Internet Archive BookReader

Twenne ryktbara Svenske Stortjufvars Lefnad och Död, Jemte Carl Lindegrens Sång Till den Italienske Betjenten som gick till döden.