xugivendula ftolida, conf. 

■SjOtlM, v. D. I. Nogari, diliräntium more, 
conf. Xo(a0» 

5ioUer^ M. 2. Nagator infiptdas vel ftoli- 
dus, conf. TCoR 

$joUiq, ADj. Levicer infanus, Quodammodo 
ftolidus , conf. XoFug. Advirhialitir. Si^U 
ligt ^ Modo vei moi-e parum fano. 

S\oVi\%l^U, F. 3. jlnfania Icviqr. 

5J0CÖ, v/ie S\&tt. 

S)OVton, Num. Quatuordecim. . gjorfon tÄ' 
gar I Binjc hebdooiades. ^j.^rtonte. Num. 
ord. Decimus quartus. 

5it« p ▼. A. r. Celebrare. Sita^t , p. p. 
«x. gf- gita en ^ogtit), Fettum celebrare. 
gira en^ Smtnndfef Memoriam alicujus 
celebrare. Miur. gjra noflon, Blanditiis 
aliquem mulcere, illumque iingulari cuitu 
profequi. Sub/iantivk. SivwU, Cejtebratio. 

^irinS/ M, Z. C«lebratio; 5i« . . 

^fca(^ M. 3. Fifcalis. ^ Mmifter pnUicaVf 
cujus eft prsvaricarionés obfervare, adio- 
tiemqne contra ddinquentes inftltuere. fiimci 
Mf. Sifcallft^ & vtrbum SifcaKfetÄ. 

Sxfl, M« 2. Pifcls. Proverbfdllttr. %ti ftttCI 
ftflar oarma / Debltas luere poenas» htm : 
CMeaM, ex. gr. jf^pa fSrff |J|F, PiTcaa 
recentes emere. S>c fiigo tnndfrt fifl/ Mal- 
tum pifcium cepere, conf. Qj^altflfr. 

5iffa/ v^ A. X. Pifcari. 5if{a^, p. p. gtflfa 
Up något ; £ fundo aquamm quid efferreu 
giffa ni njgot/ Expifcari. Sub/lamivK 5u 
fBant)e^ Pifcatio. 

^iffaflnse / n» 4* Optura pifcium . coii£ 
Siflfe. 

SirfoUse^ n. 4. Statio pifcatoria. 

^iflöte^ M. 2. Fifcetor. 

5itf<2tgait0en, m. Locus Holmic » ubi plfcefl 
venales babeatur. 

Sr^atiK, Plur. Pifces, confltnatio. - 

&i?tbtn, v. 4. Plnr, ^iflbett^ OfTa pifcij, 

5if)^c / N. 4» Pifcatua. Pifcatio ^ con£ ^U 
flfafötige. 

^ifCebrag^^ m. 3. Molimen vel fiudiutu 

Sifcitus. 
etam^ m. a. Pifcinl 
5iffeöott , N. 4. conf. 5ifletebfl!4^. 
^itletetitap ^ h. 4. Inftrumenta pifcatoria» 
Sifferj^ N. Dr. ex. gr. gt(!cri * eampagnif j 

In pifeacom focietas, conf. ^ifte. 
5iffe(f^^ N. Traaufi maritimua pifcatnraf,\, 

conf. QliiiX. 
. 5tf?en?atten , n. 4. Pilcatui aquae, 'coof; 

^ifbvattetf. 
Siyitxoeti, N. 4. Opus piicatorium. 
Äjffgel, M. a. Branchiac. 
5iflfP6pate^ M. 0. Pifcium mercator. 
5tf¥leP^ M. 2. Nuptix pifcium. 
Stfhnoe^ M. 2. Lams canus» oviV. 
^iflriF^ ADJ. Pifcibus abundans. 
5ifft'omm^ M. Ova pifcium. 
^iflfump^ M. 2. Cifterna afleritia pro iér- 

vandis pifcibus. hem ; Navicula peculiarii 

conftfuftionis, qua pifces transportantur. 
Sx^voaxot, Plur. Cibaria ex pifcibus. 
Sifixoatten^ n. 4. Aqua, in qua pifces c^ 

funt, conf. Sm^^<^ttm. 
Sifiotn, M, a, conf. WSfot. Sid m Si^tt, u. 2. Fiftnli, v. lat. Drfl Stfilm. 

P/*r. 5ifMat^ ex. gr, gijldl f4ect/ Fi- 

flult in ano* 
Sitfa, u. iMlyGå labii inferforif» mrK 

9i^n, K. 4. Flos carduonim & ejasmodi, 
conC JDttti. /f/»ffr. 5ittfi^ Lanago. Pap- 
P<. 9Ji0ll M Maa, Pnna borba» con£ 
jtfitgg* 

Si^etna ^ r. j. Stella fixa. 

^SfttS, ABj» Ctapidna vei qotfi ftoltdoi. 
Advfrlnålinr. ^Sltigt^ Modo vel more 
Ihipidi vel quafi ftolidi. 

^jSfttg^ft^ F. 3. Anunua hebetadine quafi 
ftoUduj. 

^dctft, ▼. N. I. Inaniter circumcurCcaret 
con£ 51^1^* 

^ii&er^F^a. Penna. D^, 5M^ren. P/«f» 
^|4^Mr. Irfai: jjilber, Piuoia grandior, 
corf. ^un, e*. gr. %ht [m m filöerr 
InOir plnmc levia. eAfjfa vMt^m, Pltt- 
maa dcmitttre. Comptf. elMiibtt, fiiAtV 
fåiK-Colhaivi, ex. gn ©ptlta fjibrri 
conf. eyritd. OtOMa fcoljlcp iiul) fttort/ 
Cnlcitram plumif farcira. 

Iteni: SH^tv , Elatar» Organnm ehftieam', 
con£ a>ciff)4»<t. etinggi&er. 

5;4^er&o^kr^ h. 4. Cixidta plumia grandio- 
riboa referta. D^.' $i&bttbol(ittU 

Sitoetbufh, M. d. CriOi. 

Sfibttfå, K. 4. CplUaivum. Aaimantta qu«- 
via plomata. 

Si^^ctldd^ Aoj. peptunif. 

5iA^tat^ ?AXT. 'Phiaiams, 

9j4^ri8# ADj. Plcimia (par&a» conf«5M^ta^. 

^jÅO^ N. 4« Squama. Cmftf. ^^It, Sqi» 
ma pifcif. %A^Mi{Kt| Lorica fquamata. 

5;^il# M* 4* Mona aldor & nndoa. iHml 
Jagnip montium. Vnd$ ^Mllen , vii 5j&U* 
r)^ggen^ Jngnm monfium inter Sveciam 
& Norvegianu 

5j<ttd^ v. A. I. Defqnamara. SiSUåb, p. p. 
5idaa of, a/w. XfRilbi^ Idem. 

5iaOftil/ M. 3. Pifda Tqnaaiiger» 

5JdlU0/ ADJ. Sqoamorat. 

§}illmuB, F. Mus. Lemnnff. fhir. Sfifb 
m^4 din. 6^e(muf» 5jÄr. ADJ. v. (hU. Fier, ex. gr. gfiifa {!( 

fiaff Blatiorem vel ferociorem fe prsbere. 
Siixb^ M.. 9. In läcttbDF ipatjum imer fre*. 

^ta grandias. 
S\^xH, M. Hk* Papilio. 
^jiÅrmarr^ adj. Canp. Longins remoedf. Ai*^ 

vfrbialittr^ S\itmatt, Remodng. 
9\ixv, ABV. åli4t Siixxcm, qu$d vidi. 
Siittan, Acv. Procul, ex. gr. ^ihtan tft 

tttf £ locta iongd remotis. B longinquo. 

Stora 9^ fillrrail/ Propé ät procul , äkwir 

Pf^ue. mx 9(| frfm 3fr&i Uåmn lan», 

A terra longioa diffita. 
$fiB. N. Pontpa vel jcelebrado fucata , ex. gr. 

®éra mvcfet Uå*f Ingencem aifeaare pom- 

pani» Magnoperé celebrare. Q^ra flii of 

tJgOR/ Pneier modum aliquem colere. 
^Miä^ ▼. H. I. Pompa val éelebratione immo- 

dica blandiH. ffi4fl mc> oSgOR/ Celebra- 

tione alicoi (fabbiandiri. 
Si¥t , N. 4. Kavitu aiFedata *cum fefti- 

natimie» 
SfM^^ v. K. 7. Negotioi&oi fimulare cum 

feftinatione, conf. Sj4cf^« 
5MWt / ADJ. Neg odolns fefti nans ex aflTefiatp. 
Siåfinq, M. 2. Trachihut Draco, pift. 
^;4t/ N, 4* Veftigiura, hominnm &* åvium^ 

conC 6pår. 
Sjätttft^ v* A, I. Compedibus ftringere. 5;ät^ 

ttÄ^^ p. p. 
5iitttdr^ P/ivr. Compedes. 
^Uibb^ M. 3. Bucca, v, pM. cbnf. ttlttm 
$(acP^ AOT. Planua, conf. Siat, ex. gr. Q}! 

flacFa mut, in campo plano« gt flacTt 
an»/ Regio plana & aperta. Advirbiåiittr^ 
SUtOt, ex. gr.. @2rbeR liMcr ^acft/ Pwk- 
dium undiqne planide circumdatur. jDlc 
2t fl flatfC 9mfriQ0/ Undique ibi caoi* 
pua apertns. 

jfecta^ v. N. I. Vagari, f#«r fuiiBdp. 

SicM^ti, F. 3. Rei planum. 

^(aceUttbig^ Aoj. Sim planut. 

5(abber^ n. 4. Citd profiliens & evanefcent 

Jiuid, Translåsh Vana & fntilia qusvia in 
ermone & amifhi. 
Stabbra^ v. m. i. Mom agi fttbicaneo & vo- 
litante. * Dr« ijr# ifii t nbmqféi IwUrilmi 
fla$u v9HHrnm azitåtiSf 
Q "^ Slab- IM ^a 5lftttv{0^ ABj. Volitins & citA ermeTcenfr 
/r#ii : Cvd ymm 6c futilia ^bcenr. 

Sl^i^, F. I, Rnpmrt, f/i metåfU /»/• t;*f 
méUfåfy €x virio måttriér^ ^iinr. S^c^a^ 
ttile S^^^* 

SU%^, n. VexiUaiiiy ftr»» «Mr. ^/. cor. 

51<tgg3^ r. I. Vexiirum tnaricniir fea tpru- 
ftre, conf» U>tmpel. Jtcai : S^aq^a, In- 
dex ventornm in funmuctte mtli i . conH 

5^90^/ ^* ^* l^' Véxilirs vartir ntvenr or* 

narei cireg fitennig quavit id fiåri fölet. 

Hinei SukflamivK ^ag%xvSbt, Ornacu» 
. ^smodL 
^aegmatt. k. }. flnr. jFIoggmJn, ClaflTv 

Bellior dtices, quibut coinpetic fuTpenfam 

apiuflre in fignom honprif. 
filÄöflftffnff^ T. 3. .Pcrtica cui aploAre an» 

iieäinur.. Pltur. S^a%%^inqitu 
gloft, M. Plannm vel laminaram qoodvia». . 
flamma, f; i. Flamma ^ 9« ;)fr. 
^lAmftur, ▼. n; j» Flatninam edere^ . 
5Iammerdt^ »axt* Flammear ccxniMr ?eT 

pi£h]Te« ^ 

^atieO^ K. 4. Texti land (emn:. 
^ant, M. 2. Segmcntum: 
Iieni: gtati^, Aciei exercitos Ifltna. Gtf/f. 
' Flanque » ex. gr. Dr iofto f^oaaiii 4 flaa* 

fm, Aciei lams invafere. 
Slftnfa^ v. A« T. In (egmenta fcindere^ 
SUtvn,. u. CoTtex pini. Huius u/us t fl ai 

ch$tr»nd€ dolia^ V tjusmodi. 
5Id«,. k; 4« Ludus liafcivua, conf. Itas» 
^fo-^ T« iq; i* Ludendo. l«(ctvire« coiif. 

Uafa. 
fliafig^. ADJ. Cui ladenda rafcivire moris eft, 

conf. Ttdfig. 
^(lav. r. i« Lägena.. Ampulla: 
ÄCftflffo^er^ N. 4. Theca pro laarenis. Def. 

barbannm exigai vel nulHna provenraa. 
S^t, ADJ.. Flanua. k ^Catt, conf.. 5(adr^ 

/Ldverfo et^qt laterr piano, illum: percuflic;. 

flat (an», Palma, ^(ato fot t^ ratrifarr 
^ Mmam 6C ctrbav^ q^iibuA äuidaa. daxior^ Wa Item: 5r<jf^ Connivena. Xndulgent , ex. gr. 
ffiore flat cnrot fiiia Barn, Libcrii nfminin 

iiidulgere. ^Ilifer . ex. gr. ERlifloa fla( éfr 
. »fr oraS(tl!(|t terom f Nimia laude pudore 

afftci. XHt qwitfa fmartt glirbe (onom ffat, 
• Argutuin ei aefponfum pudorem incullit. 

%l^tt Mit fR\&i% affec^atns. 
Sldtan, T. Dtf. Pars phna, *&'«/. 5latfiböm 
Siatl^an^^ F» 3. Palma. 
Slatl}^t, F. }. Ntmia connivenriA vel indul- 
. gentia. AUter. glatfyet, vidi j^UcfI>et. 
Sl<itiuB , F» ANOH. Fcditrxzloa pubis. Piitr. 

Sl^na, v. |n; i* Pudore fuffundi, ex. gr. 
•^it flfftnar idfe iviD fd |^ ftcrAm^ Nee 

eom fngeffres adta laudea pudore affiiciont» 

SKcFan aof ^onmit et qmicPt ffftr/ ^ at 

|air fTatnaix ^ Ad arpicuoi peiallc re/poiw 

lanr erubuir. 
^Ufn^fif ^ ADJ. SiBiTit. 
5^tfit>im^ F. Dif, Lflcat ^orporir ^lanotnr» 

•liäs. Slatan. ^ 
Slcifa^ v. N. Alis plaodere. SwtfiséthK Slot 

jrati^e^ Alaram plaufiis. 
S^en, N. 4. Cardialgia, conC CoW. 9tef. 
5^eii^ M, Pbalaris, pUnt^ 
5Ienbu6^ N. 4« Ganglion, wwan 
^Intfol, F, 3. Scrophurit nodoft, ffmnK 
S^ep, N» 4« Bhfidiric molliorea 6c inw^ 

net.. Inm: S^ep, m conf. 5l^P<v# conF» 

WteF. 
jlepa^ v. N. I. Molliori & intempeftivo afi. 

CUI blandiri modo, conf. Yttefa. 
Sl^pev, M. 2. Animi quia mojUor & imnirer 

blandicns, conf. Dtefnr. 
5tepi0^ ADJ. MoUiurculus & bfanditiis !n* 

rempeftiv^ atens, conf. tnau^. Hlnti Ai^ 

Virbiairrer. ^rptgt. 
Sitt, reäins t^Utt, adj. Cgmp. Plur. Plo- 

rea, conf. tnin^u 
5fetppÄ^e8^ adv. Phiribna 111 locis. Paffira; 
Sfetflöfwig, ADJ. folyfyllabus. Plurium fyl- 

Iflbamm. Oppon ^nflaftDfg*' 
5Ieg- SHd, vide 5it^, K. 
5Iefte, ADJ. 5»;.. i>/«r. ;PIuriini , coni: 

Yttinqé^ 

Pulcbra puella. ^rrr , tx. gr, JgJotfrÄ 
PltfOrjr Virg^KCf formofie;.. 

JK» p S(e S&> S(u i«t* Slidå, r.A. t: Tliterpobre. 5f{cf<)^> p. p. JPScN 
in, IntBrfaere: iotergcRre^ ^idTa t|^op^ 
•»/ 4iIfdfiillKm9 , Modo «cimpiUtorio ?el 
piflgittio componere» 

jlt^ebArn, n. 4. Inftnt fftwnn^ 

Sftddxottt, ML 4# OpDi per tentones €on- 
fedara. 

JliP, »c 9^ Ak amictxli. 

S^in, M. 4. Oris didord* qut(i ad rifuiny 
conf S^$. Gtfft. 

3!ina^ v* n. i* Of diftoitjaere qiitCi «d ri- 
Tan, conC 5!ifia« <9nna. giften fiiDari 
Eqms ad mojtdendttm oa retor^uet. 

SMns<t, F. vide jfifa, conf. Oaflinga. 

jttnV, ADj. In agendls promtus & altcer* 
Advirbtalitir. SUnVt, Promté & tlacnter. 

$Unt, M. Frontis pars fapcrna-i conf, panit4# 
ex. gr. {ms jlofl tonqin i fliatoi JSCfe <i 
fteili Lapide ei fionteoi percalfit. 

${xnta, F. 1. Silex igniariui. 

^(tntbåtb^ ADJ* In^r {ilicii «dunit» 

^(IntffaMig^ adj. Recaltafter. Fronte calnui» 

^(tttt(hn^ M. 2. Lapis fiUcciu. 

J{i(«/ F. !• Laroelia 2 faxo aUofe difnlAt 
conf. €ittiflifa. 

j(if / H» 4* £ifaa intempeftiviia St im* 
modicut, " 

j(i#a ^ v» -N. 1^ Ipcetnpeftivé & immodw 
cé ridere* 

5lit^ M. Opera. Studium, «t. gr. , ^ri pil 
fit, Operam navare. ^«a aaOJabcr dl 
.^it , Omn^m impendit operam. J^ml fliortC 
bcC mcb (litr Studid id iedi, ^/wr, ex.^c 

^an min mcb flic fl ^«fma tet, £x indu- 

flria id ica comparamm eflé vuic» 
^Itteligcn, ADV. Diligcnter , v* fc» -conC 

jliti3/i^J. Diligent» AdwhidUvr. ititt^t^ 
Diligentér. Xlifff, ex.gr. £:^ fllttg ^ri<« 
nia^/ Maxima alicui dicenda faiof. J^lfd 
(Ittigt/ flurimum lalata. 

S^itx^tt, F, 3. Diligemia. 

jlitter, N. 4. Oruamenra quxvh in ioxmn 
Tel pompam facatam, conf. iBlxtttu 

4Io , N. Siratam , #«rai* mttdL HincX 

^loce^ Ii. 2. Tmrba* Coetot, conf. 6foa. 
Ism:i SMli GoUeaiojiit fut qtisUbec fpeeiafft, ex. gr. ffl^ait Af (OSCt, Cel« 
le£bonia leguia capita vet fedionea.' ^F«f# 
brflocfari Colle£liones potnaatmn. lumi 
Sloét, Oaflis hMH. 

Slodiiilé^ ADV. Per colleffionia leaioneak. 
litmi Cetervfltinv. 

5tob, litf. 3. InunHatio^ ex. gr. ^et ^Erff- 
tvor en fUr ffo^^ IHo anno ingens etaf 
inundatio. fllär tU<!r|?0&ttt FoW^ Cum fcjJu- 
tis ni^ibtts irundatio appropinquaret ycrna-* 
lif. tHnc: ^(ttballoO. 

Item : j(pb , Fluvius » utiaf. Clf , con£ 
•€itriin« 

5tegf6r, AdjtOivK Dr. gloqfSre fogclttngft^ 

.Pulli avium in volatum accreri. 
.jtogmatf ^ M. 2« Infeftum qnodvis volatile. 
Jloldgig , ADJ. Situs per Arata , term, mitali 
^or. Dr. 3 (lor, ex. gr. Zxii^ithn flor 

i fuBt fl9tg Hortus nunc maxima floret. 

SRcboa (att ivai i jl9t| Cum aie adlpe, 

floreret. 
Slev, v. 4. Byflmum* Tela ferica fariorif 

textuije. 01oT6|llufR)(lf £ byffino calanticiL 

Xxu^flotf Texti ferici rariflimi genus, 
^lotett^ i«. 3. £nii8 retufur palacftric». ' Rii« 

dis v tr. fer. 
^(otjlcft , Cernkulura^ fcricum , conf. S^ov* ' 
JSloUt, y. *. I. Dr. %leta ttlttimrf Tign#< 

rum compagem per aquas ducere. S^^^^é 

p. p. SubflmttivK $iotccntt, Aéhis quö 

dgnotum campager per aquis ducitar. 
^totbro^ F. a. Ponsnanns» Tel fuperfidei 

aquarum incufnbess. 
Jlotf^Ime, M. 2« Infola nitans. 
Jletnttig , . M. 2. Comptgum tiabium per 

aquas duAto. 
jtott^ H. 4. Tkigue flmdnm^, «onf« JSttt. 
^9tt^ M. Acarus. Ricinus, infiä. , 
^otta^ F. r. Katis. <:onf. XimmerfCotttfw 

i#eflat Skotta, CIsflis; btUicå vtl mmrcm^* 

råa , aliås. 0f eppeflotto. • 
^Ottd^ v. A. t. Pingui fluido imbuere. gtoU 

tä^, p. p. Aihtr. ^(ott«^ vidt ffoU. 

J rottig, ADJ. Pingui fluido imbums. 
lottl[>oIme, vide 5fotbolme. 
^rttga, F. I. Mufca domeftica. (BpÄlifF ff«g«r 
Cantharis. %lumulfntXt Cadmja snetalli* 
xa , fen Cobalcum; - ' * tS4 5ftt ^it> 5fit«tH, p. p. 5fa§*t V »^w^*- «^M^ 
SlnqfmiUa, f. i. Muftariuou 
5(o9fa?atiip, u. », Agtricut muicanui. 
Slugtri^/ N. Fopalui nigw. «rK^ 
5XttP«^ F. f. StigniUtii iqu* fovej. 
^(untra, f. !• Pleuroneftef. Flefof , Me. 
Stttt, v. phh. Dr. ex. gr. ©Ctfoin ponom 

i 9ttrc«# Animo id ci iocorrit* {HlfQ^a AO^ 

«0( i jltircil/ Subcbrium effe. 
5(tt6/ M. 3. Rbettf9«tUmn«« Cttarrlrof. 
Iiem: 5ht#^ Fluor. Prxpiratuin kpidemn. 

5lugfeber^ u. 2. Synocbt, febrif. 

Slu%i9, ADj. Rbeumaticuf. Ctutrhb ob* 

noiuQf. 
Jlttteti^ P. p. P/ 5ttttit^ vff*. Slyta. 
Slnp, ADV. M«c, ». pUb. conf. etrair. 
5Cf , ADJ. Citd confomtoritti, m. jlj^tt, it 

•fcvlinsis, ^ ^^ ^ ^ 

51», v. «• AWOM. Fugfcre. Pr. glpn Ijp/I 

mvbt. V. «i»*t. 5iy^^# p- p- »•K»-. 

KI9 tet wta, Mfllöm fiige. gfy f$r fim 
ttn, Hoftem fiigare, ^Ip Mrt, Aufiigm. 
III9 ttnten/ Snbtcrfugert. Aihir^ ex. gr« 
8Ip jCtt ni%tti Alictii qnid tttdcre, d^. 
. >gly^ u. Pilut« ttbl flquc fub folunij illud 

reddunt inffaibile. Hine. 
• 5ff bottet!/ M. Fnndut aquanmi limofue. 
ilyett, u. 3. Fuga, conf. Slyq,t, ««. gr- 
tittbet ^flirt flprft , Dum in fuga effet. 
©riftea ficnbu pl (Ipcftcii; Moflcm in 
fbgam peliere. i:asa t<f flptftCR / Fu» 
gam capere* 
Siydta, y. n. r. Fttgiti?us vagari. i42ir#r. 
. glptfta nub ^9iicii/ Huc illuc oculot 

conjicere» ^ 

]Jlr*tt«/ ADJ. Fugax, conf. jlXStifl* 

5(p<ttitt8^ M. 2. Profugus. 
- Sly9^0 ▼• ^* 4. Volarc. Fr. Rlpger. Iffi 
»««. iy- gJöilt. Sta«en. p. p. Dif. ff 
rlur. 5Itt8ne« ^(fgattbe^ r. a. Volant. 
jtdiir^ ex. gr. fflpganbc fatta # conf. S^ 
tia. filpganbc tojrr / Oolor vagua. Som' 
ma der tS i flpaaitbe/ Confeftim accedere 
irel recedere. SubftantM. i\y%antt , Vola- 

t tua. flifga bStt/ Abvolare. S\y%CL nt, 
Evolare, nnd§ Part. Uffluaen. Ali$tr. 5l/8<>' 
. \ yS nSgcti^ Ali^ttcm mvadere^ g!9 • 

JCpael/ M. 2. Ab domnai IX/. ÄfyS^ti. 

be< t fiol r Superiore als anno csb- 
itrtt82 fuere. 
Item : ^Ipget, Ak vel cornu exercitwi, cx.gt. 
^n Uddit mti9xa flp^lcti meb trptcai# 

Eqnitata.lcvufli cornu texir. 

jlygfonb/ M. Glarea vulgaria mobilia pot 
verulenta» 

5lF«t/ M. 3* Volataa, cont Stydtt, ex. gr. 
©fiBta fotlei i (Ipftteili Volantem iOa pc- 
tere avem. 

$lySti9, aoT. Volatilia, conf. Slydtii^ ex.gr. 
(tIpiligC |aII, Sal volarile. 

Itein: Sly%ti§, Animo vohibilis feu volati- 
lis» ex. gr. Sn flpgttg tarl| Vir animo 
Tolubilis. (g( fpfltlgt finntf Animua in* 
tonftani ién vanitati deditus. Sn foilt åt 
flPÄtig i fl&er # oQui Teftium omatoi ni- 
mium ftudet; St pp^tigt <|1»lltf0lf 1 Mufier 
vana vel lalciva. Mvnbiålitir. 5(fQtiftt, 
ex. gr. jtMba ftg flMtlgt, Ib vefthu va. 
num fe ff^irbere. ®IidPa ftg flpgttgt/ Mo- 
defld parilbi fe gerere. 

5fF8^t6$et/ F. 3. Onalitaa ex volatili. dip 
lte< fpgtigbet / Levitat vel inconftantia 
aninn. ^%bntHl^i i lli»tX t In veftira 
vanitas. 

Älrta^ v. H. 4* Fliiere. Pr. flllpter. Iff. 
glit. F/: glOttt. Sinttn, p.p* De/, ö* 
fiur. ^Itttne, conf. 5(^ba. IRinna, ex. 
gr. eiifi erb flpta af ^Mt mun, Pulcia 

de ore ejut verba fhiunt. Provnthlher ^ 

ex. gr. %lt {m fipux nr |an« penna/ Qci« 

fcHbit ) cnn£^ S^yta fröin , Profluere. 
Slyta neb/ Defluere. 51^^^' omfritis^ 
Circufnfiuere. -rf/iVfr. glpta omfriflg i »Ctli 
ben, Cerri domiciHi expers vagari. {(3^ 
til^ Affluere. conf. tilflyta. S^Tta ut, 
Eftluere. S^yt^ ifwn. Super tnarginea 
flucre. ^if#r, ex. gj. OUtn ffpter If» 
töet / Oleum innatar. .Provirbiaihtr , ex. gr. 
•Öan n)iO alttb flpta ifoer/ Supériores fem- 
per agere geftit. Altt€r, ex. gr. J^trab 
flpter af betfa ? Quid inde fequinir ? ©fo 
af flpter en (br.olpcfa/. Magnum binc on- 
tur infortunium. ^Ipt^nbe^ f. a. ex. gr. 
Ct flDtanbe tal/ Oratlo fluens. ®fra me* 
tal pytanbCi MetaUum U^u^fiifiere. glpMOf m m m 145 le I»} n^attntt , Aqnlt innattnf. ^iftam 

tt fiff Ulcui flaent. Subfiåntivé. SlyUtu 

te^ Fluxio. ProAuenria» 
Ittm: S^yta, Innåtan, ex. fr. txå ffttt, 

Lignuin iniMttt. Oljia» W *f»ail »2/ 

Oleum innitabtr. 
S^ytii, ADj. Flutduf. 
5rftig$et^ F, 3«Floidiiai. 
Slytnin§^ u. a. Flttxio. Proflnentlc. 

iSIjrtia, v. A. i« Tnntftrfe. Trtntponcre. 
Siyttab, p. p. ex. gr. glQita rimirft; 

. SiMam limitum tramfcrre. m^ta n^got 
ifrStt 9(( 0lt2 De loco qiiid tnmsponere. 
filVtta pfl. Sele loco inovere. glytta in. 
Intre qnid trinsferre* $tytta ut, Fordf 
w/ ultra, quid educere* 

Icem: S^ytta, NetttrMfer. HabiMtionem mii^ 
rare. Demignre. Siyttab, p. p. ex. gr. 
tnåx ffoS hu flptta? Qoando demigrabS? 
Siptta (0, Rem fimiUarem alid uansppr* 
tare« glytta bitt , Aiiorfam migrare. 
Slytta bt, Immigrare. Stytta ut^ Eroi- 
grare. flytta Ht fi U^tt, Ab ttrbe in 
rus demigrare, 

S^tttttng,, M. 2. Motio de Ioco« Tfanspo- 
litio. ex. gr. Jtr^por< ff^tmtag ifria et 
fiiUt, Corporam de loco tnotio» Otbtni 
flptttring , Verborom transpofitio. 

Item: ^(j^ttnms, Mjgr«tio. Habirarionia mu. 

tatio, ex. gr. ^an miflabt mvcTet t flptt^ 

Btn^ftt/ Cum habitationeni mutaret, rei fii* 

miliarif multum anitfit* 
^Ivttfljertia^ f. i. conf. ptaHet. 
jll^ v. A« ANOM. Excöriare. Deglubere. Pr. 

Wix. %^ÄI«We. P/ ffWM. 5M^^^p.p, 

512 af ^ Deglnbendo toliere. 
Slininq / m. 3. Excoriatto. 
Slifa, T. N. I* Forrius fpiricum dncerej ex 

nimh Mem, hcmimåm ifty conf. ^Umta. 

Pufla. 0tSnPa. -^^/iVrr, ex. gr. 3(ig fåc 

loapt rJbrniB ot flSfa, Vix re&tnmdi locn» 

inihi conceditör. ih (j|(!ett filfa Ut, Equo 

anhelitmn ducere finas » /cf/, fofi vehmifh 

tiorfm ågitatUfUm. 
5l2eningV m. 3. Refpiratlo fortis, e^r nimio 

matit, conf. 5llfÄ^ con£ jUmtntng. 
$lia , M. 2. Macula , ex. gr. %\tiat 

9a froppcH/ lo corporer bumaoo nacukt. Vhaigo. mfliit im tager JlW«r St flg^ 

Pannni inaculis obnoxius. rrctewUsiitir ^ 
•X. gr. j^ni ixa ^wt f&bttn fiW, Hono. 
n ejus macula inufta eft. Compofl SIcMdtff 
«totlfiarf;i<. conf./«,t ^ ^i^^rpOT, 
Jtem; ^tfif^ Scopui, vcl punfhim Fifiia, 
txpl^itnih bembåtdh ff ijmsmUk^ ex. gr* 
^gn rJfgDe fl^dfen/ Scopum atbgit. ^/wr, 
». ffn IDet 4r icFe en fiab, stan aDenad 
CR (iatf/ Urbs non eft, fed oppidulum. 
freverUalit^r , ex, gr. OJI Wl tUf flWeir# 

JHand te demorcat. ^^gR fommet ufe gf 
laacu/ In loco barret. 
^ *Ä/ v. A. JU Maculare. 5CMfab^ p. p. 
ex. gr. (gn ttitflå fom fitfar^ Humor qui 
macular. ^an |at fIWöt ^a tHller, Ve- 
itea maculavit. %lida fig; Maculis fe in- 
qumare, j^litir. ^(atfa, vfd# 5ltt<U 

iUUtfebet, M. 2. Petecb», mor». Dtfi 
SUOfthttn. Plur. 5Wfff«brar. 

SUctig^ ADj. Maculofus. 

Sli^ , M» 3. Aura* Flatua lenior vén* 
ti Mter. 5U(ft. P^rt. viéh SlåH im 
Sitta. 

Sii(tta, v. A. r» Motitare. Auram excitare^ 
ex. gr« mtlta nti (anDen; folfijtreti; 

manum^ nabellum» motitare. ^oglcn jlÄcfi 
tor mtb tCIRgarae , Avis leiiiter alis plau» 
åh. ^latflR p§ elDeRi Inllrumento verbei^ 
råna ignem animare. hem: Neutralitnt 

ex gr. tfii^ot mintit I Infttn, fom 

jMtrtar / In aura fufpenfiim quid , huc il* 
luc agitatum. 

Slåtét, F. 2. SambucDS nigra , arh. Compof, 
%libtxhax f Frudus fambuci. S(^t)cr6(om# 
mOi Flos fambuci, gitoetmtJJi Rob fam- 
buci. Aiiw, Slitet, vidi 5Ca^ter. 

^Ubetmi»^ t. ^NOM. Vefpcrtilio. Plnr. Sli^ 

Sitta, v^ A. |. Rumpere vel fcindere, ut 
tamen bina? partes cohzreant , Slttt, ceipirandi locut lamen oma? partes cobzreant , Start ^ 

filfa uti Equo P. p.^ conf. 5li*a, ex. gr. JTOR |or fitUt 

yofi vehmifh v% Pa htt (ala / Divariciatis in lubrico cru- 

ribus vfcca rupta fnit. ^i^oR fMfte db» 

VM 4 Ancilla lucium in binas partes iecuit » 

Jcil. dtäa modo. 

SMmta, v. N. 1. Fortius refpirare,* fx nimh 

métu, éHim^lÉum e/l^ conf. jiafiu ^afia. 

SIA SUmiB tTjS gia m $na $0» m^tpt conf. ^t4mta^ conf. jflåflMtMS. 

Slin^, Dr. ex. gr. Slita iflhi, Equitan- 
do nimium in curfam eqvum Ritare, gl jns 
i banif In chdtea .inteiDp«(Hy« & imoio- 
åkå agirado. , - 

:9linqa, y. m. a. Dr. ex. er. JjlJnga i ban(, 
Immoderatc Xaltare. flänga nui ^i^xnt. 
In nimUiin equos jcurfum agitare^ 

5(itt)^ M.^^Volnbilitfla vef fucua ajiiini, ex. gr* 

%ata mc> f«lfF(rt dc^ jlixb , Fäifa & fa< 

£ata qucvfs pr« fe ferre. :- 
Slåil^ N. 4. JLardum. ??Ujffft)a( f conf. 

etoål Pr^verbidittr. U^qa fi Hfftt, 

Habttior fiari. 
Sli(fiit>a, v. I. Sacddia. 
filifle/ vide 5Ie|h. ' 
• Skitet ^ T. !♦ Plcxum quodyii. 

5lit« / v. A» I. Fleaere. lafertli invicem <!^ 

I mentis- contorqaere. 5^^tdb , p. p. ex. gr« 

' SlJta. et iuitt , Funicuium cqntorqoerr. 

, %liiå b&Xf FaTcea crinium cQniortim plc£^e- 

/ re. glita hattfat, Corollaa neaerc. glata 

lorgar./ ' Filamtnta transverfim complicando 
^ corbes fitcere* $Uta tb^p, Pledendo .con-, 
' torqucre. S^ita in^ Ple6tendo infercre. 
gUttia , r* I. Animus diflbfutui* Ani- 

mi levitat. 
%lhX), H. Fluxuf. Cémpof. ^hbflibj FIuxus 

fanguinis* fSattttfltt^i A^aarum iluxuS) 

conC gBateu(loD. 
$li!b(t, v. N. I. Supra moduin fläére, conf. 

5I^ta. Ttinitii. 5l4ö« in, Supra modum 

infiuere. ^S^åb^ut, Sjxpra modum effluere. 

5'^^^ Sftvct, Exundare. Su^r marginen 

vel ripas copiofé fluere, conf/dPfwerfliöa. 

SubfiamivK $lit>an^t, Profluvijwn. 
51*8/ hf.vnb. 5Cyga. 
^i^gel^ M. s. Bradeola verratilis , imdtxventt* 

rum, Def, .S^^sUtt^ Conf. Slacjga, 
.^lÄg(l3rig^ r. J. Perrica longiffiaia, cujus 

iu fiimmttate index venxoram. 
.5Wi«/ v. N. a. Sepem tranfiiicc. Pr^ glJjCt. 

i/>/. SlJaÖe. P/ glSgt 
51^ jt, M. ?• FiftuWum jnuGcaram g^nus. 

^m twwer, Gfli/. Flute tcaverfiece» Itimi 

Si^jt, Navigiorum genus, . . , SliU, N. 4. Corttcaiuit rd ejtiamodi, ^9 

Juid innatare cogitor. Ofpwit^ d^few 
tOX, H»r. FJq» haia, niiVif^ ®riM)rt. 
^nåSU, y. A. I. Digitia lanirer fcalpere* 
Sna9, N. 4. Naaci. Arillua, conf. tSilfht^, 

conf. 5nöÄ ^tusg. 
jnafa^ v. a. i. Nauci detrabere^ 5t^^^# P« P- 
5nafl, H, 4. Floccoa. Phraliur. S^^^^p 

Flocci. ex. gr. ^liocfa fiin|f af ftjber^ la 

vedibua floccoa legere. ^^liifna^, Flocci ex 

ibcDo, coiif. 5na«» Jbcf. 
^nafta^ v.^ H. i;. Fioccos fpargert yel emitteée. 
$nci%tl, H. 4«. Erupdonea yix perceptibiies in 

cutc. £>rfi Sna^tt 
SnaUii, ADj. Erupdontbua in cute iiiacalfl«i 

tus, conf. 5tt<tfiel. ^ 
5nttgg.^ N. 4. Pubes. Lanugo , conf, gjum 
..^nuggis, ADj. Lanuginofus. 
,^j^^ , f. n. 4* Strépenrem ^& quali fibi- 

lantaoi anbelicam per naret ducere. conf. 

eiförPa, Pr. gnpfct. hfi gnM. Pf. 

Stofit/ ex. gr* «^n fn^fet af mrefte, irt 

.motua Xpiritum ducit fibilanreoi» <^ficil 

fR8< 0^ fiaitt)>a<^e, Naribui ftridena eqyua 

calcitrabac. £■ fom fnoftt i f jmncn 1 Ofii 

]sn fornno (ibiiantetn ducit ipiritum. 
^n^d, iff.verb. S^y^a. 
S^iflt, N. 4. Fornes ex fungo. conf. &tiå 

tre. Xnnbex. 
Soda, F. K DoloHi Velnm minus obliqa^ 

du8um ad proram* 
5oni6.*i. ». Ut. qjttnrfctt af htiMfptdtl <ltt 

folglaÖY »ar firSlarnr imkt i ti. « 

5o^er^ M..4. Pabulum. Def. 5ot>ret 
Item: ^c^ec, Subdiddum in yeftibus» W/ar. 

UnbcrfoDer. 
Jtem ; * So^^v , Theca. Inyolucrum , ex* gr» 

€ta;;fot>er/ Theca forficis. *ARiiffot)er, Tbe« 

ca cultri. Urfp^CC , Inyolucnun boro* 

logii , &c. 
.So^eral; n. 4. Theca fea Inroluerum fub- 

dlioris operis , v. Gäll. conC ^o^er* 
,;5o^«r^tt0^ N. 4, vei 5obctl«ta^ f. f. 'Do- 

mus prq feryando pabulo. 
^o^en]tarfY> m. 2. Minifter ftabuli xegti, cni 

pabttli prjftiitto curc efl. Jrrai: ^ober^ 

nifttfl/ Vedurse conduélitise froooracor aii: 

jubibusi jcoaC ifiX^wL Söt» 

Scbttnit, M« å, Jttmentnm tSi in iifum'cnF- 

ditom , pro loia päftione» 
gobevtottt, v, 4. 'Pe^ceft quarvii viUolfl, ib 

fabdiritium veflium* 
gobv<t, v« A. I. Fabalum prsebere. 5^^ta^^ 

p. p. conf. S^^^^*^' 
Item : S^^^^ / Snbdiädo veftem fnonise» 

Sobtinq ^ M. a. Pabuii prf biclo. hem i 
A£lut qua {iibdititio veflit munitufi^ conf. 
jlotbving. 

S^B^ N. 4» Tunftur» locusf ex. gr. €?(oc*r 
fflrnr &fH\btt 1 föa^t; Trabes in loco 
janduriT /epirabanrur. taia at fogcii fltta 
tåttf Ut CDinmiirurx ar£liore9 lint» £Ker«* 

^C^ff/ 1^* Rario^ fea jna, fna aUcui auid cém^ 
pftif vft ionvtnif^ ex. pr. ^ ^an 5aé< intlf 
fOi HttiU ^" >d nullum ei fiiif jua vel' 

wtio. ffljaii fan mrt flJrfia fo^ filja / Jare 
c|iii£ dicere poreff. ^m ^abt ft>q öf tlacia, 
Qptrends ei e^uOk fulr. ^iter. ®ira D^r 
goC llffb f0g 0<^ limpa ; Modo remiiOSori 
& accommodo quid facere.. 
5^8^^ ▼• ^-i-^- Adaptjrc: Jungere. S^^^^ 
P. ?• 5^?« öt^ Adjungera. S^Qä i^cp , 
Aptando conjungere. Soga iit ^ Ii>tergcrcn- 
ao jungere. yf/iffr. . gofja llS(|On an(l«U/ 
Qaicquflm d p^^nere; ^b^a (!g^ Recipr. 

«• gr. ^ait Mt Inidiijrn fbfo ft^^ Ton- 
dem fe accommodAbic ^e^a (tg cffft fR 
annan ^ Alicuins volnntiti fe accommo^* 
dåre.. f^o(|a fg (ti ftt anmint mening r 

Aliua feflrewriaf adi^ipnlari* Alheft ex. gr. 

3«« ffr fr f?nni tet frg<it ffg, Quomoda 

• re« ferant, videKo/ Om Mnttn fogur 99 1 

Si iecDrdéve*inr venti., 
5o^t3ie^ M. 2* Piaetor. Villictis, a/w/. (92rb0v 

fogt>e. rowrp»/; {Sftgöfogbc, ^^raMfogf 

be, K. ^ff fom. 
5^el^ «* a. A via. Di»/. 5og{en. P/«r. 5foffr 

Cdr, tplhäivi. ^cgel^ Aves, ex.gr. gSngcr 

foqel, Afea captare. ♦ 

Sogelbo ^ N. 4. Nidu» avhini« Def. jogelr 
. boet. n«r« 5o8eI6en. 
5ogr(btit , M. 2« Cavea , ^ra €vi. Af iariiim. 
So^fbiv, ^, 4, Fm&ua pruni aviuip, conf^. 

j^o^elF^Mbfe^ - 
foS^((2iige^ 1^ 4r Aaqipiviiiv ^ 5ö8 Sot lar 5<>6«IfJ«8Äre, m. 2. Auccps. 
Sogerfrl, conf. Stitfie. 
So^elljttnb, m. 2. Canis aucnparins* 
S^^^l^ovtbit , K. 4. Frti£tus cerali aviumV 

conf. 5o8e(b^r. 
So^tUef, u. a\ Nuptiae avium. 
S^q^tViim, N. 4. Vifcua aucupariui. x 
jogelf^ng^ m. j. Cancua aviom. 
^Otiielufftgf ^ u. 2* Pullus avii* 
S^-llolit, u. Sonua avrum, conf. JogeTffnc 
S^^^^S^AOj. Accommodu», ex. gr. J^ti fi 

foafig til ffnnci, Animi eft accommodua. 

Sl^a Ä>gli<^ fil^t/ Modo accommodato. gir 
ogiig winö , Ventus commodus. Jostigetf* 

;<4it;. CoiQoiodé, cofif. SLkmgli^ 
$^%l\Z^tt^ F. 3. Accommodado» Animutf acir 

•commodauofr 
So^nin^ , M. 2. Jungendi a^ka. Jiinaio; 
. Jffm: ^sning^ Jun£hua. CommMrara, 

ex. gr. ^rd^crna ging» fflaber i f&giingcn, 

AlTtrea in corooiiiTura rumpebaiitar. SE^ 

Uti fffgttingar^ Trabiam jimam^.. 
Sola, TT. I. Quod ctiiqtte coDfenit, ex. gr. 

S)ec «r icfc $an< fola dr gSrd fltftr Ita fa- 

cere ei non convenir» ^t ^1 fplffoUr? 

Idne hominem decet? 
S^lci ftg^ ?. H. I. fireq^r. Se nutrire, v^jp/af;. 
' conf* 54^* Pg- 

joUftnt^ M. 5. Liber, in^fiilié, 41 fier» 
SoK,. ». 4. Populua. Gens , ex. gr. J^^an St 

ten 99P(r(le iblanD (itt folf, Gentia. fuc 
' jpriraarios eft. (R»ai|!ö fulfcf/ Gens Svc- 

cica. 6emeno folfrt/ Populus villor. Pleba.. 

©prt^a ue nlqet iblani folf ef/ inpopu^ 

lum quid fpaagere; 

Item; ScW, CMeaivK Homine», ex. gft- 
.^an fal (cfe folf ^0< ftg / Hominum aver* 
fatur confuetudinem. ©ficffi fg »Il jftlantf' 
folf ^ Tnter bomlnes concinné fe gerere, 
SRJfff i folfé fdl^ Iti hooiinum incidere fer^ 
mones.- .^n)«b fJget foltrt? Quid dicunr 

• hotninea? SBJfa fig f är folf , In con- 
fpef^um prodire. ?dra fig fanna folf^ Ho- 

minnm cognitionem acquirere. htm : Solt^ 
ex. gr. ^ata fomitlfa af folf, Konora- 
riori loco namm efle. ^ira folf flf nilgottr 
Ahqucm etudire. ^an Iit fomttia mer folff 
tUtt^ odvenire milicaa^ jMffi(r SilUI> (ift fo<V 

Faawr laS So( Söt Patniliiribaf mercedem reddere» SSdt f8r 

foffeCi Cibus fervoruih. 
SoKa, v« A* I. Or» f^lfa Up eil/ Caltiorem 

flllquetn reddete. $ol^a |l0, Recipr^ Sden-' 

til moribusqae coinnor evadere. 
5oUbri(l^ M, 3. Popuii vel civium ptacitas. 
SofSfatt, JdjeéivK Homini congruut. Qtti 

prtvictte ab Kumano non difeedic. 
S^^fy^Pf M. X Caterva hominunu Coetui» 

liemt fopnlufl ipfe» feu Natio« ] 

5oIK(fl/ ADj. In hominef feroz* Dr. ii md* 

maiilm wmUms. 
SoVtW, ADj. conf. SoVtfCLtt. 
Solftöe, MjiBM^ ex. gr. goIflSff lailb/ 

Terra hoimnooi inopa« 
SoVhnin^, u. 3. Multitudo rel ^unero- 

Sus poptdi* 
ScUtit, ADu Fqpulofixt, Populo abnndanff. 
$o(Ffe^er^ Pbir. Mbres condnnioret. 
$6lftffymä ADj. Qpi hominum virat con» 

faetudinefii. 
5olP(Iaa^ H. 4. Nado. 
SoVB&tått, M. 3. Joa gentiam. 
S^IFflodf^ M. Hominum ia ftara maltimdot/ 

coUe£tivd« 
Sont, M. v. GdU^ Ad impenfiat flata fiunma 

perennit. Sn fJaDtsmatailDe p€llllto0'f«m« 

' ma/ attflatCR til t9$A iirgtfter. 

Sontdtitil^ M. TontaneUfl in infantibut« jtal^ 
lat l^ol o| : éje|tit (Sr dpeti. 

SonttntU, M» Giuterium» cbirurg. 

S^t0 Iff. vtrb. SatB* 

S^ta, F. I. Veaio mercium Idnere terreftrif 
C3U gr« (£n ftra mcD iixu, Scati ooeria 
fori reäio. ^bl fortt/ Fnimenti cerci 
oneris ftEKo. SSarfnab^ fotot/ Metcium 

^prsfioiti onerif vedionea in nundinat. 

Sora^ v. A. I. Veftare. Vedtones facere; ^o^ 
va^, p. p. conf. 9ot(u Suhfi. 

{orbonbe, m. 3. Rafiicoa veöor. n«r. 5of' 
billtet, conf. $otm. 

Sottenffnp; ii« Commeatns. 

gottetlis, conf. titfottetlts. Af »c: ifip« 
SorberUgeii, Ocyaa. S)tcb bet fotbetliga« 
fif/ QuantocyiU» 

Sorbne,. adj. D#/ Sf Pfiy. Po/r. Sötn^ 
Antiqvui, ex. gr. J>ctt fOfltttt tOftlb/ An- 
ticpiioria avi homines. 3 forbna rtbct/ vd 
3 forDAa bagat/ Antiquia tcmporiboa. 5ör 

5orbom, ABf. Olim* ^^tboittbdg*, ^9; 

Ainiquinis. AdjedivK 3 fotbom tlD/ Tem-» 

pore antiquo. 
5orbra, v. a. i. Poftidare. Pofccre. 5oti brab^ p. p» confl 5obra, ex. gr. gag 
|at l^oi I^ODom intet et fotbt4/ Ab eo nU 
debid pofhilandam baDeo. ^ottta nigOQ^ Debitum^b aliquo exigete» ^ittil fotbraf 

. VXftt Ad hsc magia reqairinir, vti ne- 

ceflarium erit , conC TSxlifwa. Aliur^ 

ex. gv. äta» fan {<fc tnct fbtbta of ^ 

ViWi / Ab eo nil oltrå polcendnm vel (pe- 
randnm. 5otbtft iqjtn^ Repoicere. gott 
bra ht, viV# ^nforbra. jorbra pS, ccmiC 
pSforbro* ^orbra ut, viit Utforbro. 

^orbran^ f. Debinim, ah dk ixipndmm. 
Pr«ten(io, confl 59^brins. 

9orbring, m. 2» Debtn exadio. VJur. Sotb^ 
rtngor, Prstenfionea. Debita ab aiiia axi* 

Senda. 0\itxt fotbringot/ Nomina impe- 
Icai conf» 5^^broit. 

^oreU, u. 3* conf. t^apixitti. 

Soita, v. N. I. Urgere. Hortarii 9. pM» 
conf. Jörntatio. S^rPo. 

Scvlht, F. 3. Veaiar^ mereea. Poraorinm. 

$orm, yu 3. Forma, v. lat. ex. gr* Stege# 
tingg fotmen/ Forma regiminia. 3 fotm 
af en ppramib/ in fermam pyramidit. 

5orma, v. a. i» Formara alicajos rei con« 
flare. 5ormab, p. p. c^. per. conC Soxt 
mera, ex. gr. gorma tit nSgoti font 
(FaB gjitttag/ Fmidendi formam conficeit. 

5orntaHtet, u. v. per. Modos ceitna in re 
vel negodo trafiando pRefcripcoa» ffii* 

got loif t fiteflriftoet t eg faM ^(trrogbt 
eBet tttfftanbe. ^^^ 

5orman, m. 3. Veftor. Pordtor. Ftmr. 
Soxmin. 

formera, ▼. a. i. Förmatt, ^ormetab, p.p. 
v. ftr. conf. ^otmo. 

^ormtig, ADJ. Apdpria form«« Ricd con* 
polinii. 

5onnttl4r, n. 4. Scribendi farmula, v, per. 

^ortl, ADJ. Andqvoa. n. ^ornt, D«/^ £f 
Flur. Sorbne. Hinc: gotllillfFarr/ An* 
tiqultatum amans , vtt Antiqtzitada fhi- 
dio capnii. 3 forMfR tfmA/ Tempote 
andquo. 

|or0^ Söt 

SotB, M. 9» Kflpidiflimd proflaenft tlveni, 
eau er. ^an fam meb b^ttn miM i forfen 
of (FråmmCR ^ lo medium flHiiimi» alveuift 
rapiJam fcapha incidit. JDcfcglabe fS| at 
(miea forfctt floft fram flr fattpget/ in 
navigflbant, ut Kfiur proram fpumi ambi- 
ret. 3 jbmllBa fhrimmar ho forfar # Qut- 
busdam m fluminibui rapxdiffimo aqux im- 
pettt prolabunrar, 
5otfd^ ▼• K. X. Gom impera profluere* 
5orf^<i/ r. A, 1. Dr. gofflfa fftw, Inveftl. 
gare Indagare, conf. Cftetforffa. Soxfta 
• Vit, vide Utforffa, conf. Spaitc 
Sotfhrins^ M. a. Exploratio. • Invcflig«io. 
jrorfld^ v. N. I. r. pf^. Dr. e. gr. gorffa 
ftjrt nifiOltf Aliqaem t medio ducere, JDc 

forM< ne (oa^m p2 Déren, lUum per ja- 

num expulerunt» 
5ott/ Aör. Celeriter. Cemp. S^xtatt, Cde 

riut. Sup, Sovta\t, Cclerrimé, ex. gr. (»I- 

fort, Celerirer progrcdi. ffi f^rt foitl (Fc 

tan, Fe(Kiianter, ne fieri poflit. 
Item: S^Xt, Uherius. Porrd, ex.gr. 8ilt' 

of 8^ fOT(| Ulcerius progrediamur. 
Nota. Particula b^c verbts pcflpånitur. Prte- 
Jlxé illorum variat figHtficathuem. Extm- 
ftofoi S<txa fett, K. 5ottfÄra, k. 
$OVtfaxa, v. n. 4. Ulrerius progredi. Pergf. 

re. C/. 5<»w^ ex. gr. gortfara j Det go# 

Oa, In bono ulterius progredi. {|4n fort« 

for mth {it( atUtt, opus continuabat, 

conf. Soxtiåtta. 
Soxt^in^, M. 2. In ulteriuj progrefliis, 

conf. ^tamgSns* 
5ort^jeIpa^ r. a. 3, Jutare, »r qmd pr^et* 

iat. Part. Sott^ttlpctt ^ Dtf. ^ Plur. 
. 5<'ttl^ttlpne. 
5ottPommft^ v. N* 4. Provehi, conr. %oinu 

ma fort. Part. ^ottPommeti^ Fromotus. 

Dtf. V Plur. 5oetFomita, 
9oxtiComfi, u. 3« Fromodo. FrogceflTtts in via 

honorum. 
gottificaticn, m» Arcbiteaora militarb, v.ptr^ 

iåxan om %åfin\nqaxt 59C9naD. 
$oxtpl(tnta, T. A. I, Fropagare. S^xtpl^tu 

ta^, P* P* 
Soxtplatttnlni, u. 3. Propagario. 
5ortf{aifd^ ▼• A. t. Ulceriua dadodtim cn< 

wc, S^rtflfaffa^^ p. f» Ser göt I&$ S^xtfHéla, t. A. I. conf. 5ort|8nb«^ Parr/ 

^ortflfcfa^. 
Sovtfiln&A , v. A. 1. Ultetiua mittenduoi ecu 

rare. 5ott(2n0^ p. p. 
5ort(atta^ v. a. 3. < Condnuare. C/. Qitt^ 

5 or tfatt;^ p. p. 
Soxt^ttninq, u. 2. Continuatio. 
5ot«^A8n^. M. 2. Currus condaSidaf Ion« 

gioris iteneriii pro vefhira mercinm 6c 

hominuiiu 
5o§, ADj. Prbtervui, conf. Sxid. Compo/l 

Sxatnfo$. 
Soiiex, N. 4. Foetu». D«/I S^flxet, ex. gr. 
. 95ir« fojlref / Foemm in utero geftare. &i». 

pof. . ® nf llefoper , conf. 
So(ittbaxn ^ n. 4. Adopddvus infina. 
5o(letbrober, m. 3* Codmnntta, P/nr. $0$ 

(lerbvåbet. 
5o|^er^cttev , f. 2« Filia adopdm Ptttr. 

5oflerb6tlrar. 
5oflerf<}^er , m. 3. Nucridua. Pt§ir. $^ 

fletftocr. 
5<>fterjotb, F, a. Natale folmn. Patria, 
SofletCanb^ n. 4. conf ^o(lerjotb« 
So(iexmoUx, t. a. Nutrida. P/«r. 5o(ler» 

mdbrat, 
^oflevfon^ m1 3, Filiaa adopdvua.^ P/r/r. $0» 

flerfinec. 
So(ixa^ Dr. gojlra tt»; conf. ttpfoftr<>. 5o# 

(fara fig, Recipr. Nutriri, vcl nutiimehto 

crcfcere, conf. 5dflta9« « 

^(lra0, v. D, I. Nntrirl, vcl nutrinmito 

crefcere, ex. gr, gSarwrt fo|lr«« tOill, Vi- 

geCcic infana. 
Sot, M.*34 Fes. P/irr. 5^tter^ ex, gr. gr|J# 

fa om foten, Pedc frigere. (gW f8ttern« 

tmbon nJB^»'/ Subdu6>is allquem fubvertere 
pcdibus. t;a9a til fitteré , Fugdm capere; 
Srigémagfeo til fot, Exercitus pedeftris. 
®Ä til fot«, Fedibus progredi ^ fliien* 
De fot, Stante pede. pot fjr fot, Pede- 
tcntim. Locut. pwerh. ex gr. ^dtfL 

fAx p{ (»aga fottrr, Dubi* res eft, v^å 

incerti lucceffos. (?tdHa W på fri 
fotf Libertatem alicui reddere. SSorA pl 
goD fot, Meliore cfle loco. ^Jä refan» 
De fot , In procinfiu hinerta» (p2 en 
Otoif fpt I Refpedu vel r Aone inccrra. 
ft 3ag Ml» Sot Söt 5«^« 3(1» mer M p3 betr fofctif id itir Iik 
relligo. ®4(ea m pa fl«cr/ MelJorcm i» 
f^fltum aliquem reduccTÄi. 
* Item: 5^t^ Pes. git ®Wenf! fot, Fes Svc 
cicuf. öimidiumf ulnx. (2ttn) Plur^ S^U 
Ut, vet 5ot^ quod nJttatJint, ex. gr. gn 
pelare r (om It lO fot ^Hf Cemum pe^ 
*,deff aha columna. (gn g fött tub, O&o 

pedum tubusl,. 
itam: 5pt^ Plur^ Shttev^ PcdeSy :« joi:^ 

Itcm 5 5^t^ ^^ fcu furcrnm, ex. gr^ gotetr 

p5 et bort, ef glnér Menfe» fcyphi vitrci, 

pc«^ hrml Sot, Stipes, totaii^ 
5ata, Dr. ex. gr, galla til fota / Ad pede* 

alicujus fc proifernere^ 
Sota,, v. A. r.. Figero vclffTriiTBre^ Sotet ^ 
" p. F. ©irpä' fotar l^an ptt pÄftåenbe^Eo 

poftuTatuin ftmat fvtuvn. !D4r it in4fll 
• fjrunb; ^»tfrpJ ^or jig fan fota, Nulluia 
' adeft fundairtenmwi, cui inniti poteft., 
Sotabiiller vidt 5otbtab- 
5otanget, u. 2^ Pi«r. Sotan^lat, Muriccf. 

Tricuspidcs, aliat^ Spanffry ttare ^ Eritii. 
Sotbat, N. 4. Lavacruiti pcdunw 
5otbtat, K. 4. MetatarfiiSy conf. Sfotfilä. 
Sotbunti, M. 3, Vas ligneucn, trinis flifful- 

tUfiT pedibus,! lavmtJis lintfis^ &c.^ 
Sotfifkt, K. 4. Quo pea figatur» }ira j&f«r 

ve/ firmut man9nu 
SoiiaVi, N. 4.. Ad pedef prodrnatio, conC 

»n^alL 
5^tfa0en^ - tärt. Qtit per debilitatem gradi 
' iiequit. Dr/, Ö" F/«r. SotfaUne. 
5otfo(F^.N» 4«. Peditami». G«//. Infanterie. 
S^tfnhl,, u. 7^ Malleolus pedis^ 3»^ f^t* 

fuMen ;• Malleolu» imernus, 
^otfaget^ k. 4. De/I Metatarfua. 
Sot^all, M. 3. Suppedaneu(iT« Scabellanu 

fotplanta ^ v«// ^ptfalor. 
otfSfo^ F. T- SblaiT]« Planta pedis, codC 
SotbUtt. him -.: Solea , conf. @oAt. 
5otft^^ ADj.. Ad taloff dennflfuS' feu porreiEtuc> 

ée veftihus^ 
JfotfiuPci, F. I, Fodagr*.. 
5oefpSr, w. 4. Vcmgiunr^ ex.gr. ®5* ^vr 
Sraba l nS&Oni Cotfp^tr Veilisii8< ahcujaa^ 
iiliiOece;. I jotipi^rne, 1». 4. Quicquam, cui pedes cdi» 
cirrando inniti pofliint. 

$0X^9%, v. 4. In curru fcandufau 

5otfu>ctt, M. Sudor pedura* 

^otn^atten, ». 4. Aqua in lavacnuit pedifm. 

^otwrifl^ conf. ' Wrift* 

Stadt, M. 3. Nauluin. Ve^nU merces na- 
iralis, ex» er. betala \i mpcfet t fratft^ 
Tantum na61i folvere. ffia får fracft# 
Navem ducere condu6lam. gtacftfcbeli 
Schedulft dedgnationis mercium in navu 

Stcidta, v, A. I» Conduccre» Mvem^^aliåt. 
2>eftatfta.* 5«^ö*taö, p. p., 

5l"atc;a, f^ i» Sjnima, vehemenn aghétitirti 
txciiatay conf. ©Fntti , ex. gr. Srabqa 
»ib |lranbcn af ef brufanbe f^ifr^Spum* ^å 
linus maiis arftuanris. grabgan (lar Ut mtlR* 
nen pS f^^flen r fargalten , Spuma de orc 
eqnr» veriis » exit. 

5ra^gae^. v* d. i. Spuincfcere» 5**^3^ Ps^ 

Rtcipr. Idem» 
^S^at^xq;, ADj. Sputneus. Spumigen. 

j^ram^ ppäf. Prorfuni. Ante. Pro^ ex. gr. 
gram bättre ^ In^anricnm ulrenul. gram 
'IK& b.lt; In antico ^ potHco.- Ante & pofl. 

^n*a fram, conf. 2ltf^a. Jjft fram, Ed 
nsqae.. £)ct IiQ<)er fram I ffcppef, mas« 

Qfnf Id in navia, currua, antica* parte» 

i cet. gram otb Äter, Uhr6 dtråque. gtanr 

0<& fllbafa, AntS retrdque. 
Nota» Partiada bdc verbh frafixa vet pdjf» 
fofita , fuam ilUs addit fi^mfinniomm y 
€x. gr^ Bomtna fram. Stiga fram. 
Stambraga. 5ramFafla ^ k. /•«/ tm. 
gtiét /eqvuntur^ 
5ramd{flra^ v. a» 1, Frogignére., Froducere-^ 

5r^ma((lra^^ p. p.^ 
^rambos , u, 2. Armas anterfor quadrupedi 
^rambragt^ p. p. verb. 5vAmbrtnga. 
5rambrtttg(| ^ v. a. 3. Frofcrre, Froducere. 
Q. brffiga. 5rambrage^ p. p» ex. gr. 
Seban ba» frambraqt betta, Pol^uam h^c 
proiuliffet. J^an féfer at frambrinfla b^ 

nom^ lllun? provehere (ludet., ' 
5rambryea^ v. a. 4.. Prorumpere. 0\ 3Srf^ 

ta^ Fart. %<frambrmen^ Dtf. Ö* Plur^ 

^rambruttte. 
fframbwrei^^ p. p. wri. ^rambiro, 

frattu 5ra 

Stoimhiva , r, a. 4. Apporure. Froftire. 
Q. J^ita. gråtit turen / p. p. Def. ö* 
Piur. 5camburne^ ex/ gr. ^an fram* 
(ar fina gäftvor f Dona apportabtt fut. 
^rambdr min {fCl^Oing, Salatatlonem ^ro- 
teras qieam. 

StatMel, K. 2, Pars antica, 

^raiti&e(ed , asv. Poflr aliquod tempus. 
Pofthac. 

^rambtaga , y. a. 4. Protraheré. Prodnccre. 
C;. JDraga. Stam^v&Qtn, Def. O' P/«r. 
5ramMragne, ex. gr. ^an frambrofj fina 
Jtal, Rationes proferebat fuas. J^ttm W 

frambragit (onom ? Uium qoia provexit ? 
^ram^rifma^ v. a. 4. Propiclferc. C;. JDrtf« 
wa. Part» ^vam^vifwtn , Def. if riur. 

framfara, v. n. 4* conf. S^ta itam, Pro- 
gredi. Provehi» Sxam^axtn , Dffi Ö* Flnr. 
Sramfartte, p. p. Alittrj ex. gr. SDftl 
framfarne tiDcn , Tempus prirterlaprum. 3De 
frattifarne Jtonungar i 0ocri9</ Reges «n« 

tehac in Svecia; 
jtamfatt, m. 3« Procedendi modus* Pro. 
ceOua. ex. gr. (Sn fjban grom framfart f 

Crudelts ejusinodi procedendi modus* 

5ramfi<rtitH|/ m» 2. Pars qnarta anterior 
quadrupedis madlnti. 

StamfCuteit, Def & Piur. 5tattif[ttttte, p.p. 
verb» Slyta fram. Alher, ex. gr. J^Aa 
ItVL framflutnr tiDen , Per tomm tempus 
•preteritum. 

Sxamio%, a1>j, Audaculus. Protervus. Aå- 
verhialhir. ^^^^nf^ft/ Modo proierro vel 
inrolenti. . * • 

5ramfot^ m, 3. Pes anterior. Piur. Stanu 
fhtttv. 

Svamfatp; m. 3. Progreffus in itinere. Of- 
fon. aterfarb. Mter , ex. gr. ^an iat 
ingen framfÄrDf In agendo nil progreditur. 

5camf6t/ FKÄF. Ante. Prat, ex. gr. ^an 
fprang ftamfér »agnen , Currebat ame cur- 
rum. Sniffa en framfir tn annan ^ Unum 
prs atio diligere. gramfJr altf Anta omnia, 

conf. S^^^f^^^* 
•ramfSra, v. a. 2. Proferrc, åliar. Sitct 
fram. Homm ^art. F, ^'^^'»wférb^ ex. gr» 

8ramf9ra ptt Ml mc» ieffcMig^, i^ecen- it9i rjtr ter lérmonem proferre. ^^g Aab -^HOllI 

fhmifira min ^cMning, £um m fahitado- 

nem pioferret ineam> rogabam. 
^ramfore, tkäf. Ante. A p^te^nte. Tro* 

pter, ex. gr, Drn cnc fäte; d<| ten 4inf 

l^re flobframfdre, Alter iédebaf . JiltcrAutft 

ftabat, conf. $ramf$n 
5ramgaf ^ Iff verb. .^ramglfwÄ. 
5ramgent^ Asr. Continud. Indefinenter. 
5ramgtfi:x)a , v. a. 4. Prodere. Exbtbere* 

atias^ (Bifcoa fram. Inde Part, P. .$catlM 

gifxuen. Def Ö» P/irr. .jramgi^e» 
Sramga , conf. (BS fram. 
.5ram;gang^ m. 2. ^uocefliis proiperus, dCoiiC 

5ortgSng. ^romfleg^ 
$xamefixi%^n, Def. {? Piur. ;$ramg^ngne^ 

p. p. rrrt. <Bi fram^ ^amqangen tiD^ 

Tempus prsterinim. AUt$r. ^ramgSogén^ 

Def. Subfi. Sxami,hi%. 
^xcivifyafxoa , <v. a. !• £xpfomere* AKuQde 

in medium producere. £)• lé^f^^* ^^^ 

5ram|>afb. 
.$ramf^u1 , ir. 4. Rota interiör , .tnrrus. 
5ram^drba^ v. k. r. Permanere. Perfeverare. 

Sram^dt^elfe/ ^. 3. Pecfeverantla. 
ram^^rbig^ adj. Perfcrerans. AdvtrhiåUttri 

5ramt>ärbige , Pcrfeveramer. ^ 
5tamFaIIa, v, a. i. Provocare. Arceffer^ 

jramfallab^ p. p. 
Stamfafia, v. a. i. In medium projicere» 

5ramPaflab^ p. p; 
JramPomma^ v. n. 4. conf. Bomma fränt 

P^rr. P. 5ramPonimen^ D*/. & P/«r. 

^ramPomne. 
. Sxamlafla^^ part. Ante ninlium ^onoftusi dg 

navigiis, curribus ^ &c. 
^ramlebne^ vide ^vamltben. 
.^ranlliben^ part. Praetcritus. Prarterlapfus, 

de teiHpore. Def Ö* Piur. ^ramltöne^ 

ex.gr. ©agen/tibcn, h framlibcn/ Dies^ 

tempus , pii^rteriit. SiSqtt IDCCfor tOOT9 
framlibne / Aliquot prxteriere hebdomades* 
jih/oiutK Sronititme vei ^romlebne, Qui 
e vita difceflit. Dcfunclus. 
^ramtyfa^ v. a. 3. Ekieerc. EmJcare, ex. gr. 
^o< (arnft framlpfrr en befpnnerlif) qmicF* 

betf In infome pectiliaris ingenii vis eluceu 

SDir framl»fle gniflror nnbcr aflan/ Sfib cU 
jieribus fcintiilc emicabant* IJft 5?rft Ståmtipi^ ; f. M. .4. eonO Äipft frÄt», 
Ptfrr. P. 5ramlttpetf, Dg^ Ö" «iir. 

~ 5ramltipfie. 

Stamm((,n, adv. A parte antict. Ante. St^m» 
manfhtt, perperam fr9. Svctmf6tt. 

5r6mme, adt. Dr. ex. gr. ssi ^rf nn ftam». 
wt tit loi JrnaOe ref<if Ad def^tntttum ite* 
neris k)cnm jam fumns progreffi. X>Jr fratRf 
mc, Ibi ante. Jg^åQa pg ftmitiUt Ad ae* 
quirehdum prsftd efle. 

5ram wn^ Prarrer, ex, gr. ^R sicf fr«BI 
om ^imiHIli Illcun prsteribar. 

5tamrefa, p. i* Iter ad certum loeum» Ojf- 

9cftmfatt^ Pp p. verb. 5ram(^tä. 
5catn(i&im , f. i* Dr/ Para ttttka re! 

a^lvcrfi. 
Staniftaffé, t. a. t. Trodacendatii carait» 

aHan SFaffa fvam. Hsne : Fars. P. 

Stamitepptt ^ s. 4. D<-/I Para navis anterion 

Svan^f^tlU, n A. 4. Propellere. C/I e^iitt^ 

ftanu H%rum : Pari. P. $tam9vLUn, 

Def. Sf P/«r. jramfYiune. Atiter, ex* 

gr. $f tniftgar ft«in|IHica 1 SurcuC p^ oger» 

fiiinaiK. ' 
$rdtitfft{^^ y* K. 4. Quafi prorepeFido prs- 
« rerire» ve/ produci , con£ SfrtM fram* 

itrtbtu^ p. p. 

Staiiiflam, m» a* Frora» De/, ^tamfblttw 
men* 

5rdmfle8/ h. 4. Progreflus, conf. ^ratiM 
flStig^ ex. gp. ,gHm 0ior»c »acFra franv 
pCg i Jfat)icr # la ftudils na^oa fecic 
progreHua. 

Sxc^m^i^a, v. n. 4. Obrepere. QuaC prore- 
pendo fe monflrare, conf. ©ticfa fr«m. 
Hinc : 5ramfhs(f en ^ De/. V Flur, 
5t«m(tttc&te^ p. p. ex. gr. ^x fram# 
Pacf nlgi^r ORbt ttnbet Detta, Frodiram 
fub hoc latens roalura. SMt ffttmflutfo 
$9 na^ra Mvmficri Florea ibi aliquot pro- 
germinabant. 

itÄmftupttö^ Mjeähé. Cernnns. Fronua in 
rerrain, ax. gr. gaOa frattlfiupai) , Cer- 
nuM labu ögjft IramjlttpaDi PiQna &« 5r4tti(l)^^ K. ^ Portio antica, cz. gr. va^ 
ftii & ejuamodt. 

SxamHiUa, r.A.2, Proponere. SxamfUftbf 
p. p.^x. gr. gramfiJBa {in bes^rmt, Ped* 
tum proponere. J^an framfl^HDe pn metiiQg# 

Sententiam propofuit fuaiii» 
Sxaniiåtta, v. A. |. Proponere. In roediiuii 

proferre. Cf. €ihta fram. Horum: Fart. 

P* Stöiiifatt, ex. gf. äe frflinfflttc 5^ 

fPiOiga^ rJCtrr Jfå itSXbtt,^ Varia in menfa 

fercula ponehantur. Jr^an Ht framfatt Ctt 

fr^ja, Qusflionem propofair. 
^ramfSttntng , m. a. FropofirJo. 
5t:(mtt^ Dr. eS f^mt^ Si uiodo* 62 

ftamt tcPe^ Nifi. 
^ramtalis, adj. Qpt animi fenfa ineonfidc' 

ratitu eloquirar, conf. jtitaltg. 
Stämte, t. a. anom. Adferre. Profirre. Fr. 

Uramfrr. Ipf. %xmMit. Ff. fhmttbt 
Svctmtt ftg , Recipr. ex gr. Jjiix fxamu 
00 iåiant (!4t/ Tfllta heic fe offérnnt argu. 
inenta. ©är frflmfeW^e jifl m ut)Dc I M* 
toct/ IlHc in mari promomorium fe porrexir» 
conf. Ze (Ig ftÄfii. 

Stamttb, M. 3. Tempoa ftitunim. 3 fram* 
tibtn, Tenipore futuro. gJr ftaitttiDnii 
Teinpori focnro. Pofteria. 

Sxamtil, ADT, Parte antica. Anta. 

Svamtxita, r. n. 3. Coram progredi. 

^ramtilnber, f. 3. Fhr. Indlbrea. Dentes 
primores. Ä«|. ^ramtati^. 

Stamit, ADv, *tn anticum. 

Svarn ifwtx, adv. Super i4 qtiod ånte. An- 
tica pnrter. 

Stanttitt, K. Gallia. 

j^reno^ m. 3. Lacinla ex contextta filia & 
refedhV. Ga//, Frange. 

Item: S^'<^n9^ Nomen vrrL FranaTcm. 

5raiiff, AD> GaMicne, ex. gp. graitfFe xb 
Utf Xonunqtn, Regnum, Rex, Francis, 
granfFc fcDer, Mores Gallici, JJranftt »i»^ 
Vmum GaJlicum. ^fc/o/iir^ ©c granjfc, 
Galli, conf. ^ranfj^ff. 

S^^^^ff M. ^. Ga»Ius, ex. gr. J^f fmttlan 
granfoffr od^ SnqtHmSn, Ödium inter Gal- 
loa & Briratinos. fJranfoKtria nix^ fff, Ica 
ftcmnt Garn. ythfoluth. grooroltll, GaHk 
Natio GalUca, Atiftr. grwfafCTi vid< ©c» 
Auauufo» Sra Sf« ^tt m Hi $rånMMh^U0, v. GxiB\kcvm offidntk La* 

gnam fané>uni9 mUms» PocCftti^Obe, 
S^anfyft^ AD]. Gflllicu» , ex. gr. f^tnf^fld 

fDrJfrff Lingua GaHica. $2 %xani}$^a, 

Gallie^. (?frif»«ii 9it grnnf|>f!tt/ Lingaa 

Gflllica fcriptus-, conf. ^vattft. 
5röttffi?<t, F. I. Mulicr Gallica. ^Ihir. 

firanfxiUtaf Mulier Gallica in liberornm in- 

formationem recepta* 
Sr^n<yffa , v. Lingua Gallica , ex. gr. 

Dfwcrfatt ifrån ^ranfpflPan , E lingua 

Gallica- transhtus. Sala S^anfv^ai GaUi- 

cé loqui. 
Svahts, viiii StåitB. 
SvA[a, v. N. I. Strcpitum edere, ^ahm in 

inctndiii^ in vtfiium fericarum muttlt> co»- 

taSu y ifusmodi. SnbfiantM. jtafdn^e, 

Strepinis ejusmodi. 
B^^t, conf tnnefrat. 
5re^^ M. 3. Fax. Tranqnillitaf ; allas. Stxb, 

conf. ex» gr. ^2 langc rtfft |)ar frcbr 

Quamdiu regnnm pace fruitur. (^tnncé frcDi 
Tranquillitas animi. ^itta i frcb 0(^ rO/ 
In pace & otio maner e. {4t mig mara 
f frcb, TranquiUum me finas. %\\ frct)^# 
Adv^htaiit^r , ex. gr. ^u fan alkriq »a# 
fa (11 frrM mcb fm Delf/ Sibl ipfi min. 

quam farisfacere poteft. (gt^Oa cn ann«in 
til ixdi, Alti facere fatis. ®ift9a fs (il 
frcfefi/ Animo tranquUIum effe. ^ 

Item : 5^eb , 7ax yr» Paé^um pacis inter bel« 
ligetaites, ex. gr. J&nOa frcb i Fuétum 
pacis fervare. Cft^r flDfia frrbm # Poft 
pacem proximi iniram. 9dra ftcb/ Ft- 
cem Cincire. 

5re^tt , v. A. r, Ab infeftis liberare. Tutnm 
facere. 5te^il^^ p. p. conf. Sefte^O» 

tftc^ag^ M. 2. \y^% veneris, 

jverUfi, ADj. Pacarus» Flacidus, ex. gr. ^n 
ix ntWiq til ^xmtif Animo eft placido. 
jllittr^ Ä. gr. 3 frcbliga (ibct; Pada 
tempore , cnnf. j^^^f*^- Advtrbialiitr. 
S^^^t , Möda pacato vel pkcido« 

5rcM)Ha, T. A. a. Lege ab inferendo damno 
libe^^um reddere. 5^^^^P(*' P« P* 

5te^(<ttti^ A»j. Pacificus. AdvnUalitw. $Vf^t 
famt, Padficé, conf. 5«^^Kg. 

Sx^^^m^tt^ F. |, Apimua j^iEcui^ Srebabrett^ k. 4. Pada tnptlo fen tnrbada 

Sx^^efitbnn^, v. 4. Faanm pacis.. 

Stt^efitt^af, M. 4. Inflrumentnm padff. 

Sxe^tt^ M. 3. Navis bellica minor 4 v. pfr«' 

^nefta, v, A. X. Tentare. Jreflab^ p. p; 
^te()a pä vel Sxt(i<t til, Conalu pericn^ 
lum facere. 

Sxedaxe, u. a. Tenuror. 

S^^^tfe, M. 3, Tentatio. 

5ii, ADJ. Liber. n. fivttt^ TöiiKp. 5dÄre; 
5«> 5ria(J^ ex. gr. fffiara fri ifrSn foro^ 
(ratOt; A mcerore, liiibus, libcr ^fle. J?rl 
IDilie / Liberum arbitrium. gn(t folf ^ 
Gens libera. Jl^m ^X'bix fxi hfi, IW 
ad vtdiun liber d patet aditus , conf. 
Sxiit. 

Item: Sti, Immtmia, ex. gr. gri ifrSn ttt^ 
lågor I Tributomm immunis. J^åtla tn fri 
i Olflf ofiningar / Impenfarum aliquem inv 
munem habere. AlUtr^ ex. gr. ^an it 
fri i ft(( (al 0$ 2t^4fn>or, In fermone iU 
Hus & geftibus nil affe^atum. 

$xxa , T. A. r. Liberare. ^xid^, p. p. ex. gr» 
8ria cn ifrSa olpcfa/ Ab infortunio ali- 
quem liberare. 

5tia, v. M. I. Frocari. Nuptias tmbire, ex. 
gr. gria «I ca fJicFa, Virginem nuptoi 
petere. ^t^ frJaDe, mctl firf forgen, Nu- 
ptias amblit , fed repnlfam milt. grfa fot 
en annan ^ Pro allo nnptias aifibire^ . 
AWttr^ ex. gr. gria rf«r nSjot/ Qjiic- 
qnam ambire. . . 

5Hate , u. 2. Frocus. dHttr. 5r{are. Comp" 
Adj. 5rt. 

5tiboten^ »akt. Liber natny. Def. & Pter« 
^ttbotne« 

5ribref , n. 4. Liter* portorii foltcn<U 
immunes. 

Stibftate, 11. 2, Prsrdaror, militi 

Sti^, alias, Svéb, Pax. Prius in nonnhWi 
adbibetur» tx. gr. ^atf i fttb , Abeai 
in jpace. %tibtn fliftoci iag titt, Yaceiii 
▼obitf largior. 

$vMi9, Adfi&ivK Qoi ob crimen ftcurt« 
tatem vit* amifit* ältas 5^c(frl/ v. ptib, 

5vt^im^ , p. p. Lata fentcntia liber, 

frieri, n. 4. Frocorum alloquiuiti. 

5ri99<^ / '. Det anufoia Svaostbui» •tS» 
Vtnus di£la» 

8O Si« t3« Sti JStl^l^tt, r. A* 4. ftelaxafe« TroWWtufn Td 
Jnhibitom remitcere. Ca iBifwa. ^^i^f' 
t»eii. Def. Ö* ÄÄr^ 5t^i8^f»e/ P. p. ^ont 

jl^tg^ra^ v. A. 2. Libemm redderé, Ablbl- 
yere. C;. OMja^ =copfc ^iifvoa. Pju^K /*- 
5t»gjort>. 
Svig&relfe^ m. 3. llberatiQ. AbfolUtio, 
^tt^etre^ m, 2. Liber fiaro» Ä/iar. Zavon. ■' 
:$xx\^ttx%nna , f. t. Boronis uxor vel nau» 

.^ri^et, F. 3. Libertaf, ^x. gr. ia^bunDcn 

frihet/ Libcrtas Jegibus conöri£^Ä: ;0m '\a^ 
f^r t9i%Ci mig t)en frt^rtea, Si illa mihi 
concedatur liberras. %ti^ti i icX o^.ot* 
%i^WX f In fermone & geftibus Ingenui* 
tas. iBrufa fir mvcfrn frihet/ Familiari- 
tåte abuti. 
ttcm: $t{f^et . Tmmiiifitas. ^xetmloi i^f. ?«"• 
. ^att ()ar fdbt lotga fri^ef^ 2r ^ Cerrorum 

. ' « tribut» annorum exenrtio illi concefla« 
Srt^eter, P/«r/ Privilegia , ex. gr. IRiN 
fen* (Stdttbnr« friértnr u^ rJrtlrtrfer, ve/ 

nt fcriht foUt. f[ri ^ <5<| tÄtftfl^CtCt/ P"- 

irilegia & jura Ordinum RegnJ. 
^rib2g«Ö^ adj, Animi promttw. Cui con- 

lilium capienduni |>ra:ft6 eft. G4//. Refolu. 
•jtifdila^ -y. Ä, I. Infontcm dedarare. $vU 

^cMat), p. p, ex. gr. VLiiUn 6ar frifaflat 
. ^OBOm i Den (afrtl » Judicium ida in caulTa 

infontem eum dedaravit. AlUtr^ ex. gr. 

SRati l^at frifdOat ^onom ifr^n arbete, 

Labore eft cxemtus. ^m k friföflaD ifrcfll 

dllt anfivat/ Ab omm ratioiie ceddenda fo- 

4utus -eft, ,conf. ^^if^S^^. 
.5viFaMeIfe, m. 3. Aaus, <|uo quis Jnrons vél 

exemtns declacacur. 
^riPoftts^ ADJ. Liberalis. Advnhialitir. £rv 

Fofltst^ Liberaliter. 
fittr^fltgiet, F. 3. Liberalitaa. 
ÄwWnna, ,v. a. 2% Libetum judicare, 5*^ 

Wnb ^ p. p, 
5tUemna^ v. a. i. Liberum vel folntutn trt- 

dere. ^tiCemncb^ p. p. 
Stilata, T. A. 4. Manumittere. ^tUatett^ 

P. P. 
Sma, T. 1 Concubina. Comf*/. »iMm, 

JSx concnbmatu infans» ^timatfitdb^ F. 3. Nimilinft liberal cnitU 
btt vtnäisorK 

Stimli^CLXt , M. 2t. Opifex magifter» fl com- 
tnunitate opificum folams. OpponJ ^Ix&mi^ 
farr Hinti grtml(I<tfFap, ^. Extra com- 
fnunitatem liberum opificii exercitiQm. 

^tmotisj ADJ. Animo alacer 6c conftfinf. 
AdvfrhhlUéri 5rimo&tjt> Alactitcr. Con- 
ftanter. 

^vtmo^t8^et^ f. 3. Alacritw & conftaa-* 
tia Ihimt. 

;9rtmurcre^ m. 2. Fräter or^inia dandeftini 
muralia. GalL Franc ina9on. 

Sxx^, N. 4, Panni genus villofam. 

Sttfcgb, p. p. veri. 5trifaga. 

jrifetel^ M. 2* Scheda» qua quid iiberum 
vel iitimune indicatur. 

S^W, M. Miliaria, morh. Dif. ^rtfefft. 

jSrlfera^ v* a. i. Crifpare, crims. fitiféraö^ 
p. p. a. per. 

S^ifl^ ADJ. Recens. Vcgetus'. Dr. de UifttnrU 
hus, phntis if'fruathus, conf. ^irff^ 
«x. gr. griflft brirfa, »amn, Cereviiia, 
•qua, rccens. Sgarfa traDef; tneban M 
it frifft; Vegetem decorricarc arborem^ 
^rifFa å^ltttf Poma recenria. ®a (^n^C 
tonorna ^olia ftgt fxiffa, Quoad. fabar qua. 
litarem ex recenti conferrent. jjet fc attnu 
1 fr[(!t miniU/ Recentis eft memoriap. ?fta« 
friff lufe, conf. ttift.' Aiher. ^x\\lt 
loatfen f Aqua ex lacubus , fontibua , 
-fiuviis. Oppofi. SqU w<ttten, A^ua ma. 
rina. JHHtb frtffa förgör ^ Coloribus vWi' 
d»>- %t\itt mpb, Animus alacer. Rriffa 
j^ajiat/ Equi in iiincrc routati. grff ^9. 
conf. ^f. 

Itecn; Srifl^ a/iW €lttft^^ Sofpes. Sanua, 
ex. gr. ffinra friflp, Bona uti yalctudine. 
^ajm fri|!a lemmar/ Mcmbra habcre fa- 
n«. 95Itfwa friff, Convalefcere, ^rifft, 
Advtrhialiter, ex. gr. $a!a frifft/ Voceia 
clarius emittere. *6ra fri|!f , Ccleriter cur- 
ru yebi. Jefma frifff, Prodig$ vivere. 

Sma up, <!onf. ttpftlfi^; 5rifla up fig^ 
Äffi^r. Se recreara 

Sxi^na, v. ti. i. Convalefcere. 5>^ff*i^^/ P- ?• 

SrtfprSPöre, m. 2, Cui quarvis cffiitiendi U- 
berias reliöa. m s» 5ro Sm Ml Stift, ic Intercapedo vel ^tiuin temporis » 

r. G^rw. conf. Upflof. 
Stifiab, M. 3. Afylam. P/»r, 5tiflj^er. 
jitfi^d^ v. A. 3. r.iberuin pronuntuire» C/V 

Jritaffg, adj. Cui in fermone.Iibertar eflfre- 

narior, coiiC S^^ttlUtUg, 
StitM%i)et , F. }. Loquendi libertas ni- 

mium ibluta. 
Stitinfate , u, 2* R^ligionis contemtor. 
Arfifus. GmU. E(prit fort. Hinc. S^itånt 
tzvi. K, Eorum, qui rarionis, m purant» 
fublimioris, ufu feduEH ftcra» cuttumque 
oiTinetn divinum, fpernunr, , 

Sxitt , K. A^j. Svi, AivethiaUitr. 5ritr, 
Liberé, ex. gr. £ffttMl fiitt, L-^Crd vi, 
verf. Aliter. 2cf»«^friCf/ Gratuitd dba- 
* tu frui* 

"Ircm : fixxtt , ^ärtrevh ivterjeff. ex. gr, Jro 
friff bet h fS, Id irå efrc credas. ©or frJU 
foin t)tl OiK, Equidem uc luber, faciat^ 
StiwiUig^ , adj. Voluntanus. Spontfmeas » conf. 
GjeCfwtUtg. (fifobivtUig. Advtthialittr. Sxi» 
trtUtgt^ Voluntarit Sponre.. 
Item: SntotQig, SuhfinnuvK Mirrt vrtlon- 
turins^ ^/«#r, 5t^^^B^<!^. '*'"»'. Qui ulrri^- 
A ad cemm expeditionem in bello pericu- 
loiam öfFerunn. * 
Svo^ig/ ADJ. Corpttlentua: CreC-cnJo- plenior 
vel robuftior, ex. gr, (gn froWg X^Xt f 
Vegetabile corpnlennim. 95drnet ^r fro# 
ticX f Infam cielcendo pTenior äc robufHor^ 
AJifirHaprer. S^Otift , ex. gr. ^iJDeil 
iviljrer ftrObiatr Sege^ crefdt iiT fnodaaii ut 
plenior crafHorqoe in altum profiUai. 
5ro^tgf^t, r. 5. Corpulentia^, eonf. £ro^tg* 
^rottf ^ ADJ. Probus. Dff, V Fhr. 5rom< 
me, ex, gr. gn from mait/ Vfr probua.. 
^linrr ex. gr. Ct fromt Satttr Inftns 
mitior vel innocenr. grow föltt Ct lamb r 
Inftar agni innocenf. Aéverbiahter. StOtnt, 
"Probitati convenfenter. Irmocenter., 
StomJ^et , Y, J. Probitaa. Jum ; Animus: 

tniricir, Innocentm^ 
fromma, r. Uulirar, v. ee, conf. Vtytt^^ 
^romflnt , adj. Animi mirioris & innocentir. 
Svont, u, ^* Pili crifpati ad oraacun^ in^ 
firoote capJWr v»>r^ Irem: 5r^ttt^ Fröna exercitns, ex.gr. ^tt 
rd frpyt / Frontem exercitus ofFerrc. 
SSibt for frPttCen; In^ medio coram {toh- 
te exercitus; 
jtcff^ M. Farulis, m^L tqttin. 
StO%ct, F. I. Febru imermittens , ex. gr«. 
*pan %ax frofan # Febri laborat intermit- 
tenre, Hinci ^^marba^f frefä # Febria 
qnoridianff. 9(nba0< ftojj/ Tcrtiana. Jrcb» 
jiebag^ frcSar Quartana, confl %lta. Com* 
t^f^ Stofbagr Dxes paroxjfiui in febribus- 
intérmrttentibus. ffroiBrptnin^ # Sen&tio 
mitior febria intermittentis ,, conf.. ^räga. 
5rofT^ M. Gelu, conf. 3(0.. Äilb. Compof.. 

Sflattfro|]^ aiinifi-piT, k. /«»j ^©cic . 
5fOflbitcn , PART. Gelu iiobutus.. D^.. V 

PIttr. 5roflbitHe. 
Sxofliq, ADJ. 6elid\TS. 
^roflttatt^ K. 2. Nox' pmuiola,. aurtimnå^ 

Piar.. 5ro|lltitter. 

5ttt^ F. 3. Domfna.. Hera.. De/l (frtt<n; 

' Contr, gruBv' P/f/r. gmtr. 

5ru*t^ M. 3. FruÄas, ex. gr. ^aq fl«t 

inqeit frucTc tttt nt^ttå af ben \aUnf 111« 

ex re nollum repoiråbo frwflfum vel' utiiita-- 

tern., ^an ^ar nu ftucltctr biraf # J«in eii 

frudus inde accedit. 
lte1n^ 5nitft^ Fru£lu» varif generfs-j^ur po- 
. ma, pyra, &c. e*. gr. ?l;ta frucff / Fruöir * 

bus vefcu Sira frnrff # Fruäuni fer- 

re. Compöf^ 3l>rbfrfl(ft. CfrtlfMIcftf conC 

y»/f iocif,. 
Studta, v; /r. r. TFmeré.- gvndta^ , p. p^ 

ex. gr. f^rUCfta ©UD; DEum time. ÄOtt' 

fifudPrar f8r tnflen ttnq:; Nit limet; gtag. 
frucFtar (ire/ <jf fd ir^ Ne it» (it, tltneo* 
ir^w: ^^rutftÄ flg^ Rtcipr. ex, gr. grttcfto: 
ftO fJr nSi^n, SM timere ab aliquo;. 

Sxudlian, f. Tfmor.. . ^ 

5tw<ftbar, ADJ. Frufluofur. FertiliV, conC 
^tudftföm^ ex., gr. Sn fvncfrt«r ifiXr 
Agcr feitilir. ©dra {tft capiCal frucftfiarrr 
Sortem reddére f uÄuofem.. 

5rttrftbÄtl^et , F. 3.. Frué>uofitas: FértiiitaSr 
ex. ^r. 9)rnnina^r< frucffbarbft/ Lucrumt 
ex pecunia. ^otbcnt* frucftbat^Ct / Fertilitaai 
teiiflp, conf. 5<'ucftfambet. 

/ftorftbirött^e^ >art.. Frugifer. FertiUs.. 

Sixudtlj^w^ Vr Ar Cornu co^'e;. IX> Sttt 5n) gto SrS Stndtlie , ADj. Fnifh] ctrenf. Irrituf; 

j4ivi9hiaUur. Stuéttlbft , Sifie finan. 

Inanirer. 
5ttt<ttfam > ADj. Fcecundui , dt ånlmåtU , 

conf. ^nidrbat. 
Item: 5ru*tram , Timidulu* , «x. ^r. ^at 

Ät frurfrfam i aBa fina qctttiuflar/ Qinaii 

m aaionibus timidolus eft. 
5^udftfami^et^ p, 3. Foscunditas, ammat ^ 

coBf. Stnatbatf)tt 
Item: Änttftfam^r, Animus timididun 
.5rtt*ttra^^ N. 4. Arbor fruaifera, 
Svuf ofl, M. 2. Jentacnlum. //wc: jtuPoflei 

tÄ, y. N, I, Jentaculum eapere. 
S^ntttimmev , n. 4. Mulier honoratioris coa* 

ditioiiis. Def: 5 tutf timret Colhahi. ^tum 

timmer. Df/ Srnntimren, Mulierea. Sc- 

xus fceminrtM honorariorts ordinia. 
5tur«/ v. K.j. CttmMmperu emanare, «r. gr. 

iSlodet frur«frc vr n^éborarne , Sanguia é 

naribua iinpetuofé matiabat. JBatinct fni« 
fiibe ifienom fprinsoraa , Per rimaa aqaa 
cum irapetu effluebac, conf. ^tufa^ Sub' 
fiamM. jrufatt^e^ EfBuxus impctuofua, 

^rufett. Dr/, ö* P/«r. ^vttftie^ p. p. wi. 
5ryfa, ex. gr. 3afl 4r fnifen, Frigöra 
conftriaua fum. gȀrfctl <r frufcB, Humus 
gelata eft. Cjwpo/. S^apfrufcil, Gelu junaua. 
Silftrnfett/ Glade obdudut, ve/ accrecus. 

Stttfla^ viVf ptuftÄ^ conf, ^rufa. 

^rufluga, f. 1. Gyiwcceum. 

SryntUg^ adj. Oria habitu hilaws. JSerenx 
frontif . ir. Gtrm. conf. Wdnltg. ^iwr- 
&ia/i/ier. gtfntHx^t^ Modo bilari & amico. 

gré*. Pf. grujlt. 5rtt(tn , p. p. conf. /«. 
jffl. «x. gr. ^an frt« i^jil, Frigore oMir. 
^an ^ar fniflt n^fAtt af ftq, Pxigns el na. 
fom corrupit. gr^^ om fidodcr 04 f tttry 

Manibua dt pedibua algere. 
^Item: ^f^a, Gelari. Congladari, ex.gr. 
!Dri(fat frd^ i tlltiuail, Cerevtiia in dolio 
congUcicbatur. ©et fir^fcr p2, Terra gela 
cotiftringitur ©et fr^fcr Ute I Tam tempe- 
ftaa gelu adfcrt. ^rtifen, p.p. Quen fuo 
loco Aimr.tx. gr. ^an frpfcr Mr baa, 

pcbri mtormittenrc quotidiana kborat. StVé f^(t, Qéa affigi. 5^r<t t^^P tiff f^i^ft 
tfl^ Gda concrefcer^. iJrjrfft \%tn, Gelu 
jangi, 5<^K^ Igenom/ Penitus congelari. 

3xy^a in , , Glacie ciircamduaiis ceneri « 
i navibur. 

Sty^tAnq, M. 2. Gelatio. 

Sty^pnn^ttn , m. 3. De/ Panaam congeli* 
tionia. TbermomtK 

Sxi, vUi jrStt. 

St5g<t^ F. I. Qu«ftio, CK. gr. S)tt ir &f 
mi fdt^aB / Adbue qrutftto eft. ^[gtf 
nom^^rSgor 0<| imt # Per qiutftionea <&: 
reTponfa. 

5rSga, v. A. T. Xnterrogare. Oocrere. ^rS« 
g<»^/ p. p. «. gr. 3«a friiqobe ^ntm, 
Ulum interrogabam. {^or fdlga</ Qateri« 
tur heic. Itemi jrtSgil ftg^ /^rci^r. ex. gr. 
SrSga jtg f^rff Interrogando notiriam fibi 
parare. %tiVi jnj »igen , Imerroganda 
Tiam explorare. Svi^a efter , conf. Cftet* 
ftiga^ ^/irer, ex. gr, 4>an frJgftt hittt 
efter (mab (an gir, Qtffd asratt nihil d 
carar eft. 3ag frÄgar Intet båt efter, Nil 
curo. 5räga up ncigon fler n^got, Ali- 
qoem vet aliquid interrogando inveftigare» 

^rflgetfDid , adv. Per qusftiones ; cooC 

ftSgmi«. 
^ gntng ^ M. 2. Interrogandi aaoa. • 
9r8gun9, ad|. Interrogandi carioTus» conC 

SrSgeivttf. 
5ra(2ti9^ adj. Queralnt 
^tS(Stigf>et^ F. 9. Animus queruTut. 
^rati/ riLEP. Ab. De« dias: Jftin. Ob/l 

Prif particnlä vtrbit prafighuf ^ iliis^vt 
. Juom laddh ^i/coiicnem, tx. ^. ^xivi^ 

{Mia i Ab alio ftparare. Sejungere, ^iton» 

^aga , Abripcre. grÄnlrtit^n , Avulfut. 

SrJnfalen, X^fii raparatns, & /!c ån aUis, 

conf. 3frSfi. 
5vSn(t/ y. ^. I. Acceflua refedionis in mor* 

ho fentire. SrStM^^ p. p. 
Sr5na^^ f. :^. Acceflbc refeaionia in morbo, 

«»«. gr. IDet »or tn, fritto* emot bibtn, 

Morte immineMte refedio qusdam fuit. 
Svinfåne, v. Dr. tK. gr. gfter (an< bébiigft 

fianfJMe/ Foft cjus per mortem dircefliim, 
Stin^inna, v. a. 2. Ab älio qold ut fibi pro^ 

prium vindicatn ^tMfin^^ p. p. 5ra m ^å ^ff Sx&n^bån^ T. r. Dtf. tattis rel pars ab 

" aJiquo vergens, conf. ^tft^an, conf. 2tfi 

ivugan. 

S^nplja. Stintåia, w. conf. ePifjti iftin. 

Iag« Ifr5n^ k. //or»*» Fan. P. Svim 

^trSftwatan^e^ part. Abfenn 

5tattQ>are((e ^ m, j« Abfencit» conf 5^^^ 

Stånwat^^ Dr. ex. yr, 3 ^atrf frattttarO/ 
/ve Unftw ^aa« frJntoorp, Ilio abien- 
te. ^\n ixåumxoi tii i Ab&mkc m^ 
tempus. 

5t2ga^ Sub/t. vUe 5rog<u 

%xl%a, v. H. I. JLurcare. Ingurgicare, Sui* 
ftäntM. Sti%aribt ^ Lmcmo, Ingnrgicatio, 

Stié^tt, M. a. Galo. Lorco. 

Sti%txX', M. 4. GuloficM, conC SyOett; 

^cafisn^ tit. 3« Trtdido pofterii reli£^ 

letnnoDt tfrdn fftrfibcr til ^ittUmmAvIbt. 

Svid, ADj. Cum protervia impttdem, ex, gr. 
£n frid fpnt«rc# Peccator impudent . (g( 
frJA qwinfollf Mulier Ufiuva impudenf, 
<on£ Stolt. Aiv9rhialitir. ^ViUtt^ Cum 
protervia impudenter. 

Sxidl^tt, F« 3* Impudentk cum protetYin, 
conf. €toIt^et 

S^kql^, H. Exiftimado. Fama, ex« gr. Q)o() 
cOer dal frlg^^ Eziftimatfo bona vel 
mala. €it moit af flob fr^sDi Melioria 
notc homo« 

Stifm, K. Equiietnm fluviatile, plåHt. 

Svafna, f. i. Piur. Srafnot^ Lentigp. Mt- 
cui« fofcx periodic«« . 

5rdfnig^ ADj. Lentigiuofus, conC jtäFti^. 

Sr^tfa^ v. A. u Surare. Liberare. 5t4((a&^ 
p. p. ex. gr. |[r2lfa CR t ntoctt/ In cala- 
mitat« (ervatorem fe pr^ftare.. fftilja Ut 
faran/ Fericolo farripere. grJlfa ifrott itt 
onka; A malö liberate. 

Ståli^xtt, M. 2. Salrator. Servator. 

j^t^lie/ AdftäM, Nobilitatit jms ienöt§f^ 
ex. gr. flfrlffe e($ Ofr4lfC/ Nobiles & non 
nobilcf. Sralfci^rb/ Tem libera, vel 
tributis exemta. Oppon. &eaUt. gfr^lfo 

tj(t/ J^ aobiliiatis. Br4lf('(0i^# RoAicui ■oKSi tribotarhis. -SB<t9«#ftrJlff/ Pr«dium 

pb rem metallicjm iminaiie. 
5ti(feman^ m. g. Nobiiium qoilibet^ n/ia/» 

2(&e(6tiuit. Pf»r. 5ci(remän. 
^viCferman^ m. Salvator, v. fc. 
^Srifotting, m. a.Servandi vel liberandi adua. 
'5v^mja / v. A. I. Adjuvando provehere 1 
. conC Äefrimja. 
Svhmlm^, M. 2. Advena eb exteHst conf. 

Svimmctntt. 
^rimmattbe^ A^jeEiivé, Petegrmus, ex. gr 

Sficfa t franiman5t land , Pcregté pi-ofidfci. 

grammanbe fpxaf, Lingua peregrina/ @$# 
* ra fff) firJmmant>e , Peregrinum fimulare. 

titt fom (on^m frirtimanl>e f6rc/ Peregri« 

num id, vel infoHcum, ei videbatur. 

Item : ^r^^tnante^ Alienat. Heterogenena , 
ex. gr. tSrSmmanbc ftOApar, fom (lonDa 
fig i andrttf Corpora heterogenea . quz aliis 
fe immtfceiit. 

Item: 5rilmmanbe^ Sub/lantM pUtraUter. 
Advent , vifitandi eraria' aliquem adeuntea « 
ex. gr. j^an l^ar frammanDe ^oS H / Apad 
tum adverac funt. jsjil tmottaga jitt fram* 

mantt/ Invifentea comiter excipere. 
S^imxz, ADJ. Comp. Anteridr. 
^t^mft^ ADV. Primo loco. Ante alios , ex. gr. 

.^an gicF frJmfi# Ordiiie primus incedebat. 

Gitta frlmfii Frimo loco fedece. {fflrji 0(& 

Mmfi/ PrimOm & ante omnia. 93<99nna 

fr2m0/ A capite ordiri. 
Sxin^ ^ ADJ. 5ftp. Qui atioa praecedit. Aiu 

terior. 3 fdmfi« riimmtt/ Supremo loco. 
5t*^tt^ ADJ. Alper t aicrt w/ fapore ^ ex. gt* 

gorfmtu gifiver en Mn. lucftf Sudor pe- 

dum odorem edit aipenim. Adbtgt ttl 
. fttcftar frdnt/ Ljgnum refinofum afperé ölet. 

ffiilbinr* fitt ftnafar ftint, Cannes ferarum 

^ufhi afperx fitnt^. 
Sxm^t, Mu }• Coniangvinena. flur. Sxln» 

tet^ a/w €l4stitis. 
^hxt^ap , M. 3. ' Confimgvlnitaa , diai 

€i(49tf{ap. 
5rit*et, F. 3. Afperitar, oiwts vil faparit^ 

conC S^ån. 
Stinfa,r. i. Cognata, v. per. 
^tSiii , v. N. 3* Stridare. Framere, eonfw 

Bfii^a, ex. gr* QtfbanN i4rii fcHtx, 
^ Fer« 5«?8 $r& m dtb 5«( ^ Fcrnifn Cénåen* ftridorcm edir. &ttn fvh 

* \tx vAx itkin 0& Ȋtten p2 ^onom , Stiidec 
jgnis dntn aqua iiifundimr. 9i^itg»rn<l fr4' 
fn, Fremunt undsr. Sdtkn ft»'fer/ Frcmit 
felii, grjfa vÅx man friotcr Iti)/ Nflfum 
cmangeni ftrepere. ^^^f^ UP/ Etferve- 
fcendo bollire. 

^r^Bning^ m* 2. Fremftu». Srndor, conf^ 
SxiSioi. Srjlntnd af faU meD furtf Salls 
cutii ftcida effervefcentis 9 conf. éiuOnittg. 

5v^ta, v. il. 3. •Corroderei Confumere. Pf. 

gxiii V J^ritit. ^xlitx, p. p; pW praten. 
^tf.\i Plur. Slitne, conf. Cita, ex, gr. 
Stolt fräter ihnH, Ferrui^o corrodic ter- 
rum. Staihxani fräter filter , Gangrcnt 
Cflrnes confumit. Mnr ^ ex. gr. ©Ota 
fräter ^lertat/ Mceror.cor conrumir. %t& 
tAUDC OrD; Verba, quar animum quafi ro- 
dunr. Atrocia vcrba. ^Alittr ^ ex. gr. ^fltt^ 

tJnfer enDafl p2 at fräta/ Nfl cogitar, nifi 

Suomodo voraciter edar. ^liter^ %xåta 
q, Moerore confuimu lum: Sxåta bitt, 
Corrodendo demere. 5täta in, Corroden* 
do Te ingcrere* S^i^^ omPring flg^ Con- 
tigua corrodere. S^i^<^^ «P/ i '^* Upfräta. 

Stitninq, u. %• Confumdo ex corrofivit. 
Rofio. 

jtitflett/ M. 3* jLapia Inferialis lunx. 

^r6^ N. 4. Semen. Granufum fementivum, 
Dtf. 5r4et. W«rr: Dif. 5rin ^ ex. gr, 
^rädärN frStt 9 Semina tiorteniia. Utfä 
Oeniat^eti fri^ SemJna difcordiz fpargere. @2 
{ fro vtl £6pa i fr^, Excrercete in modum, 
tit rcmina progerniinenr. 

Sxict fig/ v, K. I. Ricipr. In femina pro- 
eerttiinare. 

$thq!ö, M. 3. Gaadium, conf. <B{ä^|C 

$xi^CL, v. A» I. Exbilarare, ex. gr. ®in 
froabar ^jrrtat/ Vinum cor exhilarat. 
S^b%tM, Paffivum^ Item: S^^el^^^^ ^'- 

* p9neiithlirtr, 6audere« ex, gr. £ät 0f 
trJjöa*, Gaudeamuf. JDe frfgbabeJ éfitec 
Un fafrnf Illa re gaudebant» conf. (BW 
'^jae. 1/fifi : 5«^*9^<^ fe / Rtcipr. 6au- 

derci ex. gr. 3ag fro9^ar ntij/ ot bet 

gar tvål ; Quod fellcJter fuccedat , gaudeo. 

^ Mn {xh^^t U (fmrr (an< i9cFa, llliua 
fortuna eum gaudio afficit » conf, (BflA^j 
Ja ^^ jrig^e&etpstrié ^ *u 2. Gaodii teflificario. 

P/nr. 5t^^9^^^t);ge(fet, Soleiinia in (ig- 

nuin gaudii. 
5t'i60ee(^at , / P/i^r. Igoea accenfi in iig- 

num gaudii. 
5rÅgt>eft:lI^ adj. Maxlmoni adferens gaodium, 
^rog^erop^ n. 4. Gaudencium clamor. 
^t&g^eft^ng , m.. 3. Gaudentis cancus. Exful- 

tantium caiiticuin. 
5t^9&efptäng ^ n. 4. Exfultario. 
jri^tsa^ K. 4. SeminBm capfula. Perkar* 

piuin , hotan» 
Sxo\a , aliai, Sxiq^a , Venns , Jea antiq. 
SxhUn, F. a. Virgo nobilis. Def. SxoUn. 
. Plur. jr^Fnar* 
Sxhmyhl, N. Pollen, bot an, 
Srie, Iff, vtrbi 5rpfa. 
,Sxidta, v. A. I. Humedare. RJgare. S^^' 

tftb, p. p. conf. XVita. lumz Sudta 

(ig^ Recffr. Hauiefcere, ex. gr. {Bogaren 

fUCftar fjg utan p«/ Humct exierliis po- 

culum. ^ren fucf tar ftg af tilb , Frigore 
Dinnis humefcit, conf. XOåHta ftg. . 
5u<ftig , ADj. Humefadlos. Hamidua , 'conf. 
witffig, ex. gr. SRarfen är ftirftig, 

Terra bumefafla eft, rore^ vtl bumidatau 
ff Ofria, gocfttg tl^äbcrlrf, Tcmpeftas hu- 
mida. J)en furftiqa Ȍren/ Ver udum. 
©et äf futftlflt i fäDarWi Ccila hmnori. 
bua mader. 

5uc(rtgl>et^ F. 3. HumiditaSy 9x vsforihuit 
conf XOit<i. VOitffa. 

Suättninq, m. 2. Rigandi aauff. 

Stil, ADJ. Invenuflas. Turpis, conf. 0ty^^ 
Wanflfopftg, ex. gr. gn ful flirfa, Virgo 
invenufta. St fttit aufttftC/ Facies deforinis. 
-^/irer, ex. gr. gn ful gernittg, Turpe fä- 
cinus, guU mäber/ Tempeflas ccsii tui bi- 
da. Advtrbtaliter. 5"^^ Turpitcr. 

julf^et , F. 3» QuaUtas "ipvenufti » conf. 
0tyggl>et. 

SuM, ADJ. Plenus. k. ^uUt^ ex. gr. RfafFaB 
är fuöv Lägena repleta eft. ^an är frö 
af ^igfärt) ,' Super bia tiimer. ^u{| me^ 
onbffa/ Maiitise abundans. ^tt(f Ictalmsg; 
Solutio integra. @ä i futi borden, De in- 
tegro vadem fe fiflere. Alittr ^ ex. gr. JRm 
pa meb fuO W^t Elatiffima clemarero- 
ce» 3 fula tre &/ Trea anno» inncgjcs. 

ga 5ut 

6tt inim fuÄf Quintam bucca conrinettin 

PrwtrbUliter. -g^afUHI fuflt liP/ Cunöis ad 

ufuin abundare. 
Iran : 5uU^ £bnu9, €X. gr. ^än XOdX föff/ 

Ebrios erat. ^ricfa ft^ fuQ/ Sefe ipebrtare.^ 
5^Hboc^a/v. A. r. Cotnplere. Peragereu JuU* 

borböb^ p. p. 
SuUbor^atr^ f. Pcra8io. . 
^uQeKS/ ADj. lk?«arius. ^wHcligeit , -<^</f. 

Plené. 

v#/ ^uD<}tt; ferperåm pro Wåi, Quidein, 

5nUn2^]:<s&^ ^djeéfivé. Pkn« plumatus, de 
pMt äviam* 

^UfilJÄ^ r. A, Ä. Profequi. Q. S^.ja, ex. 
gr. guOfJlja pB rdft, Jus fuum perfeaui, 
5u0föls^^ p. p. Alittr ^'tK, ^v. gullfOl^a 
ftft irtetC/ Opus continaare. 

juUgitttg/ ADJ. Fiend vatidus. 

5ulIgiotb^ p. g. t*r*. 5iiUg&rd. 

5uUS0^/ ADJ. Sat bonas. Opcimx In dolts. 

^uUgSngen^ part. Dr. ex, gr. Öroittnan dr 
4nnu icfe fuOgSR^en ^ Fariendi tempus ma- 
lieri nortdum ideft. Qi faUjäligft fojl^r/ 
Fostiia maturas. 

juUgivA/ T. A. «. Satisfaccre. C;. <B5ta^ 
ex. gr. $an ^ar fuD^iort Ttn ftplDiq^^ctr 
Officio fatisfedc. ^^^SJ^^^^ P- P- ^^'^'»"t 
ex. gr. Suflgira ffrt arWtC/ Opus peificqc, 

$ull^et^ F^ 3. FJenitudo. 

5ufl$Sgdb^ Adjiéliv^. Rati ad qold confilli. 

^uUf omlig/ adj. Pcrfeftus. SMtomliim, 
Aåv. Ferftaé. 

5ttUPomligt>et^ f. 3. Perfeflio. . 

SuUFomna^ v. a. f. Perficere. Confuminarc. 
^itUFomna^ , p. p. 

5uUmdgt^ F. 3. Mandatum fcnprnm , <|uo 
altcui integra poceftas ad ^genduin. ^onOe- 

ditur, ex. gr. j£)an ^ar fuBma0t »ä mina 

, foignav, at gtra htXt Id faciendi pot€- 
ftas ei i me concefla eft. UpiDtfa ftu fuflf' 
tnasC fSr iKätt<l, Coraiq judicio inanda* 
tum exbibere. 
Item: ^uUtnagt, Diploma mtineria pnblici , 
ex. gr. j^an $ar Xonun^entf faBmagt/ at mat 
ta {anbiftif^ing/ Regis diplomare gubernator 
provinciae conllitums eft. <!:oOeaium / ^a« 

HiBratfR/ (ar »tf j?»a( fuOmagt ffr (ono» »i %mX ^ttn ij^ Of R f9f (an , Coliegiam , 'Magiftrfttuf , diplo- 

mate id d conrulit munus. 
5ullmogeti^ ADJ. Plefié maturut. D#/I .£f 

/^/«r. 5ttUmogne« 
^uUmj^nMg , aoj. Adulra? srtatis* Extra ' 

tutelem. 
^uUm^nbiga ^ v« a. i. Au£loritate munire, 

5ulliii3;»nbtgöb , p. p. 
^urUmSni?^ m. 2. Pienifunium. 
^ullnt^.gttg, m. Cui alterlus nomine potefTaa 

agendi tradita. Procurator , 'ex. gr. jJ)qi| 

<>ot Gjiwt ftoncm til fulIniSgtig ^ Procurato- ^ 

rem cum coiiftiruit. (S^lta fufltllÄgtifl f3t 

i|tg/ 5uo romine ali^uem ogefidt poreftate 

munire. gtifffn^ StinDcrt fllOmäfltigt/ Or- 

dinum Regni delegatL ' 
5uUo^ Dr. Sil fuUO/ ex.gr. ^(in Jt til fuff^ 

(eialt/ Jntegrum iUi debitum folutiim. 
5uKptO|7pa^^ FART. Ad diflentionem lisque. 

oppletus, / 

5uUidfb/ FART. Somno titia refeftus. 
^uUftajnmig^ adj. Harmöpid plcnique con- 

cenms. 
^uUtidnWg, Am. Completus. Ab omni parte- 

futKciens , ex. gr. €«, fttdllanbig ^\\iMX>t' 

ling f Ab omni parte -complera traftatio. 

JDct h ft foUjWuDigt »etf/ Opus eft nu-^ 

ffieris omnibus abfolucum. 
5uUftoppa^^ FART. Ad fummum fartus. 
^uUfutten K<!tt, Judicium, jiumero afleflb- 

rum legitimum, 
^uHtyga, v. a. i. PlenS probare, v^ jur^ 
^SuUtXHi^efty FART. Adultus, T>€f. \i ?lnr. 

, 5ulll»upie, ferpitam ^uHu>a]rt 
5ttUdnt)a^ v. a. f- Ad fincm perducere. 511H/ 

än^a^^ p. p. 
5uIftotf^ M. Porrigo. Fuftute capUli.ii pii- 

rulentjc, conf. ÖForf. 
5ulflag , K. 4. Paronjdiia. Panaritium , mcrK 
^ulfar^ v. 4. UIcus puticdine corruptum. - 
^iMtila-, vidt Sepla. 
^unt> , Dr. ex. gr* jTomtna unber fn: b mtb 

llSflOt I Molimina alicujns detegerc. Jum 

tet^ Plur^ Invenu feu Aiolimina qwtvia 

fu^dola. 
jiiti^ne^ conf. juttn?». 
funnen ^ Dr/. Ö* P/«r, gnnDnf; p. p. f no- 

ne. Iff. Coftj. Sunnit. P/l vnb. %inna. «40 Sun ^t Bnitt/ M. 2. BaptifteriDin, Hincx Rimtfiil^ 
btt, conf. gaM>er- - . 

5tttfl<^ M. 2. Princep». 

5ttr(leltg, Aoj. Principalif. 

Sutfitnbitm, v. 4. Prindpgtuf. 

S^tfiinna, p. i. Frincipis uxor. 

ffurij^ F, Pinuf, conf. tall. C^mpo/. görö/ 
br«f, AtTer ex pino. gliruptanfa, AtTer 
craffior ex j>ino, conf» piattPa.- gurU' 
tW, Ugnum pineum. %nxnttib, Pinus , 
conf. /«/)/. 

Sufla^ T. N. I. In permntatione fubdold agere« 

Item: S^if^^ Artcm vel opificium impeiité, 

& extra communicatein axerceré:, conf. 

Stiftate, M. a. In permutatione fubdolö ageni, 

Item: S^ftate , Artifex vel opifex imperi. 

rus, extra communitarem conflitatua, conC 

5wffeti^ N. 4. In permntatione fizbdola 

Itcm: 5ofl;ert\ Artis, vel opificii eyercitium 
imperitum & extra communkatem, cmf. 

Sup , M. 1. EqvHg rubidtw. • 
Snpjwan^axt , u. a. Aftutuf & verfipd- 
iia qois. ^ 

5f ' PMnicuJa évérfindi. ^9 ffam, Pudeat. 
Sy^9^, v. A. 3. Reptere. Fardre. SyViX>, p p. 

»^»rii.Ä'^^^^^''^^"' Lagenam replere. 

»9B« IWct mc» »attcn, Vas aqua implere 

. Miur, tK. gr. gpBa ittt mm, in ^ ro-' 

f?». S**?-^"" poiitus, omnium cxfpefta- 

€™lra eT W "^* ^' JPråmento 
ftrmara 5yUa t, Implere. Sm iaeit 
Reple^o occtodere vel cooipfanare/ IX' 
«>3, Addendo implere. 5^B« tip, Exple^ 

•cipr. Sefe inebriare. ^ '^' 

' luuinSS?' •^™ '* P'«niluniHii., conf. 

^'SS*e«4. ""^" *'""''"""' "''^- 
Äftteft, ADv. AffatiiD. S«tfs, ex ju- Aait 5t>l 5<>c 5f«e(lgor4/T. A.-S. Sarisficae;, ^. <Bérit 

SyUig, ADj. Habitus pleniorit, '«t. gr. Am 
«r fvOtj Din fr»))pfn, Habitior eft. ^Bige 
anftcfte, Fades plcnior. Jllhtr. Sptlia, 
Solidua, i» pbyf, 

SyUiQhet, F. g, Habirado pknior. Jx<ai: 
Solidita*. conf. SyUiz. 

Syttnab, r. 3. Complemenmm, ex. gr. ©fl 
orDet (lår cnbaj} ti( fpflaaO f »nrff»; Vox 
lolummodo illa in complemancnm verfui in- 
ferta. Ut» nSm fi |l« fplnoD I ^mi 
\m Prifffr, Facere, at qnis eornm, qmr 
defunt, lupplementum acdpiat, corif. SvOi 
tiitift. ' ' 

SyUniu^f , M. 2. loipIcBdi •&!» , con£ 

Item: 5>»nnmg, Chrariibet impIenÄ mar*. 

plendis foveis in via adveönm. gpllitiitg 
1 0a*,, In anfere codo farrom, cont Svtt» 

5ynb, ft. 4. Inventnm. Frodicuin, rn eo». 

«//><f ul ab/huft, con£ p2fun&. 
5fWtg, ADJ. Inveniendi facilitate prcdituc 
SytH>lins, n. vide öittebatn. 
SyJi, tf. Germ. Ignis.- Oifwa fjr, JT»* «? 

#« «*«■«»/» «//««•/, ^ ^i„, i„hu-' 

dam exfhåtrt jnhtnmr. 
Sr*», M<w»r. Qnatnor, conC $fttbe. %mt 

Smet, Quater, gtjro^nba, Qnadriferjnr. 
JjOrambta, Qaadringenti. gpra^br» 
Pf / Qusdriogentefiimic. 
Sytabmry, u v. Gtrm. Otinin veJpertöram, 

opificnm difdpuKs rthanm. 
Smtiio, Narww. Qaadreginta. S^tijOtltX, 

5Frb«P, M. a. Pbams. 
5FtbyMte, M. 2. Caleftflor f«n^. 

5Ftfo»<t, r. r. a/w. ©tfft, tacert». 

Oe OjBrro , Ammalia quodrnpedia; yfH. 
'»^^ f9tf0(4l>, M«ubw pedfl,«q». %t)t ii sa 14» Sftlyitniq, åx>j. QaadrÄhgularii , conf. $ftt 
fatft{g« . 

Sy^hirnittQ, u. 2. Qafldrsngtttum. 

Sftinq, M. 2. liiftitutio ignis akndi in pbtris. 

Sytt , A. 2, Ntunmnlnf cuprcDf quadrifor^ 
mi«, åntiq. Hinc nofiris S^tf, 'Summu- 
lus «ninifni pretii, ex. gn 2l(iq (ar inttt 
fojlat en ftrf i>8 ben fafen; lilam ih rem 
ne nummulttm qtiidem irapendi. 

Sytfant, m. 3. Quadratara, ex. gr. JRege» 
nttntef flög en frrfattC/ Legio quadramm 
formabat. 
Rem; ^ftParif, Qaadramra, ex. gr. SkHcnC 
ft^Thni, Quadratnra circuli. £intcn ^t 
i fvxfant, Linen in quadrum abit. ^t&ia 
Utnav i ft)t1ant, Lapidom pofidonem qua- 
drarain facere, 
Syrfantigi, mvj. Qpadratut, conf. Syr» 

Syvtnånnin^, u. 2. Qnarto gradu confan- 

gvineus» 
Sytntivf^tt, vt} Sf^^y^^^*^^^^^^^^^^' 
Syt^thfiolb , AdjfSivé. Quadrilix, Ji re/a, 

conf. ©f oft. 
Syt(vvinq, k. 4« Quadrupedana cnrfiis cita- 

tiOlnms* GalL Galop. 
Sytflen, u. 2. Pyritea fulphnreua rudii, 

conf» Riee. 
SyttijO, tiJ9 5j^tdti|0« 
SytwetV, K. 4. Igne» nrtiliciofi, conf. 5jrri 

wetVeti. . , 

5yni>erf«te/ m. a. I*r« tormentaria ofhcit- 

rins inferioris ordinis. 
SytxvnVevi, n. 4. Pyrotechnia. Ars pyrobo- 

liia, conf. 5yrwetf. 
S«, ABJ. Wirr. Pauci. Compr S^tVC, ex. gr. 

W m be ttfwalbe, Pawci funt elcöi. ©e 
iDoro nanffa f« t\l antaltt, Nnmetaper^ 
pauci ftiere. 3 fS Otb^ ve/ 97cb fi Ofb/ 
Paucis vcrbia. 
Ä5^ t. a. anom. Acdpcre, Nancifci. Pr. 
g Jr. Ipr. gicf. P/. gfte, conf »e|cm. 
ma: CM>i1la, ex. gr. Om lag Wr nägof/ 
Si quid accepero. ^an flrf fin mg Mer- 
rtdem accipiebar. ^an (ar f^M fwat 1 Re- 
fponfum •ccepit. ©et fan trfe f« fot 
»ennittgar/ Argento id non proftat. Om 
ini fi»»^ Wi W"* ncdpcrcBi. fä |«5J/- PIaga« nccipere. Si fatt. 5$ I5f. ^5 
IJfl / K. ^ft^ < Jvis lods. 
Iteiii: 5S/ ex, gr. gcl onOt/ Morbp corrfpi. 
%å (frnf, Vapulare, 3<jg ffc »et irfe lJ|l^ 
Dlud iokere non poffun), 3fag ftcl tcfc 
fPrifWd t frebf Scribendi quies niibi reltda 

non Ibir. ^an fJr figA ffmb (an tB\U, 

£i qutcquid voluent dicere^fas efl. {MS 

får fonwitar Vcnire €1 liceat. Om jag ^nge 

fe (rnnC/ Si iHam videre mibi rcliÄiim fe- 
ret. 3a8 fär bet icfe af fiaDet, lHod de- 
movere non valco, gå fjilter nJaot/ Qjiio 
quam difceipere vcl frangere poffe. 2ag<l 
åt bu får bft fnart giorbt, Citd id facien- 
dum cura. 2lag fan icFe få bti i mitt (uf« 
tVUb; lUud mihi in animnin inducere non 
poffam. ^an far ingen ting i fig ; >Jibil 
comedcrc valet, j^liter , ex. gr. 3«g M ' 
(onom brtfttjet; Literasei tradidi. 3ag ratt 

icfe få (onom at fomnia til mig/ ini per- 

fvadere neqneo, m me adear. Om )ag fati 
få big dX tTD bet/ Si te ad id credendum 
perducere qaeam. 
Item : 5å fig^ Rtcifr, ex. gr. Öe gingO (kt 
få fig mat# Ad clbum capefcendum ibanr« 

Jöan tånfer på, (uru (an ffal få ftg en 
tlenfi / Quomodo mmms fibi vindicety 
meditatur. 
Item : 5$ af, ex. gr. 3ag fan irfe få af 
mig I ^t gira la , Haud aba me impetra- 
re polTum, ut id faciam. 5å bått, ex. gr« 
3ag fan irfe få bart flårfen, Wacniam tol- 
Jcre neqneo. 5å fram, ex. gr. 3ttg fåc 
irff fram Mt In medium id protrabere 
nequeo, de ahfconditis cum nifu pmferen* 

dit. .^an får irfe fram txltn, Verba pro- 
ferré nequir. J^an blir onb, om (an irfe 
får fitt fram , Irafcinir, fi confilii^ ejut 
fefe quis opponit. 52 i w/ wtt/ ex. gr. 
3ag firf (onom i armen; IHi bracbiism 
prebendi. {aaa c^t ingen får t htttat Fac 
ut nemini boc innotefcat. ^an firf Uti 

(onom# ö(( brog (onom ajjibeé; Preben- 
fum eum feoriim dnxic. 5å i^en, Rtfcu- 

Jierare. Recipere, ex. gr. .^an fan få igen 
å mprfeti fom (an mif{, Quantum amife- 
rit, recuperare peteft. gå igen fitt lån/ 
Mutuo datum recipere. Mter » ex. gr* 

3aa fan irfe f* fgen (JWcti locw» '^i*f 
«3 IVP w 14% m m 5ä( • 5«« ron pofTum. ©ef fSi toil Iflea, Repcriefor 
id quWem. ^S U^op^ ex. gr. öm m 
f<in fd t(^op fa mpcfet, Si tantum cpfligere 
yaleam, ^au fiSr icfc i^öp ögonen # Ocu. 
los \:l«ud« nequit, 5S ttl^ cx# gr. 3^9 
för icfc in fdjren i fobret, Forficem thecx 
ingcrere non poJum. j^luer, ex gr. fRic 
jag fär in »cnninsar , Dum pecunia mihi 
rcdeat. §3 ntt> , ex. gr. ^uru ffaö m 
. få neb bofcn af ^^Oan ? Quomodo llbrmn 
é repofitorio dcducam ? ^an fär l(fe ttCD 
maten/ Cibum <feg!utire 'nequit. ^S U\> , 
ex. gr» ^an ficf up fuufen, Nodum fol. 
vebat. .5>an ^oflar, mtn får icfe tip något, 

Tuflit, nihU vcro cmutcrc poteft^ gi nt, 

ex. gr. ^an Drog o(b ftcf ut tmbtn , Tra- 
liendo effecit, ut dens cvellererur. Aliter ^ 
ex. gr. ^an ^ar fåÖt Jrt.jin IJ»; Salarium 
•Gcepit. ^an får icfc ut ptt ^rf 4f fJr- 

tnpnbaren , Illi mtor bona harreditatis tra- 
dere rccufar, gå Ut fina fi>rbringat, Ex- 
•aa coUiger^ nomina. 5S at, ex. gr. %i 
St ^onom Dftta/ Hoc illi' trade, ^aq 

'ficf bohn it jtn cgare/ Librum pofleuori 

tradebam. 
S^finS / ADj. Ab opere , vcl a negotiis , va- 
' cans, ex. gr. J^^an gSr fåfånq, Ab opere 

vacat. gåfilnqc mehnijfor Jafwa 4ct)famt„ 

Oliofi tapdjo afficiuntur. 
Item: ^.^Altig^ Inanis. Vamii, ex.gr. ©et 
^J ;n fåfåna faf, Futile hoc eft. {fåfänga 
förfof , Irrira tentamina. Utan inagt år 
tDreben fåfanrj, Vnna efl fine viribus ira. 

bsaiiter. 5<Sf<lwgt, Frulrrå, 
^Sf^ga, T.^f. Vacatio, ex. gr. gJrnSta tl^ 

^cn i fåfänga/ Vacotione tempur tcircre. 

@å i fåfångan/ Ab opere vacare. 
Item: ^Sfånga^ Vanitas, ex. gr. gornflta 

tiben i fåfänga^ Frivolis tempus terere. jf>an 

år fuQ meb fåfånga, Vanis nbundat» 
^Sfårtf^Itg^ ADj. Vinus. 
gSfångli^ct^ f. 3. Vanitas. 
SSPannig^ adj. Infiptens. jldverlialiter^ $1$ 

Muntligt ^ Infipicnter, conf. XoPttg» 
Sl^unniqfyzt , v. 3. Infipientia. 
SiU, vide Shlct. 
$Ciit,' u. 2t £ulloi e^uinua. • .SifL, M» 2. Flica, tonfuta in marglm ttxil 
Unei if ejusmodi, ex. gr. gåflen på ca 
Mf/ fFiorta, K. Mappff, ijidufii, &c. 

^ margo in plicam confurua, 

Item ; 58(1. Ffur. 5åffar^ Circf. Plicap con- 
futz in veflibus & ejusmodi, conf. Wedt , 

' ex. gr. {ågga något i fåUar/ In plicas 

quid compotiere. 
5v*Ua^ v. I, Septam in norali tra^aritium,,in 

quo pecudes pernoaant , «//i>. Ry :. 
$i\ia, Y. A. I. Marginem texti pHcando con* 

fuere, conf. 520. ^art. F. 5^04^ 
Item : S^Uct (o|Fapen / Pecadea ad per» 

no^andum fepto in Dovali includere» conf. 

SåU. Sj^fi. 
Scim , M. 2. f nfanienS' vel a niente difcedeni 

quis , conf. S)2re. 
$lti%, ». 4. Capiio. Captura, ex. gr. jD& ' 

år ingen ting ti( fångö/ Naau illic nil adef^. 

Comp^^ ^nrfang / Animalioai dftpturn» 

Iffiebfång / Lignicaprum. 
Item: Shui , Q|uamum ulnis coetinetur, 

ex. gr^ (gt fång %i f Foeni, quantum 

«mplexu continetur. Alster, ex» gr. ^Ott 

labt ^e(a toåfmen i. fånget/ Integram ulnia 

telam compleäebatur. 

Item: ^ång^ Acquifitio, «x. gr. Saga fång/ 

Acquiiitio iegitima. 
S^*n€i<i, v. A. |. Ctptare, ex. gr. gSttfta 
ff ; fogel/ Pifces, avcs, caprare. gånga 
Hagott meb urb / Verbis aliquem captarc. 
S3ngö^ , p. p. <:on£ ^ångeti. Adverkiäii- 
ser. %xi ihx^c^, ek. gr. Jaga en fil jan' 

fl^/ ^^aptivum aliquem ducere. .©i^ /ff 
* til fånga / Captivum ife tradere. 
Ä^tigc^ M. a, CaptivuSi ex. gr. @Jta ttt 

ttj fånge/ Aliquem captivum reddcre, Sria<f 

fånge, Optivus belli. 
fånget! , TÄRT. CaptDs. Acceptés. D^. ^ 

Plur. ^angne , conf ^3ng.at> , ex. gr. 

^mar år ben ftjfen fången? Obi captns eft 

pifcis? Oratt fånget ^^M, fiona injufté 

^cquifita, coaf. tDåffSngen.^ 
Item: ^^ngen, Capri vus, <x. gr. \^n fntf 

långe fangen, Diu captivus tenebatur. @if» 

toa (ig fången/ Captivum ^e tradere. ffangi 

ne foIDater, Militea captivi, . 
^åttgenflap, v. 3. Capuvitas» 

5^ 5«tt '^^' ^ m m MJ Shiqt^niAn, M. 3. Is, a quo quit aliquid ac- 

cepit^ vcl acquifivir. 
Sh\^l)\i^ , N. 4. Domus pro captivis , conf» 

5iitgelfe. 
5Sn^f?^^M. 3. Captura, quamum uiia vice 
. vel uno asDOcapiriir ) dt pi/cdttf, Ö* cjus^ 

tmdi. C^mpof. C?iÖf3ll(jff/ conf. 5<JmS^ 
55ngx»aPtöre/ u, 2. Cuftos captivorum. 
S^txioi, ADj, Infipiens. A ratione difcedcns. 

ylAvtrbUliter. S^nx^t , Infipientef, conf. 

5wnigi>eé , t. 3. Infipientia > conf. lCo# 
Fttg^et. 

5ar^ N. 4. Ovif. Cowpo/: ^Svafml, Ormm 
progenic». gÄrfliJg, Ovium genus, ^åxr 
Utt, Caro ovilla. S^rofi; Cafcus ex lafle 
ovillo. RdrRufrtf Morbus ovinua, gäp 
|R«n/ Pellia ovina. S^rfiff; Caro a^a ovi. 
na , conf/ /aip/. if qua btic ftqvuHtur. Ali" 
ur, Sit. Pr. vnK 3^* - 

S^ta, v. A. I, Sulcoa ducere, in agro. Sh 
tab^ p* p. conf. 5äte. 

Sivai)W^e, M. 2* PaQor ovium. Opillo. 

Sitci(}\ot^, M. 2. ^rex ovium. 

Sita^ns, viiii ^2r^u0. 

53rbog, m. !• conf. J>off. 

5Sre^ M. 2. Sulcus, /« öj^ro, ex. gr. Craga 
fSrarf Sulcos ducere. J^ita fJren, Sui- 

cum gradu ftfqui. Sixa xåta fåXMi Rc^oa 
fulcos ducere. 

Sat^xi^, H. Feftuca ovina, p/anf. 

5Sr$U6^ N. 4. Ovil^ 
'5StFHppniiig^ M. 2. Ovioni tonfura* 

^i^^tfdjT/ r. 3. Forfex in tonfuram ovium. 

Sié ^ Ptffivum virb. $1. htm : ^ia. Df- 
ponentialittr , ex. gr. ga^ ID* b nJgOR; Ali* 
quem leviter tangere. %&i irfc »H> faret/ 
Ulcua ne attingaa. Aihtr» ^&i toibi viät 

5.italt9^ ADJ. Pauciloqma. 

^wUaltg^et, p, ^. Pauciloquium, 

fiwifi, ADJ J litftpietia , v. ec. 

S^.xoiifct, T. I. Infipientia, ». ic. 

Si, N. 4. Pecus. De/: ^iefc P/»r. gln^ 

conC gänab. 
5(iacet{g^ ADJ. Pccudibus ineenio & moribus 

fimilis. AdxtrliJittr. S^^^^V, Modo vel 

inorc pccudum. 5»ifcot)dr.^ Flur. tocus in filvis', ubi per «fta^ 
rem pecudes in pafcua docuntur, alias* 
5^bc|Ift«e, i^. . 

S^€tta, v. NI. Dimicare, ex. gr. ©r f^cf* 
tflt)e en (lel ftmme; Integram per horem . 
dimicabanr. gacffil CIToe en fat/ Alicui 
rei repugnare. Aiittr\ €^. gr. %idta fJC 
fdban; Onmi conamine in \iäum paran-' 
dum ferri. 

Item : 5^ctta^ l3ig1adidri, vel rudibus aar- . 

tflre^ ex. gr. jge f^dtatt en ^el timme; 

• Gladiaroria^n^ unibiatllcm integram per. ho- 
• ram exeicebam. ^ .{)an ))&r lärt fcltffa, Ar- 

te^n didicit gladiaroriam. SuhflatitivK Si^f 

tftn^e, Pimicario, vefD/gladiatio. 
Sidctfonft^ F. 3. Ars gladiatoria. 
Sf*(!tttni{lau ^ M. 2. Artis gladiatotiar magi- ^ 

fter. Lanilla. . "- 

SMtninq^ m. 2. Dimicatio, vet Dlgladia- 

tio, conf. Si^ta, 
SidhXal, M. 2* Atrium exercend^ artis glaii. 

diarori^* • 

Sidttfiola^ F. I. Artia gfadiatoris palxftra^ 
S&^^t, Plnr. Patres, conf. Sa^tv. Aluer. 

S&tex , Majores , ex. gr. Sffiire fiöet gjot' 

be icfe fJf Non ita fecere majores noftri» 

Sfter fabenia< f^tt, More majorum. 
ih^txm, K. Patrimonium, ex. gt*. ^I2at' 

ftap )>£ f^berne. Agnatio. ^an (ar for# 
fii)^ fitt f^bernt / Fatrimonium prodegir. 
•()aR \xlx-^l fjberne/ Indole patrt alfimi- , 
latur. gjberne #varf / HatreditaH patenia. 
Saberne* fr^nbe, Agoatus. 

jt^^erneeUn^^ n. 4. Patria. 

Si^y^^^, F. i. Stercus pecudum. 

5^fot/ Ur. ex. ^r. Semna en inarf fir fl* 

fot f Campum jncurfionibua pecudum aper* 

tum relinquere. 
S^gett^ ADJ. Lsetitia affeflus. De/I Ö^ Plur. 

^igne. Cump. *5<i8t)<^te^ conf. (Blcb^ ex. 

gr. J^an hx [I fdgen, ox |)(in fiSrbet, Eo 

accipiendo latatur. ^»em loat fiflHarC JU 
jag ? Quia me latior fuit ? . 

5^gna, v. a. i. BenfgnS vel bené exciperé, 
ex- gr. ©e fianöbe mig (»öt lag fom^ 

Ubique venientem benignö mc exceperunt. 
^tlglttfe. Poffitum. Ittm :f 'Dtponentiatittr. 

Lsetft- 144 m 5« Lstsri. Slet fåsaat m\i at |<in mar roiU 
Quod valMt, Ictor» ' ^aa finnar fi^ of 
fina xiUbomat, Divitiis l«tamr fiiis. '3aj 
fjgnar mig iftocr &an< Ipcfai Fortant 
ejus ketor, 

^igfia^^ F. r. Lsetitit, ex. gr. ©et n»Ot 
mig CR flor f^qna^f Magnam id mihi ad- 
farebat LTtiiiam. J^m ^it fia fagnab af 
dt ticna er/ OfHciis tibi prsflandit maxi* 

... mé Istatur, ' 

Item : ^a^nab , B«nigna reccprio , ex, gr. 
2fag Cacfor fdr gob få^nab, Quod iauté 

' fuerim receptus gratias ago, conf. XOiU 

^^gnefam^ aoj. Lxtlmm adferens, ex. gr. 

3a« Ibar fåDt fjgncfama tieoDrr, Lxra mi- 

.hi nuntia allata funt. Item: Si^ntfam, 

Vi&VL Isecé flc benigné excipiens. 
54gYtefaml[>at « f. 3* Animus» quo quis allos 

istd ac benignd recipit. 
. Sistt , reäius fagrare* Con^. Mj. 548et« 
jigtitig^ M. %. Venuftai, conf. &inl)tU 
9li^ltt, H. 9* Villa pecutria. JEåtpcils Ö* 

fepimtntis drcttmdéta i pra fecudibus^ ana» 
SU>tt^9, M. 3. Pctaariua. Bnbalcus» 
S^^op ^ M. 2- Fecudum caterva» 
Sib^tn^^ **. 2. Canis peeuariui. 
Så^uSf N. 4. Bovik. 

Si\^^ w/'* S«ja. 
S<iCreatuv, r 4. Pecua. 

5<IIa^^ M. 3. Pflfcua pecuduin. 

$i\l, M. a. StraguluiD peUtceum villo(ilRi« 

Silia, F. I. Decipula. Ccmpcf. 0lfttftoa, K. 
Item: j^Ua^ Tradus filvae ia combuftio- 
- nem cxfua. 
$^aa ^ v. A. 2. Labi facere» Demittere. ^^Ob^ 

Sp. ex. gr. 91 jr ^on aitf til (ruBRcn, 
Ut ^on fruFoilf Ad pifteam iens, urna 
d cxcidic ^iia fcgetf anfare^ Velum» 
«ncoram« denunere. ^an unferat bitpi, 
•4^ fäUn ^intcrita/ Miratur, manoaqae 
demittir. ffåHA moDct/ Animam demictere, 
J^an (ar f4ot boCen t golftoct, Liber ci in 
pMrimenmnv dt delapGit. ^tl fifcr fllla 
(Ig, Lapftifh tibi intendit. Alitir. $a1lct. 
Nmrgif9tr, ex« gr. Jb\»nn,\iAit (WWHi Ceriro dec^dunt cornna. ffoglat fSffa f)2b« 
rar/ o<( Diuren f40a ^ar/ Pennx avibui» 
quadrupedibua pili deciciunr. 

Item: ^JUa. ex. gr. %tä^ nSggR/ AUquem 
condeinnare. ff åtta 1H>III t Sencenti?ni terrei. 
gJBa €11 pj Bétorf Muiaam aHcQi irroga- 
re. gtDa Djur t flPogett, Anifnalta in li)vis 
necare. g^Oa fleg, Silvam cardere. %aU 
fårbinf Precibus intercedére. . gaOa prifct 
yS en tt>ara/ Mercfa prerium ^ diminucTe. 
S4ffa n^gra 0r5/ Verba fibi quardam elabi 
permittere. gjOa t^ar/ Locrymare. ^AOft 
tr^bf Arbores czdere. 

5<^Ubom, M. 2. JRepagulom» vel obex re- 
nUens. 

SiXi^nx^, M. 2* Culter retrd in inanttbriam 
flcxilis. Def. SiVSniftotn. 

SUt, N. 4. Campus. Planitiesi ex.gT« hpM 
f(IUet/ Cémpua paténs, ^ijr ar et loiM 
fatt/ Vafta ibi eft planities. {^Iftarae gi 
Ute pj fiiltet/ Equi In campo vagantur» 
Frovirbialinr. ©et ftft I »iba fdltet, Quo- 
modo finiamr, incertum eft. Alitn^ ex. gr. 
ffltalmen gSr i fitt. Minera in planum vd 
lamm ducit, Aliter. 3 fålt , In bcllö. 
ex { fAlt, MUitaram ire. {BeMOa ftlteti 
Pr^Iii campum hoftibus exuere. 

Item: ^Ut, Scuti areola, berddie. Jlitir» 
Areola quaevia piélt vel fculpto. 

Siltf)evte, M« 2. Dux exerdtus, sntif. 

SiltBifitt , r. f . Cifta ve/ Promtnarinm pbor* 
macevticum in expeditione milicari. 

Siltli^tt, N. 4. Caftra, «/ia/. £^et. />^ 
54ltW«ret. 

54lttnatr$a(P, m. 2. Mtrefchalliit belli. Dux 
exercituf. 

i^Ktf juPa , F. r* Febris caftrenfit. 

Siltitåt^ M. 3. Chiiurgufl. Hinei {åitflSrl 
rooflen/ Chirurgia. 

SiltHåi, N. 4« Prclium, conf. &la^ €^03(1 
tting. . » 

54U(l)^dfe^ N. 4. Tormentnm beHioun, c»;gr 
ufus ifi m fneliisé 

SiltUdttn, N. 4. Sigaam militia^ Offidå* 
riis ftcttlUn^ 

^l(Xttyi,mi^axt , ic fi. Anntmenttrii pr«« 
fefioa» & collegii militaria membmau 

94(ttSs# M. 4. fixpediti^ BJUmiCi 

44» m d^t 54c M5 5ithi>(lbel^ u. 9. pfficiarionin in milidft mi- ' 

norum primariuj, Dif, SåltwibUti. 
5dtw^^ VL 3, ^C^eBtvh Pccuilesv Dt/l 5l« 

5ittMrtP^ M. a. VexUlifcr, ptihätut. 

S!^^%^, N, Captnra, conf. ^v^tigft. Ccmpojfl 
Si^fClfSnaCt eapmro atmm. ®iOf%e/ 
Captura alecum, coftf. SidfSngfl. 5ijla» 
fånge > fnis locis^ 

Sangelfe^ k, 4. Carcer» 

SingfySl^ Accendendi pulverii pyiji fotamein 
in bombardis, &c. 

^iuG^nit^ K. 4. fulvls pyrius in loculo, 
^uo accenditar bombarda, &c 

3^n3P<)Kn«^ F. u toculna, in ^no pulvaa 
pyritis bombards accendimr. ' 

Singff^, v. A* T. Capcivom reddett. Arre« 
fiare. Sinsib^, p« p. 

^^MCtfUg^ AOf« Vincalia «onftri(hi§f es. gr« 
gora CO. filkgfliC , Vincntia oonariaum ali- 
qitem daccM. gira t« i fånffiitt fSrMTi 
In cuftodtani ifiqtMm mittere^ 

^^ngta/ v. K. I. Aojdos moitru 

5^ftta^ r. I. fuelkt paCr. 

5iv^/ 1*. 2* Itoa fcu Ido. Expcdido. Vcön- 
rft« €x. giu SDet Mr 01 farlig fSri)/ Im 
fen expeditio erat periculoA. fKarftloM 
fSrt/ In nundiaaa Teaora. 5C9mma i fåxh 
mtb uitm P(l rcfan # In ttfnere comitem 
^iqoem inveoiMf conC &tiutefivt. Alu 
ttr, ez. %r. ftottiffld vd fRSla i f&xb mrb 

. Itåoottf In afiqaem incidere. ^atl flttf flfl 

i fatb meb (imom, im & adjooxit* 

5iltM of, vidi 3tff^t4» 

54t&a6« T^ D. I. Icer fac«'e. Meare, eir. gr» 
Pm- ^r fSrbaM Uliig w^f Longom iter 
fecir. ^Mrt ffol kJi ff tt)a4 ? Qn^ tibi 
candam? SåtbM af, la viam vel in iter 
fe conferre» 5^^^^ fram ^ GraHari , ex. 
gr« é^an f2rDa< fram fltttfltgen/ Horren- 
dum io inodnm ^ralbtar. irrui: Såt* 
tciB , Cam mmultu «gere. Tumuituon 
fe gereret ex. gr. %Sxiai itttct fS^ Ne 
fldeo tamnttoeria. 

$ittt. Dr. ex. gr. Aj»ai it ^ 9S fSrl)t? 
Quid hetc agitor? fbix mx oioot 2 filrtf, 
Afiqoa ibi rea ärat agenda 01 ^a f4f^ 
|(i DUcedere. 5atW«^ ADj EfFe£his, Confeflat ; ex.gr. 
SIdknmgfn dr icFe Inna fitbx^, Vefiia non 
adhuc confeaa aft, JB*P »erfrc tltftm f4r* 
Wgt/ Cum opus fuerit oonfe^m. 

Ifem: S^^i^, Intcger. IWxCas, ex. gr. J^a% 

åx fJrDig t dBa lemmar, Conda «i raem- 

l»ra intcgta & ^rilsfa fiint. 
Item: S^^t^^^S/ Proiinus vei paratsia, ex. gr. 

$aSa {to fm:D{9 / Paramm eOé. ®Ara ff 

f^iWg , Sefc acciiigcre. %hb\9 Hl dt/ Ad 

^mnia paratus. Mverbiåliter. jÅttfgt^ ex. 

gr. ^ax fan far^tat tala eattn, Laiiad lo- 

qtti expedltum ei eft. 
54^i8l>*t^ «". ?• P-romdmdo, <x. tfr. .^^ 

brrfmtc De< Wrbtgt^t <it titritta frfen, M. 

Hus ill i« expe^eiida promtkucUnem landa- . 

bat. Alirer, ex. gr. S^ qiffxbt pna M^ 

Hinnor mA uttHfen f4rMg^et/ Ia excratSt 

babilea inv«nti iuere. 
54cbnttbb^ u. x Fiftuli fiinttidi tabaä 

breviillma* 
$its^ u. Cdor^ ex. ge. StljM ^ 1»tagct 

mi4 Pttlcher panni ccder ed* S(n|t(ftc< 

t4rg/ Color faciei. {iflfg fjrg^ Color vi- 

TiduB. eiita ipoffcr fjrg |4 noai^f/ ijmc» ^uam pnlchr^ colorare. «^a fSrflO!/ ^o* 
lorem non mutare. 
Item : 5^ ^ PigmentxNB , eonf. jfitgit^ 
^tf^yZ. ex. gr. Otr^fa f2ra éfioer vlgat, 

^lictii rei pignientum ilUnere. ^tr^Ia if» 

torr Roaot mrt) fårg/ figmemo ^id lioete. 

SftifiDtt plrfl, Pigmcnnnn lubigere^ 
Såt^f F. K Pigraentum. Vndt^^mp^ 8lft« 

ffiga f IC FluraUttr adbibttur ^ «x. gr* 

JRIftM f3r«W^ Pigmenta fabigere. ClanM 
. firflor til målning , Pigmcnta in piauram 

commifcere. Alitir. flfmola mcb Itpiga fJt» 

gcr# VIvidis delineere colorlbtis. 
Sivqa, r. a. t. Colorare. Cdlore hnbaere.- 

Sargat), p» p. 5i!rga 4f ftg^ Oolorc ia- 

buto aliud inHcere. 
Sixqatt , H. 2. TinÄor. 
54tgert, N. ^ In tioaufl««l panni ^ <jiii« 

modi, inflitntioi. 
54tggt4a, «. 4. Hecba tinOoria* , 
54tgtg, ADj. Figmento infeaua, ex.gr. CKfV 

10a firoig Dffi ^Aternilr Mwiboa pigmeoi« 

infcäum fieri. v 54rgPonfl, f. 3. Ara tuiäoria. sa«8# l*f SÄK Sä« S&é 5eb givenina^ m. a. Tlnflnrs. Colorandi aéhif» 
• 54rgflop^ M. ?• W«r. SiifSfloftet, Vegcta. 

bilit ad tindhiram» 
jfitia, r*. I» Pomo. RatU vet navis traje£lo« 

rl», ex. gr. @S p2 f^rjian, In rarem fe 

confcrre. ©ittff Jfwcr »«i ^ara ifwer mcb 

fliriatt/ Ponrone rtajioere.^ 
Ifeem; 5itja, Trajeaus, ex. gr. fjara éfr 
^ ntt vil 9iiiiiot oficet fdrian, Trajeaum 

conficere. ®eAblia mil) C» fdrjai Ad locuiB 

trajeäu* (iftere., 
5Stj<i,' n A. r» Fbiitone trajfcere:, Si^^/ 

p« p. ex» gr«. S4tja 9fmtr 0vtotnaif Pon* 

cone flmnen trajicere. 
SktMcLXl, M«%. Rtmex trajeaoritur» confl 

9iit\tptnn\n%at ^ Phn Naulutn trajeéhif. ^ 
Sitjtfiåt , H^ 3. Trajeaua or* vel ripa. 
jfftrfefMUr^ H«. 4» Locus ubi pontone ftixmet» 
trajicirar» * * ' 

SMa, f; X. Fenila, Mttr^ vUt SiitlU 

5<itn{fa^ viit ^erhtftf. 

5<ätre^ ADj. Gayp. P/«r. Panciorei. AtlJ. 5!^' 

jilrft, ADJ. Recent , de tfeuUntis , conf. StiH, 
«* gr» giitfl J!(F# Pifce* reccnti captf feu 
fidenon condrru girfPt fmSri fjtf/ Buty- 
ronii c»ro^. recent. girffa flM/ Ova re- 
Centia-. il/iwr. %h^i brjtfa^ Cercvfia re- 
C«na eoéh. ProvirbiMur. ^2 fJrff fler« 
nfttiff Fa6!a recena comtniflb. 

S^rflPoft^ M« 3. Cafeaa recena» 

JtsStftif/ K. 4. Cerevifa poft fermentationem 
recemiffima & frigaTaaSa, conC 2&uflte» 

Si%in^0 M. X Cultita cuimis. vel ftramen* 
ti» reférta;. 

J4(t^ p. pt t»^'*. 5^ff^r Fixus. AnnexDa,, 
htmi Defponiatos. /r#M: Firmatua, dias^ 
SH^ta'^. Alittr. gi^^ vidi $tfi, 

felfla , F. !• Keflis ^ qpuk ad Urna narigiuiiF 
figitur». 

#(ltt^ v;. A. J. Figere. Pr^ Jfifffar. //)/. «4' 

Ä(la^ ve/ 54(1^ p, p., ex. gf. gafld 
Wieilr Acom ffgere: jjjffa ioMtVi pf 
naaoiT/ Oculoa i» aliqatm figere; gjpe 
ttab< Sa«eni Extremitatem, fili figere. gdr 
fkl jj^ tosalot^ Sedoa hafaicatiatfua figcrr« Atitir^ ex. gr. S^jjfai fS^i Cmtionem r»- 
ram facere. gaftt mrb cb f Jarejtirando 
ffrmare. 7^H^ tt f Jrl / Vat occnpamm 
reddere. gjfia CR ^tvinna / F<en)inain fibi 
defpondere. Jrfw: SIl^cl f!(5. Reetpr. ex. 
gr. gjfla fig en (Itvinna, F^imm iibi 
vincire. .paa l^ar intee at fma ft<; loibr 

Cui inniratur et non eft. gi(f!a {i(( totb 
njjiotl mi§* mening / Certar h^rere opintonu 
^atx (ar dnnn i^e fSfi ftgi Adhuc liber 
eft. 5^ftd tgetr^ ^ Apertnm tél rdaxatum 
afBg^re. 5ifta m^ Inffgere. Alåter. %Sfta 
itt yapi^^ Folia papyri inne^ere. 5I/ 
(l4 up^ Ftgere vet figare, Dt m alrditi 
quid fcratur, alUs. Upfi^a. $i(i<t it, 
Äffigere. 

$iiie , N. 4. • Firmamentam ; ex gr, ^im# 
Itné fj(k , Frrmflmenmm coeli, Ccefum ftel- 
htiim. %i fJilf pji nitton, AKqacm prt» 
hendere. %i fige meb ii9U€K pt dlgof , 
In qnid orulot figere pofTe. Hinei gptf&t 
$e. £)<|nefaite,*^4r con£ 

Item: 5^ft*/ Mwii^n^ntrfm» conf 5^(^<f*9* 
hem : fiSflt pj »Aria 1. Capuloi enfii , al/a/, 
ffiaricfape. 

ÄåflepftttiiMg^ Ii. «, Ai»rha^ a/wx, ©täbfef 
pentfitiK. 

5<lfte4^fiin(t^ F. r. Fcemina per UMtutn 
concubirnm delponftta. 

Sif^tnan ^ u^ 3. Vir detponfituå. Pf»r* 

Sifkmi^ F. a. Vxrga defpoöTataL Def. ^4(1^ 

Safhtmg, M. a. Urba munita,^ conf 5iflf, 

©fotte. 
Item t 5a(tn!ng, Sponfalfa, p. fur, Hincz 

Sa^ningétlttg/ Ph>nuHua annutos. 
5a(hiihgfitverP, n; 4. OpuM qnodvia in neo' 

nidbnem, thtraOter. Munimcnta; 
Siwttt, N. 4. Fecadam inrelteflut. , 

**^?i/- '• ^*^"*' •*• P"- äDct fom BJwr 

til man, Qoa? ad viaum pertinent. ^faf» 

fö jtg fåba racb artcfe, tabore viaum »- * 

"/*" il^''^*' ' ^ ^''•^ iSflrnct ^r (ta f^i 
«f mjiOireff^ Infena laae notritur. 

5*^a^v. Ä. 2. GignereL Parcre. 5Ä^^^ p. p, 

SkI' '"^"if ' *'^- ^' ^^"^ Wlrn bar 
IPOt cip ipn^i/ Uxor cjua- filiam. pepeiiu ^ m S6( $hn t^r J^n fSMe en ffex nr U<fa«/ Lapiliam e 

veGca pariebar. 
Ittm : 5*Ö«# Natrire, ex. gr. ^ot fåWC 
barset mcb fotnjilf , InFantem laae nutrie* 
bac Tflccino. jiDae, Pajffivum^ NaCbi, ex» 
Kr. iRJr bftrnet fiiie<y Dum nafcicur In- 
hns. 4}m fii)bc< famma &t, Eodem «nno 
narus eft. giDat p^ opttf Regenerarit 
». ee. him : .Såfcae ^ Ali , ex, gr. gaÖ' 

ten m^fie «u fiDa^ af barnen/ Pater jmn 

« liberis alendus» 5^^a (Ig, Rerhr^ Se. 
Te alere, ^x. gr, ^^an (an i(ft foDa {idr 

.' Sefe alere mquit. ^on J>«r ^irtil* fik)t ftg 
tncb ijna (ioDcr/ Opere mai^uum huc us« 
jque le nutriir. j&^a af (tg, Frocreare, 
▼el å fe producerc. 5ita fätot, Trogi- 
gnert. ^Aoa np^ conf. Upfi^a. ^d^am 
^^ ^. A. Gignens. Pariens/ Aiittr. $6$ 
buttre / NiHrimenti plenns, ii ciho S^^^ 
p. p* Natut. Genicus. It em : jit)b, Ku- 
trirus, ex. gr. , SRog BHr (an fd^Di Ilie 
quidem nutrims erit. 

56t>elfe^ M. 3. Nativitas, ex. gr. fix tfUt 
€^rtf}i fSbelfe 1772 r Anno poft natum 

* Chriftum 1772. iR^a f^ttfcn, Regenera- 

tio, v. te. conf. ^dtfel. Compef, ^iMfC' 

tai, Natalit dies. ^idctfC' ort/ Soluoi na. 

tale. S^Delfe t filinb ^ Hor^ iiativitauå^ jcodC 

k ^ibftefhtn^ , conf, fimpL 

S^^^XOt ^ M. d. Se alendi modut. . 

5iWef, M. Parius. Dr/ ^A^fTen. fBarttft 
Débbc ttflter f^bflcn, Ipfo fub pami Infans 
nioriebatnr. f^8^fknlSrfar/ Dolores partu* 
rientis. f{4^{Ic(lu^b / Hora partus , iconf. 

' 5*^«tr«.-'>^'««''. S^bfltttf Merabrum fl;«ni- 
tale tnulu3>r6 , aUos gibjickm. 
, Si^ilthm, M. 1. Meitibrum genitale. 

5$0a^ ADV. Parum. Modicum, ex. ^^ %ii^ 
fatiai, at idt te Parum abeft, quin &c. 
©rtcfa f6()a »tUr Vitu .modicum bibcre. 

2>c( åt figa n»4rbt, Parvi ed. $iga atfta 

H^Ot/ Quicquaoi parvi facere. 
Si>i(t, Dr. ex. gn gaOa til figflA Siippli- 

cem fe traderf». 
5^^^^/ ^* 4* Pr^^t^t ^ rariQUtbuSm litmi 

Pnefeäura terr»to*-ialis. 
JM. M. PuUua equiniiai «. W«A. «onf. ^2(e. 5$Ca^ ^. M. r. Partum tdere» tquårum ffi^ 
Silat) ^ p.p. 

S^lMcSttg , ADj. SubTequens. Concoin|taiia» 
^dlgatCtlisen^ Adv. Confcqocntcr. 

5^Ig^^ M. --. Confequentia , conf. P^fSrgftt 
Aiitn. jifi^/ p. p. »eri>. 5^M'«. 

54lia* v. A. J. Sequi. Comiiari. /V. gMicr. 
I//. goIgJX. iy; Wlflt. 5itS^. P. P. 
tx. gr. ^an ^ar fJljt mig. Me fecutua 
cft. ©e fJlgbC ^Onohl/ Illum coraitaban- 
tur. Dtt fSlicr of fig fieff^ W a fe ipfo 
fequitur, ^iljan^e^ f. a^ Fluniittr. gjlf 
jon&€| Sequenna. 5i^i« efter ^ ex. gr. 
f?6ijia <f(er tpagnen / Poft curmm fequu 
htm\ Sh\\a t^tzv , nlias. ^ftetfilja, Suc* 
cedere. hem\ fmttari. 5^1^ ^eb, Con« 
comitari. Aiiur , ex. gr. géljia meb Jo< 

å; Turbam fequi vel imitari^ ^an Hiatlc 
a tnebf Ad fequendum troaéhia fiiit. 
jia mci) firdrnmen, Curfix flominis per. 
I Itemx $o(ja0. Fajjivum. S^ljatu 
Depcfnntialifir,^ ^. ^r. ^t ^tiffoa fofstf 
2t ^rla toi(itn, Totiua itlneris fiiere comi- 
tes. X)e itlåM it til fgraftoen/ Vui fe- 
peliebantur. 
;S*U«^ ^. 4. Comitatus , ex. -gr. ®8ra nJgOII 
fofjie / v</ ®8ra filjc mct» någon ; Alicin 

•cotnitem fe (ifteie. '4><1R ^r i mitt filitf 
Comitam mibi focius «ft. 3btt far något 
onbt i f3tie# IHud mali t}uid fublequitQr« 
{)on ^ar tngan til fdlje meb fig/ Nemln^n^ 

ihabet coniitem. 
Item; 3 fWje^ AJvtrbiäliter» Per -cenftquen- 
fiam. Gomequenttr^ ex. gr. 3 fjjtje Mraf 
menar jog / Confequenter fta fentio. 3 0Ue 
l^waraf faren pg få färJoUcr./ Unde fequi- 

<Qr, rem ira fefe bal^ere. 

Item: til f6Cje^ Adverbiaiittr. Secundum^ 
«x. gr. ta fdfie af (an< befarixing> Ex 
illius juflu. <£t (ejlttt, til fiUe ^toarof 
ttt borbe f(e , Uecretufn » jusda quod fie* 
ri deberer, 

Soljejla^are/ m. 2. Vix vd hineris ^omes. 

SÅlennge^ vide ^afe. 

Sinfler^ i*. 4. Fweftra. Dtf. $ittflret 

P/fir. De/; Sinfltm* Ccmfpf. gésjler' 

flla« / Vitraiti quo ' fcneftra coirfiäiBtur. 

S^jUrlncfai Oj^emiium i&of&vx, ftnr^ 

%%' • .Va». 148 ^bn ^bt . Vä1voI« fencftrarum. ffJnflerf«rm / Fene- 
ftrtm ambicu cingens liiii>ms. Crates fene- 
ilralil. 8Jll(Itr|>0fi| Feneftr^ pofUf, ^Vit 

. f crtllfa / AreoDi quadtitå féneftrjt vttret i 
conf. fimjL 

53nfl(tltyf(^ M. 3. Apertura qnclibet in' pa- 
ricte, ubi cft fenefha^ 

^hx, ADj. Robudus, feu viribus poHenf ^ ex^ 
gr. (Jn för farl/^ Vrr robuftus^ 
, ^\>X, PR». Pro, ex. gr gfir ^ifccmcgfoll* 
tti I Pro patr'». $C^ for .0é# Or» pro no- 

bis. j^aa & fullmitotig fir fkonom^ Pro 
jllo pTOcurawrcm agit» Sbct bfrtttta* fSf 
fiSfcrt^ Pro certo id nftrratur» SKUU fdlt 

laga bet f3r afgiorbt/ id pro conciufo, 

vel , ut condtxfuB) , accipi poteft. $^0(1 
%ti ma f$( ^et W^Up Unum pro alte- 
ro ilifnere* 

Itera: ^hx, Vxst. Ob, ex. gr, ^wi fuK&f 
ide tala Pr gtit # Pra flera Toqui neqai* 
iMt. K^r ben orfafeH/ Fam ob caaflaiw^ 
conf. 5&r ftutt. 

&em: 54r^ Ante» tx.gr. gfc fJtftma,- 
Ante pedeff. ^5r baorr, Ante lucem* %ht 
ICttO-f Antehåc. gir «lf filli , Ante 
omnia.. g^t nägflli Itb fcbatl|i Allqao ab> 
binc tempore^ 

Itemr %hXf, Aiv. Corani, ex. gr. ®(iS f8t 
bom#o(Cllf Cöram trlbunali iTfti. Safa IV 
fic JtOnmigfR^ Coram Rege ioqui. 

Item: g^x, NFnilt, ex.gr. Aan Wftr jtff 
fSr flObr Ot d6ra bet f Aålå fachndum r 
jiimia it prxAantem G«nfer» .^an Ix \ix 

flor, fit litm, f$r btiRig. k. Magnus r 
pftrvnai audax &c. nimia eift» gfc Bittiba.. 
fjér feitf^ J8»-frt fuis Ueis. gtc m^rfctr 
Niinioin* Cabetl ar for byr, Frnmentum; 
nimis carum eft , conf.. %\t f&v» 

Itcm : 5*«?/ Nota.Dasizr, ex. gr. J5f5r ®ttS& 
dr ing^ii ting. oitididi^t/ DFo mhil eft im- 
foflibilé;^ {ala tdPt om f5r tiigon, Nemi- 

»i dicas^ CfJ» fir lllig^ Dic mihi^ %ix 

loQom 4r bit nog/ llii. id CbhIk 

Itemj 5*^/ J^articuh mfiparab. Germ^ Vox^ 
cnjua fignificatio exeompofitis- cognoficas*. • 

Item: giv, ex. gn |nftta får 0Obt, In bov 
nrnn reputare. Ratotn habere. SRu fjr ti» 
Kji^ Nmc tampori». Sj^^IM^ flt brfoji Söt 

Faimifom eflé. ^tt onjef mfg fSf tfBg«r 
Vilem me Äftimat. gor ^ttftOtlbet/ conC 

i^ttfnntb. Såpa : fJr oennnrgar , FiBcan» 
emere, ^tOÄb Jr bu for Hl ? Qpinam' ea? 
i&ioab wor bet fér et f»«r ? Qnodmin re- 
fponftnn ? 3 et fér aft § In faaima 9 parti- 
bna hand reparetim fiinitif tef recenfitt». 

J^afma fir f^anber , conf. ^^itb. ^fioa 
fér jtig/ conf. ^fxoa. WScnra fh H ficlf, 
Sohis eflé. ^tt»ab for fltflg^ gff ^ Cujö» ge- 
neris p*^fcif. ^ gdr merr conr' OTér. 
Item: Sox, tu eomptfiffmit ex. gr. ^Sf 

i^t gSr år. gårfru går når^ går fFuf/ 

Nota. ParticnU htjur ptenier nfia & 

Jignifl(ktiot ah eximflit circa vifba albh 

rif eollignor^ 

Sixa , T. A. a. Férre. Gerere. DiDccre. S^X^^ 

p. p. w. gr. J&an fétbe mi» biff Eo me 

ducebat. gåra toarOFf Merces veaare« 

^an fårbe poneof tit fiiiiic<, >d animum 

ei duxit. ©feppet fJrt* af SR. m. 'Navis 

ab N. N. dticitur. gåra Itif 1 Belhun ee- 

rere; Mttr^ ex. gr. gfca Mun vet gjr« 

fafeit/ Coram judJcio agerr. göra orbetf 

Pi-seiidere, vel in publico pro atiia Ibqui.. 

6f f ppet ffccr Ättcnf! faqq , Nawt »nd^ 
tom exbfbet vexillom.. gåra ff (l^rJfHigt 
kftoernc / Vitam agere Chrifttanam. S^xict 
flg^ Ricfpr. ex. gn ,^ fSror fl? toflr 
Geftibus eotpori» compofitum fe pr^bet» 
gåra fig til wiane^f^In memoriam iibi re» 
voccure. gåcd (ig up^ Sele gerere» Ww 
ttpfora (1$. 
Item: 5ii-« af, conC SjfJtit 5ir» oif ^ 
v/Ve 2tnf5ta. S^xa bixt^ Mö- deferre. 
5*r« fram^ Proferre, ex; gr. gJta fraiir 
haitt, Numimn proferre. jllher^ ex. gr, 

gora fram toiforea på vtitt^ indicfm ho* 
rologii promovere. gjra ffOat b< fafet 
man onotla^it, Rea tradltas ad dcftinanxm 
locum perducere, conf. Jtomfåta. 5år« 
ttt^ Inducere. Introducere, alias JnfiJta. 
Sixa met> fig^ Sccum ftrre vel ducerc. 
conf. UTebfdra. gixa pi. In vcI foper 
fcne ftu docere, conf. pSféra. giva tiC, 
Adducere. Adferre. ^httr. gåra til btHf 
In codicem. rtferre. $^ra op, SurÄn 
?el in altumdncere, conUltp^r^ Ad ar. 

SM 89» Wf få muff Mumm exihnere. Mra 
tt åp, vide Upflra fig. 5&ra «t^ Educe- 
fe« Forflt diKcre, ^ner. gdra ttt tOOror, 5erl> I4P Mercet ^portare^ ^X^ «t RJ^MI ^ All- 
ntfira. ^utiii diiMunttrc* X f» V^\§ conf» Sbx€tdtt, v. 4. CbntcfiitQt. Dedignoli». 
^iradfia/ r* a. i, Conreiiuiere. jfivocf» 

tc^^ P. p. - 

Soxaéitatt, M. 2. Contnntor. 

gitc^tliq, ADj. CohtetnBendns. Mvtrhialhir. 
S^t€tatli^t, Modo io contemtum, j^riicCt^ 
Hgfti^ -A/p. Idem. 

5él:af{Ie^a^ v. a. i. conf: Tlifbltct. Part. 
5itaff^f^<^^. /#/irfr, tx. gr. ©am imrl* 
laa Dem f($raf|?cba6t Jr/ From inter iliof 
fincjtumi d9 pa6i9 intfr fctdifåtot» 

$it4HliU^ v. A, 4. CeniTa ^adam mipelle- 
re. Pr. gétflnlÄtcf. /jp/ gifaiilit. /V: 
gåranlÄltl. 5*tönUlteti^ p. p. Dtf. \f 
Plnr. 5jranl2tne, ex. gr. SctTu l^ftr for^ 
otiMtit mig, «t gira annoriittiDa/ Hoc ad 

fflciendiiin aliter ftie impulit, J^aM tal fltO' 

U (^r Alltäta, at en 4nbriiis ^cr, Sermo 
ejus in caufla tfle poctric , ut qttsdain 
fiac romaiia. 

5iran(lalta^ conf. fimpL Xnftalt*. 

SbtathttA , T. Air I* to ufiim fabricare tel 
formare r ^^ mänrU rmdimm 9 «jr. gr, 
auri , ärgenn, firUir &c. S^tatbf» 
ta^^ p* p. i^tatbti» ^, Råcipr, Labov» 
fe enarrare» 

3&vatt, u. 2- förfor vexiUi ptdelt C!|jF#fa« 
rius inferiwii 9rdinis. 

5érarsa^ v. a. f . Offendere^ Vcandalo alK- 
cere. 5^targa^, p.p. ^varga ftg^ Ira 
commoveri , ex. gr. Jim fdrOTgate ^0 ff^ 
ll^fT Mt talf Tno in iram commotns Aiit 
fermone» Aiim^ gjrarga fl0 iftorr ttSlOt/ 
Ob altquam rem icandala aifici. ^itargna* 
Paffivnm. isåmz DéH^ntntialiitr. Shx^X» 
gae; Irafci, ex. gr.^ ftårat|ll« ^t åi»t, 
Ali<]ua re in itam cpmmorert, 

55rarge(fi^ m. 3. OflFenfio. Scandalum, Hincx 
f^rargd^* \i\Vt^; Npwfji,. ^sai triMUir^ 
ei , ^«i a/]0/ jaeUi •ffindiu 

JÅrarglig » ai>j. Q«i iidle offendit vel fcan*^ 
dalo efficir. Mnwhiahter^ ^ratgttgt^ Mg- 
da i&xSom (ta foadalolor Jdt <A, cosj. Ut. Qpd , ex. gr. J^ går 
feeti fir at Timim4 njnrart/ Ut propiua 
accedat, id facit, ^oii talat fl/ fdr ot 
Ufe fVia< Motftigi Ita loquitur, qud 
particeps effe non ?idcatiir. ^W tt^Rtat 

Hop Ungt; flt 4it tDiuBa fm inftaar^n 

Uxi% exipeaamiUy duminodo voti cooi^o« 

tea fiflinuf* 
Shtbatit, Iff, vifK $hxhin^(t. 
Sitbanna, t. a. i* Maltdkere. Diru jnpre* 

cari. Shxb^nna^, p. p. ^tbanna jlg^ 

R§cipr^ Dtris ie devavtre. 
Sixbanntl^t, m. 3.* Maledi£^io. Exfecratio» 
Shxb<LXma (Tg^ r. n. l. Ämpr. Mifererit 

e». gr. ' ®U© fil f arntf jt(| ; Mifercarur 

D£us. ^aR firf^arinar fg éftMr aéOlibatir 

tf/ Affiiélorum tnifeiefcit. SuiftMfivK S^^^ 

SMaxtmlft, m» 3. Mi(«ratio« 

Sixbxi}&U, K 4. Exceptio. Conditio, ei^. gr. 
Det ran ffe meb rOrr utan iixitUfl, M 
cura vel nne exceptfone fieri poteft. i0as 
gjorbe tnfft ^ixit^åU, Nullam adjecic 
condittonem. 

Sitbtf}iUa (Tg^ r. k. 4. Refctwe Hhi.* C/. 
^SUir, ex. gr. ^ati fBtte^öll fifl ^n fi!tff * 
lus fibi refervffvit fuaw. J^an 6ar fÄrbe*^ 
I^Oit pg, at rt tafa, tcguenai fibi pdtc- 
Hfttem referrarif. JDtt firOC^ålftf itfg mig 
«f big; Id å te cpveo. ^^tbe^SUen^ Ihf. 
V Plur. fiétbc^illne. r. p. AdjtahK 5w 
be^SHeti^ Anioii tt^néiot^ Caotnt. 

^irbeittcttyp PAKT.. Difi. SitbxméUt, Suprc 
dr^^tis. Antea eommemorarus. 

5^rb€titba^ PAXT« Dif. tonf. ^érbcoielte* 

Shtbtxt^^tl^t ^ M. 3. Pritpflratuy, c/rca ea qua 
énimi fuut » conf. Sbcvt^elfe. ^ere^niflg* 
Miur. ^Merfter(c'f »ägo» 6of/ In li- 
bro prsAinen# 

5^tbt^ ADV. Pr:rter, ex, er. ©o fårbif Pne- 
terire;, ®lJm ftet fom ar fJrStf Prfltterito. 
rum oblivifcQre. SRcfa fSrM (laBeil/ Urbein 
prartervehL Nota. yoc^hulu ytétfxum tjus* 
dem tfl fgDificationh ^ cx^ gr. %hh\^^{M^ ' 
%tf Pfsrerfluena, &c. 

5irbib4^ v* i^. i. Manen Jo exfpefiare^ 

&hxbi%li, v. A. anom; trmtrirt^ Cf. IffSr «5o mf> 3h tolax i f9rUg2eBte jm b<tt U^tf^t 

Illiut Fci obker ineiidonefn facio. j^tbi« 
gSngcn^ D#/: & F/«r, SirbieSisgne^ p. p. 
j4lit4r, ex, gr. {Mm |r ffta |lr]&jj}£ii0cn, 
Scpios promotimie pofihabkui. 

Sivbinba, v. a. 4. Obligare. Cf. Tiinha. 
Si^bnnten, p. p, qonf. imfrM fuo hco^ 

^ ex. gr. gdr&inba en ttl nS^ot, Ad quid 
•liquem obiigtfjw. ^an (iJrbttn& |>ortora bar* 
tncbf 4tt ticAa^fig; £0 iUum ad oftim dfi- 
viiiaum Xi^debat. i^/icrr. gitbklDa Cl {it i 
Vulnos 'Obligare. 5^vi><^><^<^ HS* R^ipr^. 

VL gr. ^AR ^af fJrJ^unDtt |s at UM^ 

Ad folvendum fefe oblieavit« Aliter^ ex. 

gr. SSrbitiba (ig tn loan/ Amicum iihi 
jungere. ^aft firbanb ftg mcift ^oftpoi^ lUi 

Te adjunxic 

SivhinMSé^ m. 3. Oblig^tio, «x. gr. ^n 
%at infSbt btn fithinMUu, iHa eum cenet 
obli^tio. 3aj} fi& t ^rbinbcljc j^oi Jbig/ 
Tibi fum devin£his. 

5dr bindning ^ m. 2* AOus quo ^uid ligt- 
fnine teginir » sirm^ .cbirttrf. ex. gr. Jpan 
bbibt unbct firbinbnin^cn^ Ourance adu 
ligatfonia obiit« Inm : lagtram ipfum a chi» 
éSxfp faftanif tx. gr. ||9tbinbniR«tn gtcF 
Hp, lAgatum folvebamr^ 

Siibifitat, fart. Dr. cx.gr. ^Irbiftrabe 
tibet f Tempora renim con&fione turbida. 

5^rbi(lting^ m. s* Confuiio, ex. gr. tunq^i 
må\i fdrbMring/ Confufio Imguaruro. S^t 

* Tcrna€ fkotfirins/ Retaip confttfio. 

5^^bittT4, v, A. I. In irara exacerbare.' '$^tt 
bitttab^ p. p. 

^itbittriltg^ M« 2. Exäcerbatto in iram. 

56rbjobft / v. A. 4. Vctare. Probibete. C;. 
25|ttba. ^irbttben^ p. p. Def. V Pknr. 
^irbnbne^ ex. gr. , ^an bar firkiMt aD 
tilfirfd , Comméfttum proihibuit. SD^on \it* 
bdb bonom Ot tala / Loaol el kiterdiavm 

fttit. ^an fSrbjnber at någon mit 4!rifiRKi / 

Aliqupm fotbefe vetat, fjårbttbnc tparoff 
Mcrccs ptohibir». SRan fHit cfttr *«, fom 
ts firbttbet/ ^kimur in vetitum. 

jitbtanbii^ y« a. i. Untun pro aicero inifce« 
re. Mifceodcv errarc , conf. 3>Ianb0.* J^hx* 
blattbab, p. p. 

S^cblef^ ^Itf.Mrh. ^hthixfwu S^hUfiMt, ^. H^ JU Peraitmfe. C). 9&Gf 
wa,^tsi. gr. Stt ffrblcf i .{amma flicTr 
.Omnia in eodem ftara permanlerant. ^ag 

fkbliftoec (2 l4o(K jag Icftoerf Quotd vt. 

xero, penatneo. , 5&tbtifs»eat/.Df/.V J^^* 

5itb(ifne, p. p. 
jS&rbUnba^ v» a. i» Occscare. 5^^bliiu 
' bab^ p. P.' 
^orblommera , r. a, 1. Tlguris & flofcuHt 

ornare, dt firmfit vt/ fcriptit. 5&rbloiiu 

tttecab, p. p. Aivtriialhtr. ^htbicmmti 

tctbtVM, Methaphoricé. . Ailegorici 
5itb(^ttba, v. A. r. ObfuTcare» v. Gtrm.Dr. 

dt animo. ^^^bUtlbab^p. p* 
Shxbot^a , y. ,a« i» OccoUare. 5irbor> 

sab, p. p. 
^orbrttttia^ v. m. 4. ' Conflagrare. Penitus 

i:oinhuri. C;. Jbriitita^ v» ec. jconf. Xipé 

bttntta. 
^irbvttFa, v, a. i. Ufa confamere. ^dr# 

1>tttFab^ j>. p. 
5itbnaPtiing^ h. X Afihit» quo qxui xiTu 

qniid confumtt. 
5itbt)^Ua, v. A. I. Intertorbare. S^xhtyb 

iab, p. p. conf. 5&twilbi. 
^dtbtfaelfe^ u. 3. Interturbatio, con£ 5i(« 

wiOelfc. 
^irbtftd flg^ Y« M. 4. Delfnquere. </« 

33tpta^ ex. %f. ^M fSririt ^ emot (a* 
• gen, In legeta peocflbat. ^n bat fSrbtU* 

ut ^9 emot bibob lodnfkipen forbrari Con- 
tra id, €^oå poftulat amicicia, deliquir. 

; AHitr. girbv^ta Itf e^ tgCBbom# con& 

^ittvetfa» 
5irbtvte(fb^ «; 3* DdiAam. 
ShtbxltCL^ v. A. r. Contufione vel qnaffatlone 

conterere. ^bxhxlXat), p. p. 
S^ththma, v. a. a> fixnrece. femcua con- 

bnrere. 53rbr4nb^ p. p. 
Shtbxitnnxn%, VL. 2. Adnftio. 
5Ärbr*t^ Ipf vtfb. S^^^ytå. 
. S^tbM » . N; 4. Intei dUhuQj Imerdi6lio. $ir« 

bnb4 brott I Crtm^ni vicUti interdi£ii regu. 
9&tbttbeii^ p. p. vcrh $^xbiuta. 
9&tbunb ^ N. 4. Fedus. Paf^uin , ex. gr. 

%x&t>a i fdrbunb, W 3ogä f6rboBb, Fes 

dua inire. ^åiia firbunb f I (edua tenere. 

SSrQta* fitblinb/ Foedpa fcangerej conC 
, S^x^xat, SMuntm, Dff. V Ptur. Sivhutsibnt, p, v. 
. totti)CII ; Lifmiine te6!us vel flri£(a$ » chirurg. 

Mter. girbflntcn mf^ nJ^Dn tUxx m<b nS^ 

0Of/ Alkrcu vel eiicai rei jun(!uf« 
Shxbxin^^btyUxt , m. 2. Fiedifragus* 

5^i^f>f98^, v. A. 2. Dr. S6r(90fla <t^<|»9f 
Navem refircierrdQ ftruäuix quid addere 
Tel inmi^e» 5étb^09^ p. p. Shxhy^^a 
(ig , Sieipr^ Perperam rel xnalo ordine ffdi- 
ficare. eliter. %M9^qa fifl, Facultatuin nfc> 
minm in ^iffctii exflmendit confamere. 

Sitbyta, v. a. jf. Murare. 55ti>)^tt^ p. p. 
ex* gi^. Skt fifta ran flr(pea< (it gpht, 
Malom m bontrni mntari poteft* ^aui tiU 
fiånb iitii^M (ig fliarf / Condido rtl (lama 
iWijM citd ft niutabat. Sitbyta fFg, Reeipr. 
Perperam vel iffConTalr^ rem onam cmi> il« 
fer« permutere. Mmando etrare. 

Sitbåva iiq;, r^ n. 4» Nimi» fr oneie por- 
tandb enttvlire. Q. Tbåcåi 

Sitbittta^ r. A. fi Mdii^ vel perfeaiaa 
reddere. 5&tbAltTttb, p. p. conf. Ibittta, 
ex. gr. ffirbihtr^l in mk^in, Macbinanr 
reddere perfeaiorem. RirbXftra Cll BofI 
Bplad^f Edidonem libri eittendatMreii* Ikere,- 

Sivbitttbiq,, M. a. Mefioratioc FmendatiO|. 
«. gfr. IJi^^ttting of e(fDr pi lÄn^ff / Re« 
ram foIi meliorado. Om Ui l^nbcr ^0> 
»Dm tit fJrBittrilHIr ^^ ^ ci idf enendado- 
nem cedir, conf. ]64ftr{tis: 

^irbA^^ /;/. vtrK S^xbxat>cu 

5*rb3gel^ m. 2. Amilerm. Dtf^ 5«rb«gfm. 

JirWn^ F. ^. Pro alio prccea , ex. gr. %l\' 
\a ftrSéK fBr n^Otmr Pro aliquo precibu» 
iotercedere: ($8rbdllfr i VfciMf Pro aliii 
prarcatibnef facr«r« 

Sdcbonfen, i«. 2>f/ conf Satte; 

5dr^el ^ It 2. Ptaerogadva. Udlitar, ex, gr. 
«Oati bifie^åflc» fig i fina firSdar/ Prseroga- 
tiva fcivare non neglfgrt» l^air ^ bSraf 
fårbet, Udfiitrem inde capit. Mttr^ ex. ge; 
(Dronneni tll<r (uiintnt fprbd t IttXt AxxettP- 

■ ramentum, vel ppnio rei AroiliarJt « marko* 

vel uxsfi fuperfthi ex indiyifo trlbuendtt. 
gixttla, v. A. r. Dirpertitt. Dividcre. Ql 
JDtto S^t^tU»^ vil SivttUr^ p. p; ex,, gr.. '^t^ rjf . JjJon lax ^xMt fn Bof I f^ra cftjjffel ^ U. ^ 

brnm in qnatuor capita dirpertiyir. (SnflOT 
(ing, fptn tcfe funnor fixMai, SimpHcia, 
quxdividi nequeont. ^/herv ex^gr. Gtvnb 
naVtn fixMax ^q} ReTofvirur tnmor. %iu 
bclanbr lltcbel/ Refnedfa folventta. 
Shbtladtis , ADji Prcroganv^m adferann, 
Unde lucrum quisr capirr , ^dvtrhialhtr^ ^ 
SixbxtaaUst, Modo in ndlhatem vel lu- 
cnmi« j^Uterf ex. gr. J^an tdltt fSrbrff 
OcRfgt om (onotltr I^e illo favemev hK 
CQCQ» ed» 

5^t^e^tlflt8:^ m. 9^ Divifibr eonC CcritOigv 

il^Ver. ex. gr. 0toBliiaftm< fitMttillgr 

Tomoris ibhido. 
5itbenfftitt , coNj. Idcfrco. Igfrnr^ Crgoft 
glftbewinb, M. Venttit maximé fecuiidarr 

ttrm. nåuf. 
$ix!bi^xa, v. A. f . Girandiiir fiic^r.. Hitu r . 

9[Srbi9ruig< 9ta</ ConfpiciHamr qocrobjefto * 

mint grandlorvr a/<*^ ^tftoffo|ri 
5fttbinp4 ftg^^ r. H. I. i^ecypr. Iir proiimr«* 

dum quafi fe dåre. Sefe obraerer ex. gr». 

Kfebtnpa fig i t\hbtt^ i fFslOV Miferiiar 

cre alianot ie obruere. S^xbyViVPib, p. p.. 

ex. gr* j^ fttfcr fä farbiusab i fanfar^ 

Adco cogTtadbnibo» demerfns' Kdé& 
5Ä^^of^^ADJ. Occuknr, conf.. 5iv^ilg9'«' 
5&tb^ffl, at. 2. Prapjudlcfum^ 
|*r^rög ^ N. 4. Paauui , ex. gr. grcM W» 
bX9i9f Paanra pfctt. /frm: ^htbtcti, Cbi- 
dicillar padi vel convendonis. Mitty ex.. 

g, ^ag BrDrr btg, ar (afbo: firtoag metr ^ 
)«nt# Te rogo, ut iftia iuperfedeas» jDdT 

m^rMnNi fdrbro» me» |aR<'(n»ag9ctcr^ ^ 

IHibs tolerare débes infirmittrer.. 
5&vbK4ga^ v. A. 4. Tolerare. C;, /fctagor^. 
ex. gr. ^dii' rair tcFe fSrbroso^ rucfren af 
ben trfCll/ lAiu» berbc odorem tolerare ne* 

quh; S>ir ix et ottbrr foiii tn jfff f6rirw 

aag; Malum iihid tolerandnm ed.. 
fÄbrtfWÄ, v. A, 4. Abigere. Depcllcre.. C/J. 

äDrifwö-, ex. gr. pan fiJrbref Hcaörn ur 
fiaa firbffdt/ £ Ibcis boftem* opportunis de* 

pulit. ^Jrbriripa flugor, råttor/ Mufcasy 

mures, abigete. jlliter^tx, gr. J^ÄrtriflDC 
tiben/. Tempos fallere, gjrbrifltaa fofltrf r 
Abornim procurere. S^x^x^mtt^ tkf^^ 
tlur^ jitöcifitr^ p. Pr ^^ 

54or 15» &Xk gx. p. ^an iar fdfe f Jrtrijlftt jia # « 
gj Ianflr</ Uluriiu progredl oon aufiis tit, 

5St&rog, Iff.ytrh. ÄirbM^a. 
^ärtroppat/ P/»r, ,Sti!lkiflu priini, i« J*- 

flMatiwt vini combufii. 
ShvtivinU, v. A. 3. Pcnirus knmergm vel 
inundare. Shv^våntt, p.p. OK.gr. @UO 
fomäofte »erU»cB i fpaftaflobfu, DEus 
mundum diluvio ianndavic gorfttaafa pg 
i laflcr/ Vitiis fe immergcre. 
Sitbt6ia, r. ». 2. Commocaru Q. IE>t6te, 
«K. gr. JSm(a lam tu fiaDen ix^ f3ri>r^0t 
De mXf In urbem venieus ibi coiDino. 
racuB cft. 
^Mt&fa, ▼. A. I. Duplicare. 5itt>ttMa^, 
p, p. Aliter, «• gr. Wrtutla jtn flit, 
lodaflriatB (iciMre. )SR<D fi^rbttUaD^ fr«fCCf# 
t ExM^s viribiu. 
5irt>«ban3, m. a. DupUcatio. 
Sbitntteia^ v. A. u ObfitTctre. 5&tttttt((ab^ . 

p. p. conf. 5ii^*n^^^^* 
Sévbåcttis, AB|. v. Gfr». wdt SniStittCe. 
5dtbdmninS/ m. a. Aquia objeaa molet. 
^ivbArf ^ N. 4* Exidum. Pemieiea. De/ 5^^ 
X>åvfwet, ex. gr» £><( UtliXt NttMI Cil 
f3rt)M/ I<1 ^^ ^" exittum cedit. i4/iier, ex. 
gr. @cber« fdrbirf , Momm cocrapM. 
j&vb&tf!fg/ ADj. Exitjalis. Pemiciofiia. öw»-. 
pof. iatiM f^xtfitfHq, Toti coidani genti 
exttialis. jirtitflisett. ^dv. Exitialiier. 
IPernidoO* 
' 5ir^dirfw«/ ▼. A. t. Corrumpere. Di%erde- 
re. éitbivfwa'^ , p. p. ex. gr. ^^an flr^ 
DirfWar fig oéönDtaf Se tliiMque difper- 
dit. ©inet 0rö4Tf»a«i Vimmi corram. 
pitnr. (gtrbrnrfmaiK f^cr ^ tlDcr, Morea 
& tcmpöra corrupta. 
S^t^^fixxire^ M. a. Gormptor. Exitii aoftor. 
^orbilja, y. a. ^» Occultarc, C/, 9^&(|ft^ 
ex. gr. . ^Jtt férlDolfce fia t iufetr In do: 
^ mo fe occultabat, gfeDofia fin (I«lf ^ Me* 
quttiam occu1t«re ftlam. S^^^S^/ P* P* 
Occultatua, conf. 55t^o1^. 
Sivt)5ma , v. 4* 2. Condemnare , v. u. 
5Srs>émt)^ p. 1>. Mfolutk. S>e ftrfrftmbe 
la trcum aamiutfi. ^inr, ex. gn 3ag rott ((Fe f8rl)8ma l^ani «tBa<i Opn» iffiat 

rejkeré Hon pollhni. 

Ä^tDimOg^ ADJ. Damnanduf. \^ 

$irbomeIfe^ m. 3. Damnario. 

S4te, w. 4. Qualitas riaram ex^nmboa, i« 
ve^ram cura traliis 9 åiiäs ^f fire / vcl 
6la^fote^ ex. gr. 0oW fEcr riaft fJre, 
Vue nivibus conimods Tel fecuSé ^ail fotH 
%\i pd fÄKr Traha veaua huc edvenic. 

©ärorna flicfobe^ pS ftftfta ffc«/ Merccs 
mittebantur t cuin nives in Tiis deficere 
tnciperent. QliltTfSre / Vi« primt vkwt 

. nonnihil idonex. Comf^f. SRcl^f^re. C^ 
Xt M conf.- 

^btt, rUiEP. Ante. Pre* ex. gr^ ^ tu 
fjrcr ten dttbce tfm, Ante untu, alcer 
poft. «5< H f^tt, Fr« fo videre» Came 
fibi. Mnr^ ex. gr. ^n |<lt gOÖt- forc 
4t (nia/ Cum fadKtate loqninu. ^ng (rae 

«ntt fmt, ac figa min mening/ DiffidJiiu 

flneam proferw peffiim fentemiam. 
Kota. Pårticuk *^ fofl vrkå f^mhwr » 

fltft f*t«^ ac* ii fmi åh txmflis fuit 
kcis flinmt fånf. AlUt fréffigimr^ froiu 
in fiqutmrihmf, 

53rebebjate, m. 2. C^i Fo ^^'^ ptecntnr. 

jire&iU)/ r. 3» TTpus. Imago ia exemplum. 

$ivthiXoa^ v« A. I» Craefignrare, p. ic. S^ 
tebilb^b/ p* p» 

Sir^broflt^ p. p. verh. 5&rebtingft. 

S6xébtinQa, r. a. 3. Ir. In roedittm profer« 
re. Producere. Cf. Inringa, ex. ge 3ag 
fÄrebtagU mina fEllf Mea in medjum 

troferebam argumeota. ffag ^r fotU 
ragt ^onem ftfetti Kcm^iiii expofiu* s*« 
tebragt^ p» p. 

5&tebta^ v. a. amom. fixprobrarc Pr. 9$9« 
rebrär. J?/. gareSräbte. V 8&e5rfiMr 
conf. 5ÅrQ7Ua, ex. er» ^ag ^ar i tenna 
fafen intet at ffcebw mig, Hac in re ni- 
nil qnod mihi exprobrem, faabeo. jovti 
brSW^ p.p. 

$5vebtSe(fe^ h. i^ ExproWitio, conf. S^n 
tvitetfe. 

55rebuttn, p^ p. vtrh. ^htthit^ ♦ 

i^xthyq^a, v. a. 2. Amoliri, conf. Ibfgai^ S^vehib, w. 4»^ PrtMitmriiini. 

$i(tbib^, r. h. j. Prsnuntitre» j^ireBJU 

^<lb / p. p. % 

Sitebåtct, r. A. 4, Frctexmnr adfene» Ob- 
tendert. Q^ J5åta. S6vebuttn , p. p. 
Defi Ö* Plvr. S6vthutnt^ ex. gr. ^n 
fSrrftar (in Pfttnnig^ft/ Infddani obtendit 
faam. Jl>au ^at fårcburtt n^got annat; 
AHud in praetextam adtulit. SuhftantivK 
^htthiitan^t , ;Pr«textum, 

S&tebagtittgave^ m. 1. Padfccns, v. ee. 

^^re^ragit, v. a* 4. Reforre. Coram proferre. 
C;. l)r«ga^ ex, gr. ^an fårtbrofl fafca 
%9i Sotungen, in f8r Ritten/ Rem apud 
regem, coram jpdicio, proferebat« 

Item: 5^^^^t-a8<t, f.xferre, ex.gr. IDcn 
anDrc mctlfbbcn bir ide bcnna fore^rasat; 
Ifla non huic prxferenda methodus. 3ag 
tort intet ^miifen jag im! ben anOre fore^ 

tragO/ Uter prsferendus iit, nefcio. '^itu 
t)r«gctt. Df/. ö* Plur. Sitebtagne, p. p. 

Prolarus, vtl Prclamt. 

5&tebragntng^ m. 3. Cauflanun apud Re- 
gam , vel in CoUegiia publicis , relatio 
feu expoiitio. 

5irefallrt, r. a. 4. Accidere. Oecnrrere. C;. 
SMa, ex. gr. ^ngeii tina fSrcföO, jom 

l^an tcFe mirft/ Nil non obfervabat» ^ct 
fövcfaOct mig tinberligt/ Mirum id mihi 
occarrir. tSircfalianbe omfiinDigMcT; Ox* 
cumftantxac fuccarrcntc$. . 

jéregiftoa, v. a. 4. In cauflam adferre. 
Frctextum .adhibere. Cj. (Bifvo^t, ex. gr. 
J^an fitmf, at (att »ar {inf, Se srgro- 
tum elTe in caufTam vel in prstextum ad- 
ferebat. Suhfltmtivh jitegifivanbe ^ Cans- 
fa iida. Pra^extam. 

5dregS^ v.- n. anom. Pririrel Pr. S^regSr» 
Ivf. gJregitf. ?/• WrttfÄM, ex. gr. |)an 
foregicf onbre mcb exempel/ Aliis exemplo 
prxibat. ^^tegSenbe ^ r. a. . Pripcedei«. 
SitegStfgeri/ Dtf. ö* P/wr. ^itagSngne^ 
p. p. ex. gr. Utan f&regjingen ranfafning, 

Sinc inquifitione prcvia. gfter firegäaget 
fif^Sp/ Exainine prius inftituco. 
Sbxt^^wa, v. A. 2. Peragendum habere. 
C;. ^afto<i , ex. gr. S>c f&reMc t)cn fa« 
ffQ, lilaia Tub d^baacitQc rw hab^baot. SJ5te I5J 9}årtbeff« ffrlftabe<; Cum 1im agerentnr. 
$uhfiåntivé. ^ére^cfWatibe/ Agendum» ?ol 
qfuicqutd agitur* 

jdre^aOa ^ t. a. 4. Ad animum referre. An- 
te oculos pooere. Cj. ^äUa, conf. %ht» 
.f)i,Via, ex. gr. ^an fSrti^M ^onom, |uni 
iOa (an giort / PeiGmd ab eo a£lam , ad 
animmn ei referebat ^M lar fdre^2flit 
l^onom M br0tt/ Crimen ei ante oculos 
pofuir. 5^ref^SUanbe^ r. a« Subfigumé , vi' 
de 5&r|>2Uanbe. 

^&tel^ugf«ti^ p. Pranneditatio. Animua pr«- 
▼idus. 

S^xAMa, ▼. A. I. In medium rocare» e$ram 
. judicio. 5dteFanab^ p. p. 

5ireF«(la/ v. a. i. Objicererconf. 5érPa(lÄ^ 
ex. gr. £)e fArcfafiabe (onpnt/ at (an f3 
gjort/ Ita fa£lum ei objiciebant. $hx^fiu 
ftab, f. p. conf. 5itebti. 

^irePomma^ v. a. 4. Prxvenlre, conf. Bom> 
ma f«re, ex. gr. ©et 4r bittre ai f8re« 
fotnma/ in at ficefoinmaf # Melius eft 

prsrvenire , quam prseveniri. Miter , ex. gr. 

girefomma bet onba # Malö occurrere. Ati*. 

.ur t ex.gr. jDir forcfommo itftiOige fa# 

fer/ Res ib! varis in medidm profereban-* 

tur. IDct fdref om mia underligt/ Mlrum. 
id mihi vidtbatur. SoteFommanbe ^ ». a.' 
; joreFommen. Dtf. Ö* Flur. ^örcF^nM 
nt, p. p. 
5crc(igga^ ▼. a. 2. Pnrfinire. Prarftiraere, 
cönt É.4gga fére, klorum Part. P. 5irjp« 
lagb/ ex. gr. ^an fdrelabe bonom en tojif 

tlbf Certum ei teitipus przfinivic. ^an boe 
'toib n)ite fSrrlagt bonom at gdra bet/ ijli 
fub pcena pecuniår id prarfcrpur. 

5otelafa, v. a. 4. I^rjclegere, ^^ralifetl, p,p. 
'De/.ypiur. 5ÄreIafne.. 

S^tJflåfatt, ¥^/^. Pttclcaor^ • 

$dre(J0iitng^ H. a. Praeleaio. ., ^ 

^ivelipa^ v^ ^.4» Occurrere. Accidere, jspnf. 
JLipa fitz, ex. gr/ Aan uptecfnabt r élt 
(»ab fom forelopp I vunda.quc accidW 
runt , notabat. 2)3r (ar ittgeil. (jng ifäxh 
.loirbigt fårelupit/ Nihilfibi notam digtium'- 
occurrit. ^itrelupeil* De//^ Ptftr, $ivt^ ' 
lupne, p. p. 

SitMpaxt, H. Z* Frccorfor»^ . 154 S^ce $itttyfa, t. A. 3. Pntluccre. Sit^^f(t, p. p. 
* tx. gr. gérciyfd aii(te i 90K serningari 

Bon» operibut aliis pnelucere. 
S^umil, M..4.'0b|eäuiQ. Qpod cai pro* 

pofitum. 
SSttmilninq, m. s. v« u: conf. jijrebitb* 
5^tena/ t« a. i. Unire* Jongere, ex. gr» 

gftrena en fal meb ett annan, Rem onam 
alteri jongere. SDc funna Mc 0rcna<# 
tfociari ueqaeunt. Almr. er. gr./ JDc fun# 
na ttfe f}tena<i Conciliari nequeunt. jér# 
titat, p. p. A/f af 5irefit, ex. gr. Se 

^ f5ren(e flJtcDerlJnbernai Belgium fcederarum.' 

Shttna fig , Ricifr. ex. gr. SDf ^ftoi 
fhenat |ttf Se mutttft conjunxemnr. JStfi- 
f#r. Z>e iKiftoa fSrenat fig, Condliad funt. 
iDe (aftoa förenat |t| om faten # lUt in re 

inter eoa conventum. 
ShxtnknC^p YART. Dif. %hxtninAt, Antat 

nomioattts. Supra didul. 
5iteitui8, M, 2. Unio » .ex. gr. ^krfonlfg fSre^ 

ning I Unio perTondia. fira/; Alhfr^ ex. gr. 

S>e ^aftoa ingjut en förening om ben fafen/ 

illa de re coDventionem iniverunt. 
S^refato, m. 3. Propofitom, conf. UpfSt. 
^irefatt, p. p. vith. 5Åre(2tta. Ipf. S^ 

refatte. 
S^tifé^ v» A. AKOM» Providendo parare vel 

inftmere. Pr. gérefer. W 8*ref«g. Py5 

8lrefcbt, eonf. S^tfe, ex. gr. jj^an f}re# 
g armeen meb aOa (e^off Exercimi 

•mnia» quibut opua fult, paravit» %6Hit 
«2gon meb fnOmoge , Ag^ndi poceftate ali- 
ouem inllraere. 3fi(tg $ar fJrefeDt mig WCb 
flera ffal emot (onom p Pluribns me contra 
ffium argumemifi inftruxi. 5^vefebb/ p*. p. 
«on£ S^tfebb. Aiinr. ex.gr. X>Ottreil 
Ir ftrefebbi Filk nupta cft. Itemi ^refe^ 
Prdpvidere» mUss. @e f&tul 

5iteflf|ttta, T. A. 4* . Prsnumerarev conf. 
6F|ttta fire. Harttm P^rr. P. $5veflttA 
Um De/, ö^ P/«r. $&teffutne, conf* 
^ivffjnta^ ex. gr. ({n annan |ar f$re< 
frntit tinningar båxUl, Alius in id pecu- 
viiam prftnumeravit. 

5iteftHfi^ t. 3. PKrfcriprnm, eonf. S^xb 
flWfi, ex. gr. efter iam* Wreffriff, 

iuxta prrfcriprom legii. AUutr. 5*re|f rift^ 
•icene commeiifiatitift» $ixtitrifwå, T. A. 4. PrcTcribere. O. 6frifi 
r»a, conf. 54tfh:tft»Ä^ e^ ge i{wtt fftre* 
ITrrf et ^temebel; Remédiunri prxrcripfit. 
ydan (ar fArefErtfioit Iftonom i»t(a lagar # 
Certas ei pr«rcrip(it legea» ^^teiltif^fl» 
Dif. V Ptur. $6vtfhlfnt, p. p. 

Sixtffuxin, p. p. verb. &Hta f<&re« 

jireftuten^ p. p. con€ vtrb. S^refFittla. 

^^reflageii, p. p. conf. verb. jfdtefla. 

SixtM, v« A. ANOM. Froponere. C;. 0(2^ ex. 

!^r. ^an fircftog (onom ot dfrt |^ bet 
ittttf Eo faciendum modo ipii propofuic 
Aliter. %ixt^i nåqm til en tjenft/ Ad 
munua obttnendum fcripto aliouem exhi- 
bcre. SÅreftogen. Dtf. if Flur. Shtti 
ftogite # P; p. 

Sixtfpi, v. A.AMOM. PrapTagire. Q. ©pS^ 
«/ra/. 6pS f5tut. S^refpSbb, p. p. 

5ite(p<lnb, PAXT* PraejanSni. Jvgatiia» Dr. 
Jff tquit ad currnm. Pr§virbhlittr. T^t tx 
iDa fSrefpitnbti Malé rea agirar. 

éixtfpvit, vidi 5it(pt2P. 

Sixt^xitaxt, M. 3. CaulEdiciii. Advocatoi» 

^ire(}ftfivd, ▼. A. r. conf. €Stafu>a fixt* 
Sitefiafvoåb , p. p. 

5^te(lS, v. A. ANOM. Admini(bare. Pr«efle, 
Pr. girejWr. tpf. g6re|lob. Pf. g4re* 
fiitU 5*«^e(l8bb^ p. p. conf. Bti fdre, 
ex. gr. ^ fom todi firefiJr fttt jmbtte, 
Qui mnnere ritd fungitor* ^on fircflol^ 
l^ela M^äUntngen f Totam adminiftrabal 
rem familiarem. ^an )af fSrr^it^t n>effet# 
Inftirato operi prsfoit. ^iteflSmbf/ b. a. 
Adminillrans. Alittr. ^^e|låeiibe^ Snpra 
•llanis, im/eripih. 

Item: S^Xtfiå, ex. gr. ^nom fittflob nSi 
got Wbtf Malam ei knminebar. ^toah of 
fittHitf Quod nobia fato acceffi^it. S^xt» 
flSenbe , p. p. Imminens. 

54te(länbare^ m. 2. Adminiftrator. Qui rei 
ciiidam prateft. SÖM fJrfftänbore/ Acmi- 
sniftrator rcgnk ÄprfoforcflÄnbarer Qui re- 
rnm ad templum coram gerunr. 

SitéflåUa, v. a. a. Reprrfentave. JSrcftilb, 
p. p. ex. gr. €t fjnbebnb, jom féxv 
fiåitx Sfonungent yerfbn, Leg«ras perfo^ 
tiam Regis reqrxfentans. Q[ire(lMa n^got 
på (j^eatreni in tbeatro quid reprcrfentare. ro iOa btt ttnflat/ Quam indecoium id» 
ad anidiuin ei referebcm, ^^^i^^ll^^ ft0# 
Recipr. ex. ge. 3ap Fan i(fe f&rf|Uaa 
Iflig # (d {å atf U ita efle coiictpere ne- 
queo. Säg fircftJIbe mig benna faferi l^ctt 
annOrfcDeJ/ Rem aiiter menre concepK 
SittRåUnins, m. 2. Reprirrentario, ex, gr. 
SorcflSDstng pä t^fatren, In theatio re- 
pra^rentfltio. jiltter, ex.gr. gafl |)ar fljort 

lonom fircfiJOning/ at bdrittcD afflä^ Eum 
ot delifteret. admonui. $D^an (Fall om frcilf 
M faten göra fåFcftdflningar toib i^oftoct/ 
HftC de re ad aulam proponenda, - 

Shttfiob,'Ipf.virt. 5ire|l5, 

Sbvtiyn, F. 3. Qttodvit in exemplar » conf. 
eftttfyn. 

S^vefia, tff. verb. S^refe. 

55re(3^a, v. a. !♦ Didare* ^^^F^S^/ P* R 
C;. e4e<^/ ex. gr. J^Hm ffref fom fcca-" 
anbre forcfabci Uc alter diaabat, fen- 
pfir. Alifer^ ex. gr. ^5 fittfagbail 
bag/ Condiao die. ^/iV#r. SM^Sb/ An* . 
taa di^tts^ 

Sitzfitta, T* A* 3. Prcponcre. Pnefcribere. 
^Årefatt^ p. p. conf. &itta fivt, ex. gr* 
^an fdrcfatte (enom ttoä K>i(for/ Binae ei 
proponebat condiriones* gircfitta cn njgot 
at gdrai Alicai faciendum quid prcfcri* 
bere. Sårcfltta ftg O^gOt/ Sibi quid pro^ 
ponere, 

5&tetaga > v. a. 4. Sufcipcre, AflTumere. C/. 
Caga^ conf. S^ttaga, ex. gr. J^an fére# 
toa ftg bet arDCtet Opas illud Tafcipiebat. 
tRiiitn iax firctagit fafcn, Rei nunc in 
foro a£^io. ^^tetaga flg^ Recipr. aliat. 
%Ci%o, (Ig f&re , In le fiirdpere. S^tttcu 
ganbe, r* a. SuhftautivK Sufceptam qaod- 
tia. S^retagen, Dtf. V tlur. ^hxu 
tagm, p. p. 

5iretal, m. 4. Prarfatio, eonC 5^^At 

^hxtU / T» A, AKOM. In medium proferreu 
Proponere Pr. gitelcr. Ipf.^ Sérctebb6 

Pf. 8*rcfebe. 5*tetfbb, ex. gr. ^on fl# 

rctcbbf fi^^ bftOfi. Probariones aflferebar. 
^ab omflSnbig^ccrr ^g firetC/ Qucnam fe 
AfFerant circQm(lanti«« 55tf »5J Sittttåbå, T. N. X Coram aecedere. v.jnr. 
AhtiTy ex. gr. ^att fårfttäbbc (ODOm 
t imbctft; lilum in munere antecefTit. </fli. 
'«r.\ Siretrjba cn fpfU/.viVf S^rtrdba» 

j&rettibar^^ %f« 2. Anteceflbr. 

$6tetrdbe^ k. 4. Adin» vel acceflus, ra- 
ram eonfi^k vel per/ond' fuUica b cont 
5*rtta^e. 

5&ten>etta^ ▼. k. 3. Comparatum eflfe. Pe- 
ragti ex. gr. ^ru mcb bcii fofcn fixo 
»etter, Jr o§ obekant; Quomodo ifta cum 
re comparapm iit , .ignoramua. . &Ut% 

b4rmeb m& fdremetta) Qua demum racio'- 

ne id agatur. 
S&ttwifla^ v. v. i^ v. pUb. Dr. ex. gr» 

•S^wab fom firctoilfar, Quccanque ocour* 

runt vel ad manus funr. 
S^ttwita, viJi jirtuito* 
^éretvänba ^ y, a. a. In canl&m yel prartex- 

tum adferre. 
Sixepoinbnini , u. a. Canlfii RQtu Vtz* 

textum* 
S^xfatl, N. 4. In deteriorem fta^pi abjefiio. 

Ruina. Ca//. Decadeoce, ex. gr. SRcItgiOllCR 

l^ar xitat i fitfaO , Religio labefaäa eft» 
Itemt SivfoH^ Canfla opiiffionia vel iik^pedi- 

mentii ex. gr. {>afl»a lag« fSrfaH/ Legi- 

timam omimonis vel impedimenti cauflam . 

haberc» Legitima prarpediri. 
SixfaUa, v. N<rA. Prolabl. C;. S^^^^* ex.gr, 

^n firflD tfrJn ben ma laficn t ben an» 

bra; Ab uno vicio in aliud prolapfut e(r. 

%ixfafl^ i on2b/ Gratiam alicujut amittere. 

jttitir^ ex. gr. ^an litet girben fSrfaBo. 

Pr«dii culturom negligit. ©et fitfallcr af 
H ficlf^ Id feipfiim deftruic 
Item: S&x^Ma, ex. gr.* SD^tttmisnc wy 
faller/ Mempria me deficit. Jl>wm (at ^R 
firfafltt, fcban {ag fibfi fig Iftonom! Quaiti 
marcoit, poftqnam illum videram! S^v» 
^Hxn, p. p. Or/: ET P/nr. ^ivfaUne, 
Frolapfua.^ i*/mr, ex. gr. <Se fitfallen 
Ilt| Marodam pre fe#ierre (peciem, St ' 
firfoSft ^,,iEdea ruinofa. Gn fftfaOen 
IOCJKI, Aflignatio éambialif, cujua tempua 
folntionia prcterlapfmn. jfltter^ ex. gr, 
^an 4r férfanm til frtgKienfl^ Miilric fe 
tradere jurc adftridus eft. 2>c 4ro flrfal^ 
nc til fhrnffi P«iur obooxii funr. i *5Ö Serf Sitfäaaie, AJJiSivK CåXxOk omifliqnif td 

tmpcdiinenri experf» 
.flirfaOe^ag^ m. %. Debiti folvendi dieti 
' alias j^faOeri^. 
5&tfaUna^ v. H» f. Dcflorerecre. Contabe- 

fcerc. 5irfaana^/. p. p. 
55tfalflfa^ v. A. I. Adultcrare. Sivfah 

ita^ , p. p. 
54tfaWare, bi. a/ Ffllfdrint. 
^^rfalfEnitt^^ m* x Adns, quo adolccrinuni 

quid reddicur, 
S^vfata, v. N. A. Expcriri. C/, ^atd^ ex. 

gr. 3ag totO férfara^ om iå i ränning ar, 

Nuin verum iit, experiri volo, ^att |>ar 

rcOan i fin nnsD^m nog férfnrie^ Adhuc 
juvems fiic eft experttu , conf, Kvfava. - 
Item : Sitfata , ex. gr: ^att fan Hmtb 
fixfata efter floMpcff/ De hoc pro lubitu 
€1 diTnonendi faenltfli. gårfnra laflligen 
tneb liogani Ad prcfcripmm juris cum ali- 

8U0 igere. {Kan b Jr icfe fftrfara fi btt 
rdnflafie mrb (onDin. Haud fererius iUe 
traaand^ eft. jliiur, ex. gr. ^<in fiu 

J)r ^ai« C0Obe(ar / Bona ejus prodegit. 
uhflantivh ShtfaxanU, Agendi modus, 
tit. gr« et f<Mnt fdrfararfbe Jr olan^ 
ligt, Ide agendi modus illegttiiniis. S^u 
faras / Depornntialiser^ ex. gr« Sgen« 

tornen fUrfarei nf ^nonii Bona ab iUo 

cjifperdnnnir. 
fl^rfaren^ Mi$aM. Expertua. Dif. ö* 

Flm\ aitfÄtne. Ce»/)©/ 5irfi^rfiore^ 

conf. fttfaten. 
5irfarenl^t^ ?. 3. Experientii, conf. Cci 

farandet 
jirfatta^ v. a. r. Condnnare; ConCrribere, 

«x. gr. ^on Bar férfnttat et »eif , Opua 

conlcripiit. jorfattab^ p. p. 
Smartare , u. %. Scripti vet libri auSor. 
S^tici%tnxn%, m. a. Inflimtum , ex. gr. ?aj« 

S fattningar/ fom Idnta tti »et «nmAnmi 
flaf Inftitura facere, qa^e ad falutem con- 
ducunt pubHcami AlUn^ ««. gr- J^aA fjt' 
(fr ^ i firfattninfl ot fil cmM/sAd refi- 
ftendiim fe componic. 
5*rfltt8en, »art. Dr/. ir P/^r. ^drffttgtte. 
•X. gr. en fSrdnten ftila, Globulut, qui 
poft explofionem feriendi vim amifit. et »r* 
flttget pr0# Diäum iQCottfoUi eauOum, l^rf ^drfCnfen, »akt. Dtf. V Pftf*. S&rfhtt' 
m, ex. gr. Jiben Ir fSrflnten/ Tempua 
prflrtelapfum eft. i^tt forfltttnt Jret, An- 
no prxceritow « 

5irf08a, v. n. i. conf. /w^. ^cgo. 5ir# 
foga (tg. RfCfpr. Conferre fe qnd , ex. gr* 
pau fdrfogobe fi« D jrifran til flaben , Inde 
in urbem fe conferebat* ^aq n^ill nn fSff 
foga mtg til Den anDra DeTtn/ jam ad alte* 
ram me partem conferam. 

Sårfor ^ Ipfi verb. fiirföro. 

S^rfot^ra , vUe ]befot^ra. 

Sérfota, v. A. 1. Dr, ex. gr. S^rfofft 
(lollor 'eller (Irnmpor 1 Ocreis vel tibia. 
libus pedem novum anneäere. jérfof 
iat>, p. p. 

Sivfviita/\\A.u Recreare, Refoctllare. 5or# 
ftiiiat), p. p. conf. Upfvifta. 

^irfriftning^ m. ^ Recreatio^ RefocUtatio , 
ex. gr. Zaqa fig förfriffntng , Scfe recrea- 

re. ®o!baterna fingo firfrijfning , Milites 
commeata refeai funt. Aliiir^ ex. gr. en 

»rpcT »otten ttlfftrfrifrnin»/ Hauftus aqus 

retrigerans. « 

jÅvfrj^fa fig, v. n, 4. Rtcifr. Frigore con. 

fici. O*. 5r?r«* Par/. S^rfrufen. Df/ fif* 

Piur. jdrfttiftie. 
5^rfr2ga ffg^ v. k. r. Re^/pr. Interrogaodo 

cognitionem in re dubia libi parare. 
Sirfrlgatf , >. Interrogatio ad parandam fibi 

in re dubia cognitionem. 
SitfitiQ, N. 4. Detrimentum. Itfurpario in- 

jufta , ex gr. ©Jra ndgon färfSng 1 ^e*, 

näring; Ufurpatione injufla fe alendi mo- 

dum alicui pr«ripere. .g» annan til fjp 

flng^ In alrerins detrimemam. 
Sitfåäta, v. A, I. Defenfitare. Vindicare. 

Si>tfiatar>, p. p. ex. gr. 'gårf^cf ta fin 

mening ; Suam defenfitare fententiam. goP 
facfta fin r4t.t/ Jua fuwn vindicare. 
iSi^idtave , M. 2. Vindicator. Defenlot. 

«. gr. Den meningen^ fJrfirftarei iftiua 

opinionif deftnforea. 
Item : S^fidHaxe, Laiji(l« vicarmi, 
SirfaOer, Plur. Proavi. Majores, 

5^# S6vfitbi9<t, v. A, T. Conficcre, ex. gr. fHp 
' MrMM ^« mqn, Curnim conficcre. S^vt 
förMgat)^ p.p. 

5irfatHg, ADj. Tcrribilis. Sirfiriigen» Mv. 

Modo terribili, coiif. $a(tig. 
S*rféria, v. A. 2. Perfequi. Cj. ^hlta. 

Äirféfg^, p..p, 
Sörfofjöre, m. 2. Perrcciiror. ^ 

S^c.fi(je(fe^ M. 3. Perfecutio, 
SMiW/ //>/. vnb. 5érfa«<J. 
Sirfira, v. a. 2. Subornere. Seducere, 5*5t# 

fit^^ p. p. ex. gr. gjrféra C5 fil nagofi 
t In quid aliquem feducere, conf. ^itleöa. 

Shtibxa fig^ Äecipr, De improvifo & 

line caufft aggredi , ex. gr. ^m fårfåti 

l)e fig pä^dnonif lUnm innocentem hoiU- 

lirer aggreflfus ef)-. 
5itfirate^ m. a. SeduSor. Subornator. 
5irfir^cla, v. a. i, ObeOe. Damnum* in- 

ferre. SirfStbeJ^Ö^ p. p. 
5irfirelfe/ m, 3. Seduaio. 

5ir(^tcP. 5*i?8i*0. Ip/. conf. vnl, Si>x%h 

^irgSe» 
Sirgift, N. 4. Venenum. Virus. 
5érgtfta, v. a. j. Veneno imbuere. SJrgiff 

t«b/ p. p.^ 
5^tgiftig^ adj. Venenofus. Virulennis. 
5^tgifFtig^t^ f. 3. Venenofitas. Virulentku 
5<>tgtng08^ /;>/ conf. verb. 8^^%^^* 
Sirgjott)^ p, p. verh. ^irgAva. 
5itgl6mniÄ,.y. n. 2. Pcnitus oblirifd, conf, 

<5l6mntA. Six%lin(^, p. p. 
5itgrtpa (Ig^ v, h. 4. Agendis cufpam con^ 

trahere. C). <Bripa, ex. gr. ^m |)ar fér» 
• flfipit ftcj emot fin firniaa, Crnninofé ad- 

verfiis fuperiorein fe grflir^ S^^S^^P^^ SS PJ 

l^clir^a fafcr/ Jn facra pcccare. 
5<^t:pvtpe(re^ m. 3. A6io in offenfam, conf» 

»rott. 
5Åtgtt>li9, ADJ. RefpeQä ^icujus non ad- 

mittendas. Ciilpandus. # 

$bx%xytnma (Ig, v. w. i., Bxeipr. Iram exik 

fperare, v. ec. Sérgrpiititiaö , p. p» 
5érgubnitig/ m. 2. Apothcofis. 
^érg^aa^ v. a. 2. Inaurare. ^6rg)^a»^ p. p, 

froverbiaiiter, ex, gr. SOrgpOaJa faf/ 

Caoiläm fuctre fiiam. Sorg 157 

S^tqyUatr, M. 2. Inanrator epifex. 
Si^^yUnina, m. 2, Inanratio, ex. gr. Jbrt 

|!ebt)c4 forgyOaindcn, Inter aurum obdu- 
^ cendum id fiebat. Item--^ SitQyUnins, 

Aurum ipfutn aiicubi obdufium , ex. gr. . 

gårgpDnitlgCtl >at %&it afiV Aurum ob- 

du6lum decidir. 
Sixt^i, v. K. AKOM. Abire. Evanefcerd Pr. 
i ^itq&T. Ipf. J?9rijicf. P/. ^ixqåU, ex. gr. 

SDct forgar meb ti^en / . Cum tempore abit 

▼el evanefcit. Jujlen at Mfa Jar flibelcj 

forgä^t ^onant/ lilum deferuit legendi cuw 
pido. 5érg5 flg, Kfcipr. Incauté agere. 
Ulrra limices officii vel • decori progredi , 

ex. gr. , J^m lc\t firaäbt (ig i (itt tol, 

Incauctus fermopem protulit. Sr gitig fatt 
1< lott fdrq^ (ig i (in fp§Iä/ Avarus munere 
fflciié abutitur. 

S^tQ&nqen , part. Def. &r P/nr. IgJrgJng' 
nr, verb. %ivqi if gorgS^/ ex. gr. in» 
fien 4r l^ohom fihgSngen/ Cupido ei jam 
nulla. 3 férgängne »erfo/ ProximS pr«. 

terita hebdomade. Aliftr ^ e^. gr. J^CkXi tit 

firgSngen; interiit. (greppet ir firganget/ 

Feriit navis. 
56rg2ng0 luttgfru, f. Vfrgö in nuptiarum 

celebratione vel cpulo miniflra. 
Sorgår, Aiverblaimr. 3 firgSt/ Nudiof 

terrins. 
5&rga0, v. d. anom, Perirc, tx. gr. CFep' 

pet férgtcf*/ Periit nafis; ©e fJrgtega* 

i eMnDf/ Miferia interierunr. 

5org4ftuc*/ ADV. IncatTum, conf. ^^fifigfc 

5ivgangr!fe, ac. 3. Cadncitas. 

^^'orgattfjfig, adj. Fenbundos. Caducn^. 

^örtjangEig^et, f. 3. Caducira». Fugacitaa. 

^oig^Jm, ^•^•4- Oblivifci. Pr. gårgJfcf. 

*lpf. ffUrgot. r/ gjrgcltit, conf. (Bihmf 

ma. 56rga ten. Dr/: ö* P/«r. 5érgatne, 

p. p. Obliins. Adftdivi. S^xaittn , Im- 

memor, ex. gr. Sffiora fårgaten öf (in 

i»Ikff , Officii miroemor effe. Comptf. ^xft 
érgdtejT* 
5*tgiten^er, r. 3. Oblivio, conf. (B(3mfl(<i* 

jörg^t mig ej / t, Myofotis fcorpioi- ^ 

dea, plant. 
$hx%hma, ▼. A. 2. Abdere. Fenims abfcon. 

dere, conf./mf/. (ff6ma. ^^rgiro^^ p. p. 
tt3 / 55^ »55 S5td SitiitCt, T. A. «. Intcrficere; C/. Ä*ttf ; 
ex« gr. .(Hia fSrojiorbc ab IttKib forefom/ 

Qa^r occttirebant, . cunftt interfedc. J^aVi 

(at ffrsioYt ^onvm mel» ftrgtft, lUum ve- 
neno intereniit. lum: S^vg^va, Magica 
•rte cnrbare , iäias ^drtroKa. jirgota 
flq, Ricipr. Sefe interficere. ^/i^er. %iu 
fiöra pgi In opere falli. S^^Si^tb^ p. ?• 
^Proverbialiter , ex. gr. 3ag (fOr D^ft 
Jlr firg)ort)t| A malö genio turbatam 
eflc credo. 

54tg6wlfe^ »lA S*rg4rniitg. 

Siviitninq, M. a. Intetfeaio^ /ii»: Tui> 
batio, qu£ fitMnagicis arttbus» 

Sit^^U, v. A. I. Diifcrre. ^ir^atob^ p. p. 

S^x^atlb / F. Ordo lufionis proximé ali- 
quem pnrcedena. Alinr. l^bt ^^nX> , 
conf. 4>^nXx^ 

iix\)Wit>\a, n A. I. conf. 56t(aij<i^ 5ir# 
yttra. 

5irl>(^(la, v. N« f. PrcfeOinare. Inconfide- 
racé properare, ex« gr. gir^aflft fttt Oim 
Mme/ Frsmamruni ferre jadicinm* ^dr« 

> \)a^aX>, p. p. 5^tt>afla (Ig^ Äteipr. ex. 
gr. ^aa \^CiX f8rt>fljlat {19, Nimis prope* 

" ravir. ^n fir^a^r {tg i ^na omDpmcai 
Judicando' inconiideratius feftinar. 

5i9f>dt(tg^ ADj. 'Odiofus. 

^År^tltg^at^ f. 3. Odio digni qualitafl. 

^ir^etfa fig^^ v. n. 1. Reeipr, Nimium ai^ 
dore incitarU ^&t{>etfa^, p. p« 

5irbejp«^ Por^, $ixl)tpa^, v. Cnm, con£ 
5értroaa. 

Six})itipa^ v« A. 4. Ope vel aaxilio promo- 
vcrc, conf, fimpi ^jdpa^ ex, gr. ^nil' 
fir^iclpte j^onom blrtil/ Illi ad hoc confe^ 
quendum adjamento fuit. $ixfynlptn, p. p, 
Déf. V Plur. jir^ulpne* 

jirf>{nb€r^ v. 4, Impedimentuin. ftemora^^ 
conf. fimfl. i^Mbtt. 

5&ti>inbta . v. A, !• Incertdrbare. Impe^ 
dire; Sir^tn^va^ , p. p« conC fimfl 

Shx\^p9M, v. D. 1. Sperare. conf . Jim fL 

Sitl)0vpninq, m, 2. Spaa. conr. |^op|^. 

55rbuöy F. a. Prxpmium. 

SorI>ugg«, v. A. 4. Concsdem facere. Cfr £9 l^elt onnorlttnDai Longé aliter res Hk 
abet. ©Äf^m A far^Ber ffg til B, {i 
fiti&Utt c ftg til D» Ut A fefe habec ad B, ita C ad D. 

Six^iUcn^e , T. a, SubfiantfvK Modns ft ge- 
rendi. Adio, ex. gr, J^ani fixffSSiainU 
fan idt ntiådtat, Illlus fe gerendt mo« 
dus excufiiri nequit. {)(in jt 2rlii| t dit 
fitt fér(20«nDf I Omnibui in aaionibttt fuis 
nonefhis eft, 

Item: S^xf^ittanbt, Relatio fen IProporno^ 
, ex. gr. $)( Jro i Iffa fSrHUfiK^c finf 
imtlatl/ Ejusdem imér (é idationia func 
vel proportionis» 

5Ar^4fwa fta, v. k. 2. RWpr. Se effcnt, 
ex. gr. J^an fixhifht frg ifitocr ^tt for* 
flo«b. Ingenio ft effcrebac ^n ^r^ifött 

fg »fioer te tinmt, AdverTus inferno- 
fies élatum 4t oftendit, illoa fuaqne de- 
que ^abet. 
Shhinffftl, H. 4. Siparium. Velum. Dtf. 
Siti)in%m, Indi. SdrHngjIct, Vdum 

palatinum 9 . rrri», ånén. 
Six^Xba, v. A« r. Obdnrare, J§ mlmf 

conf. fimpl. <act>4. 5*t&4t^Äb# P^ p. 
^6tt^tt>elfe> M. 3. 4>bdoratio. Obftimtfo. 

Shx$ Ittggne. PrwirhMtir^ tic gr, S^rl^iMt 
lig t tal # Setmbne delinquere. 

jfv^uggttittg^ ku 2* Con(;sde8. 

S6xi)ulpm, confc wrK 5&v^jeCp(t* 

^Ar^ue, N. 4. Fropyltrnm. 

Jor^^yDa^ v. a. i. Dr. g6rM«, ffWr N«- 
vis exteriora crufta, contra iniurias verniium 
muntre, ^ir^irtab, p. p. lituc: %t\^}fi* 

' ning / RefeQio ejusmodi. 

S^xi^yxa , v. A. 2. Elocarc, </e étåifidiu %^x$ 
^FtO, p. p. coiifc Ut^)^ra. ; | 

5&tf>vtnin0# M. 2» Elocatio, conf. ^ör|»^ra. 

,Shx\fiXia^ v. A. 4. Decinere, Inhibere. C;'. I 

^Bg. 5it^2Uett. Dr/. Ö* /'/»r. 9{ir»aa« 

ne, p. p. conf. S^SreblBa, ex. gr. ,^n f6r(ira 

(onom en lel af igDen# Parcem fiiifirii ejus 

detinebac» vtl noii reddebat. ^6rl[>SUa 
(ig , Rfdpr. /Se gerere , ex. gr. ^aq tott 
idt l^nni (an fftrft^Bet ftg i ben fafen, 
^Quomodo illa in re fe gerar» ignoro, ^et 
0r()åOtr fig icFe p£ tet iåtM, Non eo 
modo comparätum eft. 
Item: &itl>äaa^ ex. gr. (gfafeo fSt^lBet 55rt 

Sirhit]iit, r. A. T« Devaftare. Dcpopiiiift; 

Scr^itjtlfi, u. 3. Oevadacio. Dq>opuIatio. 
SithivUia, v. a. I, GJorificaM, v. f€. S^t9 

S^tfyifinijii, M. a. EIcvatio. Evefiio, - 
Item: 5^tb^tt{itg, ExanAio, ex. gr. ^tt' 

iiaii^f^r^l^ntesni yi tnOnii Ante exaullio* 

ncm veatgalis. S^ontCtl fir^lUsg, Pre*^ 

til nummorum Intenfio* 
5it(^&ja^y, a; 2* Ahius reddcre. In fubti- 

mc ducere. Sit^£^, p. p. ex* gr. går* 

^iia €U tmir $ Morum faoere altiorem. 

jllher^ ex. gr^ 8^^^!^ Pti^tt |>< mx9t, 

Precinm merciom exaugere. gftr^iia mpit' 

tet M Preticim monetse intendere« 
9&t^rja, v/ A. 2. Obvelare. C/. iåilj<u 

Part. P. 5StI>4lg^. 
Sitfy^U, Iff. vftb. SitliSBÄ; 
5&tiaQft, v. A, !• Difpellere. Fugare» ^iv» 

jagats, p. p. 
5or|«gntttg, m. 3. ExpnUio. 
^Årifran, f. Animus in iram excitatus. 
^åtiftae ,y. d. i. Zelo txcandere. 5^tifv<l&/ 

p, p. 5*pift« fig^ Äecipr. . Irafci. 
5&rmnatt/ conf. 2)V0 f&rinnan. 
5irP«fla^ v. Aé !• Rejicere. Reprobare. 5*t# 

tafta^, p. p. ex« gr. girfafla en ntcRinfl, 

Opiniohem reprobare. X)ef dr icfe til fftt' 

Tafian6etf^&ejlciendum id non eft. 
5irfa(le(ff^ u, 3. Reprobatio. 
^drTaflety »• 4. Dr/. jaÄui ordine prior 

in lufione, 
55rFa(Hig, adj. Rejiciendna. 
^6triaga, ?. A. I. Accufare, v. u. conC 

!Knnasa« 
55rfUra^ v. a. t. Declarare. 5otHara^^ 

p. p. ax. gr. gétflara frijr Bellum de- 

clarare. ^<iR fSrNaraDe fn meniiifl toata, 

Sententiam fuam eiTe declarabtt» 
Item: JirPlata, DUaddar^ Enlicarct ex. 
gr. ^aa tat fä firNMrIt fn meniss, 
Sententiam ira explicavit ^ fiitm. gorRa^ 
to en ttttctDtl Ifrift; Smwum anaoria 
dilocidare vcl explanare. Mitu. SornOf 
ta; Illuftrare, vite. iii <orp$ribNt pofl n^ 
fttrreahttem. Indt. Sdcflarafr/ f^rf. !*• 

5*t«ÄW pB/ /ie<»r' .W«:l«we^ -^^«»'* gitflata f0, SeTe explicare vd fe defeit. 

dcre, urm. jurj 
$6tnavinq, u. 3. Decfaratio, ex. gr. ^ir« 

om flafl «ir«< en firnarina »ib (ofwet/ 

Mijus ad aulam dedaratto infinuanda» 
Item,: SMUtin^, Diladdatio« Comtttenta» 

ripa» ex. gE. gfrflnring ifmtv yrivMcT' 

na I In proptietaa comteemariaa. AUnr^ 

%ix^amif Illuftratio corpomm poft tefiir* 

r^ionem, v. te^ 
Item: S^tnaring, Esplicado fen 1H!k^»i 

uwm. jur» 
S^tFIetta, v. A. I» Attenuare; Viteiii rtd- 

dcre. i}&rfIena^^ p. p. 
j|6rNen(ta> adj. Famae noxiua. MverHalU 

ter* jorf (enligt^ Famae detrahendi modo^ 

S^tnentigen^ Adw. Idena. 
^tthninQ, m. a. Attenuatio vet Demtnutio. 
S^vtliöla, v.' A. |. Perperam agendo irritum 

faccre. ^irfiitfa^, p. p. 
S^rPM^a, v. A. 2. Larva veftirc. 3*rHto^ 

p. p. SirtldDa flg^ Ricipr. Xarvam in* 

duere. Perfonatum fe facere. 
Sitflite , H. 4. Prscinäoriam. Semi- 

dnaium. 
SMl&tmn^, M. 2. Larvam induendi aöna. 

Itfmi Veditua ipfe perfonad. 
SMnippa, v. a. I. ConneQere. SMnlpf 

pat) . p. p, 
^irPntppelfe,. M. 3. Connexio. 
SMoéa flg, ▼. N. I. Ricifr. ProGcere. Iq- 

crementa capere. Sitfofta^, p. p. 
Sitfeftan , f. Frofe£hia vel incremedtuin. 
j^irPofrittg^ m. 2* Idem. 
S6tfo\n«L, F. N. T. CirboHnm infiar exftingiä. 

Frigercere. $4rf ollta^ # p. p. 
Shxiomma,. v. n. 4. Perdi vel amltri,^ «f 

rtpiriri nåé/utåK ^itfoftinien , Dtfi, ff 

Piur. jdtVonNie, ex. gr« {Rjgrc af Livii 

UdtT iKlftoa fftrrommtti Librorum aliquor 

Ltvit deperditt funt. taga at inflM ting fot/ 
fMnmttf Fac ut nihti amittatur, 
5érMnFa, v. a. 3. Corrumpere. $itMntt, 

!>. p. conf. yijvf/. 'Rvinta, ex. gr. {)Bbt 
Mcf ftrMntev goba feDet/ Conumpunt 
)ono^ morea coUoquia prava. 
^itFtinFitittg, ai. d. Conruptio, ccnf. Siv 

5*r iSö 5&tf Siv9rö§^, T. A. T. Pcnituf confTin^ere rd 
conterere. S^JtttO^a^^ p. p. conf. Jtmfl. 

- ^irPtoigtting , m. 2. Contritio totiiu vcl 
confraidio , conf. fimpl. Btognfitg» ^/i- 
wr, m >^ico/«f. S5rfr0jaing, , Contri- 
tio animi, 

$Munna, ▼. a* i. Denuiidare. Edieere. 
^ItFutina^, p. p. 

^ivfnnml^, m. 3^ Demintiatio. Declaratio. ^ 

SMyl(t,v.A.2. Gclu corrumpere. 5**PFt^# 
p.p. görfpla j!3/ Gelu paruri. 

SMy\nlnQ, m. 2. Pcrnio. Partik gda cor- 
ruptio, conf. 2^)^lf8r. 

Sittivta, v. A. I. Abbreviarc. 5ÅtF2ttab^ 
p. p. conf. TifUvta, ex. gr. gJrWrta fttt 
lif , Vitam abbreviare fuam, 

SMivtnlnq, u. a. Abbrcviatio» conf. 3(f# 

f^rtttms* 
firNttta^ v. A. T* 'Hsreticttm dedarare* 

SMittta^, p. p. 
5*tP*p^ N. 4. Praccratio. ®6ta fJrfJj)| 

Pra^mercart. 

5*rMrÄ^ v. A. 3» Dr. gSrHra en l^if!/ 
Ve£lione nimia eqvutn corrumpere. ^5r# 
Wr^^ p. p. 

f ^rIa^^nmg ^ m. 2. Contortutp quodvis, ad 
comprimenduin & retinendnm pulrerem 
pvrium in bombardis, &c* 

iiiJabe^ Ipf. conf. 5*tMgg(t. 

S5t(ag^ K 4. Subfidium in impenfis prs- 
numeratum , ex. gr. ^& eget cller en an* 
Mfii firlnSf Propriis vel alienia fumdbus 
propnumeratis, Altter , ex, gr. Srnfet 
fSr fftrfas nf fipmonnen , OfHdna metallica 
a mercatore promutuatam acdpit pecuniam, 
conf. ^itfloet. 

S^tlagfi, p. p. verb. jirt^ga^ Scpofitua, 
ut reperiri nequear. Irem : Refutatua. hem : 
Difpertitus. hem : Promutuaca pecunia ad- 
jutus, conf* verhum. 

^ivlagetnan, m. 3. tf/i«r $&rUggare^ conf. 

jdvtamat) , tärt. Aliqua corporia parte peni- ; 
tus enervatus, conf. iaiti. 

%bt\amnxr\^, m. 2. Languor iif aliqua cor- 
poiis parte, conf. latn^et, 

5^r(a(la^ ^. a. i. iNimium oneria iinponere* \ 

.56rla(la&, p. p. 5fttteb«/ ▼. A. % Sedacere* ^ttett/ p. #» 

5&t(ebave/ m. 2.. Sedudor. 

SMz^tn, vidt ^bx\xt>m. 

5&rle^tftng, ii. 2. Sedudio. 

^itlegab , part. Durante nimia din äepofitio« 
ne corrttptus, dt mercibus. 

Sht\xt>a, v« K. 4. Pra^terlabi, i$ ump^^. 
gfttiben. Def, ^ Piur. gSdiDne, p. p. 
ex. gr. Sibcn ix firliben^ Tempua pre- 
terlapfum eO, girltOct jr^ Anno proxi- 
mé prcterito. 

Sixlxta, v. A. 3. Conciliare. Componere» 
ex. gr. ^an firlifte parterna y Lillgantea 
condiiavit. S^xlift^ p. p. gSrlifa (19 mefr 
niflOn^ Alicui recondliaii. ^ÅtUFdd, Pms- 
fivum, ex. gr. ^De liiHna icfe fivUM, 
Haud reconciliari poiTunt. hem : 5^<^ttF<<0/r 
Deponentialiter , ex. gr. 2>e Punna icfe 
fttlxUtf ^tnich vivere non poflunt. ^< 
f$rlirtc< icfe en (innb tiil^0W t ^^ P» i>o< 
rulam amicé uiii eflfe potuerunt. 

Sotlxfna, r. A I. Comparare. 5^YKPnAb, 
p. p. ex. gr. pan forlifnabe f^onom tgib 
en biib/ Sratux illum comparabat. SDet åt 
intet at fSdirna emot btt fixxa, PHori hoe 
non compniandum, conf. fiwfi!. Zifnct, 
Subj7äntivK S^^^i^^^tt^^^ Comparatio. 

S^xliVninQ, m. 2. Reconciliatlo. Transadio. 

jdrUfa ^ v. A. 3* Naufiagio perdere ^ 
term, nauu 

^hxlita, v. w. i. Fiduciam ponere. Inniti, 
ex. gr. ^an fjrlitar pd fttt fiSrfianb/ Suo 
in inrelle^u fiduciam ponit.' jdrlita flg^ 

l?fci>r. ex. gr. - ^an fårlitaDe jig pa, gpn* 

nare/ Fautoribus innkebatur. 
^drlitftn* F. Fiducia, qua cuidam quis in* 

nitisur, ex. gr. Saj fwtfat unbcr fJrii» 
tan på Ditt unOerO^D/ Tuo Innixus lub* 
(idio progredior. 
^drljubao^ v. d. Farna narran, ex. gr. JDet 
férljllDe^ at ian fommer r Ulnm ventumm 
före, fama' narratur. ^et miO , f&HiUOa<i 

fom fhtOe ifienOen annaltaé/ De hofte ap- 
propinquaote fbma feituf. 
Sixlopjp, K. 4. Curriculum, feu ratio^ tern- 
©oria vel aöionia, ex. gr. (ffter »ndgra 
insatt fSrlOpp^ Poft diquo^ dies. ®j« 

u fi iinterr4ttat> i»i» faternnt Urlop»/ 

De De rerlim agencti modo inquircre. ^atl ^Ät 

^ fe f&loppet af fifen befant, Quonam fit 

. modo res perafla, ei innocuir. Aiiter, gfc# 

topp. //i^ vert. gårlipa. 
Sorloca, v. a. j. Perdere. SMctab, p. p. 
conf. Zappa, ex. gr. gåtiora fitt lif, 
Vitam pcrdere. gdrlora tiåqot UT äflna» 
jirftC/. A c6n(pe£hi quid amittere. gårlorrt 
f^lti^f / ft campo prakti cedere. gdrlora p5 
nk9t, f€U girlora miD nSflOt/ in aliqna re 
difpendiuffl facere. jlliur^ ^htl^va^b , ex. 
gn Dtt ^r l^opfatt fårlorabr, Oblter tan- 
tum, vel tutnuhaaii^} compo(itum , ut vU 
dtatur quomodo fit^ dum ptrficiatur. 3aq 

||tr gjiarC Det f$rIora^(/ Hujus confhaendi 

periculum feci. 
5itloga^ r. A. I. Solvere. Liberare. Dr* de 
dfftivis vei éffii&is, ex, gr. gArlDfa C» 
ifrån fSngtnflrap^ Captivirate aHqaem folve* 
re. ®U£) fhrlogar iina af alt onbt/ DEus 

ab omni malQ fuoi liberar. ^^liter. g^rfofa 
ta <|foilll|ll/ Arte obdetricia mulieretn feta 
liberare. S6tlo%a^, p. p. Jiiter^ ex. gr. 
*$)nfirttn bkf fftrlofaD, Uxor peperit. 
Äiripgate,. m. a; Solacor. Liberator» 
Sivlo%nin^, u. 2* Solatio. LiberatiOi conf. 

Irem: ^itlogning, Adna, qiio arte obfte- 
tricia ipuJieri fubvenitur* Partus» Hine: 
%ixloininqi fonfi, Ars obftetricia. 

Sixlnpm, PART. Qäi deferuir. Vagabundus. 
Def. If Flur. fStlupne i w*. girlSpa. 

/^/irer. SirlupCII/ Fräter icus, </e tempårt. 
Sitlu^, M. 3, Ferditio. Ta£lura, ex. gr. 

^a« fitUt i fjrlttft/ pilpendium patitur. 

^an $ar liDit .^t»r forlufii Magnam fe* 

cit ja£hirain. 
Sitlnfka,v. A. I. Deleffaire, ex. gr» OtIM 

b9te ftrluflar, Varietas deleaat, girfttfla 

ftg* fieci^. Sefe deleOare. ^irbiffa^^ p. p. 
5^tltt(tig/ ADj» Ta6lurani faciens» Frivatas, 

ex. gr. fjlas It firlttflig alt mitt goba/ 

Omniam bonoram jaäuram feci. SBBara 
: firlttfita ^it åmittt, Munere exnmni eOé» 

®jra jtg firlufiifl af nSg9t/ Amittendi fe 

obnoxium reddcre. 
56r(u(htin0/ m. a. DeIe6latIo. Recreatio. 
^årCj^fia fIS/ v. »i» i. Jtrcipr« Frargrandi 

onere levando iibi nocere^ sert liJt 5itl5f ^ M. Fermiffio. Venia , <onf. £Xf, iDt# 
I2f , ex. gr. SKcft férl^f/ Cum venia. SRcfr 
fJrldf faot/ Sit venia verbis: 

$htlifmnq ^ m. a. Sponfalia» Conjugalé 
paflum, 

Shtiifxoa, r. a. t. Defpondere. S^tl&ft 
to(t^, p. p. ex. gr. . päa iox forMfmöt 
^, Dcfponfus eft, gSrlafwa ftn twttcr mcD 

na§Onf Fiiiam alicui defpondere. 

Item: ^itlåfiva^ Sponfionem fac^re vel vo« 
tum , ^ex. gr. J^^an Jar fprWft»Ät/ at cå* 
bxi^ gå t)it. Ed nunqiiam eundi fponfionem 
feci t. ^iher. girlåfwa higlfolf, Militea 
dimittere, conf. ©ciUfSlWfltJa. 

5ot(ät^ M. 3. Siparimn. Aulteimi. eliter. 
Sotiat. Ipf. verb. görldta. 

5^r(åta^ v. a. 4. Ignofcere. Remlttere. Cf. 
iåta. gJrlatf n , p. p. Dtf. & Plur. gör« 
l^fnci ex. gr. jtart fflrlnt mig/ Ignofcaa 
qusfo. @UX> fårljt l^onom fm fvoDi Pec- 
Cfltum DEus ei reinifir. 

Item: S^^^^^^^ Derelinquere. Defererc, ex. 
gr. gflrtit mig icf e i nSben $ Me in af- 
fUaionibus ne deftitue. gflrlåta fina tD^ai 
ncr^ Amicos deferere. lumi $&tlåtR ftg, 
Recipr. conf. ^drltta flg^ Fidiiciara po- 
nere. Inniti, ebf. Het priore meliut 4td- 
Hbetur. 

^itUtelfe, M. 3. Remii&o. CondonatfO>ex.gr« 
3<I9 Jtbtr om fJrWtcIft/ Ignofcas rogo. 

SMitliQ, ADj. Cui venia vel remiflio coqp 
cedi potcft. 

SMiQtn ^ ADJ, Inops coniilli , vel itiis diiH« 
culnatibus obfeffus. Def. tf Plur. Siv 
l&ine, ex.gr. |)an 2r fitldgift' l^mort 

ban jfaO iohba pg, <iiio fe vertat, ncfcit. 

pag ix férlJgen mcb Utta arbetet * la 
hoc opere mihi aaua ha^et. patii ^ifiiQ* 
btt gör mig firlagen/ Urbanitat* ejus re- 
fpontiere nequeo. 
56rl^e»i^et, f. 3. Conlilii inopia, vel alia- 
rom ffcriMn urfiens ncceflitta » conf. 5^^' 

5itWg8<i^ v. A. a. C;. JLÄgga^ Secus, vel 
loco non iuo ponere. Sixla^^, p.p. ex. gr. 
4fwn ^r ftrlagt bofen/ Librum aliquö po. 
luic> ut illam reperire neqaeat. S^xUtM^ 
fig, Recipr. Umim pro akeio» vel in aU 
rertas loco» poneret 
2 Item I l6t S6vl Itcm : 55c(i3gÄ^ Subfidium impenforum prsc- 
numerare, ex. gr. ^ati ^ar förlagt 6of ett/. 
In libruin edenduin impänfjs piscnumera- 
vit. ^årligaa et bruf / Impenfamm ad 
ofticinara metollicam fubiidia pr«iogaic. 

^*tUc^^, p. p. 

Itcm; Sirlågsa^ RcFutare, ex. gr. ^ att för* 

laDe Ocn mcninacn , Iftam refur9bflt ftfiuen- 

tiam. 3a9 &ar förlaqt ^arS ffdl; Argu. 

gicnta ejusTcfutayi. ^orlögö, p. p, 
Item: 56rligga, Difpertire, ex. gn ©e 

firlabe frigéf^lfct i (läberna; Exercitum per 
. oppida difpertiverc. ^^^t^gö, p. p. 
5&t(^9gare ^ m. 2* Qui^ fubfidia impen. 

faram piÄtogai, conf, gorlöj/ <il'as %iu 

laqiman. 
ÄirUggnirtg/ m. t. In rerum collocatione 

eri:or. hem: Sumtuum prsnumeratio» 

hem : Refutatio. hem ; Difpertilio inili- 
. tum, conf. S^rldsga. 
5&rUn(t, v. A. I. Dåre. Donare, v. ee. gjf» 

IJRdb, vel %ixlhtr P- P-' ^'^w; SMåtia, 

Feuduin concedere. 
S^tlittqa, v. A. 2. Prolongare, In longuni 

diicere. 5^i*Ii"S^/ P» P* 
S^vlån^nlns, m. 2. Prolongatio. 
, 5*^Ww8fl / ADV. Abhinc longiffimé , Je 

tempore» 
SMåtiinq, M. 2. Feudi conccfllo, ex. gr. 

^ttii ^ax bet flobfet i fSrKinint! , Iftod pr*. 

diam ei in feudum conceflfum. f^Otla' 
• ' ning j ritt I Jus feudale, htm: Sitfintng, 
Certa alicai adignata peniio > term» jur. 
aliar, Penfion. 
Shxllt^d fig^ v. K. 3. Immodica lef^ione men- 
tern tutbare. Hinc : Baru girMfen» Def, 

ö* Plur. gJriafne. 

5itlipa, v. N. 4. Praptercurrere. Dilabi. C;. 

£.opa, «• g'. Jtbet! férlSper frucFtlåfl, 

T^mpus inmié^uof é dilabitur. ^^^ 'upett 9 
'p. p. conf. fuo loco. 
Item: ^åtl&pa, Defcrere. Decederc, ex. gr. 

i>an fdclop» pn t|en(I / H famuUtu aufugit. 

^an fiat forlupit fn.pofl/ Stacionem excu- 

biarum deferuit. 
^itlifa , v. A. vidt gjrlpffl. g5rl5(l| viJe ' 5örm 

5irniöF , N. 4. Profcenium. GalL Antldiam- 

bre. gériuafet I txatt Veftibulam auris. 
'5itmatl/ M. 3. Munwc fuperior» Aiitiftes. 
I^lur. SårniiJn. 

S&xmana, v. a. i. Monere, ex. gr. ^aq fik"/ 
mana&e bonom at tiqa, Ut taceret, illum 
monui. gémianflb/ vei ^ormant/ p. p. 

Sixmaninq, m. 2. Monitio. 

5årnte^el(*^ vii« mc^elfl. 

56rmcMa^.v. a. i. Dr. ex. gr. S?örmeHa 

et demman / Frsdii cenfum diminuere. 

Äorme>)lal>/-p. p. AUfer. ^ormeMa, vide 

^eniet>la. 
5&t'meMing/ m. 2. Cenfus diminntio, pradiu 

Aliter. S^^xmtWn^, viie ÄemeMing^ 
S^xrntna. v. a. 3. h. Aibitrarf. Opniari. 

Pr, Rwmenar/ ex, gr. ^n fårmente fig 

ega ratt t)drti( / In id jus fibi erfe arbi- 
trabatur , conf. fimpL WTenö. Part, P. 
Shxmznt, ex. gr. gfter fin fdrtneofa r^t* 

figM f Secundum jus (ibi ^ ut rebatur , 

debitum. ©f « fSrmente faftcr , Ii qui pa- 

ter iriius^ habicus fuit. 
Item: Shxtnma. Impedire. Cohibere, ex.gr. 
jQXotxa fan förmena (onom, at (2, g^ra? 

Quo minus \å fpciat, quis prrbiberé potefl? 

5drment, p.p. ex. gr. ©et il (onoiit 

fdrment/ Hoc il)i vetitum. 
55c mer, conf. $bt. 
S^vmtxci , v. A. I. Multiplicare.^ Adaugere» 

56t:meröb^ p. p. 
55tméring^ m. 2. Multlplicatio, Augmen*^ 
^ tatio. 
5dtm{ö^4g, M. 2. Tempus antemeridianum , 

ex. gr. Silbrlnga en \^t\ férmtWag/ inte- 

grum tempus antemeridianum impendcre. 
S(Oa fdrmibbagar/ Cujusvis diei tempus an> 
temeridianum. Altttr. gor mibbageBf An- 
te meridiem. 

Shxminfta^ v. a. i / Diminuere. ^^^tnitii 
ffaö/ p. p. 

5ormitff{futig^ m. 2. Diminutio. 

5ormot>«^ v. w. r. Putarc. Cum fpe opina- 
"r ex, gr, ©et l^abe jiag Icfe fdnnekat/ 
Non putaram. ©ft (lår ^i fårmota, lil 

quidem fperandum* , . 

5ormotön^ f, Opinio cum fpe, @ntOt f8r« 

ntcban/ Frscer opinionem« 
^dvmolligéti, adv» Uc puto. Ni fällor. 

S3t« S6fm Sftrn idj Shxntixltna , v. n. r» Poft pinrcfac^ionem in 

pulvcreirt rcdigi , conf. fimpL Xnultna. * 

Sivmnltna^ , p. p. 
56tmur, m. 2. Murus in propugnacukiw. 
Sit myd^cn , MjtäivK Niraius. $hx tnyo 

Pet^ N, Nimiuin. 
Sitmyntatt , m# 2. Tutor, - miuorentfum, 

Hrnci gdrmpnbar* Sammarc, CoUej^ium 

cui piipUloTUin cuia. 
5 nnvy nöetffftp, n. 4. Tutela. puplllcmm. 
QjrmJ, v. A. ANOM. Potis effe. Valeie. /'r. 

gormar- Ipf. ^é^nli!^^e. P/; format) t, 
ex. gr. 3a(j^ farmar icFe ai utritta bet/ 

Perfl^endi hujus non fam potis. ^ail f6r' 

. mSböt in^cn ting ^aj tronom , Nihil apud 
euiri valuit. ^a^ %<{X Qjiort af t ^ttab ias 
forniåDt/ Quantum in me feci. Alster^ 

ex. gr. 3a9 ffall fSrmS ^oitom at fSrli^ 

tai / Id agam , ut reconcilietur. ^ait 
fan icFe firmSi DiUttI, Ad id perrvadc- 
ri nequit. 
5&rmSga^ f. i. Facultas. Poteftas, ex. gr. 
CDiin finniga it \d< flox, Farum efl in me 
facultatis. £^tt fiic t(fe t min fdrmlgar 
Non in me litum eft. Mur , ex. gr. 3 
f6rm5fla ^waraf , Vi dijus. 5 fårmåga af 

jtn imbctci plidft/ Ratione officii fui. 

56vmSCti^, M. 3. Fraadium vel coena ante 
tempus c^pta^ 

55tmSn, M. 3. Quod menfura, & ejusmo' 
di, paulvim fuperat, conf. Jtmpl. Win, 
ex. gr. ^an lar fftrmSn fSr ^onom i Ijno* 
t)en/ Ilio pauxiilum procerior eft. 

Item: S^^^^^* Praerogativa , ex. gr. ^an 
^ax btu fftrmån fram fir anbrr , IHflm 
pfse aliis prarrogativam habec. ($&rmån< 

xåttf Ju8 prsrogatiitfc. ©ct Jar pna fér* 

QianCTf Prsrogarivis id gaudet fuis. 
Item: 5&rmati^ Utilitas, ex.gr. ^00 (at 

bÄraf ingen färmJn, Nullanr exinde mili. 

tatem capio. $>(( ffaO linba Dig til for* 

mJtt/ Id tibi emolumento cedet. 
^itminlig^ adj. Ex quo prarrogativa vel 

utilitas. 
givmåla, v. A. 2. Commemorare, v. Gnm. 

ex. gr. ^an (ar b^rom firm^lé^ i (tn bof/ 

De hoc in libro fuo commemoravir. ^tx» 

tn^ia ön Winini, conf. Tlnmåla. ^x^ mala om /conf. (Dmfivmita. ^Jrmätb^ 
p. p. ex. gr. ®om 2fman fdrmJlbt h^ 

Ut fupr^ diclum. 
Item: 5^^*^^!^/ Nuptui collocare, Jt prin- 
cipihus^ ex, gn jtonnngen fdrmilbe iin icU ' 

ter niCb $|Jrinfrnr Frincipi Rex fili^m nuptui 

collocavic 5åmd[b, p. p. gdrmiia figi 

Recipr, Matiimonium inire. 
3irmifmng ^ m. 2. Nuptiac , priucipum^ 

conf. 2)i[cgcr. 
^itmfttFa^ T. A. 3. Animndverrere. '5^^^ 

itiÄvFt, p. p. conf. //«/>/. ^TTitFa^ ex. gr. 

3;^g (ar irfc fduM^ift något fabnnt (oiS (o« 

noni/ Tale quid apud eum non animadver*. 

ti. ^ai. lit fdfmitrfa fitt n\iUiix, Oifplu 

, centiam oflendebat. 
5Jtmata (Tg^ r, n. 3. Menfione errare. 
56rmatert , adj» Arrogans. Di»/ Ef Pinr. 
RJrmätnc. Cpwpo/; gjtmitnare ; conf. 

6to(C. Advérhiålittr. gårmätcf / Ar- 

roganter. 
S Jrmdteii^et ^ f. 3. Arrogantia , conf. 
. etoItl>et» 
SJrmigen^ adj. Facultate gaudens. Valens, 

ex. gr. jf)an ix fårmSgen ai g6ra Det/ id 

efficere vnlet. 
Item: 5irm*gert^ Opulenius. Dives, ex. ffr.- 

jg>an h förmflgen/ Dives efl. ©e f6rmög# 

nare i lanDef/ In regno opuientjores. 
Sirmigen^ct, f. 3. Facultas, ex. gr. gjf. 

flonDct* fof mögen(eter / Facultatcs in- , 

telleÄus. 
Item : S5tni*gcitl>et , Opulentia , ex. gr. - 

jp)an ix en man tff flor fårm6gen(et/ Val. 

dé eft opulentus. 
ShtmitU, v. A. T. Obfcurare. garmir* 
faD/ p. p. conf. girbunfla/ ex. gr. gor# 
mftrfa n«gon« fSrtfenflef/^ Merita aiicu- 
jus obfcurare. ®olen f6rmorfa«/ Sol ccU- 

plin patitur. 
5dtmirFe(fe, m. 3. Eclipfif. 
ShmaiXct, v. A. I. CIwro obturare. 

S*cnögl«t)/ p, p. Dr. gJrnagja et 

flprfe / Tormentr • beliici foramen clavo 

obturare. 
$htnam, Ipf. verb. Simimmct. 
jitnamtt/ M. 4. Fraenomen. Nomen in ba- 

fltifmo acceptum > coxif* Xilnamti. 
»2 S*r* k64 ^bm Sitmbtå, r. A, r. Humiltarc. VU^m rcdde- 
rc. 5érne^rö^, p. p. gSrnföra (Ig^ Re- 
eipr^ Vilem fliijeclumque fe red der e. 

S^tmbtittQ, M. 3. HumiHflcio, ex. gr. g^rU 
01 fornisbringtf ponD , Stötas hamillatio. 
nis ChriAf. 

Sitmf^ct^ v. A. I. Abnegarc. Si^nefdb, p.p. 
ex. gr. gjriufa gfirifium^ Chriftam ab- 
negare. jffiter^ ex. gr. ^»fm fatt fomrfa 
miS i)<t ? Quifl Riibi id deneg«bit ? 

'54ttiePeIfe ^ m. 3^ AfJncgatioL 

56mimm<t^ v. a. 4. Comperfrc. Pr. ^So 
»immcL Ip/. %ixnm. Pf. ^hmv.mii, 
ex. gr. 3äj fUtnam nf ^n »itrit ^dr^ II- 

' btm jbl fniiTe comperiebam. gj^ao ^(ic fi)r« 

. trummit (itru (oa flicFat jTg^ Ouomodo fe 
gefleiit». compertiua eff, conn Qlrfyéria. 

Sitninq ^ m. 2. Duftio, Veaura , ex. gr. 
©ce^ blef fåitJtftöttW iui»cr férninBrn, Sub 
ye£lura corruptum fuit. Ttem.: S6vnitt%, 
Da£hiin feu ve£luni quodviis, ex. gr. Äon 
(ar fSmtHS & tliS/ Veaum quld tibi tra- 
dendum babet. 

S^tmfi, N. 4. Rario, ®»nbt fJrnuft^ San^ 
vel reaa ratio, göWttfW ]M, Raiiocinatio- 
nia conclurum , conf. @(ntfat9. . 

S^vnuftvi^ ADj. Rarionalif. ^liar, ex. gr. 
«^n Ar etf p(rnilftia fiirl, Vir ett magni 
yadidu AivithiaUur. ^onmftigt ^ Cum 
racione vi( Rationi convenienteiv 

9^rnuft8 MitCi, v. Logica. 

firnunynit^ Pf. verb. Sitnimma. 
*i"?>?' y\'^J:\ Renovare. gåmpa», p. p. 

Suhflanttvh gJtBpantf, Renovandi aftua. 
5*tnyelfe^ K. 3. Renovatio. 
S^xnim, ADJ. Confpicuiif, Fr;tfFanF,. ex. gr^^ 

^ött flt fJrndmli, Prjtfhrniffimus ille eft. 

©r fornaitli-i Ian^et, Homines intepubli- 

ca emuientioris dignitatis. Advirhiaiii^r. 

SixnamX, Modo vel more bominum iii 

ftatu pfärihntiorum, conf, 5irirfm^ 
S&ritdm^et^ f- 3.. Digpitas. confpicna vd 

eminens. 
S^JttamUgarev ahj. Comp. Pv^ffantior. Ma. sero 

5Stnamft, ADJ. Sup. conf. glrnft». I/mt 

J^Ornamfl; Prindpalis. Piimariua, ex. gr. 

©cn fJrrimfta orfafcn^ Caufla pimcipa- 
lis. .f^ao ^r 6eti fSinimfle iWanft tciUr 
Jnter coå prrmoiius eft. Advtrhialit€t\ g6t« 

nämfl^ conf. girnfmli^afl. 

5v^t'llÄr^ Advtrbialiur. Nimis prope,, ex. gr^ 
^tC^ får nar eftr n , Nimis prope ad fgncin 
Äaie. Äom nrij tcfe for nJv/ Haud nimis* 
prope me adeas. 

Item : Sir nita, MjtStM, ex.gr. |>a!l 

ar f8r nära (Mgt mrtrmrg, Cognatione 

mihx nimis propinqvus;^eft. ©c l^afma fir 

naro gimenfFai) mcD linwranbra , Propinqua 
nimia irjter iHa ^ft communicatio» 
5^r fliken ^ conf. gjto. 

**«i^^' P. P» SårnåyJe. /// cont 
gerirtjia^ 

5ornp|«^ ▼. A. 2. Contentum itddere. Satis- 

faeere. Cj. XXhfCi, ex. gr. ^n« M fär* 

nOf^r Itltj hPr, Iftiua me leaio«librt oa- 

rum reddidit contentum. Jj^aXi %9X fotnot 

fina Borgrnirer, Creditoribus fatisfccit. J^5t> 

no|« (?3 / Ärc /;>r. Se dckaare. Jucundiiate 
«ffic'. 50Wéöt),, p. p. htmi Adu&ivK 

5otnig^, ex. gr. ^^ Ufmx fäJrnigbare, 

Maeis vivit conrentoa. 
Si^xniicliq, adj. Dcfeaabilit. Jncmidns. 
S^tu&ielfe, M. s^ Satis reddiiio, ex. gr. ©f 

Irungrige ^aftoa fåbt fin firnJjelfci Efurien- 
nbus faris redditum eft; 
Irem : 5étti4je(fe, Deleftatiö. Jncnndita», 
^ «r-. P^ ^^ »«'» flö^fla férnåkffe , Id 

me deleaat maximft JU min ftota fJrilji 
KlfC / Qiiod lummoperé mihi jucundum 

Sornim^^tt, vidi gJrnaidff- 

56rnd|fam^ee^ f. 3^ ConceRCua animas.conC. 
nijfamf>et. 

^^^^^i^^' v A. }. Penitus tererc, ^m vtl 
fnaioue fett edlifioftt. Aliur. gjrn^ta ti» 
brn, Tempus rerere. RJrnJtt, p. p. 

Scvolyaae, v. d, 1.. Perire, ex, gr. ^U^ 
pct förolprfabci, Periir navis, conf. £m^ 
(Drpceao, 5itol;rcPaDL, p. p. ^' 

^oroidtnpa , v. a. j, C&iodammodo «li- 
quem mala afficerc Laceflerc. Mwtåim 
V^b^ p.. p. 

gdtoiampning, u. 2. Oflfenfio ral iniuria 
<Sixm aUcui illata^ 

5*» Sitoti , N. 4. Pravk conditiO', ex, gr. gJr^ 
Ptb brtfttX ^aif Pi-a^riis conditionibus teii- 
citum, Å Icge exdpitur. 3^^ famtpcfte^ 

mrti inei» bet fdri^rb , Aflemäbsr/ fed bac 
coudirione. 
Itetn; 5irov^^ Commendatitia verba, eic* gr. 
UnDcrfldbia någon meb fift f3rori), Verbl» 

commendfltiis alicui fubveniré. • . 

Sivottct , s, i^ i, Pizviis conditionibus 

cavcre. 
5irorbfi«, F. A. /. Ordinäre. Conflitucrcr 
Gonf; StA^c^ft. 53tott>nab, p. p. Suh* 
flantivK Shxoxtnan^t , Ordinatio. Con- 
ftitutia, 
5^totMi Jttg , M. % Ofdinatjo. Statutum , i» 

re quacunqut pfculiari, conf, 6ta&ge* 
S^tcjAifwa^ v. A. I. Dimittere, cx.gr. ^Hv 
DvfSfm et ticnflel^ion; Aiiquem é famulata 
•dimitrere. Siftctlifwat , p. p. 
Sirotiata, y. a, j. Caufla vcl auftor eflc^ 
5*rorfafab^ p. p. ex. gr. tittta f*ror# 
fofiir J^OQOm (!ort 5eMr , Ipff magna: hoe 
hioleftiat caufTa eft. iufttni 0m6pte |ftr 
l^o< Iftonom firorfafat Den ^nOriiigcn, Va* 
riatio aéna apad tum mutationtt iUius 
cauflft exftitie^ 
Sitpadtta, eum inivåfift coaf. TitttAt \t* 
S&TVcmta, v. A. I. O^pignerare, dt frmåHu 

5orpöntöÖ^ p. p. 
^xpantnin^, mw s. Oppignerario. 
Shxpa%€L , y^ A.ié Literis commeamt t vel lal- 

vi conduQuf nunire, 
SStpiéta ftctr ▼. N. f. Kovitaria cupidlne 
cornpi, 5ér|>i<rd^, fr. p. ex. gr. JSara 
fSriHCPab { Jftåqotr Novitatis cupidine in 
altquam ren) ferri. 
SixpUéta. v. A. I. Obfigare. S^tpltOtäb, 
p. P- ^OTfMta fta r* ÄfCipr. Sefe obligare;» 
i^iirtr. fiéxpliäta (kl, Jorare. 
5it|rti*ttlfe.^ M. 3. Obligatio. ^/ir^r, ex.gr, 
3aft tror intet ia^i firplicftelfer/ Juramcn- 
tis illtuf fidem noa hat>eo.> 
5&rt>rumpa (10/ v« N. I. ^icifr. I^pfn lih* 

gu2 vel allo modb deficere , v,, pfefc. 
^^rpItSs^ / v« A. |« ViSum fubminiftrare.- . 

5^rpWgob / p. p. 
^ivpti^ninq, m. 2* Vidas, pra milhibus 
itr belhy vtl fVQ aliis mij^ im mg^tUs 
^ubUcitr %^tt 165 S^tpo^^ M. 3, Excabitor iii aditu colloca*- 

tus, conf. UtpQfl.:' 
$$xqwadla ^ v. a. r. Mediia parum iiloneia 

coriampere,. S^xqvcitdtla^ , p. p. 
Sixqtoafb, p. p* urb. Sixqtoifwå. 
S^xt^xoifninfi ^ vu a; Soffbcatio ad tnortemg 

conf. CXvoifnxn^ 
$hxciXöi\voa , v. A. 2. Fenitas faffocare. ^Ixi 

i|n>ofb, p.p. CQvf. fimpU tfluklfwa^ ex. 

g9tmtnan fSrqtiKifbe éornet, Natrix in* 
rem fafTocabar. gSrqtD^ftDO^ i ttattettf 

In aqoa ad mortem (uffbcars. 
Shxt, ADV. Antea, ex. gr. %ixx i tterltett, 

Anrear m mundo. OHm. ^an (abe fSn? 

en (tunan tienll/ AJfo antea in munere con*^ 

ftitutas fuit, conf. Ctffotenf. 
Item: S^xt , ^"os, ex. gr. Om 5ir fom» 

mer förr/ Si prius veneris. 3u förr/ jtt 

9^re/ Quo prius, eo libentios. //liter, tx^ 

P* 3^0 l^abe förr Wit, &n jag ivelat qit 

ta ittf Fotias quicquam perpelfua fuifTem, 
qoam id conimittere volniiTem. %ixx JFufle' 
m S^a tnUt, Sn fFrifton fStant. NihiH 
pocjiis facerem, qnam ifta ftriberem. Item: 
^rt ^H, Priosquara, ex.gr. ^n fpin 
foxt in iaq, Prins venit qnam ego. ^jrt 
Al ^n ftref / Priusquam fcriberet. %ht 

in »erlben töar (lapat / Prinsqpam cream» 

erac niandus. 
Shxtann^-lpf. verK gixxinna. 
Sixxafta s v. a. r ,, Tmproyidam vel hifcium' 

invadere, fia captare. GaH. Snrprendre. 

Sotta9^, p. p. coiif. éfvotxtafla. 
Shxxa^nin^, »c 2. Improridi captio. In* 

improvidum vel jnfciam jnvaiio«. Gdh 

Surprile/ 
Shxvt, ADjr. Comf. Prior, ex. gr. Sbett fJrt 

re t^ ben fcbnare, Prior & poflerior. 

gÄrta Delen, Pars priör. Jjett férre Jtoi 

Kun^en, Rex pnrcedens: 3 fofta tiber^ 

Friftinis ttmperibus.. S^rra* ixtti Annur 

huic proxiinus. 
^.^rrefl, i^art. Proféflns. 
Sihxx\lba , v. A, 4« Nimio corfu eorrttttiperev 

åt tquU^r 
53rn&ate/ m« %, In eqpTtadone feu vefiioni» 

antefignanui,' ItfÖ' %tä •Jirrfgc, AÅjtäM. De/. Priflinus, ex. gr. 

•^anö fårriga Itfaafc, Vita ejui priftina. 3 
. jirCfSrrtgcf flänb/ In rtaram priftinum, 3 fJl^' 

riga Cibetf Piiftinis tem^oubu$. 
^irtitiga^ v. A, u Minus leu viliiu reddere. 

Rirringab. Sub/iantivé, gérring^ubC/ Vili- 

fa£lio. Attenuatio. 
5orv!tiMft^ v. N. 4. . Pcnitus emanare. Q. 

Ttiniu^ 5Åi'rininfn, p. p. 
girrofrao', v. d. 1. Feirugine penitus cor- 

mmpi. ^'^'^'^^fl-b , p. p. conf. Jtmfl. 

5otvuttna, v. N. I. Penitus putiercere. 5^^'. 

ntttnab , p. p. conf. Jtmpl. Tixittna. 
Sorriittnelfe y m, 3* Pucrefaaio. 
gitrycBa, v. a. 3. Laxare. gprrprft/ p» p. 

Irff»: Mfe^tvé. Sörr^rft/ Mente captus. 
5irty*nin'g^ m! 3. Luxatio. 
^itrymma^ v. n. 2. Fuja dcfcrerci ex. 

gr. Sirrpmma ^ (»ofi , Scacionem fuga 

defecere. Sowymt) , p- p. conf* fimpL 

Tiymma. 
Sotva\>, v. 4. Penus. Rcrum copia., ex. gr, 

^ofwa t fJrräb, In pcnu habere.^ gorvåö 

yå hid<t , Librorum copia. girråD af ailf« 

l^anba fafCf/ Variamm copia rcrum. 
S^xv&Oa, v. A. 2.. Proderc. 5irtåt>t)^ p. p. 
Sivti^el)U^, N. 4* Domus pro. condendo 

commettu vel apparatu alio. Promtuariuni. 

Granarium. . 
fiitrabate^*^. 2* Pi:oditor. 
£Åttit)eU9^ ADj. Proditorius, ex. gr. g8r» 

ribdtje jWmplingar^ in prodirionem ma. 

chinationes. ^& fdrräbcligt \ittg Modo 

prodiroiio^ 
SoTvåUti, N. 4. Prodirio 
ijirrit>iflE ^* ADJ. Proditorins, conf. 5^^' 

vit)eUg. 
SorriPita (13^ v. k, t.. iRecipr. In compu- 

tatione crrarc. 5^^^aftta&^ p. g. conf. 

Shtx &n, conf. Siw. 

ijorrinPa. g5rtÄnfnin3 / v. Cerm. conf. 

gårrpcfa/ ic. 
5irr4tt4, v. a. i. ferfangi. Adminiftrare. 

'Sitt&tt<it> , p. p. ex. gr. g8rrd((a ®ul)«# 

tjenficn; Sacra adminiftrare. ^att fStrJttac 
illa fin *fp6(a , Munere mal^ perfungUur. 5&ttattKtttg/ M, 2: Geftio. Funftio. Nego- 
tium, ex. gr. {>an t)abe en f8rrä<tntn^/ 
Fundionetn- (tbi ]njun£lam habuit. SBard 
fnill i fina f^rrilttnjngar # In aaioiiibus 
promtum efle. .^an mat pa en fdrrdantog^ 
In negotio quodam perfungendo adfuir. 

54tföbe, '//)/; gårfagt P/ verfc. g&rf^ga. 
5orfö5^', ADJ. Qui rebus diffidet luis. Spc 

dejeSus. Dr, de lomitu rtfiiiffi adto unlmi^ 

ut nihil Jii/cipere queat, 
5cv^ag^^?et, f. 3. Animus reiniflus vel de- 

jeftus, conf. jitfagt). 
5it(aPö^ ^. A. I. Detreflare. Rejicere. Sovt 

faPab^ p. p. ex. gr. gärfafa loerlben, 

Mundum detreftarc. gJrfafa jtna nojCH/ 

Voluptatlbus renuntiare. 
S^tföfelfe^ M. 3* Abnegatio. Recufatlo, v. ec. 
5otfalta fig^ v. n. i. Recipr. Sale nitnium 

condire. ^orfaltab^ p. p« 
S^tfamla^ v. a. i. Congregare. In coBnim, 

cogere. Sixfcimla^, p. p. AUter. Sov 

iamla, vidt fimpl. ^amla., girfamla {ig, 

Rtcipr, Se congregare. 
5^tfam(ing, f. a. Ccetus. Concio, ex. gr. 

£)ar mar en (lel férfaniltng, Ingens Ibi erac 

boininum ccetus. 
Item: 5^<^r^ml^>ig / Ecclefia, cx.gr. 3 

gj^riflna fjrfamligen , In ecclefia Cbriftiant. 

Utom firfamltngen< gem<nf!ap/ £xm com- 
munionem ecclefis. 
Icem: 5^^fam(tng ^ Ccems ecclefiafticuSi ex. 
gr. .^mr D^ en .pr^(l t fin firfamling , 

Quilibet in fuo cc^cu facerdos. J^mn hittt 

tit Un fårfamlinaen/ CoetuiilU ccdefiafb* 

CO foeiatur. 

5irfatt, Ipf. vert. gérjlf ta. Jtem. gitfatt^ 
p. p. gårfatte, Ipf. verb. g4rf4«a. 

S&tfe flg^ v. N. ANOM. Videndo falli. HaUu- 
cinari. Pr. gårfer. Ipf. görfäg. Pf. gåp 
(ebt, conf. sarcfe, ex. gr. 3fl9 firfiig 
mig Unbcr lofanbet, Vifiis me intcr legen- 
dum fefeilit. J^an ^ax fårfrM fig p2 ben 
Jifran; Illum numeri cbara^Verem pro alio 
cepit. .^an fftrf^g {tg i ben faten, ifta in 
cauflä hallucinatus eft. 

Item: jérfe ftg, ex. gf. 3«g Jar fSrfeM 
mig emot l^onom> In eum deUqui. %itit 
fg pSi nSgot; Obmm fibi officcre intencioTu JfJrfe (i(l M t Fiduciam ponere , ex.- gr, 

• äffl^fJrfcr mi() t\\ \^avA flob^rf # In bonitaie 

ejus fiduciam rono. Mner. %ix{t jtg, vi^tf 

gorefe pq. gör|\^^, vi^^e gJrcfcbb. 
^évfeelfe^ m, 3. Hallucinatio. En or levis cafa 
commifTus , aiias. SorfwibC/ n, e^. gr. 
©Ct (ffWr of férfrclfe^ Errore id ffl£^um. 

efl. Sbft tt)at ct (itet fötfcen^e, Enatiim 

fuit levius. 
^ivfc^t^/ v. A. I. Obfignare. Sigillo impreflb 

occiudcre, 5^^ftsl^^# P* P- 
5itfegling^ m. 2. Obfignatio, qua quid figiU 

lo mnnltur. htm : 5&^f^3^<nS/ Sigillum 

ipfum imprcffum, ex. gr. 85n;ta up får* 

fefllinflcn; SigilJum cfFringere. 
^irfel, M. Veauia. Def. gSrflfn. C<m»;)ö/: 

SilfJrfcl. Plur. gjfflor, a/m/, giroti conf. 

gora, '*»*/?. 
^orflctttg^.ADj. Profidus. Mverbialiter. 5ir# 

flcfrt^t. Providé. 
^Årftcftlg^et, F. 3. Animns providus» Fru- 

dentifl* 
Ä^tfilftÄ, v. A. I. Argcnto obduccre. 53r« 

(tlftöb, p. p. 
Sivfilfvinq, u. 2. Argenti obdutlk). Itemi 

Sivfilfvinq , Ipfiiin obduÄum , ex, gr. 
.©re If^ftimer forplfriHÖCB , Argentnm id 

obduAam corrumpir» 
5Är(htö , Vi A. 4. ffr». i«r. C;. Sitta. 

Dr. ex. gr. gorjltfa tiben, Tcrminum 

negligera pr^finitum. gi^rfittd |}nnuiin<)rn, 

Citationefn judicialem negligere. gorfuttctl/ 

D^/ Ö' P/«r, gJrfUttttf I p. p. 
^irffcffa , v. A, I. Comparart. Procurare. 

5iwaffat>, p- p. conf. /wp/. 6FafFa, 

ex. gr. gÄrjlaffa ttjorw uijfrJn, %rccs 

ab exoticis compararc. gJrjraffa fig (fort 

Namit/ Masjnum fibi noinen parare. gdr* 

ffoffa cn flff^ Wna nägot/ Ut quis mutiiD 

quid accipiat, procurarc. 
^irffanfa^ v. a. t. Propugnacula cxftraere. 

Circumvairare. Sétftattfa^^ p. p. 
5étrfEan9ntn3^ m. a. • Prepugnaculam. Qr- 

cumvallatio. GAU Retrtnchemenr. 
S^rff^p* (l«, v. N. i. IXtci^T, Sefe traoff. 

figurare. Formam ycl facicin matare. %hxt 

fföPöt>/ P. P- ^ . . ,. 

55rfle^«^ N. 4» Spatium, aiio quia aliqHem 
praccedit, vtBiontj curfu^ occ. %^xi %s? 5orflfj*a^ v. A. r. Ablcgare. Mittcre, alifU. < 
5ir(Snt)a^ conf, /wW. ©Fidfa. 

5iit1!ingra^ v. a. f. Diffipiarc. DiTpergere. 
5örff ingrep, p. p. conf. JsmpLQHnsca, 

5irrtingnng, m. 2. Diffpatio. 

Siviijnta, y. a. 4..Spcrnere. Repudiare. Cu 
SFjutö^ ex. gr. •J)an . färfMt (in Mfixn, 
Uxorem repudjaban Jr>an ^dt forifutit 
^Ct tilbtlDet f Oblatum fprevit» eliter , 

ex. gr. gorf?iuta (penningar / vide %ixo 
ftiwta. Pä^w P. gdrffutcn , Sptetus^ Re- 
pudiatBS. Def: £f Piur. g4r(Futne. ^/i- 

r«r, ex. gr» gJrffutBe pcnniitdar/ vi^ 
gorejfuten. Mter, ex. gr. gärjifuteB pilg 

fula/ Téluin, globulus» emiffus, qui fi- 
. r^s feriendi amiiit. 

^irffoMÄ, v. A. I. Ignofcere. Pärcere* gjt< ,. 

(fonal)/ ve/ g6r(!ont| p. p. conf. fimpl. 

©FOflÄ. 

S^rftoniits / M, 2. Aåus , quo alicui ^ quis 
parcir. Indtilg^ntia. 

S^rHott, N. 4. Prommuata, vel in fubfi- 
dium imptnfartim pra^numerata « pecunia, 
conf. ^6rlfl(?. girfltäcF/ ex. gr. ^nn l«II • 
icFe gä t fArfFotf; Pecunisni promomare 
non vult. gag ^or Unge flibt i firffott 
fAr t)CR famman, Ifla pecunlc fnmfna du- 
dum fl me prrniumerata fnit. 

Sitflvef, Ipf. vtfh. 5at(rnfw«. / 

girffrifning^ m. 2. Antapocha. OWigatio 
fcripta, ahas. }{ever8. 

Shxflti^t, 9, 3, Literarum pi8tirjc exemplar, 
fro tironibus j conf. ^^^^^t^Jfr 

5ot(trifw<t^ T. A. 4. Per literas ab exoti<y« 
jnfereiTdum curare. Cj, SFrifWö^ ex. gr. 
går(!tifn)a »orör/ Merces inferendas cu- 

rare. |>an ffrjTrcf pepper ifr^n ^oHanb/ 

Papyrum ex Hollandia invehendum cura- 
vit, conf. gårc(frif»(i. gérllriftecn. Def. 
hf Plnr. gorfPrifne, p. p. eliter. R3r* 
fFrlfircn f Modo erratico, fcripms. gir^ 
ffrifwa f\q, Recipr, Scripto fe obligare. 
eliter, gäfjfrifwa iig, Scribendo fälli. '5iti 
-(?riftt>a m, vide 3tif4r(Frifw«. 

Six^xkda, v. a. 3. Terrcre. ^irfJrWt^ 
p.p. ex.gr. ®pi!rcn fårjFrWa nig/ Ve- 
ftigia me terrcnt. ^on fotffräcftc* Mraf# 
Ifto perterritu* fuit, conf. ^orf^tat» 

3it(Jr4ct«lfe^ u, 3. Terror. , 1(53 Pt6 SMvåaiigj ADj. Tcrriliilis. 5*tffvi*ng«i. 
Aiiv, Terribilirer» ' 

Sit ffttU / coNj. Ob. Frcpter t Latinit : 
Cauflfi v«/ graciS} cum ötnit. ParticuU 
Jfac .uifi uliis interjirtis vocihui Iccum non 
Jfahet , ex. %t. g Jr n Jfc ffttU , Ncceffitatis 
<rau(ra. g$r ro ffilQ/ Ammi caufla. %it 
min (Full eDer f6r iani ffuU, Mei vel il- 
lius grafia. %it ten orfafcri ffnD, £am 
froptcr caaflam. gJr »ÄrÄ fpnDer (föD, 
Ob- peecata noftra. gJt^UD* fFttB/ 
Per DEHfn« 

.$&rf^teif ^ p. p. »frL 5ivf^<i^<t. 

jJÄtffyfe^ v, A. 2. Obvelarc, S&vflflb, 
p. p. £ODf. fimpL SPf la. 

^étffyUa^ v. A. 2. Cocnpenfare^ ex. gr. ^u« 
nt (lal ias fdrjF^Oa Dig fSr Mn m6ba ? 

Qaomodo operam compenrabo tvam? 3^0 

ftdO »Si »cta at férffyOa (onom/ Is mihi 
remooerandttf crit, 56rfl)^a^, p. p. 

Item: S&rflSfQa^ ' Ntmr^ten Ptomereri , 
ex. gr. ^m« (ar ^M UtfbfUt |M fjn 
htoitti Hsc peccatis in fratrem promeruit. 
^an lar icfc fSrffoOt fibant^ Talia noii 
comoneruir. 56tf{)^^ , B. p, . 

SivityHan, f. Ratio meriti viel culpc 

53rfl(lnfm<t/ v. a» 2» Penims depranM-e vel 
corrampere. ^5rf{4ttl)b/ pu p« coii€ jSivi'* 
€Pdmma. 

5itflit^ IpfSverb. SirffjutÄ». 

9&t£[a0^ N. 4. Novi propofitio. Inflimendorum 
fiaio. Ga/t ProjeÖ. /»tor. gårflag, w/ gir* 

flaflcr, ex. gr, €c fflrflag at fä pennin' 
gar/ Pecuniff acquirendat propoGtum, $aR 
Du gif»a mig firflag, Inrn jag (Fan fi 
Det ? Foceriane de eo eonrequendo modum 
mihi proponere? ^/iW, €X. gr. g Jr* 

flag iftoer inramfi o(ff utgift, Accepti & 
«xpen(i defignario. @jra fjrflag til Ctt 
f 4|lnaft / laipenfittum defignacienem pra!« 
viam facere. 
Item: ^^rflag^ Scrtpniin, ahquem ad mn- 
nu» obtinendum exhibeiis. tlpdltta fér# 
flag f Exhibitionem ejusmodi jnftkaere. 
&tå på fdrflag, Exfaibicum eOe , fdi 
diao mod». Upf$ra en pä f«rflag, Ad 
^uous obdnendum fcripto aliquem tx- 
liibere* - 56r« 

Sitflditn , Aä)t8hK Facnltate Jnveniendi 

prxditut. Difi Ö* Plur. 55tflagne. 
Sårflagen^et^ f. 3. Animus ad invenien- 

dum promtus. 
jitflagdtttaFare , m. 2* Inftituendorum 

fiaor. 
S*tflag9 ntening^ u. 2- Hypotheft. 
5^r{Ias6 ivis ^ MverbiaUftr. Modo , quo 

iiudé faciendutn quid proponicur»^ Hy- 

pothetict 
SitiUta, v. A. 4. Ufu conficere vel dirum* 

pere. Q. eUta, ex. gr. SJrflita nibtt,. 

Veftea otterere. gjrflita tiUn , Teinpus 

cotifamere. givjlitett. Dtf, V Plur. gJr* 

Uitnt, p. p. 
Sirffog^ Ipf. verK 5*r<15. 
5driIS, v. M. ANOM. Sutficcre. Fr. gJrflar. 
Mt)f Pccunis (ömma iUiua fomtibus par 

non erat. 
5irfldfa , v. A. 3, Pcnltns prodrgere vel pro- 

fundere. 5^tfU(l^ p. p. conf. fimpl. 

SUofa* 
$ir0&»tun8, M. 2. Diflipatio. Frodtgmtia. 
^itfmaP^ M. 3. Prarguftus. 
5&rfmX^ v. A. AKOM. Vilipendere, Per con- 

tcmrara rejicerc. Pr. gjrfmär. /p/; gér» 

fllläDl)^ P/. girfmiW. 54rfmä^^, p. p. 

ex. gr. gJrrmä itfe min ringa gäfma, 

Donum. ne derpicias puffllnm. ^an fJr* 

fmäböe ben mate»! fom framfatte*, Appo- 

fitum cum contemtu dbum rejecit. gjr» 
finä Dm fattiga, Pauperem defpicere. Sub- 
fltntivh ^ifmäenbe^ Aatis , quo quia ali- 
quid vilipendir. 
5ir<mi*td^ v. n. t. LangueTcere, ex. vt. 
görfmäcf ta <kfltm^ af tJrfl./ Calorc, fid 
languefcere. ^hx^miata^, p. p. 

5*rfmirftelfe^ u. 3. Languor, conf. S*r« 

fmäcfto* 
:5drfmä^a, t. a. i. Caluofnlari. . Gontoitu* 

liam inferre. S&rfmä&a&^ p. p. 
5*rfm4bare^ m. »• Calumniator. 
S4r(mdt>erfe, m. 3. galumnit. hmt Igna. jfdv> ■ .i.* i |L .jju ■ ^ -a^-^^^g^pp Siv^ntiblii^ ADj. CalumntoGis. Itetn: Igno-' 
miniofu5. Advtrkiditcr. Shx^mii^i\q,t , Mo. 
do in Galamniam vel ignominiam. 5^^' 
fmdMtgeti^ Adv. Idem. 

^irfmäUa^ v. a. 3. Penitus liauefien. 53r< 
ftn^lt^ p. p. conf. //»p/. éim&ita. Aiu 
ur, t%. gr. ©cgc-ortftt fun&e i^an intet 

forfltialta/ Ifta digerere verba nequibat* 
54rfttiU« , v. A. I. Suffiirari. ^érfniDaÖ# 

p, p. Suh/iantivi. gÖrfmUaR^e/ Surripien- 

di a£lu8» 
^itfniUning^ t*. 2.- Surreptio. Furtum levius. 
ijorfotfca^ v. a. i. Dulcius vel jucundius 

reddcrc. ^^rfortra^^ p. p. 
^irfofWiJ (IS/ v- N. 4» Recifr. Prarter mo- 

dum , ?ei ultra tempus , dormire. 
Sothöna, v. A. i. Expiarc. gJrföRat), p. p. 

- Wm/. gorfont/ fid perperam^ ex.gr, gjp 
foaa jitt fcrott / Ciimeii «xpiare. Aluer. 

gJrfona; Placarc. ex. gr. j^an utajle j)4 

tldgOt fatt forfona^/ Aliquo placandus eric 
modo. 5åirfona (13^ Recipr. <x. gr. gjp 
fona ft9 mcD n^^on/ Alkul reconciliaru 

Sitfoning, m. 2. Expiatio, vd Placatio, 

^irfonlig, adj. Expiabilis, vel Placabilis, 

Sotfcnlis^tt , F. 3^ Placabilitas. Aiiimuaft. 
cilS rcconcHiandus. 

^icforg^ M. 3. Cura, ex. gr. 3a9 jfaB t)rat 
ga forforg om Den fafen/ IIU tes mlbi cu- 
IX eiit, cor^. (Dmforg. 

^^rlV^^n^ N, 4. Equi ad curruni juoAL 
JugalcSf 

^6tfpel^ U 4* rrxludium. 

56tfpe(a^ v, a. i« Arte luroria d]rperdere« 
görfpclab; vel gjrfpclt, p. p. ^*tfpe# 
la jig, Recipr. In luiione erratum com- 
mittcre^ 
5ovfpifla , v. A. 2* Effimdcndo pcrdere. Sir« . 
fpiDö/ p* P-L,'^^"^- /w?^- €5ptUa. -4/i- 
$er, ex. gr. gJrfoifla tiDtn, Tempus per- 

dcre. ij)an ^ar forfpiBt jin tprfa/ Fortu- 

nam peflundedit (uam. 
5otfP^«?^/ P- P. g6rft)0rte/ Ipf.verb. gjp 

fpörja- 
^irfprSF/ .Sermo pro aliquo intercedentis « 

conf. S^v^l^iS. Item^ Prsfatio. 
^ivfprang^ n. 4. Pr«curfus. Spatiam quo 

quis curfii 4lliquein prxccdit, conf.-S'^'^' 

Peg, K. ^örg l6p Sotfporja ^ v. A. 2. Comperire. Pr. g6r* 
fp6rj;er- Ipf. gSrfporte. /y: gorfport 5<^r* 
fpor^^ p. p. €x. gr. g)ffttt fårfporöe férjl . 
<fternt j^mm ^n mt/ Poftmodum de- 

mum, quis effet, compertutn fuit. 3«g 
bar fJtfport/ 4t Dn iparit ih; Te ibi 

raifTe, <:omperi.* 
Shta, ADV* Primd, ex. gr.' gärjl ilrat 

marfa/ Pnmd notandum. gjrfl J9(^ fräoijl/ 

Primum & pr^cipue. 
Itéin : 5i^ / Demum. Tandem , ex» gr. 

^an f om nu f5rfl ^em , Kunc tandem do- 

mum venit. 3a9 |[cf 11H fjrjl ^Jra l)e(/ 

Id nunc deinuni audivi. 
Item: Sbx^ , Modd. Si modå, ex. gr. 

^an bri;r H om ingen, forfi tian far tala, 

"" Neminem acftimat^ modd ioqui ei liceat. 

^M liDcr fÅt, firji l^an far f^nningar, 

Omnia patitur, modå pecuniam acceperit* 

^an må fFrifiva l^waD ^an ipiO/ fSrfl l^an 
|Prifn>eP xUtf C^iccunque yoluerit, inodo 
' quod ie£tum fit, fcribat. « 
5irfl4^ N. Adj. ^irfhJ, 

^itfla^, M. 2. Suburbium, tdias. tnafttt. 
P/«r. ^6r(Uö^t. 

5or(le^ Numer, ord. Primus, ex. gr. ;0att 
åx feen färfle i ortminijen, Ordine primus 
^ft. 'g^rjla gängen. Prima vice. gör ber 
flrjia, Primd. ?i| t)ct f3r(l<'/ ^^ primum. 
tWct) Det f5r(la, Quamprimum. ©et firfta 
l^an får ^ora M, Quamprimum id audive- 
Tit» AUfer. gJrfle, vidi gurfle. 

^dvfleg/ v, 4* Greffus, quo quis aliquem 
praccedit, conf. S^^fprattg. 

5itflfAt>b, FART. Primogcnitus., 

5ér(lf4t)ing , m. 2. Primogenitus quis. 

Sårflfitfleirdtt, m. Jus primogcniti. 

^Ixfiida (Ig, v. n. 4. Se prpripcre, vel 
tlam fubducerc. C;, ^tiaa, ex. gr. ^an 
fSrflac! jtg t tn wrä of i^uftt# Clam f« in 

lingUlum domus ftibduxit. gorflUCfcn. ' Dtf. 

&r Plur. gjrfmdfne, p. p. 

5éi'(>Iing/.M. Primitiae. 
^irflccfa, v. a. i. Oppilare. Craffitic ob- 
flniere. gorffOcfaD, p.p. conf. ^irfiop» 

xa, e3c.gr, 5Blol)et förjlocFar fig- på nagof 

Pade t f roppen , Sanguis in aliqua coi^poris 

m parte 170 S?5r« 

parte craflior ftagnat. .4thir^ gorflocfa |itf 

licrta/ Animum indurare. 
j&rftodfelfe m» 3. Animi indiuatio» v. #c 
jérflpdfninS/. m. 2^ Oppitatio» con£ 5ör* 

Sitflone^ Adverbialiter. tJ fStflotte^ PfJit- 
cipid» Circa initium^ ex. gr. ^atl tvar 

t fjröone ni)9 ojFidflift bittil, Circa initium 
ad id {ans erat inhabilis» 
55c(loppa^ v. A» I* ConftTpare. Obfirue^e. 
5åt(!oppab> p. p. conf. görflocFa^ ex. gr. 

J^att at fdrfl0ppat>/^ Alva adllri£la laborat«. 

giSrjloppabt llf f Alvus. conftipata.. 
^irflopptiitts^ M. 2- ObdruÖio*. Stipatio> 

conf. Sit^odninq. 
S.6t(iv&d^ vr. 4. Soluna mcrcedis vel debiti 

pranunierata , ex. gr. ®å i får(l»W får 

nSgot?/» Fecuniand ante diem alicul tradere„ 

conf. SSrffctt. 
5ir(lri*a^ v. a. 5. Intendcre nimiV,. Je- 

mrvis vel mufcuHs, gårMrfa jig^ Recipr^ 
. Intenffone lidi.. gårjlräcft, p. p- 
Item i 5*v(l^i*<* A Pecuniamt ante dienu 

fubmMiiftrare.. g6rj!cWt* p^ P- conC gj* 

reffiuta. 

5&r(lrä(fmtt9^ k. ». TntenGa Tidens,, ie^ 
turvis Ö* mufctilis^ Alittr. gérjiricfttinff/. 
conf. gJrMcf- 
. $5r(lr^^ v^ A. ANOM.. Difpergcre,. Disjicere^ 
Fr. gÄfjlrSn //>/: gJrjhaDbe. Pf. gån 
(Irfbf. 5ir(ltit>t>^ p. pw ex. gr., ^a» ^at 
fdrfitiD^ {tit egtnDomv Bona: difperliu 

5ir(!r*«I(e'^ m. j. Difperiro; 

5irPiKfen^ p. p. verb^ SitfliéSct^ 

Sit(itiiCt^ F. I- Veftibulum.^ Ptothyrum;. 

S&tfluqtvifl/.' M-. 3. FVocedriunr. Fars domus: 
cxporrefta amc^ föres; 

Jirftympa ^ vUt Tiff^ympct^ 

S^viki^ v^ A^ ASOM., InteUigere. Pr.. g5r»^ 
|l5r. /£/: gJraoöv /y: gärfrtw. 5ir^ 
(i&t)^, p. p. ex. gr. ^mru färftSé betta? 

Quomodo. hac intelliguntur ? ^ntt férfloD 
mtff icfe f Me non. intelligebar. gårfiå eCr 
fordf r AHqtram caJtere linguam; SDct /Ir 
M til fArfl^Cflbetf ^ lå m rnrelligendum^ fuboleat, illf anfam dedi. ^{ fojrflaen5e#^ 
Quod probé obfervandum^ 5^^^ fiS' '^'" 

cipr\ ex. gr. ^att f6r|l5r fig p5 bcii faffn, 

Rei illius bene gnarus eft» !(Bt forfla of 
icfe pl fabant^ Talfa captum fupermn no- 
ftrum. ©et forfldr ji» af fi9 fidft t A ^ 

fpfo id coliigitur. AUttry ex. gr. ©e fft» 

(iå jtö mif meb IJwaranbra , Amicé inrer 

fe confpiranr. Aliter , ex. gr^ 9^ntrn for*^ 
jlar jtffr Pignus diu nimia locatus» foenore 
confumitur. Hinc: Fart. 5ir(lattÖen. 
Sérftön^^ N. 4. Mens. Intelleaus & judi- 
ciumt animi dous y ev. gr. ^ail ^At SoDt 
férflSnbf Bona me«te pracditus eft. i^aa 
5ar intet forftanb r JudicFo carer. .^an %cx 
intet |ltt férflunDA Mentis compos npn eft. 
^/irer, ex. gr. Orten* ritta férflanöf 
Reftus verborum fenfus; , ©e feftoa i gobt 

firiMnt) mefr ^»nranbraf Amic5 vivunr. 
aSart i l&emliflt férftanb meb nSflOU^ Cum 

aliquo clam confpirare^ 

5it(lantelig^ adj. Intelligibili>. 

5étflSnt)ig^ ADJ, Bono intellcau pr«dimK 
Adverbialiter. 5irfl5n^igt^ Intel ligenter. 

SorflSn^ig^et^ f. 3. Ammus judicia pof- 
lenr» 

S^^^i^Vi^f v: A. ». Genuinam murare fpe* 
ciem,. ex. gr. ©en flJDninge» f5r(l&0et t»o« 

• noittf Vefhs genuinam ei fpeciem adimit. 
5ir|lält>^ p. p. ex. gr. ^an fer férjlilfr 
Vit, Transfiguratam refert fpeciem. ^^t* 
{th\ia .ftg^ Recipr. Simulare. Diflimula- 
re. gt ftfrjlälbt tplfent)e> Modus fe ge- 
randt fimuiatuSw 

^irj^ilTitins^ m. 2. srmufatro. DMIimulario.. 

S^tflimma, v; a. ». Diffohum reddére, m»- 
yiV. Itemi Inftrumentr mufki! remidtorem 
reddere fonum. Sivfiimtf^ p. p.. 

^rfl^n^tiga^ v. a. i, hv notitiam; alicui tra- 
derev v^ Germ^ ^itflinbijsö^.. 

5år(iarr<t, v. A. 3. Gbrroborare. 5itflarFt\, 
p. p, Aliter y. ex. gr. gUrp^rfa ÄrigSmag' 

ten f £xercit.um! (ubfidiariis augere copiis. 
gör(iätfa et ^oDegium/ Numerum! aOeffo* 

rum QoUiegii: augere;. 
5é>cfldcPtiing ^ M.. 2. Corroboratia. Tremz 
Numero' fuperadditUin,. Ittm l Copiac 
fubfidiaria?.. 

5or* g6té 

5*r(lirÄ^ v. A. 2. Demoliri. Diruerc, «x. 
gr; {)an f5rfidri)C HaUn, Urbem demoli- 
rus eft. ^/ifer, ex. gr. ^an fSlWrDe aU 
(ill tgcnl)Qnt/ Bona prodegic omnifl. * ^^ft 
fl5ra eni iinflag; Confflia allcujus pefTun- 
dire. ^ati ^(ir-fJrflårt fin Ipcfa, Form- 
nam defhuxit fuam. SubfiantivK 56rjli# 
tanbe, DeftmÖio. 

Item: ^érfléra^ Permrbare, ex. gr. ^jr* 
frtr nii9 icfe i mina bctratftelfer/ Mcdi-^ 

tandi otium ne inihi turbes. gdrjléra frC 
ten / Pacem turbare, 5ér(l6rl> , p. p. De- 
niolitus. hemi Perditus , vtl l)eftra£lus. 
J/fw : Pertorbötus, ex. gr. J^m fcr fjr* 
tlirb Ut I Tcrturbatam tefert fpcciem. 

S4t(l6rate^ m. 2. Deftruaor. html Per- 
turbator. 

5irfl6relfe^ m, 3, Perturbatiö, «x. gr, QrcM/ 
finnetf/ fSrflårelfC/ Pacis, «nimi, perturba- 
tiö, conf. gärfliring, 

56r(l6rmg, m. 2« Demolitio, Dcftruaio, 
conf. gi5rjl8reirc. 

5itfumlig, adj. Negligcns. Advtrhialitir. 
Sirfumltgt, Negligenter, 

54rfiimltg$et, t. 3. Ncgligentla. Animui 
negiigens, conf. gårfummclfc. 

Sox^nmtna, v. a. r. Negligere, gUtfuinmo*, 
p. P. 5^^'fM^»*»"*ö PS/ Äfc/pr. Per negli- 
genciam abeHe vel qui^ ominere. 

^irfumtiielfe, k, 3. Negligentit. Aftus quo 
quis negligit , conf. girfunili(|(^et. 

^irfiipen , fart. Crebris debilitams crapulif. 
Dtf, y Piur. gJrfiipnc. 

^^irfiittcit^ p. p. verb. fjårjttta. 

Sirfiragö, v. a. i. DebiUtare. I^JrfwagflD, 
p. p. Subfiantivh. gdrfmoianbc / l^ebi- 
litario* 

^hx^xx>cinn, Iff.vifh. gDtfroinna. 

56ri\»ar^ fJ. 4* DefenTio. Tutcia, tx. gr^ 
3a9 (!an til itiWt forfitflt «nf6ra, In mei 
defcniioncni adferam. jj)a« ^ttt jitt fJrfnJ(ir 
l^oi ^onofll/ Sub illius cd tmamine, gir^ 
fwar* »frfct/ Res defenfionis Regni. f^jr» 

ftuarS (friftf Apologia. ^an ir lUont fJr» 

flDaréfliinb f Extra ftaram defenfionis eft. 
Se dcfendere nequit. 
ÄÄrfwarö, v. a. i. Dcfendere. gJtftvaröb/ 
P. p. ^hx^wata pg^ Ruifr, Se dc- 
fendere. " ^^ 171 Item: Sirfu^ttra^ Protegerc, tx. gr. gfo 
(mara en Tpmniare/ Fugipvum protegere; 
Alittr^ «x. gr. ®jr icfc sinnat; 4n Det 
Du fan fflrfmara. Ne alia committas , qatm 
<]Uoruni ratibneni reddere qne«s« 

Shx^xoataxt , M. 3. Defenfor. 

^Atftl^atHg^ adj. Cujus ratio reddi poteft 
Extra reprehenfionem pofitus , ex. gr, j^att 
ir firfnXHrlig i Jin fo§(a/ In manere repre- 
hendi .nequit. Sitfmarltgt ^xUU # Opui 
nded non perfeåum, ut tamen reprebendi 
nequeat. Advtrhialittr. , %hx[C0%t\\it , Me* 
diocriter fads. Extra reprebenfionem» gJt' 
fwarli^en. Mv, Idem. 

^årfivetifla , v. a. f. In linguam Svecicam 
transfcrrc. gjrfwettff flD , P- p. 

^dtfivtntta, y. n. a. Difnarerc. Evonenrere. 
Pr. görfwinnnr. //>/• gorfmanm Pf. gir; 
fmumtir, ex. gr, ^an férfwann nr De^ 

XQii ^fpUf Illorum ex oculis fe fubduxit. 

SBlomjlret, tSfenr fJrfwtnner, Flos, fu- 

mos , evanefcit. gjrfwttnnen / Dtf. Ö* Plur. 
gSrfwnnDne, p. p. 

5itfu)or^ ipf: g6rf»nren/ p. p. vnl. gft^ 
fto^rjia. 

5irfwu»inen^ p. p. vfrh girfwinna. 

jitfn^årja, v. a. 4. Se abftinendum Tel 
omittendum jurare. C;. "Swirfa, gjr* 
frouren. Def. ö* Plur^ gijrfmurne, ex. gr^ 
•Oan firfwor <it Dricfa »fn^ Vinum abjnra- 
bat. 25et %ax jag icfe Ör(»nrit, Non me 
jurejucando obligavi , ut hoc omittam» 

^hx^yn, r. Providentia Divina, <äias. @U^i 
fJrfpnf ex. gr. ©et jr fJrfpnenS jfirfelfe/ 

Dei providentia id faaum. 

Item : 5irf)^n , Verecundia , ex. gr. 3a8 
^aDe fårfpn ^t begära Det, Prat verecundia 
id petere non fuflinui. ^an l^ar 1(fe fdp 
fpn f Jr någon / Neminem veretur. 

56rfynba fig/ v. k. i. Reeipr. Peccare, conf. 
Jtmfl. ©yni>«^ ex. gr^ ^an |>ar fJrfpnbat 
fig. emot ^onom , Contra illum peccavit. 
gérfonba pg på något, in »liquid peccare. 

56rfpnt , ADJ. Reftrifliori aninK) verecun- 
dus, in penndo vel fe exbibendo^ conf, 
X>(fgfam. 

5itfi?nt^et^ F. 3. Animus verecundus, conf. 
girfpnt, conf. S&Iygfäm^t. J 17* ,pré Soxfytct, v. A. I. Acidum reddcré, 

fytab^ p. p* 
Ä*tf5g^ Jpf. vtrB. gärff. ^ , 

SitfrtCt), p. p. görfoIDe. //!/: w*. gJrfaifa. 
SérfSt; N. 4. Infidije» ex. gr. @att«i vf^ 

&iaH9t^^^ Sdgga férf«t fJr nJgoit, AHcui 

infidias ftruere. ®rt(a/ t^f/^ f igga i fJrfätr 
In infidiu latere. 
jérfStljg^ ADj^ Infidtofus, gJrfatligctt; ^dv^. 

y Infidiofé» , 
SitfSga (Ig^ v. n. 2. Diftis fafli. Sermonc 

crrarcr, conf. ^irtöto: Pg. 
5irfiFra^ n a. i. Aflereraro esr. gr, 3aff 

f8tfÄ!r«r^ Ot (5 dr^ Id ita cfle, aflevc- 

TO, ^air firfdirafte mif ont fitr |^jc(Pa 
Mihi auxilmm £e lotutum aflfeverabat, ^ou 

fjfrafr/ p. p. * , 

Item: jJirjSPrÄ^ Securtmr reddcre, gör» 
fdlra jleppr floM 0$ l&u«7^ 4/»ä/.' afc«^ 

Cttrerir ffcpPr )C« ^^* ^^ hifiitutione qfia 
ft^unh pro damno itavium^ mtrciumr vel 
fro inandio énlificiorum , pojfejfori re» 
ptnditur^ Hinci FatK %lx[m^ f alias^ 
Aflecurerad* 

SitfäPran^ f; Aflercratfo, conf, gSrflTrfng^ 

Sit^vxne, K. 2. Sccuritaa, ex. gr. gjrr 
fdfritlgtf flviftr Scriptunir quo de conven^ 
tione cavcrar^ bitter, gårfäftinff på (!eppr 
iObt Ot^ ^U#/ Securitas parata de refar» 
ciendo damna navräm ^ mercium , ardifi- 
ciorum f aliat, jfjlecurenct. Hinc : g Jr» 
(ifringÄ kontor ^ vet Aflccurcnce Contoir^ 
gÄtfdfringö brtff Libeilus alTecuratlonii^ 
atiar. PoHce. 

'S^rfSCgnfng^ »c. 2. Venditror. 

54r(ar|<r, F. A. 2- Difcnderc. Cj, &il)a^ 
g«tfal>, p. p. 

Sit^ctnra^ v» a. j. Detpriuy reddcre. .går^ 
fdmtflD, p. p. gårfclnira jig;^ iirc/pr, Dc^ 
terior fieri y conf, görtparra. 

fStfimrfng^ m. a. A6lur, quo quid fit de- 
teriu» , conC giripdrring:. 

S^t^nta^ T. A. 2. Mittcre^ conC JtmpL @åm 
ba» 5itfant> , p. p. 

5örf«irfa^ v, A. 3,. Penituy in.firidum fiibv' 
m«rgcrc. //Hur. gJrffera Ct inlopp, In 
aauis aditimt d^iuerft mok occludere, $iv* 
ftllPt, t. p. 56vt 

Sivfanfrtfiig^ m. ,2. SubmCTrgendi' afluff. 
Lem: Sovfånfninq , Demerfa in aquis mo- 
hs<) ad ocdadendum adicam. , 

Sirfdtta^ v. a. 3. Collocare. RecMgere. C/. 
e&tta , ex. gr. ^Sonunjcn l&at forfatt |>ö^ 
noin i grefliat. (lawb, Rex eum in digni- 
tatem comkis evexit. ©etta fJrfiUte Jonoöt 
t fafttgbOlit/ Ad egeftatcm id . illum redi- 
gerat. SulftantivK författande 1 Ccllocatlo. 
5otfait^ p. p. 

Item: Sirfdtta^ ex. gr, jgan ^ar fJrfatt 

aO jitl edenöom. Bona prodegit fna. Jpatl 
fBrfattr [FcppCt ^ lIHus cutpa navis pc- 
riit» gorfdtta- til)cn, Inudliter tcmpuj 
confumere;. 

5&tf(!ttning ^ m. 11, Tianspofirio > conf., 
56rfftt«nt)e. 

5Ätf5é^ N« 4. Tentamen. Pcricriratio , ex. gr. 
Det dr fliorbt »d fJrfiTf Temandi gratia 
id {a£lum , conf, 7l6n^ 

54rjoPa^ v. a. 3. Periclitari. Experin. Ten- 
tare, conf, Streflö^ ex, gr. .^an fSrfSfCc 
om Det f!nOt IjcfaS # Num id fuccederet, 

p^iculum fecit. gorfJfa jina frafter/ Vi- 
res penclitari. ^an Jor förfåft pd annat 

!dtt f, AUo tcntavrt modo. ^ftn |>ar mprfct 
3rf6ft t njerlBen^ Multa in munda e»c. 
pertus ett. g6rfdf t/ p. p. Tentatus; Probatuff» 
lttm\ Expertus, conf. ^hx^axzn. 
55tfoPetfe^ ti. 3. Tcntatio, conf. 5rc(leHe. 
5orf6r;a ^ v: a* 2. ViÖum parare. Nurrire, 
Q. eorja, ex. gr. ^an fdtUrgte l^u* 
firnn oc^ (amen meb ftrifmanbo Scriben- 

do uxori liberisque vIQnm paravit fykn 

Jar fårfJrgr jig meS fina ^dnfter, Opera 
manmim fe nutrivit. gSrfJrgÖ , p. p. Cui 
de viftu profpeöum. Alittr y. ex. gr. feot* 

tren dr-forf6rgbr Nupfit filla. 

5itf6ta, v. A^ I, Duldus reddcrr. gjp 
fötaD/ p. p» 

54rtitg<r^ v. a. 4. Fracnpere. Tdferc. O". 
tÄg«. gértagen. Def. if Fiur. gfo 
t<mtr conf: gårefafla, ex. gr. g5uDree 
fortotf rJjletTr fd at &an irfc fnntc t3ra«, 

"Tumultus vocem prseripiebat , adeo ut aii- 

diti non^poffet, gt Jotcmetel, fom får* 
tager tparf / Semedinm » quod doloién 
toiTit. Anodinum. gortaga alfa on(a 
Ättflag/ Mak quavis evertere copfiii». 5StMg(S flg; Rfcipr, Unum pro altero 
Tumere. Sumendo errare. Alitir ^ ex. gr. 

Särtaga ^ v4 nagotiS {iunft; Ftvore aii- 

cujus abuti» 
56rtal, M. 4. Obtrcaatio, conf. S^t^etal^ 

cont tatef, 
5^ttc(a^ v. A. T* Obtrcflwe/ Sermone dc- 

traheie. DifFamare. C/. licÅa^ ^bviala'^ ^ 

vtl Shttclt^ p. p. conf. XaMa, ^ovtcla 

ft^ ^ Rccipr. Sermone dclioquere, conf) 

5étföGa (ig. 
5ir talare^ m. 2. Obtrc^ator, conf. XaMare^ 
Sovtappa^, PART. Depeiditus, v. /c. 
Sivtap\>el[e , h. 3. Pcrilitio. Exitium , v^ ec. 
SivttdnitiQ, M. 2* Defignatio^ Catalogus,i 

«x. gr. BJtUcFttiltg p5 6ocfcr^ Librorum. 

catalogus^ conf. UptecEnins» 
^^rtega^^ vWe jirtisen. 
55ttenna/ v. a. 3. Stanno obducere.. S^^^ 

Unnt, p. p» 
'56rtennare , m^ %^ Opifex » qui ftanna 

ob Jucit.. 
^^rtennitig^ w, 2. Stannf bbclu£tio, ex. gr^ 

^et fFcDt)C i f^tenningf / Dum ftonnum 

obducerenir id fii£(um.. lum : Sctteiii 

ning ^ Stannum rpfum obdu£\um , ex. gr. 

%hxitm\nitVL dr afn4(t# Stanuum obduQum. 

ufu detrtmm cfh 
Sitt^nfBuir^ viVe 53rbenffuir. 
5érti^/ Mvertialher. 3 f5tti>^ Anre^ teni> 

pus debiram. Pramaturé^ Miter^ 3 fStCK 

i)Ctt, Priöino tempore; 
flittjcnc, v. A» 3* Ir^ Mercre. Mereri. Pr. 

gåttif nnr- Sortjent , p. p.' ex. gr. De 
forticnte bdfoingr/ (Iroff k» Pr^miunr, 

pcenam &c» meriti funr» .f>an (ar fdr^ 
t(Cnt/ Ot biiftva (C^ra^ 1 Hoiiofatum efTe 

mernir. gSrtjiena H foba mc& arbttci La-- 

bore viönm porare. 

Itcm: 5*«^t|ena, Lucrarr, ex. gr. 3ö8 fJr*^ 
tittar ingen ting pS ben fafeu/ Inde nihil 
aucri facia. ^nn dr oltib meb^ bnr ndgot 
dr at fårtiena/- IJbi qoid lucrandmn, fem^« 
per adeft» 

5*ttjen(l , M. 3. Meritum , ex. gr. gffet 
(moré 0^ cn< fvrtlcnf!/ Prout quisqne me. 
mit. ^An« fir(jienfier emot fdberoe^latt^etjr 
lUiua crga patriam mcrica. JUsitj «x« gr» 5M *7J j£>ar dr nifjen firtienfT^ KuUa heic.eft-lu- 
cifliuii occafio, conf. jfirtjena.. 
Sottigty. v. A. 4^ Rcticere» Siientio prattei*. 
mjttere. C;. JDiga ^ ex, gr, ^M fSrteg 

ndgra maror »ib^ tuffen/ Merces.ad telo- 

niiim aliquas (ileiuia prstermidr» <Si0niligt 
fofer bira f4rtlga^ ^ Res quardam funt re^ 

ticend». ^att ^ax förtegat ^it namn , Siim» 

. oon mdicavir nomen gårtigen/ Ö^ £f 

P/«r, ^i>r(igne, p. r. ptrperam gjr# 

tcgoib. Mjemvé. gSrltgcn^ Qui fecreta 

iion eloquKur» 
5ortigenI;et, f. 3. Reticcntia, 
Sortinga ^ v. a» r^ De merce vel fabricato » 

ad certum prerium tradendo^ conveniie» 

5ét:tmgat>^ p. p. 
5értjufÄ^ v. A, 3. EfTafcinare. 5ittju(l^ p. p. 

conC. Cjufa» 
^Srtjuemng^ m. 2» Effafcrnatio*, Incantatio*. 
5irtog, I/j/1 verb. 5^vtaga. 
Séttorfae^ T.. D. i^ Exficcari^ Exarcfcere^ 

5irtorPaö^ p. P* 
Sitträf, N. 4. conf. fimj^U Xtaf, conf^ 

5^rfprdng. 
S^rtrampn^ v. a. i. Proculcare. 56ttram» 

patt, p. p. 
Såttrct^ M, 3.. OfFenfio. Taedmnt ofFeniio- 

nis, ex. gr. Sn iinn an til förtret/ Qoo 

adYcrfanrem offendat^ .^an b^be ({or fir^^ 
trft af ^tfnOIWf Gravl illum offenfam ts- 
dio afFe€it. Det tt>ar en förtret / a( lag • 

(!«Ce glömma Ut, Tj?dec ree, quod ^flud 
obLvifcerer. ^Ätt gör bet i förtrct, AnU 
mo^ ut offendor, id agit. 

Sottv^Ut, v. A, I. OfFendare. OffeniTonis tae- 
dio afficere , ex. gr. görtreta öägon mrtv 

orS / Vcibis aliqucm ofFendere. ^^rtre* 

ia^, p. p- ex. er. sffiara förtreta^/ Of. 
fenfum cfle.. SottvUa fig ^. Ärr i/)r. Ira 
commoveru ^drtretoo. Fajjtvttm^ hem : 
Dep&nintialher^ ^dctrctrte, ex. gr. gjjr* 
tretal öfnicr ndgot/ Aliqua re odendL 

5irtretlig^ adj. OfFenfione grayis,. Invifiis. 
Jliter, ex. gr. ©ft dr eii förrrftlid faf/. 
Res eft öccrba vei gravis. ^flu dr i H 
{Örtretltg belägenhet/ Sixu lerum angitur. ' 

^^rtcetttg^et , ?* ^. ' Reium oficnfionem. 
creana cooditio^ Almr^ ex. gr. {)aii 

3? ; tafo; 174 ^btt 

xiMt i tn fJrttetlirtrt, Adverfum quid el 

accidit. 4>ati &t ficlf orfaf til jtna förtret^ 
lig^CtCCf AdvcHiMtum ipfe fibi au£lor «f^. 
ShxttO, v. A. ANOM. ,Credere. Committere, 

Fr. girtror. //>/. gSrtroWe. Pf. görrroöt- 
^dttroW, p. p. «x. gr. ^ 3a9 fortroDöe 

l^onom ^ela fafen, Totaifi ilH rem credidi. 

^an iiar fortroDt mi§ f at ^att »tD gorr 

Jet/ Ulud fe faclurum , mihi aperuic. 5^^' 

tx9 ftg^ R«ipr. ex. gr. géttrp jig til nä* 

0011/ Alicui confidei-c. 
34rtroettt)c, k, Fidc«, Fiducla, ex.gr. Dra* 
ga förtroenbc til nSgon , Fiduciam in 
aliquo coilocare. ®öra <n fJrtrocnDe af 

tlägon t^Wliflt^t f Secretum fidei alicujus 
i committerc. 3 fårtrocriD^ ^^t, Sub fide 

diaum» conf. girtroligfieL 
S^vtvosen, ADj. Def.& Fiur, gJrtrogne, 

Fide, intimoque cordis afFeflu itmftus, 

conf, gJrtrolig. 
^irttolig ^ ADJ. Animo fidus & apertus , 

ex. gr. gértroligt muhit, Converfatio 

fida & fuicera. {)afma firtrvliga famtal 

meD näflOU; Apené & cum fiducia fermo- 

. nes cum aliquo confercre, conf. girtrogctl. 

' Mverbialiter. gSrtwUgt , Fidditcr , fincerS 

öc -amlcé. g6rtroli§cn. ^äv. Idem. 
5&ttroltst>et, r. 3« Animus fide & finccrc-' 

ritate alicui }an£^us, conf. girtrocnbf. 
^Årtrotla^ ▼. a^ i. Magica artc turbare. %iv 

trofUDf p. p. 
^ivttoUntng ^ m. 2. Magicx artis exerciuum, 

quo qaid turbatur « conf. tCvoUeri. 
Shtttoppctv, Piur^ f iima acies. Miljtes qui 

exercitum pr«eunt« ^ 

Sirtttttit, ly; vtrb. S^^tvyta. 
5 Jrtrytf ^ H. 4. Oppreffio. Aftus . tiuo quis 

premimr vel angitur , conf. T^ttydd, 
S^xttydtt, v. A. 3. Opprimere. gértrpcft, p. p. 
Sivttyta, v. k. 4. iEgrS irel invido antmo 

ferre. £7. Ztyta, t\. gr. ©et fårtvåt ^0' 

nom ^ftgltgttt/ at fe Den anbit l^cbrné, 

Altetam boiiorari perquam «grS fcrebac. 
•, görtr^ta på naaon , Alicui invidere. 3^9 

fåmptet/ ot iag irfe minne*/ Oyod non 

fiieminerim , aegré fero. 
Shvtvyttnl}tt , t. 3. Animus, quo pvffrogati- 
vam alteriufl xgr^ feit aliquis, conf. 2tfwutl^* gitt 

Sorttytfam, aöj. Cui animus eft invklio. 

fus, conf. g6rtt^tcn|>t. 
S6rtv«t)a, v. A. 2. Dr. gårttäba en annan« 

imbete eHer fo§Ia/ Alterius muncHs obire 

vices, conf. g^retrfba. 

Sortrc^e, n. 4. Gradas cmlnentior, Prsc- 
ftantia, conf. ^ivtttåbt, tx.%v. ^an t%tt 

fJrtr^be får ben anbra/ Altero praeftantior 
eft. ©e t^fla om fJrtrSbet/ <iuis corum 

prxcedat ^mqli funt. 
56rtriffng , adj. Excellens. AdvtrhlaUter. 
■ gårtriffligtf Excellenter. gårträflHgen # 

Ad v. Idem. 
^irtriffigl^et^ f. 3'. Excellentia. 
5Srtri|ia^ v. k. i. Cum fiducia fperare, ex. 

gr. gårtrojla pä ®U©/ in DEum fiden- 

ter fperare. girtråfia på {tn rJttmatidit far, 

Juftae fiderc cauflfe. 
^ittréf^an, r. Fiduda, €x. gr. &ma lin 

fårtrojian til någon / In aliquem fiduciam 

ponerc, ^itar. S^Ttv6(inin^ , v. te. conf. 

tilfirpcPt . • 

Sirtrot, Ipf. vtrK 5*tttyta. 
^éttrottÄe, v. D,^ I. Pcnitus dcfatigari, conf. 

trdttae. 56rtt*ttö^ ^ p. p* 
Sitrtuaft, v. A, I. Veaigal alicujus rei pen- 

dere. -g jrtullab / p. p. conf. /w/)/, ZuUa. 
^ottuCIntng^ M. 2. Veaigalis folutio. 
54rtttiina, v. a, i. Diluere, åliat. tCunngö* 

va. 5årtunt1a^^ p. p. 
5irtwifia, v. N. I. Defperare. ^ivttvifr 
. Cat) , p. p. 

5Srtwif!ött, T. Defperatio. 
Sirtwitiö , v. N. I. Tabefcere. 5irtvol# 

n<t^, p. p. 
^htty, coNj. <^ia. Nam. 
Sovtyda, v. n. 3.. Ägié fcrre, xLonf. tTlig» 

tyda^ ex. g. ^an 'mo icfe fåifpcfa, 

ilt iag'fS -gör # <^od ita faciam, haud 

«gré ferat. " 
5ivtyt)rt, v. A. 2. Perperam explicare. Aliter 

interpretari. Sovtyt)^ , p. p. 
56vtv&ning, u, 2. In abenum fenfum cx- 

plicatio ieu intcrpretario. 
S^ttpn^a, ?. A. 2. Nimis gravaw. Nimiura. 

oneris addcre. S^rtfngÖ^ p. p. 
Sixtynna, vide ^åtttinno. Sort 

SSttidt, PART. Obvelatus, Abfcondrm», ex. 
gr. J^an laä hicö folDarenm fdrtirft t f!o/ 
grn f Cnm niilitibus in filv» delituit.. Sjftla 
meb f5rt(Jrf(a Ort^ Verbis quafi obveIatis> 
id cRy verecundéy loquh 

5ortal|d^ T. A, Z. Narrare. ^r. görtdljcr^ 
/;/• %ixtaH)tr conf.. »crotta. 

^drt^tiPa, v. A» 3. Criiuini' dåre. Arguere. 
VitiQ rerrere, «x.^ gr. 3^9 fJrtinfnr f)9f 

nom, at ^an f5 fliort^ Quod ira ftce* 

rit , €1 virio veircnduin duco., ©u mi 
icfc fért^nfa mig i ^ft faHetf Hoc i» 

cflfu sqnius de 4ne fentienduin tibr erit, 

$6ttinU, ex.gr. 5JSar(i fårtinft^ conf* 

rOaxa beting 
Sittåva, vi A. 2. Copfiimere, <ft efcnUntis , 

ex. gr. ^on fan inqcrt ting fSrtdrfl/^ Gbi 

nil fumerc potcft. 5*^^^^^^/ R- P» 
Itcm : S^xthxa ^ Peuitu» coi ibdere ^ conf.. 

fimfh t.ixa, €x. gr. dRa(Far Jflfma f5r# 

tärt melftoorna/ Vermes TjTcera corrorerunr. 

ShxtliXt>, p. p. 
Äittdrina^, u. a. Corrofia.. 
Irem: ^ottiting^ Viftas. CommefltiiSr ex.. 

gr. J^iMfr iaftDCft 3 fÄt tit fértaring? 

In vjffum qnid nadi eftit ? S>r ftn§ir t)ir 

frif{ firt^rmg/ Commeatus abundé fubmi» 

niftratus illis fu:C 
5irtifwö ^ conC /»f/. 1D6fw<t. 
5ért6rnö , v. a. i,. Iranr excitare. Offendere^ 

gårtJrnab , ?. v- gdrtÄrna*. FaJJiwm^ 

Item : jdttJmad» Dfpotientialiter , ex. gr^ 

gärtSrnaS pfi nÄgoti/ AKcui iiafci. 
55rt6tnftfe^ m. J. OfFenfro. 
SåvuntJcrfig^ adj. Admirabiliy^ conf. JtmpK 
, UntetU^. 5^rull^et(t3ett. ^it»- Modo ad- 

inirabilL 
5oruntra (ig^ v. k. i» i?«i>r. Adrnfraiir 

ex. gr. gfennbra jij éftter ©fapnrcn* 

toerf/ Opera creatoris admirari. £2 )f(ia 

Utta |)oröer férunbraöe IJait ftff^ Auditi» 

liifce mirabatur » conf. Itnbra* 
56rufi^tcn, F. Admfratio, ex.gr. Jflg: 

jlnönor i fåritnDran barifwer, l^iu» ter ad. 

miratia me percellir. $|(drun^an< mxbr 

Admiratione dignus,, conf. Uti^tntt. 
Sixunnct^ k. a. r. Favore concederc» conC 

fimpL Untta^ Sirtmfia&^ p. p» uliaK S^^ 5<5tMt/ PRjtr. Frap. Ante. Xntet. Vfitrpå- 
tur rffptctu alicujvs rei fuh/equentir f cont 

5orlt^ ex. gr. ^ati fljcf fårut^ ö<& jiag 
fom efter ^ Pro^ibat, ego poftmodum ve- 
niebam. @e fjrut ^ Frcvidere. SSftdld 
fjrut; Ante diem fofyere. Jaff fficfoDc 
baD fJrtlt, Nnntinm prJcmifT. 3«9 5«*' fJt» 
Ht ('ilront tatt;^ IPe eo (upr» commem^ 
ravu 3öj töet btt f6röt# W antca mi* 
* hi notum» 

53rutdit;. PRÄF. Prarer, ex. gr. ©f |obf 
(tOe Injit/ firutan iag^ Frster me omoes le* 
geranr. 4>an lånit Dem aU, fdrutan mig/ 
Pr«ter me omnes cognovit, conf. Utom* . 

Item: 5énit(srr^ Sine, ex. gn SDft fan (!t 
mig förutan^ Id fine me fierr poteff. 3^* 
fan mara bet fJntfanr Eo carere poffum., 
2)ed f^rutart^ Sine hoc vel Fraeter illud, 
aihf. 5^trutafi tee, fed perperam^ Mttr^ 
tbeefotutan^ vide ibeeutatt. 

5ératfattaö^ fart, gJrntfattab mcni»ff# Pre» 
judicium. 

j&ttstgSen^e^ part. PraeceJeny,. 

jfortvaFt^ M. 3:. Statio excubiarum^ ante exer- 
citum> conf» 5Åtpo|T. 

Sixvoalta ^ v. /r. i* Fungu Adminiffrarei. 

äirtvöltab , p. p. ex. gr. gSrwalta et 
inhttCr Munere fungi. ^ixmUo^ ca^M, 
Fifcum adminif!rare. 

SitWiltniftQ^ K. 2^ Admlniffratra. 

Sixxoan^la^ v. a. r. Transformare. In aliuJ 
murare. 5^tu?ant)IaÖ, p. p. ex. gr. går*^ 
»anblOP tvätten i »in ^ Aquam in vinuni 
murare. gJrWanbfa (in Jp^ Murare vulmm» 
fcii, ira vtl pndon commotus, 

5étwati^lfng^ w. 2^ Transmutatfa. Meta- . 
morphoiis^ 

Sivtoant^ w. 3. Cognar^ff,. v. Germ, conC 

erögtitig. /inttr. Compof. gsuttbifottpant. 
5:ro«f4rwanff conf^ 
Sivxoav^ vr. A^ Affervatfa. Caffodra^ [ex; 
giv ^an dr fatt r fotlöar ^ In cuflo- 
dinnr miflu» eff. (gtJIIa njgot r fértt^ar 

Jo^ nåaon ,. Alicur fervandnm quid tra- 
dere. ©et flfir t mitt fårmat r Apud me 
fervatur. ©et ligflCi: t ftObt f^rttat^ Ben« 
id cuftoditur.. I7Ö ^bm SitTMttå, T.A. I. Aflcrvarc. Cuftodirc. S^^' 
xöava^, p, p. ex. gr. Snga ttt tCt »41 
firtoara^ / Fac ut betih id fcrvcmr, gor^ 
»ara fig fir ttlD/ Contra frigus fe cufto- 
dire. girmara (ilj emct pcflcn , Contra pe- 
ftem antidotis uti. y///wr. ^ii^ara^ vi- 
de Wavna. 

Sovwavin^, m. 2. Servatio. Defeiifio, we- 
^ic, Fra/trvatio. gåtmarinflj nicDel/ Alé- 
xipharmacum* 

S&txo^m , PART. Practeritus , åt f(mj>or€. 
Dtf. tf Flur. 5*rwerne^ reaius. ^ivt 
wiPne. 

^irtoetfa ^ v. a. t. Perdendi fe obno- 
xium rcddere. Culpa amittere. jdnvePi 
tåb, p* p* . 

$&rmtert/ adj» Prifciendi cupldus. Curlo- 
fuf. Dtf. ö' P/«r. S^tu^etne, conf. t3F# 
flfen. ^^rtoetne fonjicr/ Artes curiofo. 

SivxQUml}H, T, 3. Animus prxfciendi cu- 

pidus. Curiofitas, conf. VlyfthnfyeU 
S^vxotttt N. 4. Curiofitas. 
Sivwe]:la, v. a. i. Pccuniam in aliiid mo- 

nctae genus commutare. ^i^wcjclti^, p. p. 

conf. fimpl. Wcp!«.* 
Sivxotplina^ m. 2. Pecunix commmatlo^ conf, 

S^tVoejsUt, conf. /w^/. XVfflin^* 
S^vwiUd, v. A. I, Turbarc. Confundere. 

5ÄrwiUab, p. p. conf. SitbvyUa, 56c* 

xoiUit fiS , Recipr. Confuf é cogitare. Unum 

pro ahero cogitationi (nbjicere. 
$ivxoilUl(e, M. 3. Confufio rerum. ®innc< 

fJrtöiDcIfe/ Confufio animi , conf. S^vt 

wirring. 
Sitwivxa , y. a. i. Peiturbare. ^^rwin 

ra^, p. p. 
Sitwirrittj, m. 2. Pcrturbatio» 
^értk^id/ ADj. Prafcius. 
54twifa, v. A, T. Rdcgare. C/. Wjfa. ^ér» 

wifyx>^ vtl S6vwi(l, p. p. ex. gr. j^an 

ftafl driDifa^ tfrJi 9(cabemien, Ab Aca- 

demia relegandus efk ©e fér»i(i< ^onoitl 
i laabéflpcFt/ In exilium eum releeabant. 

Aliur, ex. gr. ^[imifa ^iSgon til läfarctt, 

Medicum adeundi confilium daie. 
S^^^^i6^0 ^' A. i: Cercioreoi redJcre^ 5ir/ 

wigaö^ p. p. 
SitVOi^O , ADV. Cert^ Profeao , r. «, gillra 

5oru?i0«<»/ v. K f* Penitus flaCcefcere , conf. 
jimpl. Wi(lna. 56mi(lna^^ p. p.- Aliur^ 
ex. gr. g6mi|lnaH iemniar p2 tnrnni< 
ffan^ fropp/ Tabcfa£hi in corporc huw.a- 
no membra. 

Shtvoiia, v. A. T. Exprobrare. 5Ätunta^^ 
p. p, conf. T^ilxoiia, ex. gr. .pan f6rn>i« 
tait mig min ofunnigf^ct, infcitiam mihi 
exprobrabat. .ponom fftti ingcn ting fic« 
tDitaé/ £i olhii exprobrari .poteft, conf. 
Sdrebra. 

SbvxoiUlx^, ADJ. Exprobrandus. 

5ir»itflfc^ M. 3. Exprobratio , con£ 'Zih 
tvitelfe. 

S^tu^unnen^ tärt. Convifhii, v. jur. Dtf, 
Ö* Plur. Shtvownbm. - 

54nf äg , Dr. ex. gr. jffiara w/ &tå i f Jr^ 

irag/ Prjtcurfione aUcui obviam erfc, 
^irwagta,. conf. Jtmpl. VOa^xa. 
ShtWQ&a, v. A. 2. Paululum coquere, Se- 

mielixare. ^^twiUö, p. p. 
Sbtyttva , v. A. X. Divendere. ShtyU 

tra^^ p. p, 
Soi^Ctrtng^ m. 2. Venditio, 
Shxiil^tas, v. D. I, Confcnefcere. Obfofe- 

fcere. 5^väC^ra^^ p. p. 
5or3tet^ n. Dtf Annus proximé prstemas* 
Soxit, PRÄP. Prac. Ante. Adbihtmr nfptä» 

aUus immtdiått fiAftqutmis ^ conf. Sociit^ 

ex. gr. 3ag féigbc jDRom fom gicf forot/ 

Przenntem fequebar. 
Sirilt>rar, Plur. Parentes^ 
SSxin, vide $hxx in. 
^orÄti^eclig , adj. Mutabilis , conf. (Dm* 

bftlxi. 
S^tdn^erCigJ^et ^ f. 3. Mutabilitas , conf. 

©mbytlig^et. 
Shvawtxa, v. a. i. Immutare. Vanare. Shvi 

iribxa^, p.p. 56vdubrc ftg^ Recipr. Se- 

fe immutare, conf. Ombyte. 
S&xinbtln^, M. 2. Immutario. Variotio , ex. 

gr. SRcnnipFornÄ ^l)!fl, férinDring , Homi- 

nes variatione deleélantur. -^ j^it ^av ffcbt 

flora f6^5n^ringar/ Magnx hek exftiterc 
iramutationes. ©ticrnoruaä fSrSnDringar^ 

Stellarum aberretiones. 
• 5 Jrivft , v. A, 2* Munerare, Largiii, ^ot» 
ixb, p. p. 

S9X0 $h m (Bild €(K dititinq, M. 2. Donatro, ex. gr. ^atl jirf 

itt til ^xixin^tf Donatione id tccepit. 
S^ti^ct^ v« A« 2* Dcvaftare. Depopuiari. 56t» 

9oto&e(fe^ «• 3, Dcvaftttio, Dcpopulatio* 
SMbmjuVa, v. a. i. HuihHem reddere. 5dr« 

d^ttijttPa (Ig, Riäfr, & labmictere^ ^^c# 

iOmjuea^^ p. p. 
S^tåfn^a, v. A. I. Exer«ere« Committere» 

Patrare. v SMfwOb , p. p. ex. gr. ^ott Jac 

i flera ar foroftoat faboo grpin^eo Talem 

per phires annos exercuit crucUlltstem. %ixé 

ifioa W&lbfam^tttX 4 yiolcRtaa commiccere 

a^onea , conC fimpl. Ofvocu 
Sititit^ v. A^ 3. %{Qltiplicando augere. 3itt 

6H, p. p. conC ZiMa, & fim^l. Ota, 

«x. gr. ^frSfa |t(( aota / Bona exangerc 

S^vbH (Ig, JSicipr. Sefe maltiflicare. 
S^r^Mfe^ M. 3« MoJciplicada 
S^t^tnini, vid4 ^Mtafé^ coid; ZiU 

Mntitg. 
5ftfa / ^. A* i, PropeBere. Agere, ex. «r. 

8m bare fugorna 1 Mufcas abige. gffa 

getterna fyom f9r jigr Capraa «nte (k agere. 

itifa pä RJgOQf Aliqaem impellere. JUtir. 

5Af« ttHt^ wdi Si^ xoib. 5*fl, p. p. 

jUhtrj ex. gr. gift fhtimmintf Akcum 

maiTa in dolium leviter iagefta» 
SHtev^ Plur. fionf. ^ot 

^f2:a(f / imperat. verb. <Bi, alias t92. 

conf. lägg. 
4Ea^^a (Ig, v. a. r« Dr. ^abba (ta (tHopai 
tre/ CilfammailJ/ in fa^lionem vel feditiohein 
coDgregari, aliås Qaittmangotta (ig. 

(Safffl, M. a. Furca, Be/ ©ofllcfl. Pfnr. 

eaf^ar. 
<Bafwtf, M. 2. Para domua lateralia. Dtf. 
^afittL Hinc: ®afivcto30g, Pariea trans- 
▼erloa extemus. Proverhsålitir\ ex. gr. 
JDircs fl2r p<l gafrnd/ >«« «aM ^/ 
Janua plané eft aperta, ^ait fciflliabe ^nt 
^xtt H tDib gaffpct/ Fencftram penicui t^ 
ligoit apertaoi* ^77 iSagn^ yf. 4* Commodam. tltilitttfp ex.gr/ 
3Ag lax^intu gagn af (onont/ Kihll cmr. 

modi mihi adfert. Mihi inutAia eft. £^et 

l4n&er i^f til gagn< , Id nbtö utile eft. ^# 

ra gagn, UttH occupatnm efle opere. ' 

XBfagna^ v. i^. I. Prodeflé, ex. gr. J^a« gag^ 

nar fabrme<lanbrt mcb ^na r2b^ Confiitia 

patriÄ ttcUis eft. J)et gagOOt <ll foga 

iiatf Nil prodeft. 
tSagneltg, adj. Udlis, ^onf. tZptttg. 
<6agn0ltg(>et, t. 3. Modm ^ ^uo ^lid uttOk 

tacem 4idfert, i:onf« tZj^lto. 
<SäCa/ v. N. 2. Cocurirc, gållprum efi. Sub* 

fiannvK ^glonbe/ Cantus galloruni. 
(BcAt\a, 7. a. Triremia. Navis bdlica reoiia 

inftrufla , alias Qakrr^ v. GalL 
{B<den, ADJ. Erraticns. Terverfas. Def. V 

JPlur. ®alne. Comp. ®alnarci <x. gr«. 

. 6(1 gOlcn mcnina^ Sontentia erroneä. IDcC 
mt tt galet X&i . Penrerfiim id iiiit con- 

fiiium. Segpnna v2 falna Snben, Priii- 

4:ipio errare, iDet. toar \dt fS taXttj Ne 
fic qiudem malé. AJvirbialiten daktf 
Perperam. Malé. dun errore»ex. gr. ^ef 
g2r galet/ Perperam id aginir. jpan al( 
gabt, Eundo ereat ^^g far tSfn$t gafet^ 
Conu>ucando erratnm commiG, !B4ra jTg ga^ 
let St, Malé fe gerere. 

Item: (EcUn, Deioena. Smitas» cotsf. tCo# 
Pug, ex.gr. ^n ^0X bitfwft goIcn, Mén- 
tis nfum amifir. Pravtrbialitir. thlf^ g|^ 
len e^er niiOti iSrdidtim in faodum quil 
feaari. Salen panna , Scnrm. ^ 

<Efafettflbtp, M. 3. Iniania. fitolUitaSi^. gn* 
^an< ga(en(Fap &r ftor^ Muimm inTanlr. 
htm\ iSolenjlap, Stnflmni rel in&nuna 
quodvia, ex. gr. S)et Jr en Ifgr galfnfFai% 
Id nunnmé ftdidum eft. 95(f a nigfe gaUftt 
(Iaper# Stoltitiam commiKere. 

tfatftf , 7. 3w v. <jatf. Triremis, conf. f^ 

leia. Hi>tf: 0aim« £f(abren^ Trire-. 

mium daflta. 
<Ba(gba<Vén, m« D#/, Setoni ad patlbnlanu 
<Ba(ge, m. 2« Patibukim. 
(Saliot^ M. 3. Navigioram i^enut. 
<SalI, ADj« Stenlis. Eflfcerat. Hinci SaDfgf 

Vacca eftbeca. ®aOfiranb / Lkns ftertle. 

y^/iier. ®aB/ Jpf. fro 0«»f/ wfc ««• lii/ pirptram. 1 lieinr *7a mi émt (Barn (&At i»mi. 0aVL, ^ap« ttp t «all, Voce ckma^, 

te etatiore. 
dMcdtit, ABj* Fellétts. 
»0<dlap{e, N. 4. Galla. 
ffiaHbWja^ f. i. Velica fdlciu „^ 

CaBe.^ M. 2. Bilis , ex. gr. ®allen loj^lf of. 

tOtC fit (^Qptlti El bilis coiumoca foir. 
'<Bfaaer^ w. 9(. Clatbram. Dtf. ®aix$t 
CBaDeti^ k. 4. AinbQlacmin'f«u porttciis in 
, ' ipalatiir, v. Gél. . 

OMUentfetf / v. 4. Ctehramm quodvis. : 
0Aäfeber/M.2. Hepatitis, inorh. Drf. @aS« 

> 0aOsStta^ M. 3. Duftns cholidochus. P/»r* 

Öaflg&gar/ Pori biliarii. 
<EatUoti ^ lA. 3* In * oi-namm prorae ta- 

bulatttm. 
CaOrft^ t/ A. I. Secemendo demcre. In- 

utilia, minus ofta^ vil fuftrfiuti tolltte. 

©allrab/ p. p. ex. gr. ©allra IJamph, 

CaVinå^m fecernere. ®allta ffog/ Arbo- 
fes in (ilvå inntiles t^Uere. CSADta ut, 
'^onf. Utgallra. 
^aSttttg/ M. 2. PJfcemcndi & rejidcndi, 
^ äöns, conf. QaOra. 
aallt^^r/Wftr. Cancelli. Clathra. 
^almtfa , Té i. JLapis calaminam. Cädmia 
. ^oioalis. Zinci minera terréa, 
<Bö\nM; v« D. I. Infanorum niore ludere 
. Tel jocari. 

^alne, @aIlMIC/ conf. @äl€n. 
KBattixn^, m. ^. Jocnlatoc* 
Qi0Xon, M< 3., p. äii/t Filorom fafciola tcx- 
\ iilis, i (iompof. @u09alpn , ©nfiDcrgalpa. 
iHm;. Paru ®alimaraD, Fafciolis ejus- 
modi cinflus, 

^alöpeta , 4:önr. Sjpa i fprfprlnfl. 
^otf; u. 2* Majalis. Porens cafiratnV; conf^ 

Item : (Sfalt, Metall xrrpdi maffii , tf/iax Xa(# 
Pa , iTiiw i# y#rro isf cnfr§^ Mur. .@aK* 
^ hf* pirfiram pro @4BÖC, 
(BaiU/ M. 2. Vuliur. 

(Saitimal , adj. Vetns. ^ntiqvns. !>«/. Ö* 

JPlur. QiamU. Comp. »tote. %. ^Siftfl, 

:tx. jgr. SDct Ar en gammcil Ub, Mos eft 

antiqvua ®an(llialt tDin; Vinum vatuftuoii $(t< gamilKlI/ iEtatis nnins anni. S>(t 2r 

gommatt mcb l^onom , Id ei ex priftino in. 

hsnret. ©e gamU, Veteres. 
CÉ^atttmalmobig , adj. Ufus vel mpdi anti- 

qnioris , conf. Utmobtg. • AdvtrhiaUttr^ 

QammaUttObtgt / Ad ufum vulgarem an- 

tiqvuni» 
(gamman, T. Lxtftia» v. ai/&/. 
*^ammelbag8, AijtSiivK Antiquioris ievi. 
(Karna , n. 4. Ludus lafcivus , conf. 

®a«. 0afp. 
<Bam^a,^y; h. i. Per la(civiam Judere. 
(iTanfia, ADv. Valde. Ittmx Adjtåiv^ftx.ff, 

^tUi qanfta Dagen r Per integrum diem. 
iSantae, v. d. i. Amore Igdere, v, pleh. 
<5ap, K. 4» Riöus. HiatuT, ex. ^r. Äafla 

en trib<Dit t gapet pd en fuinb/ Fraftulam 

pants in riönm canis jacere. Qaptt af en 

grop eSer- fula ; Fove« vel antH hianis. 

Figuraté, ex. gr, ^OH (leD éWK i gapcC^ 

In apertq medias. ftabat« 
CBapa, v. n. i. Hfare. Rineere, ex..gr. ^tt 

0rf ar icf e japa , He bilceré quidem valet, 

®apa UP/ Ri£hini expandere.« ProfoerUåU' 

. wr, ex. gr. ^p4 efter f^ggon/ Umbram 

. fe£hu-i v id eft , frivola qaxvia cupere» ^pa 

. på njgot/ Hians qnafi quid inUari. 

(Boptr, M. Quicquid {n buccam >reiut 1 ciim 

clamore efFntiens qnis. 
<Bapnittg/ m. 2; Ringendi adus. 
(Bapn^ , ADJ. Ejus animi , ut qnicqnid in bnc- 

cam venit, cum clamofe efFutiat. 
iBapugl^et^F. 3. Aninms, qoo quicquid ibc- 

curir , ^uih cltfmore qnis effutit. 
<Pay^e, N. Legio praetoriansy v. Gdi St^Ti^L 

ttfgarbct / Chiliarchia militum regalis. ®aV' 

be^ farl/ Miles prstorianus. 
(Bat^in, m. 3. Cortina. Anlmm. Velum U&i 

vel fencftrae, v. pir. 
(Bavfwa, v. a. r« Coiia fubigere vel przpa* 

mc. ©arftpab/ p. p. 
(Bavfviau, m. 2. Coriarms. Subaftar^ 
(Baxfxoevi, n. 4, tnftitotio fubaaus corii. 
(Bavn, N. 4. Fila ifxtur^^ conf, Xråö. 

liinci Sin^tarn, UUgam, fm$ har. Cam- 

pof. ©arnl>flrf»a, ®arnnpfJan, conf. fimfi. 

lumi (Batn, Filamenta,' quibus aliqnid 
iroplicatur. Jliur, @arn 9 Tomex , qoa 
multipUcatii funit comorquetor. 

©Ät* ecit m em (&tn 179^ <Sarttertlt3 , m« 2. Tabulattt quibu9 navis iiv 

terné tegitur, v» per» , 

(Batnifon, m« 3. Frsfidia, v. Gäll ex. gr. 

^an (ar &ir legat i garnifon, £tat^us ibi 

prsfidia^ius fuir. 
CBas^ N»4. Ludua cum effbro gandio. ^HIkc: 
^J. QaRg/ Qui in ludo efluTé lorca- 
tur. Vtrh. ©afa ; Effufé^^ kctus ludcrc, 

conC ®am<. ®afp. 
(ffafp^ N* 4. Jocus ludicrus cum clamore» 

Hinc : Adj. ®afpig| Qai cum tumultu 

jocari Toler, y$rh. @afpa/ Cdni tuaioltu 

jocflOrL Subft, Sn gafpcr/ Joculacor cum 

ftrepim, cönF. @aml Öa«* 
ffiafl^ M. a. Malus (genius » qui^ m ftr- 

tUTf in filvis vteifirntur. Hincx Qa^ 

(fa / r. v^ I. Inftar. ejusmodi mali genit 

vociferari. 
©aflrera, y. n. i. Convivtri, fptdåtim in 

navibut. Hinc: Qa^tfriog/Convivium vel 

epulum in navi , v. fer. 
<Bata, p. I. Platea, dias &ttmaUi, CaM- 

pof. QatMggnmgf AQus quo plérea 

Aratis firmamr kpilliB. Inmi Scratumr 

ipfuin. ®(UlJggate f Smtor ejtumodu 

®atfieil f I^idea , quibua platts aonroli- - 

datidc fternuntiir. 
Item: (påta. Via vei platea inter binas fe- 

pes^ Mas X.i. htm: iBata, Hominum 

duplicatus ordo, inter quos fpatium re» 

Jiétum. GaUis Haye. 
CSambö^, t. 2. Taberna ad plateam, in jna 

mircss frofiant, 
(Batuf}ivn, k. 4. Angulus platex. 
(Batvsl^p, N. 4. Supplicii genus. Dr. J4# 

pa aatttlopp/ Virgis inter currendam csdi, 

conf. @ata. 
iBebisen, adj. Nativus, dt mttalUs. (Bcbtgrt 

gufb; Aurum nativum, v. Girm. 
(Beting , N. 4. Cingulum , quo appenRim 

quid tenetur, fftciatim tufisy alias VOktt 

je«gel;ditg. 
(B^Xyht, N« 4. Facultas difi;erneodi auditus, 

v. Germ. conf. i^ÄtfeC. Mter, ex. gr. 

*&an (ar geWr mcD |ig, Auftoritatc valet, 
<Bel, M. 2, firancbi^e, alias ^ittgeL 
(Belct, v. %. I. firanchios pratcidere. Qc# 

laD/ p. ?• (SemaBIig. ISematttg^t^ vfie iftciSltq, k. 

(Bemett/ adj. »//. proa. Vulgaris, Flebejiis» . 
ex. gr. jSetncnt OrDfprJf /> Proverbftim 
vulgäre. Qkmrna folfa, Pleb$. (Er gcriKJI 
fotbat, Miles eregacius. ®tmvit man> 

Vuigus. S)re ar afe f8r g^mctic f9t J(o^ 

nom I Id ei ut nimium vulglsre, non cbn* 
venit. @fment toaittn, Aqua comniuni^ 
Adverbialittr. ^ g<ntcn# In genere. Ge- 
neraliter. - " ' . ' 

Item: (Sfemett/ Vilis. Humili^^ ex. ^. 'Sn 

!emm farl, Homo vilis. ftf grmtn (W 
omfl I SUrpb Jgnobili. ©Jra ffa gtlttf II f , 
Plebi fe aflfociare. Inepté humilem Ur* retldere. 
®cm(nt vpftranOe/ Ratio vits parum lio- 
nefl^. AdvtrbiaHter. (Btmtnt , ex. ^. 
©firfa fig gement; Indecoré fc gerere. ©el 
Hter gement, Turpc diao. • ^ / 

iR^mtxiVi%tn, adv.. Cbmmuniter. 
(BtmtnSiKmi adj. Conimunis, cpnf. €(atti| 
facit, ex. gr. Z>e (aftoa »et gemenfamt^ 

Id inter illos commune. Advtrbiatiter^ ®e' 
menfamt, Uni Communltcr. 
(Eemettftap, m. 3. Communio» ex. gr., ©c 
(aftoa ingen ^emenffap meD (tvaran&r<v 

NutU inter illos eft communio. ©ettg (ac 

m^cfen gemenjfap meb Ut fSrrai Huic cum 

priori multum eft commune. 
(Sttnil^ Ccm. gin. 3. Maritus vel Uxor^ 

frincipum. 
tBm^ vide ®hl« 
<Bena(l , adv. Mox , aliis ®tnafl. 
<Senea(ogte, f. Genealogis. Slttetat. ®l2gt« 

regifien ©eneai^gifF. Adj. Genealogicus. 
iEfenetal. m. 3. Militiai prscfefhis, v. per, 

Pm ar itfe ©eneral; Exercitum duceadi 

ingenio caret. 
<Bengafiva, f. f. Donum retribntionis. 
<Betr^dfea, v. a. l. Obviam ire« Issmi Cm* 

futarc ©en^dftaft, p. p. 
(BenVafl, n. 4, Objeäio. 
(BtnHvltt, M. 3. Amor recipr^us. 
(Bmliu^, M. 4. Eoho» conf. ^terflfaD. 
<Betiom, pxAi. Per, alias Ogetiotn. Priar 

prétpanitmr verbis , jffitf /uam retintns figni- 

fitationtm^ cui particuU fignificatia adaen^^ 

da , ex. gr. ©enomborra , Perforare. ©e^ 

ttomDrifwa/ Perpcllere. ©tnOttlgä / Per- 
3 2 ' niea* i89 em (Bir etw Perluörare. ®tnomfila, PercoUrc*;. &.j/fc 

in citeris^ ExtmflA nonnulia ålia beic 

fnlffliuiunflir^ 
kem.: <Benom^ Fartitnh inufijwåy re/pioft^ 

Jif^ latinårum Psr » ex* gr» ®tjn)ing0ft ^ 

Perbonas. ' ®eitomI jrb / Perdoaus. QcnQttK 

ttjl,^ Perbené, Ö*/!? m n/i/ir. 
C^enombfteti^ ]^. p. verh, Ibita fsenem^ 
^enombvoteii ^ p. pj ritrb.. lixyta ige^ 
. noiML. 
€Setlombri;fu^it^ n ir..T. PerpeHere^ C;« JDrif/ 

n^iU. £«»; Agendo ad finem peidacere». 

GeROQlbrifweii., p. p. Dtf. if Plur. i&v 
»omörifttf- MitaivK @au)mtu:iftecniL Ex.* 

erdtttione probé gnarus. 
CtnötnifiXt^iii^ 'i^ TtaniTtur.. 
<Btncmfttxftn, p. p. wrh. yry^ tftettcm 
0ktlomeS^. v^ M. ANOM. Fermeare. PerluftraMs;. 

CjU ©d. /^irA r. ©firomgSttaem 
IffeftomgSng, ai» 2« Pérmeandi tocur*. 
0enom(lcettg ^ adj. (ellucidua, 
iBettcrttf ftinltg ^ adj. iaem. 
tffienMttfCtnlig^et, f. j, Pellucidrtas^ 
C^nl9lhfli>t8<ty v. a. i, Trantfigerc. 
^eitcmträngir, v; a« 3; Fenetrare. i^ire r 

A^. fbiXcmtxh^W^f. P^netrabilfis.' Suhfi. 

©enomtrfogninff/ Penetratio. 
Ckttomdfioab^ fart. Multum exercitatua: 

€(enom{gn(r^ v. a.. 1. Oeulis éurSm per. 

luftrören 
Ctenfagn^ r. confT ©fllflflerfr. 
^Baudgelfe^ mg. Contradiaio^ 
<Ben(fis> wrfe @1n|Hg. 
ÄenfWftig^ ADJ. conf. ©oiMfwfS: 
<!$en(Tr jfivig<, adj. Rcnitens. Contumaxi At^ 

vtrhMttr. ©chflråfWJfltv Contumaciter. 
«enflt4fwi3f>et ^ f. 3^ Rcnirentia, ton- 

iuniacii; 
0^ifftvar^ »/ 41 Ifi rerponflonem refponfiim; 
€^etifn)tttig^ adj» €ui refpondere injimauni*. 

Inm : Refponiis contrarlus^. 
^ettt^ utt/r ©Infe 
<BefM»dg, Pfrf#. ©ihttjffg; 
Äenwirbiij^ a»j. Invérecund? oBruflknsi. 
®eo^ef!e, F. Ceodefia. Jarrfcematcri. ©Cffgtap^i)?, 6eographicas. 
(Seomettte ^ f. Geometria. titatt m fforlc* 
foti. til utrSnantt of Mn^ , v^ibb cOer rgmft. 

f//«c t ;i«^, ©ewnctriflA Geomctriciw;- 
<S€r^^ t^ir ©Jr»» 
iBeWKt^ ADT. Lfbcnter. Cémp. igtUtt, Fotius. 

Suf^ ^a(i, Pbriffimöm ,. ofr/: /pcirr. ge 

grma, ex. gn 3^? fet bet qttnai Gra. 

oim id mihi ^ft. Aair fJge ^cawi Po. 

tiua duceret.. Sag fage frrtPr Pbriffimdin 

optarem.. 
ffemtng^ w. ^. Fafliim; Fadnt». AQIo^ 

ex. gr* ^tb orb ^ geming/ Diais ftais« 

gue. gn fi^gg gtrnittg, Tnrpe ftcinuu 

3 Ola toorg gcrntogor, Ir omnibu» aaio^ 

nibur noftria. ©0ba nnl 0C$ gemlfcjÄrr 

Bona opera & adioiies^ 
eerntitgottmtr,. m. j^ PUin ©^nifiig<mlir« 

Opifice». rarales.. 
<Bet9, m; 2** PeroL cemna, pifi. 
SefåU ^ M. g. Opificiuin^ edoaof ^ «d«^ 

Jkm magtfler , v. ftr^ 
ÄefltiPr, M. av Geftriciu». 
dSefltinatlb, H. Geftricia. Svecht prmnctg^ 
Sefwittbe ftott^. laus^ tormentormn vtl -bom^ 

bardanun folico celeriorea, ti., per^, 
CSefiDOtner> m. Rei metallics ad fbdinai nu» 

pMhr jixdicialia. 
^H, Ii 3. Capra; P/«r. ©ettet r '^^^ 

©éttcr r Capri de caprs colleai?é. Com. 

po/, ©etmjolf I Lee caprinum. ©etofl/ 

Cafeus. eaprinuf* ©eCjör wff ©etragg,. 

Pili caprinU. ©etftlÄn ^ Pellia cäpfiiaa, 

<Sttc\fH, M.. a. Rliamnua catbarticner flr^*- 
®etaboce^ m. a. alias Äo*^ Caper. 
<Bett>U6^ N. 4. Caprile.. . 
iBettiift^ M4 il.. Vefpa (?ulgari$.J 
<Bc$ingbov n. 4:. Nidos v^fparum^ De/. A^ 

tihgboet.. P/«r. ©etiRgbra. 
^ttfti^^ M, 2^ Trames capråruim 
(Bmev,. Ptur, conf. ©et. 
«e«?öteiger^ M^ Sanb< geiwftiger, MIniffer 

proyuicialis,, Gubcrnaiprl in negdtiia cxfc- 

eutibniF ad^ manus;. 
Äcwåtv N. 45. Acma,. fpeciänm^ hemhardä^ 

v.ptr. ex. gr Jiflfla »ebgfflriU, Arma 

poncre, 3 jewir^Ad arma.. £abb4Jie aftt>Jr, m m m t8i Bombar J2 onuRs?. ^fmrr^ W^ unDct' flC^ 

toåx ^ Bombarda & eiiiis» milin 
iBxét/tpf. vtrR el 
(Bidt, M» Arthricify^ mTb^ 
<Biata<ttiQ, ADj. Artfcriticns. ' •*'^ 

ffiter^ Pr^pn ©Ifiwr^ /'•/wV^ 
<BiftntI^« ADJ» Largu». Munificas.,^ 
<Btitni(^^et^ f» 3» Anima& largus^ Mani- 

ficentia* 
<Btfne^ conf. P4rn ©iftteil. 
iEifit/. K. 4. Venenum, ä/mx 5**8^ff- Alker 

4bilii Connubia junfhis, p,.p. vnb. ®ifta* 
<B%^ta, T. A. 3. In mfltriaionittin elocare. 

i^r. ®iftar. Iff. ©ifie,. ptpperm ©iftfl# 

fcC. P/ @ift (Bift^ p, p. ex. gr. ©iffa 

ftii tottnr, vf/ ®tfia Mit fw botut, Fi^ 
iian» nuptu^ coUocare. J^an (if(f fUr bot* 
fcr mb I^Oirom^ FUiai» illi nuptum dedit. 
■ ®ifta<^ Paffivum, htm : Dtpsuinmliftr. 
©ifta^/ Connubium inir^t ex. gr. O&feH: 

?il( fliftilj/ Conjugam fibi optaC poer». 
ald om gifta<^ De mutrimoBio inaundo* 
loquf. ®if(a (ig ^ Recifr. Ducere uxoreniA^ 
Kubere wov tx,. giw Om ^an gtffcr 

S; Si uxorem duxerir. gliAm IViO ^ftC^ 
, Nttbera gellk Yurgo^ 

dfU, R* 4. Conrabiom* Matrhnoniaiir, ex;. 
gr. SSarn mrb färra fliffet^ De priori 
cofinnbfo liberi-. ^an j^OT fttt giftt ifrAl 
SvfFlanb / E Germanta nxorem habet» J^an 
frf tHftll ttttff meb jJtt fliftc, Mairimonimn> 
meanti nil opum nccedh. 

^BtftenttSr/ H, 4. Connnbium. Matrnno* 
niom, ex. gr.. 3D«t ttar ti olpcfUgt flfffer* 
m2l / Matrimonhim flut infflufluin , (^li^LW 
mil* cmKTacf/ Gonnubir paftnm. 

ffifftig^ ABj. Véncnofur, a/rax gårgiftig: 

^iftomtcn, M. 3. Nfatrimonir ineandi fponror.] 

^iftot^tt ^. M. Jnr in Bona jper connubiam.. 

iSiftfjuF/ ABj; Connnbii d^nderio captus». 

<Btftf)jufa^. F^ I. Gonnubii defiderium. 

^tfttvuren, FART^ Nubilis; Def..^ Plun, 
©iftttujnc: 

tfftft»<r^ v. A. 4. Dåre: Pr. ©ifferr. /)>/;: 

©af. P/. ®ifte«. ©ifwen; p.,p. Def. 

V PtftTé ©ifnt/ ex. gr. ©if mig/ Da 

mihi. ^©U3D giftoc ! Faxit DEus f - J^an 

*taf ilitUWI btt {mxtti lA^ ci dabat r»- fponfura. ©ifHJd et Ort meb et annot,. Ver- 

Bum.rerbo reddere. 3aff Fatt icfe giftlKI 

' fomtfga ®ipeiifFa ort) pi Satin, Qu^dam 
rerba Svecica Latiné reddere Aon ' pofliiin. 
©fftoe* nigon fd tåxb ? Num dodus adeé 
quis demr? ©it gofJ icfe tllffte, Ihi oc» 
caiio non déta ftiir.. Itim:^ (Bifwa^ ex« 
gr. ©iflOir goDa or», Vérbia cedere. J^an 
gaf (onom rdtt, Jtifium ab eo diQam fea 

Softulatuin conccflir; ©ifte« >F.: ©Kteg 
viga. ©iftva tapt ©ifioa acft, conf. 
has vccn.- ©iftoa cn ting fSrloMO, Rem 
perdham arbhranV 95åUw gifwet toil, 
Fruau exuBerac fegei;. (Stftra (Ig^ He- 
cf jr. Sefe dåre, vei rradere. Ahfolkti. ©ifr 
lOa 6g t Gedéndö vinci , fen vifhia dliré 
tnanua.. ^litfr. ©ifloa {ig, Senfim mar* . 
cefcere^ ©ifkOa ^8 ^I ft^*; ^^^nf. 5tetU 
©ifioa fig OODan, Cedendo fe fubdncere. / 
©if»a ^g Ut, Proraihere.. • ©iftea fm IK 
Wr »fgOt, Aliquid profiten. ffiif»a fg Ut 

fir en aniranj in Den miroar, Aiinm 
fimulare. SEBorren (ar gif»ft fi^, Dolor 
remiiir. IDc goM ^ iOa tiröfwer, Ob 
id vald? tamentabancor. ©ifR^a fig pi toi^ 
gen,Tn viam fe conforrc. ©ifion fig af mb 
nigon, Affcai fe fociBm reddere^ 
Item : (B^n af, vide TLfq^fwc, ©ifioa 
an, vide Stngifree. ©ifior biirt, Tradere. 
Sibi' acftrrr. Aliter y ex. gr. JtonUttgeiT 
gifwer 6irt tienfler, Rex munera diftri- 
bnir. ©ifweeftft, Cedere, ex. gr. J^au 
gifner ingen efter i ben Fonfien, Tn Hla 
neminf- cedit arre. IDet fpinbe liget gof 
ffter, Tenfus remltrebar funis, conf» lÉf' 
trrgtfwa;. ©iftoa fram, Deprommni tra^ 
dere^ conf. ^ramgifivir. ©ifma fire, 
Femila ad men&m di(!ribucre, conf. ^ht 
ve^tfiva. ©ifwa ifrån jta , Tradera, ©if» 
loa igen , Reddere. ©tfwa in , Indere, 
conf. 3ngifwa. Alrur^ ©ifloa itt/ -ffigro- 
ta medicamenta porrigere. ©i|t9a meb, 
viie UTe^gifwa. ©ifn^ meb fig, De fuo 
aliif Iår|ir]; ©ifkoa^ imcDan, In- rerum 
commutatiöne defef^Min fupplere. ©ifmft 
om, ex. gr. ©iftoa om fort, Ireinm 1»- 
iionia chartulaa diftribaete. Mter^ ex. gr. 
^on tpcTtet icFé gifna om, at |an, fi 
j^anbtcrabd^ Vexatum adad fa>. nen atgré 
g } fwrre 18% ©if m m (Bit ferre videbatar, &ift$a pS, ex: gr. J^M 
* fläf pj ^onom mci) aD (tn inagt/ Totis- 

eum xiribus pedit. ^an gaf pä ItlCb ^da 
laget/ Cun6la fiiDuli navis tormenta explo- 
debat. @ifma pä (aKb/ conf. ^anb. @ifK 
»a til/ ex. gr. .$)an gaf til alt ^mob be^ 

lifbe^ Neceflaria fuppeditabat. @tfma til 
tt anjcri i Subitd vDclPerarL AUter^ ex. gr^ 
.^an g«f ^0tom Hl/. Ei condonabac» cont 
Xitgift»*»- ®if»a filbaftt/ Redderc. ^//. 

, t$r. '@iftpa ttlbafa när mon mjXskx pea« 

ningar af en fSparC/ Argenti ab emcore 
pcrrautati, rcfiduum trftderc. @ifȀ til' 
Nnna/ Indicare. ®tfp)a UP/ ex. gr. @if/ 
' < fta UP anben/ Spiritum emlttere. @tfn)a 
ttp fäjiningen/ Munimentum tradere» @if# 
toa up ^n egtnboni/ Bona credkoribus c^- 

denda defignare. @iftoa up . ^mab man 

2tit/ Cibaoi evomeret conf. Upgifwd.. 

' Depomntiåliter. @ifma< up/ conf. Upjifi 
»Md. ^ Qiftoa Ut/ Edere. ®tfma Ut ptjn 
ningar/ iPecuniani erogare, conf. Vitailf 
xoa. Gifma ifmt ,' Tradere. @ifma 

. JfWtr et. bref / Literas tradere- ©iftw 
Äfmer en f jfinin^ / . Munimentuo) trade- 
re,' conf. ^fu^etgifn^a. Alnen Qifm 

, iimr, Vomere. 

(Bifvoatt, M. 2. Dator. 

df^, T. i. Inftruineati mudd genus rufii- 
^ cum, conf. Vl%unqiia: 

<Bi9eltän&/ adj. Cui dentiam feries proni- 
nentibus interrupta. 

(Bil^, PART. Frobatus. Jure ratus. n. ®ilbt/ 
åhas ®iOab, conf. @ttf. 

(BUptv, @i(bra/ vide ®\Utx, k. 

(Bi^ct, v. N. 1. Nuptias ambire, fcitU^ conf. 
Stia. Indt Subft. ©iljare/ Procus. 

<BiU^. ADJ. Probatus. Probatz fidei. n. 0lOt/ 
conf. ®1lb. ©iltig/ ex. gr. 3ag (äOer 
^onom f3r giD i ben fafen/ in hoc proba« 

^2 eum Hdei efle judico. .^an bär fCfe up 
bonom f5r giO/ Eum non cenfet idoncum. 
3ag tager fdr giOt \^xoa^ %an fägrr/ OifVuni 
ab iilo ratum habeo. ©ä |in giUa gäng^ 

Firmo feu judo grada procedere. 
CSiOa^ v.A. I. Approbare. ©iOab/ p. p. 

SubfiautivK ©tOanbe/ Approbatio. 
(Bitte, N» 4. Confociacio. Convivium » antiq. (Bitter / n. 4* Decipulum, ai iaptanJas Moes 
\el firas ixfiruQum. Def. ©iOwt. Plur. 

Dif. ©iffren. 
(Bittra ^ v^ a. i. pidpula ftmere. ©jfl[f 

tab^ p. Pr 
(BiUflugan, f. i. De/! Obaeratofnm car^er. 
XEiltig, ADJ, Approbandus. Validus, ex. gr, 

et giltigt fFä(/ Argumentum ralidain» ^ 

giltig urfäcft/ Juft* excufatio. 
<Biltist?et, F. 3. Valör, ex. gr. ^att aufOP 

be . mitneibdrb / om ^xoM giltighet man 

ttDiflabe/ Teftimoniam ab eo prolatum aa 

valeret, dttbitabatur. 
(Btinfa^ ▼« K. f. i&grius vel cardins man- 

ducare, conf. tnttm(a, 
(Bin , ADJ. Reda ducens. Sine ambim , ex. gr« 

JDrn »ägcn är gin/ lUa reda ducir via. 

®ä ginape tPäge^/ Via ire brevifliin«. Pro- 

vtrbiålhtr^ ex. gr. J^n är Itfe fi gin, 

Aditu difKcilis eft. Morofas eft« Aävtr* , 

Håiittr, ©inafl/ Via brevifliinä. Iicaai <SW 

nafi. <^^t>. Mox. 

(Bttin, wVf.ttTota. ^/wer, ex.' gr. j£>tMb 

ginar bet ? «/^tf^* -S^Mb gagnar bet ? 

conf. ©agna» 
<5inge, ©ingo. Jpf. conf. wri. 01. 
®tnfKg / M. 2. Sen^ta brevior tel re€ti 

ducens. 
mint, ADv. Re£lå. ©int em»t/ Re£Uad«er. 

fuin. ^ittt 6f»er/ Reda trana. 
(Binwåq, m. a. Via fine ambagibua. Via 

breviifimii. 

(Bjot^, p. p. ©jiorbt/ H. ©jiorbt. Ipf. 

verb. ©ära. 
(Bjor^, F. 2. Cindur2 fafcis texta. Itemi 

(Bjorb^ Cingulunr, ^no quid adfttiugitur^ 

Inde Sttfglprb/ ®abelgiprbf conf. ©irbel. 

<B)Orbd, v. A. I. Cingere. ©jorbab/ p. p. 

(Btp8« N. 4. Gypfum. 

(Bipfa , v. A« 1. Gypfo Dbducere. ©tpj 
fab, p. p. 

iBipening, m. 2* Gypd obdu^lio, ex. gr. 
®ip<ningen mi§(p(fabe^ / Malé fucceilic 
gypii obdu£lio. Item: (Bipening, ^>'P- 
fum obduftum, exi. gr. ©Ipéniogcnv^t 
fpruefit/ Obdo^^um hifclt gypfum. 

(Eirtg, ADJ. Avarus^ ex. gr. JBi^o, girig på 
penningar / Fecunift avaruoi efle. Aii^ 
ter. ©irig At Mfia / ' Cupidus difcendi. 

©itin éit 6nt 6jtt m »BJ Qirig |»2 «9(<(rr/ >7oWtatvni cupidnf, 

conf. 'Ravq. &nSL &mUn. Advtrlfdhir. 

©iriflt, A vare, Aiittr ^ exj gr. Mfa 9ir(ge# 

Ailidu^ fludiis incumbere. SBdfa Btrrgl/ 

Prsproperuni lo modum crefceré. . 
^(Bixi^ae , t. d. i. A^ftriria ia opés férri» 

conf. ^nilat* 
(BirigbuP, m. 3. Sordid^ avanis quis. 
4Sttigf>€t^ F. 3. Avaritia. 
^ iSiflan . F« 3« Obres , ex;, gr. Saga giflail , 

Obfidem accipere. ©ilftoä giPan / Obfi- 

dem dåre* 
<Bx%a, v. A. I. Conjiccré. ConjcSurare, conf. 

6p2, ex« gr. i^ioi l^toab lag menar # 

Quid fentiam conjice. ^tga pä- (itoab %h 

\\%%tt innC/ Kum qnid heic intus lateat, 
• conjefiuram fäcere potts. ^a% fän td!e gtfa 

til ptoah (Att t jnfer / Qyid cogiret non 

conjefiurare poflum. 
^i%A, K. 4. FlagelluiD. Maflix» conf. t>x* 

flta. S«/^. , , ■ 
<B\%la, v. A. I. Flagellare, v. te, conf. Pifla. 
<B'x%nxn^, M. a. Conjeélura. 
iBijla ^ F. I. Var ti. Perticx terrz infixx, 

qnibtts fagena vel retia fofpenduntur » Mag 

tZotgtfta. 
<BJfla, v. A. T. Dr. @i|la malf, Makhan 

ficcare. Qifiab/ p. p. 
<Bi(ten^ adj. ^refaöione runofat. D#/. « 

fhtr. ®ij|iR(. Dr. ^# v^/O iigntis. Of- 

paii. CÅt. 
(Ridna ^ v^ N. r. Dehi(cere» Rimas agera; 

^ifinab, p. p. de Ugneis anfaQit. . 
(Bxtta, v. N. I. Animo e(fe. Valere, ex. %u 

^an gictar t(fe« 6fioifa fin talan / Qp^ di. 

xit probare non valet, ^ag gittat icfc gä 
tit/ £d >re non fert antinus. {)an gittaDC 
idfe ftoara f Refpondere detre£labat. 

Öfjuta^ v. A. 4. Fundere^Pr. gjuter. Iff. 
@ét. Pf. ©tttit. ©ntctt, p.p. Dif.V 
Flur. ®utnC/ conf. 6tipa^ ex. gr. @j[tt> 

. ta tiotf or / fltxfen , Campanas, tormenta 
bellicat fundere. ^an git oUa pj rlbcn/ 
Oleum in ignem fund«bat. ©juta in/ vi- 
^e C^nctjuta» @lttta nt/ EfTundere, conf., 
. Utgjuta. 

CBtvtate/ M. 2. ^ufor. 

(5;urcri^ n. / . ^«^•s fuforis jntHnsnin* Com» ^)VLi\)W , K. 4« JEdjficiuro prt^ opere ar- 
tia fiifoi^ari 

ffijutuina, w. 2. Fnfio. ©intmng* Fonfr/ 
Ars fuforia, conf. Stdpntng. 

(BjutfatiÖ^ M. Glärea fterilis fuforia. 

^\at>, ADJ. Latius, ex. gr. gn tflaft bag/ 
Diea l^tus. ®laM Ipnne/ Animus Ixtui;^ 
@f aba 'rum t et Mf ^<^>^ cdlum af^ica» 
conf. (Blitttg. £u(l{g. 

<Blööa, F. I. Milvns. (Falco,) gris. 

®lö^t)e, Ipf. vtrb. éliti^, > 

<B(ab(ig^ adj. Lctitiam adférens.' ®IaMtg(tt/ 

(Bla^lynt, adj. Animi indole hilaris^ 
(BUi^ynt^t, f^3. Animi hil^ritaa.. 
Stafwm, Bf. Lancea, mm. conf. SL<m$^ 
<B(afe ^ K. 4. Latratua luppreflhs » con& 

®ljffa. 
<5(am^ N. 4. CoDiiri>t3]atio. 
(Slqnmta;, T. a. i. Confabulari» 
(Slätte^ M. 3. Nitor. 
iBIoisll., adj. Politura niteos. Iiiiff @Ianft# 

lärft/ Textum lineum Isvigatione nitena. 

<B(a0/ K. 4. Vitrnm. af gla</ Ex vitro. 

■ Vitrcus. ®(afet pl et nr. Vitrum qu© 

horologiam tegimr.- Comfof. Sénfierglaf. 

Cpegelgia^/^fVtf con£ Miur. @M/ i.eiis, 

f«ri|i. apr. 
Item : (BIa<» ^ Sdiyphus yitreus. Compof. 

SSlAgia^. Ölglas / Qoaf.fimpl. ex. ge* <|( 

gla< toitt/ Scypbus vini. @lä t glafttti 

Scyphis infunde. 
(Blaeaettig, adj. Vitro materia (imilis. 
tKlacatt, M. 3. Plur. @(a«arter/ Lapidap 

vitrefcentcs. 
(Bl^^bxt, u^ 2. Fruflulum virri. 
(Blaeblifavt , m. ^. Vlirorum conflator» 

opi/ex. 
(Blaebvut, N. 4. OfHcina vitriaria. 
(BUfera^ v. a. i, Crufta vitrea obdncere , . ifr 

vajfis figuUnis. (gii^ftrAI); P* P- 
CBIafettnS/ u« 2. Cruflat vitres obduAiOy in 

vafis figuHuii. ftem : @Iafering/ Crufla 

ipfa vitrea , ex. gr. ©laferingftt Jar fprW' 

fit/ Crufta vitrea, fifla efl. 
(BlaefiaHa, r, i; Lägena vitrea. . 
<B(aegaOe^ m. Fel vitri. 
(BlaBtnåfiaxe, m* 3. Feaafirarunii opiftx. l84 ^irt (B(o' eio m 4gla0fUpg M»'4« Araitriom; Titrii feoeftrt- 

fiboi oiunicomi conf.,&fSp. 
iSloBfUpétt , Ms 2* Gtmmåtnm cryflallorum- 
^ qne poliior* 
<B(d«l»Ålffasi/ T. I. Df/; Humor vitreni, 

<5t46^0Ofl^ f/i»r.*Oculi anmti. Confyicähxau 

iSUtt, ADj. Lar>is, v. Qlatt. 

<BlaU^^ F« 3« Lcvitaju 

<Blté, Aoj. lUruf, ifpon. %åt, Denfbf, 
W. fr. 6k# »if r T«l« rarioris iexrarac 
€)iCte ttåb, Arborcf xanr. ^rMgärOCtt 
It tit ^U\aHf Sepflf ibi varior eft. £» 

IIrt ftl^y^ CerfOi porofuin. AdvtrUiäitiK 

Segat ia Agto rarioc« 
<S(e0|^et^ r. 3« Rarkaa. 
<B(a#s&rti{it8, m* 2. RarefaCRo. 
<8Ia(ba^ v. w. f . Rarefieri. ^efttiA, p. p. 
iBIeet^b/ ADj. Cui dentet rarsorea Tonr. 
mii, n. Fifcicnitia» majoribus bama capiaodia. 

^Bttmma^ ▼. n. i^ Folgcrc, ^x, gr. ViHå 

JCttat flKmnM, Falgcnt lapidea pretiofi. 
\§\ttéb mtat glimmar # PoiitiKn feigec 

fnacallttin* ^^Itn alimmat/ Sol fpknder, 

conf. fdlinfa. ®lanfa. ®liuta. dm. 

Sid^anuvé. ®lifltmatlDe^ f.uigor. 
iBlinbtt^ H. 4* Pirdctilns ftanneus himo no- 
. intita, ad inKidiat pifcium fub glacie. 
4Hin^ta, vidi mimmo* 
aVintj vidi Qlant 
^teft, vidi pQtA. 
(Bli^a, v. K. I. Dr. @|{fa ^t ttitgon, Ali- 

qaem rifa' excipere, nudktia doiiiibaa, 

v. pltk. 
(Blitt, N. cont eilfwersTitt 
(B(ittev^ 19. 4» Micans vei i-utHant quodris^ 

IV- ©Itttref- 

(B(ittetf<tttb , K Arena mlcanc. 
<BUttta, T. K. !• Rotiiare. Mictre, vet mom 
corufcare, cont ®Hmiua- @fimra. 

9to, v. N. ANOM. Contentis ocuKs afpi- 
cere, v. p/efc. fr. ®Ior. T^/I ®lo»C 

F/; ©IdW- 

«rob, M. 3. Globui. v. ;>fr. ©crlMgloSfUi^ 

Cipbui terreftrii. \<BIop^ K. ^ JoTenia ino^crtiia & immode* 
ftns, WiJf elDpcr* 

tSlop^, v. N. u Impnf. S>Ct 8(l^nMr# Nix 

plavioA cadity conf. €MA{|8CU 
iSioppotb, viJt ©Idporft. 
(Bl^id, F. I. Glofla. Vocabulam. Mhtr\ 

«x« gr* ^n gaf ^wmn en gtofa, Scom- 
.roa in eom fodir. 
iBforebcV, F. 3« Vocabalarium; i%vr. 0(gi 

febMet. 
(Sloeigb/ ADJ. Cuj ocaii grandiorea promi- 

nentea zgreqoe mobilet. 
CBbtfja^ ▼« N. X, Voraciter edefe, tr, plf(. 
<BIug9^ M« s* Apertura feneftralis, ^a/«f 

M ttBU, C^mpif. SEBtnMglngg. Gtpcfci 

gittggf y««> fc«'^ 

fBttttlf/ M. Ramor danculiUm fparfixs, ex» gr. 

^Ag iKir Wt glunfea ^Srgfi Tendera de 

illa re «ii£rionem accepi« 
CSbxvXnB, r. o. i« Ramore danculom di- 

-vttlgari. 
lEIttttt/ M. 2. Faer, v. fkh. 
cSIupanbe^ »art. Vorax, v.tt. ^onf«.@ttlvfP« 
CBht)9flf^ ADJ. Vorax. Aivttbsdittr. Q\niftt$ 

Voracicac. 
dnupft^et^ T. 3. Voratitaa. ; 
(Btutt^ M. Scolopax» Glottia, avtx. 
(Slutta^ 9. w. I. r. pW. con£ ClttiT. 
(StSmig, ADJ. Cai fäcies morbo, vd alla de 

caufTa , larida. 
<£n2mig^et^ f. 3. Color fadd Imidua, con£ iSihpa^ v. T». !• Dr. ®ldpö fram w/ ©Iä» 
pa ur jlg et orb , Oiaum inconfiderat^ & 
in opprobriam alicujus effutire. 

CBlSpor^ ^ ^. 4* Offhim in opprobriam all* 
cui cmiflum , conf. 6ti(f otb. ePdK^otb. 

<Bli:b)Ci, v. A« 3. Lztitiam adferre. Lstititf 

Äfticcrc. Pr. ©iSoer. i^/ ©labbf. Pf. 
'®IÄM^ con£ Scigt^Ä, ex. gr, ©« tib* 
ningen globbc l^onom ^ögKgen, Maximam 
illud nuntium d adtdit Iztitiam. S3tlt Ipc» 
Ta giSber ^onom; Tua illum förtona is- 
titia afiicit. <B(äbja fig^ Rnipr. L^ari, 

ex. gr. SBi gIaM)e o| af ^oppe(, Spe I2. 
rabamur. 3Eag glÄet wig oftoecben fafen, 
ifta re l«tor. ;f)ari (Of gl»t pg f JfiSojil^ 
f ruftra Ijc^ms cft. 

Itccn: ®tö eib ©na eni 185 Item : <B(ib|d9 ^ 'bipimnualiter. Lxtiri» 
ex. gr. ^an glaObcd i jttt fitme, Ani- 

jno l^tabatur. tit 0$ glöDjia*, Laetcmiir. 

^mar o(& en ^äDe< at ^dra f^bant, idls 
auditis qiiilibet ketatur, conf. ^rdg^^. 

(BWbje^ F. Lactitia, w. gr. 3cfe töeta |»aft 

man^ gSr i gldDlcn / P^ae la^dcia ad gerenJa 

non attencfcré, conf. S^^^fl^. 
<B(^f{ä, V..N. !• Suppfeffo lono latrare, conf. 

©lafj, conf. &UXa. Hinci 0l4ffa finof/ 

Oblatrare» v. p/eÅ. 
<6(4ne^ N. Irrifio, ex. gr. ©ijfa jlin* af 

nå^OJI/ Aliquem irridere. 
(Bldttfa, v, N. I. Nitere, ex.gr. ^ibcitpoift 

glinfalr, Textum feiicum nfiter. ^drcn ^Ijtt^ 

fa p2 ben fälten, Iflius felis pili nltem, 

conf. (SMnfa. ®ltmma. SFtna. 

(Blint, Adverbialinr. pS ^lint , ex. gr. 

2)iiren, ftnflret, flSr p4 gl^nt/ Janua, fe- 
neflra9 adapertt pauxillum eft. 

tSUtta, v. A. r. L^vigare. ^jttab/ p. p. 

(Blitti^, ADj. Hilaris, conf, ®|ab. g4gett. 

(0(dtti8(>et^ F. 3. Hilariraa. 

Cff(6t>^ M. Nomtn colltäivum. Prun^» Car- 
bone^ candentes, conf, CfoPof. 

<B(&banbe/ AdjtSM. Candens, ex. gr. ^IJ# 
fraiibe lixv^i Ferrnm candens. 

<9(dt>0a, v. A. I. Ignitum facere. Candefa- 
cere. Slibgai), p. p. ex. gr. @l6Dga et 
iärn eOer (laltrSD, Ferrum vel filum cha- 
lybeum candrfacere. Aliur, @|J{)ga tOlR 
tllcr brlnmin # Vinum fe^ vinmn com- 
buftum incenaere » qno fonioret emittat 
fpiritut. 

(Blimnia, v. a. a. Oblivifci. 0l3mb, p. p. 
«3c. gr. ^aq gldinbe boren ^emma, Li. 

brum doini per oSlivionem réliqui. ^Idjh^ 
ina t^fixxiitf Injuriarum oblivifci • confl 
Sitq^lintma. ^^r^^ta. (Blimma fi^. Re- 
cifr. Status vel conditionis fux rationem 
non habere. Qlftmma af/ vtl ®|jnima 

bSTt# Penitus oblivifci, ex. gr. ®(dlH^ 
Mrt bet fom ir férbl, Praweritorum obli- 
vifcaris. @!$mma af (ig^ Memoria falli, 
®limara efter fig/ Obllvione qaid alicu- 
bi relinquere. 

(BlhmXt, ADJ. Obliviofus,^ 

Qilim^C^p r« l. Oblivio* ' KBlhta, y. a. i. Dr. ex, gr. ®lJta i toatt» 
nr t / Aquas moiitate. ©Ijta i b Wer , Lj[- 

bros verfare. ^ . . 

<EtMbb^ 'K. 4. Contentio levis, ^aUs von* 

nunqnam inttr 4tvhicos. H i ne i XOinn» 

i^iiabb. 
i(Bnahba9, v. d. 1. Jurglo levi contcndere, 

conf. @nabb f conf. Äifn?a, 
(Bncti, N. 4. Rolio conf. j@naijmng. 
(Bnaqa^ v. a. 4. Rodere. ©nagcrt/ p. p, . 

Dtf. ö* /'//ir. ®nagne. Pr. ©nager* IpA 

©nog, W @nagbe. f/. ©nagit/ ex.- gr. 

@nnga *en / Offa rodere. ^an flnagl)e in 

|>2 bara benen/ Ad nuda usque oifa rode- 

bat, conf Zax^a. ®naga af, Dcrodcre. - 
, @naga bårt^ Rodendo demere. @naga pSf 

€x. gr. {)unbrn ^agbe p£ tt/ben, Canis 

os rodebat- AUtir , ex. gT. ©iioga p& n&f 
gon / Verbia hortaniibus aliquem lactffere. 

(Bnagtg^ ADJ. Cui femper horcari vfel corrige- 
re aniinus efL 

<Bfnagnittg , m. s, Rodendi aauti <con& 
@aag. 

<Sm^, K. Fidium ope pleftri, founs , ex. gt 
^aUa for^ meb <t 0^ famma ^ncb/ £o« 
dem jngitér fono mplefHam creare. Pro»^ 
vtrhialiur. HXM I et ^neb , Semper 
unum idemque. ©amtualt gneb, XJfiia Yél 
fnös inveteratus. Alittr* ©neb. Ipf^-^trb. 

©niba. 

CBnet^ F« 3. Ovum pefdkuli^ ^Sc <e)usmocfi 
animalculorum. Piur. .@net(et* 

<7nettg, ADJ, Ovis pedicalomm fcatent^ 
conf. ©nct. 

Iiem: <Bttettg^ Tenax in expenlia. Hiuct 
Subft. ©neter/ inias animi quis. 

iSnitxt, v. A. 4. Fricare. Pr ©ntbfT. Ipfi 
©neb. Pf. ©ttibit. ©niben, p. p. Defi 
ii Plur. Q^nibne/ conf. Kifwa^ ex. gr, 
©niba ^Snberna) Manus fricare. ©nibft 
meb ftinbfrna, Manibus fricare. ^dflttt 

gnibcr ftg emot fiolpen, Eqvus ad colnmei- 
lam fe fricat. ©nlba af, vtl ©njba tartf 

Fricando tq^lere; ©ntba igenom, FiicaiidÄ ' 
transmittere; ©ntba in, Fricando ingerere» 
©niba pS nSgot, Fricando laerigare. Pf9» 
Vtrbialher, ex. gr. ©niba^fS nttflOt/ Cott- 
tinu^ ^uid urgere* 

"Sta <Dft* 18(5 em (Btt£ enft '©05' tBttib^teé M. 3. In impcnfis fordidé tenax* 

<B»fi^mn8/ m. a* Friclio, Fiicatio. 

«tli^(lett/ M, 2. LäBvigandi lapis.. 

iBnifiUt, v. N. I. Strideie, ex.gr. ®ni§k 
met) tlnberna, Demibus ftridcre. ^iulet ix 
©fmarDt -0<|> piflat f Ron defcau axuir- 
%ix ftridet. 

eni^ctn, 1^ Smdor; Inde. SanÖÄflttlf latt> 
.Stridor dcntiumi 

CfnifhJ/ F. I., Scintrlla^ P/iir. ©HifloV. 

' ®niflra/.v. k.. i.^SciniiiUte. @ni|lra«*e/,F. a^ 

Suhftantivlr Scinnllatio. 
CfitO/ v. A, ANOic. ConfriÖloné tererc. FK 

@nor. ipf. ©uoWe. /*/. Onobt. 0iioW,p.p. 

lex. gr. ®t)0 faltilteb en fien/ Sal laptde 

conterere. @no fftnDcr malm/ Mineram in> 

minutias confiicare, conf. ^nuggd. 
©Hota , v. N. r, Suppreffa voce quafi per 

nares catiere. Suhfiantivh ®nofanDV/ Can- 

tus ejusmodi. 
C^HomontFen,. m^. Gnomonica, iåxM om 

Soimifare*. 

ffnu^Qd, v. A. r* Confticare. Fricando agi- 
Care, quo adfcititium vel perigrinum quii' 
uufiratur. ©tiugqab; P- p; conf. @tiO/ 
«x. gr- @öuqga et flJbC/ Pannum con- 
fricare; ®nugg« 6gonea/ Oculos fricare. 
®nug9« n| / Spicas^ fricando conterere,. 
®nugga bart orcnlig^et; Confriftione för- 
des tollcre. ©tittgga ut fl^cfar ur H4bcr/. 
Vefiibus frkando maculas demere* 

dty, N« 4« Tmnulcus, quafi mutus ^ conf. 
;8ttll«t, ex.gr. ©n^affolf, tragr 

nat/ K. Hominuin, currunm, &c. tumul- 
tus. ®n9 af et tvattufaO/ Lapfus aquarum^ 
fonitus. Gomp9f. SBapengup/ conf. 

^ixy , v* N. ANOM. Sti*epitu quafi muto tu- 
multuari, conf. @n9. Suhfi. conf. BiiH# 
ta; Pr., ©n^r, ip/ ©ni^bbe. 

«ftiigoi<r, v. n. r- Htnnire, SubfimtivK ©nägr 
ganbt i Hinnirus; 

9}tÅU> N. 4, Acutibr vociy elktio*, ex. gr.. 
^unbart gnäa bä be fä (irof, Canum, dum 
verberantu^; ftrepitus. SRarnS gnJD, Acu. 
tior infantiam ploratus 

«rnia« ^ v. N., a.. Acutlorc. vore 'fliepcre,. ffiiiiUig/ ADj, Inquietus & ad ffcndum prcy- 
di vis , Ae iufautitus. 

®OÖ , ADj. Bonus. Comp. TbiiiX^i Sup. 2>J(l^ 
-ex. gr. €« gob matl/ Vir bonuSi @0t>e 
toitt/ Vintim bonnra. ®obe 0(^ onbt/ Bo- 
ni 6c mall. $2 gob tro 7 Bona fTde;- . 

Item: (Sot>, ex. gr. @ob ofctf Äger fa-- 
tills. @abt l^jertav Animus probus & be- 
nevolus. ®ob 5rétt>d)Ct/ UbeiTas annon^f. 
@Obt Ipntté; Animus hilanis. SBnra gob 
emotnSgotl/ Åliaii indufgere. ©ifiva aO' 
ha arb / Verbis cedere. ®ob bag ! Salve ! 

g9r gob; conf. 5ör.. Nimis. ®ob man, 

Maritus induigentior. Alinr. {Sara a6b 
mail/ Arbitrum vocatum efle» ®obe mSInf 
tlCflag'/ taudum. Arbitrorum confulmm. 

^ati mar m^i men blef firajr gob/ irarus 
mox placabatur. jSJara fifa ^o\> meO nS^ 
goilr Alicut par elfe. . ^mi Jt en gob Del 
tjOcFare/ Magna ex parte craffiot ed. (Sr 
gob bria^ Hauftns plenibr. é^fxx^ ^t fitm 
goba mät / Satis fuperque comedit. SBara 

pä gob fot, coof. Sot.. 5®ar fä gob o<^ 

gdr bet/ Facias qu^fo, Alittry ex. gr. ®j 
i gob fSr nägon/ Sponfarem pro riiquo fe 

prflpftarc.. ©cf ttjifl jiag toara . gob fért, 
Hujus me fponforem fifto. eliter, es/gr, 
*an åx icfe gob får< at gihr^r bti, W- 
lud fbcerc non vnict.. ffiara pS goh toägi- 
conf. Wiig. 
Item : (Bo^t^ n.. conf. fiipra. AUttr^ ^x.-gr»- 
^aftoa gobt f6re at tala^ fFriftoa/ k. Cum 

fflcilitote .loqui , fcribere, &c. ©ora gobt 
i riUniwg; Rationibus, ut folutnm, inferrc, 
conf. (5ot>ts*ra. J>c dro et gobt fitjic 
pa toagen/ Haud exiguam irineris partem 
emenfi funt* 0obt efter något/ conf. Cf. 
txt^ ©ifroa få gobt* igen/ £qud bonum 

reddere. Provftbiaiher, Pär pari refcrre. 
©å^gobt fbm/ Advirhialhtr ^ ex», gr. ©et 
or rå gobt fom gjorbt / Parum abeft quin id 

faaum fit. ^an år få gobt fom fråmmanbe/ 

Propemodum peregrinus eft. 

Item: Qiot>t , Advurbialiter ^ ^. %r. @t 

gobt Ut/ Vultus fpecie placerc,. (ge cjobt 

på någon / Amorem aipeöu prodcre* ©el 

fmafar gobt/ Bené faplt. 

Item : <0oba/ Htut. Def. ex. gr.' ©et 
lligjla i!i>bai, Summum* bonum* i^itpåfa^ ©0^ 

ftt got A/ Bond (ua dntpidare. ^tb 6^ 
ba, Bonis modis. 3 i^t^^ bililsja en (r$< 
fa / Litern componere; ^ålla (il gOÖa^ 
^lui bonique confuiere. J^SiJia in n&qot 
til i^ba, Ut gratum alicui quid referre. 

3^9 fan ide t^ip f^bant til goDii of ]^^« 

4l0m / Ida flb illo TufFerre nequeo« (ge en 
til goba^ Alicui bend confuiere. jDet IJd' 
ter bem tt( St)Da/ Ulls id proderlt. ^dfoa 
nSgOt til goba ^O^ n^SOR/ Reiidaom quid 
exigendam epud aliqjiem habere, 
{Bobaqav, Flurl per crafin frö 0obÄ bÄ* 

<iflr. Dr. ex, gr. @6ra jtfl flobagari 

Genio indulgere (bou ®i! i ODbAgarne^ 

Vita commoda utL Hinc, @obOft^ pilt/ 

Voluptaii addictus quis. 
CBo^bit^ u, 2. PortiuncuU cibi, quani quia 

prz cetéris appofitis in ddliciis habet« 
<5ot)f>et, F. 3. Bonitas. 
(Sfo^i>iettab ^ ADj. Cui ad largieudum atn- 

mus propenfus. 
<Bo^(^jetrt«n^C^ f» 3« Anlinus in largitio- 

nem pronus. 
<Eto^Fdnii4, v. A« 2* Juftum rel probatum 

agaofcere. ©obtänb/ p. p. 
(Bobiynt , ADJ. Cui animi indoles facilis 

& fuavis» 
(Bo^^, K. 4. Bona quaevis. Opes, ex, gr. 

JS>an (ar ffvttat ur lanbtt meb alt ftt gobé/' 

Bona fecum fua ferens cun£la é regno 

^ demigrayit. ^ g4l6enJri 0Ob< / Bona 
debiroris. 

Item : (Bobe , Merccs, ex* er. @fepp 0<5 
0Ob<f Navia & merces. ^dpttianna' gobtf, 
Mcrcatoriac merces. ©tpcf e^ob* , Mer- 
ces » que in^olucris condits in navibus 
vehuntun SUdtUabi idbi, Merces nun- 
dtaari£. 

Item : (Bobs, MaiTa metalti, ex qtia arte 
fuforia quid conficlcur. lude. $l0((e^ 
90b«/ K. 

Item: (ffo^d/ Prsdiam, ex. gr. ^an par e( 
fiort gob^; Ingens et eit prsdium. ^atl lef« 
»er .p5 fina qnbt, In pr«diis vitam dcgit, 
conf/ ®art)» 

CSobtatfs, ADJ. AfFabilis. 
<Bobtaltg^t^ F. 3. AfFabilitas. 
<2fot)tf!nnante ^ n. Lubitus, ex. g;r. 3ag 
^Wfi4ilrr betta Jil biu ^obtfinnanbe/ 6Öb ©V« 187 Ad tQum boc lubitum xelatom Telioi, 
. conf. tt)albei>4g. 

iSobiiixa, v. a, i^. Retribuerf. Refundere. 
Cj. ®éra. ©obtftiorb, p. p. ex. gr. ^ag 

fföll q^bt^va biq ^ttf Id tJbi retribuam. 

{)an ^ar gobtgiort l^imom i rJfningen ^m^ 
%an utbetalt/ Expenft ab llio in foiutum 
rationibiis illata funt. 
iBobtveg^m, adj. Qui facfld fibi perfuaderi 

patitur. D//; ö* Plun ©obtrojnc^ <con£ 

QfobtXQl^, F« 3. Ariimns, cui facilS qui4 

perfuadetur, conf. ££ttto^et. 
<Sobtfde, K. 4, Arbitiium. Lubitus. 
(Bo^VOilii^ , ADJ. Ultroneus. /IdverhlaVutr^ 

©ObroiDigt, Ultvd, conf. €jeIfwiUtg. 
CBofwe^ ©Oftvo, Iff. conf. verh. ®if»«.. J 
(Sol, vidi @ul. - 
iBolf/ v. 4. Pavimenrum. Dtf. ®oIfmet 

Compof. @tengolf/ Pavimemum Ifipideuini 

@olfinatfa^ Matta vel Teges pavi/nemi. 
Item ; (Bclf, Horrei pars j ubi feges reponi- 

rar poilea in area trituranda. Hinc : ®i>l(c 

legab fab; Seges in hoireo aridiox fa£la. 
(Bom, M, 2. Palatum. 
(Bona |Tg , v. k. i« Recipr^ Genio indul- 

gerc fuo. 
<Botr^ N, 4. Excreroentura liquidum intefli» 

norum. @orr i bicmor, cpnf. X^av. 
<Boti)ift, ADJ. Gothicus, ex. gr. ©otjiffa 

orbttingen i bt^^gaab # In ardiiteaura ordo 

Gortiicus,, conf. ®Dt^: jf. ' 
XBottlanb, n. Gottlandia. InfuU marit BaU 

tbicK 
(SottUnbittg^ m. 2* Gottlatidus. 
(Btabba^ v. a. r. Manum ad copiendum tia* 

mittcre. Hinc : ©rabbnaftte / Quaniuof 

manu continetur 
<BkcX>, m. i. Gradus, v. lat. ex. gr. ^ 

^égfta graD; in fummo gradu. 4)fln .Jar 

gäbt graberna tgenotU/Per gra^dus pro- 

veaus eft. ®ib, S9 graÄm af polen* 

(égb I Ad gradum elevationis poli 59. 

©rfleti belaf i graJer/ Ciccuius in gra*' 

dus dividitur^ 

<5raf;^ F. 2.' Föffa. Def. ©rafteen. Piur. 
©rafwar/ ex. gr. @raf»ar utan ffe ilabl* 
' . muren/ FoQx extra incerua tubis. 

%^ % Ixem : iS8 &m Itenit :: (Btctf, Sepulcrum. Tumulus ^ e^c. gr^ 
©en for^cB fJljcc ^onorn i grnfwcH , Moe- 

xor eum if!e ii^ lumulum mque fubfequi- 

tuK gn fom gor pS öraffcn^ brdDD,. 

• .Cflpularis fenex, etf, Genir. ©raffeit*/. pro 

@röfn)tn^ / v. f c 
(Brafd^or, n. 4. Maufoleanr./ 
®taffl?ift^ F. 3. Epitaphiunr^ 
Qitctf\\åUe, n. 4. Locus fepulturör.. 
<Braf(leh / m. 2. Lapis fepukralis» Cfppas; 
Öfröflliceel, m. 2. Caplum. De/: ®rQf(ljcRcn. 
©röjrtoa^ i>/W«f ©lifwa. ©vafwar. Wftr^ 
• conf. @raf» 
flftrafil^ N..,4v Silicernium». Convivram exe»- 

quiale.. 
€fcam^ vW ©ramfrU/ adj. Infenfus;. 
Cvanimatif^ä , t. t. Ars. fcribendL Grammai>' 

tica. SfriffonffeR. 
€fran^ r..2. Abies. (Pinus.) 9(f gran, Abie- 

gnu*. AlUer. ®tan / u/Vr @ranv. 
/(Btattatrdt.^ m/».. Miles gregarios:, cujus effi 

gl^ndés. igniarias vibraie,. v^ ftr, 
tiBftattAt/ Mv J. Tgniaria gliaiis^ minilis,. 
Item:: (B^atlåt, Grauatum^ (Punica,) alias 

®r<»rat' tr^Dv ©taitntiple,, Mdum gra- 
natiiin- fea' punicum.. hem :. ©rattat/, Gra- 
natus lapis.. 
^tanhctxt^. n. 4.. Follum abietis;. 
' 0r^n^ ,. K. 4. Pulvifculus. Atomus.. InJe^ 
, ©oläitanb. PrBverbialiter^ g<ig ftr incjen. 
flranb , Ne hilum ciuidem video, ^an &i» 
.Ht; |>an gJt insen ixhnif, NihiL audit,. 
111 bil facit. 

{Bxan^a, v. n; i.. Dr. ex. gr. Jifct föm fltariir 

Öarv Paruim, cujus noir ofFenfre locus.. 
®tan9aba^ f. i.. Refina abietis. 
®rÄnf otte ,. m. 2. Strobilus.. Fruffus abietis.. 
®rannv adj. Subtills; Tenuis, conf. S^n ,. 

i^Ppov,,®rof, ex. gr., ©rann tvåb, Fjlum» 

lubtilc;, ©rann (I9I/. Litciäe minores. & te 
nuioresw ©rann fam / Pfe£l«n. fubtilior^ 
» ©rannt I(5rft/ Texmm. lineum fubrilius.. 

Itein; (BcMtt, cx.gr. ^@if»a' gvann acft/- 

Trobé attcndere.. ÄlaDa pCT grann, Vcftes 
iri prnatum induere;. ©ränna flabcr , In^ 
Äultum poUtiorein, vettes. Advubialiitr.. 

®rannf, ex. gr. ®pintia grannti Sub-' 
tUem: nendo^ ducete. filum.. ^I^^x^, nmnnt l^S, Attenté audire. jtla&a (Ig gramitr Ve- 
ttes dTnatiore& induere. 

^tatmbfSr, Flur. Snipa fubtilior^ 

(BtCLtm^, M. 1. Vicinös. 

(gtcnneli^én^ >adj. Attenté. Studiofé. 

(Bran.nfrtt^ p. a. Viciiia don^ina.. 

(Braitngetning, f^2. Mulier vettira ornff- 
tior.. Frovttbiatlt€r^_ 

(BtQXxnU^a ,. adj. 'Qui^fubtilltcröc nccuraté 
res difcernit, conf. SLa^atan, ex. gr, ^an 

^r grannUga i jtnq omMmen, Subtiiitet äc 

Bccuraté de rebus judicat, gt?: ^ratrnlaqa 
faf, Res acufÄté & cum judicio ti anlända. 
SBaro- granulaqa r fttiaf> Guöus^ fubriliol 
ris eOe. ^an hx grannfaga,. di^^afh>a at 
g6ra melT/ Caut^ cum illo agendum*^ 

CBtranttCagen^et ^ f. ^. SubtiJiras^ in^difcer- 
neudo. Animus déiicatus:, conf.. ©rannlagO/ 
conf. iUsgronn^et;. 

(BtVLnn\&t\ M. 3. QuÄvis td" culturo fel or- 
natum fplendidiorcm.. 

(Btanirqivtntia^ f. r^ Vicina- fcEmriTav 

(BtönnrafiiÄ^, AdjeSfivL In penfitandis re* 
bu» fubtilis. nimidm vel acctirosns,. conC 

(Bröniificeta , v; a. i. Subtilfter cernere.. 
©tannficftafc; p. p. MitahK ©ranngrfra*^ 

In difcerncndo fubtilisr 
(Btantx^a, v. a. i. Subtihwr diCcmerc; Ac- 
curaté perluftrare, ©rann(!aD, p. p. ex. 

gr. ?9?an fdr icfe fd gfannflPa öB ttngr 

Adea oirinio . fubriliter difcernere non licer^ 
®rannf!å en auctorj tterf/; Opus anaori*. 

cxamini critico fubjicere^ 
(BitLtmftaip , k: 4; Vicinia.. 
(Brannffning ,. m. 1. SubtiKtas iir difcerien- 

do; Gririca pei luttratio.. 
(Bxatm^ynt ,. adj.. Vifus^ fubtilltare pritdi- 

tus. Adverbialiter.. ©ranrtfpnt, PerluftrandO- 

fubti liter. 
(BrannfrMtbet, f. y[ Subtilitas vifus; 
(BtöhnfdniJÄ ^ f; i. Vicinorum concordia. 
(Bxatxnty^t,. adj. Qui facilé' judicat fermone 

aliorum vel aåionibus fe- injuria afl\ci,. 

alias tC^pcfmprfen.. 
(fixatxnwttlm , adj, conf, ©rannlaga.. 
(Btanxis ,. n.. 4., Virgulat viiidac: abietis. 

refcaaf.. 
(Bxanfioz^ %å.. z Abietum,. ^ ^ 

<Sraiu^ eta iörr s eti 189 (Bvahweb ^ m. Ligna csft abiegna. "^ 
(Bta^na, v. n. i. GraflkrI,. v. per^ ex, gr^ 
©ttittina Är fom pejlc a griterobf , Eodem » 

quo peflis^ graflabatiir , anno« Sn gra§r' 
rflnJ)e fjurbom ^ McmBus epidemfcus.. »^an 
fira§frar onifring på gatoraa/: Undique.per 
placeas graiTarur^ 
(Btifitap, MT. 4. Comitatus, nobil. 
• (Brefme, m, 2. Comes*, tiobtl. 
iBtefu^eltg^. ADj^ Dignitacis. comitumr, Co- 

iBvtfxoinnct ^ ti i. Comltis^ uxor vel filia* 

(Bvef-, M. 3^'Grapcus. 

<J5rcFiflf, ADj. GiJEcua, ex. gr. ©en ©rcfiiTr 

Sonungen , Rcx iUe gwtcus. ©ref iffa f|>r4» . 

fft^ Lingua grsectt* 
(BrePiffa , f. r. Lingua grflpca, ex. gr^ 

@frif»(r ®rcfi(faf Lingua grflpca fcribert. 
i Of»erfatt ifr5n^@refi(?ttn/' E lingua grar- 

ca translam»» 
(ffrcPlan^/ n. Grapcia. 
(Bten, M. 2« Ramus, con£ Aiu^ifT.. Alitir.. 

@ren^ Sinua femorum. 
Orena ^ y. n; 1. Dr. ®reii« ut meb 6rtirn, 

Divaricare. Aiiur^ ©vcna- jlg /■ Recipr.. Ra- 

mos protrudere^ 
<Bréntg/ adj. Ramofua, conf. £tn?tfltg; 
i5tcnffe^ Dr. 3WJa grenfle, vel ®ttta grenjlc 

p£ t^^^^n^ Equo infidere, cruribus- utiinque 
demiflis^, oppon. Mulicrum' modus. infedenw 
di transverlusr^ 
^vePf N. 4^ Prchcndendi rel' faciendi' mo-^ 
dus, ex. gr. ^an ^or itna grej»/ at me^ 
pJrrt lått9tt gåra itt , Modis iibi fingula- 
ribus ficihus id: cfficit. Jl>an mt räfta^ 
. ffCtptt, Modthn is novit juftum , vel ma- 
xiin? idoneum.. Compof, ^(inOqrep. AU* 
nrr ex. gr., ©ct »or et Ujligt grep, CaU 
lida erat deceptio. ^nn brufar fina grep r 

Captiuriculis utitur ftiblilibus. J^aU tOtt 

{tna grep; Qua^vls cellidé nolitur. Alittr^ 

©rep*. Ipf. verb, Qripfl. 
^vex>an, n. 4. An&.. Voforum, conf, §atp 

tan. iä<»wÖtag. 
CBrepe, m. 2. tf'M'> JDynggtepr, conf.. 
{gret ,. Ipf. verb. 9 @V&ta. 
^rztCL, Margareta, nom. muliti. 
^rifeC, M. a. Graphium. Dtf ©rifffeiT- 
. Ärifi/. M. 3. Sepulctum* QixiVia, v. 'n. j^ Ammi fcrupuUs> teneri» 

conf. @ru66Ia. 
Item : (Stilla , Studforunr tricis fe involvere;. . 
(PttUer^ N. 4. Aiiimi fcrupulus, coRf. @rub' 

U\f, ex. gr- ^an %at fÄM flriOer « fitt 

|)UfttUt)/ Scrupulis animi vexatur. Alitfr^ 

ex. gr. ^an (ar \å nipdPet grifler t ptt 

lufrnub ; Negotiorum tricis obrutu» eft. ' 

*©et dr Bara grlfler> Imricata^ guidem fcd' 
fuÄiir h«c funr^ Him: ©riUenfattgare f Li- 
terorum ftudiis» intricatis. öc inutilibus de- 
tennis quis,. ^ * , 

(Stima, F.. I. Capiffrum; CompaJ. ©rimf!aft| 
Refticula capiftri. 

(Btin,. N. Gris. diffortio,, quafi ad fletnmr 
conf. 5lii!;. 

(Btitia r v. N. I. Qs difforquere (k in rugaa: 
compoMre. ex. gr, ^n flacf ftonom i |!«g« 
ret/ at (an grinaber Digimm ei pungc. 
bat, ut os diftorqueret. j^an grinar nh 

Ban* fer, Dum ridet, o» diftorquet; ©riua 

m uägon ^ 0$ dittorquendo aliquem h-ridere; 

Aliter,, ex. n^r; SRarnet grinar /^ Infai)»: 

flct, locuti pub. 
(Btiti^, F. 2. Porta fepis,. ågti» prati E^c.. 

Compof; ©rinbflolpe r Foi tx * fepis CQ' 

lumella. > 

(Britter , m; Irriför:. 
(Erinig ^ adj.. Cui irridendf mos (ftV 
(Brtp ^ M.. 2. Gryphus; ; ^ ^ 

(Bripo^^ v. A. 4.. Arripere;- Preh^ndere. Pri. ^ 

®ri»er; Ipf. ©rep. /y:. ©riptf. ©ripen^. . 

Di/, ö* ^i^»»-.^ ©ripnt, cönf. Satta, ex.. 

gr. ©ripa nagof mct) (kuberna , Manibua* 

quid arripere. ©ripa cn fom rpmmerr 

Fnuitivum prefiendere. Aliter.- ©ripa Ctt- 
t Itnbetet, Muneri alicujus fe immifcere.. 
©ripa an, vidt Sngrtpa; ©ripa jia Mr 
Omni f^udio anniri. ©ripa i vel uti'/ ex* 

gr. £iär ^r ingen ting ar gripa Viix pa \\r 
Pan, Anfa ciftje aullfi; ©ripn omfriff jig/^ 
Uiidique prehendere. (gtttittan gripef omfring: 

' pg/ Contagib urreiiösprogreditur. ©ripa til/ 
ex. gr. ©ripa til XOaifftXif Arma- cepere: 

<g5 mäffe man gripa til bet förra , Tunc: 
prius örrijiicndunji ©ripa til fronauj me" 

bel / Ex reditibus regni quid^ furriperc.. 
<Sxx9, m: %. Forcellus. 
(Srlfav v. K., ir Forcellos^ parare;. ipo <Btl ©w (Bro eta da, forf#. 
CBtOy v. N. AKOM, 6errainare« Radices age- 
Tc» Pr. 0ror. /i»/- @w^6e. - P/ ©robt. 
©roDD, p. p. ex. gr. afiebon itiitt gröt/ 

Dum herb^ progerminar. StorncC fltOt 
' i tltSUnn / Hordeam gertneti protrudit , 

conC vniltcL fRanniUn gror igeni Ca- 
«naUt excrefcentibtts herbls occluditur. Alt' 

ur, ®arct gror igCR/ Vulnus in cicatri- 

cem fe accommodat. ©rO t^op/ Germinan- 

do vd allo modo cöncrefcere, 
.<5vob(ab^ n. Flantago major « plaau 
(B^ot>a, F. I. Raia. 
jCSro^vomm^ m. Sperma ranarum. 
(E»vof , ADj. CrafTus vel Denfus. Ofpon. 

€Jrann. gi». Dif/: &r P/«r, @n>f»f. Co«/u 

©rofmarf. Sup. ©rofwafl; ex.' gr. ©rof 

US\>t Filum craflum* ©r^f fi^l^ Literc 
grandiores. ©roft fl^b(/ Fannus craHut 
vilioris materix. ©roft papper^ Fapyrut 
▼iliof, ©rof r$|l/ Vocis gravior fonus, 
quålis 'wcatur Baffui^ ©uf laiB/ Rario- 
rum dentium pe£len. 
Itcra: (Bvof, Budia. Agreftis, ex,«r. @r»f' 
XOa feber; Mores agreftes^ ©<t åt en grof 
RieitRi|la / Homo rudia efl; & plebejua* 

Alher, ex. gr. gli flrt)f ofMining/ bi/ 

' ff^OnilKlf Mendacium, infimulatia, atrox. 
©roft ffJmt, Scurrilia jocua. gt (jroft fel/ 
brott; Erratum, crimen> gravifTimufn. Äi- 

verbiaiha% ©roft, ex, gr. ©jiunga groft, 

CrAfliore voce canere. tiuga gtoft/ Gra- 
Yiffiiné memtri. ©fjcfa fig gvoft/ Rudi vel 
flgreiU fe gererc modo. toga groft ^ilt 
Supra modum quid efferr*. Mter, ©rof. 

Ipf. verb. ©rifroa. 
Ärof^ct, F. 3. Craflitics- ve/ Denfitas, cp- 

poH, Sinnet. @rof§et i feber/ Ruftioitas 

morum, 
(Bxofiyylt, ADJ, Cai cutkula faciei craHior^ 
CBvoflemma^ , adj. Cui artua craffioret & 

robufliores. 
'<5vofrme^^ m. 3. Faber ferrarkis grandioria 

operis , cppott. ^(eitfme^. 
<5voffmi^e , k. 4, Opera qu«via ferraria 

grandioiis molb. 
(Svoftvi^i^^ ADJ» Cui filameota fiiiu craa- 

fiora. (Btofwote, ©roffoaff, conf. 0rDf. 
(BvoU/ N. 4« Simulcaa. 
(Svotte ^ M. 2* Eqvua coioria cinerei« 
<5r^ning« mu i«-Germinado« Concretlo.' 
<Btop, F,2. Forca. Compof. Jergrop* ®attb< 

gropf iwe conf. ©ropat i l^ben/ Macute 

demiflTa! vel cavitatea in cute. 
XSvopiQ , ADJ. Fov^ia fparfua , ex. gr. 8B4* 

gen it gropig ^ Via foveia padlm (parfa 

jeft. ©ropig J^Hb/ Cutia xnaculia fparfim 

demiflis aReäa. 
(Bto%, M. Modtis ntimerandi, ntkmeruin con- 

tLuens duodeeies duodenarium. Plur. <Btc%. 
Item: (Bvo%, ex. gr. ^attbla i grof/ In- 

tegrum vel fummarium exercere commer- 

dum. ©dfjia i gro6/ Integnmi uno pretl« 

vendere, ifppon. tlTtnttt. 
'^vo%l)anUate, m. 2* Magnarina. Mercator, 

qui integrum uno pretio vendit » confl 

Ävdmate* 
(Svo%HUave, m. 2. Cella, abi vina per 

integras doHorum quantitatet vendonmr. 

Plur. ©roffillror; 
<Btott , ADj« Sratura corporis prxter modani 

plenior & robuftior. Corpulencus* 
XBrotta^ F. T, Crypta arte fa£ia, fn hurtis^ 

conf. ©ruft. 
<5tottI?et^ F. 3, Corpulentia. 
(Btubbef g H« 2* Scl-npulua animi. De/I 

©rubblet/ conf, ©ritter. 
(Stubbte^ v. A. I. Animi fcrupulo affligf» 

conf. ©rida/ ex. gr« ^an gar o<( grubb^ 

lar/ Animi fcrupulo angitur. ©rtlbbla pJ 

HJgot/ Rem fcrupulofé perpendeit. 
(grufatbete, K 4. Opua in fodina. 
(Brufarbetatre^ m* 2. Mas ©ruffarf. 
£5tufbt)^tmtts, M. 2. FofTio in.fodinam 
(5ruft>tang, m. 2. a/itf/ ©ruffarl. 
(BvufFatl^ M. 2. Operarius in fodina. 
(ffruffant/ ad/. Cui animus in difiicultatibu5 

h^iitans & queribundos. 
(Btuffombet^ p. 3. Animua in difficulutt- 

bus bariitana & queribundua. 
®cuft, M. 3, Crypta, conf. ©rotta» 
(Brufn^a/ f. i. Fodina. 
(Btufwa (Ig^ v. k, r^ Rtctpr. Inopia con- 

filii hziitans conqueri, ex. gr, ^(k% grilf' 

»ar mig / ^urii iag {!aO g 4 ut me» ^m 

fafcBf ©ttt 

fåftti, Quo rem perflgam moi^o» confiliF 
fnm inops. •^an jrufivnt jiff får ten (a^ 

fell/ De re fufcipienda conqueiitnr. Altter , 

ex, gr. sKan r^in gruftoa ftg dfmrr (lift/ 

Ifta horrorem cxcitant.. 
^nifivelfct , ADj. Dirns , conf, @rilfcllf . 

(Sruftvefi^en. ^^v« Dhum in modum.' 
(Evnfwtiiqfyet^ f. J. Dirita» 
<Bvumla, v. a. i. Turbidum reddere» ^mm' 

lab / p; p. ®rittnia Up t In turbidum 

commpvcre, 
<Bvum\xq , Aiy, Turbidus , ex. gr. gjffa 

i Orumligf tvätten, In turbido pifcarn 
(Btumnttl, K. 4. Turbidum quodvis. Def, 
• ©Tumtet* 
Ctun^, M, ^, FundamfPtum, ex» gr. fij» 

0a anmb til rn bogqnin^, ^diiidi funda- 

menra 'ponere. (fafen flÄr p^ flOD qrunt/ 

Firmo r^t nititur fundamme. Compof, ^VMbf 

lofl. ©runbregla, k. /»ix fca/. 
Item: (Brutto/ Fundus, tx. gr. ^iifet flÄt 
pj[ ao& ^runi). Domus firmo nldtur folt 

fundfo. (^feppct gjr t drunb/ Navis In 

fundum fubmergitur. 3 grunfr fJrflérai 

Fundirus dirucrc. ^iön ^T i flrunÄen en 

- Jrliq taxi, Ipfo cordis fundo vir eft hone- 

ftus. Upbpgga et ^ni af grunben, A 
fundo. domnm ^dificore. Item : In cofn* 
fofitione adbWetur, ex, gr. ©rtlttbtjob/ 
Maximé bönus vel probuf.» ©runbop 
faf; Gau/Ta fondamenralis» jliia exemplå bäc 
fuhflituumur^" 

Item: (Sx\mX>, I- mälning; Frimum piÄtt- 
ne fubafhim; 

Item : (Bvunber^ P/ar. Fundamenta quafi, 
vel principia cujusvis rei, ex. gr. fKicF' 

tia« flrunbcr i pbiIofop|)len, Jufta philofo- 
pbiae principia. S^at Jro inga gTunDet/ 
at gä (fter; NuUa adfum fundamenta, 
quibus quis innitatur. 

^twxit , ADj^ Vadofus; Nen fatif profiin* 
dus, ex. gr. ^\ixi hx jrnnb/ Lacu» eff 
vadofus. ©runtt »ätten I Aqu2 non fa- 
tis profpndsp. 

C^unb, N. 4. Brevia. Terra fub aquis, CBi' 
appulfk navigia hxrent, conf. €att^tefn?e(^ 

ex. s^ £)4r Ar ct artrob ^ fji$n> in* laco. ©rn ipx ' rpcus eft vndofus. fRSfa på '»«/ ^tSta pil 
C^runb/ In brevia inciderc, - 
(BxuxiX>a, v. A. T. Fnndarc. ©runbnb/P. p. 
ex. gr. ^flu grtJntabe ffaben , Urbem 
fundavit. ®runba jln talan pa.ftifa ff^Ji ' 
Certis fernwHiem firmare argumcntis. £»ar« 

. pÄ arunbar fia ^cla fafcn, Hoc tota rct 

nititur fundamento. Aln er y ex. gr. @run« 
la { målning / Prinium piClurs fubeduni 
fllinere. *^ ' 

Item : (Btttn^a^ NemrgUurj e*. gr. Jf^ail 
fitter 0$ grunbar / Meditabundus fedct. 
@runba på en faf,, Rem meditan(k> per-, 
pendere, conf. iSesvuttba. (Btunbä ut/- 
»/Vr Utgrunda. 

(Brunbfafl, adj. Fundof innitens ftabilii. ' 

(Btuntfifie, n. 4. Firmandj cujusvis fiin^ 
damen.. 

(BvnntlciQ, m. 2» .^ex fundamentalis. 

CB^runbfig, aoj. Fundamentalis , ex. gr. gtl 
grunbltg unbertviSning ^ I^rbontf informa- 
tio, erudirio fundamentalis. ©rtlRbltgeff/ 
Ativ. Ex fundamento. 

^tunbMggning ^ m. 2« Fundario, conf. 
®runbning; . 

^vuntlåt^ , ADJ. ConfummatK eruditionii^ 
Literarum Audiis perfe£lus. 

0rtinM^B^ ADJ. Fundamento carens. Irtm: 
<Brtttib(66^ Fundo carens. ®UjDi grunb^ 
iSfa gob^et/ Bonitas D£i immenfa. 

(Stunbmur^ m« 2. Fundeminis murus, eui' 
fupirfiruitur mwi nliqvum. 

<Sfrtinbning ^ m. 2. Prii^i pidurc fuba£4^ 
illinitio. 

^tunbresld^ f. i. Regula ftmdamentalis. :; 

<BtunbriF^ adj. Frincipiis vel fandamentia:^ 
pollens. 

(Stun^ritnittg, m; 2. Ichnograpbla. 

<SrttnbfAt0^ M. 3. Thefis fundamentalis. 

0rutttfoppa , v. j. Craflamentum' in imo^ 

CStunbrptaP^ N. 4. Lingua origiDaria. 

<Efrunb(lf n / m. 2. Lapis fundåminis* 

(Stun^tejrt^ m; 3. Textus originalis. 

(Btntibwal, m. 2. Fundamentum, ex. gr.. 
£Aaga arunln^alen til et ]^u</ Adium fim-- 
damenta ponere. 

®rttnb^mne ^ n. 4. Rei prini«tivum«. 

dixmi, ©nrofaf/ wVi ©Iniif/ k, fp<( 6ru exi9 @rå etä iBvud, K. 4. Sabulam, «k. gr. gåra^flm* 
på loisen/ Viom fabalo ftcrnere , ' conf, 
aUcpttr. @ru« i Wafariy ,Sabulofa in 
vefica: j4litir^ ex. gr. 3Manb ftrufct 
of fuDfttUna ItlUteH/ Muri intcr fubveifi 
rudera. 

<Bns(ig^ ADj. Sabuloibs.. . 

iSty/¥. N. ANOM. Dilucutum fieri. Luccfccre 
Fr. ©r^r. I/)/. @n;6J)e , «x. gr. sRdv 
tascn Qrpt/ Imminente luce. Alinr^ ®rP/ 

iBvym, adj. Crudelk Df/ Ö* P/nr. ©rpm* 
jntf -ex. gr. €n gr^m ipratm, Ty»flnnus 
crudelis. & <?n)mt fotfttraii^e / Modus 
flgcndi crudeliffimiis. 'eliter , €X. gr. (gn 
grvmJilt)/ Fiigus afperrimum. €t flrpmt 
fMtanbe/ Certamen atrociffimum, Mver- 
hiahter,'®tJimtj Crudeliter. 

(Bvyml^et, f. 3/ Cruddiias. 

(Bvpmmelig, adj. Crudelis, v, te. ^pttimc 
liflCll. ^rfv. Crudditcr, 

(Btrtntd^ ^. i«. I. -G^uimirc* Suhftantivu 
©rpmtanDe; Grunnims. 

CBrpmtan , v. Griinnitu*. 

KBxyn, n. 4. <jranuluin, €x. gr. gt gr^tl af 
6I9, jGranuhiiii;plumbeum. 

Item: -(5t)^n^ mmtn xoHtilivum. Fromenti 
moliti gråna. Compx>f^ J&afrcgrijn/ Äom* 
gron^ aWflWf^K. fuis Uciu ©r^narflt/ 

Puls ex granvj frumenti moliti, @rQnfO(f 1 

Farcimen , &c. ©r^nfoppft/ Jufculum , &c. 

OtViUoiDiR^ 9 Pulraentum , &c. conf. fimfl. 

AUtir.^t^n ^0< fmiH/ xcmf. ]bynU 
Cvyrii^, adj. <5ranulofus. ' ^ 
^vytiinq, 'm. >2. I^iei immlnentis prima lux, 

conf. SDagninjS. 
<Bt^t^ K. ^^ Sabulum -cjefum deciduum, 

ex. gr. 0»arn(l«n« flrpt , Sobukim cjeG 

lapidis raoJaria. Proverbialiter , ex. gr, IDct 

Är goM gtpt i-pnfllin^^n^ Opiim« indolia 

tl\ jut^enis. 
(Bvyta^ T. I. 011a. CompoP ©rotlorf/ Oper- 

culum oll«. ©r^trillfli Uncus quo joIU 

levatur, <:onf. fimpU 
^xi, adj. Coloris cineréi. Canus. 1^. <8tStt^ 

ex. gr. 0rå fJrg/ -Color Icucophacus vel 

e3t fafco albus. ©rott Ut, Cani capilli. 

Frmrbiatinr^ SSSm^ grS nå nå^n, L;- Titer aliquem odifle. ®et 2r nagOt grSU 
(em imcDan/ Difleniio inter eos kvis eft. 

<Bvaadttis # adj. In cinereum colorem 
fleÖcns. 

iBvåbevQ, K. 4. Saxum mixtum. Petra mix- 
ta , conf. igdUebers. . 

(Bvibo, K Artemifia vulgaria» flant. 

4Bvå^ixiq, AD5. Capillis canus. 

<Btil)åviQ^tt, t. 3. Canitiea. 

^tålap, M. 2. SalmaEriox, ftVr. 

^BrSmunfar^ f/«r. Monacbi ordihia Fram 
cifci. 

(Bvina, f. N. I. Cancfcere. @r5naD^ ?• ?• 

<9räfl^a^ F» I. Gadus, va%$et. pifc, mar. 

<BtåfttTa^ F.,J, FrJngilla linaria, avis. 

<Svåfp^«rf / M. 2. Fringtlla domeftica, Plur, 
©rttfparfipor/ dias ILdttiits. 

(Bxåfttn, M. 2. Saxum grifenm. 

<BxcSviQ%a, F. r. Onifcus afellus, infeB. 

(Bxåt, M. Fletus« 

(Bxata, v. n;4. Flere. Fr. ®tStet. IpjT. 
@rce. P/: ®r5tjt, ex. gr. ®r3ta aftet 

nJgOllf Defiderid alicujus difcedentis flere. 

©rSta 6f»<r IlSgOt, Alicujus rci cauffa 

flere. ©rita |i(} mätt/ Ad fatietatcm, vel 

fupra modum flere. 9tt( grStanbC ftflOn , 

Lacrymantibus oculis. 
XBtStsg ^ ADJ. Ad fletum pronus. 
(Bxatmxlb , adj. ^ Qui fiicild in lacryma» 

folvicur. 
ffiratt^ N. Adj. ®rS. 
XSxavozx^, ti, 4. Fellicnke fciurorum rulgt- 

rium preparats. 
(Bxa'bX>a, v. a. i. In fomo vel ad prun«s 

coqnere. Dr. di pant Ö^ flacemh. ©t&b' 

t)aö, p. ?• 
XBxåbtt^ M. 2. Flos la£^is. 

(Bcifb, Part. vide ©rÄfmCtl. 

iCBcifla, v. 1?. I. Fodtndo motitarei ex, gr. 
©rijia <ftet nigoe / Fodicanda vel at- 
tre£bindo quid inveftigare. ®tifla i iidtti 
Libros volvere. Alirtr , ex. ^r. SBarnm 
ligga dåf qxåfla , Infantes cubant , laceitos 
,n)trd cictdque motitantes. 

<BxifnitiS, lA. 2. Foffio. 

(Bxåi(win, n. 4. Weles. (Urfus.) 

4BxifvoA, v. A. 4. Fodere. Pr. QxiftM* 

J/>/. örof/ »w ©rdföc- /y» ©rffwiL 0(å 

(Btifmn, Bef. V Plur. ©rJfuC; c», gr. 
®rjfma en grop^ en brann # Foveatn^ pu- 

teum, fodere. ^rilfma t iarbenf Terram 
fodere. ^rlftoa 6&t / Fodendo demere. 
®r4fn:a urb/ Foffione conder^. ®r^a U|»f 
Fodendo eraere* Aliur^ ex. gr, @dlfn)a 
i iMttf Libros fcratari. 
Itcm: (BriftoÄ^ Sculperc ®rdfma ftt/ conf. 

(BxM, N. 4* Literaruni ftudia intricata» ope« 
rofii, maxjmamqne partem mntilia, confl 
^ebantcri. 

(BxiX, M. 2. vtl Srltcff Literarum fine de- 
lc6lu cuhor oQlduus, indeque moribus in* 
comtus , conf. ^cDCRIt. 

(BxhXcL , v. v. I. Lrtera^m, vel aliaram 
reram» ftudixs aflidué teneri, intricatit» ple* 
rumque inanibtts. 

(Bvima f!g, v. n« %. Redfr. Contriftari, 
tum étttgBré, ex, gr. ^an grJlmDt fia if» 
loer Det ftl ton btgjtti CommUTo I fe er- 
rato contriftabatur, JDtt grSmcr tnig Jåg« 
ligen , at fe ^onom olpcfltg , Qnod eum jn- 
felicem rideam, vaMiS me contriftat» 

^rdmelfe^ m. 3. Triftitia cuVn angore. 

Cxin, n, 4. Granam, mimma péon Hhrét 
nuääl. V meJie^ 

(Bxitib^ F. 3. Placeola transrerfii, in urhi. 

iBtån^, M. 3* Limea. Fmes. Plur. car. conf. 
®rJnfor, ex. gr. Qrjnfm imeOan ®me« 
tlge 0<ft Störde. ^ Finei imperii inter Sve- 
ciåm & Norvegiam. ^i ifocr ett Ottnnnl 

txinii Limites aherins tranagtedL OS 
fmct Ittinfen / Finei impetii tran(ilire« 
^i grinfen, pfl n»i4) grftnfen, Cirgi finea 

imperii. 
(Bt&nfa , y. v. I. Conterniintitn elte. tontet 
it&niat it ifttx til UplanD, Terra orientem 
• verfat Upiandic conimis eft. 

<Btin{émåtnmi^ m. 2. Finiam uienfio & 

deltgnatio. 
<Et4nfef{t(ttab, m. 3. Fhies defignati. 
(Bxån^fifinin^, m.'2- Muniinentuin ad finea 

imperii. Qauftram regni. 
iBxhi^ot, Plur. Fines. Limitea, ex.gr, ^tt< 

ilrel9finab (ar inga ixånht, lilius ambitio 
noilaa faabet Itmires. ^tta grJnfor ftr Ctt^ 
Fiocs nlicai pratToiberai con£ Qr4ni ®tS «l* »PJ <StlB^ K. 4. <?ramen, ex. gr. 0iftn t grli 
Iiagr4fet/ Viridancefederetoro, conf. ®r6n. 
Prevtrbialiter. •g)4r« (ttru jrAfet mJjCtty 
Acumen judicii. fiibtilius attedare» ^ita 
t gr4fet| Succumbere*. Interire» 
iBt&eati^ , F» 3« Anas. Bofchas , äliåi JSlh 

nadt. Plur. Qixåiinbtt^ conf, SCnft. 
®t(lfe(i3^ ADj. Dirus. Sdlfeligem Jdv. Di- 

mm in modum , conC @rttfn)eltg. S«flfg* 
(Bvieenta, f« r. Uxor, cujus marima abeft» 
(BxieQxin, aoj. Herbacei coloris. 
(Bxåéfycppa^ f. i^ Locufta. Gryllns ftri« 

dulus» 
iBräftg, ADj. Grammofuf. Merbidås« 
(Bxåelxipen, part. Herbis fuccrefcentibus ob* 
litas, ili arvit, Defi Ö* Plur^ (BxåBB 
lupne. 
iBtioliP, M. AlUum fccenoprafum. FDrrain 

fefiivum. 
(Bxieminctb , m. 3. Aprilis menfis. 
iHtietoxf, M. Celpea graxninofua. D$^ (Brina 

tptfiveit* 
<Bvd6ivaD^ au s. Solam viride. 
(Bxåewift, M« 3. Annona graminis ieu foeni. 
(St6t>a, T.' r. Annona. Garmen quodcun- 
que vd feges oniua anni « altMt iregritd» 
(Etifre, C(Pi»p. Adj. 0r»f/ r#Äitt/ ©rofnmre; 
<9r&n, ADJ. Viridis, ex. gr. @r9na griifet 
'" Pil OringrifeC^ Herba viridis., @r6n( tli* 
^f Pannus coloris viridis* @j i btt ixi» 
na / In viridi ambnlare. ProverbiåUter^ 
®ftra iig gritt/ Ex affeOato benigmim vet 
ofticiofum fe praebere. Xpmnm pi gtifl 
^mifi/ conf. <Ctun(l. 
CBrånacPttg^ aoj. Subviridrs. 
<Br^gi(tng, m. 3. conf. ®r8nfpiV. 
0$r&tting, vu 2* Emberiza. Citrjnella, aviV« 
<Srinlr2l« M. Herbacea qucvis tenella, unJ$ 

iu modum braffk^^ cibus pgratur. 
<Bthnl\n%, M. a. Cobitis Barbatuia» fifc^ 
iBthnmlnq/éXla , f. i. Venditrix olerumt 

<|us viridia in efcam paroimr. • 
(EtinfaFet/ Plur. Vinda in efiumi olera» 
CBvinfifla^ f. i. alias €(if{«^ conf, 
(SxhnUa^ f. i. Viriditaa. 
(Bxhnfla, v. k i. Virefi:ere„ ex. gr, gRar# 
fen bfcjar grénfla/ Campi virefcere inci* 
piunt. Alim piducit cx. gr, Onfta n( 
S5 b . nJgPii f94 ©r^ ®ub ®ub @u( ^n&tm må gråttff^r Ut qufs florear* 

optare» Difcntmidutr»- ^rOttflai/ Idem,^ 
" ffi pirperam^ 
Oitinfpit, M. 2* Ficaa vifidify avh^ aliar 

<Brip«^ v. A. 3. Cavare, @råpt/ p.p, 0r4» 
J)a ut, conf. Ut^ripa. 
'^Itcm: (Bvipa, Dr. @ropa fab^ Fruraenmnt 
mclcre» ut remrcontricam iiat> conf. @rdpc« 
< Pari. P, ®r5pt. 
<Bt^t^e , M. Framentnm femiDioGtum , in 
efcam pro jumcnth ^ vtl in ufum diftillatio* 
fih v in i comhufii, 

<Br*pj7^ @räpper^ vide ®rop^ Plur.' Qit» 
pon 

Ctht, *M. 2. FuU,' conf: tT7O0. Compof, 

®rpnar$ff 3Qa ttgrik, /«/; /oci/. ©ricmptp 

fttg/ conf. tnj^ti^ig. 
<Bubbe, M, ». Senex, 
4Bu<f tt , M» conf @6f. v 
<EIUED», M 2- DEus. ©llDl/ DÄf,».ff. ex; 
^ gr. ®UDt läf, DEr. Ht laus. ©UDi-nog, 

Per OEuot fatis. @US^d t^Utf, iEdes facrse^ 

Templum. «pe()ltiiT^arne^ gubar, Ethnico* 

rum dcT.. eliter. ®ui>mf>btX , ©Ubfon^ vsJt 

®nwf>Utt ©ufoR. 
Cutadtiqh^t , F. 3^ Pietar, tr*. ec. ex« gr. 

3,' aO inbaiti^itt, In omni pictate^ 
<Su^a^rfct^ M. 3. Neftar.. 
<Eu^ftu<ftt9^ ADj. Pius» AJverbialiffn @uN 

frucftigt, Fié^ 
fl^uOftucCtigt^et^ F. }. Pietas» 
^BwöeRg^ adj. Religiofus. Saccr, ex, gr, (Stf 

gUbelif Itinit; Vir religiofus. ©ubcltgt Icf' 

tterne^ Vita religioni congrua. ®ut)eltge 

hintXf Vi^Uttttf Orationes, hymni». facri;. 
'Mvfrhialtttr. ®ut)C(i0t^ Religiofé. ®ui)0 

Ilflfllf Adv^ Idemv 
€»ut)tntta, F. u Dea. 
IBu^tö0/ ADT. IrreligiofD93 rmpiuf- AdvfV' 

bialuir^ @tlt)(ifi^ Impié.. 
^<Bubti6^et^ ^•3- Summa impietaa- Auk 

mu» ttheu 
^Bubom^M^ Divinitar. 

€iut)omItg^, adj. Divinus; ^uDtmtltgeR/. ^rf»^ 
^ Dtvifium* in inodam^ 
(BMomlxgif^tt ^ f. 3. Divinitar» 
iSU&onet, F. Z, Luffrica filia^ tfitbebftfM/ F. Cukuir* drvmur. 

(Bubefrucf tan , f. Tjmor Dei. 

<Btt^6f>dn^ ^ M. ' Sphacelismus , worK 

(Bu^6fSn^ K. 4. Qusvis ad vi£>am. 

(Eubetlenfl , m» Minifterium facrum. Cultus 
divinus. ®år(r jtil flUfcétlfnflf Sacrum per- 
ficere minifterirm^ ^\biCi öUMtjicn|lcn / Ad- 
miiliflrare facra* 

(SttSunge, m. 2. conf. lCj^er. 

(BufabA ^ M. 3^ Luflricus pater» Teftis 
boptismf.. 

<Btt(^ ADJ» FIa?us. Lmeuff.-K. (Su(t ®ulb« 
gul, Aurei coloris. Det guIa i 1%%, Vi- 
tellus ovi, alias SlOqequla: ^ 

(^uCndftfg^ adj.. Luteolus» Albus lu flaFum 
fle£lens.. 

(Bulb ^ N. 4, Aurum , cönf. ©uIT^ ex: gr» 
aif ®ulb/ Ex aura. Aureus. AUter. ®uH), 
Pecunia, ex. gr, ©uftct gJr icfe alt, 
Pecuniz in omnibus vis non efl. Compoji 
®ttlDSrufma/ Aurr fodina» ®nlMUmp, 
MafTa aurea. ®ult)frDUa, Corona aurea. 
®uI^fanb t Arena aurola , cönf. Jlmph ö* 
pta infra^ 

(ETuIbatbetare ^ m. 3.^ Aurifaber, couf. ®ull^ 

fmeD* 
(Bwi^^Oiia, T. r» Aurelia., Chryfalis. 
(But^bragdtP , m. 3. Tseniarum ex fiiis aureis. 

& argenreis öpifex, 
(Buföcn^ p. p. ®uH)it /y. vert. @ål])ar 

conf. ©pilen» 
ÖSuftgalon^ m. 3^ conf. ®flfon. 
(Bulbglitt^ N. 4. Lithargyrium auri- 
CBulDfeb, F. 3, ve/ ©ulbfeÖjia, f. t. Tor- 

ques aurtas, 
(Satbpapper^ n. 4, Charta inaurata^ 
(Bulbrttig^ M, 2« Annolus aureus.. 
(Bujbftögart^ m. 2. Braaearuhi' aurefrurn 

opifex. 
CSu(t>fmel^/ M. 3. Vhforum argenteormn 0^1. 

fex^ y. aRas Fabcr aurarius , conf.. ®u[b' 

arbetare. 
Item : (Bulb(meb ^ €carab«jir auratus » f«- 

ffiuf^fl1t^b^^ part. .Omanr veftitus aureo. 

(Buf^fltcfab ,. PART.. Aureis filis textus feu in* 
» terpnn£>us. . . « 

^Bwtoträb^^ ir.. a.. Filum aureum;. mi 011}) ®ut <mt ipi (Bulixciit, F. 3; XibeHa quafturum ponde- 
raror. Prover bialitir. Wå^a dXttn på tnlbf 
toi^t, Verba fubtilifTimé penfittre« 

(Butt)H, F. 3. Flavcdo. ' ; ^ 

ffiuU ^ N, 4. Aurum , alias ®ttH). 

(SuKbrdUop, h. 4. Diei nuptiarumt TO an- 
fiorutn connubii, €elebratio\ conf. Qilff 
werbriUop. 

(Bu\li)Xoifvoa , f. i. Priraula verisj p/Ä«/. 

(Bxiina, v* N, I. Flavefcere. ©ulnab^ p, p. 
(Stilftppa ^ f, i. Anemone Canunculoi- 

des, planta 
(BulfittFa, f. j. conf. ©uffof. 
(Biftfot ^ M. lélerus , i»0r^. 
(Bnlodva, f. i. Ochia lutca vulgaris. 
(Smnma, f. i« Mulier faiex, conf. 2ld^ 

(gummi, N. 4* Crummi. Df/I Wiimmkf. 
(Bnmobev, f. 2. Commater. Teftis baptism?. 
(5umP/ M. 2. Poöeriora. Clunes. 
(5umpt;in0 , K. Phaiianus Gallus « tau- 

da eartns. 
fBnmxX, conf. :Rotn. 
(Bumfe, M. 2. Vervex, conf. d&agge» 
JBiinga, fJ i, Ofcilluro. 
Qiun^a, v. A, 1. Ofcillo jaftare. html 

@UngA« Neutralher* Ofcillo ja£lari« Aii^ 

ter, ex. gr. g)?arfeti flungaOe tJr be 

foto fVaitl/ ProgreJientium mocibus qua- 

tiebatur campus. SubJlantivK (SunganDCf 

Ofciliatio. * 

(gungnitfsV m. 2. Ofciliatio* 
(Bunfl, M. 3. Favör, conf. X^ncfl. 
(Bunftig , adj. Favorabilis. AdverbialUer* 

©unfligti Faventer, conf. ^bewägevt. 
(Bundit rtg/ M. 3» Alicui gratiofifUmus quis. 

Ex intimia aliqais, alins favorit 
(Buppa, v. N. I. Smrfum äc deorfom ferri, 

ex. gr. g5Ä(rn guppar i »aftnet, Cvmba 

flu£luum impulfu furfum & deorfum ^rtur. 

SnhflantM. ®lippani)(/ Jadatio vel flu£Uia- 

tio éjusmodi. 
^uppningv M. 2* conf. @uppanbe. Sulfit' 
(Bur^ M. Gubr. Greta flaida. gRctaOif! @ur/ 

Guhr metallicom. 
(Butgeteryrf, m. 3. vel. @arfld»a«<tt/ N. 4. 

Fotio fld gargarismmn. <BtairgIä, v. a.I- Gargarhaire. Guttur* «• 

quorem concutcfe. ©urglaby p. p. 
(BursKtts^ M. 2. Gargarizatip. 
(ButPa, F. r. Cucunlis fativus« 
(ButEmeja, f^ Curcuma longa, 
XBufotl/, M. 3« Lufhicus iiliiis. 
(Bntmi p. p. @tt(jt. Pf. verb. ®jttfa. 
(Bydkt, v. 4. Frsiligis. Gefticulatio fadu 

era. Def, @|>rflcf. //iit^r ; ®prfeIbOcFa, 

Imaguncula comica, alias ^flriotlCCt 
(pytfelfpel , N. 4, vel ©pcfrlöKrf^ conf. 

®Dcfleri. 
KBydla, v. A. I. Pi\T(ligiatorem'agere. 5u6- 

ftamivh ©IJcflnRbe, Ffflpftigiarum aftus. 
(B3^(flate, m. 2. Pr^fligiator. 
(Bfdflett, N. 4. PraeftigiaruiTi qusvis. Hi- 

(Irionica. 
(BpQefi , M. Monetse genus» Holland, if^ Germ. 

Plur. ©pUftl, /i/i7i ©ulbeiU 
<B^IIcn^e, Affjeéiivé. Aureus, eic. ^. ©til 

gpOcnbe olbre»/ iEtas aurea. ®pDrnbe ti» 

ber/ Satuinia regna, po^aV. . 
KByUtnitven , f. Def. Hemorrhois. S51inba 

gpHenSbrenf Hemön höides c«csb. 
(ByVi^taUt, N. 4. Cyclus lunaci CaUrS' 

dariogr, 
(Byttinafixxm , n. 4. Grymnaiium. Plur. 

®pmntt|5tr. hido ®9mna(tf). m. 3. Gym^ 

nafifla. 
(Bynna, v. a. 1. Favere. @pnnob> p. p. Snb- 

fiantivK ®pnnaabe/ A£lua^ quo iaUcuÅ 
, quis favet. 

(Bynnate, m^ «• Faiitor. 
(Synnavinna, t. i, Fautrix. 
^ytt)a, F. I. Limus, reperitur ^d fintes mi- 

neraleSf^ Vfl po/I innndationes temanen , conC 

Tby. 2lfia. Inde^ JdjeH. ®pfMieacfl»g , 

Materia Ruic limo fimilis. ®pttjieruD/ Li* 

mo pienus. ®pttjU9, Limofus. 
CByttra^ / fart. Coagmcntatus, Concretus^ 

term^ metali. 
(Byttxinq, m. 2. Concretio, term* metall. 
(Bo. v. N, AKOM. Ire. Ambulore. Pr. @lr» 

%^ ®icf. Pf. ®äb(/ conf. 8tt8<j, cx.gr^ 
'@å oåf fpatfera , Exfpatiamm ire. {)aR gcic 

IX)) g6r ingen ting/ Otiofus vaeatur. ®å 

(ig/ Äeci^r. ex. gr. ®5 jtg trOff/ Eondo 
' laflari. ^j fig RMtmi AmbUlauona oalere» MpS m Itefli.: OSS, ex. gr,< ^tt m tvA ffftr Obt-i 
JBené rd malé cedit. tlKt a&t, In mom 
eft hoiologium. pennan gav ifla i Malé 
pingit cajamus/ ®a fort, conf. SottU. ®DltL 
19aran ffat o4>- iiitx $, Stout mercis pre» 
tium eft vulgäre. 

Äem: <B& af / Difcedcre, ex. gr. ®Jaf 
lIKt) flammen |. Cum. probro difcedere,. cohu 
• arfgä; -4/i/fr , ex., gr. Sirnel 9'* wiW af/. 
FuniSiitt medio i^mpebatur» Sråben \Qit 
tSbt af , Rupmra eft filuni.. ®Ä (in, exv 
gr. fRSx IcFen gac an, Ehiin Ibdus inchoa^^ 

, tur. ^ct gat icft an at^ sJra fä, Ita facé» 
ve non convenit* {)ttnt niift tU? Quomo^ 
do vales? Rdf. S)ct fl^t (tn, Haud itt- 
bené, ®8 bart/ Abire. ®ä effcr/ Iie^^ 
poft: \^/f/er, ex. gr.. @j efter nJ^Qti Ad: 
Beportandum quid abire.. SKan (ar inqcir 
tina at fli efter, Sequendum nir tdeft», 
®a tmot, Contra; jre. Aliur^, ex. gr^ 
ftå emot njgon, AlicuF obviam ire., @J. 
fjr,, Prarire. -r^Z/rrr, ex. gr. SRatett gar fdc 
llIt,.Vi6^U8 ancd omnia quseritur. penningen' 

} ffi,V ffft tXt ioXlX t Narnmuft- valoris eft. 
Érinm thalérorum; Aliter ^ ex; gr. Sllr 
ffMI Dctt fafen %l fdr fig? Quando iliå 
peragenda rea erit ? SJtSOopet' gicC i<f€ f6» 
f[g., Ntiptis celebrare non' fnere; ®j( fi< 
rc,*ex« gr., gj^an xut It) jr ^ab Ifatt gäti 

. f}te, Cujiis (it indolis^ vel conditionis no* 
tum eff. Mmr. ©d f5re> vide ^dreg^;. 
4BX ftam,;?rodire. Procedere, confi jtam*. 
®S i vti uti, ex. gr. ®j i fprfan. Fre* 

. quentare remplbm. Altar ^ ex. gn @^ 
t tu,. Medio mmpi. ^nru mptfet gir 
Iftf flftflan? Quantum capit iågena ? ©il^^ 
il f(rtrocnt)e lne^ njgoit? Fidet allcnjor Te 
éradere. @ J ifr^n , Difcedere, Mnr , 
«x; gr. @£ ifrJFtl 0g en faf, Cauflam i fe 
derivare. ©2 tOa ifrJn eiT faf', luftulto 
tern fncceflo agere. 

Ikem .*^ <BS isen> ex. gr. S)9ren , fBnfiVet , 
jiv i(teigfn> Jtnua,. feneflra. occludine^ 
quit. Alittr» ex. gr. .{km g& ige«, Poft 
obitam- redeunteki fe fiftit. ©S igenom /* 
Ire per. Fermeare. A!iter^ ex. gr. .fhinf^ 
fftf lar gJbt tgetiom,. lilra» feliciter perada< 
M cauiTai ©j igenom meb eir faf, Felici? 
uåL^ fucceflu een^ere, ©S fgimimi fluMir Eibrum perluftrarei ' ©1 ||op , Cbngredu 
Convenire. Ahter, ex, gr. (Säret gar 
iJ^op, Coir vuJnus; ©et gÄr i^op, H«c 
beué cohxreor. ©j in,,. Incroire. Infi;redi, 
conf. 3ng3.. ^/i/fr, ex. gr.. 3aQ gar irfe 
in i Oeii fafen, In iHam oie rem non im* 
mitto.. ©a mcb,. Und ire. .^an måfie ad 
meb , Sequendum ei fuit. .g)ujtrnn gat 
ttieb barn,. Uterum geftat uxor. ®ä mil 
pe, conf. mifte. ®å neb, Defcendere,. 
(Solen g([r nd), Sol occidir.. ©a. om, ex.. 
gr. J^an gicf om ^onom, l^lum prsteri- 
bat.. lum: Gieflu citat! ore eum fuperabat. 
SIOÖ ttlTfr gd om fy Teroporura. viciffiiudine 
6un6la' prsrtereunt.. AHttr ^ ex. gr. ^ani. 
onflag. gingp. om^ intet, Confiliä ejus fub* 
verfä Aiere. > ©a om meb lifl, Dolo£ me* 
dirari. (Spelet mäfie %& om, Ludus ire« 
mm incboandu». ©iS omfring,. Circ^imfre.. 
©? QmruO:/r Subverti.. ©8 p8,, Ire in., 
Aliter)^, ex. gn ©j p^, Citatiori ambu. 

lare ^radu. ^an eommenberabie bem at 

gä pa , Suot ihvadére juflit. ^M gicf pä 

lonam,. at (an. mä(ie befäntai iHum uiv 

gebat,.ut confiteii ntceHum , haberet. ©J. 
ifl pff, conf.. il6(f; ®ä finber,. conf*. 

©intJer.. ©ä til .- Ue. ad. Adire. yÄ//.r, 

ex.gr. ©ätiLmäga, ©ä. til merfa, conf. 
mi^a ,. WzxSa. ^uru mocfet flibe aSt 
I til en Häbning ? Qiiamum panni ad veflem 
requiritur T Impirjonalher^. ex gr. ©et 
gar f^ til i frig, Ira res' in bello gerun- 
tur» Ijurn gicf- b^l til ? Qu :modo res ge- 
rebatur?. conf. Ililgl. ©I nuDaa, Se 
fobducere^ Aliter. ex. gr. © ff URban ett 
nogOt ,, Reip Bltcui fubdolé praeveniendo lur- 
ripere.. ©I finber, Subiie,conf. UntJergä. 
AlittTy ex. gi- S^M mäfie pä toet ijttet gl 

Unber, Ifto ei irtereundum niodo; 
kem:' (BJ upv Aftendere, conf. UpgS. ^o« 
(en gär up, Sol orituis AUtft. ®ä np, 
Aperiri å feipft, ex. gr. ?äfet ^or gittt 
lip/ Sera reclufa eft. Alher. (gäiet g5t 
tip, Vidnus rccrudefcit. ©J- up emot/ 
Bar efle; Éxrquaie, ©ä Ur, ex. gr, ©a 
ur f!i(F, w/ ©ä ur. lag, Ordine vel (lam 
decedere. ©ä m »ägfn, conf Uög. 
®ä ttf, Exire, -rf/wcr, ex. gr, ©r» fTi^ 
ttn» lAt fläbt nt/ k Airpe iUa4ieiDaiuper/}es. m e^ ©Äri 197 ttHttt, lHantm, ffffr Utf Arbor, prama, 
emorimr. A*iter , ex. gr. ^dn 'gJr alDrlg 
lir meb ÖCtt f»b«/^ Rem nunquim ii^ finem 
perdhcet JS>ani tål gicf ut på (kt firffoara 
Irt; Omtio ejos «d id def^ndendum fpecVa^ 
bar. ®ä Ät/ ex, giv ©4 åi Ptt»rB; Ur. 
bein adire. Atitir^ ex. gr. ^IvaV fl^r clt 

»jg ? Quid libi eft ? ^arr gW tOa « lio» 

Aonr, Mald eiim trflaabar. &at(tn iiv it 
WXXf PIfltea boream verfus dncir. eliter ^ 
ex. gr, 910 raatrn gtrf är, Cibus confu- 
mebatur, omnis. ^cnniHiyartie fittfW gäbt 
jt , 111 fumtua erogatum ef( argentnm. @S 
6f»er / Tranlire. Aliter , ex. gr. SflJr 
(ofinn.gtcF ifWit, £»"> tuffis cefTaret, 
conf. Ofxoevqå. 
eSent^, T. K. verb: ®5. Suhflanthh ©Jen» 
be, ex. gr. 3 ^^ ffäenfco, Continua am- 
buifltione^ id ef t , nulla inrerintfTa quiete.. 

3«8 fw tiirt (llflen i flSerrte,. Equo vehe- 
bar léntis gradibus , id eft , non citato gra^ 
du feu curfu« 
Si^voa, F. I. Datum. Donum^i conf &llnf, 
ex. gr. 95f|licfa<^ af gafwot/ Dcnis cor- 
rumpi. ^an ^ar toatfra gäfitori Dotibus 

ingenif eximiis prsrditua eft. 

©Sfwe, 0äfn>o# w</« ®afwe/ k. 
iBing, M. ?. Itus. Greflut, rx. gr. Jj^M 
giir flll iämna gängn -ffiquali procedit gra- 

du. j£)an l^ar fina giTngrr, Qud fert ant 
mus , ^ ambulét. ttrct ftar Djähtn gäng, 

Insrquali borologium motu agitur. Alt- 

ttr. CF gäng/ ex. gr. ÄTinga nägw f«f 
i gitltfl / Rem inchoandam curare. %^hxh 
ftn år i fött gäng,' Succeffu viget fabrica: 
tLil g^nge^ ex. gr. IBriirga nägot tt( 
gångåf In motum vel' in progreflum qnid 
agere. Miur , ex. gr. .()on (fdr cn toaCf 
ftr g8ng> Greflbapté decorequefe gerit: 
@fona f^aftoa gob gäiigr Greffibua non 
urgent calcei. 
liem; (Bättg, Meatu^. Via, ex; gr. ©fr 
^ tir morf gäng^, ititraii' man fommrt 
fi( båtttii Meatut ibi eft -obfcuru9> ance« 
^uam ad forer perveMitur. @atiger t ttlCtt» 
ttifEanS fropp , Meatus in corpore burna* 
no. @Sngct i en txåiSxbi Simx in bor^ 
ta aipbolationis^ vis. ®aiigcr h $itxhnr Tn temolo paflim inter fuBfellla meatus« 9(^ 
ren< gäng, Curfus Colis, 
<BÄttg^ M. Vice. Def. ©Ängen. Plur. ÄÄm 
flOr, Vices. Vicibua, ex. gr. gn gäng,. 
ITna vice. Semrf. ftérfla, antta, K. gänt 
orn/ Prima, fecunda, &c vice. ^»at gäng 
^g fer bonom / Quötitscunque illum video. 

Xxn gängen, illa vice. Tunc: aiiägon gäng/ 
Quadam vice. Aliquandö. gUra gängDt/ 
Iteratia vicibua. Piuriea. ^m gättgot tn^U/ 

fpra , Bia duD , quaruor. ®amma gäng / Ea. 
dem vice. $ä en ipSttg , Simui; 

kem: itn gän^^ AdvtrHaliter^ ex. gr. .(^an 

fär n>äi en gung ängra bet, lUum eliquah* 

dd ejus pcenitebir. 3^^ ^ fläflg, Nequi- 
dem, ex. gr. .^an tä( icFe en gäng/ 
^i man fer pl (^onomr Ne afpici qui- 

dem patitur^. 
^«tiga,. v.- N. v. fur. Dr. ex. gr. ffb gän« 
ga, Juramentum prarftare. ©ange fom bär* 
om mftilitit Frocedatur ur de eo prse- ^ 
fcriptum eft. Aiiier, ex. gr. ©ange frm 
©UX) »tO, Utvoluerit D£u8 fiat. ©än« 

aanbe^conf. ©äenbe. 

(Elngare, m. 2. Eqvus gradanua. Totu* 
rariua«. ^lias paggatigate^. oonf. Cvaf# 
tvate. 

<B2tigbnV/. adj; Ufitatus.. Vulgari^v ex. gn 
©angborl mpnt, Moneta cujna in emtione 
venditione ufna, conf. ©angfen^ ©äng* 
bart brnf,. prW/. Ufo», pretium, vuiga- 
re. Alinr. (gn gängbar flnfbom, Morbua» 

epidemicus«- 
<Sängbat|^et , f. J. Qualitea ex eo, quod u(u< 

receprum feu vulgäre eft. 
(Bättgebag^ m. 2. Dies in bebdomade Ttttv 

afcenfionis Gbrifti. ©ange ' tt^ecfa , IpTa illa* 

bebdomas. ©Ingebagar/ Ambarvalia. Diea> 

proceflionum » antiq. 
(Binaen , p. p. Qui ivir. Def. & Plur.. 

©angnr, vfr*..®ä^. MUtr. ©ängen. Dtf. 

confi ©äng. 
<Bin%\htn, k. 4. Ferramenm, quibus fotcfi. 

in cardinibus verrunnir; ha vtfcantur itjam 

fft» qmbm operada tbtcarum, ci/larum , ff^ 

ejusmodl aguntur. 
CffSngPIÄber; P/«r. Vcflimenta corporir, »ä^-- 

ciftii fcii cafhift <rumm, lic. ofyw»* 

ftnHäben 
iBK9> <B8itgf« J ipS e^n ©är eae @a( (B&ng,^l&mm(t / f. i. Ginglymus. 
•<Bf2n9(ltg ^' M. ;^. Semita aräior , conf. 

©ängmäg. ^ 

'C^SngfloC/ M. 2* Serperaftrum. Sella, cujus 

opé icifantes pedibus incedere difcunt. 
(Binc^toi^ , M, 2* Semita latior « conf. 

©ifnoftiii. 
©Sr, ÅdvtrhtaVmr. 3 gSt, Heri, 3 går 

aftoné , rieii vefpere. Aliier^ @3c / vi- 

M &OXT. 
(B&va, v. A. I, Dr. ®flra foppat/ Cuprum 

Cl uc^e igne purgare. Qåxab , p. p. 
<Bivt>, M. 2. Aula fubdialis. Villa. Area 

apdificii$ circumdata, ex. gr. 3nae på går* 

Dett/ Intas in area. Ute på gart>eU/ Foras 

in arei. UtOItt gårt)*/ Foris. ©et åt idt 

naflqdrM Ituig # Hand iter in vicinium cft. 

x:ompof. g5afgor^. .»OSnégårb / y«/V //)c«. 

Item : (SixX> , Praediolum , <:onf. @ob^ ; . ex. 
gr. J£>an,år på fin qnrl)/ In prxdiolo nanc 

verfatur. •g>an får fåöant ifrån jina gårftar/ 

Talia ex prsdiolis ei adferuntur. 
<I)ått)(sgen , m. Dtf. Hefternus dies. 
(SSt^efog^c, m. 2. Pra?tör pra^dii. VlIHcus, 
(Sår^afolF^ n. 4. Homines é famulitio. 
<&ixh%xwM , N. 4» Spatium arese, conf. 

@år6. 
<Bår^6tomt/ M* 3, Areavillac, conf. @åfb. 

'Comt. 
(ElSr^uoar^, m. a. Cuftos villap, conf. ©årb. 
<BåvFopp<}r, M. Äs purum. Cuprum edufti- 

k, conf. TlWcppÄr, 
(BSrPiPy N. 4. Popina. Domus ubi cibaria 

cofta vendumur. 
<Barma^ v. n, i. ^''umum copiofius emit- 

tere. 
(BåtmaPett, k. 4. R% crudum igne pur- 

gandi opus. ^ 
(Saror^ conf/Safrmgar. . 
(SåttcII, F. 2. Pinus filveftris, pinguedine in 

opus tignarium inepta. 
(Bartjuf, M. 2. Jumentorum fur. Abaftor. 
(BSe-, F. ANOM. Anfer. (Anas.) hur. ®åg. 

(Pibcrii! gå^. Anas cygnoTdes, alias Sur* 

fj|! g«, Cowpo/I ©åé&unr Pluma anferina. 

©rtéflööer, Penna anferina. ©ålfett, vd 

©aéipei, Pingue anferis. ©åé^dlfwö. Pars 

dimidia anferis infumati» ©åäfrå^/ Anfc- rum vifcera in efcaiti prvparata. ©ålURgff 

PuUus anferinus , conC Ji^f^t^^ 
.iEåePatf^ M. 2. Anftr/wfl/. 
(Kåge^ M, 2. Puer, Cawifq/; ©ågebat»; In- 

fans mafcuius. ©ågeUf / Ludus puerilisj 

conf. fimyl. conf. pilt. 
(Bl^hxt, F. 3. Anferina, flanu 
<Slt^^ Fa I. iEnigma. 
QUlA, m, 2. Morio. Hiftrio, conf. ITart, 

ex. gr. Öe l&abe ftonom fam en gåcf får 

ftg / Illum ut hiftrionem babuere. ©åra gåcf 

af någon, Aliquem irridere. 
Irem : (hkiSt , Quem quis facilé deludcre pot- 

eft. Gtfi/. Dupe. J»^e Dr. @pcla gåcf lUCft 

någon/ Aliquem iudificari. 
<5^tfa, v. A, I.. Ludibrio baberé. ©jcfabf 

P. p. ©åcfal Paffivum. ©åcFrtt Deponen^ 

tialiter^ ex. gr. iRan hhx inttt ^Sdai itieb 

gammalt folf/ Seniores ludibrio habere non 

decet, conf. ttöttae. Spea. 
CffåcCert , n. 4. Ludibrium , ex. gr. ^JS gic« 

feri/ Per ludibrium, conf. €5pe. 
(Sit>^a, F. j. Lucius. (Efox,). />i/c. 
<BåbX>vaq, n. 4. Inftrumentum pifcatoriom, 

ad captandos iacios. 
(Ba^^\nipa, f. i. Luciolus. Efox minor. 
(Såf, ADj. Vulgaris , conf. ©ångfe, ex. gr. 

©aft orbfpråf, Proverbium vulgäre. 
Qfål, vide ©cl- 

iSålb^ M. Ms alienum, ex. gr. f|3rb|lipa 
fig t gål6 , Äré alieno fe obruere. ®å jlof 
ar min gålD, Tanto fum srre alieno ob- 
ftriaus, conf. 6Pult). Aliter. ©ålD, vide 
®åa, conf. ©åOt, p. p. veifc, ©dffo. 

QSål^a, v. A. 2. Jr. Luerc/v. >«r. Pr. ®3lt 
öer. /p/ ©aibe. P/ ©ulDit, ex. gr. ®iU 
Da IraDan / Daninum pretio refarcire. ®|||« 
J^^H/ P. P. 

(Bålbbunben^ part. Äre alieno obftri£his. 
Def. &• p/«r. ©ålDBun^nr. 

<Sålt>miv, M, 3. Debitor. 

(Bål^fiyU>iQ , ADJ. Obffratus. 

iBått^ N. 4. ParcBcia. alias \>tiflqall, conf. 
eodeth 

(BåU, ADJ. Sonorus. Sono penetrans, ex. gr. 
©aOt målfårC/ Vocis fonus acutior. 

(Bina, v. »^.4. Pretii effe. Valere. /V. ©Jffm 

^i!/: ©aDt vrf a4ao<. p/. mm, ex. gr. eåi ent (Båt ebb %99 ^iDalr %XHbt hå.tn futtna fpdsmnn Qpan- 

ti rum frument! tonnå vendebacur? SiiW 
baUrn iat goDit 1G8 ntarf/ Pretium thakri 
imperialis ad ffO& marcas usque exfurgit. 

Item: (Balla, ex. gr. SRu jÄDct be( hig, 
Nunc ad te ventum efl. £)iii bet gAObe 
l^and tff/ Si Tel de vita cjus ageretur., JbatC 
it f^rbtg tiix Ut tiflttf Dum neceffius 
ferr, patatus ett. ^an f!dO fiSbja unDer 
bitr btt mjf! diScr pir Fulciendum ubi 
pondus maximé urget. "©u förflPOrar 

icFe "fyani faf; .|trab g^derom bet t»ore 

btn / CaufTam illius no» defendls^ qaid 

fi tua effer. - 
(BctUa, v. A. a. Caflrare. ®^Ub, p* p. conf. 

Snipa. 
(Sålla ^ v» N. 2* Sönum acuttim , quafi tin» 

nientcra, edere, ex. gr. *8jubet of trum* 

prten gJtlcr i Äroncn^ Tliiniens tub* (6- 

nu/r auribui excipifur. ^(in j!rcf fi bff gJlT* 
be i bfrgen, Vociferatus ef! aded, ut fonitu 
montes tinnirent. @n giOanbe tJjl, Vox 
acmior qua(i tlnniens» 

(BiU^intave, m. ji Fulbr rerum> metalircarumy 
in urnm vel ornatuiH^ • 

(Silfgtimfe ^ M. 2. Vervex,. Mas ®mi\Zf 
conf. Aag^e» 

(EiUms^ u. x^ Caffratur, de anhnallbus r 
>onf, Sttdping. 

(BilljuÖÄb^ AD> Cui fonuy acutus & quaff 
tinnien^* ' 

(BaUnitig^ m. 2. Cadratia» 

<Binc<Iitft , ADj. Procerus & gracilTor., Cva cor-' 
porfs ffrmitas proccrrtati non refpondet.. 

(Bangor ^ Plnr. Meatus (piraley cocfiteap, 

ffi^n^ftif , ADj. Vulgari» ufus. Dff. if Phr^ 
©(Jngfnt; ex. gr. (?n aantifett feb, Mos 
nfu receptus. .€t gängRt mpnt, Monet» 
vuigaris. penningar /^ ben tibe» gangfne^ 
Kummi tunc temporis ufu vulgäres, conf., 

(Bax\>, M. 3. T^butumy r^bps ipffs pric- 

narrdum- 
(BciXt^ar y. A. T.. Scpfre^ ey^ gn ©ifrba 
. wrWm Ptt ^fCTf Agrum circumfepirei 

CTirbttb r P* P. , . ., 

Ciröe^ K. 4. Äger,, tn Mtnram divtfuF 
sr Jefäratm fepMp conf^ 3tfer^ ex., gr. $(in Jr ufe få g^rbef, Jam in agro ett.. 
SDet^enq gdrbet åx t fSbr, bet (inbr« 
f i!»'!-?? ^ Agtorum alter fatoj^ eft, alter 

novaiis. Ccwpof. 8iÄgg4tbe / XrÄbefjfc 

tt, K. conf. fimpL 
{Båt^eQax^, m» a. Sepes ex pertids, q$saU 
drcnméafitur agri , 'prata , &'c. conf. piattP. 
. Compof. ®&tb<%&Xhi ^ixt Sades, qua Tepes* 
/fukitur, conf. /iw/)/.. 
(Bix^ile , N. 4« Colltäivum. Longurii , qili- 
bus fepes exftrultur, Dtf. ©jrbfkt ®arb>' 
flcftJng/ Pertica longa lepfmenti^ 

iSixna, ®irBi«a^ vidt ©erna, jc* 

CBdfa^ »/V# Sifa. 

CBifpa^ v. N.. I. Qfcitare. 

CBdipntng^ M. 2.,. Ofcitatio» 

<ff(ifl^ M. 3. Hofpes. Conviva, ex. gr. 95fir<r 
ba eto til gi^fi/ Convivam invitare. Compöfi 
©^firämmare/^ Hofpitalecubicnlnm. ^ir#r.. 

®rtfl/ v«^ 3fP- 

(Bå{k<L, v. N. 1^ Hofpitari. Hofpitio uti, ex.. 

gr. ^mar gJflar Jan f jlaben? Ubinan» 

In urbe frofpitatur. AUter^ ex. gr. S)t 

gjffabe fianom t gJr^ Hen apnd eum con- 

vivabantur* 
(S^Rabub^ alias ©jfibttbi' k. 4. Convivrumv. 

Epolum*. 
(B^ffbnbetr^ pakt^ Iit convivium vocatur.. 

Dtf. er p/wr. ©Jjlbubnr. 

CKiftfn* ADJ. Hofpitalisi, 
©iftfti^et^ F. 3. Hofpitairras 
(B^flgtfivdre^ m. 2. Parodius. Holpes diver- 

forii f, in via publiea p qui &* equas conduäi» 

tios parare rénetur^ 
<B&fiQxfwattqixb ^ u. 2. * Drverlbnam , iV 

vitt ptibliciSt ubi Ö' iquorum conduQiti^^ ^ 

r«w mntatio' ft,^ 
CBiflgtfweti ^ N. 4^ Inftitutia diverforii B»-^ 

bendi in viis publicis , * conf. ©jftgif* 

toareg^tb. 
<5<lPmng^ m. a. Aöus^ qua Iiofpes veF cow* 

viva quis ad^. * 

(5(5tte^ vidt 3itte.. . 
QihX>cc, v. A. 2. Sagmare.. Pfnguefacere, it 

antmantibus, ^hbb 1 p. p. 
Item r (B5^a j. Stercorart, Sut/laniivK ®5r 
' banbCr" Saginatio, oW Stercoratrcr« ©obOi 

(ig ; Eccipr^ Cibo> babitiorem fe seddere im^ 

modicou ^JOO e^ ehp lifl pecom*' 
(BM<tlf^ M. X Vitulut Aginatui» ___ _ - 
04^tti»g>^M. O. Saginatio yd Stereortdo. 
. ^/irrr. Ofonittg/ ftrftram fro. i@ibfcL 
<Bte(eI, M. Fitmu. Lanamen. Dff. ®it^flcn#' 

conf. eiOaing. Ccmptf, ®}>fcl^/ 8tcr- 

Jttidniuin^ conf. fimfl. 
^ftia, F. i« SaginariaiB. 

iSijetninab, m. Febrtiarius menfif. 

(BÖF^ M* 2. CucqIos canoms, »hat 9tt(f«. 

<Bf6l^ita, F. f. Jynx Totquilla, avh. 

Qfii, u. 2. Fovea profunda fab aquis, vd 
Fovea profundlor in terra^ aquia replecaa 
conf. p6L 

<Bhwa, F. r, Condiroriuin , ex. gr« ^tt 
tlMer t {itt gftma, In fuo jacet conditorio* 
^aftya nh^t i {i«a gimor/ Quicquam re- 
€O0ditum habere. 

<Bhma, v. A. 3. Condere. Recondere/ Odml)/ 
p. p. Oima {10/ Kecfpr. Sere abfcondere. 
®Sfn« b&re« £ oiedio abfirondtre. @dina 
Iint)il1l/ Snbdudum quid condere* @ima 
]^o< ^9, Apud fe recondere. ®5ma i ptt 
\ytXi<Xi Cordi mandare» 

(B&mile^ N. 4. Latebra. 

<9dm(liQe^ n. 4, Recondendi locui. .. 

ffdpett/ M. 2. Concava manus , ex. gr« 
- 6fa meD fuOa fldpnarf Concavis haurire 
manibua. (£tt göpctl/ Quantuin capit ma- 
nus concava 

iBhipna, v. m« i* Manu concava capere vel 
haurire. 

(Bhx, Fr. Indie. htm: Imperat. verh. ®8t<U 

(ffhva, v. A. 2. Facerc. Agere. Fr. @drer* 
Cow/r. ®5r# ^»^^ ufitåtius. Tpf. ®iOXit» 

f/. ®|ort. ®jior*/ p. p. ,©iorW, n. ex. 
gr. J^toah g&r bn? Quid facis? ^mat) Da 
06r? Qukquid feceiis. ^afma iiipcfct at 
fldray Muhis occupari» ^ttta fötter 11119 
R09 dt Qixilt Hoc mibi maximé negotium 
facoiTir. éSa såra ! Fiat ! iita ijora nS^ 
90t/ Quicquam facieudum v^l fabricandum 
curére. ©Jttt llfo mpått , conf, AiPä. 
(Bötdn^e^ F. A. Sub/ianuvif ex, gr. ©Ji 
raut)€ 04^ (Slanbf/ Agenda & omittenda« 
$n)aD ix til gdranMT Quid faciendnm? 
©i)ra |I0/ Kf^fi>r. Se ««/ Sibi ftcera. Se 9e2 Sibl. reddere. Exemph tåivh clvU 
i fiipfi innlligutttur. AUier. @:Ta fit;/ 
Mhfiiuté pojitum, ex« gr. ®tl)an llaabt 
«ingfn af b<fa fafcr ^r sira {ig, Dam 
faarum commixtto rerum perficiamr^ j4liter^ 
Gtril (ta ytnniimari Pccuniam acquirere. 
JEfuTcare, ®ira flg aftncil nSgot/ Rem 
. micere Fei miflara facere. ®ica fig til 
ffalVli Ncbulonis notam incurrere. AU« 

?[uem faHere, Ahjhluth. ®$ra fig til/ Af- 
e^atum fe pra^bere. 
Item : (Bita af, Facere ex« Alittr. @jra 
af «l faf/ cont 3(fs&ra, ^^/irer» ex. gr. 
©åra bullfr af pS , Tnmultofa agere, 
©åra »4fcate af |ig , cod£ WÄ^nt^cu 
©åra af med ftg rtler ntci) ca annaa, Se- 
ipiiim , vel alium interficere. ^t^art {l^al 
|aa såra af boUo? Qu6 Ubnim reponam? 
(Bhxa eftet, Imltando quid facere. <B6rit 
emot, ex. gr« ©åra någon emot/ Ali- 

quem offendere, ©åra cn nSgOt cmOt/ Ad- 
verfas aliquem delinquere, (Bara tftJln 
(ig/ «K* gi** 3<i9 (tan tomma |8 fnatt jiag 
tunnit såra ifriSn miS/ (]uamprtmum in 
me fufcepta perfecedm « veniaih, ©åni 
ifrån {ig fina fofiloti Res agendas ad finem 
perducere. Miur. ©åra ifrån |iS/ Alvnm 
exonerare (Bara meb , ex. gr. ©år« 
mcD (tna (ånDcr/ Manibas fiKrere. ^O^^ftoa 
ingen ting at gita met)/ Rerum inopis 
laborare. Mur^ ex. gr. ^og S^t itttct 
mét)^t)en fafen/ Ifta re nti non poflura. 

«0<9a( (EaU ^n sSra meD ben bofeH? (^id 
ei cum ifto libro? ^a% (abc mocfet at 

!|åra meb bonom/ innan ban »iBe r^rta 
ig / Muitum is mihi iiegotii fäceflebat » 
antequam fe corrigere veHet, .^an år en 
flaf tarl/ ikt ^afnm at q^hxa med/ Maloa 
efi 4 quocum quis agau (Båta om , Re> 
ficcre; Iterare, ex. %u £åfet mar få ila 

Siorbt/ at ban måfie s^ra om bet/ Sera« 

inepté fabricata » ei reficienda foit, ©år 
0m bet ånnn en S^nS / Hociteres vtl Faaum 
repete« ©åra om intet/ Ad nihifaim quafi 
redigere, Subvertere. 
Item : (Bita tff , ex. gr, ©et g9r fnflftt tin§ 
lil fafen/ Nihil ad rem fadc ©år VA$ 
bet til X6\\\tif Voti me In hoc compo- 
tern ihcias qucfQ* (Biva ttti^air, ex. fx: eit iSU ^ftC 4hä ^om • ^öt fM gUra iitttan ft, Inun rt «maf 

'påfomifier/ Unum mihi petficiendum , un- 
tequam fuperreniat alittd. (fa Jr Dtt 2N 
ttitnflorte unbangiorM > -M it« pertöum 
prius cft, qutm aliad nrgeaf. <5orft up, 
• ex. \gr. ®ör« ttp elb / Igncm acccndhc. 
®åra tip J»ennan / Pennam ftript&riam for*, 
mare. (Slva nt, confc Utgorct. (Botd 
St^ EfFeSnfn accdcrare vti aogere, ex. <gr^ 
X^tt qiotbt litr<^t ftrefrf tlef fflfettiiörtf 
Effecit Ronnihil, dum funis adftiingeba- 

tur. X)ct ^ftr åt, om man ttOäft^er Den 
t^ngbeil f liio . addito : poiulus nonnihU 
augetar* ♦ 

<Bht(nt, Georgfua^ n$men viru 

<S6vate ,' u. 2». Aftor. Qui qai^ facrt« v. ec. ®3V&e[^ M. 2. Cingulum. De/! <BSr&' 

brt. Plur^ <B6tMat ^ €onC ^a(te» 

cBjott). 
<S&r^e(niafate/ M^a. Pabo: rerum metall 

iicarum , . lyri funt, fibuhrum , •j^a&i^»» 

ve/fium^ & tjusmodi. 
<SfåreittSl, N. 4, Faclendnin quodvis. Ne- 

gotium* 
tBivliq, ADj. Poflibilis^ alias VttiftH^ (Bits 

Uqen, Aav. (^aTaeri poteft» 
<BMiQf)tt, F. 3« Poffibllitas, €on£ mi|> 

(EåtnmS/ m. 2. A£h», quo quM efiiptur, 
ex« gr. a^ct dt nu i «$riiiogett, So 
jam agitur. 

(Sie, M. a. Ludopcfca. (Pcrca,) fift. Ali^ 
ter, ex. gr. Sa gi< af tnalnt/ Me^iu 

Item : CB60 , Apluflre 111 roflro pfor«. 

©6t^ Jpf. v9rK (Bintcu 

(Bkl^a, vtl (5it|^ölant)* vel (Sot^ft ttFe^ 

QSitt)^, u. GotW Plur. (SH^ti\ <B5t^ee 

l^omms, conf. Ronuns. 
C56tI?iff^^ADj« Gothicua. 
(B^t^itTa^ F. I. Lingua* Gothicat. ex* gr, 

i)fmerfat( ifrJti &i^\^M , £ Hngua Go- 

thica translatus. $. ^ , S>f Rttt Bvffldfmcn far Nif;tD{( fatt fvem 

'^ fir W »ti iDifA Drk^ ft»m nu igenom 

.* étttfee i^lffmie 0traf}<^t* ^ bira- fäi)iiaa 

«tb Qnter Lie» tO tgetijtnaa«; Iti timptii 

^tOdlp f f< 15l7alp. «&»d(fma ^ Vo^ere , fe 

. \»kV{voa. .^toimia^ fe Wimte, k. Litern 

hare quibusdam In vocilHis W pnsfi^a, uf)» 

iam rcjc^ efi:: quapropter ,jfta vocab«l# 

'fab Lit. W inyenienda, ex. ^. |^t0al|^ 

wrfe Woip. JgMoilftea/ Volvere, vi4c U)atf# 

i9a« 4r»tmlO/ vi^^* Wimia^ k* 

iö« , pro Vgafwa , ^a^^W . 3 perf.. FreC India, 

lufiuhvu} fHrperom adbihttiir. 
^a^, N. 4« l&is di(re£^ioiiIs, quac tundeii- 

do pei^ckar. - 
^a^a, F, I. Rutram. Fcrratnenmm , cuju» 

ufua in fodinis, hovtis, conf. J^arfiT. 
Item : ^ctda^ Vilioris notar chartula in ludo«. 
låctdta, v. A. u Diflécare. ^aé&bj p. p. con£ 
, j^Qxia* ^iwr , «x. gr. ^M^ en qwartta 

pCHf Csdendo mdlarem lapidem formare» • 
i;W rcficere. Proverhialisir. ©et är ^mot* 

fe» jÄcfaöt eller liialet, Nec^diaeaum» 

nec mglimra eft« //e eo, ^»o/i ver bis malé 
toncinmtutn e/?. gogloT.Wa lyei)' näW 
Ic»; Rortio aves feriant vel ca^tant. Depo- 
fuutialiftr^ «x. gr. f[O0lar ^acF^é^ Rof}rja 
inter ii tves pugmnt. .f)ad?a pn^ifitgftt'^ 
In fruftula quid conciderc. Frovtrbialiter^ 
«x, gr. ^adFa pa »^goit/ Crebrls aH^uem 
verbta reprehendere. Jfkicfa »itr man talar/ 
. Lingua crebriua titubare.- 

igacM>rd^e,. m. 4. InAnunentl rnu&d:geiuia« 
in quo baciUis ludirur. 

igacCelfe^ k. 4. Mimuim dafleSlz In efcam 
ftipulx, 

i^acC^9^ F. au Vas, m quo tundendo per« 
ficitur difledliQ. 

i^acEForf^ »«^ 2. Farcimen ex dilftais :camiiN, 
bu». f/»r. |)a(f!or|toar« .v-*-^ 

t^acfmot^ M« OKfeäua ex vifccribos peca« 
dum cibus. " ^ 

l^cCjthtt^ ¥• X DifleOio V! feu tunden^ 
do facla. 

^öcfft?iP^ M. a. Picus major, ^if« - '* 

6at)e, ///» i;rrt. ^a^ «Qft. m m w ^fv» N, 4». Mtrc;. D)ff: ^afwrt*. De/:. Phr.. 
"JJ^fmtn,, cx.j;r;. ®5 fil j|«f*,v Tn mare 
excurrcrci. St: btt^BlBfem vei fe ^apj*- 
ftlHm> Mbrc v^rfa»;. CöjApo/.'. Jöttfrtottett ^ 
Funda»: maris;. ^ttffirattt'/. JLitas^ maris*. 
^Oftlvlg // Flofhis^ maris>. ^fémtttn, A<iua' 
maritia.,. conf.. 0j&umtten;. ^afitoitf Si- 
nu$> marit;,. conf.. fimfh^ Comfiojjti» w^finullat 
éUs' fuit* locisu 

^äi»ftev Ml AVÄna;. Compof.. ^ttffegt^ttV Äve- 
n2' molirar gråna:. {)afre(09pa ^ . Jufcu- 
Jumi avenacettui^ ^^flMtf^afcr:. (Swattpafre /r 

tålftfe,. N.-. 4.. Kégligens* 6t pneceps; aj^endii 

rel fe; gerendii Tiiodus.. - ' 

éi^ffr/j v., n;. i.. NégUgenter Öt 2r«cipitantCR- 
., agerir vcll fe/ gcrere;. 
^iflrffalt^. n: 4.. Sal marihuim* 
^af0baftt)et ^. k*. Dif.. Locus,. ubii inarerflper&- 

tunii incipit., 
Igrafefrtt/. f; NympHai niarihtj. 
Ö**fPS/^ ADj; In agendo vel. fefé: gereiidö^ne-- 

glig«iis; &'. pr«ceps; , 
ÖJ»fP8&^tr^, F.. 3., Ipi aaiönibus; neglfgen^- 

tiai prttceps:. 
igjifen^r, f; Syngnatlius;. OpHidibn,, pi/F. 
igafstji^cr^. M.-a. Pelecanus.. Cqrbo^, aw.-.. 
^yiffioin, N.. 4^. Delphihus.. 

iSJlfW^^. Vérhum^ auxiliare\, conC Grammat^, • 
^ftt^ft/. v.. A., anom: Hhbere;. ^r; ^afwer r. 

• ex.: gr;, ^an* »ifabe ölt |>rpa^ l^ant |aöe/, 

CunÖai quae cii eranr,, monftrabat; jgx^a 
9at' Htefe öf: fig! fielf,, Bönorumi eji efV alU 
quantultim^, ycir. f;o«/ aliundei. ^aftva^ Onöf,. 

coiif;. (Dnö;. J&aftea- at f^^nv- confi eigö;. 
^«f facf V' Gratias, agoj J&afWn' po' ftg^ mv^ 

* got/, Ihipofirum- quid' babereV Pi^wei Inali-- 
• /fr;, ©jet ^at intet pä. jig:,, NiHil! ihtereft;. 

"V^ i^Klfmai fåhöer/. Aliquidinrtnpere vel^ dlfcer- 
'teerci. ^iifwunjtev, p.. A'. Habens,. Trew :: 
^Si:^h ÄafwattDev Pl«gnanr„ rfé'm«/if* 
rifc«/.. ^apanbt til|Bliib|, Status; gravidi:. 
tatis; Jg^afffia. pgv, Ri?ci7»ri. ex. gr.. SRaiti 
ffr ft^uru: bet. n>im ()af»rtt pcjv^ Qiiomodo.^ 
idl agfltur-,, vidéndlimi JJt: pabe: jig- ritt' 
iOlU/, Våldé: låraentÄtii iiint:. ^fi»«i f^r„ ex^ gr:. Jptto^-^Är Btt» fSr tigf Qaid* 

tgis.? ^afma får ^inber, coof. -^onb. 
* <&afh)a! fratti'/- ctmf; ^'ram{^tfxvA; -^/iifr, 

ex; gr., ^ail. tttfO |ttfVoo: (ftt fram ^ Fiopo. 

fftls. ioharret;. ^afwai fåre,. <onf. 5^Jrel?aff 

wa; |>af»ai|ir,..Expe4l€re;. ^afvoa blvt, 

Abigert:. ^/Vf r / ex; gr. ^at Dtt: ^aff 65rr 

bafen?; Ljbfumne- amififti»?; 
Öi^ftPttntfBair^ n. 4.. Giaviditas, muUerum. 

•^AfmÖnbjFapä* ttbetr;. Tempus^ graviditatis*. 
Ö'<ifwertv »Wi ilweti: 
iö*af(Jr«^ M. 2.. Falco Albicilli',, åvtt.. 
^'dge^ Ml 2« tocus- pafcaua. ctrcumleptui,, 

conf.. H^ttMddtt^ 
ÖJögel. N- 4- CTrandb; D>/: ^agfiff; Ittm : 

igViget^, CJDlk&ivé.. Granula* plumbea* qnibni 

onerantur bombard«*, conf. JS^agtlfotni 
^gelb6fa^ r;j. Sclbpetumiad. granuJa-.pIum- 

bea , . conf.. tJ^X>bh%(c. 
^jögelPorir^, n;. 4, Grandi his gnmulutn, conf. 

^agelflVm. Jrr«::: ^gelforn> Granulum 

pbinibellm ,. pr^ VombarHis ,, a/iar, et |)(igel. 
tfftpeltBiirv m;. 2.. Grandinis» imber, conf. 
' ^OYietMriit- 
^'^^eifxm ,. M., 2\ Grandihisj gloBnlur, mapr , 

confi: JÖngcIform. ^ - 
löH^livoåtm^ ,, M.. 2?-^ GloBnlörnin.' imbcr 

é' ' bombarda explofusi. 
é^^g^ö/ y* ^'.^. Itnperf. Grandiharc;. Dr. ^ff 

t>«glftrv* brandö- cidft;. SubflumM.. ^agUlU 

be> -Aftus ,^ quo grandihat;. 
ö'ögtcrnv. m,. Cratargus- O^yocanriia:. 

i&iii, MjeaivK, Dr., 95lff»a: ]^a|/, A ttoninttJ 
fieri. TeiTore percellii. 

^M; m:. 2.. Squalus A^antbusv émphih.^ 

^aFö, F,. K, Mcnrum-,. conf, Jöafe: 

Ö>Fö, v. a;, i.. tJnco. figere vel fufpendere, 
^afab, P^ p.. •^dFaiftf, Ex unco folverc 
vel demitiere,. ^nfa emot;. Uiipo quafi 
retineii: ^afa^ foff/f Unco fixum reddcrc, 

• AUter,: ex., gr.. ^a« |)ofobe fflfi,. Unco 
quafi baerens detinebatur. ^qfa uti , Unco 
anipere..^.^afai po,- In Uncum. nnittcre , 

' conf.,- JörtcftiV.. 

ijföFc'. m2. Uncusvconf.;jF>aFi; Stibfi: conf. 
^V.fpC;. ex:, gr. J^gg. \^aUn'- pi! ftorm , 
lUnco januaur öccUide. S\}fta b^r^n: af *«* 
fanie./, E- cardinibus> junuami dtroiciece^^ovif.. 

•«b5x* Ibix^te. Jl>aUx til IIÄer,, V^ftium con^ 
ilringendamm onci. Inde, :^aftia§| 'Un- 
cis ad .veftes orbiculus. 

^al, ADj. Lobticus, j>«r farag, .ifyiUVt 'Conf« 
eitpprtg^ »ex. gr. 4f(A <oni CA il# In- 
ilar anguillc lubricus. ipi I^alft tfCR/ 'In 
lubrico glaciei* 'PravefHaliur. ^&åtiCi <CR 
på M M^/f ^^ lubrico quem •colbcare^ 
i. e. peciculo exponepe. Mter , ex. *gr, J^n 
(al tunqa , Lmgua 'dolofé blandiens. 

i^ala, v. N. I. Trahere. Ducere, term» vaut, 
dt funihui, Jnät. .^lala 4ltpS.tibCn/ Tro- 
craflinare, ^ 

•tfilf, MjeaM. Dfmidius. Def.ff Tlur. 
^dfWf, ex. gr. gn j^«lf (tmme, Dimu 
dium horat. ^3 (^alftDa ;mij(;en / Wedio 
vis vtl irtneris. '%\X %Xk\\ii In dimidium. 
Scmi. Vfwnhitihttr, ©Ct ^t dwarfctl 
f^alft cOcr (ett/ Mec^-dimidiom efl , nec in- 
tcgrum, i. e. non :perieflum. .^alfanifltt/ 
Sesqui. TJnus & dimidius. »i. .{)aifannaty 

^alftrefcic , l^uo i& dimidius. .a^*iiffierl»f 7 

Tres & diinidiu». ^alffeitltCiy ^atuor & 
dimidius. Et jSc -forri ^. 

Ö^ilfbottett ibrdter^ »conf, !BrSbc. 
^alfbtc^ber ^ an, 3. Präter unilatcrafis* l*/«r, 

^alfbrJöct/ <coiif. i^alfpffon. 
^alfbrdrib^ part^ Semiuftus. 
^atfcivFel., m. 2. Semiciraduc Utf. ^aff« 

cirfleiL . 
^IfbeT^ i«. a. Pars •dimidij» 
igslfbi^^ PART. Semiinortotu* 
^atfb^r^ r. 2^ Janua almudinis in di- 

midiunu 
' i^^oll^ix^tx^, ADj. SeraiperfccluSt 
^dlftttU^ ADJ. Seipipleims. 
igalfgjor^^ PART, Seinifaflns. 
Öalfhanbffe^ k. 2. Chirodwca -éx pWlc, m 

dimidium aiatius porre£(a^ <onf. ljutit. 
^alfPIdb^, #ART. Semivefticus. 
^cAi^ciaXy^ «art, Semicoaus* 
^olfkit^, ADJ. Semfdo£lu«, 
^alfltten^ part* In ^tnidisai pr«Ceri^, 

dt tempore. 
^alfmttaU, m. 3. Plur, ^9ilmtt^Jltt9 ^^ 

miinetallfl. 

^^Ifmkt^ ADJ. Samiiacur. *a(l ^5 i^^Ifitafen^ adj. fSemlnudus. 
•^alJFtiott/ iPART. 'Semirritus. 
jå^lfpavt, ^f. :»iie .g)alf6d. ' . 
^IfqwiUn y ihrawrbiaUun. %ix^. $a1fi 

\<|tOaben imifa,/ £x idiöis.» >qua: iredcaumr;, 

:percipere. 
'^ålftifwm, *ART, rSemirafus. 
^älffi^zn, K. .Sericum icextiim laneo \ittH 
. miftuni. 
i^irffflägt^ A^jéBivK Cognatiohis ;anilaterälif :, 

.9^(ffpan, 14. Diniidiuin tniodif. ;(6pan.) 

. Quarta pars tpnnae. (^T^yinna.^ 

•i^alft^op, "N. .4. Modiölus. iPars fqnårta can- 

thari. {'RoMnaii conf. Stop. 
'Ö-lf^^f^^l/ -**• 2. Ocrca in <dimidiuin cru« 
• ris porreåa. PT::r...S^oXf^J\QX* 
^alffyffon,^ P/«r. 'Untlateralcs.. Coniugum 

alterius ex 4interiori anatximohio iliben , cortt - 

etpffyBloii. 
lé^KO^t^^/ ^« 2. Soror auiiUieralis.s conf» 

Jj)aIffo|lon. 
i^(ft4<ft, -PART. SemiteElus. 
^Iftumta^ F, ^•'Modius. Tpnna 'dimidTif. 
^dCfiva^ T. I. Pars dimidta. Dr, dt fiJEiii 

.vei difruptiS:^ pc :tK* jr. CBSet^alflva, 

<onf. 
i^alfvona ,, y. *. i. In Ihinas 3>aitcs 'dividcre. 

igolftvettng /'M. a. Tn 'binas »paree^divifig.. 
^alftcnxfcn^ part. Inadultam taeratem inon- 

dum prove6ua. 
igrtlfwiSgs,^ AdvtiAidittr. Dimidium vi« ^vcl 

itineris. 
^aCf4rm., ii. 2. Mauica lintea^ i :raanu'ii« 

dimidium ^rachii porre£la. 

i^«tf3^ F. 2. Pcniitfula. Dr/ .^e^alfäa. 
^cs\ihi^tn,y ADJ. Semiapemrs. 
i^alf6re^ m. 3. Semidenoiiuv^ mtnmmlus f€U' 

preus , conf. ©re. • • 

^alfc^ ev. N. Ii In Hubrico falli iveftigio , 'Cont 

^alFe^ M. 2. Xubricitas, lubricmn., .>« qu9 
^uis T(ra4h»r ^ coiif. '@{fppttt)(;ét. 

•jj^all^ M. 3. Curtfi jret täbrilis. Intlitutlo ad 
probanda & iignanda opera f ibrilia. Itfde^, 
^aDficImycl 1 ^>Ioca, ,irel . figimm sncvcibua 
impo{itum« t04 M 4ar 4^ ^Ottf ^tta,, t. k: T. Dr. ^Oft fkbtwt mtox, 

Merces in curia probare & fignar«. ^|«' 

IM« p. p». confl jF^aD; 
igaUtitt, M. ^^Judicium (ni Forum c&nfla- 

runr ad Fabricaa pertinentmiiu. 
ifiaUfiimptl, M. 2^ conf« ^aBv 
ftfiltn,, M«. Cuimuti Stamina ftgetik coIfe£(i- 

ré. ex; gr* Kgga pä ^Imtti, Ih culmo 
I cubare. Compof. J^almioif Stipulårum mi- 

Jiutia. Airrago; ^dlttMrfmei Fafcis caU 

val. «{|almlii)er / Receptaculam' ftruftile pro 
/ nilmo» J^alWfiVa, Fiftala culmi. ^!t1t« 

(lacF , ' Mfcta vel flniea grandior culmi;. 

^a(mf{1r2/ Stipula ftgeiia. •{^Ähntdl, GoU. 

men. {)[i|{mCa|tP/ Manjgulas culmi ^. c*nf. 
• fimfii * 

^ttipv Tpf: vf9t. ^cliMn. \ ^ 

^{0 , >c. 2. Gojlam , ex» gn. ftittft ea OtlT 
/ talfen r CoUum allcal compleai. S^rpta 
palfen af ^ , CoUam fibi fraagere». Itttn :. 
^aK )^ dl: fioffa. ik^ Mift,. CoUam läge» 
nfl^ & ejusmodii. Alittr^ ex..grc. S^iX^W. 
. mbt' ti 9alfrtt>- Angina-k feu molb faudiimi 
Ibbonroi. (^rtfo^ m|& fllO ^ttll; Pleno ore* 
vocifbrarii. H^cfin. proverh. J^\i hfmv 
fBfrntfiTrl^ pr^cepi^ gå nfi)Ot pä^A^Nf 
Aliquo prxter opinionem negotio pre- 

mi; S^et' gjDec: |an</ (al< // De vltai 

ejus agimr*. 
\60Ka9, ▼; A\ I. Collum oomp1éAi« Dtponenm 

siali$irm, «(Hltfa</ CoUum. invicem^amp^eftu' 
i^alebattby h;4, Collaci?.. Mojiile.. ^untntAl^^ 

Imnbr Mitlus; 
i;$4(0bt4rtnd^ f. r. Sbdå, morK 
Ji^jiBbtypxnbt , FART. Dr. ex. gr. ^al8(r9' 

tanbi arbete; Opos maximé pericnlorum» 
^ctlehil^, M; 3« Srinma* 
i^afdbuP, M. a. Eocaler AnuSorium collli. 
i6a(eflug^ M; 3^ Anginaj, • 
Ö^bgrop^ F. i. Nucha. 
Ä»fot>ttg5«', v, A. 4k Decollatc. C/. J^fljt; 

-OaKJ^nq^em, i>v^ & Plur^. i>Mi^t^ 

nev p; p. . . ' 

é^h^nqqninQ, it; a; Dccollatiö. 

Ö>tt^Mrnv, n;.4.. Ferreum collare^;' imfip* 

plirunåA. 
l$n(«Febia> F». r%. Torqnet» 
ddldEnatt/, ll». Luatio cer?ki»A igaldPndt, M. %. Pömam Adamii inätomi 
i^IéPitOta, F, K Vertebra cotii. 
i^al9<)tvatb^ M. 2; Repticamm, «d ooUun» 

vcfti affumm» 
i^abfaF^ Vi jv Crimen oapitale. 
igaUfitifa; t. t.. Målarn quodVi» faachiin^ 

conf. *^al«flttf. 
lö:aT8fJtttr{g^ adj. Pervicax; AåvtrhialitH'. 

igaleflatrigt ^. Pervicadter. % -- 

i^ateflatrig^et,, f. 3. PérvicaciV 

^alfter^. n. 4^ Craticula, im qua quid fri* 

gimr. Déf. ^aiPtCt: 
tjalaftpf^ ADJ» conf, ^aHPanrffi;. 
i^alet^ppa^ f» u Agludno, morV^* 
^ctlt^ M>y per ptråg. ^altttf Clauduf. k. 

^a\tf conf. SLicifyitlt 
Öalt^ M. Valör. Ga//. Aloi , ex. gr. SJipnt 

af 9Db ^alt/* Jtifts conftatatae mone« 

ta , im/tj. 
^ Item: i6<^lt,^Gall Alte> ex. gr. ®ita l&alf, 

, Impirat. V9rb.. ^Oa.. Xrew : .f^alt/. n. 

i^alta^ v. N. iv Oaudicare. Suhfiamtivh •{»Alf 

fatlbe, Claudicatb. 
*tSaItig ,. ADJ. Sibi nativum- rel BBi int*- 

miftiim haBena , ex. gr. 3^rnba!fiaC 

IprbarteT/ Terrz marrialea. äSttibrel^^ 

tiqf mpt/r Moneta coniStionit partibus 

deficiena*. 
jä'aml<$^ v. K. K M^nibBs pnetentare, conF. 

5amlö. ^epto* 
^Cimmcttt, m; 2. Mkilcus: Finn 4^amtar. 

^ammavett t jraf,. Maliern åurU. ^tO' 

ntarftag, l^s maliéi: 
Item; igamtnarr^ Thidéa in öffidna' ferrr- 
. "J.^Ä«*' gr. -Oan 5«^r fwa Jnmrar 0^ en 

jlart/' Duobus in officina malleis ei fer- 
rum cudinir,. illisque unicus focas, con£ 

öammVrffctf; w. Trihutum proquaria libra 

fen i cufi pendendum,- 
• lölammafflögg^, Mi^ MetaHornm. cufbnim 

fquama?.. 
^^ammat^mé» ,, ui ^J -Ih offitina fen»- 

ria faber.. 
litamn, u. 2. Pértusi ex. gn ^ | (aintt# 

Eortum inke.. * -»- , 

Item.t ^am ^ftii ^m ftoj Iteiir: '^cmn^ Umbra bominis in vifionibos 
appvens. Pröverbialher. %ilia CB i imn 
9^ Mi/ Ar£(iaff aliqaem fubfequi. 

Iftamtta^ v. n. i* In portum venire. Por- 
tam aflequj» 

^ampa, F. I. Ctntiftb», (fativa) Cwwpo/: 
J^titnpåUt, Gannabeuni. «SfampfrO/ Semi- 
na cannabis, ^^ompl^rft/ Textum canna- 
beuKii pro mdumennS' corporis, conf« ^nl* 
ian , conf. fimpL r ^^ ^ 

é^mpa (19/ ▼• N. !• Bectpr. Impirj: Coji^ 
grué fuccedere^rtf cvenirc, v. phh. 

iSamta/ v* a^ i. Mallto tundcrc feu aadere. 
^amrab< p. p*^ 

t^n, PRON. llle, conf. Grammat. 

i^an^, F. 3. Manus. P/wr. AinDff/ conF. 
XXifxot, ex. gr. Rfttt |fln& , Palma. 
^ä!a tftnbCÄ Bfwet nOBOf/ Manum fuper 
quid tenere. Alinr. 4>itia (an& ofmct 
något/ Ag«ndorum* vel bhftrvandorum cu- 
rani babere. igolen flSr 9anb imcOnn / Ab 
uno ad alium liber circumfertur. 6^ 
f I^i1ab<rna / in mwiua infpiccre, AUttr% 

ex. gr. {)an niSfie fe anbra i (jnber c^ 

ttt Prjb; Ab* aFiis iiAum quarrcre ei ne- 
cefTum eft. 3^0 \(iU ivdfti (onb bilti# 
Iftis me non immifi. Saoa ttt)arannoti 
t ^anb; Manus iovicem conferere.. ©träf' 
»a meb ^iinbcr ^ fitrer, Manibus pedi- 
finsque contcndere. gaOd naflon i (IJnber/' 
In manus alicujue ipcidere. ©Cfirrn girf 
lOltDin nr flänbct/ Vifloia ci c manibns 
cxcidit. ^a bar fleb b^nb, AptJ literaa 

• pi"git. 3ai bör Bcföf 90b iianb, Ab 

aliquo , cui fides habenda , id miht njrra- 

tum. 3aa f^nnf r ^nn* banb ? Literas ab 
iHo pi£)as cognofco. JvlQ^a ^onbcii n>ib 

ItSgOt; Manum alictii rei admovere. Ml- 

sér. SJSfiA b«nl> »ib ncfaat, AUquid fu- 
fcipere. %lu^ (itfld banb »ib nagof, Ul^ 
timam addere monum. £ct Hx i ®IIZ)< 
|anb, In DEo id iirum. 9(It q<hr . bonoiii 

»if t ftonbi Omtra ei ad votum fuccc- 
dunr, Séprt ur fétjla 5<Hlb# A pdmo ren. 
ditore emere. 
»cm;, liinnt)^. ex. gr. SoFetl l<M^t ffe 

• feanjbcn,^. Liber ad maMam jacct, illamque- 
Impedit. Atittr. 5>r t^rtttb. Advtrbialuer^. vQi eft» Stbe» är fSr |anb r Tempcia ad» 
eft. ^fwtt nSgot fJr MnbcT/ Airqua re 
•ecupari*. igfte» ^<mt). (Dfn>eirf>anb^ ^»^ 
rf ^1/ hcip. pä I>an^ ^, ex. gr. @if»a ^ 
»igot p2 l&anb/ Argenti nonnibil jpignori 
dåre, 900 f§&um fmimiii ratum fit. ^ 

.I0(n banb, Soius, vel iiifa focio« g^2 ^||| . 
fira ]&<mbeti/ in manu dextra. ip2 6i«er# 
»W $a bJs^r 5öWl> # -^^ dfxtram, (BfilM 
ta pA fri b^Qbf Manu non fuftentata ex* 
plodere. Hiuc'advirhiMttr. ^2 fri lovb/ 
Ex témpore. ©m Xyhvl^t. AivtrHålmr^ 

ex. gr. .^aa fiar' b<n faren om ^nber/ 

I]Iius rei tradatio ei injunSa, conf. (Dm; 
' %xl l[>önt)6, MvtrUalitir» ex. gr, SS«ra 

tfl liattbé , Praeftd eflfc. 3a9 ^ar Idfc ben 

boFin til |^anb#| lite mihi liber ad manus 
' non eft. Unber IJoitb. Aivrhialittr. Mer- 
do fubreptitio. Oanculunu lldbtr %hi9 
bfWÖ/ Sub manibus. Alher^ ex. gr. Jg^flfp 
»a nof^Dt unber ^inbtt, Sufceptum quid v 
peragerc. Wib fj^nb. Advtrhhtittr » ex. gr^ 
®ff»tt nSiJot »fb Janbt Ad notitiam quid 
refétre» Atittr. S?tb ^anbdl f. Ad manuim. 

i^isnba^ v.. A. I. De manu in manum- tra- 
dere, quo nlttriut quid prpfertnér* 

^anta^ Ädvcthmliur. 'tfr ()öttba> ex% gr,. 
®Ä n^on til ]&anb« ; Alicui ad' mlnusi 
eflfr. m nägoa tii* tianba meb r^b/ Con. 

filiis alicui adcfle. 
^ixnba* Utbe te> h. Opus menqatinm,^ cofiC ^ 

^aKbt»crf. 
i^atiba(ag, uVf J^onbfagl 
i^an&afldgb^ m. 3. Manufafiura. Ar» fiibrifis» 
ijanlJawérP^ n. a/ia;. ^tvA^ '.arblt^/. 

^»0^ conf. 
^cnbbcP^ F. 3. Enchiridion. 
•^t^nbbrebb^ m. Palmus- minor, fen tnm»^*' 

verfarius. 
itfanbbdcren , ». 4.. Malltivium. 
i^anbbue^ m. %, Mappulé detergcndir ma^ 

hibus.. . r% ^• 

iganbet, m. Commerdiim.. Mercarnra. Def,, 

.^anbflen. 
Item; ^anbel/ ASio. Commiffum quodvis». 

ex. gr. gli fSban l&aabct f«n ftlbrig nt^ 

fWt«*/ Aflio ejusmodi nunqviaro crit ex-^ 

45uftnda,. . • ^^ . <åo<$ catoriae. 
^(tttt>e(efatt^ u. TMercatnni naFali».-' 
i^att^etefavtj^S^ .H. .4. Navia mercatoria» 
i^an^tUman , u. 3. Mercator, aiias %hp» 

man. Plur. ^an^jtWmlB. < . 
^dtt^elfla^^ M. ). Emporuim, Vrba cui ann 

exteiis commeriiii^in. Plur. ^anDfTfiJDcr. 
^antelöwSg^ f. Libra iromtnercii, fcil. n- 

Jpef}u aiius gtntis^ 
i^antföUcny pa<it, Manibua a^mKIis mente 
* harens. JDr/I ÖT Ptur. ^antfatttlC. 
^anbfafl^ adj. Manuucn viribus £rmuf. 
^an^fat, n. 4. Patina malluvit. 
'^ött^fifle ^ H* 4^ AnTa , måiiui jfgtnda^ conC 

l^anDgemän^ ^ i^« Certancium <cQnfli£liis^ 

v. Germ» 
^ati^0rep, t<. 4. Prehenéendi modus, ^»^ 

maMft qtiid faciiius tffidtur , fonf. «{)atrbi(«g. 
l54n\^gtip(ig , adj« Evidens , quaji manu po/- 

fabilt, {)ant)gupIi9Ca/ >4^v. £videntér« 
igan^i^^afivft ^ v. a. 2. Curare. Ohfenrare , 

quåfi fub manibus, Jg^anD^afb; P. p. C;. 
^ <{)afnki, ex. gr. {»anDt^ofiva en fovor^aing/ 

Sinceruai ftatuti tenorem fervaré^ 
ig(mti><lfl/ M. 3. Eqvus honorariiic , 
^ant)Paitna^ f. i. Maliuviumi lotiam ma- 

nuum, 
tgantPlaff^ M» 2* Replicatum in aiaitica vel 

ch^rotbeca. 
igan^f lappning , n. -2. Applaurns» 
ugan^CM^e^ n. 4 conf. ^ani)5*jf. 
^dn^Pi^fiVOr ^ P/»r« Manicar. Inftrumentum 

ferreum psnalej quo manus conftringuo- 

tttr, ferperams «0<ini)rl$fmar. 
^ant>fta^t, u, 3. Vires manuum^ ^ 

^antty^ , m^ 3. Ofculum manu«. 
^nbtyfinin^ , m. 2. A6}us, quo qnis jid 

ofculandam manum admittitur. 
i^M^lct, v. A. I. Agere. Tra6>ar€, er. gt^ 

Jg^anDla emot n^gon efter fom (lan fdrtietit, 

Advtfifus aliquam ut meruit» agere. J^atlt 

tia om fretf De pace tradare. ^toarom 

l^anDliir bof en ? De quo agit liber ? 
Itemf ^tn^la, Mercari. Negonari. ^an« 
ölflD, p. p. ex. gr, jj>anbla meft iari' 
Mi tQ^X^Xf Meicit^us indigenis mercamnin fftcera. !{)aiiMa ;j>i iiifrfrel orirr / Apna 

.exceros mercari. .{>ailMa ftg til tR •firD, 
vei .^anbla ti( .fig en Jrb , Prffdimn eme-^ 

rt. J^anbla hitt fina Jt<fkmaatj Pecnniiia'^ 

emcione erogare. 
i^an^lai , u. 4. Mantis <exercitx modiif 1 

quo qfåid aptius ferficitur ^f «conf. J^aubqxtf» 
^Cintlantt ., r. a. virk Jpanih , ex. gr. 
^anDiatibjC foltflaj/ T^ariones inertintca, 

Ifem: Sub/lanth^. «€n ^airbMnbe/ Mer- 
cator. Abfobui. 2)e j^atlDlAtlOe , IWer. 

catorea, 
§anWe^^ m. 3. ArtTciilatio ^^u junSurti-nw. 

Ulfs & brachii, cocC ^anblofme* 
^oitMe&a^ ir^ A» 2. i^lanuducerc. J^aRt' 

UW, p. p, 
^anMe^ntng, m. 2. Mamida£Ho. 
i^axitlino^at , Blur. A£ta. Scripta pubh'ca. 
^anMingflfnfii^ate ^ M* a. Adorutn p«. 

blicorum * Iciiptov J^rw : Hiftoticus 

fcriptor. 
iganMofw^^ k. au Carpus, perpnam. J^fatii» 

(oge; conf. ^nMeD«. 
^^nOt^ggnlng^ m. 2* ManKS admotio. Ope* 

ratio manuari^ 
'i^c^n^lSe, ADJ. Manududionis expers. AJvir* 

bUlhir. {)atlt)Ioj)y Sine manududione. 
^a\(b\>9tinxn%^ m. 2» Pecunia ad manum vel 

in promtu habend^. Blur^ «S>4Rbpenningar 

vtl ^anbpcngac /^ä^r. ^anOpenaing, Fe- 

cunix aliquid pig^ori datum, quo paäum 

etniionis Vatum (iL 
igant>piF^ m. 2« Laaceiu Officiarii milhariu 

Gåli Sponton. ^ 
il^an^qtVArn, 7« 2. Mola manuaria. 
^anJ^r^Aning^ m. 9. Aöas, qno alicui 

opem quis fert. AUter. Jt^nifiåninq , 

SubmlnUtratio juftttix vel exfecudönis, 

serm. jur^ 
i^n^ffae^ v« 9. i« MiiHium viribiia certare, 

v, pia*. 
ir5dnt>fte^ M. 2. Chirothecay åighalis, ex ptBe^ 

cant ^alf[)anr>He. mttt>b. U>anet. 
^an^>\Jmataxe, m. 2. Cbirothecarum opifex. 
^aiitittift, F.- :?. ManHfcriprum. ,« ^/f>«r« 

S>anfcffrift| Chirographum , altåsx , Sir* 

ffrifning. 
^dii^vifivai^^ u. 2. Aniaueiifis. Scriba. 

^4n^a iSav^thifi»tn, pakt:. Malm: fctipnis;. De/. & 

^(LVibHiLxa , F. K. Falx: manuarié;. 
igatit^ftag^. N;' 4; 'Mian^iufii' invicem confcri 
tio,, in fidtm pååi vel fromijji i ex, gr- 

iåfna mtb] ^an^(Ia8:,. Stipulatft mauir 

pr om i t ter e». 
^öiiöffig /. ABj.. In* opere forers manuarib. 
tgcttbfpaf ^ M.. 3;. TJgJllum , cnjut ufus tfi iw 

navi^its ad rrocbUam & efuimodK. 
igan^fag^ f.. 3. Sérra^ manualis.. 
^ctn^^it,. k; 4'.. Primum*' quorir dic vendi«- 

toris lucrnm: 
il^anttaQ / n; 4; PreKeniib^ maniTr. ad lévam- 

dum quid, & ejusmodi/ 
Item : ^an^taQ ,, Manahrium , tu cijfify. 

fahlbus Öt ijutmcdi ,, conf,. (Strepott.. 

5attöm. 
iganbtera> v; a; r. Manu' tangere:. Coiv 

treaere;. J&nnbftrobV p. p. ex. gr JJina^ 

od) volcrafie fattx får man icFeMnpcfct ]^(inb#^ 
Uxa'r Res. ful>tiles & politac' baud multum' 
manibus cohtreöanda! lunr. 
Item : j^anbtera ,. Traftare , ex. gr; ^m' 
it idt toan At fKinbrera fobana' [aUt, 

Eiusmodi res' tratlare- {lon aflTuevit». J^aw 

lov mctr niQrfdm^ct' ^Mittxai ,, Cauté 

traflandus- eftl 
iäV;ntt€rfitg> u; 2; Taflus feu rraflarib, qu«' 

fit tnanibus. AUur. {>aflt>tering > Modus fe. 

akndK vel! opi^cium quodviSi. 
^cn^texliq, ADj: TraÖabilis.. . , 

iganttlctnqaxe ,. u: 2«. Amanueniisi ^/i^ 

/er.. |)i1tYbtIan8are / Legionis lormenta-- 

ri« miles; 
iganttwcrP, n. 4. Opifiduniv conf.. J[>m*' 

batijerf. 
iö>^nbtwerFftre;, m;. a; Opifcxv ifca/. J^anbfi 

igan^nD^inbnitTQ ,. m. 3. Spatiumi temporU^ 

bre^UCinum,. Momenmcn.. 
låantytfiti , f. i.. SeCurir minorv cujus ma^- 

nttnm una ufus tft,. ' 
ijrtne ,. M. v. Girm. vide Xnpp) Jliter;. 

f)mx p5 en bifa /r Serpentina; in. Ära» 

boiTibard«. 
ijÄfif ^. m; 2". Vlhculumi vimiheums. fuo' 
Xid/fts fepw con^riHguntnri- hem^w Viacu- ^air *«t 5ior lum, .cui pendens innititur ftatera^ mauna*^ 

lis. (2>e6many) & ejuamods. 
édtiit, !/>/. vrrA, .J)inna; 
.é';tnnev m; 2. Mas « animaUum. hannar 0(9 

^dnor/' Mares & fcemlnar. ^rob^annci 
' Råna tuas: £)):ii]^asne, Aquila mjis. %\^tx*' 

flflnnf; Tigris mas, &c. 
^4nrejv m; 2. Cui uxor iniidells. Cornutus. 
^anv,. Nofrnn «*'>«. AUttr,. J^mA.^ Genif.. 

^Äiife Stitertiav Urbes Anfeatigr , antlq:. 
^Äfiffe ^. vide ^anbffe: 

i^annt,. perperam pro ^ontt/ wrJ. ^{0nff^ 

^Äppte^^. n; i. H«fitare.- ^ppfa t tdlrtr 
Ibter loquendum^ hxfitare* fRå^Ot foiK- 
fopplär/ Confilinm^ vel adiönem retar- 
dans quidl 

^av, Contrait} pro J^^tt, «''»•*'• .W»*- 

^ax^ nit ,. Adverbialiter.. Proximé». 

tSarev m: 3;. Lepus.. 

^axf, F. 2. Occa: Def: ^atfwett; W»^- 
/Oflrfwnr, conf. ^Jrf.. 

ijötftiing^ m: 2\ Occaiio;. 

t^Mfct,. m: 3.. Pes> leporjg;. Provirhialiierl^ 

ex. gr. ©frpfn 6f»er mtb l^arfoten/ Fr**- 

texto vel excufatione permulcere;. 
^åxfpinm, M. 2; Dens acc»:. 
^örfwa; v. A. 1. Occai^.. ^otfWöb; p. p:. 
tgarfSing^. M.. Strix Ny^ea, aviV.. 
éöt^jerta',. n;. 4,. Cor^ feporis.. MetapboricK. 

plr^jcrtav Timidulus qois.. 
'éarfav f. i. Sarculum;. Ferramentlimi rufti-' 

cum dentatum ,. conf. J^acfiT.. Subfl. 
igötPa ,. v; A. I .. Särriré. Sarculo^ a' noxiis IJer*- 

bis repur^ire.. |>arfab r p. p.^ 
^iaxtla,. ^arfling/. conf. l^aaiä, k- 
i^arFning^.M. 3.. Sarritio, confi .{marfil/ »erfc. 
éötf rfttiP;,. M., 2v Tipuia. hortorum , infeä^. 

conf. ITTfggl 
t^tmv m; T«dium ihdignantisr ex perdito\y 

wl tum fpes fefellir,. ex. gr. SDct »Wr' fil' 

Jarnt/ at idg- (fuDe mtjla. Bofen/ Tsedium^ 

me inovetj qnod librum> amitterem; fiSac 
icft bfC cn j^avm /. a( barett. fFuDe unbfltp» 

pa';, TaedJo quain fuif,. quodi lépus? evade^- 

ret; 3ftq Jabe flbr |iann W»it' »t"/ -ot^ em 
onnatK ficif belojringe» ,* Haudi parumi in*- 
digpalione^coininotQs^fuiyi quodl alten prr* 

mionai «09 i^Wt $0» ^ 4^ minm reportflret. eUMa (in 9^rm pi ItlgtfR^ . 
In flliqaem elRindere iram» * 
jgdvntas^ v. v, s. Indignatione eomme*' 
veH> f» amijfo vnl cum ff$% fifiUit^ 

^utmUg , ABj. Inclfgn«sotieiii éxcitftos i 

conf. J^am. 
i^^mStn, AD^, Tndignatione motns » conf» 

^rin* De/* ö* Wwr. ^armfne. 

igarmjntt^ adj. Cui of bifidtrm, iufiar 

hporis. ^ 
^attnyntfyet, r. i* Lagoftoma. con£ ^ot^ 

UtfHt ^ 

igatnef{^ v. 4« Thorax ferreus. GikplirafU. 
i6«rp«^ F. r. Ckhar» 'gcnui. 
bena: ^arpit, 'Cribri ^enus. C/^i^^ {^AriHI/ 

v. A» I. Dr. ^OäI^PÄ WB / Frmncntum cri- 

brare* ^C^Ab / P» P- 

igatpk^ vide {)a»p(a. 
f$4tpo(ePate^ m. s. Cithaiida* 
^ovt/ M. a. Sulmo Thymallus, pifi. 
igorfttnil/ M. 4* Fellis ieporina« , 

* ^Ät^a^ v. N. I. Screare, suffieudot cön£ 

^(ttitmns, M. 2« Screfttloi conf. *(^at|Cna# 

conf. 7ladf(ing. 
igörfpräng ^ n. 4. Tali feu aftragali lepo- 

rum 9 medic. 
i^avfizt, F. a. Caro aflk leporina, 
ij^artt, 19. 4» Relina, conf. RS&a«. 
^artfd^ v« A. I. Reiina obturare. ^tt^ 

(aDi P. Pv 
^0 / M. 3. Suftrago. Podica pars pedia 
Animtflium quorundam* tjc. gr. lBi$rn<ll 

refte (19 pS ^a^axnt, Urfus ii^ pcdes fe 

crigcbat. ludt. J^aid , v. a. r. Dr. ^tt* 
fa lljfiarne/ Nervös in fuftragiuibus equia 
prscidere. 

^ajla^ v. N. I. Dr. ^a^å efter lingon ^ D»«- 

* ceflurum aliquem infechfu 
tgöffUg/ ADj, AbKorrcnduy. 
i5<)&e; M« 2. ClaiiflruRi ferreuiff', m januts^ 

(»f rctt/ij t^c* conf. j£)af C* 
{d^el^ M. 3. Girgillus major. Dif, ^^afpUn» 

P/»r. ^afplar; cont ^f»d. 

igdfpfo^T. A. f. Ope girgilli majoris fiiam 

in fafces convolvare, conf. J^åxfl^ 
«Sö§el^ M. 3. Corylus Avcllana. Def. Jg)Ä«# Arelkmr. Fhidos Coryll, nux._ ^af^0Sy 
Corylentm , conf. fimpl. 
^^, u. Fcftinatto, ex. gr. Sff ^ iti^tn 
|aj{| Noa f^ioadonc opus eft. 2F (lAr< 
tl() (afi,. Sttinmt (lum fefiinatione. ^(t 

fém fFer inrt laflf Qgod dtd peragtmr. 

^c^flrt, r. A. I. P^operare, conf. Qtynbit, 
boc ab'itlo diffirt ^ quoä prins mnjortm dt* 
noftt fifiinätiontm ^ ex. gr. fl}?att b5r UJPe 
J^ajlei nteb j><n fofen, Illa in re non pro- 
perandum. J^afla bij idfe fa VX^tif Ad- 
oiodutn ne prop^res. j^fla p& ndgOQ # Ali- 
quem ad properandunx incitare» , 

^<Httg, AD}. Repeatinus. Subiuneas« con£ 
@riar. Advirbialittr. J^fttgt ; Repemé. Su- 
fcitd. -4//W, cjc. giu fflttt icfe fa (afiiSf 
Ne tam citd irafcarts. ^att 4r ^a/}ig til 
fmnti, Facilé irafcitur. 

^a(tigbtt, F. 5/ Propcrantia, CelcritaS, coti£ 
énau^ct. ^Fyitbfawi^t ^ ex, gr. 53tt 
ffrtbe < l^fiisMf Properando id accidit» 
Alittr^ ex. gr« S>tt fFe&be af |KifK8< 

Iiet / Mom in iram fiibitaneo commis- 
iim ftiit. 
iå^if»tvi, tr. 4< Opus dtå öt iine praevio 

jiidicio peraQucn* 
f^c^t, w, 4. Odiura^ eic gr. 5B3ra Ja< 
lil n^flOO / * Odio quem iiabere , confl 

^ata^ v. A. !« OåiS&i Odio Iiabere^ .^o^ 

taö , p. p. ^^. . 

Rätare, m. 3. Oidr» 
ig^tfuU^ ADJ. Odii pleiiina. 
^tt^ M« 3. Pilens. Compof, .^tbattb/ Vin- 

culuoi pilei, ^Ufoticr/ ,Theca pilei» 
. conf. fimpl, 

^attfuU, M. 2^ Pilei cavum. • 
/iattmatoM^ m. % Fileomm opifex, 
igattftf ftve ^ N« 4» JRepllcatum , fto ak» 

pilei. 
igattftoiffetrare/ m* a. PUeornm refefior & 

veiidltoi*. Idein & aliarum minutsanim re* 

rum venditor, 
liattttof, M. Pannns fabadus^ ^o 'c<»i& 

ciuutur pilef« 
^eb^ M. 2. Campus fterilis, fen erica vel ar« 

buftis obimis. 
^t^etDbcm^ M» 2U Etbnidsmuii i5rtenl^i«. Dr. ex» gr.. 3fr5tt l^Un^iif 

A tempore gentilwmi. 9lf 6cÖff|)6< timdf 
A remoriflima feculorum memoria* 
ijc^er, M. Honor. Def. ^cören, ex. gr. ^Dr 

tiom til liebrr; lili inhonor^m. ^cberl 

fcflg, Dies alicui in honorenr folennis^^ »^C* 
fcer^ fliUning, Veftis in culmm ornadorcm. 
^Cbcri jlälle/ Locus honoratk}r« 
1§c^erf ig ^ adj. Honorabilis , ex. gr. SBflta 
fommen of ^Cbcrliijt folf, Honoratlori or- 

tum ^fle ioco., Jban fiar fin tyct)c;Itfla ut* 

fomfl ^ Ad hönetté vivcndum ci luppe- 

tunt. Adverbiaiiitr. ^cDcrligt/ HönorificS. 

^cDtrliqcn, /^</r. Tdem. 
^ct)erfam ^ -. adj. Munificus. ^ebf rfatHliflCtl $ 

/tilv, MuniBcd* ♦ 
igebetentisn, m. 3. Vir fummo honore coleii- 

dus. //ftr. ^töer^ttiilii. 
igetertvdtO, adj. Honore dignas. 
^ttnci n^erb, f. Mtuidut paganns« Mv9å 

gentiliscni. 
i5et>ntng^ m. 2. Ethmcus. , • 

^itniii ^ ADJ. Paganus. Ethntcus, Adver^ 

bialiter. ^tbnifft/ .Modo vel more ethni- 

corum»' 
^ebta , v, A. I. Honorare. JxOra^f p. p, 

•^CDtÄ jig / Ri€/pr. Honorem iibi acqui- 

rere. Alhen J^tixa (ig ; Munificum fe. 

prffbere. , 
^rj?>^ M. Sé rcprimendi afhis, ex, gr, 5D<t 

^r ingen fteiÖ •mcö ^onom, Se reoriniere 

nefcit. Utan ^Cjiö/ Fräter omnemlc cohi- 

bendi modum. 
^efiya flg^ v. n. i. Recipr. Se reprimer^; 

conf. -^irta (ig, ex, gr. ^an fan icfe Ui» 

ta fig / nar ian Unmcs at f!ratta/ Nec 

fe , dum rifus cum capit , reprimerc 

poreft. ^J£)an JcjiDabe iig i loppet, Cur. 

fil fabfiftebat. - 

^tl, ADJ. Torns, ex. gr. ®n ^ct [\ba, Tom 
pagine. ^ela året igenam, Tomm per an- 
num. Uti ^et ftela. In toto. Uti Uh 
lorrlben / Univerfo in mtindo. @t pelt 
flprfe f Vdxs tota. ^ ^la tibtn t Per to- 
tum temporis fpatium. ^Id to&ittii con£ 
Wig. • . 

Itcm: é«^ Tnteger. OppM. Sitttviq, Ru- 
prus ve/ Difcerptus , ex. gr. ^å tingen mt 
^<I^ Cuminteger eflet annulus. ^ .p^l 0(^ •$)rt «OJ> IjSCfen / Töms & Integer. ^504 toniet 

|e(t OC^ rent; Infantem vcfiitu * integro 
inundoque inftru£luni haberc. froynbiati- 
ur. ©et h itfe f< l^elt/ Ifttegrum id vel 

. accommodum non adeo éfl. Advnhialiur^ 
^t\i, Ex toto. Plané, ex. gr. ^gn åc 
l^elt fårinbrab/ Omni «x parte tnu^atus tVtr 
3ag t^nfcr ^eU o««orIuuba/ Plané aliter , 
•fentio. ^clt ni), Plané novus. 3ag gät 
WfÖ b^rom |dt forfÄfrob; Id prorfus mi-. 
bi perfuafum habeo. f>dt Otft ^åBct, To- 
tum & tantum. 

^Aa, v. A. I. Sanare, v^ fc. ^elab^ p. p, 
,conf. fLltScL 

igelbtcgta^ AäjfSlivK Soljpes. Saaus, «. #c, 
conf. 6ttnt).' 5tiffi. 

ijelfwete , virfe J^elwetf, . . 

^1%, M. 3^ Feflum plurlucn dlemm^ alUsx 
^Jgtib/ ex. gr. SwI^^Jfl^n, Fcftum nativi^ 
tatis ChrifU> conf. ^clgebag. 

^elgö^ v. A. r. Saciare. ^elgftb, p. p. eX. 
gr. ^elgo • r^ ^@3iranom , DEo fe fa- 
crare. ^clgo tt trmpel, Tcmplum dicarc. 

rJliter, ex. gr, ©en ^elige anbe ^clgat 

0§, "Sanflus Spiritus nos fanäificat» 
igelgate^ m« 2» SanAifkator, v« ec 
i^cIgS^ Dr. ex. gr. j^lDa iiSgot i Jelg», Ut 

facrnm Se inviolabile quid babere. £agarne< 

l^elgb/ Lcgum fficra obfervatio. - 
tgclgc^ag^ m. 3. Dies feftus; Ferix. 
•^clgcöom , M. 2. SanÖuariunv San£him 

quul. 
igefgelfe^ h. 3. Sanftificatio, p. #c. 
^elgerått^ n. 4. 'Sacrilegium. 
igelgesfuSl^ n. 4.- Pridie fefti vcfpertina a^ 

opere qiiies. 
i^elgomega^ f, I, Feftum pmnium fanflo. 

rum. ' - 
^glgon^ N. 4. Sanaus quis, in ealis Itmi 

^elgon, Cononicata perfona, påpicgL 
'^f Igrpti , K, CoUeåivnm. Gråna hordei ex* 

corticati, 
^ettg, ADJ. Sanflus. Sa^. AdvefiiaUtfr. 

^cliat, Sanfté. 
^efiggorare^.M. 2. Sanftificator, t;, ec. 
iSeliggitelfi^^ M.,3. Sanftificario, v. er.. 
^Uebatb, M« g. Bipennis. .Laocea cufpide 

cmcttbrmi, ' , 910 m ^cDérv Vfurpåtur mgativK 2fcté lytVi^t ^ 
KQT.. Néque,. conf.. icUcn. ^ellte, ex. gr.. 

annan/ *Id nec ego fdo,. neque alius.. 

J^an fan i^t,' o(^ tcTe mid: {)an ^cfler/ 

Nec poteft ille, neque vult,. »pan talat 

intet, ei ^eUer (Frifroct j>an,, Haxid-loqui- 

mr», nec fcribit. 

^ellre^ adv;. Cow/»^ Libentius^ Potius.. Foftu. 

(S^xnct, conf. ^eOer,. ex. gr. 3u \ixXr 

JU^^I^eBrev Quo priu$,. co libcntius. 3ä9 

tDiD (eDre sjlfn något annat, ån UtUt 

Aiiud' potjus; quam: hoc facere. vellem.. @c 

fyellre/ conC (Serna.- 
tgcliw^. v. n; t.. Sanari ihcipere , Ve v»/«<r#- 

hus ,, conf. idPae.. 
tgelplåflcr^; n. 4- conf, ÄiPéplSflcr». 
igelja^ F» I. Valetudo. Salus, conf.. Sunb^et;. 
téelja^. v.. A. I». Salutare. Jalutcmi dicere, ^i\r 
. fat / p. p. ex. gr., ^elfa" bin far', Patreni« 

tnumi faluta.. * Jag |)f(faöe. |)onom ifrån 

W9>, IHi- tuo nomine fabtemt dixi. ^clfo? 

J^f ex., gr;. . ^eFfa pa någOH ,' Salute queni. 

©xcipere. Alittr, ex. gr. ^an flOT r/fl, at 

9elfa på |7na fSrålDrar,. Parentes^ invifendii 

gratia profeftus eft., 
ijclflnge'^ m. 2.. Helfingus;. 
ij^elftnglanb/ K. Helfingi*.. Svecik frovinciai, 
igelflfiftnöbv Adje^iivK Inregrae cucis. Pro- 

verbialiter.. 3cfe fomma ^eljfinnab ifrån en: 

faf/In aliqua re difpendium facere.. , 

ig^elftågt /. AdftElivh Cognationis; • bilåteralis. 

ftu german^, conf; ^dlfflågt.. 
^tlznm% ,. M. a.. ^alutatio.> Salus;. 
^elfobrttnnv M; 2.. Eons falutis, v. fc.. hfmv 

AcidulJEi ' 
^elfofamv- adj;. Sälutaris.^ 
{elfl/. ADV- Sup. Potifliinum;. Maximal. Pö/V., 

fBerna, ex..gr;. 3a(j fet ^clfl, nt |an 

tcfC' flOt btt /. Id. potiffimtifn veliin , ut hoc* 
omittat; ®e: brljlV conf.. (BetfiÄ- ^an*. 
?obt joål Funhat tiga ,. ^cl(t fom. in/ 

gen ^orbr (0M||Ur Tacere potuel-at, ma- 
ximet com- illuiPYieaio audiiet. .^an fan: 

Uwnbaiflen;* ^el(l bå ingen' tvingar W 
mnr Definere. poteft „ maximé duiDi illuni: 
nemo* cogat;. 
^i^tf r^ k;. 4;.. liifcrjiur^ Géhcnnr». Orcus;^ ijem^. N. Dcmicllium, ex. gr;^ -^toat od^ 
en går til jitt |>em, Quisqué Jn domici- 
lium iuum abit^ @UD be»are W odj 

fient I DEus domum ^dgmiciliumque ccjji- 

fervet.. ^aR ^at infct tcm,' Nusquain 

domi eft. ^ 

Item; ^tm,. Pradiolum,, alias •Jienimatt. 
^•m,. ADV. Domum, ex. gr. @å ^tnC, 

Domum ire. ^em ifrån, Domo. jpem ot^ 
' Domum, Jångta ^em, Domum rtvcrtcndl 

defiderio tcneri. 
^embjuöa^ v. a. 4. Dennntiare. Pra?lafio. 

riis jure offerre, C/V 2>juba.. ^cmbn< 

»en,, Def., ö* piur^ -öembubne, p. p. 

tembata, v; a*. 4. Referre. C;. :BirÄ/ conf. 
2>åra l>cm ^, ex. gr. ^embnra t«rf, Gra- 
nas refeiYe. ^cmbure»,. Dif. Ö* i^///r, 

^emburnr,. p- p.. Ahtfr.. .gemburen, Do- 
mum reportatusi. 

^ttnby^,. M. 3. Natalc folbrnv 

^iwy fa [Ta ^. v. ^; 4,. Relabi. In poflefTioTiein 
recidere,. v., jur. C/ ^aUa.. .^crafanett, 
Def. ö' P/«r.- .g)emf<i/hie, p. p^ 

é^ntfreb^ m, 3. Tranquilliras- domi, conf.. 
.C>u«freb- 

^cmf4trb> m;. 2. Domuirib, conf.. ^ettirrfa. 

^tmfo\>^,. PART. Domi naius.. Inquilinus,, 

. conf. 3nfét)b.. 

^cmf^Mng, m. 2, Indigenar.. 

^emfolgt),, m. conf. .g>eittgift; 

^eitifirö ,. part: Domum reportatus*. 

^cmforlåfwav. v. a. i.. Dimittere, InJé'^ 
•^cmförlåfwabt manffap, -Copia',. quibus. 

doimim pcvertendi libertas concefTa.. 
^emgång^ m.. Vi(riatio pacis domeftjcae. Vio-- 

lenra in alitnam domum irruptiö». . 
hemgift, m^ 3.. Dos. Donatio" ruptialis a 

pdrentibiis,, alias, mcbgift^. conf.. bctt&i^ 

^eitigjorb^^PART;. Domi fabricatus;. , 

^emföBit, v, AV I.. Domum revocarc. JpttCBf 

faDab ,, p, p,. 
^emFcmtna^ v. n. 4. alhs Botnnm T^em^ 

Damum redige.. .g>anfoninKn , Dtf. £f 

Pint.. ^eniTomne^ 
^eniPomfl, m;. 3.. Reditus domum;. 
^emComiSl ^ n.. 4,. Repotia- tgemfij/ ADj. ClanJeftinus. SecretuSj ex. gr. 
J^tmliq JRaö, alias ®cbtiiMe"(Rål)/ Con- 
fiiiérius i fccretis. /4liter , ex. gr. gji 
l&emli? be IHilpf elff / Senfus myfticus. -öeiff 
ligen; -ä*'»', Clom. Secretd. 

i5em(tsf>et, f. 3, Aicanum. Secrctum, ex. gn 
ia\a i \;itmHjf)tt., S;:cretd coUoqui. (5»tat< 

l&ettlliqOcter/ Arcarw regai. @UC« Jcim 

liaMci / Myftcria divin^ 
^emlaf ^ N, 4. Doraum Tcvertendi. venia. 
iScmm4/ ADv. Domi, ex. gr. %\^ ax ^cm* 

ma 'i tag; Hodie^omi permaneo. ©ac 

ttar ingen ^emmd/ Ibi nemo dpmi erar. 

^an ir ingenili^DcJ ^emmav Nusquam do- 
mi eft. -^mar 4r *u ^tmma ? Cujas es ? 
^an Jr ^emma f S^atarnc/ In DaUkarlia 

habirat* ^/irer, ex. gr. SBartt ^fniTkM 
V'/ toar« ^emma |l<<bÖy AHcubi famiiiaris 
cffe. Provtrbialiter. SBflta l&emmtt 1 cn 
fl? , Aliqua in re bene verfatuai etk. ^dt 

I mta ^mar mnn Jr f^einma, Quid porrd 
agendum, vel qud fe veneudum, nefcire. 
i^emmctn, v. 4. Prisdium. Compof, j^rono' 

(femman. (Sfotte^cmmnn. /iiitér. ^cmmaa 
x^xivi i^ftrftram pro, •g)cm ifrJn. 
hemmantal,. k« 4. idtm 4ic XUXantål, 

quod conf. • 

^tmoxt, Vi. 3. Regio domicilii.* 
^emrefa; f, i, Icer domum, conf. J^tVi^ 

igcmfeb / M. 3. Mos doiiiefticus feu ^farai* 

liaris» 
tSemfjuPa, r. i. Noftalgia/ Dcfiderium 
• patriz. 
^emff/ ADj. Den^ifll animi, vtl flatim po/l 

magnum terronm, ycl abimmineute morbo, 

vtl tt/am tx pudoti^ 
tgettifTjutd^ v. A» 4. Deferre. C;. €Fjuta« 

^inffntrnr De/, ö* Plur. ^(m|fu(ac/jp, p. 

conf. ^citifläDa. 
igemfl^Ua, v. a, 3. Defcrre. Commiitcre , 

alias J&rmfPiufa. ^6elqfldl^, p. p- ex. gr^ 

J&cmft^aa ©US pn -faf ; .Cauflim DEo 

commirtere. ^rmfi^Qa til Si)nungcné n)j(t 

be^ag / R^gia arbitrio deferre^ Subftari' 
tive. ^emfl JOanDe / Propoficfo , alteriua 
nntui fubjeéa. 
iemfyn^/ f. 3, Feccacum allcui familiare. ^m ttK au- iJemj^Ftf/ T. A. 'J. Vindicare, Profequi, ^ex^ 

gr. Siix ®UÖ t)im|d{fr meb fjiuföotti, 

Quando DEus^ inorba vindicac. ^rnififd 
nut) Praff^ Poena yrofequi. JbcmfMt, p. p» 

^tm\6^ninq, m. 2. Vindicaiio, Irofequcn- 
dr aftus. 

^gemtani^, TARiv .Ciciir, ut famiiiaris. Pro* • 

vtrbiahter. ^dxa iiåflOTp4fcc« ^<m(amt^if 

Alicubi famiiiaris efTe. 
i5eniu( ^ 1^. £viclio. Sponfio de legjtima Ten* ' 

dttione. ^ • 

^emu(a , v, a. i. Cvincere. Sponfioneta 

de legitima vendirione prydare. J^iltlVL* 

h^4 P. P- 
f^emttloitian / m. 3. "Eviélor^ .vel cui do'mt« 

nium in aliuin transferendi jus eft, . 
^emxoi(k, N. 4. Domiciliuift.' 
^tmxvÅfvom , fart. JDomi textua» Dtf. El* 

i^/»r. ^cmiDSfne. 
^emuoig^ m. 2. Via doirfulh. 
^enne*, ^nneS, CaJ\ cblia. tron. ;$onf 

conf. GrammaK ' " 

^eiberge ^ k. 4. "Hofpirium. Diverforium, 

Compof. 5R(rtt^erbcrge , couC irem: ®<f 

fdOrr^ (cr6fr(|e/ Locus fro convemiculis 

opificum, conf<Bfc|3U. 
ijetbergera^ v. a. i, Hofpi.tio excipere. ^tt» 

bcrgcraD, f. p. . • 

^er^alen^ m. Herdalia. Sveda prc/vincia» 
^txX>t, M. 2, Paftor. Comptf. J^tXbtfiaff Pc- ' 

dum. i^ert)f ijmibe , fbema paftorale. Car- 
men bucoIIcUm. 
^et^inna^«F. I. Mulier paTloralis.' 
^ermejin^ m. 3. Muflcla Erminea. Aliter^ 

Jumitur pro pelie erminea , ex. gr. SBara 

tli^b i ^rrmclte; Vefte peflibua ^rmincia 

fimbriata irdutum efTe. 
^erotfl, ADJ. Hiroicus , t/I per. Advtfbialiur^ • 

^CVOijTt; Modo vel more beroico. 
^crre^ >!• 2. Dmninus, ex. 'gr. <5tr(lngc 

^cftar l&rtfmd fiacFugt »ilDc^ Pominis fe- 

verionbus imperium breve. Alistr. SSBotA 
fn egen $ertC# Sui juris tffe. Provet Uum^ 

^alf!Oe( flSr. fin egen l^cr^e pj nncFrir, 

Fraudes in audoretn. reciaunt. Obf. In 
Vocativo ufurpatur i^err, ex. gr. Jperc 
-^ .©refwe^ Domine Comes. Sic & definiié 
in limlia; ex. gr. .^crt ^QX^måfiaxtUi 
Dominus ConfuU 
©Da • ' Itcm : iEia J^t Jtift 

• 

Item: Aetve, ex. gr. ®oitt IJemil it t fa 

åt branflftt/ Ur herus eft, ita & fervus. 

SEBara. ^erre i 9^t {fU^/ Heil auftoritatein 

exercere.^ Aliter. ^JRta. Accxif, {>(g9t# 

c/r/; . MfolutK måt ^gSirC , Domi- 

HUS DEus» • . 

igetvab&me ,. n. 4* Douiinatio, Imperium^ * 
igettagtmfl^ m. Favör magnatuni^ 
^ttvaw&l^t^ N^ 4» DoRiinium. 
^errebag^ vu Z^ Cotnitla, Qntiq^ iiune 

i£etrfo[f / N. 4. Honoratioris lod homiaeK 
^e\;tg^t& /. u, 2* Frsdium nobilium. 
ifflXt\la^ v. M. r* Dohiinari, ex. gj:. J^ttV 
(!a ifmer ndflOn /; lu diquem dominariw 

jnuw r ex, gj. ®tt ofcö ^errf?at iblanlr 

Ictn-f MalUs eos inter mor graflätur.. Qn 

lerrftoitbe ftultiom,; Mocbus gi:aflan& freL* 
• epidamictts.. 
igettflap/. K. 4» Domintxs St domiiia.. Fa> 

milis nobilia,. Mur^ -Ocrrffap/, Omnina*- 

tio^ Principatusv 
igetrftare^ m* a. Dominotor*, Itnperato?.. 
igerrtjenare/ m. 2* Famulus ,. a/iax £.aPej» 
^ir0 / N» Milium. Fanicum miiiaceum» Itfii 

^ttigtJfnf, Semina éxcorticata miiii«.v 
i^etttg^ «• »r Dnx» Gäö. Duc^ 
^gertistiime^ h» 4. Ducams. 
igettisinnd ^ f.. U DueiHiu Duci» nxor 

vel filia/ 
<{ettis(ti3 ^, ABj. DucaU»;. 
^9^ ADjT. Raucus, w, gr. SBItfwa Hi 

Irmucirc; ^fl malfotC/ Sermonis enun- 

tiado raaca. JJ^rhiaUuM^ ^cfi/. RaucéV 

cont foglig* , 

t^ee^et/. f. 3, Rauciran. 
iger^ ADj. CaUdus fummi gradiis; Fcrviäur 

vel Atdens, f$r parag. ^titt , n.. ^ettj. 

conC XOoxm. @ju^anbe^ ex. gr. ^et 

frPS<^^ Jnfculm» fervidum.. 4^ett jirn,. 
- Ferroi» candeils. SBIifWÄ H,. Incalefcere. 

£>m ftcta fofiimaren, iEftifera «(hte. ^j^* 

ac fit ^e(tf. Admodunr heic calidum eff, 
lmttt^et>eK. gr. Ssnftoa ^cf, IrafcL ffia* 

to- |tt /. Ardere Ubidinc;. Proverhidittr. 

mm %tt m Bttftettlrrt^ IVacundur efle. •f)et *e)t- nis reddenidS) fbrmidine perceUi.. Aävtrlha* 
Uur. ^ttt, ex. gr. Jigga |)Ctt, In calida 
nknis cubare. %Ci%a %tit Uti n2ftO|/. ^luan- 

• te animo quid arripere. 

tgeta^^v. N. 3. Appellari. Fr. <)eter. i>yi 

^me. r/. J^ttt, ex. gr. ^«ru |>eter Da? 
Qui vocarisi |)aii |>e;(e fJrul ®natf>o^ 
Gnatho ei nomen - antea fuic. «^ttrtt ()Ctcr 

• >et? Quomod^ appellatur? Jttmx igtta^ 
Imptrfimiditir , ex. gr. ©et ^et at mai»e 
Drifiig/. Id fecum fett audaceiu eflfe^ 

^etleftab^ aöj.. Itacufidus.. 
tgetja^ v. A» i^ Ardorem excftare. ^rffbfr^ 
p. p. ex. gr^ ^<tfa ^untarne »5 ndgoir^ 

Canea iw aliquem incitare. S93tnct (ctfoT 
mig, Ardorem mihi viftum creat. Jbtila Wm 

^etfig^ ADJ, Ardorem excftanr.ex. gr, JDrfr 
»ar ea Jetjtg jllit); Siynmi erat trdori» 
ccrtamen. •f)refiq fcJ^r , FcbriB ardens. 
^cefige Drpcfet/ Pötiones- fi>irituofe. ^dfle» 

«r ftetfig i hSpanbe, Curfti fervet eqvua. 

AUur^ :^Cfjt(l -^«/ iKftjtfl til ffnnc*, In Iram 
pronus. Mverbudiiir^ J^ttHti> Fervldt. 
A rd en ter.. 

igetjig^et, e^ 3.. Fcrvor. Äffus. 

^etta^ F. r. Calor fummi graduSi Äffiu^^ 
Ardor, conf. tCotttie, ex. gr. ®tå .i ^Ct* 
tau for Upril/ Ardorlante furnum expo* 
fitum efle, Compo/: ©ol^ettd / ÄÄu^ 
folis , &c.. • 

^etta, v. v. r. Ardöre affia, ex. ^r. 3af 
fettar fa t^injicFtCtf Faciei. ardofc aftVior» 

«i?on l^ettaDr om ^ifnberna, Manus, ci in- 

calucre. ir*i; -^Ä/v^, ex. gr^ etcnfoT 
itiia mer Ir' aqt)re fol; Lithanthraces 
majorem afFerunt,, quam aliL €arbones, ar- 
dorem.. : 
^mbafa, T. T. Plur^ J^Mtm^t, Paftute 

fervids. Rubiciär corporis eruptiones. 
.^ttwå^^, w.. Jufculuin lafleum cuin pane 
peculrari , nobis comadi folitiim die* vocato.. 

i^V^, F. I.. Maga;, VeneiTcr. 
^^V^^ v, M, iv Maglam exercere 
^ejtett/ M. 4. Opus quodvis roagicom; 
igia/ v« Ar. r. Fallaci alicui mado-JoToIttre^ m Jt^it m %i^ igfcfiV y. !• ShiguUus , • coirfl ©npftöm. 
igtcPa^ v. N. I. Singultire, conf. Qnyfia. 
^dnittq, u. z* Singultiendi aftus, confl 

&nyftnins. 
^jtlm, M« 3» Galea. Caflis* 
^|e(p^ M. Auxifiup. Adjuin«ntnm« 
Itein: ng^Ip^ Tribmuin, ex. gr» £(KiM' 

(je(p^ Deftinamm^fabricis tributum.. 5{rl' 

Uin%i ^jiclj^f CoronatioRX tributum^ 
^;e(p(t/ r. a. 4. Juvarc. Auxilhrn Pr. 4>itU 

per. /jf/. -^rip vel W^Iptl» P/ ^Ulpit. 

^tttprn, p. p* jDf/ ^ Plur. Jpulpne; 

««• gr. Jj^r 5n(p jngcn Mh/ N«i precw 

juvarunr. ^anj^^fl^gf (ar (ulpit t)onom 

fränt/ Cofjnnti cum ad perveniendum jo- 
▼ariinr. ^jclpe ®tID I DEus juyet ! .vo- 
tum ifuod flernutanttbus Jkimus. ©et irtff 

• fnfft Wripa; (an m5(!e refa; Nil ju var, 

proficircendutn ei cft. ^)elpa0/ PaJ/ivum^ 

Aliter, ex, gr, ©ef fflH irfc (ief|faS mera, 

Refarciri nequit. Opera^ in . hoc perdita* 
lumx ChpQnentiaiUtr. .ftjcrpaé Ät/ Cj;. gr. 

t&t o§ (lelpoé åt I At Ipfta oSrbon / Mumo 

farcinam auxilio leveirus. (Minerna (jelpt 
teé o t at j6ra ^Ct / Filii kiviccm adjuti 
id efFecerunc. i§je[pa af/ v/Ve acfl^jcrpa, 
J&jelpa til/ Adjuvare. Äiclpd unDer, Sub. 
Icvare. •f)ielpa UP/ vide Up^jelprt. .^jieN 
po^ ffg/ *^c/p-. ex. gr. ^j[e(pa fij mcD 
litet / Parvo fibi fuflicere. ^ielpa fig fränt/ 
Difticuftatibus obluflanao pervciTirc< Ut- 
cunque vitam degcre. ^jelpa jJg fraw tlUD 
ofanningf Mendaciis clabi^ 

^jefpöte, M. 3J Adjntor, 

^jelpKg, hXij. Ufui necefTario fufficicns, exv 
gr. 4j«Pl>«rt dr icfe floM; men lifmil 
lielpHjt/ Haud mclioris nota charra, ufui 
tamcn apta eö. Jdvtrhialitfr^ •&iclpKflt# 
Ufui neceifario fufficicnter. 

ig}elp(60^ ädj. Auxilii experf» 

i^j^Iptite^el^ N» 4. Kemedium alicux in auxi» 
lium. Dtf. J^ielpmeWeli 

igjelpteba ^ f. i»- Rei gertndc adBiinica» 
lum. 

i^ielpf<mi/ ADj. * J*i^ö"^o facilis, 

fgielpfAitilb^t/ F^ 3. Jvvandi fadlkas anim^ 

ij^Ipf^tltntllg/ M. a. Auxilii iniffio» 

^€lVtt:c|?P4C# Pli^r^ Copi« auxiJiaies^ öjelte/ M. 2* Hesos. Cöwpa/ ^jeltt^Bragftetr 
Moliinina qusvis vel ftudia herofcA* ^\ji\t^^ 
(eDcift/ Aäio heroica^ conf. Jimfl. 

tgjelte^icff/ ic, 3» Carmen Uu Va^taé bcF 
roicum. 

igjekemo^/ k. 4., Aniinus heroicus» • 

.igje(tetno^ig/ adj. Aoimi heroid* Advtrhidi^ 
ter. ^jieltemobigt/^Heroicd;^ 

igjelttnna/ f« i. Herois* 

i^yttna, v. i.^C^relituin., fiifla (KtnaS/ €(S 
rehellum. Comf^f.: ^Jtrn<(llHl<m, Mci». 
brana cerebri» . 

tgjevnebtdft, m. 3. Figmentum. 

igjertie^u^arf / m. 4. Turbatio cerebri. Vcrf 
tiji^o, conf. ©wttibel. 3?ra, ' ~^ 

igjevtietvilla/ f. 1. Phanrafia rurbatv., 

igjfrpe^ M# a. Tetrao Bbnafia, aw/. 

ig^erfa/ n. 4. Cor, ex.. gr/ %Si |t (Ipfft 
i (jertnt/ Ifiu in corde transrodi. Aliter^ 
Mom doloris repentino percelli. J^ppa fttt 
(jerta får någon/ Intima cordis Hlicui de<-' 
. tcgeie, Eflgga RÄ(jot pi (jertat/ Cordt 
Tci éiiimo qnid mandare. dlJgOt font åt 
en om U^Viat, AJlcui cordl quid« Locur^ 
frfverb. ex. gr. J^U (av (jevtaf pcl rit» 
la jlillf / Anln.o foitis eft» SJf goDt (let^ 

ta , Animo benigoo. ^ati Mr Jo^t (jierrd 
' fär (enne / In iliius amorem ei /iningis in» 

dinar. 309 (ar trfe (jertO/ at.ft (ef/ 

No« iliius fum flnimi, ut id videam« ^/i» 

ur , ex. gr. SRiDt t (jértat af rif et / In 
niedituHio regnf. ^y^ttant, Advirhialittr^ 
ex. gr. |)ifrtan< n^acfer/ Admodum puU' 

cher. €t (iertani (arn / Infantulus ama* 
bilis. 5tf (iertanf flriinD/ Px fimdo cordisi. . 

Ctmpof. ^jertWaJjet t en rlqntU/ Foliunt 

primarium yegetationis planta. <{^jer((IO« 

* (et/ Sangufs cordia. ^errRcneo i et • 

(»alf/ Lapia in meditullio fornicis» l^itXU 
porfen / Tignus centralis , cont fimft^ Plt^ , 
ra ixttnph bti€ fe^untur. * 

hjärter , k« In cbihnlia Inlbrna ipeeiea > fori^ 

mar cordis.. 
igjettfr jtan^e^ fart, Cor redena, A marom 
^jettstcpeit/ F. Def, Scrobiculus eordia, 
léjertitinerltg / . adj« Intima cordis novenft. ' 
J^Je. J^itXtiMnlittn $ 4ÅvS Ex «xiau# , 
pcnetralibua^ 
J>($ «ett> ai4 m ^im ^£)im *in ^jerftamtttAte , m. 2. Vcntriculds xordii. 

P/«r. ^jicrtfnmrar. 
igjettHappnins , m^.2. Falpitatio eordis, mor(^ 
^jettn^mnins ^ m. 2. Opprefllo eordis.* 
.lÖj^ttUg^ ADj. Ex corde piovenicn». ^ji<tt* 

• • liflCll/ -<tf^w. Ex Änimo, 

^evtn\upen, adj. Amoris af&fla captu». 
-^ - De/, ö* Plur, ^iertnjiupne. 
^\tvtv6van^e , part. Cor apovens. Ani- 

' tnum fle£lens. t* 

:^}^tt^yxhnnQ , m» 2- Potip, fd ^uodvis 

cor reficiens^ 
éjertfdcfen^ m. Def. Pcrlca^dium. 
i^jertutiae, m. 2. Corculum; Am^ys ^ufs, • 

cui ^l)plåndimur. 

• fåi^vtån^ilctn , r. Melaocholw, cont QwSr# 

éjectöfigflis ^ . ADJ. MdartcKolicus ^ <:on£ 

Öjertirat ^ n. Def. Auricula eordis. 

Öje^« / M. 2. sincipur. ^ic^cbeticn / Offk 

fincipitis. .^ie^en g^r iftn, Foncanella in 

infantibus. 
^iKcL, F. I. IndumentUQi capitls liiitum fro 

infantibus^ 

^illtbax^, vidi ^ellefcarD. 
• ^iUeV', M. 2. Putorius. (Muftela.) Def. J^iUf 

ren. P/z/r/^HIrv. -* - 
i^imla, 9r. -ex. gr. Upfflitn til J^imUi/ 

In coelos åfcenfus^ ^^tmla ^ brit) ^ Panis 

é ccclo. * J^iinla » ^»AlftPel 7 HemifphÄ- 

rium cceleftc. 
Öimta^ v. N. i. Dr. ex. gr. :g)j|iila llUftigO' 

nett/ In coelum tolUre ociilos. 
' ^tittmel^ M. 2. Ccelam. Def, ^imlcn »I 

^tmmeleiL P^wr. |)imlar, ex. gr. Up ft 

l^imlcn I Sur^im in coelum. •^immcW. 
glob, Globus cccledis^ %o^hxnt M,ni)Ct 
bimmdch/ Sub ccelo «v«s. Unber J)ar 
pimmel / Sub dio. Hinc : ^fmincU bJ^t f 
A In almm ad cceluin. 4>WtlltI{l(friattbe f^nt)^ 

Coelum penfile. ^ 

^ .^.^iw^wclrtff,, N. 4. Regnum coelefte» 

"*' ^iwmelebla ', a^j. Caruleus. Cyancua. 
N. ^immcISblaft. • - 
^immfl6f(4r& , m. Afcenfus in coelos. 
ijimi#lfl!, ADJ. Ccelcftis. 
^immel9(orn ^ conf. Korm i^tmme(ate(f en ^ m. 4. Con(l()1atio^ J^int' 
md^tcffneri/ Signa Zodiad. -^^/iffr^ J^injf 
indétecfetl/ Fbxnomenon* quodvis codeftc. 
Chasmata. . 

^tit^ PRON. Illé, 4ttd^. conff JDeil^ ex. gr. 
aiejfanöcr bitt fiorc, Alexmder Magnu», 
^in onbe ; Cacoda^mon. j£)in 1^^ / pro |^ia 
j^årbC; Idein. $S l^inpDOQy Cis, v. iifrj. 

-Öjn^, F. a. CerVa. 

i^inber^ i^. J. Impediment«n. Obftacaluif?. 
-pe/. ^inDret, ex. gr. anar Dejc l^inDrea 

tVarO ur tDa^rn , Uis remocis obftacu- 

lis. fBara ^n i\\ j^iflbert , Alicui efle 

impediracnto. 
«Ötn^et(t3/ ADJ. ImpedieniL Obflaculum ad« 

ferens^ 
•Ö^M^et^ötnegÄy F. Feftum St. Henrici. 
^intra , v. a. t^ Inipedire. Obftafe. , .öiit* ' 
. Drab, p. p. ex. gr. ^mab bar fiinDraC 

^bonom at fomma? Qui^-obftltit, quo mi- 
nus veniret? ^ag ^iftbrabf ^OROtll tfrJtt 
^i^ gdra bet./ #llum , ne id faceret , int. 

pe^ivi. 3ag iimbra« dH wpcfet/ Mulcif 

Impedior. 
l6i)^9fl/*M. 2» Eqvus «dmifl!arius. 
^ingflri^ate 4 m. 2* Miuiftrorum Sabuli 

regii inferior. 
i^nF/ M. 2. ToUeno. Hauriendz ex puteo 

jflcqujc •veftis. 
^inPa, v* A. I* Vefte evebere, cbnf, ^iHf| 

aliter :J>in?«/ v/^e ^aUa. 
•^tnnav f. i« Membrana. 
i^xfixia, v. N. 4. AlTequi. Attingere, Signijr- 

catione^ £f «/» variat* tr. .finner. IpA 

. •J)anw. 2^/: funnit , ex. igr, 3ag (!att gJ* 
t« få ttlDcfet jag Ibirtn^tf Quantum vaca- 
verit, fadam. J&aa (FaO fomilld/ Dllt baft 
finner ^ Veniet fi tempus ei fuffecerit. jag 
JpoD gÄ f3 iangt jog t^inner; Quo tempus 

lUjjqUe mihi reiifliuTf, progrediår. 3)?ail 

♦ |)lnner Icfe uptafna äU/ Omnia -cnumenire 

non racat. • 

Item: ^iwna tneb^ ex. gr. ^^^fi fOB XoSX 

b*«nÄ nieb bet arbetet; Tontum ei fuper- 

eft temporis , ut illud opus perficere quear. 

S)ii* dia tvAl funna ^iniu meb bet/ in td 

temporis fvel fdcultatum) tibj fat erit.. ©I 

Jan ide j^inna m<t>t 9^i »trätta -fl mptfet, 

Taox ^In^ *io m m ai< Tan? multa expe^ue* uniu» non* eft.. ^mr 
m fram/ ex. gr.. 5tirlan 'jann icfc fränt/ 
Metam glans noir attigit,. gj^p tt ^unno 
fram til Habtn^ ^um ed pvogreffi, ad 
^rbein tandejn veniient.. t^itinct pa vd 
^tnita. up^ tandeni vim babtnt y ex. gr*. 

^e gitiao toMxti oc{) ^ufini) pu t)emifb|ir 

%Cibt foruf; Ulteriu» progiefli pracuntes- 

aflequebantur. 3n8cn fan ^inaa up ftonom 

i IdpanOC; Eum curfu nemo a^equitih-». 

Saga at bu finner up tin 6rabcr i Mier, 
Fac ut fludiis fratri squalem te reddas. 
^tnna til r ex, gr. ^n fprang , metr. 

|>ann icfe tH tllälef/. Cuiia metam non pt- 

• tigit. J&nn ^ar. funnit (il brn fuDfoniR^' 

|)et/ lllam aÖecutus- eft perfcöioneip. /f/r- 

ur y ex.gr. jjxinS ittfQiiiflcr^ ^inna icft* 

til f6r ^Onomv Proventus- ei' ndn fufficiunt^ 

.^tvem fan dinna (il ^ at tparo* .pj fl' 
manaa tlällcni/ Quis tor in lods adefTe- 
fuffeccrit. « igtnna ttti^att^. ex. gr. ^aren* 
funDc icfe ^nna unDan j^unbarnc/ Canes- 

flufugien^i locus léporr non relic^us. 3^9 

* 9^nn icfe uitDan. fSrr 4n tlDcn fom i rum' 

ItlCt"/ Vix fubterftjgiendi mihi tempiis , 
qvam locum invafit incendium; rjinna St^. 
ex. gr. 3aa fan icfe ^inna åt biaarcH/ 
DiQat. poculum ,. ut illud attihgere ne- 

queam.. ^a» xioStt ap armen, men l^ann* 

icfe at tafet/' Bracbium porrigcns tectum 
non «tigir;. 
Öjott , n: 4. Hbmo' fluilibet: Individuum 
quodvis , ex. gr. " ©e dro fpra ^jon i |)U^* 

bdllet,' Faminsc liöminum- quatuor. fy(\xi\ 

fcdaloT en baler for Jwart Won^ Pro qW. 

vis thaleium pendit.. Compof, SicnfleWon/ 

Famulas vcl aiicilla; 2lr6et^$j;on/ In opcrc 

condu£lo vir vel fcemina, &c. 
igjonelag, n. 4. Connubium ,, ex. gr. ©pgga* 

^ivnelag, Connubiuiti kiire. 
^'loxt,. M. 2. Grex. Compof.. JJåra^JOrb* 

(gwinl&iorb/ fuis leds., s 
ir3)ort-, M. 2. Cctvus. Compof ^jort^ornV' 

Cornu cerrinum. ^iortlTinn, Pellis cervina. 
^iortflanb / Statio cvvorum. ^JortfO/ 
Cerra , «/wx -J)inb / conf. /w/^/.. 
Öjortton , n; 4. Fru6lus rubi chamicmori;. 
.Jfjortrortbuffe, Rubus chamjcmorus»- ^trfc^fangaw^ v. Germ. conf. ^^rftölktgflrf; 

tgirta fig^ v. n^ i. R$cipr. Reprimere fe,' 

ifiter loqu€ndum% conf. ^ejiba |tg/ efl^. gr, 

3a9 »ilfe fdga mer> men Wertabe. mij 
t bet famma/ Plurfrdifjtmusi eo i^o me 
. reprimebam,. ^ # ^ 

^iffelig,. adj. Hbrrendus. •g^ilfelifltn / .4//». 
Horrcndura iti raodum.,. conf. 5^iti3* 
(Brufwcltg.. 

iöiff«3/ viVf ^ifFeliffr 

^ifna^ v. N.. I. STmpcfcere, »rjf/e ai ri^ 
prtffion$m anbelhus ; éd qnod fit ex pr^ 

^ fp€6fu de alto in imum vel pro^ndumf 
vel per fenfationem frigidi repentitiam^ 
t^ ejvsmodK ^ • 

Öi^a/ v. A-, I.. In- altum^ evebere,^ op9 fpnh 
per troctum mijji^ conf. XX>xnta. ^ifla 
féqfl/ Vela ventis dåre. .^ffa p3, Funem 
pIferiuS trabéndd, in altum quid efferre. 
^i^a* up in* flass*; Apluflce éVehere, Aliur^ 
?)if a , vidr ^etfa.- 

étptiing / m; 2. EveHcndi' böus ; conf. 
«C>iBa; 

igi^orta, F» Hiftoria, v. Ut. Def. ^ifioi 
rien. Flur^ ^iftorier. Inde Ad). ^iflorilFf 
Hiftoricus. •J>i|loric » ©fribent , Hlftoria» 

rum fcriptor.* 
Öit^. ADv. Huc;; *it pcfi bi(^ Huc & illnc,. 

^it intil, Huc usque, de fpatio, ^it in» 

i\\i f Huc usque, de tempore: Haöenus.. 

^it om, Cis. ^ir åt^ Huc verfus. ^it in^ 

Huc intrd'.^ ^it up, Surfum huc.< ^^it^Jf»* 

»er, Träns huc.. 
igitfa,. vide .g)etf(i.. 
^åi^ta, v. A. I. Keperire: ^ftfab, p. p. ex.. 

gr., ^itta något Jom &x tapi<afft, Amis- 

fum rcperire. Alittr, ex. gr. J^itta irfc 
gen, Viam fibi cognitam habere. ^nn W* 
tai iViUt bit. Via illuc ducens ei inc«)gni* 
ta.. , ^Hta pS, ex. gr. SDu WtCi^t pH, 
Probö inveniflj. ^itra plgaton, Senfiim 
aenlgmatis invcnire. ^i(<i jjd fJ^tfen nät 

v man jfjlUfcr, Bombardam explodendo ma-- 
culam attingcie. ^itta iflcn, vel pHta «Pf 
perpträfn adbibemur pre fanpL ^itta.- 

éittebatff/ n. 4.. Infen» expofititiws. 

^ittcgoéd, N. 4. Bona condica vel perdlta,, 
effiZ: quis rep erit. iie ^it *ef m |>0( ^(ttifo; ADV. toacnUÄ , alias ^H iMlI*/ 
conf. ^ie. 

'^jttlon , F^ 3. Ptfftniura mventon rei anus* 
fac ;radcndum. •- ^ 

^jul ^•,4. Rota ©fCflel 0$ l^jittl; Pafi ro- 
tarquc, in fuppUeittm. Compof. aBattttW»'/ 
Rota aquaria. ^julpittnje / Bacillus rotat 
obnitcns , ut in axi maneat. J5)iul^lié t 
ÄlJicula rot« aqnarijp. J&j[uf|fcna / Canthus. 
JÖiulänaf ; Modiolus rots, alias tZaf. J^jui« 
fV^r / Orbita rota: , conf. fimyl. 

^)\\\htnt, ADj. Valgua. Cui crura retorta, 
conf.^ÄroFbciU. 

éjitlmöFÄte, M. 2. Rotarum opifex. 

éo ? PRON. , Quis ? W//IX. ^»cm ? ' Caif». 
po/ göp. ^ 

^0^ F. a. Aqualiculus. Tignus major vtl mi- 
nor excavatus. De/. ^Otn. Plun JS>CaXt 
fix. gr. SDntfé^O; Aqualiculus ex quo po- 
tandum jumentls. @n)in|)D/ Aqualiculus, 
ex quo Ibrbent porci , conf* ^acf^O* 

'6öf / **• Ä« UugUla . yo/iVa , iquornm if tjus- 
moii^ conf. Äl4f. Df/ .{)0flWÄ. P/wr* 

^cf^ N. Modus. Modcratio, ex. gr. ©ft 
4t Qtatt dit ^Off IiTimodica bzc funt. 
^ri dar tntet pof I d^tlficr , Manibus 
modum fervare nequit, quiH juflo plus vel 
minus tapiat. ©Ct flnv tttOttt ait |^of OC(l 
lag / ' Supcrflua & injufta h«c fant, con£ 
ma^^f. Alit^. ^of pro ^l\iu Ip/ 
verb, ^iftOa*- 

^of, N. 4* Aula, fl/«v-J6flff. Dff. ^ofmet. 

fonat ut a, ex. gr. 9^ rrf ?fara rii t)Op| 

Aulam frequentaie. %S5 l^ofroct, In aula 

-regia. Alittrs ex. gr. ^of»Ct St nu frfc 

^ i Paben / iFamilia regia jain in urbe non ver- 

^Taiur. Compof: .Oof&Cfieitt; Miniftér auUcus. 

.f)0fcapell| Oido muiicorum aulic. • jg)of' 

tJrrtifant/ fin *ofpra(i/ Concioaator au- 

licus. Jbofbagbrtf Pillor auHcus. J5of« 

Inalarei Pi£lor auHcus. .?)ofiiarr/ Hiibio 

aulicus, C^ j^c in ceterit, conf.Jtmpl. Alia 
eompofitå n&nnulla htic fnhflituuntur0 
igofbug, M. a, conf. J^tyfiiiati. 
' iSofcattQlcr , M. 3. Aulac Cancéllarius, Rsgii 
colltgii cåuctllaria mtmbrim* igofbag , M. a. DIA» in anlam regiani 

aditus, ' , 
^off/ vidfJ^t^f^ Aula. t 

^ofTréPen, r. a. Virge illuftris aulical Pkn 

^offråfnar. 
igo|b2Urting^ m1 2« Cura expenforum in 

fa^a Regia» 
^ofjunlrftre^ m. 2. Nobilis, qui ad mcnfam 

fervit.in aula Regia*^ 
^ofman/u. 3. Aulicus. Plur. vOofman. 
^ojfmcrrffalf^ m. a. /\ulsc Marefchaljus. 
i§ofma(lare,">«. a- Auhe magiftcr. 
*t§ofrSö/ N. 4^ ♦ Confiiiarius aulicus, tir^ 

bönor ^ 
igoft^tt^ M. 3« Supremum dicaftcrium re» 

gium. /tt</^ ^«f)ofr4ttJ* jRå^/' Supremi di- 

daderri confiliarius. 
iSoffam^ ADj: Mödeftus. 
^ofiatnf;et, f. 3. ^Icdeftia. 
^offf^c^g, N. 4. Ungular juba. 
éofjlagare , u, 2. Faber fcrrarius folc^riut',' 

pro eqkis. Veterinarm». 
igofforg, 'M, 3v Lu£^us in familia regia. 
igofflÄt^ M. 3. Status aulicus, tum miniflrofi 

tum aula txpenfa r^/picit. 
^oftvång^ K. 4. ContiaSura unguläf, morb. 

eqiiirt. 

ijofii^a, v, N. r. Dr. jgioftua til nlöot, 
lumultuaiiam iniie menluram ?cl ratio- 
,tiem, ^ 

^ofwcra^ v, n. t. Fåftofum agere. Splendi- 
do ornatu fuperbiens incedere. 

i^ofwlfl! ^ ADJ, Aulicus. Modi vd moris 
aulici; 

igcc? , vide "^itg. 

^ojta ^ v: N, I. Clåmare . Joji ! /flmeiiran- 
r/«w fy?. • • 

igoUcnt) , N, Hollandh. 

iöolIönt»ate^ m. 2. HoUandus. Bat«yus« 

^oUönteti^ n, 4. loftitutio, proletär» vaccai 
ruiT). f/«r. ^oBinbcrier. ' . 

i^oViånt>f{, ADJ. HoUandicus, Batavus, ex. gr. 
^oUantiffa folfttt •fpriffcf, Gens, lingaa, 
Hollandica. . ^å ^oUinifta , HoDandic^* 

(ffrtftDcn. pa ^oIl3n6|!a, Lingua HoUan- 
\ dica fcr^>tus. 
^oU^n^fla/ F, I» Muller Batava, |)0l ^ÖP ^0( ^6é 417 igoK^nbffa ^ f. Llngua Batava , ex« gr« ;5f' 
»erfatt tfrSn {^ofljndfFan; E lingua Hol- 

landicA translatus» £ala ^oOJnbfFa/ Hol- 

landke loqai. , 

iSoItne^ M. 2» Infalä, in /«c», conf. O. 
^on, PRON. Illa, cpnf. Grammap. jltittr^ 

*^0R/ m compofitione ^ conf. ^and* 
i5on<}^ F. I. Fcemina» animaHum ^ ex« gr. 

J^annar O(0 Jonot / Marcs & feminar. 

Sar^t)na# Salmo femina. Z\%tX%^Mf Tigria 

foemina , &c. 

^onom , Cä/; aWiy. fkon. ,^att / conf. 
Grammåt. 

0op, PRJCF. a/itf/. 3^dP/ 9»ai conf. 06/1. 
Prlus nonnttnquam in compofitiont aibihitury 
ex. gr. »ÖOpfOflÄ/ Conjungcre. ^op»ecf(a/ 
Complicare $ V fic in åUis, 

öop , M. 2. Acer? as , ex. gr. S jggn j j^O' 
patr In acervoa congererc. Omiflar i (loro 
^D|kir f Ramurculorutn ingentes acervi, 
^S^OP/ Acervus fceni, conf. J^%, Snbft. 
Aliur , ex, gr. gtl jlor ^op bWcr / In- 
gens librornm mulcinido. (£n ^op af folf/ 
Populi coetus Fel caterva. . {^ao l^at)e cn 
lop tncb ffjl/ Multa ei fuere argumenta. 
(Sfittta eOer fa(ia i (open ; In coter. 
vam explodere vel quid conjtcere. @enicna 
l&operi/ *'lebs. 

igopa, conf, 3f>opÄ. 

i^oV^^/ ^* A. I. In acervos eongercre, ex. 
gr. .f)opa 1^^/ Foennin in acervos colligere. 
|)opa& / p. p. 

»5opp^ N. 4, Spea, ex. gr. 3a9 lefteer 
i ^oppet/ Sperans vitam dego. gé^a fig 
Iticb gobt ^Opp f Spe bona fe nutrire. Sfl^iU 
^opp ar til ®U©, In DEo fpes mea. 

i^opp / N. 4. Saltus , ambobuf jtmul piJihtt 1 
conf. 6Futt SprSng. 

é^ppa, v. N. I. Saltre, conf. &?utta, ex. 
gr. .f)oppa iJrafåtrt/ conf. 3Jnifdte8. 
^oppa af ^d(}cn, Ex eqao 'defilire. .^oppa 
Jfii n&qot, In qaid infilire. ^oppa på iåj 
Digitis pedam infiftens proiilire. {)oppa 
ifmv något/ Satta quid fuperare. Sub* 
fiautivh. «^0ppanbe/ Saliendi aSus. ftoilt' 
Jlia ^oppanbci $ Saliendo procedere. Alu 
ur. ^opp<inbC<f Sperans. Part. verb. Dep. 

#pppa<. öoppa», v. D. I. Sperare, ex. gr. ^n 
I^DPPdJ at fi bttj Id & accepmrum 
fpcfar. JS>^p9ai pa ©U©f In DEnm 
fperare. ' 

doptals ^ ADv. Acervatim, conf. J^ogtaK. . 

^or^ N. 4. Adulterium, conf. IL&nitiåqft. % 
(Stlfclt ^OXt Adulterinm fimplex. C^tnjuguu^ 
ahertitrins. dubbelt f)f>t p Adulterium du- , 
plex* Cou}t4gttm duorum. 

^OXCL, F. I. Meretrix. Scortum. ♦ 

^cxa, v. N. f. Scorrari. 

igotadftig^ adj. Salax. Lafcivus. 

^cr^om^ M. a. Scortatio, 

öoreti^ n. 4. Idem. 

^ox\)\x9, n* 4. Lupanar. 

^orlfont, M. Horizon. Q3n)tteR tDtb foknt 
upgÄna od& nebergSnfl. /»^^ -^r/;. ^orifon* 

cd/ Horizontalis» alias SSBågrJt* 
igOtPatl^ M. 2. Adulter. Scortator. 
i^orF^KOf^ F. r. Adultera. FroQlbaluoi. 
éorFopp{erf{a^ p. i. Lena. 
^oxn, K. 4. Cornu. ^orti foitt batii bii^ 

tlttlf/ Vas corneum ex quo infans lac fugir. 

Proverbialittr. ©Ätta, Jortt }f& njgott, Tori 

fidem aHcui polluer e. *Coj»/>^ «$)OrnbofFaPf 

Pecus cornigerum. 
^ortiatftig, adj. Cornu materij fimiiis. 
i^ornbcrg^ N. 4. Lapis corneus. 
ij^ornig^ adj. Cornutus. 
^orttftittpa , F. I. Cottus quadricornis^ ^i/cw 
tgornugla^ f. i. Strix Otusi avis» 
^oxeqif, m. a. Scolopax Gallinago, avin 
i^otunge^ m, 2. Nothus. Spurius. 
i^oxxoåxt, M, 2. Hofpcs fcortornm, Leno» 
^09^ FR AF. Apud, ex. gr, {>atl åx M flR 

brobCf; Apud fratrem e(\. 
Item: ^09, Juxra, ex. gr. iiq^a l^0< n4f 

gmi / Juxta aliquem cubare, 
Item: ^09, Penes» ex. gr. ©et Wr M 

(onont; Pencs euni eft. 3flfl bar intet 

penningar ^9i mig/ Nen mihi adiunt num- 

mi. Compof, {>oéfoIianbf / Juxta fequens. 

Jboif^sabt, Juxta annexus vel fiUegattia, 

<po<gairnbff Idem. 
!$ofpitaC/ N. 4. Nofocomium. 
^ofla, F. X. Tuffis. 
^ofltt/ v* K. I. Tuflire. Subfiantivi. J^Ot ^ 

^nbt, TttiEendi tt&us. ' Alittrf ex. gr. r 4txS JPfOt m i^ofla åt naqonr ^^^^ tufliens qmCi ali- 
. quem appcUarc. ^o(ia Itp ndflOt, Tufficn- 
do quid einucera. 

öot«^ W A» f. Minaru ^ötat), p.p. ex, gr^ 
. J£>oia nagoHf Alicui minarr. Jr)ota en mei^ 

nd^Ot/ Aticiu quid minariy conf. J^ita^ , 
l^otelfe^ M. 3. Minatio. 
tJu^/ F. 2. tutis» conf. SPIttrt^ ex. gr, 

Mmmanbc troppar fom fafina t l^utoi/^ 

Corpora peregrina qu« cuti inhserent. Lo- 
€UK provtrb. - ^åH ftg i ^öftm, Inträ lu- 
fli rel decori; limites fe conrinere. ®f^<l 

Ixtba rettror af cri annans fyai, De aliem» 

. munfficum efle» 
Item : ^^, J^elliy, picuänm If majorum fe- 

rarumy ex^ gr äiåmÖUD, -f^iflluJ^ Op 
^ ]&«D /^ K- cont ySwp/. conf. @f itm» • 
iga^flanga^ v^ a. 2. Corpus virgis catderc^ 

v. ec- ^ubfIän<U) ^ p- p. cönf. ^u^|lr9fa. 

^0"^^^^/^ ÄDj. Cuticul» nudatus. 
^uMÄa^t^ F. 3^ Intertriga. Malum ex de- 

nndatft cute» 
a^h^tfta, Y, A, 4^ Corpu* virgf» catdere, 

^ttftfrriircn, p. p. Def: if nur^ Jbxiti 

ffriifne. 
*Jt)f?rj^rrting>. m^ 2- Fcena^ qua qufe vir- 

gis^ cxditar. 
^ttf^ M. 2. Teaulum', ex. gr. qno fummha- 

tes obtegunrur^ Def^ ^iftOCn. Plur^ ^uf. 

ipar^ hem r ^uf , Suggruiida. 
q^fuoo-^ y;, r. Calahtica^ Indömentunr capi- 

m mult€bre in- otmtumv' Ittm t Velamen 

fericum: rarioris textuj-«> qiio fscrein ad lu- 

bitUTO tegum mufierea. Item z Tegiueii ca. 

pitis Hneum^ pra infinitibiis. 
i^fvont>^H.4. Capat, ex-, gr. ^fvan ^itf/ 

ttWb fil fot ,. A capitfr ad calcem. (gt fr6nt 

fclfnJUfr t IiTiperans quTs; Provtrbialker 

%m(i (irt-^iiftwiD i'mt m mqot^ M 

percipiandum vel explorandum- quid anr- 
»lum. intefidere^ guta jma ^llflPttDcn; iiU 
|opa,, conf. JCuta^ ,4Lit€r y ex., gr^ gt 
fugt 5ttf»ub> Homo. caJiidus; ^iii fi^jr 
Utt Hfaub^^ foc ji^; fidf;. Siiigulmis eft in- 
gemi. ^ufwttDet %h nii icfe tatC pj ho. 
»att^ Jam. aniino^ turbatus- eft. ^tm j^or 

.. ittt i 6afQm&cc^ Suhebcius eft; éa fm» Ir Mrf ont IttftDItbcr^ Qui faclld in iram 
movctur, . ^an går efter fict egee ^uf^ 
* »ut)/ Ut jubet,, et agendt mos éft. gja^ 
grt foilt ffdr i bufmuDcf, Vertiginc affideiis 
quid. Sago e5 fér ^UflDUbcf , Aliqucm 
capiivuiR re4dere. ©ee flog mig får ^ilfi 
tOUbet/r In hot aliquid prxfenciebam. ;5f' 
toer ^pDUbet/ Super caput. MverbtaU^ 
ter^ ÖfWer ftufttJnb/ Summatim. Averfio- 
ne. Compcfita. ^ttfwiib&onab , Indumen- 
tum cap;tist ^ufttJUbbraP / .Intritata quse- 
VIS caput turbantffl. •gfirftottbbto / låttn. 

^fmub^ft, Capiiius. ^ufmubfMbe, Te 

gumenmm capitis Hneum^ Ef fic m ceterit ^ 

conf, fimpl Alia compofinonis- ixempla 

Bete fubttexa videas^ 
Item: i^uflOU^^ in compofitiimt uotat^ qu^å 

in rebus capitak feu principaie efl^ ex. gr. 

•f^nfipu^rWlaf^ Cauffa prfncipaJiir. ^u^ll2>« 

omjlanbig^ef/ Circumftantia prradpalis ^ £5* 

fic in aliis. Quadam ben in/ra. 
^iifvont>böft, F. 3. Codex rationum (umma- 

rius. Plur^ ^uf»ub6écfer. 
öiifmit)fient)e ^ m. 3.. Hbfli* maxima in- 

feftus. * 
ÖMfwwtrgirb^ M, 2. Cervjcaliff leaifternii. 
^ufwuöPu^öe^ M. 2. Cervical minus. 
Öufwii^Ftiae, M. 2.. Verrex capitis.: 
lÄufwubFaf, M. BraOica capfrata^ 
^ttfiruWdg, N..4. Loramenta cunSa^ quF- 

bus caput equi circumdatnr, conf 

XttnnlctQ. 
ÖwfwitMéi^. ADTj. Capitis cxpers. 
^ufnnl^tnan , m. 3. Corypharus;. Aflör prin- 

cipaiis. Piar. ^af»ut)marr. 
öufu?ut>faP, F. 3. Res. vel cauOk ptin^ 

cipnljs, . - 

igu Wu^föFrfcr . . ÄDj. Capitalis. Principalis;. 

^ufwui^fofligett, Adir^ PVincipalirer 
öufwu^faHat, m. Laöuca caj^itata', conC 

Sa flöt; 
1ättfwa^föt6>. M. ?.. TheGs primaria 
éwfwttt»ffaUe, MT. 2. OlTeum integram er. 

pins , fl/»ax 6FcUe ,. conf. />ttfa)ur»l?ar 
' WttJnblFaHt.plaefeir, Locus'^ ffii, 

term. hibL ^ 

^5ttftru^ffåt^. F. 2. Cwnfuir. 
^tfu?ut)f?al ^ N* 4, Aigmnentmm primÄ- 

^9 ^uf -£>««. ^m ^19 låufwubflab , M. 3, Metropolis. Flur. ^af' 

maöflnöcr. ^ . 

Öufxl7U^fio( ^ M. 2. Sors. Summa debiti>«x- 

tra uPuram. 
éwfivu^flupaö ^ ^djtQivK Piffceps, «x. gr, 

%(kM ^uftouDjlupaD, Prsceps labi. 
i$uftt)iitflrcee ^ N. 4» Fartkula vel Se£lio 

principalis. 
i^ufu>ul>fumma / f. i« Summa tota vel 

cöllcöa. 
Öufl)0tt^flVA3^ ADj. Dementia levi affeSus, 
iÖ«fw?ri^fwag^et, r. 3. Delirium leviiis. 
§ufwut>fw5l, M. Cutis croninm tegens. 
^^voviX>voM , M.~2. Ceplialalgia. Ddor 

capitis. 
^nivovdtft, ADJ» Vcrtijgine corrcptus. 
Öufwu^ftÄ , F. I. Vertigo , morb. conf, 

Swint>ct. , * 

Öug, c«J»i dtrivatis^ vide ^aj. 
iSugg^ K 4. Caefa. lOus, ex. gr. ^UM 

t ^^Mf ^^s in iöu, fcil. cttdendo, fcin- 

dendo. Proverhialiter , ex. gr. ©Ct 3t 
' ]^ll()9 i ^U99/ Unum eft idemque. Si)^tb 

lugj; C«fim. Provtrbium. Zxibtt faBet 

icfe i fdrfia ^1139 , Primo arbor non i£^a 

cadit , i. e. In opere continuandam. {)U9g 
" t håltti conf. Ibilte. Mter. gj ^u^fli 

Vapulare. ©ifiDa öppet ^ugg p2 j!8/ Sefe 

flggredi^ndi anfam fubminifhare. 
^Vi^QCt , v. A. 4. Citdere. Scindcrc. Pr. 

•Ougfler. //>/.' ^Jgg. P/. huggit, ^wg* 
fletif p. p. ö'/. ö* Ww»-- -^uggne, ex. gr. 

J£)tt99« (i^"/ Lapides c«dere. ^ugga tt)c5/ 
. Ligna cxdere. ^atl f)iu ^Onottt ntCD tvJT' 
iatlf Cxlim gladio illum percudit. {)UagA 
fSnbet/ Ccdendo dilacerare. ^ugga jig, 
Recipr. ex. gr, ^ngga jtg i fOtCtt, Cafio- 
ne pedem laedere. Mter^ ex. gr. ^ugga 
fg igenom {tenbenr Armis per medios ho. 
ftes penetrare. S^get ^ugger pgi Texti 
fila mutua collifione rumpuntur. «^lig4ll<; 
PaJJivum. hemi 4^ugga</ Deponentialiur^ 
ex. gr. Soppacne' Ruggat, Galli roftris 
certant. 
Item ; ^u^a af , ABfcindere , conf. %^$ 
bugga* {»ligga 62rt| C^dendo demere. 
^ugga 1/ ex. gr. ^ugga \ tth, 1 (terii 
In lignum> in lapidem ccdere. Alif^r. -^ugga i. tr^ eder |!en f Llgno vel lapidi 

incidere, . Lignum vel lapidem fculpere.^ " 
Prcverbialittr. J5)Ugg« i »dbtct/ Vana lo- 

qui. f>uqqa i ndr nSgoa Calar^ Repent^ 
ali^uem interpeliare. ^ugga ilt/ Infcindere* 
Incidere. ^/«rr. ^ugg<i in i penDené flag(# . 
IvrbRing/ In aciem hoftium irruere. J^ng' 

ga pa^ ex. gr. JE)ugga p5 e« flocf / Ti- 
gnum rdodere. \^//W. J^ugga pä llågon/ 
Verbis aliquem increpantibus petere. Pfth- 
vtrbialiter, ex.gr. ^an I^Ugget pi Itli» 
IFog; Qux ab jTIo dicuntur, me fpe£lant. 
» ^ugga til , l£^um rel plågarn inferre.* 

AlUtr, ex. gr. .f)ugga til et lämne/ Scin-. 

dendo quid formare« *&ugga Up ; conf. . 

Up^tigga. {)ugga ut itjgot i flen , Lapidi 

quid infcnlpere. Miter^ ^gfla Ht Jfogeo^ 

Silvam csdendo confumere. 
^uggbort, m. 2. Scalprum fabrile; 
^uggj^rn, n. 4. Ferramentum, quo qtadl 
' csdirar vei fckiditur. 
igttggtiing^ m. 2. Aéhis c«dendi. Caefio, 
yb^\%%oxm, M. a. Coluber. ficrus. Vipcra. 
iSwööfS*^/ ^» 4- Vulnus ex caefione. 
-^uggflodC/ m. 2* Tignus fubpofitas in opt* 

re fcindend). 
lÖ^SS?^*/ ^- !• Scindcndi ftcurls, cont 

tdlgyjca. 
!gugna> v. a, i. Voluptate afficere. Jg)iigi 

tiab , p. p. ex. gr. ^Barnen ' l^vpa fitui 

fArolkrarf bä be {ttda .{tg lodl, B^é fe 

gerentes liberi , voluptate parentes aäidunt. 

^^0 '<^R ^usna tig met> en. foi) tibnittg , 
Lstum cibi nuiitium adferre polTufD. J^M 
Ihx ^ugnaé meb nägon be|jning/ Prarmiä 
aninitR ti mulcendus. ^»gna Jtg / Recipr^ 

«x. gr. ©et ^ugnabe mig / dt ^or« 

l^ani tal , Summa ejus fermo me volupta- 

te afFecit, 
i$ugha&, F. 3. Voluptat animi. 
igugtielig^ a2}j. Animo iingulitrem adferens 

voluptatem. . ' 

^ugfa fig, v. ij. i. Dr. |>ngfa jig fSre^ 

Intento profpicere «nimo. {^Ug(a ^g Onif 

Animo circumfprcere. 
igugftm, ADJ, <onf, ^Sgab. 
igugftviala, v. a. i, Confolari. Mcerorfem - 

lenire, t;, «c. 4>Xii{mkt t V* P- ^^'"t ■I SOo |)Ug ^um J^m ^ur iliugikoaUtt , m. a. Conrolåtor, v. te, 
i^ugfmaleffe^ m, 3. Confohtics v, ee. 
jöu;. Dr. ex. gr. ©Ct |fcD&t i ftt'^tti/ De- 

repenté accidtt. 
jjättfa^ Dr. ®IUa l^nU, conf. ^ufa fig. 
l^tiFi)^ T. K. i« Delldere. Genas fle£lendo cor> 
. pus tnclinare. ^Ilfa fT9/ Rechr/ Genibus 

flexis COTporeque indinato fubudere» alias- 

TÖ'.i?ate^ M. 2. Navigiorum geous; 

^tt(^, ABj. Beneffcus v c«« c«r*, ex. gr» 

9)7o6ren åv ^lUt) om pna uitgar, Mäter 

benefico pultoa aSe£la curat, SB^dra l^ulfr 
emot bCR fattiflÄi Pauperem cura excipere 

benefica» ^ati Jat IJmarfcti l^öffr cOer 
If^DD / Nec cui cutz iic , nec cognatutn 
fcabet. Atiier, ex. gr. SSJara jitt Äoattng 
|ul( 0^ tfOftCH; Regi addiaum & fide* 
lem effe» 

f5Vilbf)tt, F. 3. Arihmv cum cara beneficuy. 

^nlhfiap, M» FIdelitas» adbibesur tantum it 
fdtUtate erga ngem^ 

itJuH, N. Cuticula interiör. 3mcffan 9^0 ö(^ 
(finn/ Intercuf. -4/ir*r^ ex. gr. ^ntl j&or 
gobt 6u{f/ Obefus eft. ff^ga DJ NDct/ 
Mabttior fierv Sl^ifk (jOct/ Marcerceve. 
Proverbialittr y ex. gr. 9fta Up aSflOt mÄ 
Jttll P<^ Wff Integmm quid comedere, 

l^uUer om buUer^ ProvirSialiter. ^ubver* 
fim. SiAe ordine, ^ 

'i$uUi>St^ N. 4. Filus tenuior m cute. 

igttUig^ ADj. Finguia vel obefus. 

ij^tiOirt^^ M. Z. Unca« cofpidatus retortt»,, 
qualis in bamh pifcatorihy jacuUs^ &c»^ 

igttrpttt^ p. p. ^(pit. P/. V9fh. ^clpa. 

igttm. Dr. ex. gr. .g)af»a rOcr fä ^um 
om tlåfOt f Rumore clanculuin nofcere^ 
Subölere. 

ijSumCa^ F. r» Api^ terreSris> allas Vn\h^» 
\)Vim\a, conf. Tbi. 

I^umle ^ M. Lopulu». HumuFus. CQmpoJl 
^^umtegärb /. Hortus lupularius. ^umk' 
titpa 1^ ColUeultts eircum radices lupuli* 
J^UmlCpepla/ Botrus hipuU, alih ^VimXt» 

" loppa, ^umleranla , Caulis lupuli. .^tim^ 

IcfiaR(| , Pertica feu fulcruin lupuU. Plur. 
^mUfihstXi -OumUtiiai FHamema lupuli. Rummet/ m. 2» Cancer Gammaras» D^^ 
Murart»* Ptur. Äumrar. 

i^Utib^ »r. 2. Canis. C^m/^q/: 95aRb|nilft, 
8a|»URl>, K. y»i/ /ofi/. J^ttnbBctt, Mor- 
ftzs canis. J^linb(|IafS r Latratus canum fap> 
preflhs. .^unbfoiai Canis cafufa. ^mlh 
ffaUt Latrams canum. ^unb{!tnir, Peliit 
canina. ^ttnbtfbagarRf/ Dies caniculares, 
conf* Jimpl. JRafcn: pnnb, Canis nudua 
2thiopicus« ProvtrhiaUtfr. ga nogOt fSt 
IbunbTSp ^ Vnifllmo qurd^ pretio accipere: 

^ora ^utrb^iftottb fi$r n^got, Alicujus r«i 
cuipam fn fe derivatam ferre. 

^utibloN ^ F. ' I. CbaprephyHam filyeilre> 
pliint: 

^nntxcc , Nrmer. Centnm^ ex. gr. ®r|f 
fir |uilt)ra/ Sex pro cenmm. Qn iblani 
imbraf Inter cenmm unas. tcfwa t ^on^ 
ixa &v t Cemum annes vivete. .0uaDra« 
talet /^ Numerus centenarins. XoS|ttnbrar 
Bis pentum, &c. 

i^nntta^t, Num. ord, Centefimus, ex. gr» 
-&an töar ben (ntibrabr/ Cencefimus erat» 

i>toat (unbritbe , Centefimus quisque. 

^an q&x i (unbrabc åvtt $ Centefimuia 

agit annunu 
tgunbtofatrt^ Mje6tivK Centnplum^. 
^unbrataCe^ Advtrbialiur. Per cencena. 
^^n^(l|etnctt ^ f. Dr/1 Sirius. 
ö««^t<Jn^er^ /*///r. Dentes canini» 
igunbtunga, f. CynoglofTum, pr<ifjr. 
^xxn^zt, u. Fames. Df/ •pungren* Com- 

pof. ^nngerénSb 1 Calamitas. ex hmty 

conf. /Tw/)/» 
igurtgrÄ^ v. k. r. Efunre, conf. QxoOxc^ 

^ungra iM^I# Fauie jnterire. 
i^ungrtg^ ADj. Famelicus. 
t^iir^ reBius <^\\XVir q^tod conC , 
tgurta, F. N. T. Vibratione fufurrum cxe- 

citare, ex. gr. .©an fajlflbf Mppen, (8 bet 

l^ttrroi)e efter/ Baculum vibrabat, ut jaÄu 
fafurrum ederet. flfopa lg>nrra ! Clamarc 
Aiirr» / fioiitarum efi. Jbntva omfrmSf 

' Vibratione circumageie» ^hur. «^UTr(l i'*' 
Jlirra omfring; Tumultuans circumcurfitarc^ 

futtig , ADJ, Alacer. Advcrbialuir^ <&WC* 
tigt/ Alacriter. , 

^reigl^et^ F. 3. Alacritaa^ ^ue J^wi ^u« »21 , éttttt ? ADV. Quomoxjo ? ex, gr. J^fnxn mSx 
bU ?' Quomodo rales ? 
Item : ^utw^ Quam, ex. gr. grfe fl m^rfet 
Juru UngC/ fom l^uni n?3l/ Non quam 

diu , fed quam bené. ^aru tltingc t)C OCf 
ni2 timra / Quam multi etjara fint. {)uru 
flor åv ^(in ? Quantus eft ? ^uttt fiit ? 
^ Quåm propé? Aiiter , en. gr. ^oru f5? 
Quid* ita ? ^uru t j ? Quid tum ? confl 
Cl^tttu. 
i^iituban, j^/i/eäM. Qpalis, ex. gr. .^tl* 
nfban it ^a\\ ? Qualis eft ? 3a^ »rf irfe 
hiruDanf tet dr f. Quale iii nefcio , .conf. 

^nvuUtee, ADv. Quali möda. 
i^utuluti^a ^ ADV» Quemadmodum. 
. ^uru u^tba^ ADV. Quood. In quenttmv> 

coiif. IfiOiba, 
" i5u6 ^ N» 4. Domus , ex. gr. @^ tfrdtl h^i 
t^ ^cm f Domum domiciliumqne reiin- 
querc. ^u8 ifrån l&uS; Oftiatim. Prover- 

bhfittr, ex. gr. j&tt)ar ^or bN fd Idtige 

l^aOtt (ttd? Ubiiiam diu tam commora* 
tus es? ^aOa iDa j^U^/ Fejorem in mo. 
dum grafläri. 
Item : ^ue , Familia , ex. gr. ~ ®U& itf 
toatc l^ononv p(& (an< ()ttd/ DEus iiium 

famtliamqae ejus confervet. jDet j(PBgfiga 
i^ufcf, FamiUa Regia. SDottren t ^ttfet; 
Familkt nata. SIf et fhnåmt Wr ^^l^^' 
ftri ex familia. eliter. OfWCr^ttftt OC^ Ull' 
fccr^ttfet t ®njla«ft, Farlanwntum fuperiu» 
& inferius in Anglia. Adverbialiter. Ktont 
^U<f Foris. 2lnom ^U8/ Incra domum. 
DoiTii^ Compiifita» ipU^CigA/ Difeipllna do- 
meftica* ^ulb^ggnat) ; ^dium-exftruftio» 
J^nil9Xt f Malum domefticum. Jl>ViitO(ih 
lare; Cuftos domus, &c. coaf. fimpL & 
qua infra. 

jj^ueacCtig^ adj. Ret familiaris probé curam 
gerens. /lävtrbialiter. .f)U JdCftigt / Modo 
ad rem famillarem provide. 
^ueacCtigf^et ^ f. 3. Ad rem famiUsrem 
arten tio* 

ÖwoblSe, N. 4. Ichtyocollfl* 

ÖU6 bol1^e^ M. }. Heius. Ptur. J^nilhultt. 
^Uéb&nbfolf/ Herus & Hera. Proverbrali- 
itr. Zl^ m (U^^Pn^faPcti De imjpcrlo herlfi ^crtarej. iåqqa txinfitn pi l^««Bott^ 

tett / Fotioi^is pofl ufum , vilius addere. 
igu6t)tdng^ M. 2. Servus operarius« Medik- 

flinus, ^onf. ^cVe'}. ^ 

få^iMyn, M. 3. Vifitado in domo. 
Item : ^u^yn, Infpeftio legalis, in frailif, 
^uefatet^ m» 3. Paterfamilias. Phr. Jnni» 

faber. 
igtsafdtti^ , ADJ. Cui res angufla^ domi. 

Pauper. 
^u^foIF, N. 4. Domeftici. Famulitium. 
^Udfreb^ M. Tranquillitaa iutra domum, conC 

^emfret. 
ijuegeråb, w. 4. Supellex. Utenfife. P/ar. 

^ttéger^b / ' SupelkfliHa. ^tt«g«dD< fftfcri 

Uteniilia domus. 
^^uegu^r^ Pfur. fénates. 
^ntl)^\[, i«. 4« Res familiaris, ex. gr. ^lu^ 

ta l^ttf^dO f Rem famiUnrem inflituere. 

gSrefid ti ^nJ^dif/ Ret *familiari prsefle, 

^nftva ^i gira i MHlet, In re famitiari 

occupatum eOe. ^on beflprcr om 5tt'|dBrt/ 

Rem familiarem gubernat. 
igUB^^alTa^ v. a» i. Rei familkris cnram ge^ 
rere» Oeconomum agere , ex. gr. {)atl 
I^UiHOor pd lonbet ^ Rure oeconomum 

agir. .^ii^^dOa lodl rl(er tOa mcb ndgol^' 

Oeconomis qongruenter vel fecu» agere» 
^U0lt>åUare, m. 2. Oeconomns , ex. gr. 
^tl h goD Jn«taD«rt/ Bonus eff oecono- 
rtus. ProverBialifer ^ ex. gr. .g)ail Är JOl^ 
l^a^flållare/ Tenax eft, vél parcu». 
^uejbåflerfFa , n i. Oeconoma. Item: Qux 

rei familiari praeft, 
i^neh&UninQ , m. 2. Oeconomfa. Sen aV^% 
mdnna 0^ cnfFifba l&itéfiflOningtn / Oecono* 

mia pub!rca & pri vara. 
^uei)yva^ F. I, iEdium locationis merces. 
^liejungfrn , f. 3. Virgo miniftra > qu«^ tti 

familiari praeft, conf. 3UKgfrn. 
låuelåvft, N. 4. Textum lincum-, domi con* 

fe6>um, conf. Ä^rft. 
i^ueman^ m. conf. ^n^ffec Ipjoit, Prover* 

hialiter. ^ll^mattéf ofl , Vi^us frogaUs. r-t 
iguemober^ t^ 2. Materfamilias. Plur. ^tllt 

tnåbrar. ^ 

i^itentm ^ CalUitiut^ Loct kabitati^nii 

sdium. 

ec3 tfiM» ftaft .^ue i^ustitct, F. Damnum ex «dium comiptio. 

ne t v. y«r. 
I^uatjuf, M. 2." Fur domefticas. De// Jh\xis 

tjttfwcn. P/«r. ^u«(|ufnwr. 
' iS^et]ufmb , F, 3. Furtum å doraeftids 
cominiflum. 
é«(trtt, F/3. Uxor. De/: i^ujlrtte». Cmr, 
^uftrun. , Piur. ^uflrur / pro ^uflmex. 

éudmarm, adj^ In domo faSus familiarU. 
^UBwifna^, i. 3. Textura domi inftitu- 
Ä., jftit nou ékb opifice. Jtem.: T«xta 
•ejttsmodi, 
igueiA^^t^^ M. 2. -ffidium locator. 
-jgUdiVia^ ADj. Doniicilio «xpulfi», vil do- 

nucUio careni, • 

^^Swt^^FoAf, ^HA canes arcentar, Froverbiali' 
\ «*^- SBeta luf', Quiä^deccat, fcire. 
, ^wta, v. N. I. Dr. J^nta vei^wtaÅt ^ntn 

bar, Canes voce f?ut ! a (i arcere. 7«rfe. 

•£)jata ut någon / Atrodbus aliquem incre- 

fare verbis, ut quid ieccat, cognofcat. 
i^Utla/y. A, j^ In promiflis vel rebus agcn- 

dis ludificare. ^utkD , p. p. 
^utUre^ M. 2. Ludificator, conf. ^uffa, 
^iitlm, N. 4. Ludificatio, conf. ^ut(a« 
^utl^Q, ADj. Iinpudens. 
^Wöt) ^ TRON. Quid ? N. Proto. JP)totm ? 
• con£ Grammat. «x. gr. ^Wflt) * figcr DU ?» 

Quid dids ? J^toab mt ? Quid novi ? 

JS>tOCA flior^e Jail ? Quid faciebat? Jpmi 

fdt (Idg ?^ Cujusnam gencris ? 
Item : ^wat> ,^ Quod , ä/iäx ^iDJlfet, ex. gr. 

^mt> goDt ar^ Quod bonura fit. Jr^cd) 
• fom ^.<I|l; Quodcwnque. 
Item; ^wa^, eommun, gen. inurrogando vtl 

ixcl^manåoy ex. gr. af j^maD orfnf ? Qiia- 

nam de cauiTa ? SKeD J^maD mcbd ? Qui- 

hus mediis? 3 Jwat) offfcnOe? Quo r«- 

fpeau ? ^55 ^««b f^tt ? Quonam modo ? 

4)»ab -fér et tal ? Qualis rermo ? O > 

"imn fJr Ctf |!an WlÖ ? 0\ formofa 

imago 1 . 
,^xx>aX>an, adv, Unde. 
^wal^ M. 2. Numeratidi mo^us o£logcna- 

rius, ex. gr, gn j>fl,aD jJu Atecum 

(Harengarum) oaoginta. 

^*^T * if^^^'' ^'*''- -Öwalari v. iiW. conf. ^walf^ K. 4^ Laquear. Fornix. Df/! ^tonl^ 

wct. Bef: Pinr. ^»alfwcn. /m^^. ^malf» 

. bägC/ Arcus ligueus , fuper quen^ inter arJi- 
ificandunj formaiur laquear. Alittr. ^njalf* 
tagc ; Fornix. 

lövilft)?^ -M. 2. NfyftlcetuSi Cetus. (Ba- 
Iffna.) 

^xoat, ADv. Ubi7 in locum^ conf. ^ftjarefl, 
ex. gr. ^mx k Jrtn? Ubi eft ? .J)jt>i1t 
jFaO ittfl I4ggtt befta? Ubi böc reponam? 
JpWClt tt)ll) lag? Ubinam drdrer? Aliter ^ 

€x. gr. ^mx ^an ocf ma ipora, Ubi- 

cwique fuerit, conf Ä^war. J^^ar foftl 
^elff ; Ubicunque, ^war Wl icfe / Sin 
' minus. Compojtta. '^xvavaf , Ex quo. 
^i>tOaxtfttX , Foft quod , vei Secundum 
quod, ^»aremot, Contra quod. ^mar* 
f6re , Cur ? Quarc ? .pwari , In quo. 
^njQtiblant)/ intet- quae. .pWttrifrait, Un- 
de. ^»arigcnom ^ Per quod. Quå. J£>t!Dar' 

inifDan/ Inter qu«. ^»arraeb, Cum quo. 
Qjio. ^mxmtbtlH, Ope cujus. ^ipar» 

om , De quo. |)marj>a / In quod , ' vel 
In quo. Poft quod. J^^foaxtH, Ad quod. 
^IVarUtl / In quo , f erferam Jf)»ar« 

unnnan. ^tvarunöer 1 Sub quo. ^toar» 

Äfwer/ Super quod. 
ijiwax, PRON. Quisque. Quivii. n. •5)ttJörf/ 
ex. gr. ^»ar fér |tg , Pr^ fe quisque. 

?)n)flr man , Quiiiber. Omnes. 3 -^»ar^ 
mani mun/ In omniuin ore. •gwor bag^ 

Quolibet die. Quotidié, conf. ^mörtag. 
^»at bag< fcBer / -Febris quotidiana. 
^vdaxt jlag, Quodvis genus. J^^toavt or# 
Quolibet anno. ^x»(kX gaiig jog ffr Dig^ 
Quoties te video. 3 bttoi' Wecfa, Quavis 

bebdoiiiade. ^mx ixtWt %mx tufcn>e, 

Tertius, millefimus, quisque. J^ttdX 0111 
annan/ Quisque confqfim rel fine ordine. 

Nf«r. ^mxt om annat, Plnr. ^»ar om 
anbra / alias. Om |>»arannan , cod£ 
^»arannan. .^»ar od^ en, infra. 

^voaxan, potticé pro ^roarannan. 

^waxannan, Alter altfrum. Invh:em, ex. gr. 
^m t^marannan. Neut. Cm ^mxt annat 
Fiur. Om ^»nranbra, Confufim vel fine 
ordine. J)c 4||fa Jmarannan, Alter alrc- 
rum amat. ^»aranDra. .P/«r. ex. gr. SH 
(cp(a alfra (Itvaranbra/ Invicem fe ainabunr. 

- ©c Jpvoa 

©e nita %téatcinita, InTtcem fe temnu 

&lå ^toaxanbtdf Mumd verberrbos te «x-r 

cipt^re. ;De m5((e (loaranDra / Obviaro 

•veniebaiu. gir/ mcb, tHit ttttOt ^tO^xaw 
btdf Fro, cuin, vel contra fe invicem. 

^u?^t -annan , Secundus q^iisque. :J^axt M^ 
nat Är^ Secundo quovis anno. ^kpac aHf* 
nan ^ålX^f Secunda alrernatim vice» 

^xoav^a^^ M. 2. Dies pioTeftns, ex. gr. Ont 
{^©arbaaarnc ^ Diebm profdtif. :g)»ar6a8* 
mat, fllDcti Bruf^ Cibus, veftes, ufu», 
quotidianus. Alitir^ * •^tUOf Ottg /^ conC 
j£)t»ar. Pr*». 

^tuar^era /• frön. (Juisque fingulnrfm. n. 
^iDartDcTd/ ex. gr. ^an gaf bcni bwup 

bcva ftn 2)ci ^ Culque fuain dedir parrem» 
gt of ftfiJiUtÖCVa (laget/ Ex utroqu^ ge- 
nere unmn. 

^Koatt^i, ADj» UW, iu ioca, conf. ^rtaff 
ex. gr. Z^ir ar et |lallf ^ ^»flrfft 6" |0' 
nom igcnfimur/ Locus efl, ubi eum inve- 
nies. ^roarcfl Du Ocf ma toiftai , Ubicunque 
veiiatus laeris, conf. lHi;tDatef^» 

i^V0ax^ , K» 4. Circulacio qujrlibet rotXi vel 
. cjusmodi. Def. ' ^»arfWft Plur. Def^ 

^arfwcn, ex. gr. ^iuUÉ %\d tre ftn?arf 

onifring r Tcrnis rot» vicibm circoinfere^ 
batur. J ^warie Jiulet« ^»arf, In qna- 
vfs rot« circutetione. /f liter , ex. gr» Mg# 
00 någta i)»arf trä> pä en tafit, Filo^ 

roiTT aliquot orbes in baeillum volvere.. 

j^liter. Jépo ndgra ^marf gatnlopp , Cur- 

rcndo perviccs aliqaas virgis cacdi. 

Itcm : igworf ^ Strarum ,. fpecittim in orbem , 
conf. ilag. luile Mvcrh^äiten •S^tVarfCaU/- 
P^r ftrata^ 

IteiT»; ^xoavf, viée Warf.. 

igtwarfore^ adv. Cur? Quare? 

igvoarie, nio«. Qoivi». ^uaevis» Quodvi^r 
ex. gr. HM af ^ivatU / E*^ qnolibet 
paultiim ^»arit gän^ / Qualibet viccr 
Jpxoatiom oc^ tuomt Unicuique. . 

^u?^r|el;ant>ö , Adjcctivh Diverfi generfr» 

^WAtUn, ADV. Ncc, ex. gr. ^»atfe» U% 
ene eliet J)ea Ollöte/ Nec unus, nec alter» 
^^watf en. (ev / eller ^icer l^an^ Ncc vider^ 

i«ec audic 
^at o4) tn r »»»V. Unnsquisqiie;. »;. $»aTt •S^wd ^»f S29 i^nrare , Cujof. Gfn/r. Pre», ^ent* > htm ; 
Gf«i>» Frof/. ^»ar. 

i^att^ AD^. QuOr ex. gr. .^tpart fPaO jiOll 
Ȋnba mig ? Qud^ mc vertam ? ^n>art gcfr 
ftn? C^^ abis? 3Tog fJljer Dig |)»ort 

fcn gar? Qpö abieris, fe feqäor? ^»ort • 

Hr ? Quorfom ? ^»art Ot ? Qiiö ? 
^ ^»art ntT Qu5 vcrfus? Irrw; {)R)art 

N*ii/. Pron, ^»ar. 
i^iva^^ ADj. Acutas. Afpefr ex» gr. fit 

f^oagt \txxif Ferramcntum acutum. Aivtr* - . 

hioliter. JpWaff, ex. gr» (ge |wa§f äff 

Afperi^ inttxeri ocuIi> ^ Compof. . J^T^a^hcfy^ . 

Cur ocoli afperi^ conf. )Va0. ^ 

i^vpa%\:)tt, F. 3. Acnmcn., 
^p^eni ? TRON» Quis ? ä/wx J&O 7 ex. gr.- 

|)n>em år bir ? Quis ibi eft ? ^oé fcwem 

énne^ bet? Apud quenr invenkur illud ? 

m J&flKm? Cui? %\ Iwem? a quo? 
conf. ^»ilfen.. 

igwete, N. 4. Triticnm. ÄllWI^WCfe, Tri- 
ricum turgidumr SttvFlfft %miii MnySr 
(Zea. ) CompoJ. ^»etbrJÖ/ Fanis tritfceuf.. 
iE)mftbIanba&. Pan. Tritico inixtus. J^mU 
inile, Trificei panis genos, conf» J&uUe^ t 

Jl>mthxn r Granulnm tritici. ^WetÖtiMf' 
Farina triricea, Similago^ conf^ Jsmpt. 

igtvi? ADV. Quare? r.. er. V f^et^ conC 
^marförr ? J^tol \& ? Cur ita ? 

igwifwa, F. I. conf. ^nfwor. 

^xcil, ADJ. Pof* reqtncm viribtif refeffn^.. 

^»Ua^ F. I. Qpiesr. Reqoiesr, ex. gr. Ströp> , 
pat i rörelfé aåf f litttla , Corpora in mom 
& in quiere. 5aga Jipild eftcrartetc, Poft 

hborem quiefcere; 

iStoila, v. N. I. Qpiefcerr, ex. gr, HiiCt , * 
jtg at 5n>ilo , in reqniem ccbatum ire. 
J^mila ifron ptf orbeff ,^ Ex labore quitfcere;, 
j>n9ilaé. Dtpm, ptrferom adbiJltnur. {^tOila 
jfg, Rttipr. Requiem caprare» ^ 

igtrtlFjrn ^ tron. Qpi ^ conf. Grammän conf^ 
J^n>cm 7 en. gr. jp)n)tffcff fom tror , Qpf 

credir. ^tt»i(ffH« pittft bet ^r^ Cujua eft 

ofKcium. ^an dr ben / af ^n^ilfen t^ii ^ar 
fåbt, o($ åt bmtlfcn Ou ftall %i^m, Ts ed^ 

. fl quo acc^iOi, St cui dabis. ^cr^ ^n)tl/ 
. fen bef jiftne^/ .^pud quem id reperirurr 

4>VbilUt alt, Quis omnia» SIf Jmillet ttlO' 

bd.^ (^ ««c»ne^ fttti vifli' _ .^._*^_ ViA |)»f ^wi ^i)b L ' 
i§f»iffc»*eta^ Mto>J. Uter. m. ^ttfilfctbcta» 
1§n?i(o^a^^ m. 2. Dles requiei. Sabb&tlmm. 
^ivilorum , n. ' 4. Locus quietis. Se^ 

putcrum. 
igwtlöfliUc^ N. 4. Idém, conf; ^»HiiMe. 
iglvUoflunt) / M. 3. Hoifl requiei dicats. 
^^9t(fle^e^ n. 4. Intervflllam temporis ad re- 

quiem. han : .^ruilfTrbt / Cacfuia in 

verfibut. 
^xoW^iMiZ, N« 4. Lpcus reqéieiy in itintn^ 

conf. {lIDtlofiJfLe. 
igwilt, fin ^»iltcr; vide ^»il. 
igwtna^ v. H. 3. Sibilutn edere , quolis vi 

ventorum in fumhns navis , vel ptr rimas 

ixcitatur. @rifcn ^Wincr, .Porculus fibilar. 

Suhflantivh J&»iUttnbe/ Sibilus ejusmodi. . 
^Xoit^a, v, A. I. In gyrum ciicumagcre 

^»irflab/ p. p. 
Öwitffing , m. 2. In gyrum circumrotatio. 
i§wirftt?cl, M. 2. Vertex. , Def. ^tt)ir(Ien. 

f/wr. ^»irflar, ex. gr, 3 rn ^»irfwd, 

' Modo in verticem. {>n)irflcn pS l^uftDUDcti 
Vertex in capite. Compof. SOBaber^rpirfWel/ 

?!Batinf)n)irfwel, /«i/ /öc'V. 
^witfxi^IacCtig, adj. Modi in gyrum. 
éwirfwelt4t0 , Advcrbialittr. Per gyros* 

j£)n)frftoclwi« / Modo in gyrum. 
^tt7it{(eP/ M. 2* Ludus muflicandi in aurem. 
ijwitlra, v. N. I. Muffiiare, ex. gr. ^fO¥ 

(Ira «n nSgot i ir«t^ Muffitando alicui 

quid in aurem dicere. 
i^imllrtng, m* 2. Mufiitatio, 
^luigla^ v. N. I. Sibilare, pr9 confiri&o y ad 

tmitathnem cautus. SubfiantM. •C^tOiflanÖf/ 

SJbilandi a£lu8. 
^xo\i, ADj. Albus» K. ^»Jtt, ex, gr. gri 

btOJt ()a(l, Eqvus albus, ©fC fcr ^ttJitt 

ut/ Album id refert colorem. StXhV^ 

1 kroMtt Aibi^ indutus. ©et ^mit« i åflnt 

cUtr Jggtt/ Album ocuh' vel ovi. |)tt)ita 

ptJtttingatf Numini argentei. 
^ti^ita^ F. I. Albugo, Albumen, ex. gr. 

^tvitaa i et 1%% , Albumen Ovi. 
ét\)ita<ftig^ adj. Subalbua. 
^a?itfliö^ M, Leucorrhea, morb^ 
^i\ncl>afre, m. Avejia fttiva feminibus albis. 
i^witl^et, F. 3. Albedo. 
^wittål, u. Braffica capicata alba. i^xoithtt, ADJ. Albefccntis colorij. Alblcans. 

^xoitlim , N. 4. Pigmentura crctaceum al- 
bum, glutinofttm, in obiitioBim parietum 
Ö* tjmmodi. / 

^voitlima, v. A. r. Glutinofo ex alba crefa 
pigmento illinere. ^mitliinab/ p. p» 

^xoiiWmnmZj m. 2. IHitio pigmenti , conf. 
^n)'fliin. Itemi Ipfum pigmenmm alicu- 
bi obdu£(um. 

igtöttlSP , M. 2. Allium fati\ um. 

^xoitmtnah, part. conf. •^tDitlirtiaö. 

i5n>itita, v. N. !• Albefcerc. «f>toitnal), p. p» 
- i^tvitflpp^^ F. I. Anemone nemorofa, p/tfiir. 

^voith^at, N. De/ Tunica conjunöivä oculi , 
vn/^o. Albumen oculi. 

i§i»i(fu>a ^ v. a. 2. Arcuare. Camerarc. 
•^mälfö/ p. p. conf, Wilfwft» 

i^w^Ifnitig ^ M. 2* Arcuatio. Cameratio , 
conf, ' U>^(fning. 

^voliSa, v. N. 3. Sibilare. Strpintum e/?, 
^i>«r, ex. gr. ^an btp^pc fram orten 1 

^ Sono verba fibilanie proferebat. 
^voMtAn^, u. 2« Sibilus, conf. ^to2fa. 
i^xxili%a, v, A. 3. Acucre. ^tpijt/ p, p, conf» 

^xoitnin^, m. 2. Exacuario. 

1^]^^ M. Cuticuls humans nativa qcalitas» 

ö*/ -^Vn, «x^ gr. ^on bör en fin b9/ 

SulKili gaudet cuticula. grtf! ^9 t Cuticula 

faciei vividior. ^ané ^|> Är blef/ Color fa- 

ciei ipfi pallidus e(l. 
i^fdcktit, M. 3. Hyacinthus. 
ig)^b(e , N. 4. Domiciiium humlle. Tugu- 

riolum. 
^ydla, v. N. r. Religiofum fimulare, conf, 

SPrymta. emicfta. 
i^^cflare^ m. 2. Hypocrita. Qui religiofum 

limulat, conf. SFrftntate. 
^ycClett^ N. 4. Hypocrifis, conf. &tym» 

tan. 
^yt>a, v. A. I. conf. Äit^J>^Ä. 
^y^^a, F. ir Cafa," Tugurium. 
ÖFt>raiitiPen, m. Dtf. Wrs hydrauKc. £i# 

ran om aOebonba 3Batturonf}er , ^nrnp^ 

tocrf, o(^ bplitt. 
^ybrologie ^ ,Fr Hydrologia , S4ran om 

toatcnet« w w ^oc m fta; i^y^t^flätifen / m. Def, Ars hydroftaiica. 
Xonfltn ot uti ivatteR, igfnom et »agin« 
tirnmtnt , ntxina fropt^ar^ famnianfätt' 
ningtf dmnen/ tpjigb o^) flarf^et. i/i^« 
^^;. ^i;&ro|latiff. . 

tjj^ewte, N. 4. Pulvillus/in /e/Z/V,. in träbis ^ 
Ö* tfusmoili» conf. JDyna. B^ttt^e* 

<5f|!a, v. a1 i, Dolarc. Doläbra complantre 
leu laevigare. ^pflflD, p. p. 

^7ff«/ v. A. I, Comtum vcl orn&rforem fäcje- 
re. ^i>ffaÖ / p. p* ^pffa ^i| / Recipr. Ve- 
ftini ad decorcin fe reddere compofirum. 
JDt)ffat)e ffDer, Comti mores. (£t- ^pfföDt 
mbttc, Opus limatam, ^pffa up näflwi/ 
Incommm ali(juem * rdigere , ut veftitu ÖC 
inoribus concinné fe gerat. 

öffweC^ M. «. Dolabra. D^ J^pflfett. W»r. 
^pPiir. Cowpq/I ^DftOClbJnf , Dolandi 
menfa. ©létt^pfwel, Planula. ©frubb^pf* 
toel/ conf. ®triibb* <f)9fn)cifpån , Affiiia, 

Schidta* 

6^38^ P3/ v. N* f. Äffipr. Dr. e3P. gr* 
i>Xm^ ^ &t ^'^ Ct( nägon / Inclinatione 
animi aiicui (é addicere. ^pqgal Depa- 
ntntialittr , ex. gr, »^pgga^ mib n^gon / 
Confuetudine fe familiari aiicui jungere. 

^y%V / ^* 4- Carfio. Csdes arborum vel 
lignorum in fil va « alias &t^i^^y%%Z0 
conf. ^999|lcr. 

^j^ggCig^ ADj. Cui inclinatione animi quis 
fe tradere poteft , ex. gr. ^CM (pggltg 
i umgänge ; In .converfatione familiaris & 
jucundua placere. Alittr , ex. gr. ^et h 
cn f)990(ig lammarc, Condave eft, in quo 
libenter quis veriacur. ®n f^pgglig IcfttaD» 
Vita per familiaritatem jucunda. Aävefbta* 
liter. •Opggligt^ Jucundé« Familiariter. 

i^y^q^ligb^t , . F. 3. Qualitas ex eo, quod ju- 
cundum ed vel familiare, conf. •09991^9* 

^yggftet, N* 4* Pars filvc cxdua. Def. ^pgg# 

' OrctiL conf. •Öpggc. 

^yila, F. I. RepofiKorium t uno offert ^ vel 
fluribus transvcrfim f ofins ^ coH/låns, conf. 
2ioft}yU(U 

^yU^, v. A. I, Homagmm prcftare. Solenni 
X rim 'fidem jurejurando domino profiteri* 
J&pUab, p. p. 

öfii^fi^ ^. conf, ;^ttlP5et. i§)^Hntttg/ M. 2. Homngium. Solennis rims, 
jurejurando fidein domino ^roHrendi. 

igflfa^ F. f» FolUcuios. Vagina. Tegenen pi* 

^ forum & ejusftjodi, 

tjjytfler^ N. 4. Theca. Def. ^p!]ffc^, P/«r, 
Def ^plgrcni ex. gr. qjijlolf^plftcr / Sdo. 
peti minoris theca, i/ew : ^^l\\(X 1 Spa« 
tha , -hotau, 

igvnba, F. I. Canis fcnmina, 

ÖF|50tt>ed^ M. 3. Hypothel^s, v. Gr^c, gjr^ 
(Inge mening. ^ 

igyra, F, I. Locatipnis merces, ex. gr. ^u 
tala få mpcfet i ^pra, Tantum locatloni» 
Vnercede pendere. .f>pre » <ontract ; Paftum 
locationis coi^uaionis. 95åt$mani - {ipva $ 
Penfio condu£^o naucx tribuenda, Comp^ 
•^Ull^pta/ conf. Jlego. VroverbiiUiter ^ ex. 
gr. ^an bor foDt (in bVW/ Quanpra ei 
fatis, accepit, de ebtio lä efusni^du 

^yta, v, A. a. Conduceie. Ex pafto juf 
iicendl iibi acquirere. Jpprt>/ p. p. ex. gr, 
.S)pra en maning i et bn^f iEdium partem 

conducere. .^pra (ig en »»agn ,. Currum 
cpnducere. ^yvaut, Locare. Jus utendi 
in aliquem transferre. Part. Utt>|nr^• 

^yxtsman, m. 3. Qui «des conducit. Plur^ 
^l^Xtimin, ^preSfrlf / Familia ejusmodi. 

^yvBufl, M. 2. Auriga currus condu£litii. 

^ytvoaQn, m. 2> Currus conduclicius ^ pra 
veBione bominum in nrbe. 

i^yfa/ v. A. 3. Ip domum recipere. Foverc^ 
•6p(l/ P. P- «x* g""* ^9fo en tpmmare^ 
Fugitivum recipere. ^pffl en orm i bar^ 

men, Serpentem in (inu fovere, ^u bic 

. icfe bpftf fåban tonfe om mig, Talem de 
me uon babeas ojunionem, .f)pfa in / conf, 
3nl>yfd. 

ig^eninS/ M» 2» Receptio. Fov'endi aftoa, 
. igyga^ v. A. r. Dr. |)p§a et barn pa ar* 
XMXXLtf Infantem bracbiis fufceptnm jaöi- 
tare. ^pfaÖ , p. p. confc VOy^)(i. Aliter. 
<?)P§0; vide J£)i§a. " 

^ytta, F. I* Uftrina» in qua miner alia ce^ 
qvuntur , argenti lä eupri. Obf adbihttur 
quoqtte di ^cinis ferrariii^ conf. Dtae^ 
ugti. Compof. .^ttUgU/ Furnuf uitrin». 
Miter. .^ptta p^ flepp / Locus haSitatioaia • 
in navibus. ^ 

igi ! INT. Hem ! . , %16 ^f ^ä( ^if^ r. 2. Sacculus pifijåtorius, jirt^ pr/ce/ 
iffiruntnr. Dtf. ^äftDCn. /^/ör. ^5f»'ar. 

jiiittr. ^äf, JnxitmcD imm Vt omfriÄj 

i Ttjrfan / Crpmena conro affixa , qii« in 
templo ad colligendam pecuniam circumfer- 
X tofw Miter. Jg)af, Aula, vide ^of. 

igäfwor; '^^a'". Facultates, Dona alla», 
ex. gr. ^pnaiina ftafwor/ Penum dmo- 
rum ellatoium aperiie. {pcfaa^ f)aftVOrf 
Bona* forrun». 

tj^g, M, Aniraus. Aniini incUoatio, ex. gr, 

309 %ax ingen \ihf äC arbeta t bag, !»• 

hborem hodie non inclinat animus. 3(n< 
^ tVJoba ätt Wfl 0(^ Hit^ Omne ftudiunj 

diligenttainque adhibere» .^ågen Icfer pa 
ll^gOf/ Animus in quid cum roluptate fer- 
tor. ©et Kgger mig t J&Sgen^ Animo id 
mihi verfatur. @6ra en onöt i ^Sgen, Ani- 

mum alicujus in deiiderium excirare. 
^Sgat>^ MftSivK Animo inctinatus vel 

propenfua. 
^3ga«^ v. D. T- conf. Jö^gfJflaJ. 
tgSofaaae, v. ö. ^, Dr-, ex. gr. ^gfaOa* 

Ot n^got, vtl fftr n5got| Animo in quid 
. propendere. -^ilgf^OD, p. p. 
{dgtée^ ADj. Cut ftodiutn vel operam de* 

ireäare animus eft» Jdvefbialher^ •^dgldflf 

Negligemer; 
igaslos^et, F. 3* Animus, coi nulinm ({tt«^ 

dium, nulift propenfio. 
igai, N. 4. Foranren, ex. gr- ©åra ^I t tt 

bxibt f Afferem pcrfprmc. Alhtr ^ ex, gr. 

J^an fic! et bal i pannan, In fronte ei 

vulnu» infli£lum fuit. ^SA pS f Ijber, In 

Teftibus fciflarap; J^iX i jiyrDen , In teira 

caferna, coii£ ^£la. Proverbiaiiter^ jtrppa 

i Jälet, 111 carcerem ^bire, 
^ila^ F. f. Caverna. Antrom. ^SUm i l^aF* 

fen, Gttloffnunu 
$6ita, v. A. I. Dr^ ^ta Ut, Excavare. 
i63lfuB^ ADj. Porofuf. 
^Slig^ ADJ. CavQS. Carerno(us, cimf. 3l>Xi 

!»« ^ «5f- gr* •ftäligt tr^b , Arbor cav». 

«^Sti«f igon, Cavi ocuU. Inmi ^aiig, 

Foraminibus vel poris patent. 
ijaUfl^et^ F. I. Cavftai. 
, ^tP# w- 2» Orbiculus, fl»a cireumiatur If 

w^unitur mmmbrium infirumntip ixiutni- 

ttn hnviif & tfrnmadå^ Itero: ^ilf, Dolium minus^ pro ^fermtnté* 

tione JubaäéC majfa ad fantm* 
tJalFa^ v. A. I. Cavtim vel perforatnm fa- 

cere. {)åifab , p. P* '^ålfa Ut, conf. 

Ut!>acPa. ' - * 

i^älfaFa ^ F, I. Placenta panis in medio 

perforata/ 
^aD s N. 4. Sratio. Diftantia » ex. gr. 0e 

p5 ISngt |)5B, E longinquo videre. ^fju. 

ta ^aren på nira ^aO/ Leporem cominus 
ferire. ^au (lob på låoflt^ f^åD , Diftanna 
longius erat remotus. ^å |)åD på någoC 
bjur ,. Animai vifui obvium ferire poAe. 
Provtrbhlittr. gå (ad på ttågon , Ali- 
quem liflere. 

Item : ^i\3L, Pl^uriris, alias &tyn^ 

^öU ^ M. Equorum in diverforiis locatio 
condudio» ex. gr. ^^tt^em l^ar j^Jffrn ? 
Qars equos .condu£Htios przflare debet ? 
Jg)an år på fållen , Iter faciemibus equos 
prxbtturus adeft. fållen ^at gåbt Ut, Eqoi 
conduBitii jam defunt, conf. &t\\xt^. 

Item : ^åll , Imperat. verb^ ^åiQ. 

^itta, v. A. 4. Tenere. Pr. J^Utt. Ipf, 
^åB- P/. ^ållit , ex. gr. ^åtfa bof en 
t l^anben , Librum mana tenere, 

Item: ^IV^a, ex. gr. .^åOa fagert, Legeni 
obfervarc. ^åOa fåraen. ^åOa \\\it <^onf. 
Satg. igtie. Det faller få wpcfct i tt>igt 
eBer (ångb, Pondere vel löngirudine tan- 
tum ef!. .^åDa* »åf rHer fOa, Bené vel 
mal^ haberi feu nutriri. ^åOa fiånb, Si- 
Oere. .SåQa fi^n, Navigando ahum rene- 
re, Ääda Orb, Vcrbis Oait. .påff mutt* 
nen pä big, Os retineas. Tacé. <)ana foI» 
bat, Militcm ctnn inflrnflu prffftare. AU' 
ter, ex. gr. .^åBa bréttop , marFnab, 
NuptrAS» nundinar, celebrare. .^åBa et 
taf, Orationen habere. .påDa råfning, 
Retionem iaftituere, Qn ttåfncb föm idc 
låOerr Textum quod facile difeerpitur. ®£ 
långe repet l^åBer , Qnoad funis non 
rumpatur. .i^^^^^^^ ^'/* & Plur. .^åOne, 

p. p. 9Bora n^ål eOer iOa |åBen, Ben^ 

vel malé haberi. ^ Preverbialinr. SSnra iBO 
l^åBen , Malö aliquo vtxari. .^el c<9 
l^åUen , conf. .^el ^iVia fig , Rcctpr, 
Se xetinefc Se xeprimetc* ^åOa fig uo^an/- 

Se Se fubducefe. ^aDö fi0 tfrin nJgof , Ab 
aliqua re fe abftinere. ^iia (ig mJl, (ap# 
pcrt; Beiié, fortiter, fe gciere. . ^aia jig 
for goD / Fisdantem nimis fe ducere. 
^Slla fig xttif fnr)ö(j, Puium, mnndum 
fe pratbcre. Jg)ati ffln j(f< f)!iU (\q , ^an 
tnSjie jf ratta/ Sofe quin rideat retineie ne- 

quic. ^v^Ua ftg til någon / Alicui ad* 
(\\t\um eflfe. JpiållA ftg tviD lagm, Legem 
obfcrvarc, ^åOa fig wiö Äwnct, Subjca« 
materijc inbjerere. •f)å(!a jig inne / Jntua . 
mancre: Non exirc. ffiinet fjäder (ig idt, 
Vinum fugit, vel fit evanidum, {>åOa ftg 
fSr Unge I Alvum nimis diu retinere. 
Itcm: i^Slia af, ex. gr. .g>5lla of m^gctt, 
De via fleaere, vtäione^ conf. !Kfl?alI«. 
>^/i/#r. ^3Ba af/ Dilieerc. /wir /*jirr. 
Slf Mdtn / Diieaas. J^åUa an / ex. gr. 

JS^åtia an toaror t tuOrn / Ad celonium 

merceÉ dettnere , conf. 3(nf>2Ua. ^SUa 
Cfler / Ve£Hooe fubfequl. Mter. ^äDa 
efter nJgoU/ Qtiomodo fe quis gerat, fe- 
verius obfervare. ^JDo fafl/ conf. 5a(l. 
J£>å0a fort/ Continuare. Agendo ulterius 
progredi. J^ålla fixj Pra, Pro, vel 
Ante tenere. J&JOa fore / ObteQum « oc- 
clufum vel obturatum tenere. AHur. {)2(Ia 

före/ Putare, ex. er. 3ag fäller fi fére, 
Sic puro. ^an toQ fore/ ot man borix 

fficfa nigon/ Mittendum aliquem elfe du- 
tabat. ^ålla t vel utf / ex. gr. f^SiH 
i något/ Qaicqtfam tenere* /4hter, {>äOa 
t mcD n^Ot/ Quicquam continucre. Ab 
'aliqua re non defiQere. Jg>jaa igen / Reti* 
nere. Reprimere. J^tn i^en igonen/ 
Claufos tenere oculos. ^åOa t()0|>/ Cottt- 
pacluin» conflriaum, vel coUedum tenere* 
AUter^ ex. gr. ©e twä ^SUa l|>OP/ Ami- 
cé ill i tnter fe ainbo cohfi)irant. J^&'åH 

itiet>» ex. gr. 4)!oa me» ()j|tarne/ Hquot 

liftere^ jiliter ^ ex. gr. ^dOa mrD nå' 

Jion, Alicui afrentiri, ve/ Alicui partium 
e jungere.^ ^et mifit iag (åOa mcb/ Tn 
hoc affentiendum mihi efl. «0ålla pa/ 
Mannm vel aliud applicandum quid , im- 
pofitum tenere. Minr^ ex. gr. J^an ^^1' 
ler nu p2 at UfS/ Jam in eo efl, uc 
legat. {)an fom nar jag ^M pJ (tf Ifrif* 
tOd/ Inter fcribendum ad me venit, 3^9 4>M |)än ftar l^åOer nu ya fom, bdfi/ Maxima nunc in 
opere fum. ^an wct icfe i^ttad ^an ^Oec 

pa/ Agendomin infcius ed. ^Qa i|n>aTy 
Keiinere. .^fla til / Affixum ^-el ad- 
ikv\dtmji tenere. AHttr , ex. gr. •£)n)ac 
tåUer ^H til ? Ubi ^verfatur ? ^Jifa til 
got^a / conf. <9a&a. {)åDa til mcb en goia^ 
na/ Cum foemina comineicium babere. 
Item : ^g^Ha utibev, Sub tenere. ^aOa up^ 
Levatum ,tenere. Alittr ^ {)åOa oP/ De- 
finere, .ex gr, ^au »Ct Intet Q^t |>flOa 
UP/ Definere nefcit. ^^B öp mcD 6t(t 
Wmt/ Jocari definas. ^^Ba uppC/ ex. 
gr. <|klaren Rätter uppe tafet, Columna 

te£tum futtinct. ^älla (Ig Uppe7 Ereöum, 
eievarum , vel fuper quid , fe tenere , conf. 
Uppel>aira pg. AUttr , ex. gr. ©et \iXf 
kr UppC/ Pluere vel ningere dedit. .^JDa 
Ut/ ExporreQum, explicanim , vel dilleii- 
tum quid tenere. Alher » {>äHa Ut / Per- 
ferre. Perpeti , ex. gr. ^ag fan idPe ^^Ba 

Ut meb at tala fä (Inge / Tamdiu loqui 

mearum non eft virium. ^u - måfte |f2l(a 
Ut / Ferdurandum tibi efl. <^i|(0 tPib/ 
ex. gr. Jr^lM »ib porten / Ad portam 
ve£li3ne fiilere. Aiiter^ ^åOa toib lag/ 
tDib magt/ conf. iLaq; rttaat. påUa^ 
tt)ib rangen/ Ledo deiineri. j^aBa tDib figf 
Animi fenfa reprimere» 

^aUdve , M. 2. Inftrumentumi retinendi vel 
cohibendi. 

^Um, additur voculs {)el/ ^uod conf. AU' 
ttr^ p.^. vtrh. .J)åna/ conf, Jfi pra, 

ig2Ufa(l^ Aoj. Solidioris conftrufUonis* Cui 
firmitas ined. 

igSUt>afe, M, 2, Retinaciihim. 

^SUMjl , *t. 2. Eqvus conduaitius y conf* 

tgSUFart^ M, 2. Veftnra: conduöiti« procu- 

lator, conf. JpiU, 
^iUifiut^ , M. Vedura equas conduflitiis ^^ 

conf. ^SB. 
igaCfleppet^ v. Df/] Cavlras navi5. 
^alSt)i:cn^ f. Df/I Vena cava. 
^5l6gb^ ADj. Cui oculi cavi. 
^att, N. Pfobrum. Ignominia. 
^h\\r\%, M. Mel. C^mfof, ^(Sningttogg/ Ret 

melleus feu oleofus* MnxnsUiiaf Favus» %%B :^(jrt |)$C jilher^ ^onins^marrf/ Hcpttiipn. MÄCuft 

grifea , *conf» .^wj&/. 
igånfi^; Attj, Probrofus. Ignorainiofiis. J^&n^ 

liittli '^dv» Ignominiofé, ^ * • 

^är, N. 4v* Crinis. J^&x |»a ^tlfH)U^et ^ '»«/ 

4&ufmuD^år^ Capiiius. ^åx pS tropiken, 
Pilas, villus. . ©f aga en »ib Wrc(, Per 

ciines aliquem (luceie, @r4 %&V ^ Canu 

, Jänöt^f^or, Coma. g4fia |>5ren/ vW ei4p# 

ya ^VCn ^ CapilloA vel pilos deinittere» 
Proverbialifer^ ^i tt ^it niVf, Minhnat 
cliihiui£j9 Quam proxim^. ^dt ftåba ^ntif 

" ttn efter ^aren / Extwiori facie nm non 
a((Hinare* Siggit i (aret pS |tt)arati&ra/^ 
Litibus »nvicem contendere* Compvjita^ 
JS>åtb(itiir Vincutuntr q^o crincs collif^un- 
tur. ' ^r6u(f(a ^ Cinciunus. Jl)åxUm^ 
Feden crinalis. ^^tlocF/ Cincimius. J^Sv* 

.^ matta i^ Matta éx villis contexta» ^axu&l^ 
Capillaris acus. ^^rtaitg ^ Calaniif^rum*. 
ii^artoftea/ Mampulus crinium compiicasus^ 

. cont ihartoftoa^ conf ^fimpL Plura com* 
po/ita infra videas^ 

igåca ^ F. j^ Matta ex fillis cofitcxta » ii/ira< 
^arftatta. 

igSc«^ v. A. I» Div ^Stä fmJrf Bctycum 
pilis pucgare. ^roi)^ ?• P* -p&a af pg^ 
Villos deinittere^ '. 

'igSrt)^ ADj. Durua» ex. gr. ^5)Ärl) fbm,f!eit> 
Inllar lapidis durus. »^Jrba flal^ Putami- 
na dui-iora. (^ l^arM pnne / Animu^ 

duius.^ ^Ai/er^ ex, gr, ^iröt miune/ 

Mertioria difHgilis. J&ÄrM brirfa / CereViffa 
fubacida. ^arDa BrD^ Serera vel arroda 

• Ycrba. Jbåxh »inter^ Hiems rigidff. ,^arbt 
lif, Alvws adibia». J&år&Ä 8x ^ Anni, 
quibus« fegetes deiiciunr» AdverbhUter, 
J&orbt/ Dmiter. Severker. FroverbiaiiteK^ 
©ct gar f^åx^t på, Summa urget neceffitas. 
Det $ålfer ^årbf^.Plurima ebftant. 

ifiSr^aga^^ Adjeäivk Difciplinsr obnitens. 

f^St^cltgett^ ADvv Duriter^ Severé. 

i6atM:>ct, r. 3. Duiitics. Duritas,, cohf^ 
jOörbnabu 

^artl^jevtaö ^ agj^ Dtur cordisi. Immv- 
féricora, . ^ ^ 

-^igitt)b^uö , Aoj. Mamimn' robore pollens^ 

igSröf oPÄt) , PART. C©öione diau» faöus^ 

i&&c6f^t4 ADj. Difficulter veaden^ i^ätbféft , ADj, In ludis Tirmm phii fitis 

adhibens, * 

^åc^ftfwab^ ADj* Alvt adftri£laf. 
i5StWd(l ^ ADj, Diflicultitr tlaodendar, 

. de fnh, 
^ittna , r. W4 I. Durefeere» Calfcfcerc;. 

^Srbnab, p. p. 
^c{r^n«rfa^^ adj. Dnra cervfcis. Obftinamr*. 

yidverbhlher. ^^ärbnarfabt/ OÉftinari. 
^St^Hatf (ti^^et ^ F» a* Animus obf!uMitas* 
t^Srtnab^ u. 3. * Callus. CaJlofitas. ^/itrr^ 

.& jrbnab / p. p. vtrb^ -^årtaa ^ confv 

^arbftet. 
ig^avbrag ^ ku 4« Adu& qua captllos tticai 

quis vellicat* 
ijSr^raga ^ v. a. 4. Pe» cnnes^ trabere:. C/^ 

IDtagct. ^irbrage». Dt/^ £^ /*///r. ^r« 

bragru, p. p. DepcmntiaUrer. J^axitQgaf^ 

Vellicaxido mvicem crines rixari» ^^ 
igSr^fag^ ^ part; ^ Ägt5 corrigendus. Qu£ 

admonitionea rejicir» 
^ått>fpinö, AdjeäM. Diffictrfter tendendus,. 

dt arcu Ö* ejusmodi, Provefrbialher ^ ex^ 

gr. ©et ^r ^arbfp^nbl , Multis impedUur 

res obftaculis. . 
^arbuF^ M. Cilicimn. Tela ex villis vel tcti 

equma. " ^ 

^arbsvalf^ M. . Crefcentis fblum gramints fo- 

lidius. Inde. ^^xbVoaM |)é/. Foenum in lo» 

cis aridis & elevatis. 
4^ivfå(\e, N. 4» Qra partis capiJlats capitis» 
igSrgärb^ m. Idem. 
igärig, ADj^ Pitofus» Pilis conrperfui, confl 

£i>t)cn. Compof.^ Jäng^arig , Cui pi\i 

longiows^ atébl^ångf Cui capiUi vel pi- 

11 rubri, 
iSixUyfvcHivf, M. 2. In di&erncndo fubtilis 

nwiium.^ Ineprus criticuis^ 

^httant, vide ^arfranf. 
^ivhiqq, M, 1, Mwiipalus crrnium. 
^ivpiinq, M. 2. Sacculus cui ctines poft 

cervicem imn>ittuntur» 
^irpie^ n^ 4. Refiiia, rrt^w. naar. 
^Srrif ^ ADJ. Crimrus. Valde pilofns. 
^hvov, N. P/wr. Tubi capillares. 
i^arflrft , N. 4, Cerniculum ex feta cquinr. 
^tevtfin, M, Men&rat minimum, quafiwnas- 

cAiilU, ex. gr. ©et »at pa en j^år^waa^ ^Ac m m aap nar, Qnam proximé ki fmt. 3cFe fl* tn 

iSximån ifrån lagen / a lege ne lacum 

uiiguem recedere. 
^avfiti, N. 4, Opillus. Phr. Jl>iixfit&n: 
i^idB, M. 2. Cavtå quadrifbrmis, cui inclw 

Juntur <ohorth aves» 
Item : ig icE^ Srru£lum ante jamema , cni 

iminittttur -pabuluin. 
Item; igacK^ Arbuftorum vet fruticum W- 

rens murus, in bortir. 
i^ådlct, F, I. Echhius. LiBi pcé^en. €§mpcf. 

*f^cf(C)»mnar ; Demes pe£linis ejusmodi. 
ig(lcna , y. A. f . Peäinare , conf. ^icffa. 

Subfi. JP>idkb ^ p. p. iiii^* Jicitur. ^acf' 

bl nason / Cri(i aiiquem taxare vef caipere. 
i^ådlifiq , M. a. Peé^inandi a^us , conf. 

^a^ia. T, f. FibuFa adunca. Talihus vtflts 

rufilcorwm a^flrin^nntur ; conf. (Ddjti. 
ilgjtfta^ v. A, I. Fibula nedlere, conf. .^5(f# 

ta. Sfifry?. 4>5rfta6, p. p. -pncfta i&oj)/ 

Fibula conftringere. ^öcFfa JJrt; Ope fibu- 

lac immmere. Miter, ^^tcfta nåfiOttr 1" 

vjncula quem conHcere» 
^öcPtP^ N. 4. Carcer, ex. gr. 3nmflna< 

i \)idit f In carcerem vocari. 
igjdfte((e^ M. 3. Captivitas. Cuftodia» v. er.. 

ccwif. S^ti^erfe. 
t^^cFtttiaFare , m» 2. Rerum mfnori» pret» 

circum&raneus venditer. 
^ita^ v. A, I. Blafpbemare. J^iidif p. p, 
i6<l^<xtT^ ADV. Hinc, Abhinc, ex. gr. ®d ^j# 

lii.^K^ Hinc abeas. iAiM^t\itX, Pofthac;, 
^iX>cni^xt> , M. 3.* Obituf» 
15a^atlPalra, v. a. i. H«ic avocare. ^Jbatt' 

faUab; p. p» 
^d^^/ part. t///# ^^6ö^. AUttr^ prover* 

bium. ^trar en blir (i^bb, fora éan ilt 

fl^bD^ Front quisque vellkus faerit, asfti» 

matur» 
^ät>e(fe, M. 2. Blafphemia» 
igäf^ ADj. te/ ^itfnjcr; Aliqutt re ftperbieiw 

vet animam cfferens 
tg^fö, M. Cnltura, ex. gr. 5S[^c« *r f 90t> 

(afö , Mellciis äger culttirs eft. AUterr 

^^i^$ C!ommerciuin cum fcemina, v. ;«r. 
Item : igifb , Ufucapia, ex. gr. Urminnet- 

|4ftrA ViveDdam ptxtq; menoxiani^ pra^ fcriptia .rf/irer, ex. gr.' ©ft Jr m ftattU 
mal f)afb / Mos eff antiqvus^ 
vé^ft^ö, v. A. Coleie. ^dfND, p* p. ex. gr. 
^afba toJt jia äfcr, Agrum' indufln^ CO. 
lore, AVtter;, |)Jfba tn <|n?tnna / Fcertf. 
tiam ftuprare,. term.jur. 
^dfbatecFitare , m. a. Rerum antiqnarum 

fcnptW. Hiftoricus. ' 
i§afPonfi^ F» 3», Ats fcvandi pondera ^|>Är/ 

nifcbanicts. -'* 

ig^fning^ m.. 2« Levario ia 'altum, qiHa vi 

fit vel ttnpetu^ 
t§dfoffcr/ N. 4. tevan^a. Sacrilfcium levatio- 

niSj^ v. fciÄ/." De/; ^äfoffrcf. 
^^fflSng, F, 3. Veflis, ievandK 
^ifta, F. I. Tenasmu9w 
éöftö^ v. A. I. .^riipere^ Affigi, ex.gr. 
©piFen cDer ffrufircn |>affar irfrf, Clavua 
val cochlca non arripit. Jjff j^aftar i^lflfR 

tinOfl l^wjont/k Äioniu fpBinit. jpjrtftd in 

yapper/ Charrir folia*connt£(ere. AUter ^ . 
«ix. gr. .f)flft(! fJr jIuI^ / -flEre alieno 
fFriflura efTe. JfoffnD, p. p. Aliter. .Jr^fr 
faö/ Captivus forns. J^ifta in/ conf. 3it» 
I:>öft«., ^affa i^op/ Conneaere. 
igdfte^ N, 4. Ania qua qnid arripnury ex; 

gr. STrofcn |>ar Intet t^tC/ Uiicus noip 

arripjtur. 

giftig/ ADj. Vebemen».. AdvtrJ^inHtfr^ J^l^ 
fx^Xf Vckcmenter. 

Öafttgf>et^ f. jv Veftementia; 

^^ftntng^ M. 2..'Figendi aftus. Connexio». 

<5^f^FS/ ^« 4« Inftrumentum levandi. ^ 

i6afu7a, v., a. 4. Vi vel impetu evehere;. 
Pr. ^ifwer. Tpf, .^of; »W ^ftf. P/: 
Mwi*". *Äfn>cn. Be/l bt ^ Plur. Jbåflltr 
p. p. ex. gr. ^Jftoa n^aof up I Ro()^cn^ 

In aftwm quid evehere. (gjén J3fn?fr ftj,, 
Turgidis mare seftuar fiiiöibus. 95réDct 
^iftCtV jfff / Panis Ab ferinentatione fefe- 
efFert. Alirer, t±. gr. ^å^xca en ftöårig»^ 
Jft, Dlfficiilmrcm removere. jOw fiufDO» 
Uttn hn^ifmir Si morbus toHi poteft. 
f>i\m en Doilt/ Jadici» fenrenci^m irritam^ 
pronuntiare. 

^åjw$x^^ sr. 2* Evacu^ndis doliis fugendl 
inflrDmentuni. 

^ÄfweE^ M. 2. Vefli», >«« gffiatur ftnmm^. »Jö |)åg J^Sii 

^&^9* *^. «• Padus. (Prunus.) ^3tfflC6Är# 
Frudos padi. 

ig^get , T^ 1. Ardca cintrea. Difi J^Sgrtn* 

^ögn , N. 4. Cuftodifl. Tutamen , ex. gr, 

- .pStiti Sfren i ^na»/ Aerumcircumfepmin 

cuflodire. J^iin bar t)oitom i fttt ()aqn^ 

lUius raramini lubiedus efl. ^Jgn 0^ jl^S^t; 

Cudodia & circomfeptio. 

tö^Tgn^^ v. A. K Citftodire. Tueri. {)Janab/ 
p. p. ex. gr. ^agaa inqeu, Pratum Tepe 
cuftodirum reddere >* conf. &tinqa^ Jpi^M 
nctgon, Aliquem tueri* ^ägtia in, copf« 

éAgna^/ F. Septo cuftoditum, ex. gr. 3wöni 
l^jiinabcn, Inträ fepimentt fiindi. hem: 
^döaab/ Tutamen, v. ec. 

^iHa^ vide J^ima. 

é^l/ M. 2. Calx. Cfflcancus. Provtrbialittr. 

Stgqa <a t |)ilarnr, vtl ^iiu en titt pS 

'^manif/ Aräiu^ aliquem inrequi. Mter. 

igälft^ M. ^. Dimidium, conf. J^alfbd/ ex. 
gr. ©en ena 1)i\fttn, Una integri pars 
. iliraidia. £il f)i{fitn / Ad dimidium. Pro- 
ver bialtter. f&ota onbt meD (hälften mxxti 
Malum in pejus corrigere. 

^liVitdbonte , m. 2. Partiarius colonus, Phir. 
^dlftabånter, ä/m/ Äönt>.bo«t>e. 

igilftabtuF, >!• 4. Culrura prxdii in dimi- 
dium rcditus. Ittde. ^jiftabrttfate/ alias 

. ^dlftabonDe. 

igilgfluii^ra , f. 1. Pleuroneöes« Hippoglos- 

fus, pifc. 
^iU, M. 3. Fragmen cautis, Itemi Planum 

in rupe décHve, alias Jbevg^^^U. Item: 

4>&{i, alias 3atnf>aU, Tabula ftift ferrca, 

iconf. Spie^iU. 
fjöU, Dr. ex. gr. -Junnan fl5r pi! %iå, 

Proclinatuin efl dolium , deficiente cerevifi», 
Item.: ^ai^ /fi/©, Ave! v.hihl. Item \ JpiVif 

ImpnåK verb, ^illa. 
ig4Ua, v. N. 2, Efiinderc, procUftanio ^ ex. 

gr. ^JUa ur et ftkl i et annat, Ex uno 

in aKud vas transfundere. ' ©et teqntir fä 

Ut j»4i(ar ncl»/ Piuit abundé. ^jBa af# ^r ^Am . Froclinare ut pars effluat. ^titerl ^atM 
friser of, Platea indinat. MUa b&Ttf 
Transfiindendo ejkere. J^åfia pS, Ulterius 
proclinando effluere fiicere. Mser. J^cXi^ 
pä HxUtf Vas complere. . 

^hVLa, v. A, I. Compedibus ftringf re , de ju- 
mtutisi conf^ gillar. ^4Bab, p. p. 

i^åU<tt , Plur. Compedes, jumentorum, quét 
fepes tratifilin felens. Miser. <0ailar- Plur. 

voc. 4)ao. 

ödUbre, ^Äl|l, wV* j^eBre, ^eI|L 

i^dllebevg , h. 4. Petra. Saxuin , conf. 
CSrSberg. 

i^dUeflinta , r. r. Fetrofilex. 

^dUefleit, M. 3. @pttraD ^dffefien, Saxnm 
petrafum vel concretum , conf. (Br^fTen. 

^dUnitig, M. a. Transfundendi a£fus. .r^/i- 
ler,. ex. gr. ©ricFat hx pä (dOniRg , Qad 
ceievHie refiduum effluere poiTit, dolium 
proctinatum «ft, conf. UpbdUning. Aiittr, 
ex. gr. SBib (dflningen af gatan, Ad de- 
clivitatem platcae, conf. @(uttning. 

tgaifa, vide ^elfa- 

igdlfot^ M. ^. Morbus chronicus letalis. 

^åtn^, M. Vindifla. Ultio. 

i^dmbgtrig ^ adj. VindifVa cupidus. 

t§dmt»girig^ct, f. 3. Vindidac cupiJo. 

^imma, v, a. i. CohiBere. Inhibere. J^dmt 
mat), p. p. ex. gr. .JS>åmma Det onDaf 

fraragÄnq , Frogreffum mali cohibere. 3ft 

hlottti ttrf<9tanDe mel l^dmma< , Ut pro- 

fluxus fanguinis inhibearur. Subflauti* 
vé. {)dmmani)e, Cohibendi vd inbfben- 
di adus. 
i^imna, v. a. i. Vindicare. Vindifta profe- 
<iui. ^imnal), p. p. {)dmna fig, Kedpr. 
VindiAam fibi parare. J^dmnat* Puffivum^ 
ex. gr. ©et ar en jF^mf, fom bir barn* 

naé, Probrum ett, vindifta prdequendum. 
ltem\ {)dmnaé, Deponemialiter. Uicifci. 
Vindiaflm quäcrere , ex. gr; Jpimnai ifXDtt 
någon ofårrdtt, Injuriam uicifci. jämnat 

på någon, Aliquem uicifci. 
i^imnaxe, m. 2. Ultor. 
^Åmplinq, m. 2. Fringitla cannabina^ avis. 
tgdtntit , v. a. i, Adducere. Apporrare. 

^ämtab, p. p. ex. gr. ^an &ar gåbf al 
]^4inta IPatteR/ A^uam reportacuru^ abiir. |)Am .f)Att ^dn •£)dtr ft^i 4>imi(i W iplen; Poma adfer. Aliter, 'ex. 
gr. D^r Jr insen ting ut iimtat Nihil 
ibi colligendunii ^imta frllcfUn flf jitt 
itr6cte/ Laboris fiuélum colligere. ^am^ 
ta Crt|^ luft I Auiam ad fe refoci lian dum 
captare, J^^mta jtd ; Brcipr. Vites leficere. 

4>åmta af, conf. 2tfT>imt^. •ödnUa efter / 

Poft alium cojbgere, alias efteti)åmta. 

^hnt<i t^Öp , Colligere. ^imtO up / Snr- 

fum vel e ]oco infeiiore apportare > ' conf. 

Upl)amta, JS)imta åter, Keducere. Re- 

poitare. 
^imtninq, m. 2. Adducendi vel apportandi 

aftus. hem : Colle^^io. 
^hx, ADV. pfr craJiUf fr^ ^aban, Hinc. 

^Abhinc. 
öint>a^ v. N. 2. Accidere. Comingere, ex. 

gr. Ört j^änber , Accidit. gjdr Detta l^nn^ 

^e, Cum illud contingerer. $an ^jnba, 
Accidere poteft. Förfin. ^3nDa (Ig, /2e- 

«>»•. Om Det ^ilnbe mig, Id ii mihi acci- 
deret. 2»ct ^(Inöe (ig, Contigir. 
ig^int^elfe^ m. 9. Quodcunque accidit. Cafus* 
€X. gr. C>\\yii |anDelfer , C^fus infortunii. 
3 »Ibrig ^anDelfe, Cafu contrario. 2lf Ctt 

l^^nDelfe, Cafu. $ä afl ^inOelfe, lir 

onanem eventum. Umt erir. 
ifttJiibelfewiö , ADV. Cafu fortuito. 
^h\X>eT , Plnr, conf. ^anD. 
é^ttöi^/ '^^]' Manuura opere folers. 
iginga , v. a. 2. Pendere faceie. SufpenJeré. 

Ittm : Niutralher. Pendere» J^finib, p. p. 

ex. gr.. .©dnga tjittfWfn, Furem fnfpen- 

dere, ?j[ufn)étt ^Änger, Fur pendet. f;an' 

ga pS fpifen, In clavum fufpendere, vtl 
Clavo pendere. ^nga up tt^gott , Aliqucm 
in furcas fufpendere. ^^nga ttp fig i tt 
trdD , De arbore fe fufpendere. J£)anga i , 
Alicubi pendere. /lUnr^ ex. gr. ®iuf# 

Domen gånger i , conf. ^Jnga efter, -ö^tt' 
ga ut. Foras fufpenfiim exponere.. ^anga 
Ute, Extra pendere. 

Item : ^anga, ex; gr, ©araf Janfter alt* 
fnitiman^/ Inde cun£la dependent. «0anga 
efter någon, AHquem ardius fubfequi» 

e^iuTbomen finger efter, Morbua inburet. 
.?)*iga iftop, ex. gr. JRepen (dnga i^pPr 
Funes cohxrent. S)et ()angcr intet ipop 
\%Qt> \m talar $ Qj?» lo^nhur bod ^o. hserenr. ^nrti l^cfnger Ut t|0pr meb ben 

faf en ? Qpomodo cura - re ifta compara- 

lum? \g)ånga »ib, ex. gr. jffiårjian ^än* 

ger »ib (iban, Enfis lareri appenfus eft. 

-^/i/er, ex. gr. gdflen Mngfr »ib |)onom, 

Vitiurn ei adbaret. •{)ånga .ifwer , Super 
pendere. /^/rur , ex. gr. gamn gånger if' 

»er 0§, Periculum nobis imminet. 
^ångla^ v. h. i. Languidus incedere, ex. gr» 

•$>an går 0(6 (ånglar, Languidus incedit.. 

2[ag måf!e bångla mrb , Frogredrenduin mt- 

hi 9 quantumvis fim infirmuf., 
^incjiat , H. 4. Sera pendula. 
^(ingma^n^ m. 2* Juba penden». 
igätigmattc^ f. i. Alatra peniilis, namarum^ 

in ^uibus cubant n navi. 
i§åttgUe, K. 4.^ Geftandt cingixlumj 
^nlt^a, v. A. rt. Deduccre. ^ånlebb, p.p. 
^nm, vide .^ennc. 
i^ditfeen^e.. n. Refpeflus, ex. gr. .g>an år 

t bet (onfeenbe at berdtnma, Eo refpedu 

laudahdus eil, conf. !2(ffeente. 
i^åntTjuta^ v. A. 4. Deferre, ex. gr. J^ått'' 

fpjiuta fatm til df»erboinarcn ; Cauflam ad 

iuperiorem )udicem deferre. {)an(Futen.. P(/^ 

IS Plur. -Oånffntne, p. p. 
f^invoifa, v. a. i. Abtegare»conf. tDifa^ex. gn 
^ån»ifa låforen til en annan anctor, Leao- 

rem ad alium ablegare au£lorem. ^E^g ^ålt» 

»ifie ^onom til bomaren ^ Eun ad judf- 

cem ablegabam. 
igåtiu^tatting/ m. 2. Abtegatio.. In 'fcriptfs 

citatio. 
^pen, AD> Stupcfafluy. Def, gr Plur, 

^åpne. 
igåpenl^et^ f. 3. Stupor; 
i^ipna, v. N. I. Obftupefcere , ex. gr. .^åpna 

åfwcr något, AHqua re obrtupefcerc. 4)att 

^åpnabe bårWlD, Ad hac obftupuit. 
i^år^ M. 2. Exercitus. Agmeir.. CompoJ^ 

Ärig<|år. .&årj!«re, fuis hds. 
^it, ADV. Hcic. Hic. .^år t^lhr Hfc 
illic. Paflim. ^år om bagen, Ante aliquot 
dies. ^år om året, Ante aJiquot annor.. 
Comfofita. <Såraf , Ab hoc. Hinc. .^åp 
efter, Pofthac. .{)åremat, Contra Itoc. E 
contra. ^årJoJ, Heic juxta. ^åri 1 ^ 
bor. ^ridmté# >»» hoe; ^kW(B^^ '%^^ -^u« f^txstita, F, Damfluin ex medium corniptio- 

ne f v. jnr. 
é^^tjuf, M. 2/ Fur doinefticas. Def. ' ^u^ 

tjHfwcn. Plur. ^u«t|ufnwr. 
- ^uetiuftirtb ^ F, 3. Furmni å domeftids 

cominiflum. ^ , 

tguflru^ F. 3. Uxor. D^/, ^uflrtirm C««ir. 

^ijirun. . F/«r. ^uflrur/ pro ^uflrÄCX.; 
|gu0marm, adj. In domo iaStxis familiaiii. 
^uexoifna^, f.^ 3. Textura domi inftitu- 

Ä.J jftit tton äf ofifict. ,lttm\ T«xta 

•ejusfiiodi, 
iguetvirö^ M. 2. iEdium locator. 

i$U8,nHB^ ADj. Domicilio cxpulfut, W do- 
nucilio carent, - ♦ , 

j^Vit^^Vox^ qua canes areentnr. Provtrbiali' 

\ «*^- aaSeta Ju*-, Quiä-decear, fcirfi. 

<^\xia , v. N. I. Dr. ^uea »e/ j^titd it |^un# 
4at> Canes voce ^ut ! a fe arcere. Inäe. 
»E>jata Vit nägoit/ Atrocibus aliquem incre- 
yare verbis, ut quid deccat, cognofcau 

igtttla,'v. A. I, In promiffis vel rebus ageii- 
dis ludificare, ^utldb , p. p. 

^utlate^ M. 2. Ludificator, conf. ^utfa» 

igUtferi^ N. 4. Ludificatio, conf. ^tttla* 

^Utl6a^ Aoj. Itnpudens. 

^wa^^ TRON. Quid? n. FroH, ^tOtm ? 

• con£ Grammåt. €x. gr^ JÖmaÖ figcr ÖU?. 
Quid dicis ? J^roab mt ? Quid novi ? 
^moÄ öji0V^e J^au ? Quid faciebat? ^»ai 
fdt (Idg ?. Cujusnam gencris ? 

Itcm : ^wat>,^ Quod, a/iäj |)mHret, ex. gr. 
i^tPOb gobt ttf/ Quod bonura (it. ^WftD 

^ fom ^If}/ Quodcunque. 

Item: ^ivab^ eowmun^ gen. inurrogando vel 
txcl^mando, ex. gf. 2lf ftmaö orfof ? Qua- 
nam de cauXfa? SReD JtDaD flicDd? Qui- 
lius medlis? 3 JwaJ) flffeeni)e? Quo r«. 
fpeftu ? ^5 ^«flb f^tt ? Quonao» modo I 
^»ab 'fir et tal ? Qualis fermo ? O ! 

(tDab fir ti ffdn bilO? O i formofa 

imago 1 . 
.igwaban^ adv, Unde. 
^voal, M. 2. Kumerandi moilus o£logena- 

rius, ex. gr. g^ j^jaj, jJn Alecutn 

( Harengaruni ) oaoginta. 
Item : Jwal^ P/«r. ^mXoXt v, bibi conf. ^walf^ H. 4. Laquear. Fornix. D^/C^ttjfllfi 

w(t Bcf, Pinr. ^»alfwcn. /h^^. ^n>alf> 

bagC/ Arcus ligueus , fuper queir^ inter ae.ii- 

ficandunj formatur laquear. AUur, JP)n)alf» 

tage, Fornix; " 
lövälftir^ ^Ä. 2. ^fyfticctus. Cctus. (Ba- 

lapna. ) ^ 

^xvat, ADV. Ubi,' in loeumy conf. .^luarf|l/ 

ex. gr. ^»ar ir %(m ? Ubi eft ? |)n>ar 

(!aQ iag Ijgga befta? Ubj hoc leponam? 

J&W(1]P »ib lag? Ubinam circirer? eliter , 

ex. gr. »g)ft)cir Jon odF ma »ara, VbU 

cmique fuerit, conf. €t>war. Jp»ar fortl 

^elfi / Ubicunque. ^war 0m icfe , Sin 
* minus.^ Compojtta. ^Wötaf, Ex quo. 
'^artffer, Foft quod , vel Secundura 
quod, ^»aremot, Contra quod. J^mat» 
férc / Cur ? Quarc ? ^»ari , In quo. . 
Ämai;iblanb/ inter quae, J^mvifvån, C/n- 
de. ^»arigenom, Per quod. Quå, J^wau 
JtllfDan/ Inter qu». ^»armeb, Gum qu«. 

Quo. J&warmebelfi / Ope cujus. {)tpar« 

om , De quo. ^marpa , in quod , vel 
In quo. Poft quod. ^»aml, Ad quod. 
<{)lt)arutf / In quo , perferam JpmX' 

uiiunan. t^mxnnbtt / Snb quo. ^tvar* 

iftOtVf Super quod. 
^wat, PRON. Quisque. Quivi^. n. ^»<irf/ 
ex. gr. ^toat f Jr fig , Pro fe quisque. 
^»flr man ; Quibbet. Omnes. 3 -1)toaxi 
mani mutl/ In omnium ore. ^u<ir bögi 
Quolibet die. Quotidié, conf. -Öwnrbag. 
^»at bagj feber ,' -Febris quotidiana. 
^tvart (lag, Quodvis genus, ^»arf or, 
Quolibet anno. ^o^ar gäng Jag jfr brg, 
Ouoties te video. 3 ^»Of Wecfa , Quavls 

bebdoniade. ^mt ttebje, l&»«r (ufcnl^f, 

leitius, millefimus, quisque. •g)»ar om 
annan/ Quisgue confpfim yel fine ordine. 

^fut. ^mn om annat, Plnr, ^»ar om 
anbra / ä/iä/. Om J^warannan , cod£ 
^»arannan. .^»or oc^ en, infra. 

^Y^^aran, po^ticé pre •^roarannan. 

^watannan, Alter alr^rum. Invitrem» ex. gr. 
£)m t^marannan. Seut. Om ^mort annat 
Plur. Om ^»nranbra, Confufiiii vel fine 
ordme. J)e ttlfFa Jmarannan, Alter alte- 
tum amat. •g)»aranbra. Plur. ex, gr. JDr 
ffola alfra ^tvaranbra/ lovlcem k amabunr. 

• ©c ©e^ nita l^tvaranbra , Inricem fe terunu 
&lå ^maranbfa/ Mutu^ verberrbos U ex- 
cipere. S)e iu$((e tjtoaranbra / Obviam 
•veniebant. gér^ iticD/ cUcr ciitot ^»arasT' 

Drrtf Fro, cum, vel contra fe invicem. 
i^xoctv finnan , Secundu» (}uisque. ;^fDart att/ 

nat it, Secundo quovis anno. •^Öjat M'' 

nan gäng/ Secunda alrernatim vice^ 
1gwör^flg, M. 2. Diea prcJfeftus, ex. gr. Ottt 

()»arba(jarnc !> Diebtw profeiti». ^»aröagf 

mat, ftiöcr^ htnlf Cibus, veftes, ulu», 
quotidiaiius. Aliter^ * •^IVOT Dag /^ confi^. 

•Ot»ar. Pr-o». ' 

^tuat^era ^' frön. (J^uisque fingulnrfm. n, 
•g)n)ar(Dcra , ex. gr. ^an gaf fccai t)n?ap 
bcva ftn bcf / Cuique fuam ciedit parrem» 
6t af ^»artÖClrt (laget/ Ex mroque ge- 
n«re unum. 

6ware(l, adj^ UW, iuiota, coHf. ^f^ar/- 
ex- gr- 25ik ar ct flallf r ^tiiaxKii Öu ^o* 
ttant igcnfimier, Locus eft, ubi eum inve- 
nies. ^roarcfl Du ocf ma tDiftaS^ Ubicunque 
veifaius fneris, eouf. m^waveft^ 

^V0atf, N» 4. Circulatio quarlibet rotar | vel 
. ejusmodi. Def, ' ^iDatflpet. Piur. Def, 

Jtmatfmn, ex. gr., ^iulei gicf (te litravf 

onifring # Temis rot» vkibm ctrcomfere- 
batur. J ^toarit ^inltt^ ^Warf/ In qna- 
vFs rotac circutatione. Mur, ex. gr.. £ag' 
ga ttågra ^tcarf txåi pa eti fafie, Fiio^ 

ruiiT aliquot orbes in baeillum volvere.. 

j4liter. iipa ndgra ft»arf gotiUtjpp , Cur- 

rendo per vices aliqnas virgis cardi. 
Item : tgwarf ^ Stratum ,. fpeciatim in orbem , 

eonf. i^ag. ItåJe Mvtrb^iur^ t^t^arfCaU/- 

P^r dra ta*. 
Itein: ^warf, vidt Watf,. 
tgwarfove ^ ADv. Cur? Quare? 
tgvu^^rje, moN. Qutvi». QusyFs» Quodviff,. 

ex. gr. i\M af ^YOm^ / Ex qnolibet 

pQttltiim ^tvarit gån^ ; Qualibet vice^ 

JE)tWfioin 04> enom, Uni<:uique. . 
^lWvU•>e^an^ö^ AdjecUvh Diverfi generfe 
i^xvazUw, ADr. Nec, ex. gr. ^IpatfeH'. U% 

ene eiier Den. atlDrt/ Nec unus, nec aiter. 

4&tDatfca (cv; eUep ^écer |)anf Nec videt,. 

luec audir.. •S)W9 ^tt>f a2j i^UTAtd , Cujuff. Gfii/V, jProfi. ^em. . htm : 
Gfnif.^ Proii. «^mar. 

fS;xx>axt, adv. Qudr ex. gr. .^t»aft f?aB |a9 
t^illDa mig ? Qud^ me vertam ? J^tbMi gdf 

6a ? (^d abis ? 3ag fålier Dig fyiDort 

Da går? Qud abieris, ^e feqtior? ^»art < 
|)4lt ? Quorfnm ? •ÖlöÄVt åt ? Qiiö ? 

^ ^IDart IltT Quö verfui? Xr* » ; •J)n)art 
N*«r. f ro»i. <i5)inar. 

i$«V()^^ ADj. Acutus, A(pery ex., gr. (St 
l^lDait \ixnf Ferramentum aeutum. Aivtr* 
bialinr. ^ma^t , ex. gr. ®r JtPaff ét/ 
Afperi^ tnttreri ocuIiSw Compo/l , .j^tDa$$gD> 
Cuf ocnli afperi. cpnf. )Vag. 

igivagl^et^ F. 3. AcnmcHr 

i^xozxwl TRON. Quis? it/ifl/ J^o ? ex. gr^ 
|)tveni år Dår ? Quis ibi eft ? ^o« btrein 

mine^ Det? Apud quem invenkur illud ? 

m l&twm? CuiT äKI Itpem? 'a quo?; 
conf. ^njilfcn, 

^VOHz, N. 4. Tritictnn. Äubbl^Wrte, Tri- 
licum tuigidumr Surfifft ^Wete, Moys,. 
(2c8. ) CompoJ, ^ttjetbrJD; Fonis tritfceus^ 
JE)lVftb!anDaD. Part. Tritico roixtus. ^ttjetr 
bulle / Triticei panis genas, conf, ^\xVit^ 
^tretForn , Granufum tritici. ^IDetmjélf' 
Farina triticea,' Similago^ conf^ Jimpt^ 

iQxoiT ADV. Quare? v., er. & fQiu conC 
Jbmx^ixc ? J^toi få ? Cur ita ? 

^wifwa^ F. r. conf. ^uftt)ff. 

^n?tf , ADJ. FoP requiem viribtif reféflu^.. 

^wila, F. I. Qoieff. Requfes, ex. gr. Stop> ^ 
pat i riSrelfe od) 1 1)to\la ,■ Corpora in mpnt * 
& in quiete. taga Jiptlo^ eftf r artetT^-pofl: 

laborem quiefcere; 
f^xvila, v. N. I. Quiefccrr, ex. gr.. SåggiT 

(ig ar Jtt^tlo , In rcqtiiem xubatum ire.^ 

^»ila ifrån j5tf OtBetf , Ex labore quiefcere-.. 

^IVilaé. Dspati, per per am adbii)etttr. .^tOila: 

fg, Rttipr, Requiem captare, 
igirilfjrtt /. FROiQ, Qniy conf. Grammar^ cowf^ 

^n>eni ? ex. gr. Jowilfcw foin tror , Qpr 

credit. ^tt»ilfflt« pHrft Det åt, Cujus eft 
officium. ^<:n år Den , of ^»ilten Du Jar 
fåDt, oc^ år bmtlFcn Ou tFad gifiDa, Is eft^ 
. a quo acci^iOi, & cui dabi^. Jpnfi ^XOxlr 
. fen Det |irmf^, Apud quem id reperitorr 
^teilfef alt, Qu« omnia, SJf ^»ilfet m«> 
tel^ t^«ac»a«'i Atti via.» [i %3d |)Äg ^Äl ^r J^&ni ^5gg/ «•. 2. Padus, (Prunus.) JS>ifitUt, 
Frudns padi. 
- ^'igö/ vide ^ejb.v 
igäget ^ M, 2. Ardea cint rea. Dff. f>iiXiti» 

Piur. dagrar. 

j^å^n , N. 4, Cuftodifl, Tuta men , ex. gr, 

. *pSöa Sfren i ^&{}n, Agrumcircumreptum 

cuflodjrc. ^iiR Ijar ^onom i jitt Ijnijn, 

lllius ruramini fuhje^lus eft. ^ilgn o(^ fit^Sil/ 

Cudodia & circumreptio. 

^^giiÄ^ v. A. h Citftodire. Tueri. ^Jait^b; 
p. p. ex. gr. ^iifltta ^nqeu, Pratum fepe 
cuflodirum reddcrc/conf. &tånqa. pi^M 
ndgtMi, Aiiquem tueri. i>a%na in, copf, 
3n5agna. 
' ^h^mt>, p. Septo cofloditum, ex. gr. ^ntsm 
^å^nabttit Inträ fepimenta fiindj. Item:, 
^å^nab, Tmamcn, v. e^. 

^iHa^ vide J^åma. 

^ci\, M. 2. CbIx, Calcaneus. ProverbiaUter. 

&gga .ea i |5larne, ve/ giii« m titt pS 

|>nlame, Araiuir aiiquem inrequi. /Iliter. 

j£>aL Jt^hi vide ^JtrD. ^ir&a, 

igälft^ M. X, Dimidium, conf. ^alfDel/ ex. 

gr. S^cn ena ^Jlften/ Una integri pars 

, <liraidia. Jfl I^JlfUn , Ad dimidium. Pro* 

verbialner. 9^\^ta onDt mfl) J^dlftCtt »irtC/ 

Malum ill pejus corrigere. 

^ilftabotibe, m. 2, Partiarius colonus. Plur. 
^ilftabdtit)er , alias J^an^bol1^e. 

é^IftabtuF, ij. 4. Culrura pracdii in dimi- 
dium rcditus. Inde. ^4lftabr«fttrC; alias 

. |)mfta6onDe. 

^ilg, vidt ^elg. 

iö<Hgffunt>ra ^ f. i. Pleuroneöes. Hippoglos- 

fus, p//f, 
igaU, M. 3. Fragmen cautis. /re» : Flanum 

in rupe declive, alias lbtx%9\)ltVi. htm: 

4)Äa, a(ias 3arnl>au, Tabula fufa fcrrea, 

<conf. SpieI>(JH. 
läöU, Dr. ex. gr. -Junnan fift pj j^g, 

Proclmatum eft dolium , deficiente certvifi». 

Itcm.: öäU^ /fi/o, A ve! v. bihl. hem ; f>4ff, 
ImpnåK verb. ^Jöö. 

^iUa, v N. 1, Efiiindere, procliftando , ex. 
gr. ^iUa ur et f4rl i et annat, Ex uno 
jn ahud vas transfundere, ' J)<t reantir f2 
Dft fattar Hd)| Pluii abund^. .g)4flft (,f . Proclinare ut pars cfRuat, eliter. ^atM 
imt af, Piatea inclinat. ^äffa bStt, 
Transfundendo ejkere. ^äfln pä, Ulterius 
procllnando effluerc ftcere. ^iiser. Raffla 
pä Mrlct, Vas complere.. 
^iUa, v. A. I. Compcdibus niingere , de jU' 

mttitis^ conf. ^äUar. »ödllal) , p. p. 

. ^iäav, Plur. Compedcs, jumentoruntt qu^e 
fepes traufilire folent. Mter. ^aUar. Plur, 
Voc. ^äD. 

öäU^re, ^älf!, viA ^rffre, ^elfl 
hälleberg , n. 4. Petra. Saxuin , conf. 

(Sr S berg. 
i^^Uefltnta^ r. r. Petrofilex. 

löaUefien, m. 5. ©pffraD ^äffrflen, Saxum 
petrafum vel concretum , conf. (BtJfhti. 

^äUntng, m. 2, Transfundendi aftus. ^/i- 
ler.ex. gr. ©ricfat ar pä (äaning/ Qud 
<:eicvHi« refiduum cffluere poifit, doliuin 
proclinatum eft, conf. Up(>äUnittg. i4/irer, 
ex. gr. sStb {Ȋflningen af gatan , Ad de- 
clivitatem platca?, conf, @(uttning. 

^aifa, vide .g)elfa. 

igalfot^ M. :j. Morbus chronicus letalis. 

^imX> , M. Vindi£la. Ultio. 

l$im^gttig^ adj. Vindi£V« cupidus. 

i5imt»8idg^ct, f. 3. Vindiaae cupidp. 

i^^imma, v, a, i. CohiBere. Inhibere. .^ättl* 

mab; p. p. ex. gr. ^ämma htt onDal 

fratngän^/ Progreffum mali cohibere. ?(t 

bloDetS utfljtanDc mä l^änima* , Ut pro. 

fluxus fanguinis inhibeatur. Subfiauti» 
vé. ^imiMnbt, Cohibendi vel inbiben- 
di a£lus. 
r^åmna, v. a. i. Vindicare. Vindiéhi profe- 
<loi. ^ämnab, p. p.' ^ämna jtg, Kecipr. 
Vindiöam (ibi parare. ;g)äiiinä«. Poffivum^ 
ex. gr. J5et är en fFt)mf , fom 68r barn* 

mi, Probrum eft, vindiéla pröfequendum. 
ltein\ j£)amnai, Depouemialiter. Ulcifci. 
Vindiaflin qu.Trere , ex. gr; ;^ämna« éflWt 

nogon oförrätt, Injuiiam ulcifci. ^4mna( 

pä nägon, Aliqutrm ulcifci. 
é^mnate^ m. 2. Ultor, 
^Atnpling^ m. 2. Fringilla cannabina ^ avit. 
^^tnta , v. A. I. Adducere. Apportare. 

Äämtab, p. p. ex, gr. j^an liar %cAi at 
{)amta X^atUn, Aquam reportatui-u^ «b;ir. J^åm .tf&n J^ån m ftji J^imta W iplcn, Poma adfer. Aliterj '€X» 
gr. £)jr ir ingen CiRg ot iamta, Nihil 
ibi colligendunii ^imta fvntfttn af fMt 
axhtU, Laboris fruflum colligere. J^im* 
ta frt|l IjUft; Auiam ad fe refocillandum 
captare. J[>lnita jtg ; Recipr. Vires leficere. 

^Ämta af, conf. 7lff)åmta. J^åmta efter, 
Poft alium cojligere , alias K{tetl)åmta. 
^åmta i^öp / Colligere, •p^ntta up , Sm- 
fum ve! e loco infeiiore apportare» < conf. 
UVi>&nita, {)4mta 5ter, Keducere. Rc- 
poitare. * , 

éimtning, m. i. Addncendi vcl apportandi 
aftus. Item : Colleftio, 

f55ti^ ADV. fer er ofin j fr^ ^obMf Hinc. 
^Abhitic. 

i^htit>a,y. n. 2» Accidere. Contlngere, ex. 
gr. ©etJ^Snber, Acddit. JRdr Detta^^cfn* 
^e, Cum illud contingerer. $an ^an^a, 
Accidere poteft. Förfin. ^än>a |ig, /'^e- 
cip»". £>\\\ bet ^inbe mifl, Id fi mihi acci- 
deret. 2*ct ^<!nDe jiq, Contigir. 

igilntelfe^ m. 9. Quodcunque accidit. Cafus* 
ex. gr. Ölycf^ ftanDelfer , C^fus infortunii. 
3 »ibrig ^itnbelfc, Cafu contrario. 2{f en 
l^dnbelfe, Cafu. ^å aO ^inbelfc, Inr 
oranem eventum. Utut erit. 

t^ilitelfewie , Apv. Cafu fortuito. 

6':«^er, i'/«r. conf. ^anö. 

^hnX>x^, ADj. Manuura opere folers. 

^i\\%a, v. A. 2. Pendere faceie.. Sufpcndert. 
htm : Ntutraliter. Pendere. JS^n^bi p. p. 
ex. gr.. J^ånga tjufmen, Furem fnfpen. 
dere. ^jiuftteil Jänfter r Fur pendet. ^tt' 
ga på fpikn, In clavum fufj^endere, va 
Clavo pendere. J^hqa Up ttcfgott , Aliquem 
in farcas fufpendere. J^^nga tip jtg i tt 
trät), De arbore fe fufpendere. Jl)aXii(i t, 
Alicubi ptndcre. Aliur^ ex, gr. ©iuf* 

Domen |)anger i , conf. ^inga efter, -öin' 
ga ut. Foras fufpenfiim exponere.. ^anga 
Ute, Extra penrdere. 
Item : ^inga, ex; gr. ©araf ^ih^itr cXV 
famman<, lude cunfla dependent. <^aQga 

efter någon / Aliquem arölus fubfcqui, 

eiuTbomen l^^nger efter, Morbu» inburet. 
^inck iJoPf ex. gr. Repen (dnga i^pp^ 
Funes cohscrent. £)et flänger intet tpop 
\%9t> |w talar # Qs« ^^v^^^osa aoo ^o- haprenr. ^um I^Jnger Sef i|opf meb ben 

faf en ? Qpomodo cura . re ifta coiQpara> 
tum? \g>ånga ttib, ex.gr. gSBårjian Jån» 
ger tOib itban, Enfis iateri appenfus ett 

Alittr^ ex. gr. Jöflen &5nger wib |)onom, 

Vitium ei adharer. ^ång« .if»er , Super 
"pendere. Mitvr > ex. gr. garan l^åuger 5f' 

Iper 0$, Periculum nobis imminct. 
^in^la, v. N. r. Languidus incedere, ex. gr» 

^an går o4) (Ingtar, Languidus incedit^ 

2[ag måfie ()ångta ttteb , Frogredrendutn ms- 

hi I quantumvis fim infirmuf.. 
^inejAt , N. 4. Sera penduia.. 
ig^ln%mcLi)n , m. 2* Juba penden». 
i^^ngmatta^ f. i. Alatra peniilis, nautarum%, 

in guibus cubant /» navi» 
tg^ngfle, n. 4. Geftandi cingtdumj 
^nWba, v. A. a. Dcdncere. ^ånlebb, p. p.. 
^nnt, vidt «^enne. 
i^dhfeen^e.. n. Refpeflur, ex. gr, ^an it 

t Det lonfeeitDe at berSmma, £0 refpeau 

laudahdus eft, conf. !2(ffeenDe. 
i^hn^inia, v. it. 4. Deferre. ex. gr. ^iVLf 

f!jiuta faftn til ofroerDomaren; Cauflam ad 

iuperiorem }adicem deferre. {)aaffuten» Ptf^ 

is Plur. .pånffotne, p- p- 

i^inwifa, v. A. I. Ablegare, conf. VOi^a, ex. gn 
^ånt»ifa låfaren ti( en annouanctor, Leao- 
rem ad alium ablegare audorem, ^^g ^ntt» 

toijle ^onom til Domaren, Eun ad judf- 

cem ablegabam. 

igdtitvianing, m. a. Ablegatio, In fcrrpti» 
citatio, 

^pen, AD> Smpefaflus, Def. tf Plur. 
^åpne. 

i^åpenl^et^ f. 3. Stupor. 

i^ivna, v. N. I. Obftupcfcere , ex. gr. ^åpna; 
ifwer något, AHqua re ob(!upe£:ere. «^aK 
tåpnaDe DårWiD, Ad hacc obftupun. 

läår^ M. 2. Exercitus. Agmeir^ CompoJ^ 
Ärigijår. .&årj!are, /«« /©cw. 

^liX , ADV; Heic. Hic. ^år 0(^ Dår,- Hfc 
illic. Paffim. |>år om Dagen, Ante aliquot 
dies. Jbår om året, Ante aliquot annor, 
Compofitå. ^itaf, Ab hoc. Hinc. .påp 
efter, Pofthac. .påremot. Contra boc, E 
contra, ^ix^Ot, Heic juxta. Mti , In 

boe. Ijåridmtéi Jox» toew 4>&iH«t»r 

Initir 23^ ^4c Jhfer 1i«c, Jl>ixiftån , Abliinc. ^ht^V 
mm I Per boc. ^^xm^dXl f Heic inter^^ 
^ix fU/ Heic intro, ^hx inne, Heic in- 

/ tuff. {lirmefe/ Ctim hoc. Hoc. j£)ärnjfl/ 

rroxlim huic vice. Proximé. J^ix^XVif De 
hoc» ^irpS/ In i?f/ Super hoc. Ad h«c 
Toft hoc. ^Ö^rfläDrS/ Heic loci. ^Jp 
III; Ad hoc. ^artil«, Haacnus. -5)11^ 
isoifri Suii hoc. -0ar IIP/ Hic in fu- 
blime. Heic furfum, ^dr »ppe, Hic in 
fublimi^ ^h Ut/ Apagé foras. J^Kxf 

uixi In hoc, ä/mj ^jrutinnan, fid* ftr- 

peram. ^ätWlD / Ad hoc. ^rJfWfTf 
- Super hoc. Ad hac. 
i§4ra^^ N. 4. Territorium, far; prwincia^ 

Plur. JP)iraDer. 
igirat^efog^e , m. O* Pr«tor territorialis , /« 

proviticiis al, Rronofog^e. 
^il?at9l>ifbmg ^ m. 2. Jud*x territorialis, 

con£ JjKlraft. ''. 
^ivabé»Iiått, M. 3. Jtidcx territorialis cum 

afTeflbribus. Prima inAåntia ;urit in pio- 

vinciis. 
-iiva^B^vifvoave , m. 2. Minifter i ratioiji- 

bus iu'territoriis provinciarum. 
i^iva^efftt, M. 3. Luftratio legitima per ju- 

dicem cerritoriaiem, conf. &yn. ^ 
ig^ra^d' Cing/ N» Judicium territoriale, i» 

provitKiis. 
^it^ , M. 2f Focus in officina fertaria. 
^&tta , v« A. I. Durum facere. Indurare* 

^Arbab/ p. p. ex« er. J^åxba ^ål, Cha- 
Jybem indurare* 4>^xba barnen/ infantes 

ad .c|U2Pvis perferenda idoneos >eddere* ^åf 

.ttt igenom/ Perdurare, ^4rba til, Fir- 

mum durunf<]«ie reddere , conf« Xil^dt^d. 

^irba ut 9 vidt Utt>irt«. 

^ix^ii, ADj. Obduratus. 

^drtning^ m. o* lodurandi a£hiSi conf. Cib 

f>^rbning. 
^tf ^ F« 2. Raflrum » pro céliMttdo fittto , 

mr, conf. ^rf. Cowpo/: ^Jrfpinne/ Dens- 

raftri, conf. /smpi, 
^ivfla^ v. A. I. Girgiilo in fafciculum con* 

volyere. J^ixflai, p. p. 
i5(lrfUng, M» 2* FUoram glomeratio in 

fafcef« • '^Zvflytct, r.v. 4^ Emanare. Ortnm da- 
cere. C;, glyta ^ ex. gr. ^araf ^X^ 

floter orfafcn til bet onba/ inde cauflk 

mali. örtum ducit. 
tS^rfogef^ m, 2. Upupa' Epops,^ svh^ Def. 

^irfogUn, Plur^ |)ärf0g!ar* 
i5drftrat>en / m, Def. Pilum ftfcls in glo- 

meratione profifiens. ProverbiaVmr ^ ex, 

gr. Si i i^arfitilbcn , Rei cognltiohem 

accipere. 
^ix^voa, F. p. Fiiorum fafds , ex, gr. (gn 

f^irfma af fej^ pa<man/ Fafcis fiiomm fenia 

partibus fubdivilis conllans. 

igArfnjiiy vide ^ärfla/ conf. ^arfwo. 

i§4rftt>el^ M. 2. Girgillus. Machinula, qut 
ex fiifo fflura in fefccs convolvitur. Dffi, 
J^MtVL Plur. ^ix^Xf conC Vtyfkfot , 
confc ^afpel. 

^4rf(lrb , u. 3* Expeditio militaris* 

ig^r^&faHbdman , m, 3. Dux cxcrcitus » 
.v. fciW. 

Ö^rja^ v, A. I. Vaftare, Depopalari* ^ciX' 
jiab f p. p, con£ plundra. SubfiantivK 
*0^jianbe, Vailatio. Depopulatio. 

i^x^omma^ v. n. 4. Provcnire. Orrum 
ducere. Cj. :^onima^ ex. gr. ©jnfbomeil 
lårfomnur ftf anbra otfaFerf A!iis ex caus- 

iis orituf ' morbus. ^irrommcit / Def. if 

Plur. ^arfomne, p. p, 
iJdtPomfl, M. . Natales. . Origo famili«, to. 
gr. ^an ix Cil iitt ^(JrFprnfl af abelij 
åttf E fcmilia nobili oriimdus. Jöan le» 

ber ihi Hxfomfi iU&n Oben , At ödino 

örtum ducit. 

i^4r(tg, ADJ. Illuftris. Magnificas. Splendi- 
dus. Advtrhialiter. ^iix\x%if Splendidc, 
Magnificé. J^KxWitn f ^dv. Idem. 

6iriiM*telfe, m. 3. Glorificado , ». ec. 

^drli0f>et^ f. 3* Magnifkefitia. Splendor. 

Gloria. 
^^hma, v. A. I. Imitari. $jrmab/ p. p. 

€x. gr. ^irma n&ntn i feber, Moribu» 

ahquem imitari. ^Jrnia tfUx nägOR, Mi- 

mico aliquem fimulare modo. 
i^ivmavl, M. 2« Imitatör. Iff«r; Mimus.. 
tädtmnittg^ m. 2. Imitatio. Itemi Mimefk. 
Öitna^^ M. 3, Piratica. Compof. J^ivnobi' 

farfri Expeditio piratica» \ m .^^^ t^^tofb^ M. 3.. Céduceaton Prsco, J^ixolhi* 

flaf/ CaducciM. 
^åvt&tct , y. v9 2. Suboriri. Enafci , éx. gr. 

X>tt J^årtixtt af nåqot onOC i magen/ Maio 

ftomachi id fuboritur.' 
i^ro oå) txoiv^, Advirtialiter. In longum 

& Ifltam. Confufim, 
^ör(l, ADj, Rancidus, ex. gr.. J^arfft flJjF; 

fm4r# Lardum, butyrum, rancidum, conf. 

XXnUn. 
^irffa^ wVf ^arjfna, con£ ^etrffa. 
t^arfEare^ m. 2* Agmen exercirua* 
éär(l^t> F, 3. Rancor, Initiuiti putrefaftio- 
* nis pinguidorum , con£ {>lf|f / conf. tll^/ 

gel^ Unfen{>et 
i^årfln^^ v. N. I. Rancerccrel ^JrjfnaD/ p. p. 

conf. ^iirfl, conf. UnFna. 

igdtflfn^^N. 4. Clafficutn. 
t^hvomaq^t , m. 3. Vis bellict. 
tgatftudngare ^ m. 2« Sica falcata^ GalU 

Couteau tle qhafle. 
^hxxocixat^^t , PART. Heic prxfens, Uic 

manens 
^dvtvato, F. Commoratio heic loci. 
^arwiflanöe^^PART. Heic commoraiis, SbJ- 

fiamiv^. Commoratio he<c loci. 
^å^ict, v. N. r. Fortius anhelare, fupprefa 

ex nimio ' motu refpiraiione , conf. 5^a(a. 

5(atnta. Subjianme. ^aéjianDC/' Refpira- 

tio fortior. 
éagja, F. I. Struffile ex fudibqs, terra? in- 

fixis, perticisque transverfiSi quibus impo- 

nitur foenum ficcandum 6c ejusmoJu 
igägja, v. A. I. Foenum iiccandum ftru6(ili 

imponere. <)ä|iab , p. p. conf. ^4^' 
. ia , Suhfl. 

i^dgla. B*. I. Frfciculus, Uni. 
^i^, M. 2. Eqvus. ^4fiar oc^ toagn, Cur. 

rus & equu Gåll. Equipage. fRiiqa til 
J^rtjl; Eqvum confcendere. gtl ^4fl fom 
flär af/ Eqvus fternax. Ärig«mafltca til 
^å\\ 0^ fot/ Exercitus equedris & pede* 
firis. Oi»9/>oy: ^dftafmd/ Equorum preles 
ver progenies. ^aflDpngaf Fimus equinus. 
4>imr, Pili equ«ni- |)4|inia^tt / Juba 
cquj. -S)4|ii^0f/ UngUla fe^ui. ^4|l|fO/ Solea ferrea equi. |)Sflfn>anij/ Cauda equi.; 

^äfl&uD / • Pellis equina. J^iUniinilåVt , 

Equorum venditor , ^ias '^4jl[>r4njlare, 

coof. Jimpi. Ö* qti^e infra^ 
^4|lbär^ M. 2* Ftretrum , ab equis ge» 

flatum^ 
^iHbötave, m. 3^ Veterinarius. Medicime pr© 

equis peiitus* 
^clflc^tflanje ^ M« 3« Hippo • caftaneum. 

(Äfculus.) 
^iftf^U^ct, F. I. Hippobofca, in/eet. 
^ifitnyxct. T, i* Formica herculeana, hi/eS^ 
^afkqxoavn, f. 2. Mola jumentariat 
^åfitade, n. 4, Equi ftragulum. 
i^4tfl, ADj. Odfo hflbens vei profequent» !«• 

^«. ^ätjtcligctt/ Mv. Cum odio. 
i^dtfEl^et, F. 3. Animus odio imbutu5. ^ 
i^åttct, F. T. Indumentum capiris leviuSi ^r* 

m0?que minorli, imprimis mulierum. '' 
tg*^ N. 4. Fcenum. Def. ^jet. 
^dan^^ m: Foenifeciunv ^i^iavM (ib/ Tern- 

pus fcenifecii» ^iias &l&tMt\i* 
i^6betqnit\s, m. 2* Foeni coUeöio, FceziU 

fecium. 
^&bo(^ M. 4. Latifundia« terr« ex quibua 

foenum colligitur, ex. gn femmanet ^at 

litet l^obal / Parum foeni in prcdio col- 
ligitur. 
éifbeei^ Ipf. vtrh. ^Jfträ*. 
^ifbttig;. M. 2. Satrapa. Prafeöus. 
tgofbtngbome^ n. 4. Satrapia. Prafeftura. 
i^ofia, vide ^pfla. 
tjåpig, ADj. Uibanus. Comis. AdvéthiaUter^ 

^ojligt / Comiter, ^fifligett ; Adv, Idem. 
i^&fligl^et/ 'F. 3. llrbanitas. Comitas. 
igifri, k*. 4. Semina fcenu Linuéti ^5fti^' 

Medicago falcata, plant. 
igaffa^ vide ^i^ffa. 

<56ft, M. Coxa. ^jfftCttrt/ Os Ifchii, 
- conf. ÄO. ' 

igift^ Dr. ex. gr. @5ra tia9?l på Jeff. 

Ratione probabiliter veii vel re£Vi , quld 

facere. ©äga u4g9t )>å l^dft/ Conj.ftura 

quid defignarei > 
^bftnin^, u. %. Fra£luta veitibuli, vierl. «34 ^ m ig&fsv^; r, Qaod decet velconvenit, ex. gr. 
^tt ^r icfe min ^iftoa, at qå til ^of^/ 

Aulain freqaentare, meum non eft. J^ct 
fiSr Jfwrr ^Jfwan/ Ultra id quod 4ecct, 
cxcedit. ^ant i)iftD(l 4r ai tiga / Tacere 
ei convenit. 
^ i^ifWM , v. D. a. Imfiff. Deccre. Pr. .f) jfi 
»e«. I/)/. ^4fDe«. // ^of«, ex. gr. Det 
|^ifme< 9n9lin0<it at tiga , njr gantlr 
tala, Juvenes tac.ere decet, dum loqyan- 
tpr fenioceSj 
Itcm: ijifwaa^ Opus efle, ex. gr* ©ef 
|^$fbe< cn annan, til (^i utritta (lift; 
Alio , ad eiKciénduin id , opus fuit , conf» 

i^dftvtbeman^ m. ^. Centurio, v« InM. 

löifwiff^ ADj. conf. .g>6(Ii(j. 

^ég^ M. 2. Cumulus, conf. ^op, ex. gr. 
Sn ^&9 meD apien , Pomoruin cumulus. 
@tenat i fiora (igår, Lapidum ingen- 
tes cumuli. 

6^3/ ADj. Altus. 8ub1imis. Cöjwp. .^jgre» 
Suf. ^i%^i conf. infra fuis locis, ex. gr. 
€t I^Sgt torn,. Älta turris. SRcb |)Sg r6(l^ 
Älta voce. ©CR feåflfla töaningen , Con- 
tignatio fuprema. /IhfolutK ©en ^ågfle, 
Altiffimua^ DEus. ^Jg ^i^I, Stilus fubli- 
mis. '»O^S^t tanfar» Cogitationes fublimes* 
©et Jr mia fdr (ogt, NimJs id mihi fu- 
blime efl. Superat captum. ©er fipretf af 
cn (Sgre* (anD, Altiori id dirigttur manu. 
^conf. ^Sge. J^igfl. AäverbUUter. ^éflt, 
Alté. Sublimiter, ex, gr. JEIifwa (flflt up, 
In altum fcandere. Sala (Igt , Älta voce 
loqui. Ahttr. Sala l^igt, EsSpoftulando lo- 
qui. Plnra infra. 

Item: Ååg^ ex.gr. ^^ rSfl, Vox fono. 
ra« ^09 diber, ^tas grandion ©et (Sg^ 

fia goba/ Summum bonum, .^6ge ^rrar/ 

Mognaties. 9(f ^dg 68rb, Frxcellenti ftem- 
mate. (S^lja til (ligt prid», Pretio nimig 

•uffo vendere. .f>éga egen|!aper , Dotes 

prxcellentcs. ^ft(| fjrg , Color nitidior. 

^ågt pnne , Animtis elatus. ^äa »ejfeb 
cur*, conf. Wejjdcure. ©pela (ligt fpel , 
Multum pecuniae in (ufionem conferre. 
frovirbiéUttr. Maana qusvis & periculo. 
ft fufdpere. ©ef ix ^h tiö, ^at thU Jfå^ Un fafen , Tempus urgét , ut de ifta re 
cogiremus. Ååvfrhialltfr^ »^8gt , ex. gr, 

©u met ^(irn.^igt iag big ^li!or, C^n- 

tum te amem, noAi. J^5gt ^fFafta , Magni 

ffftimare. ©arorna glngo ^6gt på aacfion,^ 

Merces au£Vione magno vendebaiitur pre- 
tio. gpra man l^ågt af folbafer, Verfut 

militum quadruplicatus. 
ig&ga(£tab, adj. Spedatiflimus i tit. ^ honor. 

conf. tt?äla*tat>. , . 

ig&gddftning^ m. 2. Mtgni feftimétio. Ve- 

neratio. 
i^gbent^ ADJ, Cni crura attiora, do animom 

Itbus , conf. ilangbent. 
15^gbr&fla^^ adj. £levati pefloris. Fe^o- 

rofus. 
i^&gbiteman, m. 3. Nauta fuperiori 
^égb/ M, 5. Altitudo. Alrum. Sublime, 

ex. gr. sjRira l^ågben af något, Alfmdi- 

nem alicujus rei metiri. 3^f>&gbett td St 
.Jågben, In fubKme. 9If ^Mcn, De alt?» 
-^/i/er , ex. gr. ®änOa -fina fncfar up 

til (Ogben , Sufpiria in cffilum mittere, 

Vira tväre éU© i (ftgt^R / ^^^ i" ex<^cl* 

(is gloria^ 

Item: lö^gb/ Faftlgium. Cacumen, <x, gr. 
^d fiogben af et berg,.. In montis caca- 
mine. ©et ont)a (ar fonimit til fin (JqD, 

• Summum in fafligium acrrevit malum. 
Alhir, ex. gr. ©dr »ar en (Sgb, ifrict 
(milfen it funbe fe omfring, CoUiserat, 

unde ciicumfpicere potcrant. ^ienbtrna 

(afma intagit (ågDerna, Hoftes occaparnnt 

colles. Aliur, ex. gr. ^i (Ägbfll, fen 

tDib (ogben af @panien. Ad oram Ht- 
fpani* maritiraam. ^Jolenö (Igb, Elevatio 
poli. AHur. ^8gb, p. p. vtrb, ^jjfl. 

^dgbjttr^ n. Plur. Ferae, quaruni interfeSio 
prohibita , taUs funt , alcts , cervi , ftc. 

téigbtttgcn. Adjtåhh Aiiiöi elati. Def. V 
Pfnr. ^dgbragne. 

^iger^ Adj,aivé^ Dexter. Dtf. ^jgre. ex. 
gr. *^9gra flpgkn, Ala dextra. q^a ^i« 
gm ^nben. In manu dextra« ^dvirhiaiU 

ter. yå (Äger 6anb, vel 9>a(9ger, Ad 
dextram. ^ (Jgér, v«i $il (éger, Dex- 
trorfum. .f>dger om. Ad dexträm cjrcuin. 
Alittr. Iljger, per furag^ Atij. ^5g, é5gfi5t&^ F. 3. Supcrbia, conf. ^Ägmoft. 

^igfåttM, v. D. I. Supcrbire. 

^6gf3t^tg, ^dj. Superbus* Adverbialiter. .^5g# 

farbiftt/ Superbé* 
é^^fit^ig^et^ F. 3. Animus Tuperbus. 

^hqfytt, v. 3. CeHirudo. SublimitflS. jt0ng# 
•Ii9 -öJg^Ct, Regia Celfifudo. gbnr Wfltct; 

Celfitudo veftra , tit. bon»r. J^iq^it t ffrif' 

att / Still fubfimltas. 
i$6g(^n&, ADj, "Sirns eleratioris, ex. gr« ^i 

bt ^d^l^nOta fiiHcit af ingen/ Prati locls 

devatioribus,, * 

ihQlav^, ADj. Doaiflimus, De/i J^^liibt, 

tit, honor, pro artium magifirtt. ^ 
i^igligen^ adv. Summé. Summoper^. 
i§6grjubab^ ADJ. Attifonuf. - 
t6*3tnega^ f. i. Sacronim in templif ^d- 

minifiratio anttmeridiatui » matutina fuc» 

cedent, 
^ic^mc^, N. 4; Aninus elatus» conC J^^i^t 

i^iqmota5, v. D. X. Animor ie cfEsrre, 
igigmotig, ADJ. Animi clari. Advnbiåliter^ 

^6gmt)&igl/ Elaté. 
igigmal^ K. 4. ' Res akioris indaginis. Ne- 
goriam gravius;. {)3gmli^ faf/ Cauflfa ca- 
pita lis, v. ;tfr.- 
^bcimålt, ADJ. Cui vox älta vel foiK>r«« 
^hqninq, m. 2. Elatio. Elevatio, conf. Sité 

^iqqvoaxtev , k. 4* Statio ducis exercitua 

vel cohorlis. 
f^cgcc^ Comp, Ad}, ^åg. Advirbialittr: •f)j# 

$rc / Altii\s. SublimiiiS, Alittr ^ ex. gr. ^I^g 

ffatt(tr tet (^igre, ^n dit annat, Frécio id 
mihi aliud lliperat omne. ltem\ «^dgt</ 
Df/. Adj. ^Jger. 

igégflote^ viV/c SUabemie. 

igigfSte^ N. 4. Pfimarius in conv^ntn fe" 
dendi locus. 

t^3gfl, .Stt/>. j^^;. ^ég, AdvtrbUUttr^ 4^H% 
Altiflim^. Summd. Alt t er , ex. gr. Jjet 
Är (>égfl angeMaei/ Plurimi intereft. .Ocir 
|)an »ar fom ^Ogf}/ Cum eflet iiy fummum' 

cveaus. {)an 4r til öet ^éofta 4 2r/ Ad 
fuminum 4 annoä natus efh ^ag ^t^cr f& 
tit (^gfla/ Summopeté rogo. m *55 i^agt^ eonf. Ad). ^Jg. f/m 1 P/ vtrb. 
^6ia. 

igSgtals ^ Advtrbialiter. Cpmulatim , conf, 

•»^optaW. 
tä^gtib^ M. 3* Feftam plurium dietum^ 

alias ^i\%f cx.gr. 3ulp6gtibm| Fcftu» 

nativitatis ChriAL .J^tib^ Dag/ Dies fe« 

ftus. ^igtit)< n3t)tr/ Veftes in cultuoi 
, oniatiorem, 
ié&StiMig^ ADJ. Solennis. ^dgtibKgriT/ Adv^ 

S.olenititer. 
^$gtiMigI>et^ f, 3^ Solennitas. Plur» ^Jj* 

txhVxQ^tiiXf Ritus folennes. Solennia. 
^jgtC^fu^a^^ PART. Summé laudatus^ v. ic. 
^igtrafn^an^e^ part. Dr. ex. gr, ^an & 

ftäatrofwante 4 fttt tal, SermonjB elatus eft. 

JE>og(rafwaRi)C ^xb, V^fba.altinina & inanla. 

Sesquipedalia verba. 
é&gtrtt/ Adjtäivi &* Subjlantivh Germaniz 

fuperioria. 
^v^gtii(tte(tg^ adj. Perquom dileäu^ 
i^iqtiv<t^t, PART* De/. Perquam leftimatna, 

ttf. bofior, 
i^i^voatt, M. Excubise miUtum prztoris* 
^ågwilborne^ Def. Nobiliflmuis. GencroCi* 

(imos. Epithetén Ccmitum Sf JBMrouum. 
Ö$gw6rWge^ conf. U>orttg: 
f^h^&t>le, Def. Prspftantiffimus, ///* iottar^ 
i^ogdreu^^tig ^ conf. t!CörHg. 
^^ict, v. A. 2. Elevare. In fublime ferre» 

Pr. t>ii€x. ipf, Jbiihi. Pf. ^Sgt. ^ibf 

p. p. ex. gr. ^a råfleJt/ Vocem eflferre. 
^8ja fig ifräll fätet, Ab fede fe devare. 
*^aB Uibt (tg pa til / Pedum digitii 
infiftens ie elevabat. J^iia tiy n2gO(/ 
In altum efferre quid ^ con£ Up(>ija. . 
Altar , <x. gr. ^jja prifet/ Pretium in- 
tenderc. 

^&P, M. 2* Accipitec Jalco palunibari«8« 

^&Fare , m. 2. Macellarius. Efcukntorum 
crudoruni •& falfamentorum venditor. Com* 
po/. J^itAXtbob / Taberna macellaria. 

^Hat>a^ T. I. Fcenile, 

^6lög, K. 4. Vebea foenl ' 

^o^g^/ p. p. -Jrflgbe. /^y: »^rJ. AJifa. 

^oljiJ, v. A. 2. Velare. Pr. ^Jljier. fyf. 

J^olqbC Pf. ^ålgf. ^6lgD, p. p. ex. gr, 

4>i\ia ftg ineD it tdcfe / • T^minc fe velare. 

®g2 ©^ M^ m j^bt S3C Uliht Jfå U et rfrff/ Tcgnmento 

fe obyclabant/ ^Jlja Jf»«r ,. Obvelarc. Vc- 

lalnine tegere^ 
^iti^ct, N. 4. Keceptaculubi ftrnflilc pro 

feno. Df/, ^iMttrcf, ^ ^ 

^itt, Ip/. *6De. Jpf. CmI vtrh, ^S&^ 
^il^tt, vtåt ^ijlper. 
^iminCiX>, K, Julius wenfi». 
^&na/ F, I. Gallin». Irrw: ^oilil/ Am 

fcemina, maj$rts gentris t' ex» gr. *Äal» 

fonW»«- örrjönfl; K. lim: ^na, Pba- 

lianus, famin^ 
igofi»^ K» 4, Generis gallhwcei avis^ Jn/fe^ 

Sflapp^oné. sTler^^aiJ/ io hem: ^hi, 
rbafiamis gallus. 

bortis av^a. Cemp*f. ^änét)U</ Gallinarinm.. 
» ^6n«rörf /► Stcrcus galHnaceum. .pikié^sg 

Ovutn gallin»:,, conf» /^i»p/. 
ig^na^an^ n; 4. Lrpotbymia/ morS, 
;^onfegdU^ s: 4, Gallicinium, proximé pojf 

mediam no^em , conf. Xuppvop. 
^ine^itt ^ tt. Si* Aviai?mai> domefticuinv 

Gohonf» 
ngåYiattppen^ wnC Xipp;.- 
igåna^uf ^ M. 2. Fur gallmacftUff* 
Jtem. i låinetfuf^ Falcö ^ruginofas^ Acp- 

(^'pirer^^ 
igiy, iNn Heusf I Item r Imptraf. verb. ^J» 

ta.» ^rf »» J^ Contraäé pr» . ^ jrer /^ poétich. 
fi^tA ^ V. A^ 2. AuHire» |>6rD./ p» p. es^. gr, 

«0dt ^(oab iog f^getf Audi qus dkam.. 
^ ^&ta m (lo[8<i§t r Scholarem audire reci- 

tantern^ Sarnen (tala ^ita (ia<i fdr^lbt^r/^ 

Liberi parestibutf diflo andientes^ efTe de- 
benr. i3/w<r,. e:ir. gr;. Jp\t ^htx l^wm 
llivafr l^Otl (agf / Huc etjam ab eo diaa 
referenda funr. ^ra (ig^ Rfcipr. en, gr». 

f. if)3r<r (19' fört ^ Audiendo iibi profpicere. 
|)åta pg omWitfly Audiendo per<|uircfe^ 
ProverbhUter. ©ct la(W |)ära j / Itr fou- 
fen, Verifimire dt 

Jrcm : ^éra ftf, ck^ gr. gj?att fSr »Il 5J> 
ra af ben fafen, Quid in hoc agatur,^ 

audiemus quidem; ^ati Uttt intet l^éra» 
af . (H r Nullam de fe nofitiam tradir. 
SDcn (flfen*6drc< icFe af, Hla de re nemo^ 
Ibquituv. -öJra ^ftrr, ex gr. 3^9 wiH' 
ISta^ ^M rflt^rA oiti nS^on Tiljan finnen ^ $)5d Pereontandum eurabo » nam talls inrenia-' 
tur. j^n ft^D (öra efter (en faFen, litiua 
rei notitiam parare ftudebic. .^Sra påf 
Atréntius audire. i^ära t^op/ ex. gr. 
S>t|e tmS fi9clfn j^dra i^op; Bin» ho: 

partes jungends, vel unius inaterias iive 
formae» funt. ^9ra til, Audicu attendere. 

Alittr^ ex. gr. ®ofeii l^érer ^oi»om tit, 
lUius cft Uber. S>et f)$rbe icfe tif fålen, 

*Ad rem fd iion .perrinuft.^ £)et ^Jrer t(fc 
M$ tU, at ta(a om jlilt, De iflis loqni» 

tuum non eff. ^$ra vp inel) ironeii/ Au- 

res ad ludiendum intendere. Miter, J^6' 
ta np, p//i# Upt>^ra. J&ora ot, ex. gr. 
Spit titajie ^ira n t(k\ti, ff riftcn , Ora- 

tionem , tcrJprum , ad lineui audies. 

jfjJra Äf^ ex. gr. ^Sr at om Jan af 
lentma , Nunc domi fic , qo^re, 3^3 ^ér> 
te at (0< bofforaren, men hoUn Unn^ 
vit r Apad bibliQpolam quxIiTi, fed ITber 
tenutn non aderat. ^ 

^htaTZ\ M. 2» AuJiror^ htmz Collcg» 
Schola. 

^érig, ADj. Di3ö audiens, cönf. £]?i>ig. 

i§érff, N. 4. Angulus, Äre<f, J^4m &c^ 
eonf, Äant. WtnFef^ ex. gr. 3 Järnet 
af (ratan , In angulo platcÄ. ^rn af tt 
}\&htr Pars angularis lintei^ ^Ivsi^Viif JEdes^ 
in- angulo plafcic^ 

<girnr3,- adjv Angularis. 

ö^^rning, c»mpof. XrejSrnjnÄ. gem^ir^ 

ning, jc. fw lods, 
öStfant, ADJ. Obediens^ ^^érfamligen^ Adv^ 

ObedientiBr.r , 

Öirfömma, r. jr. r. ÖBcdii*e, conf. fLv^a^ 
i^otfaml^et^' f. j. Obfeqjuium, conf* iLy^* 

nab. 
^iijfet, M\ Auditus. Df<^5r|Iem. " 
igéfa. ö^öja^ ri</(? ©fa. (Deja. 
igofate, M. 2. conf. »potrnlim 
^iHnUt^ KU 2. Contignado fupér ftabulunr, 

ubi fcenutn condicur. 
tgSf^ , w. Auturonus ,. eX. gr.. 3 Jdf{ , Pro- 

ximo' au:umno.. 3 fidfiaér Aummno pro- 

xjmt: prittcrlopfo, Öm ^*(len> Autumno, 

sa 6åPen,^,iv/ SRot t^tfren,. Verfiis au- 
fuminmu Ofmcv K'(}nt ,. Per aurumnusi.. 
Compof. ^u|]w4öcr/. IC .Teinpeftas amujn- 
naiis^ &c;. |)5t 3ac M .3bf 437- il^6(la ,y. A. t. Dr. ^SfiaiO; Annona», 

coUigere. 
Ö?f^a*/M. 2. Meta fieni. 
i^iftacCtts^ ADj. Autumno fimili^ , 
é-5(lcti^/ M» 3. Tempus flurumni, 
Ö^flKP, ADJ. Antuifino (imilis. 
^5|)mStiab, M. September menfis. 
t^ÄPiring^ m. a. Fceni coacervatt, feries, fii 

fotnifich' 
i^oflfiibe/ K. 4. S&tio vtl Satum atstamnale^ 
Öota^ v. A. ^. Plågarn minarh Fr. ^ittx. 

Iff. t>^iit. Pf. ^iit, cofif. ^ota, ex. 
"gr. J&äta mcfr näfwen, Mpperi/ Pognam, 

baculuin quafi ad fcriendum levare. ^åt« 

5t någon , yW ^Sta i\\ nSgon / Percufllo- 

rem alicui niHiari. ' Suhftantivé, ^hXaxi^t^ 

Feriendi comminaiio, 
/?6töpp, M, 2* Manipofo» focni. 
^bwi\m, M. a. Accrvut fccni, in frae$, 

åttas WSCm, fim^l. 3, MÄ*. Inf, «//;!/ Wix, e*. gr. 9 fijf/ 
fan^ ^n tempio. 3 tiDm^ In ttmpore. 
3 ^orlun) In ptincipio. Nota, Hu)m pår- 
tieula vfui %i fi^nificatio, ah txemflis fas* 
fim alhtis, fUntus iuteilighur. 
Itcin: 3, Prou. Piur. Vos , conf. ttx, conf^ 

Gr ammat. 
IteiTi; 3, Mvtrtialiter cum vocaiulh tern* 
pnrisy ex. gr. 3 Dnq/ Hodie. ^ fliif/ 

Hert. 3 tnorgo^^ Cvas. , 3 ^5|1, y tp.irt 
fet/ Pioximo autumno,. likme. 3 fl^^yn/ 
Vcfj>er» hodrerna. Alittr cum gfuitivo i 
flätat temptii frétteritum , ex. gr. 3 afton^f 
Vefperå pioxiiné pr«cvit9. 3 W^CÄ^/ Vere 
proxime pi »tci lapfo^ Sic qmquit. 3 frni* 

30^ ADV.. Imm<S, coof. ^o, ex. gi*. ^dt 6lf 
fljorl toft? 3^/ ^" *^ fecifti ? Immd. 
©frifwer liaft^ 3«^ Num fcubit? Ijnm^i. 
Ont friarcff far ia^ Si procus affenlbm coir. 
ffquiiur. 3rt mm, Tmm^ ira. 3a [å, Ita 

. iit. 3a ttjöi/ Q:^»^ J>""^^. . 

^aiX<t, F. 1. Amitulwii' brcvma^ cörpori ad- 

ttriclum. 
3actff, v:Je 343t. 
3^3.^ pxoN.. t^o , cont. Grammåfe 3ä8«^ t. a. i. Vcnari, ex, gr* ^rtn gicf 

^ «t WJit/ Venatum abiir. 3ag(t l^arar, Le- 

porcs venari. Aliter,.ex, gr» 3aga flQgORi 

f'' 3^W P^ ttåjOrt; AHquem impellere» 

Sajal)/ P*J>' Jif»«* 3^ö« b^lf^/ Abigcre. 

3rtga efter / ex. gr. Jlaga efter bjiårttar/ 
UiTos venando infedar]. 3^9^ ^fttlt en 
tpmmare, FugitiVu^ infequi. é4liteK .3a# , 
oa efter frtbeit/ Pacem omni (ludib fe£VanV 
3ög« iBf wV# 3öiafl(l. Sub/iantivh 3«' 
• ganöe/ Venatio. 

3<Ȋftin0^ M. a. ImpulGo. ^Jrtlagning , Rtf- 
pulfio, rrriw. ^yi 

3age^ M. 3, Venatus, ex. gr. -^Jffa es iagf/ 
Venatum inftituere. ®å p2 jagt; Vendtuoi 
ire. Cothpof. ^Hi^^i\Hi K. cänf. fimpL 

Item ; 3agt/ Ce)ox« N«vis curforia. 

3^Qt^nn^ , M, s« Canis fagax, feu iré<f 
naticus* 

3()StjuftPet^ M. 2. Kobilis juvenis aulicuf^ 
rei vena.tics minifier. 

^ciqtp<^tf , M. 3. Campus filveflm in u^ 
natum^ 

3öPa^ v. A. t. Annuefe. Aflentire, ex. gr.- 
SDen ene iahtf Un anttt nefar/ Annuit 
ftiter, alter negat. ^an jafabe til alt |ma6 

(rn OnDre fcrDe / . Cunf^is tfb altero di£li9 

•fleniicbar, coi^. SfloFav SuB/ianthK ^(ft 

Idfibt f Annuendi aÄus^ 
^<tfcninq, vide JBefoPningV 
3öfdrb / N. 4.' Di^tim ^ qtso quis annuiVi 

Aflenfus, ex. gr. ®ifmo fitt wfot& U( n&r. 

gon faf / Rei alicui afTenfum dare« 
tiama, v. if^. i.. Felum hoc verbofonus tt^ 

piimirur. 
3cn, Cantr, pro 3o^att/ t^pmcn viri, Job- 
ban nes.- 
!3*inuftti.. li^. Jantifirius menfis. 
^art, M. 5t. Jailiis feU Dux, //////riV dlf4# 

iIb Sveda dif^nita/. 
3^6mtii/ wi* ©Feremiit.- 
TS<i^i&, M. j. Jafpis. ' ^ 

3b[öHb/ PPÄI». Inter ,' é^. p\ (gn \mt(U 

^iMiÖra f Inter dentum unu». SRiCt iblanfii 

a§, In meJio nöft-um. 
;3bldnl)^ ADV. Inieidum, éx. gr. J>et fFer 

tWanb, interdum occi<Jic. .{»an ronlliiev 
fblcnb t\l f>^f Imcidum ad^nos venit. 
® 9 3^ 3b4# tjé 3<e 3W 3bd 3fto Zibitet, M. D*/ Sublegmtp, fl//ax, ^iti 
ffag. 

3*0^ ADv. Nod* Ne t ex. gr. Omsatt 
»III ell<r icf</ Si voluerit, aut non. 3cfc 
ff, Haud ita. Om icfe, Nifi. 3cfe allC' 
mflf Non folam. 3cfe jeOer; Neque. 3tt 
icfc, Ne. 3cfe ört mioDrC/ Nihilominus. 
3dfe ÄnnU; Nondum, 

3tforn, M, 2t. Sciurus vulgaris. 

Zi<i>tl)yolOQxm, r. Df/ Ichthyologuu £ji 
ran om fiffarnr 

3b ^ M. a. C^prinus Idus, pi/J. 

3^^ F. Taxus baccata, arh. aUas.^^txib. 

3^^ M. IndecL Navhas. Affiduitai. 

3^^/ r. I» Vortex afua; retroiilientis in 
Humine. 

3^ae, v. D. 2. Valerc, ex. gt. Aatl tftrt 
icfe Orteta ^ Laborei» is piger recufat, ^a« 
ihiti icfe f»ara / Prx picritia rcfpondcre 
non valuit. 3^^^* •>« ^wa big ? Nuin 
per delidiam te loco movere vaies? conf. 

3te^ K. 4. Receptaculum urfi per hiemem 

quiefcentis. 
3bel y Adjeäivi, Menaa. Ponu f>iim8 , ex. gr. 

■l^t Ivar ibd ofanning ^toat) l^aa tafaOe, 

'Quie loquebatur, merum fuit mendacium. 

^et iJr ibel Dnt^a |o^ ^onom; Apud il- 

lum pura puta ^It malicia. ^e btUdFd tbel 
d( / Meneim pocabant cerevifiam fortem. 
5&5r WOfO iDel bSuÖCri, J?r«ter rufticos ibi 
«rat nullus. 
3beligeit^ adv. Sine celTariwie. Afliduéi, ex, 
gr. ^an tdlor ibdigcn om jtg oc^ finn^ 

De fe fuisque adidué loquirnr« J^atl titt' 

f<r iöcUflfii po i6(f<r ocj> (trifur/ Ni- 
i)il aliud (jUam libros fcriptaque men« 
te völvit. 

3bcr, M. PccTiitcntia , v, ^c. 

3t>iffa, v. A. !• Ruminare. 3*ijl(fl)| p. *?• 

Ottflart ^ F. Ruminatio. 

3bPa,, v. A. I. Traaare. \3xu ^\>teb, p, p. 

«. gr.. 3i)!a til fabrtf/ et l&anMocrr; Fa* 

bricoin , opificium , traöare, ^aa |>ar 

länqc ibfat ^f« nÄringcH, Illo fe alendi 
modo diu ufus eft* 3^fÄ ftubiCf/ In ftu- 
diis vérfari. 
3bFeng^ ADj. Afliduua, ex. gr. 3tlimärrf)a 
iDfcIig flit 0<^ Omt^ngfan, Afliduam adhibere diligentiam & circumfpeftionem. ^eb ifei 
feliflt arbete , . Affiduo opere. SWeligen / 
j4dv. Affidué, conf. Ct^gen. 

3^08/ ^^^J* Induftrius. Sedulus. Advtrhiali' 
ter. 3609t, Induftri^. Sedulé. 

3bC9f>ety F« 3. Ii;iduflna. Sedulitas. 

3brotty M. 3. Plur. 3ÖT0tter^ Artes tcI ope- 
ra ingenit, conC ^tagb. 

3eitit^, M. 2. Jemtius* E Jemtia oriundui, 
conf; 34mte. 

3emtlattb , h. Jemtit. Svtcue jtrmuncuu 

3€nitl4nbiri8 , m. 2. conf, ^tmiU 

3ern, vide 3^rR. 

3etton^ M. 3. conf. Saflpetinittg. 6peb 
penning. 

3frö, vide ^ifra. 3frae^ v. d. j. Ex* 
candefcere , ex. gr. 3fra^ tmot nagol/ 
Contrd quid excaiKieicere. 3N^ P^ n<f(ionf 
Acerbius in abquem commoveri. 3frÄ Pl/ 
Recipr. conf. gjrifra fS- 

3fraMf, wV« aSeifran, cont 3ftoer. 

3frig^ ADj. Aniini agitati, vel quafi (limulit 

incitati, ex. gr. 833ara ifrig i båneti/ Pre- 
ces fundere ardenrcs. 3fr*9 * arbete / I^i- 
bore indefeflns. /Ilittr ^ ex. gr« -^m bUf 

ifrig, o<& fabe ofSrM^f^ fanningen/ in 
iram commoto animo veritatem imperrerri- 
tus proferebat. Adverbialiter^ ^\t\%i / Ani- 
mo incitato. lt€m\ Subiraté. 

3frtgl>et, f. 3. Animus ardore vtl ira com- 
moms. 

3fr5ii, PÄJM. A. Ab. De, con£ Stan, 
«x- K»". 3fr^tt bårian ti( (Tnt/ Ab inirlo 
ad finem. SJrefwct icc tfrÄn JConuRQcn, 
A Rege liters miHac funt. SBara ifrån 
fdrflSnbef/ Amens^fTc, 3^ ififÄn; Ab in- 
Jlrå. Ut ifrin I Ab extrff, ve/ ftb exo- 
ticis.* SH»^ f9f ^ f«* v^//rfr, ex. gr. 
@no ifrån lig. Ad iioiftra« contoiquere. 
Nota. Farnctila brc pffipouiutr , tumque 
verbit fuam addir fignijjcationtm ^ ex, gr. 
ICVånba iftiti, Avirtnt, taga tfrSn, 
Ahripere. S^Ua ifrån, D^ddtrt. <S^H\i 
ifvan^ DésJNfigert, Difiiu^une. Plura ex* 
emfla fuii lods f conf. ScSn. 

3fto<t^ M. Animus incitfltns vel (limulatus. 
Def. 3freny ex. gr. 'Slngripfl fut n>crt 
meb xftOiXi incitato opus aggredi animo. 3rt> m 3^« 3Ia »39 JUttr, €x. gr. *OÄn föfcc btt i ifxtn, !«• 

tus id dicebat. 
Tify^t, TAKT, Impletus, virb. 5pHa u 
3fil, AdjeéiM. Prségnans, dttqua^ 
3gel, M. 2. Hirudo. D^. 3fll(n. /»/»r. 3giao 

conf ^(obtgeL 
DgelFott ^ M. a. Erinaceus curepacu» , a/. 

Hyfliix. 
3sen, ADV. Rurfus. Iteri\mi vtl re/pondet la- 

tinorum Re, ex. gr. S<tH Igen/ Revo- 

care. ^wmä iafH/ Revenire. @{icfa Iftfn/ 

Remittere. S5^ra t(jen, Reportartf. ©ifiDa 

igen, RedHere, &c. ©ifma få goDtraett, 

xPflr pari referre, ^å mn CR faf / Rem 
recip«re, fciL ami^Tam vel qai^fitam. ^atl 
At nu fri|! tgcn, Valemdo ipfi reftitma eft. 
$Dir ar icfe incr^igrn/ Nil ibi reftat. 

Itcra : 3gen / nfurpatnr dum ftrmo efi di 
claudendo vel replendo , ex. gr« ®tanS 
igen birenr fJnflrct/ Claude föres, fene- 
jfiram. gpDa iflcn gropcn . Wict , fo- 

veam, foramen, replerc. £agga Igen ogO' 
nen; Oculos claudere. Säojia igen en åUx, 
Agruih. quied traderc» (eu calturs non 
fubmittere. 
Item : 3geit/ Cnm de rebus hqutmdum fi* 
niendis, ex. gr. SBB3n^a igen, Definere. 

i>an ^at tohit igen at (friftoa r Scribere 
defiit, conf, XOån^a^ 

Nota. Particula bétc phrumque poflponimr^ 
Participiis' vero femper manet pvécfixa^ 

«^. gr- 39enfonal) , 3<l«^ttw« / 39«nr 
dätigb, 3aettfi)Db, 3genrflgb ,^fi^ ^^^ 

ceteris. Ab exemplis circa verba alians, 
particuU bujus fignficåtlo tf ufus cognO' 
fcftur. 
33etiom^ FiuEP. Per, conf», (ffenont/ Prior 
patticuh poflponitury cu)u: exemplu circa 
vocahula occurruut , ex. gr. SSr^tA ige« 

nom / 8«ra igenom f ®ä igenom / (Se 
igenom, k- . 
3biil/ AdverhioUnr. Ad mortem, ex. gr. 
@1»ilt« tH^I, Ad mortem oaquc efurire. 
Fame perire. ®ll t^i/ll, Occidere. tigga 
il&Ml/ K. /w UciL Fartkipiis Pärticuim 
hac femper prafighar , ex. gr. 3w2lf»Ul' 
ten, Fame mprnn». 3W^'ffÄgm, Occn 
fus. 3WiIj!rÄW&i Tcrrore intcrOTtus, 3^iJ(fiucfen , Ad^ necem transfoflus ,' (f 
fic in 4/iif. 
3^ög/ Mverbialiter. Dr. . ffomma iMfl/ 
Recordari, conf. XYlinnae, ex gr. Sonu 
ma i^åg fttt låfte , (in flplbig^et, Pro. 

inifli, debili, recordari. Aliter, 5tomma 

il^åg , conf. 3{^åafomma. ^ontma i^g 

ftg. Ad ariimum referre. ^an ft)m in(et 

i6åg fig, utan n^ifie fram (Friften/ Haud 

iibi cavens fcriptnm pionflrabat* 
Si^SgFomma ^ v. a, 4. Recordari Cj. XLottti 
ma. ^//rer, ex. gr. S^glomma någon 

meö beldning, Prarmio aliquem munera- 

re. 3^ågfommeo. . Def & Plur. 3|>ag# 
fomne, p. p. 

3(;2g{otfinie(re , wu 3. Recordatio,v v. te. 
conf. 3ft5gfonijl. 

3^SöPom(>, M. 3. Recordatio. 

3^alig^ adj. Perforatus, cgnf. ^iMq. 

3^iUgl>ct^ F. 3. Qualitas ex perforato, con£ 
i64lig^t. 

3^op^ präp. Unå vtl in unum. Conjunäini, 
vel in conjunÄionem , vel refpéudet lath 
norum Co feu Cok. Ofc/: ParticuU bac 
fine difcrimint prafigitur vtl pofiponitur ^ 
td quod ab exemplis fuis locis patee, Heic 
obftrvatur, ex. gr. 3ftopbint)a vel ®inDa 
iliop, Conne£lfere. 3^opfåtta vel ©iWa 
i^op, Componere. 3&<'Pl>i^l^''^ ^'^ ^IM' 
ha t^op , Commifcere , & fic in alns. 
Particifiis autem ftmper préefigiiur, ex. 

gr. S^oprtflaD/ 3f>«>P(Iitf«l> / 3^oplagJ), 
SJopfamfaö, 3^opft« / 3^op»uj:en, ic. 

conf. jfi«/>f. 
3t>opa, ADV. reStus ZxlifOpa. Aliur. 3^0' 
pa , vide 3||op. 

3b«g/ f'^' 3l>åg. 

3Falf, AdjeäivK Pregnans, J# våcc$s. 
3FUta pg^ v. n. å. Ä^ci>r. Induere, ex. 

gr. 3flfta fig en afinan* perfon. Ait^. 

rius agere perionam. {)an l^at jflntt (tg 

t)en fpllan, IHo indutus ed manere. 
3M»tg^ vide (DrnFtins. 
31^ M. 2« Flatus ventorum repentinus, alias 

VOit>€xil, €onf. 3lning.. 
3ta, v. N. t. Imptrf Dr. eic. gr. Spef ilat 

t tanterna, Vagis dentium doloribus af- 

fligor. 2)et ilar i Iroppeu; Corpus tigorc 

torn. 440' 3(a 3tjj eorripimr. Alhtr ^ e«. ^r. p<(n ilabt til 
(lut iti<b (in rcfa/ Itiimis bniendi cupi- 
dus properabat. 

Plfignae, v. d. t, Animi dcfiderio in quid 
ferri, ex. gV. ^an \l\iqtiabti at femma 

^tnt/ Domum defiderio 'caprus fpe£labat. 
^Elf^dnai . it något/ A vide quid fperans 
exfpeäare* 
;3tftm^i3/ ADJ. Technas inveniendi callidu», 
A^vtrbtaliitr. ^\\mi\%i i CflHidé , conf, 

3Hfn9/ 31ftiibi8. . . ,. .. 

3lfunb'ig!>et ^ f. g. Tcchiias mvcnicndi alli- 

ditås, conC 3li|l'fl^^t. 
3lgcrtiing^ m. 2. Malum facinut/ 
D^S^^P / ^* 4* Capciuncula ?el deceptio dolofa. 
^fSalningeit^ Dr. ex. gr. iRir Ui fom (il 

ili^ilninQeR 1 Cum ad extremum « «r /Vr^/ . 

ventum effet. 
3(l>drbi{s, ADj. Ad extremum usque ptr- 

durans. / ' . 
3Hg^ uiDj.' Dr. ex, gr. 3(19 6Mjl, Vento- 

rum per vices repentinus impe^t^s. 
3li(li8/ ADJ, Afhitus. Advnbiolntr, 3(i(ligt/ 

Aftuté, conf, OifuntJig. <lti(liö- 
3lt(ltg^et^ F. 3. Aftutia, conf. 3ffiiiit>fg' 

\)tt. Äifligf>et. 
3Ua, Apv. Nblé, conf. (PnW. Cow/). SOBor* 

re. 5«f/). saSnrfl, ex. gr. ®åra iOn, MaU 

facere. ®dra iDa ttifqon/ A)iquem Isdere* 

Sala fOa/ Cum diAiculcate loqui. Sala 

tUa om nägotl/ Mate de quo loqui. ^a 

illa, Ägrotare, ^Oa (taDab eUer fÄraft/ 

Grovicer Ixfus feu vulneratus. ^iXd iflaf 
conf. S^xat JJ^Iifma illa tt)iD/ Ferterritut 
fierj. J)ct fer iOa Ut / Infauftum id prac- 
bet afpeaum. Saga tOa , conf. Xaga* 
i5 Jra fig iOa It / conf* Ibixa. |B3ara illa 
^tite f6r nagoR cOcr for nägot 1 Ab ali. 
quo^ Tel ob aliquam rem» peOImi alicui 
. Gonfultum effe. 

3aet^ viit ijiaer. 

^Uflnnab/ aoj. Cui In maftim animus» conf. 

3ltt)iHi9* 

Jlning^ M. a. Flatns ventoram repentinus, 
conf. 31. puft ^iwr, ex. gr. Sintngar 
i tanbcrna / Dentium dolorcs iubitanei. 

3fV«^*8/ A^J- Aftutus. 

3lplicf tig ^ ADJ, Idem 3w ' m 

DIff# APj. Maligous. Gwj)©/: golKI[!/ conf. 

3l|feR.. 
3Ifr«^ F. t. Malignitas. Alutr^ ex. gr. 

@ora nägot i ifffa»/ Ird accej^fus quid 

committere. 
3lffen/ADj. Malignus. Def. Ö* P/irr. 3I(fi 

ne. //^»: 3lfffn/ Savus, Je animaU 
3lfnttlg/*ADj. Subterfugiendi callidus , conf. 

3tfuRN- 

DCwilje, F. Malevolentia. ■ 

3lwiÖtg, ADJ. Malevolus. AdvifUalhtr, 3I» 

ioitiqif Malevolé. 
3mcWertib, ADV. Intereå* 
3mellatt, trjep. Inter, ex. gr. ®ini imet 

lan, Inter fe. ©f« ImcIIanf Inter id, fcit. 

faciendum, conf. tttellatf. Obf, In con* 

fofimm panicula b^c po/i verbå\Jtcuf tYTed 

(dtl antt illa ponitur. 
Zftnmct^ T, N. !• Vaporem ederc, conf. 

3mme. 

3ninie, m. a. Vapor, tx fluUts calliU alU 
ctibi inclujis^ conf. JDunfl. iittga. 

3mmee fcrt^ adv. ». Gnm. conf, 2flt fort, 
Jugiter. ' 

Zin, 'PR.EP. lu. Intrd, ex. gr. ^n 0(5 Ut, 

, Intro & foras. Nota. y?if;« vtrba ^ pofi 
illa ponitury ex.gr. @a Jn, ve/ 3ngd, 
Inire. Introire. Snl^pa, ve/ £)pa IR/ In- 
currere. 3nfÄr«/ ^^^ §5ra In, Induccre. 
3nbul(a, v€i S9i|||(a tn# Pulfu ingerere, 
fif Jfc in aHis. fj^flpofitét exempla paffim 
' •ccurrunu Pvétfixay vel fuam retinety vfl 
aliam accipit fignificatlon€m\ ut fx Jtqutn- 
tibus colligen efi, Participiis Jtmpir pr^t- 
figitur, ex.gr. 3RMl)Dab. SnWft^. 3(1* 

Dragen. 3«fr«fr»/ «• conf. /«p/. 
3nbcgripa , v. a. 4. Gomprehendere. C;. 
Cffripa, ex. gr. 9fftanblmgen inbegrep 
alt fimab til faten f)$rer/ Tra£btjo 
cun£la ad rem pertinentia comprehende- 

bat. 3p.begripea. Dtf. &r Plur. gnbci 

ötipne, p, p. 
3nt>etga^ v. a. f. In domos inflrre, it an- 

nona. 3nbergabf p. p. 
3iibetgning, m. %. Annonx in horret in- 

reftio. 
3nber<lFnaby PAUTt Rationc fco calcolo com* 

prehenfus, 

*3w^ 3n& 

3tti)t((<t, r/A. r* Suam tlii opinioncm am- 
ple6lendam trader^» Perfn&dcre , ex. gr. 
SfnbtOa mig iffe iåi^t, Ne talem mihi 
opjnionem ingererr' coneris. J^an tt)i(L ill' 

(illa o§, at ^an Jr lixb, Nobis fe doaum 
effe peifuadcre geftit. Imn : ZinbiUa (ig^ 
Recipr. Imaginari. Animo fingere, ex. gr. 
3nbiaa (ig aC toerlDen &t xunb, Mundutn 
iphsricum eHe iinflginaru ^nbiDd bi^f dt 
t)U tOOrC t mhtn, Te in luna effe animo 
finge. ^Ihir , ex, gr. J^mb inbiUör bu 
l)ig? Quin de te ientis? 3nMDat)/ p. p. 
Perfuafus. Item : fmaginarius. 
3nbtanine, m, 2» Imaginatio, ex.gr. gåre# 
(IJDa fig afl(;ot i inbiUningen , Inragina. 

tione quid fibi reprsfentare. ^nbiOningä 
gSftOd^ Imaginadoi qua e/i inter facultå' 
US miutis. 
Item : ^nbiUniifS , ex. gr. SSBttIbcn rcge< 
rcii af tnbianinqaf; Mnndus regitur opi- 
nionibus. ^t U bara inbiOntngi Imagi- 
rarium id eft. 3flbiBmngé fiiufaf Morbus 

iQiaginarins. {>aftoa por ttibiUning om pgi 

Magni fe seftimare, 
3nbi(ft, Aoj. Elacd de fe ftntlens. 
3nbitetf^ part. Qui mordici\s h«ret» J^ef, 

£5* Plur, 3nbi(lirr v^rK 25ttii m. 
Snblanta^ v. a» i. Imiiiifcere. 3n((nn' 

b(kb) p- p. 
SnblSfa^ v. a. J, Inflare. Infpirare. 3^' 

blojl, p. p. . 

3nbragt , p. p. ver/;; »tUtga itt ^ yJ» 

3nbringa. 
3nbrott, N. 4. Infraöio. Irruptio, ex. gr. 

@ira inbrott i a^gon^ r^tCig^rttr; Jura 

alicujus infiingcre. giCTlbtligt inbrott/ Ir- 
ruptio hoftilis. Sjnfwar ^afwa gjott inbrott 
i ^ufet; Fure$ ciaultris ruptis doriium in- 
vofemnt, 

3nbruten^ p. p. Def. ö* Vltir. SnbrutnC/ 
vtrK Ibxyta tn. 

3nbr<5iina , v. a. a. Inurere. 3w6t3nD / p. p» 

3nbu^e•t, p. p. De/ Ö^ Plur. 3nbuDnC/ 
. vitrb. 23ju^a itt. 

3nbunl>cn, p. p. Def, ö* Plur. 3nbunbne, 
ve%K 2>in^a iii. hem: 3nbunDcn. M- 
jeaivi, ex. gr. ^m ar fainbuiiöcn/ Im- 
plicaci eft ^limi, SnbJUlDCH fflifarti Mo- 3nb 3nb ft4* dus fcribendl, feu, ftilut impllcitut. Alt* 
ter y ex. gr. 3wJ>unbct mmvi i Litern no- 
ipinis initiales inter fe complicaca?. 

3nbuten, p. p. Def. if Plur. 3nblirtt<| 
verb. 25ara tn. 

3nbvggare^ m« 2» Incola , rurir, conf. Sd' 
toinare. 

3nb5gb^ p. p. verK 2S6ja itr. 

3nbot^e0 , adv. Invicem. /f ew : Jdjcåi'' 
ve t ex. gr. 3nWrDrJ frig# fiellum in- 
tefiinum. 

3litcla, v. A, I. Dividendo in certum ordi» 
nem redigere. Q. JDelö. Sttl^^lal)/ vel 3n/ 
Mt, p. p ex. gr. ^m {)ar inbtU fin af*' 

. (^anDling t fpra Capitel t Tra6latibnem in 
. quatuor capita divifit.» J^an inbtlte jttt folf 
til n)t§a förrättningar/ Militum cohorres ad 
certas expeditiones difpertiebat. ^ufct &t 
iHa ini)clt/ Locorum in xde divifio mol^ 
ordinata eft. Aliter, ex. gr, S^l^^l^^ '^^fl^* 
ntcntcr/ Militum chiliades, quorum Hipen- 
dia fecundum inflitutionem , didam. 3tt« 
tetnittga wetPet. Hinc: ^& inbdt fot, 
Secundum illam inflitutionem, conf. 3tt« 
delning ^ conf. t:il^4vfiva&» 
3nbetntng , m. a. In certas partet vel feöiq- 
ncs divifio, ex. gr. (£n af^aRblingS/ ea 

prcbifanö, indelning/ Tradatus, concionis, 
partitio. 3p^^(nfnS^I^ i tt ^ni, £dium per 
conctavia diviiio. 

Item ; 3n^e(ntng , Stipendium militis , fe- 
cundum inftitutionem in Sveda, qus vo« 
catur 3ni^^ln<R9< tocrfrt. 3tibe(nings 
XO^tM, Infticutio in Svecia, qu^ fun- 
dorum domini miiitem conducere tenen- 
tur; cettaque prxdia prsfeé^ia 6c militibug 
adlignata funt. 

3nbtgo, k. 4. Indigo, tinäor. etliås^ 3^' 
gcblatt. 

3nt>oppa , ▼• A. I. Intingerc, 3nt^0P' 
pab, p. p. 

Dtt^raga^ v. a. 4. Attrahere, alias S)tagft 
in. Horum Part. P. 3nl)ragfn. Def v 
Plur. 3nbragnc , ex. gr. 3ntraga t nie 

fan , In nafum attrahere. ^an tn(rog 
något mtb anOen # Refpiratiöne quid 
attraxit. 3tt'>Wga fcgftn/ Vt;Ja contrabc- 

re. Mter , |x. gr, 3«öraga cn tjienjl / 
en lin i Manus I lUpendiuni| xeducerp» t4-% 3nir 3nf 3nf 3n0 Snbraga fJna utgifter , Expenra reftiingere; 
€n tnDtiKjen ^Ué^allnilig / Oeconomia re^ 
ftriöa vel parca. 
3nörflgnmg, m. 2. Attraöio, ex. gr. 3tl* 
dragning af något i nafan/ Alicujus rei in 
nafum a;traaio. /iliur^ ex. gr. @n loné 
inbragntng, Stipendii reduaio. 3nbragning 

i ^U(^allct^ In oeconomia reflriclio. 
3nt)rift»a, r. a. i. conf. SDrifwa in. Part. 

P. 3nbrifweiu Def. ö* Plur. gnbrif» 

ne. 3rtt)rifma utj!l)lÖer / Tributa exigen- 

do coUigere. 
3n^vifntng, m. 2^ Impulfio.. Ittm\ Exigcn- 

dorum collecliok 
^nttrigt, m. 3. Provenms, Redims.. 
3n^tagtig, adj. Lucfofus: 
3nctfwa^ f, i, Vifcus.. Inteftinum* 
3ft emot^ •ADV. Propemodum. Propé' ad# 
3nfall, N. 4. Invafio. Imiptio, ex. gr^ gietl^ 

btxA infall/ Hoftium invafio. 
Itcm: 3rtfaU^ Argute dic^um, ex. gr. J^an 

|>abc ct qmicf t infall , Argmé ab eo diaum 

fult. öloliga infall / Argutic iocofa^,, conf.. 

3nfäaf. 
3ilfatl(r^ v.. N. 4.- Inumpere; Invadere, conf. 

SMa in. Homm Part.. P. 3nfaOen. Def. 

&r Plur.. 3»ifaiine, ex. gr. gienDen infall 

i l^ani lanb , Hoftes in terras ejus in- 
vaferunt. Alitcr , ex., gr. SR^r Dcrt ti' 
ten infaller/ Illud cum inciderit rempus.. 

SDet tnf&U på en* finbag /' Die dominica 

id accidir.. 
3llfrtttÄ ^ v.. A, r. Ligamine circumdarev conf. 

3nncfattar ex. gr. 3ufatta åbla (lenar 

i en ring / Pretiofos. annulo- lapides inclu> 

derc 3''^f'^ttat), p. p.. 
3nftntiiT (13^ v. N. 4., Recipr. Pracfentem {k 

reddere. Se fiftere. C;, ^intta^ ex., gr.. 

S5år infunno (ig många fépare, Emtoresi 
aderant plinimi. ^an infatta pg »iD 3Jåt^ 
ten, Coram jwdicio fe (iftebau 
3uf[dtat>^ p. p. vtrb^ 5lö(a- in. 

3"Pi^<*/ v; A. I., conf. 5lice»: in^ Paru Pl 
3nfIicFab. 

3nf!vta, r. K. 4. Influere. Q. 5tpta, conC 
SWtct itt. /Yor«w i^iirr. Pi 3u|Iuten. Defi, 
\s Pinr. 3n.1utne; ex. ^r. e^ mprfet foirr 
iB|iJt i ca^jOJl/ QuamLn» ia fifcuia iiifluebat^ ©år &ar iR&Cit^i i l^anl tal inffirtit, Orationl 

ejus quid infertum. 

Zin^ytta ^ v. a. i^ Immigrarc. . 3^119^* 
iai / p. ?• 

^nfiyttnm%, m. 2. Immigraiio. 

3nfogaö^ p. p. vtrb. 5oga tn. 

3nforOrö, v. a. i. Exigendo conferre. Ex» 
pofcere. 3nförl)ral)/ p. p. ex. gr. .^arc 
gicF ({i inforöra penningar, Pecuniam ex- 
a^lum ibat. 3nforl^r<* C"* betånfantc, 
förf laring , Sentemiam ^ dcclarationem , ali- 
cujus, cxpofcere, 

Onfcia, v. a. i. Suum vfndicare. Fenlione 
ut fuum recuperare. 3ttfriab, p. p. 

3nfrufm/p. p. Def. \<f Plur^ 3nftuf«e, 
vet b. Si^ffr in. 

3nfr4tt, p. p. verb. 5råta in. 

3«fdUe, N. 4^ Arguté diaam, alias 3nfaffr 

3nf4flÄ^^ p. p. verb. 5ö(la in. 

3nfi&<?, PART. Innatus, conf» igemfi^^.. 

3nfi^ing, m. 2. Indigena.. 

3n fir^ PR^p. Coräm. 

3nféra, v. a. 2^ Inferre. Inferere, åtht 
Sova in. Part. P. 3nfårb , ex. gr. ^an 
låt infora bet i protocodet, Protocollo id 
inferendum curabar. ^n^xCi X råfninqctt^ 
Tn rationem inferre. 3"fora »arot IltifföH, 
Merces ab exoticis invehere. 

3nfor(iftt?a, v. a. i. Penitins mgeiere. Ei- 
åtm quaii corpori jungere. S-^f^^^f' 
»ab / p. p. 

3nfotfet, M. Tnveaio. Def. SnffrfTen, ex. 
g»'. Snfftrfrf af utlånbjTa waror , Nferdum 

ab exoticis inve£!io. hem; 3nférfer, Im- 
miflio , fcil. in bona dchitoris , v, jnr, 

3nfitfBnfwa , v. a. 4. Cj. 6Frtfvja, conf. 
3nffrifn?a. Dr. ex. gr. 3nf6r|Trifwa »arot 
utifrån / Literis merces nb exteris impor- 
tandas curare. 3nf6rfTrif»eu. Dcfl Ö* Plur. 
3nfor(frifne/ p. p. 

3ngaf , Ipf. verb. ^nqifm. 

3ngale^e», adv. Nullo moJo. 

Zinq^alnn^a , adv. Neutiquam.. 

Dngeblått, n. 4. Indigo. 

3ngcf4ra^F. i. Zingiber.. (Amoratrni.) 

3»gen, ADJ. Nullus. n. ^wUt, qu^d confl 
«^« gr. 3n^^n ^n^ant(tafn/ Nullo ex- 
cepto. 9(f intet, Ex Hihiio.. 3n9en .'mg, 
couL ting. Sngtft raewiijifa ^ Ntmo. 

5>4r Sna 3n^ M 3nl 24} jbit 3tÖ inga barn/ NnlU adfunt liberJ, 
^an Jav inga •'penningar / Pecuniam ha- 

bet nnllom. 
Irem: ZitiQtn, ex. gr. ^an ar ingen nrlig 
farl / Haud vir efthoneftus. jpon ar inöen 
0Od ^Uéi)åOer|Ta / Hei famiiiari haitd bené 

praeft. ©u ^r nu intet barn mera, Am- 

plius infans non es, conf. 2!l^^^^- 
3ngcfi^era^ tron. Neuter. 3ntetliera/ t^. 

^ä inqenbera fiban; Neunö. 
^nqenftå^^e , adv. Nusquam. 
rin^ettwcrte, adv. Haud de loco. 
3iTg!cB, //)/# verb. Snflå. 
^ngifwft^ v. a. 4, Indere, alias (Bifvoa in. 

Horumy p. p. SngifWen. Def. ^ Fiur. 

Sngifne. Mter, ex. gr. 3ttgifn)<i <n båne* 

ftrift/ Libellum fupplicem tiadeie. 
^ngifwelfe^ m, 3. Infpiratio* 
OitGJuta, v. A. 4. Infundeie. C/. (Bjttta. 

i^flrr. F. 3n9ueen. Def. Ö* /*/«r. 3tt# 

gntne. 
^jtgniba ^ Snflnugga f t:onf. (5ni^a in. 

(Bmigga in. 
3tigrep^ n. 4. Prebenfio vcl jmmifllo inju- 

da, Ufuipatio illegitima. 
3ttgrifwa, v. a. 4. Infculperc, alias (Btif* 

xva in. Part. F. Sngrafmen. Def. if 

Ftur. 3w9vafnr. 
Ongropt^ part, Concavus, conf. @fåHg. 
Oh^S/ "V- ^« ANOM. Inire. C;\ <BS^ ex. gr, 

3naa fJrbunÖi Fcedua inire. ^an ijigicf 

förlifning, Paaionem fccit, conf. (5a in. 

'^wq^^en^t, y. a. Iniens. Mter, ex. gr, 

3ugåcntoe tnUen , Veaigal pro importan- 

dis mercibus. Snflången. Pef, if Plnu 

3ngcngnc/ p. p- 
^itgaitcj, M. 2. Introitus. Miter , «x. gr, 
" 3ngången til en prebifan, Condonis facer- 

doralis exordium. sffiii) inqSnaen af §ufet, 

Ad föres ffdium. Jliter. ^a^åfX^tn* Fart. 

conf. 31*9^/ ^**"^- 3nt^^^<^* 
^'.Tcrftlter, Flur. Rcditus fca proventus pe- 

cuniarii. 
^nbcmff, ADj. In patria orms vel produftus.. 

Inquilinus, conf. 3"'^^"^ff- 
3ii(niggö, v. a. 4. Incidere. Infculperc , conf. 

<5-iggö in. Ex bis Snf^Ujgcn. Def. ff Flur. 

3«N99RO P- ?• 3nt>yr«/ v. A. 3. Hofpitio exclpere. 3n* 

l&t)|i; p. p: 
3nl?yfe0, MjeaivK ^nM^iUoTii .Perfona 

gratuitö habitans. Advetbialiter ^ ex, gi-, 

^)in jitfer int)9fe« , <jratis habitat. 
3n^afta , v. A. I. Inneaerc. Illigare, 3n« 

baftab/ p. p. , 

Zinl)^^^^, v. A. I. Dr. ex. gr. 3nbagtta eit 

tltmarf; Solum apertum fepe inunire. 3»' 
|)a9nafe/ p. p, conf. ^ögna. 
3n^amtö, r. a. i. Tcrcipere, ex. gr. ^a 
ai inb^inta någonå råD, Confilium ab ali- 
quo petere. S^^^^i^^^^ fun|!dp om en faf? 

Notiriam alicujus rei fibi acqdiiere. 3n« 
^4mt« jiubier; Literas difcere, conf. öam* 
ta in. //^rttw Ptfrr, F. 3n|)5nTtab. 

3n^int)iga, v. a. i. In manu tradirurn re- 
cipere. 3«bänt)igab 1 p. p. 

3nj«ga/ v. a. i, Incutere. 3«iö3Ä*r P» P» 
ex. gr. 3niaga fVucFtan , Metum incutere* 

3nP^ M. Tumör cyftricus, fn9rh. tqutn^ 

3nPölIa, v. a. i, Vocare in vel coram, ex.^r, 
^an infaDabeg för SRatten, Coram judici© 

liftendus vocabatur. 3"^ ^Ual) / p. p. 

3nPa(l , N. 4. Objeaio, 

3nFomnta, v. n. 4. Venlre in. TngredJ, 
iconf. Äomma in. Horum, p. p. 3nfom» 
men. Def l^ Flur. 3nfomne. eliter j- 

tx. gr, iåta inf ömma tuaror utifrån / Mer. 

ces ab exoticis importandas curare, 3w» 
Tomma meb tn (!rift f Scrlptum tradere. 

tJnf ommanöc , t. a. 3nf ommanbe tt^aror # 

Mcrces a terris exoticis illat». j4liter^ ex, 

gr. soBora .infommen meb någon effec 
ItieD uägon faf, Perfonae vel rei cuidani. 
«ddiauin effe. 
OnPomft^ M. 3. Proventus. T^editus, ex.gr. 
^an ftar flora infomfleri Magni ei funt 
reditus. 9vdfning åfwcr infomfl v^ titgift, 

Tabula accepti & expenfi. 
^nlSvådta, v. A. I, Suam in diiionem re- 

digere. 3"^^^*^^*^- 
3nFra*t«i:c , H, 2^ Populorum domitct. 

GalL Conquerant. 
OnFriiftning , m. 2. Aflus, quo qwid fuain 

in ditionem quis redigit. hent : Bello par* 

ta, vel aliutfl piaeter jus vwdicatum» 
3tiFtöm , N, 4, Quo quid far tum «fK 
.OM 3^ t44' 3nf 3nt 3nf 3n« OnFrupcn, p. p, wrt. Jtty^JÄ itu Def. ^ 

Pinr. 3ufrii|>ne» 
3nM|>/ N, 4. Emtio, mtrciHrn foflea diven- 

äendariim vel alias coilij^en^arum t ^x* gr. 

SDet f ofrar fa nnHf et i infopf t r Tanti pri- 
«na conftat cratione. Sffiaran (^\ici cfter itl^ 
f åpS prifct f Ad ^pretium prinwc emrianisr 
anerx venditur» ' Alinr ^ tx, gr. 3^9 ^P^^ 
Slot^t mitt iaf6))/ Rea ad vi£^um emtio- 
ne, collegi. 

Otifåpare^ M. a. Cui de rebua ad viaum 
parandis cura in aulis. 

'3nP*r^^ p. p. vnK "Biixa in. AUnr, ex, 
gr. ©moriÄtt 6Icf inforD i ftoppcri/ Uirg- 

ventum in corpas ingeiebatur. 
Ontaga^ f. i. Scrrptura tradituniu Petendl 
vel podulanudt libellus. 

^nUqf), p. p. verb. gtttaggft. 3nl«5l)t 9Xf 

htitf Opos tefTeilarum. 
'Otifagff f4^ N» Depoiirum, o. jur, 
Zinla^a^ y. a. i. Dr. 3nlflf}a Ȋror I <{ 

flEepp / 'Merces navi inferre. 3nfofla5, p. p. 
^nlnffning^ m. 2. Mercinm in navem in* 

veäiov 
tinleba, v. a. 2. Inducere., ^nMb, p.. p^ 

conf. £.c^a tik 
^Örtrcöning, m. 2» Introdii£Ho. 
3t>renina^ y. a. i.. Alicubi lecipiendum quid 

tradere; 3«l^Win^fl^f P. P- 
l^nlifwct. Vide 3nf5rlifn)a. 
2(nCopp, v, 4. Navigantium introitus, exr 

gr. SQBib inloppet af fy^nmn, Ad introu 

tum ponus, Jr^w: Oiilopp, Locus in la- 
cu, palude &c. ubi alia aquse influuntr 
j^Jher. 3hI0PP. Ipf. verb. 3n(opa. 
^nlata (tg^ v. n. 4, Rgripr. Sefe immittere 
vel ingerere , ex, gr. ^n Jnlit fl(| t twi^ 

(ligf^ meb aranuarne / in controveiflam 
cuia vicinis fe ingercbar. 3n(åta pg i Ut 
cllcr i breTroruling mtb nHqon , Sermonem 

Te! commercium lireraruin cuin aliquo intre, 
3nlata ^ i rittrgång , Conteftari litern.' 
tJwUgga^v. A. 2- conf, Héaaa m* Horum 

Cir ptirr l^omttnf Sciiprum ad fupre. 
fnum dicaflerium referre. ^nliqqn Uxm, 
Ltiudem acqufirere, 
3nl&rft>iitg/ m. 2«Llndigena OttWnbfl! , ADj. Regiont cuidam propriof, 
InquilJnus. Oppou, Utlanbit^ conf. 3ti* 
I>emff. 

CJntnfi^ p. p; verb. £ifa in. 

3nldpa^ v. n. 4. Nariganda intrare, conf, 
Ä,opÄ tin //o^«iif Pflrr. i*. 3«Ittpttt' 
Def.ifPlur. ^nXvt^ViU Alittri ex, gr» 
^(tr inlopp en tiDning/ Afferebamr nun- 

tium. efter inlupni (er&ttelfer/ Prout 

nafratur» 
3til6(a^ r. A. 3. Soluta pecunfa fuum ?in- 

dicare. 3nlof!; p.p. ex. ex. 3nlöfa ^ 

for jFrifning , Antapocham reluete. 
Cinldfett^ M. Recuperandi penfio., 
Dnmaim^ v. a. i. Dr. Sninana i l^itRe, I» 

carcerem vocare. 3n'W«nö'>/ P. P' 
-SttWara^ r. a, i, Muro indudere. ^nmw 

raD, p. p. ■ 
tJnmanga, vUt SnbfanJir. 
JnmiU, N. 4, Vifcera , rnanm. hem : Edu* 

lia, quibus qufd fartum efl. 
3rman^ prjep. Inträ. Intns, ex. gr. 3^^011 

0(ft Utan , Intus & extra. Junan Urt, 

Qnamprimum. ^ 3nHan fére, ex. gr. £%( 

gånger innan före DAren / Sera inträ jamian) 
occladit. 3nnfln pf ; In latere mtenore^ 
3nnan tlf / A parte interiorc. Alinrt ex. gr^ 
Sjfa innan tili Tn libro legere. Oppon. |^ 
fa utan tilf Memoriter recitare, 
Item : 3mtön, adv, Antequam. Pk-xiisquflm, 
ex. gr. Ut mig njefff; innan bu går bet, 

Notoiti mihi redde, antequam id feceris» 

S)et fttbbe innan ^an foin bitf ftmsquata 

ed vcnirer» accidir. 

Oniiawbimc, vide 3nnanreJf. 
!3nnanmat, vet SnnanmJte, vide Snmotf, 
C^nnanv2t>a, vide 3nrcba. 
DnnanreDe, N. 4. conf. 3nre^^ 
^nantet>mns, vide 3nreDnfR0* 
Onnanf jiiF , 'adj. Fhiore alvi segrotans 
ÖnnanfjuEa, f. i. Fluor alvt. 
0ttnc,^PRAP. Intos. Inträ, cx.gr, Jh^m 
åv bax inne ? Quis ibi* intus eft ?. j^53a 

ftg inne^ Intra domum permanere. J^SU 

innu pitta inne, conf. ^iua. eiu 
ta. @Fult> fom fl^r inne, Debitum non 
exaaum.. Nota. FarticuU bums pntpofitét 
ixempla /eqvuutur. 

3n» 3tm 

3nnébåxa, ^. n, 4. In receflu liabere. Cj. 
aira-, ex, gr. SB^ca fafcn fiar mpcfct af 
inneb(tra/ Multiim res illa in reccfFu haber. 

©e ovDcn ^abe neg at innebära/ Pondens 

plena hare fuere verba. 
3ntteboeMt>^- part. Inhabitana* SnhrtoiR* 

I)e fraft, Vircs infitac. 
Onmfatia , ' v. a. |. Comprchendere. Com- 

pleai, conf. 3nfo>t<u Part. P. 3an<faC(aD, 

conf. 3fHbcgriprt. 
^nnel)Ctfx»a, v. a. «.' Habere fibi vel in fe. 

C;, ijöfwa, ex. gr. Jlnnf^afwo et goD«, 

Prs^dium pofTidere. ^0^ ^on inne^abe btn 

BejliDningci # tum illud ei elfet inu- 

HUS. ét f!e))p mel) tnnef^afn)an^( la^bningA 

Navis cum onere» 
3nnef>öfwdre ^ m. 2. Habens vcl retinen» 
quis, ex. gr. jg)an Jr nu inne^ofware of 

förjf rifninflen , Hli jam antapocha in ina- 

nibus eft. 2f««f'^öfw«re af eh annans 
rStf/ Jus alcerius in fe devolutum liabens* 
Ceflionarius. 

Onnef)&U, N- 4. Caput vel Samma, ex. 
gr. 85ofen it nf itt inne^äd, H*c 
fumma eft libri. S5ref»e« inne|)äll, Lite- 
j-arum argumentum. StixUti innej)5U; Va- 
ds complexus. 

Dnne^Stfa, v. a. 4. ContJnere. Complefti. 
Q. ^aUa, ex. gr. Sorlet Innehåll fcp 
ntatf, Vas fex modlos cohtinebat. S?ofCR 
inttc^ttHer nyttiga annidrfningat / Utiles 

iiber compleflitnr obfe» vationes. /4lifer , 

ex. gr. 3nncHtta nhoi af l8"en, Ali- 

quid ex falario detinere, conf. i^aUa tlt# 

ne. Fart. P. 3nne^äflen. />/! Ö* Pinr. 

3nnc&({Hnf. Ad;tawK 3nne^!tten, Senfa 

aninu reprimcns. Qui qnod feniit non 

cloqoirur. 
3nnefÄg^^ p. p. Intias locatus fta pofiws. 
Onnc\iqq,ax\U , ». a- ln«ra jacens. Imrd 

iinfni(?us. 
3MnelV:c?t^ fart, Inclufuf, 
Snnetlig^ adj. Ex intFmis perretraFIbus pro- 

cedens. 3nncrligftt. ^dv. Ex intimo, 
Onnetfl, adj. Sup. Intimus, ex. gr. ^ 3 in# 

nerfall rummet f In loco intimo. af inner» 

(ia jvicrfaf Ex imimis cordia» MvnbfalitiK 

Suuevfi Inumf* 3ntt 3n(» a45r 3rtnc(tuta,^ v. a. 4. Includerc. C;. Slutit, 
conf. Snjluta, ex. gr.^ 3<w^^flw^ft n&q^JX 
i fSngelfe / In carcere aliquem includerc. 

{)an innejT^t pcnningavne i 5refn)ct/ Fecp. 
niam literis commiiir. Aliury ex. gr. 3^9 
innejlnter mig i er gunfl/ Veftro favori me 
commendatura vclim. 3unePuten. D*/. ö* 

Plur. 3nne|Iutne/ p. p. 

3nnefl4nga^ v. a. 2. Infra feram; repgn- 
knn , & ejusmodi 9 includere. St^l^^O^^gt^ r 
p. p. conf. 3n(länga. 

3nncjlS«iit>e^ part. Dr. ex. gr. 3ntte(Iaen