Skip to main content

Full text of "Svea rikes historia, ifrån de äldsta tider til de nörvarande.."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyhor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 
varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 
som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 
långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 

Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google boksökning 

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk http : //books . google . com/ ^^cf ^ -^ 
\ -»4% j? d '^t:^\ \ .Vs 

7-7 ijlDtia / 
3WK 

r-i^iVi' ^'icil ';;i;).:'- 

f Si] ^i -'■' ■' i ; r ci:i 2fft5ra JDelen. 

3tttt(fattar dttretS dt^m frdn 
it 1060 til 1300* 

,; ,; fil* |p«gARL STOLPE, pa^jfirtog, 
J ^ •. v;. '^■'■fKi;' /■. -^ V':-<; -..^'y ^' ■^* '^*. M ^ ^^ ■''^: \ 

vi V •,tr' 
G UJS T A F ra. "■ ■ ■■"' "..• -*• *'"' ,'■;• ^;' f' r; ^' '-•' '^' ^- ■^' 

f • 


*^ - • 't -*. 'iiJ Hfrrr; r a -cff-^ JJJ^f. .*;r4:: j^.rro !':ji^;:v : 'i 

-■r .-,:■■ .:-•■. nr- ^^: i ' i 


* • #• • ■* 


V ♦ •- • < * . < . -« 

er Kotf0t. t}1aj.t itpofrae < biupafle-untetMntd^et Utt 
ta tinga 9rixu^ fom imtfatm en tib af n^get mer An 
nvd l^unbtabc Ac af ^wenfTa ^if?orten. 6eban lS^(r 
uPi^Vi i#Qat fött tUträbe f5r aU ftna UnberfStarr^ 
Iläl^^Jiiäår^afbeteenare at nebUggaf^r lS^er 
ä 
aUenäH fftdlbrate ranningac oc^ dammatttiotifla b^g^^r; or 
tn^t åfwtn 0(f : ^ef< fcnare UWvoai m intet 

3>t cwAntabe omwåjrnngar/ (om ^Anbt p{i tm förta 
tib iSöcr !l^Ott0(. tna|:t f5tt ben ewen^Ta epiron^ liaftoa 
ben natudtga toAtfan, at man fan tvo otroUa^etet/ p(| p$ 
ben täfnind totbe fanning o<^ bpgb ån en gjlng bliftoa pA 
mobeu/ fafi be njigon tib fonte ^ftoa toarit tefeffttbiga* 

Sn nt) toerfb o(^ noa tftnfefAtt bpna f{g unber <5^(r 
Rc>n0l. tnaj:t: en flår morgonräbna bebSbar en tpe^(nP<cfan< 
be bag/ bA 5»ar ocb en i f!n orbning fan meb nbje i aft 
taga fina (Tpibigbeter. 3 beitraftanbe af fbrra tiber ^r tag 
altib anfet bet f6r en fiag6 fbrmån at tvära etoenfTi nu 
anfér iag bet f5r Ara od^ tror mig Uxtelfg, bA |ag uti min 
ffttla tpffbet fan fTrt^ta af at »ara 0(^ fbrbiiftaHi i biupafie 
itnberbAnigbet, ;'i!-'" .. ' tjtoM Of MR»cr(B( ■ 
^r-gJV LAQEMBRINQ. 


.-j.j- » , ♦) fr !>';■; r. '/.Li.. • ^:^Ij,. .1..:.'. 


" Sl^cm Exccllcncc 

MELCHIOR FALKENBERG; «. r - t * f ^ ' ». f M 
6^0" ^g&MbCfme ^erc Baron 

fumt Cancellie-StÖb Lunds Academic Can- 

ceiier ^frrc 3iMm af \Äoiial .OJ^IH '' Jf: .•' . •j3:: ^ "T •• J JC T T - i<'.U .T? ^ - i-oiK7j:^n fdc (£Der EXCELLENCE, mitt ^i^a fetman, fcmlidfiti nu tttt aU 
ibmiuU^et Qlnbva IDtUn af ©tvea Stifetf J^ifloria; f&fom n&got (e< 
n>ie, At &en tienflfri^et, mig aOecnåbisfl wartt firunb, intet 6Iiftoit mif; 
(rufab tt( fpfictail ti5«fi$rtirif. 

€t)«t EXCELLNCE, fafom en uplpp fdnnare af 5aj«tenflPaper o^ SBittet* 
^et, Ue genafl finna, at arbetet boc6t bUfba 0&ttre o4} fuUromUgate: men 
^»en\¥a mebeitittene ^i(lorta 6e^(fwec flera ^je{pce5or, ån man fan 

wiat», --;;', loim, tåi fmSttda taS$ flr^mln 4Nbi$ ^ w^et Ijue^ at man fan fe 
iii«fcéti\ X)tfmM ei^ (l<ra t^tifa omf^^nbis^tter tecte b& urjUfta fte brifler, 
fom fKrrfoiiinta |>S ffera (l&Uen, 0(^ j<^ g6c mig 6cn wjrbfama fSr^pnhig, 
<raB^, fS6ant fom bef&i^» htid^ h|& ^ij^ei}, tåi at Sbtr EXCEL- 
LENC^ intet mtctK fSrfattaren fttt mit&ate U^tti, ej ^eOct tet^ f9tm&it (Sberd Excellences 


•' v ^^ 


/; % 1 ;V 


. r . 
^ 


-> > 


? »^ 


* 4 


■; 


« 


." ;:) .^ 


. y:i':J 


i '■ t 


,»* 


H 


, i^ -^ I ( 


"t it ^ irk ^ 


^.4: 
•«r- e;: yiSås- , sVEj^ läcerbring; Suttet eiafttn. - * ♦ *^^*...«'^.i. 

9{ifet« Älmanna fJifatnlndimDtt etenfilJPa ©lafi 

<Ragw namnfunnisa ei«t« unO« ®«nfUj|f 

t»en. • • . ' ' • 

Äonunj etowfcié SReswins. » • 

€^ti(hia Äpif an« tUiianO unöw Äotmrift ^ml 
Sonima €t« 3tt)»atfM« 9Uö«i»8. * * 
ÄMurifl Cari ©»etfcrfon* 9Uat¥iti0. * 
Äenunft Anat ©ciffwi* SUflWing. • 
eweclge* ^lUi(f« iWff^Bö til laoo. • 
Ä9tfan« tilftant) tU 1200. ♦ * 

e»«f ttffa o(fe €«W« Äonunfiatnol SRcdCti 
b9U til ^otrunsiita J(onvnd(itna. * 
SÄifet* fJtfotnind iM» "oo til "J<>- 
Ä9tfan« ttlfianö Iftan laoo tit 1250- ' 
golfunftifta i?*nonflatna 0(^ ^HBalOemot ^W 
Äonunfl ^am* ®1t0«fo» 2«öHl5« • 

honung Söitjet «K«ngon • • • 
SRiftt* fiifottninÄ^ ift&i xtyo ti( 1300 • 

»^,$^A tilHinh iftan åt I2f0 ttf >30O 
•"■ ■• §. I^ . 

nöta Sjdrn .af @»éa 9l(é(d' '^iptici mbttUftai m 
\ m^p wbtnkiid f^^QÖSmin^ btt åMinnc^i uplpfta 
omyvothiantie. ^l^got ^åicetäl' n>tt> tii ätgifibanDt 
funöc (t( 4f»ent9c$ »araifnxrf^bidt/ o(^ i ^(tJ^% 
feenbe dftom ondbigt/ om ej en ffpl^is 4r!4nfla frofbc et'off«nt«> 
fiot Mooi^e. >^^, 4>id^f(aidr ^onol. xnay.te >$$aa 024^ 
»otbatf iSlcM i piu)K)fle tiabec&4mdj^(ti frdmjiia l;umtmt^ fo^t^ 
«8ecnäb\s^ be^gät/ tU fuUMan^e ;iaf -bma pSlbegi^nta StrM^z 
Idmna nig tjtntifn^et/ ifcåa be wahltaa foilö);/' foth 4tfi&Ija mitt 
£drare« ämbete. 3a^. $ac intet unberjlabt mig at gåta anfifnin^ 
m tetiaa -^fafleife/ tttati Jg)&dtofIi$e iCDns^9e'<^*<M^^icTCoile. 
gtiimjtfe Im dlifféntf @tdnbet/ fotn wora- f)rf<wti(ibttEbtbi.i7^# 
å» 9tiC<^/(mm4it maler; «^ jafoiH be bib«SAt i tmbn bäntj^ 
Vt {t9c(«"liiM<v 4r mig benna f»tni<kil aaccdäbigft/fiteMn fbc» 
«ib, Vbi0eii 4t( metiftHlddetiotiiät f6t;*ét/ bji .^asbimiUtrCet. 
k^teifMn fHeb unberflib af ^enmhdor bebagat btfotMd <SBdK* 
Rd Mämronbe .^« Excelk»itt 9ae<«9Ubet ®nf 4j4inie:tL 
tilNl iag wi» aUa bi$a nåbitttUn, f3f»m DenK^ii&n bofjt 
|Mn^-|NMi"Mti/ 4nfr6ht tagr^uibrig unbecfidbtrnÉig nt «» 
Um Mi9iik -{SDittm NtKm»^t4tiCef4tt fipéd woc» fä»am^, 4t 
IM tm, bet w4ld4mindeii f&viorac iii^en b«f>af ftttM^ri^} 
«l» bfidtan gåbt finit: @d at itfe aOenafl ia^, utan ^e(a wän 
" fgi«nM^/ l^äminnec fig mefi w&tbnaböfutt drfMabet) tib^ 
pn befogat ((jfoni C^ccUcr fJta ftptfeten .af; ^f 
.; I, 'i;l hfÄbiwNia* 

«tl4öb|!tr,bMr4^,?,od5i I&woba«;fa0, at M w 

A ^ ' teK 


5er<^/ Doftor C. 1 Äcjtjelilte, Äongl. Secrtteraret 

it» / ^voidd ttfe (fflenc^ J^btmot v>^ ti^e tttutttdi 
rin^/ utan o(f iilmROt bet <tf fS w&\ ottpiita fbm tn 
inj^/ fom annotö i mitt egtt f^rcSb tntet tom 
^aotte&nc Afleflforeo Uti Aotiqairets-Archivuni 25ro(n 
»JO' ftn W6f fMtrtdi fina SJnmÄtfninsor t»ib ^ 
»f ^Oif#Canc«i|Bren \)pn ^atim '©»cnfPff ^ifiotiA 
ft(pft i brtotJtn af fm «)c«mpfat. . / 

§. i' , ■■ 
Sf {DatHwnocf k» man oef <^Ndat wifa i 
^(»Idii^tt |i»m i ©iDcrts» dittom iåmnfiU^bmi» 
Cotfftreäoe-fK^ilwnut ^idtotfHo^^ r ^4K(en>(^eI|f 
M^ SMts-9v26et iUmseWee l^olM^^ 0^ -Somlig 
NrbafOnr. iSSoU (iaicM tU tnilt brttf 0(^ {^»t ^DK 
jets>3ibliotlieqii«t. ^nga (Ete^«^m(i9J^et«c Pte i 
[»tgdvbe |«d ; toeo tU ^VMb fom xkbt gamto 0%>i!S^ 
^t«te« mig oitib fri ti(d4n0/ fS af »»cfta fbra otri 
it, ^li^itfa <étai«re dr» tmä m^cfen m(&a oé^ lofti 
Siä&it langebHf fomfabt Hl i l^(Mimifiarf;rf4:^t| 
9(9$kmb o(| ^9|fa twina. : -ii 

.„ a attfttnfte til faban ttttwiwlng tan Ixt t»(li'^ajj 9X. pAiwn^ om ttumnddt eOec ^in^m åx mev tJUt miabu 
^mbc^. ^& btm iiitt ^ar ^rbettt biiftoit nSget wiMpftigace 
^ im wmxi &or^t toara^ €ftcr min Dfi5cdcip«6dii mening Ut 
' m fSöaa TOiöi^ftig^tt urfdöaé. '^ih J(amma åftpat^gclfe, fem 
jag toct/ at mån%t af mina nxirba Sanbémcln f unnat gåra ben* 
Bo-^t^ricn båtm e(^ full|l4nt)ia<ire/ di; jaa ibtiåUab, at män* 
ge ^4^e intet f umta f^aftoa tilgond ti( aOa Mc äb(copat)( f^dtt 
M^ AEktr, od^ ot &»/ fom funna ^aftoci tiigang båv^l, toc&e Uf« 
i9di M«^A ^nft pä tit) 4t d6i'a wetxtb^dtg uttbecjliifning oc^ 
ifm^vdft; \)votiBtt nu blifiDe^p ganffa Idtt; ndr j>e»>lf(n bifogfi^ 
fMifYi^ btcdttetfen. ^ag md(le befdnna min fioagbet^ jaa |ap 
Mtt fdc ot tx9 md^xiamre pä fma ocD/ i fpnner^tt ba ^an 
fnfisxc om långt fdrfiwna tiber. $&c famrna ovbfat, mn bet 
m »rimiii^^ at bt^xa, btt iag i!uU( blifwa trobb t m i^ban 
mf^bis^ £>a ^x toacit et ailmdnt bcuf |)od ^df{)et5cfnatt/ 
(K de fiitton (Occ aibrig be^gat upu)i(a fdlUrna/ (»wacifcdn be 
^dmtat r«na unbercdtttlfér. 3a ndgte $afh>a ocf anfebt bet ^x 
>t fel at framf&ca betmfen/ ix^ pttcac ftg U?i^ePin^i uti ^i({lPrif« 
ten af fin lUM&iga ;^g««>^ifiona/ tit fKifJ^OncdlereQ Magnus 
GibcMi d» k Gardin, at bet (fuUe f9na^ ocimeitgt at ^ngo^reb» 
fapeo «&. $M>etet/ fSfom en Smeb toiUe fdfla ni o(^ täf)9 v>ib 
hekit9t^, I^R f^ditigat. Om betta infaD bewifep mpcfft n>et 
IM fMctr lifiKlién idr ej ^eUee xofiixa-Aibtiti (fbertpfonbe: tt> i^l 
iWHHft^ bet tpow/ ot ^dn^a pennoc oåf bldcfbofon pib eti 
&tikti f^Muftigt dt bet biwemot at betoifa bet mcai onf^rbt 
fil imtiA ^ribént (an i mänga mäl umbdra anbva )»itne«» 
liéf.flieb^ ^An< egen ix^ onbra^ dnnu teftoanbeé firi^en^t 
AiftfliMlin&Dm »am betottf nog: men i noiga omfidnbig^tec 
8i»Mi^lf9m tM^éftOitf ot^ao Ujcwpm ftg pä fma ^ogedmdn. 

ito M iDttA ^ftnif^t ed^ 5^>nunga''£dngbcr/ stHm» 

of am>Woj> Äri^^en^fUW/ Do^or (DlofW mebelti. 

leriiÄ^/t löiöwpig 6^ ftangetef, dg« mpcf«t i>«« 'Ot* 

ené •öllteWa. Ditriam Mmoritarum ^rockholmcn- '''"** 

åt nigta oc liban utfom uti ^unb/ f^rtjenac famma 
A a ofl> 
itida gamla Aaer i l^wtä^t. Om fS wott/ bvt 
tålamob npta^a en fät>an mtftanPa ellet beffplning: 

l^4t dr tt dObt ffttrdb &4tp5 t Antiquitets-Atchivum 

tva fl4a<n/ wore det in^elidt/ at tn (S&on ^ml 
mätte Fomma4 baseijufet. @i(la dungen &ä jag ^al)e 
tala met> urfe^^hlop *Ztif ^tmdine, toifaöe ^a 
bonom gjot& Wtjon tt( en fa&an ©amKng uti Äijrfo 
(i»ore bet/ om (9 n)<!l( Poiiri^a ftm ^cFohanbimgav < 
t)e«. Etats-?Xåbet CöngebeU febr mdjl farbigt fttt C 
maticam fJr ©anncmaff ; ofp e^urun>4l l)4r dfwen 
b5&e iSwenflPa e(^ S^orrffa vg)an&Kngar, f9ne« bet Ii 
bigaft/ om man i ©werfge broge fielfomfbrg ometf3l 
utgifwanbe. 3nt«t ^inbet fpne* ,»ävä ^dtempt/ tit 
allena /men mSn tro brti dr oifwewlnnelig? Smeblei 
m'(b tacffaml^et dtfdnna béra^ m6ba^ fom betö gift 
Aöer bcW gjorbt famtiiig bdraf. <6cn^jelm ^ar 
mdlet loarit outtr&tteltg. ^ané BulUrium uti månm 
liMi Diplomatarium t flera ^anb n>ttna om beé bet! 
o(^'of8Tttntna- arbete. * 4öborp^ ©^ peringftåll^ 
riå' f&rbara« Hllifa twb be fJrra uti .#ongf, Antiqui»'' 
ocb CancelHe-Sidbet o<b fKibba«« ©er^, genon" 
f6vfdrbigabe o^todlitirdttobe oiaria. g6rabe|a @ati 
ra npttiga oc^ brufbara. SDlen ben f5rr gjorba 

fuflPlUtilmt f>Tp.^« n^plnmafirtim Q^ |)e6 UljgiflOa))(| OM, • .•! ■■ §.' 6: ' 'V ' ' 

9(iiom tt ttU uprdfnabc Ä<lflot Fatt man brf« befrdftii Uli sitor w 
rAtt 0^ Wa »äta dlbve oc^ npate J^iftoric*(Sfrif>iö(we. <D?nin«btUib«l 
ftket fKvaXxbmfati o^ f£xicvt& (Dlöi F)af\t>a;utmi twifwel mpcfw *♦(*•<««♦ 
©irtoTb. SIt &cnne frbnare Ijaft ftg ^cfdnt ott» l>i:uFot t)e cinnugjx-,,,»,!, 
bib^ånna ÄrJntfor/ fan man fe utan frodrig^ct. tOJm man fin* Bif«n. 
net o(f, at ^n l^aft anbta untcrrdmifet at följa, fwn dnmi fof* 
ned. ©5 Äricu0 ©lai bcrdttar p. 70, at nS^re fctgt/ tf«t 
nta^mte iatml^ meb xs>å\b 0^ ötdtt tilTOclnät jtg Stf^wn^tn, 
ton.iad ihm päminna raioi, at ndgon aftv^a gamla .ftråhifot 
taltiåwm. S^ägpt bpltft ftnneö rodi ^oé Cornev oc^ iKtani^i» 
I»/ nun t)«ra« arbete (dt 'JEcicue (Dlai intet febt, ti) bå ^at)i 
\cai uton ttoifw^ tiUtfa (dmnat unOerrdttcffe om §:. XValbt* 
måftf refa til tHom, ^raarom tNdn liftod! intet finner / at l^an \)aft n^ 
gon fitnfop. ' ^å 67 ftöan fdger ^an wiöate, at bet 6erdtta« af 
nägra/ «t ^: tOcAbtmav efter ^ci^tt xoib 4i^fw'<i me& ftn (S?» 
mdl o(^ @on J)ragit ftd unban tit CRorrige. Uti Diarium wis- 
b/enfe ttt& 4r la^y fdqeö nåi, at VOälbtttiiat p^ftat til 9?öt# 
tige/ men om pii (Sctttm oc^ @on ndmneé &dr intet > f3 ot bet 
äc.t9&ei^a[/ at Jan l^oft Ibenna unberr^tclfe af anbra' €^iftét 
fMÄ nt) JnfhofS': t^.' ingen anlcbning dr^ at ^an l>uft ;ti( banbé 
Sljcrtjfa J&iflötien>: fom omffdnbeligen omrJrer benna mdtrnJdr* 
KjIM-' ©en omjtdnMfga btflfnftiing, ^»tifen (5 »dr aiilm«jer&* 
nHlott ^ ftticatf dDUi tdmna om C^otfel BtUttfone ^dlttdg 
til SiaxHm, wifar 6gon|Pen(igcn/ at be l^aft dibre ^anbiingar at 
fHia/ mm ^n>ac be tagit »dgen »et man nu intet; fiS at ingen 
4tWf ju wavit f[era unberrdttelfcr om forbnajiben/ 

iiu dro (4e^da.. *Öetta Nf!^rfe<''dn trtitaft^»anb* 

-'■Ätiä» Oid infftrbt.i jtn I^lltoria ».'66. o<^'f6!» 

t ttolflflit, . om U^Ba nu inera pntiaé jpa ndgot ciiniat 

|ÄtfuffAi''jfii mprfct jWrre,; fbni aUcnaf^ utbifag bdr» 

Är#Wötri mn^H ttÄh^aW^Woratrdtta 

^K^) ' .'.il^ r.A r-i: tii'.'. ■ to-,' ni. . .-i 

É((tiemtifemin9' petci ^aftioa titi nfebettiben^ .;^ifto» 

Ifil^ 9äci<m 0laiVIS ötmow ^ btm tntit f4t 

A3 -Is-.fri »UHtlVIIM^VII. ^ |WIII nu III W|IVvl>«>/vv |M>.«>..v} ••-.-^ •■• 

^oria b^Uigenom inttt f4tt nä^oit f9nna;(i9 til&mtng 
thtbantageé/ fom l)(m I4t^t af ^itdcue <DIai ^ bliftpe 
ntt DviB»^i|tocim danjFa litet/ o(^ un&er(htn&i>iti 
itidt- ^an« Hl()ifn)ent)et f5r fttt S4lxrneé(ant)é l)it>{ 
tuoé: mcQ fmicfec oé ifcpt ^ebrac tngen> oc^ (t 
tititf.fom ut&feé n>tb alla dtfdUeit/. J^eturar ^n><^rF«ft 
ij|jem'(t (ilec imet f6ajciu'a. ,. (^nin^aroa {x6ca b<ri 
dtsvanbt/ od^ n3t en Honung met> ^ebronbe ti»4tf 
tMrCt fto Svtgecirid/ åt bn (oforb éii ifplbig^et , 
mutm <n t»(i(f&ct|em är^nilo. Uti ^rfofa&c ^a 
fHagntt» fan (fe boctit (4nina fl&m o^ meta uplp 
atofbt; t9 t 9tom de $ol>t f&rrdb pl oamla .^kmy: 
lané itijidt lac (ihD4l imct >afn><i nxirit m^cTet n>i 
bon txti^at, om nSgon ^C/^^op t U|)fa(a I<S 
£iu^. '^cn en fnapp utfomfl odt> roiöng l9if^ I^ 
^it .9ai»bclid unbevf^fmod titt ^ voibflrdift 4nmt 

•tg^c -man fanMiMnf6$«r U%i nu tipi^dfAobt 
imb ^a)^ (StMmnaticue f Bmckfon^ t^rr&i 

i f^nnci;^ Torfsi Hiftorå Norvegio, fyot mon tipl 

'•bt{{a ^i(lont«@fdfn>anr {om uti tnubtlUbmi ofll 
Jt^äMMliifariiiiiftr 0^ f An ttuu) Å^flMH i oilngiM! 9^1 ««t 8to<Tt$e uti ftn tDdnfPa •Otfloria. Bturlefön å^n ån 
fArtt twtéorö båbt uti 4lt>re oi^ imoce tiber, Zorfåu» ax wdr* Xox^ht. 
^Ogm dfimr .dit fUitibtij 'tp/^an^Mr^^lt tr»«t>ft '(itia fotnia U« 
tett, 0^ åt tiipcf<(t fparftttn i^e& ^r^figor^ o(|:faii itwn itw«ft« 
HB fitjtt l^åné gffrntt^at ifräii ftegomlo^ 6(vätt(lf<r> ^ «t iitgni 
tms ^Tf«ta« i tren>(lrttg^ct«n.' 9lan f<<n intet (iå$« inlbtfte t>it 
fatntna tm VTlt^tttimf t? b<in inbkmiMir find motiiiior nui fpo^ g^tf (»<«<. 
M tJ^eitf iMbrnviffliitSy <» matt; mib tn^éNn toac^tn^ i>&? H* 
h EUfh tk^ %«ro|M f» pä |on»in' tmtMr^ntotn. ^«m^f)at fyaJft 
läq/Sn^ Cif S!<mfa iMm<|<y JpMOHngai:^ ^VMttigcnotn ^» itN^dNt 
riftar "H (K^r ^ifletki!ti^ave^ kcMlfet: «t Mt fifnäliM&i; 
M tnåf tebn^ f^g 4t ingtit ttoi^el. '9d^ff<r «<^: érn^^itih , . 
MftM toib WOtgo tilf4B«n nptätft ^nd f^rfeefftr^ ot^ 9l«r(ir 
9ife«^2$iiFop Srif S^ettue ^ uti $(nm4tfnind(Mma ti( 1^« 
ihnmt» p. 52 ifitér ^n»m t^ ^fl^Mltit f(}tt:- Meffenium <^ - ^ - 

igjhH moroir, ctmfi tteaos ftioe hiftotieofi pridiih «MklWi0os ingmjbe 
fatcAtuT dcpreceturque: o^ hat tfU^mim , W^ Wl^i -^timm af 

|tn %ondia, t fpimcrbety sattot fma mittag lUtt t^^dtibctté ^i« 
fteria. ^rf* &«|binint«re de mao ^o^an pa-mgit^I^ mprfrt 
fkbunNn, fom beforbrat Mefltnli ■Scondia trt ^n;cfét. Sngen 
iMlfwd dct at iju tetti) ^dtf lotnmit 4ti luOSeititictaiet ufi.<(i!l' 
iMbllmMI '#äntctv^ cm tB^enius fuif -ftutnctt ^frra. iNri:lif. .* - 

«i fti ondåftsiHi^ ' SSfifdnMlrf; Eon mon f5ruiibra ft«^ « ibl^ 
^ft 4A id m Mv^m tt fS wibipftigt ^dcf . ^ JD<mif tH« 
pl1M^'|(Di«MeIf(rimän$ainSl/ tncntn tiiwjfitig nit om<fMH 
1ÉM» fEotn(9iec wib aHa tiliiJkn, o^ bt milnga |>tt&tifa Jpfivfy^ 
1m^,im |ttn inrpcTt, fdtta (titib <t l>e^<btbigt «äibe y»ä ji^iwi» 
4mm^ '^flrtff)ito« i>ätntnmr; at' 4iiicfelt> mcb {^an'^i^ 6Mt 
Ifipftttibm^floxictttfr-at^^ ^ne« Mii>a bnifNt )Wi 
; HjiaiiriyUgt^et. Sfr. m»Uer« Hypomnenwta til :ö<we$o* 
iXnrid. !{){<n man :tf>rbe liho4l fmM twifla m ' 
\$ riftig^tt: to ben fom ttor^ at ^on ^xM 4iiw 
fan jmftoa faimins/ \h aibtig b«fait<)>^d ni0 
-.'fr ■ §. 9. tdrtiAt Uy^a fw.f # meO; cpnM. ^«n af t 

' ot ' 4iFa I9bf lidf ; btm&f Od^ i &f tta • m4l 4tl4mi$r 
. iSewfid : Ugdf ttiingi <^^te(md df UDMiga Hiftoria 
-rtmban t aQa ^e ml(/ uti ()tt>Ufa ^n afn>iltt ifrä 
niiXQat/ ^t \)aa metenbctö anf6rbt tilf^riättliga 
•ffatM/ «t et ^ tp4(.<dVQnbat)t QixhiU fS /tunt ( 
-)<;«:9i rni^nmiaii uti fm $4dm(frift 6ftO(c (^pn^ 
'ccckiiaftica OtOMC ftg 0tunt^r> 

Patria da'veniain non ioficianda £atenti| 
Deeiat adbuc rebus fcripcor hyperboreis. 

^uniw4r borna utiäteffe åt på rm^r tm bm 
^mifittitx t»ara gdQanbe. wm IDalin ^t fiigt 
od^ bto5mn)dr^ feb i mebeftibmé ^ifloria; 19 fy 
gvunbenia til ftna berdtnlfet^ fS at man bdtigei 
et pt^fwa bcraö ttotodtbig^ct. J>m ^on tiniPa 
^agat anfita fldfnoa orbm of ftna f<bare^ ^aOe 
Idttare, oc^ dfnxvtpdcifm fl6rre f>oö aO flagi^ Ui 
^et b6t man bcufa ben watfam^cr toib cirauoner| 
ter^ at man f5tndm{i9aft onfer jtdlcn od^ gvunbe^ 
Öifter. • '^9 bet dt ej noa, at en annan np , 
Jl^f^5!<2^f?wjn!?t ^'i ' f^«'*ö' <*f toeta met bSt 

»*t intet, httft hS/tM Attsr* Afwnr 9fib 9vtit A Mm iSlftm ett tnfäft f5{ tttig. fitff / ba man til åftötn» 
t^ti fnåt^m, ot m i n%o ottt(l4Rbtd^<tet ittt^t o(Oe(eé f6rc* 
fUt (bfiertutf fiiitttttoit^äii^, flbattt fbttt. b«t Af tipdct ^xibm 
mtaa^ut, ■■■■:■*•"';' ■/■••;/ f -^ • . ,• 

§. i^. 

@e&an moh taft ont tȊra tRorbiiPa ^f^attfnate f6m (dtt uHanbBe 
•^ Unna19l«btftibai0 befafftn^n; (&t matr ej ^Qir dtftnnmi^^om' ^J<f(^ 
bnt(@fnftiMtr /^wilfa» n»4t{ ^a «ttmb4rli9a b9bt fto ^r9N> 
jyfiotjca o<^ tm^ca^tn om ^Smn^pevna» -ttf^än^ i 9^rben> 
^«90n unbcirltteffé ^diom /totk«< rmn fS «i9(f(t n6bt»4nbis«v< /^ , '^ 
(ijini ia»&;<.teMi^*&tf|»<i<'<#rtfiKMti intet ofta betHnt M i^^bmf^ 
tåg twut : mbantaget 9[t(i«^{Pop f£tif 23en5eltttd ocb ^ft^T^ 
lOaOsn. 9laR ntenoc edcmeftdeR be (ont fivfattot- b<{F«ifmn9«t 
på be 4(bM 9t«nCi<@am<ttD4ni/ o(^ tilifa unbeinoift tocdbtn om 
bm^ tttfnfft ftp of ^({ga / fom ^äfwelida ^tfan ^vc utaf. 
JDeQft todif ffotna : imbwrfhtnboiii mpcNh funf^ap 4^io«n om (§^ 

l^ifba S^ben:^ fafem An^ilbs Maorique ttti Annales Ciflercienfcs Manriqae 
4 Tomer IFol. CSn(^fiomuf Huiriqiiest , Meooiogium CKbrcieni^ Henriqnex 
Wal Å/MOim i4fy Ritmart,J^kå StoOorum Ordinis S. BedediOi» MabUlon 
Ipd iBiOb in Fotio. Buee^Hut, Atauki Beoedidinorutn Fol. 
~^il^ W^. -EMofd , SciiptOFes Ofditiis Pnedicatoräm Föl. Lucat Echard 
ffJUäg^lrAÉwlest Mittoium {I«ra ^nb in Fol. &e. Uti befa^ Wading 

t$ft0lé iDdtf flnnoe ätffilltga unbemltteifi» dfnen om (Sn>tn* 
' ' ^^ fSMngt fiteé pä- anbta fMBen. Uti 90^eteniFapd»^t(to« 

fjlfj^tQ^. j^qfiu Butaeur uti Hiftoria Univerfinris Pariden-' Bnlcv 

in Foiio» fomnia npttO/ emeban bdt n4mna^ 4tiPt(» 
/^ foiit SMcit namnftmnige f)t €dYbom/ (^watom man 
'@f(tftci cXbm intet bafit^ct nägon unbecrdtteffi. 
~ >ätf9on o(^ beto^ michoätbigbeter dvo inrpcfta 
t AäftSMÖonmi AntwerpteofM fomt p4 ahbra f^d(^ 
#CfatiHt allm4rata 4rd«b6cret uti Hiftoria Eccleda- Baronioa 
BMrooioB; Bxovius ocb Rayoaldus i fpnntr^et/ inf&ta Bzoviua 
" t^»«»gi> fJl^tpdt^m bi bn>iifa gifwit ut ©amlingo? R»yn«i*"» 
:4)ifi0fiei»^fitiftDaa - 3(( man ocf f4r m^cfet \yvL^ 
^i«irtat.)o<^i^ut#i>it f>(lftoe»i8ref/ ^ovfo*tDt(tm« 
Qåtaåam i^Sitti^xfiSi,^ of (ii} M: fä at ben 
3 fom 

(antf me& fma uvbmåxmft Sxnm wm$ktim 
• t\{ Genealog^ftA i^t , nåt fcåQoa åx ottt <iltn:( fi& 
imt i 0mm i&wn påw^a vtMfhthtmbit it. 
^t jMib Y^^a f^nnäii(c> o<^ iåUM j^oc tnoti 
oiMM mh om«t ^aftoa fina ^(49t(mier i bm l 
Uifwit ^bna uti t»4 anbva fläOcn, 2f ^9iiNattb ^ 
($ öm ^m fHMm ^Hhivtmi åVm, at mca tncdti 
<fittt/ 0^ Ddtmmi inttt fonnat bcnitiä bot tna Ftn 
be ^vmtnnAn fcomfic btn «nbra / l^at nait genom @nv 
duell afsiorbt Anriquitcfeo. Sn fStKin noifl roat fovtoi 

9ten<m . <» Tfflutroan^tloxl . (K^ (tt FMoenberyec Uti 

tinätno (Snt»\di b(ef f&na4neR p4 Traunnanador& f 

ocf j^tifdc Ludvig getiom ftt föcKbnonbe af 135 

. tH^ fla^a&e / at Frauenbc!irg«r od^.^nd eftetfomma 

wib aOa tiifdlieii iämiia föceivdtxt ät Tnutimotcloti 

Idagav. ^<)i4t«n« ^cef ftnmd ^ C. G. Cbeq! 

Germanonim. ^ nittfF JMtt ttion inttt tootU i 

beflomin{>t(;f(Hn man a(äb onfebt btt fiåii Nbev od^ 

0t urfpning ft&a betimba ed^ fötndma^cfibetj 

t»avit män om, at innött ^(4(t(n ^ft»a ftnal 

eQ«t G^eajogiffa Tabuler , ^iwlta féctoatat ommet 

9' i^ti finner m<ui / at Tinm ^ifee ^ttev 2iy 

iJSÉ^$^. i ^<^ena ^oflet 1513^ ^at upfatt VBMmfmos pjl^iaga oft^a fiailin Wi i gMifo iSlNf (C ityittcf * ^ 

i9ci0(fe ittt oc^ omfttd l>lef <3eneai(igi(ra ^QSitter^ettii tmta uttmb* ('"• 
^, (tneNm ten fim h«f voib åt K4f o o(& ^ ftbimt wibJt S^K" 
1512 fibft at -ddtmbcti mera albttdit od^ fuabnatg. ^ Mcflé- 'B'^*''* 

mos i DedtonioiMipi åf flt iTh^trum NobiKtat». 99EHb ^Uttt af 
XVi &[^Mnibral)« ^ IfU^hme lUtwiigrcm' od^ Pe^ tn&^ 
Utccc maéeh ^$^mm ntvcfen .m66a 6^ flit uti touM ^dni af 
^Hftodm. ■' Mcaeoiqt ttti«ir> Q» ^UfmtM» ibttaMSfbiM ar()tte / pa {Xafnai 
M nAwilMi livUlet/ o(^ bcrtktat ttOtfti/at enotxfant 'SHaxi oifwit tnbwigfon. 
ot nj^ of lMhtu0 Hobiv^ons Tibdfer^ i^ioilFa nadt Ifbeii 
uti Mcffaiiriift^ nta ird^ mfytMi,At :bt. \»ta funmt «c^aa«. 
éatfciägo«; Q<f fiMim litgtMtcli tii iafbf. ad. ^oiii.fMtaiat rdtta , 
fkittttnmli oattti.oé gtfiöit &tt9 uti f5t ;fHM. tDtm Uttnt ndtm tutct 
mt Mtfynnäiinm. fSitt fan, ^ toaoi nåDi^t <it man iårnåM 
någiNi ttnbPopiSm ^on^ inftgt €4i<ffen torte finna bdctce ftn 
KdftHii9>:o» Boii toriKtft ttodnne utaf pottorn upfatta f&c<S,ån 
Ml jM.jM^Sw^ oikBft o^.mina 18^ S>iC/f&f{la.4f 

li|i>|MMIi-Cttli<if.<^6dciiiian(aaO m^: {^tci:/ fom f&Öet: t AS' i.) "^^ifg^rd^ ^öttte mHMtl^ txntl je 9}d&c okiMnitt ibmhtPe m^ »(UwtStgc.tjinft lie 
m^fMi^tfit^ €&«« ^urfbtise 

iiiii6l^>o(^voflt'tt^d^infeiiaeB * < » fk all piM^oc^ 
•^Oiite^ tfai8(i'p(i)<<M af €b(f«-9urfie(ide 9{4de sundei^en 
miilMii jfc», Htfbti €.%.'^. min 6bmittee tienfl bcwife^.be» 
aiilHtt.|o(^mi9ptlftt0 400(0. ^botneS^e, 9?«&fe«|Km. 
^iipM^^'^. 9t' mi$.na&i9t b<falt< fcnoffen ja^ ^ €. $. 97. 
' "*W ®l«t« iittoa > (3 >ifw« jag t4«ft«t tonfo» 

l^-miS nt6)((i9et'Y»arit ^ftoev, o(^ (ftet iag nu 
jt midM JConot SHoiit min m«cnSbi%^t ^iM, 
.#kt iimmi§ W4H< aif«; dbmjuftHden nxlat $. $. 
åmtfttfmt gifwe. Oc^ tit Oct f^vfU gi^c 
r<3i0ii»4ii(4n«(/ «m M 4)ec( <Stt&m<ir, fom 
»cr"'^ -^ - h ivigfon om ^onom nädott bfcitt^K 9«^.a/^tan i> 
.: iBut>nMX ViUnforif fom ffol^aftM f(vbt it ^oi 
: kafm bobt på ^RitQl^lm i w^ åx^m fanttti 
. ^oftåoa imt» -fMt ^tdi^ ^utc^oftim titit uti @^ 

..tdt^ter i>m.3uie«4fti>n/ 0(^ &5 f4)e< at ^tf)ffol 
: ted fommit ti( (gituftM Mirit, o^^faHat på &< 
(t fe m^rfSfom i>(^ l^atid ^m mtb tttfanuna 
t)ét famma l^on ficC fe ^onom , topo^ ^ro fted^ 
v .|Kn (Bumtmtr / oc^ flmf >on ^ fogt fcoiN /* « 
o4 ^ao^Hfl (I^tttbaCD/ ot m (Mt fpra (ttti 
lit iti i ^tud<m / o(^ fetKin ti&tt fw wdg / Mi 
Albvirfom id(i{. jOc^ &<mie ^i;&, <0Aibntai:«ba* 
mt"^. t>If 0(^\p. tHÄhe <0ttfem4rfoh , o4 - 
wec ^aft ti( >C)u«fvu 6. 23t:tgicta o(^^. tn^m 

vm^.' % 9?* gun^Qtideti firoimnia f wtnt/ of «i 

. ^ ^Uftr« t(tfld. £an o^.i«»Al ^4iii»a , fSfonr.: 

tat^onme^ncr/ ot denne >|).0ttt>i;ttai> ^<4to(ci 

fM 4)iocte^uf\vit&et oc^ febon ^isim, im ra 

. I>etne^ CO^im; ec^ &« bå&e ide m9cfet åtfn 

■i„t9.i>CD tf)v (Btt^mvir, fom j^ofwec fdrt <^o«e|^t| ti^^^mc^T^t :€, ^v t»?, lailse ,^ ^»bet« ■ S?6t^et>rcf ,' m 
Xiåt tamt finnc6 ont famma Jp- (Bubmatx tati^n vilixttbt* 
titttiftf ^ *>4j Mft f3t?«^? rfi^lW rWiH iag^ imö bet fJrjlc 

ittRQttfelideti/ ot ^»nr (5. ^. 9?. w«t nc^gen wit>au betdttcffe 
om fltbettfitee'^. (BuDmai- , ^, g. 9^. n>iHe mig btn mc&(> 
I)tt fte(i» fcifiRRicn IxPommc tåt^e. ^ebcin voiU tag 6&miuf<» 
fidm 96ta mit tU uti ttn faaf ; ^ mt)cfet mig mmmjFdtgit oc^ 
m&kadir HKice It^tt. ^^Odi^ftrcQ^äOige^urfle oc& ^c (ätet 
tog €• ;§. 91, Jbitttufeligen fStnimme, ot iag ^afroct tatjfafat 
•» beir Äortunge ©Mttl^; fom $. 9; 9?. fenoflé e»ntala&<, fotn 
ffUlt-fwftod^-WQtit Ä. Cöi?l ©werferfotw ©ottecbendmnb 
4^11*^ o(f Ittr <^dntg )^il^elmu9 til ^Vun^i! od^ ^ne> 
WI9/ ^(0e fuik %if»a raotit Ngmfne a. 1^68/ fä bafnx;ir 
lUi^mi» f^ -WnHt^ffttftt / o<^ »dcnor/ W tet efter Sretttlet 
-litS^' imtecF^ilK tnagn»» ^iwfé ©\)fHt,^ wt bw ^cnné 
ide nås»» vibd» berätteHé 96ra. ^en ia§ ^aftoet funnit en 
LatiDflc di|^|iii^»d l^aimwf fom en benärnt» Woi%angus ju- 
ib-RnidMiRiii Mw<t CStit utgä A. 1579^ fotn f^rmaiec ^ 
Itt fir6aMff)e>^. Cart BaftPtc ^«ft en bottet bendmnb &o* 
t-f ec^ ttfint '^bev «eibmmit « ^^e bfntt tu ^r^ 
mmMein Båtmnmu ten 9n9te , PrimiilåU^rt anbreé 

«lrtt ^om^«lMt ^on Ofkir ^6ner Johannes, Ni« 

' m <ot^^ PrimiHaus , o(^ tn>ä ^ttrac fSget ^an 

ttt^ti en «nn<m €t&nife , fom M wiS eUer ^f« 

^1ltil^>'je(Mi'i<ig^f4 något »j&ere beffet^ öm tefe ttoa 

WW7 (ftef^rtrtfiaen *ih 4^n , fbm bafwet tjartt 

StiiTv töiU iad 6MtHife(igen gf6ra €. $. 9>. bet 

i^^sMiMr log' 0^ ^5miu(ef^(ni ^ä« innefi^t et iSidft* 

' t^^loéNjlM ^mtngorö^ oc^ l^ottret^ (^iftetmdi^ at 

^^ Ml<(<9(n ontMmmo wiOe / bebet iag 6tmttlfe» 

^"iMtit^ >iadtte jag eljefl ton oé fftrwät gftta €.'^^. 

H^'>iif>i<2iHgt b<^ag/n>ii 0^ f^lI iag bet åbffiiu« 

liNftfe #i#, o# befdOe e ^.i«. fampt.C"^.''^:* 

^ KWiw/éK^. ån^' €if«*§(tfwinse Wvöftb^^c^ 

bf tlM» ^»mdftidet miibe oc^. näbige NjT?!) 

ll|l'(9tff(i«WA ttoi^tM^ (ängwav«ftic|f IKigemen*^ 

B 3 te Uttar 
'^h^^^f 
Det uti ^{gmaniand;Jditd01adm 0^ kolarn 
ge ^. ^uéfru $m .i^^ca (Dd^fenfhetriu» bdj 
mö oc^ i]i}{6t)«mé .^(4! t ti( ^toacd &^c(<| ^pn 
bYOgneoc^ be^iKtfntiaf ^&d^0tm $u(ge«4)ittt ; 
^*f d^tldnb tiif6rot;^neJt <Éamt9et ^lo^-Pec.tTiiåt 
^t> b. s Manii jo^c i^^rifti 1615. 

btsfd^tn I «$ ^cftit^ge ^jE)b i ©f^M 
ftnmr i)on9m iiofuia i $aitt(A @fl4^tf/SlM(C 
i<|>ceffv<n fom (n ^obot af j^tptifitft b<m^n^ 
tenrfottt foflad ^611^^ ^ofe |affua t^ 
^dcfotnpfl) fS fan ten liftodl icfe fä )(Qa»^ 
digRtng/ (K M de fi^cNr bdctti f&c t^m nami 
«fti? tN ^afu«c teavit ii^v^ieiideti ^ft i j^ti 
tt^^ori^ i S^annmoi^/ $«>iSa dte af •<)! fi« 
j|)dr t ^Yoecide. Bocnje dvc^s^t. x^lt w!fy ,f^ 
pdmnbe %^c< %^ette til SlBii^ f<)a,.n><w< 
Ut f kxomt 9^ f9m^(i|ac< XMX^t dn mefii 
t^ Cocrer dre af ^anjf $5hiiil^ f6bbe; mo 
(!(ce4 Hi^fomfl o4 bonit^ (>aft uti C(!^dfl<i(fl^ ^. :C(teii tlcttfttc fthn# ifaiwna Sithnih w bcndtttn» 

l(>|f4P4(li ijt^ . tttMn .^o09^;<^{ttti' ^ci^Kfon trevat 4 92o««: 

Zbntti^ @an(te ^^tf« ^ömt I ^wen$e tittefl^ b^e ä^rnit 
tDibpoS 1206. |>^ i2to. .$)w<U) C^ @l!Agse wii)fomtner/' 
knUUn ifuf gammal fd^n jfal ^fua fm (Skrift ix^ (aacrflab 
pä ^(^Mcétuiö tp»iD C^a(mairTt|nt>/ but(fen oé utan ttDifucl dt 
tfn§m4^t^l fJtrtwmtjnet iftilb, fom' ndgre férifnx gr C^ocjt. 
Xiföttef^r ^ ^^< Mv C^ot ^onb»^&ir^^ fån tit 
«fé ^^ tea(^ fannofifc^t/ 19 bi f)d&e C^ottien: t^ BUv^Qtn 
mkttn&ft téant ^tningat/ ix^ dn tti mcbb 3^dtta)( tOttvln* 
m, fofit @fdds<n« ($raff fphnmiden utf^wifar; btn iag fleff 
(^>ifiNrr ed^ de tcfe mSsdigt/ at ^an funbe mara fir:ne 
^KTt €^r QuQnbed %ci,t)ft , tp »m fd ffttUe tsata/ fS ^o&t 
|(Nt måd iMtft^U t ^enintd !£rif K^dfpei» dHr j^onrni» t%)<tl« 
(»eiifftt« ^^bl^ 9^en iblaht^ be' mdnde f&ntempUdt @^t(t 
é(^ iwJHAide^trtaT M^ 9Mn^ fbmbd ^ftie lefuatt, finner ias,^' ' 
kfr flié^'€|«r< Cottea »^ Sfdggea nampn tcfe en6 
adnitif liMto / tp f6rb:&e ^en C^orb^ 25onbt ^äfuec (ef* 
tMt fl tfngt btt eftet o(^ f^rfl toartr tttt ^onmtg^ ^osnuö 
ter0fb«v iKr @meB t^t>h Anoo 1337 0ltif6 9idbbr font 
OMli^ill^^lMf ^ @(d<;l b(tp$o Tan. (^tta dr nu min enfa(« 
'^ttVMAMlfiiDl/ 0(^ f^rffarin^/ o(^ fS mpcfet fem tag^ ^afuec 
t f dtto^ n>are om t^enne f oflise ^dd^t : 6niFanbe« at nd« 
mm flinte ^ofue ener finne bdttre (fd^D o<^ vettel* 
iad( ittig^ $etne trdtte o<6 uo&erioife (at^t 
lon. IfiWf dro ta$ne of jfö^. pcringff*»» ftora^ 

^ JafiWt, 0^ Fan man ^dtutaf ima^cif t>ét man 

(|b<^-«iMadt ftg om GenealogijFa funffdpen , ot^ ^# 

iWo4 bvoft til en onfenlig trowdrbid^t/ om mon 

ilÖrtf ^^ ÄÖer m*& &e uti Famiiiema f5t»ara&e 

QlidIbMfatsiidamnuUr fFrjScf od^ ^dctn^fa<(oti;^ o(^ 

cftttn^ ifnrufat >ifl»tliFa betoil ^p tftden 

'4(^ iil ^ 2$6iidii:> fom ndmna6 i Xfiött* 

(Fa ^.Tdinina no |om ueneaiogitta run)ra 

. . . "^a^mm luOwigfoit 9^ Pe^r ttTäitfoni 11 

^*^^ ^an trie^eniud (nbtm i ffn|ima d^int^ tp ^ 

fit Theatrum Nobilitatis Sv«canx t ^töcf^oiinj 

o(^ ^afinu0 Huötvigfoiid ^amiindac: men i 
tipdiftet (41 ^n intet (»nijPot,/ ,tp^ ta ^<U>« 
in^t >(!(hu6t SwenfFa ^ånberna^ S(a iMi;i i 

trölf»^ 4c, Ot ju Mcflenii Theatrum t^l Ocj 

t{5i(I'f5vb4ttcin9, od^ ^afwec @cen^te(Se upi^f^ bi 
*♦ liiÄcf ninsoc, o^ ^ar C. tR. v, Stiermum 4öt fiei 

af. v.Stiemmaat Bibliorhec T, p. 137. 9)1 

HP** Baroneflan Cat^^vtna ^Åt ,upt4cft mänga n 

nj«e. 3^. Möllers Hypomnem^ta ad Sqhcfferi S 

tTIe^^mu0 ^ac f4lU &et omö6me om T^aftnw 
uti éan< acbete (pfec mera flit 4n (4rt>om. , S 
6n(!a / at alle \x>&u Geneaiogifter ^ft famnra 
(fal anfcä fåc £4r£)om/ at me& bcifliga od^^ 
fpUa i8(4ft«€e&etua. O^ ^ate tTle^en^)» ( 
flt arbete, om ^an utfhuPit en &el af fina i^^ 
uti fttt Songfegöa ^a(. iO^on ^abe n>al bå { 
tertoifl om n>ara^onundar4^(4ft(tniec tfr4n$ 

GuftaviaafEa Familiens urfprung fr4n A°'cnor i 

fet; men til 4ftpent9rd ^a&e man fiinnat 1 
ffoD f&rutan. tpftot »m ^M flit i bma finEusa dlmntt. ^n f^ax ocf (4mnat 
fna tKbernWKm «f ftn tifsifmen^et ^t Geaeaiogijfa ^tttcv^mtt 

SÉmn^ats "mattol od^ @tam*^(i|{an ifvcec St. Cavl xir. Cd^ 
fm man intet $6ra ^onont den f6m>it((f(/ at ^an f6c ^fUgt # 
iruttt ^Uxnffa ^lymtnda ^tttn^ tp l^an ftatmar wU) SRtant/ od^ 
dt ^6dbemdfte ^ommg intet afipfiiö i^än Om ^agogtf Son ge» 
nom fleta ån 102 £e6et. ^eidiMfPa^dftreg. f. li^. l^tnna Ge- 
DcatogifPa fiivpfttmidibtt 4( (itn>4i no9 gammal i 0^i;&en^ tn gam« . 
kl f otf^f^atol ^ Laogebek p. 1. (e&ei; Oben o(& bti w^tH^* 
got ^eni^m %o|Kitt{fa ^u;id<tvna til 9^iKK^. Uti ^^vctaHt tif 
^iii^ntf €bba fdrefommct fämma Si4ftl4nd{> : ^m utaf m 
more Goxaloigift ftifle man n4ppeli$cn t»4nta en fS 6fn>ert)rifn)^ 
fmtiXiäi^; m^.k( ix«m i^ane Gencalog^ffa fomwete intet tn»ifat 
inåm pmla^aå^ wi& ^fMiga @l4fterna 4n wib be ^ungltga> 
É|fte o^eo tHitKcfhtRtom troftg berdttigat) ti( ndgot ttoiftpetö^» 
BlM miMen^ deé upgifker. 3cfe beflominbre firtjente pering* 
ft6tbe ^iM ot genom tc9tfet bKfn>a mera anm4ii. Si)'{9cfen 
fBt-M^ métn fänUing tt4ffaö toit» oBa tilf4llen/ o($tfhin&omfut* 
ner hmii äfwn ftemttf. Carl Ludvig von Sthaia» uti fm ^tjcrbot^ (ifa* ▼• 
Kbtf IlfiMr Falio I Tom, inne^Bct aHenafl ^4fterna« 90Bapn 0(^ 
0B«ÉMilMr/«(^ f&liev^an m4fipecinsfi;^t& uti ^ gamla Famiiier- 
!•> tao^ ttt06ta 4ro m4ft utel4mnabe/ ^toarfi^te ^an 9cf uti ^ifb« 
i^^|l|'^wn&tc itptld. 

. §. »4. 

flCtoeelleren von Dalin »(i^-Cancellie-(K4&et v. SriernmiD 

bt ftQta fämfingot uti Slbeiiga €angfebga*^al Pering» 

I m9cret 9^\^aJ0mcx, &o<f a4t voo Dalin uhbet:jhtn&om t. Daiu 

tiiboPa me& U gamia @(4mcna. ilD4ttmO ro dre ingen 

imta t aQenafl man bel^at bifoga bnoifen: men n4c1)e 

) en miftroenbe £4fate n>4bia med f!4( b4De emot ben ena^ 

; utfågai Utom Pedngft^tö becopac fta von Oalin b4l>e 

t (Bdyw $(nm4vf nfngac fom finnad pa Sablflads Biblio- ^«rg«n(« 
iH Theatrom Nobititatis renovaram^ 0(^ fan b4ttttaf ®^V 
I ^4mta< miKfet fjué, i f9nn<t^ »m to4rfe(igen gamla 
;i»|oirad: men n4t en^omfBfatettpfhifwat tim, ixU* ^, stiem* 

|f*^ttigab ot 49a ben)i«. Von Sriemmans Matrikel 0^ 

Éiiabe nMtltaf cnbefonnerlig nptta f5i; en ^dfbetefno» 

WJ^ <ui(¥a 9m(t4ntig^ tiSdtit utfattiga betoitf. 

i', v- .. Q Jöti» Schante 
*fe.* 9nt'^ wacd^tf/ ån n^goii Annan^ oc^ ^c ^on met> ni9d 
tat be uti &>(«f6tfla utfafl f6tcf omttcun&e fdaftig^ 
fom fitined pä KungliAa Bibliotbeket t €un{> ^ upa 
iblmtt etin&ring: "SXnnc ^fe^tebtg ^affutt f 
"Anno 1600. (St&cn ^ofljtierkg^ (obett teni 
"tDt>i^:lftn96r A. 1626. 0(^ megit fbcentncit bei 
"mefle&etSregtenw jT« ffiwnbret^fom ttlfotnn in 
*"« ©Ugtet fat t»cr til enb fom tilforn »ar. 0c 
"SDottetmt&egtn ^anbt... 0Jxn,Prt»mH$,<Dia9 
ffete af be gamla ^triotn^c tdmna^ $dc 1 
n>4( firtjenta ^wHct, utan ^on Qåv ei dbgce ti(6al 
fom be forbna Sl^Ptrcgifler fimbe giftoa anlebn 
{tttet wetat älbren af ilmn, attf^raé be aOena; 
fante. ^Jlebeö yttrat: l^on fig om ^mdnnecna 
anfårer fä m^nga ^on n>ifle. IDetta todif ar uta 
aCtig tanfa oml^nneé otodfbt^l^t/ bä man f(( 
meb gtfningac upfpQa bviflen af ^bemo. Uti ( 
åt ^on pS ^tiftUida fldflen {fiijaftid fr^n be éttcåti 
ta »anliga ^ldft«^af[ot fdtrfwnnia, men fk 
intet i flSnb/ at utftafa l^tt>ilfet unbecfhmbomdc r( 
bewi$^rutaf anf^ta ^ne^ påminneffeK om 75ivQ 
flab. Öm ()onom berättad f 76 / at ^n töar aift r 
ttr af ^rtig Äetwt Ä. €rif ^4fpeé pnflre Jörol 
<9emälen(&c(fipe«S>otteraf Sc^uenburg. Om f&n dOQtlA ISra^e^^apnet/ må mn^av n4mK$en , mtn txrfSre iau 
^tt ttf< &«(l6niinbte waca t»d&e måjitgt mI[) tTöliqt, fom ^ TSitä^t 
haåttavj ttt ^n brufatet ©f&löcmclcfé , fom (bn^ålt it ^Ifftönt 
Äpon pd i>l4 «<$ gula tutor. $fö«liga Familie <2Baj»n !ommi> intet til 
fi4gfm flagga f&cän i trcttonbe är()un&ra&e. ^an antog oc^ f6r<hu 
InraN fina ©fölöemdrfm (ftcr be^ag. tncgeniue b<^v uti Th, N. p. 
5Q o<!^ 44. dfwen pämint n^got tptift^ bä iHin gtfwer mb ^anbnir 
ot(S^rcndifItlMotao<^ ^on^ (ftecfommanbef5rbt tn>ä ft»artawitfgät 
i ^^fibmfOå) må t>0U på S;)\i\mtn,mn f&ix'Qit 9el)rfon Hximoi 
Må l^toita KDing^t i ^fdlben oc^ ^fltlbrac fhinbom ttneOon ^cmvt 
fbmt»m dticlan (^tjernov p^ ^Mmm; c^urutvdl bdgge l^i fSn 
pafnKi noorit af Q}ra$e(I(lf{en. Serttllus Conuti ^ar oif fantmam 9milH( 

ftlfwtt (n afl^bling om ^nfPa ^i>iUn, prö Dwica NoBiliute often- ^niitt 

doida, ^»ilfai liftDcU uti GenealogijFa' ma( inm gtftDlt fchcOeief op» 
^fninit. Ombtmi^tttittup åt ben famm< fom Pan(ifftgf(féfl!2(<^i» 
loiitiui/l^t ffaa roatit ^rfoberbc i @6äne. SUt @o0^{é ^ra^é vi^o* 
tit ffiSk ftntj^toq» i éf^n« dv bekant. $it b<nmf niimn int<t-f&cc« 
fenmmJ^nxtj^^oé Hyfcanbec^Satt^olin ellér uti bttaf 3: t!D<^ttt 
1774 utmMLcacövi o[wec!^nfFa $($rba/ fan fpad bef^nevitgt. 

i-'- .,■.'.- ■ §.' i<»... , ■■ , ■ 
Utom Ufa / f^ i aDmdn^ct utgiftoit ^beitga <8(4f t«^(if[or ,W* 
imied^atitoe fStfdrbigat cnilh[>(bta ^timgiflct, fdfotn ^f. (B. étnv^ bnmi»t( 
mi«»oiBiBfa^«9dftcn,.4<^QmanomU(f||Jarrantay K. Stobns -(»aOmaii 
»m |«)^ii|>ufwu&jBa ©idften MSC. o(t> flera. «9i\n man ^ar ej f&re* stob«i» 
f«ft%<tt 9&ra en funildnbig $6rtefning pä bem, fombo6 omarbetat 
fnnf open/Uton bem f6rndmliga|)^ ^wil!a man n>tb £ttt» 
i tit ^tåa, o<b bttjent ftg utaf; tSiion fon.i oUm4n$er 
ra {(msftbgace et bufioubfcdetigt fel. ^dOan^-ftmuc man 
mj men, Mmii faf na« (8 mt>tf«t nter. .^artil tjendr téål 
i-io^ af £^ o(b ^or ? Sfären dr , ofdf er , buru tDiba $$rfdt» 
tif^apotbeibdruprdfnabe ^am>fdber/ eUer tagit bem .af 
d>^b^ >;^ob(ingar/atpmng{¥<5lb (hart fagt wdrEac 

i|^'cte«bor ^maft bttt!atioib titirbitnfngen af b^nna 2(i^ 

ttii^frif»9cbniiigen eOer metboben bar man trobt btt 

,,.StcMl' At ^fja mnnen uti (drfpitba ^ocfar / utan dt ^ 

^Ut gnmlaga nprepanbe efter tib 0^ åt. €it orebigbet fpneö 

"ij^ ffxån. bet fenare fdttet ^An ^r ocf f6re(ld(t fig/ ber , Mftf tll»a ftöUcn m |om rot o«. 

^,4tt j^9 ^afroa giaat et fiSbant ^fottnmgéV^t/ 

• l«fant/ at .g):6 Exccllence®ref Tcfilo hägot ndc u 
\^9b. 6(t man intet I unnat fuUf omUgen foi:n6ja aU. 
fÅx^ilbab^aVf torDewara minDKC^irfattaren^ fef 
iia<;.t9.at bössa utan n6&n>4nl>i^t Ö3i>9dtttnd^: 
.vd m^^bkåstOftt at &9gda fom man fany oc^ int 
^en (^nnt masm ^tta Met af ^{tDeitibene J 

. Mt jbtt(ifn>4( intet (4tBha<oc$c&t. ^Dåmonfecfori 
(MC btt f5cmo&eii9tn (4ttare at rdtta ndcwacanbe t 
tefi>mttta/t)et eftirsMrfben intet m^tte f&ra i^mma 
fom u>t mtt> fF4( funna g5ra &fn>ec n>4re $ketr4C 
i iDigt ^4nfetnb€ otrdfae at frufta ih faPna» af (^ 
^e man tt>ava beftbdeaö pS annat f4tt/ j^fom bS t 
it bufcan&e ©amfuitb, Ht t>cn ene |f rif et ftftoer öei 
uni>et &etmao^Srf6cm!>cf<t/l^6t man liFn>4{tf)elfn>4 

9åfoiii ui^ »atU frlnlv«r<ln^( fria fl^Kct >{r fiSi 
fasen ting 4t yaminDa tviO Sfrif 'Sägen cQtr Orthograpli 
(et > m lafldr tra intef. ^en om iaa warit titfitoe<, ^ali 
bei, 9^ %aDra X)(Un (abe kl Itmio^c lifnat Un gir 
; (UaOit^tcr. iDctta (prlx blbculitt urflf taé. X>(teli 
' (uBiMi 6(«l, nniurra^i meb »Srtnab .9ilmlii^e((a< r 
Rlg9t wora miaixf tifMiat , f!a( , »it gjiorb plminndfe 
ftaring nfgifnaf / men pl fltvctt inaxat intet. {Rlgra 
mirft/ fom iag ati bet felinnbe fl.mibo Inbrnt/ at ca Af 
^*Jlkfm:SitfM if UUxmfca finbiagen / ftban iaq na^ 
:r; 'i )ii ^rfld l^efeit of tBtDOtffiV ^^fHi»nen^ ffor man fete 
<f ^f rem' tin^ ^^tiiiFt mécfer iifiaxU tDifl itnbc» 
.'flillAimi t»C9f of '^ttvdti&e t^S^tc. <8)an ^qr fett ;^ 
_ ^ måi/$»t f<»m <tifÅui ftno ^auOierfStape ix$^ tvant 4i1fa&e; 
9en. ti8Miitfi(|k(dnt>fe upteém»d4c n>orofäBf9ntey m^ unbct; ^ 
tM miNuipt^ÉHKké o^éMx; ttnDec mattor 9{«$téter ittfdtted SSm 
fef itfrterflKiiMér fir utldndfFtifvoermSlb;' xctKa'^ fnart <n n>4i^ 
^ ftoilkf fUMgit ^vonett/ 4terficr dvifet fietio^fm ftpifa; ot^ 
QNamNRite(4Dk6a^ @hnoen{Fa ^ojmen; met> et (irt>> fl nt9c£et 
MatilM0-^af>«miki^' -^KmbtHidav/ »ar SHiSet tnädigt oc^unbe^, 

>|«Mi j^m boc^e ipbct: £)infh;4itfta '^omt)i^a«(nn>d(t)ft 

i'63be ta imnbid o(i^ 0^> mtn tet |oat ItfofS t^irDtr lat 

ee iDoroi diifet/ (om intet worounberfätare^it^bdldrati 

mfHowar ^&rf(4bbmebben)an{fape(ida|le tiiåfningar/me» 

'lotet/ <u olpbnab iX(\» QfiiDer^eten n>ac et ojäfaftist prof 

ft feban S^onangen meb 9itffen«meniaeS((moaaaffdt« 

iHit'/ Itepey^-mtMf iiket^ iK' nägiiv: tobet^^Alörben 

•öt'|4fflfo «Uev infEranf« tetfammo. $IU bett* b(ef 

VI&ntfdnM^^fcnom ^iprbjfa ^äftené ttt(Io(ftuinbe 

MoMM^ifiobsa i éM^ SQ^b. IDe ^'c^m W^ 

\i 9l«rb<ii0 'i3nb99gare ^ett';tt9 i^^uM^eitfl, utt. 

)'^t^lÄftiKt^t,eaev iioifbe ^fiD^iiK^goi-éinnaii 

^vIiMlcl^' e$lMtaof!a.c . tdtott I9at.<@»tbtittt6j; lÉoi 

2->4^;, fldmman&e m^ &abi otb iVXXW WKmf-m 

re Ux bet «©«. ?Öle& m tSiwitt 4rtm^cc9er, fc&c 
Almdnneligen m&erta^cn/ wart^et rattat mbtan^a c 
tet uti (Ha- jTad^ $6rém(lf^ o^ tai>?ic IM bUtödande 
t»ent9f(idarer f>tii be woiro tnter/ eDer^fonä^ne irvt 
onfbdctge 0r fitus dcirningin: ^of ^ianbféné^ mr(bil 
stan Mdnbt $5t^petr t 9tom f&c fin ^gfla Of»(i 
l^dc b6r1i{a< t^btcr t>tif*f)åbun tif b( fidfla ^n>< 
n>d](((it em f% ^«'o§.ti>m anbrä foifjladr 3it I 
!D{afteif pger^ t famma mon oftager nierfb^d tn 
iDo: ^H*tt9wm Utfiver tDoffatibe. <Ddt |>vd(l 
fatarr <i wxib^^cn f^tottkttmr od^ ^a^ fllebej 
f^ttrinbeifé tmb^' onbm IRi^eif» Snb^ggave^ funna 
neriffer fScfUta firj^ttninstMr »ara mr ^m nu 
4fwcnt9r fic bet oUmdraMr mtn^ ndr 9^f ct^ ondeld! 
«f npdnoe^tc^fta m^ ^bonbr <fufi(>»^<t>f ^' 
«nfed f$ri«nb(no<Uf/ ^m bet oOmdona (& nägon | 

9^ beCM filtt hh bet e^ fkefenrnra en Wå 
€>»<» gggt pg e» (äng tib war.tntnbn Ntpbaii löd. 1. €<ip. I.'-* ar 

tomnutif (tt bm fficfefidoflt (orbt (ömma i ^tanfa tt>t5 ^ro« 
i«« ^ft f»ti9» ttt ftamförrtma meb 'brtitt fftjfdj j^ Upfa(a 

i^t. ^(& tffbom/ ^e&mi^ 'f<4^/ ^(xDr 'bdnheb |$tfntppa6t on^ 
vdbt tOT5é n499t. ^mt ttbmma em f^tt {!i(ft(^f)ft tU jj^natt/ 
1K^ ju l»<)momia0K en Hxt 4r> &<# ' fndrare inbittov ban ftg 

;iiMit U fifhtira M^ 'fié6mm 'tttt^tH''|;«k)n ^Iniria bton:ip^ 
;<Wa(f»Ä <«rt>»f^ wanfWg^rt.tt 0life;f{g befftimt, % ^^r#» 
"- ^jtm htfåttca. Ä^nbetföa itÄmpimgait o«$ anfdj» 
iMHiir m sAicfi tié t>tt ^ fh4vt fagt cd må^ 

i' tpiöF m^rtga' fé^ltt t^^fnw- fett«^^ «f Ä»» 

ié^i hjWabcr fti Milttir b<n mebfJbba imbet^ fbc 

jpatiifti natttriigt atr^arténffavfig fina 35dm ttt 

1.7 $f-4t dtftå-bénn^ fåfirtan/iiM^ NtpPanöt 

Iffifä^, odg^ ttsmhatf , &<ra« gJrömil I4mna« ojs5» 

jt i|8fetÄ« fk in lagfiä '^onung fTctrt Sflegwttr/ 

Hpw'|$'nro(fet' nfKro ffjfifanbt/ Tom bet dt \im 

i'^bimin9étHr wj^ffiwjibé 4t '«lta« 5tflt nnbétfo* 

, r omjldnbtg^ew mjf rÄ* ot^ fpflefdtte^ Äonun* 

liieitnbei^, meb intodvte^ dtenbet/ ' bet ntn>4ttetf 

01 fcÉtt älec AR^ie^ imet/ 0(6 4t bet Weé mpc» 

Qbtt ^(t f^ Mt>be(^ ^ fig^elftoa/bä^ «t be 

^Slaftertf fria ätg4rb. SXnna målning di; todl in» 

■^*iibif'fJt'9l|fet/ÉMn ^t böcT ben of^cfa, at Öien 

' &KHi^Qti moöa (Oec, n>dtb^fa' l|«[ta^nbe 

g^yna tirtftnbabe Oliret m flöt, Joba, 

jcfiga^ 9(9 Sitrger 3at(4 Kbnaieie f&i;4tt« 

nbf MtobCf mtn funbe (ifiodf int«t^ i\MmH¥ 

" ai ' w.^ikMf fem 


^ :: ]!•■;{ ■h» öiiiiiiLn j.:-iiiC< A'::.i^-^ Tib) ö;j • •'' ■ ■ \ ,%' ,4. 

.■ 5&& ^imiiéÄ ; <i*riittttö^ OlofToit' utflotfna&t gamla Stgur&s 
jB eii«ttft* J8:';3fato fitöätf. (2!t4féingm i 9iif^et »or^ Hoj 
»^1^ ' fKttfjtté S^jolhatt' wor<* flBntra&e flcrtom ntdnm' jtrt? 
^»nfie fKeKgioner. Uti ofra öefen .af ^roengé ttroco- ganflPa mSir» 
gt iKöningaT: , o(t> afpba * offien t fuU gSng. Uti •3B«i(lcr< 
j6t^an& o<^ ndjlcjrdnfan&e ottet «ar €f)ri|lna Sieligioncn m«r« 

E . t» ibVpi^lJlfa gtuoefaffaM^ ÖÄwifa fig^^ 

,,ttMo, j ,mcra, Smm r oc&' ' ^ao< ' innu ja 
»twuft, at,&é icgtcp^, &clf Öii^MÖe, ^... ^W!<#a* ÄJoÄ '©« 4t. tt»itllöt..p0 

tvidnne Mx^ox t ^ icbttåcra u}»wdcf u W 

^^^;oit«|i5li^crt/ toärit tdtta ^tttdg^d( af 

meta t«d'nffi(D/o(&' 6( MpiMgé ocg.^imbt* 

t4 ill ati^nö;, iKtgäftte »di^'M(}( 

[ numrSban-f Ofof ,^rfisr^tiQa^ tt^'^ 

l^tttc^ fotntt^a t"$anFa7 fom m^ ^i3^uä'^ci« 

if9löi!apel|^t?0)a^eriFap., ^aft^U^iftt 

^jidoa ä^.j^nMi&AÖ:. ^igafttiiiig. ;; ajp(# 

■!j^cnna.^pjöfi: ©i»ch UIw>tt i^wW* 

Q(mdSr6|P( (U(v fUttHFe ^cmf«^tn^ ^avoflati^ 

%l '~ ~ rd§e ^^ t)ctta f4tt n>at man t ^tomge ä 
inträng wib ^onun9«»n>a(etö f5rrdttanU/ ^ 
€»»(<( u>or<^ tnttt män$e tn(dn&ff( friare tt( @n>ei 
StMing* tptMn^e Jgnrrac funbe tD4( intet tvära n&^v 
(le ffnnö« i' alla lÄn&et: golfonga < SldW 
ma i anfeiente/ tp 5otte ^ibpteti ©onefjj 
toto ftotet; of fce^ta eBer ocf i Wrjan af fw 
met ^. »nuc t)«n /^elfeatf ©oter fWft S)4 
ed om en lE^ntgot (§^(t^emaé ^nung; ' 
»(& öentta ttoen/ emeban be* JÖarnébarn/' 
Mit, t>Uf gift meb ^. efirff Äjcgob i ®ai 
wiba bege^error »artt fJtbunbne méb go 
töet man intet S^dremot åt ottpifwelaftigt 
i ^BdHerflöt^Ianb-watJ nåxa ffplbffo» mel 
itUQöar. '^n lebet fil wfiJning pä 5*^0 
Cojle/ Ärtf ©egecfJiU^ ©»irfaber, tp ^ 
®röminö0igrib ©toc*Ä4ba9 JBrober (a 
^abe meö .^rinfe^an Jngeborg Ä. Oiof 
frän gfjorrige troiS (^åiier, Ulf w^ (CHf 3 
sen gifte ^an ftg nieb 2Jflrib, tHölfine 
lanb, o(^ of tienne f5bbe« ©tenRr. ^an i 
Ot gtogtöolb 3arl fMgbe meb ^rinfef an 
^tttfonungé ®ottr tii Ao(mg5rben eller t 
Sari 6fTOer 5(lbC9uborg. Jöét 4r troHot/ ai t)tl 2. Cap. I. i 

jift w«b St. 5(munb ^jföcobe ©»ter (5), fS at ©teiiKfo fJrbtit* 

btVit tiK& ^onundaJ^ufet n>ar }>ä män^a fått befdtlat). >^wi(fct 4f> 

totn 2föantu9 frän Q3tcm{n iT>arit unbcrdttob ont/ fafl ^an io« 

tet nttat ttntingcn ©ccnfil wat Ä. (?mun&ö ©toffon* cUet Ne^ 

POS, ^toanneb benna tibcn unndrfe* ©pjler* eller J8c»l>erfon/ od^ 

fiinöt &«ta fiöfla nagorlunöa ^aftoa rum, enwöan &tmfil n>ar 

tödrfeligerf ^. €mun&^ Q3roö<r« Srodrfon. Bttnfile ^^berne 

fdft »ar intet minbre l>ebrrtnbe; tp bes5 SOloberö SOioberfabcr niol 

^rftammar i r4tt nebjitdanbe litiia fdn i^avalO ^^rfager ge» 

oont &«« ©otcr lifiweborg (6), I)tn)ari5 (^pfler 2ttof Sttbot t»at 

@ii>4seri!a tneb f6ritA. •^rtigen af 9?i>rntonbie; ben namnfuntm 

fa ^olf/ ^tamfaber f5r >^rtidarna af €^rmanbie od^ ^in^tU 

fPa ^onwida^ufit. ^å betta fatt kdoc Bcenfil tcfe aHenafl i 

i9(&f|?«p nwb ^durbiFa ^låtun, utanocf en ^ttfdga af 2>n^ 

fttM »ttdif o(^ i ndra {!t>ib{f op meb ^onuitdoma t dvpltonb, oc^ 

{ ^w2anf(a9 «cb honung i^rol^ ^årbrSbe i tltmi^, fa ot • 

iM6 fUyct ajotbc Bonom p4 intet fdtt on>drbt$ ti( ^onan. ©cn« 

aa »dtbmtt (mö mcb bed perfoniiaa .egenjfapcr, tp §an n>ac 

gatifEn fi^rKtfCB i ((jutanbe/ oi^ bdrjomte, begdfbab tneb en oge» 

Avi9^^ A^tfo. ^äca inpemifa ^X^nbiingar (4mna of intet 

' " m p4minnelfet om bef pcrfoniiga .^tmSntt, ^cf 

^m6 upf&vanbe meb oO trpdd^ (luta, ot (ma warit 

jämn 0^ (ftert4nffam ^erre; 3nden fSrbeieö n>ill» 

fSiebed pppa ftg toib voaiet/ oel^ Btenftl utforabeö 

' mptCet man ml, meb v^bningatö od^ ^^riftoatf 

te. 

Senjctitt* >n Noti* «d Vaftovkiin p. 78» 
fcfMt T. I. f. 3y7. 
itXtf»» T. I. f, 517. 

tMt €$asArt C. ao f- 1S91 

c«r eagan C. ao C* ^H- 
Icfo» T» I . (. f6, 

i. 6. 

||tt f^ebeé p^ (BweniFä ^^rottea tmber et fr(b{idt®«ttri(le» 
^^^on ^©4nnemarf odj g^orrige jenom « ^fobijtJj[.J^'jJjf 
illfii' tttmoitabt 9^ fit/iPagobc Imranbrar o^^ ^roeo^ nf»> Iftgcc 5tmm(lone 2lOoin fr4n JÖremcn, fom t 

i>c^ låt twt neg ^af»a ftn rif tig^t meb 

ruwiba (Sfri&pnnarne, <Her tåttaxt fagt, I 

^cnöemen, 4r nSgot »anflpcllgare <« begripa 

ligen tcSngd ocf) tnifränf ta begtq> - intet gt 

(Kg otntDdnbclfc. Quntera et folf dr wan 

itntage* €bnftn<t Utan-, ^warfött ocf €1 

biaoö ©ttfet, 9ii>ma(e, i©JiU*t oc^ Dpue» 

ga. SOich fcdtemot ^tf -t)et ganff a- tånafami 

»(^ an&w/0(|> om ej utwdrteé troSng fojmn 

omtDdn&elffe »arit 4n fenfdrfeigare. -^i 

j^OAitie uttåtelfe »ara grunbab; 19 bet dr 

St.«tettfiLjtgt, at ^Dölwatö' fSrmdt en &cl gctpjfat ( 

»ar efter! btiina ti&en* tdnfe^ od^tatef^ttS 

gen xmtageti. "^K loibore i>cfrdmjan&e af < 

gtbatmflrt teé fr4n Érfe*S5lilPop Sl&albett i f^tmm 

Un pngrctil ©igtiina.- «^dr b^rjabe tjan fit 55iffop 

lillopp of^ f>ifaU, fd at ^ort roib fm får^a 

eiino. ■Silfvfer i ojfec (2). (gfdnjfa iöiffopen i 

ft)0(efatt meb 6e ©ioenfFaö omrodttb^Ife: ®i 

upnmntrabe be^a nitijfa €^are til et Idngt 

te ftg itdmligen f^re, at aVbdiä f(rfl6ra U\ 

. ©cnom uppent>art vodlb funtje betta flr(laj 

bdftigt i!dlmflp(fe borbe bd fitUborba »df ^ttM^iKttU foA ^enTtda ^fftti^iXxCmcx , ot tcft oflat(i(t te |1(if«f. 

Etto 3i(iet AterffUla uti iMtntiFa t»irfm. «$)(!li!tdetKmt Mfflabttadt 

IM It iM»#Rm nit/ foin ^m wat ^(ift miii^' it9ft« tt( ^rk 
(toitomeii^ 't<ft4mjanb(. jO(^ bett« <{r txt <nt><ij9trt mati 4<ue 
f(g (ef(Utt v(A ^. ©tenfUö tegmns uti inxoåxtii ^^IninoetL 

(I) Adamut Brtiiktfit , Hift, Sed. C, aj4. 
^2^ Xbitkai C. aj&r 3 <mi««it* t» wldttbjFa Snastet I3t Ä. @ite»Rl« ui^fStanbe 
^tlfMk vMck gohjF* fteöfaim. S)et ne&atag, fotn Sweöjji» Ärigö* - 
Hitti (d> 4f l^tklittjcna eiUt f«m tibamm ^mmfa iaUt tetti/ stfo^ < 
AifMMMes.t^ratcj pä intet f4tt Om benna (ftet(4tint)£t nxu; jDaSciMtl 
nH tUte Äå^nft/ »et man intet' Uti owlis^etewa, fom «*.^»»** 
to*f»«Öe imMkm ©attnem<wf t>^ STJorrise, me&an ©»en W* **•** 
(•n M$ ^(iU& '^rbdbe tiljpiabe om S>aniFa ^onan, bUa\i)<kt , 
t«r#9 0t<«ifK på imet 0tt S>e tpflnabe ocf fmäninsom ge». 
Mif- åttt^ pä b^e ftbor. Oaftoöt alUi ^r^bé ^eger^ 
tttaaiiidiR fkblef lifn><i( ^wen tliffen honung i S>anmnu(tf/ 
4^ snb(cf3t«ne^ tiigifieenl^et erfatu i^nxib fom felobetf i ^an. 
1il|to ^olb ^tPilobe frön ^ig^rbet/ tu&ftioabe ^an |m ^äcb<i 
toitpttinbttfätate. S)(nflorenamnfunmge'^£ittar€Miiba* 
" "'Ué ^»h 3»>*x^»^/ m6tbabe« i Ä©nungen« epa 
f[äii nJiti^ borgfrlben i Jg)aralbö tib/ 4fn>en f6c ^o« 
1 ^anöiéif^ tp 9[^ibrip« »ar gift meb Ä. \pavalb« 
"^tit* "impsenbt »os ganjFa (twt i tJ^örrige, ot^ 
^$rtn # meb 'ben m4ftiAa ^åfan 3arW S>oter, 
SSgMÖ tieb ben maWg<r@wgt/ fom fS Iditge , 
jtrinäejiS^ovtige meb «&atalb^&<u:faget« monlif ..... 
'SJtttd iWivb tip»4cfie,.<JUm(int mi0n6je/ o(f)-é^* 
iä^gj'tMi^f!S« tn ff9(big^et ot J^tea fm 94^tin« 
* ^ ^t"5pwv .^wite »at ocf en 55>i>tetfon af 
»uerilft. fortliflt ^at, oc^ ^nimcten fFonöat fig mm 

^ bt tOldnn til at ifroixfaU 3arfcn. ^afol 

tanbcn titt fttt 9Earl&5tnef ofO vm ^m cftfl 

dn honungen fjctf; ti) en ben4mn^ <B»atmtt 

I Suite fFfcför boö tmb un&«vr<!tteff< tt( San 
f omfl oc^ affigt. ®«tm (Fc&tx f^ . IkWn&i^ 
'te; tret intcr. ^ fe&nn .ö(ital& mc& fitt 
' lÄ 6e en ^op 995nö«r, fom fSt&e nijåt 
ÖanjttMl gifweir fig i ftan&cf me& en S8onb( 
nn&it betingnfrtgm fHgetr tfC 55enben, at 
fulle fpnba ftg ttt 3anen o(^ bevtftta .^onu 
fim ^atl fStef &3 mpacfa afto-ftna.&i^rbarc 
fugATT ftg t fl&v^ft ^# t4| ^ ÖtcnfU. i. (^i 

<Öett<t fteg |[a&e f3 n4r {n«Beffat ä: < 
bart oe^ lanwjorigt '.^ig mrt} yjorifj^^. ^ 
l){n&ta Ä:' ©tenfrf ' öt wi^tt uti fttt k^r^\ 
(bm tagit pn titpfoft t« ^^nom^ ^5bant 
^t uppenfeara o^mg^dn, an mfnbre I 
«n -^Krre/ fom intet t»ar,b5mb f5r nÄgot 
rif «<bupf5tanj)«> ^watHwer ^. ^ra(& fJrorg 
R^frt^e» bitfwa omfldnbefwen otfSrbt. P^ohAn <sv» •-^t a. Cöp. i; IX feto té^ fif af ^atKeii. ' ^fon befaOct; t>S m^iu <)f fma måM etaim. 
"^^ i IrÅcft M^ fira u0aiirSbe tU ^arr^oubc/ fomkDtitei 
%tt iies^ af (polBanb/ intet iSngt .ft5n ©tvon&en/ tåt Sj&» 
'fb^ft ' ^a^tj tMb 'mi^tjati, at €arl bttt)t ^ijVoa ten I)afl at 
^imSbtf fbm ^a»^^*" fort fönit'^a6e (Fdnft bonom. ©enne 
^SoticS!» n>öt ÄwiUhg ^»cn Ulffon fictf, oc^ 4v öct troligt, ot 
4)äfmi fdnt/^oltom^dfn)m i m^rfm. Cm ^åtan ml> butA 
iHKm h^mtfn^t fitr tfttldntisa r^tf-, ftm ö»i(tal 3 olönan^ 
i0^m^:M jMJ^at 0^ ,e»%Mnt)cr j>Ä(l2^iit)e.,tu4ffriin9y ot 
■ %oi$a-?<l€f ' iBpjjo. : TOtlr y.- .'macH; annan f ^n i tn J!5ö<m cro t^ 
*awf &>!n<il Mwtn. '^^i»t6é i>if,tta?a'Mtt ot' utflafa jdtta 
<iRi(m/ n4r (>tnna- r4tttgf>et up^6m: 0m'i->f»<rTOinn«v«nilrtU» 
fif«'55utÄ>«fl«Daftt. lJ(tÉn)«r 6c«^r4tti3^t ,0 mpda ©twifnxfafii? 
90Kt, ^ f6r fiS6alilf*Wnfa§ö(J'9«mcn{i9<n otle fdtttagore. 3cft 
&(^iMmn&rc om ^äfan 3ar( u>i{) &etta tiir4t{e ftx^^t ftg^ l>or&e 
^n iag^n btmai, oc| txt tit^^cte Intet honungen enpt ot 
idtta tt löfcant utjlag. ®ct dr ocf fdfm, at ^afané £dn#«5Ö5n», 
iiit tom hfafttt9QaS>t,, at Uta$ ^asl ^ä&e intet fiutt ^joitt: 
I ^tporf^ tt Dcfbdilo .^ODom tont^iafgdlbema til^nba/ aäf toä» 
i ara&< 2>eni åt ^tmngtn/ fbm annoriS ja>arit båvåi i^ecåa^l, i 
fött ^65fa» föéaÄtföt fitt ^dn. ^&lfatt tvctjéate 09 ocf af ftn^ 
^n^#^<^(^ tti|9^a<^e^^. Manu jtgi Hpiaiii>im/^tij>hic ©Bot» 
ten af ^ filnr o^/tiotit) ^.^orolö^ arajalfaade^ i)«>9'^an ljit&^ 
%älll^ fi>aS<x 'Sä É. .^tettfU/ |toiifeti Dcf ,l4mnat)e i^n»» 

::§f! fi. ;,.:i ,•'•'. ■?.■:' ,,..■..■•. 

"^i^ M ^^«n> J^. "^tealÄ Ä '^^c» 'Äistik shrts «* 

5^<V<^ "6^"^* prifroa JbStAni upföraiÄe, men .:K: 

loittt jinteit .robwsty ot, 'unéerf aj^a ftn ^|}&l|^|bia& an* 

' tfvc&bi^ ^^u ^p, ba olttt fk 

„ i®4;4mw,ii^et 4nJ|ttW^y 

i>i$ tSHahniäidtf >4 <n 9ang/ umt 
irttflt aft[4tta;;fla i Wi^fln tfrott äKfarniil 
tom i frtt f&rrd (l4jtTt) :.©».«» Iflffon fÖm 

'rif mer ®c&rttr fwöew f^ftaf ^Htf twlftig^itet 
i'*«*'8«' c(^ 5?orrJgc., fPulIc^. ^aralö n6&)(p4nj)iflt 
i Sweriöfc 4lJ3f an . Sfarl^ fStmöitar Btotr 
imtWerttb fimte ^aii a(t iKfJre, fctgna fig; 
•tttdcfw naö- 0c^ ^fdgnatrteMjöiJ; 6dt)iltiö< 
Ix nmhfiöcr utjF9lt>«r af JUrc4rt> fbw f5n' ( 
hfngf (i/f^. Ärtrttlt^ owfiga ©wt« »^onfl 
Wtnnaf efcdfrobt, oc^ eniöatr .|b5fait 9Ea 

nom dfwen 6<ir. 3 faban oflTtöt anJdnöct 
|6fleiT tt( jtont^a^l^ ^wartfrw) (^aafedf^r 

' fanr tRan'tiii^ajitf tnwfläBtjr irt uti CtÖoumm 
^arulb Äff«ir m trt ^eflergSt^fanl)/ lÄei 
ntttr Wltttnajr liftDdf rift4rf ifigt antal qwar ti{ 
^jS (ndrt funffair infunff ftttr ■ ft#iiNi»riA /»«♦ 1De(l ±. tap. r.' «l festbocN/ :|n>«r ^a (^t^ijfa ^ven fbb sent <ttiot/ flfafebeé étnrfffr 
p& m i^lbf oé (t moro^ (!tttM bttn fcån l^woran^ra. ^. ^o* Sri9 mt» 
to» Äter M (MBa fttt ^«nj!«p »ti tuuewiilig itoftortminö/ fSintif^ 
^mStt dfv»en ile&öe )»d ^(t^rna^ [ita: 3^dcn af «$>dtatne 
•tSe g& tfr^tt ftn ftdOmns^ ^>mitK)cn i 9?i>rnge kfa(tc jltt fo^ 
«t i^iba ®6tl^cma«- anfall; o<^ ^^an ^arl l^de gtftvtt fam«^ 
na befonnmd at fina utit>et^fnKTn&e/ at i)t borbe afwöfta 9i(om 
BidmieTna^ anlopp, tlnt)cc bctmaflilt^t ^rjav lagman ^&»mi^ 
tt ^1 ät t)t ^mt^ai wnmnmn, f^reft^Hanbeé beiti^ at ntt 
' «MV( tib at ifv^t^sa S. (^ttnfil om fina uiKxiiStart^ tapixt* 
^ O^ fom en mprfcn^t af- tafFt oc^ ^utdst folP nwr fSt* ^ 

Kimlabt/ iHont» ^n>i(Fa (tfradi tvoiro mäti9<i ttnd« oc^ of$tfatme> 
utmdcfet >m dfwen f{da«t^ |n>ar tx bor&tftatma ik^ dter f4t« 
ta ftg/ t fatt nogort otfrbtittig dbt fl^ft mot f^tmobon fftefle pp^ 
pa«. S>(nna f&rmanina torde warit ra>4( bttdnft no$; tp 51^. v 
•^>atafi>. ^oDe sombi od^ gmotrt (4ng (fntug f&rfoma ^(batet/ 
M b&tcmot^^i .^en bcflob af o5fmabt od^ r^ manjFop. 
SRtn fJr ifrigt mStre ^^owib warit en ufel Si^ttate om art 
ffdrare .^^^man; tp l^flcn» pd htot(fen ^n fatt; fbb fafUKin* 
^ »ib en pdle/ o<|> ndr 0?ocrmannetne unbcv M^ wdUalid^et 
gSfiPo bdrfri/ bitfiocr Mften ^9$$r i^tHfer up pä(en/ fbm jlo$- 
iKct lagmannen i ^ufrouber, oih ^^orroib; eftet några utofla 
bonnor pa funben^ g^orbe ftg^ ofpnfig (i). 97orrm4nncmaé f)å,x^ 
fjttt bcfiiDarabeö mcb et bt^iPt rep pd (^t^ernad ^xba, oe^ ndr 
MÉi^aH {>ä tiUtfa^ (dfbdta fränt' ftn $ana/ aptogo M« 
iittw^afrwmbe bet/ fSfom et otwtfwe(afttat tefn tf( <\t angripa 
iMKn^od^ d(6nibé bort te- 1 b&rioh gtfna orber at tpdnta p4 
Si«nii|dimrtMd> anfoO: tm ocf wara/- efter ^t^rne intet wo* < 
K fblRli* wiocerfldbb(/ ot^ bet töat fa(t oe^ fitftabe^ at tola* 
fh tm, fl « N nteb ebetdnffam Mg^^t f^nbabe 
:..^..J^aralfr ^emot beb^d fin fldOning pj ben im 
^worl^ocf ^lorrnMnneme meb aH fSrbel an» 
tnbe/ btäN bem i oorbnin^ v^ flpft; bd dfn^n 
^Motabf^' t^ nåstt af ®6t^(rna tffltfa blefbo 
.ii.^m äfttftM »or fk^nbcit^ fann j?. >|!)ara(b 
; 4i^i#rf^af Mi ftoftonbe, utan tog wåm tflbaPa til 
»V^lStn fdtf fom i triump^ ben er^fcabe 9^nan, 
503 ^^ 

»v »'smr ■'vu SV019 aa\wimvM la roat Mf 
ji^nt>t»e: f»9 ffän 9Jorti!a^*fen, amlj 
tU At ftdf]^ ftd ili^fl iif^me&e(/ kufn» t)e i 
;ri« mcb btsdttatf jDCf / at >C)(S{iio 3<ir( uti ^dga 
iRorria** iii jgHUfoIW ^tta/ o(& ic|bat, =<« t<w »i 
loo 9^ % meb danf a litet Wii. ^e - 
fj^tt m«> jbct^ l^tnimtt tiggaren, jblefw 

DäD«(id ibtkldeol^etf od^ 0>m f&it)en (htte flii 
fofo^^. «t UM^ i^FJm: ^9A <l^epp<a l^fa^ i 
Dins toäti&a genafl tiibola. 

<!) 0tticle(bn T- o. p. 14^. 

iaj) T^rfjtui, H. N. T^ a. J» fl^ . 

fpm anttngen wac orimmtlig (Iter j>b£9ripi 
|ijert<tt 4>S it fri!lmman&e.tanb Jtwt fena 4) 
mo^Snb ttittt lun&e felci/ d(() båni tSntt c 

o<!at)I> föntma tiibafarfSttant f4lttäd A>ji 
f&c ro iPBuD dn f&i: alfraar. .:£anJ^niba ^ 
ratt) näfli 4 Oelfipa u>4cf(t ^tnom fmj) 
be ifriaa onfta(tet..at (wm \nm ii«*«s* 't>cl. 2 Cap. T. ly V^itoa finne (t^todlaöe ft^ ^dc uti aa fin 5&g&. l]36ni)(rna Idt ban 
grifM^ p2 en &(K Jdt ^an afflpmpA (emmarna, en be( (4t 6an^ 
l$tfp<}/ f^t en ^e^f!$fIa^eé all bcraé cdcnbom oc^ ^da &en nec^ben ., 
fJrSöbeé tneb morb o^ branb. tDian fan fSlcbeé fnart faUa p5 
Jw tonfan/ öt ftcnbt(iöf>ctcrna raot (guoerige bkfwo enbafl fbta 
ta<uta t af^dt at \)åmnai pd* 95nb;tna/ fom ^Oo fici ti( >&dfan 
3atl. S><t fan »ara troligt, at ^aralb ^aft fvpdrig^et at f5 
til^opa tiltdcféligt manjfap^ I3~fvamt man »etat, at l^an »etot 
6twd|ma ftd emot fma egna unbecfStare; men unbec t6ce&dtan* 
fie of ttt(dnb|Ft ^rig, wat famiindeii (dttare^ od^ feban folfet wac 
fommanbradit/ wac bet favftgt at {Htta ftg emot befoUmng/ i fpn^ 
lictl^ båt S. J^atalb voac anfSrate. , ^t ^dnber n>4l unbec» 
flurt&om/ at man tt(4gnar f!ora J^cvtar flbana anldggnindat od^ 
fiffiStiX, m l^witfa be albrig br5mt en §^119^ ide beilomin^te 
f90e« tenna difnine ^ftva nog fannoUf^et. 

JOfttbati- åt, at Ä. ©tenfil bfef fceftiab fr5n et onJbtgt 
0^ Sbanbe ^9/ genom ST. ^araib^ dterfdtb/ od^ ^an 3ar(« 
fMtfimningav bctdcf te (anbet emot aQ i!6iiind oci^ ^drianbe. ^. 
@tei^ (Kibe fStebeé ocbfa! at xsxxta n&gb me^ J()åtan 3ai;($ 
ott^fter. IBl.-n bdwmot i^abt Ä\ ^awlb minbre orbfaf at roa» 
tå vA^, emeban \)an intet ficf funfomligen -mdtta ftn ^dmnb; to 
^X^ 3ar( f&r fm perfon (eb ingen tina. (Det fan ocf n>ara 
nA||l. at ^. •^araib tcactt fmnab/ at 4" <n gdn^ fåcf^Fa fm 
'ti^rom^t, em ej »iblpftigare förjlag »dnbt i^ani b^ö til 
" fWetoganbe. ^. ^buarb i ^ngelanb bbbbt, åt 1066, 
Ib ^btpinfon (i) blcf ^ané ^tertrdbave, men ^. ^o* 
iba ^ode 3acl b6b til at upc6ra bintmei o(b imb emot . 
pjä^bet affcenbe fårfogabe ^o(le fig f6rjl til S)annemarf, 
"itmå honungen til at uplifwa ©annematfé gomfa 
t,<É»9<tonb ; men Ä^ (groen Ulffon ^abe intet lutl til fd df< 
j0|»pi9^teif. . ^ofle Sarl begof fig betfSte jil ?flm 
r^. 4)A):<^lb >&(S^&rdbe blef Idtt ifwmalab/ fS fnoit 
^-em S^ Ä/@tenfil blef jSlebe* beftiab ftdn alt »ha mrb 
' m ^ orolig 'Ötanne, pc^ ik ^. ©tenJit titbtagt aaätmati. 0(^ Ä. @tenfU Ufbe intet „ ^ . .^ __ 
faWt i <2B<jter96t^lan&. ©(rr6et(ltta« wMTm 
(tngac (7)/ M ^. <Btenfi( onlitat honungen i 

!>j<tp emot Ä. ^talb/ »i& fc«tf inbrott i C[B« 
bm^. ^toen Ulffon iidrtii intet welatbe(itO(ima fi 
bttt nyligen flutna $ce6en; totbe n>4f n^got m 
mit tmellan honungarna/ fom ilfwdi f^rmobel 
Mmifa&t. ^. AaraK> i O^orrige fortfor imet 
rnflning emot ^n^t\anbr^ Mef tillie met> < 
Ärigömagt famt ^ofle Sarl flagen »iö '^w 
ta66, 1066 (4)/ o(^ -famraa åt affomna&e &. ©tenfii 
fäfnab f^r C^l^tiflna tåtani forq)(antan{)e/ fe&a 
' dr eller något mer futtit pä (^wenflPa ^^ronen. 

CO S. {mralD OoMviofeo, fom iUf Stnwi t (Eaithtb 
■ ÄpflerfoB af Ulf 3arl, J)ot<rfon of SJorfil ©pra 
«(^ SofFviubarii mcb f . Svfa Ulffvn i £>aaiumai 
(a) ÄnptltngA e, f. 40. ^ 

<3) r«r/*/« , H. N. T. 3. p. 3»X ; 

(4) ^ruMCAv €. C. ao. 

§. 15. 

At(Q, (^)etta dr ben ofunfomliga unberrdtteifei 
ivniir. »ttt ^. ^tenfii« tHegering. ^an finfler af all tvd 3 €<H^ f ;' tf Ibk t«tn flevt ^faf»»te(. ^ånM^t fHo^^^t txif finnen, éMim 

9åf 4f to$vM((m trolidt (Der m6j((t9t/ ot aU ^9^& od^ ^«b«c 

H«i|Ml0tf intipm tt ^b^mibbtni. titt n%å tRorrjFa .gi^utO* 

'1^ gStcé cti (adom fBtaeloftid mllding of &enna ^rrett; n4m* 

%ttltt iKui xomt beMtt&ö Af mpcfen fetma/ »4ntifHg i^ f^ff 

imft «(| d^^"^ upbragit ät atibta dOit favffdo f5rr<lttningar (*). 

li&a«i>fiMN $5cemen failcu; &ttrm Cbriftiahirtmus elliv &m aU 

Atmlittda^: cftcv orbtt betptxt 5et ganffa mpcfet; tntn uti 

-fmiiiltM 1^ &(t 1itt« betptki attnat 4rt i^rilfle* ot^ 19htnft« 

MlV 4toilSet 4tec dr ^h>avl^it ont)t clei do&t Q(t 6et«t p4 

#ri£ftmtii» fSban «>4n(fap oé iH^ifwc n^tt wifei ^ fan wa« 

'Vi wM^wto od^ 01 Ibv ^ng^ o(^ en annan fatt nntra 9hin« 

fttWée 0^' tillifa en ufit 9t(0[(nt. JT. ermfita ®em4( YDat9<nA- 

ft-^lMéffr' 3<>o>M ^otei;: itamnet n>ét man intet. SDe^ 

eti» WMf jlitte oc^ 4atflaitr om^h>i(fd man fSr tt(f4ae <it ^t^»-. 

MiJaéHlMM. !Rait ^ot otf ntt ftool^e ttOet tildgnat dt 0ten« 

^«||Hr<RSMi^of 9}d<fan9 tt4m(i$«ti/ men dennd '9tfwtn« 

<8t»W'$t^'Ch]étff M ti»atHt ofunnid om; tp ^t^ tngeft gatA« 

^i9<tf'^9#|M^<^ &etf« #tecfndbt/ o<^ ^rtndff6(^. v^it» 

•iiiMefF M^if a^a tUrdcfefidi 'at 6ett>ifa m fdt^n omfHnDig^ 

I^^Éilj^SMv H> Hl'' T. 3. p;. ^iii, FilkiäVtOtém $teaiikdiin voRi^Mti odoqde 
<i"9fl MMMSaot. ; 

å», eteiiSftfe W fitf man 1 ^i^^\ Mojta iBSttatttf«ni«. 
I «(^nffama f^tdnbcingetr fv4ii wi* tifr^of *tHi« 
rc^MDdttf^ Mc: o(^ tobit&ef ^n$. ^«>4one (&t:t* 
|cn af gamla ^omiiisa»>^uf(t/ wiae tiMgiw' (tg 
»mtr <% :^dtKma ^t^ dco aitfl^ 9(9iiftR(«« ^ 
^etet tW tmWa Ärifl $afh>a 6e Weraftb* flaan 
motHSswW/ men v&h^M^ öfre^ 

krdttiM ! 0rlMn{fittR» m^å^m: Mm 

9WtodM^ «$ «ftis ,tt^Ä<mt* 
pjpbCfädtt. tma, toore di|mngen fnnt 
|U^ flt^t 8«p(Pa tDonftda (^e f5^^( 
feffi^&&6e« af fl#t^jMg e(^ yåfioiffa grttn 
N«tttif 9iMii«#(ieiotoié |(crAf0dit>(/ $tG 

^(tnne mot ItoaranSirå p j £tttlfta^é ^ 
%t plffk oftf rbafpa 4n«eq^t pd eCctfavt 
fop^ i(4X lllett htm mtnniAmåxk ik 
««ft>/Oi^ bnsifM-fSilii^d infen ^ mi ci 
(c. i/mfaxn$6 ^K ^(fwc^otti imet flHl^ 

«&^a|a& 41 fMct UgcKk «def ftn Ifishit, 
Kft^tt op^$^(& pft Stocafa ^groam (%). 

(l> Atamntt Bwtmnfi H. E. 1* 4I et}. S)f 
, firfi* XKf», ^.»Sf, mmfir f«MM4fii9ti 
' t4f(i$.n^;iBtMr;ilr fiua ft( rtm: tn sveo 

' <Hmiffifinil Rcx^teMiteMcfenaM «A , poff 1 
-^;b> ce«iantibv« AmiM* tvedbram fenatt* in 
1 nan et »aib» Regas ibi peaetoMw 

C9> tit tMit «f Mt« tfmilitpririBtf f«9ll«rtv 
lyiQcCft thoktftaing «(i {Ttt tttroff tIT ^iv<nf 
Ar» atttB tii#Nl.lnd«iiift|biii ailtt(« jvifrSB 

> lim» tviMteffo». ^f<i'iin^| ~ ~ BtlA^Cåtk u ClMlii: l^th|i«i meh fvRet m »m» fii j^^C'Äv^^^?»ö* ?^« ^^ ®^ff^^6*^i^Öpejr Operjd^Ianb f^ a ».IfHÉL itö 6oBfte.^tpT/rn i f J qfiMk foTrr Intet O^rt at towa pfi 
j^iRtlliiiiig f^r»tgA» c(ri4gHt ft «na|bi riBifmlarfttt 4>qf mV 

mi iktttmtWbtt aVUvMtå, fbm nit fittB«i|l JBMi^iMJtvn^ 

jån ivfaue af aUM^gt^et ^tf SDc It ®arbif it ryaj. £IU 

||0)o NpewlBiie £r4#iXt;tt<ifc, ftni élff»o iKberfftit«e firroffullf 

B.^. , 6^ Stoocmaiss S^cflNrifning pa £>ikr9ftt(!<int) ]• 4^1 meii iiM 

^ nlrté iliffidit ^erf^ttCf 9(|i Air inmn onr bt Iro flrbc^ 

*-|f«, ^^ ' ■ • "'••■ .' ■•" . •••■*,■ ■ * 

tBitéäieÉfif. X>C» ipto fi: Pttolkii Héficii^ ki ffroélio ilittrfe^ 

fil^ St4iwkd Scgit in rc^mm kuihiseft, ouoinox pnlfo 

^mmier a jUaziarCtiOo nibiåomifmi toioto, Sneones qocii* 

fffjpänum. V4tn$ Scbdiifiti Adami J3r« H. £.,!«• 4* C. 

^djAt mti ixnUx gamto liiUBcmrb; (Jr mofn (ntft 

^tw> i(9 fi»tt»tilm *cÉ efter nvote ÄfrfteMert gip 

iHiftfka 04 fUiaJtliB t(«M infMabl bem»; hU 

'M mttiitUiirM ttd et Ut^mi^t^xitit, (om 

64 iiaber ^rofef or Carl ^rrptu^ Cffeot||ii, de duo* 

n M«aiertfit de Reg^o Svectno dimicaiUibus ^ ntfat b^f e 

fntn 3fllnb(i<rat litet tätt ^ tent/ bcfi Afhmi terfSre 

arne iattt fomma iftoerenf rnn Mrral 6llf t ^^ 8år# 

itna |aftoe »t lagen fuOfomltg J^lfloria om ®Mrite. 

éWttrlefOB io(( anbrc ^flSobare upi»e|20a fi« fdlian meb 

r, |3 toiba be Ai^tet tomt inblanbabe meb be 9torr(Fa. 

bfft &ifar itMa afltnfoaellgm loofbe X^nitntarv o(| 

>tfb loar fiiart anbafe. ^^^^imé/ Bremtwfis ^ fiAif lam tiba 

" ' i falKomltgtioitffrb^ j^ttilfet be< tfamla ®4oliaf 

.. ^ feaare eftibmtt intet fomma ^t^rtQil må 

tet 9lftam< fet. f$abana bilr^bUJ^tt^r iro 0»^ 

iÉtta éer I fotMa ^nbUnaar , oii tgaré 9artflftcba« ■^i»^- 

§. t^ IS uti ct;^(Ea xoSM.\^ Ulå^m%tt,nåxW9^im ^J/^" 
' (ctttd) é^; «]ft|id» f^t^Qdft ivmåHfas^^ ^-^^ • w;!;^ inf^ca^neni efter Stenim, o(l^:fla&fa|le^ 
bä&e af t>( gamla ^itmåmm^ wib Ad«' 
fe&gatat ©dtndfl fan mm i>cf MnfJt 
$. J^ton^ ^ift^tia, at ^än wat ^#^ 
CeMiif ,i ^dflMtfoiiD, 9(| 9£Bt}la t. 
tåa i^ xt8$t«k tximn 4(i SDe ftota \ 
SDlagiwtf 'iii4dit«if b«in« ^mny m&e ecP 
Dtn man ej wifle ffttut ^ at beithe l)5dw6Tt)t 
^an talas iMtt^ ^wenjEa ^onungw;/ bnim 
$ac imet onRat ot fSBa. 

'. ' \ ' .V. •.";;■: . "f i^ ■; V 

Jiitun 9^iU teten af ^. ^Stortd >J 
ead/^ ot ^on 4r 9i9Kri!a S^cUti.. 
I 4« tält uti Ä. ©t«nfitö ^fbtia. 
IJ^^telfe man ^t om J^åfdn ^cai, ^a\ 
' f(r(a (^tutUfon fiSce. ilDenne !^6rf4ttare i 
)mi ox^,m &?|e : jifj .^N, »piajc: t«n J 
^mride naft eftet ^nril; 1x9 wibaxi \)a\ 
^onom. Ukttn må fieff b6ma^< om ^åvma 
taMi, bet ^fan ^axl bltftoit iConung i 
itlbat P& en tib o(^.^etat ^an/ $&c tntei 
^i famtna liått <mH jbtii unbfättmQ^^ift «H a.^ C#. t. ti 


«i. JDttféc etf ttt^ fom jStHint etmnat fe ( ndbf4n/ titan'f«nut» * 
måliUftfy, ^toäear od ^aftjtil 4fii»ent9r< sonffia ttttt at ht^ct ' ' 
IJlMr^eKMnfa ^^ningatna/ fom botiN uti Oftca o^ ^tii; ' "f 
mm «| taiNt 92<ln fiui fa(e&eé uti fS or& innefatta St. \fy&t ' ' ' 
lHrie$vMeiRe> thlmödcit at $an bllfwit honung (fter @tmfi(, 
Wlitlf^b:! Sl^ftecd6t(attt)/ „o(f) båt e^ tretton ärtf f^cioppi; 
triirfc j:o79 i#fimat (a). Sllberbomen >at iitet bedagat bet>ra; '07». 
|ii#>1bäme. m<ib,fina mMwåxbiQffim , o<^ ^«m^ ^an onnard 
M|tii>Hi'.||ievt nlgot, btef me^ ^onotn 0elf i ^^an« fi^t>etf(r 
liiiOTl t od^ ^^raftoit. 

wamfiftP' ^*|' Va/favtui i te<. VItil Aqnilonifl p. « 3. ijfitfltr t\\t. 

%,Skä GNKifoR Mtfmit af jf. \$»^(<itt tneft nntrcn »jhlit^er 

i'««^lflib lAf» friffa ^oypår fé«(H>t:'nt(ii Mt^^c frf»iM««^ 

: ><| ifc|p Miiat icritta , stra ^Mtt ke MxAt, ifini'. t«P ><t'l 

^^UäMn»'4m'tmiti \t^[cit\tmi\ »ä N«l> srra» ^tktH ioMfwi,^ 

"' .«! fl i^ rwetiBgj "'»^ iw^SW^^t.iÉJ''*^*'^'^^^^ 

^ „ )ä fag«, iit(ia ecf aj<mftl!nif««.' 3«t!för (?• ecBichr 

tdhhb. Eed. p. iäi, Utf ganrfa Catalöfeii Regnm Srccic |ff I 15 17. ,„ tl^^6öö<^ Jfitge eller JttSemunt»; (StenftW 

>a ^&t^n«n. i5m ^onom l8^ei; ©tuclefon, at 

') nÄä ÄWittOS / : ^o^tt Äotttjtiu . ffc, riif«r , 

o(^ ft orf . ^bana drenaiiin af en gwnlaga 

é^dfm b^wt^-nt fMxlaftk tanfa ^otf^beo* 

bl tdcemot < om ^. ^«n irftct annat 

rtfnabfiJn Motta narttnet. ^n« rege^^ 

ir&ia,. 'Ji&b o<l^ Mö& i f^rllfna 

f9wi t>é ^'niifa-ti>i&ev|tw8öel* 

fa J>pcm !^ oafM^ toac läMiU/ 

#^t«rc»'^op af i^ninsotf, fom in* 

'WSföf* '*»<»**«''>•'' "Sa^ »*«n Sicf 

ot man wf wiHe twinga ^ftun» 

I 0<» StmfiK ! ^:biriift» Sittiii»9i(nS t^cfe it oemo^dga 

tib v»ar t aft tagtn. jD(^ om man ocf vi 
p<ai meö^fwA/ at honung 3n9t p5 Ui| 
Hitta, Qdi »ef f«{Nt< fir4n!t'^oouo9enC 
^9< toflc '6ef09a2> at iwiDaa ttn&ei:(8t<itni| 
Uttt ^9 fte J»c!s4ttt9Ai»e «at twin^a J^mM 
föret Jioar tottt bt^§a^t wib titfoteljto. ^^ 
^«n wtt 9lwt>, MM» fnawi ihart (åji f8t 
»it ^öong 3n9t15feft<»ö«^ wn^ «t/ ot j 
ftoi&d fcäif btt^ fom :(ian i fttt ^mwet 

oc^ fa^afte jlenac xfter ^onom/ t4 ^an 

/inq^- ^••flrt {2). 

^t) Sxc«rpta Xirfl/t &h Atofitn^ xdKBrnvAH M 
(CILfiiil^aM «f 'f^lifVn^fll^ il^^ Svérkr ' 
catnediwis Vpfälar^ et" cum <qpcre vetiBflo tr 
Ygg*mwUi'- ApM fliriitétta '«t iaoSUfibtto cör 

(s) ^Sftvr ÉlrnfrdWri; «l(fi^ Wtfa ivoM fSMilkii V éåikititj» »i f^mméåkA f. It, ^ 
Otti <| ÄÄ 0mff4nilii^§eM» wöafr jig. $n ^a(t».ij|« «? 

It gcmcoligm ^m j^e Jrottiltpé^ aflpfaifdnbe, (Ber 9(i»m 
>ifl^ ^I^ORiie l|oä JDftDe^fKjMtr. ^IHert tit afl o(9cfa ficf 
en m<^ oé mif t%. ^(tocc. ^^ 3nae |abe gift $19 

MiinSiP o(^ fSta^m Sungfnir (bnidr tit», »^neé ISco^ 

H^.^inelt ti»at j^oniiR«(06 fÅcf)fU/o4 fo«|c«aiioflt n>d^^^^ tUvcAt» 
'■^ ;p«fWMf j|afro« ofta ten olpcfati^ <^t tKm &« f6«tfr ft^ at,^ 
ft9 (^ A(tt& 2t i3ftiMt^t(0 Igwi me& foBiiiKt nptiftt^^et 
<ln> f(£a[9t)t(» iNcftnr. %dngf séme fanm^n 

(|irfatna utxtfmp^v «^a, ^ös; (ha); tilt«&é of 
offt^iT^ f(t frarni, fiHDT miOie Mgci.J^oinnD fil £of 
xm^dn^g^mc. woc ^unga> toatet jo<^ fulE» 

pttfli iKfeftlOi&t fm tii^gtf(e plT ^Icotw» oeium it 
...fft Wbm^^^i btobtt ihSto 1^. Slteof 

e||a,f6fcii)eii tit mati U ^ itifwainiiU 4Kwii^<^ 
ebb? i»\b. StOQiflird^r o(& vmv &<^t iroaop^ 

'(foltoäig; ^oiä^aggetk ^1 tKttcr ^1 imBiglie ^, 

faOåbt^ ^ i«>e(nnrac af be dciflDa} ^ oti^ 

0^ ^.. 3>^ &^f ttS&t^li6 at Sivaga ftg u»- 

iitv^ tma,«t .fj^it dtmti leftvat,. dr mUft 

^bnijirft ®t^é$fn|Nn: fimi Hå Sm: i fii9 

leUgr €(61* fcfivrntr yl Otf Mmiitvf Mf^ 
it feftté IfOTtffa m^t mtf. In 359* f w 

nkln ÉM' ir »dr intet Qi^p<ibf«ircni|n 

.jrinc»'iiil0<9é4i9riR8«w; Aftr' iimnfc fri* 
me&on be (figo liffwn bmslfttiibe i <3Ö#etg6tf«i 
tefbe ISlotfiDen a(6eW btt^mtcélbi, ^»ilfet 
'^n6 unberg^ng. Cm ^n inbillat fiS/ at ^. 3< 
iti6rFa g^miTor aibtUi (lagit ur ^$en fm.f^rta n 
fann ^an fis mpcfet bebvaden uti ftn uträfning 
fom of6rtratan&(« 6fn>er j^onom en ntotgon ^e(t 
ISg i fm ^n>i(a, tiHifa meb en Betpbanbe £4nbetm 
fur^ fom toarit l^an^ ttogita fS^iiedasace (2). € 
Oe fommlt'6it/ 64r H^Iotfwen wifla&eé/ (4tec %i 
sätben/ ot^' ^tofur blef innebrdnb tiOifa meb 
flaten. SSiotftDen fom wål ut af elben/ men btef 
nebfablab. ^. ^n^i 6obe gao|Pa litet fo(f mcb 
tattnina; men jPpnbfam^én uträttabe^ ^n>ab ^ 
' ttieb ftom maft |»4tliöert ftmnat utfJta. @5iel 
jipen f!R ^ebnijFa tesedng/ febon ^an i tre ä 
€<if4fl9wlfen af gilotra bekn i ©wetige; t>^ tt 
^ri^t upf^ranbe fkf ätminfhne benna gängen en 
to4(f6rt|ent ^nb^K^ft ^(otfttoenij ^6rfi|ber Klnnei 
tingff6(b anf5v ^tt( o(^ ^orifb p^m lHi^%aibt\ 
tet «r (tfwdt faWf ät h<»xi aOenä erfatt bnflen ( 
lonbe vBitne^M (^}. liften om bed i^fterfomman^ 
Wl^<Mig«te e^dlteffé. ^(ot{h>en« ene @on 
fom annartf faUbti ®:if arfdll » ben onbte Wi 
-Syftitan ^obe ^d- 18totfn>en en^ ^er fbm ^et 
;^. €rif ben beiige C^). ^5 bjtta (ätt »ar ' 
*Mf ffic (95»érfHrffd ^nuaaa« ätten »4^" 1D<(. 2. Zap, r; aj > ^Yit uti ^4fld6t(| Um ^aSaé Cvnetouidav. j&da antetmtndcn mo 
k 4(1901 «f^"*»«f<w^ iÖw^a $amUiai« CDBapn, fom inu*» 'oliifaft»^ 
liMr må OtiKWingotr. 3ntet ttfn dt/ at bmna m^ntfovt tocu 
#.|A(Uibe ,p4 nigot annat fidOe i dvifct dit i <3Bdflci;d6t(an&, 
(^Mt-^obe £.J6[ot«(Bwen intet at befalld. Utom bti dr nog 
é^#<cOfli (Btmnffa atxiiga (^(dfterna f)at>e tenna titxn ftna cg^ 
wifoaKäfm*wti9tt: Cm bet wore en afgjorb faf/ atQ3ra^enu 
tt^f|tt^)fiefprttni^ frdn @njerfev(!a ^onunga * grenen , ot^ &e ntan 
|||-SiNle)oe^tntt>{ngac i toapnet/ toore bet fannoliface/ at t)e§e 
■ ■*' '* Blivit (lagne af ndgon af &e fe&nare honungar dn af 
^dt Mitbenna omfldnbig^et b(ifn>er tilfdUe at tala i'1t^ Metropolis, 2r tfnna : Gregorius Fipa VII Vifigotho- 

't^ VII. Soffiafmen 3 At no0 SrgriprKg, t9 tet M9> 

^^m, tacR »ta ftttnare liguc åt Mrare at fSrflalra* 

fiiMHl ii(«B tnifnd iKtft et ftvixligt exemplar at fiU 

«t(r »i» Jr logo it itnM tilffrift: Gregorius Fa- 

J. gloriolis Regibus L. et A. ac populis falatein'ac apo- 

tmonem, »^ p2 {iimma fdtt fSrefimmrt ^ng^nflfii af M* 

ViftpTiaii (gn (nat fait ^aM« at 2f grnMii. lajUft ffrif' 

ii>nMf«"^ af et (, «<( Jr Rnetej tpDclift nog, at 15rcf« 

JH^w^ét 9(l|l«it, b2 bet }i»Bel »felbart, at Defe ^<v* 

Mfffam rtgerM^e »ib åt io$o. 

'JnMi 91«t«9tten< iilra Sllrtinge åt ett apl^et/ fom |o< be 

fruaft la miitig^etea. (»Ufea uti {riflorien iatet 

Ilmff. Om^itfiu 2[arf/ flBalgauteri 6»a/ 4italt ifto' 

1t^fA.fa8< X)etlr nvg troligt/ at Siofur SBalgaaterl 

Wu-Tuph, 9m Iniircn Adamas Bremenfis H. E. L. 3. 

min, fom o<( M(i ft. Slanab 3[ace5< tit» bitrabOe 5^. 

I f>«|iediatF emot Sonsngtn i IRorrige. ^tu a framt 

it)irtl^ ir to83 0^ gjort j(. ^iot«®i»eR fdlie Aftocn i 

t $(iilKerftiifn/ ty fflib åt 1030 »ar ba« mebt 

ié<«f l^elgeA. ^n »ar utom M C^riftea/ (i a( 

i^flMeligea intet laff ^aiit Äg til 9$rot'6»(R, faft 

(ift^lMbtet^en intet bentfer rdtt mpcfet. Siifur m 

fmmii^iim *n gemenligen utf4te< SnfWe. 

Ibfél^af itNib/fomFeringiköidiiMifiKt ijitt)lttar'tar 

mimmäkin : at SIot'«»enl Saberfabn otft S«bcv 

1i>#'M å«r tu Xonuiiiai i e«t»4 Wfe. Soeit 
1 - ifirapntDrt Ut maj, t9 w 9«o( dtminiq 
swlfivgra. SUcfi BSr man iuttt Idmna ii 
itogfommcR pS en dtwflta pJ Olanb , font 
tQtenDc man uti fin ttO» m» intrt tttfn Jr» 
bänt ltK^ iB(o('9neR / faf{ miieliq^mn nrftl 
Mga flUuRficR fan man MMti Idfa ^. St. 
^natmitl ®fla« f. 1 87. 
(4)9(t ffol war 9lo('®w«af ®Mi bmifd af 9aM 
Scntrlf 9(nm JrFain^r toib Vaftovius p. ' 
SBifta» b«r jfmen »jinint pl famma fljlc . 
o(& Gcilia loarit iSloe<®»cR< larn, od^ le 
con VadlUnenre, fpm So(t9r &l{tu< Utgifioit 

•paipan. j,p4ftjg^jt ^(^ iKH^jt tilbwgt ftn (SomfÖ|«9« 

man (tDenafl I allmdnl^et/ at ^an wartt tn 

f3 at ^antf &&b toatit af b((a %ftt beflai 

te tntnm<m4ife fan t) nprdttaé ^fttv nät 

jPaba^ ar man intet ht^aoatf til Sfuvweirl 

no ef .nägon omfldnbeligote untvrrdttélfe 

^al(la«« .^Ktre. ;fian« @6ner ån \>W¥^ 3i> 

•g^»* honungar f ©wmse^ ^warfJrt od om ^ 

**'■• ^t(lan« WM*5r »et man tntetröet åt 

at ^n$e (eftoar oc^ regecot (ängt efter fi 

Utbm föm Ä. 3n9< ti ffdgge» roar ej mfnt 
Ém«dt« Stctflhay ^ ^an ficf fSIU»(« tilfäOC/ ét fdmte fina ftiN^wie. 
(gnoMi bygder dftom gi^oa prof af motinamot» ^ fcig^ » we* 
tMP#. . ^l&ci^ge ^te 4nnu intet jhdcft fina afftgter tU ^ef«u 
i^mtiA wi^ afldone SOlaftec^ ^hxismSX, utan war upmärPfattt* 
ilm^<rtb<4l fl4(& pa (^onnarna^ riveffer. 3fitdn 9^>rti9e ()a^ 
l|(lppntifiid$ct pppat Od alt fe^an ^ara(& ^r&r4t)« red(rab«/ 
Hm^S» ix io6;. ^9^t)« @6n<t ^agnu^ o(^ £>(uf n>oro 
I* ^ftmtÄare. ^ogmi* wgetaW ganffa fort, mm Otof 
dfet ten fifi&famttK affomnabe efter tfuflufej? ^cigtcegemen* 
fow ^it tmbet et (i^tfofamt fd6é(ugn fulK>or&at/ H IKifet 
uti flyrfa/ prpbnat) o(^ anféenbe. Utaf et fS^ant (ugn oé^ 
f(f ^ Ött tt(namn.- Ö(i>f Jvpmö Uh ttmo^e i09|. 
^ l^on ^agnud SJorfot tMt afrSngt annat fuinelag, od^ b5r# 
tt iorifa Miibigt ^rig meb (^wertge, fom roibate framme* 
utfofolk Uti (Donnemarf woco pä en fort tib m4ng« 
ingt» f*«fu^e. Ä. @irfwn UffTi^n t»at retan t>6& J075. 
dtt>^ .©iM JbaralD ^ein efterfölgbe ^önom i regedngetw 
l^(^itoi6.fiAtnp(mgar/ fom n>ar ^atal^é ©wdcfaöeroQ 
l»(f Oionfr. ^ooi t>6bt>e 1080 (3), oc^ (igger begroftoen i (^(* 
%j^). ÄJ&ittt ©twnfon efterfftlgte fin JÖrt&er ^aralb t SHe# 
^rreit 4c f6r fm tflgifwen^tt fj^r SJnOeliftft 
» f^miira^ fSr ^(äjs. ^n^ regering töar flr4tfd 
i>étu|iga{>e4 met fötter/ ^wilfa/ tiOifa tneb bea 
rwi ttf bt Slnbeiiga/ gjorbe ^enig^eten uprorifly 
odf 4t 1086 blef uti et upiopp mirbab i Obenfe 
0et;rdbare C(of @wenfon bhhbt 1094, e^er en 
b4l^ Cpegob ben fterbe ^. Swené @on toarbt 
nägbn Af befa ^omingät i ^Dannemorf ffa( ^. 
> nien^^tpatfni n4mntr ^ap bdront e| eOer 
^{f4/ ^m^.febhare ^xifbetecfnare.amiar^ 
^vMtfBri inan öcf (4mnar b^ta ^. 3fngeé fe* 
f3fom en btft af iebnare tiber, oc^ (4r 4nMn bM 
ta anftf p4 famma f4tt/ fafl bet af ^o^annetf 
f^errift aofireö.(0. S)et 4r aitib i4ttare at 
4n { fKtet @uavace ftnn^jr man betuia tiben 
åMmm^mi^ m^ (SM^tMif.-^l^gi ^/ 
■ rtiÄ tn>m t^bam \)&Qn in^m f6rn4c/ ot^ (^cannaci 
,bam omfl4n&t9^etet/ om ej utt fuUfomlidt f^i 
tip^wbaif ofte&» 

(O Uti iBil^anflft til aBJ(!9iea tagen f. 94. faUai 

toMonber: b^r r'9t< ipit)nre/ ot (mört mal foT ,f 
AtanOe at foret^o uflalit Stocrift af (an* fra| 

f' Ur Mra tattt Hf Cataiogut Regum Svecix (of A 

.|i«ari(l bcfia ftUn lifat om (oiom: Modeftos et 

catlos, de cuius obita tota Svecia noa modicum 1 

(2) Om 2Iboc mti p2 famma fiHUi ^an fl9r^e S 
l^c Mt alOrtg lag^ t|9 talD toaru octafin i (tyarj 
flr(e Catttlogus Regum: Gratui et acceptus oaini 
iiii regni leges a prioribus inftitutas ac libeitatei 
oéc eis in aliquoderogaujt,. 

(j) Ätarlefon T. 2. p. i^.' Sii9tlin(a 6a|aii'c 
ntVitUtMMus ViiB S. Canoti C. 3. p. 17. i, 

' 'iö74« 'Ainotus b of$niefcl(flei| A^re mi (aé«c 
(aa jfttf fin Jl>\ftBx\a txif^M i]bix'm «f i^^ ti 
;r flliantt tiDcr4rningc« ffc 

|f jrÄfttfttg» • fjtttn Ä. ^ralb baWi 1 080. ittr fUliantt tiDcr4Wngc«VfFcr (jräciiom 4ttgcR 
W W«f ft. ^flra(> (it ^ it^ i&m ©tHrlcfpÄ a8(i <4) S(<U9ni »at (Sibaiia 3atl, tfltt 3arl »S Ol 
^ JrfoDnr. jJttt^jr!iM« «• CX ^6. <:• 4if^; Kt 99 tn ' mm rtiéi Wlet tt »artcligm {eioi|^<* 

(5). Johannes Mtgims H» .S« p« 583. ii 

I Talféntf 9vegent ib6r lif»(U <i»<ira Uite^t . ■#% •^/. m0 01 »Ifa, jbet ^onem fattft^c^ ^toorleit Jtcig^tiMtt ;ii<» 
Wl^vtn. ;9{«dlit»^ U49bt ftna^^rjgtf«b(Mftcc int^ inlrtti 
i^ ^anbe { ^aan& , t)4r C(BifF(r&a(, leller CQ^ift^dbdfab/ i(»n< 
fttt ira ^tCf bfefmeö flera >^4rat)et olbelté f&rflirbt •å^ 6befad&t 
|S^ bctta Bv^t wiRe ^admt^ i^Itfwd 6ef 9)ifM focbod r<it» 

rt T)5 Off6awa, oc^ anbra uti »dfter; o* f5t»er 6«(4gna 
-^iUttäget (pcfabeö^ of^NefwA icfe anenafl OrP6acna, nuiii 
«f t)e onbra n>4flct; om Sfotrtanb til od^ mcb Sfttdlefep 9?orriF« 
" u!htKrl^be. @c6an betta alt »« eftet MParifittditabt, 
£. :<9lasnu& ot upw4vma gana» (^4néttn»iflet etmKiut 
ijcide o<| ^KXiriat^ &m O^orrjf a berdneffér ^ O^oe^ fettM 
t^tiaåatii^im^åt ®6t^il(f «#ttf:ii>Mm >®t(rtttt{Mli^# 
llBiifm^.låiit|(^imp ti('^ba.f ogib^»wnroiii,4»^«att>tiifNw^tO.' 
nb fFtille en ftoc IM <«f '^Bicni<lan& tiDtta onlr 
;9tiRf 6&va dr^^onige. ' S>ftr4c Mct ät utfatto/ 
a SKifeté grdnfot »ottt fd toibflrd^fta. 3»* 
iJNli iinbft et ^ufifDub/ töar bet goiii&t t»et9bidtf 
alim I)6rbt 92or«i9e.ti(.cnettcJL 4rmt}.tit«k 4ff 
,4l.nlsMi of 92ord9«< fxbna @tnl*$)»mtn9af 
u 4 t«$a £iiRb{Fap/ foth man fM»d( intet ^ 
feitfkt ihttt betoifl «t betioor ^ €^i>rrided til^d^' 
i 92orri9e ^ fotDMii e ätit iXif e i @n>^9e, 
"bet intet til 'Stovnst, ölef ^rdtelfa upréö* 
•(^ m ^fterfommonbe fatte fto neber i 0^ 
6lef icfe btfbininbre återtagit étp fi&renabt meft 
HNUU (3- iångt iHboifa tncb fina rdtt^^eter» p& 
u«ib«^ii(iitbarit>d tfidtor /«<^'.jtris. vé^ l^ttbi ^ 
iittÉttiM:^r tntiqaheter o(^: fömf^f rungar/ ^ 
ifUlf#»lM|c:f|&rrefumMrtll4dtia |i9 urfbr^ 
vmrntoiMAiictaten njiellan ®ore «(^ 9^>re dr 
^SKrnMmiX fbm dtagnar a)lfcrD!« fébiiéK 
itttffNd^rtdnfic.: intet rfa|tc'itrmiRnf«^ Mi^ 
1^ fterte0tf, itt'4ribrto^acnitt 

3 ^wX» 

'f^, ^T»r^i r». v "i^" 4!f^ Ch ^å Siib999avna< ti(9ift»ettbet woi 
^&t«fbiMit8( fi&t8ara&e>«ent nt/ at be toiSi f&rf 
i|(é.^^»^/ 'fJDi^ ^.mmit tmi^M/ otfy/tm 

wmtk ^viTMMOtMtfm H genom motb oi 
til ^amg. ^eban {Jtdlät» j^. 'ptagnutf ut 
^iHnnern/ o(^ I4t »äÖwalbingtfO upf6ta en 
ben meb xoMat af torf od^ tintmerflocfav^ fa 
€n buf^ttnMs of .m^unbva nlim meb tt(r4cfelid 
i 34flniQden tttibet: l»4 Mj^d >^'ttfhMtbm4n< 
^tt¥b UOfttdngtf befblDuttd. 9tm nfter bet 
f0$ab« fid !{R(^tt« imb;ten' ^ciga ^gtf^ 
i ^if en. ^^ore^ betma Clwalbiitg^ O rom 
intet. ^U 4fn>ent$té ftiiibe fl<inet bdf 9(Bj 
hi90i lilfi^me worttiij; amiattf bot ^åJHoM C 
ntliiae i oiifeenbt -til inoimKt: iii9éfeii Rf^et. 
betttf inbrott iSebt: no^ofiitftnft, fmdMn a^< 
^otb til matflfoh>;\^9n9* roaiMoii inte» fl 
b<mt o^dmnabt/ (tifl^anbrigbe ti(beeia>intecl 
COBdotnt/ men b4 fonMei; .:^. 3iige antägat 
tttäni mgben åftixoattHagiO: ^^beft^inb 
oft-Mab^okMefft, tiibtiKied 5e(ätorinieti oMS C>el. ft ۊp: I. )*3 31 Vöfct ^ toibatt/ öt ^ortmdnnec m.ut åxt> mw »it «t l5ta fig gnj*. 
ofwtfa p3 fatnma iMi, foin.mfln btffjixt ioffap ut betd^oge. . , . 
ettr crWnit fwat Wv ^. ^n^i rntty ftt föff in pÄ Om, t\U Jn^IJ? 
1^ lifn>4l 4 npo fritt aftäg f6t g^orrmdnmrnQ, mcb b«n f*r» ^•^»'* 
(br&rtnd i »ilftjrm, <\t be ffuDe f5 fara ut iii«6 ftiw» »apm f (4&et 
M^ ^{lat/ men bptet ffuUe qroar(4mna$. Q^efättnind^n afflpd 4f« 
(Den benna upforbring/ o(() ^'. ^n^e i<lt t>& bejfjuta bem fom n>o« 
(O i ^Äfhitnden; men fom bdcmeb intet f4i;be(e^ ut(4ttabe^r f^t;^ 
Sottunsen upfpOa Q)cafn>en meb.flenaV q<^ flocfar/ feban franv 
^tb(« hitScXf ^toaruti j4tnan(are tpotQ f4tiab<7 ^ ^tf^^tnt 
M^ iSiiM tpaOen uebet/ o(& tRorttnannetHe ,6fn>ei:^opabe« 
59tp$ nub l^ganbe eibbranbar. >64cutaf btafteé 15ef4ttninden 
tK mera fanmobidl^et o<l^ bed4rbe freb. ^. ^n^e aM ej diet 
" %Stt ^ iimna, upfiranbe, utan ttR4t/ at !8>^4ttmiQen ftcf 
(Wtf lÄrb^tf J.unb«tfl4b^tnÄ,(>(j^ utan getodr.- ®et enbaft^, 
''fijWt«',«linbtt ^éi^öt/.vbat, at m«ti |Ioä Öyef4ttitftT9j8<fo& 
m«b tt;|H^$&^t ofratna^lndr be.gingo ut (^anfen; tOreii 
^.1 tåxym^^xit et btuf, »(^ et jlagé fft^mfeOftt flraif , f«t 
^ iméi/r M'i0)t6ji(f9( mQtfl4ub. 9vomarm< iogum n>ac (iff$. 

_ 4f'iS(iirf(f)u T. 2. f. a 1 6. CKeH SffMfnitgfR vi 

^•< ^turiefOR / MOR b4r %(< aOesAjt, «t Htlfor cOer 
l^aOM (Ocr Zinltftoiwt^t ^»iircR fjlcbfé Droi;! ne* 
r utom bti en fren <h| >l fattima rJfnlRg rt fpi. S)et 
['f^r ((Ma^/ o(^ (an f4lc6r< otf éfn>(rfätta< met ri<. 

'f/, ... • r.- •''-■;.• . ■ •", • ■. ' .■ 

';Äi. gfeagnud gjort n4don flPoba,. men in* 

Mttabt/ .o(^ om någon ^eber »ar in* 

' S. tmmtimba. Ä. g)ra9nuf »ii* 

tt^ot »4renr fS fnart Ifén io^» 

ftd' b^ pS^nptt, inHom',(5««»» 

;^at i^6t^ ålf meb.tiPAfliitt or^. 

^r^pg f omtHir ^iam tUS^ntt* 

4n folfet i tanb, |)4r mftter ^o* 

nom 
I* &i»t» IMtt» -^iftovui. 3nfle. »ont Ä. Sns* nieb (2;»enfFa Äti3«^wn, &5 &et Fom tK tt QCin* 
flfa ^dftiöt fdltjlag. €fj(jctmdnneme tibi> w-ti ptt ne&ecfag, 
Ä«i(i-p«t aJ: Ä^SWasoug mStte ta$af ^>ften^ t»tö hn>iff*t tpHc ©Jt^erii? fat* 
.P*»."}?*- te iftlt l)t fTpftan&e mÄ fS&an ^dftig^tr dt jK. tOJagnu^' dfweti 
foc r»» <9«n P<tfon tiöat i fl6tfla fav^v; en w& fapDtt, fom Äo* 
uungcri ha&e pÄ ftg, 9ioci«e pottorn utm4rft lb(an& be antjta fl»>!* 
Mn&e, f)\i9arlöcnom ' flåcjla eftcvjaöonbet f!e&&« p5 6en jiöan. 
JÖömunö ©foftjfon, ?tt af Äonungmé trognafle fJljciTadaw, blif 
toavfe' öernw omjldn&ij^et, tegdt b4rf6ce oc^ fåx Stcnungen^ r6&« 
fappa^; p^ iåmt 'i fl5r(la l^ajt éfn>ei'. feltet pl en annan tpd^ 
S)e eftetjaganbe, fpm intet ntdltfft öenna f5t4nt)cing, »dnba fta 
W<Ö (I5r(la ^«jl IftSn ben tvopp, fom f6(gbe Ä. ^OMgnue, o($' 
(fpnba f»^ ttteb aH Ifwet efte« ben r6ba fappan. ^å betta fdt{ 
«nb(Iapp Ä. ^agnn^ &en Jfwer^dnganbe fatan, oc^ Obmunb ©fpf* 
tefon efter mdnga fatng^etec 0(9 frofwdgatE.fDm 4fn)en.i^ban bieti 
Jegranbe fienb0. , anbteligen ndt Ä. .SD^aanii* ' netietWmmit. ttf 
fina;t<»tft^/ w4n^.'Ban utan »ibate' uj^pe^att, genaft tiibdfa i ftt$ 
igét kift?) rOGKfen! €fter it fS alfroarfamt motflänb fSvgicf Ä. 
*OTagnuö,a(t ^opp om eråfringctf i ©wetplge. iWen fora ^onom 
j|\)nteé^ at 4fn>en ben f^nodtftoabe ^ig^^ebec genom fä truft(6f(i 
r6relfe5 funbe f6r(oraö, gtcf att eftemnfa bdtpd tit, ^uru et («> 
tiant Anfeenbt ftmbe ^tmoiUmi, S)et ^ef b4 en n&bn>dRbig$e( . 
«t »5gaet ntwtinbwtt inom ©»enjEa gtdnfm/ tpÄ-^nge f^meé 
tw^a mwaft fig ben Iefnab«*wétf, at freba ftgot^ fm, ttieit? 
m åfrigit ofreba ingen: Ä. ^agriu« famlat bä |n90 ti(^a;ef 
flor ^bp foif od^ rprfer iti i 9Ö(J4flerg6tJanb. Mt tcAai nttiöt<|; 
om nSgot omdnni|!figt ^4rjanbe/ utan fijneé x. gjlagnudlidf^'^ 
n6gt fig meb, at troinga 9}ovra beten af (anbet til ^pUning/ })t 
fet utan fn>4rig^et funbe wintials; ec^ n4r bet mat ajorbt, tä; 
^. a^^l9nu« lilbofft p(^ I4grar fifl »ib jr4nfen. Sff bet fitefi 
na ^flb« ^. Sngc ingen f4rbe(e« orbfaf til .t4bbW9a, utan ' 
ger til^opa foif uti anfenlig m^tfen^et d(^ iI4r (4atr i 9fu^< 
9iort(fa ^onungcni^, f5rn4mfla ®«nera(et t4ba tö otetfchtb, ^ 
Mcetibet m^tte ^afiioa warit gaiif^a 4fto«nt9?tt0t; iJåtj^t 
måi,:S. «Snagnu«p4, tetet f4tt'k(|»4tSivM«^ o^läj^ 
r€mä'rMvm^rti m im^åttx intti vomk: ©pitnet, oA i 
frapate 9(lbe ^.' tÖJaönu^ »te på aJia fart«t# w^ of 6«m f3t 
'1bA,'i.یPk -n*- n ft..9l|i:^ fm ett 4fi0<tii^ ftoMe flg tiMiMi ift»é «8 faret; (>lef SS!^ 

Mt » Cl imttpPA fbw ft(( i ntii^fm; >3aftMr mettodeU öortmtngf 
MeiÉN» fid^ «^ åtm tmist/ dt ^.' 3S9« fiimiit fia féranl&» 
m MiDfoga ilg tttb<tf<t SDMi ter 4v iMtfa dcffiMrljdlsrr att 
mkj^, ow t«)iMr(c n4^iV| laN Ma«i mm^wmm 

1 Sw « fb». ^ f^ftMlM cfbvfat(i« )^ tRKt fätT; ttttfti ^ 

HZoftftt J^tttfngiM |fj4^/ «D4](tt 4tim i &< idnttT; ^é 
e.<lN| dn^V tii^ «Mt M fKe»M^f;if4i^r dt fKii -Ois t4tt .•■'/t,-R?4!rj6* i.:'-;: . . -•«.'■ '114; ■"' - '■ ■.? ••"^^'- ■•.:■■.! 
• -Ti-Ä i.'. '•::''.:.. ; -• : ;-: * '. • ,•■■•!;■> 

b%iM^ Ml|>tt«t 09 ttt ftt o(^ fiti lanM fStfkbon 

^^^ätakt «å ^Ifésab ^^tOti, lHU^bmim til it» i- 

~ MtthMli^tilHism^ «(h^.ta.#(MnNiÄArct i 

le»H9jiff/•1)»ln^»et nu. foa««i'' u|)di( fitiniMinérdtH 

JtincttK'9tH^i!<i 9^rD(M ^QOidtgotA ^-'Mt 

r^lMMMnb tffkioitt tfift»ii iKm^Tt nutrlunDtilid» 
^tlilikfPf tMtv^uwarf nDttittiAii iti<((t^:Minnoi> 

m-miåi^tiii ^mm i|»iin4iMHt^;i .«ft 

€ tagm 
1^ @n>^H«<Nsi^il^a. „^ i ODetw «ft 4ft{ttie^ fUm tiHJN ^tMr Äcetm^fon &it inM.> 

{a« cnt)äfl tU ti&(n« ut^tddt/ od^ tltoat ^ l^t tU ingen ting.. 

•gnflonii9<ir<>itti'rm(j4t|«tfc$(ma^< jWMi»^3Rmin$«nH ginM:- 
«fr*N^, pa >f»lNi/«é/ nftt»«« iNt famwi/ (tet(\t>e!*Srcti^»iv<aa. 

(eflNlp&etf <r{iMi9.f ttlewi^ 4^W9d<mia JHfiMi^^fom emc 
hm^ifttmifoxHiimhfivm ^mtlMii ^ tm^iSt(veiv^..3t^: 
«^f>e94tbeJ|Mt.iipivéici«,6wi^^^ öiö»^.Sf*tKi; 

fina mUc^taxti rmxtfnab. Si. VSta^nva m fata ftna fSfdngd 
f»t&rind«r på en ifl»i&flr4cftace 9t4M#/ ot^ t>e^ enba f&mtån »ot/ 
eu ^n oiort m^nga olpcfetisa utonot toara fikpiiftab til erfätt» 
tiHig. @e&<w tittatoac iS(e^:i)flf|ani>(at)t;,Ai^ lirfhinUsatit f&t 
<dlm4n6eten/ ttp^ir&e aO fUn^ifdp oc^ mt^r^n^^ o(^ J^>tttmr 
Mtne cem(tte|waKanfrtattMt> all'isdn(i0|tt<i# ISttmtnöcv^Ste»» 
fMpen jmeDan @n>e(igevO(^ 3^)cci0l fiÄ&ftitot>««. #t^(i9<tfe ,9e«: 
i|om @weiiffa'^nnfe$att .'t)7a«8<mM^<«/»^ tneb. ^f 

Wtcmn i^ni»; 0^ fimi man ofrifloctf o «t)*<>>t^tin0At xoUft 
«t ^. ^j^agmte &ief gtft tfti fm 6t)n&ettgierin$<«4t, fan mentm 
l!oo.nttf ittt»dmta> at^nga^M CongcA^i ff eMe. 4t x 100 (i )« 
n4traMMR&e;i»i&r 3lK6ft«.$iKm&andett lii(rtie..tQiet m^fani^ 
fIgifvMrte t^nii^a eseni^apetS/ ftfntviiHl*:^ ^l<^ IB 
SimtmfB:f.t9^copp!i .0» finnen fSi$tiäm&tmitdrGtt.tetå 
f^r lanbra/ Jdle fontit» ifg»eceo^/i ot ti iWdd. ^tit:4>miili^ 
•e^^N^dtcagaie^Mimct. SfBe tre ^aU etiii(Hnt«»acrcn 
f^tNofdgtiitféen&er dn^e fpntetf VMr« ten ^ii^e, ^tniigafle^ 
tnftnliad{ie/:i9)ta0mt« ten <^kfafit;Qd^mii9(p^^^ 
itti6i(it ^<Sniji||tti/'Mfl^ 0(|^ t»dltaä9M^inir iOa tti: 
tiMiia«> oi|( nan m^ Mannar ittpueptiMi^f^^ 
>å te» 64M<af |S mnätftai^Kni». I>d^'|isiat it. Snfte 
pr, 13^ ^ ^fl (Mdot fin ^MMl ^< 0#hi .1 .r J-.: 
. J MiiffiK^-^, 


i9 
ti(9t9aiffi, bftf«f g<iiMfa^«HM^ fal» 

t/ dNr ^cÄ4<l$ciii<^> e^ Me mxif Id» fH gins 

«itt9a tib ninna ^(990^ ^ et fSboiit tidMnm. $>o(f 

^li tetetldi^ tm fm«^f 9$wixa f&venob meb m fS 

^éta, ' ^i^tttné^ {r^M9fbia 0noe imtiiXMbi ifvrna fNä|( 

IfSrwMpe^^ffmtfi^^ jtimd«^4(r4/ men 

SfMfe / -01^ 9efbMMl^ (Mil jitt iM^äf i l^ivct f^:'i~ 

<;i .:it-''v. ■:':;'.i 'x; 7' 7; ' •■" ' ■ - 3 ■■ '^ "^ ^ '^ " V|<Aeoef »Ifl, ot ^kmtMt KnAis Ml 
ffkcfifie ^i, b& 6et4ntet'be$(fbe«. • !0)an iH<* 

i/fiat.<Ki dHHlt le^ioat' 4111 len lofffhi^uatint^/ 

^^Maft9:met.'futttuit mp(40a titec 4ni J^ tti* 

(^«Aerf8t<ite tif ^ i^9dfomft/ ^ (ten4( ic. ftwt 

r$etee;«mii»s:f<tlab« imbec en f^Arig meb '^4K&* 

LifjlKBifiMn^ ttt>f9ib teglniig^ Cetfot fMtii en ^ 

låtil vMiMi ^/ iir jt Sm åSfMbt vAita 0i^ 

^^ttnMisa^ men tiftob dem Imet: km 

: «Mi> idnfa tilia, «^ bena onftot UiMt ben* 

iDitf ivartetta ndflon et gemmfimtt fel 

9{ocrm4nnenM/ btotf et Mnaåm meb 

riMtogatd). é» liSnge eiAtslfteor, 

iittr^y^t dnmi ÉNtt wio A>Qnit9dtt 

olrbt/ «ttt9ii(fnan^ mm 

jcwungatMw (ueniUmcv enupwi 

€a Mt 
5 -t 2|(>ri pa 4c nåtmt tt(f6ntt ^n mat jt. |)avåi 
OUttO. p(t g^j,^ ^^^ ^ t^^ n>4nmrt »inaft 

"llPÄÄunöf.i 1Ö*i«<niÄf |6atfWic;Sifufr? 
SÉfT<lw amnat^tcgerittöw- 'efter fl.- ^imo 
tan $(nf6rat;e 9^ ^ufwubman f(f ^liij^ 
ftg (mot ^. ^ut b<n ^elioe 4c 1086. : 
e^ »Mdmb/ at l^n, i am9t-atntfot|!a 
(te til ^onom iOttnfe/ o<^ o^t)«r intet toil 
m^ fclbf; f\$< f^t k^w mnoan otftf >ifvMr 

.,^»^«ttMt(.^^:SlAiimvt M IM^^l» 
mmddfi >f09^ m un^^ r^tttnt)9«bt bet 
^ii^i.Afitadttf ^ipiiect Sri^tn f^ctiobelis 
«4ti^ 1^ ftg, iD^ibare^ xtt: finna Sflltiiogen 
jKtxw. toflfc .'ofiktflfh^bt lotnnut :r|t|baCa meb 

siwt iiMc t^bbd^ @tin^ ^; tetdcn^on 00 

.,j^m fbirvl oe»i9^ettn/;$etAm.^^l>mn^en< 
kMåi^mtf <it ^ 'JtMb fitt foff. lofDe gftrip jjpel «,Cfl!p.:i. t7 
m ■» ttwafel i ig ftoM .gwo 9<^ ocf fir famn»! otiaf ffua H*3«r^ 
•»4^W(iiiHip4ttn af föttor, tå ^n fot Mn 59«n til ötefunb/9,.;,,,. 
•«'**-' n^ t» ^etttt |am<;fn, tnS gJtabt fftr njin belfi^ti«%j,y 
tiWwib. S)et fpncÄ fcwnolifate ot a«(>|6m fari^tll» "JSloaS. 
%/ e(Q ot ^- &tf iifumit ftd ^r / tU atta^a m rdttmätt^ 
_ M': »e^radare. 9|åttorna funna febon ^afwafMbfttbat 
fy «tit^ ^^a^ai. Smtihfton^ åx bet annars nog o(>edri|^> 
i^X $cif/ fSfom w dob ix^ tMtmié '^xn, ^abt at 
liff^iSlllai^ jo<| tlemfdfa txt meb ftotbtlid^ ;Dm nägon et* 
_^41«e(#riii(e^ dlib^utdiuteffé tafatf (ifn)4( inttt/ umn »4nbe 
I iiÄic#Wt'ttf^ tirtDdnmmatf iden (i). jtan bikM at 

\fä Afnmmi tntet tooc btfant/ m^ ^ontm^ i 

' (ittt dcunb :afl^älltt fig frän all »ibore (onbfUg*^ 

i^. lS)cn »fta »4mtib( ^tbitm roat onnatf Åbb 

. '10!^ -totbe ;^an »awSö» «f nilgwi.af.b«|)6f« 

fei:;(Smn jUlffwi;CJÖ<»IÖ9t ^3n (SwÄr^öet 

ffmund« #vm()Un • Nifivit. 3<Mrt ijmt KMnb; 

^mk åt w Um isiif0adf totbc fcotf IM«m 

cmtbon' maMr älbrid w»tx ijfilt (Ciäimemcaf nä« 

; ' ^tj^ålbr ,6f»er ben|ia:Å;. '0icf1; >at ^nan 

t^at,i»(i9jftl'W 0tiuift«- 14 £)(iiui&^fuin(Vn4n* 

l#iimft'^.c^'.ei«90M Jtifdr »(^ lan bet «acA 

Itligen (4t 0Éma'f^etDiM '(5:), 8. Cinmi C i; p. ib. Id^reo^mtiéact ilt», YNor* 
, -quM comtnmiofmuaaa •ntkm» infidelitttit ofamidc 
:iiiqutm,iia iérvore fncccnlc $cKt IlabUitatt foKdannir;» nt 
"v piHÉkiit aMolUMiiar, imm *t fidti Saeramtnttr^, ftuj , 
- -. ^b*' ^, ' Hmfiiit jtHéMtur rathfUmt prftrtnitrt » 
OM 'jnMtMi ' pntpontfrt» 
Ä|«» C. 49» f' loa. 
« & 76. K >5^.^ 
po, 

teiifiglki&id fltlartM f: ' T^ i^ Mfcf Me 38 &wta VMfii ^fÉoi^ 3«i<. ^n SMhmco) OlaMi / (tan »ar) fréater m M( frénM l«»^i iDwi» 
narf. !(UiM ofifttitg. Cftet,OMn< »tl|« |lr^«M..|4B ben Aflm4«w 
nåitfi fram (btobe; (ft ra^fljinfn #]i<l(( f '»* p2 JnriflifoK^ ^M (ri|t« IM* 
k tnanbrdc I Um9 m' |D(t »ar (lårfla fvr^ o(( m))» tftor (i {i* 
ton iBlatfd foirectanl »f filoDci «4i(ilcbfi|al>e »efliiie.,, 9ft «!*»(#• 
fft M^ra fafcr M P^ ^**** ects» fm ben fro f»» N^sor. yhl^lc 
jitMini (BaM(i( h a9J« J^ Afleflbr Oroocmao uti JQiMift.ill( 
yvnmxt Sa|« f. 187* ia|(<8((r tndi tKMfkiu H mta iåtti" Sttånu 
■r ftrontari Inti i tanmarfii So(t« farmuR imiaat Kaib wdnr rcbs 
rafliarfer t^rut^ar, t^raiisc 4 t^irofi ^gi; t»i|K^tti iiMifUhr («ld|^ 

al i fnifiR. »rr^iB< fMft^n ffoifir- 6(Ai«> Oifl iNi fit(.«ifter 
M9A(ttRf fMtRt i iR^vtlj tUi fMi «(<« ti«ft<*» SHnM UklRiin 
irmobciiiCR i»«c^ lonct tilttaxt m >(r Bnro. firoocmuit grailaiM* 
^tt it «8mlat BcfaRt, l^(<ntoA»ar Iftocn 6t«tl«fRa6r( Ungébek i|b> 
iMMRbfr fe«>ar< iRiift MSMnfFaj»! {RorMfPa ^fbcr »irbai ftf 4» 
fiRHJirc/ •« ((if»<r Rtf^bntngcN »itt itixifdi^u , tå bra f2 ntfwvft 
"ArlRfcr M(nc fri Rta l«Rb($ i jDaHRcniarr SetiM tdsing ailRbe i»nlg«l 
M «R.raM|iirf -(JRlntM^ (»m Mittx Pthtx i braw ^/ ««|lraHlcr 
lOHKtim IMUtt ((«» »URRbfi bcw »jaén) be $l$t i ttxiitsimä 
fftlKr |«n<tif. IDcRRC frara »ar f«tt(t tftcr ^ibfe UbbfivR, iatbifi 
•NiNi, Uriglftflfet fatte l^Mdm il »(Im Om. 2>«t i^ i% iRtctrél 
m» Um tilflOc iraiifFR braRR ^rrhiriRt; mtntm ben Mr RNiri fURn» 
# rbitt fm tfvlM, tjf» ffcaMnr MiHi^t «f jt. Crifl fScb; «4gff 
jnNf»cIlffll( iotm bocT fuRRR M»å mgi »ib. (idf»« IlAilngciu lOm 
natt I3< SriRbn nr Oainborv i »anmatrf i (taBct ffr S(riiR(t/ Mir mf 
jiiti;i(N'(w>^«lMw«fimN(. 9rqM Ir (f Aniindf nmRMRrtm m9 fScc» 
finrattr i t «)cll «9 €rt«il €^«i|t In, liutt eifcfl, •cnnt le ocf « 
aantmdt nantR sl^n bg/ !•» nNwfir Mfrion if!.9rr»RC«t eagtn# tt$ 
erfwbnrv f«n;Mfkq« nNurit qi ort i S^onwaiarf i ftrbna tibcr, t»0iÉ 
«n inttt ftHOe vrroI. ipSxJattiU dlitfl Rl«Rb« fpct fint, nt infH 
nakbnhit arf «( mhw fSrbrlct (lpb<u(gjin((I|c btfeglot olRRbl mÉL 
1D(t Qfalbeqmlbe fom ^x<ui Gnigafon blrom nyfatt, nlnncr «ini' 

|0( bpUR. AOeiTor Broocainf ttttnihiRg tt(i b« ^VHBbliRf Ml aSM» 

»i»iRK «lbar r. 87. f» »8( nlfoc bMigat» it« iwi ntmlihc ttM 
intet nStfot Xirbdd nebcrlRg» , 
1^^it.یp.t, 39 

S^ni* W%ft> Ji^^' (flCtN^OftaCtSrtC^ PntfeauftGathbrum fager 

^|«|M'3n twrvmeff;^ faft man cr^ f3 Aodo töet f ^toilfa 
^ittt^Dmt mftcmm (i). .^b j^. 3bae 6e(f angAr, 
OR fkj^ S^i- nte^>.^t^@»enf .@p|Ht, febcrroaa meSf 
'->. Om nädca SrfbiiMat iDotit af fBfca g^t* iMt3M(<9if' 

ie^ 9<^ ^ctmcKi tti(5 j^ttttrto 9^ @ti)t»fon i<Dan»' 

3iiéc< on^m S)ot» €^i:i(liiia VMtr gift tmb en 

der ^Mmng im& namn -étn^It)/ ^. 3^ilAfS o<^ 

iOfof @f6tfbnund« i^terö ©Mtefen. af €(Bo(oMmcr. 

^oxoSb nåximt$ intet i Slpffa «^orien/ men @titr(efoti 

*^Mn iciHa 'vm ^omm (4): *tDtfttttfn^ &a&t od^ 

v^Hb iforfm lfl«0nJaK>/J»at« Sbotet ^«S?W» 

"^a.^tin^ ^mtif (steenfon, annat* ®ia^ 

t ^te faaat>: ^Den tvebje $. dnge* <&«ter 

^«&('tii®emä( 25i6m 4aralt>ron Sdtnftba^ 

'm, 0^ ^mmi ^tpc tffvi^tina idef fe» 

ben ^eöflc i ©»erige. Ä. äng^lOoter* 

otfirib $(f ^iguYb 3orfa(afarare/ £em»deti 

onbta jnoeborg «|)ertid ^mit t>en beto^ 

faRab. ^.3nd<< ^n ^osnmfö 4r f&r 6f« 

/iif torbe ^an ti( 4fiioent9r« VMta b$6 f&r ^ 

ééw efjefl; at ^tii^fegan SSRar^ceta Scfbe ftn^a» 

' <at ^fti f&rbe$6a flg atfénoften ccebjebet^fmi 

rti ifriga tn>4 tfébjebefar ti( fin f^robett^tet 

•'^jjtéFboter 3ngeb6rg, ^wanuaf et of&tfon* 

it etnOtan be ^mnfPa od^ S)anffar (3 at bet 

»fttga€anbifai>*« agget reban watit oefont i Stzoi 

' 'fn4i jijort ^ftemeclben en dnnu ft6ne trenft> 

nSm: ndtmace.9ttca ftg uti $t tn4|/ Dmt tUti^ 

t^ q» b«t bOft!»er nög obegnpfigt^ ^voocfött 

mittimtig ttt M^mtOasMgge folMagen/ 

f^ lOKäiei^oter otb ^pfltvboter fitt ^dberoeii 

i||^M#fkfig6e(f/!9(^(3(ebe« taiataft tU 49 €toM ^19(9 iSif^vicL 9ii«(.$M <gli« SMm. eå ftemt ^ Saxo 6<|r/ fliir^ i»a flcrii' tt 
^v atffirtfiM ttt f^tt tptPi ^Mig fafi m&r! mni I>lo 
fdtta fijfemotf f«iiH!toti^ng ^^wpap Utmaa CMy «c iBN(r< 
«ydcit en scMfFa fiof o<^ g4flaft&< $(in(^ft/ tp Vm» tilfti 
aBa be$a dftmfPapé^fStbin&cli^t fitieOan ^toenffa o(^'S)< 
Aonunsabttfen. ^f f&rfaccn^mn^ fér Jttan o(f , at j^cnnté b 
^ti&e tMSOtlunta bibc^it' mig^eten uti ^mtscltga $am< 
btotfftn- goton i^inibig Wt»t&ettai fränfiBe ombf»tte« t <t 
Mrfoeiigt oi^ bittm l^, fbm mtjvpobe S)annemarf uti fti 
of9cfi>r. Sinnacé b<ic ocf ^. ^ocgreta mtb g^ov t{(>^^ 
f8 i fa(li9l(tei; fom gränlät gon^ ntpcfet bibtroglt ti) (S^ub j 
fUM i^budb/ fS <it ^etuMtf 4rcminiic (yfer pd mänga f4t 
tama ttbenö f^4tt«<fcr. 

^ (t> 50X0 äMibMuiti«ilt p. ftSf. . ' 

. (j M åt ai»t«0lt cfWiMe ati M KnmlrlRiaflor (il Pufiaidor^ $i| 
' 4yi^icf. 511. 9f ^mbarat eagAti |«t mc» MiRR d2 t<< 
' €^([lJOrt/ Jt> !l^ot'9to(n< Syfirt/ om bc« «nfera^ {xtcno nJili 
IKMar Sno p. ajo, Mr ^n télar »n f • 9HM i iD«ani«rf. Dmit * 
< (NicolaiK) Mirgartttm pttre logone SvKorMn Re^t mtttt vere H 

, imritH ntiet ««nmalt ättartal/ foto HcMrYfmi^itisrptfitiittf na Xri 
%(t^r Hl Veto» Cbrobicon Ecclefic LéaflarienttL, Cafit..^,;fiA fSf-T 
'for at anfinrt, ffviffrt Step^anträ 39&aitti{« @teplbat^tts''^nfiii 
•'Vflt. JD(» Ipbct fl: 6encé]ofi!h Ingebufgit 4k Coilck MSk 
Icg9 Rcx Siicciir gmtic ex Rtgnilda 

éiå qré mpfertf S.En€$. l\. Jétiflaué fiwVtU 
demaro Rtttenoram 
RegL Ingebafgli qnc ira»' 
^ent Si Canuto Dad 
I 

iDtfittti Regit forore et fflit 
Re. lOfC 

Rtitciioftifii Votodimcri 
gli. gennk. 

^ -^ I 

lögfWiifrn, qait titplné 
fklfippo Gallie Regi» 14 Bela 

Rex Un- SiirgtMifyi,, 

iét fffcolåi . 
Reg i Diiik. 

Mtlmipi qtti 
SL /CtnDUw I(« ..pfen 
Hen 

Skal 

. 4éi gari«»qtridnxtC 
Sororem Philip*^ 
ipi Augnfti» ^" iW pi H* '>g^jy'-%<'^»: » 8w«iH8i i«wjftii» i»p«.e. mimm 
E-Wr fr •^^'ii''^ ir. 


H;ivmiMkå', at ^enn<i•^Jg)<twnéé^lrm tWftn^a^lJl-^ft» 

lugåX \0ib Aåittau Bteménfis %^ od^ ^f, 

il|f(t/^<it ftthttta t«Kiérnég!rrn ipfltvihNgtbA n( 
'46ewtin8<itn*» f5i*lttttiw WnKt llpfW* ^tmi^ft 

ftmoo (ti ^unö 6((miMf aM fol-^nfwi^^ir* 

f^Rg ti|9a .ttict) @tMn Otto i iDannemdtl S>e 

MQ $iiM!4ii^€tmtn& OloffiHi/ M ihtle n^b* 

ji<Sft^#Sr^t HU6 ' ittifhmit' j^liVanHa. ^^^ 
•1 .^ 

i: r. 


ti#t un6<t6ofla&. ^((l ^ar dfvoen Pertngflcid 
tctttfa, ar namnet af Åoibcännafnarave ^6t 
Sfnun^ 3acob (4). 4>o< jttannitttf ^ac 4tec t 
,4innat narnn, >VDi(ftt M^fb^tic fScmobeOdtn af 
iitaf ben fett fi5m AbccopaN 9^ttt*nbe R«Me ^t 
A^tiBiM^BrenienGs. Uti bet f5redäenbe di; anmd 
4tt fan (dtta tto tit ^( £»(oflbntf $(nnWlTfnina , 
MM» . onf^rba gamla fÅffiit at & Snge f5tt KiP 
|ia 9^ intagit ^4ne, jomt ät ^an til flutet < 
JHifiiDit mftrbab. ^tminftofii ^f ^*^^ i^Mt ndi 
beirom, fafl j^n,^ef| i wifa mäl tatar om^^ 
$-Qm: o^fgj^ fm^nbeiioett om^S^onffei 
«Mitat j^ov- vimp ecf umvdeuden/ ät^. 3;^$ 
iDen ^S^fften^ Tmi efter be«M),<:|)!ären 4i ^asb . i 
jtfT/ or nb/ (4 M^ i>(M«dre^ beträffar^ 16 
befetf fétaftid/ p<9: pum {orbfifioer dram utt o» 
fhfé ^niung tagit .afi!tbj^iSn »eclibcri. ^noaC 
ft0^t«^;;in^;^^ »iboift fei 

i^;UÄil^f4if|W.i5apitt^.,i,:r..vJ,H v . . :' 

fa) fftns/kjUi. mmifiUt?. 1 : 

i''-. . ■■' n!: .Ct : c-0 fi.i.'-,' '. ■:: .,'■.)*■ .;: •t^av$,.:4m^Jh-. •>»'j n 
1 emot ^, SSftw ^011 mat i^omui^ m dattfEA Ii> »^n 43JCi)i o<^ pl ^ tfwo^ mttS. ^9åPtä »k 

ITt 4ti tU åt nit, .^ «m fV^imMti jrttetAt f, 

intet jliaa/ dt M ^t ^»ming cit fl aanjFa Po^ 

^n j)ot» 6e$afféF4c(n^ 4r mm» #(^ ^umitj^ 

jfi^iVSfCo^ £.. jn9« ; U. e#ini i;(d(Vfmb«. Os^ 

9iR^id6<ten: A(&(|«l^ bfi) fctrama ; p^ 9[o&anne^ 

it of töam 4(&ti .>pifl9ne«ifrifh>are/ pd pet ^ 

^ t, f^fa ftg tUfdBc ot tala om ^nnemacf> 

A) Saxf»; &« omftdti^d^V' fom M* ^tom ii9«v 

tiM ^ at:PmvtMaii'ttMåvX^, at 0life( 

,^mtfa{!a ^rinftirna \^m mSbt v^, f^xoiUtii 

eawnwetimet Äiittat... $cfe,t»eftomin6wianm " 

nfan/ (tt $&i;f(»ttaren ctf ^i^onset tit 9(B(3 

^dfta&t^C/fbm inbiilat fi^/ at alttear n 

«fl i <^(l(Htd6t^(anft ffaht (Udtt o4 JHII^et. 

tt^ fåt^i mimilb unbet 3rt$( ii. fan man 

lOe. tetnllone tiptoro nägra ^n^ifap af ut* 

<ft^dMi^n<urfmt at m<iB Sm-Hm^f -WrnSgta 

^ . til ' (Ktf aMtMe^ S^ 3n9<f j|arip»4( ingm 

ilK»..eti«ovo(iA Q^nnc Jnnet oltib ^ (INUr Mc 

(•fVMC ^ mtmU mM jo^ <^a ^n>a^ ttton 

ijilt>n^ffat(«« ^nxafro' (laiibirmi genoni 

>, 4t i.|S^a«« iiBftdti^il^tw' k<t .m 

Aédp&ftjMI... :^«i«m9*t mw 

f«}M< 1^(^119/; Ht nu»'ii«8ot2^ -mm 

V »Dannemact t ^/ 9ngt €Mtt)09# 

iimatit »(U tnga tot» tfitc Jt^ of 

:> jKim N» icfcbeftomin^ m od^^ 

$4 (o» 3«K It* 
doM böfc ö»tta&t mcötwngcn, fan&e fina 95et 
^^fariirarawVtttetf BéfiÄtdrt, af ^n »ittc »at 
Si tt.fa fattabt gartffa C^rtflélist »drf/ t«Ht u 
feÄai#t)/ o* tJfef' ^tig*«»m aftten.&j»», 

Ä4^ fett uti'.aftbeht9t • : ,.■,'.:;": 

W«e«rtMlfe> ftan \ye&éi».{>o«c»if IPuI» inåt !f6 
»{ftiiH9<ttJ •<! fJiÄitmArtöe dfeearwiÖBmir^W: 
eatona iJtiöiftmttt onflg man fw tjcn^ti 
eigttK) i^ö<^<tWan.>'M'M' P^ W^'^^ 

itfwir«tfJtt««e><8c^>ihia« t>adge Jfonui^m t .t' '<#Å "a^WphtV^ ^ 
^'mt^ imMX »lan (2). eaie^td töar ^ufn)u&«<élcbittilden ttt b«f» 
H^dlc^ii f^ M rifdd/ men ntt|8r:#(8 4t«8^iiiwm f3 

@igurt>d upfat war lalebt^ijM^t KilfinMvHdt 

Si. ^m upf^vante. ^n« f^refläOnindar ^a&e 
I ti( btna upt49.'^andnfl4a(V % wf pä m6t<«p(atfeit hMitV. MitMf Me naf.ii,eire mammi: «9 nian'1lttftér;Äå tRi««? 

utf^mn Mam,m mm 

«ift«4t'.!>!ef Ä»'imet Ä ^6ö " '" 

di ^ 


0(j « r r 7,-»i.p.^»03.<liiiif|rtMilf<N«l444^>l(fr(ft) ^. 

< milM' KIM mMld^ 


:■; r'^ >:^ •§J;-JOv i:i' ,1 f. I )•; t-: .1- -;• 

'** Xffi, ^^^nu^^dlf faitt^(m^,,^<in|ri)^ (i<ct nog ot f<ida 1 6 
Cl^n(tcnt «t Mttve jFi^ba ^prigeé' Q$C($itfov/ oé , om i<m i 

mi^^ iifp»F$- ni^?fW«^ ä^fflföÄ %^^ fifiid^ mmpftngtH)} om- v^SpMAfd^. ,^ M» '^m 
imw intet ^t\hfm^,!^$, ^»e i^id^M ^tcrfoi^ii -:.» int«t;8fcfr^^|»^4^ 

§1^ 

m^bw |an tiKit fibt> af i0fai^amo $n&fuQo Si. 3m ben åu 

,f(( &em fiun oriiit^bc får ^jTiii^ tDtoänu^/ o(^ fottoiit 
(fN» b<U &<v4ttaj^« 6et nebngå ö(^ f&mbl||Iabf t^b/ ot :-.-. . , n^ fWjninj of m, l&ukw - «>* pH« 
man vt^ ik^ii frifeffio^ lefrdnDaoc U (mMfglsil 

J ]^^<i l^t ficutaö. , ^ fSDdtk f§(t 

_ t-ut iperitxn »ib^t iii9 f^tx'\i^ 

tib båbf/ fan (lutad b^raf^^oé^^ertid S^nut 

«tritmia<^onun(( faOob/ totar om $rin^ 

^otiu% j^wtif et jfebtb |<tx^n 3n$( joot 

r ^^t Wrf pa «t ,f5rj#lfe fW-Äbai 

Jytind ttnosmtd {ftt^if^<biim t3)y^^4^ 

<IUe jOfHor ;iligo in (MboBothit inVreui potioai* 3iif ( n. .'I yy SiMcbnm JMrtiöin ftegi tbfamto Gotbi fbrnmm. 
MMtrbitrioiRMrat, MégiM^eiTewfi,äKei^prkil«i^ 
hMk ioieninétai qamvämti,',' ^xkf^x tffediir it- 

»i Itil.iRtÄMi åf Ht^ (däJB llniit |ll| til Jt 

oii^t glMtMiil 9|dntiA»( MftAar«r, ,)0r> 

^M Sttlo f. »37. Efto TMiri ne Rcgcni, 

oiipcr apad OmUmb JtéBii dflnu MMiauut 


__ liflM«rtjrr«3K|w ' Vr:*Ä i^Mi9iE9MMa«r8clm>rmn B<å Xittiuni Britt r|i«* 

- ^ '■••• ■ -'Vjt. %^Är^ttftéö6ff^ÄR^fom' 'til i^^ 

•helft .'fan u|>toiPha«,- f?an- ni|fle W;'un6ra, fig ^twt b«h 
„._ — „,.„._. ^, ,„ ., ,„ .^-.'»r^ 

^(»Önu«-^<ifif"tHrtm« tttt&ert(ltfÄfé,'ttt«n fÄö«f aWnö|: Ä; 

$Miit&eM.9(a: nägftt mat m%XAi m tKaptl^/ nar man, 
met at ta(a om i)enna tU>en4 ^oa «d^ pereprims.fild 

hIqm ttn$yi.itKit ^nMtgor' fa faBan^fouMiii ocp «m »n^ 
f{oft> b&v iasm-IMiilnftf ^Mtoiti/ o(^ »m<»efr;toafil mindtf^ I 
<ijl|/s|b&r man erin&ra ftd/ at al&ev&omen 4t intet mera fri il* l^ftéffe Ärt iingbwtiaii 0^' at tm jbm Ä'ite.iifcQÄö«2fMrn. 

3^ >{nm:Mi n4r<t:%^iH|^ fifiicav) i ifif^pcgiftDeit.: il^tta b(r4ttaf tod( (if örnhiairti. meil ^(^ åt 
\ nStm mbtf foitt lUrm &$ ' O^t» <unOert(|tce(S' .ii), ^w M 

§#lfte ^oti/ od^ tn tftecfdnffam (dfacé foh otocid fana tro til 

(Hl^ 4n bit fom me& jFdi oc^ betoi^ af <!i(t>te witn(db6tb dt 

' " n^nttabt <^m(a tf^^6c9 dto ocf intet a(til> ti(f6r(d« 

OQ ^ jM aO b6ie(fe at m^tro bet fi^tft fip.ffai Ipftat 

-"*' &ÉI«M (Sti^WilllieltJi^raM', W# tltlijcor, 

^cmM ti&M, f fure:^tfii(n :fiDima jH0o et b&béfaD, 

«f f«9, ffäft tt Ibm KKnJit W««»|öfabt af fJrgift. «9len 

^njfning ^m be pnhbm tilfatfet^ ^n>armeb ben* 

i^ in inatati f^ttnRabe dn uptpfle/ torbe fa(« 

'^ n,jo^ ttute&4ll(t,.y;aH jneb fe;0j $gtff^ * 

!iaw"iwmi>ab i StenMä '.JSiöflfÄ^ 
;i /i 1 'b;>j. '!i'i i '~i !l 9 

i!i}'9UMtj$i^i.% iK 34^ Ttrya*/ » N; T. t. v. ^iU nUm mtt 

^^ptfimn^m af fBcfglcnlic tnjaOxnutn, fat HWt fk< at ^cIcm »orif ,f i 
r- -'Wi-Ti ^fli^ *»# «f %if m #».«f Ot ;il «f 3nflé »en djbriM ® 
^ rtlRf Irtat ^kna, ifeiB «r •*. 3n8<"*«« »«9« »* N»ft »« ®»mol af fait 
<^ nia Banta/ fan jag iBfctpimikBa inl^iMra lrr4t<aM uUf te i^u, mHa 
In at »f tttttit af fcftt fanfan, at ©rSriW ©cmUlDflrlt S, Sijc Den Ils 
L .©otWr Wft«»if»rti>w. intet I|r af <ii«a»|NSflJlfc r- . I ©m 


'{((U^ i>(it}&. Uti (It tycbm tUa f^n n>ftc« ^o» ft ^undfrti 
fofvDo&e bonom at hlifma fd frän ftn blintt^tt/ i>D ^ 
ifi» «$1f(ihife« ®Mi.i ^$\P%t^f&rföfrhfe^/ ttt §cM «>lf«> 

.IgJ « leSJ: fpttt'Älj^iä%|^ 

^^^^'' rtSfc^^^^^ »«»i.l!!«H»J«Rt. JF-iaW«*'»Xr W'. »V? «j«r v.. f«p. 3, ^ fi 

Sihu im Fommtt i &ntf. ©<S »tU ^iqtuna fom ^to t«rr«|| 

'--'T^iii^ tog utan Mrigfiet tmot Gbcutnn Wrait. w<*<Jn*flJ 

. , . vT>ovft icf< fcc|bNun&re afguöaioftcm t fuU ^Haq. L^.SSS 

jféU Dä pÄ Dm tanfati, at bdffo mcbkt 'ttr.l)t&iil|!a """ -S^"*' 

»d utrotanöt w&ro »tn man Fiiii&c i en hi\\\ fBcft6v« 

f)4irom, men &te afb6<jbe iv" (*;te«ftl, ^roarom man. 
lätt i (Sfjrijlcitöotncti fi&vfofvrtt»:^ öoff anf«nli(y«t un^ 

^. r gcniMfi Uimpa ocfj fufleligfjtt, uti b»ötiff« öy4t> 

'ltt!i ^f icit hci]\m ^ait l<Siijt jliru bet/ dn alla' ^cmiifa 
WP*:"d ^poitoäiC( t!äravc; fceii mati fatt (Tuta af Dm nu ciii' 
ttOBui ^^ttliaa anfdaaning. ^di &cj>omiu£»vej36v ma» tnttt tetaija 
btga i>, fafl i)tn vcac tan tydn&a unt>ev (lunbom no<i 

lIlbiaitL -Oui Oiiu# tipfät nsatit mtt oc& oforfoflTaöf; f\1c ©U^ 
fiMn ^!r nJla I)j«tailö DionfajarC; Nvaé namn l>k i>oc£ 
n fksjlonimad. glrM>i|fop Sl&aihcct fficfa&e 
n^c. jrigc/ ^ÖÄli-pacö E>i» dibrc , 5tdlmu9 , '2tOal> 

»«Ä l:i. Sa6(cu0 , ©inion oc^ 5}limfcii joi?aiiiKi». 

ll»m t»6t v tu <B. ^i^ftibi mtbatbitati i Itfioet, *£^it 

l> 00 sDa»l^ !an f>dn£>a. Starrilt aviticptn (5\\' ■ ^ ' 

0a i ;P ^a&* Nit _ 

k«nc cii l)a^« fin fdtc i ifui it aiisvc i -öiUt>i>, 

W (;.,.Ut (JroTtna&iö-Äicnrif, fotii :;.Sv.;ubaberoamiöil^op 

m«, tilixt feijna« <?gtn*. icjciirifé fktjw|l« dro iimt rdtt 

^oN wavit ^of'>')yrci>ifant 1)0« Ä\ .^«ut, od» ndc 

>?T'<'' !v?r fjait haft m<& fig tn imKiili^ jTatt ocf| 

\crt ftttlit cUrt nttt of Ä. Änut. Sif (><W'j 

, mm ^et de bcfant/ at 

iiWif v^.k iiuviii.KiC> ....Cvk tt gobt tuÄ/ ni«!>An 5f. 

dtmu (ef&e (i), öd ht(a 9J(ffopiJ*n>drö«tt 6fii»ec 

iviaen dtgyjino, h\i>ilfm utroalJx fut fdt« i Sunb, ,, 

' ^M*^ bf tldti6iat fStMifiwt ititil nk til», oå) ^J^M 

Il ^tvitftt intet Ide hintia t^jod om ndjot 

-njlmc, unbaiitagoiiöc <Sfarfl-* .fjvvab fom 

fi>lb« rtf ^ino; t^ Un iwt omtcJtitlifl^. 

. . ; ,..iac <K^ omforg &mn?dui>tö Jöl«fin3é*95o* 

Ö z OXW ^HNVVf f % WWg W y i»My%vy«.v«r v«i^ r^.,^,^^ ^ ^^ , 

4mc uti ^t wt^, iå)m ^(«kf«M>r n 

e»lft: ; ^imifyim ftfådå cd fl» omfotg J^ 
gfT/ frå otfc antve Q^cemi^t £^act fiinnic 
cm f&&t fUtt fUftr^et ^pifrf tar ont, lem 

Ȁ la^arr M IrairlitfMkt-^ffttfa!@tift, 

^ fttt ttt> 0An(ra wdC ' 9teN'^ inf ! 
stMn '4ntiidtte affteHpi^^is^éitn frafbc o 
MefS^ iwSfle^An 4ftoin ittfMiM ftd«lr« 4iifMi 
itttt lipDiTta fUift Msac (AtQt A9ntd«re \M 
(SrvdttttffidovL ^ tcfa ttt 9(om siöttl 
S IStditcR WAt^n ttton ttmftaef ofbrc^i 

i19lett(n 4v fit^oOt. 'SM9tt iitttxt 

9 ^niMflii siMirtiH tvdffht 'ituut fd^' 

3mi^> '^Mt (fl^HllMf Mt Mep<ni« Epifto' 
mtSiMr Bpiftopu»' Seutaflk^ JQ^ 'EffHf' .u Mi^.^jtf^C 9i<- n 

1« ,ebi^ quikl peftifttA cpi^iwqdme .^k^us jnebn 

iodfm, fc^tfci cr«Spuit. '^ ' * , ;. ' " 

^ . . vMll^åä^. Bf. «« tW HÖbrii Bccrtfitftica fv» 
U AfcM^Hcopöt; Bretneiriioin p. (7. «fFabric» nt>l«fa , «(^ ■,), ^.^flWi '■■4 'Mf'-'- nr.» 
i, dt %t%naf(n»vté éktkAirb htit m iiw» tmt ItllfliRsr^ ««. Mfir«^ inUtMifixt, «( nM tniI p« Uiit (Sft 
m m M' IflKMvrt (Nlr fe^^ m b<U* t4a, §. «. 9åt •<• iB ^w» ^tMP«ö< faunen ^wiom ti( båt tU M ^on' t(tK)i 'VJ^vifim^^m^ 

hlMb 6fara^tffo)Mt/'Dilmf t)an enbojl 
SIMiMr» ii<nt titel (a). ^tnebUnii) bUxog ^bolwi 
itn 9K0((*0rtfi(ntn>imnd jiat>f(lfl«iii0e i ^igtuoa c 
men eftev nte m»ifldfi{> foht l^om^t 
tu ^ära^ efHrSr^ftlnJavt) txn ÄR>te«M 
^ fx^froadtan&eitdUpfpmhg^mati,, mc 
tftbe^dode inflntut fta.^ -^om ^J#N 
fmin^ne^aa ^rntdii^' famtpcfe/ it|^9« 
'^an^a onabi^t/ ot^ hdfcat l^on txt- ^M' 
ffopen i tf^^^Hb (^. Om ^&A(n>a(&.fu 

Ootfiiniit (kimt intet i»dc flat9d& « «mu 
jg)im(aidran fttn^e toto^/' At «t twga efterfef) 

Bremen ^ Mc ^an ocf uniteviErifn^it et I 
$(botbert utdif^it ät 1068. ^ont) 

«t Aaaméé' Breménfi«^i|^tMWé toitflM&ivI 

i^at, dfweit fhtt fftt namtl un^et tami 

Ego Ad«m Magi(htr Scholarum fcripfi i rfiifc 2» €ap. Iti 51 I ■jantritt ^an lagt ;aunöjlettm til. 3ttÄ£^^ 

JOS intet, Da i^n,m^tAtptnnt^fii>^^tS. 
»••■arm ^ <>^ i^n^t; ^ anf&m oc^ af en gammal 
p4W«p<»^mmaiun, at öeniio 5Öiff»p lagt iinbet . 
itct Quttto .femman/ ^an bit f6mta ben futmig* 
:'j|»m intet, fl»fer^l>ett(i fJr fannolift, t)tt pöfac fig intet 
-TtiL, ©fe gicc* w\bau ben päminnclfer ot ^an ligget . . " 

^|M ^BfiJM^eb, 0C& i ft65 af Prof. Riddermarks QdmA* 

i. Jf »79^^ ;W 2<&aln>at& Mcf il)j4lffag«n ot^ begrafwén i 
^^ma.fortienac icfe en gäng ot webeilaggae.j 

t SflwU l O t Adtmi n. gp. p. tfi. 

^Sfw^f.S. p. tfi. C. 89. Poftqnem (AdiliMrdiuB) Arebiepf. 

"^'~"~*"'""".iUft ptrtei quendam. ]«4n7/N»«,'nibil epHcopali nO< 

em prctcr ingentem torpoiis ftttnmn. Er ille qnfr 

diliiem, fimftra legationen eMk mttMntilmfulqde 

dcliciis Colonic permanfir* , j 

^ifop.JSU^cIffl i 0le|Cil» anglnfrc K»«I»«IX (»rt* 
;<< En Aäamut. Br» P« 54* C. »05. 
^CcUfic Hammaborgenfii n. »9. p. 14 J. af ^a^u/i 

i'J^ini n«89*p. (Si* ^ »• st. p^ <r>* Ad&Irar^ poft«« 

j^\\* mi Sft. Ijiu Af^fiw^M Moo. %cl^ p. 73» , 

■A^ §.3. : . M>.. ^(IwatT-fom SWiil^ert Jfitfåt tir S^»etige> 

Mm^ |g^tt|M,g|btbt fi$ tn4fl namnfonblg, 

I, ot ^ onttDänbt .4M(n>MAima. r ^entcitgen 

b tK ©^ibftnnarna eQev topparna (i); man 

if <tt bctta bI)f(Dit onäbigt af i^emiffa prelaten 

Vafttmw t^ rnibra npare berätta^/ arnan icfe 

ina. 9V^tfar# .utan »cT #igat 09 

l.Wb«roft^^ >»r^iwn.^;o# 

}0fan^, va 5}e!i?jtfqJf9tf^J>, 

pftin liati t^m wm\mt jmm be 

fr«|*|ariPM bin0(ieban afflabttat/ Ml» •^ '.^U^- fcofius uti ten oftA 3b<ifepabe uhöeifjKijt af 
(et €cfn)etne, fdgé* eljefl toata f5mbtig& i 
Oatna, tan f^ånba hf(otc &Uxtn oå^manl 
jnttf Unb af nSgra anbeliga ^ttjenjlw. 5< 
fin CåraÖer af ^IfPop, ^or 1j>cin gjoth fom 
JlpöfUatf bliftoiti fm gb^vi ro^ oc^ ä(htn& 
ide ij toacU fMemäi ,^)(»avfeti f6c '^oM dr^ 
tom (3). 

(i) ^^i/tfisW Ä-Zdt S. b. p. éi, 11. 90.. In eon 
fliitnnorum cbntra 'bofcÄn babitant Scritefrngt 

' pneterire* Civittt tdtntn .tnaxlmi Hellingftlånd i 
Ai quicn priiiic|i.«ft,i> Archi* Eptfcppo .de^giii 

geotiaa fut pt^dipttionc tacrttui e(t 
Ca) Vtt.iAdMÄfrei' 4fAii*/*/lh. ^fé p. ^1. Ar 
defiindo fabrografit. Arcbi^Epifcopat quendam 
qut proptef Tentrif tmorem dömt famiQeue (fami 
toria apoftolna. 

CO Ogf^o^ywl 

■.J- >•■,.■. - 
J^ X dp, t. 57 


tvnpti M-'!^ å 0mp\f, tagit be C^i;ifhta ti^otrfiitiN i fit^firliil 
(fdwo ftSn £unt) »arit bcm.'ttl tmb^,tthtnö JWJ »J* 
Up, ^atie e^riflna SHclIgiwten r5Cat ^n »ncw tW {Sj^SJK 
*« $9tno »arit btn en&a Wrace, fom ^tagitftigi ■ "^i^,.- ,; 
Mstn\}tt '^tta l>6t f6.rtno&(l^en (ifkodl <nbajl 
tra ^^rfatfKiod; tp &(n ^((ige ^( ^t n>d( itu 
f ga @yi)(rman(4nmnaatna tii^an^/ f3 mikftt 
^cbningame biefwo an mera f^i^ittrabt/ fcMil 
toar&t upbrilnöt/ 1>4 ^. !5(ot«^»(n Ster-upitf 
A Qffirtn od^ (gu&^tjcnflm. i)RjgotfStutm5(ie tm ^elige 
'^Mna{i tii^tjFop i 9^>r&an|fo^ eHcr ifta >({eft' of 
»ite &et f<bt eftec ^tmnd ^ngel anflolttc, ^tpiU 
Legenda gtfioa tiiCdnna (i). <C>^ V<>&( naltftt ^ 
«»i& 9o>^i i ^ibtmcixiicM^f H ^on ftcf uxta £. $bi»(» 
"^(i ofjtv. ^n {(9ntac M^ti •f^Ptdcft til .^ 
'it od^ fSre(l4aer tm ^ätfFopen af fltc afsuberi. 
; wiOe ojclpa/ |ar ^an mtt> fina Mntt fltoc* 
äffeöunt)»/ ^iffety famntanfo9a&t mcb iat, ^ 
It |S »41 aftanw/ fom &e pdlagMofficcn ifiocc* 
jtftcMmiö injtn broppa faBit p4 (mt 3ag 
« ot Mtwrtpga Ufattn om ti&ttt« feiaP/ |ww €)*^wlf 
tfioMCSJutee btvdtttifcnm meb mttaM< an ot **** 
ot tet j3 tiibraait flg. ^(m«t pa «n6et» 
mt loar/ ot 0Rl hitf mirbob p4 (hmmft 
et ^fttc f5c %r<6if<bribema f>((f twbpgbt 
16 tAH fropp bief uptagen af M C^tifhi» 
dmobe bcgrofma bönem i ^r< ^tfa, mtt 
til b<r fldBe^ b4c 0K(<tuna n^don tib Uxtfitt 
U tmct fomma (4hare mco mt, ^tpavf&ce bt 
å Mt Ustt^fcM &. ^tt flnbtrjlarfioabe 
' ' ei{« at jag anf(t fabont »^&f{abt prat; 
bpfift/ (4t nrnn tD4( något om be§4 ' 
t4tt ftei t»4fa ^rfiber o^ tiben/ r > 
btiottcit ©LtfiPitt^jl 
itpocjmt b«i toffte 3unil' 
^ S»« / >» W «»» »»»W 6. JD«Ml. 
IkXgic tnMW w 0^ tuibtfigft ,irj '»r '!''*w I' 'I "T"' r v •:" ' OySfwjM Wfii^HimilJB' M9M Fcfwitrni i: 
tis ;• 'tu'#'' refffeti fRJÄium • Ämrf- St^ÖrwtieV ^ 

^70. ■ji ••'••••;-. -.in! C''. (..' i •.;..'! ^f,jii'i' 

,V/' é;«iE»an'f. '5^tQpV ^»m -eftt^, w^^w ' 
gen',,tpg »41 Ö^brlft^n&otn«n öft mar oc5 
§tiMtjcnfl<n .5f<ifej^'t^if rilE^^r,jp'4^^^^ 


&(m aa. !5atn 

di||at.]^initd; tf l^m^ wct man ndr^ (efoateOeclKuxä) 
|it'gimrt iiOnt t>ttt onbta ^ijbpen i £inf&ptnd ^ic^ari> n4m« 
dr inn&ercdtfctfitr ttfavn}aftan&é^o#:oiot$;:.i9l>et'ldt.ifDäca 

fi^8|'iii.r/-^nMtpd Spegel o4 ött&re gntflDa fwia fccrdttetfér> ' "* 
m OMUii^or ntAoinm otttiotfdcicH^ betolé; ^t'^art ^&t tH 
^linfi^ ttbea. ^Scyri^m t ©fara toK&ctocfi^rdtintib! 
tii tti^tfoKIil^ -^dftih <rt^ålåbe^:4>c^' fägeé •hirl^C!h»tfir':''mi 

MiMii|Kii:«inIeOtfin(i.^ S)cn (nb&!#rtNifl; ttoo^n ^iF# 
In» l)^mme«^ dt; ut ^'a^ ftfte^ifJ^päMtdomjiccnaanfei»' 

^ "' i^tiftnd mcbsdttjFå f»a9f!M»SB«i^'iDm @aÖ9* 

i|lcfi^W'C ■■.. .., :- '-r --■'■• ''•:■■■■■• - '•■ "■: 
:9. 

T .i: 

§. «. 
.,^„. ,..,^ Jir^^i-^ mot att(^/ 9<l^ ot ^äfvMti aSeita tilPom 

tantrtcr l>elM$( i ). SIf öcnna fbvmdfti^a 

Skef tti ^nwi^onM i ^tMtidt «r^ 

«ifb ii^id bifligM tipfyUM* titt ttt 

ttt WM, an ot JtMran^cn toUIe {Rcfa 

9i9»^påt(tttian i Stnn ttiltte idra ot i 

M^ de ®nMafN täUf a mätte fi fS n 

Mt ^fmifa (SMcttf ftabgac 9^ btfo! 

f^ntUKNit ^iui tflHf d lil 'iMCttMb mpt ^M 

lerMitM iwtict fbtle iDift, |A9«ftiiiii»M^ iuOoafr/ 

^^ . wr*^ <mM 93HiPopQn4: JtMwitscn uymw 

SSSSL^ii»^ ii»ft ^ SUN til ^4#iKii)pe 

m(» S, SlcvK fowi ttCiDdl inttt t4Mtat> 

fwinda ^iontx^Afgi^/ utan bd ^rogi 

it, inMttj^fwite NtfiM t^ifk^t Smtt 

. «t ju ^ ^<mlMmtMit}&c ft&i IJIM9. Qof» 

lia;%ir<bftlfé/ tOr ^ ((ejwo un&crc4tt( 

|ed$«/ fbm SXraKcfPa @to((it tii&m/ 1 

•19^ i ten puAOdi f5r&e mc&'|t0/ ^tPM 

ta «]M99ff fS t»4l af jraifor .^oirif iv f 

, WbStiQM; wfc miMfMa ftg t«t !Kom< 

. «iiinMI «m(Mtal«t f((IN etf meb ^^ IDeL 2. €a^. i. 6i t» 1^ GMacetienM / MtfioM be iä% <ilena^ iilntdtmat(> utAii ^fo fil'*'* 9Bt fpiibdbc fi0 tt, (tmban fpnbertux f^tiate(fcg^«giJ|^ 
tfi. «il fkmSner wm mb Ntma &4riFap f&rMpiKibt Om 
oadt cnMde tndinii(IK»t/ ftaOe man (onfPt fumta tvo/. 
Mottft W ftfoSKst itpf3l #nmtätit Nm ti (t flbont up* 
tM im kns/M fon M^Ppl^t Nm Nr^ve/ %«c nm fom 
- iJ^^!^ tm ftSM Ut itmtt$t Mt&sieä h^ oduboftia» 
f|i.nlli|BiiSf f>m ftmwit nytdnfitf. 

0}:«t liMfltt Hnm .^OIclMitfra tn<art{(n«rM,r«« Mra il»ii( •t 
! iWKivffMjf >(M «t»r Qrcgwti VII enf tu Laadoifct: »e iyN ttf 
KMi JMI fWft ; Qnod £>liM Fontiiéx Ronnnn» ^ore dintor nnivcr» 
^foå ^ folas ^o(Cc dcpoDcre Epilcopos, et reeondUfere: 
pp- t a—— iiu nitit ab iln inter eeten aec in cadem don* 
vHHitofliHMMiwrc: Q^ illi fbli Ikec pro tempon* iMcetGnte nooM Ic« 
i.iQStpdiblitu Pepcpedtt onmet fnadpt» dcokalentor. Qpod 
» deponera. Qaod naUaai capitnhun, nnlhuqiM Ut 
tor •btqnc iHiits rafitoritete. Qood • nentoe ipft 
;fi^«d'Roin«M BccMm nnnqoam ermlt ncc rn peipe» 
""ib C* Gregorii P. JP. Ep. L. a. Ep. ff. M Hmr- 
f tfoi. ;Dm tNMfIrt ilafiKlfim^foii ■Ii péngrt» 

KNm^^mmuiiarctf AfA 1076. Gr^orH VII &. 

fftrflinta fa(f<r fMe mm Mflppclign (ircfiila m 

. . «la«B iitlwif(i«. Wr b«m frai lr« nit^re wlmat* 

itaKI llfl§« tilt M tefc* «i (ror «( mm* MAw ((|a 

CNti9r<B<t Ni <gM M^agorc ^f»« fjtrt htfi ht* 

\, Vi «t jfttntn (XcfnMm cla titfiffM N> i>'tM 

MtMf finwa l9t örnbidm K Fecl. p. )ia, f^ »(t Mr 

i 7. 

^a fi(. fbm^Wlfioci Urbontv ben n. bctfemt fld^iftfl* 
''^ l.be Clirlfliia tU befa ^a«f4rbc(; töat 4ft»en ^ 
ntmätftt OcffH ^cof web Srttda imbemdcf; (9 
fiSififmi <rBa Iam|)9nKi/ fom f^n^a friog 
di Jlilif Rtb frSn ^jimmelm 09 uptdnber 
t»flfeb# ^ ben fMomlobe 9ltnid^en^ at 
01 »HIM: <BU!D wtf (%/ DCM It tvk^ De* 
4\Röef unbtt bnÅ(Sim% t\[^<ftii^ttwtm.: ' 
tit M^'cöåm^clTt/^m iftfmn Mnn^^tSn 
:^onun^ diet ^'éini »tbiKttrtn i^tbcn infti 
aöe &ai*4t cÖ<c:' ^iettat, eftet Mafenövbif; 
kläulfe (Vr 'i«m'e|t<t.(^{)l antoifa våt) 
iMtn^ (oftoaft 4t jbotfd^btgctn f^bare> > ut 
lé«fl<e »acf / \^m mA fwjtt T>a'r9g9en Ml 
tat »ill« mb toSIö tttkga ftgi Hn .öimmélcD; 
l4t((fe itrij^t ui f3t>an (ot^br^dcMre ofvoen oh&t 
M ijFi^tc M'. Utato fin ^ f^li> mttetrffSjldn^e 

ftÖhbtaöeUil t^t^ntfiUta"^<rt tg^pfH; ttiätif^ii 

l^vt&etcn ?utö Wtg^t ty>. Un^e» iSbona 
lift ;nulttMi6&roan&t«t tdtta ®h(riilen&i>men 3 

.&!lV4>ff?ntcli9A'afauJ|^i^^Kfan/.%mi5ff| <i)ji5e§n wD Deus le volt bUfroo fc^er^Kra <t ollmli 
Uti Gefta Dei per Francos p. ^.-fnncl ttitnetf 
ma »^ bellum congrua, in åéxtn Vél inter | 

""***■•' GiÄ' voce cdndamilSt. ÄlH!llWBft»lTf«tV.-^(^ ta |iff: Gersci er inönacfti» lenes er^juvtncftt, oiPiies Vno animo tin'if« f jljf jn(> j^jfj conmrram* ift> .Hifpania , a Frbvincia, ab: A<}Uiraaii., j|.6iittmiie« [ler ^1(0 
ab Angli;i, Norinfliinia et Franpia^ a Lotlftrmgia; Rurguiv filfFn^jäf^ 
,, . GcriD«n« et T«utonia,^b Itnlia ».Lpmbardia et.Apulia, i^ Saxonia, ((^^.- 
|bWa, Dania* ek ipf<ciJ,»lPoJcynraj Ungaria ét;Bbbérti7a 6:r.^ (pé ^. G. 
^ &ear^ C6rt»tu HTftoHctini medii ^i T. å. p; 6}oi. twfc-lr 1C$'6. • 

jD«»(Fi 9rtit</ 94 (kur Oirrr Conff iene6..gQStet St^bm nt\ M Si^u Irbttiiser i t^eri qamU toaniie oq Xlo^^t i^ifkyciiÉ f. 136, ajorf fonnO' 
»t, ac^KW^ iPr«n^'»arit ft. (f »en Ulf^irt 4ftÄ-©o»* 3h(anb 2)nu«, 
;» SmpiHitiifl d4> Äti .(SfDfiii.föUc 9i»f*rt M te«rjlt giucntitfuncr, foin 
'liit foofr på idmttm fiiit- i 

a]B«|l*«tt&ia:)eiper Francos p. ^83é ^önf njil«Ké6*rft fåhfiiidr al (Ä* 
t||A^^ii»Ceps Ter« malti cfijusliber arris (tingen^ ofHcio ,. comparata 
Mipf ^caterum , fe profe£ltro$ defecatc ^entis intcnrione devove- 
m^fiim ire ju(IbR| fuf^ar. O qUnm ^ idit^tium erar et amoenum 
mlfras trfucthr Hfft céfncnVibbf vd ^^ericas vé! aiiro ' textas ,- aTjjJ 
UM|«Méié'^aSRi^-'decora¥)''^UM ts' éM^dib^a luls aur birrii (Tcrf 
9 J^{^^^^^^|u^''^^PV p»di£li pOft fatoni:M2ndi,(uprf >b»iDeo>4 

^il?#*''^r>^netwnffa 4iplAj^n, uitbcr orfirt.Crucis JxlviUglJalT^- fittf uti?? ,;i:;^f :^ ^\ v;,:;. 
^0 i:^«V!;r :K:^- :; ; -^^'im iVim) genom ^rPe^J^opifcöW^ 


inf (■X ^en (ftec utfeeitbe/ ^a^c olflMKpnOn 
minjfnind af Q3rent^a ^t!c«»f opcntf tv 
fat i oentg^tt rtiA ^. Silif ^Usob t ^> 
tgotteligtn difiTXt anlebmitd tU benna trdta 
_4r anenaft 6e!ant, ot föcmac ^etobe ^on 
M^ ^. éctf w4bja&t tU ^äfwett/ ttfle 
^an jicf f6ft( om (t 2(tft«!5tfFi>p^&m(« in 
mokU dtantfoc, e(^ tlcf>anu5 ii flcf til 
fk fttt oipbig^et emot !K»mer|lfa @»)m/ 1 
»dttdcnoitt btt, ot M war emot ^4f 
.ttteb &(« mebtäflare Öemené, fi>m SC. -^m 
Ubti tDoti ^. ^f fttt fpftemäi/ ^m uti 
i^ ndfton n>«tit om6)((i9t. ^ ^fifiodi 
til (Donitemocf » ^n>il^/ fitKm f^an tMut 
X fOR^e 9iiFop«faten, fötflarabe fta f)c 6u) 
«< of oOa ntUftgvdnttattbt orter Mbe til * 
éobc tiBifa uti fttt l6i{Fop (it satiffa to4t 
4nbriiid mt& £unba ^jFoptfb&nte ^cbbe' 
9i<:(r U wocit ^ifop alt ft&ati åt u 
«4ttttin9 fi^tlotabe airfo^ffopm i IBt 
f(i9tf Mia ftira €pb«^ti!opar/ taUbcm ' 

ii»iilMt6rahtelm «ml broda bitta alt i ttPifii 
^ «d9f^ (f<U< f&cmob(li9(n i bm taitfu 
""^ fit emR9«, at b« SMiTepac fufk fil 
ftttib., !Rmm^troNttMv^^é«rIi^ar(;] A^-W^TiUf. MiTtB ^ 

tli.^J fiXH*^i$mm i i&KBftn «Mtit tifftoie. ^^ o«»tfe 
"^ .^abi» nid flclftoa ättoto: «m MMtmMn fw.é 

li^M^-^. ^. Bg^jf t.-,p. 11559. i«i.^«ryw«t -"..■, ',,. : * , 

fiii'|>riMdpiié <Uit»\ UikgiM Mdio ini« 
.... ^ „^tnei« B»i^i» ;BAi«*lHk /Ottue/ Ijfom-) r<! ,!!!) fien^, fa» «»4l \mt m&iéw ^0{tn ^q 
ib(&ctfi)C^ ^mti&t, Utt ^rmoMtdut ful 
Idt imct t»afitaii$({(l0(ir &4rom. J^fttniH^ 
Ml imet ottMA^r t^baxoas M^f^^ 
Aen2)onwti/ 4n md> wAtisu l^eOtrMcifn ti|^ 
fe jtonun^omc fing» «cf froie&ete* &9tt n 
•^ midd/. föm U ffcbt mtwdn&t til (ctt<i 
f dttM^c 9(& vt(rml^e. (Reftan är io8s ^ 

^tev 0^ r4atof, fS t ^8m fom ^lon^/ $ 
ptofl 0^ ätfHaigt S)»m^ac cBer €an»n 

«A pottm af mpnttt i €ull^/ fon^Saxo intpga 
^^' fi&gm mat fom 4r» ^m of mfe»^| 
|av firmoOcäacn fitt ^iRomltaa trtftioN^ 
SiXQ tDia^ (Ijaii ^ir.ot loitrop ibim 
^ ^mit em S>omf9«f oQ< fym^t eBtt <i 
mnr tt^ ^f ^ B^imåi M (fimr^ 
ifrtanb &eitt^ föm tmft (ttta 1 25 &efi^mi< 

i ac t9t>c^$ af Jt «rat dS^I^^rfi^ 6 

twbt itit, fl 01 tunb^ @l9(a (dr utan t«>i|^ 

iifii W<mt(Iida ^of«( i 0^rkn. ^clf ^ 

ttktt of Cim&a @ftat tH iDem>€ai9itlct/ .ft;-': 1^9k4å^,'*éy ^ 1^^/ flM^ ©oet^e ^etfHÉRr. ^09 fyxt iS^ fiihnat bcstt^ (i?^ 

mt dfmmtf ^ tnlf{« jag uj^tidt ttfflj, ot m 4nmi ^ntfét 
iH»|éer M »ära •hinmd<i^f)(tnjnsar^ utt beiwa tiNntf 
IMiit -TOiftna i «!(m4n^t J^toUfn eif tom dt im^H^t^ i 

•"^ '^ laer «<^ jflier t»d éf»«Mtö<n. €m«a<irt en Wpt »ic6 
<'$et9ij<i9'<fe tPtHikitmi son^A (tten. 3 inin tanfaNJHr »ef 

k«pBam» worit titi mpcfet f)4ttr( ^on^/ m tft m^ 
"/.t i) §. 10. Bcndiäip • Oi^cleé »f Tlaniacéiiftr -' Orden 

lo'so, ^imPaorp til 1030 i6é ^fftotuna rif 

rfamwm ttiliét, ht $amfa'^!?f(>fl«t Kbdfit t 

'« ^(|(ttty ot ntim fbttr <fi fdr&eieé Msi^ o<|f 

»oha . iritdttnirtSftt/,^iMr )% gdni^ 'meb$lf»«f 

' " "■ imtenfcf» ttl^ fttttsab' ©^i^n&om . r 

btt tii modii«b;tttfcet'6»<nfiif^i ^1 

ié &(t ^rridmfla uti tinna i^oi 

p|«H^ins^ii«it#<U'^^lf)otiefMf^ dt bet Mt eQ^ 

^om alla te «nbr»lt(i>fl(rö Aber ^dv 18 dtunOoO foM 

i),utatt.f5fif((lft.p4|ldr (^^tcfö.^ 

,..,, (Wfeeööe w 6eim'a.4wi/ manHorf 

iMitton t|DifiBdiiidmttf)t od^ litirdttnbt 

3 » fan 
ettwu<t.M^^\ 
^,j{x man: ocl> Ir 0(t fot ofash.Vf^^i 
ttg ^OR uniKtft ftg m fS aflä^jjfpL ^rt^t 
(in Utw!tdfe,9*^mj^(^SjJÅi^^.»« 
Mdot ^lofler. ^St ^mo fi9tta&e ftatt 
()e ^ati.pd iSrra ftdllet et S0lmif(«^i>fiti 
tDarir et mpcfet datnmaft ^(o(1tr; vf n4f 

poiv mi v>m i |9«^ jtmB^jaftflfitt, \ ! 
févi^/^nigu (t. i(ti iamtiM ^(f to 


få ffwtr 


jltBlW 

... - . jpiåm%0^ti(! 

martjns föret Bafilica conftraenda, &c. 
Sfiaiafira {å<Ht AtfJJiHiusj IWaåf^eomoVam antiquitate proximnm 
fi, qaod oinnibus Sueciz^Gochwque monaneriis pmogativam rri> 
"(tifc Scondia LU T. la. p. iqa, |3ji^6mi\0 T, \i?^^' 

m/k^^- OjsI..$,,Beiied|k %c^Ä. t. fi.,^'aoi. .^Jr tftloi 
åmn t t i mtti^ i»nft»nym /»pniiJWWigCf^^wwlEHy^j pr»«^s^^4»H^ 


;i;. 


Ego feimtuiQ. in Hildenfff^ >#ngelif oonftrqxii 

Mtum infi^Iicum VM9fipi% ni^i^woqtféctnxiid 

^^lifboMkéR^Veéii^t^^ tn^K liftmrifr dHpiMt ; lei 

.. e^ -.^; ^^^^ aiiflrainrt «|fila gfrfdttarcE* egna 
fiitta#^ »att f«n iraf^ iinl^aliga i>\ftpxittpt 
Ikj&kt^tna. tRåxM ,\irMh(t\iiCi bir(taael/ 

4 ..''iri t'é:^i4.t'^ p Jf::: ..i . -^ ^ ■ ' *: . .i 
r fW W !|yf '^]^1^f^. #m .fanm» |>r|Ni rtij* 


öm m<fc' ttild ÅH^ fMSf Araafiam ittt AHnÖ^, Uf trf Mlll ^MmM tVfei«Vt Hl twmi m mamu 

U9 §. 11. ^ocf {ifwd(/ 4npnt man Inttt fan mtb tt(f&r(äte(td f<$f«r^et 
upwtfa nä$mj^pl|tcc/ fbm i ppima åibvc åx9 tnfHftabe i 6fta be» 
AtUaa ^^ af ©»evigt/ fJwbfttftia iifwlt Stffillige ^elig^/ fbm f]mb4rf* 
"^^ * töat fig ^fteniKCttMnd: tipm4vffäQt6<t. Utom Bi^ib, i£fta pd^ 
IDavtt) J^tbnr^M^-^otvE^i^ 4{imn imirit natmifttnmd^ <tM^ 
toac ft5n (5^6etmanlan6, f56& af b«&nijFa ^årdlörot/ ntw bfef 
omn>4ni> i j&i$e(än6; ^it ^n r(|l fov föpen^ap. (^ftet fm W^ 
imft J^oc l^an gfnom jn upbiM^dtd wan^el firmätt monja :ti( €^rifkn&om. (£i viftiiifefäns/^^m^en gäiid ^oc^(/ anf . 
f5t (ft^bmi^rf; ■,>&citi b(ef m6vt>ab af fn IDtän^/ tå banwät 
^5 ii>4å4n"ö< f([iJÄ%ipm;W5aRi ti( l)an< ^4t>éifn«l(inb, flm 
mv 58<nb'<n: €n;^<jl W«f inrdtiab.tir^ané dminrtelj^, • j^m 
ficabe^ Mdin ben 28 ^uå, »0 |fa( Q)i>tf9rfa.i S^trtoin/ 
tv»4 mt( fv4n @totf^o(m/ (tfa((b«« btbt^äiU» mtnniet af<b<tta>^cU 
m. Cm ^å^ttlm ^otfhn>' fbm t^/fA f^mi^ct ^ibont)t 
pl <t ÄigCjf4tt »ftf i|0l|(a0<rt,. R^R.rtwn idfa y«ftovili».i 
©tåwe uprndcfTatitb» f&ow, b«i.ibitlida Ka«ml?>/ Ä. 3n^ef f 
&imål,' fom (isder begra^n i^ddt. Om b<nnt ^^ nämnbr 
tilfSme. :^on 4t ibfanb be Ma I 0tm\M, fom ber&mm(^f6f| 
bcifg ^éreatim«»f4tb"til C^nfH ^åf.' ifnbet famtiia refä ba ' 
bon.ocfbctoEt 9lom. €ftec bcnttiTfStaflM, bafwa n^gre fm 
i^ ben tanfan/ at b^n^ toocitit/^frantf^botev. ' SO!m fomr 
ne ^fftotr faOde uti fjelftva ioerfama SSAbt ^flan eOet 
aamle ^atfian^ fan bet n>ara troligare/ atfönt^otit ^olfe 
bpter^ (^oncbotet of^lftan ^(fefon (i). <Detfom gtftoiti 
ne namn af Mi^, roat ^xft, «t bon f 4 fm leia it( ^erufoiem ^ 
Kdber af en SIngei/ bå bon af en xbfwat bii^it (4mnab odf 
«afen/ o<b febo»/ «( 4tffiDi9ey fom (IfaOot b^ime unber (Ina . 
bomar/ ^bliftoit botabe. 9){aii b^t (ifu>4(' wtet 4ipr4ttat gjrtib tji ; Jennw dren^ww, ej eOet gnnei jiwii/ ot b?» «f ppe biin^it Matab fbrm/ ^ o(>m iftgoftmbii tporit ' 9il W i, €ai^. i: 71 $H 4y^ ^ f^^ fwidm. 9tt Jon VMtit $|bNMfa t 9(Bretti 9j^rr«it 
SOsflff/ liiir olMctf ingen gmnb M bt 4f&rc. 3b(anD onbra tfiftm» m* 
^iaiAi >(iM Nr o(C Vaftoviof (ämnot ntm At 25ota»; ^.fuLSlA; 
fiiPmeMQemA, i ^ tonfa, ät ^»nvMt <if@n>cnfC ^4!t.ur 
50(ttt 4c boet Him Qtofi (Ot t»KiDt»m4L €ft«r S»o wav >cn* 
«« ^olKt %CB9^/ oc^ fdcfabev Ulf éafftftanué (a). Cm bem 
■I Ulf VNKit 1m fömmf , fbm Utf GaOa it. 18(ot » ^W(n« ^ony 
dt O m wi l fa eMfifopet tiftidt n^; t9 be bebriftec. fom tilffci^ 
wit^Utl väSitfiBam ^son; ndmitdni, ot ^n diort (bca ,&e> 
foftK i ^0skU'f fmvifi toosa pottorn fMtiPta ^t mmnui ftnti. „ 
%p^» ftp f(U|aii^ diftmt nlgot bpHft/ tafi» Itmlnflone intet t4i^ 
ilir«4fNn^ tPdat sifwa namnet en £atii)f! ' (Fapnob/ i^v 
^ fnpiMt I4tte(taen 9610 iWtftanuö af ®cåA, Wlm betta fan 
fjlMlÉi owiAt ai^,,Si^nlnd. S3et 4c tifn>4( man alMtoifmi/ 
Vt^iÉI/ iiHii:(aiia« Ra Goihooun, n4nme4 utict^dammoft 
mktm«. <ntinflin ibfamb JSétiibé ei4etib0ac eOöe $6cf4bec; 
if IfMiMllb^ oep"* Reg^CSothovtira (a), ^wUf^ 4c, eftec 

imäifm0>mlifl^ ^Diierbbuc/ elTcc o4 

6Mii« flfCrJoi^otec. l^n fom Jntet fiwiec fig^ ibenna ått^ 

Cooférence-CK4bet Sahmi ^Iminneiifc &fioe)? 

»os et annat (Uftffop fSce^Be^^vjM tiOi^^i 

i^.^amm ta ^9t%a €^n ;itDt4(fe«, 

JlteacipA/ , mej^ ^t»fib,if4( !0oti(b J^ an» 

(fr «t nog (3 opégctpe(i0t, bv^ocfore ^on 

be.j^Ha/ om ej. bet fati dica...tttfbHeft/ (^ 

p4.c(fan ti( ^t&&x ^btt jS>et fvrnamflaf 

Bt^ ^Mwdf C <t)i 5)itui) n^et vo4i be* 

j^:bei«(^5%a.(-f^'';;r. -. .v v^™ ',:: 

■'^ ■>--^ ri.5'u' .-f ■■j.. ;:U j- i'. ti.-x:f iij.;!! ii.i;; .' 
:«i 
hä 


..,•-•1 :i éwÄ M^0^^l0in»: f?!-,?TJ' 


:^, ■■'12. .Cf.'"T ■ $ttoiW nwn^i fptmerfctf »dnMt af éiMia 'm^.^SffM Uiim W/ wm mfmif ^Vsf%m'\iv(itui im^ m^ mk 

trttfebnins 'dj^R Jt^fiMtf^nnabé- män/ tU-^t 0nH>tf<t'mtr'i<t^ 

mtbe%ié féfnet utfäi^bab^ i bMmiticffen af^offté^^r^iuiwd 

^ WfÅW^ IlÄigiétattb^ 
m'é CttnmtfW 4r itif, fotn fwM^ w(-é>'0ttMFti9l ^ 
nt flov o(b of5ci4telia jpnb bet nktt/ ^'trdba iif>'f&v ' 
Sl(tar« ifrdn ftbaii of et £l»infe(f. #an gof M^ v 
et tDdlffittjw tofo«l^:-fliiii^^«vMiK(i(if ^mttiMi bMy 
upj999eH9a tal W?f jÄ -tWF%J|gto^ 
noöt alt i l^je tkb mmXxV I6«»CÄW^ f 
no^ 4n t9an^(bta ^cpia tdidh/ o^ fotptrÄ 4n VDttt 
.ut: léif"^'#.'€ftp. a. n ^ "e^iCSDet: wor ^ ii& oe<lMiMi|A #mi »c^ Wm& 

|Myrfa&e«^ roat/ ot^^ V»ar ett fafdig »(^ of&rlätelis 
^i?t 9^1^ ^II^- ^^ 1^<^ ^ anbeitd jdacnbet, . ^S)(o> 

- ftiw.,, jOtB^it^éöf "^I^JSiroWt' }Q?{d4#(M(l ttfllt 

fnaSthAmti tHc^ Um 1»$ tit Atffti»<»r fftr ftnA 
"ifm^inéicmat, ^bt ém fått' oaMda t«å 

'ttt>myif^^fokibtfts»^tim.«^^ 

, ^ Öt 8»if9f»dfte etWt fet*» frÄltt 1^' ^ 

-•■-■'É?.' . y; . ;-■; .•■ :■'''.■••.' j. ' ",, ' ■ 5 W*A^4h^ 


ifiifHfm 

n 'moét tltliciil' cft< it iqtaidäM (luMVfqtiiiiiÉ 
GoU. ; ConciU t,; VI. JL, U p. . 

^tfi ÖFM A«n« Dii - MdXilV johimteé' Gremeiifo 
^ É-UittlQDUJkiMTapieildelébtattit önidNiini LdttdoiO*. ih ve»: fl< ii-:a.|l>(i. 
tri. rt Ö»??a^3Jfe%^^ti«, 


^° fnraita* ft captn* 
fMttV^bbl^ liifiKäk livibiiRnWfci^aédééés^vll 

(OM' ^7«fpht*r.r»iJÉ4ltt»i6*H\Wtil||tttifcfllifelM;f ,-.ll-5 f/Ö^stJ/ffrVK f> iiVii''^ > r , 

... , , nns/f^' 

f^<tv ^j9m;s<n> ficfovtM ^fi»ftt 9^ mtb^k '9låwpf\\&H^i 

tt$a f(irfer firötfafote mera onbi t ^nnj(|n<^# /tfwt ^i i 
4n ^an »nber ^cto ftn lifétiJ» j^a&tf unnat gftta go&t. ^. j^nut 
i^iii t^-^\t €it§ti& 4r9'««^ €fif(tmHbin titimnfumi^ 
fttntua fet/- t>f iert- af l^-fe&mi$t»^t^ifeifn«ofV fowtjtn -fti 

iSsån ftg, ben M ;äQt ^epne# .tpilja (Stir .up^dmta (2)./ 
I^^nrid* ut9^aj(WI!(a^&ner metenbel^^eia^onungflida attcn 
igurb awtfaröfatdrf ,^ amil«fh?m-Wtt'1>« «f fm 9f«nif« 

^, feptrlnaa , tå. ■ tm^ M', emtM P^, tPöJt»»!»' <i; 
^^lm^«n!(>«é i4tt« ^ntji 3Jt«(fn&-^. S^ade^ ^«>9terbMfi 
U, od^ i5iiFop(tt i ^taxMnMtlåt bet »mna fii^ fkUSecban 
.ban. honungen gjptt itagra 3*r4irfiiäac ti! 5?^an'C3). •?>* 
Ingen t9bei^ onlebnkM/fa^,^ gäbt anddfibigan tid.^ts^ 
man ^ejDcE ft^ m «i(&krhwilU bmivi^ SH» tfkt, 
iicr xm^m^xm^mcJUn» «^ : ^fiMltga^^^bsaitM i f lA 

W tÖS^ptw Sij^ptf tt*bc bJ fp^TfSfaOii ffg frrn 

■•^ ■ ■ " ' ^» ' • -^ :•;: ;cM: ^'iCtp^ti^ <iff gi|bMrlNiiio$iNiia.|lläaMtf>'f^ ; »all inM ^ae/ft»: bdmit,. Aiii^ff»"^^ ..i.i •4«.<i;' 
Ti, ru.] rit. .a rf. 
]5rf 

fim tffr< |i>< OrMUr/w H. E. p. foj)/ Or(<« «r« tvttKia; 
IMB fine cordh ■nMrim^ine , tudmimus fidelet lakes non Civi- 
mor» tbsque factrictdi kmtdidion* et miffa matrimonit coatrahe- 
illjcite J2pt MBtmnt fi«ri coiuagia et ioter leradpia» wtiSnu 

itooGé JEofrtntdAtm ii:#Stt9 i«t Mi»ft)tttfaifi|iii 

Mr>iarrfknii«^ P(| iiiiEräiiSt<)<3ät)4i6tt'#er 
lÉnt'^tel 6ettiniaafi>< filt fiiia f wfmitt M temt^ •Jiri."nntT 

«< &t0Uit^3Sjit^ liij^na^ »or» i^mot94ii^M^tinntk ofiMlitf' DciftettM/L »en oi^ 
n^aft 06 mptttn^fiet t»r&t laftoa v^rtt nägon mmfhitna ut 

f^U) mm Ikw^' w0iiå>is^tmui im^ ^i^miM m i6U $► ^* 
^ib detta tJIfiOe ^&< Uj^^^vMorm ^gfla viflen/ ^n>t(m 4r 
Saxo mtadftd föa (iX £iHWM|»^AlFin t 9(B(lfld6t^« ia^ 
M^SSxc ttt famttKt Ccbtft ItnTMa^! M^mor ea^o ^omii 
•.fet of foKt tmrdfit dn^ ni9 iÄMOa fl0 ot xov&fa btt^b 
fJtf<»«!i;lB mt#ir«1Wif tt>0««/>;)^^ 

»(« oifdtuwtK, Itoiliref^ttW^dånirtt^^srof o(^ Qosfidnbi 
iMt t £itg|l9t ^Umbtgm de .i^sa &(d, <it Ut tUfm 
&wteaK, f^d» vafet wor af ><m ftiHbovtadt/. ot fön 
mt«e iir K ondta €«ibffö)«ttt:^^uifiiidft^^ Woélf^i 

•offiiiirSfiwttinil p«9igiset im Upm*^ tmfofféé ^liOim 
tosiä^mm^4^xsm^^ UplaOtr ffémtö #tftMra>()i.' 

ffttlnob/ €Qesit fl^ ,CG^<i^m(if)la»»99tt» (tföktxtf^ptt iif^ 
fmr ^tS( ^fonmer ^odeieii 5f«)cre»«< 4; Miotttrfafeif tteft Ste» 
ll€#i^jÉnr|(ftif.|itttitnttOei^^ liJlf:] 

»«»/ ftm mdm Bi^|lMii(i>Jap iRfti) nipl'ii9tt nIt^.U(>falMM 

«|i«9Mi^;^lfbbt^nn(ttf w«it^ <Q^ «tCi:!£>(Df i^l .!Bd;ai-€öp. -j*,"! m ^. JiW&e.#r^i!tti fMr<^ai/ imon «N||et bief of t(p*^io<« t«u 
^nt^MotniMibt: Sfnnot fxsrcp lon tnan intet oi^ca ft$ om ^<n« 
It^iMni ^£emmga*v»al . ^ ^ominddlufet/ eé &« fom t»o(o 
Hil <l|Miiiig(ltoft wtoi fMwntNK/ fonoQ» ioi{> fd&otra tilfdBtn uti 
il4jian% Itatiea; fkfM« 4f % Ml ^oi inses Mtflutan&e tätt 
iiitlKtfliKl^Qcn. MA SL ^bfc^\m^^btå^ ^h nxif, «t 
Ignil :firibi»4fM^ft<kf ^ommgo^Sftmr; men ^ %%to» 
49 fir mit^ til6fhtn9/ \tm tA, i fRedertndtf«^«9(ima tnfl&t; tp 
^kMÉ» fidr &etta »ttfoc i ^4ftd(t^alii§eB> ej eOcc i tq^kiB^ 

_, öl iq»mltrr«iii(e(/ enutan Hciit«f »n»ir<^Aie«b iMB 
,._>ben Sr IMiniMt £>r^cn aro Ma : Imeret ^neticaram 
.inhMito» Gotbi fiunmim» cajat •mm »mim Sfitius ar- 
'itiUgiio dcftr» tnfi , dieni PrivUegii ditnoMato: digaitttte 
igyirdwDt. /,QB*riun. Svmmm Mid«riniie MatcmfH, wt- 
<f^4rigau»af», in »\iqp»Mo ob&niiori* popnli inridM'.cif 
tapt*. Iginu tntiquf dignitad» 4>edem - intoentet» ti- 
llie pnkcptuv noai ; Regis dcttti aflinmt. St» 

B. 9Bt9' kt mm, te veti/f^ ^r (mi Mr «if9r>Al«» 

;■";, ■,^.'' ^ 

iftii(ä(^ 9te9^nn0ett, ^itfStene 4c pamiat/ ot 

lef ^ttfl^^MiieMRd/ ot ^"^ f(&w4ttj<i watnt k» 

6)td«$m @(4^ t»av p4^^»ntii. S)e fl un» 

m^^t^ritil^a tt^n 4rf ot ttlgl/ (4mna l^4( ni» 

9^dK ^"omuigen »it omrdtet 

t^ ff«in(ta|^(i £(uib{fapet til &et witbia, m&tte 

I <6r4fii|% fjiwvuiciehé 3nipcM«ie med gtilon, 

tfoga-lliMn demm (ontrer. S)etia fivrumtnabe» 

lct|^%« CftertYdbau/ ii4v |<in onldnbe ta 
.- Ä j ... <:eB4^ 
'7t &»U T^Skt(^4Ji(ekiå, 

'fim^''^^'^ fSt)ant'|)äjrien^é. ^^ib;6c(f»A i»aa*itat Umitå^n 

<iciu §<t d<tni|ta IttM.' >$SMft<e)iftd fMiiiftiMiV fitm tf.^tib<^oiitvb< 

(ti^mt^ ;o<|f tdtlfg^etetf 6tbll^äl{oii&ie^ 6nobde-/tM ^tfi^ 

^tb gtjlati^ dfldmiiMte^ ttf 5(tM;edttan9e^me!rwi& <84flS(t« 

$H>r&é M ^ntiA tiiittu ber fdfH maV f>rti ^ PijMi^a'/ ficiilf cmsoc 

Aif<l«(a. btcmeva utt4tta(e ( t ). ^UtM wat betM' ^iSigtiixfisa t<ld a 

1^ nftbiodnbi^f .^it iå waranbé fivfaitninean- ^ot bet 
-m ^9 båtyå f»mmo fdttf o(^ »oro fMsaftige til ^tMl 
'^»at ©mdJdnnln^arne »go. tmot Ät>nttng^ig|d ©»ttett oii^ J 

^tdten o(^ f6rfort>rabe ben d( moinunbaDoba. 9;(ri!«ii»'i^M 

filje ttt Oflenébro/ dtecf&rbetf ^omtngen of Upldnntngarna 
ilpfalo. ilti hwm oc^ et ^nbfop »ac en wt$ oct utfått 

iÄr#W«tfttt'«o«^^^ jmi^ct» f5« ett lam 5^é9«t"#|ffe<^*"i«ft#''€É$tll«i;;f*^1l 
utintMih be anbre €anbeté 3^b9#^/ ^fti iMci> tittdbin^^^^ iH 
in(l4mbe/ od^ feban betta pd n^ebetb^rligt f4tt imt ^mnittdbt/i 
6foabe ben Stegetanbe flStfom fifflfH^nbi^' l^oittiigt ((llar-de vit 
^etev/ jom ttleb:^Mttttt9iIfga^^6g|eten wvtt^^i^^lå^cak Ci1i) ^ 

' ••**«§. ®. »f»!- -"■ '^ ■; Mv ■ 5^ -..:•!.■ -.«o« 

(a) SAan maft^tfUnt t»a» €ttM8(tf« Ir,f4 Hr» »e«-«ltf|ll 

f«n »et nldm pMta lift m^itt, bmab «(»i< ;1 «Rf«ii»« tAftet^ 

. «MR(3(titt«f 9^ cfeR((tii« f}(|l&i> ((tt»fr. Oftr fM mm MMi JD^La,^ap.^., Sä ötÄÄ^^toSf rji» ^ ^^^^^^ itCitiiMl'miffb: Ottt Clo&riwi .%%tt Xc^^JTO» f0irll«rili|!tM ^mttt miU^ki» f- - .:n V\ 


; S^ jlfen^o Jbrottfljga «t6'f»ab«« af körningen «»♦ 
t^ftftfl.tar[?,p305«nt>e. ©ocf wat fcetta ju» »ggratii 
t|l0tt^^^ ffjMhfi^/ ent^ban nebrisa brott (Oét hibing^* 
.: |W for|«Wli0e, <j etlet flrdrfte (intalet of t« kn^feo^ 
l#.iån i<( ti^. utijtvat (attt^ort. ^l ftntteö ^tmtnfto^qgnj^gi^ 
"" * ^4|f96ii^a W9<tt, o«& fim »äl »ara, afbcftäbe* 
'Wx ©tcnHffa (^<dft<n intet ptdcf t ftfi t4fl9re dil 
m. ;ftt)|daH ben46nina ffuHe i»4l »arö ijtef < ' 
ipat^4nw. Wfbw wrao Aiti tfém^Mgåffnfr- 
,;4n tm té ffafle «n&ra tmi&fl?aiJen i Wtm. £ 
_ it at tilfHtta Smbetémdn tbår otf 6eh|<tmhiafbm 
tmSbt» w^fafen o(^ befFaf en^eteit' war ' tnal^anila; ^«9rfj(tMtN 
HkIv 0m«< of ^onungené egna nu^el/ tOcr 4f j^ 3i4n« «f t|iifki- 
p JtiNiiiii$tn of Upfola i&e p0 {dnöffpl^eino ^ditn^Hr* 
» Kf Jtwnungent rättighet wib tjenfler^ befStton&e |a vÅ* 
Ijjteft. ^erenbetö ono.^jenftemdn ^otx ^dn, oe^ ot $if» 
rtffl^MM ^nun^en/ f8 fnort ^an ^tx djon ftn &if^ 
M«€ojieit fori>ratf dftoen ■ ÄtJninö ^'t fnnfomli^ 
Smvxm^ r4tt^^eterna (i). ^en fom ^r5f 
i, ö^Jo^itaMti t ^wcctgt/ funt)( be$ titeb(if> 
liiidd^ .^^1^. !^ WQbettfmdn, fom »d. $ot\uni 

4fi^ mina( fhib^a ot^ fdbnxinja b^bt fitta 

>«i. nxö iiti f!tt (Jmbete 9<nom ^o# 

^«t4 iim|p|Mbi' (Eebbe of Sfllmoften {%), Wof 

VMS .c)»|cgir '^ftoct^etené toflja.tinbérMobrr 

SiximM Tipm ^ %m^^ at tsp^x9^ woi^> 

"■ *-- - "«w,. at 3[rfe»55tff^eri i SStcmcir qjifPwrt 

a(b(lM patfpwb, ©et f5r1l^ litfUtwrt*. 
iiife#. 80 ~" - ' • 't ' 1 'T M »./ 4f. P^»"?.?« • ^«ff<'1>«n* 9JW&Ä »aJ/ fl frotttt tetwe féttttt» jliUte giw. tufton 

K» sur! f<^t^i<^ nptta. 9{4r mmom dnnu inm gaf nS^on ^lonbe^ 

riif?ii9Ur« o<r> ivonungeit ej «D(C bed4fwat^ S^ii^opéflofome meb fdttxfed fiti/ 

((0. töar ^onungen!$ oc^ Sdlmosené f^ItagontK uti (xraö ti(f4ttan&c mlnbtt 

ttbbwånbiat, fynaxi[bH man ocf fyxt<å an|[tMiia.a(,jK()^,&((-An&r<t 

l^iocfen af ^onungd^^olfm t C[Bajl$6t^ £^<ten/ jom.tattt oj» 

S0iffoparna< tnfdttmng eOet; inveftitur dettow Sving o<^,;^taf^,iw 

let f)bt tU ^tenfiljFa tiben, eflet iitminfliwe tmet \»ati^ i bmi 

f&t4n Yoib flutet of öenna $åmi{tené ceaettncf, C>m U»^t^ 

SDlajeftdt^^cdttid^etec fan man Idfa, t>et foht V$&)^(k.Xl.ilei 

ontrodet/ emedan Ut intil ingen fdrbéletf olif^et gen^m ^d 

£4tan^ inf6ran&e funndt fomma i ddn^/ utan ^iba^^etfom' ji 

tna( mana oc^ fedfb mat tla^^a&t/ oief dnnu ttti jtnVl 

fcoft.o^ fl9£fa. ^naan^a ffattec i»^ p^lodoc |uti&<' titoBi ra 

t»{Uia »^ iamvtdt pabjubdj; t9 »ot bet anfommit pl jpfii| 

teh« go&t9ae/MM$ionbe«af#eW (te f&t &etta\tDarit;<„. 

fait/ etneban ^onunganKiö tUdiftoen(>it pt dn^iiida fl4n&et 'jl^dlii 

... . - W«* utoii otttwifwWmdf. .' »• 

C0,3. «I.Ä(J. ». «pi.' Jf. 

^waö p ifitft dt pSmittt , om ^niwöen* tntrft i an| 
til un&etfätatni/ fpne^ wata meb tiftdcfeaga ^M beflpt^^ 
tet ät ftcdtate ai utflafa/ ^utuibon fötbin&eifett n>at mtiv^ 
nungen oAtje jl$tte.^dnt<>9«^»«. €i(f5«»e n)<te'lipfa(ttÄpi 
enet Jbm bet nii' bet> @n>éatnd« Äommg/ iBtnd^x^/T 
gen Cfroet«^onun9 oftoet a(la be anbxa ^mdfunsdc ^ 
kit/ fom ftinno^ i dtifetr ^en ntt fatta« om^nbtiis f utojf j 
i betta fom i onbta mdf. fn ©lof ndéfomtng t^i 
M tiben. JRoI tUec Ctif atffac dt Ocf beftttit. Otn 
Dlanb« 3atl dt taft tilf&tne. ^bm tofåi^,''fm m 
, £)lanb« Svuntlen, t.ot.be 0(f ^oftöd (éf»df p(l bepiid't!l 

£r^ ©5t^atna«^S)6fbin9 ölir ^oltr/ Wsd» IWftw flf Ä. 
IDel. 2. Ca|v }. $1 
KJdmm&tlf Mm toattt ,fi»M »(^ Betp&anbe mån. 9l(ii ^^(((i at* 
m b«§e*Äett4t ^fiioa »twU itftmmgawa «f <Bttiv ?*J ?*" 
' m un&agtfiw, »et Jtion oIMtö inm. 9i^4c ÄoC «ner I!» ji!i2 
fnnde mfi5ta ^etmiffa ®tt&«jm{l(n/ Ac nos tp^digt, fflAtSSi 
estånbt ^. ^n^ti bfatxvmbtl mat btt W,faHt ån* un. 
t^t/ om ^on itmet totbt 9&ra't S>ett<i ak f<ut im 
/ om e^ n%a ^t intt( f&r6org((&e ya)>pec it(l$»ii g^nd 
ta i ba^^uHK ^piflt9<t diNnsac d&ni Mt intet tU* 
ben fom ^#af ^druttrniott/ fre^agac $irA &em ^tli, 
ÅStSor Brocmans ^åmimtelfec »m ^hcc^&pmd^ ^ 
3a9 fan ^toavfeit beftprfa ellet «»eber(499a bem 
?<U. Zif aUbii fan jas ^»arfen bejafa eRec it» 
'92i^foitun9/ fom utt bemia tiben^ |)i^tta fftrefom* 
en IJIbon vtAitumj fom fotbna >$)ifhrien utwifov, 
blott w«t en ^tstftnga >^fbiiid. 9{4tr man fagt 
.^nbltngar flnmi uptecfnabt/ Mv man loora ia& 
tim mt^ si^ningo; intet upfvUec bcifHn» ttgavne toalbetf af inranbffa @f(lfter^ ^be bi 
•m, utom ^molb bem ti(^6rbe (Sfom ^nmi« 
"> gicf betad 4i:fba »(^ f5ne4r^ fitmftsen^et 
lac @onen utjl^ H"* ^9fit«;r ^4n $(rf« 
bftb/ 4tfbte ^ttc (<). ^an fnner >4rpa 
mormeca ^cibfuBa j(. Snge @tinfi(fon« 
i Jn $aber; men belte Ufmål fttttt(fl4nbi9a Xmnt^ 
©otec/ Sfngtibr o^ @»flet#©otec 3nöe» ♦!l2[|l,®* 
fta i ©annematf. 3Han fan ei taga an» •*«••"♦- 

<bm betta ^ac uptecfnat. !0{an fan ocf 

ibig^ 9&ra en annan f[utfat«/ n4mK9en at ^. 

•db 9latdareta< Q3tobet wacit b6b f&c^a* 

i.|!an tttfl4ndt fm ©yflec fcSn whM mc 

b (cbee ocf ^e(t naturiisen af $orfla €a» 

l^t^ ^agen/ n4m%en ot it4rma^ 

ii1t^:li mmu, a ot @k>ne#^t(ett ut» 

jaf- fiiti^Per^ uti $ab«rfabrih« nmtff^ %i ©tterÄif» ^fleviö. MMi aS' ^op, od^'^ar man f3«ibed 4flhu itt»t IVÖf äf Jas Ret)r£i«ntatiof 
ntftia g^^ i.@ttoeft|pa ^«gm. ©etacf, , frm tifj^U ©mtning ^atgaw 
iJ:*4lJJtfttt ^n ^tr gatxt honung 3nge .<^enfi(fon, mätte Mf»a w 
liiiro Qiar, (it gonfFa anfentigty q(^ utän:tv#iMl ffcx öenna egendom dtfn 
. 4tih OttkDning ttf 3»T9t:i5g ©finetr jom '^ott ^afce mct) ^rm« J^em 
@»enfon i tDonnemar|> ^Jtognu^ pt^ SKöfiwalb, at f4tta ftg « 
ter i ^werige/^acom f);amb4tti% n^gpt mera n4mnad|!a{(i 

•;(l) Sturltfin T. a. p. 3^3. ' ' 

Om Cins alra &vo\a enet ^weriaeö aRmdnna Stifébagi 
4t tolt i ^tfla .®elen f. 379.. S)et t>iB« iMgen i ©oi, o 
»arote gemenltgén benna famling t ätta ^c^^w, unber ^miEen t 
^dt Acf ^606 ^arFnot). (^an €^nftenbomeni fom til inet 
ftabga, ffettie benna a&m4nna fommancpm^ om ^obei^mdf^ 
men fjelftoa tinget eUet (KiPébagen voarabe Iif»4t intet mer i 
atifibd' tv< bagat^ o(^ fpfte folfet bit frän cX^c^ tanb^orter (i). O 
tar. fafl 4n ^onmtgama intet M< ntt fttt wanliga^onunga^fdte i 
Upfola, wat Itfwdl betaö ellét bera^ Crnibub^^ ndnoaro oumg4 
^gelig wib 4renbema< dfioirn^ganbe o^ a(g6ranbe; i.^äban ta» 
4miu 9(tf«bagö^int4ttmngen vxx (Stitr^on^tib (Det »ib Se i^q 
!^$» aoflaltev n>oro (froermätton ooba ttl^i^etend bibt^älkmt 
'Sim emeban en {^ban aBm4n xm intet ^tx tvora i be» 
fmaf/ fom 4l{Fabe thera (ag(6d^et 4n (agl^bttab/^ot betta to 

fmMngom aftagit, f3 at i fénare tibet intet mer dn^tta ni 

naben 4r bibe^åUen af ucgamia inr4tmingen. 90&ib bef a oQii 
na famrnanfomfhrl^aftoa ocf be ^riiflne SIMf^r iMdt 
toar<mbe:(ä), o(^ bet pl en tib> b4 4nnu fl$rre belen af ^o 
^i 3mi>4fiaTe »010 ^^ebningat; ^n>i(6et ^bam \tSxiSbtmm,i 
fBrfoitat ftn J^ifiorta ndgot n4r toib ben tib/ fom .$)4fan 3 
vegerobe, meb m9cfeff ^6gaftmng i^ogfommer. SUbnogen fl^ 
fom anbre infumio ftg unb t)f!ici anm4nna fammanfemfUt; meb 
91MC o(^ onbva getodt/ od^ tooi» be|a m6iMt fSlebctf f5rf4 
nog;.t9 man fan intet ttoiflar at ju n^^dNn oro imberfl 
«9^mft d[4 4ftp»(Mt b( famfingAT, (bm<f5( aQm4nn« S>e(. s. Cap. ^ 8t 
OMtt ocf, pä bet man 4tmih^ne mätte ^aftoa ftcl> iflMKt^r' 
>^.läIlma^e ftna »opn m& adtjot: ifrSn jta l^>Tfo»58t#;JJ'l'I|« 
, g>tD dof anlebitind, at fäbona tum dkr utbnm bltfmofia^eSt* 
SSopn^uj, ^wUeet namn mäflt toara ganfFa $amma(t/ uq. 
ci mpcfct längt (ftet benna tiben ofjfoffabctf 
brufct af dew4c oc^ wdtiot. Om 6« (nffpfta o(& min* 
^ddac/ fom i Zmhimixna qpbäbabeö/ fan man (4f« 
SDttet 

(4 $wr<s^ T. I. f. ^77. SSrmoldiflen M ^m aVwInM f«Mm«» 
iNilb» iMKtt flrftanScn ne» OUtinget., fafi 9» C^riiiaiOMRMf (iaOfl* 
Jtpii»cl<iii4iM trif»» titu {mlintWivt, 
BnwHmfii dt $. D. C. g6. p. 6o> 

§8. 

iil!L f&t«d4enbe fan matt inhämta, at ^»eddt blifwit Slmffrdfc 

\ fUttkit fit atftifé, fom bet »ätit af Stbec. ®et fan *•"*"«■ 

# |tt Mioa np^et öiNt mpcfen amebning tit oteba 0(^SS5!K 

^^fi^xii^m, ^»Ufet man Mmnt tilfStne: ^cfebejl»» * ®J5"«* 

^(t i ^omcide längt meca owäfcnbe, unberfajtabt «rf ' Sliret 

t)f; t9 Öde gtcf oteban ogemetit (än^t ^ai an^rcigc. 
f^ be mätte n>ara fibbe af (d$(idt äftenffop eOct 

nägon bet af (Kifet^ bu>Arutaf befldnbig ötO/ om 

lasonbe in6&cbe« ^ig upfommo. @ä fhan n^ 

99b »c^ bdfUd^ at 0ja fid' in»ai;o^^ommaa« 

ftca]( anfebb fbm berättigab ti( be( iiDviffC ,l0§ 

lafacate toac ^onun) / ^at man bdrpä et tpbefidt 

miSyVit (i). €n £anb^6fbin9e eDcc ^berman 

. ^niae »it> namn ^atfel ^uf , unbet fm wfa til 

nrib engelanb/ trdffac en mig perfon fcän 3tlanb/ 

<S9Ue C^rift^ od^ ^et eljefl dftim) ^^acoib. ^n« 

" Idbi ntcb 9Ätom^ f&rfdfrabe' ot-^an tooffi^Ridnutf 

^ bcmia fåtfdfcan anm<i((c .g)a(6e( toib ft9 

s^talb^o« Ä. eifiUDb 35Ff<«ag»wW' . Äv^i» 

iitt; »fbfaf ot' f^fla benna im ofSrmobeilden upt 

ijliief ^on IM» af odCta Xdns; tp. Itänd $den.b(ri^ 'fl .f 84 ©we« IMtt» 4>i^ovfa. 

«2<t«jilifwat inm öBtiorftmöa be(f<itfa&; öocf fhiOe .?)atal^ til (3 m? 
Jjp**[''föft<«e hmii wi) 4fi»en98<lfe gå irnb btoöa fBtter pania 
5*5. ««!! &<wö< plog^itar. ^ral&, fom »ota efter b«4ttelfr fuHfomligen 
filtNi9lar'n>(tt9g<i& om fJinningen af fitt päfHnt)^^ tntDa(t>eo(f nton ftvä 
Mr» ^t Cetta fannmgé^prof/ ^mitfet wdrfftdlte^. pd f6()an&e I 
^»chme Jöifopar IeW)t^g)atafö 6fvöec dtnrobä pfogbffat, 5ti 
på fittecna omlint>a&eé^ o^ febon tce bogar »oro f5rbid5R$ 
ftvUt pr^ftoa^ ont nägot tecfn tit MnnfSr f^nteö pSi bem. i 
^m ^ratb bi befann^ afbe(e« *^<å}i) r n>ar bet en ogétbafog^ 
nptfkt em b(^ $(^b(rKe«(F9(biFap/ päM^en SCtinfr ^an ocf 
(tUenafl blef aamdnt eifdnb f5r ^otnms^ » (Éifttt/- utan oef^ < 
^igurb $orfabifdrare« b6b/ bfef fSrfl ^aAPonnng meb ^oa 
^ignrbfoa o<^ feboii etifanr regeranbe 4!)vr<e t ^Torrioe. S 
fPebbe (tfnxU intet vtoii muffen bioböntsMft o4 fim^ 
tddganbi /1 13 at noii fa» p< fSbatit n>t< tneb a(t fPdl ^rebt 
■ (t ^SBairiEe/ fom bet tpac i ^itfDerige/ framf6r et Slrfrife^ 
^enna tiben tnor ftabgabt i CRorrfge. Sbett fom genom UHtf 
^onan^ i ^werige ^tst intet at fnifta f9r ofSrmobobe i^ 
^retetrbeotet/ ^ mc tioclnm %r$ber woro @amPonun0(ir/ 
»erf5r( 9tifet intet f!;^abt^ man rtBwdrbanbe ^nber afg 
be^ gemtnfamt/ »3 fämma f4tt/^ fom tilfSme worft brtAlfgt/- 
9{ifet,f6ir i ^9bra(!if%e. SDce fpne» fSrbenffuV^ utmtmi 
ntan k \0m onfebb fJr portif!/ faHa p3 ben tanfatt/ at 
mr i @tberige töar mera fnnbt förnuft dier boo feos^ ^ t 
famt p^ onbm ftdDen ttti be näjigrdnfanbe \Sxihtt, e^urtt 
moti i f9ttmr^et ^rfen fan rdtt (ofta eller bcr6mma b(t 
iemta tfbm odnbt/ 1 brifi of ti(f(((2teHg unberr4ttei^ 

(i)> fttirAj&o T«a. f. 058* f» 

•iflRl^ ' IbnbregtrtnsfB •# f agiRpningefF fSrbetf p^ fänwra f3r^ 
«nber eigurölfa ^«ftin twcit bniff«gfe JSenr nmr i fprnie 
iwfJttrobb 3t Tr<»Ui|r o# Äognan. töfenr -éfrfor «dmn«« 
fci«r mwffr (ttrtTiigew bit M ffiir Wraf, ot 9cmia wÄrWg^t 
utflioc^iab i @iia»evfge^ (8Kc wf i &rt0 4 ^Kwblinfiav «m fi Xe( 1. Ccp. ^. ty Accr ya^ f^eé troligaft. S)et dr et» rto^ oSmdn tanFa/^ «t tR<r<M aIN 
^axaN^éfHtigat f emmit i »ö«fatna« ftiHe. ®ten txt Wt »«r« {"*''« ^w»- 
^nTot opfPhita unMSfrnngen i ^«tta *nne ttt aniwt 0åfit, llrHi^ 
WM-fttn utf5ra« uti ftn fättfomfigo n>{5^. i^mcWmil) WrSaliuS 
vMifiKt fbxbi^å, at ^nxoi^ mat zt af bi lagliga 6ewié^ fom uu. 
vé^SS^fMavnt åxim hmtobté. ^am(t> Sroen^n affFafabe Snniac 
MMl[|Éb i S>anncm<irf »i& dr logo (i>. ^m uti^dfwen 
fm^ ^ttt iii:« ^ref n>ib dr 1160^ tafoé om tnwizi fJibm 
tir^tB^-^lmdn fé&toana i (^nxrise (s). S)c onDre Orddter, eiSbaittt 
^ fl piétfft tttSlii afdåranbe nyoro tnifi(r&e/ ^afw<r ocf toÅrft f iitn 
" / fSfbm ot b4ra eOet 9I j>d öJ6t)ai»e jdrn, tttronfofa •»♦^ 
^ iiicl> fhttktnOe »attn ot^ fkra fStaha orimmeÖs^e^jX. 
p^ fotmtia fiafie af ^^äftoti? Slfej^anbcr firfaM o<^ 
^ mqm <tttnän $ninö ftmtt !xfa inSrf oi^er togä^ 
4n i txn mening/ at (SUS) dtnom tmb(no4rf ^uUe 
.^toarom (ifa>4( intet (ifte finna wara.gifwit 
atfeen&e pd (^bé uQt>(rd(ran&e marfan 1 fS&a» 
f fi5rrdttobef OrdalieiDa mt> mdnga ^nifdiga 
•i^0^ik^ hm ^liga 9?mtn>art>tn^ nttdan&e <3)^ 
Mljef 4r/ at jo Mta oit.root tt ohMjat .gpcfanrt 
* «| fUrfecfeté Mgaftotns. ©äfrarat mtet ft&ni* 
janfa gceft Mt^rdderi/ fm Vtml af N oifai* 
%tSM^t fan man noa voara fdrfdfrat/ at f8&amr 
«f ^fwatna bfifmit forfaflabt; tp ^e mete annars 
tgraniM/ NI anNHga ^t4n&et« onfccnbi fun^ 
c0atf en jfdlig mtf tanfa , at ^dfwamt tpotit , 
^^tm af di jnirafel/ fom »iO t)ef<f »nbesiSf» 
A . jDd^ om!:|>4fifoarne Utifm fdlipMdf öega r5n» 
«t ^ftrNt forCafla öem f3fom bebrdgerler w^ 
fe aflnr^.fj mdnga b<»i< af annaré iro»4t&i^ 
are SMtvpca. t&0(f 4r ci meninaen« at mait 
famrVtm allenail bet ddrteib |4ndant|c un» 
1 f5r6oipi<^ fottfiy fom im Intet 4t beFant^ «R<t 
iaffp^A;fÉt6t tmh uOfmlbt of ndgrafhrfl^r* 
aa^lbflct itefto fStrdttoM. ^mr up» 
«Mr» fifnilC Ihtit &t en&a, fom man t txnnct 
%tuMi^Éi Mda mdtf utf^cfjfon&e; 1Sla» 
«l^ Bvcta 7^^> 4^**^ 


"'*"^.?J^Vo^^ bet et pcmotf4geitdt btxoii på \^ani 

Inösieni ^»^fl^^t- Söonei^^ *fe!ifw>4«8Wftftr o(^ mew bptt^t biufa&ei.ocf 
filftaOiilr^tDtb beuna Viinfafnms; rma^man fan voata iftDertpgob/ at fom 
f<n* ningen (iffä (itet upbagabeé på betta fdtt^ (om på be ifcigä. 
(^enom tDattnprofnoet war wål mindre rfifdOe tii bebrdgen du 
n)tb be on&rc^^ bet wat ocf .fdnfpntane. 3cfe befbrnindre fom 
uhbemdrf-ide bara mdnta^ t ISbona omfldnDidbeter^ ocbbetUfnodI 
J^dnber.uton trpOeri p^ .unberwdrC/ ot en mdnnifl^d unberflum 
bom fan jpipta pd ^doattmt/ f6rb/ef fannmgen i famma mkftt 
fom tilforne. ^df6(dben af be$d'uptdd mofie nftbrodnbigt bttf^ 
wa, atfeban en orotflig^ toarit nog frdcf od^ ^^r^dmb at un^ 
bergd aHa bi^a (dfnmgar/ b6ner 09 anbra omjtanbidM^tr fuit^ 
be febermera<E^riflentHHn eller Sieligion albrig afffrdcfa ^onorn 
frdn be 9rof»a(U ogdrningar. 

(i) Saxos toftneftSrt) fan anfiraf af f. 214; uti ^AraA ^in^ ttfmnt — 

Réo (iquidem afloris jul in refellendt tcciifttiont conceflit, qHtm 
Uftium fide fubnixam defthfiohis prseiidiö reféllere non Ucebtr» 
jui uforpatione firmatufii', ut ftmiliare liberttti,:ita reltgioni peftif« 
er«Gc* luCk ntm^ue defendendi potefUt Bon armorum^ noo tefnum nif ^^j^ 
fed^fola ucraihenti fid^ fubpix^, niultoruni 'conatua fotoruih cupidiuÉCS 
perjurio polluir, fed et .fbnditut itngtilarhiin coi)g:rel&onum ulbm eu#^^ 
tit. 9(f Mflo-cftir toimHgMeii *09 tiiSrk toifne^blrkf fån man (limii^^ 
at tt IS faO^e Sfrgarb<m4ti nu Mifmit liflrbc, (tttlfct Inul '^^ 
longc håbt i DAancmarf ihI> CtDerigc biie^OU* 

(a) VUr:tit^tt Dir UI*4 UtWtdfe ix ftrina : Fcrventii ?efo aqiue T«l 
deods^fefri judiflittin. liae pnellain» quz mpnomachia didtur, catbc 
eccIeCa » cpptra i]uemUbet etiaqi, nedutp contra Epifcopum npii ado * 
95allån tan'lå{ai ^f>i Önibieim, Binims t^ flera- 

(3) Uti eri' emmal Pc/gamcnh^lB^f/- f»m 4t liieWcU af DoÄör /i!|iC 
"^ firtromntfc CN »Hlpftig Stfftifnisg^m fceCcrcmoRier, fom i aftt-^ 
II jr fn«n peb aloNnbc Mm ffnle ntfbrffa fannin4<n/ 09 intaga 
fota Uåb in 4:tO. QielftDa titden Jr (enna: Mifla td dicernea( 
judicjum* fiue cum probahdui cft reua per firrum vd qnamlibei éla 
examinationem. ^(ftmi birial pS betta fjtt: TaOnt et Oomine. *^ 
iiiimaciiiati in vitf- >f>ir)^ (Hljier es fort bio fcp fcban atfFiDifa i 
dor af CMmfa oÉriRlMi %t%^mintttf iåtn^ji fSngf de profundia ef 
i)iSrcfter^<ittnamabq» «$€gitan< »attn»atb 09 bc|a «rb uyrcpabei: 

pQS et urigQis Dommi néftri JEfu Chrifti fit vobis ad probati) 
mcb benna bén tIOifa: Ferceptis, pomine Deut nofter, (acria mw 
bodie lupplkiiér depttdMDuri ut bujui participitio Sacrnntnä et 

.1 :rl^ a-ۀp..a; ftf! 
: j^cUik^||Dfidfkif»dbl9 indffinjntcT' expd^r^ «t in f«iiHilis tui» verkttis fen- SBIctt 0i# 
Miié||i dfld«rec Stummeir ^Sir prpfningca (!uU< {fe , ^elgaOeJ mcD Denna mdSa Sif' 
%M£^pefiédic Domine Deiis omnipotens ioctim iflum, lit (ic nobis infattning 
;cé^fl(lÉitf9 ftn£H(«S| ctflitts, vircm et vidorifi et ffinétinonia j humili. nnb. 9ten« 
*4i^|poiiias» lenittit «c pleiUtudd Ic^is et obtsdientit Öéo^Fåtjri, et Filia ttl^aSläN 
j|^||ijrka^ iin£lo« Hsc (»enediétio fit (enifier liipinr boncJo^um et ftiMr CC»^ 
^iPiil iMbitiiuet in iUo. iRit bi DcR »(I? ^elgab acAom rn fiSrfFtU 
M iituti t elben/ b£ De Ru Soträlmeraa #& {itäuien affSngl* 
npMM biner 9fmer ftlOet bar iarnct {Tuffe bira^, birnjfl if< 
IfRHi i^rnet. (gn af beta mar fiban: Oeui judex juftui, qui 
cf ptcis et judkas equitatem, te (uppliciterrogtmos , ut hocferruin» 
l|i|p!nm «d juftom ^xaminationeiii faciendam ci^jusHbet dubietatis , be«» 
'MK9C er itQÖificaré dfgnVis» ita ut» (i innbcens de.prxHotata catifla, 
.lilir;|i:^atil> ga^renda eft » hoc ignitum in manus accepérit, iUefu^ 
tfPHaty et-fi cttlpabQit ätque reus (it, juftiRima virtus tus ex hoc ad boc' 
*4l^ciun Tcriiate detlafaiula, folgeat, qiiatenus juftitie non domioetur. 
: ied rubdåtor &ifirat vertmri. ®eban benna 0(( flera bylifa bdner 
itt^ifrJl|Abc<beR anflagabe, bm ^an töar ffpIbig/O^ »tb be< uo. 
IlflJtoiMi ^dlrantf SRattmarb meb befa orb: Corput Domtni 
da Domnit nolhi JEAi Chrifti (it Tibi ad approbationem hodie« 
till Vt af elben o^ labeé pS ei friMc/ $»ar(Dib benna iU 
liOsQlfi^M notitiiMn nulla unqoam fecrem efhigiunt, fidei noffare 
'iatiliiNttide, et prtrpart, uc quisquis pnrgandi fe grttia boc . 
tnl^lafraiii, vel abfoluatur innocani vel obnoxiuf detegitar 
^eban låfltt (SH^aaaelinm : 3 begj^Hnelfen xoat ovttt, ri^ 
ilmet, fbm ocf be(llnfre< meb tbigmattn , onber fillanbc 

P"fiÉiligBD Oti Patrif et Ftlii et Spiritui 5an£U defcendat fuper fer» / 

tf d^ernendom rt9om Judicium Tuuai, 0(& fbrltecrnet glor^ 

0mé »ib n^mnanbet af (»ar ^^erfon t ^omen^ sfnbtelig 

^ 'jWi K» ^ ben anflagabe tog Wmet Om be 3ttt* 

lAbK benna dnb<t|en|I, bmtabe lidotb (ebrageliga (ont 

41 Kfnélfei måflt man ieranna, at offrfFXmbare mdnnw 

gifioal; (p bflNirt orb bliftoer tå en biirf o(( fSri 

Ifei g^ meb fabant fkrnelagfän mtn albrig (af»a for# 

Je bnftbfMen # n2r ben rtngafic f9rm2tt retar bartil , 

at bet fan ffe gf raf abr. 

kniiiatinhigeii<beropat)r9erdamentl#(B0ren ftreromma 
>m ibib tgoltq^rgfoeng anflilianbe boibf i gft ta« 
ligA nttr«b9lirit ttibiteMtlfer- 

.,,,^^ iefiwtmifitjfiBo »cf>ettna filKn,5r|RDi0*fBr^ 8efnob<# 

fot. 
n ^xotA iiase» ^wUU ^^Jf'iotf fom m i^m^^H N< tH» tftm, M$ ti( ^nfbimitwptf »A 

"7? oJ'*ttn&t« ftdmrttan&e Wn&et. SÄon ^a&e »41 tilffttne »ef toatii W 

Ji^^"ip9ifiioen 9^ ctioc/ men &etta (Pebte m(cen&e(« i H^c^åxb^ ^ mcM 

M](a®i(i&en&a|l fmio&e efter byte »<| fåitdar.. 924r m<m ^emfom nuft f2« 

un* ^na fntftec af nfaii/ f(r&e man ocf ^em me& j1$ et ^a^i ^t$H 

iht bit t6ft9abe folfet liften nu foc man fcam i begå tiber^ wdcf 

mena freött^t/ od^ ^afte tilfdOe <« låta fånm »ed&cn ndgot njc« 

mate. <v£Qri5 (D^njl^a ^ofteet bcufte man dnntt fSriFin^peffai; <lf» 

v»ett Yi^ flota ^&dti&e(id^eteCf o^ ^mig ^nut/ €rtf ®eg»I)< 

@o» blef me& ftteba igon onfAb/ bi ^n 'p& ^&né 9h(fon< 

^r&Oop i Sti&e itifuntttt f^ t en rft& (^^ii^eOer ^9ff ((db» 

tung (i), ^dcemot x$«t n>it> 0^osc(l?a >^dfn>et en anfenttd pr<^t 

«(^ 6fin»ei;f{ft&/ fom uti Oi»f .^yvcc^, ^aM(& >^ärdt4t>e< ^n» 

tii, wat tnCemmett Så er»(i$ fom -^tcMb ^citbtåb* roat, fl 

fce&fam war ^and @on^ men b4rj4mte (3 m4n em bn aBmdn* 

na/ at UDt>ec{ltanie tiltos» i Hcm&genhet/ o^ SttPet i (i9if4i)d^ 

onMe. ^tatt infann fta Mfa uti rtdbec o(^ annat^ eftet bet 

SRimmeiti ^^r fo^ t fvdmmonbe ^anbtr t»at -antasit ^jetfwa mimm 

iwcittaiut. ^I^fi^^ ^ amioriunba dn be teavit tiff6tene. Sptfen ^abe tom^ 

f5riR mlbt i Saleu/ d<^ bdnfac Prtng »ddgarna mcb tdnga b^ 

fi'ammanf6re/ oc^ fom iPdnf&orbet »or neberfl i ©alen, 

.6(et fring fpifen tU (Sdflecnc IDetta dnbvobe^ fSia»ba af 

O(of^ at tignat bygbes p5 ndaon af jtboma; e^ frdmft i 

ien vDat en up|^6db bdnf eHec Sä)nn fic i^onangen, od^ (<jl 

iidnfoc fidlbeé' pd fibornaf ^ydot be onbce (^dfletna {uto; 

^amfåc ^!do!en eaec%apii»na^ fom bet bd faQabe^/ »»ot en I 

f6c ^taadtne eHcr '3)laci!<^acne. ©futel^^wennetne^er Pi_ 

flobo fcamf^c borbtt ^ betjente <Sdflenta. Utom bt$a it9W\ 

bu Pagcr eHct ^e«i<(S»ennet< fom ^Wo liufen, en ndr " 

f6c ^war e(^ en fom buben toatm mditiben / »c^ ^be ®d@ 

fjna^dllen imeKon voi^n ^^ bnbm, fd m pftca ftbon 

ben n>ar iebig. 3 ftdHet fk be fftrc bnifeliga ^ovn infp^ 

nu Met i bdgare e<^ oobca brpcfeöfdnt @je(fn>a ^ofbcl 

b(ef ocf efter utidabjfa wifet flcdnätMb« fl ot man bnifab»<i 

ior/ fom woro fnuma eler fn&rbe pd flban, meb fem 

idnga drmar^ ^i(fa tooro gönffa ttdnga o(^ tynftt «Ml 

• få Mtfn, ^^utAn bnifabe$ iPiba o(| m^a bpjiw, fom 

f fri t 9^ Z,.tf^. f,:\, 
t 9(9 ut WBm .ptqpBMiViMvllMi 
*^. •Ji.lif k^ S« ffaftoor mcb ugnar »ti/ ofenfhisur. Xlcfea éftaKri 
1 ned (Formar/ mra m it Mift, tm le Imr mvn Umu i 
SDct Ifiriflaf. fom dr »n^M, ittMtit* Mgit af Srarleron. fic 
ftc wita »viwr Ul4< ^r 2>r«m6|Mfer, H^Hfet «f ttiingfkiaå «f' 

giir Ami M mmitgrii M imiim (Mim Mki< Ov^m. Mi *i; I» §. II. i:;.' 

/ odmltgen at aBmdnneitda CGS^tM^ jM;i^r«« 

^ ^tpav fofct fimbe f»mma tti(|opaf to»^,9^ flfr 

li^aif f&nuimfia tiMf&ctitif ht^ H ): ^ 

i# fina fnmiMH ^otiMa i l^ntb; nf^lmi tbft^ 

( ti(f iSfobctf iim5 ftoii'.$ttM«tbcf<uif tt^ 

S)(nna M;4ttnind ^c num.iUKm #f0f(n: 

tRoiOm^ fä ät irf ^ctgat »# i^Oare fc^eranp 

*f)air fhmiiuufloiniiio oB 9^8^ -fi^i^ ^iS^' 

<ite4(h«mi /imet! »^ iitM» fl^-pd f^loiia: 

mal/ Utiam P9 tfMfMfl of tm <ium»M 

■ :,i . , v' ■■ ■•■••■ '•■■,•■-•'•■ ■•• ■,■'' •"■* 
.»at^ ut tmUttt deriOi 'baflyWwidNrtt: 
9d evpta l^té '^ff^via. 


ti i)# Mf m<tf i^ilniraiarwRa iitiMtft/|iR9ir miKrtt^mn.^ 

,!b({|((0<9« btpintut blifwcr ^(jiffo prtxt oini^r&tDar«fti,i>(t. mnU 
Iftt << ff«v«> fMpnÄt, HOJ romm^t flfwfte»*. D«i Cangt jSxiattiiri tit »U 
toabifcA fRitnt itUttt (ir fiJ pila fir pinna; men nKiring»' tiir 4rm 
(lifiM (B o(^ ten famma; to pii« itt^itt u »i§t rnjltf, o$ Detta fm' 
mer aitoier i^op mcb olrt Mmla i>ti> P»» S^r oftigt fim ttriölirta li^ 
„ -- hifttt^^rtfläij? t«fla>tni«a ljtM«ff<n. / • ' ■■'1 'i'.r. ti'.'. 1 i- j.<-. •' ■' • ■ • . 


§.. 12> f^mi wbbid, emeban benna Sitt utflocfttabe noa ^^f^St/ iSi ot 
mänga befynnerlida firdnbvin^t intet funna wanto^. 3nnom 
fiuttio h roat alt fJrbt. Awab flptfa fom tilf5cnt töat famlab, 
btcni$tiift ^ fktdrbeé fa fmänindom genwn tnvNlm« »tb ot^ 
oob^aJtii^et^ fedtanbe fonftev, ^wiifet utwibdabc ftg a(t mer 
9é) tti« unber oCitnmd^t o^ : feb«tna< fimdnanbe. ^tt i»it» 
iit^6rb< iv)difaq$ Bi^axknlis gifibit om dttfcttf onfcenbe od^ (l^cf^ 
^t-^ifåcfia bei<n'(if^ten(t(f<i'tibcn. $it mcnbre eft^tM 
^ma Agon rinnbe inon draiu gda ftg fdrf^fanbc lnbtOnlttgi|p 
i»r<ttmft «d^ iDM((ist!%nfMnbe. ;9ton too^ bä af minnet d| 
det^iffion^abe tDotit/ man at fdfla fin upm4rffam^et på Ul^ 
mmtDat; i Oefftoa wdtfet. (Sn flagtf frihet/ fom toarit ISteni^ 
betena (IfStib i äUa tiber/ fl^cbvttcé fS fmäningem i.f)e(fitfn>m 
9i«i(6et dnlttUgenipä et ofmitdtft fdtt fiabnabr inom wi$a mli 
tismat 'fidftef >: o^^tM^tun, ^eiiom^iifcitö tilM fSboiM <^ 
flag' biotbe titi^a^^ mdme. intet; ot tnn fmibbe fina egna bojoiÉd 
uiibct bet ition atbetobe på fina ^ebaretf ttp^6)e(fé. 3 fömin 
mon fom lagliga ^nunga^maEteii f&rfn>agabe$^ f^xmisf abe« i§ 
Sfiifetö todrfeiiga jl9rfa/ od^ ben fdgnab/ fom imciai unbi^ et 
tiMb^bd matL fet fig. funna ^ica alt, fSt^ec fié Jtan ibä 
#19mi $t9l^d#nr ^tm pH (lutet fåi^6k im^t:., 5lä[ 
fm^^itMéppttt.fyut^ 9ara tHi^t m luftig JiufMini» m, 
Mxnmt.«tm(m ben eki^^ fom på (lutet faftar ^e(a bpsgnt» 
ifiW»r*W €8Amii^tn «if 'bella tane«r iåxtt Wiftw' 
4. toH>» 

„ . ' Om / "'^j 

W|!a liten- 

l^t et 9{tfe, d(ir»m gAmla ^onun^ « éittei» tt^dlMiiDe/ 
|« läfor i Oen htiåQtn^t , «t &(t (tf inl4nMlfo ^ån mifiM 
"^ wt fig Öf»rt^t, 4t öet cÄ ganjia naturfij ji^fMgö/ *«« 
$1 iUSMr ft{d« uti moft o(^ atf^nbe ffam f6v otobvo. - S)» 
bMft. (bm 4( dttiOatt jtung oc^ untfétfStC/ ttpwdtf <c «cf en flogft 
MwgtiA ^otf &«m^ fom tilf^fm wacft idttiKfe/ men mi mmt 
m affiib« 9<ndm en ganfPa fh>t meQanl;9m^. SH afwunbOtH 
M^ vÉllMatmne mäjh (>ä b(Ma» d<nottt fStuntd fti^ec «(« 
H^ libteä(t>. ^agge i>e$a pttedi^mt 4to »anire%/ 
^ te JÉt-ita» tegeriiftDe ^een ttilfle f>effetM ftd titaf/4c» jat* 
ililÖiÉlRtte fit intet. ^<i t>e$a meN( famtMnftita &4tiitiii» 
1; #'lBi(ia^«nunden< THdf t ' od^ mc^ boiiKnlni». Uti^ei ■t •■' if '*? élfM forb^ie en- ogemen: for^f^l^ éfb m^cfen (éc« 

^VétJlÉfbi f(l0O^y m^en hat) af ®II95: ^MHqfttwit i fl«i 

F^tdfr «^-9Umd<H^{d^ Mn Ma 'be#» Mid^tdnmui 

Ituf <AliidlrtaJ» toåli^^^aftane v|)«crar fMftR» Wm^P'^ 

"éfm^iit oJM» «nfc</'fom efrnabefrant #r^dM>il 

tttari^Midt? »mitftt^ett-^ifiMv^od^^MMÉlit^iiS 

»a iiaieii^ fmtna tilM HX én1|$9».'f4mi4liMI 

'*§'t>a6if^^(HJiij'^lan&>^^ic^^^ ^rft »>• i.J 
cpf^-oÄ >: ■:'f m-w^ .siiiimiij 


l>eJin«'|Ét >6fiimil fbii upibiRtS. t^^fim ^rnmH 

t>t((i«f''(paj^näi^ :oii |«M)^^«"^ til' 

«8l 2 fa» f^ &xota ?Ufi# '^CMiOi Riga 9llf> 
ter uRbcr 

liOCR. fa&cr tir 3«3«»»»»^^ :^alfta9,o# ^frwewato. 

tjorfe, l^tDitfm TOat ^l5o(_ af Ä. Änut Den ^eligc 9u ifttRsa 
mttini. 


b«< 5olfe txn . . , _ r . „ 

i (^nmmacf . ^^ txtta fdtt foa man n^got n4r (Utta / ndc ^( 
^bil^ptt&^ai» @ä m^ man fan (luta af Saxo„gt|^ ^. 
jCmA^'>l9^t«t'^%>dn-^^ ^olMn^ <Smm fNJbdé aogO; 
o(^ fS(ebe« fan man int«t fMåMfi ft|; at be< S)5ttrac bKftoit 
f^rmdlba f&t 4n toib åt i loo. ^4 bmna dtun& m4fle ^(ft 
toatit rebon <n mogtn ed^ ftaö^ab SOtan w\t> ttt npfndmtki 4t/ 
»# l^Mi ^abevfaber fSfebe^ Socbt lefnM toib 4r 1040. tlti alt 
N8»4r ii«^ éi9 •t(»ii§t. Stm xt&a ^omfMnp^ ^fimi in^ 
wiNit isHl&e n»^ M !(a mager ^tdttilfe oc^ MiSjieli9|it. JDt Mwii 
fitinoil W ^u|09 fcin §(niou 4 ^confdfe,/ imM &«nSH ^moM 
fifiEiftd nt^>Mr 9b»iift b4v^nint4fMbc«,«4 ifa( Oenna ^9, f% 
Mmn i«f:^Hb|»(^/ (fur ^ iH)m .^i^c meb ^\ii$f »^ ff 
Mm pAfnifift MvfNmma $»(fufljMniit f(4n ^aafKtfc ^SNö» 
»K tetift f4rttiftp«ij>i(^ <(^ i<inifa »mnwelidt/ ^fipia kf< Mf»^ 
lainb» iltfilistj^ii «^ b» knfan, mI^ (fal Pferms^ia ||^ 

fil(^49 Pootffcf 1t«cbia mf Ktiio!»/ om ^fiMIEen fcag<m:4r/ <ilbri| 
#m Rl90t 4)tt(ivu« 6ot( meb ^^Mqr oc^ bibt A; 1109, ^Uli 
mtb^ $u(m«»NM<t« <0Hf)*ria-<iit(t dmU f^n f«mmanj4mi 
miMiiåMM^.99tU Un m>^ iK|4aa fin ^niffa $ai 

in iéM^^ /tel QOiliii«%S^« iMWtt.^ mmiiceaf 

^ filftl» |<m ^ McflsoTps. ^^ muM e»9 af ^it9«i>«lb 
SfffttibilNMHibM/tivftttcfi (M^fiiimm pecfMl imm mtb t#i 
la#9itn(» MAn^; t» 6(1 .tMc 4iitai ovMnftgi «eim<i tl^ii 
Um fltca f5thamii/a).<iK€piN. ^ J^ngta i ^^ ' 
om ^wttfcn man n^tomt tUfornc/ babe (9iOe o(^ >pava(b. 
jBwen Ulffon i i^nmmavf, fitlabté tiOtfa tOlasnud 
t^åné (s)/ 0^ XMof Sfitfommgir yngve ^n SIminb 3« 

b 6(tf 4i|^AN(.;, fftlufiiMiiiiiwlQiw «f iMiin^#Q»t -^^ (Nu 

Ä]»^ mm.^mkt hk fimiffdf Iciotjil^ uttiiMa Mm tid; 2, $^. 4. » Hn Vm» #a^ ttoi (n of &e :^n)im(U i dUltftf i» jH (iUtod )BMurte« 

iKtt. ^M WioSa m miftid ÅwitiiMé {$>ottt, fem ^e P$ P^pLnS^f 
^pjt §9 SOt^becne nxK af Ut f&poämfla folfct i SuwpoL «$)an« ' titoir 
$ bfiftDcc f)(t6«B(hta utom 4lt mimlimSi,, mtn tnihtf 
fhrbfi^M i(f e ti((h>itinb«é i <t ;fuafoitndgt miN^er ttficafiM. 

^\el^ tu Sin» jpm dlc loocit CEi^riffaM; ^tmmb,4>oi,U 
" o^'3ti9enHiU). 3nd<raMi^^ @^ 'i>MV $offt ben tjocfe/fom 

Ifås fmitiiMaii^, mbt n>aca 6fnaniii/ bw<tfm(t> bé 

t^ l^hob ft^ oidra i fiädten/ fom ^t^e fadima 

" xcH firefldlla iid # at Un åSb^ %o\h tD<ici,t 

Uf^ rd^at)«S ba fi&t tiden bkrntu otxiiga 

il^iiHU (dr toatd tnt foawia fom fnyfftt ^^ 

talat denom ii4fan. ^nnefBlb/ tOcv rdttäté 

^ f5c«et)Cfi|en intet Betp&a- annat/ dn at SD2äd« 

mM pd ft^ltcQ. S>et voav tebon »eticttadit, 

i^U^W^ttt i. fM&en. ^aa ^ar .påmint 

^dtii^f ^OMC man fébt at Jt.0iof^caIM* 

&(b meb ^bforg uti. SSengt (Swoilrony ff. -^ 

JBcobet/ fScbe en t^b fhib, >»aruti f9nte6 (ft 

mcb iu& (6). (^d 191X0 be$a ftgurer in? 

Ju ^ be titt faOoö/ utan.»i§a jinmbilber; 

Im ^ffieet^e^^. ti)2att §&i; onnaT^ ba in« 

9«rnå« .@i4to^iflet/ (3bant fom bet 1itmi$ f)6i 

»otv kaiir nära méUftab, méan tx% måx4 2l< 

)Xoiii9mmj mni ^inneifölbtf o(& ^^etf 

M^ |t of^Ko St (7V . . 5D2en oft . betta or^n* 

tt dilMKtt^ i^v ttu^^ unbaotft^^voev 3<^tS$ 

«tan f&ct/ ot ^({^ Qocfe^^ #e 

^< Mliet^ Intet att &art nm« 
94 0M) w T^ifte 4«f^*rt<i. f 'U? .®'«'* SDetta ifcöbe wib Sv 1080. '^ &«» t4Pnin| fun&e intet *3itin* 
«t«ii?iS i*t«w Sngnb Ä. ^mt«-®oter »wamet tJn fmåt^mttiai, »I& 
tttx»! Jtti «?)«w ^döeW t>hbf la ftarnt l^on tpat dtt>(la barnet, vfeoit 
!)()cbe'j2(e&e« »dl &c6ja nägot innan ^on funbé trd&a låtttn» 
jfap; ocp tw&r män dnntt funna jFdnTä H^enne fcinton åt ti(,in» 
nan ^ön bUf gift meb 3f^(fe. ©et dr ocf ingen omftjeftg^et/ at 
^enneö (SIftermdi fwnnat^up|F;uta« til &enne« tretttonöe åt, på 
i)Wilhvi gninö ^enner J8v6llop fan J^afwa fldtt ät un. ^en* 
iteö ^on Q3engt funöe båujata fj&6 dt itia eOet 11 15, fatt 
^dn&a otf fenate. <^åUt)ti biifwa tre mdn« lifétib is^ åt, 
'■ ' $»i(fet pd intet fdtt dr (hiban&e emot natutenéocbnlngj t9 ffrdtt 
;fc ^mif ben iv:« fm^ i ^ranFrife til bti SoneM t\xb* 
piji bett xiv.tf bSb dro 162 dr. Ä. ®uflaf .ben Mt^tt fftbbeif 
.1490, oé om bti ©onefon ®u|laf SJbolf bliftwt , jjuttio idt 
Somrnai, ^abt ^on bSbt 1664, oé tre mdnniffjw« diber, p^bitt* 
ta fdttet tdfnat^, l^abe gjort 1^4 dt. ;|)TOar?irc.otf ingen i)w* 
Tbdrtbig^et forbrat, at^bej^pllaf ben' af Mefféniö» 'iipglfna.tedt* 
bftb <9). Uti beima fa! fan man méb tö!et^étTdWimia 6^ oJrS^ 
_ ,. feta bet,. Ibm. följet: ^olfeDeri ^w!fe« ©wlget^^Xj.^ui' m ^ 
SSyil^* ■Cga«-^on"€art blef <Srefl»e-i ;5(an6ern - e|ht'% •'Wo^ftfe 
cwrwu. ^j^^^j |^|..j.^ :^wjf €arf blef mSröab i et uptotr^'*p ;iiy#.* C^ 
tet ^ané b6b injtölbe fig 4f»en en ©9fl<tfoB dp^^ 'Catl ; 
iidmb 5irnoib' VDtt $Irnotf fom bei Wrfd^are. Wn- fom-bef 
bicf ÄftDewnmnen af COBil^elm ConcjuVpor i ©igelanb' 
2(rtt0lb fig allenajl w ,|ti ©t^. fdPet dtettefa •' tir fttt 
(onb^io). 'tÖJÄijJat fö tmet oéftmt flew ©6ttrar <». ... 
dn :^griJf ocl^'®(ma,;.f>dgge>ftftifo 8i^(t'f .@weng<> o<^ 
fdlebW behne SJrnöfb »ara (Swenff. 9)len antingen lätt b 
©oir af ^otff rtei €ad fttn tttet) fn^in tiSftek f><J(iw«. " 
dt troligt, at:2Jt»>Ö^intet (dthnat-arftöfMOF' wP9/'oc^ ;6di 
blifii>it af Saico o(|?anbrag«p(a"p»fbeP^ . 

(Ii>rw:|5j6iä5t^én. -W'«tit oqt ^fftjtj^ i^dfteiW m\m>^ 
%mm0Aif'k JeihnÄJ.^ongi«»W>ejldt fto»ii|& l«r^ 
' ' - töib 
S^lf e ^aMé^ JJoffungatqa* @tamfa&et , warit ^wenif eHet ut^ Jj^ ®JJ 

\Aititlll5. Wionmgen blef ^ifwen 5t ^f « Audireurcn Tunelds gj^jjj|«^ 

nHKft» ^lfi^t>ling/t WHUn ben>i|l/'at $ui!o $U(>9tec toarit t^^. 
@tMtif • ^et mdfl binbanbe fFdlet tvat/ at ^n n>arit Paganus j^^ifynga 
der «6^nin$/ ^ipilfet od tov&e ^ara tifcdcf(lic^t> be Sfriga dra eiiften. (O Meff^nms Tbettruip Nobilitati» Sveeanx p^ IIT* 

^3 Uti HftBft omfdaHigbcti (4 mdi fiHii flcr^, fan ntdn mcO oO (TV98t<t 
kftm ji&. Jl} ,«rbiS&ij!o9 Erici jBenzeiii jiUncé^rbi (nnlfrn. uH et 

Wtf/ fom (an (frfftolt ttl jin S5rober Songl. Secretewren GuftåfBcnzcl. 

fikroi ix 17341 beritfar, 9ii Pcringfkåld brogt sS. 95. Spegel p2 »ea 
tttda, at Solfo mar AndegaveMifis. £>etea Sref tiOifa meb mpcFet aiu 
Mtomtg me5 aO benägenhet meObelt af min wårba ombett ^SroDer 

C33^ci lotunaf lanbfFrefmen iBor, fom Strfe^SSifFop Erik BenzeHua 

•' IltrliarfHlwÄeintnTng t^ irtbrt*. qjbilij* 

' VCiliii|i tJAClitO Canuhi0 Xtdrtiitig 4 JDafmetinairF v$xh <Bvi^ bor^Sr 

~ iijfl^et^i^ii^«MriXfret^f<>m|Kt;ie^5otle<ffctaf6t^ 

^^.. jcfttetngf^ jt6ev mycfet ffrifivv^ i CtpniFen. JDetta 

. % 9*' Es Ö^tkidir^ref til X. S^ GuflarBentemierna , af fe 

dli V^itlifr 6i Bcnxelfticrnö nti et aimat Sref, atSecreten 

«teAi/3Mf^ai^4iaiMet QkiB iMr fotittiMiiDYagit af Qregtfrin^r 

[mt0^9!^ tfifist* 9lnnarf ic bet ofelbart^ at Jnntr bo^Slilmo' 

i ®re<i 
l/^W<^ (on totet ffiljUr ftift 6rcU nti oanat ,„._, j rtangaamnfje •O^tar , itiHaj nn offenolf h(rmaa fil 

Mftfti af pS et (Efttci^jr, fem finne< pa Sonftfnmmorea i JtS^ 

}|Mt:teMa^ IfnkrfrrifC: Qbi me eérnir pro HeleM, Mflgnt 

9^ filie» Chriftttin ^^» qpx roead memoritm Doovoiec 

Bi|iri feccrttT. C^i Cbridttfn ci^ctfiaBiB credunc^ Lkirger» fii6» 

iMrimda facknti qni löe fcolpfeiat (Ogato, JUdemt, %uw et Gsni/i» 

ji^i^^fr/ AnpiU Eec;' T. u p. 1 19* tttf Vita S^tiBfi Ctrcdi 

^f&Mrié^ '© ii-.pi^^-8'}> (hf»e«''fj8i«»t tei(tie«b*r^r Tuné 

,T4tf vfiiporba triMieatO S^Aärå^s Vdchabatinr. Oilt -^mi 

' -^fj^loimti^ WiviHr fa^ dr ta(t titfStnti »i 

jn^iiii, fimitityi0f< »yberlhiairtiil jr.6Mfi ttlffbif^i S>aR» 
iltWM^imfl^eMtf^^Scaiftnliå 'r/^^ p. go* %kmUV\9VX evm lMf9^ 4>ff^ofia. lar iNt» (oiK ketta nmnttrtii ut mih fsJrN^fto cmM ftMtmr^gr 
nit t 9)orti(#/ fon Hoti (onQm til ^arT %cr Sga^|fmotr. tiBiaeiÄ' ^^, ,^^ .,--- . ^ -^-., - t; . . 

eeeafilfN »er man 9(F/ at 9. Olof {>ara(tfo(i fikt ti orm i ftn S^^na. 
tidC9f C7) €(< Tonéldf ^aafar on Solfunfttiitl Mrf^mP/ uti 9BBi(tcr|cM # Aca. 
demicns j£>aiiMNigar T. i. p« 6a« 

tt) 5«jro p. ai4. , , . 

(S)) Vitt Sanfti OthoH C. II. p. 91 > Äf Af^ttf^J iiplag. 

(10) Féydotus Vtrgdius H. A. L. il« p. 193. ArnoIditt^t^Mipttiia m^ 
te mterfedli Comitis Sororis filim a Vilhelmo Norrmanno puliui , padt 
iYicolumtrace domuin abiicr gSah Tan annari fin Vfoihmtifhi éUafltå 
t<mféra Tuneldt Un6erf9tttin4 tm ffoRttngarna/ Ffykpts Di^pmarion oih 
»Cf G, Kr /iirrd^ofigiiia ec fatif Gentia Felkiuigic«UpIahi^4CS 91» m. 

rtnmlfe/ fom man fc^t n>tb ^(funsotnaf ^t @i^m^ b((f 
^atiung intet (%t e^.^twfUffa S((l!ten9.a^^^/,';4i.iniit 
tn>ifw<(«mK uni)ctfafla&t Sd^en >m . &<« $&Kf(ib(c 4ri biBr^ftid» 
^ften fl m9(fet|töcc<. Uti ^i^itdct wt& c}Q4fij^[)ip|:^o^lak 

ÄtrPft Toar« fSM ^,'ÄoIiptot»J^ipwé6^{«>rtl^änr 
r(Mt<U>eé &:tf WasL 3| Oiaiis l^etri 0c niaii'4iRt onbvA i 
pc^ <n onnon ^f!t«(im(ir nÅmttgat, ot.:Biékdli.m^^vtu.tVM^ 
i Äinö »ot ^e&njftg, o«^ »«f fS nittflP i fNi »il^elfe/ ttt^ 
%tcf lefteonbe i ftn gwfhJg. tdH» éi^' 'iöéx 'BMXiM 
fm ^Ibetöwn.^fef. ^*-" -^ '■- '^^ •«»^— -■- -^ -"--- '- 

Ctttrfm 

fia «iar. . _ . . . , . _, . 

un. beSf <Uw ^iDita toaimm, fpm ^ bä faQdbeé.' ®(nnf « 
war $Mmn§ ^^ecfeM 9ab(r (2). titi Sopéit Brthbf 
^<fft«#S80f/^t<R>mmÄ ip'tn drtrtun J4ltfi(&0tJ/ lill 
Ät «tt ,?)ate af Ottfnsiflig 0^) 6it«4i?wb -^dllom '^*- 
ionb od^ gifte ftg t 6»«Rge 9^ ^ fStibM ^ébet 
SuHtfet ben gamla. !Dc gitnkiä SIMig«;Q(|fifap^«^«fl 
ra i mitt tocfe Ma mpcfet »irtotb/, innap be af hfigwi 
^rnpeöte'1)fifftjftfh8Wfft«6ett» M fJi^tl !ftj:ilo*M'^ 
X '^U^ktm taia fii>etnft»i. 9ian 66r ^tft |»r»f«M ^tknittt&a Ammhi» \ 
|a «« oifor^c fUfttKui^e imniiisac omuidtn fiuma toara 9äf*"ii«Oiir' > 
ÄteÄrwtfunnafJteiwl $rt ndttftn n^gon e»«i(f man ^e^lS^SS? i 
» ÄOMiWe eflet ^erniea/ §ät matt fuWomfig ^wfotaitid <« tSK? 
»ilMiimn 6<t fun^e icfé t)e(btmii^r« VMca et uxdecnamn* oå 

>^#fcf ontno. &amta tct^tgH $^( ^ &I dga flMfta witlf 
M#1b«1(l9ec uttFpcTdlaeit^ (tt jt .^mcStti ^fäm f^ Sioi, 
mm mum^MaXM mf iitjSfl. $(t SM -itfartt ^nuns i 
iMlKr «^ ''^iifott^f ^^ninsama taUot»' €tif frfiUl/ de 
Ml>itiffitlW «(^ b((»tf(é af Smrkfim:) (s). €ttf <iEfaD o<^ 
lliir#iff it itoåttHim af (n o(^ famwiL&enDMfl^ «^ fa» 
iilflicfl»'tt4( :b<9Tn»a/^um iitan uti iHa .^anöi^tw S5i^ 

^Mft' f(c JCovnrif. £>(^ fom te €^(i^ of f^c^ 

"t firfäa tUtt ^n*ecif, tt( 4{iBmt9t« (aHat ^o« 

, fSx ma« o(f nädon rebii pÅ ^raubbe. ^å 

' J^of; .^nnt&i>e o(^ ^onti&t. «n e<^ ^uttma 

efiec^ Benita di^iifg ioden pioflts^et tttuBon 

U wt&ca satnfa ^4tt(licr »m^i^wecmtf 

Bttri , fotii. iioått0ii9m wut tfiHucf, iot&t^ ^ •' 

^./tfÅtc^/«t ^tr i smtifa (Mftec fuonit/ «t SMtftr*^ 

#11^01» wSrocötf/ n4mw«'fafom ^Dtf tUff« J5l«* 

i^||||]fuiinat«i(4tie(tdm falla på &ctt tanfare^ at btn 

^ (^^ 0(1^ t^ ontnre M/^ocfoM*. 

^ ftol fn jeidtif eOcc ^41/ fprni, Mtote 

D^ .^ibtf 1)1 fonmm: fdtt^.fiMi»fmt npäsm 

:m iMtf^imMhinlTom 'ftinmt Ibbuib j^. Stoev» 

"*^«ii<'itMl w«a vpttaneåf,'H'^n VMtrit 

jm»I4S^ (dngt borf / fafldtt: 'fCUnabm .Mmflaii 

(Afta^ at ttMK^fiMtt ftwnot jdia tet .cna.lk 

if ib«i^&td^et«nM, &(n oU^et/^at •m: Ai4( 

)e*it j(tafWaen,i>4.'tet^a»iiitoe 

C^iiien. rv^at o<||<(ii *te|aaac 

aft. «^.49ie; .tt»ti,>i>&';tett<t t^t 

_ Jiiti!ali,MibQ|» metbi^idMA^^ 
.«^ÉilMi»:^ac«,«t; |»l«r#;«fllilf(gttl 

«m* lK' 91 &V0» WXte j4^<tt(t. funm^^mto Ut påmima Tm,M ^^ n)defi(il9(tf vM»tiitt iiqNimii'/! 
«<*««wfr@|De5ftt<fa €iMft«n, w^ tidrnmé Stowfet; €«(foii tmt> 1^ 
SttuKn^u^n^^i^d uti ^nbansar^ fon febermeca fommlt i b^Qmf 
t»«. fet (4) o4> om ^»ilfa bemdUe gtu olfctift ^ft nlgtn fimffoiij 
^ intet f4d bet igen M ^^o* e| eKet ^ Erkus Qlai, N4^ 
nius eller r\ågm ^man al^voåxdåiXact-^^tit^fmn^.] ^mi^ 
m$åtån%'^ f9oe^ iStfoa cit ftor gtaM fnnnetif^etDC^ ttow4r6i9f 
^ ;ät:t>e ^MiAin^iitf bfjareftep ^ &r«he, upfatt »fw iltiM 
nin^f od^ tor&t'>f(S(et)eö:9enne« berdttelfe funna äga ttMt^ovd^ {^ 
tennet utfadaf^rena^ raet> £andfeg&<t ^(. S)en ^otf /iam ^ Bn^ 
fittet i8Mt ^ev ät ©wetfef / mäfh VMca ilol^^minft ^^|^ 
^vm* @oit 5(tr^. ,58lot*<gn5en. blivit tI)jaKl«S«n :«f :Ä.. 391 
ftr/.d( tiifl^nie pätnmr, S)et fonbS toaM p;«Ctdty(At,;^M:^iMr 
<g»en«r.we6^5llaw f^rt ^an« @on 6ort,f5c<ttfétttt^onom:i 
lonM i ht gfec^etr fora nian tioijiabe; osf^on funbe nj<ua, 
i)iemma.' 3 ^foiiFct irdnfeent>e fKp^ianb fuh&e :f>iift9a mU 

'oi|tfian>äntris.i]<fioen..tn M af ted c^na iI4ltit^^';<r 
€5w«y"'tim: «ft«p,ii5^nitit»é fkHow fårfoMtftgtiilfcufAatljtj^n 
tS <«*<««>* Ä:ga»g<^tenfilfon# <©•<«. blef gifti 9iB»ant)>a 
'*vr- TOit» tiagot oniiotWdfle^Wiftoeirf^n» Sophia Brahesf^tltflelfi «( 
.infi*? ' •* totet fhiöantie meb wäta onömi^janWngat/iittin fa«r«re fUrdfet^ 
•^ Ttpl^fw öttw^ @5le&e« iMHioet gotiffa; tcotijt*» 41 , Ä. ©ic 

9M:'fw|n«lotfmi4 tKeb;4tprepatd>tt af ^twi ^f«!(c. Me 
i^^nti i@n)etlesfa.@(dfteii0 i^tamtafaijaföefté^t^Igf 
ni; é^ 'tewia Ifm4fnin9':^t ttMlt^ cebart genamdätf. ■ ; 
'^aä fotc^betia (ftodf-itiHdgsa^r «ti ^an^ «>4c6tlidea ^1, 
»gontilinsav^fiim of itu iNtaf : ^9 annosö ^be l^an (^ 
ilÄtriAnim; o^vint:f86a1i unteiifiäittffe, fom; ^n tedtli^de 
iedr ^ ^>«ém.iU9c4fmii:^af<s Sno tif Ulbatu.^m ' 
»anmat iuiiic »atnr^^ ®aofm: .^nffan;>f)fa^ ^an> 
'«t'rf<eiaFH9^af|Mf^i>4eÉcaf;'t9 inmav» ^ 
m &et<«titrii |MMt i4S)tm|N| ^Nfaitk ai/^ 3^^ f^ 
i^it^mm/i^'^ fV;|4tirr 9lt e« 3ni^#af( hxm^ m mm ^Q j„:p .. ;^ ®é!v ti^<€«p.4. >» 
hURtmm bm fmånnk, fom oia^ p«tri aiftoit, - 4|n>ift af « «jj* 

'6«i^»«fet« 5a&« |P<a »atlt dgaw af Sctna »<^Äa<Mi ^HBT' 
>- ^aue* me& t>t twl a9(ra IJM^opani^ )>(d()citM( m 

e<f^^<lt SL @n>ecEec »MC i^4n ORogMn&z fS ^^hmnf 

" mettf flabf^miKl.iif^QiptrtJ^hffoafHf^^djä^ 

tfl^ni^ påmint/ oc nlsva af t94ra ti9af|ti)iflpri^il^ 

iC &m :tanfait> at;^. f^^touiéwn M^t i fitt wapD 

iidminalt. Moaumoot futi(K lMfl9tfa^; toove i^t^it at» 
småtioxtmci.i^\pjA^4 M man ^ftooipi f&r Oe^e^a 
fH^måam IM) Figurer t)>| @f6l^r »4 $aner/ 4? 
ngåwb^/ KKO at be roaät fUft*tecfn enec wapn 
& 3ln mtnöt^e ant^nind 47/ at man mbtt ^. 
f4tta J^ungacnad fgna SatniHc «i»<»pn pa 
fUinec mah^ta våK^ofi^itfomina^ o<9 . , ^\ 
penntndov. ^.lilDev (4» bftifwuia fuOtp* mm^tf 
if^lÅttzn fitt Ovnnoindoie itoapiKf, , ^fF« eiat* 
t'^amtafla i Upfaia ipof (n iipr4tfttkn&e^ o(^ ttn. 
^<nta f&t mutmen o^cinbv fom ^. @ti^(t»ii 
;unb .btt fan ,^fi(ba^ :4t tmet AfifojHi ^ 
t( m matibeHitibtti iiiu^,K9^t ofjiuiica 

tHtf;y^omw9 ti» p4 S^ ^mv^timiSinm 

éCf fom fnnaf tttt 0(Toa(^^ >«9c^<^'0(| 

,X»Ssa,fo^\uX'Simm^r4il» M^^M^iin9• 

ift^«j|é btnHiiiifSlMinatn ^J dai^to .^ 

iM#c« .t>e #4 %aMrbtn . upvitfitie , i^» 

|n i»«« beft9K(«^^IW9 ^ ^' 

;iofli»ne-(S!««9lil^ra|M>i^|}M«r ? 

HU iu penninsar wmaBRd^^ 
Mdav. SD^an fatt tntct arnior 
'4oe 6ivfe^'^Ä4f«< ^J^otrwt- 
«i«Ä®lW'ttt ot^öé »«wt |!«$nt I '^wet^«. StJ^bk» nÄmnee ocf dctnfla 

0nef<(igt/ at gomto tti^nt fttuTAö tm& Ocnmiitdift^ 
få. ' Uti iJeK ptm0 Uploöo» ^flileurfii SXwfta Wwia, ^ 
tiifMttt g(»ip«rt* i74«r tfilffw iiwn pS ^itfto ^aflon 91 ^a 
ttifCifrimaH \mmri>^ P& ^t^ ^itnm^ciatcM oxitåct, o^ p| 
Äfftrrt ptån itjodnw töinsar. *o« SeMndet åto ÅjKtt^a ttHmit 
«f'iftl»W&<n u|>rttttt>t3w p5 ma; ftöon ^ofwa etvUiort m«ö m 
l^lf i ^/tm f^itxi^ tmtt ^1 <uit)Mr in|o»fnin&oni tn ^jcim me& cnioiii9i> 
. fhtnSint et netnislnM (h>4f {) HtiOon twÅwinsac (7). $6nnebefi9il|k 

ikv^H^ pmtwgöw Jwffamlitig iln hu <U: tll^anbé. 5> bo*» " " "" 
f$refothmant)e mpnt 4vo af ^u&»t>icu* ^aiHiru*/ f^m^^ 
Vft «ir 5Br«ftt>tb«r9, >»9ili' »ib 5t 1^540. 5>t fJcta 41 afi 
AtMrTet' <rtfal&t^1l4mtkt> Jdit^^cf fil äftoent9c«<n^KCei 4ltnt^ 
fa 6Uf*ia^o <if' tti9MiH v$^^Mcuri!uit(4riynmb&c(te «f. £t«r 
t«ib>v Gram, ' W^' iÄ{-&«l'af 'UnmiJ ldrt>a ^ait fMött«&<'56ri ?»j f?^lé »WCfmtt fJt wm é^mntit dr ©anffr^ *«? WHe« 
ÄtD^ tiHr&< t»ac<( ilodit 'i SHböi^ t>ä ^utfanfr. ^on ocf 1 
<r"'Wf1lfcWt9b«efi<n«t 'n^gott öojtoii ^anWanbe. ©iif 
^ottil' «»am f9H«* <^t^a' atiKbiii)^/ ; ^tiaet&era tnet>di| 
iffm*tXkaf'f^9i»mx6iin\n§^^, ^orjflMem begå mpi 
ltöfl«%n(ii^<c(intét^ > 90N|l|fi>t|af€ad«i//'S)et 4c befant>. 
^ii$«^i5£«fi^^d()r fldfllR^ityr^^rig^ <if S^tutiTtij 
id"^t(ii'Mef flte v a&4^(l^6l|ia% o(^ ftu^ fdtti>eé t» 

iK^tr- totOe > p^ a' at tfii^pfi wi^mtt bcflmii9<i figar 4t . 

f{i)( eaf»]^ ^iolféif &Ai^r tft^OKHRwe anft tm ftemtnaor ,* 
^4^v<if 'tee(tt(rf94H^4a<^^>f4iH#»«rf ^iilr Idr tntft ' 
m tinM>M<>}>f>iMffr 'wnr amUt* om ^^tMdiri!»;! 

rrmih Mm j,r,T ;i,>JCe .;i/r<'.'.''.i.ir,'' ij^juW c,/., 
Jt-S i v? ;:v:^-; <i*. S>Ä. a€åp'4i tox ». Erte amubus uti (iM »rtf III KMgL uH 9(iitt. til fr<«?«M»f f . 81* 
Am» Tbeanun N. &. p. iip. 

mu CBronplogia fl({ 9{. 9. £. Btnttlii Moi». Ecd. p 

flirtt* vtUt tm a. " '^ - - — — 

;.».-mn^" . ■ ,. : • ■' . ' ' «Il- flhrautrwu 
(«r. •; <i' :f i i 
"i;.- ;;;i', tiil3t«Iig«w 2l«i uti be^nttligi ^åcjaf tniua i ©tM« **Ä'?"* 

10 ^rror i lon&tt flciiom WermSl ffi!rt«n&i>t; 
xt Cboir 23on^e »ar ^. Änut ben ^eliga* 
^i|f&rne l^ät .raon fterdttat, «t ,t. Ärtut 

6W;Me. m<^ '^^tit! mm (iV :3Jf 
^ 3iebwörb 23on6cy IpJtri J^abe til (^5t 
ler €ici(t(r^ ^xocxwa tdcv'-<k itdnui&ty.. (ä at 

af &<f föm nu dt onfirW/ dt &<t 8on(fa »h6» 

oigtunbabe titlar upi^Sgtt Unna ^tammen^ 

f^ör eotntel^en pd ^itelen af Princeps Gotho- 

lé 55r(le, fom Peringfkiöld tifdgnar honom. 

""^ lÄWt fontttrtt i t>«gW]Bf«, ^»ar-benna ';! 

lier "^dttiaai) at ttfttffo bdréntr dn Pe- 

Mt • ©iWna »drba 3Ran«en« fi^ 

nir ®NR«n9£fie( ;4r» nn&Rfltiiitom 

fMo^^hnf!/ at seiiiMtt <9<iitip» 

j^lidr man i ^«Må-^onuiW 

f!>Ö(.rtir'i \m^)vH, fom^'la(&ri9 

eotiihf.: at' frufäi/ ^ i)iftort(Ea 

^' a^a ' ^atniliemod iRtrdfHiq» 

ja^afllFra n^tme^Mrft ftmna^l^ 

tN|(Mr'>«(dfm,^^urii»IM {M''dnna 

^^bCMtftf ^«i 9i^4MRitia<^ ihS -a»... I02 &va»alSit€B .^(ftovia. 
ttomiflSin. ga&ecnct. Wlm Ut tan icocxa w^ipd b««ö ;|Waet / at tRoÄ mt) 
««fl»^^''»>drf eligen ^amla »ttneéWtö »{jl Ä. i^cl! fim'^eli9<i« ui ' 
•"^' S)et i»lift»er filel)e« oemotfdge^gt, ot Ä,'^iF'tmj^eIigt 
^ smuncil: 0^ Krii4m JI4ft/ idnpnt Olaus i^etii 6iii\x(it Af 
^onbe til öiuian t(W»fa f5rl«W). Ericus Oin^^ffton; 'tiifdiittä^^ 
tet iM> uti bm låfm3(^,'ii>m ^åljti ^ifl uti ^^i^nviUptfM 
t»e«, Ät ^an n>är 4f ^Hgligt iBW& , men t>et fmzé inwt utt €» 

6cia propria Patronoruin Regni Svecix. fom <tf ^atbinaiOl Belbih.#l 

minus ifw ifwerfeb&e; tp |4t tWr <»Bena|l/ at t>c« S^bet 

toaxb »a» af sanjFa f5ni4m <ltt, nobiliffimus. Ericus Olal 

* , \ ' px (& tnpcPet ttiintwe dfe €kW ^wigliga mfptvmi 
'■ : Kifom' ^rfon^ i»ttiieff6(rb »ox. uti ^<mf tpcFe tt ^jd^tt^ 
it>i« 4ffMn I ^ortfa faPecA^*<^(t Iifn>4l itigiett Siiwfi 
«(^ i()»4va i>mfl4n6td]^ete¥ iåt mebdiftoo, , i 'it:m 

<a) 3ii|c« ikS t«», «^ |«a «ftc fiträttitrei; tU ^ttorfaUt fiKMäL 
(om %aft |j[upar< 4iifiit 4it idg, >(rRa.'^t mé bos^l»' 

"Ene BenieJm». ■ttti »-efW a' BenietKern» <|f *. ifliVAr.. 

> yttrar' |i«n ^g '«ffl Peritigfkifii^ ^ttortöl v' <citt« fltt:. é«H^, 
,|i«^^(^tl 4^t» (pAfwev t>if tat /l^r(la »»(en* . ■ '- ^f| .■.U:1 |;i)r §..:yi.ir. )• I. v, Olof fRli, tttpm begå {»nt mt f4v» wrKnobe r jiMur 9^ ^ojfr Ji fpnuni. wttitg w l>««obanbi:^ft^,!;,:jSwf JKwflfegba. ^4 J 

nHi^4j(4tTafe (Qt^N$:^n mi^ t$ i^ttt^^v^t^ 

let i önfiiBW;j«(;iifeottJi«f5# fH»f«J {i>,ri,ja»i3n^i 
-mebgifnxi^, Jfti: ]tfi»t MeiMa firiMi T^irm fi»oO 
ftmiiat ipfflM ^(»7«tf^.;S:.:;$»9fi Jftf»|i®t»é9> «li 
^i^nfj!^fii»rr'!b(^atjwiN^<V;/!^^ ' 
K% ^ifilrtn9;^9si0gJtn/4illMnr>dlwni^.iM;n^^^ 

S Aii#l^(44ic^ |l»t^f1l>«!iajf<q)M(iiil^R}«ili^ »fBJ 


.%'2''.<;<»P-:4'. ?0J 

r Ut. 
te Jbtttw bicjatfcjä fnUlmnaom ot afRdba ft$ egen» ataamrim' 

^^ ^^untMrab la&«$ gjcunben ttt txima ooc&ning/ ^woö 
Miflfor. 9^4t n&gim^tpbati&c Slf^anMina ffuOe {Fe/ 

iDcécyac bitr fi^iti vkUf^it toör/ (htUe obrotfligen 
Keftoo && anié&öe fom €$fteém4n/ $tt>{(Ca fuae |i&r« 
Sl^oraHde ot efterfosint^^- ftrt gifna (oftoen. ^ä betta 
t» be ^utjlone mebfate emellan ^mtngen oc^ «n^ra 
4|Ii9ei3mbcift,;^tnarw .^tutaf ^dit&e/ at beraé (i^^ 
-- ** '^'"""' ,; tp.lS fnatt efter betaétpcfeÄonunseiiflitttt 

^>ikr4tti9at»e/> ;ttt .^ml ^onom &4rtt(> pä 
k^ät^4it£ti^eta't^i Ifunäft Jite&diftM^v SHt f5rfla 
Miff^ttt^t r^-if^^i^^lDentta foi^t9i(ttofe& of-itrttm$it<n;i» 
iirifve^aitbt/ <k bett $5cei;ind fom #;« emiHAn^^. 

ibcii;,utem etinMan^ H t>åic bfef -^figfietetii^Cem» 

^v#/&(fa4)ci^<vp 't<wd(t (^^> (JhiOe nxu» «f 

^-.riSRifeii.SDartneiiiatf W^ €(?(«t^e. ^oilxHf 

lliipltfiMbe ftg mtb <bf,'.at.ittlifnixiQm$im 

lunätofb/ tmei>{(cti& jKiOf ttt ;^at>igwj!ir(ui^ 

tnÉBm b«93c SHifena (x). ^1 (dnse ^^nttngoa» 

Jittbnotte bin gtftia bocse» [tttt! >b(otta ifiMi»f 

fcHbn fom i^onundartMtf »di^eiida ^tmfageF 

ig^teti oftQnabt^ b(ef bmna itieMace»t4t(id> 

^.«i^^^imn>i^en> ^ffi Hlf^cne toai^ ^ S# 

(biit bet bå ^; M ©»ertge» äiifM 901» 

ut enfvttaperfimtr^ ^nber^ ^atuKif »lil^ 

^9ab«l# ^^iMip ^SrtflociautioifaE. ' 1^ f-. ;.. iirl. ;': . . ■IT j'J irK" 1 ■ t- T ' Ucf'^^;^^;/ rAiu ^'T,uh nwn jt:s: vl PV^W^ ;Ö^.i}?/i^ l'i^^i(j II yl^i"^'^-' .ic^ 
104 \4' -.. ^f«. 


->! 5-:<pip. "^iiV ÄonwiiB @tt>erf(?tö ,9^der^^^ f 1. 
'1 , ol4d(tt^et uti pn fuOa {>a9. ^u ena ui>rot f&lgU pä 
<m&i;a^ «4 ^ohHiidatita imold&t^ mec<nN< t^enoim 
tii fin M<t $ä toävt^ida, (fler idtMre fö9&t, •f&tfiM i 
M tt( ^9i;omnr t»ar ingin 6nft @ft w4( @ii>«r(cr URv 
fom lecti! 3fet>tvarf(m (et>t>( fm l^4rfom|l #c4n ^.25lot»€h 
^gio<t(& dof 9w<f9mtnd« (^on fornes od! tDora tn Mi 
^^vonfSfoce 13 i anfcen^e til fina $6cf<l&(r, fom fuia tsw . 
fot. ^^ $iab9t(tr« ^fmlommanbc »oto o(f mdftise. .'3i 
ffjämnfioce {.fHinrat InfJona fia tSfem fttan^ iu dfmnt^c^i 
ftr teofet ^t it»cifU, fom f^tta&(« bc|a ^ptttatfWat jQi 
SitoOeva flMc i nåsm itåtn ^t&^ai^ in(& ^tcnffl^a ^»mtitda •> 
ftt/ 4nnin^e f! ttipdct man nn hat ftg 6efant. SMconot 
nr -oti ^onmmarf ^^^vonf&Fa^ie'; fom isti r4ä mö^ganbt . 
våfncibt fimi anm: frän ^nge (^tmfilfoa ^agnué 9^ifbny 
fiflt« ^eh ^«te*.f*IRilr, »«c Ä/^fnge @tenfilfMi«.S)otti;Jfll 
^otdomoC' ^itfnOÖ. S^ettd fittt af t>et. f6c^4(i)fi«»iitit(i 
-^ciC ^Ite (Sec ^mltt^'^mf^'Mai,\f0!bt tn @n 
fttiima mhmr, luhnädett tnsgnttÉ/ >n>((&h v»ac ^nde^^l 

fiba wasAgtft iii«&:^.!3rtd««.jD»ttt Cac^ni^.CO. 'iUtf 
I^QpmcntKntema toovo b< ^nfPe ^rrarne ix narm^j 
ntdn af (xt/tthlecfnatx ^mqigaf^ret. SD2^ utf<tn&{r ' J 
^et ttac man 4timt intet wanftid, o^ ta»@beät:n(;'f 
tet ^afioa nddon fmaf bÅxfitu IDdventot' t^ocb CE&ljt 
intape af en «gemen wirtno^ fte i^tutHS^a ^fet. IL 
^fn>tt ^i^anget tU CED4ftMa ^agen^ &«t ()4rfi((e intet 
«t ji4miia^ at ^tui^i .4(Me S)(S4fl)(t|$ama fcatnf»^ S^eC 2. Cäp. S'' 10/ /wlbuifliiim, t^ atbtt^ m^Ott n>d( 'ti( 1 tatibttf ink tim *" 

^ntQöii frän iOonnematf. snöönué g^iifon ^o&e 4tfnm8af6tm«»2RiijBÄ»' 
iNr/i# ««t «n futtig w^ Awig '^«we, men ^j<tt«t öugte tai ""*■* 
tt^^oM^ati ^ onfSd «(t fi^tr (»flfgt^ 4ftDen &e lte^ct9afte gämim 
gj^/tfoMfl M offtgt 0^ 9ieg(ring«fh)!a (mbt befrämjad. S(t 
Klff fimtHi 1l0ta ^nat0 imodrte^ (pnne 4t fS m^cTet Mrote/ 
i)t mONttbeK meb' flit W}a fttt fitine(«g/ n4t bet åt af bm 
ot tet Wfifoev D5lja& <Det teat &ä int«t unftctUgt^ 
t^tiM bebrogo %/ o$ utforote i flda«t fk tn g»l> 
m tflaf o<^ l)(»Morflig s^Krrt. ^en ^tutinnott be 
_0 fid/ war, ot be tihDdQdbe fig en c4ttfgbet/ finn 
m9m; tp Up><Sti>(atne dgbe f5r^a t&ften i ^nunga» 
JMf benna ovbfafen ^be ocf Sweacne intet affecnbe på 
^Itfdftg&t^ama gjorba n>a(/ utan utforabe i bet 0kt 
iOfof Sf?4«fo«ung« éon. . Om ^onpm.f4g« »itr 
at ^an wai balbei; od^ ^uoflör, ^urtig o$ 
ntf ^urtig^a eUec ^afligbet pS^pnbobe allenafl (Raflt»«ft 
emebo» bä ^ Eom ti( ^4flevg6t^b/ f&t» X««Pln* il Ri/ at ^4mma bet an^ang/ ^ ^agnu« 9^(fi>n 
/Jif ^.<^n af et uprortfft parti i^jdfflagen^imbecfSrebd* 
ipi bcutit Sanbfen^ £ag bdcigenom/ at ^ utan gi(ta» 
' conbeté gr4nt«. ^leca n>et man intet om M rege* 
r^.- 5Do(f 4i:o omfl4nbig^ete»}a ji4gf( annociwiba 
ben gamta ^onunga«(4ngben/ fom % f6. Benze- 
ra (a), $9 b4t f4$e^^ at ^4flg6t^ame n>orofam« 
$ing »ib ^Ml(»bp, 9^ emeban f)m in|l(u.i ftg 
mw anmobab; blef^n afbaga tagen. SDet fom: 
b^u 'Ätminflwie gninb igamla .©anbllRgAr. ' WU» 
ktm^ moh rtftat > ^.' SlagnMib* ^ifto^ *4c 
i nieb gl$ningat be(« -tneb tMberpfteti. v ^e^5 
aomoge» famtot fig t Oi:g?9te ©ocfen »ib itale* 
i<« 9vag»a»'Mfwit bdr flagen ix^ begMftMn t en 
Imegen foBoif 34tte»Ätihgen« gwf raL .iJDettafibjIa 
* ' wifiÖ^ei iwt^ Eric oifons' 95eiWfWn9'5«mä9* 
,„ J^ at ^oir ttwt f*w frm en SNwe r^). ®^ 
'i(i»'»betta o(^ mct b^lift, (4mna6 i^flii f«Iffi»Mega ^* !(^ r. ,! 
Ut, ^ #tciw»4( ^asmrt W^fm (fler f> 
<Rtcr olintiiMfidett ofditb fk ^»mmd/ I 

VMunt ttf(U6c6 i ©wengt 

(ft) C.3»M«fnu, Mon. Eecl. p. 7a tar aOi tXa 
McgritNrt^i ^anbc nb : Oecimo loco regMoit 
migimunittt et corde cnntnt, hk qak cono« i 
Ctrltky obiphoicun tnne iMbaenmt, ipfii irrtfoil 
ipfit it^riain iiMin viadicamibat eft •cdfoi* 

()) Om iti« pS aamU nJKtca fiS fnn»aN tnMi 
Wflde ad fnféndotf. p. fjf. Dtlim 9>h Dt. 
Benxdii UtT.lU «». O- «• »• 

C4) <&'"" <Mf j I {.<43. Bat iue tRtgraUutl {igtM 

- i «• :: 

9i iitt< 19lan ton fkNifuI imtt t^aXtUginm 
min..'^ ^mctH^A Siwwmtf fi$in men i vȌt 

jAn{uiiu(/.Mi ^ 4i&fi dn ikf kt^t^totc fy 
,^m, fm Mttoft if <!). iöwatf^tt ocT 
1De(. 2. €«Pi 5. ■o? lor nåm. &<tHt(^ .g)emn^ murnt ^ åt (hmbom en 9Mih» 
t »ata or4nt>. l^et fbtn (4s9« ^» mputf ti( m af S«IN*> 
m ;£>tfloct(iFnfn»av</ flfom 4t ^an ^aft bel uti ^. Sn^e 
itf forgifmng pc^ ^. 0{adtoal&d Mp/ ^c instn annan 

«t num ^ac aO anfe^nind ot m, t>(t i9f agmttf 9V(fMi 
wlMliden ^m pSiA^H ftg en foban fitrdttning. om 
tit dinoit^' S>ct af ^on«m f9v6fioa&e OTibing^jp pl 
mbcxn -ptt^ 2(mtt &an>ai;& af <^«n>tf ifwertpdac 
Kce^tviOtd^et t fSdana m&L ^en dit d&t intet tilfi^ejl 

^om ^6a beffpOntndat. 3a man mt icCt en mn^ 
•frdttntag fom f)an gjoct i Smnge/ utom Oet at 9<ui> 
xcfotnfi t <Dannemarf frän en MtfdrD, upttiff fa« 
crt«(fti nägra flipaöe jenac^ ^^omisaae Mulbt, 
% tttflit utur et @n>eniF df9u5a«%empe(/ ptoorfliijt ocT 
1^ mfét ^onom fSfbm en ^(se&«tttf t^faatt eHet 

i toeittn. 9(Bi5 famma tilfiae upwifle ocf .f)etttd 

k^iål^9^ rart bpte/ fom l^an (ifa(ebe^ gjort un&er en 

IHH ijhT/ f(rmo&e(iden, i Sfltond^ ^YDat&fn>er ^.atiiiil^ 
mifnåje, fJreb(iranöe, at Döma ftén&tlig^et SIW»- 
@wenfr bottn. ^{en alfa Si wtån^i f5n|em 
r |dt o($ ^Btt genom btt nedriga mord ^on be> 
Smt &t 119 1. SUle rdttfmnige firargaded 6f« 
icMwoftiga gdrning/ uti ^»iifen 4fipeR de^ ^ader ^ 
mmftx de(tag<mde. ^rdenfhtO blef ocf ^. ${agnu«, 
n (Fuae b(ifn>a fS mpcfet mer iftoertpgad om 
taidf9rtoift af fin ^rr $ader^ l& SD{agnu«^ 
>A9iiFeo<:^uppe^<iaitftg Mrn4gontid. ^{cn^tpad 
!^(ertidf&rr4ttat o^^uru I4nge^antPifiade«i@n)erige/ 
JX4tt Idnge toor det fdf erliAeii icf e. !9{en fS fnatt ^. 
lita fa(l o^ttbaftiga 0onti(bafa tirs>annemarf/ drftt 
'%a/ 0$ din mördade .^erfig ^nut4 pngre l^ro* 
^ SfdniogaoM o(^ 6äand6«^ma iitropofr f5t: 
fter ^iget {brtiatteé med omw4;(dnd< m^ tii 
},tii de« étöteagett^i 1!n4n^ ([utei^a ide d(ef 
en .^ttfwteWtig 1 Bfdne dr '1134/ (Oet, 
;iii^ Ä. €fji» oÄ »Ägfitit änl&ibt nted en talrif * 
'mtm lågmclm iibtdiWmim^ »id »pen 
Sre 5e«9«folfet, at ni&wdnbig^ettn af ^ 
ntt ip mptfet f^m, fom öct »at orotgt, I 
furiw fii^öa^ af iftifta jtg. ^ibfl l(imna&ej 
fo(f{t fuT W(Uftsne(fe pa t>et fdtt/ at ^an 
namn ot dA ^unfst o(^ (orlmaniigc Nm 
ttf{nnanCic< %/ ot (^^ ^av intet fl6m 
mefot 4n rajFi» ®r4n9at# o(& f6t åfcigt mil 
i T^om tib. ®cnna ^rabifan tDac rifttg oc 
gi4gi„|tet fjrbetc^ antidftig. ®4rtmot upt«pa&e Å 
m^u, fn^åicta 4cef5ird4tna upf6ran&(/ fom bfifbit f6t 
Änm, &«« Jörobtt/ ^warefttc ^^^ftflaget begpi 
Celfwa ^insflJragm. St. S?JW bJtf f5rat> i 
flaftnfngenv fjwctxpå ^an riUtfa nub 4^(^ra(b ii 
tet öroo^ Ö9 tilbafa til 5art9öen. ' ©ten «D 
^(te bubo ttf at ^jefpa oetbmndeny f>m gev 
tanjlpift tpac f6fotrafw!töc^ ft»nbe ^aanu« 
måi at taå« fbfiett. Sihbteflsen i»4c ä. ^ 
^igptö tl«fe ^8/ «t mbetr(<wt' Wef aft ji 
V^ ^ ^änft^fiba, ^afht i^an^nan, fatt( 
lifipet.id^ wil ine& tollM^clra ^onom ti( $(ott 
Itu meta fit fent/ 1? $t^ ^o(f aflPat bem 
0(6 (laftanbet b^tjabed å ^'M ^> ^agmn 
ttf >äa(te 9^ betf tafht ^Q^apenbtogote uton 
f^tnomate jpm ttngate bfefipo ftgg^ibe ^^ ^Del. ft. €ap* y/ lOp !9t«Q!mil fhfd ba^atf od^ &6&5c Tom en l^je(te/ fofl: ^mt teftoat 
fi»m oi edornms^mam O^ i^t {man t)4r^te tDe(at nä^Qt om^ 
ftti6ä|gpm &efrifn)a bcnna ^nd fijla fåtrdttning^ eme^oti f^ati 

^0fn bib. ^. ^li b(ef intet (ängt Ddreftet m6tt)a& i @te<# 
i^y flim omfldnbid^tecna &4cutaf (^afwa fm Qctrtigafle p(atö i 


0||'4Si»l p« 23 5* Intern Suetlcflmm "parrinm Rege ibfiimto Gotbi Iain« 
séiiB, tii|a| oinn« penes Saioncs arbicrium erar, Aitfgno deferre aufi 
t^ffafi pririlegii detrimento 9 dignitacia fibi increiDcnta qnaerabaRt . Quo« 
'Aieones tndoritate contemta, reterem gentta fu2 prarrogadaam tn 
i^oobfcurioris popnli xnvidia deponere paflt non funi. - Itaqoe an* 
dignicmtis fpeciem iotuentes , timlum . injufta coUatione prsreptuch 
IKcgis deftu caOurant. . Qui mox a Gotiua tnictdatuf » morte Mag« 
^^ly^^ipipcritwi ceflir» 
^ W^* ^3^* ^efeAtt Saxo tält mn befa t^ormiggar/ (ar l^aii benna otl& 

'' *i|;inis vero Cbriftianc religionis fhidio, paganlm perolua, et fiN 
^» # jovem infignibus fpoliare, ftnéHtatia loco babuit» 
wlf||l4i p» 1 12«^ Cui pleba Scanienfium (cinper probitate p<tf« 
Ir^l ^< i^caifrre non detredauic* 

mroaiiiga %9t9\ii eiaq, fom fl ofta t .6fttiia tJhtui .OahI^ 

$ht bet blef (^it t9tO .gommar (irmifat Negroroghrm 

Miiiinenta Seanenfia P. 2* p. 230« Uti Ltber datioia lun» 

i'M^ Scan. P. a, p. 106. tiila< 4fmen om btnna txifninnjt^ 

^ 1 /Magmia, tinute et potentia. inditnt. X)e 6fri0a omflMift^ 

iMoa af iKnjrtlittsa etogan^ f»m it iilgot tt(f$rliaare In be 

JlRler fhb^fpingflbagen, toHnav Htimddus chr. s. l. i. c. 59. 

Orffcr ittjiR dmnkå iat anmklt famma omfiSitM^bet* 

ItittMu DiiflWienrea Ijggcf ttl, ot 9. SriM ®9f(erfmi JDaoit' 

'mtiltt Atnbmel.jqo i>ifiat, o^f^ fmtdt Jtwwng fD^otmii: 

' tlylatfett, b^^MafnKn mcb MriHi titoitclfer firekrlbt b^' 

lijif. 9Ben Uia omiilnbigbcter^ toibaxt Btfiranbe ttU 

n meb Ibanfta ^ifibricnf firfattanke Aro r^SfC^^te* 

n f fom Wet l^ar tilgatrg til be iit åbttofaht QNcFer, 

Kiett t^måtb itti J» Grams ^»mjrfltiasar til Menc^ IBlwriiliiart W« »ar Äonun^et^ *!jj?* ö« fSm Äonimgac af ®ttnfil(!a ^uf«t ^ 
fäna ifwcr ett M af Oft(t;96t^(an&. S>et 
genom @n>»!e(d tttfoc#/ o(^ (»ela (Ki( 
tt6 mim (t ^ufwub. ^cn om åm, 
vi j^onung; 4t man intet f^rwifaD. $(f 
»etta Je&^e fi^t ^tewiftf flag/ 0(^ jSl 
^; fa roiba nogon oc^ning dr filgb < 
ndgra de f&tut !Denne >^ijlorie^i;ifn>at 
m<^ 1^ gifnmgat/ bd l^an &er4ttat nä* 
£)m uti ^åfwené innoceatii t>en n:d 9 
g«j« namn »arit utfått/ ^abt m^tn fn 
lertid ^ man ocfof at tco; btt ^^åfwt 
Wifté @Ott ^agnué n>at waib til £o 
fromt ^n dnnu wartt etfdnb Mrf6re/ 
jfifttiit migot tecfn tåttU uti ^reftoet til 
vmi @»en^ä »c^ ^onfFa honungen $ 
«Mntfr< ^as faNn ^ngt fS til^opO/ ai 
Itnrg TL^åSbtto pofot- tilfdlU/ ndc att 
<n gdfbn&e oro/ ^ ^. 97i» tiOifa mt 
ffop ^fcer; &et loai; t>ä ttt>/ at meb fca 
tig^etetf {»m ^mburgijfa ärfe«^i!o) 
wev ®it^tfPa ioiffopamo. ^fdflet woi 
re/ fom uti ^werige bå Afmm ttSKUti ID^l s,-Cdp. 5* ^11 
«$ «I4# (atmtm dos ii4ml. ten vi Kil. koii ,111^9 {«). i^t 
Isjl^iMi MntM iȌtt)t^tnimM, 6et SSveftoet til Jtonutidcn 
|pm« n^an nÄgw Wfliöote, 4n &w Tom Äftinwit 
jm i SXuuHttiat!; tp ^ uti tctta (tonart (törrO^V^f' 
, e^ Moikc >f)aii« ^^fiftid^t, fi^t; uti $5r(fY9(t,tU ^e< 
i @ii»mde/ at honungen bci; oc;^ (»faOcc pm QlM^tr 

is Tue rogando mandaraus, bå mm n^ tim WaiM f5r» 

;^ m» !5reftoen warit (Tci^ tt( $at>ec o(| ^ott^ |^be 

m-^f^^ wacit lifa i bte. "SflM m onR lifwdl 

(btttvimn bt^aoisry Åt b$t åx^élMtit^ixbtf 

toot; to«(^if(v dt ii$Sf fS tfo^emym intet fan 

Uniia, at Saxo fogt ofonnina, 3"«n ^fjlil 4t 

te man {Cal (fplto Saxo ^p fift/ ^a l^on f(l9<t^ 

inlNM ®citu( ttlf^ ^dtt tjfttkt-lNmomitU <^n>er« 

ie. 9Mö dnnu fcfbt ^tent ^ jfobt im^ taniPe 

4n meta tå, nåt alla gvafweiid$<ttr 9^ t^n* 

Jia mo&en o(& oOa kött funbe Mnotf |q4 be 

Jtfcfleri uprdttanOc oc^ anbdftida ffclnf er ti( Cléreder. 

em, at et fS&aot u||^t49 anfSgö fån nägot befpnner* 

§åuKt todrfeligen intet benna tiben o(^ benna tibend 

^9it Ml^ oi^flidit toav et »^ Miunma^ ^ ben 

intet tiwbe fPe/ efter bet tiMt ^nb p^ »^ 

ibitet neb ioMman^n^ »m betta ^ibe^toatf ()). 

fMbMiNI ^. ^ecCer bicja fm cegedna meb fn 

,§m til Mrmtvti intet 4r til j^ontf ^ber/ mm 

u (ontt/ f<^ e^nt((id<i (iimiMn^et 49i;be ^f« 

Jtmlnsa om^i^biéleter obeTont f&t Saxo 0cff/ ^ 

(Mfna initti i#ef«:e fi&r (^tertoeObtt?. £»ni 4(t 

, inn bmMe .^iterieiM«»Are,^rittat/ ^r ^xm* 

ntb intodAnbev^ef wwNRit JOyMfF^^Dcettniti^m^ 

betiam Mt Rwc ftMf |i|t «t tiibiwdA Jn^tib 

#tf'^j ^ <n .ganpiaf jBtio Jcf j^u^i 

iMN«» wtb ft ifeitt ^g, ^imifet »ef 

b«B|te ^ifor tjbeima fterdtttting (#be.^o» 

ift9^v^?SnlMib* r^Q^ 01^ ^fffttfte tKtmNr/ 

(tttib^dlMUW iMqifiyt j^fa M^Kfib 4ttnu 

, »m ^ funnit bet ondelagit. (O titt Swn' 
(3) Tbfodtrimt Mpiueius, fom 4r.^(n 4U 
' JfttR fFriftoit 9Iorr{f« ^ifiorUn, ^r gift 
tiffa titrr ianfecnbt Hi 9t«ntj(, ^WAr i 
flii9< iMtC oA «BfUlRt)l9b(t. .|a»< ttitn 
»Ib tK(rar..7»(w/(ricii« jfg |»| ftiianlx ft 
09ik< jlrklJrt) t Fauels exinde annis 
Nos qaoque hujus fcedulc heie fin^ {ta 
tes memoric pofterorum tradere Icelerai : 
ftnBörum loeohim contaniiutioncs , Dei 
forum depredattonei, qnam totiiis plebi 
eptefMiaborainatioDes, qaas bngnra eft < 
;iaiit: inbilla hr cit Vuodtricut tvclat 
lat mtxiHt valuren aO inl(ning> 

' ,.:...: „. ./ .. ._ f 4- 

^tb an fonnonf^et fan man U 
.^tt\tt$i början ätmlnftone ti( åt iiss 
f 6e n5f^r4htfank tånbit, fan inan 
ttiåtntx. mt Ä. «nf terilffbii ei 
tÖiagni o(^ gtjilfeé faU fommtt t« 9 
f5tbdttca&e l^an inttt ^mttm gg fjelf 
6fn>at>e <n onaturlig ^rpm^et, ^m ». 
afiRl&tat; tieen.' ©in dl&re JÖ«o&«:^ 
ibfam&fjaéndm fm (ifwaft @lft J^ 
fom ntc^ w ntpcfen fapjxr^w blfl5tt | 
Ut han binba iéib en owarnften bé '©^; 2. Ci^. ^ "5 
^SciM^n ^aditttö eiptbfon. X>ennt ^^cxtåb kéé 9iKm 
" 'sAcixit in lob t)^ H&Wig 5tortung, om^^UltixitJ ^^*' 

M. tWen nu utéfrooört ©^6rt>a ^«Kn^«ter. 9J4r 

idtcfiidf a(< ^. tnagnu9 @tgutdfbn fiStigeiv I4t M f&tf^ 

^onotn; f«Nt (ifl^tid9<r«Ki foteti/ o$ clnbMH$cn far» 

. .fomblj^fiim^étcndadtetuftetMmna. @A«»5i;&<i« 

^jRcn o(^ mdnnpd^en af t>e$a titklr< f^ftm. <^ 

^- oit^ma ftäsoh/ lAe^ ^^ rdit allt T&toa ^é^e , 

' " »8 |)dwr& ®9Bf« fIDa, ctmöan V»» mcb m tj^t 

i6* 3etfhföfafat^éy at^5an> f»^ Kdide @igwW @wi 

?* Intrt' fhjBfbiSdra någon M of 9vi»it. £>mft&«r 

le^ttrtrbob I p fka (6nni,;ifartgen M jto *> 

n'36. d^dnvfi^r man befa cedcring^v m<& 'Si. ^tt* 

^b,paimn tn, ot man i-@n>eviae.(^ i er 

loa o($ft(t>(i^ ^5ii;om4l meb ^i)fiei:l<anM9dan« 

^9tfo¥« U)>b9ddnal. ®et fibfta mot anstlddtc 

it 9iiM 0^ bet f&cra i anfeenbe tU tibetna in» 

ittieban wtfiwdvnaé f^ mox9 dnnu m^tf et an> 

'^" thni ^rt^ew^tog / ivDiJfw toat f3 w^cf et m^ 

t( mhn wätffRgen' intet v^tr tm^Mmåinl^tm 

€^en. 7 ■ ' 

n <iv'- ■ ,.. \.-. . - ^., , .-,,. ,^,. , . . _ r • 

4 .-■.■•" ■ ,>: ■.•■.'^- -:.*(;. ' .-r. '. •. ■ ; -, . i 
■"■" "'-^f^ %■;;'> -•,•'::■" ....'• :^ 

!49iM^ dMnbtcfdt IRiftt toav tpAl €MflenÄ^ 
o<^ tttwibdonbe. ^. @wetfer toifle ocf i 

^ ri«ill(i»iit,/^B9afiet bocfke uti -et f4«(fttt 

«(». ' %M»<wn^ i 9Um l^abr. ccf attib .l^fl dt 

iQHiMiJR^rfanifti^en; mw fom .betina tjbcns 

^ / fi^Hea»(f^%t:t|9«tAatmn.O et rnetj^ at (tf« 

mtåttM,4ii0 pcapa i^i> pemtmgarr^nbt 

iiN^€M»{>nn«n i ®n>eti8(. ^ dnitu 

lömia 9l«n^abr6«ft;«f Swenffa 

»y/6in»AVM<; ^iif#»i^et^ cw« 

Hr ni> påhttUn ta mSimMf^ la 
ring. S)etttte €ovb{ii(i( töat tn ^nqUåt 
•ä^ otildiiU från ^nd((ati& til 92«ncitte &\ 

@i$wrft o(^ Mhn, mm ^ 3tMC omfc 
1^ iit)^ Q<^ foHate ^m #»^011. % 
WicMta nero tipä ting giwifft ottmMtli 
matte to4iii(tf ifl m«M iötoabf od^ iWigi 
fcr^n mitte t^tocbuaf/ fem mb tco^ c 
te.^Vtfoff^mfM. IQietJ^rra fmiHiiitet 
fS idnge t>en ttrgomfa feb at Mra leapeti 
ten. S)et febnace forbrote/ ot 9rfe«S5i 
^loart 9viPe. $lf en samma! Maren^ 
V& afUgna örtet teftberanbe mit * S&é^ 
li0en tipfj^Oa ^fwentf 4fhmban. S)et 
fir anbefiga emndlbet/ ot tw inldnbffi 
€:om betta \ Ma pdféenbe fpnt^ tjem 
ffo ^mm^atnc? i Swttist ftnuctr. 
fSttr f&rocbnabe# i 92tbaro« det 
«f €arbim)(eiK Mnib »offiBttr/ tat 
gjieoftm» ^be f(ffef93if0q>tf»(eCbMr < 
Vit onnac^ meb mtcBm MliMifc ipcb 
!De(. a. .Ca|X f. llrS iltfit Cofthmtcn 9^c»Mui fu. ti) @»«^i t fimiiKi af|kl 
trweyktodc ^ tittet/ 4 ontoMH miH*^wi*mi» 
ttifittåxi^L Ctaliiiatit9ttt«^v»a(fbm«iaiiliHa&t tU 
lyiim tn t9ilo*<uida o<^ ofmtnftOii&i nm t^w v^ 

iftocrcitf om ^j^nfmm, fbm tU borna tD4(5id^en falé 
em iMHtc IVMT borna tfvcbna ^twmo (mcbc fil» Jtotf HDor inta €«iMiM(atf m^ dMetf flfdRg: » 
ijp« le ^tncnira i(f c aloiaf( ot betofo oi »if a^mt w0itimt wib«fia«ii af @. 9!»(ta<«9cniibigrtttaii $måxi 
^ •<( tiMnn IrttfiDo etr p4 tt loiå fdtt ftobtobe, I 

Ik intet fan fSya, meb ^n>ab nUrat^fattnitngoi 

9lan fuBe tpcfarOt man ^abt bot&t (a iåabaåwH* 

^tasnu^ om tn$i fdcdi^ingac/ men man jlnaK 

A» ^»ob bon (dnt af s«o, f3 at m(in Co» 

om bet/ fom af3o^mie<<!)la9na<attf&tc</ 

; ^uHbiffa^jlociefctftoatefinmtnftetfnabt 

fkdl/ifiMI «ri#0Of< Anaftifi bW I¥<» q)(tf 

fft ^VMb m Nicolaas Albaoeofit fbCttOleK 

r| i ^vMtige. Ojnnattf betittat Manri!^. 

m wMm 'fyMbmma i ^vMciy «| 

iwä innt ftm b«i9b« (UuMt^ i* at >m 

fkw (UC^enbomtntf ttibott ffattfa* 

forbe tottta i tti§t ^iliKtmibi 1<iniie/ 

^f» fit @;t»etide 0^ 92ociide/ Nt 

Ninli» «nm4clt @tbaa €atbina> 

mim^i' ^wniQt, Mg ^ ml* 

f/^ ItfmiMbc |oa j|tefe«^[|liBi|» 

q|^blt^^fkf tob^^« toyn«^l^l; 

^' å^Éec 0iii(Riifte. QSijIoNt' 

iMiiKlt fala ^^bM lofif «k/ 

iémffimiliu mmi 4Mni^ 

Hmei fan IU|> H fl»«m «mi NimImm 

AllMMIllv 

i6imi|(. tMetfpco* 
•IM» !■» 

fl(0« 
«e»llrl 

MMtbC 
•11^ Qt^ta^iU» j^oria. 

■ir. v , 
••i i ht'^ (a8«^ ili^|Mt«!ti{<>t(ir^ftiM(igac<bltifl»Mi^ «A, 
ftilimiartU; mn'tmt^é f8i»ant wälbe ^obeidfatt $ol^t|i 

mi^i»»-/'/»» Tf . ' 2. t>. w- • • ' '^':' ^' <^- ' ■ ■' ■ ^ '■ ■ ■■-'> • • ' 

elifl«« ^åra t«t » o,(p wmanar R«h tiwi! f«fl, ut pric§>(ii diuiha 
"i liollri CNicoIti] ftatnt8'de ffwrdee-eMleflarom vefharUm, - 
hittiit et^dUt aa arn •n . tni ^ . , , . . . — 

* ft^fMi. it\é\i» ad Talbiéiff pofoli (piAlftdbt», 'firmiteéi' obfervUtk 

45. ?1 .,,^i'ifpia veftrj» per^>luendiiin 
»•t«#»i; I . fcopi»; rnlwi iaciatis. ut pe 
' 't<M<^ iiti'Pr»£M/«/ Bulla^ium 
(^y^ngiht Maitri^mr AtprfT, Cifieidenfct. T. a. p. 46. . v ifjj 

'^(j^yfont»f(UéH Awu Eccl. f!t; i, p»:a6i« . , , -.: 

'^' • ''* -'' •' -i ■*•'■•■ .. Joil t<.r. C-fX ' {•• ; ' .,'.» :,-' 

^' j'X>Hia ät m «f be mM^&id<# .#MHl^(lC|MW i 
.w4^(rilä9on.|lc^e(e^'ttttiga föc 4an|tt/j mw Om ,v»åf ><(( : 

«)K^danbe:afFläi>&e :fl9 »ef mrfiQ^kmn^^fmq^it&^^^^^ 
Mgt(Pa iinf<itf!>e ^ 00 : ^mnH mvl^m^t^ focM i^dor ' 

.%0i Iniiitnt ^littxdKf ti(l Jd-n^ut. d{td 
-.fan m#riirt0 j.«é (<Mbp 4i; lliSgpf, (Sf^iiir^^ 
»t«i!a o($ ffo{|»U0^et,l<W^'t}(mi til #fii#^r^] 

i** »j^^i 


fin Ma &tmSrj'"iiMi fig '^å mM) 
^m ^oij^ riftoéy %fictna dfwm{3 :'.. IDct^h^ AitMI^ 

■iiill JWftfc <|IWteH OfJidXf.^Fi^SSf^^^ftl 4ro b(|«: AtiKwq. 
*ittt'ilNfe.4i'^''<^nP* Uowu^um: petens apud, Viinctiin Sv.ercönein -e^I alu 
"^ "'" ""é•^ett^,^löic,^,quid€m occiTo Magno Canwi matfcr con- 

f! hn^tlrUrS? '5... ;:.*'•.: .'•." ;.-;t : ■:, ,,,.i • 

er Ä fw&Ä .iWot fftw5tté fin 9v<é<rirts4 Siinai» i 
)c{j,#i;j$(ea. utfått fScet^; Itlmd :^iddi^^aV aNificiiini 

\iXlt pA 9«n<nf«m» *^" ** 
•i';;04 arileWHng. "5>' 

tpiää fa» 
'6ntie«(^ 
it.t.iHiiv9/ 0^ 
(Irtdtt/ iinöct . 

^netffonb/ tinbpttt ^i) KVllfiit^e ^ 
n>a j^c9nan/ 9^ ffa( b<uri^|»a t9ff sln9« 
påuåtitDit). ^xfta MVft $M^ ^an n» 
fr(ln Qtnb. ^. ^f upp<^6l ftg &2 &4r/ 
ttmtpta ^onem m nomn. ^en (bm Wft 
fotte frtng dSrt>m^ r^lPitlK ^<in fSrfl |>4 be 
ttdcft dcté^ga ^d«f»0et, mättf Ofof tftd< 
S. &if gir M i fuUConmuti fäm^ «n ref 
4)ä £)fof tnftdBcr ftg å npo i |l^a ^ft, 
tU^opa p^ fdltet tDtb ^xmM«t, o<^ bltfteer 
nting. 9tfe«!5ifPop ^Utoormlb »etta difdie 
o(^, fom betta tm ^onnnga«nKi(ct U^dnlbt 
fymMm^ fitr fi»K ti(itt fingra 0i9f5 ft 
gen bet fjftlålbt» intet t4ttn/ in «t Mn 1 0t«|en^Mr 

lr<Aé,, 

^ aiia&r4( artfibir 

Cottbd&römi. C!t 

Emmf 
lDf(. 2 c«p. ^ 119 p^^fm tiÉf cnräOanbe i ftm&«. ^^an law W *»»ii»«' 

SdMipfatf/ fyfMt han mn(fl5t aBa ftna ^$éf&m^ 
,i«IPW*t^« fö/ ^nt (Kin ^öe »arit en frc&Hg tntw» 
l^%€5fttii(, tttttn fruftcm fSr n^dira »i&ore tirbub 
09 (len mäetjM ^rfc^lQiiFopen. $D«t wac intet 
' 1/ bet en ffbon fafer^ jhiOe fhttatf til Olof 
' h »9 femmet ^. ^f om tiauen ^eft of^mo* 
nMrägar Jid i fl6rfla ^a^ att Sitid^*^vc&btt 
_ b0 npa arfe^^ifopm. £Ht>f -^taXbtmfau 

t^mm fetabe ^kftänb otb Siti9fit^a, $an 
0^ m6ter jt. tvU wib ^umftotp; tneii 
f ffåc åttt flarn pi fiilwuf o(^ to$ i flir» 
Itcc ioeir til ^iioer^. ^ fftmlAc M ft^ 
it iSfenngen (ftoerroifar enJ^op af;^. &tf» 
fcbermeca dftoop til ^fonb. ^ttné bebciftct 
« ttieö ^jFo;^ !Kicco« fj^dttiffo M&/ cj^er 
>OI<»f t09 wdgim hl^ofo til ^8anb, oåf bUf 
kKbf{f(i0& loii) ^titt å, intet längt firSi» SSel* 
r (3). ^ 4t ingen ankbning/ ot JP: &mt« 
[i i 'i» bctta/ utan iåta n&gca ^tom(N |)et» 
I j|wt oetta Htv<töe & Olof |)aralMon. $i(r<i' 
^ fikmobelidcii jMt Sxta 1141 ec^ 43/ o<^ 
j^ m«c ^énbema, beftodnib af m- 
len toib 9ifSecin$ö»b6f6an/ Uimst 
o<b b&b I O?. 3meMettib i^ 
fimt^l4n6)n oid^ vtuolbemar^utfon^tt^ 
' t> at U wt funbe g5ra fina un* 
'^walb til honung i ^fonb ocb 
M* fdi^9p W ^be ^9irat ^ 
t tmtt/ bfef ^an meb wAfföi» 
;l(lk'|Atta bonom ii(vf en'ft>S9 

tir ^ årf«*g5iiwiwwi 

1^ dt^onungen Uk pc^lii^ 

{ijMh^ et flor bcfAflBiM^ 

^M ^afw4( til4fw(iit9t<Cimbe 
ilåfgri, <a« ocf tpai IT ^wllRr 
Ännt ?i»4nN J»Ief ii5t>fafa6,.^t fdÖ« ,,„ 
niot(e(ig«n,. fbth^otviätt i acImetT fm ^a&ennj; 

ton&e ^emn, at -^tir^ti^S * Msx. Jbölfbrol 
^toevferS ^ön oiiov^e'bc9abf>m af ^ani oli 
te VDjf»r, f5co(ämpa{>( bottom; et u}>if&t:ant) 
^t;in^5:3o6an fKlff eméot^n en jvibrig Ipdfa 
futnMt fiHc^m ^,(ebed 6er4ttai; Stxo ow 
Äjittt«]»{flanpe i ^mx\^f'9å)^wåiwi 
xit-^lmmimn om. alla om^^t^id^etern^wi! 
f9rie« funna, in^daéj^ af ^ét fom fe&ermN 
om ^- ^nitt iiediftoit ft^^T ©toetig^ i t(tti 
tut&eril&v) 4U at^fvDfilia fHi t4W<f til ni&i 
Hif ^lef ^n ofelbart, l>eora9e%{^fmaUtcäfr 
x^t af WRat-ffebligaj^e/fmiié/ 4a it: 600;} 
fl- n»ibt utfttnbe f^cjlagy e^uiru foti lanoi) t 
f>i8i«l^eten l^aöe Funnat.rc4fja'e( annat U|i 
äiM. ^um oitlfovd f^fto&e bit/ war et I4nl 
ge on^tgt/ -^wocfftve ^an o(f j^af O9, tiy 
mm9e«<i ^äUn^ 0^ ieban efter manddiSl 
fdfta ft9 i S)an9ei«arf,^ fJrfoftfijIj^ ^an',fi| 
iöcKt^iWii^, fotK nlofiåoe ^jub 0teQan |ot| 4IM*|V(\«» ©Ä a. Op. j. lai «• !5> »t(«ft)i CBröfliconiotO It 1^ SD(( éfvif* 

»i(i«ift< M ft> ew«vP«v r<iR naR Ilfa Sim p. 2cl. 
'^ftn, fo^ «af9r 0infilRbi|ft(t(rRa n^tot anRwlMK 

IJiwtft at dfwcii 6fit>«t:^apa ^^..Stoertcp irt?^- «»«"• 
oné upfiranté mat < fd osuöaCtMt/ „ «t n4(l^^ 
funtte uptänfatf.' : €n £an&0^6foit^ i <^Uét> 

3a^an fattar tti >^ ^uat (tt ottDi^ Ux* 
'' nix^tcat^^bp^ir^n xow hottt0(t, ^h 

, . f<Jtt/ Tom utmwfet t><n drofwafle Ö6e|» 
oonitdnbid^t i(fe anena(l mi^pagabe $oi;iuti> 

t |ftc{at>.< .^nné 3<»^<»ft ^<i^* S^***»'^ ^^ 
an« »^oEtniiid f&c^Qto&e» ^attäéHom (S 

, et »S^i^n8|bi;|J)pä?f/ i^^^ i f9å Bwta Wt» ififtasia. jPjiit«rr SRifetf unb«rfufi»onbe. Wlm b#ftwr imet flera upsifw WsBMU ^i(; Wnna benna ^<mn« infigt. Uti fttt Äng «mot Ä 

tn4nOn ^atx Ä. @wen ^aft ifwetroigten, &ocf mer 9< 

Vpialtytmave fittfenjt dt» genom fttt egen, oc^ nu »ille 

fam gira ftg mdflace af ^ela ©toerige^ SXift; 19 f3 »«3 

»bemar fom Änut SÖl^nfon urfdftabe f!g fcdn ©»enflPa % 

ptlä benna inbillningen grun&ätie ftg pä Ä. @n>erfer^ f 

fom war gammal o(^ ut(efn>a&^ (tffom alle ©toenjfe S^ 

3n&9ggare »oro lifafebe* Slöerbnime oc^ utUfinoabe. s 

tefbe &enna titien bejWfioDer artigt ben prféf, fomitrtagit Ä 

o(^. \}ani ^Hmicfrare. <J)lan utbelte 9tar(e*oc^ ^Jfbirtgcb 

fpvh uti et ^ftoerwunnir oc^ intagit Sanb, ja tn>anne •^er 

flabe reban om et toarfert ©TOenfft ^ruentimmer, b»i! 

ta Ä. @»en p& bet fdtt afgjorbe, at ben fom »ifle fWrfla 

tapperbet, (PuUe dga ben fwenffa jFånJ^eteU/ fSfom en x6i 

fegerl6n. ttnber fobana ttintfhringar oe^ benna fegerprt 

Csrdinalen NicoJaus frdn ©werige til ©onnemarf, od^ f 

;trteb goba ffdf, at genom et fiSbont Ärig war ingen t{n« 

na, oé at ^. ^n>en genom et fSbant fd(tt5g enbafl for 

H fjeif, bwilfa flefa rdb man ^be borbt f5lja, fnart fS 

la tiber. tS)?cn ingen ting funbe afl^Ua Ä. ©»en ©riff 

foar reban brucCen af @n>en^a fégrama. 3cfe befiomine 

tanbet, bwarigenom inbrottet flPutté ffe, »ar aflfurit.gens 

ga ?0gar, t&t o<^ ftr^mmar, fom n$b»dnbigf måtte i 

jgoi^et gan^adftoenti^r&gitr fattar Ä. @wen bet f^rflog^ 

. tfa anfallet em »ttittent, bå (hiJrttiiiar oc^ fdrt d<miii"" 

. fmft toara ^ipbertf^a. ®itot b^a tifruflhingat to9;>r 

;töeft* I»genr,f5rfattro'tig, tttoir f5fte enbafl me^ ft!i 

jiiitiMr at afbJia Äriget, ^worigenom Ä. ^wen bftf < 

"iimty t fm fSrefht^. a)drp« btpier SL ^tw» f« C 

.M jDflbO/ ^fSåUfso^ e^ @in^<t&o ble^vo intagiia^ <2 

.,war fa mpcfet iåmtr fot» Si. ^merfer fniic' gwrt^i 

,ta(t tit mot»^ Wdr SDintffa troppame fimip tiP- 

J^«b,.bd|Eje mJi^^pmii; fig .trabon f fjjiMiie,^ t^[ 

diorbe fia teb!»;at brbm »ngrt fn i ^ub^r^imit pS 

til^ >? W^^f W<^ ^rabjjfcbtftli^sMli^^ . IDtC. 9. Cop. f. It): 
Utfw iladtit; men fom i2)&ii6tntft intet ^ n^ tfMffiri 
»/ ^{)e be re&an bcagit ftg unOan/ nåt fi(jantw ka> Soir»"* 
F-^ifdK {fuBe ffe pS ben upfaflobe beäten; o(^ SXin* 
gingo utan näaon fara f&tbi f&t^ttdnfngen, 
Skoarna ^9|la(>e Konungen i S>annematf. &i* 
. bet4tteire/ od^ dt bet ii><!U m6ieitdit/ <xt dtftflida 
M(M( dto f&tbigdngne. i^ 4t utan a(tt»ifTi>e(«nui(; at 
)dmi mdtte ht9%0i (tg tUbafa/ tn M tU ^dne 0(^ en 
Hi|90ftffafi&an(3).lDefom wdnbe Od til ^aOanö bUfiöo 
if^ toätUterfdrben utaf ^mdldnningatna fdgna&e^men 
mbttiiett tnnebrdnbe i j^ufeu/ belö neOer^ugne/ t>el< 
# fefbMn&t fbppate un^ec ifm pd 9^i$a d. @)eIfiio« 
|€ilr^^mfoni ocf ti»t& fontma tilfdOe. 7>d bttta fdtt 
^pL.rvftbata fdlttdg met) aOa &e« toiblpftiga oc^ |lo« 
^UMf aBa Dmfldn&tgi^etec ftnnee man/ ot ok nebettag/ 
pd ftenben. jFeb&e af Q)&nbetna fielfwa, fS at 
V fina perf»ner in(a6e a(be(eé ingen ^et>ev. 0(^ 
fl&ot fdttaé pd gamla bonberpften; fPuUe jag fnavt 
6ftMta(t utropabe CQSdtent)^ b&tobé urgamto 
'jtnmtmorft bniPanbe n>ib becaé bcubfdrber hht 
^-^mn ^ciffon« fdlttdg. 9?dgva om{tdh6ig' 
irijloné ifmeten^; fSfom at' fienden toib fitt 
\åxcb fann aOenali tDuta^ufen/ o<^ ot ^n 
igonbe b(ef i brpcfenfPapm nebetgjoti). Om* 
«Rnan ti^rldtcitg unbenrdttetfe om beto f&itdtt* 
d4 dnbra t^anfPä bonbtingat/ totbe dn mera 
f&no^ ineb ben af ^engug 9(dbet(SceftDa(* 
^$i$Mu% Carl XI. ingifna berdtteife om ^d» 
fin^ttec S)(t mait bM i f^nnev^ icixi 
_.jn o|it ttummojrå btuf tolb MBop o<5 fp» 
^ttmi(^|r6bcv, ^t^ilff^ fpnei; intoga, <!( dfi&»en 
t Ja ii^mdidnningacna^ fitfwac^ onflottet, 
léiwa Af bet flag; fom man wibltbigti-flUn» 
mcb e<^ onbra batnfligt tdnfanbe mdnnifPjor. 
It tcib |«((l fdtttdget biifioec ^m, at Cardina- 
nfit^/^tttan ot n>ava9^rop^/ ^m fanty 
ctHilRit-^nMrigi o(| l&anmma(e;|ttmi« 
O a nit* 

I^' &xt>tä IfViCfe ^i^öÖa. f«^ mwer««^ &m tt>drftw, m man f&rtdt oc^ ixpÅttt fig ijeifr ti 
Ärtfra;' ^^{^ nijtf^ji jlafcnar ^o« upmdrffomma utldnningar. <4) 

(i) 5Ö<«a ar.iaijet ^^'B.uyttimct Qaian, btt jfpyja dt öf S#|ä#; \ ,^ 

(^^ Ifti Dali^ «. 9i» ^/^^ ©el. f. 96 f4gc«/ Ät Ä. Qwm^ fittrfW 

^ tfft fltnom i$plweöeii/o<& 4*crtp«< Mr Börcm Hclher^t utfflrfatif Ici 

tJ «BmÄnl^ft wrt idg tntce, imi Bur» fÄ»er^f befiftelfe Jhii ^tsl 

jmit^ tibni ^orfa. ,3 Ii^fFa ttplag^tt of ©rt. ,^ff. (• ai 

, jBimnel aBcnafl en^^I to^g. £Keii om^tli^CB riiii,.»fl.Km M im ^ 

^tlbhir o* annat* Mabt 6<^lxo%t>m, fom ftrdntliir » pMfljdW^^ 

' f#ltt gar intet »igen, nfc man jmat (19 ftin 86Bete«WilrÄ Dt^ '^ 

< »ir^ til Ofine oj^ |)aaan^. fix^ inmner ftnHnftf nelintft 4^iii 

j él^*K 'SinytHns^ &^(m, f^nr i^ \ btUa ittikt »lf« ent!(l^lC 

^ (4) |MrT^4mii ^M«^^ »ti ig l$» .^7 <^ P* 592 talar «m^ Sai ' 

lSl> tir K. 0t9ert i^riFfoH; Mättat ftan fn ifffiltifia Pj^fltiiuiel^ 

intet fmna< ^di Saxo^ p. 21^4 1^ figcjr iblanb annat, atf 

iiuftMt J(anttngen/ ot OtvetigelMt it riTflanfr, 4^ (abe 

: >^tbai:a metader^ 0«i manju^tt trOf at JUannfi M« (ot 

1^ mtt annan un^emttelfc 2n ben ban ^tat a| Saxé^, tsttif 

. .'flkttettat. 6pi« Jim mia f&umMi iii^WufMtt mitt it» M 

' t^Ä.' wnr>^i^^ atr fir oftit flu «l| 

'^^^^ (^'^^^'f^^' f*^ ^^ ^nfma Mgtm grnnfe ^ilbrer 

- :ficmint!imr Mnimir J^m t ^nna fafen ittfet ftOMrdif mct 

: iii^wm €a?Wnit|tn tojtojtbe ^>iy-« ^* ^ww^ Ött t; locpw^n^i 

* fJ^rt 9an # öi^&pii Regn* iijfi-uaiipftc vi^rm %bin^ F^«r" fadern éjui tHlliria^ iTc^otiiun^f^eiifs, Auäi^ /;éxjMét fére, 

Idihif .i^^eoer igiiobikittrprirtliu^ ib^ck '^Sft^iaéfibu» oc 
^ta r litet Jklt^on^irJiiiilNi/ 4ll>Siff>Hiim; J^ifi^vA 
.ttiD ^nben gifma» 9lan ix(m,tfåévi^ f^^ iHta{li(*/i man inft !o«f 


.■K''i!i:» 

iH,>W^- Ccf. 2. €ap. f. lajr m l:J}[ »iDe J' Hr iottt Mtädanbe &dtttd^ ttin^dcfteé ^dci$(ttom t alk: ^^''^ 
Igm bttttt^t eraeHon bdgge fiD{ffIa9«n/ o(^ utan fl^äo» ww»» 
fm <#a&n(tbe tcfe aefiominöce oU fient>tit9^(t ttmBant 
^^ iÖannematf. ^ttMrige fi>nte« ocf funna ^gna ftg 
' '^et4n betta fcDnate Oiifet Cunt» ^oppaé/ i anf«en&t, 
bisa tnt^tcoenöe fom x^ox emellan be fH(defan&e.: 
hn^ fiMU intet funbe ^afwa n^sot fftrtroenbe til ^. ^ - 
Hen, i5fte fJt&enflPuU aOa mc&el til ot flitbin&a fig -SSEt# 
i«| iidrntaw mcb U>alt>emar. 3 benna affist ti{# J, ? nu t« 
'-^: fin ^olffpjlec ©op^ia til- ©emai meö en ^e# p<^ vmu 
iwi^et Wef af ^albemat fonrt^cft o<^ emottogit. b e m o r« 
ÄÄntti utfebt tU*@em5( en af Ä. ewetfeiri». «5».Jf 
tafeenfce upf&btKö båm 6«0a ^itinfefot i (^»eti* ^'»"'»«* 
btifwa dn mera fitnnolift^ ba atfa omftdnbig^ 
! 6fi«eru)ddaé, ^wiffet f!a( frambelc^ ffe. S&dde 
fomma bS oftoerené ot g&ca en vefa ti( ^mw 
an^Ka l^oi ^. <B»eii mt teOtpaf/ unbet f&vc« 
befe ben egenbpm/ fom be l^abe ^4v i (anbet.' 
fiarat/ pä' ^wa^ f4tt be fommtt til fajligbe^ 
e$uvutD41 ^ut ^ fält fttt (Bxckn9«^ do&^ 
fefäi tU Jt. Gtoerfet/ ^ bocf fan UnH an» 
i>^at\ti^ib enec ^. Swen intet toetat utaf 
41 pTKt^en futt&e 0(ebe« infSv ^»nom wara 
lii^wen' (dmnabe fttt btfaO tt( xf)fcM, e^unt mtf» 
&#(fMr/ ofttit^en bdrf&re til dfwentpc^, at ^koi 
rfditt ner/ eHerocf bdtfJre, fan ^nba, at ^ 
IV* tMbbe % ^afvM m^cfet (d^fidoce tib 
\ 4»l^nm§ax ti( t)era< gemenfomma anbec« 
li# vela utan ^ifiber til ^. ©wecfec/»^ 
4m^ ei!iett4ne> oefy fet bet m, fbw 
it^an^. '1(mtt« mtfn6^ miberifitt f5«» 
HliWHMibti VMm winbte pälitdtdt: t9 om- 
1^ filMKtigjm . ititet nMTit (S fbarc fdrbid ti( . 
Iinf^i|f< titten 6ma oc^ «o4n(id(i'6em5tnin9 

-4» maitiintet Hmir^dpt vät» 

3 be 
£1 
12^ &v0ta 7Siitf9 -icfi^ovia. «fl»rrr(c t)t {>&& eftet ittféen&e stfwit onftbnlnd. ^t ttie^cmfat Sim 
wif»». ^ cjgaiöemat »oro orrige o<^ d(jh»(Jc&e J^mav, fan n>dl inu 
mf<i«/ btt idtOxr fä((betf bd&e tt( (^wetfet^ o(^ -bte .^of» ^etei 
dt ^e meb fl utmdtft 4teb(t9d«(fe unbfdpabt^. S)tt fottt tot^d 
n af Sax* bttåU(a, at &< wunnit fä ^. @t»<tftcö tptft/ at M 
^^ (ttfl at d&ra bm tU ftna arfningac^ b&r anf(« fi&c et prat fom a 
IDaniFa ^rinfacnaé f>(t)cnt(c fan in>ata utfptibt »ib ~^a^ 4tM 
fomjl. ^^ foni (ttet febt {xq om t toerlbm/ n>et n^, at fSban 
vpcfte fan (4tte(id<n upfomma af en intagcmbe ntlMyt, fom bo< 
i ftd fj((f intet annat warit^ 4n en blott b&M<t ^ (t t^l^ ^^ 
cOer compiiment/ fom bet nu fallaé. ^m ^^rinfegan^ fom i 
, . ^«t friabe ttJ, måtte ^af»a »attt Ä. @»erfet« ^itet afT*" 
bilb/ tp annars ffnae bon bafwa toatit beé egen ^olffpflet^ J 
^cinfeSon ©opbia^ fom b(tfn>tt Si. ^aUbmaxi (3tmål, f oip 
te n4mna^^ nat man wib flutet af ^. @tDec{er<^tfl»fÉt^{ 
tala om be^ 9ifterm4( oe^.bacn (i). 
O) Om ((!« >CRM (anOd rtii llfal Smt* ^. a<7. 

§• »2. 
5f^4« Änut o(^ Wölbenwc »ib fm 4tetfomjl fr4n 
an(4nbe tilbafa ti( fm $4berne«(anb/ blefwo be ocf b4c 
tnpcfen »4nli9^et bemåtte, men ben »ar af annan avt, emi 
dt fpftabe p4 bttca 4nbte(i9a utirotar^e. ;Dm(t4nbig^tevi 
af ^oca tU S)atiffa (iflotten. Upf^fnirigen af ^roaebien 
9lofft(b .4c 1 1 56^ H St. <Bvm I4tit inbiuba b4$9e 
tt( gäilebub/ o(^ benne troi^fe ^nungen genom be»4pn' 
mat »iUe m5cba bem. ^nut ftcT ocf fttt hamfåt, men 
mav^Mftd ut genom m5cbate^open oc^ uttbfom til ^utlonl 
efte» ^. S»en fMjanbe 4m utt ^dltflagei; p4 (^air< 
^albemoc (pftabe ftn Sieserind oc^ Iefnabdtib/< ti( 
o<!b oM wbeiiga unbetfStace^ ftJrfla b4mab. Ä. _ 
ettcrrerf wti^itfbe intet betta forgefpel; emebon ^an 4c ttfi, b^ 
»I» IMS* julnatten {fune ftira ti( OttefSnaen^ bUf af fin betjemi 
emeHoti Saebe<f 9^ ^oQOab^ 0(9 begtafioen t SKwafhA 
(i). ^4c« in^emffa 4lbcc ©fdbemec tt4n»a imet ffcco;. 
big^etet betc4{fanbe^^ ^. ^»ecfcc« b$b/ 4ilittt anfftcbt# 
*efPp»a tnagmie ^^nrtffon fr4n S5>90ttemarf jit " 


IDd. 2. Cop. f . 127 ^if tm^^^iigewdrf. $rolt$ fan bet woca, men b4v{5ff ;4t ' 
M|É(ér4tddab <xt p4 itotta iiinnoltf^ter tiinita folf ogdrt ' 
It^fpHtt en famtiba ^fri&ent fan i fSbona ^mltga ftåm 
miM 6et>ragen: el eUet (htUe man tro^ bet ^mben 
vOmn til at 1161, (a framt <Ii)tapu* twirit i 
r,5|n>llf«t 4r 9önff<» »ol»9t/ efter ^an Ingen gäns mim» 
■ - — ^arf unbet aBa be ^»dffningar, fom nu »ocit bdt 
t fpneé ocf / fom bet l6nt mera/ om tÖtagnu^ <f)en> 
obe en inrodtteö Palldfe tt( SwenfPa ^^ronen/ ^ 
;oTb«anbe emot nägon annan; tp meb litet tälamob 
ab ®ubN utan morb gjort ben inffabe (ebig^et/ 
etfer* b6b tpann fir Jfrigt ^Wagnutf ^nriffon in» 
' |l åt, at benna tiben^ htm f^retlalla en fam» 
i«^ af nebtigl^cter o(f> ogdmingar. 

lp.4f.CittlogusRe^m Srecic ot( BtnttUi Mon. Eec\. p* 
f lil SBifi^iit^aUgrn. {>of<(|<incrlirr(R von Daiin (jtf. SJt 
fltter ir nsi' pit (niirct ewerfer (icf i^iål^A$tt, mn 
, 9d^ Itmma iuttt hftttrtu* m^ Un. ubu tiNrlNfns , 
^iBccOercR Win. Dlvn ^xthmntr imn« IxM M bri- 
ttet rofar fg iBg«tiB(« mc» tiOcti, tvjht h «r Jtf» 
iatt< 9(l^nrn|!i tit monitf, fom of (et fStrg^Mjk iéH^åii 
(Saer »al i i!n« Anmlet Eedefiaftkfr AtHtttvm$i mMC 

<K [•m^^Bf Idtct midet f«((tf$tifr«<9»KMKav Al Jé- 

)«,\«r Blbeltf f«((t «r b9g9(r )>l »rt 4rtalct. fOTair f«B fe 

It 1 li^ <», 40, . 6i«in t , XtNfr tit McuHhw f. agi 

^, BarpcäQf, nffi M Ifr otf «ar«|ra9frl> (9 iroDec wt 

•1^ K>»In» AlfMncnfit i^ ^anr afflirDanDr til fRértittt 

' it^i. ^4 (»db frnarr <tet ftttlfför, SerAttft «f«^ 

i 9wftor« Adritin» IV tffer CABimilen fJIitvfaa* ikck* 

i9»W^ fX 92fwifi« i9r»r(n. g}<r Mjcnte Arftljllt' 

C#e mas bmRa irtrebc itf etntttxf ii^t- or. Sr t re 4 

M, mt^9» it. SBoIfrrmttr o(^ 9riR|c|aE 6o9({r, ^t 

IgMtie; 19, o<(| fFebbr prrofiiingfo oAttafft» fprt firat 

'l)«ii(to IJtiiiforiofliWnilbe" W »' ©wette».. »t 

;if«»'MilM»-4 Kafllb; 'Cbron, Siabmirr p> af. Oteit 

; e»fl|ffvlft.U|> iJf *Mlt|ol)e tffWl |»«W|r|H 

M um m i^t f}imD»<ngcn X' 6i6rt' 

; f|it fTutft of 1 1 54' o* ÄBtfljef Ir n^r 

i>aik, ^RtHrgf ir Jtj eWfrtfet» mwftre 

elcr Carnmarftrrrrr VWiiiwiiP'iMilt'fS«(i 

f>aiM».;til /^!)W<./ f c6»,lliiri|^irar/Ea«i' ^:tiS! ^^z ':. m Qwla 7^^ -^ötut. m |0llom jSermn, Vju! eubiteb ejaf (Meent. ttt^ ffM^jå^Håtmi («ni54(le 'Bwcit. Uti Qatti, R. Sv. /Uti £«m«/i> Mon. Eo;i. || 
<Sarkiftv, S)(t linarinM mibm dt grubki i Denna fftfcii, t(l 

»KiaéUn*. nt han* rJtttä M*1 Sr ffJlltt oA nrrihare. ' < = l(wn oan woccirrc. xhi wnar mm mwaa ni grupni i vtnva 

srm9trl»li§t/ 4t ^an« r4»« tiUl h fllAm oit firrl^arc. ^i^xmtaiM tolé (pftotx ^^ &x»tvttt ftHa id^iv fe^A 
laft aemiridone ceöerat i Swerige en tit) öf tjugu 5r> |»ir' 
idn tillixaft met) et freMidt f^t^4Uan&e/ utan dt ^on nogoi 
oroat ftna grannar p4 minfia fatt/ faft det (ifrodf. intet Pmij 
^ftifaUa l^onom fr&ifris|ébuQer/ fom af Det f5regäen^(titadaé 
.öan* freWfga iitmt låt M tlHamm fdtt firdc^t ftg tU " 
(ra SXif^relfm,. |S at t>e fJtndittiite gjwt ^wao &«m T 
^an,fan meb tt^^Ut g&ra' (eitna dikning af t>et fiiM 
ut t>^fHfnt 4r.. ,£)(tff ^va(&fon« I>eildnt>i9a töf^pft tit: 
iwni^Ä Jittij^id meö Ä. €rie €am i ©annemaicf, |aif ' 
gen |feQt!.utin-.6et dngafe unöerfl^b af S^.Mtottt^. 
'CÉnmvto^ b(tfn>it ^onot^ f$(e6cdt>t af Stxa, fifttt e()efl <tl&< 
J|p}l>i(é/Äte WdRe öettir ^fn«t« Utan «p|«f»lat' ofonmnft^ 
;3<itI,eft»tiÄfof» i cjB4fiet;Öi6#tanb o* M^^fåtfiti^fd 
•Umf^Aa .v^iikiu,^. ®»ixittå éftetld^^etj (Htgen/ o.(^;^ 
-tilifa i)e göra >^mitnatf upfltgaiibe mof t. jSfntedniogen tUj 

le ©ittttrt 

^IwiMMi/ ihen ben ortmmefiga ai#ratt til ^^»nenr fom«É^| 

«agen i ^^orrigey. ombytte U^Qftkn, font m0> faboA^i^gd 
*f 6t f5(ja, uH en (lagf ^eber *i|f anfeen&e. iölen «ps 
:0i^itfpi ftJ# ^ic egwieJigen tÄv^rjiPa ^ifbrjfn. ^. 

fattft;|ie(a fäfeii uti (ii':fott|et/r,|f9t i 6ett<^ ti(f«Hie^|^il^| 
> p^ittneö af[«ttafl^ ot tenne . ^iQuri) 4r b«t ^ftH^Min^ 
'^Q»n6et>jdf rtr> fom iPilte; me& iD4(b pdtn>ing«^igiaf 

dl br^r oA tt^reftflnt.' iDéita fI4ftf!ap (oiftfééiiUi 
: mcli;^tgurb,,# |A Mij^ftnndD ^M6 afrél^fltMf ' ^ 

• fiM MfeMitte/ fbm «itb^.^aib«:^lMi4l^3i .ti : JDÄ «. .©ipv S*. <^^9 aB4jl«f9i6t^I<m&. ©e betdttaöe ^uw alt i OJörtifle «>at "^ 
fiiafomlid oceba/ ^ o(^ 'fK\ht ^ufwut>(6fl. fS at bet tooti I «j nrfftja.^erte, at fl6ta- fi$ Oihf liWpow nf :^^«6e(». tt$^ te..4^>n^ /,i&(^, 4att : åu of tilfalta ej^én^^ob. ont 
Éiio^' •j^cmåi intöö»(f ta . wav ifr4(t 9^>mgf / nj^flu 
Mn^^tti«'äPt)ffftA<^^ %m nti i^. £)(öf betr ^eli9«»^4)i» 

^fpM/ftmHtä fH -fUft fuMbe kaftt>(^ ma «atibn\å§ ot 

jfe^L ÄVr(|%iiäi::.f^r^^^ ■•* ♦•« fcyilMdbe'^^. ^a0r(tttfviB#tMe<i^'^ii«b«.pac^ 

n unbevfl6bbe intet dce(9(in«b«i»/<-'iMtnMCad 

t et tibet neber(ad pä ^ofa |!ogen; fot tilbo» 

nb utan». 1^9 >o(^ ndenngé^tecb &c iijg. 

idbt 3ät(en 'p4 nägot fdtt/ 4tl a(be(e< ingoi 

.f)«mKi fon' 'ixtiti ^efiii^t . ai $6i!2rn5dravtf^9 .? 

:iti&bn)4nbi$(^(n '{ifaftre^:at fil^a.fUt/iMt ^ '' 

: ^(i^/viui(t^ bi( ttä.fi»a'utifié^^ 

^ .^Ufa ocf Jdtteigtfi; .euildnt<tinftllaobcr'|ro« 

I nftet , oOo. <ttd(et måxit nméfalttHt Mto $as« 

[^^•^binkta: tibentf Bifloriarf Ut ili(an itv^oimf 

ma. fiMAttn{n9ac> . fdm. mt • uti '«ftit&(fl4(»(\ 9)i^ 

rr>;i3»fo8t lUtt^tttme ut|b^ -^ebmfaoäfbtltt 

bmnvndr'^ VDiilrfata i ntfing>7fl ^tta 

biHi^^t': f&cmobeltden fmma''tåi:dmU9r 

tt 'M Sm^itBM giBmnJ^«6 MiS^ 

f9«Wi^l^!!.>«^ <^MittQdat«a JdfuHr o# onbtti 

i |« litinb 4t imet ^ftoct Ma ^eC' b« 

<il4^ti.4)»lg^ . tUfi^ $#»Sbi^ vfHttt <ifi etöta^y^iå ^(forio. . Joifoft. «t f?l^t 04 utmattö&t 9vlfe, tmn Ä(t fft» måSt\^t"<^^vita -fy» 
, tat 'titi et botddigt fxiå^SJk fm man «nf( fm omdttei^en ffoti 
J '^jigrat pÄ -m Wrttwitmaö fto^^p^' tet^^»aifen'3pt9ö« eili 

(?) ^rfatMtni til .9(ni|Mrfniiig«nM Mb Dal/mt e»f ffU^^Ut ma 

' 3»St\H 4i9t<t inut mit vfi vttiln 'tiie»iåfafi%irk v^ ntb 9» 
3arl 6kii«rM, f« f^abii. (Efter fttftnwr IbttStnri^ i ttttå "" 

-'rt^tikr: facit iDiB} (o 9ri8H((i;'(ar iiMffiliM i^ri^iM^^^ 
^•-SD^. Mii»l«t I» rfitir €atl 2Pjr%W^*l<f lJftin*j®a^na« J 
,,.;-fott, .(«• >S:ftciir4n(in§-B8tmlBiy)|t m2(ic t0arav9«"« 'vkvij 

^-^0yUi NIAN 1 {«iia ertmKjä' tiBhi thm Tr^^ä»e tfttf fiéU (IM' 
: . tier firbuW Ml. 5«g fc WMt ifåitn «t t»,. >tt eaofi&Mi' 

. Wf ^^»aK ^tttif ^fatdcr l«4}«t fir lan«r>k.M 4tcr' fi 
ICMItr ^ot Nm, fom pjfil^ «tt«ttdtrl nVai tAiii< 
' •■«<>»- ncb ^(»Ift é9le< »A 3"0<^" ;DvteB^ 9<t 'JWMlr iKrN«f»'1 

.lr-.''<M«-.i0»Bg«a{tgniii,- ■...,, . •-..■,),■.,.•■//-• ,;t 

'Q 

-K. 3' 

^: 11 fr 'j. 


i«« jlOm^^etf™ meb^Ulf^lö Är ingpeti' iÄ IDctfcmm/. 
•* **"'»9WMt tStttoioti SlnmdtWitgaÄia i« iMeuffiösv o^eet i^ 

^iti9> om C) ti4sQt?fi&i!r/rn0g(t tnäfi^vmftöep^ oc @vMmv 

i^ifa wat ®D«t af 4)^1 ^^fl(<u^ 1 aSi»'l(ti, o<^ ^ 
A»«rit tÖfStwit itft mé 01! S»iKf^^n«, fbdi ftun^omi, 
.^8Sak(bw^ii9atibm:Sut1at!titmi$ m«b (t imtri» namtt<i;\j «5«Ic^ ^ /.. U« 4t.^&i^.t[Qactt of fcoate gifM/, nun n^dot ty» etntttt 
l^lBalUftMttM L i (Jdaonmixi, om i^tpUfm man ocC. >t?tt:** 
<f j^^jD; »ora :9t9^a ^rin^ 1 9M intet »ar 9ifhDU]e«v ^a ^m bfef fot Waö meb ^tc« 
lo^emat (5)/ fan bon^jng^binda toava M af fKpjfd 
I 'itBcAalbiX, t9 Ban<w^tto T5r <ln ^tinfegon ^op^ia^ 
!o^ tx&blH i ÉftenfPto qtt) 9{apu^ ^^fou/ fom btef 
fl»i& ^tetoiC 4r 1134. -0(^ niäfte ^on bå n6I>n>dn&tdt 
t&^M ^3^*^^ W Wt?Ät<éf n&MfÄUBta @ff{# 
»i^ftaé. 5S^efej;Äffiijér'jlrf^^ ot 

HMT iåsfx fuif/ at ^tm)e<'igfA9^ toac tn 9v9$^ ^wilfet pl 
tt lan pafa i^op mtt> &wé^, ut«n fS wi&a l^an upp^ 
^näs^tibiSipglanb/ioilftt manti(f9irne i antcbnind of 

«i^5l-' ^c(^ «r»(t in aktférbe tDib i $.'{ >i<hi <r«it(^ 
iMirMWDttc »a ^o; t>.^ri. talar. •« JbliK satiåimru 
6l»(^:«fKr!ft.: GHKrtfNMD: £§ r^fC^nutum CokDdnjin^r 

(Ro^(c »(( ingaluttWi M Ct^fmbtti fa, 

i« ll^f At 8ax6 inttt wctat Itjlihiatni-cmtt^ 

.it la td tiiaalaniMi mcMi-lUf^ii^r (9'ft(^ 

«Wf>*>i«!i »rtnJim« lÉfJl.-fliPrfw;^ vm f^M lllK 
«l«3't«Rllii«'''*ft4i Jrft 13« 6»ea IMfté^^i^étia. tiwtltt S^hrtlrtill jmrét iM^ilis Regiiu SdphiV ik^r^loiiy fili* Sutjfctnh tit^ ^ 
d«, qu« oWit 11^ &c*^ ' '.♦».:. . "^» ^. r .v' ' i',* 

^ItOte toco {nroauA' po^IltNii.defpondi;^! j^mqn^ m^rrooit cttidam ^oti 

VefomirV ^ * " *" ' 
efymirtUgt 
Ici|l rrgcrtftg "fbi 

'•'- ''•-•! >•'- — ■'-••■ <x»«a'*' ♦■■■' ' ' 
■it . 
>-uiriKe i&ctina .tttxn 4( of^cmOidt/ -mc» om ^ $äfn 
mpcfet Hme t oitfttn&e til »Itta tit^diMrtx Jor io^ jf 
hwtt '>ef<mt. €iä »t^cfet ix utom oie:^ tvtifiMf^iiiiH/ «t ' ^ 

wi:,'»i«iiit til Öitöcringeo. ^»a& .ttti-«gfPi^i ""- 
IKK f^e(&^/ jiMt man intet ^' nyiifoceQir/ 
Iinl0(i»;infu9«d/iit(ot(i« imiet 0>ifM9t. >J^»l>^-<9-«< •iffoMt i pdiei Uj^io. '"^ifftftm b«kn tritffav >mM» iSmåiii^ 

a(&ev&om<)i,fgtiifaii .>ee tir-)iftHm9il» litlltu, . 

UtMfäm htHcA minne, '^r ^i^Q Xoox'XM».mi^A 

tWm (iV -jO»} Mom Nt/ttitv ä. $&. ^p^i 4f 'Ni' 
^Ilrtroiiimcg 4>e«rtf, om hniUted frambek* n4mna« ff<U. ^""r 
HH^Mlidn 'Sl^icotoM' Ulf o<^ Wmtn ^tJk inf6tx^ af Mcil«nias 
iM ficoD^ !5iifop @tti>av'& n)i& 4r 1141. £ftn ^ima ^U 
Mt ^c å. ^. Benzelius (4mnat ben unbtrr4tteife/ ot ^n b(if« 
ttit ioTtbnfhxn Hn fm ^tife^««iKlu i ttpfala af ^rldnbacna/ 
:fft(t.N)(>Mt.Slb^i>tt 9i<^ii(t; b4r. ^an febermtra offom* 
:(«9 tttfwil tegt«rn>en. ®mne ^ttöörb '^ar fwn Wop i' - : :' 
(« uiTbcrfPt$»lt nägrtt of a- ®. 2(l>olbero0 iötef I Jdtt* " 
-4c II4X Ö9 114 1. Utom bed ^ot ^ fom Upfala'^i^ 
\jm^ tn-^9ff ^ff « ^rtifc^tnam At 1 1 54. ©Jan fan (2* 
ii «ttt4a« twiftB, at fu @twarb f&rt riter «f SBijfop^ Up^ 
• '^BBwe man Mf1«^ om 9frf4nbaniaé ttJNott t ©nwrlge, 
(:%0|i orf ^TOorpve ^n fifnicrdifKoit fitr58ii!op«ifate. SÄw 
man dibeied tngett bin9ap>utom btn^ Chronkon Ra* 
^KWben„flif\t>et.' '55tf^nnetfigt 4t/ om 3((4ttbame 
>n Mit ^entclid^ét fdn(|t up i petige ^ o^ {4m^ 
* of^ Wrtee oönf4ftabé; men om li^gow 9fc» 
) i bcfiä ^iCen 4r ingen p^tmelf^ upucPnab/ 
defa ti6cv ^«r <n nSgprlunba om(l4nWig unWr# 
„ ifon o(^ Saxp, 2)ef fpne* fSlebed trofigajl/ a{ 
<^otl ut«f 3rfé*J8tfop<n iJöwmöi fwwIKBob' 
"' 1)1 '^ öJTewye, at b4rigen$m lij^fft^ -f^- atfe> 
, ^ jénom ftmbip arte » S31iP>pen utflédb 
i|fri|lf«»* ötun& ^twcftb' f5tm'obeHgea «lbrfé( 
, <Ber'ÄDU, nfigönftn erf4rib ^v anWig ^r* 
y^tödtfBw ^«n öcf ^aftoh fjg at*i»«r(i Hog6 
}me1 ?:™nbj;' ■*&' I4t >eita roaro^^ftfla anbe* 
mtjlfa ^ppo^af HU^a upflgt éf«ér ^wet^et 

tNi |«tt«l 1i(«f>1iMuir;itt' ii»(<- St an»ra omdlnftig' 
.^Jhfilirrofflna , .nliiUifrnt^^iniii»- 3o«ffk imi «f Shitlta«a' 

SR 3 (2) 
»?4 evoe»,TiX(<» 4^oria. M^fli nf>, ' hn^mwA otBtFftlA ftr^tibrltt» St (ffnxrf^ri fBrpr, cBtr 8at>tr(ro«^ 
mUt. . v ^(tar Ma> ät Mtt ^arttn (xwiféi e8(V faa 6(«oiftt<. MdTéaia* ^ 

Jer. • (^) iäBft i>t§« il^froiMibé dtn iro onfirOe df t. 95. Eric Bwwelia» uti 9fM 
"' tflltMlSdraff: til Motmmentaf Ecckfia^M p* igi( XA at IRtttifatMHIf 
lyftjgiKt f«R ni<n lUf» i^em i>4r> 

r.:',.,-' ■:■; ; i 2..' ■' ■' ' ' '■■.-■"". 

Sint^ping' (|^ jn^a ttif5r(äHlid un^noifning. IDet ac utan thotidgetié, ot 
fl5i(lo nxa JÖijPop i ÖnKpinfl uti Si. ertjetftt^ m Uti Öik: 
fftpina^ ^ifopé » ^6mfa f4de^ »41 t 66v;dn/ atj^n. ((ftt^l 
i@. ^igfcit>«.ti&/ mm l>(t fan moit d^ fi^tbi. l^t f9ijoQ^t:4ii 
mera snmbobt; ^ndttUidcti/ at ^an antodt 9?i)Ma;.^!l^/if4 
-Mb» f6cbeni!va Jas Patronaras di ^(oflcft. ' ^i{>vth\ii» ^ijt, «t 
boo (4ct Sitilnioaen ot xått frufta (^S)^ ik^ f&rm4^ b(tK..ai 
fiifwa ^lonbi o^ >ff» (0/ ix^ 4i;o'^4dd< t^dotne. fannoHf^dQi 
front ^ioh^<n 4nnu intet »at alini4nnt(isim.m&()£ta0|eii,.,>l« 
litiu ti04gd(V/ at ban' Wifw^t 5Öii&>p liij/f m^b.feö'. - 
fan ntan intet weta. Hvitfdd {5tf4frar» at ^on .iiiäi^"! 
wnbe pÄ *et ^(y*Wvtr ^m. blef Wt i, mé.Sjf 
^eri t)et'4<; otwifwelaftidt/ at ^n töar i.^unb nanPacatf^ 
»P»mf9rfäh« -iriwignind fbm< ficabetf af mH*S6ifyJBm 
i*4Sf H ^i(Io. ocf ihwigt ^'et flotftSiftatei ,,^tti iAfa" *^ 
gira ^ahbeu i ^^v^^ott/ b^ bon , ocf ioia$t en M fåra . i 
^m<^ i^): : £)é]^wi JLjd, W *f43|f»aéé tJUifiU 
Pw om CapiiUt, b(& I<^ Wfn^t jotfattaej ö?bétmiigt »t 
beiif famhta 4vrtt4f/ unbecffreff bet, Ar^écV^i^op '|f 
butby (Brifld i tinE&ptnd, (^(»s^m.i <BJi<xn ^ ^eratKUi ' 
»»9 {3)- '^f ^^ ixftnåmt^ Momimpptoe ellef, minne^^ 
man ocf, pä bw^liwn tik Cb^rini Jöijfopen t @fara I|f 
tgemeöseti 4t bltfRincJt^/tfim^g; at^on imwét '*' 
tptfa. Om ^(llt«pariia)«hj@^ttätdn4A o4i ^dflie.. 
ingen t9be(ig funjtap/^ faf^ man (tfn»4l mt, ot be$e t^ttf 
tD4rFe(iaen inc4ttabe> #fban mat»' ^cr bem ndmitba^ tttii« 
iomi sDiUl<( v9ranbt tM^f^^p^^w^rbi^^eten i |Ä>r<ti<l/ tfi IDft 8. Cop. 6* :«?5 Gmr' o\& .torna ti6«n ingen ^iffop Wtfftmbnab, od^ (pt&e (smd(antx^ • ' V ■• 
bttfiBbfr i5ii!«p<n i ©fara o(^ t)eW mt>tt iintbpinQ. Uti å.*"!!», 
^ 1^ Benzdii SJnmdrfningat tii Vaftovins p. 77 jinmt man «n * 1» 
$klf^tn0.pä 69n/ fom YDartt anf/ebtx f5r w«ipai; i ^e](i(, '^ 
•9-Mfr4fta« &(t 4f»m b4r/ ^b nu åt ax^tam. • 

(OtiallpiS9lSBif!o>f<jrr9iir« llOl É. BtnuUut in Mon. Eccl. p. 117, 
1 18* 

) Monamenta Seanenfit P. A. p. 049,945. > .' 

% iMta Doennieiir fnxiti Uti Mtii j^bf^nh Diplomatviam M8C> m^- 

N. I^Or «■ 3- s . r 9i|m JR9cfo^9iegemmtet i ^wevtge tm^gicf tn np firdti» 
I PIMn im ^kimoHt^ inrdttning i mt^., ^wilfct fom til ftd6«9Hnat(( i 
^ —^ -!„ ett» fwt Mteftw. ^ilfSm* *t lKr4tt«tt, fit fdt* «■«>• 
l'€ttti^ ^ f<Sbt unbet fin onbttiM tP^tb alla^ 
hoparna, förnatt indi ^U untKr fkdt*^&SM^ i 
*p<unbiur9. ^ntct ^xttm mixo^iji^.m.^v^ 
„,.Amt man intet toni nef« <i(t; ^w<d> i bettet moi af ti(> 
i/é^^eMidrf en f an onf^Mé., ,<IBi( man iiitet tto Sa^co, 
i29^S^/ ut -elfeer t |unb>|cf unber fiili itpfift ^p 
"^'^'^ TiÄftf: man 2tmin(löne-Vopo 9>5fn>ania« cstui 
Mfwen inoocentios bén H fortMc meb tp* 
U J2)mn<f<t vicFe<!öii!apeotf Zcno^^m^ 9t wt tfig léii9jenfta'i5iiff^rna iU/ at toaca ^nMw: ^ 

jaSliim mv^ .^nfebmng, utan ef^ et tworbnoifbe 

' f^i$t9i*auti fdrmSn i €unb/ f^fmå ^ mp 

vimc*vgfmi font t^ir meb minbte fv^lrigw* 

beivi^nntifa. Ud ben mt 4beropabe 15u1l<tn 

aé«a(, atM^#: (te^fum dvfe»^?open|1 tdi^ 

.^'..,-.<*. — ^ '*-**>^^«JM|l&aftpanlflréfalI^Mt^ 

^eteme blefim bdtdoe^om.^ftffw» 

,^atb(;ib|ti p<ql4 betta, éäm 

rjbc f«t8t<t|efa^/a^'b|fflg )i«^(Ii9a 

H@wt 
ftfidu» 
^^fjiLfli. ^iiS &v&t(t yiifté ^^ifforfo. ^»,JftH«Äf af JammamheÄflfölng* »cf« alleiKifl tit lÄif i»1?«ici» f 

tii-ftSab @fljerige, man 6cf tit mfe*Wopm i töh&'btl^ Äohirngtrt^i 

■^"Ä«Vr S)<tn»<«u«tf^»tte& OeföOning, at dlle fbi^^pM i SJannÄtfert, 

•|£ ©roevigt, 51?orn9«/gf4to, ®v6«fa»iö/ m. m: Sot&e nu fom fti« 

Mpt^o-unbef S(rfe#5Öij»pitn i 2itemen, é# « a^ i i^uot 6w^ 

upwifa otfafKv H( fut 6l^im,i^ flotnt ^dn Ikitit» iåihfttf^cét^ 

näg^t g4lkinDe ben>i« (s^ ^ztm mpnbiga befoOning fytbi Mf* 

' wålåMti ingen »4rfaii, utan ^cfif»93itFopea i tntOi' mpftom 

oOa de cdttig^mc obc^in&Mt/foin dco.f&tena&e m^ Mauo^- 

'^'XD^i)i%\fttiti, {Si anf«h6e tU ^witige fom &e anbra (9)« 

t^ii!a tönberna.. $i( ben>ié t>e|^6fin>ec man tillenafi fSmtnn^ ^a 

Oet ^nrfo>mdte/ fom {Icabe^ i ^unt> 1140 unbec eiFU/ bit o^ 

»en Jöifopar Mo^^tDertge- beg}f»it fig/ fom t4tt nu toibåcH 

||a( omt<<(a$. Om^cfe«^tfi>pen i Bremen genom ^äfid»entfi^ 

. , ., ,. iioccotii fjirorbnanbe 'h>4tfeHgen fbmmtt i béfittnlng af fftf ^m 

^j.: tofecnbey-^abe ^au ofelbart ^inbcat ett f!ban Mitfg>'ijSttftli|il« 

öt i impttibt tif ©wérigieAW ft«tnt ben focbiw' tlii«)*S{f^!'" 

Itjft nu 'i tq)«^ 'bllfiiJit af ^»enffa JöiiFojJorhö ttföiib. •^f 

»eti 4 fftt' fjétta • bfifroet bl ben , «t W fd Iftet/ fom bt © 

SÖiflfoparm fogat flg efter JÖwmlfl^a beifuanbet a^ftfta $<mil» 

viiigirt, Hrg fitet;^afwta be ^nxnjFa beqrt^mat flS-bdrtil. ' 

' 4t iuåw 'ftSga/ atitlogoj ^t »flftf mfer eBer fninbw 

'*- ^•-^-'-^ -^ *'--' Söiirdiwif Hobé^ uffteu %rtb «Det 

. om §<Dab To»< ^4nbt 0^' fNbt. 
. . ingen dnbrmg' ge^öm innocdlTiibih . 

uti :9^orben« anbefiga fftrfatmirig; oqi 9(fcet bJbbi *^in ii^9t 
^^ fbitt Ptimas 6f»ec (25toerige/ iitan fom Mén-opolftiBti* liK-, »Ii. • ,^ nsw. vty.inFtwW/ jom par tmet fmma uprarnof 
Jl;|tt töar bort öf w.f6rn4m(lA jWftee (-©Ähnem^^ 
Sabet faila^ ^roW^ fom lifn>4( motté waU it titeante/' 
;2iat«,5kt ^an ^»en ,^rugunufon ^Her @töeti*^tu«b(btt " C 
iDtf. 2^ €m ^. «l7i It t M)/ ibm hltijMt åt 1140., dt. C Hwfåi99tjån,r 

i»t& Urna fantling tiUifa meO ^ffopac fcån^cmmm^Le» 

itts Maetbiz i^tjFop^n i imt>. Mefleoiut takn?. o<f 

, mot jHsct ttUiPa at instn m» A» (^jto tDOC. 

j(. Cfkr ttt\tmt>t f)at Mcfleaius intet mtat annat 

.om (ena m$te 4n ^toab ^an fS&t af Hvitfeld^ ^n %w 

Itot ®(flo^ nonm, fimt Hvitfeld (Pcifwit Oeftcp. 59teit 

ipnet^ioab pS &etta m6te blifhHt af|anb(a&t/ utom 6ec 

\^S6tiDaM i j0^enfe ftngo lof ik^ rdttig^tt ot todlla ^i> 

ÄjlÄ««. MclTeniM bccdttat flxtt, ot på betta.mJti 

^, om ^tåftitnca giftevmSr (7), m«n &<t ^&t »ätit 

.ill ^ betdttat ^wacifV4n ^cmI^m btona unberr4ttt(r((^' 

""man intet bdcom fät nägon ndtmatc funjfop/faft 

* ' annotlunba/ 4n fom en 6(ott gtfmnd/ fom ^»at 

men beroilet intet. §(t SatbinaUn ^^éobinu^ 

dt 1 1 39 0^ &4t ftint ^4jfat Contob; dt W 

!5ifPopen af ^etftngeR; ^at&ina(en Joatoniu^ 

(8)/ men at ^an toatit i !S>atmematf ^mt$i;e« in* 

Ml man nog fe^ at Hvitfelds eOct Mtgni Manhite ^' 

VMta gtunbob/ tp denna tiben Mtjabe ^mc9* 

Amofraff at ^^a 9^>tben met> fma bef&f^ ee^ ic 

BKttaalen Martinus ft4n S)annematf/ bocf fl fU» 

^ tnden ttng^ 9U>at6ftoet den ^elige 18()i)^ö> 

1/ pa ban ^get/ at bet f9ntt< ff(ta tt( eo änhon ttb^ 

Hfm et §9llenbe ^b ^ Hnm ®ti(b meb fta^>'' .' 

n ^it inti( anmdtft fan nujn intet fnndv- at< ' 

iC/ p4 benna tiben/ Mt n4don tmbetgifmcnbet^ 

.„_Mnien. Meflemusj^innet liRodi; at 18i{l^oi^ 

i^ptfota »av uti fitt ^i^ dtentfét i Jdtemea åt 

' " toawf ^an »il bewifa/ at ©»énft 9Ji* 

► Sitft*95ifPoptn I JBtemen fom fin ÖfVWt» 

„„ If^ en t#fn!ii8 af bonom Oelf. S)it botbe 

^tBOtb ttot ottiAt on e» 9^umi«9i{!op af 

»|at^lf|<( w« 4tcnbec, i»»/ fit @tiftet/ uti 

^«j^ iJTat |«J fJfomwiwi.Äitopaf titt ii».ri«liitn)aiine!iöt«f-fi)m Ifcoi&cro utgiftott, bwifer nitet mit,åx 
tilrfl*iil> i ^xta paragriiph:n vt&an dr anmdift. 9}Iati toKtjeba rum 
••*^(£l*r # «9996«t P^t^^/ öt ingen ting åiim ten anf6ro« emot ^ 
f^-3tfe*Söiwn« Metropolitan - rdtttg^t ilfwcn 6fwet (gi 
^n $»ab Primat -todrMg^eten 6etr4ifot, (8 fan aiffie* 
CiKI imet ^afnja f4&t öen fbv åt 1154. ^9 eåtbfiwtoi 
hus Aibaneniis. fom b(ef ^fwe unbcT nonrn af ^brianut'- 
Q(^ fatt på ^etvi (Stol tit åt riS9f ^^ utan motfiliel^ 
éenna anbeliga \)HH åt Q^iiFopama i £unb/ l^wiifct ^ 
inoocentius ben IH Uti fttt ^ef af äv 11^8 tpbetide^ 
^<^ (iO> fafi man fan imet utmdrfa åttt, nåt bett4" 
nanbe tttf4rt)i$ibe«; ^n dlbfla 9lf^anb(ing/uti ^wiij^jl^ 
Act benna S(. Q)..$ifild titel ^ 4c bet Privilegium. |iimM 
?t. 55. €|fU gaf JOpm^nratna eDet Canonid, »ib ^. ?at 
fa i €tmb; tdttigl^et at up64ra ^onben af ftnd Pr^b»j 
$mb(td« femman. Documentet fuinetf uti en gaonrtC)^ 
itienttf»J89f/ fom tiffime til^6n S)om«€apitfct; m^ dr' 

W^ uti Anriquitets-Archivum i @tOcf^ofm. 4iån»\kåt 

intet 4ma(,' men \ br4bbén ftåx anm4tft me^ nog^domiv^ 

It.lij6 (13), , „ 

■( . ■_ • * ?'j 

(O €re Dalin €5»* TR. 4>« »♦ X>*-f« 9». ' . 

Cx}f8iuf»nfitt1$mmai9t Htrdmin Cpii$.T, \\,jiiu Pr titfj(| 

0)JSlup9toon Sialandis p. aö. . /'^ 

(4) Vtbrtäiili. Scanénri* I. 9. p. »3^. •V*! 

<5) - . . f. 9.'p. ^34. 1 W 

(ä7/t«nr/W/SM|h>9<'ltr6Altt f. 5>. ^nfi Itr. T, i. {.tt6A**i4S. 

il% Mtgifthu ScondM.T. lO. p. loa- - '^1 ^ 

i^.,$MmA(t Ann». Ecd. T. la. p. agj. 

fö • -rr •_', T. <> P' a)7. S, Btruarit »ifnrttlr» f «« ffli 
DigMin^imne Sd medium vciiire ftfitim dulci» ifbemaria' 
Me«i<lot, fédvan mMiincrii iftioro» It CardinaUt p^^ytlr:' 
teapdo legatione in Dada tam pauper rcmaaoit» utpaiie 
-aafidentiboi vix p^veaifet ,Flor<ntiam - ■ > QjM al 
,'aonDe altcrios feculi rea cft rcdiUTe Legattun ii tétfd „_. 
: tiMfiiflt wr terram arpnti fini *rgtn$». UttOl lctr«t iMrl 
1>a*d» tmn^ Uå k StomMf « UmtfH» MiMv (Mc Ull 
Mtn^Ki» mm Mn t4å wt, «t »lra'flwrMP«9itfrdliii 

(loJ iir«/Miiix Saonaia triå. p. lö^i ^ <^^ .. «. f ii^: m: jB ipMtfl&Mrtf pöftri Ttftnpii* ^"ihtWB^^ft V^^ ^ ^^ ^* ^^"^ W iWWlL 
^Ae|.m Sv^c cttin fr«cnioi fuonini .^onulfo e( völumate coo- '"«« • 
i - -'— ^miiin ' et ijlibatpni perpérals teihpéfibiif d^^oimot 
^ Jft ^ (tffiwall quod tandnlfis AitHi • E^fco^dt , qui pfé 
fll^ Aiiliitf iUiid, TrriiMitäiiftmpct «bti^ MM. 
fi^lA^ktaifyieHBKo^ frt^é ^qui tinto ffe<|ueqti4« ef^^*"^ 
I» f|9#^«d ISdurcQi iMdiuffir^^eBtuifiit^ miniftribitr juanco jni 
^-^m^.atoQe 4efeft9fij\,^p vjcinipi plcnins pocerit thtueri. Fi ,_^ 
M^flT^ri, Tiib tributt, uf 'Archi-Epifcopum in Kegdo tSbeckr» 
^iiMtunhis occurreret-, ordinaret, er paUioA noftra el VI& 
j^flpidfm. «iditiie.. ,• • älent^pfditiho mio iiii #«l 1i990ffoi 
^ ^^mak (mm%:. h^tt\^ Béj^iåiifk .^i^nf^to Lond(um 

fl thedtimiåm tanquamjuo I^rElmfUtmittii^ iåSm^i 'm- 
' ict dr (il ätrc^eifFop AblUpnfi |iiuia«(!,(ol HtUf^d* 

(4 »etta Docuroem jhwcfiÄlf AiÄI^^ 

.4t ' ... 

; a^OjwU ;P^ivi/egium , fjim "i tö. \^^ ^f»it 

i i JSunt) / ^IaBaC Nt fi.9 UiQ^enns EccidSlie A^hi- 

Jtdkat fe<U«I.egatus, Dacic a ^^ecié Prknatt» : od^ 

L%maf(Aa^ m tAtifott; at (E(IK( 4|inu Mm ^ 

itéi, 19 ^oh nxw inm Primas i"®*^!!»!»!^»», 

fm anbeliga ^agfoga; men intet fom Prjma». 
wo>p*M inmfatttibDe (oenteiidai upftgten iftixt ^cfo 

' te^fuhbftfi^ intet i,onft«»^ J^(Jel!^■|a^(^,»r^ 
_ fcttf r«f i9ta (kt=piit^^Ml9m^^^fjk%' 

"g9jjftpe« i ftm> ifc^, HtWie» tfi>Äffclift :&d0|ev 
'"^ »5aift«|en'ldl»fWa:«»r:-ftl%#l^ <«* u& ©ivea T^itu 4<||l*ri«. ft Swi^ tPttmndicn uti fiijon^t ^ifh>etcn fftfefomma. SiiMif ' 
fS^jJg^Mefléhius (ié) w!t>n n9«u i>»f&tt^dcHdcii miftadit flT/ 

j^S^, <u &«tt<k dtttiomn wat cnbaft m hwft o<^ (HM» 
mn wU* rdtttd^cttT än blotta titdat. '$in«rai^ 
Ktt önnodunUi. 3a bmna $6r^i^ tim / (om (» |M< 
bm p^intttet, fatte fS^an ^(s^et t »cmK ^ufipNi^/ oi 
nitet haU (etdnfonbt wib oe tifi)»4la fld Jtiui9(K§a tA 
J> ^fina oäbt fS länflt mtÖ fina {»({Qniiidat, at-t« ocf 
$a&(U*18nf, font af tilfki^go^ .fKuiMinaot fan be ' 

SIt otnuM Jobtfuws MågpoB wSt^u, tet någon Uf^ 

ftfp tagit.PtUium af ^unMfPa prelaten/ At (3 fdoflidt/ m 
nti te) f^n to^ava ttoifiDclaftis i ^a m4fH. n^åj^^^inClttti «rr('9if^l>f man «l« fet t2t(f§l^(r/ M 
,j^,, — ^,,.„ ^...,. ^..,.rr -^M tDif oflcnafl t itiHliiL 
«t <ft&\ Cu<oiii|N tagen ar 9ximi o# 9atriari( tttU lil 
ner mf^*- W'<»f (i) IKan Itx txU>^fl9p Fetri (Bref af Ir 1410. toarifenMi Uti 
tpx P«tnw Bovcii Mn 0omr(dmwr 9ri'iQ8ratf«fflanrtiliftx ^ 
mi airf|»in|ar/ fl i onftcnte til (tna egna oerjf^ixr fm «l ' 
§9 titt^vm, oé (alaf Mrmcra Mna Bontet att et 1 
littf Arniger cltr HMtt af IMM< SBiNre bcft|rfef irlc' 
ritfilM atjiira KM af en 6a(K^attniM af et 9»cir 
(irm £ 15. Bjrgtr 4r Ifi4 gi^lt « J<mKoft«l, 

H illM» »c »tfvflott Al&> te |i1^ MAris 
§. J. ^W§ rittftb; ^ Cottinolen fOeoitbu Alboneofis (ate $ 
finUt OwtOvee »getind. €n intet nOnbce Nf^Mj 
!tM(in9 f-@t»cnf9a -StiHrN^cma wtfabe ftg senom i ' 
^dS(Uib«. 309 wU n>« fcft nteb fåxbtM Hfna f»i 
ja mmt «t«'4»fe i ©nWtige 4n Ä. ©wfjfer. ^„, 
minote mifte jag tUfU/ at ((b^tpoanbe (iiott onr dfMri 
''^»^'tp jo» 6aé4itt(t finna/ at-^luuMi.MiKaBiJ«e| - .©^V2.€«p. ^. ^4* ' Tiöarciotfs liftea tiJWw»/ at }iMn ^r Ä. ÖnMrfctd tU>» ®5«* 
i éåslt|^.S6s9it i (^ei^ $9 |Km fddtc, ot mim t k^ f^M^^ 
Hr Mn» titai tB4( ^ftrt ta((t^ om ^tmi^r ; mm ol» ^ 
ton (O. S>etl^^^e S^wni^tym^, ibp uä ttt tolfte 
bab«^^ nttndtft anfeen^C/ 9^ tiQvi^M ft^ bttiot 
otbif4 <8i4iHbcna/ $<)f (Wde&nias tii t% <utb4fiiÄ(k 
iRfhon&t t e^nHnira ^otM. ^S)«im ^ft^nmor mc 
mt mi(>ett4mif( om^ntf mdi^dc&idl^tcc oMlot 
4t j(09i ttt«Lo&!«(ida >$5r4l^vAi; uti SÖpm ^ntoU 
tig lan ^itl^^ttm »^ fmapnsvt Iv/ p$ 

t. ^ ofovftécFi nit/gofrt téjKt/ «^ i anfcetibt 
{m p^aam jdtdom/ font honörn i ^ ^gKi^m^ <it ^ 
I tity fhoct fagt/^A ^vopa. ,S)(n m}s«it, <tt 
|llt|h i te fbrad t%on, men (iteti i ^tia (gna: 
1M* ftmmn»; fed fibi ^am» m#, -i" !: 

' ;j(ifi9cte ftfflMc ^Mtomv fbm frutof mi^ Nmw: 

, rcquiem, Ipreiiic» aimuh, habet» 

(c4ife«&5iii»om^Miom/t9^i(Davi(o4vfeitgcncRflot 

^ fmåtut$ om ^M mltofe^ 4t i3 f&nml)(c09t/ 

'4fié(m9v« meb aH btHig^t ttoiflir Mcom. 9(Ctt 

,jit|{)ettD4rf o(^ jdmcfn 6f«Der(l(5mmab^-foQi 

^ jor&m. m t>et |^; fom ^ ^ocbc 

^cbfif. dog wi( i fbnner^ n4moa bo»/ 

fatt Hta tyhrben. måt 9. %. ^ fr&i iwaib 

r 9eiB^ ,lt 1 1 jTs uti Cloratoaft, fS ^loUEen niäy 

' "lob^ ?(c(l « ^i{!op«n aiin>4nbt 600 mor! @iU^ 

'Hl ^fwa tenna^ida lO^omien» VMUfigncIfc if 

Ittefdilm." e. S9)«ni^ IdAe b4 toMne^ 

'bti^/^«M0(t tfroft IrftMtf f&TWa«<ibe» utan 

sel uti (QIM^ 4( (3)- 3(t €^ »«P ft imo* 

9é (fvMnwtittlfäa egehfopec/ at ^n s|oc&( 

ii;J«.#^.;|4»M dftofobe Wht 0^ (ragg, 

im tpxa IMsié^niat/ 9Wtff<^ lon (4mna^ tt( 

*«^ ^ ajov^ &( et ganfPa ttnberrtgt mibtt* 

^ 3 lodrC fm V49 &x»tä VfiUe ^ftoda. tilUlRb et fbcäe^foht ingni fMtob/ fl fhon^itmit-lab^^ i8itti^a(M|( 

«^Ari^r afleftoor p4 btn fiufo/ titbraift genatl uti f)cBagc(((r j^ %ftoW 

UtSSSli^^ fm Po< (4). ^tta fufibe toota nog, ftocT nf {ItKéclii 

h mtca (>e»i0 »m be 9(omerf »CaAofflaif srimitifiiga goti 

^cn^atb loar f3 ^attt me^ dun^u 9tori«/ at ^i^r 

ni) fn>«vat>< beUttt; $eb bog ioent^rb (Sahie Bernharde) 4 
SOlatttt til dn meta 4»4ltotf|aiS'&^aifbe iftotvfldnfit ^tnönri 
^ bi (f). iDetta Ambe fiiKta^ ombtt Jl>c< afmiM 
o<^ iånP^fa ^driiuNn/ nten fi4t 6it oMl^cer «f ai. w i 
aEa 1»«tl{n|Paj«r« ^rfh^ Scienritrum oinmani pdåeeps t^j 
man ^i»na bdtvM^/ ^ !an man (totfa-^em tet tMc 
lolra ;9il4nbfa 0a9or; fom af 13 mdndaiiAlnnisoar^j 
•ftmiM fätmiianbtada oriHfiHeitdatt ^tmat. '^ > 

(f> <Sfe Exordinm .Giflfrcicn{is ordtMi.j fiibl^d^Ni f atfuia T; 
'C^AJI. (^|ai« v«rO'|i^flpterpaiiciiiteai clincf9rainiri»«U^ni|i déifi 
tfuaJconvertepaturV Oominn* fidel! fuode pardbus Geriii«iA|Ell i 
ratat et difcl-ctkt perfonat initf^Mti per-qoai dHciplimHri^C 

• nif m regno ill» fiinclata CMKabiu ct^^Attfiifitiabtt iediH(M~^'" 
-Ii*, fui metucbfquiJrm tttmilftm/limuitifU-immfthim.i 

. ,rMt. a>(tta iUilft jjr MMtt. itjfitU Mi llrf ciBifE^ir &# 

-^ ÉcdeCaft. p. 19a, . . ,. ' 7^.;> 

i;»). Af(^riqut. Ann^.Ci^zitvitM T, a. p> Opz. ijljiil^"^*!," 

n<th éft nié^ujn , '^namvit etmdein •BJitrilniit itt^tafaiiic 

\ T^^détit in ttinere ipfoergenti marcat- ainulra* qoma icxefenj 

■ oafdrM af 'Exordiuih magnum ordinis Coleroiienfii. .r.{.^'' 

<; .T. a. p.-.«07.' . ',"■ .•■;.'-fKk/ 

<4) AlaarlfK* Alt. Q T. a« p. aOg* ;;• • ' -f; jitj? 

(f) ^ilMtKfciibe 4f bfHa ai<mriv<rf r«ii MmTMfira M» 

.Ann» Gft. T. *> T* å». »i» )Sr flitt^ NaiMfr jii|«g|p 
rcfpondiOé raloe^Hcfnarde , »am illci.3uttrat ialw "^^ 
. .ibideiQ Nfaruni (uo U9e iiror^fls ^Bttnudam. ' 

(6)«{ DcdtaM ti^»i«ket äf Aonalet Ciflei^;«hfei'n|i| 
HnanuKnC Adidniai* &f»«rf«rMi tmmim» fri»aft ^ ' 


^/ §.6. M^ : å utrojMtt iinfefnN f5n«4d(>e St.^fwtxftx at 4(ita &mfio(lc'r<i» 
n%9ich W ^ 5o(Ktl&n«^ til at ttd&a in uti öe af^©# <:4t<ttitt|.* 
tpgta Mö ttl4ninabe ^o(ter. g)ocf (ief6mm(tf SU 
, g>fettni«9 i f^nner^tt, fafem löefbrbrerjFa of öhnw 
i^^ib le 11^8 ndrnneö Biilem en S)dter af €tora»9«((m. 

tixt j4g intets om Ut angär @weri$«^ fafl bet «ä: be* 
.^C^oiemdr^belddit i @6bemi(m(anb/ oc^ torbe bentta on 
f;|(#a,i»arit wiéb^ til et fSbant MdUe; faji bet jébari 

'^t 4c »ifatre meb Sfltoafhra. ^^nnelfén afSfliMfir«. 
^„ j^mi uti ciftercicniBjrd Älo|l<t » ^nbiifigawa tit 
!|i$.3Rinii mliKtb/ nxn annacé til le 1144. Oå^ ^«r 
fknilbt ftna ^ioiler«^v6bet 9X fdta til <^n>«rigr 
ItDicf/ lÅ ^(ut tmb ftna ftnsev neberbisbe et ^ofK 
'|| ttt flotlefen af fingera f^me*. i f«et (a). Q^ * 

' tfil^b Mtif^r(« ocr tty&a(a ^fhv i <;SBTif(la&9{v><it«. 
fe^; ;Din bet af ^. @;in»evf«c 4r onb^; fb«i 
B^^hre f<lja, fan ttDiflaö^ emeboii i liitfopitts^ 
JM fS(^<ieca«, at bet blifivit fUftabt af ^. <0<^ 
WMna (3). <&it btef ett ung man fr4ti CotoooB 
ltt(|f ^^crarO^/ -fom intet funbe iTfwetrtäla^/ at fN(fa< 
>y innan ^an f(cf(ifrab( ^onom; at ^n fcd 
_-. hh o<| l>Jifwa begroftoen \ ^Jaxoxbcå. ®m 
<^0<^4ftar(> fiban ^vt, ee^ ftft Slbboc i 9^ 
'"i^^ fkwaftabe i f^rotio 4v» tib til 1190; 
til QavavMflr 9$ Mef b4r b6b oc^ begMfmm 
ie ffal b4 Mi<M ^9t om ^< bottrefd, oé 
itbe» ot <n fS- M tnané ben b4r fCuDc be*^ 
mdjetigt/ at ^^n watit en 4vfig o# bef ebti^ 
•i Un t9(l^ <(4). IPatm^em» ^ftet wib flkiilaii* 

imb m ^ tn ^ etoerf^ tib. tiri 

jat fkfi-bef bit^n til ben i ^Jaii m^o. 

^. ^^émttK, bocf dvo^unfarne intel Hm* 

iv'itMnrf|viii 9Ri»aflva/ |bm Mmi()M «nm4vft/ 

löftet intet faUatf S)otct utan ®oterbO(ir af 

4nbteii9en fan tp»ara lifa m^cfct. Meflénius 

be» :^m^ ''fm '^fmft 
<H ^xott^Ttifte •^tjUrttf. •Mt^llh 9vUUbtxåttat , at denna utflpttmnd {ätt fid M mbet uti ^ntttb, f> 
ti lfl«n& ^„ ingifwit ftg ti( ^wgana*, o<^ dnbtcU^ til 9CBaro|«m, fbni 
j4"i5J„,tilf5nu cftet 9J. Rhyxeiu b«f4tt# nnartt en 9»t VM>ib9 ^ 
1nS\in.H^t ^atfe (s\ ^t 1151 nätmwe titi QatawaSe«Släenia« 
S(b(>»teb6m( af ^tlnnb tUec ^iitfont/ «(^ terbt bärmcb f&^Uj 
et <9ot{on{>« ^f«^. SHt fan i(»<U »ava, at Ma bo^on ti 
!Koma-^(otHc &$ bfififoit gjotbir faft bet febetmera fonmiiti bU 
tce ft^nb unbec ^. (^mrfec^ <son Carl. $IBa be nu upv^ 
be anbeiisa fant^4Qen WOtP af Ciftercknfer • jdkt Bemardioer-Or 
den. (Bub^ent» ^ftec f9tte« tdfla tneb bem uti äibet/ em^ 
man ^av P. SBejcanber ben iii:« ftabfdM P^ fi^r I|«m6 i 
Jtnut iK^ ^Rd Jdvobec/ lamt flete ^nunsat fFdnft ti( vtmm 
m i ®ub^em< £(oflet (6). 2){eban man meb (3 m^cfen fm 
f4niabet anlabe ^(iga (bamquDdm i öfra beten af ^möQ^, m 
^^ ocf ^äne f5cfebt meb npmobiga o(^ tmbecftunbom 9attfP<| ,( 
'»iJjM» ja .g)e(0»n. 4^cn^m>ab Älojler anlabe* « 1144^ 
!**** (ome ^mtabeö {r4n Qarat^aS. €t annat ^IniCt 
itminflpiK beldgit i €unba @tift«mtfttctf ocf benn« 
6mmm« U/m ^rattobtom^ men ^av bet på ^tt)\9<k i 
igenfinna^/ fan ja§ intet wm i^n f&vfh Sf&bott» 
Äw N Sofwin od^ b(ef ^4mtab ft4n (^»b^ ^O^Q 
i Viennoi» i ^tanfrif e . (7). SI. S5. iSlftH ^a« ^ 
Ma ^(let tiStfa meb €fvom ec^ fleca anbra, |Hn 1 
fIM uti S>anira ^ifi»i;ien. «snen i ef4ne o4'^Danf 
4n>^oftecna i4Rdt 4lbfe in S(rlf«$5i(fop ^i(. $ 
^Ifctr 4r 1 13 1 inwidbe (>6dm Ritaret i fcaft«f9tfan i 
WM ^$on« reiiqutfr f^m toot» tagne ffljt gamla ,. 
IDatty S^to^ åx inv4ttabt af iö. tKgtno, ^warom. 
fftoK/ oic^ enlSlunf fv4n ^(pnflbem n4mne5 n»i64t 
<D!en bet.4t onftbigt at Mu>4t« €4ia(in meb en mibii 
fiev«unbecfKmng p4 betta fl48et S)e$f ceoiefbab* 
fåttlenfhr ti»cbe 9a|wa tDocit m4tftaga noo. i oI 
intet f4rbe(e6 befante^ 0^ n4t en ^toenif wfnt ai 
Orden f^tfdfrat/ at ^att febt be oguboftigad o4iac 
i-.^)ef(a p4 3^anb/ 4r man utan mUfto^ b<m^f 
» mpdn man »i( (io.\ SDdll». -«!f. 
JD»t. ^^ap. 6. t4S O) ^i Manrrjjfit A. C T. f.^p* jtfo tcib 5r nVB »ämncS Alibacia Jtorfönl 

de Wf«. T. 1 p. 451 teid dt 1149. Hodein aimo inenlc Juiiiu oU tiltl d n ^ 
•1l^ de Aina/éra^ Eodcin asino^ 6t mciife abbttia 4« »^<l ^Ä//f, uubcr 

(a) «t Exordium Ord. CiftercienCit D. 4 C. ag r^lai «m Wi^ UoDcrnMrf; } ^}^^^' 
fAl^tttaf dr M ij^ogfommit fa »dl of Méunque T. i p. 4f), fom ^^^ Ä«>'1»>«^ 
-^iMtttarra tU Chronicon SioJandu^ p. 20, 

0>^ iBi^Dala 5I1cL|icr fan Idfad M^fiqne T. t f. 45?^ ocf^ bcrdttai 
WjKf-i flf «ct auaftré i flnfccnfre U\ Dré Mrian Wiifmé til dr 1147. 
'l9dr«iilo ^ti mfiiftnrc tan aian |c imfopingé Jöi|Topé » ilrinifa ^o« 
Ifeirtw/m Mon. Eccl. p. ii7« 

Cli |E)É (Efrarjb o^ (^on^ dtoi lao ni4n (dfa M^nriqm fd be dberoiKibe 

?^^J^- HxQfdiuin Oxd. C. 0^ Orowira^i Siai^ndt^ p. 123* j[. Knqta 

. Éf^X^ ^m i^Qwivi dr tagrn af Exordium o. C oc^ finncj ^0^ Al«ffr/. 

/Ä i^iu c. T. 3 p. 2^7 mil) nr 1150 Oröeti dro ftcRa: Cujus di(.-es- 

liim-lunri Rex Svceix ccnnperiiTet , cuiii gemitu proreltjtus eft , Kegnum 
lilir ttt^aoi f tiain diguaiu non fuilTc , ut 111 ea tand Viri (acra oifa requie- 
1^1^ flebuiifemr** " 

icr^jve A. C* T. 2 p. i??* Anno M. C. L. Kal. Mfiji obbatia de 

^ \ut\ Ftruhu, nij pa faiii;ni tMiIcpdininnc*, ai SKunfarnc intet 

tmeöflbart frdn glararoul, ban ractrtr ocf Bzovius fanit He»/- 

'^fm f^e^fiDtt, ort ^: Snut inrdttat ftloftret i SBiirn|K:m« Uci 

CrfatntKn ^9^ yaflovius fåiay^U h<i tnfiiftclfc dt ff. £atU 

, irt^lNc tiin man fe MeJftHms Scond. T. ^ «(^ fér ^friit 0$. 

i^eé Mo(n^tfiioioj^ia« 

[,'>Alexiinder b. lll:é brcf f&r®nb^m* ÄloPcr dr 4f dr 1171 ov& 

^ jfuhjelms BullariuiH T. 1 p. 1 i 5« 

iuin intet dr nhnwt af tDdra iRoH^iffa Sfribrnter/ fun 

li(K Ät anfOni fjelfaa ort^eu af Manrique An. C. T. 2 p. 

[15U Altcruiii ab Acfkyilo coenabium condkutn Herma- 

^fänHiätum, quoJ tameu uruin divcHum ab n^ivadt^ firu Eti- 

ood Tomo prorcieJenri anno il 44 genitutn ex Ciflercia me* 

not» de facili 8«{imi dififinire, Quippe in Geutfibus ranquatn 

Rfjnir. EriiLiduin , inquiunt in Dania . LundenHs ^ioecefis , 

Iffadium in «ud<;in dioeccti & pr<n'incia . - • • Quodcunqae 

l«nfi furrexir Diocceii , qu * duplex fedes Ae(kyUt prrnia ér 

CittercienTi coenobtOf arque inde pluribus atiis tora Da. 

1 fo.pcunda?erur K:un prrrer quatuor ab Bfron prodÉ^, 

aat^ranadio feptein conftrafta^ego, Teitain Infiilacn^s 1»- 

tocum Dtfi, Porruin vel de ponte Werdinond, Kullen & 

^^^ Sic in geneli Ecckfi rum Gftercii, cui niagna ex farte 

^'cctene tabute « corrupm^ tanieN nvnvinibiia-liocomfii. 

flftmia tnnbaftlojkf foUi uti Ntcrdogiiim LuAdenfe )>, 
Scaneofiat P» a. 
146 ©wea IMfte 4>iitovia. St)rfan«(9) Chronognphu» Saxo fom Leibtihz ufflifwit p- a78 1»iö i 
tilMub iioi. 

unDcr (lo) Cm lettrt niårfwärtiS<t th talar ^Ihtrkus trium fontium monacki 
?• P,?^^' »iö 5r ii}o p. a66. , 

§.7. 

(Se&cui S. 25efn^at:ö pÄ t>«tta f4tt riftnt oc^ upfött sjjoi 
@. S5<rn» t>cn mc& ftna £)r&wé*Jöt6bcr, affomnabe ^an i ClarawttH h 

lärt Kér. 1153, O^ l^l«f <>f W^i"**" Alexander III 4r I 174 f^fftaW 

fBr ^elig. @å wibjlrdrft anfeen&e ^aftoa ganiFa få mclnniifior fJ' 
fr^if^at fig, fom betta flrunbcrliga helgon, ^an »et, at dfw 
i'ut(>cc pttvat fig om ^onom på et mpcfct f6r&c(«fti9t fdtt (i 
^ané ^6gaftnmg gicf f4 långt, at ^an uti bet flora JCpcfom&tet 
C^ttreé (Camotum) i ^canWfe h 1146 Wcf utforab til anf 
rave f6t bet flora Äorétaget tii Sanaang (anb em»t ©aracenem 
' fom bå b(ef beflutabt or^ företagit f6rnåmligafl på ^. 53trn^ari 
tilflprfanbe (2; oc^ fftrfåfran om Ipcfelig utgåtrg. >&an war få 
f(of at påtaga ftg bcntui n>ani!e(iga fdrrdttning, mett l^be nai 
(ångt f (of are, om ^an meb minbreifwer ^rfat et få f6rtwi|(<k 
uptag. @. Söern^arbö anfeenbe fSrbunRabcé mpcfet genom bel 
for«tåget« olpcfeliga utgång, l>wilfet6 utfi5,ranbe intet ^6t f 
©nararare b6r man nåmna, at e^uru benna ©arawaljFa ^ 
ftånbaren »ar ogement nitijf f5r SKomerjFå ^åfvt)eftot«n>^ 
^an (ifwdi gjorbt beé utjficfabe ^egater all rdttM>ifa, bå Mj 
fftifwer bem fom et ganflfa fnålt oc^ ogubafttgt fSije, o<^ bi 
gar tiOifa, at oaftat alla gjorba beflut \:)Cfyi ^an dnnu intet | 
någon ^erf ettet iöifop »ara affatt (3). Om ^. iöewl " 
tioårf o(^ berag uplag fan man l4fa J. a. Fabrlcius Bibi. 
m. e. T. X. (i) X>0Ct9r Lutbtrt toitnei^Srb em €$. ^vnf>acb Fan fSrtjlena at 

^et firtfeminer uti T. 2 Alt. p. a 10. S. Berahtrdos maeuo 
- tu, ut omnibus prope Oo£loribps dntiqyii & nouit eum au.., 

. Om niflon (THtte tiUftoentprt I btnnapunct naM af flnnan tanf^ 
lan ml (K^ |28en fir goi) Sutlcran m. in. 

(a) 9c BartHimt Ann. Eccl« T. la p. 3)7. 
(3) ibiT). p. 387. 
i 9tl 2. C<M9. ^. 
§.8. 147 ^4 onifFrefna fdtt W<f €f?orb<n up(9fl mtb ganflPa w^ngaÄ^rfan* 
^ronfpiTd ^c(öort. JBtttig^ten for-brat, at man ocf Idmnot na»^>'" ""• 
soaftmjfai) om wåva ©wenffa ^(iga »ib bcfatibtt, fi>«tt»w*j(. ©»«» 
ii»^Kmtrl&v*né minne. 3b(anb btU l»)f« <n ^d^ttbe i frÄm# ftr Solfo». 
^(irutnnm HDtb namn C^orfleit. .^an tj«»K« en ^obniff 4)«we 
i 2!B>i|l«rcjj6t^fan&, oc^ ffaJ ^an af'l[>onom f5t tilwttab fftrfum» ^Odifla. 
iiKlftMifwit m6vba& n>t& e» (len i maifen, bit ^an roat »a» 
« flora fm bin, o(^ l^at febcrm^ra en gaftab ope, fom bube« 
»arflfbraflen, 0(^n>tb ^^orjletté nanm^ begabbanbe fäbt lif, in# 
»flat bcé ^c!laf)n. ^t €apeU ^ar »ätit uprcfl til ^ané Sminnclfe/. 
mti 6f»cr{cf»ot »aritdnnu fpnliga dr 1709, intet iSngt frd» 
Söiurum i <2Bttttalöfa ^ocfn, oe^ finnen båt dfwen en fdlla, 
|bm foHa« ^^orflenö fdlla (i). Vaftovius bet4ttar jdrtefiut/ 
km om ingen rtot bet, Ac bet intet min flhilb. (Samma f6t< 
fettare upr4fnar »ibare ibianb be ©»enjFa «5>«J9'>" Ätffilliga, 
•B^ttitfa man tait tilf5tene, fom ©rotming ^)Jargareta, 58o» 
iMlb, 9tagni(b. ^ixai beligbom dr intet meb ^df»elig m9nbig«< 
^ Wéglab; ©etta »eberfor^ (if»dl (S. -^dtna af ©!ebe»i 
ellei €l6frc, fom bet nu $eter; ^vpilEen 5r 1164 pd ^dfvoen 
iJmnder ben 111:6 befallning blef af we*5ÖtiFop ©tepbönue.in» 
^ ' bfcuib-^XÖOMcnsJ «ntal. ^on »ar,f6bb af Stbeliga pvdlbrar i 
' rgjftt^tanb. ^eban ^on blifwit ©ifa bef^fte ^n €bri|li 
•d^ efter dterfomjlen Idt bon iipbygga en flor bcl af Sf of* 
, *a. ^j^dr benneö ^dg blef m6rbab f6r fin bdrb^et |Ful 
'|l»-5f« af ^en« bctjenter, blcf ^acna mi§tdnft f6r beU 
i -brottet, od) af ben b6ba J^errené betjewer febermcva 
, H bon f!ulle fara til ®j6t$ene ^pvfa, batfannan mif 
^cxa (j). S>c6a omfldnbigbeter utwifa nog tiben« obpg* 
Meflenius berdttar, at betta (febt »ib dr 1140.. ^ 
/ fom firabe« ben 30 3ult4, dfallabe^ b»» «n«^ W9<*«n 
f fom (Mjanbe »erfar inttjga: 
Salue Decus Patrix 
iiutyr DEO gråta. 
iU laudem Veftgotfaic codttus don«tfl 
^ a Ci>. hM^^^^: i4i Bvvta %Wi0 ^ijToriÄ. 

Jtorfan4 Coram Rcgc gloris dign* jam locata 

nitiff E^o R«g<ii Sveci« c)emens :adVocir». 

«. ©im. ©«tta fom ^it iotlUr onfftr&t ftm&e »ava aog til Ijcnm* dre 
rcr jcöifon. „( Vaftovius (}4r 4ntm längre, &4 ^an .96r Ijennc til ^ 
. ©utfjorm* S>otcr o^ bcrdttar tiOifa, at I)enncé afl^ugna fi 
b>jle fom et lju6 bJanb térnbujFrttna, o^ gat en llint? fm fi 
gen. vfocnne^ UM xoib ©6t^:ne lyav icf"« allenajl »avit 
bar f6r' iiBi?crn)dif , litan j>rf nattmfuiinig f5r aflat od) (»)i 
iw« fBrfdtclfc, odj ^ar SBiiFop ?arö i Cf8^3f|6 (ir 1462 g 
40 bagare f6rl5tct|e til &em fom befSftc @. ^clctwé fdllo 
&c^ i)6b6plat« (4\ ^enni5« &6t)a fropp bkf bc^vafwcn i ^ 
&e ^»)rfn. S>« fom fallit på &cn tanfan , at tcnna ^clcna 
' roarit ^. Snge ©tcnfillotiö ©cmål, bafu^a intet annat dn b 
nantmt at jl6&ia fig pd. 2tti betta, fom bit intil dr anf6v^t/ 
mdrfer intet ndgot fdt&ele* btwii pd ^elig^et, oc^ ^emie* 
&6&en gjor&a tmberwdr! dro ej fdrbelc* tipbijijgeliga; men 
l^n tillifa berömmet f6r m^cfen omforcj t>é) barm^ertig^et 
fattiga oc^ frdmtinxjar, fSrtjenot bt^ mdnra(fjo*dl(Fanbe ^jcrt< 
wiba bet bar fm riftig^et, fnarare rum iblanb be ^eiiga, dn 
bra mdnmfFjo*frdtattbc helgon, fom ut6(l fm blobtorfliga g«l 
mot fattiga fpnbare, fom imet f unnat tro allo be bifter, foi 
ben* bdrjFaper framalflrabe: 0^ iblanb bt^a fenaw torbc ocf 
^lige JÖtrn^arb fJrtjena fttt fldWe. 

(O E. BtnztUm Slnin. ti! Vnflovint p. 46. 

(2) Johauntt Magnut 0($ Barernas af ^onom An. Ee.-I. T. la i>. Ta 

(3) U»om Vafiovittt fm mfln Mfo et fort inne^clll nf |enne« lefwcn 
Officia proprifl Patr. ilegni Sveciac P' 26 ifr* Btmtlii notc M 
ftvoium p. 57. 

(4) E. Btttztlm ?lRm. til Vaflvmu p. 57. 

§.9. 

@om moit meb mpcfen forgfdnis^et ui^bpgbt jSloflci 
»ar man ocf mdn om »araftiga ^^rf oré u^ranbe. (g 
S)omf9cf a labc^ gtunbcn til af ^(baltoavb ben pngré / ti ©el 2. Cop 6, »49 K»« flfvM i ^. @fcttW9ti&, fm f&rr dr påmint. ®ajtijffo rf ««< 
liafDomMa 4i- .b6vjab 4r 113X «f Ä. ewerfcr o(^ '•'<*.*"" 
ii&cn me& gamla Sifeuba templet ( 1 ). S5>.i ritnin(| fan g. e»i>ct. 
fyii Pcringikjold ti), ^an inwcj&eö af ^iffop 4i)«»rif t«t »Difoa- 
JO, fcbtttt f>99ning«t» af €vif ^cöroarfott »au fiiUfoni» 
i ^n (Jr upforb utan fuiaf af graftcn, fa at man u« 
bom f^r ålbcr&omcn m&itt btUnm, at mera orbning 0^ 
fer uti garato SIfguba templet. Siitf^iig^ S>otnf9rfa^ 

racö mera fraaf oc^ jl6rrc fojhrab tipfirb, låt ocf bhxa 
i fcnc^cc tiber. S(t Äprbr warit wib alla JÖiffepi^^fdtcii 
K mlfinöcl, men be ^afwa f6rtiiobelig«n i b5rjan wartt af 
unbé ©omfprfa »et ma» mer rcba på. S>cé gtunbldg* 
bbe uti Ä. Swen £)ttoö tib oc^ fälcbctJ^ f5r äi 1014. 
nut ben t>eHge boterabe Sorafi^rfan i ^unb o(^ inrdttabe 
>rb:ntcligii ©omcapitel tlr lojjy, »ar l)i>n »Jnnu intet far* 
n 0<lfn><» g5f»obref»et intvgar, utan Ut ^prfan b& f6r|l 
fttUf»mnab/ bå ^on af ^r. 05. *titH åt 1 14? iiw>igbeé. 
)9dgntdftare^ namn 4r 4nim bc()äUlt; ti) \)an ()ct T>onaf 
^ at beé b6b^bag utftitt på ben vi Kal. Nov. »ib flutet 
HUt (4 '. ^å lanbébpgben Idr f)afwa »arit nog brifl pä 
i 5fra belen af ^»crigc, emeban bdr dnnu talaé om 
dd eller Jg3drabé!prf or i Uplanbölagcn ; ^olfta jK^rfor 
f bdt odf , Ijmitfa »arit minbrc, emeban fpra 6reé (anb/ 
;^alf marf jorb »ar anjlagcn til beraé n6btorft, tå åtta 
hJ> (§g tU 4)iin«><»^i^ ^;rfan (j). Uti Q15dilerg)6tf)lanb, 
pjJeiibottKn albraf^rfl 60m til flabga, »nr |t6rre tilg^^ng 
:fét; tt) Sturlelon bcrdttar, at twi \)<xn^i tiö »oro unbet 
Myéöonbé SÖip?op$b6mc ellof»a (>ujibr(tbc Äprfor 16). i:\ag 
^; 4t »dra ntjarc braga bctta antal i t»tf»cWmd1: men 
i^jeligit at be bebraga fig; tp tå Ipbbc uitber Sfara irfc 
!l'^4il>tgi6t&lnnb, man ocf <2Bermelaub , <lUd|l9J6tf)a 
"" |0'd^ dtminjlun: l^alf>r»a oefc fanjPc i)il(i Smdlanb. ^d 

%t xmmdrft uti gamla fårtcfningar pd *iT8cgft6 55iiFo« 
Sbtt- åt aKmdnt bcfr.trt, at ^\)ifc>t o(^ ,€ap?U finnaf i 

»laral uti Cat^offfa ?dn&érna du i be '^»aiigellflPa. 

^mm--éi fttlit mjb #rfor, bå Adamas Btemcnfis l^fbe. ^ (1) 


I JO ©we<t lMft$ -éijtoria. j(l)rfail< Cr) Exc«rpt8 Car^U AroHenlit E. Benzelii M. Ecel. p. 2». 
t i r \U n D (») Pering/kjild Mon. per Tbiunéiam p. l6». 

5f."Vnfr,^'^^''"''P" ^""■'''' ^* "^^ *'"«Ö.* p. 20. 

fcr Äolfon. (4) Om imia Öomfflrfa fan man. Ufa (JJrof. G. Stfnmeliut åt Templ* 

CathedraU Lundenfij öf {»(Ir gjiorba OJim^rfnJnpt ' bc(l|nffl| af Mon 

bcanenfla P. a p. 171 ap. 

(f) a gl- Ä. Ä. 95- Upl. 8. ©««a fwawr nogorluuba (inef 59lfi« ofl 
' -^iruDg/jiprfor, fom whmoA i SSJifweria ?agcn i ۥ 8 f. ?>. 

(6) Sturltfon T. I f. 477. 

(7).®« ^. 95. E. Btuzelitts 3tnm. til Vaflovmt p. 77. 2)«t fom flimart 
ar paiiiwt om ^rdfprfor »ib ©om«6«pttIcn eller rJttoK faije trio 551 
ilo)]^'l'atrn/ blifioer fä mpcfct (roligare, fom Jtorfan i ITonga^ida , 01a 
})xoMi prpDnaö ÄigurD 3orfalofarare war fS lupcfet anseligen, IM1 
lifwal enöail bpgö- af trd. SturUJou T. a p. agj. 

§. 10. 

2(t Äpvfiy>35a(ferna 4ro benna tibm 6ifoga&« »ib »ÄM 
gamla Sagav 4r en al&elcé obcwifl faf , «f>uvu t>et af n^gra wka 
Jpdfbctcfnare anfåreö. SÉtminjlone fau man trpgt p5fl^, al 1>« 
jngatunöa »arit fd&ane fom &e nu finnaö. Uti alla ta(a« o» 
wigfcl i 4ften|Tap, tionbe o^ mera bpllft, ^wilfct fS mpcfct wi* 
&ce fan f6va« til öega tibcr, fom &et åt oncfcltgt, at ^»arff*j 
mgfel. ellec tionbe afgiften töar 4nnu i ^nxnse aUmannd^ 
nx&ertagcn. 2lf Oe gamla ÄpvfosJöalfar dr troifroeW utan' 
rodrjarnaé/ eller fom be nu taM^, ^o^uéldnntngam 
Cbrijlcn vtttv ben 4l&jte. SKan roil anfSra &4rutaf »5gt? 
flanbig^eter/ fom funna ifroertpga b4&e om tibernaé t' 
f4tt, 0^ om n4gra befpnnerltga ba brufabc ^prfo^fcber ö^< 
monier. Om b^pelfen (labgasJ, at aHa barnjfuHe upfSbaé 
paé fom intet woro mig^bfel. 3 bctia fall borbe be au , 
bdraé tit p4 afldgna orter o4 b4r fajlbinbaé/ eller ocf (4gg(t9| 
ÄprfobJrren, feban barnet f5rft war pvimftgnabt eller fo ' 
b4 tDaft ffuUe ^åMi 5fwer barnet ttt^ bet b5bbe (i). 
n6bbop, b4 barnet ffuUe fUkaé til ^rfany ffnlle mttnn<n> 
barnet f&lgbe^ boppa bet tre gdngor iwättn, meb icanliga 
t«(fe*orbeii, oc^ om ej f4 mpcfet watn »ar «t tilgä/ tiHÄé k. iDeC i. Cap 6. in 

a »am p5 6arnet. 3 bdjl af watn f!cf man kufa bagcjÄi^rfaH* 
n6, oc^ i ftdllct fJr oljan, f)n)atmeb Iwnen tefna&eé »ib*'''"*"' ^ 
ningen, war b<t (ofgifttit at brufa fpott (2). ©6pelf<n f6v* jf. 'g',icp 
&eé allm^nndigen fpra gdngot; om ^ret, ^åjfe afton, wccf an f er Soifon. 
JUibfomniarébagcn, «Wt^<fém4fan od^ 3fulnatt««. ©en fom 
nnittbe at tdta fttt barn fomma til ©opet oUa beOa ©)i*ifl* 
ti&er, blef fviWSiS oc^ ut&rifwcn til ^e&ningarna ^3). Om 
n&l watfla&gabt, at ingen firf giftas öen bag man intet & 
tt, oc^ jaiebeé roar all roigfel f6rtniben i ^afletibcn. (S6n* 
afton, ^Mnbag, Onebag o<^ ^cebagé afton rooro lagliga 
pébagar (4). É^Sfom foffet egenteligen botbe roanba ftg ti( 
ndv ®ub«tjenjl l)6Hé, roav ben orbning roib begvafningac, 
rfogårben roar belab i roiga lotter, ^å 5jlra ftban l5go 
rmdn o<^ anbra f6rndma perfoner, feban >foaulbar] eller 
tr ^roar I fin orbning, od^ at ligga unber tafbroppet roar 
fldUei (s). €n 0^ tjugu bågar om dvct »oro i fam* 
Igb, fom (E6nbag<n, oé bå plicftabeé for ©abbatébroit. 
bågar »oro alla fpra :3ulebagarna, ,9T«)drébag(n, ^ret» 
agen, ÄJjnbefémdga, ftfla ^Sffebagen, ^orémdga, J^aU 
må^a, meb mera. ^(t arbete pd H^a bågar »ar f5rbti« 
^ Ut meb en fäban granlajgenl^et , at om en- g»inna om> 
et ui^dngbt lintpg^^ar bet förfallet til SBijTopen^ fogbc, 
iipfigt bc§a brott egenteligen »oro npbragne. 5ör6b »ar 
tit ot bafa på be^a,()elaebagar,,meridn man om bagen up« 
«be, men gr5t fofabeé faR6|V, o(^ faUa«ba'f6re Wå (6). 
kt pdminnelfcr fan man .ncigorlunba fluta, l)»aruti tibemJ 
vibom beflob, o(t) at f;em(iga affigten gicf bdrpå ut, at på 
t fodnja gemene man tit unbergifrocnl^ct emot be anbcliga, 
5- ^lobe funnat »ara ^dlfofamt, fS frann be »arit mera 
Itfgronne i aUmdn^t <!in anbra^ ^»ilfet man liSroiU af ben« 
II tiitet fan fSrmoba. 

'&<:l«6a(licam Vicenfitini a^ Ftitngns C. i p. I3' 
.-^Cv 4: 

7. C^p. If2 grif 3rti» 
iväifon. 7. Cap. 
Om 
^onuHö Q^riP 3<?t^tt>rtrtfoné cHer ©en ^ 

§. I. 

Jt 'Krilf >ö»örfon Wcf .^.<SwcrFfri'>^ftertrabar( dr 
"^ ftvifwcUMii^J: men t»cé 9vec\cvini}é början 4r ^drféa-c 
afjijorb- Ericus oiai bcrdtwr, dt Oi^sirc pdildöt, ot < 
©ipcrf crfon blef utwalt) af ^Jot^erna til itwiiing 5r 1 1 5 2. S 
frcjlprfcaS rtrl^itarc af Cwjanila 5\r6ntf an, fom Meflcnius u^ii 
uti l)YiMtFcn ftdr me& t^l^eliga oxbt at Savl (B\t)cvf«rföa Mcf af < 
teerna walb til Äonimfl iniian S\onunA €nf M<t »alttr. (^ 
nu tio år tiUdgaa^ Ä. ^rif^ jS (fulle (>«» wara walb 5c « 1 
f5 wiba l^an j^allcé fJre »ara &6& 1 1 00. SOKn bcma t\t> 
nin^ Ftm p5 intet (ätt antaga^, ^n)il!ct ocf af bit fkegäenö 
^dmtaé fan. t(rt en gammoi ^n&jFceftDe]} ^it^amintii^M, 
©octor oc^ ^rofegor Bild (len dgt , ^ om ^wilfm unöerté 
dr Idoirtab uti S^. 2l§egor Gjwwds ?|llmdnua '^i&ningac fh 
1770, ndr man noga i)etraftar öelfwa Skriften ^ faa ta 
wdl (dfa^ attcvnt>t are \)aM» Z^onungs rife, fom a ctonttt 
oé bå jFulle nwn tro, «f'^. &;if bUf af ©»corne ««& 
ma åv fom Ä. Carl utforabc* (1). Sbttag:ö öetta, tmi 
(dtteligen f&rena bet fom \)&i bt gam(a ftnnoé uptefnabt/ m 
mcb tetta ttml intet annat b6r eller fan f5r(l5é dn en utförd 
$ftertrdt»dre efter ^. ^werfer. S>5 famman()on,get biVftm 
ta, at ©iåtljerne »alt ^.©»erferé^on €arl til ^ftertfät» 
1 1 f 2 , oc^ fom betta n>ar ftri&anbe emot ©toearnaé urf 
tdttig^et/ ^afwa bt bdtemotn>alt ^. ^rif lifalebe^ ti( .^MM 
re, men intet til »drfelig ^nunj. ^9 df Saxo ocb af ÖflJ 
gdenbe dr oemotfdgeligt, at j^. ^werfev ti6bbe f»m t^ 
honung, ^roarefter ^rin« €<ftf! (dt .^»ila fin utforetfc 0^ 
3tbn>a^fon upfleg )>d (^tpcnjfa ^l^ronen anttn^fn 1 1 st lD<L-a.^öp. 7. MS fvum ontagA^. ©tuue raan äta Be^ga, <ft« flera gatti» •l^'»""!* 
>(ttt(ci iiQimeé6&vt>/^ifn)a tio Se ti( .^.SnN. SKegmnd^^ti^/ 
iifa(et>cé pä fdtnnu^ f4tt fdrllacaé^ at tio äc vdfnaö . ifcätt 
re(fe ti( beé bid , men ifitet' ifrän, beé n>dt:!i;(iaa tiltrdöe 
cingen, hwlifcn inga(up£ia funnat jfe, fiJrt dn ^. ©ioet* 
ttt fin bo& ö)otttf ^^onen U&ig. ^cn &5 iiitog €c|C 
bn @n>eiij?a Äoojwga*@dtet, forfe&ö meb f3t»ana egtft» 
ont, i^ alla tibec g&ra m C!(3ecatji&e <^ecre (Ujf«D!4|i:&ij3. Ot" 
itMftk/ lebeclig/ fi^cftf^^ ftifojlij), tdiid/ gubf^uftia oc^ 
1/ dro t>e (leber^titlacr ^löatmeb ^a^i miäfn ^^bt^ i>a pfi 
^ ^igtiöeiija fejjfc (a). U^ man toppet til, |!f»r " 
> ^pQom fanilobe aXia bt fkndmjfla- bMbeV/ Tom pr t 
A j^&d^eten. ^owm^ (Swec^r to^i: fa foj^dli^lfan&é. 
jtteo töar et fel l^o^ |piipm/ men J^. &;if >dr bdrcmift 
U ^t> o(& fri^^ alt fo|h JKiUti aitgeld^en^et o4 ^fi^t 
»^ . . . -' '.•■'■' 

4 MHiPrcfRa boF wtl ««n.nSmtta (Si>ilix MHJfitnUnm i\\ SMt» 
f »(< f«rr« ^qarc, 0(^ fdr(j[cn«r »en ft iM9d!<t mit 4t ftUai, (i|)p 
Ser a(t utffcnDC; dr JiOre jtf ifrailErUniU fom afScbtffir kc ut^ifwcn. 
i^'i4 Mm Man nf^tfMft/ ot »ittRseii W I^> %(£?<>> Pf* 
:^««iM fertlttdff »a Latin, eftrr vA &r »dina. bc^tuife fet||K(l« 
Elir«et Erland* , ^»ilm fenflte >pcf ff mwfetjnwjr.e. MfT wijW**/ 
Imnlia Mattelfrn 4r. evfalbij^re. oit^ <^mm «» ben If«tt!9lr> / 
<«$ Erlandi pl 2({!t0ia« fldfl», gtnom tn^fiA^ j>i9i)aa)>//foai 
It i Latinjla fprifet, afwiftt frin egenteKga meniagen. 
t Ir tagit af Offidt propria f»itronorom Regni 5reci« p. I3« bit 
a ^a: Rex erat Ericui humiUs, devotus, honeftiH, prudeM, 
piliB«ti«i», pii|f< tplM ff«d«ftBI. #«^i*' -^ . • ^ 
>;9^i«l ;lA: ®p#«cfo/ ^»m 4ntet- tW 
1^41^/. awt«»S« oÄ t»r 
^^wHflfTH?Ä| flWn C 
3tttiiSr(ef 


€rir 3rt»'<tnt>te!tgm «fg*rfl« fuHe, oflf<rt>«« ben •Iti6 efter (dg e<$ Sä 
•whiw* ntcm affeenöe |3<l wdnfföjy/ (>«t eBec ftnbra fat>ana mer ettr 
^e rttanbe cmfl4n&i9^cter/ föwWia r(itti»i|att efter |>etfw 
o# intet efter f<tfen* bcjFafjtt^et. ®e fattige ö(^ be ttwnn 
frebabeé, orl^ be mdftigare ttwe^JDo* iraiomwifa ffranfet, 
igettottt tttmr aD ttmfn>e1 mångal mign(je äbrogé/ men oQr 
lin upwdctte6 tt( f<f m^cfet ff6rre njJcbnab ^^ 4rf<fnflö, fä ttt 
'»en witte tifbjnba honungen ben M of faf6ré*m<bIeiT, fo 
noré ^6rbe menigheten tit, men bet afflog Ä- (&if/ J6rfdfr< 
Ät ^atr ^abe mer ån nog af fttt egit, eöer fom tit flär i 

.Legendt: mthi tnea {ufEciunt, vobis veftra fervate. §lt ^| 

•d^ enighet tbtonb tmberfdtörne, iFt>bb« ^ hanb^afm rdtt 
: fä bu^l^nUo^ tneb be tii 9\egeringen^ be$of (mtlagna ränti 
ihfomfter/ at menigfieten intet meb on>an(iga od^ täranbe u 
betunga^/ dro fäbana egenffoper fbm fdgga grtmbwalen ^ ei 
|dBe« fpcffaiiglet. ^ma «it dgbe ^. €rif , fJ at efterwei 
aHa tiber bibebdllit minnet af ^ni f6rtie»(ler i benna beier 
intager -^r ^ebwarfbii blott ^igenom et wdrbigt rum 
Ibra ix^ gobft honungar. 

(I^ Codex BiMfl^enninu* JÖttttt it9 trfa: &t>^tM f»r t}(tH C 
fit HBlt, of ibfu (It foir oF fo«r fram oftt r<tetom ]Slenim( 
toigfy. 1S>ttta it M diffia tpbctig* f^tr fom omtalar f omi) 
€rit<fit>. S)r( l^tga {»m- |4e fiteetnwtKr dr tagit nti» funa 
étx ttUflenwws» 

©eban Oviftté^ {ttra orrgefdgeit&ewr mw feman JNn 

'of^rtrutna omfbrg brafte uti tilb6r(igt i(icf , fdfle ^. £rii 

•fl»J« ** tanfor på »trife* drenber; 5i»*I<»rtb ^cilbt efomoftoil unber I 

.•*** ffa tiben crPdnt (Btwrige^ i^erwdlbe,. men genom t^benuti 

bptelig^r/ inbdrbeé oro tkfy oirbr» mif bdOfgMt $(ibc ^ 

dfha ^fattrdhber oTbeftd af^idbt ftf ftn d<un((r unber^if» 

ginnarne fefbe ocf utf fttt fwbna ^bnifo mftrPw. (Dit Im 

. ra troligt/ ar ^. ^f wefat npiifVoa @mcc 9tiFe< forbna i 

: |et dl begå tdnber. ^t fan oef wora/^ ot ^iniianie vtm 

tm meb r$ft9anbr be^dr<it @t(oenfbi fii{lmM/ ibw 4i|l ©d/2. Cip. 7. IJJ «w^ljtot»eflWfteat« m f^ttn iiftoil (0/ fa|l txt 4v ttoJt* e«» 3<^. 
K, « bi, fora « fbtf ^»Ufet feföe uti fut namrtisa f#ct« »»n"»»-.' 
Un^, ttton n49»t 4v<0t<;idt ec^ tiltasfct ^uftou^/ mtet fårbekö 
MjtiM (Svonnat. ^on fan itftodl aiife de n^are^ f&i'e# 
uA(, fom en ganiJ^a (onnolif ^i^mr e^urmtxK de 4lbilc 
flNbgar intit ndmna Hxm. S>i if4aa aOcuait^ ot ^. ^inf 
Jeejbrnoftajl tilbubit ^innarno ®uö6 ^» oc^ friö (2), men 
n ad \t)4cf<itt. Wliv ån »anlig infift 05^ forrtaub forbra^ til 
(iiaa ftg ifmer aUa ftn ti&« f&v&omar, i fijnner^et tå man åt 
to5 i &e Qvaii&fatjét, at ®«55 f&rraenta dra bk befrämja* 
m mib äftöofSttanbe af rdtttptfa 0dt> btUis^i^t. tDMn anf^g 
ire f»m «t gonjFa ^^vi'|le(tdt wdv!/ at meö målb omn)dnba 
nlBgoma. <^(e&eé preMfabe 9{a$omet oc^ ^^tracenevna ftu 
. JOdremct fSrfunna&eö ^angefium af €^ri|tii« od) 5(pofl* 
a pl iSngt annat fdtt. ^en tibeHé fmaf n>at f^ban. (B^if 
^fitoen oc^ Cat^IjFa ^rdflcme påtagit ^9 at tdufa fdr al(« 
^etcn/ be^6f&e t)ea optdflaite ^open enbafl f6iia be anbcligaé 
»ett. 04 <buvu flöt honung ^. €nf annavd n>ar/ funbe 
Intet finna ordttfarbig^eten af et ^\q, fom enbafl för 9\«(i* 
w* full paf6re6. 9?dc up|3ut war gobt, »oro alla raebcl 
^j ^ f^bant upfSt aaldnbe ^. ^rif til ^inlanb^ ^ om 
lålM 3n&9dda« p^ famroa fdtt/ fom (Bigurb ^^orfaUCfara» 
mnbe ^mdldnnindacna. (Éamma foftntobld^et/ oc^ fam« 
HsMf^^donbe iPdl bntfabeé nu fom b4. ^an tta^ or^ floa 
Irik bem/ fom intet »iUe ta$a emot rdtttcifo ocb rdtta tro/ 
'ta ^etet i gamla P«fgarocot8-S8ofen (j). ^cblet »a« 
"* t, men ^jertat »« gobt ^o« Ä. €tif , ^voarföre ^an ocf 
Iftoelfi o(& törat tacfobe (DUS) f6r fearen; laS) fSr^be 
ler^et b4r6fn)er/ at f4 mdnga fjdlar pa en bag f^vlo« 
ji Mbe annarö funnat fomttia til v^immelen/ om be roelat 
!€^ttflenbom. SIf beiina ^onungené utldtelfe fan man 
nct:9¥dent(li9r fdltgag f&relupit/ »c^ at ^drfdrben intet 
»fimoin et blott ^dcjanbe oc^ f!6f{ing. (^nom betta be« 
jd^ be 6fioerbIefne/ at ^)riflénbonien borbe anta« 
djocbe ^betmeca ingen ofret i ^anbet/ utan Idt 
1\9vht, ^ idmnabe ^iffop -^envif , (öm »«»' 
I fÄfdittaget/ «iwat, p4 bet ^an toibare (tuUe 
. U» bra» 
Lti... iSS &w(å Hitea^^il^ÄiÄ- »arfju. ^x altf hxöat) man om %iti^a ^iMm ^^ 09 t>*f' 
$in(ant) f(tt)erhteca bcfldn^i^t warit unbec ^tDenffaJ 
btt hfclQa, fom aii9äen&e betta ^^ uti npote ^fHfl 
re«/ ottFommer ^(t oc^ ^4nit pägifningar. S)ct f a 
^t fan wara ofant/ ocf) un&tr t^tmta tite( (fat »$91 
Y6\b fluKt af ^. ^t\H ^jtorio. 

CO ärnhitlm H. EccK p. 461. v. D«/f « ^« R. .^.Ja. ©. f 
(a) Codcx Bildflenitnus, fom jiag %ix fil jer/ fdfom Det ^11 
taUt intrr om nason giorD ^frcD af gtnnarRa. ^tt< orb f 
ga<; 6iM)'-n fom voi fotfl f(tst)(>om at ÄtrPian wöt t 
Pi^ n?d( (tipat amot tvantronne or ftn0 foIPe dn^tnum^^ 
'l^an fsmcn i^ar. Detta Jt af irm&l Erlindi f^funOa i 
p* 7. Poftremo fcro, utfopra diximus, sdificata eccle& 1 
•cJ inimicos fidei et hofles popiilt fui manuin convcrtens c 

tim &c. Denna mening h albtUt jlrifeantc meb gamli 
ort), tp folfeM omftnner/ fom tir omtalad, iro inga onOr 
MlblmJrfare, o(^ »ar reOair Stifet fretmot fir »em/ 02 Ri 
nttitllaOeö* antingen Oftotrf jttarcn af »anltgt flurf tvtOl 
der oef i afjigt ai gira {attnen mera wålflinganbe, afmil 
egenteliga mening / ang^r 06 fntet* T>tii^ ix toiOare otfiof 

fr Ofria Pasronerum Reg. 5. p. 14. ^R)ar OrOen ii (pOa \ 
nonet non foluin Regni ftd etiam fidei Chriftjana? 
^iiia £ontinua damna et bella Svionibus infertbant* 
cn bel, p2 Oet Oe (em i Oerta mal (e|aga tro toir . 
Itminflone ^afwa uiq^t httoii, fom bit n^^rfeligen fatt] 
13) 0amla 88rfårtaren< egna orO ftinna anfiraé : ,,S^a j 
»jgrif) faman i>h »e tof met Itf aff gjpfala »irfio f 
„oc for tH ffinlanO) octiriOOe oe Orap aOa t^m f^mj 
#iTitiiifo 0c rdttc troo* gorty at ^n ^affO^c opta ff 
^•grtO iniW oe t^e maro f^^a fgr l^ati^t at i^t ioif 
• gänga otam t»i ^arD^e i^anö* 

»tntt>4n&cff< fe&ah Ä. CrflJ bortrcf!, rottiÄön 
M dr anmdrft/ at ©. ^ewtf b(tf»U t!i6r&(i 
fet fi^rmo^eli9cn fotnntw bdirtttof, ot ^. Wf 
"^ 1151. ©«fe dttaldto thtw^t fefoftiga, ^ 
|4«t>a/ ^ifm tilfdnna (t satmmKt t^fK/ '«t iM. a. Cdi^. f. 15^ nItFwtIfblflbtttK f Ola framw«e Uifm i^gfamtit jOm éw^w»» 
b9t) dto #(|tln^e pmfldn&fg^ttec tiptecfnat>e> at ^an Se 
.^eHge^or^ tUet C^rifH ^\mm\éfåm*t<M blifnnt 

*(f til^pa oc^ ^tittat (em i negiben afj ;Of^a ^ro« eti<( 

ifa^ me^an jt'onUnd«n i)UDifla&( <3u{)étj<njl(n. ^t fknt>u 

w ä fdrbe, dnfoiti iin&efr4ttdfé/ meöan ^. ^cif dnnu 

!>rft«i, mm ^an »iB« fcfe {x^min&re afl^éw iÖlefaB n( €"' 3<>» 

^obt <n tttlÄMlfe fom miflan $af tHUnm, <«. betanaUjiJ^föQ! 

n f!n ^6t)r (tnebon ^an fal>« fi$ ^(»>pa:$/ at ffwåh fem 

)f ^&«^ent{en^ fFuflc bon fnait f4 ^6t:a pel (t annat 

)et dr t>frtbart,jÄt Ä. ©rtf af^6tt>e «9l<|a», ffpnbobt 

&to dAnA(fan&( |tth&en mib m ^an^ tull folf/ 6((f ia« 

^ flogen dl itmctof/ famt bti ^MftiHi& af]^uiggtt> fi^ntio* 

fom (t (e^itiinfnf innan J^hdÄpiiiden vMr b^, (^ 

dtwtf oW^t){9^ättHa (tf ^. ^ifi$ foS uti dawfa P«r« 

9öicil^itie&d<tofP<t liten JPidhil) ifvdn bet/ fom af ifrasl 

r ^ptetfnabt^ mUKmtoipUi&e ^cttafety fom utfdttcé åt 

b piftär Schéfftr. fbm UtSifbit Ifrael Ei^hi^i, at ba 

feen "i 4^iiHWftett utfått/ bå örnhiehn fiJt^har Wt» 

Mr fåjéi Wt tent Ät t i«o xy Kti. jonK. , f)f}dt nw» 

nia förta betdttelfe met) n>dta . npote ^fiotieimfwat^ 

at ben mpcfet omfldnbdtdate/ tidmlisen; at ^agnuf 

. famlat fig foJ! i ^anaeraorl, tJr^dtft fin ^otto på 

IfjÉm&doö iB(J& Olhrg^t^Mttb, Uft i p< Ifn» fl9 ., 

I ^»<tléWw»rr'w^ Ian&1li9it/|)4 ,^r(^dll, oid^ at iÄ. 

Mtisonlia Upfola S>MN{^tfa. £>m detta a(tanf6rbe< 

»Pf/ t»ofe 1meiti»tt af^ibdtpdAlBeit »dt *et f5* 

em m tpdrfelig &dn^clfe, dt man utan troifhjel tefsefab 

fP(ift»n 't»Bfe',^a WÄWé^ ««» 

^SinÄäl" ^tMttfdÖWit ét enba iotb Wtem, fJtfaU 
^ . »tt^tfe .til intet' : an om ?9?agnu'« rcbati én l<(ng 
;iPid9e fd ^A Wbmtf^iti^ bd bli^ aBa b<§a 
ébnttr«enW4wl>rM Äi»9''lf 5nit»»iib»f3 
töbet löWRäien mt m.metmt'^. 
s.. 158 Ö«w« Kif«« 4iJlod«» €rir 2f(»«n^mne^ mitt aHa be r^veffer o(^ ^Sstibeftg^ctec, foitt f&reCbmnui 
Litfarfw. ^ I <5)anifa ^iflomn, om ^rotlfti man (tf»dl ^afnxc benna tibeti 
tn nog omfl&nbflid unberramlfe. >^i>6 ifrasl Erlandi (tdc ti>4( f6c 
I ifrigt/ At en f^tndm -pttxt, fcån ^rom^t, wat i f^c me& 

^Ölagnu* »g)enriffon, Princeps qaidam Regni, mcn &dwf fan ma» 
intet (luta/ at bet wat en ^unoelid ^rtn</ fS mpcfct mini^re^ 
fom oanuti 9<wwto P«'g«ment8-^oE<n ndmneé ttllenajl^^Jf&inge, 
at Ä. €n! 6i»tflab« ®u&6tjcn(len i Öflta S(ri>«, fdgeö nttcj^cfelu 
gen i &en oftandmn&a Perg«ments-?öofen. CfBåw npare fdja wdl^at 
uti Cjbra 5h:o« »at tå ingen Ä9cfa, men ^»araf wct man bet? 
^omrotrfa wat tåt intet/ men bdcfit funbe lifnxll i^onbfpcfair 
»ara bpsb/ broilfet orf, om mann)iJ tro Peringflcold, fom efjejt 
ndjlan aitib f6lje«/ dt ofötnefetigt. ®et fom Mcffenius pdntin» 
nef ^dtenn>t/ angdt enbaft S)omf9t!an i npa Upfola^ o(^ ont 
^enne dt nu ingen ftdga (i). 3fag bet om utfdft/ «t m 
meb fdbant gtd( beftodtot ^dfaten; men bet idt tcata ounbioilt» 
ligt/ fS ftamt man ndgon gdng {fal fd ett ^tflotia/ fom md bÉ 
toa fti fcån on(biga titöfningot (2). Cm j^. ^f« bibé*' 
dto ocf annat« (>o6 be npate oiifa mentngat^ feban örnhieim 
mint/ at ben 18 ^oii/ ^wilfen ^o< be gamia utfdttei fom^ 
€tif« b6b<bag, intet fan faOa in få C^tifli ^immetöfdtt 
1 160, men todl i t6i , ^watom uti bifogobe ^imåxhimi^ 
9ot met ndmna^ ffol (3). * 

(i) Mifftnkit T. 15. n. <04. 

(a) $tl mitt fårfvar fdr bet jag Blasb«( tnttf nti en f^ban gr2in«t|li 

tag «af}c« bCK itlitelfe, f»m ömhieln »ib (t b9lift tilfdBe brtfal 
in Hiftorit Ecdefiaftic* p. 467. Nam fi qaa incertiradine antebae 
ti multa in rebas noftri* tndid«nnt, «t nos tndnre vdlemn ' 
iqno pignmre nobia obfträf cremns Patrian , quå dota mercuw 
Icgentitun? 

(3) må ttSta gamltf ^onblingM ittftoa cn^^Oeligeii ft. Srtf< b9t vJ 
Cbronologia vems ^oi £. Btnztlius Kfon. Ecd. p. 14. I léo 
atus Ericas ZV. KaleMdaram Jairii , Adriani Faps Hl [IV3 
Clironoiegia Anonyim »ti Btnztlii Men. p. ga. ilé^o. convcntoav 
ba. Eodcm anna S. Ericus Rex Sreci« Upfalie martyrinm paflha 
lut decime. Cbronicon O. Ctl/u t Anno Domini 1 160 pafloatöt Upl 

' et martyr beatns Ericus XVKal. Jvnii Pontificatiu Adriani III, [IV] 

Iuinto. HicfuitRexSweccorumXannis. Mäter ejuifiiit Cecilia filift 
Icgis, qu« foit loroi Ulps Dacii Galfat at CImIs, nbM. J^tkf IDel 2 €«|».7« «55 i»2f (afnafJR gota oinnb/ mea Inoifar inut tinat, h «t te MtxUia wain* 
%tf^6\fi9raxt .httintiq «f faffltna fti^tt «i» SprtvKiUndem (»m b( 
liorfte in(5 9frift» ^ tneb ^ttiir<n (< Mtt (ftrr be^g. fRiiet fri |aDe fttB* 
ttt iånbM frit) SfncTRflt r(gf<ron^r of nIgoR of na i>M«r( erbfaf , fm 
MF itut foR ifncr Ir(« raflo iå m^Raa <R|2Bf«a tBitRCjfeirk* 4Ba« 
9€t W fom ^trt i nit tli., bi tt it fttf 367 SD««ar» Om ki tiin 
■IrMrtig^ct ^^nbt |^ »rnna firifBiR9<'i)ag(R, i«.U ^i^ricfPrifM* 
ru, fom I>CR np(r(fnat/ ofd^drt fFrifvit ratt, iBlTiBt n itnbtnht <r 
Mgrt S^rRfifart fFaOe nilja p20j, at Det mr omiUHgt, cfttr tt «mr* 
Ggt 2r inttt ^r fl miRga bagär. 9SrR M9(frt ttlrix Uitut ti pi tm» 
B« ffribtg^ft, 0$ £4f«r(tt (rba^or tilbda (»at» bfof >2r (ormh t4tf<</ 
2t St* Crif , mtbaR b(t ml^e firmobdifCR RRdRgrR Uifiaa ii6o cOcr 
ft. 9kan U» MMXi lamfyra SfnmlrfniRgania t»il v* Dalias ^% Si. 
^. i- 37. ^ Uti »<fra gamfa ^agöt finiw man, «t Ä. Ätit gjctt iiÄ# 
^ fSrdtt&rtng t ^agw4f(nt(t/ ^toiffen @ta^ bliftoit fallab 
^ Srife il<tg. ^an fan {tuta af be |t4ikn. b&t benna ^6'Criri 
in-^admne^/ at bm angäbt en faggtft ^uffni5 vdttig^et i boet ( i>; Sai. 
^iMnKif man !an {4tte(tgen faOa på tm Mnfan, at S(. $df 
'^IKHtiiifi^ta nridfc(, fafl ån Ut intet fftrmobeligen bliftolt aUmån* 
'*^-- iM&frtagit, i anfeenbe ti( honungen* ^fHga t*&, (3 «t . 
. .R Alexamjer bin Hl t(fi be^ommbre meb fM( ftinnat Ra* 
Jtt tet dimtt intet i ©wccige toac bmfeliat at tvib ÉftenfPop 
af ^Äft«rna« triJiflgwIfe. «9fan fot tdmaf, atman 
5tMrige anfSg ©ifterm^l, fom en annan (agdg boé 
^ $f»eren^ommelfe, ^awib ^rdlfJem«« bftrdb«»ar icfe 
^bdrtigt; utan a(be(e« onåbigt, ^tta toebertagna brnf 
Hfntet meb anbeltga (Et^betd. afftgtef/ q tlkt, fan ^^ 
ttjtenbomend anflänbigdet, 9^ fan man tro/ at en fl 
t Intet å fibe fatt en (Jlban fSrwbntng. ^Srmobäi* 
j«et gl Idngre m«b benna glfnftig. Ä. ®rtf« fMr# 
lfplanb*«€ag<n fonejeffer fS anno» titel, t9 intet ©t& 
inrr wt n>ära gamta ^nblingar. S>e anbra g9g« 
Himman^opa^ ifwetr J^. €rif< regering, 4r9 ttt fidr» 
'«i iaiii&/ iiägrii (an^tolifa ancnafi, j^ag fpfrair 

egen* 
t^ &vmlS^<0 ^i&^tia: \m0n. fJBg«ttn«orrt>, €Mf^rtt»omeB6 aUmåm^m nwöcrtaömngi ijD« 

6i)(tft (2). Iut;6 o(^ ^arnamö ^afvoa utan uvtfinO woti 
^nU*^Q^x, hit &a5 teöan Vartoviu? oiimdrft ^3). ^t^Älo 
ftoc^^c uMtk beUdit pS en 5 i 9(3(nmtn/ fem nu (pixt «p^e 

. «WiH<«»iB ^afterot : <2B<!irnanio uti '2Barnu^.t»« ©wfcn »a 
C^rlflinc^mn, l^»ilf«t ^. Rhyzelius önfiJrt {4\ ^«n åt S^ 
&it bm ^lige txiii anlaget, f)ax cdbtiQ nåQim fOi^ f&c Hjm' 
ftmxt ^bft, 3nt«t boctie man bdcf&re ^rfafla lett^el^o^ oa 

,*«n tporc iKtmfl, mm &« fattn* atteM. <^t Bon til dfbeutfp 

"Toaxa fannoiift, at ^uangfltum bfifwit f^? ©oifotlat n^ tsf 
pax fJtfunROöt i Ä. €tifé tib. £0?an beropar ftg p5 S&lfl?ép^«l 
lins berdttelfe om S^rijhia Uxani fortplantande i £aplan&, m 
båx ftåx mba^, at bet dr txpli<it^ at kapparna fäbt nägon M 
jFap om S^rijlenbomen / febcitt ^mianb blef C^riftnab oenom.s 
W(iUw^%§. tOZeu ^wem fér iiitet, arbetta är <it ^6 .gi|di|| 

Jim ton Mnba grun^r fi^ p^ 4nnu ixoamt bomt öt ^r 
'^|i. lonb b(ef b4 omwdabt/ ^xoi^tt albrig fan fufltp^oé. ^Ä^i, 

•om l^en ,%t<) nvii^g^^boa <if C&i^tfHnbomeh ^oé Sa4>}>iu;i|iu 
beo 4lbre/ t9 Adamti». Bremeans (alar t>åxm. " $(ngmttbi.^ 
I«Kna!$ <£bri(ieni^om/:fil 4beropaé Magi%r Hoiéns Dispi^tk 
Dalecarji^, men ^ab tan ^rr Holén u>eta mera bdrom ' 
gon anno^? at^ faji n^i f^xtm, men bet dr ej tU;^ 
^Im »et ttplwom/ at Hx S. Swecre frdn 5Sor5id«/ roiö' 
oif ^ata drbunbrabty rffte genom 3<^rnb4caianb/ n>ar W 
oten bdr ^dr^anbe åfonr att. 9^dr man pH fuOt^do^ åt 
telonb i' k. dt^^ tib fommit ttlbafa ut)b^ ^werige^ 
Wf^ii tji be»i« parmäns AcademijfÄ ^'éicf^f de Faiis 
Uti M §. fdgieé. bet todrfeiigen/ men ^rM bewifté betl.> " 

ropAC % pd érnhkim, foift ^ger i fin Hiftoria Ecciiej . 

§a(e Q^re, fimt (fal ^ofwa bdn^Mt M. &iU b6if, ^^ 
oor od^ 9brr(dnningar i f6lje twt fig. S)draf fft^er ir" 
Wk om ^n ^be baft ^orrmdn i fm bdr^ >abe bjS 
-.J^ftrttil (émci^O ^<utan fan int^t örnhielmf s^it 
ta fSatisiits .gdOonbt m befa tiber/ t4 b«t inm ^ 
f»bna •dtjtoct^fmav^. é(^o)(, .f^%-#it lodr ©tt a. tap, 7. i^i ^ocoa toto titm tilfdOt S>a 4i: falctxé (donjFcnltat, »«rf«N. 
na tti6fntndar %lta jt. ^f otbcle^ mgm ^e{Kt/ ty t>e ac» 
•ne ttttet Ixxoi^, om ^ atöek^ odcunöabe. Om man ^uU 
^Ifara vab ti>4c ^tflorta uti be f&ljottbe ^onunsac^ dt)f 
mtcfe aiknaflwiMpftis utan 0(f tc^tfam, ^toAvfike man ed! 
i med Sdfaren^ goba minne cnbajl onfic be| fbm dr be* 

od^ (dmnat bet dfcisa. ^At dro dnnu dtjftUiga obe* 
tp^fttt uti £:. €rifö (eftoerne/ fom fdrftigäé til at unb* 

mattdttbe tDiblpftid^et. IDen fom ocf bt^aoat ihxa fig 
ii,at^. (^if intet regerat mer 4n pä femte f^g^ Oette 
II xoål intet f5rejUfla fta många flera ^bQmåli*xoåtf , nu 
( ^ren, än bem^ (om be gamle uptetfnat, ^toorfire 
^t ^tU ben ^anbeI^»^r!ofran, fbm fdged toara fPebb 
I irif^ woffampet (Den fom (dnner •f)anbelettd art oc| 
.fpnner^et ben ut(dnb|!a/ (dr utan fn>4rid^et mebgiftoa, 
«rbrad flera dr til bii i fldnb fdttanbe^ fS framt beti 
u^ fdrbe(ei$ formdn ^a( Eunna ibfatf. ^an fparar f&t» 
Ktoenffa ^ué^dUaingcn^ bitraftanbc til dr^unbrabd (lu^ 
l^mbdentf tUwdjct od^ omtodjding pd en ^dng fan fram» 

gSlft- 55. t i. 10 c. 55rf. 95. *. 8. » %l *rf. 95- Upl. t 
Wbtl- SR. ^. 2. £). f. 10}. 

nti 85T«tfiitns(B pS Slofkrna n\i Vhis tquilonia. 
fCitf flti jia Monaftcriologit. 

i 6. 

^r tttan omrSrt SC. &iU upf&ranbel onfeenbe ttl j^d ^^p 
€.n fSban honunge enfPilta (efnab b6r ocf taga<f»nMga 
L ^ien bdr l9fer ^an »drfeligen minbre, i fpn» «9(»(faptr. 
igoo/ fom intet funna fdtta fdrbele^ todrbe pd en 
.il^ft. S)enna gicf ofelbart f&r Idngt^ töar ocf, 
i^ »tbfof til ^ond b5b: tp om honungen, toib f&rfla 
fiehbtltg^et/ ^b< gdbt ur .^prfan, babe ^m f5r* 
Hiibaitfomma. $lt bon f&rfKoarat ftg dftpen, bd st ife ©wf a l^ai -^^ifna. •*»»*^*' fite, ^ flcfböra jlflf / «»« ^ o<tcittt9ä& tit Jfbm mil 

abib fyttitttisatt at fhrpa, fom ett be^jmoö mtHr, d» W fwHT' 
l>«traH&« ttföng. "äilan fJriwarat fii9'l^(Jl&re, H nwn dt om 
$Ä& af ^öqwtrtir idfwar, dn man wttr fta fefli^6fl upc&a^i 
fSnttf^wfraf m (a&a« e^ta. ©et wat Wöngt^ atn)dnta'i 
■^dnöig^ od&f €^i(tcn&om af ^vc&banr od^ bemja tföfenf oj^ 
€i^i|l«iiöMnetT btfoÄer tm&ecffwn&om (i&a wdttA afti>f6t:tdt«j 
»rodntKtr roen ol&rlg l^^^t €$riflna Wran btfaft «t roora pofl 
Sftmar* ftat-Ä. ®;if <n ^drfdct ndfl froppetr ttt atfpdfa fttr i 
e^ l^a&e ^ö» feett p^.dftiwn iwn twg ifon bUf ftogeo; ^mtlfe 
foitt m -^gebot» f5.cn5ata^e«f f«becimra t tlpfola i^tfa^ 
^ftott elTer oubra ^beldcbagar 9t(f ^on tnter i ^otmfrr^eiri^l 
S^fetto: fdg!^ man nnbomos: utf ben gamfa ^rm««^(^> 
Ifraa ETrhmdr, fimt'<tr »tt' «B?uiife»(dttjan bro &dnm& fStb» 
l^ff^wm ttf<mtr perfbn> Idr l^afroa fuimir <t fHöont tn)&»g 
Wif&ty 6drf8r{ fd^ 5^ affeiraft,^ ot bet fft&be ofta. Un 
irufaöe oct Éimuirgw Fatir ba^ t»l f9fottt>e af jtna b^å 
ImoripStt 1&a« «cf • aöt& Wbt wmter otO fomnMr ^br i^ f 
cebf tmb^ fa(c watttr. l^fe ftndfafer ^abe fuimar war« 
•<^ ^&« <twP 3ÄJwarfbir dn&J worft c» ffor ^oinurgr^j 
tt ^hbirabt ^imom p$ intet fi^t utf ftna ^onundflti^: 
M^fon^- Q^ Ȍt oMa omfldnbt#tet fdgga^ tt$o| 
man nag; begr^ar at ^. &it förtJÄiir at roara t toirMj^^ 
neKé ^o^ ftna tmbe#tate ocf^ bera^ ^tetfommanbt. !P^1 
»ar bet t^b^t, ar dPaSo; loRottr efter bibm fonf (^ 
WFet fifwdf ffebbt p5 ^on* ^ft bett ig S)6iifr (onrT 
^göbetfaen ^rabe*/ ^4 r«»t ^. CrtFé bea bfcfwo feöetme 
b<t tfr&t gomta tif »oa llpfate,. blef ocf beit bagstr ftrofr^ j 
por 00 mdcfeag ge(f. ©entw jp. €nf» ^fgebotirt 
' fTebbe dr 1^73 (2). fiiti Ä. ©rif ndgoi^» affäfxoé. 
hifmit^Awat f$c ^e%^ parmän: mter imfr in^^t (^<t 
Cri» fpfJdfbettf ArcMndcr betr IV:* JÖcef af dir iz%r fottt^ 

fcr wtjilrfctf bett fotJge -^twif [Beaws HeoricusJ fj^. «0&jf ^ IDd. c 4titpc -7- i^i n\J> scafmn t>é nptm up^Ängal tJ^dc rcuificaiionea 
r (lät «^er ^4f»eii« 6egut/ toi^t ftg to^ 4t^na^ t 
)m^»(btä!S<ixna; t9 ndt uti denna omoJh^e^/ <ittena ttt 
pri^nttt», &4r ^n&gjiprtfai fet, s6o S)ucai<r,t»rtra* 
9H ttl Canoniiarionen, tticH t)e jfrigå ©mfoflntngot tliga 

dgte^ fiS at Paris de Gradu int^dOT/ at Bonaveiuura> C«- 

a f o^at 27000 S^otec <4). S>et de mhitHQt, 0^ fiOi* 
•r^^ <it ben ^iga &if« €a^oliFa ^gäfe n>ont en^afi 

5^tfln4jmÄtt graden ttf Beatificarion, bå ^Sfbm« I)itt<toe 

oum&Mgt : tp ^ipPoparne funna fjelfwa i fim ^ift 
^enna bclrortida an^ft. £X^ j4 framt ^. €nf ^ betta 
Mt tnponMi) t &e ^iga^ ^kfomttog/ ^ M «n^igt at 
fH> om, fcvöilfen *^fn)« bet *6r dlflPcIfioa*. Sf^at Ä 
A b(ef tnforb/ töet man ej eaer meö fiiUfomng wifl^et 
{Pop E. Benzeiius beidttac at tet IFedt h 1264 (j). 
riiiixi( benne låvbt od^ n>4rbe iSiji^op intet ndmnev; ^n>ac« 
I öet tagit, fan man tro f^onom pd ftna oti>. ^pcfet 
il ^flen inttt »ata; tp ^åftotn Clcmem hm iv uti fm 
NBa <if ^ 1366 ndmner, at $<n fofiga €rils <$6gti(» 
ttlfital«< met) et ogement tiBop af iiidnnifj9rH[6). St 
iulM e^ ^n^ <^n>edgetf 4)<iKnt<^<t ^atronec/ matt 
VL^^nomn, oe^^anf bonet fdrbeé i ^ft, ^m eH 
Iflf^ilt&f f(t 9iiffén0 fUttber. ^(ebe^ ^of ^ettoer^ 
Mt xei%t tn fpi^g ^(goftning fi^c ^ dlffo&e nrimte^ 
i toiOiftppeliga ttben wan^eteat hti dpvfan me{> tdva& 
i3i0Rl öe- mango ut^etwdrf , fom fPeb&e fhraj; efter ^90 
|i(>' iriD' ^^ (if , 0(1^ ^i(9at> fom fcbermeta tilbragtt f!^ 
i|S^,-<a«'man Idfa^^otf ifr»fil EHandl 0^ yaftovios. 

' rt^e(fna alt fSbant m<S^ forgMlQg^t- 

, Jd|'ir#ito,atlSt(iff f<hi tii«n Idfa ten Antiphona, firtir it|rtt^ 

^i$f4t» 1^ ®aji( fom tet si 3<nMrtv uti Offida pto|iria t$i> 

^H». Srecie. 

,.. -.Atc martyr preriofV 

?^\^ -»CletChrimglorfoCe 

•i-vl ASre Regum %lorla 

y^- ~t' #|p^'Pob<* (accatoitMi 
"^ '• Vaoiam et gaudia* AlldBJa* 

2 2 <«)£f|. 


1^4 erna Wit0 igifbtitf.' Crif *t(b<('A> Eriem OUi p. 64» 

IMtfOfc (J) ^^f*<« Alexander &(R IVJ Stcf ptjlK» Jö* Ptring/äU Mon. p 

' ThtuiidMin P. ipr. »(& irr* ,. . l 

(4)" ^<MI fftX iafl 0in CanonftMionen bo< P0pebr0ciiin råflohnniäm Canoq 

xuionnm inicH* et progttfEbas» ntt ftopy\xian ad Ada SS, Maji, -|| 

Ada Sanaortim Junii, ifimtt Prifptr Lambtrtmi (0<r VlfMfltt Beneéil 

t(n XIV.-$ SB^rf de Servorum Dei beatificatione er BeatoraiA caaoa' 

tione, Rtom mln^a fina- O^ Fan mon Mr tnf^fA 5'> »^ Fébriiii 

finition af \)ti Brbliograpbta antiquaria C« ^« p« 374. minor 

beatifkatio y cam ad lepulcf Hm honos anntverfarius slicui habetur, m bette^ 

accenfis ille Inmimriboa aut appenfit arMthematis rel alia ejusmodi 

coUtur. ^$u irfimtir Oå på famitM fiåit p. 373 , ra AITRAR eanoniz 

féin (of{<lt $4000 Scudi. 4>1oat> @. i&rifal canoniiation fofiatfi 

t paom tilr tHftwr »mrJrtt. Sfntrt^lnrtlD Ut mon tacfa ©UO, «t (t 

|e(cn faR genom 9utr:} r<(^ tvinnad itttb miRdre ntqifttr, 0^ tiUihi 

uabra fii, at ni fant wH ((Etta* f5r €^ri(H 6t4t(4IIa((^ litniMt fMilj 

(R f{ (»cbRiff Mft Mpo^ift frafu 

(5) £. Btnztlimi ^nilk ti! VafTovius p, 54* 

. i^ ttringfiiäi Men» p« Tbiandiiin ^, (4«- ^ er fSTdam tmtfdrft f(kr ^av €ftemerf^R biBe^KRt^ 

tD4( titet <tf ^ig blifmt r4tt ofta bert(l6f(tt> v^ \fAt fnu., 
pccfonct/ fS at man fan m«{> il^di twifki 9m ixn» warfefté*1 
tjenflef, ^m tijtttie fäixm ^b<t, torb« bocf JT. €tie ftdn C 
t% 0^ |)3;tid Smtt fiän S)aRn(marf iblMb xo^a dttiflft 
^ifi^a ^igon fAvtjena ot metr aD w^rbnob t^ogfomm(t<> itfe 
Aelgon, iwn »4( föm flwa e(^^<><rli9« ^'wor, ®m' 
fem f&i^efDmmei ti4ffati »ib alla tt(f<Uhn i tcnna tt&es». 
|a? otf 0rWt ftg ttl Ä. ^if« 4ft«njPai^. Erkns ow t 
ft rrfrijt €tie Me t« ®ema( Ä. Sfngrt o4 SJajnUW iDotet _ 

®j^' "4 no, 01«U9 Fet»» Jobaiiocs Magnu» od^ en fbf te( af tX •., 

troende ti{ Sffldn&ifa 'fynmia^ax, bafioa ^it »ib 
^w .öeneit warit gift mfö Ä. ^»igc ©fenFiifonf 
pl 6et f4tt, M SÖiöt» 3(!rn|iba, Ä. Grif ®égob« 
^ra(t) £<lf1e^ bor toont f6rmd(b imb f&rNmd(te i^. ^rnoef 
m Cat^tiiMi af^wiieetdftenfap föbbeö C^i^tta; SL (Srif J IDel 1. €ap, y. 165 t fitt dftcnflPap ^a^e Ä. ®fif fpta SÖatrti, Änut, fom fc&ati Wcf '"^'f»»- 
M%, P^iltp, 091 bttiffen »5te dfttc ^ifloriejfrifwarf intet 
^■ädon funbfFop; tlftorgateta od^ Cotprina. ömhielm dr 
llifle, fora öf gamla Jbonböngat &wgit ^rinö ^^ilip i lju# 
ttui' töet man intet om ^onom/ dn at oan gjort $dftooc til 
(a). ^'nfe§an ^Uaraarcta toar&t gift mcb ^. ©weri-e i 
t/^ oc^ Cat^tina Wef dfvoen gift raet> en f6cndm ^m frdn 
toib nomn Htle SIcfa/ »c^ i!ola dtjfiDiga f6rndma 
«f öetta fjfla giftermdi ^afn>a fitt uvfprung (5). SJftic» 
(^ t» S079nt fom tiidgnae % €cif/ ftnnaé ()0« Brenner. 
|Ddgr« af begå trdffac man en figur / fom lifnar en bdt (4). 
Épönt betta tecfnet toarit % ^ifé $amifie«n>apn/ dr \)oxi 
pinBt ten f6rfle af ^^<\ ©toenjFa honungar, fom fatt fitt toa« 
I |>d mynten; men t>enna faf dr unberfafki/ mpcfet twiftoe(«« 
l^^^tmeban bet dr dnnu obetoift, at abeiiga @ldf terna i (^n>e> 
IfRi^btmtatibenuttoaitfigtoiga^amilie^mdrfen. ^t^.^fl^aft 
»ib wmn Sifroar Sebwarfon, ^toilf en fortplantat 2lbclig« 
^amilim, fJrfdf ra* bdbeaf Peringikåld od^ v. Dalin (5), 
m man mdrfa om ^. %\l, dt ^on uti mebeitiben^ 
onféd fom ben fftrfte ©tMrigeé Äonung af bci nära* 
todi af !^. Cfl&aibemoré Q3ref af dr \2^^, fom a»bra 
fan betoifa*/ at $rif ^dfpe faOaö €rif ben trebje (6). 
^•^Wet ben nionbe fiJr bxx Johannes Magnus fom fram 
>n«tt^»£dngb. ^cf funbe man tit dftoent^ré fä 
ontal €rifar af ^nxnffa Ovegenter, om bet »o» 
KiB^bt at anfldUa en fdban rdfning. 

Sagan [, 170. 3fr. Dalin ®». 81. 5. a. ©. f» io, 
,11^ E. p. 480. 
'jip." 35. ^. a. ©. Ci\6. 
^ j|a Tbefauras Numiamatuai p. 9. n. la. fttrar . fig p|{ 
'^tcniM 6at-» figuren : Cun» prioribus ejnsdcm plane ma» 
iä tamen paulo majoribiu. Épigraphen habet hane ERIC, 
Médio ejiis foneicapba c«u cyfnlxi, non ftti» confpicoa. 

im; ^, Thiandiaai p. lé;. 

""""" ' ■ *^^ « 3 §.8. i66 §. 8. fl» « fl o* Seboh St. <!&rif Tfetwotfbn pd fk»fl?refna ftltt »mfwwift 
^enriffofl. fcfef tn«gnu0 4eitr^n opelbact Mtropaö f6t (BwcnflP Äomragf 
(meban moir uti öeimcvtUKn^ .^itnttftnc^at vam ^mtc t>onoiic~«H 
ra utiluten af ^onuagarnatf ontdl ^i& <>^d((9i&tH Zam Fal 
(oé 1^1 Dm ^ortonbe ^ontinaeQ i (Snxtise tfter C[^rtflen:»tt«fi 
birjan «nei: ftm (^rif ^egccfail. Uti attt>ca ^5rtecfnindat foBi 
^on ftunbom ben tvmon&e (lund^nt t)tn ttottbe/ oft font itH»lif 
badot 6fa ellec min^a bzi ^kmåbam antal (t), ^en bfti 
bxa omfldnbig^terna af U6 up^öjeffe p5 @wmj!a ^broiwr^ 
mi rocKci uti et enngt Toaranbe mktts begrafne. ^i fa 
pecfoner/ fom n>^ fin becebroiUld^et ti( en fS neixig sdrmo^éj 
retaganbe/ hdfcoa utan 4B troifwei dfn>4n gjort fförfla ^e 
wit) be0 erfdnnanbe, o<^ menigheten ide intet ^afwa ^coH 
got aniiot famtptfe/ 4n 5et fbm ^er genom tp^nob oc^ ^df 
3 anfeen&e til ^drfomften anfdg XTlaamte fig meta be 
til ©»enflfa Slegetiitgen, dn b5be Ä. ^»erfer oc^ Ä. 
war ^an i ^dnf^nbe tii fin htvb utan motfdgelfe af bri 
©Idftet i 9^>r&en bSbe pS ^åbivm otb ^Jbetne. Aon*- . 
n>ar ^ntiP ©njenfon, annars vg)alte ettev Sfatelec faRa|/ 
iiefon af ©wen Ulffon honunge» i SDannemar!/ oi^ 
Ndra fårbinbeife meb alt fom fimdmt mw båbt i @tD^r^| 
S>annemarf. ®cö ^obet »ar 9fngrib eller 3«ga, 
%>riii« iXagwalb ^. ^ncie ^tenfilfon* ^on. 3«et tiöif 
fan bå 9ppa~f[g om ^«gni ffdftifap meb @tenEiIfa _ 
Sl4Ftcn, emcban ^, ^nge ^tenfilfon »ar i^ni TKot 
ber, o(^ ^{c\rgareta ^ribfulla ban« Wlobtt^ fdttjliga ^a 
S)Jen fom ©roerige »ar bå sJBairife, funbe benna jfpff 
tet gifroa Ä. SOiagnué nSgon rdtt til Diifet <mot &en> i, 
lagligcn utforab til honung. S!72an ^at ndgra g^ngo^-^ 
n&mntf at ©rottning tnargarcta ^. ^nge ©tenfilfofrt^ 
beli btt bet9beliga arf, fom fytnne titfom efter fin 
3nge ©tenftifon^ meb fm ^roberboter oe^ ^9|lerboWff 
^wenfoné Q)emm ndmligen, aå) ^trcig fntit Sawosbtf. ' 
n«, «!)tan bar ocf tilfJrne berditat, at fl »dt Äi .gSB*„ 
j^nut ^an>arbd ^on^ fom S)c. ^{argaretatf egen ©onefon 1?.'] J ~iait9^ hVlftfät låmmbu 'SUm tati ]b& t>å 'fa«mia t^iii^ ***"**'"• 
tftcfaft«&> öt éfnwn ^d0nu< 4)«i^i^rcn l^oft ocfttegiyW i 
■jt, b4 bet är öönfPa trDltgr,^ fom ffitr 4rfa9t, at ^ag» 
.«jirtff»tt oppc^öOit fts p5 f^na ^nH ^åt i wnöttP^wit* 
©lajitrler o<^ honung &if f6nnj>t>e!fcjen ^»Äcfcn funnae 
ÉWMt ^in&rfl. Sxt ^aöe ocf fij njvcftt mfn&re pa§af fig f6tf 
at p5 iiiSgot fdtt fatta ^rm« twagmié bcfvudrlig wib åu 
t 0C& bcfittningcir af fttt arf ,. fora 5C. ^rif* &tmål €^i(K» 
b4t>e pa ^d&«rne ixJ^ ^6£>erne { nåta ffpfbjfap me& ^{Aj^ 
, nriffoit (3). i>(f> efwt &«n ^dr gifna anUtming, \}av iM 
gonffa Idtt f5r ^vtnö "SJagnu^, ot öfwetruntpla <n ^r< 
imJxr et .attmant ^rcoéfugn nroböc ftg Wt fafcr bd&« 
ifijIFa od^ mldntfPa fien&er, oc^ fom f«n&« mwt ^wi(« 
p^ fina åi^abi un&erfStare. ^r &em ^a&e fm«t«é Ä. 
r^nr ftufta, Si)Zen (n gdfan^e drelpfinab ^ar inga Qvån* 
<tft ofofert/^ i fpnnerfjet bå et aft f5r (lort fSrtroen» 
oBa fSrfroariJ* anffalter. ^jeffwa tiifdUet mar bi 
Ir fnerv^ o(b ^rind ^agnt l^emiiga ffämptingar (pcfct* 
'bet lan Fattad Ipcfa at fuUborba nebtiga gdrningar e^f 
en. ^»ent fom för 6frigi TOortt befaftig i betita 
.H^n intet namngtfnxt. S)et dr aOenafl I$fa mfftan* 
la ^in* €drl ©werferfon bdrföre (4), oe^ f5 
afft f fämr^ raeb Ä.t9?agmi«A ^ar ^an* upfSranbe 
ÉJauare dn fjelfwa uppenbara m6rbar«n*. Erreu» 
tm9ff öt ^nriC @irenfcn, «0i5n« ^nriffoné 5«ber, 
""^BfrnKj fSrrdbtflra f&ndttnfng; men ^niif roar wban 
" It uti ^twig^ flag dr ii34f fS at bet dr ofelbara 
5 f 3 fjelf dr bet aft* illa betdnft, at bcfldcfa 
gof fldrningar, ^en tttta n>ar fS m^cfet ofSrftgti* 
iti%r bettjbanbe .^rrar »ora i ^anbet, bwilf<»- 
ff fPic&lfga/- fom ^. <JJragnu« tit Stegeringen, 
«dt intet €drf @i»er&5rfon^ tmty or^bt finne,- 
jBa«t inne^afware «f en ^^ron, tit bwöfen f^ 
\mataf&i^ma utroolb; SDet finner man, <it?»«rff«nr« 
; ili^geR^ emorÄ. ©agiw* intet tm ifr In Carl f ["^LfJf 
--i 66riab^ af 4)elOnsaf o* Cs)- •$»«» ^"^ hä- 
1^9 &»t(t TMtte iJifloutÄ. Loccenios (i(4dn(ir btt &t %Alt fönti jtån ^T^uftab, o(^ ^t>e & 

warit ganjFa ti>4( bctdnft^ em ^an bt^^agat utfdtta^ ^n>atif€4 

[/(xn tagit ftn ber<itt<(fe (5). (^cunQat ftg ^((a .^(flörten på $( 

(ebco wii) ^annémacfé ^pvPa i Up(<)nb/ bdc dalt Q3ure |r< 

jjafwa (hipat i ttdjtaingm <mot ^. ^agmt^, odp J8ro«n. f(()(U 

of l^onom f4tt fttt namn , ftuf tat jag/ at (>e(a bcnna ^et)er oc^ 4 6a 

ga (agt^c tappevl^et f^rjVoinner i r6^ oi^ Bon^c^rpften. $coqi 

|at funnat f4 namn af många ant>ra tiifdUcn^ fafl be nu iFotj 

cfterleta^ mcb gigningat;^ fom ocf funna anfei$ f6c ganfFa oniM 

ga. ®et n)i§afle dr, at ^clfingarna tillifa m«& ficcc llp«@ti)| 

ttr, meb ^»ilfa, fan ^dnba, ^riné €avl (gircevfccfon jtg li^i^ 

be* fJtenat, neberfagt få rodl "iÖlagnué .^enrif fon jom beta \^ané^' " 

^c intet tdngt från Upfata, bdt ©annemavfé Äprfa febevmeta . 

tparaupbpgb. ^åban dr berdttelfen ^oöEricus oiai, afffilb frdnd 

npa tilfatfer, b^n^armeb man merenbel* efterdt tittar be goi '" 

förta pdminneifer/ oc^ fdr ^iftorien pd fSbant fdtt en ffopi 

fom pd intet fdtt (ifnar f5t|lä gtunten, b^arifrdn ben dt 1. 

tab. "iffiil man t»ara n6gb meb Eric Oloffons TOitne«b6r(>/.i 

fle bet Örebro / fom n>ib <!SB4{lg5t^a £agen annars i^ogf 

fSfom Ä. "iOlagnl ncberlagé»plat«, intet ^Ui i g^etiPe 

ttegben af Upfata, ^roilfet dtjBilliga noare betPifl, bd aOft 

tdttelpit, fom man gjort 6fwer Ä. SÖIagnué Jbenriffoné ' 

fipft emot 9^onf a ordntfen, albeleö förfalla. " §(t ^. \ 

^tiffon eljejl toib Örebro Wifroit (lagen fjelf fjottonbe, 

«n np^et, fom fipter enbajt bdrutaf, at man migtagit ^ j 

ta meningen af oiben toib ^dflg&t^a Sägen, bdr ^. ^td 

fetfon* fotta (efwetne finne* antecfnabt. Sd totibe* o(^ 

pa* ^ifiorten af wi§a fnillen* (I6fanbe fribet, at bea p& 

Iwarfen li!nar ftg fielf ettet fanningen. 3)lan fan f3^J 

om ^agnué ^entiffon, at be* tegertng i fm egenttltga 

felfe watit liten oc^ onb/ tp ^an b(ef gagen dt 1161. ^ 

(l) Qti J(onfin|ft'l2ll(|fteil \9t £ Btnztiint Mon. Ecd. p. tfj 

»en uwnit, 9^ m H» f^l^nte i^il faminfl i&a r«l«l ^w" .ill »ytirfit métf iktt* «ef»rv «m 1t;imastti^mrtfMk« 9IIK, aiif ®««««< 


»V JDMiiniiafI 


ittlit ^B 4^. 

5t'4X)anncmAif. 

pi mSDenu: 
3fnde (Stwfilfon 


•Jmh ma g, mi ISifmutmul 3BATi» sift »<» ^(fil 

' . ■ \ i . ' 

^ ftiMO, 99 tortk »rbtt »<*« h» «ti ««*nftrt flHor«t)tf 
- PJnff. ajtoBfl p3«im»lfck airt« <«&Éfl flf- to INi. 


3ii4f 'CtfÄilfDB €B>f8 tllffW 

<S<it|(iitt9(a|nMl» i^^llll-^^^ir^ 


in (4> irÉt. !?'> ^xocarl^jMi» !éi(lo^. ^^BtåiwtA (4) Emirr Of^' p. 4r i nthmer tefd féfftmanfec uriftanfan Qoixlfltirpti 

•f^ttctffo^ rant Carolum fiiium Sv^rkeri elffinm fuifle ft fui» Oflrogetbis oatt S 
Ericom» khfoqjUe cum Magno et Henrico cecerlsque bujus (celerU comjflh 
eibns manuf» dtdHTe , ut S^ Evkus^ occinleretur. 
(f) Dko p. f r^.EgiefTo igitnr de Helfing» primmi^ excrctra,^ qoo föste Rf» 
goles Minifhl, S«'Erjci Ikniiirares ,. qui evadere pomerunc,^ confuferunr 
reMqncope p*riter imtiones in eandem fententiain concarrunc^ ut glorioii 
Regis fui innocenter effufuxn Anguinttn Klcifcantur Ccqu« • • • Rez 
prxtenflle ee vilie • » • non longe ab Upfalia cura fdh fopetata oceabuii^ 
quo lo^o Ecclefia Dannemarka Acitnr effé conftiuda » öcc. 

{6) 0c>im Loeceniut itxiuai om 5«^o olifiJriinöe, fS^r %an: Inillepra»^ 

iio, quod cfadem eani prarceflitt Fahj cujua paub anre inentio fadaeftr 
fortiter dimicahs occubuit et pouti vlemo de fe nomten Fatébro indiii& 

fertor» Örnbitlm H» Ecd. p» 47g* Sfcr Ocnna ^rit(f Ffcn o4) foiier tott 

tifntttgcnv frmr KflO^i Ufctnitu \hm^i tum til. Pcds vlcinr fiumini^^ 
cujus objefitt caftra regicidir mtnnvefaiit, in memociom Faronis neflri#r| 
bua etiamnuinr Falebto diokur, quod vet per eum a fe ftroflum tradu^Tj 
cxercitum vel prooe ipfuin fortiter dimJcans occubuit. ^ctl |ela 1)f(lf| 

(cbranix minarSmarfe ftrfaDet grnom Ferhifjkoiih ^amivxit^f ntrMci 
p. Thiund. p. 26i > iit ^dR af gom(a brcf CetDifar atl(xocn M 

Ptiå dkr ffrrbabriv ScAa ^ar »ef n Dal!n aRniJrft ®-^9t* {».a^j 
rao. fftft han t^iUtx ItxUtUl^xn imi gale SBwre, t»W«t T* 
Fering(k6id ya d^tfp f* alMt^ uilitnn^^nit ^ån talar om uprcfir 
/ emot ^asRtfé <&cnri(foii. 89rmoi)eKgen (or Locceniu» t^cqit fitt tf '1 

ciffa Monuipentet i Qpfata, mm »^rom ffal taia< n^sot (dttr< f 
{7) Cbronicenr Tont Ot^utCMm lUflifteit, p. 1. Ii5i imevfeQus < 
gnut Kex ki beHo «pud Orabro.. ^fr- €• St. 7£re Catalögi^ RR; 
nö, notifl IHuflråttt^ p* 90. Sfnmirr »ih v. DmUm ^ifl. p. .3* 1 ^^ 
C gt*^ Uii^ fliort lilolc&if gvtiiibct^a pomiaiidrrrf em J)ct. mi] 
tiott i mnxvtm af gamla SSdflgdt^a Sagen^liotirerocF ar Jgup 
B jr man mi& msnjla ^Ctcrtanfa igjrnom Ujct Stamigari I^BAbmi^ 

a^«ff»t< tnagitw-§efiriti(btt»(irsift,m(^2>t-feitCöÄ,45<«»©W 

£?Sfi?' ^t<tft<la€(^)Wt«/ ^»ilfcn e^ Srarlefons Berdttdfe ^air fSsrft -, 

•♦'a»*" fJn«««& m«& Ä. 5«9e ^lf**«f^nr f«6air meö Carl 3f4rf 

" iw(&n, Wreflet me^ Ä. Unö$tm* 6ife c&tfctefiaw mKt »iwjfr ' 

25rof& (i)£ ©* franK. b«nna 9$rtta töwrit Ä. vö«««iW " ^S>r£ 2. Ciip. 5* *n 
ff^K. Om fi! åtf ^at bit »arit et 4fttitff«p, (bin imet fom SRdiiti 
JjTwrengnub ©uWorö, men 8eEm4o ^ade intet tiljlfioöi atWfa ©Wf» -^twitfM. 
tni/ ec^ 6((f to9o &e ftg den linjet at mtet (eftoa {•drefier. Om 
^a_;bäcaU)é ^ter »arit af annan ^bber/ 1^ St^agnu^ fm 
6t|^69fler cU äEto. $. Sage^oml&foa i 9{»crige n>ar ocf pl 
»Ättne >ftaIfbro^:t met) ^. Wagnuö ^mriffrn. €fter Ä. 3n* 
I» fan fJ^&be .^. Sngc^ löroöer p5 mébctnet til ^. ^öpu« i 
^iwrigj, nul) l^u>ilfen ^an orf ' »ar ^alfbro^er, ratn ödt I<^t 
i«n Bit:t ^v^5t \cxMté iån^i. ^.SDi5ufcö (Samtootcr SXagwalft 
»» ijad i ©nJerige, tncit V^ne »ifäW oöert tclnna man in* 
mil; Slf rofnxt/ fi»m n>ii) ^ ^agmtö ^tnrifM fall bkf 
l^t firän tx <IDan{Fa/ f a( en- ^tfa bliftott 699D n>i& eOer p4 
atfen, fom man ti< äminnelfe affégrcn fållat ^mmemorf. 
M »mfl4nötgb«t fpn«5 »i »ara en tiibfntng af ^e npotey 
wdrfeUgen' intet 1^ f4r&e(eé grunb ^oé &e Jlbre. Ericuc 
«t(^er fig (tQenafl/ ot- bet f^get^ bet (Damiemavfé ^prfa 
r'b9gb ödif Ä. tWagnu* Oupat {3>. Ol«us Pcrri anfir ej 
iumjaUn gifiiitY^/ H i^n pttrac %, at bet fyneé fSfom 
leAtaif ^ ^9tfa fatt fitt namn til äminnclfe af {Taget. 903ib 
Itill^et ^vtti mm xoclm befog^ib/ at ftåga^ b<(»<<^taf man 
"Hf^fS niSiida <S)anfe bbfwit ^4t nebetfodbe/ {3 at man 
mtBLf gira minnet af ftgven etoidttfatanbe. ifraei Erian. 
ingen ^anff met 4n tOfJigmi^^eniiiffoh; ef eHer ben 

jamdtits-^Ofen. Johannes Magnus iv ben fåtfle, fom 

|, eof^Ita gipniaaar ti( nKtffeiiga j|>4nbe(fer/ 6^ fagt/ at 

"^■SDan0a »Itwt Wiftoit upbp^o , pc$ febermeta ^at 

iftt/ utan wibate svarifPning^ fj^jabonbm. @afen att 

~lar iitn !»di^/ men bet t^rbe Iifn>4( toara tib at 

t^ fom btxåuai fftc fonning^ od^ de lihodl i fig 

4n en' (&d diffiing. ^an b<)t tmberfhmbom af 

b9gibt tliA^i iuften. @fä( tnan dnbtejigen gt<» 

Htimotfi»- Jt9rfa« Hamn , tovbe bet «6aTa lifafS fan» 

tQKi'€|vifHtM St:4vH ^rnnSi tönt' bpgga ^ptfoh/ 0^ 

^ if. fttt $4betnetranb gifwit ^enne et fSbont namn. 

ivo6$t/ ot man teban i teMia tibm tbeiat upb9gg(i 

llfonumenictf til dt f t^mfa et bttt foff(Iad/ m 'Hnmtt 


Mif/. »7» ©twr« XÄe* ^ifwi^^ 

C») . * T. a. fr a»». • , ,, ^ .. rf \r 

• .'I 
8» Ci»^ 

Om 

§r '♦ 

[♦nom Ä. <£rif» 0(^ tTTagn»» ^riffona b^& foii^i 
(^ört @iv«tferfoii til m rolig b^fttming. af 9»^ ' 
Sitmingone f^mt.tmSåi w&k AlIiiKSni^a i)iilectM;^ 
Mc (ifnydi intet ^doga oitxteé fd tii^po/ emetjin ^fwen Cc 
nus ben m bifémt uti fttt b««| of St r 19» ,; ^i 
>Kmtt i (^wen^e genom fin |!nfh>^rf giNt tiffdmur^ oii 
tet pn J^m Suö^ &6^,!?^ ulr « ^t^fiig/.. uti: i 
l^an icfe oUenofl tibit n«&er]ii|^>|>ä fttt f^f> u|»» pcf ioa«i(i 
g^ <ttf)((ftagafii>f«R(i}. !^t<r9n<^ocf, feiMt CricusiiMd 
gon fun^p, l^foniy eme&att ^an berättar/ ot 2(tHtt: 
Dief ut^#Eriu<i^dt^et;^ fS At bet töar .intet Ibtott nnf 
^- J&*^^ 0X6€ét:^f(r fo>9 f9>t<vn(ätit $(»»»n ac t(^ 
tiC 5[^Mi!^ (p,\ Wist ^j|o?!Öf.friftöaw gifitaa pöf «»^ 

ti^ant nxh^tig |^Q))tmg. (v), ^t U ganjTo. mÖKi^t o<i 
troligt/ at Carf Wk p4 (<ig&gi £ltt f5Yoi^t>n(\b tff i^i^i 

l^&,wi$r f<^ biMbaikn n>it>'0i(geriiig0i/>#anriS..®H(;i 
ttlbaFo. Om t^et mmt' ftbt vmti^ &i^J»^t' 
^i! finhobtiigen iimt; tmnat t fS^a» eftn-ijSrnio^ oiU^. 

(äfer^i. tilbrjnga föl lit^, 4 tfet 1^ .^^jSMrJhf . 

kf o^ilmnabt ^«n fftttByen ^ €art gmmr onMiaiBg (j64 
jatt nub^^ jS. ^jöU &Atn.:g(i»iii {l^iniMiQgactaiot km& 1 " 
^nn^^nii^geti^j^riwli^jtl^^^ Dd, 8., f»p.-f. •173 jilb iiitct: uts5n9«n tit allcnafl befant, ndmlicjcn, at '^mS- '"I""* 
;^df r»n xoaxit ^^^fofo^ gmom unixmfl^lt uc vita 0a ftti 
r|(t ^i Cod b6tjab( fSkbe^ ftn regering uti en gantln tp^ 
ibd^Rji^et. $5r ntwiirteé to4tO ^abe (>an lifmi intet at 
'i S>.*n ftdtdn&e "wnig^et, fom pl^ga&e ©annemarf un&cr 
1 8nxn Ctiffen ©råte, t)lef 4nbt«li9en |tiita& genom benna Jber* 
ntf neberto^ oc^ &6b åt iiS7r e$ ^. ^Sal^enHir >f)ertig ^nut 
S»arb^ @9n ^be bitfwit enfäm tnneHinpare af \)tia ^njf a 
ligtatf fl at ^ m funtiat hliftoct en hfbclrfig granne f&r @\t>e> 

r^Dbn benne (lore.ikontntg l^abe (Ingt anbra grunbfatfcr, 
wånbt 1^ ^a fin ^tfa emot ^iSDenbema i ntngen, ^ont» 
jpnt ^ ^efienlntrg, Jrn>ifa kmbfaiv genmn et tbfeftgt f)r&f« 
"" (lo^e siorbt S>annemarf m fndrr fogt obeteftg ^aba, uti 
.^ förflutna äten: o(^ Stoerfge, fom nu fnEorf uti l^unbrabe 
(si^ Muet beMnit S)anjFa grdnfomar bief ef cUer fi>re« 
■^ ^^SEkåbmmi frige » rufinin^v. 9^rrm4nmcna^ 
diegent^^Sag, angitoibe ^bronf^Igben, upfptbe ian« 
öctitg^t, ^i o(^ blob; cic^ fSfwn j^ommgome pä tittet 
fpfP^etd töfu, war bdr aitib tili)^ng pl od^a $|^ron« 
fS mpcfet mer fom itigfii iFt(na^ giprbe^ antingen 
wor of ^eberligare äler ringare ^4rC»iH(i; ^ i^befigt 
||iArp4 r&nteé bmmt ttben^ itdit >^ralb- (Syffe^S^Aer, 
^€S^onf& öc^ Djlen reéerabe.- ^. ©tgttrfr refh en gi^ 
od^ fitf ^6'rö tivJ^/a^A fö» f5tig w^ en ^anb* 
j bc^agflbe ^, (Signfft;^ mpcfer, at'6an girf 
if o<^ pigan ^^ra 6lef p5 bettVi fdtt ^obcr ti( 
i«l<» «^1fan (Bfulb«rBr«^. S>enne ^tte»')>rind cdor» 
^mpcfen oro i OJarrlge. - Sfmeblcrtit ^<\bt ben em ^Jorr* 
ib$Ci^. be» anbra;o<^ it. ^^^ tttorbt til jhtt åt 
'§m ^NlberbRb i^idl^ogen. ^mK .^:rrcn fog fig 
rjhn ifmtfcftfttxtre « StJwtigey men r<!l!abe gj:* 
> ^Dlngmié (snind|b(w<nigutib ^^rfaiafaroreé (Do» 
itm ^«agjatti ^ wölb of alla ^onimg S^ge| 
.f&ntr Mitr tsar ^vinér ^n Im ar gammat . ^ 
ipM» 9i0rrik^>|kat mft oroa @n>ertge^ oi^f . 
#tibe ^ls jpjp^ttMipärba -S^t^ fmixSrte^ 
• - '2f j' ** ' all* •*-rf^Ä;^ 
^14-, '!?.'# «7» Stwa "Kifea ^^IjVöriiL f rrWii- flt n)ifa mm dliht. SKpglanfctf uprndtfjam^w »au innu f^i 
p4 en I>eft annem, fojit/ oc$ 9Ufet ^a&e funnot njuta <t ^Rföa 
ligt lugn oc^ fla&gaö tiodlildaö^ om ej ofårfigtiga anjlaftet l^ad 
f5ri!vimt alla &e ^rmSner/ frm li^cfaa bc^ ^Jrfpnen fijMe^ »0 
ja ttnna> * ^ ' 'i 

<i) ^H^nt, Odi/ltHi btnllht ^ilt l6cro|^«bf bref jinnfl titt AntkjuxCq!; 

ieélionts Decreralium cum Antouii Angnfltui Ep iccjpi fierdcuiTs & Jtiiä ' 
Cnjacii 1C« Celtbemrai wori* & -€m«ndarjyiiU«u« P«r:fii$i(So9 fen 

^cm bffcR h ingalunda allmän i voht ortrv/ bar m t>t\tt m 
fjflfwa fttdep. Srcfwft Jniif^ fcit -p* 'p;** O* ^w l»cmia MnUiti 
4)€t,^tt»ilfcn \^lx imitalaä, f9rmfDc1t<tcR iatct coarit ftcfaiit fit wxAiå 
^oric^fifiDanff i»H man inf&ra HcIfiVA of^cn <if ^frpetif bf^f: Ktrj 

inus in Ciijriflo Fillus ciofler R« Rex ilLuflris Svevoijuni flpoöbltTui ool 
litceris & nuntio huftiiliter nantiauit , <]uod coin eOVt o dolt (céoi & dl! 
mxor ejus )uvenculj, nmtoa fide, voto conrrahtndi Ifgirimi tnatrfu 
fldnnng<!ntea, invicem confenfum fuuniv iiccétfenre vgtentAtMj^iieiA 
mum dofiatieiie roboraneretic , poftmodtim vero ciorsc meipori^. N« 
Ibo ab immieifi occiro, cufn per beiioruin fidverCitatem unå\c^u\ntfm 
, & liahicö cum boflilus iuis congrefTu viclus Fugahtsqjj; furiférScrl 
/?/mvi/ mav qjäfiue ifrJri 1191 rtl ifpSf fä öt mon DJnifrtf ftir^ 
luRDa fhita nir kcftoct h (Erifmr^ 9(t lUi 6f rf» et ^ 'Dit^JTfit] . 
namn cft<r tiOend (ruf $cnpm <fi (oMaf Atiala$^ft(rna1^^^MtlMl)l 
fiiOet fot R« k utali aO ttoifrnd 1 ocb or (filuodc n ciiuL'a« ^ftunbfj 
#<() R« fl liU^A, «t Sifarca fan fnart ju^raoa ftg« ^ ,| ^.| 

0,) ErUui Oiai p« 53. Onurss «• • poÖquim tvieupio exuUvcriv ' 
refno, Ån Norvegia inrerim cojnjnoratus. . * ~ 

<3) Ericus Olat p« f 2. Regnauit igkur Caroliis anmi åtctm véLcif^ 
mite mortem S« Erici regnauit biennltf ft poftea aniiis qirifi "fado^^ 

■ . ' • ■ ■ ■ ■ ■ •§. 2. 

gab lag om ^^tonf&Igbcn afffdta oc^ ffttcfcittmii ölfci^l 
TDilig^etet/ fom icfe allmaft toifat ftg i ^S)Anit^d 
tK^orrtgt, utan 4f»cn I ©twtige ^«&e wan^brat ^^.'dcL 
Oiifltg^ctcn. ^tn ttt xtcx låmxt «t inf!a in n>4cf(tdRa. 
ftm aUa be f6rndtnare i (anbet tooto genom (I4gtfFap o<^ f , 
ffap f&r6ttnt>ne meb ^nitnga^uftn. 3u f(«ve j4miMo^| 
trobbt fig »ara lifa (>et<lttig[abe tillXegeHngen, ^ '«^**- 5»cr. fi. C<M>, 2, »75 UmiktiS&M octming i bin xmgefdoiui beten ^ od^ btt mpc^Sarienrr; 
litauc/ fom fl6r(e betoi torbe ^ofuM funnit b4ft ftnrdErans xoitr ^"^^' 
WflBiaeta, ^t f^tt nxU (4. i rodc npa ^fbciaV ot bet xmx: 
m^i firfla g^Mndf^ fom ^. Cocl @ii>eclfeirfon % fäntagit^ 
^M man d)otbt ben ^obga^ ot StDerferfFa o^ €t'if{?a (Udtcn 
fie wajKtoH^ ttdbd til dicgecingfn* IDet ^nbe ocf ofctbart 
lidtoa tib, at benna omtodjclitiden toifabt fia n>ib ^^ccmcn^ febig» 
* , mm betta flfebbe genom morb oc^ »Slb/ oc^ intet efter laj, 
>9iiBbad$ibc([ut, til beä man 4nbtc(idm epter ^£rtf 2^nuc«^ 
bib meb rmxa fogelid^et flfaffabe eftertrabave t Svcgeringem 
Oki M^ Olaus Petri, wSre dlbfiU ^flociejFrifroace/ ndt be 
vMt. imuut t^cing^ pmfnina^ fomma n>d( fcotn meb en gi^'- 
fmi något m&t $dr bdfpa nt/ ot bcnna voejDeUregerins 
iimmk^ failfldlb: men bet fom ^iflotiejfrifwore f5r tre' 
Sx j<b«ti enb<Hl onfStt fom gitnins/ bk intet af tre^n« 
åt i^su onf&rad fom wdrfelig fmning^/ fS toiba ndgra ganr? 
" igoc e^ funna uptotfaé/ fom be d|bre ^ifribemar imcc 
,wIml Stt beropa fig »ib betta tilfdfte pd en örnhjelm» 
9^ onbra ^benodrba oc^ npa ^df^eteftiare/, g&r ej tiU 
' «90fe tiber^ dif ningar béwifa intet/ ot ndgot bdrf&re 
titseti ttSnragit i forbna tibei; (iV 

; fm aVnafl t»iT HmmSitt ^If Eritm OUi yjfmiaf teii) bett» 

"^f (Jr tttdii ftolftgfert fmiM/ «( ^n jRtet tvarit untrrrftttafr^ om 

§i fsm ^ »etta fatt p«l>§ae S^oafh^bn»^ ntan cnDofl onforbt 

^; OlSfS 4ro- bcfll P* 53r' Nota» ^uod a tenpore S. Erid Sk 

IppUB Im dm proganics fint ^ntinuatc in Regia ^teftate vf>' 

fiStumåt, ' Vcl Qtroque Kegno fcilicet Svecie & Gothoraro coih 

id agcnte. co quod Uplandenfea S. Ericum, Oftrogothi vero Ga« 

.elcgiflcer.i Ve) ex idiqua difpenfstione , divina ptovidentia fackt» 

qvia ana progcnie, alteram ot aflblct profequentt, leliqua iaierim 

Imtia nccef&ria providtret^ Ö/wf Pttri gSr ut m(6 fitC tsit» 

r tHi»2irfniii|M( uvAtxwt m^xvAiMt lifmåi intet ulwnt 

:^bt böw förmenta !Kiföbag«»6e|Iut,;o(| m 
r»iii httj 101^$.^ ^vl iPdrFetigen gjotbe/! ocb 

, " bd iV6^ ©wRt 2(tfw 4«i^o^ö- €flrl^«>?r' &5 f6reFommet l^(Jn« siftermdl iélanb &e \ot^ åxtnbtt ^m ^ 
rtrfon. lijjte ^(jng JÄtgetingjr fébon l^an fömmii tH ft^gorlutibö rt^tg I 

©c* aifrtt' fittning «f SKiifet. ^g)«rtt9cn eOet 9:adetr ^utorm ttfdrtdl 
""'* f&rb<n(!uU til S>«rincmarf/ at af](>4mta 6«< trofofwa&t iörtib , 
^atbcmaru ^^(ler&oter. ^an påminner fig of bet fStegJer 
.^. $tlf ©egob^ ©on ^!ratt €a»arb/ fom p5 fJrcdbifft f« 
btff mirbab <tf 3>fin« twagmt^ 9?iff©m |)mi9 ^ut £<w« 
Cdmnabe (if»>cl( Sarn (ftet pS/ ^, ^a(b(nrair ndmiigm tk^^ 
©9JPon. i?. 90?ft!bcmar« (gii^flec 19?at9<nretö W<f ^ift id 

?tr 11*3. ©tig ^»ttaiebcr i @fånt/ oc^ af ^tnne f6J^«tf CMfWi 
fom nu ffuHe bUfwa ©rottning i (^»crige (i). (^unjrAi 9^ 
l^abt ingen jw^rigl^.t n>ib at fuUborba fut anfJrtrotba ^tcnbrj 
å. SavB nftje, qk^ nj5t ^(tt f6t 6frigt all anfMnbig ntotfajril 
i ©annemarf, ^wilfet ecf bdtaf f«n in^4mta«, é^énwfå 
buben at fl3 ^o^ö*^ tiC .Ä. OB«Ib<m«t« ^on ^rin* Ämit/ '' 
bå »arbt C^tiflnab (*). Sfntet fp3t: tif mt^ttoenbe flmie* ' 
bt6 emeOan be nd|lgc4nfanbe 9vtfcjt, ^iviffet lifxo&i mc 
(ton ouitbwifeligt/ fS framt ^agnué s^ntiffon gcnf , 
^atbematé ^jdp utfart (Ina morbijFa anfldtet- p<l 5tJ' 
^j«bh)(Jr(bn', o(t) €atl febermera neberfagt en ^ttn#, fbmj 
Ä. 9GBalbemar« bi(l4nb gjort fig må^au of @»enjRr'' 
nen. !&{(tn ^ar i fenare ttber beb(|gat g6ra St. €(a\* 
fabjcr @tig ^toleber til ^ertig i (Bf&K. ^en 
bä ing« anbta ^S)erttgar i ^DanntmatP 4n ^nunga»( 
e<^ unbet en fSban ^e( ndmne^ ^om ofbrig ^o^ be goi 
S(t ^an n>.mt m 0vt)4m o($ t>et9banbe matt; f«n fimti»' 
»rafl4»big^eteL .,&« (i) IRttftnngs ^agatty fL ijo. 

(a) 5«j«, p. 30f, 

0^ 3fr. von Dalin «». ÖC J^i 4 ©. f. ?»«► ;p(mla>€(ti8 

attll99 af 9tMm ^toitt. ®(ii i bUta ni2l'kil|ifi (Mi 

ti9i, 04f Mår ti» Ptdtrfo», ftfm upfiltt (K ^fl «f(MniM«R« fl 

fatoBt »(( S{((rR 9nar« 9\Xfii fimatr iMi S.ig ^toiot 
Ui ^cacfoD, mm fl^tt iatet, at ^aa twcit %>l^ til 6i 
nHi^ra (CinrtdM^iiilNR ua. tdi VtafM§ii n^i^v^' 
fdx »iWtotbrfi». r. ©<* fowl .»rf fl'!» 5<*«, = W»Ä|« ... 
nSgor, f«m f«R tjeR* tfF^ 91. ^«fal9nf ^^(r, JIWr- iRtd •>•' . T^d. 2. Cop* 8, *77 [ämna inniiRfl ^< ^1^9§n i <&(«■(» §.4. 

I anhta l^gwål, fom ^. Car( 1 ft^nnev^et »avit 6^m« uofaia tf 

^9 txtta* (om et ?Rif«wlc&flnbe drenbe, d^unhwdl «ft« *«**• 
betT(#n6(t tnaen fPobcItgocé inrdtmiitd funbe uptdnfa^. 
«%i Stdnbet fom^Mridtrwn uti mpcfet fldtte anftcttbe, 
tifiodjtt- f&rftiM^e t ftutmta moti ^»ttuii$end »^ diiPettf 
»llprta. 3cfc tietlomtntwe anjag awn betta Mxf. fom 
bött^ itJt>»d«t)i3^t tfllRiftté I6d(fdrb b^ önfecobe. 
wocf Ä. Carl tilllfa mcb IKf 'Sarl fJcn^abe fina orijlJf* 
III ^iifiaMii Alcx«n4er ben H( tU Utta angelddttft M^* 
Edttilanbe (I). Om .^dftiMRi^ b^'ddMi^et i bettamdl 
JMtt wav« atteUé dfnKctpdab; t9 bet^be ttttn VMvit ^df> 
^•f«7 <»-aTfe«f8Hft)p« »dtbläfytten ime< iwb< bllfwit til» 
Vrdttab. Snbårbeö oenig^etm ^ab^' ^tt ttitil f^^ftt^jTAt 
i^etetf bdtaf; ^4 '^m- bet nu fommtt til ifut^ fan maii 
' ät nioifteii nu dnbteligm bafwit bilaglb; iJpfaTa blcf 
iU l«fe«^i{roN<j^ od> ^muiifm ©Kci^u^ |rän m* 
umdmb(5. til fik^ Krfe »^tffop^, fjimi9m 9cf mtb 
SMt 9^ iimfodtt iAtVbéé>4lb. S)f onbW ^m* 
of^^tmingiti tii^f^IUr nihfi.tmi) AifiMini^t. °jf fpn» 
ibit tparä ^bél«^ »tiftid^/ ot alkiJ&anbi^dob^f jomtit* 
lilV^fVA jOffmKtWK/ bevbe mt oitiid* tit ttOaföi* 

'mti^vi{2){ ^ t« i^^bott mpx ta «ff ttp* 
^t«>1«iiittat;^o^i^ Mt )|ip^ écLmit, 

' W £unb 'o<$ ^tép^anus til^f&en 

. bd wat i ^anPcife, ix^ ho^^ (ÉwcnjFe 

drait/ at''u^ ^dfotn< (gm heliga odnoaro 

^(ifba -intetab afråc&^l&ifoi^ K£unb 
178 &xota IMfte ^iftovia. fcrfoiN f^t jpcb&e antingen är 11 63 clUt 1164 (4), 

(O £)m ttrf Javl t^crronfiqtn gior^f OHfifnttti Ibarom, hui man iofet M 
ta, faf} 0/tfKi Priri uti fin |ao(fFr(fna jTronifa iiltttt pttrar fin. JM 
ipjfipcn Sflrwnbcr ben Ul:i tvtf til St. CarC W örwbjetm H. F. }v 
48? # 484 finner man intet annat/ 4n at Uif tillifa nfcb JTonaniea 
an^äOit b&tom, 

(2) v»n D4//9 f. 124. Omi is ^ke tDoritf fan man 1109 iDara fhiihém 
dt fiUxanbtt Den III uti pti (efriftelfe #.bref fix ixl. S. eup^tfim 
intrt firqitit en f^ be(Di>anbe »mfilnbit^et: men ^n nttrar jRa ntaMJf 
i aOmJn^et if»er tnrt/ fom til »rfe^SifFopenl unDer^^u »or fSrorbiilfe 

Decernimus ergo , ut nulli omnino bomimiin licett Uptalienfem EccjMpffi 
im temcre perrurbare, ant ejos pofleflioiies anferre, aut ablatat retuM 
feu quibuslibet vexationibut fatigart, fad omnia integra & illibati j 
ventur , coram , pro quoniiA gubernatione & faftentatione concaflä h^ 
oribus omnimodis profutura. ^vtftOti fiuntt l^0< Örnbjilm ttti be< H«j 

O) V* InnöCMtitts ten III Uti filt (ref til tth 99. Sibfafon af (r 
^int9«arf ^t ^xt (&• Staffanf »iafel (fiftoit fnoeortab M fatt, ( 

• fielfhm paragrap^n ir anfwM- »rrftoet finnrf uti Innocenrii tm 
Epiftois, fem SttpbåHHs Buluzmi ntfifipit I fB. p. 24^« S- 
Biuziiiw (ar nti fina Mon. EcdeT. p. i^i fnrytft orftcn af Dettt 
fom itttpsa benna omftlnkig^et. 

(4) S><t fan n4|lan teara lifa mpcTet, nntinaen 6fcpfiattn< MtfMf _ 
SiPFop 2r 11^3 cOer 1164. S'r Den lifn^l, fom aflunbar n^iii^ 
mare nnbcrrjtteife, fan fSlfankc anf9ra<. Uti Chron. v. i Ben 
EccL p. 14 finnäl bff<t ort: 1164 conikratus eft Srephams 
fioa anno Kardi Regia V. & Alezandri III. aimo V. Uti Diarjmil^ 
bytnlä (o< Luimg ReL MSC a« m. T. ^ p. 176. Anno PtN 
SeepbaBBS fifiua éff primus Archiepifcopiis U^alaifis; ||f2r flJr t^HT 

men Det Ir el ftoXrt at fe, it txt dr trmd i ffaifet fårLXi^ 

Chn V. bo< BinmiUus p. 82* fi^r 4r Ii59* £ric«/ O/oi |«r 
irtai. Cbronicon 0(^i p. I. 1164 venit priioirm pklltum m ^ 
fom qoo pailiatus firit Stephtnni primua ArchitpifcopDS Upfak 
ajnadeo^ anno V. S(f befa irtat U^aU tlfaren fUja DefsJ, 
iie< l^mpetigaff* Jtan %tixi!ba ndgrc tala om ntferetfei^tf/, oft^ 
9tfC'9$iffopi loigfclcni U Dcrnnna K^^a rte aAi'^9ir; - 

"' — -- ^ J* - ^ ; -"'-;' 

éK(5e^ tMnti jtidtfliMQ tKomerfPä @to{(ti.(iit; 
»# tp^ io4fmttian&e f9rf4l(c InbiBa^ fld/ dt ^m «b(^^ t>^, 2 Cop. S. 179 ot nåb genom bin onfenlida wåvb\sli><tf fom ^menfPa j^t» earlSi»^< 
forlamc«; 65 öe llfwdf intet öJotbt ^nnat 4n btftåmat ^åf* '"fw. 
i:ti tcdenng^ftufa affidcec. IDit mclfl binbanöe ftåUt xow 
, ot Swen^e t>oct)e od waca (ift anfca iHifen. <& fS&ant 
i ^ a(ti^ warit m^cfet $daon&e i ^nxnjFa 6n>n/utan at 
iniM$a^ om a(t/ fom g^t an utom(ant)^/ fan ocf pa^a fta . 
Itn!)^ t^a^jämning^ Mimen gäc txt an/ at ^ä nafen oc$ 
d JwaÄen fpifar elUt fafelugnw; jag mt lifrodl/ at man 
imlHlåm, om man anto$e &(tta bruf ^o« o§. 3 |l4Ue 
ÉAit 4(ti& m;& en unt>rant)e ^^gaPtnind fdsev: ^ bnifad u» 
mil tort>e t>et fom oftail wara liFa |S gobt/ ^m man fabe 
å&itbtgt: fä brufac ntan i Srocrige. Om ^rfe^^iffop^» 
^it(tt ^t>i »arit i for&na Dagar / fom Den nu ät;/ f^abt 
ma af tngen beti)t)e(t3 påf6(dD: men i tK$a tibet^ omfl4n« 
É(c,~n>at Det ^c(t annortunDa. teinflone unDergicT 9iege« 
jk^agen eHer Jus PubUcum bdtigenom en (lot for4n&ring. 
W^ m en t(oé«ai;ttfe{^ at årfe«^iffopen wat ingen mdn« 
J^töiftDen, man ^Sfnwn allena (d, ^wi^en »at ®US) 
''^fiöarig for fina 96vom3(. SiiNEroppen fB' f5leDe« t»5 
, od^ :^on«n9en bUf, f3 ti( fdgan&ee/ atiatt, i anféenbt 
m^fomtövbe fpvfan: oc^ fom aöe unbcrfJIfavne »orsi 
JÄteiflffprfan, (tabna&e werföjlig^ Ofn)er(>eten i otoi^ 
'0^ ^liru mpcfet ^an funDe beffiUa fina tmber^afman^ 
fpnneri^et »oro alle ohbellge mdn inbeorepne unber 
lagfara/ b^1oarf^4^ »cf.^fwen Alexabder pSbåö 
«t ingen ^erf borbe Hbanefter flS til !<mf»ar ibt 
domare (a), ^å famma fdtt blefwo alla anbe> 
fanbmgna ^efmdné (Der »eclbjtiga perfonerf f^r» 
jMcxaoder ben Hl f^refldilet bdrjämte pd et ganjlPa 
Jt (l«a mi§br«f lam ^it intil fåteiupit i @»en|l(i - 
iMifiiiigen at fi&cIMngend €tbam^ter> mA «t .fie^da : 
>» ftftot -antaga ^refler (tmi$u>m.0r >Ai» >> 
t«4nfl^p/ ^»afigenomefomoftajl i4ttfii«biga 
»net fommo til Wro ♦ Ämbetet (5\:*<3Bi&at« 
4nbtlig( in4n ; fidmbei f6r »erlt)(liga b^milolar / 
■" ' iiét^.4ji>åb;. tilfaut/ .loFJ»»rfi«lftDA.5^i» 
gnioQi giibanbe j4rn 6(^ annat b9« 
3 a lift. igö Gxoia KiPw ^\(tona. ^ttieutf lift ^dn mdjle tnebgifwa^ at ^Sfwtnö brcf de» f&rfatt(töe t» 
(nrfon. no^ |[>nfl od^ f6ift9tid|et/ fä ot mpcfet taDfo^/ fom bot&e taMa 
öd(l f<m man intet ntf<t/ at &et npiidcn ncimnt)a ti(f4mänt>e < 
%re|ltc: n>.ac odminelidt Ovt o^icfén^t. SDten om ocf Srfe^lS 
f optn ^aöe funnat omdöpa ^e(a naticmn ti( M^on, ^otx ^ 
ta>en i>4 an&eU^a (Staten warit ganffa (itct banrnt) bclätcR/ ti 
föte bcr&e ocf nå&rodn&iqa tnfomflec fftrjfaffa^, oc5 l>.'falleé fÄ 
ixnifuU th4nde(iden/ at ^ionbe ffuUe gifwa^^ tp ^tl^ ^otfe.l 
befaU bS^ i gamfai o<& npa ^({lamentct/ o^ borbe man Jb4ni 
wax<x tfrnttffSélbf at ndr (anbet jlrajfa^ (neb mign^dpt/ foni tj 
fSmdmlidafl Mrutaf/i^^ubé or&é tjenare fi^rf&r&efabtf uti 11 
rM^eter. S)et n>ac fSrbenjfuU fS mp^et n$&Tt»4nt>(date/ o^i 
firamt tit @n>enif e wlUe firtjena ft^ någon belåning af (Sim 
hatbt be utan den|h4ftDi$^et (4mna tionbe belen af ^xm infoap 
iSfom en oUmofa til xo&t JQ^t (4). ^t lifwdf bctta alt iii 
mätte uttpbaö fit fn4l^, tiad^detf ^«f en i fSvfla p4féeii 

ot ' ami<{ belen tnpcfet oedennpttta ftabga. ^äfwen befladac n4m&gen/ 
f4bt ^hxa, bet nogi^e i ^wecige gjorbe fUia barn 
(4mnabe ad ftn eaenbi^m til ^rfovno. S)(tta botrbe ti _ 
jfe^ utan ben fom k^bi en @on/ l^onom n>ac lofgifwit « 
C^cifhttf til ben anttA/ oc^ l4mnalB fpcfan j^alftoa ' 
(dttvbom^ 0^ ben fom ^olbt txöå ^ftnevv funbe f&rfloto^ 
f5c fin tiOje ^on o(^ t!)lebaTfh)inde^ oc^ fS wibarf t 

• 
(i) 9ft ivfCB ml frö/ «( ttfti ftoö^ar ht nritta att atiRvrloalt j 

in bt iBfifiiKi Ireftoui fircrwnitM, it btt nibiit, at man anflr f 

(90a •rfet j*ni diSi (iqnidem AKhicpifcopt pwfom nulliut äéd 
terqntm Romani Pontificu noldnir fiAjicere* Bulla Alexambi 
•rigimtet (*< örnLftm p. .5}). 

Cs) 3M«Rb Qit^iflta %Maml\9mt miflrar in>.rlrn«< mf ftfttff^ 
Mitt btn III uti i>c< wef ti( 9rfe< Siffo» etepf^onim: ;A 
qwd derid fibt ip(it adverfiis lalco* , five taid adverfiis eot lidi 
ri rolnerint , kiconuD jndida fiibin åt (heaoäfnn Möran inli 
gca egere Tel defendere ft cogantor» Nec CtAum infenoria 
«i talibm injiiriit fittgantw» venim etiaia vm ifS, fi juflitic 1 
lo Dei ibcceofi aliquando exercedt , aliqaam contra Vot cm 
' éientia gregit inridue machinante, vel ad igniid ftrri exananftf'^ 
' aque prohibinim ac exfeenrf>ile jididani praroeantnu 
|0i K^avimt Q(i iibtt Npfagan 0. tSJir Öfi^jftfit » JOt». 
T. (* P. a. p. I43J. «. ». IDeL 2. Cop. 8. 181 äd JpMDi' ffrcnunmer i htn nn SUtm^t IRnUn i$i Ömhitlm f. for. (ttri 
^dhxméiT ben III •« trcf til *. Carfi SifrtiMitna 09 •pcrliflctt clft ©merfm 
' SM^ fmt ^td mcnitflefcil i Oi9(|a Sttfc: Dedmu amem lex ttm vt- f^% 
V|.lir^ 4r>m^ noai teftamcnti ftcerdotibus fiMisque ecdefiaram miniftrif doc€C 
^ > reddendii , dicente Demine, alferte otnnem decitnationein in hprre- 
mefiiii, or fic cibis in domo mea» Dcbs enim' qui dignanis efl to- 
j dåre, declyiani dtgnatus cft « nobis ac^pere non fibi, 
^ yi# nobis fiiie dvbio profnrwam , ^ quoniam qui de bonis fais de> 
r^lÉDai fidcltter dederint, & tetrena poterint & cteleflia promertri & bonit 
^|i|iaib^ babundabont. Siqvand« enim fainet vel ptniuu vel remni egeftat 
^^^^^^miot mimdiiiiii iciatta ex ira Dt| fina dubio provenire, qui fe i» 
" 'ff foify (i dectmaa non acripiant , conqueritir defraadari. äcc. 
_ t |itlQC< (0< årnbfetm H^ Eccl. p. Mf* III* ni« 
vsmdir bta IFI uti Uif^nibt ^RuU M Orabjilml Adbffc nuntia- 
>lipbb ed 9 quod lönt aliqm imer vot» qui exhtrredatti legitimis filiisy 
||f!jba omnia ccdefiis derelinqimnt» quod quidem nullo jyre permitutur, 
rqiifliabct onmn filium, fi valt alretum faciat Cfarifium» diinidiam Ecr 
" fClteqKDdet qu habet duoa fiiciat tertiim Chnfimn, öc iic ir orterii^ ifSrejfrefitA fått b(ef idt aDmaft ^nundoi berifbab ntä 
belnt.af fm maft, utan ocf tn^lta petfoner ^abe mift 
af fiti tgtttbom^ fS fromt aOa ^4fw«n^ orafef itifwit 
a]tfti{Ni{nfnln0<niottadm. S)en firfla punftett/ fo|n 
jtt^fcn emndmne^, at dr!e»^jfop<n intet floö unbec 
plmr^ettMö l^ina o^ ^ad^aga^ dr oc^ btifwer i aOa 
Kift^At? Ofhxr^etbirwaraCfuxr^/ om nå&on orbntng 
^iNlSVod i etfhm^. ttti ^ionbe^af^iftcn töar insen an^ 
5 ål fjeJftea gtuntxn, på ^»itfen ^Äfwen fdfJe aHa ftn* 
It (Sebansenom m oc& 5Xifé&a9«»5öefIut blifwit 
:^faiibe Mr gifwa^,^ or e» ^éfl eerdttt^oMif ^ion# 
:«p40 f^ «i ^b««raan tit O» l^»/ «>c^ <" 9*i^^ 
tlteintoir. Wén Alexander &cn III tog ftg meb all 
»arä at brufa fSbona flPdf/ ^an onfSg txt fom 
pim tiK^Srbe ®t)S> o<| feban ^an«^jenart. tlribet^ 
^%»are/ tiltoMe ^n ftg o# be anbcbga ett oin« 
" r AOa t*# W#« mpnbisK ^ebon' &««"« 
öl, fWjei! lat bet anbra af % fielf, ^ tjena* 
eöf» • ■$<rtt anfwarii fI5r fma ihxmål o<5 
33 ««* 


lu Bxota IMfc» <aif^otia. 
€a«i ingen annan ^ 0(^ «m ^onom ffev »49on ofhvcitt, f)»(teoé $ 
fenerfcr' mcnliAcn -^tttm f)«lf; bin egenbom/ fom «n tjenare |ar imlii 
•'*• ftn TO^rb, (>6r firnclmngafl »^ectm iiCa ^ ^«n (3Ut)rt ingo^ 
ta af n^gon annan ti(gripa6. Q)ä betta uitt omw4nbetf et 1 1 
jjclf ^clt offplbigt orb oc^ takWt, til tdcfmantet f5t be grtfijN 
fle ogubaFtig()<tcc. ^t fdja fanningcn, di' bet nog ob€gn)>eiK^ 
[^n>avf6i;e en ^at^ojF '^rcft dr meca (n.(5iibé tjenace dn en onwi 
ntdnniffja, foni dv nidh om fina fpplbig^eterö i afttaganbe. B 
fd oförnuftigt »ar ben anbra (!abgan, et ben fom idmnabe'^ 
egenbom dt ^prfan, Idmnabe ben dt 0)rijhi^. ^fter orbe» J| 
ndflah intet n>ara f6rfmdbeligare ocj^ orimme(tgar</ dn at fSi 
ndgot dt (^IIS) oc^ €(>riflu<$. Sifaiebeé dr bet nipcfet Dfamttui 
l^dnganbe at g&ra S^rifht^ oel^ mdnnif jor ti( famarftva. S)(i 
utldtelfer funna tilldta vjn förnuftig f6rf{aring, men ^fwat 
tilldmpning »at ganjFa fonjlig od; bcbtdgelig. Sftiften " 
»rdngaé oc^ förnuftet <)»df»a^ til ^df\i>e*»d(beté tibe 
be/ tp meb ingenbera fan bet ^af»a befidnb. ^}2en. ^^e 
enwdlbet bortlit fltdcfd fta 4f»en pd flera fdtt til aOa i g 
o4 fér benna orbfafen Nef ^reflerna^ ndrwaro »ib gif 
fövflarab fk albeleé n6b»dnbig. /^df»en Alexander betf flt.' 
fiagar förben{Fua/ at ^an meb fdrbeleé dngjlon fSrnuttiti' 
dften(fap (lutabcé utan '^reflerna^ wdlfignelfe oc^ utan. 
£)rbning dr utan t»if»el nöbwdnbig, oc^ bet dt ange'' ^* 
mån\)tm, at man mtr ^»em fom dr gift eHer ogift, 
(iga umni dfaUanbe dr ocf ongeldgit »ib et \å \oigti0t 
betta alt fan jFe utan mega otb ^reflenö bitrdbe. 
inbilla ftg/ at benna intdttning fpftabe enbail pd anb« 
l[>dllanbe^ f&rbotbare fldmplingar Idgo bdrunbet f^tborgo^ie^ 
pttrat ftg ^f»en t9beligt/ ndt \)m fdger, at genpm^ ' 
prfummanbe funbe Idtteligen ^dnba^ at ^jpnelag 
f&rbubna (ebet (O. IDetta funbe ^afmci fma fdf/.;l 
»at icfe allenafl mdn om be (eberö i aft taganbi/f' 
€ag utfdtter fdfom ^inbet i dften^ap; ^df»eliga &t 
be ocf »6rba«/ fom förbjuba dftenifap inom OunN 
g^rabctt/ od^ fom fdbana ^jonelag funbe lif»d( af _ 
tiUdtaé/ »anne icfe aOenafI »erlbfliga petfooerf \n 
genom et fSbam fötorbnanbe^ utan ^pii^ti Ctit^^i igeldgitj å Ii)el. 2 Cap. 8. ^18^ t iibmjl eft« bcima Inrdttning. <W<w »or öeinenligcn €«ri 

§et ftmN ölting »inno* ^o« ^eUgc ^o&w"- ^nom bmci ^^' 
itf<enbe <in&tiftida fhg bfeftoo oOa 4ftenffapé«tn)if!(c n>t& 
la S)»mflo!arna iinynäige, o(^ »erlbfliga maftm f5rtora# 
; Igtn «n flöt &cl 0(9 en 119 gren af fttt nxJlöf. 5lttft brott 
wf, utom &«t l»«rt&iliga 2mn utfatta flrajf, me& anb«# 
iSetungaDe/ iå <n ^äfnocliga flabgartra utwibgaDe ftg tif 
t6 tDetlj^iga rnaften^ befpnnirtiga inffrdnfning. 9lt bt xtm 

le ordalier od^ aQm4nt brufcliga htXOli, [probationes vulga* 

»om j(Irnb6r&/ 0u&anb( toattn o(^ emoige afi^fle^/ töar 
riajap8<a), 

änder Hn in*«f 9ref (il A. $5. €$(C9(aiittl ik(» (aM ti>ft#0ifF0i 

M^ICf btnna Qtabga* Praeterea non fine cordii Aiaarimdinc • • • 
ma» tt fidcliBi liieot non Chriftiano more abiqae facerdorali bene* 
nt ec miflTa cbntrahéretnatrimonia, unde iilidta £rp« coritingit fieri 
j^a er inter legitimaf pnAmaa diuojrtitim interrenire • -^ • cctemm 
g^iui et «bfqtie faceidotaH non debere conttaht cooJRgia » iut nifi 
jhtilimit perfoMf 9 qvuB infra feptimum gradum nuila confimguinU 
Im coojuiigantur » nec contra£la nifi canonice et conienfu £pifco« 
Utn • • • pomificali au£(oritate et diftriAione prohibeatis* S3llllail 
pgr VaftoTius p. if6 0$ örnhielm p. fop. 

1^ Untlhi Srcf (il S!t S5« 9«|^tlliil ^ ömhidm p. $or* 
yib firo aqiic» rel "tåMitntit fkrri judktom ivrt åuMum<f qvat mo» 
^ JBdtor » Catboiica eccIeUa conura quemiibet etiam nedom contra 
ÉMivon adonttit» % 7. 

Itga ftabgar bteftoo tp4( intet genaft tne^ all 

lnig|i(t emottagne/ o(^ e^aruwdi ^ftom aifmar* 

A^ man borfiie uti alt (pba aericiet, fSfom ben 

^jiiinkigebub/ mefr ben uttrp^t^ förmaning oc^ 

fbm ^6(be ^fPopar ; ^tefier o(^ 9^n6ar/ hvt* 

«t tt i^htt9^JS0 Sieff, o<^ ben fom rficbi 

tAflnoJlett (t), (tunbe lifnxU oOmdn^eten intet fiUU 

bamib/ ^il»<»fice «(l idcnbixben 4nnu en 

Siteo H mvtigi »(^ toottupvofwet ^r 

nu(n ^LMi--.. «^ Svim iMfft^ <^9tiA, €«rr 

55werfer< 

Na. man eftet Nptia tilxit totet #tnt|^ (Smm mao %i^ ^j 
aamM<t intet begtipa^ ot a(t ^n)<i& €af^o(iFe^< 
firty botbt anfe« fom (Subomeltgt/ l^nxitfftre ocf itt 91 
o&5ffat> 15on&e/ fom intet funbc fä f fttt ^ufwub/ at ^ 

JtoRom en fdrbeleé ^et^er &4rme&/ at en ^reft gjotöe ^d f&i 
étbefaw meö l)an? Jbiijltö, fat ndfan «f ^rcflen (?). 
paftat. fom iifwål alt {3 fmänindom uti funFom(id ^ån^ 9^ 
iti titi af dttatio åt (M mtnbre^ fom ^åfteeöomec b(| a 
ledlbet dfmen t Smerige ti( fin tilbftdiga ^9d&/ ^toilfet 
man 3Itfe*95iifop«»»(lr&t9^et<nö infkan&e fSrmoMtjen 
fommit ti( mognaö. ^^^minnelfen om anbe%a ^erfpnert^ 
ioixbid^tt ^abe bod tan wdrfAn' dfroen t ^. Car( ^iverfecj 
ti&/ «t ^ijfopacne intogo frdmfla ^e&ec^fldliet n4(l ^1 
framfar Oet^a 3<(c((n »4 ^T» ^da ^mbet^n i^U i 
åt ocf troliat / ot Q^iif oparne ve&an 6(ifn>it tdf nade te 
nungené 9la&/ ^toilfen wdrbis^et bt längt f&mt Atniuttt i 
pemarf .(4). 

(I) At«lx•nder^rtt flt;«55r<f dl st. Carf m. m.FntterwBpifcbfa*. 
* momchor iiibsqafe rirot relifiofot attcntitn hononre oporter, 
' minus rerbo (uo docuit faonomtdos, dicens : Qui Tot aodit 
(iQt vos fpernit me fpernit, et qul vq; nnfit^ nngit ^piUtitik 
öruiulm p. Apg. ' 

(a) St infen ini tn, at H»m (dFvtnini htm hlott få ei .. 

HmhM'J^Hm», »il IMOII Mflr« 4)2fm(a< Innoeonii hf . 

t trft Mitc* 9ref (il Siric^iSifEoimi Sim( <f ben tv OOtfkr 
parte toa noftris eft auribuå mtimaram, qaod.<|indaOkf«cetd< 
ruefceret cum uxore cujusdam tut villici nebriam rem -bal 
fiiit • villieo ^ai ei nafam abicidit et Ixiit ipfum in lingoa. 
MIMS InHocentii III EpiAolar, amm 7,^'p« 19^. 

(^} ^(t fir^a ^llet iai funnit om bttta fRtflvnnai ficctrftl 

; A\tx»ndH tnt llki 9^ ^»i Orttiutlm p. 496k1 ' 

ber fl;: Alexandet Cpircopn* Servua Jervoram Då 
filio K. illudri ^reantiin et Gothorum Regi, et réncMUHf 

'MBpifcoptt cc diiedft fiUit, nofcili v!h> Daei, die, 'éé Ux 

' ktxiMgMt tWrMIt »fiiiw Mn0«rNhitf »«r MM* MWiOfi^" 
^ fUlt Ktt fftmaMrfi ni«(fet mtt, fm otM (iamr^tfHn 
iiti jt. XntM 9r(f aB04ca»( f(ji|N, fMiiMr (TMt tUl 
til tBitie ShtnfHt biv fStfl mop M ft<B ^tefåillL: 
V€llK«rf oA 69t((r< 3(ir(/ 0i( fclMB atfiOtM «ft^ 
^ «m«r. . Or«»t«iai. H» s. p. 5«», IRMtKilrrtrlli *13<tlr ojrNf;^ »rtHtetM «( ©kliiw i Cifé^^ 9é SDc^ Ämrftt^ *" pc^iilo p«rain jafttm Fondficibos Teneradonem liabcri confpicerct. 
lÉÉci nMiinii podtortt incer priaiCot relinqtterer , dccred drcmn/pelUo* 
(ludoftrii » principum tit cooioifioncni indslGtt ipCbqat priipsni in» 
f^^fi^ctrtt ItcaA ptfimlt k Dadbuf afligntaiu f«r* pj^iiflct. filtan f<{c&eie< if^onfa Ids 5t. Catf ^aftoa M^t uti dEä 

fa 4!>oflMtö afj^dtCT/ mm Alexander &m iti.tdnftc 13 

r f tp ^n fbite aU m6je(id får^ pS fm anbelida ttge» 

M/ ^loatttt ^ altib mifbtufaDc $dibe(en; fammanManDaiw 

f^mufttda imdttninaar mtb invKcria&c o<^ KfHsa t<do 

^^. Ä. €<irl fwtfjt MrMmte aU utf6w uti jin nit/ 

fttm btto af fm ifd^a tiD tif Jtioflecö aitt4ttnin« 

onbta flbana atiMtaa anflatttv. tOIcn Ntta, fS wdf 

päf^lgOtr af dm*$9ifFopöMntdttntn9<n/ fpata« tif 

i; fbm ff a( innefatta o(^ f^fiava C^nfhta $6rfamlin» 

unbct Degatibcc J^ns>^ dUfetd ^oiitiffa ^tfott» 

t, fS ^(T man/ at ^. €ar( toarit ben f^ 9le> 

Otttegit titeien af (Sit^ertf ^imund/ ^wiifet f}nno&e(i*«54(rNf< 

|ll,«Mn(Ia f6t ben tiigifwen^et, ÖWt^<tné tuifot emot*»»»**** 

Jtommt^^toaiet (i). SWan tUfWfioep ocf ^an« tege»""!***"* 

'^♦^wdttning/ fbm man företagit emot %vÅ<oxi^ od^ 

tenoa mening giftoec ^fweit Alexmder onfetntng 

' Qti ^witfet ^n f^refMBer firfe*^if op @tepba« 

^<vAj at &e met alftoot tec&e form4 ^x» 

tiigifwen^t fic ^¥i(lna ^h^n (a). SRan 

! bc^adot/ at benna finnaning intet n>adt aiMef 

1Bte<i ot ®ttttof m 0eif anfört betta fdltt^^ dt 

, >f3ii»in Mf fKffwa ft^förtdttningen e^' c8er 

t aann. 9t nigott M of ^(anb antingen 

lOci 4ttRinflone iOa mcbfaren/ fpnetf »ara 

#iing/ f(tMc man intet ^a« onmm anUbning 

K a bÄr* 


* i;-Tlfe> ln evm H>^ ^ifti^. CaH »4r^( 4ti 6iirfifeln»)iit^Mitf«/|Mrillih iM( tum ftm^tjéim ti 
9^»f*> hmii om f8 9«m(* MJ*^%f'. W»cn ftrmanabe »4t Jfct^n 
*•"•. gatno i ^ertge, iS^Tmcmctrf o* artige. rö frl$ etnot 63 
Ubminfafffci d<^ «i^ni J^Anéi^wr meb (5fte om et fyt^ 9x6 f^ 
fikfillRtfe f6t tmn/ fbm ffl«& mctxibm upf^rtte ft$ uti éi f3^9 
'4reht>e Ca)/ mctidt n4dot ti»it>ar« &I^n>«t tiidJorH nxt man Itttt 
^^ at uma i^iilitfim meb det mm timt wnty 4r 9aRf« onl 
bigt. S)e«ut<jn;. fpne* fniinoCift, ot Ä'. €«k1 på tn ttb «f <ii 
St: imct f unnat ftort mer utr4tt<i7 dn btt fom re&on tiprepabt It 
^åt man (>6rjac en tegmng me& mb6rt)tö f cig ^ oc^ ftban f 4 
fat ot&ning uti (t (anb/ fSban fom man bn^av, fafi man til ^ 
uomt^iré funN warit itma betten mcö gotnfa oovbfltngen (^/^ 
fåvbar iåtj0n)4ga beffttfniiigat/ «c^ fk ^tgtt brager fMi>tg M 
ianbtti upobling o^ pt9btia£> genom ^o^rd o(^ onbta bp^^ 
SATö anl4ggntng/ oc6 dnbtefigtn flutac fm regering uti ore^i^ 
huXivc, f^t man ftokt fdr at ft/ (>n>ab flera flortmkf fméå 
wåinm afin^rve, fbm utMn teé mäfte itålHtodfibigttDatd 
IHtt meb onbfO: teg(rifl!gé«4renber. 3meM(ctib fo^ intit 
at ^Sfn^tt) ^be reban en ^ffop öfwer $fUa^ til cebé; 
9tt RMcfet ^m båc uträttat^ fan nton iwet u^åra, t9> bé , 
ingenjMb^ antecfnabt. 99^e ftitoiliige to^g^Ifar torbe xoå^ 
ttit wwnmtrobe af ^äfnxn^ utlofmobe bei&ning af et 
fpifbafM&e(fé / o^ i betta {)d^nreenbe blifwit mbåhis/t 
«ft mij^r fomma Cat^IiFa ^elig^et gjort fonb^gim^pä 
tit något mer ^or manolbeie^ inge» lif neife. Sn:4iitia»^' 
mdrnMirbtgl^et 4r o$ (4mnab of Albernui *>r«dcii£s^ t< 
Mfoi $rebrii^ ^orbaroga åt 11^3 föiitint £ ^Ba(i 
^Daniuittarf meb bSbe <Daim6macf oc^ ©tMrtgt 
äi4r£mng v»ib tern tUflae fpne< (tfradi nQg:griio^^ 
bSr (4^ Stauie kf^t f5r Svecke (^). ^ét ^((toamH 

tA l^e mijO^ «4 tr»(fjMr<V ^Äifat ;$reb«t$ ni^^ 
friloitig^et. Sugen dog (k: lättare 4» at iPJttedcti 
iditf oc^ Me ^-difaren meb {amma ffdifttoftatig^ 
vm 4 ^ogo( »4 ^Hvtt; ^an »et nof-/ at^^ 
tcpa%. ftg i gtp^ ^(^Q1llC meb ben tMfki^-otibe 
|)errår af ^ela ip^ibn». öm bet . fä iPebtt^wm. ^ ^. -_™_, fbef. ft.4ÉiH>.«v *«7 nder htn IIIt< Sttf (il f^ (Eéfl IH| SijFoi^ariia ]^0< ÖrnbieKn 
Rex Sveonum et Gethoruin« ^tiltt finnen inrQcFC »ib flrc/ 
treblc j^timlrfatotca. {Hf rt S^rcf, fm 5^ SfntiC ttfgiftoit od^ 
Ornliidni p. 564 , panc< famma IM »aifa irnrai) af htnuå 
D^en fan |f JRba tt ott |ari)fr<fi« Origtealdt cnbafl 0^(1 S. 
i fsårc r«it ^ftra etf 9. Coil CMKrrrrfat, f»m Jtmie ^riffM , 
iitni #• Jiwfi rdctf, Um itg Fan MitiMi mig, 4r ®li^ 
M tttlimaab. £il jftorntvri tortc fitmflia erinbran bita ^ 
. Stny» !5rct fom Mfe< uti min ff en Saaling af i>anhlxnqat 
> iSo, t9 bet Ir aflTrifwit intre effer SdfM Originalet» neaa 

ielm» offFrife i AntiqvitMt - Archivnm. 

|iRnr< ^f ÖmUetm M« E. p* 491. 

r ben ilhi Qref rii JtontfngaTnd i iSorben an^^enbe SflTanM 
oililD4iibflfr l^e< (ol Örnhtelm p. 49)i iiffllebe^ M V«^ 
^^nan l^ter fl: Alexmder Epircopal Servut Servorum Od 
I Qirifto fiiiis Regibus , Frineipfbut et aliit Chrifti fidtlibas per 
itnxm , Gothortim , Oinorum ^ ec ^^orvegienfium. ^p| //ut • 

a. f. 1. p. 144^ i4fc< fammu 15rcf, men OetfSMi oJlfoiftaett 
Aiexndffir Tapa III. Regibut et Prihripibns , et aliit Ctinftl 
r Regna Danorum, NcMrTegienlfBni.9.GBetooionm, et Got1io« 
«»s. ®an fan bimfaf inf^mta, at iMn binf at fatta bc« 
mn fird^eil Milfci^e(,(abanl oms^nf^ < brcf tbarif addccOerAt^ 
lettjA orbet Gaetomonitn tojtnar enbafl om ApoftolifEa Cancd* 
\imft9tt rtfarcnifnff, 

iå pXmianeire mtf jaa rnbai! fSr ro fCnir aofSra Letmjkis/ Jt 
R l:< ^err Sbbeti infofl t»\t ett uti ^((Ta 9l^t flrmmiiié«i 
|^ritt(|: Mftlo turbiltntam libfrtatem quam tiaiiqiiniam tenrt* 
m- i^tet Mbe Ont oA^flffé a>e( lon ttrttil .mbet (iitRbfiii 

^ttlniiA ftnner ibdcirc {ia r Af ning »ib en ilagl oorbninf f 

é^wikfii realer afcirFIJb orbning. 

tbfb Sr it63' l^i VtfldeiHauif dtiö Regna Dani« ^ 

fe fiirfcepir. éramt 4lntnlrhihi| ^Mfocr tWIffot 1M0É 
MariU Meiirihu p. ^q6. ^cr tt duft kfénntAist^ at Etié. 
^H |Af( fnnfiap' m bcnaa Qmtfcbig^f men mcb nSgM 
rrige. £anl.orb J^o^wa : h f 4? Bo 9«^i«-^ ^*"V^ ^^k 
iMi%.AjimpirKtoi^4 rfidcrico dotnmäipi ilipér ömtiia Regna 
Rjcer Oac!iai^' ,* "Jhreciam <^ Norv^ianir ^ ' lab ffMb Ififi^ 
ÉVMå *4«MÉ Sfai^ti^^if, iéd Mitfal Ms thtltmk ftc^ 
j^R(^a,ft cptfrogit é^oisnihilaak ab oikn qa^d Nfibbildi 

§.9. 

Snerfcv 
in. m 


fOR. 
Äj Carl ©»flrRrrfoii bJrjabe fin wgwlng mbtt S^^ 
litwdrteé on>/ bcQ ItpéFukbeö o^ på famma fdtt. ^f in^ 2(r* 
^iLciffoa fruf n6&f(ila& ot åfnoetgtfbo fitt $4iKnie«(ant)/ eftfti 
^ra fi^tf^f/ atmnoen jt( ot ^åmna fm ^txré böO^ uti Ml 
cftet banö tanfa ^. Mmi waxit MwQmbi, tUcr ^cf i offi^v 
ät tttagna ftg. reamn$en/ ^xoattU ^atv tC9b&« ft^ toora ui ' 
berdöigab fom ^. €atl. %tin6 Änuté af»i!anb« af 9Wf et , 
tio&e ^. (£ac( i Tolt^ beftttmng af ^cMien/ ätmiKflone ttf mA 
3De< köl <>J)2en dr 1 1 67 eller 1168 ^ ^. €artö regering m ofirmeiH^ t 
"^7» Bolpft .J)an« meöt4flare Änut ©fiffon ^o^ uti tre åtiiab4 
pAmit ftg i ^rrige oc^ bet iå fä ^eml^n^ ot man uti 9^ 
ffa ^iflorien/ fom (ifv»4l 4r omf^dnbeiig nog/ intet ftr ' 
n>ara »dmnb en ^Sni. ^en nu infinner ftg jvnut ^ffbi 
M »f^rtdnft/ ifn>errump(ar £. ^rl på CtBiCmg^ oc^ Mgcv 
nom of ba§Ci (1). 9^Ar man intet t»i( i!rtfn>a mer 4ti bet 
6ar grunb tii^ l^ter man bet bero n>ib benna magra 1 ' 
måmitj t9 mera ^ner man intet uti betta mål af bc< 
ira uptemtdbt. C03il man äter gira berdttelién emfldnbet 
man I4gga ti( ^wab man behagar, ^tta ^r ocf bttf 
ftdibt of be npore. SOlan f4ger b4/ at ^. €ar( i tnU w 
leter biifioit oenfé meb be onbeiiga^ 0^ wclat tttMsM 
ntin^iga mynbig^et/ oe^ at be anbeiige inr4ttat «m(«i 
til ^brone»/ 1^ bet f4tt> at be meb ben ma ^rin(fn;f 
bi^turta ben anbra. ^tev benna grunb, feban j?. Cm 
beoagobe $r4flcnia, ^ofwa ^Olunforne ^ft bub efte» 9 , 
<i>n, jbm p4 f^rc onf^vba f4tt upofrabe btn offplb^a i 
§ta. IStib aH^en »irbmib jag to4rfe(tgen >9fer fot4t; 
eurbetare i 4^^r n#e jo^ botf bef4nna, at #.. 4mnA' |(4gar man f9rfatt4 0iomaner. SOtan l4ggcr g4rna.,( 
fb^ fänniMg ttt mm^, oc^ feb«« upfäber man &Qt> 
^t9d)». SD4r dr ie(e ben ringoflc anlebning r «t ^ < fit mifn^b meb bi onbcfiga eller b»- meb (fonem. ^Omi 
M Cag om ^rdnf^lgben ^r firmobdigen olbrig 
•m ben toavitäorb/ 4r tmvAfk intet uj^ 'ffå 
jm; Man be f$m4m<i fldeter»*/ fm ^oN o« jUM Det a. €a|>. R. t^ CtArf 

fVR. M mureN/ woro m^ 6<l|»t { ftåfitf tH at |!9&ba en f^ 
w^tmjL Wtan ^w »41 imct (SrbtM erbfaf at tmöm pä/ 
%Qii ^tinf« tdfF^ntHin ernått $nn» ^ut 6:imn at if« 
B» ^. €ac(; m<n &(t mdfle man f$nint>ra fts 5frotr/ at 
i^rkffrifmart toefat updiftDa {J^batrt/^ fom ^at a(((((« iugm 
f; ^^ dl&re gfttfattate. S)et ^at »arit m ttt) tito&en at 
%<fl<f fJt olt 6<t on&a, fptti ^nbt i SKifet. Snatn tfng 
poAi' meta o^emtUt o(^ ortmmeiidarc titt alla flonb ^at 
Mmit iOaft fo(ff o(^ man mlfh tUftj/ at Sat^oI(fa ^r<U 
^»fttit i aHmdn^tet tttlPHmma&t flöt 'tSflm ftéänbre fl5n» 
tiOe intet fbrt ot f5reM ^tåfttma. Msi fo(f fanné un» 
i^Mt fS i bet emi fom an&ta ft^viKt, o(^ p4 fdbnac ^f> 
ii^n$^t9arit mitnxi];t. ^utet af ^ temia betrafteffe» 
K ta ben, at ^nut ^iCfon mivtabr eQer fl»d i^f j^. 
i&»«d«t^n, men ^wtlfa fom warit i fomrlt) met ^onom, 
i»Ka ^Ipo tt( at wdc^äRo betta nibinsi^tedrf / töet man 
K^^ ^«Jfld6t^ «ogen Wgtf/ at ^. Corlflptte rifet me& 
|i%^ o(^ n>4(memng/ o^ om man intet bebtager % ^at 
mm trdfat fuQfomiigf n ^an« Caracter jt. €arf fa todt 
i^^mtiba dUgentev (efbe ttti eit Nbr6fw<({g tit/ meb mät* 
Tapet gjotbe en honung ganffa (itet ti( bet aUmdnna^ 
•^ meb flota än mtt^e. S>etta fioäta o^ ofkntobo» 
' lite iiibn>(Snbigt ^afna ft6rtat ic(a bm närwai^önbe 
P:f(imi(i(ti ttti en bebrftfitoelfg ^en^etv Um ^cinfeti 
^^CorlfiM i>(ef t bafl bortbuten t^ mtbfom f8(tbe« ett 

'^Ikif w^ lfTOetf&töe« fébetmera tii ©ommematf i iD«IJ8«ni. 

"""jHrta ^fwer efter utfetnbe Itfofebe* tagit ftn ti&' 

v^ ^on ^of fina an^5riga funbe njuta fP^bb mot att 

. Ä. Cotlö ®otet ©op^ia Wef gift meb ^t* 

if ^Weftenburg (3). £>«» t< ifr<9« «f kungliga 

l^#fii fSt man nämna nägot frambefe«/ fä toiba wä» 

xteiitfnate lämna onUbnittg bättii. 

|oi d..S9.. fr^ BtuntSm M. Eccl. p. ga* 1 1(7 

inter^Ot efi in Vixiiu(ö& • Kanuto Rege Svecix, 

fl imrtirrt. Cbronicon Ctlfii p. a» 1 167 inierfeclu» 

pridie ida« apprilit* Ericiu Olti ^r Ix I168. im"r. 9(«J (ad »^ @t9t« 7^» :6i#«fia. (äÄxrfct" 
fp«« 
(2) a>(RRA oin(}<labi{}6(t.M9tf(< af. i2^6««9^ «^b tt4A|2(^ t 
(ar C 9t. Ilire uH jina ftoiii. tfl ftainla SDttnBga ftooéfftu t^bc 
tDifl, (tttttta niM i*tH Mn «iiirorI»Rl>a ^rfK<> aÉtb SEBlMt^ 
f. 94- {ttan båt 4r tält om datl 9iD<rrrtfoii< tfib, férc foauiKt ii|# il 
en fun @wetFt9 iwar boten i ^Mtnemitcf i Eiltu , oc .loac AlVil 
^ans ferb. 0(t F. @i»(rf(r Xolfon Di (ftftrn Gon, fow l»il> ITff 

; »6^ icarit fl uo^ at ()an bUfiuit (uren i Fo((, <!r oni3jdti)t, fS t 

- 1^ Intet »at4t naafSr titt Iti^mpHnq, mtn alt htifvett t^itlin, utti 
Mftr efter C 9t. Unw fln»irntRt,en 0un f>4n« Stoerfit m. tu;' 

O) fpoi Cr^tazius Uti Dc$ Vimdaln L. 7. C. 1^. p. if £ o(( C. 4lki^ 
170 niSmnef ^weK^a JtMHttqent jDvter @oi»^ta, foni ttartt gift 1 
^enrit i gKefkflborg od^ ^aft mtti ^om fora $iiirn ^o^oiuieJ,. 
cplatié, SBuremin o(§ $irri)iflau^. PeringlUMd i fitt Stitarfal f.i»' 
kir ■Oertfgeti eOer ^tnn x ^t^nlvxi ^enrif IBurrfffa , fS^ nimiieJ f 
iiUet «f Cr«nnius. . £)ettne (ilser 9tf 4ntetr ^m fotti tfark ^ria^ 
9p.e^a# Saber< mes efter XibeD<'9m^4aDisi>(tcr ffRcl ftetf ot 6«» 
.r«t;«» e«rl @»erferfwj ©»ter. , 

Jörn Sn(JTbe< 
$ri|. 
§. I. 

[et tiyav t^ngit iftin; ot ZKtiut ^^nf^n jeoem & 
t)ib Eom i; codi Ufittmnd <if OUfet •. Utaf ^w 
{Wif ttti w9):o uti tifmt ätmitifioiK tre.^^laC/fbi 
% emot ^ ^luttf btf^onOt pä ^nxnffa ^^rnMit.' IT 
(a J^onunga«^rce(fnhiden »itr ^(Ifld6t&a gagen ti4iriv 
nuitgavne taxi, 2(If ed^ Suvt^ef^ fom gjorbe l^sn«m tf| 
twtfN^. ^å et annat ft4iu fdgeé/ at ^.^ut f^cu iifi 
fol oé iöuriilef (1); ec^ fpe^ t>4(af f6(ja/ <n namnet 
»ata f6rj!tifh)lt. gftet alt utféen^ f5rft4* Ä €«!;<>< 
fon meö ben €at:(, fom fdge« f6rfl »ara btapen. '^ 
tri. fom mc& no9 svanfagne^et f&rfattot ^n •t)iÖovi4^ 
«t jrinfacne Äol oc^ Jöuriffef »oro Ä. ^»«rferr.< 
df ^rin« So^an, fom blifwit Crdpen afi8ftn&«öia^4j 
meb l^annemarE (2). ^jt enba fom ^avemot tm tJd. x'€<ip:9i 191 tt»» gWw Ä." '2B«Ö>emar« ®«raar« Jöroötc (3). g»äi-fc«t fan ^^l!^»' 
Ifffréligt, att>«hna 55uriil<f mvit ^ä&crbrciBer tiitcn ^w 
fom ^4t omtalal Örafldnbtg^^tcma af benna 6i)xjn&« 
dre Öuet utfårlidace upte(fnat>e uti n>dca. gamla minnet 
iSxt mt man 4lknaii>. ot tKt foftote mhbar Ni»dc 
'Mr iuM» ^ti ftm&e ut «»äd«r v5&^ fma mct>tdf[are. 
Nib dvtfct ltt>it n>i& fSbana i!afnin$aT/ fan man mcb Irten ef« 
»fa npgjhmt tegripa. ^ibai I)at&^et 6fte ofelbart eldn&et. 
|fSbant mdfle tdla^ fom pefl o(& hunger / txt gdi* ocf 6ftoer 
m ^otoé 9enom f&rtuiftic|t upf6ran&e e(^ cftertdnffam ^u^ 
mo. £)m SJurijltf Wef flägtn »i& ^ielbo elNr ej, fan ndfja» 
»■ÄFa miKfet iMjflenius berdttac bet 'dttrnnftottr. J^an 1d» 
ocf, at Ä. ^nm« fenber bltfwit meb '^ieipctro#at uitber« 
)i fcån Ä. ^albcmar i ©annematf. (^wixnolift fan bet n>a» 
lim fom bet berdttac af ingen annan af wdta dlbte Sfri» 
1^ de man fS (dnge betdtttgab at twifla bdcom, til betf 
1*^ xétta , meb ^roob smib benna omftdnbig^tt bltfwtt tdm» 

It €fiet»«riben. 

g. ■• ■: ■ ■ -■ .^ 

^tmkjptt RS. Sr. uti Fi BtHttlH Mon. Ecd. p. ^ö' Qamto decimv 

^tf^nwt Kanuttus iiUiu beatitEnd, -(fui fi^r giodtam Regnim ac^» 

et iotufecit Karolam Regein, et BurisltfVit^em et ,Alvktm Re« 

paRus e(^ jnuhas guerras^ ét tribulation^, antequam . Regmni 

I Ä)^*D«. fi'/;»/ 0/<ii''p; fj. Occidit etiam [CanUtus] Kol et 

SfSkgHv-«( iaaVni contra fe ^gnamthto» vi£kor avafit. 

i|b*rtsiil< Ii ^Ml>f(tli«i iTt^Fa^ tttek gir &f( Oifali %htmtt 

"^SiflMr ototlt f)i! ung/ <!n «t ^m fiitint 4inM(i (ani «ftcr (igi 

ji fr(lii -fiijrMl) n<(etl£igu frrtta^infafl utoa ^tai^tMu 

..foria férraifwW orfj cflt Äjuijief »orir dJ?agiui< ^fnri!- 

! sMia^é wmllé» fön «wt Åf »aga 5r^ ^nf Denltcfigft. 

i^tCilDbnÉtCJb^NiMOl SttHtfM a. T. f. <4bi. ^rn »r«ne 

.mmaabA ^04(11 «f<5t. jiiiiit>.-<tt«n anttnKii nå« 
Hfl 5f (MO^ter fntt i IJtnctfl «f ||.3BSalJ»cniåt, Saxo 
'ftttffrtJi-Ä^yéritg-tff fepnrfWtrt ö4 nlir,1l «t<ni 
lt)aV®nMl(|l)L é»AMt)fl iiit«t TffnutfiNra tvfttfginb^ 
Hif ;3fifaii|oir PNn ti9RRerti(e i^oi' iiitfuw %wa\Mf 
•:p;^i«. v. CMin ((tjtr annac< f. ig6. :i^.3(aber< tU 
fiMl l5tatnf«t(r mtnai (»afna tparit ^cnira 9^nn< 
f fl. 

•MiRf. eätc Idnge o(& to(U uti en onfFdts flilll 
en aUmän äfild^ om €an&tt« upoUind 
ftonbe i ^onö ti&. Uti et irnbf fom 4i 
0A(/ bådat od^ fdrt/ 4r »»41 ingen ti 
iShtnfarne fS »dl fom ^c4fletne inbi 
f^rtjena ^immelrifet meb (iS^on i&og^^ 
ne oi!Q(^t^< oå^ »m &enna ti&entf ^eli^a 
tD4nt>t ti( flbona 4nl)am4(/ ^a&e 4tmli 
$(t OettU tnttt 4t en ^i difnin^/ 4vo m 
tDi<. Uti Ofls^t^ €<i9en tafaé om $8 
fm 641 :(0. ^4 4tffiaida Siunjlenat 
m4ffnind/ n4mllden/ ot man l4tit up 
w&dat ba^e ^t fut oc^ jtnå <m^6tig(U 
JSengt uti ^(«ra 4t upte(fhat>t/ ut ^ 
M, 0^ t4t:j4mte (4tit té^<t o(^ upte^ 
^inwöen, ot^ t»4 wflec eBet fån 
utwfför 59on^n({0en/ at man ^ac ^( 
upbruFonbe f^r be refonbe^ 6e<in>4mfij 
i benna belen >ar at tacfa ^4flec i 
4fn>en f&t bet aam4nna. o^tom 
9^ met 4t anbeiiga fam^nen 0rf4n 
^ - |»mi^ab'/ at be 4ft9eii om ttxAi f IDeL 2. €a>. $, *9i iBtOt^oahiAt 0(^ %<!gSr&ar, fi»mutaf Uma tibm ^mWnt.Smtkfji» 
f Än&e (^wtvige fan fcamp^rrt^. €aiit>et m3tt« fdle&eé ^af* ^. ' " 
\ma i)iU annat utftco&e un&eit ^. ^nuté. regering , dn tiet ^aft 
Sp/^wartil <n (ängwarig ftlt) oc^ |Wlf)et twifwcB utan gan» 
•Hpcfet bidragit, ^m om btnna ^enungé öfriga tegeringtff 
^^åUf 9mitån^ig!i)tttc, ttdc ^(oflec^bpgna&en unbontage^/ 
tnon gonffa (itet cUer cdttare (ägt intet. tOtan de otf a({>e« 
»funnig om Ä. ^nut« regering, blifroit nSgon ^Sng met) for» 
)t ipal bffr4ftat>, fafl t»et fan f^na^ troligt. ^ Uti «>5r« f3 
llingov f)mt bet aUenafl/ at i)an meb lodrian i ^änDen tp* 
^ lodgen ti( ^^ron<n (5}^ e(o uti en fSbon författning woc 
m ^nt>a minbvz f^rftftigt/ at (4ta fma vdttig^eter upbragotf 
^etetté iF4r{FSt)ani)e/ fafl ån t>en ocf f unnat genom öeé raffä * 

hribara ^ofm4n ^dUa^ i nogelen. ^an finner f2(et>eé ot 
frbemelig^et, fom f9ne« defliJcfa intriitwt öf Ä. ^ut« rege» 
•j||t4cfer-ftg intet til 6en 6friga f^waltning af S^iféflprelfen, 
iilÖU^, mo& o(^ tapper^et ^aftoa inne^dUit aRa oroliga 
a|cti.-1iinom ftna rdtta ffranfor^ ^wilfet utiber t)enn«~tibcii 
§]|«i|fa fdnfpnt m4rftt)4r6tg^et. " 

9 ^* ^n^år^lh .^({s* t »>9{u in man ^i&t Ixo ffrt |id( 
a ^an ag^ t^arN linget in (an fiälfuer iDt(. Ui^an t^tt 
j)iaf fom iorbtna ag^n unbi (enne 2n (on mt firbvgb* "" 
iBitften cmiOan (gocFnarna tm o(( SS^aOcnCufia ^tr teoRft . 
3ar(abcgt (st raifa (lain tifa at (t( PuiEan fut «nt ' 
9« ttcs 95crga f S^otincmarK @Q(fa: f>2>QrRtn auf SSigi. Ut 
f l^it ^ifi ^rlR^tf>ilitar ant mag jin<. Uti SKofla i Saaga ®o<!nt 
Itiem brolfr Atit jttlama tutar (in: Xtrfa o(( flera f^Dana. 

f»llH»^ flag fUltna frt uti A^é Literaria Svtci« it 1727 

t Goinfirbt af a Olof Cclfi« Un 4U)rer(»iIfet *t«ii; 

Jt anflrbt. . v ;;i 

^a pa 9tj!0parRa i Sfara f0m fiiinr^ tviD a9l^0M||^ 

^T man bctta wttncjbérb om 93ifFop S3äobirter: ',i$an 

/ta» lat ét^rä 6rona i Ofrt, öbra I OffniD oc tH«* 

/ fiävDtt QSfwnabro/ oc famti unarnri«bro. 
J^n \it' 
af Simtfei m. m 
'<<^j|!op3(nbera 
jR(Qflct^lgqit)om// 

Äntiquttets • Arehivum. 

I plfcarus et lAdlcndinii -. ,,- ., 

I Irtla tt Sfrati qtJos propriii^^mwibui iut THPitibiir 
© 6 CO- unafotf t Inib utgffmtt ttrfiaib#j 
\„ix afgrifmit 4f iRpDala ÄW(Ur«- 
^ivum. Srfc rgjijTopeB ftaDf$|ttr Bfa, 
endinit &c fm iiebanfåit friWP^ 154 &wta Wtte i^i^ctia. ' 

9tUt9t\f» eoInnrprel!Qi frtlret tmi it tttnt cridi <fatm incuIlU Caé de 
f9S. Tiignltit 6k. SU (cnna (iNR f«R m<n {åUbti fi$r« b» (labg 

jiRnd 1 ISBifigdt^a ta«<a ai. %lZiufm>^. .«9HiU lna^^c 
MSrlgarOi MMXi, itUtf Idocr, tQMri fMl (Ber liffi/ ^»tc mi 
»,taR ort«9|(r< 

(5) ®amla JCeniaga ' I^NatfK 5'* ^' ®* * *<«««'»"« t Mon. lecl 
Regnanit Canurai fiiitu bead £rici, qni p«r gltdioin Hegnan «c^ 

emm Mldtdff fmiid i 9B4Mt&(i Sa^n* 

• §3. 

miuHiti ^Sta 9«in(<i ^&RifDt utf4tta ^. jttuit^ t>&M«lt 
(»Mb» ii9f ^ antre pä 1192. duscnöcta idta ^<ifwa utm4rf 
^S!*"* 'f^ ^T<t <»f ^"< ftowsfing ur toalöc»/ etmboit ömhidi 
'•'"«• l>c«0t I Dagttjuftt et af Ä. Ämitf »tef af 5» 1199 d). 4 
tåt Q &enna j^nungö (ifétt& fmna fttåda fts. tfn&er ben 
^n vegcrabe ^. ^at&emar ten i i IDatioematf tU är 1 
o(^ efter (aité tib be< ^n $. ^mtt ben vi. ^atbemar f 
ttti fttM ^id^«fi(rr4ttnfndar emot CEBenbertM ibm bobbt 
meni/ fKn^n 0^ SERefienburg/ ot^ löatmemorf töar. fm n 
ra intet liFt. tinber en f^rftftig oe^ tapper honung <tp^«i 
gamla uprora^anban dibtM, tp Si. ^aibemar f&rtjente u 
ga i»4nner o(^ f^aU bem. S)4r i (onbet regerabe fSjebetf 
tib ben r4tta fHegerfnge^^agen/at dffPa o(^ i»6rba C^ 
e(^ g6ra ftn fFplbig^ S ^toerige tfpnteö famitia Stativ 
for nära ^drffanbe/ feban £. ^utö f^anbe toapn finitpd 
rord«(pflnaben/ 9^ ^ntmgené jdntlia ^rbäHonbe bdrnpot é 
fanbe 9^ eroftgt mifnåie. ^onungentf mtcmål meb etist 
^uentimmer t»cbe ocF ^afn>a Mit bdrtir, fafl bet^ f 09 1m 
for framtiben toarit minbre gagnetfgt Om.betta dfttnfOj 
tala< frantbeled. 3f €'^>rrige btlremot töar altfng uti en |hv 
Hnganbe oreba/ ^wilfen fororbfaCabed fSrndtnligaft of II 
tDiOabe arf^orbnfno. ^ot aB gammal tmma regerabe Hti 
J^ tSrjaiUMiM-u Aa g aib ®pBe< (Doterfon iDlagnutf ^fingfon. SDemit ^ 
^ & ben f5rfle frinte jtonung,! fom 9^rrige Ȋgonfte fsljj 

M ^låm Erling trobbe, at \toxA @9n< ^ronfKilel>Éii 
ioenom fS mpcfet mera.betid oe^ be^big/ men Ni Mm 
f>et ^ir intet \\x, at utfara aO \>nii biobdutgjmeifé fbm|i 
i2»nige iiober 9tagmt« Mtgfon. JDcn bd @i»erigf P IDet «. Cop. 9?^ n9S fi'tA^ ^f oletm ti( »ärt ditoiti4(. SNle mi^9g^e ^l&ron«fMt€i;if< 
Rttnbenta i 9^md( N>« gemenliddi fm tilflpft ii( Q6t^a .f^'** 
vOa Sdirdce ^rofa. ^an labt tU dfta ^. ^ta(& &9\M 
liiliiVbxiQim, fom, fe&an ^on warit^tft me& ^. ^"9^ >()a(^an« 
I i @t»ecigit/ (ft) Carl 3arl ^onafon i ^åfitv^btf^mb, 
kigmitf .Ǥ)enri!ii>n ,^. &if ben ^ftgai battemait/ pa&e nu uti 
:t)t giftet 3Arten ^irser iSrofa. ;Dm d<t firfjfa gifitrmäi W 
Cixmbf fom bad Sturldbn btrdttar/ m^fle j^on H toarit un» 
barnet, ^ftet benna ^IdftfPoptf* linien töar ^on S. '^åM Erling» 
é 'Sftobtxéfbtf^^p^ontbam, t9 ^rlinq ^afe ^ C^ri« 
>a <Bi9ttr& ^orfa(a|i»ar«f Skoter til ®t«äf. iDenna f%rn>ant» 
p^fiftmbe li&odf intet ^rger 3ar(/^ efter omjtdn^ig^eterna 
kt^bfa ofla bet»/ fom fottejpd up emot ^ognu^ €r(indfon/ 
wiPa tx antingen tooro eSer oef firegäftoo fig n>ara af J^(^ 
b "(^e^ fin @»>4rfaberö efterfomtnan&e/ p^ &at>e fi^rtroenbe 
!^oitom. ^. ^i^vcb J^aiiii> ^Be6 @ontf befant^ap mcb 
|0oni^épö$(m An omtoft tiff&rm. .^)aii^ ®mi ^fan @!u(« 
■%c«)fti'<|M{a titflpcft töar til CfBdfhrd^t^ianb/ ^toarifrdn b<tn 
i^''#f*jf«fl*fff upfe<l«' flft entot fl? 5<»bf?ko&er Ä. ^[h* 
^^^^»Arhdmneö lifQ>4f intet> om ^n^ft iildot bifldnb af igtr» 
i^^iit^ S^etloo tvor» troligt/ men ^n ^r f^rmobetigen ^ft 
tÄTf >«Mrf&re ()an intet toelat 4nnu blmtfa ftg uppen* 
néA 92Drr|Fa folérna. ^ban ^fau ^fuiberbreb blif* 
joi) «nl»m tit i^^iantriSirget 3<H^,«<^ ®flen ®ft(n# 
iiiifNit ^a(bfoD6 ®i>n, tfX^ {3(ebeé n>4rfeiM i&roberfon 
ngemäl^f jt 11^4 (9). €ifktt Hef gonffa toåi emot* 
ifAi ^fHt o(^ d^rUn/ o0 feban ^an njutit aU wdifag^ 
ab<5 |ao b4bi' meb penningar o(^ foif ti( 9?orrige/ 
fcf mptfct tilofp* ^9{(tt fbm^^. ^agnud o<^ beé 9<i* 
Jobe 4h fbra meb^åDort, b(cf ^an meb fttt foif nob* 
' »jfogtf^ulten^ oep feftoa cirof. >^n0 man^<|p/ i 
'Mttrc/ bleftvo'bdf i 6bemai^ema twungn^ at g6« 
of bo^ o(^ barf/ ^jirf6re.man ti( (fpinffanabe 
tm, men namnet betog bem ingen tina af fin man«^ 
^fnttigbet 3 bet farnma upfKger en np ^^tetenbent ti( 
"•f ^r6ama.. 0^>riiP« ^rinfar Mpmpu bå n<U 
>(tTvpl aOa fidlten. S)ii»e wav ^t9<rr« @i« 
fö b 2 gurb» l^«.&^.:id£^ ' tm ®trf»atir&fon, 95roibetfon öf iödta ISitget Sari6 ©em5l 
föiv föjobet »(W gift fti^ llnni ©meb, oc^ »ar ^an f5&fr ur 
fpra Ät iniwn Ä. (gföttrböJ&bf, oå) ingen t>t6ml)eom öetita 
gtltga Wot fom Vann i (g^wem* äbcor. linne mt& fin^-^ujIR^ 
B^ potten ©werife tefie til 5<^<»we, ^»atefl^awJSkobetaoö 
^ijFop, o(^ ^t bUf @n>em pwjlroigt» (4)/ men nåt boxtd^SS^. 
fcet uptdcfte fbt ^onom be^ Äungliga ^arwmft, begaf ^an f 
til ^Jomge. Jbåt lefbe Ijan en tib ^elt tpft o# oMnb, o<^ w 
fte dfwen tit ^> idZagnué ^lingtffon» ^of^ bät ^an unbectdtt^asr 
ti ftg em Jbofmti titfl4nb/ foc fd batiftdti til £6b6fe^ ftVtf: 
til feitget 3acl/ o(^ upt4cfte ftg fér ^onom. iöirgev SBrof<j h^ 
betdnfeligt/ At tneb et nptt parti fdrftoaga @fleri^ afftgter, farf^ 
l^an nplfgen meb folf o^ penningar unberfl6bt. (D4r voero t ^ 
De fom rdbbe ^onem^ at vébja ur in>4gen bcnna n>inbfpe(are. %% 
bdrtil wiDe ^axltn pd intet fdtt beqn>dma ftg^ tn>4rt om ^ 
fjfte genom n)4(pl4gning lorfa «r ^onom ^an^ bemlig^eter ^ 
bwilfen afftgi; ^an otf gjort anflalt, at unbec ^ulroen 
©TOerre briKcfen o<^ fiSlebeö «tfor(!a rena famman^anget 
em @werre intet roarit ^rin^^ f6rtjehte ban lifn>4( at »orot;^ 
«ibrift Hr n^n mtit mera mdjlare af fma begdrelfet o# 
ftnne Alv fj«n. SDetta «(i oaftabt ficf (gwerre liftt)4l J4igett ' 
fZftftniitg «f'^it:g»r ijart, utan refle bdrifrdn til fin @9flet 
,liaV fm »ar gift meb ^I)onp{b Äigmatt i ^ermetonb. 
fclef ©werre gan(Fa »41 emottagen od^ p4 b4(!a f4tt utib^' 
-9?eban Hn »ar t 9($4rmelanb anfom unberr4ttelfe om 
^^en^ fatt t;)/ fom af l^irger ^rofa »orit meb 
- «(;^Mol? urtbetfWbb/. o^ fbmma»4f»en i Sfjorrige fÄtt 

in Ä. ®ig<tr&« ^on uppebftK fig i 9ö?ermelanb^ -fSrföinlirtir^ 
en. flor bop af be jfinarabe iöirfebenarne til ©»em p#^ ' 
lonom i:n tjenf^. ioirfebenarne »oro få til antalet,! 
téji ffatf\9<ge/ f^ At ingtn fiirbeie^ retelfé funbe upnumtw 
«t Wgd |g.^t »ara bera« gJtman; mom be<inl% @ 
fwangb^eit af et (<l briflfgt foretaganbe^ tita» folf o<^ 
ningar,^ emot en fd rajf o(^ »affam J^fbinge fom^irigj 
bab bem b4 anm4l« ftg ^o* S!5irgerr oc^ beg4ra m^ ' 
@6ner tit StnfSrare^ om bn>il^(n^ konungsliga ^4i0Oii 
i»if»tKm4t 9ppa$ rtinbew Wli^ Um M^0 ^fogabt ^a. 2f,€i^. % .197 
tirjttt lanb, men ncfa&e ^ gOf^tfXWM» M ^t^ ^vofa. S)u)iie 
«ilW& txm alfi& en fet tilfipcö 
<»t C4nma,bcm n^gon af fina <Btm til '^ufp^u&man. 
ni ^tt upraju^rab? pt\fi at^H 09 til Stwvte ©igutb* 
f6cfdfc<0e/ at tjt, antingen uhbor ^onom eUcr o(f inlett 
iiUe funim todnta '% n b\ii>cixt 6t)e. ^å fFarpfVnt roar 
J^arl, ot ^an reöan roat åfroertpgab om ©roene* o^* 
Sd«nifapte. ^m beöros jig ocf intet, tp en f^&an jierfoji 
■fVUlan. -^M fun&e b5öe t4nfa/ tala, fdfta oc^ flp, iw^ 
<S fifa fJrf4rllg,&å ^an flpfta&e fow 05 ^on fegtaöe. cgnm» 
^ t»<fc^<n^et, fJlö, ingen ting fdrflhrdcfte ^nom. ^öirget fSg 
/ <Ät: (SttKnre-ifutte meb go&o intet pÄtaga fig öctta roortflfe* 
d>ceir»t)«t, tSööe f6rt>enj!ull, at tit genom ^otanDe dfroen om 
^{^ ^^De fitmS ^onom bdrtil. ^an gaf Jbem ocf bcef me8> 
gj^ ^Swetre, få »dl ijftån ftg fielf fom j^.^ut, me& tilfdgelfe 
gli ttof tigt bijlänb fSr framtiben. löicfebenatne (P^nbabe b5 til? 
^LJS» ^l ^evmelanb, oc^ afidmnobe breven tiUifa meb f6tf4» 
^fgtffl ^"^-^ unbecgifroenbet. *|irind ©roetve, t9 få bU ^an ^eKi 
^))^tf^;^^^^ to4( {H (froevldnuiabe brefroen, men ^roarfen pen« 
^^i^^efctfolf; ^an blef bdcfiw wxb fttt fattabe beflut ocb wiHe 
'^ ' påtaga fig betta roåbeliga f&rman^ap. 9i4r b4 intet 
r, fålgbe be til jlut S^icger ^<\vl^ pttecfla råb, od^ meb 
od^ f^rbråel^r af feghet troingobe ^onom ot »ara ^o» 
I5«ta ffebbe åt 1177. -Öan fStfogabe flg firbenfFuH tit 
if$iit meb ^ftna jlätfwiga oc^ muntra QSitfabenar, o0 
&f^ fi^tlopp fegtabe albeleé på fina tappra oå) roaffa* 
bote, få ot ^rt blef ånbteltgen enfam regetanbe >^er« 
locrige , men roor icfe befTominbre meb fiabigroaronbe 
l^^ns^utbe uprcfntngar befroårab. J^årtil Jkm ocf en 
'meb a(rfe*SBiiFopen oåf be ftftiga anbetlga. ^en 
aftfam^t od^ ^irfebenamo^ of6rtrutna manbom 
■ofr mot^ånb, S)e tiprotiffe blefiröo bel* |Tagn« bel« 
^t^JJJiflPöpar/. JÖiffopot o(^ ^åfroeliga fegoter måtte 
fei> od^ ^an t)ibe^6a ftg på ^^nen til fin t)bb, 
4t' I&02. ^{an X9tt ej, ^roab unbfdttning l^an nut* 
> men wdn^apen meb (Broenjfa ^ofroet tPoc be» 
i^lNm ocf ficf til (^cntÄ ^. ^nut» ^pfiev tDtargoreta 

JÖ b j åc X9« 6«9e« IMft» i^ftoria. Änuterif/Ät ii8? (6). M «it ^8f»ett Inndccntiut tnn Ttt 9f i 
f*'"» I4t utgä fma $at)er(tga $5rmanmsac tU fdg emot ^. 6» 
|3 til Ä^onunsett i ©»etigc fom tit Söitget Jörofa (7) ot^ 
nun$en i ^anitemorf^ utcåttaM åtminflont i ^mcige i 
• ting barmel), oc^ e^utunxll |>5f»en utropa&« Ä- @»ewe f 
mipt>fe( oc^ fatand Um; troöbe matt lifnxll bdtutaf tnsoi 
t''^n)errige, fa at matt »ijle un&er|lunöom dftwn t 9Joc&«l 
man båbt fun&e tdnfa od^ tviy, alt fom &ct b«^6f&cé- 

(i) Chronologia V. titi E. Binzelii Mon. Ecd. p. Tf* TT9f o^>it Kai 
Rex et Coio Epircopus Lkicoptnfis. Samma Dtt^ fircfom^ta uU ( 

nicon Celdi p« a. Ericus Ölai p; ^3. utfåtter åt ilj^X-Ornbielm 
anfört S- 5tnu« 55tef «f dr 1199 titt jin Hiftoria Ecclefiaftic». ,. 

(a) Torfeem H. N. T. ?. p. 480 #(^511 nefar o* 6'cwtfcr f iat Srtft 
tet fun&e mara ft« ^ngef @eml(« girnjmfla f{4tet f!uOe »ara, a< 
marit SDoter af 3n§rib ^r<( ®Ia(elcr< Snfa. €len be( år fi 
ot man jfmen i aomia bågar tagit mijie om |^(nne< 3Sober/ HiM 
|im toarit ^ngribS Soter mi {(aralb @9ne/ l^ar ^on »'artt 
wet) pn ^alfbroDer SRagnu* ^enriffon, ^wtffet intet fprtti;! 

- leé troligt* Ofttlie åter ISrtgitta fiHira b^kt af ^tifri», årlpi 
mSjieltgt at ^on eiinoit g^ eder fiaft fammaftiefnaft meD 4!Mitatt4l 
innan ^enneé SKan^ *OenriK ftiD* to uti f^ffM^^realorna K^r^ 
lunDa. nogrjfna^. {)irom h nJmnM några gdngor forut*^ 

(3) Sturlefon T, a» p. 444. Torfaus H. N. T. 3. p. f79. 

(4) Örnhielm Uti fin Hiftoria Ecdcfiafticå p^Är , Cd ©»ettf «Krj|^ 

yråfhotgb/ l^aa grnnbar pg fSrnlmligaff p(! Peder CUnifons SSt r 
nifa^ b»are|l pa 600 fibaii htximii i^t ^an< SRober blrjlAbc jr^ 
bon m tiaagni«gen til baaé prcTmigfel/ o<^ uptMtc f^eM.fir 
pn b(lrfom(l* Wen jTör/^f^x a N. T* 3. p. $83 f8rpfi«f|^^ 

!am(a Monumenter inftjmma en^lUigt om \iM^ inmtgiim m\ 
mbetet; ban< orb funna 6<teerto4ga<: itttrtdonr omnéilArifl«il 
nei, qaotf idi» ntc feioquod aotorintt veriionis DaniccFetri (^ndäf "^ ' 
ni aut Johannii Mardni bcc varianu ^ benna grunb ^or jtlli 
loa $• anfSrti at 6»erri toarit prefimigb. 3cFe beftominlit ., 
t: ut nflgot tmifrael^mdt mStte b^fma »arit bArom uti fieifnNill;^ 
i, Mf emeban ^dfmen Innocenriut ben lil »ti (itta^|99fcf Itf 
Stnut i ®»erige o(( Birger 3ari af <r 169% i^thxlxM 
meb o»ji$et/ (itt prefferff^ ; lban< orb dro beia: Tyrannka ^ 

delicas fet riolentia deteftanda prxvaluit » . ut et RegnanÉ nae f 
Principom 9 prout aecepimus , nec rttione fanguinis .occnparit , wt. 
rot ecdefTafticof , \^t tjUQndam ecdefiaftico« ficut dkltw^^ fmAril) 
debacchetnr. %ix jfrigtt U ^A^fStt JOX \té (Mb biMcr^foilll^rcir^ 

<ft^rbe gira emot t. gftn?WÉgi(topar»a »oro efttt tiböif ^ 
fom ffbbc at regtra, ic^ Xrigoborar «nf9rbel af bem öflAibrj^t !Dd. 2. یp, 9. «9f ÉMlMlrfl teM litM. ^< fifKafflll TimN mi* %H (BraA» jhitit (Erfit 
Mujfo \Muti mn 9mu mt iattt Unna ioet«phBri|!a rpfFb(((R fpiu 
[rrfnpet 1 Stprtcn «Dai4«iKltg(i »cbm«o(ii. 
(eoa ftiferfa ay^lr »ik Cifien Ct^fosi fal. 2>(li«/r{ga, fom 
fnmX- emmt, tt Ngit of Tn^fiem H. N. T. 3. p. 5gf m. m. 

Ow/"«» SI. Är. I. 5»>. 3fr. T«r/*«/ T. 4. p. la. 
iMi j«/«xwf Epi/lolx Innocentii III T. i. p. aoé.. Gamillft 

NUl ftif H^( i9i ötnbidm 9(^ Twfcni fifflit ifå ficra NlMI. §4. 

6(tfa lån tij^tfte ftg ^. 2!(nttt ctttot ^^ride. tOIot S)atu 
p#e man ^ eaern4gon ficntlig^t utan btn, at t(S)an« 
I • flyCtiindac ^ ttU ^werisc (t ht^åtibist befTp^ft. 
jfof £fKt fcto ixxob wtx ten f&tfle af &c§a/ fom m -^ 
\m *S&hmH \^t^ i ematont), t>ä ^an rdfat i n4< 
t^^< ^. U>al6epfat (i). !9{eo ^tta funDe intet w 
|0tt oi»dn(l^ emcDan 64dde^mmdama^ emeban tm 
^jii(l&, gicf ^(Ugt &fh>er. @e&an ^. CCBaibemar met 
ti' t^ tcé ^on St. Jtntu vi. intagit fina fdberf 
1/4 1 82, fi^ntctf fSrttolig^ten emtOoa (»dgge ^ofw«n roo,* 
' tab/ e(^ ^. jtttut <3Ba(&(m<trf9Jt t^obt tDdcfefi» 
^((dden^et oenom @i(Mni!a onOoItana. ^(1 
laré bdb bfiftoit befant, upce(te fld ^äniiMac» 
f«At ^fJnfPa aOmogen tmot ^. Jbtut oc^ acFe* 
^. aDtt »ebetlaa,be HMt ^tt fJm af 505albemat 
[ji(,(M.. <^ ^( ^ubbtfto »MC b6nberna< orb« ' 
»fl/ ^m toiOejnebläntpA o(^ fogeitd^et aff)]pra o« 
ftinbe Jngen ting ittvdtta^ btog ftg nnbon tt( @e# 
( <rtto»9«n« rafeti f5t olfwoi/ Stbel<n« S4teö« 
o4) upbcdnbeé / o<^ i^onb bem 4fn>en en %^^ 
^'^^luurc^ dyrbar. ^Ipften bJef l>4 aQmdn iblanb 
\jt^^ geiticne ntao $(enom fttt rifa t^te itptmmtrab*^ 
^ JJ»tetaö«nb<. Wn 4nnu babe timbema insen ^ 

\%m xm «f dbanJPa Äonimaa^ufet (2I Mw- <^JÄ^ 
af be åibse i>{florte^iftoace fom f39er/.attia< fr^t 
tJM^^M/ 8<|> 0m (X 4r/ ^r ^an tpatft 6»ttig(. *n:. 200 ^vota Äfter 4ii^<^W'; m mtb anfenligl unbeffl^ö >5n ^. ;^nut ^li 

3ar(. gt fSboitt upf6ran&cf»ar<»&c' intet «m»i 

fom f9nteérl[>af»a.n)acit nSgon ,rit> erittllaii Mgge 

»Öaralt)^lr(llpj töat wåxUli^m ^. ^nm €fMjt 

ban ^afnoa n^gon rättighet, om ej til SHifet, &i 

ellcu ätmin|l:one til et anfl«iSn&igt unbert)dO. SSJlcn 

på lamiat f4tt, 4n uti f5tbun6 mt) en rafan^ 

ra(& ; blef mb, fm anf omjl ti( ©f^uc ftraj: fSrfldtf 

iF5cf af b&nöei;^ fctpitfa »clloaW fabt angrore 

fattabeö liFwdl. S)erai5'f6rfla g5tbm4l iöc^ J9ret0: 

l>5 ?unt). ■ 0ta6e» bc((5graöcö ocf , men utan 

J9tmebki;ti& famla&e M. en Öcf af f(beUn o<^ flc 

^umma 4, Ijwarifran be feberincta '4nfBUft ^( 

bonbebr^ftgat utan för €unboc^ åjotbe et flow n 

Hunbeboatria föllj^ dftuen ut ifron (Staben , f^ 

fwdvmen genafl f6t(Jingrdbe«. ^»awftet .^apa 

»dnbe tilbafa til ©pj^rige o4> begrof bar (tna 

tdttmngar. Saxo bar »ib bctta tilfdO^t en oef 

bå 5art pttrar ftö/ öt bet mcopigf, antingen! 

fSt @f4ningarna, fom utfocat e« fSbon \^6fbif 

tige, fom j!icfat l^onom. 3;ftg jjelf funbe ntj 

ba J^aralb annorlunba dir ^an roat, men be 

fdga meb flP4(, ot man amingen borbt fiibete^j 

•a fi)rr4tming, effer Stminftone nSgof Wltin 

©5lunba wav majl atting ftilla, ndr Äonuiy 

anbre gaitSfroecflarne fommo ofwet tii ^ 

5«Ia gStotndiet inj!ri1nfte« innom be anflalterj 

tiga tti at taga et rdttmdtigt Ifträff af be upro| 

nan upfi^rbe ftg ^^faioo meb fin' wanliga 

raob, oc^. blibfobe Äonungen , fS mpcfet ni 

I < flabnabe mdfl uti penninge « bfttcr. ^tofl^ 

&et ^: Änut fatt fig f5rc at i gtunb fjvf 

^eoom SIbfaloné fJrejldUning ^inbrabt. 

T4ga/ at,flrann)4tt«tfn intet blifwir tiJWd 

fPa ftban. (2:4 franii mön "w Ww jDft.>a. €»|f. 9- S0f 
' ?id 4ip I f92 ff^öb* ttl ©TOetme o<^ fom raet> fJr» •**• 
-jif , f# tiibftfa til 2)iimem«rt (4). ^ »l&a alt J>«* 
_ ^ intit^ Igi^ib^ Ut, intet >avit unöeiplidt/ om Si. Smt C68al« 
KS. fd nädot flto ixtfrnt <t fSbäht vt^fi^vanbcr men man 
%»l>p4 int«t nåm ott»tfwe(afttdt ben»i«. 9709 fiitnfr man 
ict fl4Ueti .aiuefnp^t/ at ^. J^imt ^olbetnacfon f!al ^aftva 
1^ Jabts^tt j $;^U;i(ib niib ^t > 19' f. men eftci* utfecnbe^ 
k<tT(i4t#if«feL«. iå^i mati iatt ^tnlonb i fldUet f^t 9Elin« 
<|0^m&m / ^iDitfct If nÅl £. Bcottiius fom GrMP trnbf 
*i^ fan meb fäfei^et^rofa itt of xoåta tibcMtfec 
^ä ^mSHånb9aiåUtå^tt(^),^it åt ittnAitli^t, 
_riffon'>ar uti åit .betta ([a^ ^onjFa. liten eller i^m 
Ht nuin t»arlt n6bfafab, i anlebmng of be gamla l^4fbetef^ 
lÉkStelfé/ Idmncr biirpil en f|ban befFcifiitndr fom man ^ 
^an ocf ^nba; ar årfe«Ö3ii^op ^bf»lon ot^ flett 
blilidv(j).i|# J^rfWiifb^ r%tf»a(f bearij>iri>fi6bi9* 
iig^cn af.;Atla ^n>fnfa Ing. )(^(9 fom^4it» . 
•iKietr:1<ltt«Mr{t ^^^toetr^ up^téab^ «(^ ^X^rolb 
lå^t«r;|åfel ^3»» be^bonbe ttnbf;itt^; ^1; moQ . ^ 
idnfcbt ^aa <mbAi)| wn Mii#(r/^ ^ra^d mtet borb^ 
irJMn fpSB^fntJim ^ dt »Pf^m ^<|l ^!^ 

Kfc. i ■W'i;;'.'', .i!' ...'■. cJ :- : : ■ . ;. .'. •> •;;> 

,,-».-, '.'.'' ' ' ' ■ • , . ri .JO*' Wn len fom «»äl i4«fh* ii«e»iiDi>' w» 
^^ii^iå' fMi ^IMI iilfo» nSeRlnrfft om CfM >y-^^. ' ■* ler Rfftertpaet pl •'•^Wt \-0H émtt\§t Httx »twkftt pi 

«t j**';aä9o4« !SLl. •^'^ tföÄJft*^ S I 


*«!».S^«»W»' ^"pss*-^- *^ iD«l^r«. €«p; 9. É^ 20} 

Jhfttin9cF(t X6M tnrnagtHj fornt tl»{^^r(r(f^ bt» Snutna» 

ibe imit xoasaj/m^ obtfont (i^ ^jaAhrtingania, eme« 
h té «atst OfUxfAxiibik ^ ^ta^ti^ if^obt fm wanUga 
»»|((Sé i €»i9tinta «IM id^tBr Om tiMti M <lnt>t<(t9cti 
« ij^o» oKfW tit &t$a rifn«ir(« oh^Q^ M bm ^m 

^ >(ibt efeibttvt ((UiittM iN( oi aagnpa^uxnge/ fom 
Att&f(»r'^/i<iif Mfaite dtm. Orfafen tMv^ingen; 

■^^Mttfiillt-^ViM ittjunrto ta ^ tJS^älatm. tltaf et ti(« 

^/ &e (ottdjledo &4Tr pfln^e ^åv&en oc^ (logo^ t^jd( Sltfe» 

(2)/ o<9 fom in0(h onfMt t»«t gjort tt( motftättt/ (o« 

rtoib (g^tuna, flPJfla&e ©toben o<^ fJtjl6rb« ^enite iÄi-Hm* 

4f.|ttm 4if^(lit|t aä bJttftiftft tUbrogit/lan ffumd bdnit« f^^IjrJ* 

^ emojiiito^ uf(. altoa|l intet motfl4n&t»ib baäi ^ i, gg. 

io3nb#^'0(f 'tt(bafa v>a'famnia filtt tuan YingafitJ^in* 

or Penbtiida flottor efomoiftajl foRimit in i ^4* 

nboRtm; tmn be r6nt( inotfl4nb f3 t»ib ii^4iu 

^m^ikgrnf' 43 at>*anfla(t(rna ti( 9vtf<ttf f6rfn»ar m4tte 

IWM woift b4ttr<. ^cn nu fcban ^mingome toiflcu 

ftcbtc i Oét^a fKift/ o(^ fpflefatte ft9 f5m4m(i< 

~^*4<^ ^ofhtfbpggnab/ od^ unbtrfhtnbom meb 

k b^åfhntbtr firfummabed b(t andcl49nafle, fom 

,-U$!fbb mot tttf4nbfFt 6fmr»4ib.. ^ nu orota(ta 

^a»t^ gonffa nibidt/ mm: fndcn ting ^ktbrabt/ at |tt 

rlUNbe biifiDa i «ift tognti 0^ bm OfwxWf fom 

$ R4g»n b(I af ^ht$ an9itl4dittM7 ^ fo^f^ox f4f 

'HIMid^m^ })4 Na iQfbbm «f 9tiff(ri< «M|f4rb/ 

ben f^vMmfla t^ckt» af fuia ^onungfUga 

bpMbt fmåi igonen pa @[»erig<i$ iuf 

begtep af ^VMb »igt bet tpory at bef#a.«N 

1^ .^mxmt od S, Smt birjabe reban t 

"06110 aoliiggiifiii (3V ^Sm tiXnfntt m€cmt 

«f Söi^kik,9mlb09^(ia$m q ^tocf^otaU 

£ < a ^ob ; 


*04 Qwtå lMBi$^otia. Jlnitf €tif^ ©ta^ : ^ct it bocf bfc(&att, at ©»cf^élin twtit tir, f! 
f^^'»* lÖlrgcr 3r^v(/ uti fiiiö @oné A\- ^albewaré löinbctårifl&ci 
SHiféjtpvelfcn i fina l)iiii&et. ^enom.(gittttma tx^ S^t^oli 
mera ^atiMa^J i fåljanbe €«(pite(. ®« B5r tium tif»dl ^ 
na til .^ ^nut« twdtbefiga Jlrchtlnne, <tt ^an trtfb @»cl 
cn\!öaan&e tritl prof af en nwcfct gob fmaf/ t^ w f>e(|m 
plat« f5 «)(U ttf iOidlarcn* ffrfrt^r, fom tir@ta&é an^ 
jfuHe ndj^fllgen finna* i ^alXifet.^ • ./ 

(!) ChronicM ff9i Ev BtmAiH Nf- ^?<Jf P^ 8j- l^87* J«-«W9 

. tura Soldano. Eodcin^ anno Johannes At(;biepiTot>FUi^ Up^ttiiln 

fe^ut cft apud Alnurviftåk • pagaiiis ^ feppltdi lUpfalisr/ dt 1 

combufU tfi a pagtnis. £rici^; 0/ai p. c^ ^ar famma 2re'«ial 

Chronieon Aréhiep. Uj^faf. fom SeMeiFdr ttfflTttfl^Ci 0(6 (c))rrMrt dl 

Uti K. BtHz^tu M. Ecc». p. 37 (ittjifj Är liUZt f^ mti Wr^jrt 

©ii»P 9W^tt»rt Wtf Or^»^ pri^ie Idiis J«Hi,- mn kf>i ^^'l^M 

pridie Idut Aufuftu •.2)£Bnc Mnare Dag ar lifa^&cf nrcb or if) 

^ t(faai) i^i Chronieon (pf BtHttUnis Moni Ecciv p* 15* ^^l* fSfill 

imnt^ffet' uti »et ChronictMt Jéiir Cilliu^ tt^ifitrit. ^flBiftctM 

Diariimi Vnhithk (FotrltOttt dttfifi*. 9tlg9ll mNftH 4r ilrl|»| 

&pctr Riir tf^igfuna Miftpit f6i|érD* SKflR all #6iMif 4tti«|diy4f 

9^ iigSr^nMlfct a(f i nobfali faa bara tifa modfct«'< T!!!^r .^ 

(3) $ri( 9ji9itrbfoit< SCGEiruig<far& mot S^lanb fietoiHl 4 ^^^^^ ; 

T. 4» Pr««*. , •' ' ' . ' r./i^ : .v :: .v :;.r:tf I 

(3) Diäriom Vtfbjrenfe ^o# Luievig Rel«.MS: O,? ac» T» & f^ IflJ 

^ 1187 coinbttfti eft ciujctaiiigtonafifia • ff^mjfj ^ JobaniMr| 

ArchiepiTci^iif UpTaleiiiis in Ahn^rnAorp ab iisd«m.^cifu9 aft »^ 

<iaitaa ÄQckhoJmcpfia ^åidcåt^ fifi^ gjjau |är irfal 4tV(2tf< 

lig tra til bm pmnUHtti^ tmtm ISMiv fttmriw frtiii- 

; Ubi^t ^t p Ja«tél (oftoa fanffapvtm e»to(lii 

' Mrom {Fat ^m6cl(< liAiitnar ni got mer. ' ^ t. ;r />u* AO §•*• . ^ 5ftlät3et(lttfl< Mcflinius, ot arfc*li8i|fop f 
i>^int i^. 3hur at fkfi^na ^t träp/ fom ^tt feg 

tfttt tibeirt fmof Mmt 'ffuHf ftmna fJtfono*; d*' Éi»T ' ^ JP^. it'0i9^' »f • n *9S 
m«e> «tp(ln*-iteiiunötn|l. fonfc. *"«* ®r«?' *H9^M/..'«fr« Det ipmt^ ^»Wm/ öt >« paBJföi.fli 
R iSövirfitmvf p:i(fxi ir^itj <» .en foM fotmanma' »aVU 
ntaqiac^n^ to^ jobanné* M«ous 't. fm <f(irc Jf^ti tj^cind: 

ir 9f (Itfrtt^Nl^ (f^ ¥ 'n^n <in9<)t iinciie. »ac /' o^' W 

mmt. ^i%A vfwfÄf 4 - fm. fM&#. .' ^i«j^;ÄliDve 

ttf^tkididt ft^rti^ uti ji fT>^ct i^g.. TD4):««io( 
jWi|l%mt^w«/. om:f. to ($on W«J 0twte, 
|cf(<«ral »t r^^wÄaFe.CiS&tta iecböe "»ff fe tli»Äj 

^4t ^zoo^fd^/ ät oet VMV band di^mcnteiflcc*. 

måmmft. uti <pm jluta jwa t)Mar h 1 1 99" •^lu. 
e pl $nf»(Krd i QM4fcne ^drab t C0S4^fler9l&f()(at!b bc^' 

\9$ 'C;D$ (iffRaSiyotf I^2tiit])n^(j(td; Uti ^t$ %ttMmA. ;;i])^ 
ir'.ljim Ä. ^utt« 'g,iTt«vnial ftur 'maft- <*»-MnfMiiWH9»f(eciii«. 
& .itjtJit af ^Ättö Cofefcttini ^bth "liö bwf Ö)), 
H»i|«ift blifiDtt f6v(ofm(ib utl^fm 45^ ^((b(f« limtb 
nmtt/ ^wat!4ä)töe^n»ar^tnttt t l^eUi JontMt. > 48l<n 

'Wiftt iiv1)8f«tvbe0.if flg b«^tb»fitoob««Ö«B& j 
i.iprt af Mg Mtr Intet; fua^^^flifi^^ boxtm 
^'6 Bxoki l^^tef- ^iihvia. S»vt ©fir» tet i tanfa at feäSlfa itn. A»arf5rc ötf/ft <ittft 5^. Armt efbt 

f»"> 0R fr^n^eJTta-mnfi {»itfwu K^fl^b^p ^Mottctt/ |ir«5e ^ 

^r^^at fitt o^tntdidA BU^éer é^ fm ^Ij^iäliPi^ »^^ tn(8# 

9cf met> ItfPiÉda ^rftOtitgot' Mifh>(t 'n>a(jtdnA&L ^nHeUdnt^^Hf 
jr. ^tit^ ^må\ m Txnf. fS at <it^ ^opi) om ratidi« (ifffl6i#^ 
^cat>(«, lofi^erbe ti t b56d2)t9ftm et mUm%t ti^^t&*^im 
$é i^tmt|$en gof dftoen fttt fdtntfcfe bäfttC, eftev^m tnwr w 
le WoaNriftmbet fn fiufl!#t: SWcn' .fJSt tDrtttiiin|«ilf 
l*^;&e(^pmin^tf'|5r&uIpeh tif Pdan, Snglfå&e Äommaeti fltt !|(|iÄ 
«mt9(re^ ^ an^5a ^o$ ^^wett/ at bti &imål måm b(tf 
mMod itån fitt djorba (5^. (^tta »os ante&ninsen tHf 
t)»<(t« ^f/ e(| upbvoaet Coeleftkuiis äe «»dnne iSHEottti 
»atmefigcn unbetflKa thafet^ o# <fter tn^to^ $nin&«ii9' f 

^oti ti»et jipdl intet pS j^hki^ fdtt Utfloget &(ef affagtti 
l^ac otf^ Mtcif 6t en ^m^ fom påM ra^nga fdn. 
(>tt fis M ah&e(i9aft8hi&et^ intet funde -^ aM i«4ii 
-onfSfnittS; Coeteftimi» ndwnet' intet' ^ottninsefi^ maiér^i 
af |mt> (f4& ^on iet>be fin b4ifomit. 0^09 fM"^*^ ' 
ijofi .tl»a«it mt^cfet fftrndm. Ornhjeini (^^er dl4^n |iy, 
^OKi^ @^t af ^ifunsoma/ m^ ffai i^ot^^^r^^eftmi < 

tifning toara ^9ftec itie& lÖiiset <d«t(- fBt^fm 

til d^etitptd bekänna teha'fannin9en>tein tnairtMf 
tpet N ftitct^f ^ £^>acn b(ef &if{c^^SttNl 
ri^i. Qm tit an^M foii man (4fa -^ ^ Uiélio^mm '?4» (2) Uti ^ftftttni c^fiktt bn lilt«.l|r«f •!« ST. fiiit<.«fftc 

Elr tr9<ft 9(i Antum ColtodJ» Dtcrenliuin^ 7|n» t 
t (9le(i»ni, flt <• «f S* Stn»^ 9lÉ<t «Mrit firfiorii» 
er< cfttrtrNMi; Et tb et (tncore) ilioi ftfcmflct,- 
^idimini oenfcnp & déffiäne >Prinb'piNi Sved» in i 
toit faceeOKmåi^^ fRåm Alrc iviMt^tlrk^ i tidta 

> tt^it fCwn fmnmlfi fl^4;(«l'fiieccflionen» ron ei ij 
>ail'jft<|l|it firfirtti* «tf'9fi{oii», Wfmt iitet fymr ta 

()) ChtoakoB (al E» ^»uUms Mc», JEcd. p. if . 1196 Sv 
1^. Qtamji <r o(( fammä 4ci OrefiMiinM uti Gli|r < 
' 4>B >ft 0r«iai(« 4rfM(t enelot 'e»e(f(rfl|i*«4l '^^ 2^€«p^.^ «07 - iH^, l9ntto 4M ÄftwfWfi « «. Äwit iww M »»m m^^ ©et (oa, 
1^ «t, nfe >ffa ÖMWfirr Wtfattaw of gänHtf linttnrliMct * • 
ejtrjtt WJftoif ttaU) lrtr« A,. BÄftM fee (Iraf fdllf^a Dm 

~ r4((a ($>»», »^ felas «f >ct «f voa n»Hn »iHare titntét 6.- 

et Inoet (•! OftjntÉi it| M l^ifltfrii JScéliffidfBci >.^ s8'> 
• |la R^r R. t^ i»f AumrfiM M,r E^ j, TMdcmnoMun* tflf 
tBvErici>^iv:Eifpdtj|lMfg in Skflgpck in ckoftro Vlm^ 

rcr. Ct^i t1MttA^iitt|«nMrttiat HMMte OMpkon p^y^^må^ ^, ;d«6(^r fiJifiltiÉ&lliRew^^Avcviittft.st^aifnM^I^^ 

aptir.rmleatteDti^lita , diuini nriios . promM 
.^ -_.r iittlliain^ lAMfibM terribDrn icqi«;tittiM^ 

iMinf ®9|kr ttf ftnft 
)«-. fflKtat*' ^iwe 

_„ , . „^ ^ jilWttHerv iBt*j*rt 
i,|wi«ej.i f»n J^fa W«* Ä>*|l ,iim JMB (dar jti«t.r. 9ttR ii$;|t 
r>R-«iijK^ '•W|j f»-* (»U*». 2CS &wi(x 5lii^ 4^oHa. 
Döt ::';d 


- , T !«>iSafltutt&««öJotf flamma lWn^Pft)n él" 
f|>m'<9Ufet« iiMtma l^rfattninS: uti6(|^,^Mi 
'taft 4' $rr&ir €«pit(ct af Mnna ^ntea ^(.> .^tto 
ppfpirt W* tif ^ 1206 fitf SXif«*fr*ppeit aterw 

ek ut<ptt)&e ;l^ onkvA t4nfc{i|tt:/ J^(Pa i i}iijn0< 
fle ftn Wiirfan 1 4(ifv»<i mrdnQm .0(b J«CM 

Tta^m-wttMi fmmft vant t^ (xfnuttab af ' 
Mti^^eter. ^Dm f o^eligafte toor tt^ MmiM 
9ÖMtter|fa !BjPop^>|!ttt 4>äJi-Aft« l^«ft»a 'w^rit 
Åfmxmph, ttt,^:,.fdrbeftf^»,4tf«fe ' " " 

Ihä* fl»^b(« ndftoit fbm en wu^etnetia ..,. 
1»4ti(WlftDat« S«lfi«a mwi »^ W«owiJf*»i ,. 

: tttfaom. iiton ^t hkum. f^iM 9^^^ it^^-,'^ é» 

<«iiT'4i« uti ^ n9ti0«M^ JUwc&pok S^ccf ém ' 
fulfon^ fatnroan^tiiiituf j?; 

!D<(. s. tup, ip« 209 I V»&< öeniia befdnncJfe roavit ol4it)p<lig. £)in Q>^fweu ^a» P*'"'» <»' 
pf om<^efbacliaen fl^rö oc^ ingifTOen af öen helige SJnöa, **°* 
p^Sfmefige Jorfitftave utrojx», ^abe ajldgcn^t ten intet funnat 
itt ellet inflfciinfa Deé funjPap. (S5&ana orimmelig^etet pre» 
M af ^?unfarna, ^roilfa atbcta^e ganffa ofta at iribifla folf, 
jit intet ttob&e fjclf. 9}iiinfai:ne gjor&e fäleöcö m9cfen nptta 
wfweliga enwalöct^S infötan&e ; men Öet »ac intet tilr4cfe(i9t. 
jlarnaé ©omfaga (lc4cfte jtö l"tet »tom betad Älofler. S)4t* 
li>it>e Jöiffopama* »(^ i fpm^et i[rf<«5Öi(!opama<J mpn* 
tt en TOiöfiracftare rprnt», oc|> f4 fnart &en fo.mmit i (t5nö 0^ 
ficf ödrigenom, at ©mecige prf f" <d«n åtEe*Söi(Fop,na(» 
\<»n&eliga Ä9tfo*.tt>«il&et alt mer oc|> mer til fm fullfomlig* 
werlt)(Iiga Ofiva-^etcn flatna&e aft mér oc^ mer atl 
Svp^t) 0^ ^uru m^ifet (^an fun&e befalla; tp ^åfit>en$ 
?.iiHfFopéné tbdrbigbet bot&e altiö tiOifa fbm en bpr^cl* 
t&atf o<|>^an&(>afTOa«.; 

i<^ .»il ialf oOenali <tnf9ra e( Utbrag Af fctt S^r^, fom ten |(« 

liiH fjtxXmi 111 fBomariie t .Milano af 2r 1134/ (iMr ^an 

^(iulllOa rseil drcit ätqais, debium d [Romanz cccIeGx] re. 

'Ib^M» et BibH tmplius* Efto;, fte qtöd dicii, ^nia (i ex- 

~, e^ . painimodam exkibebi* Icilicec. Plenitudo' fiquidetn 

Ofnnes oibii éocl«(!ås fingulari prxrogatiut spo(lolicx fedi 

ji i^itor hDic potéftaH>eu(Hrt Dei ordinationi reflftlt • > « 

\» «ft el vkifci omnemf inobédleotiani, (iqaia forte reluShri 

QKkcfhKt Tan \i\<ktSj^ihroiil3tt T. ],avv. 241. €i. Skrri' 

M^letnMcr Stf»(rfl« $Si(FiHii<^(c(^ &c»if(< ocr af Ui 

lertarM i i\w lifaUM ^o< Btriuius T. 12. p. 25^. 

In ecdefiz eitdoriiati atq«e exäitiini tatucn hoc licut et 

iioäi funtrimirerfarerervot ipftn, fi.quid ali(er.fa(iSo, pa* 

"rMario 924giK of Detta fas t2l« ca firnuftig firdaring, 

.0timBieIi§tr 0^ futl>e intet annat ia Mm (» fffllxlis 

{jBlb tft(rtrp(f.ia9r4«1a9<< i aOmtln^eten. 

f 0ij^ In DéfafVeram qiua fuper his tio* ed {Menum 

Fiticere mitateia. iJt«m itffiftttt \t^M »fD Detta tilf4flet 

l^en »iDIpftigare» 

§. a. 
' fttffe ^onnn^ma wata i (eftftning af aOa &e 
'^*fr»l U fflWtt «f Ä(0«... 10»f(» P»Hia« til en 310 &v?ta KiU^ ^iflorwi. mttt t\h bet fipcdfna&e i %k^<\ ^Un m»ti&e €apttt^t. lodlHftd 
pin» ta ?SKa!ten (fulle 0(f waca öen famma, fom ^«n »arit un&et 
»aoo. ginrö^a ©I4ften. ^atudnnan ^aöe DviW ©tdhöer eOec ^ 
tige5 SWmoge ^Sgjla r5jlen, o(^ uröpwibe* wit> SviféDagama, 
$5Hoé dcti^en wtö ^tiMémå^ott, {<! framt intet no^tDdnbi; 
len frafbe wtima Övif^öag, ^»arpS man ^ac epempel, 
NicoUas AlbanenfTs xoat i tmlut 0^ et allmänt m&te b(ef f 
Wrtnfattabt tit ÖnWping. ^len en. (tor f5r4n&nng mätte Öl! 
unber betta ^i&t^watf ^aftoa »tf! f^g n>it> t>e allmdnna famn 
fomfler^ feban bet btef allm4nne(igen firbu&tt at båta iMt| 
^roilfct af ^dfwend Anaftafii ben Vl:« Sjjtef in^clmtaö fan, V 
fet ttlfJrne 4r omt(^ff. JDdwmot infunno ftg JöijFopat, 3a 
ec^ ^adm4n bew4pna&e pS Ringen, oc^ Utifféné ^moge, 
en »4rnl6^ fropp, ^oöe fSle&eé of fitt fårra anfeenöe mtet, 
<iwat, ån at bt funbe f4ia ja tit &et fom be f6rn4mare be^ 
()e(Iuta , fS at m4ngw4tbet f^nvanbfa&e* f^ fmåningom i fSi 
ttf ^roaridcnom ^onun^atinaö maft iSxi^t mera inifc4nClr^i 
^5 IHiffen^ SBUnogetoat meJ)r5öan&e (i). ^^n båtjaöe ptf 
^tntU> faOa allm4nna ^ing ^enreöogor; tp om Jöijfop 34r|^:J 
^^' (gfara fttged, at p4 tymi fåre&ragonöe famtscfte Döffentl 
fil ^ioitöe*aföifte» p5 en •^evt:ct>aQ. O^ n4t lonocentiasf 
«4mner^ at Ä. Änut Ärif (on^-^on btef f5r 2trf*.' 
?tara& efter ftn ^«&er« &6&, tiljFirifwer ^an &et ^ett oi 
te f5rn4ma Jp^natnaf man at nåmna ^enig^enö htUi 
t4rut{. ^fct)e^ f^vrninifa&eé ^mogen^ r4ttid^et, men ^ 
iwpn&fg^et fix^Ht^f feban JBijfoparna me& fttt önfeenbe 
SRifé*fX4ö« * »4r&f9^etert. Äwungflige 9^5W^erra«i< 
l4risenom t (4 mpcfet ^gre f^lg,bf o^ blef itt nu bl&c 
»d^ fpnö at f4tta ftj emot iKåbtti firfottningar. SV 
(ebo f^tebeé ingen ting genom ISi^opamaé up^åjeife^ 
SSijfop ©rif i OZonrige wet man, at Ä, ©wette f3t 
mmt, at l^an refte.omfcing (anDet , met> nittio pecfonec, aSUi 
meb ifåtö oc^ fpjut, tiå itfw4l intet ^agen tiD4t mer 4tt 
(tagare, oc^ en&ajt totf me& Mw jf5t&ar f5rfe&t>e r 
fUt Unna ften&ttiga ru{!ning 4fn)en (ir4cft flg tit 

©twrige, fer man af JÖijfop IBengt Unge i @fata/ . , 

fdip9 "# f&r Stenar/ oc^ (SleDe^ nägot n4r v^åf m ?bet a. €ap. lö. Ht tf ^onom f)mt btt, at Un famlabe ^drwapit/ k^njoir o^mm tu, 
^fO<^ pV9t>&eS8li!o|^é*jtol<n meb etfå&antanbettQt f6tt3ö(3). ^»f> til 
må xtfavo n^got ndc i>t alimannna fammanFomftec cnei; '^^'^ 
Itfsac bt^a^abt ^i fmdvce famlindat/ fom utt £an&^r* 
^lioTO ^änne/ u|5&^:)a&(é antingen af^oitHnddt/ ^axlin tUumnn. 
ift6ftn, od> Sadmaimcn f5r&e orbct )>4 ^Umogcné toddnac (4). 
Msdfl ^afroa begå famman^omj^et I;aft affcenbe p4 iåmf* 
t af iFattec oc^ ^åtbn, e^ucurodi äfVocB antnra anflaUer tt( 
n^mi HbebddanDe bdr funnat fdreraga^. SIBib be^a fam« 
i(lro|tei: uti ^anbéortccna upldflcé drltgen Canbeté cnjlP^ta Sa> 
^ den»m d<intma( n>ana ellec annodcbeé tooro flabgabe. 
ft^pbbe af ta^månntma, od^ ^be man c<ban funnit tjen» 
It firorbna; bet ingen n>ac (ofgifwit at fdmna ndgot til 
bruf [pids ufus], utan i famteiiga arfwindarnaö ndm>a« 
)eb bera^ fanit9cfe. ^t de intet, fwdrt at btgcipa, at 
itme ^risenom welat ^cefomma be migbruf af anbeli« 
y^ i>(^ ^eflamenten/ fom man til j^foflerö 0^ ^^thvi 
igenom Cienciets fonflet infJtt, ix^ toax fJrotbnanbet i 
tnfPa ^difofamt får bet allmdnna ; men bdtem»t ^eft obe« 
k be anbe(ida^r!o«$6cfldnbarne/^n>aff^rt ocf ^åf* 
emius ben III genom ^ref af åt 1205 afifaffac benna Mfms 
JH oiki beiar o(^ f^cFIarat/ bet aOa utan atfJfilnaU ^abetagfitftare. 
■^ fribet, at p3 fut ptterjla til ^rfor, fattiga oc^ om 
.b^ag, fS n>iba bet ffebbe i anbelig afpigt/ 6fn>er(dta 
iNt^abe af fm egenbom (5). Om ej ^unFacne 0^ 
iHilfJrene ifwettpgat allmdn(>eten om ^dfweliga ^to» 
Ififinbe ^&g^et/ \)at>t en fSban flabga n>adt ganfFa fd« 
pa JUef bit en fuHfomlig o(^ fraftdganbe laQ, 6d) ^af« 
ftti éagfhftanbe m^nbig^et/ i ^6gre grab dn någon 
f.JBa#if^ve i ^toerige ti(f6roe utifwat/ emeban til en 
0<^<t^ afifaffanbe altib bel)&fbeö <9!enig^eten^ ellec 
^tfe. Oé befcdftad fSlebe« i^roab f&rt dt pdmint, at 
»ar uti en fiinfomlig owig^et/ ^toab ^an Funbt ellet 
!6|uba^ emeban werlb^^driFaren i 9vom altib n>at i 
'it f^Yoab »erlbjliga g)iaften fJrorbnat, fl fnatt ' "' 
H m torbe ^pcFand förmenta tdtfig^etet ^^ 2 (I) lift Btoea IMft» ^i^tiå. 

mUtH til«Ci) om toorttettS åfbff^H i aUmhUt, tan fe< fAreaStnftc geni 
(l^nfr (i( oc^ Runftc ^ ^ati ^ar i)0(F orfaf at ttoifla ovn förbudet mari 
1200* jtonungcn , SRifM^frrarna oc^ anbra firnlma 9(ni6ftéiii2it funl 
initt nngJ/ efter ©ijfojMirna giortefina vifitationer uti fuDfi 
Ring* X)ct matte D5 e^enteliaen fofta i»2 SlOmogcn, btvilfa 
borbe B^ra semarlftfe ot^ obeti>apnabc# bä eji någat upbob til {< 
fwar war & faröc. Uti SRorrige blef iw garbinalenC Nicoki 
f8ran(loIt«nbt fafiflJlt, at ingen utom be^tolf, font f5!gbe mcb 
tvoro berittigabe at bniFa gen)Jr i Xipliäberua* SturUfon T» 
(a) r«r/rfttx H. N. T. 4. p. if» 

(3) Si^atiget til ffiajlg. ?. f. 90. 

(4) Sturltfon T. I. f. 47 &. 

(5) Bfja bit uprafnabe ojnfl4«bigbefer betoifa* of 3J. InnocentS 
jRref öf ar lao; til 2Jrfe*95i|!open ocb be« h>b # gStfFopar I 
Se bitbJtanbe orbcn iro befö: Ex parte karirtimi in Ckriflo 
Sverkeri iUuH-ris Regis Svecix nobis efl auribus tHtimatiim» 
Leghlatores Regni e)sis annis fingulis ttneantur coram popuié i 
fuetudinis fubllcare t afTemnt intet ipfas confuctudincs obfervam 
nemo in extremis aliqbid Deo et ecciefiis de bonis temporahbo 
psfentibus et confemientibus hsrredibos poreflatem habcat cojifi 
Ne igitur aboipinatfo Legis^ hujusmodi five confuetodo perveri! 

, homines et feclfuear / Frtt^rnititi vefli-x ptr apoAolica fcripta fx 
fltqoe pr2cipftttuar '•qiiatettiw ai»doritate noflra horeinibus ipfiin 
blice dénunciare^^mretiti quod omnts habeant liberain facultatei 
nis, cnm egfndr>in> -extremis, ecciefiis atqoe pauperibos fiue ali 
pietatis beneticia feonferendi. '^tiiA 85ref h aftf rifn>tt of Co 
branaceus Lincop. od^ flttRft Vtix Örubi(lm$ Bullaiiom T* !• 
Set »ac i^cf vidtmerar of ft» SRagnui SabuIJi lag r f meb i 
a t fjielfn^A ^(tan tfler 3^ifmeii4ä sigUJet »ar ^ilngomH t^ 
men ot :^en b$ t JtonisnkeiU nirtvaro gått lod frcin ititx^*\ 
lon b^ngbe, btoilfet liUogfeiy )»a bet ingen f^oflr wtt^^^ I 
frambelej 4»in Documtntets riftig^et/ ect^ ar benna «f(!r0i(fibi 
Tideman Slbbofen f tHwaffra h 1384 feeNftab. £xniiar£iri 
fom Sonungen [ielf toib betta tilfjOe toiR/ betvifer t9belige|i 
nKirit (om en gSKanbe lag anfebb. CUefi fan man ^fmen af It 
ment fluta / di man dnnu intet giorbe nSgon ff iUnab uti anM 
niijf)iten,^tt)arre(i »^ avf eller aflingei »tan aC cgenbom mt 
M«jttbet]Ea(la{u^ mi? 

fciö^tt«n/fl>ori> ecf «nct jfuUe »ara tx fomma fbm öe' 
l(^. $(t pä((!l99a n^a (rätter/ ^e^le 9«nom folPet^fritc ^tVit €ap. 10.'- %i9 Kltflo, pf)tit«f4ttxr/ oc^ annat bpJift, lugicf <ft<t ifétra »ao* (***• *«* 
i^ at frf6t««m<&kn til eit &cl til^6t&e honungen, f«r man '^*^ 
-<&«? 6<n ^efigaö ^ijloria. ©et fan ocf fårtjena ot måx* 
Ht man flnnet at en ©om fom Ä. (gtiwrfec Catlfo» ut* 
r iuigåenöe en g^it fom faUaé JÖlåtnébo, o(^ wac fom 
IfiflM Wmnab til SRp&ata ^loHec, befc4fta« «f Ä. gcif^nut* ^mth^ 
*oa (é^n ^oniwgen låtit afT>&ra n>itnen i famma faE(i)^ m^tu 
t f«nbe lifwdl fpnaé b5öe oroanligt oc^ dftDentprtigt ^t» 
töat bit gonjfa »andgt, at &e tiltt4&an&e i\onungar: be* 
be ^«>a& någon SOicniöl^et af förra ^onimöar blifwit 
itf, ^ ^ar ,Ä. €ci6 ånutfon fSle&etf fla&fdjl öen för* 
ft pd någon' (!og, fom 9?t)&ala Äloftet blifmit tillagö af 
goar^a ©werter, f£tifj Cayl, Snuc od^0weifcf, ^wiU 
Hom jm mårfwårbig^ \bt bénna ti&en fortjenar at i^ogfom* 
MLm]^. 'S)ie^ Smbetémdné ti(fdttan&e måtte ofelbart warit 
I3I<9 firfottning fom férr/ tp be »oro i oUmdnl^et ^onun$en$ 
' Ir^liiiwgare, fom ni5to fina I6ner ofÄommgen (5). ©en 
r:>&fW«n utwalöe fina SHåö efter 6e^ag, Jöiffoparna tm* 
/^tpilfa anfågoé, f&r dmbetetö wdr&ig^et, fSfom öelf* 
„.. W»^rrar. 5öif!opar / £agmån oc^ ^drabé^Sf&ingai: tieaflrrl 
^Hj^^ intet af Äonungen efter bc^ag, utan bet ffeböe ge*^«f«««Wc 
%ant)eé »al. 0^ar et P5ii!op« » fdte \i>ar le&igt, til* 
(.-^jienig^eten af honungen, ^raem &e önfFaöe til fin 
' anvo4> ndr be fommit ftfmerené, antroarba&e ^0* 
. SBijFopé*(2;tafmn o(^ Ovingen, 0(i^ på betta f4t* 
I5i>an uti fitt ämbete (4^. ©etta w«t ingalunba eftec 
fc^fkiF 5^åjweliöa €agen, tp efter öenna ^6tben>alet egen* 
ri^ÖPtnoerrarna eller be få fallabe Canonici. 9)?en i bet* 
•|<©eii5b«n ing«n lag, ti) inga ®onil)«rar eller Canonici 
{©»eriae inrdttabc, f>röarf6rc odf innocemius ben in 
?f5i: lagligt, når Clericict oc^ folfct båtom fomrait 6f* 
, Öm J\onungen ^aft någon annan rått ^drwib, 
intet i wåra inf)cmf!a Jbnnblingar »ara uptecfnabt, 
MiftDdt, at walet ,Qcnom Äönungenö famtpcPc 
1(6\ ©etenba f6rbel)åU, fom i »år gamla l'ag 
^*w5Biffop fUHe »ora Jöonbafon, ^»ilfet Uk e| 
tt). ©b 3 ÉÉÉlik: »f4 @n>w T^ifte-^ift^ia. mfttt 'ttl'bct9&rt (»nnat, dn at «t JöijFopm jFuHe »ara af ^&erfi9a i 

pdnD (ii'W(, cjjvjiijivar. ®et wac wdl «ftct ^Ifroeliga Oagen en oii 

'**** MfHg hébTOdnbig^et, at en 53iffop iFtiUe wam fbbbc^ åhafå 

men p5 &cnna ontiHnMg^et f imbe mtin (S mpcfet mirtöw ^aftDrt 

feenbe, fom TOtgfel i dften|?ap »av nplrgenaf ^åfwen Ak«a» 

t^n ifl p(S&u&in, 0^ fårmobeligen dnmt intet aUmdnnett^ett t 

Cilfo|>«r« öertagen. ^»arföte ocf, ndv åcfe^JÖiflPop CfiSalleriu* bliftDit 

t«|<(ft«nt>f. eicriciet o(&'§o(fet otbcnteligen toarb, oc^ ffuUe fÄ fiit jlo^f<W 

fe af beli^e ^abxm, berdttabe te»S3ifopen i €un& f6i^^i 

, toen fä n>4( bet f6rr4ttabe tvafet/ fom <!ifn>en ben omfldtibij^ 

ot ben »albe ^rfe*58i(f(>p intet roar dfta f6bb. ©etta woni 

md( firocbfafabe mdnga 6fn)er(4ggningac b»^ innocentius bttt I 

i f9nnet^et fom årfe^SöijFop. 5(nbrea6 intet utfJrtigw nog gfft 

tilfdnna felet af betf fftbfel, 19 om l^an roat "^l^rd^on, nM>r|1 

öanflPa oanjldnbigt oc^ ocimmeiigt [indcccns et abfurdum] at ^ 

j^uOe tif en fl. ^&g rodrbig^et up^6ja«. 3(fe befbminbcc {dn» 

Innocentius til Iflut itxU « JBiffop Slnbteaé fifib<t / ot I b«( 

md( f6rocbna pd bdjla fdtt^ fom ti( &nH åta o(^ ^nfhud 

(igionend fcamgdng funbe tjena. ^dfroen berömmet o(f j|^| 

SInbteaé, fom uti fttt Jöref ^aft ben roarfambet, i aofei 

bet fStendmnba Canonijfa binbet, at ban i«tet Pallat f^/ 

deöus, utan allenafl vocatus (7). ^ib gagman6»»al 

8tt(jmon« nog, om man ficf en dtlig ocb fStfldnbig man, fom dfll 

taWttanöf. beifnaé fårtroenbe, bocf jhitte b<»n «>cf mata JÖonbtfon (^ 

^onungené bitcdbc ndmne^ bdc alMH intet: ^t ^ttvfi 

at aUe Jöönberna fl?uHe bafroa be( i »(Het. €?dt et W^ 

cabéb^fC>inge>lD5me ffuHe tiitcdbaé, utndmnbe iåninu 

(er mera, efter nu roaranbe taiefdtt, Un^f)mia toif moit^ 

bare, o^ t)(n fom af begå t»(f mdn utroalbe^, inf&cbté 

nungen eUer beö £)mbub i ©omfagan (9}. 

(i) S. CrtP Smitfons ^oitfiSref »ib (fr i2to; |o< Ornli||^^ 
plomatar. T. g. f. 409 , 9^ fan pämtDMi , at M »at ii ~ " 
U^ga @^fmo'99r(fR)et pl (en afle^na< graf, 9^ ^ttn btt { 
f&Xtfmt: Poflefltonem Biorntbut, qaaro Arnften proaniina fiUi 
•dboc vivui tt incoliDiic fuper prediSi iilii iui repulcrom cl< 
gnauitt ' 

(a) ^(HClS» &iU ^tfpnd vi {åmmaU^t (é< Örnhidm (; 40^ 
Ipdtr fa: qukuo^vc hulc omnittoi nouran tan cdcbri doqatio Ik o xÄigåti volserit, noaerit (k in diuino js jioio •na^hemitiA gtt* fgj^tti fiL 
mdoin, nifi renpoerit. föiwt itia lUj iX9 UtM ixM 9^ ba|. iinb ttf 
Iaa85. tfpl. £. %aoo^ 

[gmemet af Jtonnnga^fBAlfiii t !SJ(fg* F« / 

itfiB ften III Mti Srcf til 91* iB. 9la^A< 1 Sun» iao7/ Iftol 
Epiftols Innoccntii III. T. i. L. iq. p. ^f« gftllanke 9tb af 
Ftrnna I^Jr nptanaU Diaa Ecclefia [Upfalenfis] • • • dio ntnfit 
rfficio viduata , fed cum Spirirus S« giraria infpirante , in q^eii* 
Itdi Ragit [Sverkeri] Cepellam^ V. virum ocique Utteratota et 
moribus , et ot credo virtutibss decontvin , clerus ttpofulut con» 
petitione iinanimi convenemiir, 

i ni^fixtgitnbt anmfcfntaf anfSrba (ref fdreFomma dfmcn fecfa 
raleriai fAr!fdratf fit perfona latla idonea et Cleri eledione, Rc^ 
ef popoli peritione rocata. 

fa m^niii^tttv ixo tainf af M Simmat ^ii^t tidxtfmt 

uof* 

■1 . ■ ■ ■ i . 

f 0$ StnMttd dt; ocf en ajf &< j^ftg^eté « dttt^ter/ Straff o<| 
I ^ajefldtct, ^n ut5fh)at>e^ ofelbart af Oftoer^etetrBtnlDiiiagi 
ta0 utt ^fla ©om*r4w'9^etcn. ^ttajf gcunöaf «*trt0l«» 
|i|l £aa(n / benä&mn$ xoiStt nSgot tfr(!n^adeH ^ od^ går 
Dit^fhocft benämning £ag(n fcaftlåd 06 onpttig. Ut{ 
ftt töar bet n>i(for tinagbt/ at ingen oendbmnd (unbe 
1/ om ej m^l^aanben bob f^t ben bvottfltgd (i) &i 
^d^^itigaf benobonbe toor webert^en toib ivontmderi^ 
lf. bi funbe ej flere 4n tre {teribner bKftoa ibod^^mne 
,^ woro UPffidl oSbt\i& unbontagnf fom ^abe begdbt 
ff,; .^onanden^ rdtttgbet ot begynna o(| jluta fng {xtofg^K 
mit tiben fom f^rt warit ofirfrdnft. fUt pabjuba oSi*t\\SMt ^ 
BMrwar honungen aHena firbebdUit/ bd fjelfwa ^g^ Sre^t 
^ffiTHtafnibwdnbigtflptec^ej eSer Ithner man at-^.&if 
b#^^ti)ienidbeten# famtpcfe tit fttt ^iniFa tdg.. Of» 
: '^be; ^e 9cf iCenungen en fri f5cn>a(tn{n§/ ^waif 
|l^^en,,anwdnbeé )^ ^finetd firft6bei^e^et; jPTIen 
bt i^nf%b<t«n mi>tbe anbeltga (amnabtrifbd(/bentia 
HpHflabr ftnebmi xsm %mii at & ^maf jama aié 0wta IMtt^i^^tia, taoo* flon^tll fieif eeMrirter:, Ät öen bötöe 9itf«t t» (O- S>e fS Äfiöettl 
""^ nf öetuia ti&ené ^onblmgot, fem böfjwt o§ Idmnaber tillSta 
n^^on i«i&())fttdore of^an&iing uti et dmne^ fom tinnartf^ 
troifwcl fftttjente nogare iunbecj^fning. Om ©anaorf, jhroi 
c(^ meta öplift, fan man imefclertib, om f4 bc^aga^/ jäi 
|n>ab fom i^åcfia ^e(en t^ban 4c pamiiu. (i) Ornbiilm H, Ecc, p. föi. §. 4. jtonntidéttl @om ^onunaatne nu meca voaföc^af inUinbifa^^cKcat 
cnfttHtA «co be ocf dgave of annan egendom än ben, fora egentedgen 
0«»bimi. fatta&ed unbei nomn af ^^onogoW ellet Upfata bbt. x*' 
uti bet i fSrra §. omtalba 56t(4ning«* ellet ©äfwo^Jöti 
SuJeta ÄJoftet g6t fjelf (fifnot emeOan öee enfFplta 5ä&etne« 
t^ ben egenbom fom ^n xåi)t)i 6fn)er fom honung /fic^ ftji 
b4raf/ at ^ngéå &åxt>, fom l^an {4mnabe til 3u(eta ^^ 
tpar b<in6 t4tta ^&ecne*®ob^. honungarnas etiplf a egl 
gicf iatf til^onungené löarn, f)n>acutaf bet ^4nbe/ #"< 
^§orna/ fom Dlifwit bortgifta tit S!)annemarf/ icf e &e(h>ni^tl 
tttarftagare j2 Ml efter ftna ^^rdförar fom efter 
^aflig^eter, fom i ^»erige roartf ()e(4gne. Öm famrti* I 
fet blifroit fSrbe^äUen- ät ^rinfcgor. fom bortgiftes til 9$ 
oc^ dvp^lanb/ wet man intet/ uti n>lra gam(a >|)anb(i«itfi; 
tKS intet b4rom. ^an ^ar ti(f&éne t anfebning af ^^ 
, neébJrb »(Imint, at tnacgöwra ÄnWHiUa Ä. ^mt^Smt 
Soter arfbe mpcfen egenbom efter fin .f)err $a^(lr/^|^ 
hm beite meb ^tnvit -^altte od; Zlnuc fLatoac^ ^ 
{brottning ^targarétaö egenbomö « i9tt fom feban utf tIStf 
©tatrfee o^ be« ©onefon j^nut !S)Wnfon« ^4öber. Mlt^ 
mar ben i i (^annemar! blef febermera mntfy^fcoatt af 
fom bes ^ru ^ber ^nut £atDarbS ®em4( t>a betta ~ 
9^ Detta tjente febermera ti( päfäf / bä ^n af ^ 
ficf ti((iänb at refa tii ©n>erige. ^tta alt åt ^mW^, 
Yiga rpitnes^^rb beflfrft,* m S^^ W^t!bmK$ 2'>^^t^ m 
S>f(. 2 C«p. xo. ai7 llttofto 4ttui9« utom ©igw&Uf o<^ btt fm txi 5vu 3)löUt ''.i,*'' 
llllf^ 4tft eftetr fm Jöw&a »uriflef. S)etta anf65<« inso* ■ 
|4 offtgt at h¥»iia'v>Sita ^k^åimi mftgt i (^atö«»et(npa« ' 
ingen tmg fan n>ata ofocftftidart/ dn at d<nom en fSt>an 
Mnuia utldnbifa .^oc fafl eden&om i flelftoa ()jertat af 
^ CGBtt man med. flit ifaffa tv^ta oc^ tvEHjltdJ^t emeOon ndfi* 
iHatiU ^aftf?, ^oi; man ^t et fåfert ot^ rift 4mne. ''Sim 
iéc ej iofgifiDitfåc.en •^IflotieiFnftpare «t utgoica att/ fom 

tfonctf iii»ara f^cftftiat. ^(pft oc^ ofioft^ ^996 ix^ oi)^t> 
\ lifa rdttid^ til UfMini fun&flop/ ()e^ ena fan tjena til 
iiid/()etan(t« til efterf&lgt). ^ielftpa iwi^indcn fpneé i)ocf 
&ta/ ot n>äre gamle ^'i(etc4&ate tooco dtminjlone oogelddne 
' Difan/^ at in^emffe oi^ ftdmmanU funoe tipgga ftg i 
m^ Jifa r4tt ix^ iifa blUig^et 

i,^^t-4t4mnt tilf^rne/ at Ht åt en altxle^ ognint>a!)giir(($a{«N 

it någon Mciog i>(ifh>it jlabgab i ^onungamalet ge^Sife ut«n 

lejingen^ omradjcitng, fom jinnei f^Cil^a Wnöt emeDan gw^"*»' 

'itffa oc^ ©fifflPa ei4Eten. S(t bet f5 i!<bt åt ofJrnc»'^ ?LJ^ 

W <ag intei toarit WtpS, tot&e »ota 4f»cff f4. ^f 

Odeftini &en 111:^ ^tef toi^ åt 1191 ^at man fe&t/ 

Iteutd ^on wat teban uti fin ^tn t^abertf (ifétib 

m4&ace (i). Uti wiöref, fom^fwen lonocendus 

»it åt 1 20g/ vptepaé «mfl4n&eligen (4 n>4( ^ 

Sm Ä. €art« &6t>, famt ^. @»etfet €ar(fon« utja* 

*^« genom S. cciE ^'nutfon, men iwet otö n4mHe< 

iäbant SKegeringé^bpte eOer omn>4);ling, ^wilfet n>a« 

Wié *^ 9tif^ag««i8eflut fla&f4flabf (om bocf med 

It wl borbt omtai , eme&an Jötefwet 4r ffrifwit til 

^nn4n od^ tiltfJilifning emellan Ä. ^»erf et o(^ €riE 

3lngen ting \/c!^^<k%Ci,t fig l>4ttre i fS fatta omfl4m 

^beipopa ftg ben f(iilfl4(0a Succeffioos - ^agen, om 

1^ Ȋtit til eOet i>4t4nft. ^{on ^at utom &e< 

^ ^4ftoen Hoooiius t>en m af åx lai^ f^tf* 

'"el. €• • - »«t '.•Ä«j' «i9 &eoui llUf (9 <^{(torfa. * , « * i<m anfhr fJt oKigllgt^ at 5o^«n<« ewrfttfoii W(f»it Ä. ©Ä 
**^ Ämtföné ^fumå^ti f gttgeitegen {3) j utan pÄfi4p ot tÄHit 
Idtbt ^tft tit S. et\H ont^nt!^ @Mi ^f ^fTon. (3 at ^ 
Cl cfbc tofa» ORT ii|a0r lasffdt foroc^nan^t; ibm tttftafabi '3S<!r((' 
9i(9ecing(n. ^fiille o^ott {iiv»4n^^ at ^fwcn til (tfnxmiMRf 
intet toadt fanfomtigm nnbtrnlttat) om ®wenfFa f6tf<itttttti9on% 
Con m<nt fifwdl »oca Sf»m9dd&/ at ^an »felbAYt ^aft t<{Mn^ 
li^te ftmbfo)» om fafernotf beff affcn^et dn v»i nu fnnMlg» 
S i^nnec^t Mt mm imn ttoiflft/ at iu 9TFe«^'iPoi^ ^flBticrtHI 
^äuUiHaia^fom tinifa tmt ^. ^nxtto töar nttrinem / 9iMti|Nil' 
. XDtn. itt tpbeii^ unbmoifiiind om>^ronf&($t>fn i ^lotriitf f|i 
framt>ati MrutinnaR furniat finna nägon po fi5t ^. 
tit tn tm9^ o(^ oftan^cab befiimins af Stoenfa ^onungo^^f 
^Rm (dtcr H txmta fenotc ti^tctf upgific om ^4](((«9i( 
^tobgatr aMti fna, utan p4fiät ^<Utce/ at 8tocrtge 
^Ofomiii^t: ^al«S{ife, uti ^toitfet loib ^^roncnV lebig^t 
fioDga ^in(n»be De »4Qao&e at (dmnadtegetiiiden uti bmi' 
fim fnnttt p(l et eOec annat f3tt f&no4TftDa fm ^oi*-^ 
f^cttoenbe: IDet wat m^cTtt »dm/ Det ^jelpec intet/ 
gog, ndt Det de faat 

to T>tm ttiticKfr» «f yJftoeii Ctelefliniit »ra III Ir IMeyaM lélj 
filcRBc 9 Ca9< 6 §1 n. »/ o(| (It inflrbe. ,2 

fl) Innocentii iBrcf laf« (o< Baluzins Epift. InnoeentH in. T. 9tl| 
D^ Stt4» Det Jr fHfiDit (il Epircopos, Wtftintmun, Liacoj 
SSetrtnfem;. 2><t f§r(i« Rdinnet Waftimnns l4r ofeli«rt MM 
8H ten Geognphia Säcn, fom drc/iw « 5. PmJp %t%ifttHt I 
aiflot 9iffot)<'f(l((t hk» (<»« namn. Uti n af ituM Mn 
fbb Nodth antiqut p>6), fSrcfemmrr Epifcoput VifiMictinkl 
tBifPop^ iHttfr tntff ' fBifroyen <if Afles nti rmvence. Viii 
Vaffoatnfis tvrDt tMM (( 9^ tct famma , M firff lifRiiic» Int 

. »9if(t IltMm «t ^irfhfonir (fomofttft fimitsatr mialfft.l 
•t »ani: litr2t«rt af 3nMnl)fFai ii n&$9t UpfbuU mit wMi 
M, it Mmu 9h mit thn M i*M vAbw, «t mé^wä 
Irgtn^e^ «(r<t* tcnttft fdiPtifiting. 
. i$y M«nont (en ni:i 9ttf 4t trptft (ol OiJ. K^tUat Hf 
led» T. I), pb. 3^8. 9;»» ivit AlTeMil 1^^ ta#r* fMfiil 
tBtffbet. ChtrifliiiHi» m CikriA» Boffet ffiiu WtUwntai» Ipéni 
IHinrif noble, ihfiniatt' cwaoir^ quod,. datc UMnoriae Eriét-i 
M&BK linMiuf ajtempto» nolalii. vw- jUawM* w|lbai» SMdif JDeL 2 €0p. 10. ai9 

éU R<p*f Daoonnn mftötem jurebsttditttio dcociiiKiidffnt m^giiretl UU 
nagotciim ejotdem Regni ftttore fufFalrut violcatcr invafitl iPCt AÄb) til 

§.6. 

^ werlt^a n4m(i9en. Utan aH itoiM ^fwa tiert fS> 
K» nxiett t 9itfet pl en d^§, ntcn tolb |Iutet «f tetta 
itöto^/ (ät ^na »igti^a lodrM^et «»acit tU <n oOena 
^wiifcn oef fynce ^^a ^^ fomma mUttibt, (om 
( ^69fle OmtoMmott tåVC Premkr • Miniftie. 9ftan 
M tluta bet af titeien^ tme^ ^ IsB^f ^toeartf o^ 
3at( {i), ^toiSet Uter »09 Ibrt f^t en tuii^ecfSte 
tfmott. 3at(en »tog |e4a(la tuntmct ad^^fb^avna/ 
^an äfmen toaca f^rebcaden ^ommstné egen 1St»&et. 
ad itpbac ^n ocf mifa tdntor af Janbet,r mm fan fe 
» fS betsad / $5Yfla ^en. Oftd^t^a tasen tttm4r* 
omfl(!ln&i9^ dnnu itpibitgart^ bdeefl otmaioé/ at toifa 
afUmoobe ftna l^attec tn^ tit i^ini»n$en jM «i^a 
ibe bäbe tU i^imunden Q(^ 3acl(n (2}. S)2anlalbU>e 
ocpä ^atin Duces, fbm gemeffHgen &fh>erf<ltte< senom 
»I j>c^ct .^»äd 4ia|at fig iifrotK intet .meb &en^«»en*< 
tcnaa tiöen inar bnifetts. ^(vtig^^titeien i4c <i toaca 
t i ^nm^t fte <ln i i^trgec ^otl ten imbtaé ti5. 
/I^Jttttna tibentoacit namtvnnnide/ dco U(f o<^ <E>occ 
M £. Caci (StDcMpQö i^/ o<| i f^nnerM :&i^Bei: 
|i nnber & ^^té «^ ^tMiRe €ar(fi>nd xim^m- 
KOI ^ man ingen iåsMti fonifop mec 4n bet/ fom 
IMtta j^omtngoma^ ^i^a 4( omtirbt. Penf)tflc6ld 
^KN^t til .€ftenMMbca« dntinnetfe (äut^orm 3Mr(« 
Iringttmbcr et J9cef/ fom finyt tttgifi»it ti( i02iiiifkir« 
1) »ib St 1169 <3). $>ct fi^fefl(Hl«e en ^aUtblMwe ^( 
m^^ fånar o<^ iäj&iben et :&)•?. 5D(t dc#ib<if 
w|5tb<iimtt^|åieL «t;ttobrtgtwerb«itf *mmiM6m^ 
i(£äji»bMgeagtf&ttn9dtnif^fa», dn ctmcb!n««re|Mi^ 2^0 &x>^tå TMU0 -^tildri». 
UtiUti tih nin^ dn om fjelfba fafen. g^a meningar i gomCa pi^ovimA 
p«nb tu ip^ri 0ftft utan fafna& toara fåtutan, ©t af ©ut^ortjrt ffi 

1 300. jy^^^ \MtM, b(ef gtft me6 &«n t>ec5m^t ©bern ©nan atf«#l 

fPi>p 2ibfalon« Jöw&et i ©annemorf (4). SMtemot åt V5it. 

»»rö<t åat( Ö5»fa (4 mpcftt mew f^cf rt>at i Jenna tiöen^ ^nbtoijj 

*'^*»** ^an f^ax icfe attenaft »ätit beltagan&e uti &e ^»4lfniiig«t, | 
oroat ^miemarP 01$ g^orrigC/ ^wiSStt af bet ^t(^åtxåH'w^ 
ta^ fan^ utan ocf uti aQa Vn4rftoätbtda ^nbelfer/ (bitt .vtM 
tii iciftt % ti(bra$it ^t 4r ^/ fom fattad SveoniHi«« 
thorum Dux indy tus, uti ^nung ^té^ef bo^Örnlii^»^! 
p. 562. od^ifuOe man fnarttro^at j^anwaiit mer bet9t>antve4n^ 
honungarna/ ti^ ^å man uti en ^mmai^cdnifa^ibm 4vMié 
ftdnbeligafle mati ^at om mebeitiben^ intet funnit an9cl4p^ 
ndmita/ på ^n>ilfet åt ^. ^mit ^iffon' af[ibit> -^ct 
intet d(6mt at utfAtta Söitm ^«(ii- b^b^ * åx, fmnf 
1202 (6). <^ faUoé ^r Birger ben ^r^e ^tfterigf 
S(t benne ^erren töar af $o(funga^4tten dr ing^ 
^an töar honunge « ©wdrfoit 0^ ^ooung«« ^odr^z 
I^Momfl af honungar; od^ ibianb be« (^fterfommontet 
man ocf honungar/ utott aOa gi^ningar^ utom bti vmi 
på mänga fdtt meb ^nungar befVodgrab (7). &t fä fdOfm»! 
^et f^rtjufh fifwdl intet bed finne meb otibig drel^ibuft»^ 
bd ^irPebename frdn ^rrige titbdbo (>onom fm tjétrfl^j 
^jelpa e» af be« ©6ner til S^orrflfa ^nan/ upoffrc 
tet en fdfer todimdga f&r et ttoiftoeiafttgt f)9p. j^^dm) 
finner man albrig be« leftoeme ttwra bejldcfobt meb ,. 
I&d^et emot fm (agiiga Oftoer^^ fom (iftodCefter ttbeitfr 
{lan funbe rdfnaé blanb ^erremonna feber. Uti ^ 
man en 9vibbartti( f^ft meb fort tåa, ^peit^ieim 
Mtan goOer, iF6(b fJr briflet o(!^ bragen todrja t ' 
^d jföibeii fidr w .öeralbiiF lilja, men bdraf- 
itljan töar 9olfunge!»^amiliend toaptn (g>. 3 fpt 
ej elier fkgtimma» iblaitb Birger ^rofad f^rtjetifler/i! 
^ ndma fpeftitigar ^be ^&$ honom en trpgg 0^ fdftr Ii 
|ar ^nd go^d-^jerta tU dftoentprd gfort; at fomtni 
filbt flt ldngt> emetan todrfelige f^rrdbare U^åm:^ 
t9A(t»i(M> iåim ^å Itff^RMjfop €9iii &^ttin^' init --. JDel a* C«^ 10. ÅSI if^tgima fldrnplittgar etnot fjelftöa Äonung ^ol^emat^ ^]^^J^^ 

. -.-- (5); • J^^% 
bielm Hifl* Eccl. pr 5^2 1 l^lt .fSrcFomm^r St. iTniit Srif foiK $ref 
t gifFe fom WpfeJ af Slptala Äloffer. 

glurf. ©P8^. 95* 6(19. ?• »3?u öelaj fti ^^irafte iDibl^, annat 
fit^iab^t mtb^ Sttmuttgc oc 3^k, oc minat (f^lbnt egft utan mth^ 
mäiti SDdff t^r m «W«^ft 9c cg^ lag^ ^f^lr, i^a i!al M 

!%;»»/# ^ffftorral fr4r. - 

mm Pederfim 9(fi^iibKti$ Ott! ?lrf e * SSiflfop ?(BfaföB« 0(5 ««{«• 
•«l|lttft4tti NettclWadts ©cjtw^ »iWiotfrrc. j ©ef. f. 139* 
dUftai H« Eccl. IV 5<2» , 

Olmtogifi/V* :«l: ?fe j»^ E^mnulii Kfori. EécU p. g?. iao2. Bfr-* 
jprifflp* Svéc» <>>iift. @amm(i D ju^ Ar uefartrt prf uti P* 

Dmcoajv.3» lac>flu obHt Bvfgerus gambli Dux Sveornm, 
laf yff Do.x Sveorum uti ^iffbetl Alexander Den III:! Sgref 

iMfaP^Nobclistir^DDXr VrnbMm p^ 497^ 

lifeft^ (Srofé* giften d^ 9arn fatr m<w» fe Smricfon Tiif. 34^. 

^" ^bittHi/( <it Imi ®tmSl toatVtxUa X* ^^fltalD @i)tOe< £)ote(: 
^/IgiTi eé M ®i(et SlWWrt te«rj9'ft 9J> ** ©werfec jSmtI^ 
^INrigr, ^milfen mar QftoDer tit X* 309011 Stturtertotu ©et 

Vjjopif^ ijfrt. fJrcflÄenöer .' *' 

'^.m^ it bet ^r en aDman menfng/ at ftfiatt tvat et 8oFfutt< 

^';^en fitna t^r ingen funna (etoifd, ät Samilie ' toapen Uta 

^ rtrnf. ?D?an nefar intet, at man finner »t§« figurer ntl 

Pmni ^maxi Sigill 9^ ffilbat,ni^n De ^Arbt herrarna 

.flrtel^^ften- 3*0 tt>il tnbofl j&eropa mjg m Peringflc6ld 

f l^l- 9j[rtarm f- 42r .fl»fdr J5ir9er 95rowf ^eaen jHlft 

W.,W .iSonl,©on(fon JBö SBiraerfon DSrerpot faröcOtf 

^ätr'®rrpr- ©e^utan tort «iön, rft Sitger 3arraf SUN 

Wf litt Sigiff en ?ilia, ufan et fejon åfwer tre flrommar* 

iterfTJD iimflra Manin Perfbns unberrflttelfe oiir.Örf.,»* 

Snuer wan/Ot finrat o(& en af fntni SlafttRfar firlie^ittt 

ler uiapiv. @rtalmj^mibe fSrbe en gogel pS eti tnftbu 

létjimngrenigt tra eUer ^taaiem, ^mi man UUm 

^J^^^m^n tu •öjiort iWanb Wernpr ocj Crtern ®Ra« 

r?^fS-Wftarr. ' ^e 5 S-7. ^^^*, «3kS 


^nb<»ui>« 3^a9 &ot&e utan twiM toi^ bma tUf4fie linma hjSsm 
•tiitiia :o(t firiisare . U9&err4tt((fe om ben ifttga 9iirö^^ttöMflttind«i/ 
hff '^ *«i(^ P5 ti(f&rl3felt9a ^nWingat unbee bcnna mbtta tidtn 
' fortat arbetet^ o(^ I6fa di^nin^ar 4)6ra inttt upfoHa en f 
tpmb. <3Bid jlmet af C(0e;:((«d{e9etinden emelUui ©kmcC^ 
€ti£if<i #i4ft<n ^nnet; utem bH nä^ot i betta 4mn eot^ip 
^<b €dfatcn« ttUätclfe fan man bå 6f»irtD^ bm enjiili^ 
^BntRgen/ uti ^wiifen nägro mdtfiiMrbtd^iétev fkefOflmfc' 
Mena ii]»m4rffam^et ^an ^ tebon wib bitjon jml 
^ut< vesering pämtnt/ ot nuut bespnte ma fMtigt o^mk 
bdttca €an&et0 upobling i ^rben. $t nytt betottf båxpåjgi 
§tf>bot«n ^ilj^efm itti tt 9tef tir fin ^cobec 
^(£et |an tbegär;^ at ^enom mitte titfldOatf ft^ til 
^å^bS*]fåHt t(^ b(oni(ht; |4mte pn^(fn>i(tar(i). % 
^(tttonb ixnna liben ide ttUenoft foEobe falt utan ocf ,. 
bntf/ ftnner jnan af jK IStef af åtfef^iffop 9U>falon ät t| 
%9 f&t benna ^tbjiifen fPulb ^dnfte ^ särbcn ^oaEe&.j 
r6 ^ofhc. S>e0a an$4 tifdf td^nteiigen ^annemarf / men 
0at bo(f «m Yo4ta 92ocbiiPa ortertf ^9nb, o(^ gif 
anlebnind ti( flutjiitfer åfwtn om ^wecige. €n annc 
bM^et f^netf be»tfiiy at man 4nnu Mt i 9^otrbcn funbc 
Af en fladtf n><llm5aa, fom man annars ndppeltden f 
KcefldOa fid. 0?at man fet/ ot (3u(b wat en g^nsi 
^anbel/ fan man nog fsta^ «it bdtpl intet funbe 
mdtfeltf b(i(i; ^lebed ftnnet man; at ^unlamt 
l^ofhr f^pc et fiffe af ^. ^ut ^tiffen f6t ttejnarCc^^ 
VSå (amma fdtt jet man / nt ^dgbimdlte Ssfom^ fSk. 
{yiteAb of <Ohinfatnft i ^ttfeta tolf matfet iSulb (4^^- 
106 ocf om en ^åfna tit en ^atf motf iS^bf wm 
©fottt ®omf9tfa (5). 3 ©Mne tagen ila^a«^ 
i atf fbm fafligbetet (6). $ftet 3utloiÄ«»£a9en' 
i>c^ v»4tberab e^et marfet (^wlb, fom bm i ^t»eci9c1 
(ttU9/ ^n>atf6te ocf jotben« wdrbetin^ eRctbefoiii 
dttud fadabetf Oulb^ otbning i b9 (7). titt 
jagö^didtten eHet gamto ^of*9(ttif(atna »ac fio^iaik/.^ 'ISkii ^ €iKik U^ 3>J t citiet vå0» of ;&oM(v<ni«/ fMt tmm ontta MicrSiiMi m^ 
ucda vc6å m«tf wb i fSrfinmts (8). s«o tiif«r om ii^vi^ <<* 
€(K» ^ylftK(S5^ mi ^»itPtt vt>m atfTHHoa 5^rr '^^ • 
i <9>. X 15. ^f^loii nflammttra&t f>oft otta tnorfir 
it»tn n^gra tufénOc (o{>€iIf»(V. ^i^p 93mdt i ^tata 
; (fttet gi ttttm äntra t^rNir^eter fem 8$ptui5 @ilftD«r/ 
$mMSA påminna f^, or ^trma SBiiPop wot ^warfeit 
t snid, SDIé berdttäe pcF om ^om at ^n Hnmobt 

<it iiti9u> HfMn frmpr fan()f ^osot i so6( dff&ie (lO), 
iee^<mitaf fnnna flttto imb oft {Fdl/ iit (Bulft m4m M* 
ft { fbrtna bagat tir fUm tnpcfenoet i tonnet dn fan|Fi 
JNii/ p(^ ot tnmi ^fiMv ^oft flMligt iftpcrft&b åfmn 9a 
Moier/ f3 at (nMit AcImdui &«nMnfis mcc dit ^tiiiticaN 

' rb tuppar/ tå ^ faDar Dada eQet ^iwcmotf 
^((fiver^lanUt/ tocbc dnnu meb {f4l funna (ämpatf 
92orb(n/ rnnan ^dfioamttf fndlH p^ onbM omt^ 
Itmntt til or (octfopa a(t ffbbatt m (onb(t. 

[JMKT Fngmentt» «f Mtft 9ref Itf BmrtMhu AntMT. MSC «(^ 
|Mt iarvÄ nti C» {X* Lmgtttck» Cocpu OiplonMdcnm ttiD' fttfrl ^Itf Ir togif «r I-iBer Donttieir. EccTefiar Sbttn» Bf SC.. m( Ht 
' 'irM Uti C^St» Laiwhtcks Corp. Diplom^ T. t, »ib <r 
Nimifer fRvHif r jnfih» Eimd. Acch» E^ fintribn de 80» 
IMbr/fi» Hiltmdia cönferr, ubi (al de^sftc tf ftnmn 4* 
m^ carpenta pro cdifidit babcrc poflbpu 
* jtnttf Srcf ilrl^ Dffir Tnde efV qwd' qindfliti viri foIen» 
* vaOi» traiporibv abbattk RagneU (vfbnMtionf cbnnn 
tcrriam pammr pifcation», qwe vocan» Slrnit, vIp 
-# nob» publicr tBiMAn Q» ééoåft dfOHliio onfiwnp j«*^ 
•erint» Ombitlm H* Er p* f f9*} 

ttil iiMir ^SAff anfBr» ti^aon Ul «r (en ruBrff / 
( Itf Andqmtcn-ArcAm Dbrium L 0^4 f. 67^ g, Smt 

tmtf mt^ Snlrtft eihraVtr, rf» fm ^ft filt 9(w»l|l 
"^ —' ^ K. p« NA»» »MNMiicii mVMfkl -2» mifir 

il(»Mt Af l^c» ilkJSeiiÉ» 

UK» ompniwnJE LegpiB $cantnuKin I» f * c.- ^ 
An fit aid>lllé; pttrimstriaK» tsaun fi**dii vk» 

An» L*l I st4 QiM^ Wit0 .^ifiofia; ttWeff ' t\h 
fiSnb tit fangitor in ditttfiMe. jCed qi»c'prtdtt ét]iiH.ii^.,$9eri^«fi^i|] 
qiMiRiicp ad-dijailianem moblilinm pat^ram imiuntur^ jboi foi 

Mx tm\a uvlmt fpm Hvitfeld. ntgifwit/ f^i Jjjfta fammiJI 

fViftfhal l^on. Cimbrict, T. 4. u* ttijÄ Urtta^^MlIet, dl^^ 

>if»a tMtit iQliseii jHimAnt/^ftec man faitait tJidiUgt ^t^l^ 

gilie ttb ftrcftmgltiafw. 3«äfDt Q/?«r>» VtUu GloflkfiHBi (, *^ 
(8) SBBUi«rIag«.actt ^oJ Rcfenms f, 699* -.»-^itt tt ttitljerragj ' 
. ^»l^og cO(c met f<iti ilati bot^e 5tonung ^ri tiiigti marf/eci 

,i1agl^ itiift anh!«^tctliig9a mate, 0c latmmi (|iet mifl 
. jiftrgeflugriiwiirfj «c gffwt twgmorf ^IJf;atgér(ttm.;: -r 

(9> Sam p^ 9P7« ^ ^qnibiis uniit. mpoKnJ^ profeffionis^ sfKadr Si 
. anta t ipter ctcnitandom, li^i)eo forte ,f^ce iion Cbppeeente^ - 
in cuftcTdia habebtt anrepto nitidiur qoam iutlus ccehan éxegir. • 

Hvicfelt ^iffop<ij(rinita f. ^4, ^at intet m\åi ttimna a( „ 

cnet tSsare ^at mrir of @uft utan of Oilfwer Mnrk Saxof oéI 

»eliga* Sax» (aUr ikT p. ) 58 « a» 4i»2 wt>xa (9»U) ^ SSSgarCtM 

- «(lil int^inUt til $t. SffialDimgi? oASbftiloa. : . "^ 

(io) i^i^anget i»ib »äflg^ £• f. 96. fl, 85^' 3lbfaltm« trdamrtteri 

lingsui>{. p 7* Itu m. 9(nngr< mai^fe* til flut, at Mfa marfertM 

tiSmttai uti tvSra gantfa ^Dlinaatf Im intu mma ltHéh$ 

' marfer, utan m^ b^tineD firfloj en |Iagö^nnmge<rdfai«^ 

torftCttagit pretium tiniverrale. ijpaffllgbctl blifnKr Jnbcl i)fn fi 

mw tagit w 4^ngl^g( mftgtt til rcgtl »iD fummprjRai ttjtm4rr $• 8- 'i: »11 m, t»tbt fhatt faOA pä txn tanfan^ at ^wa6 mantal 
na libmé n>(l(mlga/ b6¥ aOcnofl anfeé fom en ^Mtt^ 
giic f6r CO (!uH ät samla '»»ecIDen. ,€n 9P(||fi;i]ir.^M ;j 
l£>omave toirbe >ecf M <wt>iia 4nenm0at b4t»nir 
M @n>ertge alltid toatit tt v^t lanb^ f an ^ti 

S»<n ^»llftt tanb dt rift utan förnuftig ^i^å\ 

nuftid b<tnt>e(? ^tån tro ^Hanb 4r bUfioit vi^^< 
o<^ boffai>«Hb<t«/ o<^ ^n»m foii ((Tja/ at (^»»i " 

fSfoittgt? Adtmos Bremenfis, fom kfk i^et^nofitt 4rU 
toec ti @wtniPa fom trifo. 4)an f4a(i: om ^vm 
Uttbf^ at t)«{( wctx m^ &u\lb, fom fonoAtfViMiifi: ,|Dfi.: « ^., i<^v,:> **f 11^ et (^ intet U^c^$i(^ p^ rtiMnbrgO: wc^ror ttOKrrtf ti(« ^^ 


m, f pep |tian;.Mr n^cuden hma Mpym inrida: 
om,^patuum^<i^{i|t/pMiM9 6ett^ fi^^^ ^h^ ^ 

,, bewjif af ^i^nBMs.^rcÄjp^, péi0^dm(»tv.f?twr 
ffufiött in^iimtW, -oc^- folftif^eftit faif (tow# ^'^* 
b <iinf5ir(«f9at)«ift9- bw6f»<tyi «>'1W<». HW^' 

aaenad ti( t4jlaB od) (S&dJä Ti«Wsiti'^»t«f';''tttö?'«ftiHy 

^ jnetr 4ren. Omfretfe:^ af (S^taöen ^av warit fS ftop/ 

af gamla drutrbmuror Fan intaga^/ at man, eftec ^i* 

ifrndtniBg^ ti4p|<|ideii p4- ((i;^ tin^iUd^it&DjiSiilU-^na 

^ — '**j^t iiamla tp^cftet/ atjja^ »oiit <Si^ 

>'r fatt -n40i>(i .^Ipfn^ ^n^lTV.H^l')'^'^ telfé ;^nt , togfié ,1 Sf t^wn^-i, ^ea .t^« ««»: #^ '-la' ^a^pottar (4). fitt^ i>m Cj« ., tiga j^u^4t(m4n ., . 
ivm^t9mw. S2!^ ©wr»*>tlf^ ^{{kiy^. iaccr.^ fhinft (il ger 9arl &<« «f*re ^^foSI *ert, bttHflm Ät 1260 (agttji 
ttf ^@»cfl|f^ii»* ©tiö), tttW' wt Wf fiitet funna anrtorfitiw 
f>5*rÄ^ Ät &«tt"»>l*^^ w om ba vi 

f^mttt MH å^ém Mrhf fatt ftwta/, at wan fiiwct SÄrtf ba 
t ^todffrDfm 1^52 tS); Sturicfon, wtat. »d( om n CofWI 
xoé Wfl> i|tIof)t»et -at WdtarttMllet, 3^orrflr6m, men bet 

^ät- fegfétv UiifeDnwö eif niSaot ^9ltR' ilinati tfbet.' ; .^^ 

titUmf ititnm Un riaxi nttiiit AVW%n^h aaf}r<t Het ^dt «| 

Birciiii - inifii ^pimarniii' ^^<hf<iiptiibns • ' qsoivm ' ibi* niti^' 

^ y i^^^-u» ioipqgqaci,. <UfP r vji^:^^ amMS nequiom rcfifteie 

JB^e hofles a^rediunti^:: , act^ 4^P^^^ Qui finufn mtric i^ppac 

'«tnmtrt et^imi^iiit^adk^lacetltmm molitnii laxorwit obttnitråti \ fi 

iåtix ftqmMi^kci^^^ fteeruiit. Ad qDttii A|ii 

jqux fotifliixiai^ i» montimifl!S«eonj«^Reg{onH).us,ftleilt C^nbni^^ 

flMimomm^» Slaoofjum ffq^ -Senlborum na«6t sliiq^ Scjrtbiir fofi 

diQt^ coiiiiQerciQr^in necedttatibus folenniter coDS^nim . . . 

(i) Ahjfufätt Sreop^nt^protopoiia p« 66m 

(S) Gf^ fFMu^tntntL ftatii et cadenl §• åC p. ftaff*' ^ 

<♦)--. >• - Sigt. (lilla et cadenl $. 17. f. a^g. - • 

,•;"■ ....•■'■■-■;. ^r/- ^' • : ' ■■:■::;,'.• v ■,i'5 Ct<^d <m(dddanb( uti tolfu ä(^un&tab/ ^ ij^Han 
noltFt/ <tt o%t( of ^igtttnod <f)<uib(an&e bdr f«ft * 

i»tt'f4rJbe(e« ^ni^ Mc l)fiftDtt ibfob ^d&«t bemiå^. 
tmtm <3ett(anb lMtD<t tntgit (Mm bctén af faö 
f^ fbm f<lge« «w <:£Bt0fepy at flalnn fitt AiJb 
mce, ti4c C^BiiHta i %iMn<m Mfwit f6cft6r&^ I €<|t# 
ffiv Rtiw éKb oO i»fttM ibxbl J^ nSm dött 

MMi» ^.tict(t toara ttjmtiMtoid 4v nkH (i). .iKdi 
itt |i<> ttt-d^i) ttnbwf^fniDd om CStmtaé ibåi o£ ©rl. 2..€(fi^i 10» > m IM -^^w etter bm Hl^e4 Mtjan nf eflofte Ic^tm&ca^ 9irrM fi|< 
r^et^ r4ttÄ 6et9Ä-p!^:BÄ'Ste .:^2co. 

Hångt, at ^(tti ffef tii> i^3 wftt jif '^Ä* o(^ fa&e, 
« jftiarbrdmia up $onom..n1ifiWii^\^9vfaiuf4 ftarat 
Jifirtfara i fm beöpiflfa ifwet^^llÄaiinmiwai: ncT>^ m4f* 

m at ap.'tfi:Äii fftt ii(Ä(i&e. ittolr&wänneih, oc|i feber» 

jii orten alt mer b($ mer.fit^i^tt/'13/a(ihan finmr Wm^Wf. 

'MwxfSb/ v ttöniirjiilgia ..gMKi^^r wi, joilfté Sic^utibraöl 

Ujcef^ imet>Ie;rti& meo air.'|itt')r^' f4dei) 'i i^anUa Qött» 

^6mfan/.at(^ott(4hnu^ftari^^>h^(;t!An t>e,4nim poro^hej^ 

i(ii6e'witKi omfrina bobe. uti ^nijIPa o^ <l^nittm Zått» 

jy^ 44? öe^nti Jönj&el tkjjted; äpirartUJSitiftg Hrt^ 

(if4r&e^7 Tom, Spe^, ^tt(anj>,;r^ttfatteä genotp, i)itp|^ 

(^éfé((^I^ til 3eruiäIémr.$ifDi(m'Mia tii>(tt toarwÄif* 

9timé»»4geti. Sireiov Wétar, at ^iÄ9*^iWHtna fStt 

Lothanos 4r 1158 titt friheten/ at &fn>er |!eI(i,(3,ott» 

1 fig af^rfhanöén til ,'5tta famnar^ witb, .pl'ttt &e 

af j>(9(!foi 6s<& onDra, nteMg()etei! funDe efierl^oné 

IM j^ftoa utr9t\ime ixl.bMcM^ af. futa rooTJit, 6t^{t^ 

Afv^mMt^.-^tntifpoMfi^M jla&fdfla (j).; . ^cii 

atminjbhe Wt,"v^ SÅm.mhax^va »ar: téban m 

" |rW>ril 23<n:l>ai;o$(j eller ^6t)jl4tm^ regerade Al 

Mti^tm tffi>åi iftt §6tiatet til mftmi^ ^(»äin 

,ix( tiiifbe ide &e^)wn&te \tx)ra;4tM^(esedruti&abt/ 
i ttifiltiijpg. Ät : ^W»^0*fe«H»Wa .mr^'(X, e^örmoÄ 

"^',. fiä; t4rtii»ctéf i ;mx<i^:'arttfjit, m öem Ii!* - 

^M. "^et 6jf9rbe»flt 4r, at Baron Hoi- 

f;tenna t>ift eUev pjja I>er4ttar f»o^ intek. snwra/ 
imöe^ .0»evifle C4j«JbiS'.^n li?»4,l ,«f fW»rl*- 
wt . -M>«t\tW^|»tte^ F!?'* ItiU etÄfe-l^eer^^jWria. 
^ä od[> iin&rö^äjlwlanmrtsW' ji'ttil<'f^' (ittKtt tiliÉÄ .gitt! ofTJcnife. ^^^^^'^c^c^äw^ffföijne/^^ÄVtc af'Wm 
' '.ganb^Me fiinna f6r(dn«e; .^9 Ht ;flat?3'a« J:ö at aM 

,(l4f t (JrtjJja. forjjtip rtirtrf,, >6:o Qm . m^ ©o 

unfiitrlStflw; 4>(^ X»,«tta . lötjif h t«eö-"l>e tfliitnm. j 
©ottlanw (^tab^^fdg MMM fWn^Mifir 

' !^2^-^£i^j*ö;^ i^ Uao* I ^etfd ^oraftoöt Tan i^åt inm tmiftotHmåt éora, at inmuti ^r 
^nö matte, tparit^wbon &wna ti&«n namn&mnjö f&tfiö bon* ^^^ ^" 
J9r^4t SÖtfl^op meiii^arö iDib 5r 1194 i4Mipbi>j«a' t»i& 
"^ t>w Wa ÄfaM, adflttO/ f^f rtf man ödwffl^iHiftttd'. 
^tcnf)U9gai:e ifrdii .^ttlanD, r^x^mt gamte 'ÖÉiil3*i!a 
..,.fan fetf4ttar , hniihn fulUi)9ar , .at m^m uti ,t)etta arÖm* 
é Plagobe ifr^a ©Mtlanb '^onbta på öpAnb .ttub (Éaft- oc^ 
|Abmaf (10). 2It (Sottldnnmgarrie flitigt btfSft be Idnberr^m 
pt^Änöetlfgganbe ^Öcrtig ^mvif poi xoåib^, fan jlutaé af bet 

2*?«rjf ©dBtf(|)r fRfli^i /^rpprie t* ft f^ 44P / 447. 

■^Ä fi» fe *Wifom .gH» ^^^^^ /V 

j»irf«^ iCbrpn. rStavorttm*. J^. |. C* S^- ,!>* 7^- *«iö'cm .»i^Iai : Et' 
m &M^ ^luncio» ad duicÄtci et regwa Jtf^iilpnU, Daniain , Svadi- 
*■ Phi^^^^^g^^ni , Riigi^^^^ off^reni eis pacein »ut hébcrent librcrutn coni- 
b édeijndi cioitat€in fQ2tn iLuheckc. Chroniai Slarica- f^o2 Lin«> 
k ^f FSib*4cii Ujilflg. C. 20- p. I9p. Et Dux exclaiottrt tecit 

'tt^BaoDj&jfcilkÄ Daiija^^ycdii, Norvtgia, 1lucia,.ot ooinea .venireitf 

w«^f'^9dW4K .€t>ran(ra«fir Pö a8 f^ Ä?ifar T5edric!•lrPlJ- 
-i^ orpt» ;*Ji'iK i)(§4 : Rureni, God, Npri-manni et cetewC gentdi 
lii éhifq^rtfiélonio M nhsqut VBtXk $d .<iuitat^m .nrjDius diSanBi 
^?f t ^Hfteedaftf. " ' • % 

'Cobfce^^s *öf' W^j^pito/'^^^ Cimbrica X. 3. P* Ä33f^34» 
^•OTl^iiiPiHeivm Haml^urgic^iiim Li a* of opldgec I7p6. p« 

hr|lrrN«imrr Drtt(» ^(tl Jiinlii$Äf rw« Pi ivjlegtum » fom il^m- 
'^if»\VwfPcifi.9X^tn fan .maa 4!f 6c»ij anWra^: Jvrlt. .igi^iur 
IfMn* jiSfet^ta I6*icenm:j|{ jjuon^*^ ^.Sti^rtfliii^o' Roitiano- 
_,^j!6i^e 'Dbinit^o ItfrÄiAö pijt ^ nr^min* ^.uo Tnoftro cdfkeiS, 
Pc^nr ^.ubriofm jfaflis tjiii» JriWnwires , fiiriill* pletare %^urenfib|is 
iiftaili^tod^' Aro ^lrf« firmtoer insn anbro , JR be fmn uti fietftDa 
i»tiiiÉti(> IfJrJnKC i^» fftrc?ami»u i^m Hrdnbtné tnfaganb^ äSi).n 


llilffr» uti ^drtalcttil 6ottlW< 
.8f3 cim 9iO €k»^ |lile0 -^floWa. mmt nu 

fiant) (il 
1200. 
gcB mtH^^ ^ P**iii ^ntif< Fnviletiwn.. if^lt.tMnaa |0(pJflMfl|t 

onirårrt ««n|f« (»»itoöJöt- . " ' . • .-; 

(lo) <ae iitfiiinbM^t ^^tonit »an J. D. Gmber mb J« Gotfiv4rndt ^ 

(fa Ofi«(rf4(t«iag o(( TlnmdrfniRgar , itSogbcburg 1747. f* 7* •<$ jM 
' Om b( !D«n|la< SegUcion til ®»t(l4nb fan in«tt f( $' ®AlOc«iirjc| 
W IBrcf »i» ift 1 177» Wukifta « fÄönn.uti B. g?. Ungihiål^ 
pas Diplomatlcuin T. i. Waldemaios I. Pan. K. FrattrDitatein^.^)!^ 
nnri, quam tranfcuntes in Gatlilandiqin inehearunt, confirmat, pmipiénl 
m anniialet cleemofjwc de eocleni..conmio..abiqa& proveiuéii|nw-Kii%<^ 
åiwn traosfennt. Ex Diplom, RingO. MSp. < ^t • ,;;^ < 

S(f bet fom nu tli öf ttotx>4rJ>t9« ^nbthjgdt od^ 
«nf5r&t, 4t b«t neg bewipigtV at nian (Jfinxn btf^jntat. fJg; 
titxn om utldn&{! ^anbcL IDm inldndffa ^t man ibfot; 
genom H uti £än&<t 6<((igne ' StdbtC/ bc(d ^cnomf 1 
mbic, (om pä ätjfiOtoa fldBen tor&e warit ^dU(K, fm^ 
^ibci. uti 9fJorl>(n« egna jfriftei: 'finner Upfala ^navfnab aHtna . 
^ogfommtn/ ^toilfd ocf (dmna 0^ en ganffa oti(vdcfcii§ 
iPap f«S&e uti betta o(^ flera onbra mä(; w ^i( man <tter 
äu&iif ©fribent Benjamin fr^n ^u&ete, |ar man dfwen 
^wecige btibU 0^ $an&(at uti Sg^pten. ^an ^r af ' 
Benjamin en 9iefe * ^efFd^ing^ uti ^0en ^an talar om 
. i(Di&ftr4(lta ^anbel , fom uti ^an^ tib eVer tolfte drl^unbrab 
uti SHejcanbria. . Si^^I^^nb <tnbra folfflag/ fom Mr ^anMabe/ 
4»er ^an jH »41 ®anfa, fora ©wenffa ot& 5«(4rit>ttre (i). 
et orb, ^an g6r 5((«an&ria til en ©tapclflab f6r l)c(d €bwai; 
(SuropeifFa iC^rijlenbeten. ^ctta n>ttne^dr& pa^ar ftg ej 
gen p4 be tiber^ ta ^(a ^ropa n>ar ^ufioubpr of ^^ 
,j^or|t4geif ^ oc^ torbe afn>en n%a ®toen^ar wib fanniw 
.^aftoa f^rf^ft fm ipcfa i SKepanbria. ^en at n^goil. 4 " 
tpbanbe ^anbel warit ibfob af n>4va $6rf4bcv pa fST* 
ortcr^^ar man fn>4n ot? fi5refi4Ua fig; tpat n4goti t 
4n C[Bi669 n>arit f^r f4tbé(ed ^anbei utropab/ 4r inge^; 
Otwifilocfaftigt 4r/ at m4nga 2(rabifFa mpw finna* ef 
^toerige, l^wiifa i jorben »arit nebgrafne, 0^ torbe. 
fommit k^t beié genom ^dringar bel* genom ^ni 
GUus Magnu» beffciftoer ^i^p t boarnaé, lK»nW» 
at aOa €uropei|fa foifflag ifafm ^0* bem $åf^ fJmi .IDel. 2. Caj>. 10. aji irindtv fs). tO{(n man fan ocf $ftra f5v m^cfet dftoen 8ttf<<< ^i' 
bm (Im 4t. Om &<t h«t gnihö, fan bet »a( intet lAm **■* ^* 
bcntM ttbw, Utah ^ <3BI«b9 i ndra fJrbwnb mc& ^n* ***^**' 
«ma 9^vn^t1i9(n tmpi{>9a&« (!n >a)i&e( 4fk>m t(( nitft 
WnNr, ' 

dMiftft «f Bo^im {K(fr«15«^rifjii«| fat filr(t«ti« jrt mfiral, 
fMnBi(cb*oäin»r( Mffrt jUi pi CfrKrfittRhlf f Aräot Alexan. 
;9i(;i Sofln^aaui 1685* R«sio ^ commerdis freqaennni o» 
I poprfonm rft iMfo«uriiii«t • torv inperio Edom [Cbriftiairaram] 
Jknm •iwmttttt, e regionibm Vakntic, Tofcamc, LongotNurdi»; 
> Malchi, Sicilkr, Cncofise, Cordobc, Hif^c» Ruflic, Ge»^ 
, Sfkmfnid [Srrdc], SiiuiMMrdiic, Gdan [IfltndicJ Flan. 

»s Cftcr vtftiaJklMk aun tn, jit Benjamia uinrJlfRat (Jr att 
t ^ tKtiit Ram» fS. <R«B f«ii uf nrid ttUn (ilf^Vc nlmna, 

Erdifl 3«rlt<fFrl(hMn %n Uft "'t«n fmPap om emtitt, f9 
RMr W( olcaajl €(tettttta m( S-afitMc, «tfiN od lCMM(i(«n6 
imarfc^. gir«ti im fr Imw* ftHmHrfiiRg M <^'« ^*^' ^^i ^f* 

itim de linga»<«t cradidMie Anhvm, fom ^ lUgifwit 4 Upftla ■ ': .. 11, 

ineb ficmtft e(^ tfhttaiifa tet4tta& V^M tttii^&(r ol^^ ittttmtc 
ig< tD4(mä9« 1 lonbet/ 4nif6iit te to^KOT/ .(om UuH^ «Mm* 
s, titaf ftg/ () jDoro fS ^t>(lee jbct^bon&e. ^ab fiwbe 
I od^ CpNcf af ftd ^<(ftiM nttbMa Ud^iilSAti^r 
t^ Jbera^ foxbna rifl^m/. f»fo d< dtno|^ ^onbcf 
•^tn^^lig. S)o(f lifj^Miu mec et laob utanvia* 

, tUUtlÄnningen, &<to ftfr^re 4t gcunöen, hv>«c^ 

mhnäca; H* Ief»er «f fti^ mattad oc^ aftpnar of 
Il bor af f5r mpcfen fon^- €m^»on1Hl^n m6ttr>r 
"^ dvtt nAthtf ^etr49<mbe bf «»af9V fimt binna ttt, 
Mb ^ffxtide. SraricToR laUv^m^åt^iifa ^oilav/ 
;t|md i fbrt oiiTembt (1). S)enna ^nb(»M(«u 
i^^ J 4i5u fnfter, iai JBml^f Nr^dcI . .^t 
l^Mtt en b<( of «Mta tUdSetibe »or^/ de ixn* 

fras I.. x: aj2 ©we« 2li|fe0-4«(*«w- 

*önö <« opta(a« (2). 5irnamhcrm&e twn funiw (tiit««^tiqito 
•**^ i4m &<!« til»4rfa&e6: o(^ |3 fwmt i;vw™«4^W"i<wuiit ,M$klbiu 
mi i txtta tnd(/ fun&e man ocf tir 4ifin)<M9(»rtwaga'famt|f|pt-4^ 
fatö af j[4mbo&a^ fom ndmned tb(an& Wpbala i$\loflwéedfo(Mm 
at nSgot j4rnn>drf dfn>en ^od ^(oflcetö un&(tr^afh>an&e nidYttl 
dM (3)f hr^f*t ocf de fS mpcfet fatmoItAiri^ ^tmnkvt^ %6t 9$ 
6« fitesSértfte; 'at %t»ferj Jba|foh{) tjWÄ^ -^ - 

fet at utan-in)ifi»i{(,\if f. (rcyoi^e ■%fc'ön{5rqtj,Hjl 
iRgatunba (bm m is^ Aip|i'n»in*j r(4 ), ■ 3^ nwra .Sfijjaf^v»^ „ 
ju meta mSttctimbet oc^ jl^(»$ii>itft t^ficDa fä^ctiA|«|äii'j^ iil[(jäa 
p4 öenna »atan 4nmt intet ftmn<iit-\T>arii få fdtb<leCt^tt)Vt"3' 
töpa. $lf fpannemSr oc^; an&jta/ fttatnJovot (>af * man! 
anfetjliga pojtev til jöotiflmib; .tt)-t)4vo;tr.|at mmt ^ 
uti tcettontie 4t^un&tab ($).: ^SiiitEa^i^erictM.^äfwaa 
»it anfenlig roinjt tit 3f»w^afna c»!! > «»*» ^»engc funUei 
ttitet ^afw«1"<ttbek« n9tta'&(tt«täf,;Slf Infimmanbeifoöror-^ 
to<tt,6fiM^W«TOatöt »ätit De m4^^ ^ lltl&?mttfi 

l4t »dt 0n)«i9é't ätta tlöét »atir'0'd lift;,; ., '. .;• . .;,^ 

(1) Smrltfon T. 9. p. 271. lan talar om ben J(appr4niii(i9/ fom ®« 
@i(iur& 3orfalafararc< Qon Mcnor^ {»aralb^pRc ^an ((IgnM 
0ittt<^afDi (Bautflait ^Jf) all|!io(an« 

^ ^' !(») Om'!93rMaird«iltf^4v täU'f<S&(aHiSD«^^^^ ffl7(n om .5(. ^berAil 
* ' ■ fifSindOKiQlJniMhratoRfti fan UlM i,e«er^(«<®asa t^ Jf«r/Ma ' 

} fM<»ac.Ji4'Qn(i^aw,i>p6an S^reftortar utan datorn, o(g if t 
ÄÄl«; Jrtfjiitt^nti-Sjöfv Jbwm«e< |' Amfquiteti-Arétömm jj 
(irswaii fatf'7{iit*»m Eeat«.öia()tt Léiigebeck» »ftftnMing 

.^«kr8»*w« f. «a* m. é/ , . ' • ^ • ■^^^» <^ 
(V5 •6^öm ffal trÄiiiMel l4#iM] 6et»{l t anIcbniNg of fr« Fri* 

6SCf <>iii SfAiffa ffiVMettKf fit^wmr bet tDitseibirb i fmnc 
• (tal /imoUas &b«cen^),#»Hfe)» IcHk brana ti^yi/ >ar U 
.Ckr«)icl|j^*VoriKp.{{;i 3. C..f..l^» 1^1. Siqwidtni Dam, - 
iBieoniai unhantei, qufin^ longa cohabit|^ibh|p eöiliin didH 
'l^tur» et akhitirl le :jccftrir'tnrtanitn» aMrpcanr, <'er cwe^xåMdi 
Hiotminf m reftirn irabaiWnt':H^ter ninhiM ca«nitndinéir4i;<|IÉ^ 
^ |iim4Bbabitknt, 0iMe nips Alm fcada^ ,I>.et:.Ä.(,C«ffc-I,'?»:.;.-; H$ m ti byflb ind^ontut^;" prajiibiis enint diaittif tbundant proptcr pifca. gjifef < 
'quan omniom cirrnm- ad I .... , . ta, 

i^ew f qua: . cfjoi^iiDis mScwva exercerar, a d^quam omniom cirmm- |}SnD (il 
^Ui Irtatibrfbm regct|att)rer'*proprraiire« iiri<im-et frgjénroin et cetej^a^ lao^. 
i|ie preridfa jrar;d«fenint, fet •omptrttis .halecihus eoium .\qu« illi 
4$|t«H dkiuu 'Kabebt.JatgJcate^ quafli pro nli qundairt )commeicio 6u 
|i|pr.noiu>f/)qi|qin etiam Te jpfos nitifragando jwliquuiu. 'j^ §. «• ._fo4t:a £Å)d»i)/ bet l^uftDuéfafdigäjle (4r f^rmobeltdien xodxa^ 

EciÉ ^^a tilgSnsr om fä (fullt ftuKaij anldgct. ^il flut 

onjintiöcn tilta^it un&et t>ma ^i&«^tDatf; ^ac man mptfeir 
9JM9,at txo:,!i^.^mmd*Zvif Hciin ^a&cfttt 5vonun9a*f4te ^4t 
H^f «<| tpdt; ^h pa alt fdtt ' nH>](lct m^n otti 'tK6 >tiMd]i$v^ 

iiw« bkmd I^bnun8é,-f,«é<«n9 in«& lltmttuc, befdjl (i). <2Je# 
9cft»^lJ3iiFop« « fätet 0^ (Döms^apitlct/ fom wat ittrdttäöt^ 
num ocf begripa/ at (Staben ftg anfcnlisen •fårfoftat.tä.t)^ 
tfintdngö ocb f5tm6d(nl^(t 5Det bibros ocf nägoi til Stabcnö 
irind/ ocb 3nTO5narna« firbetaftigate tötel|rr'af^P5njl*J 
< (Ute 9iifébadatna:|&cf<Mni4l^c^>Kv^<0^. Af^^.ytMv 
^.,. vDlan bartil|6rn( tält om "id^emd^etené wanliga fam» 
rät t»ib 5<tcn&(rtar n» tPff tt.ai;i afljni^^ ttdmna. be» ^tt&4 
iBet.lHif^ag fom böft^'««niäan ?anb''i>c^ oftandmbé 'o« 

^@Bp V'f5 jÄtlMft' w<b' mw«<fömmit pjfobb «fr*n 

:^* w .3!^$^; tfttP'm?fet' eifltpai? tRaat ^amo^w 

4 ' Söim t^oiib^aa fpnv firab«3 i ^giinb »ib fir i:i lip 

fMblisart/ b4 S(vf<<l]3iifop 9(&fa(0n mar ndfwacan» 

tt»aa w oOmdn o»^fom«wtt,,fom waii 

_. jmiiJ! ' ?OTért'l5gynb"mt'fefe-äl|«wjl fftr>e 

•fHjIldnbiöM** mdrftiodtbig, utan man ftnnc^ ocf fp3t 

■"' 0^ (lögbet. ^(Jrgatt o.cb ©wnbuggate omta* 

Wingor (4)/ »^ uti S(vf«<55i|fop 5(bfalon« ,^:åbé>^: 934 Qmta ^(9 i^tj^oruk mm «i'^c(lamenw4w fS »41 ©ten^ugddre fom ^cgebndflaw i 

ftaa» (il ne (5). 2lt man ocf wöon warit m5n om ^cdgfitW^ffåi 

"°°' jfuta« af « 5Öwf, fom te*5j3iifoi> Andreas Suiwnis 

It 1222. @ä(eb<é utdiorbe intet ^lödevi o(^ 9!erbi 

étab«*n4dn9<n, * Cm ©fan6t (fal <n «nnan ging I 

• £anbéfcona vxxc dnnu ^wacftn meb befdflning elkt flat 

f6vfebb, beé fJtttdffeliga ^amn »at fifn>4l ingalunba obcf 

tl4Uet faRabeé benna tiben £anbora (6). 0)2an Eait bå 

(r4t tre, at ottm ^tt|t ^nbpggaw. €n txfpnneriig omfl 

(llec wibfPeppdfe gjorbe utombeö fl4aet m4cfto4rbigt/ (mel 

inbillabe fig, af en Äoming, fom W fleg i ^onb, intet f 

wa 4m h^wx, ^wilfen b4va!tiga inbiOning intet Htet 

€Hf €amb od^ anbra ^ommgoc uti fina f&tflag^ tttficotii 

. - ■ * < . . y . 

(i) &n)^I{ng!it «(»g«n C* to6' f. aog. ..^otiB (Sirlfr ÄpoflJ 
»,9»m i Eiiabi/ oc t^n fiaD cflibi (ann. niiotv fnm «( a (« 
»liar cigi «nftor rifnri i SNrnmSrf. <&attn ]ft sHIraJcinwtri 
lijba At (onii »ac riRimi miir t&x Ht ttt<hi i4(((r* ' 

^- ■ ■•*..- -I - . - , 

^4) Monbtténti Scinciiii V« 9t« p. 174» Mc; 

M 9ilfaIoR< t<fbiiacii(e ^f Speriingt uplad P« ^^ # nSmiirt fl^ 

Magiftor lateram, foni Acbo Ltfpkida* 

(6) etffrtfMnacti>S beniia (amn rim rtian «iif}rA4r&jr# p. ogi 

^ Lahdofom daffé penrencom, Sto fpeäÉndiexercim^i^i tirSclg»^ 
: copo^xplictre conft^niir, nt totat .virt» otolit qAtjkifm^» t Jl 
\ toto btllsm commiflufui yideratur , adfpicérér» Ap ba}^ 'ui 

tinenti longior arens traOos brenibui abldflas, corfitia tafiiSI 
' tum nauigiis ficia ira>^milis, ut veniente cfiii liieaCt ibice|ll 

fur* Nam vadofus ejua introitus dif&fiore ipatio ppaöc al 

f indudit. fiirlftoi iBcVrifQbifleii (ncpaat ot Mt]|iiii»|?i 
iiMtUi \mcku Om vrtcM nM»?fpdiga »år>iM»# ni 

. -' "1 
(:' . II. C4)>. 

Om 
iflna Ätjtfané filfiant^ ifrän Ä» (&rif 

§. r. ' 

^v te&ati i fi5redä(nt>« ^tton&e CopiM ta(t »m åtP(^ Srre«9i> 
M^ep^ « in{4itmtngen t Upfala^ ^toartdenom ^^fwiflPa (Top. 
»dt^ct fom uti jtn xåm slontö/ fafi4n ätfFiOiga no&« 
C dnnu fättotied/ tt( be^ futtfomUsa ft<it>fdflan&t ^m 
inut fåtbtlti iåt^t, M» oit fom i toc&erb^clig Qify 
ometiPa @toUn^ futtfomlida n6J(. 924r man namn^ 
D/ färflåé bet df ftd Odfrat ^90«S^ifPopac mätte ti(» 
Mi, fom unDer t>e0 an&i^a in^feenl^ 'My<i tpävba fth^ 
i ^jortHic. S)ega utndmnatf o^ af ^fwtn Alexander 
4m(i9en V^i^opaxna v&iataf SÅnf^pinQ, ^itt^i^ f^if,^im^, 
Oc^tvae. Uti 6<nna or^m^'^ uprdf^é bf of ^ftOH» yar. 
<^ ^ox man faOit i )i4doi^ifl4SfJ6nini«anV attPe^^i^ 
^i{lo)>^&5mai Ux. . Axo fos&igän^)»: < ^i^ < miiit tpcfe 
Mictt (iogt un^etlidave ^ ^ t>e , woitit-iMnnibe^ 19 bet 
I inga l8i(Fo|>ai; l^roa^enuti *!£^(^i6 <<tki:, iS(>9« , ^ 
%ixttdnmiin, fom Sf» ^. E^ .&o;;eUas , i4titu«r9Cf<l 
ius (2}, fpned nog tp&digt^ at ingen oi:b«ntelt9 Q^iffi^ 
;&.flr4a @tenmr/ ^wilfen^ fom f4de6 ^ tDj^ gt|tet of Cacf 
s^pegecind / hlef Uxvi fotronMb, ut^n '384tei^^M(ne 
»» ptt mUx ^aco/ od^ (tunb^m unbec^infMnd^ ^ 
. ^.Sidfcib nac matare at anfefom en Sfpoflo^j^ebU 
|i)^ iSifop^ ^witfen Me näd^t föcbf^ ^It^ty,.^ 
nm^f fem ndmueé i>4vn4|l/ or ttoiftoetö utanijbeniam* 
nnbiK ^. €munb £>ioffon pninfobe meb titc(,af 
bpi/ &4 ^n intet fan f4aad ^aftna wacit lBiffi>p t 
^ må, fom ndmnad e^ev ^mm\h ^ixodxb 6^ 
4r» tiD4 albiUi obcfama petfpnev, ja at man intet 
nr4n t>e@e blifwit upacafbe/ oc^ 4i: aibele^ inut ^åi, 
'■92 ' ^mx* O-TÖ ' (&vot<C 7^fl!ceCé»ilon«. St>r?fln«f)n>arp5 man fan sSra bem til JBIflPftpar. ©« dt mJjeJigi 

tilllån!) fr-tjj roåi&xit ficj om ^arenb0^4vo&^ ^^tfamllng, oc^ til å 

^i iaooV"«ne af <B. ©iöfrib tiiagnat ftg S8ii!op<J*tttfl, men at bi x 

roå\Mi^\ löt^foiJar,'.4r^w«tf«n anie&ning -tUtt beroid. .1 

f)ar ttodgcn nåmm, di ^tcnÄr flfal' woro fScoc&nab. til Jöifl 

tBotJJ S5i'<2ö;>;l6, mt&an Carl @roctferfon dtuiu fatt »ib 9vifiJ(l9P 

jtopjDJmc iJfigcn annan grunb dt Mrtil/ dn txt dbtropabe Monum 

n>l& Vaftovius. "iOitn om man fStjw anöta otrDifhjclaftiga ^ 

linjär, fan man fnarare tro, at '^i^b ^ijfopé&åme iuwu 

tt>tt infliftabt fUr dn Unbet Änut (Jriffon i*{b"4c 1190. ^ 

fnart &«nna n!)^«t fora i jlSnö/ wac bet ndflan -nft&wdnbidt 

tivtft ifuHe i)ppa fig om 9rdnt!$ppitlnabén emellan £inf6ping$ 

*3B«):i5 @;tift. "^iJ benna twiflenö afgJronbe ^t ^åfnxn ( 

ftinus ben nr, fom Olef-^lfwé 1191, ffttevbrtoi ^Ijxk 

€arMiiafeit af®. Sa«, 91. SB. ipttme i Upfala ^"3^ 

^faw (1). -S5et ^it tntfl dt anf6tbt f^neé x&axa ofétncfi^j 

Jftiga iijif oAimet pd gifAiftgflit , frm ef tet utfeénbe dt09<mlrt' 

gä. ^p ^\t>ab Ornhiélm betdttat 0^ anbre eftet ^dnMM 

'' <SB(ftS UVfwit n)i5 betta tilfdUé ffttKgdngtt, genom Jidgén^l 

•' ' lig lift-*pS ©anffa fiba»/ fSfom man i ©amwmatf ffuöe-'! 

fiitnab/''at foiiima ftam meb ndgra- f6tmuttnabé tdrtig^ 

©St^d fKiftl $ar icPe en gdng minfla (f en -af fanning. tWw 

tt>ib S)anjFa .^ofwet fpflejött pd en ^eft annan font, 'nldl 

meb Oipgenö v(^ be éftiga ^enbijFa {hanberl unbtridgdi 

«(^ tttombeé dt ingen natutfigate otfaf til CC6epi&« utfltttdl 

ben/ at bet n»ar dnnu ingen i8if?op i ^epi6. S)et 4y odlf; 

bigt dtgtnbw eftet ahftbning til ^dftoen< ftefliw oirt i 

hpifhnf öfgåtanbt, ^roflfét fnarate fcotbt tilfonjma aftfei 

pin i £unb/ fSfoni Primas, dn ndgräi annan. 9lrfe>$2nf^ 

faton ^pXh iåm »igtigare g6tomdl f6t ^dnbct^ dn Uäat* 

beliga twiflemol, ^ famma It ettet fhajp Jbdteftet, fotH 

ISulId tttfdtbabeé; ^ebbe et ganffa alftoatfigt $dttt% 

btn> t}(^ icfe Idngt idteftet tttru|lab« en <«if<*rtifli 

^m^/ JS at bSenne tpptbigt ^tetat wat uti Ängt ^_,„^ 

Ifgate gStomdl tnwéQiif) (47. IDe t^epntetabe9HttJ[<|^iitii|i 

iwtften ^at tndn tntrt, nwn iwt ijfrodl af anbta ^n(Mi 

^infipingé @tift innefattabi tttom £>fl»g64tonb/ <Sottkuit!r 01 ^ii^i ItaNrbe, ^itijl, S^, ^&te, 5I^)^«o« ©6&ra ^et>6o,é(lra Xvtum 
4 9Bdjhf(? :4)4ra&, fSifl, ^»«ta, £>jW>o, QDBcfbo, eun&tt» "W*»»» «» 
jl>ei8»i(> o(^ 2(éb<»(onö<t (y), få ot 9(Bejci$ JBiflPopat inttt "°°' 
|iplct>(i(é wi&(9ftid ^ogfaga. 

^jbrMifr (en ni ntt {!b IBHffa '^t ÖmlUlm H. Eccl. p. 48}.' 

p£> BtMztliiu 9(nm* fil Vofltviui p. 77. 

|(äfe/?wt ^CR III:< QSref (jf(< j^«< Ömbitlm H. E. p. STC'* 

|jp|ironicon Sialandiz af Arnai Mogutcus p. 48, 45. 

||?iCf( ^r«/('f/inf H. Eccl. p. 571* 

§. «. 

ti^omma ombSntf ^6c man f40a om Sbo/ ed^ Eat ömhielm |[5« q$i. 
|e f«M pämint/ at bet nxtrit fäfdnst, uti åtfe«^iifopBcaf«{!o»«»(mr- 
i, ^mogt omföra et 58tffop<&6me fom Jmet »ot ti( (i). 
(Iiaet mati/ at Paulus jfuflen (2) o<^ fiere <ft(r ^onom 
1»S en oafbruten f&rtecfning pä S3tifpparna i ^in((\nt) a(t 
i^op 4mn{/ oe^ upr4hia6 txit en l!lut>olf^ en ^U 
fift .5ttIco o4 f5 »iöate, bå intet fan fela/ «t JÖiffop 
giwlanb, t)5. 2(rfe*i8iiFop @tep^ö« blifwit fJm&naö 
lolitan eller ^rfe^ Q3i|?cfp 6fwet ^wenffa ^^'ffÄWiingat» 
m 3uflen ^abe gjort todl/ om ^an bedagat upwifa grun* 
pÄ \m bpgger fm bet4tte(fe. SDleb mpcfct fdfrare be» 
man fnHtp^a/at en töng tib efter Q5ifop ^ncifö b6& 
^p i ^infanb toarit fJrorbnaö; ^9 ^4f»eti innocentius 
;iÉE'fttt 35cef til arfe # 5ÖijPop 2(nt)re<i0 i £un& öf 4r 
''lottar omfldnbeiigen, at ingen ^ifFop warit i $in(anl> 
aft feban ben f6rj!e ©oangeöis^rebtfant Mt bliftoit 
£>m nu betta \i<xt fm riftig^et/ fom inut (dr funna 
ma aOe be f6rmcnte l^iffopar i $in(anb tit är 1209. 
HJIiiltoP/ (om nu {FuUe f&rorbna^ i $in(anb/ J^abe ben 
^IP» intet töar f6bb af tagligit giftermäO l^toarf^re ocf ^ 
II i ^b \)Oi>t betdnfanbe wib at wlga ^onom ti( 
ji^öofStt inbdmta jjeiige ^obrend ptterligare »dr» j 

benna f&rfrdgan mebbette innocentms et ganfFa nd» ' 
ftibetraftanbe bdraf/ at ben f^regogne perfon babe 
©ö 3 >*^"9* föl ÉikL 


^31 &vota l^Vtc0 4if^ori(L X2O0* ^^^IJ^^^ ^»'(igt, at ^an mdtte blifwa l)\mab me& 58ijFop« > »dtWg^eta 
1?in(an^ 3)lan finnct fä(e6ctf; at b5&e ^olqtDin 0(^ be« cft 
ttåbau 34(iu« uti$ini!a Q)itlopét>&met / b5ra met> all btli|l 

utilutatf. öruhieini I;at lifwdl ndtitnt bdgge bcgrt, fom ^ 
^illopar, cl^umwdl af be ^anMiugar fom Ornhielm fjetf ^ 
get:, man meb (I5m fdfcr^ct fan jluta, at &e intet »oro ^ 
par i ^mlanb. ^p^^^Alexander ben' llf:ö 33ref til ^i0p# 
^ton^cm UHai §ufco €(tcrnatf 35ijFop, f^roUfm titel dttM^vlf 
Idggeé Sulitiö (4)/ fd at ingen fhlbig^et de emeHan Inaociaft 
^i\\ III, 0^^ bii ^ocetrdbave* .1 

(i) Oruljielms H. Eccl. p. 490. 3 

(2) /*flfi/i// yti/ien Cbronicon Epifcop, FinUodic Uti Nertelblldi 

fcje JBibltotJec S^. i. p. 6s*. 
C3) ?Knn fe t)iitom Innocentii btn nv.i SBrcf (H ^xh^^ijh^n 

de converfione Fialandis [Finltindis] ^oé Baluzius Ep. InncÉ^ ^ 
T. 3. p, )öx. ®jielf»a orben 3ro fSlianöe: Epifcopo e}atdcfli|^ 
poflquam in p]:opagatione Carholics fidei curfum (uu'n ibidefir||r 
confuinmsuir, od^^cceleftis reiruneiotionis bravium euocatö» nttlUj 
haflenos fubftitutus. Nam tum propter nouellam plantadonta^^ 
*■ dem re^tonis horainmn pertinaciam » ac loci etiam intemperieiii^ 
; ibldein non ad honoreip aHumtus led expdtirus martjrio reputtrar^-j 
fere ad illius fedil regimen adfpirar. SSiffopenÄ nama fkfr ia^ 

tttt ^jfrueni 93rrf , (ocf menar ^. SS« Eric Benzelius uri ^^ 
floviusp. 61, at bcnnc ^r t)enS^oma</ fom bobbe i S3iéb9>a4g'f 
Mm \ix 9t9f ar«a« inBroCt- årtal(t tf SinjTa 9$ij!oren S^ma 
fltlcé af Celfii Chronicon , ^ ix m^l troligt at Ui !)^Att( 
fom innocentiHs fTriftrcr om- 3(nnarl fan man jjmfdra 
(S<&töcbif(lic aSibliot^cc. P. i. p. 67» 
. (4) Örnhltlms H, Eccl. p. 4P3> 58f» 

irfe ' »i* . ^^^*^ ^^" "" upqifna anlebnln^ dt 6et nog ut 
(r»»(n< r2t< ^cf^ « ^t{!opm i Upfaia i &di;jan iuttt ficf flera c^Oti 
ti4*ff«r o^unb«t fin Jb<r&<»flaf 4n be fJrr upvdfna&e fpra: mm tit' 
f^jDJflfrt f oemotfagcligt, at ^epi6 oc^ abo eOet rdttaw fagt 
wpfflw. jfopat, i^ fnart be blefit^o inftiftabe, ^af»a aftib ^ftirt 
fe^^ififop^fätet i Upfaia, pa \iiXb\Htm rdfntng fi)( ^t|fo| ^&d. 2. €<tp. II. 2J9 ■^ ®tmf4 ^r^tfbipm- Um ot Inwtftoa ftg uti n^gotKDrfanf 
""'iftidt dwl ang4cnb« ^^SfwcKga 5wPe*i8ii!opa5na«t4tt{9^eif,*''P^'»'> t'^ 
— IiCbMI n4mna, m m 3lrte*5öijFop tiffotn, at ^afwaup* ^^°^ 
) aQa ^90 ' ^''ii^oparna/ pt5fn>a t)«(a^ upf6cant>e^ o^ 
5( onDeligo mä(/ fom dtnom ^SiiFoparna^ utjlaa intet 
i( partemaé n6j< afdjorde. @n fädcm n>4c&td^t tiids* 
(ifi txtta fdttet ^iFi>p$«f4t(t i tipfato. £)(^ ^&e ^an 
„ JM ome&e(6aTiiden un&<t ^(iga ^o^nn i iHotit/ fä firamc 
llntct tiUtEa (>(tfn>it un^cfaflab Jfbentpf^nen af åtPe»18i« 
i^i ^nb. (Detta tetiate 4r iiffS otwifnniaftidt fom Oet f(r* 
6tep^anue Wef S(rfe#5Öiffop i Upfala, w^ 3lrt«»JÖiflPep 
' i ftm& bfef icfe &c(lomin&re jöfwr^r&t of @w«!»f!a 05t# 
min un&er titti ^f Primas Regni Svecis, ^i(f<n tDdtbig^t 
lenofl 6fn)ccldmnat>(é 4t honom, utan otf fötbcb&Qé aHa 
ftcrtr42>ate pä ^unbijfa to «^iiFop^> idolen. Q(f ^äfwe« 
Q[i!« Ctnonicum] mt man, at Primas o^ ^atviotc^ om 
M^oxa af lifa n)(lr&i9f)et. • ^onom til$6rt>e fJtbeniFuU 
Évfe«$8i^oparna, fammanfaUa ^9cfom5tcn uti beé un* 
' !Sf<)9(</ ^ ^ uptaga, o<^ afa6ra tK fvin ^fFopac od^ 
»parna wdbiabt twifiemät, ^toiiEet a(t n>ar fammati» 
MOmdn upflgt &fn>et ^ela t^ aN&e(ida >p&ftni^et>6me. 
tDOC mi§n5dt> met> bet utflag/ fom Primas afdifvDtt/. 
ti( f[ut((i$t afg&cantX/ f(i tilgätid tU ^elige ^b((n i 
liftän intet wibave n>ab wac tillätelist/ fafi man un* 
pa be aOmdnna <^rfom6ten (uitbe ft^cebrada fm a» 
^1 benna gtunb »at ^cfe»55l(fopert 1 tfpfala plt!* 
»ft ^t fät(i loisa Od af atPei^iffopen t Sunb/ utan 
|P{^{0 at wifa ^nom (^bnab od^ n>(irbnab (i). 
.af benna fenaw^ ^4nber emottaga bet ^Hga Pal- 
•^töilfet ^an intet Eunbe ut&fn>a be ^5g^et^ cdttig^eter^ 
'ffm !D4rbid^et tpoco f^rbunbne.. ^ftev f^ijanbe ocb> 
^öHbc Paiiium afl^4mtad (2). ^Ixm ben utwat* 
„^>Iif»U »igb of Praeiaten i ^unb, flfuöe ^an m«& 
t#9 tt(,tco|et 0^ (9bttab emot S(vfe«^iiPopen i €unb, 
' iM6ei^b6(iideH toac n>4ii^4(bt;. aff4rbabe sttfe * V^^^ 
' '" f4nbebub tit 9iom, i f5lje meb en »tflfidab 
i ttpfofa/ ti( at afH^ita Pailium» oé^ n4t 

>et K*'^ 740 &vota 'VMte ^ifloria. Äjrfani&et af ^5fwm Mf\t)it fSnmt, '^^mflJt&e* btma ^e{9^:&Mtt 
tmnb tiife.jöijfopen i ^imb, 65, 4tcr atrc'.35iffofter! i llpjate me 
'^°^' trof;ct.^W6fte fåtpfiftdbe (tg mt>t ftiiibijfa 0ffeeV(>ct^irt »il 

fden&et af betta foflbota mnt^b (O- ■ - '^- 

• ■• ■ '^ .■-.;•• , . t r;-;. Mit j • 

(t) ©ef fan feao* oirf6t#t at t wifa .c» ftif/ foiii<fMif f{f^)|i|fiirini 

^.Hifd I fttn 4gjQr^iu!i#it.jR|t jt uti, mara 4AmIa ^ai^)i^da^;,t£^ 

. lifniiH nafira wmbc or0 df Alexander örn ll^Jltlprff til arf|'! 
®fcp{>aflUJ. Statuimus ourem, ut ficut Tii d^* '<6iicdTionc er«« 
noflro confecrationis miiius tf Vefie/åbtfti '.FVatré^iieflrö^^iindiifAM 
É^ifcopo (ufcepitti , iW et iWceffore^ TUi $b W ef •'fiicctffli^^i^ 
lecracionetn debeftOt 4ibsqo^]|iil4 conti-aéiA^n^ tec'i|fi'iev^et caiM^ 
prio Priaiati obedieitrtaai , cc . reverepuaii) ^^'^lR^^'^^J$^^fy^^ lll^^ 
Ömbielm H. Ecd. p. 483, ^W^afUtflf fflatt fké' trtw^trf, ^IW iJlll 

: fFap Johannes Magnus^aft Oftf ilDre ®uiéiif!tt'^^ifti>tt<fti5W l^lif* 
H. S. f^gcr : Nalluv Svéonam Archi «Piitidonliliiaa:i^inptc<NM 
qui fir Loiidenfi Pö^tifici in «ccipmdU Arcbi « E^ifi^f^ 
(2) ©etta Ait Bcmifrt af anuiJBuiiiii i ^^|| lil tttitf^ ^^«f Jf"Jf ^^^ 
anOrw* i 8uiU)^ af iix?* Dift),Ctt ira be§e : jir^WdKBci 

per Liuidenlem Archv^ppifcopum inétröpolitånus' ?bi ^Wiffl. 

fliru US,' gratiam ponfecriftionis p^r manum Arc'M •^U^SptiLiÅiUk 

ptas^ ipfi et Lundénfi Gedéftsvfalui fi(kiirate.:Ranid«b Ec 

fem éc oKedjeBtiam jarinuanto pr9imtr^^i;^^r^|pft åtH^f^ •'*-^- 1 

rit i// lEpiftolaf L,; a. R* w, men ^Jt aanu iDtct ftr^dPL. 
of E. gj, Langebpck i ffl|KttJ&aran utaf k JftrfÄtrmalfi loi 

• • ■ ^" - ■.■? ," ■': . ' . , • :r; ■!j;i'|:t]7; 

C)) dm|Mflbt8|tftnMirit9]^>itti&fleii()f( af Faliiuiit^t|ilr|()(^ #2. 
uti Jy«t l».M^ fdr^uoUn^lfic^^^ ^ref: Paliium ^vK^1tur, 
Nuii^itts .jLqadeniis. eccleiGae 'cum nuncio illiiis Eccl«i;* ^pkg W 
lio ad Eccléfiam RörÅanara ,acccdent,' irt cqiti i»6d r tfcir 

^ in){)etratlérunt| 'ad Ltindenleih eccleflsm fe^oltåbtsnlii i:K|in< 
Arcbi - Eptibopus iltud ^icäpieos ,AfcM«£pirc9{y} Supf(n|! |n 
"tatefiti 'et obe^iJUntiaoi R^pMM^^Ec^kfiae^ /ii^f jucjpdc^r^romil 

^ ti;(|noMvero i^^a^Jl^yorera X)«i et 4^corem clpmiil^fux fati 

.• coii/tif uto, Liinäcriiijg iyphi • Épifccpaf *^i'''^i^njttltc ?titfiiAi 

prJ^Hdebit, et ipii obedi^ciacn et V*etferéicUm ei^M|UiJnr 

^iliter exhibffe curabit. *€(dmitlå WDUK^ irmlliriDif*^"^ 

m »rt gjref f«m liinoccniius ; $cn iii^ ^ lli 
Slbf^tjin,4^ttiirct fan Mfo< ^ Balu^imu Hiti i Wtt »efat tpgla ©TOeiiflftf ^Jtfamlingm, 9^ twöm^"^*»» til 
en i unnae 9iiP« bwnöe Prselar. ^Roa twbe orf ftm» '"^^^ 
.t4tta drtfpdbten öl tttta f6rot&n««bef tWlt nu» «§♦ 
vdgoc) fxda-naé omfldobid^etet. Slrfe »iöiflfepw i ixaé 
n m mdltid >^em, fom wifl i flelf\a»a nåxttt, «t ^ 
tt v^te 0e(f , oi^ iam tdtOe (äta ft9ta fi% af »eribflt* 
r^Hot. jSn fSNut botte f5t5en{fua firatf fi^m «n XbåU 
« i ©u^« ^Jtjamlmg. ig)»aJi ©tomire acfe#Söiffo» 
icfS/ VDOis ännu ganfPa otoift/ ^an bot&e bå f^afwti' 
tMttåtHai tiägon aonan tvast i 9caa9«ptt, fom ocf af 
rOfwicbietw n>ib ti(f48(t funde MMaé. S)(tta att 
iMA« af €ttnb. <De efKcf}(janbe ^{toat g&ca ftg (($(« 
Ktt^ at afhnfa fvän fma $6cetv4Öar(^ ^oHca, fS at 
not ti»<lma at Adrian toi IV:« fdrorbnoRbe bocbt blifwa 
gdiom &ed 0tmr4bare6 6fw(rt9dt(fe/ fS framt moit 
ot brttfa (jotiiga meb(( at bibringa tm fattitno. 9}cn 
imtabcd/ ja ^. ^tm i ^rn^^t f5rbant ftg bdronot 
IktroUftUt ttKb ^. Stoerre i 9>>tdde, ^toiifeo wi(> 
im »{krh^ at ^00 begrep i)W(ib honung o(^ ^t^oi» 
tt. t9ar t)4 ärligt at (dinna (St^nijFa ^dtfanHigctii 
filan en n4r.tntt(be((lden tlpfpningéman/ fom fttnbe i 
pftdlflro(^ nnbcr^äOa en fSbon oemg^et emeOon anbe* 
IlfriMIisa maften/ fom funbe pa$a ftg meb dlomerfPa 
in iQ(»en be^agabi efterfmna/ om gtgrnnacn^t ej^ ffen 
||it.', ^ a(t fatte man litnål ben b<iflaT4r9/ fom mb* 
Lnff^ ot f4 näoon f4r0/ f&r oparti^ eftertanFa/ pd . 
I Mnini 4c fh>ara«e. 92an (TuOe tpcfa, at n4t en p«u;uoiaA 
biifflrit IntDigb i fttt 4mbete/ n>ar ^n ber4t^tcl leffH^ 
Ola be f9fl6t<0(^ goimikK^ ftm 4mbetet tilb6tbf. niRt* 
VMt.oef tPidfUii alrneg. ^en en me»10iiSet 
täf-l4ii9t ftp&are wtffor. Utan Pailtam funbe ban 
iHér^fi icPt eo iån§ bita namn af 3Irfe>Q)tf!op, 

■'" Inbt en Pnelit ordiptra ^ttfttX, ^iQA Äptfor, 

Jen aOd ^efd tfyddfwx f^tf(9rnm m<b 9(r6e« 
bamjTi^t 99flm, fan mra unbioR 
pSmimwi ftg, ot PålHum hwet roat 
tJjid^£is rtf hftt pn» uQ; tp färttr l^e wtirit 
^ pä (B. ^ti %voxtf M^t fioermet 
bete^ t>^ eftee tu^a orngSnciär tpai 
S^ijFop^ « banben. i2Kt bdta ffuUe 
b999eit9t^ fafl man botbe >urfilfta< 
£)2t roar ItfrodI eo 9ani!a ^i:li$ 
ha »d^ be* ^fttjcäbéf amman, ixf Pt 
futtc roib (^ac9life»^i|l?otp* (cbtd^a 
brat up^anblad/ tp benne ^e($eb9m 
Uten i grafroet)/ pä bet ^anö diom 
te alt i4mt bafwa titfdOe at f&rptt 
^etgob fMbftng of xA* 4mitet. P«: 
tet omftdnbtg^etecna v6^ S[t!e<^j 
örnhietm bat teban anm4t(t^ «t 
Kum af ^cfe « JÖifltopd * ^toftn i 
tjtigu tti<im>'®9Be»,:0(^ at matt^ 
Ö)4froiifa (Sfattfammaten aHenafl 
limbtabe fem od^ Quttia tufenbe 
Utiet ^\\ii\<a fS ttltaafen \ 0?otbeiij 
bte ganflPa bptt. liSDet betdttaö 
tuttb gaf f5t Pajlium 4x|^ roigffenl] 
ltn> innan bet of ^froelfd näb 
mtnffabt tii trod tufenb f^). ^i Dit 9L Cop.lT.' •41 jor ber^« anfri fSt 6e »anliga Anoatae, fom ^äjiwctija *"<*^* *** 

we« upbiW of @tijt*(nfomfNrna,.6ä tet towUbigt (4)>P»ui- ***** 

e utp^nöctf iietakiä; Oc^ ftnner man ^od FamoppidaD. oc 

Pf^Uium ttt 8W«»iötflPoptn i fiimö uti Ä. Chciftiao ben IW 

fiu^mfint^i ^tirat^t; U)> Uti ^werigt betoitetf Paliium 

{t«KBri@;i(fh)er/ ^itfet vttQ^x ätminflont en famma af 

lefh^i^eKm^nt/ öä man tdfoac et (ob ©tifioer al» 

^ • i6 tn- @:mt ( 6). tWan fan *(Kf tn>ifla om 

rtm ofWImnabeié, foflobe nS^ot fdrbefed. ^nge» 

^itiinan^ &4tom af beima tibenö ^atiblii^at/ od^ 

J<M^oetti|' iwtti Iräfffia I CO mera f oflfri nä5> @e« 

i^lri^ivim Nt^tt (»egäfwoftnitb betM x$åtb\^htti*tifn, 

]li||(i;i^e(at en ftmmpabig MetfopoHtan. 3cfe befio* 

!^ilftet tiUltit/ at »ib ofla ^dtteii pcpba ft$ meb 

1^,^011 allenafl p4 nnla m4tfe4i:(a ^^dgedagar^ 

imdf^^ox of JfipEfoT/ idifPiopot/ $(i>botOT o(^ ij^re; 

^n jba )«ar bim uUbanb oumbdrlidt'/ ot man bet 

)ilimc i f^nr^iifiHnsen/ eftet aBittiin^eten^ inbillning) o^ 

\r, ziSsi>n p4n9 denum ^Ipcfeflga {>4nb<(^r fådorobetfy 

rH (ifJDäbiiid JbfidgeåH- 4?toå^9it%tH*^^ 

'l'i(WÉWf(»«tt!bÉf9noetfi§t ÄatN^t*^^^ tebon ^an gi» 

»^fJittBrat titt ftiHurt'^ tÄ' ^ 1*91.%' Shf«»9Jii!ö» 

»iSbe^«jT^nb^M"^a*a# «#« i*fin^an« i?»tiÖ^«/ 

*" ■ ot jWtIwa .fr%<i TÄflilgon tr^^ > ■ -it smitit ^ 

: Dl 


, m m^Mé *Sfiai Jan, ocL 

^äx^^Äo ..^ 

nms rers* , fitlcDfi: Nativiut Domini, Epipbmii 

fio, Pentecofte, folenniutes Maritc 

' iitventio et exalrstio rrncis, Natalitia: 

< -£r«ng«llfte., fcfluih oihnium Sandö 

. {coporun, bcD«4iaioon AbbiWn, 

tionis EccUfic Up&leo|i*t fe(l«ni 

lionis Archi • Epifcopu ^å anita 

' itnM ^tl^tbom ; ^toif^et ^h fdrbig 

C8) ^M fan fr ^Irom imocentiDs ] 

ptni SiMO Af (tr J904i IfOl Bli 

jtotf / fMB S5it onöta ut»4rtc« tefnet, 

f«r étU»y[xhtta, j2 at ätwnncffitn 4i ®f 
»(fopen. 'ga 5&tMn9d«f«, jk< fule tnn 
l!Det åv Uhntf at ^fwcni$ 0d 
t{( no4i;fher/ ^kt»ai:fe{na^ tti 
mib (t ^aftoen Idter 64m 5e« 
ft4Hcn, <3>atrtai;(^«na |^ä^ fati 
t*9vom, men2rrfe*JÖiffopailnefuii; 
JBiflPo|Xö6me (i). öc^ ^jjfwj: 

ondra fi4aen : Cm^ n4i; i^e « É 
mac I>4ra 5Coir$(t fromfir ftg, (4 ij^n a iap. »T; .»^ff 
-f. fa ot !«#! rf5ftmot|eU9«i <lf»«r fcä faittt Tiucra ipät ^"'''iSJ" 

<Stc ixtt^^goé n^ng .tliftDit dam8nDe(i9en:titi bHa 
lD<btrt(taci»/ päfflitnfa ftg tntt^^ <^:&i ^. ^locm ^^ 

toéntceldr ttuui ima ^ofna olötké f&tfttmmat, at fdr« 
'^iringar ti( m Ilt«#^(tg/ o(^ m^c bet blifwit giortt 

"'XMixa »41 fecjUttt. .'SDm 5ft%a €^rJfhn^moi Qrtfiwb»' 

itiftdi^a&( oodw twrf deg n9Ctaweb^ftf>1n(K;bi*'}J|"^ ^ 

^Mifa iittt til ttir «itto 0<& famm €i)rifkti|0mtii. V ^n» 

«'for&« liftbÄ t^nna ti&etd ^tecjlw ^ttf\va b«ft ^o« 

^ .eniqiS^it^tui firfafetfeti intet mdrfeé tMia prOti» 

iiivikmVfidK i)t HKvit '. d«nffa 4k(t befmärote fieiftoa, 

;l^apt f6tf^ny dt .p4b6t&a ar^a^ ^a fMtt be^cIftDe 

fdrbeteö bevebwillide tii at tmbccftå ^ton« tnäfk 

it fSittnar fom man of tpfifa ti&«r foonat n>dnta/ oi^ 

bl9dM Ifta voä intet toacit fd&mb blonb $tuemim« •*'-> ^)i '-«^ ^y blq»ä et t^befigt betoid uti Jt @n>«ccf 
|i^9 9^>vti^f; >^n »ax gift meb ^fftoib ^afl* 
f^, me& ^iSen bos ^ iMtn. ®cban fyait 
tttlngA onHFtf«m>- m^ btj imbtäflare^ t>6(i/ tom» 
vVeKg^tefittiiind af ^^tonen; fcf €tdaa (ttft t« 
f iRen fom ^^oi^i^Mbet; €asmaft:4mnt (efbe, fif^ 
..>p €iilen tmnaj f5r6inMfé/ M ^m ci^ tif 
#^ titi fin ^o&(c«>M (mhta^Uftimavinåtmå 
■^r«i5^r8(«a, -bet bort «»ri9 »otit ^ m^ 
MtHaft^ni^H. ^ftet&enna-IMilf 

t^^fmi ^mt^cfe/ o(^ betf trelofwabt 
itte t6å mh- fdgnab <m«t ihi fNAfta 
Ri|ati$<tr pi»f M «t lifa täfigt dftenf ap något 
' m &S<mm^. 9^-^m^ 3ndtib -0% 
, . ^irinf^t^ '^^ mim N«M'«>«nt 
iiKQgäno» «ia^ev^; t|i(9H^^jpap.>M^^ 
^> 3 Mt»*' «34$ &W$^ WSt»: 4tfBc4A • '»P^- JÉt? met> fw <it|fi«» tö SUbors^^ i äuttonb. ,^nriF €lwi 
(h(ig 6ftO(r titt (4ra fafl obeildubiga @»ntått ^ciof^fif» 
0C^ me^ et ttp&^gtligt ^latitob fiv (itcnfm ti{M<(- ^ 
n0 blifnnt (lagen 1134/ «fl« ocf faii|ft::|im, tflfte fig J 

ftrabe ^on> et n9tt bifdgec tiui) m jaKnémriSJ^an eUer ^« 
tigc C>tt<iti iöwriiw "ttit nanrn. ötmr ©{tting ^ 
t)ab Sr *i447'W'l^n (N^«''9*-^5lfi««l«\N 
•gan^ f^mdttta ^feftni f^fit tip^t istt fm w^^a iioff: 
%ntx*, panten iif betta f&];tv9|td<i j»nd4oda tMr4)éii^ 
nige Ccm^^warfetty fbm unbec- namn of ^iimiHgéi 
. ] åt mpdtt bv^ttib uti benna tiben; %i>cr^a. .$)tftorti/. 
4jia>en i .^nMrige fi4gon ttb l^od ^agnud |)snnE^ii; 
^tli§aä ^nemon. Jdm 3i^tib iKapMit)^- ^t|s>4i 
■f9mf af fUi ^tt^^a Utld mt jo^ Imttrinm uti M 
meb Shne Af iBtobrein bJef l^on SD^obet ^t ntinga')^ 
^4 flboat fett si|»fi&c&e mon ftg tblanb fre fS^Hfttnace 
framt t>e nngace af i>enna 2^r tpatit af funmA fini 
man warit i fenan äi>rc,M man gdtna opor cfterbe 
mäfle l)tnim ttben tbavit ^wfaxHip&SåäHu^åKiiifi 
66ra liten >eb(t 4t ^inct x>(^ ntmbn 4t tfben. • S!!^<m : 
néH nd^ fafia pS ten tanfan, at ^bec/ fom.>^t^ 
lldnb^t »<$ Itcs^tgc iefwetiie KmeOan ^g;s<)^^wl 
i meta l^elib i ^roerige 4n p& nåif^ntfyaU^Jt^i^ 
^ftven AlttMider äfn)en f(a9(»4ft»evt>avmimor6/1^ 
ofttg^t mcrentKlé '{|aj; (ir nptinncife uti i49S ' 
tDifht/ ot intet oS |I4g0 ^et to§it fuflfonUigt «f. 
(effévMO) man annac^ bruFot «>ib ten-^e^4|t(t 
:0äeiibe fan Mraf nn^dmta^ / at^moh^ ^ Pjli| 1k^ ^' 

tvpfm iflUnafl *rt&et h min («). Oå wtta -1,^ 
gon urfäft genom briflonbe tM^d pS vbin/ fdttMp 
bc/ men ^rimmeli^ave wor, ar maft tf^cf obe <o ' 
gen pec^ fäfbm et •^(9on^1of^ fSregot tHHCd^ 
|hbb< tPiHflo* 8r4 iAlewideir' ben 

^t>tt a. t^. 1 1. 247 

ETt M mmmm åtinu flm htm på 6funm'dkiét«W5««> " 
^r, fm Jm^ ortmmcffg^ tlöitt frätnaljlraDe, tam ""* ti( ■miqM X de PfftwIegH», tt(f Jn» 0»n6nlcnm , Öi laOip. 
?»*^if<>Ö«. .T^^r/iw Hift. NWT. T, 3. p. f g« TérnlHrié 
*po,e^idolfr cfc*ta Sveci* Regibui T^nÄ, nSfr ..fiaii SSS 

li^i)0^ jI>ir/<Ai«' M. K. T. J. p. 'fo|. , 

l^ibtfl^ tetet f5n«it)ra f!ö ifwet et f5 öIFmdftt f»r* 
riji!il'«f>ihbrarf9 titcrnaé befFajfen^ ®<nom pen» 
wKiÄlHna fJtfertög; o# betlfom fjfar flj uti afla f5r# 

a|^t»j%'' »dflrttitlf^/ fimöe liftcai Poitmttf ^eft -tentwdt» 

■""',%rtB'e!i, oHerittfl ^<ui »tö (lutet öf fm (if«tib »ifJe 

)r o4> SBhinfdr *^4vj4mte »oro ocf &« 

tttt »Ib t«iKfl«'eftettatifa bort» uprodcfaé. (iraffi 

ihW» 8ftt*tt9g« Wtofft; aftcnJFap i fSrbubna 

i m 1^mP0i'^^i^ f^ ffune fUrfotraé nteb . 

«Röi)t^ tW liHfÖé' tti labört 'blfr intet t*8^ 

uÉft'«(^f«t^l' ©v fJföäH' f^tt^ölre botfe 

efé, o|f^9elM»ttf^ é ntSSöfatft tifa, iinM 

i$É( bdtmltcffs^. S)(n fi^m i fBtfmffifk» 

!'unW^irfl?tf pemient, om- Nt-fiMI^Wpir 

[^ i)iW6é INuf e96pt; ot^ Viii^iat^ebdrn 

fclef 
Ml ff^ufltii 


timften (i 


:?a Um 


Vf u vn v:_kiu*i * . i^Lmi 4t-\MdM u+;vt y; 9t^ , ^ - w - 

f£.;. cd) tn pa äntra iibait om JD|^t»o(f> 

»Kc «wi (t mä afl.u fövfn ttftuj^c an^aft (j)- wo- 


1 1* K 1 II P^ll.'» .•» »tt.*S.t1 *('•♦* ^* firottning. ^in tftci* pamiusrtt 
ti/TOiU ölti;-*..* '■^^■'- fffv-^^:- <> 
M\it fitUcn ill 
fh-|.'telfc, Ava t>d> anfwn&e p(iD«M h1 


^ ' . . ^ ..«-.:. for" ---- - i'jelig 01$ ailm isciai i !;au« Us] (r) Alexir..!er ht% Ull Sal« ^Oä Ö*it'Mm H, E. p. fO? (3) tillta ^tf< örnUtim p. f jy; §. 7. . €|Kt begå 0. 

Maltet, flt iTa!^' 

hhm af tit mnc a* wat 6<t wf en c. 


..'aa .P^^ém "å^B ^icjjUefidt {<ltt ^(n^trni litet Mitb(mt>«tfi^ v^: 
^ b9ä, ^feo^mt^t!^ 6artmif sfuifa f5ttf(Iött(|| titt 
^,;b(#e fM(itw(;nie5..tDita. 00 dt;^ 
Ipr otottio&jlii^ i^i(»4< ixpik^iX^ taOt be im émån* 
VmAtii ml^moimih wfy ttpBMo^e : at be 
It Jtl«Ä' wltojtt,., Dttt öe öji>W/ »et f«9 
W rt; Cöe i/it>9öÖe ffatirt, >tr©»eniFfl? 
i^^^^^n ttttx tiM(. i bi^an ^fh>'a ftinnit: • 
■ lefcÄoy me» fnd«oiffi?rorf ;mwfd9elf<f 
4Wtffai>ett90ac otA t^'cn(fii ^oHbsmr 
'af ('^t^diibe utnrottffH^ up'ag9o«. 2f 
'^'(d ^ionbttt aokont spcer c# Mv 
''IlSÖinffa WcBigbetw fwr ultra 

iW<ii;»4ftjg(i |)Qnöfl)m(iW ,k6Ä6ie«, 
,„^._ je ttpTotijf<tf fhrajf , 9»arfMst wf (efai*a 

S>t aC;.Q nog ft |ii|», JAdiVA/^t ^ionbett 

xåmb^a^r^i jMkxm åi ItipFiaiga 

3ki é»' BitÖd. 
tmmmMi tionde 4r <uii&rDr. i^c^ji^Oef^ tRmg^ ärtMe(i(Miéi 
(i>lfig9i|tni9eriir ioll^^ !>'. ;:■■,: :: (- 'A 


i3:f^ m-i 
Äl 


.^♦IWv/^l' _._ ^ fm^mmx 


:;!^ 
>.rptl.:%taf^. tii,;^jf. ISt 'lW' 

i t . 

• -yr-" • ■'. . .:.,, .{ 


A*^-.#'^«i i<^ ©wU ^idfe^-^W^Ä. 


tidb. 
(Hftate: "9tt Ä'6«etÄF©%^Äi åii«|N t»»l^> bit 

^6fw<r filcbe^" intet twifltf* ofii' (goMf ^Äloflé» p 
bocf totJöe ^. Rhytciiu«^afrö(> ^& 'öeunllötif-ipn* 
0ma JH. 
idttm W« tt>; (flfci 


iNofirr. oae ffån^tté ftfwoi &t^lBt4ttnin0 $ \i<44 

'^'^' •: ©aAll. «. fetut 'feiiik' fÄe6e« en »«t ' ?« 
SfÄ"" 
iHéni. 9A6lt^/ fwu & 1190 ^, t „ 

9»4P MvNi Mjlttut a(&e(eé tip^4ftiM^ ^noilftt i 

jr#^ o(f :|ii:aftt6(^/ efut mg^ ftmmmi Mef M^ni 

. !f9<ir^!il>p69900n&4' ^4(e&eé ;«o|KMnan i,€(<)ppaa 

" ~* ~ij;- MO» tim&((Ktt^ ntpcrit ttM«(^etf om pera 

rd Mttän&e; tp utwn fpcd/ (om f)leftee fMmf 

(.mmmc Maorique 9tt ^oflec» fow äro (iräii 

( :é)t^I<uttä^^ ^Siaa foii.anfSra &em un^(s 

I ^ . (^ ^iiHM. noMttf unniäa . ^(panior ^tiik^ 

{fbtn^< Infula, fiiiula Da, LOra» Dei» Poo- 
fcrjpnund, Ifiilten oé Ziberalum(i6). UtOttlM 

mjtabt I x<s I af ät! e « ^jf 0)> ^ftfalon 0^ f^ani 
M^toflcr t •^Oonf 4k fltftabt 1194/ med ät*»< tl^pir, 

ttm i»a WATA ^bie d» ätfPiatge af &( uprdf* $S1 SI» 
"' i Nina tJw« «f Siife» JÄjPop 9bfa(ond Jötef **"- 

M^: ''■'.,. .^ - '■ 

i(<t töar mydfft 94lall^«/ otoarfSrc «« X* Stnt m t» 
ferM< Ord«» i 3iikt«r.til 8tati(«nfte «f bcra< ftt^WKr. 
I$iua 9tiPtfifigfibUl$ Sl^oaunrinm E« 4. UtOl danm. 

léi*^^Cätere>«i£ TiT a. p. 470, bi >ra tthnr m jr. 
fi6f » fiJiirarr Aflenof, at €a»a «4 SQma «#» tehiiii» 
:fp^ca uti Cbrauicon (vi F, Btnzttius Men. Eed. p.i^ 
"ll^d^fb: iiéo comnntiu venit in Afaa» Edden 
■ Rtx Sredc UpUia nuii}rnBm pafliil cft mno Re. 
ai?4R rm ^/kam lloiflN ii^^J^cbiV MonaOfrioIogi» 
KUr* 5iJ (3) iiÉ, ♦54 


.*>, liid^, fcxio 14, Sépc ciii 4^eiio1Äi ch?cåm (ia^o 
'JDmiut Jloflctldic confirmat in ^nirns fiue fditiMin ttfsnes |>ouefl ^•tlir tu 
4(^«ti<»i^ 'qDSSCun^e illi ^ontiilciac ;C)^x OnM«i«.. Criiiiut h 

isbbfls ^xfHtit fim énemonx JDofntnus'^etiiisi\ ^tioitdii)i fcXSM^ 

.StflAo !Beni«r& Aitoidw «6lum1itii« £9^KiG|ti^ ^ fttjäj^ i^ 

' 4lh,4le'<]ii()\4fi4e-MM>l«gbini ^fttrefHiTt .die v^n<mi J ''^ 

. {>iii^^ fem isiitcrWa i^mfino JbtMa $atk nunSi 

(9) t..^mit «ttrar fa flgiiatf j»On(é IXtt Jiiti 
«Tait til {RtMMlff Stoftet ^yuhMli^^btbm^-^^ 

.«b ior^narion^ Doimiu 4190 ££o <3oido idAaf , 
«oAiii qufUis iitJmCtiim ^it £x (CoirfetiSi tt mani 
.idiocum 4!ititi4iie4ittmQiM>eowieitffiyi]s, ^ 
itonmoduiA et foriniin xvifinit låt ^flFOtrUtmxiB^ •ob 
tcinperéndtm H^j^iSi^m'^ ^ottn femptr ^cqp<ri||i|l^ 
fepellen4am'| frgpfufmuf friniter etneadum «bv4tf 
Cipicolott dijii^eap^ah i^ai^^ ^ipfii «cv|^^liit 

.< «i(Utra « qacrAiii CmU teet tmicbiii fuflkiuiu lAlUiiinl 
irlf^tt onéBMimmti xum iio^caUtMt coiigrai im<' 
/»»■It ^ 4. f55 fiilfclinMctflllM til 
7^-ti'f. tj aril >Mlll"t. ■bbatMm tfrdtei» Pf«im>nf^kéM9 coiiiMB^ 
fcr'i»KU4p,4^ Xvikum pro- itCcIcM de, 9)tii|Én«]ief conniutan*» 
r^ aiiÄMinidi» MS&Utt t^ Y^>if ta*Éfb'ifki Com» VmVbm»» 

r& irttlAri t V^m inttt Unff fM» CftrifiaRr 

ir MVtHrl ffl(»(i(ri^ iS Hé ftrtfteor Mtomiitt nvnftlttff 

« IM*>5f *wr &ipf(P »itietlMr.fSrcfiHlM^: «">» 

> eir i^ott nr dioeceft Viberntifi; ip< Dimti, jP<tt(C 2r 

[«0|diM.1p({{imr of' äjr M9«. tqeKn^ c^eo^: ^i^{Unf«)p 
>c|-U^^ onto^ uti ^to^ fänptre> od^. (tmban: 

— 'f Hoimmm» f&m^ vLMsiiifm^^^ivifm 
. iSttii: <mlis(c« #4% WSfttim »p^^fr fk* 

^, ,^ jiT waW(. ®i|i«m«iiri6ju«9a«,«irtt*^ .gjwfi!*^ 

_.,^ ÄMf ^'f rrjo: wo# jBiwif' f- sam 

^ttpnj^ liii•ati»1tt)^|<Kli«4l01llll#(MCpr «^ ^^■i«.- -4ii. a^tf etviftHiiar^tiMit. «2O0. 
m&at) tif c^tijina SRelidioMn* fottplnnwn&c. ^an ifW ovöf(^. < 

^ti idrt % ^in^iBptåUt, fof^ ^ icfe teflptnin^AH 

Dom betjent jtg <if ^oif> t^ amtartf |fa&f j^on vv^C ini 

^rä n^don ^xMtfi n^tta. 9{ait bk ixf tH^^oi»» bedfi 

ot, iéJwn Ä. ^if »dnötttlbafa dl @it)rtigt/1ifef tW 

bn ^^fo^ Jbinxif (ptax {b(dn&'fina ^cii\é^xfftm^-Sk% 

Ub tU at fläbsa te n9(^nflRa dH mec »cp^nKcnitt ' 

tanbe Cdt<ut. ^etta fan o(^ Mv mor tr»{ mm .ot 

fan ^aft mpcfen ftvXt, »et man {«tit tPlair^iiiP 

ning at fkeft<ina ftg/ t>et ^{mramö» othNnbiQi^/^ 

fwag o(^ TOoRanbe, i anfeen&e Iff »Ä-ti» f»i^flr*l 

te ^rmenta ^iffopar t ^nlatib eftet ten beäd^^^^M^. 

ligen n4i: ^iifop fynvif wiU^tm xn ^iti^mlklkKt \ 

^^^a ftd Si9^0M figa f}v bet tnr^i» ban mått, bUf ^ 

benna m6rbate {I^f4ffladcn. ^ betta ^« "mon^Mbf&i;! 

^anWJnda» (a). <SÄen bet Ifr^a, fi>nt man '"*" — ' — 

J)iflorla-^roeb/ dt af n^ote fltodtfirthg; ;^ 

SgiiPo)) ^nvtf fomniit dr en JfebnifT XXtvtoiite^^ 

bwUfen ^on teflle 6fin)etta|A df ^v^m^9ti$bittt 

fym mt obetoefefig, o4 tMIe m^wiwnKm '^ 

eDec mat dt Q3tfFopert , ^an tog- bS 0e(f itBi&i 

wpcfeninat, fom ^n nftbwänbtgé r -— • - 

bubb^ betoMnd, 9é^ refle bod i 

flrair bdrefter ^eåt tttaf If^en^ o(| ^' 

buflmt/ >unt JSMToj^ ^nriC ttpfbtt lia i be« 

bon efttt, od^ ^e« tq^ ^onom på mio 

én m tttkbobe ^KP^pin. ^ttma fioti 

fdiimat^f; o(^ flmietiman bdnttafy atai 

b»b f$reflä1IeS ^r |ie(t dfmodimba 4n ben étiti 

^enbef (^). ^Dtök ftMRi ^ dn witMrefilblli 

Löccenius ^ac bedagat ^vA Mi d( SOvttnuiB^ 

IrogiÉ af be WMte WiSoit efftrfJlgb.^ ©tfl» 

MttMbetta oMirdq) snmbot fi^- Jädil « 

iNf lätt l^nbiT XoStt lebbet oiiittKHPl^C 

Mdt/'^ fSniyMis ©oettjra' ftÉ/^^^ (^^f 

.^P^:Ä^^^ 

••*i'*»W ^**»y?:«**t*^'' ■,l«*^^ At m ^PN' TlSrH r^lMilLlilf^l ^m' 


«r 


i? 


(f>OI£ei»!l nféthc 


XF^ aHo^^ wnt 


imu^ xoi^iiMf 
xjji #«r-^ Ti«!%i .www^^*%CTWr wWi@ 

-1 .f K"^-" *l /'f ^#i3^^i*f^;r ••^i«> rttf 


Atfr 

imaHrEca.'.. .. 

^ ^^^ ,,^ , ^.*$^mf9i^mfi* lyH!* i». 1^ Gwim mUKtf' ^gS$ilt¥^ .r ' (tim (itiDat^^ihRirt^ htWp- Wt^mmm 
***• lon fam ^^fli ajfeeii tfÄÄii*^«ii iM6«s:j 

tant ttu^er DȊ fdrfPUta nitowr ^pm^ nAinag 

Ati^ta vÅti &5p((fen / tQ(t ^' nieot imtiaf fiff 
netm kdoto i (tott onftmbe iifl Jt. ^föi<|tlNt >$0é 
to &e« ttogne f&ljtfiadarcdftottt it^ htn^^hf^ !8tob(tfim of ^, pdrg>(MC^i9c« lui' €# Piirai i 
' (4tte(iaMy nät 

«10laiiniai^i 

Acadeiqie 

•(^ en,4p41^;4, im di)^(k« 4t til aOa! 

^^ ^»LiMlt#!( tOKn, tncn tet toott 
b4t:i9nt> <tt p«^^a, e$i Mj :*>** 


• ^ ^* M IML^^^^Ai^. if^ ^ t6i 
Ariiii M 6Qin>omcn/ f3 ( txtta fttm i |I(ta m^l 
, ^ , .*■«< ftlMf'«i iiBiJöit Mt tttftra^/ mttti »il oDcnaft 
ÉpM<(tr9»f| finjtar^ of Cot^f <^ rilwn Mt sninö. til 
|im IfiMr im%miKCit ttnt>«(H[a i^tMet frän an* 

. onftMM/ ftt^jna» 6if4nn«i ot S^folon vmm; fl6p« 
#i''jEilU/*t9:tti|Nfifce fegcabt mjtvcn^u; altib/ .M i)(n 

»likMte/ 4iiäf{e>titan me&di^yat. intet mända ^^« 

i]Mriyt$.i, Ch9iBap»ffit^^.:^cam;i^^^ ilyi/^ Mat, 

fan mifko^r^m mati.dfvftm i ip^t ti6/ {^ 

tt -fKdit. fatt IjfiStrfw fmna n4^n ctiff^it 

^ 100901. 9!«b H måå xo^Mft ^4ft uti 

Utitl^iå^fl^ od ^ftsMH^/ iM5'$at»e ^on, i 

^iMmo^igr fr^o^dl^t I4rana^ i^n jjieca pcof 

' iH|iM> od^ ^ mtimAn^x f^ Håx dior&e 

J«t ;^(tv in^tai. : S>i>cf i)i}& intet &en f(tfatt« 

Iii$^eh0 «4;.<iii&ia< tttibemifhin^ mcb t9ft« 

MAnwoH 4f (n fl' «ngeid9<n fof roat te« 

lOdA&e^ &«ft^ &4lfiNftmma w4cr fS i9i&iv 

:in9«r (^). t9^<m iatbi $liM \)m<i 

"^'^.we&fwnte&tw4M'(fe* *p 
%im!ki^ ^2tf» &étéfméå-Z,iSfitvUi, 
1^ i>cf ^ f^åftttm At^xahdcr jNJt m ^Mi :i>nrli:i 
^Äf(I«9 is) iptmåbU ^»m «tu>t fitiwilwf^Ä ui^f^ 

mitt u Wmitåutf ^at-m ikkosmi»^'^ 

lämnat Mättf .b(r jéttt M^itdlMÄ jm^m 
^'tfsibji 1 f 57 r»4 f* ^mtfa 'fWIn 1K«n liftp to» 

Jifn>4( Mridtnom irui» itft &et ifitjbitfi^ t^tr " Jgb«li0tii#%t 
tus :!|0l focd^ X^dr ^ et jvirbiot |<ltt> -it^ -^ 4IM$bp 
ntf mon^^ ^ ifmtpjtifli IWi^j^l 
lafT OAn((4iitfi9<i| ii^oci^ |t(to4( intet -^^IvN^ .&> jC)i& fti10^.i»i^ «i MonttÄn ^ Scådcttfii IT. If^.p^ 477;? ^^ flWlSfiwr «t klitii 
.tit&^gtSbft Måkhtti' ttti fftl Trtdat dé'SbfnmÉt(rE(IctiliArchlV 
otWffaD Wte ZTfiina srntnatTnfi^ f anef itrtMr 

,. ftf Liber f«ficu9 fJrtrlJT^öÄ^^ .WftfllT 

• m^cfer (pDeligare Begrep om 55rft'S5iflRnj glTW-fttft/tDlf 
} al>9w. Somsmklum inngléin 9et Difpoiicioa' de wwxim i:-i^ rm ntr :* ,it:^i:. IIU ■■^^^M'^-' :---"M '■'■'^'•^ ■! .^■l,.^^ ^^ffi^^M.^v ■, ,) ép:^. 


^fir ÖfferK r. T- p. f<i^ ÄHfiir ef of Fetri CellénfTt »rep- 
f*jW6 fomiir ÄUjfiÄ«,d Exttnr et tllsr ad emidem Pein 
-^Buf ejiör congmtfllintft ; Vvår fllunr rEfloHwn:^ »»tr lfil!^rt*ÄBi .fr 


^ÄtW^Kf^Je flj U iru.:. iH 


^iirfuadtholiii uTalj^j^ J>b; n^Offr — - '<- -ra piMMb , ■ -. 

(f) Alexander »« IllrC feiwf filiMCi 

devotionii éc fidn 'ca^m éor(ioi«!Holtfé«iiBe 
äcorfnw comKdom corpo«$t, ferror 1^itu 

(<$> ÉtJtvUtu de gcOi» ft)<Mci la^p|ftMiM>fi 


0(1 (3tit tnf A fanna rianiCte hH 

Itdt «OåUl^ArcU.«£iMfcopi p. l6 . ... 

<s) 7y*i\m i^ ttctmt 9» étt$m\ 

AmliL Ecder..T»t.p.a84V (MAMft.tf) 
iNMlf tntHMk Ml m if fMKrBCt)Ä» 

. " '■'.■"! .' ■ ', ■ :''::- ■■*::■■•< 

Ȋtit fa mycfet (Ufce, ^m ^ 
. !«• ute jW*, o4<'(fiw i«t iHiii*» 

©Ä/r €op; tr. ^ fom iWmomn, mcm fem etrottxmamn,*'***"^ "1 

fliijlan (tllmdnt baifcli^t/ ^wö^fire otf ^raar* "°''' 

iimn, cBcr anbw öf tetf cft«rfemnK^^^e 

IV ■■ '^ mit) Detta riinamn ft3n an* 

.,. tTivv. u :. ^ ... ; , . }i (i<if åv t $89 utp4 trijcfct ctj 

Ifc «m atNs^iffop abfnl(>n^ fiaft, uti ^)T»ilfcti 

oé/ !^ • nef>, mSncjö fiiring^fagpr *ii-o 

' m fidfttn fimia* l . ne, tmti 

uxn htvaH liifmt upfoEoiX/ foffal* 
i;u,vi..4m; man roi( ^ccf anföra tsmtta 
.l6on, fom tm ptiii<* «f 'aJlÄvten <JJebtr|on 
én dtbilc af iTdftcn jfdl waro Slau, af ^rotU 
•^fiint), sijuiofii. jTal l^afwa f5« fitt natim. 
. . »Ol•it''%#^ ^pflC/ ^tfitfiti rparit titt '^JaAe 
man i tmna fliUt. (Jftec öen o^t(^^inl^, f(MH 
krfon rot^ &an&<ii ciifiDCiv ff»ö« j^mi iräro ^c1l niftl><v. 
€ofe/ f9iii l^frpflt i ^6flr«»b iölÄtant»ö octj (cnxri 'ijjufi 
, 3o tare. -^alna*^ofe« 5iit?<:t 

^ofté \:f.Bii, ca uiu» wicr ^;•1^.• gfi en ijrflb Idli^re 
frtlon* fJrfd&cr (i). *5o: 3on f>iir 5tct Wrtrit 
>e» l^rt>ilE<n uti j\. ^»cn IJJtfoné tit» vmiu lulitan 
é^ctan^ ^Jan fan btraf intaija, uti f)rofl^ an* 
jrir. ^fialm wifrt^c ftow pwf af fin tapper het 
loFmincj mot ^RorrmAnntrno, faflban til tlutet mä« 
'^). Uti Ä. <?rif éegoM tiö b(ef 
i ;,iv3^man Jfrwt ??69«n, fjwiffct 3>f«>'t 
littn *))(Nrfu« utldtdfe, at I)aji matit ^trrc if* 
" n>ac hatt tilltfa SMAHning^tjatTfcittöe i Q,t[mb, 
iiÄltt St>nmi.A fiior&nflötiS at I)afn>a upfift ftftoct 
Jenig f nut (bm bcltcjei mtbcin Äontinam fidf f6r«* 
UtNft^ftff- Oriofwobe lanDtt (? "■ idWdtut 
»ÄtSnifagav v; .aiieiR ttflMfa meö $1. u...;.-- rorfdbct 
Jjmji&f. Slbfatoiw a§<r 9I99, <U<r SH&c?, 

imig. SKan |fuUe liiart fumiö m, at tilttam» 
i;.... 0^ rdtt öen rige cU« rife, fojl m annati T'? •i& pitMm n MtMfém J^ålk^tM^ Jm^* »< w**«é- a J 3 
ini 9^ ba ISrotnf ^^m- 
lidvldenom p^ inttt ^M j^vminf a -Ii i -ct^Ww ^^tl^^^^^W ^^* ^^t^^^^^^r^^^^^ .^r IW i w>!Ti t/jpijBiPP i . ., _ ^^^^^^^^ -_ ^, 

fMfct i f omtttutL nifil ;. b(if<bif^ otil! fiimiiUlpjgév f »iMtfii 
iiHfn>a mcb biOig^et oc^ rdttwifa of$iort>e. J&dcpä 

iitdft p(& iStta ^oinom )é^ H^^tilNirP^ &(t ^n tMttt- 
mot SnUnodenö ()etta. SDtei) anita bagen 6|ef i!Md| 
alrfé^^tiPopcnd fårfiatming^tt^elt^ tilfribtf (ld(b. »? 
wKof (B>Uni wat imeblevtib ti|>f9t& ~m(^'tibi§t . t 

Mif(;^ .5romM«ii if(tti#i^ft :(ittr; miimn% 

9(Bä)iF%y iotf lO^ liihbar <«<it>et))4cr 49ciMi i 

nom meiMa jlcnmut w i ^MMiii 

ndmt ijbov ^ i»^ fonnlillfaloit pm^^ntiait^tr 
men Af|M)H itE»^ ftM U^^ lilii 
fcem en benamB{^,,^M|yi|ws>^4)o^ _ 
e^uninxii 6a»»ar ui| mf^^M^^r^lSf^^ 

fiiarot m^i»llfeRé^« »a|- 4»4f löÄM»r — 

tet^ utan .be juqPtcfaöi jMiElbf % 

Oen. ^fo^iU/^om 4oar<iiiicf ;i««n)4i9' 
ttiibbetta tipHe. ^, af fe»! " ' '" 
^n f6vaftabé Sigiwigentf foi^^ 
otipiwey iKÄjbefoItt fl« l9if,v)!tt)-l 
*^' iMgw of i56titii«na^j(n^e^ ^r^^f- 

lD4r s.i|Sip^ «i.«i3 i^ f«t foif / Idt Um ÄtJrg*t frflmf&t ftg, angriper f»4m* «'fH«rt fil 

K 4if'$inimedmr fom inu^ Wgö/ w^ tnrtfrecr ttm ***^' ' 

»fgfyet ( ndrmfVa (Toscn. ^Mii> Um tiffiSlle bltf rmftta 

Lf><jrfn fdnscn, Jittn ai>jrt!on« J^J^ffTt^ påtitinte fig fin 

' »^fallntng, wgo wsjpnen od) ftdNtna af Nfiom, otfe eft« 

\ proéelpjrjgar dl» I)c; J. Jjjwaruppä S(b* 

rifuiic fin »fh 6b«^»ntwö til twiii' o(^ tiirifr^ii til #6» 

Jr fi^H af Séx» f* ^6f, 3ff. Ctirotikoo Siatitidis p* 4^ IttKir R etnor blcf Äfi^ft huta upXH mtb aH &iliafjet nii^(^^i.mMi$^ 
Ui^MxfhH afgä «t ganfFa alfitxirjamc Q5iref til lön. 
fÖWn StUmogen Mif du iwra bdrigenDm xmh f 
at lilla ^un« ffuHc aflTaffaJ, Söif op€ ^^iontm 

^. ^f^e ingen lÖiffcp. Äi^miitgeii förnam ba, at 

jiK 1 ft^n^e umlrtaö/ mildn&et f5rö<iti!iin mor ^5# 

il ni ^ei rq. J86uDevi i> bdr föri^mla^^ 

^rt oé t^-v - ufikjilr fma uw, . ..K^é Ät fll^ln^fam' 

me^ fiHfiiTet »oro' ^ppcfatte. Ä^nuttöfn Ianl?)leg 

BWtlvlittt, men ndt S(fcfa(eng fartiKj anldiiC^c, fafra^cé f!e* v^r S)et Daftofct gicf fjojt itfe ^c|Totnini^K i lanb, 
ftg unbait roib ^ai!< auFonifl. prifrttrinfltn 
or emot SlbiajiMig pcrfon/ at Äonimaen tietf Wt*^ 
^ vitbaPö til ScIanD, ^*-^f!^^^ han ocf gIDT^e met af* 

Jlblbten fi^nt ttlbaf. »ant/ W i^hMa 

ohenmliifrc fldo^mal Sni)cii fJrl f 
wnna* •cb 956oKtne infimno ftg alv: Aieti 

u-.'Wi wb €fÄni»4atija^ gcniirdfmigfjd imt«ilÄb* 

il 3 M *K fiiri»*-^ 4 BrnWéåtf»- 
!M^^<ii;> [niltntf, m ti €^<3fminnottB5lfein4 fJtJMö^ t)««?rF«M 
lit H(f fS(tt(« fttMist tdi pilla, tugnet nxtro^c ti'i<^^ ^I 
Mflté Mt 1182. 9?<n ti Mpx^xbti SrBmpgdi pS **'^ 
jvft: iCeri ifwtöiif »pemflörtörnfl. SWtn bcita 
sittii uniHil ^. f nut €crff&B I Sftetiö*, fom 5jit* 
jt Stftirganbi p5 »ift fdtt, <Sr h|?rifitit ti|f6ni«. 
ftn »atili^a dtxlntcbis^ct df)t»en i tditia f&ranc» 
'otc 6e btctifligflf f6rfontnfl f6r altför ftr^tt jtrofi _,. 

f $gj(o l>mRdn^eHg(n de upttfnotit (i). ^i trctfig 
jtitmdrffr (»lti^ b{0f)nnelf<n «f SJBwogftiÄ itprcfuiBg/ 
t wt f&imJgnflre blifwa olttfr fJrtwdl ftt bnaé pi« 

et r^(igt o<^ flatgi»M motjT^nt måh i>å} ^äropat 
ftfn^fl t»< urrorjjft incftfige/ om H fmtiå tvinna tiéi> 

^e miJ|T fetoMttipat. 

?lbf^i[ot:t> (4nf rftUr i bu aDin4iuHi fan n3c)or/^.9.!s((^ 
af ^ct fjrcaå(l1^f. .^ fSrfunmKttx tj cllcf at (»• 
I Ä9tfo|«fefna / oé dt giwiti Ijoné anltalttt aB» 
rtiflen Jfnxr ^<[a ©anntniarf fatt i fifformiö^et , 
Un (jittil biiifafce ifiljnftigljct rdnatJté (O. ^m 
annan Inrdtminö i ^un^a SCcmfi>Tfa, fom ft6etm^ 
ndftan cfn>ct atr pd ?an&tr. Srf<«ISifoiKn I)a^e 
en fitt fÄ« i ÄDtfan fr^mfl i C^srcf. SHIe infom» 
le t** ^tlI!(^a Naningat f>r f\r(tattM. i£ytira.rok&* 
lUetSlifalon. »fctan fåttr ^rNnffuE iicfdtM 
.ii. i €J)»r«, tå te infemmant* nt^m (alttttf 
€l)ttfhitf t(fa hiVaartnin^ » ttf n an St arfej^ijFe* 
Jftiga WfloM Itfrc tjen ganjfa r f^cuar i^ro 

Ht j «llmdnft<t ciort ifi^dhviv uju, m<n fd (tftn 
|«D niflt m<D fttt upforan(Cr at cfrct l^ani tMt* 
M c<t> MdA tPiira (t o(^ t>ei famma (9). 92aii 
9tfr( at tara om ^atttf ffirmdntt/ mtn ndftan , 
JDocf jiniiK 91U 5fl)falpn upnfraCt, ixt fcao • aati KiOC K yammUMftt 
inec fm\^ ©wWUPIÄ H^tpMti* tiw? wt^ x'i «" -.nia ex |iipl^,ébril#u»^^^ 

: ^iifiAforoc^ ill ofRtits dfoiii^^ 

iDigis qutin fibi fieri TMeretnr. J^^^; .►» rdf iifiirt» ;f§ 
(2) Arnofd»! iMbictnfif L. j« C f « OotnttMii qooqile A^f|i 
giminis ti [EfluUo} fucceflk» xalo joftitup ■ccemot n i| 
dnAis in pro|QO|rfnda fcUgiooe ntqiMquiim firmor fiät» 
Domino owltik j/lrtotooi poUerft^^dciio, Ipecitliter ' 

conuäentts» dcobre videlicet ca(|itttis vermbtf» U 

raVdl cotir^ ^^ " ^ m^ 

•" 1:0 obitt AbMdniXrchiéffrrcdpMti^;^ tllM^^d 

Aréhiiiir AokKirWlIlit iMl 
de tnba»;fnoniimhtttltamdteofib« 


-»f 

'#f>r-T»^, 


i>^i 


fjfl 

■ y 


c^iiM^ jiwial^^ÉIbM; 5?,^.Ä^5!i-«ei. 
$W m er* i*^.>^*>^ 

M @«^'lll9e^4iil%iä. .1%' 
i(ii} t»,'--. WlJifnb. .til ^i:fc'*5b:{Fopcii t Upföfa, ^»wangenem öehiiÄ^cffltih* imx^ 
»*°''- faét' ihf9gå«'(4). IKahvöet <> mct orti åcr<»S8i?op ^ie{i$| 

5f (»afira ^(d|!cc / bdv ^an tip we »arit tKunf . ^at) ^ 

^an »Otit WCtman fntCt/ tp l^«>a& Johannes Magous.Éi 

at ban vxxt Ofeit^e,^ di: intet .at.jttMöjj.f^S »i^- T 
5o^nBf«. 35i|fop ^fo^annee, <Btafan« Cftcrtrdoaw^dr ndmnt till 
IP(tru^ &5&&e II 88. Pem» eftcc^l^e tonom i Stfe^SSiiFo; 
ed^ &6&&< 1 197. Om &ega dt f8t ifcigt tnbafl at 
T fr&t' 6Kfn>* »t^!t(^ emottOöO PalKmn af Ätfe^SöijFopm 
: n^wilftt af .^>d|^(}i.ianweiit»i &eti JUJ'^,l8Rf. aemodd^ 

«>i&«. (i) / fä at, ^t ifbrtiiFcringflcöld .w& ; «tt&r«ibcit^atj^ 
- tWiS f|tt;Pa»ii»n>:af:^4f»«ft CKtnw», Ä>t(X!H)att^:«i" 

' ..; , fcamt moHJiitet .^dme&MiEulle metutv ati^yetotft fdttx 
Gktn«a9/..$ett IH mot ^m>rO(&,j^ pi^^ &(it9gi 
^wu^faEm ^ingm ttti^ {<De fimt bjetdtM/ at % % ^e 
^. ^ut ii( W<ic& emot (Savocenecna/ \Åxa ^Ctnä^ 
tdttelf^af MelTenius e(^ bed Vbi^Q^if^tMta, meiij 
niQs fitt Jn KtcdttelCe iftln/ VMt tna» intet ' %6)idi 
rfl; ©djflPapettijat i^^.möi&en. öfwHf^erWn 4tdiii 
lAbe ^tet • annat dit i^drfidi^bec ntot^be o(^#na;.: Un 
^acjiiOn-.QVbmQS/ :^fwa ttoifwelö ttMft: sjoot:^' 
ot fSbana onyttiga :taanind<tt; \pa ej ^afwa fattätfi 
fi^te dt man inttt befogat) atdtftöaffrf^wop ^>«m»j^i 

jiUtt^ b«i) åttfu^md^et. Sftet .^emi^. bief:.0(A«6 Jti^bi 
i9i|foiP»..^'Stf bettu Hf9itttet:liga lilnamn bot^iStto^o' 
81» fom ^g). Pl-SR; yom QfO^p f^Hitrpl Oeu: taijftm,v;<»1 
^ombét^ i '6nj«Kö!5 ,;>o<b ;f9W^ iict ganflPa woligt^ „ 
intet ^ft fwdpt fiji: 'ftt«tala,;.o<b b«» bdcaf fåtti^notaii 
n(,mai» ySSHw- fäbAna -»(btb^ilpa ${fmndae 
rarJlf^er-bel^«Ä^: 2fc £>U«f blifiiKlt tpifib .p(|k 
re458i(&)pen.' w^ton i'.^*Wb/ iHttpsay.^^.jiipiwiri^; 
JB?ef, iiljfdf. j 417 / ^^ ttti : flfifttfiett fti0i 

§4fKpeiinfl^i.^tn ffola.utjpl^ ^xmUliA M^ >Jf« wl*^ !!?^ ' 'i* • -»k •! ■>4iii I^t »rl^.Ii;;^ m • id ii Chron. p. 3, . tlfll^b « 

licon .Anti^oi |0< i^trivij; R«l. MäOt .o^ tr« T« $J p. aéw Annt 
rr^flatum . eft erorpis bandi ICanwT ^éds Ringfftdii filii Eria 
[€• Die Hlo Danis •niniboi goidium^ dö^iciftur tx ptrtt umi it pil 
;if canonizator, ex pahe alia, ^äod Regis filiiik Cahutos in Regeite 
Qr« létttfttirttm dieiiHui foleaniti^ Rast iHiValdemaroa»! Atchir 
>us Efkillva de Lundit^ Archi - Epifcopiis fimul de Svecia Stiptauus 
Lttreraram. ofiartyrem landQfQ authorizandutn I^canonizaadonQ ai^ 
^^Domini Papx AlexandnV -'' . ^ ' 

ym$il III. EpiÄpUc of Sttp\i. S^hzi^f tåtd\ftii 1. 1/ p. |4i5- SStefi 
af 11^98 til 9rr. 9. 9(6falt»ti;' 9xhtipiom bita lit, dro M^^ 

Antecefflbntn^ noftris bona^ memoriV Locfo e^ Ckmente iaouAduiå 
pcam ordineoi ih' Jo. te Petro fupradiaé Ecdeés EpifoöpiSf qiét 
päteroitas in ^fchi-Epifcopos confecrfBit^ e^ palKwn vict ipbrn^f 
Ibrom fioftrorum conrtiut , dignotcltur jctunpletuxD. . <r, . , ..q 

trå»m in:< S^f 4f Jr 1217 ^tdmmn uti f^mltnaei <if Dcn^ 
i|^Kfl•Su^ar^ fom f3r»ar«« i Äom t..7.f* 7^7. Öe .dw isjä 
;.fd»tla mi» år Mänt. 3(?|!rl/t ^^jttttar ir IäwröW af E; ». 
^e$k» tre (ftt^ftran^e ptttn lll^a ff:.Et Tub mteceiTonbuf noftrii 
biVioriC) Lacio> Clemeofe, Cc^Iefliho, Idnocentio.aci nobit (écaii* 
l^iptnin ofdineni in ftticia recordationia J. ee C. ic- Tenerabili 
j^tU^akqfibua Archi- E^ifcopis , qiios A. Fi^eceäbf; ,nms piz iqa- 
%||i(ecra«it, et^pallium vice ipforum ariteceflprom noftrprum coif* 
ll|{M(Htiir adrmt>letutr« m f ^liM {ivitt^iftå C Hf ft^t^- 
"titnmi o. ar tléU <if jto {{cif. ®iimnra mmåtMH iit«« 
,ertf , fom Innocentiis Un III låtit 4h& til ^. S« Sditrcof/ 
r Mlit Tnrpcfa uti ftn lOotrffa ^^ifiotiA T. t. p. ipg. S)o< 
ww >Ät Qt i ftiaet (ir O. ®aban« Mit . ejer (Wlfcl jr» g#i» 
||r mnamiKii irftmiill wt^ f9iPa botfiaftocR ffottrMecTiui: 

itt^w 53ijPopat/ fbm bentw tTOw »ätit i ^to^«M.«H/i^ » 

np ^»iffé fdd«* u(i JÖi^onget til^lflglAa . q5«flt. 
»dir 4ft^ tCl floö gi^iMtiiyöa.twöW^ f^* '*^ 

tWm ai ffni> å7<5 


i>r<(e(/ fmn f9iie« fannoiifr> bttfnxv &ct n>d( det 4(^.jla 
«f tjetta-f(a$,»^fém f«i Ufteifirt fWn ©twwgt. atffil 
tor (Ät Ww «P^WSa/ iåfm i' ®5ta(a, %mfht:/><? 
Peta. Äptfowiftnfng jki>' meta &p^ft,.9J;&r 
M0 p^ egen beföfhiab/ &4vj4mte 'K>at ^aii gtfmilö me 
^&te jm^ fld&be &etn. tttaf. be^a f4,nn^et.9(| (^aba"! 

mn iS^nfienÖom^. «<|; b4S9(<inti^ oni en iprtfc^ 
-^ QiKfiP»)> ^5en$t fk^muna&e ei tBer «t -viCt» ^mft 
IWttttttii&etvoiw ej meHn #9f»a< R^o^ t# f^tntto £a 
^rbe.ttt©Mnf9tfAtt,fp^ 

iber/t>jt 

iuitöe 61 ^ . 
te tintHtltaajle: me» " 
'^m\f. 
tm ji<iitt'*ö(ir , , , 

^»^e^^ömÄten/eBev , 
»in Ä^fttOfééti^e^ 
^. !D«C 8.'€ötJt if. i7f 
lötng 0C& Jöifl?b|> 0ren«r f 00^6/ bi»i(fa teoro wnfe w« <<'<SSL 
pttta emelTftn »ertiiJ ©dft (i). Utaf-^. Ä<n«tf>lötef '"^^ 

: éin KDcr om ttben pä ^xoUttn ^ii 'feifiitat ( 2 ). ®ieft ä< 
If 5drf5re i fftitut^tt mdrfwävttig/ ot "sAiom (»diid pa&ftf« 
•ftef ^tontJCfafeiften infSrt» Äminflom ! ^Äf^eröét^feiÄ. 
" tetet' fftfw rt«n« «f; SMjFop S8tp»lfJ Äl«nJfrt>LfÄ^'m(fti 

)(n roat <Mli km^uixn stf' 9i(ii '<iAtnro "^m^i 
m f3 i^n ma fm Ikrt (in9ro ^ en oSnisf^MfYolt 
jf 6frf9t wet nwii' nrtet nw »nf ^fdrpnfi^ ^trfbn «(» 
r'iiieb sifnin^t »it twoiii 'fBi»r- w|!^]^ÄW''«8fi^ 
hftttiåtmt tw fittttf, *«^ix<i^?<K<^ ^trti^5fcain««gtt 

:/M. a;-'p. *f 7^. ■ •.,'.•■• ■•-.•' ■■'■'■' •. •■ • 

ptt^nt'»». itti fartiif!!i Of^itmman fik 

T»i«llt »cMHd 'MtfUnliilft Htitfh 0lfl0pf « tt^tfe* 
^^RhyMiiutji^UXKifjmltHplMrtilctWM «if«te 

L ^^d>'M4» Hlto.» ritfHbcM , fåi in# Um m» 

J''«p0v >'lt"|lnn<» ''AfiMl^tA-irrt rtM^Éét umm 
»■m Min |if t > et t Nv iltie féeftrMfloVin ^ JMH jbfr 
t^oa» tfitt 9ori([rt>rcB. 9f( m«Q <lK|lclPft 
llifR^ Uaff, fan ffstal <tf MonumenM ^ätnei 
åanaSn Si \an9t1 fan ffstal of MonumenM 5W m 3 f 18. i-iitl: «7S Iiifi2n> (il 


7 

V v ;^: &e;> dtibca ;S£H^o||)av Uti tolfte är^unbr^ UA. (ikÉ 

Stol S5if!«p5(B^i^. Si^it' 5Öi(% Äo(- tifti;4&t>e 5öifo))é*.^m|^etÄt japit 
iöttfJpiBg.iijtet, men ot ^Wtth&MÉie af ill ^emfaltm,^i: twai i 
imj !^tt . J#i^ Mi tj4j; åt i iQf eu«t -u^ö. -^ar;,n^ 

la^eR Alexander ^(tr III amom iocef af b. i4 .jial. 

^fop!:^o(< 6ea4canr;$(£raftat ideaDeoafi att ^: , utan ocf ^\oab f»im!)ij[eä. 
j<£inf^9ma &in&t fS^^cftoa/ unbtc fw^caii«:^å^ 
^t o(p.wätbt9l^ ^dis i nxcibm^ (•# fitdngöfle 1 
ft<^ tM>tti«) f6i; aBa bcnt/ fom unbtrf^ooo fig at fStoi 
m^i mnhm\, men tilfadelfe af d^^fu C^tifli. fi^ib fiif 
fom i4ti).^ili«Ute: Ä|Hrfa i ftib »juta fm e^enboot/^ ~ 
ifdtf faligbete)! f6r tti9(fet dobt ^p fi&nD4cf»>a^ " ' 
ting wac idttate/ <$n ot (dmtta beé gob^ o#<dft;bac 
^ii^opama t Cinfipmg 61 veban bitfwit dgace äfj'»i 
^ctet/ fan in^dmta^ af famma^cef^ t9 iidc upré&u 
f^iniga gärbat t £mf &pin9/ ^itrtfeboba tMi ^r^l 
itilb^nd^tev/ .flE^vml^fa 0(9 ^ til66rtd^eter/ ^ittij 
'^fenriinse/ engävb i ^flebp, ä(i!tBiga glvbaci 
ffiIS$a'^tibat i «W6te, ^iepjlob i SH^ubifcidltt 
.»5fat«|fb .i ^nt^ebe», Äanö, ^i|l&u«. o(| ^oiji 
man 6orbeMnfe €triF6pmdd l^mfpcf^ jSfom ^4fidll' 
•dt-^on tmet b»eb< faBaö ^UMcfen teoois tHeci p 
•finnen bnt tttfäte(fen utiAkxander ben iii:«^9itlki 
;af Örnbielirt f^niteö tiplaöb (I)/ o<^'«8ttt btt 
(t ottnot ^^#(at jr. fotn uMwit titt S3, viHjiMX 
emnortf ^ijfop ^6(é petfotittda edenffapec betctfat 
tit en gartipPa wfPet «Blan, ^rféw ^ *tf*r 
J8tffop«>Är6mfan: .. ' . w 

*£xi fttOtasa tHan tit ^clig öc^ fld(M 
, ' I pf Mttff :<bift b4jl^ törj]^: w^^^^ 

at ^n wörit i twifl meö Jö. €;ten«t'i'9Bé«)eii 
fbwt, 4t tiftttint fort f»wt,"»<^ |fa('fr«t»»rt« 

'>ityi.'Uj T>^ 4t.!(fip. itl :W Kön (re btt M«numcnt> jfom^. 55. E. Benzetios klttt tr90=ftl«l«»;* 
^nmdrfnlngarna ti( väftoviui , ^ar iö. ©tenot »«nt i (I4ft*^'i**^ *** 
V^ €aK '^toerf etfoif /6t^ ^a«'^'9enwtr^itt befetötftn blif» ****** 
HfiH^ i ^)(B<]n&> efter ^(rag^te^^aPmänBA äfhmbon Ka^). BtHmi 
lÄbf tilfJme i»atit^i(FQl> i €inf*puig. 2(f «n nu obtf ant »flHi."; 
nebfobe ^ fkt %H!opö«imb(tie »4 - blef ^8Uiiif> fénii** 
iiutt ttägot aftercknltf ^ ^-(ofkii emebott j^dri ifij^n et (3* 

ii(E»|)«^»4ci)idHt eniMft/<ftec- $. tö. ^iii tilft^nb- fr^ii 
'©ett<i mig^g^be twii ^eUde- ^aöce» i* 0idin , tn^ &.tt 
[; sof ^an Miwåi fitt nitt>iga bifall. ti( ^^tn .tQaf / fom mi 
al(^^ tootriaOAb^^ifop i Bnf4i»t9g. .^ii man..tco 
)griii». .hait«€Kenot txilvf&ve ne&(adt)$iiopé «flAfwen, eftec 
Niifrie^ S<f«<45t{N>rl^tQ(^( ^An -w^va m^i^^ men i»« 
|^J^«i( btt t äi^iK ihiftei^. ^t fm mtit vs^t^mr i^ ^« 
Nilliagr ifoWr&otwRi^^i»!; öe fibrer inijHtin^sse^j 5(fW* 
m^dfciai S5ref we( man, m] ^er o^- ^tenev »arit twi« 
wjtot fewnii .|iMtt,»4cfi Uåm .^4. flift!>it;(wi<Nnö rii 
><ttiÉ^«f8Jot^t. Uti &en;g(wn(a ^wecfmngcn ^»ä <3]&e)fi6 
Iflge^Al At 'Steofl? (ijliit mvcfett M(K(ié/ fS <|t ^fit^ ocf 
" 'ifc<»;t><9iftw U:i |ant)0fl9f^9$ft/ b^ ^n of S|tfe? 
ri^U^wib i»(#it me{> tnyileiv ni4(n)|^i(( emotcadeiii 
^ €^n tntt^ tparit fdt&ale* ^m om Ä.,€«M 
K^^ilrtsa/ faé ntan finna, nfbet fkegäcnöe/ o^ fo^ 
JuilP ^AftfiOiA t<lfaf d<no,tn fvn l^h^a, (gldf tinget, fall titt 

filw»} p4o#:fo«»nwnNd<t:^ «! &<tMi frm jftnw» "»» 
jWfl: af JboKöblinöar. 9iC »t#wf fot» ?(. »^Slb» 

,.^,if»i|f (.?)v jean .pt«tt 'ffVt<'^/ « é«n ft5-.»)(tfit, i 

ftt^ ^ t)4 i»<mt i ftti £an6.öfl9fti39(t. S^t t>et if* 

i^j^fipenif fji^c^ voaxa «f» ttr^enjtgvoatanöe 


■•JtJiil":/ -j :. 'jii/.. 


^gb é»e4$1iM!« é^^ift- i'> '§i *9i' i. -I i«£p,.'ÄhitHit r€;«rfrt8i -uriöcr »Iftt 4t|i^t>ta& uti fiä futtepoÄ^ 

^''^itSTf^Öéai- fbm bé fcbertÄtW fjåfnict r)flft unö<f4etÄ^Äfii#fl 

"^^^ftr. 'tft>fä<a ^nh* ibt^oj»66(Hr'fn«ffltMM 5öÄd«tohm w^fc < 

m- Idftgw bott ätJJtorWn tit be^gfÄtt^n äf-^i&ti'*' 

Wft rtlfWlg '#«• å^-ért tiitHP J)«t6«: »neft om «^^r-* 
%4 Ångelddcnl^t b(ifh>it toät^/ ^ tnAft' iri^en 

fMpd«vi(iTtrkineF. 6efwdr<i&e/-uiaflP ^fraa be l^t 

Sr6bbei^»ftec ihtt fttui dfiirat^t' f5rn4tnfta €^t] 

bkKt ii9tt/ 0^ f&mt($etf^(ten ^be -diiMt ihm I 
na^ort fdtt)«e$ &^b^ - ^(tn fiin fluM m ai^iwmH 

mi ^n>i(!(t l)an n^hnnct ej ttiet af i]^ffo]»0'*«9(nO8 
^^d,Jt tMoTa meb ftria' iM^dti^eter/ Slaff^ itttbi dd($^/ ^Uarhit/ f5nnobe{i$en' tlpfoki ^^y o#2 
t^> ft^et i €lfr<»tleb9 oTA (n^slrblWifti^ bimetinr4tt<tbe«/ 0^'uef 9}<¥fe [Necric] ittmåt6t mH. 

^(P^ariä« jiNit %f.^,i8^ ^pdjfroitftunibitoéiblä* 
^åitmantM^ f abe pef fSrt- fin é9<it iSiff»^/' |i 
C[&4ft<rä^/ meit ^tbdb ^äti- å%t, mtm ^axmk*^ 
terna/ åt «MNä», \hi nåH^tt^Slttibt i. ^(tt^fltoi 
{fop««e9enbomet) 1 €iiifipind<( @t^t: fvAtr ^ «cf 
fSnit, fturu iöiir»^ ' 55en§t I ^m 'IhtMt 
fler. SOIan ^ar (ifotebetf områrt/ at ^tou» 
C[De]n& i ^. Sarl ^werSerM tib. ^ ttiiå 
i.inUpm voac n>4( 9ppab om tmbtii^a&i^g^' 
o(^ til »i$a f!i{jomSn« afdåranb^ ^t^lkäj mm 
(4t Hv»a UftoH 4mm-näson té MMliirlic^j^ 
of^rmfeädt/ at ^bina((|rVUbeliniiarSrfäi(Mir r^^'- IkSI 


L ^iiUanD i)at>t -ocf fän toib jluttf 4f {i»(A '4r$mt6t'a^ 
'op^ men ^ttftet« fMrfe» btvobb^ iknåmlm^ pl 
4 bfnftxm&lH t>Åt i tatt1)<u> !^Y»tléet <lnnu intet xoai fom* 
godtfeiid ^ab^ci, &Ut>ii^ m^U itm^ni^tcM- iftmrait, 
Ililopattt0$ra JfiU fm Jyjorb/ jk^I we^ J^abe 4tg j)if 4^ 
,iéefani^ Ul ^iiki^ X)e. |!uIl6.<aMmna MLäv^ii$A A^btt, 
mMMm. m9cfen;:^UuuSf jf^niiigl^etith |>t«p<^ «tf 
»loiibt^fem vmfimv, -atMu 1 3dcii(>4raian^ én (>e&« 
är{&KtK/tö^«^^mene|rJtn iJIT^i^ewibSr 1 191 fot^4v» 
lef rtrtPiH^ €^c^rit>i»mi]f. iok m^c «& mec aitwlbdob^ 
i(in{ef#V P^ ntAtt Mt ^pä . tUtt 4^it$Ci % if^å^^ 
tr . ^ ^falt>lac -dn iftbiifbCe^c .^bnindät $a&e inge» 
'xixt>Si;S M MU \<x% ia>\p ;(thd V$6(f<^er« MriPapei 
t %åx$fi litet i^\T>a^ Jbi gi)ot&e !&c^ niUJtve jwab «e itrob« 
^Pfd £2ran^n^ »c( i J>ii;ian.4metaf^r4iza-»%on/ ntiut '??°* 
„, , £>iti <j xdtta i^^ii^enbMttn f^alx xtSgw 
49 titodtt ^f tn fSban i>mn>4ttMfe/ noann ji(* 
.' .Stp 2iie i ;B>iUd itiarTen Innafttåbpe ^ébninsat 
^tboifen m iUei annan jpfwc#et^ tntn nu, ft^ä 
{ .SSijFopavnaé fogfa^^ ^(«f ' ^ mjdbliiaa ' Öf. 
ixä» MipnV^^t 4n it)btoiM>t9päf&(d67:Xi^% otb* 
>*tMemcm(t f5rb( meb jtg; f?<#i&e ocf t|4 loibft 

br Sttt« Ir tr9^ i9i driAMm «i C$el. p. jSf,^ ; , , 
;M| AléMliaeir ttft 111:1 fBllR« i^fr.OniliieU t'i«l9*. 

. . iV Uti fiÄftfC^*^ i«48rK WrtJwHréirJiM 
g ig yi a l i » Åirt iwfe» I^lp»f» ftitoqjl inlBJii ^Qii fttti;^' 

ösjaj.^ 282 &i»å' yi\X€e '4<ilom.' ft 9 1 1 a n i bos Apoftoli^dfc fedis Legito qu^ftio ve rteretir , idem Epifcopoi, cégoi^ 
tilflinb til . caofltr melitif y^efinitHMtn prd te Scnteiitiam prodifalgftiiiti qutuv «»^'«A^a^ 
iloOi^ ; CO pecluiffi .ihuniaibH roborarf. 95rtf»e( år f}lltt (i( fBifCom^i tt« 
; tegtt af «ii»»iii8i ikrtiK^lBpr «^ fuitt(< 9(f{frif(W till Oraj^m 
UriBm T. !• ?• 33ti* ' Il ,>•» ,§. '20. 

ter, |n)ilfet efomöftafl i bet fSredenbe åt onmdj^t. '^_ 
£>fwetl^eteh« jf6ra(lmfl:« Jgnemdm (>6t »dl »Ära' ft(Ööt|>S1 
^ft^nbtga o(^ »araftiga wdfg5rtg. Ön ^nung, fortt »i! 
tigt 0^ fan g6ra gobt, 4r 6f»err)opab meb fitn^nga ot 
geliga giroitiöl, at tiben fSrfldr na|)pel{gen tir »årbartbe 
mdjl an^eldgna dtenber. ^åfttiiffa ldr«n« bef 9mtanbe oj^ 
fteié ohSblga fJrfatinittgat fBtf6fabe fpiToma/ f5 at bdt tNår|i 
fton ingéit tib> fomjunbe ah»(lhtboiJpä^\eti; mogen tfter 
ftamtibtn: . ^(oflérffuJIé upb9ggaé^ Jötfepar, Q>t«fht' 
fat riftaé, ewigwaranbt trätor mi<nan be anb«(!ga« 
»erlbjitga mentgf)eten fulle afgérotf/ ^(gebagor, fbnt' 
tuan mdttA/ ifulle ftra^/ ^aftetibét i af t tagai, bagelfga 
•fjiroé: '*S3fan ffuHé alt jdmt befdnna fina f^tiber f5t , 
t^ fdjd bSbe.l^wab man i^att gfort öc^ j^wab man drn% 
WrpÄ fWgbe ^mfWiibeltg mfio(| penkens, l^roiifet alt '^ " 
åfto^/ fTi fratttt bet fPuHe »ara »d(/ titom en odnbeiig 
tndfl en&biga omforgcr, fd at omtanfon om^»ab f^ 
ftligen npittgt fJr rifet blef jflngrab uti en fr«ftl6tf fPow 
fe(iga fkidfafer. ^ji^dr man dnbteligen ^drbot ut nteb4 
^iQe inau v^ara betdnft pd at taga emot ben ena I 
éft^t ben oflbra ifrdn 0t»itt/ fom alttb ffagabe ^ftéix 
fåttlgbom 6(fy' iBrtrpcf, tp tam »ar et folf, fom ed 
nog/ iS Idnge be intet ^be aft. titombeé ^obetttoit 
fagt i ^wibrgbe dr 6^erfriftt ^riflen^en/ meb ^.i 
fogi, |di| 'ftrboraab .iifi, bt oacraftiga Äörftdoen, /5Öi[ 
**l»9JliS(».MMiet",}JtebijPabeé;o(f. nu ti^ efttröÉ*!^. 
4tlngeii.'^(^äcehei^, Surfar :«er '?fwKw inncb^Éh ., 
inb/tfut^bet g(i;« bem/fom.bobbf i ^eriger tceA^ 
9Hn monlutibe g fpnbsema^ flr(dte(ft pt^ HtfVM Mi I>4. «. C«p. II/; a»j m^§ ^ |(nfl(tirap<t« fttfafran^ ^if(re åt o<f ingöt f 9rr«flf 
»fl^at^ju åt!mi9t (^mn^t warit &claftide uti &e f^rra €a« ^i')^^**^ o* 
tpii ivmiflojytdar. ^le» «t foti<t unt>«t .^»cn^a fimot jom» **^* 
S i btxm Afftdt/ .d<fi»a (le g(^Ie ^fMtcfnare im^n dMt!^ 

tUnJtt 4n. ua&^t Ä. ^mt €tif foo* wgemente. 5«ul<»l<ni 
ceöMt intA^et af bt ^dfl»(4n&^a ^rtflna de 1099. fit 

»Äcm«i<8iotr»9/:P<^ ..§«&« i3(<öe« fScskJmflfi fim^an uti be 
iJnra&( uiiöfdtimngac froff, ^äft^e» o<§ ioi^a ^^uiilen^ettmjtorifJa 
(^ ^^a&pdi.t 1Xi>(^ vfe<^^ ^mtnobo o(^>{on|i tU aUfoMCf gR»» jrant 
&t:g!^rifJuar tit t>etw-#rttpifta&« ficetoaanbe. . Un&«v»4ci€riffMi tu 
ä.pKbifningarn^bdtwn. (^pnbcniflliS f&rl«elf«ut&jle«p4 aaa,€«^tt«««« 
»iBe pltoga fjg forgtt. ,^tov« Ifdcfar f»f folf ^wmfo&e ftft **"'* 
n^ttU ' tii .betto ^(lidd wW utfkanji^t tib ef^cc onna». 
)!»« ^oRUtjdai; o4$t;wfa\: to^Oib^. b4pH»>)an., tSlcn^nig 
nfPh^ fo|^äcae(iA/ .g);.nuft^ 4}4,famm^idaji>«iii^ Flöiiier « 
^ fnrbunb meb <^cfci|?4 ^4ii<Hm jiobö ii}tct <u j^4ul(a' t 
rmb^ omfMnbid^etei:/ boBfi^ve di<^ ocf b<n cnt^yj^n t dru< , 
tm anbra, fom »at fr5n Europa affdrbab. at ii87^a* 
IKif be S^riftna dnntt it tttiitt o(^ tbamnbe diiPe titi Setiu 
5<9j&t)f^,. ®iift^,,fif JeuJlgnatt.,:©c;tA,^ om^ffjoit 

fit^:PAM(i\mtti(rM t>t Id^bnir »»tn (tö^o,i^nbéC;benmdf« 

SdkbiB; .>3ib6tiatt'<if '^t.hu ttpFoimM.Ind »Uf 
thtacieR ^ (^sAatAn åe (ig?.- <^ib9 fP^nbabe 
t' jlobilns unbfSttuittd/ men' f^updi f^an 6c(f fbni 

4Ä -Tit' ''^eÄipeI^«tavta'^M39aitn1ttt* Slibbdm 

j<i<mbcafin)amaSu|(op«(c<^ern>» cfKc et tappert ec^ 
\&9^ tu fänsa Mgr:i/.^^toarf6«e' ocf Secufaiem faninm 

'i^afig i beiifec»t4nbe©at<i6ta«Mnb«r. S><t A(w 

fntw(«n« i^önuh^ttbimt' ;' ^w nåaon :tib Odv* 
(ebw <n floc jfatä <^ *pxn^atj.'^mH^f 
j@BN»f (ic oA $(i«(bib<ict/; »(& ,f&vji4rfte oe ån &fwer« 
liMfjfbm-oeMdrabé ^^emot^ od^ n>oto tiHiPa geffbe 
. eotabin (1). Uti't^ bdrpa fKjdribe ttdffnins $af« 

.j»v>fMbiia^fiA^tMi m0 Sn^Iooi^i^oe utfldft 

(a). Utd4ttden af $4U(tadet tm, (U ^to(eniai<$ 

5^n« tief 
titié 
'a«if €^0. ISfJ^t» ^ij^to:. *^°°" 4wti» lOhiTÄt W- öe SCHiUa' r9«ftffthi#^ fSnt iftm|l«ftt ' ^»eyiiti»^ 

ekis- Nir irf ifcx ^aftr afietn&e iNi^ iSnniKr flcrättitiifg/- mlc |(ar Mf 
fin JBttf tir. Äomittgm f @»wtf«t *f i^4*' pmar ^grr «r ^ 

• ; • ; #Trr uti ^liga mgeir toÄpft twwift drtftcHJife 6t pcdmfle). att fi# 
IllifVoa. tU.iHif{t (3). ^^''ts^<^W!^^h(xt mm^ 
ta xmtt ^ m^ilét nitn*$r i!li ilioasfoifmiiiv -fbrni wä^d toont^^ \ 

€wert|<- fnmttKd^ tagft M uti ^ocftlgttr/' ^wiffä^ (fctta:4tr] 
cdttart Dva^hnti: itittt futmat ftv&(Ha-/ ocr^aöt: aRa ^tt intif^ ji^l 
Ik f(Uftl9fai utn}0^ltihgav^; fF«£ )>$ %m ^mi Mfnt mMi\ 
!!^4Jr,;1* mptfét: tnwhi (jftina fiiwmit ttttåna'/ .rtaffituBl "* 
frånf KDäm ^er &efläbt->u|& s^t&er i>#1mitnn^fPi»tie^i|(f^'f 

i • ■'''■■.•! ..-'■■ • ■ ,:.■ 

(t)' Cliromcoir Conrad^ ;£icfirff|dir«. JQnittr' i^ecoir,. gar «ndqititnt 
dk yocaUararj in' littoire fnarii eft ppiiM « ctipfq iif^rii^ nieridieét.( 

' te predbfi, ab* otiéotf ven» er %tefl«&n,e-j^rttr .JBjT' d^w Srte-i 
tibay Terris fTurcisj; )«f(rt■ln^ fkalid^-iurli^iiit^iMtJldMitir."^^^ 

- ftapttir {)a0c|hlteni<pfäniii»p«n<r <^ei./ ]^<flii|t|i(^D|^4rf«ci(fe^ 
•i' ' in- coBtrarinm' «cifit^ Näin> diebus paucis .^pow^ vqienis^ I«ei%.< 
MMfini-,. .Gubi,, Fruur [Tegé Fnföhesjj er c^erc''-geni«s:.4åliibiwb)°.< 
inter oecidtatenr «r féptcntrionein' fitie ftiritv fenttt- betliMWV f ' '' "' 
porev tnertir ihn'e^de-{«ddrrbiM6iHSu»<4mMii'n^ 
MeiliaeHia' diiämniir. [iJigri lBi«e|e:g adredte», ;j^i':j|! «w»il 
Cbriftiani! iiiaditiisi^ et^r \4^mogtiV pUi Cnitf, ii{(M> U' 
, ^fidirujjr.. SJrtW ttiöirtiKl» ,fllr,Ciojir»d<,:a« Eii^jHiäiiiJI 
^hier/M; PMikfHna^ fw | iff- ' CöDno! ar £ic1iK)iaQ< 'mt' V^ 

94imM^. i^tMH imtMBV trtfvtttkr, vi^WWit 

Jacob fliniCliM y^lfiinfrtMr MUffUmttta^ ftiÖm 
finnrf |Frif!p{ii;ii(i:|jH»få$^ 9#<*^«hij .. 1 ) luUM'^ in .^ iDéf. 2 Ctp. in m 


fjp^t [OififfiiinpsX mflSmter .dfinlc«nt pellir ia TixoMtÉ- " 

StUiiii viAis ¥ti&nt» rnftintnr ^onem- . ■ 

.jQmé fteth dedment infimtf' Acconeni' 

Magi» qoc moilAcarenr Jiid«- itgionenu. 
-Ui iulcatiS' fljidibut xquoiir Hifpiir 

JM Ui-Betn' Acepfialim venerunr melau 

tJbi< Outent' fivniunr ticut viri («nr 
'Dewricenf»}aeobutirlicet efléut Oin?w 

htft lir tttj fff igrff m Äwuhäcii i «l|wr»«r, fonf Vaftb- 

mit ttpiv uti vitis- aqujlbnia p:- 17 j«' O quamimi occrefcerer ejuto- 
rternc.fvNiifiö-, (ii de propsgäta dirötiöne Påtris in filiaspet unuiii'eY ipM^ 
enjrer, in tants neceflitatir tnicnlo; Crucifixo.. O* qsint' flMgnifiée ad' 
CijcuoH' Smciiii (e- ^nrtr^ ur mSttindb fhUret enriiiTo:- Ab/^t 
ttfatr' rm*if**r pup.f^teetdirr ctnfiitipt^ AhRr ur tatn^ firiutaai' 
ftrvifio.^gtlMttani Cbriftiäm fe- fubttaiiur abflc, ut jua pra DamU^ 
u$ i|iur«' xm/m y«i?<n^ir ib pecutiari bellb Dei Filii' foliiat' mili»' 
cälg^tn'; omu' reiinqwt' nbigtmv •luniHin' negetc nftoricy- cttovco^ 
defic TlAoribiu oce^ 
• ötir KJi. 1/; r.. 


'tifiia«r'ma^ fäflt. imcenSdd- Mm^^m \M^vmm 

Siw 35 •W' ntCarlf^w- a|$ €we« lMtt0 ^ifkpvia. ftatur. ffcSarlN. ntaygaretaa giftermål mei>'^onttnd' Btoevtre/ wata^ Am 
od^ &«^utan toai; 7^. <B>wtm btfmåxab m«5 en befld^lg «p» 
tn^enr^ä b\iM. ^. ^mt ^viff^n ^o^e Xdii intet of 
blan&at ft^ uti 9}otrflPa fafecna^ men aDa wått^api* 
ide &e|lomin&re , ^»arfiw ocf n4c Ä. @»em gtfwit jt fii 
airtt* fif. »i& ^anöcn, at en man fom Mobt ftg Erling nt^fon/ 1 
ftluDfi «B.9af fig nt fJt Ä. XTland f&cUn^C-im (Bw, uppe^Ja ?i'^ 
f«»ö< «• fletgJt^Ianö, Wef ^an efter Ä.©»em« ftnmo&anXijfltt pÄi^Tw»^ 
tttWnMfa yf( jj fimtorn/ ^»atfJw ^on ocP utaf ailm4n^t(ii faltaö«^;€ 
fing <Stenn>dd0. S. ^n>erce {>6t)&e 1202; o^ ^and ^H^ 
fan @wcttep>n blef af Jöittbenarna oc^ '<l5m ötCcn af " 
fdrfiarat) f&c ^nnng/ 0^ n(inil^ap(n imcilan (^nMrige ei| 
Yige WQxbt bibe^nen fom til^cne. ^teMectib ^abc 
(Stennxigg fStt ti(f4Ue ^ t9mm«.ft4i^ ^iftits^å/ f^x»ifyn 
fåtitt fått, at Reling f(nnä&&e ^n^itmr fom bacrttuK 
nom/ at ffajfa fig en f}op fafan. ©e^örffat^on NtwrH 
for, !n6t bem tilfammitn/ oc^ ^t0a&e ftg We^ néder o)!r^ 
fienom fönjhet Jp4tupp5 fStfogabé ^an fig ri^ ^^ft^faööl, ' 
bdrgen ettet ^litnb^rgalanb), ifxoat f)an af Ä. •ticitmi 
ttoifwe» utan eftec ^. @wevfe!f t\\ftåni>, bitf i^jdltlogiaii 
^en i bnmai fldtte utgaf (19 en annan på Qtanki ^{atfiM^i 
ih €c(ind @tenn>%/ 0(^ fcf bå&t tiUopp oc^an^ang ^ 
etit betta fan man jluta/ at ingcq ftenbtiig^et M» 
(h>4rabe <Bn>enifa i^bpggarna. Uti *Dannematf wac It^i 
fecupfbfhab/ ^an ^be ocf gift ftg bdr uti -en af ^ 
ftäftel; i éanbet/ 9^ f^i^mål 25etméa tO(té^beU 
$a €bbe ^@Uo<i|bö8 SDötet, o(|;::iörobertPitei^7;äf ■ 
^unafon Siif e « iSiffopen i Cunb: ^ fttt ^obfOlli 
^. ®wetfec uti n4ta f6rbinbe^e n^b bet ^ongftga ^Wf^i 
wmatt, fS at ^an ^abe all aAlebttfng at funna " "^ 
|läg« nabbligt fottrotnbe p4 ben fiban. 9t^ 
ocf f4 mpcfet at ff6ta meb fina inWnftjfa ,,_.., 
@»erige ^abt otbfaf at 4fiiDen p4 beti fanttn r:(efi9Mi}| 
fomlig tr^gg^et 3 onféenbe til afUgna» <0t<iMr 
«V uti ©»trige utan «(t befymmir. ;j; v IDeC 2 C#. i^ 187 Mtttb JtrSnifatt f f 31^ rtr/^ir/ H. N. T« 4. p. 49. U(af bef a ft^Icn 6 «» e r !a 
.. SfArrfNi 5(rfniréii (NOe man fnart rntina M, åt JTnnt (Ertff0ii i <&irlfotu 
5flKri«e Icfbe 2nn«. (Ren t^nxmil man ix i ui%on ^miatihii^tt 0» 
Snutt iibifti,, f aiUDntai af Dc^anbliMar, fom örnhieloi uti ftit 
A^r^ifiQxia anbmit, ^morom tilforRe |»a fttt bt^ixif^å fiiUt kt fi* 
It, it to^aUlifutlf t, \at 9. ^nu(i<!ftmt9eintet ifiérrIefti>atS-0n)er# 
fS af man år nSbfafat) at tilfFrifma M fom t fRoxxfta {NmMingarn^ 
t» om ^. <(^<ran éiormfon 0^ M hu^mmi til 5(* Xnntf fnararc 
S* $2ran< SaNt h tii lonom fjjl& 3nHomf(^n^i$ xmv Oiifet uti funfomJt^t lu^n, o(^ &<t 093, 
•^ intil fpne* ^ofroa up^ltfht (£n>cif<tifo ©Idfun emot Den 
»ät (inringen fJt en ti& alWeö fdrqwaft, ellec åtminjlonc, 
r^ö^t oicf> l^emfigt/ öt ingen fc<t9&eli9 mildmja .otoabe rtll*' 
fliir^€t<n. «0?an fan fluta bet af Ä. ©»etteö änfe»S)rott* 
JSRotgoveta/ Ä. ^luttf ®9fler oc^ ^. (Prif &en ^eligaé 
fom eftcv^ fm ^txxti bhi) tog ftg fftre at refa riibafa ti(, 
mie^anb, ^wtlfet l^on f5rmobeligen intet Ȍgat/ (iJ 
Iflot tefn af $at tparit »ifa&t på S, ©tw^feté ftba emot 
; &cn'^eliga« Cfterfomman&e, få mprfet me» fom Ä.^ 
S^t^e 6e«)tfabe emot fin $nt l^tpfmobet; aQ uptJnfeiig 
^ *9/ w^ f^g intet gdrna , ot Sfnf e * ©rottningen »iBe ref« 
»yrlge; tDJen brottning ^Wargareta flob intet at 6fn>cr» 
refh bdrf^re til ^wcrige tå) kfbe &dt i all fdfev^et 
iigen meb a(t B6je. Unbet en 13 ånjfelig flintet an< 
rättare fagt fcrtfatte ^. ©werfet ftn regtrini; i b<- 
^tit Ä Änui« m. ^il fuw perfonliga .cgenjFapev 
« taj! ^tin«, <ttti« Jberre oc^ dfabe frtt ^abetnetf* 
>Öané §ab«r S. €<xvi ©werferfon ^b« ^aft mpcfen" 
^r bet önbeliga^t^nbet, 6c^ .^. ^nut ^abc ej eBet- 
»be. ISWan fan af bet f&regÄcnbe finna, ^uru an* 
be anbeiige fig f]^rn>4tfn)at iinber Ä. Ämité re* 
'SDet 4c babe m$j(igt od^ troligt, at Ä. ©twtfei: 
^ttéé^^xbbnw o(^ fStmaHingw At tacfa, ^»orfJre' 
f^fS^ttiM tib blifwft fWflorab tir Cftertwlbare oe^' 
^ ålfkm uptagen tii ^ebregent. atminjlone gaf S. 

' .<*»ir* du Smd 1^^ ^(tariff. ^»ttUti^m^tc 'mm 4 fina 9^tra&arc <i(ec i ^mitiuifm WM ;!» 

£arl(oft' .^»iEapct/ Mimm 9et Dl J(t>5e «f lacffottt^^ Ow A^,itltPf « 

4it4<ui icob^t; ^t botbt |a vMro. igitjMi af bn tsmmlitm 

^rtfleriföpet i ^werj^e. ^äfwarne ^abe Idage prtbiFatjt oc ,^ 
ilRbdi^tOtrttt/ fom {^ixbé ^maxtr ^^i>a iiuet itn&et toeill^a JOdtltqpi 
ISrJlfe ifp^jnen iitdui ^omind t '^nMrise J^atx innu gifioit båxtii fitt uttfii 
lomiiife. ijjigq j^\f0\[' ^^ 4t Ijctta privilegium toac ännu l>8be asMfryi&ttr 
«^ fiKif (an&e. ^^ 4utu |)6dt ^äfwern^ m^nbi^tt xm vbm 
^igen 4 i^wtiidt, tom lifn>4l .<teé befhtt 4nmi iintet <»f($be (nl^ 
fittojfrnlafiiga $roé^artif(ai;. 5D2an kW^^^ ol^^afl pin 
fig ^teflemaé diftecmSl/ fom wor» Jdn^e ftban iitbMe pi 
fl4fla jldUett/ iil ifi&lje 4f ^åfmaxMi Mpnerftda iiitdljj^ony ~ 
tooco i(fe teflomin&te 4nnu l)ä&e itHäte(tge «(^ lagliga 'T 
Ja j@n>»ideé Sxift. IS^t iteae ^Ub<6 4anu oafajfcbt/ ^c . 
^refltt^opet 6i>rt« <anfed f&c 4tt jpfottftt »rf) ibomfci SSftmis^ 
Pm t>et af ^4^arnaj&igt f&cutiooip^pila&t. ^t«i|.r 
hx »at ^apt tilxibi <at firunna ^<(a attMidå ^rdn&ct. 
imH fnfaOetfe ifrän 4iU loerlDilig tUvc ttfmama *-^ 
viAfiM fxotttnUlI/ «(^ ilfnHt 4n ^(ei^ foota in^en 4nnan 
onttlida $&vman ittt if^itona «ttt|l4n{)igl^ttec onfwanj: 
^une AOa ^itm ^t:nia jorbac (»c^ ^ué. ivara fi^a 
Dungflis tunsa of l^wat namn toi i»ara niStte. ^«ttä' 
dateradt, fom fogtt 4v/ -Sr izoOf né ittfdttt^ tiaiCa ot 
töat ^. Swerferö fjetbe fKegermsö^C/ 0^ tet «h&m 
f«»!8i{!op £)l»f« tntoidntttd (2). ^t Ia5e< i3lä)(e 
^n ti( M uti n>ära i^xxAa ^an&lindai: fl ofta f 
ant>e(ida ^4lfe^ %xti[tu f^fta^*^ f&mämiidajl pl |^at 
^dt ((r (6faé rdtta f4Uan tii^ottuaga^inafteni^f . 
t9 (3 Mnge ^onan <U» honungen i^ate rätt ot upbåMJ 
liga {Fatttn af <t |)emman^ lun&e tet i toifx ^fttnte: 
fa mpcfet/ onttnsm ^t ^6v6( til Si^-da, £(ofl<e <Scr 
cnifpft perfon. ^m nu eé febtrmera finninffaMr ' 
&;(i0a ingäl^ i famma mmt fom ^ifan dtpni ' 
cn<t ^tflamente f&mäc|toa&e tiSgon JaMct. £# 
liga antaften ttitog igenom fruftoti fk fMtfdb j^ t 
ift^cf/ blef ttnna ^ctp&on&e påfirgb alt mo ^^ tffg I 
^ iMtjön lunU inttt firl^l^ tn4if4t«. 
1bS.'aC-€ip^n'é^ <^99 tr Blms Kiroli K«m 'ftpiehtu prxditwf ét atrtiis flr«jitiiis. .^'3)r ktli» 
' ^m Brkiit olM^tt MT St. éfflKtfcvirt njgot emiUt:n(eIrg«rt'>(^ 
Ki^fl^fflia firfinrint p. ff*. Mtetao Rege CaiMito S. Erici filto, 
di| ^ in «e^o .Sujcrkeiut (ea Saerkillns Caroli Regis iiliiM, irk pra- 
^ ;cl^^s tt, regnum SVé^ue, i«adester firieliter et paoifice g«- 

itrJrcffiRncO^örjdwirfi» rf. B. p» s8ii. * 

■ V. ..■ • ••• • §, 3:.' i--.' ■■ •,,..; ; , ,,; .; 

'JBtotcUce dntxSbt iXi STeg^tngth mt f«eÖ<< m«b ins* mofti gotenini 
Wbk! UMn ött fér ut fwtt aBe wwo nJgöe (3 »«U)(liö<f!JSJJIJ' 
tÉk^^i' S>i;ottnin9 titatrgaireiia ttfh tOill (ftfl;.ttlort.tptvtflg{Sv^^^ 
"" 94ftmie^((mb tilbafa tirtRonioe 1203, nun ifitet m\$t iao-« 
^»»tfStt i^twdge, fjtanldt-|enne tit öenöa ÄterfdcD, 
CfamnKm^ons roac ()((t annordmöa. Uti fin afleDtia 
^w»t(d tiö' töar' hw i :gantP<» flört on^enbe / «^^o# 
^4ftB»en i toigtida m4( ibi&\>t tmlKcfhuiöont >^tie< cä^ 
Nier/ 4npnt ^on (if\o4( nägon gStid faöc f5rut/; at &(t« 
*^; wn&a Möe til ^an« '^o<^ ^mnW 'értjf^lwi' ^ööa. 
minffa&e alöeM inttt f((itro(id^etm cnttQan tttta ^iga 
ler ^rdntraöe .Det ^efpartittd ener ^irfebenarnaö ti(« 
" ?Wöl«m« ödremot cllé fec/ fom »oro emot Ä. @n>er« 
jporti af ^. Wt«in$ (^(ingfon^ f6nn<nta eUer upDif* 
^l«tlélé^^'Q'(^'^HlAmt1t>rr^t1r # ®&t^ii!a ^](am 
"'">> oc^' Ä. ®»wrr«r afflsÄitg fftroröföfat» ^ 
inttt enfofnab/ f»it( nar r4ttar drunben tt( ^ > ' 
K (1). t^ttnind Margareta tager bå mtb * 
driflina^ fom ^n i>a&e meb ^. ^loerre/ 
r^; fbin ocf ^et WjltRa, oc^ refir igenom 
M^^VMridi. S^icMtitome toiOe ingolwiba ) 

tn 0Hct(lin(i (fulle fdOHi ur (atibet/ il^etter 
t« @iHUrfiNV'^$ar Mrf5re på ti^filet/ n4c 
ta toiie i f^, fpMnger' in t ^etnilt^ tum »(^ 
^^_ iHW I fWJietv ^rinfffon W^WWfiwr m9«&t 
/»It. n^ i iso &»taWim 4i#ov{<t. att tfit oigaftmtidr o<w5t«if i\m ^«rmeé fton^ ^^ 

t«r (ävciptr »ar Pommm fdröde* Itlngt bott S)r»tOii 

IgÄ &5 at f5ttn SJow tUbafrt, men ndr,^et«r e|é 

ta&é/at ^rmfcéan ^une'f&fff^cj5frt fitf JÖtO&ct 5Wi * 

éfle ^ott bannot o(^ Kt«ir« 1»^ S>«cr ^tcijxjr o<^ 

iå Idnge ^on funit fe fanpget (2). (HJtctjxr for icfe 

fm xoå$, ocf> SJrotminge» nw& fUi ©pflevbotet fortfotte 

*IB<ift«r96tl)(an&/. ^c(t txbfilbi 0(9 bt&t6f»a5 6f»ec fi» 

^np5wnb«/ f6r ^TOtlfm ^on ^«ör«i tnStirttö f4<lef. ~^ 

.\ 'öfftfcboöc Ufwdl aen«ffc bub mcD bF«f Itl S^rotwing 

'rrj Ii) twö' oR TO4öifa|?*»b«t99nm0 :o(f>:' fJtfdfran: »tÄ A», t 

. - g>m funbe'4ffa«/få tot'®»ettÄjiwtn'»t^ to«^^^ 

tomma töbaw : w^ .ilJuetmmäen^ ^m 5fniet.löobe.1^ 

ffrätt ftn f4w ©otet, Kf!e famma dr tttbolfl ttl,;9i 

>AMioara Mrttt firatilämt^fä m^det man wet, |f 

f»m 9ppab<i» i (^»itise; . ., ! 

(O Tor/tei H, N. f. 4.)p.. agi. 

^^ betta f4tt wat (bwti ötti <iiil«( oib . 
jRnuc evifibna $8ant efbe imebfitrtib ti(in< 
tio^.tU i 9EB<ib«6o^ab i ^^t^rgåt^onb ;; tniiir) 
brt mftrönre öf ^; @tt)i»fet ti! «t mm 
iS »iba fttabor&ab««, at ^< bUfn» afje.fi 
f. StRit» ^n^ ^t( ^utfbn fom unbfom meb 
etoar två' Om betta fikttetfiabt oidb '^tt&,(iftt9<ii iMi^U^. 
f<i< Pj €lrU9/0t5 tittdcf»% uoöfrrdtttffc wii :\PÄ® (ffHifi 
utiu ;i^r jjjjn «Jbr(ufibfltt btrd^eHr» jiWNjti; " 

(iä>5fr)fll*^fnn«ccnti» festn t HH. Igtjeg 4f^. 

: Je9tifnM«;{(ifett pil tt^ (mmt i3»r 4«3 

.^ Sid. 2v^ap/xi. 391 
Q^f^fttt pmvt öen rooxa tttflrb. (Bm ftijm of »awÄi» trUt 
'"»are &c^5<«.6^tj«na fig[ af bttta btef tif uplpjhinj af ^^Vm» 
'a ^lflom./i4t n6{Hdt at brtfWéB omft4nt>dida mm* 

fttt ^tctr4baw« t>ht> fommit til älegertngen i ©tpwige, 
tat mt)cfcir f4cl«f til ^. ^nut^ iöatn fafom ompnbigao^ 
(a, »i^ Q,M0 \>wtdiimt bm oföctcttt/ fom ^onom töat 
é #iber tilfo$«t>i< ^. ^nmfcr gicf »tf (3 (^t uti fin 
tUfif^xm, m 4>air tipti^ b<n^ f^^m ftna tgna ^ont/ oc^ 
liJt bcttr tillifa o^ f3&att Wtitf, at ^n oit ji^ fiJcjnaDe 
xU mcAm <^<^ I4t &em aifyxi^ toara ifräri fta. '^en 
I gtnoin (kifa aabiifwarc upfom tiägot tni|f6rflän& itnel* 
narti o(^ JNrfnfolma, fa «t be fatte firfSt m Ä. ©loet* 
•v^ *tt,Btw ut > uppenbart frid/ uti^ilfet tre af Ä. 
^5néf tlifipit flagney men 'l>tihö 6cif uttbiPont/ w^ efter 
" Lj^rtoftP fftffar f»9 folf / ftftpevwinncr Ä: (^n>^fer oÄ 
léii b* ©n>cv!er tiUifa meb ^rfe*33:i?open t Upfaw 
tilflijft til Äonun^en i ®.5ii.iemai-f. ^itta' Åt f6vu4ni* 
ef Wf 1>lfnwn* Jöref, f^iPilfet dr ffrifvott til gjifftjparoa i 
tin»pina oe^ iBFara. iCXga ^i^ax fa bdftllWtig. 
^,j^ at be ^uöe meb att. flit bem5ba t»Ö öt fjtöw ejnf 
i,^!is^tf^,im tfm ^åmni utfa$d; ^ar mé() orätta 
j^ur tonbet; fa mpcfet nnc fbnt; ^. (^»irfer »mc tifl^a 
PRomerflPa Äprfané oc| *l>5f\i)en6 befpnnerliga beff^bb. Oå^ , , 

f^rmona érif at i gob» tÅmnn 9vt!et til fm rdtta dgare 
yf^tn om fåvmaningar intet funbe utrdtta/ fPuUe be 

^tU aBa >(lat tXefKO^ f6m»d»l4t^'fabe<tö<; 
■;•*.• . • .;■■ (. !..•. :iu •■■ •■ ; ■' ■ ' 
etiMMr p. '5$ CItfttM >f«rMr fStvifiét R«^ STcrfcn«r 
rGn^ filii S. Eriei in Cliucf, folo Erico evddenM et 
fitoté^ Pixle UpluH)»nfes"contm eittn gnvi nuflr«'i«(>' 
'--TU Kf R^ $¥edit'%9i SttatfUts H(m. B^l.f v7t. 
^ Rgmait S^/Aiir aepo« bMti Eric) , qu^ 'frtl^itiirM.ltrf* • 

■ - XVI ~ 
S>9i O) api &ma%ift$ ^i^titu ,er»txUti^) (Brtfiwt Åt (rutfe M ft^>*««*' uJittius Epiftabr loBoeftiÄ I 

€«rlfWI« L, a* p» 244. !|M[fr)<ll«Cfliia orb.ÄTD.tffa: Tandem yero. f^ 
tum Patris d^i EHci, qni prtfatis Kegibus tafiter imercmftrefi 
l2C5. nacali (i^ viölenriam o«typarät, cariflimtts in Éhrifto* filius toéttefti 
Rex illoftris, qui dd cftiiiliinuni iA Chrifto filiom noflfum Reg|i 
ru^n illuftrem, coiTti»genttm'eui^defn proidti;» confangutnitatitlini^ 
rul(»rat9 nd regni regimen efl afTuiiiniS, qui fiiper ipJios inva(brif^ 

^ filiisi' quos viJcrat pubertf et omni luxilio deftinitos , miféricä 
pifTione cöminotas fibt eos in fiHof, injorianim (uanim tmmcip 

" ipraoic,^ tinto eos fovens affedii » ^nod in mdtca fnaii t in i tf g^ 

. comnra ptatCsnxm fin nop (iiflineret obfenrea. T«»to tu^e <j| 
tis inoidani humani genfris inimicus, feminttif inter iplas et I 

[ zaniis per quosdam Tiat ncquiticr fedatores, eos ad macbirtandOT 
tern Regiam concirsnir, qBorum tandem tribus pott detedsm iSl 
in pro^lio, qood sdrerfus Rcgem j^ueffant, interemtif, dili 
qui congre^ara pofl cejnpora mAirudtne Rcpii fintt Ttoleoctip 
écqtrreiis jibi '^mqi f^iist eodeni Rege fogtro, Regr.voi olttii 
prieCirp nd: didhim. Regem DaciXf comitc, Venerabili ^i^^tre, 
lenn Archiepifcopq) conferente 8cc« 

( j) Stt Ä 85. Eric Benzeiitts Jafe {tg Uttd SStffm^lH. It^ 

Ecde(ia(?ics |i.^f5»5. 9)?eii (il ^olitifla ^iflotim< Hpl»ftri««r 
. Ut bxutattmfamnia, mtiauMninntfiutii |fa srHvWi 
iMom Jt9rfo«,{N|}orieti: ,0Vini om Oe «ntoc oClo^rA . ttRoin J(9riD<, -ptltorten: .aJm om De «n»rc aCii 
lli iS(ii|>in Det, mt inifiUU fOtM ^t pX ef 
intn(, btodb (il 4f»f atpr^ f»rtt iira f9rft2< ffleii 1 

'^t H>W«i tttfifd mc» QSifFoiKiniaitiiifil^iig f^ C fy. 

s btn 4r ftefottob tWtggcft dr eftet gdmingen tsoc |iil 
ifct$t uti &e fldfla i^ctet iftottendf^dmnuiiiN tn 
«n&i« samla; ^fict liniied uptécftto^t^ fa(lri .«ri^ 
|l4nbc(isar<. X>m åtlbxm aOena botbe sir« I 
jdmfSrev ^anifa fhribanbe ^n&Iindar 't}|et JlM( 
na <^Md4,!8ttOa efdbatt f&rtcdbd P^fH;' 
Mon bt^nser % (BtmoMidcn imct/ «»? 
Innocemii bm UH JÖtcf Wt Anfi« fwH mf. 

tm aO tt|(ifi9 .fiN dt fttt PÄ it <@twH^' _y 
(bm fan tkUto rot^ oS gicr^ 0<##r^ ||^| jf*(#r*jifc>4<f' J ^l å, €«ip. iut 493 ftMtferd fita/ |4#a ^dttat foftni famitt<m^n$f3t)m)t/ fom ^wttftt 
l^frnm-Annoctnms itxilbxaQ.ii , »d^ taxU l^elrt ierdttelfen €atlf««r 
l^äb Vlxftitdi^ffp Vallernis. ^YDUfen ttOJPa tncb ^miiigm ' 
^ftg. tö Skmneinat!. <Kan fan W jhifa ttflffa, <tt inga***^'* 
l^m ofonningat bltfwit fl^rebvafte. l^n fanoolifafle ha 
lletim of ^(a fafen tor&e M n>ara ^ett; ot ^. 6it»erfer ca 
|t£tt»f(laQ »4li(Dtlja etnot ^. ^nutd tfterfdnwabe ^ritHtfa^/W-/ 
pi tmllanf6pare od^ ^ftottidkire/ ^wtlf« 4ftD«tt te Mfla 
un ^4r(%((n hinna afta ftd f^re, upwäcTt m^tv«tn&( «me(» 
jptingtn D(^ ^nnfaroa; m mT nägen onxitfant^et ^f t^ 
f|{8(imi unga ^xxax, fao »ara begången /^wattfttt; ^n» 
JfiriHt onfaOne o(| fotfwarat fig^ t)4 tre biifwit flagne o<^ 
pkt $nf nämligen itntanfontmit. ^t> ^^flg&t^a-^agen 
Ém £. ^»etfet Cortfon, at |>and tntttne toot åfnm efter 
W itQdlfi^eife Cof 4r^antf e gidttt otgoCio}. . £)ftr@;wei» 
^^!|iiaf aprtat nAxtxiH, ^ikn fPuRt of Uoa taga ^n< 
' ^Éer^ (»or&e utan «& tt^fwi ^an# namn xoaxa i 
99<(f(* ^n t4tta jamrnan^onget fiSn>4( af bet» 
minga flesa t>9(ifa fafer^ {4k tooca 9å^ fMliftDa ett 
^|t«iig|>iétr ibm f&trmMgett iil&ft0 f4r Mf«M (^ {ft» 
r, QDt intet nlgra 4nmi tMmtH ^KuiMtngat funna 
fittttt jtna ^mpx: ^ iinVtél mfiÅtib^tvef ftxå 
ritf ffafeu/ totte »ef Hn>a ftna fbåctg^etet/ fifom tf 
Éfat 5<»k Jöute tagit ^fw €rif t fomneii «^ buifit 
l^wb fr4n b(etba^t: e(9 ^atr ^. C ven Dali» ilngt f&t 
tti ^t (Prtf Mtfen itib ^n tilen intet »ac n4gi»t 
[^>V 9t ^fe IQ^te toatit ^agoii^ i ^ona ovot i>(|^ 
' '^$M €t^ nitii^Oarer m(^if«»e« gAnlft/ «ae» 
<i4||aännb<i bet»iflrm€n ittnon be^^b^ttnon i» 
f^.ftit «t0ii«r M ft|É tKife *4N9ociei. ;^ ^ 


SMfiw €fHw 8t ^ a» SV f. i^o n. f» 4)(n At (an (ffalir 'ni.>t v. .fl.:;.; 1 i' Öt 5 *>^. 294 


m^- ^*^*M xoata imi Ut tfl\\,;'i>it ik iiwblftriti >f«l6a?tr ÄtY""^ 

Korrijt ^(^(bllf»^>it flagne, •0(i^ fiMU til ^ovtyc 5v i:ofi, fanimi^ »»I 
*im< grif.^Äfan (BMin, ^jöilfcn ^vat ©i-efac «na- ^[.lirl .6fii)ci:' j 

fört H^. ©rottiiinft SÖipfä^tfi.,tT)<«, friu ijidH f5ri- 
tionn f ominen tittwifa tit €w«i^»» mcit §on Jiut^e kta fi 
►fon Si. ^ilfdft éroerrcfoh, t -fpnnc\-|5«t /f^^^""' ^«« 'l 

indtttt^ fdifUt fkjx^nc 6elf, ba« boir &aöe jpn S)^t. 
«^ f®b« ^on «<. iwWi f^/ inm waniÄiPiä I ,^e(<t "* 
ttontagan^c 4>^m @^jn/^p)i(ten iiuet »k» "* 

«elanl) m<& /^v<ifWew:<« €!«(t«v Cicifw... 5 

ttUifamt^ (tt tUa ^«tanft M<^t>/ fom,|on'0if (dt' 
ÉtnttS^i >^fw6 catn pfcfon, >4^ n4c \»lifak |ci 

å«ctt(L töt jtOAta tneD ^dc^t / at . Qu»» im^t! n>ti. 
litv^yMvovebgidbt0 l^eti ^nt^ipltgen af ^rtt\Kéoui 
9icf itr ti( ^onutid<n^ qo^ fdtte fi^ Mi* i J^&dVl^ti 
^t^ ft9 unfoei: wanttd 3u)t:o/ men. ^^ontmdoi 
&6tt>e åmnH t>QQ»i ^^m (Bes ^ ^(*(^ ^a 

sen ;iqw><ltfleini$tanfa/ «t ^. ^ita^i^^fKH^ 

%i( at befria fis fvdn &enna titoitetfe/ tn&t 
»i$ i>(rfon/ fm uti btnneö e{^ ^ennetf >C)0§iien1nj 
hAvä 9l6&an&«lwrn tU åt Jfwwtpgöi x»txWm^W 
iSI fcomt 5^mtné<i n>attr afj^aO/ 4£ n^^-f 

uppenbart dpcMWett ^9leti'foiii.bctinN PPi 
ne aHa til owdnner^ Ipcfabe^ jarnb&rden 
^« f4tam4etide t>(ef br4nt>/.o<;^cir<tn faö^ IDtIr ft. €4fP..l9f »9J It^. ^ol^Uta i (I5t(l« ^,"9 N*nlis}« til ©töcrtge, €«tlfoi». 
►« funnflt hlifcoa utftdlfö Rr en owrtjent fiirfMiclfe, r)n>ar» , "^ 
: dnnat In (K>(Kä^«t öC^ ob«t5ftfrrt«tt^« grfr^it onkboinj. *^°^ 
irtil» ^Oibe SÖirl<txiwtna oc& ^ofj^artUt uwdt ^. @»eif» * 
>jie(0n <0tttorm ©igucöfon, tt J^rn om fpra åc, tÄ 
lr# o<^ ^fan ©otin til Öiiföfiwliilnbarf. SÄ<n 6cnn« uii» 
a^gmaffDHiua&efjä^Öaft&e 5vet/ oc^ efter ^cu C^riflina Ä. 
ti leligaf S^otev&btet af C^at^orinay fomhta gnrfi>mf6lit 
latgatviÄ untxv pn fivfla refa tfl ^tocrigc/jia&e (wft^ 
. yä fttt fnd^foct f6v'4it M fiQ^naiK/ fabe ttian i alltndn* - 

l>en ©»cn(Ert öwinnan &o&e fJri^«il]fat f)oni>m, fS atmoii 
hh i Sportige fpueé ^afwa ^cift ben tanfa, atman i €in«» 
lar 8<tn{fo förfaren i troIlfoBjhn, fowincplge mait r i^voé* 
""IW&efiaeti me& faiiirtia. 5r^»&, fe6cr«icra til4gnat 0^ort» 
l',-C(]&»ö öet npa ÄcÄöngä^wdl; .fortt nu jFuöean^od, 
*Sitt (Skflin utan twifw^l tilifitoit Äomjng, om ijj ^arö 
©»enflP/ ^toorfjve ocF jnge ^mröfon Ä. Swer* 
*Ö5fan (Sdlin^ ^alfbwber, blef ^ontmg, oc^ ^» . 

^te ,-(^Qcr (SrifÄK, ,*4> &enw, war.öleM w<Jiff<* 
tj4r.$j:/né.;|t{l, ^rtil 9?ö^^^^^ ^ 

(e;i4r»« ,9?f>ijrj^ irtirtfa» ^ /4^^^ .; 10» i ,'p5A i 7. v • 

JBarb&rt ocfi^nl ^aif&re&et Man ©altn^nöe 
' >eb JÖoåJerna od^' Itm ^J^fbihöar ' «vU»tg 
t at> Ätt JJrj^ritté ^? of D?orm5nn«nio, 

^ ^lilti:nog «>am^at> partit; f^ fÄr Mif 

* ~ t flPttll, 40 t»f*v©?ra5l €^#'na .tp^t t<tjiaA:»t 
^afr;tDn^et t96 &ii»t*1^åt9 <c,i^6via. Carlfo». sji upcdfna ö£ (3fn)éhf a ^^jtifac föm i , begå offlftdntiiqj^^*! 

• ! til tipaj^a fSt; $nnö 6cif / Åt iå mpdet onö&igaw/fotit njm/ 

"°*'^eliien twtoct intet, 19 af injen af xoåta 4fl)w J&tftori^r^ 

luihcö.&et uptccftia&t. 5tt flöm tteten af @»enffa 5(öltfi 

pä'^aBi5 ft&a/ fan jluta* &4ruaf, at .^. ©»erfet feféf 

OJ ^wta fm ftk^a unt>fdtmini fv5n ©arniemaif, |?^ 

J^te »51 aift fig mcö JÖiracif '^avt ^Jrofaö Sl&Jtet 

- fe&an &c5 foyfia ©em5{ JBengtairoac ajlit»cn 0);^-,^ 

Pari wat reöon &6& izoi, oc^ oin &en mdfage $(?lfungoM 
rf (örat ftg ^t Ä. (SwecPcr, l^abe l^an ndppellgenbeljl^i 
,unbjijittnin9. SDe^utan toot: ocf ^nnt? ^riPÄnutibn » nät 

jEop meb famma åttrtM <^f ^^^^ i^ f"^*^* ^""^^ feopP^^ 
af ^tfungavna. foni,;^ Ä. ^ipetFer. ^cin ^at 
«t tvo. bet. fi6m beten af ^dlöirigawa nåtfém 
}tmt Ä.@«)et:fei) t^ uti^tW<Jffningacna »ib^i^ 
tom eftec aft utfecnbe dr» upfatte intet l5ngt cfttt^ä^' 
,ftg tilbwfiit/iagt* uttcitcfeligenr at ^P(fu,ngavne joj»^ 
l^onot^. ^^. ^werfer l^abe b4 atwdnta fm &^tpbtgj 
»ing ftdn S)annemarf. IDetta dtifet tpo; i tn 
()wi(fet ^abe toarot alt feboti Si. ^cdlktaäi tm' 
C(Balbemac M« fta <8on^ut-ti( €ftera4bace/ 
(Käftabe fc4n fm flova $aber. ^. ^ut b^bbe la^l 
^Jcobet ^. COÖaibemar teg cniöt wgetingen eftec f)9npt&7i 
utan tu»tfn>e( mpcfet Mgen tii at bitrdba ^ ®am 
^an o(f intet af egenM^abe teadt ^ogab b4t;$§^if' 
»dt ^ttungen i ©toetige (3 tn^ngo mif" 
S)annemarP, at ^nom intet funbe fe(a etf 
fe^^ifFopen f ftinb $lnbreai ^unefon 0^ bi 
<m Ä. @»erfet« faf meb f3bant alftoar, , 
<gen. $0 ^njf ^igd^dtp of fej^ton eOec <i6cct#' 
ttffatte« fJrbenffutt ti( X JSwerfert ^eoft (i),, ^^ 
, nwft anfSTbe* af, ^iffopen i SXoflPi» '"■'' 
. ?8t6bec 0be ©unafpnÄ. ^xmUté 
fon o(^ 3Acob SunafMi. £>m $bbe b^. 
<u bera( tapyec^et »4 namnfunnig^ w .:#it* ^ ^ sa 2. OM>..ir^ ^91. e .^jftrttr,. mm t>t^att lifmi, f8 m^cftt mdR »et, kittt .€««U'>p 
iättii p^ i oAfemtx^f ^icjö *«tfttten^<t, fom gmom (8ng ...^ 
tnö<ift fw^rWin!>i4rfSpai}; SOJe& bcnna toldfa |Äy5s« Ä.-^-''' 
er fram ti( Sena uti COBäiptofta ^dtoö i . ^flwditreia^cdvi» 
3>> tmn ^oA 0^ ^n< .^f (eb b4r tt grdfeiidt neberta^ <(««• 
;^|amiartt 1 20& SOtan |icf c) ^dr fe flpf tonbe 6^ eftéc» 
^i^öj^V^T/ utan 94v o(^ Mr fptetf allenafl en eOec annan/ 
^ fid i tpjl^et frän loafpla^cn/ V^iifen ttte& Mba frop* 
6faert4cft (4)/,.f!$ ^f»a te ®.anfl?a ttjé& fjföafit mot» 
f^(^ todrfet ^ftBtt |)r9f j(f ödemen tappcrM< ^^tr 
(^ 3col> ©unojlbn tiHtfa meö &bt (^lug (»(e^outom 
|t9éant»e mdn funöne t>6&a |)5 »älplatfen (5). töwmd 
btfbnj f?d(t^ ^ar man o<f di»^ namnfuantg: g^om m 
byujfi vntt^f .iom tj^^ft ftt åltxttimm fhilT fSttjcni^ri^og» 
\,'w^ ym fit lerigt iii^et f5te|i'aKetJaf«ni fak&en f% 
tDdrCeiigen.fir^aait. CEBerO^n ipöer ^ (6) : , ,, *' ' 
Oovti^it m Lttum, dito ^onf^a lupo^f&v tnom, 
3if 0Twrtflfpm, .^wenom tof^ dor/itm vvbtriplamm. 

|Ä<J^tÄpé&ifothtt/fok intet' 4w ffrefno; meb merh jHtaf 
^toen^a Wntr fdgieé at af dt^a tufi^ntte m4n, foth bro* 
k !Danne^4i^^ niii^eligeh fem ,^(j^ Jeh^o A>mmit tilbaf « 
Idbeme^iaRb. S(f ndgra gdmta ann)} 6i(>el^dRna unter* 
f.,|f^e mdn.fnart funna,, faQa pd i>ert'tMan/ at §t. 
C(lbe()dait,p(atfen/. m(9 fom öde' tlUifa gifiDeS ttlfdnna) at 
[lnt^Wiiii&re fteliHMt flåm deUn af.pn ^gé^dr^ n^tte 
ItPOW Of Ött flagft, \H ^wttfa mem beif ^iffpnen 

'■- -*. ■■■>... ■. ■• : . .. , .: . •, .^ 

ilM i»i» S<R« i 9B2|Ier93t|(anfe ir inflrn ttvifweU. < J^t^an» 

' Dalia-fjfln, at t>(t bitf %lm »iD Kena i Suliage ^rat. 

QfaHi» Celfiut ntkrt Academif(t KrSfte »I» aBart»ft« ^JU 

lnMifflnMtletn^MfAgiie , fom intpia, at i»f» lena < SSMc 

"'■ "iflj IH/»»t tlft«t,« l»^»* ""Mr* 5rh9^*'M' ''*^* 

:5^0A »>f (i) :_4-.* t5t Gma Ulf» ^aitwia. 'Cadföli^ Walciefnaaisi* eimfit imfnénfaiii exiercitum: eontra Su€OotT.pnrfi»ctQi tl^ 
flftiisnt> Duceifi^ ex£i£itiis principalem &bo Sonqfony bellam^ comi ' 

™ non relinqoerentv ex eo- duo jniriter , nmtaqoe åracn O^moÉm» 
Öa , it memork' remancit th iUioi» filiocum^ 

(5*) Iri^tff Ofai : ItH' Qccifl ftiit Lattr§ntimt ar Eil# filir Sinonit 
dii;^ nobilifSni, ffirentiifflmi et ftinofiflTmt bellttores*' STcfe 

Uudc CntA\o%QM UlttftviBm Sbc» fepultorvm^lMvN^ttelbftt (^ 
filiet- P*. 3* p^ S7^ Ante altare Btnedidi^ tt BérnardS» {ivir 
quanntr, iepuiti , viddiaec D^ Ebh tt EK. Eauramim otcift tn Svi 
u> cain Sveckeno in- Ibeoqoi dkimr Lsms, er in'^r«iiii« 
3acol> ®U)cfoil( fofr tvifHar Martina B^deribnt^ tSfäro^ 
fet att. NettelUaf» Qk^^ 95*. rv 1»^ p. raci. Om &6t 
mat otf: #« af Stialni^ <|^im6cj^ éfctrfoiwiiaiiliei fao-moiurt. 

Bederrön. ^ &) r«^ 
C) ®raR(ii iiKr« Ssnei fH<^ &fe«f OiPai > <f ttt nnianr tia 

Anno milkno qoatiior bia diiD centeAo jknm 
•tllhfii' Sirvitöiiia. fteftr in feflb fiteama» 
_ Gontigjrki Laiio«iA(c 

Contipfr kl' E^na- fS^m ^v^ Iftwi f8ir efw» 

9lf emen^ (Stecmia tlpflrdotft veriKre pfikmu- ^ 

1^ Chfonieofi fn>< F*. Bénulims Mbn. Bed. m^g4« Bodioii 
fttgnanisn cf^.acritea iq. Lena Wéf{g#lbia^ , I^if S^eiriici»-^itt» 
cta Carati,. cui molT» erint Danomm copfat fbnilGiM, fib 
beili< Kbbont Siyiefbn ec Lasreniio, frirae ilUnt ' ~ 
ffiiir DtirifrSononia^ Siabndkr da Koarterafp^^ 
9gu excrctnii ftkagtt^ cectdernor in co pcodioiljrfi» 
gnanim eft* antein pndie Kolendta Fébruarii',. ceflh^ 
fterum tnaxima tm axerriras jäétaia; SM Mn|lt^ 
Hindeobfiog nCiifmit anfSf ftmma ot^^fom^^ ^ 
f f tDit man! mc étfStt om; 

JDeL i,€iap. ti f» 0mi .^ftéhmM, 1)«it man >tt Ml gitt f(r6i. !De firoAMeivfrTef 
' jwtNcloCrmidf .onetKui be d» aT 40(1 wlra itpace ^iflone» "Sorlflnk 
j«^A tetigt ^&;s5ropey »<$ 4n^ (^etueiigA) S^U 23» '^'* 

ifcåi) €lJ4ca^ wmiif utan «cf bottt ^onom uifban >S|^iQari. 
^y föft ^imom Itk^ til ^clpob^ f^n fU S^orrigef t)4is« 
» ttf (E^wectge ^gen, oc^ftoacit 3itf6tarc uti ^a^et im^ 

.^ ^f :^ntttfoB tommk «mi^ fma j^et '^H at i)e» 

|#i< obe^a f 61»^ meb en ^enuipiMi& «rmy fk ^et ^ 

ll^ggfcewältt .Soimi^ lut^on i^\ ^tna-ferd »no^bi^a ^än^etv 

{^«cf l<Stit fitta 4^ä ||elincii tu>|^orbii!a n>apn>p);at^^i; 

mt> 92»rf^« mdn é&ri«t t(ig« m Stfet !^. igci! iil^onbo. 

m k^t 9d w\bv(t mtt iJM^m tii fanb^i^ing &fn>es 

«4 iuiftgctfetfon&e ^jcter dX 0tn tctta idt toea mel 

. ja km^ #<i&fdft(i&t^ fuf wo» »f&nuf eligen mpif « %iva I 

«i»^an0i9^etec. ^0^ $a&e td iblonb «ratat et otb^ifvMi» 

Ux»v$r*t mata cöé^a ^amiiie«wapQ tå te5aa toavit 

'ItDilfet n4t>pettdM anoar^ Xdt fumia ^Ktygol ^eR 

V foar Ola t»drA gomitt ig)attMm$a; i $)ettf 

tagit y ttt^r^lifiedf ett ^agö ewf^^et dfin»ec ^ i<ierv 

j|a,p^tBiiut«r l^^f At :^^amie< l^tireu^ ffo nägot mif 4s 

,. ii^iäbip warit ^ep Me/ ibm t»;aCt i&ef a tti^Mdr^id» 

»jiigtffkiretf fan njgrn ipihpäbtd^et f^fartttinnaii med a(tfPdI 

^ »9cftt foi» lii mknt^ti ne&gifwoé/ «t et 

te #artt i ffMteny ^ $«(e ^n» ««rit ^edbagan&e 

ifi »Silritttf p^ fRKi, men ot iKJIgn^ ^on,Mn ^ 

ilt k«H< fo ^ fnott #4r loti i9(Ma. ^e« gAm(« 

fHlii IStreif jliii tnfiita «i Actdemie-imicen t Up» 

]%B| xManlbtf 19 ikn l»et»if<R; tiäjlan nSgot fk ih9C« 

>tt (bm ^evDiftt f(c »9)fet« (Moiféc |<Wi8M in* 

— Im f%cc|iUki S§f itovm i dNit«!0^ä|,:^a^ ' 

HSn ?»to<i' ÅMntagotii i ^fM^ifwi&/' W^^ |09 * &voiå 2ltfe« '^ftorut é»erT<r (itut ftn&wgit utaf^. C, von D»im, fcnrt erf fäffa ^^pi 

15«Um. ifwct 4nöai fajt ^n tcfe t>tfiomin&w wttt fje^w* IwdtteÖ» I» 

^ra i ftit v&i|lortQ. 3aft 4t 6f»m93ä&, «t &e gotnla @p» 

.J*®** taftQC dvo of mpcfcti fctt^&efiö^tt/ it4t it 4ro b<matttb« ']«*• 

CidfKtt od^ tatrt of npa .f)40atwfBm;e 4ro offrft>fdöc, o(^ vaå 

lewitf ^amfttrtfi^ 3ag ttKt ocf atdbcltgaf^fttr funna tÄél 

&ui^ omPitmtidatr Itet f&mmft t ij«fet Cc^ ett' btt fnttr fM^ 
Ht b«n>yit, &cf ocf 6(önti JÖJnö^f junw^ éäcfeltgc Sfecttwd^ r ' 
nat tet ihter mctJ':(<ttmoHf« cHcc f<ifra^ffdt 6efl9tfe*^ 9^ 
ytttt^ &d man' a^M Q&t bit f^rbti e# ^ ttm xoctåt^ 
fafm/i J^mfJrt miw utilutit mtxt hn« ^I«^ ttt4tft94t^ " 
. ^waH aanot^ om $aU Q3utt ^md wata ttprcpa&t. €ff 
9(!lnt>erre ^ mi;a ecf nt<(dmnat om tim (Uiftrand; nétätgÉI 
ten öainU ipöcn .wft^.fttnÄna iftf^t bt^ogot ftiftma ^ ''f 
tttm fiåämci ffat ntiin HfV»d( m nog ganimo) btvimi^tl 
' totöe Wawn intft ogunftigt opwso', om jag ftclntiNféc , 
!)f^orr{!a ^Snfc, tchr man f at( fa n&jaÉtig baåäd(t om 

(t) v» Sthrnmtm MafriSerT, i, pw 14». QH FOT^ft fft WO» t 
NdtttelfHI Ml 9al< iSnre boi, Eric Benidiiu Hli td t^(i;;j 

r ffa .^Htinioi/ fpW Doat» CJ, Benxeliis ttCgijitU 1 ftui» . t% 
177 I Noteu». $<6o« be » (Mi(Jrta »cr« it inr,9(fr, laftMHM; 
i«ntc: »Sctta itflnnti r atåmmåV Sfittocfitttiq;, fbn j«b«niM 

• SNmÄtt Burrw 9«r iMUt Ti itt^ir omrsonfeiMrioiT t| »rtwff 

. «<( of ftufrtott f»r tM<ria ^mraitiitir fbimtf^'«^|ii/ A<- _ 

*■',■ otfm trNM Ififir 9ar«i «f Mlf» iftra -^itttfr rAntrltc#« 

£k#e ftrocSlil.. $B. E^ Bcmeiii -ork- ^tlifrmnM -li^ r ' 

• ?roC Eliat/FfOtMliii .Sr I^46^Ut(|i|^t (8 Ditputitn^, 
acqne Fttöru» Bure m^atriani' meaitt , tg^r hav TUd 

• fiit<t eftiet (»414 0(9^ (di fmaf. ^«n fm 9t Vtfvi 
^ itinr 9^ De ^ttt fonr «r Bdr«i«M>8cia ft DrfyrMf ifH 
«Snrit9rB^:.;SurtTv.<Biifd»fl!6l&itr;.. vi. ^xmmi 
^|KRa fittBit m tt iammm MaDofoipt af ^ia%t iå9<», nn man €«rlf((n. 
va <t ft^dt maf, fSfrant M M llfcl iti ZIwmi vit» Ptiti^iii 
1^1 19 tti ><i nMin^ pispotarien p. 6* •' iaog. 

• ■ . • " • ■ •■ ■ ! . > • • ' - ■ 

Ukm, Smt. .'■.■ 
fkrfie 
. ' Bor* FamS» " ' 
"■• ■•:-;i '": ■' • ' AloRtMt ' 

'' ' nift»nim.iDobilk.iItlft^* 
i Mfjfiii' «i^ <r^ - monm, CMietde fUrfc BäranM 
I * -'QfR OMe Vitban refetit Gudimdiei rm . 

Hme Nerft» imw Herfinga fvole beatv 
i ' A Rcgt UpC regn. Hell. rtp(twit«<del«w 
« l>rBk«'<M Noiri>f et .Her^ m Silanfrf 
'i ::rkffHk. Rlb. *il]pftri«ia genpfii» , , , 

■:■','{ .<;ntkbi«i..vni^ in 'PjwdM-;. .'.';.:; •.. , /; 
i. t;nl»giliSaW» affeffyn - f aiciK» . 
8??!* i' . $i|*frf^p.;&c»' 

Diii^tsriQiw» ffeHarirt t - • - •ram iMm «iifi)no yé r# 
lt.ra^,«fg)»rft faf, 4K ^[teMnial 6<5riftrt 9< tflMa ti^ t( fSdbi 
»cgte^ €6r(|i gjbclfe. ertan f9^((9|Hin(r9sv4nKK GlKl> 

f . 9' .,.:." 

I', ; . 

iÖAim^ xrnXif .^mö» ekf l^ontf tfffTpfit intet W 

b p^.fr4minanU ouer. s^n toäitlH 0r&étiihtS 

Mmdif (iiltfa ttitb ant^Hda ^dtt^mtt» ptxtvis 

a;:fet»,S^<f»pet» t Oppula C(0a(criiM ioar 4ifnMit 

.-•é4Ä/<«t ' 5atr^,illwnt ,Ä. 0»«fert .^f*^cdf^ 
^, annat ii^. « M<» Pa W.'«»^l«5 -4 # 
tncl^ all t)«o fodcfig^et o^ Jil»f^/. fMB i»U> ^bma. ^mfldi 
tet f«n Jbtd4ra)$. Innocenrki* fk^Siimiet o^ inttt itf^ii 

S4fn>eli9t i^onbe^ta^ tfdii 9k«nä(^ utan fSfbtti^l 
«)(r ^an^ ot ^. ^\»txhi x»m mtt ordtta értf«»en -ut 
f nOt érif S^utfi»! f&ni!;»Ntf.«i^é ^oite- åfRMrJtfanna diil 
fdita .ddOMrftrMi 4Mfteli^/>M ^tei ^ jRBiMii|«d9<iMfl 
^a it( ^tfoMigan <r>: «St«iiiiMti Idr ^»^^é^ funnil 

»(^ det iit iat<r VftsHixg^f m tiiutti»r(t UNd bdnnly^iiMi f 
åx finnab «t fi^gn 'iiÉie^^ ^Van (i»< tti^.:uutt 
itiigdtttjd j><^ iNbikde^««ttfi^.' ^lOfMre' A« tnoii 

Cit iv^ ttittJb ^tfÄ ttH&kWSwXi ^ •tn^«stijfJ 

ti! »ättt titfotab: vm <np« Ä »<t 'M i^r-^"*^'^ 

isio* ^axrftr ivfldler ^g pä it^^&r is ib <iit6 (tt 
t4 ^ ittib ^jltftéB intet tjngt frdn^etra 4td: 
t»uM>xa&tiing/ uti ^tt>i(feit iife onoiafl £. ^mifer f^^j 
6Ta(Kt«rt> ^i$9 ^e eBa JolÉe Sort #i^ tnlnga onfete -"*^ 
••pihrni. i^iefjoo %an&e pd plotfoi (a). 9Q55r« goiqla ^ 
Ipi6 tetta il^ fl tnM/ <tt matt iMt;^ 
Attttigdt . ^d|t ^d^éat/ $)tii ^h)K)5c I' 

fatm^unf^dt ^ »et % ^ntOtCf fc^ @;nié'j 
i^f»at ^' S^vNtfyi ^m Hätrn vti ^ 
om jtdooit fS»att f&r&tnt((f^ (l^dt tctm ^^ 
^tooTcr» jitof ^at>e fhorart ^<mtf #MiiMf i 
, tet bnrbt |a|wa fuxDi t9dcf(tit !IMf#NK 
Mif tflgtf«Mii^ ^Jbtwng ^twcfcr otti ' ^ m ^^-^. 


©rf. 4 C«t»; »♦* '^^ m 1 Jåttildaec fofen- l^e(t mmovltinöav N^flinu- »iW£«B4vt> CÄtlfonu 
Kik c^ utffcn^ »oTd^ iSngt. tmro ^sii^cmt^r Dti^ moh^ t2i«2. 
öiligin (89 ;. at Ijttii efomiftÄ^ ]^Wi>« fis fmur^ tiUJ) gié» 
SSidn difo ^ fä?a#^, ndr man ttpg^cr fafm* fbni ^^cw 
fr &€ santfa/. ^ (4tet >cnne biffnM: ^0&an iom {le goni^ 
ttlftr iw&gifwa, »tair granJ^t oc^ pjcSl «f »onoö^a filg^ 
|i tittfni^tgc»:, ^fol mam n5lU[fi^s^?6inma fratt^ meb: 
> dr itigci^ dtt9„ fom:/|^inörac> ot m ft%a Ji>l^^P 

fioAeti: af tobitbef f ttg^ at bcm U^ta mot $^t<ilbcai:/^ 
Mrii lift Hlt« gjrtf «r iWfWfe v SRdWttKcr élMtr taogvnr W! 

it Cwn tgitur tum propres ^cdelltfilti ^fk]|äiotMfl^'>^r opp^^iid- 
lo}' ffAtfinnii » toiT) ^m^ cltdM«Rfexi9i^litru|] fiib eerlelj« Rq» 
(••ftla prdieAione . €»i^én»^ wgno nio aiTcrinir contra juftiriain '^ 

^0ikxc ^Q^^^glt p jnqhSa cl^xitit ocult^^^unjtt)erid%» pneferrim cum^ 
Ml genial /td ^m fm JHftict»p ttciirnt, FrtttnnntL 

iir -^pvRbiica tftivptt pécipicMdö mandlintii , ..^tenus di6Um 
EirSiii^#>^ ftO*p!if>iriJ^.|regO»iPipfiwn (d4em»»priJ« 

' ' ^ IhII 4^n^iM ifii^påc», ponerf, djliftsn^ e^ tedocerc jpro«^ 

J^^ Utfffiar^i ' ' 

£" Mffw Aima raitftm.DosiihiitSsko&^bMtifn^ftiit itii€éftiV 
i:f4NB»s( Soerktfut er ^ik ^/fca qvn inolfis ultia^ otflir» 
^^ "^ CKaofMCon* |^oi .$«. Btam$kiit BpCoiu* Cccli p#, ff» 
ifHciiyia i|i Sy^hrcH»; l^i^x $v«rHcaui diélui* //jcfe 

Al««|W>:.^Mc^ Rtn ar*uli» 

EnkitogW Mdrenius lecottat i la Toni>. iif ^1 .^! 


å^ 3ö4 BiȎa TM^t0^ift$cUt: «tt<rftt^on»ht Want^Hrt 2(ttm4nl^etett/ i^ « anttrigw ^ck 1m 

€orifon; „^ famnrangaönåi^ mn Ä. ^^tbcrfer »arit (»{&«<« upS 

* ;», ler ocf i^afmd ^. -©»rtfeiW utjHcfalJe Wrwib btilfat '< 

' ' °* örig »älbfara^et, ftt &en fJroréfaN «h tfllnfdri fafi i 

tttncj: JbwatfJre oc! ' ÄottUn^en fi«lf fStt umgÄUrt, j^woi 

brigt jtÄöaöe fmfcfwre eflct Tavorirer pä"5an^ tåfnini 

Hin »anfig »drfan af ®un|l(inaa'*ree(cvmg , f&c ' fcet go&< 

nting r f^&ana .omfl4nbt9^etcc*'fäh gSt^; tacfat man" iit 

_ ^ öet on&a i!nfm« dt ui> af dllttidrt^ctm>5 ^i>hurw«n< 

5r<S'5(t ^. ewcrfet anndfé n^atit'i»4t£> ef bdt^ce 6be,'6w.i 

mäi, SJrn ffuta of qji^angtt ttfOB^ftÄ Sasw ctd^ ött f8för&/ fb 

9^ dfttfUt ötftöcé, fdfom öcF äförn PeH5»ilR|^c<) fottt n>ijt# 

r*miii«a>c.S)anncmave,af.öc« fScjJa ^Jm^l^ w|yorwa;;öet JEe^^gii 

(att/ at tnari ,f($t' ^jc^af 0tiinmr ^^ nian jbefiQtt^ j 

fan/ fä frmtH ititet <t ttt^cfet anjläntigt i>c9 ^(t>evti9t fl 

fnpttt (Sw<Sgcr|Pap*#&an&et'i^got tlw^w^'4n'6W>cr» 

»igjlm annac« Pan »äffa. åfrt>cit:df "öit ;^ttg5iltt8c'1 

.inhämta, ät Ä. ^tt>«fei; »ätit l»5 piijitif .#. ^gJ^i 

meb @bbe ©unafMiö (Dottc S(tt(^t(t»-4l(iP/3(li6 

j^accnocp t ^(onb^ fom töar bett natittifattnide'^til 

tu ©onétbtt. Sfftera gSngi^tt ftaböe Jan I (W^^ 

gierb, gitöec 3ar|' ^tofaf^bt^tj-V^^neö Um 

be Ä. €5ti)etfec <it ^on Zpnvt &ibmtf^jii i 

4eletta; 9(t ^^uvr ©toerfet^n f omratt ti( moiulgå^ jl, 

toitgtft/ 4i; t9b<(igt af ^(A »ftandmbe maniifjlpM 

ayien oitr t>i6 €ft«f«>mmanÖe ^aftéa tbdtt* "^ 

gC; ititet m'^U ttnberrdttobe/' ba m«(n j[|^ 

.|ar m emfldnbeits Ȋfy xttni0t*.imi^ ifi 

Dåre ttbeC/ oc^ fi»tn ^phii > Br«he .Brtjwifé'^ 

inft#tte lifa firtroefibe-meb ^enag^öt* V 

,mati meb aO trpg^et f5(ja b| efterr^^Ifé 

■ .©liWfferfött; fear b4 ^t . tt»a '^4**) J| 

^en onbre ebb>eCI()i|rfoit.; )^n:;j$Mii 

de, men ®be ^^urfon fatte ftS^eber 

4acfmme »| :g)(lcf<ber9a, tÖfBme' n«mi 

I @Wne/ fltt urfptung ffäit Ä* "^toerftn 

f>4 f4b«?«« :'(«>» $;)»tr(ti- ^^etena Wef 

:1D^ JjL CA{>. U* 305 

KfdTcnius,. twi|n>^diitan «fiec é«ttrt« SWftiitga^fWf* »wu»m> 
lng«, »I& ^tt&en gifwir. Om man fat ftltta tto -Ä .-i^.^ 
f, (fult man f4ia/ at 6<tw t^ ej (feöt pl fel fdt&«* 
tt/ «m(t)an ^n; . 6!uno odfi ^oné mei>^jt(pat;e watit 
Énglac/ {lå t>e bortféct ^etena (^). Uti fttt andra 
^. @u>etCet @onen 3a^an eOec :3^on/ fom fcbtcme* 
4 @mnff aftonen (4). Uti gamta ^nOlinsat ti(< 
Zvivdvt tn>4nne ttlnamn 40* ot^ 25lÄfot (f). 2)et Äiwtfctf 
m5&an, at »iija fSrftaw ^»aö tet f5wå flPal bet»&a, '''yji 
)a ocb 4w f4nan hSäon fJrftorin^ unbecfaflabt/ fe&an "%|jfpt 
la oc^ e$ent((ida &im4rfe(fe genom tibend (4n(|t> fftr* 
De^Utan f«t man af Sophia Bnhes Geoeatogi^a ^X» 

, 9X 4fwm ^. ^iwerfec ben 4(bre faUat>e^ J^acT/ 
iftcmoMisen. U fCjna» i fI4Pten tagit fttt namn. ^4 
r bet (ångt tpbelidace ^wab ^(4fot n>i( f4ia/ tp flam» 
^9de ganfto «»4( befonta^ man flabnac bocf i owtgf 
egcnteliga meningen jfal tData, x>^ ^warf^re man tiU 
Swerfer et f4&ant namn. ^ ftamt ban warit toait^ 
Iflftflat/fmibe &«n af fttt famtiba fo(f o(^ efterfommanbt 
'$ biifioit fiS faOab/ n4goc n4r på famma f4tt^ fom 
\ i 9Mge bliftoit n4mnb Q^acfot^ eftev ^an btufabi 
|Iac ellet ^t, fom (4mnabe benet något mera bart/ 
tparit brufwgt tOtan bar ftg nog befont/ at anbce 
t f(re, bet ston gtfwit ^. @n>erfer namn af ^(4fot> 
Son ^4nba# ^aft flora fitter^ mm fom ^. ^toerfer af oit- 
Hftoé« \^\m »arit en ganff a b4ge(tg ^rre/ ^aftoa f^rmp* 
^linir intet toarit flS ofanteiigen flora; 9i^ii b4raf funnot 
,.|Ö(( Jan bet f^r ^frigt intet wara unberiigare. om 
si^rit b(4 fl6flar/ 4n bet nu 4r/ at ^åiacfacne bruFa 
»limbttfigen tan bet n4flan n>ara (ifa m9^et/ ^uro 
Magar f(4ba flg. Om d^ifetocb unberfStarc^enotii 
[|kl i»4(, 4r ^on m\i »4i ff4b& («). j 

roq «itt 41. 95. 9(bfa{«ttl Itirt »ti X^dblid* fSfi0il^ fe^ ^©6 &i»ui'Wtt$ 4if^^^ 6l»<rf«r<a) Sbpbi«.ft«to milttMJ^.49, fo. «f »et Jimftdircffia ^fimyTari 11* 

®BtlfOR»' fttftf) Pl Atadenrienfr Bibliothec i {niD. 0<|; fon tStfoi inMt/IJiiM» 
I2I0 <* ^ "i^i*^' ^>(r, toUrWon Mc »nrirft ftdAvtr eiJk>li^MM-^ i - . 
* ■ Ätttcte 6e» It it, i ^HwrJ«, . ,' Gimnr unge cffrr {>&tf , tift mcb IBctgtf i 3f»ar 3oiifoii» 
Wiclm 3f»arf(Hi ^atf» 
9(abci< .^a<r til 4>4(rcl(rM* 
mm fiter ^acr ti| ^^acTc»» 

^tltM ^(F gift mib -Oifsnr U(f!an| te; 

(3) at matt M» filfJffe toriat Bcre»^ (ig »i i^iforf toxH irfteti* 
vus (ar o(f uti bti Scondw ilU t» a» p. a2. it^st fiii berAtdfr 
ttifa. 3<^9(»aro(P(irCrir flt^n^ stj j^miiret floerabcn i htm ^ ^ 
tttet^an man iofxoet ttHenai ^ fittflåtai ^it SSvniimriia f» I 
låftDc om beraf 690er^ {om m ^gcl feorcrifioatf o(^ fliiM^ 
len mh Ictna mi: &)et uMt be KIoflrrfnntHi^r ^e ' 
^8^ C()irt(l stfive en fS^atl (JETube in^tl toft bft> tiff, 
^ffti man fofwt aOentf* ^. C von Dalin f. 170 amni 
IhMftr at Mttttnmt moit, btt ^eloutf (ortfiimbt ff<bl 
mib Qjpelrcii; (iviiret ^» ▼• Dalin hSitt fire (S«i|irct 
9«ftt 99> fm tvib SBJflgie^a foam flicl t^tcmm « 9«it 
«ar ®HKrffr« gj^Jf. ®eit fafcN Idir inM a\MU , ^ 
SD3i>4ffi2ltflét(a (a^eif iJfnr man enbaft beft ptb: é^n# , 
fcrO ma0|>€t s^tte $onaib tf>ett CBtofttrten; ttta^fi «t(1 
keevbcr fiCRtdiflm intet mjf^ tttatt (Iar«n9 rOer 9t»lg$ 
Piitf^h^tntt fatet brtoifa<,|htae liMt nigoft tt»i(bi ' 
mvM lofa C» 81» Ibrtt Vctothit Catarogoi KegmiSvi 
tit criticii illnftrarns» p» jsit. f{5r ifrigit fa^ MeOfnia^ '^ 

•ing nftr (gn ftref fec» anOra Toveo af fio Scondié» ^r 


• •4 *».iZL.^.. åéM. ■IDÉ. "I -^«p; tiJ St-, 307 , SoKiHr*- ^» 4;m, Meircwns7qi»4Li>m'^( (nld< antcf oaw* (ffM' SturUfon T. i. f. a36 fatcir Jt. <5W(i^('(^ 69it3o<if mttt t £«ti8ff« 

Iriftff ftflai lan 3o|aRB(l -' - • 

%ygBit fSm $. Nr man onfStt fllffct/ ^m Jf/tSn»erfer faBa< ^tf. 

iiv"j|I^OC lalaf •(bli ni : (et famla CbronScm (»W £: BtHieUut Mon. 

^(, fcd. p. Ig. tbi fielfiM ^. 4r. pjfmin^, «t6rn.Wain ifmtn «Sm«K :N' 
«|,' irai .pMl/ iMl( fom h(t Chronicon om »Irtj JtoaMg«r pnm int(t;|Mir 
S Kflif^itf^^ 8rtt Brahe |Er(f pna Genealogier, 4f ef Jifbf a tdriÖMOW 
* Icaart tmjirtifljrt. 

ijj CfR fom Hhrabar rn omjlSiiftdia o$ (iOifa titibanbc fSrfldYina Qfllfcc 
faB«mii(ii ^ 9^9lå^9t, Uim^t Mfa C. 01. ihres fflnmj(fRiR|«c 
til flmQiii||»'Sl«c(riNig(M , ifom fliåti i»i»MliHit^ SaKb f* <o8* ;:£;■ 
i >»• 1» I !> ^Jatrrts ©etta Jfaftöttb* od^ BloWutgjutcrfe . ^a&e intttiöfl/aniWnerif ftut 

ib-Ai -©»eifepfttt xAi feriffifa (IcIfKft* inWrbed täflanbe foa. 

IRtltt. ®«nom Swerftrt fan j««aÖeiJ txn tipnxDJtÄ '&«!«<«» 

L JEX fJnötabt o(& (hrfboii^ fttmen fJwnaört/ o(^ Svifrt/ 

^^ftidafteiftotnt/ fkf;fttel t et fliOa oc^ fddtianbe (ugn/ 

*"" fom {^ Woöia. patja, fSrftoarW fia.i^tt/ imog n« 

>«ttmai« lömtpcf e tm fibisa ^^rontn. Sntet I5npt 

, „„„..ttgiiferÄ. i^tift f6tfUga (Spifonebatn^tlnWati 

(i)/'Ä/0iMlH©ot«r, öift meö Ä.. '^Obifip @imop 

Äy -éa tfcf Ä)tottnln9 ^Korsama. S^. ei:lf 'ÄnuffpW 

iTiu..- iir ^nop<t ; .©oti.^abe ttppeWt f»9|^tfte» 

„,.... jtfjrftöft ^4riödfen tiföirflgit jl9 meö ^Ä. v&ÄWn 

^«wottt irton ta!t i &«t fJt^Stnöe. 9^u btsof fot» 

löt % p5 5tm<Rm til €?wrlse 5r 1 2 09, iä^ 

Bt^llopet. !{)lQ(f^ Cofl^i: <dmDom.^ab( &4n 

itti <XBa?öiélanb tofi.^fl^tgfti^ranb/ éwilf 

'•uttt ^tmft9{q;jbcte.;ftha:utp0f^öe. Mit 

ieb incoljäitb; tffitt, ö'frt$||tt.,\lW^ ö<^'w< 

/Ät &an IB^ r®ti6«lj[e/fJi;4liwwÄr ftft) 50« Qn»^ ^iJhiB :4<m^ laio* Crif Stum mm ti(^a til-^lmise. SDcniK» |^i9«>fi|e& m^^M ;! 
fon> ^t»<»it^&^<^&i9/ i Mfttnbi ta bm of<lfer|tt: fom »av i4i 

fdtt.f&ftc at hiUiiåU hwimtb Sma mUx\SitMt o4 unAii 
|f a Q^rannar. ^. Stt><rf er lf)ä£ié (dttiiiat eltev fig en (»en ong 9^1 
^ig ^rtné 3<4oti^n>erferfi>n^ tmn ttnti^ fdlpvaUpän 
Ingen ting genotn [m n^t^abm bib;>t9 M l<lt>e' o<|i 
fceé uti 0,9 ttmH vitan tingdfle fSrffit hwatf en of en •<! 
hön.. «> ■ ©nJÄferé- eon § f^tra äiftet lll^nw erwtfdB 
f^rmobefisen rtibtig imt pö ^»enffa ^^ronén. S^jofij 
tanbe Hx^ta ^abc jparit emåjeliftt emot St. &\S, t^ m 
utan tViifml tbaxit Mn^a ^miimliit, em M ^tti gg,! 
itägot bdr^m ,itl Mng of ^rind ^o^a»/ (oiii:<nitii>4ii^ 
I»(ifn>a unberflébt) of te mdftiga ^olFungorno. ^xui m. 
ibxbtn^M et l&nQt tryggare potfi/ od^ T&te&r&d/ fan | 
(Iftren t fttt (tnne oteliga l^elhien framfS^r ^onungfliga pwcp 
t^ bmi^t iliUt>ti en ti^arofti^ate (fcfo ät. ftna efterfotmÉ 
dn be 'unbet fFpdb äf-^onungjltga ^id§'etm lumMrtöitl^^ 
(O JRprrHa StÄftiTaii f. frS* .; , . :. i| 

> ;■ ■ ..■ " ■ I .' :^ ■ ■ ■ ' ■• .■' -S'- I 

; Ä: ÄtiiP Änutfon upf^j i>5 (^»<i»f4 ^^tonetv^l" 
men regevabe intet (4ngce 4n fiu &x. ^né mnbagkii 
.{åitUi ganiFa fW/ menj xoi^a m4l (tf n)a( g<^^a . ni4f 
^ftet oO ben oniebtiit^, fom tp^ta gomia >p<^n^It^ic' 
' Är €rif ^ntfotr b<n, f5rj!e itotiunöi ©»e»i$e^ '(»nu ' 
liiftoit fxtnt. teinftone. 4r ^an beti M^r«m ^ 
t^ta dtbre M(t tpbelig^n berdttad (i), 9)^ féi'^ 
xa Sftoeitpgab o«i/ at Ingen ^onun^.i ^n>evtgeioaili.i 
It 1 164. ©etta 5r frinte^ XIXoQnua ttvUnsCon ' "*^ 
d^Ianb onbra if({(/ ^n)arf6rc bennoJiddttbefi^iM t 
loar äfwen bet/ ot.fRnmigaciie i !£)adnem£[lii,^ä 
tetta fdtr Weftto infiitt? t fin ^oriUngflig^ JMnei « - • > 
■^ n ttBif«»e( fmtfM fd p5 ^VMT^/ iSioär fom ^elMb ^ itwi& 
ahtumotP^ Kfc framt tentia C^^monien |)4c i. (antxt bå i""* 
»niEelid. ^^ibcn^ bi&{F(pp(H$a tdnicjfUt töat (u^u^ i/^io 
itnt><tt ti( denna fdoln&n)ig^ ^»iifet &(in0 -^af hogjotnt ^ 
X, bå f)«M i)ttfai; ,|d,/ ot un ;fr6nt^ohun3 oidttg utan 
'.ma fmbt affdtroé 1 3 ). 3 anféctifce tl( t»e or.tca.qa »at 
^i^'^it$|ict-gan|Fa betptantx. •iKl&nangd*UM'd^en..fJ^trdtta* 
95ifopatna/ U blefwo,f>ä &(n ^unt«n anfci^te/ (4fom i)e 
tRf5ti^ .honungen i fin tåm mxUli^a ^iiiitt; mttw af 
^^ida ^^tct fatfeé. ^noii ipiå l^munQmé ^ufttu&. C(&i& 
$(n fjJrpI^tabci ecf 'honungen genom tt M jlprfa od^ ^an^ 
iåwål ^9rfané tått,^ fem unb<c}3atnaé n>4(fangna Privile- 
f2an mbbt. ocF/ eller xittm fagt^ inf>inaOe menigheten ^ ac 
\tM ^erfon fom ^4t;iget)om uti mera ^elgbr tp man fm» 
M 6e{Iuta&t febermeca uti ^e(gc åt 1288; «t ben fom un&ec» 
på ndgot f4tt f&ro(4thpa en af ^prfan fr5nt honung / 
f e AOenaf{ tvära ute^uten (r4n ^årfämdngené gemenf ap/ 
iF f^r éfrigt éara otD4rbtg^ «t nagonfin fomma i 4tanFa 
inunga»t»a( {4). ^tviifet beffue nogfamt ftiOtpgar/ lat 
ifliga ^6g^teftf efter ttiend tÄifef^tt/ intet ftcFJtn r4tta 
ofitoalet^ .matf af j\t5ningen: ^wiffet 4r, fa mpcfec 
ute; fotn ^éfl honung, ;^t»i(f en ti(tr4bt tegeringen eftet 
r.o^ bfr toata uti Mfomlig^o^ orr4Rft htl&h. ån* 
fti regemente albrig bfef meb benna nttndrtei f)4t u^ 
<Wanfan b4rf6re nogfaint fmta, ^»arfire be anbeltge 
\^ Sftoerfatobé/ at (4ta benna ^5gtibelig^et toimia fin fuD* « " 
^iäurm!p4l ingen ting i ftg fielf war onfbigare. ^n>ar» 
ij^ in4nga ^4aen/ b4r besna febn4nia »arit antagen, 
(»cvmera olbele^ oflagb. 9{an t9i( etibaft fir{>enn« g4iN 
B^f f»9 p5 ©panien, ^Sortogal o<!^ ^Preu^en, t^ ^ar 
fiet fähttot itt4r!a/ at iionungen i ^réufen fitlorat b4r« 
!l»t tqigr^tMtfen af fin moft eler ^6gH Joen torbe . 
itet lebraga ftg r4tt mpcfet, fom tror/ «t jtrJnin* 
i^erfge inforb genom orena oe^ egenitp^ga dfftgir 
mera Kifom en i fig fjelf of!pibig faft ouSbig.Mt^^' 
I. ®et fan otf »ara troligt, otÄ.Crife giftermffl mefr 
'^id)xfa gifwit n4gon anfebRing/ ^tparf^ro en 
O (13 JJ^ ^lO &(^talSkftf ^ork. uio. 

'f^«- max i^cn M ©ottt;^ *($ (aft&e«fJ6t) af « MfitS^o " ' 
fet; <if 'fWtttft if ortiin^at!. tOet fan hå »aw , at f 
Äwliitigm 1)rtrt*efat 4f»w i m Wien f iJja @r 
nmsen-ifran fce fftröna !ltwiun^a^^<5!^m8fet7 ^»ilf* 
nte& bmna ^ågtt&tligl^et iitinÄtf ta. Sltminflone bdn&et W^ 
fhinbom, at fmäfaferdtfwa attfeMnötifidngfft^^^ 
?Wan fiiTner wdl p5 s^rtila mpttt/ <|f Äontm^atoa i <Sr -^ 
tefl^aa* meb Ättonot äfwen fw'tftmd ifbeh, ttréri ^onti 
^ita båxa Äronor, fafi öe afödg tt)dtit' frinte,; pc^. Sel 
^uf«)u6bwia&en "på wpntet ^afwa »ätit ofta «t jnfatt'; 
maflarcn, titan at wan bdtfftte fan meb otwifmiaf 
at Äonungacne »drfeligen btufat m f3&an btdgt 

(i) Cbronicon ^o< E, Benzdiut Mon. EccU ^. gf. Epdem 
<orotMrus eft £rfcffi II fiUus Canuti Regii in Regem Srcdc^ 
Decerobris doxitque uxorem Ricbiffam filiatn fVM^mari %t^\ 
Diflrium Visby enfe %^ Ludiifig Keliqoi* MSC O* lÉ^ T\ 
Eodem anno coroiMoii éft Anätis Ertetfl Réx Svecié ét'^ 
Rygizåm {bnrorem Regti DiQfohim^ Ericus 0(m^ p. f6. Al 
MCCX. coronams «^^Eika^ filiut Kanofi fifii i. EricL I 
fem C^lHiit titgifVlit P* .^^ Kodém anno <;o^natDi foic 
X« Kah Decembiis, bucF ^Jttfdrc< ]tréllttl|m ilf DCÉIIft ^ 
io^éS, (amma 2r fom ila^tt ii6b mtitnä, intnttt fvvci' 
lift, at sroftiméen liAt' »eona CMmonie §A flt iigf il 
fafllemUget féri9t|ab iNii fia ^gM- 

(2) Stmrtifin T. a. p. 428. flflorrffa ^Jwlfaii f. 4g7.__ 
F. 9. p. ^66. Torfous ittfittcr Srlinfl^efaK (al til 9fle*;i 
(in ®onf Xtittinq på bttta fjrt; Jam vero noftro HegM 
Archiepifcopatus icceflitt aliud iraque decus adjicieoiiif^p' ^ 

X coronaoim , He io bit AfigBs vel Danis ceåamos. .i: . 

()) &Iiti9« ^9iia mm ttU ' SifTop €tfhA ; flrtKii: ^ 

af Stufh/on T» 2w f. 4ii8« ti^n ef S^icr Mllct iifi^f 
. ,iti^0ffo^ t^ ma ciigin (an fiDaii (aca af Itoni^oiBl Jifi 

v<4)iMaf»iit intet l^tr Sflge 9Mtci SStflnt af & I^Sl 
D(Jrlttaf|0< WW# Hiftor* Pragmarica p* 406,,fAeÄ 
- facri, Concilil approba^tione ftamimas, m qiucuni^f flue 
tivt honeftatis iromenior, Regem bojus Kégniptr W 
^ captiuare, fbgare vel o^idt^e prsfintiferk, net nob-tt 

'>«1 Étoxiliiini itnfaydttn» prcitirerim, ob boc vUkéåjhc .^ 

nMefim innodtfftot, nec quisquam de illa celtftt. |g^^|Mt^^ 
lempore A eccteiia in Regem coronari mertatiir* /^ M Det 4. €<ip. 12. 3" K (fc {nIA« fs i Mim mifl, m inåfmvti wc» HlfSiriMigi €ri( ftnnt* 
}a öldgnoi »t.Jlfnaiigar fem Br«nner iMifmit/ Hiir ingf» t9« föl* 
ifrift. «ir f«I«i cMiii, »il ma» coiMP MmiiiNa, åt m9»tct n. g. 
rjiier T. III. mifar et anfUtr i9m t m<t fit fröna, &x mtt> 
itt af pnlor utiitm, ^^Un M. »«r« Miftetiaftigt, »mnägo»* 
m itrovng »uril pä txUa [titt (14(1. 

§^13. 

ian Är @tt«rfft* Wft f5wi»«f&e od^f ödmiwö» oH oents»: 
mb^, få Nef ocf oenigbeKn mtb IDannemar! til alki' 
:l|b Qtmm S. ^iH ^trm^l tntt> S)an^a.^hiitf($4iti 
©«nom öetttt dftenffaiy bUf Ä. ©tif ©»»ägw «<& Ä. 
xe i t^nnematf / JTonuns $^i(tppuf ^ht^u^é i $tanf^ 
ir« <^inäf jvac.^. €lB<aiieiiMr« <D»t(v SngitMd; e$Si 
[Bii^ebn i l^raundmiO/ fom töar f5tmd(^ meb ^(ena 
)eniar« ttc&je S)ot<t fftnr «n gammdl ^6ftif« ftille 
t funno faaa p4 bett tanfoo^ at siftetm^Ut etntDftti ^. 
^mfA:^xin^%m Nifwit antingtn flutatt eDcv fuUbor» 
120^ (1). ^ci> ant^ta ^r&nifot »tfdtut. laio^ ^tlfet 
^to<n rdttare, fiSfotn i^m fann«(if^(t dr^ at ^if 
dtf(allft om^. ^altcmard ^pfltt un&er brftrnattbe 
$..^wetfcr/ bå dnou toac owiilt,, ^toitfetibecA af be 
^fsknitK fluBe bc^Ua {<gren^ o<^ Si, ^m^ts tagit fm 
SDdnnctnorf oé tdt fun^ blifiva> e^ bief wåxMmf 
||jii&ccii$(tL «92c& fm ^m&l ^o^t ^. &i;P dtffiUiaa 
uCo»iiMiit(id(n ^Xrif (Crilffon o(^ tre S)(ttar^ ^thna, 
ftwib ^mtti^eron ^oKt af ^olfunganKU ^t(!cn 
'^^ft til Äonttn^ eitioi ^tif €riffw (a); jtmebotg 
^.ilteCi ISirset SaH txn än^ra^ o(^ töar |f»(fundifPa 
-^atiimcber/ o(& ten tre^e tndteta Cl^^tf ^k* 
^.^m\9SM. SXnna ftfla 4r mbti ^tamitieber fer 
' '^ epen^etnct, |ti>ilfo f8((t)e^ letMt ftn ^rfpinfl 
ittoaonta i ^toetige ocf) ^nmmatP. Ö^ fom 
tt cmr bm fattua ^Qnun9a«^$#tm^ ^fn>a t)e 
^'elf (efttat ot^ (eftba dnnu tttt at^wbt i ^mxidtf 
isCmim S, &tfe tm^gar/ fbm af Jh>ittingtliga 
r$lffM<i Hf dto (dogeft^dit uti f«Kt mottf^ efter* 

fom» j. 
"iilijji^ sia öwea IMtee -^iftotUL Crif «mit.fommftn6e ittjlecfitaöi. J^wa^iitSn Hvitfeid fStt bm ©w 
(•«• fKi<^i^ai (Sm, fbm bllfwit acft*5ö{j!op ( ©»crl^e, ^fa 
imt bfSant $&rmi>&e(idm Ut ^n iianbat. i^op ^otu 
SHic^iSatf (Son meb |enne< ^^tecfon 2S>mtu, fontbltf IQI 
£uif6pin9, men intet mftf^i^9P/ hmiiUn mmåvMn^ 4ci 
gjojö «f Meffsnius. ^<n p3 ^»a> gtunb Mcflenius funnot 
ta, ,at ^. €rif fjelf afMmt<^t f^n (Sem(l( oc^ bliftoit toigb i- 
nemacfi fan man intet weta. IDet 4c fFoba/ M ^ennej 
tan 4c lif iS bend^en tii gifnindac fom anbte i fenan tt&« 
f« (fwec^opa £4facen meb fSbant glitter / antinsin fitp 
^ifloricn watfrare cUec wt&Ipftigate. ^otetbeca 4v lifiM 
Mti an9el40et/ o(^ n4c di^ningov intet lunna unbwifaé/ 1 
f»cen (hrai; funna fe, at bet 4r gi^ntnd/ bwilfen pån^im 
«fta tiif^tne djocb/ bocf tiSxoåi fan ^4nba intet fic ofta. 

Cl) Orten af ^omla Jtriiifan «Hf9ral |)5 Mta Vitt <if Gr«n « 
inarrningaraa «if Meurfius p. J77. Anno laoj Ericot Res S 
dnxit Rigiflam fororem Reftf Valdeoitri et cormt Srerkervi Re 

ieqnenti. 3;il I{te(nt9r< menar Gram txn ftriaifa fom Ladvig lA 
fa uti R. MSC o. AU T. 9. uBttr N. u f. »S, ttiix fm 
U nw anf^ba orb| tiRNintdgaabeli at atid^ifa talat Ruigiik, d 

< tinien (Jr »ara fPrif ' eller tvtdUl Gum fSrefommer 9i MU b 
miftlnft. Mirom tutein faerit, (a^cr ^tt/ fi naptic iftc mattem me 

-Sverker» D( »it» flrra §• antragn* n»itnc<MrO, utom ChroiucMi 
atfltta bitm9t åt laio, d<| Mt gamla Chronicoa fo« Ladw^ j 
utber' N. tf.p. 153, u((At(et litale(e< 4r iftio. 

(3) Erieuf OUi o. $-7. fSs<r nttrycfdifltB, ot jhinf thfi imt 

< 4(Iena. {Rimlriniran f. 19 wfl^mmn mh M{an»m$,$^ 
(diebd Ktfar at afwita frän bt npace,.fom ylM at Suaft 
»f^H (l| emot It. ®rir, mor 3oban 3arll ev, o^ mbt 

I tta 9n«re< ^otcr, fom ocf (et .^clfna, men at itiuit 9Hf^ 
mrb St' dtitt 99(ier {>etena. von Dtlin T. a. f. 10$. 
»cKgen (ar tagit fitt ntaf Feringfkåidt (anbfhefna tttelol, 
ta Geaeticgiga txH Ur fwldigen funna mcb SftoertMOMte 
ifboi i bi maa imeMcrtib it iefoiab at fSija De 4lHhi* - 

, pieb 9?orrid« ^abe Ä. &:tf insen tc4ta. $Dé«f 
t»4I &mmit i o^gon fliU^et: icfebeilominbte f^vKup» 

•t; 1|^ V CW>.i.W» fj ifiomsi tm&«ft ^. ^tf ^tnitl^n ttwe^t ^itMoffa ^^CiiHtiin» 
«tti namttginniae ^^n ©dijti/i, iJari i SRi>i?rt8t73olf*f (««•' 
^nwité -^.B frän <i£S4oneian{)|( &iil){H 1214. (^^éwcitiifilMM 
§;|iim:^w0,|k9«iw«;^ri^!^ 4f«pe»:i ^mo^ SRotnjc 

^t ^vui toac. (i6fä 6«r4ttida& ii( iXtM i ^^iSt/ fom 
Act>foH/ fom im xtmaU,'^- inseiihtrojifwtd '3nge ^ J^ifa» 

i£i(i%ja)ac <(f»?n ^fatiö piiUtf^^ mt^ixi^ti i»n«<»»J2!J ei. 
iin^ afil4ndt)e ^nom frfln j^eptum^' 4if <it^m<mmftåt jslr* 
Hr 1212 brefwo.^^Anf tpdnnet/ fom v^K5/d<uif|(i «(i«ii».. 
6ä&e ibtanö &e dnbé(t$( 0^ toenbjligt, fafctt fa (äo^t/ 
1 S^wl fttU* Wfwa ^onuria/uaHJ^dtf ifföericfb^Ä. 
ten efter bigge ^rrarnad &6£)/ ffulle ben af 6era^ <^5« 
emot 9>tederin9en/ fon^ töar dfta fj&bt>/ l^watim^m •l^d» 
:« ^n Änot tp&eligcn f6rftara^e« fJt €jtertr4&are, erae» 
jlit^. ^oör tngtn äf ta ^n ,( i V 9v4tta i ^ronnretwi>en* 
^rretf^onefoii/ 4)å7an 4>«i<tnfou/ M9^&jbe< tmei)!^ 
MtifM ^dxi m|b aU at^äntHd Jocgfailts^et; q<^ e^tmi* 
|m< ,^§km2i tear un6erfiun&om något j^aflid etnot txnna 
tftftii ,, ,ti»9 fåmål >£)(Sf ^ . 3[ar( ^onom . a(ti(! i fir^at/ 
I l^o^im ftäbje^^é (Tg 4fnxn un^c fttv ftjla 6tliM>m. 
yiQjgämmal S$frfei>cnar< jtit^^ gd ot tad.(t:>Ö4l{ut-,>$)<!f 

r^^v jitf W«" 3<»' <»fii^J>5^ f5r oa4riiittö<n »Ä 
se^ ^han t»ar ^äf an 3At(y o(^ ^ela - SXifct d<q 
et w*m(^06rb efter &5&en/..at ingeit tapprare ^mtxikf 
\$ ^t> \nvn ^om9f(«, aräntfor/ o^ tnsc» bätiM 
ifii, ^arfSWi $aii otf w. of Ärigé f frm €anM^ 

{, imh«^hmot fig fl| ^($ |torf«(; ^ .*<&fl^; 4| 

fift rdtta $o(te)c(aiib Ca), ^fan ;3ar)« mtt 

etiS ben l^igäe SDoHitoter 6t9#f f 9 (A ®IM» 

letf Hbf mcö:rm^on Stmt, (019 t ^Hmfla 

mentigen 3unler ^nut/c.o<:&^4i^;giftf(>^fft 

len i 5XBdflerdi^a))&, ,(^lKt)j«ö6a^,lo«^,iJt 

lan 3arf\ e^i, ixm r^j ^im^tmm 
III- ff4 e^^'WBtté ^mbrUk. ^ dK- il^ifMdsr 4i)»il>bMv' ömbUtiit)- JCiMipLtttetäNettii Mi 
^ ^fliftaiÉmM&e^flii tdlAtt i»® et rdhäuldt/^4MN«ii;iié> *' 

fi^ttohr 97kntt(l»mcn(i titf fuHfMnfrg ^ilet^ <kt: utimT ' 

im 4flP;S&act af bett f$t<liiiQnn$ (onr- m^n H ^ 
iiwnö. ^m »«tt<t ffcW»^ t|l<t X. €rif ÄmKfon« 

(I) s»wripw jt|«if««%^^^^^^ 
1 rr: fX ^nbd^ ui^»m(t, ^(t o&«fI)tnna^ 0c "kim^ f ' "' 
tttt iifttdt intet ^ob &etma ^mtiQ §j«tt .fSr fiu ^ 
ta täittet» up^(l^atib«. ^M M9t ^fbttt(atttti'i 
(te ti&et ktmaa of uti en fidftiMiflM. öCiiim^%iont't 
Af ^« ttgettng, mn »et entMiff ^ ^ t^ttofSeMlie' 4 
tDtder ^4' titkir ^imont '^ li^dÉ^ i)f§^ pnlnös;^ ^c< - 
éwi tttt ean nxiC intet dlidfwiii^ieL' tc#, ^. fnimt 
»it antaga Der om&)$mer fom ötaH» Ffnrr g{^ Mim 
nr tSQZ> ttnsetr ftoiltmd ^bquitpr ^ 
SH hfwtjtmMf ^teflfiet M ta$e téoni 
itir (fht »en n^motf^t' j9»(ptn> fnajtc^ 
Cft man inbfltat f^/ at W(D fi» Tntér. _,, 
«9tA Q# f^iia ^ IMninAi' ftifaikt- dfiM» iMKt: 
«ar. 9i*t:^ottiW>te Jon nwit »oca *" 
(ranbi^' o(| (ätttfnifti^ 6^1;]^ 4t; bett ,, 
It (anb ^ti tDeb«#»iiid; €n £iBÉuh$ f&itt ^j..^ . 
iftow fMft' tftiwrmt^ce^ 9^ ei? tij^f fpf<^t^1 
(ttan fhifttf^ 0^ (d6ri9' {n^Mfibet- #& 
ftmnKt^i^eM b^n|tin6irttV <^'^. &iÉ r>$ 
..u .ftr: måk éi:'-mmif^ ¥^ t fIMIbM .iwÉ^viiti K^j^dr .^j9ft tu rifn^tMMly ili0flli 'v'^ 

i^; itiw at -St. €rif 4^f»fimii #cttt3n atd nSsoa 
^ #«&/ mt UK» tnbAftoof ^f*occeniul , ^toUfct pi t9* 
f^flMfit t»ii iS mytftt^jaio, iRiiittin »et det tmet 

Ml . ^ isafimi Hu^Vain^ t .dtnidif^t iHltu mn 4t 
^ Wim at:tr999«.ft0ti»iO:temta4^<ii< MM<V tiiSe 
&re f8t *i>nNn__Jtt tDJb ^on&m gifivit . 5innat «/ « 
» ^ WiM$3l]n!|>é fntitK^t. f3 ma.,Mjixmat 4c om 
""« s$»t 13/ pu 0åti 3^( itt ,^(j|l^^.:^e^(U^r« 

^|m^ itotta:- jp tapioD un^ ^beiitia Mv^ ^mrXien 
<(i^;ibaIH$ af ^ommdtnf ittaivS56Q&eniQ^ utndmnan^t 
Mil 9Uattbi i ISeoim mSl |t>. Sk ^ 
»JKf !fHf «»ft Di^ f^inåi^itf^l^iÉMIi 

IM«fi«^ 4t ,«,j&itt iB^g4«mflfe*lt .. 

,^e|E|^^f >(^ fhftorac tiBifa^ at m «% Bmt, 
r«< d«{X. «(^ 4der fim^ |5refiilku fitle ^a&aiKrtec 
k 1niet^b«ota» (i( je»niii9in,u$>m <€aa»(bif; i^ 
mm ^elt «(b J#t^«»i»i^^(te« i»<(|^ 
tö t»ot I p9 tl«T#lw^<if<t>f8t^ 

m mm mi imMmmjfi^i 

mnmmt^iifitci wa^ m mm 
ct''iitnwt'^!ffif'^ nttte' 

£H9 a «k 


s. $^ @fM«"9IH!i9 ^ffotiCa. >•!.• '*^' 
åim- m, fflEfKdlst btnÅm»t> ^BiwaHlbfr '^ ifbimm 

iten f4nft fSv fin @i>ntf64(/ o(& tU {nnoid (a^btli^flHid 
^ ©onen« ^af (6). J& utmttt f&^åmUft riöt<f 
' .€i:if ^c Sdba ^^fhr^mf ^ta»itfit:ban ficflorat^g^ 
ttOt %it^ttai p4 fiitifma^ f^/ (bnri^e^^^n #w«r 
3ftenfe(7l. 5Detta att f)et»iiht w^e^ intet 'atniAt^ 
Jmftf, :0(j^ ftfwettpgat enbaft,' xit Ä. Ccif tflnft på 
f^m Anbte €(fmdn i Oenna tUxn i dllmdn^et ttobbe^ 

O ) ' fSib SBilMt(a Saacn (l((e (<iMa Mnnlrrnlfti; of .«MMtr ' 

' M^« viPrv m2bV«n ^<>n lifbf. ' ' ." .^ 

» ' (Mtificti ériét^ Biuii 'léi'tfles «o regntRte. ' - r"' 

(3) l(( taffmUttncnc &((( tilfsKed af Sontmgrn 2r (vteligf a{ 

jumci-iunii jnaéx norincMlis <rit, omoft- XllIad- 
•''^^Öe^^lfel5cor*•. ■ ,.' . 
(4) 3å«cbiii[ft if bm 9rrr^3 >^n.1ni. i2i>.Tif3itl 

• H* RfSwMM, ut fi forte aliqaod dd^ftuAntojdile conuUj 
•, :de xt^ää» éxerceri f«lercnt'acc«inönts, diöinc intniblKil» 
'. fioQiiqpniil^aqp ar^itrio commincra cerngeixitiir* ° 
($> Btki ft;.1Uten» qnibin[clMftco'N«)X':^aUk >HMi 

(<). frici ^» litterie iodtmniMtionia claoftro Stnpi'.^ 
OriibUim tL au f, 41^9. Ctl>tn \m otmirfä Jxswi 
'. qawn tpofli^<A>enl de Bi&rrfisbui] Arriflen t^nor' 
>* oée vifoi et iacohnnia fiiper prMifti fiUi 'ntiTn 
eh'^iH<^ jR-; Kt. qéi^TriMéälbiiSélQ IJfiJMbrteW, 
^.DtfUT: til itRiiStfÄ. Nolnm.it t uSverfiiW ^_^ 
;i;C«f[[^ii< rHatHr;>nqfter. Fi^vilfbr ttiw .rrOlo(!ttM)Mil 
M ^•^t 3. C«^.ri. 3>7. kA h Jft ;^., §Er« %apt tftet Ä. ewerfet* Wb mel» 9viffiai« "f»»* 
nfSmtQcfe fMiotot ^v»et^ (gon 3fa^n fSt fin #er« 
?e/>i ér«ft of Un fin itprdttoU SucceHions-^Ca^en / dr ofe(« 
n ogrtmbab mm&tMn^, ^axm^ Meflénius af egtt f&r» 
i^t ^iflorien. Sngen df HDÖra 4löre ^iftorieffcifwace, 
im Ericus OUi (Dct Olaus Pctii M^ Job«nn«$ Magnus, ^at 

Ri-&(n9a.omfl4iU)i9N« ® clUc 4{ man cnfam i ben mc^ 
ttteaflba&<Sftfteé*$$t»rlmiii$ albrig wacit tt( (i). SDtan ^at 
INii fnHfMnltgt f <H ot utefttita bcnna m4rfw4rjbid^et frän 
\$«t ^ftomtn, fafldn Meffenhis biifi^it troltstn efttrf^lgb 
(tre .päfbatecfnare. ^an f)ac 0(ebcé imct wtbare at bt* 
»m£.j^iE^mitron/ ån at ^an b(eff»M (flrabo)^^ ^U 
•.är iai6 (aX &<^ e^ruwdl bon uti fitt dftenffap bUf» 
ififl^ab-meb mänga fSarn^ ^be bon ttfw4( 4nnu intet 
^ObfO ot fe ftg bupob meb monltg ^fSorftbinge; emeban 
^ €rif €rtf|bti biet f^bb efter (Tn ^err ^oberö bJb O). 
HoMntpr;^ 4r bet betin a ^. <Srtf/ fom omtolaéuti Liber Df 
toiilEen .ffdnft dt %r&berna t ^nba CDom * €optte( en 
^IftDcr. £)(^ »m ^on fi^rmobeligiert nrib '^n b6b fommtt 
S^omf^rfon i €unb/ fan man nog n>ara (ftoertt^gob/ at 
fil ^Krfoma intet bMt |^rgl6mba/ foft bdrom ingen 
Swiit^ til .€fter»erlben8 funfop. ^ SDenne.^erren ioHotf 
(^i*tio«' #-n3gro gortla .fKthbiingor, ei^uruwdl man • 
"ti>tt^<Hrf5re eller bwob bet ffoi betpba f?), t 4ltorn ((Råa paninnetff Uanb 
mnn ,f. 122» Qgöd ml|« lex poblica lanfita (it, ut «| 
; imtr man infliiten ifntn feeiina pAninneffe Uanb be M' 

r4mh(B;P. I22k C^od tnil|« lex poblica lanfita (it, ut af 

jat' Svérkeriana'alter|i)i,'lt^ea .Svacix creaiannr, yix^.pi<9> 

^ftiifiteM/wf «fon. E«cl^ p*'9s. MCa XVI obiit^Urii^ 
ilfvccoram-filiiis Canmi. Eriaw^Olu f* 56. 'ObMc {attelii 
g^6 anno Domini M. ee. XVI» et leptdnw efl in V«n> 
#'Pätris fbi.' ' . ■ 

^Ml Son.enf Srifflvii & fS»» efttr 8«b|en<.bj» Mx 
H«BötMni^*ai'til,'foBif'ffcti 9tf ftNf tH »{biirila i. 
di«#uti «f de Msii$i t.'7 «tt|i »I Rdnddvt 
. T.; 13. p. a^g fj«(r Nt •ttrfJWfte»,' >t 

^j« Scair. P.A» p..a^. VI W. -Febr. Obiit Hericaa 

'^dwRt fnaltftii mlveKni argénti; OrWftll ^MfSre natt 
R* J t* .! ?i S&.I ^1 ^*^/^^ ^iflpciiL fi»R> tilliiiar UtiM 43fiM -St Utit jeåufM. Jt Ibw , 4^ t. Sttjftk' Ut mttM Väft o(^ ^c|. tfrtt i%e ^ftfec %n^fM■ljl|•^^j| ^1 *cnn« ^rra ,_ .,— ^.., — -, ^ 

f&nitnnr %ai«l», 4t vfl Itft «4M (*« |éffi/j|f i«fir 
fltmg [Sf9m ^Ston» %ixini firffa 1gl9f«i «»4r'i 9m»$^i i' 
NoH. J^ebr. t^isct fér l<bs , men ^tl^- (t tf#(- ^m 
tor fin rifti^&ct, (it If. grif *4W( HH Ii Äpriiis, fom ^ 
^nmlrrnmg iMnmtt^ it 1)t\a ^hm jUumcaiiigiDaftoQlle;^! 
faR )>4Nt*/ f«n «Mrii 4tf(i w^fftw 

(5) Gbronicon «f C»//»/ «tgl%»tt'Tk. 4^ MCjC. "XV!:. - - OW 
^tkos Jlet 'STcnoram Ull M- AfkWi et m/M Erii^if4t 
tfiondtm. MCC. XVIII «biit Eikai;RqK «t mdem mm «mt 
4)<tr Iwinr in«n iå\tb<t tai vUU »hi*it «(ira 4il2fB«iK 
Stmt\9n, iK^ tort>c ^(rim ^mh winitrffiing iåfiva ]iJtt i tr 
leDrnnna tMfroR tRfhitU i tc;(lnt.. <(&anttiM f AniiiQ(l|f tinéc 
i onfrenftt til iEticus. ^trt nifOH -SRimMlvflfrifiMvt ItrKr 
i JliStt fér Ericus. et livet -aRm. til' :t»RR|l9« 'URfMl 
flltte fOftR p. ti4- ScbtlMf hH j^ft (GMTqfiRin fm i 

^amtn, 4i Åticw (Mk »Rra firmrdt «f Edelncb^iMi. 
9w<i6 «(ni<h(!<H> t>(t Un J^ftfti tiKb <S. €rif. <lRMff JÉk' 
«t iEtici», ^o< Du €«iiK« of lifnedidinerm* nplRf» iMtt 
^ri iwJEUca. l*lior«tn , iimmlmU fnié^ «l t< grif "élM 
yffltjt RJ(|«R onRaa. (ihroRix JIcbcr. 9M ^tiilftt (4u i«g« 
jodftr «ti) um or^ 4t« ilMfiMRMga* «.-▼., 5l -»7. énttkt» <t ti9tt n>a( tour «ttm94ndilidt: ^oc^ fjlfoin 
fira. WAfitiMUi <H »ed :^otmn9a^tiKi(tt |la^ . 
'Hnbi intet näott fdv&detf twtfiodftiMl »it . 
Mpdé : utsit llra Oe i^dljot^eé Kj^difisa Hbfv* 
Ton mr 3<t^n @xt>etfi^on^ ii<>^BiÄn^ til 
(etitK % (kt »(t(i« (O ommdet ^&M«lcc nv^Méj 
to (lo intit i»eb Unna lilbmi ^nittOmaraiiac i 
ftm. 9?4t man orf i?8mtnmt fig, «t 
SDottrfbn «f ben mdfdgA Idimr S^U 
ta (Uftiiifti of 9otfui|i8<ini^^t(m in(Ui ' 
U iåfMiU, fl t»ihi ilnmt ingtM af |_ 
tU ^»nan. tVloi bir4ttar t»4( ^é to^ia . , 
^ ^tft»(n 2lft^ ^.frtf^ Q^nsjSl li^boir^ 
.m fJet 2. Cöp. 19^ 3t> [$*, $0i fnnti i!fb4l intet ^of H 4(&ce tMfa ttpttFho&t:. Solo» 
r< fan: m«n tro> at ^oit gjott alt ^aö wJojÖgt »arit, ©»"'cp" 
Mftd^SHa Ätooott % jtn. egeiv @ö»k. S5et « eemocf^c*^ 
jf; ^»emtur t SSanmiiiötF^ ©rotmihg Sföc^tgo* S5to* 
»k a(t 9ti»a& iistr ItinDe tif fhv @9f{erf0o6 ^in« ^H 
■ $IV f^rft päiliw ^atti» at^SRtfet ^txtt ^nom. ttl^ CSfom 
r fm ^bev;. £)(^ tklc txr »aftobt ^ritt^ Sa^an genom 
{matte- 6«acfiietaM&c MifMt SlMinna/ DroteAende ^an me(~ 
r emot JStS^en^^ o^ ^åmt M ätfe « ^{|fapen i 

r^tvoif» i'9^«^^i^im til ^Ifwen t 3tonr^ ot De 
g& tit feofé emot 2)cm^ f»m honungen i Skmnemoi^e 
#i^6a ti( fm '@9(fWfon^ nitt^ bewafonbe. ^én tettor 
nr prettft ^br tngent »Ätfänp, manr JSifbporna Idto fcfe 
pe £t(niflgen aåfSc ftg. ^tfrvcn befoIUt bätf&te !2$i«^^ 
I ^ -SäBecf j» ^cfioetfn: ed^ 9ta^«&uc!^^ at be {IKiSt tittb aS 
||et ooOetfSfa mSkt, t^ om bet UfannS,; oi ^mniFa^ 
»« fHbit til @m(rj»tfétt m!^ ^åiringenr/ féboir ^. 
Mrf »ab tjftat sj»rbt> {FnRe be pd(4g0a Si[ife;18i|F&pen i- 
id^ ene af be^ t9^«%iifo#ar/ at pSt ea nn§ ti^ pecfonltV 
Oo. 00. t fSomr4iVit<i.'mtt ^ullmäftiga fcån. be anbra 
ipa , 0r ö#r VäfiaDnesi (UT. tit aiffwatr fZ^c bet fScaCt fom^ 
t emot ^ojfpliifa @tokn^ Ct)- ^tta. afr »ffar t^belt* 
** wåi SL QBalbtnwt^ flftHt b«' 6i9|l*t ©CDitmng ^u 
' jÉieb" fuQfomf^t offiiMr fatt ft» emot ^. 3<)^<tn« 
jti^ be(t(t lt^4Di' mS^t matv. me^iftDa, at Q^ifTopar» 
' , Mött Iwatf bt botbt ö5t^* b5 b« i«et låtit 
# - Wg^-af t9ji(ét, b4tf$te.afitabiTa/» emeba» 
.9p^a|raMl9lvtd^lM^ i^^nt Foitfm^ 

^ :4tm4t t(#^cé iM^< ^tof^ ^cmuidanoAf 
. ^fftfifit intö(«fti|%^af«cirna* gtanifmng^ 
Itttobcr |abt futmot ,.^f»a {>ec£fn»abt diftoen ftti 
"' vSttf fotn g(ip'mm.o(^ur|amma(ia»anataixtf 

- , tért^ trtféi: *Dit ti*«ij KR^ 

?6ii(if Mfw P>miMi^ ^S&H, eäf^ 

^^#i$^S« %uSec/ 9^MmiimT kuet 

n« bfil( ficf intaga btn ^^, font b(6 

'^AJbe innehaft. O) 
k: lao &vota UiU» ^i(toifia. en>err<r» 95nBa (il be i §. nåmnba 55ijfap«r / flifwen Rettc t^en vit fd* Awrill 

fO|l« tificatus Anno 4:10 <Dcr T2I9i olJ| ÄC fft Ifnflt «ftt)Jra' ^^ 

tväre éro férbtg^ngnn r nibfotaé niiin (ikfemitf asflrcorbmlii 
fl5{cfj8)ce/ fSOana fom b€ firefamiiM ^9i Otd. Rnyn^Um A%i 

13* p* 968« Chaiidiinus in Cluifto filuit liofter^ifdénitnif *| 
Kex illilftris nobis in(iimare cufouit , quod ékrx memorffl^ Vtt^ 
Sa 2ci« rebus humams exemto; I^abHifi vir ^ohfmnel^ 'Rf ghttm 

r defttnAt filJBOi , di8ti Regis Danorum nepocemv ' jare b^enediQ^ril 
vendim, quprind«0 magiHiniin ejttsdem Regni fkff^t ruffvki 
invafit* Pcrro iden^ Rex iiu^leftor» qiiod veneriibiLes fratres |i 
Arcbiepifcopas tJpfalenlis et fBfTraganei ejiis in K<e|(em vOleSan 
- fnprfldif^um Kobiletn, ne id facerent iohibvlt spneHåndé: ' Pi^^ 
jiotem (uum ec omiiia jura éjut Apoffbiicic prote£Honi fiipp 
ligeiis términynif.quo per fe vel per nomiot (iiot tn hoftra ^ 
pr^fenria , ii$ qsi vtntrent pro tiKela jdiåi nepoiit fut refpoiifii%^| 
iegiciffia e>8S appelUtione eontampca tn Regem. iniinxenint r * 
tedidhini , in prxfaci nepotis Tai pvpilli , ac ettam ^oft Patris 

i grayidimeni prcjadictam et conteniptvm nonram ^m^ ^ 
namtt/ (K ^mHta iBrefnKC Jr ftifixt, tmbaKta^anbcUibac,.. 
(Frtfne, Szerinetifis n4lllltseil 09 Kaicdiurgeniii; mfo- " 

tt v4ttal foju i ftrlfba \ it |Nlmmt« Hit '-mi^' tegettng, men fom (Ut tlabn(tbe i o,r6;.o(9 proteser, "' 
ligen all raotfdsefe, fefcan %m Wtfwft ftfim: ' 
jaf»e*J8ref Ät sanjPa tpbelki, at ^Jntoge» 
S(uguflt mdnab 121^. ^en Mtfftre ^ man intet 
fat> »m ^$nin0««4m/ t9 toäva gamla ^i^# 
U bet intet. Cm man »{| ^Aaa f5il, # ^. 
fin regerings « til iftrån ^(ningen/ iMf^ ^ ' 
itan famma Sr fom ^. $(t! Jtuutfbn b&ttbe; 19 Mfti. „ 
^tgifha Q^reffanac ^an ix it 19 jitt tnbjc 09 t^l 
t>e 9vegement<«4r d). C(St5 ^åningea fitftMf H. 
Friviiegier, fom anOettga (Wnbet teban ipl0«t " 
kommit, ^en at @tabgan om Cieri^ ^ 
fltg bomftol intet fommit i ^OPomiig Xb9;^ 
af^4fn>eni Innoceotii ten III:^ ^(^ of 4C 

oan ^an ^(geli^n i>f^px ftg h^ ^ 
IE>rf.>.C<i^ .i.te-, $$i > affatte ^ufttt eftet be^«d (a). Ä. 3a^aiv jbm njutit aO ®?.v^' 

s 9(if(t firia fir oU J^oRtmaittd nmga/ o(| cilla^ bm ttkotfft. 
(tHA J^>ming« «6&tema f(r mtt, föm |^ jmid^t iOi^Qdi 
ii bUfioa Usåa^nt (a), tttem bti 6(eftD0 ocf ana;if3 
ibeliga bimm&l, fåim h^x, MtlAm 0(| mera mU 
iderfofloöe i5iff»i^i»(i« omptifiDanbe o<| ^agfaga (4). 
5»«»|Pa' Äptfoii f»m flit met i btt {Ref, fi»m ^en ^eli*. 
1 i tXom o<^ ^e« tégttÖule ^niattt Vi lim ^ i »igt 
f4f4fi9t (fteciltäfnx^ Sn>c|iflf( ^nfletne gi^e ftg Iifn>4( 
i!ta&t oUa ^ftbtii^ ^^tl^ngCoC/ e^unt mp^et ^f» 
6(11 &(((n wi^ Jig tiitijlku Hooprius ten in, fto) nu n>at 
$6T(antIiRd(n^Ofr»(r^ufti>ud/ mar ganjfa w^t^b mtt> 
wbi^a ^vefl^^ufltuc; men unbetfloD ftg (tfn>4( iNtet/ ot 
\ på en gäng f&c&&mma aia gifta 'l^teftet/ ^on begpnte 
m nägcit (inbrigote f5Tfattning at bana »(taen^-bdrtif/ 
le i»ig f5rftorabe/ at inga ^refle^barn matte åtfm 
me^egenöom (5). 

«t ^lr JT. ^a^R (labflficr et SifFr (i( SlfftaTa StUfitt tt <l«tentt 
(Mtix.M. CC* XIX «nno Regni iMftri ttrtiOi-M^ fBt^IMt, (IMC« 
I fl(4«fn ^N iåtb ®»t«l»t til 8Uf(B;ré« lUofltf/ Mi^f»it Bj- 
Annbflb incarnstioBe Domini M.~ CC." Xx. arnib Ke^tn nouri ; 

9£)(( firra fimirt i öruhitimi Diplom. 7*. g. p. 4i«. Un fmove 
-D&plo.n. T. II. p. por; ■ '1 ... 

atift in lll:<$5ref i btttt mil fan lifft< $•< fTMt H. P^ p. 39* 
rlttMftrtft. 3a|mi 15r(f «f 2r i3r9> IWArt iiuu^Si ■(>, 

BbW^ iRflrt H. P. p. jgi* In J» indirpniutionis fiut Dsmi- 
itu^ SarenQ Epifcopo et ceterif Epifiropit Regni collant poflTeri 
MillilUlKeu , cum ininentiis eanm a Regni ezaftione Kberat et 
ÉltMjifmM, vt (i qae cabflie in fuodia aai pr«£it prcabyter*- 
Sii«onoortn (iBerlttrent, tooditer Ipfi fpUepp? atiintrcoc in (ittf- 

Nl. ■. '. . • ' ■ 

jt^^lkgiam •({ St. ^aht»i (H) llcf Aimtt- !&if(apitua> lift 
,-4CPfÄ 8(lfp«< 55ref / ftmlrtttan d^tum: Volenw.ut ea, quie.pjr 
!|Ét^pu]onia.pr«deeeflQreni'n«ftraWi Regem - Johanetn pir ét jufta 
' oea Srmit^dinia tobir '«biin««ir, quid^d" fH'.mkmoné'B, 
tM a åHettt PhsdeetdTorc; nnftmdiititn éft..ct;lii^ip:j i»- 
f';S«menfi' ^pii^E^ iilw^ipte Regia jfobfifiinaiu,.«4t<« 
!fli firae^di£^ Regis >d(KMtioni>. Uteri^ ^c uipoiort* P*pc 
ilj.i.«' iu ^å%fi$4iitotUu Jr;.'*»''-!? v • ' • ■ ■ ' . f . il 

fä-tr-perjdrif Vrtfut-catfT» tr 4|o*d<n<]ae tti« ad religionis tt t imft m *™*^i : tpiid SaijÖum' Petruih.. '(Vot(^ Kon» ICliji iPoRti^éåtfs 

[laiÄJW^toKfl ^irh*M't5érttlm»«: E* mnltif fiirtöis 

CO^cntis hierit kitioratam » at qai fervnt raia Dommi , mundi 

' ämien tsqi* sdé6 Plrincepi mtmdi ^Hotdam dericoa et frtahji 

Via .rtundania . Hiyoluk t ut mmda tefpaam at inminidan 

.. ipoiKlo prorreoire contlilMrDio non ferintdant , eaa ^Itém Mt 

<. . ^fcant, in hoc Vjolämiia af dcbenio* paiiiré^ quod edram ^. 

''' tfXbrta iirpnleriT^ )ii*reäita(ibtlt 'n»ii rdM^dar» S^rtfnxt finild 
til t>tn fil. E{>ift* 1h %V^pt <o^9^'«:^iBiiiucefadt af'^> Em 

* gebeck^«f tt AAcr fMI n^liK» l(» tfhmrfilN fcis 

■-^ " '■. . i »9. '. "f 

We« fanf pHi^a nptta, b!ef»o Uf»4l t»(é fw&giiÖC fet 
^. Ja^att SDtait f«n intet ^warfen (afio j^itom eltcr 
ftom t>Scf(te: t9 om |an to nnirit ntfKfet dlbte, ja 
fet MMgore än ^cai rooxr ^abe 1tfio4( Det fotn 1K 
beU^en in4]|l ffe dn&S. ^t ot fl fatt fmber(hiii09m 
Ivoppe^ (ont . eniFttrta.minmil^dt. (^tSnx beten af «ii 
ålbtt rinner 6öct unbier birifaper oc^ f)ufmub;^a^ o4> 
ganjfa (ptfeHg^ om ^an btiftoer Mfflof iclb (biRt «f . 
^äbant m&ftt (ifwdt täla^ o# bota» getfom tib (N^r 
5?(l^an famma faf dr meb JRif**ftoppert. 5Wr 
'c%c.nd$on annan ^fttoifjutbomrafhr; m!ij)t.^« 
41 imian nlgon cur Ean rdtt f^citaga»/ »(^ a ' 
^ottb/ om^ 4n wott olbrig (S dobt/ ifobot m 
nar. iSlan ndmnbe npltgen^ at ^. Man toor , 
bfef ^omitt<); bctta bePrdftt» af dtfKUt^ gtoiifft'. 
far (i), ©et torbe botf »ata twiftoettmÄ 
.^ ttOdongn «f ^e 4(bfh b(iN( faBob Soj^ 
4^ier-utf<enbe ^or ^ otf nå§w tH^ maitit 
'Min bdrf^re ^ man ft^ fnttt befont/ lli^^l^i^^lt 
%ftenttden tinbcr biet minbctdrigH ^nb^.«^ % >»i 1D4. 2. €ap. It, azj f4 ötöpare fan man ttb, ©m jnon be^göt; Sfsjhar^ r*' 
moti/ at ^onitnd 34<ut »<u^{t ^<n W« ^ ^tvilf^n hdnv 
it |an ^aft en befljtt^id Canceller. tc^ i)ax ^|(bp Carl ^ 
^ind toattt iray^^att «f t)etta ttidti$a åtfj^m, ^wilftt 4f 
' bi:«f mipsag (3). 

tMr »«rtttfec af M»ei; ^ ^Mttf ^«t ffcmob(U«(ft Etie^ 
ritagit jiit ^wiftrlijr, «^ |4fl jiacn ^niw 1109 Ci2t6 (Oer tsi9^ 

%i eft in Regcm JoMnnes filiu*. Svcckeri Regit in bi pueritw «f 

|(aQ]r jolian Unge. 0(& «f ((tttt ilitn<t lita it nifMt fSrmo^dtBcn 
t;^e(ta nMn Å |oiu>in* 

im'VnmirHtninitt man, dt En«MOld i»4(r<ti«(« htat Jte* 

I S^^an nM<> JMR |4< M ^»r< liWMr mmi»m fpic »f jrdk ehc99h 

<t ttOarc fa9t.Cat(J9g»t:|t«|^in.:^ycci]t !«</« A^iiWwi I|^o^. , -; 

.■ P* 7 h . . ^^'t^o 9Saao.>toco tvpnviic joliinQei FiiiM SvarJcf^ri J[onv 

^ Hic '^ooos tribvs enni* regnniit st Abtfirum 'fepattus . eft , chi^ 

i^o. nu au 3lm'txin\Un m Mn« ifhxrffrKt Hfaxt M< 

I«ft»fr«rt.«fffrifnin9: 0#^n 4tnae 9iucf«cfo>n. O^ «f i»M 

'nr »IS. BenzcUut tofU ten »ilmiiuiafe^ fMii tRdittit ntf M 

itijifigM giiimiifi 
fMi faUrt 

.ri^p mc» _. , , _ 

rilM, intet «iiRat U ^iwirtff ^(R aiArr. .fSttlcM IbMrr niMi 

if/ciftinutfh 9(Nili»«r» lt»M4t 9^witU9^:^aitia» 
M mniat t i- 96. m. ifu / nifl 6Crtftr4f Dir li^ 3«M.ttiUt ^tfcmH^ i-i; 32* ©wea Wlte ^if^nU M €»<rfff ficftfla ^ptlo * ?Keg«mcitt«f fati mta mätf»4r&idt > ffal 1*°*' 

jtet/ lat :@TOeng«f unnat fdgna jig af wfuUftNig 
tanradatU>cé ^a^ n^Sgcc utldnC)^ rifn>Ot;r bd ec^ ^' 
f^tewga/ fom nu bftt anbecf^faé oc^ ptbfmir, 3 
f<aecat)e ^. ^afbemac ^a(&emarfbn eHer >en anbc«^ 
semenUdcnr fltnpiut fegtotibt n»<M>»^ EaQatf '^albei 
S)et fl&rbe^n Mn di<^t:t tmet ^. ^a^n^ nai til 
gofterfon ^inf^ €cif €nffi>» de »mtalt uti &et 
^n ^on tog It!n>4( intet vo[dlbrdmt fleg em&t 8>we 
fpneé ()afn>a xoatit (ftompdab om ben Jaoning/ ac 

rlliijn^ ^totn^e »(^ ^nnemacf tien^ tU inlett ting-jannot^ 
i Hut^oc^ ^n&pggavna^ demenfamma (beldddtlfi^ . <' 

ÄaiUnwifnjtf bet nwnfta tefn t« fienbtfigt migfJtfWnb p5 @i , 
tonr fUnbe $if\i^a tiifdUe ti( ofceb. 0(^ ^wobMtcdtoCj 
^löldda funbe difwa 4n(ebnind tit/ babe aibetei rnsen 
ifebig wdrfonr ftei tnan pa intet fdtt beifcdée bft] 
^dlbemat gjort emot ^. ^^. ^H Idnge »drjan. 
pjrat o(^ (fHftei: meb famma mptit betaiatf. Uti ^ 
^ S. >$)äfan ^fanfon^ om ^nnlfen^ nv^ti!^ 0" 
^^vonen dt tält, i S. ®rif JSnutfon^ ^ifbcio. ^ 
^be fiwMtfen Idjl eliet ttb at ocoa Stoerige/ tp ,. . 
«nberfiltan o<$ i fpnner^t be anbeliga/ of gommofc aga 
^abetfabet ^. ^wetre) tooro i b^fjan in(«c? bcndgnty 
gwwii nefa, at^. ^fan »at ftn 5abet« (gon. '^^h 
fotbéniNr/ at JNting J^di^ ^oibtt {fttOe 64ra:i 
ttl-bwlé, at ^fan: @t*etift0 ' (Son todt ij!. ' 
notittHde $ab<t. . 9$itf ebenatiie d$ ^. •Cidf dt^^ 
tiga fiMRnet fitiftobe ftg :^eiigeti ifwet titm .,, 
SSDddfin ISonbt |bMa;abe päeiiiSo^mttt^.degJbMii 
fbitbt/ ot man emot ett lagligen utfotab ,^mms 
fftbmtt iåff tttatt fpnttf ^nom ffdngate/ ot ma» i 
totibc jdtn btnfabe falt iåtnntm ^onungent 

Mtto^9t^/ ' t|p^ 4i^e^' ' :^^: 

^■'V*-.-. 
»^ v »J JM, å. €ap. la. 3*5 ^ 4» mera U(åftåv»t af fin ^|con s^ftc H H. ^ Jla^ 

@luU 3Nn>ld ^uxj InMtif^n.aHa tx$« tonflec ^e ^7^7*^ 

uns. ^(rraoé >p6^d ^^ >«i^/ ^waYtoetiotv "^ 

forti t^ iWigon ttn&es^ao&ltng titilocftidbe^ ^en i 92ovd# 

r (> fl fnact et patti bdmpabt/ f6v 4n et omiat uprefhl^, 

tig^efS^/ fiM» matt foUa&e ^fitHnsav/ sjorbe efter ^9* 

^|6ian^/ mpcfen »t»/ od^ fom &e intet n>oro flatrie nog^ 

n te ftg met 9(tMundafiM. ^@é ^ tU f5rman ttt ^ 

fbnr bidK en tit bonat Mt fttt tii^O i ^anb, od^ blef 

of^mtab MctfT4n 1219/ 9<^ sjorbe mcb fttt f6{|e mpifet 

e oej^ befpmmet. titt alt betta tog @n>eciaé ingen t>ti; 

a @fu(e 3atl f6tNwbt ftg meb 3tf iUiga nMnnev i ^wtf 

>; o(|) n4r iv. ^an laig v»at neber i ^fen/ affänbe 

«Nn(i9abtibtil^:£<IPKmi9SB<lflerd6t^(<tnb/ meb bed4Tan^ 

<é(^ bed ^fhcfon jhmt^äfanfoit »ide bef^fa ^onom. ^a^ 

|(U fann' (ifwdl intet i4d(idt at infldSa fig/ fScebdranbe^ 

lynbe teet fktr» ftg dt ioicfebename. C^ e^umn^<l| 

j0M f»(t birefter 6ftDetfilI<f lagman €|Ti( o<^ £nut ^ 

i|'^tba 3(f/ of^ togo bi»rt ^anf fartp^/ funbe bocf fS» 

upnoå^ algot vif^rflän^ emel^n be^ ^xånti * 0iu 

oit t»at^ftebÖ9t (a). 

'ft' ffrfotfai» f. 604. 
' ». * • f. 60J», 6ia^ . 

^{OfhMlamen f&tfpocbed # eVer n^aon Hj^penBar ftcnbf^ 

bi^^nbre f^rifioa&Kd b(l ^ tÅ n^got vifweri af 

(UiMt:@i(»e¥ige« gr4ntfbK. 3ntet finnec mok, at vSa 

* ^jft^t frin €(Wanb ofwbat ©»enflPa @tta«^ 

rfåtgtwHi af, bem bUfioit.W&fö 4« 1188. ^|p.-i «-«« 

_ WpxHuiefwtfe b5 .i4 b« Ofdngt ftftA-^wertflPa**",/^ 

|»ftb|#c#. Jeb5md^,ifftagitJeal<J^(^^ j^if^/Ä"! 

© f 3 ^ eftet 926 &vota l!liCe0.^t0Mi(i. Toii: U 1 9 ( »). vWeoiu^ i^tJ i>f4&4H: : rdctMrttttiuian ;. >m 
iDilra in^dttt^a J^åf^miiMtt titfkieitt riftot <Bw<n^<l _ 
imb öemtd tti&fnmg; ^Nn jag ftuBar^ -ot btnna <^ag4-(t 
^oria är liff^' 'MTiftig ^m n^^v oc^ ^ öeti etnwiiit; t9i^ 
fem ofta wXra gomtla JgTon&iing^ar t)^i>m4 aEt^ta9tt> .f 

tett (mitötiing tU mtntngén' »m biMtä fSvmetMa ^i(tdig^ . 
f ttmc tiet €iirl 3f«t( ^ $$ii^i €avt of ^<i^Mn9<. 
1220 flagne af ^ibttin^atna (^)/ '>b(^ at eii gom^. 
ontefoot^ at en ^vfixb bUf giftrö tit €iflant> 1219 (4 
b( onbte omjldntig^etet dro (dnte nf Ruflovs ^ifiittbfb 
$((t bma tit itfn>ä( iattt tt(r4cf eligt Xi»i>tx»\!Sdr tet ^ ,^4 
njgim^drfikb % (^dnbec emot Itflantt RaliWi» voitnté 
04c 1208/ «t^ (>6c aHf3 p^ inm lätt ti(l&. 3»^i^<d 
X>m man »(f witte tmbdiftM/ at ^onuagen lätaBot}.'! 
6(^ Sifop Carl i Cinföpins eftn f^d t &fland,. fabaa 
ftg mdf!are af 8«a(i @(ott 1218/ 4)(&«t aUkteö .« 
at tt ixMt i>ltf^t d4c qvoaVf v^^QiiQaAicmtuimm 
fom toitne tiOtfa mt^ årfe#93l|Fep v«lterius idr. ii «?. 
I)t]>arl9en»m ^onungm t)6mmer ©feipna . $i^ tilr- 
fler/ «(^ ^ijfop €att ^ar p4 fammafätt waii^ »tfldbetf I 
ieiofler 1220; bd ^. S^tt^an (Fdnfte ^weabot ttt 9^» 
fammafldbeö (^). ^mma^angtt mätte f6rben^ 
(Uto&tmn&a, 4n Meflenius e^ öef>m^e;Tera fJJW/ ' ' 
ioiö ^anben. ^^tjanbe pdmmneffer tortx t«a tjiålA ^ 
t&åitt: f^dfwen Alexander beft III ^<^re&«ti/ii0i|i|li 
mnntrttt aOa f)2ort)end mb^^gart ti( Etid-#mot|(M 
iåmtt dftoen CMf^a Stdidiotmt éorbe fottpKWMé 
iåxibtt, fS t éthonb fbm annorfldbeé. ^m-n 
ma f9n^(cpl# forlätelf^ iSi bem^ ji»m ii»iO<^ ii 
beflgt Yodrf / fom ottnav^b» borbc Itt^ORT/^lb 
(Sriif/ men ana be fom ^e^e fiagne iK-iii fl' 
ntRd/ f&rf<åfrabed;om oSa jtna{i^eté>tno9(tM{<r 
^4 beftd fatt futtbe itian bfifwa hS6t^$H 
Iptlabe^/ 9(^ man funbi icfe bt^tiiiNBbfi*^^ ■Ibd, wWip!t9il 9*J 
taao. 9én i petigt immt ftmtwiBidc «t fJwi»d«fi(Da fe 4)i«m^» €»«f<r» 
i*tt^fi -béWHöist #«. !>fcii Wteflre ^mog^ iMtt fte« ♦^ 
^fi^ Wim, >imU mff^fta :^ner tMfm af tgcir onbott 
på det ClrJfMiéa v^åtf at; pmina 9A iil ä})åiMiink^ 
mm\)a ftdm» tnoit af ^(fl<to»f?a ^f^ifatt/ ot i8ite«9 
Hn^rö' t »ffite är^nbfab ^fuc oftat tne^ eti Smnjf ^:tti9, 
IfÄeteutoii l»{rg«t 3«rt lötefa, foffot « Ärfsé^f »»i^opa «f 
iSMiifdr, ®&t^(c o(^ %9fifat tt( at MngA <Dfcr4n&ecna. ^^tt 
I flottan btof n>4i!<ci)nfn)eR til ^idont»/ (onOftego bege^ocf; 
iiranter/ T&r^cia&( (onbct i tre ^ogar, o^ ^aftoa be ^wem 

t.(ftec unbfångn onfenngt b^te o(^ itttntfwen ilPatt af iRbpggartte 
mbtt ftd p^ (^mrefan/ fom Ut bcter^ mt^ ^fParna^ ^a 
^iie<7). 92ädot tplirt Mn&e åfwtn unöer ^ifop SUbtec^, 
ilSbt dnmtxn ti( é>tatm tRiga. ^9 fe&an \)an blifwir fk* 
m fflidif^p ät ii9?</ ve^e ^ ti( ©ot^artD/ téptHbifa* 
fit ©ottldnmrtöatna meb fStwin ftaft, at fem^iat&ra&t 
ttsfi ^r|et 0^ f5tpUftai>( M ät befctoa ^tflditöarRa. 
^re(^ fov wtbare frän @6tt(anb tU loanuemar! 9^ 
%iftt, od^ fPaffiabe ttf^opa en fior ^ara of foK, ^ (ont 
r^Oem tKbafa tU éflanb (»). ^ Ntta f(itt ^finoa VMrPeit» 
i^re ^rfdtxr ^aft bet i &'fl({nbarna« onrnänbetft^mm b4r« 
W^dn man iitttt päfll, <tt k. ^a^an i egen ptr^ii (der ijpet» 
m m JTcig^^» befi^ft £tfUinb. ^aa fan ocf til en be( af 
|na >f>:inb(indat iRt^drnta^ ot fammanbangtt todrfeligtn 
mt, fott> bet åt beffrHtPit ^åkbif fimtt man at 
»ätit nio. åx i fdft emot StgermanianningarRtt , \)wiU 
afton ban tom ^em tii ^tiFondé^ btef af Silerna 
ti'Wtm'^é %(\jf (om unbfom tit ^^nbbanmat/ fam» 
lar lojt i^ K>lf 6# nebertabe b«i<i &««<» t^fwaref&ljet 
m {9% Om bet i)at}t watlt en orbehterfg Ärigébät, 
'5tttobe(igen intet meb fm ^anbfam^ct fS i ^rmib fun» 
iMatOtfy fte 6^igt åx iitgen onlebmng, ot itägon 
Wwit f8tet«a«n emot rg^lonb. €lagi>t bplift 
Bjgit fig web Srort ©»rt, ö<^ 95»jfop Catf i Cln# 
Set mSieiigt 0$ troligt^ at ttflgtit/^ftWnbfe ^ 
t^ftat^ onttngen i ^o^og^ mpit mt i idioten 

oc^ 
s?« €bi»M K(f«i Åit#i»it fin* >(«« 9é^ båt o^temoMignt &fbctfaBit &em. M H bUfnit $am <l 

f5nt man nu fhv ti^ intet (Fttilf^ funna »tia ^twir (Hnna mC jm 
©»etige »arit bddgm. ij ante&n^ft af Detta aft fa» iiilii f 
moDeltaen aMti^fttJ^a ut Dcntfa-n)dtr»di;^id^ af ^. %^ 
Mpvia, dtminflone fan Det intet wata i!ét» 12 19. ^mffilj|l 
fiejjwa fdittäget f^ettdffac/ fom f^retod^ famma åt, om Mi 
wata gamla ^anUmM områje^, f8 4k ingen ttt)if»el,^il 
mct) f9n<^« PÄ^Ä- ^al&ematiJ u«uflmng fwn ©annemfp^^ 

(j) Mejftuiut Scondia T« a. p. ^4. T. M. p^ lij. 

(2) Meffniius T. r^* p* 13*^ 0(9 famoia lrtal|qUi9 utolififl 

ocf «f v. D««if T. a. f. igi. ' 

()) itritlifas (o< ^. BenztUut Mon. Ecd. p. ijc. M. CC. XX. 
rolm Epifcopis trKtrolis Dux VI \å. Aunfti. Cbronicåh*^ Cetfiuh/ié\ 
occifi länt. Karotus Epifcopus Lincopenns et KBrohit D^Vw VL ' 
gvftj apud Rotalum. Ericus Olai p« fé« A» D. M. CC« XX. «! 
Corolus Epifcopus LiiKopnxiit et Cerolos Dox ti> Rotale * paftnjf,{^„ 
lerart feiM « 2r f9ne< tMta nc^ eilr Jcfcltia »ihieébirfe ({abflMl^ 1 
pii8<$Sif!0V^'9rlatfa&o<Iric BtnzelmsU, £cd« 1 19. taloT lirtttti 
flop SarliblD fäfom fem marU ffebD i ex (jrfjrfe; M orD firtjma otl 

6{^an töar Siffop 2lj(tl ^en flette 

XA)tn myéttti prdt I>a1p at xi^a 

6tore (Butå tiettefl fltdttate \)cm 

0å) wav en megtc^ (Prligemati . 

C)^ ¥oatt af ^anna Saga 

trte^^etto^/Ratl tagen af ^aja 

«7e^ awDra ^wenfta Xiflcphf ^éte 

Ci>en S^tifhn tto wiUt fotmete 

2tf X)^9a t^er (IP monbe fammani^aflf 

3 TlePatum , (BttSD ben flunben lafla. 
91. S9« Benzelius (ar Uti Froiegomenis p. 3 a. »tjf/ a( ffftfé 
Aa beleti af »cnnet jtrinira (cf»a( »ib ir lU}/ tAUniitfi 
farM< eftcrtanfa/ (toob loitéorb ^n fan la<i/i*^ fwi 1 
llbttj oc( anfdrrr (Ifra omfUnbirteltr; ån be «Merii«t^ 1 , 
(an IJjgcr marMrbig^etrir til, fom tvlrreliscn Iro tfsnuibi| 
^an fager/ a( ^ere i5i$op«r (amma gSng bti^t flagnc; iéa 
' gen onlebning 4n SDftme f%r oef, at (Bi^-C^ri ' 
fRyfarna, b^ Ericus Olai fjger, åt bet fFebbe af (cbr*- 
0(1 anmixM, at orten (aRa< Siefalum. QBeti. 8N«i||< 
!RofI<^aen njgorlunba tomma Äfroeren^f Retart 
man Inbtelifen förfoga (la p2 ftftra gban af i ,, 
aflena(l atifel uti StfeH , fom % ^. F. PenttKué 
Utan ocf SKotel intet Ungt frttn ^apfaf^ (t ni II »tiiiotPfléltjt V flt Jwotfiil iw»Hl<lwfStare el« »ojoii 

of léXrft Sftre <9lfda((I«ftre> f}r Miffimittt..|Äfiä (tljiaftv a( X. 
.0r fin (g«tt pcrfnnarit MtAlonAe Mi aApH fto«R ittNtaiaf*- 

sniflin. . ■ ' . 

»(( af Sr 1219 anno Regni noftri tertto lr (Ia>fil|ld5( yS ^tfft 
[n-pfxienria nodtt et Döntini Vkleritnt Upftlenfii Arckiepiicopi i^ 
Dtfcis et aliontni Priocipdni appCohniKU. )Dct<intra> SL Sfl^ll 
(f ir. ipiö MtåU*i fiitip^: Hji^ autem Omi^tiofin . teftea fopt 
119 dw et Valcxiut AxcbUpifcojpu et Domira^ Carolui Epircopus, 
Olaws.Epifcopus' • - • Datum aatem In Ryfabierh anao 9b ,i'n^ 
one Domini M. CC. XX. anno Regni nenri qamo. -' 

(ito H. Eccl. p. '4P3« ' ; 

»r Origlata Liy«u« . Acfs et ,c>DU<a, ttgipU «f Jotu JBojfc 

:P- *♦•,.. •• •■..:,-. . . 

er 9j« I»'!"^». P- *4» , i • 

*mt*ttiFan »fn ftérre f. 53. ' "* 

^n fltM^ Mei^ lan »ar«, At^rfiAeB af is# Mr (tllflim< « 
litcmot: IM« loKitotf tit lfl»ct|Idt> bcroya fig ya C^nicait Sia- 
mjl/lim. Mfguéou pt ^4. MQC» XIX.fWaldeiaMrul ivit catn e^tf 
otrij pågatios in Eflland. . . §. «*i^ <5« itttrlnci ^icbnind af ^n>ad tttAtt i &u f&reaSeittie ^itflrt/' tom 
m ce64n.fad&t dt/ meb <Ul f4((c^H f^ntia Suta» at Jt 
«l^c^ dji^cb^ n4aöt t^g til £i{Und: uim oit fcivttiBige df- 

i $uatia . % 4 -iS>;ua tiltiamn l^afwä mtcen^d^ 

,W^d(9ave, . mcn..;(r4ta.. Ov^tc ..<^. ^al)M$ 

»fUga t5D firoc&fofdc/ at man nu fSic ti&en/6»at 

fet dobt ^ntronbt om Hn^ieigepna. 'tHttd>li 

;f&(i«(.ttM& ^fnbomea 10$ ut^om<n/f;o^<lan Llw'- n^ GflKO: l^^^^ifkoti^ 
»a» ^fj^t^t tii^t^fxit, éx bet tfhbdt Qttttrihitt&enr ^ai^o inn» 

<^"^ trag» bite tmunv i^Ui fmt 9«t^uis»«ä^rr ^oM ^m» ittOR i|i^ 
tMt Mftviir «n(?^'fneb' (Atfte ^mfei« ismr^ ån f^vm 
fitliaen fSctjtm. . ^r ^dgt r#» ^mdérf cgemeligeti 
(11 JSofHöi^/ o(^ tiicet ol&hdmta taU(itt, fom altib ftft H^l 
ikit man qar intet anmit ot fd^o; ^. 3a^tv öStibr 
tf» za3a.^# 1322 i b^mn af ^cer^ i»4 ^tfen. 6 ^ fta 
opifit^&Hft r^X ' (9arottr tJtmt J^tttm^ afiibanbe tii^rl 
ferpt (^dftén p^ ^mitié0id<t ^emn^ 9^ öe^ an| 
monlida iinfen Mwa aotingcn warit f6r fvpodr dkr fbc 
at 9bx9 jT9 o(9({iefi0<t 9«sont ätat |>l (^mnffa ^rmon: 
§a mil om ^onom^ at 1^ imct cegecat mer 4n tre 4r:' 
<^t f6r(dä(Dt)t 4r oemot(ii^«Itgt^ at ^an« reacting VQorft^ 
i^S» mm dC &(#> tiitc4be eilet £: ^f ^mttfini»' 
1^ ^m ntaö» tt^ icd^ rts(rai9 (gttm^im f>its(i r^nttf 
c&, b& bart 6(ifnHt m^ntt^/^ lan 64ttf>a ifrätr M ^to6^' 
»41 Ä. 3S9^rt l<»m &c* prfdber-tftÄn o(^ m<tr Ä. 

f5rffcÖg9*«lfeNnfof«wfc«il*offraÄofkf, oc^twarl „, 

twr ttibi af air<t ^tnerférff a iQiiiniaatna^ fom bfiftoit fotMfiij 
ksidlMri afTmåi^et/at (Smrferfa ^åim&wapnwmtmi 
ill^ormméb(nflti(tnaf$rmimn(n^.6A(^effSrf({|l^ 

' tmsxm ^r longtGluflavianjfa PtmOiéa , j^tlfti potf^ 
ntC Monatnent» UllerSkeren&, ^Offlina f>U& 0<$^ nft^ 
9$ Nn (Mi^ fom dr (ogb Hfwtr 6iim 0^, Jt^ 
i:« ^en: uti ^SSteta JÖofler. Sophb Brahe i|it|9«r 
^Ctt *«t t#t(fe Cdr MKM», at StDehflPti ^titilK 
m iaUt ndJitA (smtK^ga (g^dfttoir^ fSj^ 0(C's^... 
f«t Dm lt:« ^tw fStrbe uti fitt ^i^iS or fl98mb(é 
tntet farbefe* (iftrar ötit fidur^^otii dj^ ttl«lin#'^« 
wi (4X Sft wapwf/^^ fMif dr tit^irgget A&m. 
It m^tt/^ fa» imtt brasan f it0tfiiKfd«4L 

iO <9<l« JK SialoRf frfiverRf fRirefaHaf af CHcäi 

£, ^6, Aimo Oman M. CC. XI^. ebOuf dt 
o» Sveclcm Ktf^ ht' Ca» pnriti* «r åTteOmmfii^,, 
ianmt Kti » qéi triM ontnm tmd» fomur. nMKtt v 
ifttttR fat man »(T airflva 9yaai«r(ii Mmr^ M 
Cim^» Xfoiroc >rtl Ir laaa» Uoc ttc«» «iiijé''ii 
i>4. a ■64>, u. 9)1 «tl Itls Sné* tt Qo^ic Joh«uie» • fVJ rs morfe pr«v.'nraa tt^t jagens lui defideriim relinqiieiK fubdtdt, ^^rhfi. 
'Alb«(lr« CUtercienfi cffinobio fepultus efL '^' " ' . ^. im relinqiieiK fubdtdt, 
tS< Manrijiu Aomles €!• ictifes X 4« p« a6p. 

Oifltit^ t«i«i tfttel MM % 2Mai »< Mtt ^: ,.f[Hrf«M 

icr; S;^ ivintror i»ar |4h Iteoiiiflcr oA ftrabo i 9B^i5: $|it 
rriti ^atmabi %Mi (ll])« mofit^ a( ^an fruDi <{s( Jiive OlRgir 9C 
[IwaHrum liagrr ^n , «c e #tni( <9hD^ |JI ^aM. 
$im<itr9Rif«n 9ttr«r f^ mc» ^fterfiljituifte Stim «« f« 2te^ 
Ii < 3 23(tcnibom ict% til jKofnmg i»«l6«« 

. . CHcf) f/f 2c pS vmiiitsdi ibOMltec 

iBff^j(Brut>j titt) iM. CC od)XXll a^n 

'«nit, fa0 StttUggtr af S. CnKrfer , ^fiM ^(rr firt <( ^1( «t»(il 
f< »ifea bea 2>jii|rd ^oalffttfoa 9(f&aii)lnia<a pro Omm NobiK- 
emieiMla, fallga wtttert; <9 fHibtii Nr iMrtt uti ^r« ttfXtMf i%tL fl, la ■ 

lOSemie V Vriy. §• »3^ K^ If^ M(Wcn|tt, :^ man «(fi^ toi^ i^pnMti|a«ifl»«* 
„» y^^Htoiigaf l^6mt/ |2 toita. fSlMinie laKiiU 4^ tUg^r 

^$ipeif »:0 «^ 9. ^ecif» 6lå&^ f^ ^t DMti {labgo^ 
i«i|><i(| ^enom «i fagf p^ttifF ^ilfty fentiiimii^en toft 
* tn9cbt f<um»(t«f&fa tttrcUiiiiisac , <ilcr «<f «4^^ fl«Q< 
^ »m num jpcfot 6e^^ jdmrapifttai <iMflan ti!94 

— ifiim VSmwgott»» f^ ojGNmi»^. :j^tH9i ¥3* exM$t>:^li^«^t1l«iia. rxii. • fM»» ;föjt>p cftct ^abtené Öiö' od^ jSUöcd in^alunM fSt 1216, 

tmet funbe mva fuWfDmligeh f<]r Se gammal, ndt 5?. S* 

•'leb<i); {^'jéutaR foat lidfii f)aft 6^ '(<(^^(«<^ f^ 

'4f^<ft 6*tfÖi5> fiäi <« ^^W<t ortf^anf titgfffn^ mim wwA 

. finfagt. ©4rcmöt »oro många bm^ban&e ^<wat i 8<« 

"ttobbe/ at ^onan (hide f^d( pofa tt( txrad ^uftsititi 

iilgoO annan^: o(^ ^afi(»a ^(fimgetrne aU ifrärt btma ttdj 

pttra ftn imt)4rt«^ faUeffe til ^onung(lig<» ^g^t«tt. Ofll 

tté onijT(lln&i9f>cter> rifc&om, maft ^]iniSmt9éXt9caf(i 

ra nt(Iag«tA i)a&< &« ofelbart futmat pajU/ at ii3gMt«f1 

. 6c fomwa* i Swi^a framfor' <t un^t barn. ®«t fan { 

Itroiflaö, o^.Mi.dtfiaise af txm.foarit.f&rftööe mth fiSbol 

.f optt/ fom tDérf<lig«iY fmmt pv^ha ^^romti. ^tn i 

prdfning 4r m4nga vooojfeiid^t tmttevfaflob. 3; atifetnte 

^ap 0^ ©n)5g«rifap »oro ^olfungame f norarc ftt tn 

får litet m<& Äuögliga $amiÖ<r Jförbun&na. IWc M i 

Solfunaar »oro dttldgger af ^. tet ben ^diga i !^an 

t^Smti i f^ltflfp m(t> alt f»^ ftott o(^ f^4nu'i0il 

hh. 5&enmt 46la 0t^Ai^ n>ar f<6<rmer« (i«04tf^-i«ll 

'genJMW RrbftÄ)d<kr me6- Äungfiga 4^*"*- riaw— *'^^«»^ 

^|a&e lyafl^tir^mlf ^. ^alb ^Ue«1C)M(C- 

't^-wit^n tiRiPa ^oiutng ' @»erfei ^n iiii-^&^itli 
^tt^clM k ITotntng 3M^a». Si, ^mtt €v^iMt««r 
W otf #« '^«ftM »<«(taf'^olfuitg(fl?(i ^$^^1^ 
€rif ^tf^tti $a&crmo&<( på bm rdfning mI nffip^j 
: «h; m^iw CTtåneflfi^Itr Birger l»rof<W S80W ^'- ' 
'(if^iMteMteé af ^. 6;nHc6(c6ettl» et^ iOragmiffff ~ 
•^Ofiätll/^Caima^ i >fCB<IM&t^l<mi7 toar^ -wék 
'pa^ S)»t«rdoter. ^fae bam- o# oxS^i^é^ 
'- %iMm AtMtat f#ii^ fl§ maf)åUm toi^' WMH^ 
"fi9t(t ^otx ^Ott lem imatu Man ^W ' 
^Ketr öm m«if-^VV''at fielM -^né ^fr 
'^i)»vlt ^otoowr^mAatt tio4g til'%^»tMi>''/. 
■ ifn«en tnt&tf ^tin^^iminNtSHs^; ''i»(|' m' « :| '.^!^ ;.5«I,'4. toner, jdw m 

idaor ifrfmJ^^itifS^ ot täda t)(Rii9a mätt tU offtgtcniQ^ wi^Aire uti^n' ^tS*-' 
taidH. S>et {Att ocC-war^trHidt/.aL^nf ^itfon^ unga ^ >>"* 
•r #aMn ^aft oSao» &(1 mi ;^TOtt»*j^ir((»ni>ent«rnaö fo^elia^tt. 
i&t difttrmol meä oägott af ^nt funbt febermera ia^da 
_it»t$ti aBl49dDin9nu. bibana utråfninaar baftoa ocF vnw 
>tfUfa tiifaUenV o<^ dt &(t en beEant féf at ^. Ovubolfs af 
, S)>5ttTat ^aft m^cferi (>(( uti bU ^Å)iaxt*ml. Ctk 
i^aOe tirbtfia ftg t ontetuttng af MefTenitM od^ avbta, ot ^nnd 
» »ätit ce&an gifta/ &en t^ebtagct fi^ ofelbart/ t» 
fl9 1lt»atf«ti bd dia nu mtb barn o<^ bocfot. ansett 
Uttiiii (Ktftto. i Nt ^dslla. met dn (Uolnta. dt. - 

ÄrilihiiHfon hiistt IV Id,. Aprilfs laiö. Chr^ Cr/,^ p. 4. ^am. 

Chronicem ptttar jif fSlcDrt om *. 3Q9fln< tå>: M. CC. XX» 

-^bitrac» Rex Svccie VI Id. Mart. g(^ Ir t)(t f((lct>(< VfSmtfdigl/. 

r^r 4iiiut. iRtft fRHi)( NVA f9>( fitt fiirttc ir*. 

nu uptc^eoc^ mtdta tcai f)ånha m obefonta »ti»' 

iSii f£vii f£xii(i>w w^f^biUft »I ^»enifa ^tw 

ftltiindtn gicf f&t ftg dt 1229. ^ fdget dtmin^oitt 

^JÖH !8^ fom ^an tiOifa bnÅtm, «t t>et n>at Si. €tiE: 

ipflfmc U9itinsSt^, dt 9(t om$je(idt ot ^nir fui» 

"r^nt .132^ (i K. ^wilFtt ocf dt fS m9cfet ottolido^ 

•ftnmv uti »dt »pifbcia inta tftwpHf at manttint 

•^ort f«tt ocf fluta ojf ft ^nflfA^betpbtiigt ^M, font' 

iriqs ^e« IX fWfwit tit tt(«» W^p«n- i ^b 

' 18 ÄrJning dnnu itmt tpat fUtab, tp uti t)»ttt« 

tiiildnCi dt f|r^cnidite^tre«^{Fop; ot ^n jNU 

fittiam tDib ^muidtné i ©fiMtige fkefldentx £t5»' 
Ir nrotr jidrnfit Dttta mcb Eric OImiIods utidteift/ 
. ft*nt iitflitt tinfluijttt< 9U9cment«*dt, niÄfle. 
il^flMid^t intit ^fka (idbt. f6t. fig. f2t4n J(<c 
Ide E^cus Oiai beii enöt/ fom utfått, it. ^f<> 
li^mif onfit^a' de/> ttdt« wibu fot(ma un^tCMitdi^ 
Ht ^nmi wdtl»dt&idb«t / un&ancagan^ Ola- 
lir»d(. wtO Nttd wftiac' imn #m (ttitMtr- dn. 1» evtu TMke iii^mtt. 
i^ ooCtot man til åit»tmti inm dt itnberrtoab wn åm^ 

U»5' ^n>tl!(t ^dningoi åt ^xxindbf ét man boel i^téjStfåi0, 

<tt €i't6 gdFf»n ^Uf ittwalb tU Sonuoj tftec ^ 3aMn> ^Ip 

tn9enf(irM(él3nd$^ron4i(di9^t$«f«EoetiMurit(4). !9laBr| 

intet fx&iflt; at nåsca ixpftnifwca ildmpdngat giort woltr 

tnmt i)at M otHet^mns at tro btt oägot niitné^t 9ttrftt:| 

m man fattat tet befpnnevltga begut. at aomotKi^åf 

lius Un ill «m (ttt 9(|f9^^«^tef/ |tiit£tt o<f 

XS25 itti ^ugufli mänob: ot!^ toacc ^l^iom f^ig* 

t^ aU &(« v<kti9^(ter uti fin fobedigt todc&r iii^; 

&\ibå 6^ aU ^oftiauiaö ffardnga ^4m^^ jS ftttmt 

txcflo&e fitt at titrpta ^tteemot (f ). fHt ttm 

wixSobt afbvitf, fom wetot Ma ^.^ftf ^roR 

(äfei^et/ £aA intet tn>i^. SSMoetl^a Prdatecoe ttm»' 

fe at pä egit Uaå^ xa^ixba bpliia ^i^4tmelfe «ldr«f» 

,$fm«tti^^bt om beratf ringa »dcN emoi iilta$ii4 

tjufa ^nftoubcn/ ^toatom od gelfioa pSfSlgben 6f 

l^be lifi»dl toadt on>4n(t$t/ m nefa bem nit be ^_. 

fom f&r 6fridt an pl M(/ «m nSgon firman imhmI 

nom ifier 4^ 

,(1) £»>(««« CW«< p. 57. .Anno aatem Itegnl fiil ItXVL >^nm 
M. CC. XXIlt coraDatus eft in regem Snede Ericus 1Sl«i Ci" 

' ftii Canvri S. Erici Regi* fiiii qoi lilcGn «nt et cindui,- 
Ttohn et jbAm, ftdnu -omnlhiit ia^ngno tm juftiiiMn i 
oiti (ilw «ti f^JlcRbe to^cr tm S. ffiAtfteniM^tit ni 
06 «m «M iriOc iMiitå >e firfla trbea (il ^enoni, ^tOk 
HnbtM «A|ar $0, fa« »et JliAJ inttt llif»4 4r laag; attk 
^IfcR tor^e Det iMur« U2ft. titi <t tf f. SritCrifftMrtéi^^ 
fttttlfet wi f$Ua>^ 9Riiilrhiat fiA tnbuxt «mrir«fy ml '^ 
^fa inthrsmfitiom «A »ijidftf ^, die» . a«tl>roniftri«fMii 
tianit noftrc, ^ fi front te uti uelft»a V f«f9A« i ' 
fH liftil^tf ffiMt 4tMn rathroniutio «(( töemtttgm 
«ivgriitan et (o^HteUgt iittnf^t på S(r«iicf/,1l| 
fenRat »ara apflfie, IttiRa fSlcM faoMt fifMi 
}l«a< loiffcl. 

<a> »» »et(É tHfilfe »tt {«« aMir» krtH «i( 'fi 
emer. ^t Uef »al» 131», me« Mef iiMil 4ttU^ 

|#JRUr (bMT H dtcTf «f Ictte (Birf uti «%iMhA»niila Ecd. T.. x^^&X Crt(f# 

Mll# (tHIt |«ll Nr fiufommcr; Gupnus IX PF. Lundlefiit Ardiitpi* 

pfrmhrir/ or in ccrebfitarr cosoWicnif Rcgst S$ecie ptlFio otamr 

•> Mettopotkatmt in coronaiioiML R^V, bcnedi£lsDiii^ia abbimmiv 

rjtegtliiiin oapriflrttfi m mifliKUitr celebiatioftt ab ccr,^ dit qnaiA tft 

i« isse prifilegio fit esrpreirain ,. ncqoaqtiam palKo uti debet: Veruot 

mltti Tve v vel £ forfan Regeiii coronarc conringat» eo dit pcllt«r 

jjtoiCi przientibut* indurgenmi^, åutn tainen evidens iitiiitas vfA nee^fll* 

ritT cxpofcar, f^ihr (åt ISff annarf (cfant, «t tiffcrftoBv ^rrar Mttt 

fr 2(fiiK#» fSii4orr nrri^ ut fft^M (ntf tMtil i 0mc¥t|Cr (or 

IMT fmiur 0tM antflttiii» tit Ti^tMI €^mxi 9éef af ^r »2aj: fiiircf daterar ttSifa atmtf ITegnr 
>* på Mtfeir waivs' (m Mifwit iMlt^ laaa. ergfiuilfcn of 
, cl IVfeft f^r I» noaiint imnais tt isdtfidox Trinnatii.^ Eric^ 
"gratia Sveorom- Rex •> - - Novir fiquidem tan> pxfentiam artat 
jfonrorafn pofteritas, qnod^fir die- Intbconifationii éc confecratk>iiir 

rÄf* jobv Scbeftr |ar inflr?! re fiftfe af Mrt Stref »eii^ta n^ 

^tt^ Iwetrtf Scriprocis Cbroniemi de Avehieptfe; Upr. p- .ig. ^titft . 
J«r feringflcéU neof fldfmi OfigiiiaM iRrydtt &Ct btlt 9^ }i&m 
Jfti^MKmntå^ ptr Thiwdiam p. 167, J^9 maii; D(f lifcp Nove- 
et for Novit: |»iITft offf&art Ir tdtratf. 
»nr tITrg SSrcf fitmr* Jo* WM» H. F. 406- daterat Keatr 
Aig» footificttttfr iioftri anno X» (et h fcC (rycEt 6oi YtfioViia^ Jf. Ärifo omDnWga åt ^or 6etw f8rBer$r6a tfrbragff 
tgwi un&ameiflÄnbe^ fönr mati ti{ dfiwempr* dmtu in^ 
f^iiarfit» bfiftelt fitab; SDTen ^tbénf fi>ot egcmeligcir f5rt 
^fHi&ef miot^&igbeten/ dr mai^ innt fuli?bm(i9m mtbtti 
t ^b»ltöt 4ri fortt 4)i C. ir. DahU» btrdttor/- at 9iifr 
>wjtdat Siegermdtfr. ^m fy»\f(a fwf bå bif låbt bet^ 
^0 xtl0Slx åwb^tXf fem man tntct mcb fuUfomlig fiifet^ 
é Wi& 5r 1250;. ndmnte ^l!e 3^x1 fSfom 9vifKn« 
^fteHldi toant ^tprpD^ tneb aQ(( aoba egcaiF^^ men 
Mre fiaft &el i ditsermDeif wib ax iZ2t m^ fotronbe 
' rintet pljl«0>. tpi et 55r«y«r *f J^; g«P 4tf 
ftiitttt öätam (2); tidmnaé fSmw !)UI»w*SWbf 
:tctt ofli^re i &iu(9t Stmmpf^ fKSH M €mk& 
^»n JCommdes^ gddtin^e p<^ 9i4fr/ iCntit £^m 13^ &T»ta Hifee 4»iHri<t- )Sr(f Scif' ftihe ®otv -(tfiitebeé ^ontm^tn^ flddtinde «<^ 0ttl^, Std^ijiib^ 
Ton. g;|cnat o4 ©fcngijle 95tg, Äonungwé ^jH«#faö«, ^ngN #■ 
MS' »X5w*^err4t ofbimt en A^iiVAifi emellan iötöniÄf©! 
^no $lb&oien i ^(fwa|h;a/ fom tofa&e: pä ^(o(lrci!» 
föifeftoet 4t o«f ttnbetjfrifwit af i^)nttngen fjelf , SQi9o[ 
Änut »^olgetfon, Änw €^rifWmfon, Jöt^nolf ^taHöip^ 
igagman o^ goac ^oacfon, jrieff ^»arfen Q^tpnoif, ^ 
titan eller 3oot; Soarfon nimnaé ^dt^ fom Sviffcnö 
f^eUec 66r man l^aftM iden tanfan; at alle ^agmdn b 
woro 9iif6«9(St)er/ utan ^et anfisim pä ^onunsme 
^wilfa ^an &e^a$ai>e .utnämna til i^igttaf^^ uä ftttH 
fet dft»en Ut fitftäé em fielftoa ^tjfopatiia^ emedan iti 
^fimoende o<^ ingalunba ^ijfopé^wärWg^eten gaf fxdi 
i)v5t)eL £>4 dt denna tdttig^ct at Mlt<^ fttj tX5&i^ 

*et, man raotfdgelfe af Ätnunaen utSfroad/ foin af ^ 

^agar tn^dmta^ fan. ^åta cangf^dgate ^et Qea«aiq(i 
i denna delen med mn^enteaTfam^et &tuSat», tp nät te 
"gon f6tnäm Släfté ättlängd lommitnägot längt t^' ' 
de merendels aOa ^eifonevna til Sviddare ^ dUffend 
hi linet ^tde fi^.btÉant J^poad ämbete de loärfeligtn f 
lifwäl en f5rnäm otf) hederlig ^del^man ^n>arfen fart 
imfe bet f6i; toanhedet/ åt iftoen.utVin fpfla^ uti et 
:lunna befordra pdeuteélandeté u>älgäng. ^0 9Mm » ftrlr^iT«it T», »?. ^t (a{«< om ,, tit »Ir^ 3atl fattc^ 
rMw fil 6on Ä.JBBalDtmar, bjlntia fas {iniui, at ' * ,.t> ^iDttnetHrb om gelfe ^rl. 

5oWe Ded wat en Ärlig m<m" ■• ■ -I'' 
' iXiFfette ^»fétian t^« wair |>«it'uf: it.ln'*fl 

iSäii »«t (wa f>5fwt^ ^osan^t o«^ «•» 

:.^K^fi^ gofiwo j^onom tl^e vti* t ,■• 

5tt |>an BMC en attig 6^^»/' "'" '■ '^^ ■ . 
.. . Qf t>^, Ifyan afbxatt , ty »M iOfi^:'^'^'-'^^ 

, Ohis f«i jlita «Saorliiidba iMc«eaf , oe l^otte 3ai1 
'iMrt iB«lf •* Mt JMi ittt«e fifr<(jai«jli> St " 
tan. m ^«« 0t téftea* ffalfr, falkl. flttfW*' ,-.- 
J«i flört p- 59, ot Fiie» Dux mit hédyiåi») 
Hx letft ttif 3(^r^. . 7 5 ' '•i ■ ^ IDeL 2. Citp. i 2. 337 
<a) ©fffåiBref fiinfriitl (S«*i>fti<ir Diplow. T* 7, jk^^^. Di| ir bit lii'€rif €r(f« 

^j^ lil'®rff Ft61icb» Difpqtptjon ^t Ä^fiwii. Wcflrq^porWii Le^rfcrii tfv -^ 
' Uf Pr. ilfl^twwi >^:<> I.; föf:<f -jbei M\ 4r .1^1. . •&« Ramaol br öf 

*iil«ftern Abbi» et Bryhf»firuf cftafjr h{i;o$ dteifionéiti ii#bis fn poteftartm 
ri^dedemnt ft ConfifiCfnÄi litfftt^s , tJöCTfuH Iwrc (liitriiiortini, Peoédiaus 

'Höfter, / 

''•*ltejfter . , . .. - 

j|/ iie coofirmo». Ego Ben^di^iijfSci^reilfii^tftopils tt 'Dqiiiitii Ered CMictt- 

,5;i^ii# ,S.,Sf it fifjilli.iyfei gpjKnfionc coi>£riiio. Egg; Canqw Ho^iugeri fi- 

* Bu| S.^S« et fieilli mei appenfipne confirmo. Ego (!}anittu9 Chriflinz JR- 

''7 Ti» S3let figilH mei ap^ejjlfione cpnfirmo* Ejjo Brynöifus Srabularfus 

1^ t. -SI figiJl^ Mi appenfione cönfirm^ Ego EflcHkil Wiflgorbonim Legi- 

il^TrS* $« eojiigilJo ^ea confifteip^ Ego Joarni: bilist Johanmt ^: S/ec 

l%Wi md ii^or^ofie cpnfiimo. ?4ttiMfe ^r fi.^frJBref (tMtnf jug 

JMf amciff. 3&CI i 93rof« RabenU 9(ff!rift fi^r : Ego ()ia«as dei gratii 

jlTdGllienns Archif pifcopii^ fubfci tbo et {Tgillo meo confTrmb , ciltcBan iSrO' 

; Mf c(( SfFif. OfrlSart Jr, at i ISrrftoet Ineft^reral n^mnrf, u(ac Mt 

l|^ iNira tillagat effer ^tlningi (^»arfÄrc Mf von Dalin f. 190 f^ir ffht 

])M; fil 1924^ ,Uti et jdBiiat iBref tf & 12154 an^arnbe 0:tJoM# 

^ cm^Oaa Vipafita ix^ iton$^«alm4anwiAriu tD«v f^mjna ^ii|iQ;ifrfrf# 

fi Xloiire» Mcinari o<^ ir fteé. etf af ^Me ^ ^iffoi^ Olof^ iiutiir' 

if»ff»^rii;^rfm|{rigcnoiiCcOft Qrnffitt annat doti^nVt. [i 9iit 

nig It Mänt/ Veioifc«, ac ^I taiman mav ibtairi» d(i{|(R< Wtf.' 

|t>fWbÄtt S. ®Hf »ar emiweig/' finnrt mati ima "^MtiStmt W«« 
ngdt Mwö WupH innom 9vifct" ^J^dgva Q3itfop«f« tt^Mpror. 
r^iHt&idd ttlfilftiantx/ .^ix(l<t« inrdtminfl 0(^ ra^fö tplwt f5t« 
ld;tif fftt enffilttt Capiter: mm fS fn<\« ^. ©if fommit 
jiwt* ^vc, f)Ci^ goittPa fbta fn»5rtgf>ctet mitt ^nom, 
pftt utan b(&{)« tttgitudfé oc^ w&[t> futina 6fhxrn>ttinaö. 
&(^drc(fe tt( Jvtoitiiin fttnbe nu intet MH^re nomai 
pé^tÄitt»».' {©<t l<ih'n>«rtf froKtjt^ at en iäP et 
mivO^ »^ ftDitii ' .:^e« b^bf j^ånmot m(>ir9thtt)» . . 
'Tpi t», m fom Ä. ©fif tirtD9'i 4tt>er i>é^''f^ta, fk» 
•m en f8t>aft f&t4Qt^i^' »<^ tn^ ^UtogaR^e 
|«ca 4t jf5tbeldfödt 9i|tflRtia(/. fbm-fhille 4n mec (Ttft .K.^».1DeC Uu fi«i» 33« ^tHd T^^tf 4»l*wt«. «rU fifif-fi^v^iwd^a ben fhiicffianbe 9le9ccw9«*6iiftin. $C)et »ät; bSi» 

.i"?f- tet.ti&/ åt ^oppaöl^ngtei igbftenb' ^olFtingttntö utfSä m«n bå 

. *22p. t{( ^ufwubmah ^mt ^''^'^"rön ( i )• -^i^n wöt bcgafroab fceb 

. fiUrt be v wdrtcö; ^cn(!dp«t ^r fom faf nab«ö M€ ^: (5vif . ^f en 

icftd låiigb/ n)acfv*ct utfetnbé^ meb et (dtt o^ qwicFt mälf5i;«; ^op» 

fogobe i)an « gobt naturÄgt wttt. SKtb isbana f5tm^n«t ^ 

^an funnat (efiva n>6tbal^/ anftbb o<^ difFab^om éj en otirjfrM 

Ärefjufa fJt9ifta.t o(tfammati«. honungar ^ofWa fina fmitfrflrf/ 

ftore 4bcrrac f)afijoa bcf fina. ^ui 3p^fuifoni$ tmbl)Mnipx* 

. be a(tib en f5cafte(td i<imf6celfii em^an ^»som o# en (4dR|hiM^ 

(dfpanbe >^et!re/ (iffom iPonunga«b99ber bovbe m4taé eptet tnti 

ellet minbre utwdrte* anfecnbe. S)en ^gaftning, fom ÄWit^i» 

be af fm (BU\h oc^ utwdrteé anfeenbe, flcf ea ni> tWfl j^flft» 

. bcé öiftcvpiSt meb ^Ä. ^cifé (StHlet •0«<<n«(2).^»b St- |o>?<i» 

: ler i^aS Idi' ()an ^aftoa ficat fttt ISildget (3)/ oi:^ tfS fiMrtM 

! TOUttRlt fin • fuUtwban, Fommo . all^ befa . (>6o||fef« onld^ 

'uti fiill brift/oc^'Ä. ^cif, ffom intet war fftmab; at M^e(j 

toef ljöt 0^ f6 vaf teUgt offer af fin tili^dnbiga • v4tt , gjotbe w flte 

big at f6rfn)ara ft^. &{ )lor be( af ^oif ungarna f5rF(Mabe|}j 

f6r ^mit/ 0^ ibianb be§(» n)ot;« €ar(/ j^aib o<^ '«golit^: 

"fdnidmfte. ^fat voo Dalin woro CaH o# ^drölb^rtb^lt''^ 

' t;e af .JHicnaJt.. Sverker |«qi IT;^ ^t>ttfX. ' 3)i<tt. ^öHin<|« iMfJ 

Änut ^[o^anfoné ©pn (4), ©dr uprd^taé' ocJ ^tflflliige! «ilwj 

af Änuté meb^dliare, men fom ^0^ be dibre ingen ring bdwm 

mi uptefnabt, Idmnar- man bet t jttt »drbe fdfom en 01 

bmilSm ^»ilar pd blotta gigniijgar. ^it>tJf«jforo 

/ Pt .Ä. écif, »et man alMH intet, ^an fo^i # 

forfa^ab, at be anbre Ä. ©rifö (^pjlrar^aarii gift^i 

iKf..,.^isben i>ngfla af bem tii df»ent9r6 dnmi wtetr^ajwa - 

OlÄ.«>")f««- ^' ^^ ^«&« n« fplöt f«" twttontje 4^/ 

måjeligt/ ot ^an^ af ungbomé »l^etta intagen/ w«éit 
J- CrJ* flig/ o(^ |3(ebee rodgat i otjb en feufjoub-bratolijg 
&.i -*'[ fl^Bbare; utgdngen woc dtmintone bWj at^^ji^ 
mntf^^ «t fuUfomligt neboCag «Nb OIuMw/ oé W# 
taga fm tilfl^ft til ©aiipemarf. . ... | ,>.; /y- •;^:4H<^ (i) 5ft bennt fin^it WfltH 3to5ftn« ®oh fet tt««"<if ' 
ckt ^Of £nc£razf/Mw Mod. Etiql. p,;tp. DttdÉitÉ^ #Hft*^*«' 4. u .)i3.£.a^.;r 
Del 2. Cap il 335 IFJItflcii gammal. X>cn fom ^fhtnNir locra ^tnna jtonttog* Qligti itotf foii* 
pCT/ br^agalK iamfdra Btfotfabc Stt* IMfm golfc ptn ti9€u j ..) Jtauf* r S^n 3arl flaieii pl 
i Stfpcna;. 
Snut 2(oanfon 5(o< 
nun§« ätligt «é9»ef#. ' : V; 
Solfe 3atl fliigrit i Ocftifrcn^ 
fnnt fifotfefonf/ itentina mtt> 
Blitt * lini^n SRto r. Är af v. Dä//», fe l)e^ '©»• K. \0. ri a.. C 194^ 

lir. b» |imilf3t& mcb f. 179. IR:» ?. ef Mtfféniut Thcitr.^KSr.p. 12 f. 

DcR firrat^ar t*» firman, at bm gdr Knirt fånge Itl ^p^aiij fon, (i»il< 
(et (}2mfiur ofmetené mcb ben nu aberoi^abe^5CpnMnga^(4n^. Dalin 
ftar ritmobeligen Idnt {i(t af Pcrmgfkiåld;' mx éfrigc j^ar lag Ingen ting 
U ^aminnir tpib nSgonbcrä/ til, iti jag, \ix \t Bctrifen, Smarpd be ddb^ 

kW- : ," .-'-. 

TSfitcr v. Dtlin f ;9|, tdar Jntet bemte jtnut Soirung^ jr« (grifj Slol' 
kr# itti fin^iirer ^an rommer dftperen< mc^ P^nngfkl&ld « uti M%M\>t 
IrtfRa $!((€' bof T. r. ^tpilfcn mtg »atU. commuiiicerad af ^« SSaroii 
»4 {aRb«^5fbitigen Tiias. %\\ mibave utrcbning af tt^Oi inioeliabe ttu 
rmiiigar, fan man JiJr fe Sldft^inten M Fermgfki&ld pa htt nu 
mfol^ ^dflct: golfe 3arl ungey jlagen toib @ef)Uren« .H29, ■ i 1^ <&clesi. 

f. f.$Rutf(tn' !t 5fontt»g a. ?p|>j' 
ip ^ @ttiii g^l^frW ^nut goIFefoni 

g* Helena Jt* g* *(>e!eiia % Srif 

. . ^.^ ®n)ctfcri b* srn»tfon« bottcr. 

iip £«uTeRtf«R. 
Kil iNbare befiorlanbe b^rof, at f mit {jttge Mrtt g(ft meb JjftXm Sol^ 
U JDftcr anfSr Giiftaf Benzelftierna ^fofi ®amlc< @aga C. ^^4 ttti 
|ié|åQb|Ir!rffta SlnmirfnlBgar til ^. ®r.>QJr(L^o«^w Conf peftus Sve- 
HP'legwi ©e^caiöjicus , fotit mig blifbit mÄbeHa af «tat« * scci cw 
iM^^Comäien^ttreö M/Béi^dr{]ért«« ^cTe^bellc^ mrtilte, ben fem 
ll^ l^ciHi Oiti p. $7. 0(^^®. jKtmfr9«if«r/ fén albrig:Mga någon 4m 

J^blr^f, In, ^i Amtt Mogr »(urit ST. erifl Sm^er; (anf 
eir Habuit autem ( Ericiis V tres forores, qaflnim untni qa£ 
ijrocaV<t|3i^ duxit vxorem Ddoimus Canutus FolcuiigttS irir pnidena 
ilät&i t^ äcmiduif. - - • Zeltntel trgo Folcungi pro fuo Caiiut* 
k {M ecnnn prf^pno et Rtgii fiinguinis uxorem habente» cqspef 
lanwurrgener 'Regis ,€wof Bl Håraldus et HoUhgerus. Olaus 

Mf^ fttntn^ Mtti atVrinfcfan eiinS dcniK . var bertne 
Utt a Änttt IÉ.fålå&ii . S¥> &voti^ ^7MJt9^ i>if^ci. Crif frif« 5Cmit SanqCi at m$niuUt mKv^amna MeflfeiiHi^v. ^fobannoi MttEUPp:^!! 
(90* ,\ ^tre noare^ O^ ^r man u(i fulfiDff ^. f5ci)cnfFu!b folgt £ricas Olav 
O) ^rrnfc(an :^tUnd tan ef to^ra fiOD , ((r ^n^ iziu 4>9n mar m^ ii 

tel mnr ^iiifS 4' MWWwl 1227. 
(4) v. Dali^f. 195.; MefTei^iBS T. 12. P* llS tVtTat KOflfattit, at (ai (4 
ht {19 &ffaiH>.atJi4flr(<nMro af bin fanfan , at i>fifi\ngfitr mat Stnnt tän 
gei fon méb {)etcna !?• jtnuf^ folier, men (an plminner, at bet mn 
. pråniivelid^ Vc^ fpm, »il 62aa fire, a Un nii fielnpa ^« afifirNme* 
ning ar vm, <kt Jtnut ?anae'iqt til ®jrm»tl ff. grif^ ftÄfffl' , 6år ftlftfr 
lifa .i|U^iifm.i ^ ac ^n »orit gift firut ; (9 wii il^rrfFa Äténifaa f^ 7¥^* 
il3(^jlut(tQcfe(tqen /'^at ^oBinacr mar .9nut fSnqtiion; tf^ntfmU i^ 
»en tenno. SiSnifa ^ti Uiia Xienesiofriffa: 6rv ofta far.tDip ,, ^if n 
tJr f/lac«-p. 7J7/ at gSoflnué 5K&c(n6ie\95iiflerf fon ;tiaie ^pH 
ftffer til aftn. , . * . .; 

(f) Erictts^OUi p. 58 Hi (Folkungi) coUeÖo €xcrcfru conrra JRe^töP» 
V^nerant in pujfnam et beJio durifTimo -Anno Domlni MCCXlllL (jp^ 
Folkungenfes triumphabant, et fiigit Rex ^ricus in Dnciam. Chi^ 
con ^t>i Ericui Beozetius M, Eccl. p. lö. MCCXXX ecclipfis fpjii 
fijgetuf.ErijCua Rcx Sveci» - - •' bellnm. Q|iftr6m 4, Cal, Dec^'f 
coii'(?f'//fir'MfcöXXX Bclfum ftit (JTlWi-am lIH, Cal. Dc;cefnbiW 
pfisrolisfaaKiTdir. Flugit Ericus ill in D^ciam : éå at ma* tifjlf 
borte ffttrt httta. %Mt rJlaaH p^ t!r itic Uti 3tim- Äråntfni* 
t^aAfiiip* $n)ar Olttffrum åx (elJset^ töet man intet. ^hUxA 
^lofter^ mi fintiéit o^cf et i^fofftori^. £)et nJmnei mi )(&^eti1|ii 
Sref at åx i<oö, (tirtlfet h txi^U p.jT^ uti Dfl^tioiien om 'Ö 
Wretc.nfe\m.'Oflrc^oiliia'jint)cr Frof.^ TcwV«r/ ^ f) Jhint 3oi 
Mfen ttftdttitnfta anlettrtitw. 3"^ tefn flnnéé ,b4rtil 1)3 "" 
ingcji gamnifll ^rwtare ^oj fagt .betji^i^Jwct dpc^n 
bdrottt/ Inge omi^a f^rfpovbtd ttnuSan^ev^eltga.j 
vé' ingen ^^c&eGM btti^ödm^t ^nn$!$< iD(ir« f>e^<$a^: 
Hftnnc mH« 6^ iinWiga. ' ©^ tétort iwiKbtt twberÖSf 
Äft&cuge i(»4rt«fi9cn upmdcf t en tS&an j^otm, 19 dwfSf " 
niffiot flnnatJ i Ada pnb7 dn &« åXf ot en n^» W^ 
bringa fäbana beifpUningat fvont/ fn^JN tnsm^ 
mirtpa migtcmBa Hwm. ©en* wttnbna^feöiet ft^ *.* 
fakbé iir ?Ätf et, uttban%be a«a:6tnbéii/fbrti.'(£«fr" 
nat af^SDa Änut Söanfon- frän ifttowm. 3; J. . , 
l>id^eter, ^t.^an.^rmobeliden bii^wH <månt, inÉn J NUcfidett iitt»^ fJt^ommg. Uti et 9«ftto*^«f , fmJt. i(mttwä S* 
Sfinge utsifioit Aeizgi/ faOor ^an {ta Canutus Del granä Rex .^>'" 
SweoruiB, ik^ fSfptn »ime af ^Äfican Älxtopaé ^rfe >35i^i>p Jö» '*"•** 
ID^ t iUpfafar IW 9f«tl/ «a«rcnri«é lagman af ^iunfc«(an^, od^ " ** 
9Rttrall^ ^agtiKm af Stttuntefoni) utom' nSgra an^ra^ hwittit 
logfamt wifoTr at ^n »arjt aHmdtit Mdnö (i). «SÄan f «n ej 
a« kiFplla äntra fJr 4rcf6r(idt«n trolcé^ct «mot fin ^ag* fr?n> 
toSijnunfl, dn bem, font warit »drfantc gcböniåtcr i uptortt. - 
j|f ibctdiift ttiwjlSnt, i (3 vratii!<liga onif!dntiA^«t«r, tfat alle« 
loir tldnbet utoh aQ npita. 3nb5rt>cé Frig \)<x(v><ii a(ttt> be tttdfl 
JM^< P4t^l9t!«t j «ct ndf ^eticr / moarfunfam^a ec^ mdnnifte* 
JJbiiC Fan ^fwa tttm i andra Mq, åt uti tnwdrttj uprefnim 
wfm oc^ bkt<r^<t &et mdfl wdrFan&e t4n!<fdtt. O^ at 
torgtfisa Frid intet dffJd&t fin wanlifla o(^ naturliaa gruf* 
^et, fan inj^omtaé af ^5f»en^ Gregorii 6en IX:^ JJ3wf af 
I23Q/ ^wilfet ^an affdotx til SrFe.» %if o^n i ^unb^ U)>fa« 
n^ Sdi^mn i ^ipigiion. 3IUa fienbttigo grufroeligf^eter »ifa» 
~p pÅ et f^rfdrligtiött, i fpnner^et i ©trengnclö ©ta& o(^ 
t/ ^war man^iFtDdl på inte^Jdtt tagit bei i Friget (2). ^an 
' xm tMb mört) oc^ &ranb'/ ^ugg oc^ (lag/fdngflanbe^ H* 
lemmar^ afflfm^antx od^ penningar^ utprd^ning 6fu»er 
t, j^^rfcr/ Ätofler, ^jufl)u« wl ontra anfcefiga tnrdttningar, 
f,W«tn fJt et omdrnifttigt foffaran&e. SHt^wab fom B«n» 
^cFor« fFrub o<^ prp&na6/ fSfom Söicfer, ÄalFar, Ä©t<, 
et>»tBa«Far/ om()dng o<^ annat c6fn>a5eé oe^ 6ortf5t&e< o» 
Ifot ^n wiBafle ^tabt ^be intet funnat tafa meb fam» 
^^re grpm^et^ iå at ^rutaf dtminflone ingen anlebning dr^ 
^jh «t.)ebt I^ anbeliga/ ^m iTi^^uttf mebJ^dUare, emeban 
fttlaiafl aU it9rFo«|biMFr6f{a&ed/ utan ocf alt fom u>ar am 
»att H A(mtilig«« unber^aB/ tiOifa rifia>at)e« ofi) boxt^ttxi, 
m 4(dnte nxic fSlunba n>i$afle fruFten af ^oiFungiffa 
^9^ ingen bot b^uppd* todntaé Funbe, upbrog W« 
.N ndmnbe prelater flhtae beldgga fSbana wålHxd&cfctt 
vi^oiK ^R ^ imerdia Wtm mannar orfaF ot 
%M ^ -wlgat bojena ftg af betta bofemebeC. (Denna 
fitHijj^éiwåia>a 0im meb fraft o<^ eftertr^^f/unber <n 
>fMi«t(tbittring. Säbiaiia anbeTtga dfFebttn^ gd ni^ 
U u ^ til 34^ &ma Jlitean^iffcdSa. 


9«|ö» ^åfn>c'-n>dl&et fla&gabt i wara ovtcr,4>c^ aHanitijfa ^outfer |ii^ 
be 4nnu intet ^aft ben pSfpftaöe »drfw. 5)et 4r nog, at ttift 
wifat &cn naturliga p5f6(9&, frm Ämtt.£5rtge« ^guba^ga I» 
9irigf>ct f6rt nnb fi9> ^warigeoom^cf: W§ annwd 9D&4*c8ej# 
pet blifwa wejba-jlpggtliga, • ^ 

. • .s 

(i) st. JCllttW 95rcf ix (roFt af Perlngflciåld uti bti Monumenti UllaÄr 
enfia f. 299, 0^ aHQir Det ett g^ftoa, T^m Jt. Stnut gjort ii(3p# 
a»aria Jtprfa i Upfala rflcr £>Pra «ro<, Jwilfctt ÄprFa 4r » Wfflf 
«IbeU« JbflagN.' ^^ -' 

(a) Gregorii IX. ättDa battXdb i gtDignon^lV Gd. Mirr. PontiÄciWi 
no V. titX 1*32/ ftnneé i Ömbidms BuIUrium' T, I* p. a4f. ffllill 
IJfd ^(Sfmtni epna orD til brmij. Hodie concrt nonnullos ifiiq 
jios , qui in ciuitate et dioecefi Screngenenfi « prctextu gtterrinimi 
bus ezdem clvitas et dioecefii pr^diflarum, bellicis i£libus fe miniai 
mifcentetj nontbsqus iiije£ltone manauin violenta, capere, detirierii^'' 
ceribos mancipare, cprmentis fubjicere , verbsribus ocdere , 'väfi 
ikiorti tradere et crudelibas affli£(ionibys ad redemtionet iDdebitaa] 
liter cobercere, ecclefias, monafteria, hofpicalia et alia (^a loca » 
et fegularia åXSix dioecciiSj invaderfi frangere, occupare , occupati; 
nere, diruere ac incendio concreiUM-e , et ecdefiasi monafteria 
ipfa libris, caljcibus, crucibus, fanftoruni reliquiis, para men tit <ei 
irientis aiiis diuino cultui et deputatis fpoiiare, ac hujut modi Ub 
lices, cruceS) fandorpm reliquial, paramenca et oriiamenta luili- 
nec non frukos, redjtus, res et bona alfa perfonarom ecdefiafl 
tnpnaflcrioruin , höfpicftlium et loeoiuin aiiorum hojiis modi, tam 

/ €ecleiiia , qn^Hi extra eas exiflentia etism violenter rapere et de[ 

K in prsdam abdueere feu afportarc prcfvrnferunt , (icut et quoddiei 

, »tre .Yion. YcrebantttTé dcc» §/ fifg. - •^uiaiii?-^ . i(v i&xiiM^^ Mft(&Utti& intet dfb&ja öetta ef(in&«f 
twungen ai ajfbiöa tiixn^ d( t>e§ ^an funbe m«5 cfti .. 
littdcftlig jlijrfa infinna ftg, IWan fan intet ticöijU, , 
iu af fin ^obecbroDevA 9. <;3a(t>emac^ &(ef mh aSiiäif 
tnottasen. ^{en i>enne honung befant Od istet nit iip^: 
legvanbe omfldnbid^etec/ vft ^wilfa ^an matU n<l9«n;#.' 
.^9 fe&an,M le 1223 toapbt-pS ft^ttÄDifft »i« fSn^^ 
^t (an» af ^^-^niil fr4n ^nva\, ko^H bc«:.^«(^ HE>fl; i. C<tp; la. 345 . (&fif f5tt t ©anncttirtr! iÅxbtH im&fdttning, cmctan é* 

Ol«i ndmncc (tlUnafl, nt ^. ^rif rodn&« fnatt tilbafn til 

ige, o(^ weö <t adligt antal fojf-: grippt; aH.^Ha mctflfim 

;c\ 9jj<n «t ,tct \i>«r fatiUa&t i ft)auneftiavf/;(a.iv:i* b<^n ih#; 

(t. (Srif ba&<, un&cv* fttt wiflanbe t)dt i Diifct, f inmat Wif*. 

tfldrft ifr5n fina cgua meb^5ll«re i @wevigc, utan at nd»^ 

mnerfig ^j«lp »arit fdrniiaC» af ^. <3B«(b^mar.' '3)tan..jti)r». 

I mera i bcitna tanfan; cmi^an matt uti ingen af t)c gam« 

'önjfa Äc6mfor,. fpm dto t>l ^ant)!», finnev en enba rab, 

uptefnob, j^rrajf^n om Ä.^ri^ anfomifl 4it ijlan&jt cllev 

!^ 5t«rfdv&. S)« gicf ej beRer iirtet alöele^.jfå (jafligt, fbm 

J Olai f5wburit, at Ä. (Jri^ »ar i f^Snb at m6ta fma fi* 

, t9 bet fPebbe intet fk ånM/\?i4- ?P?en.bå b,«fonti,.f<a 

if i be omfldnbigf>etei;, at o^n fimbé roäga et ^uftcub* giogft »i^ 

10 -etnot ^.^nut/ ^wilfet i>if.^b< en fäban tita^nft, atr@p«rfitva. 

^rttieb O^Tce belen af fttt fotf blef^ iigganbC' pa- piatfen 

^paipfdff^, oc|> be éfwetblefn* fcingfpribb^é ben en* bit/ben 

^t, &5 ocf -|)i>Ilin9€V/ fom unbanf^m, bvog fig tilbafa jii - 

i^étaiib (a), 

p(& teWrra Def, (om i fielf»<t,^. i^r iiifkbt. f ugit Rcx Éricui*.i& 

mm ér Uanttélfl^ mox clijrtur in ^Regéitr, fta brevi tcmpörc gaddcbtrt 
Prnicrpifti tliQter scquHito. Rex envii qoatn vcloclffimé Vev«rfiis t 
Ji/iMno väiidff partem adverfam aggredimr et conTjsnieiite juroame 
i«a|lil circa^ iSparfetia vi£loria cedir Ei ico Regi , Camro occifo et luif 
iugarii Mt pronratis. Tmic Hpiiingerus fugit in Gedriciflin. > Hutc* 

Wijnpönfifa f röntfa T* I. p. T97 f^gtr; at te 5>an(Fa öftwt* 
ms* Sttuf.' Haitfeld ^ar mercnbeK uei^menfFa fafei fo(^t Olabt 
H i 4r mlnf V fom orft frän arO jamiarl filjitr ericn^ ;Qlai, ^tr (^ . 
t^ÄciM^ttfcHiir^omrOaÄffÄ WclD^troppar/ Jgin ln(«t f«nrf boé^ifrt 
l%4f W«i9iSt|ifad f. ao brfltifttcr 5t. (Ert» iitmftotoa pi foittnié 
|»rfcicii« iO<at , * -^ 

ULÉUMti D^ (InneS bcfta anfefnabt uti S^^i^KlAi BtnzeUnf 
^WMfi ^ itf; MCCXXXIV ehiic Onutvs ' Rex et ' Olaui Archiepi^ 
f« fO^ton ^^Ifi 9. 5. MCCXXXIV« ^ Olmt : OuiuA» Uti diP 

t Vi ^ 144 ©roea-KiTe^ 4^j!otfit 1134- Sstllt 30f C^Q) tiongtif» et Otaras Baiitomir ArchiepUcojms* Up(!ilen& IHI < 
«if«i prilic- Ut btttd &9ax[itxa mxii btliitt i Kå^ttq^kUnl^ M > 
t £ R 8 Ci (SforarJr troligare , ån at 6et »arti mil» Safiftpmi* €$e ^r«» 
Vaftoviom p» 6o 0<(» v. D«/i» f. I5)ij» . .- 

§. 29. ': 

(SSöan nptta ^a&< en obetatift äwgtdg^tt mc^ p?/-' 
»(|rlj1«(l9 famt dtefStgdten ojpöna emM jtn tdtta oé < 
Äomiftg. ^fjagot t«lfvoc(6mS( funöe (Ifiiwdt t^ppti fig* wi;! 
fttttct of Ä. 'B^nu^. J>6t> , entéöait nian »i8 f5rrc» "$! oii 
Det nSgte fdJja/ at Hn flupä&e uti (5pavf4tra ilag, dnöl 
becdtta aUena|l/ ot f)an &6bt åc 1234, ^»itftn ut(5tdfé 
btufo* om »dl&fam anbalpft. öm Ä. Jtnut Wöt^iif 
fom ^aft fÄtt t ttdjfnlngen, tm tet ena ttteb t>H 4nt}rct{U 
fJtena8. ^cuften af alfa ^. Änöt« flora égenjFopet bfrf! 
&en, «t ^an gjotbt fij me& &e fina olocfeli^, fScotöjäfé 
rndnt e(dn&e t (anbet/ 01$ ttUifa 6fti)erti>9at n>ec(ben^0lÉ 
fK(f/ at båt åt en ganfFa flöt dtjFilnab emellan en tån0 t 
-oc^ en ftot Äonung; ^tt>ab bdtat »4( fRifet oc^ 6«t'^ 
en tepg fcupp, tMcfét jFapnab oc^ q»{<fa nifaB?'^"^ 
alt dt Söwgellga edm^dttet ganjFa litet ^ulpet, W ^11 
man^dnganbe »^ ottrftttetig eftertanfa ont beto ^anOeté ^ 
fdtter n>drbe pd be (friga fcopp6« oc^ ftnncté « f^tiiiliifli 
f^abt dnbd wadt en jloc (pcfa f6c Svifct/ om &en df A 
0(6 bed meb^ddare firprbfafobe b(pb«« utgjutelfe af(ÉttM 
idtta ^uftDubmannend faQ/ men ftetibtfis^etetna n " ^ 
tdrigenomrQtan inb&cbe^ fttget fottfatted icfe btfl» 
•ej meö farnma-^dfiig^et, unberjtunbom af >|)»0tii9inri 
%m^, ånba tit bed ^an b(ef fdngeit ecl oc t^f/^f 
!Dd' fcön dnöteligen SKifet dimin|bne uti inttdtte*' ""^^ 
^be ti( uppenbar ofceb o(^ 6fwemd(b; f^ån 
tmogabed unbet bet iomma^ ]>d et ^figoor^ 

§tt. Ärt9*«ol9cfoiE 0(6 firibellet ihitd* 
(ebeti: men' fafjfa 0^ f^rbdtft»e(iga 
-unber^^aa en bejldnbig wanmaFt o(6 fcofil^d^i 
j^wtiCeti genom en (dng toana fdc utfeesbe o^ <ft 
4naa.jofM lotet. ttton (Hvjla facaftm wrttec^f 
t$ bota. .^ 


••'■1*J 


^ning, jlJ^n. tefeiiloi i^s ^onertdscn, ot fcigét tl^^6r&e at» 
»m 4t<)é$t ^^ 0l^<u0U'(t ^ttfo&niti^en itU bmna tån* 
töar ftg p5 tma gamla ^florie«fftlf»a«« ottlcdcfcliaa 
ler; '^r Äfi>«a' Altft^ iShtnar of «n^l anoon fmtfap ^* ^^^ 

»ar ^inUrialen WUhelmus SAiiieöfis; fora Ät *M7 ÄjJjL 
^iiogiöc/ tt)^an fdget tutrpcfeliöen* - <u Eciaet Äaraöe*J5JJut, 
tmtBoB .^!&mtagiut aä^ en &e( af S(t>eU», »c^ 4tt £an&ct 
fatt fk 11001$)^ btdisfy »^ biwmo^lt dy . i&Ubcm ol^c* 
> imfdiga <lill^ert*ftäftet oc^ i)tbtbfvdtl\$a ^thi*tnm\i. 
iai.fångenlPap.Ot^ i)4rp4 f5ljan6< nfr&mtng faö ej eU 
i« jtii n^go£ otiHot ^t^ 4n 124 j^ <9 ^e goj^ ioUm<« 
i»' tiU {)ciwa ibdm i>mu>tf4$e(tge o<^ tp&ef^ ^aX 4)utw 
iW^tfft i f4n3((f(/ imvan \)an Mn^^d fin -S)^<«^onv 
in»d( intci/ men foHiiJ^on wjf ert af 9uftbti6mdmittn« 
jitt^f i^ j»^ fi(mot>d!dett nieb ^dt^ t5b A^^ottiat/ fan 
aitt Mikitidtt fuäEomiideo f&rc fbttalntf f5ir ^.^et nu 
ii. jitelf t$ tnon ocf ft&an tMt i flon{>«tn>dn9tt.|bi<i^anfat 
P^ -ä* jHtoi8<»w,f5tetaöoii&iJ/^ 'S)tt ^t "junnUM '^i{fw|t/ ot 
|er'8<t'^nM tfeeiié Wijittmiö^ y^éj^tf MfbU ttöfet> 
iS^tt, ^ mS^t mm,.!biiåm»f M,itn,^i^f btttSbbm^ 
attt4t|^ot 1K9 ^ivt廫Af iamt bti^bUib wnto 192et)bov$ac« 
nä|le' iMR^ et tirt^Iidt .^ony . 04 ^e <i9t&crwetf / fom 
fM#, J^né (Sraf / mätte ocf ^aftoa toadt af en beAuinev* 

;^ISI.j^iå«».*WiöVtf ^'É-:m tat jJÄjTtoi^. m 

mltn Mtam m thacacetoac fåntnöcott/ eme^ 9<^n 
p lii[^iWénafl<«(gt>bam« Itn enn>if(i fienbt' o<^ ■ ofM<«>(t9<t 
f/^ ti«'j&f^rtotv en flnfl4ni>t9,'t>tit(ifntfl9 titi <2«il»RQ> 
tton Un &é^é'tmx1> f5(id«( of «Uä te <Kunf(tii'ot|[iR(erf 
m;^ tofl At loifa tenna upm«»fliftaten fm tttgiftoet» 
ga t9^ Socbfättning i)cibt ibib betta ttlfdOe funnat toara 
.itm^M bet iftifltt )»i(le ^>i»f Af .je^„ l^»«r|«fc Af (tanbi 
%å^ I n^ ©ii?ia T^9tB^^i^tia Cftf Sri& (O Ctrdinslen fTtlMmi Sabimyilit toiMt«lSrb fa«el ttK Skeniiiii| Tfn. 

1148. trflM af åt ia48« Propenncct in Svecitm , |49Cr ^11 , inTcni 

5(mnD ilkicl teitipoMUcef ec fpuiriuliter fere p«r t0ta«i minbilhci 
erabHitcr camorbacucn ; Erac fiquidem gBeirra fitis dur a inter I 
quosdam noUilet, ex qna bomicidia et iucendiä mslta eonttgenmi 
nr, jyttta itfltU finnti tr^t U(f Ada Licttrarta Sredc A. 1721 
IK| ttti fyUdes H. Pr. jv }gp. 
ipL) Erk9t OUi^ S9' Anno Oofnini MCCXLVIII obtir Folcho I 
ge Ulpbo) Sveconno , eoderaqve Anno HoUingerat miles åt^t^ 
pultus in mbnafteria Skogb. St b^Iift tDitncibSrb fSrcFoiiimtf J 
rniin Minoritanmf trpff ^4r ( fnnD 17*^/ P. 8. Aftno I>tt48*^" 
Jarl fa^hif eft <iax Sv%cur> et obSt p. Ulpbo Dox et D. Hotd|| 
decathcttf* IRofrfFa l^rånifatt f. 7)9 taUr Jun 4>offiiigcr< th^i 
1S4P, mcti bppfogar Im \\lm\ mrb Ulf S^rK fr6b f<i irnte 
(aMiMsasoiag fäW^t (irai:t bJrpJ. Milfinms T. la, p. 1 16 I 
filtet f^ favnolire, at ^oOingtr intet bliftoit afvittab, fSr fa < 
nncOaiiM I^O^^ f^^^ «< h" M)^ MifiM ffages efter Cpm'^ 
(»iiret Ar^nfla 0nnH# falfa Ericns OU fpnef imm «f frei 
fteaiui 9frf0(l«rf liter o(f, at K. ftif hm i Mrfla ba0 tf 
Mrmafin fnroiatttaii^are. SOttfi Ut §ii lifml intet fl nrtf 
lajfLinpimta af »et fhregdenDe. Uti {Kim < jtrAiifan f. ^o; t 
^oOingerf ffJtefiga SegrafniRf, Mr taiat o# om ^ni 1^1x%UlH 
Vir, AqoiU p. 74, totor mer ^m ^r< offDibia^etf fa «m |aM^ 
S)e»@rafflrift mar gaiiffa fprt: Hic jacet Dofnmit Holi — ^ 
favetf fmp fvrtom yi ffiAra ^egtiiier lat»e< 
mU»# SMpn 9^ e» Ungrc ^f«| 'Karm prsdlira Kcgafi Kr^ Préonm 
Höhrtls^etum mocom fpocalwi mors ^uiti 
Hfcqae eiri»at capite piezm ,'fed mora ^ 
Äfonflramr rite muUté fignis Ipedofi. 

5;fr, Mijinms T* p-p. J9* SDt««a tapet rit Oref Ma«iit;i 
fogaftmrt fSrraritefto fhtl/ 90 If ten fe»ermer« 9Ml'4l- 
'GUlfgiiiin af9ref Abrabiinr B(«be« Méjfimtu T^§%^ p^; ^ 

5Deiin« toytt (mad ««. iftii 

: Eric 

; Al^Iop, 04;^ ! W/{ar/ $d VaftptQnn pu fp. 
i^jls tal^. #ttC^»or T. 
iDf^jQn MODaftcrflUD Sko uuibtt ^^ «f :öe uptÄjböfwit flrajftt&f > 4r 
.i^iÄ ©el. ft. C«|i ra^ f4Jr ttéftof ttgf ( I ). 'Sim unber toavaaibe fcis^btriUc ^odt i>é «t^' i^ '• 
iiLiftlfrfom ttfanitgtt dr,^^ fpfTefott ^omind*»- Unbertdttelffet 
lUfto^ lifnxil i Citt mafla. @ä mycfet man mt/ l^ac dbctd 
Ijerif tmfat ben minfla owUja emot ^tåittt^aptt , ^warfeit 
l^^ut tänger uprot eUet feban^ ^»acf&re ^art ocf befcdftat 
^ril^c, fom bes ^5retrdbarrf6tu« be anbeltga, e^ut;u»4r 
piiiro gan(!a jFabeftga f6r ^onungend egen b^I^et oc^ anfeem 
%$i^an xoii ailtna(l.ti( beta»id anf6ta/ at bet af ^. S^ati 
" 'ta Priviicgiunii' bwatigetiiMn Söiflfop JBengt i ^!ara up« 
<Dom«rättig^et ifioetr aOa €4geY«måtö» ocb ^eneb^» b»ttf. 
Mca boUftf fom cirbe dieUgtonen/ bfef af S. &it f&c be^ 
^if!op Stenar befrdftobt (s)/ o(^ gof ^an fS(ebe< atv 
ttf bet tUtagfna ^åfwiifa ^cdfletfapet^ at tnblanba ftft 
jr i oSatvott; bn><iftt ocf oltib funna fdoatf r6ca IHeft» 
jlDet fbm man f&c? loib tilflOe pSmbit/ faDuabei mi aft 
JMC/ ndmligen: at ben JRegeronbe på fluttt intet urifte^ 
k^^M^ ftin^ d&t<^ *ttev ^teab ^ intet funbe g&to. ^xma 
fttådu fig ocf til fieta m4(. ^ftoen Gregorius^n ix 
»m fm iSttfla a^ åt 1229, ftånft åt l^ijfiopcn i tbo al*, 
r/ f)m tiifftrm ^dbe tjent til^fgubt<fa Ö«btft)enflen.(3V 
tifmli^ uti er meb>irémaft ttifrabt £anb^ ihofate ^rbe 
titronan % fSfom annMtmtngd» egenbom. vtågm motfiigd* 
' »trbetf iiftOiU intet af Oftoet^eten:^ 4 <Iiec ^ num nä« 
inilebning^ at benna ^Sfroeliga (Stabga grunbat fig i>4; 
H^ Cftoet^né betbiljanbe/ utan utifnMbe ^ige ^ren< 
£agfh^anbe m9nbig$etm albeletf otn^cdnft^ fS #iact tnon 
^wimtta Steltgion »ib et mäi. S)et bief wf{å utan alt å* 
' i>i5ifPop fornas i 3b» f&d4me en fäban egenbom i 
»»@Kfn, jt en fin CatMOon 4r 1294./ bSMrwib åfmta 
SI betjente ftg 4f ben @torm4gtiga miateife, at ^n f&c« 
alatem#t bamtlpfh^ fom unberftobo fig giva Ranbet' 
^(4>. 9}4r ^fvMfiga fimbningftt b<tbe et få ^trelinbvobC' 
" -"TodijMfletfltepet ihtet 6*fiM fK41tt(raiign6|e emot ben 
i<- 8t iMtftl8iifi»^i3fiir VDAdr fSfomvNtnmdmmicam' 
gSfita, fi»m It. ^tmt f$c(4m ti( «9tariii« jT^tf a i # 
IvMdeti bi^nerfktiigiftocn^tt f(i^ St. ITom^ tUeti 
$ ]( a owil» liL. f4a 6xt>M.r>^{{ff 4^öfcl9^^ t'^ fammii H(f4a«r nun ba oaCmt f&cfotoae ^an intet ^. fEdléiri 
tttdtt f5tb«f uti fm S<ivht4 tDdrbfg^t/. tneii fm ^nttndö flUij 
t^a f6i'nrotnt^e ti( ftnbåtr($>j (Si^öana omjliinbid^r 5$fB«|| 
mta om tiöené bcjFaMcty 4n imedcte» todlm^a^ «<$ M 
tig »dnjfap. Ä. ®rif« cHbfta (St>(tet6 ;öelena« ©iftermai-r 
ej. férbcte* fStbelflltigr féi: Äentmge», wiö* ^n tt 
ttieb Änut g^ogej om ^m dter watit fSrmdlb tmt^ 
f»tt> ^ac man fig imet bttaatf e^utmi>d( bet fan voacar 
AC l^an fSlgt nub ^mtt ^oanfbrv jo^ worit beltagdnbf uti 
fipr: åtmin^om vMt ^an på bett tåtväUQ åfmtn. ^t ' 
Stmtiån^ jpeonbta Ä. €tifö ©tjjlwr Mefwo otf ( 
SnJonbjfa ^trior, .^tinCegan.SWdrta naö €^é ^ii 
^ofta, oc^ ben mbje ^$e&Q«$ meb ^cgec tDtäniön dLj 
;&m .Öi^il^i ^ijotnfon t9et matt oOtMift^ ett M tvotii ettl 
a^ (lilla ^ene, Ac^ . 4t (Btaraf<^er {6r im dnmt 
^imrcAitUäxnu S5icger ;^ jttfon. ir imixi namn! 
tMimi» itf ^ii^r Saci ben on^ray i<i^ intaget; ^oti etr 
ftdUe t'©»ei^^ftecén. 9Wr befia.*|g»waj:^ 
l^lnd/^ töet man mtet(6>. )0&annid^xtett4c oföele^dfiifi 
VAi belto^anbie.iiii befaoli}tfeäsn..^Wt^0rf:f0m.(^ 
^åu ^vfäber >afma imeti;iK^a9^r;tmb^((t. '4itni 
»(Sdon tmb(xr<ftteC«r ^ucumiba be toodti^^ommdett :&e 
tttoit ftna .'^dtfEa. motfiänbore. ^nttoitfo fat» bet : vackttt 
fnotorv Moist ft$ fkr 4n emot 5?. &;if. S>et bliver 
tet .<mtiar/ Att biima di^ningocv^ fa(l4n be ^« toära n^Hii 
rie^iftiftiDÄtt influtit /► fom ottt)ijtoe(afti9ft.fanmn9är.'..'~ 
:3k)ct bliftsit ^&& 1248 >^ lieset ^corbnab ta 
vid*'!?)/ o(^ ^air febermera t»acit^ fnort (o^^ 
Eet/». <§J<nom löisyti. gifttmiill ;me& fJtinfeéoit 
^.:^! en np^ ficbtnbeil mb ^(funsti^a (i4Et(o; 0^ 
tnec f&K&ft/ b4 itotnmgmfielf gifte % äcr 124111 aMbj;!. 
e>un»iio(feMi!Dpttec (^^ 0(^ fSlqbe» totfob^ i:^M»«^ 
M ^onrriDiJle fisqwäftrNi iklt.iriit!fi(| m»ilfa^i ^ät ^^f 
•(9cee(iga omOilBbid^et ^tocfae<ft 'likftäligi^ 
tooriit fS t»9cfet; »ptif tigon^ fom ^tmdarhié, 
^ifd toatir§u^uMti jttti ^mi^i^^pnil^ f&eilBå^i ■tm(*^^ .M tm,'it€(^'%9,^'i^B 949 jjjfö .,t»t$>t&||t; tii (öiÄncrWä^ettije, ,%ffifi&)?W>;f«ft ^ 
; intet ^«o2tiäii ^ft^i ti»^ tillät iit^W-tnn -^^klt od^ 
l(ln$e ivavti* finbak dnntt «>or ^ti nåqtct wvfxn ^éfan^ 
."€t annat: gifttnA^f «>mrSrei ocf uti öef« tlöert :^*&» 
)m intet I4t- l^fwa ^ft en bpitf offigt: tp *t 1245 
£)fld<^tl[^a' Radmannen ^aurentfuf ^ptningenf <@9<>i 
4)«»ilf<ti faf .((It ^ft»a gjeröt mpcfen upm&ipf fanget 
), eftec tt>5re ti6e«Wtfet! funnit ongel^t, at J^ta't)«n* 
fe infb^ta, tå man I^d(. i^t töngt tDigtigore I>dn&e(« 
on4m&e. £>mfl4n&ig^tctna ^drutaf »tt man lifnxU 
fem Iftt nå^nmxa iifa m^cCet^ om mn åt iftmni^ 
H fwft^ttPf man brufat toib en f3&an bk^aptht^å» 
|jtaQ4 uptäg ^8(6 nd(lan-^affira.«Mtir>4 nioiitnj. ei» 
I» errfH^idn^t f5c6t fé&t'^ at £. ^toecfer* SDottet Bfef 
t;^fe«ttfk&. XtftmpiA fom ^ea99A en^aft/7«t be 
r<0fbt li^Mb bem be^ogobt; ^UMifstt . oltib dr ' tt i>j# 
»i*;om et ufelt tilpdn^ii Siifet , 

(ttflrinifali :pr 7f9>' -9M' MrC>at(rfi»B ^ HuVf^ifi fté 

m 9^ »ti(A of. tiua WxtiM iiifiru i»i> , i« ^ 4- i^ 4 
»{tel:' •'■•■'. •. • ,/ .'•< 

*l1X,fS«lla oÉ .^(DttilFa offer 'AmSorniiigHiiiti^i ittx9itkå 
$|effcW9eii»M tiI9if(i)p<'Jtrh<CAnpr i5p. > 

»^ M SSillt» SlmMi* ar (rfeft «<( rfMHiM fiMe f* i rS* at<gim 
I ItttMyi, cmcIlM ,»f( ttvitta o()> bet UamifM/ im (non.tiigit 
i»tei Jjipl, T, 6. p^ 31 , utlftei^* fi^aar SSiff. tjtöi?** M.P^? 
flNofii Aböqiiu EpifcDpBs, (i ePcr t»l«f (ot »m £m ^ipdlt 

miVmS- 1» CkptlkMn Wilhehä. '■ >! 

»rWtiit^im:U73tfy vrtien foonft ««ffr«#: ;,®(b (il loar j(rak 
|Mrij{tf(EiEir SrilfoBrif> SSaibraMr< 99fier'foii i Caunemarf^j, 
r|^|tf'^«iri(oft |Af^ in((l' au«<mcjitet afioer 6toni9* met $ffft 

llÉiJr !^ff »ar '«ift UK» qMriiir<|an Sngcbii-g^ fe^n it ia49l 
i^jmmtfa JMnifo» f;7a4/ >^iUNn trviF' (Ber ftrffifef foOoi IMr 

:'f; ' • c.': r *. ;•,:„. ii';«fäJ..«*..*(-.:*i> 
S^3 • (1^ Bjtt!^:,'3 •/.•■ iii 3 JO ew€A3iai(€4i<t<^)^ €f (f €t|t' iC8^ Chisntffm |»å E. Aki^scftM /Hon. &d. f* 9^: >(OCXLBf. ( l»V? ^ivKi^, JSfM III* Ri^ls^Sreciflu, GenealogiOer ^mit 
PttVf vni Mfiiu^v HUHiii ^iiiyaiciiaf viy ut bci S^ICjT jH^Af ^QoJI^ fly 

tmtlfcet^cfaf goTtflit ^an^lM^^r ImifH. font frttt!ibeff< itfiMitn 
fSrai Chronfcon Cf(/Ji p. 6 tt^iitt åt 1*45 f men ll#Kt^^til 
imar flSråOopiKt fio>« MCCXLIlk fttlc foertnt nopcic Ertd #| 
. Cateritt2 Reeiq« in Förifång^, '^ -jI^j 

ft) ^d filgrr Wmittfloiic v. Dalin f. 2ov 
ripy^Chronicon ^o* £". Btnzelius M. Ecc!. p, JÄ. MCCXtV, 
• Legifer qnidiin 0(lro«6othoi-u«y ripuk (brorcm fiegitift Sve' 

(ftcrt(infe(igare imflaitet/ tp ^äfweli^a ^rfo^to4(iN^^' 
<ln&te(t$(ti tit f!n futtfomfi$a flat)$a/ febon man Mqii 
lUnbtoOe äc «cfi^t Wdttgt. Si>et SKomecflfä ^ft9it« v 
bt n>ar fi^df aftib outtc^didt/ nun <i)im4tt^(ten' fmitt ' 
^na ^9 »ib oSiA Dtomerfa ii^^feictna. ' tIpvfMif é' < 
cit-Svegrtwat tro oc^ fyt>a^ tmn 6c@wat^eltebMr' 
urminnet ^4fb wata b«v<ltti9ab(/ <tt tro oc^ tilttfa. 'H 

feban ac^^^fWpd^tDlrblg^etttt inhnmH» i e^vMljff 
. fh!ifhif*rt m '^*^i»4(beti?'t«tte tlabf4fl<4hbe '3«iij;< 
^^ %^^i^m tSSmtbtt funbt nu intet (4itde«tii^ 
i^iwetijfa ttoö^mn. @amma 4t/ fbm ^. Hoiioriii»^^ 
^.^trmif%tt^4fh)eft9aeef!Dbb^ n4firfto(n It laji^ 
orf ofgiS .« QJftWtfttWt JBtff jtil aforien otj ft« '^-' 
EtiJ^ti^ii/ theb btfaanind^ dt be ftilke I4ta be ^ 
fC(» oc^ TSttigbetet ofi5c!r4n!ta (iX -^ fril|iMr 
^iM^ {foriUta inb5rbe« frrg (4mnabe intet tum til ^efH^^ 
SSixit -UtfStänbé) mtn feban ^parfatta fla^ fatt ^iiHiQl. 
t^ 0n;e anfcenbC/ brafte ^arbinafcn WinMdtnui " 
friden betta (bra t94tf ti( fuOMigt flut. 
id^^bip^erren^ anfomfl ti( 9^otben sof 1 
9^»m9e. ^.^4eaB^4fanfon ^abe ajf4rbat^ctf it:' 
flW «rt^4Äan, «t wfti be^ajobe fanbc» ^'"' 
d$>: ttl f&tc4ttanbe hf benna^Satibetijs^ ^. 
An^ig gii»r& (4n0t fintt^ o<$ ^fwéii i«bct 


J^ tiim^HOL: 9U i ^{(TO/ tam fälir >^$a< »iHrt)^ ftoi^ 

en .oBeita Jntitt: .ftnit^ iifgira^ -f^lS^i^^ 4i: isM 

■piiif l^wö flft ut M tJSkÉ. Ättet»|ttti& ' <urfiÄ^ bå 

1 kgdrbe af O^onf^a SötjFepartut/ «t oe igenom fttf an> 
iBe bcfbrtra fafen tUfiu^f t^ be 6ct9go fm ^c&«»tl« 
knaft te pgo nägotir tfl6Fnin9 i ftna i^mSniXf utlåt 
[iji g0i|(f<i !tiflN(fdt;i4it.^ HM» VImitC; f ipa jöronon, 

iN^i.'tfi^fiiM^:$3)^*' S)etma; tt4(ift4iifti«# oftsa »O* 

INmPfQJiiNtef T^f^lKii i^;@ti#^A 4$1«&«M l^<i^(»» 

Hiä^äl mfni»n 1947 C^^Vk' ^ S. ^SUfia Sti^ ten 

|it:i ft&^ttMnlfelidt; :!Dor &et/ <»■ {»élii^ i^ininaentf 

i^w::^ MfMt;S> ^IBtftettw^ r^^ nn&^^4^ Jf^rrtcmu.s 
mmm\iSSaiJX^ 9^ fir Itffr ^Hi^!^* Éii. 


•IH^ 
xr . Cirditf«t«ö'> /!P(iKWinitt SiiäoMfiji) .fAl}|v>t|^ j 

^gianbe titt £^ife9$«on>at/^' aiifOanMieSVifictte^iSI 
4tccato«. ^n mf^nkt|jbti»Qt»Jf£tfittt^iai)ep»i6ii 

forötobe flecai bjtrd&c(2), oc^ n4c J5tf»pac " 
1(^(0^ Jomtpcfe^ ^wilfet intet funbe pa$« |t: 

t»' ti 


Wäc iSktxé en fa! of flöt wigt ^in ^xåi^mca gtftm eti( ma* 
at orf af lifa, om ej af (I6w bftptxlifiifeet. Coftat alla f""* 
xnaé affnwliaa fårmaningar, gifte fig éwenjfa ^rdflet> i«4*'' 
offcntcljgen. ar!e*S5iifop<n i €ut»t> fJrfrågaöe ftg f&tboi* g.,f«^,* 
é ^åfn>m Jnnocentius öcn III, oQt l^ati fcotöc tiD5ta, ar gffJJnnii, 
ma i ©toetige måtte behålla fina ^uflniC/ eftetr t)e f&rei>u» 
&e n>oro bdrtil berdttiga&e genom en ^^fwellg tiflSteJfe. 
fa ^rdjlcvnatS inn>dn&niit5 utt4tt<ibé f4 mpcfet; .at Inno- 
i)cu III f&r!(arat)e / at ^an intet tnnbt 9ttta ftg bdtiftDet:, 
^an ftd fe tet åbiXfpciibi Privilegium ., ^wilfet alt fan tn* 
$ af innocentii QJref til fJcbemdfte S(tfe*Jöi|Pop af åt 
(3). ®et åx gan)Ta trofigt, <u ^t4fUrne »arfeligen in» 
i et fSbant Privilegium, utaii I4c &et. oaji»a »arft et bfott 
, '^roilfet åtminjlone faffa&e brdgémSi^ om t>n intet xoåx» 
ma. ^rdjlernc gifte ftg 0^ imeb(ertit> utan att ^initetr. 
It»a Jöifloparm J4r(j ocf ^ft. met>e(/ at Ufwa uti et (lagé 
\Q, faftdn btxai arabeté » »dr&ig^et ftdfbe utan twif* 
i f$ faHab fl6ne venfefnab. ^»atfSre orf iöijFoparna* 
>c6(t^ arfn>ingac utf!4ngt)e ftelfwa Itprfait frän iSi^opot» 
Dai:l4ten|Pap(4)/ od^ 123i{foparna^ ©ftner^ fom annavd uh>» 
; tibené Däcaftig^eter loonfrdgbaöe / (efbe 4nnu uti mpcfet 
K/ fom man fan fe af >^fan ^aPanfon^ ^dning * toi^ 
itHfdRe ätffillige ^iffopd « fSnec n4mnaä ibianb be ihxnA» 
^nftg6canbe (5). S)o(f ^aftoa ^iffopatne f5rmobe(igen 
(^ orbtotciiga ^uffout, utan f6lgt famma feb/ fom 905 
^atna i ^annemacf wax webertagen/ ^wiKa (efbe uti 
I fJwoligl^et meb fina Ä6f««bnibar4 «Uer focariae, ^»oj* 
lanocentius ben III uti %tef ti( åtfe * ^iffopen i £unb 
• fätatgac fig C6). ^^fpuner^ 4v/ at 3^^aitned SSR» 
M' !)an ta(ar om ^xå^tvn<iS dmcmål, befFpBec be ®mtH* 
Mi4gon gemeni!ap meb be Schtfmadfa (srefet/ b4 m«in 
llr ^wavEen ^aft eOerfunnat ^afwa annan tanta, ån åt 
r dftenffap intet 4t nSgon fpnb/ funbe en ^(4fl fS wåi 
léifft. tti4«nifFioc tc4ba in i bet fl4nbet/ 9^ Un man fic 
mica.{M/^b, at man i aam4nbet toatit Htet unb(tnr4t» 
I tsdtta befPaffen^eten <tf ;&refif^i ^vfantiingw. ' 

|.4.9.S>(t 2)9 (i) L1..111& ä w* &vna l^ida ^^otia. Cfif 9ti^ (i) ttli ti nammU Minnicripr |^| iKbltorheket i jti|Kn|(HllQ finn(< fftiABte 
f^ MItMtfttflgi : IV Cal« Ang. Rcc Maco in Kegem ctfroiiirur apad Bergv 

IM9*: ^ Epjlcopo (abinenfi, pro qQO honore Rtx Papft 15000 Mtrcar. SterHa» 
garum numtraoit. Le^nruB pnr ter ingen tia dona 500 Marcat ab ta*^^ 
jIKof Regnt extorfit; ^:tta fWOet fJrrfomnift ftö« Pomoppidéu Aoal 
T. L p. 498. Mattbma Paria p. 716, (cr4tc«r bct famina nlfbf] 
f(imiiiaor>. 

(9) Chronfem Archiep. Uplalenfiiifn {». 19 of J« ScheflTers tiplag, p»Ji|it , 
£. Btnzilim M, Eccl. Sepftmw ArcbiepifcopOi UpTalenfis fuit Odipnail 
Jarlerm •-- Huiut tempore Cotlegium Cflnonicorora Seculrrim vmr I 
rutum eft in ecclciia Upfalenfi ngnanteDofnino EnceiRegeS%eai»i.ii^ % 
jTOQ enioi fult Monachorum« 'm (3) Innociutii HT. 55ref «f Jr 1211 h^i BolMttHt Ep. Jif x#rf trrf iil; 
T. 2. L. f 6 p. 805. Poftulafti - • - Uirum facerdotes Svethi» in^g 
blicis debeaa tolerare conjugiis', qai fuper hoc fe afTfronc cujusdam ' 
Dii Pontilicia privilegio inuniros - - - De preabyteris antem Svccbic . 
poduiYHis dåre refponfutni nifi vid^rimifa pnvilegium quod pntccwtoot» 

(^) Uti ao %U egnafafur 6fiti3t&a ia(^tn Mm féli^nbe f{«baa: 
;/9i(Pupir ro^n (ba åv mit l^nn Atrfia in ^n (amer ca(» 6fopa 
i<( aiifir Olaus Perri, uti fin (antffrcfna JTr^nira , ti (iitlt «f famb 
ItnM^SnaeUf fom intet ftnnci uti ben of 9. 9ir«er ffmerfeMKi fut 
let Hitt fl ; r,£)ir (SmenfFer 9^rdf}er taac barn ^ao^ arf a(( «(«• 
/^ei barn til, tnai t^en nrfoc^ nrf honom it uifUr o(ft Fvai fnnafkc*! 
I/Utlanffer drifter €n(fer eOer ÖanflPer tagi ©iflPoper arf o<6 nrf. , 
„9menffrr 9i|!oper, tagi 6arn (ant arf 0$ urf, Jri eibntn fijj 
lAhtn nrf o^ nrf, fom ^nom åt ni^vt 0^ fpni fnnnaflcr. 
i^Ulnfrcr $&if(0fer/ pnnbi arf 9^ nrf nnbir (laof o<| HnU, 

(5) SorrfFa JtrSnifan f. 7\o, nimui iSfanbKJbet •(& EanM( 
9)^nniUi^i(Iopf«fon o^Sigurb i5ifFop<'fon» 

{6yUn9€nUU III; fSref 4é foaoriis Canonicorom af it tae%^ ||f(ef 
.IficfMi Ep^ Innocenrii HL T. I* L. 6« n* 19g, Ad noftrtm m 
dientiaoi pervenilTe» quod cum deteftabiie vitium' fbrnkat|onis 
rh at m^nditiam ipjniftris altaris indicu » etfi multi ad exIi 
coaéKonem tuim a rohitabro luri JTurrexeriut er aropofberint in 
torporis er pu«jratr cordis Donino defervirei qnidain in fi>rdibiit^ 
,itumt ^i\m » (9t?re^eofic ad VDmitoiii^ fntun ^^^if'^'^ qnoni i n^^ 
Uiun ^coleiiaiii^-^Qaiiqnift p0|)lic^ .eqpiW In wt dofliibmi 
fiiafi tSeauoi^ fil ex^i^ c^nju^egp. ^c^ ■,,- fM IDel. 2. €iip. 12. ' tff 

< - - frtf irif' 

( at tDdrfftdaa aU ^tta 0<| tmra bpfiPt/ fbm dtomcrfPd '^^' 
$ an9e(4d(n^et forOroDe^ fämmanfanae cftec Cacbinalcn* 
II et aamdnt 92ite eOet r4ttare ^gt SviNbag ttt ^(tiiii* &ni*t$ 
tian Af 4c 1248/(9 tcr« aDena(t ib:Pe«SQif!o|Mii/ &^ 8UMa|. 
me o(^ et flott <mta( 9^r4flec totro bdt f&tfamlabe, 
f 2(MUnf ^asmtHnnerne o(^ m4nde flere fymt 0^ mdn 
f ^jldiH^, Om 3ac(en f49««/ at Mt mecenbelö .^M 
fetj »(^ tienotr man i alCmM^ at ^4cmeb betefna^ i^is» 
r( $. ^uH @n>4der/men tin bit ^or ftn riftig^et^ fom 9lons» 
^rnfon intpdar^ oc Ulf 3ar( imet bdbbe f&r4ii mot b&|i«t 

4r^ b5r ^n ofelbatt ^ttfiåi pä betta fl4Uet/ 0(9 bft 
be^ fom ^ 4dbe ^oi Smmsaif fMmmec atb((e< ^^co* 
tb ben ut(4(c(fe/ fom f^tefom t^feninde*S{)efIut (1). 
I9cfen tn>it «c^ 6fwer(49dRtn9 UHmn (i(TD4 ^iirifibec €av» 
( p4fl4enbe t>to bnftabt ftamg4n$/ fl at ^fitå^fx$apa$ 
\l f&rflnrabetf f^t o(ag(tde/ oc^ ingen )»t4fhDi9b man b(^ 
«t efter bemia badtn ^nMtrfen gifta fia eaet ^Bo- %vM»tf 
bet icfe beftominbre it^bi, bfefwo fobana Otetnnoc un» 
be ^]»rfanö banb: men be dmntitt, f»m p4 f^rbent4te 
an (efbe tUfamman^ meb ^rå^, ^ctbt Mtmä tH^nib ot 
t 4f MUfyoÅ uti fttt ^jontfog/ utan ot bdrfire Uiftoa 
e. 3(f e beftominbre woro ^4^er o<^ Otoinnor, f6m fplt 
Rtio 4r/ Mtifr4n fntaUbt, iS ot bem worit MMf ot bo 
; JS otba be wtb utfått tpiie iefnmbe 4ter^Hig^etf 0^ 
ibe tiBifa/ at be albrig ffuHe fo^ tii^M tuibec (amma 
„ ^eu aQa 9^r4flebarn u((fl4ngbe« fr4n dt arf e^er fina 
:ar/ o<^ 4fwen ^e fom reban f6bbe n>ocD> b^rbefire^SOa^/ 
>ebrefv»o en b5beiig fpnb/ fom intet fonbe fStfl^a^ iRfk 
, om be ti(4gnabe ftg n4got af ben qa>ari^esfSaj»^fbm ftf* 
t enanbelig man. ^cf jM^M ^4fien en fiiflfomiit 
at genom ^eftamente 6froecl4nma SifjUcam^ammiAh, 
km ^ooom enfih^it ttifom m^ g^nom bt$ f icfStiDSIfnabt 
^lebe<'6fu>em>ann €arbina(en' meb fitt rogellgA upfBcaii* 
iMMibet/ fom man på ttnoi^unbtabe äc* iib intet famwt 

o^Tbe toeribfligt ^oc, fom 4miii ^m fälibi infe of* 
2) 9 a. grum '355 ©WfÄ 1MU$ iiift6ti(i. 

(ErfiP ©ri!».(jtun&<n af 9iom«TiFrt ^ofwcté fonflct, til(la&&e, at 
f<"»- framgång, fom d&elc^ fSn&ta&e antxliga (St^n&ef fi*5n 
1248. tttie&botgace, oc^ uj>f9(&e t>«n totcifa mciti^^w nt«^ f«m 
iom ^dtjfoöe ^oé SiomerfPa Ofnxrl^t)«n. SKrtnnijflig 
h fa bejfaff«&. ^å Idnge begdceJfema 4ro i fm ^&< 
geé o(^ iniPränfcé ten ena af ben mhva, men febatt 
Öig fMf bUf afiTilJ) fi^n ^dfleifapet, ftcf fnåfl^et ©< 
$et få mpcfet friare luft, o(^ regevmgtf^lufletvfittjufl* 
iåUtt, iå at ^rdfleme 4fn)en i 9^B•rt>en Mefwo »ärtrige 
af fm 9åfn>e(iga ^dt^mdflare. @(b«n benna drun 
fagb/ äterflo^ bet otibra (>ufn>ubfafelt9a dnbomäUt a\ 
' lentf tefa/ ndmligen €ani>ni|?a ^at«£)rbmng(n^'mfS 
Hbioa fö\^op6*ambttmi befSttaabe. ^an bar riifån 
«t foiffopar wolbef efter ^onungem^, be f&rndmareé ut 
tmi vtaabt famtpefe: ^an mebgifrDer gdma/ at om 
^et (dmnabe^ ilteb od^ intet updsgabeé af anbratf Fov 
tt (Sbont utCoreffe^fdtt intet n>aco af be fdmfla ; men fom 
(4$gningar intet funna unbwtfaé/ parmän i mån§a m&\ 
tigt^at inneguta en allmdn^etö VMUvått inom trähgare gi 
tDAt bet falebed intet fS tOa betdnft/ at 6fH>eir(4fflna 
mi tttforeffe di mera funnigt fniH ttrfPilnlng. !9Ian f 
fvå tro, ot benna nt^^et intet rint f4rbe(eé motfldn 
tafl(l4It/ ot ^nxir ^ifFop (Tuae ätminftone H«Mr>fem 
fom ^vSit Mtrdba ^onom uti fina dmbetd«g$rom4l, 
»ib f^aOanbe (ebig^et f5rr4tta fdi^ty^i»waUt 
•SKrrome inNQabe fra, ot be ^abe fnarare nonnnit <$n \ 
nom benna n^^t. »De fnnbe 6clfn>e inrdtta Cmooic 
^rn o<^ meb^dOare funbe fjeffwe Hifma tttfebbe v\ 
wr (^), bÄ be i fttt tpcfefirmobeligett tcobbe, «t 6 
^(mbt i ^ifPop^maien {fulk bliftiM af fthxn »igt < 
Wltn be bebrogo ftg. S)e ^obe ot gira m«b fdrfdfti 
toobe ^onflmafare, eOer rdttare fagt, bebrogore, fom 
tjupare i fKegerinfd^fonften dn be werfbilige f5reflä(b( 
nom d!tett{fapet6 forbub m be anbefiga, »oro ^fhr 
l^rcar titfldngbt frcNt borgeiiga ^^amfunb^t, be tdn^ 
intet fom mebborgare/ be tdnftc fom fNdftofjFa ^ 
fitiicf^obc 9(9eringd*iu(ttn/ «t ié h t9ara ^foil<ib ^ ©el 2. <Cap 12. 3J7 

XTm ^a&e blifrait pa famm« fdtt bc&raghe uti fina utvdf* f*^"* 
b5 &e f6v1>u(po ftna to^na fwatut oc^ mcbftållaw tiP^Vaf^ '^48. 
>59^«cn. §(it)rig Wef w f(S&iin .^djferlig^cifwe fatt på 
Sfc\ Stolen, fJvdn ban tillifa ' buf ^djfattn^. ^dtffafle ftcit-- 
55 gicf öct til på an&rä (tdH(fn, ocft i Idng&eu tSnte man fam* 
•xfan i ©wcrige. S)et fan annar* fpnaé befr>mui:fi9t, at 
^a« införan&e intet fimie« omr6r£)t uti (Sfemiise SSihM 
2)«t dr &ocf onef eligt ^ at benna inrdttning l^drifrdn le* 
urfprung; tp^ttfmcn innocemius bett IV bePrdfta&e dt 
ben wiö bctta tilfdUe af €ar&inalen wilhdmus Sabinei>fis 
^Jrorbning, pd bet ^dbaneftet et Vdtt Canoniflft JÖijFopiS^ 
iiube f6rrdtta«, ocj^ bm ^it intil brufabe ©ubl6fa »ana 
mdtte aftfaffaö. 

h^if Vtfltttåt ååtmt b. I Mart. ¥248. Ulf 3arT bJöfte !«' 
ftrtf dri om .^iflcn fainma år, SlorrfFfl SrJnifan f. 7^9* Torfan r 
N. p. 4, p. 257. SDd firft Wef »rger Stäofon 3arl- a»ar altfd 
dinakn Wilhelmns Sabinenfis I b^rian af öftta SKdtcé 6c(Iut pttrar (is 
M(a fift! Hafaitt pitrribus diebtrs multa difputatioiTc ét deliheratione, 
»m 2nt^rfiit eifamDiix, pe# quein fere «btaiirer regeretw terré M\^ 
ifiiiit ttilitelfe intet Mmvdi pd v&%w ai(natt.in*pä lUf 2(0^1 > fd ,|^> 
Btminst j^f«t|g« fim p(^;bdr iAtct fdttajjfd S^irscr 3atU r^ r^^ 

ffttinge i8e|fat' i. 2.^, ^oi WlldeH. P. p. apa 

Men lif nefd/ at jitt £irfmdn tnrättate Canonlcater, ben fom tmtflar^ 

Idfa Ghrpnicon Archiepifcop. Uplal. ^0< Eric Btnzelius M« £. ^C 

^ tänp. 47 >at j^ SSal^etnar Rktt b<t gol^ til Upfala sDom< 
Hi^ Jmataf Öecanaut 6Icf intdttatf. Det fJietDe Canonicatet itttltta' 
Mniiia 5Nmin(^ p. 48* Det femte fliftnbrt af $. ^Rasnné p. 49^ 
tmicmet dtctbo jiordttaOe 9?» 99* Sulc» p2 Det soDé fotn IT- SKnpnf 
leM fdrl^ p. 49» Canonicatet aSBal69 eOcr tKt RtonDf fimDcrate( 
flbbarcn- Gregorius p. 5). Canonicatet ticrp, cQcr Dct tiORDf r flifta« 
af-^Oertig (ä&ri! Sirgerfon^ oc^ Mcf Dc« Sroöcir hertig JBenftt ödf# 
r fotlf**^ P- i3 w* !»• 

\nj€ii^tts ly. uti bref af b. VT. Hw Öcc 1250 tij ^tfp ©ij!o^ 
fpitttn> llrtrdftar Ördinalcna Wilhehm Sabinenfis gjuvDa 'fitfatniRJ 
fi^^enavt ftrortmanbe tviD. JDom^Jtprrbrna f» filjanDe t^ctt . 
ié,^fpilt diidaBi i» r^oo Suctiar qozdam confuetudo, qiix conuptela 
ttM^eft.verius^ .iuolevit, videlicet, ut Catbedralibus eccleiiis ipfjvf 
Aifioh pratficerentur alrqui/niti qut>$ in ris inftitutvel deditui potiti» 

g) » 3 - P** ilå^' JfS ©tWÄ Xifiw 4i<^»«. fon. 
»H8. per fooitaric poteftttil patentiam, Regit (cilicec et Btronam.-.tMC non K 

•d clamorem tamottuantis populi Regni prcdi£li conrri facrora'*! (hntt, 
Canoiittm conting;éb8t, Venenbilis Fräter nofler Sibinenfis EpircopM,miie' 
in pirtibiu ilUi ApafloUcc Tedis Legitui , tam déteftanda przfaoÉSNlif 
•bifiim diligenter attendens, ac volciu iiiper hoe fatabre remediiHli il»' 
bibere, proutde deltberatiana (lantti at in finguti* ecclefiarum ip6H||ii 
in qaibas adhac CapititU nulla ertiu, anat Pidatui idonaui et M^fjbf'; 
nas qu-nqa: Canonici habeantur &<-. QSrtfrOet finiKJ QiO^ ^''''''^^ I 
V'' »94. o<ft ftr man >Jtut«f, nt en Pr;icltt odS» ftm Canonici ioxi^^ j 
»it> (»ivar l>om<K9rfa: 9\!^ Mt it Birian til nir« Dom > f^ntfMNv ] 
anDdtga Conliftorier. Innocentiui Dea IV |j( 0(f ofgi Ct b^IiftSi^ i 
^rf(<iBif!opeii i Upraia «((> M<) 6»(ii|Ia «r40cctl.i»(( , fom ir MÉIt 
&a§{ii fdmt tOtr i. vii id. Dec fcinma Ss, ^milltt ^»mi ^vif^ 
kieim t M Buliarium T. I. p. 343. §. 9S' 

^4 bet f 9rri>«i(o4(&«t {ftiHe fynVtci på fS m$(fet fafbrn bKO^i 
befalitt SAr&inaim Wjlheimus. at S(tP(«l^tf»pefi (3io4I fbnMi 
6fn9e l{5i|Topar i ^wtti^t ffuOe nitnDin&igt f&rifdffa Od od^ 4i4^] 
inom et åti ^klopPf htn famUns af ^äfi(oe*i2)vefr fom ^^ofiMy 
Gregorius &<n IX (4tit f6rf4ri>i9a^ 9^ bdtuti fliddt fhOlmi* 

^pålmii»'^^^ ^^^ ^''^ll*^ Decretales Gregoni IX. 0(^ gtt Ofl^ ' 

Bcn «ier «f Jas Caftonicam etter i^äf»e*&»9cni f5 »tba man arfflf f 

Jus Cano^oi D«cretum, etterUfom öCt n4mt»etf ,. Concorépuia discor ' 

TÄ c«nonum, fJt &« fjfjlo. ©<t *c pS famma |>lf»t« 
'"'""• famtobt oii^ i »tga »aiear o<^ ^(ocFat ititwit aföeéCÄDdtoiJ 

mttndus a P«nnaforti, fom »at W ^pamot fc3n SSOTC^ 

ndc ber tt>at ffttfdftöl^a&t, b(ef bet af Gregorius bim ix 01 
flabfdjtabt 1230. (9enombettia (CwbinaUn Wilhelms 
man nu i (B^toetide en n? Codbof/ ^wOfeti febermerå «i^ 
anbelida mä( gdlb; Mweralt »^ ftabpbe dn met ^rf»«i 
ec^ tipf9(be (anbet meb f6rbomat/ ^m dnnu tU dftoc 
dro ttttotabe. $ftet benna |8rodI anlaaba flmnbwaf/ 
^ftoen febermera uä bet uti f5rva $. äbetopabe 
12^0; at n>tb alia ^iffop^Mebig^etec ben C«ooiHpFa 
ningen fEulle nega i aSt ta^i, oe^ in$en dOdtatf p$' 
tifddpa ben ajlebna ^iffopentf qn>ar(dten|fap/ utan futc 
lDom»^apit(et ätrannelifléQ ^iwaxai oc^ 6ft»er((lmiMf ttt åtart, tä) fngen ?eFm<in eBet »errtflfg ^rfon iin&erjtÄ ft9*^'{ ^rif^ 
tQåra ^pBningéMHer tto^ct^^eb af n59»D JRiffop, Prarrat eBtr '•"• 
^. Innoccniius Uti IV fStbjtifcet Dcf , öt tngiir ^tdfl borbe **^** 
rfld ftg at gåra en fSfcdn eb, ont f^an Mrom b{«f anmi>bab. 
a orbfafen fen)arf6re ^rdflcwa i (gtMtige intet borbe fBr» 
» Hg genom eb til ndgon »erifefligy »ar ben, nt be intet tto# 
me^aftoare af n^gra Regalier ^Het Wn, ^5(unba utfljorbt 
Icrffopet et fatfWt famfiwfc, finbrabt ft5n ben ftfdga 9lcpu# 
I ^elt ^ Wflitf 0(6 om Dfwer^cten trille ^afwa ffof)et«*eb 
Igon ^rdjl, borbe ^on p4 önnat fdtt genom ^onungen^ n5b. 
•omma« (2). atfe^^ijfopen i fimb fJtortrabcé, at f)&\la 
irfam ^nb^ 6fn>er @tdbgan« granncliga eftctlefwanbe, oc^ 
^prf an« fhraff beifra, {å fwmt ndgon briflabe ftg at bvt)ta 
not. ®e anbra fårfattnitigar, fom btefwo tagne i ^fenim 
Na ftambe(e« pd ftn behöriga ort blifwa uptepabe. 

ramtt Skenningenfia M ^i^^t H. P. p. ^pa §. ij- PMBcipiBiw c|ti«i 
p Archiepifcopo Upfal. et omnibus fufffaganeis éjus in vimire obe^ 
nti«, ut inrra annuHi habenrt er poiTideanr, c^oin vixerint, jute pro* 
etaits Libruin Decreralium , fecunrum D^timam cofnpifarionem , qux fa- 

(berit femporc venerabilis meinoriar Gregorii F. F. IX. ^rntngrn df 
ti fiiM lar v« Dalin f. aio uefirt 1^ \i\mbi fåtf , at imr té) r« 
floy inotrcr it ftnU (a^a fjr^if| rn g^of af «Ia fUtct » fdtflnt, ff# 

(fil famltngi fom i Gregorii ^rn Xl:i tib mt gierb éfivcr ^rfa SfMri» 
i{fete«; (»ilfen fiftt^f intre iå icxbtltt (ofar lig toi^ trtta ftif^Def. 

)tc1bet, fom Innoaentins ^en IV. (jtit afflj (il (?menf?a ^xijicrftaptt 
VII M. Dec. 11^0; ix fl>m fJlirr : hmoctntlus Epifcopus Servus Ser. 
Ml Dei Aichiepifcopo Uplalenfi ejusque fnffraganeit er diledis Filiis to« 
Qkfo Regni Sveriar Salurem er Apoftolicam BenediAionem. - • • • • 
rfepthun tenore flafuimoi ne qois de cstero in aliqua ecclefiarum ipk» 
Jl^m Arcbiepircopum vei Epifcopum per ^bufum bujusmodi pnefici de- 
«ti fed ille pr«ffdatur, quero ejusdem ecclefij? Capitnlum vel eoruni 
liret (anior Fart, forma lervatr Canonica , fibi duxerit eHgendotn, 
rifMquam ad jora, redims et bona ad meniain Archiepifcopaleni Tea 
fi»paicm fpeftantia, vel. bona qoa? apud Vos ve! quemconque fucceflb. 
B ircftrorom, tempore foi obitua reperiri contigerit, occuparc vel in« 
lÉit» fen coBtra difpofitionem eorvnrprarfumptiona damnab)li aUqnate- 
^eiinert praefumat-, qn« per Capitulom ecclefite vel alium.ad boc de 
jfWB db jplSi; M cpit fv'brf Ejjfcopt €ihfiter confervemor, diftriAiut 
ilirnfea , ne aUqf a (etubrii Feriona comra ftanita Hijiicmodi qoidquam 
il^are aat a Voii« vel fucctOoribna ;V|!^na bofn^U ytf\ .fitelitacia exi- 
r» fco iblatum reiciptre audeat joraneötum • nasumé com ^ ficot afleri- I .360 ^vm %fit» ^iflotria. 

<it\1 Srif' tis pro aliqaartxn recepttone Regalioin , Cea Feudorom obtftitu, eii 
foit* gi et Baronibus fea aliis perfohis fectiliiribus obnexii nulktenas 

124g, Uti 95rcf»f( til Ä. »• i gunb m^dti, «t bon 6Jr ^M ^ant» éf 
' orlningenl i aFttaiianbd WUde p. ^94, 0(9 4r (ar (t bc^nnrrl 

fel tnfemmit, (<( Där ^åt, adoBa filt ■<) jura. 

Svjrc« til. S)ega nu uprdfna&e fårdn&ruigat utg&ta öet ^ufw 

?'"•>* ""1 90ff«/ fow inom Dvifet uti werl^jliga, tegtnientct f5rclupU 

utiinöffd ^*" ^'^ Äonung €v« (Sri^on wav regaan&e. 3 anfé 

a)?aftcr. WtiU^ ^ofMt/ ^r man t bårjan TOarit i ©TOetige cii k 

fPäbarc af ana be tiodlfnindat/ fom t>4c onin)4]cIai>e. U 

oup^årllga ttåtot, fom cttwUan ^4jfat Fre<li:ich öen U. & 

»arna i 9lom alt utf6w plåga&c Europa/ »4n&e fig ocf 

rius &cn IX. tt( 9^ort)(n^ od^ begdröe ()jcfp oc^ unbfdttniti 

Ädjfartn , o<fy ajfdrba&e b5öe 58«f o4 fän&ebuö til Ä. 

1228 i &(tta affccnÖe (i]. Cardlnalen Wiihdmus Sabinen 

famma voåxf at anbraga/ béibei ^omge 9(1) ^oé^. (&;i{ 

^etrigeé omfl4ntig^(tev tifidto intet at gifwampcfenaft pä 

J8«t>»faf!or, utan Idta Defa ^dfweliga tilbub »adr utan 

i>t voåxfan od) p4f6lg&. ^milfct dr j3 mpcfet niinbte ur 

fom man mpcftt litet bianbabe fig uti i)t ndflgrdnfonbe 

gåromdl. (Sd Idnge Ä. ^KJalbemac ben ll. tegera&e i ! 

marf/ finner man albeieö ingen owiifa emeRan &e§a g 

^tt)drt om Ä. €ci6 ^abe uti (öannemarf efKt jlaget loiö fi 

<n 'albe(ed fdfec tiiflpft, 'j^an dtnjit ocf tii dfwentpcö (ä 

ra bendgenbet/ fafl man intet ^ar ndgot tpbeiigt intpgotti 

om uti mvA gamla ^anblingar. ^. ^albenmr U 

1241 fi)y »(^ {!ai ^on ndgon tib f$r ,ftn b6b ^afroa fb 

ittpcfet bjnpa tanfar/ o4> pa tilfrdgan btoab ^n gruntti 

^afwa fPicfat bub til ^8a« mannen i <Bfdne/ 9^ bt^^ 

nom fwar pd ^wab ^an tdnfte, bd f^rbemdlte ^BamM 

b< ftg på fdbant fdtt til ben utjRcf abe: ' 

^in 4>^ttt l^an tånftt pd, 

4)ntixUt>te bet ftutte ^ane @6net gd/ 

ndc ^on toAr gdngen af lifxbt, ,.r 

nten f%g ^onom bet f&r |aiminaen (Si '< •? 

3(t dtltg o<^ twebi:dft ftuUt bt ^f tu 
ii' !D(t ». Cop. If; $6i ^mta tmfitii'9MSti ffciXn. taan himtA gl emu f&r&i/ Crir fti^ 
I man ej i fenaw ti&er fallit »ä öcft tanfan, at bubci flfulle *»•' 
»4 (!icfaU tU (It «f 18i»tt&(« Umiliea, tC^ Zlmttfott 23om 
^ ndmitgm (3X ^<&: ^^. 9(BaIbemar f&Q fDanmmatfé StifeM (ii* 
Ifcentx gonjfa mpcftt/ »<^ &e^ ^»n ^e ' ^flogpemriiid aIr» i a»- 
Ibe ^warfen nåaon f4t&c(e^ f6c6lt|{)c(fe • <Bcjt twlfli^^et l""!!^ *« 
(b. ©»etigt 3fnbköe« trdtot emellan Äonungen o(| öéö f8j6* fflSii!!!* 
« ^ertig SJbel ot^ C^rlflop^et upfplöi tonbet mä) or» o<^ c* -''»"'*• 
Rbe^ o(^ bet i ©toerige 4nnu VMxdxdbt tnbåtde^ friQ fpnctf 4 
1^ I4nmat tum ät ndgot beltagan&e {'^Don^a mi%^ii\$'t];tm* 
|L S>o(f bev4tta«y ot enOwen^.^ötta: lommit ^becf tilvttnO* 
Éåtd/ &4 S. &tC -^lod^penhing iniiHlis^at Staten tit jafit»^ o^' 
M/ 124^/ Dc^ ddtom i4ra>f4bi«r ft4ii^ inloppet of ^tafn»»/ 
I fal ^nxn^a flottan me& en flaent>e winb bnitit Ubj^tM, 
V^tn fStebed lg>e(a bel4dnnden onpttig. Hvitfdt ndmnet ben* ' 
li^iHmdnbig^et n>i2) äc 1235 o(j^ dnnu/t9.^endarett>i(| 1246 (4). 
In WO Jobaanes Magnus, QUm 0(|f Laurentius Petri (f\ 4(0 

Ifkfit af bt 4(bve/ fom utan at utr4tta nlgot 4v tala b4tom/ 
Hk bef4tt(lfen 4nnu töara 4tmin(!one otPtf . Om ben ()at n4« 
K$runb/ I4m C(9iéb9fboame ^4aitinnan bafwa ^afit. ben |l&v> 
li«d^ f^ro4mfla tieL sDen omfl4nbetisa betottelfe^ man ^4com 
p>.>«t iBitgtc Siomw^tf ©tDägec gjotbt anftatt om ä^b<c« 
13/ o(^ at ©toeniPa^ttAn fammanfoé^ Od meb ^<« 
4»d.$<Wft9d unber (S)otblanb/ oé met^ 1%^/ 4r utoiK 
eti ffelfgiotb famtnanfatthing^f be np^te.' $lt loibate 
^!>J@vMn^e f^cbenfhil fatt $ull«fd^(t t Spbed p4 Ona toator^ 
UK» olbdeö ogrunbab titöfning/ 19 ben ^obe be I4ngt f&ntt i 
of ^eifar Friderici Barbsrofle 0(6 flera tegeronbe ^rarf 
.9!ch)Uedief/ l^pmm manjoU t te f6rea4eit^ pi^xou ^ '^^ 

■' ....••■•■ :•' :. ••■ ■ ■ - ■' 

1^ <h»gairn ix.9r(f |2r0m Ufei |N VaAovii» p. i7^> o<( berättar 9Mlf* ' 
ima, ot («« varit |tM«D at uptim tttnnt Srig<< (Orar (mot fieifar 
^Jrtdrlch 11. ^en fom V2f»(n< iafomfler inut fnnbe fSrflå til 14 ferf* 
'^11 Wgiftd'< ofimor ^oH fin 9ecm(rar( ®ltn«n (if S(. €rtt; «t 9ftoer< 
' wtW Mii IW», fam «f «»e««e 0n»4iif«» f««W. 

igi(skt^ir.«al»(fflar< bffM/<r,tM man ffUr fnf9rf'i»itå(l»3T»e( al'. 
,3Uö.a.fDel. Si « 

Lis^k r, S6» Öte«f Kif» 4ift?fw n^ incdfnitionts MCCXLI. obiir Illuffris K%t Dtnonini, ValdeinarDt f«ciiq|| 
Vit mflgnc devotionii /tt Chriflianr religfopU amttor , ^^l inrer eim 
frugafifittt ajw benefieia , privileeia et iimAfttiitaf»f^«cclefiarimi «b ama 
Rcgiboa ccmceffn » et ob cyrafiniBem mtqOomtp Vmeipiini fublafa, '- 
mvfiificamia refioravir* Imtninejite ?ei|o an^« mpftis ejos xuiliber m ^ 
Cathedfali in regna (uo ca&lafh pretioiam >*in fiåi niemoriain re)iqint.fii 
que in bona confesfione Chrlflum confTrent fineni vitJt dignar 
commendavif. Uti ÄépfB^aiimfFa M:fc» mil^ VI Cal. Apr. fWr ^ 
tia i fHfM fir frttgalhatia^ Om iani hib annarl bftr féraf tff to*# 
. rlir VI CaU Apr. limui til bem f^m fnfiDa 2>Aiifra *g)t(torici^ ,«# 
uti 9tomårfniii9arn« tU MeiuriiHa ^r ni^r at Det (ir f9tA<^ tU In yMk 

fcfr Mon. Scan» P.II. o* 63* '^ 

(3) 91 (erJtCat bcnnd éi<t(ra ntef v« Dalin 9» $* T. 2* f* 'pr* Mi 
ler m p< Cbriftterni Petri Cbronicon» ftni MefTeni ur UXQfax Hq få 1 

P* ii4« oc( nimnti (It ea 6«kii^ SHihban ttOi namn SBmN i 
^rom Mcf atnUtab. Hvicfelt T.i. f. ippanfir ^5c mcrfinNi fmjj 
infpcfta, fa loil fom fielfioa \aUn fabajif9mbe»bar forcbmiM^ 
(ar btn gmlt iixfaitatt, fem fPrifteit ei^anjettti SéX9 m 
p. 147 tlH Jt BfMZiHi Mm. EcdcC fStfaff b<tta oraM tff 
Didtiir attcem qood • * • WaUemaraa Sex fenial utkmlåfm 
via, ftecit juxt^ equom per magnfio farttnri dtei , fix«|i ffofft 
tione» Tandem cum ad (e reditflet , cjusfivit ab mo quiJaaa m 
liåriter, quid tamprofDnde cogiraflfet, qui refpondena mandavtt mf '' 

tim in Saeciam feftinarer » arqvieaquodam milite ibi« qoem lAli 

lii)tta rei notiiftm exploraret Slc. (RffOll ^ItMtt tllbf rffNii| flli 

Kici tMtt tånffa oitéfttf. QffcIfM jriftorioi (»icf Mtt. ji^ife^ 
m »flif^i 9^ NurttI (9fbe ^ fmiiia ticM Jftti^ ^ 
^)BuitfeU D, Jt f:ao2. aif* . ^ . - -^ 

5) Jobannei M. p, 619* QHail Titt lomfira l^ltMD v. DåBniB. < 
i^aor, ^ ^i f 37. Mr» i M 

ITfRK til 
Ktlrif^ iN(td<iv(- 3nbitbe« tmtnådt, ittoc^ ix^ annan 9fip# 
nu nti 9^rn9c Stibbungarne unber en ^igucb T 
ftobe 9)oir6t tti^ilien ffnöd/ imn Hbit mer, 9^ Mbt ^ 
tttt^n (odt mttc ftt ^onunda<namn o(^ b^HWit % 
eeule 3at(, fom mibtt Si 'tiSfm ^fanfbti fider^ 
-\t, oc^ n>ac ^futt ,3at(. m(t> ätffiBiga anbiA^Miiiillra. ifti c ^ i«.^!åiMri I iipt;(b&« ^»i fin @)i9f » faon ^{Itt 8«dmaii i <3B«ftet» 

. 9?(tc ?^if66a9en (pna&e«/ uprdfnor 9(r!e*10{{Pop Q^dlRb i a»< 
illa Ärons^rmnöenjenia, ^roilfa »ow ©fule 3ar!, «. !«»''« «« 
B«Kw»« »roOtt, ®u»tm Ä. 3«i9e« €*«, (gigurö »»♦ ägfjljf* 
Srlitiji @MM»4«i< fkmcntd ^M 9ä^ J(kut .^^leatifiMi/ 
fM^tt gnintÄoe % påbtn fdreniftg^ f»tt ti»ar glotO tr 

^ 3n9e o(^ <OSfan &<« ^dbtv/ af fnm^M; m be» fMHl 
»t (ftet ftg åha t'6t>b @»n/ ffttOe ben bUfiioa cfurttd&ocf 
et; efttr ^»iden ((ifnitid/ ^mUt Simt ^Sfanfbn ^ode •* 

titti^ttr ftam fit (Snnm ^nsefon^^ »oi 9å9tai 
Ila Mbj^giiindai flaOnatie dnbteitdtn i bifbt^utf <it )ii> 
re tolKidOb tif ^vA^H SUwa, mer 4n ^^ «|b^an ait> 
ID<trpi 44t 5t >t>åfan fUttinia ti( ft^ ^90 «f i>< I>^ 
iri ^Bilnnelan^ åt 1234/ e<^ pÅtobe 5em> bhttx ibt Ut 
ht ^isnxb SeOndfoti/ medan ofreOtn pMSOt S>(na ymiI 
|l*|tei/ ^marmeb X. ^fon t^dtfengen foroi4mii>a&e ^wea 
p' tlttid^f 19 ^4tinfi}tmin$arne bov&e af fUt egeA 
i^flrafl^é; om be fivbntdt ftg, 0(^ intet af en fvdmmat^ 
SNgtttA SUbbung ^ inwbfertib uppe^Bit % be< @ftt(e 
men efter StiNbagen i QDerdtn br»d i^an {{9 9em(id«n i» 
Sffule» 0^ fiiftgabe fia tif 5ftra ^OoK^nn^ ^wox f)M m6e» 
I f5na tjenare» fom j^renat fig meb ^tlrm(4nntn9avner 
^9^ tfwmåfb f»m ätet i ^ng ^ fbmbet toattt ttificm. 
^J^ma be^iodtabe fio f5tbenjpi( ^it €tif ftftoet <S84tni« 
latne. SMt ^. ^pofon hä^on tib b4t(ftet fom iH 
^, mette ^oflom W £aém«n o<b fltf4ftabe/ at ^toab 
9iii§, fom dtibbunsatne njwic af 9ä^4tme(anb<*boania o<| 
\M^f M* tngaiunba fPebt »eb Jtommgen^ o<| €anbet« 
ImwM fomtotfe, ocb imcM Un tilifa to^a emot ft. «C)I* 
M mI fafa b4rp4 ntlontgt fbat. ®vm fm ^ 
Wv^f men fom bet int« joot efter Jt. |>4fafil t9«fe/ 
pi4 ffcn iKtfon ^mna beit 0fbrt4tt/ fm !Kibbtmd«nit 
I pytrml fanittgatnaé til^iefp tttfodat boiiMV o(^ 9^orci9e< 
IMk. 2 bftta offeenbe rpcf^ ^ tu meb fina ^roiHKir 

Sm emot !>,. 3Ö4 &xpta T^^'^otkL fta ty^ tcf« f^TUt ^ tj»(«ma C^drmldnoindatntay 0^ iäta JM 
vom, at å. ^äfan nx!rr fintto&ot Mima ttp.aBa inboggaoiÉ 

. , tae^ qtomnor o(t) bam^ 06 (äta ^u&flr9f« alt ^u>ab ^reit mc 
i ian&et '^Ub tmm titmtng frpntobe ^^efinf 0$ ti( CBBte»; 
lan&. SIf {SSf$i0ii(ii Un man fmna/ 4t Q3ifEi»9(n& beirdtt^M 
t||^l>tmne«i of jtbil .Atd^tt (tttot i(. 4)å!ai»f <9 ^n« . up i rii iil rj 
ta»ar ^ängt onnodttnbo; 9Mr J'oa}in9(ii fot» tif ^a @n|,fp| 
lon ASendfl en jtprfa/oc^ nägra <^a(Q«^ tmbt på iTogoMP 
' ii4r M t^ddt nägtt (dnart in i (onbtt/ tom» aHa ^ufn " 
e(^ alt fplfet ^abe untHtn$omt Itg. S)e fotn kåt 9^ bis 
xnt (Ktoati hi^o branbfPottabe/ f<^ ti(fabtman bon, ku, 1 
M (t ^witt (af an på tn 0ni xoib^itbm, tii tefti 4t --H. 
t«r' alt teibare famtnanffott f?{faBabe. ^Ubc^ tn#rb<r ' 
«|)äfan ifwetalt^ be,6bei4inttabt l^ufnt Uteftoo ana MnN. 
tåt %6nbertte toero ^«nnta^ bleftn» be meccnbcfé f^VpEontesM 
iKmt »at fantman^andct af^otnrm4mtenMf C(B4niteianM4|| 
SmebUttJb ^obe SKibbundorm r fått (uft # piunbtabe 
Staben ^un^ber^ / tiflifa meb ^ féi^oD ^npagené. it 
4ådo i ^amtien; o($ ^jorbe mt^cfeti ifabo>i$iat f3«bäeir}a( 
tneionbtftf taget »at Itten eQet ingen^ emebon-diihbuv 

1325' tnobe (ftoet a(t. iDitta ffebbe 1234. $6(iatibe ätet elcf 
tefle ätet^.,^fan ncbet tö Äenga^dO/ b»at €flPi(.&ifi. 
jbe^gemäi ^u €(^n{HtKt di»rbe.4tet befi^f $o« ^mungeti 
xm, ^ l^f^^nmmttf gof tiilf4ntia/ at man ir^tD^ig» 
Jttmie(Qnt;M»e)^«^^^an0;^4tm(raiiMttef<ii' ' 
mifaii becättavtpibbetta ti((<llQe;^ at W^<^dnu(H miMii 
A. ^if n>at batnaf tig o(^ iOf&tOänbid.- jDmbenii*,! 
fltbefe^ l^pm^itg f6t itomtngen t Stoetige/ nxt ja^ 
Mäffb o(^ 4)atn^igbet funiiavf5tmobe(igtn :f&tf(Sta« 
4f ätta hrM^iiåXbnim^iVim ^.^f loava 
lben.^r'S!Bii^ betta faMmaittt4{^:(>e|4t(ie> j(. iJ^fSSm, 
itnttt matte fotnota tii ^nom^i.^toatiilmtt^: 
^AKoi» om an ^^«!geQg näb; men €agmamMtté!>s 
lotlle intet gifwa ftt fomt^cfe bdttil/ »<& S, 
^gman ffi(be« 4t icfe befioitänbre mtb oQ wåa^ ^Bi&Stb fRibhin^ o<^ m fKje wot fSTeM p5 n9ttCvif'®rfr' 
Kl: -|>»atfÄre Svibbungarm 0nht bnb tj( Sunfer Änm, («•• 
igmané ^tuf^fon/ o(|ii bcadcbt^onom ti(aRf&rat(. JSa 
:ré tf(09vfdnt>e tog ^nut ^äfanfon <mot ixtta toan{l^(i« 
wtflffop fattima St (B« 1225. Änut fcTfoaobc fig Uxtffn^tu <«, 
« upreriflPa nieb et fl«rft mta\ of £fö^tni{4r.nm9ar/,fanb i an* 
hw oc^ *!Äarf»mann«i: , (dt utropa fig föt^ltonung o(f)/«B6« t\l 
Ftt.tiDow», men febon Änut ^Åfottf»!» nieb fit onl><«ig 9lonig«. 
Kfen foba^ boc^ utan toibave framgång; fom ^unbe |W« 
« f(S »iblpftigt f^Ktaganbe, f6tli!te ^an ftg ec^JKib* 
e mtb^. -påf cin 1327/ 0^ et nptt pahi fammantaffabt 
berltgnfle fétje iittopa(>e en ^Mgnttö ^(abfiocf ti( ^of« 
^mitlen (ifnxK af QB4rmf4nntngavna ^ bit Mt flpftat^ 
[)^an4 anmeiban blef af baga tagen. Sunfet ^tmt nfh 
inMblertib ftt :^fntuiga>namn/ 0^ Hef qn>ac i SRoipriger 
invocf f6(janbe fommar b(ef Jt. JQåfcmi ^wÅ^t, bOf 
: fig meb &vlt Slätte anb«a (Dote» 3ngrtb| ^ ^cf fit<5 
»m 3<^t( i D^ovrige, ^nut ^fanfon t»ifabe febenrnra 
m en befl4nbig troget/ åfntn bå ^lu(e 3arl ^and .Sn>är< 
^4|b< f<g til Stonung oé Mef ^ufvotib f6r et^»tt vattu 
(febenarnc taOabe^arbcigav. ^å inm. éfufe (4ttt * 
^-^onutiga* namn; 1235^ aPibabe ^ gena0 ^cn^txf 
ijl Ä. ^riP t 6>»<rige/ meb SBref ocb jlora jfdnfef. 
, it^Ani utfPtcfobe ^inbe up (»onorn i. •^Iftnglanb^ oc^ 
yrer odb ait bet ifriga ^«n ^be meb fIg tUbofa ti( ^. 
0^ ^to(t|ge tog ingen be( uti (&N<« uprot/ ^nvlfet 
Aiet ^an^ taB 124^. ^ocC tpatabc pä toift fdtt mi^ 
k^an.^nKnge oc^ Nervige / f&r bet inbtott fom ii^ebt t 
l<n^. ^> ^an toiQe liftDcU intet i)aiw<\ nägon ofre^ 
nmg &if/ tefet f6rbenfu( totb flutet af åt 1244, itU 
itkf'9^ begdrbe fd ta(a meb honungen i @mng(. om 
Idn^A ^N(eh. .^. &:if tpoir bå i ^(fleta(t(anb^ men 
t Iniet fann tjenligit at m6ta båt, affdnbe^ föitm^låaf 
mi¥t^Sbm« 3<»t(, Ä. €tif« 6»^<t, i ™«i»«n« 
^Ht'i^(dgga om bemia oentgM- 3n9<n tt»d !<&I(f ut» 
mlfr betta tiifdilet/ oe^ fS iitet ^..^fan wtUe mtamtb 
t4 titct fPiOe lUf 3<»( It' €(ieé f^ndmjta SHdb b^tja 

3j3 n* $6S &wui Xifed ^»tU* ^ f^4mace ^d< lloit attbm tanfdr. 9l4n ^o&e »fefbott f 
>H7> f^toYbfofa mpden oreba t tftyctiåt, om mcitt toéiat meft « 
ttn&enfU»ia be u^rtt^a. ^<n antingen ben In^emffa otM 
^itfbrabt Si. ^i ifrån toibare aniddgnins emot 9{»ct{d(, 
ocf man fann oanflMjt/ at uii^jeipa et t6fn)ate«fi()e, • 
Uöii fkidnjl e(4iibet ^o5 et fo(f/ fem aibcig n>atit ina fii 
emot &mxidt, brtif«5e man pä Jt. ®nftf fiba intet «M 
trb oc^ beftoar eMot St. -^Un. S ^xtta offeenbi M 
n>ib 4r 1147. 3fi)»at ^orftenfon pä ^a(/ at i»4 it < 
w^nat unberrätta flay ^toab etfdttnind X. ^fan drnobt • 
fir bet inbvott ^n giocbt i <;S^4tme(anb. ftt>mtn9en i f^ 
(4mnabe ti( fwar^ at f^an intet aflittMet birjat bdtm^ 
meranb<«f4rb/ men at ^n wacrt tipunsen b4rtf(/ Dimt» fi 
fMnb (oibit^ ^nboggace giovbt bet rifwacei parti, fMk 
u oroabe beé 9tire/ o<^ fpntetf b^nom bet tftara i|' 
bdd^e ilonunsame ttä^Vommanb; åt mbttti p4 
J^nda^dS »c^ fl9 emeHan afibttabe trätan^ bå ant{iiicit#l 
tig freb funbi toiana</ eBer ocf onbra m4tt tago^ ificr %! 
bis^ema, o<|; meb betta M^ (»d dfw«t wd^tslNII 
1248. @]oeri9e. ^ianbe fommor 4it6»mmer x. (Nf nie& w 
fBirger ^änfon ocb flere anbrc f^tn&m <I^m ti( tIbllM 
la at »ftta St. >^an, men efter ^ intet 4nmt DMit é 
men ti( Jton9ab40/ t»4nbe Si. ^rif meb l^eia @ln>eiiffkr Jri 
ten tilbofa (4nsre in i Eanbet. ^rt bdrefiter mMnMr^ 
fan til SiWQff^f o<^ fom ^wenffa ^oftMtnftait 19M 
3ar( im«bUrtib ttnber bottrefan flttfnat f(^ b6btr tif^^ 
^Olänfon bttfwit tlff 3ar(d eftertrdb4re; äffinber jt^ ' ' 
bub til S^irger 3ar( tii ot f^r^&ra / ^ru ^mmgeir^ 
foort jlnnab. IDen utiPicrabe ^be ocf befaRniiid m 
termli emeOati ^. ^fantf dlbfla (^n .^(m, fm 
f^rfiarab f&r j^onung i 0Serrige^ o<b Birger dovti ' 
ttt. S>etta fifla wdrf bfef meb n(|e emottagitr 0^ 'i 
ger 3ar(f at t^ fielf fPuBe ta(a, meb J(oiiitt^eil 
fanb«« tiviflen. ^ nptt m6te b(ef berammabt iM 
»ib (Sftt^a m, 0^ SMrger 3arf firjÄfrabe it. 
ttb om fm fimeomliga ifo4n{!ap. $Det tttfötta 
Vd, i. Cor, is« te? y^ åt 1249 Affopp p4 fottmtit Uti fm U fhrto. j?. ^f CHP CHir 
Ml ritHiit tmfomiiKn ti( €6&6i«/ t»^ ^. ^foti (aU tn i Q;i6> i*"' 
i» fUf tiKb <n taitit $(otta< ^4feffl en fS (toiP tflniftnin^ 
rih<tr<ife be^öa fienfttliga afftdttr åa freMtsa/ Mt j^. ^ 
rajc up frän €6&6fe/ mm fdisett S«al blef 4nntt <)»<« n4« 
litet/ tt( be< ^. >5äfan toar an n^got ndrmoce, f6ix^tv vt* 
M ocT titbafa ttf Q$e(ter«Q^6t^(anl^/ o(^ en btnÅmnb ^,<kU 
fom &4rpä ti( Mtttmm <|)4fan met» ^(fning frän 9)ivger 
ir4tte(f(/ at Q5hrget 3<id loar berttefl. <0;attyu« tin(t^e/ 
jirfenö tanfa xoatf m aft fuQe i roäntig^et ofg6ra«/ men 
^. ^«n tnfMft ftg mc& en f4 tnanfiarf ttlrufhttng/ o<^ 
'intet funbe ^nna nägon anktntng tU ftefeäg^et uiji en fä be« 
iat> onfomf^r iabe »ef d<irlen funnit- n5bigt at fara ti(ba!a. 
^av^vtftam^n fttdtenbe/ begaf ^an fig ecT pä 4tcr« 
utttn at ofiBMfttt niget fnat, ^toatbfmc iTonungcn i, 
b(ef Htt ffliKynt »é^ beftört. S!)Ian fan fkunbra fia 
m<m ^be iiieb oOa befa «f 'oé ti(ref»r. ^. ^^ 
intet annat 4n en beftdnbig freb meb Öixotd^t, ec^ 
otfcenbe töar man på ^»enfFa ftban angeidgen om bet 
1/ man f4mnabc IUMA ^. ^fan uti en bef»nbig otoig^^ 
oef fSrmobeligen ^bt toarat '4nntt rdnare^ om ef en 
SL J^ra fldftmge/ fom ^ ftn fittöning p4 !25orse» 
> iDor f&r ifrigt mptfet bef ant meb S^irger 3ar(/ pdtagit 
äjleaungené fämtptfe/ at fara få nytt tii da^en. f^un* 
l-Mt ttttrycfelig befaSnina / at 9«n intet ^Ce loara m4ng> 
^"^leb ^arfeny 4n VSlatå^i worit meb iTomin^jen i 9?or* 
^bår^abe man reban at toifa groniogenM i €eremonte(* 
kW!<>^unnar ef^erfcfbe intet oibfité ben mtbfSngna befoiU 
i^fyi» räfabe iSirger 3ar( i ^4fler * (^t^ianb/ 9($ 
~Éiit'ft$ en fftOfomiigt minifitriel falRfinmg^et ^ efwer* 
Inbte^n icfc beflomtnbre 3ar(en/ at n>4nba tilbafa 
45irger iirfaftabe fig i b&rjan bdrmeb, at ^nung 
fiiiboti i Cflerf (S^tlanb/ o^ funbe fSiebeé intet beg4« 
ii^en fhile refa tm (4nga ts>4gen tifbaPa; men p4 
>tKf:{aw4nning/ at SSirger »ar b4be 3at( oc^ 
IBirger oraftber bet befbit, at fJrnija g^orrjfa 
"m. ^4 er^äOen tibntng om @tpenj|f4>3<w« 

(en« ?«8 Bxota TMfte ^i^^tla 1149. frif Stih (ett* wåntaU Ätetfomjl, ftgtot ^. ^i^tan Idngte uj) i i 
'^"* oc^ Idgtat flg me& ^^ottan mi&t emot €6b5fe un&et ^otfl! 
d4 13 fnart iöirset anldnM, blef f6rfl df tenjf ap« ^ ^antei 
JBitget 9>«rt« ©)tec oc^ uit^a Ä. J^vSfan afsjprt), od^ fe& 
lan blifmit gifne p5 bdgge fibor, fot 9far(en åfmer ^ti 
til Ä. ^Sfan, ocb en wacaftig fre& tcdfaöe* emellan bij 
fen^ at bet tna ffuUe intet Idmna nSgott unbfdttnins tit bet 
jienbet/ utan todnjfapen bdUa^ obrotflig pd Sd^seftbor*- 
enbe giftetmdlet blef t^tbare af^anblabt/ at bet fuUe toinna^ 
borban/ ndt bet blef honungen oc^ earlen (dgligt, oc^ pi 
fdtt utjTdcfte* alt migttoenbe emellan (Sn>erige ocb Sf^ocrige 
dfwentprögt^lg^ fom man l^abe intet alfwat meb pd nå 
fiborna/ ble[ ^rbptt uti en alfwatUg enighet oc^ f6ctrMnbe 

(O 3ftSit berina 6i9tttft 9tift(ttH9 feber maii Stoenffa 9tiflii|e> 
ttprinnelfe/ p^ ftai &mv^ 9iiftttn9/t^ittj@iprD<foii, IcnN 
1300 Dé upbygt £oriiorp< ^prfa i QSarf^ f(^ Deiiaal fon (Stfi 
" i «Woc - - - - - - . - ^ Bins ftal toib 2t ijfo jut^lcta^ 9. S2|(n(iiMi0tcfJ ge. v. D^lin ©. an. ^. T. a- f. 176. NreflTeftiws bSti«t SKfllmml 
meb (Simvb Stibbinl^ fom warit ®. kritat SmSrfonflrib I 
o($ etnrumit (an »arit fnBfomlisen unberrAttnb »nt dtibfo«|«i» 
fiaei ^be M ftg liMl intet beaa8)r(nanbtf!ap befaiU, fl it 
(»ra bafwa ^eber fir bennauptJft/ (mUfen bltfwer Jnntt åttf| 
ben blifmer meb tilfSrl^teltga fFil befltrrt* ^ebtertib ^ Ii 
betta fl^ft^regtjiefigjiorbt mänga qntnbettga paminnelfer oti fn 
garna »ib A* SK« v. Ddinf ®. gt. ^. f. 49 fltinnbt^ pmm 
Detta (tvlbfrax» fpnK albelc< firfaaa, otan nt inan fan flgi!^ Jl 
ge^Samilieo libcr nSgot birigenom # tt 6tgnrb SXibbinr •41^ 
t»ifmel<mal rn fuDfomlig bebragare. .^ 

■^'^':' 

(a) ©et Jfrlga af benna §. dt tagit af SRotrjfa Itrlnifott/ 
Tor&Bs H. N. p» 4. sKan (ar fitgt Slorrfra jtr&ifaA iL 
Irtalen, loilfa man i^mnfat ndgnt litet, i ^nSUnl^ tiibciri 
(ta giftörten. £p gorfactareni eOer Uplaggaren af Arliffii 
gfn miifFrifmit ftg, eler ocf intet (aft h ^efant !Btrgec| 
Samafllanb. eåtttt man bd Coogreflen r Sibéfe til fo«n 
l^ar Sdittäget itfe beliommbre fnnnat (Te m9( (i|lct fa 
étpenffa p^ ffiottila <0ifloriett mpdkt ml( Hinfi ^ 
»rba årtal fmma for ofrigt mera ftfnereni mc^ 
artalen tittait uti Cbronologien efter iRorrfN 
tiir fPmafttg^eten angir aOenafi etit/ Itr" 
maft barpJ* .'^* . .ÉÉdi 1 ss» ^Ih iOton hox itbtjbmftåixAod ^Bcrige lOAt »ti, f «nf^&e tH Dosttcma» M^ 9?otri^/ o<^ ^at itKoi intet funnU^ At it^dvi flKf: 
■tdi« ot^ betp&ottöe tc4tw uptetot M ena €atttxt' «not J)et <ui» ™ 
m* mbaattQoaDt 2(Btttine(an&|fa fafeny uti ^ttfen S. ^åfan 
|02orn9er f<m ^tlo/ gäM n^dot f6rilndt. SfScn fSi loibamon 
M( J»ä ^toeniFa ftban intet ^abtabt ^Amlårmkdoxnta ^eUo* 
uti 9?»TciFa Arolii^etenia/ Ituide dtoen ^iwandcn 1 92of» 
ti(#ncnt9r^^ ^a^ foa ti( fU fh^åiaabtf fS notNi fot» 
mset dt tt( ana iMl« .mbant/ iom i)f?prrffa :£xinUindariia 
.t»i& ^on&en. iOten Staxoffa f&rdttntngarna emot Oflec 
(Snöt liee^^elidare. .f)e(a negbcn af Hmvib od^ ^NreufcR 
okjont uti en i>eft4n6l6 fcidft^ga/ Aftfebon man Utitt 
M ^Miiseftnm unfter det4cf mna of bHlsiga xetepn. Sb^t» 
:^tiiiitmd«e fvSn IKiga utTltt<ibe ^anfa litet/ «^ iiff» 
iCy f«m^t in til le^tuti <n itiB fb^et/ fatte tnera ivdt« 
fttiWMomla iOaxbati, 4n pS en febtjare lefhat/ fom idn* 
|I9 SMion f&rt>e in<!6 Od <n u^pertbac ttdl^m. StyfSii 
».af |>oioB upbdc »di nägon. i!ott Af ^åxämntf men 
ItÉisi» HMS intet -4t idm$5fa mtb tet ttftenteliga il<(f»eti/ 
^3R«ii^td(Miiie&!^dii ^9i!ianb. ^nsen St jfi^toné^ äntring 
t^tétå^ vaanai ^oitm<k jtXStt utm uttt) loäO). Oé 
,j» 4ai)än ^Ate tebnn ^äfMii innocentius iii2viio6 (lif» 
^lÄr ilobfiifiat ten i tet <iffeen&e upc4ttabeiKtttAre'Octen 
^tB^hct^ogame. ^tDtifa tooro l^ifopm af fHlda be^jeipefi» 
^t imi^ci e^ciftna idvan < 1 1 Jö^ ^att $äf»en te§utaii 
btm, lom iåto trufa ftd i tet l^elida upfi^t, at ilS i> 
|ocj fotnms {i)iita«f&tfateii(/ Ibm be ätnjnito pt^lfo 
• «not ^botdcenecna tii .€anaan< icad)i ec5fät^. ^ tet» 
Jttt ftwn om ^ £ifflant, tet tna dret tftec tet anbt^ 
9; mett flere i^im»909. iBijfoporne t^ tKibbante 
JenpÄ fi» flta i anfeente tii Sttistf^HctfMnm, 019 
tjmm^ iotti!eM4ié, fndl^ 0(^ IRelidionJ * ffvoer. 
Uti taHnot imto flt^ge i anjéente dt m^cfen^etett. 
l^dtiibuifaf^nMi uti en nog »anlMig fiiianind/ ndc 
WMf ten U åt 1219 utcujtabc ft4n S)anne«at^ tn 
;.a.Det Sia a «<»n» i^ Bma ISHite^^^ia. I Ifepö II* örtnifa inagtid S^tta emot ^f(an^/ bejyent» af fem^i 
r^' (i6rv*c 0^ f«mf>unt)ra&e fm4rte Jartpa. vJdc ^an fatt 
. . , . ^oinl),' möiKC! f)onotti.tn w4iei9 Jaw^V>f ■•^wuSar^, fii 
V v ©erttgdflcr^oic^ Dvpfar, ?fom f*t^not.fififpc&*BflfMnÖii«WJ 
f6tfilt)aca öem mot' bcfa mftröönbe §(poftlar;o Uti S>a<Ki(i^ 
Köoro tiflffa ndwajan&e ^cf«'/iöiift>p 2tn5tta«ft5n bxi' 
iflop ^«tcurft5n m^Ué oc^ m4nga ^^Swftct; fbm meb j 
hhntt fdmpabe til ^^tiHin&ömcJié* utn)ib3«n&e. ^iö 
■f^vk Ut tittn ^ufwut>i.flaftniäd/ vti^toUfen ^ffitdndar 
Mö ■^jelpore Jfeöo w grviftoejigt ineöertag^'- ideliga ^fi 
^{DäniFaiS f(tM #rt)e9.itinafi ttå^nmm {ibmMf o<^ 
fun^orbabe fegcen gtnom en r6& ^naö tie.t>f4n&atit>« 
•nwlttf/ uti ^»Ufeh fpnteö et ^»itt &ä«. S(rf«* JÖifPo 
-teflrdtt^l» ocf ganfFa mpcfet &e <£)aniFa6 fiitn|Äi>rL 
'>t t^n untnv ftna^töbéctii <§>u{> uplpfte t>^i)etna;«^j 
»Ifcn : M fegreii fortfor p5 &e C^rijitto* ffea/.^a Id 
'otfaöe ^tta^ditberna 4ippe.> tttm ndr fc« -afiJtwitij' 
'i>ir| flpttoOe |ig iptfaii o(l(> färncänen til'4vi>nins 
/^r« 4nati<o(f ^ruéabe (amma firftfttgf)^^ -fom ..:^ 
&öm bxufctbt trteb 9)lofe« uti, 5lrabfc|Pa £)&eraar!«t>,:| 
< ^arfaté ndmdgeA' 'npt>e$5ifo ^ ifcCe ^:%i^p«né< ^dntterv 
%ren ut(Iog tH dOabelar efter ;^. ^a(&emat<>i6nfllaii(iil^ 
f«a« f&rmdn (2). ^5f6J9&<n »at, at öit .bJg&4..fi 
gétwlrtnarené n>apn. ^(a ^^anbet emottog SS5| 
'^a(bemarii5rotbnabe Jöiffoisar i 9le»e(/ .©otpt-' 
fom fingo fdte i ©anflla ?X5bet, men looro lifmåii 
^unber Érfe« SSiflPopen i '«unb. SSewel ^tab.Wef oif 
Janlagb af Ä. <3Balbetrtar r2»3; Wtm un^et ;Ä4* 
foibiiga 6be ^nom ftt f5rrdbi{Fa fSngentFap^ifiipi^il 
(ttorhe r»g »nSjlare 4f JXetoel, ter be fifiö». iwjei 
123g tu honungen i IDdUnemar! me& f)t!l/ctjms!^ti 
'@n)4fbé#9vibbarne ^äbe imeblertib fJrenaf 1 
^'^ave<örben, fom dr 1230 >abe fatt fig 1^ 
•^#a Orben unber ftna ©tormdfiore 0% ' 
.^ber fiiK» ^drmdflaré : meb gemmfamfl^rft^ 
itffinfiat emot iBdftsfdntfanbe Sotfjlb^trt.' 
'ningar. : " v • vt t0 ^^ 


**^ STetr 2, tap. la.^^ 1^1 
il.C „^ -- ;^-. — Jiis; tflfemiin »TJuftM intcr 

|i» obftaculjå er jiböicifcui af PégaS? bbjitifcV jjOm ^^(tmntl^a ^anm A. D. 

intcrYcnicnti- ''tIld¥^tftFelt>f:^lÄ4* m\htT^4éfi&(U ^ikm Wtfléift djöani 
nemarc T. I. p. 194, fdfom npare^ åt t n)i$a mJi utfSrligittr' fM^^IM 
lf( bttitnt fiji niiOt incr af Grubers Origines Livenix, in bt anbXU 

[lba\inax intttmtb<ki\t f^iifi*iitx^ikit9ti^lff^f^ d« 

"tbttUit foif toatit tfmxtJttabt wriStfrdeiiN^tii^tiNirsdroiite I&4ip 

r, Me man flmioifttffletv.tejrM fepa.fiiflo^ Ȍipw iiti Srfe<lBi{!o 

Njcolai Chronicoa,^ lUjiiJMr *" ^tt- « .. . ^ »> 

f.CC.XlX XiTiddemötus RexTDinix 

'^tfAgaf . _ . ^,.. _ 

iHnbc man iKF mcb s^M faiMkte f9t^d^# om-Dctf^ f^t|r)re ben namn« 
}a J^Mbr^, fom mun »drtati IDntatmatl pj<f(fmma fitt/ fom 
®t9cn9e jX<H^<( ^< fTJfi; ^^(% <Ea»noIirt ix, at njgon 
(IM^/ fom fdrt en roO ^ana mt |Mit fbriV ronimit Den 5friaa ^^^ 
»nDcr flMa faran (11.^1(1)», 'o<( fjfebe^ bcfeglat fegren. S)ft It 
lUat, ot man toxb D^tifi omfiAMg^eter fl^cr/ at en fiban unb^tu 
pmtt mxai(l\i(ibfx$ni4^nimtl^nybåM äl mittå blifmit (agtt cf« 
;9rben/^o4^ ftlnnba r nl^rol af fg ftnberiDarf. «&A>«b^;idmnet S)ana' 
rkcrapr/ (9né< bet mig 4ttni| ganlta fapnoUrt^ Tp^i^r anfirbt uti 
)Upiitauon utglftven ^åx t £ynb 1748/ bir man paSer fSre; at SDa« 
"Qg 4r brutU af gamiä orbet-S)anabra8b/ bd namnet ^r affeenbe pä 
tapptt^xt D(^ frtmobigbe^, fom be ^Danffe nnber benna Sanan n>i< 
t;^tia Jcnb^i fe jOaOi^r^^ A^« d« pr dinlbm» e^ribus f^ 9a. r*l?* fl' '■J ,':.. •i •: Mii a 


P-- j^tN man ^t ftg 6e&iiK/ lOd mdtt ingen M 9«nom 

la %åittåi Mn ©tsMcide uti W(4nt>fa fnget. S)o^ 

hmiffPttö ttt(in iom Mumnuir^ Qfi^tl^ enf^Pl^t r4fning 

I- Mttttt. <S)en in&&ri>0 oco(»r ftm fS låitge pl4sa&f 

jfiP ^* €Tif StiffoB, fun&ft intet tiU&a, flt man, «nf 

^t) «Bm4n .^?Ai emot utldn^ila Safter/ tia man Nf 

^mm fm in(4ni>fFa U|^r0m4n. ^tta u>at et Mc* 

;fH^- ^if^at btrtt^ jiftK (tn flpcra inomlanbf '^SUm 

' wry J^rHinba&e af ti&^^odubaftida t&i&fFe|^|)e(ffv tjjaft .meratfmof f^ et ^Pi^tåg/ 4n (t\ 
mm ^^ rmm. ti^t Åt éemenfamt m^ ^i^ ^p*»* 
|«Böti^et«, fo<» : man ;p4töa f^9<ii «t »t4t>«iEfeJSi! 
Dt tt8ifa fpnöetna« Mteife M ^<»^« 'i^/ maXr~ 
iWa telining. Ovim^^tulan tt#w .pi.frt """"""^ 
llaa a 9<tm« 
37« &»ta ?l0(»4^i«* 


r 4'^ 1I\» vtibttt M ti((%er fivtf 
Sr wi fnd^m iiraeit Oé^r 
7KM^ fotmiKt wTl fioa (lor nSb 
5^r fi%:a ^e^ motnM (tmt&; 
XQi Aromer fdame for; ^cöit lant^ 
^irar ff^nt femma (amman c^ni; 
Ttco t^ \fmAtabf odf voi åtcm i!^, 
"C^a mcg^w vei ef Py t^w M«^- 
ZJf)tti fitttll i ^Ifwiliit wåaor 
-^an åv ptbna mamia .&el> 

^»« ftg^er of €fHffetf Ä^ M% o«öi' 
in féiT w<trt blo& 4t falt i iorO (c^trmcra affa^&e 6edd(e(fm tU fng/ tnäfle ofelbart 
muntrat sonfFa m&iga, at.i^ta fer§a ftg o<^ fSrenä 
^ ifn^a fytifJptxtat, ^t ^fwa fe&t nlgra bctottf 
^ f$r«s4eR6e/^ ^if( wåte imt ntasre ^ftorit» jTfifBi 
t<ik rått ofta &4ronf< ^r ja&ana fntoiiltsa w^s^affiir 
4infe 6m anfén^a &o|> StomfParr fom wt6^r 1x4* 
fodot f^S itK& ^fMn&ifa fKit>6ama totb ^fc^oto eKc 
lan&* ©trSm, fS »f&a mait bJr tro Sti^ira 
(HH 9(();aii&er 3arofIatn»i^ ^e >0ä <fter ftn ^Mc«H 
ft ^rftmbdme t 9}»wo9oro^ $2 er^4fHtt tifttt%^ 
Im^ flt i jt^rfia ^fi fatoman(Frapa&e foif mmc-Miif 
tftnttn^ fotttt^ genom fRi^a SDfart^rentaf IBocH s^l 
^anÄodt&a timtibr »fniier m fttOfemfts " 
f(i oe^^^er^«9{ib6amo^ med 6<ti mdtftooi 
^ mer dn tjugu perfonev Mcfioo fofnote 
9fan fdlter 4 jt6o 6(t fa(((aftfga/ men fMftoa 
If^pimn6«e ^fba fn tiftfd^ct/ 0^ fan »OW' oiiMi^ 
IDä. 3* CiHX *•> in fm ttRftrit nwt> tttt tlaa» emot Sfi*faf*ft 9?«ff ^ t^ •«' 
^'Mtt l^odém/' «t ^an f4fra6e m9t^9fama m^ m (bi» - 

mtkt ^dt etjcfr iDorir ganfa olfioatrfamt^ (ttnban tet f>it» 
fan fty bm morgemn 9^ »aw&e ih pd ncitten, M bt 
'. me& #fori» 9K&öama tro^o ftj tirtxrfa. €ft«r gt-^fl?^ 
^rna, ffät ö«t ^»enf a anfJraren , fom faltttö Äc# 
>arit fltat <jf SiUpanOetr iattffftet. 

* ' i 

rÄamlMf Wnflf^tr et^mtt T, t, f.«ft4.fle ffoeft inftt 
f «r )<)( (ani fommit JtsH^mflriM til ^jtlf tmit; ®»f«(l<^, ikm 
wdrit «n »Miifrff.Äowai/jptj» WflfrMOttef t^t,atf»n hum 
> fjr fltfh^rom jhrt. •' ■>■■■■ ^ ■ "^ 

3Än rtcf^w 3wfi flr< IRJw. JWnfrai» fl' 3^ '^^win 3<r( 

tt M:k. af 0lun'J(rMti(Ui fhrifwit tdi ti pnttmtat , Mi tS 
#fr iitrt 3ntfTf k» Mftn 3n§efM, (nfttet fan iM^ini «arit (tfii 
jDtn» tifrtlftrefna (nm9tir|ar uti mitt im 9$o('firr3». 

^ffJt^BC Äta waf «f lln^t öft«aB MF#n&et, <Jn <»«* ^'.''y/ 
^ iw<m Wr intet takié ont/ ej eBer »cbitae freft^ f5w <J«a3 "mit 
le iMtfoit un&erfufwct&e^ od^ eit grafwelf^ bttter^t 4r t» taiMftm 
fftfttdnitaf^ fem flr4cfer fgf tiC ala^ fom ^a^oa fatm na. 
i9ni|t ^arfi^e ^awof^etna^ fom tft åfwmt^ intet 
^6if ©veifPa/ fo^ f)abt btftSitiini i ^im^r v& nSf 
ilÉflRipoee'/ fdttAtc ttTe bef!omin&re er otitfldcfetidt f^at 
if fatft ^r namn of €^rifin<t. ^an fon intet utan 
^ beiPtifnind^ fom ftnnctf om $awaflema« framforon» 
»•(MOrcgerii tKn IX:« i^ref ti( fttH*f&i^9p<n i Up^ 
m\9^* ^BUfhmM ^ 1 ipf et^ berdtta^ ödt, m 
II mim ^xm %(ttm'bt '^wtnfhfi omfor^ omt»dm 
iif Woit af äntra Retningar upwt>< o(^ räfote from 
iiip^ dt^m^t <mot be ^tifhio. 9?4r te fomnw 
l^m»r fem tpoto t$pte^ mSttott tetem^ men te tiii m ev»$ IjUI^Qs^J^Qria. 


1249' ^^i^UÄMiOcf ja8a&fr'&«m:0ö^flöf «t.»4^ ^t(n^<lC(i!4t(9i^ii;^ 

ftrdn&e up t>cm. ®e5na h<c4ttetfc» ^&t ^M«i'p<«ri 
.^»etige/ M »^ Oet fStxmt f iHlit J^dtrw»<i*^ t4 A, 
in5tt<: btinga* til €^#rw :€4rai!, fÄcldmtt^ ^4f»«}i 4tj, 
n>iae taga forfet på fig ttttpt t)e$a Q^(^ar<i^/ famma ' 
(Me/ fom annai'6 wav f^vbe^äiien ät t)tm, fom f 
€anaané ^anbé intagan&e. (i) ^nna ^åfroetiga^btfiL 
tt lifn>4( ititö filfhärt eft(c!omma^/ fS Mttge W<<tn 
fet fafnaW«/ men eftet^öoDrngeré ööt b(ef 6<nna -fj 
alfteac f^wtogenl ign tiirdcf dig * frigél^dr Up^«6a^«it, 
ger 3aiH ,i(.onu^<ti« ji^tp&gec f^tttbmi&eö ttfr.iviS^ 
t)enna affegtabe JSlcgei; :^at;( Ir i»49 tt($tn(and. i ' 
§bw btifteit ttnt>fn4ttti&e om tx Swmjfaf ttmiflnitisv' 
fpotttfät fig imet (dngt ft5n f)5>ft6an. SKen iöitget 
gripet irfc öeflominbte jiehbenöj ^4ijeVy i^^^ ^' 
oc^ fSt anfinligt bpte. SDen' flpftanöe jflen&en 
btt fdtt/ at alle fom n>tlle (dta b&p^ fig; btefwo kfe 
nabe tU (ifwet utan ftngo oc^ be^4Ra fin egenbom/ 
• "' iHtet »iUe 4aga emot r (2, -f5rb^aftig«i »i^^, v,i 
pflabfg .utan oH barttibertig^et.. äUc ijwp f6i?., 
; iirnpa fSbant fdtt/ (dtä n)d( intet manjsa b^«t 
" .... »#"' ^tjflenbomen m#e ocf .birfnWiNireftiöEr.'**" 
inomen bo^ ^awaflacne jnt^t ii>>ic upri||[a^, 
wn&ejgifnieti^et unber @»enflPa ^nänbdr 
^t, \x{\imxi ^iliei^aanbe ^ivget Satl, I 
gen. ^awajleborg, ^»avigenoip ©mrigé$ 
ftban b(efn>o anfeniigen uttoibgabe. Om' 
fipmmo unbcr ^evtgeö Mna/ UMint 4t 
lei; om 9i9$å)cne, ^aftqa baft i5%n;^ 
Inteiy becE 9<»f«>w . $6yf«ttawn, 4f ^it^^, 
fenare toalan (2). Ä&IS^i lif:' Ui^n qailou. p. 17^,. ..,.., ;( (T] 

it)Eritut Oléi p. 58. , ; ,, ,, ^Dmf^it &ipiti»9^ Irr 

At U5O. ér^fl e«n«öe ^oiÄm ftiM tilbäla ill ^^Igt : ti ^. 
t«(Vff'atf«>«nw&e uti fm tdjVd 5(btt •är lisö^phbefÄ»*' ^€f«' 
å#;j-w4H ^av ^an i4ttmat bet ttwnwftgia, finmt maii ^* 
OMrd In^lBa éitre ^I(i6tl«»(!nfu)ate upteFnaöt. S)«t 
pei^t ^ ^«Aft igrunb Mt^flänius funnät fagay at'^i 
i'^5 9®tftii5«6/ '&3 ^on berofJap ftg |Jö Krantiiåé, t» Mt 
Otb:9tf<H9«nv «l 5?. ©:if Öåötie p4 <Söt^tah&, W l)öii 
liwp 'fldigSro en.' teffli igenom 9tilit« ^ycW)intiet. Krami. 
ttat ä^/ at <$omiN$cn t>6t)&e 1249, oc^ torbe ^dn b^« 
tti'äf«Mnt^t$; intet $afn)(j bet)ragit ftg, i anféen^e "ti( tett 
IganftiUienvtDetKctadiia' feötod^O; <tt btmiM ånt Mb 
n/lrttiilfitt bni0 '^ftfwet nxttai ganflfa tdngé i 5r«rt&!fe 
lrft)ctr!|hllO^V »(^:#it(eé 'fpSt t>ärttt tin^fhit^m # . 
äMötn|)ei«ira fhifiei^; 'Cörriet haijö» ocf, '«t m ®:if 
i)<3c4ton^ o(^ W(^ f>d pä-i^becfdcnoié. 6ei^^eHc; 
fiSM«6»T(» unö'trr4tta&< öm'f)nx»t>Ti>m1f<Ö6if iRt-^^O^ 
i?itinitn> f<m . iSliM' nxuE^ iitcäcfeitsen (i&vf46ra& ^tt('fil(U 
t St. &\t api&it: ^nii&tn man *tf intet «Wreff5H»igÄb 
drtnan&ocf 6fifl)e«i)9ab, öt f)an »arit en ^ebetlig ^t* 
#1 tmi;(f6efi&ft i mot^t^) mebglng/ «t^ tn^^ebtiis 
<>ef{4i£Pat l^ané te^ering. (&e Ipfoinbe esiihfFaper af 
ffÄniRf\l^äftea "intet fallit p4bön«Ii>it/W«n an&ta 0(^ 
jl^^^ffopev öjör&e bonom båtn »6vöa© o4> cl(i!a&{a); 
i|;M !tiltAdme ildftingar watitrMc f^rmobetigen ^ela 
•iti^tioavit Ht>t IpcFofam ec^ äre^iD. id^te .^onnngen 
►l*^||imödn« Be i fStfta.pöfeen&c mpcfet oif9(&i9a f6t* 
"^^i^ ÄDtmngarne ingåbf mc& ^(beliga inl4nt)|!a ^u«. 
*)rinan fSlebeé nalfabei itonungacna fieifn>a/ ju n4c« 
iiMiir figi ocf tt>aca ftelfwa ^ungeliga ^tonan/ oc^ 
"^^«n»m alt f6t inånga f6vÉiii«><^ lialx i ftelfroa 

^©^rfKinge" JÖePttt f^f P^ > ^^^<^ » fr»» fSt&unf lat 
^épnMÖet wV',Äai Hjkr^ d» Äpnungen* fel. 
)#^B»m iiiga :<#0»ingov' ot(^ beé ^mli ^rot» 

ning 
*.^ 57< €h»ft'lUb>4i(tort(i. trff CrS^iiina Cot^tM^ fom tfwtäfi^ fin ^^e, Bfioedefb* {t 

*•■• fulf/ o(^ W«f 9hitina { ©ubl^cm i?f i , n)it> Iroilfet til 

•aj®» Ä^dnfre tir Äloiteet W«nö.'m9tf«n «ttn«n edcftbi>m 4fiMl 

pi09, i»(^ f&rprb^a^/ t»t tftfemfimia Af be softd/ tom-^l 

i ©anttemarf/ ffalle ann)ätibaö ttl Ä(ofh:e»i95n«I>-/3>i 

• • ^eflamfmt af St "f?/ wifa&e fton ånt tm Dref «f 
pHb^n mot bmåUt ^Hit, ^ fMtt tilQfailt'^ 
Idrngtd @6{)ecf5pi09/ fom ^etine^ ^iba ^»00 J^otl 
J^anWai; C4)> Uwf et annat ^tcf af « «f^ fM mk 
JDcoriöttS fiaj^nnö tmet 6jtwtlcfn)at Ixt 4wt (i)!' "331 
rif utjlocftw&«^«e den jg>eK3a« ^dft vå mwh$ I^ 
€nf txn ^eltgo^ tfttrfommanbe p$^n>Ui(|90 ftboQ vjr 
intet »aw »o&etfafla&e ttöen« w8l&f«Mi^et<«V 
p^ta 95t-a&e0 0taftefbof ^at ^. €nf j&iefi»ti1ifiiAll 
t)er/ f»m ^etot S^n Om f4 4e , mi^ M iMIlN^. 
lingar, tOIcn l^tmt lämnad él Het jiSgra mt 
efter 09/ utan.aQjmaflin)(lnne S&ttr(«/ ttfl^i»^,^ 
«tft met> ^icgec >)>etfon tit $tftflA& r' o4 1)^ Af 
^ £mit 3onr«i»^ ^faitxt ^Ue fommadfweKiäfi^j 
nwS^itm ^tv(9U Skoter 4f Sngebotg; jSeugt^.P 
jbenna i^engt VMdt i(. &it ^rtffond 56i:»M;/-<4lt 
jet ^ jnSiQm > annan .»äta j>ännnt (7). ;"i' ' ■ ' • • 

' (i> Cnebiui Iftocn toSre it^m 4ffM iDlb $afttni/ M & 
SBiffn«<8# ma (afrva {tfmjl intet 4imi^ ^r fffbfa "^H ^ 
vQti Dalin (> 31 5 , fan M jnara uSligt / it tmW^ 
nelbSrb/ iifftrtCbrori. L, f» C-a-^ P-V2. Penre 

CHS ^jyendo in annum Chrifli qaidfageiimimi fioimm ^fioft 
.,€uai fifgni drcoiniens promcurs in ^jocIliiikliMl Slfikioé^' 
corrapvs j^tavidinia ^gritudine finecn fecit mrendu 
gaf Itt 4jr 1743 i Folio Corpas f^ifloriqiin meåii 
fåttUmmtr M. H^nn. Cotriefi Chronica i^ové 

1435- ^ir ljfi< p. «93 ioib 2r 1249 filjiarifee i»f 

rum obtic in Gotltndia feetuiduni Chronkaal I^ibe 
i famma Srtua^rab fam Krannlnc , men låt »atti 
it^iiiqt om fioitiigent ]>ib«Xr. €bronicon^C<^r 
Rex Ericus III. IV Nonas Februarii. ChroHioMI; I 
Eccl. p. H^. M.CC.L. Obiit Ericus III, Rex Své^W^ 
gno fncGeflit. Eodem Anno Ériéas fl. Rtx D<it^ir| 
lo ooödiiur m vigllia S, Lasrendi» GbtooUMf IDet t. €åp. lÄ P7 ipif Rex Syeciip. 3:fr firicös Olai, Offlos Petri m. m* (gljicfl: bar «a« " ^.^ 9^in2rfius4ariia voii DiarUim Minoriramm p* i) qiotbt btn ^/timmntl* 
ty aiMia Sxiuiht fålia ben mfxilninq fm bitia Aret fm ^h 
mfMnmiittQU M of ttti ^htbltfe ^oaMtngar alttb^pfogor j[r<tl 

fltj^dfJt llki M forfia Janiurii« 

^icttf Olai p. f7 om j^ (Srif Sriiron} BMuf mr ee ckiKhi, iumK» €• 
pl i^nliv et^nfU»! fidens omiiikit in regno Tio jvftidMQ csbiberié 

ÉMhff^gUiiif sriétiifiui vtttåt h m imm dum : 

i l»lftitf dfc fm ffmcl «ti Diarbm Msn<>ricinm f. 9 iM 

TI Xiefkri lamma jlr fom Stoimnflin MM<! Arnio 1 250 

^.^ift Rex Sveconini in die Purificatioiiis • et eodm Aano Btr* 

\i(m\ Kegint imravit mentfteriain Ggdhenu JDtkf |abf (OH 

Itét' fMftHnligiC ifldM fig !RKiiiie« btigtm i Jåimrit »dn«b f}t« 

>lrrt/ f3iii mao rin^iira «f it« ttoKoiMrl IBrif XVI. bU Febr. 

U |Mr Dir ttli< om ®nl^mi Sltfitx, in qao Domiiui RegiiM 

^letifMi) rtttgionis habit«m iofdptre decreoir. ^nqinbt 0^flpiRf 

ItriBlra fom bit bttåtM^Un liiai bti un umnba 9. fS^lbt» 

lIBlfC Ittt 99i(«gorna til O. Jttficwi Oiff&f. de tnticiais W^rogo» , 

i>t|>Ki«A0 S<flMI(a(( 4r trpcft ttd Äd« Llterårlii Srcclc 174; 

9tM »i( bifér« ScjtMKiiMI ((Ra M om 6,fo(rr9p{iif: Ot^ 

rt» forori noflrx Dontinc 1« relinqiiiimit Suthercopiato c«m fipt 

ii* tt •mnet pofléffiones tt prcdui, ^c Otomiatti Soäb ;éié«rtt 

ioOcr; Sciia«itiM ix MntM apwl Gathmt 4a*f,NUCQ4^ !in 

■ . ". . "il i ■ ■•: . >' •'( ' • 

4«i|ffnfl( til « MfOcR t^mttm^ij iom Z>r. C«t((lii* |i6ftt 

t„»åmwti Oomh» ClMttritit<, gjoriofii qiandun Regim Sftm 

mm wtmttumm k lAittto , Mfii fl mmé Uti/ la^»* 
iv^.fattt 1353* »'•9.'3«rlirf|Br(f It 4ft4kfl Pify^ 


-r.^ ij^iip^ t5ff •^^0 äiäi^. i7i ©wek" Tiifce "^iflork f<R>' ' n^ai tftitftmmMbc inwi tittara <t U(^Mbt mnki t»rclVm'i 

'^ '* • Altta^fl -anféfÄ Torfacf wWfrlff ; Hift. Norv. t. 4. c;- ?«>■#<! 

(SBiratr !3arf afSiett») *x Folfcungfs cttijs l^«m Wif ^ 

'(ä^iniCt' Bi* pbfterö»,' <jii9itt hia rtmpoiifcu» , Loccén!» \i*Mä 

Ega r- et Serenifliitium Regem noftrom et S»ee5sr Régeiri JBii 

■ rcipw ab.efdetft iedrtiåtti Unil* poSam åm/mflnn, 

(7> efop^ft :»raT)ra 9ldr»b«$ f. 7r. 9( f^f«trfK ni fMf 
»it mon AnfSro IMIM roiNrvitf' ,*!biron(t'0irif M« X^ 
^ »itiii9 SQgiftt ' fom iwtt brtt fårfk JtoMvaa 

»»en. ^anf ^rmat.HMr 9t^iftnt lOptttr Af 
»Catharina/ ti (a^e ftlfttinaKR t^cn^t Dotfer. 
ti3mtioT\9 1 rfff r ^r!iif i^iJJti* ®5fler ^ ©tf 
».anDnt ficf {Tit ^Bhtnt nidffH o(6 l^eVe gnifen (_ 
y.<0lf>iii4 eOer fltrnenUr tt^{ 0planOrit/ foift bvbe 
! 8)ltn fjl^MaiNr CMdft il«ffoir ,.<ti-.h ^Uhfkkl 
«;l9r4 flgtf «Mt(r.gift mtt.lBfrgtr V<rfoKy e<^ :<|«tl 
• tfnfot ^MDcrw . X)<t(a S(«t< rcgificr ir 6rrr «I)r« 
: <aflii Th. Ndbilit. p. 4^ m( ar m.iit. ®<fIlaiNr C 
' faftec utan nanAé tÖMMfnmr Mfraiifini «f«dcal# 
^tjimt -åUW f«HMM »Mirti^ fen MeftniHi nu f 4». ?*rSS** " Sfntton • md»' (Idt^ Betta CafrfteV 6er&« ;man 

■'■* ^^'fo^nxmwbxa jiow p4 naranfpnniga SWdti (om , 

#enta af <pf(moeti&en« ttifnttc 3f)(äii& 1^ ^^ 

iörol^ (f4 i ftdmila tiinUmV; métt ort ^oaoni 4r 

(IdBtti tafSrne. ^s itf matt twiftMl m prqr 

oetf ai^ g&t Sotiottt tnpcTft io4r&are ^nan, f^j 
mmH^båum j^flwrfitr tJ? ^ ejkt' im Ml» /w^ 
ecT fbitodf { ro ett Irtfull (ifkdb. ^Idtt ^ 9cf. M, 

labe. |e flrndmfKi», r8(t tff Äconoh i UMriÉ; 

4tp tundefida rD^^ctcn, om ti 0éi«<m! 4»^i)Sl 

of, ingm tmnoit oröwf / ; 4it «t ^oti »ar : itm ..^,^ , 

i^tca «f(f f an inl^tHtatf af B<tr fSttgleit^/^«»a»^«fMi| 

fot ottt 6e« eoik^iHit Jmti(fttt/foilt^<»y^ 

^a ^xtMibmttf til 92o{rf^ %onait. SltjrtlU|e,|^' '•^•■i ^'-l^tlOi tiPi^-^ ^mnv.%B <åV HMwätgfommaft^ fS ftmt ti^ma6 mbtht e| infwept demMK^i^ 
n fooon $(6mfa/ afif^to ni^nen rne^ mhba funnat un!)^orf9tb; >: 

kktånt) Ht bo<f 4nnu nSdiot mera emcScaé, i anfeenbe tU 
jK|fbiUI|a (genfope^y.. tHntba» ^n ,fAmm<)%)atr,fnafifc •fägt 
nr^afw atla.6fT§cfiga tpgber. Soifunga-flfamnrTörtftwdr* 
in »vit tit p5 ii\ta *o(^ natrmfdiiliiga 1!!}?fltv 9«f »ef iiprtn» 
lilt f jiii^ tv tÖIagnué ^äncfffölD »ur ^an« ^a^cr, p4 
Soif^rtBtt)^ Nn voar i^rdn^S^rl j)«n otöriid i^robet/ ^ 
ir^röbaifirif SCcQungama (l^oiécnuu: od[> tOtadnu^ £at>u(34. 
.^ .v " * 6 «tmd«!tt>^onom %»9 M m^éa ioot "p^ 
'lagman tpjr&abe Jian ftg i fpnmrSji.'ém 
^alwanäe of .Cuin^-&ig/f,- 9»iilf(n i f^mm^tt 
JåOe^^t^M. S02(& ^( ' gobt »antsligt roctt 
I' 6«i^<d]^ en, onHuiiig Idrirottu^ ^töarfBte . M i>cf &> 

(K fpjl; ^n l^ä^i fteirE^om ^vlif a j(lmt got>oin fänrf oirij. 
pSÉ|e?nav4(Ui.ocf^urtt9 i>4 tapper< (Sot^onom fattab«é 
"" ^~' af <Ut/ fom. {<)n |^<oi tD^ti&id ^cteråuMn^imarf^ 
1(4 Mttelfen ilutör i>eé ^Mt^;(ät}gb nieD.i|$i'ori^ er ri(|< - . 
i(ir f4fl{ii . 

f imnt fom >f( iiMbi gfitli IBreCfifltif 

'rtattttM T. t,tåt' _, ^^ _ 

liot de Legiferii W<ftn>10tluc) ]». ^ #|R(nl(Hll;|r : 


Rf •^■■' •«5' 19 b 1 2 


m feU(0* 0\n '■H ^r^*^ tu U 125CX I rti '(.■i. %t I* 
\ 

^it Urna hxitcffamnä 9^ oroltgd äbtn ni3iflfc MH 
n)Mi9t fiaftba warit t, (t| wciöelt) be(49(n|Httr iH 
{l$r|1» ^tcbo» ttton vcemtt ftn rdet» fiSI» tad 
todtt. ^an ^e ttxU fJm4ittft« «fteeii6« »i^ i 

t» fbre/ bfef toofer tmventKl^ biantxtdt mi^ Erfd o<!^ bUMi 
teffr. ^^ni^arfåre ocf &(t fom MmcKi fan anM 1^ tli^tfli/ 
iJtwumg Wr bett fr&i otm^ötsa ^nfar, nxrt nii 
Wo ^r OTtfet.. ;^ (dt ^ett» iiMcft wrlaKn. 

. ^»^^on oå) Ä. ©rif Cfiffon utan Wo(> Äpfh^^j^it^,,., 

Iigj«*i^^j^„j„: @,j,^ ^ tt« fnftlntxtm ^ittrrt»,*tttoiÄi#Ä 
"^ '^nöta gaiÄ Sfoct ftrta inoetttggningat/tfffaiif**^''*-*^'* 
f^flt o<^ fJtitdtnfla t6(lcn »ib vMi^ri^ ^a$ .„ 

te é(^ COethmmtotfb tåxmoibt fc»(t<mtft fina ^i« 
Ifttse^adtndn ^a&( insen i»t6ftrit^rdtf;'f3 »ottMP 
ianbitr ^ttif ;nan ^ftwt alltm<iibffmd> 19 9>(fk[^ 
t« ©nxiöet töat gagmon i OÖKhrméftmD, ^fe 
^ft^^asmmij, ^wUfcn (ttmdt htttt [btt åalåti 
t&i wf W< 9^ fldmnta mb Jttfrntnj^a* tMltfii! 
mti utfotelim i Ili)>UmO«« Raseri ( r )/ D({!^|bir^ 
fit gdmta febidäMlän de atUno^ Vfta&fdflatr:|tl^'| 
^ i founre ^dn&elftn f^U m$U .oäMigftA 
(itfw{t msttt i af t ta$m o(^ utf^ab/ m# tftn 
tttfdrnnob. ^an fan wt vniflaj om Mi 
tdttninsm ^aft annan tdtt/ 4n at f<i$a l^fa 
ntn^ d6iromdt;^(aec tdttope fogt; m alOtfj^ n4^^ M.r€ti¥'t^i 38< t|tf« ft ilifrfetiimtr twtnawnfa/ fbm mon föwet of W* • 

|^>1il9(ti:itAaft' of -dtfffnitf f6m4iid ^mrnffilitoa umxAb, vfy 
iS^nm Hototius tm in, httimt n&j^ot tpliU om å. 34ane 
ttöretfrt^). -^ 

!0 P» CcitAini m in»t S5Hf Ui CslUa» Dec^etannm, Iffgiftoen i ||)<f 

^; «te«Mm' rrirtcrpiift^ m ;Ke|i uiti iSbi ' iultirait ioceeflbretn. 

riit »(»"Ut figdr Uti {fr Qiitr a| M' iai9 oi» jt Sfa^ax, at ^ar 

frtt pilJ^ronni; ^BÖrdödlin migntfnMn 'qwd«tn Kcgni fåvore 
«»i: IH^/ Ml i9i( fbittt af ficcg^bnfte §. 4t anmdtft 3u Fon». 

ifirte £dHn<i mfditCH^d |Ä(r> Ju mev4 f&ntiitif!aDe« 

>ipMi9de^ WiHtCida <atf(«i&e. <ge&«n SHimpdcn Idgt 

«4M|^/ 199 onféttTbft afi|E(^^ Pé &^ mdn up^tt at 9i« 

9fMléb> fHf ma» töva fig ar f9&a. ^en ftban Jto« 

»or pd et 4Ric annat ^tt fMttobt/ oac dtt^t^ 

o(& 9^tf(lfnn9 fiMV färtiis^ (imbon alt imtefatta^tf 

icifsr 2Konamiti ^gir Clati^m våba 0^ Hih ^ 

«t^ fri» ^lolba. i^u oftare OrttnMog ju ^h* 

jm6 matt 0^ MtUt , mtlban !^t hlifmt tfå ^ontm^ 

4ft''tt4Qa te tne^f/ ftön^^raom j^no^ til dnbamäfettf 

«kir« be' film9(tt()af}f,*l>(^ ffnlk man fnart funna faOa 

iviir ltemmgn'*tt>4ftet »«r oo^foäinft/ men Umti 

in9{8tf/ (»iDifCitt af fftljatiDe t^Mtsm Un i»^äi9; 

liBoir '^omuiftn^ ftban tiMlef.<.n>ac ttin69E&a)>t/ 

iSi^an&iei^m/li^tätetfbb oiicnafi .€isl^a» l^i^^Mi ■98* eHOM^ftB i^gb^VM. • til 1250.. ^^fyjj,^ fami.ar^^äiitf.^in&t^tee»'; au in^erbiiMttifila^ 

I^afnH» »arit alötleé f9(Io(6f«f wtö txflna »Igttgfa 
f« dt nSgot b5&e btfnnmrltat ,oé iit\jl<m ottofij 
en. tit» , bi an&«Iiat t^éIat<Äil :milWtJ«^W^ ^ _ 

(I) SJ^oR <ttR fe i&An firfia f liitfaiaMBérCf^tciiW " 

-< et ■ 


f« .- "j** .» tv -fl-;: 

«A<i(itf(dii. 3bkm^I^e^^9^*^dttid^Vfe« litet ^wiui 
treSn.1l<^t(t dro iFérenabe, de toåiM^ftcabt mOm 
'Min bcnna flrdcfce ftg alMe^ intet bernia tiben 

• ifvi^<r<nif(»imant>e/ fom oMn 7«n^v^ ilf ' 
fdfl«lf«:|>ä t^lfRiMI«eosin. ^ iiäton^-M/: 
^ €agin6 i^r^ftM/ ^iott^Utfafl # lMtaHit9^ 
^(tm^Bet> v^ ^n l>e- »Mcit nrffbermct* 

en ^asi SadfWtaete'int>nt$$^t, itti tnfMM # 
f^ce te ocf timf ^Ifmn linioMtttin» tal^Ufvtfi| 
ssoé IdHaé ^fet«)'éad|tiftate/ 'L»ifl^tto*«#i 
9t(car fig pd Mmmii iifaEt/. <it M(t fttle mmiti 
nen utfote (i). M ntdttelm^i^ tti^nbigl^l 
flof/ eme&an mon (ifflKr> 4t te in^itfot^. 
^atgat/ ^n>i^<imn : nntecftMt om 
^on infatt i "^iB^ddt^a £<i9di tnytf eO: 
< |ii»arfice ^DCf Mef 0aitat> JKringf 
^ ^ Bro&^tte. SD^ oro {agmdntfcn ^«fflMlJ fii(B««.1^.-R 


^äjtot-^^- liiä^ 


383' likM» MiDcr:^1£Ki| Stoicibn tHå^nat en tre^>et)el af ^0» 
IMM '%Uai o# 9dtttt^(r tilr 9^bA(a £l9iicr/ ^rotifen af fi&rtg^^ 
Mf^gimMganw tixur:f6c4ca5 ät^ioi^ e^ fom mb%^xnt i 

ftiflf^iM^-liitpganee-emot ^8>h|n!artut ^äcfanttttaj>tHKé/ fkf(a« 

I^^jfili * itr^mla xåtL' S)ctta ik^ fkra fSönna utjlag H^näé 

'"«4lMit dUtoiM Mtagimti; -SlniTa äter afsjovbcö.i (ittant^ 

.t&^£tMn;«nr ^ett jwitty fem trfef offogb emellan Sntoafhra 

>^10i9inlf)@Mllare. ^om nägvt lKf9nn<«lidt fan man 

ilitm-^rmtStmmm^tiJ^BMn vcb-^na tiAtiwé tint><c« 

fKfrdfä» %md0»filättakia« m^d^, '^»tlfftiDcfc ij^fd* 

LÅr snille ^ ■>..•.■. •; 

i\ -.H,^: ii' . '1 •• . , ■>-,. ■ . . - ' ^ _ • 

i»it.- .MJ':.; -.u -.'. . '!■ : : -... v -■ ■ 

IIDMwittiglenNfirvdtttdiKtat.at; Aiaflla q^ beftlöa nara.fMf. «<^ 

-ifHÉilj' x.f«i>j|tepa^><lir IW^-a :^^t eftet (aeen« ""' 
■^t-ttiftfatiijliui fäftjoi^nd «<a* <« ^mare; men (ti 
fJMtMfti<^l>iRitain9 *ti^t i laien frafti6« i4 on9»id;^ 
^'^•S^.^måmtMi^ yht9 tmt». Jie»! kiihJnfninsar f&C4 

" Il tfe vcDfontt ibtn^da^ «lt^ jiTjmitiideftf (rnfedata^ 

M IfA (MiM.^tfttt ^t)^ iDien(>cnA0ttm9 ruin, om ^ 

^Kun (lir)&<« arfiDin^e :eii0t:mäl«maii>at> for titi 

■■■^^»^jl^ni^ war »men tfwbe. ur (anjbet^roj^ en l|S!éi?^Är0I^- 

i^- BUt ewe^»iäi>^i(iai#. ^m, i^bt »ef Cfn>ciD^te<t itlseit^^^Mé^iiM åtlwiil fM 

parno (3). ^It fSfom ^ij^opome tos» tttrå 

$onund<n« ^m m^c i^dr^ j|l, m 

partitt' tit bentiA ^S^wkt^^. 't 
. ! til f{o rdttd (latdd $(ni»m«^fiiÉiäit4RiiMé 

wdmt tH fSlje ödnttof unMntnroatt Q^i^parna flpiaiii 

injhtte i 9iätet, pä lkti>t ^tminflQne pä »oiot ~ 

^etet ^«^ g^t ^(f ^linil(Mifin{^l^ 

i ePflm »l»««»*»il»i»«''^. €r» 

må «f ^64nin#Mfii é((fnm^ 0«hcciitf<i«i| 

ror At paMrit titK^tfia ^Mn. Utf 

\r^^ 
»POii^é. €åp,:t$: m [^i»tf(4i^ Mfegift* ©MDot/ vi^i«6e iwm mm^^^T,^, 

i>-4it bf^a^ltktba ffiSmtmtm mci^t^^c^ f^JfoMtt Grego- ' 

mifm*f>0imm "mxHytmM.m att äsciuift pjiecé^tt^ 

^AM|.i @|Me l«mKtt'jtRMMt$ii»l Mugift» ^tdtafttoiiiiHK 
itf>6ltalGr bi^a^ilKt (» Mttuitft '^t f6« »Åra ^fKttar 

^9!tito^^ll(ti|i9 nu Mtt&eda S5»f 'n4iBiia«' io<U fnm fe* 

if^tffc|^É>» nMTi tm Iif»4( intet (Mattafuaiogd ^ ^ < / . 
^^96 fleri ^Q^ige tKäii benwa tiöat ii»(deit "mmi» 
((MIM tntet Etfiwa miteN golfen imii^ »k^ fdtt-i^ion^ t.: ]^f -r -^^ -': .-. jj'- ,' j- . *:i ^ ■ " 1 ' ;'(■■•' • ./ : 

^aa. Pftt Mc<MlMr tpt^t<Mt-.M9 f4ttii*<t«' 

J^fluiBMn/ cttM&wt b« ft9ta!<dentwim M:tP»<tUt|> 

1^ .l^tf öt jJcpBfbn StobfM^ f^l» wr<)Ht/! 

' m^ 4otf , ifYBtetlMntxt. af t>m »H^ <^dM(n.n^<iK> 

u; !^tln(^.llK^ fit lätttrtnr^cf* ((tmMifndtih 

Att. mk^tmf^iwMy^^ E^Lvsr^ 

'!• 


SUvvJ^'- txwobo mj%:# 7!Rt''?<» JBifFinsaniaJu^, 
tKin^ené w$ lotfni^ ^ 

biff upMftj>it^ genpm €ai:6fnat ^ife«rciis tti 

1»at tecVfii af S)om»CapftfM»^'^lwtoj^ 
(elKf, o<6 ^refTer tiöattt* af JBiflPopöti£" „ 
flo&f i ^^rfamlingenV EupBCtM? .-»Cfol 
Def i ^reflwalttr «nwö<m »{Ö^rlfaltarfbV 

r*Kif' 


■ if^ "''■ lmm(^^.fnft'^ji 3 ♦ii>nt ^^ 
^Mr^é^-'^ "'^'^^^15^'^% l&iÉ* 
„„ ,"[;Bé toJjf |ebf<ttÄf tJ9a^, IHéö .ÄfglPM flrfe ^B^ eiMK<iifW« M^Ho. Hit> i»m niMnbtgÄ.^(fto<ran»ct wmf»m9l^> ^^^M 
lipmn lNi<}at' bixtim 4 ftita ^iiciga fidtlen inldmna&i^ 
fm ilMta |)dviift(tC/('^ Mfn(a,f^t0^*f&cratmindarna 4i}li 
fotnmtt i dl6tnffay ^4 tt|>(an5« ^^m ifviö .0utet af btxtå 

(3> ti fii4«|iN(U9iMM t .Mm Hir «itr ||ir nit 

leten unber txnna tibtn^ o(^ 6m 9^jM^i^.ti«^. 
fi&ra modet- ,t)ä&e go&t od^ po^t. ^£Giäcf:?$^äNi 

Dnbt Cd^ at mg<t fannindétif ax : bm-;- iM^^JV^Ni^ 
f»t mxAi^a fntöen. £x(> fwi<«:{>et,.fo(*iiltTT 
l>ta Ofwet^eten iHn at ^Jw wH/ b5rjii«i>,iåiitol 
(I4ni)^^t >aii fan d&r« intet/ o4 t>< fan iiHii70 
, . . : mfi Mmtt^jtti ©et åf: ,«^; i#<|!! . flfcjewigj t ^ * 
'-^ ^eten ir . fJt @iimMlleW>f ttl*^ pife linttfoT ' 
«Hi^eQ« fiti&^ .$|D(t>4r ^ i>i{lidti)V^f ' 
fltnbMiii^ iiWfr^^4lf,7lftt»E^efi»e»^3<lf ii 

tlvAd«^4 tt9ift»jafailf,, tm tifSs[«ii|iii^f!] 
figm |AdiM;il>m^afl^: men ^cmi^ M 
kk liJi iJl7l cttll^SisVf^^AKajSS ^a^ PfHiter ofta crat^fUM» ^iiR''1Mta^iSii(|Ka^#^^ 
|MtM$«! {^^H^f > K^^^e tmu WM, |b# w^fM«ti«<0'i'#iii^ v.'.n ':r: '!'■'■ %/'id. tfnjfUf i^^ {^/U^^^.r ^pJ^lr''^);/: <;,-,;j .•■-,.,: j..v_.^. "I- ^ , 

»i4 ^r -meti/ «t tonun$iotm>rlifiÄPmWt mv^fuHIdftfm 

.Ä|tfi»f1«0fiMitö« Ö^ariöWttnJl^t^^i 4fWl<n.l<JtMitirtit tiui: 

I9iki^i!|«étl|(t ;f9^Mé fM^oliftr n^ ,t)(t inintre of6rmoCi«« 

f^jfiwr ftinbf 4i9ol<i 6ftoeY !H^M<S' «nd<(4d<i)i^(tci: ti»i& 
nr-«<|r:<i?WÄ«T/:0(^;l'iJ^'.^iif«i)j>f-f«o Q^xlatmtibi^t 

l)^fDt^mitfbémx^Sim9^ Oeifwe 4mifiptii i 
€tC5 tWJi ' IMM» alttå liÉftm '^ff^fMlfta^i W'<3t4^^i^ "^r 

; 'li;> •»(■»iI-b') , i >1 .mil 1 1 


SmuiB|n< •.Til C9 ZU l')C>t .^ 

Hnt "^if 6e on$ra ^ög^et** téln lan man"" ocf WWt *>m 

titti, iom§m tttél. Unbit Iftvca ät^tinörafr ^r man fc& 

€ar( Bwet^rerfon faSai fid iS;iHail| oc^ (^t^(« ^onw 

l({t<4fi»(n :^. :Smit,iun&erftuiÄ»m.fliwt; jmm, iitl " 

tom 9l«f.«i ttWtito^ JMft fJtutiJHfbiftlWr ' 
mm <tl: ffn aÄhitte' ÄidSfe'^* *fl "^ 

t^th^nlt ®tt »or <i KUtt Äimi 'WiÄlf^l 
met> U>i/ utaniitl^érfeöto-ffuRelttflittill 
tönöji ejtjar ^, a*«f fitr^«jl< mmm 

tnewnM« Wtlaf fnii Igiiiif * 'Pn^^tii 
itamn. %i(a^{ii.(ten inet> iB>U^ iiS6^ 
fam Mbe nKb 95ijF»Hf JSA ^ flg. aitl1»iflfoilEart«lötef .^ftRftÄpti TfltP 
j * tv J^9j W c»*»»^ 

->.r, .reg ■■■- ^- '■*Ä ' . 

39» @«|tti ll4k» ^NNvio. mmiMmttifmuAtfiyO(^ må- ^ot mXt W iB»tmtipti é«HK 

n>4( betjcnrcllcc fsrveradt (2). mm i lenoce ttöte foliif iil 
^^iverige ben f9t,itam|le MmV ^m ^eitilittand- '^K^ ^ 
^itltnittget) fan ioa crdf ifi^!^t^iM(^ |||d&« '|^ U| 

Oem f(^^ 4t^^e IfåWit' ^cå«»f i&iiUv^ «ik«'.^eiiMi 

fttw ^of «'^rfl«c elUr CapeUaner, fot» öt öentut tOn 

, &«« (4)/ OCi^ gidP Vallerius ftatl Ä. ^VHtttt» CépeUw | 

^ijf op i tipfofa. S)e nnsare-4)of^tj(fiter gät ttunt M [tOev .^i 
f< »: u.» »<•; .^ •f m«/(. (I) SJé j»« Ä «ttfiiiw'lré taéfftrpi»;' ff 'l 
f TbiMKliMi pi t&r: Utaanu BiaenoaterlaCiHRto^ 

} tacA fSm»/ m ^ »itf tof itgK «•(*. i. i; 


3ari«r.r ; /l>?iM|t)tt^^«nitp<afe^ 
r.'j rr,-. rf : '■^^ Jttdj^^' '-»lå^ m^ x4 

'm XSfO. (Rtia tttc( 4i; <Buc» 
Jarl/ Dii^e Sveco- m Mm l^aft fm ^pii 1^,01 rMer<. il '^ m htt^^t^ mMa oxtum ^f^n ■mt ^mmi. UtM 


W sto) foöL*"* ■ ^^fntitoac i ^^j^«^ m 

1 1: .H ?'• '^m af É 'i9* BteiutlfMt» ■étf^HO' frttr wooQ^icgCT.3at(é Jgrot'S5<n^ öf tlJfJfa fa» &<t Intet mx 

«^r,. twn Dux B. t^ajföt' Hwrr ocP **nna- tHKifc *<nfi Mf gi 

^"'"'^^tef flat>f4tlttr &en gafwa fotH' béJ JBté&et f». JÖetigt 

pinoi jFdnft i(t.gjp&«lff ^lofht. Söitgec 3[ad ;af JÖ«lb» 

intet j»ara, tp-^» twc (ntet 95ro&eif «f JÄiflf»^ ^Sengt^ ; 

^inåtte(>afi»>aMni^ir(i) arman ^trgev; ei eRetr Brni detji 

fJrt ömtalte J^ngt •'Jarf/ tp bet 4? ej^ ttoftgrr at tioénM 

^^aft (ifa namm !£)tnMe •^. fätRir fig otf im^^^M 

*©w>rar0*3ÄcI, hnJilPet^tnbroi?/ <tt mö» intet faii^ 

^m WM\i!^l af hSgöt etiffpit ;S«n&tFaj> (7). ©«l»1 

ttU a)tf6cbt K»ifM ätmitiflfonié, öt f{ere Sattör ViMl^t Hm 

. tet,' me» bnft af ffew ^anWirigat I4niimr .4ii&åH 

niiKfcr^ fbnr 4Rnu intet fttUfénitigén ^ fingrå6^'«'ifh 

'naed iwb^al^f fwwam ot päntinna/ anfitci^it 

'''gapia. 0iti 'SfatleitJ i6n ifitt J^rpidgnin^ ^ ^ (Ö| 

'hiptf^r im» <f ' tiifitlätefi^a unOemitteifér fumtat |l|| 

xoåxct iw.a« iMfter fiJref Miinw attn<lr« Sfottarr Htt^T 

not. €a>t&^a|»-> men 0et (4mtrav man fbm 4nntr »b^ 

"» tta^bänéi'. '!)tegera^ Sttrfén^^oFuti fti^ 4miMa«« 

'*#fMta«é iiHiefattat WSiSfet/ {)jl Hcempt Ot något' 

ftamf^lnnmtift atftpio. '(Öéfé foRode^' flrnibonii 
Ungar.- »'(^;h4mrii(i« bi fom J8ef<ainiBgé|^af»ant>e i CSi, .^^ 
t%nMl6 ^op^f^M bib (g>. etunbom 4(et'lliil(i«j 
'^^mat,'t/é^ HM» t)it# ^((a iHIoiiD aMot or ttpb^m^f 
m^icmM- f^rfrjair »ib- f*tefémmönbfr otoög|«é^ 
SoifhBH' wtflftW» €äöeB;',n4m^e^ 4fben 3u(!(änW' ^öÄtsat^' 1, 
%rw.'#j?fit^'llÄ,^ier«lribew^^ ■• ■ " ; H 

iHIt |I0 5ftf ^' ' • • 
.i^m '.?^:,*.^;'^.--n 99S •»44» »uper coltttione daoranr deatrierem prcpoRiurc per tlii. fri» l^OO 
iitter» Vddemiri Ducis SvMtiiin. l5Kf)V«t mt* i Ptring. HfsaiÖO. 

btl df !8r(fnfrtr0ra«m ma», «( Fctingdcöld font npiott 9tiibri< 

mpMifttt ttjftMit Jig^,t» w. «Jr 4 I4f«« SÖÄl^mat iit«. " " 

laxi ■ ■ • ■■•' ' ■■.■■: • ■ .'■ 

Miititu ivtt tttj^rm fnnxt^vi Vtfto»!» f. 179. e<mn« 

«r«f (9»er fl: C«riflini inChriffofilil iMftri -WildemiM Rett» ' 

•( diledi filii nobUk vWi Bentdim £Éq» Recni Sf«ci«. f ft». 
iteHbritr f«tt( flt«» luilice 4iMD tituA V»$a MfiofiDcii «f- 
.<M 0in, i>c(ta (Fftt i t<tta Src^ttrtanbc man ^to* l4fl 
>'';WII(t f5r SSiract. 9)t(R «in i& wwmi \tiit Vaftovim ut^ii 
M eirgrr> ^wffftn »ar (Mtom invtfct t»A »cfiiRtf »I >m 0r/ 
Ol.fRtCt »rtAtaJlsro rcfe« f4 Dox Benediaat. • 

m WifbTeenfe ^0< todevig. ^. 17g. A. IX M. CG. iLIV. obTic 
gti Oacifla Sv«ci« & nttiu cft fienedidnt II EpUcopn Linc»-. 
i Dnx Finlaodut. 

kwK-SBicMc 3i(if «ler ^iMb ^s «nMr<.|(ttttf Ir en tiUmU 
Ube M Atfrrc 9^ npdrc, ^«9< (ref Ä)n« Kf»'! ^^m twasdt' 
■r iiilrfrf f. S>(( Nriai f«l(^(< : B* Dei f nä* Du Sreoran, 
I Chrifti fidelibvt FrovmcittB iohabinoäbM- Uftbo firi««n In vit-f 
Bo jbefir Cbrifto. Univerfitati irtftnr ftteltadbJiM istMitntn locia| 
iMram Longafert ulg* diftnn cnm fois itånentiis Gtrmtmmm 
^^Oooiimiin B. b«nc raemorne Linoopenftn Epifcopiun fracribn: 
Ofaia hönoreffl beatx Virginis Maris 6i fgonini Temtflioneia' 
tMm'Coiitnlffl« perpcm» poffidendtti»i' fieur ih Mm Utnrii raäö* 
th^&ftktxpnikM. fSttinttix (oftt «f SRpMa Sif0(r< famoi) 
Mid^men* Awbuwn , »^ fw, W^ iVftt V^^uM ftt f«X(titt ;. 
•^^ <rt«u 

«ci^ lU fBM^gik^a S. fil 94> 

. 1. ^ JTprt. 9. SSiftg. I. $lr tala< Btn fMnberiMi fSjrfal i»{>: 

(kf 9ifF9»< (KRg^rb: „8frfaS t^cril arfR. fCRg&r» Mj>M4ii>(f 

4H»«berra^»ir (^ N» fl«( Mntf «t i»lv|«; • ' 

SI. ao ^ jri ». m 8. ' ' • i:rj §. 14. limi M ännu intet «Mt fSt&eleé 1 Bfuf ot meb fPrefna^f|w««« 
É^ fi(ocbtia åmbet^mdn/ fS fattc^i ^c mccenbcftf in i j^nt 
fe&tn nt»atté« ttrfii td^ Offembnier.: ^i(B»|)am «w««vv 4>..- ^K'i 
35^^ €JwÄ 7(ft»-^t^na. 

W./i^^i förtoning .«f, S^lowffa ^ftitöifea på f»lHinl»c «tt*Vl 

l|m6eTfttt J6$(3te |)« ^Mn«/f«rteTtd &<» til4miwöt ^tRrf > 
liliK infe-fromfJr ^reticn, SDdrpd jleft ^mmsm up/ »A efbr 

0iÄ gaf ^onom et Mrtr (1^. ^anöd^catne mfAtttf « 

fitt wal, U&M tdl^wenr ftftW iil\ÄiE|nW^n af ttip 

t>(n npa ^antntf^cmn i ^an&f ^ lcM)e ^»nom: til fil|^ 

gatf ^ fa fftatr^^onunsm gifwtr ittt n>a( \\Aim^ ; it»t><^ 
«f ttp5 ©fonjtfnnnmr/- t>ä ^HUtrgen teg ^ononvi ^<umX 
te ^oobni aC^($ tit f tt K40e, ^fiivfi«nt4hn fn^ * 
_ ^ _ _ _ _ 'b0ir(t*|iifc'^ 

xm tagtti af boc&et e^ m)mf<)|^^J>>i^uret ,iSii>i^ . 
(i«v bå fram (11 tom P^,1^Mce»^'mnig<iv emottPSi 1 
4mnab( @;foffl(fwmmn>- ^worefixr @fumift9«mieti ^^ 
• nunsen/ q<^ fSS plln4 ndr ^«n prtfaxtnd» Pb^aiefv^l^wiii 
<mot ana &<m, fem Äenttn$e8.brfflfte^oqpin'Br^" " 
PoMlea. @dfem ber enir/iéönfött wwf ti 
•ftet bet onbW/ ^m waw tpoitst, at ma» ^, 
(ruf eOec n^goi bpiifii, t ^«Mrf$^ ofl^ 4r bet: 
«t man 4f»en t fenaw tiber ^* e| bculat 

MibÉipiffJbj»^ f&ifi^t»i|M9 i «atfb$Miffiii^ 
tttt4Wc (demebden anf$rq[obb;ä( .%m4rt 94 :^ in'. 1bä, i iaj^. if. 0t, Tribuni Plebw (Hef ^Ifetf gitfewwWf oi|> ot fiftg^fff» «»oö 
C J(B<ffhr96t^an^ ^&e f Ii» ferti tiog, eBec xånm jtm »»»»»»o.» 
noi of tDlo (^va&. ■ Utom txiina Hbvliv% {^cSat be ote 
nf)»mfler <tf fm ^ad^ga/ t9 JUgiimntfftut, eOtr 8ad« 
^ntari/ dr <n fä gammof pl(a«a/ at matt intet »et Nö 
. SDit 4v 0(f ^troftst/ ax t)t KJxm9xti''XhtÄ^%tfx , fom i 
^t^fv finnan tD^rft utdORdnt/ ^fn>a fm griwrb uti ur^bri« 
ittningAr. SOIoa ^t en $6vte|ntng pd ^agman^^infom* 
^^ <j6»ttbn(| C^enfK^iif^ (le i6(g btfidbbe bctta dmbete 
«n(d$tl^aiit), t ^bntn^ ^tvotutof ttt ^dmannm 4rl^ be^: 
40i»f fOf 55t 1221, ^n^" 2442 /Ä6tt, puttb joo, 
^ ^moi:, punb 300 , ^nt so$ tumtor. Uti bmna upfati 
N»(K tnfofnfrcnta.df ■DaKiaob od^ ^QDagb» ut«faltti|tabf CO. 
tsnitt bsmift tibtn ^ft f<H« i ^onunsen^ 9i4b,~dr aXOiM 
'anWmng, ^ilfet ocf tilfJroe de <mmdrlt (a-), öat- 
i^ttt bcbri^r ftg^ (jr benna np^tt mfonrnut un&eri^Of 
n|)t^ >£nffon @m(fö om^nbisa ^r, b| be ,f6rndme 
'^ upb<i^ ftg f|(lfY9a. tU 9(äbd(iff|;ac fattit 'i(onttn$d «c|. 
ipnbare. 3^cfe be(lominbre looro be ^onflfa bet9batibe 
i t»tSa md( m(r4 sdBattbe du fjelfwaSlabet, foBt fatt 
^ b)HDtga«tTKi(et. Sm<»» }t«^ em mentg^etcit^ rdti 
#/if3fi>md<ttom urttttime^ bdfO/ o<:^QlUmoden^ f&rtro^- , 
t 'flab9(ibe beraö <utftettbe, ^atr tttdfle ocT tdtmK 
; bet tpdff^rtjema (of»rb^ ot be ^ fnart fagt^ toorit be 
^91 fhtt ftg emot bet ^fim(Fa |)«dfhriEapeté fh&ki ti(< 
toinfke bf ocf fätit tnfl^ttt uti £anb&»&tMnta ben 
dnfmttg df anbettga gafwor/ ox insen foban »oc 
ejl' SMwingome tBor» ndnparonbe od^ gdftoo fttc 
1/0^. or en ^reft dftoeti borbe fbara ^t wedbflfs 
J ^ptfe m be öUttfter, fom 9^Äfwen inopccfKiijs ben^tf . 
"rtmtafta 95ref af h tdo6 utropar fk ^itnmelfrio» 
%m att benna ^ftvefida nit toac icfe be^omiobie^ 
fH^ intet (drbeM Ipcfelig; t^ dftoen i.Up(anb^'$agen^ , 

P4|%n utan 9|(jiotn$)en« ndnoaro o<l^ ^m^^ 
— w'«iS^t bruf bor^diifa mer dn tioobe pcomit^tntaf 
é«rtNw {i), o<|,utiaflat»iger,^r5at:eiifiérf twjr* 
J5)bb } ftS» '^m •fÄ Bma TfiMtf M^»tia. 
mmm:^ccixi» mot iOnmf botD^ i€t bc^in^-^DMnniAl 

M ia5«. jiamnia* tnffit Äoromöe», ^Ifet <iic N^r tiljPtiftoajl 
tttdné vf\3^a t^ ofega emöug^et. 4)^taö«^6föuia* 
fagot toer» ram]>tt toib^rdcfKr mui en ttil^tpftigaie " 
|hM»m Ap féc t>«inna d&igcn DiiiM^ 

DkMMiioncn dk Legtferw Weftrogotbic Mn»(t ||(n Vfofwor Mg 

4^. 47. (4 <(t ^fc mu ^iiit, 4t bcwa &i«iiiaii<<^Ut9i|| 

<ft) n&r mas lifiit fi. eirgt(r< @r«bfSfieli< »2 B|i|a«k<'|^os<||, 
' At £tiuU>« Ca^ioaB iBirgcr $tr|on laDo^rt (n]ftofl j(sira«9(u 
nafi, 9<& iafltlunbo ftonun^cni Stib, ^wttm plfrrlioM iiifct ..^ 

intft »artt rafnaO t(lft«( Stvnnnflrnl fk&i, l)«fBNl 1K aa»rr4|« 
ivarit ^itiU mi tnwi »IrM^fct* 
(9) 14 SU.ltvrr. tb. UpIanM t» .i'.,;! -ttiåi (f^bflfop nxbrnogna ^agac {3 n^it (Domarne fogt ^ 
4taffeii^t« fdue^^rc S)<0a ^igac ^Ufiöo fS fmäningotn i4mfaU 
li&«c< tMtfått, of^ 0geé. om ^olCr ^asmon i ^| 
at nti ^attd tib irfefwo många J^ebnijFa fin^ 
Ocflominbve lAta dnnu gonfPa m&nga biifiott.M 
(iDiftMf ^aftoa fm grttn& uti m(rfa^e o^ ajldi 
J^ torbe ^6ra &<n ^Unab fom gjotbef i bcäp 
tcdpec m 96Sä{lgfti^( (Dec tn annan mdantffjaf ttt 
fm bftttc^ nio ntatfec It beab&bad SfrftoiNgir >•$! 
^4fteft <i)/ men ^ en i8w(nf eOec (^ouSkhii^ 
im ictogat oc| tretton marfer/ o(^ intet dtrat^ot u 
<ncc 9^cnnan nio vimftt, men fBc en m^fUam 
fom [^ FaQoö ^ubermon/ t>iiftat>eé aOeaa ntet ' 
SDeima författning totte tit. en i>e( ipora en 
ta C(Werg6t^nb utgjocbe et farffilt $on ,„ 
tet filrbcbd mft&it i^ ^4|l(rgit|{ar«b HMij^^ :«ii 

.n 
Aiiuåå JDft a.Xi#. I?» .5» ttiÄ«r ^öMÄomeift wo» ocf tur »ti rtiäoga n^ i fua ftoft^" '**f 
ta^w Ntt&e l^rfHjau 0^ tnfdjwö fof l*^ (i). 0m mm«ir '*****^' 
ht ewamati i fditg- meb fk» ^u^^ n>ar M- btt<htt99& «t 
ifdf aUO: bddgt man ftuftat^ f6t (haf / o(^ ^uflrt^ fun&t ocf 

i fladgo' rvoi: wcf iiHmän, ot ten btottflide &{ef mmnbel^ fn&» i .! 

^wilfic ocf flitbtfflHiibQM t))r<icStt ftgtti qwinfodor^ moi &eri 

Wif öta* fÄP bcSjp ft* «i «©(Jflc^/ blef mctnrtwW fw^ ^ . 

MfM)> mci^ aftMim^bei»>iPaae ^an åta i j!eden ($)/ i^&^nitt* fJjil^Q^, 
ibr nKh64d4nixn fri^ at flå neNc \ftmvi, i^mac ^n »clf* 
;' £)m et <|uHii^otf fScgjorOe nJlaMi/ fhfik ^on/- ^bao iDo» 
rMur f<ttb^ 'ifctlfan ^a^ o<^ nott fci urnan ^t» (»r til (^f (6). 
inM i4tt ^i$lbt.ba, jfem bvdp^ m annan utsm gocbé ttb. 
iSvfumnM^ flAnning til^^a^maaé»^fn(|/ blef ben f^cfnmS» 
ieiänU)'fH0iié enriBan mfrni oc^ ^hotbeif (7>. : ^<« 
r '^m&r o(|' intet futtslwbe S>>mcn^ t>ä fim tiffobeé of 
M^fMn9(n,fftvf(ar«t»<' ^ft ltfalet>ed"fci&(i^ 6ftoec '^4c» 
©omnt» firaf ^be cum wib ffer» ttlfdRen^ od^ mätie 
iOnracfcnM Uift»aj|Sdfideir. bebott» > af ^ibf^ige t>er^ 
'iMbtt af tAftbore upfpOatf/ f% «t de.forbna cpftei» e» 
i^til^r bn^&t (hmtt ^ SJMimygeir. omtalat >(4Yaittt«t 
'^dOa Mar osttmbabe. Sfilnuiima f4f«;^eten funbe inttt 
(ib»<if fSbono^ficfattnindaf. t / li;i'j«$^ö.-'«^ff«. f- • • ■•V7 • ■ •* ... •••-'- 

lf:t ;..! .■ ■ .' , ;. , ; II,- ■ ;. .i - • .:• • ■. ..<:.■; 

f,51f ^4'.'f;' - • .'•: ,^''.' • 1'; . J /'•!: -v '-t 

>-fi*t« |?d m^niifiotf lif^ w^ Hw iM9«mÄ ^lT: 4QO &tm WXt» ^flbvUt, fj»" '^^.meb ptmiaiatr ^ t^n fom.fliös i/iU <n eidnbig @)ptlii 

.<ii «5P.,^t<t |,4tf5r«< «c^ öm dnDteattte && fPulk pliftoi fäir - 

tr4p/ gicf l)cfa fleafet ut pl gi^iect (i>: S>4ntn»t »m 

iim våi^^^^^f* ^^ ^^" ^"^ ^^^^^ aim<iift til en Mf m<nfi 

|l«|f<a(((. iftit såm{»SM^tlitT(itg,\axna, ^toacfärt^bet ocf 4ttflft{ 

ttMgtf om in ^voitti bm mbtat^^ifaAiatnts^tait 

. *&lm Q&t f5t^t fkra fäbdha!ftä^t/r ftnt mct) {P(ii ^ 

' ', ' ! , éefpnnerliga. 2)et fora dt «iif5'r&f/ »ifou nÄgiMiltmpw « 
>^lHtil jt4iif(fdtt ISUm ttn m mev »(^ mct ftin^ ^ 
:inA()eté» religionen f5ränt»<Aie ^jfa in9(fet/ o^ i te 
4ftenf!a|lé ntä(/ ^tDotutionah natucHga t>UIti^eten (tfcfiM 
ft6pt o(^ fdnoanb. ^ä bet tPigfcdm i&ile^feitltM,CI\fni 
ta mmåx^f iblef alt gradad/ fm tuttt :;ioMe ^eM 
itoid/ tbovl^tietå^t o§ batim tanftlMtt fom ^^iMmih' 
fi^ffl bet an pä moxaiitt^vd^ i^u^tfo^ ifmr«ttitf»nti^ 
;^u^ oC^ torn l>0rbe an(«Sf tnen nu ^i(#on>iaMSi 
4(b 4)\am4t>hmt»'9é) -til fuU #Mitt 1' é» , r^OÉ^ 
.»iifa 4fttiifFap f>lefi)» otogfige «# i»aii^(6r(ttt»t> fi(l:^^ 
«iitl naturen^ ^g <8ir <^itf uppentoirabe i«c^i ii(K^ 
Om n^s»n fMelei^ (drmin 'toit^oD^ iéAgpam i i9lqMi| 
tt»t^a«> bä liB)n»dl'>miMl!m opba{tiil^'idcni»mltM';)ll 
:f6t5ft»a^. ^ m.^Wjl^ fttmob MdtxQttfa taimhil 
ingen ting/ men a(t o Wi^ toor ipnb, ttdc^l.itter 
nnbeltga cowdibet. SSfom tptgfétai ^elgobe brtt 
»ef baxmn få famma f4tt/ o$ oigfdenf 4(ibi 
•^plbiga barnen toan^ebetltga i>(^ »Iviiégii' 
^it imi( tagi( orf iftec fuia f&dorar^ mes a 
man i 9(&4flerg}t^anb utejl4ngbt«'b< bdtfiUb^X^ 
(ig oå) ogubaftig fdidnbdng, ffwarigenomi(wld^1 
fomma, fom annar« i flera tllfdUeö |!unWi * 
anfeö o(^ f4r wdrCeligen tmåntA^tf ot 
men m4n tro bet 4c e^rifHIigace^ m genom 
ningar ^jelpo tt(/ dt fSbane u|fingöfc m^ 
d4nbe? ^c4(branMi« ftf bic titiUigna^M^ 
,ååå ttVå' €ap. i|.' 4Öt ibtaibttr fitnikx gmem ^aWetffap, 9^ fom feber» frj" '.*°°' 
)m9tiT^ttmSL ©hawre ^(x tx onb«(i8< bor&t <" "J*»- 
Hirpå <#«f^Mibet iif tciHbomen. !9tehfom be Qei^e 
&t«i5n bdnitafr Idnwftbe* bet ^eft pd^ ^Hit ©flan» 
$ 0^ ifterwerlNn^ f^^iga &etanb(. , 

M 85. mi9i^ t 9tUl tit ^ niAtf «netr fyiff itaatff 
t^A ^ingjin tlfttfitt, et iifå» albtifi^ 

Itlöfa 95. '«B<Ifl«- t 

?ii«tH f. 97:Mh 2a|iti«Lrartt«lf(Jr b<« MMMt^ete^iiiM 

ftiRD/ 9<tf betr itnbra frJR (Sffif; Sort fMetMbartjcar .0«' 

rita* ^AfiNltf f«« »»'ttfilM »• Dii^totkmcn -de Weft- 
K]}( Éolfjc 6afM« UfiMt <miQai i»«o.99 laso.^ SB^en^of p» ,__ vitiKib fén éhht, «t jttorfcn Ohw eOcr Uarentii» 
Mi. (iltf |««Mh€<««~Jtrlikirw mvtfMMgv fltft Eriotp Otef» 

ft»(.fea lora tilfatt tfUt timn «T«l9fR f9«« ^HHP^ •.,'f-'! H' 


, 'f. -• '.t >Ai) itiiibetfQinbtwir fe( meb fa, o^ tktat ofta en t»4¥f ren. 
■ «% ötbrtinjy föm 4t, Wögt ■ffabeli9(jce,. >^ 

sif 9Äw^ ,tOm ito(at%a bJ^iN»^*?* «11«-/|«4b* 
L%J(% '.^) 
.S)el. i I .^ iuTbetti gpljt 

i4ft{9ate> atiitwn i 4llifl4n^w fSrejlalrct Ja. 
^ ee m* 


i m 0ma llilf» ^^fftork til lajo- ^^^ tifmii^ bMfwer. S>c«n» flPott beénto* v^ 
nat fdtt/ dn i ^iigilan^* { betu fUfct iPMr indctk^iill 

rcR> bantagit/ o(^ g((f tt( Stom uii^' nmm ^ ^ttm f 
dn 300 mast SHfhxr dtrttgeti (i). @)elfn>a @t 

of toac Oct (ängt amtotfut^^ oA tRom^lfattctt iHMtfii 
la iiitt i Vtf^lii^S^r ot btottt 15^eie/f^m v^^\ 
aaf m penmna, DcMrhis» 0rftft o<^ fU ^a ^ii^^j 
fom imtt inifabf ^rbm »0 inttt fSUie^ t>etatte intif^ 

gilmtM; men uti ibt aiit>ca ^tifleii^ tRfDr&r«6<# 

fiié^lI:(A)« W9m ma uul(%Q9fUMmSei*m., 
Irltgm ^ «(^^tiitt6 ttiorfCa)/ 4r ofdfiKftili|tj 

tW WwC« TlWW/ IwtH TffltlFt intlwTtf ip «■». tpRl 

le^^mmaii/ fom nu fiima^i t^Mn^ (4^> 
|u0]^a på \irmt .^mnmatt/ Uifim ^»otf fuiop 
S 540 ^on^(» ^Sa, tltaf ^Spiiisö @tjft . 
ktair f5t 5 ^t> 269 macf @iaMnff( mpnt (;)/ 
h SS matt om Irct/ ^vHm> tmdfnabt tt{ w 
»ort ^u^D/ $$( ttMop. Q^on^j» bctMifit " 
it-{nmfattat)( utom i^(t(r$6l^km^ <$|Q((i i^ 
Cofmor. ZåssKT man .mt til be onbta C 
tan mon ^nttaf 9ata tff tm tmm^Si 9^* 
åc toåi utan att tm\fmillm^^ oi löhDtt. ' 
uptntfabt/^ 4n bet toor t4; im i)tf$ ^ 
$a lodtfel^en ihtf fbm tttfto »^ 
P&Rimia fiif at txn.f^ll&^uiN S^ 
fn ^/ i anf^ tft betf .f?aediMH 
»er^ ^m fotote mån initofft fiiiMtt^i (i^^nt^ ||||||0P^N, 
rw- ^ irw^iÄii.- •<J lv3 c.^. .l.ri •t^9i'£ir. ij.^' m t, &Hii«etm, fbm tt^thäm ^^n xoåiaiS$m o^ 6fqti»4iit> Kf(«(il|l. 
11^ mm minffat f»lf<t/ tåt intet ^cdmlinsaf^ crfitta bcifhn,^" i^^^ 
fm»bimiåtklt$w\bfbBiat^'9i^ bt ©umUft^lbn ^ eOec ^ ''^^ 
mi^lktmlm^Mttl^jf:m^9$*fBnfm, 4t man m2ifi&v6U K-r: .. 
ncflKMUgp» l43o« Ad tenMtn iitteMm Apoflolictm. conw, 

. esihfiiwinem åi «olngeii<U aho éehtHb^i-^oIiMi IminAtM c«-' 

■Hi^^äf^tibttt. qai"déiurte bcM( tctri w» i %t t M »'«diKi<i yib* 

* ~ n, moaetc "iq Rcpto vifåft conramiitcf cpnreati||^ 

lidct^v* TtamitpM jO/GlLtmié iioh coiArtint. nifi obn<' 

dtnartam åitui' moiietc , <pi ' dcoariii htad Pctri tJr 

•^^ «lii voo ^ni non «dmt me ftÉtiiMMt té^w^fi^lM^ 

Kv#(fM*nfi« ^vocatuf IlelftigoiMa^ Ai||EefMÉmM «t JtmpM,; 

"i?^;n ■ff-*^, ••' - 6'j ■■'•■■■■ ..I- •' 
«ii iiiM»j:-ii« 


'>'/■ &lt ij«rf i »9- i.:; 


|)4llning. ^P4 €b»«f>^^4l^|iit. 

Dti^. fiägorhrnba ftniMt, : gaidttsjtoni nwtgiiié^WMc ittifttå 

ba/ ^n>i(fet {x gamle faflabe äterlada ioxb, åftatm 
^ibU bit mtb f4 bjupa bifen^ at mdnnifior fimN 
eern/ ätatinftone tbdt terfS <NufKidt i Upkm&Xi)^ 
6;we&ie<tanöen t»cfte;,Itfäfe&cö öän jbiwrt 6f»«^^ 
fan fiu(a/ at ntafi jbbjsfabé.jigci^tn.Jfa i^jm ^.^. 

bUfm nu v 4 ottmditMt/ fiSfom J^m»r^9f'^Sm$m^ 
titux, 5WM»t,Ém od^ v^ampa;^?)«mMr&«t*i««io-i#^ 

^uéoallning mm toaiit obef onr^ 'Pfl d<t fmnuHt 
éinim'\ntH' tcSm % in ttCTdAAre nedbir.V"^ 
Atjftlbcé genom ^ejfnfl^a r5t/ ^ilfft i^n^crti 
xi4mn mtfttta^-Uti anbrji lon&éotm nottiia^. 
måxf^m ^ no$x&ttMb,-im^oh man be^iK >lét • 
SI3«nbe'«^in(lrf<R^ o# ii4v tnon fNO< d^ -t^ f" 
^t Oaitite fottäbe ikm^», ' 'än. t^ Wn, 

xm m-n^xåu, »lik mmiÅécxr b^m »4 
viga f ((iondditn. i. <:SDt& oflkinbanbe of fa^ < 
RRtB/JtlUK jertr af grtinbett M^ fitbt i fPidtet {>< 
uwf^ttt^tref", ftoAtte, imiWaiÄcec^ < 
fdtt ftt namn. 3 ^^dne o<^ flera örtet i 

ti-mm m en>'<^«iibf«il j^ibr^iobfi>$m^ 

i en rocfflif; ^wilFen h^U af en fbip^"*^ 
f^t ^åfwen Innocentias ben I)I..]4ranW 

mon^$ ftabfilflat febto4raan (6). Clt^dv 
M ^eflamentet eRes (§)4ft(Do*$reft9eti>& ' 
-f^*:- .Sdifj^. i€Ki^ fff . S 4H Vöårn^ lADfnliM Mfhtn »ib ^a tilfaocn.' Cm fit^ttum 
m tmm tibe» ^ mok ingen unOetrdmffc, m«n «t f'?" **<*' 
:t0tll'fMlft |ii t»|<i. »Mg» fr4^ fdtr ftet(« tuJrHtaf/ *" **>''• 

Éii^56aiiN{«i»o .«ge' 9iit^ br/iim 'pm^i at Uu 
lVnw»'.M«<ite fk» ocf (>fSöj&tii«^fejm iMft mera fcplifi 
(iiiMhi«Ö«r dtmktiötr fSTxft en ffagf öBmdn^tt^öKnwi 
^ 'Nfl<if|ÉeiiN' ittw vMt ä ftiio fm. ' 

t; i-H-r..- • • ; ; .vi',. ^- ;|..-,., :•.•,..' 

nrMiii »lm9ål'%f^:'t&.'^M'i tu» ifi »(« «(n»fi|iei(? 

[T.^1^ r«,p..a4S<,;S^,vjRo<«lifiisiN>fl<r^onts aliqvu «Uafiri« 
ktigi^s' loctt in Dcm nletaidin^ rd volanttte ttltkm conöitit* 
'yo wmin^'tenitfdiirf fteccafWffA '«>nferre , lianc ecclefuc förftiaai 
Miit >.i)tiod' iii bujgn^di domttbniMi modimti rernc confaevlé 

|^i#ccl(^ ikiiipt^r, (IM i^ j|^im,,f^^ iilhpip inva|]i«ain 
i^am.de^u ,^«^liai%,ponfnaDm\^D tj^ftkoMiio. vidcmiwi <t 
«%i%,dMi^'$>iiid«mo4U fibié^ 4Q$e fcptatioCvu^ari* 

^^tetiiffiH^ iifict f (Hl tdntmi '^om nägon ' ottifl4fii>eltc( I 40< e^ntfii.iiMift mtitn^ fbtkn (3), tS citU vOmviuk ^]\a å tlHmt p4immä 

. fött tOC^ RKUI tnUt QllMMXiSHwC? 4WIK-lo<OTiP»'jpMMni 

escnteridm nttmnfiiofilgC flt |lcidi*(C •i^wMI;'')^ _ 
flc(litb, ^tocfbdm twK 4Qntt iiMt ftjmnHt i nA^if 

^otntng ^t^rina . m^Ur fom nvfra** tf/eiiimi^^ ^ 

f&pttui/ bä&e oflan o<^tt4flan.4af/^«(r- fitriiart>^ ftil 
Pm '9^crföpin^.&q^jP«f ^itioS>c« €>»f^ (Ite^l 
na i Sfenmgé^ fyvt nmn naf^iv 4intKtt!4tt4finti i 
ning^^rif of,^ izAg.Cs')/ nKn-j»m<&(« v^inoM; 
fom man ocf ^«r tngm thM^«t p^imimv »livttti 
ping^d/ fom Hegat >^ 4 l^^in^^ goiiniftd | 
tdfe. Kalmar 4r «n daoffa s4nitiia(!^tt0>^'aiifii 
fhm^tt iämnar ofli^äf imMtrlMi(e:é»>^(f ^^' 
tnan twt, <« 4fiwh 5|toWjfa.XSftlbe«t*<if _,_ 
|aft f«ä fcefant denna octtji (6)if ,^fdi9.n»4(..iaN!apj 
imber ^iMré»t4acn i>iifwit I4n»si Oftn^fimttr 4(' 

fMitt tkfi&v&e sttmnH^w^nm^:'^ 
'mim jt)«nrta ttt>«fl f>«fdm/"M J^^ 
tlKcn ^i^bp woi; woi «f aOd ^ttMhlfa i^^ 
f5t ^ymtitl, o<^ torde detta toora fsmim» 
ccimusdeniv. befalte ^tioren w^ ^c«6tf»9 
at prediCa ^orfet ddv i @ta^ <mot ^if^/åabaaié 
m, med I6ftc om famma fpridecö ficHtelft» f»» 

^ipiiPa tog» fwTn p^ fig fimM»m2Mi^ 

förlam de ^d(and« frln 4S^e!f|i(andi ,,^ 
Äa tfmt ^a ^tMku^ $(dcletf .S^tMiyr 
fom de ^mtodeMi ^gim^. 9^ xtMj^r^fi^i 
QWt^(andC9)> tM^e^ciiMtri «n(Mn 
»GteiF ^{Huidefen fl^4m(||ii{i^iewifit|imo< 


M 't £•', tr. 407 Uttpri priitOegitri til «t ©to^nfäf v 0(^ e^&cfiienctf inbfitOt^f^tt > liMr 
ni» itm ♦Wnjoliw ftetwian lan le af SÖttget 9[atl«^lef *" **5o* 
B t«itnitt; uti ifxmk ^OH^fr^ o<^ ^edtt »ftibtt f6tb(^ '..* 
MtN »« ewwfPft tttl ^b«f, »(( Iptierfttcna i @w«ig«/ i **"'"* 
iMRft of tm Trtatt. fo«t iDot ({utaMmfRatt ftomms itnut 
HN#'4^^^il)^f«' »^^^d >^!Hnric af (^ifc», ^n>ar otf 
[n wjl rt iiftialtt ia%tfV «t Msen ^becfovt , tum wffle fdtm 
iN^ % foiibet/ fuHi fH Mtt Dcfo; otifto fot» ^mcnf^ o(|» 
kl ®i0cri9i» »0/ tocf glvM ^ ndgot fStHSR t anfttirbei 
9ini»i>irOin 06 ^^erSmäi (r«». %uB« friden li(ef iéba« 
i» 9ii R9tt fla&fa|la^ 1251 i ^innping. o($ tiOifa flabgobt^ 
IM^ ®fttp0bmt tdtta 4gaiin fhilc fa håsaa. 0^ Ul)åu ut 
i^Éfi Ikm^cr oft ^im& ;^an fitfllw. lERtBec 3at( f&rorm«t oc8 
tJJliwjiii/ at f fa8 nlgon ^iK>i i ©»ecfge , (Nle bt6 acf* 
^Iilj»iii tMtt ed ät ftHt f<S ti(»4t)a C!<^ »Pra Ixit bdöaå 
" »ffop/ mm fitfuinmake^ ben ttbett/ toor egenOomen éf« 
£o| itt Jh:9tMri ^xMui, 06 i alltti4n^et fintnte$^ 
I ^BKrige aSnM fri^ettt oc^ fMlner^ftm be @«»em 
i ^(f (t^> 5Dtn in«cfw4tbi9Afle • Af aM b«$a 
mwii ^ei>^«*Mtt Ottr amien |»6^lai Jjlii W^ 
((fga t4tt, b4 (ifto4l pa onbra fMnen »($ !iiin» ., 
ti^ IMw o(^t ttnber^aflAbe omMPéd^ 
, ^_J5iitifteo ItafiftA? ^0* ben, p& ^»Ufew^ finJhö 
^IlNitdn^e/ «i;^ >tla; ^{feo ^$cbe J»tb*4gaft6eh ti( (tå}. 
illllftt ftt.^att ftg Me aUenafi ti( J^^i^ jttanbexna, 
fjMT Q^. ^roav^ iS at ont en ^4ft ^Oet to^gn fittt 
9<&tbe f>4^ ^fniiSi b^ wogn M til, fom mt å* 
'9bx^ipm. 9^ Intet ftmUat ^{fa^^ at något bptif^i* 
I ätunbabt. »^ {ag, (3 at on? anbrå ^dhber i forb* -> 
ni^ttdii jl$yifi< cBitfll itf e|dtibigaftifj?t o«&. W» 
Ma:|éi [^ 'iäit^l(i^ uprnfa |f(ra ptrof^xf i^tt« 
fti^-iti^ (Wivben^tit bettt imtdrva spfMän'' 

r;'^^#iHT{0i dMnUfl t b(^ ,|rof 
"fijMb^f VKb (Xbona ^iffdig^ér/ utaii' *i »et 

^artKU 
ibitjcnte 

fg 
fe^Må' »ol BwM^mH» s^^t^iSHa o» »yovfif a(t ftimt man fSfe&eé; at fMiMroAtMtMl' 

tdt^.jptÅ fsrb^far <!l<r nåi;bC(ifdtnHb<fliiimMMi»/ 

»tnna ttben kibeé doui» titttf ftoe» J^iii$f{ii|lfci' 
bot f6tenind finn blcf (lutabuKSon €9olif'»(|i J^v 

' O) rir/*t *J. N, T. 4, p. fa. äccifW eft Vi#' oåaiai fottÉé!L, 
^c ét lodcB fegmeman . vmquc -Gothk» 'cm^iktin." ?^.$'j 

♦jvajiiih*!! «»j>N«i8«f irlitrft IfliyMt i»^ 
; Mci f. lao.; • .. . i 

i<4) /fMA^Äi GeognphM Nabieilfit: .;|Mi.fl»i 
I9N |Xs 1''e>n FiDinwrK.inslta pofMiK ••r*,^,. 
* vilt reperitarin ea civins popiloU pHrtcr »Arä 
.trfar, «b'«rWCtiriMr éMdemeti *tm»'^lA uA ém\ 

N. ia. p. a6su 2>ff« Jr» fBnfcåf rt75« • ■ ; ^^ ^ 
ft) ImfMntii m »ref «f 124} |o« VAlovH»! %K^^^l rqt-i Ä«S^ «t mciBiiau» oM fioVt» et ^^t'^" Of ^ i} ni- ffloiiur^ at gftbytfanic MfiMfceW Jis at Wilina »&»»€ til 3«niMr> ,|pfl» " ^ 
iMtkinhit, mtn »ib %fir tiiéra fiånHtn far itimi ttvgfR iMfl ^^ft^ 

^) fltvrr 3«r(|*99r(f fefto ifltiifiptipnit S. M«iue Virgimt laji 1^ 

gDre^rer p, loö i^ anmitUi, at viii Spffa éfwrrfilctnmicn faOoil 
gfn •fTuaiprionls, SKari^ J^iiTiatteWfiSrö , unfér Jlex^n Vrottven Ptuk 
Sttige, f mcbna mon |>I ötnna ^å«frt) nnir mon öt ui>T?tf« ittcr. oå 
ifciw jt rr y ff#Srfii t^em iiKMSt^/ttatii dc^ rifn tirniib' ^»ortnfft (in m 
Mr 94^ alt åihiaf férölrfriKKgt fir&rtftwé fdn^t. f 

p Hiftona Archiepifcoporum Brcmenfiutn uti SaiilIt«i]Cn <lf JpjFa SftFfi 
i*liffr ^0« tindenbrog ,^ Fabridi lipfafl >• gp- ^U tflt,©. grt«ri4< t^M 
Vcnie : Htijus Friderid avia et mäter & Anglia iiavffantek in iromitat^ 
SCadenfl naafragiom paiTc bbf, et recvndsm prifci jvrit rlgoéem , taöi 
ifémihéa ^ttaiii res ffigi^ dtipoimont (ont mandBatc* Albertvt SfftKkof 
|t kvittar liMcN^ I9ii) Jr 1 1 1 2 , at ittU f iBijropeti i ^mtn miOf t»<f 
Of @re{i»cn (^ &taU UxU an\ti iit ttil, tnuban IM m^ttf iii(t 
' ilbrott jbett fom l(iinid(ir mera a|il9fnitigft)ftra"iti2l/ ieAogot 

fac. SébAacb de jtire Httoris , ^^dinhirQ iTf >« Drey^t %kt i\xQtk 

(M »i^ Icnna pirftgraphen fkrc gXn^rr a^tropobe IXf^aÄttné p. } 
l^c/allpd ftr|ii»rft (rnni) (mn y^miitt 4r om ^nfiiar i>4i ^rjiitm(tr# 
:^rpy^ p. 9 iDi( bci^jfaf iit maa o(f i ®l^er49C imfat^ %xw^ 
It éfkp«ru(na. Jj^an tcropar $g pd 0/ä»j Magnus H. S* L. 12; 

d4> Sni¥iibbk L. i. P. I C, 3, ^o< Stiernhöfc iilr . tftttCt fimp 

ttuMtt f^nät. IRen Olaus Magnus tälor Dm gr9m|etr fMiioA 

iTHt^tSeii iiti(taNriMA0c( l^ct ttfbe mtct tt>«ra tltodrtf' opvxtaté 

>i|os Magnas (rttrifiir ^C inttt^ v4> l>c< ntt v^tMiiix^nM^ M 

tel é^ertvgdfc t illxt^Ux. iRen oimat jltf a t og^riingor fixiff 

WM pinnat lr/«t te ixnniat pi Uq cOrt fcMmnto. ^tt firra 1Fo( 

iritT/jfid mer «(( itimfrre , «m «rt ftnore ix tgmtflifto |4r fri(|aii, 

(ef «ff cbaraäcriferar it SgifjlAg UKr/ 4» IlSgta tofM^tll yCffoUCrl S 2f, 

..^.Jfrttafctt twc latebeé uti et ol^in&w&t lopp um 
«f ^ttO od^ Conttabanb^^toatot/ man tcobbednnu itmt/ at 
fiseö »o» fat&eW npttiga ^»arfa fJt &en ena cHet a» 

JeM. S)et otDc ocf toara tttan flrot^éffr^ at en ^ftvat^ 
ék ben l&igfam cc^ obe^s<Hg/t>a Mtemot^nöef lefto^^ 

iitt: 9^ fTvnbMei S0et:<4t mT ioav«,of$VBefffi0t/at tttan k;. m^ enmi 1l0^»6iMlA mmmuM 
%;Éqn^ab< fonilfap om 
cibUkM KiiB^nnniiintf ittowfititfi ta «st nv falta ^onbtuör tsoi^i 

Cfara t <3B4il<Tg6t^Ianb, om ^kimH at&nf j{v ta(t^>,, 
fto^ K^^ff6pttii; Uti OfUcgit^aRbr ^nfi|>tii9.9#: 
^ilfa^uti bemta dt)md ^nbtin<|(it ^ ndrnmtö; 1^ 

fSlfns o(^ Itofaia i tlpr(ui&,> iå) f O{>9.at()tr0<t «jBm;. ^a 
itom ny. ^ce St(l&«t ^0^ utan>3t«»ifiM(ntPMFtt t»K 
mm n^ner bem (dien«ft> föm «tf i^imaf Htiend rr 
émrttftdr ^ h^t ^fllWpfng (3 <nifee>b,,"(tt Öi* , ..^. 
ytlttefttirc, fa ot alt efter 5«IwjFejlpa m4t(t'« ffuBe (aj^ps 

^ t 'fMote tibcc l>afn>tt lallab la#i$i ^ptmgejpet % 
AmtMAtfnctf^eömtA nh)ratt( &c6 ^ebery), tOieir lfV&#'( 
lon&é»^aft«n Sfwec Äopporbergtt töat dlfeeteÄlnöw (lob, j^t 
ictet &Iefn>i> f&tftbbe meb oumf>4r(td« ^JipmaimaM 
^pmdit/ ^ manJSréf efadat ;<B(r $3nfa(af faUab^^i 
fhwtnmi IHefhny ocf 4'anbetd Snbi^don ffcfcbdc dmb 
fatum Symti il). !D?an ftrufabe otf ann»/ :at p*;' 
ttiarfe? up^pgAa iBato^ns.ttf b^vrefoh^ f9#$^$i., 
^. ^on i ?^orrtge f^botta ^a(o^u6 pä ^,.i^ri 
iottbr b4 ^m h I2a4 ^ic^t tu bdt i ^^onbet. ' 
1»4 betta fdtt, «^urtt »iga ewec »oro tiigdt 
ba meb Stdber til innxlrted rftreifcnö unbcrljtipati 
tO(f be <ifl4dnace nod wameärbabe/ MPeffef 
tö alla belat ar afl^utpit/ bdr man ^at tjugufpra 
iiitt ttt^nifrrtMfle i^ab, *4 €aft»«ruftrm4tt^i ~ 01$i«j»9Nfl9vaaii(«Jf 


mm*i3]ii^^\f^', iSrr ,Rcfidcnc(er|Uf4 


.JU tnpjUfitMtmafli 
■fM ni mt ill 

iHl 
flMhIMM 'kS,ti^e,,F«t^|^9,^^i~(le occiaéntali 6oci«, johtiia.es Prepofi- 
»»nUJ.Wtlthenk F^jn>oGl^s de Enetkiopinff, Kidiarcki Prine-- 

itff 0f9é*\Ai»ifatnt9dt Uiatbi U<tsai^ 'Ö<l^n(< 9. Rbjr- 91) l|Hi^;.(^ ^ Jår« de Eaekppit Fierdbuiidnc o^bé f. i« 
1 $$lff(rf(lll«r firr tMVTSp(ii2n tunHtOimH 4if9twUm itttté 

im 

94-jij . -.-.-jal»r«« 

itMrfare 
ff4« jttfdrM »ti fBlkert WwVOni 


' 'ifelbiyé P. 1^ p. zy. fSttf^fltmfr Dcana i^R!R(: 
i Aiyr iä« jj^iflib«r'i^ii« iéop mefeimoiiiit. trtiuif 

^:tff«. l9r««MW filt» »r W «sl(M fi IcM 

t>'if! '<*70/» ■/'.'.-•. r^.J^'..' >;•■ • -M- ■ '• •'; 

1ÖJ**f^H'hif?n>: '■'■';.- ':'^- -nv ■*■•• ^ •• - ■. •-. 
^#'ilf.' H"! .■•••■•:••"•■ ^ . '.ri i «%;;•'•■- - y ' ' . ' ' '. 

•>i",nj ' i;,-HT -f''* \f.ii< ':uo yn^-. ii- 

^im^M».ilimmBfm^ 

\MviiauA f mtn mm vMm inm #i^Tt m 

m 
-^•♦'trn^n^ti mz 4m &im0SiM'^!ff^tia, mitt 0C9 49UlO(<mMf ^wifet Dcf ivarxtt of&e ftrifnDt 
P«t,' jbfif f5r«ni4f ^tf o<|^ »Ijamlnrt^ til M flSt6tiMö;ri 
io<»« t<ttt fött ffivtit. 2frtJ«ftn»or» aW(t?h Jfiifftöa^Jr' 
f a 1KU>&etiFa|Kt/ 4c insett (U}{<f&nh)d' '<SK(ii ',« 'i 

kl» t*(n!a: 4» i^åfpOKtns « 90M/ man r&ftDa&( ^ftiito?^ 1 
j^m btt iiift intit vaai n( aQa t)«tat:> S^omeriFt/ ^i 
SfvomanHPt. !Btt uti xoåta ^mh ia^at gjocfin' 
inan jfai iKgilm ^u^ru(,r »d^ intet (<# tKnb<|teti 
w^dfamt (K fdicn n>a« Mmdn ( 1 ): O^^i «4» ' idufåt 
fwif, ©otctv »(^ Ä. UriF ©;if foné! ■ ^»dgt!r<IP4i« 
fHo* j^t ot tttfioa toarj^fnmöe/ mätte ttmUitmli 
IfffOKit (2t)$t< tner(\ utfau f$v* f4^na tilbt^. I|9«iö(ii|l 
^ ItDOS ten farttsofie tiden fiv ^éiut sSåx-Sätl^ 
^unö^ty ^n>i(fen fd n%a ^<IUen toor ttfoK tif . 
ttm efter ^åmn&*må^a, ml^iaaM ^ fm flUleH 
hxif fwxoifta mån, Mitd m&> tfto^^icfia; : 
fii^m futte ^(H^a, ^vuden tit f<!lt{F<M^. ^aDitge ^miiia^Hl 
(>enHl)>naI>e/ ix^ nåv bi lutfommit tii iMflet/-^<ir'^ 
it^ {^ ettMt mtb «e\ib, elfer fitUfotnitd i^x^SSim* ^^.. Sitt, 0^ 9BB<&r&eö tog öet^* gewdt o<^ fö&tirj* 
iJrja&e* (S(l(hbii&é#roen, fBcft ti(m^re#*tnr^ 
fNitI feiKVi gifteéiV^briKfen^^ t>ä ©iftomonnm Itac^tct. 
»apna&rpef / tvafnat>i7cf, && forwi^a, »kui mW 
emot fina wopn, Q5cii&en fåv&e^ t>ä tä f&tvbgia 
»et fomifla manö jFplbid^t at f^tftoara QMffii 
rJfwate 55nj&en m fdmbfåxbtn, mc f(|fff lil 

fdroiiifitfi lite» AU farnipof^ fi&uifittfm^^M^l 

9$amtm ©btmfodhr, wi&et^rtt ti(pie#t3#4 

fwi/ M^9 ^gsit^uftDööft lof tn man/ f« 

^Aitt-^m tIIet^^M(r/.'f&nnobe(Hieii:!i tmiAit^^ 
fnSmfiiai^ nHiftHn»tnö<' ^^ #ie^ ecBKic^-i 
I Ä, €cf Ctiffoii^.tiOf eller, ocf til ific ^ "^ ^»otpn od po! ten tbav jikte^ mlmligtn itM^tniitf/ éSkVbtn* 
9$tthfmci!iit^mSdva!bb&3h». $6t !dnt&ft4matim ellee ^.fbm 
E)15int&<nn»tD bubbla bSttt utfotte) fdcoEiNtt of^ccéttr . 

_ ^9^j|^»va^ m&te ^kda woiä tug; gBrnSÉtå/ l&s|i 
^ih{fi|$m|Bni 6ta6^y ot $d(l<mahnen nar tiä&rt> iirnt^ 

"ca fttt 9SyvU&^ tå ^OR af (SMftomamieu utojt laga ^ål 
-o4 b^ btt.^oitJagtagm oc^ti, ijtu^m. VbW 

. bnicfo^i^äUtt eaec miiuM iftet b^ag^ nun dVfMcu 

<f4{ ^obeiiiroctf; to febat^ i^n, nkir btuifcn, bittet 

ef/ 0»ti^öt'6f 6acö^t9t6attfn,i j(S4(laBo&^« foten. 15i> 

»>/Mf äem p4l(^I)ei f0m obn&ne niM« ^ i @ltlléésåf« 

IBtaa foo B^lnnba f4 b^ttp .om tenna tibene te^ 

, 91^ fSr ttt^it^. titfidOe at,/9tqT^ra n^gftt .mer t famma m* 

■fM^SUaåHtiQoct^^ (dmba n^ditt mera (jui flf 

•- \$w^:tfflK^ mål .-.:,.. : er ••^l r'€^)mt,iÉfirfIoiim« i €(• ^f^ ®> i84(lmaiwa«2«f(ii> litiKi 

»••'.'.•/.■ IM/: ■'•:',■ \ ■■^■'■0 ■ ■■ •' ■• . • '■ I , •! -fl K, • .1 


4H ^imém^mi^ :-o':?(; ■!lfr ir^tfatt^ jNlfi^ ftftn laoo ifeaetanOc 5Cajf«ce/ Ä^nung tm Utinwmf^p^ fuj^^ymn 
alt fSija bifa m^iit^a f^tdimesfwiib^^ /\ dénOintiilf^ 

ijjenom ' mbtr^témt ' bkiéd^mhnlbm ■ fWf aSJIeiJfed.. . 

öé untretf3iar»é.»o:ro fS fltf jufte '# 6iÄn!«r;»«t''l!pet 
^afwcn ^abt xått\él$tt Uttil '^ilt*lm*t4«a»»«i<^et 

meri?a ^ofmetd amttt, of^ ntaw^eféijlw e|e»>tiidnri 
fafl en ftor ^e( af tndimifiorna tvm 9e(& :'ttii#i#m^i 

m\^^im%, fi>m 'riftoe&et^^lflitiitg ''^r^miSvb^\ 
$a pottiet meö wotb ^ 5f»ei:t»«(ö 'ö#thWBiftC*^[f ^ 
na ^tifeliga: JiRttiDJ^glK t|H» o ^(f Mj$^^ 
reaering u^fpfb. Uh&e); (r fö atin«tfi f&^wiwii 

of be »ttl&fltda/ oA &«r»; fom fSd olTlJth^ 
tft^i af ft^y ^tQif»i ^9^9 fl9 ttt f5t}C^ 
&e fnart faAi pa t)i» i<äi!ah/ ot Mtoatm^ 

m 9(((t9ienia liiStb flatare' io4Tfa af{f9'4n 
4t en tDoiKtd fMfrof tw:a« tduMti! ' 
^t^tno^ til at toävba o^ j^onb^aftoa f It 
AlDltics.^i^ i^' r- ms tet) ot ft?aöa (5' mfinga ptnningöf nt lanbjt . fom omjl<Jnfetal^ • *J2v "* 
anta fmk ^Mta. > S)eti iiD<ln%i .«^ 1letiéii/^pe$tt^ jtf^ <^e« * ^ - 

' ttgttlt iicf«»SBi#op<ii t'éup&, j«t tnfotfcw o(^ »pbiilta tenna 
t ((I ut<jf t^<mnfm<irf fom €»^9?, ^tpArjimte ^w ocf M 

''figf imittiUligc uti Dcntia iFattcné erldgg«Rt>e (.1). ^^tiett 

fästen iH^dt »cftdwcm fltni^t ^r<f til Prf«*l0if1bpm 

anntojStt ^onom «t Mga «mot ^ fvvm%(xtj fom ÉtFe* 

ibi tlpfoki ()( ^sp(n ifoxvOpra fttn^e, öé ^äOa ^m fe* 

nf 9i|MiPoliiF4 .^idM til |ku|&A <2}v (^enom SDref af 

tit kU ocf Honbmt ,^n m ofgn fin $oiNti$a paminncU 

9tft;<%tfop(n t Upfato/ ^tpatutinnon ^ati fcfc oU«nafl &c« 

rioimn &ft9(rfi9m^. ^teTJ$«f<ttcn^ utan dfwtn tjngonbi 

m Ola antxfiöa wfowjlw' ifwtr 5t(a ,9^if<t, (3 ). JBeftjm* 

ijprapa famaian ixnmndAV &t(f (5((^ tfliaUinba ftr(unt» 

' ^^ft»arnt/ fem floft i(M, btsttp* ^vtxMxmi af 

.™„. Iknna twran »or uti on^eligft tt^mmf^ f6m>oIt«n* 

;$a ixntungar looco ^4 fom nu i n>i$a mä( en aOmdnt iéU 

fjlfcR/ od) ^fs^^ tRgaftuiita ^idfärbtae/ (ttantooro, 

* )^( mtb: littt^ ndr mptfet intet fuA&« ^romma^, fom 

fi of ^tff»l>«nning«n i ©wetige/ fom int« funb« gJra 

$ft9taa&f funmra/^wilfet af btt fom IfkcgSenbe Capiitef 

'* :^in^dnHa« fan.- IKon ^ot wf tiBiFa t»ib femma tii* 

r«tiijf.at tugcii ^etcvé^pcnnin^utgo^t af .^eiftnglanb ^ 

^dfbifra Mrt<n ai^vig Idttnabe nldot/Odt Ji^%'^ funtef^ftofti' 

ÄtttoirliWsdf ftinttit mtbd at 6*t|Mtt« ^finjlanb p4 tt ^»*|*- •? 

^ ötuÄogitflg, otbcwft» eå ITäsf afeiftiin&ernamn ^VT,^ 

^^ ^f .^.vGrpgor^tti ben l?C ^ 1^52 iilfftif» "* 

uti S<»d, eifltuiw 0(6 ajflatl;/ k (KjmtJ ^t» 

fUMb noinga ^Kiflndofnav^at ttfdtta 9tfe< Wop<n i 
fta»li< ^Hfftndarnaf ti>4mic ^a(t ti( $fpo(Mi^a jfam* 

;ifei»e>^t»<*|attfH<b<*Mo9&t%«^^^^^^^ .. 

;«'Ä 85fef til ift. 8^. I £unb of ir i2o»|iKitlItti* »e • '' 
1Wr«< »»«f/ m 8»e|»» Baluriw Uftit-trWl W. lijj Lv ra b of til u Rom» 4t« etoM %m9 ^^i^bé&a. 

tTc t^ ftatetoniriris deuotio, qiiatn «»peft»m tabemfU u» 'iDtltis^ Mft 
/$t femper obnoKior, Tibf dpxitiM -colninttlefidtt per <iu» tiohu|«|Mb 
ikoUc^ Itdi poiHs & debeas. amplioi compta^ere* Idepqoe frdten^i^M 
.tUam^ de qqa pT^^ 4onfidjmés,^ rog^ioiiik atteiiti«4 & nUHkänia^ '^ ^^ 
ftolida tibi fcrj^a mfftidantes, quttenus i^å oous pin nnliff nflfeiATli 
fffz/r/f» B^ Btkri-^i^ regna Dtf£f\é & &i«/f\f fideJtt^ ooU.tgtt éta|efilMi 

. iniiiol nobfS pei* iiddeai tiéiid«m transtntltiprit • -^^ yt j^tcm * '^^ 
oi plenlus öc liber ijBf pbflis «iKcere ^ pientm & liberam tibi 
ftcultatem» ut conrr8aj£lor«s V fi qui fjierint, per cenfirani 
appelUtione remota comptllafi* D* Ronix ap* 5. f etrum \ 
Pontif* nri ^i)np ieptimb. 

(1) Honorm tJ^en III tU lf(* 55» I tlmD nai U $• Hp. 37ifc 
Ti)£ prxfemiuin au£lofitate mandamuai quatenits pecuiiMftij Iik 
nodffo fiomine Vener*bili8 fräter noftcr Upralleniis Arclpe^ 
gnabit, recipias & ciiftodias diligenfer, donec filper faoe a 
tum receperif ireraoim. Lar, III Kal. Febr. f. n, in. j« 

it of Dem fam fro& Mtliet Afflicfat . Ha fXom, e«fiii 

' L8ng;d>eck« 

O) Honorii »en llfi* Crcf ill 4* t5. t Upfafci «f 8f uat / 
te< éfrifla Epiftlar. L. 5. Ep* 37^. Fråtcmitati Tar 
ritar«. pnstcipicndo iman*da(Tuis» qt^ateiiiis vkefimamécdefi; 
tuum iiec non & ceiifiim ecdefis Raman» debitum aAHgiiM 
fam ea quatH' atia, nobis , ii commode poreria, per fideléc 1^ 
diftintre. Aiio^in Vtnerabilt frfltri nohra Lundenfi A«cl^| 
ter aflign«re procures, quantitatem eorutn fiofaip fidfiliter 
Lat.^ .11 K«L Febr; Ponrifc nri tu* f • . ' 

(4) Grtgoriui iX S. Servor^ Dei, dilecHa filHs, AiuRetffi, 8lJ 

' Alfiati t^r^pofttia Up(alen& Dioddfis Sv & ip< EL .Venffnrttm 

' . IJpfalttifr Archiepifcopo qec«piin|is imtnMmt, ipoå^ftm' 
fingdand fuae Diocefis dechna» nofats debiras fola^é 4 

! Arcbicpilcopus , ne nobia aliquid fubtraherefur hi ft{^>té^i ^, 
Ipfariiiti ad Doa tranamifit miitidam Miinkr qiiaitticacem^ i|e< 
^risfacere contradicvnt. Ideocjpie diieretidni veftfS par 
Miandamna^ iqiwtenUs, fi t&htiAi&^tiné^ås-i flti|ldfteai 
Ijpifi exfoliiant öe de fubdrnAia xiebitain. U^ASåfm^i 
^iijropo memorato f nsmitiooe prcmifla» ptr <en&i 

• »ppellatione poftpöl^ , coYnjyettads. ©Ctta €5rf f / tf^ 
finnen i Ornbiitms mUrinm T. U f. Q^SU ^a|i 

' M ort/ »H' Mg imM* ' 

' "' . •• r ■ ' - ' . ' ' ' .1^ *♦■ \,, 
' 'iffa (^fattfatt^tiiflDcn^ men &e.df»entg 

^intr looo i^naif ,4^ iff^\mtf 9^\ ttUi -^?S? 


UtlTfil 

" ' 4f ,jp*n4n/ ,im» W .mor Ms* 
' tte $((a joCcii uH e» 

oinfi»b boj^ 
1iS?Bx#*'** %H kkt dtnttor 
JJ^'<*^»?*w»l 
oba vroöfteri ar mnrstngctmonlani 
pS^W^trJSflJJrt^^ é«b«^^ 

jENmia iJmfirf Ifr Jr af Örnhhlm R' EocU p. j 1 1 vcti* ut ♦iww «• 
ii6ii«l Mvf Jr ogruftte»^ fan fliitQ^ af m )itt4f«Hti) ifåDndmx Sint^« 

Mr« >r^ fhniei tfreno' iitrdfiiiii9a(i*0#«i6ifUiri«oliamtaiTx/«;'pi icjp^ 

I 'tti Domrnol Ad iiiiiverfitflftis vcÖrat nomitm ttnore prärfenrfiim itk 
^Ufljtfc >^^^ ven^bilh Fdtté^ K Öiatlus Aixh]d[>lfcd^tf Vpraleofir pro 
ii 'cMhntthr fervido, iii cjiib, Mor€ Fradtce^rumJfmVm^^-^jämtut 
IpfliMi tfMln* Itnpini' Pontil!cis tctiebaTur,^«}/>É^rllfox"^rc^o/ Isiéfi, prc- 

ifci^^ Sii folulftcit', de' i^fbus fie' fojinr *fttm 'ArtbicijtfcopuWi » 

^* ^ jfuécefTorev foot ibfbtttihujs & fjuiétiånitit V \tit nHitn qnod idem 

lepfircdpcis «qut!ni(yr fervitiå fafnttittrani 6c ofHcialliuit prisdiffi Oomini 

>, i^ qvibui ipfis familMri|>tis 8e ofiijcialibvis 4c morft fuptadido tene« 

IrHid n^nåzinta auatuor flor^nos 4Uiri^ fic idnodecImMblldof Pironini 
[lenliom tfffetidentet &c« :^(ä> Pavus Tnronehfit 1011. figa mt tiÄrif»' 
^ott,;mta »draf fUjcr iKtct^ It siuin iot^ fttMt "firffioA 

ilr)»S «ifmet iEarbinatrn Petm nH $tt tCtoitto-ll^ref (if 'r i}?}* 
nis ini(ei;^ripn# dioint rTic. S. .^JPrixedis Bsefbycer OuKjintlia ^y 
^llégu ReveveiKL Itarr^m Dpiii, .& Jt^ £. CardHitliuixi CMpertfiiis 
t^o^ftotinm r^opgooldmuf^ &^^^^ Vfiv Tatfv,JO« ;Petriit 

iCf^ .vp^. pro ptfte l«i c^jipji^ ^^rvkii iti. f|Uo prarfato 
Ji'tmdb%tv^ Cpt^ttS^) flpr^filM tun, 4éc^ facnili- 

Doiamoram Ctfdiiiäium ' pirMifbruRi itctfn {»lorthos ^n * - • 
Amridl iCléncI & ftroiliarit £bi, fio\^ pro ipioCollettjp (eci. 
tibvt MDpore debko fotui #ecit. Acc. l^r^Ct jillQC< ^'étOrttbidm 
T« u p. 9<* «f Or^néet. 

.f SWcMiff men M 7» VotMir fnilfétcR im i^cTtllfi^» I9 
rMt Mir MXJwftf 8 frati» mai Vttltesl i«CÉriri;i6<^a; gtti *0itfmi 4*0 Chi^M 'ISww* ijjifliöriiu tftfé fWhi 
itoo mun il WAtretU ' D* C$itp <5loffrth Flort nöf ft #t« 
åU» xSSun enlim til fi; SDa(. «ilftotnii9nt. 3ft. Aili»' 
(il »Cliti T, lÄ. f. M9. f. 
(<0 eKMil 9«tftr fd Öasbertw SifTopen f ^Katftitt iHta!^ «tl 
fm M^xH Qaitto.JBwf af & i^ao. Infra cpiod [ftftum Furff 
prvrfttm Frocnnitor, pro diäo ArchiepUcopo fyh Såt mhiM^jgrnt 
iUfit jvrttoiemii fofpenfionii & exccmmaniairiontf fcciceiitiii ' 
iltit • • « obHgMitc • • « alioqftfi ii per isTufii fl difivoi ti 
. inr eorinn nemiiie oon fticrint iittcgralittr Infa (tfmnnmi 
iérritia fopr^didt» Frocnratorem eundem pcsdiftat ponitt 4 
i€ fcttim iocarrifle perjorii ftciemiu poblic^njBiitiflif. Cpni 
icppam spAim, fi cjm fiierie ocoafione^^ncAitffii , nibilimiuiQi 
(7) Innocentius tet in:< IBrtf til 4- S5« i Sttttb af 4r i^of^i 
ziir; Ad» 7. m ifg. S8v tii8lct< Kvmcnrlig^tlirtUidr 
SrcfhKt At illfdrai : Sigoificafti nobis per Literas» (pai^Vmm 
nofter « • - Archiepifcopis UpfUenfii per inceijdiaoi JWf^iM^ 
bebftC, tmifiC) gn^e pro ipfo hsoiilrtier per {jtierat <ijit xipinif 
jit tliiid iili mi^erc oignireniiir , cuin ipfe In eocjdf^ e^SN 
tite Jaborani» propc^r quod fpecialem non potinc njsrpw^ #4 
..fiolkiOi defigntre*. Lket aitem ubi privilegium (edil — ^-^ 
! feflttoi 9 m Up^enj^ Tede Tåcfttite» cuni élidvém iU Tl 
.Mn^ |liil'Cl^^eG^efiar Upralenfit , ad kåépn apoftoli 
Sfc,*:^ luiQtioi (JtfHimWaeft^ per Te Akl 

sm eid^i ita onieff, qaod b«e ia poA ifiiaiii 
RffK erre i gratiani^iflicianli^^ 

'per-Te^Ai 
poftenim ad 

M !Dfl«&« 1S550 ©«I. ©wti 94 tttnut étu^r 
ftmtto Iwtt Ärp tHfattfj Uififtr fiminaii fihanj^ 

fammoiiWt* .a79tf »ktf MN mdi Ici mlffe m»a 

f» timitt |»c.$Hl^ft^«ttt(to(M<am^ 

tDof > tHM Mr »or9 4iwtt {äii0t tfei»vt»tL,> 
«tefla« fainmaii(rr<q>(a^ od fiv&t^ ttc län^; ;r. :X3- SfI. 9; tctf' "fAi 4«« l?fi&aii p«(pn w^# tKJb (ISm »« fojhiatwii. 55«§ö« to<«** fW» 
t »dt •roitteCg. ÖB» flum af ^t tolfte «rtunl>taft an(ao(x'*t° ** 
|f92«rNn €art>iiwUn' Fidenriu», f»m limx begwfwtn i <0«m* ' 
i ^imO (i), (Q io4rt>id $lpi>fb(i# Legat of tMiA titer. Untxr^lt 
9tt||^(t turdttac åt ^onom et migwaranDe tniime««m^« f'», ^i^ 
i9« «! ^ttii^ fåttjtrifht 4f obefont (a). (^<&ön nfyif^ff^ 
HnaiW QregoriM de Crefcenda, >m % Hpnoriut ^en III ""^ 
, ^ Mtgiiter Shiion Gregorit i^eit LX^. S«crettr*M,(3). 
fk m mHbiQt, at tipttiPna a0ä &<§« tti»^anNi{f9d>Comnits. 
/ $Den m4tf»4t6iaafle åx wål viihdm Catbinal o<^ JÖi» 

procamion cRK fkp(4oitUl9 ftaögt^td Uti bmåtiWii* 

f^t^^itti pXk bttola^df ^i!i»patn4/0(| &^t' i^ga taaa< 

' »troi X^). ©umman »et man intet, men efter ^an wttt 

mefr fem^Hnteo^ marE ^ilfbet of j^pi/forna i ^^rrige/ 

^fia»a hoBit til go^» me> något &9(ift Af @fn>enjFa 

iKb 3u f4ti9re en j^ban mficfob hmc nib^foi^ at 

f^/ ju ttp^are tfef f^tpIddniRden^ 6n>«rfke ^cT Ber- 

^'■'^Irici »t^ ,4t i&8a toa f^v ft(t M04(' 1^4 tdatf 

;, eJKt 7^4 tnorf ^ilfwec (5)/ {<! dt 3o^niiS SSif 

t^cBi^ , f|^lfe^^afl(1M^vMdt in^icfet^d^erMlM^ 

. meft 70 macf @t(fwec om året f&c fttt »n5dtsa6(* 

^jift(5X ®ct (tota ^5ta i datera» af laif 

,j/ ettK&on tit f6|ie &4vutaf ttuaon&e Mim af Ma 

JtMii f«aei»ä tst mtib il^t |M^nd rdftting této» 

^fcmfira 't|( Cottaoffd^ 4an(^' ecifrins am»4n^^ sDet 

*ia ipYiötd?/ P^ öct be ttogne i>3rutmndti fun&e ef* 

Jfmn d6ra fina olfec tä (amma ^rtfléliga wra 

<?)i !Dean fan ei eibr txoifia, at m^nga ti( (In 64* 

»m ^ejiamemen o(^ an&ra$4i«»or (i(^ t» &((lif&(ti (t 

r<Ncf/ ^iffetd an9ei4den^t Hie^ ad ^ ^^hmfefOtt^art 

'^ ' t,.fom.m6itri9 .patf titropaM af tefa B^moölga 

Sin (an ^4vtttaf (htta, at bet m4fie -eftec ^4fi(Dar« 

('linjet tD4i til i <^M ^cf(lm(in9^ oncbon m(Mi 

k#fraftidameMti{afinfamlapetmin0a?. " ' 4«> evem %iU0/^i^ia. Jonginqiic^venfentjlyt taithto^tciM mmfxjH^^m 
in C« marcttrom pret^^ ilios m U.tlÖJi^ip )^?l^ 
rtfaieni compefcere tötif 'vinbb$ äfcfitftp ^temimm 
ftptdtiiit <]e 
<«lH»rqai4etn in 
.. ttoi Ivporvm rtfaieni compefcer^ toni 'vinby$ Äfitjfp ;fatft1it^^ 

»Anm feccL ^i. 4gp. SRfen ^S lWer^Biri»W«eji tt^^WtMP 

^ atla»«f lurt #• )^ariilt 1»A JohAnnt» S|tiri>bfri9fifif .(iifr.4>JL 
iuro pa ^(^ «q fi ad ^ecletiam. jflagellimcinm efcceflus ^flet 5ati . ^ 

mini, j^ ^t inaen itiS fM/^at tfa bJr firefmim mohiiat %iyi\ 

f rotcftantiHt ttnnrttt. :> 

{3) G/egoria» d)e Orelcentia reeomifienderaa if Honorms fem Hti] 

. gorii ^ea 1X:« i5c<f cil Aoiunt Stil i 6i8iciig€; bte 6i(IWl3 

<4) Sfeirninge ^dte<V95rfIttt §« u ^é miii^. ^.^\^'^ 
(.5) £>(tt« bet9lff€ af be ifrjtn IXom icfe Mngc (ctiaa dfvcrfKtfaIr j 
^, cofnmunicerade af Langebcék. Titeleå ttd belta Docwoi 
In Ragait, F^Dvincijs & terrtt infrafcriptis depauti , .fiierfoi 
i ApoJltolicam decii^atnim coUcdor^^^ui ii|fii|ri^^ nonrinaomr t 

Ain decilnafn Terne fand^ fubfidiö^ilepiltitani: éSk tfretpdttÉl 
*•-■ •-'• — -^ • ■■ • ■ 'M ii^^^/c-: ^ -" ^ ■ ., ^\^4 

r Ipfc llaro^acepii j>ro expedfis fidf IILViU. XJttV wajmfi^ 

^^ ^ fopreotai^ qoa vatent ad argentnin in pmideie Dadc Vlli | 
inarchas» Vi lindas & il tertiam argenti ad poiidaB Dääyi 
' V tmarthis denariorani cnpreonim pro qualibec mardia m{« 
;«HoNfmla^^t^^^ ttt!D«m«C#iflctU^ 

: QRovia^ Of Orjginalet i äjrnkialiiia B^llaritim T* i^^i 
< ]^}t>vmxittai^i^1itx Baitrand flhr 4(1 ScMr; ntfltl., 

,Upfela ©tfft 1680 JDaL €;il1mnB9n(w ' ^T©* 

<7) ^^n fan (e ^arimi fizoviut uti coBtinaatiooan af Xm 

14^ af?- 8rambdc(re (Fa(fRc»llaa<yniiHl » 
i *jfW«Ärin«rtiioro|t«ft»ic. .«)»flk:t«cb#f 14^.-.'^ ♦»> xhtHrV^^^mnt «d^tn'HiDi«Kk» titt rttt.^t{>a«M ^ ^*ä 

:»a <* Itöpgop (» J^ 5©<lr {intabtf :SfM[t »aim va^(ftt^ ^JJJ *^ 

Ml aNMifo ^IVBécntttt fiÉtbe UMura iidob infr j@i|i(nir{K '*^ 

j tä int leffKt ogtfb/ «([ tiBifii (4^ nlhr sf^itnn^t fhi^(W^ 
?9kijl»lgfft 3 Utta Affum twr ttt oumgAwtfet^ ot, (8>8*?f ««*• 

stia» tmt m i^diatat ftir afftpaäMOj miMi» Mtiji** 

^; «it^|t6i}te tXlert of i®odi^(ir i^njlcnta :to*r«i (bS itetM 
iMcdraeu URiiir bet tjpov Inntt ;t»l ^aai J^sö6'läaQ^iiv^ 

Må mibAi§if (WMil/'. tnäst mat iMomtnSfta 'B^ftt» 

((»-la^fttiMftMmfttr f9«(t tt^be fe. .WiUnljtt betp ixoft 

}it!ått»'t'tr#(a (dr «| finmit^jfi^ j$(ifttttMa&i (^ Btf« 

M^^ilDcr mHiOntti: ^tcaäståtiatmoii ^m^i 

IBOC 
**^J. ^-:^. 4*4 B»«* 1li&0 aStfldK«. 


f«tT««*«Mr fSMn, fbm titn woK ^tétOi, ictbiiki^^tmiilin^ 
'**f*^ tt9W ixfoitt^/ at ii9«t Mttt twt«f#l)rt^«t: lolla .-J 

fiidé af .fiiM fatt M^. (bnbttenl ©fuitejaie 9(tee«lö|Bt|« 
f«a mot ficmo&än «9i^ ft9 tfitct^ttie» u^ f^rfiittHiM 

«t/ lli^fhla en^kKo.dltfpot^/ttUralbi i«(«c fulls&r<t^ 
^té ixfiiSiiinjr <!S)> i^i^om ^äfv^ ^otei in^opMirii 
„ «iU4f% tiit wi0.ti(ttttti(fdll«. ;$Keiir$iaR;l|w.äBttt:, 
ftetiaa Vd|it^ cinc^^fMt^ Mrjan of. ije ä 19S K^ 
^ <^^(td ^»(/ p# OftM(^t(&ät Cän&c 4nntf intet : xi 
^^tfna fSt<: fworfi^t man o(f . f oo^. j9(u;a . 4^ 
{^ottd Ifwet fto Dmna d^ngtfi (xtyObr iodcn ting. 
m mml^i^ 0<f nä9»t '&4tefttritr^.Mi9/ b^ 

9tei)irant ^O^ethtf : !om U i fMlag tiksietia 4i. 
^abtodPtn^danf at |i>t (^ eiiittieftet 9»»9teci&i1 
«f (agiiga $6r<Utnrat. SMfe«$5iiSop[ abi^nwt .1 ' 
&(tänS(Iigt t bctta afftentc ot n4imui ^onom AhpIi 
(om w<tt toolb tit ÉKfe:«>$5t(N»#ittt<inn4nln^; 
vootos, «iuv foUab ttt IltCts^ifépAtdli 
iahti til Octmoi'^>liniocé9tii»'tttlib<tt . ._ , .^ 
ttf ^afweHga @an>iat. ' J&aftom f2fa&< ^(itk»iii^ 
Mcrligt bcfpnun^y efter 6ah inttt i»ifte,t4tt<i itfKdil 
^rifl, (om befWcf <iö« QBattmi fJ&elft;, '*^ "^ 
canifa bet<ln8e(igt> xit >låta Men blifm^ 
%ni|ifbii 4>vMKf&rt ^ ocf^ mcb flidftM 
jren 6m^ct (^oHciaheriitAlet Qät ^ 
^«n tU tiuffi^a åtfe^^fTopfn^xgeti 
if«»er(4mnobc liaifa/lxt Jt^clija PflAttwvi. 

.tMt t^^/ dt fmda fbtmia M 
|ft an^v<l iMBeti hilittt uiAfaS(r/i)t& 
91vee*t8ifroi»> 9(01^ # ^ .||H||^5 r^.., IDet a. täp. 14/ 4*5 i) llononot bci IH (alar 1)it om fift »al tt( ^fm, o(| 9(frar ff tit! f Qrfaiij 
fitt Srcf tiIf5ifF0»orita 1 9»crig< \ilmba : Sollidtsdine igimr Ecclefitftk» tiw* fria 
provtfionit afTaaipra & (pe non modica da.vobis conceptSi qin» nobislioo (j 
/ mtfericordifl Cnndiroris ad tanci onerit graviratem facilias petferendain in IftfP* 
i. pirticitiiaai iiiftantuc noftrs qiioridiioc aflTompfir» Vniueriirattfn veftrim 
^fofftimit aftentias, di; monemos dt exhorramur in Domino « qnatemit m» 
^Amdentiam hoftram apod eomt qoi dat omnibua aillventer de non tn- 
properat) oradonibut adjuuetia dt circa commiflaai nobis Oominioi gregii 
céram diligencer de utiliter rigilantea noftniin fatagant bufniiicer fimtare 
^ 4if«dQni , & injanftam nobis Faftortlit oneria grauitatem vigttaoti mM9 
^llcx^fportetfa, dt in eetlofiatict KDitate, obedstiitta dt dtfBiAtkméAfdhMnt 
klf^» V'}^^ kaBtnut EccUfia Uffåle^fit. f«r«r attrMt f»^jfimfimJUri^ 
' j^mSifeévit fnauitåtim pAoris ficut $gir plenms , au tutuiixU Domim 
dtc. Srcfi9<t Ihiiet fto# Vaflovivt p. iSg. 
Umli af Mta ait ix nibiit, ot en btl af 9refb<t l^t iitrpdfrf: 

noftmn noverit asdicndam penrenifléf qaod quam pigrimi Suniée cle« 

fioa finji de leglrimo' rboro fo&epti» q«t ob («c gfiieitcionaa trdn^ 

•idörtt gipdos Cilman oppeccra oikla pnrlnmdona deberanf ton- 

im^oném in Låter intnii concilio prostdt deiib^radone innoua# 

i Nttpér edam pröutnoArla aoriboa tOl fnggeftam/dirn trea de- 

10 nattiinomo non liiiéépd in tr%iia ecckGia Cartiedttiibos* adrer* 

ibperiof pnnotiOtniit , eltäi firiflfentv bonx memoric PrcdectAbri 

'|it|ia erapt eédefiar jonadiöionl fubjete v diftri^ retnit. ne illo* 

"' lem ratam haberet , vd eia cpnfecrarionia munoi impendrre 

Veratti itle' conftiratione prärdiSc ac inhibiiioni ejusdem Arcbi^ 

^bfkre non ménwiu duos eornm In Epiicopoa confecraair. Quod 

j ^f^ieptfcoptfi Mrteni r^n^néreiJm^fitem» Epiiiopot illoi å\i 

jmqoe teeepco, dt cpnfeoradonem lerni t eofnplemento (b(pcnd{t« 

^Väin cernr bominét ibot adbnc mdca in fide • • • Diferenoni 

H dt ptmipimoa • • • qnatenoa Epifeopoa iUoi a PondScali 

<leponai. 9rcfteft iixthmmtt ^ Baiuzius Epift. Innoctn^ 

T« U p. a62* 

Nu lUKjSrefcil 4trrei«fa»et i C»«» 1207. \^n Kal Non . 

Édwums T, a« L. ro. p» gf, V^Aki »Mrar NtiiA tM^ 

i fibllbC fStt: Nebii amem com frinrtlins noftnj Apcr fcpe 

djlijf^tcltt tra£tatimi , flioha incerta ac Aibio Occmterant , Itttai 

Mfaf quÉbtum idem V» defeämn - in nataKbi^ ptdantrv 'cini 

%arlbQC>con(ideradonia AéfStwå dtbeai tdhibert « « • accedtt 

<|m>cini in ipTa Provincia Fre(byfieri ax praua confoemdine uti* 

11611 Woint matrimoniditer copylartf fi bnjismodi confnctn* 

di ipfii, (icur accepiinua» cxdcpertt in4tcena eflTet parif^ 

i Ét-td tanéum officiom t^ tlfimer^ peHbna. d^ 

fHi fMt«. Of. QtolrMl utllrb^ tu atJkM «N(fM^ 

^ ICttai o$m nvUfffCd^ fli if^toinndlfparfiboe ctmfti^ 

propctr inleiiniiam fopilt^ jogo GibjaceK ftnri^iidt.^ ^ ' ' 

^^^^^f 1^5 tHd. frin 
(ta o o til 


»Kart ' mai;féc af alt, (it manvöanu iflm;.,hr»« ' 
^iBiMrtgér at man iHiCff>U gof e<^ Oiälaf dt»m, eft«t i 
•Äiti^^wilm. 3fa fi<lf»a QSJffoiwrBa wor»' tfetwfwft ' 
'Mxtntf ån ^m ^tfiga ^atétliij^et i1Köm: ; 0i1t itif<f'c 
:p!ti> »WP, til, ^,«öt>i^ funlK. moi^Juiä ,btt;af ,l^g>ab fw 
l«e tDKt' fSUtekä efter ^liih/ ^tRift &e >fStt'fm iftebfi^ 
«l6nt< <Ntitfe mibair. Iit totntta b* Inidn^a ^tvcd^f M[ 

.4mn po)«töi.miiie«i<$( ma» atei^ »OM teii^ 

«4ir i2j^ lat p«a ie*ihr|ivg^t€f öfga t^ j>fe'jtR>t 

StaOelfe titfom ffttUt pallad i Lareranuni 1215-/ ^V^tWm 
Sprto'ini[k toata bttånSt pä m^btf ^rf^rtoSa <(£iM<MHé.i'lMiifr(i 
*'* * if^uemtna. SJtnf afmo Jifakii* « 
' tigt, »* Hepft^ wnfammöHretAerttJ 

n( at btmfa Äprfan* inl^«mira anc 
.ttlfåBfc iiHafta^ f»9^^lrti«IMfop. 

Ut ^Sfy>0'éMi 

ibu-of dia baner/' »(^aft omutt 0< 
•KBoé f>r ^"txf. W«tr aDa^ötfft^errÉ 
ilW« Intet ^TDatf<h fifffi^^ftÄ>K<tr#T- ' 

•«»a» 4">f 'M>^BaM|ig^ III 5. ^4. 2. €ap. .14. 4a? 


if^;?^' 


Säs 

J... , 


yry 428 BvoM TMfee -^I^wUl f^xUuHiif^n, (om mc& betta .Q}i{Pop«$fdte wat fitenob. 

<U(l. frätt orb/ S^riflud o($ cwigh faiig^ten i munnen/ (k^ 

• \; ö *" fan 4 ^Kn<it / ttrtfio<rt»« ttUbw ©u&ttW^^ttft ffei 

' ' boftoefl^cfen. ^en om aflt N oiibM 95tfo^iP | 

^e 9^rbtfPv ^ 6(ifn>it borta/ ^Ik .fjantf 9I|^ 

fommit i donfa flöt f5ri4d(n^(t- !0)<ti m«n töar 

i Mbta Uvibtt til ot fuBgita ^MNwMitd SfhmNit 

§(f^ LjRcnaélsfifa ^^ infntMo %t Olott ^ fe 

iriarcher, 72 ^rftjJÖiffoiklt/ 4^0 iJSXfopciti JOC 

^nbtbutr frän tw4 Ståi^au , ftSa Swvä^th i ^^ 
wtf @)>amen/ (SodHonb/ lo^^mm/ ^!)amt(ttiart 
utom ätiftOtga anbM ^rflar< o(^ rcgeranbt « 
%j(tif)emdn (O. !9l<in tij^ tå ibtanb ^^rifhM 
avtinat TranrubOimMdoiwn dier 9Y$b<ttf o(^ ^tti 
t 9?att|bac&ett. jSlan Ma^< dfiöcn/ ot ^VMtr ik 
Sminfmi en fäng tm orei fFult Måam 48a f 
9ftfiim/^ittlfen >a>e f^tttg^t oi i)2klMa (vntxm 
footanbe pknitem mom mtnat ntéra tptift ' ^ibci 
f<tc fla (ifokbetf p4 m^ga f4tt/ Vf Ut tOo» 
"■ i^ Imct nmbe ^rebtfa, oc^ f3b<ma/ (iMV^^Mbt 
9& £i^r / »ib AMfaBdiibt fc^ié^t/ til M 
«r'tt|a flrbdrifron meb p<MritMat (si tStopi 
W0(iffi*m\sv!b inom Qcrbe Ub/' ctnélkm i 

^orO f^ra 1f»4tfPöt 0<^ Elemeotenif^ Off »osb 
linbanbc f(nNtft<*flttt fan man öitib toama 
ttingor. ^m bm oBrndnmi 04knDätben, 
éftöeriädsningar unbcrfl6bb<«r ^(to g oibcM 
., Ctanoonö ianb/ ttton til bce . 4t(|rinta$ao|^e ' 
lioflbjt 9<tinin$fn dif tSia otiocfida ihfomftt); 
. : .^inäletm ((röliftabc fa tif tn o^t cH ttoi 
^^dfto<tt if dnm bM fotfl tmtio tiifenb L.. 
Itib marf @iff\ioé/ >iMr)dmtc alM fpnbirl 
fitm /, fom v^iBc pAtMa ftg fpr§et, cBcr 
' - - — jo4rt^ utfjtanbé. ,9lt btt»r 

pa fi^ «t«^#/;«t tt. 
JDit 3. Cop. 14. ^f ten ÄtmJfa,;«t tdata ^erftt«(U^^« «H"tttsifirtti«/ fttttffrtltt 

a/C,W;fww<å| upt tidpfr nottto oiptfgi, «K<« mt>i\l^,é, 

i befaÖiiiiiA ^^(^ t9ttia^ 4r ttt min&rc ttn^(r(iat/ ot &(^ m^fh' 
m «l« (ö fnBööt Min4n »ijaöt iå o<^ M nagoii möt*fj}f W' 

n tott tm ^t tnotflänD/ fbm iaQjnånmxnt dior^e emet jp«nifl«j. 

■i ét^aiiifMliecfnfollat^tflkhtYU^ltdO ptrtbmt frän mrf^fUa 
•fy min inadi ' mfeC^d äv> at bcniM fdrtrtnind tMrtc 

äön alf^«9lffCi, «Brt^$«re&iiö^ twt^tosm. • honunge» 
tfdiafl ^åitaa, åt fyM s|ert Dtc «f Den ^iiga $(nd(« 

M ;tttfl^e^ tetet nMHrit tilräcléfidcti •(t»m96a& / tmbdn 
9 fttt^Vb.^VB- fnn fdn iit fldtntiM ^nfitrmi ti(' xoicaAi* 

I bp95 afvDcn fot Catpoljfa v^tcfl(r^ap<t/ entcban man 
^*ét « 0sii^Ml SipitciM »Anfidd tDOfm: tic^ be mtfiti* > 
KiÅI fld^ JJAttfHitibonr 4n btifUgore, be tiffbtte o<^ af^tte 
M)^ ^,(»rr4njbett4 »ac jttibanbe emot Ctonömihi 
M nmbc haUMå intet anfe^ f^ir olaslidt/ (S låm ^^ 
M ^RMden dfdMn l^obe bef i 15ii!ep«nia0 ti^manbe. 
M^>4tt fdngre uti ^n bj4tfl^et emot be.anbcfiga/ tp ndr in 
bibr titdtep 4nan 4fn>en !18itiFopé*infomflcrnd tmbct 
' 'tt,mxw^\9t, £)6mace b&mbe i SIftenffapd f mS(, 
4iht,wu moft .»iUe, btoga tmbec. v3tif0p<tntaé 
RMh fortfor/ Mftabtinoocentii ben ni:« befbar^ot 
i;ii^ tu t»erib|Ii| ©omfW. @5 «t Äfiwtt Honorhk 
J^ BttxUSm ot f6ni9^ beftodr bdr6fn>er f)9i jt. 
(6)/ ItpNff^t. ocC f&n^bdi^m til en .b(( ^aft ben 
eiftér man finner/ at mtm(ipi*mS&,^ m 
jioncn Munbna. drenbej? blifioit opbragna 

ben ni bafwa feg at utroj^i bt ^enffa 
m^ ^wJ^^^Wf"^ 
¥ 
rco2fli)tor> ISliD årtalet tQdfu nara^^aast jMcm» jb^ 

^. ' : !:> ,i:-^. .'V ;: ,;if.3 .vi- ri>.?JÖ 

j^Mjtjfji .Ctnonkar ilmäjoiies ,<4|acQV ^^i^lrrr /imriäljN^ 
^fil « .oafida ihteiiÉi haeiitiim & annnlkm VmMéi 

Mifiirfiéfitti ». Eci&rm pc9ibpm%.^n<i^^^mftK^f^m\ 
tendjNUftf^ <|0q4, ^ropi feo; Doimio fttt äcjM^ ^ 

tnifk tvära tr fikt(#niKf <irJniiii^iiofrM||« '•;r »^ 

iDmt tutmi ^9* 

/.oaf:; ae ii y. (i !/> •.";.!;! f r.iT.. ifn«i ^ !U' Arf.<»{*i.L 1A. .civilt*'*: ^w^fMuiAf^^*^ elmii» 


**A^. 


I )ct|n fSnoWÖ^ l^ngwoa^' R!^ mer; dH ^art'4iu Jd^eftec 
t MäUaé fPulIe. 3n9«» iöiifop mSrte' ldö<<if^ 

|.'af Cocbinaleii/ at en dag blcf affortab^ fS at ^arcfl 
iDOtot tiif6me fprS lagat/ ^uOe bm ^t^ancfter aOe« 

h ocf «n alluiii I btt^freb M 
fit» #J? Bwta%iXt» igi^rio. faoo Sr "^9*" »«rt&(K8 man, af ^»oft namn ^an »aw matte, 
,asa f^tiMibai/ (Allt på bo &tmb ^mowySio\ Eunöe i n&bfoB opbdca n^dPt afdi ^fgifi^; f^i^ M 

it ^iimnia r^ttig^ at (dmna ftu 2pp(i}!<i #fli<aii 
fom tU fd()e af betta fitocdnaade ^ä^r Dltnp^, f(cfa1 
^pc^ottf bonn. o(^ (f uKe btnnd anb<nC<t'^.U))llp9t( 
pc^njn^ n&btD4iibidt uplifa^ <n aang m ^'(hu^^f^ 
ranb<^ onbäftida cfter(tfuab. ^t( iM^on^flJI fkj 
bottmilla ^ujlrut öUfh)p,b« f5c|fontiit)é i5if,^t 
, €avt)mafcn($ foi:pi49n|n9. borte utgä^ tt/mfo^i 
cd) S^xtctna f!uUt bttoUtf^ S>;tta &r! iaiii 
b^a f&m4ffe(ida ftäbgat^ tH ^wUfa^ mf&riittbe^^e» 
9vom nibtDdnbtdt, borbe inftåHa fi^. «&ujii m^d 
ta QNfioiibomm b(focbc(^ fan m j^^r.uM 
po. ^^n ^wab 4r ^i ot fclo^' eftct , tn, ,tm, j£ 
tib/ fom »at alb«%,,f8t(ailtOtt 1# of' 
moi woc i et (nfftlfg^ tflfunO i; 
war ben 4nntt uflave p^ m>m ^w.* 
ff9Ba beana bebrifneUda omlUnbigJ^t p^/bi 
Ifap 0^ f&t|l4nb ^0^ ^rfon^ ^m4n/ ;U$i!» 
>9# ve9ennd«0ufa bo<S i^^rfand ^^vc^baul 
Dar« 9ifi>a eflinfrapeCi fora fo^/ttfili^.iin 
fmibe(i)> ^ ^^'^ ^: ■-'' (I) SH toM «f |i»«b 4 ftflim i fr nM;'«»f%ib' 

tringmftt |»f iTi/ir H. P. ■. jgp. BimiéifUlii < jj| 


•t ;v::lij 

(Bf(hMr,^. 45>«t infttftot man «tiiébt ^Hkmffé,^ ''' 
bftv ocT intet fwsf&mma be tn4n, foi^ X^ 
om uti fin cnfh^fté ii^tb.^$kftA n^ 
t. 9. 9(n'!öt(!op^!tbread 1 €unk ft m4l % #1 t 
trw«{SiiR»^traB« Primat, fbm fik fuM p«lroaBJi< SfVm. 9iija\ Honariflt ^en inåv ivxy, »<^^ ^ "Lq 
*;l#r i>#*m :^ii|(iaF 6» l^n)<«jla,|^pft»*fiifcrtta^ iSar' 

&*-^ff<>p}liKHat99^ ^ »111 .<n#» 8tt!>«itt«8Ct ^cosa fff 
)ttmtm^a^ f gfif mi>tm ff»9W oOxk^ Intet (ftet* 
trdfdj^c j^nrai vMrfeiigeo i mt$a m&lfj fprnierljiet i 
> ]^oriim„i,(^mt ^ ^étMfim t|»i|cd m» ^tt Stffe^^ijlopr 
ix (Éwor^H *cf ^f»(it {BAoecticius ^(« nittpbvDS N» 
itiii »inf cijbpltiiKiEt/ ot gird 09 lita <fiM« tredag (»4» 
^^ U)>Mi pt^, W^m mtt ma n>U>fb4crt<i. 
am «^||)p luMtrfen f(n ^itt eftcc fK>aom lcf»n» 
3^0,, man Ut •d 6(v»i< ^f (t(fi^Md< ^t0a9d<tCf 

tt , Mt»' «9fB innan imMcfen ©^j! «Iei^ SD«mf 
^■9^ b«p !tiöe»f_*| ^ui^flfitt g^oAm jKwpr iw^ 

ciafmr nK» <k fnfbit flc >i4i$^ wi ^i(fft ^9m 

(t 0i9on|i«ti<l(i( 
, , ^, . ^ _ i#M(M!.; »t (iem^ 

ifRM «f jN Mdf M at^i*^ ti( €Huuifb i«o6/ tp r^ 
I |al« %f«<9iil»pin ttttiS* m^ »fitKi ^td^tf l^ht^ 

iijf:5e mänga 16^^^ hn jntmif, im ^f^mm 
is^ (4ttt «M.y uti ^ilfajM&e>an9.)«f9rt)i9fi» 

' •wfoMitt, ^\m m m <^6 tmrP^m^ 
im-Miii^twM ^fd ^on^ mimie/ (3 fKunt iMt 

^ $an cAt\J> pobe befa or& T tttunnw/ P«ter iwfter 
iJDel 3 ii p» 
r m eiM» 9lile9^^^Mr{<»^ 
Storrcrnf pro 'i($bfN^'biff(!rif!}s'^^iwn>iirF«Qeé^^ 

m. m m fiaför. mm^ ullmdin \>^i WM 1*Sff«'^"*'^ *" 

fuOa p5 i^prfbgatWiT, tröt ftf»ia^'t«flifr*ii^mt?^^ 

fter n9ft9<r» > w«t<t IwgfafiBew';- «4 ''!^** 
funflPap ^nr fafen* famman()öhtf, imdKii- 

tutirteöe^ batt'«t^{e » afton |J« gfa* t^" 
Jr4tta6««/ (<!kit ^mma wäftft ttr tOlfäifi 
#ni>art&(a&t i n»iir. eSé^ ^m^fé 1 
fPo^ciiftiGi/- ont tnaxi hitfc 'f&Mfldfffrii^ 'fShétt 

fptöagöt fafla^e ^ati ixi^ tat itÄ" 
18 miKRt Wttte fpdfa fin (<fatiiiii(7l „.,-,., , 
^tölt^ i f^inter^et ^vm& fot§&tMM9ni> 
fTo &et Ar <f fifa is d^rofrf^ M^^wet^f 
idttia/ wdnafl iK|r m tftftii5(rat; ^^u#Vf< 
^m M^ 6e bicf^ lon fammanfte^''#ay 
Me^ uti Copitfet em ^etotjla^mia^ 
Äö«r W«f ^an Wwdröt^ of e» ft»*r 
<lötn fa!rat>« jp«t<»flPa. ^tt« onffiftfti 
Id fi^cEintdda mi^nrdrr/^ec^ &5N^,1{ 
^on ^ rdmnot fitt^iii(«S5iil?bi 
9v 4lt 4»eift>f(tid^ Mkv pd 3li>$. 
iestafdmt i fttrtNi S>M!ff^>tftj r iiÄi^' 

ftottr fwn »W0 W ISwnne ^m Sltf^ ' 


i;#ä^:t^Ji< 


»t/*u*<^ 3n 


-lä ^^r:|M;^^.iCf9. M( r->) m c nnfin^at, Jnuocentii^aps tertit . anno ^i]^ jffSn }R«S)nn^$Kn%}1^jn«W^>^'c< Vice-C«ncel)/»rii X,VI Kal, Det. 
,P4jMe.T|rtH ianoftainaö. v- Dalin ii'«-op«r fii ocf 1)4 Ct H©- 
^ifiii nt^ibSåas , Ut fitiiM ^XUi H^Miiin . q«jé (aåéehi 
a.MétÅ^ «v(énifentTibi^a^iA!ttHn4«mpo«ilIjinl kMi ^Hiredcié* 
K»%1?'iS®l ' ift.JJMnt 4! >0. v. D(|I«a, m 
, ^I(»fie4i> (8iff9»«*«Mffti <8(« PaUiooit 


vaSu, éCmBt «1 noS-latc(r ATCtetitiiinr, Venera. Qur «!T€A 3fi a ^ 49» 6i9tftfl«^4tM» t^bo (il to([. til mera nplvfniii^ jMtHfaf fan mat 1% Hä^S' mjs XHNJi 
nit) frritfa ^rirmetrCtfr^ii/i EfifiopéxH ei^r Andreas 9lAtfon^l 

'^ Mtno istör AbUik>m> cnh» e fratre fiiit FiPonepos> a^ fféji(r5és liitoiJ 

' CérdfpaThia, purpura irifigiitttuh ifnériniflft GftfemAkri PoiMtMii 
nm a Gérvafiu Ltgatione Apoft^rea Oc hråb^ikopM: d%nM| 
Panof chnnt» ceflir a. i&fta, &€♦ ♦ »^ 

(4) Chromcoii Siafanife p. 53. Hvjffih Tj |» $^'rW. 

(f ) titt Antiqoar CoHeaiones Deererarinm,, fdÉ Stfmifmir i 
iPoU trfffar ni(in et lon^t gjfeftrf W» tfBä^*ftiif*e f9T»^„ ^__. 
letr IH (ti ||rrt^^(ht^^'HliV^>/«tM4pMMpiim 
Ilffffn »iraf fan Hfa<: Qpod pretatcm-cpMte^itiiiiDéÄdaffé^r' 
bentér r< aketceis, i82 iä/fege Dfihiiii. j«(^ ;i^iB£cand<R äbI 
tjss, epiAohrfim^tolrdknverDa AmönCkanti &refUomrCnrii»( 
^iIkiv Apoftolrcam fedem psifii, nt oolfiun januam r^rHataa 

g» olifirsra nchfirv fw tdOoitfiMb «in1n1 iMbeéaå» gät '^ 
rnr fir M^^éff^a,' fl^tifTéM ^4rMr > fnrjöjr fil#ift ^^fiA 

ftf) Chronicon 9iaNn£ar p, TfÖi .W friniM fH ^ M^kMjNl 

• flttrt »tnn* iftWffffi m tbH mt^mm : TanfijilÄ • r^^ 
r Andfms Mchi9pftei3fw LvfidétifTt é« fcic hpee-iingctaié^i 
Liber Dtfticiia^ tKi Mo^wmifft Stttlénfimf^^iif^yof^ MtmtmA 
ne Deimm M. GC» XXV1I1 m na^ii^rl^fi^ |l»b«iflwp^«»^il^ 
fninua Amåtitf Londenfit Archtepifcopi^ timnmn.qm Mtofi^ 
hm fitterii eflicacfrer fmbntii E(xfa$:ei9rer,v,^aPTO 'jfl^ré;iMn|i^ 
pr«fiiit & profotr ; flhr. i ; '^ 'f ,: T ^t5 

(7) ArnMus UiBecinfif É, 4. C. *t» p^ \6ip IfltTcia^ (^r 
iicigotffa Re^na coMimoe occtpaM;; äMBm It^mnr alM« 
geUiY, a gii» ilet iir RoiDaiui Cil» ntgd^ictaaBfpii 
fa feria nihif gnffana crocis DoinrnrM baJBiii^«pf{efci|' 
- ^ftm morum givtfftaitin nan deferuity^mm«é(qÉMaé^ 
' (lermanfrt - «• AmrMam (}«o^eyfl«r^etfriäMor«iiricvTi 
téfiorff, infci! per ^im rap&it^^ ^ettMMnf^y Äå^^f0y^ 
qttam ac^fpeire dbcebar^ sO» ^lif^li|l<9 »♦i 
iKi n(fiSit,rHe ac i4fir«, fvm flixTönmn^^^ltriCH .. 

Sed qot^ Ä^na 111 tanrt liiri laideifi ii^éébU , irin eti^ 
liariffimif fwa &> verrffimh eohft(fädyM}^'i*rtf^ 
perirroiTftfe alfératur. (B^<l 0111 ftenM^ ^tfttfÉC ^ 
UnrTiff ilf^Magilua M««ihur> HirMkh t* /PoiAvp rli^^ '^1bifk.9.یfL %m 4^ |;fe<ti, 9|Tft? Woj? Sinötwf (I ). S5et fnni otf ' ip«ra troffgt, at *«•** ftj}' 

# äc Ej»i4 ^^itt i!^5 ^ timhin ^tmn Honoriut bm ui. mi 9^n< iS. 
' tH JÖiffM?^ J ^öw o4j Eléaus^ f &in& fffe «nena|i tnm *• » *«»«>. 
KC ^!iom.Sim.«J3ijfop/ Bwn »rf 0tt<t JBiffopcn i ^fard 

CerMnoQielletk,' iS ^HK $«ll wil^Hgtn tXB tibtn ttKlfftt 
iv^Kjfbf o* fStpPaBhMi» (a). «Ö^(m |>attD<U <t onnat 55r«f> 

i^>. jxm tttt (a&oara fl^iMt tit SD:!e. > ^iffop Stn* 

fiifC/ <K^ 4r^(t fvai p4 en ^oi» M^^imngcv: tm n^a 

'^^••Ccremooiar (9). Sttf^vOmcvtlcno Hvkftlt }bimf 

..««. om 6<nna J>«ttti«> «t ^n tt«lrff igon af Swo Gra»»» 

Pn t<^& Wl*it SSartf i: ^iflottrti; ; Strthanios »ii intet trd, 

iitneiiMvf» «$ifl«n«/ iii^rfg n>«rit 9«e6^ f !KofN(0. 
j^ t?t intft mftrt , at te anl^Kse ^ttwt i^ann<* 
jVe»^. tiOien »nfiMunöom warft giftt (4V . 2vfc?9ii*- 
nd^ otfiWi fitt^flainjints tJ^Dgfomiwt (i».^F({K4ftu^' 

^|>flA(fT;t:<^riKi eflevCanonki, fom t« riMT mift ^w* 
fff iwl roA tltttÄ^ af öet fwöt Ä^tfom^Kt i Utera- 

N»^> ^ ^r-IJiai» "diött ^«fl«m«fi til J^cKfwii w^fSn* 

""'" ";?ftf|#ifl^7]^Ä?f4iWtltwtt>m rt ©tj» tH^ 

»»må8«0 A.B;DiH,nte |kt« Upllf a ftif oftfgOcttr (6). 

cDaiieM Vlldlv ^ii Kfon. ScM«)i« P. 9.» p. i^a<> Anoo '^ 

(rioM D:ni M. CC. XXVIU^btiti 12^ Ikirft biwi. «ceMi« ^uhHu 

piJéopM &e. e<t(M »ithe yctntf %, lö Sjulit fanim* är M* 

17 bogar cfMr Drniiar fmarjtf Iht, ■» intrt famm« ir2r«»/ 

pn^a^f^c; gtfwa mtD (oibcn. 


3ilj Ho- 498 QvMa lS$!iee^i4^(t3^ (flfi. frSn 
l»oo (if 
lottat tttt(w. . *aR ^Utk 6<f. MB»rt Jit .Ä',, ^*?3t. 
Jr cUterat VI KaL Febr- tOtr Wd !» ^OWWfj' «i«o ttt 

• , Annales EccU T. ih »' V7 »'Wmi^J^m^Wio^^W 

<4) Stephtuiuf ftolegwn*! «ä ,$aiiwwnif:p4 a(»i]€li lil<}Mjféc!/i^ 
, mål/ «« BooJwjlMid^n ,iMj!fi^^i9^ J#!M«ff^i ^W^f^ 

'Atchidiaconii»' tMf<t (If H#!i&i(«l «imr«y(u. !fiMri(^«ata|/>t« 
ui'3telani . firnatfer prohibemus , tié caoontconrn nm , ittlxfuif 

; o(& <lt i>ttiiu» twifiiwf?» #É-^i^«fl| 
m ©ow Uff(j« fSrnlrafla wctjenfrt Wirafwarn .,,.. 

' Wft) b(R XVIII Kal J«R. M«n. Si«iK^>i'^|gg^df|i 

"»TÄfai ^dlf •' ' Aniio ^ ab 'inaVRodoHe doiOiis/ MEJrt fi0AlL|/)lia 

uiembrje Uflfo h^iM laai Arf^epif«fpy)»,,ffft^qp^^ 

ttc fuc 4o^a Mrcaoi. in Saadb)r ; vali^tem aoQttiKwn/i 

ornni> qu9ri|(n alt^ ejcp2nciuiv,'>a WQiMtttrio wo^ia 

fcusndo fnter CAnonicoi, qui vr^rRisot miwfc niterflft. . „. 

ifabricie eeclefic Itcai «i ^Ht/MtfM tumitsm ItiCgnWi 
eentgm mtrea» dehaeioiiM, it<np«4DT«n«tiliJ|t^|^^9Q9^^ 
. Ad amboaem jCtll mr.rmi,.|iii«i»;tB9a^ fMf^^l 
. ponderis yill mr* «n|eati,.,pc«erM p^fljjfWaoi ; ■" 
tjiit dai» cappia csra^s' de canbelfr foä ''|3i% _ ,, 

' Om^an<'W)Sif«t fas marf(iKH/«<;6%tt«^<Mm 

$^ei{F«^ ^e^e åto te dfh>ei^ertiwi;^ Tom ioaiS^i 
i Qwtrigc* m4nna ttpftften ifvMC @wenf a ^9t|&nKiiii(M9'MP^ 
tnpotd f^iil^opar ^av moii ^W no^^l 
iWI^Jt^&fi. ' Aft^^ ♦5^ i ftfirba rdrw^e »i 20^ ( t). «»an ^at flf gonffa {ie«t b<» ^^? '^'^f' 
fméd KD^tj^^tK pm Nm ognm^abt/ f(Sfom,^«4( tet (<!»£>?»( {<ii» 

fé»if W'Jö<if .^ttit Jitit ©o»^* €«pft«f/ 0<^ tit 5« f«hrt«r 
(Ä/ 19 «^ ,Npf*«, ,at aicfe#!Bi1fopht i ?ntÄJ ipani bort» 

jmmiai^ iMioceotws Un \U ^tCX fl^ ^Cll 

f, ärpiÄ X ^cvM ;;9of<|nreft ^Kööttitf t« tih*mt<tiw$, 
ttimi^.tM» tiIt|e('1f5^^fAf Ki0iigt4(K^ ^tiftt totde 

!^.'; "^^CO' tiinocörttios gtfiwr ^rtortt flelf 

^idtitiKfd ^'^vmCet f&t fut (9cfd; ^( ^ ocf n>(t» 

''''»"(^^^flij i(rt!'?aheef; ^afbm Jnn«*entiwt 
iMf "flit a#^;;9B<»n<tiB« flfiiBe Mffwa tfa&e«* 
$Hn fttoilpét $«fiiMitl^tn{)fat ^ffom frän^ at äter 
IA^8^ep^f«t«/ fefedfi '^. ^iMrfet 6(i^tt fladett. 
irt#;öcf «t'^'W»ftt9f't><|W^li»9 om »är «j» 
rii), pilf4 Ä: €rif fÄtiutfon t fm(t^ fWfllt 
liiMtlDétfilr^ MiF^mKut^e; mm om^an toine 
^iOoti^;4n kn ^aft baiiHi.ipl9g9«li9ADiiixt¥4tte(fé/ i4( 
oh im pa ^nna .^fbrie « fPrpwtrt eget fSttgifwontx, 
ttiåtfttt öww örttl» 6f«ww9g# ^o« Wfötin. gftetr 
^4É^'«t^^^^^^^f^("'^9onttt fiaot ((i»igr/ 
^' mra^ JÖftf of Of -1424 b. 31 JotM» ^tt)(mä«» 


'w laS* Wflfe Äf ^åftomHomti» Den Ul Kit«ta& I >ou«h 
lömmo är. Ofaur.^aD^ rU^riH VMvit ^i9*^ ^^ 

•"'Mtif' JCDflurtftn . iQRat ^twn (fal eesrfittlc tltic< (14! tioi^ r!«i 
itihMiti>a^itBr«f(^),'f9;^»« o| i-mw«is(mx bamtéi 
ut ndtmtii iallft di^p«t fk Ceufimr elkc aii^^rt0a,«,f 
■fife 4r totbvctd^tt. $ft<i; dt ^ree«9if«p tilfftcne 
kat moo §tfiiMt beana ^t daii^« ttiöecligt natmif o^. 
D&m ^dfatåmm ^^ 4c måiiidtv «t^ tMtit •«».,. 
Alfmarfam moli^ 6^ Mnmtt Honorius Un ill^ooi 
^n båt fbx^^b ot^juM Win 0t$ »fj* i^««n, ^^ Ué 
tu, at tn na» bdcutaf to^it % tilf<ltt(r at fitdla ' 
itåmci, ^YDtlftt nos ctmac 9é tiMb ^fwiifa 
^ottt' %i åta tuttf ot lu^ &( fattiga Ufn$dn, 
^ Meat'4t M^ara ftd wb, 4» «t'(utite T 
lofrdi^i $4Dm}( intet fcisA^t cfui:; if(f fSboiia 

jm9t/ iwi nld»n wU tro; at iMinnei bcttltKR^jriti] 
# 6äé/ tmttffmotfetnOe tta4»«« »a Jt täk 
|>efi^t)iN(iig. (>9gby cmeban fytoM ^ w^ ore fiq^ 

:|J[«o^ Ökflbefrcd, fnei-^uruMrutafifflB " 
mbim t Upfhia »dr M«$t <t^ «j«ä^t 
jtea^ #»<v« \if^ f M M^t at Ixgiifa / -fp L 
(a(a ID«T Mig at aftlrba fteo^qtilk^ m. 
At xiimmta imtSdi^ptmittit (8). wfe*! 

i Man» i9lÄtM& 1294 (9). ömfcetjlflMC H] 

^bx^iMtfdtva, «)et moajntttnjed iialei^;< 
HDib beoDa t£No tw4ti« å^f^ifbfwt^, im 
titon fdi^o((tf ^tmé/ »^ emot '4^^aMMu^ 

.f!9 i»d( l»ä et ^ref ^ f«tn betiRa ifiv^t 4^ 

i>9/ itttnJBwfn)r)*fii|»ftiati«ii f^=„^,, , 
^e » .93if op» Otof gaiJH^/ 1^ ^a« tåte «|i|:^ '^^^- rM^i^^€tiptfå^ 4lt 
(ifo (lox f*«w»ttiÉtt ftolft «^ f*w<lttir/ trnn Wt» «*v Wé 
iim^ afaNZytr « >»» tiws *f (8 ffeiWbn ><(fom(t '*Ä* 
Bte iWfe, Äm i 4wpi« tJt> Äfcf fmtnio|if<flltttt, 4« ^* 

.' i ■'■• - . { v,^ .' - ..' '., ' . •. ■• . '. . ■ t 

tfli nh pqinl^ Ölan» diOai Ufnlttvogs» qoi otnu lAno 
^;V«^p Idss IsoreinbfW et fipdhis Uplatiz. Öfl< ntat^Wflc 
å Ulitt pi Véu {itt 1203. I^ Nov. ilittofr nriHfscn 
Mi-''«i| ^Rfl iMcttt UUMa ifwxm tuti IbSfém Itow- 

If Mrit' Mp > t^éUlfic 'hrttt " im ittxtt 'fiaiMtTf < fl'* fNNM (<rt 
(Mb r aoor aCel»fflkK:HHNikito p^arMllftar liflNl. «t 

wfk.fiimiiMktn «m firf(«iBt|r«p IIBairriRl! dr» bt^nc of 

IMMMite tf flhw^f AdMpnnptyVi^ONi bMMt JMinotMr A»- 
> UfMlcnfis vi^in nnWoH^ «9m^ 49gfcflb{^ didt eccMia tum 
'. p«fMrimtionia ablentMiBi Mm Mi«m prOpter iti(olniu«B .Re- 
nwapt T«Aari« fffido. vi^mk. < 

I ArcU«p. V^ '|t< él; lAiMlRf M. F. (>. |t : (^dmn» 'Ar- 
p.Xl^iliplb^tt DttminafL Vlieäfa, qm obiit Anno 0:m 
t fi|^niö^|(itM Apciirt.ef fepaHiH, ^liÄiiz. . Ctiroatcpn ftjfjCel* «» 
') Vuldw A, 
•^RWrfCTftBi 
.t» ^IB ^MT, 

iMjni'«|«rtaf ni^.Af^<^fccmi^:q«i Dbiitil Anno 

It ftif|NBk«sJupfiai«^ 8K(Hi (kinct 

% (tfn ii^ (EriÄDtt laap^ «t «Ba« 

»ffiK tvprtt aat«arMibe nit bn 

it^miK^Bm 6Met 

pooi^oiMs I efter f«nf>j:i^iiis ^t 

anno Kegm oofth ^iriutd, j|)il(,ll|rrp 
44> ^fciMitlUfeft 4l(^^t^ jl^«o til tet Jar f » ?S«J*rt» yr.-' ■♦ fén&iciig." ''■••■"' '-• ••■ -' '•■ ■ ■ ' • -it 

HiHomiH mm-M 9m ^it t^4 «C ^t friMira fiM iiei Wl 
tS<. ^nStnit M flJftffO)^ ntrir St. dtil Wt ron Ddin m 


II äU 'f/Ur.lMTf i {KjUt 1^0 CB/ ttféS ^Äi^ff^ 

fyy pmfiita f9rff«r)ii|m^iif okW fBafMArir. 

QBeir ma» iat>t tmbt liff$ »Jt/^ onr man Icttml 

' '£)ref;«f dI(F lit nia» «f««»-ttktf»nfliVp Rt= ffilifll»i 
*' fiRii tnJif Bitf éfiFUrffrlWWf, (k» mät ^ " 
' IBlérir mi 5aH(r4 (i»^l9 «rlf«t irv fMe««i» im 

0<5 fSr jfri^it atttingra ®aii^Mi 'fKffit-fliéc»-^\ 
't0 C^tfoMlcoh' ffrc4lép.'Mf to^^zi^fy^ltii fiv 

céir'tv 9. S**téf Aréiir«|Hlä>^ mto TT;; , 

illa» d»f?l(AérV^^ . 

2 1-2 'im\i\ 


r,i tiik Wifk%'ifyi^ M^\ ^ «- S4fee SHreonim, primo _ 

i« fftr mnå M tm M ffffttate 4' COhrhttfV nJr n%« («« 
CoitCftbrialiter Af^rllf^ JIKn tjrfi» 1^ ]»St iilM nS|»t f9k« rili^urKnMlméi ij ^ la ^åttMti mpiSin innfäp em 
^lÉlet r4ttar« fagt^ b*c&e tointa en fP4|td(n oni{i(in&^ 

tx^iéinfilt^ fom toHite unt><ifcpQtt {>e^^ff"f^ ~ "^ W IBiff^ fNr €(I9(, 4dar liföfäK^ «f jénjfa f^ SScNt* 
w HMt l^v^ ittH) in <tf t9^a doitna 3^(or/ 
..j^M^Aic^ w\%ä mdf ^'Mt> imt iiamn ifoatl^ 

fmi, ot &(t wvim mPM iS)(i^ ^m?»: r(^ ^'^w^ esM» HOw iiffe^a. ,"*%^**j2Doin*€apit<f'f €h»ttping, lyceem Mii^«f iftottifc .UfO. |ao f jn?«t ti( ^boto Golfer föogafevf* <tnoni<- 1 farna; fom b<nni np09dt/ t(&tig^ ot fdlRt 9vWp, f 
• tiltifa åt aU ftåvKdn^ax at todlja fi» tdt .grofifliUlv 
^ l^9a£K5: tmit i foR n^on af i^orgarne i ^totwo 
tdc ftn (<idecfla&, jfuOe (iM @«rne»M(tcn 
fmi a(bd6«q( fkU /^ o(grafi>l.iidf * N»<ii/ niw^ ' 
tagen •{blrd!|ln9^<^&ä0fen, ^xfaitJi^ ^^ ^ 
ittoen mom undcrfi^ f% ät mMh$c^ btnUct xi^^^ ^ 
«a. utan wit ^({n{)(lfer ^I^mi m(& bfoM ^utgMS: 

; muftiii of ff#^i9»^t(f^ fofo iS)ominieat> 

npntnfi* Emfbopitur, Cplb 
Ht^u9^vtum.l9tk ' 

. mf^w^-w^-v^ -.^^^»W 
■% 
il ti»? 7^. 


;lälÉÉi Im ' D^vi, €ii|l 14^ 44S rhiviiip^k||90Rclfcir Mnitiif Ir (AiiMirfMpiyc^ !^^ {kli 

b Epifeoim Ifi berpetnsnt. Nevfrinif jmqtftfi htiie vifnri ' båginim ré la^dL 

|f;n!gordidhi(ii Ixm^oforii can fint^ ttdaeodit pro ttkfla i^ kbpofict t^ 
ffeidtff»&e«' -• -^ :;/ 

t^iortrB- eiff fbRd Ifiyii Mf 9l9&ittal fflsfler/W. SDet.tf(l|t 
nttf :|fatt«f Ir^teär^ i»i>. i) $.49. .7. C. ii. ^, |ar ma» tiOiAi 

Smp ibii^^^ktf IvdCf (S : Unimfm Chrifti Fidetibiis Wifby ippfU 

^^Mli ll«^'tntl<ritioiie dimna Lingopenfit Epifcopn Marein ctm orttio» 

defOtibnHe. - •• tohmiufl memori^ cotnmeAdtré cönflivSi •crltAi 

^^tonfeomm , fi^idttonim »oggtu ad hofiorcm S« IM Gttmm 

f VJ lUl..<^Dg« dfidicaiiitnip •> <f r •piiicc^|i}|it ipfit tcdcfit.vt- 

iliia ^More^ftr^^ ra(;ccl&>|i|Qi jibere tlig^ire Ucttm 

'dRléntodo fibr att niamtn noftrtm cnit cofprnrnsfiiir tnimaram. 

>ero T«nieiictU)» et rec^uitiW concediroW rocan» fcpnltnnr» 

*lEbi pcniderint in' cxtrefnif. De Boxgenfilias fi xbidcm elegerint Itm 

i|iiM. fiet io pr^/udicHim ^Ibro» i|icicdpt«m.6c Aimimnf , pt éd-» — 

rdote perochiali et te^ibASydoil^f .cim Jt^mfat ia extreinia, 

-^fBtM ecclefiBin fi ptacuerinti eli^r i^piiltjiriin , faU ihtffpofito 

hHir(k«mtcT farochiaitt hi dié ekle^&tfott^wtt i0''ir^^ 

'^"^ io iafinhrttieHo obUtfönem ^0 inii^a.deÉimffiCpfiéipMt'^ *&• 

^ Vffiifli luerk Jiei%dibiii r • zVéma^y^if^yi tm^vli^ i II. 


^'^ ;' ) 


jbmé ^i^ »otlt cnMM^,^$aftetfr(B(i^ ^ SwcA ^äkcis<di<Ori<t. af Äonpsa 55iref«)cn 1*19 ,0^ 1223 (»X 55. iÖ«#: iMWt 

^ihd eitwt &e iiuöecftn&« dt m6jH$t/. tuert intet ■ bttm^L. .&^'^i; fh&eé^ 41 tefte oc^ ^vb« fi^o $»&t #k . 

fi4n&j(jtga ^flovia f9ge(fdtta ftg. ^ocf ib$i tnoft , 
2»fatnrt jfo^antte» Crengiftafon iBiffop 1 ^ejciS. ^8 fil 
£*"ft 5«n ff^t <"«& ©aujFa Äi>ttufigd»twf<t/ 0^ JerJimiléi 

•m te öftl^a fcinna tiöen« ^i(f opai; ,„«,,, 
Äga ^ifi^««^#]Ppt; , il^i^ot J^ ticf 4 rot mvi>; $ ^ ^%v :d"d .tfeai?' 


i) n4C .b. «)C.4Q«fefC ftft^/9 44* %%1^- '.-..ti. 
U r. ^ ■ i^-^r.iff-ohi/j O-i-- " ■ - ««*i i#jir> 4($'t)ft t)4iQ{i fl$bnt)(«i6«flt f5md1<if«r/ 4t watt 
np fän timt^ét^tMpvtp^(ktx$éfémi^9m^ ^^ 

r «i$i v^g»: <tiQtMcfhiiM .gniivfter M itkppm^ 

Xrwh#it)ii>-^tDfi|ti 91^ ttnmntim Sr BeMwia» tHiit m^ • 
^f HNMdMffe tit må ^iMte 'i«AMicftl/ fti*>^ 
rw t»«f»rt»Mt pMft xtf (ttfiiifNtMtftS^leilrita jlMi^ 

dm»%iiifmrti^t4attin mt'fåfmtri<aB^åtbii^ 
ji<knm»fmäkm^^i ^tfttfiinäligtt (r)r (Sättttttd 
rfSdfMJ^. Dce ^^untl tNviiOr- ttfit- af (r ^tflidfda» 
,(Mlipt#»»alAlQ« 4(^ tfiftitSn&r^' oÄr^^^MiHttA» tlT ft^^ 
li(ÉttMif^HPftnlw#t^it#t^!mff$(^. iMtiilll; ii.,:'. 
nättet «■**;*"' i 44$ Svi^cf mi^t^J^aticu 
fMUnt ben majfa «*(A/ fiMii'i»(t>'»< t«{Ni« ^^fÉr ;;Cf( ^ 
fUJ^a^^^ ii»ftt<ib««> H man Mfle Ptt«r ri^W^jBitt^- 
iSv^^ Wöoi 041(4)- ^an jln»gp fe&<rm<w fJiottwabt, «A 
^^ nofter, Aue Maria od^ Credo-fntHe ^mt^Åttåi på ^VMt^a 

seden «r beo »fwttfid*. oC^ imi pr^ftist OmlnM € 
nt^tte Mfm watit jäntVa itttn. ^(tinbd MttlnM 
«»$»t^eo 1^2 dtt |i»iilpH#»;9#.^c(tt C^i(N*»nMi fil . 
til imm, Sm f^r^axfn»: iMibt, fi&flNhtnriiletaaHr 4l« 
pön kt et ammaift M^SM^kti; MNtt/ , iifttt It 
«KSe«Woi> Slnbf!M<^ iHi 49«&tt'BifN><iti^sa|Hf 

n0m n%ft 9tttiÅ«c i^imt^' > Om « wii^ ;«l 

intet Am atm«t 4n. 9ii!/ . oé n4r -Nt mxf fft»i ^ 
MnitM j^enne tilftönt^-eit si i ^rfatt^ ttmtwibff 
tnanrn Cafcner ^tini^wH^ n åt» Wr % 
flat f(| ^nb«9at> . !Ö9if IFuOtj (ftti ixfcr, 
Iåii9mt^/ t(e lAechK «itt!^.396«btif tte 

■^ tirM Mne< m Jrt.jKniiieflis ttdrfttBkfcbAl) ^l 
Nnt ftattt f^vnwafb^' mmliffbitf j^ty: oil.rlln^' 
iKiNt f«i^y full ft^rfii anfti \m VMeamiW^^ 
Uu åf$ pttutenw <f^ ;. §fr bMflWii.anfomi^ lil 
nHwtmlft, aiutvgcn Us 6«>t$(Å jdiil^ p^K4d|0 
(Oec i(f f^rfpna - M«(|cit - meb iytmn åté: #|i( 

f4tt Ufiiinfa^? 04 In» Åtta fdcféelfii i . _ 
^9vfo*<Ma lomtitaii^abe/ rAU man iim fiMii^ 

fob tefif ttt(9fi«#< Md^wr 0i/bie ^.6 
**w- 
x^Wé^X Ö|ir'i4. ••'^ ^419 ^(fet p5 tw^dntttgaw .f4tt SDenöd flabgan gjwdtf tm»^^ frfj 
Ibtnm tit)en« fSvjJ^biMfle o<|''Mt&d|le Prelater, n*»* .Jw tUdifv9<il&<l (^c Sitomerita Stöten. ^ fbxmmwm^ 
;bt >o«; W»^ ^m ot PPP ^cf I» Ceremonier af fSga 
(drniM it nptt I)en>i< pti .€^nfiei4>i>metié 8cf9imct(id$eL 
imvNtö^frlgec midäy »m tiuin t»t& <:S){efan« f(cr4ttatl&ef9rf«<€« 
ta Wbet eHa hof^kn from f6t faffeit/ eller på nåtfttå tt^tuaUx. 
>9i inan .ftiOe Ipfta uplaiSen tne&.^fu^cfe/ corporale. 
btNti (eban^eber ^ M •man mwbt bkhfmt , .oc| feMn 
bmfiimma «teb t4(f elfe eHer utan t4cfe(fe/ o(^ em for* 
S t«rbe |IP( mtb den anbra panten /rWt&ore f^ni hoftiea 
bet IMT tait i tre f^cfen./ om.^rejlen bS l)otbe (dgga 
bdac»e.Rä:P«t«oea* 0(|i;^ii4;,^ ^anben tUut» 

1/ elUr<»(f<»m>an fun^-l^alla oBa .tt< ^(arna i ^onben 
ISBibore M9<it ^»p«n/ om>)R tonbe ^Ud 5!D?e$a 
liam o(^ imbet« f tofflor m. Hi X67. Cfwer a(t betta l4in« 
ifioen fin SIpofloUfEa tutobning/ »d^ fa>ardbe ^e(t n><U'be> 
t isiifaf^dnjQr, 'i Isbana omiMnbidbctcr intet ifaba<^ 
intet:^)B4äPt <^noniff t «ner tojjliftt f fcbuö ' (^ i 

jnyi9e».«w4enbe Bamum b<^b«. n^got .^wot |un« 

M p&/>ittaii'iit ipM(ft ^^vMiriDemia ^ranlodtn^c ^if> 
09^ fflilnind pl ittben/ 19 bä man g6r of fmä fhfer fxtp* ^ 
ttirtDet^m^^ f#0(a !wovfc(id0 b^pi^I .ättfebba fdr.fm^ 
t.i^ri< 09 om man intef bebrogey ftg, I4r b(tta tOAtA 
l&iB>(]$r&tnnfl tiben^ £bnflenbBm. . ,> > • 
:^ ., 1^ tfå III m f&ttfja ei»n\U,mnUi^ttm näo l9i Vafiwiut 

p Miramor non nodicatn \ qoljia ,ficM yen%n(V>ltt Fräter noder 
ilficdfc/'i^ié(Mtat fuis n«iMt litierii intjm^iti ceitfam ipTum jam • 
tiini«'^*t •mpliut, iiect ab eocleni IpitMdo iiieriti* reguifin, in anin»* 

».aiDfi. fil 
ti 
kna mo^ ^! trfif &»t4^imå^ .^iftauf. wofMf ^ int tf , intové tnjn ^tmSfiffh 147QW laoo til Jfd Migailn I T* f. loir 
•*!* («) Z>iå«i«flr irtr fnq SfemJrfttfngar Ifbir dTuoi^cvar C tft olfr 

tit to oP M fi4&tfr ftflttttt St{{7flflm fl^anttti^ 
(5) ©cffa SDfftel-Beflttf |ar oifrrifr tp<nrfr frtjrft 0^ Ir jfffirilW 

llltti J^M^M # fom Caneellie • fUSbtt t. Stleminan «|r 0A IHi 

0« Olof CeMiof r ®t9ir^(«f^ 3^t fDttlier fim (Ir &9 
Si qnK niåttr infantem iw^tx\ oppreOeiJt ^ fs^m» pofhTmiitiMr, 
Cir«iHt e} deBer injimgu Qj^e Cc ptnam expicft orjTi 
f ifcibwf vcfctf&r ^ otw CQmpletfr porerft a6^Épifcopp fn ifccr 

' irt tttnen qtfod^ wvitgkf cw compfear TiaMif hcehtSiiir \ 
rii er Sabbtm etttncdeiiéf pActt* Obferrtr qooqsr' iii f^ 
rtmiiore, irff hebdomftiir du» feffum jS:ti Jobiiiitiif: ér g^ 

r Sui Mtclitelif er tocmp tÄrfiiftinrY iiT-quib«f m« &hM ifNffi 
flqua remanebfr, donec trrennuint rfrmmetur ; rrt, ii^(infi'un[ 
Si cojui infans non baptzåt^ öppttmarory •litt^oaitr nnffi^ qlr 
rnluukf Fatrr féprennrf pocfiftenflflP ibjohgifmrr B€^4kéiä4< 
Ulf qar eiiorinem ihctfliifir iMntiniRiiiir^ tikiflfiM qjbocT. 
rpgnofcaf r ärbitrao Djrocéfam: Epf(«qfM ounimitiifni^r iy>€,^^. 
cumflantiis parlbnanniT fttf ad fecbin Apo/loncflJ^ ^ 
inanentjbtur quamordecrnf Énhorgtn jk)éhrtentiW.^^ 

(O ÄMiarii »in J7/:| Jgref Ir Iwjcft fof a lf4>»Är: j( 
p. 3I7# Tua Qof daxir Fraternttas confiilencrorr ur.c^ 
fen dEffebranret miffartifn rofennfa , ^ninr ^öflflknr jantu^*' 
.' sn ITntffra latew calkff r «c qufdiunr iettcnf ^caK^eiif ^^^ 
i depMUicqae, dtanf fifotiit erftetim» lelMMCttafiini^ 
pertfoi fcuenf , er nnt mfina taneritfpi eT^fi^t^ftM i||f|||| 

duaf &j demqpe^ tribat pirtibuf qaar. fiierinr ut bo$0| duaf _ 
^ qmdim illet renentet m mana cdminDtirc^r; finpét^ 

Zim ponemeav quifl tibr ittiir ejii^q^r Y«tMimi 
qoifitioni quoque ttttiii^ t^f^nifirt^f tfiéAiHéllM 
imcefi potet tbaqut oallio et fiuidaliia ^efcnre* && 


ic 14.: 
vA^iii^' 1:4* 41* » «0«iSMtt^afim gistet; Umt^^thflmw^ix^^ 4fnMa 4 
t {liffoM! |)«btiriiKii!i( fi61jM<m(f» <Sv^f4i^«r npi I^oiw 

. UHI It |tt»ti|p|l{|t futmo d8Öd»V Aue Maria; d<^ ittttBdlt 

tioiitK/ «n $Sii9 Pater iMft«r. »^ <(htUt ^4ci§en»m fätbwi 

o<i^4ii ft^e iin^eni>iåtf ^l&oilKi^. @&lmit töat 

VRofitiutn ÉHer Simgftft ^^Wttriaf IKbfrftfow»/ o<^ 

Jme^ ipf^Ot |i^ »ill AMts^n^i hett, ém P^ AU 

l^ .%«{ JE|titf4{R$.mt Annat 4n ^ofirM. %x6HiUt 

^imii «E)^Mda fMMMié toti intqtd«éi. 9^1 ta fxt» 

^fuBc^fStf nK&^nMtv iii«dMi« >aii m «9cn tS^um 

itl#P i«yif 'öaf^atMl^iXniBatfMfttfAÉ, at'in« 

»A>r()^ ^tbe måtaA, Ci\r %iMa aVesa %fnm* 

wnc »»10 toil ansettfna wa ti^ ^m* m* 

i> rém wm dKfa oiltM obilfiimibf «m lii(fa< efter* 

€fttr <n 19 linllecng/ feta i>éflNetfi$ tMn{Nrv!I)«%&e 

1 39 1/ 0($ t(et ^ I23i af Gregorius tm IX firRo* 

ir»^ ^éifart iVfipciwTaii i^U i^tdliai 

€ Il i ' «M- I800 ti 


4^* Qxoiifl-J^ <9f^iiaL 

teen M 6c^ && ttMctixhf. '^AiF^tii#i>m«ir otifM 
f&t t(ti f^rnämfta ^tl^a ^99^/ U#oft »^ km 
IBfSbev f^rbun^na lÅ ttg^i; bfibiff»» of ^Mfioai 
^mm^ ^'foirtliDolnirttcafleMfe^* >9)4tt^^«Mrfm filK fl 
, f^ra på bim ftåUtt bd^ ^^SMi* taib(tm:miaMxii0 

»uimo It eeiroftdt Nfatt ^ Oe* f^rifttd aftnMde»/ méi 
ft^n&Mntfi edrigcnoin f$rMimii«<> fan trtoti jn<r tnut 

Francifcös Hm tti6, »(^ bltf (ifofcN^ «f j^. Oregé 
bt FnncircaiKT, (St^t^tibtt e<^ SDISnodttc <s), 

(i) Coodliinn Latenneirfe IV. Cair. t^, Ke^iitiiar^KciTéi^ 
grareat in ecclcfiff DeKcohJfofiorietn mdoeafr IftinlN»' prémbM 
* de cerero neram rdtgionem inreniat r Mt tjpicéittipu ▼olaaii 
< nem oonond, oncm dtnprobatÅaflanNi^. Similitcr qm.-,% 
■ gio&m doffliim fimdare o» noao, Mgatau» et taflinxiwKa 
. reHgionibas appr^battf, , '/^ 

0lj WMt«t (ar'iH(er wifixt atmtitfim tktiSaita» M tt^ 

mm fM ff \jstn for ÉMiM (trk fortfAtt Ci»aim£b^Bil 

( IrtiXgltfToitieB; BartholoBOntiAlfeipw «fao»- (i>a H BM li 

v ; .cn«ll«»<S^iM M^.Fnneifali, jf ijja^, ^fio^rwtimM, L i 

. Dominp Kofflro lEf» Chrifto,^ ^år m»it Mflll '«( tS ^ 

' IFftifoftni le Mlfriitranr Oliver nn(ltt-«r-xfednÉ^ 
' fem Vinirort ^ M^At r«a (ig är finiiUttt, fW6 M#l 

- <9e(9(nv rAtF iNra*ii|Mirr5 »dir (inn Btf^le apMAf^llf^il 
%:, ii|«M(r..T|i^ 'F»ans«i» *Afli4«cu Öftr.lHftl«M%,f»»«B 
, JkndM^rP^^f affijKr.At S. ^prancifcus, |a« «4|l< " 
.. Wr. 6f6a« Anöor fA?t oihtlfJ ircfa (lt.60r%. 

Colcmbhis (fmplicitafe pUnitf ' (Fråncifco») wnn^' 
•tnoreiB hottamr, pntdicat #ifibip9, 8Hdinir'-«b:°<it;(| 

- iicc tiifi ricentiatc recediim. Oif n<|9rt|of 0J ItiHr BMMII 

Dominicän ^%a 'U^timW^ Ordens - (^Hf^»re'-j||l^ 
^léjhr l^fDpp, et^ betltto*/ at S. Frartcifcus ^Ve^' 

1 i i , - 
■'Wr-ii€ia(Su"«|;^ ^51 
Kfym xoät i 9totii .<» ofl^M PMUnp k «rfc'$8ifef 
at te t»ic ffiHe fan« ftgi inttt tcit» ^. $et(i# ^9if<), 

«^ YCtMn DomiiricM t)tft ^(|«Vr Ot'^ W9 /^tl t(0|t 

f til Sigtuna, men cftet fitfuSbi^^. Qt^i mtit. tfoUtf 
Mt/ t09 ^Nut l4o9e bon til fig od^ (dt Mtit filtta ftg 
fo intet dSngt ft^ Itpfato. ^<n teroö i»ift<)m>e Ucf 
dttyarist p^ Dcnha oröen, mdH U bt^fntfx^ ttllunib^ 

. étftioii tfit f5vfl« ttiot^s.^mitdtanefMléxj^b, 
ar Hvitéeit^MJ^ af ^entin Mdleoius (i). iSica ^o* 
Mttt feloMge/ em(b<t(t årfe^f&ifopen ^igcHfriatf tfitef 
2r9/ o($ fiinSe 0((6cé ®<int>efrtt)^ ititet ofl^4tma nå» 
i til Otbf 6» 4r(t/ ^»Ufet teikin tiifSrne dt pdmiht. 
It» (<k twt f&K éfrlgt Mwtt'ftff ttfttdiet. ^ Det 
!((9e, ^t ^(t>if »jS^l^e <0c« S)otnitti(!a»(rn< i bmb 
i iSt 1043 ttfTwöafit onfecnbe) nt ti« n»» $(pefh>(lf!<t 

pbÄrWmon. !©ét^« itil9ö<J5"W**^ ^'''»<^''"°'^* ^^^ 
(f ti( 1>rtoreo f^ctTti^/ Uti ^tbilfct f^an ht^^Utt ^bnm 
I ti( ^(iftaend Numius Johaneu de Piacenua bt IKnnttf 
nrioreir tx$bwnt i>4 tir^orii beniiXté befaOmA^/ af 
(4tft forfa f!a tif^oiutatrt £anb^ ct^fVini;^ tnm fiin# 
)|i(4ttta at ttfa ftg ifirdn fttt l^te nteb v<|tnindot (^}. 
)if »^c^bct M< 9(f af Gregorius ben IX dr 1329 et« 
flrmdn/ ot beratf ^^or {FoOe fållad CooveQt«al-:^9i# 
rb« tfBifa ifuOe ^aftoa frihet, at ^aftoa ^Tcfogdcbat 
h{ng«»pfatfér »ib fina Äptfor (3). ?Ken e^t»d( 
tmc i början intet er^60o fdfca bonind^otfer f ^n»» 
I. ^ botf ei idndt bdrefter fdtt fafl fot i SRlT^t/ em<baii 
i^^Mn^t tneban l^engt nnit ^iiFpp i: titilopj[||ig. 
p^liMt tmberftunbotn ft!»dct nog/ ot ttffii4r(« Mpm 
tu 3 ixm r 
4n CM» 3|KlMs^l|ttHa; 
. JgSfaftftAfl löftet 'Oiii^^^må^étA fmnodft, <ne»(» ' 

^ f^amt man imrnH ^S&a fi»/ >at ^ un&tr (Ht nifiait&ti 
mmitf dtfwit ben #inO at jotM -fid »eber l)4t å mm/W 
let fan «Mta tvMigt/ »(^ be feberimvo Ment % bteitafl illl 
$(K4ttat«icf tA ^raniflie j£(9ftet Uifnit li^riktabt la^^lll 
^iStutra tii7 14). SOteti ta pafAt $1$ intet ati4r«iMii 
M dc^itffldd Anbttfifoins ^0IQ 4rMX^ ]ttb i fibada f«6cr^ lÉiK 
1109, Wt iMti jidsM lidt utfått iibeiT/ nir bcmitf SBuoCtfj 
f»mmli iÄ @Werl<|« (f>. -ss 

fjft /i«!WW» ^. fr. T. «. f ij}«;» Mtjf^Håutéc. X 

Sccre^r MaeettierK ,J <5(9(f5bim itcSiftdatdt 'ffm 
^'0Å4L,lMf^ftWf Imiflitenthu EiÄ(?(jpni S. 5- Di 
' rttrvfron åonias é-acnmi f/aNliatarwti CaiidMliliiii 

> Mit ff* .'Papa frfdeceffinit noftri <^ «f4i|mptiA^ 

n* «jiin^in regni pn> fuUUio ttrr« $^ctc ifeééperi*^"' ^ot 
cimus 1 qotixian jim höbis exprefllm ^^^il^^ijaiiilrf^é^^ 
• Tus 'prSientium anflorttate inandamtis atqaé jiracif ^ ' ♦ ti.- 
} 4iiam ipraiu dilcao filio M<giar<< ^MiiM it^.fU» 
C tioo indftro» qMn ipifo hi< Q( «tiis. ApsHal^ iäSH 
j.gotiiai id ftrtaf ttte» 4uxlniu 'dedtoanAnn^ fii^ 
- / D«, LwcrtOtlJ £aU Janaar. Fontf iL' ann» |iini^ 
C$) fjirtgvriut tfilatpm S. S. O. Dffeeii» :6His Miigtftl» 
- nis ttxikttotitta S. & op. B. Ciim tÉHqdam veti ~ 

ftri alegerftic robia in domo Öooitiii Man(oo«t> 
' )iit labineaU veftra inKff klia* lianMabaaii t o mawii f ft a j^ 

«^0fiuua.4pc$riiiin{Mt vtéedeGxftHxx omm^» "^' " 

". Gaanehti^s xoCénnjr. X^tiaedentea- y^bis flichi 

ip^ ecdafita «d orm* framii»Sc<l<nGc<<«ftréfliaU|i» 
iib ViMlli Qtc D. Pamfii X Kat. Ftb. Ifoaii «. 
éU ^'4iti LuitchfA ataf fjclfiM ifwgaiaa^B^Oi 
: «f^n Målaan 1754. . 

(4>.« Oati»a e. ai, ^ a^ T. f. fto<^ .,. ., 

^^^ Uti Moytn «n €^»i!a Sbftrci foA flMii ' i É 
, Vibyu^ itiJffMoSfteriologia, Jnitfor HtMt $ 

Jett ma Meflitift», »wnfdi, fafi firfd» m» ttmx 
^ imm^ iktnm^fH Him gif nmimt. i tfiicifini 
Jlilt a» <fl|i, 14, - fl? kmmit tu émtittiWc man iatrt \imni tpimut, at et V^mS^QL I 
lieaiaritiin, fni «f«r |M» M» fTaJlf Itnrftfo^f «i «r9(irfr; Ä ir" '^^^ il iiUii ^i ^ inortternav td^ »tf et t^lift af Är 12^^ (O BÄntlia* fifolé» 
|ttt ^((IltméOte of Är 12^ ^égfKtfMrnoritéilMt f J0(^ 

ttirmM Qpmld mtd ta gÄfwa 4 töÄ-frtdrf |^^er: ;^i« 
l»«ÄM ^Biflpiiidé ^(»gcr Ml)tiMni>^t tpara af .Smna ti» 
^ milttbipp<%ittteiKiiu bftf Mi^ftÄrt iw^oflfr tt( fin 
1(i?f « tttfrölj^K »(^ Är i2^J, t|gtt»<ll'B»rogfle6ld 
It i9fM:4(i5«r|>9ar&ia« ^»ffer (s). . v7Ät nmn tit| fdffier 
(fejmUtt^artif 5« anfira lifojler fiMn,t{ifi^i^é;ii^i^.fÉl||a« 
!^m«kfM« nff(tffMle#rfilf||fttll^ ftm ii»d;0i«(<:8Ä< 
i;/ B j((f mn 'hatt fonnflt f|?<wtt- 6e« fo^oö/ f»miti( 
-.^4l^ldd<#i^ lofiftstt <tnn)Ät|&: cjrttn ^^a^^iw^^at 
loptr tttttiÄtcfer 6e$« tiöetf tÄrifefÄtt.* *3(niÖta tärer M* 
^4«^mtfta ftvorir-bÄrfraeer; oi(^ tÄtt fSmuftfda 0(^ 
^' - fÄtfattfifaöar ^affca rwfjlan f aU tt&er »ar(t fJtt» JSr'*Wtta^li*I5^^^ 
fMt (Scfl^ af M)(!tÄiäi6r9lli«' 

mm 


m B^tå1^^té^im^ StitfMitlbpÉm Ut åt ittÄtt öÄ t»{f»el *6ee> tb ma» J«t 
jy* J^JlGrcg^riui ben IX ål tillf f^mtmi ^(w mtåftax fJj 

' * nf a^^mm S^^^f fom ^i^p <:X0t|e(m i ^trengnc 

j^wiffeh fenate ba6e jus Patfdnttus tÄ ^9t*ait, mom td 
t)0m i Slbp eco Sfcb^/ fi»m &e fått til ffdnf^ af fom 
9ii^ & !^ie !Kun!ar »oro af en ^e(t annan Otttn 4n be fi 
O) dt Dtfp, .de TempU^ lAitidcRfibiis ^Ir4 tunt I7f& ji. 21 
>; «^ I>UgBS T«ftiinente af ir »3 g Uti BoEfiii Jo]^«Dais .|$ani 
j(%) fning/kiiiMovu Ull«r|k. pu 134. 
C )d 9I««. fatt ^ laram MyzilU Mond(leri«log(ii« C4) Z)tt HM ^ OMfirt^ BetoiM of &eg0niIX:<|luni\chlter84 
Ii Sept, Fjtn. t« y. fOer 1^3 !• IDet^ftWrÄwfce ^lerfl 

Cp; $• S. i>. dileSis fHiis Eriori Å fratnbus ttolpitilii ItiiÉb Praa &• & if.'BL ^äpropter, dHeaS in Domino fflii , teOnt 
^ ItddiribBt giratö /ConcBrrentes iflenfii Ecdefitm 4i«tli Cikitttj 
^ T^xitificit de Tonff tfsfigm bonx raemorix W« Stregnenfis B^ 
• <K«eefaiiiis Q^icilijiiri a^ceflente confenfa pU tfdellcet liWrdfei 
• & pi^ i^ecordationis S^UpUténCs Archiepi(coptts metidpNbticen 
.at ifferifa ctriSmi in Chrifté fiSi K. fiegis iUiftrift NM 
^^ Aidt Svecic , ^«it jvs f itr^natui in eedlfgi ecdefa -dicinir btbfi 
) Mrft conformauft « «- • nec noi| ca qaae ab eodem Osce iik 
j^^fictntur Ahy, de Arby pr^ponids eof ^adeptot, (iM ^ éåét 
:, ffieifisc f offidetis '« • • tobia & jper yoi IiqI]^ tdk^tibriilh 

.\v :-. ■■ .-.■ . ,.,■, ,"'5* -17. ' .rft " Ä^/ ö< tiwn, genwn s8ft»pt fWte at fefifiwi Mafl^'-«f 
oAmfGi^ Mer bt6&«rf äv i# M(M'å 

!ar« tKffon» fämn^cfc fWnft t« ©ab« ^oflec en ffljlig>*i'% fr'^» 
«^utta fJip 4»/ fina g^tdibm* od^ ©I4ftingatij fiÄ» '*J°Jo *" 
ag, ^an me& fin bro&et fcf 6v»&«tj!«p mc& fkbfm4fte ' * 
Cl). 9a man »at fS intagen af f5m4jf«(i9()eten af 
Hv^ap; at iöoflrcn fin« cmiBan gjort et fS&ant fTråfdf* 
5» ada t>era^ 4l(i)ant6tec (FnOe ^afwa f5rm4n af be 
'5ner oc^ fanget, fom utan »ppe^tt t ^ojbcen fårcdtta» 

&9lif b6ne< ellec m4§cgcmenflfap wat ^ftgtiötltgen fajl* 
m tiaöemifian ^oflten t €un&,®alb9,9voffil&,0&en« 
!tg/ *iS5ejletn)if, Siatpen^burg od&^öelmipatrö, 0^ »ac 
ftaU/ at fä.fnau funjFap inlopp om någon i)6& fr4n 
fallen/ {fuUe fhap en anntdn bön od^ måfå fiungaö f$c 
. S)en f)unDt/ trettionbe o($ årmoté* bagen fPuUel (i(a« 

J^m^Pr Om*o^ 2tftonf3ng ^5na« b5n fSt ben af* 
oatföte ocf be afbåbaé namn inrpcfteé uti beta« ^teflec» 
r^ årémoté « bagen firabeö feber mera oU utf&r« uti 
a tibe? (2). ®cn fom enbafl behagar il5 up Libc^ Da- 
idenfis, od^ b4r fe be många b6ba« namn fom wib^tPac 
antetfnabe/ fan bdrutaf nogfamt finna ti( $n>ab »upl>åt« 
lUtbe man genom en fSban tnrdttning n>ar f&rp(tftab. 

fitfofbiga ^open/ fom n>ar en ^4pen ocb unbranbe 4^4» 
51 ^ ibleiig ®ubétjen(l/, upfplbeö af en anbdftig ^6gaft* 
ef fS heligt flåOe. ^flunban ti( gemen|Fap af en faöan 
måfle ööbnxlnbigt f5ba ntaf fij en beflÄnbig frifofllgf;«, 
wup^tt/fS Idnge Dvomerjf »CatMff <» Sveliglonen meb fm 
i' bum^et.bårfFabe i, g^orben,' S)et dr . fant, et gobt 
iffar auji mdnnijfjor båbe Jefwanbe oc^ thba «)4(, men 
^nntet befait f6rb5ner f5r be .febnate^ anwclnber mau 
U('»4(g6ranbe nnn<(<^d tii unberfKb f&r be (efn>anbe/ dn 
»anbe för be bhba. ®«nna utwdrteé Ijelig^et locf«be 
m många enfalbiga f)å(ar ti( at ingifroa ftg i ^(oflrcn. 
^lÉtr tiOifa fdfert/ ^tMU^^tm f6rfn>ann n>tb intrdbet/ 
\ ^ månge togo fig tilfdOeh at flpfta ur Äiofhen. ^©cge 
'"^ »-b^.^ilPefigfl^ei^affjfJÄe^åane, om be""futwe er* 
•Intet omtat dn et »^(t oc^ ofaiigt lif (dmnabcé>åt 
I7 t)^ ^n töar fångt ^rbace mebfiuK unberf«( 
4f« Bvp^ IMStBr ^ii^dcia. ét^ffåut^b^ 4n ht ^t^ixM^hf^ttå^m^^ Ånnoxi 

iLö •«*»ö^<tfff wfy m^mifftm of 9ö>imf« Cfltl^oj|ltt 

(i) tJetfO" 55rff fTrtäejf t ÖmEfermr DTprciiriwr^ T ir. p^dff^ 
l^i ^efmcf l^tfnr fX: Datom iirprsdiao mbtiaffeipTo Sbba IpTor < 
uitatrs 5« Jobannit Eaprfffät , quaitdo E|^ éutrv pn^ifto fr«tre i||«i 
fraternirareoY cuo¥ paiKctt£tif fratrtbus- Knno Doiiiinr M^ CC^ T^ 

qoD fopra^ ' >i 

U) Cm Ictfor 0r<ffet{Fdr fitvrf fSHtfnSr fHhnlrWngr tHf Mbtc^H 
P.r 1. |t a[69«- Nbminar eccUfianmi r qos? nobia- fratrtr Ac i&raat#l 
fia no({raa orariönef cocidie exrpeéhmfy & fbif: nobir de&eoc- m 
qutiiT defimdtr, iTcur « tnajoribyr noflm accepiinovr DklhimÉ 

, fchiUinfir Rtifihifiifr fFefierwianfi ^ RéiW9ngi¥shtttg9mfir, 0^ 
€twfis. Hr omner habenr {ommtnt & ftattfMitlonh Mo^d * 
bréue defini£K noftrr ad ilfor, ur illonmi frd not vetiérit » 
ca fiar oratio , ^ nriflSr ceTebretur cirni refiquo déronöonmi* 
nnr ctiam pra éc^ fratref feprénariunr & triccnfitmni •• - mrj^i 
flro Sr Laomittv annor Dr M. a XXXVt ind. XVU ^ 

bri ftC-r 

(3) ^JflviÄ Hononiif Herr Iir ^af tmm (5rrf tlf dfrfe^iSDl 

Ifftrof fig pi brtttf t^tir Hémrim &tr VeneAbili frarri «r J^' j^^, 
copa Lundenfi &Cr a itobia et^ocerf [cnpis] qtiid de Ap 
du(TT r cun> in cuffotlitf (!eticrenmr » ea quod" minf» feK bli 
floflkir indnd y ut ab;e£liiny moiTåchafem haSrmm reiunianCit-. 
'breurrer refpondemas , quod rafet , fi rofueria, ^er itar fuA^ f 
coir^rer quod {blurminada vifff (ibrmfferaf reRrverir,dbivée^4 
fKionitf nequiria refipifcantr D^ Ronrar ap. S. Peenmr fectttaår.! 
Fonr, nr. anno fccunda cITrr 12 ig* JBrfftocf fTtBCf Mff 
ItfLM qjifmrt JJ5fef L. a* Epr icd7, ri>^,09fi4ciiroin ' 
rommunicerar tff taitgcbedcr gJr ItagWf firffSiin 
Kaoiel Tittf wflivwa keti npff jrvrfair toil^ Ovitl ... ,, 
9(oj(!cr' jr^rhiif Ucf né»fr(nltrir / fatrir m» f iilgfAdr^ 
• fn (rrcfmni (off 0((f dr tff tfnTcViring/M ^Ma fjpMtvr 
;f ijr- @5 (tamt DtoimrfTe ^afwonie IJafI i^wilr 
tiat/ dti at regera «c^ famfa pennmgar^ fule 
(krdenfcr^Orten 4mniMe^Hit fi§ titt (Mt ' ;]>tTr'l5^^ . iiiytt IDet. A. €cip. t4. 4J> 


bt nit ot foHi^ta €Hil#omen: <cm^ii . Hoaorius ttn mfixfttui 
i2io mt afga iScef i« å«fe*55iie»peti J ttpihta >wl5 iöiJF»*l*?l /'*! 

NSA fmibt 4P9&a t>em tti 4tpUda Attöra orter «t ^.rfunnd 
MnidCQwn. pHi^ ^atoen utbrtber 4 jHi |^ifn><(f( tn gan{r« 

m ^n dravel Dudatm« ia«r Mtodcagoctr, M^) j^ger f^r dfrigt/ 
^ utjficfode botbi xKd pS i)fiio^be ^»r/ ^afaa lifmet ii 
Inmcib ^ ^ftifiim i i^nfPon <i). 1!(R«n »Mt inttt^ »m tenttd 
NPjutfW; ^Ri tim nxKtolanbe Ofn>etb(Cb(ii utfoftDot^ fetot* 
igra at pStaga ft0 bentia $(pofl9(^a fm '^Yo^rtoni/ ntati 
r orbfat <)t tro/ bet-^n&irjie 1)0(1 im ^tfba ^åi at itlt^d 
limtt^ fom Hononus |Kift 4t Dptttuntra «<l^ fitmona ti( jrefott/ 
f ^n6 i^pofloTtf a ^i^ $ir dtiU fS ittptftt tnit^re il^a^a 
^ Jbet »M^t iip/ fbm |kui itl ^fmim^i intet f<!h:beleé tnent 
rmé. ^tminflone ^<xfw« Intet innoäenrius ;b<n iv wifot jt5« 
t tnt^oä emot ^iflemcnfér^^untoma .Sr i249/t)S t>an 'ge* 
Ii4t gonffa nåbi^t ^ref iiptoder .^e(a betma Crben uti fttt 
Iri^iga 6^ptft>r ^ if6rbjubcr/ at ingen Prålat, e^o ttet n>ar<t 
tnåitnberflä fig atfafla nåson ofCifleaitnfw »'^nnfarne 
>te eDer <annan anbelig ^&tt$t>\, mpcfet minbre at bu 
lÉkSson SRunf <af ibenna SOl^igl^ettiieb pera^ens., Sbann^ner mter- 
fltan tcrbe «Ha .fJrfeöfer^ tfbra funbe bt^U of be|a C>ibtn«* 
t, tama iinfeer i>en tdffl/ fom 5(M>otef» ixj^ beraö i^löfler* 
?riuin f«nn^ (!4figt at jJtotbna (2). ®cnom et ■annat tjj^j^ij, 
i imma flarum, f6runnat innocenri«s ben. t V farama |5c»f rifana* ft. 
It «aBa €i^cdenj«cna« ^ojt/ läsare/ Qtifipare, oc^ «n« nnbtrgif. 
' j^nnore, fÄ at ibetta aobelisa fdllffap »ar til <iaa tK(ar|<>"*^<5 ««' 
: frÄ» iöijPopomas oi^ •»antigo- ©om-^-Capitiene taöfa#'*i„*iJ;*' 
W -et jenbo tnSl ii^ii i&orbe ibe pä :S3iiFopacna5 fa|le(« 
%f när frSda töar ^om tron ^ IKeHjioneii, men bS 
ot onfé ii»m ^ijEopomad dtSb^ftoare, ^c^ ingaltmba/ 
a^nbe. w^td< <n^< liRunfar tporo 6ed4fwabe 
,.. Meter, 0^ Säfww ^Äöe lÄIebc^ i biU famJMn^ en 
„«(^,t^ tiNf(/ $»tt %MK i i#f(ift SruM imot 
^ m m a fidf» vattto. 
4^9 &vqta W^,f^i^c9ia. ^^ ^ f'J" ffri&a fina lagliga ifranfor o(f> migbru!a fin mpnöig^et m 
jflKo^^öofdtton&e af ben »Jr&nab oc^ ttttöersifwen^t/ fom &e 

' ^^* tom JKohierjFa (g;toI«i fftrfWge, SSle&e* »ar alt mi 
j^mnfa&t oe| afpa^a^t uti 9Somer|fa^rfo*n)4l&et, o^ im 
iå mpcfet m^jeligt war^ (dmnottö tit toiiflåé »ä&o. ^ 
jben ene eftev btn mbttf »ovo uplifwaU af famma anba/ 
od) i aft togo famma f(of^et<» o<^ regeringen teglor/ håb 
bi YDerlbflige 9ie$eran6e pmfabe reglor oc^ regering^ ^fdä#ft 
nafl xoib ^onunga^ombptet/ ojtan fnart fagt toib oDa «l 
ten/ i)4 bet |incet 4r tmberligt^ at »erföfliga regtriiisen v 
ait utf6re/ men ben anbeiiga bdremoi rotabed alt mer Ȏ^ 

(i) Honorii t<Q Ill:f Stef fiptiel (o< Vtftövius p. t?!- fSttfi 

I/lfa (Jr nJara menfiisar af »fnna Vifnelrga ffrtfivflff / til bmif d 

onferliga n^jllltltii^ef. Duximnfl excicandos ot m bac ondedma h 

,du8] inandragoris Lys ingfediantur ctfbicaloniy & ▼ineam Dm 

deant propagarcy kboraturi quaii brcat hor^ fpatio in eadtiiiy^ 

[ denerii prsmium receptoru Quocirca fraternitati wst per Apofio^ 
fnandamus, qtiatenas in Frovincia tnä quatuor viros opniohia{| 
flc litreraturir probat^r rel tres feu faltem duoa CDJuscadÉ; 
gionis ]f el oråmis > in Qfterdenfi prsfertini , coi Demlm» f 
u mari usque ad mare ipfiua extendendo pafanites f digii^ i 
per nitintts afin^s afcendenrea, habentesqoe vitarn in patitonay^l 
rem in defiderio , fponre relinr animas ftias ofierre difcrimrhij ft || 
Domino, perati pro ipfiirs nomine, fi opvs fiierirv maityriimr ^It 
ipfos usqive id faftimi beati fntrcini ad prsfentiam iiofliatt/|i 
tas, &c. ■" 

(«) Innocentii Un I V:« J8r<f til affa 3lb6rtflr af CifterdenfeiwOra^jä 
dani V Kal. Febr. f omificatuf anno feptimo cDct &ca Si8 ^ 
(0< Ornhielm Bollar. T. t.p. ^^7«*« Noa igitir atl 
ctfi ex ridcepti cura regimmil « de vniverfis SanS^ mat^ \ 
ram äc foHicirodinem ferere teneamosr, de ilUs .tanicsi "'^ 
nos con? cnit , qoi poftpofiris yanitatibns fecoH jogem in 
famulatOBii ac volentes - • • reflram fuper pnimiflia m,[ .^^ 
dine orovidere , ut notfas Vos fcu monafleriorom vtftttir^j 
fynodos rel forcnfes conventtis, nifi pro fide dimtaxat , TeH 
feo capitiila vel fortim pi&nitenriate absque mandato ledia 
ciali evocare etiam ratlöne delifli prsefomat, nusäint 
tes punire cxccflTis qooslibet fecundom 
auSorltace prsrientiam diftriSios inbibr 
te fententias, (i qou bae occafione 
mulfari *contigerit» inritif & iflaoeli 
fiandito^Ct 
veOri 
decerneiiiet 
préromticilMi; 
S)e(. 9. Cop. 14: ' 4^1 r) X>ffM Inaoccatu S5r<f fitwtl «(f .M .ömhielin 9S fammil (iJOrJtnrraRf 
P'339. fitjl. frJB 

I a 00 lil 

§.19. '*'^* 

tSlan ^at lott f&(Ut n4mnt Mim ttt(<!lnt>f!a ^{^mi 4mtn«6»en|la 
tlfe, man bbt f5tl>«nf!ua ocf i^ogfomma 6« ©nxnflfa, fom bltf» ♦<li««» 
it rdfnoöe i()(an& &e ^diaa; fall man ^av faån fi&c at b($ru 
W l»4 ^wat) dvunb Ibe forn><lvfn>at fig en fS fettande dtanfa 
»6 ^tenoerlbtn. S)e$e4fo ^oUinger cOev ^^Intgetr S^Ifunge. 
arl ^iFundt/ Carl J8iiF»p i ^infipind ^^ <n ^ungt 0(9 
l^mae ISifFopm i 9b0/ ^wtlfa aOa af v«ftovius 4ro upf&rt>e 
i «tKldonMijian. ^olmddt ^olfungeé ^e(ici&et hvcoiftti, mtban 
n ((fbC/ gtnom upvor emot fui iagftsa Cftocc^et/ man ^r ta(t 
I >onom tt(f6vne; men efter l^and t>6^ ^aftoa un&em4rf ^gat 
va scdff bwiSa man twtfwel n>ori> af famma natur ^ fom an« 
a btma tiUné i4rteFn^ a(flrabe af fn4($et/ o^ fammanfatte af 
mrnng (i). Car( ^olfunge, fom Vaftovius be|Pcifh>er/ Uttt 
^ mot ^t'^o\ivcna, fe&an ^a(t>emar b(ifn>it ^nung i^wt* 
i/,9^ ^6r ^(e&e^ tif anbra l^4(ftm af betta 4r^unbrab. 0m 
t^ijFopcn i €inf&pind 4r ta(t ttlf^rne^ man n>et/ at ^ af 
Inbarna b(ef H^jålU^n, men om n4don annan b((id^«t ^ar 
„ j tngen (uniFap. ^ eOer töet man genom f^wab firtjenft ^fPop 

roé f}r<!affat fig jr4tttd^et at b(tfn>a infatt iblanb be petiga. 
t»ar SBtjFpp t S(bo, oc^ i bané tib bjef ^nffa J8ii!op«» 
' [l^ftabt til 3(bo tfr4n 9%enbam4fi i sa8. 2(r 1234 ^r Mi ut» 
'" <t S5ref, uti broilfet ^On faOar fig Dei gratia Finoenfis 
Epiibopus, o(^ fF4n7er en ^omt i ^M{l?o»fo!n ti( fttt 
jO(^ t6bbe 1348 p4 ®ott(anb (2). IDetta 6fn>ert99dr 
om n4gon ^(ig^et. ^et 4r ocf et on&btgt befw4rf 
»V 4f Mffw ^åi^i bege förmente helgon blifwit 
. tp bemta ^éber^ fiS framt bet 4r n4gon/ ^fma be 
intet 4tnjutit. ^an 64nba at man p4 beraö 4rtfmot^ 
tt tapeter om eOer pa beraé grafwar/ fom 4r neberfla 
|){^iteril?a beatificatioaen, men til n4got wibare 4r tiU 
Imlebning. ^an ftmter ej eOer; otberaönamn i nd* 
»n^^^oieobtv 4ro rat^dta, icfe en gäng ibliuib beti 
j^L.j. ¥^ &»u IMft» ^ift^eia. 1t9tfaMift6ta fora af leflSA/ fom ^H AOa Sanaoram Afltwerptcofia t|^ 
*T rsri ^^^ f^^^ glftmflfart jfJmawöe/ (3 mi^dF et jas Ittonat tndtfo. €f)# 
UcJ *ö^ Mcffcnius ^at 30Cf ^ätt ^ettt «IW<« fJt&i uti fin Scondit, ^ 
linjer iint)jantad(m&e ii\. 

(O dm TSbattd i^dgotti pm ^olmttir, lar Srictts Oh! > lot litMf 
€« fttOfoaiHs i»(( 4Mfa iim^Ui beipFtifning, ^ figcr: &näi, 'qui tantis imlisguerrarHin, honHcidiortidi^ tåpmarafB 4iut €< 
jnnainerabiluim mdorunij tiuillo j^e, (fed fda iaa foperbia wm$mn0t 
^ccaGoneitu SSan fan inttt bcfFySa £riats Obi ffc yaftifl i Ultå wUk 
11(40 fétn 9an i»atr :ft<If 4if {pSfMffa Htm t ^ tPrcfV i«ti mti i|gk A 
<r9»gt^<t JeroiMi 419 »d .^an< lyitnetbirtu 
(a) Om £^oma< ittiitax Vaaovius iaitt nanat/ an At <|aR ytAitat!^ 
gtnaarna oc^ tiOifa bcfeglat lin tprcbifning me5 fitt blob* 9(«feri 
utom Johannes Magaus o^ De fom (onom ^Hia, Mta inttt ^ 
jlilnblgjft. Om bcnna IBiffop liar ^aalos Juften Idmnat -af .,_„, 
t)errittdfc uti fttt ChroRicoa f^^t Mettelblat ScftocDlfc^e $5tfcHi(|it; 
fm 6j. o. Themas natioiie :åiigHcas, <ordinis Jfczdicatormm, fritt 
iionicDS Up{alienGs, icfbiic raoDO D« 1248 in Visby GoclandiXt <qso jb 
tulerat <>i'optcr ftuthenonini $1 vCurroiriani furorenu iDctta (OT ^ 
nias infort ti f n Si(Ioj)<' jtrdntf a ip. lot?. 3^ bnxrb ^runk fan i 
gai »ora €a$d^anf wt m intet. -^an< ibSdI 'dr befrlftal of 
niconVadaenenfe Olfii y. 1S^ ^^ i(j9pfb9a< mci)aif 3arl< M^jii 

i^m foneg i«cet »ara siagot tmifwellmdl. iDet ftfriga fom Hr 
4r »S et annat fliae tUfirne beflprEt. 
!(3) Mtjiuius scondia T. 9. p. 39, A^mner ^oainger^ mtt ti 

ÄorWgiii ^« f^»" «" t ^ott^et ar fln&raglt t>m Ä^tf^n» .t 
(Canaoiiidtx tega femtio 4r/ fan giftoa itSdot (itet liegrep of» 
Janö. 9iomerffa ^ofbet* j>f5rtttttna wÄ&a lil at befd^a jitt *. 
n)d(t)e. ^an Ib6r bod påminna iiSaot «m ^ÄfbttMI 
til Sanaan» iaoöif er5fratit)e; i ^wlfen .<ifiiidt^$ée$ '^ 
(i^a W>m egentdiaen war famraanfaSabt; -matt wxi 
n>a m6tet tilf&rne 13 md( fom Oea t>3 ^ewlgabi ^c 
nocedtius i)en III |i(f ej fe nSgot I or«t59 lit CuMoiii - 
Dan ^an t)6t)&e 1 1 r6. Honorius t)en iiij inaoNQ 
tew4&ate, fortfor uti famma mt om f5rfof»aör _ 
fftef ocf ti( Äomwgen I ©»eriae i famma 4t«!»*jri 
m ^onom tintfa »eta, ot Ädjfat ^c^tif ^ H^^ Def, 2. €ap. 14. 46^ ia{«* >t0sit cSftdcix, ot Mtta be Ct^(hta< ^enotod(&e f jOHemffvrranf 
oc^ At bit i t>ett« fSÖittfr fom ^3f««ii fBtebdt, ot bet irunet«'i** fr^* 
» w ffornxm^eber f6t be &xeéfl(fr om bC/ ^wiffawatfttioa*'*®** "* 
t töara bt främffc oc^ fJtfle,^ nw jFuné bltfwa be ftbfle til et 
rfiftt w^ff^ tttflSranbe (i), ^djfareö: fuBgjotbe ocf fitt löfte 
^T;, anldnbe til ^maatt, ficf tilWfa SetafaUm, JBct^le^em,- 
am^ GK^ ^tbj»nrtnetr fom^fipoen Gregorms bm ix imeblevtib 
Jeff fcnbtlfö^et emet Mfonfr uti Stcriieiv bUf ^ötr nSbfoCaöt 
[tvecsifvoa alTa f!na tlta(v blobéntgjmelfe nmnbna f5rm4nerr 
S^cfwara fma egod IdRbcr emot en of5rfbnlf<( ^åfm, fom in^ 
liwbe' tåf*^, ar ^djfaren fSfem bannl9fl ^be unberfldbt fij . 
^n>ené afiöfning betr&a begå ^etgabe orter. $a fSbant 
bref genom $5fwen* egit fJnDallflObe ^cla ^djfär ^wö^^i^* 
ktf' fvv^^& o(^ bnpttfg, ånbteligetr ^ittm H ^nungen i 
frife Latfvtg berr ix' elkr j^lfge bet fiffof fbvetäget: mot @4« 
mrncrcil (Tatraané lanbf eréfronbe &v 1249^ t^^enrföm^an^ 
$|4r efUr någotr mcbgiSTng { bötjoit blef (tagen/ od> ^an- flelf 
nr, famt p4f fn^ta wiifor fébetnM<t f^i&sifmmr fSrgfcf be 
#sa ^trat alf luft til bi$a -dfnDetttprligof fdrbet; e^uruMdt 
iattttr bet oaftobfA fortfor» icfe b^minbre «t opmuntt(t 
leaBetetf ti( er fraftf^t deltagande baruti/^ oe^ unbet bemta 
eC ttiiathlaJe Wwatnebrpgo ^enninge # fummor, til »ef 
flgenbemia tåx^ai^ genom tibeiM Mngb^ aff!abnabe l^lt oc^ 
. UniJer befd rJwlfer fatt man ötl @wer^e ^elt f!tlf« i an» 
rtif nåaw ((Smått ^å«njfl«inff emot ^aracenerna, SJet 
mi 0fnne^lfgt/ ar mSnge ^of »f Jjto fbrfa ftg tif beg« 
^ ö# fiarraftfgÄ opt^år *«<» l6(le /^nnfngar tfr^n jset^ 
' lieliWwaAbet Uxmi {2), ^roilfet ocf utatf t«>ifh)e( tftarit tit 
1^ étölen» ttÅM^^. W»«Tne ihflfg» nogfamt fäfdng^ 
.„, Ö^ fJrtttifTabe ttlbob/ men woro imebftttib nögbe ot 
f^iir p oirbiSmgr fSrcbdranbe f!rapa fammas penningar. 
" 'Wrntctf ar enjPijfta perfiWet f5r egen rdfning infunnit 
il^Ror ^rebrifi0^ tflniffiring/^ faff fngerf ting; bdrom uti 
Miflfor ftmnaf fhflpta, SÄtw n^ft tibtrÅnpa f6t» 
'^H injtt ^ibe^watf 5pna ftg ( ©wenffa Aifftffeir, 
r^npit anldggnitfgar tr4b4 fram p^ ®(t^iifi»^l^ CO 464 &v»ta Kif e» -Sii^otrut. (O Honori! Un llH SSrcf 5«rom Jc ^terat Latertn.- IlTM. Apr^ 
tificatui anno 7 «B« liMfl* f«tt iafa« p. 47a ^0< VaftoTiat. 3 
S5Kf faOac o* Honorid» 5t. €tif £«f|>e Chfiftuniffimui Pnncipom» 

(a) ^(Irpm (Fok» fram»<Uf (»öcUa« t>ctti< blifwa a»f5töf. 


. Om 

Solfungiffa honungarna oc^ SBartw 

S5iröerfon» §. I. #•'- 
neclid fårldden^a i anfeenbe; cii ^onunga * toafct, ^ 

tnatt dnnu inut falHt på t>m tanfoti/ at wåiia nå%^ 
(Bbb ^cin«/ utan man »ac finnaö/ at tneb» 

oun&wtWigo. atfBiWflt måttm "Öettat »wa^-fi 
denom ctfDom o<$ fdrbin&tlfe mtt) f^na jtonim 
(tort anfetnt^e. Utaf &<( 4n (eftoanbe (^iiga^ 
iDdnbigt &patxav oc^ ^dnbec waclt nog b^ 
©tjptenfott, (^pwctamai^tamfabttf »at 'gi 
Ubna ^onungen^ (SpfhCr o4) ^nMger nli^j 
SÖi4lto (i). €fteif aft utfeen&« 4ro S^dn^e^ifl, 
fem ^ ^vi( btn i^W^tf bwai l^i^^mm 
^i i tn>tfnx(émä( (2). (Bvontbov^ 0i 
mim ^i>nuu9a«n>al(t/ fom- frambeit^ lomiÄtei 
ca mdftiga fldfttv tocbe ocf ^afwa »avl^^ " 
anftcnbe «(| f^rbmbelfev man intet #•' 
^an finmt im«t^ at nSgpn af (m nu f^ 
bopp<ll(c un;4Eatng få ^(n{!a^^o^m. 
tni9cfet fi^re uti ^(fungifa 4tteRf ^n>ttS§i 
mänga firbinbeljet mtb ^»nunda^ufény^ 
ti m inmcitg faUdfe oc^ 4tr4 ti( ^ontii^ 
(I4ft ibt^max f^tbenjfuH/ at maii in0 


il«»f^^-' r<!M JM; i.£tip. IS' 46t Mt. O 6l^(^4Ii^< Ittöttallim fci ^ Mijpmims Thettntm 9^obilittUii 

£veöiMp..6i^, ^iMit iai misJoM ictant ulfot (Irl^M i»tfaKllt 

») åligimusTh. VL S^ p, M 9^ 4a^ itUt 9n^*HttUnt «|HtittittIfe 
ftSn XMr Stttj eUttcT »tu ^m 3^^ S^nmax^m^ 9»et äSåt^ 
re« Qttrr ^ mgt UtfM f Sniiirt nH Sréf ^f ;0^n f ittl vaaDc ^dt^ 
M«re j 48ä<RmaiiUn9 4f ir 461^^ ut Soit^t^jlACfi intet ^r nS^ft 
ffhu fåiiuibtl(e jneft SMCc^ifOlrini^ jrttni^Arfälrtr, 4t Hoi M^ ISrif 
#^.09CQ<BeMfibr fNn4nMffi^;4rt Q|iiHiNir ^Aaomift tfr« S(«r iBov 
^c, i^m matit iSiiU»!HSb rg»? ^ f^tmng JRodnirf iSriFfiirf iit^ 
JIKf?« «r^f ^r UifSrW iitrPirTn^tkMds4«rtof. t: i. «ir Nin ^Ma« 
#01 99ntei8<ntiilte«, ^mtrr ^miiotf iDtNn •tfftrt fIMtctt Slöfia «|»rim 

S«t1le ten ijocfe S^it^e ^iUrftec» -^ftmfan ^a^f tä 36)nn2i 
t Ittmt^.^jetigatf S>i>trr jt4n SNumemdrf/ «(& mtbf^m 
%a iamt, iblant) ^wi^a d^cn wat ^mgr €^0^4». 

0011/ ^ lo^t ÄnA fid 3lati{)«rit ilttt ^n ^otetbi»» 
9 C<trV ^oc montatt tUf^mc Penag(k&ld gtfiaxt 4nrui 

^ ^enNii ^n l^n ^m ^ei^a&et tU ;^ ;Rttafi 

lS>ecta 4n{öte5 fåfoottfannolift, men <•£&«; bod iMf 

met) diit^sat/ l^niUfa nan inttt i»i( 9^ i hw^m 

t0iM«r»n> fbm «»<ur $t^ iMb ^)(^tiia.^ ^km^oBk 

mMn^^t!^ ianMf»&c€«i$ 3«(I^MlaM 

mil at indcn twifbeV t9 ttx iMtKHiaf-jSmclcToii^ 

.^4.o.JDr(. 92 nn ta tSLfL./ 
^66 @ww Kitee -öifloria. 

|?»«Bnaa«t««,4r<n blott öilnirtg; fbtrt <Jf»cn af PeritigfltiW tt|e&9Äri«é(«i 

ewftti. ®ocf p5 gigningac oé crijfpfta mttttBcMt «tdri <Uöré twfeiééWi 

blifwcic ingen 4n,^^ ,,|H' iÖeri^t Sotfefen^baoi ;l4t iRff^, M 

i&v^fa liViH^a :&en mbfU^ ban ii4mnt^ atminftonc fit^adli 

gam(a Documenr. fom Meflenftrs tmfStt. ^äfont ^1 

nut> en g^ocif' ^tinftffl, ^art 3art ©rniofoirti' " 
» 1 1 8 « 1 95ri9itw ^awfb ^qHcS ®ot«i;/ 1}^' bed b^rh ^^ i . 
«wg'®f'j5t|!iUi9a.,pn9oj »attt i 0^>wi9e,,bap mati ^ m'^„ 
*<"•*•"•*• Ji4www fun^ap , in mcm oxmaxi fuimat ' »äwd. Cai 
S)rof<i« ec^tta mdcfrodrbfg^em oé titm4rrta «ttt^U åé 
tilfårne. Jbatt«b«rnn>orjJ*&ittp5ört"/Äntit9fari/^» " 
0(5 ^ndr{^ ^. ^tixcfet i^tljbttö ontra @etn^ o^ 

jigt bo« rtn^l4ftinö ^. ©wewe. 2<t 1192 Wef b<ui 
^fan ®alinj o(^ flier^, of Ä. ^xomti Äöfbtnaot, i._^ 
braga jtg unbon f6r £>j|(if4$sarna (4)/ fom bl ^uj^tiBibe* 
rotiim i Siortig* .0(5 oabe fort fåmt Mffogjt ^i^ ' 

^flominbn i (\anfFa flott attfeenbe i 9^obi$e/ 
tn(b fomma firldning^ fom ^. (Bwtttti^tfitéit , 
innehaft (5). <&<iné tdi»p<erbet o(^ buttt^A le^( 
|af»a f5rtj<nt b<nrt« b«b«r; , 0(b Aifabe 5«n ^ 1t<ÄW 
« tim&cft pfof of fm ofÄtfojbo meb,* tp tbnt 
iH<b «R pif fdrob ntibtt ocm«n/'Y4t bott liftm- 
intU oftonettr på b(t f^an intet glmom i/ftitti tit 
iDO 5inbrob fr4n ot toibove togo' be( i tr4ffnjn^^ 
*tibiö f4vief, fom ^ott' foftoftii «H ^w(lf>iÄW'f1 
ir^nbObe 5onom ftn tmberqiäng. £»nt i^dt^fom 
fopec, funbe fjOihii (f6nb<t tjend b4ttit ' ^ 
wefeiig/ utim ftfybergöf fm mori od^ '!^ 
Ilp 9rorf, ebwuttir bet mig^ogobe Ä. l^ioftti 
n4t ^oitungen' 4t 1199 Yoajc jiC^f^e/fiefef 
f(4nb ot ^ofTM f!n ^reft^uftni (foé f^ i^d. 
lfe«<loIlö4tb«tt ^Jkåim Ä^uffo "iJÄ |n#' 
|o« ftolpébisa p#t«ttii«. '95fl8Jktn«'/^^* 
bäfl/ omfii<sob(^tben^ b4 ^^iiip t m 
fiftt ot tibbo tid/ tH«n fom 'fött ^inbtob#< :W^^ v..*,^. 
JDj^t 2n;<Eap: if. 4^7 


i«.|ki(be funh«t6itwi4iiwa nötil b6?»ii wit) ärinat til|<l!(e1if( iJteifD «it J|f.,me6 £at*j4f 9tum&9, oc^ i)e« JDotecfon ^^p t»at 
flpeii: ^Wftf«n^, pm4mfle OtäöaifKOiite; ^rojlfen, (ébatt ^\m* 
ki^vt,^mjittQ$m iM$f toä.fln tilJTpEt , tU S^rridC; i>(| 
^ q4^ fom ildfttttfl /)f X j)^ah ^mnm l^el^rUden ^aatnCSX 
IM ^eKf;tU .d&a J^ fnt|t £ändet mt<i"4iéni, ^mUfeii 
« <inti«9«ii X €cif',g»uttfon« 'eUcr ^. Ätjiit €riffonö -öoter, 
^JStritt JBcöfa^ ^on^ca .^on JCaiit 3^^!' Dd^ ^< ^out.^riffoné 
iny^at tDlägnué l^cof ^bt>tc, ^toitfm toac gift nuit ^ 

•^" '^7o4ent?irna cft« Ä 0if Hfpe (5).' ^6 ^t. li%t 

!u« l^oE ^e(5f ^<^. |>(lfott :?)(lfarrfob i iJJotrigi, 

'jjifi _|Ö(tööf6n .$4k Periog(kiM "Äimtiilvf tj ' at'^on 
vioiif J^tfimrm la^ö. Utaii $fitJkm fm(^ .mx\i 

tL IDotcen ^feoa foar jift .tuéti ' $mit é^c 
»or fti^ WÄ <n.ftf f3piiwyböv, 1^ i 

•9yt|i , ,„ ., 
^xn. 
4^ ^»WK^^miiM. 

•'***'*' 0itfr ttiftr fbm ter wiJ|tl^« ftwj«t wöc* of Si^^cfH ^Ä 
(^ ^dh fitnnar tbdm f(tt^ udtf pVcir #(r m(9 m tranan* ^ 
fKT/ oé 4r ti {ntcffonr (Mdtr (mof/: är , 6atr Surnar titf fftf dl 
^« öiftt^flr 4^rr» ^;€rff feflffiww^ ©pffetr, fotir efter ÄÄ 
]p^tT$e#(J& fnitnaf tr4i6a i dniiar 0trm ^xtjfa ^idi» 
Ööfnd gtftw »ib 6<mDenv ö(l^ torfte ^ert ^^pf Si. SttmiS» 
Ö<^ €^otT ,fow pfijTEo» ar foiwrm T Iwitftf ttrör Äarifttip^"'*" 
tffö;. ^affctr »(tttr f6t& of-Äv ®f# Wf^tf^ @pn^ 
^S p^ mtt ån er jart^<tf»« ghinbör ffer p4Pfnife'ttf ,..♦, 
Söew an&re igeffgr ^n#?elf .€5ort tPöt Cötf 3<^tA RtAiffa» 
. en ^otr wifif nomnf Ulf, wen om benne ftnare wom ""^ 
5«f^ font bibbt r248f fan twfffo«^ i airtenbe Mhif 
äter t 5?ottff<f jfianblfngar finner ifiJtefnobt,: af ttilf 
iRiyger SBrjjfw ©tfnefbn af €arf btä båfwa f»'* *^ 
ni im €arf ^cat S^ftger SSrofo^ 0robet tB<« 
tidflatr fSr satamai^ om ^an mi6er>ftnä va^ 
nib tftama 1210/ Utom tllf ^^afl ^or otf €<tri 
(BQit bendmnb €arf ^ 6^ tlff l^ar (i^ebed }fa\ 
ma namn/ fom Ufwar bcnna tiben^ t:Qj>iA^\ 
fibetoptté jS^m rtitne uti JÄirg^t ^arfé" JowfJ^, 
Jr 12 jö jtabfdffcjbe. €\)bÄfatna*' Pwifefew- 
lar ^arf tllflért warfi t JJtje meltJBirai M 6ort afffwaber ij fitt énibgniw , 
.^tf ^ar ocf,.iinberimfwit ber 09te^ 
12 IP giftofttfl ®!ib^mf Äfoffer. ' 
hté .mb fttf .ttamrt^ tilföttaribi' |!< " 

mfl« b*utaffiin;fei, (»'t^oiRäti,™.,. . 
5r: (&(f ^{ffomJ b6b/ M'<irr.mtt«Ä 
lebrt fitt aprmnelfé 1r4« ^«gmö 1?W&er 

<i; Medeofi» I^Wmifi T4^otuL Sv., (iw i($:ir« '^t 

: Biigerotir Onaitf, ao]CWtltni>.'firii|mi ;i 
' Mrgefas D^x intitåtf^fpimJDuemit C 

Jbel sr. €((p. if. W *''•^^?*5" *?^'^''*^?'^^ mer frifwi*^tt«r nimntt »S {nfer <lAf.^ff0lTttna«r 
feringlkåld uH fin ^(tctof öfhr«r ffg f^tunéa ohi €«rl 3arl ennaim %ixi mU^y 
iUx. 3fi^r 3arr^f(ii|i Iftofif ^ne» wtfrif ir» eiwToir af goKe gilr'^ 
ipfcr, ^aftocr för grtfuifsa/ ^irfcf ii(|ptij)f eiT anitötf flrctr, (»tlfcn (rbaiOit v 
Jamillro* imlu tM^ii HljaiiK SMr Ucffonrf «Bni^ fSr Pering(k&id, 
an mair trMf utfittW Jenntf grrn of ffoIMitgarna, «r (c( anaraMo* 
lamentcr fuiln^ tipoi^f >«f:«^M«M8rii^ <iro* «i »into^ 

Sfarfef$tg T^ i. (, j46^ 

- -r H^ N^ T^ 4^ Pt gjj^ i 

^ wt ^ Itcm p^ f Jf# ■ • 

tvrféttti rf^ K "fi 4^ p.- ijv ©en fciffrf f5lrf(i(fAr^n nf S^nnilrfnfKi 
iaritf åftect v- Dalint C-'IRrf .f)^ f^ 47 ^ ^at r€D«n pcniint om v* Dt- 
ns mt^if otnf $(tlt«f SSfrtfcrfM, fil iniferMir rii Sci bi^f/lbr ffnmar 
fi^/ e4i^ infrf ii^ö^ fenr anlrtf tfmffotfai^^efef; (rot ocf tt^tfat^ of (an 
llif |tg firfrCtf df t# Sriemmant ^6fI)in9<#SiStnnr [*'^'^l* Stiernmaif 

It iiiMrr Mnt {ter af PenngiköMi t{{%%^U 

Ti^rfitÉf tt N* tt 4^^'p^i9lC Ölflfif »niÄlHlJertti $ar 0(f of Hrtai» 
im^AasrC^ sti4^4iiiitt([rf< ttti ^iia[^^ni)fFrffnaiMiif4fUKtffrtilR 

il fifir mrtf $^ri> f or^on-r Scf r tanbf rrf04;9(nni|{f(iing[ot«ro^fi {get 
MÉiiniliiicerade of Sfati -» Secifervfi^eir IK&; Coimiiaild^ayenr of 9^ »i C' Or-^ 
$itJ[f. M# Bcfizelfti«rna^ » [ ' ■ ] 

Hf^/tÉt H. N^ Tv 4, p. i9i 9^ 2^u nimlHiM^^ fenore UM, (» 
1^1 féfefaminw (wa gångiiw -_.. , , -. 

fitfnr af SBrefttcrr St FttcétiiYÖifcr«;fiiraf Ä RSvénonfa Kegft filia* 
#iy flfuCetf tir^fentibcrr nobia Smfovie (cffi^et <St Efetia & Cecilia 
.ffflk &c. ^(v. C F, Brofocii«i0 8g!c|frif. Jf|ir# OÄcrgJtJftinb fiT 33* 

|fVf/:ri»/ H^ K r^ 4^-p^ .i<4^ j^mféVk? jp*A$*^^flf« Ätf f' 736* 

^'r^tfÄti* t0r5r Ut mt4 fJr(ifrifto|f frtteir f}f flifas. MiiUii DomimV Arcfiiepitccm U^AIehn dr ru^raganeit Tois , 
Karola Rarufr Dttcit filio* & Karttia Dudt Vlfoms « « i- ttfl- ftbefifttf Je afitiqwf VefirogdtWc légiferil, ©ItaÄdf nr p# U 

IlSI) 0tci« frttre, &c. $if fl m^tftt (IJtre W^itrt^ tkVrtla' 
[ogfct, tOt(( f*li«»>r 6Wft . tfljlW fRRRA tiCRfl. 

91 K K } ۥ!(' ^. Krndt* '»nöt 89lf(f9s Skngt ftlfcfen Sifttdi " 

•^(otgtir éift m(» .(HURa ST. 5N«t (Erif* 

I (•«# ©•(« -^ 

tlfp« J^UJ. 1248 «rOB'Pretena#nt (fttt 
^RM tmUMnt h miti af renngOG61d. 

I sr. fint jfnWf^» ■ '■•'^■JA, tt«tBlj I sr. fint 

«rirf»ii< értnrg. !R«Mttl 15 \ \ ' ' - -'vi ^ lidas I Stont e^oi 

^Irtifldrt fiiwPrct. *,ir^ 
laå fiRttt 


: :i .»;: 
'J^-»:'^ HilJi^i Cv^4^ 


47t 

(nut $. ^Um t. 
Rfl( 6»«t«<SDi»tep 

riffMi, ■ f 3» 

It (ftev fi^ ätfPiRigo Atti&^m. ^fter (t domtnoft C9ft« ^at sttantfEjtM 
nié warit f5rmd(& tmb ^uno ^B <Dot«t dn^rt ^(jtDa ^«ni. 
botet af ^. (Broitftt ^Ifon. ^um meb bcnna ©uno 
^dngec ttf^Dpa; 4c ej f8 a(be(e« tfbefidt. Ericus oiaitt4mnet 

I Intet/ utan Olaus odf; Laurennas Petri 4ro bt ä(5fle^ fotlt 

m beitna ^. ^werferé 6;on^ fébetmeca 4c. ban bef(4nbidt 
iKt»im/^t9arf$i%4ttan4(ftiff^ne4f(Denn4mntbon9niib(aiib ^^ 
rtff Mplftni bacn. ^uno @iF« draffien i 90Bftta j^foflte 
i betta iii4(et et tUf5c(4(i(igt betbtö; om ntan tooce f&cf4Prab 
lim imb ftn ffctft »oce fS gammal/ it ban Ambe^gatoittf* 
IBXtn man 4c fnacare ficwi^ab/ at f^roåttm ^tt elcc iMft 
nrf ån honung 3ob<)n ben ui^ p4 ^toUfen grtinb hm wit» 
^ft om et gammalt rf/tu, mm om intet mec (i). ^en 
N» 4n totOe mebgfftva/ at ^uno @if n>ac ^. ^iojerfec^ 
IM 4nbo(f tTDifto^/ om ^gd 2)IfiDa loac b<in9 ^9ttt. 
^Ile«$amilien6 gamla ^(4fttafIoc fit man, ot en Ulf 
it ftef ft$ ti( 93{4(bo t 0(terg(tb(anb/ o(b fageé b4c/ At 
VMC ^cncbotec af benna Ulf f&bb af &tf tllffon/ o(b 
SiAbe genom b<nnt toaca fommit til ^(fungacna (O; 
f'hxi waca håbt m6jeiigt f(b tvoftgt, fafl ini«tber« Hc 
8(#wlaftisa bewföjgna fiiBtpgo^. $(f fm (»em4( ^ngci 
sJ^lib ^agnu^ ^ffleiF5(b baft 'ätjKlttga bai^y f3fbm 
lmm<yi' Gi4ftecg6tbtenb^ Carl D^fop i ivMa^f. ^fi^ 
M^fff Q^4fbO/ %(ngt af thfSfa lagman i &fUx%^tinb 
m (i). Periogflcöld tiQ499et 4n en @pn ^togmi^/ fbrn 

9fS r 
4T% €N^-^<»éififria. ,^mm> Kot^^t mc^ t&ixQ^ ^difijpn. ^i»I barnan vmc {tosAi 
^. ^if .9tn '^idT/ j^wadsenimt äter jet npn ^migttf^Adini 

€ar( ^ac(. SSitaa ^avf mt gtft toed' ;£.;^ €ctE', 

£)m Detta ^itact datf^ ^Idft^^egiflec 4c jii(be(e« 2n|i 
KMiftoft/ Oet MDi ti4 f(c«£«miia feitiuttiait>e/ «t ;i3iM'" ' 

ffttiti»belt0iti ^ ^m 3^'M (dStnädMi fini/ 4. 
Ytt i09tMn> i^fiit «fKr g4i»to i^tMttf^idefJäaii 
filt iPiiStid^y ibl oUa H> f)»4tifit -^idt ^9iiai:«JMni^ 

om '90lfiM9(ftna fammbo&f<qitef fan inan^ii0g:1bf 
ib(t9Mijf|»«t ^MM Häftm wa^K j»^ Jl^utU;44tt: 
IfAiJi^A IttMft {!(Mnt ^tr^ fiHti «bt^ frnmfimf' 
i»d^40Ml fA infoga i^t jQteD Smmm 1^ 

' ^( . o(f Jia^iMf fica^i fj>ni Mat' , -%^'^' 
^-^' 
iBMnl, tfr9« ptfw ^ 117» tflMt' i^fllf ST^ÉpiWlri! 
<B) Om ftmtatm* h m iiffåriK. 2i^*:€ ' 
.Om ©an IWhJhimI ftamMti. •"^^' 

<i) f/«rM. CwAfri Chroaiea 'NToventlitf ^01' ngbiics öcddiCii fcribc^ fö oro t>Bcé^t(eoi 

Jio morMtibtts. Ct Mfft •itntiMrl^m 9i,,p — ^^ 1^^ t\^ $.4. 47| 
^ . mxm ia m $oif unge f unbe bitfba honung. 9k ^irgec ^l^^** t^I 
Bä JEcobt^ftg i f9«mi^et,btt(ltöäab, at »ib ffttcfdnanöe^rön* *•""•♦ 
' It fomma i tofd n>tb YDoIet/ lan inttt brädda i twi^^ 
^m ^ n>(tr fråntoaronbe »ib £. &iH UånfåOit, od^ 
;fcl(eb«< tib cé c^btrum tU ätild^danbe af fii^a plana i' et 
_^ igt dcotbe. ^dfma: nmxw (pnui lå^Qa J^inbev i tixldcn 
öOa be anflä(tcc / fom Birger ^b< Punnat o<^ borbt' d&ta^ 
o<^ fina cfter!ommanbt« )fåM fKnoaEanbe n>^ (t (S 6(t9be(% 
l6nungcn'b&bben^nbel^dio«baiien;, ot^. ^irg^ upp^ 
t^nu r^lonb/ fi&nnobe&den loodt Mrt i ^anMfltonb/ 
mib ^atoafh&ocdd anUgdonbe. •ä»^ 0(& en (4c ^fnkt 
^unt Mc famn tmeUan (^mcnge o(^ ^ImpplåQtet 
bmaa&xifVbalf antingen ben {Fa( f!e 6ftD(c nianbé 
9^0» Hf h^xm ^ivmå, fS at oS (ifnetfé xMt, dt 
m ^nttogend bib toCbe ^afioa fommtt nog fent ttt 
> &wn. S)cceow »oro ^ger^ mebtfflave qwarc 4 
U. tiieb -Oftifgevtf ofunbMidn innt låta. ^ciUmtnat / d^ 
^tmhtL ^($e fpBotf bocf ^ftoa i bårian bett Hg 
factiet* b2 o&re atbetobi ffte ^^ilip/ .5te»ung ^liit 
\r^ ABbce ottt f^c 10{agnu< Q}»! eQcc bed .(^o^ 
Ht (I). ^CM funbe fSlebeé intet fftceftdOa ftg a» 
|G»S%t.o4 fvätoRbe ^g; fbm f^tebobabe (3 mpcf^ 
ICC/ fom tödnnec mot xoåantt, oc^ jldftingac mot ^åfåti* 
: pg. <Et ^fligt i(onunga«n>a( fpntetf f^rbenffuiT ttarÅ 
(y fom funbe afb6)a begå ifioiar^nganbe toibipfdj^ 
cdttTmnige fonad Ht fSbana aTfidteC/ ^ tkcf^M^ 
3i9ac 18(1 af (ScinebocgV en mdftig 66). mpnbig JQt» 
im^i bebciftoonbe b(ef i fUcfla b4fi en dtif^ag be* 
lNM^nmiga*tMlet flobnabe på Idicgec 3mi åim 
ar, ^ 4nnu »oc ung o(^ (Itminftone omynbia. 
>fiuti^eten toacit jo»lb betta ^iSåM, fm finia^b«« 
" Mbbe ben anbca Sdomacii/ oc^^S^åfbemacbtif 
„j fi^c £»ming be» tionbe i famma m^b (2)> 
•m ^mtngene biib o(& ^a(be»a?«.«M^ f^ctnobed* 
i. »fl. 09 9 ^ gm ^v>»W^ .1^' k^. 474 Qf0M oiff '^fflétrui. 1^^/ prAn titaiiig HDtfa Mm om^^ronai^ 
ttt R9^9mw9. st tiåmMttmft, wib nmrcrrcR . „ 
jKfwA ingm onUbning. ^ fnort man fiStt iitnltia «i 
|eM Mb/ ftofifDa ^offtdndcnie fi^ac 9(ii»m tnwafbi ' 

antingen 9tUd ^itttnfbn ^pantf vSHcm ^ortf ^ti; 
^ebfr tftidcrfon ^a^. (0/ (»if^ f&rmottHgm p4 ^•^^ wdlja Corning toor attitt afl ttim^iiMt mmm] 
tu £anbj?ai>«nTönbé t«go fHa fJt6<|aff 4S» ^^<y 
ftft Mgfliiöe »{& ®:if»gatait. ^an fmttér éif " 

§arfl gjorö mot (<w!ig^<tw. af ntföWfni!, {cf<' ' 
arr oelf, fem tm btté^Ut iipmbåt m]L„^ 
ocf 6fwem)4ga ortnäfctna/ fom futibt firélmt 
tma (leg/ mai t>e »otä idnfÄTOTnt»;:*» j 
wan nånbt jtg meö »det |Jfl ^ograif wf '« 
fi>n/ ^abe man geitaft bocM wdma mérrc^ od 
^et »ar, ej fannptift, at i^ftget^ fonil pt4>«^ 
pnt^f jFutle i gobo Iwberfafta ftg ^y ^-*** -* 
tunbä funbe upH>ifa nägon aintnb iU 
»ar »dl ^nung« ^en/men f)at^\ 
"It V^ tD)ror oé imet på n^g^n (a^iig 
ten tiiiand pof^äenbe fSrfwag<<6ie ve# 
W)e aWhg f5r Birger 3arl, Wr ^9^ 
^xhitiUm miet ptft afTcÖna ^iÄen^'#il 
tSÄen f8fom ^an nigon tit, fbm^mrf^^ 
[Ut fela/ ot M 1« fJtjFajfot flg Äflf""'" 
met/ (bffl ^on 4gt ^. ^B AtR^i 
9(^ meta t^nft tpcfte^^nä n^ft^i 
AWe^on Wef amagi?» ttt /pntmg; 
fbn ftitt&e ^aftoamädd^ mfjlspn^iaté, 
sen ting oti jltt wdtbe. oton Uå 
iv^twm IW . . ;j?' i I- mi *-^A#f '<^|A tiMMlet m&jfigt to^c ,a$ Qtnft4Q&f9|etevnd totlK fam(9(f(r' 

^mt ^ ^orfen ^on etln: oldoh annan af b( 
wlgtR «ii{P9U tdtttd^et ot blan&a fia uti^onunda«ioa^ 
"^ iMpa ^ 6rufat im t4ctig^et; {om t>m titfommic 
j(Hijbvtf fe^Miif&ce ocf l^jrdcc Sarl^ 4nf6nt:^an m^ 
IhrtJM» mf^ (^dt I>4c(te p2 pn (ufi^u^ 4n |>S fHi 
^' telaget o^r^a tool utan altfiou^r tU^ tvijbtar^ 
\ ^ttobwM tu ho» «^/ anpi, tn9a|un&a.p4 

pd »ätit Wöi trifllät »* 4|wnj9yfifli^ 
^^ ^,»a «t tOttte af Ése ,|6rnmnart I wn(Ktf 
! feor; »ac |3 U(^ m^itore 4f fin 4r((p(t»a^/ (^ 
i,/.|tMin ibm vrt(irfl4tt. fd uti banéi frAnt(»ari(y 
. JfinW' VMlft dMOT/ f«m ^^ Q4ctltiQnato 6af 
Mn/ Iwärar p4 tn ofmnoba^ ftdga ntel» ävji^ 
^ i f9nRC(^(t ^ttfioit ]p4 »ölet, od^ ot m^ toitr ci 
~ M^ plmtnt % 3<K<cttl Mcnft»/ o<^.b(« ilfitf<f^ 
firamHi, mts f»m Ni VMC w 4i&iit(|tajM>. -pn^O 
ti jén» «t tet iEuito iwavit \^vw» b^amft^ at 
^)A ^ronm U»^; $9te^r fMilMÄeffiwtat 
iPtire f»ar^ a^oi; ^Wf^S^Mln* 
' ot 96va ^onom tcbtt fit fto4 ^q^jM^/ IP<>( iriaiitd ^an ^oibt pä fig. '<1Petfrt»e r^m im«» mii m i > i fi Mp 
»etta ti(f4ae/ N^ t^et ^ft1((tte«''Ä(ti"ftr1MBif9int»iili 
fdnna fim Inodrtetf tanfat/ Md «( 5e giOa^c 3^mir« té$: 
»rf otte tottt-iDoco ^tHm'^991^ ot^giia ~ 

H4tn A^«^ , ,. 

tD^an fanjftftit w tcnn^' lifii 

«^^ ^n>ilf« j)cf , 1: bctdtf. 
iant;, men ;d^ m 0rt it 1t\ 

199a, JBörgtj: ^(iKV fbm 'W* ö 
til W latwn 'Aöfa; tifer Äf^, 

gmt/.|ttai#e jfin tlcf {St f ' 

iiet t>&nitaf. j .' ' • ^ 
. W-jMItrr. .11», n i^r ^ * ' ' ni'/. nu7, •j^Wi)id^']!._å)/C 
<é^(i)tibc iOettd funbe ittå» fS tniKfet mitt»} 
]0Ttt%i l!nk nteti4fl«ttm fäntK toai intet 

Win AU (((00 Jkbtttioda» »akt tvär 
^ u^oc^fUfäoitffl^^ J&iDjlf(tf<mtuiM iFfMiiiRMMi^a^ 0(^ um^b0(ib4f &<tta upcov 4r icfe Uftt* 
ma 9(^ itUDcflw., ^<!l(ta m^ bdjla unbetr4tte(f(ii •iJ»»«%w<#^' ;#!» 4 ^fm f^, m^n 4(p«c «« 
BUisai> ^i!ap i betta t^I^ ^ tifddnat iSt ^vAifec 
»7«»i«4rriM0' Wi#e fi^a^ fwi^ li^H Au^ 
^<ilm'.«fltt fwjÄn^ieB^ Sg«g.»W, "lÖlw 47t 011^ ll&^0''^f^KUt, tjc&fen ^iå)i$n, ^km ^atit lÖHtt, 

til at ibmåiai mtD ftn tc^pét f&m^'1t, ^^9fm Umf 

ae, xoM Carl Ulffwi m af'UMf finn ibatmimttfr^ 0i(^ 

febecmcra^ ndr ^irdtr efnc«ft«U iitii^ftl |>SNai9i»vfi9ii 

Carlfoit/ fom Corf Uffj^n iMtm» <f>5fWi>iipiwil f 
#a Sinsål^xtn (3). 9l(t b<tta fi^ne* mara «étM jlrU 
9wa&/ fontdf EricuB oui 4ranf6rb€/ t9 intet fi>ät (imKt ri(| 
-fion uprt>r^»att&ft bi^é Carl Ulffon, utan <iH. iifoe^^ ill 
.r. :. 0;^ f»rtM<» Man (xm .é# ^arftn. ^'^fHimn 
^afoa fog m aftotfa fi^ m unbérr<itt«lfl {Mit i»i«i^^ 
tiat åt €ft«walbtn, w§^ Nttta tHip fWiifa'^4^^<iiW^ 

na af Urna iniAtm m af fimia •^mmmv^f 

fattabe n^^ot n4miare ben tiben^ &4 f!«|^ fMDflf^i 

fan «4r« BMitt ,at ii^»r«.Jx< .jcsiu^f^r^ ^ <Ch. 

eacwai Capitanéai principalis Ctroltft OottuQnns, 
' ceteris opponebat, prd^rcr qasd -feitg^Ml-liligi 
• viit poflct eom 4it «m(fao ItpaHM. 
(4) r»r/*« H. N. T. 4. p. töf. 
f5). - --H. N. T. 4. > ati^. .. 

.... ^ . :. 4-^^;v :' 

Birgec' SfotC ftmlfe l«<t tti«i!»-:«ftmii^f 1 
ät^49^in9(ir/ etneban f9mM XHä^nté' mvt 
ibtut ^n^e^ ®os ofuMeUflen diftojt Klf4ti%^fiie'i 
^et4tti9abt.ttr9i^«(iii0«i|. 3<ft &<(»nltR»«l>fniMlI 
l>4 n^dot fdtt fl^ft. 0^a flg iii4flMe «f ^ '-nf ' ' 
^todrtont man ^taK anfedning ot-ti^v^ 
^'5on, bn^fen fafom '^olnweir 2lnttcf^#n4l#a7 
te flvaff bttfoir I«l»«flpf(i9/ flbl-liMb t.« ^ 
4t lomma iitf)iiBa# fki ^4b<m^aiil^c4(> 

( fin tt9ttitf%, åminftotit 4r tet b&bi C^rifldigt o<^ ^itnatlist 
imt nät »9 wåi&min$m Htn»^ ^ f^iM mt$d!wn<ir( ecp 
mtnMitt^ii. 9{4a bt^^nMV ^t:0ff inut bcfemitKrtift iJmtui 
t tid ^ 4i9<N»^ Mntu f»äniMf< i94l^^ wiv nmtn c4&> 
»dr «i^>lmf fl9téi^,|dci»0eit mxitmttf a« oiti^ prof of 

hiill/im (cmiii^ m^k^ eBe? per tt( ut 

•fiinrolirftattg^ct. JBkgir 3m( Im Uuft miilt4nfR^ ^t nSt 
i*4r tffd^m' iäé> tNätw^ mm imtt måtttx, ot näftf 

Hl ]|(ti^ iMfa flmtfo^i dt tndtn (htlk tr4|fa Q^itj^ o(»ere6i$. 
M|!#fO(bido|f watwmpttf fem fiin&« i dft tddoé af ben tese* 
gN.^Mrtiny teoK ut \^ (l^nbabe .mitt> fin ^mi4 jttintn^/ 
mtBJWå^iium Itiote ofjfrdcfa ^t(fn>ut»9<lnntnll)(aii& ix ttpr^ 

g;Mi>>fiiNi 9rfl«d / ttfn funbt kfie txllominti;^ ^fv»a m^i^ 

K j^^rm/USi^ Vfi^mm . ix ■. U9i^ o<^v it- tr»(tdf / 

r:f(rra ^ntimior tåt ctnottAQtt t>c§a <£l'aj(ft^tifra dvtMfii/ 

~V^é md< '^^nofti<^ätiblb$é<frifwot<^^ klagat ((itti« 

i »fi^g|(t tirom. ^en fbtn ^mfnrfan rowt f5r i» 

IR u^vdn^ (a)/ o<^ ^<rimra i«m té<w Ictfimcn i fu|U 

ffliib, fmite bttma proEt inttt hk^ a«ifl<iii&i$^(t t4t f5r« 

utan ^Miiiicn gicT fer ftg i £uiF6fitt0 i2fi (3). S> 

^^^ffungov bteftDO ocmm bcnot ^^txHdH inm ^ximbtt 

>~jhiut/ 97a$ntt« S&roN &•»/ tofnncc ftg fotnin« ^f ^o« jt. 

i 92ocf<9e/ 0^ (mot »Inn filjootx ^t(t on(4n^( 4fw^ 

je. jTnut^ätiae^ ^m, fon» ^$i(it> fatfoit/ ^\)\i\9 f^k* 

f^mfoii/ ^ (ies<{Tbc;^(Ip of Si, ^4fi(ui tfi <9 fuQfafla 

MiMtM 'Storbo; vMi o<^ Miwliya ^^iHp ^nutfpti tt( w* 

t^ii»i»if d^^rmoi (4}» f^fp tnKcitx funix tD4( in* 

Igän «pi4f ttpt4ttM/ 4n at .annto&a ^. ^Ifan m 

'iRttlt ftn titfoimMnfei'^«4(t)ot(r^ Igrob» id^ imet 

»Sil^lbw »ätit M^tM» iiHHt »H^ ^. ^fon^^Mtiin 

' f «^tiiN»'fmiinMI ;4I miff (Mn«t/ 1^^ 

(irffirin MVtArt^^ INM^itaiäroiMlrltttiletit/ 

fn 
®«A(aia( ^ T 4«b 
Bt^ ^te.-^^^Aut, Jrsr'*" bet i reaft af 6<t noliaett ingötigttrt fftibiwb emiOaii <StiH 
•^"^•'"^•gbrrige, bå manföÄWt, wHtiiet ^lifefiilli-idtiwa 
8t b<t an6ca«timb(r^ ^t^ 0(6189. lä. fit<hieftt(t<0i!a.^äi^ 
å f^m, dt et fabont ^ar fUnbe imft feidi '^^ w4i*|.r 
fPuH fm nfa til ^t)indttb oc^ S)4iiiiemavf> rof^-fomxf»!»! 
famnta 4r meb en ^op nxkfYoabe ^pfa ^ppot/ 
j^mfomflen f$rfl4r!te meb fina in(4nbf e meb^Bave. 
be imeb(efttb gjort ftnaf^Kfattnmsai; jSmcU^ at^an UHi 
t ftättb^^t mita ^na motflänbate^ utgift fiinbe tiBifa 
$ö»ter Hic^iga ti( ^^orrige nteb «& bm anfi&obida , 
fSc en Jt»Run$« S9flec «(& ^omms< !5ruft fiuUM 
JBifo^wrne Hare fr4n @faca ot^ tnattmwWnOOT 
SirSrii ^^^ Ulffon ^olfunge, utom flera f6rnama if>ertatj 
immrlli!^" f^Ijaftige ti( ^^orrige^ ^toar ^enne« Q$r6Bop •~' 
ttMieni W Rteb an praft ^ (l4t firobtia^s? (5). 3^0 
0torriie. Kproriffe unber ^ut ^4nfoitj 9^ bd$9e ^^ttippenÉHi 
- Efe tå^at up ti( ;|)erreti»ä&é ^ro 1 ^fBe^manianb/- ' 
3arl meb ftna proppat fom bem tH miteé. SI 
be anbtagna omfl4nbt9^eter 4t f^rbigdngit bäH <if 
'AtFan 0^ Ericus OUi, fS at be antingen vtHtrtt eftni 
enev ocf baft n%a bcfpnnerliga ^ål, ^tDOcfiietlttr 
or6rbt, ét^ ^wilFetbera man wil^Oa ,fkt / fhtfnHiSfii^i 
" ben njtgt, fom beratf witne^bftrb borbe 49a i^' 
ber4tte(fer f((efl4na ^trgec/ fom en biobtot" 
len genom fm oc^ ^ifop Stol6 ebeiiga f 
Solfungarna, «t (fvMrfamna fig p4 »igob tro Mfe- 
lldhbet, b4 be gertafl Mifroit grepne ;o(^ 
^Yoiifen f4aa befe ^rfAteare ^4mtat fnt (é 
at utgrmtba^tp ingen af n>4ra MvaiaSt. 
Ulti t(r én (äban ton. O^orriTa Smnitan, fMt \ 
flimtiba witne«b6rb/ bcr4ttar/ at et fåftjlog 1 
tige emiOan iStrger 3arl oe^. ^offttngoma^ n^ ^ 
uti fwilPet b4ggé ^^ppcme o(^;.^ftut 
tagne 0^ p4 Sorlen* befaHntog' ^oA^ 
^ öf b(ra« mib^lBave, l#werM ^dM (i 
|i^it«ib«K«j»<f mal »;^9^foiN^ r 
m^r%fm4c t0(B m. 
[?)' Mti Cbcoflicon, V«)fteDcn{é».^nt.t9C(«.tiMca DetdOpi 

^»émit9 !ÄrMtp.o4^ be mnuiiuibtmiKi^rat bdi; 
U^iam'i9)iy%if!«mm dammal ^itimFa/ foth (lutat tig 
(4i5y.|)qp4ttap iifoUj^y at Mt fi^vbemotte .g)ertat btiftbit SojNRiar* 
iliUjfe-tnf&i mätt^ %9(fac,(.f),. men inw bc&t49w', od^ **• **^* 
hiniiipce i(^)ii (^ft tofai |4c «9t/ i& atmm ^r oi^faf.ac 
ii9>Mi>i9;f |»ip»ab 'mxoåx^mtt H n^au up^ifter 66»t dga^ 

m^ ^ ^fdc^fle ik^jioan^^tl^afle d4ming^ foni. n^an fa* 
mn '$W^.é9Mti 4Utf txslm^t miiSti uti Hi^ hp^n |(t« 
til{|V./<bo^ »^{»H bet iRt«t tttrdcfeliati! at m^ W^^i^- ^ 
.ilK^/:/in<Kr^n>ttfA ingen inn>4nnind mtb. pL|ak $)ra4 
:d9d# M^mingac ellet neCit 
taf / «§ €4fawri fan M /tt^i^ litu tn>4^un&cab« Sk mtij.mH,<i» 
},tmt,Mt>u ^Acfattoceé tttlateifev; u)2ai),6c^ 
l^ti, ^ob Jobwnes Nf^gaus, Olaus o(^X«u^ 

Jece nj^a» >e^a§at anföra/ idrnUti bc$e;^ 
.9^T^j><^^l<" i»<6 ^u^^«'^%''^ ttptecfoah 
ttiiNi <meréi^r l>iM)4den fit tad(i;,9jtij0t9aeliga t 
lift jé ffm fara^ eti nahuwd tne>itnfan fptf^ 
b/-i^i^.. nmi^jiojien, fbm f&fet >ftet jöhninS/ 
^nj^mhimm oc^ ^at< jOm, W»1l i^i< 
ik^^t^ltetecitii; n%tiAiFiIiaftid4: to Jm^M 
Jttt ,4ivi$jMadd,>^p(&4^ ,pxt<i til Jncnlnd. f$v fué 

ir^M,im^>mi«i, Mmpm*f>m'ii^ tii tacf* 

ctKtf loO <i^X ^pi*ifp^'ftm It ' t4tiaft I4c 

" "■-'■' - ''^^t>a^», ^^. m Ättriot* Mj{4t» 

r JQJ|I J(p<Vit ,<n?tt(Ui €a« 5^lP# 

" Hdd( P»t> beflitat flg om 
^. ^#w eivfft iifl%» ^iM^ ttif fi » ot dl j6<kMiM^9^etfbn> fo»1raiitf(r ^on^ Bir imm ta m 
J^S^^^ ^xtXDttltM mibbm, bix intet aOcnafl toaMinfittmi arfUUlBr 
^^^^^^^^^ (fe f9l6i9^et i wfttabt ti! ttdrfeliga imDcrjStatr/ ^mtIémI 
ftrdcfa ftn omfecg til a(lddnare titet; fS at ^todb ^ *^Ml| 
f5rtj«tit af fm tiM måmi^w, m&ta åftotn p4 flutitiM flM 
na etfdttbt ^otf ^tetfommani^etna. €n enWg/ rebig f|||i 
(tdn&elts btrdtteffe ^bt ^4r tmra gagn ån aHa prdfti^ 
iberade (äffSnget/ hxoHU ibbU af inbilntngd > fvaftm ^ 
fattatm. 

(O $^i(i» tarfon »ar t filfc meb ^W9 SoiKfén Mban 
rtit fil iRonigei at bcgdra 6i02nb emot Sirnct 3arU te 
8l« Sr. (• 74;. S>et ir bocf intet nSton (tiftotfbfarctfi 
uti eiwr 3«tl* •Oiftorki. 

(4) arf. e. Laurentii fBrcf dttendt iaM SW^H^iSTi 
Oa. (0< Pirinzfiöld Mon, o, Tioneliåifi L i7o« r 

(3) Chronieon Wadftenenfe C#^ p« 6. M^CCIJ Wf|«UiiuHW^ 
Kegem Lin'copi>« Chronicon (loé BenzéUut M« Ecd. p« T^ 
' ronamy eft Waldemanss STcTdc Rex in'Yccféflt Ufil 

nlitmci inM 9m ff. SSdbetniirl Sriaiii^ ^^^H^ 

i^\TorfMt H. N. T. 4. ^ 166, SRortff. Ät. ^ 745* 
CO- . - H, K T. 4*> afi7- 

(6) JEricii/ 0/ai p« 60« 

(7^ Peder Clanfcn % Är. f. ^a6. Torfirtå 

^ fh ^ifioTiå mh Storirfta ficrjtterfctna. 

(5) Chronicon Ctlfii p. 6. MCCLII. Fradittom 
^ €cdfi, fant Domini Kanutuf filigt Magpi Brecluii Fjulij 

pi^s {rater Holiingeri. SRcD m annan (äst II fM 

trd/, df€oflati, ImtlFcn (iltfning Mr wnra nwté.^' ^ 
19) Chronicon (ol BtnztUus M, E. p. 86. Eodettl^iirtå^ 
I' Bli viri OiniÉnia Magni & Philippus Canuti fiiioiy 
;. cnm ninltia Tentonibai interfedi (nm» cftit Pill^n 
. Dominas Cathrinaf SWx Regis Erki fecqndi. ^ S^en. 

Petri ^r man tilfirne t anicbnina af a0i;r^a 
' tar<fon« 9I ramma arnnb ^ar man odf dnfSrf, 
^ ler tneef n^arft f • ^rif Anntfona nitas jtnirt 
(10) SRan nril cnN(i ^r anfiraHidbrfi ^vma 

f. 26« ^retMM Iro FaOa^ 0(t nu Si>U4itt |r^| 

lan af 85ifFoi^ Soo( m« m. ^InruttJt in ar 
-i Mml- ^l »flPo» ftool SKfan fnnbcral ^ 

.f«f nuO*. 0* bet til Smitinrffir 9<ft taifpöi 
48» ir^ - r, §.8. O • * fffl"««'"' 

iv:fi'S^ffi«i8«Hitt« falf5nf(megÄiNtMltlitfagtt, fom w«röbe ffg?£f": . 
|Äilét2«rger.3arlf5rt)« «Ked«mémet, ^mmtt'im be EunN ^"'"•'^ 
nÉt^Ki- fm upmdtffhm^et på åtft^m m0å$inf^im, fom tvit* |g{„„ j,, 
I^Stti tafft(Dat>c förbättring. 3^ fruwa^er^abe man nu ^«t»m Mt Dela 
pig ficforcn^ fiinnit olåqm^tm\^ u^onm^c^fWAf iom voat StiUtmtU 
#%3a rester Injfrdnft; utan f$ fnatt en trtfltg o^ mdftig (5» '««(«•«« f*' 
line infdnnftd/ woro attib mbSrbe^ fri^ e<l^ ble^é^utdjutdre fmf»"^* 
im^ af be« oniddningar. $t{>cn u»ar dmtu intet f ömmtn iit f&r» 
)ki ^alftife uti 5Jrf»9life. iCiwr^art faBer &« pÄ <n 
k tmifa^ bWAttgenom hicb bibeftaQonbet af ^ämto mtinn^ 
(a(»tife/ OiCdcririg^' ombptet buf (iftodl fS got^t fom 4rft»^ 
fwlf»a t»4rfet. -^ Jxtta- affeenOe tlrnaöf ><w tildstki It ^ 
r0nec KoigatMtoraf iHifety fSfom ^(t!tigN«M; ^t»«rid<ii9m 
:«MEt o4 f^tetrdbe i3(e6e« fUnbe tl«6d<f9> 4t inciä attOtfft 
; iBec fldftet (Fåne tbåsa: ftgf at tdfl« m^ 2^m toib fSM' 
i&e ftbig^n af ^^tonen;- ^t betta fér(Mid fS tn^tf et fno^ 
Ittt totnna fm fuUborban/ imb^Set i^tatt tm ^fmini 
ttä «n flban befning , od^ bctderar tiSifa/ ot SRifet t»4t 
fodiisen ntfoOit. ^fctm Aiekånder hta iv, (bm itltfi 
i}(tt 4n meö fttnfomltse todlM^d H^XKcMt !<n ^dM» 
iim, iåtn f$rbenfhi( Ir itf4 tftfärbi) p4)t(i9^<^fdt>« 
I im Won* befningr, fom V&ixm ^axl MiOM^be f5rfl<Si^ 
f&mdmare6 vdb fPaSt fSrfötta/ oc^ befaileié igletiom åf» 
rtftiHlfe mt* idifFopen i tfglala o^ ^ilbpdrna i '^^* 
).^fatå, at te fFuOe et f<lb<mt beflut meb 4^lm ^ 
»igbet ^anb^fioa o(^ ^obfdflti ( i ). IDé f4(/ fom - 
ti^^vm tittt onbvdgd/ fboté f^/ Tom i^ebätt fdsb^ -. 
UFet ^onom tifi^txbt,^ féban/ at ttfHbixldt 0(| btebi$# 
1^ intet annat f4tt funbe unbmifa^ toib >and b6b. IDet 
aibe(e< ogrunbabt^ tp ingen oiman rdtt ^abe ^iråtr tit 
Ån fSfom ^tmpnbare ft ftn^on: men bet tindre 
mer otwiftoeiiiltist/ tbtft bet ^4nbe icfe befbpv 
I »enis^etén emellan St, tOaVbtmat oc^be&^d» 
. lon intadof. Q^t^ ^be^ b4 fJfäfiioiiiS tiOiStHfe 
@6iier: JTonung ^oibemot n4tnai(n> ;Md ^)if^ 
'Wf 9^ denst/ fom téar' mab lU tfnbeliaa 
^ p y » @taw r 
A$4 &»m liUlc» ^{fUttio. IM»» ^tSMbtt, ^i9»atfkt ^ o(t f«lft« Scboitfis, M H>«nl«; 
ffi?IL^' *««ft»<»* WÄ 1x mpfiiAmiöe åmmti, uti tÖttsirr^Srtilil 
waMcn^c ^ 5j jjgg (2<) gjtan^ai: wf anletmins ot tn>i af?^«« 
Tf])An/ i !8iTd(r0 &(r<rt v^ $atxrd tit/ anflagneiiglifrjl 
timen, fofl 4n &t fä Idnse iSitdct 4nnu iefbe tnmnjmifm 
nktddi bdrataf/ utan watit vtlbtt tmca 4m ^obtw wm 
^m^vlbn^«p. ^i( fi^e b4nitaf 6(ef ^agnu^ ^ 

•(^ ^!/ fom_f4ged/ >^rtt9 t ^måkmb, fafi Jn.tean 
.^bitnddt intet finm, ot &<nna ^ittt blifmtt ^ttH 
Wtt (tt däffd ll>j»d Olaus Petci, »tan MdTenius fdr ^ttfuNfl 
fi^(f(e/ fom nämnt ^onam ^ettid i (^mSianb (3X 
^na tibend tanfefdtt/ ^ fai^m en fta&dob oono^q 
$änNt åt hm man. onfSg f5c ^ton* pcetenten^r :V: 
'Inntt' b«f9wie(t)da«e/ at en J^ntrf^m intet fk&e 
«nflan.sn}nb/,afi.|S6)m ftn ^od .$6ian9n&a»é>;?^v 

^lånei; tilWidda 4x^d^^n><n' .3tt mem et fSjMIi 
loaniidt . o4 n^f^n ocimimiidt/ Mi»Mttartf 
Sloilen^ <viiHnt»(Li SBii^rtoamt ^ridtnoni/. ^i 

14« oc^w^tOf^li^a^^tmifuHt^t/ ot^a» :^tj4ti 
$n^ m*mm^ Widtfdäng/. genom' beÉ>dtty^ 
^ fiHK tij^^iienv unt4nt)c« ,emeBan; :^nnndanii/ipdy 
SDet 4v^|l~M(^i»b^ meb m4nnt{röia fltlB^ 
i^Mm^imm»A (fjKj:t<ttt!a mt futtn^:^ 

|i( M»p# €n #örti*(i«|^;, 

^ fNfdt^9!tt ileb» unbec titctt tU uti^dMm 

-■ m <iy. ..ne dileEH^filu nobilit viri poeis Sawcnonm 
; fDoä fp» Begiii :&imrenon(ifi j t^ •}: Ip'- 


*é ' ^1101 , inftcddit ciértw |a vega^ }påi^M%ii 

h^fft ki^lUUBiim $nttmJit um^iii^lA Jrf«t'"K?HiÄoT^ > • I k - r '^^ »d ».-taf if. I»* fO Ooinifo fnrfdifil Iktem infpcånrii Birger»! De) '%MU TUsitvéonkn 8bf . fftflNfdjlI^ 

^ipo^Bi» p»s de confilip parker e( conienfuidi^Äotiifn fi|iof^fti nc^rjbrtichlBiiltCtinl* 
^Jicjlicet Dominorum W. Dei {^rttla Regls,^vecruin', Mogn! Ducis et J&c» 
•^•iiictlli Erici iic BehédiA! Scbolarir in noftiorumsc eörundenkVemiflionetai 
éditdhiiU ctiritm Doftriun KflrM>y ifi Strengnenii diétefi fratribcs de 
I hofpitilfs .^cr^fgjymitam & ^ofiannii Baptifls in EfkilstQnotn cam 
bu» aninenttii foia«-tain xnobilibtia ^Baoi-iiBfnobilibos vidtiicet coio» 
; ä^rii, pratis, iilais ac n^olendinls cum plenarta prsbitione eidem 
adjadentibnt » pérpétuz doiiationis tiblo coiitulifle ad habendum et 
'im ac ptTpttåo paifidendtAn-t C&firfas eliani Regias ibrdem emer- 
:4J0Ulpr8tribitt7ttinquiinos tve{pktidaa«/ttÉv tétttum tncdé e:$fkdltiu 
|4{r«cpfa, ^^IM^ ibidep dexat^o £^ Jiaflfcniti fieii confiiererai ni^i^ 
-^iibQuV^^on*^. ^xbiberi <Sca« Datum apud Calmarniam Anno Domini 
^La^^Y.XVI Cal. Augof!!, t(K prxfentes fiieniiit huic donation! vi» 
k^^tMihiiif 'Archi>|;iifcopi)t Upfelenfia 1^ Herricas LincopeiU 

^^BlCSeii^fit» Carolua Atofienfii et Afckerva Vexionenfia EpiTcopiac 
' i iHv ^Ay^ V^^\ fil!9"ii|i > ^ifte^tf j ;Fi«trtf; Henricof/ rdiftO'^t 
U fffpra in.AttdiyatA«fcog. i|^icte((tfin( |»l Ornl|ithfipDipl> 

»nåh.T.i#r'pi fl» .^ •' '-'^i •• •" ■ •• ^ 
i) i' i*- 'al6em«r. Öm nrnn fun&e tro ^^tfattaren of "^"^' , 

[i o(^ Ericns oiaij j^ftixt Sbtmdfttindcit om ^rin« 

Äl *&cit ^(09 * pcmifng* SMJtw fitÄn JÖötmemaif 

té, tÄ Ä. €r*4nmi^fbep<|flltf8i25o. gRoi 

*'\»«fafN ■ftt'|f.'CO&a(t)än«rM töar i fiitjm. 

r<ms ft^wttttwr trte^ tlWn of trolofrnrjöenyt^ ''■'"^#bli3ro1JrtÄ<t>j^ÄÉ< 
m @nHjA.|L^ .éifl#^ 

MUlid^ S)«ii owi^^ct/ fbm fll^cefommei; om trofofnkMi 
fivdef» fid »c( tii äm/ ndt i&ilägcetv^irobetf; ti» i»ä mlj 
len fmåmi, <»t S)mnftrj ^op^tÄ • bftpoit ttWt V 
i a5o (4). «Ken om öe^ ,^t fvr> i^iftiöjet, At .^tjig' ' 
$5runön>ta/^cinfe|an ^op^atH ^obesfaiKri fim- 

flSn^en efuv (laget "pä «&>^<& loitM^itlwig^ fom fM> ti 

{dv^aopptt intet nxird 'fallit f5n an 4t 1262 (5yA':^li94l 

QCf .Af MeflenÅu9 utfdtte^ til åt xfiöj (6). S^etir nill 

Ibefa otoigj^mt/ l^t»ilfa oct i ftg ft«(f.4co figOi^ttvUl 

^Ucr fi9 toibi bet> ifom d<; H^dot tnera tiif^ttS ' 

M-froöt i 3^»pNii Wt .öettjd/aifereét; 4rj 

m SMnfPp |)erija^(ft^o|WtÄ o$;i|«6é>? 

t ^mdift (Ket ätf 1i){a(m5 6c^ '^tcRebocd.: .9{ai 

utaf/ at 102afm& toac rtbon en betp&on^ m, 

tiiUifa jneb ^tcQebotd fwato emoten^undend / 

fla sangen man jftnner ^a(m6 tbara ndmtT 

., . S>ma ät läg ^. 4}to >£)äf«täbit> ft^nJSXloni^ 

; > i ötefunb , 0$ upbroigte <t , li^t ^ättu^ uwu 

: fbm.^irbe dl acfe*J8ij!cipen.i,,8Mn&>m/aL(7^^'. 

f&(gb/ fom ^tinref<m f6r&e mé.& ftg'/ beilN:if«Niå.' 

«f Stim « ^&nifan , ntHmlidien at ^ ^fif .inSwM 

af (^u(& o(b'^tifn>et meb ft^^^tbarominiain 

hxvpt tvDifla, i anfeenbe ti) bet Jf5tn>ittabie'4ä^ 

iEMnnemat^. SOien ^iiifiion @ftpl^i«« (é^ Å 

Cefidcn iändt meta todtb/ dn nQ. t«i me&teif 

Wm dn Koatit (dngt fl&tte/ t^ tDodfet^' 

tfOMo «f5tmf((id(n ibtonb ^ned «9(n(!apef ^.i 

faptmb Jt. ^EMmat biiftoit (t af ^ , r ' 

^^itti tootit minbce tpiClid ot^ »^Iwi^f 

«>atfam uti fm qiDifftct .^niMb, fpdvMi 

. étttto^dift^mafrfan liuiatf.tdttttAf/ 

4mimu(fe tt^fHMt (fl dliindm o^lM^ 

in 6»p(i(t tfäae ofttb tagaaq MIScötiiiL' 


.w- 'tflt ii l{«lf^ tfv 4lt 10 Miktnéif Ttpii nri^rdCffO AKi)i«pilce|!» t^AI. Linéopenfi et Wlbcik 
l^fcni EF^<>pi* • »yTifitff* AMBn» Ctlertd. iiff rtn «ii)0 ^qninfe* Jt.SM' 

^•' ____ »a ttfl— r tall. jt I IDanwmnr. 
■t' *; ©a«iion. 

.)■ ^ 


Jt. SB«Ift(niar. 

Atcon Ce/yii p. 7. MjpCLX corMWtt,fiwt DAmwM SopbU in RegU 
Ä irtipriaAVBtdemariRegJj-fiQjt.' ^' • - • 

f4P« )i. N. T. 4« p. 284. ««« titfr Wr (IriflNf mafm^ne^ 

[|R »i^forcn. ^ar0t( i Mnl« SDaiifFa AMUiifl«r otrtrn («H«I . / * 

H\ a)r«M.. trr fO^oliii ^ goioIaSr^.Ictvtrr f«iit/ fai "^ ^ 

"..-><,■,,<•...: ,, •, . . • ^ • ■ . . - . . ■ ■ • i 1 {'tdtt Mi ten 1190 ^a9> ^rif ttt <iwfnn>«f6n(tf f3c^«iner <V 
■"^ 3«tl töot fKftab, Wt BWtt i lottat tiprepd wl* j«gat. 
4. $ker&natibe om aif. €fitet^^4ft9$t^ €» 
r«®i»ii ^tc, men tix» ti ^i»n tit^ &ä4tft>eS>ottt.(i). 
ft«0 of Q3ic9(r f8(unta/ at ^^(hv.ioib ^oOit^ t5D 
»t $5r»&et. 9 <tctttt Affttiibe d&r(« pna& «meOdt 
^Agwi (aV t9 (fttt fiMbna flat^gdn 4d6e kyffet 
^å#<%rot)er/^»aff(ve o(f txn i|n»ar(4t(nffai>> 4om 
^9fl(C'dom{a ^agmj (unU Intet i fl65 af^txli ntence 
rftdnins: utan gömiA »glen ddiU t fSiMtta> raO, 
Aii «<b ^tt(i)Mi ^^it (3). ' <D(tt«' «»(«? itftD4( Intet 
niMM/ feio S&irgtt dAtrt Infftv^e i. gamla ^agatna. i%t e^im^fMSfå^riibl^tadcc •Mti* MiMi|« ^onom t{({Ftifw(« odT fldtaon mii^^^^é^^krnmé 
^^„ at t>m fom^9^^é»ttmw> 9a ?ctts«tin(irt.itiimtg(in^.i 

tolf morf ti( %<^ m(icf (f). ^m &m' ft^tfta tienft 

'äS^i 3:^ntb6i:t>en, foÄ man til öol&a i^ fitbötgat» mlli 

m4nni(F(ti)a &ät{f<i9«t; t9 indm titid ^vmlbt wx^^ätcå 
dtt at t4nfa »^ xoånta, at ®u& fttae n>ara iåxbi^,m 
bmo&tt ^n>ac g% en \\^ 0^ taffwAntftgbcbcodaii^J 
mt/ at upvoigla ittnui&iga fla^omäl od^^MFpibiind^tc. j 
g«n 6^ f!l(m|tt>cfen wato tm>(an5a^ ttf^ ^cbt ^bi»»^ 
nmm, in^dmta^ t9b((igett af bet in>D999eiida fopt^ 
((•p nicotau» af Op$» ^(0 meS tanO(6paceii 1&W 
tvAgg 1204, ^tDtlfen gaf ftd ut fic at téotft^Éii 
Qftagnud ®;t(t#n. ^etftie b»f tUMb fra^ at< i^oHll 
d(6banbe i4rn betetfa/ at oon »ac en toamU^ ^ 
be.^onung* .^ijFopen ,J4t ^ottbitt f6r|lä/ ot Ml 4 
famt beifant aT^wtfCm ^obec ^tf toote f$bbfii<Mftj 
ti»tB« 96ra ^onom ti( toUieö/ jfuHe ^an tociba " 
be^ad/ fS at utffaget jhiUe^ejtl ^« f5cm4n (6^' 
t» begå f&tmenta uttbetn>4i:f i ft^ ftelf intet mniåk^ 
pSltä. Corbtnaftn ^S^^iam ^obineo^' 
fat betta namw4r6 if 9Roaide 2r 1247; 
■f^^bi man oiittu fafl- i gamla, montroti/ ; ' 
n>e iiudbmiXf at bitta caw#iitt9<f-f4tt intet: 
tfundarnt^be intet nnber^^bt ot qn)4fii»AilÉli|fliii| 
frinne« ^4fb inwtobe ofeb. ^e» ÖW«S«f, ." "" 
tt^f iestabe wi i benna ittMCten p4 ttbotf 
tenbeié 4c eawifacc/ 4n be^tffafk^bet^. 
fiivben (7); ^ ^M mat ben f&cfli/; imt*i 
ben af' benna båcafttg^eten ^ ^wocutii 
eftertcdbare i ^iedcvind^n M eM^i^uj 
Upianbf.£ag(n tiifärtfined. »(T ^t ^ÖHx^W m 
M W, 1. Cap* t f< 4lf ©. j6nflt t. 

rgcl Hrdftaiwet i 3 SI* irf. SL Jbfii^h ... . ,. 
niat f* I3- 2hfi( S* iRagu» tataUfrt etntbVi M Siiff 

I. N. T. 4. p. uj.;; 

b fiitbcfy mm ^it in tH cUbtnkf fte i»4cfe(i$eii 
pl i&ic0(( doclö f5nit9n&ec(Fap^ ! ty ^Ifundatnal 
i. fina om(lärt&ig^et(s fS imDcnaöt^^ ot ■ ^ inm ftm 
itimrtf iiD4(dtiinba&e 4va. Ringen twi^ åt, ot $o(f» 
» f5ct4&are# m^ <u'^ f^ttjent fU i&e. t9lah Ut o(f 
M>n< bef4|intti0 iUiui& dernia ti^« 4x1 SSttd» 
H @>tonDa(f. ®enottt en .(4im o<^ d&onbt få?M* 
lon mdift; ^»ob fSoba m fuiidtftd ^tta ftm^ id* 

&{e num ocf itsap efter @tdttma« f$);fl6iing be^pntelcfillei. 
cf^»intf fiob/ men M r4tt« M^ftonbe töat ^cbo 
|ec 3<«S^ fom nU) Åt iz6o Htiobt me^ olftooc 
M^t, ^xbcib im i it ^nut Cndfone tt& watpS^ 
^ <gKni (dt &8 upnfura tt fafl;%oni/ bdc nu , 
itoftet ^äc« o(^ it annat tti& ^betfttinii wid 34nu. 
lar ^a ^onten^ ^ingo»: nmcat på oflva t(^ ts4fh«t 
^»tifa. gamla fio^n innefattabtJ/ o(^.fii»rOe inra fi^> 
tMtanOe 0(i«c * oc^ $(BfHle(« (änaatecna en M of 
iDW^en/ fl^at jUt^stoar Ungt mSn-,: i^et. af bm 
iiJ^^|»m.^on mt ^:(t); ,9^^.j»ä @&&eematair 

MiJéme^ ft^iitmifip . @ä .niAi:iRafavett/ if»!» 
leniidiigtt jip m»t fttmiajrwrtn/, ^km^k man ocT i9P '^ma-VXtB .ig^rut; 
oe^SMg^ ht^tiAåfibm^<^t9Stm^ (lef^ un 

fSUbef ^ ftetfwa Oflct»o(^ 9G34(hr« (äng^atonia fsV 
f&re t)er ocf åt aldcfc^ trolfdt, afe«ttl» iSjali^'^ Mrit I 
inätair p£ flora ^Qdtatt, o((y af moA I ffidr ((& f!c 
&(!er» o(^ <3Båftf!am&<^'^ mvMt ^^åm-m^ <94 
AtC: t9>. ((daiiSm f^nind ^b«»il>^ fting. StaMMtor» 
ntiTdom ttftadit^ tå man genom pätoitbe ^ ffl«^ fi^l ' 
(omea faftate^ ^toarpå npa ^ud äteé 'W># i)tff$«l 
gammal €(>attar (om f5rwaw« i A<iti^i*t>^Arw^w^j^^ 
^c <Btat>mé DeiFafen^et v>\b &v ijsö^ fié iiRiwfi^ 4ti 
^4 intet fdr&efef tiltagtt utom gamla mnrarna/ fafii»! 
fla .$«* "w^ ^rfot Mfce p4 :^65*r» ocO 9?ortmaftn, " 
iMv^ormen: m. m> reöan warit up($g&e. ${^en^ fma 
wtfit (Må8dténé(^,yi^t,9mcxé:ratko^ån9Bi^4^^ 
VMti^merd f^öt^ n^^foBt.f<|Ulct(tt; aK;omspÉ^ å^fl 
|(f^ , .^OKfice. oct «it- ^iSÅift (^ foUJBiirvlumiati 
^jtttUEiet eiC li%4i!Åitit>a .&4raf fän in^Ai^J^i pir 
9(äga&e ^(l2>(t E49f A $<tfttiet 6&i>^. ^m 
loimf.t^ab incMÉi isooo ibM{i^i](,4>^'j 
^Qt jnncl^ilHII IfMt mtjinjmtxk otå|l(lnSyl^'t. 
gljoli; fi itovttMfe ii|k|U9r/ii>«4ttÖryr.«'^tt: iriii 

ittit fStblytfobc (^}.' ^Dfitti^ ^{ogmiö anPr:**, 
wiibtt eti li^iif •((KC^f f»m tom- fåcwt^fofr #f4 
t9(ti6oo mdtroi^fot U^ft 6rAi^ ocft 5(t<*(i^^: 
inv^garfta&m^ fcifläf^/ ntdnifSiCaiifi 
^r na» offatt ^nitlfimi^^iå^téfrm . 
uir muniinctudty lirim ffi^tttt 4«i^iirf 
9Rr H^mtc^mtétfipåwivf rm i'bft:|4iifMttt>!t 
Rfag<m^e Jilji^t iidc^nit* ^amft tiecnr A^ajtr 
f«tt> fe^ott ioitstr ^ärf ^miout «t ' dlMiat 
ot ^Sta f!i&anQ::.<mf|irtt<ir.i/ -^SSIice illMli 
ntHrtliea infä trtiit AEöimeiy Mtftdnwt^fidl 
f|Be^1Mtja nfidtiTtiMM 4»»^^ 

«BfiM»Nr Dri fNidMft. Slott' |tr^ 
^.^••i»)!^ 

^r"***- 04ili>t^.'»'</ m 'un3«tn« twttf in>re^(l^ (it) f fttefl ^raf ^ p>«t tftttty Ät 2!KL«. 
rciwft» 1ttgt^atit>en »a> ^»(flJjfrn^^BeÄööi' .^^i »l&« «*«rowii^ 

ram ti( tt fa tsitiilo^dt «^ f^Uxt mxUM^kM^i. 
*at iifmSii intet/ ät )U P«im(ki$ld$ $(nm^^rfmn9 f«n ^of> 
b/ bS ^an fddct^ M iDirger dtfmt <É^t»ä^0(m- fioa pri* 

:b meb ®Ktf)cri« 6<f4^<mber^«o«om44c^iS«trt^ f<ft*»|^^^ 
•nnfean nuut' tMfÄwt fbw' g&igoc p8«tm/-w iwÄ tetw iw»wi- 

Rl^iärttftf -dit Jl^t Ulm afita>m mråMfa me» 
É^ oé l^(t&#cd;kintet |if((m( (egftt J( ©»{na tptfa^ 
lig S)iut9$ri>m iPtbitfllwD iitiiefatta« ÄHiat @«(mt^&r« 
^ onftblgt fcffpmmet totöe bet annat» »ara, at brp ftj 
leb unbevfåfning, t>iW»fiftÄ itatmi namn Ut ^dmtaff. 
t 4t / at ftelfwa ^o(men ^état <Bto^o\m, ^ontlnden af 
t,' ram håt tDi:tt n^bMfiåsltK <H <n1o^pe(< tiSgotliin^ 
Ijbef5r.|iett6t{t9a J^att99/ -«lUt ocf lanlEe^tfke", ^^^^ 
t0ii^ c^^mmttp^ox, ii{b •<aibtan^am m 11^ 
@M^n{r;o(^. anbtaötteL. idet'<i(f f«^ n^tt^iMtå 
\ai^«ctf:^öb4^ fom ii^ itnr intet fan f^ ^^a iH,:.^ 
H^ib. -®£bttfaAb vli^litén *m ^Imt toMit Näset»/ foni 
i!iftinaii^'::umniat<nldOtt faHni»Iif anlébmnd ttu lklrti( gif* 
i .OSft ttfiSfl^ etocf^olm bliftott fS fallabt af en ©tocf^ 
L49^f^ «$< @UfvDer/ fom af (Sigtuna «boanta ^tfwititt» 
t|iÉlrlxm< forbnaiwntoifl «f^4nl>äfna tMtlt|^jit^ . 
^li» fhibtianbe fhiBe utnifa imä^tlti ^4He fH t(t 
>%|F itft '^ af <n fultfomttd tåtiti^tmy "Otn ti^fit 
^1v^n fttOe tunna (Iuta«, fdn ^ tfttf t iBIifr)a dhnat^ 
i']0enafl tDOYit «mt4ntt ^ en np fldb< iipt)9gd<ui^<r 
if onbra «mft4rfbisi^((et In^dmtaé f an. ; 

{tntiid 2r toflrn af trarairlyuTietri, 0$ td (/;i^^ "' 
;]ff. 'i{B«U>eiiui{< Oleterliif/ «l| 'ifit Mffleniuc .'uti |« 

€. ab. ^^9. tftUvItt^ lilttiM éftnc^^ 
EuMnMvB p. a). ' Cod^mijtan» f I«9i)i cV|å'jftilain :Stk' ft' 
'1 et jtids ttiiM «t«t.-ttenijp«fi«i opni «pd(^f^a«Mi 
ivt ttota <Ste» ttttMnn ' fistntu perierc 

i2Ma O) 

49% 6«Ha l^to 4i(^«^ K»mm§«* (3) «. Diltn ©. «.^. T. a. p. aj». aiJ. 

él(Sf((B. (^ Diatiom Minoriuram p> aa* A:o 1495* Koe miio horribiKflSn 
SBatlCnUlt* tamrcgnttin Svtdz pefUlentt*» in qua ferme ododccim puttk I 

' fcxa» vtrivsqBe in ctvitate fok Stoekholmcnfi pcrirrc. 

j(f) Diarionf MinoriMrain p, 14. A:o 1407» f Kaf. Apr. combi 
Stockholm et eoniåmti fiint in igne nltra ecec hemina d. 16 pofi 

(6) O/a»/ Mtgn$u L. 9. C. 3f. p. )7tiL 

<7) Mtftniut Scood. T. i9^ p. 1231 T. if. p. Jg. 
' Cé) 5c^^ .Not« ad Ckr«nic»tt Arckiep. p. 97. 

(9) Gnmitl tRtmr Hermaiifott de Stockhotmia p. 14* ' ^'•'' 

(le) ^alv«w 901 UplAVb r>. 119* Dikmaa g(i fM Ant EécMBfl 
|M Mttt ittflr« ben Infcription» flin %uni éfwt «<(bra tklff 
tSngi» til SalRd ftprfi fon fl«l iMt« ujMl t66^, faf ii^l 

' taltf sm |te«t fom tinbt 1^73; (ar IcrAM nfj «c (B^m 
ling {(!( «ir(M^ initttitH thtt UUn «f ^»tinciii yS (loiRv 
»9tli «(>• ocf 8lM at tu fifc« 0lQ(tM • aMcK* f 12. ftr 3ari fitrfrttttiingavtm t ianbeti ^Y»iifct ocf ${ftDcctiadima>'>éltt 
WfWt-^^jlit wiifbrft til mänga 9llfd»i»&pfecmlbt itenfeet. 9itm 
^* ätit btf^ €ifi$botdf @fptt^ éccb» eiett^ iNlib 
06 fkta f3^ana, &etö n5&ida britf «nS&i9a befifliiilgii^ 
ti{f$cl(kettg«re bmi^^ 4tt U n^att^ nafna ^PMMflt' " 
f&it<ta Ml&gnitt^ åt fiS »4f snmbo^ir fbm 
f ^ifftsna, hwitfet ocT ttldgtiA^ & iSttser _ 
Kdenfonna iai&dtfti«o<; t9 at ^oficct x»acit i 
m 3<»( fm t« diif^flpceffett, 4r toffobt i ^ 
JitfFiRt bc^a fkt^dnfHc inttt fftiH^ ftmna mcfrif 
$tt,^^^an Iifn>ä( p<S iå tnän$a fatt iMNtt^ 
lanbet/ at nå^cM mgitn Ulinm ^uste tDOmf&tT^ 
nund^ltga •f>^M(tt ^tet funbe btifwa §attf lett 
tat 9(if(t c4 »rqwaft be tni$n$9ba« ti(tagfM«t>: 
iwbcr frtblis ftiO^tt, q(^ fri fi5r Utt utl^ibfR f 
»tmllbf Funbe fiobga Ubt tnfF^Ibt o<( a 
te fS((be^ tnttt toarit firm^cfet/ om in^ 
5«rt til .f)etti9, M<f« Mtffeniu» fdgtf »om 
9{m b(t Uv VMM m9(f(t ftPtln ot Umfl 
IDef» ft Capers: ^9 

ifP Aö, «t !8{t9« nlgottfin *f f«Iob ^t(g. titt DKm* **««€» 
an naitintf ^on <Ht>ri9 «niioirtttnt»a dti 5«rtf o* mi OPSSLm 
><a9<n nÄmned ^an bcfJdnt»^ på famma f4tt, <lnffint »at***"'""' 
Mtt Snidar i fotnma €0960? (2). J23tr9cr ^Adé «9«n ^^ 
^. S5ir9(c fanor ^onom VMttm 3ad o<i^ im(t.^mi9 (}). 
^otx firixn^n warit inff((t9t/ At MefTcoius welot 91^011 
an^tt^ ^warifrän Nnna unhtnr4m(f(ii 4« tddtn. Slt^- ■. 
tin oltit) 4v foDab Dux. hmi^i af f[er« SBvtf/ fom <if ^o« 
iroi ut9tfna/ |tDtl((t iccndmn f(lt»4( >ui fem N f(mi Sfo>« 
an itafåjAft hxviat, nU Ifrän Nn tit ^ ti( 2«tla*åmbtm 
ni»ta9n(. ^ ! bttta/ fom i män9A flera m4f ^ar.M»(re> 
P9if»tt ftna tpa 9ifmn9or^ fom ot»tf«»e(arti9a biflorijlftt 
9or/ dn^int in9ett åltiu $icf(tttac( Nttil sifivtt no9on an* 
^ SDenna f5r4n&rtn9 fPal ^oftoa ^dn&t i tet affccnU/ at 
«(« 9infa från SDanncmarf ^Qe fl mpcfet mintre offl4 r 
ftermdl fom H tvär i f5r{!a9 emiOon $8ir9(r 3wl t^ Iprot» 
9{(At{(b. ^en )a9 töet intet om tetta dftenjFap n>ar mera 
tnof SBirget 4n af ^otttiing iOtcc^tiit/ o(^ fan man Intet - ' 
ca f!9/ om tenna ^rinfe^a uti fttt onbra gifte toalt en m4f« 
I fler 3arl/ fetan ^n f6rttt toarit 9ift tiMt en e(9cfe(i9 o0 
l-^iMnmg. tDIen tenna f^rmdining (fal framteie^ ndgot 
iotoficae. !•'»- fthu Seonåh T. la. p. iip. ,^n fyvrl Ittnll nti fontntf T. 
ikur« '«in>t ^g ficlf/ t< (or f^grr at a)l«gBn< tDori^ ten fttflt 
i Ovniief «$ aO« N mtra Itiftoit faOa^e 3atlar. v* Dalin 
^ K 237/ tftltr vet om btnna firJntring «f etrgcrf Tite). 
MMigl^vStmib- Öftd' f' uimuti Sirgcr 3ail noiglngvr. ^(r« 
IpmNl ift etf/ mtu H eirgn §if»« itfMi inn iiRn«ir tttd 

|^9ir«(r<^f[fc(t«tia ttplAR^i^tåflen dniiet IMtM Mntt, \k 
" intet (fc ^<t(i«. 

i 13, ^ - •• ;■■;'.•■'• 
I' •v '-iiir.4 ta titrffeé ^afnt »oc ^toerige imter 75ipssittttt 
.^mpnterffap uti en mdrfirffd ^oteina.' titj ^fm fenmaD* 
WSi ^fän ^ÄRjnfbn, fem anft<^ laBo* ^njj»*.»»^ 
^' u late iftoertwmnli albt ufrettJPä jKwtiW/ ."^fSmSf 
£lq(l 3 9)»c» åOA ^xota.^9ta 4i(&t^<t» 
^$fati8 f5tm£(nind met>i5ir9fc 3f(trfd ^otet }lio^^^ 
«m dr tolt i tei ^teglin&e. $imefi#tto 0(ef ^/enm" 
tt roån^apitién . 6^ famqxantcd&én beflln&ldt nnÄ^^' 
i853«iiiittea ^ ^foit Q^ ^iv^et 3«cl nit» (3(St^ 9Uf 

HMtldbe tHä c(m m ^entenpiM ^ät§<b •mot S>(tmtenKnf / i 

iöftti^a ia emot ©nwrigtfom 9iwt^t. ;C$ tocw^"^ 
iib(|et t>dc6ftO(t f&ctdntab/ ot ^omtnden i S>«me 
bi^anb St te nptoctffii ^^jfuiidAcna. S)tt 6(ef :4fk%: 
meb fi^fenabe ftoftec jNUe angripa £)3raiematf i ' 
•^ ^uBe ^. ^åfmméiitt ^(ott« ^n^mta ftg i 
iHB l&iirgec f uUe til CanM osoa ^ ^mtiPA ftnom 
fonb o(^ @f2fie^ o^ t^t^< ^<tn ^^ toibare ifwttldg^i 
»r4*fiKtfattonbe m ^t 4af^ atUMe Jt. ^<m mt 
tn mi ^^^a S((f i be$9nttäreii af fommarftv t^t " 
^toppatni^ tooto f5cfam(A&t ti( et «6t«( iif 1 
^toenfCe 9lif^catne tpoco Cttrl 'XDnlfdn tlff 
Carl Ulffon, Carl »todfa, ;jo^att (fcngetfotti 
!8it9<r« f4(flP«p töat dfwe» Stnöreae @t»rf5j 
mtt. éSfan äf 0^>t^•{9e wTcif H Hi $i ^ 
Åf Unirti på tin^olmen unbtåstvä}, ^tom 
m W^ åt ti( §t. ^fan tm iXtnt Wi 
nuf^cdnbta&e i ^nnemarf («). ^ 9bft 1M« 
in«rr «$ fwö. töirget Ifitet ocf Ä. ^fan toeta > 
Aorrig^ befllenbe of må iSiflfopac od^ femton af ^ef 
at ^anbfa om fJtfifning. S©tÖ fömmanttdöet/ 
g)KMomjK«if< afton, ipilabe iöitset 3ail C-::i. * SMPa/temöt a|#. ^^^r^ntptKin. 
4itiieni(t<iU>nabe fa(ei^ un mfning «mii 
«4 b(e[ Mxavmtfmmiu <it ^tonttngln ..'.»il^^.nCiiJ; if;,' 4» 
j^ 
m. 

' <l«äihil^«e, (bih diflMi/ bel^ ^ St, ^an, W* M^ ^ 
.: @rttMn a(t päj&r<i!i;^'f4tt ioav uti ft>4»i^(t hfvottj^ 
m&, fou t)e atit>tr ®on|Ki nt^itfdbe tH^dfat^^ o^ ^. ^ 

é^ emiaatv Jiffm dBinoi feMM)<^r'P(^ ät wtf» f«iMml 
pij^ fBrttottgj^ei^ f(»K.' tUf6tm ttfarit eiti«ll«n^ tx^d^)'^^ 
'.: ^m bei^^fibtUtaMvism xöai tftflft tft fjn^te it# p4 
oxmf i}vsaxiiti 6d ^.<^fAn «|f4t&a^SKr«f- ®d« ttl'9r4nt» 
ie^mct ^ningot o^ fuimaftv at fmMtagii Dm (timmd^ 

»;y ^lol&e 9(fkiB<4ltfi$dO&^'Tt$ tit ^ir$(r 3ai4>:^ t^ fkt 

i^fttnN n4fta Iv temtn^ lii^stoMM x^p grdntfhif fot^ 
>l^M ttfe uti doöe f^fom^fti fttti&« afdic««/- Itotr» 
t(^.^rfen Mu^nlk^ftf^ {a iit tmm fm ^«Mf 

riMf,s()^iiil iftecntiic^ <met f»)kjDi()<iy (dt alHhd Nro t(| 

**^;i^vl&ii9giri»<#&tflttnaft(k» 9r(t txl^pj fNtt« ^t hpit 

' t-(ft» IBirgw* fStjg^^^ jt. .^<m fotK an toib €|H» 

iiiät ^avtp^r 0<|' ^wdit fl(tbn«&( Wi6 ®{i06<fdd' " 

^4^i« i&it iclfiMit 5C. €^riff«p^é f^ln i^nnfilKftt fT 

" tollP<ti Qer:^i& ten» tiIf4Bi ii#e(t. (rii|fiimif#ti . 

^"ttl f^potn» ifi»cr|P»i&i( ^m (JRlnMre^ fotfi &«lf^ 

" ' icU^- %J^S^ S<it(;>m ^tt ihti( Ml' Mmf^iNM» 

>fbét w-iif<M^<t9tf^%fi^^;#'im' 


4f^ QxiMt Hi(^ ^i^ctUu ^££' ^<"* !^^ ^onun^eni ^nmnuu^ tnt^ éo^O/ anflQ ^ 

»Mwcmar» ^^^ ^omitWMi .laji »<^. ^ijafiie ten^tt' toi&t owWog. 

tic^ »e 0t46qf, »tö. €&t« St M 8fe«tt4< Wtftoo ^ föffl 

- *lad&e i ai!<L (^e&an betta f^tftbonöe 6(ifn>it voAtSftåBk^ 

gatnCe ^. J^tm tti^dfa ti( iRmise. ^icdtc Saci ^ 

tfb a(b(Ud (liUa/ o(^ fom ^antf ^toätfoit utiae Si *^ 

^tm, ot ^a» tDtOe 6ef&ra ^onom i ^ifl(Urg6t^(att&. 1 
|)Se(Ut ujtc t>å iflicjia ^afl ti( m^ft, ^mt St. M 
fom pottorn ci( mtuif bä bägge jt>nmidatn« fi(gbe< 6. 
&dt; 18ii;gec .b4 toiiiabetf. ^tpob M unbct ^4nbiM( HMti 
befe^ »befant/ man bttåttat enbaft^ at J5icg(t gtfwit fl 
fallntng, at på inm ^nfmfa viwcmåmtCMf i ffOk 
^ fian firbubit wib lif^ffodffr at ingen mätte unbecpl<| 
(a bem.Ö^aggat (4). Unge 92otv{fe ifemmgen ft^omHv 
lifa meb ail uptänfelig ^ec/ ^u>acf(re icf |>äifeb<is 
tibcnö od^ lanbetö feb^ åfmn 6e f5rn(i«|te .' 
^r4(f(n meb offec/ (ebfagabe^ ^. ^fan af 
^rgee 3av( tilo^avct ^en bes fdgnab/ f^ 
sK^:%icgec Cunbe^afn>a afen fH 4(|FtiMtbig C 
f&cfioan fnan/ emeban benne wdtbe ^ttntf ofTs 
fomma 4c ettei izsir ftban ^an te|| tWbafo 
Wet/ fom i^tcgec ^atl i af t tagit, töat ttfw^ 
^t tefn/ ar^an toac tt( aHa belor n&gb me^'.^ ,, 
tDonnemarei kmtf^tt ocf / feban $. S^«9 $tti^\ 
^n^f^f be0itabe f)c» ftg at btl4gg<i oenig^ctt» i 
fbp^ M^ Vitalt, ^an wet lt(!w4f imj((;tio^ 
lebsning ttf mt$nojet/!<i eQec fomman^onget bwil 
fan 9^ ^ C^dMer n>ot» 0?(tfte/ mftttKj' 
!Mcnt-i (^wecige oic^ S^dccige roib ^b^ t 
fiaf onlebsning tU, betta f^mmomtäbe genom 
«^an .tm'ima>m,v4 N(^« >a» N»i»m. u 
«a.W?»ci^a|t«bec6|t<wc> ^>.4r:j^fiPMr(it9g< '{ 

$. >&afanf b5b togr Matrob fic iOontnu/' < \4^ tm^$u Ifi^^^r iW^ff '•^^<£<f^ S>el; «.<E«|Jt if; A&7 Ä ' öen npmoöisa ^tatifon^tn, fora onfet uptiCtig gtwifdrnjci. *Jf«<rf«"* 

1 odflj)t;datranöt ^aftir atumgcn fir ara^jlid eltec ^aOelia, 
i.tiptader^lcim m ^ufn>u£>;r(del;{ (Eitatö>i»eteaf!apeny ot utp 
"-Ijvttf, »aöfo]^ arbeta, pd ti gtanneötiJcfiioaganbi. ©Ii* 

^é4ttet^o4 b{^<i^ ^ <ftcc ounott tttfatte fammanfi>mflec'|l9r& 

' .5Fte »clfiffapea/ fom bifoiÄm5< 1Hif«na« o^ tin&ctjataiy 

^(^^nd 1#, 6da^Tib«r. -.SSSib^etta tUflUé fom man iff 

|,^å^.ttt(ut;;f|up.fd^ma ^J ^ijlop^» fU uit&fdttmng meb 

.;|aiai^ fritt ^»ötbeci^' 9tifd/j'>«cf limna^^é ' fyitt, <tt 

b$.'.Qpb(ti)a tt, Jl&nre ootot if'tV9ppxc, om (S b«5a^<(» 

I tUk Um-^imm fiibtélåt, foj' SÖir^er po ©o* 

' un^ Stidgipa m(b Jig(,4jlbaf!a til. (Smmger men benue« 

i unae i^raecte (dmhobeé qvDOcDo^ ftn ^aberfabec |[!. 

;Vii>i^ Jb^pbbe ej fMele^^^^dtiat Mreftet. ^pnroa^eten emeU 

' ' ^ixtcix toa^be a(t utfoce f, od^ et nvtt famniantcdbe 

'l^obe om' bti: beildnbig^ (6). ^ata »ar lifmål beti 

foht £. -Qåhn oc^ 'Birger n>oro ^war anbra til m5tetf 

1/ tp e^utuwdl £. ^dfan febecmeta twdnne öSndoe 

til at'i[)aftt>a famtal meb farten ^ n>ar (i!n>4( benne 

f;ab oeoom anbra fftrrAttntnsar/ ^ dc^ R. £iSfan djoi^bé 

;JOrfoatna, .bwar b<tn b5bbt 1264. .uvegertn$eit i 

m bd uti £,.mdnu3 pfanfonö, ^nberi bMfiäHi 

ltot,^n>ende biejf uti famma, |i4nb/ pni ben t£pdri!^'ti(^ 

T Wi^mé, fom fdu tH '®jmai,ie..©l(E JMoél^eÄif . . 

.©otec Sngeborg, o4 |2lebe« WfioiU. (Stööderme^.*- *' 

t/ be^acfabe ^oreeti '^u>ad^iFapet eHer ftr^^ 

»4 :»drwi$a emot ettVfiieblid. ö(^ Jrebd({Fänb(,åväiotC^ 

i^'lJEr^aa i.-747->v!/'*«<'H« .N. T;'4 P» ?*?8^ ' : '■' ! 

, B, »TO». 0to<nrPP« ÄrMaa^ f<«»?5^> ^ ■ ; ; ] 

r|hktf«i.f.75«» T«w/<w,p. »7*«'''^;\^'':;i.. ;:■ ''-'•^ 
9)l|^ S82. ,' - .-:• ;•{-.-, : ni •..'.;! ., i,; I . '■'•". 


»J<? v\ ;i I (Hj :■ :t> f 14. 
498 &wU ^iÄ6^"4ii^rf<«« 9lKan<iiiAr $. 14. ^ 

»rirrfön. ^5&ant i»ar ti(f!5n&<t i 9f^>iri9e, mtban man 
mat! wadt utfått fbv män^a of^cfot 0^ {>edc6fhxfiga 
. >tter. ^amma ^t/ fom ^dOemor H(f Jtonmtg i 
toat&t<^. (Eriif piogpenmtig i S)aratemarf p4. (T iteOeigt 
iiDttf m6vba& pa ftn iSroÖeré ^tttg 2(bel6 bcfitOith^ ' 
^( 6Uf båvpå i^onung t S^aratemarf/ min fniafot)e 
^tman af fin nc&ciga $4mn&^ tmtban ^an Utf flagm 
t4d> fbm >an djoctt emot ^tton^-» 9^f«na/ f»m bol 
flta ^ufhn af ^Uflm; ^«m$ 9n0«e %6pw €^1 
^nung i band ^dllt. Si<t töat enbt ^nom ^tn 
^oniQt 09 JBitget (Ititaf.fRrbanö otttet acmenr 
IDannematf åt i%sdf ^wawm å( ^lan&fcdit t fttti 
famma ftåXit bac man omr&rtt Den b<ndgtn|et/, fsm 
fle wiD tlnbetpanbHnsatna f5r ^, C^tiftop^ev^ men 
^drr6¥ af Nt f&tefl<^na giftelrmät (mcBan ^.' 
C^ritlap^erd ^t^ftiotev ^tinfefan Sop^ta/ (Het 
Itndgm^et f6t ^ebend btbf^ällänbe i 9^»cben> toer 
(^ 4t mftjdgt/ at ^itget ^aft offecnte pä ^håsfsf^ 
tis^etet nnbet fu &em6banbé. ^ob fbm 0ifwié 
bet migf^tflänb, fom ^. ^!an n>e(at midg^i) *tm\ 
^ntmgen i ^SMnnemarf / 4c Ufoiebed tlj' fin rdtb 
befant. S(t SSitget 3atl in^et ^aft fdtbel^ olfteiäflf 
iiiie/ fan b4caf (lutad/ at >m fttopt toadt titeedni 
anrnoban, at fomma Si. C^nftopf^et tfl uMf9f^iN)f • 
»f7*tai proppat. Ä.-€^tiflop^et ot^ SJirget $<»< ' 
tr4be meb bwatonbta uti aO f6rtti>Qd^et iM ' 
tit 4tiPen dungen (4tit tnfalia atfi^i^)^ 
ft4n ftmb iiS7f o(bf>(ef 53itgetiitfebbi^iTO 
ning emellan ^nungen- 1 ^tmmtatLix^ f(t9t 
ti»ec(4mnabe be' ftDiilanT)^ ))4 'b4gge fib'otrfft^"^' 
1D^en i^itget f^tnam n>ib bftta ttlf^Oe, ot 
(Kfta $teb etmOan t»4 tndftiaa^^mtngor; 
nung o<^ en Stfe « fdi9^f. -%9 meb lir 


ma til r4tta / tt4r man betopobe ftg p4 
na $oIft4tten 9^ billighet/ men n4t iabotit 
f«P/ tog benne fUi tilM til .Jus OiaoaiciiMT ^?*|?r-*#* 


IDtL i. Cap.:i5i ) 4»^ 

fen mvXMC % på finuift eOa HSIiltt. ^åt tm Mam 
en/lifticlfe tU förJiftiiiig, ntaa inbiröt» fftg jimtt an» *'f**'f»«« 
r blcf fntften af ttma oeniga itti beima bddgen^ 
na/ bä^. ^jfon oc^ ISIrgn ^arl fommit dftMreo^ 
^. €^rtfio|!^t/ mm ^an ^be imct njuta fintftm. af 
tmljaremeban ^nunsc? i IDoiinemarP b(ef ät tisgnsp* 
f bo^A tad«n laf ^iffep.^nfafl pä ^utfanb/ dtmim 
IM ^tr b(lrf&». Utaf en Cat^eif ^{Top benna ti* 
an mg «9ilmaf^ona'9dmindaC/ i fpnner^tt/ (bm ^»{iMak < 
It t tn>tfi nub S(tfe<^if«oen oc^ ^an« oobdigli <m»^v|fRac* 
Sfom crdton^ ttti:^i»ttftti vSifget »ätit anmobob ot* «arr«. 
are, mwt fimnot fenom f&tiifnUig bdmpaé, babe Jt. 
i.iEdbtt tU bot ptterliaj^et, at ifcin (4tit fånga fltf»^» 
» Ccfonbfbn 12^9 pa QMflebPtg i ^äne^ im«t längt 
itnik S)e onbeUge uptkbe ^mcl ocb i«rb tftut 
bmåwnfyitr^tt fottM i umerdiä/ aBmdnna (gioM» 
)ht^t pä nägra fl&ll<n> (4 uAbct be$a buttet^HMr* 
afibmnabtiil. <^riflopbcr.- J^aM om^nbige @»ii^ 
19 ;bltf 'honung eft<t ftn $abet ö(^ ftftoct^opabi^ mdi 
tga fti»^a^mt. ^nnngentf iOtobct ^ctgareta <Sami 
onmtetiP fiaeinftSa, fom tetebtectib . f(tbe SRegemente^ : 
lenafl bttb tU iSitget 3^atl nteb bet4ml(é oai.^oniin^ 
o(^ päminnelft at ben utlofwabe unbf4ttning :nu watm 
m, fefcnn bon p& fin empnbiga @bntf wdgnat ttäffot 
. meb ^ Sittefo ^n ^atbemot 01^ .f^tD^enfra 4>f^' 
fe befbminbte ^ man nog watit Ment meb tm: 
^iel^ea/ tp^tin* 3arimat rrän 9iAgen^ uptlggob af' 
»potf mib^ate / ^6ft • et fofUigt bu< i l^yannematf/p ^ 
:4ttbtdtgarn>iaep(unbta of $dp i @fäne^ m^ teotbtt 
»tfltieb en fntf iUåifbidm (4 $5ttedfcn upfom i* - 
(f fKle«S8i{f«pett< fdng^onbe. ^t wot intet frägan^ < 
R ^rtjem ftt bU, bet VMt tteg/ at en ät0e«!8i#M 
tga ;tttmf ^ '^ iiM> w-gtnfweiH» l&y^peiféi ^ «^ 
Mir iftfio/ ^ffiib' ^notbc^ / fbrnmbS fMt^ntfod!^^; 
MNmititr ot wf e »^»iffopm^ ifbilli ^i|^ Ht: fjngeffik r: 
btefU&^tg/ :«t>uM ^Md |hUliifil0•(ll<afnmiKt^ fSngttic:^ 
ton IM» ^ loätltagai. ^ffiitt «M^^«ii» jipÉfbnils^:' 


. . rn 4t/ Jflwr SSirgit 3art mewfoft uti fwo^fftcflcis, &. 
ffttOe ilta ^m ntb&otf^ ominge» genom iiH4n&fa ^rtUM 
^ntentiimmte mdtftteKfr. ^ängt ifrätt at oMaga f% .fk 
KOp ^(cmbi- atr^eUgen^rr ^ l^atr mtb ^ md^s: i 
;6ttf«n& tti ^. ^cte* o4 $Dcot<iBig i&targarctaö PirfM 
1261X4). S)tc fonc KDom troligt/ <a ^Stcgo:^ oDfomfl 1 
ttM ntltdnfe fi5c lOtotmngen^ ^tt tdrf^re^ <tt sMttlBli 
' hmb &^ tti^o^ i ©nrevige^ 6(1< ocf l!an ^4n&a fSr 9| 
OAmptiega(/> fom (ddefed intet »ot n(g^> ftt ^. C^rtflop^ 
i»oc fSvcbrogen fbt lyiaiui @(ner tvtb (ebiga ^nmcs^iii 
^. 'Snm MåaH båx^tt mb (A ^^fUg^KtJditger. _ 
ta »(^ fo^iM&v tmn bet(icCa£>c ftg f6r å^gt fi&t fftm^t 
ttntef f5ntodn6mng^f ot tnt &el^6fb(« iottt. : liarna 
tia. de ganjf» iitwefbti) oc^ oftiIl!omK$. "S)cotiitng^' 
{N^.te&att.iffitQnbth $St ^ HvitMt-ifSgecA- toift. Jt»-I 
p\^ iAbi t» 6etiktga^ »4 ntlofwabe^ljtfp^^tcoppac fisfaf^ 
giw $tt i5ttrget. ie^mem obubcn ttffumnt ftg^ 4?c %1^ 1 
lläsdf.itahi^iinter .»ititiäi^ firnpab amtttdaiii ! omsi * 
Kf4kM nitmn^.ii^t jNir^ägoi» tffdttranjr öc^ 
SHfiSnt^ r ntfimitginiv ^ttiifeit 9ocf .(^ tMca oitinOi^fe(ig>/. t^ m^j 
SmumtN tedoing de aitift lo^ioiH. JDnt a(t ixtt» ^n^ftvHMttltfii 
fo«i8g jsfomiii^^/ i»dir fomomJtnpcfit antifr; f^n M ia^ ^-^#-.A^f^^ • d:^9t^€.. .» C^«iV« ^>toiRft*tdnRe& f|d4fit, ^SMeiMr »<» nu (It t^ f^(*(|*«' 
^ot»r €t» begÄrte irtveflinireo of ^KttiöWmet på frtnma »wiftfim- 
ml ^9|nant xocm^it åt, ttåmligitn fSfbtn et jtftdigt £do . 
M^ fina tnotiäsa cfttrfbininante. J^. ^ wåsnbt^xi ot 
mtw tdiKt »ä fSixma wttfor, ^vMurfére €nf ^bef^foii/ fom 
it)«fli&b .af 4^(fiDarna of i^oB^cnr fotte H Hf i l'^tt« 
f ^ie^nid/ .^omuigen eäti^orbt. Si. €nf o<^ ^. tOtoc 
^omlnrtay ettet @prens^4fl/ fom ^on foBO&ed of 
oi^j' omägor- f5rt)en^l tH <BMv>\q tneb ^ frid«^4r. 
e {Danllfo ^toifpaxm toto wtomm, fom t>et til et (Ai*> 

l^ icfie oUeoofl t>e . tDonjPe leta. 4t Anfenligt ne^etlo^/ utan 
'ib^T' ^omtngett ^m S^rotmngeii l)feftoo tt( fänsa tagne.' 
)t^1» 3a(o() €cioiibfont fom ^imtU im&oii^6mt ftg it 
»/ lwt>^dl imina tikniiT$i'me& innettrg fdgnot^.o^ hm 
KÉ.tiibdfo ti( S)Amuma«f tit inden f(irt>efe5 tr&ft fir ^cn 
^minsen o^ S)t»min$en, titt iienna ^(dgen^t befomi 
: t- S>ami«morf^ iå SSirget prfabe !j>4 fttn^ot&anbet of 
ler emeOan K. COBol^mac oc^ ^rio^poii' @ep^to^ ^toot»' 
A tiff6me taft/ «(^ ^miet man inut, «t S^ivdet ifcéermetai 
k pitt i)(an&ai lig i.fDoRffa fofema/ ej eHet. Mfta>a U[ 
Muttitngar »mr&tt et; enta ^eg^ ^m? man tagit t @iDetf^: 
t€tiftf «i^ (Dcotntng tOJorgomae befcionH/ c^«t94l 
pa)re-|>i(lPtie»flP(ifoace (4 bedagat #nb4ra. 
I -il '• • '•-' ■ ■'■ ■ .• ■' ,,..'., 
/«!»:©• £R. Är. T. I, f, 148' »5'* •• 

^ic»D ^^. 6 ^9i Lpdei^ig.It. M, T. Q, p. 156^^ A. D.. M.CC.LX 

m,' tpt^ei occiAu ft mtiicre. jDct vfri j« |t< |0< Hiutfclt. 

rÄi'H. p. F,4*j''. . ' ) 

riftwn N. I, |p| Xid^tvrg r?. I* p. 31. A. D. M.CCLXI. Krge-^ 
JK S^onnm venit KopenfitgeA cuar exercttu mtgno it eodam tafim-. 
«ft Éicu Rm Jtc» ••• : '•• 

'•.■:• . ■• . • ■, ; ; • . : ■. . . .ii : . . : .:t 

<%r im -»ffnif^a f<(n matt iibgfatM< m4s<<i/ 4tt Birger ^minrg 
|f#ing<«mf&a ett i>«f(6d' älfd^te of ^^ f^vanbrtngat/ fbm ^anocif* 
IH9ld(» growtOi »mtTifiai. f..9Mi^ JNcetib .a>^.iM« i»» JÄJ I tull 0(^ fiiaftHnUg iåUx^tt ^e tbfa fm ^nM på föoBM 
fom btt titficne tttaf ^. ^ut o(^ ^itdct ^^tl ^cofa rn^ii 
da&t ^an Mmnaöe t)em od aO frihet n>U> ^dcdontx a^i 
talbt gob^/ famt tdttid^ at dtftaa fina ^<ir i landet ofUM 
tingai^/ iä HMtMi be inom natt e^ åt betoafa&t ^ t^tt^ ^ 
^refnxt t)4tom baterabt i ^nfft^nd *%Si 3t>ndN tOlt<n% 
méifdrbö^bag, cftecimfe^nbe roib fomma tib fom ^. ^SM 
fr6nted. ^tta l^at man ctban onfict/ b4 man toU iMi 
tieknö ti(flänO emellan Se 1200 od^ Uf^; o(^ ^( 
tit trpcfa ^(|a S8cefh>et/ bixf Ide ben af ^imom 
intet para til aQa belac.|>äliteli9/ emeban jUureotiu» 
fom ärfe« Wop / ^TOtifet utan ttotfroel Idt toafa ($1 
!0e uti iScefwet f6ranbta f^onänec angå aHen(^ ~ ' 
five.ocf r^HHttbutd aifdtbabe jtt fdnbebub ^ocbos iH 
fom ffuDe utn>4ifa fomma fti^etec f6i: betad ftafr, itn 
ne ^it intil ätnjutit. 36tban f&tefl4lbe n>ib betta tt^fri 
xvnmi -^mbm^i maft ingalunba funbe j4mf(Mé ' ' 
fi^eö/ »oto lifwdl in4nnifF}0tnaö 6ben efomofto^ H" 
unbetfhuibom dfwen af fmagare ^aftettf todnfoi^ 
ta f6tbe(rO(&J^abe..$)am(>ut9 oltib toifot en npitiftit 
^ ^fdnga emot aOa be^tinfat; fom bibtas|it. t$'*^ 
lu^et be dftoen f&tpliftabe ftg i anfeenbe (il tf ainmi 
ttuyn fårunbe bem bendget utilag pd betad Atqöimiat<i i^ttxcopM* ^ ti Utåi UmMtttnjM(L ^ tttiter Ugeipi fi|( dUkoft i^emtt 
ifi^et fic tt(t öwéV fom JBorsörw i •|)kainbtir9 tU^6iö<, ii»Wr§<rfro. 
ef xått\Qf)it at bdrga att, fom »ib fiéiPoöot ftf t>«m Mfa< l^ 
!. «(>amfctir9<inw0 orf bhf ocf fk6«piit tfitw ^ertt« jldftin* ^* 
fom Ut i lottftt i)6{)te/ ^o(f mtb tniifori at (^boit ^((f* 
blifwit uprdttab p& Un aflthnai qtoarlätenilfap/ jFuSc egem 
n mt&(c iåUxt f6rn>av ^älla« arMndama til 90^0 natt o(^ 
ter bö^öbadtn; m<n om txn tib férfummotetf/ bfef oiftoet 
Itt unbet ^roiton (ft(r aOmdnita iagcn. ^tt famma: tif* 
Hef ocf afralbt/ at/ om tiägon af ^tn(ursania< &mf>v^ 
genom brott fi6ttP»iirfat)e ftri (gentiom; jfuflf icfe ^eflomin^ 
Irtdenom ingm anmmé r4tt f&ro(dmya</ man f^wab fom 
ttftmi&mdn tif^6r&(/ tt( aOa Hav Nif»a «r(Tbt M f^t 
ov£)fafev toac Nn, fom f5rO« ^art^gef/ f6rpfiftat at ni& an« 
;n updifwa (n noga f5ttecfntn^ få aOa perfoncT/ fom tMr» 
nb/ meb utf5r(id untxvrtHtdft; ^n>i(fa af befdttniifgen tooro 
4jambur0 0^ bwilfa woro iftSn .anbra 4>rter. (3). 5?atut*i •« ' ^ 
Pd^(t(^'tod0 iatebetf i aft af ^trgcr »ib ana f5ref(iUant)e • ' < 
|b, ^ At utfdnninaav o(^ tii(dnt)tfe funbt fdgna fig af (& 
mb/ od^ &<t titao atffiBnab af firndmatc od^ ringare/ mdf» 
;jaé jiWgare. 1h*\ - MITm 4e iMr^m^^b 4^: MMt C»p. 9ir|^ fBrt^ Datum lynt^i 

llli^dtnr^ TcnefiibUf patfT)tio li^vhiti^ UpuUenfi Arcbiepifcopo e( ce« 

EDplpiais nobilibu l^cgn ooftri. in fddo afliuntionl» ; S. Miric 
Aono Doinini 1251 , 4t tr^tft (01 SjtH^Ct Sp« J. F^L.p« io6» 
ratte ort^ Jro tcfa: Taliier refponileiiias, qood plKreni, liberu- 
tr imnittÄititetn de non (olVendo tl;cloileo| äin noftnte» in civirtce 
^ ytaäfit pennittitii > eiindein bominibva vefint » (icnti in noftrit et 
Iffji^ Doflroiam litceris pleiiiot coDtiaeQir, pxm mtfcibvs fm/ad. 
pÅnn vcnientibvs^ nromitdaiiis &c* 

inu, Jtéu Hamb« L« 2* p* 4g. uti FabTicii ttptag/ «nf9r fJhM*; 

# fIrrflalTiias: Exigutff ffaiitm tttt dvihirfs fuc tirev/fi 

^^^ 'éiMnpsraretftiir, led ettn eflc fort em - reriiin bumiÅeciBmy téi» 

(^idl|Mim;« Qt nonmoqstm etiam tx, Qtiiuime condiiiimit amidtSa 

I perciptatvr« t^ain tmioa e^am apad ip)pare$ beneficiimr 

^ Jn ad compeniatipDem vi fOiDpcJU poflent» fi jfponte &% 

jitgÉml quod qiiideib crimeif!, ^uail^nim ab I^i^bl]rgen1i6^^ 

r, Ih^ IndicaiTe^eqaetia aiixiiititii T^ndpibiit » - ^lorofn 1ir« 

^ J^jfifit» ab^que db åribpmth wétftBrnj^f^v^^^VMå-A 

"Uvecis poUicerii et qvidem eo eflicadatj qno majorea fortunas urba 

ac« 
^ ^T^M -HiCe^ <$ifl«eta; ^S^fAttfN* m^nc nigotMtionis .tncretnentum ptonioa^retort' , 

1f3) ©it^er* 8wf btw» apuj Therno , prclentibvs venertWUI 
'^UjSitr Lairenno UpUlenR Arehtepiteopo, Henrico LkicaptnG eiNfeoip 
to(ieaK,;Axero'Wexi(>9én6,- RMgwakip FmUniieiifi. M cctet 
«iiiui;|iöbililiiw Rc^ni aoAri. Ann* Oontni -M.0Q.(.1Q» XI 
Sx tt^äf ioi.iiiawlfi p> 49. Stiper qnö Vobi» taliter 
<^od piceili/iibertatfeia et enunitattm de noti fohitida teloni 
uratec in tnanitiafiibttt reftria ga«deré permitdtii* cmden 
cnm mércib» filts sd partet de vaftra dnitate rentantibo*, ex 
promittimiu vice veiA , ita duataxat, qapd gt^crnator ns^i 
notninet eos, qiioa ve^'C ciyitatis civet noait, cctent Cmt ■« 
patatit, corara advocan )sd ad q«em decltnaaertt« tdk teräa 
uroi. Qaantam taméii 4d predida icire ' debetié', 'qÉad fi 1 
anoiim aliqtfeitt apad 'not de vcftrö contingat iheorrere, qttSti 
glo eonftitstat fint calutfiniA po(Iul<Mt illad^ food 4e *A0H ' 
fotetit et jurue &c« .', , , -. ■ lä i 16, 

2(nbrea0 uppe^Rit ftg Mdoa ti6 bdc t Jandet/ ' 
oml^dn&ig^eterna i betta mm intn åt* fdtbtltt^ 
to(t entajl of 9l9f!a ^n&tmdaiC/ ot ^((ejtant^ér- 
ter %tt>rea9 Jactflowi^* cigecadd ifuic fin %i 
QBtatmmc od^ ^ulOdtfa^ ^taftm; ^(tttatfttn» 
ttdflän a(t;ä&anbé t lAO&et^ i^ t^mthgdbe t)^| 
fått, iå at nå^m'irtitt annat nft^él töar 4n i 
^ luibecdifwen^et Ma {ta nSgon fttt>. ^(U,_ 
fte ^ejcoobev 92t»iFi nuitte fU(f 4tpt»aCta 3Miii] 
«^r&a. t9ten tU all of^cfa n>ar i&atu C^air 
%]MVi&ec$. ftila befot/ .^koU^ otmatd wifdj 
p^c ^onotH/ f^ at ingen ting til ^famtUT 
te. %«4tt .«m ^am i^ané ^on ^ttaf 
tn fiarf (tig^^ emot 9(Bla&imit oc^ (Suitbat 
fig iDdltil mottD4ni/ men fR^Utnt blefrn !|||, 
i^ ^aait ftogne, (S ot @to?»^cfte» " " 
cigM we x&bba {Ig me^ flpCteiv 
'^i^>looirl>&/ meo fon ^ intet lief Ht '?ai wrt/T^toaHfr^rt ftan »t&are foyfoflo&e.ftg til löirgei: »«wrfo«» 
^tp^ il), tmdyierlfäx, iuiti fih^^ntoilrfmnd wib Stot* 
iifo.m^:til.@n>erid(r4i<»^t l>eti'f^minn>effe> a( bet dt 
)et 5(n&Ka* refl til ©«mt«nÄtf >• ihéÄ t^piiötna* egna 
ndmna n>iO tam tilfdUet ^tDenge / oc^ ^^orrp^a ^^ 
'4iler 9i))iFa ^i|l!>rle)i/ it) b4v txr4ttaé; at ^. ^nbtt» 
9t^ien ^. $((e](ant)ec^ ^roOer af ^olmgdrben nx» i 
SöitgÄ 9f«tl; ndif ^0 Är ftiy^^abe fhmmantrd&t 
Sfiötf ; fcån 9{drtigt «. 2} ^ fS ot mgcn noi^d fan n>ara^ ^ 

r»|i5cf{ett f56t |m nR&ähf{9ft ^ ©tDccigt. 1!)2an fan <j tilfUn» i 
;, ot iu bentttt f6tti4me gdfl bfi|»H meb aB »dnjfap <» W9Jio««>' 
Kim om ^n f4tt nägon tDi&ane \in&f<lttn{n9> ftnnes 
;i ti^t((f Ao^t <SB&tt åXbtt ^tflode > ffrifwate ^ftoa ocf 
i%oir funjfop om aeima txtpton&ef^dmfingentf anfomfl 
le/ib^rf&ve mani ocf af l>em tmet fan »dma nägon 
j!@sS m9tf(t:mon af 9i9if<k (fttftec funnat in^emta åtj 
^ftpa anfeteoö intet Wifiok qwat i ©toecige, man tft 
(fomd tit dt96lanb omfommit uti en i)4n&el met> ^ot^ 
i Äjflanb. Ä. 2Kwi« @5net, fom Mcurfius berättat, 
någon ti&'it9)>e^ait fig i ' ^Yoetide / oc^ ffal iDrot» 
ititt! Jfaf*>»ö^9it &Hit meb it^, tå ^on dt t2|'4 fotik 
!t Oi)i IHviifelr talat »41 4ntet:om/ at^on^ mgit Xinii 
!^:^^'&ocf fpned bet wara fS wpcfet ttoligäte; fbm 
i 06 Jt €^tiflop^et« (Sem4( bot et ofStfbniigt ^ emot 
> aiti& upteta&e honungen emot Si $(bel« ^u^. Ottt 
^^ä^bi on&ta giftetm4( t betta jto n4m'nba 4v blif# 
fbåbtt ifa( nu fnatt bliftoa unOetf&ft/ ti ^itget 3attt 
HH^dnlig^er ffoiä ittireta^. ^nsattf finnei otf w» 
»i^^mai ^cittifatoift dt 13^2/ at (^ef 9(bofp^ of 
M-W^ Ȁtit i ^wetige is), men b<rt ^nget in> 

, " '. ' _ . - ■ •«' 

:;•■■ "■'...•,■ 

ii ftnfifilev €eW4(e T; i; fi •»S* sff « 
(ii«9» gitrtiN ttditTMi 111 750. 

IMii-Är;*^ 4aji, ■ ■ ■ : ,':»• :. •' -'i'-' ■' • 
|it^:Bj».K<:T.;i.vi»A|«»': 'I •..? in> r ■.;.'[ '• ■' ••; 

9u.i^ mw (3) ;"'A|rj;; irpiora »m|ranoJ9pwa> itoon; Bvan m\vsi vt» ftn» 

> ^7^^'anmiinna. ^åt kw$ ^b€( iSlagnutf iSCinilRfti 
man ingnt unixrrittdlé, tten ^ottf 9}ob(r ^M^i^ 
i>c^ %at Mefleaios b^o^ot (dmtid icftn^erlbcn til . 
ita ^f uti ^tDtt^ ^an fSrut^a^t^at'l8 (dogc/^taUKÉ; 
U]m:c(1/ fulle ^(tmté ^t uti tftetb;>mm<mlfi,MI(nå ' 
fa( ^enm^ (if f&c ben otib^Fen ful JUtfwk^ foit 
ifiielto ^9rfa!t&}. ®Qit> i^ctftislettt »tliibiofta 
toen betta ttotf efter ^(tt «4 (Od ^h^ '$fl' ' 
meb ^. ^f 2åfpti @9fter> >ar man ttdtmit 
tiben ndc ^ané-S&tiH^p Uifwit firobt/ dr. mdH 
uubecrdttob. S(t ro« eOet f&rtDiVaifdfinMttiwft 
Unttté tmnindat/ <fe fS. m^ofet «iiibidar«/ (Sttt' 
^itfi Idtf ^n>a& be 9i|at> ixl^ imet (m>ai)>m^(i 

Ciff(nii2l..^ré ^ifbrie > {Pdfwate dro ii eHeti iti^det^ s^ 
dttm> i^:6nifait fév mött/ ot ^irf<moteii VMicit 
^. *3B«(&emdr tparit i flt tjugont» &/:bå ^ 
ttitb ^ttfefan ^op^ia; itun fom ^on dlifA 

I «t 'dsmdlningeti bitfbit djorbr ^ iC €Kif ^1 

61ef m6r^ äc r2jro:> vimar bet fig int();ttilfi4 
ttnddflietf dt ^SSalbcmai: mibiM titf^ltlfé^^btii»^ 
ffwa^tt moK intet fan (rmd« 1<9 wib ' 
m^cfet Åx of&vnePeitdt, at IStrder ^ati^ 
tisi, eOet ocf fan Mnba laf i , unbet Sl»i 

tid. i;^.-'«ar^ fdt iW fij << fi ni. -"'»r/D>iBtt tll!^#i0y v& i^^tm m^ vmimn 

S«ift.PJei|ftt.(*}.'.S)«f.fHn&e til afmntpw vaara lifa mpc» 
fetö' örMftn*c( .m<i, (jM^i .mi(t:4% ..Q^f<t ^evtatA men ndt 
Initaf n>U gftca nason m^^ ti( ^ecie^ J(öec/ fat ttKin w 
#»«( tDtB' i fin utt4fmn9. i\8^n<'$i$r l^t&wftut.fiiicafi/. 
P ^lfefJ<M<»v¥^-P.!»ö/i fo»lBi|fa'et;3otr,fwif i «ft t4»»wr 3. 
i-j^m^tMåm ^mrnMrihtHm ^^^ 55cef» »««• 

' Lllntt nM»-^fin<i'^(nerd fomipcfe ffdnft jcioflret. 

j^li^ !!pö«*: Äimung .tPalöenwc, ^mig 

^itftf (Doökicdlus^ ?CfiC, 0^ 2?ettgt i3fom 

it^risX, iSi^ tan.^$cut^f itton f((r«;foi; tmn$ 

]«t focngt toac *m<^néfl« (5)- ^ttA 6en>ifc$ 

iMttv ' ^tttteba» man (fbtner ttnm4cft mi ^t<&9 

ilakfna arf9f>^; ^$(ntiniirit tffl^l^tu fiio&éi; l>$&t i 
(i^st^lPtv Jt^wt <mn«i^^Riioiii W(^t^r j^ niN 

fitttt ftt $5ref af åt i2gi.|iAtu}t.<B.^«ieaf.'^iiUc«e« 
ifc: f a(^(tat Qregorit». ^Sfmn beCin^av ^^tgenotit 
idåi (om bcntie (Srtdorittö fPal ^fh>a inftiftat i tipfara 
ii(6>,: ^ ((fnxntpfipé totbt ^dc menad ^utocm ^tc; 
^on^ om ^wiUSm n4gor ndmned framt>e(e# n>ift 
illng<t(nbcr!S)&ttr(taiai^ jl |«r nian '6<& fintt .. ^. , 
mus ^iH$a^ iå m9m:mm'4ivitiit, bf Oe <$am* j.i^ 
|l«ft»<^'iDai»tti|)étfoa&^ om 6(iiiit»'&fiJiga éCte^oe 

^{»»»'f^Cttfar «(|(^af &(t ^ta atun^tK pH 

McbrttMrt^Wf^^^'^'^'^^/^ €^ri(Una; (om 
^fmw-df fiMy »dr-^otir m Idtt^cr iBt^ofå^iflf. 

-'^iMdintfiK w 'ftif«(ir<f«&< 4nmi K« ^<ff<^ 

iMiiiiiM; l0}«M«m» #^.t«^ - 

6ffa, watt 71^ r 
5P« eh^cj)^^ 4iA»Ha. 

««ikm«» ma(t 6(t»t«>d«i^ tai<^ f(|i»4( tum fmuiit. -^MliiM 
0ir«crjoi; {^ tne& ^ifidc .<^n»n#0 (ir^tui/ Q<ft liad<t mf&^fti 

(i) Diarigm Minoriurnn p.9. An* xl5t T^aUciBaiKl'j^;i( 
■ Lincopi«i et obiit Oomina Ingridtf mtter Dndfc '^ ^' 
(a) Ar#«w ^Scon^U• T. ta* (fc 117. .^ 

(4) £!rt(ftr O/d»; p. <o. Habait two ffii|reta tST 
cabatur WaMemtrol • - - ll BettiécKdiu, tll^M 

(fo)X ' ttåtimtttn, fmitMm$fibetm$ctiiilfi 
iKi (^if 0({on< it9m<^n9m- fkHtiba fNamtf ^ 
fan jämföra ^^rtnci^ 9(Rmlrfiiii«arM ttib^f. Dalin* 

(5) @(drrt DfltJi af l)<j|a »ref Ät inférW,t« fl^^i 

' Gregpriiit filial ciarx^aiemorhr - . - Dfoc»-Sva^V 
aKcrniserlterrena.t>ro catftftibnå fllnbc t Wbifl ftli t iiMé 
' pratbeodam In Upfoleiifi cndlfSa ^.bpnii.ptvfl!" 
•p. urbem vaterctn U Kal. Maji Poc^. m, ^nao 
ti Ornhialms BoJIafuim IVI. P^.jjl* V9i 01 
' caen (on> antcfnabt ; åd onm libri no^tat itmAffi 
^ HuaB. Dacié potiM «». Om i5irgcr< iwtiutttl' 
f ."»at* f( TlBrfinU H. N» % 4« > J*5* ' -in ' /.tfiC> 

!(g).y*i>a//s p. a|f»'j :':-'-v uv ir.-t.ftl 

. .; , ...,::. .,,,.,^ ^j, 

'■• •■ ■ -f ■■ l-gi.-i :f' -S-j; 


» 136 1 bkf difr tntb ^. tDagniw 

%,Si.*i- ^t2.'€«p* JS' 599 Srondefi). ^ni »ibo t>tm, 6in ^aftw» fin riWd^t. mt '^•'•"w* 
Rttt: mm ^ 4y utiui 411 mifcoil, at,^m9cf ^tjindfir» 
HKfattd: tenna onKlMs^ ^ ^wilfa> efta giftM »9<^ meni 
i Nnn4 Mb<»$ •^t^othi/ dn man af xoåta (dpa fan todnto. 
iifitnN tU ^crnia ftuftoH/ fom ^o« ^f^trmdnmrna upfom« 
fan man intet (luta annat/ ån at ^irdet 4nnu toacit of6r« 
. Sidt &(fiomtn&t( (4c &enna. fruftan (n&afl warit grunbab 
ttotta iQtftanfaY/ tmetan ^d<t ^Ikicl ffal ^a^ firat fit 
tt filmtmi ^ttW x2éi nt<t>^e(l^ti(£)^.^6e» 9(nie«lDr9t» 
ft-iiiÉcfi $l&»(f!$JS)ot(t; af ^poOflen A). IDrotni^d ^«^ti(& 
fliwirfin «g)me» &6& siftDtt fig i ^i«fUtr «<^ Mc fijort>t fpi& a 

;Plirincn 9lcfe«$2^f!op 3acob ^(ani>fen i ^unl>/ fom |a* " 

^j|ft8ibtttoinner(tgt ^at til £. C^cifiop^ef o<& bane W/ &f« 
l^mit at dfnxcdifkoa, fnt cnfama; $(i>{!mUfna&/ o(^ 
fid iSnHcigt/ f5rmebf(igen i j^^MoppmnÅ/ At ^n 
^ite f(S ttlfdile at ^ilinQa fid p4 ^nunden. t S)a}ut«i . 
^ Itcfe^^opjtn. felade m9(fet »ti fma iitc4fnind«r/ Sirg^r, J. 
^mt fJcflof al fSljtt än&ta^ c4& 4n fma <^a, ant»iT»««^««*f*^ 
Mk-lwnm» ffirän bee wacTira fktt (Der iff4n tK andliga 
jMf^M^rc. r^^: ^t, t>(f warit, danffa oficftgtidt/ ot 
pj^ietiovolid o(& 4ii|r99.$rdat uti fi» oflpcisa tatag* 
^lii»d|». fSi^cd un&crn)ifa bt @tD(nf|;a^tiiPppacna,at(l>em6t(» 
mbii^ Oftocr^tt p4 famma |4tt. loonmmarf oc^ ^. (t* 
ffftHi^H^m bleC f5i-ben(rui olbcbé oanf4ftab fe&n' ®mnft^ 
,*iiWm bSbe !arC«*5Ötfop Sactb €rfenl>fbn o<^ 5Orotnin0 
% f»m «j eller ^^é haaon I«n4^en^et. jibx bet regecotibe 
l^nd(tda^:^niét^ iotgttl4«.^afrBa.,f9(9at upmuntnndali tif 
-' SBlen «B« Mifa fteefi4lbiiiigav utd^ Mr (ifibcltf i 

^^vi(e«i4hfiittace rom94mn{)t/. icf< en d4nd of 
^ogmM^. ^Dektefivfl* of ^ro- tnlemfto @fct6en< 
tåmlå '«i^/'i^'M(rébithv^ffeti't«9itfM ber4aKi^ ef (3 '»9^ Cnv )it>en nåt ^xtQiii anbta 4ftm|f4p blifMbi^ 

»J«<» 3- tXe til ia6i,^»Kfet lot&e tt«c« bÄ f4fca^i(^). tDÄnfl 
•wwiipc^^j, j,j jj^p„ ^p^^ Umax, fbm ^on iPotot ^afl 

mm«v a^Uittt fm 4tt fbf^g (7)/ 0(^ ifvmlefbe \m f2k& 

lii(;<.lt it266/ f^DÄn^((n i 1 6 4t fSfotn 9&tmiRl& 
^»« fJr<fl5bt 9«f6fl9wlf«n (8). Cömér DÄwfnNrl 
|ec intet b6&t fSit dn la^gy ^lioanittnnaa; ~^<ui 
JD^ttfrd iti^6(iif(«ti^ imn l^tixib tiim tiHtCU flv^^ 
ftuttt 09 kiM btfont (9). ' j 

ft) etom bfiisi ^^rtiaVten lir «f »ta »Jra ^i 
ftfo^i pr ttcnlittt onflra *fii fmim. «f Torfim 
Codein tempore Comcs Birgcnit in fremoi Swi^icvn 
tif/B •drenttatj Hie nuncio ad Nornwnnos tniOo 
, W eaoi tlKir imetcedcit, ar sJfemaia Itatt, å « 
' Mntttr» pttir» VWUm fiifpeaaoi illit ra ifiagH'. ttrak 
fpgii.lm«ftf nifcintt: ifAfit ite^it* Mtbivttié* 
"^ - ,at ftirfcr3arllDii« intet JaftcitiAt 
Cbilbm dtmil* artlniN (. 774* Peder CIi ^x *f.'. ^% •■• k ->^ 'AS 
D<rr»-©tfr 15; TM ox |ati^ • • -fiMäm (4^9^ J^ ni?IPiA« Mechtil4eiQ9 qwp foflct ^irglffoi^ 
)ocem Sveci^l ^ ^aboit in sxf reif5« 

irlH|c«. ^ ^imitA fircft^mmcr b^ Rttttrsliurtc» «ti Det Geoetlogi- 

bd)ft, Tah» i'tf« 

eit taldr era a)?f((({IM gtftmnji ntfti ^rfigfn of etsniflc b2bc 
:jaf4. 1\ I. C k4a 9<^ la^g f. a $4 0^ cikfi aniiorO^cé: mcK 
tiiftc^a 0A[cii fSaer fean. njr (et; llifnjt fttnUxmu ^Arutaf ^r 
fttoflfenfiu (iiajt ftg-filflOe a( ulfjha trf ffhrdlof Hl 1258/ {Ko«r' 
I Iftc v. DtUn e^ <iii»r< fi{«t |oftoitt. Wch be »ib N: t o(| 
:b.a;«Mfnc«birbtitbe ifweribga 0m oniut» 
VfH i«(it bcfop« fig tDib bettt fiifaoc, Itfarlm p< Hvit&lt tUn 
pi Q^ otibra nyare* lött f2 faOqbr Erioi Fomtnni Chronicoa 
a^ é(Xa ttitéorD* Anno MXCLPCXVIII • - - obiit Domint 
rdif Regina. ^Iroiti fFal ncisot mirr nimi^ai toib fSlianbc $• 
|ico0 Vaftenenfe Qijn p. 7, MCCLXVl obiit Dominos Byrgeivjl 
3i(>.Pf far Magni LacihaUs' node Xi M« vtrpnam. C|ironicog 
l^jl todeyie R^ M. o. ar. T. 9. p. J3. A. C Obiit Byrgcruf 
r|ci« pater &c. Ericus Olai p, 62. KilB ' Ärånlfap f* 14 Utfått 

JHMwt ^flmboltint)/ btsdf (or Hadorf anmdrft, at i tt Mm f^nb^ 
- IS(e«plar fUt Sbbclunt). Uti et flammalt M:(c. fam iag aocr, 
nrftti 9d Scimiplanb, til 4f»cii(tr< terb< bet toarit $3i(ibOi fom 
f .aiil Itttib fir rjmniet fFul. 

^ Cér^^ Cbronica Novel^a nti !• G. Eccards Corpiis Hiftoricuni ' 
aii T.9. p. 91g; Undecimo anno Richardi, qui eft Domini; 
|Vni^ Bargerus Dux Sveorum obiit* qui ex Rt^dieo Dox fadua, 
VTifphronicam Danomn, qoi ex humilicace fe Regem iiac kti\ifs$\ 
mW' mmiiiafi voltiit* ' ' ;. 

; §• ^^ 

((fe. ^on.wa? !^Pt(r ^f/^en tappm M^jrammeiratrl 
; ttef ^oiidfcarv JW«nf »cl me() tfgftjn^; *'^*^* 

1 ot 

yix &m(t l^ii^ ^tilolfi»; 


})m fig me& ot uptödcfa otö »(p 95ra,,>ntjt. i na^« n>4( ^onom n>4den tt( (€>a;ti|E!ii Xti^n^ i. 

fk ^Mi bcixn, fem mrmi 'hnbt^a^ |^0i^[ 

blifwit Ja9<n af ^«an& »Jcifani , lajaVi^*^ 

at ffitfdnfa Ikö b6&a ftppp i et, wWyr jft«, 

6e Epcfan/ Mc.^n wac f&tjl: bedirapen. . 'j 

t^gac om t>t onba anöatmat) to4rMid9 M^^^i 

»«t9gat: 6et lifrodö om <t (c^Mtft. o^ oföf'- 

tet fteljtoA t>6peti. funnet fipalila. . 4i^ni ;$(L 

wa ^fr m^cfen jbef i^ ^å 0duba|^9i1#äG„ 

err^etJM efterldmnabe anfe» iDcotaina ^{t$^tt(& foåä 

•SSSSl ^^'^ M"** Ufroetne meö ganffa |t f6t(te&B(nflat;, 

vt<m9' öet &5 Wtjlpteif af »5ta ^dfbotefnavef jO! 

fmaE f6t =^lla?e lefn^ö, mt ntart,,tnte|.s / 

U!a/ tpavit # m^cf et, -ni^jlitpin^^^éj^ f^^4 

Ue wac denom* ^i«$c«éntaaniltda S^!9«^n9*^ 

Uti n)5K« tibe? bat maft .bebosat ;j|^t^J„H 

til fi<i\^,A<^ (>at ootij ffttmobeJt^en f^rnijL* 

M iP(U fom .f>o(mdetc^nutrot^ $<#W' 

t9i^ ftNttngen d)orbt.eOet ätmin(t94U.-;M 

fom (wn.;,:^^il («»ié af ;%(öti{t>8je«^4f 

ttftttbtft, i Jlf aDftt^et^ öert,,|^eafl4 JÄ^ 

Compofleaa/ tfcdii. ^ilfeti i^ef(tM'<l«fmi 

^bt bit ia88 oé blifnix ^i^^mAh^ 

nii Max man Mefföhius t. i i. p: ^ Ii4r 

^-■' ■ ^n l&rra ^ac ftPwiiU på bet äbecopabe ji48éé^ 

om ^(imeé anbdftt^Ai 9>ecedttmä«'^cbtf 

ne« ataf|t4tté, fajl'^ litemit ät »Ä^aj: 

I)e(HmillbC« ^at Meffenius b'<i^ftoit ef ~ da p4 et <mnat ftåXU, hwM ^ of 
&. 9%t» tH bl J^eliaa oxumj ti >ii4t>i^ ^^ 9 fSlp^tf:^ TT5 


'i't9.t'*n^i9a^>i H ift5n fta ^ruDaum Ma sJtWop^* namn , ^tbuf 
tm9^''Må¥t,M &on fct>cn»«ra uti I^ 3itdriM||i(» 
I filUiFa> fitUbQvbA&e ^tt «(fc«att&Aft. Vaftovius ^vfcm 
^e af Oltus Magnus, fom ()«rdttat utom &e^, at ^n 
iöiÄmt <2>aöjFt Éilot>, p(^ ot.^jmc^s JBm&äum, Fom iJi#. 
bj^ttotten witlt betisna fig af en osu^oltig ndöwUfttt 
mia J>å) öpö&iga ^cwt», f5H tt( fltÄi' utfSr ttoppocoa 
^Ijw af fta (4). ©et hli^t nn fwitt at pä bt^a 
nUma ^. 5(&eK anfe » l^mnirtg o(^ JÖirget Sarlö an* 
iK. I^iu ^e^tiSti^ jb^béåc \)ac man ocf i i»4i: tib 9P« 
Mfém^/ o(f> utfått bet ti( är 1264, i ai(et>mn3 af^« 
M utlMe, fom f(i»(&r atfbkm 3ar(é <^emä( ^fleb 
"åw dn 3«l«n affomna&t (5X 'ÖÄ^en &4t dr nitet rntn* 
1/ at Oenne i^\pm*fttilimaxt f^a^t nådott osigtonfa eti 
^irserif jénare dtftermål/ ntani torde oan i^afma lå^ i 
ommal ffrift 1264 f6r <i54^ fom dr S^^irgeré f6rfla 
rdtta bbbiåt, 0^ ödraf ^(ifwit be&raaen. 9{air l^ar ocE 
ll^f^ ia9cfet m«r tro / ttt ^i^titb tmet t))bt fi&rr ån 
ini^. om Bettne ^erdtta^^ at ^on fomma dr denotit és* 
i^me^ ftn S^ro^er ®ref ©er^arb «f ^oBfleti 6fh>er(dm« > 
n|..|arftt got^/ fbm bon ^obe emeOän @fe9 o(^ $i&<» 
)$t<Kini f&r te fxnnindttr tan nt£»eta(t f5r ^enne« <gon« 
G^etoar^ (6$én frän flt. fdfigelfe (6X '^U «Dle(^tt(b« a« 
6(t4 <Q<c ^^t fi^d(6mma«/ <» ^on befFpOe^^r ot "^afr 
*" ^ufwutiifflfifter «f &e fJrldningor, fom Äejfarnc 
igoma i l^ootuttMrC pd ^enOen e(^ 9^or&a(« . fontiam nonåetiut ft f77< <tf Leibnkzet nHo0* ^ 
völoit sti^Oflo f apa E^em AlenMnnic contrt Imp*-, 
icrc, qnö rwo&ote', ^od aon btberet tot ac tupta q/xm 
iponcrct dce. - 

L. é. C. 19, fk',«^* 6mi kefKi It cgeMrfiieé tI(M 
ttd^^iii % |(fi|« mmb, fM ji(i»ia- f^td^R »It 
•4t*1D« tl4 t><f K* 'SOitiinM IMOSIOKS vn«niCl»jC 9W snicKCC 

darboiin. p. 3T. SJ^cn lilr /ojrt rn(«f p. 34/tft'i 
ftamrnferdtc til (StuRfarne i 8Barn^ n Jtmkuiva 
8*rfi6T«r bh »ore tfJMfllC: ,lt«n Mdrtfchi* d* Wai 
progeriitoret noflri (opt recon^r IDft Ir.fnilft^^t fl 

0« f9}t<(tilb, fl in9d^ mer ftfin ta {tatiMtliW^Å 
té^ Sfjiamentct « (tdfwit »ajr» ._ ^.-2 

(7) //wf/5/t T. r. f. »34, 0$ fil«r 5nn, of |inAt. 
<iwjnö« (!nt> ct|> tijeft»u{en« WffiMöBljk. '^ " ' '* . 

, ■■ ■ O ■ M n»^{i 

tft^x man meb o^en cftertsnfa 
^minw\'i>t ijnxav, iwi unber jbetma iibm ^tt 
jer ef»cr5)(^e¥^cn, Idca utön ttölfwel ^. 4)5fétt. 
5p»r«ci 3-9«t 3^ad Imaga fi;4mfla rummet S)fi 

djöi-öc fig voiröat) b^( ^oé tn^^emf a péi 
dtr ^ar o(^ Ht ^fwa fämma leff^ i 
ibm fJmdtfwabe ftg i ^^örrise. 
htUåmja bet aHm4nnaé n>d( unber 
(I4fi« n)4((l&t&. . ainflc» neÖ?td^tiitfi_„ 
»et ben an&rag »({(mäga od) anfeen&e. 
unberfhmöom meb olifa tanfar od^ af 
0re(fc emeRan bdgge befa jlerd Di^l 
fuQe något gronfo^atre ^S igenom 'jg, 
dnbam^t/ ificin Ra Bdt fBrcfdttéif.r/til 
16(£ 1. €<ip. i^ 5t; i6c ^att (»nf te' t>?m 'gSröwi Ätrlabp imö aHatil^Sng* Wömw» 
Froc, atigar, tori^ o^ <|«wwior,' dUlfd t«et> aHa Äonungö a.,„j„., 

^•€e^uftj<Jfama firtn- 6m af Mit uti^tt fyxbt O). ^Slgirjtt 3, 
*M^tt ^iwtÄÄt fJrnamitÄ; od^ tHltfa t4tta ^ertlig^e* 
$K^n-r ii4v 4b*arne «Mro pitrtise/ ot (pöa ^onungend 
ii44vf;lt&. 3niFrdnfRind(n b<fr4ft(i&e< af be an&efigct 
W9m tww nÄwÄött&e/ fSfom atfc*J8tflfoj> €ar« i 
5öiff^^8«W fif^ &if6pm§, Ulf ft^n ©fara, €arl fri» 
» ^' Si(p:« firlti 125^6. £)w öe a»t>re Äenunaar o<| 
M> 4d^ {)vti&it fiwmra firrtgtid^et/ ^&e a(tt6 aboarne 
rt (»>lt>e annan 6fn>«r^et ^ 6t-0tMid(/ fom upbut» 
f!^'npti^9bi bttai citbttit p<^ tn ml^nh^t prelat, på 
Itunb/ |abe »acit miHtnré' fiirltg. ^2an (<ic 1^ n4pp«(t« 
iH^rildon t^mntH -^tm, f)in mindre efrat på t>e am 
Rfton 4n jkui. Oaftat ^äftoarnaö 6mma nit om €a«> 
I'tih;4ttan6e/ ftnnet man ^ntet, at et ent>a Canonicat of 
It Jiftabt »ib Ufifata SVMnfprfa, ^tt>ar emot be^eftertrcU 
mmåéh #i(W '<tt'6i#me«iö trifbflig^et. €i ellet \åt 
W jMfö'Ä enMi"i^6(i^) fom öf ^onomdt grun&abt. 
N^^{S?#tt Mtif' $i>lfi)n$amä« -fSttdtiifPa aftodataganbe^ 
ilå§0kflin'thta HM,'ifHt mo^intet n>ä9ätie ftg pS 
' ^^^Utt* lfi^« Wime. ^eti ttdremw ^in&ro&e ^an 
'"""*'' t4n(ai|! mi^rfettJe veflte, til ^dt «^ Ä(o* 
JmtÖOTtPoro i#Hs« pa^eh ti&/ bå flStre be* 

Kmi^a^^äé dw mt få' mm m^- ^<t 

i^^ tttmtiiåmMi^'^t^Q!bts; min' at g6* 

~ ^^ öfearirfi^bittibe-ltiiJt ^dttwifhn, fm åt 

Hig f(Mtm. ;iO^/bet1)e (ifro4( tiaitatf, at be 

r<r i^ 'fi^If^y' fS tame ^nan< ^ufwubfafelida 

^'*«fc».*(J«;^<.*|95i^^ oft »9 »ib ^ojttfPdtlf* 

bibtii af AlMta perfbnet^ intet fdnbe f!e; 

^(^»''MeriMti^ ffp^ e4iebe« in« 

ia itiom f n(t pmnt/ wä at S^irdet >e^f^ 

li$dfi!^iäa:-'^J|lé^ '^^ •ÉlA-.; jl6 €ffiM>^l^ 4ilN4^' fet foft fic jjkmd • ttftx46e/^ odb oi)päiaK^4 
^att» 9(«smRgf tit. Unttt wtH Uf$» 

fon« tiö. ^béiÄw uisigl^t >olfrMfce fuwf iig; «f 
{ brnvestcontiie faoiiieo, f»m 4<i^^'^'f^itt <Äel^ 
brott <mot .^mtagéma»' egtu^ yev^RtT/^ »»t 
Sflfc. £>c«&ön »«r.fÄ'jlwf.><iöt SäAwam^,^_ 

up tit ^s<i ^tam> (m|'P# f^ir t^ »»t^^i» " 
4(ta ^);4fltt i ^f^nt, oägsi fteie>*9^i(f 
€ad m&viMDCf uMntt tit9cf<t'^naty fM»-^^{«60t . 
fi^optné fiba^ &ä ^imr ^arl iFuU« idkum M>é 
^. €^ri^op|cv 6* Sltfe«.9lii(fepcit rf^& 0):^^1 
til &et i^6fkin&e fom ,|$r&fw>(itef^ i 4)^ 

Sportige, af ^raia» ^å» Svgm pl 

<Btånt, o«^ af ^eUjltnfa >f)crrarna på «oi^^; 
faapt funna tvo^ at ^an&et fun&t vepa jtg 


^tcgevtf tSbm f^tfigtig^tt »# måttliga fdvMin< 
tige f5r a(t fädont eidnU^^ ^ <^i w<^^ ^M( ' 
«t ^i«gff 3^rt td»at en. (^ te fättfi^a ttiét^ 
nät ffdnfec ät mdnnijiftiga ^mfun&et. 
I^at)e^ moätir utan fidcfar; om ^ <j),i af 
»(^ becaé dttldggar^ fi^cfat ianbtt t 
ömheten f&c t>e ^ o(^ fiel^A SltCet». 
léen&e urfdfta fekt: t9 bet n>air'^gv<ti^. 
bm mm en n)i§ ^åstr e#>(ttt)Mde ^ 
éel^an, at tta^a ftg i et Mmoaie $jo| 
fallonbe (ebig^et. »^til/- o(^ ttl|S&a»t 
»et fdrrafie metel ot fdtta jt^ungiiga >i)uf< 
alt td^ao&t mt fäfdngt. • J9ka man ^i 
f&rfigtig^t, at .fXftigaKne tetet funnat^ ■. 
cefa fig emot honungen: utonfS mipicftt^ 
m ^nbjEA enf9ti)ta^(vfonev/ fS m9(f(^ mimt4**' *«■•- ,>J««l4 :^;J% .!*Si4''^'tiip,Aft 517 If W? iMflanM ftni.toi^ttdrit f&vt^i o(^.t>et mctxl tim {x«**^^* 
•K fl| iVMfftitiundiiöiiräitntd rfcibeMBM^ f>i(f i Jeiftva n>4D 

ir September, ctttr €fltfi!^ ^tiii(tib^t>ngf«ncd &ag^ 9éi man 
KTlit ^aftmnat «c^ tiUfAnf ixtrrollRiåiiiBa; fot» (3$ fui 


jnf5rB( ; erbf n fijra *« ,y5f9ftM <lro fdljcntr : Jnn 
txftiititnis eXccpto , 'qaodf lliidein de ccKro , ficut biAeftnr y|IWH'ftrtt, iMedk •nioibus Vi6)ttttu ohibeti» 

m \ ■.■■■■ ■ ■ ■ .i- ■..'*'' ■' ■ ■ . - , 

11DÄ ^. ^of&dtuir längt fit btttt fomdtit ti( ^m 

:/ v^U lif»4( diitffl^teifen btfMn^tst nxirtt uti t»^ 

ibét» ^Ht, iå} Smvmm tiOtfa ^ft ^en l^cfati/ at 

' BB^^^^rmptibaW/ ^ttWet^an tii ftn eden o(^ $4&(rm^ 

Iffdrib ^ot>i bt^ Itbign. S&trsev 3atrl ^oU låmtm 

.trflio&//4e oBoi »DifKd^ter 4n(& onbra ^oPtec »ot^. 

itamrftd&e. ^wtftot' rnefe^' ^nnemacf m. S)(otnin» 

itf^tftec fin ^tt 9«ber'^ €nf ^^BAiNmav^A^Pfs 

! bilaga uti ^et^umnämrdUr 1263 i NoremlMr vm 

itnmdftige infanns |id M^ p4 Stoevideé t^ ^on^ 

._i ©wenffe gulteidfrig* »er» €wl, Snstnwr :^ 

^ll^ai^wacd ^lerf 4Rcr.@i£retctore. 3(rft<idarm,i»er» 

^%ii#^fa t ©totfijH/ ^Dmtnind Sn»imi i ^xm^ 

~l(iii(en.%tf60taf««j ®qn4l>; tiUifac t»it&: 9>tt()ié$9ic^ 

^ 1 1 3 »wwC, ^1% B^talfälttCi^i^kut, r«<rfMi ceDid^et (t)r ^ie tmt ^e&ift 1M(# «t ^acr^Mlt «^ 
«^, . ^ tet at-^oöav IrdtifediÄtiil em «*i8lvf!*toi -^Ja* '* 
etrsrr %ttiÉQ OfHvfiin/ »or» muta MSneomi ®tb(^"i 
fa, ån dt br'»!)^ n^t |lirilNiir>^9fa' f 

f&Qm fl9 af ^iHP^roin iSnfmuad ^> ^vMfM^ollN 
bti^t fKJlänbtd/ fS-fnimt Inte InSi^Mr 
tttidntf a lS)2(»(t« t9>i{nn^(ii>t)t|: ©sigill 'i 
indnt lugn ^n^iubeffi^téål b^tfht ctfSti^W* 
mm tm ^^e uxtrit mocfttrlottf9at>^Tfolti Itu^ 
U til(f a fdt^Kieé (dnge. .gctfotn it ^^r 
M 9vif%ri(f<n genäm Wnr^^il- t)i&| iS 
A^m^Kttidatne fina ^^eiptidJPtaiin. .i^t 
föpin$ o4 e&UntianliM&v ||).i]Sti(;'ticri«nMi 
^t ^an , oc^ ^2«tt$ Q3<odt fsniKiRf: ^o^ > 
<i ^cfpnttt wafat mnr ifioet ©toet^^olM^ii 
figtts^et m(> öenna f^nbrtng) ^^iSÉbtt^o 
uti ^im UtgmocåL, U^tt fct>etniem ^tifMiJ 

tMrit fä 4tegin$raH^'«vofi$ fiMRi;!^: 

f&tr ^9nont9an{!a44tt^!fi{iM<#!iff 

'td ft9 Mt fil inttf^ci^egdtinto ^fs^^m0' 
ätminftone to^tttlndaUnidaiiläi^ it Miiiii 
9^n tSmdtioac af längt 4t>une ifwnis.'!/] 
Mcn««(afit)/ o(^ ii»3¥bcc«M f^h^vtMipO^^ 

fUKf. wipttf^94i(<ittot«Mv4ma9éii'<^^^^ 
9^ A(&it«* intet 4it |ln« «ndva fd^tUti>> ' 
nMttt(i9«( ftopi^ »vtl^et m «(ni{lt4neir) 

.,^>yf=*;' ^*4, ."#r^^^-?^ M.'>. Cop. if^ ftf niM^antidt mätte wHOm-Si. ^(BAib(ttMr<aV UpfSran^aMMMicr 

:Mtm^ itilittMmtt^ o#.indiM véfnté, våx ttt faa afu66. 
r^ttn uiftMgd^ fäfNn fSrtbiäelft^ %uftoi af (t <S6am bt<i' 
i'||iii&e MMt &H|io4 oBiioit d« dftmt/ ^t o^ mi^oenbe , 
SVfldHdo-^fttK^fimi tmber4» 4iiimin mera nmsdcft ngc» 
>at$ i^oi él^itu>i^ff mmi mt itttfl^fftev n^gen; tib* is( 
lofifb. (tOtosrfiuvdftBfiaaf^^eiapI^. <;Saib(mafft Iif» 

' et iT^miranmt^ utan ^ei^temeriKt bet tt^mmanbe. ^ 

.Ni»äittä$Mlt*R^e« ^'^n^fmmlag. Jban (91110 

ai.«Mt^iMnab> ot ttodactgerab o(^ imet' ot regmro. 

f^«tnitif) @ep^a»i^obe \å intet Mct f^vat (dm 

$iiDitj4Mi^ter>r« fNéad. "^Begäftoab meb. ftttM 

^bc:^on »d f4tt-p4 fn lott en $obbe(afb«|(ni#r 

^#«ti^. lan^4nlKi utmt f ä(/ gcmeiiiigen fdcebräc lånet' 

^iWilt(x flrettok mebc nranter^t^ o(^ qwtd ^et fedt* 

^dfl tdttfte (itet eftec ^rfen '^wab.^^n dJorbteUerfnf 

^ ocC icfe anenéflmeboott foUfaimgi^et bem6ttt 

^^ptan* ttUObti bem dftoejt! fåiflenfiga notnn^ falfobc 

\4ii0k^Si^f!iik\m} tSm ^ t»ac ftDott «(^ nagcT/ 

><€tf^#f-/flSr{i^tit<er; Om 2)«t ftfla til i^fticntpt^ 

(4iil>t/ é<ii<i tet (ficca ^ ntiiiNt i^fiieate oc^ obe» 

i, lK>m jtHll^aii fivg •# aRfeenbi iDotit i ada tttet 

»«tifi WbfirKr betr fotftdafk ^orfire ocf €4fac 

(f b^^tntn flttt' MMi llvft&r^^t^t^bitomudi o# S)im 

^;fi«tga4ntfg0hif)^{m»t49nftm/:^arobe^ at ^oii 

i-iiiifbldafSéMeift 94^'o(fa, men mpcfet merfit 

ry|^'t0tfa/<e^:|llaM 00» Ca$iu« m^ Jöcmttf bc^ »lbiii«m4i ^.■.•v.5^^;.f: ••K (*-■<•;■.:- 'n \i\ Vi i SR 9. T I L a <J« '^ 
" - - - ^ -' - -irfisil ^- tn 
6bdf;«r ^ af»ff<iiT 7£<.i'. fa»> @wt<l i»3pb» .^ifUVia, »i73' Utan itt ii»atft.t9i6(IPq)pca6.KfEBtt9&«ee 
^ru • si> ^^ ^^<t*^ f^^ ^AfiiM ftoåvd pä|Md6et; om 9 
|fQp$.eaif(4nt)i$l^(ttt tmOicta fommo.- Bet tr6d&e ocf^dl^oa 
tet |i9ttabcnti^n6jet fuRbe fomma ti( m&c^tni&d. 3m<MMN>- 
frlii sflni'^. <3BaU>emaT:' tiKfc <■ ^oj^ ( fa! «< mfiJeanH- *# v- 
'}, "I "^a^warril grunötn ow» lagt» i Oiköeif 3<w(i5 tilv^^^iBatl 
" "^ ' " «e «m6 ^<»ö«i gMiDtt, dt gdttrta 1;M<ite Äpr^ 

^to^m/ »tim mifmel/ wacic aenom ml^ci^ «fN^, 

4t(r»up^jeI|Niu^e l^a&e ^tfigc $a&»eie i 

ftec onni>äv&na&^ ix^ rifoltden f&cuit&t 

l>em^f9m bif^Fce j£i>rfao/ oc^.OKO^ftii 

dtet^upbpggattöe. 3 en f* upewSÄg^**! 

Om IX ^c f>35 fécuoöc 26 &a9at^i4iiÄt^ 

<B. £at« ^9c!a i $Ami<» U|»fala. .S(r t^ 

ben IV AOa botf4t^i9a^n&ati^r ft>m>i«i{> 

4tt« Mot Hce^er isfunno^^fiig lasifr b«ii4(i 

9ar^ oflat. (Bamnta nå& fdrnpo^^ df Ai 

måmt buUw of ät isf f ^ M 4^^ ^<^df«. 

bm, fom b((%fte SfirFan ^.^&ivtftwi^/ 

tm ^m mftåibi figPDä @. ^«08|; 

■@. ^e^ (ftettrdbore/ t>e fammanl 

tdtmeb fun&e dtit)l intet i^cfinn.^i 
od^ an&te f^reUrtet fJwnoöe '^n Hif 
^fe«^i{!op €attKniiud •ttf^b ((lad 
|bm bobbe i^^e(^tng(an» oi^ddtiufilinfr. 
ifem4(tt ^r!a til ^ieip/ lonocéptiut 
40 äogocl efteegi^, i8ti!«p. foK^t <:' 
^trengndtf 4o^a9aC/ ^Adntw i 
ombttö i ^epii 40 bågar , fiS ot 
5t9(f<m Qteb 4iägot fisf^tt^ Jante .|sij 
^cotio ba^Avi af^d^ på j\n jf^ta 
foit 4 £a9l6fa Äå^n9> 1857. ^fm 
- te pttetligate 40 bagact ffnba^f^i 
fldKK {19 p4 em * .m4fait $8if 1 


Maxli<3Bt^ixi$fStti\ i t(>0/ jtii 
\.i H:BCi2iax$ Pifm iSxiH:$^^ «Mai bet ler. ttt, fem 

|t« |tn/^%t&et»»gftri(faifefi(to^:ibtn ;9fto)»iÉi » * fiM» Jt^ 

clit>j«f jQlttiinto'.€(Mb fltnom ^Betf siNt ^^6^19 »25«;! 
<S«{ fMtb&e 3A^999ftrne af i^K^, (Mha^); Mlr 

litmUff' m^hWlXrplf^t^.fdmiVfl^ Ana 2Qi&r;,rrfS|lHC 6f». 

i^d^i ttntf;? Imättt vftotoi^ an(dg9(nibtn mit 0#ra ^^Inå 

mpli p|(^*^(laf4»^ttb^:«m Httf i#iN) olMes fa&MR 
ÉMiib|MlfiQii Äla«id^Mn iv:te'iaf fMntOuii^m 
Wfk9^V^^(S9SuR iMks^jfb$ta»m « liuiiMmatt fl4fi 
fNb fottki tMMiMM ^i6(btt<uibe (iX- IDeiftt JMMii»' 
^(i«tntia(t>iiMi#(ilbi <rit eS{aldnM»jD8r.9tm5ad» 
B^ki| ^f:^7ä'(ft)/ tf^ ti( fMIt af (Kfa fotorbnonbe iofl 

if tt{>f&rbc ti iaC^ttt {4)^ #tn inem . nucania roat 

- <5K f>4 b^.?r «i«^ to*^^ f ;J5 : 5; ItlfK iBii tkf ^MdffdniMli^ i somki UpfM^}; BHtus 
,4.1Dfl. Uuu Qlu t. •'I 
{&^.wi^-S>tfifit!$tn:tttan ben 4 J(iti)>^)t>ÖPeft fta^^t 
^ (4n9^ ttKttr M'täll(n (^VtsiKf-fao bdf tottftf i 

im^ftH, änttiimlfe . af €:. ^^Cnf é ^H»efi!g«^^f(9ttiifiNI/ ' 

fiuta';i iJifi*9 t'8a^ |Mc4*f tKoit' e(t!tä* l>»ttM 
b9 lÉ^irla ( tjo) / i^arfirc otf jntet nDifi^mS^r 

l^åfoftfaätof Ericop» Olti blifttitt titfatt/ ^wU 
iMi itibtnd >^^i<t ^ nn^erfhm^ot» inelr'%o|^ 
«l)a f2!(f^tta&> 'iS atcmon b^fDMr &4 «ift dt 
§uf> di .'Ot {&.' oBtaiMS «^ tUit^ uti ^/ i(Mfit':4fl ^p. Thinna, ijiäft 0^ali i5utt 171..,. . .^i /•* 

- Ae B.- Mauritil, lo Jojii,' Ät fl^fl ff»^ 

j^) $B. Cmti (Brc f friv «Bc(i(tl< ItA' An. Däii 
Septenlv («» ii!ii<|<Oer hum MMjt, . faCIcl 

p. »7. Per»ng^i|il,f. 17$. ;0m mirftllM if" 


m m 15^;!fi'<m^s/..B #»3 c ^ U Up^it fli)tiqua ; ftaa feditttanilliti^ue lä tonim tJpratthm, 
liA 'aHOMtn • EpifcMoMoi «c^ AeMepil^iiafip '^otriMrtbai tnUldafit 

iticM ét fed^s Ai-cbiedMcot^T^ jd^ amiqcm irpfaIiA.id enni löcwn abi 

iC^^roi^dn AtcbUpf UpC »ilh fJulFoJ fcftwttté tear nntttfn«W'i 
icq(:^rap "pöfiiiil M trtnsl^t^ e(t B; Erkttt ät sntiqdt 

k'' aai Hpt?^ (Bl^clefiaiti laKtrojpoiiranam , woréqueMtfaut Dottiino ' 

\liH(4i^^^ man ixiki^ I (rt 9^'^H fipttnlag 

!ffc'fl*^ Jaijtt^-aiJI Hn* fJnA téro|Är ft|; pr TEricgs oi« , men Mr 

l^fiifiégiM^ noiiam Aiu MCCLXXIIK 

|jr^'^éf)^^^ w . ,.^ tfpfalcnreifiV vfatlfcet Ifccjefiain honb- 

ieiltC4 eidei^ ecdeiix in traiulationa reliqoiarum b^ati Ericl f^egit 
iMvrfiiV^ofiofl^,' mblendinom in Spangjun <:^ quampr .niaicas terue 
iMtf ilHE|l|j^h64(«d Icti^l^ilfriibäl fE^^ldrift 'Ho^tidenf et. c(u:Ie6m 
lil^f^jtt^iyitBdiriatiia ad Ada ^tiMb«rJ^^i«* '4c -i^dité^ perpemo r// 


'i rU I.:' S>rotnind ^op^ta diort>t fin ^gttnte M tt( fin 
elltv ia58, ht^tu Si ^a^mi ftån 9^^tri^( (ih 
^aibcmar t 8ftt6f( (;)/ od^ ffo( 52 »oro ^ntfl<ik mi» 
fifno^ etmHan (É^wtvigt od[) ^^ordge/ fem Wormiut 
men at n^don otoUfa o<| mf^nåje wadt ^tcDon^^^omiL, 
ingtn antebning; firtp kdäge weto af et fnta^émfi 
Cm ^entui Ceogtd? f (&t fot eller eftct.^mmdA^; 
M VM man oMt$ intet. O^ågra 4r bdre^ 
^ef&!te ^ ^l&al^emac £. iOtognue i ^tpéb9t§^ t»l^> 
»(^ ^(ef jtonungen i ©»ertge^mc^ ^e(a ftä |}o{~ 
^nungene f o(liia& im&fdgna^ (4}' ^ä&ana 
.•förråt pläga mecenteltf ^aftoa 6et9ban6e J(te« 
'loigtjaa 4ten&er. ^en utaf ^. ^olbemot m 
ioit foretagit en&aft fbt ro fhil> faftån II 
tu f^cHbi bot^ rira De« uprndrffomN» 
mät fom man finner toora benna ti&et^ tå 
Si. ^oibemar utf4r&abt/ åt H Vmikptm^^ 
>S3orgacw i Siiga layt , i fraft af ^toiitcN^ 
o(^ tuOfritt ^t>(a i^oer beki V&ttt, ofoMfi^f 
!23tfPopen6 eBer @ta&en« @tgiD/ bocTtoor flrMP%. 
f<t Mrrniot fhine njuta famma fri^etir i SXiil^iii^lj; t>tl «. Cöp. ty. s^s Htoéaebn Kte l (0< lUdewHr R> Mtf. o. c. p. 92. Ä. D. MCCX.XIX. SOoItfllUMr 

k Domint Sopbta Kegim Svcc» td Pattcn finn bMlua Ericno £•- Qirgcrfoil» 

I. Hritfrft f. »73 |«l«r »Ii 9ffrc(. ,473. 

trfems H. N. T. 4. p, 347, 

ir^Nv H. N. T. 4. p. if ). 

. IM gråtit Bjex SMnoram. Omni^M pwfcntci titMnt inlptfiiirci 

in D. fcinp. Tenore prffentinoi diloridc pretefl«amr, not de bon* 

ntate ftrcrtbiliter indumflé, m Rigmfis tivitatis eivet Regnum no> 

R nrereirtioniorBm fen qwranilibet negotittionani gntia vifinre Tolen* 

reinoto cnjoslibet (>edtgii v«I tclonii f«o tndtonit gmaniine , liber* 

r«« monri, fm pro Jrbito ree«dere nlMiit «t (éc»re« «t hoc qtemdni 

ttut in ipfomin ciWute itu {Ntri* fimili gwdent priTilepio Ubcc* 

&c Oanim Stockholinis Anno Domjni M.G&LXXI, u menft 

etnbri. 

i. 24. , '. ' 

1^ Nt 'itu ftftndmn^d ätet uirUilbt gnmb tU ^cfo St ttaiMMt 
dwrB- ot^cfa. Srnteöningen »at i % ftelf sonjif* *i^^^^9- SLiLS 
%i 9fHtto frÄn ©annemorf kl)«ia6e toto fin tnfpdwabe ®'^*'^ 
'SifPptt, (kl^ ficf (ujl at befJfo fm ^pfUt ©rotning ©o» 
Itu Vji bat Ȋtit CJ^inna od^ dl^tbt ftna ^o(lcr< tftftm 
m^mtt, Cricus OUi/fom ^At 5m M4nft/ At ^an intet 
ilp$i ^eoet fi5(at be unberrdtteifét/ fom ^an ^aft om ^m ' - 
f§m, ot atfKnisa mift4n&ida ^anier worii ^Mtna, fom 
f ^cnnctf ^dfttndat« famtpcfe toavit un&erft5bbe/ men at 
tern alla utflagit/ un^cv ^ttQifmcaitt, at ^on drnate 
^iKtt l<fn><> «diR; txtta tittoifar dnnu intet/ at ^oti 
1^0/ men fan b4n^ nägon benddcn^et bortii/ o^ 
1' tif ^eridt töar ej ffle? f4tr&e((« åfn>eT(ldmman5e 
(é^b/ fom ^o|ler»3undfntr onnate pjåsaOt i aH to* 
an fan tro gömla betdttelfet, l}ax ^nnfe^an ^utta 
|ant)e iiHoflfilb biifwit tunoftnt o<^ mjdltfjuf , ^toac» 
ftg en oifwenoinnetl^ må at il fe fm 0)fl(ry 
l>|ia i (Bwxi^t,. o^ iroMc ^on> at imet annat åa 
jdnge fuOc funna pla bet Mnno^^ finnet 
K man ocf blef titfi^^ <tt oiOfara penne^ I* 
^|on anfom til ^»etidi, affdrbabe 0ena^ jt.01^a(» 
K en itnfl4nti9 1>op foff af Hm f^w»f fS til 
Uutt 3 fäs* 
^16 QtOM KH!t0 -^^iildritt. • »^7** en friare (uft o<^ fefnab dt«^ l)«»«^flft Jfkra 'iftW" ' ^ " 
ifaöe «it fÄgriog, fom tUf6rne l<9<it*#r<(it)«f&^'i-5fwf^e 
len. Ä. 'SBalbemar (dr xo\h fStwwiÄ^iÄtÄhCnöt^t^ il 
rörlig, <>c^ fcftf ^«n f^ri-ftft Wa^fetf<r--i^Öf -'f«!^' ^?»-' trttib ha^waMft (l«rfare1»Ar9*'t>5 W/^ftlWflihiirél 

fSmtifttg efterwnfa.' Ä4rtefen' i6fa6e«, f^ttt.oentjét^'^^ 

^cinfe^an ^ma, fom war nog *^ad>'fbm flit iÉ^A 

ijwerldmna&e fi$ t(( et omgdiwe, ..fom öii^v&é '^aN*' 

ilffarinnan oli^cfeiiga. 0l4r fwtrol^^eten emeHart^:*!^ 

,. o4 ^an« •@j»dgaifA'-.*«trt.,tuq6e; Idtpotf: 1 ' 

♦ ^op^iö öir^tlelig, - 6'^ fJmÄ' mÄ^J^ 

01^ fägring, tKett'p(Wttrt afwnaiÄeflf 

« « 1 > c. féw fcbéönm urtbet mirtiif^df ©rlf TOw 

»(marfpn. Iig« fiW» Mfwif jb^t ötjtocfnöö.','^ 

om f3 : ar , m5t(é' $im' ^ctftWi fdtf tipti 
ingen ipibare. tintJinfdrtélfe.' ^rtfefotf 
j&e fm.ölp^a.i Äloftecoc^ &6&b«.dn&tf 
lon ti(>a]fftvf4tt i;f4iigél1?:^a ^<t$é(it« 
hdgoi (W^ät; (låney 6^, j&4f (luiät fina . 
lef öiotöt . oIijcf«iiga/ tor&e »aca • i«ijfft' 
|at>5 it jl4lle'utrf[n Jg)»f^wia"jvige/(«' 
)olmen i ©fdne, misn j>3 c£ äftn<« f^Äö^/ 
rit p5{^vi^oIiu(4)/ me» ingen fli^rtön ^^ 
Än'firt'eg€n' gilmi^.u! ^]m<>Hmn' ,m „ 
gon tt933are Ärttohifng, Matmc^kf" 
f)éf.'«. €ctp.''ifi !M tie xamyA ÖJotrffa Ito^uiB^toé jddf , 1om fram biitnle lom» **»8«fr»* 
:n4nwö«;,tnie»-ti!Stttf fw tiwn ittttt jluta, otri^; ^(BalDe* '*73v 

6ol&4aia(ro»'Af 3»tta 10»» Magii^er CapeUaruit) (ä«r £)f» 

fngoöt uti |wlxi^ im«fln» Ä;^{)5fan itJJotrtgc piI^' ^»«n* 
»igiMnö^^pé^.^al&eäwr/ jJt t>eni« €tl| <2BaI&cniat* 
to ,p ^(rtf i f&vl^niag (5).. föe&w ofefi lonom tilbJniöt 
y^atötmacii ^atmemaff Sx t^7i ((Sfomc m^tuné ^H 
»rotnöig IKi6i§«, nii j^^^äw, ^<!lt)«tnrt^a{tnå öd^ ^wUe» 
iimt ttt&je pacttn öf Dfhra lOJnlmJ, o4| Ixé utan mptJet 
S @<U»nö, 59<n o^ 3«»'<«'^« 9idirem <S(Jalbcmarfonf* 
p4 &(tta fdtt fclifrnt f6r(>4ttrab<^ iiflotK ^n ^rdfl«f«|j« 
^diftc^g Wr ^mi Bön CSoltKfnar ^ff»t> fF«( ^f# 
rit ttt^^Wftpt gift/ !9c6 %9xti' ^«r SRorflöteta af f^tfld 
ifeej «ttfl(tap m«& €^r{ftUw öf Äfdtt i ^llanö, of^ t* 
;dtfRrm4.r{fo(a.«U( &fy^9^Mfp(>Ujbe);; bafipoa fm ^^^^^ 
.|»li Jgctf,^ SPBal&cmatö ^w .^f ^rmfigan iJutta,, 
lar i(£n(fo>v J^afwa f6vi)t i fu ]o»(|pn.|]:^^(0)»a(&(s ;€> 
fränt ndraMgrn .fom $DaniFa'il>apwt'4v> tii 4mnii}e(« 

xtl aitfc« JWö« pÄ^Wtffl^t'*^''^^**^"^'*^ ^"» 
^,'^c»././,!^cjf <2B<il&«iiH«if6»n , t>toilfen onnari? tn» 

T. I. f. 27f. . ;, 

3««« Bof fig i Äloflfr/ aifar man of trt flatnla dironf- 

IvdewiK p: gf. .(niM filjaii{){ tnfftttit: A. D. MCCLVI. 

rdiciopi fe tecidiau; ^i frfllttt H>^ ^<^^ M. '^T^ ^ 

(rtfltffTARfcfR^c ^il .t" mat 

6»ii! icioni' (i 
l!ct ti» loara B0a frod!4 

tr«inÉil^"llitr b(Rna knmJSrrntns ont ^tW 

ftlflffirt/fffff (to'»lt<ftÄ» fWff/ n«9on frwibi intii dewf^ BplÄj/feftfin* t?f» 74, MCCLXXXIV t>(micella jutta obiir. caftrum Lac» 
r» e«lR:(imt M«ff«tuBs l^trti^tOK (iin^ Afffrift iif »(»« fft». &»u IMX» ^ftotk. ttåibcnurr cairmico^i ^r |iM hm Må tlr«f ttfit Al IfffSk i( fife. M ; 

Mrgerfaik M^arit infatt pa ta|olin , cQorutval tft^liii< Mnm yi fctia Mrt. 
iHnDå (ar nJfon fSrM«6flfe mib ^nne. 9lf brtta n^Hlilt ^ 
fa »ai Mefltmut, fttt r. Dalin dlttaf, (milf« fira 9[iic^^tf«l(l 

(4) Al«jf#«ittf Scondii T* ». p. 50. 1273. J[«"* 

perperuo Lindbolmi» in Sctnia fceh» c«piiuir» ttH tft TméÉ^' yttrar Ntl it \iUMl Eodcm quocme is^o cvtente Jvrtt 
inami • • • in caftro dcceflic Lagabolmanii eno iorte cacci_ 
lignatit mancipaa* fiSan finiier otoCB (irtt(afi at MeflTenw/] 
fm ^ifloria meb sifninsajr, (ivorfore (at ctf mcb Mtfami ' 
oc( bcc (aR gi$of bir intet af eftemfrlbm anfc< fir 

rDab 3attai bibi^ir bttriffisri lago, ^ax ^n fditt 
^84^ (»iICcft off talar fin ta^olml 6Mt< icbtrirvCRti 
ner intet, at ^utta bär afitbit* 

(5) HvirfihT. %. f, J54^ 

(6) Hvhfili T, !• f. 439, 

(7) ^on Dtiin T. 2* f. 252. « Ctrtpian fJrorffi af 
mcb ffialbctttar ChriffoiM Sotcr, (ar etf Meflenw ^fr . 

Dff Theatrum Nobit. Sftc. p. f i« Sm 90|(ia fpfa(ei 

bufnmbcrnai Mrf omfl M famma f4tt itin axitflatffft ' 
foiif 2>o(cr/ f0ii iian (inner af bc« Gllftebof f. 14P. - 

(8) 9Bib tt Diploma af Ir 1)22 finnfi 6rif fBaAcmarf 

en i. nimntt. »ib <t annat af U47- fynci 1 
i eka Pi famma fin. O^ Inbtefigcn nU tt 
ici Mloii €rt( flBalbc«arfon« 6i«i8 albctc« mU 
efter jiat«rcR< »airiiga mrbning bcnne fib|la Srif 
lan n»afa Störning IBalbcmare 9on af 3otfa# fi 
Sr gammal I fitntt man mcb alt fMl runna Mm' 
€ri( marit ben ni^ ftregSenbe Salbemart 9n.^ 
oimenter, ffimt afritningen af ^igtOrn &x mig ci 
flUbet Lonsebeck i Slpen^omi* 3'fr ▼« I>iiiii' p^ ^lilli 

§. ar- 

& ontndnt mifnije wat tn natutfi^ yifi lil 
mottf obetdnCfoma o<^ of&(fi(Darlt$a f(W 
fuff ^ganiPa toftbor, oc^ ^ycfontf aga funW 
Mfe unbtDtfatf ^ (3 fromt intet ^omu^cn, 
M^Tifleit/ ^wtffet Ciitibe ^aftoa ftoåta på[ 
Fot oc^ j(toflet woT» M^ intet ti(r4(f(fida 
^n brotflidt mäfle iii&»4n0i9t f)fa a] ^ 
.ftr J04^ui^,tM§tB S^ In toÄ) IMn<''iö»tt^n<^&(it>iiMQ iHiwi twifnMi «IMi^'tK(i 

qmtt$ 0$ gfTa ui^bac fftrtttd^etfc/ bd man twtfi)»((iQy(F 
tt» f urofitt i jlårfla ti^t gSiföcinv Mai AHmd^eteit fit« 

5«9tpt1sp« i®«rÄ>cte9> t^ttru (EtngHiigiii )^<»tf iiwcfiftRliaa n4» *•*• • 
MC ^entma i (ani>etr: tp ^ago^ilnfte ^^Qtfin^tfin mf» 
unte n)d(.'iiu«t nxura moin i^m^igH^tt^ idttn.iSx^ fik 
fäi^nmr^wi^inamciay fifmä m meBig «^a/ /t9éfi^ 
nmäfthtiiee df oH i)m^g:;f(t.tté tUfMifnianbc^. r^iM 
itrat reOan fattat t7(mijaiiii^(ni!a'wi& ''Se 137^. illa ;ta&( 
K/föi(i.3m«n fiima af ^äfteen Greéorii bett xjk* l^cf^lB 
oi^m i tlpfAla o(^ i5i<fiH]<n i Im!&|)itt9f uti k»^(t 
tåMCyiint f^9mr^m i: <6to(n9f. giMt bonom tilftlntM^ 
re '9g«tK)iti9e oen^d^rts^ilifracf iitf^me, -iqy^flft <ft«r i>«^9 
< *^!f tfn^ngat t knf>n, »^'at^ltmuitten |5itctlftittai» 
|!9ft0.m/ (It ^)CM^ n)lRe'tdba boti^arp2^.<*ijeb«ti A» 
^tMtige intet Mdnne iidgsn; ifttoAiré/ < tiötn 9tom«i> 
Mr^b«n-éa«ia. Gregorios ten Xibi' rbcMc^r^Y^rbetOM- be 
^^tefamy at be fCuOe bcoga .f6i;fofc4,. bet 'fIbÉtt ^äreM 
Xtte tilNttbitö; Q3Kfh>tt 4): gifnit i .&otiL^ttlt9t,sLZ^ 

Mtm^^a MNebning :«Ni»;<({^t- ««$« ^iefinött^tiGn^whui. 
M atwan 4» <gKrti§ ^dtapttd/futtbe ihiétcloffltifi^lSvMl^ 
étptfiiiq. ^eni^uni Mt't{(#«entl^ ^i«tt^&(*r<i« 
i^l^n nnbevVaflabe (ISv^^etiMti linttwtwfay htiSiie^itit^iii 
fipM ^9 p4 n>dden; entcban l^an^itmaxm^mjtsamiy^ (Ht 
ie?IIJba.i»ebkt>.<om.wt(bifa*-^nbe^-ili « iJt^tML** no B«^ I^Im' '^l&rld. WiTim«it»cnf(tt f&f(Md flå (SrbctifNt tdttwi ounMvifllidA tefoii l^åitlå 
ftktitfou' |afl/ o4 (ftet utjwnte tiOifa i att t^fl^et; ^toilfet Idcaf ii* 
i»74*futma (lutaé^ etm&on ittdiii utof n>ära å^xi ^iflocie^fiVNB 
nämnt bdvam, itfe m dln§ 3o^nned ISIasmid/ o<^ Idc>Bil4> 
IM b6fjat ^m0t1m^M4v^/ (mditdm »tullutet af la^j ils 
i bivjan af 1174- S>et f an ocf tpota troligt* at Stsmmi 
<9(n p<rfMt tm»4tffit btt m åbmpctkt ^bamt^A a|4fN|»' 
rius. Hemui Comer (dt f^mobeitgen nMTa t>en (Ut>fi^, lÉr» 
lat em benna it. ^albemattf rc^, o<^ ^nf&t ^ toi,i94> 
^n gifnxc od tilfdnna/ at ^nungen refl ti( tHom fk ' ' 
nca f(flätc(f( o<^ tndulgenrier fhiKA men ndmncc intet MC 
tefa tU ^»erttiaUm o(^ ^tlofiDa&t ^aniiiet (4}/ uton benai^ 
wdrMg^et åt, fS mpcftt matt nu fa» »cta/ fi^rfl tagen 
xios, o4 totte tU Afwemyrt »ata ogtnmbe^/ ^tmi^^imiK 
tti§(S). tttaf oO ting fan man 0uta^ at 9(Bai&eau» 
fit tt^Kfen tUb pd tefan/ i fpnner^/ om man toil 
92orri!a ^biingoc o(^ bcrdttelfer^ eftev fya^ta. 
emellan ^onmigcn oc^ ^oné 18r6bet tttbrnflo i futt iSg« 
tnaren fämma åt (6), ^wiifet ocf af onbm ^ftnibt ~ 
£^ bctta de aD ben unberrdttelfe/ fom man af g<mi 
ningav meb ndgon fdfct^^et lon anf^va. $nt bet 
todva npave uj^ifweé/ åt imet annat dn gi^ningot 
^frft iMfat ttl^epa; beié i fl6b af MeiTeDu 
titan aH anfebning: fSifom bd man^f(dc/:åt 
9d en SXif^bag i ^ttminå^ 127^, xit^i*' 
le nnbec ^nungentf bertotoaranbe ofnxrldmnof 
eava (7). S)enna SKtf^g i^t icfe en gdng Mi 
befant/ fofl ^n (ifn)d( |>d et annat fldOe gifwit ivi^ 
CfBaibemaY Idmnat dtegetingen i^ib fin uttefa :iitli 
^NinbevCS). ^en betta fan intet hmwa amm/jMs 
tänif t9 ingm af uidra gamla ^^fbatecCnooi uém 
fcfii^ 09 fwina fSlcbe« intet ndmna ^ii»en<> fm^ 
geni fi:dm»aci> (hOIe fiJtefld SRcgcmentet. ^ b< t,^, 
öe#ffrif»«te fan man intet begdta, at be IMa.Ma 
fa om^dttbelig be^fbing. ., :»;k it?, jj-j-r; 

(I) t9 9l t. «. éitl 9. S^ailij. h 5ore >4i^^Mfei^ 
• Matt *«««fa»<>* m<m., teif it<it&til0Måfmmk^.^ 
s 4i»« f«w oa miMt $ftm :w*rP, 9? 8«n9e M ««l»G'.i.r* 


1>d s. jC0 IS' S^i ^ Gre^ojii 
fio terrio ^ojii itn x:M tktf tåL Lngdvni V. tå. 
errio, \%74j ^Mti M Omhiehn uti be< Bi ?»<! JioiNir. f omMtcäeus An» 
_ Bulliriäm T* t. p. 47f» f 274é ^^ 

Grégoriifs &cw OiriffiiiiBi in Chrifte^ fiUit nofier Ho^Svedc iUgftris no» .IT 
bis ikifinmre curaait» ^od olim qwdim iniqiitfttifl filii et feminatorei dis* jf^Qnngfui 
jMrdijt Regni S?eci« mrbationes ipGos Regni dampnabiU defiderio affé- xt^å fil 
£lances, interdttm åliqoem in Regem Svedut de faQo aflomere pr^funfebantf 
{HTopter quod graTia oriebtntar fcandals t daflfcnliohcf Initr intola^-Re^ 
prsdi^i j et exindaf bomiddit et alfa' iBdå ' plviilia fiqiM^iar«i ; Qnai? 
SRom* pr^fatos Rex nobit hamiliier fbpplicanit « ut cm nBllaoi i|ipcriottii|^ a)i« 
cniein prmiw Rcménmm Pontifiam racognoTctt, diäsmqut l^egniiih ^ 
Koioanir ecdefis Cenfuale, proviJere luper hoc» ne tälta in prcdi&o Re* 
gno in pofterom prsefiimanmr , oportano remedio curartmus. Qaociroa 
Irraternitati veftr« per apoftolica icripra mandamas , qnateaas aaQoritate 
éoftfa per vos ret per alm diftriiäatf inhiberc aimts, ne qefs fioiilia 
«ji4ii^^fcaps atteoiptare ora^fumit D« &€• JHttå Srff it fcbcrUICfa af fcm 
^^ .T._ ^.;* j. — j. ..._ 4 AiV# Ibiiiart mJjIe man N« 

méii, mO inta ^otcifcf cmo( 
.«n» ^vH«»~i^*!H. v*.....^.^, ,v... w..»«»^ tior Iriifclist/ fl at man faatt 
^Mttt9f at^la anldainioiCR «ar hboii giarb til ^rtigcit npliidff» 
HOäroliislfii ffc^^ , 

t^^Htrm. Corn^r Chronica NoTelU ^$9 1. 6. Eccardi Corp. Hi(l. m. ccfi^ 
p* 9^4» Anno MCCLXXIIII Waldemams Rek Svecié (ecdndum 
JGSfn Panomin gratia indatgentiamiii obtinendarom peregrhiatiis- eft 
Rf.' Poibco^ recaflSmi Magnat Fräter laui de regno is iotroitiifii, 
, SreoorÉm pmfas pro Rege acoeptantes ac fibi fidalitfitis faeramenta 
Dias, nmtm Regem eorsm. poft peraftam pereg^nationem rceertéu* 
de Regao expalenmt* 
Kranszius Sveda L» ;• C; 'd4« p. Jti. Hic Waldemams T cmn 
diqnsmdfo cenoiflet* percgrinatiooem fulcepir in terram fanAmtt 
de more iniiiiens orbem Romani» ibi ^nogaa im^ulgentiis ,ioai q^ 
' ' ,' • '^ • . . • • .• ' . » . ♦, 

fimt H. vi. T, 4. p, iét. 
>»«i» €5». 91. -O» T, *. p. arf . 

MSniiM scond. T. au p. 59. fi|ce o( flBalbaiMnr Uimuile fUtitAn» 
_'« <Rat«B< »ib (itt tttrc^/ mntMn Slif ibM t«la< »n» «4'i 
TT. f. i«7 gir ^« iKt tlmiib4 finflMMt^tfR forit, t«l«r ei clp 
>iilgM 8UM»«f tum in» i*m lltf ^Im eftci lb«M ficifilvHilU 

ftomt ttton ^ttf^åOft foleité f^imman^ iSibm, f«m .fj^il. 

1 1 |<w ^mmgcti l)(#»it ftg uti <tf( t9f^ p< ttfaxi, M 

$>){« i» 55« ewU wik9'4ifit'ia. 

{Paptt od^ wgit ^Bnirt8«<<^'Äf wewig^wn. Cortiw» m(ci9«# 
rdfta« afiöen orK«ntäslu$ ii% Oö) tmt>( mm < imf-^ 
^mbitrd (iffS to4( »(M/ l^ii fem tiltxod f^' i Sn ' 

(bart/ dt H>«Dft(idcf«'t(t^ -ötfÄtihinéar* i»itnfe«bårb r ' 
tgna ^ij!otle*fFrifttoare ^5 atbeftd meb- f!flIfo,t?»lt<i i^f 

i»åtui fe^b eBer mi»aru^ bulkt fatt SHifet uti elMfWi 
indin ^xihh ^v^tm v^tigen Hkt« Nn« mtbb^Bart ; 
Ihtet Udm åt tfjfSatitimh^lM^i^iip^ gemwiF.li 
tanbi funna urfafto^. : If^&^r bé# oinjlaftét fomtnc^' 
Iter ^m iden; eftéc ittiMe iifiiS o^rnti^ixiiden f^ml 
^ ^Kmbag fiUf &4^ ^mi»(ittfaHa& tii $tanijaM|»y 
ttungen o(^ aHa ^an« ^r&btr tillifii tnct ^di^q^anm 
förnäme ^ m4ftid« i (dnbet n»ro ndcaxttitA&e. Cm- 

(lott «»il f^åOa ^\§r»H>UMw$JlMvåitiiStf:,,mWi 
4t tef tifnfngen omfldnöeKg neg/ fofi' minbri ^Ittu _ 
fle«, at betta ^ÖerremSte iitfhtté^ af 'S: <2Btt©c«ar< 
ia7y ttiö ^(Htttinset, tnbajl ^t at be/h?4tÄ, ^ 
<9I(igmi«/ febon ot j^nuitdcti tatöttte^om ifi 

od^ fladabe Mtemot^ at teungen ^tc f6T(t!|lBt( 
«f fu a»f; man föget ocf , at >Äpriwt»géh '^tttoffit 
eXiPttt fJii&etdtlnind i |K«(9&^tl p), . "^fiff :« j 
>t« 4t fag&tiaf n4don af te åiibtt, i>d^< tC(< (nNgliii 
1i»Hi <i!i&eroi^a^ til H»itne (3). SMv tato« aikndfi ni 
ta(4' om i^ngfiga !8T6t)fcna0 ofimif*) eé^- 
ioitnedb6rt> t^bdigt nog/ at oenigheten bv6t fuUPot 
^wilFet (Febbe wib benna >$)etieba|/ fom ^6a« et^ttt 
^^"i.4)- S^ntttmen .6enram6tet fl5tt ( ^an6jmi4«r 
m fan »ara m itpé/ -tk Qkm¥^»m «tiili ti, 

fn4t}. iMoab |dr ftr(fvit^{t/^b#tifM«f '!eii#f 
'I 'M. »»"éStpi^^Si V3t tiUiW/ fom N tMrMe JbetMftu/tiéiit^aN fd y4 att »»• 

R MD flg; at t(f( aQenoft fdmtM fic ^tigiMtiM ti( 
itéitott ^ tMt(ton&(/ utan otf d(r flt filbvtntiMbt , ^på 

ftinbe «ti( #t^ t^dflit tie tt|»<«t(i&e .ftniMt/ vttm Stum^ 
\ni f&thtHt ^mi (!t mUs mit um^tm b^j»fi»i^ 
f(tt jtg. ^(rtigi ^agttué dicf ocf (^ngt mi fm ^* 
fbmnnm INiunsctt ufptit&drt 6n$ (f }. ^ tdkw t>t9 
!)ijh)ti(«feifti»ät< om ttma namttfrnmida J)etteb<i9/ o(| 

tt Denntt t<r*tie((k iåt Mlinm Htm på^åf ^«fai *-^.i.^ 
vfi| tit : 0(1^ nåtemtdfi^é .mtii. ^^tj»(ifn3tet gmoag* 

rOt ^ på et (iSt)on( |ltt> at ^ao itsUCi <tt, ^tlM/ 

>itti»a tafatt i fdböftifft .fivww. ^ tnc^ §t»<i6 rdtc 
fötHuniM fm ^fitnmd PÅ? o4 <!)mi)tt^ili[ tnan intet 
ec^ J^mbWnQdtm, iiwaxi^tnm ^miätJitHet blifwii ^o< 
igit; f(fit wwi' dlt»-!iwr«'fWbit<*/ « ^ati Intet unt>* 
In mtt» 6cti' M^ lSft/0Et'!p9ft'' ft«.^nt»4(bJa Mt6f* 
titt intet mSi Kiiii^ twmm wM^en< (Det i>(if« 
fwärt at kgjciiM^ ^ftb ix^^b Hi M<t ^errené fi5r^. 
t tnttl fan af »^ra npa ^dffca^tecfnare bntmmcii. |)an< 
i^ Ö«>t>« ^tt Iiloitt** i«lt»b fttf- f»r M^'. meH n«f fä< 
ItAti tt(.»(9&itab emot fin ^a^itaa Ofwcr^et''^ é ftt 

U/ 3n ftn oaftft^btga fanew # 5anbef. mro (tn 0»<l* 
ten im& angick bet (Kifet ot^ be^ ft^tfd? 0e( tibené 


(l) A}i. Xråmthf Snadt. L. ;«/iPé lia^ Sed* dtm tU| (WfUi 
deiistiotus inftin&ii ^^pmgrinitur j r^ty^nc pttnibiti. jSi^fti ar^ 
conftiÖitU» , fräter ejm M$8 

^ gni joni occipftutt , pro 

* frinatione ftti WMéttmréT^ 
tmäit iX^tt paunti fodlé pMmiii Wre^ivti oediriiim .%| 

(a) v*«D«liii 9iK Ä* ^ T* ar f. af 7i 

(3) Mejimius T. a, p. f J. T. iflu p. t%7é ^ pi fOMW 
o<f Mcflettiw , nr Krainifis farit »ti itli fin Itfotttclf^ wm 

• mm Mdlena btottt Mfwn ilr, Ma gfcft tttfpliit . . 

' (4) Chronölogii |0| lr« BeofeeliBf jbfotu Cbcl. pw I7W 
: cft diffiditmi ioter WåldfnMmin KfgMB ^ Svmx^ec OUiit k 

rcflimke ^ N:o 6 bar ma Utt^nt tor&i »{tac<fcff^, 
f>r 6»cirf!« •roltgveterna til 1274. arftibeii/ tlr ' 
ii(f4Kc< OT 8<tf«ttaren til gtin/ JtrfoiNn (^ 37» 

C^e fytft Ibt^btut tö^o tm (iimptm 

'Clbet é<'f tl^et wat i tCron^dtifts^ 
4>m Sommaren tfyå ttf oåf q;tås 
låQbt (le i9iM om 3oc»etM ft^vM;» 

^ Ettm ou f«ltoi ortca Smijiaatfli fwlaM 
jDlt5;«.>C<p.;l5»c.-!? SBS ^eit fStan (Idffnitra ofbrM Nn MMMWi^e J^méximf 
wmm ilP90ta{)( tii ^tc^f^eiin o(^.i|)cnid J^ogiiuo ti( 929* 
^d- £>m^. ^O^nu« in(i(fn>jat fig^t Hl $»1>P/ at ^ta ^ 
:iNI( getMfl fetrfi^A fld iht hmm/ Uti bäa MvMom^. 
Igen uti fm uttdfnitts; ^voorf^te, >«i ocf fann ftg f&f«nlättn, 
utan »ttxwe uppebml tifiifa hwb fm l&ro^ J&. ^^<^/ f^vf»^ 

^d tU ^>«mimct, 9^ &4tiftän meb ut(4ntf ^jdp fi^ta <i|# 
€!&(& (mot fm honung o^ $|t)frm<M. $ltft/ fPplbii* 

0^ f^t bfmxwå^ afDi(derind^.»fiufa m^ ^ttcti^t \M 
tnmntotC r<d<tr<t^e t>enna tiben £. £n{ C^rif^op^erfon <0IifVk 
^r(n o<o(fd ^rind*^ fom w^ ^\afm tUtQumtm*^ xocm 
^ iif o(^ til utaf motg^ns ix^ mc^gdnd/ utan «t biiftoa txb 
ii^mAm iriSidart tUev fiofact l^itgec 3<»f i ^wtrige ^ 
fltnnat tiif»da, bcnna itonung nip^fn ;0(4i(n^/ ^ ^on U* 
b lig uti ^nilt^ tmftm.mf^mi^ffXrO^m hixibo: m p# 
(tig fo^/ om ^ i»^t rbfij(na.ftg <if Å\ ^lif^ »(ocfa. SOicoi 
rgtt jtdi^e tnjttt fS| ii6dt>:<it,f(^'rtt (get $ofi(s(ant>/ oto<i&« 

Eig AnttM ut^n (f4i o(^ gifttga ocbtam. ^. ^ Mt» 
p (((api f4i::.t)tg ot (ämna ^jilptvoppoc tif^ ttoä uptoviifa 
fom benxipna^ ftg imot fta £flgMpta ^onuig o^ ftt 
lb«(iK«|an&/ utan nägo» |4ip&<l«( fifi9Mt|;f||f S^anmmatiT^ 
It « txt. ffum «»ft« f^t- 2D<«pjmatf<;.|^ ot ^tpetjgo 
lom f5Titi>0g<i&(<. ,€» -fiänl^^/ jfiift nog vMt^tM^n ^msti 
@n>enjPe ^mf(«m( NcfvM ut^fktte tm^ ^itgtffolf/ o(^ 
kt bttoia &4rf6r( tii ^otuuigai; i ^DantKmarf «ooo^«re 
(Ilec 144000 SMtr ^iifvHiimpojL; Ittaf ftnn (gna 
a{l4mnaH ^. ^ tit ^mmtm loo O^pttove m(& att 
^C, o(& bet 6fdga:ft)an^a,jCrig^o(fft,<infi(ipb(# af i^ef 
r.fcäti^anb o<^ t9larilE. 6ct0(i). SO{(b ^na unb* 
>f}r^Tft. md[> >&ietdgatna< onfcmg i @toKige aftägab« 
i» i C(B4fletg&t|(ant>/ b4.<pe(ttg ^{agnuö (dt hftoi» 
At^an amina<h JhiUe g&ta ftg mdflate of Ma 9ii« 
ifhtpa i ^rtarb(n. SSKaiv M fuuMi ;Mn»af/ ot o« 
f^ mifttuiCor om fm SMe^/ Ntoa 1|( iitgo^ 
$ilini»0at)(. % ^ ^<iduu^-$ab( Ingm tott ^ 0U« 

' fin 4i&w !©y^/ .9é m N» wwi< fJiptb*» 

(0^ flMlMllliC 

Srif tmth 
lan Sto' 

RttagCR 0(9 

Mn fi^iOe inm t^Hfta. ^ fli>m m^M^tm tptXu^fum 
titoibkn, ö(^ )(4ätat)c'flä t^\t>of(iM utan erbniitd (nJ^- «ia| 

S^munbiib»i)(i att ulF 4>e^(lt(t#((t. 1Ci)tftit(g«i> K»f ~ 
iAti^m fyiim ^ha«A) (a)v »^et"^a&e iéwk uöbei^#.. 
% ^E)^i3rtU#fit(k<<b(}Mi' jRt^etl/ iHåk M»- '^{M i 

9<ft *c| f4n. '^JWett «fr -af M #^ft«mt>«; (3t«b •<^*t_ ©ef. Z. €ap. if; S3l i an fHOIJet t^ ttiåhi^htt. Viåflå ^tofpma^ fem fl«e« itK^ ««»*nii| 
BfibaboDa; brögo fig mata tiC^kviU / mén fbm Ä. CTOal&e* ^B^mm 
9t fon.Wteftet bleftil Wnga tctgen, blef iotet motfl^n^ g}Drt>t/"74* ' 
M ^a 9tiftt gicf ^gjettig ?W(iönu« me» $t> od^ ^pltoing ttt " 

n^o. ,ac S)comiRgen uti benna ortba fiEt fitr fdfev^et uti et ' 
Ee^/ åt åut utan alt witne«b6r& af dt aamta f&itbragit/ mm 
rmc twdtt om, at/ftoH dfh>en ocf Mef fangen (4). SWen fom 
j^ Wtami åmmpnt bdrutinnan »ille »ifa db^lmob, at 
p imtt ^6tt fina fbtnåma fiSogat unbet flarf bnoafnina, Jbe* 
Utt ^ fig of til^Oet oc^ fl^Ptabe unban til^onga^H iibof^vO^ 
liy foni W ^Jröe til 9?orrige. ^fwen gamla i^anbKngat in 
^ ÄfwewnifWmmanbe om aret, nåt btm ^dnbe, emt&an bet 
ta of fomögö tii 1274 ^^ af anbra dl 1275 (S). S)et n 
torbe (ifwdi VMta tiffimtedgail, emeban bet meb 9?onfFa 
fpnet fomma 6fii>^mi4;( > ^ . , 

kJbSm Olat p» 66 Hitt, at Tn&åwi emelan S. Stif i (DuMemarl 
SlMt^a ^Oefttgarna Ar (lutaft i iSIaoDcrftorg 1175* ®eti Hvitfeic 
atit 1276. Cm i)c§a Ir ^«f»a fi« tittiiUt, ttxht t^tt ftaftoa ma' 
1 ^upanH «f en j(»re Sf|anb(ina, einrb«ti firfitt Trtdaten Ijr ftr* 
Ifgm ftafma aibt ^kut (ielfM mxUMia 9nWi9^tma. Uji Ktai' 
fM !• t8 Msraaf 700 Mfiar , fom ptttt^uu tdftl$aH iJHti^ - 
' Jbc ^(m(re tttffrirve omtalaf «C HWtfdc f. 1178/ Sf Q uti •mn! 
Min^M ntnM< de tnict. . . ^fCÉCf^ pbf p» 6f • Rege itaqoe itt dormienfe •l.Regint oiågniloqui 
iideiite 6cc» #«Hift. N» T. 4* p. }£f . SlflftiNi 0r^a fixtitM at av&tai ; 

i)9oqiie aanaki noftn comipimi cenfeiiiii « boc anno 0274} cit* 

pioV^ftatéfhi^ Waldeiniroin Svecic Regéin a frttribos Ais Magno 

»9 iéxiliit Regis Danj« Enci' ex parte ad/ods, impugbaraoiy ma^ 

^idMh iiecepra» cmn filio iao Erictf tihun nnxwkwm pttnro, in Norfe« 

iamam Borgarfyilain» ad Srlingmn Alfi filitm fugiflé, relifioqBe 

MQ £iioio, dum STedan repeterct, coin vxore Sophia a fratribua 

U^rmperioque abdicato Sveciam fratribis' ceflKTe , pavlo poft fratrem 

iri Ericom fato fonClum, elapfosque e cudodia Waldemarum ^ 

^lUift Ragniidiaholmam ad Konj^llam d^enifle flcc. Ericot 

im^aft unOnrtoilfie om JN VMbtéaHmiMflthm »mi^tf 

^Mrem p« 67* AtU dicmit,; Rcg^m Wa}dem<niai fsgifle tnnc 

L com uxore et filt«. '^tUa ftfxln Sk^xxjUa, ^anbliniau 

tnan tfd mct> mrta (rtfisfiet fT^Ojc? ffl toil^ tm i M {iu . t^ia^i^rl» 99» (4) 538 &i»ta!l^ft$ ^i^otia. 12174. ntrr <infåra«* 

•*tifiarh^< (S) Chronicon (o« Ludcwig K U p- 3a. A-.D. MCCLX3CIV 

•'fria h"^*^'^ Hot^ in Profefto Vitt et Modefti et fngati frot 9fe^, 

^^^* nit, et poft breite Rex Wkldemanii et Re^irt« ma €a[^ti fint. 

; ArcMep» Cbrönicon p« |<g«. A« D. MCCLXXV bdtBm. fUt ^^ 

Sveoii inter Saeeot ,et Danot et fbgatt fimt Sved a Dania 

vitt et modefli roartymin.. Eodem anno StigQtha» 

jqai priin bellum vicent, captiBduic Wåldemaroafi* Reftem S 

're fua Margaretha öcc. Öirönicon 'Cfl/fi 'p, 7* MOCLXXV 

bittim eft: Howao^ |»tta. Tyvid Vill Cåt Jdlii ferie VI.' 

LadbalMt captrravh tratrem (bam Waldentriini tunc Regeapr 

arium HTuhyånft p.. 178* MCCLXXV proeliuxn &it in HpeC 

marum. Keg.em Svecix et fratrem Docem Magnam/abi Viöo 

Magno , et Waldemams fbgatiis efl in Korwegiam » et D^ 

leeua eftttcoronatw Ufiftlic MOGLXXVI. Sffbcia MMi 

mai, at ^o^ft flprern ftAt i Jmji mifftb # (9 ¥«< «i^ 

infaller tea 15 Joaii, men Caii»- Cbrönicon otmarffr m^ i •il §. ag. ■••■ (1 far eét^ftgen bUf f&rfr tit fm fédvon&r idto^», &bii^fiir| 

oUenaft ^ati ficT bt^Ikr ftna ^^(Tne«Sl»M. SM, i. 
fhnnoUf t, at ^tid iffZasnue fottM&t Jl\>titin9Hi bd 
^oft <mot ^onom, %xM«t SMrotnihgen «|cnt< ' 
öcf oat(f., at i&. iOtä^naf i|t>it>are ^XI^U or 
tre f uDe 6«m6ta ^pmtt^ me^ hcfcxa^ 

aofict» &et ätminfbim lof Erkv» 0\u (% )« 

vi an ^ ^& ^ iftefit mc^ Wnm^rtidi^^ 
tta wö«t barmberttg^et;^ om .jKtrtdm »dtft" 
utaf, fpntö icfe bejtotninbre woro. Idgom: 
9vSb ttUifa imbL<wbca fi&«i4m« ^rtor o4 
tnanfafiatK. i <;St|ie()|MN(in&^ ^. ^mvn. 
6fwcren«f)>mis{r/ ot ^OSoIbtmdr ifNk* M 
JÖtler96tb(anb;. liibul^/ '2e&eflfl®5^*»«U>i ^ *m^-- i. 
©dl. 1 €<M>.'ir S3^ t. ^anM intet fttnl0m({$tn dftomt^ab, om btfm MnlttQ mmmit 
'it gjoÄ) fJwf tllti^ «ft« Ä. "3Bfl(fö«n« tm6 fin SDrotnhtg aff «N<tfw» 
t« 0^tti$e.* -S^tt Idr iifbdi www oawiefaöciiöt/ 4t 'Ä.= '^^' 
Vbmnv wåthlkin xooxit i tctl^^tittnixii nå^cn titi'af196^»g»._^^ 
)iiee><M fan iluta* b&utof^' «f /^n Ät la?? uti töecem* SrJSflar. 
ti4tui0 ftrabe fm S)M<e ^ndebotgd t2)c6Q»p med (Bref Q^f {Ktmfiargf 
af ^oiqien uti Sft6^ (2)^ tmtw ^wilf en fcigbefejt, Äenunjfriwies»"' 
(tKmoc oif. fladfd^dbe t>e Prmtegier. fom ^mbursavne 14 
idiEiie ^M 0ft of QiHrset 3«(i (^X <Detta %t(4aet o(^ dif» 
KfkttP ib4vJI>a(Mlt^ öbefanttfir de fidfte af <iB(i wava ^5(k« 
iMX^tmétf blif fä m^a» mittbie diasatf i tu>i^ei$mäl^ fom ^ 
Hé^^iget ^}ref famnac båwin et aldetee oi4fv»igt bitne«6ik&; 
I Jmact betning ^ot (ifv^l 5^. ^olöemav intet wocit ^xMté 
Éb*>i(f9nmr$et fébän ^nö (^lolgct jt. ^agnuö ^anfoti 
miMfimtté fneb fullfémlist offiwat 9i4taga fig ^onS ansH4^ 
»H:?©ö»<m(it ajorbe f&rbenflhtrt^fl^cÉ Irei; 117^, én te^ 
|:i8((^(ttr<^wat#än ^ ^»åi mmng/é i 9^>rri^e; fbht ^^l^ 
M» i!!@loeyi^ %béö'ät^^^^a^(f^ »é ^abe tir m6t(é 
tjf^bwd .^ettis $2a9nud ^ii;decfon« ^uOmafdgé/ fom ffuBe 
om nä^ön bMigAce f6tJ[tfning/ men ingen ting funbe 
^n^t<t9UV St.^<iQmi ^afönfbn fattobe fSmn* 
^bi^tmi ae^ndfloj Ic-^elR* 1**77 meb 4n meto btift befor* 
tanitiiét^ tfijK tif el JinbiHisit ffoc. 3mebftTtib babe, 
^raSil«-itf^'ö*oä(l't«a&nat fl$ tittl- af \^nUBg tcb«ft^;„«;' ^ 
C^^ Utan o(f«4rfet^n'^iÄt{t trötta ftg 1276 uti Upfa* ®©triac. 
Virt ^tut bfifiiftitt«r(ji)>a& få^t ÄWUng wtb ^örafle» 
w*at-©»eri9e i ft4ttet f5t enÄdmng nu Ijabe »4rfe» 
i^^^ ®«rtoni ^. ^gn«4- .f^faofimé bearbetanbe toa^ 
ifiMMnatiCrdbelVniea^ ail« 9?or9etf^ 'iregevanbé <0errar^ fom 
"'■nib IB^ flif t«77. Jt-tOiagnué i gi^rrige gjor* 
ijhtl f4ii!bi9att^a'tit-^en'ut(atte fam(e«platfen; oc^ 
|Mi ti( ^tm^tll 'ben a>i Junfi - meb (n ^otta af 1 60 
^. *iSaibémar fom o(f til Dtagnttbé^olm^ 0^ babe meb 1277. 
H ©éip^ia W& fÄiifem*5r« ^inta ^n >^rin« ®fif. 
ftdwfit<««0«p ^bf^nwtav^sen fé^be jr. !9{agnuö 
V^iifb^efo fH^ttiui> lit>dft»en' SI: OBol^mar Wo< 
HiMlMM) bt SDanffa fifÉM{f%e/ "^wiffa- infMit ftg 1. 

2) 9 9 a be» 
><ignu< ^u.tjkt 5fW> 0i»e<t5 5^ij5^ éifM?i«- mmiw' tid ^{odnu^/ tx(i» o(l:ti( at ^<tRt)(a »m (tfdnnind flcttt^mi 
^ fl-^-Ömig 5Äö^«é ÄnWnbe, dJot^ b<»n »l&ctJfTOöt fit bisÖyii 

tid ^Qiadntit f itf iaYot ftg / btfr ^n inttt wece ftnno^ 
fammantt^btt o<^ ifmirlddSwnaanKi/ fSl fvamt in^t , 

^oon fw(f tit fatrtiindö^plQfrcn^.^n^iftec ^ mt^ 

92011 fMtt t& ifnxrcnö at fafcn fulk tii g»^ ni4ttf 
-iftpetldmna*. Uti Ä. SD^dfliö* MW"*»* i»»»; WW. 
»4m( 'fyttax nÅmavantHf fafom Slcf««ii)iffopen 
S^^99 ^nm<\i fcän jDpflo/^i^. ^tfcotin &^ 

, »oco^tft^Wop^oifc fc^ Itpfok)/ !&. 
§3. €cif frän @faca, S5iib(>: Sfmtnj^.fvän !^< 
ge weci&jlidc 4)<tr<tc. $rän S)ann«tiatF >i&i .. 
^op da^an [tån ibtXQbim/ $o<^ frätt Smttf/ 
ten frän ^nbwoti^, 3fo^n ^iQe frän ^tikfy 
bra. ®r(fwen af Svcmxn^erd o(^ ^cf iStto» 
ii>9ro e^f ttijldt^; mer fmifSbm 4n fim, M 
! ' gfeOcov at en anftnligare foitttiiid af flfi^tmi ^ 
»arit ttifårm i Serben. ^Sägge .fietrar iBi;MMai«i 
tfter &et ^t^, fom fottttndcn i darrig» 
^. ^oibemar toaltx afrfe^iStffep 3a^» 
ttn frän ^roen, 3d^ frän ^otdUtnt/ ~ 
t\\U, ^(ing SHffon, ^f ^in»^ «$ 
ctitot utnämnte 4Krtig 9?iji9nu«^ee fiSn 
Tät, JBIj!op &if, Söiff. SJmmö, 3o^n 
gaut/ U(f Corifbir/ 18»i»ttar Uif fofef 
92m ^. ^ogntt^ ^onfon v»ar af Maae 
!D2et)Iai;e (lier Métnäfiort/ fem i!i4e m 
tnar Htiabt bäftt päfiäen^ «ni fndComlis 
Dungeiiga ^&d^et^ M (>an o$f tpor< Itninl, 
fi^t £ag)ia ^ituirc »(^ fungica t(t t<||;^ 
II på^ tiBjfa, cnt &<é wöerWinnan totfc*^ fowrnft fJtt ^l^mar 
rafla fw lifa »Hfor, ©etta flflp[i>9« ^ w^ WHit «f 6«tii, »<f«<ff»««.- 
)bn^ M ^tti9cn«Ttft<^« men be tilbiboÄ^. ^albemaj .ftel» »»77- 
il)r>>i!B«i«mto«i>/ oc^ ^ tontxt D>4fl«)J om.^dtwtn öai* ^ 
fe @ticftab»t0'e(fy m^tmbto&tttwrfé: artig ^åma. <mb ^iZt 
wlÄteCfé imrciöt ftg'^. ^Ölagnu* 4>^nf«>n/at uwnlKifrt* W 
atx Ätttftäflnmg ingen fftrlifning fUttW bafifä tum, f5 thpc* 
X/ fom ^. ^albentar un^ergäu &<n it&tfta {Fpntf o^ q* 
> fbm n49on tDebetfaroé funbe, bet xoax o$&vbt/ ot en ^e« 

^fom intet loat anflagab f5t nägot inm, n^Kfet mittbtre 
. fu8e fienbtligen angripaé, M ttnb«r0fttrt btåpci^, i^n 
Itfn meb fm ®ethä( tti fängi) togo^/ affdttae ftän !Hege« 

oel^ til fPpmféltga wilfoc tn>inga«/ me& fitffeniiga eirb oc^ 
^conbe upf6i;anbe bem5taö. £)<:^ i|et fom vmx ån »åvtt, 
n betagit t>e# em^nbiga ^on-ab ^(»|»p; om SHcgeriRSMi/ fe« 
lott tooit m annan ^mtng/ meboti Mbt S^cen oc^ @o« 
SCO dnn« i JiftDet. ^. tDJagnutf ^fanfon tHlatie dn n>{ea« 

COE^a!ben»( fSfom ^ohung intet roat ftna wtberfStatetf 
4 nägot f3tt unbetgiftoen. ^>n funbe fi^rbenfhtl imet an« 
mmik ån (Sfbm en np fh^mf/ bä man ti( eefatming fte 
^0 of^trdtt n>{ll( g&rd tiibub af n^va fS (nnbf op oc^ ^f« 
kornett. I^bm ^. 102ädntt<^§)3fanfon pl fdteirtefna fdtt 
ntftt lUtteltga pttronbt/ firciiabe fig ^. CQSaibemartf (Tif^ 
i4ii ^ttetdgan tttifamma päfldenbe/ men fom ^ommgen i 
it intet (dtftn tafrifa ^otta tjena til ^^g'af flt wacftd od^ 
RÉbobe t6if ftfkDertpgabeö b4rigenom $tfoarten .pertig ^a* 
fikii ^n« mebj^la»/ utan jammamrdbet up^4f^/ o(^ 
lii^ae fftvbief i famma om^dnbig^/ fom ^on toatit 
t |>Ä betta fdtt ffcfefldlWbettd wdtfwdtbiga fhmman» 
WTatBaa, ti( filji af be ^hnfrifn ^nbltngor / fom l^an 
m lldnbec (9). ^dttelfen f^ttjchar f6cb(n{!ul en »ogare- 
IbitV/ emebon alle xoSxt egne ^iftorie '{frifnMte bdbe d(« 
iiipoft inut bedagat (dauia ndgon nnbecrdtte((i bdcom. 

^il«l»(IIMri IBfef MttéM ledé&m 1^5 qnliiti firii poB Ftftwn 
llieM^iSiitarfBM in ooptBt filhr nedne penUlea« « Comitk 6cnirdi 

ttlrW H«lfctift> iitf«T m» alr a5it4ém lUf ^lif. 9tf. S. jSrir 14* &wtaxl^^ 4>i^o&a. 


ectite(tii< af »en enDii af toåta 3tf|cmfFa J^rie^fRrifnmrcVfim 
om f^riBrf^n 3^8cto|rj|< sifteci^l mefr^9rff Qft^r^ af ^i'" 

ber apar ^an (ia pa Continuator Atb^^^^^St^dends p. 351^ <S$c . 
til 6». ^Ift. p* 183. tlti iXometflM CMcndérn 4ro fjeré' 1 
J>f (il ben ^e(iga gjicaloii*. ^remiteii Nicoltus Tolenrinail, 
. fjAlfårel til ten 10 Sept. Nicohos Martyr &• t| X>aiab. 
laus Enifcopus t. 6 Decmber* Ufi Wåta SDorklKa Calend 

aOcnofl Nicolaus Epifcopus, (marfjre man oc( uuatt JMSBaU 
til December mJRaft. StoRungeni iSref ftal amxåt uti 
ning; 
Cj} ?^fr«i lambeciu! Rer, Hamburg» Lit. a. p. ^^* ö; '46^ 
Steftoef/ fvnr JT.' CBalbemar toib fn ^otttri (SrWvp^ttt^f 
fS: W^Memaros Ofei gratta Rcat' Svéorqm, omiiibxis ftmttn 
ipeSaris iatutem {n Domkio (emptcernain.' . ^ovjNric vcfifK 
qup4 iiiaiPf quam inclytus Princeps Fater nofter Doaunut 
licis memoric Diix Sveorom gratiam Burgetifi^at dellani^ 
rat, de noftra volantace libera pr2(enttbi» confii^atmri ^csi 

dofam &c. 4di}an fan af tetta 9ref finna at Jk i)MlMi 
iKiina tiixen j^ft xisttMtti^tt amiarf S«be: firfBotali«titi 

Je initt, M l^n^ anlSilU om itaa TrivUegiera ^aifjC^ 
M albilci intet ^aft iit befaDa dfmet nS|on >cl af 9(f^^ 

(4) ror/4t»i HiÄ. N. T. 4*!p. 362. ' b 

(5) W ^tig t»é|gnn« I elHMi firt titel af jtonmf 1075'^ j|i 
tttaf i)en^|UiM4flel(e« foni |an gifioit SSarMrnft i Otiitu 
f^m Mrm tttfirne af fi. 9Bal»emar nxirit fl^lMir/ 
jer: Magnits pei gmtia Kex S?idorutn Vénerabimti^lfoi 
dis Odimho Jo • * Du grada S. fRigenfis ecdefifc Aiebli 
Doiims Tavtonicorwn per l^yypoå^ixii A^Frffni Vmrw^^^ 
iTitnonim falatem iti Domino fempiteriiam« Rejfei^mibva; 
didicimus, diledum frarrem Waldemsroiii, Pr«deccj^ 
gimine RegniV Ciuibus ciuitatis Rigenii> qmsdahi 
indtttfiire in huiic inoHiim , (^ir ^InfSrei ^1*46;! 

iNds igitor fuprafcrrptas .coiice(G<>ttei et li^rKtap* f irilli' 
u&r^Qt, rat^ habe^iis et ipfaa aaäoruatt 
. Lincopiis aniio DominV MjCX.LXXV pfioie. 
af ^^refwet^iirtne* utf éligké PVivilegfé- gjdjf ^ 
lamnab af Etats* fRibti tangebecf i AépenlaMtt 

(6) Ericus Olat p. 70» Aucubi Icripttiai fti' 
MCeLXXVI depofitns eft Rex WiHemtroi 
proprer (ua focinor8 9 et eledas efl fräter ejus 
in Upfalienfi ecclelia coronatot. ^tita O^itnei 
con Wadftencnfe ;Ce/A*t p; »; i4COLXXYk 
Domimu Magims LadhaJaai » litaUitt. af ^ Ut 
BbnzeUus M. Eccl. p. 97* MCCLXXVI €( 
'f 
SJel 2. €öp. ly. 543 Iftgfnn LfldeiMd^ S>e(M (labflffff tOttOCC af Dtariom Wftbyenfe |o< ffittlbcitiot 
JScdewig p. 178 ,et,Dux (Magnus Vin Regein efl eledus et ceronatut fiMrSCrflW* 
SJpdli^ in die Pentecoflei A. D. MCCLXXVI. 65 at Meflenius lix izyy. 

iaftiHr marit alodtit f>itf^a^ tit fi^i, Stona. Lib. 12. p. 12g , at ^w 
m ^aqnni imt M^it ttim fdrjn ia7tr« t. Dalin o(^ anbrc, fpm 
H/gt Meflenius, Mta o(f i Mta målft rinaf. 
^ 1)IC S. ^^wi firbt Sonnngflifl (itel , it rcKm 6mt^ ntt iiuiitnU 
e^nmixhm. 9tt SSalDftnar filifa firt famitia artnamn, dr ItfakDt* 
iemotf^géUflt / fel mdl af Privilegierna , fpm l^an gifmit {)antbiirgarna 
ii7$/ 1^^ tpBccFanie 1^76 tBer 1277* <9[San ^ar ocf tt annat SBref 
if SBÖlimuir in.oftailå beari Lottnradi (t* 17 Aog.) 1277 .glfttrtt i 
Koflifl), titt ^miKft M E<^ l« ItfaleMf Del gratia -gex Sfeqniffi. 
Kutmt flttttCt Itfl Peringlkiolds Diplopiatar, T. 3. 
\Twpius H. N.'T. 4. p. ?62 fålianbf. Öct »or« f5r iöibli>ftl§t/ at 
llr fafiia (eia Torfsi (rr^ttelfc/ iftfn jt» <Raanu< ^^clfanfiBi tit* 
i» tan bocf f3r'fiit mlrftoirOigl^cf f!iiB ' tiiti)(f«< f^t^^nt fom Unni 
Iprfattare Det »tfatt p. %6^, Mfignus ve^o Norvegix r^c,. Re; 
[|4ei (Wi^emarQ) integr|Mn|et. illibatum^ ovmmQ reftiCHtl|d|ai|' urg^ 
oetera omnia repudiandaV afrpce^ injurias ^iditansi c^'e|mi in^ 
— 'net quidem crilrtifnis.accufatutn, necconvifium armis inuaferinf» 
ac fubditia ejus crudelifér eccifif ipliim denique tom Regint* 
tipliouin daxerint, regno fpoliaverfnt « éd iniqtiat et ernbeieendaii tondi» 
v, tro^getinti moltisqiie aJiia.griUibvs contwiijeliia tam jerbia^.quaai 
afl^ecerint, qvodque maximum filio t focceffione' remoto ,, aliim Re^ 
QCroqoe vivo furrogaDerint,^ cxub tarhen jvdiciyp eorum f^nippe (rincppt 
HtlMRid ebnoxios efTet, tétitis tAin atrocea hijimas cöntomcUai^ue jtim 
io öblalionia Ff^vificmrum paactmm ttiAin cuitoiriärf. 

§• S9: ' ^ ••' ' \; "■[ 

i^ÖtaitJaöen^ct, fom Tarfeujr btiifat »i& f<^mma»ffrifhim Jj;j"8reft 

w pÄminndfet funrtci Icf* ftefhrntiiibw flftraé ^drwib, »oBga^B. 

ttpIpfÄd ic^ unb«nt4»|a«; v. Dtlin \xtmfx ^riirt €* 

larM &6& ti(^ i26i( oc^ ft6&)er jtn (>erattelfi pä 

)kt ( I X •gxlroth rdt intet fi»iftw»m5l funna pppae, men 

f« intet, at iuÄ. ^al&emar, efiet fUi dlbfla @on« 

iiiMt ^ofnKi en 9ngt«@on, fom ocf Wrfbit faKab ^rif; 

_|W iHimrteé ofta uti l)ettn*4<&eo< ^(Wt&lihadt/ fom M/ 

P^ltegSen&e oc^ af bet f»rM«be taW^tta* m OBibare 

l^n omfl4nbt9^et gita ^5flMP<^ ^iffc?fert iw^ftoetofttg, 

^fl5if^^olfe fdge^ ^fwa watit n^twatanbe »Ib Con* 

grc»- S44 &»ta l^ift» ^^^tia. f*e^.' ^liKiiiM grdTeo, bå ^tt Hfn>4( ^dl wxca bhb i»76/ tXi» 3 MtrtH. 

»ir^foB* fttfttn; trfe ttdmofl SöiflPcp Rhyzelius, »ton ocf »en ^«isM 

Ja77.jPop«*Ät6n;fan, fottt Scbeffcc o(^ E. Ben?elu^ Utftifwt.; 

Scl^eflér ^i: (dn9(fét)^ 8)ot6t {Ktt OiimdtCtiins, ot bet 4( 

loir^Sa. ^""^^^^ öfgiior&t, at atfe*95t|fop ^wfe afRöit fkbemdfte &i 

a«(4o. (tnebon Ericus Oiai ^ax antémt ^ani bortglns ut 
(t Ht annat ftltt, bå M fimt at fS uxU ^iffop 
ra, ^omtxU*^$9\> $o(fe bo^t 1278 (3^.^ ^niutt» 
9M(/ fbm otntaio» uti 9%>n{EA ^ifloncii t»ib ^0 
umttåbt, futibe ocf tt( äfwmtpttf upwdtfa-näaott» 
fom Slnunb n><ltfelia(n töat wop i (^»ttendn^ beni» 
O^ecife wac iSn^t fonit nub @»mdn46 ^iffop^me^ 
åe bdcutinnati aMit intet ni^y o<b <» 9{0CTimii 
bdtfdve toblotf, bä ^faOot ^onom $5i|!»p. iMc 
ban t»Atf((ia^ toaV; faft ^ fan l|4nba: ioatit 
!Rtrff^ o(^; ^engn4^ (pbbe unber m 06 famma ^ 
ban bt^ tn)if»((<m^/ b^oob ^toenjfa >piftoricn ongfti»^ 
nit/ (dt iammantcdbet iDib ^ongol^a ^aftoa aQ bw^ 
^(t/ fom btQåtai ton. ^. ISlagnuö ^fanfbnd 
f^tfwat f6t ^. 9EBalb<mat fjne« får ftftiat mpdftt 
0^ jad ttoi^ar, om ben, fom wiimeb eftenatira 6L , 
tig ^ajinutf ^tgetfontf f&c^4Uanbe,. fan sftta bct>, 
^dT 4t nu mera ingen ocbfaf/ fom fair f6rbinba m.' 
teaie ot tala mec f6c ben ena 4n fte ben anbco. 
0(b inga oOmdlnna (oforb b6ra tjena tt( rdttefnire. 
ocf toiiia ^älla ftg n>tb be fenace/ ^a( man ocf 4 

■ (Bfnftec 4n 3o^anned-^adnu«o<^ M«(IéniM filiiMv 

btmav roat intet utan an f^rtjenfl (4). SttiiSi É^ 
tige toibare fagt, bet en honung intet fan bötMft 
fState, 4c en fat«, fom en honung f}( fUi tgmf 
flå. ^feni4« ocf ^aftoa fm fiiBfomiiga 
åt om en Jtonunatf enffiibta g4niingar / b« 
neö r4ttig^etev pl. intet f4tt ^wlåxuimf o(^ 
fin en ^»nwig biiftpit afjatt ^t en f4c(ef«i>^. 
ingen toälbfarobet n>arit f6rfnippab? Om. »ik 
fligbetet emellan j^onung oeb unbetfStavt/: bl$< 
ring«» form f4ge« tvava ft4nfte, ^t4t^i 1041 tiiiéliO ©el. «. Cap. ly. S4S 

f tIc (t oita^fdg; fbm nu angdc «f fntetf men fce^iBtfftemQi 
mmet ofta ot omc6ta« ^46aneftet i ©»eiiflPa Aift^*»^«^fr«* 
lanoib efttr tDanlig^etm merenbelö watit fel pa hå^ ^^^7* 

6t9« at ^. a p. f. 250. «^n i^^ntRter oiT, attmi[t]rii« e) a( 
rrat $9/ »2 |aa mibarc biracut mit ar 1191 # a( ft* SQ^U 
I ®0n Miftoit in^tt t SJngdfe, stan ntCHAt r.Diilin, at ca 
I Xr^naii tiiJfte »ill nSgi^n gin» tmeitcrttb llifMe oiii(ai4b# 
mat* {ritrDm ^Kfmer flraiiill<le< ifi »cftfrl^rii^t j{åle ttitire 
Eric OifoDs mimclbirft 0m Sritt« (^( ja}al»<|ii«fff«« »to 
{ p. 64. Ericits autera iilti» Regis obiit MCCLXVIII. Dlti 
rntfbeligea raara fanf, mt« »ta ^rin< Srtf/ fom ft« aBaItiC« 
[ fätcr^ec hH Sriiiis SHffDii i Ronlge efter neDrrtaa^t to;» 
f4/ t»«r M intet mit H Ut 4f icmniol/ ^marutaf Ur tcdtft 
9tf ot S>rotttiis 60t(ta fclMii 1A68 fStt; m atiio 6iK, 
blifmit t«Da» Srf(# «(^ Ir {aU»cl (Mga 9ar »nmc feiMrci 9!E| 
ei flrrr. 

9(amJrfniRgAr til Si{F0p<#Jtr8nir«ii> 3f« 

Ui p. 72. Hoc tempore Ti^elicet Anno MCCIfXXVIII oUit 

Iricns Epirco^as SctrenCs, Eodem tnno obiit Dooitnus Folko 

(Nis Upialenfii. ^e» (Iroitt mera fram»elc<* 

a Jlöi E. Bemélittf p* 87. MCCLXltVIi Walde^iiiif cua 
s Erico in exerciru magnO vaftaoit Veftrogothiam. Eodem 
ctltati fullt Magnus Rex et Domino» Waldemani Regia fräter» 
^l^m». quod adiliiierät cnm uxons (iié fcrrore, a Regno Svecht 
dftj poftquam muitia aonis f iari^ ngnåHiruu 

I i ja 

CongrdTen 1»i& ^Otma^dfl fntft(&|t afbipit, njfhxbf 
VtUmmp ^itatifm m ^^ Watbtm». fcän m6t(^ 
t atifommo ^or^froscii &<lceftec tU fHadni(0«Mm« 
f]gedCa^^.^99V«.|)^ %un«berd o(^ ^«^ 

S>r»tntn§ eob^ ^nn« fl^if t:Dal&emarfon/ o^ 
Gfnge&orK oé€<w»^ittÄ/ »»«» Ä- ^ol&eraat afre* 
nemotf ( <>• IDfimc ^nung won» igenMtt &etiiia Coa- 
( totm f&i^ittnnj på Jiiw toiffoc/ bocf 4v btf tcoitgt/ 
: Iwoaa fi9 af et faWt ^pp om atetflenöet af fm 
tr jeww ft«Jnif^)f|Mn^, t»m »pftwimit emeBan «• S4« €Hw* 'KUw 4»<^«<*- ftiHfffftt* C!0afötm«t tSuc f6rt>(nff^l tillsa fta ^robo 4»; ^RuBiig^ 

intet n69& tncb bett giocba b^bring iif diifet^ utan ta»i%,~ 
tinden Mn>a alt eOct intet. S)et fet ocf. ut/ (om 

' mat uti. egen perfbn sjorbt bemta opf^efft/ ^»if^t 

, et n^tt bewif pd ^an0 of&cftgtid^et (2). 0tdtt<t 
<yf QWtijian emellan it. <^i( p^ 92adinif toct mm^ 
mm. Ertcu» Olaif gifwer wib ^attben^ «t i6enig|tt 
fi^mmttv <^ honungen i S)anmmarf ferbrobt 
poppat; ^tparmeb ^an unbfatt ^ttigame w\b b$cj<M^^ 
fa fegöenCa)^ OUu& Pefri jWwmot fSÄet f5ce^ otJ" 
%oppanift gior&t &fvAeml(& inom ^»enfa gcdn(m/ 
lagat tit ^nnemorf eftir .pofm fftndttningen^ 

^(kigenom bfiftott itpretob til ^mnt. ^tta dt 
gifning/. oc^ om |d: dc/^ loar bet ^rtigend eget H 
gat fdban anflalt/ at bet llunnat f^nbrad 6^ <nA 
téit. fom; i ^weajf* f<»^t metenbe» f^iet Oliu» 

' ^ma fdtt anfKrbt anlébmngenF til betta vtt^ 
gen ^. ^ragnué Ht benna ocbfoP tUl jtt fSj 

Tgonannau/ mt ocf ingen^ gjorbt ^an (abloét 
@fahe/ feban ^n wib^ ^mn^*m^<m i»7<, 
i kittlar meb tf)ol(lenffa ^infetan .fjel 
Q(^ bcanb tttifmbef bd pd bt ofpfbiga ^1 
fon^mdlv a(t (abt6 i afFa/ htoctx @n>enfa 
0^ fola tve ^dvabet i fpnn<i$et Jeib betta 
nnfmtt i lagbt(4). ISltn nåt ^agnu« fom til iXigiialwj 
etåttt afnomSRarffenUflfo meb ©anffa ^*»B>'MiBlii 

'*^'»^" • nifa <age«, «t be ewniPt itieb JRm« »åm 
fonttinigen/ (m »di Hngen pdflå, 4(t h^nth 

* figbeft saf 45tttig lOlagnu* infogb f > ' ^WWi'1 
fig / at ^. ^ $nU IdmtM bettö fretfTanftt^ 
man o<f fimtet^ a« <DN^a S^i^0m 1^ 
m uti ^mdliwb- od^ ^dflttrgij(t^iib> f^ tt# 
ta^A faft. man in*t dt albelef fftt»i§äb4 ' "'" 

•»Z.77 efl«;*>78'. .5C* fr<|H ä«n»Wk ?Sb«»W ^^Då;^.€i^if: s4r^ i ém^^m MftiiiS^fmé bts tkimnf liatt^ fM^ 
}åinu§m v^ti uti täta inbiet lan er^Bwr (TJl !Ö***^*^^p** 
»ef tiHwta fKott; mrffteef / at ^. gÄagnué «ff«r »<tf rtf Ä. ^^^ 
totat gjörba -:«i%tf^&i«ii*te(^ Ihtt figf uti befif!rtln« «f J 
mat» tdntti^f w ^mnorf ^a(« Het 1^<t^<nt^, fSmt ^dlOc^ ' 
ibfit mefr je. ^ie frän ^Donmiikaf fiti^Mtriitf @mäian> > 
Jilflfr9*t^tont>, w*rit winmlelist ' 

' • ■ ' ■ f, ' • ■ .. .--;•■ * 

r/^f H« N« T, 4« p, 364* 

fciix 0/41 p» dg. Acoeflit igitiir (WaldnDéros^ firatrem fmm Kegm 
iMim 111 loco , qii dieitur faMa^^ «p?rre ei deniimiiinff, avi forte pei^' 
4i«iiiieÉiit , qiiod^^de äiatiiohe ftegni^^iin aliav hda, non edetxpii- ' 
iSi&c» ; -v ;: .''..*..' • '■" ;* * . 

N ;0//!»P- Ä7. : r » ' . *^ . 

i^«i Olaf p. 68. Chronicon N:o 5 lf9i luåtwlfp. 93« MCCLXXVU 
niit Ottx 5vecide faflaa eft S«x , q«i Scaniam (ibt lubdere volens trea 
i ]profiticifls incendic et fpoltimit^ ied Dapifero Vffom (upervéniente ' 
fti A. Cm bttu Hxtalmu rifeigf, itt2|le intooMet 1 €im2(«a» 
Mftef«it9kiali bafioa ffeftt i27S« 

|iakr0 f «Dii< (MOet fl »dt ^el Ericui Oki , ftm uti Kim « Jtrlyi^ 
.oé fviic< trolist fim t. DiVm påmint» ot M fD4ri( nlfOR iBro ^ 
r^ifrne a, fom intet IHqtftån <SQget9vliik iillSper i J!>aimx,mn 
tdf >r J(t»rf {)jflNre(fnorf ^ar fagt, of ilM^o «atit vpf a^a&. 
Wicon ^f Lcdewig N:o K p. 33. Eodem Amio (»76) Magoua 
laoi Rfx daxit filiam Comitts Gerardi Holfatifl^ in uxorem, eijce* 
iia juiptiis, Soeci Hallandiain et Scaniaiii fuciivt rum txercitu intrt- 
M| dtéVaftatisque quibttsdam viiliiRa ui extVemla (inibuax iidem audiea* . 
Mmiéi (e indigenas cdngregari , (bio pietti vulnei^ftti et in fagam con- 
^ciiÄi dedecore tecéffcrynt. 

XXUt f. 6%. Hnfitrr iiM ^tr^mt i 6Moe ^ etnitanb til 
ift M Hxiitt mot ^Mi €0n nt^a, tp, fcUii ^ nåntvt om 
|j!a< infaO i ®M«c, iå%a fan, it de JbanfU ptiibt mti ftt 
IfkCt fOintreiT/ ouievenint témi^n' hae byeme a belUitini inrutru* . 

|é anffBntRs mSite &mtAtkb0é th^t »(»ffiitfe* til 1278/ f^ nri' 

feMHC om Wintntt 1 Jénuaiii miaiiL ChronkoAr |M Lud«wig > 

« 84 (ittcr fSlMtftfN »iKnlnttlev *til: 117IS. A C. 
^/tlU Ericua Rex Dad» iMfUuii weftttotblain tt Wildeinariia 

At^am , mrii anbre fiafma atcf ottbrt Irctäii {om of SfnmM^ . 
éH Manbt ^« in^amtal (aR« 

idllt^g fi^c be ^»wl^atihtif^nVt l^Hi^i od^ 
3 ii Ä rem 

»i»*f«ttinbtf1m« H ftm^ p& fMWtto (Stt/ fnfi SMi^inil Hit 
emttin- ^ntf^ii eeåne. JT. aBoibcmor (di; ocf N^ »<»Eiti IMIi 
''*77»inÄ &e ©anjfei »ib t«tta tilWUtt/ i |§pp ot .9«»»i " 
^j^ ätcmjntM ftn ^rtmifla ^no. ^tml»(tone.b( 

afa(i)/ f>p«i^n W ^ fkrn^tx ben l^crddgrité 
i!(lnf of ^ulegarn (3). ^on foit itittt tmb ^Urv^: 
ipbecfornad Privilegier Wefn>o »ib betta rilfdlle of 
« b M , bcmat bcWftnbe. ^<l tn^cftt dt ofelbÄrt, ot be 4w 
iSSttb ^^^^ ^'^ ' 277. ?!>b<crarne tlfeci^flo^^ ^mottt 
9((aB^(r<wi& bcti f^cunta ^uUfri^etien/ utdn:6t(f»o..«(f'(labfd| 
fit^lantaf cdttig^et/ at »ib fBrefallanbe f j5i?aboc fuff»( få båtQa 
fffiaibcmar-fd tnpcfet b« f6rma&b< (3). !Dlan föti f?t af btcitt, ' 
©«Bfi*r ff** '6<*nt»Hn9arna fiBtirt, at ^Diagnui, fit »af o<^ 
^^ ' tttbt, dnnu Intet af öHa utldnbffa <Diaft«t »artt ar 
fdnb f&t ^otiung. ^an 0(f »ara^ at ^pbecfamt i 
bet upfotnmna frid/ ^»ar^ tttdlnd dnmi ingen funbt* 
fef^dU 09/ at fnafare funna »ihna ben be$drba ft< " 
alt »ar i oreba/ dn febon flutet pd fenbtiigbeterna . 
i iFi(f 0^ otbnind. €n gamma( ^c&nifa 0mt ^ 
!Dan(Fa inbrottet i>&riabe »ib.$rettonbe«bMtf tilKti^« 
in til ^djf en (4). ©om be ®an(fe «tt fit JTamfatai 
te bet ringafh motfldnb, Wefwo be, fom aeåetiltg» 
ftele« fdfre oe^ ttdrb«l6fe. ©dfer^en 6fte|i ^éti 
ftdrfning, fom anf6rbe« af 25engt ^tDefoji <i) ' 
S>en tib be intet p(unbrabe ié Wabt, m 
bub oe^ ©6tfer6É$basar. S>e ©anjfe ^btitf#Ä 
uti ^rdna pd tjenltga fldaen, ^»ilfa ffuIU ^Ä 
ndgon fienbtfigM f&rfporbe«. S>cnt«a iirftiti *" " 
fit tiirdcfelig emot %6nber/.men emot et i&c\ 
bd i aOmdnlet bni^be«/ wtUe bet intet 
U(f €ar(fbn/ man ^inber af be i träna 
i aQ be<i»dm(id^et antdganbeé méb t»dl^. 
fame gdfwo »dl anjfri, cc^ be ©anjFe br|t« 
orbning, fomlige fJrfebbe meb J^arnefP, foi 
^alf bewdpnabe. '. r^ beita fatt mfcta be . 
gren mU9 intet Vlrbi^e^ (dnge miftk,' TÅ^ .tBd,''i. ia^nu/ r*> 549 . gängortM bif^,ti»d( icmfkloftMibe mot f6vfdCrmt> otM ®<t«tx^iu. 
t ttSxi fictafi» på 906 ,»0 ffuie tnfldla: ftg i é(tere6pms^ i278* 
ÉW*i.titan; om 90 Öti.farinno» itittt Wcf»» vAhftt tlire 6ri* ^^ . „ ^ 
imtWtrttÖ 8«wm 5t«fti^fBtl)mftimt«t:Wef ånbatt (6). e5fc»52Ä«i. -. 
firtHU^t Ulf SäcIfoQ iUla M éigvair, fem i ,bma .^Ml^^jiA^^ 
^ta^(«. ^)!to bcnim firtufi ^Infcrolbt initt 5t.! &tf , at tucb flSt^kii». 
iflnn tainfareijtm^ftft.brpta i» t <2B<l^r9fil^Uu}^. ..^om 
im onilalt til ntotf^dnt) wat ^rb^ neä fcgren gaoffa {dtt/ cd^ 
bb i etråfringcn of 2l]»l»o(M Bt^tt/ xam- ^da fon&tt.bbt ^r» 
int>(att i <n itcmorf. j\. C(Balt(itioi; tror dfttcn ^dr nortta* 
1^; ffnirfrob «f ^ORp om fin Äro^mé 5ttrf^<<ibe# f(tfl Uniooi 
i#t II9V/ t5 ^00 »d)' imö<r0(ttnAÄ|'ewn&i fuBe K|(dé. , SDBIÖ 
^niM f6r$&elfe gjorte ^. ^2(tdnu« tndcn tmg. $(t l^tt i fS* 
Hl fimfldntig^ctet intet wdga&c n^gon (lufiDU&^trdfntris »at 
fNstigt; t9 fp<let rm tiog ^gt^ tfifteifwa ^ronon flo^ t fa* 
r^^ni ot ^on Ijxcatfit^ jj5 ét {Uti: önrtat fatt ^ntwte (5 
^cn träibfoln^t/ fim« intet funna urt^ftatf. ^^an iin^* 
L at SD^agnuö fdd ftg f&t #09 at gåra motfT^ni) emot en 6f« 
Mgfén maft; urfciftcn f^neö (tfto4i nog (am^ iå ^on ^abetiiu 
Hfbi Nf«Bntn$ ^((a SKifet^ ftptfCOn^CFtK^n bdrf^re itfl^ttffg 
":«t. mota ^. ©tifé fJrfaran&ey; efter ^(in ^a&e afjFp f6r BloW» 
Iff/ fcmnlgre fJreturit (7), 4t tet en befunnerlig faftmo* 
i frig: cc^ om ^. ^agntttf Nraf n>arit tntadtn; ^a&e 
ätit ^ttre at ^än rttifat htn toib »^oftca. tä ad tfnna 
njutelfetd^ 6&((4gdnthd funnat unttoifa^. Cfwec S. C[Ba(« 
m man intet untra. ^t (dtt^ tocfiigt od^ todKuflidt ftn« 
oltit) f6¥ (t trdiaftigt ^ag^toMe at t4nfa^ ^toorigenom 
KRN^abtrat ri>^ tet näYiDaron^^ o(^ fåriitot ^g p4 
r^,fÄt tet tilforamoflte. Jf. OBaltemoT :^a&e cnnote u# 
_i,,fiiöpat,'fipii/ at iintet$Sf«ma« 6bcl(iöö"f« »at intet 
licn.til ^^ronen, téyMX. ^tiU af^igt töar ingalunta 
4>.iSll(^^tm, ntati tttö at ^dmno«/ te(« at utfbrtra 
»te penningar. .^atfJre ecf, fa fnart Äenungen i ®an* 
i |Jltt;{6tptind/- ivMe ^ tilbnfa utan ätt toitare 
miM' mn im («>.. .'SÖo^f (ie»4i tatol. öm n«» 
1/ fom S^anjfa ^ropparne Utit wit dtt^agt/ tum om 
3iJ3 t«o Sfo ewea Kt^ ^{(SoOi. 0a»(ti«r Den af fatittttanrattfiitt$d^(r 5(tMt fi^oAPM^ rttiMi^d|i»^ 

be*: ^. iDlaanittf ^Hf' ttfinb fk ISn^s^f ^wccta^>i; 

fa Idnbtc ^oh bAtjFobe iiman fibfrnti »fte^t itptdiob 
at btma ^rt^ fi(d^ efter xomUigf^ttm t^eAt ett 
3[m<bimi& tooto bdsge SXifemti fMiöagade; oc^' 


Ericus Öki 04^ JlXJ (i) v^Do/iV ^' «S4,»a ei wtl 
Wtfii Itpirai trtan tfor, 

(3) X' aBtfi^emarl ®ref iitm \}^txiS:Ommhif$ fft^eow 

^rii WdldemBins Dei. gratiii Itex i|veDram in omnjum. $ftlv 
^^eiri^åm. Tepofe gridei^num conttare Volilitms' ^nive/^s', ;< 
urbuf f Luf»e€en(ibus ad Regni lioftri limitefe datti^io vtnicktil^.^ 
ris €xefm>]o tam Jioné memoiic Tarrti notl^ Birgtt-i <}iioifdMft^ 
quam anedione pTopria, qiiam ad, iptoa exigentibm eoron 
US et habere per Dei graciam peapetoo volomus^ providet 
ivelegia per meftioratum Domtnum Ductm Pat^n noC 
a concetTa ;po(l moiteni ejus de nouo tairl ^Mper tMÄpecr'! 
bas naufiagii y quani div didi cines ea$ ^er le Vel aneÉ^ciél 
' tiarr yoteriDt et roluerint , non' toUeOc^ fapediaft cAufaot i 
;babeiid4 in polteFum pcl^feniibiis lictfrif figitli noliri 
' confirmafnus. . Datum Waxio .Anno Xtoinini •, 
LXXVIU Dreyer anfjr Detta S5ref af gdftot 
Xubecenfis p. tog, mtn utfittet fJ !Ml M<f>'W*l -I* 
åt i^7i 04 ^itlt fal(1>e^ et beta »är« ttriiT^; f 
kts )|itif»roft>e mm fan #jf««<. {)4r fmf mmi 
jat «i5 lluict 4|f »refmit. ) l .f 

(4) Cfironicon V:o I ^o^ todewig p. )3^ A.'p;j 
' Rex Danix Sveciani a' die Epiphanic 'wifäe iå PåfbMl j 
pagnioit dej^nedatlone et inccndio devitfMdo* r' 

. grelfiis rivicutein Scbar^^ceptr» tt« din ibidwr^ 
. iitta pape et inito ftDdere placauerant* 

(5)jEriq^s oiai nS^rntr ]bfa m af S)«nf(a ai^ii 
fa fXXm i ixhxUix 'L 4i« tIS<9 t)tltts Pecri m il^vvacdt} H»? (il 0$ (å0tx\^u [i'l. 
tfaOåh Sjjijfung. v; Dgljn f. aéf. , /- , ., IBtrscrdilu 

läi p. 6fé' '\ / ' ^ . ^ i^Fi^ 

^f p» 69* 70* Kebilibat flotem et potentronbus ntriosque 
molmmque pra concordra laboronribus , ad hoc randem nago- i ^ 

idttfium, m Re|i Dtnoriim ibiaeremr Biemoraram argentmn, 
contchtos et picarui cwh Hi^-Magfio:,t^in .firmam amicittatnl , 

, et lidCi^a» fi|it^^ jlex ]|ticiis ^inn Qio .ep^cioi iti Qiipiim 

^ ' t ' ' ; : " . • : (i '' '^"- • 

W^ifbyenff p» 17g. A. D. MCCLlKVil tnrrapic EricDa Dm^ 
im volena jutiaré WaldeiiDanun Rtgem coi^cra Fratrem finim et 
xtwal, fed fada itns qandftm confoConee^ dttradipn»^piid Et-« 
Rbilittr rtfoarfiis .cl) «d Dania1n^, et codem uaio reconciluiti 
M«goo9 in DOiBJinia Watdeinait», iiipi qiiod Waldemanis^ btbe- 
lafD «l W«ftg9ti#fa;|fiPalni9af iiÉiviii |^q;9|iS:p«ttt f^perioftt 
rK tlicaretor et nqo W?)^>^*r"^^te bclrml Aibarc, «f 
(01 F. BinxeUus M.^^ccL .p.' ^7* I^CCLXXVll - . - Igupt 
«oöcihaci fuht, nt wåMetDinå efTet We(Vgothonirti et Oftgo- 
)iiiiiiiB^ M^gfius. vem piräom ifaperionmi) cKceretvrqve foiua Rex 
\ totlM Regéi SviefiJ2f. 

iba inair tetf teata lUfgrifSntt^ «| )4mnt IMo t( # 
i»mD( 4^^ MoiianieQtcr itmcfottd^ tilv nutt ftotiD* 
fitmui %hn fig n^lgot omiat begtcj^ em (cmui ^or* 
ån {»m nu tq>rei^t åt. tDe nyare tii&hiitigar/ oii« 
n> af M«ilehiu9 cIUc anbm 4n fVdte.^&tfMMuK 
tda tiifiT(Stdida bcmi, ktnotr &t.tm!^ tt^dsMt tonna 
» lt<(c f&t^cii^tti ul(4miiat itfKflidt/. ^nmb man 

Kltitfa Otntanioffittetf |j(ttetat«r; ^octgtmm It 
\hm fte6tatik^ e^ttttt!o4l &« mi omf^4tt&eH^(n uti 
icttt f mme M^n^ {jy Sk i^i^ soitnen dto 

)tflorUn. ^en om i benne fenatt thut fmneé mtr 
t tm\i, (bl ^»4 0]a«s Peöl o«^ HVMfelrv m^flt >* 
t-'iiihi^diit>ist f5tfiiia«^ tp H n4miittt .^)i^rie»frif* 
r^Me^m 08r$ iiff^rt <f cntia Qtb# f&ni til benna »m> 

4wf* 0^ dt ^onutiden i ^hnentotf itiut tirf aft^^ak me^ 1 
4n »(nidt^eten genom dadtindan o^ unbecknöling om fm 
ti( (l$(C( Mm biiaglb {x), ^wilfet ocf fuUnmiidcn ittftimin 
^t n>t& f^tcgjenbe $. unöec N:o 4 an&tagtia toksMMiQ 
f9m #nf»tt <^(mf « ^iflorten . Iptfa^'^ eBtt ^(tftoa méH 
watiaiti^tt upttcfnat benna ttbtntf ^dn^cIi^^'lM^ dt^;|il 
utdtrun&a'/ pa ^rddXirftål Mallet fan- i^fla/ at i^, VSftciga» 
tDt& alla ti(f4((en fitm^nen ifwet St ®(if (3)/^ fnunt 
tl(a( anfeé f6c m f4r&eM förmän / at it>iadnu« imtt;6p 
0(11/ ^n>Uf<t roat fS wiba Måvttgt/ &4 ^an mtt> ftt fotf I 
fat« fig p5 nåm jl4«e. ®it:4ic.9)4l fant^ ot ' ' 
fPi(t)ta6 gemetUigen fom ett tapper oc^ utt frig 
^aH fjitånhttfm eOtr itoif lxfteit>a et- ^btmbttkåii': 
ffnbe (i£n>4(/ ot man \)Qlbt något t^Mtgoré pTof' t ' ~ ' 
iiKtiit l»fbr», (om <n .^if*^^*» W»«« «ft« •••^**^' 
be(ac Uti en f<S trpcf ao&e n&b , && >e(o ~ 
^tiåi^^^f fpnetf man Mm i ffpnnec^^et' tcAn»<4n^- 
fm^et M^ fdglMett Öm N tpoe tt(fSteff||^;p 
tibecr fitfacthbeC/ jEitlle mon' fnatffuimwj^ 
40^or(n|Fa Um, at fdlfon ^(a miStta Éti.^1 
9Mv en ^an cUer ^erre Ummit i top me^l 
fom bet fan bdra til/ ^ac ^aKa m^(i| 
tiiteninsin foCot ut/ bat; ^anrin^^ 
^um tPiba omb6met lon tp»^ r4nfpi(idt^^4 Ca) 9(t {Men mS (iMfla «m Etik oioflba* [[letiH 

Öth Mm*i P. tfP« Difliinalabat int«rim;i^1 
ft^ogochic, ut Regem Duis deb^Uaretj 
'* 'tenfilaii'tion habere a •'«« -qiiia pattaä' 


W a. €«p. IS' SSl 

itrlnqie coMmitti etc. Meffcniat nti 2. T. p, Sf.flfcr^ M(Ra$« flBalt(m«C 
kt åt^iit fg frln SB^iieratd^lanM mbfittaing, cwtKm t«it« Qira<rfoiU 
xit jt> aBalDimar, ncR va ben ornab $abe (at (aft [«Mma ,«,.. 
imna StnSlanb itnfect Kmitni fSrlbelfr, fom Hfnw «t €Atl <'* 
iJlserluRba rlbbabd. !3frln Itnna liiningeR / (or ^n aftoitit 
romen» b jr ^an cnbAJl fUgf Ericas Olai. Meorfin H. D. L. 
}.. aRfir fimma orbfat til i&trtigffll 0r^AffAQb(. fom Meflmhn 
ibra Tom iRrpdPt, mcR onrom ftbcnncra »ib <t 1379 tt wttt 

9B4R(rg$t^l«nb af t. (£rtf. ^nl (gRR orb fHRRa iRntfaf : 
t profligato ad Ictnonni bofte, qiroai Svecoram Regii Filiog 

intelligeret , ut nlcifceretar fiiChiin, in Gothiam occidcntalem 
feftai diicent , eam snineriaiii raftat. StttA ttitRCgbtrb bctoifct 
R ting , mm (orbc btd gifoM (tit jrra at Jfw fututit pjl Rjg«t 
Mi^t^a SrgbcR rmur ^Rfirb (il ia79< 
Hift. de Dannemark T. t. p. 256. Ce fbt en vain qn* Erik fil 
i nourcanx effortt en fareor d' nn aliié qui (é ttthiflbit Idi-mCaiet 
eat 1' airantage fir Igi en tonte rencontre« 

§. 33. 

lUöning af Hv>\t> 31 §. an^xU »im«6ic& fhittc nwn ©albwiai 
r at^w&m emeBan Ä. ^alO«mat,Ä. «!)?agnu« 0^ Ä. «K«J? 
ittiwmot! bliftolt fluten *: ia77. sxt fpntf lifto4l fan* *'*' |:| "^* 
t Det intet {ife6t f&t; dn 127g. '^oxi wet ej ^Vec 
itefigen fidfwa ^e^tf < unDec^&nnden blififoit f^tetos 
(S mpcfet fumec man/ at S. ^alDemar^ tta 0^ tm 
ve ^»atfen f8tMttt«&eé genom Ätig eller ^eö^^Traöt- 
f Jt. €rtf^ ^a f5te6äaan&e fan man 5gon{fen(igen fin* 
t tpav intet alfwar meb ben ^jefp, fom <::^a(b<mat tedn* 
>£)annemat7. ^åt Si. &if fSg ftn fivM toib f&c&un^ 
pnxi^a ^rtigatna/ firt>e ^n fcig på Si. ^al^mar, 
m tco&be fig n>ata f6rflc&e(ab <rf SO^agnu^^ f6r&ane 
ntb ^olbemat emot ftn f^mi ^rbun&e*birobet. ^n* 
it to4nffap f6c en fåt&reftoen Konung ()eu>4)>na&e ^. 
t 0n>e(ige/ ej j^Qet mat l^cixa afflgt at fUtta ^agnu# 
oneu/ o(| u)>^&ja i ^«n« fldOe ftn n9a$dr6unbo«$9ro&et. 
re n>oco meMen til betta åaimmtti toinnonl^ oahfFa o« 
i, t9 genom f5rfl&cing af hpat 0($ torp i ®ma(<m5 o(^ 
y^kwb funbe n>4f intet !!)'{agmtj a^tm. ^ fpnts 
K/ at ^. !S^agmt$ ^onfon i 9^ov{i|e/ fom meb fS ^^\^ *vh^ Vi>*'^**v* ^roat fcmtufm&e O^orrman bicfroo flagne (i). Stigen a 
åt , ox ^agnu« ^df anfon på nSgot fdtt bcifwt bcnna f5r(u(t| ! 
nom man atcr något ndcfangiga ti(benna.^onun$<n^(9nRc, 
mänga goba tgenffapet fpneé (tfto4( ^afroa ^aft fot.mpc 
f5t fcij. ^warfSre (»an ocf fftrfumma&e bl&e ftna, öc^ ji 
net« angefdgcn^ttcr / ndt intet annat (In »drjan fFutte 6i 
ferna til (lut. ^5le&e« Idr Ä. ■fXBol&emar bafwa bfiftoi 
•gifteen af ftn @»5ger od^ bébragen af jtn npa ^Jrboni 
tax, fS fnott öenne fenare f^g ftg f6rn5gt> t ^noc fbi 
QBalbemat uti fm fl^yftiga weflig^et totbe ocf ^afh>a wa 
pS ftt witf / ätminfh>ne pttraDe l^an intet mt§troa)t>r 
<Stif / emeban ban efter ffutabt ^dlttäg oé ^bé^ttiOf 
m<& ^onom tilbafa tit S!>annematP (3). ; ^årlufltn #J 
^onan t^S^ ^onung(ltga ^iteien fpne^ intet tafmi »B^ 
nom. >£)an npttiobe ej ^eOec fdrbeled 6ing<*'btboftoÉ il 
f5rbtaget betingabe fåtmdnev ; emeban ^an f^l^otbejii^ 
afilob atbe(e« otwungcn aOA fma ^dnbcc til ftn Sdroéivj 
mi, 0(^ f5rfi^tmabe aO ftn webertpdrbfg^et rS>iimiä|ii 
nen pä en np difarinna wib nämn €btifHna 
fpnee ^aftlM toarit mer dmnäb at intaga ^je 
€anb{fap o(^ winna ^nor. 9lf att fm ftow< 
^(mar nu inttt nKta (iwac/ dn at b<m läi fitiiii 
fotröom- Snmtre ISi^nnng > ^toilfen ^ttel 
?D4-' «. Cap. ij.. ffJ •fi7^ ) Nkélai McUcpkopt LonÄcnfe Chramc^n*|« Wevlf >♦ j48- Av p. a^rtrtftft 

MCCLXXVII. bcllum fmt inter D«k)» et NociVos-int Skanör er iprann^ ^IBfrflftfÄ 

I^ernnt Dani et ce^iclerunt de Noricis ukra quinque mlllié. ®«nUQa .W< ittik 

tätfclfc fÖrcFommer Uti Chronjcoh N. <• ffdi Ludevig^ P* 92. 

) Ericus Olat p. 70- Et hoc påfto inito, Rox Ericw cum fiio dcercitu 

in 'Deciam eft reuerfus, comitante paritet eos Rege Waldemaro. 

vDiarium Wishyenfe p. 178. A. D. MCCLXXIX, refignanit Domini» 

l¥aldemarti$ Rex partem faam .de Regnb ad manni fratria fiii Regia Mt- 

«^fii et in Daniam propt«r quandam Chrillin^ receflk. 

yim 95rcfidet/ fot» SBöttemar urgtfWt i27!9 >nft« oflaua^ affiwiipHoiiii 

htixx Virginia in die Bernar4l Abbatia, OC)) .^marigcnom ^0^ (Uiifev tU 

JJtotntng S^^flpf)ia« Äammar^SÉungfrii cti iavb i £o^er(laö|ar bca9nnel< 
%| fcfban : ^* Dci graria quondam Rex Sveorum. ®t Annat Br<f date- 
Ikf Waidtfjibitrh anno Defcnini itii11c(itTio CC. LXX1X, die lanir poft circairik 
^erant Hriai f(!U^c< : Omnibaa Chrifti fidelibua prarientea litteraa niSå' 
m$ veljiidituris W. diiiinf mifemtione quondam i^ex. Sveorain, dbc* Hå §• 34. i^'^a fJwfwfne fatt "flitte Ai&teUpn .ÄttitWagmw^-fin iffm 
'"'Hf al&ete^ if<5n ^tn<n, e(6«^^t(llö9«öe et Ufä d&i fk fth ' 
^n f famt et färHdt cMdmef^r framiiWuiv f9 -at'^)^ 
ivé (»fftilttntng bfifwer ^dttotttftev « wdnl^ (afl tfit>v5i^e» 
^ i.Sttenfa ^ifhoin: iOMnnfliida nattro åx f3^^^afl^ - ^^mfnnel* 
t» irft få fmftpto» af fJcwifi ot^iw mbcjen tftertwhfay J'}'J^^ 
^eten k&eö af ötempelii. ^Mmriga^6ö^e»rt'h<i6e fem«Ätö«^";!SJr 
Wi^fJö&9a).ffö«<i ©Vöetfet €H»lfwi«»1i«>ii i^^-^tUt f?ölet'*^*'"'"** 
.9prefning fla^sate^ottifl^af»ä(Nt:^omuaiifttMi^«W^ 

^^ 9ie9ewn&e« ^q&^C then /»§. .'59tagBi»ci(j|0:iöj^^ - 

6drp4 f&Ijande >^6ef^tminsar(' :$ji>)^e>'4dti; jfiW^ 
^nöe / fS at man uti en vmnbir^ me('t)»ntoå^i}n&ralie 
Per en befl4n{>ig vbejldnbi^^af fl^et^t. 'S>ert>(«é^^^ >' 
;,lftei; t>en anbta bléf et (efmonbelDittti ftl^nriiflertr^^Veft' 
j^^ronmdnna wätfliftett'4)lef «t4mee/tQi| i)iff(firiLf;^4n»i^ 

Hifa f tM nrfdfto^^: tmh; ^wtmitinnan f^W» fetat fotH- * 
y/åt 0(| biifiDec en ebedrti^eltgbet'/ oäftot ölfo tre |)^M<III6 
»P(tt &( fl9ra edenjFapcc; ^totffaJ^fle Htt^^äipf^V^mii^'/'- 
$laa«» "■ ' ''^(i v''ibi«»i' 5lf &wtå TMHH» i^ftwia. Sirgcrfoi mo i ^tootl t^Htisa f^ fdiftfomma ^ofl^Onino tMdccMddct o^lhui 
til oOa b((at ^ f&tebuma tpatUonnind t orffPifttt ;D(!^ in, 
fbm meb otMlbig^ fan b^ma , xa^^t utan notfml dQIII « 
0){a9nu$ Sifwit onlebnittd til meta l>n^t/ o(^ fi^rotfofat ncta ib 
teiCanbtt/tfrän i374tt( 1278, <ln^.9fBa(bemac9ior&ti^|l#» 
S(rin9<«tt&. ^(n^olbemoré 6fct$a Ufnob de en famman^dogaam' 
ja af fe( o(^ fwag^eter »(^ Mtaf fiptanbemif 6&en. @tora fimtimp 
«»a bitterheten af en wibrig (^cfa genom en manlig ^Mtf ' 
e<b Dioclerianus, feban ban nefrfH^it af ^ejferliga ^^nMRj 
ser ftd mera b^gaftntni) genom upoUingen af ftn $r4fl 
%m f5rtjent unber ^urpuren. <;Se!li9a finnen tdrentot 
tring i fwag^eter ed^ barfPopct/ oi^^olbemar brdnftc 
tDeberwdrbigbeter uti ^uentimmcr* omgdnge. ?Rdr '" 
efter Conifreflen »ib jfongaMH refie til ©annemarf , M 
fin S>rottnin9 tiOifa meb ^rin^ $ri! 0^ ^rinfe§oma 
ee^ Catharina i 92orrige. <^ot b&flen famma är 1; 
ftd ocf S>rottning @opbia ti( SMnnemarf oc^ l^a^ t 
^on^nn« (^f / men bagge ^åttrarna bleftoo dnnunlgoni 
Sf^rrige l^o< fin '^t^ S)rottning Ingeborg (i). ^ 
^opbia n>arit ftn ^rre otrtgen 0^ 6fYD<rg^it ^e 
förfogat ftg tti ftn ^pfhrfon ^nungen i 9^rtige, b 
«f be npare (a), men uti dlbre ^nbflngar 4r fogen 
»dnii. $9 uti Wiga ^ref efter dr 1279 -erfdnnct \^ 
tvmx f5r ftn dft» ^ofa, 0^ ^ (ifaiebeö S>r»ttitiig^ 
f5r fm fdra JbxA*%m. S(t ^w ocf toarit t ^VHrigi'' 
^aibemdre afjageffe dr (ifa oemotfdieiigit {i), f3fiMii 1 
nu^ fatt fit ^igiB tiSifa meb S>rottning ^op^to» 
ipobref bon giftoit pd en Oisam i ^pBob^^/ mt 1 
dammar «3tmgfru 1284 tm a September (4), f8 <rj 
fan toeta / bworpd be nparetf firegifioanbe grunbot %. 
iihtbi S)rotming ^op^ia lagö i$), feban bon 9e 
ftftigM tegbt grunben bdbe tit ftn o(b fm ^fyxtH 
;D<b fan man ^tutaf finna/ at ben berdttcfft, fJMn 
•^anblingar fårefommer, at <^. Copbia de i2Qf: 
flifte meb ^rtig ^'f långben af ^angetonb/ véxti 
feenbf (6). «Ken om Jörotming ^opbia VMsitrfiD 'J 
SS^aibemor trogen/ fom fpnet fomtoiift/ ^ bet fiE^v fDeL a. tapf. if. 5J7 :k nåmt^ fBr ^nom. Si«n to4( VMra^ ät fMxtm (m(n<mts*i^^«> 
>e«a ^^a f^w ftoolnat nSgot/ i fonnecbet wn ^altxmat gif» w»»«"fw 
Dit ftg lib <it päminna ftd &m Del ^ané (S>em4( Mt uti ^ané e* ja^i; 
pcfa, mm fonUiga ^mon 4co tt(tdcf<(t9a ibi ^ao. ^an ^ 
idint ttlfi(me , at ^ol&etnor 6fipergaf aOa ftna €<lnb(t i ©ym» 
i^t, fir at ((fioa tt0^opa meb fm fdm €^nflina i ^nttmacf. 
Iti ^ongttda SRäbettf 6<flut af åt 1285 / uti ^n)i(Nt bt gifioa 
It famtpcfC/ at ^. QBoUxmav måtte inmanad i ^ttt, U^^Viti 
Kin at ^afba f5r{futtt ftn (Skmäl/ moi (an l}ånba orben &6ta 
ntet 1)4 &ct fdtt ^btftåi (.7), ^ torbt &(« bttiA^mf^tt fbx S^hntt 
ntct pafwa warit annat ds en »anbranbe f4r(ef ifrån én ^f&n« 
^ til en annan. S)o(l faUar Encus oiai C^riflina f5r <3Bal&e» 
Hot* bufhni/ o(& fdgcc, at ^an efter C^riflinae Ht> gift ftg ätet 
»t €ati^rina ^reftoenö böter af (^utiFou (g). @å framt begå 
PfnMlningar ffebt efter (^»tming ^op^iaé b6b/ funna be inga» 
ttpba f&ra« til ^n>arfen 1283 eOer tt f6rra åren. Uti bet nu 
p<topabe 9iiffen6 SBref af 128 s fåtteö inga fdrbe(e« ^eberliga f4c» 
p^ bem^ fom ^it intil wunnit benna .^t^nren^ fårlef , be o* 
•<f annars intet fdnba. £)m €at()arina berdttod lifwdi , 
^n intet beadrbe annan ^cberé<$itte( dn $rtt (9)/ [»tpiffet 
gif»a tilfdnna, at^albemar« anbra diffarinna fti^it^ddre 
ftna inbiOningar. @eban Catharina antingen toant tbt , 
^olbemar funnit ftg befogab at dnbra fit i^dt, gifte ^n 
dn en gång meb en bendmnb ^ucrarbiö^ ^wiifen dnnu tefb« 
»6 iio\, fS at ^ni tiigifwen^et fir fönet f&fgt ^onem til bet 
\a, ^»Därigenom ^an iib<iQ«L (agt, at bet toarit ^onom Idtta* 
lefipa utan Sixtm, dn utan $ruentimmer6 fdOfrap. 

fttt H. N. T. 4. B. )55« 7>nlo mte reditnm Rtgit [MtgnI] R«^ 

Sopbk cQm filio ivo Enco in Danitm proftda en • • • rcliAia 
Rcginam Engiibiofgatn fiiiabM Ingibiorgc et Cathariiw* 
'DaUn p. ié7« 

tltemart 9rrf a. D. MCCLXXIX. infifi eaaou afliiaiptioiil* bcatc 

jmia in die beati Bcrnardi Abbatii, cffet IntSo. Aug. W. Dei'gn- 

<|loiidain Rex Sveoram inivrHit Chrifli fiddibt» prvléri* fctSptDm vi> 

M Tel audirarit falmein in Domino fetrpitemani. ^ouerint tam poftc» 

.qaam prxiéntca not pnrdium quod pofledimDt in Lodarfiadbmn , Mar* 

(Kse Ragnildit famuic dileAc uxorit nefira Sopbitt coRtUlifle perpetn» 

'tiai$ai &c. S^tefioet finiirf uti Anti^tcu-Atcb. Miir, 1. 1(. SCaU j^ys ©tWÄ IMiie^i^otia. fSaltftnat 

fBirqerfon» 

feban vet^s prsfentes litteras u^rpelloiis \V. Dfi §< atiä i ^ondipi Ret »Tcomi 
falutcm in Doifiino jÉfu C^rWto. '.Uniucilitati^vcftrx öotum fc^^ 
quod in prrfentia Uluftns PrintipTs' WU Sweohim GöThonimqut Rcgtt tiirii 
iioflri de confilio fiio et confenfu dittltét nxoris noflra &c, ^'VT^^ 
Diplpmai. T. 3, ©roMuing (Sop^io^ ©r. Dtt. Anno D. MCCi»X«, 
fequenti proxima die pofl aflump ionem bcaf« Viiginis« Omnibiq|ff#* 
ftntes litteras inipecluris S. Dei ^ratia Regina ^uondatn STeorain. NoW 
facimus per prÄientes , prxfcntibus et fiituns, quöd cam Dofniniii>/y|f 
Legtfcr wtreadi» airiam quandam Oftgoci« diclam Hufby pro|rfpin 
didam Afpwid, quåm di[cé\us marhus nofter Dominiis Wäldtmém^^n, 
qvondtvn Soeorum, poft Bifltrimcnium inter nos contradum dt cobpm'- 
nibus bonis noflris emerat, a prxdiclo dile6k) mariro nodro in **^ 
foluto pretio, emerat, pr^rentlaliter imerfuimus &c. ©rdCt. 
' ®r<f Damm Skenningte anno D. MCCXXXXIII. 4.Non, Apr. ' 
ä(c, Sophia fenior Regina Sveciae &c. Omnibus notutn faeitnoa j 
ientea, quod nos capientes deuottf tt (än£)is orationibas föror 
pi-sdicatoram , qus lunt apud ecclefiam San£li. martini Skeningif*^ 
in pénerum releuarl» contuliraus et conferiinus didis fororiba» 1 * 
tarionem fifcarUmfalinonum^ quam in Noi-köponge hobeams \ / 

(4) Vniuerfis Chrifli Yidelibqs &c. Sopbia quondam Regina ^c* 
tis famulse noflrx Ingridi foum propter fidéle fervitii|in , fiA 
\ quod iTxMyllohy poflTedimas, contolifle perpetuo poflidepdutn^fidfl 
'^ rum (^oriditione, qnod fi. <:IaHftruoi. monialiitfB $kern]ingé:tTiltiltt|r|" 
, <lia religianis ^jusdem (ubjtinxem, ut coram ipfam anttå iii.53^ 
' ^ borare <iQntigerit,.et clauftco piaenominato molepdinoni finpe j 
* n^ucfir, rattftri liabere volumus et firmura noftrornm ^mfeiWij 

'■ beforutn. Ne quisipfam foper dono pracdi£Vo vaieatÉBdfcH 
. igitur prsrentes littecas figilli Domini mei M. Rcci» #c tk^tt 
roborari, Dtetmn M^rhy , Anno Domini MCCLKXX j|Siå^i 
pQJd fedum beati £gi<^ii Abbatis, 

(f) ChronicMi Siajandie Äf. Arhas^ Mag^4tu$ ^ -^ KftCJI 

Sophia Regina Suecii, 

XS) Ftdit CUufon gionrjfa Ä. RrSntfd f. Reg^ SRen hi^wli 
' te .fiwraix ^afro« x^mt St* ffialbemort lotter, ^»arii|p1|iflp^ 
nJr bar tuloi om SSBalbemar* SBariu ^ ; : ' ^ 

(7) Erkus Olat p. 7^. flnfår fielfioa (Brrfwef, nt\ ^HHffcM 
1 ffffcM^S J(»jEBaIi)enmr< MrleN^artr: Quj diini(&imi| 
.r pct' legitima , qunfi me^ie captus et lus famst prodigfli^ ' 

fu{i;^eftionf ^ac inftinSu, ultionis fonnidin^ <li)iinx vuptpj^ 
lierCfttiis vilibus interdum per coinim damnaruf» q^|}<|^|||^^ 
: bus adaltcrii pqblice adh«rcbat &c, . ,^ ^f^,. , 

(8) Ericuf Olat p, 75. Dir Un talat om nSåltmåHffrm^ 
(cr j^marlea ut ixttt nh S>rottimg ®op(ia tiiH tU^jr" IDijL^a^i^^ij, S^9'^ flff^ bt fSfÄiibe. v. Dalin f.,^4^iKr €WW«ni i»it bÄ ngi, od^ at 25«!b?hwr 
. aB<ilt)cmar,4if^C ffö m^b 6«ftHtV»;PÄWiO<fr;)^erWf Uti Meffeniw T*^. gStrqerfoii 
. !?• p nt l^fefT^nii Orb ara W^ ;j.aed quo t^fiipQtc^ illa rCliririina]; fcDnn * 
• er Bjtera XC«thånnaj vivis fubrétit;*^rgae nöih WaWémäro convixcrit cap- 1^7^^ 

»ios m flttfetiif 128 ?• i ; ' 
^) StimiSrdnirati f. to« 

Ö* frba ficf ban etta biftTbet ff«t5^ttnii 
,Jl>on »ar ©rcftvenS bottrr «f 9cr<fFog, 
%it tna fixuqa |on (irportV r 
Sdrbe iotet annat nailifi dii' (lift 
:Öt lato p( nija mtb fdgairifti 
^) Lncrardis taUci uxor Wdd^mtrl lUi cf tgirff flf St lajfi; fom finne* 

Ijtti ADtiqoitets-ArchiTtiin { Stockfaolm MHceU I* 33. Pering(k61dt ^UU* 

^]M T, 1. m Spltunsarna* S^xtimi anf6re< »ibarc n^ib fdijiaabe ^. 

&fc • ■ - , • - •• 

;•.. . .i- 3f-. ■ 

"t inom fdn«ff»faf«r, fc<n otft)fiNx ftg 6fbet ^cto ^äri« Uf»'ffr »ib *. 
Uti &<t f6«e95<nt« ^t man f<&t |>wf tdriitaf. ®å-^an ©«•><! 
[a7'9 affagtfid flpvftien 6f»er ©ét^a 9iifc i »nde, f6rb<»"'*'Lf 
' ftg alUnafl fina P(>«tn«9«>bé (i). cjBib b<t öf ^If» •*""** 
nå f •« Wwfttr upwdcfwotodferibe/fSrffrtrn&cjig' 5»t^aU 
<Ä ^n 1«tifno6t iflWtfiTu trtfffylta IcfTOecne, »c^ J)a^^ 
^ éi^nbit fUnrai ^<»f»å ftt5w j5f6(gp«c , ctrtetxih ^ari 
, oiAftat ftn ol^cfa tti^nga ttdnner bibt mnem od^ utom Svi^ 
^"0 ftmt (rt.fa&on J^cm fom ^at&cmar funn<it trara ,f«t^ 
^'" 9cft N|h5minl)r« jjö&e «i»mljFt. fe(f fimnm bctjtnaf g 
oflaWä^t til %fm »bcfl^nb, I;«)ilf<t mani f^nncr^ct 
. 50 f6tt«tit »t&.'S[$ttf*ptn9> wnNr t?olfui^öii!a Wttif, 
i*>8Jifet fJrHarcbé pg''f6t'ijcrioth;><:^^flltcmar tror (3» 
^JBto^cr^ö^i1Ué tif ^Oa Max Jfttrtmdgtig, mtn cifflog 
jtti&vc tKcgtringen fritri